Blogg december 2019

Dags att hälsa ett nytt decennium 

2019-12-31

I kväll höjer vi glasen och skålar in ett nytt decennium. 2020-talet. Detta bjuder sannolikt Sverige på betydligt större prövningar än vi varit vana vid.

Vårt land mår inte så bra just nu. En katastrofalt misslyckad migrations- och integrationspolitik med en av EU:s högsta arbetslöshetsnivåer och allt fler och värre utanförskapsområden som resultat. En vardag med växande otrygghet och problem med våldsbrott, grov kriminalitet, upplopp, bilbränder, angrepp mot polisen, mord, skottlossningar, sprängningar och brutala rån av såväl barn som åldringar. En välfärd som saknar resurser trots ett av världens högsta skattetryck. Och nu också risk för problem med elförsörjningen i södra delarna av landet. 

Samtidigt öser regeringen ut pengar på meningslös och utdömd klimatpolitik för att "Sverige ska gå före" i världen. Vi är dessutom ett av de tre länder i världen som lägger mest på bistånd trots brist på vettiga projekt att satsa pengarna på. Och vi tar fortfarande emot mångdubbelt fler asylsökande än våra nordiska grannländer. Utöver detta satsar regeringen på nya meningslösa myndigheter, inneffektiva byggsubventioner, friår och nya ledighetsreformer. 

Regeringen prioriterar idag allt utom just det som är viktigast - tryggheten, välfärden och energiförsörjningen. 

Ska Sverige få uppleva ett bra 2020-tal krävs snabbt en total förändring av prioriteringarna. Mitt nyårslöfte är att som moderat jobba för detta varje dag det kommande året.

2019 har också varit ett fantastiskt år när det gäller mitt genomslag i både traditionella och sociala medier. Nu ökar jag trycket ytterligare. 
Samtidigt önskar jag mina följare på blogg, twitter och facebook ett riktigt gott nytt år! Ni är nu så många att jag nästan rodnar. Varmt tack för alla kloka kommentarer och återkopplingar och för att ni delar och sprider det jag skriver. Det betyder allt!

 


Indisk sophantering och svensk skatt på plastpåsar...

2019-12-28


För en tid sedan spred jag denna film från en indisk miljöorganisation i sociala medier. Den visar hur man tippar sopor direkt från lastbilar rakt ned i havet. Det är bland annat plaster och annat avfall från denna hantering som följer med havsströmmarna till Europa och som så småningom även når den svenska västkusten. Man beräknar att huvuddelen av allt skräp som spolas upp på svenska stränder kommer från fyra stora floder i Asien.

Att tro att man påverkar detta genom att införa skatt på plastpåsar i Sverige är, milt uttryckt, ganska naivt.

Under julhandlingen har jag också roat mig med att studera hur mycket av produkterna i en vanlig livsmedelsbutik som är förpackade i plast. På det stora taget kan man nog säga att det är minst 70-80% av varorna som antingen är förpackade i hårdplast eller i mjuka plastförpackningar. Att i detta läge jaga bärkassen i kassan (som dessutom ofta enligt skyltarna i kassan är tillverkad av  biomaterial) är verkligen att sila mygg och svälja kameler. 

Skatten påplastpåsar saknar miljöstyrande effekt eftersom den inte gör skillnad på om plastbärkassen har fossilt ursprung eller är tillverkad av förnybart material. Konjunkturinstitutet har dessutom pekat på att skatten troligtvis inte kommer att leda till minskad nedskräpning. Dessutom menar de att skatten riskerar att leda till ökad användning av påsar (tyg och papper) som är sämre för miljön.

Plastpåseskatten är bara ett förslag i raden av många undermåligt utformade skatter som har införts och höjts i miljöns namn av den rödgröna regeringen. I grunden skadar regeringen Löfven legitimiteten för skattesystemet och miljöpolitiken när opportunism och symbolförslag ges allt större utrymme. Skatten på plastpåsar är plakatpolitik i sin renaste form.
 

En smula överdrivet att ens nämna "klimateffekter"?

2019-12-28

Jakarta har alltså sjunkit 4 meter (!) på två decennier. Bland annat till följd av "klimatförändringar"? Men minst 98% måste bero på annat. Ändå måste ordet "klimatförändringar" finnas med. Som ett mantra.
 

När argumenten tagit slut

2019-12-27Det går naturligtvis inte att totalförbjuda försäljning av fossila drivmedel

2019-12-27

Anledningarna är många. Inte minst en helt sanslös kapitalförstöring. Vem ska betala detta?

Alldeles oavsett hur mycket nya eldrivna fordon och fordon med andra drivmedel som tas fram kommer ett mycket stort antal fordon som rullar idag att fortsätta användas under mycket lång tid. Det gäller inte minst dyra maskiner, lastbilar, traktorer, flygplan, militärfordon, båtar och en massa annat. Dessutom finns en mycket stor fordonspark med veteranfordon, en del av det svenska rullande kulturarvet. Självklart måste det gå att fortsätta att tanka dessa.

Staten får gärna ställa krav på försäljning av nya fordon och stimulera framväxten av alternativ. Men att utreda och föreslå totalstopp för all försäljning av fossila drivmedel visar bara på en fanatisk och helt verklighetsfrämmande inställning. Självklart är det också ett av Miljöpartiets språkrör som uttalar sig. Men världen ser inte ut som i Miljöpartiets partiprogram.

Nu är det dags att svenska folket vaknar. Alla tankar på totalförbud måste kastas i papperskorgen. Sverige klarar inte fler dyra experiment nu för att vi ska "vara världsledande på klimatomställning". Vårt stackars land har inte råd med mer dumheter. 
 


Självklart ska Borås Energi tjäna pengar på utsläppsrätter


2019-12-26

Jag läste fascinerat artikeln i Borås Tidning med kritik mot att Borås Energi i år tjänar mångmiljonbelopp på att sälja av sitt stora överskott på utsläppsrätter för fossil koldioxid. Och ännu större intäkter finns att hämta i framtiden. Borås Tidning konstaterar att "någon diskussion i styrelsen om att skrota utsläppsrätterna för att minska de totala utsläppen har inte hållits".

Det är en fullt rimlig hållning av bolaget om man värnar om skattebetalarnas pengar.


EU:s system för att minska växthusgasutsläppen från industrin genom utsläppshandel har varit generöst och skapat stora överskott. Nu skärps tilldelningen av utsläppsrätter, och därmed även priserna som varit mycket låga under många år. Det finns alltså idag pengar att tjäna för de som sparat på utsläppsrätterna, och som väljer att inte skrota dessa av klimatskäl.

Enligt uppgifter i artikeln (som tyvärr är låst) framgår att höstens försäljningar vid två tillfällen inbringat totalt cirka 10–15 miljoner kronor. Borås Energis kommunikationschef Jonas Holmberg säger i ett skriftligt svar till BT att bolagsledningen diskuterat om annulleringar ska göras. Man har dock kommit fram till att det är mer gynnsamt att sälja dem för att finansiera fler satsningar mot målet om fossilbränslefri värmeproduktion i Borås.

Diskussionen är märklig. Systemet med utsläppsrätter bygger ju just på att den som behöver öka sina utsläpp måste köpa utsläppsrätter från någon annan. Man tjänar alltså på att minska sina utsläpp och kan delfinansiera investeringar som ska minska utsläpp genom att sälja utsläppsrätter. Samtidigt skärps alltså tilldelningen centralt av nya utsläppsrätter vilket driver upp priset på dem som är kvar. Hela tanken med systemet med utsläppsrätter är att man ska kunna handla med dem. Tanken har aldrig varit att man som enskilt aktör ska annulera dem. En annulering drabbar i detta fall direkt Borås Energis kunder, och eventuellt även skattebetalarna eftersom det är ett kommunalt bolag. Och som sagt, överskottet kan användas till miljövänliga investeringar i stället för att man kastar bort pengarna.

Klimathysteriska röster tänker ofta i kors, så även i denna fråga. Och som vanligt leder det till att man vill kasta skattebetalarnas pengar i sjön. 


Jag stack in näsan i jaktdebattens getingbo... 

2019-12-26

Under helgen råkade jag sticka in näsan i jaktdebattens getingbo. Frågan om jakt är oerhört infekterad. De mest extrema jaktförespråkarna verkar tycka att man i princip ska få skjuta på allt som rör sig, medan de mest extrema motståndarna vill totalförbjuda all jakt. Ingen av dessa åsikter lär ha särskilt stort stöd i samhället. Att försöka föra en balanserad diskussion i denna fråga är, med ett modernt begrepp, en utmaning.

Att man har regler om jakt är ganska naturligt. Ingen äger de vilda djuren, de rör sig fritt över marker och fastigheter. Många med mindre markarealer kan inte föda en älg eller ett annat större djur på sin mark. Att då fritt få skjuta en älg som råkar passera över åkern är orimligt om man vil ha stabila stammar av värdefullt vilt och premiera de markägare som exempelvis stödutfordrar vilt under vintern. Det är också viktigt att skapa balanser i jakten så att djur som finns i begränsad mängd eller är hotade har ett skydd mot jakt. rådjur. 

I dag kan man väl, lite förenklat, säga att det bedrivs jakt på fyra olika sätt.

* Allmän fri jakt för markägare, ofta begränsad till jakttider, men utan begränsning av antalet fällda djur
* Reglerad jakt på vissa arter under viss jakttid där även antalet fällda djur begränsas

Skyddsjakt efter tillstånd av myndigheterna
Skyddsjakt på enskilt initiativ

Bakgrunden till diskussionen var att Naturvårdsvrket just nu har ett förslag om översyn av jakttider ute på remiss. Bland förslagen finns en hel del okontroversiella saker, men det som väckt mest uppmärksamhet och kritik är att man vill återinföra allmän jakt på ekorre (efter 18 års förbud) och införa rätt till "skyddsjakt på enskilt initiativ" på bland annat svanar och tranor. 

Det finns kritik mot att dagens regler om skyddsjakt på enskilt initiativ missbrukas och i praktiken används som "allmän jakt" utan tidsgränser, och att det är svårt att kontrollera i efterhand om skälen till "skyddsjakten" är godtagbara. Att då införa denna möjlighet för fler arter känns tveksamt. Möjlighet till skyddsjakt efter tillstånd av myndigheter borde räcka. Och att införa allmän jakt på ekorre känns ganska motbjudande - det finns knappast någon stor nytta av jakt på så små djur, utan lär främst bli ren "nöjesjakt". 

Jag uppmärksammade detta i två tweets och oj vad debatten blev hätsk mellan olika personer i mina trådar. Själv fick jag både ris och ros. Det är bara att konstatera att åsikterna om jakt är oerhört varierande, men att de flesta trots allt verkar tycka att det är rimligt och viktigt med både nyttojakt och skyddsjakt vid behov, men att man har svårare för skytte på levande varelser bara för nöjes skull. Då är det bättre att skjuta lerduvor eller gå med i en skytteklubb och ägna sig åt målskytte.

Själv jagar jag inte, men jag lånar ut min lilla markbit på 3-4 hektar till en granne som jagar, och jag tycker om viltkött. Jag är inte motståndare till jakt utan ser nyttojakten som utnyttjande av en viktig naturtillgång. Jag tycker dessutom vi behöver en diskussion om utökad vargjakt, och ser stora problem med utbredning av vildsvin hemma som borde leda till både stimulans av jakt och enklare regler för att kunna använda köttet. På andra håll är det andra arter som är problem, exempelvis skarven. Att ha möjlighet till skyddsjakt är viktigt, liksom och att uppmuntra till jakt på arter som breder ut sig alltför snabbt eller gör stor skada.

Att börja diskutera utökad jakt på ekorre, svan och trana är däremot nog knappast bästa sättet att få acceptans för de viktiga former av jakt som bedrivs eller borde bedrivas. Att vilda fåglar som svanar och tranor periodvis uppträder i stora mängder och orsakar skada är såklart ett problem för markägarna (som man dock kan få ersättning för). Men ingen tycker nog att markägarna runt hornborgarsjön ska få tillämpa skyddsjakt på eget initiativ för att skjuta av tranor under trandansen. Lika lite är det rimligt att skjuta av svanar för att de samlats i större mägder under en kortare tid. 

Men viktigast av allt - det måste gå att diskutera jaktfrågor utan att normalt sansade personer fullständigt går i spinn. 
 


God Hjul från Riksdagens Bilnätverk 

2019-12-24

Jag, Kjell Jansson, Sofia Westergren och Lars Beckman startade upp Riksdagens Bilnätverk förra vintern. Vi kunde knappast ana hur mycket som skulle hända kring detta nätverk under året. Att det stora Bensinupproret startade några månader senare med idag över 600.000 medlemmar gav en enorm draghjälp för vårt nätverk och jag var den som tog tog emot Bensinupprorets namninsamling i maj och sedan vidaebefordrade den till Skatteutskottet. I dag har Bilnätverket medlemmar från 6 partier (endast MP och V är inte representerade). 

Under året har vi som grundade nätverket arbetat både med att driva opinion externt och internt i vårt eget parti. Vi har fått väldigt stor uppmärksamhet i media och mycket har gått vår väg. I dag talar plötsligt många partier om vikten av att kunna bo och leva på landsbygden, även om moderaterna är ett av få partier som också visar det i konkret politik. Vi har också tydligt markerat att bilen även behövs av många i våra städer. Att moderaterna i sin budget har med sänkt skatt på drivmedel med en krona litern är en stor framgång för oss, även om många fler i vårt parti arbetat för detta, inte minst vår skattepolitiske talesperson Niklas Wykman.  

Vårt arbete mot orimlig beskattning av transportfordon och husbilar har också gett stort genomslag i media. Att Sverige tillämpar EU-regler helt annorlunda än andra länder har fått stor uppmärksamhet. Nu arbetar vi vidare mot att se över eller helt enkelt riva upp dagens system av "Bonus-Malus" och få till en rättvisare fordonsbeskattning.

Bilnätverket har anordnat ett flertal möten och studiebesök och under våren kommer vi att anordna fler sådana och fortsätta belysa missförhållanden och orimligheter och arbeta för att politiken och myndigheterna ser det enorma behovet av privatbilismen i vårt stora glesbefolkade land.

Att vi även kommer att ta strid mot regeringens beslut att utreda ett slutdatum för försäljning av bensin och diesel är knappast någon överraskning. Vårt land är fullt av äldre fordon i vårt rullande kulturarv och att stoppa användningen av dessa genom att totalförbjuda bränslet är helt enkelt orimligt. Ett förbud skulle också tvinga fram utskrotning av enorma mängder av båtar, maskiner och flygplan, för att inte tala om effekterna för näringslivet, försvaret, sjöfarten, polisen och räddningstjänsten. Förslaget skulle medföra enorma samhällskostnader. Helt enkelt ett skogstokigt förslag som måste bemötas med kraft. 

Julhälsning 

2019-12-23Jag är den näst flitigaste moderaten i riksdagens talarstol

2019-12-20

I dag presenterar SVT en granskning av alla riksdagsledamöters aktivitet i riksdagens talarstol. Man har mätt talartid för alla ledamöter från det senaste riksdagsvalet 2018.

Vinnare och den med i särklass mest talartid är min kollega Lars Beckman (M). Han är också den som ställt flest interpellationer till statsråd av alla riksdagsledamöter denna höst. Imponerande.

Jag kontaktade SVT för att få reda på hur det ser ut för min egen del. Det visar sig att jag hamnar på en 13:e plats av riksdagens 349 ledamöter. 191 minuter har jag tillbringat i olika debatter i riksdagens talarstol. Jag är också enligt SVT den näst flitigaste moderaten (efter Lars Beckman).

Självklart kan man inte bara mäta aktivitet i riksdagens talarstol för att avgöra vem som är den flitigaste riksdagsledamoten. Det är en massa saker som ingår i uppdraget. Men hög aktivitet i riksdagens kammare och hög aktivitet i sociala medier och traditionella medier är viktigt om man ska få ut sitt budskap. Att man sedan väcker känslor när man är rak och tydlig får man leva med. 

Om man inte syns som politiker finns man inte. 
 
Sparkad regeringstjänsteman belönas med ny tung statssekreterarpost

2019-12-19

Minns ni skandalen med Transportstyrelsen? Där hela skulden lades på en regeringstjänsteman för att skydda de ansvariga ministrarna som annars hotades av misstroende i riksdagen? Jag har en särskild sida i arkivet som samlar alla mina inlägg om detta.

Den  utpekade tjänstemannen som offrades heter Emma Lennartsson och var statsminister Löfvens statssekreterare. Hon  tog på sig skulden för en händelse som statsministern själv ansåg mycket allvarlig och enligt honom riskerade rikets säkerhet. Lennartsson fick sparken och fick sluta strax före statsministerns presskonferens om saken. Hon offrades i det politiska spelet, men gick inte lottlös, vilket jag berättade om på bloggen 9/11 2017 (nedan). Lennartsson fick 1,3 miljoner i kompensation från Socialdemokratiska partiet (!).
 

Sparkad statssekreterare belönas med 1,3 miljoner ur S-partikassan

2017-11-09

Uppgifterna i media idag att statsminister Löfvens sparkade statssekreterare, Emma Lennartsson, får över 1,3 miljoner i avgångsvederlag från Socialdemokraternas partikassa (!) är uppseendeväckande.

Lennartsson tog ju efter lång tids medial och politisk debatt om säkerhetsläckorna vid Transportstyrelsen plötsligt på sig hela skulden av att inte ha informerat statsminister Löfvén om det som hänt. Genom att hon tog på sig hela ansvaret räddade hon Löfven, men framförallt försvarsminister Hultqvist, eftersom hennes ansvar kunde användas om förevändning av C och L att inte gå vidare med misstroendeförklaring.

Lennartssons agerande ansågs vara så oerhört allvarligt att hon fick sparken på dagen från regeringskansliet, efter ett extra regeringssammanträde en söndag, och utan någon sedvanlig fallskärm. Det var såklart Löfvens sätt att markera att hon var den stora skurken och att han själv var utan skuld till det som hänt. Han menade ju att han aldrig fått någon information alls av ansvariga ministrar, trots alla regeringssammanträden, regeringsluncher och möten i det säkerhetspolitiska rådet (vilket såklart ingen tror på). Genom Lennartssons offer kunde han ge en krystad men i vart fall möjlig förklaring till att han själv aldrig vetat något alls.

Att nu Socialdemokraterna från sin partikassa (!) tar fram över 1,3 miljoner och betalar till Lennartsson är en oerhört märklig hantering. Om hon begått ett så allvarligt fel som hon själv medgett borde det väl inte finnas något skäl att ger henne 1,3 miljoner ur partikassan? Jag kan inte tolka det på annat sätt än att man nu belönar Lennartsson frikostigt för att hon offrade sitt jobb för att rädda statsministern och försvarsministern. Jag kan inte komma ifrån en obehaglig känsla av att det kanske var uppgjort redan på förhand. Hela hanteringen väcker mycket obehagliga frågor om vad som egentligen händer bakom kulisserna i
regeringskansliet.

 

I dag meddelar regeringen att samme Emma Lennartsson anställts som budgetstatssekreterare på finansdepartementet, en mycket tung befattning direkt under finansministern. Posten går alltså till den som utpekades soim ansvarig för en händelse som hotade rikets säkerhet.

Den ena möjliga slutsatsen är att regeringen anställer henne trots att hon orsakde ett allvarligt hot mot rikets säkerhet. Den andra möjliga slutsatsen är att hon inte alls var skyldig utan bara offrades för att rädda ministrarna, och att man nu vill kompensera henne ytterligare för att hon offrade sig för partiet.

Jag vet inte vilken av slutsatserna som är mest motbjudande. Men Socialdemokraterna framstår alltmer som en organisation byggd på mygel och svågerpolitik.


Bananrepubliken Sverige levererar igen

2019-12-19
 


Skandalen när ett vapen visade sig ha försvunnit från Regeringskansliets säkerhetsskåp var chockerande. När det sedan visade sig att detta skett hela tre gånger var det närmast ofattbart. 

När man sedan skulle försöka utreda händelsen visade det sig att övervakningskamerorna inte hade lagrat det som filmats i lokalerna.


När man så sakta börjat återhämta sig från chocken av att detta kan hända i en av Sveriges hårdast bevakade lokaler kommer nästa nyhet. Uppgifter om att pengar påstås oförklarligt ha försvunnit från Riksbankens lager! Även detta rimligen en av landets hårdast bevakade och mest kontrollerade platser.

 


 

Ordet bananrepublik brukar användas för länder där inte ens de grundläggande samhällsfunktionerna fungerar. Om sådana här saker kan hända på två av landets mest hårdbevakade platser - Regeringskansliet och Riksbanken - finns det då något ställe i landet där regeringen och myndigheterna verkligen har koll? Om inte kan man faktiskt säga att Sverige börjar bli en bananrepublik.


Uppdatering 22/12: Jag har idag fått information direkt från en ledande företrädare på Riksbanken som meddelar att "det inte finns misstankar om att någon medarbetare skulle ha begått brott eller uppgifter som tyder på att kontanter skulle ha försvunnit från Riksbanken. Om det hade försvunnit kontanter hade Riksbanken informerat om detta och polisanmält en sådan händelse." Jag tycker det är viktigt att lägga ut denna info. Samtidigt konstaterar jag att Riksbanken inte gått ut officiellt och dementerat uppgifterna i Dagens Industri. Vilket känns väldigt märkligt om man nu anser att uppgifterna är helt fel. 


Interpellationsdebatt om efterlevandepensioner till utrikesfödda barn

2019-12-19

I går hade riksdagen sin sista votering och de flesta ledamöterna åkte hemåt för att fira jul. Själv dröjde jag mig dock kvar en dag till för att i dag ha min debatt med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) om efterlevandepensioner till utrikesfödda barn. Nedan mitt anförande i de två första debattomgångarna. Debatten i sin helhet kan ses på riksdagens videoupptagning:


 

Herr talman, jag tackar statsrådet för svaret.
 
I två rapporter som jag har beställt från riksdagens utredningstjänst (RUT) visar det sig alltså att stora belopp utbetalas i efterlevandepensioner till utrikesfödda ensamkommande barn, för påstått avlidna föräldrar i hemlandet. Totalt har över 1,3 miljarder kronor utbetalats i efterlevandepension till utrikesfödda barn och ungdomar de senaste tio åren. De årliga utbetalningarna har dessutom mer än fördubblats från 2013 fram till 2018.

År 2018 var det totalt 11 000 utrikesfödda barn och ungdomar upp till 20 år som fick sammanlagt 200 miljoner kronor i efterlevandepension utbetald från svenska staten. En stor del av barnen kom från några få länder. Två tredjedelar av pengarna gick till barn från Somalia, Afghanistan, Syrien, Irak och Iran samt till barn och unga där det saknas uppgift om födelseland.

Rapporterna från RUT visar också att större delen av all efterlevandepension som utbetalas till utrikesfödda barn och unga baseras på en blankett med eget intygande om att föräldrarna i hemlandet är avlidna. Det visar sig också att de avlidna föräldrarna i dessa fall aldrig vistats i Sverige. I de flesta fall saknas dessutom sannolikt möjlighet för den ansvariga myndigheten att kontrollera om uppgifterna om de avlidna föräldrarna är korrekta. 

Att svenska staten på detta sätt i det närmaste helt utan kontroll betalar ut flera hundra miljoner varje år av de svenska skattebetalarnas pengar är närmast obegripligt och ytterst upprörande. Särskilt som staten samtidigt sparar in på exempelvis assistans till svårt sjuka människor.

Min fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi var om han anser att denna ordning är rimlig och om inte, vad han avser att göra för att förändra dagens situation?

Av statsrådets svar drar jag tyvärr slutsatsen att regeringen i allt väsentligt tycker att dagens ordning är rimlig, och att man tycker det räcker med smärre justeringar. Jag tycker tvärtom att hela synsättet är fel. Ett ensamt barn eller ungdom som kommer till Sverige försörjs ju redan fullt ut med svenska skattemedel. Att UTÖVER detta betala ut efterlevandestöd i olika former avseende avlidna föräldrar som aldrig bott eller arbetat i Sverige är helt enkelt orimligt. Det är knappast syftet med regelverket, barnet är ju inte beroende av sina föräldrar för sin försörjning.

Jag kan också konstatera att det inte handlar om ett fåtal ärenden från ett fåtal länder som hanteras bara genom ett intygande på en blankett. Tvärtom har enligt Riksdagens Utredningstjänst hela 1,1 miljarder av totalt 1,3 miljarder som utbetalats de senaste tio åren utbetalats som efterlevandepension efter personer som aldrig levt eller arbetat eller ens vistats i Sverige. Det betyder att ersättningen i de allra flesta fall grundats just på ett eget intygande på en blankett. Med andra ord har i stort sett allt som betalas ut grundas på en sådan blankett.

Statsrådet svarar att pensionsmyndigheten och migrationsverket samarbetar för att göra en individuell bedömning av det sammanlagda underlaget före beslut. Jag är väldigt nyfiken på hur detta går till. De uppgifter jag fått är att man i praktiken inte kan göra några kontroller alls utan generellt går på den uppgift som barnet själv intygar.
Statsrådets uppgift att myndigheterna kontrollerar uppgifterna är intressanta. Jag är nyfiken på om statsrådet kan förklara närmare hur denna kontroll går till?

Jag vill också fråga statsrådet om jag uppfattat det rätt att han inte ser något behov av genomgripande förändring av systemet med efterlevandepensioner utöver de små korrigeringar som nämns i statsrådets svar?
 

Debattomgång 2

Herr talman,
Jag kan konstatera att det finns två orimligheter och orättvisor i dagens system med efterlevandepensioner för nyanlända.

För det första att det är så lättvindigt att kvittera ut efterlevandepension utan att någon som helst kontroll görs av om dödsfall verkligen inträffat. En svensk medborgare skulle aldrig få ut efterlevandepension utan att styrka dödsfallet.
 
För det andra att en ung människa kan åka till Sverige och mer eller mindre direkt när man beviljats uppehållstillstånd få utbetalt efterlevandepension för påstått avlidna föräldrar i hemlandet. Fram till nu dessutom retroaktivt. Det är, alldeles oavsett möjligheten till kontroll, givetvis fullständigt orimligt. Detta har självklart aldrig varit syftet med vårt svenska system med efterlevandepensioner. Ensamkommande barn eller ungdomar från Somalia eller Afghanistan är inte beroende av föräldrarna i hemlandet för sin försörjning, utan försörjs redan av de svenska skattebetalarna. Det betyder rimligen att det också är helt oskäligt att betala ut efterlevandepension utöver alla andra ersättningar. Det är också orimligt att efterlevandepensioner utbetalas till personer eller för avlidna personer som helt saknat koppling till Sverige och aldrig betalat in några pengar i systemet. Sverige kan inte vara hela världens bankomat!

Vi ser idag stora revor i den svenska välfärden. Dagens regering satsar pengar på precis allt annat utom på välfärden och kommunerna. Och regeringens politik slår mot de mest utsatta. Vi kommer ihåg nedskärningarna inom assistansen för funktionshindrade, som var en direkt följd av regeringens instruktioner, och vi ser hur regeringen spar in på statsbidragen till äldreomsorgen vilken medför neddragningar i många kommuner. Att utrikes födda barn och unga samtidigt kan underteckna en blankett och få utbetalt stora summor i efterlevandepension är helt enkelt horribelt.

Jag anser att efterlevandepension är en sådan förmån som man normalt bara borde få som svensk medborgare, och då endast om man mist en förälder som stått för ens försörjning i Sverige. Dessutom måste såklart varje dödsfall kunna styrkas på ett tillförlitligt sätt för att efterlevandepension ska utgå. Att en ung människa bara genom underskrift på ett papper kan få utbetalt stora pengar i efterlevandepension är så naivt och godtroget att det saknar motstycke.
Jag upprepar min fråga – har jag uppfattat statsrådet rätt att han inte ser något behov av genomgripande förändring av systemet med efterlevandepensioner utöver de små korrigeringar som nämns i det tidigare upplästa svaret?

 

Slutresultatet av debatten var att statsrådet faktiskt i vart fall antydde att han var villig att titta mer på denna fråga och vid behov ändra lagstiftningen. Att han sedan efterfrågade att riksdagen skulle ta initiativ i frågan blev lite märkligt, jag påpekade för honom att det är han och regeringen som bör ta initiativ till förändringar i lagstiftning, även om riksdagen vid behov alltför ofta behöver trycka på lite extra.


Debatt om statsbudgetens tillskott till kommunerna 

2019-12-18

I dag representerade jag moderaterna i riksdagsdebatten om kommunsektorns ekonomi och statsbidragen i budgeten. En av årets viktigaste debatter enligt mig, med tanke på att kommuner ochg regioner/landsting står för huvuddelen av välfärden i människors vardag, och kommunsektorn samtidigt har en mycket ansträngd ekonomi.  Här är mitt anförande (på ett ungefär). Replikerna jag tog i debatten finns inte med, men går att se i nedanstående video från Riksdagens upptagning.

Huvudlinjen i mitt anförande var att de fyra jök-partierna (S, MP, C och L) talar varmt om hur viktig välfärden är, men i deras budget används nästan hela reformutrymmet till annat än kommunerna. Moderaterna satsar 50% mer än regeringsunderlaget på ökade statsbidrag till kommunerna. Utöver detta kompenserar vi kommunerna fullt ut för våra skattesänkningar på löner och pensioner. Totalt tillför vi kommunerna över 16 miljarder kronor nästa år, vilket vi frigör genom att prioritera bort annat. Vi tycker helt enkelt man ska prioritera det som är viktigast. I övrigt hänvisar jag till mitt anförande och debatten nedan.


Debatt om Sveriges EU-avgift

2019-12-18

I dag representerade jag moderaterna även i riksdagsdebatten om beslutet om Sveriges EU-avgift i statens budget för nästa år. För 2020 är det inte så mycket vi politiker kan göra angående EU-avgiften eftersom den tas ut grundat på redan utlovade åtaganden från EU. Men jag gjorde däremot en lite djupare analys av läget när det gäller EU:s långtidsbudget där jag är moderaternas ansvarige i både Finansutskottet och EU-nämnden. Grunden för vår linje är restriktivitet, att EU:s budget ska hållas nere och att den svenska avgiften i andel av BNI inte ska öka. Här är mitt anförande, och det går även att se debatten på Riksdagens videoupptagning nedan.

 

Redigera poster_text1
Julavslutning med Markmoderaterna 

2019-12-16

I kväll hade den moderata fullmäktigegruppen i Marks kommun julavslutning i Kinna. Förutom god mat och trevlig samvaro blev det såklart en massa politikprat, precis som det ska vara. I Mark är moderaterna numera det självklara största oppositionspartiet och det är vi som leder den politiska debatten i både kommunfullmäktige och lokala media.


I dag lämnade jag in denna interpellation om samordningsnummer 

2019-12-16

I dag följer jag upp mina tidigare inlägg i frågan om samordningsnummer med denna interpellation till finansministern som är ansvarig för frågan eftersom den ligger under Skatteverket. Om hon kommer att ta debatten med mig själv eller delegera till någon annan återstår att se, men debatt lär det bli i januari, efter helgerna. Då vill jag veta vad regeringen gör i frågan, för så här kan det bara inte fortsätta. Det fokus måste ligga på nu är att bekämpa missbruket av dessa nummer, inte att göra det enklare att få ett samordningsnummer!
 

 

Denna tweet provocerade 

2019-12-14

Jag lade ut på detta på twitter i går. Och oj vad det provocerade. Bakgrunden var den mycket läsvärda ledarkrönikan i Borås Tidning av Anela Murguz:
 


 

Kommentarerna var intressanta. Vissa påpekade att den svenska regeringen, trots ålder på en del ministrar inte direkt imponerar. Vilket jag såklart håller med om. Andra framhöll duktiga och kompetenta unga politiker på andra positioner, vilket jag också helt kan instämma i. Men jag står fast vid att det är skillnad att inneha kommunala poster eller uppdrag i riksdagen och att ha ett lands två absolut viktigaste politiska poster - statsminister och finansminister. Det borde rimligen kunna förutsättas att man har en gedigen utbildning eller lång arbetslivserfarenhet och livserfarenhet för att inneha sådana uppgifter. Precis som man ställer krav på ledande befattningar i andra sammanhang. Det behöver ju samtidigt inte betyda att man som i USA verkar behöva vara över 70 år för att kunna kandidera till presidentposten.

Skulle Sverige drabbas av en ny djup global finanskris eller lågkonjunktur är jag glad att personer som Anders Borg (M) eller Magdalena Andersson (S), båda med gedigen ekonomisk utbildning och lång erfarenhet från det finansiella området håller i finanspolitiken och inte en 32-åring utan längre erfarenhet. Vid diskussioner med andra länder betyder det givetvis också mycket att ett lands företrädare har pondus och gedigen kunskap.


Vissa invänder att det viktiga är vilka personer man har omkring sig. Det är säkert sant, men då får vi i praktiken ett tjänstemannastyre där en ung oerfaren minister blir en marionett. Det är inte heller särskilt lämpligt. Tjänstemän och rådgivare är inte valda av folket. Ministern ska trots allt vara den valda politiska ledaren som tar väl avvägda beslut. 

Så min slutsats kvarstår - de unga är framtiden och vissa har redan imponerande kunskaper och livserfarenhet, men de ska skolas in i sina uppdrag av de äldre, precis som det fungerat genom historien. Livserfarenhet är inte att förakta.  

Och viktigast av allt i denna diskussion - röda och gröna socialister blir inte mindre samhällsskadliga bara för att de är unga och kvinnor.
 

Brittiska valet kan äntligen skapa ordning i Brexit-kaoset 

2019-12-13


Det brittiska valet innebar en storseger för moderaternas systerparti Tories och Boris Johnson. Samtidigt blev valet en katastrof för Socialdemokraterna (Labour) som gjorde sitt sämsta val på 84 år. Den ganska extrema vänstersocialismen som Jeremy Corbyn står för verkar inte locka britterna nämnvärt. Sannolikt beror väl stödet för Tories till stor del på att britterna tröttnat på brexit-kaoset. Nu kan Johson lotsa utträdesavtalet med EU genom de brittiska parlamentet och britterna lär lämna EU den sista januari 2020. De finansiella marknaderna uppskattar detta, osäkerhet är det värsta som finns.

Jag beklagar fortfarande att britterna röstade för att lämna EU. Britterna är en av Sveriges viktigaste handelspartners och man har ofta haft en samsyn med Sverige och de nordiska länderna och några andra nordeuropeiska länder mot strömningarna i EU om ökad överstatlighet, växande budget och mer byråkrati. Nu blir det en sund och balanserad röst mindre i EU. Samtidigt är det viktigt att om britterna ska lämna så ska det ske på ett ordnat sätt där det skapas garantier för att britterna fullföljer de betalningar man redan utfäst sig att göra och där andra viktiga överenskommelser ligger fast, samt att handel och ekonomiska transaktioner med britterna kan fortsätta så bra som möjligt. Hade britterna lämnat utan avtal hade det skapat kaos, inte minst för svenska exportföretag, och samtidigt hade Sverige riskerat att åka på en extra EU-avgift för att täcka betalningar som britterna eventuellt inte skulle fullfölja. Avtalet är också en garanti för att svenskar som bor i Storbritannien och britter som bor i Sverige kan fortsätta med det som tidigare.

Jag ser en del kommentarer på sociala medier om att Sverige borde följa i britternas spår och göra en "swexit". Jag delar inte den åsikten, och det gör inte heller en majoritet av svenska folket. Faktum är att en mycket stor majoritet av svenska folket vill stanna kvar i EU, hela 60% är positiva till EU i den senaste mätningen från SCB. Andelen som vill lämna är en liten minoritet, endast 15%. Samtliga åtta riksdagspartier är idag också för att stanna i EU. Ett viktigt skäl är att svensk exportindustri har oerhört stor nytta av EU-medlemskapet, utan EU skulle vi riskera både jobb och skatteintäkter. EU är också ett sätt för Sverige att tillsammans med andra försöka hantera migrationsströmmar, terrorhot, kriminalitet och miljöhot - saker vi i Sverige inte så enkelt kan lösa själva.

Men med detta sagt - EU är på en farlig väg. Starka röster för en snabbt ökande budget och stigande medlemsavgifter, mer överstatlighet, en livsfarlig klimat- och energipolitik som hotar både energiförsörjning och välfärd och kommer att kosta enorma summor, en ständig önskan för EU att lägga sig i nationella frågor och ledande företrädare som drivs mer av tanken på en EU-federation än ett EU-samarbete. Samtidigt som man enligt min åsikt missköter en del av de uppgifter man redan har, inte minst migrationsfrågan. Även på området bekämpning av kriminalitet och terrorism behövs mer resurser. I stället läggs allt mer på jordbruksstöd.

Om EU fortsätter på denna väg tror jag att EU-opinionen kan vända och bli mer negativ, inte bara i Sverige utan i fler länder. EU har framtiden i egna händer - om man tar ett steg tillbaka och lägger fokus på EU:s kärnuppgifter och håller i pengarna så tror jag EU:s framtid är ljus. Väljer man en annan väg kommer projektet allt mer att ifrågasättas. Det vore synd, för huvudsyftet med EU var att säkra freden i Europa. Det har fungerat - inget EU-land har sedan bildandet varit i väpnad konflikt med ett annan EU-land. Detta är fortfarande det viktigaste skälet att försvara EU-samarbetet. 

Min personliga inställning, som genomsyrar mitt arbete i riksdagens EU-nämnd, är att jag är en mycket kritisk EU-vän. Än så länge ser jag fler fördelar än nackdelar för Sverige och tycker inte vi ska lämna EU. Men jag är djupt oroad för EU:s utveckling. Vi måste försvara nationalstaten mot de federalistiska strömningarna inom EU.

 

Regeringen vill alltså göra det lättare att få samordningsnummer? 

2019-12-12

Jag har ju vid flera tillfällen uppmärksammat rapporteringen kring missbruket av samordningsnummer, senast på bloggen den 2/12. Det är ett problem som verkar vara mycket större och mer utbrett än vad någon kunnat ana. Det finns alltså 873.000 samordningsnummer i Sverige idag och ingen verkar ha någon kontroll alls på systemet. Läget är oerhört allvarligt och samoirdningsnumren kan användas både för missbruk av bidragssystem och välfärdstjänster, men framförallt som grund för ren kriminalitet. Flera partier, bland annat moderaterna, efterfrågar kraftfulla åtgärder, bättre kontroll och tydligare samarbete mellan myndigheterna.

Man skulle ju kunna tänka sig att även regeringen skulle lägga fullt fokus på att försöka åtgärda detta samhällsproblem och skärpa kontrollen eller i vart fall göra hanteringen av samordningsnummer mer restriktiv. Men i stället uppmärksammar tidningen Barometern idag på ledarplats att den utredning som regeringen tillsatt, och som ofta åberopas som "översyn" av hela systemet, i praktiken har en helt annan ingång - nämligen att det ska bli lättare att få ett samordningsnummer! 

Utredningen som ”ska se över hela systemet” ska i själva verket leda till att systemet blir ännu mer omfattande. Fler aktörer ska få behörighet att begära samordningsnummer och fler asylsökande ska tilldelas samordningsnummer.

Man tror knappt det är sant. Jag kommer att ställa en interpellation till ansvarig minister (sannolikt finansministern) om saken, och ser fram mot debatten.


Därför lämnar moderaterna och kristdemokraterna energiuppgörelsen 

2019-12-12

Härom veckan meddelade moderaterna och kristdemoikraterna att våra partier lämnar energiuppgörelsen med S, MP och C. Ett besked jag verkligen välkomnar, eftersom jag hela tiden varit öppet kritisk till denna energiuppgörelse som moderaterna var med och tog beslut om 2016. Inte minst för att den hade ett orealistiskt stort fokus på vindkraft och inte tillräckligt tydligt skapade förutsättningar för fortsatt användning av kärnkraft i den svenska elförsörjningen.

Syftet med överenskommelsen 2016 var att lösa akuta problem som då fanns inom framförallt kärnkraften. Det var viktigt i sig och undanröjde vissa akuta hot, och den uppgörelsen är i praktiken nästan helt genomförd. Samtidigt har nya frågor tillkommit såsom lokala kapacitetsproblem i elförsörjningen, stora framtida ökade elbehov och brister i dagens elmarknadsmodell. Dessutom har det uppstått en ny diskussion om kärnkraftens roll på den framtida svenska elmarknaden. 
 
Moderaterna har därför vid flera tillfällen själva och senare tillsammans med först KD och nu senast med KD och L presenterat vad vi vill göra inom energipolitiken. I en artikel från M, KD och L för ett par veckor sedan krävde vi att regeringen bjuder in samtliga riksdagspartier till förhandlingar med målet att nå en ny energiuppgörelse före årsskiftet samt presenterade en gemensam lista med 9 förslag.
 
Regeringen har som svar på partiledarnas debattartikel i DN svarat med en PM om hur de vill hantera energifrågorna framåt. I regeringens PM är det uppenbart att man inte har tillmötesgått våra krav. Regeringen har gjort klart att de inte är beredda att bemöta våra huvudsakliga krav, såsom:

  • Ett nytt energipolitiskt mål.
  • Hur kärnkraftens roll i energisystemet kan säkras.
  • Att alla riksdagspartier ska delta i en ny energiöverenskommelse.

Med anledning av detta lämnar Moderaterna och Kristdemokraterna energiöverenskommelsen. Vi kommer nu i stället att söka stöd för de förslagen i riksdagen och i samtal med andra partier.


Inga barn ska lämnas efter i skolan 

2019-12-11

I dag höll alltså Ulf Kristersson sitt årliga jultal i Stockholm. I talet blickade Ulf Kristersson framåt mot 2020-talet och presenterade Moderaternas sjupunkts-program för att återupprätta svensk skola: 

"Om knappt tre veckor så ringer vi ut 10-talet. Vårt land är på många sätt fantastiskt. Men kan bli ännu mycket bättre. Den gemensamma uppgiften för 2020-talet är att återupprätta det svenska samhällskontraktet."

"Att stoppa våldet så att människor kan känna sig trygga är den första fundamentala delen av samhällskontraktet. Den andra delen är en riktigt bra skola. Så att alla barn i Sverige kan få en egen, ärlig chans."

"En misslyckad skolgång är den snabbaste vägen in i kriminalitet. Det är också den säkraste vägen till droger och fattigdom. Att stoppa dagens skolmisslyckande är därför helt avgörande för att stoppa rekryteringen in till de kriminella gängen. Inga barn ska lämnas efter. Klassresan måste än en gång börja i klassrummet."

Moderaternas sjupunkts-program för att återupprätta svensk skola:

  1. Tydligare kunskapskrav. Vi vill att kurs- och läroplanerna görs om med fokus på tydliga faktakunskaper i varje ämne. Kunskapskraven måste höjas – ämne för ämne och årskurs för årskurs. 
  2. Bättre start. Barn till personer som står långt från arbetsmarknaden och barn till nyanlända ska erbjudas extra förskola. Förskoleklassen bör göras om till nya årskurs ett så att sexåringarna får tidigare kunskaper och resurser. 
  3. Mer undervisning. Vi föreslår en lektion mer per dag redan på lågstadiet, med fokus på svenska och matte. Alla elever ska erbjudas läxhjälp. De som inte klarar skolan ska gå i lovskola eller ytterst läsa om årskursen. 
  4. Skärpta krav på skolkvalitet. Skolinspektionen måste snabbare och effektivare kunna agera när oegentligheter uppdagas. Vi vill också införa årliga kvalitetsmätningar för alla skolor. Skolor som inte fungerar ska stängas. 
  5. Lugnare klassrum. Ordning och studiero ska skrivas in i skollagens portalparagraf, och rektorn ska ges en tydlig skyldighet att upprätthålla ordning. Enligt dagens skollag ska ordningsregler utarbetas under medverkan av eleverna. Det vill vi förändra. Rektor ska också få ansvar för att omplacera elever, när så krävs. Omplaceringar och permanenta avstängningar måste kunna genomföras på ett bättre sätt, exempelvis om en elev begått allvarliga brott. 
  6. Stärk lärarens auktoritet. Hälften av lärarna i grundskolan och gymnasiet har undvikit att ingripa i stökiga situationer på grund av oro för repressalier. Så kan det inte fortsätta. Skollagen måste ändras så att lärare och rektor får mandat att agera. I klassrummet ska det vara läraren som bestämmer. 
  7. Tydliggör rektorns chefskap. Ledarskapet brister på många skolor och rektorer stannar i snitt bara två år på en skola. Rektorsutbildningen behöver byggas ut och förbättras med starkare fokus på ledarskap.


Skolan och integrationen i fokus i Ulf Kristerssons jultal 

2019-12-11I dag höll moderaternas partiledare Ulf Kristersson sitt jultal. Ulf inledde med att kommentera det politiska läget och den svaga regeringen och diskussionen om misstroendeförklaring och den viktiga principen att regeringen lyder under riksdagen och inte tvärtom. Ulf uppmärksammade också brottsligheten mot unga, där ett stort antal unga de senaste åren råkat ut för överfall och personrån.

Därefter handlade större delen av talet om integration och skola, två saker som hänger starkt ihop. Alla svenska elever måste ha en chans att ta sig från utanförskap och sopcial utsatthet, och skolan är den viktigaste vägen för detta. Ulf passade på att redovisa moderaternas uppdaterade skolpolitik, som jag ska gå in i närmare i nästa inlägg.

Min reflektion är att man såklart kan lägga allt fokus på att bara tala om allt som är fel i Sverige och klaga över att vi har en svag regering och att vi haft en orimligt hög migration som skapat alltför många om råden med social utsatthet. Denna problembeskrivning är helt korrekt, och om man vägrar se problemen kan man inte heller göra något åt dem. Men om man menar allvar med att vara ett ledande politiskt parti måste man också ha en politik för att ställa saker till rätta. Att bara klaga och peka på problem räcker inte. Moderaterna ser problemen och vi försöker lösa dem med konkret politik.

 

EU-nämnden träffade statsministern inför Europeiska Rådet 

2019-12-11

I dag träffade EU-nämnden statsministern inför Europeiska Rådets kommande möte. Han ägnade mesta tiden åt att prata klimat, och verkade vilja framhålla Sverige som ett föredöme. Han glämde dock berätta om den svenska regeringens dyra och verkningslösa klimatpolitik.

Det blev också en del diskussion kring förhandlingarna om ny EU-budget, och statsministern förklarade att han var tacksam över de skärpta skrivningar som M, KD och V drev igenom i finansutskottet rörande den restriktiva svenska linjen och sa att det stärkte den svenska förhandlingspositionen att ha en enig riksdag bakom sig. Se där - det var exakt det som var syftet med vårt initiativ i finansutskottet.


Debattartikel: Riksdagen kunde sänkt bensinskatten 

2019-12-11

I dag skriver jag i Markbladet om riksdagens omröstning förra veckan där moderaternas förslag om en kronas skattesänkning röstades ned av S, C, MP, L och V.


 
 

Vänsterpopulism maskerat som klimatengagemang? 

 

2019-12-10
Debatt med civilministern och kommunernas ansträngda ekonomi 

2019-12-10

I dag hölls interpellationsdebatten mellan mig och Civil och kommunminister Lena Micko (S). Här är mitt anförande i sin helhet, och nedan finns hela videoupptagningen av debatten.
 


En kort sammanfattning är att Civilministern uttryckte hur viktigt det är att kommunerna och välfärden prioriteras. I det skriftliga svaret till mig skriver hon till och med astt "I de kommande årens statsbudgetar behöver alla utgiftsökningar prövas mot mer resurser till välfärden och tryggheten". Det märkliga är att regeringen ju gör precis tvärtom. Allt annat verkar viktigare än kommunernas ekonomi.

Moderaterna tillför 50% mer i nya pengar till kommunerna jämfört med regeringen. Vi minskar också detaljstyrningen av de statsbidrag som redan betalas ut. Vi lägger också mer kraft än regeringen på att se till att staten tar sitt ansvar för migrationskostnader, polis och trygghetsfårgor, arbetsförmedling och mycket annat. Och redan under Alliansåren visade vi att vi är bäst på att värna om kommunerna - under våra år rådde balans mellan intäkter och kostnader, medan obalanserna idag bara växer. 

Nästa vecka, på onsdag, har vi budgetdebatt i finansutskottet om just anslagen till kommunsektorn. Jag bjöd in civilministern att delta i denna debatt, men misstänker att hon knappast vågar komma dit...


Välkommet att regeringen backar om Arbetsförmedlingen 

2019-12-09

Det går inte att avtala sig förbi majoriteten i riksdagen. Inte ens av JÖK-partierna S, MP, C och L. De har tillsammans 166 av riksdagens mandat bakom sig. Men riksdagens opposition har 183. Om M, KD, SD och V enas faller regeringens linje. Det är därför viktigt att regeringen påminns om att söka stöd i riksdagen för sin politik och respektera att man är en minoritetsregering.

Efter politiska krav som backats upp från Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har regeringen nu backat från en slarvig och ogenomtänkt reformering av Arbetsförmedlingen. Det var helt nödvändigt då förslaget saknade stöd i riksdagen. Beskedet från regeringen att man backar gör att moderaterna inte ser någon anledning att gå vidare med misstroende mot arbetsmarknadsministern. Samma besked har kommit från andra partier.

Det är bra att regeringen respekterar riksdagsmajoriteten. Samtidigt återstår många frågetecken kring hur den här reformen ska utformas. Moderaternas besked idag om att släppa tanken om misstroende innebär inte att vi har förhandlat med regeringen och inte heller att vi tar ansvar för regeringens fortsatta hantering av frågan. Moderaterna ser ingen anledning att tillsätta någon arbetsgrupp som omfattar riksdagens alla partier för att reformera Arbetsförmedlingen. Detta är regeringens uppgift, och vi kommer att följa arbetet noga.

Moderaternas uppfattning är att Arbetsförmedlingen behöver reformeras för att lyckas bättre med sin uppgift – att förmedla arbete. Det är många människor som idag står utan det stöd som behövs för att de ska ha en möjlighet att få sitt första jobb eller komma tillbaka in på arbetsmarknaden. 

Men en reformering måste ske genomtänkt och ha en tydlig plan, det måste finnas ett tydligt mål, och verksamheten måste fungera även under processen. Personalen måste hanteras på ett värdigt sätt och veta hur framtiden ser ut, och både arbetsgivare och arbetssökande måste kunna utnyttja Arbetsförmedlingens tjänster även under förändringen. Här fanns det stora brister i regeringens tidigare linje och det äe bra att man nu backar och inser att det krävs en mycket bättre planering och tydliga mål för denna viktiga reform.

 

Ulf Kristersson om de hätska påhoppen från vänster efter mötet med SD 

2019-12-09

Den senaste veckan har överorden från främst Socialdemokraterna rörande Ulf Kristerssons möte med Jimmie Åkesson tappat alla proportioner. Delvis har det varit ett antal riktigt osmakliga och ovärdiga påhopp, inte minst från statsministerns sida. Att han känner hur hans egen ställning försvagas är möjligen en förklaring, men knappast ett godtagbart skäl för det språkbruk han använder. Ulf Kristersson bemöltte detta på facebook häromdagen, där han också förklarar varför moderaterna kan uppfattas ha bytt linje i frågan om att samtala med Sverigedemokraterna. 
 

Ulf Kristersson

16 tim · 

I ett inlägg på Facebook häromdagen anklagade kultur- och demokratiminister Amanda Lind mig och Moderaterna för att sätta makten framför mänskliga rättigheter och för att inte stå upp för demokratins grundvalar. Hon refererade till Hitler-Tyskland och Förintelsen.

Det var uppenbarligen ingen tillfällighet. Idag beskyller Stefan Löfven mig för att inte lyssna till dem som överlevt Förintelsen. Det är omdömeslöst och ovärdigt på ett sätt jag inte trodde var möjligt.

Våren 2018 hälsade jag på hemma hos Hédi Fried, som jag högaktar och respekterar djupt. Mötet ägde rum mot bakgrund av att de våldsbejakande extremistiska miljöerna i Sverige på bara några år har ökat från hundratals personer till tusentals. Judar hotas och hatas i vårt land av nynazister, islamistiska fundamentalister och av en del ungdomar som fostrats till hat mot staten Israel.

Samtidigt hotas svenska muslimer och moskéer bränns. Vi talade särskilt om NMR, Nordiska motståndsrörelsen, och det hat och den rädsla som den rörelsen spridit i bland annat Ludvika. Just NMR har jag tagit upp i flera sammanhang de senaste åren. Kort därefter lanserade Moderaterna också ett förslag om att införa ett förbud mot deltagande i den typen av våldsbejakande extrema organisationer.

Inför valet 2018 var jag tydlig med att vi ville bilda en Alliansregering efter valet. Och att den inte skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. Detta var de fyra Allianspartiernas gemensamma linje i regeringsfrågan. Det sa jag i debatten, och jag sa samma sak i alla samtal med människor jag mötte. Vi fyra hade ett gemensamt projekt och sökte före valet mandat att bilda regering tillsammans. Under hela den långa regeringsbildningen var det också målet.

Sedan dess har mycket hänt i svensk politik. Sverige fick istället januariöverenskommelsen och en S/MP-regering. Samtidigt har samhällsproblemen vuxit lavinartat, och vi har en regering som har tappat kontrollen och inte förmår fatta nödvändiga beslut. Det ser människor, och det förstör tilliten mellan politiken och medborgarna. Att i det läget motivera allt man gör i politiken med att man vill utestänga två partier från all diskussion och alla beslut fungerar helt enkelt inte. Det måste vara samhällsproblemen, sakfrågorna och hur man bäst hittar lösningar som ska stå i fokus.

Alla partier är redan med i breda utredningar om försvaret och migrationen. Alla partier deltar i utskottens arbete i riksdagen. Vi moderater har den senaste veckan pratat särskilt med Vänsterpartiet om EU-avgiften och Arbetsförmedlingen, och med Sverigedemokraterna om brottsligheten, kärnkraften och den pågående migrationsutredningen.

I riksdagen är vi åtta olika partier, vi har olika ideologier och tycker olika i många frågor. Men det är rimligt att kunna diskutera och göra upp i sakfrågor. Annars undergräver vi tilltron till den svenska parlamentarismen. Sak, inte person eller parti, bör vara vägledande. Och jag är övertygad om att den smutskastning och polarisering som statsministern nu ägnar sig åt, och som alltmer präglar det svenska politiska debattklimatet, är djupt skadlig. Det vänder människor från politiken och göder ytterkanterna.

Jag har hela mitt liv stått upp för den liberala demokratin och bekämpat antisemitism och rasism. Jag har inte ändrat mig en millimeter i dessa grundläggande värderingar.

Jag ifrågasätter inte ett ögonblick statsministerns personliga demokratiska pålitlighet, och därför slänger jag mig inte med grundlösa anklagelser. Men Stefan Löfven borde besinna sig och sluta upp med att förgifta det demokratiska samtalet. Och han borde städa upp i sin egen rörelse innan han mästrar andra. Socialdemokraternas oförmåga att ta itu med antisemitismen i sitt eget parti – gång på gång manifesterad i den tragiska situationen för judar i Malmö – säger mycket om klyftan mellan ord och handling.

När det blir normalt för en regering att i dagspolitiska syften anklaga politiska motståndare för att öppna för nazism och annan extremism – då underminerar regeringen aktivt demokratins unika förmåga att hantera konflikter och hålla gemensam front mot extremism. Det är en farlig väg.

 Nu över 17.000 följare på twitter 

2019-12-08

I dag passerade antalet följare på mitt twitterkonto 17.000. Och samtidigt ökar antalet läsare av bloggen hela tiden. Välkomna alla nya följare, och hoppas ni stannar kvar och deltar i debatten i mina twittertrådar och gärna också skickar kommentarer på mina blogginlägg.

 

Det är knappast moderaternas uppgift att rädda Löfvens regering 

2019-12-08

Detta twitterinlägg i helgen fick god spridning. Entusiasmen för att moderaterna skulle börja förhandla med regeringen för att undanröja misstroendehotet och därmed rädda januariavtalet och Löfvens regering är, för att uttrycka sig försiktigt, begränsad. 
 

 

Riksrevisionen sågar statens planering av höghastighetsjärnvägar 

2019-12-06

Det är sällan man ser en så total sågning av ett statligt projekt som det Riksrevisionen gör när det gäller höghastighetståg. I Riksrevisionens rapport 2019:31 har man granskat statens planering av höghastighetsjärnväg. Det är ingen nådig sågning:

* Planeringen har utgått från lösningen snarare än problemet.

* Planeringen har inte genomförts på det sätt som riksdagen fastställt

* Samhällsekonomisk effektivitet har inte varit ett viktigt kriterium

* Besluten har hittills tagits i fel ordning

* Projektets kostnader har varit underskattade

"Huvudproblemet är att planeringen har utgått från lösningen snarare än problemet. Regeringen har tagit initiativ till höghastighetsjärnvägen utan att det funnits underlag i from av åtgärdsvalsstudier och samlade effektbedömningar", säger riksrevisor Helena Lindberg i rapporten.

"Övriga investeringsprojekt i den nationella transportplanen är generellt samhällsekonomiskt lönsamma. Den olönsamma höghastighetsjärnvägen riskerar därmed att konkurrera ut ett stort antal projekt som skulle ge mer nytta för pengarna", säger Ingemar Delveborn, projektledare för granskningen.

Sammanfattningsvis kan man lite elakt säga att man helt enklet först bestämt sig för att man vill bygga höghastighetsjärnväg och först därefter utrett frågan och försökt att i efterhand motivera det man bestämde innan man började utreda saken. Självklart kan man inte hantera en så stor statlig investering på detta sätt.

Jag konstaterar bara att jag hade rätt i min hårda kritik mot höghastighetstågen från början, och att nu alltfler ansluter sig till denna. Moderaterna säger idag nej till höghastighetståg och andra partier verkar följa efter.

 

Dagens möte med EU-nämnden 

2019-12-06

Vid förmiddagens möte med EU-nämnden hade vi besök av inte mindre än fem ministrar och statsråd som föredrog sina olika områden inför kommande EU-möten på olika nivåer.

För egen del bevakar jag ju främst frågorna som rör finansutskottet och då framförallt det som rör EU:s långtidsbudget (MFF) för åren 2021-27. I dag var det inte så mycket ny information från EU-minister Hans Dahlgren, förhandlingarna går segt, både vad gäller budgetens omfattning, hur pengarna ska fördelas mellan olika områden samt hur det blir med de rabatter som vissa länder har på sin EU-avgift och därmed hur stor den svenska EU-avgiften kommer att bli.

Det finns en bred samsyn i Sveriges riksdag om att hålla nere både EU:s budget och hur stor del av denna som Sverige ska betala. Sverige har idag starkt stöd för sin återhållsamma linje tillsammans med Danmark, Holland, Österrike och Tyskland - de länder som relativt andra betalar mest till EU.

Samtidigt tyckte ju vi moderater och flera andra partier att regeringen, och då främst statsministern, svajat lite i tydlighet om Sveriges ståndpunkt, och ibland lite uppgivet uttryckt tankar om att Sverige nog måste ställa in sig på en betydligt högre avgift. Vi moderater tror inte detta är en bra förhandlingstaktik och det var ju därför vi tillsammans med en majoritet i finansutskottet drev fram en vassare skrivning om Sveriges ståndpunkt som nu är en del av den svenska linjen. Jag fick försäkringar från Hans Dahlgren om att hela regeringen självklart står bakom den svenska restriktiva linjen och att det inte råder någon oklarhet om detta. Jag uttryckte min förhoppning om att detta också ska upplevas när statsminister Löfven och andra kommenterar saken i media.

Bland övriga frågor som diskuterades idag fanns förslag i spåren av EU:s sociala pelare som riskerar att leda till allt fler EU-beslut som inkräktar på den nationella beslutanderätten över arbetsmarknadspolitik och socialpolitik. Moderaterna var emot att inrätta den sociala pelaren, och vi ser stora risker med denna. Och nu kommer flera förslag som motiveras just av denna pelare. Exempelvis inrättandet av en europeisk arbetsmyndighet och en diskussion om lagstiftade minimilöner i EU. Det var Socialdemokraterna och Stefan Löfvén som tog initiativet i EU till denna pelare, och det är de som nu måste hantera följerna av detta. Vi moderater kommer inte acceptera att man från EU inkräktar på den nationella beslutsrätten i dessa frågor.

Det blev också en oenig EU-nämnd när det gäller förslagen om att hålla förhör med Ungern om deras hantering av viktiga grundläggande principer för EU-medlemskapet, det vi kallar rättsstatsprinciper. Det finns oroväckande tendenser i både Polen och Ungern att man inskränker ytrrandefrihet och mediefrihet och att det också sker viss politisering av domstolarna. Detta är allvarligt och inte förenligt med EU-fördraget. Moderaterna står bakom att EU agerar för att upprätthålla EU:s standard på dessa områden. Tyvärr ville inte Sverigedemokraterna ställa sig bakom detta, vilket är beklagligt. Detta gäller alltså inte frågan om att med tvång fördela ut asylsökande över hela EU (vilket man absolut kan ha synpunkter på och anse strida mot den nationella beslutanderätten), utan detta handlar uteslutande om yttrandefrihet, fria medier och självständiga domstolar. Principer som alla svenska partier borde kunna ställa sig bakom. 

 
 

En minoritetsregering kan inte avtala bort riksdagen 

2019-12-05

I dag tog vi i den moderata riksdagsgruppen beslut om att moderaterna ska stödja Vänsterpartiets krav på misstroendeomröstning mot arbetsmarknadsministern till följd av hanteringen av Arbetsförmedlingen. Vänsterpartiet kan inte ensamma väcka misstroende eftersom de har för få ledamöter i riksdagen, utan de behöver stöd från andra partier.

Det saken gäller är alltså den planlösa och oansvariga slakten av Arbetsförmedlingen som skapar stor osäkerhet och oro, både hos arbetslösa, Arbetsförmedlingens personal och de svenska kommunerna. Jag har under lång tid riktat hård kritik mot det som sker. S-MP-Regeringen och stödpartierna C och L är på väg att genomföra en ogenomtänkt och illa förberedd snabbavveckling av Arbetsförmedlingen och ersätta den med ett mycket oklart utformat privatiserat system. Man har inte heller någon tydlig tidsplan och inget tydligt mål och man har inte någon tanke om hur verksamheten ska kunna fungera under tiden förändringarna sker. Det finns ingen majoritet i riksdagen för denna ogenomtänkta förändring, och desutom är tajmingen i tid mycket dålig - vi går in i en sämre konjunktur och stigande arbetslöshet, och att i det läget skrota hela Arbetsförmedlingen känns inte särskilt genomtänkt. Förhoppningsvis drar regeringen nu i nödbromsen, tänker om och presenterar i vart fall en tydlig plan för det man vill genomföra. Man har en deadline till på tisdag nästa vecka.

Bakgrunden till att moderaterna stödjer Vänsterpartiets krav på misstroende mot arbetsmarknadsministern handlar inte bara om sakfrågan, utan också om att en minoritetsregering inte kan avtala bort riksdagsmajoriteten i ett avtal med andra partier. I den så kallade januariöverenskommelsen har S, MP och L lovat C att driva igenom en oplanerad snabbavveckling av hela Arbetsförmedlingen. Men en majoritet i riksdagen säger nej till detta (M, KD, V och SD). Regeringen hävdar envist att januariöverenskommelsen "ligger fast". Men det är inte de som bestämmer detta utan riksdagen. Som minoritetsregering kan man inte köra över majoriteten i riksdagen, och detta vill vi göra mycket klart för Stefan Löfven. Det är dags att han blir lite mer ödmjuk inför riksdagen och lyssnar på majoriteten i kammaren.

När det gäller kritiken mot regeringens agerande tycker vi moderater och Vänsterpartiet lika. Däremot har vi inte samma mål med Arbetsförmedlingens verksamhet - Vänsterpartiet vill ju att allt ska drivas i statlig regi, vilket är ganska extremt i andra riktningen. Moderaterna står för en ordentlig omorganisation och förändring av verksamheten med fler inslag av privata arbetsförmedlare, men på ett genomtänkt och väl förberett sätt. Viktigast nu är att regeringen inser att det saknas stöd för den den pågående snabbavvecklingen i riksdagen, och drar tillbaka det ogenomtänka förslaget.
 I går kunde riksdagen ha sänkt bensinskatten 

2019-12-05

Skriver i Borås Tidning idag.

 
Riksdagen svek de svenska bilisterna 

2019-12-04

Vid dagens omröstning i riksdagen förlorade moderaternas motion om sänkt bensinskatt med en krona per liter. Det var bara moderaterna som hade förslag om en sådan skattesänkning. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna var kritiska till den fortsatta skattehöjningen på drivmedel, men hade inga konkreta förslag om sänkning. Man agerade också olika i omröstningen, KD valde att avstå medan SD valde att stödja Moderaternas reservation.

Men en majoritet av S, C, MP, L och V valde att avslå moderaternas motion om sänkt bensinskatt.  De svek därigenom alla svenska hushåll som är beroende av bilen, och tycker det är rimligt att fortsätta använda  bilisterna som kassako i statens budget.


Svenska elever för svaga för att ens få delta i Pisa-mätningen... 

2019-12-03

Dagens Pisamätning om svenska elevers kunskapsnivåer var vid en första anblick positiv. Sedan bottennivån 2012 har resultaten stadigt förbättrats. Orsakerna kan väl rimligen vara alla de omfattande skolreformer och resurstillskott som Alliansen genomförde från 2010 och framåt, för några andra större förändringar av skolpolitiken har ju inte gjorts. 

Samtidigt tar jag siffrorna med en stor nypa salt. För tyvärr var det en mycket stor andel av de svenska eleverna - hela 11% - som hade så dålig kunskap om svenska språket att de inte ens kunde läsa och besvara frågorna (!) och därför plockades bort ur statistiken. Att en så stor del av eleverna, och betydligt större andel än i andra länder (4%), undantas från undersökningen gör att den tappar mycket av sin trovärdighet.


Dessutom är det allvarligt att hela 18% av eleverna som ingår i undersökningen inte når målen.

Min slutsats är att Pisa-mätningen kanske kan ses som ett positivt tecken och möjligen ett bevis på att vi lämnat den tidigare bottennivån. Men med tanke på att så många elever inte ingått i mätningen och att det är en stor skuta att vända (elever går idag normalt 12 år i skolan) så får man nog avvakta lite med att dra slutsatsen att det har vänt. 

 

Jag ställer en interpellation om kommunsektorns ansträngda ekonomi 

2019-12-02

Med anledning av kommunsektorns mycket ansträngda ekonomi och regeringens uppenbarliga prioritering av helt andra saker har jag ställt denna interpellation till ansvarigt statsråd, Lena Micko. Datum för interpellationsdebatt är ännu inte fastställd.
  
Jag ställer en interpellation om efterlevandepensioner till nyanlända 

2019-12-02

Efter de uppgifter jag fick fram rörande efterlevandepensioner till ensamkommande barn och unga har jag ställt denna interpellation till ansvarigt statsråd, Ardalan Shekarabi. Interpellationsdebatten blir den 19 december.

 


 

 

Skrämmande uppgifter om missbruk av samordningsnummer 

2019-12-02

Jag har ägnat en del av helgen åt att läsa en del av det som rapporterades kring missbruk av samordningsnummer förra veckan. Jag har ju uppmärksammat detta tidigare på bloggen och på twitter. Bland annat här på twitter i början av december 2017 efter ett avslöjande i TV4 Kalla Fakta:
 


 

Rebecca Uvell och jag hade planer på att tillsammans gräva mer i detta, men DN hann före, och de gjorde ett riktigt bra grävarbete. Uvell beskriver detta väl på sin blogg där hon även föreslår hur problemet kunde åtgärdas, och berättar om sina tidigare gräv i ämnet. Här är en figur från hennes blogg över utdelade samordningsnummer från millennieskiftet fram tills idag. Nära 873.000 samordningsnummer utfärdade utan i princip någon som helst kontroll: 

Ledarsidorna.se beskrev det hela så här:

"Officiellt har Sverige 10 313 447 invånare. Siffran baseras på folkbokföringen. Men utöver detta finns hela 873 000 personer som tilldelats ett så kallat samordningsnummer, sedan detta blev möjligt vid millennieskiftet. Hur många av dessa som befinner sig i landet är det egentligen ingen som vet, men uppskattningsvis rör det sig om flera hundra tusen. Enligt Smålandspostens ledare från i fredags har vi idag i praktiken två Sverige. 

Det räcker alltså med att låtsas köpa en bil på Blocket för att få tillgång till svensk sjukvård. En del av dem med samordningsnummer har fått personnummer och blivit folkbokförda, andra med samordningsnummer har aldrig varit i landet. Enligt beräkningar är 390 000 av dessa samordningsnummer inte kopplade till en styrkt identitet." 

Problemet med det lättsinniga utdelandet av samordningsnummer är att det skapar ett parallellsamhälle, att det ligger till grund för organiserad kriminalitet och att det gör det omöjligt att ha koll på vilka som befinner sig i landet, lagligt eller olagligt.

Jag har en tid även funderat över hur många som begär och får ut olika sociala ersättningar grundat på samordningsnummer. Tidigare i höst begärde jag därför ut uppgifter om detta från Riksdagens Utredningstjänst. Svaret var att Försäkringskassan år 2018 betalade ut ca 56 miljoner kronor till personer med samordningsnummer. Förvisso en bråkdel av de totalt över 213 miljarder kronor som Försäkringskassan betalade ut detta år. Men det handlade ändå om omkring 8 400 unika utbetalningar till personer med samordningsnummer. Av rapporten från RUT framgår vilka typer av ersättningar det handlade om. I vilken mån man har kontroll över dessa utbetalningar och kan garantera att de baseras på korrekta uppgifter vågar jag inte bedöma. Men vi vet ju att kriminella grupper även missbrukar de svenska socialförsäkringssystemen så det skulle ju inte direkt förvåna om en del av dessa pengar utbetalats lättvindigare än de borde.

Situationen med dessa samordningsnummer är precis som både Rebecca Uvell, ledarsidorna, DN och andra media påtalat helt orimlig. Vårt land saknar kontroll av viktiga samhällsfunktioner, samarbetet mellan olika myndigheter är undermåligt, myndigheter larmar alltför ofta inte regeringen om missförhållanden, och i de fall man gör det låter regeringen alltför ofta saken bero. I detta fall har Skatteverket flera gånger påtalat brister med samordningsnumren. För ett år sen lade myndigheten fram en rad förslag på regeringens bord – förslag som hittills inte lett fram till några konkreta förslag från finansdepartementet. Moderaterna har nyligen också KU-anmält justiteministern för att han inte agerat trots att riksdagen redan för två år sedan krävde åtgärder mot missbruk av samordningsnummer i samband med arbetskraftsinvandring.

Passivitet, brist på engagemang och handlingskraft och ett stort mått av godtrogenhet och naivitet kännetecknar den svenska statsapparaten på alltför många områden. Och värst av alla verkar dagens regering vara.