Blogg augusti 2010

2010-08-31 Markmoderaternas valaffischer klara för uppsättningI kväll har vi klistrat och klistrat och klistrat och nu är Markmoderaternas valaffischer klara för att spikas upp
på lite olika ställen i kommunen. När och var de kommer att synas, och vilka våra budskap blir är än så länge en hemlighet...2010-08-31 Besök på Fritsla Vårdcentral

I dag besökte jag Fritsla Vårdcentral tillsammans med Mark- moderaternas främsta namn på regionvalsedeln, Elise Benjaminsson, samt förre riksdagsledamoten Birgitta Wichne. Vi träffade Vårdcentralens ledning och fick ett givande samtal kring hur det är att driva en skattefinansierad vårdcentral i privat regi.

Det är inget tvivel om att Västra Götalandsregionens stora administration och byråkrati upplevs som ett bekymmer, men fördelen för en liten privatägd vårdcentral är att man kan lägga lite mindre tid på byråkrati och lite mer tid på patienterna. Beslutsvägarna blir korta och verksamheten effektivare.

Som media berättat så är Fritsla Sjuhärads populäraste vårdcentral enligt patienternas betyg. Fritslaborna bryr sig nog inte så mycket om vem som driver vårdcentralen, de är nog mer intresserade av att de nu får hjälp när de behöver och att vårdcentralen har en god och stabil bemanning.

Vårdcentralen i Fritsla är ett exempel på hur alternativ drift kan rädda en nedläggningshotad enhet, och att driftformen saknar betydelse - vårdcentralen är privatägd men öppen för alla på precis samma villkor som regionens egna vårdcentraler.

Vid vårt besök diskuterade vi också tänkbara alternativ för Skene lasarett i framtiden. Det viktiga är att göra sjukhuset till en självständig enhet med egen ledning och eget resultatansvar, och ta vara på allt den kunskap och erfarenhet som finns hos personalen. Kanske är det läge för altenativ drift även för att utveckla Skene lasarett?2010-08-31 Intervju i Radio Sjuhärad om min kritik mot socialtjänsten i Mark

I går blev jag uppringd av Radio Sjuhärads reporter, som hade läst mitt kritiska blogginlägg om socialtjänsten i Mark. I intervjun upprepade jag det jag skrev på bloggen häromdagen, att Socialstyrelsens kritik mot socialtjänsten är mycket allvarlig, och att man som kommuninvånare drar öronen åt sig. Att socialtjänsten i Mark vid upprepade tillfällen tagit beslut först och sedan gjort utredningen efteråt och anpassat denna efter det redan fattade beslutet är självklart inte rättssäkert, och i denna typ av extremt känsliga ärenden, omhändertagande av barn, är det givetvis särskilt allvarligt.

När jag dessutom läst uttalanden i Borås Tidning från socialutskottets ordförande (det utskott som formellt tar besluten om omhändertagande av barn) blir jag ännu mer kritisk. Ordföranden Ann Hjertén (S) säger till BT att "hon hädanefter ska läsa allt material i akterna själv och inte enbart förlita sig på tjänstemännens utredningar och summeringar". Det tycker jag är en självklarhet. Hon har som ordförande som sitt allra viktigaste uppdrag att vara extra väl insatt i de ärenden utskottet tar beslut om och om hon hanterar ärendena på detta sätt kan man ju fråga sig vad man ska ha ett politiskt socialutskott till överhuvudtaget?

Jag kan naturligtvis inte ha någon bestämd uppfattning om Socialtjänsten tagit rätt eller fel beslut i de aktuella ärenden som media uppmärksammat, och det är inte heller poängen med min kritik. Men jag har som kommuninvånare rätt att kräva att kommunens socialtjänst tar rättssäkra och väl dokumenterade beslut och att den högst ansvariga politikern åtminstone är väl insatt innan hon tar ställning i ett extremt känsligt och komplicerat ärende. Att bara gömma sig bakom tjänstemännen duger inte. Jag vet att Marks kommun just nu utreder kritiken mot sin socialtjänst så jag har inga direkta förslag om hur kommunpolitikerna just nu ska hantera frågan. Det viktigaste är att Marks kommun visar att man tar tag i frågan på ett kraftfullt sätt. Vi som bor i Marks kommun måste kunna känna oss trygga i att socialtjänsten har bra på fötter när man tar känsliga beslut, och att man handlägger ärendena på ett rättssäkert sätt, samt att ansvariga polkitiker har kontroll över vad som händer.2010-08-31 Många av mina riksdagsmotioner har genomförts

I dag har jag presenterat en rapport om utfallet av de riksdagsmotioner som jag lämnat in under mandatperioden 2007-2010. Jag är en av riksdagens mest aktiva riksdagsledamöter när det gäller att skriva motioner och har lämnat in 116 motioner under mandatperioden.

Många påstår att det är meningslöst att skriva motioner eftersom nästan alla ändå avslås. Så dystert ser jag inte på saken. Av mina motioner har faktiskt 45% genomförts helt eller delvis, trots att motionerna i första läget avslagits av riksdagen. Att skriva motioner är ett sätt bland andra att driva opinion för viktiga frågor. Både utskott, departement, utredare och sakkunniga tar ofta del av motioner inom sitt område. Det gör att även förslag i avslagna motioner rätt vad det är kan dyka upp som förslag i en utredning eller i en proposition från regeringen. Jag ser ett stort värde i att driva opinion på alla sätt för sådana frågor som jag vill driva, och motioner är helt klart ett av dessa sätt.

I min rapport finns alla mina motioner från den föregående mandatperioden listade efter ämnesområden. I mitt bloggarkiv finns en särskild sida där jag har samlar blogginlägg som rör resultatet av mina motioner. Där framgår också vilka motioner som haft störst framgång.

Läs hela rapporten här!2010-08-31 Mina personliga vallöften för kommande mandatperiod

Vid årets val har jag ställt samman mina tio viktigaste vallöften i en personlig valbroschyr. Det är frågor som jag tycker är centrala att verka för under kommande mandatperiod:

1. Företagande och jobb. Det är bara företagande och arbete som skapar resurser till välfärd och trygga pensioner. Därför är det min viktigaste prioritering.
2. Skola och utbildning med kvalitet. Utbildning ger arbete, och därför är skolfrågorna centrala. Lärlingsutbildningar och yrkesutbildningar i gymnasieskolan är viktiga frågor.
3. En familjepolitik för valfrihet. Nej till kövkvotering av föräldraförsäkringen och ja till friare regler för kommunerna att betala ut ett högre vårdnadsbidrag.
4. God skattefinansierad sjukvård och äldreomsorg till alla, men också en positiv syn på alla aktörer, offentliga som privata, som vill vara med och erbjuda dessa tjänster inom ramen för den skattefinansierade välfärden.
5. En trygg energiförsörjning där kärnkraften blir kvar, och där vindkraften kan bli ett komplement - under förutsättning att man tar större hänsyn till närboende och känsliga naturmiljöer.
6. En realistisk och bredare miljöpolitik som inte bara handlar om koldioxid. Jag vill verka för en mer nyanserad svensk klimatpolitik och ett bredare fokus på miljöfrågorna.
7. Lägre skatter i den takt statsfinanserna tillåter. Jag vill prioritera sänkt skatt för pensionärerna, höjning av brytpunkten för statlig skatt för att stimulera högre studier, samt sänkta skatter för företagandet, exempelvis sänmkta arbetsgivareavgifter för att skapa fler jobb. Jag avvisar förslag om höjd bensinskatt och kilometerskatt på transporter och tycker vi borde verka för lägre beskattning av vår rena och miljövänliga svenska el.
8. Investeringsbudget för samhällsekonomiskt lönsamma stora väg- och järnvägsprojekt. Om man började lägga dess ainvesteringar på avskrivningsplan i stället för att kostnadsföra allt när vägen eller järnvägen är färdigbyggd så skulle vi kunna bygga ut infrastrukturen snabbare och dessutom utan att behöva använda biltullar. En ny snabb järnväg mellan Göteborg och Borås skulle kunna hanteras på detta sätt.
9. Resultatutjämningsfond för kommunerna. Kommunerna skulle då kunna lägga undan pengar under goda år för att slippa onödiga kortsiktiga besparingar under tillfälliga ekonomiska nedgångar.
10. Minskad byråkrati och färre myndigheter. Detta är inte bara viktigt för företagen utan också för alla privatpersoner. Samtidigt som vi minskar regelmängden måste vi undvika nya onödiga regleringar.

Läs mer om mina förslag i min personliga valfolder!2010-08-31 Jag har presenterat mina personliga vallöften


Pressmeddelande 2010-08-31

Riksdagsledamot Jan Ericson (m)
Telefon 073-9558919


Jag har presenterat mina vallöften och en rapport om mina riksdagsmotioner

I går presenterade jag mina personliga vallöften och min personliga valbroschyr där jag beskriver mina viktigaste politiska frågor för kommande mandatperiod. Det är frågor som jag med kraft kommer att arbeta för i riksdagen om jag får förnyat förtroende av väljarna.

Jag presenterade också en rapport om utfallet av de riksdagsmotioner jag lämnat in under mandatperioden 2007-2010. Jag är en av riksdagens mest aktiva riksdagsledamöter när det gäller att skriva motioner och har lämnat in 116 motioner under den senaste mandatperioden. Av mina motioner har 45% genomförts helt eller delvis, trots att motionerna i första läget avslagits av riksdagen. Jag ser ett stort värde i att driva opinion på alla sätt för sådana frågor som jag vill driva, och motioner är helt klart ett av dessa sätt. I min rapport finns alla mina motioner listade.

Båda dokumenten bifogas. Mer information finns på min blogg, http://www.ericsoniubbhult.se
2010-08-30 Även utlandsboende pensionärer kan få skattesänkningar

Jag har ju motionerat i riksdagen om en över syn av SINK-skatten, dvs den skatt som bland annat tas ut av utlandsboende pensionärer. Den utlandsboende pensionärerna har inte fått del av de skattesänkningar som pensionärer i Sverige har fått, och därför tycker jag det är rimligt att göra en översyn av storleken på denna skatt. Min motion blev avslagen, men nu öppnar Alliansen alltså för en sänkning av SINKs-katten. "Även den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta bör sänkas när en ytterligare förstärkning av jobbskatteavdraget genomförs" står det i Alliansens gemensamma valmanifest.

Hur mycket SINK-skatten kommer att förändras och när det kan ske utlovas inte i vamanifestet, men i budgeten finns inlagt att en framtida skattesänkning skulle kunna minska statens SINK-skatteinkomster om 300 mkr. De som betalar SINK är ju inte så många så denna summa skulle kunna räcka ganska långt. Så när det finns utrymme för ett ytterligare jobbskatteavdrag och nya skattesänkningar för pensionärerna i Sverige så lär även SINK-skatten sjunka. När det sker kommer ännu en av mina motioner därmed att få framgång.2010-08-29 Stabil och ökande ledning för Alliansen

Veckans opinionsmätningar visar att Alliansen behåller och utökar sin ledning. Dagens SIFO-mätning är ett exempel. Moderaterna når hela 33% och ökar sin ledning som största parti mot Socialdemokraternas 30,8%. Intressant är också att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tillsammans bara når 35,7%, en rekordlåg nivå. Miljöpartiet backar också och har hos SIFO tappat 25% av sitt väljarstöd sedan början av augusti. Miljöpartiet når bara 7,6% i dagens SIFO-mätning och det visar väl att svenska folket börjar vakna och inse att Miljöpartiets politik inte är vare sig särskilt trovärdig eller realistisk.

Figuren ovan visar det sammanvägda resultatet av alla opinions-mätningar från oktober 2006 fram till idag. Det är Svensk Opinion som presenterar denna sammanvägda kurva så fort en ny mätning presenteras. Man ser hur Alliansens blå kurva stiger medan den röda tappar. Avståndet mellan de politiska blocken växer, sammanvägt 48% mot 44,6%, och det är nu exakt tre veckor till valet!2010-08-29 Moderat valstuga i KinnaFörra veckan öppnade vi Moderaternas valstuga på Mor Kerstins Torg i Kinna. Det är faktiskt första gången på många år som moderaterna i Mark har en fast valstuga, tidigare val har vi haft partytält som vi flyttat mellan olika platser. I årets val kommer valstugan på torget i Kinna att vara basen för valrörelsen, och sedan blir det dessutom en aktiviteter på andra platser runt om i kommunen. Den som vill kan också köpa en lott på den fina och ovanliga valstugan, vit med blå knutar. En lott kostar 20 kronor.

I går var det jag själv och vårt kommunalråd Margareta Lövgren som bemannade stugan. På bilden har jag sällskap av skolminister Björklund - fast bara på affisch. Det var Folkpartiet som under lördagen fanns på plats i det lediga utrymmet mellan Moderaternas och Centerns valstugor. Kristdemokraterna fanns också på torget, fast på grund av alla aktiviteter på torget fick de inte plats med något eget bord, så de fick förvara sitt valmaterial i vår valstuga. Allianssamarbetet fungerar bra även under valrörelsen...

På eftermiddagen fortsatte jag till Boråsmoderaternas valstuga på Stora torget i Borås. Tanken var att vi skulle delta i den stora tvärpolitiska manifestationen mot de barbariska och ociviliserade domarna mot kvinnor i Iran. Tyvärr blev hela denna manifestation av någon anledning inställd, så det fick bli vanligt valstugearbete och samtal med väljare i stället. Och vart jag än kommer i valkretsen så är stämningen på topp och engagemanget stort. Väljarna är glada och positiva och många är nyfikna på Moderaterna och en del säger öppet att de för första gången någonsin tänker rösta på oss. Det känns bra!2010-08-28 Slaget om Sjuhärad

Här står slaget om Sjuhärad!

Vår riksdagsvalkrets omfattar sex kommuner: Bollebygd, Borås, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga och Mark. I valkretsen bor knappt 148.000 röstberättigade, fast antalet varierar lite beroende på om man räknar riksdagsval eller kommunval. Dessutom kan siffrorna korrigeras lite ända fram till valet.

Ungefär 6% av de röstberättigade är förstagångsväljare.

I de sex olika kommunerna är antalet röstberättigade i fördelade så här, allt enligt valmyndigheten:

Borås 80.312
Mark 26.265
Ulricehamn 17.862
Tranemo 9.086
Svenljunga 8.126
Bollebygd 6.327

Det krävs alltså en del för att nå ut med sitt budskap till alla...men målet är att de flesta av de 148.000 ska veta vad Moderaterna står för innan vallokalerna stänger på kvällen den 19 september.


2010-08-28 Alliansens gemensamma valmanifest

I veckan presenterades Alliansens gemensamma valmanifest. Det täcker alla politikområden och Alliansen visar att de fyra partierna kan enas lika bra om den framtida politiken som vi gjort den senaste mandatperioden. En tydlig kontrast mot den nästan förvånande stora oenighet som de tre rödgröna partierna visat upp den senaste veckan i ett antal frågor.

Alliansens valmanifest har rubriken "Ett jobbmanifest för hela Sverige!". Rubriken markerar vad som är viktigast för att utveckla välfärden och göra andra satsningar och hur man kan skapa utrymme för fortsatta skattesänkningar och trygga pensioner. Alla resurser skapas i grunden av företagande och jobb!

Alliansens jobbpolitik för nästa mandatperiod vilar på fem tydliga ben:
1. En ansvarsfull ekonomisk politik som prioriterar välfärdens kärna
2. Det ska löna sig att arbeta
3. Fler och växande företag
4. Utbildningsinsatser som rustar för arbetsmarknaden
5. En aktiv arbetsmarknadspolitik med fokus på att förmedla jobb

Läs hela vårt valmanifest!2010-08-27 Ibrahim Baylan (S) bluffar om hur järnvägen ska betalas

Jag har flera gånger påpekat att oppositionens löfte om en "höghastighetsbana" mellan Göteborg och Borås inte är trovärdigt. Alltför mycket är oklart i de utredningar som finns för att man ska kunna sätta spaden i jorden redan om några år. I BT idag medger Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan också att planeringen är mycket komplicerad men säger ändå att han "tror" att en byggstart om fem år kan vara realistisk. Det tror inte jag...

Baylan berättade i går också hur den nya järnvägen ska finansieras, något som också varit oklart i utredningarna. De rödgröna partierna säger att de löser finansieringen genom att ta upp ett lån i Riksgälden på 10,5 miljarder och att kommunerna som har nytta av järnvägen får stå för resterande 1,5 miljarderna. Men beskedet att finansiera genom lån är inget annat än en ren bluff!

Det är nämligen så att när den nya järnvägen är färdig måste hela kostnaden pressas in under statens utgiftstak det året. Om kostnaden är 10,5 miljarder måste alltså denna summa budgeteras och konkurrerar då med andra utgifter i statens budget. Det har ingen som helst betydelse om man lånar eller använder andra pengar, allt måste ändå kostnadsföras direkt eftersom staten inte använder investeringsbudget där man kan skriva av investeringar över tid. Om man lånefinansierar måste dessutom framtida räntekostnader belasta statsbudgeten.

Beskedet från oppositionen om "finansiering" håller inte. Att låna innebär inte att man löst problemet. Man måste tala om hur man ska skapa utrymme i statsbudgeten för denna stora summa. Det har man inte gjort. Beskedet om höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås är synnerligen hafsigt och saknar trovärdighet. Så går det om man inte utreder ordentligt och räknar först och bygger sedan.

Man skulle också kunna kalla det rödgrönt valfläsk.2010-08-27 Ny moderat valaffisch

I går berättade jag om att Socialdemokraterna ligger efter med sina arbetslöshetssiffror, arbetslösheten faller nu snabbt. Och idag presenterade finansminister Anders Borg denna nya version av Socialdemokraternas valaffisch.

2010-08-27 Hård och befogad kritik mot socialtjänsten i Mark

Det senaste året har jag fått alltför många signaler om att socialtjänsten i Mark tagit vissa känsliga beslut om omhändertagande av barn som verkar dåligt underbyggda. De senaste veckorna har jag också blivit kontaktatd av flera berörda familjer och fått ta del av en mängd material som de skickat över till mig, material som Socialförvaltningen i Mark belagt med sekretess. När jag tar del av detta blir jag ännu mer fundersam till hur socialtjänsten tar sina beslut, och väldigt bedrövad för de inblandades skull.

Det gäller dels ärendet med fosterhemsbarnen som utan förvarning togs från den familj där de bott i nästan hela sitt liv för att återförenas med sina biologiska föräldrar. Men när återföreningen visade sig omöjlig omplacerades barnen sedan - till ett annat fosterhem. Detta ärende har varit väldigt omskrivet i media. Men det finns fler ärenden som verkar konstiga, även om man givetvis inte kan avgöra vad som är rätt eller fel när man ser det från sidan och inte har alla fakta. Men jag har som sagt sett en del av den skriftliga dokumentationen och den imponerar inte!

I en färsk rapport från Socialstyrelsens konsult som Borås Tidning berättar om idag står bland annat följande: "Socialtjänsten har ibland en tendens till att först besluta om åtgärder för att sedan utforma en utredning som passar in i planeringen" Med andra ord - man tar först ett beslut och sedan skriver man ihop en utredning som passar till det beslut man tidigare tagit. Att det går till på detta sätt är en skam för Marks kommun. I denna typ av ärenden, kanske de allra känsligaste som finns, omhändertagande av barn, borde man ha rätt att kräva att man gör oerhört noggranna och väl avvägda utredningar och inte förhastar sig. I akuta ärenden kan man givetvis ta interimistiska beslut i avvaktan på utredning, men i dessa fall har inte varit akuta på något sätt, och då får det helt enkelt inte gå till så här. Det handlar faktiskt om människor, barn och deras föräldrar eller fosterföräldrar. Att bolla små barn hit och dit skadar dem oerhört mycket, och kan ge barnen allvarliga men för hela livet. Att arbeta med omhändertagande av barn kräver oerhört gott omdöme, både hos tjänstemän och ansvariga politiker. Mycket talar för att det omdömet sviktat betänkligt i Mark.2010-08-27 Valkampanj vid Borås Arena

Före Elfsborgs match mot Napoli delade vi ut snygga gula sittunderlägg med M-logga. Det var lika populärt som vanligt, och gav tillfälle till många samtal.

Valet går förhoppningsvis bättre för Alliansen än det gick för Elfsborg i matchen...

2010-08-27 Elfsborg gjorde en bra insats mot Napoli men det räckte inteEfter den god insatsen på bortaplan där Elfsborg bara förlorade med 1-0 så fanns det vissa förhoppningar om att kunna slå ut italienska Napoli i hemmareturen på Borås Arena. Fast ärligt talat var det kanske en smula överoptimistiskt. Napolis spelare har överlag kanske 10 gånger så hög lön som Elfsborgs spelare. Och det finns en anledning. Det var ett gäng riktiga stjärnor Elfsborg mötte. Men ärligt talat syntes inte mycket av skillnaden i första halvlek. Elfsborg var minst lika bra i inledningen av matchen och visade ingen respekt för motståndet. Riktigt bra spel emellanåt och en del fina målchanser som tyvärr inte gav resultat. När Napoli gjode 1-0 gav inte Elfsborg upp utan fortsatte spela bra. Men när det blev 2-0 till Napoli så blev naturligtvis Elfsborg lite uppgivna. Samtidigt tog Napoli det också väldigt lugnt och andra halvlek blev en ganska avslagen och mållös historia. Matchen slutade 2-0 till Napoli.

Trots den sammanlagda förlusten med 0-3 har Elfsborg gjort en riktigt stark insats mot ett av Italiens bästa klubblag. Man har visat fotbollseuropa att svenska lag inte alls behöver göra bort sig i europaspelet. Nu gäller det att Elfsborg kniper tredjeplatsen i årets allsvenska. Då blir det europaspel även nästa år, i så fall för femte året i rad! Borås har haft många riktigt fina besök de senaste åren - exempelvis Valencia, Lazio och Napoli. Att se dessa lag möta Elfsborg på Borås Arena är kul oavsett hur matcherna slutar.2010-08-26 Sossarna ligger efter...

...inte bara när det gäller opinionsstödet utan också när det gäller verkligheten.

På Socialdemokraternas valaffischer står det "466 000 arbetslösa vill inget hellre än att rycka in". Men i juli fanns det inte 466.000 utan 415 000 arbetslösa som kunde rycka in. Sedan affischerna färdigställts har det alltså redan blivit 51 000 färre arbetslösa.2010-08-26 Välfärd skapas av arbete

I dag har jag detta debattinlägg i Borås Tidning. Mitt absolut viktigaste valbudskap i en kort version.

Välfärd skapas av arbete

Den rödgröna oppositionen bygger hela sin valrörelse på att svartmåla välfärden i Sverige. Vallöftena haglar när det gäller höjda ersättningsnivåer och mer pengar till allt. Men när Mona Sahlin (S) säger att hon vill att Sverige ska bli ett "välfärdsparadis" slås man av att hon helt verkar ha glömt bort hur välfärd skapas! Det duger inte att ständigt höja skatterna och lägga beslag på en ännu större del av de pengar människor själva arbetar ihop. Det leder in i en återvändsgränd där företagandet minskar och folk jobbar mindre. Då måste man höja skatterna ytterligare, och folk jobbar då ännu mindre eller börjar jobba svart i stället. Höjda skatter på företagande och chockhöjda skatter på transporter och energi gör inte saken bättre. Till slut faller välfärdssamhället ihop och pensionerna minskar i takt med att tillväxten faller.

De senaste åren har världen gått igenom en djup ekonomisk kris. Trots detta har Alliansen kunnat stärka den svenska välfärden. Vi har bland annat börjat en stor reformering av grundskolan och gymnasieskolan, ökat valfriheten inom äldreomsorgen och barnomsorgen, byggt fler äldreboenden, kortat sjukvårdsköerna, storsatsat på psykiatrin och på rehabilitering av långtidssjukskrivna. Sverige har också fått 181 nya vårdcentraler, 80 nya apotek och flera tusen nya poliser. Vi har också gjort rekordstora satsningar på infrastruktur och forskning. Utöver detta har både löntagare och pensionärer fått lägre skatt, och vi har också kunnat betala av på statsskulden. En avgörande anledning till att allt detta har varit möjligt är att över 100.000 fler svenskar jobbar idag än 2006 - trots krisen!

Svensk välfärd håller ofta hög kvalitet i internationella jämförelser. Men det finns väldigt mycket att förbättra. Kanske kan den svenska välfärden bli världsbäst. Men dit kommer aldrig de rödgröna partierna att nå eftersom de glömt bort hur man skapar de resurser som behövs. Välfärd och trygga pensioner skapas inte av tomma löften och en skattechock, utan av företagsamma och arbetsamma människor som känner att det lönar sig att jobba.

Det är detta valet handlar om!

Jan Ericson (M)
Riksdagsledamot, Ubbhult

2010-08-26 Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar

Enligt SCB:s senaste siffror ökade antalet lediga jobb med 70 procent i privat sektor under andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I offentlig sektor var ökningen 17 procent. Sysselsättningen ökar också, i juli 2010 var 4 744 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta - en ökning med 98 000 jämfört med juli 2009.

Vi ser nu också att den säsongsrensade arbetslösheten sjunker, i juli var den 8,0%. Oppositionens tal om "massarbetslöshet" känns en smula överdriven, vi ligger idag nära de nivåer som gällde under högkonjunkturen 2005, trots att vi just passerat genom den djupaste lågkonjunkturen i modern tid. Att arbetslösheten inte ökat mer ger naturligtvis goda möjligheter att ge de arbetslösa ett bra stöd för att komma tillbaka till arbetsmarknaden igen.2010-08-26 Alliansen satsar 4 miljarder på utbildning och jobb för unga

Alliansen presenterade igår huvudinriktningen för de förstärkningar inom utbildning och arbetsmarknadspolitik som vi vill genomföra under nästa mandatperiod. En del är sådant som utretts under mandatperioden och som det nu är dags att också genomföra, exempelvis lärlingsanställning för gymnasielever. Men det finns också nya förslag, som exempelvis en särskild lärlingsprovanställning för ungdomar under 23 år utan koppling till gymnasieskolan. Bland förslagen finns också högre studiebidrag och en förlängd folkhögskolesatsning för ungdomar med oavslutad grundskole- eller gymnasieutbildning, och insatser för fler ungdomar inom ramen för jobbgarantin. Dessutom föreslås utbyggd arbetspraktik, mer coachning, förstärkt särskilt anställningsstöd och utökade resurser till Arbetsförmedlingen. Totalt uppgår satsningen till drygt 4 miljarder kronor under åren 2011-2014.

Till detta kommer den stora satsningen för en bättre skola och utbildning för unga som Alliansen presenterade i Almedalen i juli, vilket innebär 6 miljarder kronor extra till skolan, gymnasieskolan och yrkesvux.

Många av förslagen är alltså inte direkt kopplade till lågkonjunkturen utan varaktiga åtgärder för framtidens utbildning. Men det blir också en del extra insatser som riktas just mot dagens ungdomsarbetslöshet. Det viktiga just nu nu är matcha ungdomarna till de lediga jobb som snabbt växer fram, och vid behov ge dem kompletterande utbildning eller praktik.2010-08-26 Som sagt var

Min annons i denna veckas nummer av Markbladet2010-08-25 Sänkt restaurangmoms och andra satsningar på företagsklimatet

I går presenterade Alliansen ett antal förslag för ett ännu bättre företagsklimat. Den stora nyheten var givetvis att Alliansen vill försöka skapa utrymme för att sänka restaurangmomsen till 12% under nästa mandatperiod, dvs att ha samma momssats på mat oavsett om vi köper den i affären eller äter den på restaurang. En logisk förändring som dessutom enligt beräkningarna kan leda till minst 8.000 nya jobb. Inom café-, restaurang- och cateringbranschen arbetar väldigt många ungdomar, så förhoppningsvis kan en del arbetslösa ungdomar få arbete på detta sätt.

Bland de övriga förslagen finns en hel del som inte kommit fram i media. Varje enskild sak är kanske inte en kioskvältare, men sammantaget - och tillsammans med allt som Alliansen uträttat under de senaste fyra åren (bland annat RUT och ROT-avdragen) - så kommer det att bidra till företagande och fler jobb. Totalt innebär förslagen satsningar på ca 2,5 miljard under mandatperioden, utöver den sänkta restaurangmomsen.

Bland annat föreslås extra satsningar på innovationer och framtida tillväxtföretag och sk inkubatorer där människor med idéer kan få hjälp att utveckla dessa till kommersiellt gångbara produkter eller tjänster. Det blir också mer pengar till exportfrämjande insatser, och stöd till organisationer som arbetar med entreprenörskap och företagande i skolan. 280 miljoner satsas på förstärkt rådgivning till nya och befintliga mindre företag när det gäller kapitalförsörjning. 400 miljoner satsas på miljöteknik och energiforskning. Alliansen vill också verka för en samlad rapportering av alla uppgifter som vi kräver in från företagen, vilket är ett mycket bra förslag som skulle betyda oerhört mycket när det gäller regelförenklingsarbetet. En ny bred utredning om framtidens företagsbeskattning utlovas också, och det kan jag lova är på tiden - det svenska skattesystemet för företagen är oerhört snårigt.

Sedan finns ett mindre lyckat förslag också. Alliansen föreslår ett stöd på 400 miljoner kronor för att öka kvinnors företagande. Det handlar om att ge kvinnor som vill starta företag tillgång till stöd inom affärs- och innovationsutveckling, rådgivning, mentorskap, utbildning med mera. Allt mycket bra förslag i sig - men med en stor brist. Det är enligt min mening helt fel att diskriminera alla män. En man som har idéer men saknar kunskap och erfarenhet av företagande och inte har något eget nätverk har precis lika stort behov av detta stöd som en kvinna. Han står precis lika ensam med sin företagsidé. Varför ska vi då inte ge honom exakt samma hjälp som en kvinna för att starta och bygga företag som kan skapa jobb? Jag ogillar i grunden att vi skapar lagar som uttryckligen ger olika villkor för kvinnor och män. Att lagstifta om medveten könsdiskriminering skapar inte jämställdhet. Visst är det en tröst att de rödgröna är flera gånger värre med sina förslag, men jag tror ändå att Alliansen måste nyktra till lite i denna fråga. Låt alla - både kvinnor och män - få ta del av allt tänkbart stöd!2010-08-25 Rödgrön seger en riktig högoddsare

Pressmeddelande från spelbolaget Ladbrookes:

"Aldrig sedan oktober 2006 har Alliansen legat på den nivå som de nu spelas på Ladbrokes. Pengarna strömmar in på en Alliansseger och detta bekräftar den rörelse oddset på Alliansen uppvisat de senaste tre veckorna. Alliansen spelas nu till 1,44 gånger pengarna. Inget går spelarkollektivet obemärkt förbi, att Mona Sahlin avgår som partiledare innan partistämman 2013 verkar troligt då oddsen chocksänkts från två gånger pengarna till 1,50. “Även om Alliansens spelpolitik inte visat sig vara särskilt dynamisk så tror spelarna helt klart på en ny alliansregering. Vi ser rekordodds för Alliansen, inte sedan förra valet har förtroendet för dem varit så stort bland spelarna” säger Joakim Rönngren, Ladbrokes PR-chef i Norden.

Aktuella odds – Svensk politik:
Vinnare av valet
S+V+Mp 2,62
Alliansen (M+Fp+Kd+C) 1,44"


Proffsen påstår att oddsen väger tyngre än alla opinionsmätningar, eftersom människor satsar riktiga pengar och därför är mer noggranna i sina val. I så fall känns opinionsläget ännu bättre än mätningarna visar. Fast även om man får bra betalt för en satsning på Mona Sahlin som nästa statsminister tror jag inte jag vill riskera mina pengar på detta...2010-08-24 Nya miljöbilspremien känns mer tilltalande än den gamla

I dag meddelade Alliansen att det blir en ny miljöbilspremie från 2012. Denna gång på hela 40.00 kronor, och premien ska bara gälla verkligt miljövänliga bilar, främst elbilar och effektiva elhybrider. Samtidigt behåller vi den femåriga skattebefrielsen för alla miljöbilar.

I grunden är jag tveksam till att subventionera människors bilköp. Subventioner snedvrider alltid marknaden och utvecklingen. Alliansens förra miljöbilspremie kan givetvis sägas ha varit en framgång eftersom antalet "miljöbilar" ökade kraftigt under den perioden. Baksidan är dock att de övervägande delen av dessa bilar var etanolbilar. Enligt min åsikt är inte etanol särskilt miljövänligt.

Då känns ett stöd till elbilar betydligt bättre. Jag anser att eldrift måste vara den optimala lösningen, inte minst i ett land som är självförsörjande på el från i huvudsak vattenkraft och kärnkraft. I dag är rena elbilar mycket dyra, och även hybriderna kostar bra mycket mer än andra bilar. En subvention under en viss tid för att få ut fler elbilar på marknaden och öka volymerna i tillverkningen ligger definitivt i Sveriges intresse. Och med tanke på alla mer eller mindre tveksamma subventioner som görs i klimatpolitikens namn så känns väl ändå ett stöd till elbilar som ett av de vettigare.

Oppositionen vill införa en miljöbilspremie men samtidigt bestraffa den som köper en mindre miljövänlig bil med en extra straffavgift. Detta visar brist på förståelse för att människor är olika. Vissa bor i glesbygd med dåliga vägar och behöver en jeep, andra har fem barn och behöver en stor bil. De som kör dessa bensinslukare betalar redan massor av skatt på bränslet. Ju mer man tankar desto mer skatt. Att då dessutom beskatta inköpet av bilen som straff känns fullständigt fel. Miljöpartiets förslag visar skillnaden mellan Alliansen och oppositionen. Alliansen vill helst styra med morötter, oppositionen vill använda piskan och straffbeskatta.2010-08-24 Rörig och odisciplinerad ekonomidebatt

Valdebatten om ekonomi i SVT i kväll kändes väldigt rörig och gjorde nog inte många klokare. Frågan är hur många som orkade se ända till slut. Och programledarna imponerade verkligen inte. När Sverker Olofsson glatt meddelade tittarna att slutsatserna var att de rödgröna utlovar 100.000 jobb så kände jag dessutom att det där med opartiskhet inte hade något utrymme i dagens debatt. Eller var det ren okunskap? Alla som läst de rödgrönas förslag och lyssnat på vad de säger vet att de utlovar 100.000 "jobb, praktikplatser eller utbildningsplatser", vilket lgger väldigt nära det som Alliansen redan beslutat eller utlovat. De rödgröna utlovar inga 100.000 nya jobb, och hur skulle de kunna göra det? Politiker skapar inga jobb, det gör arbetsgivarna.

I övrigt tyckte jag inte att någon debattör imponerade riktigt idag, debatterna i riksdagen är mycket vassare. I riksdagen kan man exempelvis inte prata i mun på varandra och man är tyst när ens talartid är slut. I kväll fick vi se Tomas Östros (S) hålla låda närmast oavbrutet och vägra vara tyst när någon annan fick ordet. Och vi hörde lögnerna från de rödgröna upprepas gång på gång, nämligen att 25.000 personer skulle ha sagts upp från offentlig sektor denna mandatperiod. Det är som sagt en ren lögn, de rödgröna "glömmer" att antalet anställda inom vård och omsorg i annan driftsform än kommuner och landsting har ökat. Sveriges Kommuner och Landsting säger själva att det är fler som arbetar inom välfärdssektorn idag än det var 2006. Detta tycker jag inte att Alliansens företrädare var tillräckligt tydliga med att bemöta.

Fritsla vårdcentral är ett bra exempel. Den var nedläggningshotad och övertogs av ett privat vårdbolag. Idag är man fler anställda än någonsin på denna vårdcentral, 10 stycken. I landstingens regi hade vårdcentralen färre anställda, tror jag läst siffran 8 stycken på slutet. Enligt Tomas Östros har då antalet anställda inom välfärden minskat med 8 personer när landstinget lämnade driften av vårdcentralen. Men i verkligheten har antalet anställda ökat med två personer till 10. Frågan är varför Tomas Östros inte räknar dem som arbetar på en privatägd vårdcentral? Gör de ett sämre jobb för alla dem som bor i Fritsla? I så fall borde Östros kanske ta del av patienternas betyg där Fritsla vårdcentral fick högst betyg av alla vårdcentraler i Sjuhärad.

I övrigt fick vi höra det vanliga tjatet från oppositionen om att vi gynnat de rikaste. Undrar just om sjuksköterskan som fått en extra månadslön per år i skattesänkningar håller med? Och när socialdemokraterna kritiserar avskaffandet av förmögenhetsskatten glömmer de hur orättvis den var och att den mest drabbade äldre personer som betalat av sina huslån. De rikaste anlitade konsulter (jag var en av dem!) som hjälpte till att skatteplanera. Det är skrämmande att höra de rödgrönas taffliga försök att hitta på en ny förmögenhetsskatt, de vet uppenbarligen inte hur verkligheten fungerar och vet inte hur mycket värdefullt riskkapital som lämnade Sverige och hur skadlig förmögenhetsskatten var för jobben. För övrigt var det de rödgröna som avskaffade arvs- och gåvoskatten. Det gynnade verkligen de allra rikaste - tro mig, jag gjorde massor av boutredningar på banken och såg skillnaden.

Av omröstningarna i både Expressen och Aftonbladet att döma vann Alliansen en jordskredsseger. Riktigt så stor skillnad tyckte jag nog inte det var, jag har som sagt hört alla debattörerna vara betydligt bättre. Men förhoppningsvis gick ändå Alliansens huvudbudskap fram, nämligen det jag skrev i mitt förra blogginlägg: Välfärd skapas bara av företagande och arbete. Och det har som sagt de rödgröna glömt bort. Dessutom verkar de ha glömt bort att Sverige och världen just gått igenom en djup finanskris. Att arbetslösheten ökat är inte så konstigt. Att den däremot ökat mycket mindre än befarat och att vändningen går snabbare än i de flesta andra länder skulle ju kunna ha ett visst samband med den förda politiken.2010-08-24 Välfärd byggs bara av företagsamhet och arbete

I dag var det dags för mitt sista debattinlägg före valet i Nättidningen Sourze, där jag är en av flera särskilt inbjudna debattörer som diskuterar arbetsmarknad och jobb. I dag valde jag att slå ett slag för mitt huvudbudskap i valrörelsen, nämligen att välfärd endast kan byggas av företagsamma och arbetsamma människor som känner att det lönar sig att jobba. Grunden för välfärden är att allt fler startar företag och anställer fler, som arbetar och betalar skatt. Det finns inga genvägar.

I artikeln påpekar jag att vallöftena haglar när det gäller höjda ersättningsnivåer och mer pengar till allt och alla. Alltför många verkar glömma varifrån pengarna till allt detta måste komma. Och när Mona Sahlin (S) säger att hon vill att Sverige ska bli ett "välfärdsparadis" blir det väldigt tydligt att hon har glömt hur välfärd skapas. Man kan inte ständigt höja skatterna och lägga beslag på en ännu större del av de pengar människor själva arbetar ihop. Det leder in i en återvändsgränd där företagandet minskar eller flyttar utomlands, och till att folk jobbar mindre. Höjda skatter på företagande och chockhöjda skatter på transporter och energi gör inte saken bättre. Till slut faller välfärdssamhället ihop och pensionerna minskar i takt med att tillväxten faller.

Som kontrast beskriver jag de senaste fyra årens politik: "De senaste åren har världen gått igenom en djup ekonomisk kris. Andra länder skär ned på välfärden, höjer skatterna, säger upp massor av offentliganställda och flyttar upp pensionsåldern. I Sverige har Alliansen i stället kunnat stärka den svenska välfärden. Vi har bland annat börjat en stor reformering av grundskolan och gymnasieskolan, ökat valfriheten inom äldreomsorgen och barnomsorgen, byggt fler äldreboenden, kortat sjukvårdsköerna, storsatsat på psykiatrin och på rehabilitering av långtidssjukskrivna. Sverige har också fått 181 nya vårdcentraler, 80 nya apotek och flera tusen nya poliser. Vi har också gjort rekordstora satsningar på infrastruktur och forskning, sänkt skatten för både löntagare och pensionärer och sänkt fastighetsskatten och skatten på företagande. Samtidigt har vi kunnat betala av på statsskulden. En avgörande anledning till att allt detta har varit möjligt är att över 100.000 fler svenskar jobbar idag än 2006 - trots krisen! Alliansen har helt enkelt insett sambandet mellan företagande, arbete och välfärd, och förändrat politiken i rätt riktning. Det fungerar.

För mig är sambandet mellan företragande, arbete och välfärd den viktigaste valfrågan, och detta kommer jag att frsamhålla i alla sammanhang fram till valet om 26 dagar.2010-08-24 Valarbete

Valarbete innebär inte bara trevliga debatter och samtal med väljarna, utan också ett stressigt och lite tjatigt jobb att packa tusen och åter tusen valsedlar och broschyrer för kommande hushållsutskick. Moderaterna i Mark köper inte tjänsten att packa hushållsförsändelserna, utan vi gör allt jobb själva. I Mark finns drygt 26.000 röstberättigade, spridda på knappt 17.000 hushåll, så det är lite att pyssla med. Fast ärligt talat har vi riktigt trevligt, pratar, fikar och jobbar. I går kväll startade arbetet och på söndag kväll ska det vara klart. Det kommer att vara många som hjälper till under veckan så det ska nog bli färdigt i tid. Nästa vecka når försändelserna förhoppningsvis alla hushåll i Mark.2010-08-23 Grisen i säcken om rödgrön förmögenhetsskatt

I dag meddelar de rödgröna att det inte blir något av med det utlovade löftet om hur deras återinförda förmögenhetsskatt ska se ut. Man kommer helt enkelt inte överens. Väljarna köper alltså grisen i säcken om man väljer en rödgrön regering, förmögenhetsskatten kan komma att se ut lite hur som helst och vem som drabbas är oklart. Det enda man vet är att skatten ska dra in 4 miljarder till statskassan. Men inte vem som ska betala. Experter på Skatteverket varnar för att osäkerheten gör att en del väljer att behålla sina tillgångar utomlands.

Peter Eriksson, språkrör för Miljöpartiet, sa i Dagens Eko idag att "ingen opposition har någonsin gett så tydliga besked". Det måste vara valrörelsens hittills roligaste påstående.2010-08-23 Höjt bostadsbidrag till ekonomiskt utsatta barnfamiljer

Finanskrisen har drabbat vissa grupper i samhället särskilt hårt. Barnfamiljer, främst ensamstående föräldrar med barn är överrepresenterade bland dem med relativt svag ekonomi. I takt med att krisen klingar av och utrymme uppstår vill regeringen stärka de ekonomiska villkoren ytterligare för barnfamiljer.

Regeringen beslutade i samband med den ekonomiska vårpropositionen den 15 april i år att höja barnbidragets flerbarnstillägg. Regeringen föreslår nu också att bostadsbidragets särskilda bidrag för barnfamiljer höjs från och med 1 januari 2012. För hushåll med 1 barn blir höjningen 350 kronor per månad, för 2 barn 425 kronor per månad och för hushåll med 3 eller flera barn blir höjningen 600 kronor per månad.

Samtliga barnfamiljer som har bostadsbidrag, ca 150 000 hushåll, får del av höjningen av bostadsbidraget. Av dessa hushåll är ca 135 000 ensamstående, dvs. de allra flesta. I huvudsak riktar sig satsningen till ensamstående föräldrar som har knappa marginaler.2010-08-23 Alliansen ger tydligt besked till pensionärerna om lägre skatt

Oppositionen lovar att "ta bort skillnaderna i skatt mellan löntagare och pensionärer". Tyvärr är det oklart hur. Socialdemokraterna säger att de bara vill sänka skatten för pensionärerna "om ekonomin tillåter", det finns alltså inga tydliga löften alls. De vill samtidigt höja skatten för löntagarna vilket minskar skillnaden i beskattning. Vänsterpartiet vill däremot lösa problemet genom att ta bort hela jobbskatteavdraget för dem som jobbar, vilket inte förbättrar ekonomin alls för pensionärerna. Pensionärer som röstar på de rödgröna köper alltså grisen i säcken och har ingen aning om vad ett regeringsskifte får för effekt på deras ekonomi.

Alliansen ger däremot tydligt besked. Utöver den skattesänkning för pensionärerna på 5 miljarder från årsskiftet som redan är beslutad, blir det ytterligare 2,5 miljarder. Om statsfinanserna sedan utvecklas som vi hoppas så öppnar Alliansen också för ett andra steg på 2,3 miljarder kronor. Tillsammans med de redan genomförda skattelättnaderna kommer därmed våra samlade skattesänkningar för Sveriges pensionärer i så fall att uppgå till 15,1 miljarder kronor.

Totalt och med de redan genomförda stegen innebär detta en skattesänkning på 7.070 kronor per år för en garantipensionär, 10.194 kronor per år för en pensionär med 200.000 i pension och 10.636 kr per år för en pensionär med 300.000 i pension. Allt jämfört med skatten man betalade 2006.

Alliansens löfte innebär att skillnaden i beskattning minskar dramatiskt, men inte att den försvinner helt. Det tycker jag är helt i sin ordning. Jag har förklarat på bloggen tidigare varför jag tycker att en viss skillnad i beskattning är motiverad. Löntagarna har kostnader för att jobba ihop sin lön. Men skillnaden i beskattning har varit alldeles för stor och det är Alliansens mycket tydliga löfte att förändra.2010-08-23 Endast 18% vill ha Sahlin som statsminister

Enligt en färsk SIFO-undersökning har endast 18 procent av väljarna störst förtroende för Mona Sahlin som statsminister. Siffran i förra mätningen i maj var 22 proc. För statsminister Fredrik Reinfeldt har förtroendet ökat med en procentenhet till 63 proc. Skillnaden mellan de två statsministerkandidaterna är nu den största som uppmätts sedan 2007 när mätningarna startade.

Resultatet är givetvis en kalldusch för Socialdemokraterna, men kan också förklara varför man avböjt vissa debatter mellan Sahlin och Reinfeldt. Personligen är jag lite förvånad över att endast 18% stödjer Sahlin, det betyder att inte ens hälften av de rödgröna väljarna vill ha Sahlin som statsminister, och omvänt tycker nästan var fjärde rödgrön väljare att Reinfeldt är en bättre statsminister än Sahlin. Det ger Alliansen en väldig potential att locka nya väljare över blockgränsen de återstående fyra veckorna fram till valet.2010-08-23 Hög aktivitet även mellan valen

Vid valet 2006 stod jag ju som andranamn på riksdagsvalsedeln och kunde koncentrera mig på att driva min egen personvalskampanj och delta i lokala debatter. Ulf Sjösten som stod överst på listan och dessutom redan var riksdagsledamot fick av naturliga skäl de flesta frågor från media.

I årets val står jag ju själv som förstanamn och jag märker en tydlig skillnad. Aldrig har väl mediaintresset varit så stort, och aldrig har jag blivit inbjuden till så många debatter. Just nu är jag i media nästan varje dag med debattartiklar, annonser, nyhetsartiklar eller redovisning av svar på olika enkäter. Ibland missar jag själv att läsa vissa inslag som i stället andra berättar om i efterhand...

I ett tidigare nummer hade Markbladet denna lilla roliga text om aktiviteten hos riksdagsledamöterna från Mark. Jag kan inte se annat än att om man lägger ihop motioner och aktivitet i riksdagens kammare så vinner jag överlägset mot mina två medtävlare. Totalt har jag 216 motioner och anföranden mot kollegernas 162 respektive 133. Och jag vet sedan tidigare att jag varit en av de flitigaste motionsskrivarna i hela riksdagen denna mandatperiod.

Fast jag måste ju ödmjukt medge att riksdagsarbetet inte alls går att mäta på detta sätt. Det finns så oerhört mycket mer man gör som riksdagsledamot - och som media aldrig skulle klara att utvärdera ens om de kände till det...
2010-08-22 SIFO: Alliansen får egen majoritet och ökar sin ledning

I SIFOS veckomätning som presenteras i Svenska Dagbladet ökar Alliansen sitt försprång ordentligt, och Moderaterna är återigen största parti. Denna gång får Alliansen 51,5%, dvs egen majoritet. Sverigedemokraterna backar till 3,7% och blir alltså inte vågmästare. Och glädjande nog backar Miljöpartiet till 7,9%.

Tidigare har veckan bjudit på flera opinionsmätningar. I några har Alliansen ökat sitt försprång i andra har försprånget minskat. Men gemensamt för alla mätningar är att Alliansen leder. Och i den sammanvägning som görs av alla opinionsmätningar ökar alliansen sitt försprång.

Jag roade mig med att titta på mina gamla blogginlägg från augusti 2006. Det intressanta är att likheterna är så stora, även om Alliansen den gången var i opposition. Alliansen hade en stabil ledning under hela valrörelsen om man lägger samman de olika mätningar som gjordes. Men enstaka mätningar spretade ändå lite och visade vid några tillfällen till och med en ledning för oppositionen.

Opinonsläget känns stabilt för Alliansen även i årets valrörelse, men det kan ändå inte uteslutas att någon enstaka mätning från något institut kommer att visa en ledning för oppositionen. Det kan bli så när slumpen och den statistiska osäkerheten spelar in. Om det blir så ska man lära av historien och inte bli alltför bekymrad. Det känns att valvinden blåser i Alliansens riktning, och nu är det bara fyra veckors intensiv valrörelse kvar. Det kommer att blir fyra roliga veckor!2010-08-22 Socialdemokraterna presenterar valrörelsens grövsta lögn

Aftonbladet har kommit över ett internt dokument som skickats ut till alla Socialdemokratiska partidistrikt. Dokumentet presenteras i Aftonbladets nätupplaga. I dokumentet påstås att Alliansen vill sänka skatterna med 92 miljarder om vi vinner valet, och att i så fall var tioende offentliganställd, 100.000 personer, kommer att sägas upp. Detta går man alltså till val på för att skrämma väljarna!

Till och med Aftonbladets journalist ifrågasätter Socialdemokraternas påståenden och konstaterar att det enda Alliansen utlovat är fem miljarder i sänkt skatt för pensionärerna.

Jag tror nu inte att väljarna är riktigt så dumma att de går på detta i någon större utsträckning. De flesta har nog hör hurt tydliga statsministern och finansministern varit, då de sagt att utöver skattesänkningen för pensionärerna blir det inga ytterligare skattesänkningar alls 2011. Däremot kan det bli det åren därefter - men bara om statsfinanserna tillåter. Dessutom har Alliansen tydligt sagt att välfärden går före ytterligare skattesänkningar.

Vi har sett det förr och vi ser det igen. Ohederlighet och lögner om motståndarna kantar Socialdemokraternas försök att ta makten. Socialdemokraternas försök att vinna valet på detta sätt känns väldigt obehagligt. Men jag blir inte förvånad om väljarna i stället kommer att straffa Socialdemokraterna för deras metoder.2010-08-21 Det kom ett mail från rödaste norrland...

"Hej Jan! Det här är inte direkt någon kommentar kring något inlägg utan bara ett allmänt meddelande. Uppväxt i en "passivt röd" familj (hur många ser fortfarande inte ut så idag) har jag börjat kolla runt mer och mer i politiken inför det kommande valet, vilket jag anser är min plikt som förstagångsväljare. I början ansåg jag som så många (okunniga?) andra att "man röstar väl rött som alla andra". Ju mer jag började läsa på om de alla partiers valprogram, desto mer insåg jag hur fel jag hade.För att göra en lång historia kort så har jag fattat tycke för det blåa blocket och framför allt moderaterna. Alla valkompasser och dyl. har också menat att jag tillhör det blåa blocket. I alla fall så gjorde jag testet på www.valpejl.se (för övrigt en riktigt bra sida), och det visade sig att min politiska åsikt låg närmast dig av alla riksdagskandidater. Vi hade en matchning på 87% samstämmighet, och även om den bara räknar alla kandidater tvivlar jag på att någon annan är närmare. Riktigt kul att se att så många har tagit sig tid och svarat på frågorna där. Jag vet att jobbet som riksdagskandidat är riktigt jobbigt så här veckorna innan riksdagsval, men förhoppningsvis gör det att fler och fler "passiva röda" i varje fall får koll på vad de egentligen röstar på. Förhoppningsvis tar folk mer ställning, vilket jag tror gynnar alliansen. Hur som helst, lycka till med riksdagskampanjen. Den huvudsakliga meningen med detta mail var egentligen att säga att tack vare att du tog dig tid och svarade på frågorna på valpejl, har du nu fått i alla fall en röst på Moderaterna och en röst på dig i personvalet. Inte illa pinkat, med tanke på att jag bor uppe i nordliga Gällivare. Hälsningar NN

Visst blir man glad! För det är faktiskt flera personer från olika delar av landet som mailat mig av samma skäl - att man hittat mig som den riksdagsledamot vars åsikter stämmer bäst med ens egna. Tyvärr fick jag dock meddela väljaren i Gällivare att han inte kan kryssa mitt namn eftersom det är fel valkrets.....men det finns många engagerade moderater även norröver som gärna vill ha ett kryss på valsedeln. Och jag tipsade honom om att kontakta moderaterna i Gällivare och engagera sig i valrörelsen. Visst är det spännande att se hur Moderaterna som parti äntligen bryter in i LO-leden och även attraherar allt fler uppe i det allra rödaste av röda områden i Sverige. Redan vid förra valet tog ju Moderaterna över styret av Boden. Vid årets val har jag en känsla av att fler norrlandskommuner kan stå på tur.2010-08-21 Markmoderaternas kommunala handlingsprogram 2011-2014

Häromdagen presenterade Markmoderaterna sitt kommunala handlingsprogram för åren 2011-2014. Det är ett omfattande program som visar vilka frågor vi vill driva kommunalt kommande fyra år. En kortare version av programmet kommer att skickas ut till alla hushåll i Mark.

Hela handlingsprogrammet går att läsa här.2010-08-21 Valrörelsefest med Moderaterna i Härryda, Mark och Bollebygd

I går kväll bjöd Markmoderaterna in Moderaterna från Härryda och Bollebygds kommuner till fest i Hajoms Bygdegård. Både som en gemensam valupptakt och som en del i det allt närmare samarbetet mellan våra tre kommuner. Vi moderater har som mål att kommungränser inte ska vara ett hinder för människor i deras vardag. Vi tror också att vi behöver samverka mer för att lösa frågor kring kollektivtrafik och samhällsservice. Inte minst är en ny järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Borås viktig för alla våra tre kommuner.

För att öka samarbetet träffas våra tre kommunalråd regelbundet och detta var också den andra gemensamma festen för de tre kommunernas moderata politiker. Tyvärr är min kamera sämre än politiken....men lite kul var det att fotografera våra tre kommunalråd framför en skylt som visserligen handlade om något helt annat, men ändå hade den passande texten "Stjärnor gör samhällsnytta".
På bilden Anette Eiserman (M), kommunstyrelsens ordförande i Härryda kommun, Christer Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande i Bollebygds kommun, och så Margareta Löfgren (M) som idag är vice ordförande i kommunstyrelsen i Marks kommun. Vårt mål är givetvis att alla de tre kommunerna efter valet ska styras av Alliansen under Moderat ledning.2010-08-21 Röd politik kan aldrig skapa ett "välfärdsparadis"

När jag nu har några veckors kampanjande och ett antal debatter bakom mig är bilden tydlig. Oppositionen gör allt för att svartmåla välfärden i Sverige, och bygger hela sin valrörelse på att öka ersättningar i olika system och talar om att det behövs mer pengar till välfärden, samt att man för att uppnå detta tänker höja en massa skatter. Men när Mona Sahlin (S) säger att hon vill att Sverige ska bli ett "välfärdsparadis" får hon ett stort problem. För hon verkar helt ha glömt bort hur välfärd skapas! Det duger inte att bara höja skatterna och lägga beslag på en ännu större del av de pengar människor arbetar ihop. Att höja skatterna hela tiden leder in i en återvändsgränd där företagandet minskar och folk jobbar mindre. Då måste man höja skatterna ytterligare på dem som jobbar, och folk jobbar då ännu mindre eller börjar jobba svart i stället. Att ovanpå detta fördyra för företagandet och chockhöja skatterna på transporter och energi gör inte saken bättre. Till slut rasar välfärdssamhället ihop och pensionerna sjunker.

Visst finns det väldigt mycket mer att förbättra inom exempelvis skola, äldreomsorg och sjukvård. Och visst skulle vi kunna få ut mycket mer välfärd för de pengar vi betalar i skatt om vi prioriterade bättre. Men det viktigaste vallöftet är då att värna företagsklimatet och att få fler som arbetar. Det är bara företagsamhet och arbete som skapar resurser till bättre välfärd och trygga pensioner.

De senaste fyra åren har hela världen gått igenom den kanske djupaste ekonomiska krisen på närmare 100 år. Trots detta har Alliansen kunnat stärka den svenska välfärden på många områden. Vi har börjat en stor reformering av grundskolan och gymnasieskolan, ökat valfriheten inom äldreomsorgen och barnomsorgen, byggt fler äldreboenden, kortat sjukvårdsköerna, storsatsat på psykiatrin och satsat mycket på rehabilitering av långtidssjukskrivna. Under dessa år har Sverige också fått 181 nya vårdcentraler, 80 nya apotek och flera tusen nya poliser. Vi har också gjort rekordstora satsningar på infrastruktur och forskning. För att bara nämna något. Utöver detta har både löntagare och pensionärer fått lägre skatt. En avgörande anledning till att allt detta har varit möjligt är att över 100.000 fler svenskar jobbar idag än 2006 - trots krisen!

Svensk välfärd ligger på många områden bra till i internationella jämförelser, och det ska den göra i ett land med världens näst högsta skatter. Men visst finns det fortfarande många brister och visst skulle den svenska välfärden säkert kunna bli absolut bäst i världen på alla områden. Men dit kommer aldrig de rödgröna partierna att nå eftersom de glömt bort hur man skapar de resurser som behövs. Välfärd byggs inte på politisk retorik och tomma ord, utan av företagsamma och arbetsamma människor som känner att det lönar sig att jobba.2010-08-20 Snabbtågsdebatt i Borås

I går kväll mötte jag Miljöpartiets riksdagsledamot Karin Svensson Smith i en debatt på Hemgården i Borås om Götalandsbanan och snabbtåg. Det var Miljöpartiet som bjudit in och även annonserat i Borås Tidning, men den stora tillströmningen av besökare uteblev. Men BT hade i vart fall en journalist på plats. Debatten blev kanske inte så het eftersom vi båda var överens om att det behövs en bättre järnväg för pendling, inte minst mellan Borås och Göteborg. De tågalternativ som finns idag är alltför långsamma och bättre pendlingsmöjligheter skulle gynna både Borås och Göteborg. Dessutom skulle en ny tågförbindelse för pendling frigöra utrymme på de gamla spåren för godtransporter.

Skillnaden mellan Moderaterna och Miljöpartiet är den att vi Moderater tycker att man ska utreda frågan ordentligt innan man tar ett beslut om en ny järnväg som vi kanske kan använda i 100 år eller mera. Den utredning som gjorts visar stora oklarheter både vad det gäller teknik, bansträckning, kostnader och miljönytta med olika alternativ. Moderaterna och Alliansen har krävt bättre underlag inför beslutet. Att som de rödgröna lova ett höghastighetståg mellan Göteborg och Borås utan att det finns vare sig någon tydlig strategi eller finansieringslösning för en fortsättning fram till Stockholm känns mycket oansvarigt. Om det bara ska bli en ny järnväg mellan Göteborg och Borås så är det mycket tveksamt om en mycket dyr höghastighetsbana kommer till sin rätt med tanke på det korta avståndet. Kanske är då en vanlig snabbtågsförbindelse av dagens modell fullt tillräckligt? Eller kanske ska man bygga en bana med höghastighetskapacitet som skulle kunna förlängas i framtiden, men till en början köra vanliga snabbtåg på banan för pednling mellan Göteborg och Borås via Landvetter?

Ett mycket stort problem är också att de rödgröna bygger en stor del av finansieringen av sin höghastighetsbana på höga kilometerskatter på lastbilstransporter. Detta förslag avvisar Alliansen med kraft, eftersom det kommer att driva upp priserna på alla konsumentvaror och öka kostnaderna för företag på landsbygden. Och trots kilometerskatterna saknas det fortfarande 60 miljarder (!) i de rödgrönas budget för höghastighetsbanan, pengar som man inte vet var de ska tas, vilket Karin Svensson Smtih bekräftade i går.

De rödgrönas löfte om höghastighetståg mellan Göteborg och Borås är ett hafsigt vågspel med skattebetalarnas pengar. Låt oss i stället lägga lite mer tid på en grundlig utredning inför ett beslut som vi sedan får leva med under flera generationer. Det är bara så man tar ansvar för Sverige.
2010-08-20 Klarspråk från Ohly (V) - skatterna ska höjas

Häromdagen varnade jag för att Socialdemokraterna skulle välja vägen att höja skatten för löntagarna för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer. I dag i Svenska Dagbladet sticker vänsterledaren Lars Ohly ut hakan och säger att skillnaden i beskattning i vart fall delvis ska tas bort genom högre skatt för löntagarna, inte genom sänkt skatt för pensionärerna.

Med en rödgrön regering bli alla förlorare, pensionärerna får lägre skattesänkningar än de förväntat sig och löntagarna får skattehöjningar.2010-08-20 Inte mindre än 886.518 skäl att rösta på Alliansen!

Färska siffror från Skatteverket visar att RUT- och ROT-avdrag (husavdrag) blivit en verklig succe! Under perioden 1/7 2009 fram till 30/6 2010 har 238.583 personer köpt tjänster som ger rätt till RUT-avdrag och 647.935 har köpt tjänster som ger rätt till ROT-avdrag. Totalt 886.518 skäl att rösta på Alliansen.

I Sjuhärad har 4.254 personer köpt tjänster med RUT-avdrag och 15.422 har köpt tjänster med ROT-avdrag. Andelen invånare som köpt denna typ av tjänster är ungefär densamma i alla kommuner i förhållande till folkmängden. Husavdraget har tagits emot med öppna armar både i stan och på landsbygden.

Av reaktionerna i media att döma är många förvånade över att så mycket som 25% av husavdragen avser just RUT-tjänster, dvs hushållsnäras tjänster exklusive byggnadsarbeten. Det visar att det finns en marknad för hushållsnära tjänster och förklarar varför branschen uppger att det hittills skapats 18.000 nya vita jobb i sektorn. Vi vet också att byggbranschen hävdar att många byggnadsarbeten räddats kvar under krisen till följd av ROT-avdraget.

Den rödgröna oppositionen vill ta bort RUT omedelbart och även avskaffa ROT när konjunkturen vänder uppåt. Alliansen vill ha kvar både RUT och ROT, och det lär bli en viktig valfråga för många, både för köpare av tjänsterna och alla dem som arbetar i branschen.2010-08-20 Träffande kommentar

Häromdagen läste jag en liten träffande kommentar på Dagens Nyheters ledarsida med anledning av de rödgrönas TV-reklam, skriven av Peter Wolodarski:

"Den rödgröna oppositionen presenterade igår sin tv-reklam. På bilderna syns två tåg, ett X2000 som ska symbolisera de rödgrönas väg mot framtiden och ett äldre expresståg som kör in i en tunnel.

Intressant val av tåg. X2000 utvecklades för 30 år sedan och har denna sommar kört från impopularitet till katastrof. Ändå ska detta sönderfallande transportmedel förkroppsliga rödgrönt framtidshopp. Som den slitna klyschan lyder - en bild säger mer än tusen ord."
2010-08-19 Regionvalskampanj i KinnaI dag kom våra regionråd och regionvalskandidater på besök till Kinna och Skene. Det blev givetvis kampanj om Moderaternas krav på att göra Skene lasarett till ett självständigt sjukhus med egen budget och egen sjukhusledning, och därmed förhoppningsvis en väg tillbaka mot ett komplett sjukhus till skillnad mot hur det är idag. På högra bilden Elise Benjaminsson från Hyssna, andranamn på årets Moderata regionvalsedel för Sjuhärad, tillsammas med Erik Arnell från Hyssna som varit Markmoderaternas främste regionpolitiker de senaste åtta åren och efter valet drar sig tillbaka från de tyngsta uppdragen med ålderns rätt.2010-08-19 Landsbygdsdebatt i Rångedala - kilometerskatten väcker känslor

I går kväll debatterade jag landsbygdspolitik med toppkandidater från övriga riksdagspartier i bygdegården i Rångedala (mellan Borås och Uricehamn). Det var Länsbygderådet som hade ordnat debatten och det blev intressanta diskussioner om bredband, vägar, transporter, företagande på landsbygden, byggande, boende, turism och samhällsservice.

Den fråga jag själv upplevde gav mest sympati från åhörarna var mitt angrepp mot de rödgröna för hotet om kilometerskatt på alla lastbilstransporter. Johan Hellström, riksdagskandidat för Miljöpartiet, hävdade märkligt nog att kilometerskatten skulle vara en fördel för landsbygden. Jag påpekade att det är precis tvärtom - ju längre ut på landsbygden man bor och verkar, desto mer beroende är man av transporter. Och det finns ingen järnväg dit så det är lastbil som gäller. Kilometerskatten skulle öka transportkostnaderna med mellan 150.000 och 200.000 kronor per lastbil och år. Kostnader som gör det ännu svårare att driva småföretag eller vara jord- och skogsbrukare på landsbygden. Kilometerskatten är kanske det största hotet mot att bo och verka på landsbygden just nu. För skogsbönderna som är helt beroende av tunga transporter skulle lönsamheten minska dramatsikt. Men även konsumenterna skulle drabbas, tranportkostnaderna läggs på priserna. Små butiker på landet skulle därmed tvingas höja sina priser mer än i tätorterna och därmed få ytterligare försämrad konkurrenskraft.

I kväll ska jag debattera infrastruktur med min riksdagskollega Karin Svensson Smith från Miljöpartiet på Hemgården i Borås. Jag kan redan nu utlova att hon inte kommer att slippa undan frågan om kilometerskatt.2010-08-18 Pensionärernas skatter i fokus igen

I dag är pensionärernas beskattning återigen i fokus. I en SIFO-undersökning framgår det att bara 17% av pensionärerna tycker skattefrågan är så viktig att man skulle kunna tänka sig att byta parti. De flesta pensionärer anser enligt SIFO att skattefrågan inte är en viktig fråga. Saker som sjukvård, äldreomsorg och till och med skolfrågor är viktigare för de svenska pensionärerna.

I samma undersökning visar det sig trots detta att sju av tio svenskar anser att pensionärer ska ha lika höga skatter som de som arbetar. Och tydligen tror en stor del av svenska folket att pensionärernas skatt har höjts de senaste åren. I själva verket är det ju precis tvärtom, Alliansen har sänkt skatten på pensioner flera gånger och skatten är lägre idag än den var 2006. Man kan konstatera att pensionärsorganisationernas lobbyarbete givit framgång i opinionen, och att sakliga argument som förklarar skillnaden i beskattning eller som berättar att pensionärernas skatt sänkts har inte nått ut till svenska folket.

Socialdemokraterna utlovar "lika skatt för löntagare och pensionärer - om statsfinanserna tillåter". Men när Mona Sahlin fick frågan om det innebär att pensionärerna också ska få ett skatteavdrag svävade hon på målet och tvingades i direktsändning fråga sin assistent(!). Hon verkar inte riktigt själv veta vad hennes parti egentligen tänker göra. Socialdemokraternas löfte kan ju lätt uppfyllas genom att höja löntagarnas skatt, vilket man ju går till val på. Då minskar ju samtidigt skillnaden mot pensionärernas skatt. Pensionärerna ska nog inte vara alltför säkra på att de får mer pengar i plånboken trots Socialdemokraternas löfte att ta bort skillnaden i beskattning.

Alliansen har därmed lovat göra en ordentligt skattesänkning för pensionärerna från årsskiftet. Utöver detta blir det ytterligare en stor skattesänkning för pensionärerna åren därefter, men då med samma reservation som Socialdemokraterna, dvs att det inte hotar statsfinanserna. Med tanke på hur väl Alliansen skött Sveriges ekonomi, och med tanke på att Alliansen har visat att vi samtidigt klarat att sänka skatterna för både löntagare och pensionärer så lär chansen till fortsatta sänkningar av pensionärernas skatt vara goda om Alliansen får regera vidare.

Är det då rimligt att helt ta bort precis hela skillnaden i skatt mellan löntagare och pensionärer? Jag tycker inte det! Faktum är att löntagarna tidigare fick behålla mindre av sin bruttoinkomst än pensionärerna. Löntagare har, till skillnad från pensionärer, kostnader för att tjäna in sin lön, kostnader som bara delvis är avdragsgilla. Det handlar exempelvis om resor till och från jobbet, högre kostnader för lunch, arbetskläder, avgifter till fackförening och a-kassa, extra kostnader för kompletterande skydd vid arbetslöshet och sjukdom osv. Det är därför högst rimligt att löntagarna också betalar en något lägre skatt än andra. Däremot känns skillnaden idag i största laget och dessutom har många pensionärer fått se sina pensioner minska lite de senaste åren till följd av finanskrisen. Det känns därför utmärkt att Alliansen redan gjort flera skattesänkningar för pensionärerna, utlovat ytterligare skattesänkningar nästa år, och sedan planerar att gå vidare med fler skattesänkningar kommande år. Jag ser gärna en minskad skillnad i beskattning mellan löner och pensioner, och givetvis även ett lägre skattetryck för alla. Men att helt ta bort skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer skulle missgynna de som arbetar och både pensionärer, sjuka och arbetslösa är helt beroende av alla de som arbetar och betalar skatt. Det är det som betalar hela vår välfärd, och därför är det viktigt att göra det extra lönsamt att arbeta. Det är bland annat därför som pensionärer som arbetar får dubbelt så stort jobbskatteavdrag som andra löntagare.2010-08-18 Vackra opolitiska rosor

En ros kan vara en röd och taggig symbol för ett trist och gnälligt Socialdemokratiskt parti. Men det finns vackra rosor också! Här några exempel från min egen trädgård. Garanterat opolitiska!2010-08-17 Varför bära smutstvätten till tunnelbanan när RUT finns?

I går slog nog Socialdemokraterna nytt personligt rekord i obegripliga politiska förslag. Samtidigt som partiet vill avskaffa skattereduktionen för hushållsnära tjänster ("RUT"), som hittills skapat 18.000 nya jobb, så föreslår man att stockholmarna ska kunna få tillgång till "butlertjänster" på tunnebanestationerna där stressade småbarnsföräldrar ska få hjälp att handla mat och lämna in tvätten. Det framgår inte hur kalaset ska betalas, inte heller hur en stressad småbarnsförälder, utöver att lotsa sina barn genom stockholmstrafiken, även ska orka släpa en tvättsäck till närmaste tunnelbanestation. Är det inte bättre att betala för att få lite hjälp med tvätten hemma i bostaden i stället? Eller är det kanske finare i den socialistiska världen att tvätta andras smutstvätt på en tvättinrättning än att åka hem till folk och hjälpa dem med tvätten hemma? Jag kan inte förstå den stora principiella skillnaden i att hjälpa människor med vardagssysslorna i bostaden jämfört med att göra det på tunnelbanestationen.

Men den allra viktigaste frågan är varför Socialdemokraterna vill skattesubventionera tjänster för stockholmare som bor nära tunnelbanan samtidigt som man vill avskaffa avdragsrätten för hushållsnära tjänster för alla andra, exempelvis pensionärer och barnfamiljer i Sjuhärad? Varför säger socialdemokraterna nej till RUT och en växande tjänstesektor i hela Sverige men ja till butlers i Stockholms tunnelbana?

Gårdagens förslag är nog det mest orättvisa jag hört hittills under denna valrörelse. Men för all del, Socialdemokraterna och de andra rödgröna partierna har ju fem veckor till på sig att presentera ännu mer obegripliga förslag. Kanske har vi inte sett det värsta ännu?2010-08-17 Hur många jobb är LO beredda att offra?

LO-ledningen har börjat få panik. Allt fler LO-medlemmar stödjer öppet Moderaterna och den rödgröna oppositionen sladdar i opinionsmätningarna när det bara är fem veckor kvar till valet. Vad göra åt saken? Jo, om inte sakliga argument hjälper gäller det att smutskasta motståndarna. Alltså har man snabbt lanserat en riktigt klassisk negativ kampanj där man med ytterst osakliga och felaktiga argument hänger ut ledande Allianspolitiker i regeringen.

Wanja Lundby-Wedin, mästaren på att sitta på två stolar, har också fixat ett kontantstöd från LO till Socialdemokraterna på minst 77 miljoner (sannolikt mera) denna mandatperiod. Vad man förväntar sig i utbyte för detta stöd, som man tvingar sina medlemmar att betala även om de inte vill, framgår inte i nyhetsrapporteringen. Utöver detta kontantstöd kommer massor av LO-företrädare att kampanja för Socialdemokraterna, ofta under arbetstid, under förevändningen att man ägnar sig åt "fackligt arbete".

Och så är LO-ledningen förvånade över att medlemsantalet sjunker. Jag tycker det är högst naturligt. Många av LO:s medlemmar har upptäckt vilket parti som är bäst för jobben. Och det är inte Socialdemokraterna. Enligt LO-tidningen stödjer 18,5% Moderaterna och Alliansen sammantaget får stöd av var fjärde LO-medlem. Ändå är det bara ett parti, Socialdemokraterna, som får allt stöd från LO, trots att man bara har stöd av lite drygt hälften av LO:s medlemmar. Vem vill gå med i ett fackförbund som tar så tydlig politisk ställning i direkt strid mot var fjärde medlem?

LO stödjer Socialdemokraterna i kravet att RUT-avdraget ska avskaffas, trots att SVT häromdagen visade att många företag inom branschen för hushållsnära tjänster redan upprättat varsellistor för säkerhets skull eftersom man vill vara förberedda och kunna säga upp personal snabbt om de rödgröna vinner valet. Och trots att branschen uppger att minst 18.000 nya jobb har skapats. LO:s ledning tycker också att deras egna medlemmar ska betala högre skatt på sin lön, att arbetsgivareavgifterna för ungdomar ska fördubblas och att även ROT-avdragen bör avskaffas. Man stödjer också att kärnkraften ska avvecklas, energiskatterna höjas, och att transportnäringen ska straffas med höga kilometerskatter vilket höjer priserna på mat, kläder och annat för LO:s övriga medlemmar. LO:s medlemmar drabbas hårdare än kanske någon annan grupp, genom ökad arbetslöshet, högre skatter och högre priser. Vem vill vara medlem i en facklig organisation som i varje stund prioriterar stödet till ett enskilt parti framför sina egna medlemmars bästa? Jag hör många LO-medlemmar som öppet talar om ett svek från sin egen fackliga organisation.

Hur många jobb är egentligen LO-ledningen villiga att offra för att till varje pris hjälpa Mona Sahlin till makten?2010-08-16 Dubbla ministerbesök i BoråsI dag fick Borås besök av två moderata ministrar. Justitieminister Beatrice Ask och kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth. Här på Stora Torget utanför moderaternas valstuga, tillsammans med mig och min riksdagskollega Cecilie Tenfjord-Toftby. Jag följde med justitieministern på hennes besök hos Ekobrottsmyndigheten och polisen, medan Cecilie följde med kulturministern på en stadsvandring bland konsten och skulpturerna i centrala Borås. På högra bilden hugger justitieministern in på våfflorna som vi bjöds på hos Ekobrottsmyndigheten, medan min förre moderate riksdagskollega Ulf Sjösten (numera chef för just Ekobrottsmyndigheten i Borås) berättar om myndighetens famgångsrika kamp mot allt från kriminella mc-gäng till svart förmedling av underbetalda baltiska byggnadsarbetare. Hos polisen fick vi information om hur man arbetar för att förkorta handläggningstiderna av sina brottsutredningar, samt hur man arbetar förebyggande i utsatta bostadsområden i Borås. Efter besöken var det dags för ministrarna att möta lokala moderata politiker, väljare och media, och intresset var imponerande stort och torget välfyllt runt den moderata valstugan.2010-08-15 Moderaterna står för en balanserad invandringspolitik

Flera opinionsmätningar visar att Sverigedemokraterna skulle kunna komma in i riksdagen och kanske också bli vågmästare. Det riskerar enligt min mening att föra svensk invandrings- och integrationspolitik åt ett helt annat håll än vad SD säkert har tänkt sig. För om SD skulle bli vågmästare i riksdagen kommer integrationspolitiken sannolikt att utformas i samförstånd över blockgränserna eftersom inget parti vill samarbeta med SD. Om Alliansen tvingas söka samarbete med de rödgröna riskerar Vänsterpartiets och Miljöpartiets extremt naiva invandringspolitik att få inflytande, helt enkelt för att samverkan med SD är värre. Det märkliga kan alltså inträffa att SD:s intåg i riksdagen leder till avskaffat krav på försörjningsstöd vid anhöriginvandring och beslut om amnesti för alla som gått under jorden när de fått ett utvisningsbeslut eller som kastat bort sina identitetshandlingar för att dölja sin bakgrund. Det är faktiskt detta som Vänsterpartiet och Miljöpartiet driver. Miljöpartiet vill dessutom ha helt öppna gränser och fri invandring. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och emellanåt Socialdemokraterna, står för en naiv och oansvarig flyktingpolitik, en politik som skapar grogrund för invandrarfientliga krafter.

Sverigedemokraterna finns i andra änden av den politiska skalan i invandringspolitiken. De står för den motbjudande politiken att sortera alla människor i etniska grupper som sedan ställs mot varandra. Invandrare mot svenskar, flyktingar mot pensionärer. Ingen väljare med människokärlek kan väl ändå rösta på ett parti som ger en grupp i samhället skulden för alla problem? Jag tänker ibland på den sorg alla skötsamma och arbetssamma invandrare måste känna, människor som går till jobbet varje dag eller driver sina egna företag, tar hand om sina barn, försörjer sig själv, inte begår några brott och betalar sin skatt som alla andra? Trots detta får de kollektivt bära skulden för upplopp i Rosengård, stenkastning mot brandbilar i Södertälje eller nedbrända skolor i Borås. Allt enligt SD:s retorik. Rent känslomässigt skulle jag ha väldigt svårt för att samarbeta med politiker med sådana åsikter, oavsett vad det gäller för frågor.

Moderaterna och resten av Alliansen står för en nyanserad och balanserad syn på invandringen. Vi står upp för asylrätten enligt internationella konventioner och tycker Sverige ska vara generösa när vi tar emot flyktingar. Vi försöker snabba upp asylprocessen, förbättra integrationen och hjälpa invandrare ut på arbetsmarknaden. Samtidigt tycker vi att den som fått ett avvisningsbeslut för att den saknar flyktingskäl ska lämna landet frivilligt, och Moderaterna anser inte att den som går under jorden efter ett avvisningsbeslut ska ha rätt till förmåner från det svenska samhället utöver akutsjukvård. Den som vill ta hit släktingar från andra länder ska kunna visa att dessa har tillgång till bostad och försörjning, precis som kraven är i de flesta andra länder. Och självklart ska lagar och regler gälla lika för alla människor, oavsett varifrån man kommer. I mina ögon är allt detta egentligen självklarheter.

Samtidigt öppnar vi upp för arbetskraftsinvandring. Invandrare som kommer hit och arbetar eller startar företag, betalar skatt och bidrar till det svenska samhället, kan aldrig vara ett problem. Just nu är det ingen rusning från utlandet efter svenska jobb, men inom några år kommer vi att behöva arbetskraft när pensionsavgångarna ökar. Då finns regelverket på plats.

De senaste veckornas diskussion om eventuellt förbud mot burka i vissa situationer illustrerar ytterligare skillnaderna i integrationspolitiken. Medan företrädare för Sverigedemokraterna fört fram förslag om totalförbud mot burka på allmän plats säger politiker från den rödgröna oppositionen nej till varje förslag om att inskränka rätten att bära burka, till och med när det gäller lärare i skolan. Alliansen står återigen för de balanserade politiska diskussionerna. För oss handlar det om att människor ska kunna se varandra i ögonen i skolan, sjukvården eller andra arbetsplatser, och att man vid behov måste kunna förbjuda klädsel som döljer ansiktet. Men vi skulle aldrig överväga ett totalförbud mot burka på allmän plats som man beslutat om i andra länder. Hur man väljer att klä sig på sin fritid är inte en sak för politikerna att bestämma.

För den som ogillar tidigare decenniers naiva svenska invandringspolitik och vill se förändringar, men som samtidigt vill stå upp för människovärdet och de mänskliga rättigheterna och värna asylrätten för förföljda människor är Moderaterna ett logiskt val. Vi klarar balansgången!2010-08-15 Många opinionsmätningar...och de visar trevliga siffror

I dag kom en ny SIFO-mätning som visar små förändringar i opinionen, men ändå ett litet ökat försprång för Alliansen. Opinionsmätningarna kommer tätt just nu och det gör att de flesta förändringarna mellan mätningarna blir ganska små och statistiskt osäkra. Men det är ändå glädjande att de små förändringar som ändå sker, oavsett institut, går i Alliansens riktning. Intressantast blir det när man väger ihop resultaten från samtliga opinionsmätningar. Man ser då tydligt att Alliansen håller sitt försprång eller ökar detta något.

Jag kommer inte att kommentera varje enskild opinionsmätning under valrörelsen, för då kommer jag inte att få göra annat. Men det blir säkert ett nedslag i resultaten lite då och då.2010-08-15 Larmet om minknäringen överdrivet enligt länsstyrelsen

Vad gäller frågan i dagens BT om minkfarmerna upprepade jag det jag skrev på bloggen häromdagen. Att några farmer eventuellt brutit mot reglerna innebär ju inte att man rimligen kan förbjuda en hel bransch. Och så länge människor efterfrågar minkpälsar kommer det att födas upp minkar, antingen i Sverige med stränga svenska djurskyddsregler och kontroller, eller i andra regler med mindre regler och tillsyn.

Det är också intressant att se att länsstyrelsens stora kontroll av minkfarmerna den senaste veckan visar att de missförhållanden som Djurrättsalliansen påstår är kraftigt överdrivna. Av 140.000 djur hittade inspektörerna i vårt län 30 djur med sår, och de flesta befann sig då i särskilda boxar för sjuka djur, precis som det ska vara. En farm hade redan bytt till de nya mer djurvänliga boxar som krävs från och med nästa år, och sex andra höll redan på att byta. Länsstyrelsen i Västra Götaland säger också till BT att man tycker man sköter tillsynen av minkfarmarna på ett bra sätt och inte ser något behov av utökade kontroller.

Jag fick i posten häromdagen en diskett och en liten skrift från Djurrättsalliansen som sägs visa vanvården av minkar. Jag har tittat igenom boken och ska ta en titt på filmen, men jag måste medge att jag inte litar riktigt på Djurrätts- alliansen med tanke på att de vägrar berätta var de varit och när de gjort sina besök. Hur ska jag ens kunna veta att det man påstår är svenska farmer inte i stället är farmer i andra länder? Och om bilderna på skadade minkar kommer från de särskilda burar där man förvarar sjuka eller skadade djur så är det kanske inte så upprörande. Nej, jag litar faktiskt mer på länsstyrelsens djurskyddsinspektörer.

Lite märkligt var det förresten att läsa en debattartikel från den rödgröna oppositionen om att man tänkte förbjuda minknäringen samma dag som Djurrättsalliansens rapport redovisades i media. Det kändes minst sagt som en märkligt sammanträffande. Det är svårt att släppa misstanken att Djurrättsalliansen agerat tillsammans med oppositionspartierna i en samordnad politisk aktion mot regeringen, men minkarna som redskap. Jag är väl inte helt säker på att denna politisering av djurskyddsrörelsen är det bästa för djuren. En politiskt fristående djurskyddsrörelse får betydligt större trovärdighet i samhällsdebatten.2010-08-15 Borås Tidning har startat valbevakningen

I dag startade Borås Tidning sin stora valbevakning, och i dagens papperstidning finns bland annat en sida om de sju partiernas toppkandidater, inklusive undertecknad. Jag fick ta BT:s intervju via en knastrig mobiltelefon från poolkanten under min semester i Bulgarien, och hade ingen möjlighet att läsa igenom texten före publicering. Men det blev väl ganska bra ändå. Jag vet däremot inte riktigt hur jag ska tolka att BT använde en mer än fyra år gammal bild på mig. Kanske tycker de jag börjar se gammal och sliten ut efter fyra år i riksdagen?

Alla kandidater fick olika frågor, och jag kan väl inte precis påstå att de frågor jag fick var just de jag skulle prioriterat om jag fått välja själv. Jag fick bland annat kommentera minkfarmer och min syn på Sverigedemokraterna.

På frågan från BT om vem jag skulle vilja möta i en valdebatt är mitt svar Mona Sahlin. Jag skulle ju debatterat sjukförsäkringsregler med henne dagarna före jul, men tyvärr uteblev hon från den debatten utan förklaring och skickade en annan riksdagsledamot stället. Tråkigt, men det blir kanske nya chanser framöver.2010-08-14 Valupptakt i BoråsI dag hölls moderata valupptakter på de flesta orter runt om i landet. I Sjuhärad samlades vi på Stora Torget i Borås. Lars Dahlén och min tidigare riksdagskollega Ulf Sjösten skötte grillen när Moderaterna i Södra Älvsborg bjöd på valfläsk. Det blir det enda valfläsk som väljarna kommer att få från oss i årets valrörelse. Det vi framöver kommer att bjuda på är ett bra politiskt alternativ där alla löften kommer att infrias, precis som vi infriat löftena från 2006.2010-08-14 Skolbränder och andra ungdomsbrott ska tas på allvar

Borås Tidning följer idag upp problemet med skolbränder som Räddningschefen i Sjuhärad, Kjell Wahlbeck, skrev om på BT:s debattsida igår. Wahlbeck är frustrerad över att polisen inte utreder alla brott som begås av unga och tycker samhället måste ta krafttag mot skolbränder. I stället friades två pojkar av Högsta Domstolen nyligen för en skolbrand i Dalsjöfors, trots att de dömdes i både tingsrätt och hovrätt. Högsta Domstolen ansåg att pojkarna inte kunnat inse att skolan skulle brinna ned och att detta inte heller varit deras avsikt. Räddningschefen är upprörd över domen, och det är inte svårt att förstå.

Jag fick tillfälle att kommentera frågan igår, och i artikeln påpekar jag bland annat att riksdagen tog beslut före sommaren om att även brott som begås av ungdomar under 15 år regelmässigt ska utredas av polisen. Detta för att skicka en tydlig signal att brott som begås av unga inte är acceptabelt. Vi har också skärpt reglerna för föräldrarnas skadeståndsansvar när deras barn begår ett brott.

Det är givetvis för tidigt att utvärdera en alldeles ny lag, men det problem som räddningschefen lyfter visar att den lagändring vi gjorde är viktig. Nu får vi utvärdera vad effekterna blir av lagen och se till att en del av den stora förstärkning av polisen som Alliansen genomfört används för att utreda och tidigat reagera mot ungdomars brottslighet. Genom en tidig reaktion kan man förhoppningsvis föra ungdomar tillbaka till ett liv utan kriminalitet. Att varje ungdom också döms till ett straff i en domstol är kanske inte det viktigaste, reaktionen från samhället kan bli väldigt tydlig ändå.2010-08-14 Vill inte Västtrafik att vi ska åka kollektivt?


Frågan är befogad, och anledningen framgår av artikeln i Markbladet denna vecka. (Klicka på bilden för läsbar text). En helt absurd händelse som jag tycker illustrerar de stora problem som Västtrafik har med sitt biljettsystem idag, trots hundratals nedplöjda miljoner och resor jorden runt med stora delegationer i jakten på det perfekta biljettsystemet. Jag vet att det finns en utbredd irritation över hur Västtrafik hanterar försäljningen av färdbevis, och nu har jag alltså upplevt ett nytt problem - det är ibland närmast omöjligt att köpa en biljett!

Det som hände var att min son och hans kompis bestämde sig för att åka från Ubbhult till Kungsbacka för att gå på bio. Ingen av killarna har något busskort via skolan. Det enda försäljningsstället för biljetter finns i Kinna, tre mil åt helt fel håll, och längre bort än Kungsbacka. Återstod då att försöka ordna en sms-biljett. Men det gick inte heller, eftersom Marks kommun inte räknas som grannkommun till Göteborg, och killarna tänkte gå på bussen hemma i Ubbhult. För att kunna köpa sms-biljett var killarna tvungna att i stället påbörja sin resa i Hällingsjö som ju ligger i Härryda kommun, en halv mil åt fel håll! Vi skulle alltså kört dem med bil en halv mil åt fel håll, varefter de skulle gå på bussen och sedan passera sin busshållplats hemma i Ubbhult på vägen till Kungsbacka, en busshållplats där bussen ändå skulle stanna. När vi kontaktade Västtrafik och ifrågasatte detta problem fick vi till svar att killarna kunde betala på bussen med sitt bankkort. Vi invände att ytterst få 13 eller 15-åringar har egna betalkort, i vart fall har inte våra killar detta. Västtrafik tyckte då att någon förälder skulle gå med till bussen och betala killarnas biljetter! Okej tänkte jag, jag får väl försöka.

När bussen kom förklarade jag för chauffören att jag skulle betala biljetterna för båda killarna. Vi prövade med både VISA och Mastercard, men tekniken fungerade inte. Jag lade då som sista utväg fram en hundralapp till chauffören men hon vägrade ta emot kontanta pengar. Det gick alltså inte att betala! Chauffören beklagade det hela, men var tydlig med att killarna inte kunde åka med. Vi fick helt enkelt gå av bussen igen. Och jag fick ta bilen och köra killarna 25 km till Kungsbacka, strax bakom bussen. Det kändes ju inte som en särskilt bra reklam för att försöka få ungdomar att åka kollektivt. Det var så ofattbart och så absurt alltihop att vi mer skrattade åt det hela än kunde bli riktigt arga.

Markbladet ställde frågan till Västtrafik hur de ser på saken. Svaren är minst sagt svävande och man har egentligen ingen lösning på problemet. Mina egna förslag, som jag tänker verka för politiskt är att dels snarast införa försäljningsställen för Västtrafiks färdbevis i alla större orter i Mark. Dessutom borde man kunna köpa sms-biljetter till alla busslinjer. Jag tycker också att man skulle kunna ta kontant betalt i undantagsfall, exempelvis av ungdomar och även turister och andra tillfälliga resenärer. Med ny teknik går det att hantera kontanter på ett rånsäkert sätt, och eftersom denna typ av biljetter blir mycket dyrare än förköpta färdbevis/månadskort lär det säkert inte bli någon större kontanthantering i vilket fall.

Västtrafik säger i Markbladet att det ska vara enkelt för alla att åka med Västtrafik. Jag skulle vilja påstå att det aldrig varit så krångligt som idag. Hela biljettsystemet, alla de krångliga färdbevisen, pantsystemet och bristen på försäljningsställen på landsbygden är inget annat än en ren katastrof och misshushållning med skattebetalarnas pengar. Blir det ingen skärpning tar vi bilen i stället.2010-08-13 Hemma igenDen senaste veckan har jag tillbringat vid svartahavskusten i Bulgarien tillsammans med familjen. Lite avkoppling och uppladdning inför den kommande valrörelsen. Men lite bloggande på hotellets internetcafé fick det också bli, helt kan man ju inte släppa den svenska politiken.

Bulgarien blev en positiv överraskning. Visst har man sina fördomar om ett nedslitet gammalt kommunistland, och visst syns spåren fortfarande. Men 20 år av frihet och marknadsekonomi har gjort underverk, även om det är väldigt stora skillnader i levnadsstandard mellan de bulgarer som bor i städerna och arbetar inom turistnäringen och de som lever i byarna ute på landsbygden. Men på något sätt känns det att man som turist hjälper bulgarerna att bygga upp sitt land.

De stora hotellen är verkligt lyxiga, har en fantastisk service, människorna är vänliga, priserna låga och Svarta Havet erbjuder fantastiska bad. Lite exotiskt känns det att hoppa i vattnet och tänka på att den ryska svartahavsflottan ligger i sin bas i norra delen av samma hav vid Krimhalvön, och att Ukraina, Georgien och Armenien finns strax bortom horisonten. Ovan bilder från Sunny Beach, strax norr om den stora hamnstaden Burgas. På vänstra bilden skymtar kusten norrut och man ser hur de nya hotellen växer upp som svampar ur jorden. På högra bilden syns ett av de gamla minnena från förr, en avspärrad halvt raserad gigantisk brygga av rostiga armeringsjärn, en av fem-sex likadana med jämna mellanrum längs badstranden. Jag fick aldrig klart för mig om de tidigare använts av militären, men fick för mig att det var så. I bakgrunden skymtar den gamla staden Nessebar som lihgger på en halvö ute i vattnet. Gamla stan är numera en lyxig stadsdel med gammal bebyggelse och en mängd butiker och antikvitetsaffärer där man kan hitta både gamla nazistiska järnkors och samlarbilder med Hitlermotiv, kommunistiska medaljer och Leninmärken och gamla ryska uniformsmössor. Alltihop speglar det på ett spännande sätt Bulgariens stormiga historia som ett land lite klämt mellan öst och väst.

Men nu är det slut på poolliv, bad och goda drinkar, valrörelsen har börjat!2010-08-11 Vad är bäst för minkarna?

Djurplågeri förekommer inom minknäringen enligt avslöjanden i veckan. Oppositionen hugger direkt och kräver att minkfarmar ska förbjudas. Populism anser jag. Vi har tidigare sett avslöjande reportage om missförhållanden i samband med svinuppfödning eler uppfödning av kycklingar. Om oppositionen skulle vara logisk skulle man rimligen också föreslå förbud mot dessa branscher.

Att uppfödare bryter mot dagens djurskyddregler är i sig inget skäl att vare sig skärpa reglerna eller förbjuda verksamheten. Däremot ska de skyldiga givetvis dömas till kännbara straff och kanske också förbjudas att fortsatta med sin verksamhet. En översyn av regelverket i syfte att göra lämpliga skärpningar av djurskyddsreglerna i samband med uppfödning av pälsdjur är en helt annat sak, men det behöver i så fall göras alldeles oavsett om dagens regler efterlevs eller inte.

I sista hand avgör konsumenterna om det ska finnas minkfarmar. Så länge det finns efterfrågan på minkpälsar kommer det också att födas upp minkar. Frågan är bara om det ska ske i Sverige eller om uppfödningen ska flyttas till andra länder med mycket sämre djurskyddslagstiftning och obefintlig tillsyn? Det är definitivt inte självklart att ett svenskt förbud mot minkfarmar är bäst for minkarna.2010-08-11 Missbruk av inkomstgarantin för tidigare S-ministrar

Enligt SVT:s Rapport har tidigare s-ministern Margareta Winberg kvitterat ut 25 000 kronor i månaden som ersättning för sitt uppdrag som styrelseordförande i Svenska Spel. Första halvåret tog hon emot pengarna som vanlig lön, vilket gjorde att hennes statsrådspension sänktes. Men sedan november 2008 fakturerar Margareta Winberg arvodet via sitt bolag Winberg och dotter AB, enligt Rapport. Det har gjort att hon har kunnat behålla hela "statsrådspensionen" på 51 000 kronor. Winberg bekräftar detta och säger att hon fätt klartecken från Skatteverket för detta upplägg.

Oavsett om upplägget är skattemässigt okej eller inte så är det djupt omoraliskt. Det är inte detta som är syftet med inkomstgarantier eller statsrådspensioner. Om man får andra inkomster ska de statligt garanterade ersättningarna minskas i motsvarande mån. Winberg gör nu på samma sätt som exempelvis förre statsministern Göran Persson och också "gömde" inkomster i bolag. Jag har som bekant motionerat om en förändring, men de små forändringar som faktiskt gjorts av reglerna de senaste åren är inte tillräckliga. Jag lär återkomma i frågan igen efter valet.

Avgångne ministern Littorin fick orättvis kritik i media för att han ens ansökte om inkomstgaranti i avvaktan på annat jobb. Nu väntar jag med spänning på att höra samma kritiker fordöma Winberg, som, till skillnad från Littorin, aktivt gått runt regelverket.2010-08-10 Ökat förtroende för moderat jobbpolitik

Enligt en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av pr-byrån Westander har 35 procent av de 1.000 tillfrågade störst för- troende för Moderaternas jobbpolitik. Endast 25 procent hade störst förtroende för Socialdemokraternas jobbpolitik. Vid förra mätningen i april fick S-politiken stöd av 27 procent och M-politiken av 32 procent. Skillnaden till Moderaternas fördel har alltså fördubblats.

Som jag påpekade i går så är givetvis företagande och jobb valets viktigaste frågor eftersom det skapar förutsättningar för allt annat. Att väljarna har störst förtroende för Moderaterna i jobbfrågan är därför glädjande. Rimligen har därmed en Moderatledd Alliansregering också bäst förutsattningar att utveckla välfärden och trygga framtidens pensioner. Den viktiga valfrågan blir att göra sambandet mellan jobbpolitik och välfärdsssatsningar tydligt för varje väljare.2010-08-09 Valets viktigaste fråga

Flera undersökningar, senast idag i Dagens Eko, visar att väljarna anser att valets viktigaste frågor är skolan, sjukvården och omsorgen om de äldre. Med tanke på den djupa globala kris som vi just gått igenom känns det som ett mycket gott betyg till regeringen att inte frågor om statsfinanser och arbetslöshet är det som de svenska väljarna oroar sig mest för. Så hade det nog inte sett ut i de flesta andra lander i vår omvärld.

Min egen prioritering under valrörelsen kommer att bli att berätta för väljarna att enda sättet att förbättra skola, sjukvård och äldreomsorg är att vi får fler starka och växande företag som anställer fler som arbetar och betalar skatt. Det är i längden enda sättet att skapa resurser för att trygga välfärden, ha ett rimligt skattetryck och stabila pensioner.

Under valrörelsen kommer vi säkert att få höra politiker bjuda över varandra i satsningar på välfärden. Men alltför få kommer att våga lyfta frågan om varifran pengarna ska komma. Att höja skatter på allt och alla skapar möjligen kortsiktiga resurser, men på lite längre sikt slår det i stället undan benen på arbete och företagande, och hotar välfärdens finansiering.

Sveriges framtid byggs bara på företagande, entreprenörskap och arbete.2010-08-08 Alliansens försprång ökar

Dagens SIFO-siffror visar att Alliansen ökat sitt försprång sedan förra månaden. Alliansen leder med 49,3% mot oppositionens 46%. Inga förändringar är statistiskt säkerställda, men det viktiga är att Alliansen håller sitt försprång så här bara en dryg månad före valet. Även i United Minds senaste opinionsmätning ökade Alliansen sitt försprång något.

I båda mätningarna är Moderaterna största parti.2010-08-06 Valrörelsen har börjat

Nu är valrörelsen igång och jag har uppdaterat min hemsida med en särskild flik om valrörelsen, "Val 2010". Via denna länk kommer det att gå att hitta all information om min valrörelse och personvalskampanj, mina vallöften för kommande fyra år och en plan över mina valaktiviteter. Naturligtvis går det också att utvärdera vad jag uträttat i riksdagen under mina fyra år sedan valet 2006 och hur jag levt upp till mina vallöften förra valet.

Mina vallöften kommer att presenteras inom några veckor då jag också kommer att ha klar min personliga valbroschyr.2010-08-06 Fler debattinlägg om sjukförsäkringen

Denna vecka har jag debattinlägg om sjukförsäkringsreformen även i Ulricehamns Tidning och Markbladet. Det är något kortare och mer lättlästa sammanfattningar av mina större artiklar i Borås Tidning. Men argumenten är desamma - det finns ingen stupstock i sjukförsäkringen och de myter som sprids om att allvarligt sjuka måste söka jobb är helt enkelt just myter. Sjukförsäkringsreformen hjälper tvärtom många att hitta en väg tillbaka till arbetsmarknaden.2010-08-04 Sjukförsäkringsreformen fungerar!

Dagens Eko berättar idag att "knappt två procent av de som utförsäkrades från sjukförsäkringen för att få arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen vid årsskiftet har i dag ett vanligt jobb." Räknar man in de som är sysselsatta med någon form av stöd ökar siffran till sju procent. Allt enligt en utvärdering som Arbetsförmedlingen har lämnat över till regeringen. Jag tycker resultatet är som väntat eller kanske lite bättre. Vi talar om människor som varit sjukskrivna i 2,5 år eller ännu längre tid och som har en dokumenterad funktionsnedsättning eller nedsatt arbetsförmåga. Det är inte många av dessa som snabbt och lätt får nytt jobb, utan det tar tid. Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion är en start på vägen mot ett nytt jobb. Syftet med själva programmet är att förbereda för rehabilitering och göra arbetsprövningar, inte att den sjukskrivne direkt ska få ett jobb. Trots detta är det alltså en del som redan lyckats, till och med att få ett arbete helt utan stöd. Man kan ju fråga sig varför dessa människor var långtidssjukskrivna tidigare och inte i stället fick aktiv hjälp att komma tillbaka?

Ekot berättar också att mer än hälften av de som förts över från Försäkringskasssan till Arbetsförmedlingen kommer att fortsätta i olika arbetsmarknadsprogram under hösten och ungefär en fjärdedel kommer att gå tillbaka till ersättning från Försäkringskassan. Att en fjärdedel alltså kommer att återgå till sjukpenning bevisar att talet som "stupstock" inte stämmer - den som inte klarar av att börja jobba eller gå igenom Arbetsförmedlingens introduktionsprogram kan gå tillbaka till sjukskrivning igen. Det är alltså ingen som "utförsäkras"!

I dag har jag passande nog ett debattsvar i Borås Tidning om sjukförsäkringsreformen. Siffrorna i min artikel bygger på en tidigare utvärdering, men bekräftas nu också av Arbetsförmedlingens nya rapport.2010-08-03 Ska tiggare utvisas?

Debattens vågor går höga efter migrationsminister Tobias Billströms tydliga besked att han anser att Stockholmspolisen gör rätt som avvisar romer från Bulgarien och Rumänien som tigger på gatorna i den svenska huvudstaden. Han åberopar Utlänningslagens skrivningar om att en utlänning som inte antas kunna "försörja sig på ett ärligt sätt" ska avvisas från vårt land. Dit hör inte tiggeri enligt Billström. Kritikerna menar att EU:s regler om den fria rörligheten inte förbjuder tiggeri och att därför även personer från andra länder som försörjer sig genom tiggeri har rätt att vistas i Sverige i tre månader utan några särskilda krav. Undantaget är om den fria rörligheten hotar ordning och säkerhet. Diskussionen mynnar alltså ut i om tiggeri kan anses utgöra ett hot mot ordning och säkerhet?

För alla som rör sig i våra storstäder är det uppenbart att tiggeriet ökar. I Stockholm är det uppenbart att det inte är svenskspråkiga personer som tigger, utan oftast personer från östeuropa. Ibland kan man se flera personer med likadana handskriva skyltar med samma stavfel. Tanken att tiggeriet är organiserat av internationella kriminella ligor ligger nära till hands. Därmed är tiggeriet definitivt ett hot mot ordning och säkerhet. På debattforumet Newsmill utvecklar Tobias Billström detta: "I Sverige har vi tyvärr sett fall där organiserade ligor inte ens dragit sig för att kidnappa handikappade människor från deras respektive medlemsstat för att sedan placera ut dem på gator och torg för att samla in pengar under hot om misshandel. Detta är oacceptabelt. Bekämpandet av sådan kriminalitet måste ske på flera fronter samtidigt, både genom polisiärt samarbete i EU för att identifiera och gripa ledarna och genom att ingripanden äger rum på plats i Sverige mot de som misstänks för att delta i sådan verksamhet." Billström fortsätter med att påpeka att det inte heller är acceptabelt att åka till ett annat EU-land för att försörja sig genom tiggeri. Dels hjälper det i grunden inte de individer som far illa och dels placerar detta också i förlängningen bördan av social försörjning på andra medlemsstaters axlar. Dessutom innebär det också att man accepterar den diskriminering som äger rum i dessa människors ursprungsländer. Sverige agerar inom EU för att förbättra situationen för bland annat romerna i deras hemländer, och det är den vägen vi bör gå. Billström avslutar sin artikel genom att påpeka att "individers värdighet bäst gagnas av att man säkerställer deras rättigheter och skyldigheter, inte genom att hänvisa medmänniskor till att fortsätta leva på pengar ur en använd pappmugg".

Jag säger inte att frågan om avvisning på grund av tiggeri är helt självklar. Men det ligger väldigt mycket i ministerns argument när man funderar lite. Tiggeri är ovärdigt och om inte Sverige avvisar tiggare från andra länder - oavsett nationalitet - så innebär det att vi i stället passivt stödjer detta, och därmed också stödjer kriminella nätverk som utnyttjar utsatta människor. Är det verkligen rimligt?2010-08-02 Krafttag mot skolk

I dag presenterade utbildningsminister Jan Björklund regeringens förslag om att olovlig frånvaro ska föras in i betygen. Skolk leder till sämre skolresultat och en uppluckrad studiemoral. Det finns olika skäl till att elever skolkar men det är ofta ett tecken på att allt inte står rätt till. Att tidigt upptäcka att eleven mår dåligt för att kunna ge det stöd som krävs är en investering för skolan och samhället men framförallt för individen. "Det är inte okej att vuxna kommer och går som de vill på en arbetsplats. Då ska det inte vara det för eleverna i skolan heller. Eleverna ska vara närvarande på lektionerna, skolket idag är oacceptabelt stort" säger utbildningsminister Jan Björklund.

Förslaget innebär att omfattningen av skolk i antal timmar eller lektionstillfällen förs in i terminsbetygen för elever i grundskolan och övriga obligatoriska skolformer där terminsbetyg utfärdas. Gymnasiet är visserligen en frivillig skolform, men har man sökt till gymnasiet och upprätthåller en plats där ska man också delta i undervisningen. Även för gymnasieskolan gäller därför att uppgifter om eventuell olovlig frånvaro ska redovisas i elevens samlade betygsdokument. Reglerna är tänkta att börja tillämpas hösten 2011 samtidigt med den nya skollagen.

Jag tycker förslaget är en självklarhet. Att låta elever komma och gå som de vill i skolan och inte bry sig om skolk är att lura våra ungdomar. Under hela resten av livet kommer de att vara tvingade att passa tider. Lika bra att lära sig det redan i skolan. Förhoppningsvis kan också de nya reglerna medföra att färre elever skolkar och därmed klarar av skolan.

Det ska förresten bli spännande att se hur oppositionen reagerar på förslaget. Att de säger nej är nog ingen vild gissning. För oppositionen är ju det här med ordning och reda i skolan ingen särskilt prioriterad fråga. Snarare tvärtom.2010-08-02 Sverige har fått 80 nya apotek

Sedan Alliansen avskaffade apoteksmonopolet har Sverige fått 80 nya apotek, en del på platser där man inte haft denna service tidigare. Branschorganisationen Svensk Apoteksförening säger samtidigt att det finns ett stort utrymme för betydligt fler, och tror på över 500 nya apotek kommande år. Sverige har mycket glest mellan sina apotek jämfört med hur det ser ut i andra länder och oron för överetablering är liten.

Häromdagen berättade jag att Sverige också fått 181 nya vårdcentraler sedan Alliansen införde etableringsfrihet för privata vårdgivare. 80 nya apotek och 181 nya vårdcentraler - avreglering gör susen och ökar servicen till medborgarna.2010-08-01 Elfsborg tillbaka på medaljplats i allsvenskanEfter dagens vinst på hemmaplan mot Gefle med 1-0 klättrade Elfsborg upp till en fjärdeplats och därmed medaljplats i allsvenskan. Första halvlek var riktigt bra och borde medfört fler gulsvarta mål. I halvtid gick Anders Svensson ut efter en skada och kanske bidrog det till att Elfsborgs andra halvlek inte alls blev lika bra. Men denna gång var både backarna och målvakten stabila och Gefle hade ytterst få chanser att göra mål. Stefan Ishizaki var enligt min mening bäst på plan, han gjorde både målet och en mängd andra riktigt fina insatser. På torsdag spelar Elfsborg returmatchen i Europaligan nere i Makedonien. Efter 5-0-segern mot FK Teteks på hemmaplan ska Elfsborgs chanser att gå vidare vara goda. Och parallellt med fortsatt europaspel ska förhoppningsvis gulsvart kunna klättra några steg till i allsvenskan också. Elfsborg är, tillsammans med Malmö, allsvenskans målfarligaste lag, och Elfsborgs Denni Avdic leder den allsvenska skytteligan.

Foto: Till vänster: Glada supportrar på guliganläktaren efter slutsignalen. Till höger: Laget tackar klacken på ståplats efter matchen.2010-08-01 Alliansen ökar sin ledning hos Sentio

I den senaste opinionsmätningen från Sentio är förändringarna små, men Alliansen ökar sin ledning något över oppositionen jämfört med föregående mätning. Alliansen leder med 46,7 procent mot 45 procent. Moderaterna är största parti med 30,4% mot Socialdemokraternas 30,2.