Februari 2019

 

 I dag startade vi upp Riksdagens bilnätverk  

  

2019-02-28


  

I dag var jag med och anordnade ett uppstartsmöte för Riksdagens Bilnätverk tillsammans med tre andra moderater. Det blev ett välbesökt lunchmöte och vi fick också presentation av en debattbok om bilismens förutsättningar och framtid, där författarna Kalle Bäck och Anders Ydstedt gjorde en del nedslag i boken. 

Efter mötet konstituerade vi nätverket, och i utgångsläget är det vi fyra som anordnade mötet som utgör nätverkets ledning. Vid dagens möte deltog mest moderater, men vi hoppa satt efterhand få medlemmar i nätverket från alla riksdagens åtta partier. För bilen behövs i hela landet och alldeles oavsett vilken politisk åsikt man har.  

Under dagen har vi även fått önskemål om att inkludera även tvåhjuliga fordon i nätverket, och det tar vi till oss. Kanske får vi döpa om nätverket till Riksdagens Bil- och motorcykelnätverk eller något liknande.

Lagom inför dagens lunchmöte hade vi fyra initiativtagare nedanstående debattartikel på SVT Opinion: Biobränslen släpper ut MER koldioxid än fossila bränslen

 

 

2019-02-27

Debattören och författaren Lars Bern har en imponerande meritlista och särskilt väl insatt i energi-, miljö- och klimatfrågor från sitt tidigare imponerande yrkesliv (han är bland annat teknologie doktor, civilingenjör, ledamot i Kungliga vetenskapsakademien, tidigare ledamot i Kungliga vetenskapsakademiens miljökommitté, tidigare ordförande för Det naturliga Stegets miljöinstitut, tidigare VD för börsbolagen Ångpanneföreningen, Incentive och IVL, tidigare VD för svensk metanolutveckling mm). Lars Bern ifrågasätter klimathotet och klimatalarmismen och har ofta goda sakargument. Jag är inte alltid överens med Lars Bern i andra frågor, men i klimatdebatten är han väl påläst. I detta blogginlägg i klimatfrågan påpekar han två oerhört viktiga saker:

1. Biobränslen är knappast är en lösning om man vill minska utsläppen av koldioxid eftersom de på kort sikt släpper ut betydligt mer koldioxid i förhållande till sin energimängd än traditionella fossila bränslen.

"Det är faktiskt så att kraftvärmeverk som eldar flis släpper ut minst dubbelt så mycket koldioxid per energienhet som eldning med kol och fyra gånger så mycket som naturgas." skriver Bern. På längre sikt blir effekten bättre, men då talar vi om kanske 50-100 år. Och eftersom klimatalarmisterna säger att vi bara har typ tio år (eller ännu mindre) på oss att drastiskt minska koldioxidutsläppen för att undvika "domedagen" så är helt enkelt inte en övergång till biobränslen en lösning.

Jag har de senaste dagarna testat detta resonemang på flera klimatdebattörer som har en mycket alarmistisk syn på klimatfrågan. Ingen av dem har påstått att Bern har fel vad gäller "utsläpp per energienhet", men några har påpekat samma sak som han - att på längre sikt blir utsläppen mindre av biobränslen. Men då talar vi alltså om i vart fall 50 år eller mera, och om vi ska tro alarmisterna så har vi ju inte all denna tid på oss att minska utsläppen - bara ca tio år. Och därmed håller Berns resonemang faktiskt för en tuff granskning. På kort sikt ökar biobränslena utsläppen av koldioxid. Man kan då fundera över varför satsning på biobränslen ses som en lösning på en akut klimatfråga för att i närtid minska utsläppen? Det håller helt enkelt inte.

2. De övriga "lösningar" som presenteras på "klimathotet" innebär ett orealistiskt stort behov av el som sannolikt inte går att lösa utan en massiv utbyggnad av kärnkraftkärnkraften. Vilket samtidigt få verkar vilja. 

Detta är knappast ett särskilt kontroversiellt påstående. Larmen om risk för både brist i elproduktionen och bristande nätkapacitet är så många idag från experter, energibolag och näringsliv, att det är en av de stora politiska frågorna. Ändå bygger alla "klimatåtgärder" just på ökad elanvändning. Många av åtgärderna är sådant där man redan skickar in enorma skattesubventioner - utan att först ha löst frågan om eltillgången. Detta är inte heller logiskt utan riskerar att sluta med en smäll i form av allvarlig elbrist.

Jag kan inte landa i någon annan slutsats än att känna stor oro för att politikerna helt enkelt förespråkar en ologisk klimatpolitik. Det gäller alldeles oavsett hur man ser på betydelsen för klimatet av människans utsläpp av koldioxid.

Debattartikel i Markbladet idag

2019-02-27
 

Jag ställer en interpellation till finansminister Magdalena Andersson (S)

2019-02-26

Jag har ställt denna interpellation till finansminister Magdalena Andersson, och den 26 mars möter jag henne i debatt med anlending av hennes kommande svar.


 

Årsmöte med Markmoderaterna

2019-02-25

I dag var det dags för årsmöte igen, denna gång med Markmoderaterna. Själv omvaldes jag som vice ordförande. Efter årsmötet bjöd partiföreningen på tårta. Det finns alla skäl att fira en växande förening med en massa nya medlemmar det senaste året, och uppgång i det senaste kommunvalet. Vi har en välskött förening med god ekonomi, en bra central lokal mitt i Kinna, många nya aktiva politiker och ett väldigt driv. Nu försöker vi få allt att komma på plats, kör utbildningar med nya aktiva politiker och skapar strukturer för arbetet. Det ska bli kul att se vad vi kan uträtta som största oppositionsparti och bädda för ett ännu bättre valresultat 2022. Själv försöker jag delta i gruppmöten och aktiviteter efter bästa förmåga i den mån jag inte är fast i Stockholm.

I samband med årsmötet hade vi också besök av en företagare som driver en verksamhet med en till stor del invandrad arbetskraft. Vi fick en bra inblick i problemen och behovet att tänka annorlunda än vi är vana vid för att få en arbetsplats med en så stor del utrikesfödd arbetskraft från olika kulturer och religioner att fungera. Och det blev också en bra diskussion kring varför det är så svårt att få lågutbildade nyanlända i arbete. 

Sverige borde föreslå en krigsförbrytartribunal mot IS-terrorister

2019-02-24

Diskussionerna om hur de tusentals gripna IS-terroristerna och deras anhängare ska hanteras har blivit en besvärande politisk fråga. Alternativen i debatten verkar vara att antingen ta svenska IS-terrorister till Sverige och försöka döma dem här, vilket sannolikt till största delen blir utan framgång eftersom svensk terroristlagstiftning inte räcker till och bevisläget för att döma för andra brott är svårt. Eller att låta dem stanna i Syrien/Irak med risken att de till slut släpps fria utan rättegång och  tar sig tillbaka till Sverige utan dom. Inget av alternativen känns lockande.

Jag föreslår i stället att Sverige tar initiativ till att inrätta en krigsförbrytartribunal i det gamla IS-kontrollerade området. Kanske blir det svårt att ha den i Syrien med tanke på regimen där, men varför inte i exempelvis Mosul i Irak? Det borde vara mycket lättare att driva processer på plats, och även att hitta vittnen som kan peka ut skyldiga IS-terrorister, mördare och våldtäktsmän. Straffen bör också bli mer kännbara och bör givetvis avtjänas i irakiskt fängelse. I avvaktan på rättegång kan alla de misstänkta hållas fängslade på plats. EU, USA och FN borde tillsammans kunna bekosta tribunalen och även betala Irak för att hålla de dömda fängslade. Alla länder vinner på om dessa terrorister döms och låses in i stället för att släppas fria, och om Sverige skulle lyckas få med sig EU på förslaget skulle det kunna avlasta många EU-länder, både vad gäller hanteringen av de misstänkta och eventuella rättsprocesser.

Krigsförbrytartribunaler är inget nytt. Vi hade Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget. Haag-tribunalen utredde och dömde skyldiga efter striderna och övergreppen i det blodiga och brutala inbördeskriget i Jugoslavien. För några år sedan besökte jag i samband med en semesterresa Arusha i norra Tanzania där man har en tribunal som hanterar folkmorden och övergreppen i konflikten mellan Rwanda och Burundi (bilden nedan). Och det finns fler tribunaler, här lite information från regeringens hemsida.En tribunal blir dels ett sätt att skapa rättvisa, det blir ett avslut för de drabbade, det underlättar en framtida fredlig utveckling i ett drabbat område och det blir en tydlig markering från världssamfundet och en varning för framtiden till regimer, grupper och individer som överger att bryta mot folkrätten - rättvisan hinner alltid ifatt.

Jag tycker frågan om en krigsförbrytartribunal i Irak eller Syrien vore en utmärkt sak för Sverige att driva. Det är än så länge mitt eget personliga förslag, men jag kommer till att börja med spela in det till moderaterna. 

Inbjuden till Härrydamoderaternas välbesökta årsmöte

2019-02-22

 

I kväll var jag inbjuden att tala på Härrydamoderaternas årsmöte på Bolåsa Värdshus i Benareby. Nästan hemmaplan med andra ord, inte långt från Ubbhult, men ändå i grannvalkretsen. Hedrande att bli inbuden. Det var ett ovanligt välbesökt årsmöte, ett 50-tal påersoner, och förutom att jag berättade lite om det politiska läget och berörde det kommande EU-valet så blev det tid för en hel del frågor. Kvällen avslutades med god trerätters middag. Mycket trevligt! 

Moderaterna röstade nej till EU-förslaget om länkskatt och internetfilter

2019-02-22

Frågan om "länkskatt och internetfilter" diskuteras mycket just nu, och eftersom jag är ny ledamot även i EU-nämnden blir det en av de första frågor jag försöker sätta mig in i ordentligt. Det frågan gäller är egentligen ett EU-direktiv som kallas "Copyrightdirektivet", och som syftar till att skydda upphovsrätt till exempelvis musik, bilder och konstverk. Upphovsrätt är viktigt för alla företag som skapar immateriella värden, och Sverige har redan en omfattande upphovsrätt. EU-direktivet innehåller många saker som inte är kontroversiella, men några punkter i förslaget är mycket omdiskuterade. Det gäller främst artikel 11 om "länkskatt/länklicens" och artikel 13 om "internetfilter".

En utförlig beskrivning av EU-förslaget och vad det innebär har sammanfattats av journalisten Emanuel Karlsten. På hans hemsida kan man läsa denna utmärka och lättlästa sammanställning.

EU-Kommissionen presenterade det ursprungliga förslaget i september 2016. Nyligen avslutades förhandlingarna (triolog) mellan Ministerrådet, EU-kommissionen och Europaparlamentet där de nådde en överenskommelse. Nu kommer frågan upp i riksdagens EU-nämnd först när alla förhandlingar är avslutade och det betyder att vi inte längre från riksdagens sida kan göra några inspel för att försöka förändra förslaget, utan bara kan säga ja eller nej till helheten. Sedan avgörs frågan slutligen i ministerrådet och EU-parlamentet senare i vår.

Moderaterna röstade nej till förslaget i EU-parlamentet vid första omröstningen i höstas, i likhet med alla svenska EU-parlamentariker. Endast de från  Feministiskt Initiativ och Socialdemokraterna röstade ja till förslaget. Moderaterna i EU-nämnden kommer nu sannolikt att säga nej till hela förslaget vid kommande samråd, eftersom delarna om länkskatt och internetfilter är helt oacceptabla för oss. Moderaternas EU-parlamentariker kommer också att rösta nej till förslaget vid den slutliga omröstningen i EU-parlamentet.


 


M/KD-budgeten räddar assistansen för svårt sjuka barn

2019-02-21

Barn som behöver hjälp med andning och sondmatning kommer att få det tack vare Moderaterna och Kristdemokraternas budget – men de skulle ha fått det snabbare om Sverige haft en borgerlig regering. M/KD-budgeten ökade, jämfört med S/MP-regeringens förslag, resurserna till den statliga assistansersättningen med 350 miljoner kronor för år 2019 samt 700 miljoner kronor för åren 2020 och 2021. (L och SD ökade också anslagen till assistansen i sina budgetar, medan C inte tillförde något alls och V inte lade någon egen budget överhuvudtaget).

I dag meddelade socialminister Lena Hallengren (S) på en presskonferens att regeringen behöver ytterligare fyra månader för att få på plats förändringar av LSS så att barn med behov av hjälp till andning och sondmatning ska få det. Men regeringen och stödpartierna agerar för långsamt. Det har redan gått två månader sedan Moderaternas och Kristdemokraternas budget röstades igenom riksdagen. Den innehöll 350 miljoner kronor mer än regeringen och andra partiers budgetförslag för att genomföra förändringar av LSS. Lena Hallengren försöker också vilseleda genom att påstå att dagens besked från regeringen är ett resultat av Januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L. Men det är fel. Redan den 20 december fattade riksdagen alltså beslut om mer resurser till LSS och ett krav på att åtgärda problemen med andningshjälp och sondmatning. Att regeringen och stödpartierna låter barn och anhöriga vänta onödigt länge är direkt stötande. 

Sverige är en säkerhetsmässig bananrepublik!

2019-02-21

Nyheten att det enligt en polisrapport finns anmärkningsvärt många kopplingar mellan flygplatsanställd personal vid Arlanda och kriminella nätverk” är så sanslöst obegriplig att man nästan saknar ord. 

Underrättelserapporten ger en oroväckande bild av situationen på Arlanda. Enligt underrättelserapporten arbetar ”flera individer med kriminella kopplingar” på strategiska positioner på Arlanda flygplats. Det handlar om flygplatskontrollanter som kontrollerar passagerare och röntgar bagage, vilket är obegripligt eftersom dessa kontrollanter har ett förordnande från Polismyndigheten. Även passkontrollen får kritik och anses som otillräcklig, liksom kameraövervakningen. Enligt polisrapporten kan ett antal flygplatsanställda kopplas till olika kriminella nätverk. Flera utnyttjar enligt rapporten sin funktion på flygplatsen för brottslig verksamhet. Det handlar även om personal som har tillgång till landningsbanan och det berättas om en omfattande smuggling på Arlanda och att flygplatspersonal dömts för att ha smugglat narkotika.

Tidigare har ju Expressen även avslöjat att tre uzbekiska medborgare som befunnit sig illegalt i Sverige fått jobb som städare i polisens lokaler på Arlanda, och kunnat röra sig fritt inom säkerhetskontrollerat område.

Så ser det alltså ut på Sveriges största flygplats med 25 miljoner passagerare varje år. Flygplatsen är dessutom ett skyddsobjekt. Det hela är så absurt att man nästan blir mållös.

Brist på löpande utbildning kan göra att riskindikationer på terrorresenärer eller människosmuggling inte används som ett operativt verktyg” står det i rapporten, där man även konstaterar att påfallande många med kriminella kopplingar genomför säkerhetskontroller av resenärer och röntgar bagage, vilket ökar risken för att föremål passerar mot betalning eller under tvång. Hela Expressens avslöjande kan läsas här:


Detta är tyvärr bara en nyhet i raden om hur Sverige slarvar med säkerhet och trygghet och hur rättssamhället har breda revor som ger kriminella grupperingar och terrorister ett försprång. Det är så illa och så alarmerande att man nästan känner att Sverige är en bananrepublik när det gäller dessa frågor. Vi har inte koll på våra gränser, gränspolisen saknar resurser och det gör att det är ganska fritt fram för både terrorister, människosmugglare och kriminella att passera svensk gräns. Bedrägerier med falska pass ger samtidigt människor möjlighet att lura till sig uppehållstillstånd. Vi klarar inte säkerheten på våra flygplatser, vi har en bristfällig terrorlagstiftning, kriminella gäng styr ett antal förorter, skjutningarna ökar, liksom bilbränderna. Allt fler lever illegalt i landet, människor utnyttjas för prostitution, slavliknande arbeten och ren kriminalitet och tiggeriet har tydlig koppling till människohandel. "Vardagsbrotten" i form av inbrott och bedrägerier hinner ingen utreda och brottslingarna grips inte. Samtidigt är häkten och fängelser överfulla, antalet poliser blir färre och människor upplever att otryggheten ökar. Till detta kommer en bristfällig kontroll på IT-säkerhet hos våra myndigheter, usel beredskap för skogsbränder och bristande beredskap för angrepp mot centrala samhällsfunktioner och elförsörjning. Vi har till och med sett hur personer som befinner sig illegalt i landet fått jobb inom kriminalvården, sanktionerat av landets justitieminister! Och en annan rapport visar hur en kriminellt belastad person fick arbete hos polisen...

Den som inte inser att trygghet, säkerhet och brottsbekämpning är vår viktigaste samhällsfrågor just nu måste ha väldigt svårt att analysera verkligheten. Gör vi inget åt detta på allvar kommer snart övriga samhällsfrågor så småningom att vara ganska ointressanta att diskutera. 

Klandra den ungerska regimen för rätt saker!

2019-02-20

Tonläget mellan socialförsäkringsminister Strandhäll (S) och Ungerns vice premiärminister känns inte särskilt respektfullt för att uttrycka sig nyanserat. Det är klart att Strandhälls utspel på twitter där hon talar om "30-talspolitik" och tydligt anspelar på nazisterna väcker mycket ont blod i Ungern. Och talet om "äkta ungerska barn" saknar ju grund - förslaget omfattar tydligen alla ungerska kvinnor, oavsett etnicitet. Svaret från Ungerns vice premiärminister var samtidigt obegripligt onyanserat. Diskussionen har nu rimligen passerat gränsen för hur man beter sig mellan stater och regeringar inom EU. Båda ministrarna är medskyldiga, men jag skäms som svensk över Strandhälls utspel.I sak förstår jag faktiskt inte alls kritiken mot Ungern för förslaget som vad jag förstår innebär att ungerska kvinnor som föder ett visst antal barn därefter ska slippa betala skatt. Skillnaden mot andra länder med olika former av stöd och subventioner till familjer med många barn (tex Sverige) blir ganska liten. Och syftet är ju detsamma - man vill underlätta och stimulera ökat barnafödande. Det ungerska förslaget verkar inte heller ha någon etnisk begränsning. Vad jag kunnat utläsa ska förmånerna omfatta alla ungerska medborgare, oavsett etnisk bakgrund. Parallellerna med "30-talet" känns obefintliga. Att premiörminister Orbán sagt att han vill införa detta system för att lösa de demografiska problemen i stället för att ta emot fler invandrare kan man såklart tycka olika om. Men det är knappast 30-tal att stimulera inhemskt barnafödande. 

Påståendet från vänstersidan i Sverige om att Ungern på detta sätt vill tvinga kvinnorna att stanna hemma i stället för att arbeta faller på sin egen orimlighet. Om nu förmånen kvinnorna får är att slippa betala skatt på sina inkomster så förutsätter det ju faktiskt att kvinnorna jobbar när barnen blivit lite större. Annars finns det ju ingen inkomst att skattebefria. Så man kan ju faktiskt säga att förslaget snarare innebär ett incitament för fler ungerska kvinnor att förvärvsarbeta. Alltså ett bra förslag även för jämställdheten.

Utvecklingen i Ungern går tyvärr åt fel håll när det gäller bland annat yttrandefrihet och pressfrihet, och man har fått hård kritik från EU för detta. Nya lagar om medier, domstolar, universitet och icke-statliga organisationer har kritiserats för att underminera demokratin, organisationsfriheten och rättssäkerheten i Ungern. Jag är inte insatt i detaljerna, men vet att mina moderata kolleger i EU-parlamentet är mycket upprörda. Det har nu gått så långt att de svenska moderaterna i EU-parlamentet anser att det ungerska partiet Fidesz inte längre bör få vara med i EPP (EU:s liberalkonservativa och kristdemokratiska grupp).

Man kan kritisera Ungern (och flera andra länder i gamla Östeuropa) för mycket, men just förslaget om ökade förmåner för ungerska kvinnor som föder många barn är knappast något som förtjänar kritik överhuvudtaget. Minister Strandhälls utspel var både ogenomtänkt och olämpligt. Dessutom verkar hon inte ha vetat vad förslaget egentligen innebär. I det läget är det alltid klokare att vara tyst. 

Vänstermedia fortsätter jaga mig - nu är jag "högerhuligan" också...

2019-02-19

När de sociala medierna växte fram hade Vänstern ett stort övertag i debatten, borgerligheten dröjde med att inse vikten av att synas och ta plats på twitter och facebook. Detta har efterhand svängt ordentligt, och idag är det tävrtom borgerliga debattörer som utgör en kompakt majoritet på de topplistor som görs över vilka som får mest spridning och reaktioner på det de skriver. Jag är själv en av dem som stegvis avancerat upp till den absoluta toppgruppen av politiska opinionsbildare.

Självklart tycker Vänstern detta är väldigt jobbigt, och vi ser nu hur man med alla medel försöker förvanska, misstolka och plocka saker ur sitt sammanhang för att försöka sänka oss. Själv har jag varit föremål för ett betydande antal angrepp de senaste 2-3 åren. Och förra veckan var det dags igen. I torsdags, medan jag var på OECD-möte i Paris, publicerade vänstertidningen ETC en hel ledare som nästan uteslutande handlade om mig själv och min riksdagskollega Lars Beckman (och i förbigående några andra moderater). Hela artikeln finns nedan (klicka för läsbar storlek).


Här är några av de roligaste citaten ur artikeln:


        


Tydligen är vi ostoppbara "högerhuliganer" och "trumpister". Ingen vill tydligen ens försöka stoppa oss. Ja, utom ETC och vänstermedia då. Men det kommer de ju aldrig att lyckas med. Efter varje angrepp från vänster får jag normalt kanske en 300-400 nya följare, bara på twitter, så det är den absolut bästa reklam jag kan få, och den bästa hjälpen att lyckas ännu bättre med min opinionsbildning...

Som lök på laxen skrev förresten den vänsterextrema tidningen Internationalen samma torsdag som ETC att jag även "vurmar för Israel" för att jag ifrågasätter antisemitiska tendenser och uttalanden (!). Det styrker mig i att en av mina viktigaste uppgifter som politiker är att bekämpa vänsterns förvridna världsbild och falska argumentation. Att en vänstertidning ägnar hela sin ledare åt att kritisera bland annat mig känns annars mest uppfriskande. Lite som ett uppmuntrande kvitto på att jag ligger helt rätt i debatten.


 

Återvändande islamister är ett reellt hot mot Sverige

2019-02-18

De senaste dagarna har både svensk och utländsk press, i liket med USA:s president, uppmärksammat att många fd IS-terrorister vill återvända till sina forna hemländer. Ett antal av dem sitter i syriska eller irakiska fängelser, andra finns i flyktingläger, och ytterligare andra har redan återvänt till Sverige och andra länder.

Frågan är vad man ska göra åt terroristerna som återvänder till Sverige. Sveriges regering har verkligen sölat när det gäller att skärpa lagstiftningen för terrorbrott, och det gör att det är närmast omöjligt att döma någon i Sverige utan att kunna bevisa att man begått ett terrorbrott eller mord på plats i Syrien eller Irak. Med samma regler som i många andra länder hade det varit straffbart bara att resa ned till stridszonen eller att öppet sympatisera med eller engagera sig i IS.

Att Sverige inte ska hjälpa någon mördare eller terrorist att ta sig hem är en självklarhet. Att man noga ska bevaka dem som återvänder är lika självklart. Dessutom bör man såklart scanna igenom sociala medier och andra källor i jakt på bevis på brott, och döma dem man kan. Ännu bättre är det givetvis om dessa mördare och terrorister kan dömas på plats i Syrien eller Irak, och tvingas avtjäna sina straff där, men det är en komplicerad juridisk fråga.

Vad gäller myndiga unga flickor och kvinnor som frivilligt rest till IS-kontrollerat område, med eller utan barn, eller rent av fött barn på plats, gäller samma sak. Har man levt i detta samhälle och accepterat det som skett där förtjänar man ingen hjälp att ta sig tillbaka till Sverige. Många har bevisligen hyllat IS i sociala medier och då får man stå sitt kast. Ett aktuellt exempel är tydligen Lisa Andersson från Västsverige. Självklart är det i detta sammanhang skillnad om en omogen 15-åring lurats till Syrien eller om det som i Lisas fall handlar om en 24-årig myndig kvinna. Om man som vuxen kvinna uttalat stöd för IS grymheter i sociala medier, poserat med vapen eller rent av deltagit i  mördande ska man såklart bedömas på precis samma sätt om man är kvinna som om man är man. Att man har små barn är knappast en förmildrande omständighet. Om man ändå tar sig till Sverige och har med sig minderåriga barn bör sociala myndigheter rimligen utreda noga om moderns (eller båda föräldrarna) verkligen bör få behålla vårdnaden om sina barn. Enligt min åsikt har man tydligt bevisat att man är helt olämplig som förälder, och barnen borde snarare tas om hand och placeras i en annan familj.

Några särskilt läsvärda artiklar som illustrerar problemet finns i The Times och Sky News som berättar om en idag 19-årig kvinna som förväntar sig sympati och att få komma tillbaka till Storbritannien. Hon säger öppet i intervjun att hon accepterade avrättningar av alla "otrogna" eftersom det var i linje med islam, men att hon reagerade när IS avrättade andra muslimer. Då tog hon avstånd från IS och "insåg sitt misstag". Uppenbarligen reste hon till Syrien som omyndig och lika uppenbart är hon hjärntvättad av IS. Frågan är hur man ska hantera henne idag? Kan hon avprogrammeras? Vad händer om det inte lyckas? Jag förstår om inte britterna vill ha henne tillbaka.

Den svenska naiviteten inför islamistiska extremister är närmast förbluffande. Enligt uppgift i TV4 finns ett 20-tal återvändare bara i Malmö, en del aktiva i så kallade "källarmoskéer". Och oron över att de ska rekrytera unga människor till sina extremistiska nätverk är stor bland föräldrarna i området. Alla som återvänder till Europa är ett potentiellt hot mot våra samhällen. Vissa anses ha både intresse och kunskap att utföra terrordåd. Andra är i vart fall sannolikt i vart fall avtrubbade och allvarligt hjärntvättade under sin tid i IS-områden, och därmed lätta att rekrytera eller manipulera i extremistiska syften. 

(Uppdaterad 19 februari) 

Halvhjärtat svar från SVT:s Erika Bjerström

2019-02-18

De som följer mig minns säkert angreppet på mig från SVT-reportern Erika Bjerström på twitter runt årssiftet. Så här såg det ut:


Jag berättade också att jag hade skickat ett brev till Bjerström eftersom jag aldrig fick något svar på twitter. Så här såg det brev ut som jag postade till Bjerström på SVT:s adress den 7 januari. Den 17 januari fick jag ett svar på mail från Bjerström. Det var dock inget svar på mina frågor och förklarade inte angreppet mot mig. Så jag skickade ett sista svar på mail till henne samma dag där jag återigen frågade hur hon resonerade när hon beskyllde mig för förtal och att "förgifta samhällsklimatet". Men som väntat kom det inget svar på detta. Hon blev väl kanske svarslös i den delen. I så fall är det ju också ett slags svar. Men oerhört beklagligt att enn journalist helt utan grund uttrycker sig så mot en folkvald politiker.

Nu har det alltså gått en månad sedan jag skickade mitt mail. Och därmed har jag gett upp hoppet om både svar och ursäkt, och lägger i stället ut hela korrespondensen här för den som vill ta del av vår mailväxling. 

Högst rimligt att Granskningsnämnden fäller SVT

2019-02-18

Beskedet var väntat att Granskningsnämnden fäller SVT för att man efter partiledarnas slutdebatt i september tog avstånd från ett uttalande i debatten av SD-ledaren Jimmie Åkesson. Man kan tycka vad man vill om det Åkesson sa. Det viktiga är att det inte är SVT:s sak att ta avstånd från saker som sägs i en partiledardebatt. SVT är helt enkelt inte en part i en partiledardebatt som man själva arrangerar. Debatten sköter partiledarna alldeles utmärkt själva. Det är sedan helt upp till tittarna att värdera olika partiledares insatser och åsikter, det är självklart inte SVT:s uppgift att ta ställning till det.

Glädjande nog verkar SVT själva ha insett sitt felaktiga agerande och de verkar av reaktionerna att döma ha väntat sig fällningen. Man får hoppas att det medför förändring i framtiden.   

 

Och där ändrade UD sin version

2019-02-17

I går kväll ändrade plötsligt UD sin version om vem som kände till vad i historien kring den svenska kinaambassadörens märkliga möte i Stockholm. Utrikesminister Wallström sa ju i TV häromdagen att ingen på UD kände till ambassadörens resa till Stockholm, och beskrev det som hänt som mycket allvarligt. Nu bekräftar UD att det inte stämde, anställda på UD visste tydligen och dessutom fanns det med i ambassadörens officiella kalender, vilket media tidigare avslöjat. Jag tycker en utrikesminister borde vara bättre informerad i frågor som rör Sveriges relation till Kina, inte minst när saken gäller en fråga som är en av de mest infekterade i relationen mellan våra två länder.

Här mina två twitterinlägg om saken, med länkar till artiklarna:

 


Moderaterna tar strid mot regeringens hantering av EU:s vapendirektiv

2019-02-16

Den senaste tiden har det kommit oroväckande signaler om att regeringen avser att gå längre med svensk lagstiftning än vad som krävs enligt EU:s vapendirektiv. Syftet sägs vara att förebygga grov kriminalitet. Men det är ett slag i luften. De finns tydlig statistik över att ytterst få brott begås med hjälp av legala vapen - i stort sett alla vapen som används vid brott eller terrorism är insmugglade illegala vapen. Att ge sig på laglydiga svenska sportskyttar, jägare och vapensamlare kommer inte att minska brottsligheten överhuvudtaget.  

Moderaterna kommer alltid att stå upp för Sveriges jägare, sportskyttar och vapensamlare. Men tyvärr går det inte att förutsätta att villkoren för landets legala vapenägare förblir goda. Tvärtom ser vi tydliga tecken på S/Mp-regeringens bristande engagemang i frågan. Nu ser vi hur regeringen tvärtom verkar gå fram med förslag som innebär krav och krångel som går längre än vad vapendirektivet kräver. Det rör sig exempelvis om en överreglering av magasin och tidsbegränsade licenser. Dessa förslag kommer vi moderater att arbeta för att stoppa.

Vi moderater har varit tydliga med att vi inte kommer ställa oss bakom en överimplementering av vapendirektivet. När EU:s vapendirektiv nu ska föras in i svensk lag kräver vi moderater att regeringen föreslår en lagstiftning som inte går längre än vad EU kräver, och inte i onödan försvårar för landets vapenägare.  

Vad händer egentligen på UD?

2019-02-16

Avslöjandet att den svenska ambassadören i Kina skulle ha deltagit i ett hemligt möte i Sverige där kinesiska affärsmän uppmanat den i Kina fängslade Gui Minhais dotter att sluta tala med media - som villkor för att hennes far eventuellt skulle kunna bli frigiven - är en stor skandal i sig. Den svenska ambassadören, Anna Lindstedt, bad Gui Minhais dotter Angela Gui att möta henne och några kinesiska affärsmän på ett hotell i Stockholm. Syftet med mötet var enligt ambassadören att affärsmännen kunde hjälpa hennes fängslade far att bli fri. Dottern har beskrivit mötet på sin egen blogg:

”Den ene affärsmannen sa att min far skulle kunna släppas. Det skulle dock bli en rättegång först, där min far skulle dömas till några års fängelse, innan han kunde åka hem. Men bara om jag lovade att hålla tyst och sluta prata med media. Ambassadör Lindstedt var med på planen”.

UD säger att de inte kände till mötet som ambassadör Lindstedt organiserade. Nu är ambassadören avstängd. ”Hon har agerat utan att informera UD och då har hon agerat felaktigt”, säger Anton Dahlquist, departementets presskommunikatör, till Expressen. Uppgifterna från dottern att ambassadören skulle ha instämt i de kinensiska affärens männens krav på henne är givetvis ännu mer allvarliga, och helt oacceptabla om de stämmer.

Hela händelsen är så allvarlig att Säkerhetspolisen, Säpo, tydligen har inlett en förundersökning om brottet "egenmäktighet vid förhandling med främmande makt".

Och nu kommer fler märkliga uppgifter. TV4 har begärt ut ambassadörens kalender från UD, och den visar att ambassadörens resa till Stockholm var planerad och dokumenterad hos UD. De mail man begärt ut mellan ambassadören och UD (fyra stycken) har samtidigt målats över för att dölja texten av "sekretesskäl", vilket ju i och för sig kan vara helt i sin ordning. Men det gör det också omöjligt att veta om mötet i Stockholm diskuterats eller inte i de aktuella mailen. Samtidigt kommenterar utrikesminister Margot Wallström (S) saken och säger att "Vi hade ingen kännedom om detta i förväg". Kanske är det så.

Men ingen tror ju att ambassadören åkt till Sverige på egen bekostnad. Och svenska ambassadörer har väl rimligen en ganska god kunskap om vad de har för mandat i sitt uppdrag. Hur sannolikt det är att en svensk ambassadör åker till Stockholm från Kina för att arrangera ett hemligt möte på ett hotell bara ett par kvarter från UD utan att UD har någon kännedom alls om saken? Och detta i en fråga som är den allra mest infekterade mellan Sverige och Kina i dagsläget? Och varför skulle ambassadören göra detta på eget initiativ? Frågorna är många. Men mest är hela affären olustig. Att Sverige på detta sätt skulle krypa för Kina är obehagligt, alldeles oavsett vem som bär ansvaret. 

Många intressanta ämnen på OECD-konferensen

2019-02-15Här är en del av den svenska delegationen, själv sitter jag näst längst till höger på bilden, djupt koncentrerad i något intressant föredrag. Den svenska delegationen var störst på denna konferens, den nyvalda riksdagen skickade 23 personer från ett antal av riksdagsutskotten och olika partier. Det är en bra inledning på mandatperiodens arbete och extra intressant såklart för de nyvalda riksdagsledamöter som deltog. Årets OECD-konferens bjöd på många olika ämnen.

I onsdags kväll var vi på mottagning hos Sveriges OECD-ambassadör, Anna Brandt, och där fick vi föredragningar om OECD:s syn på det världsekonomiska läget och några små nedslag om OECD:s syn på Sverige, som meddelas i en större rapport inom kort. Kortfattat kan man säga att man var nöjd med att Sverige har starka statsfinanser och låg statsskuld, samt att arbetslösheten minskat. Mer orolig var man för migrationen och den arbetslöshet den medför framöver. Man hade också synpunkter på att Sveriges riksbank och politikerna de senate åren fört en så expansiv finanspolitik och negativ ränta i högkonjunktur. Hushållens skuldsättning och bostadsbrosten bekymrar också, och kostnaderna för att bygga ses som ett stort problem. Den faktiska fattigdomen är låg i Sverige, men klyftorna i samhället växer i takt med att reala tillgångar (fastigheter och värdepapper) växer i värde till följd av den svaga valutan och låga räntan. Samtidigt medför koronans stadiga nedgång att importpriserna ökar vilket slår mot hushållen. Näringslivsklimatet är bra, men den svaga valutakursen dopar ekonomin och det kan bli problem när ekonomin blir sämre. Arbetskraften är välutbildad och har hög produktivitet, men det gör det samtidigt svårt för lågutbildade invandrare att ta plats på den svenska arbetsmarknaden.  

Konferensen torsdag-fredag inleddes med ett avsnitt om bostadsförsörjning. Många utvecklade länder beskriver samma problem, ökad urbanisering som driver upp bostadspriserna i städerna, höga markkostnader som gör det svårt att bygga nya bostäder med rimlig hyra och ökad svårighet för unga människor att hitta sin första bostad. Samtidigt fick vi lite perspektiv när Malawis representant berättade att deras största utmaning är att så stor del av befolkningen bor i enkla hyddor eller enkla hus, och att deras mål vad att i vart fall försöka bygga ut elektricitet och vattenförsörjning. Argentinas representant berättade å sin sida att det saknas över 7 miljoner (!) bostäöder i Argentina. Några direkta lösningar på den globala bostadsbristen fick vi väl inte, men det var ändå intressant att lyssna på olika länders ansträngningar.

Nästa punkt var den om energiförsörjningen som jag berättade om i föregående inlägg. Sedan följde en punkt om problemen med rättvis beskattning av digitala tjänster. Globalisering och digital ekonomi skapar  problem med skattebaser som flyttar och att alla skatter tillfaller det land där huvudkontoret ligger - oavsett i vilket land man tjänat pengarna. OECD:s representant förelog att man skulle diskutera global beskattning av dessa företag, varefter skatternaa skulle fördelas mellan de länder där pengarna tjäönats in. Jag förstår tanken, men det här med globala skatter känns ändå inte särskilt lockande. Risken är att man sedan hittar nya spännande globala ändamål för dessa skatter och samtidigt bygger upp en tung administration som bränner av det mesta. Jag tycker det borde gå att lösa dessa frågor avtalsvägen i olika skatteavtal.

Sedan följde ett antal andra punkter. En om reglering av den framväxande tekniken för artificiell intelligens. Och en om hur vi skapar fria och säkra val, där bland annat Estland berättad eom den möjlighet som finns där att rösta elektroniskt. En annan punkt handlad eom riskhantering, inklusive cybersäkerhet, en om risken för förlust av biodiversitet (att antalet arter minskar). Ett annat diskussionsämne var abretvillkor och arbetskraftens fria rörlighet. Olika piunkter var olika intressanta beroende på vilket utskott man sitter i. För egen del låg mitt intresse såklart främst på världsekonomin, Sveriges ekonomi, vår bostadsmarknad och energipolitik.

 

 

Ett snabbt besök i Eiffeltornet

2019-02-15

Jag har varit i Paris flera gånger på olika konferenser och besök. Men Eiffeltornet har aldrig riktigt varit redo att ta emot mig på besök. En gång när jag kom dit höll man på att utrymma tornet efter ett bombhot. Och förra året när jag också var på OECD-konferens var det snökaos i Paris (vilket är extremt ovanligt) och då var tornet stängt på grund av detta. Men i onsdags fungerade det bättre, vädret var fint och soligt och före besöket hos ambassadören fick jag några timmar över och ställde mig i den långa kön för att åka upp till toppen. Det blev 1,5 timme i kön och sedan ett snabbt besök i tornet, men det var väl värt de 250 kronor (!) som besöket kostade. Jag räknade snabbt ut att med den kö som ringlades sig framför hissarna så måste Eiffeltornet omsätta enorma pengar, sannolikt miljonbelopp varje dag tornet är öppet. Å andra sidan måste kostnaderna för att hålla tornet i gott skick vara väldigt höga.  

 
 
 

Den första hissen går till den första avsatsen och sedan tar man en hiss till upp till toppen. Översta våningen där hissen stannar ligger på 280 meters höjd. Tornet är 300 meter plus en 24 meters modern TV-mast längst upp. Utsikten är verkligen fantastisk, man ser den enormt stora staden med sina vita byggnader breda ut sig åt alla håll.

 

Bilden ovan är från första avsatsen, den nedre från toppen av tornet.

Ovan zomade jag in Triumfbågen. Annars är det mest floden Seine som dominerar bilden.

Eiffeltornets skugga når över en stor del av staden.

.


IEA:s syn på den framtida energiförsörjningen i världen

2019-02-14

En av de mest intressanta föredragningarna på OECD-mötet var nog dagens om den globala energiförsörjningen och prognoserna för framtiden. Det var var Dr Faith Birol, Executive Director IEA (Internatial Energy Agency) som höll föredragningen. 

Användningen av sol och vind ökar, men problemen är det välkända; att energin bara finns när det blåser och solen skiner. Detta är en av de stora utmaningarna för väldens energibolag. Tillgången på olja och gas ökar och priserna sjunker, samtidigt som Kina och andra utvecklingsländer ökar sin konsumtion. En glädjande nyhet är satt för första gången är mindre än en miljard människor utan tillgång till el. I Afrika saknar dock 2/3 tillgång till elektricitet.Denna bild visar IEA:s prognoser för hur världens energiförsörjning kommer att förändras fram till  2040 i avancerade ekonomier respektive utvecklingsländer (vänster resp höger stapel i figurerna ovan). I utvecklade länder kommer främst förnybar energi att växa, samt i viss mån användningen av gas. I utvecklingsländerna kommer alla energislag att öka kraftigt, inklusive gas, olja och kol, och även kärnkraft. och förnybar energi. Totalt kommer energibehoven att öka i takt med att fler människor får tillgång till elektricitet och värme och ökar sin levnadsstandard. Utvinningen av olja, gas och kol kommer att öka, och inte minst Kina kommer att efterfråga mer gas för att minska luftföroreningarna från koleldning. Samtidigt är Kina nummer ett i världen när det gäller förnybar energi.

Marknaden för elbilar växer i världen, ca 5 miljoner elbilar finns redan i trafik, hälften av dem i China. Problemet är bara att i stort sett all el i Kina tillverkas av kol. Det är alltså ingen "klimatnytta" alls för kineserna att köpaelbil. Däremot minskar det luftföroreningarna som är ett stort problem i många kinesiska städer. Samtidigt rullar ungefär en miljard gamla bilar i världen, Jämfört med de 5 miljoner elbilarna är dessa försumbara i antal. Elbilarna gör idag enligt IEA främst nytta ör luftkvalitet och miljl, inte klimat.
Här en bild över kärnkraftens utveckling. Om inte de politiska signalerna ändras kommer kärnkraften att minska i betydelse i både USA, EU och Japan. Samtidigt kommer Kina, Ryssland och Indien att satsa stort på nya kärnkraftverk. Fördelen med kärnkraft är enligt IEA att energiproduktionen är stabil och direkt, oavsett väder, och det medför inga koldioxidutsläpp. Samtidigt är kostnaden hög och varje land måste själva analysera nyttan av kärnkraft för det egna energisystemet.

IEA:s redogörelse visar tydligt hur man måste ha en global syn på "klimatpolitiken", och det är i vart fall för mig helt uppenbart att det inte är någon nytta med att Sverige gör extremt dyra åtgärder inom landet när man för samma pengar kan åstadkomma så oerhört mycket mer i andra länder. Inte minst kan vi medverka till starkt positiva effekter på både hälsa och miljö genom insatser i andra länder.

IEA:s åsikt är satt en global klimatpolitik måste innehålla både förnybar energi, energieffektivisering, minskade utsläpp samt ny teknologi inklusive lagring av koldioxid. Min egen kommentar är att mycket av detta har fördelar även om man bortser från klimatdiskussionen. Dock medför lagring av CO2 enorma kostnader och kommer sannolikt att driva upp energipriserna eller behövas finansieras via höjda skatter på annat sätt. Lagring av CO2 är enbart något man gör för att påverka utsläppen av CO2. Det innebär inga fördelar i övrigt för samhället. Att satsa på detta utan att veta alls i vilken mån det ens kan begränsa eller stoppa klimatförändringar känns minst sagt tveksamt. Då är det enligt min åsikt vettigare att satsa på åtgärder som i vart fall också gör nytta för miljö och hälsa.  
 

OECD-konferens i Paris

2019-02-14

 

Den svenska delegationen är störst på årets möte med OECD:s parlamentariska nätverk. 23 personer. och faktum är att detta är en av de mer intressanta konferenserna man kan besöka. Ämnena är allt från världsekonomi och tillväxt, till mer konkreta frågor som bostadsmarknad, energiförsörjning, digitalisering och artificiell intelligens. Att få olika inspel från helt andra delar av världen är vi är vana vid är väldigt viktigt. Att få Malawis eller Argentinas syn på bostadsmarknaden är tex en välgörande kontrast till EU-ländernas problem. 

Svenskar oroliga för kriminalitet och migration - inte klimatförändringar

2019-02-13

Häromdagen kom en intressant internationell opinionsmätning från Ipsos där man frågat människor i 28 olika länder om vad de oroar sig mest för. Svaren varierar en hel del mellan olika länder, vilket är ganska naturligt. Här är hela mätningen.

När man summerar alla svar i samtliga länder är det arbetslöshet, fattigdom, brottslighet och korruption som oroar mest. Följt av Sjukvård, utbildning, skatter, migration, terrorism mm. Först på 13:e plats kommer klimatförändringar, som endast 10% nämner som en av de tre saker man oroar sig mest för (samma andel som i Sverige). Det är kanske inte den bild man får i media.

När det gäller Sverige kan man konstatera ett antal saker som sticker ut. Sverige är ett av de fem länder där de tillfrågade är mest negativa totalt sett till utvecklingen i landet. Hela 73% tycker det år åt fel håll. Bara de tillfrågade i Ungern, Sydafrika, Peru och Brasilien är mer negativa.

Här är de saker svenskarna oroar sig för mest, när man får ange tre olika saker::
1. Kriminalitet 50% (Här är endast invånarna i Peru, Mexico, Chile och Sydafrika mer oroliga) 
2. Migration 33% (endast invånarna i Tyskland och Italien är mer oroliga)
3. Sjukvården 31%
4. Ökad extremism 27% (Här är svenskarna klart mest oroliga av alla)
5. Fattigdom och social ojämlikhet 23%
6. Arbetslöshet 18%
7. Socialt utanförskap 18%
8. "Moralisk upplösning" 17%
9. Terrorism 14%
10. Skatter 12%
11. Miljöhot 11%
12. Klimatförändringar 10%
13. Utbildning 9% (Sverige en av de tre bästa)
14. Korruption 6% (Sverige bäst)
15. Inflation 6%
16. Övervikt hos barn 5%
17. Svårighet att få krediter 1%

De fyra viktigaste frågorna var väntade och stämmer med de politiska prioriteringar som inte minst moderaterna har. Det absolut mest intressanta måste vara att oron för klimatförändringar är så liten, och att den dessutoim minskat kraftigt.  Insatserna från regeringen på de fyra viktigaste områdena är inte imponerande. Däremot läggs enorma resurser på klimatfrågan trots att den inte oroar svenskarna särskilt mycket. Politiken verkar inte riktigt gå i talkt med väljarnas prioriteringar. 

Vilseledande "glädjesiffror" över hur snabbt nyanlända kommer i arbete

2019-02-13

         

Denna nyhet från Arbetsförmedlingen idag är helt enkelt grovt vilseledande. I pressmeddelandet (klicka på bilden) kan man ta del av de underliggande siffrorna.

Visst har den öppna arbetslösheten sjunkit, från 7,4 till 7,0% på ett år. Högkonjunkturen har varit stark under 2018, så allt annat hade förvånat. För inrikes födda är minskningen enligt pressmeddelandet 9.000 personer och för utrikes födda 11.000.

Samtidigt har extratjänsterna ökat från 12.000 till 19.000 personer på ett år. Extratjänsterna är alltså de 100% skattefinansierade tillfälliga anställningar som inte får konkurrera med riktiga jobb. I statistiken räknas extratjänsterna som ett vanligt arbete. I verkligheten är det dock frågan om en ren arbetsmarknadsåtgärd, som dessutom är tidsbegränsad, inte ett riktigt jobb. I alla andra sammanhang räknas människor i åtgärder som arbetslösa i statistiken.

Extratjänsterna går främst till nyanlända. Det senaste året har arbetslösheten bland utrikes födda alltså officiellt minskat med 11.000 personer och samtidigt har antalet personer i extratjänster ökat med 7.000 personer. Den verkliga minskningen är alltså endast 4.000 personer av 211.000 utrikesfödda arbetslösa på ett år. I stark högkonjunktur! När Arbetsförmedlingen i sitt pressmeddelande påstår att arbetslösheten bland utrikes födda minskar "markant" är det grovt vilseledande. 

Till saken hör dessutom att långtifrån alla nyanlända anmäler sig som arbetssökande. Den verkliga arbetslösheten bland nyanlända är betydligt större i praktiken och mycket högre andel lever på bidrag än bland de inrikes födda.

Läget är allvarligt och det finns verkligen inte utrymme för glättiga pressmeddelanden från Arbetsförmedlingen.  


 

Interpellationsdebatt med kulturminister Amanda Lind (MP)

2019-02-12

I dag var hela 19 interpellationsdebatter uppsatta på riksdagens föredragningslista. Av dessa var det moderata interpellanter i 12 av debatterna. Själv fick jag avsluta kvällen med dagens sista debatt, mot kulturminister Amanda Lind (MP). Det var hennes allra första debatt, så jag var ganska snäll. Och ämnet var egentligen inte så partiskiljande.

Interpellationen handlade om behovet av skärpta demokrativillkor för bidrag till organisationer.
Enligt tidningen Dagens Samhälles granskning delas årligen minst 17 miljarder ut i föreningsstöd av stat, kommuner och landsting. Staten står för 13 miljarder som delas ut av ca 30 myndigheter. Kommunerna betalar ut drygt 4 miljarder och landstingen knappt 2. Till detta kommer subventionerade lokalhyror. Totalt handlar det om enormt stora summor. Och allt är skattepengar som invånarna i Sverige betalat in.
 
Terrorexperten Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan anser att ”bidrag delas ut som konfetti”. Han menar att det handlar om en släpphänt hantering och bristande uppföljningar. Detta borde få alla politiker att tänka till.
 
Vi har på senare år sett att det inte bara är extrema grupperingar på de politiska ytterkanterna som är ett problem. Även islamistiska grupperingar oroar mycket, och vi har nyligen sett hur media avslöjat våldsbejakande djurrättsaktivister som riktar allvarliga hot mot enskilda människor. Sedan tidigare finns även exempel på att även andra miljöaktivister gjort olaga intrång och medvetet brutit mot lagen. Det finns även uppgifter om att rent kriminella nätverk kan komma åt skattepengar genom att använda en på papperet klanderfri förening som täckmantel.  

Frågan om hur vi förhindrar att extremistiska, våldsbejakande, odemokratiska eller kriminella organisationer får tillgång till bidrag från skattebetalarna har engagerat mig ända sedan jag började arbeta politiskt. Det har dubbelt syfte. Det handlar både om att hushålla med skattepengarna och att motverka dessa typer av organisationer. Jag har sedan ett antal år tillbaka uppmärksammat dessa frågor, redan 2011 skrev jag en riksdagsmotion om saken, och har sedan återkommit i frågan vid ett flertal tillfällen.
 
I dagsläget är jag lite blandad i min syn på utvecklingen. Det är positivt att allt fler tar frågan på allvar, att det finns en politisk samsyn om att problemen finns och det är positivt att i vart fall en del av problemen utreds. Jag är samtidigt nöjd med kulturministerns tydlighet i frågan och hoppas att det ska omsättas i konkret politik. Tyvärr tror jag inte det räcker med de pågående utredningarna, det behövs mera. Inte minst behövs tydligare riktlinjer för kommunernas bidragsgivning. Jag tänker fortsätta följa frågan, svenska politiker har tidigare varit på tok för naiva även på detta område.

 

Mycket dyster bild av svensk ekonomi 

2019-02-12

I dag ger Dagens Industris analytiker Henrik Mittelman en mycket dyster bild av svensk ekonomi. Kronan faller stadigt mot både Euron och Dollarn, vilket gör alla svenskar lite fattigare hela tiden. Och tillväxten här nästan upphört - tillväxten per capita är snarast negativ.

Orsakerna är enligt Mittelman främst två. Dels riksbankens extrema lågräntepolitik, dels den omfattande migrationen till Sverige av människor med låg utbildningsnivå och produktivitet. "Valutamarknaden är jury och avkunnar sin dom varje sekund, året runt. Kronkollapsen säger något om tillståndet i nationen" skriver han.

Mittelman menar att det bara finns två vägar. "Antingen gör vi vårt yttersta för att utbilda nya och infödda invånare , eller så fortsätter vi att förneka och kallar problem för utmaningar."


 

SVT-reportrarna tackar nej till SVT:s stöd 

2019-02-11

I dag meddelar alltså de för flyktingsmuggling dömda SVT-reportrarna på facebook att de tackar nej till SVT:s erbjudande om att bekosta rättegångskostnaderna. SVT rapporterar här. Jag tycker det är utmärkt att reportrarna på detta sätt tar ansvar för sina egna handlingar och inte lägger över kostnaden på svenska skattebetalare/licensbetalare. Det hedrar dem. Däremot förändrar det inte på något sätt vår kritik mot SVT:s ledning som tog det orimliga beslutet. Det är lika förtroendeskadligt nu, trots att pengarna nu inte verkar betalas ut.

Det var Expressen som avslöjade historien. I vilken mån mitt och Lars Beckmans debattinlägg i Expressen också påverkat utvecklingen låter jag vara osagt, men det fick en enorm spridning. Vi vet att det varit väldigt jobbigt för SVT:s ledning att hantera all kritik. Kanske har det påverkat jorunalisternas beslut. I så fall har vi kanske bidragit till att spara lite pengar åt licensbetalarna/skattebetalarna. Det känns bra.
 


När säger svenska folket stopp till skenande "klimatskatter"? 

2019-02-11

Beskedet igår från miljöminister Isabella Lövin om att hon tänker återinföra överindexeringen av bensinskatterna är inget annat än ett direkt slag mot landsbygden, jord- och skogsbruket och de gröna näringarna. Man tänker alltså fortsätta att höja bensinskatterna automatiskt varje år mer än vad som motsvaras av inflationen. Detta trots att Sverige redan har världens i särklass högsta koldioxidskatter.

Samtidigt meddelar man att man tänker starta den omfattande "gröna skatteväxlingen" på 15 miljarder genom att höja ett antal miljöskatter för flera miljarder.  Några kompenserande skattesänkningar för vanligt folk syns dock inte. Den "gröna skatteväxlingen" blir som vanligt 100% skattehöjning och 0% skattesänkning.

Att Centerpartiet och Liberalerna stödjer dessa förslag som man motarbetade hela valrörelsen är närmast ofattbart. För Centerpartiet måste det vara mycket vanskligt att direkt ge sig på väljare på landsbygden. Väljare som sällan har några alternativ - hur mycket man än höjer skatten på bränsle måste man köpa bensin och diesel till bilar, traktorer, skogsmaskiner och lastbilstransporter. Det finns helt enkelt inga ekonomiskt realistiska alternativ.

Min tro är att denna klimatextremistiska skattepolitik är ett stort vågspel. Gränsen för när framförallt landsbygdens folk säger stopp närmar sig. Vi ser i andra länder hur uppror växer fram när inte politiker inser vad de ställer till med. Inte ens om vi stängde hela Sverige och kastade bort nyckeln skulle de minskade koldioxidutsläppen ens märkas i den globala statistiken. Och då har vi inte ens diskuterat om minskade koldioxidutsläpp globalt ens har någon avgörande betydelse för att påverka klimatförändringarna. 

Vad är meningen med att svenska folket späker sig maximalt, att vi avfolkar landsbygden, gör maten mycket dyrare, sänker levnadsstandarden, driver upp skattetrycket och driver företag och jobb ur landet? Bara för att svenska vänsterpolitiker anser att vi ska vara globala "föredömen"? På vilket sätt blir vi föredömen om vi avvecklar vår egen välfärd? Vilka länder kommer då att vilja följa efter?

Nej, det räcker nu. Klimatextremisterna får inte tillåtas förstöra Sverige. Om inte politikerna lyssnar på medborgarna kommer dessa att säga stopp på annat sätt. Jag hoppas vi slipper kravaller och "gula västar" av fransk modell, och att vi i stället kan föra kampen med ord och en demokratisk debatt. Men jag blir allt mer orolig. Det jäser, inte minst på landsbygden. Människor är arga. Det känns som om dagens regering leker med elden. 

Sverige halkar efter även när det gäller ekonomisk tillväxt

2019-02-10

EU-kommissionens senaste prognos för tillväxten i EU-länderna 2019 är ingen rolig läsning för Sverige. Vi ligger i absoluta botten av listan, tillsammans med Tyskland, Storbritannien och Italien. Och Sverige ligger nu även under EU-snittet. Både Finland och Danmark förväntas få högre tillväxt än Sverige. Man ser också tydligt att de flesta tillväxtländerna numera finns i östra Europa. 

Detta är dessutom tillväxten i procent, inte tillväxten per capita. Där lär Sverige och Tyskland sladda ännu mera med tanke på att dessa två länder tagit emot så stora mängder nyanlända de senaste åren, varav alltför många inte bidrar till tillväxten utan tvärtom kostar. Det slår stenhårt mot BNP/Capita.

 
Varför vill inte regeringen höja polisernas löner? 

2019-02-10

Sverige behöver fler poliser. Trots att fler platser tillkommit på polisutbildningarna blev inte antalet poliser fler föregående mandatperiod (2014-18). I relation till den ökande befolkningen minskade polistätheten. Orsaken är att så många poliser lämnar yrket.

Moderaterna vill se 10 000 fler polisanställda till år 2024. Förutom att tillföra ökade resurser för fler poliser och höjda polislöner så stärker Moderaterna och Kristdemokraterna även Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar, Kriminalvården och Tullverket med högre anslag. Det gör vi för att för att hela rättsväsendet ska fungera effektivt och vara rätt dimensionerad i förhållande till sin uppgift. Satsningen på fler poliser medför att ärendemängden kan väntas öka hos rättsväsendets övriga myndigheter, när fler brott upptäcks, utreds och lagförs.

Nu kommer i stället nya oroande uppgifter från ­Polisförbudet. I januari månad i år slutade så många som 48 poliser sin anställning av andra skäl än pension. Hälften av dem var yngre än 40 år. Det är alltså personer som valt att utbilda sig till poliser, men som nu lämnar ­yrket i förväg. Dåliga arbetsförhållanden och löneläget är två orsaker till avhoppen. Till detta kommer alla pensionsavgångar. Vi har samtidigt ett fortsatt problem med tomma platser på polisutbildningen. Det går helt enkelt inte att hitta tillräckligt många lämpliga personer som vill utbilda sig till polis.

För att behålla erfarna poliser och locka fler nya poliser till yrket behöver polislönerna höjas. Konkurrenskraftiga löner är avgörande för att lösa polisbristen och för att fler ska vilja stanna i polisyrket eller bli poliser.

En konkret åtgärd för att åstadkomma detta är ett särskilt lönelyft för poliser. I Moderaternas och Kristdemokraterna budget för 2019, som fick riksdagens stöd, finns särskilt avsatta resurser för höjda polislöner. Det handlar om resurser som ska användas till höjda polislöner utöver sedvanlig löneförhandling. Satsningen ska över tre år ge en ­genomsnittlig höjning på cirka 3 000 kronor per polis. 

Om satsningen kommer bli av är dock i nuläget ytterst osäkert. Aktuella uttalanden från inrikesminister Mikael Damberg (S) ger ­intrycket av att regeringen inte avser vidta ­åtgärder för att det särskilda lönelyftet ska blir verklighet (SVT Agenda 3/2 2019). Det finns inte heller med någon skrivning om ­lönesatsningen i Polismyndighetens regleringsbrev för 2019, där regeringen normalt preciserar hur resurserna i budgeten ska ­användas. 

Det är faktiskt inte upp till regeringen att själv välja vilka delar av den av riksdagen beslutade budgeten som ska genomföras. 

Lite för många skandaler kring regeringen nu 

2019-02-09

Skandalerna kring S-MP-regeringen och dess myndigheter verkar aldrig ta slut. Bara den senaste månaden har tre allvarliga skandaler avslöjats av media. Och det är inga småsaker, utan riktigt allvarliga saker:

1. Svenska Kraftnät
Här har Dagens Nyheter kommit med en lång rad avslöjanden. Det började den 8 januari när man avslöjade att generaldirektören Ulla Sandborgh gett en personlig vän miljonuppdrag som konsult. Sedan kom ett allvarligt avslöjande om att generaldirektören sagt åt sina medarbetare att förhala information om en kraftig höjning av stamnätsavgifterna till efter valet i september "för att inte stöta sig med departementet". Sedan kom avslöjanden om stora säkerhetsbrister där obehöriga chefer fick tillgång till hemliga uppgifter om det svenska elnätet, och strax därefter viosade det sig att även utländsk personal fått sådan information utan att säkerhetsprövning skerr enligt svensk lag. Alltså liknande brister som hos Transportstyrelsen, och som medörde flera ministrars avgång, bland annat Anders Ygeman (S) som nu alltså återigen blivit minister, denna gång med ansvar för Svemska Kraftnät, vilket är anmärkningsvärt i sig. Nu har regeringen sparkat generaldirektör Sandborgh, och samtidigt har Moderaterna gjort en KU-anmälan av både statsminister Stefan Löfven (S) och dåvarande energiministern Ibrahim Baylan (S). (Se även bloggen 10/1)

2. Kriminalvården
För en dryg vecka sedan rapporterades nästa skandal. Nämligen att Kriminalvården anställt en person utan både uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Och att detta kunde ske för att justitieminister Morgan Johansson (S) av någon anledning skrev under ett beslut om undantag (!) för denna anställning. Detta inträffade redan 2015, men har avslöjats av SVT först nu. Nu sitter kvinnan i förvar tillsammans med sin familj för att utvisas till Uzbekistan. Både SVT, Sveriges Radio och Expressen skriver om saken. Kvinnan har alltså fått klartecken av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att arbeta på ett säkerhetsklassat fängelse (!) trots att hon saknat arbets- och uppehållstillstånd. "De gjorde en kontroll på mig. Jag fick papper från justitiedepartement på att de gör ett undantag. Jag får jobba inom säkerhetsklassanstalt" säger kvinnan till Sveriges Radio. När saken uppmärksammades skyllde justitieministern på myndigheten och menade att han "just fått kännedom om det inträffade", trots att det var han själv som undertecknade undantaget redan 2015. (Se även bloggen 1/2)

3. Miljöministerns nyanställda stabschef
I går kom så nästa skandal. Det visar sig nu att vice statsministern och miljöministern Isabella Lövin (MP) anställt  Annika Jacobson som stabschef. År 2012 och 2014 stod Jacobson som chef för Greenpeace Sverige bakom aktivisters intrång på flera svenska kärnkraftsverk. Efter regeringsskiftet har hon nu en central roll på miljö- och energidepartementet som bland annat ansvarar för Strålsäkerhetsmyndigheten som hanterar strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Det är ett närmast ofattbart dåligt omdöme från miljöministern att göra en sådan rekrytering. Både Dagens Nyheter och Expressen uppmärksammar saken. 

Skandalerna verkar helt enkelt aldrig ta slut. Regeringen visar gång på gång både bristande ansvarstagande och dåligt omdöme. Tranhsportstyrelseskandalen var ju den allra värsta förra mandatperioden, men det hände fler skandaler. Och den nya mandatperioden börjar inte bättre för regeringen. Min tro är att det kommer att finnas många tillfällen för både KU-anmälningar och misstroendeförklaringar kommande år. Vi kommer från moderat sida att vara en blåslampa på regeringen när sådana här saker avslöjas. 

Interpellationsdebatt med arbetsmarknadsministern 

2019-02-07

I dag hade jag interpellaitonsdebatt med arbetsmarknadsministern om min interpellation rörande arbetslöshetsmålet. Här är mina huvudsakliga anföranden i omgång ett och två i debatten. Några nedslag i vår replikväxling i övrigt:

* Arbetsmarknadsministern berömde sig och regeringen för att arbetslösheten minskat och sysselsättningen ökat de senaste fyra åren. Jag påpekade att det snarare handlar om att hela Europa gått från den sjupaste krisen på nästan 100 år (finanskrisen) till en av de starkaste högkonjunkturerna på länge. Självklart har det betydelse för arbetslöshetren och sysselsättningen. De enda som ger regeringen äran är deras egen budgetproposition från i höstas där de själva skriver att halva förbättringen beror på regeringens politik. Få andra analytiker håller med. Ärligt talat ser jag inget i det regeringen gjort som förbättrat situationen, snarare är det så att arbetslösheten minskat trots regeringens politik. Skattehöjningar och ökad migration har försämrat läget.

* Arbetsmarknadsministern hävdade att det inte på 36 år varit så få som levt på olika bidrag, och åberopar SCB. Problemet är bara att  etableringsersättningen till nyanlända inte räknas som bidrag i statistiken. Och där finns runt 60.000-70.000 personer som lever på 100% bidrag från skattebetalarna. Tar man med dessa håller inte ministerns fina siffror, utan beidragsberoendet är fortsatt mycket stort.

* Arbetsmarknadsministern påstår att nyanlända snabbare kommer i arbete och egen försörjning  idag än tidigare. Jag menar att det är fel. Dels räknar hon som sagt in personer i extratjänster som anställda. Dels räknar hon etableringsersättningen som inkomst trots att det är ett bidrag. Om man gräver djupare i statistiken ser man snabbt att det knappast skett någon mätbar förbättring alls när det gäller hur snabbt nyanlända kommer i egen försörjning. Trots stark högkonjunktur. Som jag nämnde i debatten är det endast 7% som kommer i arbete utan subventioner efter två år i etableringsuppdraget! Detta är ett allvarligt misslyckande för Sverige som nation. 

* Arbetsmarknadsministern framhöll att färre nu finns i Fas 3. Det är såklart korrekt, eftrersom man avvecklar denna åtgärd. Men många av dem som tidigare fanns i Fas 3 blir nu antingen förtidspensionerade eller går hemma och gör ingenting alls. I vilken mån detta är bättre än att delta i Fas 3 vet jag inte. Fas 3 var för övrigt betydligt bättre än vad man kan tro av samhällsdebatten.

 
 

Jag blir nu även ordinarie ledamot i EU-nämnden 

2019-02-05

Häromdagen blev jag uppringd av vår gruppledare Tobias Billström som undrade om jag kunde tänka mig att, förutom mitt uppdrag som ordinarie ledamot i Finansutskottet, även bli ordinarie i EU-nämnden. Jag vet ju att det är ett ganska tungt uppdrag med många extra möten, men samtidigt är det mycket intressant och självklart tackade jag ja. Idag beslutade riksdagsgruppen att föreslå mig som ny ordinarie ledamot. 

EU-nämnden är ett lite udda "utskott", eftersom det inte förebereder några riksdagsbeslut. I stället är det där regeringen förankrar sin EU-politik. Detta gör statsministern och övriga ministrar inför alla viktigare möten och beslut i olika EU-organ.
Jag blir nu en av dem som regeringen ska diskutera detta med innan man förhandlar i Bryssel för Sveriges räkning. Jag kommer främst att bevaka  EU-frågor som rör finansutskottets område (det är många), men också vara en av fyra moderata ordinarie ledamöter i EU-nämndens övriga arbete. Det ska bli mycket intressant, inte minst under våren inför det kommande EU-valet.

Jag är ju i grunden en stor vän av EU, men också oerhört kritisk till EU:s strävan efter överstatlighet. Nu senast tankarna om att införa en beskattningsrätt på EU-nivå. Jag är också mycket kritisk till hur regeringen ibland hanterar EU-frågorna, där man alltför ofta skyller på EU för att förklara bort sina egna dåliga beslut. Det finns emellanåt också kritik mot att regeringen inte alltid agerat vid EU:s möten i linje med det mandat man fått från EU-nämnden.

Jag kommer med kraft att stå upp för en rimlig avvägning mellan vad som är nationella frågor och vad som är EU-frågor, och bevaka att regeringen följer de mandat de fått av riksdagen. Samtidigt som jag tänker uppmärksamma när regeringen skyller ifrån sig på EU i stället för att ta eget ansvar. EU-nämnden kommer också att vara en bra arena för att visa moderaternas EU-politik.
 

Vår slutreplik till Sveriges Television i Expressen idag 

2019-02-05

I dag har vi denna slutreplik till SVT med anledning av deras replik på vårt debattinlägg där vi kritiserade och ställde frågor kring SVT:s beslut att betala röätteågngskostnaderna för tre medarbetare som dömdes för flyktingsmuggling.
 

Sot från ved och koleldning viktig orsak till avsmältningen i Himalaya 

2019-02-05

I går uppmärksammade medierna en ny rapport som hotar med snabbare avsmältning av Himalayas glaciärer. Bland annat SVT och Expressen skriver om detta. Självklart kopplas avsmältningen entydigt till klimatförändringar till följd av koldioxidutsläpp.

Något man konstigt nog inte alls berör i dessa inslag är att en av de absolut viktigaste orsakerna till avsmältningen på Himalaya är utsläpp av sotpartiklar. Undantaget är TV4 som faktiskt hade ett längre inslag om detta. Problemet har konstaterats i ett flertal rapporter genom åren , och bland annat skrev Stockholms Universitet om detta hösten 2016:
Redan när jag besökte Indien 2009 och träffade energi- och miljöexperter där fick jag klart för mig att den omfattande vedeldningen i Indien och Kina starkt bidrog till avsmältningen av glaciärerna i Himalaya. (Enligt artikeln ovan gäller samma sak för Arktis).

Oavsett vad huvudorsaken till de smältande glaciärerna är - naturlig avsmältning, stigande temperatur till följd av klimatförändringar eller sotutsläpp, kan en snabbare avsmältning få dramatiska konsekvenser. Det kan på kort sikt bli svåra översvämningar och på längre sikt brist på vatten. Det är därför en självklarhet att försöka motverka detta om man kan. 

Jag har vid upprepade tillfällen berört problemet med omfattande eldning med ved och kol i många länder, inte minst i Afrika och Asien. Ett eldande som, förutom omfattande sotutsläpp, är ett direkt hot mot människors hälsa och liv, och leder till avskogning. Så är det i Kina, Indien, Ethiopien och Tanzania, för att nämna några exempel från mina egna resor. Om svenska politiker verkligen menade allvar med att vi vill bromsa avsmältningen av Himalaya finns det faktiskt saker vi kan göra. Om man exempelvis använde biståndsmedel till att införskaffa soldrivna spisar i soliga länder skulle mycket vara vunnet. man skulle minska avskogningen, man skulle frigöra arbetstid som kunde användas till annat, man skulle motverka sjukdom och för tidig död till följd av lungsjukdomar, man skulle motverka snabbare avsmältning av glaciärerna och dessutom skulle koldioxidutsläppen minska vilket förhoppningsvis i någon mån kan motverka klimatförändringar. Men i stället väljer Sverige att lägga massor av  miljarder på meningslös "klimatpolitik" som vare sig räddar klimat, liv eller hälsa. 
 

Den liberala logiken haltar 

2019-02-05

I dag har vi denna slutreplik i Borås Tidning.

 

Jag ställer interpellation om bidrag till odemokratiska organisationer 

2019-02-04

Häromåret avslöjades att Myndigheten för ungdoms - och civilsamhällesfrågor (MUCF) hade betalat ut bidrag till en rad organisationer med tvivelaktig verksamhet. Uppmärksamheten gjorde att man skärpte upp villkoren för utbetalning och bland annat nekade föreningen Sveriges Unga Muslimer bidrag, och även återkrävde tidigare bidrag. Nu har Förvaltningsrätten rivit upp beslutet och beslutat att MUCF ska ompröva föreningens ansökan. Detta trots att det finns ett antal graverande saker kring föreningen som borde göra att de inte får skattebidrag till verksamheten.

I fredags uppmärksammades detta av ledarskribenten Sofie Löwenmark i Expressen.  

Domen ger mig ytterligare argument i min kommande debatt med nye kulturministern Amanda Lind (MP). Jag ställde nämligen denna interpellation till henne tidigare förra veckan.  Det är för övrigt samma sak som jag ifrågasatt i ett flertal riksdagsmotioner de senaste åren. Här den senaste från i höstas.

Tisdagen den 12 februari blir det debatt i riksdagen mellan mig och kulturministern. 

Jag ställer interpellation om regeringens slopade arbetslöshetsmål 

2019-02-04

I valrörelsen 2014 gjorde Socialdemokraterna stor sak av sin målsättning att Sverige år 2020 skulle ha den lägsta arbetslösheten av EU:s 28 medlemsländer. Sedan dess har utvecklingen dock gått åt rakt motsatt håll. Från september 2014 till september 2018 hade Sverige tappat från 12:e till 18:e plats i EU när det gäller låg arbetslöshet.

På frågan om målsättningen varit klok svarade finansministern i november: ”Jag tror att jag som en minister i en övergångsregering inte ska recensera tidigare regeringars mål.”

I regeringsförklaringen den 21 januari nämndes inte arbetslöshetsmålet en enda gång av statsministern. Det förefaller alltså som att regeringen slutligen har insett det alla andra sett sedan länge: Socialdemokratisk politik kommer inte att ta oss närmare full sysselsättning.

Med anledning av detta har jag ställt denna interpellation till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Det ska bli en intressant debatt med henne den 7 februari på eftermiddagen. 

Jag är nu Sveriges tredje främsta opinionsbildare på twitter

2019-02-04

Tidningen Dagens Opinion redovisar idag sin senaste lista över svenska opinionsbildare på twitter. Jag avancerar en plats sedan föregående mätning och ligger nu trea.

 

Många småkommuner blöder ekonomiskt - Vilhelmina ännu ett exempel 

2019-02-02

Jag ansvarar ju i finansutskottet för moderaternas räkning för frågor som rör kommunsektorns ekonomi. Min största oro idag är att ett flertal svenska kommuner mår ganska dåligt ekonomiskt - trots en rad år med högkonjunktur och goda skatteintäkter. Hur ska ska klara sig när konjunkturen vänder nedåt om de inte ens får ihop sin ekonomi nu?  
Ett nytt exempel är alltså Vilhelmina. Även Aftonbladet uppmärksammar detta. Visserligen är inte Vilhelminas ansträngda ekonomiska situation i sig en nyhet. Redan i höstas, före valet, larmade ett av Centerpartiets toppnamn för att kommunens ekonomi var mycket illa ute. "Värre än någonsin" skrev hon. Nu har alltså Vilhelmina kommun infört köpstopp för att försöka komma i balans. Men att för en liten kommun med 6.700 invånare spara bort ett underskott i storleksordningen 45 miljoner är givetvis omöjligt. Ett så stort underskott hade varit ett allvarligt problem för betydligt större kommuner än Vilhelmina.

Vad beror då underskottet på? Ja, det verkar ju vara flera saker. Ett så stort underskott i högkonjunktur kan man inte skylla på andra. Dett uppstår bara genom bristande ekonomisk kontroll från politikernas sida och att man inte bromsar i tid och anpassar kostnaderna efter intäkterna. Men samtidigt finns helt klart kopplingar till ett stort mottagande av nyanlända. Vilhelmina är en av de kommuner i landet som tagit emot betydligt fler än genomsnittet, räknat per capita. Och man ser också att just underskott i socialnämnden är en av huvudorsakerna till underskottet. Det är helt enligt förväntan. När statens försörjning av de nyanlända upphör, och de inte kommit i egen försörjning, tvingas kommunen försörja dem med försörjningsstöd. Sedan finns även stora underskott i skolan och tydligen även för ett HVB-boende för unga som kostar enorma pengar för en liten kommun. I vilken mån skolans och HVB-boendets kostnader också har en koppling till mottagande av nyanlända framgår inte, men det är inte orimligt att anta att det i vart fall påverkar i en så liten kommun. Att Migrationsverket inte betalt ut alla pengar till Vilhelmina som kommunen har rätt till gör såklart inte likviditeten i kommunen bättre.

Jag har inte tillräckligt på fötterna för att säga att migrationspolitiken är huvudorsaken till Vilhelminas problem. Men det är ingen tvekan om att små och i grunden kanske även dåligt ekonomiskt skötta glesbygdskommuner drabbas extra hårt av den förda migrationspolitiken. Man har små, eller inga, reserver och en liten befolkning som kan dela på kostnaderna. Och man har ofta i  redan i grunden en svag skattekraft, svag arbetsmarknad och svår demografisk situation med många äldre och mindre andel av befolkningen i arbetsför ålder. Att upprätthålla kommunal service, exempelvis skolor i mindre orter, är extremt svårt redan i utgångsläget. När man då också ska ta över ansvaret från staten för många nyanlända utan egen försörjning rasar snabbt kommunens ekonomi ihop. Det är, som jag brukar påpeka, inte särskilt vettigt att placera många nyanlända i tomma lägenheter på orter med svag arbetsmarknad. 

Jag tror att vi framöver kommer att se många kommuner som behöver akuta statliga ekonomiska stöd för att överleva. Inte minst den dag konjunkturen vänder nedåt. Den förda migrationspolitiken har ett ekonomiskt pris, och förr eller senare måste det betalas av hela svenska folket. 

Justitieministerns agerande är orimligt och oacceptabelt 

2019-02-01

I dag kom den märkliga nyheten att Kriminalvården anställt en person utan både uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Och att detta kunde ske för att jusitisieminister Morgan Johansson av någon anledning skrev under ett beslut om undantag (!) för denna anställning. Detta inträffade redan 2015, men har avslöjats av SVT först nu. Nu sitter kvinnan i förvar tillsammans med sin familj för att utvisas till Uzbekistan. Både SVT, Sveriges Radio och Expressen skriver om saken.

Kvinnan har alltså fått klartecken av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att arbeta på ett säkerhetsklassat fängelse (!) trots att hon saknat arbets- och uppehållstillstånd. "De gjorde en kontroll på mig. Jag fick papper från justitiedepartement på att de gör ett undantag. Jag får jobba inom säkerhetsklassanstalt" säger kvinnan till Sveriges Radio.

Och justitieministern och departementet bekräftar. Men självklart skyller Morgan Johansson på Kriminalvården i stället för att ta ansvar för sin egen underskrift: "Ekot har sökt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson som hänvisar till Kriminalvården och menar att det är Kriminalvårdens ansvar att lämna ett korrekt underlag till regeringen." Man kan ju tvärtom tycka att det är jiustiteministerns sak att orientera sig om ett ärende innan han undertecknar ett uttryckligt undantag för en specifik person att få jobba inom Kriminalvården trots att hon saknar både uppehållstillstånd och arbetstillstånd? Jag har uppmärksammat saken på twitter idag, och även kritiserat justitieministern direkt i anslutning till hans märkliga twitterinlägg där han skyller ifrån sig på Kriminalvården. Jag funderar även på att gå vidare med saken på något sätt. För detta är ett mycket anmärkningsvärt handlande från en justiteminister.

 
Nordisk riksrevisionskonferens i Helsingfors 

2019-02-01Torsdag och fredag denna vecka har jag tillbringat i Helsingfors, där företrädare för parlamenten i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Grönland och Färöarna samlats för att diskutrera riksrevision. Vi samlas vartannat år för att jämföra hur riksrevisionerna arbetar i de olika länderna, hur man använder resultaten av revisionen och hur man kan utveckla verksamheten. Vid denna konferens diskuterades även hur de olika ländernas riksrevisioner kan samverka för att göra gemensamma parallella granskningar av samma verksamheter i samtliga länder för att sedan jämföra resultaten.

Från Sverige var vi tre deltagare på konferensen, två riksdagsledamöter från finansutskottet (M och S) och en av våra tjänstemän. Innan vi åkte hemåt fick vi också en trevlig rundtur i Finlands imponerande riksdagshus.Finlands pampiga riksdagshus färdigställdes 1931. Konstigt nog klarade sig riksdagshuset oskadat under kriget, trots att Sovjet bombade Helsingfors ganska intensivt. Finlands riksdag har 200 ledamöter, och parlamentet verkar vara uppbyggt och arbetar väldigt likt den svenska riksdagen.

 

Plenisalen, men talmannens podie. Nedan th den unika hisskonstruktionen där hissen rör sig sakta uppåt och nedåt hela tiden och man hoppar in i hissen i farten och kliver av när man vill. Det ser ganska farligt ut, men ingen verkar ha skadats genom åren...

 

Slutligen en bild från riksdagshusets övre våningar ut över Helsingfors, som var snöigt och kallt.