Blogg juni 2018

Sammanfattning av moderaternas migrations- och integrationspolitik 

2018-06-30

Jag har den senaste tiden insett att många inte alls är särskilt insatta i vad moderaterna egentligen föreslår inom migrationsområdet. Massor av missförstånd förekommer i debatten, och jag får massor av frågor. Jag har därför gjort en grundlig och lättläst sammanställning i punktform av hela vår politik för migraton och integration.

1. Vad moderaterna uträttat i riksdagen och lyckats få igenom denna mandatperiod
2. Våra förslag inom migrationsområdet
3. Vad vi vill göra för att de som fått avslag eller vistas här utan tillstånd ska lämna landet
4. Vår integrationspolitik
5. Våra skärpta regler för medborgarskap
6. Vår övergripande strategi för att få igenom våra förslag efter valet

Länkar till sammanfattningen här. 

Medan andra tramsar försöker Ulf Kristersson föra ett vuxet samtal

2018-06-29I skuggan av dagens turer kring om man ska respektera väljarnas röster eller inte (märkligt i sig) har moderaternas partiledare Ulf Kristersson en mycket viktig debattartikel i Dagens Nyheter.

Han tar där tydligt avstånd från både decemberöverenskommelsen och Alliansens stundtals svaga oppositionspolitik den senaste mandatperioden. "Decemberöverenskommelsen blev förödande. En svag regering som inte klarat av att regera har mött en opposition som inte verkade vilja regera. Det har inte imponerat på väljarna."

Han ger sin syn på hur man ska kunna bilda en ny regering. "Min utgångspunkt är enkel: Jag går till val på Moderaternas politik. Jag kommer göra allt för att våra idéer ska få maximalt genomslag. Mitt mål är att bilda regering tillsammans med Alliansen. Jag inser att det kommer att bli en minoritetsregering. En minoritetsregering måste vara lyhörd och inse sina begränsningar och förstå att det ytterst är riksdagen som bestämmer, inte regeringen. Sverige har i praktiken en helt ny parlamentarisk situation. Det kräver ett vuxet ledarskap, som verkligen kan det politiska hantverket."

Ett av de viktigare beskeden i artikeln är att vissa frågor inte är förhandlingsbara - om de inte uppfylls kommer Moderaterna inte att delta i något regeringssamarbete:

Han kommer bara att bilda och leda en regering som driver en ansvarsfull ekonomisk politik. En politik för arbete, företagande och tillväxt i hela Sverige. Vi är på väg mot en lågkonjunktur och måste rusta för svårare tider. Det måste alltid löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag och svenska företagare måste uppskattas mer än de beskattas.

Han kommer bara att bilda och leda en regering som driver en ansvarsfull svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Sverige behöver ett starkare försvar och ska delta i det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet med andra västliga demokratier. Sverige borde fullt ut bli medlem av Nato och vi ska självklart förbli medlem i EU. 75 procent av Sveriges handel sker inom EU:s inre marknad och varje tanke på ”Swexit” är utesluten.

Han kommer slutligen bara att bilda och leda en regering som driver en ansvarsfull migrationspolitik. Stefan Löfven hänvisar alltid till EU, men ytterst kan bara vi själva skapa en hållbar svensk migrationspolitik. Sverige kan inte än en gång tappa kontrollen över flyktingmottagandet. Dessutom har vi redan en väldig uppgift att integrera de flera hundra tusen människor som redan har kommit. Den uppgiften blir bara möjlig med en stram flyktingpolitik som begränsar antalet asylsökande under lång tid framöver.


Slutligen berättar han hur han tänker sig att vi ska kunna forma en långsiktigt hållbar migrationspolitik som håller under flera mandatperioder oavsett vem som sitter i regeringsställning. Grunden för en ny svensk migrations­politik skulle kunna se ut så här:

1. Moderaterna och Socialdemokraterna kommer före valet överens om att försöka bilda basen för en block­överskridande och långsiktig migrationspolitik, även efter valet.
2. Alla riksdagspartier bjuds in till en stor parlamentarisk utredning om migrationspolitiken. Det är samma princip som tillämpats i exempelvis Riksbanksutredningen och Försvars­beredningen.
3. Utredningens direktiv söker en samlad svensk migrationspolitik som är rättssäker, civiliserad och långsiktigt hållbar. Sverige ska ta internationellt ansvar som också är förenligt med våra välfärdssystem och vår egen förmåga till integration av nyanlända. Givet de stora integrationsproblemen måste politiken vara stram under överskådlig tid.
4. Svensk migrationspolitik ska vara förenlig med ingångna internationella konventioner och med EU:s politik på området. Framväxande skuggsamhällen måste stoppas.
5. Den nuvarande temporära lagen löper ut nästa sommar om inget nytt beslut fattas. Det skulle få allvarliga konsekvenser och därför förlängs den tills en ny permanent lagstiftning är på plats.

Görs detta finns historiska förutsättningar för en migrationspolitik med brett stöd både i riksdagen och hos svenska folket. Annars kommer migrationspolitiken fortsätta paralysera svensk politik under lång tid. Det vore förödande.

Klara och tydliga besked från en vuxen partiledare till vuxna väljare om Sveriges avgörande frågor efter valet. 

Ännu en gång ligger fokus på annat än att granska SD:s politik

2018-06-29

I går gav alltså Alliansens gruppledare ett gemensamt besked om riksdagsarbetet efter valet. Dels att Alliansen tänker lägga fram ett gemensamt förslag till talman, dels att man anser att ordförandeposter och vice ordförandeposter i riksdagens utskott självklart ska fördelas proportionellt efter valresultaten för repsektive parti (jag skrev om detta igår).

En av dem som mycket tydligt stod bakom denna linje var Centerpartiets vice ordförande och gruppledare i riksdagen, Anders W Jonsson.Jonsson sa i går även till Ekot efter beskedet att ”Vi tycker att det är ganska rimligt att väljarnas röst också får genomslag på hur riksdagen sen organiserar sitt arbete”. Men idag gör Centerpartiet helt om och backar från beskedet. Man anser alltså att vissa partier (läs V och SD) även i fortsättningen ska stängas ute från ordförande och vice ordförandeposter i riksdagens utskott, oavsett valresultat. Även Liberalerna intar idag denna position. Att det inte är särskilt respektfullt mot väljarna verkar man inte bry sig om. Inte heller att det på ett alldeles orimligt sätt såklart gynnar SD att väljarna upplever att SD missgynnas.

Decemberöverenskommelsen var ett hån mot demokratin och det straffas nu alla partier för. Jag är glad över att Moderaterna och Kristdemokraterna numera står upp för demokratin. Att återfå väljarnas förtroende tar tid, men de senaste åren har i vart fall Moderaterna visat att vi tar detta på allvar. Demokrati är ingen lekstuga. Man kan ogilla andra partiers politiska förslag och åsikter utan att bete sig odemokratiskt.

Sverigedemokraterna ska granskas för sina politiska förslag. Där finns väldigt mycket att ifrågasätta. Men än en gång slipper SD granskning av sin politik, och får i stället medkänsla för att "andra partier är dumma".  Åkesson jublar. Med sådana fiender behöver SD inga vänner. Ett antal av riksdagens partier krattar just nu manegen för SD, vilket även K-G Bergström konstaterar i en kommentar i Expressen.


 

Det är väl ändå ganska vuxet att respektera valresultat i en demokrati? 

2018-06-28

Förvirrande nyheter ikväll som först antydde att Alliansen skulle ”skänka” SD ordförandeposter. "Alliansen öppnar för att ge Sverigedemokraterna ordförandeplatser till riksdagens utskott efter valet i höst" skrev en tidning. Att "ge" någon en plats man inte förtjänat lät så märkligt att jag kände direkt att något var helt fel. Varför skulle vi ge av våra platser till SD?

Mycket riktigt var det såklart en tillspetsad nyhetsrubrik, sannolikt för att väcka uppmärksamhet. Det saken handlade om var bara ett besked från Alliansen om att respektera valresultatet och fördela ordförandeposter i riksdagsutskotten proportionerligt efter valresultatet. Ganska rimligt i en demokrati om man frågar mig.

Denna mandatperiod har sex partier fördelat alla poster mellan sig, medan V och SD ställts utanför. Det är inte något jag varit stolt över. Alla folkvalda partier bör rimligen få det antal ordförande eller vice ordförandeposter som motsvaras av antalet mandat i riksdagen. Alla partier bör också erbjudas plats i parlamentariska utredningar och få plats i alla riksdagsutskott. Alldeles oavsett vad man anser om respektive partis politik - det är en helt annan sak.

En del SD-sympatisörer hävdar att det även är "odemokratiskt" att inte samarbeta med SD eller ta in SD i ett regeringsunderlag. Detta har man däremot fått helt om bakfoten. Tvärtom är det en självklar del av demokratin att varje parti fritt väljer vilka man vill samarbeta med och vilka man väljer bort. Det har inget med vare sig diskriminering eller mobbning att göra. Och det är inte det minsta odemokratiskt. 

Vänstertidningen ETC gillar mig... 

2018-06-28

Jag har tydligen lyckats bli en nagel i ögat på den extrema vänstertidningen ETC. Det känns helt okej. Även om man som alltid väljer att "skruva lite" på det man citerar. Det brukar ju bli så när argumenten tryter. Viss skillnad i att "bekämpa rasism" och att "begränsa grogrunden för rasism". Det borde även ETC inse. Mitt twitterinlägg i original till höger nedan.

 

Tidningen ETC är tydligen så marinerad i vänsteråsikter att man inte ens inser att en extrem migrationspolitik, som går långt över vad som gällt i andra länder och som skapar stora påfrestingar på vårt samhälle, i allra högsta grad påverkar opinonen i migrationsfrågor. Och därmed även skapar grogrund för rasistiska och främlingsfientliga åsikter. Det är så självklart att det knappt ens borde behöva sägas. 

Magiskt! 

2018-06-27

     


 

Nya projektpengar löser inte problemen i utanförskapsområdena 

2018-06-27

Gårdagens "nyhet" från regeringen att man vill ge mer pengar till kommuner som har stora problem med utanförskap och segregation. Projektpengarna kan "sökas" av ett antal utpekade kommuner, och exempelvis kan Göteborg få maximalt 33 miljoner om året och Malmö 22 miljoner. Man kan fundera över vilka underverk detta ska göra för Malmö som redan idag får 5.000 miljoner i utjämningsstöd från andra svenska kommuner. De nya 22 miljonerna ska alltså lösa det som de 5 miljarderna inte klarat?

Att regeringen kallar detta för "en långsktig strategi för att bryta segregationen i Sverige" är närmast en hån mot svenska folket. Det hade varit ärligare att säga att man inte har någon idé alls om vad man ska göra åt situationen, och att man därför gör som man brukar - duttar ut lite mer pengar från osss skattebetalare för att det ska framstå som att man visar handlingskraft. Man försöker helt enkelt köpa väljarnas röster med deras egna pengar.

Om det var brist på pengar i våra kommuner som orsakade utanförskap, sociala problem och kriminalitet i våra förorter hade problemen knappast funnits i landet med världens nästan högsta skatter. Alltså är det inte mer projektpengar till kommunerna som är lösningen. Lika lite som att man löser problemen genom att bygga ännu fler fritidsgårdar.

Ska man vända utvecklingen är det konkret politik som gäller. Tydlig migrationspolitik som bromsar tillflödet av fler människor utan arbete och försörjning, tydlig integrationspolitik som gör människor anställningsbara och där man ställer krav för att betala ut ersättningar, fler vägar in på arbetsmarknaden för dem med lägre utbildning, en skola som fungerar även i utanförskapsområdena, ett rättssamhälle som skapar trygghet med insatser mot hedersvåld och moralpoliser som begränsar människors frihet, fler synliga poliser som skapar trygghet och gör det möjligt att driva butiker och får människor att våga gå ut och inte minst krafttag mot kriminella gäng som försöker ta makten över bostadsområden. Allt detta är möjligt om man använder pengarna rätt. I den mån pengar behöver tillföras ska det vara permanenta pengar som inte behöver "sökas" utan som fördelas via statsbudgeten.   

S vill alltså göra valet till en "folkomröstning om välfärden" 

2018-06-26
 

    

 

När skivorna av valfläsket blir oaptitligt tjocka 

2018-06-26

Om man skär valfläsket i alltför tjocka skivor finns alltid risken att väljarna blir illamående.

 
 

Växande rasism, hat, hot och fixering vid hudfärg och etnisk bakgrund

2018-06-25

De senaste veckorna har något hänt. Rasismen har gjort en damatisk framryckning, inte minst i sociala medier. För mig som är mycket aktiv på både twitter och facebook är det helt uppenbart. Plötsligt uttalar personer man följt länge saker som man inte hade förväntat sig. Samtidigt växer hatet och hoten blir fler. Själv har jag haft som princip att sällan blockera personer i sociala medier. Hittills under mina år har jag nog bara blockat något dussintal, främst från avgrundsvänstern och några få uppenbara nazister. Men de senaste dagarna har jag haft anledning att både avfölja och blocka ett större antal konton som plötsligt blommat upp av hat och öppen rasism. Sådant vill jag inte ha i mitt flöde.

Jag tänker inte hänga ut en massa personer och konton här, men måste ändå peka på några exempel. Först dessa inlägg med uttalade dödshot mot Sveriges tidigare statsminister. Ett exempel av alltför många den senaste tiden från extremisterna/rasisterna som kräver "folkdomstolar" som ska döma "landsförrädarna" till dödsstraff...  

Det andra exemplet är hur både Vänstern och AfS använder fotbolls-vm som arena för sitt sorterande av människor efter hudfärg och bakgrund. Daniel Riazat menar alltså att Sverige har den "vitaste startelvan i modern tid". Han verkar mena att fotbollslandslaget bör kvoteras efter etnicitet. De sista två inläggen från AfS-företrädare lades ut direkt efter förlustmatchen mot Tyskland och är helt uppenbart riktat mot de två inhopparna Durmaz och Guidetti. Man skyller alltså Sveriges förlust på att två inhoppare hade "fel" etnisk bakgrund.

 

Daniel Riazat är alltså riksdagsledamot för vänsterpartiet. Viktor Södermark sitter i partistyrelsen för AfS. Gustav Kasselstrand är partiledare för AfS. Vi talar alltså inte om några anonyma trollkonton här. Utan om ledande politiker på båda ytterkanterna som är helt besatta av människors hudfärg och bakgrund. 

Alternativ för Sverige är ett intressant parti - om man vill granska Sverigedemokraterna. I stort sett hela AfS består nämligen av avhoppade eller uteslutna Sverigedemokrater. Bland annat den gamla ledningen för SD:s uteslutna ungdomsförbund och tre avhoppade riksdagsledamöter för SD. Gustaf Kasselstrand var även anställd på SD:s riksdagskansli under två år. Hans och de andra ungdomspolitikernas tydligt rasistiska åsikter och uttalanden var väl kända och var enligt SD:s ledning orsaken till att det så småningom blev uteslutning. Men hur kunde Kasselstrand få stanna kvar på SD:s riksdagskansli i två år? Tyckte man att han representerade SD:s politiska åsikter? Och alla dessa tidigare Sverigedemokrater på höga poster som nu är aktiva i AfS - hur kunde de få förtroendet i SD under åratal med dessa åsikter? SD:s Jimmie Åkesson konstaterar bara att det är bra att dessa extrema personer lämnat SD. Min fråga är hur de kunde bli riksdagsledamöter eller få jobb på SD:s riksdagskansli om de hade så extrema åsikter?

Jag känner en växande oro för vad som egentligen styr SD. Så många uteslutna, så många avhopp, så många tomma stolar i våra kommuner. Och 10% av SD:s riksdagsledamöter har försvunnit eller hoppat av de senaste åren. Så många öppna SD-sympatisörer på twitter och facebook uttrycker saker som känns helt främmande i en demokrati. Ofta från anonyma konton eller med falska namn som gör att man inte vet som de är medlemmar eller rent av aktiva SD-politiker eller kanske bara sympatisörer. Visst - ledningen för SD och de flesta av deras riksdagsledamöter är såklart vare sig rasister eller hotfulla. Jag känner flera av dem som är jättetrevliga och verkar vettiga. Men vilken press kommer mindre rumsrena lokalpolitiker och medlemmar/sympatisörer att sätta på SD efter valet? Hur långt kan en partistämma för SD driva partiet ut på kanten? Detta är något jag tycker väljarna borde fundera över. De flesta som sympatiserar med SD eller tänker rösta på dem är självklart inte rasister. De är mest upprörda över hur samhället ser ut och är besvikna på övriga partier. Jag har förståelse för det. Men för egen del skulle jag ändå inte vilja förekomma i samma sällskap som alla de hotfulla och rasistiska individerna som öppet stödjer SD. En varningsklocka borde ringa.  

Jag skriver om det ekonomiska läget i Marks kommun

2018-06-23

Denna vecka skriver jag och andra ledande moderata kommunföreträdare i Markbladet om det ekonomiska läget i Marks kommun. Kommunen är den åttonde ekonomiskt starkaste i landet, men samtidigt kan vi inte förbruka mer pengar än vad som kommer in i form av skatteintäkter och statsbidrag. Det är ibland en komplicerad pedagogik att förklara detta för kommunens invånare.  
 

Nio goda skäl att underkänna regeringens arbetsmarknadspolitik

2018-06-21

I går var jag siste anmälde talare i riksdagsårets och mandatperiodens sista ärendedebatt. Jag passade på att hålla ett riktigt brandtal om regeringens misslyckande när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Orsaken är att jag tycker regeringen kommit alldeles för lätt undan när det gäller arbetsmarknadsläget - högkonjunkturen och regeringens statistiktrixande döljer hjälpligt de omfattande problemen på svensk arbetsmarknad, men under ytan finns problem och obalanser som är ovanligt stora för att vara i en högkonjunktur. Här är mina nio punkter:

För det första: 
Arbetslösheten ligger enligt både SCB och Arbetsförmedlingen på en historiskt hög nivå för att vara mitt under en högkonjunktur. Enligt Arbetsförmedlingen ligger arbetslösheten på 7,1%, enligt SCB 6,5%. Som jämförelse kan nämnas att under Alliansregeringen var arbetslösheten nere runt 4,5% strax före finanskrisen hösten 2008. Det gav oss ett bra utgångsläge när arbetslösheten sedan ökade. Idag är arbetslösheten alltså ungefär 50% högre än 2008 i Arbetsförmedlingens statistik.
 
För det andra: 
Arbetslösheten sjunker alldeles för långsamt för att vara i en stark högkonjunktur. Senaste året har de öppet arbetslösa minskat med endast 14.000 personer, från 364.000 till 350.000. Utan extratjänsterna hade arbetslösheten inte minskat alls.
 
För det tredje:
Regeringen gömmer arbetslösa genom att flytta dem mellan kolumner i statistiken. Ett exempel är de nämnda extratjänsterna. De ca 15.000 som finns i extratjänster räknas inte som arbetslösa, trots att de har vad man skulle kunna kalla för en pågående arbetsmarknadsåtgärd. Regeringens mål är 30.000 personer i extratjänster år 2021, till en kostnad av 30 miljarder. Förutom att staten står för hela lönekostnaden betalar man även en bonus (!) till kommuner eller landsting för varje extratjänst som tillskapas. Ändå räknas deltagarna som personer i arbete i statistiken, eftersom regeringen bestämt att det ska ses som en riktig anställning. Det finns fler exempel på hur regeringen med kreativ bokföring får arbetslösheten att se lägre ut än den är, och hur man vänt arbetslinjen till en bidragslinje. Subventionerade tjänster staplas på hög för att putsa arbetslöshetssiffrorna.  
 
För det fjärde:
Sverige sackar efter i internationell jämförelse. Regeringen lovade att ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Nu är det 1,5 år dit. Och sedan löftet utfärdades har Sverige halkat ned från en 12:e till en 16:e plats i EU. Varför lyckas den svenska regeringen så mycket sämre än omvärlden?
 
För det femte:
Skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda är chockerande stor. För inrikes födda ligger arbetslösheten runt 3-4 procent, bland utrikes födda uppemot 20 procent.  Ylva Johansson och Socialdemokraterna lovade före valet 2014 att alla nyanlända ska vara i arbete inom två år. Detta har misslyckats totalt. Och nu ger man alltså samma vallöfte igen. Varför ska vi tro på det den här gången?
 
För det sjätte:
Regeringen skryter om att allt fler nyanlända kommit i arbete 90 dagar efter etableringsuppdraget. Men det är en falsk bild. Endast 7% har gått vidare till ett arbete utan stöd. Det är samma nivå som 2012 och bara en procentenhet högre än för ett år sedan. Den minimala ökningen beror helt på att fler hamnat i de konstgjorda och dyra extratjänsterna. I Arbetsförmedlingens aprilrapport kan man se att knappt 2% av de utrikesfödda arbetslösa har fått ett arbete det senaste året, mot 6,4% av de inrikes födda! Skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda snarare förstärks!
 
För det sjunde:
Regeringen låtsas i debatten närmast som om ungdomsarbetslösheten försvunnit.  Men ungdomsarbetslösheten är fortfarande högre än den totala arbetslösheten. 9,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i april. Hela 46.748 ungdomar var öppet arbetslösa. Det motsvarar alla invånare i en  medelstor svensk stad. Vi vet dessutom också att antalet arbetslösa ungdomar brukar öka efter vårterminens slut, så siffrorna lär vara än värre efter sommaren.
 
För det åttonde:
Långtidsarbetslösheten har ökat under mandatperioden. Att de långtidsarbetslösa blivit fler är allvarligt. Det är nu, i högkonjunktur, man borde fått ut fler av dessa på arbetsmarknaden. När konjunkturen vänder kommer dessa personer att stå längst bak i kön till nya jobb.
 
För det nionde:
Arbetsförmedlingens matchning fungerar dåligt, vilket inte minst Riksrevisionens rapport pekar på. När riksrevisionen skriver att man ”rekommenderar att Arbetsförmedlingen överväger att genomföra mer ingående analyser av jobbchansförsämringen och vad den kan bero på” är det ett inlindat sätt att säga att Arbetsförmedlingen inte gör sitt jobb. Förtroendet för Arbetsförmedlingen är lågt och Arbetsförmedlingens kompetenta personal kommer inte till sin rätt i dagens organisation. Det är dags för ett ordentligt omtag, avveckla dagens Arbetsförmedling och skapa något nytt som fungerar bättre.


Här är mitt anförande i textform. Och här är debatten i sin helhet från riksdagens videoupptagning.

Arbetsmarknadsutskottets ordförande Raimo Pärssinen (S) blev så upprörd över mitt anförande att han under sin andra replik närmast tappade kontrollen av ilska. Han menade att jag både talade osanning och svartmålade, rent av "spydde galla". Men jag berättade faktiskt bara om hur läget just nu ser ut på svensk arbetsmarknad. Om det är att "svartmåla" och "spy galla" så säger det mest om hur illa läget faktiskt är. Allt jag sa i mitt anförande var noga kontrollerade fakta och alla siffror kommer från officiell statistik. Verkligheten svider ibland. Jag kommer att återkomma i dessa frågor under valrörelsen, närmast i några debatter jag ska delta i under Almedalsveckan i början av juli. 

Förslaget om entreprenörsansvar onödigt och skadligt för småföretagen

2018-06-20

I går hade riksdagen debatt om regeringens förslag till ny lagstiftning om entreprenörsansvar för löneutbetalningar. Förslaget innebär att det företag som anlitar ett annat företag som underentreprenör också blir ansvarigt för undernetreprenörens löneskulder till sina anställda. Ett i grunden orimligt förslag. Lagförslaget har ursprungligen grund i ett EU-beslut som måste tas in i svensk rätt, men som regeringen som vanligt "kryddat" ordentligt, en så kallad "överimplementering" som vi brukar säga på politikerspråk.

Här är hela anfrandet från min moderata kollega Jessika Roswall. En väl strukturerad sammanfattning av fem bärande argument mot den nya lagen.

Kortfattat:
1. Det finns inga belägg för att den osunda konkurrensen i byggbranschen handlar om obetalda lönefordringar. Den nya lagen vilar på mycket vaga grunder.
2. De nya reglerna riskerar att få allvarliga konsekvenser för mindre företag i branschen eftersom huvudentreprenörer kan välja bort dessa till förmån för större aktörer som man litar på kommer betala ut sina löner
3. Betaltiderna för underentreprenörer riskerar att förlängas ytterligare för att hu vudentreprenören vill vara säker på att inte drabbas av krav på betalkning för underentreprenörers löner till sina anställda
4. Lagförslaget sätter den svenska modellen med ansvarstagande parter ur spel - det finns redan reglering av dessa frågor i flera kollektivavtal på byggområdet
5. Den nya lagen går väldigt mycket längre än vad EU-direktivet kräver. Det handlar dels om strikt ansvar för huvudentreprenören, vilket inte EU kräver. Det handlar om löner till alla anställda, inte bara till utstationerade som EU kräver, och det handlar om ansvar för underentreprenörers löner i obegränsat antal steg (EU kräver bara ett led).  

Det mest fascinerande i dagens debatt var nog att SD:s representant började sitt anförande med att kritisera alla beslut som kommer från EU som som tar ifrån Sverige beslutanderätten i olika frågor. Sedan uttalade han sitt stöd för regeringens förslag som går mycket längre än EU-rätten kräver. Det är inte alltid lätt att hänga med i turerna. 

En ny mandatperiod är (nästan) till ända

2018-06-20

I går kväll hade moderaterna sommarfest med avtackning av de ledamöter som slutar och inte kandiderar i valet till hösten. Bland dessa finns vår tidigare partiledare Anna Kinberg Batra, som avtackades av vår nuvarande partiledare Ulf Kristersson. Två personer som jag verkligen högaktar, och som jag dessutom båda två haft äran att ha som kommittéordförande i finansutskottet denna mandatperiod. Att man som ledamot i ett utskott får uppleva att två av ens kolleger blir partiledare samma mandatperiod är ju tämligen unikt.

 

På festen avtackades även vår klubbmästare och festrfixare Michael Svensson, som nu lämnar riksdagen för att i stället satsa på kommunpolitiken hemma i Falkenberg. Här avtackas han av vår gruppledare Tobias Billström. I dag höll sedan Anna Kinberg Batra sitt sista anförande i riksdagens kammare. Vi var många moderater på plats och det blev ett kramkalas efter anförandet och hyllningar från många företrädare från olika partier. För egen del hoppas jag se Anna på någon ministerpost efter en moderat valseger i höstens val.

  

En strid om påvens skägg

2018-06-19

I dag röstade Riksdagen om regeringens förslag om att återinföra högskolebehörighet på gymnasiets yrkesprogram. Det skulle dock vara möjligt för eleverna att välja bort högskolebehörigheten om de inte vill läsa de kurserna. För att få plats med de nya kurserna tar man bort andra delar av kurserna, bland annat bantas gymnasiearbetet som ofta har koppling till yrkesämnet.

M, L. C, KD och SD avvisade förslaget, och det gör att det inte blir verklighet. Vi vill behålla dagens ordning där högskolebehörighet kan väljas till av de elever som så önskar, och då genom extra kurser inom programmen. Vi vill att programmen ska behålla dagens omfattande läroplan för yrkesämnena.

Striden gäller alltså om eleverna ska kunna välja bort eller välja till högskolebehörighetsgivande kurser. Det känns i mina ögon som en väldigt märklig debatt. För eleven i fråga gör det knappast någon skillnad. 

För övrigt är diskussionen om att elever väljer bort yrkesprogram på grund av att de inte ger högskolebehörighet en myt, som dock odlas av okunskap av både de rödgröna partierna och vissa näringslivsorganisationer. Jag tror det beror på okunskap och välbilja från de senare, men faktum kvarstår - det finns inget belägg för att elever väljer bort yrkesprogram på grund av att de inte automatiskt ger högskolebehörighet. Tärtom finns det uppenbar risk att elever hoppar av gymnasieksolan om man tvingar alla att läsa in högskolebehörighet. Yttterst få elever från yrkesprogrammen gick vidare till högskola när alla program gav högskolebehörighet. Orsaken var uppenbar - de som går ett yrkesprogram får nästan alltid ett bra och välbetalt jobb efter examen.

Det stämmer dock att färre elever enligt statistiken sökte sig till yrkesprogram när Alliansen förändrade dessa. Det beror dock inte på att eleverna ratade utbuildningarna utan på att visa yrkesprogram gjordes om till teoretiska program. Det gjorde att eleverna i sttaistiken såg ut att ha valt ett teoretiskt program i stället för ett yrkedsprogram - trots att de valde samma utbildning. Denna förändring har sannolikt bidragit till att skapa dagens myt. Att det samtidigt varit få sökande till visa program (exempelvis omsorgsutbildningar) har varit ett faktum under lång tid. Det har uppenbarligen inget med möjligheten til högskolebehörighet att göra.

Det största hotet mot yrkesprogrammen på gymnasiet är om politiker och andra talar illa om programmen. 

Moderaterna vill reformera och förbättra strandskyddet

2018-06-20

I går hade jag och ett antal moderater detta debattinlägg i Alingsås Tidning. Jag lägger ut det i sin helhet eftersom det är en bra beskrivning av stranddskyddsfrågan som diskuteras mycket i många kommuner.
 

Moderaterna tar bort skatteskillnaden mellan lön och pension - på riktigt

2018-06-19

I dag har jag detta debattinlägg i Borås Tidning (klicka för större text):

 

Samarbeta med SD?

2018-06-19
Jag tänkte väl att rubriken skulle locka till läsning.

Då kan jag ju lika gärna passa på att berätta lite om hur jag ser på denna sak, eftersom det verkar vara det enda media och den politiska eliten intresserar sig för just nu.

Jag är lite trött på det ständiga ältandet om det lämpliga i att tala eller inte tala med SD. Detta har övriga partier samt media ägnat sig åt i åtta år nu, och kastat glåpord mot varandra så fort någon kan misstänkas tycka samma sak som SD. Mantran om värdegrund och liknande har varit basen för hela debatten, samtidigt som få lagt någon större vikt vid att granska SD:s politiska förslag. I skuggan av detta har SD kunnat växa obehindrat.

Jag tycker det är självklart att moderaterna ska försöka få igenom så mycket av vår politik som möjligt och tycker man då måste vara beredd att prata med alla partier i sakfrågor. Något jag var tydlig med i en intervju i Expressen igår. Om man inte pratar med andra vet man ju inte om de har samma syn på saken som man själv. Och att prata med andra innebär inte att man kompromissar bort sina egna åsikter.

Alliansen gjorde tex gemensam sak med Vänsterpartiet tidigare denna mandatperiod i finansutskottet om ett utspel mellan Alliansen och V för att ge regeringen i uppdrag att trygga kontanthanteringen i landet. Det var knappast någon ideologisk fråga utan mer en fråga om sunt förnuft. När V tyckte som vi var det en självklarhet att driva det tillsammans. Vi kompromissade inte, konstaterade bara att vi hade samma syn på saken. Och körde över regeringen och SD i utskottet. Inte blev jag socialist för det, och inte är jag mer välvilligt inställd till Vänsterpartiets flummiga socialism eller deras mörka kommunistiska förflutna.

På exakt samma sätt drev M, SD, L och KD en gemensam reservation i finansutskottet angående nej till amnestin till de 9.000 höromveckan. Vi tyckte samma, debatterade tillsammans och röstade lika - för att vi tyckte samma sak. I en demokrati är detta en självklarhet.

Regeringssamverkan är en helt annan sak. Sådan bygger på att man både har en hyfsat gemensam syn på samhället och dess problem och utmaningar och har en hyfsad samsyn i de flesta politiska frågor med andra partier. Jag tror många underskattar hur många politiska sakfrågor det finns där M och SD har helt olika åsikt. Inom arbetsmarknadspolitiken, integrationspolitiken, bidragssystemen, skattepolitiken, skolan, sjukvården men också såklart när det gäller försvarspolitik, utrikespolitik, Nato och EU. SD står för övrigt alldeles för nära S i många frågor. En hyfsad samsyn om delar av migrationspolitiken räcker knappast för ett regeringssamarbete mellan M och SD. Inte heller att man tycker illa om sittande regering. Jag är förvånad över att detta inte uppmärksammas mer av media och är lite förvånad över att en del väljare inte heller verkar ha insett detta.

Det finns även de som säger att Moderaterna borde kompromissa med SD i migrationsfrågorna eftersom vi tycker ganska lika om mycket. Det är en märklig slutsats. Det vi tycker lika om kan vi såklart båda rösta för, och det gör vi redan. Det är inget problem och kräver inga kompromisser. Men det är ju det vi inte tycker lika om som är problemet. Kompromisser betyder att man ger och tar. Men jag är inte beredd att kompromissa om SD:s förslag om att med alla medel och försöka driva ut människor med uppehållstillstånd eller medborgarskap ur landet. Jag är inte beredd att kompromissa om att allvarligt försvåra för arbetskraftsinvandring, något som skulle slå hårt mot svenska företag. Och jag är inte beredd att dra tillbaka redan beviljade uppehållstillstånd (oavsett om jag tycker det är rätt eller inte) för människor som sköter sig och lever lagligt i vårt land. Den som fått ett beslut som vunnit laga kraft måste kunna lita på detta i en rättsstat. Jag värnar rättssäkerhet och inte godtycke.

Visst - det finns oenigheter inom Alliansen med. Främst inom migrationspolitiken. Precis som det gör på den rödgröna sidan. Jag är personligen djupt besviken på att Centerpartiet tog strid mot resten av Alliansen och stödde regeringens förslag om amnesti för 9.000 vuxna män som saknar asylskäl. Dessutom med en lagstiftning som är orättvis, godtycklig och rättsosäker och som totalt sågats av lagrådet. Men detta är en av få riktigt djupa åsiktsskillnader inom Alliansen. På de flesta stora viktiga politikområden har vi en stor samsyn om mycket.  

Hur Alliansen ska hantera migrationsfrågorna återstår att se. Man kan absolut tänka sig att Migrationsfrågorna baseras på en blocköverskridande lösning där M och S bildar stommen, så som Ulf Kristersson föreslagit. Det är väl inte uteslutet att fler partier skulle stödja en sådan överenskommelse. Och jag kan leva med att Centerpartiet röstar emot. 

Slutligen ytterligare en kommentar om artikeln i Expressen som även uppmärksammar näringsminister Mikael Dambergs obegripliga försök på twitter att tolka mina kritiska frågor till SD-sympatisörer som uttryckt sig otrevligt som ett försök att "bjuda in till samtal" (!) med SD. Här slår Damberg så många knutar på sig själv att han nog behöver hjälp för att komma loss. Det är sällan man ser ett inlägg där logiken haltar så kraftigt. Man får väl sätta det på kontot för desperation över Socialdemokraternas usla opinionssiffror.

I övrigt tycker jag det är hög tid att syna SD:s politik, deras ekonomiska kalkyler och hur realistiska och genomförbara deras förslag är. I stället för att fortsätta älta deras verkliga och/eller påstådda värdegrund ända fram till valet. I brist på annan medial granskning kommer jag själv att granska valda delar av SD:s politik och visa på skillnaderna mot moderaternas politik. Det första inlägget om detta lade jag ut i går, det om SD:s återvändandepolitik och deras syn på rättssäkerhet. Mer kommer! 

Extrema röster i klimatdebatten hotar våra pensionspengar

2018-06-18

Anser partierna att AP-fondernas investeringar ska vara förenliga med Parisavtalet och flyttas från fossil verksamhet till långsiktigt hållbara lösningar? Det är Greenpeace som ställt frågan.

Sju av riksdagens åtta partier (alla utom Moderaterna) vill i sina svar att AP-fonderna ska flytta sina pengar från "fossil verksamhet" till "långsiktigt hållbara satsningar". Moderaterna menar i stället att man ska följa besluten i den så kallade Pensionsgruppen (Alliansen plus Socialdemokraterna) där det övergripande målet alltid ska vara högsta möjliga avkastning på pensionspengarna. ”Självklart ska AP-fonderna så långt som möjligt investera i projekt som är långsiktigt hållbara, men vi är tydliga med att det inte ska göra avkall på det övergripande målet om högsta möjliga avkastning. Detta är alla partier i pensionsgruppen överens om.”

Greenpeace menar att alla företag med stort CO2-avtryck ska väljas bort. Det betyder bland annat att vår processindustri, stålindustri och skogs/massaindustri inte ska få vara med i våra pensionsfonder. Ryggraden i svensk exportindustri, grunden för landets välstånd. Och det är endast moderaterna som ser något konstigt i det kravet? Man tar sig för pannan.

På frågan om partierna anser att klimat och miljö ska vara den ram inom vilken avkastning eftersträvas blir svaren lite annorlunda. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna svarar ”nej”. Övriga säger ja. Här använder S en motivering liknande M gjorde i föregående fråga: "”Förvaltningen ska främja en hållbar utveckling utan att göra avkall på det övergripande målet om att maximera avkastning i förhållande till risk”. Centerpartiet framhåller att ”klimat och miljö inte är de enda parametrarna att ta hänsyn till” och Liberalerna anger i sitt svar att AP-fondernas övergripande mål är att säkra det svenska pensionssystemets stabilitet, vilket gör att ”god avkastning” måste vara prioriterat. Lite märkligt kan jag tycka att man svarar som man gör på den första frågan.


 

Polismyndigheten föreslår en femte polishögskola till Borås

2018-06-18

I dag kom beskedet att polismyndigheten föreslår till regeringen att Borås ska få anordna landets femte polisutbildning. Det är mycket glädjande och en framgång för alla dem som engagerat sig i frågan.

En ny polisutbildning i Borås skulle vara bra för Borås och Västsverige och det skulle vara bra för hela landet eftersom det skulle underlätta rekrytering till polisutbildningarna om en utbildning fanns tillgänglig i göteborgsregionen.

Det är bara att hoppas att regeringen denna gång tar beslut om att lägga polisutbildningen i Borås. 

Sverige - Sydkorea 1-0

2018-06-18

Jubel på moderaternas riksdagskansli efter straffmålet. Vi var ett bra gäng som samlades för att se dagens match, och det gick ju som det skulle. Bra jobbat av vårt landslag!

   

Vad menar SD med "omfattande återvändande"?

2018-06-17

Den senaste tiden har jag haft ett betydande antal diskussioner både i sociala medier och i samtal om SD:s förslag att "repatriera" invandrare. Dvs förmå dem att lämna Sverige och återvända till sitt forna hemland. Många SD-anhängare verkar tro att om bara SD vinner valet så kommer en betydande del av invandrarna att lämna landet frivilligt. Det är  den bild SD just nu sätter bland sina sympatisörer.

När jag ställer frågor om hur många man vill skicka tillbaka, hur stort bidrag man vill ge och vad man gör om människor inte lämnar frivilligt blir det tyst. Ingen vet. Inte ens ledande SD-politiker. Jag har ställt frågan till SD:s migrationspolitiske talesperson Paula Bieler två gånger på twitter men hon svarar inte. Jag påminde henne personligen efter vårt senaste möte i abretsmarknadsutskottet förra veckan och hon sa då lite vagt till mig att hon skulle skriva något. Men än har inget synts till, hon verkar ducka i frågan. Det är ju i och för sig också ett svar.
Det enda som finns om detta i SD:s partiprogram är dessa två väldigt vaga meningar:

"Att av ekonomiska skäl tvingas stanna i ett land där man inte trivs och inte vill leva är destruktivt för såväl landet som för den enskilde individen. Ett aktivt och generöst stöd skall därför ges till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer."

Redan idag finns vissa begränsade återvändarbidrag (främst reseersättning) för dem som får sin asylansökan avslagen, för återvändande till vissa länder. Detta kan vara rimligt för att förmå vissa personer att lämna landet i stället för att gå under jorden. Även för dem som beviljas tillfälligt uppehållstillstånd är ju tanken att man frivilligt ska återvända när det blir lugnt i hemlandet (om man inte till följd av eget arbete och försörjning beviljats permanent uppehållstillstånd). Även den med permanent uppehållstillstånd kan undantagsvis beviljas återvändandebidrag även om det är relativt ovanligt.

Men i SD:s fall gäller det alltså även att uppmuntra till återvändande i stora volymer av dem som beviljats permanent uppehållstillstånd, eller rent av medborgarskap. Det väcker många frågor.

Sanningen är ju den att om man införde detta system, generösa bidrag för att återvända, så skulle det för det första riskera att locka hit en mängd lycksökare utan asylskäl som bara vill försöka komma åt detta bidrag. Ju större det är desto mer lockande blir det. Det skulle säkert bli en ny lockande verksamhet för flyktingsmugglare.

Och vilka av de som fått uppehållstillstånd (eller medborgarskap) skulle vara intresserade av att återvända till hemlandet för en begränsad summa pengar? Knappast de som SD säger "inte vill arbeta utan vill leva på bidrag resten av livet". För att dessa ska tjäna på att lämna landet skulle man sannolikt behöva betala ut miljoner till varje enskild person. I annat fall blir det mer lönsamt att stanna kvar. Det mer troliga är väl i så fall att välutbildade och väletablerade personer med stark ställning på arbetsmarknaden skulle ta chansen att ta emot bidraget och lämna Sverige för sitt tidigare land eller kanske ett annat land där det är lätt att få jobb och skatterna är lägre. Effekten för Sverige blir då att välutbildade och etablerade invandrare lämnar landet och får med sig generösa bidrag, medan de som inte jobbar blir kvar och kostar pengar. Den samhällsekonomiska effekten skulle bli närmast katastrofal om det skulle handla om de stora volymer SD antyder. Och notan går till skattebetalarna. Jag känner för övrigt inte till att SD budgeterat för dessa enorma kostnader. Vill man exempelvis att 100.000 personer ska lämna landet och var och en ska ersättas med en halv miljon blir det en kostnad på 50 miljarder (!).

Vissa menar rent av att även personer med medborgarskap bör "skickas tillbaka". Och det är inte svårt att hitta röster bland SD:s anhängare som  talar om att det bör ske med tvång.  Att ta ifrån någon ett medborgarskap man fått på felaktig grund, eller utvisa någon som begått brott är en sak, det är sådant moderaterna också tycker bör övervägas. Men att tvinga någon (även medborgare) att lämna landet för att man inte arbetar utan lever på bidrag är ett direkt hot mot svenska rättsprinciper. Jag har inte hört någon från SD bemöta dessa förslag från sina sympatisörer.

Det förekommer även en debatt kring det olyckliga beslutet om de 9.000 vuxna männen som riksdagen förra veckan gav en ny chans att få stanna. Många frågar om moderaterna är beredda att ta tillbaka deras uppehållstillstånd om vi vinner valet. Jag försöker förklara att man absolut kan riva upp lagen och att det då stoppar nya uppehållstillstånd på denna grund. Men man kan däremot inte ta tillbaka uppehållstillstånd från dem som redan fått det. Det strider mot grundläggande rättsprinciper att ta retroaktiva beslut till den enskildes nackdel. Hur illa jag än tycker om den nya "amnestilagen" så är jag inte beredd att tumma på rättssäkerheten. Jag har även frågat Paula Bieler om detta, men inte heller det svarar hon på. Hon har däremot skrivit detta på twitter direkt efter omröstningen, som ju i vart fall antyder att hon vill dra in redan beviljade beslut. Och det uppskattas av 2.500 SD-följare. Jag tycker det är oroande.Ytterligare en sak jag saknar svar på är om SD vill utvisa brottslingar till länder där de uppenbart riskerar tortyr eller dödsstraff, trots att det strider mot internationella konventioner. Många röster från SD-anhängare i sociala medier kräver detta, inte få förespråkar rent av dödsstraff i Sverige. Det vore klädsamt om SD var tydliga i denna fråga, men inga svar kommer från SD:s riksdagspolitiker.Och ingen säger emot i sociala medier.

SD använder ofta lite raljanta löften, tuffa populistiska utspel och vaga formuleringar om dramatiska åtgärder - men när man skrapar på ytan är det stor skillnad mellan det man verkligen föreslagit och budgeterat, och det man antyder att man vill göra.  Allt detta bör väljarna få besked om innan de röstar. De bör också få veta om SD respekterar rättssäkerhet för enskilda människor, eller om den är av underordnad betydelse för vissa människor i vårt land. I så fall har vi ett allvarligt problem.

Frågorna om SD:s politik är många. Den uppskruvade debatten om värdegrund, "brunsmetning" och nazistanklagelser är ett stickspår. Även om det finns mörka saker i SD:s historia är de allra flesta av SD:s politiker och sympatisörer vare sig nazister eller rasister. De är bara oroliga för migrationens samhällseffekter. Det är vi moderater också. Det viktiga nu är att jämföra partiernas förslag. Moderaterna har en genomtänkt och sammanhållen migrations- och integrationspolitik som vi finansierar fullt ut i vår budget med riktiga pengar. Det är nu dags att granska vad SD egentligen tycker och hur de finansierar sina förslag. Det är faktiskt inte särskilt tydligt.   

Det enda rimliga är att skicka tillbaka fartygen och pröva asyl på plats

2018-06-17

Situationen på Medelhavet är ohållbar. Det nu uppmärksammade fartyget med "migranter" (jag kallar dem inte flyktingar) har tillåtits att gå in i hamn i Valencia i Spanien, efter att ha nekats av Italien och Malta. Enligt Expressen som citerar flera olika källor är det alltså 629 personer på båten. De flesta från Afrika, men även från Pakistan, Bangladesh och Afghanistan. 80 kvinnor (varav sju gravida), samt 89 barn och "ungdomar" finns bland de 629. Resterande 460 är män, och av bilderna att döma unga och friska män i arbetsför ålder. Hur många av de 89 ungdomarna som i praktiken också är vuxna män framgår inte.

Man kan spekulera i hur många av dessa 629 som är flyktingar med asylskäl. Att en gravid eller nyförlöst kvinna eller ett ensamt minderårigt barn ändå lär få stanna av humanitära skäl är sannolikt, men huvuddelen av de som kommit har knappast asylskäl och lär skickas tillbaka efter asylprövning, om de inte gått under jorden under tiden. Det är så det fungerar i hela EU idag, inte bara i Sverige.

Tidigare har ju flera länder i EU diskuterat möjligheten att öppna asylcenter i Afrika och göra asylprövning på plats och endast ta emot dem som har asylskäl. Nu diskuterar även Frankrike och Spanien tydligen detta. Liknande tankar har funnits i den svenska debatten. Bland annat föreslår ju moderaterna att EU borde skapa ett gemensamt kvotflyktingsystem där asylprövning sker utanför EU, och där de som beviljas uppehållstillstånd sedan fördelas över EU. Problemet är ju bara att EU-länderna visat en beklämmande ovilja att enas kring allt som rör migration och asylmottagande. En gemensam EU-lösning ligger därmed troligen långt fram i tiden. Frågan är då om ett antal länder i EU gemensamt kan gå före?

Jag ser själv ingen annan väg än att flytta asylprövningen utanför EU och har återigen framfört det i sociala medier idag.Vi måste ta krafttag mot flyktingsmugglare som utsätter människor för livsfara, och samtidigt minska strömmen av "icke-flyktingar" till EU. Det enda verkningsfulla sättet är att skicka tillbaka alla fartyg med flyktingar, att ta hand om dem som vill söka asyl i flyktingboenden i Afrika, och sedan göra asylprövningen där. De som sedan anses ha asylskäl kan sedan tas emot under ordnade former av de länder som är med i systemet. Att införa denna modell innebär inte att asylrätten inskränks. Det skulle bara göra att prövningen görs på annan plats. Och att avvisningen av dem som saknar asylskäl blir mycket enklare och utan kostnader. Och de som har asylskäl skulle få ett oerhört mycket bättre mottagande och säkrare resa.

En sådan lösning skulle kanske inte heller kräva att alla EU-länder deltar. Hoppet att få EU att enas i asyl och flyktingfrågan är just nu minimalt. Det räcker kanske att en grupp länder kommer överens om detta och enas om att sedan fördela dem med asylskäl mellan sig? För alla länder med gräns mot Medelhavet vore detta rimligen intressant, och kanske skulle även andra länder ansluta sig. Det vore ett bra sätt även för oss i norra Europa att förebygga nya asylkriser i EU i framtiden. Och med vetskap om hur få av de asylsökande som har riktiga asylskäl borde effekten bli stor. 

M-löfte om samma skatt för pensionärer som löntagare ligger fast

2018-06-15

Häromdagen meddelade ju Ulf Kristersson att moderaterna vill ta bort resterande del av skatteskillnaden mellan pensionärer och löntagare om vi vinner valet. Det blir i så fall det sista steget i det arbetet som inleddes 2010 av Alliansregeringen. Aldrig tidigare har svenska pensionärer fått sådana skattesänkningar som under Alliansen. Och med en stark moderat valframgång kommer skattesänkningarna för våra pensionärer att fortsätta.

Socialdemokraterna försöker nu misstänkliggöra detta löfte genom att säga att moderaterna ju vill införa ett sjätte jobbskatteavdrag för löntagare, vilket i så fall skapar en ny skatteskillnad mot pensionsinkomster. Påståendet är fel - moderaternas löfte inkluderar det sjätte jobbskatteavdrag vi vill införa, och pensionärerna kommer att kompenseras fullt ut även för detta i vårt förslag.

Det är också intressant att Magdalena Andersson sa att moderaternas förslag till skattesänkningar för pensionärerna är "oansvarigt" för att pengarna behövs till välfärden i stället. Socialdemokraterna lovade ju själva samma sak inför valet 2014. Då var det tydligen inte oansvarigt - trots att man samtidigt (felaktigt) hävdade att "ladorna var tomma". Men socialdemokraterna har inte infriat löftet att ta bort skatteskillnaden. I stället har man lagt över 8 miljarder på byggsubventioner på en redan överhettad bostadsmarknad och lägger nu 6 miljarder på tre år på att ge vuxna män utan asylskäl möjlighet att ändå få uppehållstillstånd. Dessa 14 miljarder är alltså viktigare för Socialdemokraterna än att uppfylla löftet om att sänka skatten för pensionärerna.

I dag kommer så plötsligt ett väntat löfte från Socialdemokraterna som svar på moderaternas löfte. S vill nu sänka skatten för pensionärer "lite mera" än det man tidigare lovat. Men hela skatteskillnaden mot lön tar man inte bort - trots alla sina högstämda löften före förra valet. Finansministerns lada är kanske tom?

Det blir nu moderaterna som går till val på att uppfylla Socialdemokraternas gamla vallöfte. Och så brukar det vara när det gäller skattesänkningar. Ska det bli något konkret av dessa behövs moderaterna i regeringen. 

Starkt och personligt tal av Ulf Kristersson på Järvaveckan

2018-06-14

 

I dag besökte jag arrangemanget Järvaveckan på Spånga IP och blev positivt överraskad av det mycket stora intresset och  antalet besökare. Det var rent av svårt att komma fram, trångt i alla tält och både politiska partier och organisationer fanns på plats. Mycket imponerande av arrangörerna. I dag var det moderaternas dag och Ulf Kristersson höll ett mycket starkt och personligt tal.

I vårt Sverige ska rättigheter, skyldigheter och möjligheter vara lika för alla. Alla barn ska få en chans att forma sin egen framtid, oavsett bakgrund eller bostadsort. Då behövs krafttag mot gängkriminaliteten, mer kunskap i skolan och tydliga krav i integrationspolitiken. Barns möjlighet till utveckling får inte begränsas av klass, kön eller klan.

Den starkaste delen i talet var nog ändå när han talade om växande psykisk ohälsa och självmord, inte minst bland unga. Han illustrerade det på ett känslosamt sätt genom att berätta om tre personer i hans egen bekantskapskrets och släkt som tagit livet av sig under hans vuxna liv. Han berömde de frivilligorganisationer som gör ett fantastiskt jobb med att faktiskt rädda människors liv, och han utlovade större ekonomiskt stöd till dessa organisationer.  Men han talade också om att vi måste korta köerna till BUP och psykvården och att vi behöver förstärka elevhälsan. Redan 2008 antog Alliansregeringen en nollvision mot självmord. Och de har faktiskt minskat i alla åldersgrupper, utom bland de yngsta. Varje år tar 1.500 människor sitt liv i Sverige, och bland män i åldern 15-45 är självmord den vanilgaste dödsorsaken. Det är givetvis helt oacceptabelt. Ulf Kristersson efterlyste en bred samling i Sverige av anhöriga, professionella, politiker och andra människor som vill bidra för att ta krafttag mot självmord bland unga.

Återigen visade Ulf att han inte är riktigt som andra politiker. Mindre av konflikter och mer av samförstånd. Betydligt mindre av slagord, populism och one-liners, betydligt mer av djupare resonemang. Det kräver absolut en del av lyssnaren, men det blir också betydligt intressantare än att lyssna på politiker som bara rabblar slagord från talarstolen. En helt ny ton i svensk politik. 

Riksdagen beslutade om ny djurskyddslag - men det fattas en del

2018-06-14

I dag röstade riksdagen om en ny djurskyddlag. En del bra saker finns med. Bland annat att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att beteendestörningar förebyggs samt krav på att den som håller djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov. Det klargörs att djur av tamdjursart inte får överges, och det införs ett förbud mot att djur tränas för eller används i prov på ett sådant sätt att djuren utsätts för lidande.

En motion jag skrivit gäller grunderna för hela djurskyddslagstiftningen. " Enligt motion 2017/18:2268 av Jan Ericson (M) behövs en ökad helhetssyn i djurskyddslagstiftningen. Att djuret totalt sett har en bra livsmiljö och mår bra borde väga tyngre än brott mot obetydliga detaljer i komplicerade bestämmelser" skriver utskottet i sitt betänkande. Tyvärr går inte riksdagen lika långt, man konstaterar bara lite vagt att myndigheterna fått riktlinjer för en mer flexibel tillämpning av reglerna och en ökad helhetssyn. Allianspartierna är inte nöjda med detta utan har en reservation i linje med min motion, där man skriver följande:

"Vi anser att den nya djurskyddslagen bör vara en målinriktad ramlag som leder till en ändamålsenlig djurskyddsnivå med minskad byråkrati och större flexibilitet. För att Sverige ska kunna upprätthålla höga krav i ett internationellt perspektiv måste svensk djurhållning ha rätt förutsättningar för att vara konkurrenskraftig i framtiden. Detaljstyrning leder ofta till mer byråkrati och regelkrångel som inte bidrar till djurens välfärd eller hälsa."

Den nya djurskyddslagen innebär även att tillämpningen av djurförbud "ska bli mer proportionerlig". Detta är något jag själv jobbat för, vilket utskottet konstaterar: "Även i motion 2017/18:398 av Jan Ericson (M) förespråkas en ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud. Möjligheten att överklaga är begränsad och betyder enligt motionären i praktiken lite eftersom djurförbudet ofta verkställs omedelbart oavsett överklagande. Besluten går därmed inte att rätta till om domstolen skulle upphäva beslutet eftersom djuren då redan är sålda eller avlivade. Lagen bör ändras så att djurförbud inte annat än i undantagsfall får verkställas innan det fastställts av domstol." Skrivningarna i den nya lagen är även på dnena punkt väldigt vaga. Alliansen är inte nöjda med detta heller utan skriver i en reservation bland annat att beslut om djurförbud bör tas i domstol och inte av enskilda tjänstemän. Något jag helt ställer mig bakom.

Jag hoppas att en ny regering ska kunna ändra i dessa delar efter ett regeringsskifte. proportionalitet, helhetssyn och rättssäkerhet är oerhört viktigt när man diskuterar djurskyddsfrågor. 

Sommarmingel

2018-06-13

Denna och nästa vecka är fylld av avslutningar, avtackningar, mingel och uppvaktningar. Det blir alltid så när riksdagsarbetet går mot sitt slut före sommaren och särksilt när det är valår.

I dag var det sommarmingel med Svensk Näringsliv. Många trevliga samtal och intressanta diskussioner. Och så träffade jag en före detta utrikesminister i vimlet.

 

Sista partiledardebatten i riksdagen före valet

2018-06-13

 

I dag hölls mandatperiodens sista partiledardebatt i riksdagen. Bortsett från en taggad Jonas Sjöstedt (V) var det väldigt trötta företrädare för den rödgröna sidan. Både Stefan Löfven (S) och Isabella Lövin (MP) gjorde mycket svaga insatser i debatten. De verkar slitna och trötta och hårt tagna av opinionsläget och interna motsättningar. Opositionens partiledare var desto piggare, alla fem. Och bortsett från migrationsfrågan så finns en stor och bred enighet mellan Alliansens fyra partier om väldigt mycket, det senaste bekräftas inte minst av gårdagens artikel om Alliansens gemensamma skolpolitik. Ulf Kristersson (M) höll flera starka anföranden i dagens debatt med en bra balans mellan att se samhällsproblemen och föreslå lösningar, utan att svartmåla Sverige. 

Ingen tror att det blir en enkel väg att skapa en ny regering efter valet, men Moderaterna kommer att vara nyckeln till all regeringsbildning, utan oss går det inte att sparka regeringen Löfven. Den som tycker att ett regeringsskifte är den viktigaste valfrågan bör därför lägga sin röst på moderaterna. 

Nedan några av mina twitterinlägg under dagens debatt:

 

Lunchmöte om sociala medier

2018-06-13

I dag hade jag och min moderate kollega Lars Beckman bjudit in till ett lunchmöte i riksdagen för att prata sociala medier och den kommand valrörelsen. Förutom vi själva deltog Martin Borgs som är moderaternas valledare för sociala medier, och  artisten och radioprofilen Richard Herrey som kandiderar till riksdagen för Stockholms Län och är en av våra mer flitiga moderata aktörer i sociala medier. Trevligt och intressant och vi är laddade till max för den valrörelse som så sakta har börjat dra igång.

 

Konstitutionsutskottet biföll min KU-anmälan av justitieministern

2018-06-13

Konstitutionsutskottet har nu redovisat årets så kallade gransningsrapport, alltså den kritik man riktat mot ministrar i regeringen. Ingen regering i modern tid har fått så många anmärkningar från KU som dagens regering fått denna mandatperiod. Hela 49 gånger. I särklass mest kritik har riktats mot statsministern och utrikesministern, båda har fått den mest omfattande kritiken genom tiderna som drabbat någon regering. Och detta från ett i stort sett enigt KU. 

KU riktade i år 11 anmärkningar mot ministrar i sittande regering och en mot en minister i den förra Alliansregeringen. I stort sett var KU enigt i sin kritik även i år. Den viktigaste kritiken rörde skandalen kring Transportstyrelsen där bland annat statsminister Löfven fick hård kritik, samt hanteringen av Sveriges kandidatur til FN:s säkerhetsråd där utrikesministern fick hård kritik.

Bland de övriga anmärkningarna finns den KU-anmälan jag gjorde av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson för att han spred falska uppgifter om arbetslösheten. Ett enigt KU instämde i min kritik och skriver följande i sin granskningsrapport (ärendet behandlas på sidan 300-306, och slutsatsen redovisas på sidan 306):

"Det i granskningsärendet aktuella uttalandet av justitie- och migrations-ministern gjordes i ett Twittermeddelande. Utskottet konstaterar att det av utredningen i ärendet framgår att statsrådet i sitt uttalande om arbetslösheten bland utrikes födda redovisade statistik som inte mer än i möjligen begränsad utsträckning inkluderade den grupp uttalandet avsåg. Uttalandet gav därmed en missvisande bild. Justitie- och migrationsministern ansvarar för sina uttalanden och därmed även för att de uppgifter som han lämnar är korrekta. Att det aktuella uttalandet gjordes på hans personliga Twitterkonto saknar i sammanhanget betydelse."

Det känns bra att KU är tydliga med att en minister bör tala sanning.


 

Jag vill ha tydligare villkor för införandet av ny Public Service-avgift

2018-06-13

I går lämnade moderaterna i in följdmotionen till regeringens proposition om införandet av ny obligatorisk Public Service-avgift som ska debiteras via skattsedeln. Jag har berättat om detaljerna i förslaget tidigare. För dem som betalar TV-licens idag kommer avgiften att ligga på samma nivå om man är två personer i ett hushåll. För ensamhushåll blir det en halvering av kostnaden, och studenter och vissa pensionärer får kraftigt reducerad avgift. Juridiska personer slipper avgiften helt. Många kommer sannolikt att bli nöjda med denna förändring.

Samtidigt kommer de som idag inte betalar TV-licens att omfattas av den nya tvingande avgiften. De har ofta gjort sig av med sin TV för att slippa avgift och har ofta en mycket kritisk syn på Public Service överlag. Och även bland dem som betalar TV-licens idag finns det många som inte tycker att man lever upp till kraven på opartiskhet och saklighet. Många tycker också att över 8 miljarder per år är väldigt mycket pengar att ge till SVT/SR/UR.

Moderaterna har, efter interna diskussioner, beslutat att stödja införandet av den nya obligatoriska TV-avgiften ("TV-skatten"). Vi har dock ett antal invändningar. Bland annat anser moderaterna i sin följdmotion att regeringen ska återkomma med förslag om en effektivare granskning med utökade ekonomiska sanktionsmöjligheter vid brott mot opartiskhet och saklighet. Det är dock inget uttryckligt villkor för att stödja införandet av en ny tvingande avgift.

Så här skriver moderaterna i följdmotionen när det gäller granskningsfrågan:

"Granskningsnämndens verksamhet måste alltid präglas av offentlighet och tydlighet. Det innebär bl.a. att högre krav bör ställas på att de beslut som Granskningsnämnden meddelar alltid ska vara motiverade. Där brister det inte sällan i dag vad gäller avslagsbesluten.

Det bör vidare ställas högre krav på Granskningsnämndens handläggning av ärenden som anmälts dit. Det finns starka skäl för att Granskningsnämnden åläggs ett tydligare utredningsansvar än vad nämnden har i dag. Det skulle skapa bättre förutsättningar för beslut som vilar på korrekta fakta och relevanta omständigheter jämfört med ett system som bygger på att den anmälande partens uppgifter sätter ramen för Granskningsnämndens prövning. Det är inte rimligt att utgå från att den som anmäler ett program till Granskningsnämnden alltid kan förväntas känna till exakt vilka omständigheter som är relevanta för nämndens fortsatta prövning.

När Granskningsnämnden fäller ett programföretag för att inte ha följt reglerna om opartiskhet och saklighet leder det i regel endast till att programföretaget offentliggör beslutet. Kravet på att ett fällande beslut ska offentliggöras bör, i enlighet med vad som angetts ovan, förtydligas så att offentliggörandet alltid blir lika tydligt som den klandrade rapporteringen/det klandrade inslaget. Utgångspunkten bör vara att det ska få samma framskjutna placering som det inslag som föranledde fällningen.

Därutöver bör Granskningsnämnden få fler sanktionsmöjligheter – det bör exempelvis övervägas om Granskningsnämnden ska kunna ålägga programföretag som bryter mot sändningstillståndet en särskild avgift. I dag kan nämnden ansöka hos Förvaltningsrätten i Stockholm om att programföretaget ska betala en särskild avgift – det gäller dock endast vid överträdelse av reglerna om otillbörligt gynnande, reklam och sponsring.

Mot bakgrund av det som anförs bör regeringen säkerställa saklighet och opartiskhet i public service genom att utveckla Granskningsnämndens uppdrag. En ny regering kommer att behöva adressera denna fråga skyndsamt, och vi tänker tillse att det sker."

Jag delar skrivningarna helt och fullt. Men för egen del har jag gjort allt jag kan för att vi dessutom uttryckligen skulle villkora vårt stöd till en ny avgiftsmodell med att nya regler för granskning och sanktioner skulle finnas på plats innan den nya avgiften införs. Tyvärr fick jag inte stöd för detta. Följdmotionen kommer från moderaterna i Kulturutskottet och det ovillkorade stödet till en ny Public Service-avgift är inget jag kan stå bakom. Jag har därför varit tydlig med att jag kommer att fortsätta verka för att vi från moderat sida inte ska rösta ja till en ny avgiftmodell innan ett regelverk om skarpare granskning med sanktionsmöjligheter finns på plats. Jag kommer att jobba för detta fram tills frågan ska avgöras i riksdagen någon gång efter valet. Innan dess måste även riksdagsgruppen få tillfälle att diskutera frågan ordentligt.

Frågan om skärpt granskning och tydligare ekonomiska sanktionsmöjligheter är i vart fall för mig helt avgörande för att en ny avgiftsmodell ska få legitimitet hos svenska folket. Innan detta finns på plats kommer jag att ha svårt att rösta för den nya avgiftsmodellen i riksdagen.


 

Fullt rimligt att ålägga storbankerna begränsad kontanthantering

2018-06-12

Kontanter är fortfarande viktiga för en betydande del av Sveriges invånare, föreningar och småföretag. Riksdag och regering behöver i god demokratisk ordning och med tillräckligt beslutsunderlag ta aktiv ställning till kontanternas roll i ett längre tidsperspektiv. Kontanterna kan inte tillåtas avvecklas av privata aktörer innan ett sådant ställningstagande görs. Därför föreslår en enig Riksbankskommitté att de stora bankerna ska ges ett ansvar att säkerställa rimlig tillgång till tjänsterna kontantuttag och dagskassehantering i hela Sverige.

Utvecklingen mot minskad kontant­användning går fort i Sverige. I ett internationellt perspektiv är vi i det närmaste unika sett till hur lite kontanter som cirkulerar i samhället och den låga andelen kontanta betalningar i handeln. Tillgången till kontanttjänster, i form av möjligheten till insättning på och uttag från bankkonton, har försämrats de senaste fem åren, bland annat till följd av att antalet bankkontor med kontantservice har mer än halverats sedan 2011. Denna utveckling har främst drivits av de stora bankerna.

Omvandlingen av betalmarknaden går fort, med nya lösningar för att genomföra betalningar. Det finns fördelar med denna utveckling ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi ser positivt på teknisk utveckling, men kontanter är fortfarande ett viktigt betalningsmedel för en betydande del av befolkningen. Det finns i dag runt en miljon svenskar som står utanför det digitala samhället, bland annat vissa äldre, nyanlända och personer med funktionsvariationer. Kontanter kan också bidra till att minska samhällets sårbarhet vid kriser och kan ge ett bättre integritetsskydd.

Riksdagen beslutade 2007 att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Det gäller bland annat kontantuttag och hantering av dagskassor för föreningar och företag. Dessa tjänster är en nödvändig förutsättning för att kontanterna ska kunna cirkulera i samhället och fungera som betalningsmedel.

Tillgången till kontanttjänster är i dag sämst i glesbygdsområden. Berörda myndigheter, företag och experter som vi har träffat är eniga om att det finns en stor risk att kontantuttag, dagskassehantering, och kontanttransporter inom en snar framtid inte kommer att kunna upprätthållas på kommersiell grund i stora områden i Sverige. En fortsatt snabb avveckling av kontanttjänsterna skulle drabba vissa människor, föreningar och småföretagare hårt och underminera kontanternas ställning som betalningsmedel. I en nyligen genomförd undersökning ansåg en stor majoritet av svenskarna, 68 procent, att kontanter bör finnas kvar som betalningsmedel.

Den parlamentariska Riksbankskommittén har nu presenterat sin utredning. Man anser att den fortsatta utvecklingen av tillgången till kontanter i samhället bör ske under kontrollerade former så att allmänhetens och samhällets behov av kontanter tillgodoses. I sitt delbetänkande Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42) som publiceras i dag föreslår man att banker, som erbjuder betalkonton och har en inlåning från svensk allmänhet på över 70 miljarder kronor, ska vara skyldiga att tillhandahålla kontantuttag och dagskassehantering i en sådan utsträckning att det finns en rimlig tillgång till dessa tjänster i hela Sverige. 

Storleksgränsen innebär att endast banker med nationell täckning och som är systemviktiga för kontantkedjan omfattas av de föreslagna kraven. Rimlig tillgång innebär att runt 99 av 100 svenskar ska ha högst 25 kilometer till närmaste plats för såväl kontantuttag som dagskassehantering. Det innebär en viss ambitionshöjning jämfört med tillgången i dagsläget. Kraven tar inte hänsyn till hur tjänsterna erbjuds. Det står bankerna fritt att välja hur de vill erbjuda tjänsterna, över disk eller via uttagsautomater, och om de vill erbjuda tjänsterna i egen regi eller genom ombud. Öppettider och priser för tjänsterna måste också vara rimliga.

Riksbankskommittén anser att de stora bankerna har ett särskilt ansvar för tillgången till kontanter i samhället. De är helt centrala som förmedlare av betalningar och krediter. Det är därför inte rimligt att de helt kan frånsäga sig ansvaret att hantera kontanter, särskilt mot bakgrund av att det är ett lagligt betalningsmedel. Vidare måste bankkonton vara användbara för alla bankkunder, även för de personer, föreningar och företag som har behov av kontanter.

Bankföreningen är inte oväntat kritiska. Men jag tycker faktiskt inte de har anledning att vara det. Den begränsade kostnad som utredningen beräknar för begränsad kontanthantering (beräknas till 8–15 miljoner kronor per år sammanlagt för de sex banker som bedöms komma att omfattas av kraven) är närmast försumbar sett till bankernas samlade kostnader och resultat. Utredningens förslag ligger också nära min riksdagsmotion som jag skrev 2014.

Förslaget stöds dock av en enig kommitté med samtliga riksdagspartier och jag hoppas det också kommer att bli ett enhälligt föärslag i riksdagen om saken. Fast det kommer att kunna ske först när en ny regering tillträtt efter valet. 

Moderaterna presenterar tolvpunktsprogram mot kriminella gäng

2018-06-11

Sverige har allvarliga problem med brott kopplade till kriminella uppgörelser. Enligt Polisen finns det i dag runt 5 000 kriminella aktörer och 200 kriminella gäng i Sverige. Gängens kriminalitet drabbar invånarna i Sveriges 61 utsatta områden extra hårt. 

Gängkriminaliteten måste bekämpas med flera olika typer av åtgärder. Polisen måste vara närvarande i de utsatta områdena och rekryteringen av nya gängmedlemmar måste stoppas. Detta kräver betydande resurstillskott till Polismyndigheten, skarpare lagstiftning och bättre verktyg för de brottsbekämpande myndigheterna. Men det kräver också en generell politik för att bryta utanförskapet och skapa framtidstro i Sveriges utsatta områden.

Nära 70 procent av boende i utanförskapsområdena uppger att det finns kriminella personer eller grupperingar som har en inverkan på området i någon form. Vi kan aldrig acceptera att kriminella gäng styr på våra gator och torg. Staten måste ta tillbaka makten. Den enskilt viktigaste preventiva, brottsförebyggande åtgärden i våra förorter vore att nu krossa gängkriminaliteten. Inget kan vara värre än att barn och unga utnyttjas av gängen, attraheras av livsstilen, pengarna, bilarna och drogerna. 

Moderaternas 12-punktsprogram i korthet: 

1. Skärpta straff för gängrelaterad brottslighet 
2. Inför en möjlighet att döma till vistelseförbud 
3. Aktiva gängmedlemmar ska frihetsberövas 
4. Bättre verktyg för polisen att utreda gängrelaterad brottslighet 
5. Stärkt vittnesskydd och bättre förutsättningar för bevisinhämtning 
6. Ta de kriminellas tillgångar 
7. Straffa den som skyddar kriminella 
8. Använd kommunernas verktyg för att stänga ner brottslig verksamhet 
9. Fånga upp ungdomar och barn som redan rekryterats till gängen 
10. Skärpt straff för överlåtelse av narkotika 
11. Skärpt straff för vapenbrott 
12. Erbjud gängmedlemmarna en väg ut – ett nytt nationellt exitprogram 

En mer utförlig beskrivning av förslagen finns i denna rapport som moderaterna presenterade häromdagen.
 

Historielöshet är klimathotsextremisternas bästa vän

2018-06-10

De senaste veckorna har både ledande miljöpartister och andra debattörer hävdat att värmeböljan över Sverige är en följd av klimatförändringar. Många har invänt mot detta, men får då extrema påhopp från extremisterna, kallas "klimatförnekare" och blir allmänt förlöjligade.

I dag finns denna lilla artikel i Borås Tidning på sidan "För 50 år sedan".

Ett klipp från Borås Tidning i början av juni 1968:Nyheten påminner väldigt mycket om årets väder. Frågan är bara vad som var orsaken till den värmeböljan för 50 år sedan? Var det också klimatförändringar? 

Det är dags att föra en seriös diskussion om klimatförändringar och klimathot. I en sådan diskussion har enskilda väderhändelser ingen plats. Endast långsiktiga förändringar över tid är intressanta att analysera. 

Svensk arbetsmarknad just nu - som att sitta i baren på Titanic

2018-06-10

Skriver i Borås Tidning idag. "När man gräver lite djupare i arbetsmarknadsstatistiken infinner sig känslan av att sitta i baren på Titanic". (Klicka för läsbar storlek)
 

 

Moderaterna föreslår reformer för att motverka fusk i asylprocessen

2018-06-10

Förtroendet för svensk migrationspolitik bygger på att fattade asylbeslut är rättssäkra och håller hög kvalitet. Att lämna felaktiga uppgifter ska aldrig löna sig. De senaste åren har Sverige tagit emot över 350 000 asylsökande. Det har skapat stora brister i vårt asylsystem med bland annat långa handläggningstider. Regeringen har de senaste åren styrt Migrationsverket mot att fokusera på att korta handläggningstiderna och öka antalet beslut. Det är viktigt att handläggningstiderna inte är längre än nödvändigt, men det är likaså centralt att besluten om asyl är korrekta. Flera saker pekar på att det finns kvalitetsproblem i dagens ärendehandläggning.

Migrationsverket har i en stickprovskontroll bedömt att fyra procent av alla asylbeslut är felaktiga. En tiondel av besluten bedöms som diskutabla. Vi har också nåtts av rapporter om systematisk försäljning av falska asylberättelser, där asylsökande kan köpa påhittade berättelser att använda vid asylutredningen. En stor del av besluten i asylärenden riskerar att bli felaktiga, till exempel genom att en person som uppgett falska uppgifter om sin identitet, ålder eller asylberättelse ändå beviljas uppehållstillstånd. Med tanke på det exceptionellt stora mottagande som Sverige har haft de senaste fem åren har sannolikt ett stort antal personer beviljats uppehållstillstånd i Sverige på felaktig grund.

Migrationsverkets statistik gällande återkallelse av uppehållstillstånd har brister. Det vittnar om att frågan inte är prioriterad av myndigheten. Det saknas också instruktioner från regeringen att Migrationsverket systematiskt ska arbeta med och följa upp återkallelseärenden. Vi har också fått bekräftat i enskilda samtal med beslutsfattare och teamledare på Migrationsverket att återkallelseärenden prioriteras bort och att information och tips där personer ljugit för att få uppehållstillstånd sällan följs upp. Detta på grund av andra prioriteringar som följer av regleringsbrevet, bland annat att korta handläggningstiderna. Att beslut fattas på felaktiga uppgifter ska inte få förekomma i asylprocessen. Den politiska ledningen och Migrationsverket måste börja prioritera ärenden gällande återkallelse av statusförklaring och uppehållstillstånd.
 

Moderaterna föreslår följande reformer av asylprocessen:

1. Skarpt uppdrag till Migrationsverket att prioritera återkallelseärenden. Utlänningslagen ger i dag möjlighet att återkalla uppehållstillstånd där en person medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit om omständigheter som varit av betydelse för att få uppehållstillståndet. Enligt uppgifter från Migrationsverket prioriteras inte utredning och beslut i denna typ av ärenden. För att kunna upprätthålla den reglerade invandringen kan inte utredning och beslut gällande återkallelse av uppehållstillstånd och statusförklaring vänta. Det handlar i grunden om att bibehålla legitimiteten för vårt asylsystem. Migrationsverket konstaterar att man måste höja ambitionen när det gäller att avgöra ärenden där frågan om att återkalla ett uppehållstillstånd eller statusförklaring har aktualiseras. Ändå har regeringen inte gett Migrationsverket något uppdrag att arbeta med den här typen av ärenden. Det leder till att de inte prioriteras samt att statistiken och uppföljningen är bristfällig. Migrationsverket måste därför ges ett skarpt uppdrag i regleringsbrev att särskilt prioritera och driva ärenden gällande återkallelse av statusförklaring och uppehållstillstånd.

2. Skärp regelverket gällande återkallelse av uppehållstillstånd. Om en person vistats i Sverige längre än fyra år krävs synnerliga skäl för att ett uppehållstillstånd ska kunna återkallas. Det innebär att även den som lämnat felaktiga uppgifter och därigenom fått uppehållstillstånd i praktiken ges rätt att stanna i Sverige om de felaktiga uppgifterna inte upptäcks inom fyra år. Moderaterna anser att det måste göras en översyn av reglerna gällande återkallelse och att tidsfristen för när det ska krävas synnerliga skäl att återkalla ett uppehållstillstånd måste förlängas.

3. Asylsökande ska ha skyldigheter enligt lag. För att undvika att människor som söker asyl i Sverige ska lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt försvårar asylprocessen måste asylsökandes skyldigheter förtydligas i lag. Enligt EU:s asylprocedurdirektiv får medlemsstaterna införa regler om att asylsökande ska infinna sig personligen vid kallelser, överlämna handlingar de innehar som är av betydelse för prövning av ansökan och att den sökande ska informera de behöriga myndigheterna om sin aktuella bostadsort eller adress. Asylsökandes skyldigheter måste tydliggöras i lagstiftning. Det bör innebära bland annat en skyldighet att utan dröjsmål lämna in id-handlingar, att medverka till att identiteten utreds, inkomma vid kallelser och meddela adressändring under asyltiden. Om skyldigheterna inte följs ska det leda till konsekvenser för den enskilde, det kan röra sig om nedsatt ersättning eller beslag av till exempel mobiltelefon i syfte att utreda identiteten.

4. Krav på att avsevärt förbättra kvaliteten i handläggning av asylärenden. Var femte asylutredning har brister och anses inte vara tillräckligt omfattande i förhållande till ärendets beskaffenhet. Migrationsverket anser dessutom att skyddsskälen inte utreds i tillräcklig omfattning. Detta riskerar att åsidosätta rättssäkerheten i asylprocessen. Människor som inte haft asylskäl kan beviljas uppehållstillstånd på felaktiga grunder. Det är samtidigt allvarligt om människor som har skyddsskäl nekas uppehållstillstånd på grund av bristande handläggning. För att förbättra kvaliteten och rättssäkerheten i asylprocessen måste Migrationsverket få ett tydligt uppdrag i regleringsbrev förbättra kvaliteten jämfört med tidigare genomförda analyser. En mer gedigen utredning kommer leda till att fler felaktiga uppgifter kan vederläggas. 

Moderaterna vill ta bort hela skatteskillnaden mellan lön och pension

2018-06-09

I dag höll Ulf Kristersson sitt sommartal hemma i Strängnäs. Han gav då ett tydligt besked till landets pensionärer. Moderaterna vill sänka skatten för pensionärer betydligt mer än regeringen, och dessutom säka skatten för pensionärer som fortsätter arbeta. Med våra skattesänkningar försvinner hela skillnaden i beskattning av lön och pension.

Jag har många gånger förklarat att Alliansens prioritering att först sänka skatten på arbete var viktig både för pensionerna och för statens finanser. Men under Alliansen fick även pensionärerna stora skattesänkningar. Fortfarande återstår en skillnad i beskattning av lön och pension, som regeringen bara åtgärdat för dem med de allra lägst pensionerna. Moderaterna vill nu ta bort hela skillnaden i beskattning av lön och pension. Här är förslaget i sin helhet: 

Sammanfattning av förslaget: 

* Många pensionärer får inte ekonomin att gå ihop. Därför är det bra att det finns en politisk överenskommelse om att förstärka grundskyddet i pensionssystemet. Problemet är bara att skillnaden i pension då minskar rejält mellan de som har jobbat hela livet och de som inte har jobbat alls. Det stärker inte arbetslinjen och därför behöver vi göra mer för Sveriges pensionärer. 

* Pensionärer som har jobbat, men har låg pension, får inte någon sänkt skatt alls med regeringens förslag. Vi tar därför ett steg till. Vårt förslag innebär att de med låga inkomstpensioner får runt 2500 kronor mer per år kvar i pension. Sammantaget sänker vi därmed skatten för pensionärer med närmare 13 miljarder kronor. 

* Med våra skattesänkningar för pensionärer kommer det inte längre finnas någon skatteskillnad alls mellan lön och pension. Utan det kommer alltid löna sig att jobba, att vilja jobba och att ha jobbat.

* Moderaterna har tidigare lovat sänkt skatt för pensionärer med 8,5 miljarder kronor. I dag lovar Moderaterna att sänka skatten ytterligare med 4,4 miljarder kronor under den kommande mandatperioden. Det ger en skattesänkning på 200-300 kronor i månaden för den som har en månatlig pension på 13 000-17 000 kronor. När dessa båda skattesänkningar är genomförda kommer det inte att finnas någon skatteskillnad mellan arbete och pension.

* Totalt vill Moderaterna sänka skatten för äldre med 7 miljarder kronor mer än regeringen: 4,4 miljarder kronor på pension och 2,6 miljarder kronor för dem över 64 år som arbetar. Sammantaget handlar det om 15,5 miljarder kronor i skattesänkningar på pension och för pensionärer som fortsätter arbeta. 

 

Kampanj i Sätila

2018-06-09

I dag kampanjade jag tillsammans med andra Markmoderater i Sätila Centrum där det var marknad idag. Riktigt trevlig dag och många bra samtal. Har även delat ut ungefär 600 personvals-flygblad i Sätila med omnejd denna vecka. Valrörelsen har börjat på allvar!

 

Här tillsammans med Pär-Erik Johansson och Ann Iberius Orrvik, ordförande respektive gruppledare för Moderaterna i Mark.
Och han på bilden bakom får hänga med en valrörelse till.  

SD visade återigen att populism och konflikt är viktigast för dem

2018-06-08

Jag tillhör som bekant den del av moderaterna som anser det självklart att prata med alla partier när man har en samsyn i en fråga, försöka skriva ihop sig, och sedan rösta gemensamt. Det gäller självklart även samtal med SD. Sakpolitiken är alltid viktigast för mig, och jag vill ha igenom så mycket moderat politik som möjligt. Att det däremot är alldeles för mycket som skiljer M och SD åt för att regeringssamverkan skulle vara realistisk är en helt annan sak.

När det gäller den sk "gymnasielagen" om att låta 9.000 vuxna män utan asylskäl få uppehållstillstånd fanns det för en gångs skull en gemensam reservation mellan M, SD, L och KD där man enats om en gemensam linje:

I riksdagsomröstningen i torsdags röstade alla från M och SD nej. Det gjorde också de flesta från L och KD. Tyvärr räckte det inte, utan regeringens förslag vann med stöd av S, MP, C, V och 4-5 röster från L och KD.

Nu hade SD kunna välja att konstatera att man faktiskt agerat tillsammans med tre Allianspartier med en gemensam reservation och hållit samma linje i måndagens debatt (där jag också deltog). Man kunde rentav sagt något uppskattande om de övriga tre partier som tyckte lika. Men det gjorde man inte. I stället valde SD att lägga allt fokus på sitt förslag om återförvisning till ansvarigt utskott. Allt för att uppenbarligen försöka visa att man egentligen inte alls var överens med M, L och KD. Så här skrev migrationspolitiske talespersonen Paula Bieler på twitter efter omröstningen:

  

Paula Bieler vet såklart efter sina år i riksdagen vad återförvisning innebär. Det innebär att ärendet skickas tillbaka till samma utskott det kom ifrån och behandlas av samma majoritet som avgjorde frågan förra gången. I detta fall hade det skickats tillbaka till finansutskottet. Som på närmast följande möte (tisdag kommande vecka) hade skickat ärendet till kammaren igen med samma förslag eftersom S, V. MP och C tillsammans har majoritet i utskottet och har haft samma linje i flera månader. Kammaren hade sedan röstat om saken samma vecka. En återförvisning hade därmed maximalt fördröjt riksdagsbeslutet en vecka. Det hade inte stoppat lagen och det hade inte ens fördröjt lagens ikraftträdande med en enda dag. En helt meningslös åtgärd med andra ord.

Trots detta gör SD stor sak av att "moderaterna lät möjligheten till återförvisning rinna ut i sanden". Vi moderater såg det däremot inte som någon möjlighet att åstadkomma något alls, och därför röstade vi nej till återförvisning. Frågan är om SD tycker att man ska återförvisa alla ärenden där man riskerar att förlora en riksdagsomröstning? I så fall lär riksdagen få ett enormt merarbete utan någon som helst mening. Den enda möjligheten att verkligen förändra något i den nu aktuella frågan är att ändra riksdagsmajoriteten till hösten och sedan riva upp lagen.

Jag blir faktiskt uppriktigt besviken på SD. Detta att man hela tiden prioriterar att på krystade sätt försöka visa att man inte alls är överens med andra partier - trots att man röstar lika i sak och i detta fall även hade en gemensam reservartion - visar på omogen populism. Och det är inte första gången. De som i likhet med mig vill öppna för samtal om sakfrågor med SD upplever hur SD:s agerande underminerar denna tanke. Om man först agerar gemensamt med ett parti och sedan direkt efteråt kör en kniv i ryggen på samma parti i samma fråga så förstår nog var och en att det knappast gynnar ett fortsatt samarbete, oavsett form. SD har gång efter gång bevisat att populismen är mycket viktigare för dem än att försöka skapa ett klimat för samtal kring frågor där man har samma syn. Det kan säkert ge några extra röster, men det öppnar definitivt inte för förbättrat samarbete med andra partier. Och utan samarbete med andra kan man inte få igenom något alls av sin politik i Sveriges Riksdag. 

Nej till vinstförbud i välfärden - ja till skärpta tillstånds och kvalitetskrav

2018-06-07

I dag röstade riksdagen nej till regeringens förslag om vinstförbud/vintsbegränsning för välfärdsföretag. M, SD, L, C och KD röstade ned regeringens förslag. Förslaget skulle försvåra för många mindre välfärdsföretag att överleva, särskilt som underlaget för vinstuttag skulle beräkas på ett sätt som kraftigt missgynnat företag där personalen är den viktigaste tillgången men där man i övrigt arbetar i hyrda lokaler och med hyrd utrustning och inte har så stort kapitalunderlag att beräkna utdelning på.

För oss moderater är inte vinst något problem. Verksamhet som bedrivs i annan regi än den offentliga får samma pengar per elev/partient/boende som kommunens eller landstingets enheter. Om man lyckas driva en god verksamhet och får pengaröver är det inte pengar som "tas från välfärden" som regeringen påstår. Verksamheten kostar lika mycket som kommunens eller landstingens egen. Det centrala är att verksamheten håller god kvalitet. Det är därför som vi idag också stod bakom ett tillkännagivande från Allianspartierna (som även SD stödde) till regeringen om att införa nationella kvalitetskrav för de verksamheter som bedrivs inom välfärdens områden. Det blir därmed en fråga för nästa regering. 

I dag beslutade riksdagen även om ökade tillståndkrav och regler för upphandlingar inom välfärden. Det är ursprungligen ett krav från oppositionen genom ett tidigare tillkännagivande som lett fram till dagens beslut. Beslutet innebär att det införs nya tillståndkrav för verksamheter inom LSS, Socialtjänstlagen och skollagen. Tillstånd ska, lite förenklat, endast ges om den som driver verksamheten har insikt och kunskap om de föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt är lämplig att bedriva sådan verksamhet (bland annat att man inte är straffad för allvarliga brott eller ekonomiska oegentligheter), samt att man har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten.

Syftet är att säkerställa att privata utförare har tillräckliga förutsättningar att bedriva verksamhet med god kvalitet och därmed stärka allmänhetens tilltro till välfärdssektorn. Alliansen anser att även offentlig verksamhet borde omfattas av liknande krav och kräver att regeringen återkommer till riksdagen med kompletterande lagstiftning som ställer likvärdiga krav på offentlig och privat verksamhet. Det blev också riksdagens beslut.

En fråga som särskilt diskuterats är den om hur den nya lagen påverkar kooperativ (exempelvis föräldrakooperativa förskolor). Avsikten är inte att försvåra för dessa. De krav som ställs gäller styrelsen som helhet, inte vare enskild styrelseledamot. Just för fristående förskolor finns detta delvis redan reglerat i skollagen 2 kap 5§. Och riksdagen beslutade därför även om ett krav på regeringen att återkomma med förslag som säkerställer att tillståndskrav samt ägar- och ledningsprövning inte medför otillbrliga hinder att etablera sig eller verka på välfärdsområdet för små aktörer, inklusive kooperativ. Den oro som funnits hos vissa kooperativ och deras intresseorganisationer känns överdriven och verkar delvis bero på missförstånd. Det är inte orimligt i sig att ställa samma krav på en styrelse i ett föräldrakooperativ som på ett företag eller en organisation som driver en förskola. Vi vill ju att all verksamhet håller hög kvalitet. Men det finns all anledning att följa tillämpningen av lagen noga så att inte kommuner missbrukar regelverken för att av ideologiska skäl missgynna verksamhet som drivas av kooperativ och små enskilda aktörer. 


 

Oväntat förslag om begränsad strejkrätt från arbetsmarknadens parter

2018-06-07

Beskedet i tisdags om att arbetsmarknadens parter träffat en uppgörelse om begränsning av strejkrätten var minst sagt intressant. Efter den långvariga konflikten i Göteborgs hamn har de centrala facken (LO, TCO och SACO) och arbetsgivarorganisationerna kommit överens i en unik uppgörelse. "Strejkrätten begränsas om syftet inte är att teckna kollektivavtal". Målet är att förslaget från parterna ska göras till lagstiftning så att det binder alla aktörer på arbetsmarknaden.

Jag har inte hunnit läsa förslaget i sin helhet, utan endast läst det i nyhetsmedia än, men min spontana reaktion är att jag välkomnar att parterna tagit fram ett förslag. Det ger ju såklart en helt annan styrka än om regeringen låtit en utredning ta fram förslaget. Regeringen säger sig också vara positiv till parternas förslag och säger att man prioriterar denna framför sin egen kommande utredning. Även Svenskt Näringsliv välkomnar överenskommelsen. I går meddelade både Moderaterna och Kristdemokraterna att även våra partier ser positivt på överenskommelsen. 

Om jag förstått förslaget rätt kan man lite förenklat säga att den föreslagna lagstiftningen i praktiken innebär att man kodifierar det som redan gäller som praxis på svensk arbetsmarknad - att när väl ett kollektivavtal är träffat så råder fredsplikt mellan parterna. Det är det som är hela poängen med den svenska modellen, att arbetsgivaren vet att när man tecknat ett kollektivavtal så slipper man också konflikter på arbetsplatsen. Tyvärr respekterar inte vissa "fristående" fackliga organisationer denna grundprincip. Man förbehåller sig rätten att använda konfliktvapnet trots att man har kollektivavtal. Hamnarbetareförbundet är ett av de förbund som öppet säger att man inte respekterar fredsplikten.  

Frågan är bara om det liggande förslaget verkligen löser situationen i Göteborgs Hamn? Det berörda fackförbundet, Hamnarbetareförbundet, lär knappast acceptera strejkbegränsningen och har inte heller varit med vid diskussionerna. Hamnarbetareförbundet kan ju enligt förslaget dessutom fortsätta strejka för att få kollektivavtal - vilket LO-förbundet Transport motsätter sig. Och då är man tillbaka där man började...

Jag ska nu ägna lite tid åt att läsa in mig på förslaget lite mera i detalj. Jag tycker som jurist och tidigare fackligt aktiv att det finns en del frågetecken, men det klarnar förhoppningsvis. Tills vidare nöjer jag mig med att konstatera att det är positivt att parterna tillsammans tagit fram ett förslag om en mer balanserad konflikträtt än den som råder idag. 

Jag önskar alla en trevlig nationaldag i svenska färger

2018-06-06

 

Ett första steg mot stopp av missbruk av efterlevandestöd

2018-06-06

Förra veckan tog riksdagen ett litet, men enligt min och moderaternas åsikt otillräckligt, beslut om ett första steg mot stopp för missbruk av efterlevandestöd till nyanlända. Beslutet blev att efterlevandestöd ska få lämnas retroaktivt för högst sex månader före ansökningsmånaden, i stället för som med nuvarande regler för högst två år.

Samtidigt körde oppositionen i socialförsäkringsutskottet över regeringspartierna och krävde att regeringen dels ska stoppa retroaktiva efterlevandestöd så man aldrig kan få ersättning längre tillbaka än en månad före ansökningsdagen, dels att man ska utreda frågan om efterlevandestöd verkligen ska lämnas till barn som bor i hem för vård och boende, sk HVB-hem eller liknande. Det blev också riksdagens beslut.

Dagens regelverk är extremt snårigt, vilket man kan läsa i Socialförsäkringsutskottets betänkande:
 

Gällande ordning

Ett barn har rätt till barnpension eller efterlevandestöd om barnets ena förälder eller båda föräldrar har avlidit. Om någon har försvunnit och det kan antas att han eller hon har avlidit gäller samma rätt till ersättning som vid dödsfall.

För att ett barn ska få barnpension måste den avlidne föräldern ha tjänat in pensionsbehållning för inkomstpension. Efterlevandestöd lämnas som ett tillägg till eller i stället för barnpension. Efterlevandestöd har till syfte att tillförsäkra ett barn en viss lägsta nivå i händelse av en förälders död, dvs. att garantera en lägsta rimlig levnadsstandard.

Efterlevandestöd är en bosättningsbaserad förmån. Det innebär att den som är bosatt i Sverige är försäkrad för efterlevandestöd. Den som ska vara försäkrad för förmånen är i detta fall det efterlevande barnet. Även barn som är bosatta i EU/EES kan dock under vissa förutsättningar få efterlevandestöd.

Efterlevandestöd lämnas som huvudregel fr.o.m. den månad då dödsfallet inträffat.

Sedan 2012 får barnpension och efterlevandestöd lämnas utan ansökan. Om både barnet och den avlidna föräldern var bosatta i Sverige får Pensionsmyndigheten en avisering från Skatteverket om dödsfallet. En ansökan krävs dock när den efterlevande är ett barn som är bosatt i Sverige, men vars avlidna förälder inte var att anse som bosatt i Sverige vid tidpunkten för dödsfallet. En ansökan krävs också vid anspråk på efterlevandeförmån efter någon som har försvunnit och antas ha avlidit. Vidare krävs en ansökan om dödsfallet har inträffat före den 1 november 2012.

När en ansökan om efterlevandestöd krävs får efterlevandestöd inte lämnas för längre tid tillbaka än två år före ansökningsmånaden. I de fall efterlevandestöd lämnas utan ansökan finns ingen särskild bestämmelse som begränsar rätten att bevilja förmånen för förfluten tid.

Efterlevandestöd kan lämnas först när barnet är försäkrat i Sverige, dvs. när barnet anses bosatt i Sverige och har beviljats uppehållstillstånd, även om föräldern har avlidit tidigare.

Enligt 5 kap. 12 § socialförsäkringsbalken (SFB) finns en yttersta gräns för retroaktiva utbetalningar av bosättningsbaserade förmåner till en person som enligt utlänningslagen (2005:716) behöver ha uppehållstillstånd i Sverige. Den innebär att bosättningsbaserade förmåner får lämnas tidigast fr.o.m. den dag då uppehållstillståndet börjar gälla men inte för längre tid tillbaka än tre månader före det att tillståndet beviljades. Om det finns synnerliga skäl får förmåner lämnas även om uppehållstillstånd inte har beviljats.
 

Med dagens regelverk finns alltså möjligheter för barn som tagit till sig Sverige som asylsökande och beviljats uppehållstillstånd att få retroaktivt efterlevandestöd för föräldrar som påstås ha avlidit i det forna hemlandet, något som dessutom ofta är mycket svårt att kontrollera. Det är i grunden ett orimligt regelverk som knappast var avsikten när lagen infördes. Min högst personliga åsikt är att sådant stöd aldrig borde lämnas till nyanlända barn vars föräldrar påstås ha avlidit i ett annat land. Stödet syftar ju till att trygga barnets försörjning, men barnen har ju ändå inte försörjts av sina föräldrar i hemlandet, utan av svenska skattebetalare. Särskilt om de bor på ett skattefinansierat boende. Den försörjningen lär ju fortsätta tills barnet blivit myndigt, och därmed behövs rimligen inte något särskilt efterlevandestöd. Förmånen är idag "bosättningsbaserad", men kanske i stället borde kopplas till medborgarskap, eller i vart fall permanent medborgarskap? Det är bra att riksdagen tvingar regeringen (eller snarare nästa regering) att utreda saken, men det är illa att dagens regelverk uppmuntrar till missbruk och lätt kan ge ersättning baserat på falska uppgifter. 

Uppföljning av gårdagens debatt om "amnestilagen"

2018-06-05

Det var som väntat extremt stort medialt intresse för debatten igår om "amnestilagen". Redan före debatten hade Expressen en mycket läsvärd artikel om "kvinnorna som blev kvar i Iran" när de ensamkommande unga männen tog sig till Sverige. Ett intressant reportage om hur dessa afghaner trots allt lever ett hyfsat bra liv i Iran. Lägger även ut en länk till hela den debattartikel i Göteborgs-Posten som jag delvis citerade i riksdagsdebatten. Här är en länk till videoupptagning av hela debatten, och här är mina tre mest delade och gillade twitterinlägg som jag skrev under gårdagens drygt 2 timmar långa debatt.

Enligt en opinionsmätning av Demoskop är en betydande majoritet emot den nya "amnestilagen", 54% säger nej. Trots detta lär riksdagen besluta på torsdag om att införa den nya lagen. Jag tycker det är olyckligt. 

I dag deltog jag i riksdagsdebatten om amnesti till 9000 ensamkommande

2018-06-04I dag deltog jag i den flera timmarlånga riksdagsdebatten om undantagslagen om amnesti till 9.000 vuxna män som saknar asylskäl. Ingen minister deltoig i debatten, vilket är anmärkningsvärt med tanke på det stora samhällsintresset för frågan. Vare sig migrations- och justitieminister Morgan Johansson eller finansminister Magdalena Andersson (som undertecknat propositionen) orkade/ville/vågade delta i debatten.

För moderaterna var det Elisabeth Svantesson som var huvudtalare. Själv deltog jag med ett kortare inlägg på slutet, där jag bland annat citerade delar ur denna debattartikel i Göteborgs-Posten i lördags. Det var den afghanske modermålsläraren Zulmay Afzali som beskrev sin kritiska syn på lagen, hur orättvist den slår, och hur han och andra lärare utsätts för en enorm press efetrsom deras bedömning av elevernas prestationer kommer att avgöra deras möhjlighet att få stanna i landet.

I övrigt nämnde jag lagrådets yttrande om att ”Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning
kan utformas" Det är den i särklass hårdaste kritik som jag som jurist och riksdagsledamot någonsin sett Lagrådet framföra.
 
Sedan påpekade jag bland annat att samhällets resurser är begränsade. Politik handlar alltid om att ställa intressen och grupper mot varandra. I detta fall prioriterar förespråkarna för den nya lagen att satsa 2 miljarder per år på 9.000 vuxna män utan asylskäl. Detta med en bristfällig, godtycklig och rättsosäker lagstiftning.
 
Förutom att regeringen själva uppskattar en direkt kostnad för bland annat boende och försörjning på cirka 1 miljard per år tillkommer kostnad för gymnasieplatser som inte finns med i kalkylen. De billigaste gymnasieprogrammen kostar ungefär 110.000 kronor per år. Räknat på 9.000 elever blir det ytterligare en miljard per år. Totalkostnaden för att bevilja 9.000 personer uppehållstillstånd för studier blir därmed minst 6 miljarder för tre år. 
 
Dessa sex miljarder kunde gått till skola, polis eller sjukvård. De kunde gått till bättre integration eller sänkta skatter. Jag vill aldrig höra de partier och politiker som stödjer lagförslaget någon gång klaga på att det saknas resurser till välfärden eller att skatterna är för höga.

Men allt handlar som bekant inte om pengar. och det var därför jag citerade den afghanske läraren. Lagförslaget riskerar att skapa mer problem än det löser. Omröstningen om förslaget sker på torsdag. Än finns tid för de som tänker rösta ja att besinna sig. Att fundera ett varv till över vad de håller på att ställa till med.  

En smocka mot landsbygden

2018-06-04

I lördags hade vi nedanstående debattartikel med moderata riksdagsledamöter och ledande kommunföreträdare i valkretsen.
Vi konstaterar bland annat att Moderaterna motsätter sig regeringens verklighetsfrämmande politik. Vi vill att dieselskatten sänks för jord- och skogsbruket, att överindexeringen av bensin- och dieselskatten tas bort, att fordonsskatten justeras tillbaka, att miljözonerna stoppas, att flygskatten avskaffas och att kilometerskatten på lastbilstransporter aldrig införs. Det är tydliga löften och det förpliktigar. Jag är en av dem som lovar stå upp för detta i riksdagen. (klicka för läsbar storlek) 

När man tappar verklighetsförankringen i migrationsdebatten

2018-06-03

Förra veckan presenterade nationalekonomen Joakim Ruist en uppmärksammad rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, som visade att flyktinginvandring är en nettokostnad för Sveriges offentliga finanser. Kanske inte särskilt förvånande för oss som är insatta i frågan, men uppståndelsen blev enorm och inte minst SVT höll en helt obegriplig och extremt vinklad intervju med Ruist där man ställde mycket märkliga frågor.

En av få kritiker var Sandro Scocco, LO-ekonom och en av dem som fortfarande - mot allt vetande - fortfarande hävdar att flyktingmottagande är lönsamt för samhället. Hans rapport om den enorma vinsten för Sandviken minns vi. Sandvikens politiker har upplevt raka motsatsen.

Hans kommentar till rapporten var att den är felaktig och att flyktingmottagande enligt Scocco inte är en kostnad. ”Det är bara en överföring mellan grupper”. Jag tyckte uttalandet var så löjeväckande dumt att jag skrev följande på twitter. Ett av mina mest delade och uppskattade inlägg på länge.Rättelse: Jag har blivit uppmärksammad på att det inte var "Sandvikenrapporten" som Scocco var ansvarig för, utan en annan rapport för s-tankesmedjan Arena Idé som visade att invandringen skapat vinster på 900 miljader. Rätt ska vara rätt, även om slutsatserna är liknande och lika orimliga i båda rapporterna. 

Den största infrastrukturblåsningen i modern tid? 

2018-06-02

I dag hölls en presskonferens i Göteborg av regeringen. En mycket märklig presskonferens där man meddelade att man vill bygga en ny järnväg för höghastighetståg mellan Göteborg och Borås.

Beskedet innebär följande:

1. Regeringen skjuter till lika mycket pengar till delsträckan Mölnlycke-Bollebygd via Landvetter flygplats som Alliansen gjorde redan på sin tid (knappt 3,8 miljarder). Alliansen hade lagt in detta i infrastrukturplanen, satt av pengar, och spikat byggstart till 2019. Pengarna drogs dock tillbaka av Regeringen/Trafikverket för några år sedan och investeringen sköts på obestämd framtid. Dessa pengar läggs nu alltså tillbaka. Det är alltså inga nya pengar som regeringen låtsas, det är en ren bluff! Däremot blir det nu fem års försening som resultat - Alliansen hade alltså planerad byggstart 2019, nu blir det 2024 i stället. Pengarna räcker dessutom bara till en vanlig snabb järnväg, inte till höghastighetsjärnväg. Och ändå är det en höghastighetsjärnväg man utlovar. Det går helt enkelt inte ihop.

2. För resten av sträckan Göteborg-Borås vill man också bygga höghastighetsjärnväg. Det sägs kosta runt 33 miljarder. Men för detta finns inga pengar avsatta alls. Trots det är det "Ny järnväg Göteborg-Borås" som var fokus på presskonferensen. Om man inte sätter av några pengar och inte heller talar om vad man tänker bygga eller när så kan man ju lova precis vad man vill.

För Västsverige handlar alltså dagens besked om att regeringen lägger tillbaka de pengar som Alliansen redan hade avsatt för sträckan Mölnlycke-Bollebygd, men att bygget blir fem år försenat. Samt att man utlovar höghastighetståg Göteborg - Borås i en obestämd framtid för pengar som inte finns.

Men regeringen har uppenbarligen lyckats att i vart fall dupera Västsvenska Handelskammaren. Lovorden från VD Johan Trouvé är inte måttliga: "Det här är förmodligen det bästa beskedet vi fått på många, många år i Västsverige" säger han till Göteborgs-Posten. Borås Tidning berättar dessutom att Västsvenska Handelskammaren förberett inför dagens presskonferens med en stor tårta med tågmotiv för att fira. "Grattis Västsverige". Jag undrar vad man firar? Ingen jag talat med idag förstår riktigt vad det är som är så bra? Och kommentarerna från både Borås Tidning och Göteborgs-Posten är oväntat försiktiga. Man är luttrade efter alla svängningar i järnvägsfrågan.

Regeringen "utlovar" nu även "nya stambanor för höghastighetståg" för hela sträckorna Malmö-Stockholm och Göteborg-Stockholm. Men medger samtidigt att det saknas finansiering av detta, och att "diskussioner pågår med oppositionen om finansieringen". Det är ingen hemlighet att bland annat Moderaterna säger nej till höghastighetstågen av kostnadsskäl, och samma säger bland annat Liberalerna och Sverigedemokraterna. Så hur de förhandlingarna ska lyckas får regeringen nog förklara. Man nämner inte heller något om vilken hastighet tågen ska ha. Så beskedet om "höghastighetsbanor" är dessutom ytterst oklart. Man säger också att de nya höghastighetsstambanorna ska stå klara någon gång 2040-2045. Hur kan man veta det om man inte har några pengar till projektet?

Man utlovar alltså en oklar gigantisk jättesatsning som ska stå klar om 20-30 år, utan att ge tydligt besked om vad man vill bygga och utan ha finansieringen klar. Det är faktiskt inte ett "besked" utan bara löst prat utan värde. 

(Lite i skymundan presenterades dock en bra sak vid dagens presskonferens, och det var 1,25 miljarder i satsning på att förbättra farleden till Göteborgs Hamn, något moderaterna tidigare krävt. Det var väl det enda positiva beskedet idag.) 

Socialdemokraterna missbrukar regeringsmakten 

2018-06-01

Utfrågningen i socialförsäkringsutskottet igår av Försäkringskassans förre generaldirektör Anne-Marie Begler väcker stor uppsatåndelse, eftersom hon där bekräftade att hon fått sparken för att Socialdemokraterna skulle ha en syndabock när de fick kritik för hårdare sjukförsäkringsregler. Genom att ge Begler sparken kunde Socialdemokraterna slippa ett problem i valrörelsen. Trodde dom. Men nu har problemet i ställewt blivit mycket värre. Att missbruka regeringsmakten i partipolitiska syften är faktiskt riktigt ruttet gjort. Både mot landet (som får extra kostnader), för Försäkringskassan som mister en duglig chef, och för Anne-Marie Begler själv såklart som fick avsked utan saklig anledning. Ännu ett lågvattenmärke från en skakad regering som ser opinionsstödet stadigt falla till nya bottennivåer.