Rättstrygghets- och demokratibloggen

På denna sida kommer jag att samla alla mina blogginlägg som rör tull och polis, rättsväsende, kriminalvård, samt brottsförebyggande arbete, demokrati och yttrandefrihet, samt kampen mot terrorism, internationell brottslighet, rasism samt hot riktade mot politiker och journalister. Även blogginlägg om konstitutionsutskottets verksamhet finns här, liksom inlägg som rör rättstryggheten för människor gentemot myndigheter och andra. Integritetsfrågor finns numera samlade under en egen rubrik.

En ny bild av Sverige

2018-10-25

Tidningen Metro i Stockholm har idag denna löpsedel. Och i senaste numret av tidskriften Hem och Hyra finns också en intressant nyhet på förstasidan. Jag kan inte minnas att tidningarna hade denna typ av nyheter när jag växte upp. 

  


 


Vi måste ta kampen mot islamistisk extremism på allvar

2018-09-02

Vi får allt fler bevis och tecken på att extrema islamistiska krafter i vårt samhälle leder utvecklingen åt alldeles fel håll. Inte minst har vi sett exempel på detta i Borås, något som uppmärksammats tidigare av lokala media, men nu även av Svenska Dagbladet. De skriver nu om salafistiska rörelser som vill avskilja människor från det sekulära samhället, från demokratin och av riksdagen beslutade lagar.

Från moderat sida har vi ett antal konkreta förslag för att motverka detta.

* Vi vill stoppa utländsk finansiering av moskeer och lön till imamer
* Vi vill strypa alla offentliga bidag till extrema samfund
* Vi vill stoppa utländska hatpredikanter från att besöka Sverige
* Vi vill säkerställa att de extremister som finns här illegalt tvingas lämna landet
* Vi vill stoppa "moralpoliser" i våra förorter
* Vi vill skärpa straffen för olika typer av terroristbrott
* Vi vill göra det olagligt att stödja eller delta i verksamheten i extremistiska organisationer
* Vi vill göra det möjligt att utvisa fler grova brottslingar

Med moderat politik skulle vi få en viktig förändring.

En annan fråga jag tycker vi måste lyfta är den om religiösa friskolor. I grunden är jag, som jag skrivit många gånger tidigare, positiv till friskolor med samtidigt kraftigt negativ till religiösa friskolor. Religionsutövning har inte i skolundervisningen att göra. Det finns dock ett problem med att "förbjuda religiösa friskolor". Det är nämligen omöjligt i praktiken. Skulle ett sådant beslut tas i riksdagen skulle alla religiösa friskolor snabbt byta namn och så finns det plötsligt inga religiösa friskolor. Det viktiga är inte vad friskolan heter eller hur deras dokument eller bolagsordning ser ut, utan det viktiga är hur den dagliga verksamheten bedrivs. Jag tycker det är hög tid för oregelbundna kontroller av Skolinspektionens kontrollanter, utan förvarning. Då skulle man snabbt upptäcka om saker inte är som de borde. Upptäcks detta bör skolan först få en varning och sedan kanske ett vitesföreläggande, och om det inte hjälper blir sista utvägen att dra in skolpengen. 

Jag sammanfattar moderaternas rättspolitiska förslag

2018-08-20

Jag har gjort en egen utförlig sammanfattning av moderaternas rättspolitiska förslag. Det handlar om satsningar på polis och kriminalvård, skärpta straff och särskilda insatser mot olika typer av brottslighet.

Läs hela sammanfattningen här.

Det är också intressant att se hur stora skillnader det är mellan Moderaterna och Socialdemokraterna i dessa frågor. Här är ett antal exempel på moderata förslag som Socialdemokraterna säger nej till. Och det finns fler.
 

 

25 dagar kvar till valet - jag ger ett nytt personligt vallöfte

2018-08-15

Som jurist ser jag med oro på hur vårt rättssamhälle har stora revor. Risken att utsättas för brott varierar kraftigt över landet, hemma i Ubbhult är risken liten, medan människor i många av våra förorter uppelver en mycket stor otrygghet. De många bilbränderna runom i västra Sverige nyligen är bara ett exempel i raden på hur våldet och skadegörelsen drabbar vanliga hederliga människor mitt i deras egen vardag. 

Mitt tydliga vallöfte är att jag i varje läge kommer att stå för en tydlighet i att brottsoffret alltid ska prioriteras före gärningsmannen. Den som begår brott ska gripas och dömas. Även de så kallade "vardagsbrotten" måste utredas och många fler gärningsmän dömas. För unga kriminella krävs betydligt tuffare tag och nya typer av påföljder än idag. Rättssamhället måste prioriteras upp i statens budget, det är en av samhällets centrala uppgifter.

Allt detta kan låta som självklarheter, men är det tyvärr inte idag. Jag återkommer med en omfattande sammanställning över moderaternas förslag inom rättsområdet i kommande blogginlägg. 

Det är vare sig "orosamtal" eller fler fritidsgårdar som behövs

2018-08-14

När jag läste detta började det faktiskt koka inombords (från SVT:s websida):

   

Polisen avstod alltså från att gripa gärningsmännen på plats. Och idag för man "orosamtal" med föräldrarna. Alltså, vad är detta för mesigt agerande? Jag förstår allt mer frustrationen hos den enskilde polisen i yttre tjänst som gång efter gång ser hur skyldiga inte grips, som hålls tillbaka av sin insatsledning och som sedan alltför ofta ser att de skyldiga går helt fria från påföljder. Trots att man kunde gripit dem redan på plats.

Att gripa en förövare direkt och låsa in denne omedelbart är en synnerligen tydlig markering mot en kriminell person. Inte minst mot en yngre person. Dessutom borde väl rimligen bevisläget stärkas ytterligare om man tar en person på bar gärning?
Jag tror svenska folket överlag är innerligt trötta på den tafatthet och meisghet som styr det svenska rättssamhället.

En annan fråga är föräldrarnas ansvar för omyndiga barn. Om mina hundar (!) orsakar skada är jag strikt ansvarig. Men en förälder tvingas alltför sällan ersätta de skador deras barn orsakar. Jag anser att varje förälder i varje läge borde tvingas på riktigt att ersätta alla skador som deras barn orsakat med avsikt. Visst kan det bli ett hårt slag mot en förälder, men vem ska annars betala? "En ensamstående mamma kan gå i personlig konkurs då" invänder någon. Men det finns ju möjlighet att undvika genom skuldsanering i en sådan situation. Effekten skulle bli att familjen tvingas leva på existensminimum under tiden skuldsaneringen håller på. En klart rimlig följd av föräldraansvaret. Jag ser inga skäl att en förälder inte ska tvingas ersätta denna typ av skador. Den ensamstående mamma som fått sin bil uppeldad och bara har trafikförsäkring lär också få ekonomiska problem.

Det är dags att det mesiga svenska rättssamhället börjar visa lite muskler.
 

Kan alla dessa anlagda bilbränder samma kväll verkligen vara en slump?

2018-08-14

Under sommaren har det varit hyfsat lugnt när det gäller bilbränder och upplopp i förorterna. Men i går kväll och i natt har något hänt. Omfattande bilbränder i fem olika platser i Göteborg (Frölunda, Tynnered, Gårdsten, Hjällbo och Eriksbo), på två olika platser i Malmö, samt i  i Trollhättan, Falkenberg och Helsingborg. Samtidigt! Jag har sett uppgift om att över 80 bilar brunnit. Dessutom attacker mot polisen i Kalmar och en anlagd brand på en skola i Malmö. (Samtliga händelser rapporterade i olika lokala media i går kväll och i natt).

Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att allvarligt fundera över om allt detta är samordnat och organiserat? Polisen verkar ha samma fundering - "Det går inte att utesluta att det här är organiserat", säger Ulla Brehm på polisen i region väst. På en parkering nära Frölunda Torg i Göteborg finns allt filmat från ett av höghusen och man ser ett gäng svartklädda individer springa runt på parkeringen och tända eld på massor av bilar. Av filmen att döma är detta tydligt organiserat och planerat. Gärningsmännen är många, de är maskerade, de har gott om brännbara vätskor och de verkar målmedvetet röra sig över hela parkeringen.

Om fler av nattens bränder dessutom skulle vara samordnade är detta ett exempel på extremt allvarlig brottslighet. Kanske rent av att klassa som terrorism? Man kan ju inte heller komma ifrån tanken att det skulle kunna vara ett inspel i valrörelsen från någon som på ett organiserat sätt vill försöka destabilisera samhället? Eller att man vill skapa kaos hos polis och räddningstjänst? Jag utgår från att både den vanliga polisen och SÄPO är mycket intresserade av det som hänt.
 

Så här vill moderaterna reformera polisen efter valet

2018-08-13

Polisen behöver mer pengar för att klara sin uppgift. Men mer resurser löser inte allt. En ny moderatledd regering kommer att se till att polisens verksamhet renodlas, att det blir fler poliser i yttre tjänst och att ansvarsutkrävandet blir tydligare. Moderaterna vill reformera polisens verksamhet på fyra områden:

 • För det första ska polisens arbetsuppgifter renodlas. Förra året beslutades det att Kriminalvården ska ta över ansvaret för en stor del av transporterna av frihetsberövande. Det är rätt inriktning, men trots att över ett år har gått sedan lagen trädde i kraft får polisen fortfarande - på grund av en ovanligt passiv myndighetsstyrning från regeringens sida - hantera alldeles för många transportärenden. Men renodlingen av polisens verksamhet kan inte stanna här. Det bör även ses över om inte hanteringen av pass, hittegods och omhändertagande av berusade personer också kan flyttas till andra myndigheter. Polisens mångfacetterade uppdrag hämmar ett nödvändigt fokus på kärnverksamheten. 
 • För det andra måste fler poliser ut i yttre tjänst. Omorganisationen av polisen var nödvändig, men när det kommer till att få ut fler synliga poliser på gator och torg har omorganisationen varit ett misslyckande. Syftet var att skapa en effektiv polisorganisation som också kom närmare medborgarna. Så är inte fallet i dag. Vi moderater vill därför ge polisen i uppdrag att säkerställa att fler poliser kommer ut i yttre tjänst. Det är helt avgörande för att vända den trygghetskris som Sverige just nu befinner sig i.
 • För det tredje behöver uppföljningen och ansvarsutkrävandet inom polisen förbättras och förtydligas. Många politiker och debattörer vill kopiera polisens arbetsmetoder på vissa håll i USA, med ett tydligt ansvarsutkrävande av lokala polischefer baserat på färsk brottsstatistik. Självklart går det inte att kopiera den här modellen rakt av, men lokal brottsstatistik bör kunna göras offentlig för allmänheten och polischefer ska kunna avkrävas ansvar för situationen i sin region eller sitt område. En sådan modell måste dock kombineras med betydande resurstillskott och tydligare mandat för polischefer att kunna fatta beslut. 
 • För det fjärde vill vi tillsätta en bred parlamentarisk utredning efter valet i syfte att nå en långsiktig överenskommelse om polisutbildningen och rekryteringen av nya poliser. Polismyndigheten är en grundläggande samhällsfunktion som måste fungera långsiktigt. Därför behöver politiken komma överens brett i den här frågan. Dessutom finns det skäl att tro att inget parti har alla svar på hur myndighetens rekryteringsbehovs ska fungera i framtiden, men i en bred parlamentarisk utredning kan förhoppningsvis bra förslag vinna gehör oavsett avsändare. 

Moderaterna inser att situationen är allvarlig. Skjutningarna och gängmorden talar för sig själva. Den kraftiga ökningen av utsatthet för sexualbrott likaså. Och många upplever att polisanmälda brott inte leder till att de skyldiga grips och döms. Detta går dock att förändra genom att konsekvent arbeta för att återupprätta lag och ordning. Sverige behöver fler poliser med bättre lönevillkor som gör rätt saker. Kombineras detta med träffsäkra straffskärpningar och satsningar på hela rättssystemet kommer människors trygghet att öka. Det är så en moderatledd regering kommer att styra svensk polis och kriminalpolitik efter valet i höst. 

Lärde man sig inget alls av armbanden mot sexuella övergrepp?

2018-07-11

Jag trodde inte det var sant. Men det var det. Södertälje sjukhus har alltså tillverkat pins till sin personal för att motverka våld från patienter och deras anhöriga. Jag trodde man lärt sig något efter den uppmärksammade debatten om armbanden mot sexuella övergrepp. Detta blir ett nytt bottennapp när det gäller tramsiga initiativ. Hade det inte varit bättre att exempelvis ha låsta entréer, vakter, överfallslarm eller kameraövervakning? Något konkret som verkligen kunde skydda personalen? Att ge  en pin är närmast förnedrande mot den som känner oro för sin säkerhet på arbetsplatsen.

 

Alliansen presenterade gemensam politik för lag och ordning 

2018-07-05

I dag höll Alliansens partiledare en presskonferens i Almedalen om ett gemensamt program för ökad trygghet, lag och ordning. Ovan (en beskuren bild från Ekot) är man på väg till presskonferensen där man presenterade ett 40-tal konkreta förslag som bland annat gäller

*   EN FUNGERANDE POLIS OCH ETT EFFEKTIVARE RÄTTSSYSTEM
*   KRAFTTAG MOT GÄNGKRIMINALITET OCH ORGANISERAD BROTTSLIGHET
*   ÅTGÄRDER MOT SEXUALBROTT
*   MOTVERKA HEDERSRELATERAD BROTTSLIGHET
*   ÅTGÄRDER MOT "VARDAGSBROTTSLIGHET"

Hela Alliansens program går att ta del av här. 

Nya projektpengar löser inte problemen i utanförskapsområdena 

2018-06-27

Gårdagens "nyhet" från regeringen att man vill ge mer pengar till kommuner som har stora problem med utanförskap och segregation. Projektpengarna kan "sökas" av ett antal utpekade kommuner, och exempelvis kan Göteborg få maximalt 33 miljoner om året och Malmö 22 miljoner. Man kan fundera över vilka underverk detta ska göra för Malmö som redan idag får 5.000 miljoner i utjämningsstöd från andra svenska kommuner. De nya 22 miljonerna ska alltså lösa det som de 5 miljarderna inte klarat?

Att regeringen kallar detta för "en långsktig strategi för att bryta segregationen i Sverige" är närmast en hån mot svenska folket. Det hade varit ärligare att säga att man inte har någon idé alls om vad man ska göra åt situationen, och att man därför gör som man brukar - duttar ut lite mer pengar från osss skattebetalare för att det ska framstå som att man visar handlingskraft. Man försöker helt enkelt köpa väljarnas röster med deras egna pengar.

Om det var brist på pengar i våra kommuner som orsakade utanförskap, sociala problem och kriminalitet i våra förorter hade problemen knappast funnits i landet med världens nästan högsta skatter. Alltså är det inte mer projektpengar till kommunerna som är lösningen. Lika lite som att man löser problemen genom att bygga ännu fler fritidsgårdar.

Ska man vända utvecklingen är det konkret politik som gäller. Tydlig migrationspolitik som bromsar tillflödet av fler människor utan arbete och försörjning, tydlig integrationspolitik som gör människor anställningsbara och där man ställer krav för att betala ut ersättningar, fler vägar in på arbetsmarknaden för dem med lägre utbildning, en skola som fungerar även i utanförskapsområdena, ett rättssamhälle som skapar trygghet med insatser mot hedersvåld och moralpoliser som begränsar människors frihet, fler synliga poliser som skapar trygghet och gör det möjligt att driva butiker och får människor att våga gå ut och inte minst krafttag mot kriminella gäng som försöker ta makten över bostadsområden. Allt detta är möjligt om man använder pengarna rätt. I den mån pengar behöver tillföras ska det vara permanenta pengar som inte behöver "sökas" utan som fördelas via statsbudgeten.   

Växande rasism, hat, hot och fixering vid hudfärg och etnisk bakgrund

2018-06-25

De senaste veckorna har något hänt. Rasismen har gjort en damatisk framryckning, inte minst i sociala medier. För mig som är mycket aktiv på både twitter och facebook är det helt uppenbart. Plötsligt uttalar personer man följt länge saker som man inte hade förväntat sig. Samtidigt växer hatet och hoten blir fler. Själv har jag haft som princip att sällan blockera personer i sociala medier. Hittills under mina år har jag nog bara blockat något dussintal, främst från avgrundsvänstern och några få uppenbara nazister. Men de senaste dagarna har jag haft anledning att både avfölja och blocka ett större antal konton som plötsligt blommat upp av hat och öppen rasism. Sådant vill jag inte ha i mitt flöde.

Jag tänker inte hänga ut en massa personer och konton här, men måste ändå peka på några exempel. Först dessa inlägg med uttalade dödshot mot Sveriges tidigare statsminister. Ett exempel av alltför många den senaste tiden från extremisterna/rasisterna som kräver "folkdomstolar" som ska döma "landsförrädarna" till dödsstraff...  

Det andra exemplet är hur både Vänstern och AfS använder fotbolls-vm som arena för sitt sorterande av människor efter hudfärg och bakgrund. Daniel Riazat menar alltså att Sverige har den "vitaste startelvan i modern tid". Han verkar mena att fotbollslandslaget bör kvoteras efter etnicitet. De sista två inläggen från AfS-företrädare lades ut direkt efter förlustmatchen mot Tyskland och är helt uppenbart riktat mot de två inhopparna Durmaz och Guidetti. Man skyller alltså Sveriges förlust på att två inhoppare hade "fel" etnisk bakgrund.

 

Daniel Riazat är alltså riksdagsledamot för vänsterpartiet. Viktor Södermark sitter i partistyrelsen för AfS. Gustav Kasselstrand är partiledare för AfS. Vi talar alltså inte om några anonyma trollkonton här. Utan om ledande politiker på båda ytterkanterna som är helt besatta av människors hudfärg och bakgrund. 

Alternativ för Sverige är ett intressant parti - om man vill granska Sverigedemokraterna. I stort sett hela AfS består nämligen av avhoppade eller uteslutna Sverigedemokrater. Bland annat den gamla ledningen för SD:s uteslutna ungdomsförbund och tre avhoppade riksdagsledamöter för SD. Gustaf Kasselstrand var även anställd på SD:s riksdagskansli under två år. Hans och de andra ungdomspolitikernas tydligt rasistiska åsikter och uttalanden var väl kända och var enligt SD:s ledning orsaken till att det så småningom blev uteslutning. Men hur kunde Kasselstrand få stanna kvar på SD:s riksdagskansli i två år? Tyckte man att han representerade SD:s politiska åsikter? Och alla dessa tidigare Sverigedemokrater på höga poster som nu är aktiva i AfS - hur kunde de få förtroendet i SD under åratal med dessa åsikter? SD:s Jimmie Åkesson konstaterar bara att det är bra att dessa extrema personer lämnat SD. Min fråga är hur de kunde bli riksdagsledamöter eller få jobb på SD:s riksdagskansli om de hade så extrema åsikter?

Jag känner en växande oro för vad som egentligen styr SD. Så många uteslutna, så många avhopp, så många tomma stolar i våra kommuner. Och 10% av SD:s riksdagsledamöter har försvunnit eller hoppat av de senaste åren. Så många öppna SD-sympatisörer på twitter och facebook uttrycker saker som känns helt främmande i en demokrati. Ofta från anonyma konton eller med falska namn som gör att man inte vet som de är medlemmar eller rent av aktiva SD-politiker eller kanske bara sympatisörer. Visst - ledningen för SD och de flesta av deras riksdagsledamöter är såklart vare sig rasister eller hotfulla. Jag känner flera av dem som är jättetrevliga och verkar vettiga. Men vilken press kommer mindre rumsrena lokalpolitiker och medlemmar/sympatisörer att sätta på SD efter valet? Hur långt kan en partistämma för SD driva partiet ut på kanten? Detta är något jag tycker väljarna borde fundera över. De flesta som sympatiserar med SD eller tänker rösta på dem är självklart inte rasister. De är mest upprörda över hur samhället ser ut och är besvikna på övriga partier. Jag har förståelse för det. Men för egen del skulle jag ändå inte vilja förekomma i samma sällskap som alla de hotfulla och rasistiska individerna som öppet stödjer SD. En varningsklocka borde ringa.  

Polismyndigheten föreslår en femte polishögskola till Borås

2018-06-18

I dag kom beskedet att polismyndigheten föreslår till regeringen att Borås ska få anordna landets femte polisutbildning. Det är mycket glädjande och en framgång för alla dem som engagerat sig i frågan.

En ny polisutbildning i Borås skulle vara bra för Borås och Västsverige och det skulle vara bra för hela landet eftersom det skulle underlätta rekrytering till polisutbildningarna om en utbildning fanns tillgänglig i göteborgsregionen.

Det är bara att hoppas att regeringen denna gång tar beslut om att lägga polisutbildningen i Borås. 

Moderaterna presenterar tolvpunktsprogram mot kriminella gäng

2018-06-11

Sverige har allvarliga problem med brott kopplade till kriminella uppgörelser. Enligt Polisen finns det i dag runt 5 000 kriminella aktörer och 200 kriminella gäng i Sverige. Gängens kriminalitet drabbar invånarna i Sveriges 61 utsatta områden extra hårt. 

Gängkriminaliteten måste bekämpas med flera olika typer av åtgärder. Polisen måste vara närvarande i de utsatta områdena och rekryteringen av nya gängmedlemmar måste stoppas. Detta kräver betydande resurstillskott till Polismyndigheten, skarpare lagstiftning och bättre verktyg för de brottsbekämpande myndigheterna. Men det kräver också en generell politik för att bryta utanförskapet och skapa framtidstro i Sveriges utsatta områden.

Nära 70 procent av boende i utanförskapsområdena uppger att det finns kriminella personer eller grupperingar som har en inverkan på området i någon form. Vi kan aldrig acceptera att kriminella gäng styr på våra gator och torg. Staten måste ta tillbaka makten. Den enskilt viktigaste preventiva, brottsförebyggande åtgärden i våra förorter vore att nu krossa gängkriminaliteten. Inget kan vara värre än att barn och unga utnyttjas av gängen, attraheras av livsstilen, pengarna, bilarna och drogerna. 

Moderaternas 12-punktsprogram i korthet: 

1. Skärpta straff för gängrelaterad brottslighet 
2. Inför en möjlighet att döma till vistelseförbud 
3. Aktiva gängmedlemmar ska frihetsberövas 
4. Bättre verktyg för polisen att utreda gängrelaterad brottslighet 
5. Stärkt vittnesskydd och bättre förutsättningar för bevisinhämtning 
6. Ta de kriminellas tillgångar 
7. Straffa den som skyddar kriminella 
8. Använd kommunernas verktyg för att stänga ner brottslig verksamhet 
9. Fånga upp ungdomar och barn som redan rekryterats till gängen 
10. Skärpt straff för överlåtelse av narkotika 
11. Skärpt straff för vapenbrott 
12. Erbjud gängmedlemmarna en väg ut – ett nytt nationellt exitprogram 

En mer utförlig beskrivning av förslagen finns i denna rapport som moderaterna presenterade häromdagen.
 

Riksdagen gick på Alliansens linje om nej till delar av grundlagsförslaget

2018-05-30

I dag röstade riksdagen om regeringens förslag till grundlagsändringar. Redan i Konstitutionsutskottet stod det klart att regeringens kontroversiella och dåligt utformade förslag om att förbjuda sökbara register över domar skulle stoppas av riksdagen. KU beslutade därför att stryka den delen i grundlagsförslaget, precis som Alliansen föreslagit. Detta blev även riksdagens beslut. 

Riksdagen beslutade samtidigt att en ny utredning nästa mandatperiod ska se över frågan om begränsning av grundlagsskyddet för söktjänster om att enskilda begått lagöverträdelser eller förekommer i fällande domar. Frågan är viktig, många enskilda människor och deras familjer drabbas idag på ett orimligt sätt. Men om reglerna kring detta ska skärpas måste det ske på ett rättssäkert sätt. Den proposition som överlämnades till riksdagen klarade inte kravet på tydlighet och rättssäkerhet, utan riskerade att bli godtycklig. Den var därför omöjlig att tillstyrka. 

Ingen ska behöva riskera hot, våld eller rån på jobbet

2018-05-29

I dag har jag en debattartikel i nättidningen Altinget. Ämnet är det jag debatterade med justitieministern förra veckan, nämligen hot, våld och rån som riktas mot brevbärare och andra som utför olika tjänster i våra utanförskapsområden.

Läs hela artikeln här. 

Moderaterna vill stärka tullen och det svenska gränsskyddet

2018-05-29

Moderaterna vill förstärka Tullverket och det svenska gränsskyddet. Det är helt nödvändigt för att stoppa smugglingen av narkotika och vapen till de kriminella gängen.

Tullverket tvingas idag att prioritera mellan landets gränsövergångar. Samtidigt har Sverige en höjd säkerhetsnivå och omvärldssituationen är försämrad. Den illegala handeln med narkotika, vapen, alkohol och tobak är ett stort problem. Utländska ligor för stöldgods ut ur landet. De nya förutsättningarna kräver en helt annan förmåga att upprätthålla gränsskyddet och stoppa smuggling. Med ett starkare Tullverk skulle inflödet av vapen, narkotika och andra olagliga varor till Sverige begränsas.

Tullen måste därför stärkas och få utökade befogenheter för att bidra till ett tryggt samhälle och för att leva upp till medborgarnas förväntningar på att gränsskyddet upprätthålls. Den första linjen i kampen mot gängbrottsligheten är tullen. Vi måste stoppa vapen och knark vid gränsen, innan det kommer in i Sverige.

Moderaternas förslag för att stärka tullen och det svenska gränsskyddet:

 • Förstärk Tullverket med 500 nya tulltjänstemän under mandatperioden. 

 • Utred om Tullverket bör flyttas från Finansdepartementet till Justitiedepartementet i syfte att skapa effektivare samordning mellan de brottsbekämpande myndigheterna.

 • Slopa tillståndsplikten för Tullverkets kameraövervakning för att underlätta brottsbekämpning.

 • Ge Tullverkets tjänstemän befogenhet att stoppa och undersöka fordon samt kvarhålla personer som påträffats med misstänkt stöldgods.   

Interpellationsdebatt med justitieminister Morgan Johansson

2018-05-26

I går höll jag en interpellationsdebatt med justitieminister Morgan Johansson (S) om våld och hot mot brevbärare. Ämnet kan tyckas lite smalt, men det har sin förklaring - jag berättade om detta på bloggen den 8 mars. Min interpellation såg ut så här:

Interpellation 2017/18:428 av Jan Ericson (M)

I gårdagens debatt höll jag först detta lite längre anförande. Sedan blev det en del replikväxling kring otryggheten i våra utanförskapsområden och hur regeringens hanterar polisbristen och arbetar för att få fler att söka sig till polisyrket. Jag tog också upp behopvet av en ny polishögskola i Borås för att öka rekryteringarna av elever i västsverige.

Jag påpekade i debatten att Moderaterna har ett antal konkreta förslag till hur vi ska få fler poliser, samt vill att en del av dessa nya poliser ska placeras i våra mest utsatta områden. Vi föreslår bland annat betald polisutbildning, höjda polislöner, utbildning på fler orter, och fler vägar till polisyrket. Vi avsätter också resurser för 10.000 fler polisanställda till år 2024. Jag frågade sedan vad justitieministerns strategi är för att öka antalet poliser och minska avhoppen från både polisutbildningarna och från polisyrket? Jag tycker väl kanske inte att hans svar idessa delar heller var särskilt imponerande.

Hela interpellationsdebatten går att se på denna videoupptagning.


 

"Samtyckeslagen" blev till slut i stället en riktigt bra lagstiftning

2018-05-23

I dag röstar riksdagen om en ny skärpt sexualbrottslagstiftning. Av det första, med rätta hårt kritiserade, förslaget till "samtyckeslag" blev det i stället en genomtänkt men skärpt lagstiftning med samma bevisregler som förut, dvs att åklagaren ska visa att gärningsmannen begått ett brott. Och grunderna i lagförslaget har stöd av samtliga riksdagens åtta partier. Syftet med lagskärpningarna är att tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Förslagen innebär bland annat följande:
• Gränsen för straffbar gärning ska gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för t.ex. våldtäkt. Det är dock fortfarande åklagaren som ska styrka att frivillighet inte förelegat.
• Det införs ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa allvarliga sexualbrott.
• Minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.
• Vid bedömningen av om ett våldtäktsbrott är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen med hänsyn till offrets låga ålder visat särskild hänsynslöshet eller råhet.
• Det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn stärks vid oaktsamhet hos gärningsmannen i fråga om barnets ålder.
• När en förundersökning om ett sexualbrott har inletts eller återupptagits ska anmälan om målsägandebiträde göras omedelbart, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av ett sådant biträde.

Utskottet föreslår även två tillkännagivanden till regeringen som går utöver regeringens förslag:
• Straffminimum för våldtäkt av normalgraden bör höjas från fängelse i två år till fängelse i tre år.
• Straffskalan för köp av sexuell handling av barn bör skärpas dels genom att minimistraffet höjs från böter till fängelse i lägst sex månader, dels genom att maximistraffet höjs från fängelse i två år till fängelse i fyra år.

Från moderat sida välkomnar vi utskottets förslag. Flera av förslagen, exempelvis införandet av ett oaktsamhetsbrott och straffskärpningarna är ursprungligen moderata förslag, som nu alltså blir verklighet. Tillsammans med våra förslag mot hedersbrott (se gårdagens blogginlägg) har moderaterna nu visat att vi menar allvar med krafttag mot denna typ av brott.  

Vi har dock ett gemensamt särkskilt yttrande från M och C där vi påpekar att remissinstanser varnat för att den nya lagstiftningen kommer att medföra att ett brottsoffer kan utsättas för mer ingående frågor än tidigare, trots att bevisbedömningen inte förändras mot dagens lagstiftning. Det är såklart inte önskvärt, ett sexualbrottsoffer har det tillräckligt jobbigt ändå.

Det är inte svårt att föreställa sig en situation där den tilltalade säger sig ha uppfattat att deltagandet var frivilligt och där målsäganden får frågor som kräver ingående svar t.ex. om hur den felaktigt uppfattade frivilligheten kommit till uttryck och vad de inblandade har gjort under den sexuella samvaron. Eftersom bevisbördan ligger på åklagaren kommer denne kanske att vara tvungen att ställa ett stort antal integritetskänsliga frågor till målsäganden.

"De nu framlagda förslagen bör dock ses i ett helhetsperspektiv. Trots att vi hyser farhågor i vissa avseenden och i grunden inte vill medverka till att fokuseringen på målsäganden ökar i sexualbrottsmål finner vi sammantaget, bl.a. av det skälet att tidigare rättspraxis fortfarande kommer att vara användbar och att en ökad belastning på målsägandena uppvägs av en acceptabel helhetslösning, att det saknas anledning att motsätta sig en lagstiftning som baserar sig på frivilligt deltagande" skriver vi sammanfattningsvis i vårt särskilda yttrande. 

Moderaterna vill ta krafttag mot "moralpoliser" i våra förorter

2018-05-23

Sverige har utbredda problem med "hedersrelaterat" förtryck och våld som förekommer runtom i landet. Jag brukar sätta ordet "heder" inom citationstecken i dessa sammanhang, eftersom det absolut inte finns något hedervärt alls i detta. Men i resten av inlägget skriver jag bara hedersförtryck och hedersbrott eftersom det numera är vedertagna uttryck. 

År 2009 gjordes en kartläggning av Ungdomsstyrelsen där 70.000 ungdomar i åldern 16-25 år uppgav att föräldrarnas kultur och religion begränsade deras val av partner. Av dessa ungdomar var 8.500 i riskzonen att bli bortgifta mot sin vilja. I dag befaras var tredje elev med utländsk bakgrund leva under hedersförtryck, vilket motsvarar över 240.000 unga. Det finns samtidigt ett stort mörkertal, ingen vet säkert hur många barn och ungdomar som lever under hedersförtryck. Ingen vet heller hur många flickor som blir könsstympade.

I dag presenterade moderaterna ett antal nya förslag mot hedersförtryck. Hederskulturen blir alltmer utbredd och kryper långt ned i åldrarna. I vissa områden finns "moralpoliser" som ser till att kvinnor följer informella regler om beteende och klädsel. Man begränsar kvinnors val av klädsel, var man får röra sig och vilka man får umgås med. Kvinnor får kanske inte lov att handla utan sällskap av en man, inte äga en mobiltelefon och hindras från att rösta i allmänna val. Detta är givetvis oacceptabelt i ett demokratiskt och jämställt samhälle, hederskulturen ger uttryck för värderingar som inte hör hemma i Sverige. Vi kan aldrig acceptera att enskilda individer eller grupperingar tar sig rätten att begränsa andras frihet. Det drabbar främst kvinnor, men även män tar skada av hederskultur.  Det kan handla om allt från ovälkomna påpekanden till hot, trakasserier, våld och rent av mord.

Det behövs tydliga regler och hårda sanktioner för att förebygga, förhindra och straffa hedersrelaterad brottslighet och förtryck. Därför presenterar moderaterna idag ytterligare förslag utöver det vi tidigare lagt fram om en särskild brottsrubricering för hedersbrott.   

Sammanfattning av de nya förslagen:

 1. Gör en kartläggning av förekomsten av ”moralpoliser” som begränsar människors frihet genom påtryckningar och tvång att följa informella regler.
    
 2. Inför ett särskilt brott, olaga frihetsbegränsning, som förbjuder tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla den egna, släktens eller en viss grupps heder. Ska kunna ge fängelse i upp till tre år.
   
 3. Inför möjlighet att meddela tillträdesförbud för personer som skapar otrygghet och begränsar andra personers rörelsefrihet i syfte att upprätthålla den egna, släktens eller en viss grupps heder.
           
Tidigare moderata förslag mot hedersförtryck:
 • Inför en särskild brottsrubricering för hedersbrott med grov fridskränkning som förebild, men där gärningsmannakretsen vidgas och där gärningar som begås av flera olika personer i samförstånd ska omfattas.
 • Inför hedersmotiv som en egen försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet. 
 • Utvisning på grund av brott ska användas i fler fall genom att en möjlighet att besluta om utvisning på grund av brott med straffvärden mellan sex till tolv månaders fängelse införs – oavsett om det föreligger återfallsrisk.


 

Moderaterna står upp för svenska jägare och sportskyttar

2018-05-19

För ett år sedan beslutade EU om en ändring i det vapendirektiv som reglerar handel med och innehav av vapen. Det framgår tydligt att ändringen inte ska påverka nationella bestämmelser om jakt och skytte, så länge direktivet efterlevs. Det är en naturlig position som ska värnas.

Sverige ska naturligtvis följa de gemensamma regler som EU har. Men vi ska inte i onödan försvåra för svenska vapenägare. Tyvärr är det dit regeringen är på väg. Det finns förslag i regeringens utredning som går utöver kraven enligt EU-rätten och som innebär att Sverige skulle få en krångligare lagstiftning än nödvändigt. Att införa nya krav utöver de EU-gemensamma kommer att bidra till ökad administration och ökat regelkrångel för de som innehar vapen för jakt och skytte. Framför allt riskerar det att leda till ökade handläggningstider hos redan överbelastade myndigheter. Det har varit påfallande tyst sedan förslagen om EU:s vapendirektiv presenterades för nästan fyra månader sedan. Trots omfattande remisskritik har regeringen inte agerat.

När Sverige nu ska införa EU:s nya vapendirektiv riskerar vår lagstiftning att gå betydligt längre än vad EU faktiskt kräver. Det förslag som bereds inom Regeringskansliet skulle försvåra jägarnas möjlighet att bedriva jakt och sportskyttars möjlighet att utöva sin sport. Moderaterna kommer därför att säga nej till förslag från regeringen som innebär onödiga regler i vapenlagstiftningen.

I samband med att vapenlagstiftningen nu ses över finns det i stället anledning att genomföra förbättringar som underlättar för jägare och målskyttar. Under flera år har det rapporterats om en rad hinder som begränsar svensk jakt och svenskt sportskytte. Vi ser behov av förbättringar inom fyra områden:

 1. Vi vill för det första skapa bättre möjligheter att inneha fler vapen, när det finns goda skäl. Det skulle förenkla för dem som ägnar sig åt flera olika jaktformer eller flera olika skyttegrenar. 
 2. För det andra behövs ett mer tillåtande regelverk för att få förvara vapen utanför bostaden för den som ofta jagar på andra orter än där man själv bor. Att vapnet försvaras på ett säkert sätt där jakten sker – till exempel hos någon man jagar med – i stället för att transporteras långa sträckor skulle dessutom kunna vara säkrare. Vi vill därför öka möjligheterna att förvara vapen på ett säkert sätt även hos andra med vapenlicens. 
 3. Vi vill för det tredje att Sverige ska erkänna det europeiska ”vapenpasset” för att underlätta för jägare och skyttar att på ett säkert vis resa med sina vapen. Vi vill gå samma väg som andra EU-länder för att förbättra förutsättningarna för jaktturism och skyttetävlingar i Sverige.
 4. Utöver rena förändringar i lagstiftningen finns det skäl att förbättra servicen hos de myndigheter som hanterar frågor om vapen och jakt

 Hur grovt får en justiteminister ljuga för svenska folket?

2018-05-13

I går på twitter påstod justiteminister Morgan Johansson följande:

Och följde upp med:


Justitieministern påstod alltså att Alliansen "körde sönder statsfinanserna" och att vi 2008 saknade marginaler. Samt att vi därför sparade in på polisutbildningen. Eftersom jag var med på den tiden vet jag att det Morgan Johansson påstår är falskt. Och därför har jag tagit fram lite fakta för att påminna.

Vi kan börja med statsfinanserna och marginalerna 2008. Så här skrev jag på bloggen 4 november 2008 om prognosen för 2008 års helårsresultat, samt hur statens resultat sett ut sedan 2002:

Hur blev då det slutliga årsbokslutet för staten 2008. Jo så här (från statens årsbokslut):

 

Marginalerna som Alliansen byggt upp 2007 och 2008 var så starka att vi kunde satsa mest av alla länder i hela OECD för att motverka krisen. Framgår av denna figur från OECD:

Hur var det då med polisutbildningen. Jo så här. Alliansen storsatsade på ökad utbildning av fler poliser och ökade därefter snabbt antalet från ca 17.000 till 20.000 år 2008. I och med att målet nåtts tog polismyndigheten beslut om stopp för nya omfattande antagningar och bestämde att endast utbilda så många att man höll kvar antalet på den nivå som Alliansregeringen slagit fast, nämligen 20.000. Det hade alltså inget alls med brist på pengar att göra. Detta framgår exempelvis av denna nyhet från Nyheter24 från 2008. Under 2010 tog man för övrigt på nytt in större kullar efter en analys av hur stor utbildningsvolym som skulle behövas för att ligga kvar på nivån 20.000 poliser. Beskrivs bland annat i denna artikel från SVT. 

Så det blir rött ljus i faktakollen av Morgan Johansson:
* Statsfinanserna var i utmärkt skick 2008 med stora överskott.
* Vi klarade att stimulera ekonomin under krisåren utan att spara på annat.
* Alliansen minskade inte polisutbildningen för att spara pengar.


Dessa saker vet givetvis Morgan Johansson, han var ju själv med i riksdagen de åren. Ändå väljer han att faktiskt blåljuga svenska folket rakt i ansiktet. Detta visar hur desperata Socialdemokraterna börjar bli. Kan man inte vinna valet på sin politik och sina egna resultat under regeringsåren får man helt enkelt ljuga om sina motståndare. Precis som kompisarna i LO. Ovärdigt är det, men knappast oväntat. 

Alltför många fördummar debatten om våldtäkter

2018-05-07

Så var det dags igen. Efter gårdagens partiledardebatt går debattörer/sympatisörer från både SD och deras utbrytarparti Afs till angrepp i sociala medier mot Ulf Kristersson för att han inte skyllde alla våldtäkter på invandringen. I stället sa han att han inte vet säkert vad den kraftiga ökningen av anmälda våldtäkter beror på. Och det är väl den bild som även experterna ger. Frågan är komplex. Trots detta hävdar även ledande företrädare för SD att våldtäkterna beror på invandringen.

I dag har Aftonbladet en mycket intressant granskning av gruppvåldtäkterna i Sverige, som åberopas av dessa debattörer. Antalet gruppvåldtäktsdomar har mer än fördubblades på fyra år, visar granskningen, och man framför som en bidragande orsak att Alliansen ändrade lagen 2013 så att begreppet ”hjälplöst tillstånd” ersattes med det vidare begreppet ”särskilt utsatt situation”. Gruppvåldtäkterna sägs även ha en tydlig koppling till förövare med annan kultur och nationalitet. Hela 82 av 112 dömda för gruppvåldtäkt de senaste sex åren är födda i länder utanför Europa. Det är knappast en överraskning, gruppvåldtäkter är ju i huvudsak en ny företeelse i vårt land och de dömda förövarna är alltså till stor del utrikes födda unga pojkar och män. 

Saken är bara den att gruppvåldtäkterna bara utgör en mindre del av de anmälda våldtäkterna i Sverige. Av Aftonbladets artikel framgår exempelvis att endast 29 av 286 våldtäktsdömda 2016 fälldes för gruppvåldtäkt. För den stora majoriteten våldtäkter är bilden inte alls lika tydlig. Det finns en tydlig överrepresentation av utrikes födda, men en hel del av de dömda är också födda i Sverige och av svenskt ursprung.

Många experter har försökt förklara varför antalet anmälda våldtäkter ökat så mycket just i Sverige. Några av förklaringarna är som sagt lagtekniska - vi har utvidgat våldtäktsbegreppet så att fler övergrepp räknas som våldtäkt än tidigare, då de i stället betraktades som sexuellt ofredande och liknande. Vi vet också att fler idag vågar anmäla våldtäkter och att polisen trots all kritik ändå blivit bättre på att hantera sådana anmälningar på ett värdigt sätt (även om det sedan ofta brister mycket i utredningarna och alltför få våldtäktsmän döms).

Vi vet också av flera rapporter att ungdomars ökande droganvändning ökar risken för våldtäkter. Det medför ökad risk att bli både förövare och offer om man är kraftigt drogpåverkad (eller alkoholpåverkad). Detta gäller både gruppvåldtäkter och andra våldtäkter. 

Att ökad invandring av pojkar och män från kulturer med en annan syn på kvinnor och sex påverkar är högst troligt, precis som det i artikeln sägs förklara en stor del av gruppvåldtäkterna. Detta får vi absolut inte försöka dölja eller prata bort. Men att skylla all ökning av antalet anmälda våldtäkter på invandring är att göra det alldeles för lätt för sig. Därför är debattörerna fel ute när de angriper Ulf Kristersson och andra partiledare som inte köper deras enögda retorik. Den fördummar bara debatten om en extremt viktig samhällsfråga - flickors och kvinnors rätt till trygghet.

Jag har själv motionerat om ett utökat uppdrag för Brå när det gäller brottsstatistik efter gärningsmans och offers bakgrund. Detta är numera också moderaternas linje. Kunskap är viktigt om vi ska kunna agera på bästa sätt, men också för att vi ska kunna föra en seriös debatt.

Moderaterna lägger fokus på att bekämpa brott, oavsett vem som begår dem eller varför. Vi vill ha skärpta straff för grova sexualbrott, fler poliser som utreder brotten och fler som döms. Vi vill vara mycket tydliga mot dem som kommer till vårt land om vilka lagar och regler som gäller här. Men vi kräver också att alla pojkar och män respekterar en kvinnas nej. En våldtäkt är såklart lika hemsk för offret oavsett om gärningsmannen är invandrare eller infödd svensk.


 

Min motion om införande av tjänstemannaansvar fick stöd av riksdagen

2018-04-18

I dag ställde sig riksdagen bakom ännu en av mina motioner. Denna gång om att skärpa tjänstemannaansvaret för anställda i offentlig tjänst. Jag har motionerat om detta tidigare och här är min senaste motion i ämnet: 2017/18:2762 Tjänstefel som begås av offentliganställda

Vi var många som hade motionerat om detta och nu har alltså riksdagen röstat för att ge regeringen i uppdrag att återkomma med förslag till "ett modernare och tydligare tjänstemannaansvar genom utvidgat straffansvar för tjänstefel". En oerhört viktig fråga - vi har sett alltför många exempel på grava tjänstefel från myndighetspersoner på senare år, som orsakat stora skador för den enskilde, men utan några påföljder för den skyldige.

 

Hård lagrådskritik mot förslaget till samtyckeslag

2018-04-09

Jag har nu äntligen haft lite mer tid att ta del av lagrådets yttrande om regeringens förslag till ny Samtyckeslag vid sex. Och det är faktiskt ingen rolig läsning.

Lagrådet anser bland annat att förslaget strider mot grundläggande rättsprinciper eftersom det kommer att bli närmast omöjligt att förutse var gränsen går mellan samtycke och en brottslig gärning. Man pekar också på "det bristande rättsliga behovet", och menar att den som har sex med någon mot dennes vilja kan dömas för våldtäkt också med dagens lagstiftning. Kort sammanfattat menar lagrådet att det inte blir förutsägbart för den enskilde vad som är brott och vad som inte är brott. 

Däremot verkar Lagrådet tycka att de delar som gäller regeringens förslag om att införa brotten "oaktsam våldtäkt" och "oaktsamt sexuellt övergrepp" (moderata förslag som regeringen tagit till sig) är rimliga. Genom de här lagändringarna skulle personer kunna dömas för att inte ha insett att personen de hade sex med inte deltog frivilligt. Det finns situationer där människor inte avsiktligt men genom grov oaktsamhet har betett sig sexuellt illa mot andra personer och det kan man inte straffa i dag.

Bland riksdagspartierna finns en stor enighet om att införa en samtyckeslag, och även moderaterna som parti ställer idag upp på detta. Jag är dock inte ensam som moderat att vara tveksam till hela idén - samtyckeslagen riskerar att bara bli en populistisk produkt som inte löser några problem, men däremot skapar nya. Ett argument för en samtyckeslag sägs vara den "normerande betydelsen" att sex ska vara frivilligt. Jag är dock som jurist inte helt förtjust i lagar som främst har som syfte att vara normbildande. Lagar måste gå att tillämpa praktiskt och att förena med rättsäkerhet.

Jag har ändå sagt att jag ställer upp på partilinjen och accepterar en samtyckeslag om den blir rättssäkert utformad, men det är givetvis inte rimligt att ta beslut om en samtyckeslag som är utformad på det sätt som förslaget ser ut idag. Inte när Lagrådet totalsågar lagförslaget på det sätt man gör. Då måste grundliga förändringar göras innan propositionen överlämnas till riksdagen. 

Regeringens förslag går dessutom längre än förslaget om samtyckeslag som sexualbrottskommittén lade fram 2016. Det känns onödigt. Kanske finns utrymme att modifiera regeringsförslaget på ett sätt som gör att det kan få klartecken från Lagrådet?

 

Alliansen överens om att säga nej till punkt fyra i grundlagsförslaget 

2018-03-27

I dag meddelar Alliansen gemensam att man säger nej till den del av grundlagsförslaget som rör sökbara register över offentliga domar. Så här ser regeringens grundlagsförslag ut vad gäller den nya, omdiskuterade paragrafen, med den nu aktuella punkt fyra struken:

20 § Bestämmelserna i denna grundlag hindrar inte att det i lag meddelas föreskrifter om förbud mot offentliggörande av personuppgifter
1. som avslöjar etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening,
2. om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning,
3. som består av genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, eller
4. om att en enskild har begått lagöverträdelser genom brott, före-kommer i fällande domar i brottmål eller har varit föremål för straff-processuella tvångsmedel.
Vad som anges i första stycket gäller endast om
1. personuppgifterna ingår i en uppgiftssamling som har ordnats så att det är möjligt att söka efter eller sammanställa dessa, och
2. det med hänsyn till verksamheten och de former under vilka uppgiftssamlingen hålls tillgänglig finns särskilda risker för otillbörliga intrång i enskildas personliga integritet.

Jag har kommenterat grundlagsfrågan två gånger tidigare på bloggen, dels den 19/2, dels den 8/3. När det gäller mitt eget ställningstagande i frågan har jag varit kritisk mot skrivningarna om undantag vad gäller sökbara register över domar. Så här skrev jag i blogginlägget den 8/3: 

"Både utredningen och propositionen har fått hård kritik för hur man beskrivit dessa undantag. Som det är formulerat idag finns det stora frågetecken om man verkligen tänker behandla alla på samma sätt. Det handlar dock inte som det påstås i kampanjer mot förslaget om att skrilja mellan seriös och oseriös jorunalistik. Däremot är formuleringarna otydliga och skapar grund för missförstånd. Så kan inte en proposition om en grundlagsändring formuleras. Jag och många moderater vill se ett ordentligt förtydligande i dessa delar om just att alla ska vara lika inför lagen, och att ingen ska ha tillgång till de mest känsliga registrenJag hoppas att detta ska åtgärdas när konstitutionsutskottet behandlar frågan innan riksdagen ska ta beslut. Hur dessa skrivningar ser ut kommer att avgöra hur jag själv ställer mig i den kommande omröstningen i riksdagen."

Jag kan nu konstatera att KU kommit fram till att det inte går att korrigera skrivningarna om sökbara register över domar på ett bra sätt, och att man därför behöver utreda denna fråga ytterligare. Alliansen har därför landat i att punkt fyra i den föreslagna paragrafen ska strykas och prövas igen i en ny utredning. Jag anser att det är en logisk slutsats och ett klokt beslut.

I sak är det illa att utredningen inte presenterat ett hållbart förslag som duger för en grundlagsändring i denna del. Det ÄR ett faktum att sökbara databaser över domar kan missbrukas. Inte bara för att gärningsmän kan stämplas för livet och hindras att komma tillbaka till samhället, utan även att exempelvis domare, advokater, åklagare, brottsoffer och vittnen kan hängas ut på nätet och drabbas personligen av att ha förekommit i en brottsutredning eller rättegång. Det finns många mörka krafter som vill angripa rättssystemet.

Samtidigt kan vi inte anta en grundlagsändring där det finns frågetecken kring hur en grundlag ska tillämpas. I det läget är det rimligt att backa från förslaget i denna del och fullfölja grundlagsbeslutet i övriga delar. Den del som gäller sökbara register över domar får utredas på nytt, och en grundlagsändring kan då ske förrän tidigast 2022.


 

En bättre start i livet - m-förslag till insatser för socialt utsatta barn 

2018-03-27

I dag presenterade Ulf Kristersson ett samlat paket för att fler barn i Sverige ska få en bättre start i livet. Det handlar bland annat om utökad rätt till förskola, mer undervisningstid i skolan, ökade resurser till barn- och ungdomspsykiatrinstärkt socialtjänst samt insatser för unga som hamnat i kriminalitet. Jag blev glad när jag fick veta att detta var på gång, för här talar vi om oerhört viktiga frågor, både för den enskilde och dennes familj, men också för samhället i stort.  

"Varje barn ska kunna känna hopp om sitt eget livs möjligheter. Här får politiken inte svika. Sverige är ett fantastiskt land att växa upp i för de flesta barn, men även här finns det barn som har det svårt. Det kan handla om att växa upp med föräldrar som aldrig lyckas försörja sig själva, att man på grund av problem hemma misslyckas i skolan eller att psykisk ohälsa hindrar en från att leva det liv man vill. Samhället måste fånga upp och stötta dessa barn, säger Ulf Kristersson. 

- När problemen dessutom går i arv till nästa generation är det ett dubbelt misslyckande för samhället. Inte ett enda barn borde känna hopplöshet redan innan livet tagit fart på allvar. Därför presenterar Moderaterna ett reformpaket för att både förebygga problem och hjälpa redan utsatta barn. Det handlar om satsningar på skolan, socialtjänsten och ungdomspsykiatrin, men också om att unga kriminella ska fångas upp tidigt av rätt instanser så att de inte fortsätter sin brottsliga bana och skadar andra."

Här är en kort sammanfattning av de olika förslagen:

Skola och förskola 
• Utökad rätt till förskola till 30 timmar per vecka för barn vars föräldrar får försörjningsstöd eller är arbetslösa. 
• Bättre tillsyn av fristående förskolor. 
• En timme mer i undervisningstid – varje dag. 
• Obligatorisk lovskola och läxhjälp för barn som riskerar att halka efter. 
• Fler karriärtjänster i utanförskapsområden. 

Psykisk ohälsa 
• Korta väntetiderna i vården för barn och unga med psykisk ohälsa. 
• Fördubbla anslagen till den nationella expertfunktionen för suicidprevention. 
• Bättre tillgång till elevhälsan.

Familjehem och socialtjänst 
• Professionalisera familjehemmen och jourhemmen. 
• Möjliggör fler vårdnadsöverflyttningar och fler nationella adoptioner. 
• En ny socialtjänstlag och stor bidragsreform. 
• Bättre villkor för socialtjänstens medarbetare – på väg mot legitimation. 

Unga som begår brott 
• En särskild enhet inom Kriminalvården ska ansvara för unga som begått våldsbrott och andra grova brott. 
• Förbättra möjligheten till snabba åtgärder för unga lagöverträdare. 
• Inför särskilda ungdomsdomstolar. 
• Fler sociala insatsgrupper. 
• Sekretessbrytande bestämmelser för bättre informationsutbyte mellan socialtjänst och polis.  

Interpellation till justitieministern om hot och våld mot brevbärare

2018-03-22

För en tid sedan ställde jag en interpellation till justitieministern om hot och våld mot brevbärare, tidningsbud, chaufförer mm som arbetar med att dela ut post och paket. Det är en uppföljning av den RUT-rapport jag tidigare redovisat på bloggen om rapporter om hot och våld mot dessa yrkesgrupper, inte minst i våra utanförskapsområden. Jag har nu fått besked att interpellationsdebatten mellan mig och justitieministern blir den 4 maj.  


Interpellation 2017/18:428 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-03-12 Svarsdatum: 2018-05-04 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:428 av Jan Ericson (M) (pdf, 75 kB)
Riksdagen biföll mina motioner mot barnäktenskap och månggifte

2018-03-21

Jag har många gånger genom åren beskrivit hur sällan det är att enskilda riksdagsledamöter får igenom enskilda motioner. Själv har jag knappt fått igenom en handfull under mina snart 12 år som riksdagsledamot. Men idag röstade riksdagen faktiskt för två av mina motionsförslag, vid samma votering. Det har aldrig hänt tidigare.

Den ena motionen handlar om åtgärder mot barnäktenskap, den andra om att Sverige inte ska godkänna polygama äktenskap som ingåtts utomlands. Jag anser att detta är två oerhört viktiga frågor att ta tag i, och en viktig del av svensk integrationspolitik. I Sverige ska vi inte acceptera vare sig barnäktenskap eller månggifte, och där måste lagstiftningen vara solklar.

I båda frågorna fanns ytterligare någon eller några enskilda motioner eller partimotioner med samma innebörd, och nu har vi  fått riksdagens stöd för våra förslag. De tre rödgröna partierna reserverade sig mot motionerna, helt kort med motiveringen att man redan arbetar med frågorna på olika sätt. Riksdagens majoritet anser tvärtom att regeringen inte agerar tillräckligt i frågorna och beslutade därför idag om nedanstående två tillkännagivanden i Civilutskottets betänkande CU8:


 

Moderaterna vill kunna stoppa riskabla utländska direktinvesteringar

2018-03-20

I dag finns ingen möjlighet för svenska staten att stoppa oönskade utländska direktinvsteringar på områden som kan vara riskabla för landet. Det kan exempelvis handla om att utländska investerare eller bolag ägda av utländska stater köper upp svenska hamnar, telenät och fibetnät, förvärvar större teknologiföretag eller telekomföretag, eller vill bygga och äga svenska järnvägar. Säpo har exempelvis varnat för att utländska intressen köper in sig i data-, tele- och kraftföretag som är vitala för att Sverige ska fungera. 

Moderaterna menar att vi inte kan vara aningslösa i detta. Exempelvis innebär stora kinesiska förvärv med statligt kapital i ryggen något annat än när vanliga demokratiska länder handlar med varandra. Vi måste diskutera vilka säkerhetsrisker och vilket långsiktigt inflytande som följer med dessa investeringar.

I många andra länder finns det krav på tillstånd för denna typ av investeringar. Exempelvis har tolv andra europeiska länder sådan lagstiftning, inklusive Danmark, Norge och Finland. Även USA, Kanada och Australien har sådana lagar.

Moderaterna menar att även Sverige borde införa en lagstiftning som innebär att vi på allvar kan göra säkerhetsbedömningar av om det finns risker vid denna typ av investeringar. Ett av våra moderata vallöften är därför att starta en utredning om hur direktinvesteringar ska kunna granskas, förses med villkor och ytterst kunna stoppas.

Samtidigt arbetar EU på ett ramverk som gör det möjligt att utbyta information mellan EU-länderna om denna typ av investeringar. Moderaterna menar att Sverige ska stödja denna process. "Frihandel kan inte gränsa till naivitet och aningslöshet" säger Ulf Kristersson i denna DN-artikel.


 

Möte med Brandmännens Riksförbund

2018-03-13

I dag träffade jag och några moderata kolleger Brandmännens Riksförbund för att diskutera hur man ska komma till rätta med hot och våld mot blåljuspersonal, alltså angrepp mot polis, brandmän och sjukvårdspersonal som är under utryckning. Detta är både en arbetsmiljöfråga och en viktig samhällsfråga. Regeringen kommer snart (bland annat efter krav från riksdagen) med förslag om skärpta straff för detta, men mycket tyder på att förslaget blir ganska urvattnat och mer kommer att fungera som en politisk markering än göra verklig skillnad.  Vi diskuterade hur man skulle kunna göra åtgärderna vassare och mer verkningsfulla.På bilden jag och vår rättspolitiske talesperson Tomas Tobé tillsammans med Mikael Svanberg, generalsekreterare för Brandmännens Riksförbund.

 

EU-signaler om riktiga allvarliga hot mot yttrandefrihet och åsiktsfrihet

2018-03-13

EU-kommissionen vill stoppa sociala mediers och digitala plattformars möjlighet att tjäna pengar på desinformation. EU-kommissionens grupp för desinformation föreslår nu gemensamma etiska regler för hur man ska hantera desinformation på internet. Arbetet inleddes i januari, av expertgruppen ”High level group on fake news”.

I  rapporten räknas ett antal principer upp för utformningen av ”etiska regler”. Man menar att de internationella digitala plattformsföretagen ska vara ”mer transparenta vad gäller användardata och hur deras algoritmer fungerar”. ”Det finns också förslag som syftar till att begränsa deras möjligheter att tjäna pengar på desinformation. Plattformarna bör även förbättra synligheten och tillgängligheten för nyheter från avsändare med stor trovärdighet”, framgår i pressmeddelandet som uppmärksammas i denna artikel i Expressen.

Jag tycker det är utmärkt om privata mediaaktörer och hela branscher har policys, självreglering och etiska riktlinjer för sin verksamhet. Och transparens är såklart viktig. Men jag blir extremt orolig när politiker börjar tala om att man inte ska få tjäna pengar på "desinformation" och att man "bör gynna nyheter från avsändare med stor trovärdighet". Särskilt när kraven kommer från höga politiker i EU-kommissionen.

Jag vet ju av den senaste tidens grundlagsdiskussioner att det finns all anledning att noga granska förslag i sak och inte bara ta del av vad andra påstår att de innehåller. Det finns alltid risk för överdrifter och missuppfattningar. Men citaten från rapporten är obehagliga. Frågan är vem som ska avgöra vad som är "desinformation" och vilka som är "nyhetsavsändare med stor trovärdighet"? Här är vi ute på ett gungfly och äventyrar yttrandefriheten och åsiktsfriheten på allvar.

Det är samtidigt viktigt att inte blanda ihop detta förslag med förslaget till ändring i vår egen grundlag. Den föreslagna grundlagsändringen har inget alls med EU-diskussionen om "desinformation" att göra, utan handlar om en helt annan fråga, nämligen integritetsskydd. Däremot finns en liten koppling mellan EU-förslaget och till min och andras kritik mot grundlagsförslaget, nämligen att grundlagsutredningen och propositionen också - väldigt diffust - diskuterar "kvalitet" hos olika medier på ett oacceptabelt sätt. Detta måste, som jag skrivit tidigare, korrigeras innan vi röstar om den nya grundlagsparagrafen, och vi måste vara på vår vakt vid liknande diskussioner i andra sammanhang. När politiker ens andas om att gradera medier som "bättre" eller "sämre" måste alla vanringsklockor ringa. 


 

Politik och media bär tungt ansvar för minskad tillit i samhället

2018-03-12
 
De senaste veckorna har jag engagerat mig en hel del i debatten kring de föreslagna grundlagsändringarna. Min åsikt i frågan framgår av tidigare blogginlägg (scrolla ned till den 8/3 och det tidigare inlägg jag länkat till därifrån). Kortfattat – jag ser behovet av en lagskärpning för att skydda den enskilda människans integritet mot övergrepp, jag tycker den föreslagna nya lagparagrafen känns rimlig, men jag är kritisk till hur förarbeten och proposition formulerat hur dessa lagregler ska tillämpas och hur undantag ska kunna göras. Orsaken till min kritik är att lagförslaget kan uppfattas som att alla människor och alla media inte ska behandlas lika utan godtyckligt kan få olika rättigheter. Jag avvaktar nu att konstitutionsutskottet hanterar detta på ett klokt sätt och gör tydliga skrivningar som gör att tillämpningen av grundlagsändringen blir förutsägbar och tydlig.
 
Men detta blogginlägg ska handla om något större. Jag blir nämligen alltmer bekymrad över att tilliten i samhället har minskat så tydligt bland stora grupper.
 
Överdrifterna i grundlagsdebatten är nämligen extrema. Allt från att syftet är att politikerna vill kunna kontrollera eller på sikt stänga ned (!) obekväma ”alternativa medier” till att vi vill censurera för regeringen eller politiken obekväma fakta, styra nyhetsflödet och dölja domar för allmänheten. Samt såklart att vi vill skydda kriminella invandrare (huvudargumentet för många). Vissa skriver till och med att detta säkert bara är början mot ett totalitärt samhälle eller rent av vägen mot diktatur och drar paralleller med DDR, Sovjet och Nordkorea. De som uttrycker allt detta är inga udda människor – de verkar vara förvånansvärt många och de känner verkligen att det är så här. De är genuint oroliga eller rent av rädda. En del av dem är personer jag haft kontakt med länge i sociala medier och har förtroende för och som ofta brukar skriva nyanserade och kloka saker. Trots detta uttrycker de denna typ av oro.
 
Men det som påstås är såklart inte sant. Inget i det liggande grundlagsförslaget innebär något av detta. Det enda som förbjuds med den nya grundlagsparagrafen är att publicera sökbara register med känsliga personuppgifter på nätet i skydd av yttrandefrihetsgrundlagarna (det förbud som redan gäller för alla andra enligt PUL). Ingenting annat. Vi kan såklart diskutera om detta är en nödvändig reglering eller inte, om det är en acceptabel inskränkning av yttrandefriheten eller inte, och om lagförslaget med tillhörande förarbeten är väl utformat (vilket jag som sagt inte riktigt tycker). Men faktum kvarstår: Domar blir precis lika offentliga som innan, kriminella personer (och deras etnicitet) får omskrivas precis som tidigare, politiker får granskas och åsikter yttras precis som förut. Politikerna kommer inte att kunna använda den nya paragrafen i grundlagen för att stänga ned media, kontrollera eller censurera nyhetsflöde.  
 
Men många tror inte på detta, oavsett hur tydliga svar de får. De tror verkligen att politikerna överlag vill minska yttrandefriheten och åsiktsfriheten och kontrollera medborgarna hårdare, och att vi helt enkelt inte berättar sanningen.

På ett sätt förstår jag att de landat där. Det finns tyvärr sådana politiska tendenser, framförallt på vänstersidan (de traditionella vänstermänniskorna som tycker att demokratin är underordnad målet) och bland extrema röster i klimatdebatten (de som på allvar tycker demokratin "måste ta paus" för att inte "störa" de "viktiga beslut" som krävs för "människans överlevnad"). Men det stora problemet är nog ändå att politikens och medias anpassning till åsiktskorridoren i vissa frågor har varit helt förödande, politikernas och medias ovilja att tala om vissa samhällsproblem likaså (läs invandringen), och när man ovanpå detta emellanåt kommer på både politiker och representanter för media med att faktiskt avsiktligt dölja eller skönmåla verkligheten blir det spiken i kistan för tilliten och förtroendet. Nu har vi en situation där en tilltagande misstro finns hos en alltför stor del av befolkningen där det inte längre hjälper vad vi politiker säger eller vilka fakta vi lägger fram – misstron lever kvar. Alltför många väljare har helt enkelt bestämt sig för att det finns en konspiration mot dem. Och när detta då "bekräftas" av en en del högljudda debattörer och radikala alternativa media, samt av nya partier som till en del bygger sin väljarbas på missnöje och misstro mot "etablissemanget" så stärks såklart känslan av att det är så.

Vi politiker bär såklart en betydande del av skulden till att vi hamnat här. Att upplevas negligera problem, skönmåla och att inte lyssna på människor är farligt för politiker och politiska partier. Att utvecklingen ser likadan ut i andra delar av världen gör inte saken bättre. Den minskande tilliten är ett allvarligt hot mot demokratin i hela Västvärlden. Demokrati förutsätter att väljarna har i vart fall ett hyfsat förtroende för dem de valt. För egen del känner jag djup förstämning över att det blivit så här även i Sverige. Frågan är hur vi vänder detta och får tillbaka tilliten mellan väljare och de valda?

 

Brevbärare rånad i Borås - hoten mot brevbärare ökar

2018-03-08

I dag rånades en brevbärare i stadsdelen Hässleholmen i Borås (Hässleholmen är ett av de områden i landet som polisen pekat ut som särskilt oroligt). Nedan notisen från Borås Tidning:

Under förra året uppmärksammades flera angrepp mot brevbärare, tidningsbud och budfirmor. Här är två notiser från media från 2017. Den första var en nyhet från Ekot i december 2017 där Postnord själva uppgav att hoten och våldet mot brevbärare ökat.

 

För en tid sedan träffade jag företagare som arbetar med e-handel och de uppgav att Postnord av och till har listor över adresser dit man inte levererar brev och paket till dörren, utan där mottagaren i stället får hämta posten på ett närliggande Postcenter eller butik, trots att försändelsen normalt är så liten att den skulle levereras till bostaden.
Jag begärde därför en redovisning från Riksdagens utredninsgtjänst om hur vanligt det är att Postnord och andra företag som levererar post och paket avstår från att besöka vissa adresser på grund av hot eller oroligheter. Jag fick detta svar:

Både postleverantörerna Postnord och Bring City Mail, och PTS (Post- och telestyrelsen) uppger att det har förekommit att leveranser av brev och paket ändrats tillfälligt till följd av arbetsmiljöproblem (till exempel i form av hot eller bråk i trappuppgångar eller hos ombud) i vissa områden. Det är dock ovanligt. Ingen av dessa parter har någon statistik över hur vanligt förekommande problemen är.

Varje enskild situation hanteras för sig, i syftet att både säkra arbetsmiljön och att påverka mottagarna så lite som möjligt.

I de fall det har förekommit hotfulla situationer har polis kopplats in och utdelningsrutiner ändrats tillfälligt. Ändringen av rutiner har till exempel bestått i att leveransen av post/paket endast skett på morgonen då det vanligen är lugnare. Det har också förekommit att man satt in dubbla brevbärare, eller att brevbärare åtföljts av polis vid vissa tillfällen. Anmälan till arbetsmiljöverket har skett vid vissa tillfällen. Om anmälan görs beror på hur allvarlig incidenten varit.

Postnord och Bring City Mail samordnar sina åtgärder i de fall utdelningsrutiner ändras.

Jag begärde även kompletterande information om siffror från Arbetsmiljöverket och fick detta svar:
 


Siffrorna visar från vänster till höger antal incidenter med koppling till hot, rån och våld som anmälts till Arbetsmiljöverket av Posten/Postnord 2012-2017 (den tomma sista kolumnen är 2018). Vad som döljer sig i kolumnen "annat" framgår inte. Man kan konstatera att det som sagt inte är så många incidenter som rapporteras, och även om det syns en liten ökning av antalet hot så är talen mycket små. Detta är väntat eftersom man enligt RUT endast anmäler mer allvarliga incidenter.

Slutsatsen är att det av och till definitivt finns ett hot mot såväl brevbärare som tidningsbud och budfirmor i vissa av våra utanförskapsområden (och kanske även på andra håll). Och att man periodvis inte delar ut post, tidningar eller paket i till vissa adresser. Även om antalet anmälda incidenter är få måste politiken ta detta på allvar.  Ingen ska behöva känna sig hotad på jobbet, och att kunna få sin post, sina paket och sin dagstidning är en del av tryggheten och välfärden för alla människor i vårt samhälle. Detta får aldrig tillåtas sättas ur spel av hotfulla eller kriminella gäng.Liten uppdatering i frågan om grundlagsändringen

2018-03-08

Debatten om förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) fortsätter och handlar i grunden om konflikten mellan rätten till yttrandefrihet och rätten till personlig integritet. Moderaterna har sedan Gösta Bohmans tid varit ett parti som värnar både yttrandefriheten och den personliga integriteten och som inser att det ibland krävs svåra avvägningar. Det är en god, borgerlig ståndpunkt att värna enskildas integritet, oavsett om den hotas av staten eller andra enskilda. I mitt tidigare blogginlägg ställde jag mig också bakom behovet att stärka den personliga integriteten, även om jag hade skarp kritik mot hur förslaget är formulerat.

Som jag skrev i tidigare blogginlägg ska lagförslaget göra det möjligt att i vanlig lag förbjuda publicering av personregister av två slag, dels register med känsliga personuppgifter om hälsa, etnicitet, politisk åsikt m.m, dels register över enskildas lagöverträdelser. Lagstiftaren har länge ansett att sådana register ska vara strängt reglerade. Enligt personuppgiftslagen (PUL) får register med känsliga personuppgifter enbart föras av offentliga myndigheter och organisationer som har legitima skäl. Belastningsregister får enbart föras av offentliga myndigheter samt för forskningsändamål. PUL infördes 1998, men då gjordes ett hål i tillämpningsområdet, vilket innebär att PUL inte gäller på TF:s och YGL:s tillämpningsområde.

När det 2003 blev möjligt för alla att skaffa utgivningsbevis för en hemsida, och därigenom publicera sig i skydd av YGL, uppmärksammade KU att detta kunde leda till integritetshot. Var och en kunde med YGL-skydd lägga ut t.ex. privata belastningsregister på nätet. Det var inte en önskad eller åsyftad effekt, utan en brist i lagstiftningsarbetet som sedan har utretts i omgångar. Först i Mediegrundlagskommitténs betänkande 2016 lades fram förslag för att återställa PUL:s integritetsskydd. Om förslagen genomförs kan känsliga personregister och privata belastningsregister regleras på samma sätt, oavsett om de publiceras på en hemsida med utgivningsbevis eller på annat sätt.

Offentlighetsprincipen inskränks inte. Domar kommer fortsatt att vara offentliga, men inte sammanställas i tiotusental till belastningsregister.

Avsikten är att inte göra den nya regleringen mer omfattande än nödvändigt. Därför finns ett undantag som innebär att publicering av ett visst register är tillåten, om registret inte medför särskilda risker för otillbörliga integritetsintrång. I bedömningen ska vägas in främst registrets innehåll, struktur, sökfunktioner och målgrupp. Ingen ska ha tillgång till register som utifrån innehåll, sökfunktioner m.m. i praktiken är heltäckande, privata belastningsregister. Där är integritetshoten för stora. Undantaget tar sikte på att det kan finnas databaser som kan innehålla vissa integritetskänsliga uppgifter, men där det juridiska informationsinnehållet står i fokus och där syftet inte är att användarna ska undersöka enskildas brottslighet. Det kan även röra sig om register över exempelvis avidentifierade domar.

Både utredningen och propositionen har fått hård kritik för hur man beskrivit dessa undantag. Som det är formulerat idag finns det stora frågetecken om man verkligen tänker behandla alla på samma sätt. Det handlar dock inte som det påstås i kampanjer mot förslaget om att skrilja mellan seriös och oseriös jorunalistik. Däremot är formuleringarna otydliga och skapar grund för missförstånd. Så kan inte en proposition om en grundlagsändring formuleras. Jag och många moderater vill se ett ordentligt förtydligande i dessa delar om just att alla ska vara lika inför lagen, och att ingen ska ha tillgång till de mest känsliga registrenJag hoppas att detta ska åtgärdas när konstitutionsutskottet behandlar frågan innan riksdagen ska ta beslut. Hur dessa skrivningar ser ut kommer att avgöra hur jag själv ställer mig i den kommande omröstningen i riksdagen.

Slutligen något om det här med kravet om folkomröstning. Detta skulle bli oerhört komplicerat. Man ska vara medveten om att en folkomröstning enligt regelverket skulle gälla hela det vilande grundlagsförslaget, inte bara just den omdebatterade paragrafen. Eftersom det gjorts en omfattande översyn och modernisering av TF och YGL innehåller lagförslaget en lång rad ändringar i stort och smått. Bland annat föreslås 35 nya paragrafer i TF och 32 nya paragrafer i YGL. Det gör det i praktiken oerhört komplicerat att hålla en folkomröstning i frågan. 
Äldre inlägg om rättstrygghets- och demokratifrågor hittar du här!