Utskottsresa till USA 30 april - 8 maj 2016

(Inläggen kommer i omvänd ordning mot bloggen, dvs läses uppifrån och ned...)

På väg till USA

2016-04-30I år blir det inget valborgsfirande på hemmaplan, för på förmiddagen går flyget mot USA. Det är en delegation från Finansutskottet som ska besöka Washington och San Fransisco under kommande vecka. Rapport kommer som vanligt löpande på bloggen när tekniken och tiden så medger.
Framme i USA

2016-04-30

Efter att ha tillbringat hela Valborgsmässoafton i ett flygplan över Atlanten är vi nu framme i USA och Washington där vi ska stanna de närmaste dagarna.


Washington by night

2016-04-30Vårt hotell ligger i Georgetown, en äldre stadsdel i nordvästra Washington. Georgetown grundades redan 1751, innan huvudstaden anlades, och dagens byggnader är i huvudssak från 1800- och början av 1900-talen. Georgetown ligger vid Potomacfloden och var ursprungligen centrum för tobaksexporten från regionen. 1951 blev Georgetown klassat som "Historisk Stadsdel" och har sedan dess bevarats i sitt ursprungliga skick och skiljer sig därmed mycket från resten av den moderna storstaden Washington. I morgon blir det lite mer tid att ta en titt på staden innan vårt officiella program börjar.
Georgetown

2016-05-01Under förmiddagen tog jag en egen promenad i Georgetown. Staden känns för mig, som aldrig tidigare varit i USA, som nästan hämtad från någon äldre film från Vilda Västern. Låga hus i klassisk stil kantar de breda gatorna. Georgetown är också särskilt känt för att man ofta har rött tegel på gator och trottoarer.Ovan th ett av flera ganla bankhus i staden. Detta är den gamla jordbruksbankens byggnad.Ovanför huvudgatan finns nåpgra av Washingtons troligen dyraste bostadsområden, låga hus i klassisk stil längs lummiga trädkantade gator.
Potomac River

2016-05-01Potomacfloden utgör gräns mellan Washington DC och delstaten Virginia. Bron går från förorten Arlington i Virginia till stadsdelen Georgetown i Washington. Kontrasterna är stora mellan de höga skyskraporna i Arlington och den gamla bebyggelsen i Georgetown i andra änden av bron.

Nedan några bilder från Washington-sidan av floden. Till höger skymtar George Washington-monumentet längst bort i fjärran.


Georgetowns gamla hamnområde

2016-05-01Georgetown var ju ursprungligen en utskeppningshamn för tobaksexport. I dag finns det inga fartyg i hamnen, men många av de gamla hamn- och industribyggnaderna har byggs om till bostäder, restauranger eller verksamhetslokaler. Längs floden går den stora genomfartsleden på en upphöjd bro över gatarna nedanför.Nedan: Innanför Potomacfloden går en grävd kanal, "C & O Canal". Vackert med de gamla industribyggnaderna och ett flertal broar över kanalen.


Centrala Washington

2016-05-01När man passerar bron över kanalen lämnar man Georgetown och bebyggelsen blir mer modern. Men man märker ändå hur man dels bygger nya hus i äldre stil, dels hur man ibland sparar fasaderna på äldre hus och bygger de nya bakom. Eller som på ovan där man helt enkelt byggt in två äldre hus i ett nytt, som för övrigt är Mexicos ambassad.Ovan th Järnvägsstationen.Men det finns såklart även moderna höghus i glas, även om det inte handlar om några skyskrapor. Och man har sparat många stora träd och det är mycket grönska i hela staden. Det är svårt att inte tycka om Washington. Här Pennsylvania Avenue som går mellan Georgetown och Vita Huset.Washingtonmonumentet

2016-05-01Monumentet över George Washington byggdes 1848-1884 och är en cirka 170 meter hög obelisk. Washingtonmonumentet är världens högsta murade torn. Det var en utdragen och komplicerad process att få bygget till stånd och tornet är byggt av olika sorters marmor som inte åldras på samma sätt, varför tornet efterhand får olika nyanser på olika delar.
Vita Huset

2016-05-01Självklart måste man ta en bild vid Vita Huset när man är i Washington.Tyvärr hann vi inte besöka Vita Huset invändigt, men ovan th den omtalade köksträdgården som president Obamas hustru Michelle anlagt. När det bjuds på middag för gäster i Vita Huset serveras oftast grönsaker från den egna trädgårnden. Man har tydligen även en biodling och brygger eget öl i Vita Huset.

Alldeles bredvid Vita Huset ligger den imponerande Eisenhower Executive Office Building. Byggnaden inrymmer bland annat presidentens och vicepresidentens kontor.
World War II Memorial

2016-05-01I den stora parken The National Mall finns ett antal olika monument och kända byggnader utöver Vita huset och Washingtonmonumentet. Bland annat ett relativt nyuppfört monument för att hedra de amerikanska offren från andra världskriget. Varje pelare symboliserar en amerikansk delstat eller territorium, och alla binds symboliskt samman med tjocka tvinnade rep i betong. Den ena sidan av monumentet hyllar de delstater och territorier som berördes av kriget i Stilla Havet och den andra de som berördes av kriget på Atlantsidan.Totalt dog 404.800 amerikanska soldater i andra världskriget. Dessa symboliseras av 4.048 stjärnor, och varje stjärna representerar 100 dödade soldater. Totalt i andra världskriget dog 69 miljoner människor.
Vietnam Veterans Memorial

2016-05-01Ett annat modernt monument är det över de dödade soldaterna i Vietnamkriget. I detta krig dog 58.000 amerikanska soldater, och alla har sitt namn ingraverat i en långa vägg i reflekterande material.En bit från monumentet finns två ytterligare monument. Det ena hyllar tre soldater med olika etnisk bakgrund, det andra hyllar tre sjuksköterskor som försöker rädda en sårad soldat.
Abraham Lincon Memorial

2016-05-01Längst bort i väster i den stora parken ligger Lincon Memorial. Längst in i den imponerande byggnaden sitter Abraham Lincoln som är själva symbolen för det enade USA. Det var också på trappan till detta monument som Martin Luther King höll sitt omtalade tal och en minnesplatta är inmurad i avsatsen ovanför trappan.Från monumentet har man en fin utsikt över dammen och längst bort monumentet över de stupade i andra världskriget, samt Washingtonmonumentet i fjärran.
Sweden House och Sveriges Ambassad

2016-05-02För tio år sedan invigdes Sweden House som byggdes på en tomt som svenska staten fick erbjudande om att köpa en lite skräpig markbit av en privatperson med koppling till Sverige. Tomten ligger vid strandpromenaden (ovan) som går längs Potomacfloden, och det gör att Sweden House har det kanske allra finaste läget av alla ambassader i Washington, med panoramautsikt över floden. Uppe på taket finns en fantastisk terrass, varifrån man ser till Arlington i Virginia på andra sidan floden. Här ordnas bland annat konserter sommartid.Inne i huset finns fantastiska utställningsytor, samt den svenska ambassaden och kontor för flera svenska företag. Även Island har sin ambassad i huset.

Här är hela delegationen samlad på takterrassen.Från takterrassen har man även utsikt över Watergatekomplexet längre bort längs floden, samt Theodor Roosevelt Island som är ett naturreservat mellan Washington och Arlington vars skyskrapor syns på andra sidan floden bakom ön.
Briefing och diskussion om digital ekonomi på svenska ambassaden

2016-05-02

Dagens möten började med en briefing med ambassadör Björn Lyrvall som gav oss en bild av aktuella frågor i amerikansk politik och ekonomi. Det kommande presidentvalet är givetvis i fokus just nu (mer om det i senare blogginlägg), men också utvecklingen i amerikansk ekonomi och säkerhetspolitiska frågor och hanteringen av terroristhot med mera.

USA är Sveriges tredje största handelspartner (efter Tyskland och Norge). De pågående förhandlingarna om handelsavtal (TPP i Stilla Havsområdet och TTIP mellan USA och EU) är viktiga för samtliga inblandade länder.

Den amerikanska ekonomin har återhämtat sig under Obamas presidenttid, men medelklassen är missnöjda och menar att de inte fått del av uppgången och att inkomstskillnaderna ökat. Detta skapar grogrund för en ökad polarisering i amerikansk politik där presidentkandidater som Trump och Sanders får starkt stöd.

USA har stora demografiska utmaningar och obalans i statsfinanserna. Samtidigt finns 11 miljoner illegala migranter i USA. Nu diskuteras både att öppna upp för arbetskraftsinvandring och att eventuellt låta de 11 miljonerna migranter får uppehållstillstånd. Man diskuterar också behov av ökade offentliga investeringar i utbildning, infrastruktur och forskning samt att det behövs en omfattande skattereform där bland annat höga bolagsskatter behöver sänkas. Problemen är politisk förlamning i Kongressen som gör att det är svårt att driva igenom reformer.

Efter briefingen träffade vi två forskare från McKinsey respektive ITIF Foundation för att prata om digital ekonomi. Bakgrunden är att det pågår en digital revolution i världen med allt större automatisering, användning av robotar, 3D-printing mm. Detta påverkar den globala handeln. Denna växte kraftigt fram till 2007, och föll sedan under krisen, och trots att den sedan återhämtat sig så har utvecklingen planat ut. Allt mer produktion sker numera nära konsumenten vilket minskar behovet av global handel med produkter.

Forskarna var positiva och menade att digitaliseringen är en nyckel för utveckling och tillväxt. Man nämnde bland annat att det idag finns 50 miljoner småföretag som använder Facebook för att hitta kunder. Det är inte bygget av infrastrukturen som skapar tillväxt utan tillämpningen och användningen av tekniken. Största problemet för den digitala ekonomin är integritetsfrågorna och en stelbent arbetsmarknadspolitik som förhindrar nya sätt att jobba. Och cybersäkerhet är numera en viktig fråga för varje VD.
Möte med Kongressens budgetenhet

2016-05-02Nästa möte var med Kongressens budgetenhet, där högsta chefen, Keith Hall, tog emot oss tillsammans med två medarbetare, Robert Atnold och Jeff Holland. Mer om deras föredragningar i nästa inlägg. Budgetenheten gör budgetprognoser och makroekonomiska analyser åt Kongressens politiker.En oroväckande sak är bilden ovan tv. USA har nu haft budgetunderskott alla år sedan 1966, med undantag för några år runt millennieskiftet. Idag är den federala statsskulden 75% av BNP, dvs betydligt högre än i Sverige. Trots detta finns det inget politiskt intresse att göra något åt situationen. Det ena politiska lägret vill minska inkomsterna (sänka skatter) och det andra vill öka utgifterna. Risken att det blir stora budgetunderskott även kommande år är stora.
Läget i den amerikanska ekonomin

2016-05-02Här fyra bilder från föredragningen och den senaste rapporten om det ekonomiska läget. Första bilden visar att den amerikanska tillväxten ökat snabbt efter raset 2008, och nu ligger strax över 2%. Den andra bilden visar att inflationen fallit kraftigt sedan 2011, men nu har vänt uppåt igen och tros ligga runt 2% kommande år.Vänsta bilden visar ränteutvecklingen. USA har haft näsrmast nollränta ända sedan krisåren 2008-09, men kommande år tros räntenivåerna öka igen. Sista bilden visar utvecklingen när det gäller arbetslösheten. den har halverats sedan krisårens toppnivå på 10%. Arbetslösheten är officiellt runt 5%, men eftersom man möter lite annorlunda än i Sverige är siffrorna inte jämförbara. Om USA skulle mäta som Sverige/EU skulle man ligga någon procentenhet högre.
Möte med Kongressens utredningsenhet

2016-05-02

Kongressens utredningsenhet berättade bland annat lite mer om budgetprocessen som verkar snårig och svår att få ett helhetsgrepp om. Beslut tas i olika delar som inte alltid hänger ihop, och ibland kan politiker ta olika och oförenliga positioner i olika sammanhang. detta är en förklaring till att det ät svårt att ta kraftfulla beslut för att minska budgetunderskottet.

En vanlig politisk stridsfråga är maktfördelningen mellan den federala regeringen och delstaterna.


Capitolium

2016-05-02Tyvärr blev det inte tid att besöka Capitolium, men tornet syns rätt bra ändå över hela staden. Tyvärr under renovering just nu så bilderna blir ju sådär.Besök hos Federal Reserve

2016-05-03Dagen inleddes med ett möte hos USA:s riksbank, Federal Reserve. En av världens absolut mäktigaste centralbanker. Och säkerhetskontrolen var minst sagt rigorös.Här står jag i entrehallen hos världens mäktigaste centralbank. Konstverket till höger hittade jag i ett annat rum. Sådant kan man bygga när man har obegränsat med pengar.


Vi diskuterade lågräntepolitik, inflation, statsskulden i USA, arbetslöshetens utveckling, synen på utvecklingen i Kina och andra tillväxtekonomier, riskerna med "Brexit" (alltså att Storbtittannien lämnas EU) och FED:s syn på Sverige och Skandinavien. Ingen brist på samtalsämnen med andra ord i dagens minst sagt turbulenta globala finansmarknad.


Besök hos IMF

2016-05-03Dagens andra besök var hos IMF, Internationella Valutafonden. Vi träffade Tomas Östros, tidigare finansminister mm (S) och idag representant för de nordisk-baltiska länderna i IMF:s ledning. Han berättade lite om IMF:s tre huvudsakliga uppgifter. Dels att vara en brandkår för att hantera länders akuta betalningsproblem kopplat till åtgärdsprogram. Dels övervakning av alla länder kopplat till råd för att förebygga eller hantera obalanser. Och slutligen teknisk rådgivning angående skatteuppbörd, penningpolitik mm. Det sista inte minst viktigt för utvecklingsländer och tillväxtländer.

IMF:s styrelse består av 24 personer som representerar alla länder (valkretsar). Tomas Östros är alltså just nu representant för Norden och Baltikum.

Tomas Östros beskrev IMF:s största bekymmer just nu. Den främsta oron gäller tillväxtländerna. Kraftigt ökad skuldsättning i privat sektor, särskilt kopplat till investeringar i råvarumarknaden. När nu Kina bromsar in faller råvarupriserna vilket riskerar att skapa bankoro och risker för statsfinanserna i flera länder. Stor global överkapacitet i både råvarusektorn och industrin, inte minst på grund av olönsamma kinesiska investeringar kan leda till en långvarig global deflation. detta kan i sin tur slå mot många länder i Afrika, Centralasien, Arabländerna, Brasilien mfl som baserar mycket av sin ekonomiska utveckling på utvinning av råvaror.
Med buss till ambassadörens residens

2016-05-03

Efter mötet med IMF åkte vi buss till svenska ambassadörens residens. Jag tog lite bilfder på vägen där vi åkte genom Washingtons välmående utkanter.


Lunch hos ambassadören

2016-05-03Vi bjöds sedan på en mycket trevlig lunch med inbjudna gäster på ambassadör Lyrvalls residens, en magnifik villa med en parkliknande trädgård i nordvästra delen av Washington. Detta måste vara en av Sveriges finaste ambassadörsresidens i världen.

Det är stilfullt och snyggt med samma fina porslin märkt med tre kronor som man alltid bjuds att äta på hos svenska beskickningar runt om i världen.


Resan fortsätter till San Francisco

2016-05-03Efter lunchen hos ambassadören fortsatte vi till Dulles Airport (tv) för att ta inrikesflyget till San Fransisco.

När vi passerade Klippiga bergen var det klart väder och jag fick dessa bilder. Den vänstra är över snötäckta bergsmassiv väster om Salt Lake City. Och den andra bilden är tagen över bergen någonstans norr om Las Vegas.


San Francisco - Silicon Valley

2016-05-04Så är vi framme i San Francisco. Här blir det ett antal besök hos olika organisationer och företag. Dels inne i San Francisco, dels nere i Palo Alto där vi även ska besöka Stanford University. Det blir också ett besök på Tesla i Freemont och Berkeley University norr om Oakland. Det man kallar Silicon Valley är hela området runt San Francisco Bay.
San Francisco

2016-05-04Framme i San Francisco. King George Hotel, ett lite slitet men centralt beläget hotell. Nu är vi i hjärtat av Silicon Valley!Lite bilder från centrala staden. Gamla vackra byggnader trängs med moderna skyskrapor. Och i bakgrunden finns hela tiden de branta backarna upp till kullarna. En mycket vacker stad, även om just centrum ger ett något oroligt intryck med en massa olika byggstilar och bygghöjder som inte alltid passar särskilt bra ihop. Samtidigt har staden en imponerande skyline och de äldre områdena i norra delen av stan är otroligt mysiga med massor av vackra hus.San Francisco har 865.000 registrerade invånare. Men därutöver många många fler, både de som lockas från andra delstater till det framgångsrika San Francisco, men också en del gästarbetare och utländsa medborgare som arbetar eller driver företag legalt och dessutom en hel del illegala invandrare. Invånarna i San Francisco har den högsta medelinkomsten i hela USA och även den högsta utbildningsnivån. En framgångsrik stad lockar självklart till sig fler människor.

Idag finns 1.600 uteliggare och hemlösa på gatorna. Tidigare var siffran 3.600, men genom olika åtgärder i form av stöd och boenden har antalet hemlösa minskat till 1.600. San Francisco är en väldigt generös stad och ger ekonomiskt stöd till alla hemlösa. Det gör att andra städer skickar sina hemlösa till San Francisco. Detta är en stor utmaning för staden, och det är väldigt många tiggare och hemlösa som bor på gatorna, vilket som sagt har sin förklaring.


Väldigt amerikanskt cafe...

2016-05-04Alldeles granne med hotellet ligger ett riktigt amerikanskt nostalgiskt 50-tals cafe. Mer amerikanskt än så här blir det nog inte!

Besök hos Business Sweden

2016-05-04

Business Sweden finns i New York, Chicago och San Fransisco. Man erbjuder rådgivning och stöd för etablering av företag i USA, och kan även rekommendera kontakter med konsulter för bokföring, skatter och juridik.

Det är mycket dyrt att verka i Silicon Valley, extremt höga boendekostnader, och högt löneläge. Men det är här man hittar kompetensen, forskningsinfrastrukturen, riskkapitalet och kunderna. Man har skapat ett unikt innovationsklimat.

Befolkningen i San Francisco Bay Area är den högst utbildade i USA och man har de högsta inkomsterna i landet.

I San Francisco Bay Area finns fem stora välmeriterade universitet med världsledande forskning, dessutom fem federala forskningscentra. Till detta kommer 80-100 inkubatorer som hjälper nya start-up-företag att komma igång. Det finns fungerande system där de stora universiteten kan vara delägare i nya företag och få del i framtida vinster.

I San Francisco Bay Area finns ungefär 300 riskkapitalbolag. Företag i denna region tar del av mellan 35% och 50% av allt riskkapital i USA. 91% av riskkapitalet är privat, mot ca 40% i Europa.

52% av de som startar nya företag är utländska medborgare (mot bara 25% i USA totalt). Trots detta är det fortfarande mycket stela immigrationsregler vilket gör det svårt för utländska entreprenörer att få visum.
Besök hos Airbnb

2016-05-04

Airbnb är en plattform för kontakt mellan uthyrare och hyresgäster. Ursprungligen hette företaget "Air Bed & Breakfast", och då förmedlades bara enklare boenden för natten. Numera kan man hyra allt från ett rum en natt till en hel lägenhet eller rent av ett slott en vecka eller en lägenhet ett halvår. Man erbjuder exempelvis boenden i privatbostäder i samband med stora evenemang som Eurovisionsfinalen i Stockholm och OS i Rio.

Airbnb startade 2009, och finns idag i 191 länder och 34.000 städer, har 1,7 miljoner uthyrare i sitt register och har hittills haft 60 miljoner gäster. Airbnb tar 3% av hyresintäkten i arvode av hyresvärden och 6-12% påslag av hyresgästen för sin förmedling, och verksamheten växer hela tiden.Arbetsmiljön är något alldeles extra, och medarbetarna verkar ha extremt fria arbetstider och sitter och jobbar där de har lust. Exempelvis i en rosa sittsäck, i en vardagsrum med kristallkronor, eller varför inte i ett IKEA-bollhav?
Fler företagsbesök

2016-05-04

Dagen fortsatte med ett besök hos företaget Chain Inc, där den svenske företagsledaren Erik Olofsson berättade om företagets verksamhet.

Det är en tekniskt ganska komplicerad historia, där man bygger mjukvara för att digitalisera finansiella transaktioner på ett nytt sätt för att möjliggöra säkrare och billigare transaktioner mellan två parter. Metoden kallas Blockchain, och jag ska inte försöka mig på att beskriva hur tekniken fungerar. Men helt klart har det unga företaget (startat 2014) redan väckt stort intresse, man samarbetar både med Nasdaq och flera banker.

Ursprungligen utvecklades grunderna för tekniken när Bitcon-valutan skapades, och idag försöker man utveckla de intressantaste delarna av tekniken bakom denna virtuella valuta. Om man lyckas revolutionera marknaden för ekonomiska transaktioner återstår att se.Efter besöket hos Chain Inc. besökte vi företaget Lyft, som är en konkurrent till Uber och erbjuder samåkningstjänster mot betalning. Lyft är i första hand verksamma i San Francisco och delar av USA, men har också samarbete med liknande företag i andra länder. Företaget går inte med vinst, tvärtom har man gjort slut på 1 miljard dollar för att köpa marknadsandelar, och man ligger i priskrig med Uber i San Fransisco. Tyvärr hade jag något fel på kameran vid detta besök så det blev inga bilder.Många av de nya företagen ligger i ombyggda magasin i San Franciscos gamla hamnkvarter.
Middag hemma hos svenska konsuln

2016-05-04På kvällen var vi inviterade till middag hos den svenska konsuln Barbro Osher. Hon bor på översta våningen på en av de högre husen i norra San Francisco, och utsikten från hennes tre balkonger med glasade räcken var fantastisk. Ovan syns norra delen av staden och till vänster om den lilla kullen syns fängelseön Alcatraz.Nedan utsikt söderut mot skyskraporna i centrum.Matsalen (och stora delar av lägenheten) hade glasväggar från golv till tak, och utsikten över staden i nattljus är fantastisk. En mer spektakulär lägenhet har jag nog aldrig besökt.


San Francisco från luften

2015-05-04

Bilderna över staden från takvåningen blev så bra att jag lägger ut dem i lite större storlek också:Utsikt över centrala staden där skyskraporna trängs och bildar stadens skyline.Övrga tre bilder är utsikten mot norr och nordost med fyren och hamnmagasinen. Den gamla fängelseön Alcatraz syns till vänster om fyren. I detta område får inte skyskrapor byggas, och man värnar om den äldre låga bebyggelsen.
Palo Alto

2016-05-05


Palo Alto är en liten men välkänd ort söder om San Francisco. I området runt orten finns förutom Facebook också ett antal andra typiska Silicon Valley-företag, samt Stanford University. Orten är exklusiv och dyr att bo i, så de flesta pendlar till jobbet från andra ställen.
Besök hos Facebook

2016-05-05Facebooks huvudkontor ligger i Menlo Park utanför Palo Alto, 4-5 mil söder om San Francisco. Den passande gatuadressen är.....Hacker Street!

I de 11 byggnaderna finns 7.000 av företagets totalt drygt 13.500 anställda. Facebook har kontor över hela världen, bland annat i Sverige, och i Luleå finns ju en av Facebooks stora serverhallar.

Inredningen i Facebooks lokaler går i samma stil som hos Airbnb och flera andra företag vi besökt, en minst sagt en spännande arbetsmiljö. Kreativ påstås det. En spännande sak är att man har ett halvfärdigt innertak i huvudbyggnaden. Detta symboliserar att man ännu inte nått sitt mål, nämligen att koppla upp huvuddelen av jordens invånare till Facebook. Arbetet är bara påbörjat och samma sak är det med innertaket...

Vi förevisades den stora interaktiva kartan med aktuella siffror över trafiken hos Facebooks alla användare i olika länder. Därefter träffade vi en stor grupp svenskar som arbetar på huvudkontoret och som vårda värdar bjudit in för att träffa oss. Vi tog en gemensam gruppbild under den stora ljustavlan där vi hälsades välkomna till Facebook. Flera av dem jag talade med sa att Facebook var den bästa arbetsgivare de haft.

Därefter fick vi en föredragning i ett av företagets konferensrum. Först fick vi en hälsning från Facebooks Sverigechef via direktuppkoppling på Messenger. Därefter fick vi en föredragning om Facebooks utveckling av tjänster för småföretagare. Man har idag 50 miljoner småföretag som använder Facebook för att nå kunder, och 3 miljoner småföretag köper annonser på Facebook. Sedan kopplades vi upp mot Londonkontoret för ett få höra lite om hur man arbetar med utveckling av nya applikationer och innovationer kopplat till Facebooks verksamhet.Facebook tar väl hand om sina anställda. På området finns 11 restauranger och uteserveringar som varje dag serverar 35.000 måltider (frukost lunch och middag) som är helt gratis för de anställda. Det finns också butiker, en spelhall, bank, en cykelverkstad, läkare, tandläkare och en hel del annat. Nästan allt drivs av Facebook själva, området är som en egen liten stad. Vi besökte företagets glasscafé (nedan) där det bara var att förse sig med glass, godis och dricka. Det finns också flera cafeer där de anställda bara tar det de vill ha och sätter sig med den bärbara datorn och jobbar. Vill man ta en paus i spelhallen gör man det. Och inne på toaletterna fanns både tandborstar i ett ställ för den som behövde, liksom rakvatten, deodorant och annat man kan behöva.

Det verkar inte finnas några fasta arbetstider och flera jag talade med sa att man ofta är på jobber 10-12 timmar per dag, men att man inte arbetar hela tiden. Att jobba på Facebook är uppenbarligen mer en livsstil än ett arbete.


Besök hos Nordic Innovation House

2016-05-05Dagens första möte var hos Nordic Innovation Center i Palo Alto. Det är ett gemensamt nordiskt center för att stödja företag som vill etablera sig i San Fransisco Bay Area.

Vi fick också en föredragning av den norske professorn Arne H Tonning som även är gästprofessor på Stanford University. Han ansåg bland annat att marknaden är mycket mognare idag än före IT-kraschen i början av 2000-talet, men att marknaden blir allt mer riskfylld och att det finns en hel del investeringar som kommer att misslyckas.

Vid de efterföljande diskussionerna frågade jag vad vi som politiker kan göra för att underlätta för privat riskkapital till nyföretagande i Sverige. Svaret var att dels behöver optionsreglerna förändras (något som är på gång), dels behöver olika stödformer samordnas så att en potentiell nyföretagare lätt och överskådligt kan ta del av vad som gäller. Det senare är något jag kommer att återkomma till.
Besök hos Institute for the Future

2016-05-05

Dagens andra möte gick till Institute for the Future i Palo Alto. Institutet är en Non profit Think tank i Silicon Valley.

Man analyserar långsiktiga trender inom global handel, teknologi, välstånd och hälsa och försöker förutse hur detta kommer att påverka företagen. Institutet har varit verksamt sedan 1964.

Vi fick även ytterligare en föredragning kring bitcoin och blockchains som var intressant men som ändå inte gjorde mig helt övertygad om att detta är framtidens system som kommer att ersätta dagens sätt att genomföra betalningar och förmögenhetsöverföringar. Däremot tror jag att en del av denna nya teknik mycket väl kan komma att integreras i dagens system.

Besök på Stanford University

2016-05-05Vi besökte också Stanford University utanför Pslo Alto. Det är ett välmeriterat privat universitet som drivs av en stiftelse. Stiftelsen har en stor förmögenhet vilket skapar en trygghet i verksamheten. Universitetet har samma terminsavgifter som de offentliga universiteten.


Tack vare en stor donation från den svenska Wallenbergstiftelsen för att kunna totalrenovera byggnaderna efter en tidigare jordbävning så är en av föreläsningssalarna uppkallade efter familjen Wallenberg. Óch kopplingarna mellan Sverige och Stanford är tydliga, både när det gäller elevutbyte och utbyte på forskar- och lärarnivå.Universitetet har en egen kyrka som väl närmast är att betrakta som en katedral. Kyrkan är samtidigt skolans aula.

Under vårt besök träffade vi två svenska killar, en som fått anställning som lärare på skolan och en som studerade en kurs på "d school", en utbildning som syftar till att föra samman elever med olika kompetenser för att lösa problem.

Vi diskuterade såklart likheter och skillnader mellan svenska och amerikanska universitet. En jämförelse mellan våra länder leder till både plus och minus för svensk del. Jag uppfattar att skolornas undervisning skiljer sig åt, och att både kraven och förväntningarna på eleverna på Stanford är större än på svenska universitet, liksom statusen efter examen. Samtidigt har vi inga studieavgifter i Sverige vilket gör universiteten tillgängliga för alla. Vi har också ett bra studiemedelssystem. Jag tror det finns mycket vi kan lära av varandra.Sand Hill Road

2016-05-05Sand Hill Road är en vägsträcka i ett vackert område bland gröna kullar en bit från Menlo Park, Stanford och Palo Alto.
Sand Hill Road är känt för att det längs denna väg finns en särskilt stor koncentration av riskkapitalbolag som försörjer nya intressanta företag med kapital.Området är för övrigt väldigt vackert, ligger lite ute på landet och det finns många trevliga och exklusiva bostadsområden också.
Middag på legendariska Buck's of Woodside

2016-05-05Buck's of Woodside är en legendarisk restautang i Silicon Valley, inte långt från Sand Hill Road. Under de 20 år retsaurangen funnits har den blivit ett populärt tillhåll för unga IT-entreprenörer och riskkapitalister. Jamis MacNiven som är ägare till restaurangen berättar på hemsidan att han bevittnat ett antal historiska händelser på restaurangen, allt från presentationen av den första demoversionen av Paypal till grundandet av Hotmail. Ett antal viktiga avtal har också skrivits på restaurangen. I övrigt är restaurangen fylld med historik på väggarna - gamla historiska tidningsurklipp, brev, kartor och en väldig massa andra samlarföremål. Ett kul ställe, och god mat!


Bay Bridge och hamnen i Oakland

2016-05-06Den gamla San Francisco Bay Bridge byggdes 1936, och har nyligen ersatts med en ny bro. Den gamla som syns bredvid på bilderna nedan håller man just på att riva. Bron binder ihop San Francisco med Oakland på andra sidan viken.

Oakland är den tredje största staden i San Francisco-bukten (Efter San Francisco och San Jose). Oaklands hamn är en av de tre viktigaste kommersiella hamnarna på den amerikanska västkusten.Bortanför hamnen syns Oaklands skyline
Besök hos elbilsföretaget Tesla

2016-05-06Tesla startade för tio år sedan och är ett växande bilföretag med huvudkontor i Fremont i Silicon Valley. Företagets mål är att bidra till att skapa en fossilfri fordonsflotta. Man utvecklar både elbilar och batterisystem. År 2010 övertog man en nedlagd Toyota-fabrik i Fremont och det är nu basen för företagets bilproduktion. Globalt har man 14.000 anställda, varav 6.500 i Fremont.Tesla började med att tillverka en liten sportbil i liten skala och har föäljt upp detta med två större bilar, model X och model S. Dessa kostar ca 70.000 dollar, vilket gör bilen mycket exklusiv. Bilen ligger också i topp i alla säkerhetstest och har enligt min åsikt en mycket tilltalande design.

Den nya modell 3 som man ska börja producera inom något år kommer att kosta hälften så mycket och förhoppningen är att på detta sätt få upp volymerna av sålda bilar. I dagsläget tillverkas ungefär 200 bilar per dag, men fabriken har kapacitet för 2.000 bilar per dag. Bilden nedan tv är från nätet, vi fick inte ta några bilder under vår rundtur i fabriken. Men mycket av karosskonstruktionen sker helt med robotar som i alla andra moderna bilfabriker.


Under föredragningen av Diarmuid O'Conell, Teslas vice president of Business Development (bilden ovan th), var det mycket tydligt att Teslas ledning ser klimatdebatten som ett bra sätt att öka intresset och försäljningen av Tesla. Men man var också tydliga med att det också finns entydiga hälsoskäl att gå över från bensin/diesel till eldrift, och att det också finns ekonomiska skäl att slippa fossilberoendet.Batteripaketet består av 2.700 små batterier ingjutna i en platta som ligger under golvet på bilen. För att få ned totalvikten byggs karossen i övrigt helt i aluminium. Detta väcker givetvis en del frågor - framställning av aluminium är en mycket energikrävande process som dessutom har andra negativa miljöeffekter. Å andra sidan känns det ju kanske trots allt rimligare att bygga en bil med lång livslängd av aluminium jämfört med att göra ölburkar?

Räckvidden för en Tesla är ca 40 mil, och med en snabbladdning på 30 minuter kan körsträckan förlängas ytterligare 27 mil. Man lämnar 8 års garanti på batterierna, oavsett körsträcka, men troligen håller de minst 10-12 år. När batterierna blivit utslitna byter man dessa och bilen blir då som ny, eller rent av bättre i takt med att batteriutvecklingen fortsätter. Och eftersom bilen inte rostar och inte har någon motor och drivning som slits på samma sätt som i en vanlig bil har den mycket lång livslängd.

Tesla går idag med förlust och lever på att det hela tiden tillförs nytt kapital. Om Tesla blir en framgångssaga återstår att se, men såväl bilarna som fabriken verkar i vart fall hålla hög klass. Själv är jag dock lie luttrad när det gäller elbilar. Jag var själv pionjär och satsade en hel del pengar i det Göteborgsbaserade projektet Clean Air Transport på 1980-talet. Tyvärr gick det företaget i konkurs. Men trots detta tror jag på elbilens framtid, inte minst i Sverige. Det skulle kunna minska vårt oljeberoende och styra över till vår inhemskt producerade el. Och Tesla är en mycket tilltalande lösning, goda prestanda och snygg design. Jag har ett löfte om att få provköra en Tesla i Sverige, och återkommer till detta när det blir aktuellt.
Lunchmöte på Berkeley University

2016-05-06Berkeley är en del av Kaliforniens offentligägda universitet. Man konkurrerar med Stanford och tre andra universitet i regionen. Berkeley-universitetet är känt för att det var mycket vänstervridet på 1960-talet, och fortfarande kallas det skämtsamt för "Folkrepubliken Berkeley". Fast idag kan man konstatera att även en del blivande storkapitalister gått på Berkeley, bland annat Mark Zuckerberg, grundaren av Facebook.

Vi förstod att det är svåra tider för Berkeley-universitetet. Ekonomin är i kris och trots att man tar ut höga terminsavgifter (samma som övriga privata och offentliga universitet) så får man inte ekonomin att gå ihop. Berkeley har lägre status än exempelvis Stanford, vilket gjort att elevunderlaget minskat. Och till skillnad mot Stanford som drivs av en stiftelse med 200 miljoner dollar (!) i förmögenhet, så är Berkeley hänvisade till offentliga medel.Vi träffade några av företrädarna för School of Business på Berkeley och fick deras kommentarer kring den digitala ekonomin och den snabba expansionen av företag i Silicon Valley. Man trodde inte på en krasch eller bubbla i den digitala ekonomin, men såg framför sig en inbromsning och mjuklandning. Det tidigare närmast hejdlösa kapitalflödet till nystartade företag har minskat på senare tid, och man menade att detta är nyttigt.
Besök på Berkeley Art Museum & Barbro Osher Theater

2016-05-06

Efter mötet på Berkeley besökte vi UC Berkley Art Museum & Pacific Film Archive, en del av universitetets verksamhet. Vi fick bland annat en guidad tur bland museets aktuella utställning av modern konst.Den svenska konsuln, Barbro Osher (i vars lägenhet högst upp i skyskrapan vi bjöds på middag tidigare under veckan), är en välkänd kulturpersonlighet, inte bara i Sverige utan även i San Francisco, och hon och hennes man är också en av de största sponsorerna av det nybyggda museet. Detta har gjort att den nya teatersalongen uppkallats efter Barbro Osher. Och här står hon och jag utanför teatern. På högra kortet ovan Barbro Osher och Museets chef.


Berkeley

2016-05-06I samhället Berkeley finns många små och ganska enkla villor. En helt annan bebyggelse än inne i san Francisco.
Tillbaka till San Francisco

2016-05-06Vägen tillbaka till San Francisco gick återigen över Bay Bridge. Bron är finansierad med biltull. I fjärran syns Golden Gate-bron.

Trafiken i San Francisco är tät under rusningstrafik, men ändå långt från det kaos jag sett i många andra storstäder. Ser mer ut som i Stockholm eller Göteborg tycker jag.
Lite mer trafikbilder

2016-05-06I USA tar man bilen, och det gör att fyra- eller fem-filiga motorvägar är närmast standard.Och precis som i Asien går många vägar i flera våningar, eller på olika brokonstruktioner. Ett problem är jordbävningshotet som gör att äldre konstruktioner riskerar att rasa vid ett skalv. Det var lite obehagligt att åka under en annan väg långa sträckor.


Med spårvagn genom San Francisco

2016-05-06
Det första spårvagnsnätet i San Francisco byggdes 1873 av den enkla anledningen att stadens invånare tyckte det var för jobbigt att gå uppför de branta backarna.

Denna kabeldrivna spårväg finns fortfarande kvar och används såväl av ortsbefolkningen som av turister för att bland annat ta sig tvärs över kullarna från Centrum till Fishermans Wharf, via Chinatown som man passerar på vägen.

Spårvagnarna dras upp för backarna med en kabel som löper mellan spåren, och bromsas manuellt i nedförsbackarna. Vid ändhållplatserna vänds vagnarna manuellt på en vändskiva.

Här lite bilder från min tur mellan ändstationerna, jag har försökt visa hur branta backarna är, men det är svårt att göra rättvisa på kort.

Men det är verkligen brant!Det finns också en nyare spårväg i de nedre delarna av staden där det inte är lika backigt, och det är vanlig räls, utan lina som drar upp vagnarna för backarna. Men dessa "nya" spårvagnar är ganska gamla de också. Jag åkte med dem också, det påminde lite om Göteborg förr i tiden. Den stora knutpunkten för dessa spårvagnar är vid färjestationen med det blålysande tornet.


Lite stadsmiljöbilder från spårvagnen

2016-05-06

Staden har väldigt många vackra gamla hus, även om en del ödelagts genom åren av jordbävningar och bränder. På några av bilderna syns den spetsiga Transamerica-pyramiden som är den högsta byggnaden i San Francisco.

Fishermans Wharf

2016-05-06Fisherman's Wharf i nordligaste delen av staden var tidigare ett varvs- och industriområde, men är idag är San Franciscos främsta turistkvarter med massor av butiker, restauranger och museer. Det är också ändhållplats för de gamla kabeldrivna spårvagnarna.

Här en närbild på den gamla fängelseön Alcatraz. Fängelset byggdes ursprungligen under inbördeskriget, men blev i början av 1900-talet nationellt fängelse för de grövsta kriminella. Fängelset ansågs länge som ett av de säkraste i USA, men trots detta rymde 44 fångar. Fängelset stängdes 1963.Från pirerna har man utsikt mot Golden Gate-bron i fjärran.
Mekaniskt Nostalgimuseum

2016-05-06Jag gick runt en stund i Fishermans Wharf och av en händelse upptäckte jag ett intressant "mekaniskt museum". Jag blev nyfiken och gick in. Och upptäckte att hela den stora gamla industrihallen var fylld med en massa gamla tivolimaskiner, flipperspel, jukeboxar, spelautomater, självspelande pianon, varuautomater och andra gamla mekaniska saker. En otroligt fascinerande samling!
Wells Fargo Bank

2016-05-06Wells Fargo & Company är idag en börsnoterad amerikansk affärsbank och finansbolag. Företaget grundades 1852 av Henry Wells och William Fargo. Företaget är dock mer känt för sin transportservice och postservice, och denna startade med hästdriven dilligenstrafik i "Vilda Västern". Detta är också motivet på företagets gamla logotype. Här några bilder från det vackra bankkontoret i San Francisco.


Muir Wood National Reserve

2016-05-07Muir Woods är en av USA:s första nationalparker. Det var två privatpersoner (makarna William och Elizabeth Kent) som redan 1905 köpte in marken för att rädda de sista redwoodträden i regionen. Sedan donerade de marken till den federala regeringen. 1908 förklarade president Theodor Roosevelt området som nationellt naturreservat. Parken fick då namn efter den kände konservatorn John Muir. William Kent blev senare invald i Representanthuset och 1916 fick han igenom lagstiftningen kring National park Service.

En spännande sak med denna nationalpark är att där finns en hel del björn. Vi såg dock inga...Redwoodträden täckte stora delar av norra halvklotet för 150 miljoner år sedan, men när klimatet förändrades minskade bestånden. Men fortfarande finns stora bestånd av redwoodträd (två olika typer, Redwood och Giant Seguoia) i Kalifornien.

Redwoodträden kan bli en bra bit över 100 meter höga, det högsta uppmätta trädet finns i norra Kalifornien och är nära 120 meter högt. Det är därmed det högsta trädet på jorden. Många av träden i den skog vi besökte är uppemot 800-1.000 år gamla. Man har ställt ut en skiva av ett träd som nyligen fallit omkull, och markerat historiska händelser på trädskivan. Detta fallna träd är från år 909, dvs idag drygt 1100 år sedan. Det grodde i denna skog 400 år före Aztekerna och 580 år före Columbus upptäckt av Amerika. Det ger lite perspektiv.

Av de olika tjocka årsringarna kan man se hur klimatet kraftigt förändrats genom århundradena, mellan varma och kalla perioder, liksom fuktigare och torrare. Det är en bra påminnelse om klimatets ständiga och naturliga dramatiska förändringar.

Redwoodträden tar upp sin fukt både genom rötter och barr. Det gör att träden kan växa även i torrare områden under förutsättning att det är regelbunden fukt och dimma som gör att barren får tillgång till vätska.

Jag frågade vår guide hur träden klarar skogsbränder. Hans svar var att trädens bark är så kompakt att den inte brinner, bara blir lite svedd, vilket träden inte tar skada av. Dessutom är träden indränkta i tanniner, en kemisk förening, som gör träden extra motståndskraftiga mot eld. Tvärtom är det så att träden behöver skogsbränder regelbundet för att kunna få plats för nya plantor som kan gro i askan. Bränderna rensar helt enkelt undervegetationen under träden utan att skada dem.


Sausalito

2016-05-07Sausalito är en mycket välmående förort till San Francisco, beläget på andra sidan Golden Gate - sundet. Det är en populär och omskriven turistort, och från huvudgatan längs vattnet ser man San Franciscos silhuett i fjärran.En lite rolig sak med Sausalito och övriga bebodda områden närmast norr om bron är att det ursprungligen var "hippekretsar" som levde här. Man bodde i alternativa boenden och tog avstånd från samhället i övrigt, och eftersom inte bron fanns var det långt hit från San Francisco. Idag har dessa unga "hippies" blivit medelålders och en del av dem är nu företagsledare eller finansiärer av dagens nya snabbväxande IT-företag i Silicon Valley. Och nu har de byggt nya lyxiga hus i stället, i samma områden som deras gamla alternativa boenden en gång låg.


Golden Gate

2016-05-07Den legendariska bron Golden Gate Bridge är uppkallad efter sundet Golden Gate. Bron invigdes 28 maj 1937 och är 2 737 meter lång med ett brospann på 1 280 meter. (Som jämförelse kan nämnas att Ölandsbron är mer än dubbelt så lång, fast det längsta brospannet är bara en tiondel av Golden gate). Denna bild är tagen från San Francisco, tyvärr genom bussfönstret vilket förklarar kvaliten...Från bron har man en bra utsikt över San Francisco, men det var tyvärr mulet och lite dimmigt när jag tog bilden.Denna bild på bron är tagen från norr när vi åkte tillbaka mot San Francisco.