Speciella händelser under mitt riksdagsuppdrag

(feb 2018-)

Dags att summera ett märkligt riksdagshalvår

2020-06-30

Den 16 mars togs beslutet att riksdagen skulle bestå av endast 55 ledamöter enligt ett rullande schema. De flesta ledamöter har under dessa drygt 15 veckor tjänstgjort endast kortare perioder i riksdagen och i övrigt deltagit i riksdagsarbetet hemifrån. För oss som är ledamöter i finansutskottet har det däremot varit betydligt tätare med möten eftersom vårt utskott legat utanför det tillfälliga systemet med sammansatta utskott med ganska få möten - vi har arbetat som vanligt och i stället haft fler möten än normalt.

Själv har jag tjänstgjort på plats i riksdagen ganska mycket under dessa 15 veckor, men har också deltagit i en mängd telefonmöten och skypemöten. Även på plats i Stockholm sker mycket av mötena via telefon eller skype för att minimera sociala kontakter.

Jag har nu summerat alla telefonmöten som jag noterat i min kalender från den 16/3 till den 30/6. Jag har säkert missat några, men så här ser det ut:

Telefonmöten med finansutskottet och riksdagens råd för riksrevisionen 29 st
Telefonmöten med EU-nämnden 28 st
Telefon och skypemöten med moderata riksdagsgruppen och förmöten med de moderata grupperna i Finansutskottet respektive EU-nämnden: 31 st
Externa skype och telefonmöten med näringsliv, fackliga organisationer, intresseorganisationer mm 12 st
Utöver detta ett ovanligt stort antal mailkontakter och telefonkontakter med enskilda personer, samt sedvanliga kontakter med media.

I morgon tar riksdagen beslut om ett antal ärenden som vi diskuterade på gårdagens skype-gruppmöte, och sedan ska det enligt planerna bli lite lugnare under juli. Det gäller dock inte oss i Finansutskottet och EU-nämnden. Och eftersom jag som sagt är en av få som finns i båda dessa så lär min sommarledighet bli ganska upphackad med möten och sannolikt ett och annat stockholmsbesök. Finansutskottet kommer säkerligen att få nya ärenden att hantera kopplat till corona-krisen, och dessutom väntar förhandlingar om EU:s långtidsbudget och den omfattande "återhämtningsfonden" som jag tidigare berättat om.


Finansutskottet i nytt möte med finansministern

2020-05-12

I dag hade vi ett nytt möte mellan finansutskottet och finansminister Magdalena Andersson, där hon redogjorde för de ekonomiska krisåtgärder som hittills genomförts och det som kommer framöver. Vi har samsyn om mycket när det gäller krispolitiken, men vi moderater tror inte att utlovade stöd till kommuner och regioner räcker. 

Vid dagens möte var varannan stol avspärrad med band. Fast ärligt talat var vi väldigt skötsamma och följde reglerna om social distansering även förut. Här är mina två moderata kolleger Elisabeth Svantesson och Edward Riedl, som har hittat sittplatser vid bordet och även jag och kollega Mattias Karlsson fick var sin stol. Tur bordet är långt - vi har flyttat våra utskottsmöten till en lokal med uppkoppling till telefon så att ledamöter och ersättare som befinner sig i bostaden kan vara med på telefon och ta del av informationen. Men i övrigt är det endast finansutskottet som arbetar enligt normala rutiner och normal bemanning just nu, och det beror såklart på att vi hanterar alla frågor som rör de ekonomiska krispaketen. Men vi försöker hålla humöret uppe trots det allvarliga läget.


 

  

Borås Tidning uppmärksammar min videosändning från riksdagen  

2020-04-06

I fredags skulle jag varit talare hos Rotary Mark Kinnaborg, men eftersom jag var fast i Stockholm medmöten o votering fick det bli en videosändning från riksdagen i stället. Borås Tidning var tydligen med på plats på Två Skyttlar i Örby och gjorde detta reportage.Tillbaka på topp tre över de viktigaste politiska opinionsbildarna 

2020-04-14

I går presenterade Dagens Opinion sin senaste lista över de viktigaste politiska opinionsbildarna. Efter en vecka där det var så extremt mycket möten och krisdiskussioner när jag tjänstgjorde i "miniriksdagen" att jag knappt hann vara aktiv alls i sociala medier är jag nu tillbaka på topp tre efter Hanif Bali och Greta Thunberg. 

"Jan Ericson väckte reaktioner genom att jämföra utfallet av coronapandemin i Sverige med grannländerna varvat med inlägg om hur småföretagare påverkas av coronakrisen" konstaterar Dagens Opinion.
 


Veckans sista votering i "miniriksdagen"  

2020-04-03

I dag på förmiddagen hade den tjänstgörande "miniriksdagen" veckans sista votering, där vi bland annat röstade om regeringens (tyvärr alldeles för klena) förslag om sänkta arbetsgivareavgifter - en av krisåtgärderna i spåren av corona-krisen.

Voteringarna under tiden "miniriksdagen" pågår innebär att endast 55 av riksdagens ledamöter deltar vid voteringarna. Det är en ganska ödslig kammare, till skillnad från vanliga voteringar då det är välfylklt i salen. De ledamöter som ska delta hämtar föredragningshandlingarna på ett bord och sätter sig sedan på sina vanliga platser. Och vid voteringen är alltså 294 av riksdagens 349 ledamöter frånvarande. Men genom att ha just 55 ledamöter fördelade på riksdagens åtta partier blir det matematiskt nästan exakt detsamma som när de 349 mandaten fördelas, och därför blir omröstningarna  lika "rättvisa" som de skulle varit annars. För oss moderater är det 11 personer som deltar, vilket motsvarar 20% av de 55.
Moderat gruppmöte via skype och telefon  

2020-03-31I dag hade moderata riksdagsgruppen återigen gruppmöte via telefon och skype. Jag deltog från mitt arbetsrum i riksdagen - vi håller hårt på att försöka minimera de sociala kontakterna i riksdagshuset så därför träffas inte heller vi som är i huset fysiskt på gruppmötena. Det fungerar ju sådär med skype när man är många, men vi kunde i vart fall hantera alla veckans ärenden på sedvanligt sätt, och dessutom fick vi rapporter om läget i kommunerna via SKR:s ordförande Anders Knape (M), samt en rapport om läget i stockholmssjukvården via Irene Svenonius (M). Jag är oerhört imponerad över hur man hanterar situationen i Stockholm, och idag ska nog stockholmarna vara oerhört glada över att man har ett av världens mest framstående sjukhus, Karolinska, med all sin spetskompetens. Läget är ansträngt, men än så länge har man kontroll över situationen. 


EU-nämnden är rutinerade när det gäller telefonkonferenser  

2020-03-30

Det var väldigt öde idag när EU-nämnden hade möte. Vi var tre ledamöter på plats samt ett par tjänstemän. Det var ändå en komplett EU-nämnd som deltog vid dagens informationsmöte med EU-minister Hans Dahlgren. Detta har vi numera varje måndag, samt vid behov. Vi är vana vid telefonmöten i EU-nämnden och har haft detta många gånger med våra ministrar, så det fungerar bra och alla ledamöter är disciplinerade.

Vi dagens möte fick vi en bra genomgång av EU:s arbete med hanteringen av coronapandemin. Det handlade om ökad gemensam upphandling av medicinteknisk utrustning och skyddsutrustning som pågår och levereras löpande. Det handlade också om att man börjar få stopp på nationella exporetförbud inom EU, både Tyskland och Bulgarien har släppt sina exportförbud, men fortfarande gäller sådana i Frankrike, Spanien, Italien, Tjeckien och Polen, och det försvårar handeln inom EU.

Jag lyfte själv frågan om hur EU förbereder sig för den djupa ekonom iska kris som lär bli följden i flera av de hårdast drabbade medlemsstaterna - exempelvis Italien och Spanien, som redan idag har mycket svagf ekonomi och nu tvingas lägga stora pengar på både sjukvård och krispaket. EU-ministern menade att EU:s ledning har viss beredskap för detta. Frågan om EU:s långtidsbudget var också uppe - det finns sannolikt röster både för att utöka budgeten för att motverka den ekonomiska kris som kan följa av corona-pandemin, och andra röster som vill krympa budgeten för att få mer nationella resurser för krisbekämpning. Miljöpartiets representant lyfte frågan om Tjeckiens initiativ att skära ordentligt i klimatsatsningarna och i stället lägga pengarna på corona-krisen. EU-ministern deklarerade att "klimathotet är en viktig existentiell fråga precis som coirona-pandemin" och att man inte kan ställa dessa satsningar mot varandra. Jag kan bara konstatera att jag tror precis tvärtom. Det kommer inte att finnas en krona till klimatåtgärder med tveksam nytta under överskådlig tid. Detta vet såklart EU-ministern också, men han har ju ett mIljöparti att släpa på i regeringen och måste hålla skenet uppe.

Även min tidigare fråga om hur  EU hjälper Grekland att hantera sina stora läger av asylsökande och hur man ska kunna förhindra smittspridning var uppe på nytt, och det verkar ändå som om EU börjar inse problemet och att man ger Grekland viss hjälp.


Mycket angelägen debatt om kommunsektorns ekonomi  

2020-03-11


 

I dag inledde jag riksdagtens debatter med mitt inledande inlägg i riksdagens första dabatt i Finansutskottets ärende "Kommunala frågor". Jag valde att ägna mitt anförande åt kommunernas och regionernas ekonomi, vikten av att prioritera rätt saker som sjukvård, äldreomsorg och skola, och att detta kräver att man faktiskt också klarar att porioritera bort annat. Självklart fick de allvarliga hoten mot vårt samhälle och vår samhällsekonomi i form av Coronavirus, nya strömmar av asylsökande och en hotande lågkonjunktur stort utrymme. Det är i sådana situationer det är extra viktigt att satsa resurserna på rätt saker. 

Här är mitt ungefärliga manus för anförandet, en åtta minuters sammanfattning av läget och hur vi moderater vill stärka välfärden.


Efter mitt inlägg tog jag även repliker på Centerpartier och Socialdemokraterna. Deras representanter framhöll i sina anföranden hur viktigt det är att prioritera välfärden. Jag påminde dem om att i den budget riksdagen tog beslut om veckan före jul fanns ytterst lite tillskott ill välfärden och kommunerna. Men tre veckor senare - dagarna efter moderaternas initiativ i finansutskottet, upptäckte (?) plötsligt regeringen att välfärden behövde mer pengar och utlovade fem miljarder till. Varför fanns detta inte med i den budget riksdagen beslutade om i december om det nu var så viktigt?

Jag pressade dem också om vad man vill prioritera bort för att kunna ge välfärden oich rättssamhället mer resurser, särskilt i dagens läge när tillväxten revideras ned och skatteintäkterna minskar. Att prioritera innebär att något får mer och något annat mindre. Moderaternas har visat vad vi vill prioritera bort (jag nämnde det i mitt anförande), men både C och S svarade defensivt att de återkommer till detta i vårändringsbudgeten. Det ska bli spännande att se hur man ska lösa detta, jag befarar att det blir nya skattehöjningar som blir enda finansieringen, regeringspartierna kommer inte att klara att porioritera bort något alls.  

Hela debatten med mina repliker till C och S går att se på riksdagens videoupptagning ovan eller nedan.Statsministerns återrapport från senaste mötet i Europeiska Rådet  

2020-03-03

I dag hade statsministern så kallad återrapport i riksdagen från senasre mötet med europeiska Rådet där EU:s ledare främst diskuterade EU:s långtidsbudget och medlemsländernas avgifter. Rådets möte avslutades i total oenighet och fortsättning följer. Efter återrapporten fick samtliga partier ställa frågor, och det mesta handlöade om det jag tidigare rapporterat på bloggen, nämligen den svenska hållningen i frågan och hur diskussionerna gått.  Men självklart  tog flera även upp situationen vid turkisk-grekiska gränsen, Från moderat sida anser vi både att EU:s budget totalt sett måste bantas när britterna lämnat EU, men också att större del av den EU:s budget som blir kvar bör gå till Frontex för gränsbevakning och för att allmänt stärka kontrollen av EU:s yttre gräns.Nedan lyssnar vi på statsministerns inledande anförande, och mina två kolleger i EU-nmämnden, Desirée Petrhrus (KD) och Jessika Roswall (M) förbereder sina kommande inlägg i debatten. Själv ser jag oväntat koncentrerad ut. Och det är jag - frågan om EU:s långtidsbudget är oerhört viktig för Sverige, många miljarder står på spel.


Finansutskottet godkände den extra ändringsbudgeten

2020-02-13

 

I dag tog Finansutskottet beslut om att tillstyrka den extra ändringsbudget moderaterna tog initiativ till för att stärka kommunerna. Redan när förslaget presenterades ställde sig SD bakom vårt förslag i sin helhet, medan KD och V ville diskutera förslaget. Efter lite förhandlingar enades M, V och KD om ett slutligt förslag, och även detta ställde sig SD bakom. Det gör att det finns majoritet i både finansutskottet och i riksdagen för den extra ändringsbudgeten.

Regeringsunderlaget (S, MP, C och L) har kritiserat vårt initiativ, men trots detta röstade man inte nej till förslaget i finansutskottet. Om det var så illa att vi ändrar i regeringens budget och stoppar ingångsavdraget och friåret så kunde man ju röstat nej till vårt förslag i utskottet. Men det gjorde man alltså inte. Man inser väl troligen att vi gör rätt bedömning och att pengarna behövs för att trygga välfärden i ekonomiskt svårt pressade kommuner. Nästa vecka på onsdag blir det debatt i riksdagen och sedan avgör riksdagen frågan. De extra pengarna kommer att kunna betalas ut tämligen snabbt efter att riksdagen fattat sitt beslut.

Stort pressuppbåd utanför finansutskottet efter vårt sammanträde. Vår vice partiledare och ekonomisk-politiske talesperson Elisabeth Svantesson var ett jagat intervjuobjekt. Nedan den nya knapp vi nu kommer att bära fram till den slutliga voteringen nästa vecka.

 


Jag är den näst flitigaste moderaten i riksdagens talarstol

2019-12-20

I dag presenterar SVT en granskning av alla riksdagsledamöters aktivitet i riksdagens talarstol. Man har mätt talartid för alla ledamöter från det senaste riksdagsvalet 2018.

Vinnare och den med i särklass mest talartid är min kollega Lars Beckman (M). Han är också den som ställt flest interpellationer till statsråd av alla riksdagsledamöter denna höst. Imponerande.

Jag kontaktade SVT för att få reda på hur det ser ut för min egen del. Det visar sig att jag hamnar på en 13:e plats av riksdagens 349 ledamöter. 191 minuter har jag tillbringat i olika debatter i riksdagens talarstol. Jag är också enligt SVT den näst flitigaste moderaten (efter Lars Beckman).

Självklart kan man inte bara mäta aktivitet i riksdagens talarstol för att avgöra vem som är den flitigaste riksdagsledamoten. Det är en massa saker som ingår i uppdraget. Men hög aktivitet i riksdagens kammare och hög aktivitet i sociala medier och traditionella medier är viktigt om man ska få ut sitt budskap. Att man sedan väcker känslor när man är rak och tydlig får man leva med. 

Om man inte syns som politiker finns man inte. 
  

EU-nämnd

2019-12-11Årets riksdagsmotioner 

2019-10-29

Under den allmänna motionsperioden i höst lämnade riksdagsledamöterna in totalt 3.317 motioner. Det betyder i genomsnitt drygt nio  motioner per ledamot. Jag har som vanligt lämnat i betydligt fler än så, totalt blev det 26 enskilda motioner, varav jag skrivit några tillsammans med andra. Dessutom står jag som undertecknare av tre partimotioner från moderaterna i finansutskottet.

Jag har nu äntligen hunnit ställa samman alla mina motioner, och här följer allihop samlade efter ämnesområden:

1. Migration och integration:
Utvisning av utländska medborgare som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott
Utred slöjförbud i grundskolor och förskolor
Utredning gällande ett slöjförbud i för- och grundskolan
Återtagande av tillfälligt uppehållstillstånd vid semester i forna hemlandet
Begränsning av försörjningsstöd och bidrag till den som inte är svensk medborgare
Översyn av lagen om hets mot folkgrupp

2. Enklare och billigare att bygga
Tekniska specifikationer för småhus
Avskaffa tvånget att anlita kontrollansvarig vid uppförande av småhus
Avskaffa Trafikverkets möjlighet att förbjuda nya utfarter på landsbygden
Ökade krav på kommunernas dokumentation vid underkännande av enskilt avlopp
Sänk stämpelskatten för lagfart och pantbrev

3. Körkort
Översyn av momsbeläggning av körkortsutbildning
Gör det enklare och billigare att ta körkort
Inför studielån för körkort för alla

4. Miljö och energi
Översyn av regelverket kring bonus-malus
Pant på batterier
Tillsätt en kriskommission för svensk elförsörjning

5. Avveckling av myndigheter och andra besparingar/förenklingar
Översyn av statens stöd till organisationer
Avskaffa statens stöd till genusforskning
Avskaffa diskrimineringslagens krav på lönekartläggning
Avveckling av Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Avskaffa jämställdhetsmyndigheten
Avveckling av myndigheten för kulturanalys

6. Public Service
Granskning av Public Service

7. Övrigt
Kyrkors och samfunds legala vigselrätt
Inför möjligheten till halvt karensavdrag

8. Motioner från oss moderater i Finansutskottet
Utgiftsområde 25 Allmänna budrag till kommuner
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Motion med anledning av prop. 2019/20:11 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Studiebesök på slottet och möte med Hovstaterna


2019-09-26

I dag var finansutskottet inbjudna till Kungliga Slottet för möte med Hovstaterna (slottets förvaltningar) och ett studiebesök på slottet. Mycket fokus på Hovets ekonomi och hur kostnader och intäkter fördelas mellan Hovet, Staten/Fastighetsverket, Kungliga familjen, olika stiftelser och förvaltningar. En ganska snårig fördelning, byggd på mycket gamla handlingar och överenskommelser ända från 1809 och framåt.

 

Kortfattat får Kungafamiljen och Hovstaterna ungefär 140 miljoner per år från statsbudgeten och har egna intäkter (främst från ca 1,7 miljoner besökare på de kungliga slotten) på ca 250 miljoner. Hovet bekostar med dessa pengar driften av 11 slott, alla personalkostnader, kungafamiljens verksamhet och försörjning, alla Hovets utåtriktade aktiviteter samt vården av allt lösöre och alla värdefulla föremål som finns i slotten, medan staten via Fastighetsverket äger alla slott och bekostar allt underhåll och renovering av dessa. Samtidigt disponerar Hovet 11 slott i Mellansverige som staten äger och ansvarar för att de är tillgängliga för besökare. Totalt omfattar dessa 11 slott en yta på 160.000 kvadratmeter, och till detta kommer 1.800 hektar mark.

 

Efter föredragen fick vi en lite annorlunda rundvandring i slottet, bakom kulisserna - vi besökte bland annat slottets kök (ovan), förråd, och slutligen fatburen, Hovets tvätteri och linneförråd. Nedan tv den över 100 år gamla kallmangeln som fortfarande används för att pressa dukar och linneservetter. Nedan th visar förste fatbursjungfrun (vilken titel!) delar av linneförrådet.

 
  
Mitt 14:e riksdagsår har börjat

2019-09-11

I går inleddes riksmötet 2019/20 under sedvanlig pompa och ståt. För mig är det 14:e gången jag deltar i Riksmötets öppnande, det är otroligt vad tiden går. Det är en fantastisk känsla att ha fått förtroendet att under så lång tid verka i det svenska parlamentet. Här några bilder från årets öppnande:


 

Efter det traditionsenliga besöket i Storkyrkan vandrar alla gäster över borggården och genom slottet ut på terrassen vid Lejontrappan innan alla fortsätter till Gamla Riksdagshusets entre. Här är jag tillsammans med dottern Anna som var min medföljande gäst i år.

Eftersom jag sedan senaste valet sitter allra längst fram tog jag i år en liten film på hedersgästernas entré i Kammaren (klicka på bilden för att se filmen):
Och här är några av huvudpersonerna. Okej, det fanns några till...

   

Senare på kvällen var det så dags för konsert på Stockholms Konserthus.På hedersläktaren kungaparet och talman Andreas Norlén.

 

I dag väcker vi misstroendeförklaring mot Annika Strandhäll (S)

2019-05-16

I förrgår beskrev jag utförligt varför socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) borde avgå. Moderaterna beslutade igår att vi skulle väcka en misstroendeförklaring mot Annika Strandhäll i samband med statsministerns frågestund idag, och jag var en av de moderata ledamöter som under diskreta former samlades utanför gruppledare Billströms rum i går eftermiddag och undertecknade denna begäran (nedan). Det krävs 35 underskrifter (10% av riksdagsledamöterna) för att väcka talan om misstroende mot ett statstråd. Ovan meddelar Ulf Kristersson att vi lämnat in vår begäran.

Det är allt tydligare att socialförsäkringsministern avsatte Försäkringskassans generaldirektör av rent politiska skäl, och dessutom har ministern gett så många motstridiga svar på olika frågor och dessutom beskyllts av flera tunga personer inom Försäkringskassan för att ha talat osanning i KU. Vårt tålamod är slut. Det är riksdagen som uttalar om man har förtroende för en minister eller inte, och det är inte på något sätt kopplat till vad KU eventuellt kommer fram till vid sin granskning. Nu återstår att se om vi får stöd för vår misstroendeförklaring. KD har bekräftat att man stödjer denna, och nu får vi se vilka andra partier som eventuellt ställer sig bakom vår begäran.
Japansk känsla i Kungsträdgården

2019-04-28

Körsbärsträden blommar ju inte så länge, men just nu är känslan magisk i Kungsträdgården i Stockholm. Så vackert! Lite som i Japan där körsbärsräden har en speciell plats i kulturen.

 
En kväll på Slottet

2019-03-15

I går var det dags för en kväll på Stockholms slott. Det var kungaparet som traditionsenligt bjöd in riksdag och regering till underhållning den gamla Rikssalen och därefter middag. Och som traditionen är var det smoking som gällde. Detta är väl för övrigt enda gången under mandatperioderna som man blir omnämnd i Svensk Damtidning...Rikssalen är en väldigt gammal del av slottet, och här hölls riksdagens öppnande ända fram till 1974. Tillsammans med några andra moderater fick jag sittplats på andra raden, bakom Hovets ledning (röda pilen).

Efter underhållningen gick vi till slottets paradvåning, och det är ju i sig en fantastisk miljö.

   

Inget fel på dukningen heller. Man sitter paretivis blandade vid runda bord. Vid varje bord finns någon från Hovet som bordsvärd, och berättar lite om slottet, kungafamiljen och svarar på frågor. Bilden tv tog jag i riksdagen innan vi gick till slottet.

  

Jag är nu Sveriges tredje främsta opinionsbildare på twitter

2019-02-04

Tidningen Dagens Opinion redovisar idag sin senaste lista över svenska opinionsbildare på twitter. Jag avancerar en plats sedan föregående mätning och ligger nu trea.
 

Lätt att känna igen sig i Anna Kinberg Batras bok "Inifrån"

2019-01-05

Helgerna har jag bland annat ägnat åt att läsa lite. Bland annat Anmna Kinberg Batras bok "Inifrån". Har mitt eget ex med denna fina personliga hälsning ("Med tack för att du var med, fattar hur det är, och alltid säger vad du tycker"):

           

Och hon har ju rätt, jag säger alltid vad jag tycker, är rak och ger både beröm och kritik på ett ärligt sätt. Tyvärr är det ju inte så med alla, vare sig i partier eller andra organisationer - många smickrar överdrivet för aktuell ledare för att försöka hamna i bra dager, men när sedan ledaren ifrågasätts byter man snabbt fot och hjälper i stället till att underminera ledarens ställning. Vissa kallar det medgångssupportrar.

Jag hade aldrig någon direkt personlig relation till Fredrik Reinfeldt - när jag valdes in i riksdagen försvann han ju till Rosenbad och vi arbetade aldrig ihop. Det blev bara vanligt artigt småprat när man sågs i olika sammanhang. Det var helt annorlunda med Anna Kinberg Batra, vi jobbade ju tillsammans som riksdagsledamöter under hela regeringstiden, och hon var gruppledare 2010-14. Jag hade en mer avslappnad och personlig relation till Anna, både innan och efter hennes val till partiledare (och detsamma gäller för övrigt min relation till Ulf Kristersson idag, vi arbetade ju tillsammans i Finansutskottet 2014-17 och känner varandra väl). Det var Anna som i egenskap av ordförande i Finansutskottet såg till att jag blev ledamot i utskottet 2014, och jag var därmed mitt i händelsernas centrum under hela den hektiska tiden hösten 2014 när Alliansens budget vann och Löfven hotade med extraval, Decemberöverenskommelsen undertecknades (det var jag dock helt oskyldig till) och sedan valet av Anna till ny partiledare. Mycket av det hon skriver i boken känner jag väl igen, och en del episoder hon berättar om var jag själv delaktig i på nära håll.

Jag är som Anna skriver alltid rak och tydlig, både med konstruktiv kritik och ärligt beröm. Jag vet att Anna kände att det var ärligt menat, och sådant bygger förtroende. Lite smickrande var det ju exempelvis att hon som ganska nyvald partiledare kontaktade mig inför en TV-debatt om beskattning av pensionärerna (som var stor fråga då), och jag fixade ett pm till henne. Jag hade kvar dessa sms i min telefon från denna torsdagskväll i juni 2015 (ovan th).

Mindre roliga sms var dessa, som jag skrev, dels två dagar före hennes beslut att avgå, dels strax efter pressonferensen där hon meddelade sin avgång (hennes svar håller jag för mig själv). De får symbolisera det tråkiga slutet. Men som Anna skriver i boken - moderaterna i Västsverige backade upp Anna fullt ut hela vägen och deltog inte i spelet bakom kulisserna för att sparka henne. Jag har fortsatt kontakt med Anna då och då, jag uppskattar henne som klok och sympatisk person, med mycket bred och djup politisk kunskap.

 

Jag kan inte låta bli att fundera över vad som hänt om inte så mycket energi lagts internt på att underminera Annas ställning? Det började ganska snart efter hennes tillträde, och fortsatte ända fram tills hon tvingades avgå. Tänk om vi i stället lagt kraften på att granska sittande regering samt att berätta för väljarna om vår egen politik? Visserligen gjorde vi en mycket bra valrörelse senast, och inte minst Ulf Kristersson gjorde strålande bra ifrån sig, särskilt som så färsk partiledare som kastades in i uppdraget med mycket kort varsel ett år före ett val. Men tänk ändå om vi hade startat valarbetet tidigare och ägnat oss åt detta i stället för att diskutera partiledare? Om vi bara hade tagit ett enda av mandaten från vänstersidan, eller två av SD så hade vi redan haft en Alliansregering på plats idag. Det interna spelet om partiledarfrågan kan ha haft ett högre pris än många inser. Det tog massor av kraft och gjorde att sittande regering slapp ett halvår av kritik från oss moderater, samtidigt som vi missade minst ett halvårs chans att prata politik med väljarna. 

Jag avancerar till andra plats som "veckans hetaste opinionsbildare"

2018-12-16

I kväll fick jag ett mail som meddelade att jag avancerat till en andraplats på Dagens Opinions och Bumblewings lista över "veckans hetaste opinionsbildare" på twitter. Förra veckan låg jag på en sjätteplats. Det är verkligen fascinerande att få 20.000 reaktioner på det jag twittrar om under en enda vecka - utöver alla reaktioner jag får på facebook- och blogginlägg.
 


Julavslutning hemma hos Elisabeth Svantesson

2018-12-12

I dag hade moderaterna i finansutskottet julavslutning hemma hos Elisabeth Svantesson i hennes övernattningslägenhet. Hon fick dock smita en stund och ta en TV-debatt om budgeten mitt i julfirandet. Men vi satt kvar i hennes lägenhet och såg henne debattera på TV. Så är livet som riksdagspolitiker. :)
Budgetdebatt

2018-12-12

I dag hölls den viktiga budgetdebatten och i eftermiddag klockan 16 röstar riksdagen om budgeten. Moderaterna och Kristdemokraterna hoppas såklart att vår gemensamma budgetmotion ska vinna.  Mediauppbådet utanför kammaren var stort idag, och Elisabeth Svantesson (M) inledde debatten.

  

Debatten kan kort sammanfattas med att vänstersidan kritiserar oss för att vi lägger fram en egen budget, samt påstår att den är "en servettskiss" (Löfven igår). Vi invänder att det är en självklarhet för ett ansvarstagande parti att presentera en egen budgetmotion - det är det normala att man redovisar sin politik. Samhällsproblemen har inte tagit paus bara för att Sverige har en övergångsregering, och vi har inte en övergångsriksdag. Riksdagen beslutar om budgeten, det gör inte regeringen, och nu gör vi det vi lovade väljarna, lägger fram en budget för att börja ta tag i samhällsproblemen i stället för att ingenting alls kommer att hända under lång tid.

Vår budgetmotion utgår från regeringens övergångsbudget, och vi har gjort ett antal ändringar i denna. Vår budgetmotion och effekterna av denna har ganskats av både Finansutskottets kansli, Finansdepartementet och Skatteverket, och vi har haft särskilda möten med de två sistnämnda. Vår budgetmotion går att regera på och har hanterats på sedvanligt sätt i riksdagens beredning.

I debatten fick vi också kritik frå¨n vänster för att vi "sänker skatten för de rika". Det man syftar på är att vi höjer gränsen för när man ska behöva betala statlig skatt. Detta för att färre med normala inkomster, OB-tillägg och övertidsersättning inte ska tvingas betala statlig skatt. Att kritiken kommer från S och V blir faktiskt en smula roande, eftersom de själva för bara ett par dagar sedan var beredda att helt slopa värnskatten för dem som tjänar allra mest, allt för att kunna behålla regeringsmakten. I sak tycker även vi moderater att det är rimligt att avskaffa värnskatten, men vi prioriterar att börja med att höja brytpunkten för statlig skatt. Men hyckleriet från S och V är anmärkningsvärt,  de kan nu aldrig mer med trovärdighet kritisera oss för att vilja sänka skatten för de med högst inkomst.

Nedan alla de fyra ekonomisk-politiska talespersonerna från de fyra Allianspartierna, L, M, KD och C. Samlade inför debatten, precis som det ska vara.

  
 

I går var jag Sveriges främste opinionsbildare enligt Populist.se

2018-12-11

I går var ju en helt galen dag politiskt, och jag skrev ett stort antal inlägg på bloggen, twitter och facebook om bland annat beskeden om statsbudgeten och regeringsförhandlingarna och dessutom en del om undertecknandet av FN:s migrationsavtal/resolution. Inläggen fick överraskande stor spridning och det är första gången jag blivit utsedd till landets främste opinionsbildare ett enskilt dygn. Det är pupulist.se som gör denna analys varje dag, och jag tänker inte försöka beskriva hur de räknar eller hur seriöst det är...

Men det var kul oavsett! 
  

 

Stort mediauppbåd utanför Finansutskottets sessionssal

2018-12-10

Finansutskottet hade två möten idag, klockan 09 och klockan 13. Vid båda mötena var det stort uppbåd från media utanför sessionssalen. Riksdagen hade flera vakter på plats för att hålla ordning på det hela. På nedre bilden förklarar en något dämpad vice ordförande i Finansutskottet, Fredrik Olovsson (S) varför regeringens övergångsbudget inte lär vinna i kammaren vid den slutliga omröstningen på onsdag.   

Positiva besked om både budget och regeringsbildning

 

2018-12-10

Vid morgonens första korta beredningsmöte med Finansutskottet framkom att alla partier står fast vid sina tidigare besked, vilket innebär att C och L lägger ned sina röster i budgetomröstningen och att M-KD-budgeten kommer att vinna vid riksdagsomröstningen på onsdag.Det är såklart ett mycket glädjande besked och gör bland annat att både löntagare och pensionärer kommer att få betydande skattesänkningar redan från årsskiftet, mer än vad någon annan budget skulle erbjuda. Vi tar också ett antal betydande steg för att stärka upp polis, försvar, sjukvård, skola och integration. Finansutskottet tar slutligt beslut om budgeten vid justeringen klockan 13 idag, och sedan röstar riksdagen formellt om saken på onsdag.

  

På dagens presskonferens meddelade också Centerpartiet att man kommer att rösta nej till en ny Löfven-regering. Det var för min del väntat. De politiska skillnaderna mellan Centerpartiet och Liberalerna å ena sidan och Socialdemokraterna och Väsnterpartiet på den andra är så enormt stora att det aldrig känts realistiskt att partierna ska kunna komma överens politiskt. I vissa frågor ligger Centern långt till höger om moderaterna, exempelvis när det gäller arbetsmarknadslagstiftningen. I andra frågor är det Liberalerna som ligger längst till höger, exempelvis när det gäller snabbt avskaffande av värnskatten. Att tro att detta är frågor som S och V ska ställa upp på, och sedan få sanktionerade av LO, har aldrig känts ralistiskt för min del. Det enda S skulle kunna erbjuda är långdragna utredningar där dessa frågor göms undan tills vidare. Detta verkar också vara Annie Lööfs tolkning, och idag gav hon alltså det välkomna beskedet att Centerpartiet röstar nej till en ny Löfven-regering.

Jag hoppas att dagens två besked ska bana vägen framåt för en borgerlig regering i någon form. Det är det Sverige behöver, och det var det väljarna ville ha. Det är lång väg kvar mot ett slutligt besked om regeringsbildning, men utan tvekan har saken rört sig ordentligt i rätt riktning idag.

 

Moderaterna presenterar sin budgetmotion och integrationsmotion

 

2018-11-30

Samtidigt som den politiska röran tilltar, med olika och helt oförenliga ultimatum från såväl V, MP, C och L, presenterade moderaterna idag två viktiga motioner. Dels vår stora budgetmotion som ett stort antal personer arbetat hårt med under lång tid, för att den också ska vara möjlig att regera på. Dels en omfattande och genomarbetad motion om integration och migrationspolitik. Den senare återkommer jag till i eget blogginlägg.Vår budgetmotion är förankrad i den gemensamma reformagenda som Alliansens partier gick till val på. Det är en budget som tar tag i våra svenska samhällsproblem här och nu. Sverige har en övergångsregering, men ingen övergångsriksdag. Viktiga beslut kan inte vänta. Svensk ekonomi har under flera år gått på högvarv samtidigt som det politiska reformarbetet i princip stått helt still. Enligt Konjunkturinstitutet når den svenska konjunkturen sin topp i år och BNP-tillväxten bromsar in nästa år. Sverige står sämre rustat än vi borde. Med vår budget ger vi Sverige en ny riktning, som bryter med de senaste årens reformtrötthet och politiska vänstervridning.

1. Reformer för jobb och tillväxt. 
De kommande åren förväntas Sverige ha lägre tillväxt per invånare än så gott som alla andra EU-länder. Detta trots att många faktorer talar för Sverige: en välutbildad och teknikvan befolkning, ett innovativt näringsliv och betydande investeringar i forskning och utveckling. Kostnaderna för en politik som straffar företagande och arbete, utbildning och ansträngning blir samtidigt allt högre när den internationella konkurrensen skärps. Sverige behöver politik som underlättar för företagande och entreprenörskap. Det är en långsiktig uppgift där senare års stora skattehöjningar och attacker på hela branscher måste få ett slut.

Sveriges långsiktiga tillväxtförmåga bygger inte minst på att vi är ett land där det lönar sig att arbeta och att välja de mest krävande utbildningarna. Dagens höga marginalskatter straffar dem som gör det och därför föreslår vi höjd inkomstgräns för uttag av statlig inkomstskatt. Vi vill också under mandatperioden ta steg för att avskaffa värnskatten - principen om ”hälften kvar” hade brett stöd för trettio år sedan och det borde den ha även i dag. Vi sänker också skatten ytterligare för pensionärer som arbetar.

De som kan och vill jobba ska också göra det. Så är det inte i dag. Bidragsförsörjning leder till utanförskap, men också till lägre tillväxt och högre skatter. Vi utökar därför jobbskatteavdraget så att det lönar sig bättre för fler att gå från bidrag till arbete. Ett tredubblat RUT-avdrag bidrar till att skapa fler enklare jobb.

Det ska också löna sig att ha arbetat. I vår budget får alla pensionärer sänkt skatt, inklusive den miljon pensionärer som har lägst pension. Vår skattesänkning för pensionärer uppgår till 5,8 miljarder kronor 2019 och vi vill sänka skatten ytterligare för Sveriges pensionärer under mandatperioden.

2. Återupprätta samhällskontraktet.
Det grundläggande samhällskontraktet mellan stat och medborgare bygger på ömsesidighet. Medborgarna betalar skatt, och förväntar sig att det offentliga upprätthåller lag, ordning och trygghet i samhället. Ser till att det finns bra välfärdstjänster inom vård och skola, och pålitliga ekonomiska trygghetssystem när man inte kan jobba. Det finns allt fler tecken på att samhällskontraktet sviktar. Polistätheten har sjunkit till den lägsta på tio år. Vårdköerna har fördubblats. Var sjätte elev lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Den utvecklingen måste nu brytas. Staten måste klara sina grundläggande uppgifter. Så länge den inte gör det måste annat prioriteras ned eller bort.
* Vi satsar sammanlagt 18 miljarder kronor på försvaret under perioden 2019–2021, varav tre miljarder kronor tillförs redan 2019. Upptrappningen till försvarsinvesteringar på 2 procent av bnp inleds.
* Vi förstärker Polismyndigheten för att öka antalet polisanställda med 10 000 till 2024. Viktiga delar i detta är höjda polislöner och betald polisutbildning.
* Våra förslag ökar tillgängligheten till sjukvården oavsett var man bor. Vi stärker kunskapsfokus i skolan, med fler skoltimmar och fler lärarassistenter.
* 2019 ökar vi resurserna till välfärden med fem miljarder kronor till Sveriges kommuner och landsting. När det gäller tillskott efter 2019, så kommer de att villkoras så att alla kommuner använder pengarna effektivt och arbetar för minskade bidragskostnader och bättre integration.

3. Sverige ska hålla ihop.
Sverige ska vara ett jämlikt samhälle med god sammanhållning. Vi accepterar inte utanförskap och segregation. Arbetslinjen ska gälla alla, skolan ska bli den språngbräda för social rörlighet som göra att alla barn får sina egna chanser, och de som är nyanlända ska lära sig svenska språket och komma in i vårt samhälle. Sverige är också ett land med långa avstånd. Den tidigare regeringens skattehöjningar på drivmedel slår hårt. Vi vill avskaffa överindexeringen av drivmedelsskatter och tar nu steg i den riktningen. Vi stoppar den rödgröna regeringens dieselskattehöjning på lantbruket. Vi tar nya steg för en god infrastruktur i hela landet, med ökade resurser till väg- och järnvägsunderhåll och satsningar på bredbandsutbyggnad.

4. En fungerande och långsiktig migrations- och integrationspolitik.
Vi moderater vill ha en parlamentarisk utredning för att skapa en långsiktigt hållbar och brett respekterad migrationspolitik. Till dess en ny permanent lagstiftning finns på plats behöver den tillfälliga lagen, som löper ut i juli nästa år, förlängas. Detta kan inte vänta. Migrationspolitiken är också en viktig del av integrationspolitiken. Hur nyanlända integreras i det svenska samhället kommer att prägla Sverige under lång tid. Det är en ödesfråga. Jobben och språket är helt avgörande delar i detta. Vi vill ha en särskild språkförskola för de barn som växer upp i familjer som inte talar svenska.

5. Besparingar på myndigheter och onödiga utgifter
I vår budgetmotion föreslår vi nedläggning av Jämställdhetsmyndigheten och "Delegationen mot segregation". Vi skär ned regeringens byggsubventioner kraftigt och ökar biståndet långsammare än regeringen. Vi skär ned anslagen till Migrationsverket, avskaffar en del dåligt fungerande arbetsmarkandspolitiska insatser och drar ned satsningarna på extratjänster. Vi slopar skattereduktionen för fackföreningsavgifter, trappar ned stödet till elcyklar och subventioner av solceller, och avskaffar rätten till gratis entré på museer för vuxna och subvention av gratis kollektivtrafik för unga. Totalt innebär moderaternas budget besparingar på 25-27 miljarder per år jämfört med övergångsregeringens budget. Pengar vi använder för satsningar på välfärden och sänkt skatt för pensionärer och löntagare.  

Med vår budgetmotion kan Sverige lägga grunden för det reformprogram som kommer att behövas de kommande åren. Det måste bli ett långsiktigt och uthålligt arbete. Det finns inga enkla och snabba lösningar för att långsiktigt öka tillväxten eller återupprätta samhällskontraktet. Vi har ett antal ytterligare reformer som inte finns med i denna budget och som inte kan inte genomföras från årsskiftet på grund av att det i en del fall även krävs annan lagstiftning som inte hinner komma på plats till följd av den korta tiden fram till årsskiftet och det röriga politiska läget. Men Moderaternas budgetmotion förverkligar ändå en hel del av den borgerliga politik som kan ge Sverige en ny riktning. 

 

Därför följde jag inte partilinjen om införandet av ny TV-skatt

2018-11-14

Som ledamot i Public Service-utredningen skrev jag många blogginlägg samt en debattartikel i Svenska Dagbladet om moderaternas linje kring den nya TV-skatten. Jag konstaterade att det inte finns stöd hos svenska folket för att avveckla Public Service (SVT/SR/UR) samt att moderaterna har partistämmobeslut på att behålla Public Service (däremot är vi beredda att  diskutera omfattningen och kostnaderna).

Visserligen betalar de flesta TV-licens idag, men 23% gör inte detta. Vissa har, av blandade orsaker, "kastat ut TV:n" för att slippa TV-licensen, andra tittar på TV utan att betala licens. Ungefär 10% uppskattar man har TV utan att betala. Med den nya avgiftsmodellen tvingas alla att betala den nya avgiften/skatten, och det finns en del logiska skäl för detta. SVT/SR har exempelvis en viktig roll i krissituationer och beredskapsläge. UR har en roll i vårt utbildningssystem och producerar en mängd utbildningsprogram riktade till den svenska skolan. Hela Public Service har ett uppdrag från regering och riksdag att sända program även på minoritetsspråk och att främja olika kulturinslag. Det är inte orimligt att alla svenskar är med och betalar för i vart fall en del av Public Service verksamhet.

Public Service i form av TV och radio finns i de flesta europeiska länder. I andra länder har man valt olika betalningsmodeller. I Danmark tex tar man en utvidgad apparatavgift för datorer, mobiler mm. Detta hade varit en sämre idé. Att lägga avgifter på alla tekniska prylar där man kan ta del av TV-program hade blivit extremt byråkratiskt och många skulle troligen blivit ännu mer upprörda över detta än en ny avgift via skattsedeln.

Man kan konstatera att nuvarande licenssystem inte fungerar längre och att om vi ska behålla Public Service måste vi införa en ny finansieringsmodell. Rent tekniskt är den föreslagna "tv-skatten" en bra lösning om man vill införa ett nytt obligatoriskt avgiftssystem. Vi slipper TV-licensen och avgiftskontrollerna och kan avveckla Radiotjänst. Kostnaden för ett tvåpersonershushåll blir desamma som idag, medan ensamhushåll får halverad kostnad. Studenter och pensionärer med låg inkomst får kraftigt sänkt kostnad, och juridiska personer slipper avgift (eftersom alla individer redan betalar). Totalt för de allra flesta blir det dock samma eller lägre kostnad än idag. De som idag valt bort TV och tittar på sin dator i stället tvingas däremot att betala en ny skatt som man inte betalat förut, och familjer med fler än två förvärvsarbetande (exempelvis min egen) får höjd total kostnad. 

Att höja skatten för en del svenskar är inget jag som moderat gör lättvindigt. Om vi nu ska tvinga alla svenskar att betala för Public Service är det minsta man kan begära att vi samtidigt skärper upp kravet på opartiskhet och saklighet. Det är en viktig legitimitetsfråga att man först har ett nytt effektivare system för granskning på plats, med tydliga sanktioner när Public Service bryter mot kraven på opartiskhet och saklighet. Detta ställningstagande hade moderaterna också i sitt särskilda yttrande i utredningen där vi skrev följande:

"Moderaterna kommer att utvärdera samtliga liggande förslag som en helhet innan vi tar ställning till framtida konkreta lagförslag om enskilda delar. Dock vill vi redan nu rikta kritik mot det faktum att utredningsdirektiven effektivt stänger möjligheten för kommittén att även se över hur ett medieetiskt system för public service kan utformas. Förslag om en utvidgning och förstärkning av det självreglerande pressetiska systemet har väckts bland annat från Utgivarna. Regeringens tilläggsdirektiv fastslår dock uttryckligen att detta inte ska övervägas inom kommitténs arbete. Att överväga och lägga förslag om public service, utan att samtidigt kunna se över hur granskning och uppföljning ska utformas på ett effektivt sätt är givetvis orimligt. Detta avser vi återkomma till i andra sammanhang."

Trots denna tydliga skrivning beslutade den moderata riksdagsgruppen i går, efter en mycket lång diskussion med många kritiska röster, att till slut stödja införandet av den nya "tv-skatten" utan krav på skärpt granskning. Eftersom jag anser att det går emot det vi tidigare lovat väljarna valde jag att avstå i dagens votering. Att avstå kändes rimligt eftersom jag å ena sidan tycker att avgiftsmodellen i sig är rimlig, men samtidigt vill villkora den med att ett nytt granskningssystem är på plats. Det skulle i så fall ha inneburit att man fick skjuta fram den nya finansieringsmodellen något år, vilket knappast hade varit något stort problem.Vid dagens votering var jag ensam om att avstå vid voteringen, vilket jag beklagar starkt. Sverigedemokraterna röstade däremot nej till förslaget i sin helhet, vilket jag tycker är aningen märkligt eftersom de stödde förslaget til ny finansiering utan reservationer i Public Service-utredningen. Samtliga övriga ledamöter röstade ja till den nya TV-skatten. Jag och moderaterna röstade visserligen även på våra motioner om skärpt granskning och medieetisk prövning, men det röstades ned och lär därmed inte bli verklighet. Riksdagen har därmed garanterat Public Service en trygg och indexuppräknad intäkt för sex år framåt, utan att ställa några som helst villkor för detta. Man har också beslutat om en tvingande skatt för Public Service utan att samtidigt garantera skärpt granskning av hur bolagen lever upp till kravet på opartiskhet och saklighet. Jag tycker faktiskt det är anmärkningsvärt. 

Obegriplig logik från Centerpartiet och Liberalerna

2018-11-14

 

I dag var kön till besöksläktaren i riksdagen lång. Många ville följa statsministeromröstningen. Jag röstade såklart ja till Ulf Kristersson som ny statsminister. Centerpartiet och Liberalerna röstade nej, och därmed blev han inte vald. Att borgerliga riksdagsledamöter röstar nej till en borgerlig statsminister har inte hänt på 40 år, och det är nog ganska unikt att ett Alliansparti röstar nej till de partier och personer i Alliansen som i ett svårt politiskt läge är beredda att regera med Alliansens politik. Motivet är att man inte vill ge Sverigedemokraterna "ett unikt inflytande över svensk politik" som Annie Lööf uttryckte saken i Rapport i går kväll. Lite motsägelsefullt eftersom Centerpartiet samtidigt låter SD styra hela den politiska agendan just nu.

Centerpertiet och Liberalerna väljer alltså att driva sin kamp mot SD före alla politiska sakfrågor. Ulf Kristersson har lovat att föra Allianspolitik om han får bilda regering. Det betyder att Centerpartiet och Liberalerna hade kunnat få igenom stora delar av sin politik utan att ens behöva ingå i regeringen. Allt detta offrar man för att försöka minska Sverigedemokraternas inflytande. Sakpolitiken får stå tillbaka framför ett blint fokus på att motarbeta SD.

Det är för övrigt intressant att Centerpartiet och Liberalerna tacksamt tog emot SD:s stöd när det gällde att rösta bort statminister Löfven och hans regering. Men när det gäller att bilda en ny regering duger inte samma stöd.

Det är också intressant att både Centerpartiet och Liberalerna 2014 lade ned sina röster och därmed släppte fram Stefan Löfvens S/MP-regering - som var helt beroende av stöd från Vänsterpartiet. När det gäller en M/KD-regering med stöd av SD väljer man i stället att aktivt rösta nej. Eller som Ulf Kristersson uttryckte saken på facebook häromdagen:

"Om de inte står ut med att rösta ”ja” och uttryckligen ställa sig bakom den nya regeringen, så kan de istället trycka på ”avstå” och låta oss som tror att det finns stöd för Alliansens politik, ta möjligheten att i vart fall försöka. Kunde C rösta på den gula avstå-knappen och därmed släppa fram Stefan Löfven och en S/Mp-regering tillsammans med V för fyra år sedan, borde de rimligen kunna göra det även för mig och en regering med M och Kd imorgon."
 
Jag tror allmänborgerliga väljare är mycket oförstående och ganska frustrerade över hur Centerpartiet och Liberalerna agerar.  Jag citerar Ulf Kristersson igen:

"Morgondagens statsministeromröstning handlar inte om att två allianspartier nu far iväg från Alliansen, utan om att vi är två partier som ber om förtroendet att i ett komplicerat läge få försöka driva alliansens politik, i alliansens anda och på alliansens villkor. Och i nära samarbete med de allianspartier som inte kan eller vill sitta i själva regeringen. Det är exakt vad som ligger på bordet och som Centerpartiet nu avser rösta emot, ”för att det skulle ge Sd inflytande”.

Jag tror precis tvärtom: Att säga nej till att ens pröva stödet för sin egen politik i riksdagen, är att ge just Sd ett orimligt stort inflytande. Det betyder både att viktiga reformer för lägre skatter, bättre företagsklimat och fler poliser förblir ogjorda, och att ytterkanterna i svensk politik får vatten på sin kvarn. Det är inte vad Sverige nu behöver."

Resultatet i dagens statsministeromröstning var inte vad Sverige behövde. Nu får processen med regeringsbildningen gå vidare. Under tiden missar vi tillfället att göra politiska reformer som är akuta. Centerpartiet och Liberalerna spelar ett högt spel med Sverige just nu.Dee spelar också högt med sina egna partiers väljarstöd. Ovanstående SIFO-mätning som redovisades i SvD i söndags visar exempelvis att endast 18% av Liberalernas väljare anser att L bör rösta nej till Kristersson som statsminister. 40% av Centerpartisterna tycker samma sak, men 34% av Centerns välljare vill samtidigt släppa fram Kristersson eller tycker rent av att Centern borde ingå i hans regering, liksom över 50% av Liberalernas väljare.  L och C är två splittrade partier, och detta i en så central fråga. Det ska bli intressant att se hur väljaropinionen påverkas av det som nu händer i svensk politik.


Frida - min sextonde praoelev i riksdagen

2018-11-11

Den gångna veckan hade jag Frida från Skövde på besök som praoelev i riksdagen. Det var ju inte så mycket debatter och voteringar som det brukar eftersom vi saknar regering. Även interpellationsdebatterna och frågestunderna är inställda tills vidare. Men hon fick ändå möjlighet att uppleva riksdagsarbetet från insidan. Och ett besök hos moderaternas partiledare Ulf Kristersson blev det, liksom ett besök i "partiledarsoffan" hos talman Andreas Norlén. Under veckan fick hon även träffa riksbankschefen i samband med finansutskottets öppna utfrågning, hon fick lyssna på ett föredrag om kommunal skatteutjämning samt vara med på ett seminarium om lagstiftningsproblem kring artificiell intellligens, och dessutom arbeta lite på riksdagens internpost, servicecenter och i riksdagsbiblioteket. Det är så kul att ta emot engagerade och intresserade ungdomar i riksdagen, och jag hoppas hon hade en rolig och givande vecka!

     Över 10.000 följare på twitter  

2018-10-16

I går passerade jag 10.000 följare på twitter.
Det känns nästan overkligt att så många vill ta del av det jag skriver.
Tack!


 

Dagens extra moderata gruppmöte 

2018-10-12

De flesta medier har rapporterat från vårt extra moderata gruppmöte på förmiddagen idag. Vår partiledare fick tydligt och starkt stöd för att gå vidare med försöken att bilda en moderatledd regering, i första hand en Alliansregering, men om det inte fungerar med något eller några av Allianspartierna. Samtidigt vill vi hålla samman Alliansen som politisk kraft även i ett läge där eventuellt några Allianspartier väljer att stå utanför regeringen, genom att ändå ge dem inflytande över regeringspolitiken som bör baseras på Alliansens gemensamma valmanifest. Hur detta slutar vet vi början på nästa vecka när övriga Allianspartier svarat på vårt förslag.

 

TV4 var en av alla nyhetsmedier som bevakade ingången till Förstakammarsalen där moderaterna har sina gruppmöten. På vägen ut filmades en del av oss inför kvällens nyhetsinslag. Själv såg jag ändå ganska hoppfull ut i inslaget i TV4:s Nyheterna tycker jag? Och det är jag också! 

Markmoderaterna positiva trots förvånande politiskt läge i Mark 

2018-10-09

I går kväll hade Markmoderaterna gruppmöte, där vi bland annat valde våra kandidater till Kommunstyrelsen och en del andra poster. Tomas Johansson fick förnyat förtroende som vår kommunalrådskandidat och vår främste företrädare i kommunstyrelsen och han är sedan tidigare också gruppledare. Senare under hösten tar vi beslut om olika poster i andra nämnder och styrelser. Här är deltagarna vid gårdagens gruppmöte i Sätila.Makmoderaterna gjorde ju ett av sina bästa val så länge jag varit med i kommunpolitiken. Vi gick framåt i valet och har nu nio mandat i kommunfullmäktige. Stämningen är god, trots det mycket märkliga som hänt i kommunpolitiken i Mark, där vi trots valframgång tappade majoriteten i kommunen.

Före valet undertecknade de fyra förstanamnen för Allianspartierna ett gemensamt valmanifest, och vi gick till val tillsammans med det tydliga beskedet till väljarna att vi ville fortsätta styra Marks kommun, så som vi gjort de senaste åtta åren. Och väljarna uppskattade tydligen detta, alla fyra Allianspartierna gick framåt i valet och Socialdemokraterna backade. Trots detta väljer C och L nu att i stället bilda majoritet med Socialdemokraterna! Skälet är inte att något nytt hänt i politiken, inte heller någon väntad ny politisk stridfsfråga. Orsaken verkar helt enkelt vara att S, C och L på detta sätt vill stänga ute SD från  inflytande i politiken och stoppa deras vågmästarroll genom att skapa en majoritet med 26 mandat av fullmäktiges 51. För C och L är det alltså viktigare att stänga ute SD än att tillsammans med M och KD genomföra den politik vi gick till val på tillsammans. För oss moderater är det mycket förbryllande, eftersom vi ju klarat att styra tillsammans trots SD:s vågmästarroll förra mandatperioden. Vi vet ju dessutom vilka stora åsiktsskillnader det finns om mycket mellan S å ena sidan och C och L på den andra. Men nu får vi moderater ta rollen som opposition i Marks kommun och driva de frågor som Alliansen var överens om före valet. Det ska bli intressant att se hur C och L tänker rösta då, jag hoppas de står fast vid den politik som de tidigare tyckt är rätt trots den nya majoriteten. 

Mandatperiodens första möte med Finansutskottet

2018-10-02

I dag valdes formellt ledamöterna in i riksdagens olika utskott, och själv valdes jag alltså till ordninarie i Finansutskottet och ersättare i Utbildningsutskottet. Vid dagens konstituerande första möte i Finansutskottet valde vi sedan enhälligt Elisabeth Svantesson (M) till ordförande och Fredrik Olovsson (S) som vice ordförande.

 

 

Man kanske skulle bli pressfotograf i nästa liv?

2018-09-29

I måndags och tisdags, under talmansvalet och riksdagens öppnande, tog jag ju en massa foton, och en del av dem lade jag ut på bloggen. Några var ganska bra bilder på vår nye talman Andreas Norlén. Jag skickade dem till honom, och nu finns tre av dem som illustration av en längre artikel om talmansvalet i Länstidningen Östergötland (Andreas Norléns valkrets). När jag tröttnar på politiken, eller väljarna tröttnar på mig så kanske jag ska bli pressfotograf i stället? :)

  
(Klicka på artikeln tv för läsbar storlek)

Borås Tidning idag om Riksdagens öppnande 

2018-09-26

I går besökte Borås Tidnings reporter EWrik Jullander riksdagen och uppmärksammade riksdagens öppnande. Bland annat genom en längr eintervju med mig och Ann-Christine Ahlberg (S) som är de två från vår valkrets som suttit längst tid i riksdagen. (Klicka på bilderna för läsbar storlek). 
 
 
Foton från Riksdagens högtidliga öppnande

2018-09-26

Riksdagens högtidliga öppnande igår hamnade lite i skymundan av att riksdagen tidigare under dagen entledigade statsminister Löfven och hans regering. Men öppnandet var precis som vanligt, bortsett från att ingen statsminister läste upp regeringsförklaringen och att ingen regering samlades för gruppfoto efter öppnandet. Här några bilder från Storkyrkan samt från Riksdagens kammare.

        

Efter att ha suttit nästan längst bak i Kammaren i tolv år har vår valkrets plötsligt hamnat längst fram, och som en av de två ledamöter från valkretsen med flest riksdagsår har jag denna mandatperiod fått min plats allra längst fram i plenisalen, plats 20. Vid Riksdagens öppnande gav det möjlighet att ta en del fina foton. Och som vanligt blev det mycket kungligheter.

  
  
 
 
 Här hela plenisalen strax innan hedersgästerna anländer. Själv sitter jag längst fram vid den röda pilen.

 

Efter öppnandet var det som vanligt mingel i Sammanbindningsbanan. Och sedan konsert i Stockholms konserthus, ovan hedersläktaren med nyvalde talmannen Andreas Norlén (M) och kungaparet.
 
Riksdagen röstade bort statsminister Löfvén och hans regering

2018-09-25

I dag röstade riksdagen bort statsminister Löfvén och hans regering. Nu fortsätter arbetet med att skapa en Alliansregering som kan ta över regeringsmakten.

 

 

Talmansval

2018-09-24

I dag var det talmanbsval i riksdagen. Min riksdagskollega Andreas Norlén (M) utsågs till talman, och det är ett bra val.

 

Ovan tv, den fina urnan tas fram. Den används endast vid personval med slutna valsedlar, och hittills har det endast varit talmansval. Ovan th rösträkning. Nedan tv jag och den blivande talmannen i väntan på resultatet. Nedan th tar Andreas Norlén över ordförandeklubban från ålderspresidenten Beatrice Ask (M).

 

Första mötet med den nyvalda riksdagsgruppen

2018-09-20

I dag hade moderaternas nyvalda riksdagsgrupp sitt första möte. Ulf Kristersson hälsade alla välkomna och gav sin syn på det politiska läget. Mediaintresset utanför var imponerande, och redan före mötet var det många som ville ställa frågor till vår gruppledare Tobias Billström (som sedan omvaldes som gruppledare). Men så länge diskussioner pågår har vi inte så mycket nytt att säga, interna diskussioner håller vi för oss själva.

  

I dag kom nummer fyra!

2018-09-18

Om någon frågat mig för 15 år sedan om jag trodde att jag skulle bli invald i Sveriges Riksdag hade jag skrattat. Aldrig hade jag trott att jag skulle få ett bevis på att jag blivit en av 349 i det svenska parlamentet. Och idag kom mitt fjärde bevis på att jag blivit invald som ledamot. Bevisen är daterade 2006, 2010, 2014 och 2018. Jag känner mig hedrad, ödmjuk inför att ha fått förnyat förtroende och lika envis som vanligt när det gäller att försöka göra något bra av uppdraget. Den första och helt avgörande uppgiften är att försöka bidra till att Sverige ska få en ny och bättre regering, och att de moderata väljarna ska känna att deras röster gjorde skillnad. 

   

Jag är invald i riksdagen för fjärde gången - tack för allt stöd!

2018-09-15

När valet nu har sluträknats står det klart att jag blir omvald till riksdagen och inom kort påbörjar min fjärde mandatperiod. Det är inte alla förunnat att ha lyckats med det. Jag ser hur många av mina tidigare riksdagskolleger nu tar farväl i sociala medier, packar ihop sina saker och lämnar över till andra. Själv får jag nu, tillsammans med min riksdagskollega Cecilie Tenfjord Toftby från Borås vara med om ännu en spännande höst efter ett val, och det ska bli intressant att följa regeringsbildningen. På torsdag har den nyvalda moderata riksdagsgruppen sitt första möte.

Jag kan konstatera att jag lyckades med mitt mål att bli personvald till riksdagen i min hemkommun Mark, där jag blev personvald av hela 9,62% av de moderata väljarna. (Och över 25% personkryss hemma i Ubbhult var över förväntan). I valkretsen totalt blev det som väntat omöjligt att besegra en välkänd boråsare, vi spelar liksom i olika divisioner. Borås står för 50% av valkretsens moderata röster och Mark endast för 13%. Så när jag fick 9,62% personkryss i min hemkommun och min kollega 8,67% i sin hemkommun Borås så avgjordes saken. Jag får vara nöjd med att faktiskt ha fått näst flest personkryss från just Borås. Totalt blev det 760 personkryss i valkretsen, och jag tackar alla som har kryssat mig och alla som hjälpt mig i valrörelsen!

Min personvalskampanj har främst varit viktig för att få många samtal med väljare och jag vet att jag räddat många moderata röster under mina samtal, vilket självklart är det viktigaste. Jag gläds också åt att Moderaterna i Västra Götalands fem riksdagsvalkretsar behåller samtliga riksdagsmandat. Det är inte moderaterna i Västsverige som tappat riksdagsmandat, och det känns bra att vi tillsammans försvarat våra 13 mandat. Av dessa 13 är vi dock bara fem som var med redan 2006.

Jag blev tidigare uppmärksammad av media om att jag redan före detta val faktiskt var en av de moderata riksdagsledamöter från valkretsen som har flest år i riksdagen sedan enkammarriksdagen infördes 1971. Faktum är att endast en moderat har lyckats bättre i vår valkrets. Så här ser "topplistan" ut för moderaterna i valkretsen Södra Älvsborg (Borås/Sjuhärad) från 1971 fram tills idag. Uppgifterna kommer från Riksdagens utredningstjänst: 

1. Hans Nyhage, invald 7 gånger, totalt 20 år i riksdagen
2. Jan Ericson, invald 4 gånger, totalt 12 år i riksdagen (kan bli 16 inkl kommande mandatperiod)
3. Lars Björkman, invald 3 gånger, totalt 11 år i riksdagen
4. Cecilie Tenfjord Toftby, invald 3 gånger (plus som ers en gång), totalt 10 år i riksdagen (kan bli 14 inkl kommande mandatperiod)
5. Arne Svensson, invald 3 gånger, totalt 9 år i riksdagen
6. Tage Magnusson, invald 3 gånger, totalt 8 år i riksdagen
7. Ulf Sjösten, invald 2 gånger, totalt 5 år i riksdagen
8. Ulrik Nilsson, invald en gång, totalt 4 år i riksdagen
9. Birgitta Wichne, invald en gång, totalt 4 år i riksdagen

Jag har också åtta riksdagsår i regeringsställning, vilket ingen annan moderat riksdagsledamot från valkretsen någonsin fått uppleva. Med lite framgång i regeringsbildningen kan det blir fler år i regeringsställning framöver. 

Att jag, som inte hade någon politisk bakgrund alls, lyckades ta mig hela vägen till riksdagen 2006 efter en kort sejour i kommunpolitiken i Mark var egentligen ganska osannolikt. Inte minst som jag bor allra längst ut i yttersta hörnet av valkretsen i en liten by på landet. Att jag fått väljarnas förtroende fyra val i rad att inneha det finaste politiska ämbetet man kan ha, ledamot i Sveriges Riksdag, känns oerhört stort. Jag ska göra allt jag kan för att försöka motsvara förtroendet även kommande fyra år, med sedvanlig tydlighet och oräddhet i den politiska debatten. Jag vet att de som kryssat mig inte har gjort det för att de vill ha en försiktig politiker som aldrig vågar sticka ut hakan och som aldrig öppnar munnen utan att först sticka upp fingret i luften och kolla varåt det blåser. 

Slutspurt

2018-09-06

Nu återstår tre kampanjdagar fram till valdagen. I dag kommer jag att synas i Bollebygd och Svenljunga, i morgon blir det Borås och på lördag på Skene Marten i Mark. Nu vänder äntligen opinionsstödet sakta uppåt för moderaterna i opinionsmätningarna, och jobbar vi hårt och pratar med många väljare ända fram till klockan 20 på söndag så ska nog detta kunna sluta riktigt hyfsat till slut!

 

Tänk att någon kan skriva något så snällt!

2018-09-05

Från Svenljunga Tranemo Tidning denna vecka. Tänk att någon kan skriva något så snällt!

 

Jag presenterar årets personliga valaffischer 

2018-08-23

I dag börjar mina personliga valaffischer att sättas upp på lite olika ställen i valkretsen. Så här ser de ut:

    

I dag började markmoderaterna sin affischering

2018-08-22

I går limmade vi ett 30-tal skyltar med vår partiledare och våra riksbudskap, och idag satte vi upp de flesta runtom i Marks kommun. I helgen sätter vi upp våra lokala skyltar i Mark. Inom kort kommer även mina egna personliga valskyltar att börja synas runtom i Sjuhärad. 

 

  

Idag presenterar jag min egen val-flyer

2018-08-18

I dag presenterar jag min egen personliga val-flyer, som kommer att spridas i valkretsen. Klicka på miniatyrbilderna för att läsa texten!

  

Min rullande valstuga är redo

2018-08-10

I dag hämtade jag min "rullande valstuga" som jag hyrt för de avslutande fyra veckorna av valrörelsen. Bilen är en Hyundai Ioniq, en elbil (alltså inte en hybrid), och det ska bli spännande att se hur det fungerar att förlita sig helt på eldrift de kommande veckorna. Jag ska kunna köra i vart fall 20-25 mil per laddning och bilen går att ladda hemma i ett vanligt eluttag. Visst blev den fin? Tack till Lahalls Bil i Kinna och Reklambyrån STT i Svenljunga som hjälpt mig att få till detta.

Nu kör vi!

 

  

Välkommen på kaffe och politiskt samtal hos moderaterna i Mark

2018-08-13

I dag drar jag och moderaterna i Mark igång öppet hus i vår lokal i Kinna. Varje måndag fram till valet kommer vi att bjuda på kaffe och svara på frågor och prata om vår politik, både rikspolitik och lokalpolitik. Öppet för alla, oavsett om man är medlem eller inte!

Välkommen!

 

En ny mandatperiod är (nästan) till ända

2018-06-20

I går kväll hade moderaterna sommarfest med avtackning av de ledamöter som slutar och inte kandiderar i valet till hösten. Bland dessa finns vår tidigare partiledare Anna Kinberg Batra, som avtackades av vår nuvarande partiledare Ulf Kristersson. Två personer som jag verkligen högaktar, och som jag dessutom båda två haft äran att ha som kommittéordförande i finansutskottet denna mandatperiod. Att man som ledamot i ett utskott får uppleva att två av ens kolleger blir partiledare samma mandatperiod är ju tämligen unikt.

 

På festen avtackades även vår klubbmästare och festrfixare Michael Svensson, som nu lämnar riksdagen för att i stället satsa på kommunpolitiken hemma i Falkenberg. Här avtackas han av vår gruppledare Tobias Billström. I dag höll sedan Anna Kinberg Batra sitt sista anförande i riksdagens kammare. Vi var många moderater på plats och det blev ett kramkalas efter anförandet och hyllningar från många företrädare från olika partier. För egen del hoppas jag se Anna på någon ministerpost efter en moderat valseger i höstens val.

  

Sommarmingel

2018-06-13

Denna och nästa vecka är fylld av avslutningar, avtackningar, mingel och uppvaktningar. Det blir alltid så när riksdagsarbetet går mot sitt slut före sommaren och särksilt när det är valår.

I dag var det sommarmingel med Svensk Näringsliv. Många trevliga samtal och intressanta diskussioner. Och så träffade jag en före detta utrikesminister i vimlet.

 

Sista partiledardebatten i riksdagen före valet

2018-06-13

 

I dag hölls mandatperiodens sista partiledardebatt i riksdagen. Bortsett från en taggad Jonas Sjöstedt (V) var det väldigt trötta företrädare för den rödgröna sidan. Både Stefan Löfven (S) och Isabella Lövin (MP) gjorde mycket svaga insatser i debatten. De verkar slitna och trötta och hårt tagna av opinionsläget och interna motsättningar. Opositionens partiledare var desto piggare, alla fem. Och bortsett från migrationsfrågan så finns en stor och bred enighet mellan Alliansens fyra partier om väldigt mycket, det senaste bekräftas inte minst av gårdagens artikel om Alliansens gemensamma skolpolitik. Ulf Kristersson (M) höll flera starka anföranden i dagens debatt med en bra balans mellan att se samhällsproblemen och föreslå lösningar, utan att svartmåla Sverige. 

Ingen tror att det blir en enkel väg att skapa en ny regering efter valet, men Moderaterna kommer att vara nyckeln till all regeringsbildning, utan oss går det inte att sparka regeringen Löfven. Den som tycker att ett regeringsskifte är den viktigaste valfrågan bör därför lägga sin röst på moderaterna. 

Nedan några av mina twitterinlägg under dagens debatt:

 

Lunchmöte om sociala medier

2018-06-13

I dag hade jag och min moderate kollega Lars Beckman bjudit in till ett lunchmöte i riksdagen för att prata sociala medier och den kommand valrörelsen. Förutom vi själva deltog Martin Borgs som är moderaternas valledare för sociala medier, och  artisten och radioprofilen Richard Herrey som kandiderar till riksdagen för Stockholms Län och är en av våra mer flitiga moderata aktörer i sociala medier. Trevligt och intressant och vi är laddade till max för den valrörelse som så sakta har börjat dra igång.

 

Konstitutionsutskottet biföll min KU-anmälan av justitieministern

2018-06-13

Konstitutionsutskottet har nu redovisat årets så kallade gransningsrapport, alltså den kritik man riktat mot ministrar i regeringen. Ingen regering i modern tid har fått så många anmärkningar från KU som dagens regering fått denna mandatperiod. Hela 49 gånger. I särklass mest kritik har riktats mot statsministern och utrikesministern, båda har fått den mest omfattande kritiken genom tiderna som drabbat någon regering. Och detta från ett i stort sett enigt KU. 

KU riktade i år 11 anmärkningar mot ministrar i sittande regering och en mot en minister i den förra Alliansregeringen. I stort sett var KU enigt i sin kritik även i år. Den viktigaste kritiken rörde skandalen kring Transportstyrelsen där bland annat statsminister Löfven fick hård kritik, samt hanteringen av Sveriges kandidatur til FN:s säkerhetsråd där utrikesministern fick hård kritik.

Bland de övriga anmärkningarna finns den KU-anmälan jag gjorde av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson för att han spred falska uppgifter om arbetslösheten. Ett enigt KU instämde i min kritik och skriver följande i sin granskningsrapport (ärendet behandlas på sidan 300-306, och slutsatsen redovisas på sidan 306):

"Det i granskningsärendet aktuella uttalandet av justitie- och migrations-ministern gjordes i ett Twittermeddelande. Utskottet konstaterar att det av utredningen i ärendet framgår att statsrådet i sitt uttalande om arbetslösheten bland utrikes födda redovisade statistik som inte mer än i möjligen begränsad utsträckning inkluderade den grupp uttalandet avsåg. Uttalandet gav därmed en missvisande bild. Justitie- och migrationsministern ansvarar för sina uttalanden och därmed även för att de uppgifter som han lämnar är korrekta. Att det aktuella uttalandet gjordes på hans personliga Twitterkonto saknar i sammanhanget betydelse."

Det känns bra att KU är tydliga med att en minister bör tala sanning. 

Idag debatterade jag mediekritik hos Institutet för mediestudier

2018-05-31


I dag var jag inbjuden till ett seminarium med Institutet för mediestudier i min egenskap av en av Sveriges främsta politiska twittrare, och dessutom en av dem som oftare än andra kritiserar traditionella medier i mina inlägg. Det blev ett mycket intressant seminarium där man även presenterade en ny bok, där ett av kapitlen ägnas åt att granska riksdagsledamöternas aktiviteter på twitter. Nedan några utdrag ur boken. Man konstaterar också att under den analyserade perioden var moderaterna överlägset bästa parti när det gäller kommunikation på twitter.


 

Det blev en del frågor om min syn på Public Service (naturligt med tanke på min roll i utredningen) och jag var tydlig med att jag värnar om Pubölic Service (även om omfattningen alltid kan diskuteras), men att det då också är viktigt att man verkligen lever upp till kraven på saklighet och opartiskhet. En mediekanal som finansieras till 100% av medborgarna har man rätt att ställa större krav på än exempelvis en kvällstidning.

Jag berättade också lite om hur jag använder sociala medier som kommunikationskanal, min syn på journalistiken och min relation till journalister och ledarskribenter (som ju som bekant varierar). Det intressanta var att medieforskarna instämde med mig när jag framförde att även media måste tåla kritik när de gör fel.

I övrigt var det intressant att lkyssna på övriga föredragshållare som berättade om fenomenet med "filterbubblor (som avfärdades som en myt av den aktuelle forskaren) och hur vi ska hantera det här med kravet på källkritik.

 

Ericson och Beckman presenterar ny film

2018-04-18

I dag presenterar jag och riksdagskollegan Lars Beckman (M) en ny film. Denna gång om hur LO svartmålar moderat politik med rena osanningar. Vi konstaterar också att LO:s medlemmar fick det betydligt bättre ekonomiskt under Alliansen. Trots finanskris och lågkonjunktur. Under dagens regering däremot har LO-medlemmarna bara fått indragen köpkraft. Mitt under en stark högkonjunktur.

 

Min motion om införande av tjänstemannaansvar fick stöd av riksdagen

2018-04-18

I dag ställde sig riksdagen bakom ännu en av mina motioner. Denna gång om att skärpa tjänstemannaansvaret för anställda i offentlig tjänst. Jag har motionerat om detta tidigare och här är min senaste motion i ämnet: 2017/18:2762 Tjänstefel som begås av offentliganställda

Vi var många som hade motionerat om detta och nu har alltså riksdagen röstat för att ge regeringen i uppdrag att återkomma med förslag till "ett modernare och tydligare tjänstemannaansvar genom utvidgat straffansvar för tjänstefel". En oerhört viktig fråga - vi har sett alltför många exempel på grava tjänstefel från myndighetspersoner på senare år, som orsakat stora skador för den enskilde, men utan några påföljder för den skyldige.

 

En bild av Sverige idag - omröstningen är avslutad

2018-04-18

Min utlysta omröstning på twitter och facebook om nedanstående tre pinsamma bilder, som symboliserar regeringen och dess stödorgan LO, är nu avslutad. Omröstningen har väckt stort intresse och över 300 har röstat. Vissa vägrade att välja utan helgarderade - då fick varje bild en röst. 

Här är resultatet, som blev väldigt tydligt:

1. På ohotad förstaplats med över 50% av rösterna kom den hemska bilden från regeringsbesöket i Iran. Behöver ingen ytterligare beskrivning. Den feministiska regeringen gjorde ett riktigt internationellt magplask och bilden av Sverige fick en rejäl törn. Många som har röstat menar att denna bild är värst just för att den skadade Sveriges rykte utomlands och att man hukade för en totalitär regim.
2. Det blev ganska jämnt mellan andra och tredje plats, men på andra plats kommer Byggnadsarbetareförbundets gruppfoto med rosa fittmössor på huvudet. När det gäller att totalt göra bort sig och för alltid tappa all sin värdighet är detta fortfarande oslagbart. Men vem vet, det kanske kommer någon ny utmanare under valrörelsen? 
3. På andra plats kommer förra veckans fantastiska bilder på statsråden Eneroth och Damberg som med specialknutna slipsar detar i knytblusupproret till stöd för Sara Danius som tvingades lämna uppdraget som ständig sekreterare i Svenska Akademien. Att regeringen på detta tramsiga sätt tar ställning i en intern tvist i en organisation utan att ha full insyn i det som hänt är uppseendeväckande. Att med ett enda foto lyckas offra både sin trovärdighet och sin värdighet är imponerande.
 

Några vackra kvällsbilder från min arbetsplats

2018-04-10

 
  

Public Service-kommittén börjar så sakta gå i mål med sitt arbete

2018-04-02I onsdags hade Public Sevrice-utredningen sitt 17:e sammanträde. Och nu börjar vi så sakta gå i mål. Tanken är att hela utredningens andra del (den förasta gällde ju som bekant finansieringen) ska överlämnas till ministern före midsommar.

Ovan utredningens ledamöter (utöver mig själv) och en del av tjänstemännen och experterna. Till höger, tvåa uppifrån Martin Persson som är huvudsekreterare, och trea uppifrån Sture Nordh (tidigare TCO-ordförande) som är utredningens ordförande.

Vid veckans möte diskuterades bland annat Public Services ekonomiska förutsättningar och deras egna önskemål om ökade resurser. I dag har man en samlad budget på drygt 8 miljarder per år. Man kan väl utan att röja alltför mycket hemligheter konstatera att vi inte har riktigt samma syn från alla partier i utredningen när det gäller att ge ännu större resurser till SVT, SR och UR. Och att vi från modrat sida tillhör de mer restriktiva är nog inte någon överraskning.

I övrigt återkommer jag när vi är klara med vårt arbete. Då kommer vi både att redovisa hur vi från moderat sida ser på utredningens samlade förslag, samt hur vi med detta som bakgrund ser på utredningens tidigare förslag om en ny obligatorisk Public Service-avgift. Vi har ju tidigare sagt att vi inte tar ställning till enskilda förslag innan vi ser helheten i alla förslag som rör Public Service. Det beskedet står fast. 

Första april varje dag i Rosenbad - låt dig inte luras!

2018-04-01

Jag och min moderate riksdagskollega i arbetsmarknadsutskottet, Erik Andersson, tycker det är läge att påminna om att det tyvärr varit den första april varje dag i Rosenbad ända sedan valet 2014. Vallöften har brutits på löpande band och halvsanningar och ibland rena osanningar har spridits av ledande företrädare, inklusive statsministern själv. 

Dessutom har politiken gått åt helt fel håll på många områden. Trots 40 miljarder i höjda skatter och en stark högkonjunktur ser vi nu längre vårdköer, bilköer och bostadsköer. Andelen elever i årskurs nio som är obehöriga till gymnasiet har ökat för varje år och är nu den högsta någonsin. Och antalet poliser har minskat till den lägsta nivån på tio år samtidigt som vissa typer av allvarlig brottslighet ökat och otryggheten sprider sig i våra förorter.

När Alliansen lämnade över regeringsmakten låg vi på en tolfte plats i EU när det gäller arbetslöshet. Nu har Sverige halkat ned till en 16:e plats. Regeringens löfte om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 känns som ett av de värsta aprilskämten på länge.

Dagens regering lovade guld och gröna skogar när de tillträdde 2014. Men de fagra löftena var falska.

Vår uppmaning till svenska folket är att inte låta sig luras den 9 september. Rösta för en regering som håller sina löften. Det gjorde Alliansen 2006 och 2010 och det vill vi göra igen!

(PS. Den som först hittar något konstigt på bilden vinner ett medlemskap!) 

Riksdagen biföll mina motioner mot barnäktenskap och månggifte

2018-03-21

Jag har många gånger genom åren beskrivit hur sällan det är att enskilda riksdagsledamöter får igenom enskilda motioner. Själv har jag knappt fått igenom en handfull under mina snart 12 år som riksdagsledamot. Men idag röstade riksdagen faktiskt för två av mina motionsförslag, vid samma votering. Det har aldrig hänt tidigare.

Den ena motionen handlar om åtgärder mot barnäktenskap, den andra om att Sverige inte ska godkänna polygama äktenskap som ingåtts utomlands. Jag anser att detta är två oerhört viktiga frågor att ta tag i, och en viktig del av svensk integrationspolitik. I Sverige ska vi inte acceptera vare sig barnäktenskap eller månggifte, och där måste lagstiftningen vara solklar.

I båda frågorna fanns ytterligare någon eller några enskilda motioner eller partimotioner med samma innebörd, och nu har vi  fått riksdagens stöd för våra förslag. De tre rödgröna partierna reserverade sig mot motionerna, helt kort med motiveringen att man redan arbetar med frågorna på olika sätt. Riksdagens majoritet anser tvärtom att regeringen inte agerar tillräckligt i frågorna och beslutade därför idag om nedanstående två tillkännagivanden i Civilutskottets betänkande CU8:
 

Möte med DN:s ledarskribent Erik Helmersson

2018-03-06

I dag var det så dags för mig och min kollega Lars Beckman att ta den omtalade fikan med DN:s ledarskribent Erik Helmersson. Det blev ett riktigt bra samtal om det politiska läget, medias och politikens roller, betydelsen av sociala medier samt tonen på nätet och i media. Jag upplevde Erik Helmersson som en person med stor integritet, men också med en god portion ödmjukhet. Jag fick uttryckligt beröm för att jag kritiserar och även ibland blockerar följare på twitter som uttrycker sig på ett oacceptabelt sätt, samt för mitt stora tålamod att försöka föra ett samtal med dem som kommenterar mina inlägg.  

Vi var rörande överens på en punkt - att tonen på nätet hårdnat och att alla inte beter sig som man borde, och att seriösa journalister och politiker därför har ett tydligt ansvar som föredömen. Samtidigt är det uppenbart att det är svårt att dra den exakta gränsen mellan elak men intelligent satir och ren hånfullhet. Det får vi nog leva med.  Jag märkte också att det finns en frustration hos mediafolk att människor lätt dömer ut en hel tidning eller ett helt mediahus för att en enskild skribent skriver något dumt. Det är tänkvärt - det är personer som skriver texter, inte en tidning (eller ett parti för den delen). Individen har alltid ett eget ansvar.

Jag var för min del tydlig med två saker.

Dels att media faktiskt måste tåla både kritik och satir. När mediaföreträdare skriver märkliga eller ogenomtänkta saker eller beter sig illa på nätet förtjänar de exakt lika mycket kritik som när en politiker gör samma sak.

Dels att vi politiker självklart ska granskas, både vad gäller våra politiska åsikter och förslag och vi själva som offentliga personer och valda företrädare. Men att vi samtidigt har en självklar rätt att gå i svaromål eller rikta hård kritik mot företrädare för media som exempelvis sprider falska citat, plockar ut meningar ur sitt sammanhang, eller ägnar sig åt rena förolämpningar och personangrepp av rent politiska skäl.

Dessa två saker har jag tillämpat ända sedan jag fick mitt första politiska uppdrag, och det kommer jag aldrig att kompromissa med. 
 

 

Aftonbladet slår det mesta när det gäller hat och dumheter på nätet


2018-03-02

Aftonbladets politiske redaktör Anders Lindberg vill alltså höja tonen på nätet. Denne ledarskribent som är kanske mest känd av alla ledarskribenter i landet för sina hårda personangrepp, nära besläktade med rent näthat och förtal. Men nu har han fått sällskap - av krönikören Johanna Frendén. I en artikel idag skriver hon helt hårresande saker. Läs artikeln och bedöm själv. Efter dagens nya bottennapp fråm Aftonbladet lär väl få lyssna nästa gång någon från tidninen talar om god ton i debatten.


Johanna Frändén staplar oförskämdheter på varandra, samt retar upp hela funktionshinderrörelsen i Sverige som idag gått till hårt angrepp mot henne. Att använda begreppet "funktionshindrad" som slagträ i en debatt för att förminska sina motståndare är extremt lågt. Nästan lika lågt är det att ens diskutera att media ska "uppfostra" politiker. Jag vet få politiker (möjligen någon av de nuvarande s-ministrarna) som uttryckt sig lika vedervärdigt i sociala medier som exemplet ovan.

Både Johanna Frändén, Anders Lindberg och en del andra verkar för övrigt väldigt upprörda över att vi politiker tröttnat på att hängas ut i media och beskyllas för uttalanden vi aldrig gjort eller åsikter vi inte har. Det är en självklarhet att vi politiker ger svar på tal, och sociala medier ger oss ett utmärkt medie för detta. Journalisterna har inte längre ensamrätt på "sanningen", och det är bara för dem att vänja sig.

Att vi politiker ska granskas noga av media är en självklar del av demokratin. Både våra politidska åsikter och hur vi uppträder i exempelvis sociala medier. Men granskning är faktiskt inte detsamma som förolämpning eller förnedring av politiker av rent idelogiska skäl

 

Videosamtal om tonen på nätet

2018-02-28

I dag hade jag och Lars Beckman ett samtal i direktsändning där vi diskuterar gårdagens text av Erik Helmersson på ledarsidan i DN om tonen på nätet. 
Filmen finns på mitt twitterkonto (klicka enklast på ikonen ovan). Vi hade som sagt bjudit in Helmersson till vårt samtal, men han hade förhinder. I stället träffar vi nu honom i riksdagen på tisdag nästra vecka, han har accepterat inbjudan:


Sällan har jag fått så många vänliga kommentarer på twitter som det senaste dygnet. Långt över 500 följare och läsare från alla politiska läger har reagerat på Helmersons text och gett mig beröm för att jag tvärtom är trevlig på nätet, saklig, tillgänglig och respektfull mot mina motståndare. Faktiskt ingen har framfört motsatsen. Att detta beröm även kommer från politiska motståndare känns såklart extra bra. Jag fick så många snälla kommentarer att jag till slut inte kunde tacka individuellt för alla utan fick skriva ett litet kollektivt tack:


Erik Helmersson svarade på min fråga (se bloggen igår) om vad han syftar på i sin ledartext genom några twitterinlägg. Här det första:


Sedan följer några twitterinlägg till där han ger några exempel på vad han menar är "märkliga övertramp, retweetar och extremt raljanta svängar". Vad han syftar på framgår enklast om man går in på mitt twitterkonto och läser själv.

 

I allt väsentligt får jag väl kalla det han skriver för en halv pudel. Om dessa exempel är det värsta han kan hitta från mina samantaget 58.200 (!) twitterinlägg känns det väl närmast som en kvalitetsstämpel tycker jag. Och det finns faktiskt inget alls i de inlägg han nämner som jag ångrar det minsta. Den tramsiga kritiken från media att jag är skyldig att läsa artiklar bakom men betalvägg tar jag med ro. Liksom kritiken mot att jag vid ett tillfälle citerade en prisbelönt etablerad journalist utan att kontrollera hennes källor (där en uppgift i efterhand visade sig vara felaktig). Förstår fortfarande inte den kritik som jag fick för detta, jag anser fortfarande att man självklart ska kunna citera etablerade journalister utan att gräva i deras källor, allt annat hade varit fullständigt orimligt. Jag tänker såklart fortsätta med det. De övriga inlägg han nämner är att jag delat satirbilder som jag tycker varit på pricken, samt att jag gett svar på tal i debatten. Även det självklarheter och jag står för varje ord.
Satir, vassa formuleringar, svar på tal och kritik av media är en självklar del av en spänstig debatt. 

Nu kommer även försvar från andra håll. Exempelvis Caroline Dahlman i Kristianstadbladet, där hon går till vårt försvar i sin ledare. Debatten lär fortsätta. För egen del tycker jag det är rätt att blanda satir, kärnfulla twitterinlägg och debatt med glimten i ögat med mina lite längre och ibland torrare inlägg på bloggen om mer komplicerade samhällsfrågor som behöver mer utrymme för diskussion. 

Jag tycker för övrigt att media borde granska tonen på sociala medier från vissa ministrar som, till skillnad från oss, beter sig ytterst illa och förolämpande mot människor som inte tycker som de. Det är något man borde ta på största allvar. Jag tänker lyfta den frågan med Helmersson på vår fika i riksdagen nästa vecka.