Blogg maj 2016

Dags för krafttag mot kriminella och våldsbenägna asylsökande

2016-05-31

I dag meddelar Migrationsverket att man överväger särskilda zoner för kvinnor på asylboendena för att undvika trakasserier och övergrepp. Tidigare har det i samhällsdebatten funnits förslag om att ha skilda asylboenden för kristna och muslimer.

Båda förslagen är så otroligt feltänkta! Vi talar faktiskt om människor som efter asyltiden ska leva tillsammans i vårt land. Då är det inget annat som gäller än att svenska lagar och regler ska börja gälla från dag ett i Sverige. Den som bryter mot reglerna ska regelmässigt gripas, åtalas och dömas enligt svensk lag. Och grova brott bör enligt min åsikt medföra att gärningsmannen nekas asyl och avvisas från landet efter avtjänat straff.

Det finns inga genvägar. I Sverige ska alla omfattas av samma lagar och regler och dömas på exakt samma grunder oavsett varifrån man kommer. Det är dags att statuera exempel nu. Den svenska släpphäntheten har varat alldeles på tok för länge.
Viktig facebookgrupp granskar SR:s och SVT:s övertramp

2016-05-31Jag fick ju en del kritik när jag - med rätta - beskyllde Sveriges Television för att ha tappat kraftigt i trovärdighet. Och mitt påstående stärks hela tiden i takt med nya oseriösa inslag. Faktum är att det nu är så många oseriösa programinslag i såväl SVT som i SR (Sveriges Radio) att det startats en ny facebookgrupp bara för att bevaka detta. Och inläggen är många.

Jag följer denna öppna grupp och rekommenderar alla som fortfarande tvivlar på att SVT/SR är oseriösa vänstervridna medier att också gå med. Adressen är https://www.facebook.com/groups/svt.sr/

Bland de senaste inläggen finns exempelvis att man i ett program i P3 kallat Hanif Bali (moderat riksdagsledamot) och Alice Teodorescu (politisk redaktör på Göteborgs-Posten) för "husblattar".

Man kan också ta del av ett sanslöst inslag i SVT:s morgonprogram "God Morgon Världen" den 25 maj där svälten och krisen i Venezuela "enkelt kan förklaras" enligt programledarna. "Det beror helt enkelt på fallande oljepriser". Att landet är en extremt vanskött kommuniststat med en ekonomi i fritt fall nämns inte ens. Jag funderar över varför inte norrmännen också börjat svälta i takt med minskade oljeinkomster?

Bara två exempel på hur SVT och SR i mina ögon helt tappat sin trovärdighet som "public service" och i stället ägnar sig åt såväl indoktrinering som desinformation. Min kritik gäller såklart inte alla program och alla medarbetare, långtifrån, men de oseriösa inslagen är numera så många och vanligt förekommande att kanalerna totalt sett inte längre kan anses vara trovärdiga och seriösa för den som efterfrågar objektiv nyhetsförmedling och saklig samhällsdebatt.
Sjukt regeringsförslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivarna

2016-05-30

Socialdemokraternas dubbelspel om företagens sjukskrivningskostnader slår nog alla rekord. En liten historisk resumé:

* När Alliansregeringen tillträdde 2006 gällde sedan länge att arbetsgivarna stod för kostnaden för sjukskrivningar de första två veckorna av sjukskrivningsperioden. Dessutom införde den tidigare s-regeringen år 2005 ytterligare 15% evig medfinansiering, där arbetsgivarna alltså tvingades betala 15% av den anställdes sjukskrivningskostnad - utan tidsbegränsning.

* Alliansen avskaffade redan 2007 den eviga medfinansieringen på 15% eftersom det gjorde det svårare för långtidssjukskrivna att komma tillbaka i arbete - ingen vågade anställa dem. Dessutom infördes ett högkostnadsskydd för de resterande två veckorna så att det inte skulle slå oskäligt hårt mot mindre företag.

* Åren före valet 2014 gjorde Socialdemokraterna stor sak av att de ville ta bort medfinansieringen av den andra sjuklöneveckan (trots att det är den första veckan som är det i särklass största problemet eftersom relativt få är sjukskrivna i mer än en vecka). Alliansen valde att i stället förbättra högkostnadsskyddet ytterligare, vilket också var vad näringslivsorganisationerna förespråkade. Trots detta gick (S) till val på att avskaffa andra sjuklöneveckan.

* Nu har S och MP bildat regering. Något avskaffande av andra sjuklöneveckan syns inte till. I stället aviserar nu regeringen en skärpning av företagens medfinansiering. Enligt det förslag som regeringen presenterat ska arbetsgivaren betala 25% av sjukpenningen för medarbetare som varit sjukskrivna längre än 90 dagar. Och detta alldeles oavsett om sjukskrivningen har samband med arbetet eller inte.

Såväl Svenskt Näringsliv som Sveriges Kommuner och Landsting och Statens Arbetsgivarverk protesterar mot det nya förslaget. Dels kommer det att slå hårt mot mindre företag. Medfinansieringen gäller utan bortre tidsgräns, dvs så länge personen i fråga är sjukskriven och fortsatt anställd. Som "kompensation" sänks arbetsgivaravgiften med 0,16%, men för en anställd med medianlön om 26 000 kr i månaden innebär det bara att arbetsgivaravgiften sänks med 41 kronor (!) per månad. För ett litet företag med få anställda och låg lönesumma spelar inte denna kompensation någon större roll i förhållande till kostnaden om man drabbas av en enda långtidssjukskriven medarbetare. Dels riskerar förslaget det att göra att tidigare långtidssjukskrivna eller personer med tidigare sjukdomshistorik kommer att gallras bort vid en anställningssituation - för vem vågar anställa en person som tidigare varit långtidssjukskriven? Slutligen medför förslaget en kraftig kostnadsökning för kommuner och landsting. SKL:s chefsekonom Bettina Kashefi varnar exempelvis för att förslaget kan kosta kommunerna 1,2 miljarder kronor per år. Hon är för övrigt väl insatt i frågan - hon var statssekreterare hos socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M) - alltså den minister som avskaffade den gamla medfinansieringen 2007.

På SKL:s hemsida läser jag:"Regeringen planerar att återinföra medfinansieringen i sjukförsäkringen. Förslaget kommer inte att minska sjukfrånvaron. Istället riskerar det stänga människor ute från arbetsmarknaden. Förslaget är fel väg att gå och det kan leda till en tuffare arbetsmarknad. Medfinansiering har prövats tidigare och det finns inga belägg för att det ledde till att fler sjukskrivna återgick i arbete. Istället blev det svårare för personer med ökad risk för ohälsa att få arbete när arbetsgivare blev mer försiktiga vid rekrytering, säger SKL:s ordförande Lena Micko (S)." Det är alltså en socialdemokratisk SKL-ordförande som konstaterar detta.

I en gemensam debattartikel i Dagens Industri beskriver ledande företrädare för de svenska arbetsgivarna - Svensk Näringslivs VD, SKL:s VD samt Statens Arbetsgivarverks generaldirektör - varför de anser att förslaget är mycket illa genomtänkt.

Att Socialdemokraterna ägnar sig åt regelbundet hyckleri, bryter vallöften och skryter om miljonsatsningar samtidigt som man tiger om kostnadsökningar på miljarder är ju något vi fått vänja oss vid. Men förslaget att återigen införa evig medfinansiering av sjukskrivningar är något av det värsta hittills, och inget annat än en katastrof om man på allvar vill ge långtidssjukskrivna en ny chans att komma tillbaka på arbetsmarknaden. Förslaget kommer att skapa ett a-lag och ett B-lag på arbetsmarknaden, där de unga och friska får jobb medan äldre och tidigare sjukskrivna ratas. I en förlängning riskerar det att medföra mycket stora samhällskostnader samtidigt som många mindre företag riskerar att drabbas hårt. Förslaget måste stoppas!
Märkligt seminarium om rekrytering till "Islamiska Staten"

2016-05-27

I onsdags deltog jag på ett seminarium arrangerat av "Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och våld i hederns namn". Moderatorer var riksdagens tidigare talman Per Westerberg (M) och riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh (V). Det kändes som ett viktigt och angeläget seminarium, vilket gjorde att jag gick på detta trots att inbjudan kom från en vänsterpartist. Vi var en hel del moderater bland åhörarna och seminariet var mycket välbesökt. Men oj vad märkligt det blev!

I panelen fanns bland annat terroristforskaren Magnus Norell (längst till höger på bilden), men visade det sig också, Imamen från Gävlemoskén, Abo Raad, som ju tidigare uttalat sin positivt om IS. I inbjudan fanns inte hans namn med, det stod endast "imam från Gävlemoskén", så jag tänkte att det kanske kommit en ny imam till moskén med en annan syn på IS? Jag kände först inte heller igen Abo Raad som kom i helt västerländsk klädsel, skjorta och byxor och utan huvudbonad (se fotot, Raad är nummer två från vänster). Men efter ett tag stod det klart för mig att den person som satt på ett riksdagsseminarium om motarbetande av extremism och rekrytering till IS i själva verket var en av de kanske mest skyldiga till att IS lyckats rekrytera i Sverige! Det kändes helt absurt.

Jag valde att lyssna på de inledande anförandena, och särskilt Magnus Norells analys var intressant. Han verkade mena att den vanligaste förklaringen till att unga svenskar, ofta födda i Sverige, söker sig till extrema organisationer som IS/Daesh och liknande knappast beror på social utsatthet. Inte minst är många av de som tagit sig till krigets Syrien och Irak för att ansluta sig till terroristerna välutbildade ungdomar med en socialt stabil situation. Det går inte heller att bara enkelt skylla det på religionen Islam, eftersom det inte finns något stöd alls för det IS gör bland vanliga normala muslimer. Förklaringen verkar mer ligga i att karismatiska ledare lyckas bygga upp en rörelse som med lockande marknadsföring drar till sig sympatisörer. Det finns även andra exempel på liknande rörelser i världen genom historien.

Efter någon timme av seminariet där den inbjudne imamen (via tolk) sagt en del märkliga saker valde jag att avvika. Seminariet blev inte alls som jag hade förväntat.

Både Gefle Dagblad och Expressen har uppmärksammat seminariet som så här i efterhand verkar väldigt märkligt. Jag funderar över hur man valde ut de paneldeltagare som man bjöd in? Jag håller inte med Magnus Norell om att det trots allt var rätt att bjuda in Abo Raad. Inte med tanke på de åsikter han framfört i andra sammanhang, och att han så uppenbart uttalat sig positivt om IS.
Stor riksdagsmajoritet röstade för svenskt värdlandsavtal med Nato

2016-05-27

I onsdags röstade riksdagen med mycket överväldigande majoritet för att Sveriges redan undertecknade värdlandsavtal med Nato ska träda ikraft. Endast V, SD och fyra Miljöpartister var emot. Riksdagsbeslutet medförde att ett antal "gråterskor" förde så mycket oväsen på riksdagens åhörarläktare att talmannen fick göra en paus i voteringen innan vakterna kunde föra ut de stökiga personerna. Återigen visade ytterkantsvänstern att de inte respekterar demokratin.

Både före och efter omröstningen har vi ledamöter fått arga och ibland rent oförskämda mail från enskilda personer eller organisationer som menar att vi agerar i strid med folkviljan samt att detta är första steget mot en Natoanslutning. Man påstår också omväxlande att avtalet ger Sverige skyldigheter att strida för Nato, att Nato får rätt att anlägga baser i Sverige och att Nato kan stationera kärnvapen här. Alltihop är rena myter eller förhoppningsvis missuppfattningar.

Värdlandsavtalet reglerar hur kostnader och praktiska frågor ska hanteras OM Nato på svensk begäran eller inbjudan befinner sig med trupp i Sverige. I dag måste frågor som till exempel försäkringar, tullar och straff måste regleras inför varje övning där Natostyrkor finns på svenskt territorium i samband med gemensamma militära övningar. Värdlandsavtalet gör att ett regelverk finns färdigt på plats om/när Natotrupp ska besöka vårt land. Men det är alltid Sverige som i dessa fall bjuder in, och Nato som avgör om man vill delta i exempelvis militära övningar eller i värsta fall delta aktivt i en konflikt för att hjälpa Sverige vid ett angrepp. Nato har ingen skyldighet enligt avtalet att hjälpa Sverige i ett krisläge och Sverige har inga förpliktelser alls gentemot Nato. Nato har självklart ingen rätt att vare sig föra in kärnvapen på svensk territorium eller upprätta baser här om inte Sverige först erbjudit Nato att göra detta. Norge liksom Danmark är för övrigt bevis på att det går utmärkt att vara med i Nato utan att behöva ha kärnvapen på sitt territorium. För övrigt är det värt att påminna om att det är enskilda länder som har kärnvapen, inte Nato som sådant.

Vissa kritiker menar att Sverige aldrig kan kontrollera om det finns kärnvapen på Nato-fartyg eller flygplan. Det är möjligen korrekt, men det förändras inte på något sätt av värdlandsavtalet - redan idag tar vi emot Natotrupp, fartyg och flygplan i samband med övningar, och kontrollen av eventuella kärnvapen blir vare sig lättare eller svårare på grund av värdlandsavtalet.

I det osäkra säkerhetsläge som råder i vår omvärld tycker vi moderater att det är en självklarhet att närma sig Nato för att öka tryggheten för svenska folket. Det fördjupade samarbetet med Nato som värdlandsavtalet innebär stärker det svenska försvaret genom att göra det lättare att öva med en kvalificerad partner. Jag och mitt parti är dessutom för en svensk anslutning till Nato, precis som resten av Alliansen. Men det måste givetvis först förankras demokratiskt bland svenska folket, kanske genom en folkomröstning eller i vart fall genom en mycket bred majoritet i riksdagen där rimligen de två största partierna M och S måste vara överens. Värdlandsavtalet har i detta sammanhang ingen som helst betydelse, det reglerar bara hur man praktiskt ska hantera olika frågor kring sådant samarbete som redan idag sker med Nato. Därför var det en självklarhet för mig och de flesta andra riksdagsledamöter att rösta ja till värdlandsavtalet. Även Finland har för övrigt undertecknat ett värdlandsavtal med Nato.
Alliansen presenterar gemensam politik för ökad trygghet

2016-05-26Vid ett verksamhetsbesök i Stockholmsförorten Husby idag presenterade Alliansens partiledare, Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor, gemensamma förslag för att stärka tryggheten i hela Sverige och framför allt i Sveriges utanförskapsområden. Det handlar om fler poliser, skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal och angrepp på väsentliga samhällsfunktioner samt ökade möjligheter att bekämpa brott.

Otryggheten är påtaglig i Sveriges utanförskapsområden. I 15 av dessa områden är situationen särskilt allvarlig. Vägen ut ur utanförskap bygger på fler vägar till jobb, en bättre skola och stärkta möjligheter för var och en att göra rätt för sig. Samtidigt behövs ytterligare insatser för att Sverige ska vara tryggt för alla. Vi kan aldrig tolerera brottslighet, våld och hot eller svika dem som bor i särskilt utsatta områden. I en plan för ett starkare Sverige ingår att öka tryggheten för alla. Därför behövs minst 2 000 fler poliser och att poliserna har möjlighet att vara närvarande och göra sitt jobb. Sverige ska fungera med en trygghet att lita på.

Alliansen har följande gemensamma förslag:

1. Fler poliser för ökad trygghet och bättre möjligheter för polisen att bekämpa brott
Antalet poliser behöver utökas med minst 2 000 fram till år 2020. Polismyndigheten bör ansvara för den exakta fördelningen av de resurser som tillförs för de nya polistjänsterna. Satsningen ska dock bland annat inriktas på de områden där brottsligheten är särskilt allvarlig och där otryggheten är som störst, samtidigt som vi säkrar en synlig och närvarande polis i hela landet som kan utreda och klara upp fler brott. Sammantaget uppgår Alliansens satsningar på fler poliser och fler civilanställda inom polisen till drygt 2,1 miljarder över fyra år, 2017-2020.

2. Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal
Våld mot tjänsteman bör vara ett eget brott där straffet ska vara minst sex månaders fängelse. Samtidigt behöver fler yrkesgrupper, exempelvis inom räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården, få ett starkare rättsligt skydd mot angrepp. Därför bör det införas ett nytt brott – våld mot alarmeringstjänstpersonal – där det inte uppställs något krav på att angreppet sker mot någon i dennes myndighetsutövning.

3. Bättre möjligheter för polisen att fokusera på brottsbekämpning
För att frigöra resurser för polisiärt arbete, och ökat fokus på brottsbekämpning, föreslås även att Polismyndigheten får fler civilanställda. Fler civilanställda hjälper även till att frigöra polisiära resurser i väntan på att ytterligare poliser ska utbildas. För detta avsätts minst 100 miljoner kronor per år från och med 2017. För att ytterligare öka polisens förmåga att fokusera på brottsbekämpning bör det även ses över om beredskapspolisen bör återinföras för att förstärka den ordinarie polisverksamheten vid särskilda behov.

4. Skärpta straff för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner och hindrande av utryckning
När angrepp riktas mot väsentliga samhällsfunktioner bör detta anses vara försvårande när straffet bestäms – oavsett om det rör sig om skadegörelse, våldsamt upplopp eller någon annan brottstyp. Vi vill därför införa en särskild straffskärpningsgrund som innebär att alla brott som innefattar ett angrepp mot viktiga samhällsfunktioner leder till skärpta straff. Även hindrandet av uttryckning bör kriminaliseras.
Anna Kinberg Batra stärker sitt förtroende bland väljarna

2016-05-26

Sveriges Television redovisar idag en opinionsmätning från TNS-Sifo som visar att förtroendet ökat kraftigt för moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra, samtidigt som det fortsätter minska för statsminister Löfvén.Sensmoralen är att varje statsminister eller regering som inleder organiserat samarbete med Miljöpartiet är dömt att straffas av såväl verkligheten som av väljarna. Detta hoppas jag att Alliansen inser och avfärdar alla tankar på eventuell framtida samverkan med MP på riksnivå.

Att det sedan går alldeles utmärkt att på en del håll samverka med Miljöpartiet i kommuner och landsting är en annan sak. Det är främst i rikspolitiken som MP saknar verklighetsförankring i sin politik, på lokalplanet är det mer avgörande vilka personer som företräder Miljöpartiet och hur realistiska och seriösa dessa personer är.
Debattinlägg i dagens BT om moderaternas vårbudgetmotion

2016-05-25

I dag har jag detta debattinlägg i Borås Tidning tillsammans med min utskottskollega Ulf Kristersson och min valkretskollega Cecilie Tenfjord-Toftby. Vi beskriver helt kort några av moderaternas prioriteringar i vårt alternativ till regeringens vårbudget:


Reformer för att Sverige ska fungera

Sverige är på väg åt fel håll. Redan om några år väntas närmare en miljon personer befinna sig i utanförskap. Människor i hela landet riskerar att fastna i hopplöshet och bidragsberoende utan möjlighet till arbete, framtidstro och gemenskap.

  Stefan Löfven (S) blundar för denna utveckling och regeringen tycks helt ha övergett ambitionen att ta itu med samhällsproblemen. Men Moderaterna tar dem på allvar. I den ekonomiska vårmotionen för 2016 satsar vi därför uppemot 20 miljarder kronor på reformer för fler jobb och bättre integration, mer kunskap i skolan samt ökad trygghet.

Fler jobb och bättre integration.  Arbete ska löna sig. Därför föreslår vi ett förstajobbet-avdrag. Det ger en vanlig familj med två arbetande vuxna cirka 3 500 kronor mer per år. Genom en riktad satsning för dem som går från försörjningsstöd till arbete, kan en ensamstående förälder som tar ett deltidsjobb få cirka tusen kronor mer i plånboken. Varje månad.

Alla har också ett eget ansvar att anstränga sig för att få jobb. Men det är bara var fjärde kommun som alltid kräver att en person som får försörjningsstöd ska söka arbete i hela landet. Det borde gälla i alla kommuner.

Utbildningsinsatser måste kopplas till möjligheterna att få jobb. Vi föreslår därför en ny yrkesutbildning som är kopplad till ett skarpt jobblöfte från en arbetsgivare. En ny anställningsform som kombinerar jobb och utbildning för unga och nyanlända bör införas. Vägen till jobb för nyanlända och asylsökande behöver kortas. Därför ska vi fråga människor som kommit hit vad de kan, redan första dagen.

Mer kunskap i skolan.  För att höja kunskaperna behöver elever mer undervisning. Moderaterna satsar därför 5,3 miljarder kronor som ett första steg för en timme mer undervisningstid per dag i lågstadiet. I Borås kommun innebär detta en satsning på cirka 58 miljoner kronor. Vi vill även ha en timme mer matematik per vecka i högstadiet.

Det behövs fler skickliga lärare och att läraryrket blir mer attraktivt. Den svenska skolan kan stärkas med en bättre lärarutbildning, högre lärarlöner, fler förstelärare och lärarassistenter, så att lärare får mer tid till undervisningen. Ökad trygghet.  Det är oacceptabelt att det i Sverige finns laglösa områden där människor lever i otrygghet och där polis och ambulanspersonal trakasseras. För att öka tryggheten och säkerställa en synlig och närvarande polis, avsätter vi resurser till 2 000 fler poliser, särskilt riktat till områden där otryggheten är som störst.

Sverige behöver en ny reformagenda. Den tar vi initiativ till genom den samlade politiken i vårmotionen. Sverige ska fungera.

Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson (M)
Cecilie Tenfjord-Toftby, riksdagsledamot från Södra Älvsborg (M)
Jan Ericson, riksdagsledamot från Södra Älvsborg (M)

Odemokratiska klimatextremister visar sitt allra fulaste tryne

2016-05-24I dag lyckades en klimatextremist från Klimataktion smuggla in en flaska med röd vätska som han hällde ut över riksdagens plenisal från åhörarläktaren. Det hela inträffade under dagens debatt om Vattenfalls kolgruvor i Tyskland. Händelsen är givetvis fullständigt oacceptabel. (Fotot från Expressen, klicka för länk till artikeln).

I sak förstår jag dem som vill att kolbrytningen upphör, inte så mycket för koldioxidutsläppens skull utan av hänsyn till alla dem vars hem måste rivas för att utöka gruvbrytningen. Många byar har hittills ödelagts o östra Tyskland. Men samtidigt är brunkolen en tysk naturresurs. Den tyska staten skulle aldrig acceptera att kolet inte bryts, lika lite som svenska staten skulle acceptera att den svenska järnmalmen inte tas upp ur jorden.

Demonstrationer är alltid okej, men brott mot lagar och regler är det definitivt inte. Det mest uppseendeväckande idag är därför inte en ensam gärningsman som gör ett attentat i riksdagen. Han är gripen och lär straffas för dådet. Det allvarliga är att organisationen "Klimataktion" inte tar avstånd utan i stället säger sig förstå mannens handlande. Texten nedan kommer från artikeln i Expressen som intervjuat talespersonen för Klimataktion.Det är bara att konstatera att klimatextremisterna blivit en allt mer otrevlig företeelse. Utomparlamentariska aktivister som inte bryr sig om lagar och regler. Tyvärr tar extremisterna över allt mer av klimatdebatten, både med sina extrema förslag och metoder. Det är skrämmande. Dessa grupperingar tycker jag inte seriösa politiker ska ha med att göra överhuvudtaget.
Finanspolitiska Rådet kritiska till satsning på höghastighetsjärnväg

2016-05-23

Häromdagen redovisade jag Finanspolitiska Rådets omfattande kritik mot regeringens politik på ett antal områden. Bland annat avfärdar man hela tanken på att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige. Så här skriver man:

"Det har föreslagits att investeringar i höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö ska finansieras med lån från Riksgäldskontoret i stället för normal anslagsfinansiering. Valet mellan dessa finansieringsformer påverkar inte det offentliga sparandet och därmed inte överskottsmålet. Däremot skulle den föreslagna finansieringsformen innebära att investeringen undantas från den prövning mot andra utgifter och verksamheter som en normal budgetbehandling utgör. Att kostnaderna är stora är ett argument för mer noggrann prövning, inte mindre.

De planerade investeringarna i höghastighetsjärnväg bedöms som samhällsekonomiskt mycket olönsamma. Detta gäller oberoende av hur investeringarna finansieras. Investeringarna bör därför inte genomföras."

Det är inte bara Finanspolitiska Rådet som framför kritik mot en ekonomiskt till synes allt mer orealistisk satsning. Även media börjar uppmärksamma kritiken. Och den 20 maj ägnade Svenska Dagbladet sin ledare åt höghastighetstågen, rubriken var Snabbtåg till Narnia

I ledaren uppmärksammar man Finanspolitiska Rådets kritik, men nämner också att H G Wessberg, statens förhandlare för tågprojektet, avvisar kritiken. "Beräkningsmodellen fångar inte tillväxtens alla aspekter. De missar till exempel bostadsbyggandet" säger han. SvD påpekar dock sedan att kommunerna hävdar att de bostäder som ingår i uppgörelsen med Sverigeförhandlingen bedöms tillkomma oaktat höghastighetsjärnvägen.

De viktigaste poängen i SvD:s ledare är slutsatsen: "Det mest bekymmersamma är att medan snabbtågsprojektet tar politiker till en värld där de realpolitiska förutsättningarna inte längre gäller, skyms satsningar som inte är lika spektakulära och stjärnbeströdda"

De flesta vet nog vid det här laget att jag känner en växande skepsis när det gäller satsningen på höghastighetsjärnväg. Det ger helt enkelt för lite nytta i förhållande till de extrema kostnaderna. Lokalt är det viktigaste att snabbt få en snabb och bra järnväg mellan Göteborg och Borås, via Landvetter flygplats, och om möjligt vidare till Jönköping. Höghastighetståg till Stockholm känns betydligt mindre angeläget. Jag hoppas politikerna på riksnivå kan enas om en bredare satsning på järnvägen som ger betydligt mer nytta för mindre pengar.
Elfsborg gav bort en poäng till ett heroisk kämpande Jönköping

2016-05-22I dag var det så dags för det allsvenska "derbyt" mellan Elfsborg och nykomlingen Jönköping Södra på Borås Arena. Det började bra, ledning med 1-0 före halvtid. Och i andra halvlek gjorde Elfsborg både 2-0 och 3-1 (bilderna ovan). Men Jönköping gjorde en heroisk insats mot ett blekt Elfsborg och lyckades kvittera till 3-3. Det var inte Elfsborgs dag i dag.

Säsongen har börjat väldigt ojämnt, och det finns i dagsläget inget som motsäger mitt tips om att Elfsborg i år, efter tio fantastiska säsonger med medaljer, cupframgångar och internationellt spel varje år, i år kommer att sluta strax ovanför mitten i tabellen. Bättre än så är man nog tyvärr inte i år. Laget är fullt av unga duktiga spelare, men tyngden saknas och försvarsspelet är tyvärr alltför svagt.


Finanspolitiska Rådet avfärdar regeringens klimatpolitik

2016-05-21

Häromdagen redovisade jag Finanspolitiska Rådets omfattande kritik mot regeringens politik på ett antal områden. Bland annat klimatpolitiken där man dels påpekar att regeringens omläggning av klimatpolitiken är kostnadsineffektiv samt att det är felaktigt att påstå att en striktare klimatpolitik i Sverige än i omvärlden skulle stärka Sveriges konkurrenskraft. Så här formulerar man sin kritik:

"Rådet menar att den svenska klimatpolitiken bör utformas så att den bidrar till att minska de globala utsläppen av växthusgaser till en så låg samhällsekonomisk kostnad som möjligt. I budgetpropositionen för 2016 förklarar regeringen att man avser att trappa ned insatser utanför landets gränser och i stället öka insatserna i Sverige för att minska utsläppen av växthusgaser. Denna omläggning av politiken innebär ökade kostnader för att minska utsläppen av växthusgaser.

Det finns inget empiriskt stöd för att en svensk klimatpolitik som är striktare än omvärldens skulle stärka Sveriges konkurrenskraft. En sådan uppfattning bör därför inte utgöra en grund för svensk klimatpolitik.

Rådet bedömer att den stora globala utmaningen är att minska utsläppen från kolkraft på ett kostnadseffektivt sätt. Rådet menar därför att svensk klimatpolitik – utöver de åtaganden Sverige gjort inom EU – under de kommande decennierna bör inriktas på åtgärder som direkt eller indirekt bidrar till en utfasning av kolanvändningen i världen. Det är inte uppenbart att klimatpolitikens nuvarande inriktning mot en snabb minskning av oljeanvändningen i Sverige bidrar till en sådan utveckling."

Moderaternas nya förslag för att stärka blåljuspersonalens säkerhet

2016-05-20

1. Skärpta straff för våld mot tjänsteman

Straffen för våld mot tjänsteman återspeglar inte allvaret i brottsligheten. Den som hindrar polis och annan blåljuspersonal från att fullfölja sina viktiga uppgifter skadar hela samhället och bör straffas därefter. I dag behandlas hot mot tjänsteman och våld mot tjänsteman i samma straffstadgande. Straffet för våld mot tjänsteman blir ofta cirka en månads fängelse. Många gånger ersätts fängelsestraffet av samhällstjänst. Våld mot en polis är ett allvarligare brott än ett muntligt hot. För att fånga upp allvaret i den här brottsligheten bör våld mot tjänsteman få en egen brottsrubricering där straffet ska vara minst sex månaders fängelse.

2. Fler yrken ska skyddas av lagbestämmelsen om våld och hot mot tjänsteman

Reaktionerna på våld mot poliser, medarbetare inom räddningstjänsten och hälso- och sjukvården måste bli betydligt tuffare. Personal i räddningstjänsten och hälso-och sjukvården omfattas i dag alltför sällan av detta skydd, endast vid myndighetsutövning. Men skyddet omfattar till exempel inte vanliga utryckningar och räddningsinsatser. Detta bör ändras så att medarbetare inom räddningstjänsten och hälso- och sjukvården får samma skydd som poliser.

3. Skärpta straff för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner

Ibland riktas skadegörelse direkt mot polisbilar och andra utryckningsfordon. Vi ser också fall då polisen lockas in i områden för att sedan angripas med stenkastning. När angreppen riktas mot sådana väsentliga samhällsfunktioner bör detta anses vara försvårande när straffet bestäms – oavsett om det rör sig om skadegörelse, våldsamt upplopp eller någon annan brottstyp. Vi vill därför införa en särskild straffskärpningsgrund som innebär att alla brott som innefattar ett angrepp mot viktiga samhällsfunktioner leder till skärpta straff.

4. Ökade möjligheter för poliser att få skadestånd i form av kränkningsersättning

I dag ställs högre krav för att skadestånd i form av kränkningsersättning ska utgå när till exempel poliser är utsatta för brott. I praxis ställs relativt höga krav för ersättning i dessa fall. En utredning bör därför tillsättas med syfte att föreslå lämpliga förändringar i lagstiftningen som syftar till att kränkningsersättning kan utgå i fler fall när poliser är brottsoffer. Att till exempel spotta en polis i ansiktet bör alltid leda till skadestånd. Detsamma ska gälla när poliser utsätts för våld som är att jämföra med misshandel av normalgraden.

5. Ungdomstjänst inom räddningstjänst och polis

När den som är mellan 15 och 17 år döms till ungdomstjänst för brott som innefattat ett angrepp mot polis, räddningstjänst eller medarbetare i hälso- och sjukvården ska påföljden helt eller delvis kunna ske inom ramen för räddningstjänstens eller polisens verksamheter. Syftet är att stärka dessa ungdomars tillit och respekt för viktiga samhällsfunktioner. För att komma i fråga för placering vid räddningstjänst eller polis ska det krävas en individuell lämplighetsbedömning.

Ett gemensamt uppdrag ska ges till Polismyndigheten och Socialstyrelsen, att i samråd med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, utforma en fungerande ungdomstjänst inom räddningstjänst och polis.
Passande att stå för dagens citat i Borås Tidning

2016-05-20

I dag står jag för dagens citat i Borås Tidning. Det kommer från mitt blogginlägg häromdagen om det växande våldet i våra utanförskapsområden:I det blogginlägg som citeras (liksom i flera tidigare) framförde jag bland annat min önskan om tuffare tag mot dem som angriper blåljuspersonal under utryckning, exempelvis genom att kasta sten på polis och räddningstjänst, skära upp däck på utryckningsfordon eller krossa vindrutor på polisbilar. Skärpta regler är också något jag argumenterat för internt i partiet. Angrepp mot blåljuspersonal innebär ett angrepp på demokratin, men det medför också stora risker för alla som bor i dessa områden om man inte kan få den hjälp man behöver i en nödsituation.

Problemet är ju inte unikt för Sverige. Jag har tidigare uppmärksammat att Australien har mycket hårda straff för detta och en mycket slagkraftig retorik (se affischen nedan). Jag vet att många moderater uppmärksammat detta, och det syns också i Tomas Tobés svenska tolkning av den australienska affischen. Jag är mycket nöjd med att moderaterna idag presenterar fem nya konkreta förslag för att komma åt denna allvarliga form av brottslighet. Jag redovisar förslagen utförligt i nästa inlägg.


Markbladets reportage från talmansbesöket i Mark

2016-05-20Markbladet har i veckans nummer ett helt uppslag om talmansbesöket i Mark. Klicka på småbilderna ovan för att läsa.

Nedan några bilder som jag citerar från Markbladets nätupplaga, där det finns ett antal bilder från besöket. Jag har minskat ned och beskurit några av bilderna för att de ska få plats. Fotograf: Christer Hansson.

Är verkligen "klimathotet" största hotet mot civilisationen?

2016-05-19

Det är inte svårt att hitta ett antal seriösa och hyfsat sannolika allvarliga hot mot vår planet och vår civilisation.

Att jorden ska kollidera med en större asteroid är inte bara science fiction utan en realitet som forskarna sysselsätter sig med på allvar för att försöka förutse och även åtgärda. Det skulle annars kunna ödelägga stora delar av jorden.

Ett annat allvarligt hot är om den gigantiska vulkanen i Yellowstone i USA skulle få ett stort utbrott. Forskarna menar att stora delar av USA och Canada då skulle bli obeboeliga under mycket lång tid, och att det i sin tur givetvis skulle få mycket allvarliga följder för hela den västerländska civilisationen.

Nyligen läste jag ett skrämmande artikel i Miljömagasinet om risken för att en kraftig solstorm skulle kunna slå ut all elektronik och elektricitet på jorden, vilket i sin tur skulle kunna medföra att upp till två miljarder människor skulle kunna dö av hunger, vattenbrist eller av direkta skador när alla kärnkraftverk råkar ut för härdsmältor när kylsystemen slutar fungera. Visserligen finns det andra forskare som menar att farorna överdrivs, men det är helt klart ett skrämmande scenarie. Starka monster-solstormar inträffar ungefär en gång vart 200:e år, och senast det hände var 1859, alltså drygt 150 år sedan...

Sjukdomar och farsoter har av och till genom århundradena utplånat delar av mänskligheten. På senare år har vi sett exempel på både helt nya virus och epidemier som gamla sjukdomar som vi trodde var utrotade som vaknar till liv igen. Och samtidigt blir allt fler virusstammar antiobiotikaresistenta vilket gör det allt svårare att verkningsfullt behandla dem som insjuknar. Många menar att detta är det absolut största hotet mot mänskligheten.

Som om inte detta räckte växter extremism och terrorism i världen och riktade terrorhandlingar mot elförsörjning eller vattenförsörjning kan lamslå stora delar av vårt högteknologiska och storskaliga samhälle. Cyberatacker av den typ som drabbade våra stora medier nyligen kan utvidgas till att även omfatta myndigheter och viktiga samhällsfunktioner - vi har redan tidigare konstaterat att överbelastningsattacker drabbat flera myndigheter. Under maj månad har två sabotage utförts mot kommunikationsmaster i Borås och Tranemo och slagit ut både radio, TV och räddningstjänst.

Vi har dessutom ett grannland (Ryssland) som enligt SÄPO bevisligen ägnar sig åt spionage och rena krigsförberedelser i Sverige och andra länder. Den politiska spänningen mellan Ryssland och Nato/Europa har växt på senare tid, samtidigt som det nya svenska försvaret befinner sig i en omvandling som inte på långa vägar är färdig. Den svenska militära kapaciteten att försvara landet är enligt många bedömare alldeles för svag.

Vad prioriterar då regeringen och många andra svenska politiker? Jo "krafttag" mot "klimathotet". Denna enda fråga tillåts äta upp allt mer av Sveriges begränsade ekonomiska resurser. Samma sak verkar gälla i en del andra västeuropeiska länder. Detta för eventuellt av människan orsakade klimatförändringar som - kanske - kan medföra problem för mänskligheten om 50 eller 100 år. Allt detta sker trots att det är svårt att ens veta hur stort mänsklighetens bidrag till dessa förändringar egentligen är, med tanke på att klimatet alltid förändras - alldeles av sig själv, och ofta dramatiskt. Mitt föregående blogginlägg är bara ett exempel av många på kritiska röster i forskarvärlden.

Min enkla, om än retoriska fråga är - gör verkligen politiken rätt prioriteringar?

Sverige idag är långtifrån självförsörjande på vare sig livsmedel eller viktiga läkemedel. Vi har inga beredskapslager av olja och bensin. Vårt försvar är sedan decennier kraftigt nedrustat. Allt i vårt samhälle styrs av mycket sårbara IT-system och elektronik. Vår vattenförsörjning är mycket sårbar. Samma sak gäller vår elförsörjning och våra kommunikationssystem. Så sent som idag har vi sett hur ett fel i radarsystemen totalt kan stoppa all flygtrafik och hur ett fel i SJ:s biljettbokningssystem samtidigt satt järnvägstrafiken ur spel. Det finns oerhört mycket att lägga pengar på för att rusta vårt samhälle inför akuta hot och risker.

Men svenska politiker prioriterar att jaga koldioxid. Vi ska vara bäst i klassen, och det verkar inte finnas några ekonomiska begränsningar. Denna prioritering skrämmer mig.
Ny rapport: Naturliga klimatvariationer större än man trott

2016-05-19

Dagens Nyheter hade den 7 april i år en intressant artikel som jag uppmärksammades om nyligen. Man uppmärksammar en tung vetenskaplig rapport som visar att de naturliga klimatvariationerna varit mycket större än man trott de senaste 1.200 åren.

"Att spå vad global uppvärmning betyder för regn och torka hör till det knepigaste för klimatforskarna. Och det blev just ännu svårare, visar en ny studie. Svängningar mellan torrt och blött har varit betydligt större de senaste 1.200 åren än man hittills trott.

En gängse bild i klimatforskningen säger att den globala uppvärmningen kommer att göra torra områden torrare och blöta områden blötare. Den bilden är också grund för en hel del samhällsplanering. Men det är inte så enkelt. Troligen är det delvis fel. Det framgår av en banbrytande ny forskningsstudie av nederbördsmönstren på norra halvklotet under 1.200 år".

"Slutsatsen är att svängningarna mellan torra och blöta perioder har varit mycket större än man tidigare trott. 1900-talet utmärker sig inte som ett sekel med särskilt stora avvikelser från det normala när det gäller torka och nederbörd."

"Studien ger inget belägg för de gängse klimatmodellernas resultat som visar att avvikelserna i nederbörd och torka var större under 1900-talet än tidigare. – Den ökningen stöds inte av vår rekonstruktion. Vi tror att klimatmodellerna har en för liten intern naturlig variabilitet, att de drivs alltför mycket av temperatur på ett för enkelt sätt."


Läs hela artikeln här

Min egen slutsats är att klimatmodellerna gång efter gång visat sig vara bristfälliga och inte stämma med verkligheten när tidigare modeller stäms av mot verklig utveckling. Och det är ju så med datormodeller - de data och parametrar man stoppar in i modellerna avgör vad som kommer ut. Det är just därför jag menar att det är ytterst vanskligt när politikerna baserar politiken enbart på mycket osäkra klimatmodeller som påstås visa vad som händer i framtiden.
Svidande regeringskritik från Finanspolitiska Rådet

2016-05-18

Ända sedan Finanspolitiska Rådets bildades har man i sina löpande rapporter riktat kritik mot sittande regering. Men frågan är om en regering någonsin fått hela sin politik så fullständigt nergjord som Finanspolitiska Rådets gör i sin senaste rapport? För den som vill fördjupa sig mera följer här länkar till Rådets omfattande rapport samt till en längre och utförligare sammanfattning av kritiken i 28 punkter. Nedan följer en mycket kort sammanfattning hämtad från Rådets hemsida:Angreppen mot kommunikationsmaster visar samhällets sårbarhet

2016-05-18

Den senaste tidens sabotage mot såväl Häglaredsmasten i Borås (i söndags) och en kommunikationsmast i Tranemo (tidigare i maj) väcker oro. Masten i Borås fälldes av någon/några som visste exakt hur de skulle göra och som hade tillgång till de specialverktyg som krävs. Sabotaget i Tranemo skedde inne i en låst byggnad utan att dörren bröts upp. Man hade med andra ord nyckel till byggnaden. Även i detta fall visste man uppenbarligen exakt vad man skulle göra för att orsaka maximal skada.

Nedan en fil från Borås Tidning som filmat den raserade Häglaredsmasten från en helikopter.Den spontana tanken är att de två händelserna kan ha ett samband. Men oavsett vilket är de obehagliga angrepp mot våra etermedia och kommunikationssystem. Exakt sådana angrepp man kan förvänta sig i samband med ett militärt angrepp mot vårt land. Varför de sker just nu och vem som ligger bakom kan man bara spekulera i, men händelsen väcker återigen frågor om vårt samhälles sårbarhet. Det är uppenbart att samhällets infrastruktur är mycket lätt att slå ut med mycket enkla medel. Detta är enligt min åsikt en av våra allra viktigaste samhällsfrågor idag.
Vetandets Värld i Sveriges Radio: Öknarna krymper

2016-05-17Jag har flera gånger genom åren länkat till vetenskapliga rapporter, satellitmätningar och experter som konstaterar att den påstådda ökenutbredningen är en myt. Öknarna växer inte, utan de krymper, och en förklaring till detta är bland annat den ökande koldioxidhalten som gynnar växtligheten och den stigande globala temperaturen som ökar nederbörden.

I tisdags förra veckan hade Sveriges Radios Vetenskapens Värld ett inslag som återigen bekräftar detta. Öknarna växer inte, utan de krymper! Så här skriver Vetenskapsradion på sin hemsida:

"Det var mot slutet av 1960-talet som idén om ökenspridning på allvar började etablera sig som ett allvarligt hot mot mänskligheten i samband med svåra tork- och svältkatastrofer i bland annat Sahelområdet.

Bilden som tonade fram var att den sparsamma växtligheten i Sahel försvann och Saharas öken spreds med hög fart söderut. På den här tiden var det dock inte så lätt att få en överblick över storskaliga naturförändringar, men i början på 1970-talet med USA:s rymdprogram skulle det förändras.

Ulf Helldén på Lunds universitet och hans kollegor fick tillgång till satellitbilder som visade att Saharas öken inte spred sig. Tvärtom krympte den. Det här kan ju framstå som en god nyhet, men Ulf Helldéns forskningsresultat möttes av negativa reaktioner.

Motståndet mot de nya forskningsresultaten kom från FN-systemet och den så kallade G77-gruppen som bestod av 77 utvecklingsländer.

Det framstod som om företrädare för gruppen ville ha kvar den alarmistiska bilden av ökenspridningen eftersom den var ett redskap för att kanalisera biståndspengar till utsatta länder."


Under texten om inslaget finns ytterligare länkar till tidigare program som visar att ökenutbredningen är en myt. Och ett inslag som redan 2005 förutspådde ett grönare Sahara:
Torra landområden blir allt grönare (26/2 2015)
Satelliter ser ökande grönska på jordklotet (27/2 2015)
Växthuseffekten kan ge grönare Sahel (södra Sahara) (26/9 2005)

Jag skulle för övrigt vilja påstå att det är precis samma sak med de alarmistiska hoten om den allt snabbare havsnivåhöjningen. Den är också till stor del en myt. Havet stiger ungefär i samma takt som tidigare och det finns faktiskt inga tecken alls på att havsnivåerna ökar snabbare än förut. Däremot medför alltför stort upptag av färskvatten under vissa öar, samt sandupptagning från havsbotten runt öarna att vissa öar "sjunker". I dessa fall kan det ju uppfattas som att det är havet som stiger. Det är därför viktigt att ta del av satellitmätningarna och se vad som egentligen sker, i stället för att sprida skrämselpropaganda och domedagsprognoser.
Besök på SM i Ung Företagsamhet

2016-05-17

Denna vecka hålls finalerna i Ung Företagsamhet på Älvsjömässan i Stockholm. Jag brukar försöka besöka mässan och träffa en del av våra lokala företagarungdomar från Sjuhärad, och även i år blev det tillfälle att göra ett besök. Det var imponerande att se energin och kreativiteten, och det var tydligt att flera av dessa tillfälliga UF-företag redan genererar intäkter och att flera av dem troligen kommer att drivas vidare även efter att eleverna gått ut gymnasiet. Nedan några av de företag jag besökte:Från min hemkommun Marks Gymnasieskola kommer FlameTex UF som tillverkar särskilda förkläden i brandsäkert tyg som även går att använda som brandfilt om det hände ren olycka på spisen eller under grillningen. Man har redan intresserade företagspartners. marks Gymnasieskola är också basen för ReDesign UF som tillverkar dricksglas, snapsglas och lampskärmar av gamla flaskor. Man skär av tomflaskor och slipar dessa och får fram jättefina produkter. Mycket kreativt och ett utmärkt sätt att återanvända glas på ett trevligt sätt.Även på yrkesprogrammen finns stor kreativitet. TM Skogsvård UF är helt enkelt två killar från skogsbruksgymnasiet i Svenljunga som arbetar med att röja och gallra i skogen. Man använder helt enkelt det man lärt sig under utbildningen för att tjäna pengar. OldPhil UF är ett företag som startas av elever på byggprogrammet i Tranemo. Man tillverkar fina skärbrädor av kasserat virke, av exempelvis mahogny, från nedlagda sågverk. Självklart med certifikat som visar att det ursprungligen varit miljövänligt odlat.Trädgårdsnäring var också ett tema. Kryp In UF bygger insektshotell (!) för att insekterna ska ha någonstans att bo i trädgården och därmed öka pollineringen och skörden i odlingarna. Gro UF säljer små jutesäckar med jord och tillhörande frön så att alla som vill kan odla kryddväxter och annat på balkongen eller i fönstret - utan att behöva släpa hem jord och krukor.

Detta är bara några nedslag i kreativiteten, det fanns mycket annat också, och från Sjuhärad deltog 11 olika UF-företag. Jag önskar alla lycka till i tävlingen, och lycka till med framtiden som entreprenörer!
En fullmatat talmansbesök i Borås och Mark

2016-05-16

Det blev en välmatad dag under talmannens besök. Bland annat intressanta företagsbesök hos Eton, Ludvig Svenssons gardinfabrik och Franzéns textil. Men också besök på Textile Fashion Center, ett intressant föredrag om Borås som kulturstad, samt möte med Elfsborg och Borås Basket och middag på Almåsgymnasiets restaurangskola. Det var trevligt att få visa talmannen och landshövdingen runt i valkretsen!Ovan tv står jag i en av Etons sömnadsavdelningar för skjortor. Eton har sitt huvudkontor i Gånghester och startade redan 1928 och i sitt prisläge (dyra skjortor) är man störst i världen. Man säljer i 49 länder och påpekar att både president Obama och president Putin bär skjortor från Eton.

Till höger visar Anders Ludvigsson, delägare i Ludvig Svenssons gardinfabrik i Kinna, nyproducerad växthusväv för talman Urban Ahlin.Ovan tv berättar Tommy Franzen, VD för Franzéns Textil, om företaget för talmannen samt landshövding Lars Bäckström. Bland annat att Tommy Franzén blev årets företagare 2015 och att man haft extremt mycket att göra under föregående höst eftersom man är ensamma leverantörer av sängkläder och startpaket till alla Migrationsverkets nyanlända asylsökande. Även Gekås är stora viktiga kunder för Franzéns.

Till höger berättar Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson om klubben för talmannen och professor Karin M Ekström från Högskolan i Borås.
Rundresa i Sjuhärad tillsammans med riksdagens talman

2016-05-15

I morgon, måndag, är jag på talmansresa i Sjuhärad tillsammans med riksdagens talman och några av mina riksdagskolleger från valkretsen. Vi kommer att göra ett antal besök i Borås Stad och Marks kommun. Det blir också en pressträff kl 13.15 i Textile Fashion Center i Borås. Hela programmet följer nedan.Musical: Jersey Boys

2016-05-15I dag besökte jag sista föreställningen i Göteborg av musikalen Jersey Boys. En riktigt, riktigt bra föreställning med skickliga musiker och sångare och bra musik. Och dessutom en sann historia från rockens barndom, i detta fall början av 1960-talet. Toppbetyg!
Vi måste ta tillbaka makten över utanförskapsområdena

2016-05-14

I början av veckan blev en polis knivskuren i tjänsten i den oroliga stadsdelen Hässleholmen i Borås. Och nu överväger polisens skyddsombud att kräva förstärkning i samband med insatser innan man överhuvudtaget vågar gå in i detta bostadsområde. Och i natt i Linköping och Norrköping avvaktade räddningstjänsten att gå in för att släcka bränder innan polisen säkrat området.

Detta är bara två exempel den senaste veckan, två exempel i en lång rad på larmrapporter från utanförskapsområdena runt våra större städer. Det är inte längre bara runt våra tre största städer som vi har fått så kallade "no-go-zoner" där polis, räddningstjänst och samhällsservice (exempelvis post, hemtjänst och kollektivtrafik) inte alltid kan fullgöra sina uppgifter. Särskilt utsatta områden finns idag även i exempelvis Växjö, Linköping, Norrköping och Örebro. Även i många orter i Västsverige finns utanförskapsområden med växande problem. Exempelvis i Jönköping, Halmstad, Trollhättan och som sagt i Borås där läget är mycket allvarligt. Kartan nedan är från moderaternas budgetpresentation nyligen där just insatser mot utanförskapet var en bärande del. Hela 53 allvarliga utanförskapsområden finns idag i södra och mellersta Sverige.Gemensamt för dessa områden är att de i hög grad befolkas av första och andra generationens invandrare, lågutbildade, arbetslösa och missbrukare. Dessutom finns där inte sällan andra personer med utländsk bakgrund som lever illegalt i landet. Arbetslösheten är hög och utbildningsnivån låg, och de som får arbete flyttar ofta till andra stadsdelar samtidigt som området fylls på med nya arbetslösa och nyanlända. Allt detta leder i sin tur till en hög kriminell närvaro i det offentliga rummet, med såväl omfattande öppen narkotikahandel som våld och utpressning på offentliga platser och i skolorna. Skottlossning och sprängningar är vardag och den sociala oron är stor. Expressen visar i ett färskt reportage att det idag till och med finns områden där etniska svenskar terroriseras som icke önskvärda för att de kriminella gängen vill kunna agera ostört och därför försöker " skrämma bort svennarna".

När vi besökte Peru förra sommaren bodde vi bland annat några nätter i Lima. Vår guide förklarade då att i favelan (kåkstäderna, fotona ovan) mittemot flygplatsen bör man inte vistas ens dagtid. Och att polis och räddningstjänst och ambulanser inte längre kör in i dessa områden - om något händer får invånarna lösa det själva och själva köra sjuka till sjukhuset i egna bilar. Dessa stadsdelar bebos i hög grad av inflyttade från bergstrakterna, och arbetslösheten är hög och drogmissbruket omfattande. De kriminella gängen har idag helt tagit över stadsdelen. Jag tänkte först bara rent spontant att det är fruktansvärt att det är så. Men sedan kom jag att tänka på att det ju är nästan samma sak i delar av Sverige idag. Även om bostäderna i utanförskapsområdena ser helt annorlunda ut än i Limas förorter så är strukturerna liknande.

Vad ska man då göra åt saken? För mig finns det bara en sak som är rimlig - samhället måste ta tillbaka dessa områden innan det är för sent! Det får ta de resurser som krävs. Vi kan inte ha andra lagar och regler i utanförskapsområdena än i resten av vårt samhälle, utan lagen måste gälla lika för alla. Det krävs nolltolerans mot brottslighet, hot, våld och droger, och tillräckliga polisresurser för att gripa och döma alla som bryter mot lagen till kännbara straff. Och extra hårda straff för personer som angriper blåljuspersonal. Moderaternas förslag om 2.000 nya poliser med fokus på tryggheten i de mest utsatta områdena är en bra början. Och om inte det räcker får det bli fler. Låter vi utanförskapsområdena bli permanenta "no-go-zoner" kommer dessa områden att växa och riskera att bli fästen för extremism, terrorism och ökad kriminalitet, vapen- och droghandel. Något som i en förlängning hotar hela vårt samhälle.

Utöver detta måste vi ställa hårdare krav, både på svenska medborgare och på nyanlända. Kravlös försörjning genom sociala bidrag måste bytas mot förväntan på egen försörjning genom arbete. I skolan måste det råda nolltolerans mot våld, hot och trakasserier. Lärarna måste ta makten över klassrummet och rektorn över skolan. Dessutom måste religiös fundamentalism och annan extremism motarbetas aktivt och svenska lagar och regler som sagt gälla lika för alla. Det är dags att sätta ned foten nu!
Så vill moderaterna få fram 20.000 nya studentlägenheter

2016-05-14

En majoritet av landets högskolekommuner uppger nu att det finns ett underskott på studentbostäder, enligt Boverket. Unga som får säga nej till en efterlängtad utbildning på universitetet i en ny stad, långa köer, trångboddhet, att tvingas bo kvar hos föräldrarna, ockerhyror och långpendling följer i studentbostadsbristens spår. Sverige ska fungera. Det innebär att studenter enkelt ska kunna få tag i en bostad.

Regeringen saknar handlingskraft för att ta tag i bostadsbristen på riktigt. Moderaterna har drivit regeringen framför sig på en rad områden. Nu behövs höjda ambitioner i bostadspolitiken. Därför riktar vi ett tydligt krav på nästa bostadsminister om att genomföra de reformer som krävs för 20 000 nya studentbostäder i Sverige till 2020.

Förslag för fler studentbostäder:

• Inför ett särskilt förkortat förfarande för plan- och bygglovsprocesserna med tidsgränser, där dessa processer hos kommunen får ta max nio månader, kopplade till ekonomiska sanktioner.
• Lätta ytterligare på reglerna för tekniska egenskapskrav och utformningsregler. Det bör exempelvis gå att bygga mindre lägenheter än i dag och det bör gå att lätta på till exempel krav kring buller för studentbostäder.
• Gör en översyn av marktillgången nära universitet och högskolor i syfte att frigöra mark för byggande.
• Ge tydliga uppdrag till Akademiska Hus i form av volymmål i bostadsbyggandet för att öka deras byggande och ägande av studentbostäder samt öka antalet bostäder som byggs på mark som ägs av Akademiska Hus. Målen ska utgå från att studentbostadsmarknaden ska vara i balans till år 2020.
• Förbättra möjligheten för universiteten att bygga och förvalta studentbostäder i syfte att främja campus med studentbostäder i anslutning till fler lärosäten.
Anna Kinberg Batra nu populäraste partiledaren även hos Novus

2016-05-14

I Novus senaste förtroendemätning går Anna Kinberg Batra upp i topp som den populäraste partiledaren. Statsminister Löfvén är bara trea.

Här är listan över andelen som har förtroende (föregående mätning inom parentes):

Anna Kinberg Batra ( M) 34 (27) +7
Annie Lööf (C) 30 (28) +2
Stefan Löfven (S) 25 (24) +1
Jan Björklund (L) 23 (21) +2
Jonas Sjöstedt (V) 21 (20) +1
Jimmie Åkesson (SD) 20 (20) 0
Ebba Busch Thor (KD) 13 (15) -2
Gustav Fridolin (MP) 12 (18) -6
Isabella Lövin (MP) 8 (-) -
Åsa Romson (MP) 3 (7) -4
(För Miljöpartiet har man ställt frågan om både avgående och tillträdande språkrör)
Moderaternas vårbudgetmotion

2016-05-14

Moderaterna presenterade ju sin vårbudgetmotion när jag var i USA, och nu har jag gjort en kort sammanfattning. Vårt moderata budgetalternativ har fyra bärande delar. För det första har vi en stramare budget än regeringen och kommer därför att snabbare än regeringen komma tillbaka till överskott i de offentliga finanserna. Dessa ekonomiska ramar är dessutom gemensamma för alla de fyra Allianspartierna och lägger en grund för våra kommande valmanifest.

Det reformutrymme vi ser kommande år (ca 20 miljarder/år) lägger vi moderater på jobbsatsningar, integration, skattesänkningar på arbete, satsningar på skolan och satsningar på ökad trygghet. Vi beräknar att våra förslag bör ge drygt 30.000 fler människor i arbete jämfört med regeringens politik. Till skillnad från regeringen höjer vi inte heller utgifterna för bidrag och transfereringar.

1. Fler jobb och bättre integration:
•Kompetenskartläggning från första dagen för nyanlända
•Utbildningsplikt för nyanlända
•Yrkesutbildning med skarpt jobblöfte
•Fortsätt utbyggnad av yrkesvux och komvux och anpassa till nya grupper
•Skärpta aktivitetskrav i försörjningsstödet
•Ökad jobbstimulans i försörjningsstödet
•Högre aktivitetskrav i etableringsersättningen för nyanlända
•Jobbstimulans för nyanlända och asylsökande
•Förstajobbet-avdraget, skatteavdrag för låga inkomster
•Stramare a-kassa jämfört med regeringen
•Förstajobbet-anställning i LAS
•Dubblerat tak i rutavdraget och utvidgade tjänster
•YA-jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa + handledarstöd
•Matchningsanställningar för långtidsarbetslösa
•Företagsrådgivning för utrikes födda
•Förlängd provanställning
•Föräldrapenning endast upp till barnets ettårsdag vid TUT
•Avskaffa undantagsregel i garantipension för nyanlända
•Se över tak för samlad bidragsnivå för nyanlända

2. Mer kunskap i skolan
•Mer tid i skolan: ytterligare en timme om dagen i lågstadiet
•Mer tid i skolan: En veckotimme mer matematik i högstadiet
•Behåll höjning av lärarlöner på 3 miljarder kronor
•Bygg ut karriärtjänstsystemet och utöka satsningen på förstelärare i utanförskapsområden
•Inför lärarassistenter
•Skärpta befogenheter i klassrummet
•Ökat antal lärarledda undervisningstimmar på lärarhögskolan från cirka 8 timmar till 12 timmar i veckan

3. Ökad Trygghet mm
•Stärk polisväsendet med 2000 nya poliser
•Stärk Polisens nationella insatsstyrka så att insatser kan göras på flera platser samtidigt
•Satsningar på ökat återvändande och fler förvarsplatser för personer som fått avvisningsbeslut

4. Budgetförstärkningar
Moderaternas budgetalternativ medför ungefär 33 miljarder i starkare budgetnetto 2020 jämfört med regeringens politik. Bland annat sparar vi på följande:
•Slopade byggsubventioner
•Avskaffande av ineffektiv arbetsmarknadspolitik
•Nej till ny beräkningsmodell för att ytterligare öka biståndet
•Stärkta drivkrafter till arbete i arbetslöshetsförsäkringen
•Stärkta drivkrafter till arbete i sjukförsäkringen
•Ett effektivare flyktingmottagande
•Uppstramning av villkor för föräldrapenning och garantipension för nyanlända
•Översyn av övriga bidragssystem för nyanlända samt tak för samlade bidrag
•Effektivisering arbetsmarknadsutbildningar
•Besparingar på myndigheter
Anmärkningsvärt att avfärda riksrevisionens kritik som "politisk"

2016-05-13

Riksrevisionen kritiserar regeringen hårt för att man fifflar med statens årsredovisning och utgiftstaket. Regeringens skrivningar i Årsredovisning för staten 2015 ger enligt Riksrevisionen inte en rättvisande bild av kopplingen mellan utgiftstaket och överskottsmålet. Dessutom kringgås utgiftstaket genom att utgifter som avser 2016 tidigareläggs till 2015. Riksrevisionen menar att beslutet är att likställa med en höjning av utgiftstaket för 2016. Frågor av sådan betydelse bör normalt behandlas av riksdagen, inte av regeringen ensam. Riksrevisionen skriver att granskningen visar att utgiftstakets roll att stödja överskottsmålet allvarligt har försvagats. Regeringen bör förklara om och hur utgiftstaket fortfarande kan ses som en stöttepelare till överskottsmålet skriver Riksrevisionen.

Finansutskottets ordförande, Fredrik Olovsson (S), avfärdar Riksrevisionens kritik med att myndigheten "blivit alltför politiserad". Det är ett anmärkningsvärt uttalande. Han förklarar inte heller varför han anser detta. Från moderat sida menar vi tvärtom att Riksrevisionen bara gör sitt jobb, och att deras kritik är korrekt och styrker det vi tidigare sagt, nämligen att regeringen slarvar med statens finanser.

Före valet lovade både Stefan Löfvén och Magdalena Andersson att respektera överskottsmålet, att respektera utgiftstaket i statsbudgeten och lovade att följa principen om att finansiera nya utgifter i statsbudgeten krona för krona. Detta brukar vi kalla för det finanspolitiska ramverket. Att försvara detta var ett uttryckligt vallöfte från Socialdemokraterna. I min riksdagsdebatt den 12 december förra året påpekade jag att finansministern redan svikit både överskottsmålet och utgiftstaket. Och att jag såg en uppenbar risk för att man även skulle komma att släppa principen om "krona-för-krona-finansiering av nya utgifter. Och vi vet nu att regeringen släppt även principen om finansiering krona för krona av nya reformer och i stället lånar till löpande utgifter mitt i en högkonjunktur. Och till detta kommer nu alltså kritiken från riksrevisionen om att man fifflar med utgiftstaket.

Sammantaget riskerar alla dessa brott mot det finanspolitiska ramverket att efterhand undergräva förtroendet för statens finanser. Det är mycket allvarligt. Så går det när man lovar allt till alla utan att ha täckning för det i budgeten, och samtidigt har en stor skuld att betala till LO för stödet i valrörelsen. Det kostar för de svenska skattebetalarna.
Självklart ska staten ersätta dem som drabbats av Narkopelsi

2016-05-12

I dag röstade riksdagen om ersättning till dem som drabbades av Narkolepsi i samband med vaccinering mot svininfluensan för sex år sedan. Hittills har drygt 300 personer fått sin narkolepsi godkänd som läkemedelsskada. Det finns nu en bred överenskommelse i riksdagen mellan sju partier att ge en sammanlagd ersättning på upp till maximalt 10 miljoner kronor (utbetalas löpande under livet) till varje person som drabbats. I första hand betalas ersättningen ut från Läkemedelsförsäkringen och i den mån den inte räcker står staten för resterande del.

Vi riksdagsledamöter har fått ett antal mail från drabbade som menar att ersättningen är för låg om den ska kunna täcka försörjningen resten av livet för de värst drabbade som troligen aldrig kommer att kunna arbeta. Vi har också fått ett antal vittnesmål om den fruktansvärda situation de drabbade lever i, det är en sjukdom som är svår att förstå innan man hör berättelser om de drabbades vardag. Och det är fruktansvärt att dessa personer drabbats på grund av att de gjorde som samhället sa åt dem - vaccinerade sig för att bromsa spridningen av den aktuella influensan.

I vår familj vaccinerade vi oss inte. Min hustru som arbetat i vården i många år tyckte att vaccinet kändes ytterst osäkert och otillräckligt prövat och vi valde att inte vaccinera vare sig oss själva eller våra barn. Vi är dock inte motståndare till vaccinationer, tvärtom har vi självfallet i alla andra sammanhang vaccinerat våra barn enligt gällande vaccinationsprogram, och även oss själva inför exempelvis utlandsresor. Men i detta fall kändes vaccinationsrekommendationen väldigt förhastad och närmast panikartad.

Staten garanterar och tar det yttersta ansvaret för ersättningen till de drabbade inom ramen för befintlig lagstiftning, regelverk och grundläggande principer om likabehandling för alla individer som drabbas av läkemedelsskador. Det innebär konkret att ersättningen maximalt kan uppgå till 10 miljoner kronor per person inom ramen för läkemedelsförsäkringen. Liknande beloppsgränser gäller vad jag förstår även exempelvis sjukvårdspersonal som skadas i samband med blodsmitta eller liknande. Det är därmed svårt att ta beslut om helt andra nivåer i just detta fall, eftersom principen om likabehandling gäller i svensk rätt.

Moderaterna anser att de som drabbats av narkolepsi i samband med pandemivaccinering förtjänar en trygg framtid där staten ska ta det yttersta ansvaret. Moderaterna har träffat och lyssnat in de synpunkter som Narkolepsiföreningen för fram. Vi kommer noga att följa utfall, uppföljning och utvärdering av hur ersättningen fungerar till de drabbade och vi är beredda och öppna för att beakta frågan på nytt och vidta korrigeringar om det krävs. Det behövs också en årlig uppföljning angående forskningsläge och utveckling. Man vet exempelvis inte om sjukdomen i framtiden kommer att kunna lindras eller botas. Det är en viktig aspekt med tanke på att vi talar om en hel del barn som har hela livet framför sig. Det är såklart svårt idag att fastställa exakt vad de behöver för ersättning under resten av livet.
Stora förluster på CSN:s studielån

2016-05-12

Riksrevisionen har granskat statens kreditförluster på studielån och hur man hanterar dessa.

I rapporten framgår att den samlade stocken av studielån uppgick till hela 207 miljarder (!) år 2015. Av dessa fordringar betraktar CSN nästan 28 miljarder som osäkra "till följd av lånevillkorens utformning och bristande betalningsvilja". Två tredjedelar hänförs till lånevillkorens utformning och en tredjedel till bristande betalningsvilja. Andelen osäkra fordringar uppgår till hela 14%.

Låntagare i utlandet svarar bara för 8% av den totala lånestocken, men står för hälften av de 8 miljarder som CSN betraktar som osäkra på grund av misskötsel. Det uppdrag CSN fick av Alliansregeringen att öka sina ansträngningar att få tillbaka pengar från låntagare utomlands har hittills gett väldigt litet resultat. Riksrevisionen anser att regeringen måste verka för att få till stånd internationella avtal som gör det möjligt att driva in studielån i andra länder med stöd av beslut eller dom från Sverige. Man anser också att regeringen bör förtydliga den förväntade kreditrisken till följd av generösa lånevillkor (som exempelvis gör att vissa slipper återbetalning eller kan skjuta upp denna).

Befarande kreditförluster på tiotals miljarder kronor är en alltför viktig post i statsbudgeten för att inte uppmärksammas ordentligt.
Riksdagen körde över regeringen i fem viktiga skolfrågor

2016-05-12

I dag körde riksdagen över regeringen i fem viktiga skolfrågor. Det var Alliansförslag som röstades igenom av M, C, FP, KD och SD:

* Sverige bör införa tioårig grundskola
* Skolavslutningar och traditionella högtider som firas i skolan ska få innehålla konfessionella inslag, exempelvis psalmsång
* Regeringen bör utreda frågan om ett nationellt digitalt lärarlyft för att förbättra lärarnas möjligheter till fortbildning kring moderna digitala verktyg och arbetssätt
* De nationella proven bör digitaliseras och rättas centralt för att öka likvärdigheten i bedömningen och avlasta lärarna
* Undervisningstiden i idrott och hälsa bör öka

Samtliga förslag är sådana som finns i moderaternas skolpolitiska program och dagens beslut bygger delvis på gemensamma Alliansmotioner. Det känns bra att riksdagens majoritet nu ställer sig bakom dessa. Återstår att se bevaka att regeringen nu följer riksdagens beslut, vilket man kan känna viss oro inför. S, V och MP reserverade sig mot samtliga förslag.
Därför röstade moderaterna nej till riksdagsbeslut om folkmord

2016-05-12


I går röstade en majoritet i riksdagen, inklusive vi moderater, nej till att riksdagen ska uttala att det pågår ett folkmord i Syrien och Irak. Samtidigt är moderaternas åsikt solklar - terrorrörelsen ISIL/Daesh:s övergrepp mot kristna, yazidier och andra religiösa grupper i Syrien och Irak är fasansfulla. Det handlar om avrättningar, massvåldtäkter, bombningar av kyrkor och måste få ett slut, och Moderaterna anser att detta ska betraktas som ett folkmord. Det är begripligt att detta kan uppfattas som mycket motsägelsefullt. Jag ska försöka förklara varför vi röstade som vi gjorde.

Anledningen att vi röstade nej är alltså inte att vi inte anser att det pågår ett folkmord, utan helt enkelt att riksdagen är fel forum för sådana juridiska avgöranden. Sveriges riksdag ägnar sig inte åt att utforma apeller eller resolutioner, utan riksdagens uppgift är att stifta lagar. Uttalanden av denna art, eller juridisk prövning av om det skett ett folkmord ska göras i andra forum. En majoritet av riksdagen delar detta synsätt.

I Europaparlamentet antas ofta resolutioner av denna typ, och där röstade Moderaterna nyligen för ett uttalande om att det pågår ett folkmord, samtidigt som vi även där påpekar att den juridiska prövningen rent formellt måste göras i rättsliga organ enligt den ordning som finns internationellt:

” Vi har röstat för resolutionen som uppmanar FN, Internationella domstolen och andra att betrakta ISIS utrotningsaktioner mot religiösa minoriteter som folkmord. Vi stöder den uppfattningen men vill samtidigt understryka att begreppet folkmord är en legal, juridisk term och att internationella överenskommelser dikterar både hur det internationella samfundet fastställer att folkmord begåtts och ålägger stater och institutioner att agera. Om ett folkmord i sin juridiska bemärkelse begås ska det därför ytterst fastställa genom de rättsliga ordningar som finns för detta. Vi uppmanar genom vår röst för resolutionen att den process som föreskrivs i FN-konventionen för att förhindra och bestraffa folkmord och brott mot mänskligheten från 1948, påskyndas”.

Moderaterna vill att Sverige agerar kraftfullt i kampen mot ISIL/Daesh. Moderaterna uppmanar FN, Internationella brottmålsdomstolen och andra relevanta organ att betrakta ISIL/Daesh:s utrotningsaktioner mot kristna och andra religiösa minoriteter i Mellanöstern som folkmord. Det viktigaste nu är konkret handling så att övergreppen stoppas. Tillsammans med Alliansen är vi överens om att Sverige ska göra mer i kampen mot ISIL/Daesh. Vi har t ex föreslagit att Sverige ska kunna sända Gripenplan till Syrien och Irak för att delta i insatser mot ISIL/Daesh.

I sammanhanget kan ju nämnas det beslut i riksdagen 2010-03-11 som konstaterade att Turkiet begått ett folkmord mot armenier 1915. Detta beslut togs med en rösts övervikt. (Jag bloggade om detta den 11 mars 2010). Moderaterna röstade även då nej av liknande skäl som vi gjorde igår - det är inte riksdagens sak att göra en juridisk prövning av i detta fall en nära 100 år gammal händelse. De rödgröna partierna som drev fram 2010 års beslut har efter övertagandet av regeringsmakten bytt fot. I dag vägrar man att på regeringsnivå uttala att Turkiet begick ett folkmord. Detta visar att det inte är så lätt att i regeringsställning hantera sin tidigare populistiska riksdagsbeslut.

Moderaterna är konsekventa och har samma hållning nu som 2010. Personligen kan jag förstå att många svenskar anser att riksdagen självklart borde röstat för att konstatera att ett folkmord pågår i Syrien och Irak. Men jag hoppas denna beskrivning förklarar på ett rimligt sätt varför vi menar att just riksdagen är fel forum för detta.

I kommunpolitiken upplevde jag ofta samma sak - ett tryck mot kommunpolitikerna att ha åsikter i en mängd frågor som låg utanför kommunens kompetens. När vi avslog sådana krav var det inte alltid för att vi var av annan åsikt utan helt enkelt för att det inte var en kommunal angelägenhet. Det är viktigt att skilja på åsikter och i vilka forum de framförs eller beslutas.
Färgsprakande Eurovisionssemifinal i Globen

2016-05-11I går kväll besökte jag den första semifinalen i årets Eurovisionssemifinal i Globen tillsammans med familjen. Det var verkligen en färgsprakande show. Scenbygget och ljussättningen var något av det häftigaste jag sett. Ovan bilder inifrån arenan före semifinalens start, nedan lite exempel från olika framträdanden.

Nedan Greenroom inför det tillkännagivandet av kvällens slutresultat. På högra bilden de tio finalisterna från kvällens semifinal. I morgon kväll går semifinal två, och på lördag blir det kul att se finalen hemma i TV-soffan!Hela reseberättelsen från Finansutskottets besök i USA

2016-05-10Nu har jag gjort färdig hela reseberättelsen från min resa tillsammans med finansutskottet till Washington och San Francisco. I bloggarkivet kan man också ta del av tidigare reseberättelser, både offentliga och en del privata resor.
Besök hos elbilsföretaget Tesla

2016-05-06Tesla startade för tio år sedan och är ett växande bilföretag med huvudkontor i Fremont i Silicon Valley. Företagets mål är att bidra till att skapa en fossilfri fordonsflotta. Man utvecklar både elbilar och batterisystem. År 2010 övertog man en nedlagd Toyota-fabrik i Fremont och det är nu basen för företagets bilproduktion. Globalt har man 14.000 anställda, varav 6.500 i Fremont.Tesla började med att tillverka en liten sportbil i liten skala och har föäljt upp detta med två större bilar, model X och model S. Dessa kostar ca 70.000 dollar, vilket gör bilen mycket exklusiv. Bilen ligger också i topp i alla säkerhetstest och har enligt min åsikt en mycket tilltalande design.

Den nya modell 3 som man ska börja producera inom något år kommer att kosta hälften så mycket och förhoppningen är att på detta sätt få upp volymerna av sålda bilar. I dagsläget tillverkas ungefär 200 bilar per dag, men fabriken har kapacitet för 2.000 bilar per dag. Bilden nedan tv är från nätet, vi fick inte ta några bilder under vår rundtur i fabriken. Men mycket av karosskonstruktionen sker helt med robotar som i alla andra moderna bilfabriker.

Under föredragningen av Diarmuid O'Conell, Teslas vice president of Business Development (bilden ovan th), var det mycket tydligt att Teslas ledning ser klimatdebatten som ett bra sätt att öka intresset och försäljningen av Tesla. Men man var också tydliga med att det också finns entydiga hälsoskäl att gå över från bensin/diesel till eldrift, och att det också finns ekonomiska skäl att slippa fossilberoendet.Batteripaketet består av 2.700 små batterier ingjutna i en platta som ligger under golvet på bilen. För att få ned totalvikten byggs karossen i övrigt helt i aluminium. Detta väcker givetvis en del frågor - framställning av aluminium är en mycket energikrävande process som dessutom har andra negativa miljöeffekter. Å andra sidan känns det ju kanske trots allt rimligare att bygga en bil med lång livslängd av aluminium jämfört med att göra ölburkar?

Räckvidden för en Tesla är ca 40 mil, och med en snabbladdning på 30 minuter kan körsträckan förlängas ytterligare 27 mil. Man lämnar 8 års garanti på batterierna, oavsett körsträcka, men troligen håller de minst 10-12 år. När batterierna blivit utslitna byter man dessa och bilen blir då som ny, eller rent av bättre i takt med att batteriutvecklingen fortsätter. Och eftersom bilen inte rostar och inte har någon motor och drivning som slits på samma sätt som i en vanlig bil har den mycket lång livslängd.

Tesla går idag med förlust och lever på att det hela tiden tillförs nytt kapital. Om Tesla blir en framgångssaga återstår att se, men såväl bilarna som fabriken verkar i vart fall hålla hög klass. Själv är jag dock lie luttrad när det gäller elbilar. Jag var själv pionjär och satsade en hel del pengar i det Göteborgsbaserade projektet Clean Air Transport på 1980-talet. Tyvärr gick det företaget i konkurs. Men trots detta tror jag på elbilens framtid, inte minst i Sverige. Det skulle kunna minska vårt oljeberoende och styra över till vår inhemskt producerade el. Och Tesla är en mycket tilltalande lösning, goda prestanda och snygg design. Jag har ett löfte om att få provköra en Tesla i Sverige, och återkommer till detta när det blir aktuellt.
Bay Bridge och hamnen i Oakland

2016-05-06Den gamla San Francisco Bay Bridge byggdes 1936, och har nyligen ersatts med en ny bro. Den gamla som syns bredvid på bilderna nedan håller man just på att riva. Bron binder ihop San Francisco med Oakland på andra sidan viken.

Oakland är den tredje största staden i San Francisco-bukten (Efter San Francisco och San Jose). Oaklands hamn är en av de tre viktigaste kommersiella hamnarna på den amerikanska västkusten.


Middag på legendariska Buck's of Woodside

2016-05-05Buck's of Woodside är en legendarisk restautang i Silicon Valley, inte långt från Sand Hill Road. Under de 20 år retsaurangen funnits har den blivit ett populärt tillhåll för unga IT-entreprenörer och riskkapitalister. Jamis MacNiven som är ägare till restaurangen berättar på hemsidan att han bevittnat ett antal historiska händelser på restaurangen, allt från presentationen av den första demoversionen av Paypal till grundandet av Hotmail. Ett antal viktiga avtal har också skrivits på restaurangen. I övrigt är restaurangen fylld med historik på väggarna - gamla historiska tidningsurklipp, brev, kartor och en väldig massa andra samlarföremål. Ett kul ställe, och god mat!


Sand Hill Road

2016-05-05Sand Hill Road är en vägsträcka i ett vackert område bland gröna kullar en bit från Menlo Park, Stanford och Palo Alto.
Sand Hill Road är känt för att det längs denna väg finns en särskilt stor koncentration av riskkapitalbolag som försörjer nya intressanta företag med kapital.Området är för övrigt väldigt vackert, ligger lite ute på landet och det finns många trevliga och exklusiva bostadsområden också.
Besök på Stanford University

2016-05-05Vi besökte också Stanford University utanför Pslo Alto. Det är ett välmeriterat privat universitet som drivs av en stiftelse. Stiftelsen har en stor förmögenhet vilket skapar en trygghet i verksamheten. Universitetet har samma terminsavgifter som de offentliga universiteten.Tack vare en stor donation från den svenska Wallenbergstiftelsen för att kunna totalrenovera byggnaderna efter en tidigare jordbävning så är en av föreläsningssalarna uppkallade efter familjen Wallenberg. Óch kopplingarna mellan Sverige och Stanford är tydliga, både när det gäller elevutbyte och utbyte på forskar- och lärarnivå.Universitetet har en egen kyrka som väl närmast är att betrakta som en katedral. Kyrkan är samtidigt skolans aula.Under vårt besök träffade vi två svenska killar, en som fått anställning som lärare på skolan och en som studerade en kurs på "d school", en utbildning som syftar till att föra samman elever med olika kompetenser för att lösa problem.

Vi diskuterade såklart likheter och skillnader mellan svenska och amerikanska universitet. En jämförelse mellan våra länder leder till både plus och minus för svensk del. Jag uppfattar att skolornas undervisning skiljer sig åt, och att både kraven och förväntningarna på eleverna på Stanford är större än på svenska universitet, liksom statusen efter examen. Samtidigt har vi inga studieavgifter i Sverige vilket gör universiteten tillgängliga för alla. Vi har också ett bra studiemedelssystem. Jag tror det finns mycket vi kan lära av varandra.
Besök hos Institute for the Future

2016-05-05

Dagens andra möte gick till Institute for Future i Palo Alto. Institutet är en Non profit Think tank i Silicon Valley.

Man analyserar långsiktiga trender inom global handel, teknologi, välstånd och hälsa och försöker förutse hur detta kommer att påverka företagen. Institutet har varit verksamt sedan 1964.

Vi fick även ytterligare en föredragning kring bitcoin och blockchains som var intressant men som ändå inte gjorde mig helt övertygad om att detta är framtidens system som kommer att ersätta dagens sätt att genomföra betalningar och förmögenhetsöverföringar. Däremot tror jag att en del av denna nya teknik mycket väl kan komma att integreras i dagens system.


Besök hos Nordic Innovation House

2016-05-05Dagens första möte var hos Nordic Innovation Center i Palo Alto. Det är ett gemensamt nordiskt center för att stödja företag som vill etablera sig i San Fransisco Bay Area.

Vi fick också en föredragning av den norske professorn Arne H Tonning som även är gästprofessor på Stanford University. Han ansåg bland annat att marknaden är mycket mognare idag än före IT-kraschen i början av 2000-talet, men att marknaden blir allt mer riskfylld och att det finns en hel del investeringar som kommer att misslyckas.

Vid de efterföljande diskussionerna frågade jag vad vi som politiker kan göra för att underlätta för privat riskkapital till nyföretagande i Sverige. Svaret var att dels behöver optionsreglerna förändras (något som är på gång), dels behöver olika stödformer samordnas så att en potentiell nyföretagare lätt och överskådligt kan ta del av vad som gäller. Det senare är något jag kommer att återkomma till.
Besök hos Facebook

2016-05-05Facebooks huvudkontor ligger i Menlo Park utanför Palo Alto, 4-5 mil söder om San Francisco. Den passande gatuadressen är.....Hacker Street!

I de 11 byggnaderna finns 7.000 av företagets totalt drygt 13.500 anställda. Facebook har kontor över hela världen, bland annat i Sverige, och i Luleå finns ju en av Facebooks stora serverhallar.

Inredningen i Facebooks lokaler går i samma stil som hos Airbnb och flera andra företag vi besökt, en minst sagt en spännande arbetsmiljö. Kreativ påstås det.

En spännande sak är att man har ett halvfärdigt innertak i huvudbyggnaden. Detta symboliserar att man ännu inte nått sitt mål, nämligen att koppla upp huvuddelen av jordens invånare till Facebook. Arbetet är bara påbörjat och samma sak är det med innertaket...

Vi förevisades den stora interaktiva kartan med aktuella siffror över trafiken hos Facebooks alla användare i olika länder. Därefter träffade vi en stor grupp svenskar som arbetar på huvudkontoret och som vårda värdar bjudit in för att träffa oss. Vi tog en gemensam gruppbild under den stora ljustavlan där vi hälsades välkomna till Facebook. Flera av dem jag talade med sa att Facebook var den bästa arbetsgivare de haft.

Därefter fick vi en föredragning i ett av företagets konferensrum. Först fick vi en hälsning från Facebooks Sverigechef via direktuppkoppling på Messenger. Därefter fick vi en föredragning om Facebooks utveckling av tjänster för småföretagare. Man har idag 50 miljoner småföretag som använder Facebook för att nå kunder, och 3 miljoner småföretag köper annonser på Facebook. Sedan kopplades vi upp mot Londonkontoret för ett få höra lite om hur man arbetar med utveckling av nya applikationer och innovationer kopplat till Facebooks verksamhet.Facebook tar väl hand om sina anställda. På området finns 11 restauranger och uteserveringar som varje dag serverar 35.000 måltider (frukost lunch och middag) som är helt gratis för de anställda. Det finns också butiker, en spelhall, bank, en cykelverkstad, läkare, tandläkare och en hel del annat. Nästan allt drivs av Facebook själva, området är som en egen liten stad. Vi besökte företagets glasscafé (nedan) där det bara var att förse sig med glass, godis och dricka. Det finns också flera cafeer där de anställda bara tar det de vill ha och sätter sig med den bärbara datorn och jobbar. Vill man ta en paus i spelhallen gör man det. Och inne på toaletterna fanns både tandborstar i ett ställ för den som behövde, liksom rakvatten, deodorant och annat man kan behöva.

Det verkar inte finnas några fasta arbetstider och flera jag talade med sa att man ofta är på jobber 10-12 timmar per dag, men att man inte arbetar hela tiden. Att jobba på Facebook är uppenbarligen mer en livsstil än ett arbete.


Palo Alto

2016-05-05


Palo Alto är en liten men välkänd ort söder om San Francisco. I området runt orten finns förutom Facebook också ett antal andra typiska Silicon Valley-företag, samt Stanford University. Orten är exklusiv och dyr att bo i, så de flesta pendlar till jobbet från andra ställen.
Middag hemma hos svenska konsuln

2016-05-04På kvällen var vi inviterade till middag hos den svenska konsuln Barbro Osher. Hon bor på översta våningen på en av de högre husen i norra San Francisco, och utsikten från hennes tre balkonger med glasade räcken var fantastisk. Ovan syns norra delen av staden och till vänster om den lilla kulle syns fängelseön Alcatraz.Nedan utsikt söderut mot skyskraporna i centrum.Matsalen (och stora delar av lägenheten) hade glasväggar från golv till tak, och utsikten över staden i nattljus är fantastisk. En mer spektakulär lägenhet har jag nog aldrig besökt.


Fler företagsbesök

2016-05-04

Dagen fortsatte med ett besök hos företaget Chain Inc, där den svenske företagsledaren Erik Olofsson berättade om företagets verksamhet.

Det är en tekniskt ganska komplicerad historia, där man bygger mjukvara för att digitalisera finansiella transaktioner på ett nytt sätt för att möjliggöra säkrare och billigare transaktioner mellan två parter. Metoden kallas Blockchain, och jag ska inte försöka mig på att beskriva hur tekniken fungerar. Men helt klart har det unga företaget (startat 2014) redan väckt stort intresse, man samarbetar både med Nasdaq och flera banker.

Ursprungligen utvecklades grunderna för tekniken när Bitcon-valutan skapades, och idag försöker man utveckla de intressantaste delarna av tekniken bakom denna virtuella valuta. Om man lyckas revolutionera marknaden för ekonomiska transaktioner återstår att se.Efter besöket hos Chain Inc. besökte vi företaget Lyft, som är en konkurrent till Uber och erbjuder samåkningstjänster mot betalning. Lyft är i första hand verksamma i San Fransisco och delar av USA, men har också samarbete med liknande företag i andra länder. Företaget går inte med vinst, tvärtom har man gjort slut på 1 miljard dollar för att köpa marknadsandelar, och man ligger i priskrig med Uber i San Fransisco.

Tyvärr hade jag något fel på kameran vid detta besök så det blev inga bilder.Besök hos Airbnb

2016-05-04

Airbnb är en plattform för kontakt mellan uthyrare och hyresgäster. Ursprungligen hette företaget "Air Bed & Breakfast", och då förmedlades bara enklare boenden för natten. Numera kan man hyra allt från ett rum en natt till en hel lägenhet eller rent av ett slott en vecka eller en lägenhet ett halvår. Man erbjuder exempelvis boenden i privatbostäder i samband med stora evenemang som Eurovisionsfinalen i Stockholm och OS i Rio.

Airbnb startade 2009, och finns idag i 191 länder och 34.000 städer, har 1,7 miljoner uthyrare i sitt register och har hittills haft 60 miljoner gäster. Airbnb tar 3% av hyresintäkten i arvode av hyresvärden och 6-12% påslag av hyresgästen för sin förmedling, och verksamheten växer hela tiden.Arbetsmiljön är något alldeles extra, och medarbetarna verkar ha extremt fria arbetstider och sitter och jobbar där de har lust. Exempelvis i en rosa sittsäck, i en vardagsrum med kristallkronor, eller varför inte i ett IKEA-bollhav?
Besök hos Business Sweden

2016-05-04

Business Sweden finns i New York, Chicago och San Fransisco. Man erbjuder rådgivning och stöd för etablering av företag i USA, och kan även rekommendera kontakter med konsulter för bokföring, skatter och juridik.

Det är mycket dyrt att verka i Silicon Valley, extremt höga boendekostnader, och högt löneläge. Men det är här man hittar kompetensen, forskningsinfrastrukturen, riskkapitalet och kunderna. Man har skapat ett unikt innovationsklimat.

Befolkningen i San Francisco Bay Area är den högst utbildade i USA och man har de högsta inkomsterna i landet.

I San Francisco Bay Area finns fem stora välmeriterade universitet med världsledande forskning, dessutom fem federala forskningscentra. Till detta kommer 80-100 inkubatorer som hjälper nya start-up-företag att komma igång. Det finns fungerande system där de stora universiteten kan vara delägare i nya företag och få del i framtida vinster.

I San Francisco Bay Area finns ungefär 300 riskkapitalbolag. Företag i denna region tar del av mellan 35% och 50% av allt riskkapital i USA. 91% av riskkapitalet är privat, mot ca 40% i Europa.

52% av de som startar nya företag är utländska medborgare (mot bara 25% i USA totalt). Trots detta är det fortfarande mycket stela immigrationsregler vilket gör det svårt för utländska entreprenörer att få visum.
San Francisco

2016-05-04Så är vi framme i San Francisco. Här blir det ett antal besök hos olika organisationer och företag. Dels inne i San Francisco, dels nere i Palo Alto där vi även ska besöka Stanford University. Det blir också ett besök på Tesla i Freemont och Berkeley University norr om Oakland.
Resan fortsätter till San Francisco

2016-05-03Efter lunchen hos ambassadören fortsatte vi till Dulles Airport (th) för att ta inrikesflyget till San Fransisco.

När vi passerade Klippiga bergen var det klart väder och jag fick dessa bilder. Den vänstra är över snötäckta bergsmassiv väster om Salt Lake City. Och den andra bilden är tagen över bergen någonstans norr om Las Vegas.


Lunch hos ambassadören

2016-05-03Vi bjöds sedan på en mycket trevlig lunch med inbjudna gäster på ambassadör Lyrvalls residens, en magnifik villa med en parkliknande trädgård i nordvästra delen av Washington. Detta måste vara en av Sveriges finaste ambassadörsresidens i världen.

Det är stilfullt och snyggt med samma fina porslin märkt med tre kronor som man alltid bjuds att äta på hos svenska beskickningar runt om i världen.


Med buss till ambassadörens residens

2016-05-03

Efter mötet med IMF åkte vi buss till svenska ambassadörens residens. Jag tog lite bilfder på vägen där vi åkte genom Washingtons välmående utkanter.


Besök hos IMF

2016-05-03Dagens andra besök var hos IMF, Internationella Valutafonden. Vi träffade Tomas Östros, tidigare finansminister mm (S) och idag representant för de nordisk-baltiska länderna i IMF:s ledning. Han berättade lite om IMF:s tre huvudsakliga uppgifter. Dels att vara en brandkår för att hantera länders akuta betalningsproblem kopplat till åtgärdsprogram. Dels övervakning av alla länder kopplat till råd för att förebygga eller hantera obalanser. Och slutligen teknisk rådgivning angående skatteuppbörd, penningpolitik mm. Det sista inte minst viktigt för utvecklingsländer och tillväxtländer.

IMF:s styrelse består av 24 personer som representerar alla länder (valkretsar). Tomas Östros är alltså just nu representant för Norden och Baltikum.

Tomas Östros beskrev IMF:s största bekymmer just nu. Den främsta oron gäller tillväxtländerna. Kraftigt ökad skuldsättning i privat sektor, särskilt kopplat till investeringar i råvarumarknaden. När nu Kina bromsar in faller råvarupriserna vilket riskerar att skapa bankoro och risker för statsfinanserna i flera länder. Stor global överkapacitet i både råvarusektorn och industrin, inte minst på grund av olönsamma kinesiska investeringar kan leda till en långvarig global deflation. detta kan i sin tur slå mot många länder i Afrika, Centralasien, Arabländerna, Brasilien mfl som baserar mycket av sin ekonomiska utveckling på utvinning av råvaror.
Besök hos Federal Reserve

2016-05-03Dagen inleddes med ett möte hos USA:s riksbank, Federal Reserve. En av världens absolut mäktigaste centralbanker. Och säkerhetskontrolen var minst sagt rigorös.Här står jag i entrehallen hos världens mäktigaste centralbank. Konstverket till höger hittade jag i ett annat rum. Sådant kan man bygga när man har obegränsat med pengar.


Vi diskuterade lågräntepolitik, inflation, statsskulden i USA, arbetslöshetens utveckling, synen på utvecklingen i Kina och andra tillväxtekonomier, riskerna med "Brexit" (alltså att Storbtittannien lämnas EU) och FED:s syn på Sverige och Skandinavien. Ingen brist på samtalsämnen med andra ord i dagens minst sagt turbulenta globala finansmarknad.


Capitolium

2016-05-02Tyvärr blev det inte tid att besöka Capitolium, men tornet syns rätt bra ändå över hela staden. Tyvärr under renovering just nu så bilderna blir ju sådär.Möte med Kongressens utredningsenhet

2016-05-02

Kongressens utredningsenhet berättade bland annat lite mer om budgetprocessen som verkar snårig och svår att få ett helhetsgrepp om. Beslut tas i olika delar som inte alltid hänger ihop, och ibland kan politiker ta olika och oförenliga positioner i olika sammanhang. detta är en förklaring till att det ät svårt att ta kraftfulla beslut för att minska budgetunderskottet.

En vanlig politisk stridsfråga är maktfördelningen mellan den federala regeringen och delstaterna.


Läget i den amerikanska ekonomin

2016-05-02Här fyra bilder från föredragningen och den senaste rapporten om det ekonomiska läget. Första bilden visar att den amerikanska tillväxten ökat snabbt efter raset 2008, och nu ligger strax över 2%. Den andra bilden visar att inflationen fallit kraftigt sedan 2011, men nu har vänt uppåt igen och tros ligga runt 2% kommande år.Vänsta bilden visar ränteutvecklingen. USA har haft näsrmast nollränta ända sedan krisåren 2008-09, men kommande år tros räntenivåerna öka igen. Sista bilden visar utvecklingen när det gäller arbetslösheten. den har halverats sedan krisårens toppnivå på 10%. Arbetslösheten är officiellt runt 5%, men eftersom man möter lite annorlunda än i Sverige är siffrorna inte jämförbara. Om USA skulle mäta som Sverige/EU skulle man ligga någon procentenhet högre.
Möte med Kongressens budgetenhet

2016-05-02Nästa möte var med Kongressens budgetenhet, där högsta chefen, Keith Hall, tog emot oss tillsammans med två medarbetare, Robert Atnold och Jeff Holland. Mer om deras föredragningar i nästa inlägg. Budgetenheten gör budgetprognoser och makroekonomiska analyser åt Kongressens politiker.En oroväckande sak är bilden ovan tv. USA har nu haft budgetunderskott alla år sedan 1966, med undantag för några år runt millennieskiftet. Idag är den federala statsskulden 75% av BNP, dvs betydligt högre än i Sverige. Trots detta finns det inget politiskt intresse att göra något åt situationen. Det ena politiska lägret vill minska inkomsterna (sänka skatter) och det andra vill öka utgifterna. Risken att det blir stora budgetunderskott även kommande år är stora.
Briefing och diskussion om digital ekonomi på svenska ambassaden

2016-05-02

Dagens möten började med en briefing med ambassadör Björn Lyrvall som gav oss en bild av aktuella frågor i amerikansk politik och ekonomi. Det kommande presidentvalet är givetvis i fokus just nu (mer om det i senare blogginlägg), men också utvecklingen i amerikansk ekonomi och säkerhetspolitiska frågor och hanteringen av terroristhot med mera.

USA är Sveriges tredje största handelspartner (efter Tyskland och Norge). De pågående förhandlingarna om handelsavtal (TPP i Stilla Havsområdet och TTIP mellan USA och EU) är viktiga för samtliga inblandade länder.

Den amerikanska ekonomin har återhämtat sig under Obamas presidenttid, men medelklassen är missnöjda och menar att de inte fått del av uppgången och att inkomstskillnaderna ökat. Detta skapar grogrund för en ökad polarisering i amerikansk politik där presidentkandidater som Trump och Sanders får starkt stöd.

USA har stora demografiska utmaningar och obalans i statsfinanserna. Samtidigt finns 11 miljoner illegala migranter i USA. Nu diskuteras både att öppna upp för arbetskraftsinvandring och att eventuellt låta de 11 miljonerna migranter får uppehållstillstånd. Man diskuterar också behov av ökade offentliga investeringar i utbildning, infrastruktur och forskning samt att det behövs en omfattande skattereform där bland annat höga bolagsskatter behöver sänkas. Problemen är politisk förlamning i Kongressen som gör att det är svårt att driva igenom reformer.

Efter briefingen träffade vi två forskare från McKinsey respektive ITIF Foundation för att prata om digital ekonomi. Bakgrunden är att det pågår en digital revolution i världen med allt större automatisering, användning av robotar, 3D-printing mm. Detta påverkar den globala handeln. Denna växte kraftigt fram till 2007, och föll sedan under krisen, och trots att den sedan återhämtat sig så har utvecklingen planat ut. Allt mer produktion sker numera nära konsumenten vilket minskar behovet av global handel med produkter.

Forskarna var positiva och menade att digitaliseringen är en nyckel för utveckling och tillväxt. Man nämnde bland annat att det idag finns 50 miljoner småföretag som använder Facebook för att hitta kunder. Det är inte bygget av infrastrukturen som skapar tillväxt utan tillämpningen och användningen av tekniken. Största problemet för den digitala ekonomin är integritetsfrågorna och en stelbent arbetsmarknadspolitik som förhindrar nya sätt att jobba. Och cybersäkerhet är numera en viktig fråga för varje VD.
Sweden House och Sveriges Ambassad

2016-05-02För tio år sedan invigdes Sweden House som byggdes på en tomt som svenska staten fick erbjudande om att köpa en lite skräpig markbit av en privatperson med koppling till Sverige. Tomten ligger vid strandpromenaden (ovan) som går längs Potomacfloden, och det gör att Sweden House har det kanske allra finaste läget av alla ambassader i Washington, med panoramautsikt över floden. Uppe på taket finns en fantastisk terrass, varifrån man ser till Arlington i Virginia på andra sidan floden. Här ordnas bland annat konserter sommartid.Inne i huset finns fantastiska utställningsytor, samt den svenska ambassaden och kontor för flera svenska företag. Även Island har sin ambassad i huset.

Här är hela delegationen samlad på takterrassen.Från takterrassen har man även utsikt över Watergatekomplexet längre bort längs floden, samt Theodor Roosevelt Island som är ett naturreservat mellan Washington och Arlington vars skyskrapor syns på andra sidan floden bakom ön.
Abraham Lincon Memorial

2016-05-01Längst bort i väster i den stora parken ligger Lincon Memorial. Längst in i den imponerande byggnaden sitter Abraham Lincoln som är själva symbolen för det enade USA. Det var också på trappan till detta monument som Martin Luther King höll sitt omtalade tal och en minnesplatta är inmurad i avsatsen ovanför trappan.Från monumentet har man en fin utsikt över dammen och längst bort monumentet över de stupade i andra världskriget, samt Washingtonmonumentet i fjärran.
Vietnam Veterans Memorial

2016-05-01Ett annat modernt monument är det över de dödade soldaterna i Vietnamkriget. I detta krig dog 58.000 amerikanska soldater, och alla har sitt namn ingraverat i en långa vägg i reflekterande material.

En bit från monumentet finns två ytterligare monument. Det ena hyllar tre soldater med olika etnisk bakgrund, det andra hyllar tre sjuksköterskor som försöker rädda en sårad soldat.
World War II Memorial

2016-05-01I den stora parken The National Mall finns ett antal olika monument och kända byggnader utöver Vita huset och Washingtonmonumentet. Bland annat ett relativt nyuppfört monument för att hedra de amerikanska offren från andra världskriget. Varje pelare symboliserar en amerikansk delstat eller territorium, och alla binds symboliskt samman med tjocka tvinnade rep i betong. Den ena sidan av monumentet hyllar de delstater och territorier som berördes av kriget i Stilla Havet och den andra de som berördes av kriget på Atlantsidan.Totalt dog 404.800 amerikanska soldater i andra världskriget. Dessa symboliseras av 4.048 stjärnor, och varje stjärna representerar 100 dödade soldater. Totalt i andra världskriget dog 69 miljoner människor.
Vita Huset

2016-05-01Självklart måste man ta en bild vid Vita Huset när man är i Washington.Tyvärr hann vi inte besöka Vita Huset invändigt, men ovan th den omtalade köksträdgården som president Obamas hustru Michelle anlagt. När det bjuds på middag för gäster i Vita Huset serveras oftast grönsaker från den egna trädgårnden. Man har tydligen även en biodling och brygger eget öl i Vita Huset.

Alldeles bredvid Vita Huset ligger den imponerande Eisenhower Executive Office Building. Byggnaden inrymmer bland annat presidentens och vicepresidentens kontor.
Washingtonmonumentet

2016-05-01Monumentet över George Washington byggdes 1848-1884 och är en cirka 170 meter hög obelisk. Washingtonmonumentet är världens högsta murade torn. Det var en utdragen och komplicerad process att få bygget till stånd och tornet är byggt av olika sorters marmor som inte åldras på samma sätt, varför tornet efterhand får olika nyanser på olika delar.
Centrala Washington

2016-05-01När man passerar bron över kanalen lämnar man Georgetown och bebyggelsen blir mer modern. Men man märker ändå hur man dels bygger nya hus i äldre stil, dels hur man ibland sparar fasaderna på äldre hus och bygger de nya bakom. Eller som på ovan där man helt enkelt byggt in två äldre hus i ett nytt, som för övrigt är Mexicos ambassad.Ovan th Järnvägsstationen.Men det finns såklart även moderna höghus i glas, även om det inte handlar om några skyskrapor. Och man har sparat många stora träd och det är mycket grönska i hela staden. Det är svårt att inte tycka om Washington. Här Pennsylvania Avenue som går mellan Georgetown och Vita Huset.
Georgetowns gamla hamnområde

2016-05-01Georgetown var ju ursprungligen en utskeppningshamn för tobaksexport. I dag finns det inga fartyg i hamnen, men många av de gamla hamn- och industribyggnaderna har byggs om till bostäder, restauranger eller verksamhetslokaler. Längs floden går den stora genomfartsleden på en upphöjd bro över gatarna nedanför.Nedan: Innanför Potomacfloden går en grävd kanal, "C & O Canal". Vackert med de gamla industribyggnaderna och ett flertal broar över kanalen.


Potomac River

2016-05-01Potomacfloden utgör gräns mellan Washington DC och delstaten Virginia. Bron går från förorten Arlington i Virginia till stadsdelen Georgetown i Washington. Kontrasterna är stora mellan de höga skyskraporna i Arlington och den gamla bebyggelsen i Georgetown i andra änden av bron.

Nedan några bilder från Washington-sidan av floden. Till höger skymtar George Washington-monumentet längst bort i fjärran.


Georgetown

2016-05-01Under förmiddagen tog jag en egen promenad i Georgetown. Staden känns för mig, som aldrig tidigare varit i USA, som nästan hämtad från någon äldre film från Vilda Västern. Låga hus i klassisk stil kantar de breda gatorna. Georgetown är också särskilt känt för att man ofta har rött tegel på gator och trottoarer.Ovan th ett av flera ganla bankhus i staden. Detta är den gamla jordbruksbankens byggnad.Ovanför huvudgatan finns några av Washingtons troligen dyraste bostadsområden, låga hus i klassisk stil längs lummiga trädkantade gator.