Januari 2015

Är vissa föräldrar största hotet mot skolans arbetsmiljö?

2015-01-31

Frågan i rubriken är befogad efter att jag läst artiklarna i Borås Tidning igår och idag om hur Engelbrektsskolans rektor varit i "blåsväder" i en mycket märklig fråga. Det handlar om elever i årskurs åtta som skulle åka på dagsutflykt. Skolan hade via mail meddelat föräldrarna att hemmet antingen kunde skicka med pengar eller matsäck, eller be om ett matpaket från skolan. En förälder anmälde då skolan för att man på detta sätt "pekar ut fattiga elever" och påpekade att skolan är skyldig att erbjuda kostnadsfri lunch.

Rektorn avfärdade först anmälan och menade att skolan gjort rätt, men idag gör han i stället konstigt nog en "pudel" och ber om ursäkt om någon "upplevt sig diskriminerad". Han säger att "skolan ska inte ens ställa frågan, det här ska inte ske igen". Jag tycker det var en onödig "pudel" och anser för egen del att det knappast går att klandra skolan överhuvudtaget om händelsen är korrekt återgiven i artiklarna.

Skolinspektionens jurist är också tydlig i gårdagens BT där hon påpekar att skolan kan be elever ta med en matsäck, men att de ska ske "så att inte någon utestängs eller pekas ut". Att erbjuda eleverna möjligheten att antingen hämta ett matpaket på skolan eller göra ett själv kan knappast vara att peka ut någon. Det handlar väl mer om valfrihet för eleverna. Den som inte anser sig ha råd, lust eller tid att göra ett eget matpaket slipper, samtidigt som den som vill välja själv vad man vill ta med sig att äta har möjligheten. Att kalla detta att "peka ut fattiga elever" känns helt orimligt.

Det är dags att rektorer och lärare börjar våga stå upp för sunt förnuft mot föräldrar med mer extrema åsikter, i stället för att alltid huka i debatten. Det kan handla om matpaket ena dagen eller skolavslutningar i kyrkan den andra dagen. Enstaka föräldrar som är rena rättshaverister eller som av politiska eller andra skäl ställer helt orimliga krav eller riktar obefogad kritik mot enskilda lärare eller mot skolan ska inte tillåtas stå oemotsagda. Det är en fråga om likvärdighet, hänsyn och demokrati. Och inte minst en fråga om arbetsmiljö för personal och elever

För att skolans personal ska kunna stå emot orimlig kritik från föräldrar måste de också känna ett starkt stöd både i lagstiftningen och från lokala politiker. Att anmäla skolor för rena tramsfrågor kommer knappast att utveckla den svenska skolan, utan tar bara en massa tid och resurser från annat.
Sverige blir en politisk profil fattigare

2015-01-29

Göran Hägglund meddelade idag att han avgår som partiledare. Det betyder att den siste av de fyra partiledare som bildade Alliansen före valet 2006 nu lämnar sin post. Nya krafter tar vid och alla de fyra Allianspartierna genomgår generationsskiften.

Jag kommer alltid att minnas Göran Hägglund för hans sociala kompetens och trevliga sätt. Han har alltid hälsat glatt och pratat en stund, både under sin roll som socialminister och partiledare. Och han har varit mycket populär, även bland oss moderater. Jag minns hur han fick ordentliga applåder när han vid ett tillfälle besökte den moderata riksdagsgruppen för att berätta om några av sina frågor. Han påpekade glatt att sådana applåder fick han inte ens av sina egna partivänner. Hägglund har dessutom alltid varit den absolut mest humoristiske av alla partiledarna. Så sent som häromdagen lade han tex ut denna bild på twitter, ett bevis på den Hägglundska humorn.Nu kommer jag dock även att minnas Hägglund för andra saker. Dels hans envisa kamp för familjernas valfrihet. För mig som moderat har det varit skönt att veta att Kristdemokraterna stått upp för vårdnadsbidraget och avvisat könskvotering av föräldraförsäkringen. Hägglund var också en av de starkaste rösterna för att avskaffa den statliga fastighetsskatten. Och han har haft ett tufft uppdrag att styra svensk sjukvård, socialtjänst och äldreomsorg under sin tid som socialminister. Att försöka förändra dessa verksamheter samtidigt som det bromsats av kommunala politiker är tufft. Men Hägglund har genomfört ett antal reformer i det tysta som förbättrat kvaliten och minskat köerna. Och så har han avreglerat apoteken.

Jag delar inte alltid kristdemokraternas åsikter i alla frågor, men jag säger ändå - tack Göran Hägglund för väl utfört arbete!
Migrations- och integrationsförslagen står som spön i backen

2015-01-28

Jag konstaterar att både Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet nu har presenterat olika förslag inom integrations- och migrationsområdet. Både KD och FP verkar exempelvis vara för skärpta regler vid anhöriginvandring, en linje som moderaterna drev redan under Alliansens regeringstid - men som då stoppades av bland annat KD och FP. Att dessa partier nu verkar svänga i frågan banar förhoppningsvis väg för skräpta regler.

I övrigt avstår jag från att kommentera de övriga Allianspartiernas förslag i detalj, utan nöjer mig med att konstatera att det är positivt att frågan diskuteras i samtliga Allianspartier just nu. Moderaternas nytillsatta arbetsgrupp på området kommer också att presentera sina förslag framöver.

Det är läge för en rejäl dos självkritik hos samtliga Allianspartier, inklusive Moderaterna. Hade vi hanterat dessa frågor lite bättre under vår regeringstid i stället för att kroka arm med Miljöpartiet så hade vi kanske idag varit kvar i regeringsställning. Uppvaknandet borde ha skett betydligt tidigare. Men det bättre sent än aldrig.
Hoppas klimatprognoserna är bättre än väderprognoserna...

2015-01-27

I går gick varningarna ut i delstaterna på USA:s nordostkust och i New York. Den kommande snöstormen skulle ge upp till en meter snö och drabba miljoner människor på den amerikanska östkusten. Bland annat gick New Yorks-borgmästare Bill de Blasio ut och varnade stadens invånare att förbereda sig för det ”extrema vädret” och vara ”beredda på någonting värre än vad vi någonsin varit med om förut”. Stormen medförde över 6000 inställda flyg från New Yorks flygplatser, stängda skolor och arbetsplatser, bilkörning förbjöds i hela New York och nödläge utlystes i fem delstater på USA:s nordostkust.

Prognosen var, för att uttrycka sig försiktigt, sådär. Extremovädret uteblev, och det kom bara någon knapp decimeter snö. I dag har de ansvariga meteorologerna tvingats gå ut och be om ursäkt för att man totalt missbedömde väderprognosen.

Meteorologerna med alla sina datorer och datormodeller kunde alltså inte ens förutse något dygn i förväg om det skulle bli en extrem snöstorm eller inte. Samtidigt påstår klimatforskarna med stöd av andra datormodeller att man kan förutsäga temperaturer och effekter av klimatförändringar 100 år fram i tiden.

Och på samma sätt som de felaktiga larmen för snöstormen i New York med omnejd orsakat enorma samhällskostnader riskerar teorierna om klimathotet att medföra beslut om mångfalt större samhällskostnader utan att någon kan säga om det gör någon nytta överhuvudtaget eller om klimatförändringar ens går att stoppa med mänskliga åtgärder.

Är det möjligen dags för lite eftertanke?
Förintelsens minnesdag

2015-01-27I dag är det 70 år sedan befrielsen av koncentrationslägret Auschwitz i Tyskland i andra
världskrigets slutskede. Det är därför denna dag är den internationella minnesdagen
för Förintelsens offer.

I Riksdagen var det ett mycket välbesökt högtidlighållande med tal av både vice talman
Tobias Billström, förre statsministern Göran Persson och inte minst av Tobias Rawet, en av
de överlevande från koncentrationslägret i Ravensbrück, och som ägnar sin tid åt att resa
runt och berätta om sina egna starka upplevelser.

Det är inte längre så många överlevande som kan berätta. Men det är vår plikt att föra
kunskapen vidare. Överallt i vår omvärld ser vi även idag upprepade exempel på hur
onda och galna regimer eller organisationer ägnar sig åt folkmord eller massmord.
Och samtidigt finns otäcka stämningar även i vårt land bland extrema grupper.

Vi får aldrig glömma vår historia.
Stackars Grekland

2015-01-26

Valet i Grekland ger en bitter eftersmak, extremisterna vann. Vänsterpartiet Syriza fick hela 36% av rösterna, mer än Nea Demokratia (Greklands moderater) som fick 28%. Grekiska Socialdemokraterna, Pasok, närmast utplånades i valet och fick bara 4,7%.

Svenska medier kallar Syriza för ett brett vänsterparti, men det stämmer inte. Det är tvärtom ett mycket extremt parti på yttersta vänsterkanten som bildades 2004 genom att ett antal småpartier bestående av olika kommunistiska och socialistiska grupperingar gick samman, inklusive grupperingar av maoister och trotskijster (!). Att ett sådant parti som Syriza får 36% av rösterna säger en del om stämningarna i Grekland just nu.

Märkligast är kanske ändå att detta extrema vänsterparti tänker bilda regering tillsammans med det lilla extrema, nationalistiska och invandringskritiska högerpartiet Oberoende greker. Två extremistpartier på var sin sida på den politiska skalan ska alltså styra tillsammans. Det enda som förenar dessa två partier är populism och motståndet mot EU och Euron. Det första den nya regeringen kräver är att delar av Greklands skulder ska skrivas av. Detta samtidigt som man behöver få nya lån för att klara sig. Men vem vill låna ut mer pengar till ett land som inte vill betala sina skulder?

Grekland är inne på en mycket farlig väg och jag sörjer med alla greker. Detta kan aldrig sluta väl. Risken är att det enda regeringsskiftet leder till är att Grekland isoleras ekonomiskt och att den ekonomiska återhämtning som man sett tydliga tecken på de senaste månaderna kommer av sig.
Viskleken i ny tappning

2015-01-26

Jag minns när man var barn och lekte "viskleken" på kalas. Det där när man satt i en ring och viskade ett budskap från den ena till den andre, och sedan skrattade när man hörde vad de siste i ringen berättade.

Även idag upplever jag ibland denna "visklek". Fast nu är det media och journalister som ägnar sig åt detta. Berättar och återberättar nyheter som plötsligt får en helt annan innebörd än de hade från början.

I går hörde jag plötsligt i ett nyhetsinslag i Radio Sjuhärad att jag har föreslagit i en riksdagsmotion att Sverige ska införa ett tiggeriförbud. Man sade visserligen "eventuellt" tiggerförbud, men innebörden i nyheten var tydlig, det var bara frågan om förbud som nämndes. Bakgrunden är givetvis nyhetsartikeln i Dagens Nyheter som jag berättade om igår, och som nu sprids för fullt i olika nyhetsmedier och sociala medier.

Problemet är att det inte är detta som står i DN-artikeln och inte heller i motionen. Jag föreslår inte ett tiggeriförbud utan en "förutsättningslös utredning om möjligheter och problem med ett tiggeriförbud", där Sverige även ska titta på effekterna av förbud i andra länder. I min motion pekar jag på svårigheterna med ett förbud, både praktiskt och etiskt, och frågan om förbud är endast en av fem punkter i min motion. De andra fyra punkterna handlar om hur man kan förbättra de sociala skyddsnäten för fattiga EU-medborgare i deras hemländer så att behovet av att tigga försvinner. Så här ser motionen ut i sin helhet.

I visklekens mediala värld finns bara utrymme för en sak i taget, och då är det mest spännande att prata om att förbjuda tiggeri. Så fungerar den mediala logiken. Men frågan om tiggertiet är betydligt mer komplicerad än så.
Tre glada vovvar

2015-01-25

Nelly, Madde och Nema älskar snö!


Vinter i Ubbhult

2015-01-25

Från dagens hundrunda. Vinterbild från Änkatjärn i Ubbhult.DN uppmärksammar min riksdagsmotion om en strategi mot tiggeri

2015-01-25Efter beskedet att Norge sannolikt inför nationellt förbud mot tiggeri har debatten om tiggeriet blossat upp på nytt även i Sverige. I går blev jag uppringd av Dagens Nyheter för en längre intervju med anledning av min riksdagsmotion om en samlad strategi mot tiggeriet som jag lämnade in i höstas. Min poäng i frågan är att inte räcker med ett förbud mot tiggeri för att lösa problemen, och det är dessutom inte alldeles enkelt att tillämpa ett förbud i praktiken. Om man ska kunna minska tiggeriet krävs i vart fall att ett eventuellt förbud kombineras med flera andra åtgärder, både på nationell nivå och EU-nivå. Den centrala frågan är enligt min mening att bygga upp ett socialt skyddsnät för de allra fattigaste medborgarna i samtliga EU-länder. Om ett sådant skyddsnät fanns skulle sannolikt tiggeriet minska i hela EU. Mina fem konkreta förslag framgår av motionen:

1. En förutsättningslös utredning bör göras om möjligheter och problem med nationellt eller kommunalt förbud mot tiggeri, både när det gäller praktisk tillämpning och etiska problem. I detta sammanhang bör man ta del av erfarenheter från andra länder.

2. Sverige måste fortsätta ansträngningarna för en effektivare uppföljning av EU-stödet till tiggarnas hemländer som riktas just till utsatta befolkningsgrupper.

3. Sverige måste driva på för att EU ska ta ett gemensamt beslut om att ålägga alla medlemsländer att inrätta något slags socialt skyddsnät för sina medborgare motsvarande det svenska försörjningsstödet för att garantera att ingen tvingas till tiggeri som sista utväg för sin försörjning. EU:s olika sociala fonder borde delvis kunna användas för att finansiera detta.

4. Sverige bör se över möjligheten till ett system inom EU att under en övergångstid erbjuda sociala insatser för tiggarna i Sverige på deras hemländers bekostnad.

5. Alltför många utsatta EU-medborgare reser runt i Europa utan ID-handlingar och barn föds ibland utan att registreras. Det gör att inget land vill ta ansvar för dessa människor. Det bör övervägas om man på EU-nivå skulle kunna bekosta stöd till människor som inte har något formellt medborgarskap i något EU-land.
Kostnaderna för migration och etablering ökar snabbt

2015-01-24

I tisdags höll finansminister Magdalena Andersson (S) en presskonferens om det ekonomiska läget, och i torsdags föredrog hon samma sak för oss i riksdagens finansutskott. Bilden nedan är från finansdepartementets bildserie.Förutom att den internationella konjunkturen är svag och att de svenska hushållen är mer pessimistiska än tidigare och konsumerar mindre (kanske av oro för att dagens regering ska höja skatterna?) så påverkas statsfinanserna allt mer av stigande kostnader för migration och etablering av nyanlända. För 2015 ökar kostnaderna netto med 1,7 miljarder, 2016 med 4,7 miljarder (varav man tar 3,3 miljarder från biståndsbudgeten). 2017 ökar kostnaderna med 7,7 miljarder (varav biståndsbudgeten får bekosta 2,3 miljarder). 2018 ökar kostnaderna med nära 10 miljarder mot budget. Dessa kostnader kan exempelvis jämföras med att Försvaret sägs behöva 3-4 miljarder extra per år kommande år, vilket anses vara svårt "med tanke på det statsfinansiella läget".

I Sverige klarar vi ofta att öppet och realistiskt diskutera "känsliga" samhällskostnader med koppling till utsatta grupper, såsom kostnader för sjukdom, funktionshinder, förtidspension, arbetslöshet eller kostnaderna för sjukvård eller pensioner. Här har inte minst Alliansen visat en styrka under sin regeringstid och lyckats vända en del olyckliga kostnadstrender, exempelvis för förtidspensioneringar och sjukskrivningar (även om de sistnämnda ökat lite igen de senaste åren). Kostnaderna för migration och integration, dvs kostnader med koppling till en annan utsatt grupp, flyktingar och andra nyanlända, verkar däremot närmast oantastbara, kostnaderna "bara finns" och får inte ifrågasättas. Vi måste bryta detta synsätt och granska även dessa snabbt stigande kostnader om vi värnar om skattebetalarnas pengar.

Man kan givetvis diskutera kostnaderna ur olika synvinklar. Det kan handla om villkoren för asyl och flyktingmottagande i sig (det som lite föraktfullt ibland kallas "volymer"), det kan handla om översyn av ersättningssystemen för nyanlända, mottagningens effektivitet, de inblandade myndigheternas förmåga, problemet med bostadsbristen och en diskussion om hur nyanlända snabbare blir självförsörjande. Politikerna kan givetvis välja olika angreppssätt men det avgörande är att i en demokrati måste alla samhällskostnader få diskuteras och ifrågasättas. Även de som handlar om migration och integration.
Plötsligt anser (S) att ökande befolkning ökar arbetslösheten...

2015-01-23

Alla minns vi valrörelsen i höstas. Hur Alliansen påpekade att det vuxit fram hela 300.000 nya jobb under Alliansens åtta år (egentligen faktiskt 350.000), och hur det stärkt statsfinanserna och ökat skatteintäkterna till välfärden. Då sa Socialdemokraterna lite nedlåtande att alla de nya jobben kommit närmast med automatik på grund av en kraftigt ökande befolkning. Vi visade från Alliansens sida att det ser annorlunda ut i de flesta andra länder, där man trots kraftigt ökande befolkning inte fått särskilt många nya jobb, eller i många fall till och med tappat en massa jobb. Att jobben växt till så snabbt i Sverige har givetvis koppling till den förda politiken, med lägre skatter på arbete och företagande, lägre arbetsgivareavgifter och ett bättre företagsklimat. Men tyvärr gick nog många väljare på Socialdemokraternas invändning och trodde att de hade rätt.

I går hade finansminister Magdalena Andersson en föredragning inför Finansutskottet där hon bland annat visade denna bild. Hon ville nu förklara varför arbetslösheten minskar långsammare än hon tidigare förutspått, och förklara varför regeringens arbetslöshetsmål inte kommer att kunna uppnås.

Ett av de viktigaste skälen till ökande arbetslöshet är nu plötsligt att befolkningen ökar så snabbt (!). Det gör att fler vill ha arbete. En total omsvängning med andra ord.

Före valet innebar enligt (S) en ökande befolkning att jobben automatiskt blir fler. Efter valet innebär nu ökande befolkning i stället att arbetslösheten biter sig fast.

Säga vad man vill, men vi har i vart fall en väldigt flexibel regering.

Dagens interpellationsdebatt med finansministern

2015-01-20

I dag hade jag ännu en interpellationsdebatt med finansminister Magdalena Andersson (S). Frågan rörde hur regeringen tänker hantera den av riksdagen beslutade sänkningen av arbetsgivareavgifterna för ungdomar. Alliansens budget som riksdagen tog beslut om innebär ju en ytterligare sänkning av avgiften för de under 25 år, samtidigt som S-MP-regeringen aviserat att man vill ta bort den nedsättning av avgiften för unga som redan finns.

Beskedet idag är att det kommer en proposition den 27 januari om en ytterligare sänkning av arbetsgivareavgifterna för dem under 25, i linje med den segrande Alliansbudgetens förslag. Sänkningen föreslås gälla från den 1 maj. Samtidigt avser regeringen att föreslå höjda avgifter igen redan i vårändringsbudgeten, dvs sannolikt från den 1 juli. Sänkningen den 1 maj lär med andra ord knappt hinna träda ikraft. Att tvinga företagen att hantera två avgiftsförändringar och därmed tre olika avgiftsnivåer under ett och samma kalenderhalvår är synnerligen olyckligt och borde självklart inte genomföras.

Jag påpekade inledningsvis att det är lite märkligt att samma dag som finansministern på en presskonferens meddelat att man inte tror sig kunna nå sina egna arbetslöshetsmål, samma dag diskuterar vi i riksdagen det vettiga i att göra det dyrare att anställa unga. För mig är det en mycket märklig diskussion.

Hela debatten går att se här på riksdagens Web-TV-sändningDärför lägger jag ned min röst i dagens misstroendeomröstning

2015-01-20

Riksdagen röstar idag klockan 13 om Sverigedemokraternas misstroendeförklaring mot regeringen Löfvén. Självklart har jag inget som helst förtroende för denna extremt svaga regering som hittills inte uträttat något alls, inte ens lyckats få majoritet för sin egen budget, utan tvingas styra med Alliansens.

Vid omröstningen kommer jag dock att lägga ned min röst i eftermiddagens omröstning. Det finns flera skäl.

För det första släppte riksdagen fram regeringen Löfvén som regeringsbildare efter valet, eftersom han representerar den största grupperingen i riksdagen. Att då fälla samma regering efter bara ett knappt halvår känns ganska inkonsekvent.

För det andra är misstroendeförklaring tänkt att användas som en reaktion mot något konkret som en regering hanterat på ett felaktigt eller olämpligt sätt. Faktum är att dagens regering som sagt knappast uträttat något alls. Man har knappt lagt några egna förslag alls till riksdagen, och man styr med Alliansens budget. Jag kan ju inte direkt säga att jag är missnöjd med det och jag har svårt att hitta något sakligt skäl för en misstroendeförklaring i detta läge.

Visst skulle man ändå kunna använda misstroendeförklaring som att sätt att helt enkelt fälla en regering man ogillar. Men det är det en sak att fälla sittande regering - en annan sak att hantera situationen efteråt. Ett extraval skulle knappast lösa den parlamentariska situationen eftersom opinionsläget är ganska stabilt, och det finns inget intresse alls hos Alliansens fyra partier att basera ett regeringsinnehav på ett stöd från Sverigedemokraterna. Det är bara att konstatera att idag är S-V-MP det största partiblocket i riksdagen.

Att fälla en regering är lätt. Att hantera situationen efteråt är svårare. Om man inte har en plan för fortsättningen ska man inte heller fälla en regering. Moderaterna är ett parti som tar ansvar för landet i varje läge. I detta läge innebär det att vi lägger ned våra röster i misstroendeomröstning. Jag kommer att ställa upp på partiets linje eftersom det känns som det mest rimliga i det läge som råder. Men det ska definitivt inte tolkas som ett stöd för sittande S-MP-regering, och det är inte heller en garanti för att det aldrig kommer att väckas en misstroendeförklaring mot den svaga S-MP-regeringen om det finns sakliga skäl för det i framtiden.
Fakta: Tiggeriförbud i olika europeiska länder

2015-01-19

Tiggeriförbud finns eller diskuteras i allt fler länder i Europa, nu senast i Belgien. Frågan är som bekant inte alldeles enkel att hantera, men kunskap om hur andra länder tänker eller agerar är alltid bra att ha med sig i en bred diskussion. I går fanns en intressant sammanställning på SVT:s TextTV om tiggeriförbud i olika länder. Sammanställningen är gjord av den belgiska organisationen Feantsa i Bryssel, en organisation som stödjer hemlösa och ogillar de aktuella planerna på tiggeriförbud i Belgien. Så här ser det enligt Feantsa ut i andra europeiska länder (jag har längst ned kompletterat listan med ytterligare tre länder):

Frankrike: Lagen mot tiggeri upphörde 1994 men det är fortfarande olagligt att tigga med barn eller aggressiva djur.

Italien: Förbjudet om man tigger med barn eller djur. Tillämpas dock inte.

Polen: Tiggeri är lagligt bara om personen inte kan arbeta eller har tillräckliga resurser. Annars olagligt. Lagen tillämpas dock inte eftersom ingen förstår vad den egentligen innebär.

Rumänien: Alla typer av tiggeri är förbjudna.

Ungern: I särklass hårdast lagstift- ning. Hemlöshet kriminaliserad. I en stadsdel i huvudstaden Budapest är det bland annat förbjudet att plocka saker från hushållssopor och återvinnings- stationer.

Grekland: Tiggeri kan ge sex månaders fängelse och upp till 3.000 euro i böter.

Storbritannien Tiggeri är olagligt. Lagen skrevs redan 1824. Finns även en lag från 2003 om "anti-social behaviour", som bland annat handlar om aggressiva tiggare. Det är även förbjudet att låta barn tigga.

Danmark: Tiggeri är olagligt.

Irland: Aggressivt tiggeri samt tiggeri i närheten av uttagsautomater är förbjudet. Lagen tillämpas dock inte.

Norge: Tiggeriförbud i vissa kommuner. Kan bli nationellt förbud 2015.

Finland: Tiggeri är lagligt men debatt pågår. År 2010 lade finska regeringen fram ett lagförslag i riksdagen om ett förbud mot aggressivt tiggeri som inte gick igenom.

Österrike: Inget nationellt förbud men olagligt i flera förbundsländer (delstater). I staden Graz förbjöds tiggeri 2011. Detta i ett försök att hålla utslagna romer borta från gatubilden. Efter protester upphävdes förbudet år 2013.

Tyskland: Lagligt men tiggeri som har kopplingar till bedrägeri är straffbart. Aggressivt tiggande är förbjudet på många ställen men att tigga tyst och stillsamt anses inte vara störande för den allmänna ordningen.

I sammanställningen saknas några länder som jag tidigare fått kunskap om:

Schweiz: Tiggeri är förbjudet i flera större städer.

Nederländerna: Tiggeri som stör den allmänna ordningen kan förbjudas lokalt.

Spanien: Tiggeri är förbjudet i vissa regioner, medan det i andra regioner är tillåtet om det inte stör den allmänna ordningen.
Självklart påverkas skolresultaten av andelen utrikes födda elever

2015-01-18

SVT Nyheter har idag en intressant nyhet som väl egentligen knappast är någon nyhet för den som är hyfsat insatt i skolfrågor. Rubriken är nämligen "Många flyktingbarn utmaning för skolor" SVT konstaterar bland annat att i takt med den ökande flyktingströmmen så ökar också antalet utrikes födda elever snabbt. Cirka 25 procent av flyktingarna är barn mellan 7 och 16 år och i många skolor kan det plötsligt dyka upp betydligt fler elever än man räknat med. 2005 kom enligt SVT knappt 5.000 skolpliktiga barn till Sverige. Förra året kom nästan 22.000. Den kraftigt ökande flyktingströmmen "ställer nu helt nya krav på skolorna" skriver SVT.

För mig som arbetat i riksdagens utbildningsutskott i fyra år (2010-2014) och dessutom varit moderaternas ansvarige för frågor som rör SFI och vuxenutbildning är detta som sagt ingen nyhet. Jag har besökt ett stort antal grundskolor, gymnasieskolor och SFI-utbildningar, läst mängder av rapporter och pratat med många lärare och rektorer. För mig har det hela tiden varit uppenbart att en del av de fallande skolresultaten, liksom den upplevda resursbristen på många skolor, har en tydlig koppling till att andelen utrikesfödda elever ökat så kraftigt. Men detta är något som ansvariga myndigheter och politiker - oavsett färg - inte så gärna vill prata om.

Andelen nyanlända utrikesfödda elever i den svenska skolan har ökat stadigt ända sedan 1990-talet. Märkligt nog sammanfaller det med att PISA-resultaten försämrats under just samma tid, nämligen de senaste 20 åren. Det finns flera undersökningar som tydligt visar att de sjunkande skolresultaten har i vart fall en viss koppling till just detta. Regeringen har presenterat tydliga fakta (se nedan), och ett av lärarfacken har gjort detsamma. Man hittar också liknande fakta i Skolverkets siffror. På denna sida visas Skolverkets egna siffror i tabellform. Man ser tydligt att inrikes födda elever förbättrat sina resultat över tid, medan utrikes födda försämrat sina resultat. Med tanke på att andelen elever med utländsk bakgrund i klassrummen samtidigt har ökat med 40 % mellan läsåret 2006/07 och 2011/12 är det därför kanske inte så konstigt om detta bidrar till vissa resultatförsämringar i skolan totalt sett? Jag tycker snarare att det är ganska förväntat.

På individnivå ska man däremot vara mycket försiktig med att generalisera. Det finns många nyanlända elever som lyckas mycket bra i skolan, precis som det finns många svenskfödda elever som misslyckas. Förutsättningarna för utrikesfödda barn varierar naturligtvis också kraftigt beroende på i vilken ålder de kommer hit (se figur nedan) och vilken utbildningsbakgrund de har. Men om man ser helheten är det tydligt att utmaningarna för många nyanlända utomeuropeiskt födda elever är särskilt stora. Och det kräver sannolikt ytterligare extra resurser och nya sätt att arbeta. Det är enligt min åsikt en del av kostnaderna och utmaningarna för den svenska migrationspolitiken som det talas alldeles för lite om.

Alliansregeringens eget utbildningsdepartement uppmärksammade som sagt denna fråga på en pressträff 21 februari 2013. Den gången var genomslaget i media mycket litet, trots att frågan är så intressant och viktig. Här en repris på mina kommentarer om pressträffen på bloggen den 14 oktober 2013:

Hur lyckas då invandrarbarn i den svenska skolan? Dessa siffror redovisades av regeringen vid en pressträff den 21 februari i år. Man ser att skillnaden mellan barn födda i Sverige och barn som invandrat från länder utanför Europa före skolåldern är ganska liten, de flesta blir behöriga till gymnasiet. Men när det gäller barn som invandrat efter sju års ålder var det endast drygt 40% som var behöriga till gymnasiet 2010.

Orsakerna till de allt sämre resultaten för den sistnämnda gruppen är att de kommer till Sverige i allt högre åldrar och i genomsnitt endast har varit 4-5 år i landet innan det är dags att gå ut grundskolan. Det säger sig själv att det är svårt att läsa in hela grundskolan på 4-5 år, särskilt om man inte kan svenska språket och dessutom endast umgås med andra barn som inte heller talar svenska.

I en rapport 2012 skriver Skolverket dessutom att ”andra faktorer som kan spela in är vilka länder eleverna kommer ifrån – något som varierar ganska kraftigt över tid. Många saker kan påverka, sociala och kulturella förhållanden i det land man kommer ifrån, hur utbildningsväsendet fungerat osv. Det kan också vara olika svårt att lära sig svenska beroende på vilket modersmål man har.”

Allvarligt att Utrikesdepartementet ljuger för svenska folket

2015-01-15

Häromdagen uppgav Utrikesdepartementet att utrikesminister Margot Wallström (S) ställde in sitt planerade besök i Israel av "kalenderskäl". Man uppgav också att besöket bara var uppskjutet, inte inställt. Samtidigt uppgav media att det i själva verket var så att Wallström inte var välkommen till Israel som en reaktion på att Sverige erkänt Palestina.

I dag bekräftas Israeliska UD att Wallström inte var välkommen och inte skulle ha tagits emot officiellt. Det betyder att UD alltså ljugit för både media och hela svenska folket. Det är minst sagt anmärkningsvärt.

I själva sakfrågan kan man bara konstatera att det Alliansen varnade för har blivit verklighet. Sverige har allvarligt skadat sina relationer med mellanösterns enda riktiga demokrati. Frågan är också om inte Sveriges möjlighet att göra sin röst hörd försämras efter att vårt land så tydligt tagit parti för den ena parten i konflikten. Beslutet att erkänna Palestina togs av en minoritetsregering i strid med en majoritet i riksdagen. En så viktig fråga som att erkänna Palestina borde hanterats med mer finess och inte skett utan brett politiskt stöd.
Reseberättelse från Egypten

2015-01-15Nu är jag klar med min reseberättelse från semesterresan till Egypten förra veckan. Ovan tv en bild från stranden av Röda Havet. Till höger en bild från båttur på Nilen. Många fler bilder och lite nedslag i Egyptens kultur och det aktuella säkerhetsläget i landet finns i reseberättelsen.
Fegt av regeringen att stoppa översynen av Arbetsförmedlingen

2015-01-14

S-MP-regeringen har beslutat att lägga ned utredningen som Alliansen tillsatte och som skulle se över Arbetsförmedlingens verksamhet. Man har också sparkat utredaren. Bakgrunden till att utredningen skrotades lär vara att den bland annat hade i uppdrag att ta fram förslag på hur Arbetsförmedlingen kan konkurrensutsättas.

Jag tycker detta är en sorglig hantering, särskilt som utredningen redan arbetat i flera månader. Konkurrensutsättning och att ge utrymme för nischade eller branschvisa arbetsförmedlingar, exempelvis i regi av facket eller arbetsgivarna, skulle kunna effektivisera stödet till de arbetslösa och göra det lättare för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. Att inte ens våga utreda detta är rent ut sagt väldigt fegt av regeringen.
Stor skillnad mellan Säve och Bromma flygplatser

2015-01-14

I går kom ju beskedet att Säve flygplats i Göteborg ska läggas ned. Orsaken är mycket stora renoveringsbehov. Uppståndelsen i Göteborg är begränsad, Landvetter flygplats har redan idag kapacitet att ta över trafiken från Säve, ca 850.000 passagerare per år. Nedläggning av Säve får därmed ingen avgörande betydelse för flygförbindelserna till och från Göteborg. Självklart är det tråkigt för de anställda på Säve, men förhoppningsvis kan de flesta av dem följa med till Landvetter när trafiken ska flyttas över dit.

I dag har jag fått frågan om nedläggningen av Säve inte visar att det går utmärkt att lägga ned Bromma också? Mitt svar är att det inte går att jämföra alls. För det första är Bromma tre gånger så stor som Säve, förra året var det nära 2,4 miljoner passagerare som passerade Bromma, och Arlanda har ingen som helst möjlighet att ta över trafiken från Bromma. För det andra är Bromma flygplats nyrenoverad för miljardbelopp, bland annat landningsbanorna. Ytterligare miljardinvesteringar är planerade i närtid. En nedläggning av Bromma skulle innebära en stor kapitalförstöring.
Partiledardebatt

2015-01-14

I dag hölls årets första partiledardebatt, och det var Anna Kinberg Batras första i egenskap av nyvald partiledare. Jag är övertygad om att hennes lugna, sakliga och seriösa stil efterhand kommer att uppskattas av svenska folket.

Det mest slående i debatten var Statsminister Löfvéns tafatta försök att förklara varför hans regering praktiskt taget inte uträttat någonting alls under sina första hundra dagar. Hans löften i debatten handlade helt om floskler och vackra ord, några konkreta förslag kom inte i någon enda fråga.

Med Löfvéns brist på handlingskraft lär det inte räcka med överenskommelsen om hur en minoritetsregering ska kunna styra. Han kommer att få uppenbara problem att hantera samhällsutmaningarna framöver. Då är det viktigt att Moderaterna och Alliansen lägger bra genomtänkta alternativa förslag för att visa svenska folket att det finns bättre alternativ.


Hemma igen från "afrikansk internetskugga"

2015-01-13

I dag är jag tillbaka i Stockholm efter en veckas skön semester i Egypten. Jag återkommer med lite bilder under veckan. Tyvärr var det bedrövlig uppkoppling på internet på vårt fina hotell, det var bara korta stunder som nätet fungerade. Under min frånvaro har det ju annars hänt en hel del saker, moderaterna har bytt partiledare, försvarspolitiken har diskuterats allt mera och terrordåden i Frankrike upprör en hel värld. Jag återkommer med en del kommentarer om detta.

I dag drar riksdagsarbetet igång på allvar, moderata riksdagsgruppen har sitt första gruppmöte och i morgon är det partiledardebatt!
Partiledarskifte - lycka till Anna!

2015-01-10

I dag valde den moderata extra partistämman som väntat Anna Kinberg Batra till ny partiledare för Moderaterna efter Fredrik Reinfeldt. Jag önskar Anna all lycka och framgång i det viktiga uppdraget. Det finns mycket i den moderata politiken som behöver förnyas och utvecklas och jag hoppas det nu blir tid för nytänkande!

Mot valseger 2018 och Anna som ny statsminister!


Avskaffade ränteavdrag kan vara en farlig väg att gå

2015-01-08

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) öppnar idag för avskaffade ränteavdrag, även om han samtidigt säger att han vill se en bred diskussion med övriga partier. Jag är inte förvånad - avskaffade ränteavdrag och en i övrigt oförändrad kapitalbeskattning skulle naturligtvis ge statskassan extra resurser som S-MP-regeringen kan använda till annat. Det skulle dessutom bli en skattehöjning som kunde motiveras med att man vill minska hushållens skuldsättning. En skattehöjning serverad på silverfat skulle man kunna säga.

Problemet är bara att avskaffade ränteavdrag samtidigt kan leda till en skuldkris bland svenska hushåll och samtidigt medverka till fallande fastighetsvärden som kan leda fram till en ny fastighetskris. Läs gärna vad jag skrev i denna fråga på bloggen den 13 oktober.
Trött vovve

2015-01-03

Nej, lillvovven Nema är ingen fyllehund, annars kunde man ju nästan kunnat tro att hon fick för många groggar i går kväll. Hon tröttnade bara på kvällens TV-program och däckade i fåtöljen. Lätt hänt en fredagskväll...Lite sent att vakna nu om höjd trängselskatt...

2015-01-03

Före jul fick vi riksdagsledamöter i finansutskottet mail från Västsvenska Handelskammaren angående höjningen av trängselskatten i Göteborg från årsskiftet. Handelskammarens VD, Johan Trouvé, ifrågasatte höjningen och tyckte den var olycklig: "Enligt avtalet mellan parterna i det västsvenska paketet ska trängselskatten höjas från och med 1 januari 2015 med mellan 12 och 23 procent beroende på tid på dagen. Vi är övertygade att legitimiteten för trängselskatten och hela paketet riskerar att skadas allvarligt om man genomför denna höjning enligt planerna."

Samma sak framfördes av David Lega (KD), kommunalråd i Göteborg, på GP Debatt den 22 december. "Med den osäkerhet vi nu har framstår en höjning av trängselskatten som orimlig" skriver han.

Med all respekt så tycker jag att både Trouvé och Lega är lite sent ute i frågan. Båda har stått bakom både trängselskatten och Västsvenska paketet hela tiden sedan det första beslutet togs. Riksdagsbeslutet om en höjning av trängselskatten detta årsskifte togs för övrigt redan 2011. Höjningen sker för att den ursprungliga storleken på trängselskatten inte skulle ha räckt till för att betala det Västsvenska paketet, och det var som sagt känt redan 2011. Om man hade kritiska synpunkter skulle man kanske framfört dem då i stället för att närmast okritiskt köpa hela upplägget?

Jag var som bekant den ende riksdagsledamoten som i den första trängselskattedebatten i riksdagen 2010 påpekade att trängselskattens utformning var olycklig. Jag hade gärna sett att jag fått stöd i detta från flera då. Idag känns det en smula sent.
Migrationsstatistik för 2014

2015-01-02

Under jul och nyår, när man träffar släkt och vänner är det som alltid en fråga som diskuteras mer än allt annat, och det är invandringen. Och så har det enligt min upplevelse varit under många år. De politiker som inbillar sig att detta inte är en fråga som engagerar i stort sett alla svenskar har missat något.

Samtidigt florerar hur mycket myter som helst kring siffror över antalet personer som får stanna i landet, vilka regler som gäller och vilka förmåner och bidrag som ges till nyanlända. Som vanligt vägrar jag huka i denna diskussion, jag kommer aldrig att ge främlingsfientliga krafter monopol på att diskutera saken, lika lite som jag tänker hålla inne med kritik mot dagens system i de delar där det finns anledning att kritisera.

Den 17/12 redovisade jag siffror fram till och med november. I dag presenteras helårsstatistik från Migrationsverket rörande asylansökningar och uppehållstillstånd under hela 2014. Totalt var det 81.000 personer som sökte asyl i Sverige förra året. Som mest var det 2.000 personer per vecka som sökte asyl under augusti och september. Handläggningen släpar ju alltid efter lite, men under 2014 beviljades 33.500 personer skydd i Sverige. Till detta kommer 1.960 kvotflyktingar.

Under 2014 beviljades drygt 102.000 personer (exklusive EU/EES-medborgare) uppehållstillstånd i Sverige. Det är en ökning med sju procent jämfört med 2013. Ungefär hälften fick permanenta uppehållstillstånd, den andra hälften tidsbegränsade:

1. Flyktingar och deras anhöriga, 48.060 personer:
Kvotflyktingar 1.960
Övriga flyktingar och skyddsbehövande 33.500
(varav ensamkommande barn ca 7.000)
Anhöriga till flyktingar/skyddsbehövande 12.600

2. Övriga 54.640 personer:
Arbetskraftsinvandring inklusive egna företagare 15.800 personer
(De största grupperna är bärplockare och dataspecialister, de flesta kommer från Indien, Thailand och Kina)
Gäststuderande och doktorander 9.200
(De flesta kommer från Kina, Indien, USA och Pakistan)
Anhöriga till dessa, samt svenska adoptioner, giftermål mm 29.400

Av det totala antalet personer som beviljats uppehållstillstånd var det alltså ungefär 47% som var olika slags flyktingar och deras anhöriga. 53% var annan typ av invandring.

Varifrån kommer då de asylsökande? 47 procent kommer från Syrien, 21% kommer från Somalia/Eritrea, 7% från Balkan och 4% från Afghanistan och Pakistan. Av de asylärenden som avgjorts under 2014 har Migrationsverket gett bifall i 77 procent. Om detta gäller även framöver innebär det ungefär 63 000 av dem som sökt asyl i Sverige i år också kommer att få uppehållstillstånd här. Det ska jämföras med siffran 33.500 som beviljats skydd under året. Orsaken är att alla ärenden inte hunnit prövas under samma år som personerna kommit till Sverige. (Samtidigt ingår givetvis en del asylsökande från 2013 i årets siffror över beviljade asylansökningar). Hur detta kommer att påverka helårssiffrorna för 2015 återstår att se, det beror ju på hur många nya asylsökande som tar sig till Sverige detta år.