Oktober 2019


Årets riksdagsmotioner 

2019-10-29

Under den allmänna motionsperioden i höst lämnade riksdagsledamöterna in totalt 3.317 motioner. Det betyder i genomsnitt drygt nio  motioner per ledamot. Jag har som vanligt lämnat i betydligt fler än så, totalt blev det 26 enskilda motioner, varav jag skrivit några tillsammans med andra. Dessutom står jag som undertecknare av tre partimotioner från moderaterna i finansutskottet.

Jag har nu äntligen hunnit ställa samman alla mina motioner, och här följer allihop samlade efter ämnesområden:


1. Migration och integration:
Utvisning av utländska medborgare som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott
Utred slöjförbud i grundskolor och förskolor
Utredning gällande ett slöjförbud i för- och grundskolan
Återtagande av tillfälligt uppehållstillstånd vid semester i forna hemlandet
Begränsning av försörjningsstöd och bidrag till den som inte är svensk medborgare
Översyn av lagen om hets mot folkgrupp


2. Enklare och billigare att bygga
Tekniska specifikationer för småhus
Avskaffa tvånget att anlita kontrollansvarig vid uppförande av småhus
Avskaffa Trafikverkets möjlighet att förbjuda nya utfarter på landsbygden
Ökade krav på kommunernas dokumentation vid underkännande av enskilt avlopp
Sänk stämpelskatten för lagfart och pantbrev


3. Körkort
Översyn av momsbeläggning av körkortsutbildning
Gör det enklare och billigare att ta körkort
Inför studielån för körkort för alla


4. Miljö och energi
Översyn av regelverket kring bonus-malus
Pant på batterier
Tillsätt en kriskommission för svensk elförsörjning


5. Avveckling av myndigheter och andra besparingar/förenklingar
Översyn av statens stöd till organisationer
Avskaffa statens stöd till genusforskning
Avskaffa diskrimineringslagens krav på lönekartläggning
Avveckling av Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Avskaffa jämställdhetsmyndigheten
Avveckling av myndigheten för kulturanalys


6. Public Service
Granskning av Public Service

7. Övrigt
Kyrkors och samfunds legala vigselrätt
Inför möjligheten till halvt karensavdrag


8. Motioner från oss moderater i Finansutskottet
Utgiftsområde 25 Allmänna budrag till kommuner
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Motion med anledning av prop. 2019/20:11 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

I dag firar vi bilens dag 


2019-10-28I dag är det bilens dag, och dagen till ära har vi denna tvärpolitiska artikel i Expressens motorbilaga idag. Det är representanter från S, M, SD, L och KD som gemensamt hyllar bilen. Även MP, C och V var så klart tillfrågade, men de ville inte vara med. Från moderat sida undertecknade Sofia Westergren, en av oss fyra (ovan) som grundade Riksdagens Bilnätverk. Nätverket har nu förresten också en egen logotype, som är inklippt ovan! 

 

Ny RUT-rapport - Sveriges mottagande av kvotflyktingar 

2019-10-27

Jag har ställt ett antal frågor till Riksdagens utredningstjänst kring olika frågor med koppling till migration. Nu har jag fått ännu en utredning  redovisad, denna gång gäller det Sveriges mottagande av kvotflyktingar. Jag frågade om hur detta sett ut de senaste tio åren (2009-18) och har fått denna rapport och denna bilaga från RUT.

Syftet med vidarebosättning av kvotflyktingar är att hjälpa människor som inte kan återvända till sitt hemland och som dessutom befinner sig i en utsatt situation i det land där de befinner sig. Det är FN-organet UNHCR som väljer ut flyktingarna och det svenska Migrationsverket som ser till att de kan överföras till Sverige. 

Sverige ökade 2017 sitt åtagande att ta emot kvotflyktingar från max 2.000 per år till 5.000 per år. Sedan 2009 har vi tagit emot totalt 25.426 kvotflyktingar. Av dessa är nästan exakt hälften kvinnor och hälften män. En fjärdedel är barn under 7 år och nära hälften är under 17 år. 

30% har kommit från Syrien, 14% från Eritrea, 10% från Kongo, 10% från Somalia. Dessa fyra länder utgör två tredjedelar av ursprungsländerna. Men totalt under 2018 tog Sverige emot kvotflyktingar från 39 olika länder, i många fall bara en eller några få personer från varje land.

Min slutsats är att kvotflyktingsystemet är bra mycket bättre än det "vanliga" asylsystemet om man eftersträvar en blandning av kvinnor och män och också vill prioritera miottagande av familjer med små barn framför stora mängder ensamma män. Alla kvotflyktingar är redan från början identifierade som verkliga flyktingar, vilket gör att Sverige slipper en omfattande utredning och en långdragen asylprocess. Dessa flyktingar får också hjälp med en ordnad resa till Sverige och slipper flyuktingsmugglare. Alla kvotflyktingar beviljas också permanent uppehållstillstånd. 

RUT-rapporten styrker mig i min åsikt att Sverige borde stänga dörren för asylsökande helt under ett antal år för att försöka få ordning på situationen i landet. Under denna tid bör endast kvotflyktingar tas emot, och övriga asylsökande hänvisas till att söka asyl i andra (och närmare) länder än att åka allra längst bort till Sverige. Undantag bör möjligen kunna göras för personer som eventuellt söker asyl från länder i vårt närområde.
 

Jag fick tyvärr rätt - Klimatlagen hotar Sveriges utveckling 

2019-10-26


Jag har flera gånger tidigare visat hur Klimatlagen (som antigs av riksdagen i juni 2017) effektivt motverkar tillväxt och utveckling i vårt land. Exemplen blir allt fler, senast var det Preems nya raffinaderi. Idag skriver Expressen en lång artikel om hur Miljöpartiet nu använder Klimatlagen som vapen i den interna diskussionerna med regeringen. Nu är det utbyggnad av Arlanda som ligger i riskzonen.  

När riksdagen skulle rösta om Klimatlagen vägrade jag att delta i denna omsörtning och krävde utkvittning. Jag beskrev det på bloggen samma dag:


Nedan ett citat från Expressens artikel idag bekräftar de farhågor jag hade inför omröstningen i riksdagen om Klimatlagen. 
 


Jag upplever att flertalet partier som röstade för denna lagstiftning inte insåg riskerna för hur Klimatlagen skulle komma att användas politiskt, och hur långtgående effekterna kunde bli. Med denna lag som vapen kan Miljöpartiet kräva stopp för allt från bostads- och vägbyggen till flygplatsutbyggnader, stoppa de flesta industrietableringar, beskatta ihjäl bilismen och flyget och hota hela energiförsörjningen. Nästan alla tillväxtfientliga och utvecklingsfientliga dumheter går att motivera med att det är i linje med klimatlagen.

Jag är mycket nöjd med att jag inte var en av dem som röstade för dessa lagar, och anser att den enda rimliga vägen framåt är att skrota klimatlagarna. För Sveriges skull.


Europeiska Revisionsrätten:  EU har allt bättre koll på sina pengar 

2019-10-24


I dag fick EU-nämnden och Finansutskottet en gemensam dragning av Eva Lindström, som är revisor vid Europeiska Revisionsrätten. Det är de som granskar EU:s redovisning av hur EU-medlen används, och hur de olika länderna hanterar detta.

Efter flera år när Revisionsrätten inte kunnat godkänna EU:s räkenskaper har det uppenbarligen blivit allt bättre på senare år, och i år så tillstyrker man dessa, även om det fortfarande finns en del mindre brister som påtalas i rapporten när det gäller utbetalningar från EU. 


 

Det är positivt att det går åt rätt håll, men fortfarande oacceptabelt med 2,6% uppskattad felnivå i EU:s betalninmgar. Med EU:s enorma budget blir det ganska mycket pengar. EU betalade 2018 ut 156 miljarder Euro, vilket motsvarar långt över 1.600 miljarder kronor. För Sverige som är en av EU:s stora nettobetalare är det såklart oerhört viktigt att inte EU-medel används fel, eller försvinner i korruption eller fusk. Det mesta av avvikelserna beror visserligen mer på snåriga regler än på medvetet fusk, men det är viktigt med fortsatt förbättring och kontroll av hur våra EU-pengar används.  


Dagens citat i Borås Tidning 

2019-10-23

I dag står jag för dagens citat på debattsidan i Borås Tidning. Och jag är helt övertygad om att jag kommer att få rätt. Svenska folket är inte bara arga över extrem beskattning av drivmedel, man är också arga över elpriserna. Och då kanske främst nätavgifterna som skenar okontrollerat och som man inte kan påverka alls genom byte av elbolag och i väldigt liten utsträckning genom att spara på el.

 


Vem bestämmer i Sverige - Socialdemokraterna eller Miljöpartiet? 

2019-10-22

Nu har vi på kort tid upplevt två gånger hur Socialdemokratiska ministrar går ut och talar för regeringens räkning i olika frågor, varefter Miljöpartiet går ut och tar avstånd från det som sägs. Det är ett helt orimligt sätt att styra ett land. Jag illustrerar skådespelet med några av mina twitterinlägg.

Migrationspolitiken:

För två veckor sedan gick statsminister Löfvén ut och deklarerade att det svenska mottagandet av asylsökande måste minska. Dagen efter gick vide statsminister Isabella Lövin ut och dementerade och sa att det inte var regeringens åsikt, och att Miljöpartiet i stället vill öka mottagandet.Utbyggnad av Arlanda Flygplats:

I går gick infrastrukturminister Tomas Eneroth ut och deklarerade att regeringen vill bygga ut Arlanda flygplats. Kort därefter gick Miljöpartiet ut och deklarerade att detta inte var regeringens uppfattning, och att Miljöpartiet säger nej till en sådan utbyggnad. MP-riksdagsledamoten Lorentz Tovatt kommenterar...

      


Riksdagens Bilnätverk ordnade lunchmöte för att fira Bilens dag 

2019-10-22

Nästa måndag, den 28/10, är det bilens dag. Detta vill vi självklart uppmärksamma från Riksdagens Bilnätverk, Nu har riksdagen plenifritt just nästa vecka, och därför firade vi Bilens dag en vecka i förskott. Tillsammans med Motormännens Rikfsförbund, MRF, ordnade vi ett mycket välbesökt lunchseminarium - det blev fullbokat och glädjande nog fanns ledamöter från sex av riksdagspartierna bland de anmälda denna gång. Förutom många Moderater och ett antal Sverigedemokrater var även Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna representerade denna gång. Det är glädjande att nätverket växer, målet är givetvis att kunna engagera ledamöter från samtliga åtta riksdagspartier i nätverket. 
Dagen till ära presenterade vi fyra grundare (jag, Lars Beckman, Sofia Westergren och Kjell Jansson), tillsammans med Charlie Magnusson från MRF Bilnätverkets nya logotype (nedan tv).  

  

Lunchmötet inleddes av Bensinupproret  (nedan tv) som presenterade sin verksamhet. Därefter höll MRF ett föredrag om behovet av investeringar och underhåll av våra vägar (nedan th). Det senare återkommer jag till i separat inlägg.

  

Invigningstalare på Marks Gymnasieskolas Demokrativecka 

2019-10-21

  

I dag hade jag äran att vara invigningstalare när Marks Gymnasieskola inledde sin demokrativecka. Temat för mitt tal var hoten mot yttrandefriheten och demokratin.

Efter mitt invigningstal fortsatta Omar Alshogre med en mycket omskakande föreläsning som bekräftade hur yttrandefrihet och demokrati bara är en utopi i vissa länder. Omar berättade om sin tid som 15-åring i Syrien, hur han deltog i demonstrationerna mot regimen, greps, tillbringade tre år i syriska regimens fängelser, hur han klarade fängelsetiden trots tortyr och hur han sedan på olika omvägar till slut tog sig till Sverige med sin lillebror Ali. Han vägde då 34 kilo och var sjuk i tbc. Omar talar redan närmast perfekt svenska, han reser nu runt och berättar om sina upplevelser, och har även besökt både Kongressen och Vita Huset i USA för att diskutera Syrien. 

Jag pratade en del med Omar om läget i Syrien innan vi startade dagen och det är helt klart så att relationen mellan olika grupper i Syrien är precis så rörig och svårbegriplig som den framstår. Ingen litar på någon och alla försöker utnyttja konflikten för sin egen fördel. Och den syriska Assad-regimen har fortfarande många tusen politiska fångar som lider i fängelserna, något man sällan talar om längre.

Bästa moderata partistämman jag upplevt 

2019-10-20

Moderaternas partistämma i Västerås avslutades idag. Det var den absolut bästa partistämma jag upplevt. Många kloka och modiga beslut i svåra frågor, och en fantastiskt bra stämning och bra debattklimat. Jag är egentligen inte missnöjd med några beslut alls, och en del av det som beslutades är sådant jag tidigare försökt få igenom, både i riksdagen och i partiet, men utan framgång. Nu äntligen är det moderat politik.

De flesta besluten gäller de stora politikområdena som hade olika rubriker på stämman: Vårt huvudfokus låg på lag och ordning, migrations- och integrationspolitik, tillväxt och jobb, samt på kommunerna, sjukvården och välfärden. Allt detta kommer jag att återkomma till efterhand i samband med riksdagsarbetet och våra partimotioner i riksdagen. 

Men det togs också en del medialt intressanta beslut i ett antal små och stora detaljfrågor. Jag ska uppmärksamma några där jag själv engagerat mig en del genom åren: 

* Vi beslutade att vi vill tillåta försäljning av starköl och vin (alkoholstyrkor upp till 20%) i godkända livsmedelsbutiker. Något jag själv motionerat om i riksdagen flera gånger, så jag är mycket nöjd med beslutet. Inte minst kan det hjälpa mindre butiker på landsbygden med lönsamheten, samtidigt som förmynderiet över människor minskar. Dessutom beslutades att Systemet bör ha söndagsöppet.,
* Vi röstade igenom en motion om en mer rimlig vapenlagstiftning, något som efterfrågas av jägare och sportskyttar. Min riksdagskollega Sten Bergheden var den som skrivit den aktuella motionen som fick stämmans stöd.
* Vi röstade igenom en ny linje rörande Public Service, som bygger på det förslag som Göteborgsmoderaterna röstade igenom på vår förbundsstämma, och som jag själv till stor del låg bakom genom att ha tagit fram ett kompromissförslag på den stämman. Nu beslutades att vi ska tillsätta en moderat arbetsgrupp som ska ta fram förslag om ett smalare Public Service som kostar mindre, vilket gör att vi kan sänka Public Service-skatten. Vi vill också ha ett skarpare granskningssystem och kännbara sanktioner när SVT eller SR bryter mot reglerna om opartiskhet och saklighet. Detta beslut var en stor personlig framgång för mig som ju ensam gick emot den tidigare partilinjen i riksdagen. Nu tycker partiet som jag i denna fråga.
* Vi tog beslut om att asylsökande och personer med tillfäkligt uppehållstillstånd ska utvisas om de begår brott med ett straffvärde som motsvarar fängelse. För invandrare med permanent uppehållstillstånd ska utvisning gälla om man begår brott som ger mer än 6 månaders fängelse.
* Vi beslöt även att utreda slöjförbud för barn i förskola och grundskola. Ett mycket viktigt beslut för att motverka förtryck av flickor i vissa kulturer, och något jag argumenterat för tidigare. Skolan ska vara en frizon från kulturellt och religöst förtryck.

Moderaternas politik för en återupprättad arbetslinje 

2019-10-18

Den svenska arbetslösheten är bland de högsta i Europa, och till följd av den misslyckade integrationen riskerar utanförskapet att bita sig fast. Därför presenterade i dag Elisabeth Svantesson och Gunnar Strömmer samlade åtgärder mot arbetslöshetskrisen. Dessa läggs fram på Moderaternas partistämma.

Full sysselsättning är målet för Moderaternas jobbpolitik. För att nå dit behöver Moderaterna – för andra gången i modern svensk historia – återupprätta arbetslinjen. Den här gången handlar det om att bryta det utanförskap som ofta följer av den misslyckade integrationen. Trots flera år av högkonjunktur är det uppenbart att Stefan Löfvens regerings mål om att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 inte kommer att nås. I stället är den svenska arbetslösheten bland de högsta i Europa. Moderaterna presenterar därför samlade åtgärder mot arbetslöshetskrisen. Det handlar om en bidragsreform, sänkt skatt på arbete samt att motverka skattehöjningar i kommunerna.

Bidragsreform i fyra delar för minskat utanförskap

  1. Skärpta krav för försörjningsstöd. Alla kommuner ska ställa krav på motprestation, i normalfallet på heltid, för den som har bidrag. Kommunernas möjlighet att ge ett mer generöst försörjningsstöd än vad som är riksnormen ska begränsas. 
  2. Bidragstak. Ett bidragstak behövs för att ingen ska förlora på att börja jobba. 
  3. Kvalificering till bidragssystemen. Nyanlända ska i större grad än i dag successivt arbeta sig in i rätten till olika bidrag och sociala ersättningar. 
  4. Stoppa bidragsfusket. En ny bidragsbrottsenhet ska inrättas på Försäkringskassan och ansvaret för att åtala vid bidragsbrott ska flyttas till Ekobrottsmyndigheten.

Sänkt skatt på arbete
Moderaterna vill fortsätta sänka skatten för dem som arbetar. Det är både rätt och rättvist: det ökar sysselsättningen och innebär att ansträngning lönar sig. Lägre skatt på arbetsinkomster ökar också individens självbestämmande och gör att fler kan försörja sig på sin lön. Höga marginalskatter minskar drivkraften att utbilda sig och att arbeta mer. I dag betalar stora grupper mer än hälften av löneökning i skatt och det vill Moderaterna ändra på. Därför föreslås att nivån på den statliga inkomstskatten börjar trappas ned.

Motverka skattehöjningar i kommunerna
Sveriges kommuner och regioner är under allt större tryck till följd av den demografiska utvecklingen med fler barn och fler gamla, samt att kommunerna nu i stor utsträckning får bära kostnaderna för en misslyckad integration. Dessutom förväntas ekonomin vända nedåt. Det riskerar att resultera i sämre välfärd och högre skatter. I detta läge måste staten tillföra resurser, inte minst för att hantera de kostnader som uppstår till följd av den bristande integrationen. Därför vill Moderaterna att de generella statsbidragen till Sveriges kommuner och regioner ska öka, och riktade statsbidrag ska göras om till generella. Samtidigt måste det ställas krav på att de nya resurserna går till välfärdens kärna, och inte till bidrag.


Partistämma 

2019-10-18

I går efter mötet i finansutskottet kastade vi oss i en hyrbil och körde till Västerås, och hann fram precis till utskottsarbetet inför Moderaternas partistämma. Själv ingick jag i utskottet som arbetar med propositionen om lag och ordning. Vi lyckades också få stämman att anta hela Sten Berghedens omfattande motion om en rimligare hantering av vapenlagstiftningen, en fråga som vi drev extra hårt från Västsverige.Dagen fortsätter nu med nästa ämnesområde - ekonomisk politik, jobb, företagande och tillväxt. Här några nedslag från stämman så här långt, via mina twitterinlägg:

Regeringen missbrukar det klimatpolitiska ramverket 

2019-10-16

Den 15 juni 2017 röstade riksdagen om den nya klimatlagen och det klimatpolitiska ramverket som regeringen lagt fram i riksdagen. Som de flesta vet vid det här laget förklarade jag att jag inte kunde ställa mig bakom den moderata partilinjen att stödja dessa klimatlagar. Jag motiverade mitt beslut på bloggen så här:
Tyvärr har jag väldigt snabbt fått alltför rätt. I dag uppmärksammar jag på twitter nedanstående artikel som innehåller skarp kritik från miljöexperter och miljöjurister som menar att regeringen använder klimatramverket på ett orimligt sätt. Jag tror tyvärr att detta bara är början. Regeringen, och då främst miljöpartiet, hanterar klimatfrågan som en strikt nationell fråga där minskning av nationella koldioxidutsläpp överordnas allt annat. Att något ökade utsläpp i Sverige samtidigt kan minska de globala utsläppen mycket mer är inget regeringen bryr sig om. Att ökade koldioxidutsläpp kan bidra till att andra miljöutsläpp minskas eller försvinner bryr man sig inte heller om. Detta är en cynisk och egoistisk/nationalistisk hantering av miljö- och klimatpolitiken. Jag blir allt mer övertygad om att det var rätt att inte rösta för dessa klimatlagar.

 

Fel av S-C-L att höja kommunalskatten i Mark 

2019-10-16

I veckans nummer av Markbladet kritiserar vi moderater den styrande majoritetens förslag att höja kommunalskatten i Mark. Det behövs helt enkelt inte, och höjd kommunalskatt slår som alltid hårdast mot dem som tjänar minst. Det gör också Mark till en mindre lockande kommun att flytta till eller starta företagt i. En felaktig väg för framtiden. När jag ingick i kommunstyrelsen 2000-2006 var beskedet tydligt - vare sig socialdemokraterna eller centern ville höja någon kommunalskatt. I dag verkar man ha tappat kontrollen över kommunens långsiktiga ekonomi och väljer höjd skatt som bekväm lösning.    
Ulf Kristersson i partiledardebatten om elbristen 

2019-10-16
Detta är kanske den vassaste av alla repliker i dagens partiledardebatt i riksdagen. Ulf Kristersson (M) ställer vice statsministern Isabella Lövin (MP) mot väggen om elbristen.

Observera statsminister Stefan Löfvens och hans regeringskollegers minspel i bakgrunden. Man riktigt ser hur Löfven tänker "Kristersson har ju helt rätt, detta skulle jag ju själv ha kunnat säga som Metallordförande. Varför tvingas jag släpa på dessa miljöpartister? Suck." 


Sveriges elförsörjning är allvarligt hotad 

2019-10-16

Jag blev allvarligt upprörd i partiledardebatten i TV i söndags där statsministern raljerade över Ulf Kristerssons (M) påpekande om att landets elförsörjning är hotad. Löfvens invändning var i korthet att Sverige på årsbasis exporterar el, trots avvecklade kärnkraftverk och därför finns det inga problem. Löfvens kullerbytta är att han räknar total elproduktion och elkonsumtion på halv- eller helårsbasis. Det är ointressant. Vi kan exportera hur mycket el som helst när det blir överskott under sommaren, ofta dessutom till mycket låga priser eftersom efterfrågan är låg och produktionsöverskottet stort. Men det hjälper inte när vi har mycket kalla och vindstilla vinterdagar - då räcker inte vår el, utan vi måste importera. Oftast är det ju kallt och hög elförbrukning även i vår omvärld i ett sådant läge, och det gör att den importerade elen blir mycket dyr, och inte osannolikt kommer den från gas- eller kolkraftverk som dras igång i Tyskland, Polen eller Danmark för att klara bristsituationen i norra Europa. (I Sverige har vi ju inte längre några reservkraftverk eftersom regeringen straffbeskattat bort dessa). 

Summan av detta är att vi idag exporterar el nästan gratis när vi har överskott på sommaren och riskerar att behöva köpa smutsig el till mycket höga priser när vi har underskott på vintern. Och det är idag - innan vi ser effekterna av nedstängningen av Ringhals 1 och 2. Om vi stänger ned mer kärnkraft riskerar dessa problem att bli väldigt mycket större. Ovanpå detta har vi prister i överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige, vilket också blir ett växande problem när fler kärnkraftverk ställs av i södra delen av landet och vi behöver mer vattenkraftel från norr. Sverige bäddar för elbrist i södra delen av landet i spåren av en helt ogenomtänkt energipolitik.

Detta var ett av ämnena även i dagens partiledardebatt i riksdagen, och Ulf Kristersson upprepade moderaternas linje. Vi behöver fundera ett varv till över nedstängningen av Ringhals 1 och 2 och vi behöver forska mer kring ny kärnkraft som kan ersätta de kärnkraftverk vi kör idag när de tjänat ut. Och dessutom förstärka stamnäten ordentligt.

Jag twittrade tidigare idag om ännu ett exempel på ett företag som inte kan expandera på grund av elbrist. Klicka för att läsa den mycket läsvärda artikeln.


Debattartikel idag - Moderaterna prioriterar det som är viktigt! 

2019-10-15

Sammanfattar moderaternas budgetalternativ i Borås Tidning idag.

(klicka för läsbar storlek)

Ungdomsarbetslösheten ökar - särskilt i Västsverige 

2019-10-14

I dag kom nya dystra siffror från Arbetsförmedlingen. Jag har tidigare uppmärksammat att den totala arbetslösheten i september, enligt AF:s sätt att räkna, var 7% mot 6,9% samma månad förra året. 

Men även ungdomsarbetslösheten ökar nu, vilket är en trendbrott. 9,1% av dem mellan 18 och 24 år är registrerade som arbetslösa. Det motsvarar 49.000 unga. Siffrorna är olika över landet, men Västra Götaland sticker ut som en av de regioner där arbetslösheten bland unga ökat extra mycket, från 7,3 för ett år sedan till 7,8% idag.

Vi ser nu att konjunkturen mattas av snabbare än många befarat, och att gå in i en svagare konjunktur med så höga arbetslöshetstal efter en stark högkonjunktur är mycket oroväckande.


Några ytterligare reflektioner om efterlevandepensioner till nyanlända 

2019-10-13

Oj vilken uppståndelse det blev efter min och Rebecca Weidmo Uvells blogginlägg om hur efterlevandepensionerna till nyanlända fungerar och vad detta kostar skattebetalarna. Reaktionerna har varit många och upprörda över hur detta kan ha pågått så länge, år efter år, utan att någon reagerat. Mitt svar på det är att ansvariga myndigheter måste reagera och larma om misstänkta missförhållanden eller när våra system utnyttjas på ett sätt som knappast var tänkt när reglerna tillskapades. Det bör ligga i deras uppdrag. Om inte regering och riksdag får reaktioner från myndigheter som arbetar med frågorna kan man inte heller agera. Samtidigt borde även politiken reagerat oavsett - det är orimligt att man som nyanländ kan få sådana förmåner från det svenska välfärdssystemet, och detta dessutom utan någon som helst utredning.

Jag har också fått en del intressanta frågor och kommentarer som jag vill uppmärksamma lite extra.

En intressant fråga är om det verkligen räcker med tillfälligt uppehållstillstånd för att få rätt till efterlevandepension. Krävs det inte ett permanent? På Pensionsmyndighetens hemsida står det att "barn som har uppehållstillstånd i Sverige och antas komma att vistas här längre tid än ett år" har rätt till efterlevandestöd om en eller båda föräldrarna är avlidna eller försvunna. Detta tolkar jag som att det räcker med tillfälligt uppehållstillstånd, eftersom dessa alltid avser mer än ett år i taget. Normalt 13 månader (alternativt skyddsbehövande) eller tre år (flyktingar). Samtidigt ska man vara medveten om att de nya skärpta reglerna om tillfälligt uppehållstillstånd dessutom ofta hanteras annorlunda när det gäller barn - de kan på grund av sin ålder ofta i praktiken beviljas permanent uppehållstillstånd i stället på grund av "varaktigt nedsatt hälsotillstånd". Så oavsett hur man tolkar Migrationsverkets skrivning om "uppehållstillstånd" så spelar det i praktiken ingen större roll. Nyanlända barn kan få efterlevandepension oavsett.

Debattören Tino Sanandaji har också uppmärksammat vårt "gräv" i ett eget facebookinlägg. Han påpekar bland annat att efterlevandepension till ett barn/ungdom vanligtvis är 70.000 kronor som engångsbelopp "i handen" och sedan 3.000 kronor per månad fram tills man fyller 20 år. Jag är lite fundersam till det här med engångsbeloppet, min bild är att engångsbeloppet förutsätter att den avlidne föräldern arbetat i Sverige, och det är också så jag tolkar Pensionsmyndigheten. Men jag får gräva mer i detta.

Sanandaji påpekar också att det mesta av efterlevandepensionerna trots allt inte går till barn och unga som förlorat anhöriga i andra länder utan till vuxna utrikesfödda som levt här några år och där någon avlidit i Sverige. Och så är det ju, vilket syns i rapporten från RUT - totalt har det betalats ut ca 15 miljarder i efterlevandepensioner till utrikes födda under 10 år. Av detta har en knapp tiondel, 1,3 miljarder, gått till barn och unga. Bland de unga verkar dock en betydande del ha gått till ensamkommande från ett fåtal länder som alla har mist sina föräldrar i hemlandet, och den aktuella blanketten är ju utformad just för att hantera detta. 

En annan frågeställning är hur efterlevandepension samordnas med andra ersättningar. Om de som får efterlevandepension försörjer sig på denna i stället för på andra bidrag så kan det väl kvitta? Detta område är en ganska snårig djungel. Det ska ske en samordning med försörjningsstöd och vissa andra stöd, men avräkning sker på olika sätt mot olika typer av bidrag. Jag kan i vart fall definitivt inte hitta något stöd för att man alltid räknar av 100% av efterlevandepensionen mot andra bidrag. Exakt hur avräkningen görs och om det sker fullt ut eller bara delvis är dock svårt att få grepp om. Det verkar också ha betydelse om barnen/ungdomarna bor i familjehem eller är så gamla att de bor själva. Om inte full avräkning sker skapas en orättvisa mellan de unga som lyckats få ut efterlevandepension och de som inte fått det. Och även om avräkning sker blir det en väldigt byråkratisk omväg att först betala ut ersättningar och sedan helt eller delvis räkna av dem från andra ersättningar. Dessutom tas ju pengarna från olika kassor, stat respektive kommun vilket gör det hela ännu mera komplicerat. Ytterligare en märkig sak är att efterlevandestödet verkar fortsätta att betalas ut även om ungdomen lämnar landet. Och då sker ju definitivt ingen avräkning mot några andra ersättningar.

Den som kan kasta mer ljus över detta med avräkningar och vilka som får ut det engångsbelopp Sanandaji nämner får gärna höra av sig.

Orimliga efterlevandpensioner till nyanlända utrikesfödda barn 

2019-10-11

Att de svenska bidragssystemen är mycket generösa mot nyanlända är ingen hemlighet. Moderaterna vill åtgärda detta genom att införa stegvis kvalificering till våra trygghetssystem. Efterlevandepensionerna till nyanlända barn och unga är något som jag tycker man borde granska närmare i detta sammanhang. Det är ingen hemlighet att det är mycket svårt att styrka att en ensamkommande ung människa mist sina föräldrar i hemlandet, och ännu svårare att bevisa att det inte skett. 
 
När jag hörde att Rebecca Weidmo Uvell försökt få ut uppgifter från Pensionsmyndigheten om utbetalda efterlevandepensioner till utrikes födda barn blev jag nyfiken. Och när jag hörde att hon inte lyckats få ut uppgifterna blev jag faktiskt upprörd – det hade ju varit intressant information. Jag bestämde mig då för att i stället ställa egna frågor om saken via Riksdagens Utredningstjänst som jag har tillgång till som riksdagsledamot. Det tog inte särskilt lång tid innan jag fick ett utförligt svar (det finns också en omfattande bilaga med en massa detaljerade sifferunderlag).

I dag redovisar jag och Rebecca Weidmo Uvell dessa sffror samtidigt på våra bloggar och i sociala medier som ett litet "joint venture". Jag har tagit fram materialet och sammanfattat detta, medan Rebecca analyserat saken djupare på sin blogg där hon bland annat berättar om hur man söker dessa bidrag och hur lite som krävs för att styrka dödsfallen.

Här är min kortfattade sammanfattning av själva siffrorna i rapporten och några kommentarer:
 
Totalt har över 15 miljarder betalats ut i efterlevandepension till utrikes födda (vuxna och barn) under åren 2009-2018. Under samma period utbetalades över 1,3 miljarder i efterlevandepension till utrikes födda barn upp till 20 år. Utbetalningarna har fördubblats från 2013 till 2018, då nära 200 miljoner betalades ut.
 
År 2018 var det totalt ca 11.000 utrikes födda barn och ungdomar som fick efterlevandepension utbetald från svenska staten. För den som är utlandsfödd räcker det med tillfälligt uppehållstillstånd och att man har en utsedd vårdnadshavare i Sverige, vilket är kommunens ansvar att ordna.  

Av dessa kom 1.927 från Somalia, 1.460 från Afghanistan, 1.419 från Syrien, 704 från Irak och 431 från Iran. Det var de fem vanligaste länderna, och de sticker ut rejält i statistiken. Dessutom kom 1.187 från ”ingen uppgift om födelseland”. 
 
År 2018 betalade samhället ut 133 miljoner kronor i efterlevandepensioner till över 7.400 barn och ungdomar upp till 20 års ålder från dessa fem länder samt från "okänt födelseland.  

Av Rebecca Uvells blogg framgår att för den ungdom som är utlandsfödd räcker det med tillfälligt uppehållstillstånd och att man har en utsedd vårdnadshavare i Sverige (utses av kommunen) för att ha rätt till efterlevandepension efter en avliden förälder. Det knappast krävs någon utredning alls rörande dödsfallen utan att det i princip räcker med en skriftlig försäkran på heder och samvete. Självklart hade det oavsett varit oerhört svårt att utreda detta på ett tillförlitligt sätt när det gäller länder i krig och konflikt, utan tillförlitliga myndigheter, utan folkbokföring och utan tillförlitliga rättssystem. Men hur man så lättvindigt till och med kan betala ut efterlevandepension till någon från ”okänt land” för att denne mist sina föräldrar är minst sagt en gåta. Man vet alltså inte från vilket land någon kommer eller var dennes föräldrar bott, men litar ändå på en obekräftad uppgift från en ungdom att föräldrarna är avlidna?

Det är också slående att antalet barn och unga som begärt och fått efterlevandepension för påstått avlidna föräldrar ökat snabbt de senaste åren just när det gäller just de angivna fem länderna. Trots att krig och otrygghet faktiskt minskat över tid i alla fem länderna har alltså allt fler unga i Sverige mist sina föräldrar de senaste åren.

Det finns två stora problem med hanteringen av efterlevandepension till utrikes födda ungdomar:

1. För det första att det är så lättvindigt att kvittera ut efterlevandepension utan att någon som helst kontroll görs av om dödsfall verkligen inträffat. En svensk medborgare skulle aldrig få ut efterlevandepension utan att styrka dödsfallet. 

2. För det andra att en ung människa kan åka till Sverige och mer eller mindre direkt få utbetalt efterlevandepension för påstått avlidna föräldrar i hemlandet. Det är, alldeles oavsett möjligheten till kontroll, givetvis fullständigt orimligt. Detta har självklart aldrig varit syftet med vårt svenska system med efterlevandepensioner. Ensamkommande barn eller ungdomar från Somalia eller Afghanistan är inte beroende av föräldrarna i hemlandet för sin försörjning, utan försörjs redan av de svenska skattebetalarna. Det betyder rimligen att det också är helt oskäligt att betala ut efterlevandepension utöver alla andra ersättningar.
 

Jag anser att efterlevandepension är en sådan förmån som man normalt bara borde få som svensk medborgare, och då endast om man mist en förälder som stått för ens försörjning i Sverige. Dessutom ska såklart varje dödsfall kunna styrkas på ett tillförlitligt sätt för att efterlevandepension ska utgå. 

Självklart kommer jag att lyfta denna fråga i riksdagen.


Utvecklingen i Turkiet och Syrien kan bli "den perfekta stormen" 

2019-10-10

USA, Turkiet, EU och Sverige håller just nu - på olika sätt och på olika nivåer - på att skapa den "perfekta stormen" som kan sluta precis hur illa som helst.

USA under ledning av president Trump sviker sina forna allierade i Syrien, kurderna, som fick göra grovjobbet när det gäller att besegra IS. Nu drar USA tillbaka sina trupper i norra Syrien och lämnar vägen öppen för Turkiet att angripa kurderna.  President Trumps beslut att överge en viktig partner i kampen mot IS skickar oroväckande signaler till allierade runt om i världen. De långsiktiga konsekvenserna av en förändrad amerikansk politik gentemot partners i regionen påverkar även oss i Europa.

Turkiet slog till direkt och invasionen av norra Syrien är redan igång. Turkarna samverkar med islamistiska syriska rebeller som till en del består av avhoppade al-quaida och IS-terrorister, och civilbefolkningen (både krista minoriteter och kurder) flyr återigen för sina liv. I dag komme ruppgifter om 60.000 människor på flykt. De hanteras som brickor i ett smutsigt stormaktsspel där både USA, Ryssland, Iran, Turkiet, Syrien och EU och kanske även andra krafter är inblandade på olika sätt. Vi har nu ytterligare en konflikt i regionen som leder till allvarliga lidanden för civilbefolkningen

Det turkiska agerandet hotar också de framsteg som gjorts i kampen mot IS och man riskerar nu att terrorgruppen återhämtar sig. Det finns även uppenbar risk att många tusen fängslade IS-terrorister friges eller tar sig ur den fångenskap man hittills levt i under kontroll av kurderna, eftersom de kurdiska styrkorna måste ägna sig åt att försvara sig mot Turkiet eller drivs på flykt bort från de områden där fånglägren finns. Om alla dessa IS-terrorister tar sig till Europa ökar risken dramatiskt för nya terrordåd. 

Samtidigt hotar Turkiet nu med att släppa iväg miljoner flyktingar till EU om vi kallar Turkiets invasion av nora Syrien för en invasion. Men det är det ju. Samtidigt har han hotat med detta många gånger förut, bland annat för för att försöka pressa mer pengar av EU. Gör Turkiet slag i saken och släpper iväg miljoner flyktingar till EU kommer detta att skapa ett stora problem inom EU - få kommer vilja ta hand om flyktingarna och många länder kommer stänga sina gränser. Kvar står framförallt Grekland med en helt ohållbar situation. Detta vet såklart Erdogan.

Moderaterna har idag meddelat att vi anser att Sverige nu måste agera genom EU för att kraftfullt markera mot Turkiets oansvariga agerande. Att invadera delar av ett grannland strider självklart mot folkrätten. Det krävs nu konkreta åtgärder. Sverige måste med likasinnade länder agera för att det leder till tydlig handling utan att det förhindras av andra medlemsstaters veto. När det gäller vapenembargo har vi en särskild lagstiftning, där Inspektionen för strategiska produkter (ISP) avgör. Turkiet har själva gått ut i strid. Ett land som går ut i krig ska i normalfallet inte vara mottagare av svenska vapen.

EU är ju samtidigt handlingsförlamat, den nya kommissionen har inte ens tillträtt, EU-länderna är djupt splittrade i synen på flyktingmottagande och att en (ännu inte) nytillträdd Ylva Johansson (S) dessutom ska vara huvudansvarig kommissionär för migrationsfrågorna känns ju inte direkt stabilt.  

För att göra den perfekta stormen komplett har vi samtidigt hemma i Sverige en helt handlingsförlamad regering som grälar öppet om vilken migrationspolitik vi ska ha, om vi ska begränsa asylmottagandet eller öka det, och där man samtidigt öppnat upp för ökad anhöriginvandring trots att de svenska kommunerna redan går på knäna tyngda av tidigare mottagande, och den sociala oron ökar. Samtidigt har tyvärr Sverige sämre muskler att hantera både otrygghet och terroristbrott än många andra länder.

Detta kan sluta precis hur illa som helst även för Sverige och resten av Europa. Vår framtid just nu styrs av Trump, Putin, Erdogan, Assad, EU-kommissionen, Ylva Johansson, Stefan Löfven och Isabella Lövin. Visst känns det tryggt? 

M: Ny kommunal utjämning måste kombineras med ökade statsbidrag 

2019-10-09

Nyligen presenterade regeringen sin proposition om ett nytt kostnadsutjämningssystem för kommuner och regioner. I sig en viktig fråga. Vi vet att många landsbygds - och glesbygdskommuner har stora ekonomiska problem, både till följd av stor mottagande av nyanlända och en demografisk utveckling där många i arbetsför ålder flyttar till större städer och de äldre blir kvar. Samtidigt har många tillväxtorter kraftigt stigande kostnader.

Vi moderater tror dock inte att man löser några problem för ekonomiskt tyngda kommuner och regioner genom att bara skyffla runt Svarte Petter - det behövs mer pengar i hela kommunsektorn. Mycket mer pengar! Dessutom behöver kommunerna färre riktade och styrande statsbidrag och mer generella som de förfogar fritt över.

Regeringens proposition om ett nytt kostnadsutjämningssystem mellan de svenska kommunerna och regionerna är dessutom en slarvig och ogenomtänkt produkt, och beslutet kommer att tas i riksdagen bara några månader innan det träder ikraft den 1 januari 2020. Redan idag har många kommuner lagt sina budgetar för nästa år, och nu måste man med kort varsel göra om dessa helt. Så kan inte riksdag och regering hantera våra kommuner! 

Vi moderater har idag lämnat in vår följdmotion. Vi säger nej till regeringens förslag om nytt system för kostnadsutjämning om det inte förändras på flera punkter. 

För det första bör lagstiftningen införas ett år senare, 1/1 2021 för att ge berörda kommuner och regioner en chans att förebereda sig. Vi anser också att man innan dess behöver återkomma med fler justeringar i förslaget så att inte kommuner med snabb befolkningstillväxt drabbas orimligt hårt.

För det andra måste hela utjämningssystemet tillföras mer pengar. Staten måste kompensera kommuner och landsting med höjda generella statsbidrag så att ingen kommun får mindre resurser till följd av förslaget. Moderaterna tillför i vår budgetmotion 50% mer i nya pengar (7,5 miljarder i stället för regeringens 5 miljarder) redan nästa år, och sedan ytterligare mer kommande år. Vårt förslag tillför alla kommuner kraftigt ökade resurser.

Vi anser också att regeringen måste tillsätta en översyn av hela det kommunala utjämningssystemet, inklusive inkomstutjämningen som är den stora delen. Man måste ta ett helhetsgrepp på både kostnads- och inkomstutjämning så att det både stödjer små glesbygdskommuner med låg skattekraft och värnar tillväxtkommunernas ekonomi. Den samlade tillväxten för Sverige måste vara i fokus.

Sammanfattningsvis: Att ställa kommuner och regioner mot varandra löser inga problem, utan flyttar bara runt dem. Det som behövs är mer pengar från staten. 

Därför accepterar Moderaterna Ylva Johansson (S) som EU-kommissionär 

2019-10-09 

Jag har fått en del upprörda frågor om hur moderaterna ens kan komma på tanken att acceptera Ylva Johansson (S) som ny EU-kommissionär med ansvar för bland annat  migrationspolitiken i EU. Jag förstår frågan. Att EU vill ha en svensk på den posten är en gåta i sig, Sveriges nationella framgångar på området är ju minst sagt begränsade. Posten är ju dessutom i det närmaste omöjlig att hantera - åsikterna både mellan olika länder och inom EU-parlamentet är ju minst sagt spretiga i frågan.

Att bilda en EU-kommission är samtidigt ett pussel där alla länder och alla partigrupper ska ha sitt. Moderaternas och kristdemokraternas partigrupp i EU (EPP, den största partigruppen) fick ju den tunga ordförandeposten i Kommissionen när Ursula von der Leyen valdes. Sedan ska varje lands regering nominera en kommissionär. Det betyder att i Sverige är det S/MP-regeringen som nominerar, och det blir då enligt logiken en socialdemokrat. När Alliansen styrde nominerade vi en liberal som kommissionär (Cecilia Malmström), och hon accepterades då av Socialdemokraterna. På samma sätt accepterar sannolikt moderaterna Ylva Johansson, även om vi såklart hellre hade sett en moderat på posten som kommissionär. Men skulle vi säga nej till Johansson så skulle regeringen bara nominera en annan socialdemokrat.

Ylva Johansson gjorde en mycket svag insats under utfrågningen i EU-parlamentet. Både moderaternas partigrupp EPP som fler andra tyckte hon gav alltför vaga svar och skickade därför nya frågor som hon sedan besvarat skriftligt. Ylva Johansson har nu lämnat in skriftliga svar på dessa frågor.

Enligt vår moderata delegationsledare Tomas Tobé har Ylva Johansson genom sina skriftliga svar tagit ett tydligt steg för att kunna få ett godkännande från den största partigruppen EPP. Enligt Tobé ger Ylva Johansson nu tydligare löften om en mer kontrollerad invandringspolitik. Hon är i de skriftliga svaren mycket tydligare med hur arbetet med återvändande behöver förstärkas och att hon tycker att man behöver ha en mycket större skillnad mellan ekonomiska migranter och de som har asylskäl. Och det är det viktigaste för oss, för det är grunden för att kunna skapa en mer ordnad invandringspolitik.

En annan aspekt på frågan är om man verkligen ska låta EU-parlamentet överpröva nationella regeringars nomineringar. Det skulle ju i så fall flytta ännu mera makt från länderna till EU. Det har förekommit att EU-parlamentet säger nej till en föreslagen kommissionär, men då främst till följd av misstänkt korruption, brottslighet elle rliknande allvarliga saker. Inte av rent politiska skäl. Att en svensk socialdemokratisk regering nominerar en socialdemokrat är knappast skäl i sig att moderaterna skulle säga nej till en föreslagen svensk kommissionär. Då skulle socialdemokraterna på samma sätt säga nej till alla de borgerliga kommissionärer som andra borgerligt styrda länder nominerat.

Skulle moderaterna sagt nej till Johansson i utskottet och - mot förmodan - lyckats få med oss så många att en majoritet i utskottet skulle säga nej, så skulle den svenska regeringen bara nominera en ny socialdemokrat. Sveriges nästa kommissionär blir en socialdemokrat, oavsett vad vi tycker om det. Faktum är också att i ansvarigt EU-utskott var det ingen partigrupp där det ingår svenska parlamentariker som röstade nej till Ylva Johansson. (Inte heller SD:s partigrupp röstade nej till henne - trots den högljudda kritik SD just nu riktar mot oss moderater för att inte vi sa nej i utskottet...)

EU-parlamentet har nu utfrågning av alla kommissionärer. Senare i oktober kommer parlamentet att välja den nya kommissionen i sin helhet. Man röstar alltså inte om en kommissionär i taget. Man kan bara rösta ja eller nej till hela kommissionen som kollektiv. Om moderaterna och EPP slutligt röstar ja till kommissionen och därmed till Ylva Johansson som kommissionär innebär det såklart inte att vi stödjer hennes politiska åsikter i övrigt eller att vi backar upp Socialdemokraterna hemma i Sverige. Det betyder bara att vi accepterar hela den mix av politiska företrädare från olika partier och länder som tilsammans utgör en EU-kommission. Den (sannolikt) blivande kommissionären Ylva Johansson företräder för övrigt vare sig något parti eller något land när hon väl är vald, utan då företräder hon bara EU. Det är självklart av stort värde att de svenska moderata parlamentarikerna har en bra relation med både den svenska kommissionären och resten av Kommissionen. Det är då man kan påverka EU:s politik bäst.

EU-parlamentet röstar alltså slutligt om den nya kommissionen senare i oktober och tanken är att den nya EU-kommissionen tillträder den 1 november.

Moderaterna behövs som sansad röst i miljö och klimatpolitiken 

2019-10-07

Regeringen slår sig för bröstet och skryter om sina "klimatsatsningar". Fast sanningen är att om man oroar sig för koldioxidutsläppen så är dagens regering inte mycket att hålla i handen. Utsläppen har ökat under dagens regering - trots att regeringen öst ut miljarder i "klimatsatsningar". Under den moderatledda Alliansregeringen däremot sjänk utsläppen - trots att exempelvis bensinskatten var avsevärt lägre då.

För regeringen gäller samma sak för "klimatsatsningar" som för biståndet. Det viktiga är att förbruka så mycket pengar som möjligt för att framstå som fina och goda. "Klimatposerande" har vissa kallat det. Om det sedan blir någon nytta för de satsade pengarna kommer i andra hand. Exempelvis satsar regeringen 2 miljarder på Klimatklivet som fått mycket kritik av både Konjunktruinstitutet och Riksrevisionen för att det kostar väldigt mycket men ger väldigt liten effekt.

Samtidigt medför den förda energipolitiken stora risker. Nedstängningen av kärnkraften, straffbeskattningen som slår ut reservkraften vid kraftvärmeverken, och det underdimensionerade elnätet som gör det svårt att förse södra Sverige med el från norr riskerar tillsammans att medföra elbrist under kalla vinterdagar. Och redan nu stoppas företagsetableringar i södra Sverige till följd av att man inte kan trygga elförsörjningen.

Moderaternas satsningar på miljo och klimat i vår budgetmotion innebär att vi satsar 3 miljoner mer än regeringen på klimatet men viktigast är att vi vill se en ny inriktning på klimatpolitiken som innebär mer utsläppsminskning per satsad krona, främst genom ökade insatser utomlands.

  • Våra viktigaste satsningar i Sverige handlar dels om att få ner transporternas och industrins utsläpp, som idag tillsammans står för 2/3 av Sveriges utsläpp. Det är också där Moderaterna prioriterar pengar när det kommer till nationella åtgärder.
  • Vi gör en omfattande satsning på elektrifiering, elvägar för tyngre trafik och publik ladd-infrastruktur som alla kan använda samt forskning på ny kärnkraft för trygg elförsörjning. Om vi ska elektrifiera fler delar av samhället kommer efterfrågan att öka och då behöver vi mer fossilfri el för att minska utsläppen. 300 miljoner på satsas på laddinfrastruktur, vilket är sex gånger så mycket som regeringen.
  • Vi satsar också pengar på klimatavdrag, alltså att företag kan få en skattereduktion kopplad till utsläppsminskningarna som företagens teknik bidragit till, exempelvis koldioxidavskiljning och lagring, men också nya industriprocesser.
  • Internationellt satsar vi 2 miljarder på globala utsläppsminskningar. En utsläppsminskning internationellt kostar ca 60 kr per ton koldioxid och det man jämför med kostnaden för regeringens klimatkliv som beräknas mellan 1000-4000 kr per ton koldioxid enligt Riksrevisionen. Under Kyotoprotokollet har vi använt oss av sådana här insatser som minskat utsläppen under lång tid till låg kostnad, det vill vi fortsätta med under Parisavtalet.
  • Bland konkreta åtgärder utomlands kan nämnas: Investeringar i förnybar energi (stöd till biogas, bioenergi, solenergi, vind och vattenkraft mm), energieffektivisering i hushåll (exempelvis isolering och energieffektivare uppvärmning), samt teknikutveckling och tekniköverföring, exempelvis rörande energieffektivisering inom industrin. Det handlar också om hjälp med avfallshantering och miljövänligare avfallsdeponier, skogsplantering samt stöd till effektivare spisar för att underlätta för mer miljövänlig eldning och matlagning - exempelvis soldrivna spisar.
Det mesta av åtgärderna i den moderata klimatpolitiken medför även andra positiva effekter - i Sverige satsar vi på trygg elförsörjning, elektrifiering av transporter och ny industriteknik som kan leda till exportframgångar. Utomlands medför våra satsningar stor nytta för miljö och hälsa. Detta är något jag länge argumenterat för, just att vi bör prioritera klimatsatsningar som även medför bevisad nytta för miljö, hälsa, energiförsörjning och samhällsekonomi. Det betyder att även för mig och andra som inte är helt övertygade om att människan kan finkalibrera den globala temperaturen genom att minska koldioxidutsläppen så är fördelarna med politiken uppenbar. Skulle effekterna på klimatet av minskade utsläpp inte bli så stora som många verkar tro så är pengarna ändå inte bortkastade. Moderaternas klimatpolitik är dessutom den mest genomtänkta av alla partiers enligt Timbros stora granskning och ger kraftfullast utsläppsminskningar och störst miljönytta per satsad krona. 

Utöver detta finns en mängd andra stora och små moderata satsningar på miljöområdet. Vi satsar exempelvis 10 miljoner mer än regeringen på åtgärder för våra hav och vatten. Det handlar t.ex. om åtgärder mot stranderosion, att minska övergödningen och nedskräpningen inte minst i Östersjön och sanering av gifter i våra hav. Vi satsar också på underhåll av redan skyddad skog, ett område som är mycket eftersatt. Bland andra förslag inom utgitsområdet kan nämnas allt från ökade insatser mot granbarkborren till fler platser på utbildningar för djursjukvårdare och veterinärer och mer resurser till eftersök av skadat vilt. Vår politik syftar till konkreta insatser i stället för symbolpolitik som exempelvis beskattning av plastpåsar.

Det är intressant att förtroendet för moderaterna i miljö och klimatfrågorna ökar. Enligt en mätning från Inizio som redovisas idag har moderaternas nu det näst högsta förtroendet av partierna på detta område, nästan lika stort som enfrågepartiet Miljöpartiet och betydligt högre än Centerpartiet. Sunt förnuft och realism belönar sig nog även på detta område i en tid när klimatdebatten spårat ur fullständigt och domedagspredikanterna står i kö för att förmedla sina undergångsbudskap.  Människor börjar dessutom inse att extrem klimatpolitik riskerar att drabba både energiförsörjning, tillväxt, välfärd och statsfinanser. Dessutom slå extra hårt mot landsbygden genom dyra transporter, vilket Moderaterna motverkar genom sänkt drivmedelsskatt med en krona per liter.
 


En påminnelse om Sveriges ringa betydelse för det globala klimatet 

2019-10-06

Detta är en film från den kinesiska nyhetskanalen People´s Dialy som på twitter skryter om den nya enorma järnvägen Menghua Railway, 184 mil lång, som i huvudsak byggts för att frakta stora mängder kol från från inlandet ut till provinsen Jiangxi närmare kusten. 200 miljoner ton kol (!) ska fraktas varje år på denna järnväg. Faktum är att Kina bygger nya kolkraftverk i en rasande fart, inte bara i denna provins utan i hela det väldiga Kina.

(Klicka för att se filmen)


Man kan ju i vart fall snabbt konstatera att det knappast är de svenska kraftvärmeverken som är det största bekymret om man oroar sig för de globala koldioxidutsläppen. Inte de svenska flygplanen eller bilarna heller. Ja, faktum är att inte ens de svenska plastpåsarna känns särskilt besvärande i sammanhanget.

Moderaternas budget stärker kommunerna och välfärdens kärna 

2019-10-04

En viktig del i moderaternas budgetmotion (=vårt förslag till statsbudget kommande år) är en storsatsning på kommunerna för att trygga välfärdens kärna. Det är viktigt att prioritera rätt när vi nu går mot sämre tider med lägre tillväxt, stigande arbetslöshet och stigande kostnader för nyanlända. Moderaterna vill återupprätta samhällskontraktet och stärka tryggheten och välfärden. Våra prioriteringar är helt andra än dem vi ser i S-C-L-MP-budgeten.
 
En av våra viktigaste prioriteringar är välfärden. Många kommuner har mycket ansträngd ekonomi, inte minst till följd av stort mottagande av nyanlända, och kostnaderna för försörjningsstöd och boende ökar oroväckande snabbt i många kommuner. Det är orimligt att kommuner tvingas skära ned på skola och äldreomsorg eller kraftigt höja kommunalskatten för att bekosta stöd till nyanlända. Bilden nedan tv visar hur antalet anställda i kommunsektorn minskat dramatiskt det senaste året samtidigt som befolkningen ökar kraftigt. Högra figuren visar samtidigt hur statens ekonomi blivit allt starkare medan kommunsektorn går på knäna. Mottagandet av nyanlända är ett statligt beslut och då måste också staten i detta läge stärka upp kommunernas ekonomi för att trygga välfärden. Statens budget är stark och med rätt prioriteringar kan vi stärka både kommunerna och reguionerna (sjukvården).Nästa år tillför vi moderater 7,5 miljarder extra till kommuner och landsting (regioner), vilket är 50% mer än regeringen med stödpartier gör. Åren därefter tillför vi ännu mera. Vi frigör dessutom stora summor för kommunerna genom att ta bort detaljregler för riktade statsbidrag vilket ger kommunerna friare händer att använda statsbidragen på det sätt som är bäst för respektive kommun:Parallellt med detta pågår en diskussion om hur vi moderater ska ställa oss till förslaget om förändrad kostnadsutjämning mellan kommunerna, där regeringen vill ta pengar från vissa kommuner och ge till andra, men utan att tillföra några nya pengar i systemet. Det finns en hel del invändningar mot det liggande förslaget, och inom kort kommer moderaterna att presentera vår följdmotion till regeringens proposition.

Med allt detta sagt kvarstår min vanliga förmaning som moderaternas ansvarige i finansutskottet för kommunsektorns ekonomi. Staten måste ta sitt ansvar, men det måste även kommunpolitikerna. När vi nu av allt att döma går in i svagare konjunktur finns det verkligen inget utrymme för slöseri ute i kommunerna. Om man inte har pengar till en värdig äldreomsorg eller fungerande skola kan man inte lägga pengar på ännu fler ishallar, simhallar och idrottshallar, nya rondeller, dyra kultursatsningar eller fler inspektörer och tjänstemän i kommunhuset. Och man kan inte bara betala ut försörjningsstöd utan noggrann kontroll och krav på motprestationer. Även kommunpolitiker måste prioritera det som är viktigast. 


Moderaterna stod på rätt sida i historien 

2019-10-04

Den 4 oktober är inte bara kanelbullens dag, utan är också för alltid dagen som symboliserar kampen mot de socialistiska löntagarfonderna. För yngre följare som inte var födda då handlade det kortfattat om att en del av löneutrymmet i praktiken avsattes för en ny "vinstdelningsskatt" för noterade börsföretag, och pengarna tillfördes sedan  fyra statliga fonder som i sin tur använde pengarna för att köpa upp företag. Man socialiserade helt enkelt företag stegvis genom att köpa upp företagen med hjälp av deras egna vinstmedel. Motståndet var starkt, även från många LO-medlemmar och den 4 oktober varje år samlades man till demonstrationer mot fonderna. Jag har sparat mitt eget demonstrationsplakat från mitt livs absolut första demonstration. Västsvenskar mot fonder. Nedan också en av moderaternas valafficher, troligen inför riksdagsvalet 1991.


Motståndet segrade och regeringen Bildt (1991-) skrotade fonderna och lämnade lite förenklat över ägandet av fonderna till de företag som. bekostat dem, varefter fonderna sedan avvecklades.

Även i denna fråga stod moderaterna på rätt sida i historien.


   


Taiwan firade sin 108e nationaldag 

2019-10-03I kväll deltog jag i Taiwans 108:e nationaldagsfirande (man räknar tillbaka i tiden när Taiwan och Fastlandskina var ett och samma land). Här är jag tillsammans med ambassadör Liao och hans hustru.  

Nationaldagsfirandet har kantats av ganska otrevliga påtryckningar från Kina. Först var firandet planerat att hållas på hotell Sheraton som man brukar, men tydligen förekom påtryckningar från kinesiska ambassaden mot Sheraton efter förra årets firande och därför valde Taiwan att i år boka Historiska Museet för firandet. Men även detta försökte kinesiska ambassaden stoppa genom påtryckningar mot museets ledning. Detta misslyckades dock och firandet hölls som planerat.

Den växande kinesiska aggressionen var för mig ett mycket gott skäl att visa mitt stöd för Taiwan ikväll (något nytt visum till Kina lär jag nog knappast få, men det kan jag leva med). STPA (Svensk-Taiwanesiska parlamentarikernätverket i riksdagen) deltog officiellt och vice ordföranden höll tal, och ett flertal av mina moderata och andra riksdagskolleger och fd riksdagskolleger deltog i firandet. Jag tror Taiwaneserna kände vårt starka stöd. Det är inte Kina som bestämmer vad Taiwan får göra eller inte göra, utan det bestämmer Taiwan själva. 


Varför vill Centerpartiet (och S-L-MP) straffbeskatta just husbilar?


2019-10-03

I veckans nummer av Markbladet frågar jag min C-riksdagskollega från Mark varför Centerpartiet vill höja skatten just på husbilar? (Klicka för läsbar storlek).Moderaterna sänker skatten dubbelt så mycket för pensionärerna

2019-10-01I går berättade jag om moderaternas stora skattesänkningar för löntagarna. Men vi gör också stora skattesänkningar för pensionärerna. Vi sänker skatten för alla pensionärer, inte bara för dem med lite högre pension som regeringen prioriterar. Vi lägger också dubbelt så mycket på skattesänkningar för pensionärerna som regeringen, vi satsar nära nio miljarder på detta, vilket är den största satsning på pensionärerna vi någonsin gjort. Figuren ovan visar moderaternas skattesänkningar vid olika pensionsnivåer (blå staplar) och regeringens/stödpartiernas (röd staplar).

För pensionärer med högre pension tillkommer den sänkta nivån på den statliga skatten och slopad värnskatt. Alla pensionärer med bil får ju också del av skattesänkningen på drivmedel på 1 krona per liter. 

Samtidigt förbättrar vi grundskyddet för pensionärer med lägre pension i enlighet med pensionsöverenskommelsen. Där gör vi alltså exakt samma satsningar som regeringen och dess stödpartier. Vi har också samma mål som regeringen, nämnligen att helt ta bort skatteskillnaden mellan lön och pension.