Mediafrågor och yttrandefrihet

Granskning av media, deras opartiskhet och saklighet och lite allmänt kring sociala medier, opinionsbildning och medias uppmärksammande av mig själv. Dessutom inlägg som rör mitt tidigare uppdrag i den parlamentariska Public-service-kommittén och min syn på Public Service, samt frågor om censur och begränsningar av friheten på internet.

Citerad i ryska regimstyrda "Sputnik news"

2020-07-29

Min tweet om svenska journalisters vänstervridning och värdet av att kunna kommunicera fritt med sina väljare via sociala medier i stället för att passera vänstermedias filter har citerats i både svenska och norska medier. Bland annat i svenska Nyheter Idag och i Document.noÄven det ryska regeringsorganet Sputnik citerar mig, med en egengjord engelsk översättning. Med tanke på att Sputniks uppdragsgivare är den gamla KGB-ledaren Putin känns det ju lite udda att uppmärksamma kritik mot vänstervridning av media i andra länder. 

Det är vad jag kan se fjärde gången genom åren som Sputnik citerar mig. Konstigt nog blir det däremot aldrig några citat när jag kritiserar Ryssland och den demokrati- och yttrandefrihetsfientliga Putin-regimen. Men det kanske kommer nästa gång.


Journalisternas vänsterdominans styrkt på nytt

2020-07-26

En ny undersökning i Norge och Sverige visar återigen samma sak som tidigare mätningar - vänstersympatierna hos journalisterna är kompakt. Runt 70% av jurnalistkåren i dessa två länder håller till på vänsterhalvan och bara runt 10% är höger. Kanske kan det förklara varför media, inte minst ledarsidorna, driver opinion för helt andra frågor än vad medborgarna efterfrågar. Asylaktivism, klimatalarmism, identitetspolitik, flummig kulturpolitik, genusteorier, Trumphat, ökat bistånd och mer pengar till EU står högt på dagordningen. Samtidigt som medborgarna i stället efterfrågar stramare migrationspolitik, tydligare satsningar på skola, sjukvård och omsorg, trygg energiförsörjning, lägre skatter, tuffare tag mot brott och en politik för fler jobb. 

Som jag konstaterade på twitter är det tur att vi politiker idag kan ha direktkontakt med våra väljare och beskriva vår politik utan att ha traditionella media som filter. Dagens Opinion idag

2020-06-29


Jag fortsätter hålla hög aktivitet i sociala medier

2020-06-02

Dagens Opinion redovisade igår de mest inflytelserika svenska opinionsbildarna på twitter. Jag ligger stadigt på tio i topp vecka efter vecka sedan mycket lång tid nu, och förra veckan hamnade jag på tredje plats.


Det var alltså denna tweet man syftade på. Över 2.600 reaktioner på ett par dygn. Och om Peter Eriksson (MP) vill diskutera om SAS ska finnas kvar tycker jag det är fullt rimligt att diskutera om MP behöver finnas kvar.  

 

Min oro för förslaget om ny myndighet för psykologiskt försvar

2020-05-27

I går höll inrikesminister Mikael Damberg (S) tillsammans med utredaren Anders Danielsson en pressträff där man meddelade att regeringen vill skapa en ny myndighet för att "samordna det psykologiska försvaret".

Jag är medveten om att en enig försvarsberedning uttalat att det behövs en tydligare styrning av det psykologiska försvaret, och moderaterna har drivit linjen att vi behöver återupprätta en myndighet för psykologiskt försvar (som vi hade tidigare). Men trots detta tycker jag det finns flera frågetecken kring förslaget.

Det första är frågan om ännu fler myndigheter verkligen löser alla problem? Det finns redan ett antal myndigheter som arbetar med psykologiskt försvar och underrättelsearbete. Problemet är knappast att Sverige har för lite myndigheter utan att det är för spretigt och att ingen vet var ansvaret ligger för olika saker, samt att man är dåliga på samverkan. Inte minst corona-pandemin visar att det knappast är fler myndigheter som behövs vid kriser, utan färre, och att det viktiga är tydligt ledarskap. Just detta problem påpekas faktiskt i den aktuella utredningen.

"Det är både en expertmyndighet och samverkansmyndighet. Det handlar inte om att ta över andra myndigheters ansvar men det finns inte tillräcklig kännedom bland myndigheterna om vem som gör vad. Det är helt enkelt inte tillräckligt effektivt" sa utredaren Anders Danielsson om förslaget till ny myndighet på pressträffen.

Med andra ord - alla myndigheter ska alltså fortsätta med sina uppgifter som tidigare - trots att det inte är effektivt och trots att det redan är så att man inte idag vet vem som gör vad. Ovanpå detta skapar man sedan en ny myndighet till för att försöka samordna de andra. Hur detta skulle bli mer effektivt kan i vart fall inte jag förstå. Vi har ju redan MSB som i princip redan har delar av detta uppdrag (som man fick när Sverige avvecklade den tidigare myndigheten för just psykologiskt försvar). Om man nu skapar en ny myndighet för psykologiskt försvar borde man rimligen i vart fall överväga att samla alla de delar av andra myndigheter som arbetar med dessa frågor och se till att ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter blir tydlig. Kanske kan andra myndigheter rent av avvecklas eller slås ihop? Att bara stapla nya myndigheter på varandra löser inga samhällsproblem.

Frågan om organisation är trots allt underordnad den andra större frågan. Det man föreslår kan nämligen lite tillspetsat, så som det är formulerat, utvecklas till en statlig censurmyndighet, trots att man använder många fina ord på varandra i utredningen för att påstå motsatsen. Syftet är nämligen bland annat att den nya myndigheten ska arbeta med att stödja mediaföretag att identifiera och möta "otillbörlig desinformation" och "annan vilseledande information". Med andra ord - en statlig myndighet ska kunna "hjälpa" medieföretag att avgöra vad som får uttryckas och inte, vad som är desinformation eller vilseledande uppgifter, och "hjälpa" dem att identifiera vad som ska raderas bort från exempelvis sociala medier. Man syftar främst på organiserad påverkan från främmande stater, men det finns inga uttalade hinder mot att även ge sig på sådant som sprids av personer boende i Sverige. I mina öron låter detta som en mycket otäck utveckling. Vi har en grundlagsskyddad yttrandefrihet och åsiktsfrihet i Sverige och att ens antyda att en statlig myndighet ska kunna lägga sig i vad som ska rensas bort eller inte är helt enkelt oacceptabelt. Då har vi fått en statlig censur, alldeles oavsett hur mycket man än hävdar motsatsen i utredningen. Vad som är "desinformation" eller "vilseledande information" är nämligen inte alltid svart eller vitt, inte heller "påverkansoperationer". Gränsen mot organiserad godtagbar samhällskritik är inte heller alldeles enkel. Att ens öppna för att en myndighet ska sitta och ta beslut om detta gör att alla varningsklockor ringer. Sittande regering kan exempelvis säkert tycka att kritik mot regeringen eller landet är vilseledande av rent politiska skäl. Och vi vet vad förre statsministern Göran Persson (S) sa - den som kritiserar Sverige ska brännmärkas. Vilka idag politiskt inkorrekta åsikter kommer att betraktas som politiskt inkorrekt desinformation? Blotta tanken att en myndighet riskerar att strypa samhällsdebatten och samhällskritiken är ytterst obehaglig.

Utredningen kommer nu att skickas ut på remiss och det blir förhoppningsvis en ordentlig diskussion om förslaget. Att stärka totalförsvaret genom att en myndighet ansvarar för det psykologiska försvaret behöver inte vara fel, men det kräver en ordentlig översyn av alla myndigheter som har koppling till frågan, och en mycket tydlig ansvarsfördelning. Och uppdragsbeskrivningen för den nya myndigheten får under inga omständigheter hota yttrandefrihet, åsiktsfrihet, en livaktig samhällsdebatt, fri opinionsbildning och fria sociala medier.


Tillägg: Jag konstaterar att även Göteborgs-Posten på ledarplats kommenterat saken idag. Jag är uppenbarligen inte ensam om min oro kring skrivningarna som kan uppfattas som ett hot mot yttrandefriheten och den fria opinionsbildningen.


Tillbaka på topp tre över de viktigaste politiska opinionsbildarna 

2020-04-14

I går presenterade Dagens Opinion sin senaste lista över de viktigaste politiska opinionsbildarna. Efter en vecka där det var så extremt mycket möten och krisdiskussioner när jag tjänstgjorde i "miniriksdagen" att jag knappt hann vara aktiv alls i sociala medier är jag nu tillbaka på topp tre efter Hanif Bali och Greta Thunberg. 

"Jan Ericson väckte reaktioner genom att jämföra utfallet av coronapandemin i Sverige med grannländerna varvat med inlägg om hur småföretagare påverkas av coronakrisen" konstaterar Dagens Opinion.
 

 

Public Service behöver en stark oberoende granskning 

2020-03-18

Även politiken just nu har effekterna av Corona-viruset i fokus och prioriterar detta så finns det ju även andra politiska frågor som debatteras. En av dem som diskuterats mycket den senaste tiden är hur man ska säkerställa att Public Service uppfyller kraven på opartiskhet och saklighet. Man kan ju också konstatera att just i kristider är det extra viktigt att medborgarna verkliugen kan lita på Public Service och känna sig säkra på att man får korrekt information.

Jag har blivit påhoppad i ett mycket konstigt debattinlägg i flera tidningar där det påstås en massa saker om mig och moderaternas politik för Public Service som är helt gripna ur luften. Inte minst blandar man ihop de förslag som jag och min riksdagskollega Lars Beckman presenterar i en riksdagsmotion med helt andra förslag som presenteras i SD-motioner. I dag har jag ett svar i Svenljunga Tranemo Tidning där jag beskriver vad jag och moderaterna verkligen föreslår, och det kommer även att publiceras i Ulricehamns Tidning. Klicka nedan för att läsa!


 

Media uppmärksammar vår riksdagsmotion om Public Service  

2020-03-03

I dag uppmärksammar även tidningen Journalisten min och Lars Beckmans riksdagsmotion om skärpt granskning av Public Service, med möjlighet till kännbara ekonomiska sanktioner mot programbolagen vid överträdelse av reglerna om opartiskhet och saklighet.

Motionen kommer att behandlas under våren och lär ju med all säkerhet avslås eftersom endast M och SD idag vill se en kraftfullare granskning av Public Service. Obegripligt enligt mig - alla som värnar om SVT, SR och UR borde inse att skärpt granskning av opartiskhet och saklighet är den absolut viktigaste åtgärden för att försvara Public Services legitimitet i framtiden.


Uppdatering:
Under dagen har även SVT och fPlus och Epoch Times skrivit om vår motion. Saken kommenterades även av SVT Kulturnyheterna, Dala-Demokraten och TT.
 

Sverigedemokraterna skjuter över målet om Public Service 

2020-02-28   

Jag är uppriktigt förvånad över Sverigedemokraternas två nya utspel om Public Service. Två orimliga förslag. Dels kravet att kalla ledningen för SVT och SR till Kulturutskottet för att svara på frågor om politiskt vinklade inslag, dels förslaget om att enskilda medarbetare inom Public Service ska kunna  straffas som individer för vinklade inslag, exempelvis genom löneavdrag.

Jag tillhör som bekant dem som både anser att Public Service bedriver en starkt vänstervinklad agendaverksamhet som lyser igenom alltför ofta. Och jag anser att Public Service definitivt borde kunna krympas så att "TV-skatten" kan bli betydligt lägre. Men med detta sagt - att granska programmens innehåll är inte en politisk uppgift - det är tvärtom så att hela tanken med Public Service ju är att den inte ska styras av politiken. Att kalla ledningen för Public Service-bolag till kulturutskottet i syfte att kritisera dem för innehållet i vissa program är helt i strid med hela tanken. Programmen och dess innehåll måste granskas av ett utomstående opartiskt organ med större mandat än idag och med kännbara sanktionsmöjligheter - jag brukar tala om en Granskningsnämnd med starkare muskler. Politiken ska däremot hålla sig på avstånd.

När de gäller enskilda medarbetare blir det självklart helt orimligt att straffa dem som individer för saker de gör eller säger i sin roll som medarbetare i SVT eller SR. Även dessa medarbetare har sin självklara åsiktsfrihet och yttrandefrihet precis som alla andra journalister och medarbetare på andra medieföretag. Om de däremot blandar in sina egna åsikter i företagens program och därmed orsakar en politisk vinkling så ska de såklart omplaceras och skiljas från sin arbetsuppgift av bolagens ledning. Precis som man agerar på andra arbetsplatser om någon inte följer företagets interna regelverk eller missköter sitt jobb. Men det är företagets sak att hantera, inget lagstiftaren ska lägga sig i överhuvudtaget. 

Jag delar till stor del Sverigedemokraternas kritik mot Public Service, men med dessa två förslag skjuter de rejält över målet och det är förslag som vi moderater aldrig kommer att ställa upp på. Vi har en annan tydligare linje som bevarar Public Services självständighet och där politiken håller sig på avstånd, men som samtidigt ställer upp tydliga regler och där ett utomstående organ med tydligt mandat och sanktionsmöjligheter ska bevaka att reglerna följs. 

  

Dagens Opinion uppdaterar listan över de "hetaste opinionsbildarna"

2020-01-20     

Dagens Opinion listar varje vecka det de kallar för de "hetaste opinionsbildarna". Med detta avser de twitter. Det är såklart smickrande att få vara med på topplistan och kunna försvara min femteplats.

 

Fantastiskt

2020-01-16

I dag presenterar Dagens Opinion en sammanställning över de rikspolitiker som väckt mest reaktioner på twitter under förra året. Det är fyra moderater bland topp fem, och själv är jag ohotad tvåa med över 860.000 reaktioner under 2019. Det är nästan ofattbart många och det fantatiskt kul!

Det är ju inte svårt heller att förstå varför vänster/vänsterliberala medier och skribenter gör precis allt för att försöka angripa och smutkasta mig och andra moderater på denna topplista med alla tänkbara metoder. Det är väl priset för att synas.


I dag hälsade vi på hos Aftonbladet

2019-11-27

 


I dag var jag och kollegan Lars Beckman (M) inbjudna till Aftonbladets redaktion. Det var nyhetschefen Jonathan Jeppsson (ovan th) som ville träffa oss. Det blev ett bra möte, med en rundvandring på redaktionen där vi mötte ett antal kända ansikten, och sedan hade vi ett bra samtal med redaktionsledningen. 

Det jag tar med mig är att man är oerhört noga med att poängtera att även om ledarredaktionen och kulturredaktionen än vänster så är nyhetsredaktionen partipolitiskt neutral. Det är kanske inte alltid vi och andra uppfattat det så genom åren, men jag tycker ambitionen är tydlig och självklar. Tidningens politiska åsikter ska spridas via ledarsidan och inte på nyhetsplats. På nyhetsplats ska man granska alla partier och uppmärksamma alla sorters samhällsproblem utan att ha en politisk agenda. 

Givetvis tog jag en bild ihop med min käre antagonist, Aftonbladets politiske redaktör Anders Lindberg.


 


SVT verkar ha problem med både historia och geografi

2019-11-11

I lördags hade SVT en föredömlig bevakning av firandet av Berlinmurens raserande för 30 år sedan, 9 november 1989. Men samtidigt gjorde man ett fatalt misstag i sin illustration av de geografiska läget i Europa efter andra världskriget. Man lyckades med konststycket att radera ut både de baltiska länderna, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern mfl, och kallade altidhop för "Sovjetunionen". Förutom att det var fel i sak var det rent oförskämt mot länderna i forna Östeuropa som faktiskt var självständiga nationer (i vart fall på papperet). Jag uppmärksammade felet i denna tweet som fick god spridning:  

Jag fick svar på min tweet från SVT. Ett lite märkligt svar som motiverade en ny tweet:

Det hela är minst sagt märkligt. Om man upptäcker ett så allvarligt fel före sändning borde väl någon påpeka det vid påannonseringen eller under eller efter programmet? Och rätta? För övrigt är det oerhört konstigt att man kan göra ett sådant misstag. Det visar hur viktigt det är med mycket undervisning i både geografi och historia. Utan dessa kunskaper har vi svårt att förstå vår värld idag. 


Invigningstalare på Marks Gymnasieskolas Demokrativecka 

2019-10-21

  

I dag hade jag äran att vara invigningstalare när Marks Gymnasieskola inledde sin demokrativecka. Temat för mitt tal var hoten mot yttrandefriheten och demokratin.

Efter mitt invigningstal fortsatta Omar Alshogre med en mycket omskakande föreläsning som bekräftade hur yttrandefrihet och demokrati bara är en utopi i vissa länder. Omar berättade om sin tid som 15-åring i Syrien, hur han deltog i demonstrationerna mot regimen, greps, tillbringade tre år i syriska regimens fängelser, hur han klarade fängelsetiden trots tortyr och hur han sedan på olika omvägar till slut tog sig till Sverige med sin lillebror Ali. Han vägde då 34 kilo och var sjuk i tbc. Omar talar redan närmast perfekt svenska, han reser nu runt och berättar om sina upplevelser, och har även besökt både Kongressen och Vita Huset i USA för att diskutera Syrien. 

Jag pratade en del med Omar om läget i Syrien innan vi startade dagen och det är helt klart så att relationen mellan olika grupper i Syrien är precis så rörig och svårbegriplig som den framstår. Ingen litar på någon och alla försöker utnyttja konflikten för sin egen fördel. Och den syriska Assad-regimen har fortfarande många tusen politiska fångar som lider i fängelserna, något man sällan talar om längre.

Är de avundsjuka för att de inte blev bjudna på Bindefelds fest?

2019-09-20

I dag blev jag uppringd av Radio Sjuhärad som ville ha min kommentar till att Ulf Kristersson och flera andra partiledare och politiker åkt till Micael Bindefelds 60-årsfest i Tel Aviv. Jag upplever ärligt talat inget intresse för detta alls bland vanligt folk, det verkar mest vara media som bekymrar sig, liksom en och annan politiker på vänsterkanten. De kanske är avundsjuka att de inte blev bjudna, vad vet jag?

Media kör dessutom ett spinn om att detta kan vara "misstänkt muta". Jag undrar för vad? Vad skulle en förmögen festfixare som Bindefed kunna ha för ekonomisk nytta av att bjuda politiker på sin 60-årsfest?
Att en partiledare som är vän eller bekant med en kändis deltar i dennes födelsedagsfest kan knappast vara något konstigt alls, oavsett hur påkostad denna fest än må vara och hur många kändisar som än må delta. För övrigt har Uölf Kristersson tydligen betalar resan till Tel Aviv själv. 

Jag konstaterar att Radio Sjuhärad inte ringt mig och bett om min kommentar till samtalen om gängkriminaliteten, migrationsdiskussionerna, statsbudgeten, kommunernas ekonomiska kris eller det höga bensinpriset. Men deltagande i en 60-årsfest engagerar. Det säger en del om den svenska samhällsdebatten. Jag tycker faktiskt det är lite roande. Detta är...mest konstigt!

2019-09-09

De senaste dagarna har jag fått en del kommentarer kring ett märkligt radioinslag i P1 i torsdags förra veckan. En del är upprörda och tycker Sveriges Radio gått över gränsen. Själv vet jag inte riktigt hur jag ska reagera, men det är nog första gången min hemby Ubbhult nämns i P1. Det är väldigt konstigt att vara utsatt för något slags märklig satir av en känd radioröst som Annika Lantz. Jag väljer ändå att ta det som ett erkännande. Jag börjar tydligen irritera vänstermedia så mycket nu att de snart inte vet vad de ska ta sig till. Den här sommaren har varit fylld av angrepp mot mig på mediavänsterns ledarsidor, men detta var den absolut märkligaste reaktionen hittills. Jag kommer dock inte att förvånas det minsta om det kommer ännu konstigare saker... 


Apropå det här med sommarens mediadrev. Jag har en lapp under skrivbordsunderlägget med en klok text av en gammal erfaren partikollega som hörde av sig en gång när jag var ute för ett annat mediadrev. Han skrev så här: 

"Slagkraftiga högerdebattörer kommer alltid att angripas hårt av vänstern. Den dag vinden från vänster når orkanstyrka vet du att du har lyckats. Då berör du, skapar reaktoner och stör motståndarnas verklighetsbeskrivning och världsbild. Om det händer, ta inte ett steg tillbaka utan ta det som ett erkännande av att du behövs!"

Så väl uttryckt och så på pricken rätt. Jag har följt rådet sedan dess.


Därför anmäler jag Borås Tidning till Pressens Opinionsnämnd

2019-09-04

Den 22 augusti 
hade Borås Tidning en artikel där man påstår saker om vad jag personligen anser i klimatfrågan. Jag kommenterade på bloggen samma dag. Redan rubriken på tidningens förstasida innehöll två fel av två möjliga.För det första har jag aldrig under mina 13 år som riksdagsledamot fått någon ”varning från partiet”. För det andra har jag aldrig ”pläderat för slopad klimatpolitik”. Båda sakerna är rena påhitt från BT.

I artikeln inne i tidningen fortsätter sedan osanningarna att staplas på varandra:

1. Man påstår att jag sagt i Aftonbladet "att det inte finns något klimathot". Det är fel. Det som stod i Aftonbladet var att jag inte anser att det pågår en KLIMATKRIS. Det är en helt annan sak. Jag vänder mig kraftigt mot överdrifter som kris, katastrof och nödläge i klimatdebatten. Jag har aldrig påstått att det inte finns något klimathot eller att det inte pågår klimatförändringar.

2. Man upprepar att "jag vill avskaffa all svensk klimatpolitik". Men det jag vill avskaffa är de meningslösa  klimatåtgärder som regeringen infört, åtgärder som även kritiserats av riksrevisionen för att kosta en massa utan att ge någon effekt. Jag har dessutom sagt under många år att jag tycker att man borde prioritera sådana "klimatåtgärder" som också har tydliga fördelar för miljö, hälsa, energiförsörjning eller samhällsekonomi, och det står jag för. (Att Borås Tidning i artikeln åberopar en del av ett twitterinlägg utan att redovisa hela är uppenbarligen helt avsiktligt). Dessutom har jag sagt att jag tycker man ska prioritera svenska åtgärder och satsningar utomlands som ger bättre nytta per satsad krona. Även svenska insatser utomlands är en del av svensk klimatpolitik.

3. I artikeln skriver man även att jag ”vill avveckla moderaternas klimatpolitik”. Detta är helt enkelt fel, och inget jag överhuvudtaget sagt. Jag har tvärtom alltid lojalt röstat för moderaternas miljö, klimat och energipolitiska motioner i riksdagen under alla år. Det framgår tydligt av riksdagens protokoll.

4. Man skriver dessutom som bildtext att ”Riksdagsledamoten Jan Ericson, Mark, har inte velat ansluta sig till sitt partis synsätt att det behövs en klimatpolitik”. Det är som sagt fel i sak, eftersom jag hela tiden stött partiets linje i riksdagen och aldrig någonsin sagt att jag inte delar partiets synsätt.

Att media kan missförstå eller feltolka saker är jag van vid, men då brukar man kunna lösa detta med en rättelse. Jag hade ett långt samtal med reportern Jan Lindsten efter artikeln och han medgav i vart fall halvhjärtat att man kanske varit fel ute på några punkter. Men han försvarade sig med att BT ”minsann ändå vet vad jag tycker i klimatfrågan”. Tydligen gör det att BT inte anser sig att ens behöva läsa vad jag skriver, man tror sig veta ändå och kan höfta till en artikel utan faktaunderlag?

Trots att jag påpekade de uppenbara sakfelen vägrade Borås Tidning att rätta uppgifterna. Detta fick jag besked om via mail från reportern. Efter ett ytterligare samtal med ansvarige utgivaren Stefan Eklund den 1/9 fick jag återigen beskedet att man inte ansåg att man skrivit några faktafel, bortsett från ett – det jag redovisar i punkt 1 ovan (ordet klimathot var felciterat från Aftonbladet). Även detta uppenbara fel vägrade BT alltså först att korrigera, men efter samtalet med ansvarige utgivaren backade man och gjorde den 2/9 en ändring i nätupplagan. Det skedde alltså först 11 dagar efter publiceringen. Genom att bara diskret ändra ett ord i artikeln på webben utan ytterligare kungörande i tidningen får i praktiken ingen kännedom om rättelsen eftersom få läser så gamla artiklar på nätet.

Att Borås Tidning felaktigt påstår att jag vill avveckla all klimatpolitik och att jag även felaktigt påstås ta avstånd från mitt eget partis politik skadar mig som riksdagsledamot. Att Borås Tidning dessutom helt utan underlag hävdar att jag ”fått en varning från mitt parti” skadar mig i väljarnas ögon. Uppgiften är fel, Borås Tidning vet detta, trots det vägrar man rätta uppgiften. Jag anser därför att Borås Tidning ska klandras för detta av Pressens Opinionsnämnd, och min anmälan är inskickad idag.

Innan jag lämnade in min anmälan har jag givetvis rådgjort med personer som är väl insatta på området pressetik. Man kan aldrig veta om man får framgång med en anmälan, men bedömningen är att Borås Tidning i detta fall sannolikt gått över gränsen, och att det är rimligt att låta Pressens Opinionsnämnd granska det som skett. Det är visserligen medias uppgift att kritisera och ifrågasätta politiker. Men de får inte hitta på saker som inte stämmer, dra ogrundade slutsatser eller medvetet vantolka för att försöka sätta en missvisande bild. Att dessutom  bygga en hel nyhetsartikel på felaktiga uppgifter med den uppenbara och enda avsikten att försöka skada mig som politiker är oetiskt. Agendajournalistik ska bedrivas på ledarplats, inte på nyhetsplats i en tidning. Att man dessutom vägrar rätta rena sakfel som man får påpekade för sig är inte förenligt med höga krav på pressetik.


Därför vill socialister och vänsterliberaler stoppa oss

2019-09-02

Denna bild visar vilka rikspolitiker (riksdag och regering) som har störst genomslag i opinionsbildandet på twitter just nu. (Källa Bumblewing). Själv ligger jag nu i topp, före alla andra riksdagsledamöter, ministrar och partiledare.

Detta är också ett tydlig förklaring till varför socialister och vänsterliberaler både i politik och media just nu gör allt de kan för att försöka stoppa oss moderater. Vi är helt enkelt för jobbiga och tar för stor plats. Lita på att det kommer mera, och att vi kommer bli föremål för ganska mycket smutskastning under hösten. Men för egen del tar jag det mest med ett leende (så länge det inte handlar om grova lögner eller förolämpningar från medias sida). Att vänstermedia tycker jag är jobbig är den bästa komplimang jag kan få. De senaste veckorna har jag fått över 1.500 nya följare på twitter, uppenbarligen tack vare mediadrevet. Ju mer de slår på mig och andra moderater, desto mer välkända blir vi som opinonsbildare. Bara att tacka och ta emot. Även på facebook strömmar det till nya följare varje dag.

  

I dag kommer också Dagens Opinions uppföljning av svenska opinionsbildare, alla kategorier:


På denna lista, som alltså inte bara omfattar politiker, utan alla debattörer och opinionsbildare som finns på twitter, ligger jag på en tredjeplats. Greta Thunberg är ju såklart i en klass för sig, dels har hon ett väloljat PR-maskineri bakom sig och får en enorm draghjälp genom att backas upp hårt av media runt om i världen, dels twittrar hon ju på engelska och har en global målgrupp. Övriga på listan twittrar på svenska och har endast svensktalande som målgrupp, Vi spelar såklart inte i samma division.

Det är intressant för övrigt att även denna topplista (möjligen bortsett från Greta, det låter jag vara osagt) inte innehåller en enda opinionsbildare som återfinns på den socialistiska sidan i politiken. Det visar återigen orsaken till vänstermedias frustration.

SVT hjälper till att dölja samhällsproblem bakom ointressanta stickspår

2019-09-01

SVT förnekar sig inte. Deras "nyhetsbevakning" styrs numera främst av att försöka ge sig på oppositionspartierna och deras politiker och mindre av nyhetsvärdet i olika samhällsproblem. Faktum är att man aktivt medverkar till att dölja samhällsproblem genom att i stället uppmärksamma stickspår i debatten.

I går var det dags igen. Man uppmärksammar att SD-ledaren Jimmie Åkesson i ett tal använt uppgifter från en riksdagsdebatt i maj där min m-kollega Lotta Olsson uppmärksammade de ökande riskerna för elbrist och effektbrist i elsystemet och vilka problem detta redan medfört. I debatten nämnde tydligen Lotta Olsson särskilt Ystad och illustrerade problemet med att nämna att elbolaget enligt uppgift uppmanat invånarna i Ystad att undvika att koka kaffe mellan 8 och 10 på morgnarna till vintern, eftersom elbristen då kommer att vara som värst. Uppgifterna hade hon tydligen fått i andra hand från kontakter i Skåne. Elbolaget dementerar att man skulle ha sagt det, men bekräftar samtidigt att Ystad kan få elbrist till vintern, samt att man också sagt att det är störst risk för elbrist under morgontimmarna. Sannolikt hade väl någon dragit slutsatsen att morgonkaffet var hotat, utan att detta var direkt utsagt. Uppenbarligen var uppgiften om uppmaningen att avstå från kaffekokning fel i sak, men knappast en av de värre saker någon råkat framföra i en riksdagsdebatt. Man tycker att det bakomliggande problemet Lotta Ohlsson lyfte förtjänade mer uppmärksamhet än att hon illustrerade det med frågan om kaffekokning.

Jag har uppmärksammat risken för elbrist tidigare, exempelvis att vissa företagsetableringar inte kan genomföras på grund för effektbrist, att vissa kommuner inte kan få ökade elleveranser när detta behövs i takt med att elbehoven ökar, och att elbolagen själkva varnar för elbrist i södra Sverige och öppet säger att "politikerna inte förstår problemet". Detta är en extremt allvarlig fråga för Sverige! Utan trygg och säker elförsörjning kan inte vår elintensiva industri fungera. Vi kan inte heller ställa om till mer elfordon som politiken vill. Samtidigt ökar behovet av el hela tiden för både hushåll, företag och inte minst de allt större datorhallarna som slukar massor av el. Men det enda politiken gör är att straffa ut kärnkraften som är ett av de två ben som kan ge oss trygg baskraft när inte solen skiner och det inte blåser, och samtidigt straffbeskatta reservkraften.

Detta borde SVT uppmärksamma. Men i stället lägger man allt krut på att angripa oppositionspolitiker som använt en andrahanduppgift om risk för problem med att koka morgonkaffet som illustration av problemet. Dessutom påstår man i rubriken till artikeln att även uppgiften om elbrist var fel - trots att elbolaget faktiskt bekräftar denna uppgift i samma artikel! SVT:s hantering  säger egentligen allt om vänstermedias agenda just nu. Att jaga moderater och andra som pekar på allvarliga samhällsproblem är viktigare än att uppmärksamma samhällsproblemen som sådana. 
 

  

När sedan politiska motståndare och till och med ansvarig minister beskyller Åkesson och Olsson för att "ljuga" drar man det hela till en helt orimlig nivå. Från ministerns sida känns det mer som ett sätt att flytta fokus - från ett allvarligt samhällsproblem som han borde ta ansvar för, till en psudodebatt om kaffekokning. SVT har rent av gett artiklarna om saken en egen rubrik nu, "Kaffekritik". Lite som samhällsdebatten i stort - märka ord, plocka ut detaljer, gå till personangrepp - i stället för att faktiskt seriöst debattera viktiga samhällsfrågor. Och skattefinansierade SVT går alltså i spetsen för detta tramsande! 


Det kommer även trevliga liberala ledartexter

2019-08-30

De vänsterliberala ledarsidorna har verkligen varit pinsamma de senaste veckorna. Själv har jag ju beskyllts för allt från att vara högerextrem, främlingsfientlig, putinlakej, klimatförnekare till att bara vara allmänt otrevlig på sociala medier. Några exempel på dessa saker lyser med sin frånvaro, men tonläget är däremot högt.

I går fanns däremot denna ledare i Kristianstadbladet, även det en liberal tidning. Men liberal på riktigt. I ledaren kritiserar den politiske redaktören Caroline Dahlman den påstått liberala kollegan DN för deras debattklimat på ledarsidan. Ett del i texten handlar om DN:s osakliga angrepp mot mig:


"Jag kommer att tänka på en reklamfilm för DN i vilken ett troll talar om att ”nättroll är inte riktiga troll; riktiga troll står för sina åsikter och tror på respektfull debatt”. Bra så, samtalen i sociala medier bör föras respektfullt, med fakta som grund och med fokus på sak.

Men är DN:s journalister sådana ”riktiga troll”?

I augusti attackerades den moderata riksdagsledamoten Jan Ericson. ”I dagens ledare beskylls jag mfl moderater för att i praktiken vara landsförrädare och gå Rysslands ärenden”, skrev han i ett svar, och menade att texten ”går långt över anständighetens gräns” (13/8).

Han hade kritiserats för att att ha delat artiklar från sajten Nyheter idag, vilket gav DN skäl att kalla Ericson ”nyttig idiot”, liksom att mena både att han "omedvetet springer Putins ärenden” och "försvarat sajten som trovärdig nyhetskälla".

Jojo, stora ord utan grund eller research. ”Det mesta av det jag delar är sådana artiklar där jag själv blir omskriven eller citerad, och jag lägger alltid upp sådana artiklar på min hemsida i pressarkivet”, skrev Ericson och påpekade att både Socialdemokraterna och LO har annonserat i tidningen samt att artiklar även citerats av både Aftonbladet och Expressen."


Alltid trevligt med lite stöd!


Smutsigaste mediedrevet mot oss moderater på väldigt länge 

2019-08-22

Ingen kan ha missat att tonläget länge varit väldigt högt och stundtals otrevligt från vänsterdebattörer och ledarsidor i vänstertidningar mot oss moderater under lång tid. Aftonbladets ledarsida är en av de värsta, och hur man kan skriva sådant här utan att skämmas är närmast obegripligt, särskilt som inlägget sedan handlar om god ton i sociala medier (!).
Häromdagen följde man upp detta med en ledare som återigen kritiserar bland annat mig för "tonen i sociala medier". Dessutom beskylls jag för att "tala ständigt föraktfullt om invandrare". En helt hårresande beslyllning. Fortfarande är det ingen som kommit med ett enda exempel på detta. Det hade ju kanske varit skäligt kan man tycka. Men för vänsterskribenter är det kanske inte så viktigt om det man skriver om moderater har någon substans. När drevet är igång försvinner ofta både logik och fakta på vägen.

Det trista nya är att i liknande tongångar nu även kommer från en del så kallade "liberala" debattörer och tidningar. Ord som högerpopulism, extremhöger, rasism mm förekommer flitigt. Det är ganska anmärkningsvärt att kasta sådana ord omkring sig mot Sveriges näst största parti. Senast idag skriver Eskilstuna-Kuriren i sin ledare att bland annat jag "har spridit budskap från den främlingsfientliga undervegetationen på nätet". Det är en ganska anmärkningsvärd beskyllning. Vilka "budskap" syftar man på? Jag har frågat - inga svar. Häromdagen kom en liknande beskyllning från Dagens Arena, de skrev att jag delat en text från Fria Tider. Det var ju inte sant, och de hade i vart fall den goda smaken att ta bort uppgiften och be om ursäkt (se blogginlägg häromdagen).

Sammantaget pågår en samlad kampanj mot oss moderater som tar sig allt mer groteska former.
Dessa representanter för media har passerat anständighetens gräns för länge sedan. Nu har det rent av gått över till ren smutskastning, lögner och faktiskt närmast förtal. Jag har inte upplevt något lika smutsigt tidigare under mina 13 år som riksdagsledamot. Men det finns  uppenbara logiska förklaringar till att normalt motstående krafter (socialister och vänsterliberaler) just nu riktar all sin energi mot att svartmåla moderaterna och kristdemokraterna och våra politiska företrädare, inklusive partiledarna.

Den första skälet är att under Alliansåren hade de fyra Allianspartierna ett gemensamt projekt. Det gjorde att vi kompromissade en hel del och sedan lojalt stod bakom dessa kompromisser. När Centern och Liberalerna spräckte Alliansen och gick över till vänstersidan fanns ett stort behov hos alla fyra Allianspartierna att profilera sig själva. Det blir så när man samverkat i åtta år och tvingats försvara gemensamma kompromisser. Både Kristdemokraterna och Moderaterna har lyckats vässa partiernas profiler ganska väl och inte minst vi moderater tar för oss i samhällsdebatten. Och efter att Alliansen splittrades har vi också en friare roll som parti och kan ta tydligare ställning i olika frågor när vi inte behöver kompromissa med andra partier. Vi ser nu också hur moderata politiker och sympatisörer har tagit ett stadigt grepp om topplistorna som opinionsbildare i sociala medier. Jag är en av flera framgångsrika moderater som syns allt mera. Självklart stör detta både vänstersidan och de två samarbetspartierna C och L. Och därför gör man nu allt man kan för att försöka stoppa vår framfart. Tyvärr inte alltid med blanka vapen.

Det andra skälet är januariöverenskommelsen (JÖKen)
mellan S, MP, C och L. Alla fyra partier fick ju med ett antal av sina egna favoritfrågor i JÖK:en. Samtidigt insåg alla redan då att allt detta omöjligen kan bli verklighet, det finns helt enkelt inga pengar till allt detta, vilket dagens besked från finansministern visar. Dessutom stred rentav en del av löftena mot varandra. Nu är det skarpt läge för JÖKen. När man nu sätter sig för att ta fram en gemensam budget kommer många löften att svikas eller gömmas i olika utredningar. Centern och Liberalerna riskerar att drabbas av en ännu större svekdebatt och interna strider, och många (inte minst inom Liberalerna) kommer sannolikt att ifrågasätta JÖK:en och stödet till S/MP-regeringen. För att förekomma detta försöker en del liberala ledarsidor och debattörer nu att brunsmeta moderaterna och kristdemokraterna så mycket som möjligt och framhålla våra partier som ytterst motbjudande. Det är i detta ljuset man ska se all smutskastning av moderata och kristdemokratiska företrädare. Man vill visa att det minsann var helt rätt av C och L att lämna samarbetet med M och KD, och att det minst dåliga var att samarbeta med S/MP. Vi riskerar att få se mer av detta under hösten, och ju sämre utfallet blir för C och L i budgetarbetet, desto högre tonläge kommer man nog att använda mot oss moderater. Frågan är väl bara om inte Centerpartiets och Liberalernas väljare kommer att genomskåda detta. Det gick ju uppenbart bra att regera ihop med M och KD för inte så länge sedan. Att nu utmåla oss som bruna högerextrema partier är nog dömt att misslyckas. Jag tror också man glömmer att vi moderater har många vänner inom C och L och dessa band lär inte brista i första taget, oavsett hur media agerar. 

Jag tycker det är extremt trist att hela tiden behöva lägga tid på att bemöta osanningar från media. Jag hade mycket hellre fortsatt prata sakpolitik och samhällsfrågor, vilket är det jag brukar lägga min tid och kraft på. Detta att media sprider osanningar och fultolkar saker politiker säger eller skriver är den tråkiga saken med att vara politiker. Och de ger sig alltid främst på oss som syns mest i debatten eftersom vi är ett hot. Men jag vill vara tydlig med en sak - media kommer inte att tysta mig, oavsett hur mycket smutskastning de ägnar sig åt. Efter alla mina år i politiken (faktiskt över 20 år nu) så är jag ganska härdad och tar inte angreppen så hårt längre. Vill vissa skribenter, journalister och tidningar devalvera sin egen trovärdighet är det upp till dem. Det är dessutom inte bara politiker som bör föregå med gott exempel och uttrycka sig på ett värdigt sätt. Även media har ett ansvar. Jag tänker inte låta mig provoceras att lägga mig på samma låga nivå i debatten eller använda samma språkbruk som vissa ledarsidor gör.
Dagens Arena tog bort falska uppgifter om mig i dagens ledare 

2019-08-20

Jag vaknade i morse och läste dagens nyhetensbevakning (riksdagsledamöterna har sådan automatiskt i mailen) och såg att S-tidningen Dagens Arena skrivit om mig i dagens ledare. Jag klickade på ledaren och upptäcker då att man kritiserar mig för att jag delat en artikel av den kontroversiella nöättidningen Fria Tider. Jag vet ju att detta inte stämmer, så jag mailar till ledarredaktören Håkan A Bengtsson och frågar när och var jag gjort detta. Efter en stund kommer ett svar där han skyller på "redigeringsproblem" och faktiskt ber om ursäkt. Hela stycket med uppgiften om mig i ledaren togs sedan bort i sin helhet.
Det där med "redigeringsproblem" är såklart en väldigt märklig förklaring. Men bra att man rättar och snyggt att be om ursäkt. Frågan återstår dock hur man kan skriva en sådan sak utan att kolla först? Ett typiskt fall av fake news. Uppgiften speds sedan vidare, bland annat på twitter, men när jag påpekade felet bad även denne debattör om ursäkt. Jag kan förstå att han citerade Dagens Arena och trodde uppgiften var korrekt. Det visar hur lätt det är att en falsk nyhet snabbt sprids i sociala medier. Det är också därför det är så viktigt att snabbt begära rättelse. 


Expressens artikel idag

2019-08-17

I dag har Expressen en artikel med fokus på att angripa min riksdagskollega Hanif Bali. Men även jag och kollega Lars Beckman får några efterslängar. Jag blev ombedd att kommentera saken, men bestämde mig för att avstå. Jag kommenterar inte påstådd anonym kritik inom partiet, och av princip brukar jag inte heller recensera mina egna partikolleger offentligt.  

Vad gäller min egen syn på klimatfrågan finns inte heller något nytt att säga. Hänvisar till mitt blogginlägg häromdagen:


Kommentarer i media om DN:s märkliga ledare igår 

2019-08-14

Både Dagens Opinion och Nyheter Idag hörde av sig igår och skrev uppföljande artiklar om påhoppet på oss från Dagens Nyheter.

Det intressanta under gårdagen var också alla de tips jag fick på hur bland annat Expressen (samma tidningskoncern som Dagens Nyheter) själva använt artiklar från Nyheter Idag som källor för egna artiklar. Det är ju närmast pinsamt för DN:s ledarredaktion att ge sig på oss som delat motsvarande artiklar på twitter när man själva gör samma sak i sin egen tidningskoncern. Jag lade ut två exempel på twitter.

Det var också en intressant uppgift att Expressen även använt den Putinregimtrogna källan Russian Today som källa för en nyhetsartikel om rysk försvarssamarbete, så sent som den 29 mars i år. Det är verkligen att spela ryssarna i händerna. När det gäller Russian Today råder ingen tvekan om kopplingen till den ryska regimen.

Jag konstaterar även att KD:s policychef Johan Ingerö låtit sig intervjuas i Nyheter Idag så sent som igår. Undrar om DN:s  ledarredaktion kommer att ge sig på honom också? Han är kanske också en "nyttig idiot" som "ränner Putins ärenden"? 


Påhoppet från DN:s ledarsida idag är helt enkelt ovärdigt 

2019-08-13

I februari 2018 gick DN:s ledarsida till angrepp mot mig och några moderata kolleger för våra inlägg i sociala medier. Den gången backade man sedan, i vart fall vad gäller mig, och det kom i vart fall en halv pudel från ledarredaktionen. I dag är det dags igen och denna gång är det enligt min åsikt en ledartext som går långt över anständighetens gräns.

I dagens ledare beskylls jag mfl moderater för att i praktiken vara landsförrädare och gå Rysslands ärenden. Texten är ett i raden av exempel på det pressetiska sammanbrottet hos dagens traditionella medier. Här är ledaren i sin helhet.

Det enda som får DN att kalla mig "nyttig idiot" och att jag "omedvetet springer Putins ärenden" är alltså att jag påstås ha "delat artiklar" från nättidningen Nyheter Idag, och att jag "försvarat sajten som trovärdig nyhetskälla".

Att jag delat vissa artiklar är korrekt, jag vet väl däremot inte om jag direkt gjort någon bedömning om sajtens trovärdighet som nyhetskälla rent allmänt.

Det mesta av det jag delar är sådana artiklar där jag själv blir omskriven eller citerad, och jag lägger alltid upp sådana artiklar på min hemsida i pressarkivet. Jag gör i dessa fall ingen bedömning alls om de sidor eller tidningar det handlar om utan samlar alla pressklipp oavsett källa. Detta framgår också i ingressen på denna sida. Det finns därför bland dessa pressklipp allt från vänsterextrema Flamman och ETC till högerextrema Fria Tider, och en hel del från Nyheter Idag. 

Men jag delar ibland även rena nyhetsartiklar från Nyheter Idag, och ser inget konstigt med det. Jag uppfattar inte Nyheter idag som vare sig högerextrem eller rasistisk, och till och med Expo är ju tveksamma att klassa den som sådan, vilket säger en del. Jag kan konstatera att både Socialdemokraterna och LO har annonserat i tidningen. Artiklar och avslöjanden från Nyheter Idag har även citerats av både Aftonbladet och Expressen på nyhetsplats. Vad gäller DN:s påståenden om rysslandskoppling har jag ingen kunskap eller insyn alls, men kan ändå konstatera att Nyheter Idag gjort flera uppmärksammade avslöjanden som kritiserar Ryssland, och som sedan tagits upp av andra medier, vilket gör att den påstådda rysslandskopplingen låter en aning märklig.

I den mån Nyheter Idag publicerar intressanta nyheter som jag bedömer som trovärdiga  ser jag inga problem alls att dela dessa, särskilt om inte andra tidningar uppmärksammar saken. Och jag anser inte att Nyheter Idag kan jämföras överhuvudtaget med exempelvis Fria Tider och Nya Tider - sajter som jag däremot undviker att uppmärksamma eller dela.

Man ska veta att det sedan länge pågår en mycket hetsig strid mellan DN och Nyheter Idag. DN:s ledare ska nog mest ses i det ljuset. Men jag tycker det är oanständigt att i praktiken kalla moderata riksdagsledamöter för "nyttiga idioter" och påstå att vi "ränner Putins ärenden". Det är en ren förolämpning. Jag vill gärna veta vilka artiklar DN anser att jag delat från Nyheter Idag som skulle kunna gynna Ryssland eller Putin?

Den som följer mig i sociala medier vet tvärtom mycket väl hur mycket och hård kritik jag riktat mot Ryssland, mitt engagemang för Ukrainas och de Baltiska staternas frihet, min kritik mot den ryska gasledningen genom Östersjön och min oro för att Tyskland och EU gör sig beroende av rysk gas, mitt stöd för att rusta det svenska försvaret för att kunna stå emot ryska provokationer, och inte minst min hårda kritik mot just Putin och hans försök att strypa yttrandefrihet och opposition. Den som ens antyder att jag skulle springa Putins ärenden gör sig själv löjlig och bevisar bara att man helt enkelt inte vet vad man pratar om överhuvudtaget.

Jag emotser en ny pudel från DN:s ledarredaktion, för detta var verkligen ett bottennapp när det gäller pressetik.

Tillägg 23.45: Under dagen har det framkommit att Expressen (samma tidningskoncern som Dagens Nyheter) inte bara använt Nyheter Idag som källa för egna nyhetsartiklar utan även att man använt den Putin-trogna tidningen Russia Today (!) som källa till en nyhetsartikel i Expressen. Det sista är ganska anmärkningsvärt, eftersom det dessutom gällde en nyhet om försvarssamarbete mellan Ryssland och Venezuela. Dagens Nyheter har vad jag vet aldrig kritiserat Expressen för detta eller ansett att systertidningen är nyttiga idioter som "ränner Putins ärenden".  
 

Liberala Nyhetsbyrån tycker inte man ska bry sig om ungdomsförbund 

2019-08-12


De liberala tidningarna har det inte så lätt. Numera kör man med centralt skrivna ledartexter som sedan skickas ut i landet. Den 9 augusti publicerades en sådan om mig i den första tidningen och sedan har ett antal likadana dykt upp i flera tidningar, bland annat Bohuslänningen, VästgötabladetGotlands Tidningar, Motala och Vadstena Tidningar och Tidningen Ångermanland. Texten signerad Max Sjöberg på Liberala Nyhetsbyrån.

Texten med rubriken "Låt ungdomar vara ungdomar" försvarar märkliga beslut från politiska ungdomsförbund, och i artikeln kritiseras jag för att jag i min tur kritiserat Centrns ungdomsförbund CUF för att de skröt på twitter om att de nu tagit beslut om att driva på för att avskaffa åldersgränsen för sex. Jag påpekade att detta öppnar för både barnäktenskap och sexuella övergrepp mot barn. Sjöberg menade att "det vid denna nivå börjar bli dags att dra i handbromsen". Jag delar såklart inte hans åsikt och tycker CUF:s beslut är sällsynt illa genomtänkt.

Max Sjöberg skriver att man inte ska ta märkliga förslag från ungdomsförbunds årsmöten på så stort allvar "eftersom många av ombunden är 17-åringar som är på sitt första årsmöte". Jag bemötte den åsikten på twitter och tycker den satt ganska bra.Någon gång måste man bestämma sig. Ska man ta unga på allvar eller inte? Jag tycker man ska det, och att unga som sticker ut hakan i debatten också måste tåla en saklig kritik och debatt om sina förslag och åsikter. För mig är det ett sätt att visa respekt för unga människors åsikter och engagemang. Oavsett om det handlar om Centerns Ungdomsförbund eller klimataktivisten Greta Thunberg. Eller för den delen alla våra engagerade unga i Sveriges i särklass största ungdomsförbund, Moderata Ungdomsförbundet. Jag har massor av intressanta diskussioner med MUF:are och de är mer pålästa och kunniga än en viss liberal ledarskribent verkar tro. Ibland är vi djupt oense över generationsgränserna och då tar vi också en tuff debatt, men alltid med respekt för varandra.

Ska sociala medieplattformar få bedriva politisk censur? 

2019-08-11

Under sommaren har jag fått flera exempel på hur i mitt tycke vanliga vettiga människor med moderata värderingar fått sina konton på facebook, twitter eller andra sociala medier nedstängda av helt oförklarliga anledningar. Efter en tid har kontona öppnats upp igen utan förklaring till det som hänt. Nyligen stängdes också en privat TV-kanal ned på Youtube utan förklaring, men även denna öppnades upp igen efter några dagar. De drabbade har under tiden inte lyckats få kontakt med några ansvariga och har inte hittat något sätt att få rättelse.

Vi vet att det finns ett starkt tryckt från politiker (både i Sverige och EU) mot de sociala medieplattformarna att "rensa" bland konton och inlägg. Allt för att motverka exempelvis Hets mot Folkgrupp (det mest överutnyttjade begrepp jag känner till, snart sagt all kritik mot invandring, integration eller religion kan man ju med lite kreativitet få in där). Men också för att motverka det man kallar "fake news". Frågan är bara vem som ska avgöra vad som är fake news? Riskerar allt som går emot sittande regering eller gällande "main-stream"! i samhällsdebatten att betraktas som "fake news" eller "konspirationsteorier"? Vad händer då med yttrandefriheten och samhällsdebatten? 

Vi vet att det finns organisationer på vänsterkanten som arbetar aktivt med att jaga konton och personer som uttrycker "felaktiga" åsikter. Faktum är att de rent av kan få statsbidrag för detta arbete. Vissa konton finns det säkert all anledning att stänga ned om de exempelvis uttrycker våldsbejakande åsikter eller på annat sätt bryter mot lagen. Men den uppenbara misstanken att det också kan handla om konton som uttrycker "fel" politiska åsikter (alltså inte vänster) är oroväckande. Samma sak om allt som är udda eller annorlunda kallas för "konspirationsteorier" och ger grund för nedstängning. Jag skrev en tråd på twitter om detta med anledning av att TV-kanalen Swebb-TV först stängdes ned av Google utan förklaring och sedan oväntat öppnades upp igen förra veckan, och den påföljande diskussionen om att Google öppet säger att man värderar olika inlägg och nyheter efter egen bedömning av "kvalitet" och "källa":
Runt om i världen anses nedstängning av internet och blockering av konton i sociala medier som kritiserar regimen som något upprörande. Till och med i Amnestys rapporter nämns detta. I USA lär det till och med finnas vissa lagregler som ger skydd för konton på sociala medier. Man menar tydligen att sociala medier idag är en så stor och viktig del av yttrandefriheten att det behövs lagligt skydd mot godtyckling stängning av konton. Jag är inte insatt i exakt hur dessa regelverk ser ut och hur omfattande de är, och den som har djupare information om detta får gärna höra av sig.

Jag tror vi behöver en fördjupad diskussion om detta i Sverige. Det som inte strider mot lagen måste självklart få framföras offentligt utan risk för "självpåtagen" censur från sociala medieplattformar. Politiker ska genom lagstiftning tala om vad som är förbjudet och allt annat måste vara okej att framföra utan diskriminering. Politiker bör självklart inte i övrigt förespråka censur eller kontroll av det människor vill framföra. Detta borde vara en självklarhet i landet med den äldsta lagfästa yttrandefriheten i världen.

När en kulturskribent försöker vara vuxen...  

2019-08-07

Jag börjar bli ganska luttrad numera av tramsiga påhopp från traditionella media. Det är allt tydligare att vi som debatterar känsliga samhällsfrågor och inte håller den politiskt korrekt linjen ska brännmärkas så fort tillfälle ges. De gäller när man kritiserar migrations- och integrationspolitiken, domedagsteorierna om klimathotet eller det alltmer utbredda flummet kring genus och feminism. Samma sak om man debatterar kriminalpolitik och brottsstatistik eller riktar kritik mot media för ren agendajournalistik eller kritiserar Public Service för bristande opartiskhet och saklighet. Eller när man bara rent allmänt kritiserar vänsterns allt mer högljudda retorik där alla som inte är vänster plötsligt utmålas som bruna fascister.

Senast i raden är Andreas Ekström som på kultursidan i Helsingsborgs Dagblad och Landskrona-Posten mfl, under rubriken "Fel klädsel på bussen" går till frontalangrepp mot oss moderater, uppenbarligen för spekulationer i sociala medier om orsaken till det omtalade fallet i Malmö där en ung kvinna avvisades från en buss för att hon var för lättklädd. Jag är den förste att hålla med om att det var orimligt att dra detta så långt att man utropade "sharialagstiftningens seger över malmöborna" utan att man ens visste signalementet på chauffören och hans bakgrund eller vad orsaken var till att han agerade som han gjorde. Det var också därför jag själv inte ägnade mig åt denna typ av spekulationer överhuvudtaget. Här är de tre tweets jag själv skrev om saken, samtliga kommentarer till nyhetsartiklar.


    
Jag är nyfiken på vad kulturskribenten stör sig på i detta? Vari ligger det ovärdiga? Var är "faktafelen och kunskapsluckorna"?

I texten skriver Ekström dessutom följande: "Riksdagsledamöter som Lars Beckman och Jan Ericson far fram på de mest ortroliga sätt - gång efter annan beslagna med de mest flagranta faktafel och kunskapsluckor. Och de är långtifrån värst." Det är ju en ganska grov beskyllning mot folkvalda riksdagsledamöter. Man tycker ju att Ekström skulle kunna komma med något litet exempel i vart fall? Men nej, lite svepande nedsabling av oss två är det enda han orkar med, innan han går över på ett frontalangrepp mot min riksdagskollega Hanif Bali som verkar vara det främsta målet för hans attack. 

Men Ekström han får gärna återkomma om kritiken mot mig. Om det sker så ofta som han säger borde det vara enkelt att hitta exempel på "flagranta faktafel och kunskapsluckor". Kanske är det som så ofta när vänstern debatterar - han förväxlar åsiktsskillnader och fakta/kunskap. Att en person inte tycker som man själv betyder inte att den andre saknar kunskap eller fakta - det betyder att man tolkar de fakta och den kunskap som finns på olika sätt. Det är en bra sak i ett land som brukar försvara yttrandefrihet och åsiktsfrihet.   

Det är bara att konstatera att det inte gick något vidare för kulturskribent Ekström att vara den vuxne i rummet. Snarare känns det som om han placerat sig i debattens sandlåda med hink och spade. Jag vet inte om det går riktigt i linje med den värdighet han själv efterfrågar.

Låt inte rännstensjournalisterna sätta dagordningen!

2019-07-09


Dumheterna från medias sida staplas numera på hög. Den senaste veckan har några händelser uppmärksammats lite extra i både sociala medier och nyhetsmedia.

Dels var det SD-ledaren Jimmie Åkesson som tydligen läste en dikt av Wilhelm Moberg i sitt Almedalstal i söndags. I talet finns en strof som talar om "6,5 miljoner svenskar". Den illasinnade mediala tolkningen av bland annat Arbetets ledarskribent var att Jimme Åkesson med denna dikt alltså ansåg att övriga 3,5 miljoner som bor i Sverige inte är svenskar. Det var alltså inget Åkesson sa, och det var alltså inte han som talade om 6,5 miljoner svenskar utan Wilhelm Mobergs dikt. Det var väl helt enkelt så många som bodde i Sverige när han skrev sin text. Man kan ifrågasätta en del som Åkesson säger, men detta angrepp på honom var ju faktiskt rent trams.

Liknande bottennapp kom efter en intervju med Ebba Bush Thor i Almedalen. Hon talade om problemen med "mångkulturalism" och att människor som kommer hit och vill bo här också måste bli en del av det svenska samhället och respektera vår kultur. Som exempel nämnde hon problemet med "hederskultur". Reportern från DN ställde då den obegripliga frågan om hon "verkligen vill tvinga judar att fira jul". Märklig fråga eftersom hon inte sagt ett ord vare sig om judar eller om att tvinga någon att fira några högtider överhuvudtaget. Hennes svar var att "självklart måste var och en få förhålla sig till högtider och traditioner på olika sätt". Ändå blev den mediala bilden att Ebba Bush Thor vill tvinga judar att fira jul. Och politiska motståndare spelade med i tramset, till och med Centerpartiets pressekreterare. Tror verkligen någon på allvar att Ebba Bush Thor vill tvinga judar att fira jul? På riktigt?

Lika skruvat blev det när mediaföreträdare ifrågasatte Ulf Kristerssons tal om "svenska värderingar" i Almedalen tidigare under veckan i samband med våra moderata besked om hur vi vill stärka samhällsorienteringen för nyanlända. Återigen hängde man upp sig på ett begrepp i stället för att försöka förstå innebörden av förslaget. Helt enkelt att ställa tydliga krav på att nyanlända respekterar våra lagar och regler och lär sig hur det svenska samhället fungerar. En självklarhet i de flesta andra länder, men tydligen väldigt kontroversiellt i Sverige. I stället blev det en pseudodebatt på ledarsidorna om det finns svenska värderingar eller inte, och det klistrades en och annan ganska otrevlig etikett på Kristersson.

Denna typ av rännstensjournalistik eller gyttjeargumentation som jag kallar det på twitter idag är ovärdig svensk samhällsdebatt. Det finns ett betydande antal samhällsfrågor som nästan aldrig kan diskuteras på ett seriöst sätt, utan där journalister och debattörer gör medvetna felciteringar, plockar ord ur sitt sammanhang, drar orimliga slutsatser eller paralleller till sådant som inte alls har med saken att göra, eller bara rent allmänt försöker vantolka eller fultolka för att ställa någon i dålig dager.

    

Nyheter Idag uppmärksammade för övrigt både Mobergcitatet och min (ovan tv) och andras kritik mot Arbetets ledarskribent Lina Stenberg. De lade också ut en Wilhelm Mobergs text i sin helhet.

Frågor som hanteras på detta orimliga sätt är allt som rör flyktingar, migration, mångkultur samt debatt kring svenska värderingar och "svenskhet", men även exempelvis debatt kring kriminalpolitik, brottsstatistik, feminism och genusfrågor, identitetspolitik och "värdegrundsfrågor" och såklart hela klimatfrågan.   

Det sistnämnda har jag själv god erfarenhet av numera. Minsta lilla knyst om att man ifrågasätter den extrema klimathysterin så är man bums en illasinnad och ond "klimatförnekare" som inte tar jordens pågående undergång på allvar. Jag citerades i Aftonbladet nyligen för att jag ifrågasätter ordet "klimatkris" som jag tycker är ett exempel på domedagsretoriken kring klimatförändringarna, jämte ord som "klimatkatastrof och klimatnödläge. Detta tolkades av illasinnade journalister och politiska motståndare som att jag inte ansåg att det sker några klimatförändringar alls - trots att det stod tvärtom i direkta citat av mig i artikeln. Jag ifrågasatte också hur stor del av pågående klimatförändringar som människan står för. En ytterst relevant fråga som vetenskapen diskuterar för fullt. Men bara att ställa denna fråga tolkades som att jag inte ansåg att människan påverkar alls - trots att jag även i den frågan citeras tvärtemot i artikeln. Syftet från media var helt enkelt att ställa mig och mina åsikter i dålig dager och klista på mig etiketter som inte stämmer och ifrågasätta moderaternas samlade klimatpolitik på moderaternas dag i Almedalen. I detta fall skrämdes till och med min egen klimatansvarige riksdagskollega att "ta avstånd" från det jag sa (lite oklart från vad dock, vilket framkom när jag pratade med henne efteråt). Media har helt enkelt haussat upp klimatfrågan så mycket att det i en pressad situation med en mikrofon uppkörd i ansiktet är säkrast att ta avstånd från allting för säkerhets skull....

Här är förresten ett annat aktuellt exempel. Vänstertidningen ETC väljer att plocka en bisats i ett resonemang och göra det fristående. Allt jag påstår i citatet är i och för sig väl belagda fakta som inte ifrågasatts av någon forskare såvitt jag vet. Att det sedan finns en mycket större diskussion om aspekterna av koldioxidutsläpp var ju själva anledningen till Aftonbladets artikel. Vilket såklart ETC vet. Ändå plockar man ut en detalj och gör det till "min syn på koldioxidutsläpp". Och så slänger man såklart till "klimatförnekare" lite i förbigående för att kasta lite extra skit. Återigen exempel på gyttjejournalistik.

 

Det är dags att politiska partier och debattörer slutar springa efter rännstens- och gyttjejournalisterna och i stället sätter ned foten och står upp för en seriös och öppen samhällsdebatt om alla frågor. Där man inte fultolkar utan försöker ge en korrekt bild av det någon säger och uppenbarligen menar, och sedan utgår från det i en seriös debatt. 

Ska det verkligen vara så svårt?

Rapport riktar svidande kritik mot SVT för bristande opartiskhet 

2019-06-10

En ny studie från Näringslivets Medieinstitut visar att SVT har stora problem med sin opartiskhet. Det är inte bara den tydliga vänstervridningen som är ett problem.
En tredjedel av SVT och SR:s fällningar i Granskningsnämnden som strider mot kravet på opartiskhet, rör politiska ämnen. Enligt studien har nästan alla fällningar varit fall där public service vinklat åt GAL på en GAL-TAN-skala – alltså Gröna, Alternativa och Liberala värderingar.  

För mig är detta inget nytt, och det var därför jag inte kunde ställa upp på att villkorslöst ge Public Service garanterade intäkter för lång tid framåt genom en ny Public Service-skatt. Min känsla är att efter riksdagens beslut att införa denna skatt tar Public Service kravet på opartiskhet och saklighet på ännu mindre allvar än tidigare. Man verkar helt enkelt inte bry sig nämnvärt om kritiken. Och varför skulle man? Intäkterna är ju garanterade och man kan nu låta sina journalister driva sin politiska agenda på bästa sändningstid utan att riskera något alls. 

Det som borde gjorts samtidigt med införandet av den nya avgiften var att skärpa reglerna för granskning, med ett skarpare granskningsorgan och kännbara ekonomiska sanktioner vid brott mot reglerna. I stället lät riksdagen frågan om finansiering leva sitt eget liv utan koppling till sändningarnas innehåll. Det var enligt mig ett oerhört stort misstag.


 
Twittertoppen just nu  

2019-06-02

Här är de fem främsta på twitter den senaste veckan. Man kan ju säga att det är en tydlig politisk dominans. :)


Moderata förbundsstämmor tog tuffa beslut om Public Service

2019-05-12

Den interna moderata kritiken har varit stark mot att moderaterna i princip villkorslöst stödde införandet av den nya public service-skatten i höstas. Det var ju bara jag som bröt partilinjen genom att avstå i riksdagsvoteringen. Mitt motiv för att avstå har jag utvecklat på bloggen tidigare, liksom alla turerna kring Public Service-skatten och min roll i utredningen..
 
Sedan beslutet om den nya public service-skatten togs har många moderater runt om i landet hört av sig. Och i takt med att vi upplever allt fler kraftigt vänstervinklade inslag i framförallt SVT så har ilskan växt. Det har känts som om Public Service efter att ekonomin tryggats för många år framåt inte längre bryr sig nämnvärt om kritiken för en tilltagande politisering. Uppenbarligen tar man inte kritiken på allvar. Samtidigt ser vi hur svenska folkets förtroende för Public Service, faller, även om det fortfarande är ganska högt. Men det är främst bland dem med sympatier på vänstersidan som förtroendet är stort.
 
Både i Stockholm och i Västra Götaland har moderata motioner lämnats in inför årets lokala förbundsstämmor om att på olika sätt begränsa eller krympa SVT/SR. Jag vet inte riktigt hur det ser ut i andra moderata länsförbund, men det finns säkert liknande motioner i på fler håll.
 
På Stockholmsmoderaternas förbundsstämma igår fick MUF majoritet för det mycket drastiska förslaget att helt avskaffa Public Service och att slopa public service-avgiften. Ett beslut som jag personligen tycker är både olyckligt och ogenomtänkt, och som jag knappast tror att moderaterna kommer att följa på nästa partistämma. Det finns många moderater som vill behålla Public Service, och det finns goda skäl att ha kvar SVT, SR och UR i någon form, inte minst för krisinformation, men även som alternativ till reklamfinansierade kanaler och som en del av mångfalden i media. Public Service finns i de flesta västerländska demokratier.  
 
På MVG:s (Moderaterna i Västra Götaland) förbundsstämma i går togs ett mer balanserat beslut. Dels att ”avskaffa eller minimera public service-skatten”, dels ”verka för att uppdragen för SVT och SR begränsas”. Det sista var ett kompromissförslag från mig, som både förbundsstyrelsen och sedan förbundsstämman ställde sig bakom (det fanns andra mindre lyckade formuleringar där man mer detaljerat ville reglera vad för program som ska sändas - det är något jag bestämt anser att politikerna inte ska göra). Vi föreslår alltså inte avveckling av Public Service, men väl att verksamheten ska begränsas mot idag, vilket också gör kostnaderna lägre. Public Service omsätter idag ca 8,5 miljarder varje år, vilket är gigantiska summor. Att ifrågasätta omfattningen är en självklarhet. Vi moderater i Västra Götaland tar däremot som sagt inte ställning i beslutet till vad som ska sändas – det är inte politikens sak att försöka påverka detta. Däremot är det fullt rimligt att diskutera omfattning och kostnad, och det borde gjorts innan vi tog beslut om den nya public service-skatten. Som jag tidigare påtalat togs besluten i fel ordning på grund av regeringens direktiv. Först finansiering, sedan verksamhet och omfattning. 

Beslutet om public service-skatten på vår stämma innebär att man antingen kan finansiera ett bantat Public Service via statsbudgeten i stället, eller att man kan sänka public service-skatten jämfört med dagens nivå. Jag tycker vårt beslut är ett bra inspel till vår kommande partistämma. Från moderat sida behöver vi dessutom tillföra ytterligare några saker. Dels en betydligt kraftfullare granskningsverksamhet när det gäller saklighet och opartiskhet, dels kraftfulla ekonomiska sanktioner vid brott mot dessa villkor. Kännbara ekonomiska påföljder är nog enda sättet att tvinga SVT/SR att ta ansvar för sin politiska opartiskhet. 

Det är bra att moderaterna nu äntligfen sätter ned foten. Det var det jag hade önskat tidigare, inte minst av min egen riksdagsgrupp. Att stå ensam mot partilinjen var inte alls roligt. Men nu känns det som om utvecklingen går i den linje som jag förespråkade både under utredningen och även efter denna. Om vi inte skapar en legitimitet och återställer ett brett förtroende för Public Service i alla politiska läger kommer det att sluta med att hela Public Service till slut avvecklas.    

Nu måste vi göra det minst dåliga av EU:s copyrightdirektiv

2019-04-16

Tyvärr gick det så illa som vi befarade. Det hjälpte inte att Sverige igår röstade nej till EU:s copyrightdirektiv i EU:s ministerråd igår. Direktivet röstades ändå igenom med 19 röster mot 6. De länder som, förutom Sverige, röstade nej var Italien, Finland, Nederländerna, Luxemburg och Polen. Samtidigt lade Belgien, Estland och Slovenien ner sina röster.

Nu har Sverige två år på sig att genomföra direktivet i svensk lagstiftning. Vår moderata uppgift blir nu att bevaka så att inte regeringen (som vanligt) överimplementerar direktivet och föreslår strängare reglering än vad som krävs som ett minimum av EU. Det kan låta okomplicerat, men vis av tidigare erfarenheter vet jag att det kan bli en tuff uppgift.

Aftonbladets ledarredaktion verkar fullständigt fixerade vid mig

2019-04-13

Detta börjar nästan bli komiskt. Aftonbladets ledarsida och deras krönikörer verkar närmast fixerade vid mig. Det spelar ingen roll vad de skriver om, de lyckas ändå få in något stycke om mig i texten. Så också i denna ledarkrönika idag.

Och ja, jag deltog i denna konferens och ångrar det inte en sekund. Blir det fler kommer jag besöka dem, precis som andra intressanta klimatkonferenser. Och ja, jag var med och startade upp riksdagens bilnätverk (visserligen typ 1,5 år senare).
Det ångrar jag inte heller, gensvaret från vanligt folk är helt otroligt stort. Nu har vi dessutom medlemmar i nätverket från i vart fall de tre största partierna, M, S och SD.

Jag tolkar Aftonbladets fixering vid mig som att jag har satt mig i respekt och att de är rädda för mitt genomslag i sociala medier? Min senaste mest lästa tweet nådde exempelvis över 133.000 personer. Jag vet inte, men funderar över hur Aftonbladets ledarredaktionsmöten låter?
"Punkt ett - vad ska vi göra för att hänga ut den där Ericson i Ubbhult idag? Något förslag?".   

Men jag bara tackar och bugar. Varje gång media går till angrepp mot mig strömmar nya följare till och allt fler läser det jag skriver. Så fortsätt gärna kära Aftonbladet och övriga tidningar som har samma agenda!

I övrigt kan man konstatera att rubriken på krönikan är helt obegriplig. Det blir så uppenbart att ledarkrönikan bygger på en desperation över att högersidan i svensk politik sammantaget går framåt på vänsterns bekostnad. Samtidigt säger allt större andel av väljarna att de betecknar sig som höger och inte som vänster. Jag tror vänstern kommer nå ständigt nya höjder i osakliga angrepp och hetsande mot alla oss som inte är vänster. Men det kan vi ta - det är inte så viktigt vad vänstermedia skriver. De har gjort sig själva ointressanta. 

Riksdagens EU-nämnd körde över regeringen om copyrightdirektivet

2019-04-12

EU-parlamentet beslutade nyligen om EU-direktivet som kallas "Copyrightdirektivet", och som syftar till att skydda upphovsrätt till exempelvis musik, bilder och konstverk. Upphovsrätt är viktigt för alla företag som skapar immateriella värden, och Sverige har redan idag en omfattande upphovsrätt. EU-direktivet innehåller dock flera saker som är mycket kontroversiella, främst det som i vardagligt tal kallas "internetfilter" och "länkskatt". Även om debatten och kritiken är något överdriven och delvis bygger på missuppfattningar så anser vi från moderat sida att EU går längre än vad som är rimligt. Förslaget till upphovsrättsdirektiv är snårigt och oöverskådligt och det kommer bli mycket svårt att genomföra detta på ett tydligt och fungerande sätt. Det innebär också ett underliggande hot mot yttrandefriheten och innebär en begränsning av friheten på internet som kan visa sig gå längre än vad man egentligen avsett och är rimligt.

Ett argument i debatten är att de stora internetplattformarna (Facebook, Youtube mfl) tjänar reklamintäkter på att människor länkar exempelvis nyhetsartiklar och annat. Den argumentationen förstår jag inte alls. För det första använder allt fler medier numera betalväggar, vilket betyder att länkar endast leder trafik till tidningarna och om man sedan vill läsa artikeln får man betala. På vilket sätt detta skulle skada tidningarna förstår jag inte - de borde självklart i stället vara glada för varje besökare på sina websidor. 

Mer begripligt är det när konstnärer, fotografer mfl får sina verk delade på sociala medier utan att kunna få betalt. Men det borde gå att med andra medel hitta vägar att lösa detta. Ett direktiv om skärpt upphovsrätt som innebär intrång i yttrandefriheten är inte rätt väg.

Från moderat sida anser vi dessutom att regeringen gick över sina befogenheter när de ställde sig bakom EU:s copyrightdirektiv. Det var inte förankrat i riksdagen. Nästa vecka ska EU:s ministerråd rösta slutligt om direktivet. Vi moderater begärde därför igår att frågan skulle tas upp till överläggning på dagens sammanträde i EU-nämnden, trots att frågan endast var ett "anmälningsärende". Efter att vi begärde detta gjorde även SD, KD, L, V och C samma sak. EU-nämndens presidium beslöt då att särskilt kalla in justitieminister Morgan Johansson (S) till mötet.Frågan om upphovsrättsdirektivet var första punkten på dagens möte, och det började med att justitieministern försvarade förslaget. Därefter begärde moderaternas Tomas Tobé ordet och anmälde moderaternas avvikande mening. Därefter följde inlägg av i tur och ordning C, V, SD, MP, L och KD med samma besked.

Miljöpartiets Lorentz Tovatt gjorde det märkligaste inlägget när han förklarade att Mp tar avstånd från "Socialdemokraternas förslag att stödja direktivet". Justitieministern bemötte detta med att det inte är Socialdemokraternas förslag utan regeringens - där även MP ingår. I praktiken röstade alltså MP mot sin egen regering! Att MP låtit denna fråga passera både regeringssammanträden andra diskussioner utan att säga något, och utan att reagera över att frågan faktiskt diskuterats i både politik och media i flera år, för att sedan idag gå emot sin egen regering känns ju en smula märkligt. Men å andra sidan var det såklart bra att de ställde sig bakom vår linje. Att inte ens ett av regeringspartierna står bakom regeringens förslag visar på problemet med förslagets innehåll.

Sammanträdespunkten slutade i vilket fall med att Åsa Westlund (S), ordförande för EU-nämnden, klubbade att regeringen fått i uppdrag att rösta nej till upphovsrättsdirektivet i ministerrådet nästa vecka. I vilken mån Sveriges nej kommer att påverka utgången vet vi inte, men det lär finnas ett antal ytterligare länder som tänker rösta nej, samt ett antal som är osäkra. Blir det nej i ministerrådet lär nog frågan gå tillbaka för nya diskussioner. Det borde gå att ta fram en bättre lösning än den som presenterats. 

Vi begär överläggning med jusititeministern om copyrightdirektivet

2019-04-11

EU-parlamentet beslutade nyligen om EU-direktivet som kallas "Copyrightdirektivet", och som syftar till att skydda upphovsrätt till exempelvis musik, bilder och konstverk. Upphovsrätt är viktigt för alla företag som skapar immateriella värden, och Sverige har redan en omfattande upphovsrätt. EU-direktivet innehåller dock flera saker som är mycket kontroversiella, främst det som i vardagligt tal kallas "internetfilter" och "länkskatt". Även om debatten emellanåt spårat ur, och kritiken ibland är överdriven, så anser vi från moderat sida att EU går längre än vad som är rimligt, och att detta hotar både yttrandefriheten och friheten på internet.

Från moderat sida anser vi dessutom att regeringen gick över sina befogenheter när de ställde sig bakom EU:s copyrightdirektiv. Det var inte förankrat i riksdagen. Nästa vecka ska EU:s ministerråd rösta slutligt om direktivet, och inför detta ska riksdagens EU-nämnd ta upp frågan i morgon fredag. Vi moderater har idag begärt att frågan ska tas upp till förhandling på morgondagens sammanträde, trots att frågan endast var ett "anmälningsärende". Efter att vi begärde detta har även SD, KD, L, V och C begärt samma sak. Vi har nu fått besked om att justitieminister Morgan Johansson (S) kallats in särskilt till sammanträdet klockan 9 i morgon. Vi hoppas kunna skapa majoritet på morgondagens möte för att ge justitieministern tydliga instruktioner att rösta nej till förslaget i ministerrådet. I vilken mån detta kommer att kunna stoppa förslaget återstår att se, det beror ju på hur övriga länder röstar. Men detta är det vi kan göra i dagens läge. I morgon eftermiddag kommer en kort rapport från morgondagens möte i EU-nämnden.

Vi vill tvinga regeringen att rösta nej till Copyrightdirektivet

2019-03-29

Från moderat sida anser vi att regeringen gick över sina befogenheter när de ställde sig bakom EU:s copyrightdirektiv. Inom kort ska EU:s ministerråd rösta slutligt om direktivet, och inför detta ska riksdagens EU-nämnd ta upp frågan. Vi moderater tänker nu försöka skapa en majoritet bland partierna i EU-nämnden för att försöka stoppa detta. Första steget är att ge tydliga direktiv från riksdagen till regeringen att den svenska linjen ska bli nej. Om det sedan räcker för att stoppa förslaget återstår att se. Men vi tänker inte ge upp.

Tomas Tobé, vårt förstanamn på EU-valsedeln och i EU-nämnden går idag ut på twitter med nedanstående uppmaning. Sprid gärna!
 

Jag är stabilt topp tre bland politiska opinionsbildare på twitter 

2019-03-18

Dagens Opinion fortsätter att lista de främsta politiska opinionsbildarna på twitter. Och jag ligger stabilt topp tre. Antalet följare växer nu också i en snabb takt. Jag märker också hur twitter utvecklats till den kanske starkaste kanalen på sociala medier när det gäller politik - de flesta tunga politiska debattörer, ledarsidor och annan media finns där, och det man skriver får ofta stor medialt genomslag om det är intressant, tankeväckande och seriöst. Trollen som kommenterar får man försöka hantera, dem får man tyvärr på köpet.... 
Vänstertidningen ETC överutnyttjade presstödet

2019-03-17

Det är lite underhållande när vänstermedia granskar varandra. För en tid sedan var det en artikel i Folket i Bild/Kulturfront som kritiserade vänstertidningen ETC för att de överutnyttjar presstödsreglerna.

Vänstertidningen ETC tog under ett antal år emot hela 10% av allt presstöd som utbetalades i Sverige. Detta genom att dels starta en massa lokala publikationer runt om i landet (med i stort sett samma innehåll) och beteckna var och en som självständig tidning. Man hade också ett system med "gåvoprenumerationer" som gjorde att man kunde överdriva upplagan och därmed plocka ut ännu mera presstöd. 2017 tog ETC emot nära 50 miljoner kronor (!) i presstöd. ETC:s fullprisabbonerade upplaga är enligt artikeln endast 1.000 exemplar.

När presstödsnämnden insåg att ETC överutnyttjade presstödsareglerna tvingades ETC att lägga ned 15 av sina lokala utgåvor. Man tvingades också återbetala en del av summan.

   
Nu slår ETC på stora trumman och påstår att man minsann är bygger upp en "oberoende journalistik". Genom att starta insamlingen "Folkets presstöd" låtsas man vara oberoende. Men fortfarande tog man 2018 emot över 14 miljoner i presstöd av våra skattepengar. Att då samtidigt låtsas som att man står för "oberoende journalistik" är inget annat än en osmaklig bluff.

Vänstern är experter på att plocka åt sig skattepengar i alla sammanhang. De spelar i exakt samma omoraliska liga som dem som lurar till sig bidrag, fuskar med skatten, myglar med LSS, eller fuskar med RUT eller ROT. 

SVT sprider återigen falska klimatnyheter

2019-03-10

Nyligen nåddes vi av nyheten om att ett stort antal isbjörnar ställer till med problem inne i bebyggelsen på den stora ryska ön Novaya Zemlya, som ligger norr om Sibirien och öster om Svalbard. Nyheten uppmärksammades av både svenska SVT och norska TV2.

Här är SVT:s nyhet om saken:


Och här är Norska TV2:s nyhet om samma sak: 

 
Budskapet i SVT var att isbjörnsinvasionen berodde på klimatförändringar. "En av anledningarna till att isbjörnarna söker sig till människorna är att det blir varmare globalt. När isarna smälter behöver de finna nya platser på land för att få tag i den mat de behöver för att överleva." och "Enligt Tom Arnbom, arktisexpert på Världsnaturfonden, WWF, är en av anledningarna förändringar i klimatet. "Havsisen mellan Svalbard och Novaja Zemlja har inte frusit"", säger han som förklaring.

Norska TV2 ger en helt annan bild. Orsaken till isbjörnsinvasionen syns även på deras foto. Utanför den aktuella byn finns nämligen en gigantisk soptipp där man kastar mängder av matavfall. Detta har lockat isbjörnarna att hitta föda enkelt och smidigt i stället för att jaga på vanligt sätt. "Disse isbjørnene henger ikke rundt husene på grunn av klimaendringer. De har fått en stor mengde mat dumpet ut i naturen av mennesker". Isbjörnsinvasionen beror alltså på människan, men det har inget med global uppvärmning att göra. Den norska organisationen Polar Bear Science skriver också att de aktuella isbjörnarna är välnärda och inte alls magra, och det syns ju även på bilderna. I den norska nyhetstexten framkommer också att isen mellan Svalbard och Novaja Zemlja inte har frusit de senaste 30 åren! Så att skylla på att havet inte frusit i år är rent vilseledande.

Det är också intressant att Världsnaturfonden WWF Russia håller med om att det är sopberget på ön som är orsaken till isbjörnsinvasionen. Till skillnad mot Tor Arnbom som alltså benämns "arktisexpert" hos svenska WWF. Fast när han inte ens vet att havet i området inte frusit på 30 år undrar man ju lite över expertisen.

SVT har alltså - återigen - spridit felaktiga budskap om effekterna av påstådda klimatförändringar. Vid ett tidigare tillfälle skrev man ju även om en utmärglad isbjörn i norra Canada som påstods inte kunna hitta mat på grund av klimatförändringarna. Det visade sig dock att isbjörnen i fråga var sjuk av ålder. Övriga isbjörnar i området mådde alldeles utmärkt - och förökar sig i god takt. Det är orimligt att Public Service okritiskt sprider falska nyheter i klimatdebatten. Och det är faktiskt inte så att alla väderfenomen och ovanliga naturhändelser beror på klimatförändringar. Det mesta visar sig ofta ha alldeles naturliga förklaringar eller har hänt tidigare - om man tar reda på fakta.  

Moderaterna röstade nej till EU-förslaget om länkskatt och internetfilter

2019-02-22

Frågan om "länkskatt och internetfilter" diskuteras mycket just nu, och eftersom jag är ny ledamot även i EU-nämnden blir det en av de första frågor jag försöker sätta mig in i ordentligt. Det frågan gäller är egentligen ett EU-direktiv som kallas "Copyrightdirektivet", och som syftar till att skydda upphovsrätt till exempelvis musik, bilder och konstverk. Upphovsrätt är viktigt för alla företag som skapar immateriella värden, och Sverige har redan en omfattande upphovsrätt. EU-direktivet innehåller många saker som inte är kontroversiella, men några punkter i förslaget är mycket omdiskuterade. Det gäller främst artikel 11 om "länkskatt/länklicens" och artikel 13 om "internetfilter".

En utförlig beskrivning av EU-förslaget och vad det innebär har sammanfattats av journalisten Emanuel Karlsten. På hans hemsida kan man läsa denna utmärka och lättlästa sammanställning.

EU-Kommissionen presenterade det ursprungliga förslaget i september 2016. Nyligen avslutades förhandlingarna (triolog) mellan Ministerrådet, EU-kommissionen och Europaparlamentet där de nådde en överenskommelse. Nu kommer frågan upp i riksdagens EU-nämnd först när alla förhandlingar är avslutade och det betyder att vi inte längre från riksdagens sida kan göra några inspel för att försöka förändra förslaget, utan bara kan säga ja eller nej till helheten. Sedan avgörs frågan slutligen i ministerrådet och EU-parlamentet senare i vår.

Moderaterna röstade nej till förslaget i EU-parlamentet vid första omröstningen i höstas, i likhet med alla svenska EU-parlamentariker. Endast de från  Feministiskt Initiativ och Socialdemokraterna röstade ja till förslaget. Moderaterna i EU-nämnden kommer nu sannolikt att säga nej till hela förslaget vid kommande samråd, eftersom delarna om länkskatt och internetfilter är helt oacceptabla för oss. Moderaternas EU-parlamentariker kommer också att rösta nej till förslaget vid den slutliga omröstningen i EU-parlamentet. 

Vänstermedia fortsätter jaga mig - nu är jag "högerhuligan" också...

2019-02-19

När de sociala medierna växte fram hade Vänstern ett stort övertag i debatten, borgerligheten dröjde med att inse vikten av att synas och ta plats på twitter och facebook. Detta har efterhand svängt ordentligt, och idag är det tävrtom borgerliga debattörer som utgör en kompakt majoritet på de topplistor som görs över vilka som får mest spridning och reaktioner på det de skriver. Jag är själv en av dem som stegvis avancerat upp till den absoluta toppgruppen av politiska opinionsbildare.

Självklart tycker Vänstern detta är väldigt jobbigt, och vi ser nu hur man med alla medel försöker förvanska, misstolka och plocka saker ur sitt sammanhang för att försöka sänka oss. Själv har jag varit föremål för ett betydande antal angrepp de senaste 2-3 åren. Och förra veckan var det dags igen. I torsdags, medan jag var på OECD-möte i Paris, publicerade vänstertidningen ETC en hel ledare som nästan uteslutande handlade om mig själv och min riksdagskollega Lars Beckman (och i förbigående några andra moderater). Hela artikeln finns nedan (klicka för läsbar storlek).


Här är några av de roligaste citaten ur artikeln:


        


Tydligen är vi ostoppbara "högerhuliganer" och "trumpister". Ingen vill tydligen ens försöka stoppa oss. Ja, utom ETC och vänstermedia då. Men det kommer de ju aldrig att lyckas med. Efter varje angrepp från vänster får jag normalt kanske en 300-400 nya följare, bara på twitter, så det är den absolut bästa reklam jag kan få, och den bästa hjälpen att lyckas ännu bättre med min opinionsbildning...

Som lök på laxen skrev förresten den vänsterextrema tidningen Internationalen samma torsdag som ETC att jag även "vurmar för Israel" för att jag ifrågasätter antisemitiska tendenser och uttalanden (!). Det styrker mig i att en av mina viktigaste uppgifter som politiker är att bekämpa vänsterns förvridna världsbild och falska argumentation. Att en vänstertidning ägnar hela sin ledare åt att kritisera bland annat mig känns annars mest uppfriskande. Lite som ett uppmuntrande kvitto på att jag ligger helt rätt i debatten. 

Halvhjärtat svar från SVT:s Erika Bjerström

2019-02-18

De som följer mig minns säkert angreppet på mig från SVT-reportern Erika Bjerström på twitter runt årssiftet. Så här såg det ut:


Jag berättade också att jag hade skickat ett brev till Bjerström eftersom jag aldrig fick något svar på twitter. Så här såg det brev ut som jag postade till Bjerström på SVT:s adress den 7 januari. Den 17 januari fick jag ett svar på mail från Bjerström. Det var dock inget svar på mina frågor och förklarade inte angreppet mot mig. Så jag skickade ett sista svar på mail till henne samma dag där jag återigen frågade hur hon resonerade när hon beskyllde mig för förtal och att "förgifta samhällsklimatet". Men som väntat kom det inget svar på detta. Hon blev väl kanske svarslös i den delen. I så fall är det ju också ett slags svar. Men oerhört beklagligt att enn journalist helt utan grund uttrycker sig så mot en folkvald politiker.

Nu har det alltså gått en månad sedan jag skickade mitt mail. Och därmed har jag gett upp hoppet om både svar och ursäkt, och lägger i stället ut hela korrespondensen här för den som vill ta del av vår mailväxling. 

Högst rimligt att Granskningsnämnden fäller SVT

2019-02-18

Beskedet var väntat att Granskningsnämnden fäller SVT för att man efter partiledarnas slutdebatt i september tog avstånd från ett uttalande i debatten av SD-ledaren Jimmie Åkesson. Man kan tycka vad man vill om det Åkesson sa. Det viktiga är att det inte är SVT:s sak att ta avstånd från saker som sägs i en partiledardebatt. SVT är helt enkelt inte en part i en partiledardebatt som man själva arrangerar. Debatten sköter partiledarna alldeles utmärkt själva. Det är sedan helt upp till tittarna att värdera olika partiledares insatser och åsikter, det är självklart inte SVT:s uppgift att ta ställning till det.

Glädjande nog verkar SVT själva ha insett sitt felaktiga agerande och de verkar av reaktionerna att döma ha väntat sig fällningen. Man får hoppas att det medför förändring i framtiden.   

 

SVT-reportrarna tackar nej till SVT:s stöd 

2019-02-11

I dag meddelar alltså de för flyktingsmuggling dömda SVT-reportrarna på facebook att de tackar nej till SVT:s erbjudande om att bekosta rättegångskostnaderna. SVT rapporterar här. Jag tycker det är utmärkt att reportrarna på detta sätt tar ansvar för sina egna handlingar och inte lägger över kostnaden på svenska skattebetalare/licensbetalare. Det hedrar dem. Däremot förändrar det inte på något sätt vår kritik mot SVT:s ledning som tog det orimliga beslutet. Det är lika förtroendeskadligt nu, trots att pengarna nu inte verkar betalas ut.

Det var Expressen som avslöjade historien. I vilken mån mitt och Lars Beckmans debattinlägg i Expressen också påverkat utvecklingen låter jag vara osagt, men det fick en enorm spridning. Vi vet att det varit väldigt jobbigt för SVT:s ledning att hantera all kritik. Kanske har det påverkat jorunalisternas beslut. I så fall har vi kanske bidragit till att spara lite pengar åt licensbetalarna/skattebetalarna. Det känns bra.

 

Vår slutreplik till Sveriges Television i Expressen idag 

2019-02-05

I dag har vi denna slutreplik till SVT med anledning av deras replik på vårt debattinlägg där vi kritiserade och ställde frågor kring SVT:s beslut att betala röätteågngskostnaderna för tre medarbetare som dömdes för flyktingsmuggling.
 

Jag är nu Sveriges tredje främsta opinionsbildare på twitter

2019-02-04

Tidningen Dagens Opinion redovisar idag sin senaste lista över svenska opinionsbildare på twitter. Jag avancerar en plats sedan föregående mätning och ligger nu trea.
 

Stark respons på vår kritiska debattartikel rörande SVT 

2019-01-23

Gårdagens debattartikel i Expressen, där vi kritiserar SVT för att man betalat rättegångskostnaderna för dömda medarbetare har fått enorm spridning. Det är redan - efter bara ett dygn - en av Expressens mest lästa, kommenterade och delade debattartiklar på länge, och på twitter och facebook har den fått god spridning. Ovanligt många hör av sig uppskattande till både mig och kolegan Lars Beckman, både på telefon, mail och i sociala medier. Jag försöker svara på allt, men tackar även här för responsen!

Nu avvaktar vi svaret från SVT.
  

 

Debattartikel i Expressen idag

2019-01-22
(Klicka på bilden för läsbar storlek. Artikeln finns både i papperstidningen och på nätet där den kanske är mer lättläst) 

 

 


Medias jakt på högerdebattörer tar sig hela tiden nya vägar 

2019-01-19

Jag är idag en av landets främsta politiska opinonsbildare i sociala medier, och inte sällan topp tre på twitter. Att allt fler vänsterdebattörer och vänsterjournalister angriper mig är väntat. Det är också väntat att man ska använda ganska fula metoder för att misstänkliggöra mig eller försöka hitta något olämpligt i mina inlägg för att försöka skapa mediestormar mot mig. Jag är beredd på detta, det har hänt tidigare, men eftersom jag alltid väger mina ord och försöker hålla god ton så lär det bli svårt för dem att lyckas. 

Ibland görs dock mer eller mindre taffliga försök. Ett exempel var igår när en reporter från Metro ringde och ställde frågor om ett twitterinlägg i mitten av december. Det finns nu med i en artikel på nätet.

I mitt inlägg ställer jag en fråga till SVT om ett annat inlägg som kritiserar SVT för något man menar var ett medvetet val av en vänsterpartist som "kvinnan på gatan" i en intervju. Det har funnits en rad sådana exempel den senaste tiden, helt uppenbara fall där en helt vanlig människa som intervjuas "slumpmässigt" i efterhand visar sig vara en politiker från vänsterkanten - utan att detta berättas i inslagen. Det finns därför all anledning att vara uppmärksam på detta. Just detta exempel kändes dock inte lika uppenbart som andra. Kvinnan ifråga säger visserligen i efterhand att hon inte är V-politiker, men att hon är medlem och har jobbat i Vänsterpartiets valstuga under valrörelsen. Så i sak var det ju korrekt att hon inte bara gillade Vänsterpartiet utan också var engagerad. Däremot kändes det inte särskilt sannolikt i just detta fall att hon skulle varit medvetet utvald. Dessutom var det ju inte något politiskt kontroversiellt i det hon sa. Därför nöjde jag mig med att be om en kommentar från Svt om saken i stället för att kritisera.Efter inläggen på facebook och twitter har tydligen några uttryckt sig hotfullt mot kvinnan i fler facebookkommentarer. Nu skyller metro-reportern indirekt detta på mig, ivrigt påhejad av den aktuella V-kvinnan.

"I kommentarerna under ditt inlägg om Mia kommenteras hennes utseende, hon kallas vänsterbliven, häxa och så vidare. Hur ser du på det?"

Jag är alltså enligt artikeln närmast medansvarig till "dödshot" eftersom jag delat en tweet som kritiserar svt? Inte oväntat spinner några vänsterdebattörer på twitter vidare på frågan och tycker "jag ska tänka mig för vilka krafter jag sätter igång". För mig är detta ett helt orimligt angrepp. För det första delade jag inte ens inlägget på facebook, och det var där kommentarerna gjordes. Inte på twitter! För det andra finns det inget otrevligt alls i tråden efter mitt twitterinlägg. Det är tydligt att mitt envisa arbete för att hålla rent och snyggt i sociala medier verkar fungera. Jag blockar alla som är riktigt otrevliga och påpekar andra mindre övertramp och ber folk plocka bort dessa.

I huvudfrågan om hot och hat i sociala medier är jag glasklar. Varje person ansvarar till 100% för vad den skriver på sociala medier. Mitt ansvar är exakt noll procent för vad andra skriver. Det jag kan göra är att - när jag ser något sådant i mina trådar - blockera personen så att inlägget försvinner från mitt konto. Samtidigt är det såklart helt omöjligt för mig idag att läsa och kontrollera alla kommentarer. Jag är som sagt en av de mer delade och retweetade politiska twittrarna i landet, och får ofta flera hundra kommentarer på varje inlägg.

Metros artikel är alltså en del i Metros "viralgranskning" (!). Men i stället för att granska sprider man nu egna myter.
Metros soppa är så tunn att man ser botten på kastrullen. Jag tror man inser det själva. Att basera hela kritiken mot mig på rena sakfel är ganska pinsamt. Jag har uppmärksammat reportern på detta i ett mail. Vi får väl se om det kommer någon rättelse. 
 

Även SVT-journalistens angrepp mot mig väcker medialt intresse

2019-01-03

Även SVT-journalisten Erika Bjerströms angrepp mot mig häromdagen väcker medialt intresse och är en stor fråga i sociala medier. Nyheter Idag följer upp med en ny artikel, och vänstertidningen ETC går som väntat till nytt angrepp mot mig. Naturligtvis lyckas de få med "klimnatförnekare" även denna gång. Dock har jag inte förnekat klimatets existens denna vecka heller. ETC verkar ha utsett mig till sitt favorithatobjekt bland moderata politiker. Jag får väl ta det som en komplimang.

Vissa debattörer på vänsterkanten ger Bjerström stöd och menar att hon och SVT inte alls påstått att Greta Thunberg skulle ha talat inför världens ledare på klimatkonferensen. Men tyvärr - SVT:s egna bilder med textremsa avslöjar sanningen...och hur det skulle kunna vara "förtal" att länka till en nyhetsartikel som berättar sanningen är för mig en gåta.Jag har idag upprepat min fråga till Bjerström idag, och tänker inte ge mig innan jag fått svar:
 


SVT-journalist beskyller mig för "förtal"

2019-01-02

I söndags hade tidningen Nyheter Idag ett reportage där man avslöjade att SVT:s påstående att Greta Thunberg "höll tal inför världsledarna" på klimattoppmötet helt enkelt var falskt. Talet hölls sent på kvällen, när salen i stort sett var tom. Detta medges av SVT i artikeln i Nyheter Idag. Jag tyckte detta var värt att sprida på twitter, och gjorde detta inlägg, som bemöttes av SVT:s seniorreporter och klimataktivist Erika Bjerström igår:Jag förväntar mig inte att Erika Bjerström ska ha koll på juridiken, men om man inte vet vad som menas med "förtal" bör man kanske inte som representant för Public Service kasta en sådan beskyllning mot en folkvald riksdagsledamot. Det är ett ganska anmärkningsvärt påhopp. Dessutom påstås jag genom denna tweet alltså att sprida "konspirationsteorier" och att "förgifta samhällsklimatet". Det är inga lindriga beskyllningar direkt. Det jag i verkligheten gjorde jag att lägga ut en länk på twitter, med samma rubrik som i artikeln. Jag tillförde ingen egen kommentar överhuvudtaget. Och att spridning av en länk som avslöjar en sanning skulle vara att "förgifta samhällsklimatet" är en ganska sanslös beskyllning.

Jag har nu ställt denna motfråga till Erika Bjerström, och förväntar mig ett svar. Eller en ursäkt.

 

Detta är helt enkelt inte rimligt av SVT

2018-12-21


Svt har alltså beslutat sig för att betala rättegångskostnaderna för tre av sina anställda, efter att dessa dömts för människosmuggling. Enligt Expressen har man fått uppgift från SVT att det handlar om 152.384 kronor.

Om någon åtalas för ett brott som begåtts i tjänsten för något man gjort enligt arbetsgivarens riktlinjer eller uppdrag är det inte orimligt att arbetsgivaren bekostar en rättegång. Men att smuggla hem en person i bilen har knappast koppling till uppdraget som SVT-journalist, det är ett privat beslut som man knappast tagit för arbetsgivarens räkning.

Att en arbetsgivare tar en sådan kostnad för ett brott som inte har något alls med arbetsuppgifterna att göra, utan som begåtts helt frivilligt efter ett beslut av medarbetaren själv är helt orimligt. Nu tar alltså SVT av livenspengarna för att betala en privat rättegångskostnad i stället för att använda dem till programverksamhet. Vilken annan arbetsgivare hade tagit på sig de anställdas rättegångskostnader för ett privat brott?

Enligt skattelagstiftningen bör SVT:s kostnad innebära en skattepliktig förmån för den anställde, och sannolikt måste man därför även betala arbetsgivareavgifter för förmånen, vilket ökar kostnaden för SVT ytterligare.I vilken mån detta utgör ett brott mot SVT:s regelverk kan jag inte bedöma, men jag tycker det ligger i farans riktning. Jag har idag ställt denna fråga till SVT:s VD Hanna Stjärne på twitter: 
 

Fler reaktioner på beslutet om den nya TV-skatten

2018-11-20

Reaktionerna fortsätter efter riksdagsbeslutet om den nya obligatoriska TV-skatten. Mitt avstående vid voteringen uppmärksammas också. I förrgår i Epoch Times och går i Världen Idag (nedan). Flera ledarsidor kommenterar också den nya skatten ur olika utgångspunkter.Debatten om att den nya TV-skatten "kan drabba döda" är dock en grov missuppfattning, vilket även tidningen Metro konstaterar. Skatten beräknas ju efter årsinkomst och om man dör tidigt under året så beräknas TV-skatten på den lilla inkomst man hunnit få, vilket gör att skatten blir väldigt liten eller rent av noll. Det är så man gör med alla skatter, de beräknas på de inkomster den avlidne haft fram till dödsdagen och sedan ansvarar dödsboet för dessa. Den gamla TV-licensen tas också ut till och med dödsdagen, och principen blir i praktiken densamma med den nya TV-skatten. Denna fråga är definitivt inte den viktiga att diskutera, utan ett vilseledande stickspår i debatten.

I dag har jag även en debattartikel i Borås Tidning där jag förklarar varför jag kände mig tvungen att gå¨emot partilinjen i frågan. Det är som sagt aldrig något lätt beslut, men ibland måste man göra det som känns rätt. 

Många reaktioner på beslutet om ny finansiering av Public Service

2018-11-16

De senaste två dygnen har jag fått enormt mycket återkoppling om beslutet om den nya public Service-avgiften. Alla är definitivt inte missnöjda med att TV-licensen ersätts av en avgift/skatt via deklarationen, många tycker faktiskt det är riktigt bra. Inte minst uppskattar ensamhushåll att få halverad kostnad mot dagens TV-licens. Men de som idag inte har någon TV och helt lagligt slipper betala TV-licens är som väntat mycket missnöjda med att man får en ny skatt. Oavsett synen på den nya avgiften är många uppenbart besvikna över att moderaterna inte stod upp för tidigare löften att se över helheten innan vi röstade igenom en ny finansiering. Inte minst är missnöjet med att vi inte villkorade den nya avgiften med skärpt granskning av opartiskhet och saklighet. Nu är det som det är, och det viktiga nu är att fortsätta driva på i övriga frågor som rör Public Service, och jag tänker fortsätta kampen för en kraftfullare granskning med tydliga ekonomiska sanktioner vid övertramp av regelverket, samt en allmän diskussion om hur omfattande Public Service behöver vara. Dagens kostnad på 8-9 miljarder per år är enligt min åsikt i överkant.

Mina twitterinlägg om saken i onsdags fick stor spridning och mycket uppskattning. Det första är redan ett av mina mest uppmärksammade tweets någonsin.  
 

Jag kan dock försäkra att det inte alls känns kul att känna sig tvungen att gå emot partilinjen. Jag är mer bedrövad över att det var nödvändigt. För mig var dock vårt tydliga löfte till väljarna, både i utredningen och i sociala medier/debattartiklar, viktigast. Som tidigare ledamot i Public Service-utredningen kände jag såklart ett extra stort ansvar för att stå för det vi lovat. Svenska Dagbladet uppmärksammade för övrigt mitt ställningstagande på ledarsidan i dag. Jag vet väl inte om jag känner mig särskilt stark, mer besviken. 
 

Därför följde jag inte partilinjen om införandet av ny TV-skatt

2018-11-14

Som ledamot i Public Service-utredningen skrev jag många blogginlägg samt en debattartikel i Svenska Dagbladet om moderaternas linje kring den nya TV-skatten. Jag konstaterade att det inte finns stöd hos svenska folket för att avveckla Public Service (SVT/SR/UR) samt att moderaterna har partistämmobeslut på att behålla Public Service (däremot är vi beredda att  diskutera omfattningen och kostnaderna).

Visserligen betalar de flesta TV-licens idag, men 23% gör inte detta. Vissa har, av blandade orsaker, "kastat ut TV:n" för att slippa TV-licensen, andra tittar på TV utan att betala licens. Ungefär 10% uppskattar man har TV utan att betala. Med den nya avgiftsmodellen tvingas alla att betala den nya avgiften/skatten, och det finns en del logiska skäl för detta. SVT/SR har exempelvis en viktig roll i krissituationer och beredskapsläge. UR har en roll i vårt utbildningssystem och producerar en mängd utbildningsprogram riktade till den svenska skolan. Hela Public Service har ett uppdrag från regering och riksdag att sända program även på minoritetsspråk och att främja olika kulturinslag. Det är inte orimligt att alla svenskar är med och betalar för i vart fall en del av Public Service verksamhet.

Public Service i form av TV och radio finns i de flesta europeiska länder. I andra länder har man valt olika betalningsmodeller. I Danmark tex tar man en utvidgad apparatavgift för datorer, mobiler mm. Detta hade varit en sämre idé. Att lägga avgifter på alla tekniska prylar där man kan ta del av TV-program hade blivit extremt byråkratiskt och många skulle troligen blivit ännu mer upprörda över detta än en ny avgift via skattsedeln.

Man kan konstatera att nuvarande licenssystem inte fungerar längre och att om vi ska behålla Public Service måste vi införa en ny finansieringsmodell. Rent tekniskt är den föreslagna "tv-skatten" en bra lösning om man vill införa ett nytt obligatoriskt avgiftssystem. Vi slipper TV-licensen och avgiftskontrollerna och kan avveckla Radiotjänst. Kostnaden för ett tvåpersonershushåll blir desamma som idag, medan ensamhushåll får halverad kostnad. Studenter och pensionärer med låg inkomst får kraftigt sänkt kostnad, och juridiska personer slipper avgift (eftersom alla individer redan betalar). Totalt för de allra flesta blir det dock samma eller lägre kostnad än idag. De som idag valt bort TV och tittar på sin dator i stället tvingas däremot att betala en ny skatt som man inte betalat förut, och familjer med fler än två förvärvsarbetande (exempelvis min egen) får höjd total kostnad. 

Att höja skatten för en del svenskar är inget jag som moderat gör lättvindigt. Om vi nu ska tvinga alla svenskar att betala för Public Service är det minsta man kan begära att vi samtidigt skärper upp kravet på opartiskhet och saklighet. Det är en viktig legitimitetsfråga att man först har ett nytt effektivare system för granskning på plats, med tydliga sanktioner när Public Service bryter mot kraven på opartiskhet och saklighet. Detta ställningstagande hade moderaterna också i sitt särskilda yttrande i utredningen där vi skrev följande:

"Moderaterna kommer att utvärdera samtliga liggande förslag som en helhet innan vi tar ställning till framtida konkreta lagförslag om enskilda delar. Dock vill vi redan nu rikta kritik mot det faktum att utredningsdirektiven effektivt stänger möjligheten för kommittén att även se över hur ett medieetiskt system för public service kan utformas. Förslag om en utvidgning och förstärkning av det självreglerande pressetiska systemet har väckts bland annat från Utgivarna. Regeringens tilläggsdirektiv fastslår dock uttryckligen att detta inte ska övervägas inom kommitténs arbete. Att överväga och lägga förslag om public service, utan att samtidigt kunna se över hur granskning och uppföljning ska utformas på ett effektivt sätt är givetvis orimligt. Detta avser vi återkomma till i andra sammanhang."

Trots denna tydliga skrivning beslutade den moderata riksdagsgruppen i går, efter en mycket lång diskussion med många kritiska röster, att till slut stödja införandet av den nya "tv-skatten" utan krav på skärpt granskning. Eftersom jag anser att det går emot det vi tidigare lovat väljarna valde jag att avstå i dagens votering. Att avstå kändes rimligt eftersom jag å ena sidan tycker att avgiftsmodellen i sig är rimlig, men samtidigt vill villkora den med att ett nytt granskningssystem är på plats. Det skulle i så fall ha inneburit att man fick skjuta fram den nya finansieringsmodellen något år, vilket knappast hade varit något stort problem.Vid dagens votering var jag ensam om att avstå vid voteringen, vilket jag beklagar starkt. Sverigedemokraterna röstade däremot nej till förslaget i sin helhet, vilket jag tycker är aningen märkligt eftersom de stödde förslaget til ny finansiering utan reservationer i Public Service-utredningen. Samtliga övriga ledamöter röstade ja till den nya TV-skatten. Jag och moderaterna röstade visserligen även på våra motioner om skärpt granskning och medieetisk prövning, men det röstades ned och lär därmed inte bli verklighet. Riksdagen har därmed garanterat Public Service en trygg och indexuppräknad intäkt för sex år framåt, utan att ställa några som helst villkor för detta. Man har också beslutat om en tvingande skatt för Public Service utan att samtidigt garantera skärpt granskning av hur bolagen lever upp till kravet på opartiskhet och saklighet. Jag tycker faktiskt det är anmärkningsvärt.


 

Svenska Dagbladet citerar min kritik mot införandet av ny "TV-skatt"

2018-11-12

På onsdag röstar riksdagen inte bara om ny statsminister på morgonen. På eftermiddagens vanliga votering röstar riksdagen även om övergångsregeringens förslag till ny obligatorisk TV-avgift ("TV-skatt").  Det är ingen hemlighet att jag är kritisk till att införa en tvingande avgift utan att samtidigt kunna visa att vi skärpt reglerna ordentligt för granskning av Public Service, och samtidigt infört ett kännbart sanktionssystem vid brott mot reglerna om opartiskhet och saklighet. Moderaterna föreslår visserligen en sådan skärpning i en av våra reservationer, men den finns inte på plats när det nya avgiften införs, och det är oklart om det ens går att skapa politisk majoritet för detta. I det läget känns det mycket tveksamt att införa en tvingande avgift.

Jag har varit tydlig med min kritik i tidigare blogginlägg, men även i vårt moderata särskilda yttrande i Public Service-utredningen där jag var en av två moderata ledamöter. Där skrev vi att vi står bakom den tekniska konstruktionen av den nya "TV-skatten", men att vi samtidigt inte lovar att stödja införandet av denna innan vi ser helheten i alla förslag rörande Public Service. Nu finns endast förslag till riksdagen om ny finansiering, men inga som helst övriga förslag om verksamheten inom Public Service.

Jag har även kritiserat förslaget i denna debattartikel i Svenska Dagbladet i november förra året, ett inlägg som jag skrev tillsammans med min moderata riksdagskollega Lars Beckman. I dag citerar Svenska Dagbladets ledarredaktion nämnda debattartikel. Svenska Dagbladet är mycket kritisk mot den nya obligatoriska avgiften, i likhet med ganska många som hört av sig till mig den senaste tiden.

Jag återkommer i morgon kväll om min syn på förslaget och riksdagsgruppens beslut inför onsdagens omröstning, eftersom frågan kommer att diskuteras en sista gång på vårt gruppmöte i morgon eftermiddag. Utan att säga för mycket kan jag i vart fall flagga för att jag kommer att vara en av de mer kritiska rösterna på riksdagsgruppens möte. Jag ser flera skäl till att det vore problematiskt att i dagsläget rösta för införandet av den nya TV-skatten. 

EU-beslutet om länkskatt och internetfilter får konsekvenser

2018-09-12

I går beslutade EU-parlamentet om ett nytt upphovsrättsdirektiv som kommer att få stora konsekvenser för internetanvändingen. Bland annat beslutades om "länkskatt" och uppladdningsfilter. Plattformar som google och facebook måste betala licenser för länkat material, exempelvis nyheter, som användare lägger upp. Dessutom kommer plattformar bli skyldiga att blockera upphovsrättsskyddat material, ett så kallat "uppladdningsfilter" införs. Det beslutades också att endast den som arrangerar ett sportevenemang ska ha rätt att spela in eller sprida det. I praktiken förbjuds då att fotografera eller filma en match med sin mobil och sprida detta. Sportevenemang blir "upphovsrättsskyddade event". Helt osannolikt. Det finns även andra konstiga saker i beslutet.

Dagens beslut togs med röstsiffrorna 438 för och 226 emot. Moderaterna och övriga borgerliga europaparlamentariker röstade mot delar av förslaget. Däremot röstade S ja till hela dagens beslut. Moderaternas Christofer Fjellner sa, enligt Göteborgs-Posten efter beslutet att "det gick åt helvete". Och Fredrick Federley (C) konstaterar att detta blir "döden för internet som vi känner det idag". Upphovsrättslobbyn har vunnit över EU-medborgarna, det är en sak som är klar.

Min fundering är hur detta ska kunna förenas med svensk grundlag. Det kommer att bjuda stora svårigheter att genomföra dessa regler i svensk rätt när EU tagit sitt slutliga beslut. Det kommer dock att ta tid, eftersom ärendet nu ska beredas vidare av ministerrådet innan det slutliga direktivet tas i EU-parlamentet. Jag hoppas den nya svenska regeringen ska markera tydligt att vi inte accepterar den nya lagstiftningen. Och jag hoppas att detta blir en valfråga i det kommande EU-valet nästa år. Den planerade lagstiftningen är helt enkelt oskälig. Det är exakt denna typ av tondöva beslut som gör att motståndet mot EU kan öka. Jag är mycket bekymrad över att EU-parlamentet på detta sätt undergräver sitt eget förtroende hos EU-medborgarna.

Jag vill ha tydligare villkor för införandet av ny Public Service-avgift

2018-06-13

I går lämnade moderaterna i in följdmotionen till regeringens proposition om införandet av ny obligatorisk Public Service-avgift som ska debiteras via skattsedeln. Jag har berättat om detaljerna i förslaget tidigare. För dem som betalar TV-licens idag kommer avgiften att ligga på samma nivå om man är två personer i ett hushåll. För ensamhushåll blir det en halvering av kostnaden, och studenter och vissa pensionärer får kraftigt reducerad avgift. Juridiska personer slipper avgiften helt. Många kommer sannolikt att bli nöjda med denna förändring.

Samtidigt kommer de som idag inte betalar TV-licens att omfattas av den nya tvingande avgiften. De har ofta gjort sig av med sin TV för att slippa avgift och har ofta en mycket kritisk syn på Public Service överlag. Och även bland dem som betalar TV-licens idag finns det många som inte tycker att man lever upp till kraven på opartiskhet och saklighet. Många tycker också att över 8 miljarder per år är väldigt mycket pengar att ge till SVT/SR/UR.

Moderaterna har, efter interna diskussioner, beslutat att stödja införandet av den nya obligatoriska TV-avgiften ("TV-skatten"). Vi har dock ett antal invändningar. Bland annat anser moderaterna i sin följdmotion att regeringen ska återkomma med förslag om en effektivare granskning med utökade ekonomiska sanktionsmöjligheter vid brott mot opartiskhet och saklighet. Det är dock inget uttryckligt villkor för att stödja införandet av en ny tvingande avgift.

Så här skriver moderaterna i följdmotionen när det gäller granskningsfrågan:

"Granskningsnämndens verksamhet måste alltid präglas av offentlighet och tydlighet. Det innebär bl.a. att högre krav bör ställas på att de beslut som Granskningsnämnden meddelar alltid ska vara motiverade. Där brister det inte sällan i dag vad gäller avslagsbesluten.

Det bör vidare ställas högre krav på Granskningsnämndens handläggning av ärenden som anmälts dit. Det finns starka skäl för att Granskningsnämnden åläggs ett tydligare utredningsansvar än vad nämnden har i dag. Det skulle skapa bättre förutsättningar för beslut som vilar på korrekta fakta och relevanta omständigheter jämfört med ett system som bygger på att den anmälande partens uppgifter sätter ramen för Granskningsnämndens prövning. Det är inte rimligt att utgå från att den som anmäler ett program till Granskningsnämnden alltid kan förväntas känna till exakt vilka omständigheter som är relevanta för nämndens fortsatta prövning.

När Granskningsnämnden fäller ett programföretag för att inte ha följt reglerna om opartiskhet och saklighet leder det i regel endast till att programföretaget offentliggör beslutet. Kravet på att ett fällande beslut ska offentliggöras bör, i enlighet med vad som angetts ovan, förtydligas så att offentliggörandet alltid blir lika tydligt som den klandrade rapporteringen/det klandrade inslaget. Utgångspunkten bör vara att det ska få samma framskjutna placering som det inslag som föranledde fällningen.

Därutöver bör Granskningsnämnden få fler sanktionsmöjligheter – det bör exempelvis övervägas om Granskningsnämnden ska kunna ålägga programföretag som bryter mot sändningstillståndet en särskild avgift. I dag kan nämnden ansöka hos Förvaltningsrätten i Stockholm om att programföretaget ska betala en särskild avgift – det gäller dock endast vid överträdelse av reglerna om otillbörligt gynnande, reklam och sponsring.

Mot bakgrund av det som anförs bör regeringen säkerställa saklighet och opartiskhet i public service genom att utveckla Granskningsnämndens uppdrag. En ny regering kommer att behöva adressera denna fråga skyndsamt, och vi tänker tillse att det sker."

Jag delar skrivningarna helt och fullt. Men för egen del har jag gjort allt jag kan för att vi dessutom uttryckligen skulle villkora vårt stöd till en ny avgiftsmodell med att nya regler för granskning och sanktioner skulle finnas på plats innan den nya avgiften införs. Tyvärr fick jag inte stöd för detta. Följdmotionen kommer från moderaterna i Kulturutskottet och det ovillkorade stödet till en ny Public Service-avgift är inget jag kan stå bakom. Jag har därför varit tydlig med att jag kommer att fortsätta verka för att vi från moderat sida inte ska rösta ja till en ny avgiftmodell innan ett regelverk om skarpare granskning med sanktionsmöjligheter finns på plats. Jag kommer att jobba för detta fram tills frågan ska avgöras i riksdagen någon gång efter valet. Innan dess måste även riksdagsgruppen få tillfälle att diskutera frågan ordentligt.

Frågan om skärpt granskning och tydligare ekonomiska sanktionsmöjligheter är i vart fall för mig helt avgörande för att en ny avgiftsmodell ska få legitimitet hos svenska folket. Innan detta finns på plats kommer jag att ha svårt att rösta för den nya avgiftsmodellen i riksdagen. 

Idag debatterade jag mediekritik hos Institutet för mediestudier

2018-05-31


I dag var jag inbjuden till ett seminarium med Institutet för mediestudier i min egenskap av en av Sveriges främsta politiska twittrare, och dessutom en av dem som oftare än andra kritiserar traditionella medier i mina inlägg. Det blev ett mycket intressant seminarium där man även presenterade en ny bok, där ett av kapitlen ägnas åt att granska riksdagsledamöternas aktiviteter på twitter. Nedan några utdrag ur boken. Man konstaterar också att under den analyserade perioden var moderaterna överlägset bästa parti när det gäller kommunikation på twitter.


 

Det blev en del frågor om min syn på Public Service (naturligt med tanke på min roll i utredningen) och jag var tydlig med att jag värnar om Pubölic Service (även om omfattningen alltid kan diskuteras), men att det då också är viktigt att man verkligen lever upp till kraven på saklighet och opartiskhet. En mediekanal som finansieras till 100% av medborgarna har man rätt att ställa större krav på än exempelvis en kvällstidning.

Jag berättade också lite om hur jag använder sociala medier som kommunikationskanal, min syn på journalistiken och min relation till journalister och ledarskribenter (som ju som bekant varierar). Det intressanta var att medieforskarna instämde med mig när jag framförde att även media måste tåla kritik när de gör fel.

I övrigt var det intressant att lkyssna på övriga föredragshållare som berättade om fenomenet med "filterbubblor (som avfärdades som en myt av den aktuelle forskaren) och hur vi ska hantera det här med kravet på källkritik.

 

Besök på Dagens Nyheters redaktion 

2018-04-25

 

I dag besökte jag och min riksdagskollega Dagens Nyheters redaktion på inbjudan av chefredaktören Peter Wolodarski. Förutom en intressant rundvandring på redaktionen hade vi ett bra samtal med Wolodarski över en kopp kaffe om hur DN arbetar med nyheter och hur man klarar sig i ett allt tuffare medielandskap där papperstidningen efterhand konkurreras ut av nyheter på nätet och hur nya affärsmodeller blir allt viktigare. DN lyckas bra så här långt och har en god lönsamhet, man tar in ca en miljard i intäkter från läsare och prenumeranter, medan annonsintäkterna ligger på bara en tredjedel av denna summa.

 

Vi pratade även om tonen i sociala medier, förtroendet för traditionella medier, samt det sjunkande förtroendet för samhällsinstitutioner rent allmänt.  Vi hade också ett bra samtal om relationen mellan politiker och medier, där vi väl var hyfsat överens om att politiker självklart måste kunna ifrågasätta medier precis som  medierna har som uppgift att granska politikerna. 


 

Regeringen skickar förslag om ny public service-avgift på lagrådsremiss

2018-04-12

Kulturminister Alice Bah-Kuhnke höll idag presskonferens där hon meddelade att regeringen överlämnar en lagrådsremiss om en ny finansiering av Public Service. I stora drag överensstämmer förslaget med det vi presenterade i Public Service - utredningen, dock med en stor förändring. Den första perioden med sändningstillstånd och garanterad intäkt för Public Service kommer att bli hela tio år i stället för de sex år som utredningen föreslog (för att kunna utvärdera den nya avgiftsmodellen efter hyfsat rimlig tid). Att införa ett nytt avgiftssystem utan möjlighet att göra förändringar överhuvudtaget de första tio åren (!) är enligt min mening fullständigt orimligt. Detta i kombination med att utredningen inte ens får diskutera frågor kring en effektivare granskning gör att regeringens lagrådsremiss om ny avgiftsmodell inte övertygar.

Från moderat sida står vi dock fast vid vårt tidigare besked i vårt särskilda yttrande i utredningens första del. Vi kommer inte att ta definitiv ställning till vare sig ny avgiftsmodell eller andra enskilda frågor förrän vi ser helheten i de förslag som rör Public Service. Först när regeringen, efter yttrandet från lagrådet, återkommer till riksdagen med en proposition i frågan om finansiering kommer vi att ta slutlig ställning till hur vi ställer oss till detta. 


 

Borås Tidning lurad av fejkkonto på twitter

2018-04-07Borås Tidning har idag detta "citat" från "Stefan Löfven" på debattsidan. Jag kommenterade det i ett tidigare blogginlägg (nu raderat). Det som sägs i citatet kunde varit sant. Men det kommer faktiskt från ett fejkkonto som alltså Borås Tidning spridit vidare. 

Att LO alltid ljuger om allt som rör moderaterna vet vi sedan länge. Men det har i vart fall ännu inte spridits vidare av statsministern. Och det är ju en liten tröst.

Att den kommande valrörelsen blir smutsig kan man nog tyvärr ändå utgå från. Men en sak är klar - man kan inte längre lita på medias citat och källor, man måste helt enkelt källgranska allting själv. Annars kan man i god tro råka sprida något som inte är sant.

Jag har uppmärksammat Borås Tidning på deras misstag och det lär komma en rättelse inom kort. 


 

Ännu en skandal som underminerar förtroendet för SVT

2018-04-04

Att "humorprogrammet" Svenska Nyheter i sina samtliga program hittills haft en tydlig vänsteragenda är uppenbart. Men det senaste övertrampet sticker ut. I söndagens program körde man en starkt vinklad vänsterpopulism mot svenska friskolor och startade en egen sida där man kunde anmäla sina barn till samtliga friskolor i hela landet. 

I vilken mån SVT har tillstånd enligt pul att hantera och sprida känsliga personuppgifter om barns bostad och födelsedata vet jag inte. Men det är uppenbart att SVT:s tilltag skapat stora problem för många friskolor som nu fått mängder av okynnesanmälningar som man måste hantera. Det är också uppenbart att en del föräldrar är oroliga över hur personuppgifter man lämnat till SVT hanteras och sprids vidare. SVT har dessutom uppenbarligen gjort sig skyldiga till att orsaka överbelastningsattacker mot svenska friskolor, vilket kostar både tid och pengar. Allt i sin vänsterambition att försöka motarbeta friskolorna (vilket man inte gör någon hemlighet av i vare sig programmet eller i de efterföljande kommentarerna). SVT gick igår själva ut med denna nyhet om hur enskilda friskolor drabbats. Och på sociala medier finns fler vittnesmål. Nu har SVT tvingats stoppa den aktuella "ansökningssidan". Det är bra, men den borde aldrig lagts upp.

Medarbetarna på SVT som gjort sig skyldiga till detta har uppenbarligen ingen som helst känsla för vad som är rimligt för ett ansvarstagande Public Service-bolag. Inte heller verkar man ha förstått vad som menas med opartiskhet, även för ett humor/satirprogram. Att driva tydlig vänsterpolitisk propaganda är för övrigt knappast satir. Varje gång liknande saker händer faller förtroendet för Public Service som en sten. Och varje gång ökar mitt och andras motstånd mot att finansiera det hela.


 

Public Service-kommittén börjar så sakta gå i mål med sitt arbete

2018-04-02I onsdags hade Public Sevrice-utredningen sitt 17:e sammanträde. Och nu börjar vi så sakta gå i mål. Tanken är att hela utredningens andra del (den förasta gällde ju som bekant finansieringen) ska överlämnas till ministern före midsommar.

Ovan utredningens ledamöter (utöver mig själv) och en del av tjänstemännen och experterna. Till höger, tvåa uppifrån Martin Persson som är huvudsekreterare, och trea uppifrån Sture Nordh (tidigare TCO-ordförande) som är utredningens ordförande.

Vid veckans möte diskuterades bland annat Public Services ekonomiska förutsättningar och deras egna önskemål om ökade resurser. I dag har man en samlad budget på drygt 8 miljarder per år. Man kan väl utan att röja alltför mycket hemligheter konstatera att vi inte har riktigt samma syn från alla partier i utredningen när det gäller att ge ännu större resurser till SVT, SR och UR. Och att vi från modrat sida tillhör de mer restriktiva är nog inte någon överraskning.

I övrigt återkommer jag när vi är klara med vårt arbete. Då kommer vi både att redovisa hur vi från moderat sida ser på utredningens samlade förslag, samt hur vi med detta som bakgrund ser på utredningens tidigare förslag om en ny obligatorisk Public Service-avgift. Vi har ju tidigare sagt att vi inte tar ställning till enskilda förslag innan vi ser helheten i alla förslag som rör Public Service. Det beskedet står fast.


 

Förtroendet för Public Service faller i 2018 års förtroendebarometer

2018-03-24

Medieakademien redovisar nu sin Förtroendebarometer för 2018. Man redovisar allmänhetens förtroende för institutioner, politiska partier, massmedier & företag. Det finns många spännande saker att kommentera, och här följer några:

För samhällsinstitutionerna totalt är förändringarna små. På 2-3 års sikt syns dock en tydlig minskning i förtroende för radio&tv och för dagspressen. Lägst är förtroendet för EU-kommissionen och de politiska partierna. För företag sticker PostNord ut med ett mycket dramatiskt ras sedan 2015 då nära 50% hade förtroende för företaget till endast 11% idag.
För myndigheter ligger SÄPO och Skatteverket i särklass högst. Lägst ligger som vanligt Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Försvarsmakten visar den största uppgången på ett par års sikt.

För dagspressen är läget stabilt. För DN, SvD och den lokala tidningen är det 40-45% som har mycket eller ganska stort förtroende. Man kan skönja en liten ökning från föregående år. För Aftonbladet och Expressen ligger siffran sedan 5 år stadigt på endast 10-14%.

För SVT är den långsiktiga utvecklingen dramatiskt negativ, och man är ensamma bland de stora medierna om att ha backat tydligt sedan föregående år. Sedan 2010 har förtroendet minskat stadigt. Fram till 2013 var det strax över 70% som hade mycket eller ganska stort förtroende för SVT. De senaste åren är fallet dramatiskt till dagens 58%. Det är också dramatiska skillnader mellan borgerliga och rödgröna väljare när det gäller förtroendet. Något som SVT själva uppmärksammar i denna artikel. För Sveriges Radio är förtroendet större, med en marginell uppgång sedan förra året. Sett över tio år är dock utvecklingen i linje med SVT, för sex år sedan låg SR nära 80%, idag på 65%. 

För egen del ser jag utvecklingen som naturlig. Övertrampen och den oblyga vänstervridningen i vissa program, främst i SVT, tar efterhand ut sin rätt. Även SR har varit ute i blåsväder några gånger det senaste året. Självklart tycker vänsterväljare att detta är helt i sin ordning, de kanske inte ens reagerar eller rent av uppskattar vänstervridningen. Men för borgerliga väljare blir reaktionen desto starkare. Jag märker det när frågan om den framtida finansieringen av Public Service diskuteras. Moderata väljare är överlag, försiktigt uttryckt, en smula kritiska till att tvingas betala för det man menar är en vänstervriden TV och Radio. Jag tycker avslutningsvis att det är viktigt att påpeka att det egentligen är fel att analysera förtroendet för en tidning eller en TV-kanal. På alla medieredaktioner finns personer som gör riktigt bra, objektivt och sakligt material och granskningar. Och andra som kanske har en politisk agenda eller bara är allmänt dåliga. Skillnaderna kommer inte fram i denna typ av undersökningar. Själv har jag stort förtroende för vissa journalister och mycket lågt för andra. Och båda dess grupper finns i de flesta medier som jag följer eller tar del av.


 

Kritiken mot Google får inte tappa alla proportioner

2018-03-14

Att människor sprider hot, hat och rasism på nätet via olika sökmotorer är ett problem. Senast är det Google som fått kritik för att man kan nå sådana nätsidor via deras sökmotor.

Jag tycker väl personligen att denna kritik faktiskt börjat tappa alla proportioner. Att ge sig på den som tillhandahåller infrastruktur för att denna används till olika saker känns lite långsökt enligt mitt sätt att se på saken. Trafikverket har inte ansvar för att kriminella kör på våra motorvägar. Telia har inte ansvar för vad som sägs i telefonsamtal som använder deras telefonlinjer. Och Postnord har inte ansvar för hatiska eller rasistiska meddelanden som distribueras av deras brevbärare.

Ansvaret för vad som läggs ut på nätet måste alltid ligga på den som publicerat det. Detta är också polisens tydliga besked.

Den som sprider saker på hemsidor eller andra medier som strider mot lagen ska gripas och åtalas för brott, precis som vid all annan brottlighet.

Att sedan Google och andra kan ha ett moraliskt ansvar att i vissa fall plocka bort vissa saker när man uppmärksammas på det (tex material som strider mot lagen) är en annan sak. Företaget kan dessutom givetvis anta egna etiska riktlinjer för vad man accepterar, det står varje privat företag fritt. Exempelvis stoppas vad jag förstår från media exempelvis barnpornografi av de stora aktörerna på nätet, inklusive Google och Youtube, till följd av ett frivilligt åtagande. På samma sätt skulle man givetvis kunna stoppa exempelvis grovt rasistiska hemsidor om man skulle vilja det.

De som däremot kräver skärpt lagstiftning för att reglera vad en sökmotor får tillhandahålla är ute på mycket djupt vatten. Då är vi inne på censurdiskussionerna igen, och där ska vi inte hamna i en demokrati. Om staten i lag skulle kräva att privata företag förhandscensurerar material på internet lever vi inte längre i ett land med yttrandefrihet och åsiktsfrihet.


En annan sak är debatten om hur sökmotorer som Google och Youtube, men även Facebook, använder algoritmer för att filtrera, prioritera, styra eller styra bort olika former av trafik eller sidor för olika användare. Om exempelvis Google eller Youtube aktivt lyfter upp vissa sidor och prioriterar ned andra kan man ju faktiskt med fog säga att de både "censurerar" och aktivt marknadsför vissa websidor och de åsikter som finns där. Det har de såklart rätt att göra som privat företag, men då är man kanske inte längre bara "infrastruktur" utan något mera, med ett betydligt större ansvar? Om man till detta lägger risken att utomstående aktörer på olika sätt kan manipulera utfallet av algoritmerna blir saken extra allvarlig. Jag är inte tillräckligt insatt i hur detta fungerar, men ska försöka fördjupa mig i ämnet, närmast vid ett möte med Facebooks svenska policychef på ett seminarium jag anordnar nästa vecka tillsammans med Staffan Danielsson (C). Detta är inplanerat sedan lång tid, men blev plötsligt extra intressant.


 

EU-signaler om riktiga allvarliga hot mot yttrandefrihet och åsiktsfrihet

2018-03-13

EU-kommissionen vill stoppa sociala mediers och digitala plattformars möjlighet att tjäna pengar på desinformation. EU-kommissionens grupp för desinformation föreslår nu gemensamma etiska regler för hur man ska hantera desinformation på internet. Arbetet inleddes i januari, av expertgruppen ”High level group on fake news”.

I  rapporten räknas ett antal principer upp för utformningen av ”etiska regler”. Man menar att de internationella digitala plattformsföretagen ska vara ”mer transparenta vad gäller användardata och hur deras algoritmer fungerar”. ”Det finns också förslag som syftar till att begränsa deras möjligheter att tjäna pengar på desinformation. Plattformarna bör även förbättra synligheten och tillgängligheten för nyheter från avsändare med stor trovärdighet”, framgår i pressmeddelandet som uppmärksammas i denna artikel i Expressen.

Jag tycker det är utmärkt om privata mediaaktörer och hela branscher har policys, självreglering och etiska riktlinjer för sin verksamhet. Och transparens är såklart viktig. Men jag blir extremt orolig när politiker börjar tala om att man inte ska få tjäna pengar på "desinformation" och att man "bör gynna nyheter från avsändare med stor trovärdighet". Särskilt när kraven kommer från höga politiker i EU-kommissionen.

Jag vet ju av den senaste tidens grundlagsdiskussioner att det finns all anledning att noga granska förslag i sak och inte bara ta del av vad andra påstår att de innehåller. Det finns alltid risk för överdrifter och missuppfattningar. Men citaten från rapporten är obehagliga. Frågan är vem som ska avgöra vad som är "desinformation" och vilka som är "nyhetsavsändare med stor trovärdighet"? Här är vi ute på ett gungfly och äventyrar yttrandefriheten och åsiktsfriheten på allvar.

Det är samtidigt viktigt att inte blanda ihop detta förslag med förslaget till ändring i vår egen grundlag. Den föreslagna grundlagsändringen har inget alls med EU-diskussionen om "desinformation" att göra, utan handlar om en helt annan fråga, nämligen integritetsskydd. Däremot finns en liten koppling mellan EU-förslaget och till min och andras kritik mot grundlagsförslaget, nämligen att grundlagsutredningen och propositionen också - väldigt diffust - diskuterar "kvalitet" hos olika medier på ett oacceptabelt sätt. Detta måste, som jag skrivit tidigare, korrigeras innan vi röstar om den nya grundlagsparagrafen, och vi måste vara på vår vakt vid liknande diskussioner i andra sammanhang. När politiker ens andas om att gradera medier som "bättre" eller "sämre" måste alla vanringsklockor ringa


 

Politik och media bär tungt ansvar för minskad tillit i samhället

2018-03-12
 
De senaste veckorna har jag engagerat mig en hel del i debatten kring de föreslagna grundlagsändringarna. Min åsikt i frågan framgår av tidigare blogginlägg (scrolla ned till den 8/3 och det tidigare inlägg jag länkat till därifrån). Kortfattat – jag ser behovet av en lagskärpning för att skydda den enskilda människans integritet mot övergrepp, jag tycker den föreslagna nya lagparagrafen känns rimlig, men jag är kritisk till hur förarbeten och proposition formulerat hur dessa lagregler ska tillämpas och hur undantag ska kunna göras. Orsaken till min kritik är att lagförslaget kan uppfattas som att alla människor och alla media inte ska behandlas lika utan godtyckligt kan få olika rättigheter. Jag avvaktar nu att konstitutionsutskottet hanterar detta på ett klokt sätt och gör tydliga skrivningar som gör att tillämpningen av grundlagsändringen blir förutsägbar och tydlig.
 
Men detta blogginlägg ska handla om något större. Jag blir nämligen alltmer bekymrad över att tilliten i samhället har minskat så tydligt bland stora grupper.
 
Överdrifterna i grundlagsdebatten är nämligen extrema. Allt från att syftet är att politikerna vill kunna kontrollera eller på sikt stänga ned (!) obekväma ”alternativa medier” till att vi vill censurera för regeringen eller politiken obekväma fakta, styra nyhetsflödet och dölja domar för allmänheten. Samt såklart att vi vill skydda kriminella invandrare (huvudargumentet för många). Vissa skriver till och med att detta säkert bara är början mot ett totalitärt samhälle eller rent av vägen mot diktatur och drar paralleller med DDR, Sovjet och Nordkorea. De som uttrycker allt detta är inga udda människor – de verkar vara förvånansvärt många och de känner verkligen att det är så här. De är genuint oroliga eller rent av rädda. En del av dem är personer jag haft kontakt med länge i sociala medier och har förtroende för och som ofta brukar skriva nyanserade och kloka saker. Trots detta uttrycker de denna typ av oro.
 
Men det som påstås är såklart inte sant. Inget i det liggande grundlagsförslaget innebär något av detta. Det enda som förbjuds med den nya grundlagsparagrafen är att publicera sökbara register med känsliga personuppgifter på nätet i skydd av yttrandefrihetsgrundlagarna (det förbud som redan gäller för alla andra enligt PUL). Ingenting annat. Vi kan såklart diskutera om detta är en nödvändig reglering eller inte, om det är en acceptabel inskränkning av yttrandefriheten eller inte, och om lagförslaget med tillhörande förarbeten är väl utformat (vilket jag som sagt inte riktigt tycker). Men faktum kvarstår: Domar blir precis lika offentliga som innan, kriminella personer (och deras etnicitet) får omskrivas precis som tidigare, politiker får granskas och åsikter yttras precis som förut. Politikerna kommer inte att kunna använda den nya paragrafen i grundlagen för att stänga ned media, kontrollera eller censurera nyhetsflöde.  
 
Men många tror inte på detta, oavsett hur tydliga svar de får. De tror verkligen att politikerna överlag vill minska yttrandefriheten och åsiktsfriheten och kontrollera medborgarna hårdare, och att vi helt enkelt inte berättar sanningen.

På ett sätt förstår jag att de landat där. Det finns tyvärr sådana politiska tendenser, framförallt på vänstersidan (de traditionella vänstermänniskorna som tycker att demokratin är underordnad målet) och bland extrema röster i klimatdebatten (de som på allvar tycker demokratin "måste ta paus" för att inte "störa" de "viktiga beslut" som krävs för "människans överlevnad"). Men det stora problemet är nog ändå att politikens och medias anpassning till åsiktskorridoren i vissa frågor har varit helt förödande, politikernas och medias ovilja att tala om vissa samhällsproblem likaså (läs invandringen), och när man ovanpå detta emellanåt kommer på både politiker och representanter för media med att faktiskt avsiktligt dölja eller skönmåla verkligheten blir det spiken i kistan för tilliten och förtroendet. Nu har vi en situation där en tilltagande misstro finns hos en alltför stor del av befolkningen där det inte längre hjälper vad vi politiker säger eller vilka fakta vi lägger fram – misstron lever kvar. Alltför många väljare har helt enkelt bestämt sig för att det finns en konspiration mot dem. Och när detta då "bekräftas" av en en del högljudda debattörer och radikala alternativa media, samt av nya partier som till en del bygger sin väljarbas på missnöje och misstro mot "etablissemanget" så stärks såklart känslan av att det är så.

Vi politiker bär såklart en betydande del av skulden till att vi hamnat här. Att upplevas negligera problem, skönmåla och att inte lyssna på människor är farligt för politiker och politiska partier. Att utvecklingen ser likadan ut i andra delar av världen gör inte saken bättre. Den minskande tilliten är ett allvarligt hot mot demokratin i hela Västvärlden. Demokrati förutsätter att väljarna har i vart fall ett hyfsat förtroende för dem de valt. För egen del känner jag djup förstämning över att det blivit så här även i Sverige. Frågan är hur vi vänder detta och får tillbaka tilliten mellan väljare och de valda.


 

Möte med DN:s ledarskribent Erik Helmersson

2018-03-06

I dag var det så dags för mig och min kollega Lars Beckman att ta den omtalade fikan med DN:s ledarskribent Erik Helmersson. Det blev ett riktigt bra samtal om det politiska läget, medias och politikens roller, betydelsen av sociala medier samt tonen på nätet och i media. Jag upplevde Erik Helmersson som en person med stor integritet, men också med en god portion ödmjukhet. Jag fick uttryckligt beröm för att jag kritiserar och även ibland blockerar följare på twitter som uttrycker sig på ett oacceptabelt sätt, samt för mitt stora tålamod att försöka föra ett samtal med dem som kommenterar mina inlägg.  

Vi var rörande överens på en punkt - att tonen på nätet hårdnat och att alla inte beter sig som man borde, och att seriösa journalister och politiker därför har ett tydligt ansvar som föredömen. Samtidigt är det uppenbart att det är svårt att dra den exakta gränsen mellan elak men intelligent satir och ren hånfullhet. Det får vi nog leva med.  Jag märkte också att det finns en frustration hos mediafolk att människor lätt dömer ut en hel tidning eller ett helt mediahus för att en enskild skribent skriver något dumt. Det är tänkvärt - det är personer som skriver texter, inte en tidning (eller ett parti för den delen). Individen har alltid ett eget ansvar.

Jag var för min del tydlig med två saker.

Dels att media faktiskt måste tåla både kritik och satir. När mediaföreträdare skriver märkliga eller ogenomtänkta saker eller beter sig illa på nätet förtjänar de exakt lika mycket kritik som när en politiker gör samma sak.

Dels att vi politiker självklart ska granskas, både vad gäller våra politiska åsikter och förslag och vi själva som offentliga personer och valda företrädare. Men att vi samtidigt har en självklar rätt att gå i svaromål eller rikta hård kritik mot företrädare för media som exempelvis sprider falska citat, plockar ut meningar ur sitt sammanhang, eller ägnar sig åt rena förolämpningar och personangrepp av rent politiska skäl.

Dessa två saker har jag tillämpat ända sedan jag fick mitt första politiska uppdrag, och det kommer jag aldrig att kompromissa med. 

Aftonbladet slår det mesta när det gäller hat och dumheter på nätet

2018-03-02

Aftonbladets politiske redaktör Anders Lindberg vill alltså höja tonen på nätet. Denne ledarskribent som är kanske mest känd av alla ledarskribenter i landet för sina hårda personangrepp, nära besläktade med rent näthat och förtal. Men nu har han fått sällskap - av krönikören Johanna Frendén. I en artikel idag skriver hon helt hårresande saker. Läs artikeln och bedöm själv. Efter dagens nya bottennapp fråm Aftonbladet lär väl få lyssna nästa gång någon från tidninen talar om god ton i debatten.Johanna Frändén staplar oförskämdheter på varandra, samt retar upp hela funktionshinderrörelsen i Sverige som idag gått till hårt angrepp mot henne. Att använda begreppet "funktionshindrad" som slagträ i en debatt för att förminska sina motståndare är extremt lågt. Nästan lika lågt är det att ens diskutera att media ska "uppfostra" politiker. Jag vet få politiker (möjligen någon av de nuvarande s-ministrarna) som uttryckt sig lika vedervärdigt i sociala medier som exemplet ovan.

Både Johanna Frändén, Anders Lindberg och en del andra verkar för övrigt väldigt upprörda över att vi politiker tröttnat på att hängas ut i media och beskyllas för uttalanden vi aldrig gjort eller åsikter vi inte har. Det är en självklarhet att vi politiker ger svar på tal, och sociala medier ger oss ett utmärkt medie för detta. Journalisterna har inte längre ensamrätt på "sanningen", och det är bara för dem att vänja sig.

Att vi politiker ska granskas noga av media är en självklar del av demokratin. Både våra politidska åsikter och hur vi uppträder i exempelvis sociala medier. Men granskning är faktiskt inte detsamma som förolämpning eller förnedring av politiker av rent idelogiska skäl


 

Videosamtal om tonen på nätet

2018-02-28

I dag hade jag och Lars Beckman ett samtal i direktsändning där vi diskuterar gårdagens text av Erik Helmersson på ledarsidan i DN om tonen på nätet. 
Filmen finns på mitt twitterkonto (klicka enklast på ikonen ovan). Vi hade som sagt bjudit in Helmersson till vårt samtal, men han hade förhinder. I stället träffar vi nu honom i riksdagen på tisdag nästra vecka, han har accepterat inbjudan:


Sällan har jag fått så många vänliga kommentarer på twitter som det senaste dygnet. Långt över 500 följare och läsare från alla politiska läger har reagerat på Helmersons text och gett mig beröm för att jag tvärtom är trevlig på nätet, saklig, tillgänglig och respektfull mot mina motståndare. Faktiskt ingen har framfört motsatsen. Att detta beröm även kommer från politiska motståndare känns såklart extra bra. Jag fick så många snälla kommentarer att jag till slut inte kunde tacka individuellt för alla utan fick skriva ett litet kollektivt tack:


Erik Helmersson svarade på min fråga (se bloggen igår) om vad han syftar på i sin ledartext genom några twitterinlägg. Här det första:


Sedan följer några twitterinlägg till där han ger några exempel på vad han menar är "märkliga övertramp, retweetar och extremt raljanta svängar". Vad han syftar på framgår enklast om man går in på mitt twitterkonto och läser själv.

 

I allt väsentligt får jag väl kalla det han skriver för en halv pudel. Om dessa exempel är det värsta han kan hitta från mina samantaget 58.200 (!) twitterinlägg känns det väl närmast som en kvalitetsstämpel tycker jag. Och det finns faktiskt inget alls i de inlägg han nämner som jag ångrar det minsta. Den tramsiga kritiken från media att jag är skyldig att läsa artiklar bakom men betalvägg tar jag med ro. Liksom kritiken mot att jag vid ett tillfälle citerade en prisbelönt etablerad journalist utan att kontrollera hennes källor (där en uppgift i efterhand visade sig vara felaktig). Förstår fortfarande inte den kritik som jag fick för detta, jag anser fortfarande att man självklart ska kunna citera etablerade journalister utan att gräva i deras källor, allt annat hade varit fullständigt orimligt. Jag tänker såklart fortsätta med det. De övriga inlägg han nämner är att jag delat satirbilder som jag tycker varit på pricken, samt att jag gett svar på tal i debatten. Även det självklarheter och jag står för varje ord.
Satir, vassa formuleringar, svar på tal och kritik av media är en självklar del av en spänstig debatt. 

Nu kommer även försvar från andra håll. Exempelvis Caroline Dahlman i Kristianstadbladet, där hon går till vårt försvar i sin ledare. Debatten lär fortsätta. För egen del tycker jag det är rätt att blanda satir, kärnfulla twitterinlägg och debatt med glimten i ögat med mina lite längre och ibland torrare inlägg på bloggen om mer komplicerade samhällsfrågor som behöver mer utrymme för diskussion. 

Jag tycker för övrigt att media borde granska tonen på sociala medier från vissa ministrar som, till skillnad från oss, beter sig ytterst illa och förolämpande mot människor som inte tycker som de. Det är något man borde ta på största allvar. Jag tänker lyfta den frågan med Helmersson på vår fika i riksdagen nästa vecka. 


 

Inte särskilt vuxet från DN:s ledarsida

2018-02-27

DN:s ledarskribent Erik Helmersson går idag till angrepp mot min riksdagskollega Hanif Bali. Och i sammanhanget får jag själv en känga: 


Helmersson skriver alltså en artikel om tonen i sociala medier, och använder den för att just föra en debatt på det sätt han klandrar andra för. Nämligen att lite svepande, utan några exempel, ge sig på bland annat mig som person. Jag skrev ett mail till honom där jag påpekade att jag tror de flesta som debatterar med mig i sociala medier kan vittna om att jag är saklig, inte ägnar mig åt personangrepp och håller en god ton. Jag får faktiskt ofta beröm för det från mina motståndare. Om han har något exempel från mina nu drygt 58.000 twitterinlägg där han menar att jag betett mig illa får han gärna ta fram det. I annat fall förväntar jag mig en offentlig ursäkt. Lite får man faktiskt begära även från en ledarredaktion.

 
Äldre inlägg om mediafrågor hittar du här!