Blogg december 2013

Gott Nytt År!

2013-12-31

Ett händelserikt och ganska slitsamt politiskt år är till ända. Och trots en kompakt medial motvind där journalisterna varit extremt ensidiga i sin kritik av regeringen och extremt ointresserade av oppositionens populistiska förslag så tycker jag nästan Alliansen har ett försvånansvärt stabilt stöd bland väljarna. Det är i vart fall ungefär 40% som genomskådar svartmålningen av Sverige. I längden lär det väl bli svårt för media att helt avstå från att granska oppositionen, och då kommer nog opinionsläget svänga en del till Alliansens fördel.

För oss moderater ligger det genomsnittliga väljarstödet bara aningen lägre än valresultatet 2006, som var det näst bästa i partiets historia. Och stödet ligger på samma nivå som vid motsvarande tid före valet 2010. Med all den energi som finns i vårt parti, alla starka företrädare, ett snabbt växande ungdomsförbund (MUF är i särklass störst bland partiernas ungdomsförbund) och en genomtänkt politik som beslutades på vår senaste arbetsstämma känner jag mig hoppfull inför valrörelsen. Vi har gjort så mycket bra de senaste åren och förändrat Sverige i rätt riktning, och vi har många bra förslag för framtiden. Nu ska vi berätta detta för väljarna!

För egen del var det en fantastisk känsla att på nomineringsstäman få förtroendet att för andra gången få representera Moderaterna i Södra Älvsborg som förstanamn på riksdagsvalsedeln. Jag ser verkligen fram mot den kommande valrörelsen!

Vad står då oppositionen? Ja, sanningen är ju att ingen faktiskt vet. Socialdemokraterna har inte ens en budget för de kommande tre åren (vilket alla andra partier har), de har bara siffror för 2014. Deras löften för framtiden kan alltså inte granskas och jämföras med de pengar de faktiskt sätter av, och vi vet inte hur alla fagra löften ska betalas. Det enda vi vet är att det kommer att krävas mycket kännbara skattehöjningar för vanligt folk om de ska uppfylla alla sina löften. Och redan i deras budget för 2014 saknas uppemot 12 miljarder, de pengar de behöver för att behålla det femte jobbskatteavdraget. De har redan använt pengarna till annat, men vill inte heller avskaffa jobbskatteavdraget. Inte ens Socialdemokraterna kan använda samma pengar två gånger! Oppositionen är också extremt splittrad i många frågor, och väljarna köper helt enkelt grisen i säcken om man röstar på något av oppositionspartierna. Ingen vet vad politiken för kommande fyra år skulle bli.

Alliansen är det enda samlade regeringsalternativet och vi har visat att vi kan ta ansvar under bistra tider och klara att få fler i arbete även när Europa är i en djup ekonomisk kris. Vi har också visat att vi kan sänka skatterna och samtidigt ge välfärden mer pengar. Vi har visat att det går att göra rekordsatsningar på både infrastruktur och forskning, och vi har reformerat hela den svenska skolan, vilket de senaste årens resultat verkligen visat var på tiden. I olika internationella jämförelser placerar sig Sverige allt bättre på många områden och vi står starka för framtiden. Den regering som åstadkommit allt detta borde också få väljarnas stöd för framtiden.

Bloggen utvecklas hela tiden, och får allt fler besökare. Under året har jag slagiot flera rekord när det gäller antalet besökare per dag, och det är kul att se vilken spridning mina inlägg ibland får även i media. Jag har nu också nära 1.000 följare på Twitter, och det har blivit ett bra komplement där jag lägger ut små "löpsedlar" till det jag skriver om på bloggen. Även facebook använder jag på samma sätt. Fortsätt följa mig i sociala medier under valåret, så lovar jag ge både argument och förklaringar till vår politik och - förhoppningsvis - kloka analyser av det politiska läget! Dessutom kommer jag att berätta om vardagen i riksdagen, mina egna politiska utspel och inte minst mitt arbete under valrörelsen. Om Du gillar det jag skriver - sprid det till dina vänner! Och glöm inte att ta en stund och botanisera på de andra delarna av hemsidan också. Mina reseberättelser väcker exempelvis stort intresse, och alla mina studieresor och andra tjänsteresor, liksom vissa privata resor till intressanta resmål finns dokumenterade med bilder i mitt bloggarkiv. Där finns också alla mina blogginlägg samlade månadsvis, samt efter olika ämnesområden.

Jag önskar alla mina bloggläsare ett riktigt gott nytt år!
Naiva malmöpolitiker saboterar den generösa svenska asylpolitiken

2013-12-30

I Sverige råder en hyfsat stor politisk enighet om att ha en generös asyl och invandringspolitik, men däremot inte helt fri invandring. Sverigedemokraterna vill kraftigt inskränka flyktingmottagandet medan högljudda röster inom några partier (främst V, MP och C) vill öppna upp gränserna ännu mera. Men dagens system med en generös men reglerad invandring och asylprövning har ändå ett brett politiskt stöd. En del i denna politik är att när man fått avslag på en asylansökan i samtliga rättsinstanser måste man också lämna landet.

Det är därför ytterst märkligt att läsa det SVT berättar idag, nämligen att i Malmö träder nya riktlinjer i kraft vid årsskiftet som säger att "papperslösa barn" ska få försörjningsstöd och bidrag till boende. Det är en helt ny tolkning av socialtjänstlagen och Barnkonventionen som skiljer sig dramatiskt från hur man ser på saken i andra kommuner, som till exempel Göteborg och Stockholm.

Malmös definition av papperslösa är enligt SVT "en person som befinner sig i Sverige utan tillstånd". I denna grupp ingår personer som har fått ett utvisningsbeslut, personer vars uppehållstillstånd har löpt ut eller återkallats och personer som aldrig har sökt något uppehållstillstånd. Hit hör också EU-medborgare och deras familjemedlemmar som saknar uppehållsrätt.

Hur många "papperslösa" som finns i Sverige är det ingen som vet. Enligt Rikskriminalpolisen är det cirka 11.700 personer som håller sig undan myndigheter efter beslut om avvisning eller utvisning. Men det totala antalet papperslösa handlar om betydligt fler. Jag har hört siffror runt 60.000 nämnas i samtal med personer som engagerat sig för vård till "papperslösa", men sanningen är väl att ingen av naturliga skäl vet hur många de är.

Den som är "papperslös" får normalt inget ekonomiskt stöd av vare sig Migrationsverket eller kommunen. I Malmö blir nu läget annorlunda från årsskiftet då alla papperslösa barn som vistas i kommunen ska ha rätt till försörjningsstöd. Dessutom ska papperslösa barnfamiljer få bistånd till boende (vilket av naturliga skäl då även gäller deras föräldrar). Enligt SVT finns det ingen annan kommun i landet som tagit fram liknande riktlinjer eller är på väg att göra det.

Enligt Socialstyrelsen är det upp till kommunerna själva hur de vill tolka socialtjänstlagen när det gäller papperslösa. Men alla personer som vistas i kommunen ska ha rätt till en individuell prövning av kommunen och kan få nödhjälp vid akuta situationer. Det gäller även papperslösa. Om ett barn far illa har kommunen också en skyldighet att gripa in. Däremot står det inget i Socialtjänstlagen om skyldighet att betala ut försörjningsstöd eller ge bostadsbidrag till papperslösa barn.

För egen del tycker jag Malmös sätt att tolka reglerna urholkar hela den svenska asylprövningen. Vi har ju redan tagit beslut i riksdagen om att alla "papperslösa" barn ska erbjudas skola och sjukvård (vilket jag som bekant är ytterst kritisk till). Om vi utöver detta även skulle ge försörjningsstöd och ordna bostad till papperslösa barnfamiljer så kommer självklart ingen vuxen med barn att frivilligt lämna landet efter ett avslag på sin asylansökan. Med Malmös tolkning av reglerna inför vi i princip helt fri invandring till Sverige för alla som har barn, och garanterar dem samtidigt försörjning och boende av de svenska skattebetalarna. Är det verkligen rimligt, och framförallt - är det långsiktigt hållbart?

Om man trots en prövning i flera instanser inte anses ha asylskäl ska man givetvis lämna landet. I annat fall riskerar det generösa svenska asylsystemet att fullständigt falla samman. Redan idag är systemet extremt ansträngt, med stor brist på boende för dem som beviljas asyl eller uppehållstillstånd (något jag kommenterade på bloggen den 24 oktober). Något år har Sverige inte ens kunnat uppfylla sina löften om mottagande av de allra mest utsatta kvotflyktingarna på grund av brist på boenden. Om alla familjer eller vuxna med barn som söker sig till Sverige skulle garanteras bostad och försörjning av de svenska skattebetalarna även efter avslag på sin asylansökan riskeras vårt generösa och värdiga mottagande av människor som verkligen är på flykt från krig. Är det verkligen den prioritering som politikerna i Malmö tycker vi ska göra? Prioritera papperslösa som går under jorden eller lever illegalt i Sverige och prioritera bort dem som verkligen är på flykt? Naiviteten i den svenska invandringspolitiken är ibland otrolig och obegriplig. Och vi vet tyvärr vilket parti som gynnas av det.

Det ska för övrigt bli intressant att se hur länge Malmö klarar att uppfylla sitt löfte. Sannolikt lär väl alla papperslösa i södra delen av landet nu söka sig till Mlamö kommun eftersom det är enda stället i landet där man garanteras bostad och försörjning. Jag hoppas inte att andra kommuner följer efter, utan i stället koncenterar sina ansträngningar på ett värdigt mottagande och boende för alla dem som beviljats asyl.
Svenska skatter inte längre högst i världen

2013-12-30

Dagens Eko rapporterar idag att Sverige inte längre har världens högsta skatter. Ny statistik visar att Danmark, Belgien och Frankrike gått om. Sverige ligger fyra, strax före Finland.

Som högst låg de svenska skatterna på runt 50 procent av bruttonationalprodukten. Nu har de sjunkit till under 45 procent.

På den tiden när Sverige hade det i särklass högsta skattetrycket i världen staplades nackdelarna på hög. Företag flyttade ut produktion och forskning ur landet, svartjobben var omfattande, människors utrymme att spara egna pengar var minimalt om man inte hade mycket höga löner, nyföretagandet var lågt och de vanliga svenska löntagarna var de absolut hårdast beskattade i hela världen. De som hade möjlighet ägnade stor kraft åt skatteplanering och åt att görmma pengar utomlands.

I dag ser vi hur en del företag faktiskt flyttar hem hem verksamhet till Sverige, och kapital som tidigare gömts utomlands i skatteparadis strömmar tillbaka till Sverige. Svenska normala löntagare är inte längre de högst beskattade i världen utan ligger på genomsnittsnivå (medan de svenska höginkomsttagarna fortfarande betalar högst skatter i hela världen). Svartjobben har minskat dramatiskt tack vare sänkta skatter samt rut- och rot-avdrag, och utrymmet för vanliga löntagare att lägga undan lite besparingar för framtiden har enligt bankekonomerna aldrig varit så stort. Vanliga människor är mindre beroende av samhället och kan forma sin egen framtid. En skattesänkning med över 40.000 kronor om året för en normal löntagarfamilj med två vuxna som arbetar gör naturligtvis skillnad.

Räcker då skatterna till för vår omfattande välfärd? Ja, faktum är ju att trots att skattetrycket i procent av BNP har minskat har skatteinkomsterna till både stat, kommuner och landsting ökat, även efter hänsyn till inflationen. Välfärden har fått mer pengar, trots att skattetrycket sänkts. Förklaringen är att så många fler kommit i arbete. Och högt skattetryck löser inte välfärdsproblemen. Ta skolan till exempel. Finland uppvisar bättre skolresultat än Sverige, trots att de har ett lägre skattetryck och ger mindre pengar per elev till skolan än vi gör i Sverige. Faktum är att alla de läånder som ligger i topp i Pisa har betydligt lägre skattetryck än Sverige. Viktigare än att bara ösa in mer pengar är hur man använder pengarna och vad man prioriterar!

Jag visade också nyligen att den femtedel som tjänar mest idag betalar en större andel av de samlade skatterna än de gjorde 2006. För övriga fyra femtedelar av löntagarna gäller det omvända, de betalar en lägre andel av de samlade skatterna idag än de gjorde 2006. Skatterna har med andra ord inte bara sänkts, utan de har också omfördelats till normalinkomsttagarnas fördel.

Jag hoppas att Alliansen får fortsätta denna framgångsrika politik minst fyra år till. Det går givetvis att sänka skatterna ytterligare en bit om man gallrar bort onödiga utgifter, byråkrati och meningslösa myndigheter och prioriterar det som är viktigt i både statens och kommunernas budget, och samtidigt ytterligare minskar utanförskapet och får ännu fler i arbete. För egen del skulle jag vilja göra ytterligare skattelättnader för företagen och dessutom fortsätta med skattesänkningar för pensionärerna. Men skattesänkningar får aldrig gå ut över vare sig sjukvård, skola eller äldreomsorg, vare sig när det gäller statliga skattesänkningar eller ute i kommunerna.
Några av nyårslöftena Stefan Löfvén (S) inte kan ge

2013-12-29I dag har jag detta korta debattinlägg i Expressen angående några av de nyårslöften som Socialdemokraternas partiledare inte kan lämna. Debattinlägget är en nedkortad variant av en längre debattartikel som kan läsas här. De oklarheter jag pekar på är bara några ur en betydligt längre lista.

Den politiska oppositionens övertag i opinionen beror med stor sannolikhet till stor del på att media hittills nästan helt har avstått från att granska oppositionens alla vidlyftiga löften som vare sig är finansierade eller samordnade mellan partierna. Det är lätt att lova allt åt alla om man inte behöver vare sig betala det eller visa hur förslagen kan genomföras i praktiken. Förhoppningsvis gör media sitt jobb de kommande månaderna och granskar alla partier, trots den mycket kraftiga över- representationen av journalister på vänsterkanten (70% enligt Journalistförbundets egen undersökning).
Hur mäter man kunskap?

2013-12-27

Diskussionen om hur man mäter kunskap har tagit ny fart efter den senaste Pisa-mätningen som presenterades nyligen. Vissa hävdar nu att vi har en betygsinflation, vilket baseras på att elevernas betyg ökar trots att resultaten i Pisa blir sämre. Självklart andas friskolemotståndarna mogonluft och hävdar att det har med friskolornas marknadsföring att göra att betygen stiger. Man vill visa goda resultat för att locka fler elever.

Men det finns inget belägg i forskningen för att friskolorna sätter fler glädjebetyg än kommunala skolor. Och det finns dessutom motstridiga uppgifter om elevernas resultatutveckling, vilket jag beskrev på bloggen den 12 december:

"PISA-mätningen som kom förra veckan gav ju en väldigt mörk bild av kunskapsutvecklingen hos svenska elever. Men idag finns en debattartikel i Dagens Industri, skriven av Per-Arne Andersson, chef för avdelningen lärande och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som ger en annan bild.

I artikeln påpekas att de svenska elevernas resultat på de nationella proven pekar i en annan riktning än resultaten i PISA-undersökningen. I PISA var det 2003 17 procent av de svenska eleverna som inte klarade godkänt i matematik, och i den senaste PISA-mätningen hade detta ökat till 27%. I de nationella proven i matematik gick utvecklingen åt andra hållet under samma tid. 2003 var det 13 procent som inte klarade godkänt, och 2013 hade detta minskat till 10%. Samma sak gäller svenska och engelska. I de nationella proven i år hade 96% av eleverna godkänt i svenska och 97% i engelska. Även betygsresultaten för de svenska eleverna ökar sedan flera år tillbaka, och det stämmer bra överens med utvecklingen på de nationella proven.

Per-Arne Andersson ställer frågan om hur detta hänger ihop. Hur kan 90 klara de nationella proven i matematik, men bara 70% är godkända i PISA? Och hur kan eleverna klara de nationella proven i svenska så mycket bättre än man gör i PISA?"


Om man ska tro Pisa har alltså de svenska eleverna blivit sämre. Och då är det fullt befogat att ifrågasätta att betygen samtidigt blivit bättre. Men om man i stället ska tro resultatet av de nationella proven har de svenska eleverna förbättrat sina kunskaper. I så fall är det ju högst naturligt om också betygen ökar.

Frågan är om det är de nationella proven som görs av alla svenska elever som ger den korrekta bilden, eller om det är Pisas globala jämförelse och utvärdering som har störst trovärdighet?

Jag tror det finns mycket som behöver granskas när det gäller kunskapskontroll och kunskapsmätning. Det nya skolforskningsinstitutet som Alliansen nu tillskapar kommer att ha många viktiga uppgifter framöver. De förändringar vi gör av skolan måste grundas på forskning och erfarenheter från andra länder. Inte på tyckande och populism.
Dags att balansera skoldebatten

2013-12-27

I dag har jag och Tomas Tobé (moderaternas skolpolitiske talesperson) ett debattsvar i Borås Tidning. Debattinlägget har rubriken "Dags att balansera skoldebatten" och vi bemöter Socialdemokraternas partiledare mfl som gärna klagar på skolan. Men vi konstaterar att de inte har så mycket att komma med själva när man tittar vad som finns bakom all retorik. Socialdemokraterna dömer gärna ut hela Alliansens skolpolitik, men vägrar peka på något konkret i vår politik som man vill riva upp. Samtidigt vill de samarbeta med Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har väldigt farliga förslag för den svenska skolan.

I artikeln ger vi moderaternas syn på den senaste PISA-mätningen och hur vi vill att skolan ska utvecklas framöver. Föräldrar, lärare och elever är trötta på överbuden i skoldebatten och alla förslag om snabba och enkla lösningar som kastas fram i debatten. Alliansens omfattande skolreformer har ännu inte utvärderats. De måste få en chans att börja verka innan man kommer med nya omfattande och revolutionerande förslag för den svenska skolan. Men vi moderater anser samtidigt att det behövs ett ännu starkare fokus på det som händer i klassrummet. Mer undervisningstid, tidigare kunskapsuppföljning och fortsatta satsningar på att stärka läraryrket är några exempel.
Kanske bästa julklappen jag gav bort i år

2013-12-25

Några av årets mer uppskattade julklappar till såväl barnen hemma som till svärföräldrarna. Och vad passar väl bättre för mig som utbildningspolitiker än att ge bort ett par skolpaket till barn som verkligen behöver det?


Julafton i Ubbhult

2013-12-24

Julen är ju barnens högtid sägs det. Men även vovvarnas, i vart fall i Ubbhult. Med lite godis som muta kan man få fyra vildhjärnor att sitta så här fint - samtidigt! Vovven till vänster är svärföräldrarnas Max, och de andra är våra, Nelly, Madde och Nema.

Han där bakom i röd luva dök upp en stund på kvällen, vet inte riktigt varifrån han kom...

God Jul

2013-12-23Vad passar väl bättre som julhälsning än en klassisk svensk julbonad med både tomte, släde och vintersnö.

Jag önskar alla mina bloggbesökare en riktigt god jul!
Förbryllande om skolavgifter i Rumänien

2013-12-23

I dag har Radio Sjuhärad ett reportage om de kvarvarande tiggarna i Borås. I en intervju säger en av dem, en kvinna som intervjuas på det kommunala härbärget i Borås att "det är för våra barns skull som vi har kommit hit. Vi måste tigga ihop pengar till ved och till skolavgifter för barnen". Om Radio Sjuhärad gjort en korrekt översättning av det kvinnan säger på rumänska är det ett förvånande uttalande.

Det finns nämligen inga skolavgifter i skolan i Rumänien. Grundskolan är fri och gratis för alla barn, även de romska barnen. Detta fick vi bekräftat flera gånger, både från svenskar på den svenska ambassaden, liksom från de rumänska myndigheterna. Även Rumäniens ambassadör i Stockholm är tydlig med att skolan är gratis för alla barn i Rumänien. Fattiga som rika.

Vid mitt besök i den romska stadsdelen i staden Calarasi stannde vi till just utanför den nybyggda skolan för de romska barnen, bekostad med EU-pengar (bilden). En del av det omfattande EU-stödet till Rumänien, ett stöd som i detta fall definitivt nått fram.

Denna skola erbjuder både förskola och grundskola för de mindre barnen, och den är inte bara gratis för alla barn, de föräldrar som skickar sina barn till skolan får dessutom ett barnbidrag på ca 10 Euro per barn och månad. I skolan erbjuds dessutom alla barn mjölk och smörgås, vilket är ett sätt att få fattiga barn att faktiskt gå till skolan. Skolan erbjuder också läxhjälp till barnen efter skoltid.

Påståendet att tiggarna måste få ihop pengar till barnens skolavgifter låter alltså minst sagt märkligt. Jag skulle gärna vilja ha en förklaring.

Manifestationen mot det politiska våldet kan göras ännu starkare

2013-12-21

I morgon manifesterar tusentals människor mot politiskt våld och rasism i bland annat stockholmsförorten Kärrtorp. Liknande manifestationer har hållits de senste dagarna på andra orter i landet. Manifestationerna är en tydlig markering mot det våld som nynazistiska organisationer ägnade sig åt i Kärrtorp nyligen, där man angrep en manifestation mot rasism.

Politiskt våld och uppmaningar till sådant är aldrig acceptabelt i en demokrati. Därför är det bra om många människor och ledande politiker och debattörer tillsammans tar ställning mot allt politiskt våld i alla tänkbara sammanhang.

Arrangemanget i Kärrtorp kan bli en värdig manifestation. Men den kunde göras ännu värdigare om arrangörerna varit tydliga med att endast demokratiska organisationer, som tydligt tar avstånd från våld, är välkomna till manifestationen. Vi nås av uppgifter om att flera vänsterextrema organisationer tillåts delta, exempelvis Revolutionära Fronten och Antifacistisk Aktion, AFA. Dessa organisationer är väl kända för att använda politiskt våld för att försöka skapa kaos i samhället och angripa demokration. Att låta dessa delta i en manifestation mot politiskt våld förstör tyvärr lite av värdet med manifestationen. Jag tror också många drar sig för att delta i morgon av två skäl. Dels för att man inte vill stå sida vid sida med odemokratiska vänsterextremister, dels för att man helt enkelt är rädda för att det ska uppstå nya våldsamheter där vänsterextremisterna ska angripas av, eller själva angripa, ditlockade nynazister. Riskerna för nya sammandrabbningar är givetvis stora, och jag tror exempelvis att många drar sig för att ta med sig barn till Kärrtorp i morgon.

I mina ögon är nynazister, fascister, rasister, revolutionärer och vänsterextremister samma fara för våra demokratiska värderingar. De har bara olika politiska etiketter. De förenas i sitt förakt för demokratin och det politiska samtalet. De är helt enkelt inte värdiga att få delta i manifestationer mot politiskt våld.

Jag hoppas arrangörerna har tagit till sig kritiken den senaste veckan och ser till att stänga ute odemokratiska grupper från manifestationen, eller om det inte är praktiskt möjligt, i vart fall tydligt deklarerar att endast personer med demokratiska värderingar är välkomna. Det skulle sannolikt göra att fler vanliga stockholmare vill delta i manifestationen och stå upp mot det politiska våldet, och det skulle öka chanserna att manifestationen blir mäktig, värdig och fredlig.

Rätt hanterad skulle morgondagens manifestation i Kärrtorp kunna vinna alla demokraters hjärtan.
Sänkta arbetsgivareavgifter för unga har skapat fler jobb

2013-12-20

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, har utvärderat effekterna av de halverade arbetsgivareavgifterna för unga. Den första juli 2007 sänktes ju arbetsgivaravgifterna för arbetstagare mellan 19 och 25 år med en tredjedel, och 2009 gjordes ytterligare en sänkning så att arbetsgivareavgiften toalt sett halverades jämfört med 2006. Rapportförfattarna finner att sänkningarna ökat de ungas sysselsättning med omkring två procent på kort sikt. Det innebär att 6 000–10 000 jobb för unga tillkommit. Det är en betydande förbättring eftersom 6.000-10.000 unga utanför arbetsmarknaden är oerhört kostsamt för samhället. Risken finns ju också att en del av dessa unga annars skulle ha fastnat i utanförskap under lång tid.

Man behöver alltid se över reformer och regeringen har också gjort en nedjustering av åldersgränsen för nedsättningen från 25 till 23 år. IFAU:s utredning visar att effekten av nedsatta arbestsgivareavgifter är störst för dem under 22 år. Det pekar på att det var ett korrekt beslut att sänka åldersgränsen.

IFAU menar i sin utvärdering att kostnaden för varje nytt jobb i form av bortfallande skatteintäkter är stor. Mot detta kan man ställa att den långsiktiga effekten kan bli stor om man förhindrat att en del ungdomar fastnat i långvarigt framtida utanförskap. Det lönar sig på sikt att få ungdomar i arbete tidigt. IFAU visar inte heller hur många jobb för ungdomar som blivit kvar under lågkonjunkturen och finanskrisen tack vare de nedsatta arbetsgivarevagifterna.

IFAU:s slutsatser kan också ses som en viktig varning för Socialdemokraternas politik. Socialdemokraterna föreslår höjda skatter på att anställa unga människor, vilket riskerar att slå ut någonstans 6.000-10 000 unga människor från arbetsmarknaden. Höjer man arbetsgivaravgifterna så har det stora negativa effekter i termer av stigande arbetslöshet och ökat social utslagning, framförallt för de under 22 år.
Min motion om REP-avdrag uppmärksammas igen

2013-12-19

Nerikes Allehanda har idag ett helsidesuppslag med rubriken "Elprylarna slängs på sophögen", och där man berättar om att svenskarna varje år kastar 147.000 trasiga apparater i stället för att reparera dem. I anslutning till artikeln finns en intervju med mig för en tid sedan där jag kommenterar min riksdagsmotion om att införa ett REP-avdrag (liknande dagens RUT- och ROT-avdrag) som skulle ge en skatterabatt vid reparation av hushållsnära produkter. Något jag tror både skulle skapa fler företag och jobb och samtidigt värna om miljön. En kortare version av artikeln i papperstidningen finns på nätet.


Hela migrationspolitiken bygger på prioriteringar

2013-12-19

Häromdagen skrev jag ett brev till ledarredaktionen på Borås Tidning med anledning av att jag tyckte att en av ledarskribenterna, Mikael Hermansson, gick över gränsen när han i ledaren den 16/12 hävdade att jag låtit "främlingsfientliga röster höras mest och högst" i debatten om tiggeriet.

Jag blev ärligt talat ganska upprörd, och tyckte det var ett slag under bältet. Inte minst som jag verkligen försökt föra en nyanserad och balanserad debatt i frågan om tiggeriet. Jag kommenterade ledaren i ett blogginlägg samma dag, och skickade som sagt samtidigt ett öppet brev till BT:s ledarredaktion. I dag publiceras mitt brev och svaret från Mikael Hermansson på BT:s debattsida. Rubriken är dock BT:s och inte min. De flesta svar jag fått har inte innehållit vare sig främlingsfientliga eller rasistiska åsikter. Svaren har tvärtom ofta innehållit både medmänsklighet och värme samtidigt som man haft en kritisk och mörk syn på själva tiggeriet. Många vill förbjuda detta och tycker det är bättre att hjälpa tiggarna på annat sätt.

Jag förstår inte alls hur den mening Hermansson åberopar skulle vara kontroversiell överhuvudtaget. Jag tycker det jag skriver är en fullständig självklarhet. Hermansson borde veta att hela den svenska migrationspolitiken bygger på prioriteringar. Den senaste siffran jag sett är att ungefär 40% av alla asylsökande beviljas asyl. Övriga får avslag. Det beror på en tydlig och lagreglerad prioritering av vad som krävs för att man ska beviljas asyl.

På samma sätt tycker jag det är självklart att porioritera flyktingar med asylskäl från krigshärjade länder framför andra EU-länders medborgare när vi ska fördela vårt generösa stöd till människor som har det sämre än vi. Varje EU-land har förbundit sig att ta hand om sina medborgare, och länder med många fattiga medborgare får omfattande stöd från EU för att lyfta dessa ur fattigdom.

Jag kan givetvis inte avstå från att diskutera viktiga samhällsfrågor bara för att en eller annan främlingsfientlig person eventuellt tror sig kunna tolka in saker i det jag skriver som passar deras egna grumliga syften. Men glöm inte att främlingsfientliga krafter inte alls vill prioritera det generösa svenska stödet till människor på flykt. De vill stoppa stödet helt och hållet! Det är där vi skiljer oss åt.

För övrigt svarar inte Mikael Hermansson på min fråga om vad han tycker att politikerna i Borås skulle ha gjort i stället för att skjutsa hem tiggarna till Rumänien. Det visar bara att det är lätt att kritisera, men betydligt svårare att komma med bättre lösningar.
Socialpolitiker och tjänstemän i Marks komun åtalas för tjänstefel

2013-12-18

Pressmeddelande 2013-12-18

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828


Välkommen rättslig prövning av socialtjänstens och politikernas ansvar

I dag kommer beskedet att åklagaren väcker åtal mot Socialnämndens dåvarande ordförande (S) och tre tjänstemän i Marks kommun på grund av det omtalade omhändertagandet av två fosterbarn 2009. Beslutet om att omhänderta de omtalade fosterbarnen från sitt familjehem togs enligt åklagaren på vaga grunder och situationen var inte var akut.

Jag har tidigare engagerat mig i detta ärende och det är utmärkt att det nu prövas om det som hände var rimligt eller om det var ett allvarligt och omotiverat övergrepp mot barnen. Det är enligt åklagaren ovanligt att man väcker åtal för tjänstefel inom socialtjänsten och det visar hur allvarligt just detta ärende var. Oavsett hur den rättsliga prövningen slutar skickar rättsprocessen förhoppningsvis en tydlig signal till alla landets socialförvaltningar att bli mer noggranna och eftertänksamma i sina bedömningar.

Alltför många barn i Sverige utsätts varje år för allvarliga övergrepp från socialtjänst och socialnämndspolitiker i vårt land. Ett av de värsta fall jag kommit i kontakt med är de omtalade Nordmarksbarnen ("Folåsabarnen"). Jag berättade på bloggen den 6 november om mitt möte med ett av dessa barn, 18-åriga Melinda. Hennes berättelse var ännu ett fruktansvärt bevis på hur barn får hela sin uppväxt krossad på grund av övernitiska, okunniga eller jäviga tjänstemän och/eller politiker i socialtjänsten. Sådant kan vi inte acceptera i ett rättssamhälle.

Rekordlågt förtroende för kommunpolitikerna i Göteborg

2013-12-18

Göteborgs-Posten skriver idag att SOM-institutets senaste mätning visar att förtroendet för kommunpolitikerna i Göteborg ligger på en bottennivå. Missnöjet med politikerna i Göteborg har aldrig varit så stort sedan SOM-institutet började med sina lokala mätningar för 16 år sedan. Varannan person säger sig vara missnöjd med den kommunala demokratin.

Forskarna som gjort mätningen menar att den infekterade debatten om trängselskatten och de många skandalerna i göteborgspolitiken är de viktigaste orsakerna för det sjunkande förtroendet.

SOM-institutet säger också att Moderaterna varit sämre än Socialdemokraterna på att övertyga sina sympatisörer om nödvändigheten av en trängselskatt. Jag kan bara instämma. Mätningar visar ju att en stor majoritet av de moderata väljarna i Göteborg säger nej till trängselskatten.

Personligen tycker jag det är oerhört märkligt att göteborgspolitikerna bara rusar på med både Västlänk och trängselskatt trots väljarnas motstånd. Det verkar inte spela någon som helst roll hur många experter som dömer ut Västlänken, politikerna står benhårt fast vid sin linje. Inte minsta lilla intresse finns att analysera andra alternativ, trots att det kommit fram sådana på senare tid som är klart realistiska och dessutom billigare. Och när det gäller trängselskatten så lovade partierna en folkomröstning före beslut. När beslutet om folkomröstning äntligen togs i kommunfullmäktige var moderaterna det enda etablerade riksdagspartiet som stod upp för beslutet att anordna en folkomröstning, trots den namninsamling som gjorts. Inte konstigt om väljarna tappat förtroendet för politikerna i Göteborg.

Till detta kommer som sagt alla skandalerna, som verkar ha florerat ordentligt under Socialdemokraternas decennier vid makten i kommunen. Under samma tid har skolan rasat ihop och ligger mycket illa till jämfört med jämförbara storstäder. Samma sak med äldreomsorgen och den sjukvård som Socialdemokraternas också styr sedan lång tid. Men i stället för att prioritera skolan och äldreomsorgen väljer politikerna i Göteborg nu att planera ännu ett jätteprojekt i form av en stor multiarena, kombinerat med en enorm kapitalförstöring om planerna på rivning av Valhalla och Scandinavium samtidigt blir verklighet. Inte konstigt att göteborgarna börjar tröttna.
Särskild skoldebatt om PISA

2013-12-17I dag höll riksdagen en särskild skoldebatt med anledning av de svaga resultaten i den senaste Pisa-undersökningen om elevernas skolresultat. Från Alliansen deltog Utbildningsminister Jan Björklund (FP), Utbildningsutskottets ordförande Tomas Tobe (M) (bilderna) samt Ulrika Carlsson (C) och Annika Eclund (KD). De utgjorde en enad front mot en mycket splittrad opposition som inte har vare sig partiförslag eller gemensamma förslag om vad man vill göra med skolpolitiken.

Som Alliansföreträdarna återigen påminde om har de svenska elever som deltog i Pisa-mätningen inte omfattats av Alliansens stora skolreformer, utan var den sista årskullen elever från den gamla s-skolan. Till detta ska läggas att oppositionen har röstat emot många av de stora reformer av skolan som Alliansen arbetat fram och genomfört de senaste åren. I dag ger man inga besked om att man vill riva upp någon av dessa, och man har inga andra förslag heller. Det enda oppositionen är överens om är att tillföra mer pengar, närmare bestämt ett tillskott motsvarande 9-16 promille (beroende på parti) i förhållande till vad de svenska skolorna idag disponerar. Tror någon på allvar att ett resurstillskott på 16 promille kan vända utvecklingen i den svenska skolan?

Tänkvärt är också att alla länder som ligger i topp i Pisa-mätningen har mindre resurser per elev till sina skolor. Trots detta har de bättre resultat är Sverige. Att inbilla sig att det bara handlar om att stoppa in lite mer pengar är att lura sig själv.

Från Moderaterna och Alliansen tror vi mer på att vårda de skolreformer som genomförts och ge reformerna tid att verka. Utöver detta vill vi öka den lärarledda undervisningstiden, ge tidigare stöd till eleverna i de låga åldrarna, satsa mer på matematik och läsning, och lägga ännu mera kraft på att stärka läraryrket.
Viktiga frågor lyftes i statsministerns jultal

2013-12-17

Statsminister Fredrik Reinfeldts jultal i går riktade starkt ljus på en mycket viktig samhällsfråga, nämligen kampen mot människohandel i alla dess former. I talet berättade han om några av de förslag moderaterna vill se mot dessa former av organiserad brottslighet och utnyttjande av andra människor:

1. Utvärdering av lagstiftningen om människohandel.
I dag är det svårt att få någon fälld för människohandel. Moderaterna vill se en utvärdering av tillämpningen av människohandelsbrottet och se över behovet av att göra fler förändringar för att ytterligare stärka det straffrättsliga skyddet. Människohandel för sexuella ändamål har varit ett brott i Sverige sedan 2002. Två år senare utvidgades lagen till att omfatta även andra typer av människohandel. År 2010 skärptes lagstiftningen, men det är fortfarande få fällande domar för brottet.

2. Hårdare straff för köp av sexuell tjänst kopplat till människohandel.
Moderaterna vill skärpa straffen vid sexköp när den som utför en sexuell tjänst är offer för människohandel eller koppleri, och gärningsmannen inser detta. År 2011 höjdes maxstraffet för köp av sexuell tjänst, från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Vi ger nu en utredare i uppdrag att utvärdera detta. Syftet är att föreslå lagändringar för att åstadkomma skärpta straff för köp av sexuell tjänst kopplat till människohandel eller koppleri.

3. Hårdare straff för köp av sexuell handling av barn.
Moderaterna vill att köp av sexuell handling av barn ska ge mer tydligt och kännbart straff för gärningsmannen. Vi ger en utredare i uppdrag att höja minimistraffet för köp av sexuell handling av barn. Syftet är att slopa böter och istället införa fängelse som minimistraff. När någon köper sexuell handling av ett barn i åldern 15-18 år är straffet i dag böter eller fängelse i högst två år.

Jag tycker frågan om människohandel är oerhört central att diskutera. Det förekommer inte bara människohandel för prostitution, utan även för svartarbete, påtvingad kriminalitet och sannolikt vissa fall av tiggeri. Även flyktingsmuggling kan gränsa till detta. Människohandel är ett avskyvärt brott, och allt som kan göras för att motarbeta detta är välkommet.

Vad gäller skärpta straff för sexuella tjänster kopplade till människohandel samt från omyndiga är det också rimligt med en straffskräpning. Man kan givetvis ha synpunkter på om det verkligen ska vara straffbart att köpa sexuella tjänster från en myndig man eller kvinna som säljer dessa tjänster helt frivilligt och själv får behålla pengarna. Det är kanske inte helt självklart. Men om man däremot köper sexuella tjänster där det är uppenbart att det kan vara kopplat till människohandel eller koppleri, eller där omyndiga är inblandade begår man ett fruktansvärt brott mot den som utnyttjas. Och då ska också straffet vara kännbart. Det är därför högst rimligt med en större variation i straffskalan när det gäller köp av sexuella tjänster.
Alliansen städar bort skatteparadisen

2013-12-16

De senaste åren har Sverige tecknat över 40 nya skatteavtal och informationsutbytesavtal med andra länder, många av dem tidigare så kallade "skatteparadis". Bland de mer kända "skatteparadisen" som Sverige numera har avtal med finns exempelvis Andorra, Bahamas, Barbados, Gibraltar, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Macao, Liberia, Lichtenstein, Monaco, San Marino och Panama. Man har också uppdaterat informationsutbytet i befintliga skatteavtal med bland annat Jamaica, Luxemburg, Schweiz och Österrike.

Samtidigt som de nya avtalen motverkar framtida skatteplanering så har de också medfört en omfattande självrättelse från svenska skattebetalare. Om man rättar sina deklarationer frivilligt fem år tillbaka i tiden, innan Skatteverket upptäckt skattebrotten, blir det inga extra skattetillägg. Dessa självrättelser har hittills tillfört statskassan 1,4 miljarder kronor. Dessutom har Skatteverket själva drivit in ytterligare minst 460 miljoner i samband med pågående granskningar.

Sveriges framgångsrika arbete med att teckna informationsutbytesavtal med tidigare skatteparadis har minskat utflödet av pengar från landet och minskat skattefusket.
Märklig ledare i Borås Tidning om tiggeriet

2013-12-16

I Borås Tidning idag finns en ledare skriven av Mikael Hermansson som väcker frågor. Hermansson kommenterar frågan kring tiggeriet och drar enligt mitt tycke en del märkliga slutsatser. Han skriver annat: "Eller som Jan Ericson (M) gjorde tidigare i höstas, och ställa frågan om tiggarnas närvaro så att uppenbart främlingsfientliga röster får höras mest och högst".

Menar Mikael Hermansson på fullt allvar att en öppen fråga till invånarna i Borås om hur de ser på tiggeriet gör att "främlingsfientliga röster får höras mest och högst"? På vilket sätt då? Han kan väl knappast mena att boråsarna överlag skulle vara främlingsfientliga? Det vore en ganska anmärkningsvärd åsikt. Så då menar han kanske att bara de som är främlingsfientliga skulle bry sig om att höra av sig till mig? Vilket belägg har han i så fall för detta? Han har i vart fall inte tagit del av alla de kommentarer jag fått (och det tänker jag inte låta honom göra heller eftersom jag lovat att inte röja några namn). Men jag kan berätta att de svar jag fått överlag varit mycket balanserade och verkar komma från alldeles vanliga boråsare. Med några få undantag har kommentarerna inte innehållit vare sig främlingsfientliga eller rasistiska tankar. Snarare mycket värme och medmänsklighet, kopplat till en realistisk syn på problemet.

För övrigt skickar Hermansson dubbla budskap. Han säger att hjälpen med busstransport tillbaka till Rumänien inte kommer att hjälpa och att tiggarna snart är tillbaka igen. Troligen sant. Han skriver också att problemet med tiggeriet måste lösas på EU-nivå, för att minska romernas utsatthet. Jag kan även instämma i detta. Men alla som i likhet med mig har besökt Rumänien inser att detta knappast är en enkel och snabb lösning, utan handlar om ett mycket långsiktigt och målmedvetet arbete i EU och i Östeuropa som möjligen kan ge resultat om några decennier. Vad tycker Hermansson att politikerna i Borås konkret ska göra under tiden för att hantera frågan kring tiggeriet?

Jag tycker att de ledande kommunpolitikerna i Borås förtjänar all heder av att i vart fall försöker hantera situationen. Och tankarna att försöka hjälpa tiggarna på plats i Rumänien med hjälp av frivilliga krafter för att begränsa deras behov av att ta sig till Sverige ligger helt i linje med mina tankar i debattartikeln i Borås Tidning den 5 december.
Lagändring ska godkänna julpsalmer på skolavslutningen

2013-12-15

I en intervju i Svenska Dagbladet säger utbildningsminister Jan Björklund att regeringen vill ändra skollagen så att det blir tydligt att man får sjunga psalmer på skolavslutningarna och att prästen kan läsa julevangeliet utan kritik. Men det ska fortfarande vara förbjudet att kräva av elever att de ska delta i kollektiv bön eller kollektiv trosbekännelse.

Bakgrunden är Skolverkets riktlinjer för skolavslutningar som togs fram förra året, i vilka det direkt förbjuds att ha religiösa inslag som psalmer och evangelium i skolavslutningarna. Skolverkets riktlinjer väckte stark debatt både bland politiker och föräldrar. Till TT sade socialminister Göran Hägglund inför förra julen att ”Skolverket silar mygg och sväljer kameler, dagens elever har sannerligen betydligt värre problem än att sjunga O Helga natt en gång om året”. Utbildningsminister Jan Björklund spädde på med att han tröttnat på ”den tramsiga debatten” och tillsatte en utredning för att förtydliga skollagen. Dess promemoria går snart ut på remiss, skriver SvD.

- Jag tycker att vi ska vårda vårt kulturarv. Att fira skolavslutning i kyrkan har på många håll i Sverige skett i generationer. Vill man göra det i olika skolor, så ska det vara klart tillåtet, rektorer ska inte behöva känna att de begår en brottslig handling, säger Björklund till SvD.

Jag kan bara instämma till 100%. Tanken med skollagen var inte att införa ett idiotförbud mot psalmer och julevangelium eller att förstöra gamla fina svenska traditioner. Vi är många allianspolitiker som har verkat för att lagen ska ändras, och jag är en av dem. Jag har lyft frågan med utbildningsministern flera gånger och är mycket nöjd med dagens besked. Gamla svenska traditioner måste kunna få plats även i vårt mångkulturella och sekulariserade samhälle.
Alla politiker måste ta tydligt avstånd från hot, våld och rasism

2013-12-14

I dag har jag nedanstående debattsvar i Ulricehamns Tidning där jag bemöter en horribel och ganska barnslig beskyllning att jag inte tar avstånd från främlingsfientlighet och rasism bara för att jag uteblev från prisutdelningen till Timbuktu i riksdagen häromveckan. Motsvarande svar har jag även skickat till Borås Tidning, och det lär förhoppningsvis publiceras framöver.I dag finns också en insändare i Borås Tidning från två Sverigedemokrater som berömmer mig för mitt mod att avstå från prisutdelningen i riksdagen. De skriver att hot aldrig är acceptabelt från dem som inte tycker som SD. Helt korrekt analys. Men hur är det med Sverigedemokraternas egna demokratisyn? Den senaste veckan har media avslöjat hur ledande Sverigedemokrater anonymt skrivit hårresande och kraftigt rasistiska och hatiska inlägg på olika främlingsfientliga nätsidor. Bland de avslöjade anonyma skribenterna återfinns en riksdagskandidat och en riksdagsledamot för SD. Riksdagskandidaten arbetar dessutom som lärare (!) och har i veckan blivit utesluten ur Lärarförbundet för sina rasistiska inlägg. De senaste dagarna har också allvarliga hot riktats mot de tidningar som gjort avslöjandena. En ledare för en högerextrem organisation besökte exempelvis GT:s redaktion i Göteborg häromdagen och hotade personalen, kastade ägg och hotade att komma tillbaka med kniv.

Det är helt okej att Sverigedemokraterna ger mig och andra beröm för att vi inte accepterar hot mot någon svensk politiker eller journalist, men det hade varit mera klädsamt om man samtidigt tog tydligt och förbehållslöst avstånd från hot och rasistiska påhopp som de egna politiska företrädarna eller sympatisörerna sysslar med. När får vi se en artikel om detta i Borås Tidning, undertecknat av sverigedemokrater i Borås?

Det är en allvarlig utveckling när extremister både hos SD och olika partier på vänsterkanten, liksom organisationer med kopplingar till såväl rasistiska eller vänsterextrema grupperingar allt oftare använder hot eller våld som politisk metod, riktat mot såväl politiker, myndigheter och journalister. Senast idag kom nyheten att två chefer på Arbetsförmedlingen i Skåne, som arbetar med integrationsfrågor, utsatts för attentat i sina hem. En grupp vänsterextremister säger sig ligga bakom attentaten.

De människor som är demokrater borde med kraft välja bort alla partier som inte tydligt och undantagslöst tar avstånd från både hot, våld och rasism. Och det räcker inte med läpparnas bekännelse, man måste också i handling visa att man inte accepterar dessa politiska metoder.
Dags att summera Elfsborgs säsong

2013-12-13

Årets fotbollssäsong är nu över och det är dags att summera säsongen. Den allsvenska säsongen blev ju en besvikelse. En sjätteplats långt från medaljerna är ju inte riktigt vad vi varit vana vid. Det har ju blivit medalj varje år sju år i rad, varav två guld. Nedan årets allsvenska sluttabell.

Årets största framgång för Elfsborg var givetvis avancemanget till gruppspel i Europa League. Gruppspelet har ju tyvärr bjudit på ett antal uddamålsförluster, Elfsborg har verkligen inte haft flyt med resultaten trots flera riktigt bra matcher.

I går spelade Elfsborg sista matchen i gruppspelet. Det blev en imponerande seger på bortaplan med 3-1 mot Belgiska Standard Liege, som just nu leder den belgiska ligan. Det var också Elfsborgs första vinst någonsin i ett europeiskt gruppspel, och segern kom med hjälp av en trupp till stor del fylld med egna produkter. Segern medförde inte bara 1,7 miljoner extra i segerpremie utan också att Elfsborg slapp komma sist i tabellen. Så här slutade Grupp C:
Mitt eget roligaste minne i år är utan tvekan resan till Elfsborgs bortamatch mot Celtic i Europa League. Och med tanke på avancemanget till gruppspelet i Europa League så får väl säsongen trots allt med tvekan godkänt. Nu ser vi framåt mot nästa år. Då blir det ett delvis helt nytt Elfsborg med många nya unga spelare som ska slåss om medaljerna.
Högskolan i Borås rankas högst av lärarstudenterna

2013-12-13

Landets utexaminerade lärarstudenter har återigen utsett Högskolan i Borås som nummer ett i landet när det gäller lärarutbildningar. Det är tredje året i rad som detta händer.

"Vi är väldigt glada, stolta och gratulerar både våra lärare och våra studenter", säger prorektor Martin Hellström till Borås Tidning. Iréne Arvidsson, som är biträdande prefekt på Institutionen för pedagogik pekar ut tre anledningar till varför Borås hamnar i topp år efter år. "Vi har vårt mentorskap, alla studenter får en mentor som de träffar tre gånger per termin, det är vi unika med i hela landet." Hon pekar också på att studenterna trivs på skolan och att Borås har samlat sin lärarutbildning på ett och samma ställe.

I tider när hotande lärarbrist diskuteras och söktrycket fortfarande är för lågt på lärarutbildingarna (trots en stabil men långsam ökning de senaste åren) så är det mycket glädjande för Sjuhärad att just Högskolan i Borås ligger i topp! Det underlättar givetvis rekrytering av lärare i vårt område. Vi vet sedan tidigare också att utbildningarna i Borås håller hög kvalitet i de granskningar som gjorts.
Motsägelsefullt om svenska elevers skolresultat

2013-12-12

PISA-mätningen som kom förra veckan gav ju en väldigt mörk bild av kunskapsutvecklingen hos svenska elever. Men idag finns en debattartikel i Dagens Industri, skriven av Per-Arne Andersson, chef för avdelningen lärande och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som ger en annan bild.

I artikeln påpekas att de svenska elevernas resultat på de nationella proven pekar i en annan riktning än resultaten i PISA-undersökningen. I PISA var det 2003 17 procent av de svenska eleverna som inte klarade godkänt i matematik, och i den senaste PISA-mätningen hade detta ökat till 27%. I de nationella proven i matematik gick utvecklingen åt andra hållet under samma tid. 2003 var det 13 procent som inte klarade godkänt, och 2013 hade detta minskat till 10%. Samma sak gäller svenska och engelska. I de nationella proven i år hade 96% av eleverna godkänt i svenska och 97% i engelska. Även betygsresultaten för de svenska eleverna ökar sedan flera år tillbaka, och det stämmer bra överens med utvecklingen på de nationella proven.

Per-Arne Andersson ställer frågan om hur detta hänger ihop. Hur kan 90 klara de nationella proven i matematik, men bara 70% är godkända i PISA? Och hur kan eleverna klara de nationella proven i svenska så mycket bättre än man gör i PISA?`

Andersson ställer frågan om vad som egentligen är resultatet i den svenska skolan, och vad det är vi mäter och hur. Han efterlyser en ökad jämförbarhet mellan de nationella proven varje år, och en nationell rättning som garanterar likvärdigheten. Han efterlyser också en större återkoppling av resultaten till både föräldrar och elever, och att de som ansvarar för att leda skolan både nationellt och lokalt får en korrekt bild av verkligheten så att vi inte fattar beslut på fel grunder.

Det sista känns ytterst aktuellt i dessa dagar när förslagen till enkla patentlösningar för skolan haglar i debatten. Alltför mycket handlar enligt min åsikt om stora systemförändringar, förstatligande av skolan och mer pengar. I stället borde vi rikta mer fokus på vad som händer i klassrummet och hur vi på bästa sättet stärker relationen mellan lärare och elev och frigör mer tid till lärarledd undervisning. I dag tog Utbildningsutskottet på initiativ av utskottets ordförande Tomas Tobé (M) beslut om att anordna en hearing kring PISA-rapporten för att analysera både orsaker och vad man kan göra åt fallande resultat. I denna diskussion måste även den framtida effekten av alla de reformer som redan gjorts beaktas.Både sysselsättning och sysselsättningsgrad fortsätter öka

2013-12-12

I dag kom nya siffror från SCB över sysselsättning och sysselsättningsgrad. Vissa vill gärna försöka antyda att sysselsättning inte är detsamma som arbete, men det är precis vad det är, den som är sysselsatt i SCB:s statistik har arbetat under den aktuella perioden.

I november var över 4,73 miljoner svenskar i arbete, vilket ska jämföras med ca 4,45 miljoner vid valet 2006. Antalet sysselsatta har nu ökat med hela 280.000 personer sedan Alliansen tog över:Sysselsättningsgraden är nu 66%, vilket är något högre än vid valet 2006:


Ännu en bottenplacering för sjukvården i Västra Götaland

2013-12-11

I dag kom en rapport från Socialstyrelsen som har granskat väntetiderna på landets 70 akutsjukhus. Väntetiden på akutmottagningarna har totalt sett ökat något jämfört med 2010, och allra värst är situationen i Västra Götaland, där Sahlgrenska, Östra och Borås Lasarett utmärker sig mest negativt.

I tabellen över total väntetid på akuten ligger Borås näst sist av alla akutsjukhusen, och Sahlgrenska ligger allra sist. Östra Sjukhuset ligger femma från botten. När det gäller väntetid för personer över 80 år är Borås i särklass sämst i hela landet!

När det gäller väntetid till första läkarbedömning i minuter ligger Östra Sjukhuset i Göteborg trea från slutet, och på en särklassig jumboplats ligger Sahlgrenska med mycket längre väntetider än övriga.

I en jämförelse mellan de andra två stora sjukhusområdena, Region Skåne och Stockholm, ligger Västra Götaland generellt sett sämre till än de andra två.

Detta är inte den första jämförelse som pekar ut sjukvården i Västra Götaland som en av de sämst skötta i landet. Den rödgröna politiska majoriteten bär ett tungt ansvar för dagens situation.
Höginkomsttagarna betalar större andel av skatterna idag än 2006

2013-12-11

Den politiska oppositionen och vänstermedia påstår ju ofta och gärna att höginkomsttagarna gynnats mest av Alliansens skattepolitik. Eftersom jag arbetade mycket med skatter i mitt jobb som jurist innan jag blev invald i riksdagen 2006 så har jag hela tiden ifrågasatt detta påstående. Och nyligen lät jag Riksdagens utredningstjänst (RUT) undersöka saken. Denna tabell visar hur stor andel av de samlade inkomstskatterna på förvärvsinkomster (alltså skatt på arbete, pension och enskild näringsverksamhet, men inte på kapitalinkomster) som betalas av olika inkomstgrupper.Man ser att de med inkomster över 40.000 kronor i månaden står för en större del av de samlade skatteinbetalrningarna 2012 jämfört med 2006, en ökning från 30,7% till 32,6%. För dem med inkomster mellan 20.000 och 40.000 (där de flesta heltidsarbetande löntagare återfinns) är utvecklingen den omvända. Man står för en mindre del av de samlade skatteintäkterna idag än man gjorde 2006.

De med inkomst under 20.000 har också ökat sin andel av de samlade skatterna. RUT förklarar detta med att antalet personer i denna grupp har ökat kraftigt i antal, med runt 10 procent. Det gör att gruppens andel av de samlade skatterna ökat trots att man på individnivå fått sänkt skatt (se tabell 2 nedan). I gruppen finns sannolikt många ungdomar i de ovanligt stora ungdomskullarna som arbetar extra.

RUT har också gjort en analys där man delar upp inkomsttagarna i fem lika delar. Samtliga inkomstgruppers andel av de totala inkomstskatterna har minskat mellan åren 2006 och 2012, förutom den högsta inkomstgruppens andel som ökat med 2,4 procentenheter. Den femtedel som tjänar mest står för hela 48,5% av de samlade skatterna på förvärvsinkomster. Den femtedel som tjänar minst står för endast 3,8%. Om man skulle lägga till skatt på kapitalinkomster skulle höginkomsttagarna stå för en ännu större andel av de samlade skatterna i landet.


Slutsatsen är mycket tydlig - svenska höginkomsttagare betalar idag en betydligt större andel av de samlade skatterna och de med låga och normala inkomster står för en mindre del än de gjorde 2006.

Hur skulle då höjd brytpunkt enligt Alliansens förslag påverka dessa siffror? Svaret är att den är så liten att det inte skulle märkas alls. Även med en höjd brytpunkt för statlig skatt skulle höginkomsttagarna fortfarande stå för ca 48,5% av de totala skatterna. Striden om brytpunkten gäller nämligen endast drygt 2 promille av statens skatteintäkter.

Det är dags att hyfsa skattedebatten. Alliansens skattepolitik har sänkt skatten för alla löntagare och pensionärer, och har främst gynnat dem med låga eller normala inkomster genom utformningen av jobbskatteavdraget. Höginkomsttagarna står för en allt större del av de samlade skatterna i Sverige, och betalar fortfarande världens högsta skatter. Men de med låga och normala inkomster ligger idag på ungefär samma nivå som i andra jämförbara länder.
Att riva tältläger och skjutsa hem tiggare lär inte hjälpa

2013-12-10

Radio Sjuhärad rapporterar idag att Borås kommun har beslutat att stänga tiggarnas tältläger i Stadsparken. De cirka 70 personer som bor i lägret kommer att få hjälp att åka hem till Rumänien. Tältlägret har funnit under en längre tid men situationen för tiggarna har enligt komunens politiker blivit allt mer ohållbar när vinter och kyla trängt sig på. Även om inte alla tiggare vill åka hem kommer lägret att rivas. Kommunen påpekar att ordningsstadgan för Borås Stad inte medger att man upprättar ett tältläger i stadsparken.

Jag inser att kommunen inte har så många alternativ till denna lösning. Men tyvärr tror jag inte det hjälper att skjutsa hem alla tiggarna. Detta har prövats på andra orter, exempelvis i Stockholm och de tiggare man skjutsar hem kommer ofta tillbaka redan efter några veckor eller månader. Samma sak har hänt i Mark där de tiggare som fick ekonomisk hjälp av generösa privatpersoner och kyrkor återkom till Kinna redan efter några veckor. Vi får väl se hur det blir i Borås. Vissa tiggare säger redan idag till media att de kommer tillbaka till våren.
Tyst minut för Nelson Mandela

2013-12-10I dag höll riksdagen en tyst minut för Nelson Mandela, och utanför Kammaren fanns en kondoleansbok utlagd som jag tror att de flesta av oss riksdagsledamöter fyllde med våra namn.

Den hätska svenska politiska diskussionen som följt i spåren av Mandelas bortgång känns ganska ovärdig. Nelson Mandela stod för fred och försoning och jag tror inte han hade uppskattat hur hans bortgång används i svenska inrikespolitiska syften. Inga svenska partier har vad jag vet försvarat Apartheidsystemet. Däremot har vi alla haft olika vägar att verka för systemets avskaffande och en demokratisk utveckling. När det gällde handelsbojkott av Sydafrika tyckte både Moderaterna och Metallarbetareförbundet inom LO att det var en dålig idé. Men jag har full respekt för dem som tyckte annorlunda.
Ännu en sågning av Västlänken

2013-12-10

I dag finns en mycket läsvärd artikel om Västlänken, tågtunneln som planeras under Göteborg. Det är VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, som gjort en analys av Västlänken.

"Hela projektet är planerat för en stad långt större än Göteborg", säger Jan-Eric Nilsson, professor på VTI. Han menar att Västlänken är ett exempel på systemfel i många av de stora projekt som samhället genomför. "Investeringen i Västlänken är större än den samhällsnytta man kan få ut", säger han.

I grunden finns ett problem med kapacitetsbrist i göteborgsregionen, så långt är Västlänken rätt tänkt enligt VTI. "Men då måste man ställa upp ett antal alternativ till hur problemet skall lösas. Järnvägstunneln som är en del av projektet Västlänken är då riktigt dålig", säger Jan-Eric Nilsson.

Jag tycker det är lite förvånande att det kommer rapport efter rapport som underkänner Västlänken. Och Riksrevisionen kallar Västlänken för meningslös och riksrevisor Claes Norgren säger att beslutet stressats fram. Ändå saknas den politiska viljan att ens analysera de nya seriösa förslag att lösa järnvägstrafiken som faktiskt finns, men som aldrig fått en verklig chans. Konstigt att man inte ens vill pröva nya förslag som kanske kunde bli både bättre och billigare, och på samma gång kanske göra det möjligt att lindra trängselskatten. Hade jag varit lokalpolitiker i Göteborg hade jag drivit den linjen stenhårt, och tror det hade väckt stor respekt hos göteborgarna. Ibland förstår man inte politiken, så riksdagsledamot man är.
Mitt anförande: Generöst studiemedelssystem blir ännu bättre

2013-12-10

I kväll deltog jag även i debatten om studiemedel. Det kändes bra att kunna konstatera att Alliansen trots en svår finanskris och tuffa tider har klarat av att göra reformer på studiemedelsområdet som den tidigare Socialdemokratiska regeringen inte ens klarade av att göra i högkonjunktur. Det var mycket angeläget eftersom studiemedlen hade urgröpts under lång tid under tidigare socialdemokratiska regeringar. Studiemedlen har nu äntligen kunnat komma upp i de nivåer som bland annat studentorganisationer brukar säga är rimliga. De senaste åren har studentbudgetarna faktiskt för första gången gått ihop. Vi kan konstatera att i den senaste omfattande undersökning som CSN har gjort framgår det att köpkraften för studiemedlet 2011 var det högsta sedan 1965 då det moderna studiemedelssystemet infördes. Sedan dess har det gjorts ytterligare förstärkningar. Även i CSN:s enkätundersökning som presenterades härom året bekräftar studenterna att deras ekonomiska situation har förbättrats.

Nu blir världens kanske mest generösa studiemedelssystem ännu bättre. Förra året höjdes tilläggsbidraget för studiemedel som lämnas till studerande med barn. I årets budget höjs tilläggslånet med 1.900 kronor per månad, och kommer nu också att kunna lämnas för studier på deltid.

Vi höjer också åldersgränsen för rätt till studiemedel från 54 till 56 år, och gränsen för nedtrappning flyttas också upp två år. Detta syftar givetvis till att underlätta byte av yrke mitt i livet, vilket kan göra att fler kan arbeta längre upp i åldrarna.

Förra året förlängdes den extra satsningen på arbetslösa ungdomar 20-24 år som saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning, så att de kan få den högre bidragsnivån inom studiemedlet även för studier som påbörjas under detta år. Nu förlänger vi denna satsning ytterligare ett år.

En annan av Alliansens reformer som jag är stolt över är höjningen av fribeloppet, alltså möjligheten att tjäna pengar av eget arbete utan att få studiemedlen reducerade. Vi har äntligen kommit bort från det vansinniga systemet att man ska bestraffas för att man har tid att jobba extra. Dagens fribelopp möjliggör en årsinkomst på ca 140.000 för en heltidsstudent. Nu genför vi ytterligare en höjning av fribeloppet med 30.000 kronor per kalenderår. Det innebär att man från och med nästa år kan tjäna uppemot 170.000 per år om man studerar heltid 40 veckor per kalenderår.

Läs hela anförandet här.
Mitt anförande: Större andel av de vuxna studerar idag än 2006

2013-12-10

I kväll deltog jag i debatten om vuxenutbildning och högre utbildning. Jag påpekade att i den politiska debatten hävdas ofta att Alliansen skurit ned på platserna i eftergymnasiala utbildningar och annan vuxenutbildning. Detta är en grovt felaktig bild. Riksdagens utredningstjänst (RUT) har tagit fram aktuella siffror över den vuxna befolkningens studiedeltagande 2006 (sista året med s-regeringen) och 2011 (det senaste år som det går att få ut komplett tillförlitlig statistik). Det visar sig då att andelen personer i eftergymnasial utbildning, räknat i andel av befolkningen, ökat markant från 2006 till 2011. Från 9,8% till 10,4% i åldergruppen 18-64 år.

Under 2012 och framåt har regeringen dessutom tillfört många ytterligare platser på både högskola, komvux och folkhögskolor, samt startat upp lärlingsvux. Omfattningen av regeringens fortsatta utbildningssatsningar är så stor att det inte är någon tvekan om att andelen studerande i den vuxna befolkningen fortsatt att öka även efter 2011. Och fler satsningar är aviserade även kommande år.

Alliansen har alltså INTE rustat ned vare sig vuxenutbildning, högskola eller andra utbildningsformer för vuxna – vi har tvärtom satsat MER och erbjudit FLER platser. Det är dags för den politiska oppositionen att erkänna att Alliansen har prioriterat upp vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning ordentligt sedan vi tog över makten 2006.

Läs hela anförandet här.
Märklig skoldebatt i kammaren

2013-12-10

Oppositionen ägnade huvuddelen av sina anföranden i dagens skoldebatt i riksdagen åt att håna Alliansens skolpolitik. Trots att vi genomfört de reformer som experter, skolmyndigheter och lärarfack efterfrågat, och trots att oppositionen inte vill peka ut någon av dessa reformer som de skulle vilja riva upp. Det känns något märkligt.

Jag upprepar det jag skrev på bloggen den 3 december, nämligen att PISA-rapporten inte utvärderar Alliansens politik. De elever som ingår i den svenska delen av PISA har nämligen inte alls omfattats av Alliansens stora skolreformer. PISA visar tvärtom att Alliansens reformer verkligen behövs.

Oppositionen lägger skulden för dåliga skolresultat främst på några saker - vinster i välfärden, det fria skolvalet och friskolorna. Detta trots att inga av dessa saker nämns i Skolverkets analys av PISA-rapporten. Tvärtom säger Skolverket att man inte kan dra någon sådan slutsats av materialet i PISA-rapporten. Oppositionen använder PISA-rapporten som slagträ i sin kamp mot mångfald och valfrihet. Det är tragiskt.
Nytt globalt köldrekord

2013-12-10

I Nikkaloukta i Norrbotten uppmättes drygt 40 minusgrader häromdagen. En ovanligt låg decembertemperatur. Även i Karesuando var det kallthäromdagen, minus 45 grader. Köldrekordet genom tiderna i Sverige inträffade 2 februari 1966, då minus 52,6 grader uppmättes i Vuoggatjålme i Lapplandsfjällen.

Samtidigt har världen fått ett nytt "retroaktivt" köldrekord, uppmätt från satellit. Nasa uppger nämligen att man mätt upp -93,2 grader i östra Antarktis. Det är nya analyser av data från Nasa-satelliten Landsat som rapporterades på ett forskarmöte häromdagen i San Fransisco, men det ska ha inträffat redan den 10 augusti 2010. Nästan lika kallt ska det ha varit inte långt därifrån den 31 juli i år, minus 93,0 grader.

Den lägsta temperatur som uppmätts med termometer är minus 89,2 grader som uppmättes den 21 juli 1983 på den då sovjetiska forskningsstationen Vostok på Antarktis.
Priset för en "fossilfri fordonsflotta" - 42 kronor litern för bensinen

2013-12-10

Bensinpriset bör höjas med minst 30 kronor litern om Sverige ska klara regeringens vision om en fossil- oberoende bilpark till 2030, enligt en rapport från Konjunkturinstitutet, KI, skriver Dagens Nyheter idag. Enligt KI kräver regeringens mål starka ekonomiska styrmedel, bland annat en höjning av koldioxidskatten med minst 900 procent. Det skulle ge ett bensinpris på minst 42 kronor litern.

"Vi vill berätta vad som krävs för att regeringens vision om en fossil­oberoende fordonsflotta ska kunna uppnås. Det rör sig om drastiska åtgärder som medför stora ekonomiska kostnader och som kan vara svåra genomföra", säger KI:s forskningschef Eva Samakovlis.

Ja, det är väl det minsta man kan säga. Ett bensinpris på 42 kronor litern skulle lamslå Sverige och ödelägga inte minst landsbygdsbornas ekonomi, krossa transportsektorn och delar av industrin. Jag kan bara beklaga att det tidsmål regeringen satt upp verkar ganska orealistiskt. Men jag vill samtidigt påpeka att med en rödgrön regering blir det många resor värre. De rödgröna partierna tycker ju att Alliansens klimatpolitik är för försiktig och att åtgärderna mot transportsektorn är tandlösa. Man vill sätta ännu hårdare mål, ha ännu högre skatter och dessutom införa en kilometerskatt på tunga transporter. Även om just tidsmålet för en fossilfri fordonsflotta känns minst sagt orealistiskt så står trots allt Alliansen för den i särklass mest balanserade praktiska politiken. Det säger en del.
Konsten att missuppfatta politiska förslag

2013-12-10

I dag tog riksdagen beslut om den framtida rovdjurspolitiken, en skälig balansgång mellan an tryggad rovdjursstam och möjligheten att bo, leva och håplla tamdjur på landsbygden. Det säger sig själv att alla är missnöjda. Jägarna vill ha färre rovdjur och rovdjursförespråkarna fler. Men i beslutet ingår ett golv för hur många individer som behövs för att trygga alla rovdjursarter. Bland annat ingår ett golv för kungsörn, där det står "150 häckande par". I ett antal protestmail hävdar människor att vi bara vill spara 150 kungsörnar och skjuta av resten. Men någon tanke att jaga kungsörn finns givetvis inte. Och så här hänger det ihop, jag citerar ett svarsmail från Anders W Jonsson (C) till en av dem som hört av sig:

"Det här bygger ju på en ren missuppfattning. Om Du läser prop så ser Du att det står 150 registrerade häckande par. Som ett häckande par räknas två Kungsörnar som lägger ett ägg som leder till en överlevande unge. Med tanke på att endast 25% av äggen leder till levande unge måste Du ta 150 gånger två (hane och hona) dividerat med 0,25 dvs cirka 1200 STYCKEN kungsörnar. I Sverige känner man till cirka 560 kungsörnsrevir som varit bebodda med kungsörnspar minst ett år undre perioden 2001 till 2005. Lyckade häckningar dvs med överlevande unge har mellan 2000 och 2012 varierat mellan 81 och 235. I fjol registrerades 158 lyckade häckningar. Bedömningen är att det motsvarar 1700 STYCKEN kungsörnar."

Till nivån 1.700 kungsörnar är det långt. Det är synd när människor protesterar mot politiska förslag utan att ens läsa förslagen först....och så är det tyvärr alltför ofta.
"Storbråket om skatten handlar om 0,2 procent"

2013-12-09

I senaste numret av Dagens Samhälle skriver chefredaktören Mats Edman en läsvärd krönika om "storbråket om skatten".

Bland annat konstaterar han att 2013 kommer vi att betala 1.610 miljarder i skatter i Sverige, vilket är den högsta summan någonsin i landets historia. Skattebråket om brytpunkten gäller, som jag tidigare berättat, 3 miljarder. Det motsvarar 0,2% (två promille) av årets beräknades skatteuttag.

Sveriges samlade skatteintäkter har sedan 2006 ökat med 13 procent. Inflationen med 11. Fram till 2017 väntas skatteintäkterna öka med 4-5 procvent om året samtidigt som inflationen kommer att ligga runt nollstrecket.

Kommunernas skatteintäkter och avgifterna till pensionssystemet har sedan 2006 ökat med 32%, tre gånger inflationen. Skola vård och omsorg har inte fått mindre på grund av jobbskatteavdragen, utan mycket mera.

Mats Edman sammanfattar efter dessa redogörelser av officiella siffror att välfärden har fått mer pengar samtidigt som löntagarna fått ökade reallöner. Och dessutom sänkt skatt. Ett rätt bra betyg till Alliansen om jag får säga det själv.
Sverige har näst högst sysselsättningsgrad i hela EU

2013-12-09

I dag rapporterar SCB att Sverige år 2012 hade den näst högsta sysselsättningsgraden bland de 27 länder som var medlemmar i EU 2012. Bara Nederländerna har en högre sysselsättningsgrad, 67 procent jämfört med 66 i Sverige. Österrike, Danmark, Tyskland och Storbritannien hör också till de länder som har högst syssel­sätt­nings­grad i EU. Genomsnittet för hela EU för 2012 är 57,2 procent.

Syssel­sätt­nings­grad är ett mått på hur stor del av befolk­ningen i en viss ålder, i detta fall 15 till 74 år, som är syssel­satt (i arbete) enligt ILO:s definition.


Sanningen om invandringen?

2013-12-08

I dag har en annons i Dagens Nyheter diskuterats utförligt. Annonsen har rubriken "Vad vet DU om invandringen och invandringspolitiken". I annonsen nämns åtta punkter som påstås visa "sanningen".

Jag tänker för tillfället bara bemöta två av punkterna, nämligen dels där det påstås att "Sverige har från millennieskiftet fram till oktober 2013 beviljat 1,1 miljoner invandrare uppehållstillstånd", dels att "år 2012 beviljade Sverige 111.000 uppehållstillstånd".

Påståendet rörande föregående års 111.000 bemötte jag redan häromdagen. Jag konstaterade då att Av de 111.000 var endast 25.000 flyktingar och deras anhöriga. Övriga 87.000 var andra personer. Bland annat 26.000 EU/EES-medborgare som ingick bland de 87.000 finns en stor grupp svenskar som flyttat hem efter en tid utomlands. Det var dessutom samtidigt 50.000 personer som flyttade ut från Sverige samma år, och vad jag vet var många av dem återvändande invandrare.

Andreas Ericson, VD och redaktionschef på tidskriften Neo, bemöter påståendet om 1,1 miljoner uppehållstillstånd sedan 2000 på twitter idag. Han har granskat siffrorna närmare och kommit fram till följande. Av de 1,1 miljonerna är ca 157 000 flyktingar, 166 000 är arbetskraftsinvandrare, 100.000 är utländska studenter, 8.000 är svenska adpotioner och 208.000 personer från EU/EES-länder inom ramen för den fria rörligheten. Dessutom tillkommer 368.000 som är anhöriga till flyktingar och arbetskaftsinvandrare. Inget sägs heller i annonsen om hur många invandrare som flyttat tillbaka till sina hemländer under de aktuella åren, inte heller finns uppgift om hur många av EU/EES-medborgarna som är svenskar som flyttat hem efter ett antal år utomlands.

För en korrekt bild måste man också försöka beräkna hur många av anhöriginvandrarna som har anknytning till flyktingar som fått uppehållstillstånd. För 2012 kom totalt 18.000 anhöriginvandrare, varav 8.000 (44%) var anhöriga till flyktingar. Om man antar att ungefär samma andel gäller alla år så innebär det i så fall ca 162.000 personer 2000-2013. I så fall skulle sammantaget alltså ca 319.000 flyktingar och anhöriga till dessa under 14 års tid, eller knappt 23.000 personer per år.

Siffran 1,1 miljoner uppehållstillstånd är inte falsk i sig efter vad jag kan bedöma. Men annonsen antyder att det handlar om 1,1 miljoner flyktingar/skyddsbehövande, när det i själva verket lär vara maximalt en tredjedel av det totala antalet uppehållstillstånd som handlar om detta. Man kan ju fråga sig om övriga siffror i annonsen är lika vilseledande? Annonsen är ett utmärkt skäl att inte lita på siffror som de främlingsfientliga krafterna, inklusive Sverigedemokraterna, kastar ur sig. De ger aldrig hela bilden.

Jag vet att många svenskar oroar sig för en hög invandring och upplever att vi har svårt att klara av ett omfattande mottagande. Denna oro och detta samhällsproblem måste vi ta på största allvar. Men att sprida siffror som ger en helt falsk bild av verkligheten gynnar inte en seriös diskussion.
Återinvigning av Ubbhults Kapell

2013-12-08

I dag, tre år efter den sorliga branden när Ubbhults Kapell brann ned till grunden (18 december 2010) var det dags för återinvigning av nya Ubbhults Kapell. Det nya kapellet var absolut fullsatt, minst 300 besökare fanns på plats för att lyssna på den specialkomponerade invigningskören och biskopens invigningstal.Kyrkoherde Anders Reinholdsson håller invigningstal med en bild på det nya kapellet i bakgrunden.På vänstra bilden tågar kyrkoherde Anders Reinholdsson och biskop Per Eckerdal ut ur kapellet efter invigningen till sång av kören. Längst upp till vänster på bilden i röd klänning min syster Monica som var med i kören. Till höger vårt nya kapell i vinternatten.

Läs allt om branden och återuppbygnaden av kapellet här.
Vad händer om ingen vill skänka pengar till tiggarna?

2013-12-07

Borås Tidning frågade häromdagen på sin websida om läsarna skänkte pengar eller inte till tiggarna i Borås. Nästan 1.000 personer svarade, vilket är rätt många för denna typ av enkät.

Endast 3% svarade att de ofta skänker pengar till tiggarna. Hela 86% att de aldrig gjorde det.

Min fundering är vad som händer när tiggarna blir allt fler och antalet personer som skänker pengar samtidigt allt färre, samtidigt som vinterkylan lägger sig över staden? Kommer tiggarna att tvingas resa hem tomhänta? Har de ens råd att resa hem? Och vad gör vi om de inte ens får ihop pengar till mat till sig själva under vistelsen i Borås?

Jag kan bara hålla med boråspolitikerna i Borås Tidning idag. Läget är ohållbart, men min uppfattning är att politikerna i Borås gör vad de kan för att hantera situationen. Faktiskt mer än vad lagen kräver.
Bättre kommunala prioriteringar eller ökad statlig styrning?

2013-12-06

I dag finns en mycket intressant artikel i Svenska Dagbladet om hur kommunernas utgifter ökar – men inte när det gäller äldreomsorgen. Samtidigt står det klart att just äldreomsorg måste byggas ut i takt med att gruppen äldre växer. Det skriver Nima Sanandaji och Karin Svanborg-Sjövall som idag presenterar en ny rapport från Timbro. I rapporten undersöker de hur de kommunala utgifterna har utvecklats runt om i landet mellan 2001 och 2011. De konstaterar att utgifterna i den genomsnittliga kommunen har skjutit i höjden, då de ökat med hela 20 procent justerat för både antal invånare och inflation. Samtidigt har äldreomsorgens resurser, som andel av totala kommunala utgifter, minskat med 2 procent i genomsnittskommunen sedan 2001.

Det är bara 39 av Sveriges kommuner som har prioriterat ökade resurser till äldreomsorgen i lika hög, eller något högre takt som de totala utgiftsökningarna. I 110 av landets kommuner har de totala resurserna per äldre minskat trots att de totala utgifterna har ökat. I ytterligare 85 kommuner har resurserna till äldreomsorgen stigit mindre än hälften så snabbt som de generella utgiftsökningarna.

Allt handlar givetvis inte om pengar, utan mycket handlar om hur verksamhet organiseras och styrs. Men med detta sagt - kommunpolitikerna måste lära sig prioritera. Både äldreomsorg och skola har prioriterats ned i alltför många kommuner, inte minst röd-grön-styrda sådana. I stället har man prioriterat kommunala skrytprojekt som stora multiarenor och konferensanläggningar, missriktade företagsstöd, kommunala bolag och andra äventyrligheter med skattebetalarnas pengar.

I dag höjs allt fler röster för att skolan och sjukvården ska förstatligas för att garantera likvärdig utbildning och vård till alla i hela landet. Jag vågar sätta en slant på att det förr eller senare även kommer att höjas röster för en statlig äldreomsorg. Och varför inte även statlig hemtjänst, överförmyndarverksamhet och förskola? Men detta är i grunden feltänkt. Att en del kommuner missköter sitt uppdrag är inte ett skäl till att låta staten ta över alla viktiga verksamheter från kommunerna. Och det garanterar självklart inte att något blir bättre. Det skulle inte minst krävas nya lokala myndigheter eftersom allt inte kan detaljstyras centralt från Stockholm. Nya myndigheter skapar mer byråkrati och högre administrationskostnader, medborgarna kommer att tappa närheten till beslutande politiker, och kostnaderna för kommunerna slipper vi ändå inte eftersom de lär finnas kvar för att sköta annan verksamhet.

Jag tror mycket mer på Alliansens linje där vi under vår regeringstid har infört skärpta lagar och regler, statliga tillsynsmyndigheter och hårdare kvalitetsuppföljning, både när det gäller skola, äldreomsorg och sjukvård. Att öka den enskildes möjlighet att välja bort dåliga alternativ är också viktigt för att öka kvalitén. Men beslut om verksamheterna bör även i framtiden tas så nära de berörda människorna som möjligt.
Ökad nöjdhet med sjukvård och tandvård under Alliansen

2013-12-06

I samhällsdebatten låter det ofta som om svenska folket är oerhört missnöjda med all samhällsservice. Inte minst låter det så när man följer vänstermedia eller den politiska oppositionens kampanjer. Men när man frågar svenska folket får man en något annan bild. Svenskt Kvalitetsindex är den mest omfattande regelbundna undersökningen om svenska folkets förtroende för olika samhällsfunktioner, och har genomförts sedan 1998. Nedanstående bild visar exempelvis utvecklingen i Svenskt kvalitetsindex för sjukvård och tandvård från 1998 och framåt.För sjukvården finns även siffror för 2012. För privat sjukvård ligger förtroendet på 75 och för offentligt på 72. Alltså sammantaget något högre än 2011. Den positiva utvecklingen fortsätter. För tandvård finns inga siffror för 2012.

Det är mycket tydligt att svenska folkets förtroende för både sjukvård och tandvård ökat kraftigt under Alliansens tid vid makten, dvs från 2006 och framåt. Oppositionens bildsättning av "den raserade välfärden" känns inte helt i linje med vad svenska folket tycker.
Decembersnön faller

2013-12-05

Hemma i Ubbhult efter en ovanligt hektisk vecka med osedvanligt mycket mediakontakter.

Ute faller snön och ligger redan decimeterdjup, och lägger sig vackert på fönsterspröjsarna. Julstämningen börjar så sakta infinna sig.

I morgon blir det arbete hemma vid datorn. Bland annat ska två anföranden förberedas till nästa veckas riksdagsdebatter kring utbildning och studiemedel, och så ska några debattartiklar besvaras.

Men lite snöskottning blir det nog också. Och en lång vinterpromenad med hundarna som älskar snö.
Oppositionen fortsätter sitt politiska gyckel kring brytpunkten

2013-12-05

I dag var det en ovanlig dag i riksdagen. Talmannen, Per Westerberg, beslutade som väntat att inte låta riksdagen rösta om oppositionens förslag att återstålla brytpunkten för statlig inkomstskatt. Det är första gången under mina dryga sju år som riksdagsledamot som talmannen stoppat ett förslag.

På bilden håller talmannen sitt anförande där han utförligt förklarar sina skäl.

Den politiska oppositionen uppskattade inte beslutet och gruppledaren Mikael Damberg (S) förklarade att "man hade bättre experter" än riksdagens egna opartiska jurister. Flera socialdemokrater och sverigedemokrater gick på twitter och i media till hårda personangrepp mot både talmannen och riksdagens jurister. Matilda Ernkrans (S) kallade exempelvis talmannen för "patetisk" i ett twitterinlägg. Jag tycker detta är ett ovärdigt agerande mot riksdagens främste företrädare.

Talmannen tog ett väl underbyggt beslut, och hade redan tidigare deklarerat att han tänkte följa rekommendationen efter riksdagens egen juridiska granskning. Tycker verkligen oppositionen att talmannen skulle agera i strid mot riksdagens egna juridiska experter? Under tidigare utfrågning i finansutskottet var det också tre experter av fyra som tyckte att oppositionens agerande strider mot riksdagsordningen. Samma åsikter har framfört av kunniga jurister.

Efter dagens beslut fick talmannen även stöd av den förre talmannen, Björn von Sydow (S), som anser att talmannen fattade ett korrekt beslut. Att till och med den tidigare socialdemokratiske talmannen håller med dagens talman borde få Socialdemokraterna i riksdagen att tänka om och sluta med sitt politiska gyckel tillsammans med Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Debattsvar och nyheter kring tiggeriet i Borås

2013-12-05

I dag har jag ett debattsvar i Borås Tidning med rubriken Problemet med tiggeri förtjänar en seriös diskussion. Bland annat resonerar jag vidare kring möjligheten att förbjuda tiggeri, men att då koppla det till bättre möjligheter för engagerade människor att hjälpa tiggarna i deras hemländer.

I går nåddes vi av nyheten att ytterligare ett antal tiggare sökt sig till Borås, och att det nu finns ett 70-tal i de upprättade tältlägren. I dag polisanmäler också en privatperson Borås kommun. Han menar att "det är ett absolut minimum att erbjuda människorna som tigger tak över huvudet och tillräckligt med mat för att de ska överleva". Han vill i att Borås kommun ska åläggas detta. Han kräver också "att de ansvariga för den hittillsvarande försummelsen identifieras och döms, plus att de ska få lämpligt straff". Anmälan känns mer politisk än juridisk, och kraven saknar stöd i lag. De tiggare som befinner sig här är medborgare i ett annat EU-land och har rest hit frivilligt inom ramen för EU:s fria rörlighet. De har rätt att vistas här i tre månader, men har själv ansvar för att bekosta sitt boende och uppehälle. Kommunen har inte ansvaret för deras försörjning och de har exempelvis inte rätt till försörjningsstöd eller hjälp med bostad.

Jag har också fått frågor om hur responsen varit på mitt upprop där jag frågade boråsare och sjuhäradsbor om deras syn på tiggeriet. Jag kan bara konstatera att bilden var betydligt mörkare och mer kritisk än jag kunde ana.

Alltför många boråsare säger att tiggarna är agressiva, butiksägare upplever att tiggare skrämmer bort kunderna, äldre människor känner sig angripna eller förföljda av tiggare, och dessutom förekommer även ren kriminalitet i form av snatterier och liknande. Uppskurna soppåsar i jakt på pantburkar är ett annat problem som visar tiggarnas desperation i jakt på pengar. Jag har också fått vittnesmål om att det förekommer angrepp mot tiggarna och mot deras läger. Jag hade inte riktigt väntat mig denna nattsvarta bild av tiggeriet, inte heller att så många skulle höra av sig och vara så negativt inställda till tiggarna. Faktum är att i stort sett alla som hört av sig vill se ett förbud mot tiggeri.

Tiggeriet har blivit ett växande samhällsproblem som engagerar många och det måste tas på största allvar. Att det sedan finns olika åsikter om vad man ska göra åt saken är en del av demokratin.
Tänker (S) driva igenom ett rättsstridigt skattebeslut i riksdagen?

2013-12-05

Riksdagens interna rättsutredning kring ärendet rörande höjd brytpunkt i skatteskalan har tagit en ny vändning. Oppositionen vill ju bryta ut denna detaljfråga ur statsbudgeten och ta ett annat beslut, vilket Alliansen menar strider mot Riksdagsordningen eller i vart fall tankarna med denna, vilket klargjordes tydligt under gårdagskvällens debatt.

I dag kommer utlåtandet från riksdagens interna rättsutredning kring frågan. Man skriver bland annat så här:

"Mot bakgrund av lagtextens lydelse, det grundläggande syftet bakom införandet av rambeslutsmodellen och praxis talar dock övervägande skäl för att det framlagda yrkandet måste anses strida mot 5 kap. 12 § riksdagsordningen. Talmannen är då skyldig att enligt 2 kap. 9 § riksdagsordningen vägra att ställa proposition på ett yrkande om bifall till finansutskottets förslag.".

Talmannen har tidigare deklarerat att han kommer att följa den linje som rättsutredningen kommer fram till, så det mesta talar för att vi inte kommer att rösta om detta ärende idag. Däremot kan ju allt hända i riksdagens kammare. Oppositionen är så förblindade av sin vilja att knäppa regeringen på näsan för en skattesänkning som motsvarar 0,2% av de samlade skatteintäkterna att man verkar vilja ta till vilka metoder som helst. Bland annat har man ju tidigare sagt att om talmannen avvisar ärendet tänker man skicka det vidare till konsitutionsutskottet för att göra ett nytt försök. Jag tycker det vore mycket anmärkningsvärt om oppositionen driver en fråga vidare efter att riksdagens rättsutredning konstaterat att förfarandet juridiskt sett strider mot riksdagsordningen.

Att Socialdemokraterna, som gör anspråk på regeringsmakten, driver ett så juridiskt slarvigt analyserat ärende genom riksdagen är anmärkningsvärt. Inte minst som Alliansens företrädare varit mycket tydliga med att detta knappast är förenligt med riksdagsordningen. Nu är det väl ändå dags för Socialdemokraterna att sansa sig och dra tillbaka förslaget en gång för alla? Eller tänker man verkligen med alla medel driva igenom ett rättsstridigt beslut i den svenska riksdagen?
Fler mediakommentarer kring prisutdelningen till Timbuktu

2013-12-04

Mediaintresset var enormt idag, och aldrig hade jag väl trott att två rader på twitter om att jag tänkte avstå från prisutdelningen till Timbuktu skulle väcka sådant intresse. För mig var det ingen stor sak att välja bort en manifestation som jag kände skickade dubbla budskap.

Förutom två radioinslag har ett antal olika tidningar hört av sig. Bland annat Borås Tidning och Göteborgs-Posten.

En fråga jag fått flera gånger idag är hur det känns att mitt ställningstagande utnyttjas av Sverigedemokrater och olika invandringskritiska sidor på nätet. Det enda jag kan säga är att jag skulle agerat exakt likadant om någon hotat politiker från något annat parti. Mitt ställningstagande handlar inte om sympati med SD, de som följer min blogg vet min kritiska inställning till detta parti.

Vad jag förstår från media som fanns på plats blev det till slut så att inga riksdagsledamöter från Alliansen deltog vid prisutdelningen, endast politiker från S, MP och V. Det har också framkommit att till och med arrangörerna av manifestationen hade tvekat att ge priset till Timbuktu om beslutet hade tagits efter att han medverkade i den aktuella låten. Tänkvärt.

Samtidigt vill jag berömma Timbuktus känslosamma tal vid prisceremonin som ligger utlagt på flera ställen på nätet. Kanske har han trots allt insett att han hamnade i fel sällskap och att man inte bemöter våld och främlingsfientlighet genom hot, utan med kloka ord och öppen debatt? Jag hoppas det.
Kvällsdebatt om höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt

2013-12-04

I kväll deltog jag i debatten om höjning av brytpunkten för statlig skatt. Jag avstod från att diskutera det tvivelaktiga sättet som oppositionen använder för att bryta ut enskilda saker ur statens budget, något som Alliansen menar strider mot tankarna i riksdagsordningen även om det kanske inte formellt sett är juridiskt förbjudet. Den diskussionen tog annars det största utrymmet i debatten. I stället diskuterade jag skattefrågan i sig. Mitt anförande lät ungefär så här.

I morgon tar talmannen del av den särskilda rättsutredning som han beställt fram för att granska om oppositionens krav är förenligt med riksdagsordningen eller inte. Då vet vi hur detta märkliga ärende ska hanteras fortsättningsvis. Det mesta tyder väl på att S-SD-V-MP-oppositionen vinner till slut och att en skattesänkning för en miljon löntagare stoppas. Detta trots att både SACO, TCO och näringslivsorganisationerna står bakom regeringens linje.

Vad gäller den RUT-rapport jag nämner i mitt anförande som visar att den femtedel av löntagarna med de högsta inkomsterna betalar en större andel av de samlade skatterna idag än 2006 och att övriga 4/5 av löntagarna betalar en mindre andel så återkommer jag till detta i ett mer utförligt blogginlägg.
Massinvandring?

2013-12-04

Under eftermiddagen hölls en migrationspolitisk debatt i riksdagen där bland annat migrationsminister Tobias Billström (M) deltog. I debatten påstod Sverigedemokraterna att det pågår en "massinvandring till Sverige" omfattande 111.000 personer. Men vilka var det egentligen som kom till Sverige?

Så här såg den samlade invandringen ut förra året enligt Socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M), som lade ut detta på twitter under debatten. Siffrorna kommer från Migrationsverket. Av de 111.000 var endast 25.000 flyktingar och deras anhöriga. Övriga 87.000 var andra personer. Bland de 26.000 EU/EES-medborgarna finns en stor grupp svenskar som flyttat hem efter en tid utomlands. Axen påpekade också att 50.000 personer flyttade från Sverige under förra året, och vad jag vet var många av dem återvändande invandrare.Nu ska i ärlighetens namn sägas att det troligen blir betydligt fler asylsökande i år, Migrationsverkets beräkningar tyder på 50.000-60.000 personer. Men det är ändå långt från de tal som Sverigedemokraterna slänger omkring sig i debatten.

Om vi ska kunna diskutera utmaningarna kring integrationen måste vi använda korrekta siffror och tala om rätt saker.
Beviset på att mer pengar inte löser alla utmaningar i sjukvården

2013-12-04

I går presenterades en ranking av sjukvården i Europa. Sverige halkar ned fem placeringar, och kommer på en blygsam elfteplats, sämst av alla nordiska länder. Detta trots att vår vårdkvalitet och resultatet av vården ligger i topp. Det som drar ned vår placering är vårdköerna, och då inte minst väntetider i cancervården.

Detta visar att det inte är mer pengar som med automatik löser alla problem och utmaningar i välfärden. Svensk sjukvård disponerade 8% av BNP år 2006. I dag disponerar man 9,5%. Det är en mycket stor ökning, samtidigt som BNP dessutom har ökat i takt med en ökande befolkning. Så frågan är - vart har alla dessa pengar tagit vägen?

Det är egentligen ganska otroligt att inte vården kan hantera köerna bättre. Långa väntetider i cancervården är bara ett exempel på hur de styrande lokala politikerna idag missköter sjukvården och gör märkliga prioriteringar i alltför många regioner och landsting. De långa köerna till vissa behandlingar medför inte bara lidande för patienten utan också längre sjukskrivningstider, vilket kostar staten stora summor i sjukersättningar.

Läget är dessutom väldigt olika i olika delar av landet. Alliansens kökortningsmiljard har haft effekt många landsting, men i s-v-mp-styrda Västra Götaland har man exempelvis inte fått ta del av denna miljard eftersom man inte lyckats minska köerna.

Att ösa in mer pengar i vården är uppenbarligen inte lösningen, så då är frågan vad man ska göra i stället?
SCB: Moderaterna i vår riksdagsvalkrets starkare än i valet 2010

2013-12-04

I dag presenteras SCB:s stora partisympatiundersökning. Positivt är att vi även i denna SCB-mätning redovisar ett riktigt bra resultat i vår egen valkrets, Södra Älvsborg. Moderaterna ligger här på 30%, jämfört med 25,5% på riksnivå. Vårt resultat i Södra Älvsborg är faktiskt det bästa i hela Västra Götalands samtliga valkretsar och ett av de sju bästa av samtliga 28 riksdagsvalkretsar i landet. Moderaterna i Södra Älvsborg ligger dessutom över valresultatet från valet 2010 som var 28,33%.

Negativt är att Moderaterna på riksnivå backar något även i denna mätning, även om vi ligger högre än i en del andra opinionsundersökningar den senaste tiden. Positivt är att alla Allianspartierna nu ligger över 4%. Skillnaden mellan Alliansen och det spretiga "rödgröna" alternativet ligger kvar runt 10 procentenheter. Det är givetvis inte alls omöjligt att hämta in före valet nästa år. Förra mandatperioden vid samma tid låg vi efter ungefär lika mycket.
Morgondebatt om hot mot politiker som konstnärlig uttrycksform

2013-12-04

I morse började dagen med att jag i Radio Sjuhärad kommenterade min bojkott av dagens prisutdelningsceremoni i riksdagen. Sedan tog jag mig till Radiohuset i Stockholm för en debatt i P1 morgon med Rossana Dinamarca (V) om det lämpliga i att använda hot som konstnärlig uttrycksform.

Jag förklarade under debatten att det inte är så enkelt som att det bara handlar om en rad i en låttext, det är helheten som får mig att ta avstånd. Inte minst att gruppen "Kartellen" som Timbuktu uppträder tillsammans med har en medlem som tidigare är dömd för olaga hot efter att ha beskrivit på twitter hur han vill tortera och döda ev svensk partiledare. I den aktuella låten hänvisar han till domen, hånar polisen och sjunger att han gör vad han vill. Detta är alltså det sammanhang som artisten Timbuktu tycker det är lämpligt att förekomma i. Då tycker jag inte han ska bjudas in till riksdagen till en manifestation mot främlingsfientlighet, våld och rasism.

Och efter P1-inslaget strömmar faktiskt mailen in i oväntat stor omfattning. Hittills har alla (utom en) gett mig beröm för att jag tar ställning och försvarar rätten för folkvalda politiker att kunna arbeta utan att utsättas för hot om våld. Och om inte vi riksdagsledamöter sätter ned foten mot våld och hot riktat mot politiker och journalister, vem ska då göra det?

I övrigt sammanfattar nedanstående intervju i Radio Sjuhärad ganska bra hur jag ser på saken.


Därför bojkottar jag prisutdelningen till artisten Timbuktu

2013-12-03

Häromdagen ifrågasatte jag på twitter om man verkligen som folkvald riksdagsledamot kan delta i en manifestation i riksdagen där man hyllar en person som har koppling till låttexter där man hotar andra folkvalda politiker?

I går meddelade så riksdagens talman, Per Westerberg (M), att han avstår från att delta i prisutdelningen till Jason Diakité, (Timbuktu). Detta med anledning av att prisutdelningen kan uppfattas som kontroversiell efter den senaste tidens skriverier. Det var ett välkommet besked från riksdagens främste företrädare.

Visserligen ska talmannen delta i manifestationen som föregår prisutdelningen, men för egen del avstår jag faktiskt även från detta. En manifestation mot rasism, våld och främlingsfientlighet är givetvis positiv i sig, men den tappar i mina ögon mycket av sitt värde när samtidigt arrangörerna har så dåligt omdöme att man öppet tänker hylla en artist som står bakom hot och våld mot enskilda personer i sina låttexter.

Alla artister får självklart skriva vilka låttexter de vill. Det finns ju även artister med tydliga politiska agendor både på yttersta högerkanten och vänsterkanten som skriver politiska texter, ibland med glorifiering av våld eller med rasistiska undertonder. Så länge det inte passerar gränsen för olaga hot eller liknande så är det ett fritt val. Riksdagen ska dock vara en symbol för demokrati, tolerarans och respekt mot oliktänkande. Personer som har koppling till denna typ av hotfulla musiktexter borde helt enkelt inte bjudas in till demokratins främsta symbol och hyllas med ett pris. Särskilt inte mot bakgrund av den senaste tidens uppmärksammade omfattande och utbredda hot mot svenska politiker och journalister, både på lokalnivå och riksnivå.

Min bojkott innebär självklart inget ställningstagande för Sverigedemokraterna, jag hade agerat exakt likadant om det varit något annat parti eller andra politiker som utsatts för denna typ av hot. Alla folkvalda politiker, oavsett parti, förtjänar respekt som privatpersoner och trygghet vid utövandet av sitt uppdrag. Varje riksdagsledamot får själv dra sin egen gräns för vad man vill närvara på eller inte, och jag har inga synpunkter på det. Men jag har dragit min gräns och står för den.

Mitt ställningstagande har väckt viss uppmärksamhet, både i Svt:s Kulturnyheterna och i Radio Sjuhärad.I morgon bitti klockan 06.45 kommenterar jag saken direkt i Radio Sjuhärad, och sedan väntar radiodebatt i Ekots morgonsändning i P1 strax efter klockan 08.00. Lite förvånad är jag ärligt talat över det mediala intresset.
PISA-resultatet för svenska niondeklassare lika svagt som förväntat

2013-12-03

I dag presenteras den internationella PISA-mätningen där resultaten för skoleleverna i årskurs nio jämförs. Sverige har haft fallande resultat under 20 år, och eftersom detta är sista utvärderingen av de elever som gått i årskurs nio i den "gamla" skolan (före Alliansens reformer) så fanns inte mycket som talade för att man skulle se några förbättringar. Och mycket riktigt fortsätter de svenska niondeklassarnas resultat att försämras. Det är allvarligt, men tyvärr förväntat.

Den aktuella PISA-mätningen gjordes i mars 2012. Alliansens stora skolreformer trädde i kraft 1 juli 2011, men de elever som då skulle börja årskurs nio undantogs från förändringarna och fortsatte studera efter den gamla läroplanen och kursplanen och med det gamla betygssystemet, eftersom de bara hade ett år kvar i skolan. Det är dessa elever som nu utvärderas i PISA.

De elever som denna PISA-mätning avser har alltså inte omfattats alls av Alliansens skolreformer. Mätningen utvärderar inte Alliansens skolpolitik utan är väl mer att se som spiken i kistan på den gamla s-politiken. Ända fram till höstterminen 2011 gick de svenska eleverna i allt väsentligt i den skola som skapats av Socialdemokraterna, om än med en del mindre korrigeringar och extrasatsningar som Alliansen gjort sedan valsegern 2006.

Frågan är då om vi inte kunde ha genomfört de stora skolreformerna tidigare än 2011? Svaret är att det är så stora reformer att vi var tvungna att först förbereda reformerna ordentligt och därefter ge skolorna möjlighet till en ordentlig framförhållning för att hantera förändringarna. När det gäller vissa reformer har vi ändå fått kritik för att förändringarna har gått för snabbt. Att driva igenom reformerna ännu snabbare hade knappast varit vare sig möjligt eller klokt.

Den enda slutsats man kan dra är att PISA-mätningen bekräftar att Alliansens skolreformer verkligen behövs. I kommande PISA-mätningar kommer eleverna efterhand att ha gått allt fler år i den nya skolan och förhoppningsvis kommer det att sakta men säkert att lyfta resultaten.

I dag kommer säkert en massa röster att höjas för en mängd panikåtgärder och stora omfattande reformer. Men det är knappast det som behövs. De största reformerna är redan genomförda. Svensk skola är på rätt väg, och det syntes inte minst i en annan skolrankning som gjordes för ett år sedan, TIMMS. Där såg man att resultaten bland de äldre eleverna som i huvudsak gått i den "gamla" skolan fortsatte att försämras, medan de yngre eleverna som gått en del av sin skoltid i den "nya skolan" visade förbättrade resultat. Detta bådar trots allt gott för framtiden. Visst kommer det nya reformer, exempelvis riktade statliga satsningar på ökad läsförståelse liksom statsbidrag till sommarskola, läxhjälp och stöd till läxhjälpsföreningar, pengar till vidareutbildning av lärare och en del andra lärarsatningar. Men framförallt behövs nu arbetsro i skolan och att lärarna får tid att arbeta med eleverna.
Carl Bildt kommenterar de ryska påhoppen

2013-12-02

I kväll har rysk TV gått till hårt angrepp mot Carl Bildt. Bland de mer kontroversiella angreppen finns att han är fd CIA-spion och att han är en av de ledande EU-företrädare som uppviglat befolkningen i Ukraina som hämnd för den svenska förlusten mot ryssarna vid slaget vid Poltava på 1700-talet....

Carl Bildt kommenterar saken på twitter i kväll, och här är länken till inslaget i rysk tv.


Tiggeriet är faktiskt en tragisk form av "social turism"

2013-12-02

För en tid sedan kom en rapport från EU-kommissionen som konstaterar att den fria rörligheten inom EU inte medfört någon "social turism", vilket många befarade skulle ske. Även en annan forskarrapport, från SIEPS, har nyligen konstaterat att den "sociala turismen" till Sverige uteblev.

Detta är nog helt korrekt, så tillvida att den arbetskraftsinvandring som skett från EU i allt väsentligt fungerat väl, och inte minst varit välkommen. Arbetskraftsinvandrarna har också enlig SIEPS-rapporten likvärdiga löner jämfört med motsvarande svensk arbetskraft och de har inte heller större ersättningar från socialförsäkringssystemen än svenskfödda. Arbetskraftsinvandrarna gör en stor insats i många bristyrken, betalar skatt och bidrar till vårt samhälles utveckling. Märkligt att Socialdemokraterna vill gå till val på att kraftigt försvåra arbetskraftsinvandringen och ställa den under LO:s veto.

Men jag tycker båda rapporterna glömmer en viktig grupp när de diskuterar "social turism", och det är alla tiggare från östra Europa som återfinns i andra delar av EU, inte minst i Sverige. Dessa kommer också hit enligt reglerna för den fria rörligheten inom EU, och de medför i vart fall en hel del belastning på det svenska sociala skyddsnätet, även om de inte har rätt till försörjningsstöd. Ett antal kommuner har byggt härbärgen för tiggarna, man ger ibland nödhjälp och bekostar resan hem. Dessutom lever tiggarna på förhoppningen att bättre lottade EU-medborgare ska försörja dem genom allmosor. Tiggeriet är enligt min mening ett tydligt och mycket tragiskt exempel på social turism som forskarna och EU-kommissionen verkar helt ha glömt bort i analysen.

Den sociala turismen pågår tyvärr för fullt i Europa. Men tiggeriet var nog inte det man i första hand tänkte på när den fria rörligheten infördes.
Klartext om sjukvården från Alliansen i Västra Götaland

2013-12-02

Jag har under lång tid undrat varför inte Alliansens ledande politiker i Västra Götaland går till hårdare angrepp mot den styrande s-v-mp-majoriteten, med tanke på att Västra Götaland har en sjukvård idag som troligen är bland de sämst skötta i hela landet. Men förra veckan kom äntligen en mycket tydlig och befriande artikel från de fyra Alliansledarna. Artikeln, som fanns i Borås Tidning den 26/11 och i bland annat Markbladet och andra lokala tidningar samma vecka, följer nedan i sin helhet:

Regeringens politik har gett ökade resurser

Var finns den politiska ryggraden när den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen försöker skylla sitt eget misslyckande på alliansregeringen och vilseleder om minskade statsbidrag?

I Västra Götalandsregionen växer vårdköerna, väntetiderna på akuten ökar och överbeläggningarna på avdelningarna har blivit vardagsmat. Ansvaret för detta vilar på den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen bestående av S, MP och V. Den rödgröna regionledningen har valt att inte göra de satsningar som krävs för att sjukvården ska fungera tillfredsställande utan har istället gjort andra prioriteringar.

Trots att sjukvården är ett ansvar för landsting och regioner försöker man från de rödgröna skylla de längre vårdköerna på alliansregeringen genom påståenden om minskade statsbidrag. Men detta är inte sant. Det är bara ett sätt för de rödgröna att krypa undan sitt eget ansvar.

I själva verket har statsbidragen till Västra Götalandsregionen ökat med över 2,1 miljarder kronor sedan alliansregeringen tillträdde 2006. Under de ekonomiskt tuffa tiderna, bland annat i samband med Saab-krisen, fick regionen extra sysselsättnings- och konjunkturstöd. Under 2008 och 2009 fick regionen också stöd för influensavaccinet. Därtill har de specialdestinerade statsbidragen till Västra Götalandsregionen ökat med nära 800 miljoner kronor.

Den rödgröna regionledningen ?har ett stort ansvar att se till att Västra Götalandsregionen får ta del av vissa av de riktade statsbidragen. Till exempel kan de landsting/regioner som uppfyller vårdgarantin få ta del av pengar från kömiljarden. När delårsrapporten för augusti redovisades kunde vi dock tyvärr konstatera att vårdgarantin inte uppfylldes i Västra Götalandsregionen.

Inte nog med detta. Ledningens försök att skylla över sina egna misslyckanden kan även ställas i ljuset av att alliansregeringens arbetslinje och jobbskatteavdrag bidragit till ökade skatteintäkter i regionen med cirka 6 miljarder mellan 2006 och 2012.

Tydligare än så här kan det inte visas att Västra Götalandsregionen och sjukvården tjänar på alliansensregeringens politik. Ansvaret att förvalta de ökade resurserna och låta dessa göra nytta i verksamheten, på sjukhus och vårdcentraler, ligger på den rödgröna regionledningen. Och den rödgröna regionledningen har misslyckats. Att erkänna det kräver politisk ryggrad.

Johnny Magnusson (M)
Jonas Andersson (FP)
Kristina Jonäng (C)
Monica Selin (KD)
gruppledare för allianspartierna i Västra Götalandsregionen

Konjunkturinstitutet: Sänkt restaurangmoms skapade nya jobb

2013-12-02

I dag bekräftar Konjunkturinstitutet i en rapport till regeringen att antalet restaurangjobb ökat efter momssänkningen på restaurangtjänster. Uppskattningsvis har hittills motsvarande 4.000 nya jobb skapats enligt rapporten.KI:s rapport bekräftar SCB:s siffror för några veckor sedan som visade samma sak. Det borde därmed vara ställt utom tvivel att den sänkta restaurangmomsen skapat många nya jobb, och att dessa jobb riskeras om man höjer momsen igen. Inte så konstigt kanske att Hotell- och Restaurangfacket (LO) kritiserar Socialdemokraterna för att de vill höja momsen igen.
SACO och TCO försvarar regeringens linje om höjd brytpunkt

2013-12-02

SVT meddelar att SACO:s och TCO:s ordföranden idag kommer att framföra hård kritik till Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén för att hans parti och den övriga oppositionen försöker stoppa regeringens förslag om höjd brytpunkt för statlig skatt. Nyheten får onekligen lite extra tyngd genom att en av huvudpersonerna själv, SACO:s ordförande Göran Arrius, även lagt ut nyheten på twitter.


"Domedagsindustrin har blivit en självgående maskin"

2013-12-02

I dag skriver tre forskare och författare (Svenolof Karlsson, journalist och författare, Jacob Nordangård, filosofie doktor och universitetslektor samt Marian Radetzki, professor i nationalekonomi) på DN debatt om den moderna undergångsberättelsen om klimatet som blivit en födkrok för allt fler. "Den moderna undergångsberättelsen om klimatet drivs fram av grupper som sett att den främjar karriärer och ekonomiska och politiska intressen. Många stödjer en världsordning där demokratin sätts på undantag" sammanfattar DN i ingressen. Artikeln inleds sedan enligt följande:

"Klimatet har blivit vår tids onda fiende och därmed en fråga som alla kan exploatera. En självgående maskin har skapats, och få verkar vilja stoppa den. Klimathotet har blivit så viktigt som födkrok och ideologiskt argument att fakta i målet inte längre räknas. De stora medierna i Sverige har i stort sett köpt spelet. Katastrofhot är tacksamma att göra rubriker på. Den som vill diskutera hotet utdefinieras, med en logik som är obegriplig vare sig man ser till allmänt omfattade värderingar om att respektera mångfald eller till de pressetiska reglerna. Domedagsindustrin verkar finnas i en zon fri från journalistisk granskning."

Jag skriver under på varje ord i debattartikeln och tycker det känns befriande att allt fler forskare, journalister och politiker börjar ta avstånd från den ensidiga klimatdebatten och de osunda odemokratiska agendor som lurar i bakgrunden. Det är också tydligt att media äntligen börjar ge plats för allt fler kritiska debattartiklar i ämnet. Ett sundhetstecken!Min riksdagskollega Ulrik Nilsson (M) skriver om tiggeriet

2013-12-01

I dag har min moderate riksdagskollega Ulrik Nilsson en debattartikel i Borås Tidning om tiggeriet. Han menar att den enda långsiktiga lösningen på problemet med tiggare från viss EU-länder som söker sig till andra delar av EU är att fattigdomen minskar i hemländerna och att fler kommer i arbete. Ulrik menar att lösningen därför ligger på EU-nivå, och att alla nationella lösningar kring tiggeriet bara blir temporära och inte löser hvudproblemet. I sak har han givetvis helt rätt i denna analys.

För egen del tycker jag också det krävs hårdare kontroll och starkare tryck på länderna i östeuropa så att de EU-bidrag som man får också i större utsträckning verkligen kommer till nytta i fattigdomsbekämpningen och inte försvinner på vägen. Det handlar både om de särskilda medel som bland annat Rumänien får för att lyfta den romska befolkningen ur fattigdom, men också europeiska socialfonden som mer generellt kan användas för att motverka arbetslöshet och fattigdom.

Samtidigt tror jag dock att människor förväntar sig att vi även hanterar dagens situation med tiggare på våra gator på ett rimligt sätt. Vi kan inte bara se det som en långsiktig EU-fråga utan måste hantera situationen här och nu, med respekt för människors vardag, och med en human och samtidigt realistisk syn på tiggarnas situation. Jag återkommer om mina tankar kring detta.