Augusti 2018

Kampanjkväll i Ulricehamn

2018-08-31

Eftermiddagen och kvällen tillbringade jag i Ulricehamn tillsammans med lokala moderater. Kvällen avslutades med god soppa med bröd i den lokala partilokalen där vi var ett tiotal som samlades.

 

Företagsbesök hos Bebex i Sjötofta

2018-08-30

 
Nästa besök var hos Bebex, är ett litet men snabbt växande företag i enorma lokaler i Sjötofta i västra delen av Tranemo kommun. Man har tagit över en nedlagd gammal fabrik för tillverkning av ståltråd och i dag är det i stället plastprodukter som tillverkas. Både rör och olika typer av gjutna produkter. Vi fick en bra bild i hur det är att starta och bygga upp ett företag från grunden, och hur entreprenörers drivkraft är det avgörande för om man ska lyckas. Det blev även här mycket diskussioner om infrastrruktur, rekrytering och företagsklimatet rent allmänt.

 
Hos Bebex fick jag ladda bilen inne i fabriken. Det gick bra det med. 

Företagsbesök hos Lidhs i Dalstorp

2018-08-30

 

Jag inledde dagen med ett företagsbesök hos Lidhs i Dalstorp tillsammans med lokala moderater. Lidhs tillverkar pressverktyg för tillverkning av plåtdetaljer, främst för fordonsindustrin, men även för produktion av plåtar till exempelvis vitvaror och möbler. Varje verktyg är unikt och allt byggs och monteras på plats före leverans till kundens fabrik.

 

Till vänster en av medarbetarna, en man från Syrien (jag tappade bort hans namn i hastigheten), men han har varit bara ett par år i Sverige och har både lärt sig svenska hyfsat och gått igenom en utbildning och därefter gjort praktik och blivit anställd hoss Lidhs. Rekrytering av kompetent personal är annars ett problem för ett företag på en liten ort, särskilt när vägnätet är bristfälligt och samverkan med kommunernas gymnasieskolor inte är så bra som det skulle kunna vara.   

 

Till vänster de tunga fundament som man monterar verktygen på före leverans till kund. Till höger några av de produkter som tillverkas med hjälp av Lidhs specialtillverkade verktyg. I detta fall grillen till Scanias lastbilar.

 

Att köra elbil långt ut på landsbygden utan tillgång till laddstationer kan medföra vissa bekymmer om man vill kunna ta sig hem igen. Men hos Lidhs hade man faktiskt besöksparkering med uttag för laddare, fin service! Och det gjorde att jag i vart fall kunde ladda upp batterierna lite under besöket.  

Vi viker inte för vandalism - och jag fick en gratisannons på köpet

2018-08-30

Markbladet har denna vecka en artikel om den omfattande förstörelsen av valaffischer. Partierna hjälper lojalt varandra att hålla snyggt och sätta upp nedrivna valaffischer, men det är också mycket som blir förstört. Trist. En klen tröst i sammanhanget är att jag fick lite gratisreklam i artikeln.

Svaret till dem som vandaliserar är som jag tidigare berättat att sätta upp nya skyltar. Vi har gott om dem och lagar hela tiden. Demokratin och yttrandefriheten vinner till sist.
 


I dag kampanjade jag i valstugan på Stora Torget i Borås

2018-08-29

I dag kampanjade jag med boråsmoderater i valstugan på Stora Torget. Det är såklart den absolut mest besökta moderata valstugan i valkretsen och det är en ständig ström av besökare. Sista veckan före valet kommer jag att finnas ganska mycket i Borås.

Jag hade ett antal riktigt bra lite längre och djupare samtal idag. Flera av dem av med mycket ambitiösa och målmedvetna invandrare från Afghanistan och Syrien. En av dem hade frågat partierna hur de såg på invandrares möjligheter att få arbete. Svaret från S var att räkna upp alla bidrag man kunde få om man inte arbetade. Mannen sa till oss att han ville arbeta och att han blev väldigt upprörd över svaret från Socialdemokraterna. En kvinna berättade på närmast perfekt svenska om hur hennes man nu höll på att validera sin syriska läkarutbildning och hur hon själv ville studera.

Min slutsats är så här långt i valrörelsen att många flitiga arbetande invandrare som verkligen vill anpassa sig och försörja sig själva ligger mycket nära Moderaterna i sina värderingar, medan de som hellre lever på bidrag ofta ligger närmare Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Samt att invandrarna bättre än vi själva själva ser saker i vår integrationspolitik som inte fungerar. Att lyssna på invandrare och ta del av deras erfarenheter är oerhört viktigt om vi ska bli bättre på integration.

 

Kloka prioriteringar är nyckeln till allt

2018-08-29

Med tanke på Socialdemokraternas feta valfläsk i går passar dagens debattartikel i Markbladet extra bra. Jag skrev den dock innan utspelet kom från S.
Frukostmöte med Företagarna i Mark

2018-08-29

I dag ordnade Företagarna i Mark ett välbesökt frukostmöte hos Sparbanken i Kinna. Samtliga förstanamn i kommunpolitiken svarade på frågor, och vårt moderata kommunalråd Tomas Johansson gjorde en stark insats. Han kunde också glädja sig åt att kommunen i Företagarnas årliga ranking förbättrat sig på 14 av 15 punkter. Den 2 oktober redovisas årets rankning, men det är nog ingen vild gissning att Mark klättrar en bit på listan.

Själv satt jag denna gång i publiken eftersom frågorna främst gällde kommunpolitik, men det blev en hel del samtal även om rikspolitik före och efter den officiella delen. Jag var ende riksdagsledamoten på plats så det var ganska givet att jag fick många frågor. Och väldigt mycket uppmuntran med, det känns kul!

 
När valfläsket skärs i för tjocka skivor smakar det inte gott

2018-08-28

Socialdemokraternas märkliga försök idag att köpa väljarnas röster för deras egna pengar är ganska uppseendeväckande. Plötsligt, 11 dagar före valet, har man kommit på att det är en käck ide att erbjuda alla barnfamiljer en extra ledig vecka varje år. Kostnaden beräknas till 5,6 miljarder per år, pengar som samma barnfamiljer alltså får betala i form av onödigt hög skatt.

Det finns många invändningar i sak mot förslaget. Några påpekade jag i detta twitterinlägg som jag skrev i dag:1. Sverige har redan världens kanske längsta föräldraledighet och längsta semester.
2. Förslaget sägs syfta till att hantera barnomsorgen när skolan har planeringsdagar eller kortare lov. Men det Socialdemokraterna verkar ha missat är att fritids då finns att tillgå, ända tills barnet fyller 12 år. Äldre barn klarar sig nog en dage eller två ensamma hemma.
3. Vi har viktigare saker att ta tag i som gäller våra barn. Vi har långa köer till Barn-och ungdospsykiatrin, vi har för stora grupper på många förskolor, vi har problem att rekrytera duktiga lärare och LSS dras in även för barn så att barn tvingas bo på institution i stället för hemma hos sina föräldrar. Att bekosta ännu längre ledighet för föräldrarna kan knappast vara den viktigaste prioriteringen.
4. Man kan även ställa dess 5,6 miljarder mot det brutna vallöftet som S gav förra valet - att ta bort hela skillnaden i beskattning av lön och pension. Eller ställa det mot moderaternas förslag att sänka skatten för löntagare med i genomsnitt 500 kronor i månaden.
5. Om vi ska klara välfärden behöver vi arbeta mer - inte mindre. Svenskt Näringsliv beräknar att förslaget från S skulle kosta 36 miljarder per år i bortfallen produktion. Det är en mycket stor samhällskostnad.
6. Vi är nu i en högkonjunktur som väntas vända nedåt inom kort. Att i högkonjunktur bygga upp nya stora utgifter som man sedan tvingas finansiera även i lågkonjunktur är helt enkelt dålig politik. I dag borde man snarare spara i ladorna till sämre tider. 

Socialdemokraternas vallöfte är så tydligt desperat och ogenomtänkt att jag knappast tror det kommer att fylla sitt syfte.
Svenska småbarnsföräldrar låter sig knappast luras av detta feta valfläsk. Valfläsk som skärs i så tjocka skivor kan lätt bli oaptitligt för väljarna. 

Jag presenterar 22 förslag för ökad tillit i samhället

2018-08-28

Vi lever i en tid när människors tillit till viktiga samhällsfunktioner fått sig en ordentlig törn. Det syns i förtroendemätningar och det gäller förtroendet för media, politik, myndigheter och samhällsfunktioner, men också tilliten till andra människor, särskilt om de kommer får en annan kultur eller har en annan religion. Fenomenet är inte specifikt för Sverige - vi ser det i hela västvärlden. Det banar väg för populism, nationalism och misstro mot demokratin. Men också polarisering där allt är aningen svart eller vitt i debatten - trots att det mesta faktiskt är lite mittemellan. Just polariseringen är för övrigt en sak som missgynnar moderaterna som alltid försöker hitta en balanserad linje i politiken.

I Sverige har samtidigt just politiken en viktig del i skulden till att det blivit så här. Under Alliansens första 5-6 år var förtroendet för politik, regering och riksdag mycket högt. Sedan dessa har förtroendet fallit. Den senaste mandatperioden har verkligen gjort sitt för att urolka förtroendet för politiken. En mycket svag regering med en rad skandaler bakom sig, och en opposition som inte upplevs ha velat agera. Decemberöverenskommelsen blev symbolen för detta (även om denna nu är historia och delar av oppositionen skärpt sig på senare år).

Människor upplever också att politikerna inte tar ansvar. Man satsar massor av pengar på saker människor inte efterfrågar, man stiftar nya lagar som krånglar till våra liv, man höjer skatter, taxor och avgifter, och förbjuder, reglerar och krånglar till vår tillvaro. Man prioriterar inte de saker människor tycker är viktiga (sjukvård, skola och älderomsorg) och man har lämnat både rättssamhälle och krisberedskap i sticket. Migrationskostnaderna skenar och tar allt mer av våra resurser och tvingar politikerna att spara på annat.

Ovanpå detta har vi ett allt mer byråkratiskt EU som slukar allt mer pengar och samtidigt styr våra liv mer än många inser. Detta skapar en ökad kritik mot EU, som underblåses av svenska politiker på alla nivåer som har väldigt lätt att skylla alla problem på EU i stället för att ta ansvar och faktiskt besluta i de frågor de råder över själva.

Jag tror det krävs ett antal saker om svenska folket ska få tillbaka sin tillit till politik, media och samhällsfunktioner, och här listar jag några av dem. 22 punkter för ökad tillit till politik och myndigheter. Några är frågor som jag motionerat om under mina 12 år i riksdagen, andra är frågor jag tänker ta tag i om jag får förnyat förtroende som riksdagsledamot efter valet:

1. Politiker måste börja ta ansvar och prioritera det medborgarna tycker är viktigast. Med de höga svenska skatterna måste människor kunna känna att de får hjälp och stöd när de behöver detta. Att prioritera innebär inte bara att satsa mer på allting utan också att välja bort!
2. Politiken måste ta ett steg tillbaka, minska sin iver att styra över våra liv, avstå från onödig lagstiftning, regler och krångel och låta människor och företag bestämma mer själva. De flesta kan besluta själv utan pekpinnar, förbud eller reglering.
3. Skattetrycket i Sverige måste minskas, och oskäliga taxor och avgifter måste ses över. Skattepengarna ägs i utgågsläget av den som jobbat ihop dem, och om samhället ska ta in skatter måste man också visa att pengarna används på ett asvarsfullt sätt och se till att de grundläggande samhällsfunktionerna fungerar väl.
4. Varje politiskt förslag måste före beslut analyseras noga när det gäller hur det påverkar enskilda människor och företag.
5. Svenska politiker måste sluta skylla alla samhällsproblem på EU och börja ta eget ansvar för det man faktiskt råder över. Och vi måste få ett stopp för överimplementering av EU-bestämmelser (alltså att vi inför lite tuffare regler än vad EU kräver). 
6. Våra myndigheter måste styras upp och få väldigt tydligt klart för sig att de är till för människorna och inte har som roll att motarbeta människorna och kväva initiativ i regelkrångel och byråkrati.
7. Politiker och myndigheter ska underlätta och smörja samhällsutveckling, inte kväva den. Politik och myndigheter är till för oss, inte tvärtom.
8. Generaldirektörer och myndighetschefer ska rekryteras efter kompetens och inte partibok. Höga chefer som inte sköter sig måste kunna få sparken utan fallskärm.
9. Svenska myndigheter bör förbjudas att ägna sig åt opinionsbildning. Rent opinionsbildande myndigheter utan faktiskt funktion bör avskaffas. Jämställdhetsmyndigheten är en av dessa.
10. Myndigheterna måste lägga sitt fokus på kärnuppgifterna. Det är viktigare att Räddningstjänsten kan släcka bränder och att försvaret och polisen kan skydda medborgarna än att myndigheterna är genuscertifierade.
11. En ny regering måste se till att riksdagens beslut om ett nytt tjänstemannaansvar verkligen genomförs fullt ut.
12. Den enskilda människan måste få en starkare ställning mot myndigheter och politik, exempelvis när det gäller expropriation av mark och liknande som kränker äganderätten.
13. Samhällets möjlighet att ta privat egendom i anspråk måste begränsas väsentligt. Äganderätten bör grundlagsfästas.
14. Sverige bör inrätta en författningsdomstol.
15. Diskrimineringslagstiftningen bör utvidgas till att gälla all slags diskriminering, även mot majoriteten. Kvotering kan utgöra diskriminering mot den som kvoteras bort.
16. Dagens diskrimineringsersättning måste förändras eftersom den ger helt oskäliga resultat. 
17. Forskning ska bedrivas på ett vetenskapligt sätt. Genusforskning bör (i likhet med i Norge, Frankrike och Ungern) inte få forskningspengar eftersom den är en pseudovetenskap, och Nationella sekretariatet för genusforskning bör avvecklas.
18. Identitetspolitiken där extrema debattörer sorterar människor i olika grupper efter etnicitet, genus eller annat måste motarbetas.
19. Stöd till föreningar och samfund måste villkoras med att mottagarna står för demokratiska värderingar och tar avstånd från våld och extremism. Upptäcks sådana yttringar bör det ekonomiska stödet omedelbart upphöra.
20. Public service (SVT, SR och UR) måste underkastas en mycket noggrannare granskning av opartiskhet och saklighet, med tydliga ekonomiska sanktioner vid övertramp.
21. Vi behöver se över regelverket för pressstöd för att motverka orättvisor och sänka kostnaderna. Varför ska tidningar som ingen läsa kunna leva vidare på skattebetalarnas bekostnad?
22. Vi behöver se över regelverket för partistöd så att större del av partiernas resurser kommer från medlemsavgifter och inte som idag från skattemedel.


Mina konkreta vallöften är:
1. Att på olika sätt verka för samtliga 22 punkter och principer ovan under kommande mandatperiod
2. Att själv på alla sätt försöka vara ett föredöme som politiker och därigenom dra mitt eget lilla strå till stacken för att försöka öka förtroendet för politiken

Årets bästa valfilm!

2018-08-26

Stort gensvar på mitt debattinlägg om slopat stöd till "genusforskning"

2018-08-26

Min debattartikel igår om att slopa forskningsstödet till "genusvetenskap" och att lägga ned Nationella Sekretariatet för Genusforskning har väckt ett enormt gensvar. Ett stort antal uppskattande mail, många delningar på facebook och långt över 1.000 reaktioner på twitter på bara något dygn. Frågan berör. Jag hoppas att en ny regering kommer att följa Norge och Frankrike och avskaffa skattestödet till denna pseudovetenskap. (Klicka för läsbar storlek).

 

Omfattande skadegörelse hotar demokratin

2018-08-26

Man kan bara konstatera att alla partier i Marks kommun just nu utsätts för omfattande skadegörelse vad gäller valaffischer. Det är betydligt värre än jag upplevt vid tidigare val. Jag vet inte om detta är organiserat av extrema krafter i politikens ytterkanter, eller om det bara är vanlig skadegörelse. men trist är det. Vi moderater har dock ett reservlager och många frivilliga som åker ut och reparerar. Så till alla vandaler - vi vinner! River ni ned en affisch sätter vi upp två nya! Här några av mina egna, dels utanför kommunhuset i Kinna, dels hemma vid Ubbhults Kapell. (Partiledare Ulf får också vara med på ett hörn.) 

  

Hycklande miljöpartister är det värsta jag vet 

2018-08-25

Återigen avslöjas upprörande hyckleri från en ledande miljöpartist. Denna gång är det språkröret och ministern Isabella Lövin som flugit mest av alla i hela regeringen, både inrikes och utrikes, och dessutom ofta - i strid med riktlinjerna - i businessklass. Det är samma miljöpartist som högljutt sprider budskapet att "Klimatet kan inte vänta" och att det krävs åtgärder NU! Hon har till och med sagt att "i höst är det dags att se till att planeten inte dör", underförstått att MP behövs för att rädda planeten. Hon och MP vill införa flygskatt, stänga inrikesflygplatser och riktar hård kritik mot oss som flyger både i tjänsten och privat. Det finns ingen gräns för hur hårt vi ska kritiseras - men själv har hon inget problem att ta flyget. Hon menar att det är många långa resor och viktigt att komma fram utvilad och kunna jobba på planet, samt att hon måste ta flyget av rent praktiska skäl. Jag undrar om hon anser sig mer värd än alla affärsmän och andra som väljer flyget i tjänsten av precis samma skäl?


Själv anser jag i grunden att det är helt rimligt att våra ministrar flyger business class på långresor. Det är nog bara i Sverige det överhuvdtaget är en fråga. Jag anser som bekant även att andra än ministrar har rätt att flyga, både i tjänsten och privat. Och jag gör det själv utan att komma med pekpinnar till andra. Men Lövins hyckleri - att säga en sak och göra en annan gör mig upprörd och arg. Att hon väljer business i strid mot regeringskansliets (i och för sig märkliga) riktlinjer gör såklart inte saken bättre.

Det var ju även Lövin som avslöjades vara ägare till en mycket miljöskadlig gammal dieselbil som regelbundet rullar på Stockholms gator. Något hon vill förbjuda andra genom att införa miljözoner i Stockholms innerstad eftersom dieselbilarna enligt henne ger upphov till utsläpp som leder till att människor dör i förtid. Hur många har drabbats av utsläppen från hennes och hennes makes dieselbil? Borde hon inte föregå med gott exempel om hon nu är så orolig för utsläppen? Orsaken till användningen av dieselpickupen var intressant i sig, nämligen att hennes man "körde väldigt tunga stenar". Precis som om andra hantverkare och transportföretag inte har en massa tung last de också?Tidigare minns vi språkröret Romsons mål av sin båt med den giftiga bottenfärg hon kritiserade andra att använda. Och kollegan Fridolin fick till och med regeringsplanet att flyga mellan Arlanda och Bromma för att hämta upp honom...

Gång efter gång visar ledande miljöpartister att de inte alls lever som de lär. De älskar att plåga folket med skatter, regler och förbud, och bygger hela sin existens på att måla upp ett dramatiskt klimathot där just äldre dieselbiilar och flygplan pekas ut som några av de värsta bovarna. MP talar ofta om att Sverige ska vara "ett föredöme". Själva har de dock ingen lust att vara föredömen. Inte heller att leva som de lär. Det gör att jag för egen del faktiskt bara känner ett stort förakt.


 

Detta talas det för lite om - Sverige har sämst tillväxt per capita i hela EU 

2018-08-24

Regeringen skryter mycket om den starka tillväxten. Men den tillväxt man mäter är den totala för landet. Nedbruten per invånare, det man brukar kalla BNP/Capita, är tillväxten betydligt mera blygsam. Sanningen är att Sverige både 2017 och hittills under 2018 har haft den lägsta BNP-tillväxten per invånare av alla länder i hela EU. Orsaken är uppenbar - det stora tillflödet av nyanlända som inte bidrar till tillväxten men ökar befolkningen har minskat den ekonomiska tillväxten per invånare dramatiskt. Ovanpå detta har den svenska lågräntepolitiken försvagat vår valuta kraftigt. Det gör att importpriserna går upp och att det är dyrare att resa utomlands. Dessa två saker får alldeles för lite utrymme i den svenska valdebatten. Svenska folket har relativt omvårlden blivit fattigare under dagens regering.

  

Jag presenterar årets personliga valaffischer 

2018-08-23

I dag börjar mina personliga valaffischer att sättas upp på lite olika ställen i valkretsen. Så här ser de ut:

    

I dag började markmoderaterna sin affischering

2018-08-22

I går limmade vi ett 30-tal skyltar med vår partiledare och våra riksbudskap, och idag satte vi upp de flesta runtom i Marks kommun. I helgen sätter vi upp våra lokala skyltar i Mark. Inom kort kommer även mina egna personliga valskyltar att börja synas runtom i Sjuhärad. 

 

  

MUF Södra Älvsborg tältade på Stora Torget i Borås

2018-08-22

I morse hälsade jag på MUF som tältat på Stora Torget i Borås sedan igår för att vara först på plats när förtidsröstningen inleddes  klockan 10 idag. Man ville på detta sätt uppmärksamma förtidsröstningen och även verka för att fler unga röstar i årets val. Ett mycket bra initiativ från MUF som sker samtidigt på 21 orter runt om i landet. Medias intresse är stort,  Borås Tiudning skrev om det i dagens tidning och när jag hälsade på i morse dök även Radio Sjuhärads reporter upp vid tälten.

 

 

Välkommen till Kinna på företagar- och entreprenörskväll

2018-08-21

På torsdag kväll anordnar Markmoderaterna en kväll för företagare och entreprenörer i Kinna. Alltså för dem som är grunden för hela vårt välfärdssamhälle och som vi hoppas ska utveckla företag och anställa våra kommuninvånare. För att få fler företag att anställa fler är det viktigt att politiken - både kommunalt och på riksnivå - verkligen gör allt för att underlätta och inte bromsa. Alla pratar om det, men i praktiken känns det alltför ofta som att utvecklingen går i andra riktningen. Vi moderater tar frågan på största allvar, och detta kommer jag och vårt kommunalråd Tomas Johansson att berätta mer om under kvällen. Men framförallt blir det mycket utrymme för frågor och kritik. Alla intresserade är såklart välkomna, även om du just nu inte är, eller ser dig som, företagare eller entreprenör.


 

Jag sammanfattar moderaternas rättspolitiska förslag

2018-08-20

Jag har gjort en egen utförlig sammanfattning av moderaternas rättspolitiska förslag. Det handlar om satsningar på polis och kriminalvård, skärpta straff och särskilda insatser mot olika typer av brottslighet.

Läs hela sammanfattningen här.

Det är också intressant att se hur stora skillnader det är mellan Moderaterna och Socialdemokraterna i dessa frågor. Här är ett antal exempel på moderata förslag som Socialdemokraterna säger nej till. Och det finns fler.


 

Moderaternas valmanifest - över 200 viktiga förslag!

2018-08-20

Häromdagen presenterade moderaterna sitt valmanifest. Över 200 viktiga förslag på alla stora politikområden. Klicka på bilden för att läsa en sammanfattning.

 

Nya sabotage mot Moderaterna - hur smutsig blir årets valrörelse?

2018-08-20

För någon vecka sedan avslöjades hur personer från Ung Vänster i Skåne misstänktes för sabotage av moderata valaffischer. Ung Vänster vare sig bekräftade eller dementerade, men sa att det "var bra att folk reagerade mot de moderata affischerna". Och förra veckan var det SSU som avsiktligt saboterade en moderat valstuga och filmade sitt tilltag och lade ut på sociala medier.

Lite senare avslöjades hur NMR:s ungdomsorganisation Nordisk Ungdom satt upp falska moderata valaffischer i stockholmsområdet och i Uppsala. Affischer som spred en falsk bild av moderaternas politik. Nordisk Ungdom bekräftade och försökte inte ens dölja sitt tilltag.

Nu meddelas så att det i centrala Stockholm i går plötsligt upp ett stort antal individer i blå tröjor med den moderata loggan på som utgav sig för att vara moderater. De höll upp en banderoll som skulle se moderat ut och delade ut material med Moderaternas logga fyllda med falska moderata budskap. Det var tydligen bland annat om falsk information om att Moderaterna säger ja till en rad olika flyktingbidrag och flyktingvänliga reformer som vi i verkligheten inte alls står bakom.  Att även detta tilltag lär komma från extrema invandringsfientliga grupper är knappast någon vild gissning, budskapen är ju ungefär desamma som de falska valaffischerna som NMR:s ungdomsorganisation Nordisk Ungdom medgivit att man spridit.

Moderaterna attackeras alltså från olika håll av av extrema politiska grupperingar, både vänstern och nazisterna. Det blir väl kanske så när man som vi försöker föra ett balanserat politiskt samtal och slår mot alla former av extremism. Frågan är bara hur smutsig en valrörelse kan bli? Jag befarar att vi ännu inte fått hela svaret på detta. Och om partier inte drar sig för denna typ av angrepp kan man ju även fundera över hur mycket rent valfusk vi också kommer att få se?
 

Kampanj i Gällstad

2018-08-19

I dag kampanjade jag tillsammans med moderater i Gällstad i samband med Gällstaddagarna. Det känns att valtemperaturen sakta stiger, men det känns fortfarande lite avvaktande. Men vi är redo!


 

Idag presenterar jag min egen val-flyer

2018-08-18

I dag presenterar jag min egen personliga val-flyer, som kommer att spridas i valkretsen. Klicka på miniatyrbilderna för att läsa texten!

 
 

Ulf Kristersson på Vårgårda Möte

2018-08-17

I kväll var det så dags för Ulf Kristersson att frågas ut på Vårgårda Möte, som egentligen är en tre veckor lång sammankomst med religiöst syfte, som anordnas av Equmeniakyrkan (en sammanslagning av ett antal frikyrkor). Blandat med gospelsång och lite bön utfrågas samtliga partiledare inför valet, och ikväll var det alltså mopderaternas dag. Ett mycket trevlig format av utfrågning som ger partiledarna utrymme att vara lite mer personliga och resonera lite djupare om olika frågor. 

 
Tångahallen är annars mest bekant för mig för att man har stora agilitytävlingar för hundar där, har varit med vid flera av dem när dottern tävlar. Dessa veckor är hallen alltså i stället omgjord till frikyrkolokal. Till höger hälsar jag Ulf Kristersson välkommen till valkretsen nrä han anländer med bussen. Tidigare under dagen besökte han bland annat Kungsbacka och Borås, och vi konstaterade att han faktiskt passerat Ubbhult på vägen.

 
Hallen var faktiskt fylld till sista plats, det är inte ofta ett politiskt möte lockar sådan publik. Till höger gospelkören.

 

Utfrågningen var som sagt av det vänligare slaget, även om migrationsfrågan uppenbart berör många troende lite extra mycket. Men Ulf stod för den strama moderata migrationspolitiken och fick till och med entusiastiska applåder från delar av gospelkören. Efter utfrågningen bjöds Ulf och undertecknad och ett antal särskilt inbjunda gäster på lite mat innan partibussen gick tillbaka mot Stockholm. 

Företagsbesök i Vårgårda

2018-08-17

Dagen började med två verksamhetsbesök i Vårgårda. Först hos kommunens arbetsmarknadsenhet Viaduct, som visar mycket goda resultat när det gäller att få långtidsarbetslösa personer i utbildning och arbete. Från dagens besök tar jag med mig ännu ett bevis på att det inte alls vore fel att låta kommunerna ta över delar av de arbetsuppgifter som arbetsförmedlingen har idag.

 

Därefter fortsatte vi till Veoneer, det företag som förra året avknoppades från Autoliv. Tidigare bedrevs tillverkning av bland annat rullbälten och krockkuddar i Autolivs välkända fabrik i Vårgårda. Idag har den tillverkningen flyttats utomlands. I stället är det Veoneer som nu tillverkar avancerad elektronik, kameror och sensorer till bilsäkerhet, självkörande bilar osv. En oerhört avancerad tillverkning och en imponerande utrustning i fabriken. Vi fick också en provtur i en bil fylld med avancerad utrustning som exempelvis kan bromsa bilen eller stanna den om inte föraren reagerar på stoppljus eller hastighetsbegränsningar.

   

Det var för övrigt väldigt trevlig färg på skyddsrockarna. Mycket lämpligt för ett moderat verksamhetsbesök. 

Diskrimineringslagen motverkar integration på arbetsmarknaden

2018-08-16

Farah Alhajeh hade sökt jobb hos ett tolkföretag i Uppsala. Vid intervjun ville hon, som är muslim, inte ta en man i hand utan la i stället handen på sitt bröst som hälsning. Företaget avbröt då rekryteringen och ledde ut henne från kontoret.

Företaget hävdar att man inte kan acceptera andra sätt att hälsa än handskakning. Andra hälsningssätt som har sin grund i religion och gör skillnad mellan könen är kränkande och kan leda till konflikter på arbetsplatsen.

Kvinnan anmälde ärendet till DO (Diskrimineringsomvbudsmannen) som ansäg att diskriminering förelåg. Även en oenig AD (Arbetsdomstolen) beslutade med rösterna 3-2 att företagets agerande var fel – och går på DO:s linje. Domstolen konstaterar att för att Sverige ska leva upp till Europakonventionens krav måste diskrimineringslagen omfatta detta. Domstolen dömer det aktuella företaget att betala 40.000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Här är SVT:s nyhet om ärendet

Jag anser att domen är hårresande. Självklart måste ett företag (i detta falll alltså ett tolkföretag) kunna kräva att alla anställda hälsar på samma sätt på alla människor av båda könen. Att detta betraktas som diskriminering är fullständigt orimligt. AD:s dom går rimligen mycket längre än vad Europakonventionen kräver, jag har i vart fall inte hört talas om någon liknande dom från något annan europeiskt land.

Det är inte heller det första "handskakningsärendet" som behandlats i svensk domstol. Det har förekommit både friande och fällande domar, lite beroende på omständigheterna. Risken med dagens rättsläge är att personer med utländska namn inte ens kommer att kallas till anställningsintervju för att arbetsgivare inte vill riskera att göra sig skyldig till brott mot diskrimineringslagen om man känner vid intervjun att den arbetssökande inte passar in på arbetsplatsen. Dagens diskrimineringslag motverkar i praktiken integration av nyanlända på svensk arbetsmarknad. 

Min slutsats är att diskrimineringslagen måste ses över snarast och reglerna om diskrimineringsersättning ändras. Det är också något jag motionerat om i riksdagen flera gånger de senste åren, senast i denna motion förra hösten. Blir jag omvald till riksdagen kommer det vara en av de frågor jag kommer att fortsätta driva efter valet. 

25 dagar kvar till valet - jag ger ett nytt personligt vallöfte

2018-08-15

Som jurist ser jag med oro på hur vårt rättssamhälle har stora revor. Risken att utsättas för brott varierar kraftigt över landet, hemma i Ubbhult är risken liten, medan människor i många av våra förorter uppelver en mycket stor otrygghet. De många bilbränderna runom i västra Sverige nyligen är bara ett exempel i raden på hur våldet och skadegörelsen drabbar vanliga hederliga människor mitt i deras egen vardag. 

Mitt tydliga vallöfte är att jag i varje läge kommer att stå för en tydlighet i att brottsoffret alltid ska prioriteras före gärningsmannen. Den som begår brott ska gripas och dömas. Även de så kallade "vardagsbrotten" måste utredas och många fler gärningsmän dömas. För unga kriminella krävs betydligt tuffare tag och nya typer av påföljder än idag. Rättssamhället måste prioriteras upp i statens budget, det är en av samhällets centrala uppgifter.

Allt detta kan låta som självklarheter, men är det tyvärr inte idag. Jag återkommer med en omfattande sammanställning över moderaternas förslag inom rättsområdet i kommande blogginlägg. 

Jag är starkt kritisk till de uppgifter som framkommer i Borås Tidning

2018-08-14

Jag har fått flera frågor idag om hur jag ser på uppgifterna på ledarsidan i Borås Tidning idag om en person på Boråsmoderaternas kommunfullmäktigevalsedel.

Mannen ifråga är företrädare för en islamsk kulturförening i Borås med kopplingar till tidigare konstigheter, exempelvis inbjudan av radikala islamister som föreläsare, och det har också varit diskussioner inom Borås Stad om denna förening ska får kommunala bidrag eller inte. Mannen ifråga har fått frågor om hur han ser på koranens regler om dödsstraff för den som lämnar islam. Han har enligt Borås Tidning inte svarat på frågorna utan i stället kommer ett svar från Islamska kulturföreningen att man inte är intresserade av att medverka.

Jag vet inte mer än det som står i Borås Tidning ledare. Därför är jag försiktigt med att dra några slutsatser. Det kan finnas mer i detta än vad som framkommer i media. Jag utgår från att moderaterna i Borås mycket noga kollat upp denne person innan man låter honom stå med på kommunfullmäktigelistan (även om det är långt ned, på plats 35). Det brukar moderata valberedningar alltid göra när det gäller nya medlemmar och kandidater. Men om man företräder moderaterna kan man rimligen inte vägra svara på en mycket befogad fråga från media. Det är inte så vi moderater arbetar - vi är tillgängliga för både media och allmänhet.

Jag blir också bekymrad i sakfrågan. Det är självklart inte alls förenligt med moderata värderingar att försvara dödsstraff för den som lämnar en religion. Det är en så avskyvärd åsikt att den som inte tydligt tar avstånd från den borde uteslutas som medlem i vårt parti. Jag har ingen aning om detta är en åsikt som mannen ifråga har, men jag förväntar mig nu att han går ut offentligt i media och tar tydligt avstånd från denna avskyvärda åsikt. 

Det är vare sig "orosamtal" eller fler fritidsgårdar som behövs

2018-08-14

När jag läste detta började det faktiskt koka inombords (från SVT:s websida):

   

Polisen avstod alltså från att gripa gärningsmännen på plats. Och idag för man "orosamtal" med föräldrarna. Alltså, vad är detta för mesigt agerande? Jag förstår allt mer frustrationen hos den enskilde polisen i yttre tjänst som gång efter gång ser hur skyldiga inte grips, som hålls tillbaka av sin insatsledning och som sedan alltför ofta ser att de skyldiga går helt fria från påföljder. Trots att man kunde gripit dem redan på plats.

Att gripa en förövare direkt och låsa in denne omedelbart är en synnerligen tydlig markering mot en kriminell person. Inte minst mot en yngre person. Dessutom borde väl rimligen bevisläget stärkas ytterligare om man tar en person på bar gärning?
Jag tror svenska folket överlag är innerligt trötta på den tafatthet och meisghet som styr det svenska rättssamhället.

En annan fråga är föräldrarnas ansvar för omyndiga barn. Om mina hundar (!) orsakar skada är jag strikt ansvarig. Men en förälder tvingas alltför sällan ersätta de skador deras barn orsakar. Jag anser att varje förälder i varje läge borde tvingas på riktigt att ersätta alla skador som deras barn orsakat med avsikt. Visst kan det bli ett hårt slag mot en förälder, men vem ska annars betala? "En ensamstående mamma kan gå i personlig konkurs då" invänder någon. Men det finns ju möjlighet att undvika genom skuldsanering i en sådan situation. Effekten skulle bli att familjen tvingas leva på existensminimum under tiden skuldsaneringen håller på. En klart rimlig följd av föräldraansvaret. Jag ser inga skäl att en förälder inte ska tvingas ersätta denna typ av skador. Den ensamstående mamma som fått sin bil uppeldad och bara har trafikförsäkring lär också få ekonomiska problem.

Det är dags att det mesiga svenska rättssamhället börjar visa lite muskler.
 

Kan alla dessa anlagda bilbränder samma kväll verkligen vara en slump?

2018-08-14

Under sommaren har det varit hyfsat lugnt när det gäller bilbränder och upplopp i förorterna. Men i går kväll och i natt har något hänt. Omfattande bilbränder i fem olika platser i Göteborg (Frölunda, Tynnered, Gårdsten, Hjällbo och Eriksbo), på två olika platser i Malmö, samt i  i Trollhättan, Falkenberg och Helsingborg. Samtidigt! Jag har sett uppgift om att över 80 bilar brunnit. Dessutom attacker mot polisen i Kalmar och en anlagd brand på en skola i Malmö. (Samtliga händelser rapporterade i olika lokala media i går kväll och i natt).

Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att allvarligt fundera över om allt detta är samordnat och organiserat? Polisen verkar ha samma fundering - "Det går inte att utesluta att det här är organiserat", säger Ulla Brehm på polisen i region väst. På en parkering nära Frölunda Torg i Göteborg finns allt filmat från ett av höghusen och man ser ett gäng svartklädda individer springa runt på parkeringen och tända eld på massor av bilar. Av filmen att döma är detta tydligt organiserat och planerat. Gärningsmännen är många, de är maskerade, de har gott om brännbara vätskor och de verkar målmedvetet röra sig över hela parkeringen.

Om fler av nattens bränder dessutom skulle vara samordnade är detta ett exempel på extremt allvarlig brottslighet. Kanske rent av att klassa som terrorism? Man kan ju inte heller komma ifrån tanken att det skulle kunna vara ett inspel i valrörelsen från någon som på ett organiserat sätt vill försöka destabilisera samhället? Eller att man vill skapa kaos hos polis och räddningstjänst? Jag utgår från att både den vanliga polisen och SÄPO är mycket intresserade av det som hänt.

Öppet hus i M-lokalen i Kinna

2018-08-13

I dag hade vi öppet hus i M-lokalen i Kinna. Första måndagskvällen av fyra. Varje måndag fram till valet bjuder markmoderaterna på kaffe, lyssnar på synpunkter och svarar på frågor.

 

Katastrofsäsong för Elfsborg så här långt

2018-08-13

Det har inte blivit många blogginlägg om Elfsborg i år, för det har inte funnits så mycket roligt att berätta om. Säsongen är den sämsta på väldigt många år, och långt från guldåren 2006 och framåt. Sanningen är tyvärr att Elfsborg är ett riktigt bottenlag i år. Alla försäljningar av bra spelare till proffklubbar ute i Europa har tagit ut sin rätt, och laget håller tyvärr inte längre toppklass. Ingen hade räknat med gulsvart i toppen i år, men sanningen är att det nu är bottenstrid som gäller. Fem raka matcher utan mål och fyra raka förluster sätter spår i tabellen. Jag tror och hoppas att man ska reda ut detta, men just nu är det faktiskt oroväckande dåligt.

 

Så här vill moderaterna reformera polisen efter valet

2018-08-13

Polisen behöver mer pengar för att klara sin uppgift. Men mer resurser löser inte allt. En ny moderatledd regering kommer att se till att polisens verksamhet renodlas, att det blir fler poliser i yttre tjänst och att ansvarsutkrävandet blir tydligare. Moderaterna vill reformera polisens verksamhet på fyra områden:

  • För det första ska polisens arbetsuppgifter renodlas. Förra året beslutades det att Kriminalvården ska ta över ansvaret för en stor del av transporterna av frihetsberövande. Det är rätt inriktning, men trots att över ett år har gått sedan lagen trädde i kraft får polisen fortfarande - på grund av en ovanligt passiv myndighetsstyrning från regeringens sida - hantera alldeles för många transportärenden. Men renodlingen av polisens verksamhet kan inte stanna här. Det bör även ses över om inte hanteringen av pass, hittegods och omhändertagande av berusade personer också kan flyttas till andra myndigheter. Polisens mångfacetterade uppdrag hämmar ett nödvändigt fokus på kärnverksamheten. 
  • För det andra måste fler poliser ut i yttre tjänst. Omorganisationen av polisen var nödvändig, men när det kommer till att få ut fler synliga poliser på gator och torg har omorganisationen varit ett misslyckande. Syftet var att skapa en effektiv polisorganisation som också kom närmare medborgarna. Så är inte fallet i dag. Vi moderater vill därför ge polisen i uppdrag att säkerställa att fler poliser kommer ut i yttre tjänst. Det är helt avgörande för att vända den trygghetskris som Sverige just nu befinner sig i.
  • För det tredje behöver uppföljningen och ansvarsutkrävandet inom polisen förbättras och förtydligas. Många politiker och debattörer vill kopiera polisens arbetsmetoder på vissa håll i USA, med ett tydligt ansvarsutkrävande av lokala polischefer baserat på färsk brottsstatistik. Självklart går det inte att kopiera den här modellen rakt av, men lokal brottsstatistik bör kunna göras offentlig för allmänheten och polischefer ska kunna avkrävas ansvar för situationen i sin region eller sitt område. En sådan modell måste dock kombineras med betydande resurstillskott och tydligare mandat för polischefer att kunna fatta beslut. 
  • För det fjärde vill vi tillsätta en bred parlamentarisk utredning efter valet i syfte att nå en långsiktig överenskommelse om polisutbildningen och rekryteringen av nya poliser. Polismyndigheten är en grundläggande samhällsfunktion som måste fungera långsiktigt. Därför behöver politiken komma överens brett i den här frågan. Dessutom finns det skäl att tro att inget parti har alla svar på hur myndighetens rekryteringsbehovs ska fungera i framtiden, men i en bred parlamentarisk utredning kan förhoppningsvis bra förslag vinna gehör oavsett avsändare. 

Moderaterna inser att situationen är allvarlig. Skjutningarna och gängmorden talar för sig själva. Den kraftiga ökningen av utsatthet för sexualbrott likaså. Och många upplever att polisanmälda brott inte leder till att de skyldiga grips och döms. Detta går dock att förändra genom att konsekvent arbeta för att återupprätta lag och ordning. Sverige behöver fler poliser med bättre lönevillkor som gör rätt saker. Kombineras detta med träffsäkra straffskärpningar och satsningar på hela rättssystemet kommer människors trygghet att öka. Det är så en moderatledd regering kommer att styra svensk polis och kriminalpolitik efter valet i höst. 

Välkommen på kaffe och politiskt samtal hos moderaterna i Mark

2018-08-13

I dag drar jag och moderaterna i Mark igång öppet hus i vår lokal i Kinna. Varje måndag fram till valet kommer vi att bjuda på kaffe och svara på frågor och prata om vår politik, både rikspolitik och lokalpolitik. Öppet för alla, oavsett om man är medlem eller inte!

Välkommen!

 

Oväntat möte

2018-08-12

Efter aktiviteterna på Matens Dag tog jag vägen om det närliggande samhället Länghem och delade ut runt 400 personvalsflygblad till de flesta hushåll i samhället. När jag kör in på en gata i et villaområde kommer plötsligt en man utspringande från trädgården och vinkar åt mig. Jag stannar bilen och kliver ut, och möts av en översvallande hälsning från Marcin som säger att han följer mig på twitter sedan länge och öser lovord över mig som riksdagsledamot. Han beklagar att han som polsk medborgare inte får rösta i riksdagsvalet än, men han vill i vart fall ta en selfie tillsammans med mig innan jag kör vidare. Och jag tog en själv. Sånt värmer!Sociala medier är för övrigt underskattade som medel att nå väljare. Jag vet inte hur många trevliga kontakter jag fått den vägen med kloka personer som också vill stödja mig i valkampanjen. Jag har många valarbetare i valkretsen som arbetar för mig just nu, både medlemmar och andra sympatisörer. Deras hjälp är ovärderlig - valkretsen består av åtta kommuner och hundratals stora och små orter - jag har ingen rimlig möjlighet att själv besöka alla, men lokala valarbetare sprider mitt material och pratar med moderata väljare.

I dag hände även en annan rolig sak. Ett par väljare kom fram till mig på Matens Dag och gav mig beröm och uppskattning för hur jag är som riksdagsledamot och för mina politiska åsikter och min tydlighet och frispråkighet i den politiska debatten. De sa att de brukar rösta på ett annat mindre parti som dock saknar chans att få någon riksdagsledamot från valkretsen. Jag föreslog då att de skulle rösta på mig i riksdagsvalet och det andra partiet i övriga val. Det var ett förslag som uppenbarligen föll i god jord. Och så tror jag många funderar - de sannolikt sju riksdagsmandaten i Västra Götalands Läns Södra valkrets (som vår valkrets heter) kommer sannolikt att fördelas mellan tre eller fyra partier. Övriga mindre partier lär bli utan. För de som röstar på dessa mindre partier är det givetvis en möjlighet att i stället rösta aktivt på ett annat parti och kryssa in en kandidat som de har förtroende för som person. Då har man aktivt påverkat representationen från valkretsen. 

Landsbygdspolitisk debatt på Hofsnäs Herrgård

2018-08-12

Den traditionella landsbygdspolitiska debatten på Matens Dag arrangerades av LRF, och vi var fem partier på plats: M, C, S, MP och V. Övriga partier saknades. Ganska många besökare lyssnade på debatten, som även kunde avlyssnas ute på området bland utställarnas tält. Här två bilder jag tog från scenen:

 

Debatten hade bland främst fokus på landsbygdspolitik, landsbygdsföretagande, effekterna av torkan och skogsbränderna, samt frågor om miljö och hållbarhet.

Regeringssidan skröt om sitt utlovade stöd till lantbruksföretagen till följd av torkan. Jag och Centerpartiets representant påpekade att det var först efter att Allianspartierna lyft frågan som regeringen tog beslut om ekonomisk hjälp till de drabbade.
Och en stor del av regeringens "satsningar" avser ju bara att betala ut de EU-stödpengar som Jordbruksverket håller inne på grund av långsam handläggning. Att betala en skuld till lantbrukarna är knappast en "satsning".

Jag påpekade att från moderat sida tycker vi det är viktigt och nödvändigt med krishjälp till de lantbruksföretagare som drabbats av torkan och skogsbränderna. Men långsiktigt är det viktigaste att stärka lantbruksföretagen så att de blir livskraftiga och kan skapa egna ekonomiska reserver i goda tider för att klara sämre tider. I dag är det svårt för väldigt många småföretagare på landsbygden att ens få ekonomin att gå runt.

Jag påpekade också att det måste gå att både bo och driva företag på landsbygden, och att man inte får ta alla beslut ur ett storstadsperspektiv. Bland annat behövs framkomliga vägar. Moderaternas löfte om 500 miljoner per år i stansingar på att stärka det finmaskiga vägnätet var något jag framhöll särskilt. Jag varnade också för att landsbygden drabbas hårt av ökade skatter på energi och transporter. Socialdemokraterna ifrågasatte behovet av en lägre dieselskatt och menade att det motverkar en klok klimatpolitik. Jag invände att med regeringens politik riskerar man att kasta ut barnet med badvattnet - om man gör transporter, kommunikationer och användningen av dieseldrivna maskiner och traktorer alltför dyrt så kommer inte de gröna näringarna att kunna utvecklas. Det hjälper inte att tala vackert om livsmedelsstrategier och svenskt jordbruk om man samtidigt slår undan benen på företagarna.

När det gällde miljö- och klimatpolitiken så framhöll jag moderaternas teknikpositiva syn och att vi vill prioritera satsningar som verkligen ger nytta i stället för dyr symbolpolitik. Jag påpekade att regeringens "klimatsatsningar" såsom skattesubvention av elcyklar och tänkta satsningar på höghastighetståg även betalas av landsbygdens skattebetalare, men i stort sett enbart kommer storstadens invånare till del. Till detta kommer skattehöjningar  som slår allra hårdast mot landsbygdens invånare och landsbygdsföretagarna. Jag fick debattens största publikuppskattning när jag konstaterade att det regeringen ägnar sig åt idag inte är landsbygdspolitik.

Jag och Miljöpartiets representant tog båda upp problemet med monokulturerna i skogsbruket. Alltså detta att våra skogar egentligen är gran- eller tallodlingar, där all annan växtlighet tagits bort. Vi påpekade båda att detta gör skogen mycket mer brandkänslig och att inblandning av lövträd skulle dämpa brandutvecklingen vid skogsbränder. Vi var också eniga om att det faktiskt är den gamla statliga skogspolitiken från 1960-talet och framåt som föreskrev just detta med monokulturer för att öka avkastningen, och den som inte skötte sin skog på detta sätt kunde till och med straffas! Om inte staten varit så klåfingrig och låtit skogsägarna ha sina blandskogar hade skogsbränderna sannolikt varit ett mindre problem än idag.

Jag fick också i avslutningsanförandet motivera varför man skulle rösta på moderaterna. Jag upprepade det jag brukar säga:  Politikerna kommer att försöka överträffa varandra med vallöften om satsningar på en massa olika saker. Men utan att ha fokus på varifrån pengarna kommer blir det inga nya skatteintäkter. Det är de privata företagan och deras anställda som skapar alla resurser till välfärd och pensioner. Och det gäller såklart även landsbygdsföretagen. Moderaternas fokus är att stärka företagandet och få fler människor i arbete. Då får vi mer resurser till välfärden trots att vi också sänker skattetrycket.


 


Kampanj och landsbygdspolitisk debatt på Hofsnäs Herrgård

2018-08-12

I dag anordnades Matens Dag på Hofsnäs Herrgård (nära Torpa Stenhus i Tranemo kommun). Förutom en mängd försäljare och utställare fanns flera partier på plats, bland annat moderaterna. Förutom att kampanja och gå runt och prata med utställarna så representerade jag moderaterna i en landsbygdspolitisk debatt som anordnades av LRF. Mer om debatten i nästa inlägg.Här står jag framför min valbil tillsammans med från vänster Stephan Bergman (andranamn på Tranemomoderaternas kommunvalsedel), Lars Holmin (moderaternas förstanamn i regionen) och Ulrik Nilsson (min fd riksdagskollega och numera gruppledare för moderaterna i Borås).
 

Fyra veckor till valet - här är några av de kandidatguider jag besvarat

2018-08-12

Som riksdagsledamöter/riksdagskandidater får man mängder av enkäter och undersökningar att besvara. Jag svarar inte på alla, det finns ingen möjlighet till det. Men försöker i mån av tid.

I dag är det som sagt fyra veckor kvar till valet. Och dagen till ära lägger jag nu ut de största och viktigaste valtesterna och kandidatguiderna jag besvarat. I flera av dessa får man inte bara svar på vilket parti man tros matcha bäst, utan även vilken riksdagskandidat.

SVT:s valkompass

Expressens valkompass

Aftonbladets valkompass
(Verkar dock ytterst instabil, fungerar bara ibland)  

Företagarnas kandidatguide
 

Kampanj med Markmoderaterna

2018-08-11

I dag kampanjade jag tillsammans med Markmoderaterna på Mor Kerstins Torg i Kinna. Det var avslutning av Marks lokala "Pride-vecka", och alla partier var inbjudna att delta. Tyvärr var inte vädret det bästa, men det blev ändå en del trevliga samtal. Och markmoderaterna är verkligen på tårna nu, många ställer upp på alla aktiviteter. Tror vi hade flest aktiva på plats av alla partier idag.


 

Moderaterna presenterade sin ekonomiska politik för kommande fyra år

2018-08-11I veckan presenterade moderaterna Inriktningen för sin ekonomiska politik den kommande mandatperioden. I fyra korta punkter ser den ut så här:

  1. Starka offentliga finanser. En ansvarsfull ekonomisk politik är en förutsättning för ett sammanhållet Sverige. Det budgetpolitiska ramverket ska följas och överenskommelsen om ett reformerat överskottsmål ligger fast. Stabila offentliga finanser möjliggör hög sysselsättning och god tillväxt – som ska komma alla till del. 
  2. Återupprätta samhällskontraktet genom ökad kvalitet i vården och skolan samt en stark polis och ett starkt försvar. Samhällets resurser måste prioriteras till grundläggande samhällsfunktioner så det offentliga kan uppfylla sin del av samhällskontraktet. Välfärd måste gå före bidrag och subventioner och vi måste prioritera det som är viktigast. Moderaterna satsar på 10 000 fler polisanställda och ökade försvarsutgifterna för att inom tio år gå mot två procent av BNP. Totalt lovar Moderaterna 17 miljarder kronor ytterligare till polis, övriga rättsväsendet och försvar under nästa mandatperiod. För att upprätthålla kvaliteten i vård, skola och omsorg och undvika skattehöjningar kommer Moderaterna att tillföra minst 20 miljarder kronor i statsbidrag nästa mandatperiod. Kommunerna styr själva över hur dessa används, men 10 miljarder kronor villkoras mot att respektive kommun genomför åtgärder för att även kommunernas utgifter ska prioriteras till kärnuppgifterna. Till detta ska läggas ytterligare cirka 14 miljarder kronor i riktade välfärdsreformer för att korta vårdköerna, förbättra psykiatrin, utöka undervisningstiden i skolan och införa en tioårig grundskola enligt de förslag moderaterna tidigare presenterat.
  3. Fullt finansierade strukturreformer för fler i jobb. För att ge alla människor en chans att komma in på arbetsmarknaden och kunna försörja sig själva och sina familjer krävs en kombination av lägre skatt på arbete och bidragsreformer. Moderaternas löfte är att det alltid ska löna sig att gå från bidrag till arbete. Det uppnås delvis genom ett jobbskatteavdrag på 22 miljarder kronor, främst riktat mot låga inkomster. Detta kombineras med reformering av a-kassan, aktivitetsstödet, sjukpenningen och försörjningsstödet – tillsammans med ett bidragstak som stoppar möjligheten att stapla bidrag på varandra. Sammantaget gör kombinationen av sänkta skatter, lägre bidrag och lägre anställningskostnader att vi räknar med att i storleksordningen 70 000 nya jobb kan tillkomma.
  4. Stärk den långsiktiga tillväxten. Sedan 2014 har välståndet, BNP per capita, utvecklats svagare än i andra liknande länder. Ska vi långsiktigt klara välfärdsutmaningar och förbättra livsvillkoren för alla behöver denna utveckling brytas. Resurserna till infrastruktur och forskning kommer att behöva stärkas. En skattereform bör genomföras för att få ett skattesystem som i högre utsträckning belönar ansträngning, minimerar särbehandling och kryphål och gör att fler investeringar hamnar i Sverige. Det ska bli enklare och mer lönsamt att driva företag och det behövs en blocköverskridande bostadsreform och en "produktivitetskommission".  

En längre redovisning av våra förslag och bakgrunden till dem finns i detta pm. 

Min rullande valstuga är redo

2018-08-10

I dag hämtade jag min "rullande valstuga" som jag hyrt för de avslutande fyra veckorna av valrörelsen. Bilen är en Hyundai Ioniq, en elbil (alltså inte en hybrid), och det ska bli spännande att se hur det fungerar att förlita sig helt på eldrift de kommande veckorna. Jag ska kunna köra i vart fall 20-25 mil per laddning och bilen går att ladda hemma i ett vanligt eluttag. Visst blev den fin? Tack till Lahalls Bil i Kinna och Reklambyrån STT i Svenljunga som hjälpt mig att få till detta.

Nu kör vi!

 

 
 

Företagsbesök hos GLT/Herrljunga Trä

2018-08-10

I dag besökte jag GLT/Herrljunga Trä, vilket var mitt fjärde företagsbesök denna vecka. Sedan 1948 har Herrljunga Träindustri AB varit underleverantör till företag inom byggnads-, möbel- och inredningsindustrin. Göteborgs List och Trä (GLT) och Herrljunga Träindustri har sedan ommantlingstekniken (beskrivs nedan) kom på 80-talet utvecklats till att vara de ledande aktörerna av om-mantling i Sverige. 2015 köptes båda företagen upp av Carl Rietz, som har en lång bakgrund inom affärsvärlden, bland annat som platschef för Volvos bussfabrik i Mexico med 1.000 anställda. Men han drömde om att skapa något eget och hamnade i Herrljunga. Några år efter köpet samlokaliserades de två företagen till Herrljunga, och drivs alltså fortfarande som ett familjeföretag.

Ommantling är alltså det vi i vardagstal kallar "foliering" eller fanering av trä och spånskiveprodukter, alltså att man drar över ett hölje i olika mönster, färger eller strukturer. Idag är man Skandinaviens ledande företag på ommantlingsområdet. Man  tillverkar man en mängd olika produkter åt ledande producenter av golv, kök, badrum, husvagnar, möbler, dörrar, butiksinredningar, akustiklösningar och mycket annat. 

 

Här förevisar en av de anställda hur man ställer om folieringsmaskinens alla rullar. Till höger en maskin i arbete, folien kommer uppifrån till höger och steg för steg pressar de smål hjulen folien mot det underliggande trästycket. Varje yta måste pressas av ett hjul för att folien ska hamna rätt och fästa mot träet, och det är en lång och noggrann manuell process att ställa om maskinerna före ett nytt jobb.

Jag hade ett långt samtal med Carl Rietz över en kopp kaffe om förutsättningarna för företagande på landsbygden. Och återigen kom givetis frågor om rekrytering och bemanning upp. Men vid detta besök var faktiskt frågan om LAS och turordningsreglerna den första fråga som ägaren lyfte. När Caril Rietz slog samman de två företag han köpt, och som inte gick särskilt bra så blev det en del övertaligheter och han tvingades vid några tillfällen säga upp folk. Och tyvärr kunde han på grund av turordningsreglerna inte behålla de viktigaste medarbetarena utan tvingades göra sig av med några av dem. Han efterlyste en större frihet för företagens ägare att välja vilka man vill behålla i en besvärlig situation - för att inte äventyra jobben för alla övriga anställda. I dag fyller man ut produktionstoppar och personalbrist med anställda från bemanningsföretag - för att slippa diskussionerna om uppsägningar om produktionen plötsligt minskar.

För de minsta företagen räcker ofta dagens undantagsregler i turordningsreglerna bra. Och för de största företagen går det alltid att hitta lösningar, eller rent av "köpa" sig rätten att säga upp de man önskar (exempelvis genom avtalspensionering eller avgångsvederlag). Men för de medelstora företagen är faktiskt turordningsreglerna i LAS ett allvarligt problem som ingen seriös regering kan nonchalera. Kompetens måste kunna väga tyngre när man bedömer vilka som måste sluta vid en övertalighet. Om vi inte tar tag i dessa frågor politiskt kommer allt fler företag framöver att ta in sin personal från bemanningsföretag för att få en större flexibilitet.

Ytterligare en reflektion från besöket i Herrljunga är hur industrier på landsbygden är så oerhört beroende av lastbildstransporter på ofta smala vägar och långa sträckor. Och personal pendlar ofta långa sträckor. Den gamla devisen "utan bilen stannar Sverige" stämmer väldigt bra än idag. Och det ska man tänka på när förslagen om höjda skatter på transporter står som spön i backen från vänsterhåll. 

30 dagar kvar till valet - jag ger nytt personligt vallöfte

2018-08-10

Sverige är ett stort land, men med en väldigt tydlig befolkningskoncentration till våra storstadsområden. Landsbygden och särskilt glesbygden avfolkas och allt fler flyttar till våra städer och tätorter. 

Vår valkrets är verkligen en spegelbild av Sverige. Storstaden Borås och vissa orter växer snabbt, medan stora landsbygdsområden och vissa mindre orter har svårt att behålla sin samhällsservice. Flera av våra kommuner har en ganska stark ekonomi, medan andra har det jobbigt.

Vi ser idag hur många beslut fattas i Stockholm av politker och tjänstemän som bor i storstaden. Ofta upplever jag som själv är västsvensk och landsbygdsbo att alltför mycket av det som sker i vårt land har storstadsfokus och inte sällan har Stockholm som modell. Detta syns på många politkomården, men inte minst i miljöpolitiken. Att tala om dubbdäcksförbud i hela landet för att luften på vissa gator i Stockholm är dålig är ett exempel. Att införa miljözoner med dieselförbud är ett annat exempel. Politikens angrepp mot inrikesflyget är ytterligare ett exempel, liksom det just nu vilande förslaget om kilometerskatt på lastbilstransporter. Indexerade bensinskatter och höga dieselkostnader för jordbruket är andra hot mot landsbygden, och att diskutera förbud mot nyinstallation av äldre vedspisar är ett rent hån när man samtidigt talar om att vi måste öka vår beredskap för krissituationer. En annan sak som förvånar är att länsstyrelserna ofta godkänner byggnation nära vattnet i våra stora städer, men säger blankt nej i glesbygd.

Mina företagsbesök denna vecka ha en sak gemesamt - det är företag på mindre orter som alla är beroende av transporter av varor och produkter och inpendling av arbetskraft. Att driva företag på landsbygden eller i glesbygd blir allt mer riskabelt i takt med att nya energiskatter och transportskatter införs. De som drabbas allra hårdast är kanske de gröna näringarna - de kan inte flytta sin verksamhet av naturliga skäl.

När klimatprofessorn Michael Tjernström nyligen förslog en chockhöjning av bensinskatten med ytterligare fem kronor "för att rädda klimatet" passerades gränsen för all anständighet. Självklart skulle inte denna skattehöjning i Sverige ha någon som helst betydelse för planetens klimat. Däremot skulle den slå ett dråpslag mot svensk landsbygd. Vore det inte enklare att tvångsförflytta alla människor från landsbygden om vi ändå bara är till besvär?

Sverige behöver både växande städer och livskraftig landsbygd där man både kan bo och driva företag. Mitt löfte till väljarna är att jag kommer att vara en mycket stark röst för att även de som bor utanför de stora städerna måste respekteras. Inte minst kommer jag att slåss med alla medel mot orimliga kostnadsökningar och orimliga regelverk som skadar människor och företag på landsbygden och våra mindre orter. 

Veckans annons i Markbladet

2018-08-09

Denna vecka har min annons fokus på migrationsfrågan. Vad moderaterna gjort i frågan och vad vi vill göra framöver finns ju i denna sammanfattning som jag lagt ut på bloggen och sociala medier ett flertal gånger nu.


 

Besök på Svenska Brandslangfabriken i Skene

2018-08-09

I dag var det dags för mitt tredje företagsbesök på min lilla turné bland anrika företag på mindre orter som klarat att löpande ställa om efter tidens krav och därmed kunnat fortsätta vara framgångsrika. I dag besökte jag Svebab, Svenska Brandslangsfabriken i Skene - Nordens enda tillverkare av brandslangar. Verksamheten är faktiskt en del av svensk textilindustri, och 20% går på export. Fölretagets historia går tillbaka ända till mitten av 1800-talet då man började tillverka brandslangar i Sverige, på den tiden främst av Lin och bomull. På besöket deltog även Ann Iberius Orrvik som är gruppledare för Moderaterna i Mark.

 

Henrik Palau visade oss runt i anläggningen och man inser nur noggrann tillverkningsprocessen är och hur viktigt det är att varje enskild brandslang uppfyller mycket högt ställda krav för att fungera i skarpt läge. Kortfattat tillverkas en brandslang genom att man utgår från den intre gummislangen, och sedan lindar polyestertrådar runt, varefter allt värms och härdar tillsammans till en stabil brandslang. Därefter sätts kopplingarna på plats.

 

Till vänster en låda med slang som ska levereras till MSB, som nu behöver fylla på sina förråd ordentligt. Svebab tillverkar slang främst för brandbekämpning men även för vissa andra ändamål, tex vattenslangar till industrin, och till höger ovan visar Henrik en leverans som ska vidare till fjällen och användas för att tillverka konstsnö med snökanoner. Företaget säljer också en del annan brandskyddsutrustning som slangrullar och brandposter.

 

Efter vår rundvandring bjöd Markmoderaterna på tårta. Vi tycker att det var kul att Svebab uppmärksammades i SVT i samband med skogsbränderna. Däremot tyckte vi SVT-reporterns fråga "hur känns det att tjäna pengar på bränder" var ett slag under bältet. Genom att bjuda på tårta ville Markmoderaterna visa sin uppskattning för att Svebab och dess personal placerade Marks kommun på kartan och samtidigt rikta ett tack till den personal som ställde upp och jobbade på sin semester för bidra till att begränsa bränderna. Det blev ett trevlig samtal med personalen. 

Öppet möte med Moderaterna i Tranemo

2018-08-08

Jag tillbringade kvällen med lokala Tranemomoderater, här några av dem. Det blev mycket politik och även mycket god mat på Thairestaurangen i Tranemo.

 

Besök på Limmareds glasbruk

2018-08-08

I dag var det dags för mitt andra företagsbesök på min lilla turné bland anrika företag på mindre orter som klarat att löpande ställa om efter tidens krav och därmed kunnat fortsätta vara framgångsrika. Denna gång gick min resa till Limmareds Glasbruk i Tranemo kommun.
  

Limmareds glasbruk grundades redan 1740 (!) och tillverkade från början konstglas i glashytta precis som glashyttorna i Småland. Senare var det medicinflaskor som gällde och i dag är det dryckesflaskor som är den största produkten. Glasbruket ingår i Irländska Ardagh Group, värdens näst största koncern för glastillverkning och burktillverkning. Limmareds Glasbruk är ett av de mest lönsamma företagen i koncenrnen.

De mest kända flaskorna är de till Absolut Vodka, men man gör även flaskor till exempelvis varumärken som Coca Cola och Fanta, och en mängd andra flaskor. Totalt gör man 150 olika modeller av flaskor. Ovan th betraktar jag och Karin Peterson (förstanamn på kommunvalsedeln för moderaterna i Tanemo kommun) tillverkningen av just Vodkaflaskor. Vodkaflaskorna står för 30% av volymen och 70% av omsättningen. Vi fick lära oss att designen av flaskan är en kopia av de tidigare medicinflaskorna, som var ungefär likadana i form och utseende (fast mindre). I Limmared både tillverkar man tillverkar man flaskorna och etsar och dekorerar dem med varumärken och övrig design. Sedan skickas flaskorna till vodkafabriken i Åhus för fyllning.

Vi fick en viktig påminnelse om problemen med dagens infrastruktur. Det går en gammal järnväg mellan Limmared och Åhus. Och i Limmared har man industrispår och lastbrygga inne på fabriksområdet. Trots detta skickas alla vodkaflaskor med lastbil till Åhus - för att järnvägen helt enkelt inte är användbar och inte har tillräcklig hållfasthet på vissa sträckor. All produktion skickas därför med lastbil. Råvarorna däremot kommer via hamnen i Halmstad, och körs sedan med tåg på industrispår till Limmared med företagets eget lok. Loket är dock dieseldrivet eftersom banan inte är elektrifierad. Och just nu är det solkurvor på rälsen varför man får köra med lastbil i stället. Miljönyttan med att upprusta småjärnvägarna och möjliggöra för mer industriella transporter skulle bli enorma. En reflektion är också hur hårt en lastbilsskatt skulle slå mot Limmareds Glasbruk.

Limmareds Glasbruk kör för fullt dygnet runt alla dagar på året. Man har 5 produktionslinjer och två ugnar och en lagringskapacitet av 45.000 pallar undet tak. Vi talar om enorma volymer glas. Glasbruket har 470 anställda och är en oerhört viktig arbetsgivare i Limmared och Tranemo kommun. Det blev mycket samtal även här om svårigheterna att rekrytera personal och locka kompetens till en liten ort som Limmared. Även detta företag har problem med åldrande personal och stort behov av nyrekrytering.

Ulricehamns Tidning var med under delar av besöket och skrev denna artikel:


 


 

Jag inledde veckans företagsturné hos Sätila of Sweden

2018-08-07

I dag inledde jag veckans företagsturné på hemmaplan - hos Sätila of Sweden. Bara någon mil från Ubbhult ligger detta anrika textilföretag. Historien om Sätila of Sweden börjar 1896 på gården Grebbeshult i den västgötska landsbygden där Johannes Nilsson utöver djurhållning även odlade hampa och lin. På kvällarna skördades hampan och linet som sedan vävdes till små förkläden och handdukar av kvinnor och män i byn. Produkterna sålde han på torg i Borås och Göteborg. Johannes köpte på 1910-talet in maskindelar och byggde själv sin första maskin för produktion av stickade strumpor.

Verksamheten, som på den tiden bedrevs under namnet Nilssons Trikåfabrik pågick i liten skala till dess att Johannes son Kjell Grebelius tog över verksamheten på 1940talet. Jordbruket avvecklades och fabriken utökades och moderniserades. Produktionen omfattade nu stickade plagg som sockor, tröjor, vantar, halsdukar och mössor. Successivt växte företaget och verksamheten kom allt mer att koncentreras runt mössor.

Sätilas stora genombrott kommer i slutet av 1970-talet. Då växer en ny generation alpinskidåkare fram, med Ingemar Stenmark, Stig Strand och Bengt Fjällberg i spetsen. I Tärnaby fanns sedan länge en tradition att skidåkarnas mammor stickade en ny mössa med ett särskilt mönster till varje säsong. I takt med att det gick allt bättre för Tärnabys skidåkare ville allt fler ha en likadan mössa och till slut fick Nilsson Trikåfabrik ta över produktion och försäljning av mössorna. Tack vare att skidåkning nu blivit en populär tv-sport blev Sätilas mössor också internationellt kända och under den här eran byter företaget namn till Sätila of Sweden. 1984 levererar företaget den officiella mössan till OS i Sarajevo. Under de mest framgångsrika åren sålde man uppemot en miljon mössor om året. Genom åren har Sätilas mössor sett många äventyr och haft sin givna plats på alla tänkbara och otänkbara platser på jorden, som till exempel svenska expeditioner till toppen av K2 och Mount Everest. I dag omsätter företaget ca 30 miljoner och säljer runt 300.000 mössor om året. Här visar företagets VD Sara Nevander en av produkterna.Sätila of Sweden finns fortfarande kvar på samma plats utanför Sätila där man en gång startade. De gamla byggnaderna är ny fyllda med modern teknik. Företagets fokus är hållbarhet. Alla mössor designas och stickas i Sätila, medan den mer personalintensiva sömnaden och färdigställandet oftast sker hos ett företag i Polen. Man levererar både profilprodukter till företag och till butiksförsäljning. Teknisk utveckling av olika egenskaper är en viktig del i verksamheten, det handlar exempelvis om att väva in reflextrådar i mössor som syns i mörkret, och att på olika sätt anpassa mössor till olika aktiviteter - Sport, vildmarksliv, jakt eller bara som "vanliga" modeplagg eller accessoarer. Flera produkter i sortimentet är gjorda till 90% eller rent av 100% av återvunnen textil. Nedan några av de mössor mm man har i sortimentet, och till höger en av dem som tillverkats av återvunnen textil.

  

Här några bilder från den stora hallen med stickmaskinerna. Tv min namne Janne som är en av företagets främsta experter på stickmaskinerna och hur de ska programmeras. I dag var det felsökning eftersom ett produktionsavbrott på en av maskinerna. 

 

Här en annan av stickmaskinerna i arbete. Slutresultatet ska bli den grå mössan på bordet. Till höger VD Sara Nevander vid en av företagets äldsta stickmaskiner som står utställda i konferensrummet.

 

Textilindustrin i Mark har långa anor. Traditionellt hade många en strumpstickmaskin i källaren som gick dygnet runt och stickade en stumpa i taget. Strumpor som sedan förläggare åkte runt och samlade in. Det var ett sätt att dryga ut inkomsterna för exempelvis lantbrukare. Även idag finns sådana stickmaskiner kvar här och var i Marks kommun. På Sätila of Sweden har man en annan liten biverksamhet, nämligen att sticka bandage till sjukvården. Tre maskiner, varav två av äldre modell står och stickar för fullt för sig själva i ett hörn av lokalen, och bandagen packas i originallådor från Nilssons Trikåfabrik:  

   

Denna film gjorde företaget till sitt 120-årsjubileum får två år sedan. 

Jag inleder veckans företagsturné

2018-08-07

Denna vecka kommer jag att besöka ett antal företag i olika kommuner i valkretsen med en gemensam nämnare - de är alla anrika företag på mindre orter som klarat att löpande ställa om efter tidens krav och därmed kunnat fortsätta vara framgångsrika.

Vi pratar ofta om vikten av att få fler företag och att stötta nyföretagande. Det är absolut en central fråga. Men lika viktigt är det att dagens företag vågar växa. Och att de klarar omställningen när tiderna förändras.

De företag jag ska besöka under veckan finns i fyra olika branscher:

Tisdag: Textilföretaget Sätila of Sweden, Marks kommun
Onsdag: Limmareds Glasbruk/Ardagh Gorup, Tranemo kommun
Torsdag: Svebab, Svenska Brandslangsfabriken i Skene, Marks kommun
Fredag: GLT/Herrljunga Träindustri, Herrljunga kommun 

Företagen och deras anställda skapar alla resurser till välfärden

2018-08-06

Jag vet inte hur många gånger jag påpekat att det är företagen och deras anställda som skapar alla resurser till välfärd, trygghet och pensioner. Utan fler växande företag som anställer fler klarar vi inte några av våra övriga samhällsproblem och utmaningar. Detta är kanske den fråga jag tydligast drivit under mina år som riksdagsledamot. 2009 utsågs jag ju av organisationen Företagarna till Alliansens mest företagsvänliga riksdagsledamot, och några år senare kom jag på en tredje plats.

I samband med ett verksamhetsbesök i Skene i mitten av maj spelade just Företagarna in denna film med mig där jag ger min syn på hur politiken bör se på dessa frågor.

I Företagarnas kandidatguide kan du se mer om vad jag tycker i olika frågor som rör företagandet. 
Du hittar min egen presentation här.

 

35 dagar kvar till valet - jag ger fyra nya personliga vallöften

2018-08-05

Frågorna om migration och integration är sannolikt väljarnas viktigaste frågor. Det är samtidigt frågor som påverkar i stort sett alla samhällsområden liksom samhällsekonomin. De politiker och partier som inte har realistiska svar på hur dessa frågor ska hanteras kommer inte att kunna göra anspråk på att vara med och styra landet. Jag har själv arbetat mycket med dessa frågor de senaste 4-5 åren och många av de förslag moderaterna presenterat är sådant jag tidigare debatterat, bloggat om eller motionerat om i riksdagen. Jag har också varit engagerad i flera moderata arbetsgrupper och vartit med och påverkat dagens moderata politik på olika sätt.

I slutet av juni presenterade jag en egen sammanfattning av moderaterna gjort på detta politikområde denna mandatperiod och hur vi vill förändra politiken framöver. Sammanfattningen innehåller:
1. Vad moderaterna uträttat i riksdagen och lyckats få igenom denna mandatperiod
2. Våra förslag inom migrationsområdet
3. Vad vi vill göra för att de som fått avslag eller vistas här utan tillstånd ska lämna landet
4. Vår integrationspolitik
5. Våra skärpta regler för medborgarskap
6. Vår övergripande strategi för att få igenom våra förslag efter valet

Utöver det moderaterna föreslår anser jag att ytterligare två saker behövs:

För det första måste vi fortsätta utveckla politiken. Jag anser att moderaterna har den absolut mest heltäckande politiken idag, men är övertygad om att det behövs mera för att hantera den situation Sverige är idag. Inte minst tror jag att det svenska asylmottagandet behöver ligga nära noll under ett antal år. Vi kan inte lita till vad EU gör på området utan måste ha en mer aktiv svensk politik. Samtliga våra nordiska grannländer har hanterat dessa frågor bättre än Sverige och har ett dramatiskt mindre asylmottagande än Sverige. Trots medlemskap i EU/EES och Schengen. 

För det andra tycker jag debatten om integration även borde innehålla frågan om rimlig assimilation. Integration innebär kortfattat att de som bor här och de som kommer hit som invandrare "möts på halva vägen" och anpassar sig till varandra. Assimilation i sin renaste form betyder att någon helt överger sin egen kultur. Inget av detta är optimalt. Jag anser inte att vi har någon skyldighet att förändra vår lagstiftning eller sätt att leva i någon större utsträckning bara för att människor från andra kulturer flyttar hit. Inget annat land i världen agerar så. Flyttar jag till ett annat land får jag anpassa mig till det som gäller där, och samma synsätt borde vi ha i Sverige. Fullständig assimilation är inte heller rimligt. Alla människor behöver kunna bevara sin egen kultur och sina traditioner i rimlig utsträckning för att må bra som människor. Det gör även en svensk som flyttar utomlands. Men när jag träffar framgångsrika invandrare ser jag att deras väg till framgång gått just genom att anpassa sig väl till Sverige och vårt samhälle, precis som framgångsrika svenskar i andra länder anpassat sig väl till lagar och sedvänjor i dessa länder för att lyckas. Det betyder självklart inte att man helt måste släppa egna traditioner, religion eller kultur. Men man måste inse att i ett land gäller både lagar och oskrivna regler, och att man möts med större respekt och får ett varmare mottagande om man anstränger sig för att leva upp till detta och även lär sig språket. Man får helt enkelt som ordspråket säger, "ta seden dit man kommer". Om svensk politik och svenska myndigheter var mycket tydligare med att vi förväntar oss detta av alla som flyttar hit tror jag att de mycket snabbare skulle komma in i samhället och att främlingsfientligheten samtidigt skulle minska.

För det tredje måste vi ta kampen mot åsikten om att "fri invandring" är ett rimligt mål. Fri invandring går aldrig att kombinera med ett välfärdssamhälle av svensk modell. Och i valet mellan fri invandring och rimlig välfärd till alla som bor i vårt land väljer jag det senare. Därmed behöver Sverige ha en reglerad invandring.

Mina fyra nya vallöften är att
1. Medverka aktivt för att försöka få igenom så mycket som möjligt av moderaternas nya migrationspolitik
2. Fortsätta driva på för en fortsatt utveckling av migrations- och integrationspolitiken
3. Verka för att diskussionen om integration även handlar om vad som är rimliga krav på assimilation
4. I alla lägen ta fajten mot dem som förespråkar en helt fri invandring


(Mina tidigare vallöften hittar du på denna sida)  

Tydligt från MUF:s ordförande

2018-08-04

Det här inlägget på twitter av MUF.s ordförande Benjamin Dousa behöver inga ytterligare kommentarer.

 

RFSL:s partiledarutfrågning på Pride var ovärdig på flera sätt

2018-08-04

Jag tar del av olika filmer och bilder från gårdagens utfrågning av partiledare i samband med Pride i Stockholm. Och jag skäms. Detta var något av det mer pinsamma jag sett.

Redan arrangemanget som sådant var ovärdigt. Samtliga partiledare bjuds in, inklusive lilla extrema FI. Däremot inte Sverigedemokraterna som är ett stort folkvalt riksdagsparti. När man i stället hånfullt placerade ut en leksakselefant (!) på scenen som symbol för SD - till publikens jubel - passerade man anständighetens gräns. Att överhuvudtaget ställa upp i en debatt där ett riksdagsparti inte får vara med, och sedan ägna delar av debatten åt att kollektivt slå mot just detta parti utan att de får chansen att försvara sig är ett demokratiskt lågvattenmärke. Det finns inga inslag alls av det vuxna politiska samtalet.I sociala medier sprids nu även en kort film från ett inslag i partiledarutfrågnngen där partiledarna får ta ställning till om SD är ett "rasistiskt och homofobiskt parti". Vänstergänget på scenen höjer snabbt sina prideflaggor till stöd. Jag är glad att Ulf Kristersson (M) inte gör detta. Inte heller Ebba Busch Thor (KD). De ser båda lite avvaktande ut, men känner efter en stund  trycket att ändå vifta lite med sina flaggor. Ingen tar tyvärr avstånd från påståendet när utfrågaren konstaterar att alla är överens. "Alla håller med?". Här borde ansvarstagande partiledare tagit bladet från munen och påpekat att en sådan beskyllning mot ett parti som inte ens finns på plats och kan försvara sig är ovärdigt.

Här är en annan bild från scenen, jag vet inte om det är från just svaret på denna fråga eller någon annan, men se på ansiktsuttrycket hos statsminister Löfven och även Liberalernas partiledare Björklund, de ser inte heller helt bekväma ut med situationen:Att stå på samma scen som extrempartiet FI, som rent av haft en öppen antisemit i tidigare ledningen och sedan instämma i att SD är ett ”homofobiskt och rasistiskt parti” är orimligt. Dessutom har RFSL själva vid tidigare tillfällen lagt ut bilder där AFA (!) får sprida sina budskap öppet om sitt hat mot borgerligheten (nedan från RFSL Malmö). Är AFA bättre än SD? Under gårdagens underhållning stod alltså även duon Rebecca & Fiona på scenen, varav den ena hade hammaren och skäran på sin tshirt. På vilket sätt är det bättre än när Nordfront går omkring i Visby med nazistsymboler?

Om SD är homofobiskt eller inte låter jag vara osagt. Jag hittar inga uppenbara homofobiska skrivningar i deras partiprogram. Vissa citat från SD-företrädare är anmärkningsvärda och möjligen homofobiska (även om några är tillspetsade och tagna ur sitt sammanhang med medvetna syftningsfel). Men att enskilda SD-företrädare eventuellt är homofober innebär ju inte att SD är ett homofobiskt parti. Det är faktiskt en ganska orimlig beskyllning, och det minsta man kan begära är att RFSL hade låtit även SD vara med i debatten och få en chans att ge sin syn på saken. Jag misstänker för övrigt att det finns enstaka homofober i alla partier.

Jag vet själv från olika politiska utfrågningar att dessa ofta kan ta vändningar som det är omöjligt att förutse och att man som partirepresentant måste försöka anpassa sig till situationen. Det är lätt att som åskådare vara kritisk till deltagarna i efterhand, men inte lika enkelt att själv hantera en situation som denna. Men jag hade verkligen uppskattat om kloka partiledare hade gått ut i efterhand och tagit avstånd från vissa inslag i gårdagens utfrågning och arrangemang. För det var faktiskt inte rimligt. Tvärtom ytterst ovärdigt.

Jag tar starkt avstånd från extremvänsterns kidnappning av HBTQ-frågorna. 

Veckans annons i Markbladet

2018-08-03