Branden och återuppbyggnaden av Ubbhults Kapell

Vinter i Ubbhult

2017-12-10

Snön faller i Ubbhult och så här fint är det vid Ubbhults Kapell. Den nya klockstapeln syns till höger.






Återinvigning av Ubbhults Kapell

2013-12-08

I dag, tre år efter den sorgliga branden när Ubbhults Kapell brann ned till grunden (18 december 2010), var det dags för återinvigning av nya Ubbhults Kapell. Det nya kapellet var absolut fullsatt, minst 300 besökare fanns på plats för att lyssna på den specialkomponerade invigningskören och biskopens invigningstal.



Kyrkoherde Anders Reinholdsson håller invigningstal med en bild på det nya kapellet i bakgrunden.



På vänstra bilden tågar kyrkoherde Anders Reinholdsson och biskop Per Eckerdal ut ur kapellet efter invigningen till sång av kören. Längst upp till vänster på bilden i röd klänning min syster Monica som var med i kören. Till höger vårt nya kapell i vinternatten.




Ubbhults kapell har rest sig ur askan

2013-11-18



Ubbhults Kapell har nu rest sig ur askan. De sista inredningsdetaljerna finslipas nu inför invigningen den andra advent, nästan tre år efter den sorgliga branden den 18/12 2010 när det gamla kapellet brann ned.




Ubbhults Kapell har återuppstått

2013-07-21



Ubbhults nya kapell har verkligen rest sig ur askan och exteriören är en blandning av det gamla och lite nytt. Den andra advent är invigningen av det nya kapellet planerad.




Ubbhults nya kapell börjar ta form

2013-02-28



De senaste veckorna har bygget av det nya kapellet avancerat. Exteriören blir ganska lik det gamla, men interiören
blir av mer modernt slag.




Ubbhults nya kapell börjar ta form

2013-02-08



Under gårdagens hundpromenad passade jag på att ta lite bilder på bygget av vårt nya Ubbhults kapell.
Efter en lång tid av grundläggningsarbeten växer nu byggnaden upp i en väldig fart.

I bloggarkivet finns nu hela historiken kring branden december 2010, planeringen för ett nytt kapell och återuppbyggnaden sparad på ett och samma ställe.






Återuppbyggnaden av Ubbhults kapell har startat

2012-10-05



Bilder från dagens hundpromenad. Återuppbyggnaden har startat, nästan två år efter att kapellet brann ned.




Planerna för nya Ubbhults kapell

2011-10-05













bild från Borås Tidning 4 oktober




I går berättade Borås Tidning om planerna på hur nya Ubbhults kapell ska se ut. Skisserna presenterades i samband med en gudstjänst nyligen. Utförligare beskrivning finns på hemsidan för Sätila Pastorat. Det nya kapellet får ett utseende som anknyter till det gamla, men med en helt modern interiör med lösa stolar som gör att lokalen kan anpassas efter olika behov. Det blir också en modern del på baksidan av kapellet med pentry för samvaro och olika aktiviteter. Byggstart planeras 2012 och tanken är att det nya kapellet ska stå klart till julen 2012.

Ett kapell med denna utformning kommer att betyda mycket för Ubbhult som ort. Vi får en ändamålsenlig lokal som kan användas för kyrkliga högtider, gudstjänster, bröllop och begravningar, liksom för kyrkans omfattande barnverksamhet, men också för andra behov som skolavslutningar för Ubbhultsskolan och andra aktiviteter för skolan som julspel och annat. Det blir också en given träffpunkt och möteslokal för ubbhultsborna

Det finns ett engagemang bland ubbhultsborna för det nya kapellet, och det visas inte minst av att den insamling för ett nytt kapell som jag var med och tog initiativ till redan samlat in 122.000 kronor. Helt otroligt mycket pengar! Det nya kapellet kommer att få en stark förankring i bygden, och jag tror att de flesta ubbhultsbor tycker förslaget som nu presenterats känns alldeles utmärkt.




Insamlingen till det nya kapellet är i gång

2011-02-10

Insamlingen till stöd för ett nytt kapell i Ubbhult är nu igång. Presskonferensen i prästgården i Sätila för två veckor sedan fick stort utrymme i både Borås Tidning och i Markbladet. Klicka på bilden för att läsa hela artikeln i Markbladet. Tyvärr var det inte många av dem som undertecknat uppropet som var närvarande när bilden togs

De flesta som bor i närområdet har redan fått eller kommer att få flygblad om insamlingen utdelade i sina brevlådor, och budskapet om insamlingen sprids även på Facebook och på pastoratets hemsida.

För den som är intresserad att bidra med en slant är det alltså Plusgiro 117949-8 som gäller, mottagare är Sätila Pastorat. Märk betalningen "Ubbhults kapell" och namnet på bidragsgivaren. Alla som bidrar med minst 300;- kommer att få sitt namn på en tavla i det nya kapellet!

Snart börjar arbetet med att röja bort brandresterna av det gamla kapellet, och sedan kan planeringen av det nya börja.





Från artikeln Markbladet 2-3 februari 2011




Möte om räddningsinsatsen vid branden i Ubbhults Kapell

2011-01-28

I dag har jag, tillsammans med kyrkoherde Anders Reinholdsson, pastor Yngve Kallin och kyrkvaktmästare Martin Matsson haft ett möte i Prästgården i Sätila tillsammans med Jimmy Ung från Räddningstjänsten i Mark, som var insatsledare vid branden i Kapellet. Vi ville ha en grundlig genomgång om räddningsinsatsen för att veta vad som är sant eller falskt i alla de rykten som alltid uppstår efter en stor brand. Vid mötet fick vi ta del av hela rapporten från insatsen, med alla tider och händelser, från första larmet och framåt.

Larmet nådde SOS Alarm klockan 14.58. Någon minut senare larmades Räddningstjänsten i Mark, Sätila, Rävlanda och Lindome. Klockan 15.03 lämnade huvudstyrkan brandstationen i Skene, och några minuter senare var även deltidsbrandkåren i Sätila på väg. Sjutton minuter senare, 15.20, var första brandbilen på plats, och inom någon minuter därefter var samtliga larmade styrkor framme. Med det väglag som rådde är det svårt att se att det kunde gått snabbare.

Insatschefen begärde redan på väg till brandplatsen extra tankbilar, en från Skene och en från Kungsbacka, för att garantera tillgången på vatten. Man använde också pumpar för att hämta vatten i branddammen strax intill Kapellet. Vid behov hade man även kunna köra vatten i skytteltafik från sjöar i närheten. De uppgifter vi hört om att det rådde brist på vatten har inte varit korrekta. Däremot var branden så utvecklad när man kom fram att det var omöjligt att släcka, den kraftiga hettan gjorde att allt vatten förångades direkt.

Vi fick också beskedet att kyrkorna i Mark förvånande nog inte kartlagts inför en brand, till skillnad från en del andra äldre byggnader i kommunen där man gjort förteckningar över värdefulla föremål och kartor över lokalerna för att underlätta en räddningsinsats. Vi diskuterade om det inte vore lämpligt att göra detta framöver, och det blir nog en sak som kommer att diskuteras i alla försmalingar efter det som hänt.

När det gäller brandorsaken framkom att polisen fortfarande inte slutfört sin utredning om orsakerna till branden, men att glädjande nog inget så här långt tyder på att branden var anlagd. Det mesta talar fortfarande för ett elfel eller ett överhettat element.

Efter genomgången med insatsledaren träffade vi också två journalister från Markbladet och Borås Tidning för att berätta om vårt upprop om insamling som stöd till ett nytt kapell. Mer om detta kommer i tidningarna framöver.



Uppropet för insamling till ett nytt kapell i Ubbhult

2011-01-23

I dag presenterades alltså uppropet till förmån för ett återuppbyggt kapell i Ubbhult. Uppropet har undertecknats av företrädare för politik, föreningsliv, näringsliv och kyrka.

När det gamla kapellet i Ubbhult byggdes för nästan 100 år sedan gjordes det med insamlade medel. Tanken är nu att ubbhultsborna (och andra som vill hjälpa till) ska kunna bidra till ett nytt kapell. Det gamla kapellet var försäkrat, men försäkringspengarna lär knappast räcka fullt ut för att färdigställa ett nytt kapell med lämplig utformning, inredning och utsmyckning. Insamlingen kan göra det möjligt att åstadkomma lite mer än vad försäkringspengarna räcker till. Vår förhoppning är också att insamlingen ska skapa samhörighet och engagemang, där det nya kapellet ska bli en samlingspunkt i Ubbhult, inte bara för kyrkans behov utan också för skolan och byn i övrigt, precis som det gamla kapellet alltid har varit.

Alla som skänker minst 300 kronor kommer att få sitt namn på en tavla i det nya kapellet.

De pengar som samlas in går direkt till Sätila pastorat och samlas på ett särskilt konto i kyrkans bokföring, öronmärkt för det nya kapellet. Kontot ingår därmed i kyrkans redovisning och granskas av kyrkans revisorer.

Gåvor sätts in på Sätila pastorats plusgiro 117949-8, och man måste ange "Ubbhults kapell" som ändamål, och som avsändare skriva namnet på den eller de som bidrar och vars namn ska stå på tavlan i det nya kapellet!



Biskopsbesök i Ubbhult

2011-01-23

I går kväll fick jag besked om att biskopen, Carl Axel Aurelius, skulle besöka Ubbhult idag och delta i gudstjänsten. I brist på kyrkolokal hölls idag gudstjänsten i Kråkereds Gamla Skola, en lokal som använts till det mesta, allt från att ursprungligen ha varit en folkskola till att på senare år använts som förskola, vallokal och samlingslokal, och inte minst lokal för många ganska vilda fester och kalas....

Efter gudstjänsten höll biskopen ett litet tal till Ubbhultsborna, och önskade oss lycka till med att bygga ett nytt kapell. Därefter höll jag själv ett litet spontant anförande för de närvarande och berättade om det upprop som jag själv och ett antal personer undertecknat för att samla in pengar som kan tillföra lite mer resurser för att bygga ett nytt kapell. Mer om detta upprop i nästa inlägg. Jag gav biskopen en kopia av uppropet, med förhoppning om att Stiftet också ska bidra med en slant till det nya kapellet.




2010-12-25 Midnattsmässa i klubbstugan



Julaftons kväll hölls den traditionella midnattsmässan i Ubbhult. Denna gång i Ubbhult IF:s klubbstuga. Stämningsfullt med mycket sång och musik, även om vi förståss saknar vårt gamla fina kapell. Det räddade kyrksilvret fanns på plats, nyputsat och fint, och vi fick höra av prästen att detta skänktes till det gamla kapellet redan 1918, och sedan dess använts i Ubbhult. Det känns väldigt bra att det överlevde branden.

Att hålla gudstjänst i en klubbstuga har förståss sina sidor. Mitt under predikan sprang en liten mus över golvet bakom prästen, vilket väckte viss munterhet. Och kollekten togs upp i en blommig salladsskål. I "kyrkolokalen" fanns både bardisk och darttavla. Men prästen berättade som kontrast till detta att han en gång döpt ett barn i en rosa plastbalja i Afrika. Så man tager vad man haver, även i kyrkans värld.



2010-12-23 En liten tröst - kyrksilvret klarade branden



I dag meddelade Borås Tidning den glada nyheten att kyrksilvret i Ubbhults kapell faktiskt överlevde branden. Men det var på håret. När polisens brandplatsundersökning var klar skar man upp det svartbrända kassaskåpet, och inne i detta hittade man en förkolnad låda, och inne i denna låda fanns kyrksilvret, lite sotigt men närmast oskadat. Jag tog en bild på kassaskåpet idag, det är alldeles buckligt efter hettan.

Faktum är att det egentligen är ganska märkligt att kyrksilvret överlevde längst inne i kassaskåpet. Och jag hade faktiskt ett litet finger med i de dramatiska händelserna.

Jag stod vid brandplatsen ute på landsvägen och pratade med några aktiva i kyrkan medan det brann som värst. Plöstligt sa någon "undrar om kassaskåpet klarar sig". Jag hajade till - vilket kassaskåp? Jag visste inte ens att det fanns ett sådant, men visste däremot att ett kassaskåp bara klarar en begränsad tid i stark hetta.

Jag fick snabbt klart för mig att det fanns någonstans nära skorstenen, där elden verkar ha startat. Det gjorde att det var bråttom, det hade brunnit väldigt länge där. Jag tog med mig en av kyrkomusikerna, Christina Zetterberg, och vi sprang tillsammans fram till brandmännen. Christina pekade ut var kassaskåpet stod, eller snarare låg, för det hade vält och låg som en svart klump mitt i lågorna. Vi bad brandmännen vattenbegjuta kassaskåpet så det inte skulle bli för varmt, men första svaret vi fick var att då fick vi först tala med insatschefen för man hade inte så mycket vatten. Och insatschefen fanns på andra sidan kyrkan. Men efter lite diskussioner fick brandmännen klart för sig att det fanns värdeföremål i kassaskåpet, och att det var bråttom att kyla ned det. Efter en liten stund fick de äntligen klartecken via radio att börja vattenbegjuta kassaskåpet hela tiden så det inte skulle bli för varmt. De stod sedan enträget mitt i hettan och kylde ned kassaskåpet med vatten hela tiden medan kapellet brann ned. Och tack vare detta överlevde silverföremålen längst in i skåpet, trots att branden skapade en sådan hetta att till och med kyrkklockan smälte!

Lite förvånad är jag att inte Räddningstjänsten själva kände till att det fanns ett kassaskåp i Kapellet där de mest värdefulla föremålen förvarades, och riktade sitt fokus på att försöka rädda detta. Räddningstjänsten ska ha planer och beskrivning av alla kyrkor och andra kulturbyggnader inför en krissituation, och kunna ta del av detta på väg till brandplatsen. Uppenbarligen har detta inte alls fungerat. Det var närmast en slump, eller i vart fall ett mycket märkligt sammanträffande att kyrksilvret räddades, några spontana ord vid rätt tidpunkt...och det ena gav det andra och kyrksilvret överlevde. Eller var det kanske inte en slump? Prästen Yngve Kallin uttryckte det som att "vi ser detta som en hälsning till oss". En hälsning från någon där uppe som ville att kyrksilvret skulle överleva.



2010-12-19 Andakt vid ruinen av Ubbhults Kapell

Klockan 12 idag hölls en märklig andakt i Ubbhult. Minst 100-150 Ubbhultsbor hade samlats på parkeringen
bredvid den nedbrunna kyrkan. Det brann och rök fortfarande ur ruinerna, samtidigt som prästen Yngve
Kallin förrättade en kort friluftsgudstjänst med psalmsång från hastigt uppkopierade papper, eftersom
psalmböckerna också hade brunnit upp. Gudstjänsten följdes av både Borås Tidning och SVT:s Västnytt,
och efteråt intervjuades Yngve Kallin i Västnytt.





Polisen har spärrat av brandplatsen och ska göra en grundlig undersökning. Orsaken till branden vet vi
inget om ännu. I genomsnitt brinner tyvärr ungefär en svensk kyrka per år, och många av dessa bränder
är anlagda. Vi hoppas innerligt att detta inte varit anledningen till denna brand.

Att se de rykande ruinerna av vårt lilla kapell är bittert. Tänk så fort en gammal kulturbyggnad kan försvinna.
Bredvid ruinerna ligger resterna av kyrktornet. Någonstans under all bråte hoppas man hitta kyrkklockan, men
frågan är väl om den klarat hettan.





2010-12-18 En sorgens dag i Ubbhult



Under eftermiddagen brann Ubbhults Kapell ned till grunden. Det tog bara två timmar innan vårt fina kapell
var förvandlat till en rykande ruin. Själv bor jag nära kapellet och känslan att stå och se kapellet brinna ned
samtidigt som vi otåligt väntade på brandkåren var fruktansvärd. Vad som orsakade branden är oklart, men
förstämningen bland ubbhultsborna är stor idag. Kapellet är för det första Ubbhultskolans samlingslokal där
det traditionella julspelet hölls förra veckan, och där julavslutningen skulle hållas nästa vecka. På julaftons
kväll hade vi tänkt besöka den traditionella midnattsmässan. Kapellet har också varit omtyckt för både bröllop
och dop. Själva gifte vi oss i kapellet 1992, och båda barnen är döpta där. I kapellet har man också haft en
omfattande barnverksamhet. Kapellet var försäkrat och vi hoppas givetvis att församlingen ska bygga upp ett
nytt kapell på samma plats, gärna med samma exteriör, eftersom det är en viktig symbol för vår lilla kyrkby.
Det värsta var kanske att församlingen just hade tagit beslut om att installera rökdetektorer och brandlarm
i kapellet, och att detta arbete skulle göras om några veckor. Men kapellet hann tyvärr brinna ned innan dess.









Nu får vi minnas kapellet som det var: