Blogg december 2008

2008-12-31 GOTT NYTT ÅR svenska företagare!

Så här inför det nya året känns det extra bra att länka till Regeringskansliets PM över de 69 viktigaste förbättringarna som gjorts sedan valet 2006 för att förbättra företagsklimatet i Sverige.

Till och med jag som ju inte är helt opartisk är förvånad över att det faktiskt hänt så mycket redan. Men viktigast är ändå att det kommer mera - och i de bistra ekonomiska tiderna är naturligtvis allt som kan gynna företagandet av oerhört stor betydelse.2008-12-31 GOTT NYTT ÅR svenska löntagare!

Redan under Alliansens två första år vid makten har de svenska löntagarna fått kraftigt sänkta inkomstskatter. Från och med januari 2009 blir det ytterligare en skattesänkning. Sammantaget kommer 97% av löntagarna nu att ha fått minst 1.000 kronor lägre skatt varje månad jämfört med 2006, och många har fått ännu mera. För två sammanboende löntagare med normala inkomster innebär det en sammanlagd årlig skattesänkning på minst 24.000 kronor per år - rakt i handen!

Oppositionen invänder ofta att den höjda avgiften för a-kassan och slopade skattereduktionen för avgiften till facket äter upp skattesänkningarna. Men med tanke på att avgiftshöjningen till a-kassan handlat om i genomsnitt 120 kronor per månad, och att skattereduktionen för fackavgift oftast gav mindre än 100 kronor per månad, så inser nog de flesta att oppositionens nidbild inte har med verkligheten att göra.

Från årsskiftet flyttas också gränsen upp för när man skall tvingas betala statlig inkomstskatt. Det betyder att färre löntagare med mer normala inkomster slipper betala statlig inkomstskatt. Det kommer exempelvis att beröra många sjuksköterskor, lärare, poliser och byggnadsarbetare.

Till de stora skattesänkningarna kommer dessutom en kraftig reallöneökning 2008 och sannolikt även 2009, där löneökningarna är större än prisökningarna. Svenska löntagare har fått det betydligt bättre under Alliansens tid vid makten. Det har äntligen börjat löna sig att arbeta!2008-12-31 GOTT NYTT ÅR svenska pensionärer!

Svenska pensionärer har det bäst i EU! Allt enligt en sammanställning som gjorts av AMF - ett av de stora tjänstepensionsbolagen som ägs gemensamt av LO och Svensk Näringsliv. Rankingen bygger på fakta från EU:s statistikbyrå Eurostat. När det gäller livslängd ligger Sverige i topp (80,63 år) och svenska pensionärer är dessutom friskast av alla. Svenska pensionärer är de näst lyckligaste i EU, 93% av de svenska pensionärerna uppger sig vara lyckliga, bara Danmark är bättre - där är hela 97% lyckliga. Allt enligt färska siffror från 2007.

Inkomstmässigt ligger däremot svenska pensionärer bara i mitten av jämförelsen och köpkraften är medelmåttig. Detta enligt siffror från 2006. När det gäller fritid och konsumtion av kultur, hotell- och restaurangbesök finns bara gamla siffror från 2005, och de visar att svenska pensionärer sammanlagt ligger någonstans i mitten i jämförelsen. Det är kanske ingen vild gissning att detta också hänger ihop med köpkraften.

Glädjande är ju att de svenska pensionerna kommer att räknas upp rekordmycket 2009, och att pensionärerna nu också får en viss skattesänkning. Samtidigt sjunker priserna på många varor. Rimligen kommer svenska pensionärer att ligga betydligt bättre till vid internationella jämförelser kommande år när det gäller köpkraft och ekonomi.2008-12-29 Småmackarna offras på klimatpolitikens altare

År 1968 fanns det 8.927 bensinmackar i Sverige. Den 1 januari 2008 fanns 3.586 av dessa kvar, och inom ett par år beräknas bara 2.500 bensinmackar finnas kvar i landet. Orsakerna till minskningen är många, bland annat överetablering på större orter och minskad lönsamhet. Men det finns också EU-regler som i praktiken tvingar fram nedläggningar i samband med bensinbolagsfusioner och miljöregler som gör det riskabelt att ta över en bensinstation eftersom ansvaret för gamla miljösynder kan följa med "på köpet". Till detta kommer allt hårdare miljöregler och kostnader för miljöinspektioner och tillstånd.

År 2005 beslöt dessutom en riksdagsmajoritet av s+v+mp om ett tvång för bensinmackar att från och med 2006 stegvis tillhandahålla förnybara drivmedel, den s.k. pumplagen. Lagen var miljöpartiets förslag och drevs igenom med stöd av socialdemokraterna, trots massiv kritik från remissinstanserna.

Lagen innebär att den som driver en bensinmack och säljer mer än en viss kvantitet vanligt bränsle dessutom måste tillhandahålla minst ett förnybart drivmedel. Från och med den 1 april 2006 var alla mackar som två år tidigare sålt minst 3000 kubikmeter/år vanligt drivmedel skyldiga att dessutom erbjuda minst ett förnybart drivmedel. Sedan dess har gränsen successivt sänkts för hur mycket vanligt bränsle som en mack tillåts sälja utan att också erbjuda förnybart bränsle. I mars 2008 sänktes gränsen ytterligare, denna gång till 2000 kubikmeter/år. Från den 1 mars 2009 ska tvånget utvidgas till de verkligt små mackarna: Alla mackar som säljer mer än 1000 kubikmeter/år bensin ska vara tvungna att skaffa en pump för förnybart drivmedel. 1000 kubikmeter motsvarar 1 miljon liter bensin. Om varje bil antas tanka 50 liter motsvarar det 20.000 tankningar per år, dvs 55 tankningar per dag, eller drygt två tankningar per timme - det är alltså en ganska blygsam försäljning. En pump för förnybart drivmedel kostar enligt branschorganisationerna minst 250 000 kr - vilket det är mycket svårt att motivera för en liten mackägare som knappt tjänar något alls på drivmedelsförsäljningen.

Tanken med lagen är givetvis god - att erbjuda altenativa drivmedel även på landsbygden. Men lagen har visat sig få orimliga konsekvenser. Allt fler bensinmackar läggs i stället ned eftersom ägarna inte anser sig ha råd att göra de stora investeringar som krävs. Detta minskar servicen på landsbygden för när macken försvinner försvinner ofta samtidigt den enda verkstaden och kiosken på orten. Det medför också längre resor med bil till närmsta bensinmack för att tanka, vilket ju direkt motverkar avsikten att minska onödigt bilåkande.

Jag har ifrågasatt regelverken för bensinstationerna i tre olika riksdagsmotioner, Tillgänglighet till bensinstationer (pumplagen), Miljösaneringsansvar vid överlåtelse av bensinstation och Miljöregler och inspektioner av bensinstationer. Dessutom har jag motionerat rent allmänt om att miljösanktionsavgifterna borde ses över, Översyn miljösanktionsavgifter. Jag anser att regelverken bör lindras så att småmackarna kan överleva. Men så blir det dessvärre inte, mackdöden kommer istället att drivas på. För fredagen före jul beslutade tyvärr regeringen att inte skjuta upp det tredje steget i pumplagen. Nu tvingas alltså även de minsta mackarna till stora investeringskostnader som inte lönar sig.

Visst vet jag att en röd-grön regering hade gjort väldigt mycket fler och skadliga ingrepp i både människors och småföretagares liv i miljöpolitikens namn, och visst vet jag att bensinskatten hade varit ett antal kronor högre per liter om vi haft en annan regering. Det är självklart alltid mycket bättre att ha Alliansregeringen vid makten även när det gäller miljöpolitiken. Men ändå erkänner jag gärna att jag är besviken över att min egen regering nu tvingar ytterligare ett antal småföretagare att lägga ned sina bensinmackar, göra sina anställda arbetslösa och försämra servicen på landsbygden. Det känns väldigt onödigt att en borgerlig näringsminister och en borgerlig regering skall försvara Miljöpartiets och Socialdemokraternas dåligt genomtänkta beslut.2008-12-28 Rädda klimatet - håll andan!

Apropå klimat och koldioxid. Min favoritserie är Ernie, som alltid föreslår kreativa lösningar på stora världsproblem...

(Detta lilla klipp är citerat från Ernies julhäfte 2008 - köp det!)


Nu är inte tanken helt verklighetsfrämmande - det finns ju de som på allvar ser människor och djur som det största hotet mot klimatet, och som vill införa personliga koldioxidkvoter...men om det även skall gälla utandning framgår inte, inte heller hur man skall bevaka att ingen släpper ut mer CO2 än vad som ryms i den personliga kvoten.2008-12-27 Socialdemokraterna är det stora hotet mot integriteten

Min moderate riksdagskollega Karl Sigfrid är definitivt en av de mer kunniga och pålästa personer jag känner när det gäller integritets- och yttrandefrihetsfrågor i samband med internet. Han hade en mycket tänkvärd debattartikel på internetsajten Newsmill strax före jul, där han avslöjar flera dramatiska och mycket allvarliga integritetshot i socialdemokratiska förslag rörande både fildelning och statlig spelcensur, och undrar varför detta inte alls uppmärksammas av alla bloggare som värnar integriteten? För övrigt har ju inte heller media varit särskilt intresserade av att berätta om hur socialdemokraterna vill gå längre i dessa frågor än Alliansen. Man kan undra varför. Här följer Karl Sigfrids artikel:

"Varför granskar inte bloggarna oppositionen?

Det senaste året har bloggarna kritiserat alliansmajoriteten i riksdagen för att inte värna öppenheten på internet. FRA:s filtrering av elektronisk kommunikation och IPRED:s instiftande av särskilda befogenheter för upphovsrättsindustrin har väckt folkstormar och massupprop på Facebook.

Socialdemokraterna ställer sig vid sidan om, men när de väl yttrar sig går de ofta ett steg längre än majoriteten. I sin IPRED-motion vill de tillsätta en kommission som utreder effekterna av anonymiseringstjänster. I klartext vill socialdemokraterna förbjuda anonymitetsskydd på internet. Varför reagerar inte bloggarna?

Bloggare som vill vara seriösa samhällsaktörer bör kunna granska de politiska alternativen. Även oppositionens förslag. Tidigare i veckan avslöjade socialdemokraterna spelpolitiske talesman Lars Wegendal att han och hans parti vill införa censur av utländska webbplatser som erbjuder spel. Syftet är att svenska spelbolag ska slippa konkurrens. En konsekvens av socialdemokraternas förslag är att även diskussionsforum och annan information som ligger på samma webbplats blockeras. Socialdemokraternas lag skulle ge internetleverantörerna uppgiften att styra vilka webbplatser kunderna får besöka. Någon sådan plikt finns inte i dag, utan spelcensuren skulle bli den första lagen i sitt slag.

Socialdemokraterna vill att den som försöker surfa in på en pokersajt ska skickas till en särskild webbplats. Istället för den information som internetanvändaren söker kommer det ett meddelande från staten om att informationen är förbjuden. Så fungerar det i Italien. Den som där försöker nå en utländsk spelsida kommer istället till italienska Lotteriinspektionen. Varje gång en italiensk internetleverantör misslyckas med censuren - och en användare når fram till en otillåten webbplats - tvingas internetleverantören betala en "sanktionsavgift" på 30 000 till 80 000 euro. Denna italienska modell lyfts fram som ett föredöme av socialdemokraterna.

Det är märkligt att bloggare som gör anspråk på att vara internets försvarare blundar för att riksdagens största parti vill rasera yttrandefrihetens principer.

Karl Sigfrid"
2008-12-26 Trevliga julklappar till finansministern och Alliansen
Uppdaterad

Enligt en SIFO-undersökning som publicerades på självaste julafton tror svenska 51% av svenska folket att finansminister Anders Borg är rätt person att leda landet ur den ekonomiska krisen, medan bara 22% litar på socialdemokraternas ekonomiske talesman Thomas Östros. Det betyder att en stor del av oppositionens egna väljare litar mer på dagens moderate finansminister än på oppositionens finansministerkandidat. Det är ett mycket gott betyg för Borg, men knappast förvånande. Anders Borg är en av de mest erfarna och kunniga och välutbildade finansministrar Sverige haft. Socialdemokraternas Tomas Östros spelar inte ens i samma division. Östros är samtidigt tydligen den bäste socialdemokraterna kan plocka fram som ekonomisk talesman. Det säger ju en hel del om de politiska alternativen i Sverige just nu.

Sifo konstaterar också att jämfört med tidigare kriser under 1980 respektive 1990-talet är dagens förtroende för regeringen och finansministern mycket speciellt, eftersom den sittande regeringen vid tidigare kriser förlorat i opinionssiffrorna i liknande situationer. Min egen övertygelse är att socialdemokraternas överbudspolitik att lova allt till alla och dela ut pengar som inte finns har skadat oppositionen allvarligt. Mona Sahlins och Tomas Östros förslag att satsa pensionsfondernas pengar i en blödande fordonsindustri var nog inte heller särskilt välbetänkt. De ständiga angreppen från oppositionen mot regeringen i en allvarlig ekonomisik situation förstärker knappast heller bilden av att oppositionen vill ta ansvar för landet - det viktigaste för dem verkar nog i allmänhetens ögon vara att ge regeringen tjuvnyp. Jag tror inte det skapar förtroende i längden för Mona Sahlin & Co.

TV4 presenterar idag årets sista opinionsmätning som bekräftar väljarströmmarna som synts i andra mätningar. Moderaterna tar över stora väljargrupper från socialdemokraterna och får 27,9% i denna mätning, dvs 1,7% mer än i rekordvalet 2006. Skillnaden mellan moderaterna och socialdemokraterna är nu mindre än 10%, och skillnaden mellan de politiska blocken minskar till ca 8%, vilket är ungefär samma skillnad till Alliansens nackdel som 2004, två år före valet 2006. Och vi minns ju hur det valet slutade.

Uppdatering 27/12:I dag redovisas även en SIFO-mätning som förstärker bilden av att Alliansen stärkt sin ställning hos svenska folket under hösten. 54% av de tillfrågade har förtroende för statsminister Reinfeldt, medan oppositionsledaren Sahlin backat sex procentenheter till 36 procent.2008-12-24 GOD JUL!Julhälsningen kommer från familjens hundar, Nelly och Madde som håller full koll på tomten...
2008-12-22 En av mina forskarkontakter ifrågasätter klimatteorierna

I dag fick jag tips om en debattartikel i tidningen Barometern där fyra forskare ifrågasätter det man kallar "klimatalarmismen". Sådana tips får jag ofta, det finns faktiskt ganska många forskare som har en avvikande mening i klimatfrågan, man behöver inte leta särskilt länge för att hitta dem. Men denna gång var artikeln extra intressant att läsa eftersom det var en av de forskare jag träffade i våras på Uppsala Universitet som var en av undertecknarna. Han är engelsman, heter David Gee, och är professor Emeritus i geofysik på Uppsala Universitet. Han är en av de forskare som varit verksamma på den svenska forskningsstationen Kinnvika på nordöstra Svalbard, och han ifrågasätter starkt sambandet mellan koldioxiden och klimatförändringarna.

De övriga som undertecknat den kritiska artikeln är Göran Ahlgren, docent i organisk kemi (och en av initiativtagarna till det omtalade Stockholmsinitiativet som retat gallfeber på alla politiskt korrekta klimatforskare), Wibjörn Karlén, Klimatforskare och professor emeritus i naturgeografi, samt Ingemar Nordin som är professor i vetenskapsteori.

Wibjörn Karlén intervjuades förra året i Realtid.se och gav där uttryck för sin skepsis kring växthusteorin. Artikeln är läsvärd eftersom den sammanfattar invändningarna från de forskare som inte delar IPCC:s och Al Gores bild av klimatfrågan. Artikeln beskriver också problemet för forskare som inte vare sig får komma till tals eller kan få sin kritiska forskning finansierad - något jag berättat om tidigare på bloggen.

Jag kommer under jul- och nyårsledigheten att läsa flera böcker som handlar om alternativa klimatteorier - det finns en uppsjö sådana teorier, som bara har en sak gemensamt - koldioxiden finns inte med som ett tänkbart alternativ. Som vanligt tar jag inte ställning till vem som har rätt eller fel - men jag tar ställning mot det ensidiga fokuset på just koldioxiden. Allt fler vetenskapsmän och forskare ifrågasätter ju faktiskt om detta verkligen är orsaken till klimat- förändringarna. Borde då inte media och ansvarskännande politiker lyssna på alla röster som vill bidra med kunskap?2008-12-19 Granen står ensam kvar...

Den här veckan har tempot varit ovanligt högt i riksdagen, arbetsdagarna har för många ledamöter varat från tidig morgon till framåt midnatt varje dag.

Nu åker riksdagsledamöterna hem för julledighet - det skall verkligen bli skönt! I år blir det ett par lediga dagar före jul också, vilket man verkligen inte är bortskämd med.

Kvar i riksdagen blir julgranen i en alldeles öde riksdagsentré.


2008-12-19 Höstterminens sista riksdagsärende

Riksdagens sista beslut före juluppehållet var att godkänna statsbudgeten för 2009. Den visar ett överskott på 58 miljarder. Tyvärr lär detta överskott krympa, främst på grund av försämrad konjunktur som minskar skatteintäkterna, och kanske även på grund av ytterligare nödvändiga åtgärder mot finanskrisen. Men visst känns det bra att ha ett ordentligt överskott i utgångsläget - det omvända hade varit betydligt värre!2008-12-19 Socialdemokraterna vill dra in 2,5 miljarder från kommunerna

Under de senaste månaderna har regeringen presenterat en omfattande reformbudget (en av de mest offensiva i Europa enligt EU-kommissionen) med stora satsningar på infrastruktur, utbildning och forskning, sänkta skatter som kan stimulera konsumtionen, och inte minst sänkta arbetsgivareavgifter och bolagsskatter. Man har därefter presenterat ett garantisystem för banksektorn, gjort extra satsningar för att klara företagens kapitalbehov, utökat resurserna till exportgarantier, presenterat ett treårigt paket med extra satsningar mot arbetslösheten, infört ROT-avdrag redan från den 8 december, och slutligen presenterat ett omfattande stöd till fordonssektorn. Socialdemokraterna kallar det för att regeringen är passiv och inte gör någonting åt krisen - var och en får själv avgöra om det är en korrekt beskrivning.

Ytterligare en samhällssektor som vill ha statligt stöd är kommuner och landsting. Här är förutsättningarna däremot väldigt olika runt om i landet. Vissa kommuner har stark ekonomi och kan till och med sänka skatten nästa år. Andra ser stora problem, framförallt 2010. Helt klart är att kommunernas skatteprognoser skrivs ned kommande år vilket skapar problem för många kommuner.

Märkligt nog vill socialdemokraterna i detta läge dra in stora pengar från kommunerna, genom att slopa de halverade arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 26 år som alliansregeringen infört. Detta skulle få dramatiska konsekvenser. Centerpartiet har med hjälp av statistikuppgifter från Sveriges kommuner och landsting granskat hur socialdemokraternas förslag skulle kunna slå mot ungdomars sysselsättning i Sveriges kommuner och vad förslaget skulle innebära för kommunernas ekonomi. Det är över 63.000 ungdomar som berörs. Enligt granskningen skulle resultatet av socialdemokraternas förslag leda till en total kostnadsökning för landets kommuner med 2,5 miljarder kronor! I en artikel i Borås Tidning idag tar man Marks kommun som exempel. Kommunen har 383 anställda ungdomar i åldern 16–25 år, och det förslag som socialdemokraterna presenterar skulle innebära en kostnadshöjning för kommunen på nära 15 miljoner kronor per år. Som tidigare kommunpolitiker i Mark vet jag att detta är en mycket stor summa i kommunens budget.

Socialdemokraterna pratar mycket, göra käcka populistiska utspel, och lovar ut pengar som inte finns till allt och alla. Så kan man ju göra i opposition när man slipper ta ansvar. Men samtidigt vill man alltså dra in 2,5 miljarder från de svenska kommunerna genom att öka deras kostnad för att ha kvar sina anställda. Hur skulle den politiken minska uppsägningarna inom kommuner och landsting?2008-12-18 Dags att låta LO ta över bilindustrin?

Riksdagen har idag debatterat och tagit beslut om det enligt min åsikt väl avvägda stödpaketet till fordonsindustrin (se bloggen den 11 december.) Oppositionen däremot hade andra förslag, och ville bland annat se direkt statligt ägande i bilföretagen. Det gör det extra passande att lägga in denna lilla text med ett alternativt förslag till lösning som jag fick från en bloggbesökare idag, hämtad från insändarsidan i en tidning (jag har dock inte en aning om vem Tommy Pettersson är):

LO - köp Volvo!

Ta chansen att visa hur företag ska drivas och använd era och rörelsens alla miljarder för samhällets bästa.

Börja med att anställa Thomas Östros som vd till en låg lön utan fallskärm, han kan och vet allt om industri och ekonomi.

Sänk vidare lönerna för alla andra höga chefer. Höj sedan lönerna för alla arbetare och tjänstemän, inför högre personaltäthet, kortare arbetstid, längre semester, högre sjuklön och givetvis ingen karensdag.

Sedan fortsätt med att ta hem outsourcad verksamhet, bygg bra, miljövänliga, praktiska, snygga bilar med bra prestanda som folk efterfrågar. Sälj dem sedan så det ryker, givetvis billigt!

När vinsterna sedan börjar trilla in kan ni köpa Ericsson, Sandvik, Skanska, Electrolux och varför inte SEB, Nordea och så vidare.

Tveka inte! Gör verklighet av alla bra idéer och låt alla duktiga ombudsmän förvalta egna pengar och inte bara leka med andras.

Tommy Pettersson


2008-12-17 Lite nedslag från dagens debatt

Arbetsmarknadsutskottets debatt i kammaren idag var hätskare än vanligt. Oppositionen är inte direkt balanserade i sina utfall. Inte är de särskilt överens heller. Miljöpartiet vill återinföra friåret, Vänsterpartiet vill anställa 150.000 personer inom offentlig sektor, och socialdemokraterna vill chockhöja arbetsgivareavgifterna för alla som har anställda under 26 år (för kommunerna skulle detta kosta 2,5 miljarder)! Ingen av partierna kunde heller beskriva någon gemensam politisk linje, mer än att allt som regeringen gör givetvis är fel.

I dag har vi också räknat lite på socialdemokraternas förslag. Statsministern beskrev det målande i sitt jultal idag. "I stället för att följa doktorns rekommendation om ett äpple om dagen har socialdemokraterna med sina utspel spenderat en miljard om dagen. Det är en miljardrullning som bara så här långt är uppe i närmare 30 miljarder kronor som sker ogenomtänkt, slarvigt och utan långsiktig tanke".

Vår moderata utskottsordförande Hillevi Engström försökte i stället beskriva hur stora satsningar regeringen gör. Bara arbetsförmedlingens budget för 2009 omfattar 38 miljarder. Detta kan exempelvis jämföras med Polisens budget som är på 15 miljarder.

I debatten framkom också att det inte är fullt så nattsvart på arbetsmarknaden som det ibland beskrivs. Under november varslades 20.000 personer. Men samtidigt anmäldes 30.000 nya arbeten till arbetsförmedlingen under samma månad. Det är inte sant att det inte finns några lediga jobb, många av dem som varslas kommer att få nytt jobb, och de övriga kommer att får mycket god hjälp med vidareutbildning och annat stöd i avvaktan på att konjunkturen vänder upp!

Själv fick jag med bara några minuters varsel lämna utskottsdebatten i kammaren för att kasta mig in i en direktsänd intervju i Radio Jönköping om deltid och a-kassa. Min utskottskollega Tomas Tobé som skulle varit med i intervjun stod i riksdagens talarstol just då...riksdagsuppdraget kräver viss flexibilitet...2008-12-17 Vem skrämde bort medlemmarna från a-kassan?

LO: och TCO:s politiskt rödfärgade ledningar har ända sedan regeringsskiftet 2006 använt sin position för att motarbeta Alliansregeringen. A-kassan har varit favoritämnet. Man ger regeringen skulden för att 465.000 färre är anslutna till a-kassan idag än före valet 2006. Det betyder att antalet löntagare som inte är anslutna till en a-kssa ökat från 700.000 före valet 2006 till nära 1.200.000 idag. Även om många som lämnat gjort detta av mycket rationella skäl (exempelvis för att de studerar, närmar sig pension, arbetar i yrken där det inte förekommer någon arbetslöshet, eller arbetar så lite att de ändå aldrig skulle få ut någon ersättning om de blir arbetslösa) så är det givetvis allvarligt att många som behöver skyddet av a-kassan lämnat denna. Frågan är bara varför de gjort detta?

LO och TCO påstår ofta att människor lämnat a-kassan för att avgiften höjts och att man därför inte längre har råd att vara med. Detta är ett ologiskt resonemang. Avgifterna har höjts med i genomsnitt 120 kronor per månad. Samtidigt har 97% av alla löntagare fått mer än 1.000 kronor i skattesänkning varje månad, ofta ännu mer! Utöver detta har löntagarna haft mycket god reallöneutveckling, dvs fått större löneökningar än vad prisökningarna varit. Att påstå att löntagare inte har råd att vara med i a-kassan är inte sant! Snarare är det väl sannolikt så att det var LO:s och TCO:s kampanjer mot a-kassan som skrämde bort medlemmarna. Om man tillräckligt ofta upprepar det osanna budskapet att a-kassan är för dyr så lyssnar medlemmarna till sist - och lämnar a-kassan. Den enda fackliga centralorganisation som valde en annan väg var SACO. Där talade man om för medlemmarna att avgiften till a-kassan (AEA) ökade, men att detta flera gånger om kompenserades genom sänkt skatt. SACO:s medlemmar agerade också annorlunda, realtivt få lämnade a-kassan och fler nya medlemmar kommer till än vad som försvinner.

Slutsatsen är given - det var inte regeringen som drev bort medlemmarna från a-kassan, utan det var de politiskt styrda ledningarna för LO, TCO och vissa enskilda fackliga förbund som orsakade medlemsflykten genom att ge sina medlemmar fel information - av rent politiska skäl! Givetvis med gott stöd av den politiska oppositionen.

Nu är det tyvärr dags igen! TCO:s ordförande Sture Nordh gick nyligen ut i en artikel i DN Debatt och påstod att a-kassorna skulle vara tvungna att göra stora avgiftshöjningar nästa år. Reaktionen blev dock inte riktigt den väntade. Metalls a-kassa meddelade snabbt att man inte alls tänker höja avgiften under 2009 även om arbetslösheten ökar, utan tvärtom planerar en sänkning! Unionens a-kassa är enligt TCO:s beräkning den som kommer att tvingas höja avgiften mest av Sveriges a-kassor, och det redan 2009. Men Unionens andre vice ordförande dementerade snabbt och sa att man redan beslutat att inte höja avgiften 2009. Dagarna efter meddelade dessutom både Lärarnas och Akademikernas a-kassor att de planerar att sänka avgiften nästa år. Man kan tycka det är lite anmärkningsvärt att TCO-ordföranden går ut med denna propaganda, utan att först undersöka ens vad det största TCO-förbundet Unionen har för planer.

I dag presenterar TCO en ny rapport där man påstår att den svenska a-kassan är i fritt fall. Att Sverige faktiskt har ett av världens mest generösa a-kassesystem nämner man givetvis inte. Rapporten innehåller ett stort antal överdrifter och skruvade exempel som visar att det mer handlar om att göra en politisk markering mot regeringen än att försöka föra en saklig diskussion. I rapporten använder man som huvudexempel att en speciallärare som blir arbetslös bara får 56% av inkomsten i a-kassa. Av Arbetsförmedlingens hemsida framgår att det är stor brist på speciallärare i hela landet och att arbetsmarknaden kommer att vara mycket god även kommande 10 år på grund av stora pensionsavgångar och få som utbildas. Det lär med andra ord knappast finnas någon speciallärare som är arbetslös någon lägre tid. Detta är väl sannolikt också anledningen till att Lärarfacken inte erbjuder sina medlemmar kompletterande inkomstskydd - risken att bli arbetslös är mycket liten. Många andra TCO-förbund med större risk för arbetslöshet erbjuder sina medlemmar 80% av lönen i a-kassa genom obligatoriska inkomstförsäkringar.

Ett annat märkligt exempel i TCO-rapporten är att ensamstående med flera barn påstås riskera att hamna under socialbidragsnormen om man blir arbetslös och har valt att lämna a-kassan. Min fråga är då om den enskilde inte har något eget ansvar? Om man fått en stor skattesänkning och en liten avgiftsökning, varför går man då ur a-kassan trots att man har ensamt försörjningsansvar för flera barn? Det är ju som att huset brinner ned och man struntat i brandförsäkringen!

TCO-rapporten utmynnar i ett TCO-förslag för att få med fler i a-kassan. Man vill sänka a-kasseavgiften med drygt 100 kronor per månad för att fler skall ha råd att gå med. Att de flesta löntagare får sänkt skatt med 200-300 kronor per månad från årsskiftet nämns inte. Sänkt skatt är väl värt precis lika mycket för löntagarens ekonomi som sänkt avgift till a-kassan? Självklart har alla löntagare som vill råd att vara med i a-kassan - men om TCO:s och LO:s centrala ledningar fortsätter att överdriva och hota med påhittade stora avgiftshöjningar till a-kassan, och svartmåla världens kanske mest generösa a-kassa så försvinner medlemmarna ändå. Är det verkligen ett pris man är beredda att betala för att försöka motarbeta regeringen? Vad tycker LO:s och TCO:s medlemmar om detta sätt att använda fackets resurser?2008-12-17 Intressant Opinionsläge

Höstens dramatiska förändringar av opinionsläget har nog förvånat många experter som tidigare kategoriskt sagt att Alliansen inte har en chans att hämta in oppositionens försprång före valet 2010. Oppositionens försprång har varit nära 20% som mest, men har nu snabbt krympt till mellan 3 och 10%. SIFO:s senaste mätning visar ett halverat försprång på ett år, från 14% till 7%. SKOP redovisar en skillnad på bara 3,1%, medan SCB:s mätning visar på 10% avstånd mellan blocken. Demoskop och Temo ligger inom samma intervall.

Moderaterna ligger över det starka valresultatet 2006. I de flesta mätningar som görs ligger moderaterna mellan 25 och 30%.

Socialdemokraterna ligger också över valresultatet 2006, men efter att ha tappat stöd under lång tid närmar man sig nu återigen det valresultat på 35% som ansågs vara en av de "största katastroferna för socialdemokraterna i modern tid". Många inom oppositionen förväntar sig framgångar till följd av utspelet om ett mer organiserat samarbete. För egen del tror jag snarare att de tre partierna kommer att skrämma bort varandras väljare. Enligt Expressen häromdagen "arbetar Mona Sahlin frenetiskt för att stoppa de fallande opinionssiffrorna. Taktiken är att synas så mycket som möjligt". "Hon har varit på resande fot från tidig morgon till sen kväll under en lång tid" säger Marita Ulvskog, partisekreterare för socialdemokraterna. Ulvskog tillägger att "Mona har synts väldigt mycket".

Kanske har Ulvskog satt fingret på problemet?2008-12-16 LavalClaes Strååth (i mitten) föredrar Lavalutredningen i arbetsmarknadsutskottet.

För alla som är intresserade av arbetsrättsliga frågor är Laval ett begrepp. Det började 2004 när Byggnads vidtog en blockad och sympatiåtgärder mot det lettiska företaget Laval på en byggarbetsplats i Vaxholm. Byggnads ville att Laval skulle underteckna ett svenskt kollektivavtal (hängavtal), medan Laval åberopade det lettiska kollektivavtal som redan fanns. Laval väckte talan i Arbetsdomstolen och yrkade att stridsåtgärderna skulle förklaras olovliga. Arbetsdomstolen begärde förhandsavgörande från EG-domstolen, och i december 2007 kom EG-domen som förklarade att de stridsåtgärder som vidtagits mot Laval inte var förenliga med EU-rätten. Regeringen tillsatte därefter en utredning under medlingsinstitutets generaldirektör Claes Strååth, och förra veckan presenterades utredningens förslag.

I dag fick arbetsmarknadsutskottet en föredragning av Claes Strååth. Han menar att den svenska modellen kan bevaras, och går att förena med EU:s regler. Kort sammanfattat föreslår han i utredningen att svenska fackliga organisationer även i fortsättningen skall ha rätt att vidta stridsåtgärder mot utländska företag som utför arbete i Sverige med egen arbetskraft. Men stridsåtgärder skall endast få vidtas om det är för att skydda grundläggande basrättigheter som gäller för alla arbetstagare enligt rikstäckande kollektivavtal inom branschen. Det kommer därmed inte att gå att vidta konflikter för att garantera utländska arbetstagare en lönenivå i nivå med lokalt framförhandlade lönepåslag, men däremot för att garantera minimilön enligt svenska kollektivavtal. Ytterligare ett krav för att stridsåtgärder skall få vidtas från en svensk facklig organisation är att de utländska arbetstagarna skall ha en tydlig nytta av att omfattas av reglerna i svenska kollektivavtal. Ytterligare ett krav är att de svenska kollektivavtal som åberopas mot utländska företag skall vara tydliga och lättolkade.

Nu skall utredningen ut på en längre remiss till arbetsmarknadens parter och andra som skall ha synpunkter på förslaget. Både LO och svenskt näringsliv har redan framfört vissa kritiska synpunkter - men från var sitt håll. Min gissning är att frågan kommer att vara politiskt het under lång tid.2008-12-16 Utredningsförslag en riktig högoddsare

En utredning presenterade igår ett förslag till hur det svenska spelmonopolet till större delen skall bevaras. Det föreslås visserligen också viss möjlighet för utländska bolag att verka i Sverige, men då bara inom vissa former av spel som inte är "problematiska ut spelberoendesynpunkt". För att effektivt skydda Svenska Spel och andra aktörer som verkar i Sverige mot konkurrens vill utredaren tvinga internetoperatörerna att spärra spelsajter (!), och dessutom förbjuda bankerna att förmedla insatser på utländska spel.

Storebror som vet bäst har talat. Svenska folket skall omyndigförklaras!

Nu tror jag inte för ett ögonblick att detta förslag blir verklighet. Finansministern har redan kommenterat förslaget och med en lagom kritisk underton påpekat att det "är dock viktigt att förslag till inskränkningar och restriktioner står i proportion till problemen". Men det är skrämmande nog att det finns utredare som framför denna typ av förmyndarskapsförslag. Jag hade faktiskt förväntat mig ett mer konstruktivt förslag från en statlig utredare.2008-12-15 Arbetskraftsinvandring i lågkonjunktur???

Idag träder den nya lagstiftningen om arbetskraftsinvandring i kraft. Från idag blir det alltså lättare för företag att rekrytera människor från andra länder och lättare för människor från andra länder att komma hit för att arbeta. Asylsökande som fått avslag på sin ansökan får också under vissa förutsättningar möjlighet att stanna som arbetskraftsinvandrare om de har en anställning. Det var Alliansen och Miljöpartiet som tillsammans drev igenom den nya lagen, som jag beskrev i ett blogginlägg den 28 mars. Två viktiga grundstenar i den nya lagen är att det är arbetsgivarens bedömning av sitt eget behov som skall vara avgörande, men att lön och anställningsvillkor skall följa gällande kollektivavtal eller om sådant saknas vara normala för branschen. Det handlar alltså inte om import av billig arbetskraft utan om att människor skall kunna komma hit och arbeta med normala svenska villkor.

Vissa undrar om det är vettigt att införa en sådan här lag just nu när arbetslösheten ökar? Frågan är begriplig!

För att förstå tanken med lagen måste man se några år framåt i tiden. Den demografiska utvecklingen visar att Sverige nu snabbt får allt fler äldre som skall försörjas av färre i yrkesverksam ålder. Redan i slutet av 2010 kommer antalet nya pensionärer att vara lika många som de ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden, och redan året efter, 2011, blir de nya pensionärerna fler än de som tillförs arbetskraften! Sedan förstärks denna skillnad år efter år, och det kommer ganska snabbt att uppstå brist på arbetskraft i Sverige. Givetvis lite svårt att ta in just nu med alla de varsel som läggs - men det är mycket enkelt att se i befolkningsstatistiken att Sverige kommer att ha allvarlig brist på abetskraft redan om en 4-5 år, och det är också något som Arbetsförmedlingens statistikchef föredrog för Arvetsmarknadsutskottet för någon vecka sedan.

Dessutom är det redan idag - trots finanskris och lågkonjunktur - faktiskt svårt för företag att rekrytera vissa nyckelgrupper. Det förhindrar företag i vissa branscher att växa och anställa fler - vilket verkligen skulle behövas just nu!

Jag tror inte att det blir någon större arbetskraftsinvandring till Sverige under den pågående lågkonjunkturen, det lär nog mest bli personer med nyckelkompetens som det alltid är brist på. I övriga yrken lär en svensktalande person med svensk utbildning alltid ha ett stort försprång, eftersom lagen ju också kräver att lön och anställningsvillkor för den som arbetskraftsinvandrar skall vara avtalsenliga. Men när konjunkturen vänder uppåt igen, och den demografiska utvecklingen visar sina dramatiska effekter redan om några år blir läget vara ett helt annat. Då har Sverige en modern och ändamålsenlig lagstiftning på plats, och kan konkurrera med andra länder om den arbetskraft som behövs för att bevara den svenska välfärden och försörja alla nya pensionärer.

Personligen hoppas jag också att lagen kommer att visa svenska folket att man faktiskt kan invandra till Sverige på annat sätt än som asylsökande flykting. Kanske kan detta ge en mer nyanserad bild av invandrare, och visa tydligare att invandrare inte behöver förknippas med problem utan tvärtom kan vara en nyckelresurs för Sveriges utveckling? Dessa arbetskraftsinvandrare kan kanske också bli ett föredöme för andra invandrare och öka invandrares "status" hos arbetsgivarna. Det kan i en förlängning också göra det lättare även för andra invandrare att komma in på svensk arbetsmarknad? Det skulle vara mycket välkommet.2008-12-15 Möte med LO:s arbetsmiljökommitté

I förmiddags tog jag som representant för moderaterna i arbetsmarknadsutskottet emot LO:s arbetsmiljökommitté i Stockholm, med företrädare för SEKO, Pappers, Hotel & Restaurang, Fastighets, Byggettan och Transport.

Visst har vi lite olika syn på en hel del saker, men det blev ändå en mycket bra diskussion, där det visar sig att vi i grunden är betydligt mer överens om målen med arbetsmiljöpolitiken än vad man kan tro av den politiska debatten. Sedan är det klart att det skiljer en del när det gäller vägen att nå dit.

Vi var också överens om att sjukförsäkringsprocessen behövde en förändring eftersom det inte fungerade särskilt bra tidigare. LO:s företrädare var däremot mer oroliga än jag över hur denna nya process skall hanteras praktiskt, hur myndigheterna skall klara att samarbeta, och var ansvaret skall ligga. Det är givetvis viktiga frågor när man gör en så här stor förändring, och något jag skall återkomma till när jag tagit del av de förordningar och regelverk som kommer att reglera tillämpningen av den nya lag riksdagen antog i våras. Lagen skall börja tillämpas successivt, men verkar fullt ut först vid halvårsskiftet 2009. Personligen tror jag väldigt mycket på den nya lagen, och tycker det är ett av de absolut viktigaste förändringarna som Alliansregeringen beslutat. Läs mer om reformen i mitt blogginlägg den 4 juni - fyra olika inlägg som beskriver reformen!2008-12-13 Lägre bensinpris gynnar arbetslinjen

Häromdagen träffade jag en arbetslös Sjuhäradsbo. De är glädjande nog inte så väldigt många, men de finns. Han som jag träffade hade nu fått ett arbete över sex mil från bostaden. Han hade tackat ja med viss tvekan, eftersom det inte finns någon möjlighet att åka kollektivt - det blir dyra resor. Men han sa också att med det sjunkande bensinpriset blir det lättare att få det hela att gå ihop. Vi räknade snabbt ut att han med tre kronor sänkt bensinpris sedan rekordnivån skulle få minskade kostnader med över 600 kronor per månad - netto. Det är i hans fall detsamma som höjd lön med 1.100 kronor per månad.

Jag tycker alla bensinskattehöjare skall tänka på detta i de tuffa tider vi nu lever - höjt bensinpris medför minskad rörlighet, mindre arbetsmarknadsområden, och inte minst svårigheter att rekrytera rätt personal till företag i glesbygd. Ett lågt bensinpris gynnar faktiskt arbetslinjen och motverkar onödig arbetslöshet!

Bensinpriset i Borås idag

Vad gäller miljöeffekterna så kostar det faktiskt fortfarande väldigt mycket att tanka. Incitamenten att välja en bensinsnål bil och inte köra i onödan finns även med dagens bensinpris. Ytterst få på landsbygden kör idag i onödan för att det är billigt utan helt enkelt för att man måste. För alla dessa har dagens sjunkande bensinpris medfört lite mer utrymme i privatekonomin som kan användas till konsumtion eller för ökat sparande - eller så kanske det ger möjlighet att finansiera ett bilbyte till en bensinsnål bil?2008-12-13 Fildelningsdiskussion hos MUF i Borås

I dag har jag varit gäst hos MUF i Borås på deras "Tomtemys" för att berätta lite om turerna kring sanktionsdirektivet och fildelningslagen. Jag delar MUF-arnas oro för hur den föreslagna lagen skulle kunna missbrukas, och mycket av diskussionen handlade om detta. Men jag fick också en chans att berätta om de positiva förändringar som vi diskuterat fram i riksdagsgruppen, och kunde också bemöta vissa av de mer osakliga uppgifter som sprids om förslaget.

En del inom MUF vill göra dramatiska förändringar av upphovsrätten, vissa vill gå så långt som att helt avskaffa den. Den åsikten delar jag inte. Visst finns det en del föråldrade inslag i den svenska upphovsrätten som behöver ses över - inte minst med den teknikutveckling som pågår. Men någon form av skydd för skapande i form av upphovsrätt och patent är nödvändigt om enskilda näringsidkare skall kunna leva på sitt arbete. Jag har därför ingen invändning mot att man tar itu med omfattande brott mot upphovsrätten - under förutsättning att det sker på ett rättssäkertsätt.

I grunden anser jag fortfarande att det är polisen som skall utreda och bekämpa brott, inte privata aktörer. Denna åsikt kände jag också stöd för bland MUF-arna. Nu är kanske den vägen stängd så som EU utformat sanktionsdirektivet. Men det förhindrar givetvis inte en diskussion om hur man kan genomföra sanktionsdirektivet i svensk rätt på ett rättssäkert sätt. Jag anser fortfarande att det finns mer kvar att göra för att komma dit!2008-12-13 Regeringens krispolitik

I går hade jag en artikel i Borås Tidning tillsammans med min riksdagskollega Cecielie Tenfjord-Toftby om regeringens stödåtgärder för fordonsindustrin. En mer passande dag för artikeln var nog svår att hitta, med tanke på Svenljungaföretaget Elmo Leathers konkurs samma dag.

I dag följer vi upp detta med ytterligare en artikel i BT, denna gång om regeringens samlade åtgärder mot finanskris, fordonskris och lågkonjunktur. Det blir samtidigt ett svar på alla de påhopp vi fått från oppositionen den senaste tiden.

I går publicerades dessutom huvuddelen av mitt pressmeddelande (se föregående inlägg) i Borås Tidnings nätupplaga, och idag i papperstidningen. Ingen som är intresserad av ämnet borde därmed kunna missa det faktum att Sverige har en mycket handlingskraftig regering som gör vad man kan för att motverka problemen, och att Sverige faktiskt är bland de länder i Europa som i relation till folkmängden satsar mest pengar på detta!2008-12-12 Fordonskrisen har nått Sjuhärad - Elmo Leather i konkurs


Pressmeddelande 2008-12-12

Riksdagsledamot Jan Ericson (m)
Telefon 073-9558919

Fordonskrisen har nått Sjuhärad

I dag begärdes Svenljungas största arbetsgivare, Elmo Leather i konkurs. Företaget är till stor del underleverantörer till bilindustrin och har 250 anställda. Konkursen visar hur hårt krisen i fordonsindustrin slår mot underleverantörerna. Detta visar i sin tur att är både rätt och nödvändigt att staten ger stöd och kreditgarantier till fordonsinsdustrin. Det visar också att de som av ideologiska skäl tycker att staten skall avstå från att stödja fordonsbranschen är fel ute - priset skulle bli alldeles för högt!

Jag lider med alla anställda som nu är oroliga för vad som skall hända. Samtidigt verkar det ju finnas visst hopp för Elmo eftersom man tydligen tänker försöka rekonstruera företaget. Om statens stödpaket kan underlätta för Volvo och Saab att leva vidare underlättar det framtiden för ett rekonstruerat Elmo. Det är bara att hoppas att så många som möjligt kan få fortsatt anställning.

Som ledamot i arbetsmarknadsutskottet vet jag att arbetsförmedlingen i Mark-Svenljunga kommer att göra sitt yttersta för att hjälpa dem som riskerar att förlora arbetet. Till hjälp har man det stora paket för omställning och vidareutbildning som regeringen presenterade för några veckor sedan. Jag hoppas det skall bidra till att ge dem som eventuellt varslas ett mycket gott stöd. Lyckligtvis är arbetsmarknaden betydligt starkare i Sjuhärad än i många andra delar av landet, vilket ökar möjligheterna för dem som eventuellt mister jobbet att hitta ett nytt. Det är ändå en liten ljusglimt i mörkret.
2008-12-11 Den rödgröna soppan allt mer urvattnad

S-ledaren Mona Sahlin har den senaste veckan upprepat att en gemensam valplattform för socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet ska presenteras på våren valåret 2010.

Flera personer i vänsterpartiets partistyrelse sa samtidigt häromdagen i en intervju i DN att (v) tänker gå till val med ett helt eget program. Någon gemensam valplattform blir det inte med (s) och (mp), däremot finns det "möjligen några punkter där man kanske ska presentera gemensam politik före valet".

En helt annan bild av samarbetet ges av miljöpartiets språkrör Peter Eriksson: Det ska visst bli en gemensam valplattform, och den ska täcka en stor del av politiken. "Visst handlar det om en valplattform, säger han. Och hela syftet med de fem arbetsgrupperna är att ta fram en politik som täcker de flesta viktiga områden".

Jojo. Detta skall bli intressant. Tre partier skall motvilligt samarbeta. Man är inte överens om vad man skall förhandla om och vad det skall leda fram till - och då har man inte ens börjat diskutera sakfrågorna...

Ta till exempel utrikes- och säkerhetspolitiken där Vänsterpartiet kräver att de svenska trupperna ska dras hem från Afghanistan medan socialdemokraterna vill skicka fler soldater. Eller EU som (v) vll lämna, (mp) vet inte riktigt vad de vill, och (s) vill att Sverige fortsätter vara medlemmar. (s) röstade nyligen ja till Lissabonfördraget medan miljöpartiet och vänsterpartiet röstade emot. När det gäller pensionsöverenskommelsen värnar Alliansen och socialdemokraterna tillsammans om pensionsöverenskommelsen, medan vänsterpartiet och miljöpartiet står utanför. Och så har vi ju skattepolitiken, kärnkraften, vapenexporten, flyktingmottagandet, försvarsbudgeten, turordningsreglerna och friskolorna.....för att bara nämna något.2008-12-11 Kraftfullt svenskt stöd till fordonsindustrin

Näringsministern och finansministern presenterade alldeles nyss vid en gemensam presskonferens ett omfattande svenskt stöd till svensk fordonsindustri. Stödet bygger på några viktiga principer:
* Jobben skall stanna och utvecklas i Sverige
* Stödet syftar till att ta vara på de kunskaper som finns inom fordonsindustrin och dess underleverantörer
* Staten skall ta ansvar men inte äga
* Stöd skall inte medföra snedviridande subventioner eller stöd till företagens ägare
* Stöd skall bara lämnas till sunda och livskraftiga företag
* Stödet skall ha ett långsiktigt perspektiv och stimulera förändring och omställning av fordonsindustrin

Regeringens besked idag handlar om flera viktiga delar:
1. 3 miljarder satsas i ett utvecklingsbolag riktat mot fordonsklustret, för att främja forskning och utveckling.
2. 20 miljarder lämnas i kreditgarantier till livskraftiga fordonsföretag för utveckling av mer miljövänliga fordon. Garantierna gör det möjligt för företagen att låna i Europeiska investeringsbanken i enlighet med de EU-överenskommelser som Sverige varit med och förhandlat fram.
3. ALMI förstärks med 2 miljarder för att kunna ge krediter till livskraftiga mindre företag, eftersom dessa fortfarande har svårt att få krediter i det vanliga banksystemet.
4. Undsättningslån införs, där 5 miljarder kan lånas ut för att hjälpa sunda och livskraftiga företag att klara krisen. I dag kan de tvingas i konkurs på grund av likviditetsproblem som uppstår för att de inte får betalt av sina leverantörer. Med dessa lån mot fullgoda säkerheter kan företagen klara sig igenom finanskrisen.

Rent spontant känns dessa åtgärder rimliga och väl avvägda. Det finns god chans att det motverkar ytterligare varsel, det räddar kvar viktig kompetens i Sverige (inte minst viktigt om Volvo och Saab skulle tvingas stå på egan ben), och det motverkar de likviditetsproblem som finns i allt fler småföretag. Samtidigt minimerar staten sitt risktagande och hanterar skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt, och det blir inget direkt statligt ägande i bilföretagen.2008-12-10 Även "oförsäkrade" får a-kassa - som ger mer än socialbidraget!

SKL (Sveriges kommuner och landsting) kom igår med en "larmrapport" som oppositionen var snabba att hänga på. Det handlar om att personer som arbetat men inte är med i a-kassan endast skulle ha ett sätt att klara sin arbetslöshet, och det är att ansöka om socialbidrag. Det skulle i sin tur medföra ökade kostnader för kommunerna.

Nu missar man en sak - arbetslösa som uppfyller a-kassans arbetsvillkor (dvs att man arbetat under viss tid och i viss omfattning innan man blir arbetslös) får normalt ut den statliga grundersättningen även om man inte är medlem i a-kassan! Det motsvarar en ersättning på 320 kronor per dag - vilket för de flesta med normala familjeförhållanden ligger över den ersättning man skulle få i socialbidrag. Därmed blir det för de allra flesta inte aktuellt att söka socialbidrag, och kommunerna slipper kostnaden. Detta vet oppositionen (och det borde även SKL veta) - och även journalisterna kan man tycka. Men i det läge som råder väljer oppositionen och media att förvanska och förstora problemen i stället för att sprida viktiga fakta som kan dämpa människors oro.2008-12-10 Motioner om mördarsnigeln "i allt väsentligt tillgodosedda"

Jag lämnade i höstas in två riksdagsmotioner som handlade om forskning och bekämpning av mördarsnigeln. Ge Jordbruksverket samlat ansvar för kampen mot "mördarsnigeln" och Riktade forskningsmedel för bekämpning av "mördarsnigeln". Mina motioner och ytterligare några motioner i samma ämne har nu behandlats av riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, och beslutats av riksdagen idag. Utskottet har gjort en utförlig skrivning i sitt förslag till riksdagsbeslut - och inleder med en hänvisning till snigelträffen i Horred i Marks kommun i juli!

"Utskottet har inhämtat från Jordbruksverket att ett tjugotal experter och myndighetsföreträdare samlades i juli 2008 för att diskutera problemet med den invasiva snigeln Arion lusitanicus, den s.k. mördarsnigeln. Fem områden definierades som det finns behov av att arbeta vidare med. Tre av dessa rör lantbruks- eller trädgårdsgrödor, och på dessa områden finns finansiärer för forskning och försöks- och utvecklingsprojekt, t.ex. Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF), Formas och Jordbruksverket. När det gäller områdena grönytor och privata trädgårdar är det inte lika givet till vem man kan vända sig för att få finansiering, vilket innebär svårigheter att få i gång den verksamhet som behövs på dessa områden."

Utskottet konstaterar också att Jordbruksverket har beviljat pengar till utveckling och anpassning av skördetekniker för att undvika att få sniglar i vallfodret (ensilaget), man har också betalt ut 3,5 miljoner till Fritidsodlingens Riksorganisation för informations- och rådgivningsverksamhet, som även omfattar information om den spanska skogssnigeln. Jordbruksverket och Göteborgs Naturhistoriska museum har utarbetat en informationsbroschyr om snigelbekämpning m.m. (Jordbruksinformation 10–2008), som kan vara till hjälp både för jordbruksföretag och privatpersoner. Utskottet nämner också att Kemikalieinspektionen tidigare i år godkände ett mer verkningsfullt bekämpningsmedel med s.k. nematoder som bekämpar sniglarna genom att överföra bakterier till dem.

Utskottet avslutar skrivningarna om mördarsnigeln med att man "konstaterar i likhet med föregående år att det kan finnas ytterligare behov av forskning och förutsätter att berörda näringar tillsammans med lämpliga forskningsinstitutioner prioriterar detta arbete. Det anförda tillgodoser i allt väsentligt syftet med motionerna. Utskottet föreslår därför att motionerna lämnas utan vidare åtgärd."

Det känns bra att utskottet verkligen gått igenom frågan ordentligt, och till och med uppmärksammat snigelträffen i Horred. Det stämmer också att det faktiskt hänt ett antal saker som går i linje med motionerna. Dessutom kul att motionerna inte avslås på det normalt "brutala" sättet, utan att man i stället konstaterar att motionerna i allt väsentligt tillgodosetts. I riksdagen är det så nära man kan komma att få en motion tillstyrkt utan att den blir det...2008-12-09 Nattsvart på arbetsmarknaden?

I dag presenterade arbetsförmedlingen en prognos över arbetsmarknaden kommande år. Arbetsförmedlingens generaldirektör och statistikchef presenterade rapporten för arbetsmarknadsutskottet vid ett möte idag. Man räknar med att totalt 145.000 jobb kan försvinna under denna lågkonjunktur. Samtidigt påpekar man att det under lågkonjunkturen 1991-94 försvann 555.000 jobb, så det går inte riktigt att jämföra trots allt - läget denna gång är inte lika illa.

Ett normalt år görs ca 1,2 miljoner rekryteringar på arbetsmarknaden. Kommande år räknar arbetsförmedlingen med att ca 1 miljon jobb skall tillsättas årligen, så det kommer alltså att finnas jobb att söka, även om antalet lediga jobb minskar. Även idag - trots alla varsel - anmäls nya lediga jobb hela tiden. Under oktober fick arbetsförmedlingen in 40.129 lediga jobb inom många olika sektorer, och då skall man veta att arbetsförmedlingen bara får in ca 42% av de lediga jobb som finns, resten tillsätts på andra sätt. Antalet lediga jobb som uppstod under oktober kan därmed antas ligga runt 100.000. Till och med industrin och byggbranschen sökte över 2.000 medarbetare. Förra veckan fick 10.000 personer arbete. Under oktober varslades ca 20.000 personer, men till detta kommer varsel som omfattar färre än 5 personer - dessa finns inte med i statistiken.

En intressant sak är att befolkningsförändringen i Sverige ganska snart kommer att medföra brist på arbetskraft. Redan 2011 kommer fler att pensioneras bort från arbetsmarknaden än vad det kommer ut ungdomar på samma arbetsmarknad! Det viktiga just nu är därför att se till att de som mister sitt arbete i denna lågkonjunktur får rätt utbildning till de bristyrken som börjar kunna ses redan i slutet av 2010 och framåt. Just yrkesutbildningar, yrkesvuxenutbildning, lärlingsutbildningar och högskoleutbildningar är vktiga i detta läge, och regeringen tillför mycket stora pengar till detta redan från årsskiftet. Det blir några tuffa år för Sverige, men vi har råd att hantera situationen klokt med tanke på framtiden. Sverige har starka statsfinanser och en av Europas mest expansiva budgetar kommande år - 32 miljarder satsas extra, trots krisen!2008-12-09 Möte med Företagarna i Sjuhärad

I går kväll träffade jag representanter för Företagarnas organisationer i Sjuhäradskommunerna. Det blev givetvis mycket samtal om krisen och problemen för företagen, men det samlade intrycket var trots allt att många företag jobbar på ungefär som vanligt. En vanlig kommentar var att media förstrorar krisen och skrämmer många företagare från att göra affärer alldeles i onödan. Det leder till att man "för säkerhets skull" varslar personal. Om varslen kommer att leda till uppsägningar var något oklart, det beror på hur konjunkturen utvecklas framöver. Några representanter från byggsektorn kommenterade också ROT-avdraget som införs från och med i går. Man trodde att detta skulle ge mycket goda effekter och att det var ett mycket lämpligt tillfälle att införa detta just nu. Jag fick också klara besked om att små byggföretag har mycket lättare att klara lågkonjunkturen eftersom de snabbt kan ställa om från nyproduktion till reparationer och småjobb.

Totalt sett var det faktiskt svårt att uppleva den stora kriskänslan, mycket talar för att de mycket varierade småföretagen i Sjuhärad återigen kommer att klara påfrestningar betydligt bättre än andra regioner där man är beroende av få och stora företag i utsatta branscher.2008-12-09 Mediaintresse kring RUT-utredningen om a-kassa

Den utredning som jag beställt från Riksdagens Utredningstjänst (RUT) om hur många som får ut 80% av sin verkliga lön i a-kassa, och som Dagens Nyheter presenterade den 27 november, uppmärksammas nu efterhand av fler.

Politikerbloggen skrev om utredningen samma dag den presenterades i DN. SKTF-tidningen ringde mig för en intervju, och presenterade en stor artikel den 28/11. Tidningen Riksdag & Departement gjorde också en intervju som presenterades i en halvsidesartikel den 1 december. Resultatet av utredningen har även nått regeringskansliet, och på det moderata partikonventet förra helgen kom till och med statsministern fram till mig för att diskutera rapporten. Det är ingen tvekan om att utredningen väcker mycket stort politiskt intresse.

Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin använde resultatet av utredningen i en TV-debatt med LO-ordföranden Wanja Lundby Wedin nyligen. Och denna debatt och utredningen kommenteras även i senaste numret av LO-tidningen. Den som läst mina egna kommentarer vet att jag hela tiden beskrivit repporten på ett korrekt sätt, och förklarat att det handlar om ca 2/3 av de fackliga medlemmarna (se bloggen 27/11). Men även bland dem som inte är medlemmar finns det en del som har kompletterande försäkringar (individuella eller gruppförsäkringar), och bland dem som saknar detta skydd har en del lägre löner som gör att de ändå får ut 80% av faktisk lön i a-kassa. Ingen kan få fram exakt hur många löntagare som får ut 80% i a-kassa, men det är i vart fall betydligt fler än vad LO påstår. LO har tyvärr ett politiskt intresse av att svartmåla a-kassan.

Flera andra tunga fackliga företrädare har däremot hört av sig om resultatet, och är lite stolta över att de tillhör de organisationer som ger sina medlemmar detta mervärde. För de fackliga organisationer som har detta kompletterande inkomstskydd blev DN-artikeln bra reklam! Så det fackliga mottagandet varierar minst sagt.2008-12-09 "Legioner av statsstödsbyråkrater"

Vår finansminister Anders Borg tog bladet från munen förra veckan och anklagade EU-kommissionen för att vara alltför byråkratisk. Han sa, enligt en artikel i Dagens Industri idag, att "EU-kommissonen har en armé av byråkrater som försöker irritera medlemsländerna", och att man måste stoppa dessa "legioner av statsstödsbyråkrater". Borg gick med sitt uttalande i täten för ett kritiskt uttalande från EU-ländernas finansministrar, där man ansåg att EU:s byråkrati gjorde att effekten av de beslutade reglerna om bankgarantier och bankstöd inte gav den önskade effekten och att kreditgivningen inom EU fortfarande inte fungerar.

Idag kan man läsa att EU-kommissionen ändrar sina regelverk och mjukar upp reglerna för att få igång utlåningen till Europas företag. Detta är absolut nödvändigt, inte minst för de stora svenska exportföretagen - om deras stora kunder inte kan låna blir det inte heller någon export! Finansminister Borg är dock fortfarande inte nöjd. Han ser EU-kommissionens beslut om uppmjukning av reglerna som ett litet men otillräckligt steg.

Diskussionen lär fortsätta, men jag tycker det är underbart befriande när en svensk minister vågar ryta till mot EU-byråkratin!2008-12-08 Rekordhögt förtroende för regeringen

Dagens Industri presenterade idag en SKOP-mätning som visar att det svenska folket har det högsta förtroende för Alliansregeringen som uppmätts sedan valet 2006. Samtidigt faller förtroendet för oppositionen kraftigt. 51% av väljarna tycker regeringen gör ett mycket eller ganska bra jobb, endast 36% tror att oppositionen skulle göra ett bättre jobb.

Det är intressant med tanke på oppositionens sista (?) desperata försök att framstå som eniga om ett regeringsalternativ. Alla vi som följer oppositionens framfart i riksdagen, och ser hur de tre partiernas åsikter spretar kraftigt i nästan varje fråga, inser att det blir svårt eller närmast omöjligt att samla oppositionen till en gemensam politik. Man vill egentligen inte samverka, men vet att man är tvungna. Alliansens samarbete bygger på en vilja att samarbeta, oppositionen samarbetar under galgen. Idag kommer också sura kommentarer från tunga namn i alla de tre oppositionspartierna, och i en mätning som TV4 beställs av Nopvus Opinion framkommer att bara 61% av oppositionspartiernas egna väljare uppskattar samarbetet.

Novus-mätningen visar också att oppositionens väljare har mycket större förtroende för regeringens sätt att hantera finanskrisen än vad förtroendet är för de egna tre oppositionspartierna. Det säger en del...

Om man till detta lägger risken/möjligheten att den gamle kommunisten Lars Ohly får en tung ministerpost i en kommande regering så känns det definitivt som fördel för Alliansen just nu. På onsdag presenteras SCB:s stora novembermätning av väljarsympatierna. Det skall faktiskt bli spännande för en gångs skull!2008-12-08 Alla som varslas mister inte jobbet

Man brukar normalt säga att ca 70% av de som varslas också brukar bli arbetslösa. Många har den senaste tiden befarat att detta inte skulle stämma i det allvarliga läge som nu råder. Därför var det på många sätt en lättnad när det idag stod klart att Volvo personvagnar säger upp 2.721 personer av de 3.900 som varslats. Det betyder att just 70% av de varslade mister jobbet. Om detta gäller i den mest krisdrabbade branschen finns det väl visst hopp om att det också skall bli så på andra företag. I så fall skulle de 40.000 varslen under oktober och november leda till att 28.000 mister sitt arbete. Det gör det givetvis något lättare att hjälpa dem som blir arbetslösa, och det gör att det finns visst hopp för alla som varslas att man trots allt kanske får behålla jobbet.2008-12-08 Nytt besök i verkligheten

I dag har jag besökt förskolan Sjöbogården i Borås, och träffat personal för att få ytterligare tankar kring framtidens barnomsorg. I grunden var tongångarna positiva, även om det uppenbarligen finns problem med det tröga systemet med kommundelar i Borås. Att personalen efterlyser mindre barngrupper var knappast förvånande, men i övrigt var det ganska nöjd personal jag fick träffa. Men visst hade man massor av tankar kring hur saker kunde bli bättre - jag har tre sidor anteckningar med mig upp till Stockholm och min rapport till den arbetsgrupp som arbetar med barnomsorg/förskola!

Sjöbogården, foto från Borås kommuns hemsida.2008-12-07 Frihandeln är avgörande för Sveriges framtid!

Jag är lite orolig över de allt tydligare strömningarna över världen att man skall köpa inhemskt producerade produkter och inte importera. Dessa tongångar har vi hört från fackliga organisationer på pressade bilföretag, vi har hört det från vissa företagsledare, och från oppositionspolitiker. Lite förvånad blev jag när till och med vår egen statsminister sa häromdagen att "den som köper en julklapp som det står "made in China" på har inte gjort mycket för att värna de svenska jobben". För en gångs skull håller jag inte riktigt med statsministern (om han nu blivit rätt citerad).

För vad händer om alla andra runt om i världen underviker importvaror? Vem skall då köpa våra svenska bilar, kylskåp, verktyg, papper, timmer, läkemedel och telefonisystem? I USA hörs farliga tongångar från den blivande presidenten Obama och hans rådgivare - USA skall prioritera sin egen situation i första hand, och drar sig inte för att ensidigt stimulera egen industri för att konkurrera ut andra länder. Samma tongångar hörs av pressade politiker i Europa. Vissa länder talar öppet om "skyddstullar" för att skydda den egna industrin. Frihandeln är hotad!

Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. Att uppmana svenskar att handla svenskt räddar inte den svenska ekonomin - tvärtom borde det svenska budskapet från näringsliv, fackliga organsationer och politiker vara att det är frihandel mellan länder som bygger välstånd.

För egen del köper jag gärna lokalt producerade livsmedel och svenskt kött (främst av hänsyn till djuren som jag inte tycker skall åka runt med lastbilar i Europa på väg till slakt). Men annars fortsätter jag köpa de produkter jag tycker är mest prisvärda, oavsett om de är tillverkade i Sverige eller i Kina. Om inte jag köper kinesiska varor så får kineserna inte råd att köpa Ericssons mobilsystem eller Volvos lastbilar!2008-12-07 Fakta om nya ROT-avdraget

Många har nog inte insett hur generöst det nya ROT-avdraget är! Det ger 50% skattereduktion på byggnadsarbeten som utförs på privatbostäder, dvs villor och bostadsrätter. Maximalt 100.000 kronor per person får utnyttjas, vilket innebär att om man är två ägare kan man renovera för 200.000 kronor i arbetskostnad, och få 100.000 tillbaka av staten! Det handlar alltså om betydligt mer generösa regler än de ROT-avdrag som förekommit under begränsade perioder tidigare år.

ROT-avdraget införs redan på måndag den 8/12! Från den 1 juli nästa år får man rabatten avdragen direkt på fakturan - dvs samma system som kommer att gälla för andra hushållsnära tjänster. Fram tills dess gäller att rabatten dras av från skatten i deklarationen året efter.

Det nya ROT-avdraget är, precis som skattereduktionen för övriga hushållsnära tjänster, inte en tillfällig rabatt utan är tänkt som en permanent regel. Det handlar inte bara om att möta en försvagad byggkonjunktur, utan också att göra svarta byggjobb vita. En skattereduktion för byggnadstjänster kommer att medföra att arbeten som annars skulle ha utförts i egen regi eller med ”svart” arbetskraft i stället kommer att utföras av en anställd och beskattas. Därmed ökar arbetsutbudet och den varaktiga sysselsättningen. Detta gör också att kostnaden för att införa ROT-avdraget inte är så stor, trots att reglerna är så generösa.

Diskussioner fanns att införa ROT-avdraget redan tidigare, men eftersom det varit kraftig överhettning i byggbranschen ville regeringen avvakta tills byggkonjunkturen lugnat ned sig lite - i annat fall hade priserna på byggnadsarbeten stigit ytterligare när efterfrågan ökat ytterligare. Men nu har byggsektorn på bara ett par månader försvagats snabbt, och detta gör att regeringen nu anser att tiden är mogen för att införa ROT-avdrag, och det redan nästa vecka!2008-12-06 Vilka forskare skall man lita på i klimatfrågan?

Forskare som ifrågasätter teorin om koldioxidens betydelse för klimatförändringarna har inte alltid så lätt att få forskningspengar. FN och världens politiker har bestämt att koldioxiden är orsaken, och den som vågar ifrågasätta detta lever farligt. Det har jag själv hört från flera forskare som jag träffat det senaste året.

Men nu har det väl ändå gått för långt för de politiskt korrekta? Idag gick det att läsa följande artikel från TT i Borås Tidning, där två forskare anser att jorden sannolikt är på väg mot en närmast "evig istid" - men att detta troligen kan motverkas av koldioxidutsläppen! Dessa forskare anser med andra ord att dagens uppvärmning inte bara är positiv, utan närmast nödvändig för att stoppa "den eviga kölden"!

I dag finns det alltså forskare som anser att koldioxiden saknar betydelse för den globala uppvärmningen, samt forskare som anser att koldioxiden är av avgörande betydelse. Och bland dem som har den senare åsikten finns det alltså både de som anser att den globala uppvärmningen hotar mänskligheten - och nu också de som anser att de kanske räddar mänskligheten från en ny istid.

Någon mer än jag som känner en viss ödmjukhet inför frågan? Hur vet vi att världens politiska ledare verkligen valt "rätt" forskare att lita på? Vad händer om de valt fel?

2008-12-05 Välfärdsbesök i Skene och Torestorp

Medan rikspolitiken handlat om miljardsatsningar mot varsel och arbetslöshet, har jag själv ägnat fredagen åt mycket lokala och jordnära frågor. I dag var det dags för nya besök i välfärden, denna gång på Solängs demensboende i Skene, samt på äldreboendet Kullabyn i Torestorp.Till vänster: Ulla och Erica på Solängs demensboende. Till höger: Lisbeth och Lotta som jag träffade på Kullabyn.

De flesta är nog överens om att äldreomsorgen i Mark hävdar sig väl i riket, och detta styrks av både nöjdhetsmätningar bland de boende och deras anhöriga och enkäter som regelbundet görs bland personalen. Socialstyrelsens senaste mätning gav betyget "mycket nöjd" för Marks äldreomsorg. Den positiva bilden förstärktes idag när jag mötte så otroligt engagerade och positiva medarbetare. Deras berättelser om arbetssituation, arbetstider, inflytande, omsorg och trivsel låg väldigt långt från de negativa beskrivningar man ibland ser i media. Uppenbart trivs dessa fyra kvinnor väldigt bra med sina yrken, är stolta över sina enheter, och trots att de alla har arbetat länge inom äldrevården har de inga planer på att byta yrke. Men jag fick också med mig ett stort antal tankar och funderingar på hur verksamheterna skulle kunna utvecklas. En oroande fråga var hur äldreomsorgen skall klara att rekrytera personal för att klara framtidens behov, när yrket beskrivs så negativt i media.

En annan sak som alltid slår en när man besöker både verksamheter och företag är hur fantastiskt väl man blir mottagen! Det som nästan alltid påpekas är hur sällan som politiker besöker verkligheten. Personalen har så mycket att berätta och kan dela med sig massor av kloka förslag, så alla de besök som moderaterna just nu genomför är verkligen ett bra sätt att få konkreta idéer för framtidens politik!2008-12-05 Regeringen storsatsar ytterligare

Regeringen satsar totalt nästan 23 miljarder kronor i åtgärder för jobb och omställning för att lindra lågkonjunkturen under kommande tre år. Åtgärdspaketet kostar staten 8,3 miljarder kronor under 2009, 8,8 miljarder kronor 2010 och 5,8 miljarder under 2011. De åtgärder som föreslås består av flera olika delar:

1. Stöd till nya arbetslösa och korttidsarbetslösa:
Satsningen skapar utrymme för kortare kompletterande omställningsutbildningar och kompetensutveckling av personer som varslats, vilket varit ett uttalat önskemål från personalen på de arbetsförmedlingar jag haft kontakt med den senaste tiden. Det blir även utrymme för mer arbetspraktik. Samtidigt tillförs ytterligare tre miljarder under tre år till Arbetsförmedlingen för att kunna ge utökad service till fler när det gäller matchning och stöd, och det blir alltså en extra resurs utöver de omställningsavtal som ofta finns avtalade för dem som varslats.

2. Förstärkt stöd till långtidsarbetslösa
När konjunkturen försvagas blir det ännu värre för de som är långtidsarbetslösa. De får nu konkurrens av personer som är direkt anställningsbara. Regeringen fördubblar därför rabatten på arbetsgivareavgiften för nystartsjobben. Det förväntas skapa ytterligare ca 5.000-6.000 nystartsjobb per år för personer som varit långtidsarbetslösa.

3. Förstärkning av yrkesvux och yrkeshögskola
Fler platser skapas inom yrkeshögskolan och yrkesvux. Totalt blir det drygt 4.000 nya platser 2009 och nära 6.000 nya platser 2010. Samtidigt förbättras studiestödet för dem som saknar utbildning på gymnasienivå, och även för studerande på yrkesvux blir studiebidragen generösare.

4. Ytterligare satsningar på infrasatruktur och inom byggsektorn
Regeringen tillför, utöver den rekordstora infrastruktursatsningen i statsbudgeten, ytterligare 1 miljard per år kommande tre år för främst underhåll av vägar och järnvägar. Samtidigt införs ROT-avdrag återigen inom byggsektorn för privatbostäder. Skattereduktionen blir maximalt 50.000 kronor per år och person. Avcdraget införs redan från den 8 december i år. Totalt beräknas dessa satsningar skapa 3.300 arbetstillfällen 2009, och ca 4.000 2010 och 2011.

Totalt beräknas de insatser som föreslås medföra möjlighet till arbete, utbildning eller annan sysselsättning för i årsgenomsnitt uppemot 60.000 personer nästa år, drygt 70 000 år 2010, och ca 34 000 år 2011. Samtliga satsningar är utöver den förstärkta budgeten för Arbetsförmedlingen (38 miljarder) som redan finns med i statsbudgeten för nästa år, och de extra satsningar på gymnasieskola och högre utbildning som också finns med i samma budget.

Dagens besked fick ett positivt mottagande från dem som dagligen möter den dystra verkligheten. "Ett kraftfullt paket som gör att vi har mycket större möjligheter att motverka en ökning av arbetslösheten och hitta insatser snabbare för att komma till jobb" sa exempelvis Arbetsförmedlingens stabschef Lena Liljebäck till TT idag. "Jag är jättenöjd med att vi nu fått besked om nya satsningar från regeringen. Nu kan vi arbeta med hur vi ska utforma våra insatser för att möta avmattningen i konjunkturen" sa Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist i ett pressmeddelande.

Att oppositionen upprepar sitt mantra om "för lite och för sent" var lika väntat som att det blir julafton den 24 december. Det hade knappast spelar någon roll hur mycket regeringen satsat, beskedet från oppositionen hade blivit detsamma. Även Svenskt Näringsliv vill se större satsningar - och allt annat hade förvånat. Men jag tycker alla skall vara tacksamma för att regeringen kombinerar kraftfulla satsningar med balans i statens finanser. Oppositionens utfall känns alldeles extra oansvariga i det läge som råder - slarv med statsfinanserna medför bara höjda räntor, svagare valuta, ökad inflation och därmed stigande priser. Det löser inga problem, men skapar däremot nya!

Om sedan dessa satsningar räcker eller inte kan ingen veta idag - så komplicerat är läget just nu. Men förslagen kommer i vart fall att lindra problemen för många som blir arbetslösa, och dessutom göra att färre riskerar arbetslöshet.2008-12-05 Riksbanken tänker på procenten

Jag tror inte att alla riktigt inser dramatiken i gårdagens räntebesked från Riksbanken. Räntan nästan halverades i ett enda tidigarelagt beslut! Det är rena chockterapin, och jag hoppas verkligen att det ger effekt. I vart fall lär det lindra problemen för en del skuldsatta företag, som får lättare att klara en sämre konjunktur när räntekostnaderna sjunker. Och det kommer givetvis att förstärka hushållens ekonomi ytterligare. För den som blir arbetslös kommer det också att bli lättare att klara av huslånen trots att inkomsten blir lägre.

Samtidigt visar den dramatiska sänkningen att läget är ganska allvarligt. Men man skall inte glömma att mycket av problemen faktiskt handlar om ren psykologi - om alla tror att det blir en långvarig lågkonjunktur så avstår alla från att satsa och investera. Och då blir det precis så illa som alla tror. Både politiken och andra aktörer har en uppgift att försöka vända framtidstron mot något positivt. Även om bilindustrin har stora problem finns det faktiskt företag som växer också. En aktuell undersökning visar att 9% av de svenska företagen fortfarande har svårt att hitta lämplig personal. Det visar att i vart fall några få har framtidstro. Räntesänkningen gör det billigare att investera och utveckla företag. Jag hoppas några fler nu tar chansen att rusta sig inför nästa högkonjunktur. För den kommer, förr eller senare!2008-12-05 Socialdemokraterna vill göra det dyrare att anställa unga

Den senaste veckan har jag och MUF-ordföranden i Södra Älvsborg, Åke Hjalmarsson, fått en debattartikel med denna rubrik publicerad i flera tidningar. Socialdemokraterna vill återställa arbetsgivareavgifterna till den nivå de var före valet 2006, vilket innebär höjda kostnader för företagen med 9 miljarder för de anställda under 26 år. Detta blir ytterligare ett slag mot de ungdomar som nu kommer ut från skolan till en mycket besvärlig arbetsmarknad. Det är dessutom många unga som mister jobbet vid neddragningar, eftersom de oftast är de sist anställda på en arbetsplats.och som på grund av turordningsreglerna alltid är de som mister jobbet först vi neddragningar. Den svenska ungdomsarbetslösheten var högst i Europa när Alliansen tog över 2006, och ungdomarna behöver allt tänkbart stöd för att komma in på arbetsmarknaden.2008-12-04 Jag är tydligen inte helt hopplös ändå...

Jag har ju tidigare berättat att jag alltid besvarar alla mail (Nåja, med undantag för sommarens 35.000 automatmail via Expressen då). Ibland visar det sig att avsändaren inte är en vanlig privatperson, utan företräder någon annan. Ett av de mail jag besvarat kom uppenbarligen från en representant för Piratpartiet. Jag fick tips om en länk dit, och hittade nedanstående citat, daterat 17/11 i år:

"Hur det nu är så är faktiskt inte alla riksdagsmän hopplösa. Det brev jag skrev i IPRED-frågan häromdagen har raskt besvarats av Jan Ericson (m), Kalle Larsson (v), Jan Lindholm (mp), Hans Wallmark (m), Staffan Danielsson (c) och Ulf Holm (mp), och de har alla skrivit begripliga svar och inte bara tyckt "det där fattar du inte", vilket hänt tidigare från andra representanter. Den här gruppen har alltså inga problem att kommunicera med väljarna, till skillnad från de andra. Om ni tänker rösta på ett av de äldre partierna i nästa val, så kryssa för någon av de ovanstående. De försöker inte fuska bort oss väljare.

Sedan avslutas inlägget med reklam för Piratpartiet, men det är en helt annan sak...jag kommer aldrig att kunna sympatisera med ett "parti" som förespråkar total anarki och som helt vill slopa upphovsrätten. Jag vill tvärtom värna upphovsrätten - men på ett rättssäkert sätt!2008-12-04 Min kommentar till regeringens beslut om IPRED
Uppdaterad

Frågan om avvägningen mellan upphovsrätt och rättssäkerhet/integritet är inte lätt. Inom den moderata riksdagsgruppen finns, precis som i de flesta partier, olika grupperingar. Vissa anser att upphovsrätten måste försvaras med alla medel för att trygga upphovsmännens möjlighet att leva på sitt arbete. Andra, däribland jag själv, anser att rättssäkerheten och integriteten väger tyngre. Kan man inte hitta en tillräckligt rättssäker lösning bör man helt enkelt avstå, även om man i grunden vill värna äganderätten och upphovsrätten som viktiga principer.

Ett problem är att IPRED-lagen baseras på EU:s sanktionsdirektiv. Det betyder att Sverige måste införa en möjlighet i svensk lag för en upphovsrättshavare att på ett rimligt sätt skydda sin upphovsrätt. Om Sverige inte gör detta väntar stora skadeståndskrav från EU. Det finns dock en EU-dom som tydligt säger att länderna får välja andra lösningar än informationsutlämnande av identitet bakom en IP-adress, om bara syftet med direktivet uppfylls. 25 av 27 EU-länder har redan genomfört direktivet, på lite olika sätt. I flera av dessa länder kan en person som fildelar utan tillstånd av upphovsrättshavaren stängas av från Internet. I Sverige fanns detta förslag i en utredning som Alliansen ärvde av Tomas Bodström (s), men på ett tidigt stadium förklarade justitieminister Beatrice Ask (m) att den lösningen inte skulle användas i Sverige.

Det förslag som sedan togs fram kritiserade jag på bloggen den 11 och den 22 november Min åsikt var kortfattat att jag ansåg att polisiära uppgifter borde skötas av polis och inte av företag, att utlämnande av identitetsuppgifter bakom en IP-adress bara borde få ske vid mer omfattande fildelning (proportionalitetskrav), att det finns risk att oskyldiga drabbas när fildelare använder andras nätverk eller andras datorer via olika virusprogram, samt att det finns risk för oskäliga krav och hot mot privatpersoner från stora medieföretag.

Under den senaste månaden har det förekommit mycket intensiva diskussioner, inte minst inom moderaternas riksdagsgrupp. Detta har medfört en del viktiga förändringar. Beskedet att lagen inte skall gälla retroaktivt kan tyckas självklart, men vad jag förstått har det inte varit självklart i andra länder. Nu kommer i vart fall alla att veta vad som gäller i framtiden när lagen träder i kraft, och kan anpassa sig till det. Det är positivt.

Ytterligare förändringar som gjorts är att det kommer att krävas nedladdning av viss omfattning för att domstol skall besluta om att identiteten bakom en IP-adress skall lämnas ut till upphovsrättshavaren. Det blir alltså ett starkare proportionalitetskrav. Domstolen skall göra en skälighetsbedömning där man kommer att se allvarligare på uppladdning än nedladdning. Just denna del innebär faktiskt också en svaghet i resonemanget, eftersom den vanligaste fildelningen innebär att uppladdning och nedladdning sker samtidigt. Men det finns också andra typer av nedladdning som inte är kopplad till samtidig uppladdning, så till viss del har åtskillnaden betydelse. Det är ju den som lägger ut material för nedladdning som orsakar mest skada, och det är de stora ekonomiska skadorna man vill komma åt med lagförslaget.

En annan sak som lagts till i slutfasen av diskussionerna är att lagen skall utvärderas löpande. Det är en ovanlig lösning, men man vill markera att man inte kommer att acceptera att upphovsrättshavare missbrukar lagen genom att ställa oskäliga krav på ersättning, så som skett i en del andra länder. Om detta ändå inträffar kan regeringen förändra lagen. Givetvis vill man också följa upp om lagen når sitt syfte, dvs att i första hand motverka omfattande olaglig fildelning.

I tisdags diskuterade den moderata riksdagsgruppen förslaget, och jag var en av de moderata riksdagsledamöter som framförde kritik. I går, onsdag, hölls ett extra gruppmöte med kort varsel (där jag tyvärr inte hade möjlighet att vara med) där riksdagsgruppen till sist accepterade att regeringen lägger fram ett lagförslag med vissa överenskomna ändringar och förtydliganden som gjorts under processen. Gruppmötets beslut innebär däremot inte att de moderata riksdagsledamöterna förbundit sig att rösta ja till det kommande lagförslaget. Sådant kan man aldrig lova i förväg av den enkla anledningen att propositionen skall behandlas i riksdagens utskott på sedvanligt sätt innan omröstning sker. Man kan inte ta slutlig ställning till ett lagförslag innan man har sett det slutliga förslaget i detalj.

Jag är fortfarande inte nöjd, men måste samtidigt medge att vi som framfört kritik fått igenom flera viktiga förändringar på vägen, inte minst proportionalitetskravet och de tydliga markeringarna mot missbruk av lagen. Vi har flyttat fram positionerna för rättssäkerheten en bit, och det var det viktigaste för min del. Nu återstår att se om svenska folket kommer att uppfatta avvägningarna i propositionen som skäliga. Jag är tyvärr inte helt övertygad om det.2008-12-04 Regeringsbeslut om förstärkt upphovsrättsskydd ("IPRED")

Fildelning och nedladdning av material som sker utan upphovsmannens tillåtelse är redan olaglig sedan flera år. Regeringen har idag tagit beslut om hur IPRED/sanktionsdirektivet skall genomföras i svensk lagstiftning, vilket skall öka upphovsrättshavares möjlighet att motverka sådan olaglig nedladdning. Så här beskrivs propositionen på regeringens hemsida (mina egna kommentarer kommer i nästa inlägg!):

Rättighetshavare som skapat musik, film, litteratur, dataspel och datorprogram ska få bättre möjligheter att ingripa mot olaglig fildelning via Internet. Det föreslås i en proposition som regeringen beslutat om idag.

Förslaget till lagstiftning syftar till att skapa en balans mellan äganderätt, upphovsrätt och integritet. För att ytterligare förstärka denna balans har ett antal förändringar skett under tiden som gått sedan lagrådsremissen i samma ärende presenterades.

Regeringens förslag innebär att svensk domstol, på samma sätt som i många andra länder, ska kunna besluta att en Internetleverantör ska ge rättighetshavaren information om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer. Ett utlämnande av informationen ska således bara kunna ske när en domstol beslutat om detta och om rättighetshavaren kunnat presentera tillräcklig bevisning (sannolika skäl) om att det har begåtts ett intrång med hjälp av den aktuella IP-adressen.

Domstolen ska göra en proportionalitetsbedömning och väga rättighetshavarens behov mot andra intressen, bl.a. den enskildes integritet. Det innebär att det kommer att krävas att det är fråga om intrång av en viss omfattning för att en rättighetshavare ska få ut uppgifterna. Är det endast fråga om nedladdning av några få verk kommer avvägningen i normalfallet att leda till att integritetsintresset överväger och att uppgifterna alltså inte ska lämnas ut.

Reglerna kommer, till skillnad från vad som annars brukar gälla i lagstiftning av detta slag, endast kunna tillämpas i fråga om intrång som har begåtts efter att lagändringarna trätt ikraft.

Regeringen kommer dessutom att omedelbart påbörja en utvärdering av hur reglerna tillämpas. Utvärderingen ska bl.a. omfatta en uppföljning av om bestämmelserna i första hand används för att vidta åtgärder mot intrång som sker i stor omfattning.

Förslaget syftar inte till att ge rättighetshavare några polisiära uppgifter, utan endast om att skapa en praktisk möjlighet för rättighetshavarna att använda sig av de civilrättsliga bestämmelser som redan finns.

Det innebär inte heller att abonnenten automatiskt blir ansvarig för olagliga åtgärder, t.ex. olaglig fildelning, som någon annan gör med hjälp Internetuppkopplingen. Däremot kan abonnenten uppmärksammas på vad som pågår och ges en möjlighet att hindra fortsatta olagligheter. Om rättighetshavaren vill gå vidare och få skadestånd utdömt måste han väcka en skadeståndstalan mot abonnenten och i den rättegången bevisa att det är abonnenten som har orsakat honom skada. I regeringens proposition är närmare utvecklat kring vad som gäller i en sådan skadeståndsprocess, bl.a. i fråga om fördelning av rättegångskostnader.
2008-12-03 Nya fanta(s)tiska förslag

Socialdemokraterna uppfinningsrikedom för att hantera bilkrisen är otrolig! Synd bara att förslagen är så fruktansvärt illa genomtänkta. Förslaget från bland annat socialdemokraterna och vissa LO-fack att staten skulle gå in som "tillfälliga ägare" i bilindustrin kommenterade jag i föregående inlägg.

I kväll kom nästa överraskning från Mona Sahlin. Nu föreslår hon att AP-fonderna skall satsa pengar i bilföretagen. Socialdemokraterna vill alltså satsa och riskera hela svenska folkets pensionspengar. Förslaget var så illa genomtänkt att Aktuellts ekonomireporter i direktsändning kunde meddela att förslaget dels skulle äventyra pensionerna, dels strida mot AP-fondernas regelverk. Där sägs att pensionspengarna inte får användas för att bedriva näringspolitik eller arbetsmarknadspolitik, utan skall placeras på ett sätt som garanterar trygg avkastning och balanserad risk, allt för att trygga framtida pensioner. Aktuellts reporter sa närmast förvånat att Mona Sahlins förslag var "uppseendeväckande".

Själv ser jag det mest som ett bevis på hur (s) just nu driver den politiska populismen till alltmer extrema nivåer för att försöka visa något slags "handlingskraft". Att komma med ett så dåligt genomtänkt och dessutom olagligt förslag i en intervju i TV talar för sig själv. Socialdemokraterna är helt enkelt farliga - deras desperata och ogenomtänkta förslag skulle hota både statens finanser och svenska folkets pensioner.2008-12-03 Vem skall äga bilindustrin?

Uppgifterna om vad GM tänker sig för Saab:s framtid är något oklart. Saab:s VD tolkar inte GM:s besked på samma sätt som media. Ingen vet ännu säkert om GM vill sälja Saab, men det verkar så. När det gäller Volvo är det väl däremot klart att Ford vill sälja Volvo Personvagnar till någon annan.

Häromdagen föreslog socialdemokraterna att staten skall gå in som ägare i Volvo och Saab, i vart fall under "en begränsad tid i avvaktan på en annan köpare". Det är med andra ord samma diskussion som TV4 förde i fredags (se bloggen den 28/11). Jag bara undrar lite hur man tänker sig ett "tillfälligt ägande" i praktiken?

Egentligen finns det ju bara två alternativ:
* Det ena är att det redan från början finns en tydligt intresserad köpare som vill ta över ägandet från staten kort efter att staten tagit över ägandet från Ford eller GM. I så fall tycker jag det är bättre att staten hjälper till med förhandlingarna och erbjuder visst stöd för forskning och utveckling mm till den nye ägaren, och medverkar till att affären genomförs utan att staten blir ägare under en mellantid.
* Det andra alternativet är att det inte finns någon intresserad köpare alls i dagsläget. Om staten i det läget köper ut Volvo eller Saab riskerar staten att bli sittande med en blödande bilindustri i många år som kostar massor av miljarder för skattebetalarna. I värsta fall blir det som med varven - staten tar över, pumpar in massor av pengar, för att sedan konstatera att verksamheten ändå måste läggas ned.

Den som funderar ett varv till inser att det är bättre att staten agerar på andra sätt än genom köp av bilföretagen. Det finns så mycket andra sätt som man kan bidra till att skapa en framtid för en i grunden mycket kompetent bilindustri. Den enda form av "statligt ägande" som jag möjligen tycker man skulle kunna diskutera vore om ett statligt bolag som exempelvis Vattenfall ville köpa in sig som delägare i ett bilföretag - men då av långsiktiga och strikt affärsmässiga skäl.2008-12-03 Sex myndigheter blir en

Riksdagen beslutade idag att en ny samlad Transportstyrelse bildas, genom att verksamheten vid Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen, Järnvägsstyrelsen, Vägtrafikinspektionen, Vägverkets trafikregister samt Vägverkets normgivning och tillsynsverksamhet (!) förs över till den nya myndigheten. I sammanhanget kan nämnas att den 1 januari 2010 förs även länsstyrelsernas verksamhet för körkort och yrkestrafik över till den nya Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens kärnverksamhet kommer att bestå av normgivning, tillsyn och tillståndsgivning inom de fyra transportslagen. Dagens transporter och resor görs ofta med flera olika trafikslag inblandade, och det är viktigt att normgivningen, tillsynen och tillståndsgivningen för alla olika trafikslag präglas av likformighet och likabehandling. Det skapar också en större helhetssyn på trafikfrågorna.

Personligen tycker jag dessutom det är bra att minskningen av antalet myndigheter fortsätter, i längden sparar det pengar och ökar effektiviteten.

Och vad tyckte då socialdemokraterna? Jo, att man skall behålla allt som det är. Inget nytänkande där inte!2008-12-02 Allt fler invandrare får ett instegsjobb

Instegsjobben lanserades förra året som ett sätt att snabbare få in invandrare på den svenska arbetsmarknaden, men fick i början kritik för att reglerna inte var tillräckligt generösa och att därför alltför få instegsjobb förmedlades första året. 1 juni 2008 genomfördes därför en förändring som innebar att den tidsram inom vilken en person kan få ett instegsjobb förlängdes från 18 till 36 månader från det att uppehållstillstånd beviljats samt att stödet förlängdes till längst 24 månader. Ersättningen blev även 75% av lönekostnaden för både privata och offentliga arbetsgivare. I oktober hade 1.748 personer i landet fått ett instegsjobb.

Radio Sjuhärad berättar idag att Borås kommun nu kommer att anställa 15 personer på instegsjobb. Det är faktiskt en bra lösning för kommunerna att trots bistra ekonomiska tider kunna förtärka personalen lite extra, samtidigt som man gör en insats för integrationen. Att invandrare får en verklig chans att komma in på arbetsmarknaden är något av det viktigaste som finns för en lyckad intregation. Med ett arbete får man nya sociala kontakter, egen försörjning och samtidigt lär man sig svenska. Instegsjobb kan vara ett bra steg på vägen!2008-12-01 Besök i verkligheten

I dag har jag träffat personal på Snickaregårdens förskola i Kinna, och fått många tänkvärda synpunkter på hur de ser på sitt arbete inom förskolan och vad de skulle vilja förbättra. Sitter just nu och skriver rent mina stödord till en kortfattad rapport till moderaternas välfärdsarbetsgrupp för förskolan. Tanken är att alla de besök som görs runt om i landet skall dokumenteras och sedan leda fram till konkreta förslag för framtidens välfärdspolitik som skall beslutas på partistämman i augusti 2009. Detta sätt att dokumentera besök man gör i olika verksamheter är ett nytt sätt att arbeta - tidigare har jag främst gjort sådana besök i egenskap av kommunpolitiker och då försökt åtgärda lokala problem. Nu handlar det i stället om att vidarebefordra lokala synpunkter på ett ordnat sätt direkt till de arbetsgrupper som utsetts av moderaternas partistyrelse.

På fredag är det dags för nästa besök, denna gång på ett äldreboende. Sedan blir det fler besök efterhand på olika ställen i Sjuhärad.2008-12-01 Utredning föreslår försörjningskrav vid anhöriginvandring

Sverige är idag det enda landet i EU som inte har något slags försörjningskrav vid anhöriginvandring. Den oplanerade anhöriginvandringen innebär stora påfrestningar för såväl samhället som enskilda, inte minst för barnen. En planerad invandring, med bl.a. ordnad bostad, medför uppenbara fördelar för alla berörda.

I dag har försörjningskravsutredningen lämnat sitt betänkande till migrationsminister Tobias Billström. Utredningen föreslår att Sverige - i likhet med övriga EU-länder - ska införa ett försörjningskrav som villkor för anhöriginvandring. Försörjningskravet innebär två saker. För det första ska den som vill få hit sina anhöriga arbeta eller på annat sätt kunna försörja sig själv. För det andra ska han eller hon ha en bostad som är tillräckligt stor för hela familjen. Endast om dessa krav är uppfyllda kan de anhöriga beviljas uppehållstillstånd. Försörjningskravet tar sikte på anhöriga till tredjelandsmedborgare (dvs. medborgare i land utanför EU, EES och Schweiz) och till statslösa. Syftet med försörjningskravet är att främja integrationen genom att skapa incitament för arbete, egenförsörjning och bosättning i regioner med förutsättningar för arbete och bostad.

Från försörjningskravet undantas anhöriga till barn, personer som vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd i fyra år, flyktingar, kvotflyktingar, samt skyddsbehövande i övrigt. Dessutom kan undantag göras om det finns synnerliga skäl, där regelverket tolkas mer generöst i förhållande till barn än till vuxna.

Observera att detta än så länge bara är förslag från en utredning. Sannolikt skall utredningen ut på remiss, och därefter skall regeringen utvärdera remissvaren och presentera en proposition i frågan.2008-12-01 Integrationsdebatt i Radio Sjuhärad

I eftermiddags deltog jag i en radiodebatt med Ida Gabrielsson från Ung Vänster. Hon angrep moderaternas beslut på partikonventet i helgen där vi beslutade att föreslå att ett startkontrakt upprättas mellan Sverige och den som har fått uppehållstillstånd. Här ska det framgå vilka skyldigheter staten har i form av att erbjuda arbetsmarknadsanpassad språkutbildning, validering (kartläggning) av tidigare utbildning och yrkeserfarenheter och annat som underlättar vägen till ett arbete. Det ska också framgå vad som förväntas av den nyanlände när det gäller deltagande i introduktionen. Om någondera parten inte uppfyller sin del av avtalet ska detta få konsekvenser, t ex i form av förlängning av kontraktsperioden om staten misssköter sin del, eller i annat fall lägre etableringsersättning. Kontraktet bör vara individuellt och innehålla en tydlig gräns för hur lång tid ersättningen ska utgå. En välutbildad person bör rimligen etablera sig snabbare än en person som varken kan läsa eller skriva. Inte minst för att välutbildade personer har bättre förutsättningar att lära sig svenska. (läs mina tidigare kommentarer om detta förslag på bloggen den 24/11).

Ida Gabrielsson och Ung Vänster blandar ihop detta förslag om kontrakt med de tankar som också finns att på ett tydligare sätt göra klart för en invandrare vad som gäller i Sverige. Det handlar om kunskap om grundläggande mänskliga rättigheter, svenska lagar och de demokratiska värden som är basen för vårt samhälle. Det kan aldrig vara accepterat att någon bryter mot svensk lag genom att ursäkta sig med hänvisningar till utländska sedvänjor eller någon religion. Men denna bilaga till kontraktet är inte tänkt att kopplas till ersättningen eller medföra andra sanktioner, utan syftar till att tydliggöra vilka spelregler som gäller för alla som lever i Sverige.

I debattan påpekade jag att man i Sverige får diskutera det mesta - utom den misslyckade integrationspolitiken som bland annat medfört att 83% av den arbetsföra befolkningen i Rosengård i Malmö är arbetslösa! Det är den regering som inte tar detta problem på allvar som skapar grogrund för främligsfientlighet, inte den som försöka göra något åt saken. Sverige är idag Europas generösaste land när det gäller flyktingmottagande. Skall vi även i framtiden kunna vara generösa måste betydligt fler av dem som kommer till Sverige snabbt få en bra svenskautbildning, genomgång av sina yrkeskunskaper, eventuell kompletteringsutbildning och därefter hjälp till ett arbete och egen försörjning!

Ida Gabrielsson sa i debatten också att "moderaterna är det osvenskaste som finns". Med tanke på att mer än var fjärde svensk enligt opinionsmätningarna känner sympati för moderaterna idag känns det som om det lilla Vänsterpartiet är betydligt mer osvenskt. Med mer vänsterpolitik och socialistisk syn på invandrare som en homogen grupp som skall "tas omhand" i stället för att ses som individer med kunskaper och förmågor som kan bidra till samhället, så skulle det inte förvåna om även Sverigedemokraterna snabbt går om Vänsterpartiet.2008-12-01 Både löntagare och pensionärer får bättre ekonomi nästa år

Swedbank presenterade förra veckan en prognos för hushållens ekonomi nästa år. I ett pressmeddelande skriver man att "hög inflation och tal om svåra tider inte självklart behöver betyda att det har blivit sämre för den som har jobb eller är pensionär."

Swedbank konstaterar dels att pensionärshushållen för första gången på många år får en större inkomstökning än vad priserna väntas stiga. Bäst nettoökning från garantipensionärerna. Även löntagarna får reallöneökningar, dvs mer i löneökning än vad prisökningarna väntas bli. Ovanpå detta får både löntagare och pensionärer sänkt inkomstskatt.

Jag skulle dessutom vilja lägga till att så som världsmarknadspriserna just nu faller dramatiskt på flera områden kan vi sannolikt förvänta oss både lägre energikostnader, inklusive bensin, lägre priser på olika matvaror, främst spannmålsprodukter, och dessutom lägre räntor i takt med att Riksbanken förväntas sänka räntorna en hel del framöver. Det kan mycket väl bli så att inflationen faller betydligt mer och snabbare nästa år än vad de flesta tidigare räknat med. I så fall blir Swedbanks siffror ännu bättre.

Den som blir arbetslös kommer som Swedbank påpekar inte alls att få samma goda utveckling. Men den utredning som jag presenterade förra veckan visar ändå att en stor majoritet av löntagarna faktiskt får ut 80% av hela sin inkomst i a-kassa. Och sjunkande priser och räntor har alla glädje av. Därför borde trots allt största delen av dem som mister sitt arbete ha en rimlig möjlighet att klara sin ekonomi under en begränsad omställningsperiod med a-kassa. Viktigast just nu är att alla goda krafter samverkar för att denna period skall bli så kort som möjligt. Det brukar vara personer som drabbas av långtidsarbetslöshet som får de allvarligaste ekonomiska problemen.