Blogg november 2008

2008-11-29 Anders Borg på konventet

Finansminister Anders Borg höll idag ett långt och tänkvärt anförande på framtidskonventet, och fick den hittills längsta applåden. Budskapet i Borgs anförande var väldigt likt det jag själv skrev i en debattartikel för ett tag sedan
(Regeringen tänker inte kasta pengarna i sjön)

Borg påpekade att påfrestningarna på världsekonomin är de största sedan depressionen på 1920-talet. Han pekade främst på att lågkonjunkturen nu drabbar hela världen samtidigt - så har det inte sett ut vid tidigare kriser, när en nedgång i USA kunnat balanseras av en uppgång i Europa, eller där Asien varit draglok när det gått sämre i västvärlden. I detta allvarliga läge gäller det att ha lite is i magen och inte kasta bort alla resurser på en gång utan att veta om åtgärderna får någon effekt. Borg sammanfattade detta med att om man väntar sig en ovanligt lång och kall vinter skall man inte tömma skafferiet redan i november...

Finansministern var samtidigt tydlig med att statsfinanserna är starka, sysselsättningen rekordhög, och att Sverige har resurser för ytterligare åtgärder om och när detta behövs. Men han påpekade också att politiker inte kan vända en lågkonjunktur, endast försöka lindra den. Han sa också att det rimligen kommer att behövas ytterligare åtgärder på arbetsmarknaden under nästa år för att stötta dem som blir arbetslösa. Just nu prioriterar Borg framförallt att reda ut finanskrisen tillsammans med övriga EU-länder. Att få igång utlåningen till hushåll och företag och få ned räntorna är avgörande för att lindra konjunkturnedgången i hela Europa. Sverige är ett av världens mest exportberoende länder, och helt beroende av konjunkturen i resten av världen.

Glädjande var också att Borg var tydlig med att höjda energiskatter skulle förvärra läget, och det tolkar jag som att inga sådana förslag är aktuella. Han varnade också för att många av de förslag som oppositionspartierna har skulle skapa en djupare lågkonjunktur i Sverige. Några exempel på dessa olämpliga förslag är höjda inkomstskatter och energiskatter som minskar hushållens utrymme för konsumtion, höjda arbetsgivareavgifter som gör det dyrare för företagen att anställa, alltför stora utgifter som ökar statsskulden och driver upp räntorna, och fokus på höjda bidrag i stället för sänkta kostnader för att anställa. Till detta kommer förslag om ensidiga och hårda svenska miljökrav, höjd bensinskatt med två kronor litern, och skärpta regler för bilförmåner som direkt skulle slå hårt mot den svenska bilindustrin.

Efter dessa nedslag i dagsläget påminde Borg om att det kommer en dag även efter denna lågkonjunktur. Mycket av det vi diskuterat och beslutat under konventet handlar om att stå ännu bättre rustade den dag konjunkturen vänder uppåt.2008-11-28 KonventTv: Partisekreterare per Schlingmann (för övrigt infödd Boråsare och inbiten Elfsborgssupporter), inleder partikonventet. Th: Statsminister Reinfeldt och arbetsmarknadsminister Littorin i samtal - två av de politiska nyckelpersonerna när det gäller att hantera finanskris och varsel på ett ansvarsfullt sätt.2008-11-28 Nej - jag tycker inte staten skall gå in som ägare i bilindustrin!

TV4 ringde idag runt bland de västsvenska riksdagsledamöterna och frågade hur vi ställde oss till att staten skulle ta över ägandet i Volvo och Saab om deras amerikanska ägare inte skulle överleva. För egen del svarade jag att i det dramatiska läge som gäller just nu, och där förutsättningarna ständigt förändras, skall man nog som riksdagsledamot akta sig för att vara alltför kategorisk om någonting. Men jag sa också tydligt att för min egen del står ett statligt övertagande av bilföretagen definitivt längst ned på listan över tänkbara alternativ.

TV4 gjorde en något "extensiv tolkning", dvs tolkade mitt negativa svar som att jag var en av åtta västsvenska riksdagsledamöter som är positiv till ett statligt övertagande...de som känner mig blev nog en smula förvånade när de såg detta på TV....
I själva sakfrågan tycker jag man skall fundera på vad som händer om staten tar över ägandet. Skall staten i nästa steg även ta över byggföretag som går dåligt? Kanske några detaljhandelsföretag och hotell också, och några verkstadsföretag och kanske ett par oljebolag? Nej, det kan knappast vara det optimala sättet att klara de svenska företagen genom en lågkonjunktur. Så tyvärr TV4, jag är inte positiv till idén...även om jag samtidigt inser att mycket extrema situationer ibland faktiskt kan kräva mycket extrema lösningar.

Från TV4:s och Nyhetskanalens hemsida ikväll:


"Låt staten äga Volvo och Saab"

"Minst åtta borgerliga riksdagsledamöter vill att staten går in som ägare om finanskrisen fördjupas, visar TV4Nyheternas rundringning."

"Nyheterna har talat med 20 borgerliga riksdagsledamöter från Västsverige. Åtta av dem kan tänka sig statligt ägande i någon form - under en begränsad tid."


2008-11-28 Framtidskonvent

Under fredag och lördag kommer jag att delta som ombud på moderaternas framtidskonvent i Sollentuna. I morgon bitti tar jag pendeltåget från Stockholm och träffar sedan mina andra fyra ombudskolleger från moderaterna Södra Älvsborg.

Under de två dagarna skall vi ha en öppen diskussion om den framtida politiken inom fem stora politikområden - vård, integration, miljöpolitik, moderat kommunpolitik, och givetvis det kanske mest aktuella området - jobb, välfärd och kunskap. Som bas för diskussionerna finns omfattande rapporter från fem arbetsgrupper.2008-11-27 Alliansens vänner

Ett antal opolitiska privatpersoner som står utanför politiken och är fristående från partierna har startat ett nätverk och en hemsida, Alliansens vänner.

Målet är att på detta sätt samla människor som sympatiserar med Allians för Sverige, utan att man måste bli medlem eller uttala ett stöd för ett visst parti. Via hemsidan kan man på olika sätt stödja Alliansen.

Jag tycker initiativet är jättebra, och tror det kommer att skapa en ännu starkare känsla av samhörighet mellan de fyra Allianspartierna. Det blir också ytterligare en tydlig kontrast till oppositionens splittring.2008-11-27 RUT-utredningen slår hål på oppositionens argument

RUT-utredningen om förekomsten av kompletterande a-kasseförsäkringar visar alltså att minst 2/3 av alla fackliga medlemmar får 80% av sin faktiska lön i a-kassa. Dessa fakta slår direkt hål på oppositionens okunniga kritik. På Svd Brännpunkt idag påstår oppositionsledaren Mona Sahlin (m) att "Bara en av fyra får 80 procent av sin gamla lön vid arbetslöshet". Samma påståenden hördes från flera oppositionspolitiker i dagens frågestund i riksdagen.

Det är helt naturligt att politiker diskuterar ersättningsnivåer och hur stor del av skyddet vid arbetslöshet som skall betalas med skattemedel. Men det är inte okej att föra fram rena osanningar i debatten! Jag tycker dessutom att det är märkligt att inte Mona Sahlin - som har LO-ordföranden i sin egen partistyrelse - är så okunnig om att det finns kompletterande försäkringsskydd på stora delar av arbetsmarknaden.2008-11-27 Utredning visar att majoritet får 80% av faktisk lön i a-kassa

Dagens Nyheter har fått exklusiv rätt att publicera resultatet av en utredning som jag beställt hos Riksdagens Utredningstjänst (RUT). Utredningen handlar om hur stor del av löntagarna på svensk arbetsmarknad som faktiskt får ut 80% av sin inkomst i a-kassa till följd av kompletterande försäkringar. Idag presenterar DN sin artikel. Utredningen beställde jag för att en gång för alla få en tydlig beskrivning av hur det faktiskt ser ut, inte minst mot bakgrund av den pågående högljudda debatten om taket i a-kassan.

Utredningens resultat överraskar nog de flesta. Den visar att två tredjedelar av alla fackliga medlemmar faktiskt omfattas av kompletterande försäkringar via facket, och därmed får ut 80% av hela sin faktiska lön i a-kassa! Inom LO är det 67% av medlemmarna som omfattas, inom TCO 70% och inom SACO 63%. Utöver detta är det ytterligare ett antal löntagare som tecknat individuella försäkringar, och det finns också kollektivt försäkringsskydd hos några fackliga organisationer som ligger utanför centralorganisationerna, exempelvis Ledarna och Säljarna.

Utredningen visar också att det är stor skillnad mellan de olika förbunden i respektive centralorganisation. Inom LO finns detta försäkringsskydd hos exempelvis Kommunal, Handels, Byggnads och SEKO, men saknas hos IF Metall, Skogs/trä, Pappers, samt Hotell- och restaurangförbundet.

Inom TCO omfattas de flesta stora forbund som Unionen, Finansförbundet, SKTF och Vårdförbundet. ST saknar försäkring, men deras medlemmar omfattas normalt av andra former av skydd enligt kollektivavtalet. Lärarförbundet och Polisförbundet saknar också kompletterande försäkringsskydd, sannolikt för att man anser att risken för arbetslöshet är liten.

Hos SACO omfattas flertalet förbund av kompletterande försäkringar, bortsett från Läkareförbundet, Psykologförbundet och Lärarnas Riksförbund, sannolikt även i dessa fall för att förbunden anser att risken för deras medlemmar att bli arbetslösa är liten.

Totalt visar utredningen att nära 1,9 miljoner löntagare därmed får ut 80% av sin faktiska lön i a-kassa, normalt under 100-200 arbetsdagar, dvs ca 6 månader upp till ett år.

Hela rapporten från RUT går att läsa här, och kartläggningen av samtliga fackliga organisationer finns i bilagan. Utredningen kommer troligen också att ges ut av Riksdagens Utredningstjänst som en officiell rapport, eftersom RUT anser att materialet är av ovanligt stort allmänintresse. Själv tycker jag att min beställning gett ett bra underlag inför diskussionerna om hur framtidens a-kassa skall se ut, och nu finns ett objektivt faktaunderlag för alla svenska journalister och politiker som har intresse i frågan.2008-11-26 Hur djup är krisen i fordonsindustrin?

Detta var den något dystra rubriken på kvällens aktivitet. Organisationen BIL Sweden och riksdagens fordonstillverkargrupp hade bjudit in till en helkväll om fordonsindustrins framtid. Fordonsindustrin i Sverige är Sveriges viktigaste näringsgren och sysselsätter ca 140.000 personer inklusive underleverantörerna, och stod för ett exportvärde på 168 miljarder kronor 2007! Sverige är det land i världen som har flest anställda i fordonsindustrin i förhållande till befolkningens storlek. I det allvarliga läge världens fordonsindustri befinner sig är detta ganska skrämmande uppgifter.Flera av deltagarna har jag träffat tidigare under de senaste veckornas olika besök i Göteborg och möten i Stockholm med anledning av fordonskrisen, och en del av föredragningsmaterialet var också bekant. Men i kväll var det en ovanligt manstark uppslutning, med Saabs VD Jan-Åke Jonsson i spetsen, tillsammans med Fordonskomponentgruppens VD Sven-Åke Berglie och representanter för Volvo personvagnar, Scania och Volvo Lastvagnar/Volvo AB.

Läget är just nu lika mörkt som fotot på bildirektörerna ovan. Nybilsförsäljningen har sjunkit med över 40% jämfört med samma period föregående år. Men ändå känns inte allt helt hopplöst. Det finns många kreativa idéer om hur bilindustrin kan räddas kvar i Sverige. För Scania och Volvo Lastvagnar (Volvo AB) är läget betydligt bättre än för personbilsindustrin. Lastbilstillverkarna tjänar fortfarande pengar och har starka finanser. Scania har inte ens sett något behov av att varsla personal. För Volvo PV och Saab är det betydligt tuffare, även om Saab uppgav att man inte heller ser något behov av att varsla någon just nu. För tillfället pågår intensiva diskussioner om hur staten skall kunna stödja fordonsindustrin utan att stoppa in pengar i själva företagen. Det kan exempelvis handla om pengar till forskning och utbildning, ändrade skatteregler mm för att stimulera nybilsköp, sitmulanser för miljövänliga fordon i stället för den tidigare miljöbildspremien och en massa annat. Var diskussionerna slutar lär vi få veta inom inte alltförlång tid. I dag har dessutom EU enats om ett stort stimulanspaket för att bland annat stödjas bilindustrin i EU. Det rör på sig!2008-11-26 Kontrolluppgiftsskyldigheten avskaffad

Riksdagen beslutade idag om att avskaffa kontrolluppgiftskyldigheten för tillgångar och skulder. Anledningen är att förmögenhetsbeskattningen upphörde förra året, och därmed är det onödigt att tvinga banker och andra att lämna kontrolluppgifter på tillgångar och skulder. För egen del kändes beslutet extra bra, eftersom jag lämnade in en riksdagsmotion med just detta förslag förra året!

Självklart ville s, v och mp behålla denna otidsenliga lag. Man hoppas väl att få en chans att återinföra förmögenhetsskatten någon gång i framtiden. Med dagens beslut blir det givetvis lite svårare, och det gör ju inget. Förmögenhetsskatten skadar Sverige, och den skall vi inte ha tillbaka!

En annan grupp som är ledsna över beslutet är guivetvis kvällspressen. Nu kan man inte längre göra skojiga topplistor över de rikaste personerna på varje ort. Men de får väl hitta något annat att skriva om...2008-11-26 Riksbanken, finanskris och SACO-debatt

En dag i maxtempo går mot sitt slut. Förmiddagen ägnade jag åt en längre genomgång på Riksbanken tillsammans med Arbetsmarknadsutskottet. Det kom av naturliga skäl att handla mycket om hur man agerat under finanskrisen. Strax före lunch presenterades också en rapport om det finansiella läget, som bland annat innebar att Riksbanken räknade ned tillväxten för 2009 till en nivå stax över noll. Det vill säga en nivå som ligger nära regeringens egna prognos, men betydligt över SEB:s prognos som kom häromdagen. I rapporten bedömer man samtidigt att de svenska storbankerna är mycket stabila, och att de skulle klara mycket stora kreditförkluster både i Sverige och i Baltikum utan att behöva hjälp.

Efter en lunch på Riksbanken fortsatte jag direkt till SACO:s lokaler i Gamla stan, för att delta i en paneldebatt om kollektivavtal och den svenska modellen. I panelen ingick bland annat Claes Stråth, Medlingsinstitutes generaldirektör, som även ansvarar för den av regeringen tillsatta utredningen om Laval-domens betydelse, och hur Sverige skall hantera denna dom rent praktiskt. Det blev många intressanta inlägg, och det framgick återigen tydligt att SACO har en lite annan syn på det här med att använda konflikter som vapen för att driva igenom kollektivavtal. SACO:s ordförande Anna Ekström ledde debatten, och hon deklararade tydligt att för SACO är det uteslutet att tvinga fram kollektivavtal på arbetsplatser där man saknar medlemmar, eller mot medlemmarnas vilja. Det krävs också att medlemmarna skall gynnas av ett kollektivavtal för att man skall ta strid för detta. Mycket bra tycker jag, men lite jävig är jag ju som facklig aktiv inom SACO under 10 år...2008-11-25 Ibland är det bra att läsa hela rapporten...

World Economic Forum presenterar varje år en jämställdhetsranking av ett stort antal länder runt om i världen. De nordiska länderna brukar alltid ligga i topp, och de senaste åren har Sverige legat först. I den senaste rapporten halkar Sverige ned på tredje plats, efter Norge och Finland. Genast kastar sig oppositionen sig som en flock hungriga vargar efter jämställdhetsminister Sabuni, och påstår att "under Alliansregeringen har självklart jämställdheten blivit sämre".

Nu är det bara en lite hake. När man läser rapporten framgår tydligt att nästan allt siffermaterial är från åren 2006 eller tidigare. Det innebär att rapporten som oppositionen nu kritiserar i verkligheten handlar om den tidigare s-regeringens politik! När oppositionen nu gör stor sak av rapporten, och även ställer ministern till svars i riksdagen riskerar man att falla på eget grepp. Den debatten blir nog kul!

Lite intressant är det också att se vad som "belönas" i rapporten. Norge har politiskt mycket korrekt - som ett av de första länderna i världen - infört könskvotering till börsbolagens styrelser. Detta ger en förstaplats i rankingen. Om de vanliga norska kvinnorna märker så mycket av detta "stora framsteg för jämställdheten" framgår inte av rapporten.

Finlands ranking förklaras främst av att man valt en kvinnlig president. Svårt för Sverige att matcha, men vänta bara - den dag kronprinsessan Victoria blir drottning sopar vi banan med de andra länderna i WEF:s rapport!2008-11-24 Ytterligare moderata förslag till ny integrationspolitik

En ny kartläggning som moderaterna beställt från Riksdagens utredningstjänst avslöjar att det finns hela 105 områden i Sverige där sysselsättningen är lägre än 50 procent. I flera av dessa utanförskapsområden lever mer än hälften av befolkningen på socialbidrag. Utanförskapsområdena uppvisar också långt högre siffror för brottslighet än riksgenomsnittet. De flesta av dessa områden finns runt de tre största städerna, och de enda områden i Sjuhärad som nämns i rapporten är några områden i Borås - främst delar av Hässleholmen och Norrby.

Mot bakgrund av rapporten föreslår en moderat arbetsgrupp särskilda åtgärder för de mest utsatta områdena i form av ett Nystartsprogram för arbete och egen försörjning samt tryggare och bättre bostadsområden. Programmet innehåller bland annat förslag till sänkt arbetsgivareavgift för företag som etablerar sig i de utsatta områdena om en andel av de nyanställda bor i området, reformer för att minska socialbidragsberoendet, särskilda nystartscenter i varje utsatt område med arbetsförmedling och företaganderådgivning. Men det handlar också om åtgärder för ett förbättrat boende och nolltolerans mot brott och störningar. Även dessa förslag skall diskuteras på moderaternas framtidskonvent kommande helg. Det skall bli intressant!2008-11-24 Är det fult att vara tydlig?
Uppdaterad

En moderat arbetsgrupp föreslår att den som invandrar till Sverige ska skriva på ett kontrakt som beskriver den enskildes ansvar och samhällets stöd i integrationsprocessen. I samband med detta kontrakt har det väckts tankar om att den som invandrat också bör få tydlig information om svenska lagar och grundläggande demokratiska värderingar. Brott mot de individuella delarna av kontraktet skulle kunna påverka utbetalningen av olika bidrag. Om tanken verkligen är att detsamma skall gälla för brott mot grundläggande demokratiska värderingar framgår inte av handlingarna. Den svåraste biten med förslaget blir givetvis vad som skall ingå i kontraktet, och inte minst att bestämma vem som i så fall skall avgöra om en person lever efter "grundläggande demokratiska värderingar" eller inte. Det kan nog visa sig bli ganska knepigt att lösa rent praktiskt. Förslagen skall diskuteras under moderaternas framtidskonvent kommande helg.

Tanken är givetvis helt rätt att när människor från olika kulturer samlas i samma land är det viktigt att vara tydlig med vad som gäller i Sverige, både under den första tiden i landet och för tiden därefter. Jag tycker det är viktigt att diskussionen förs, för mycket av kulturkrockarna i vårt samhälle beror faktiskt på otydlighet och okunskap om grundläggande regler och värderingar. Om man kan hitta sätt att undvika detta är det bra för alla inblandade.

En intressant sak är socialdemokraternas reaktion. Veronica Palm, socialdemokraternas talesman i flyktingfrågor, sågar förslaget, medan min socialdemokratiske utskottskollega Luciano Astudillo går emot sin partikamrat och hoppas på en bred uppslutning om kontrakten...

Att vissa politiker och ledarskribenter på vänsterkanten återigen beskyller moderaterna för att vara främlingsfientliga har jag svårt att förstå. Hur kan det vara fientligt mot någon att vara tydlig med vad som gäller? Jag tror tvärtom att ökad tydlighet skulle undanröja många missförstånd och därmed minska de invandrarfientliga strömningarna och göra det lättare för svenskar och invandrare att leva tillsammans. Om sedan just detta sker bäst genom ett kontrakt eller på något annat sätt återstår att se.2008-11-24 Samverkan i verkligheten

Alla pratar om hur viktigt det är med samverkan mellan olika aktörer för att möta stora varsel på arbetsmarknaden. Idag har jag sett hur bra det kan bli i verkligheten! En stor del av dagen har jag ägnat åt ett besök på Arbetsförmedlingens nyöppnade tillfälliga kontor på Volvo PV i Göteborg. I de gemensamma lokalerna finns både Arbetsförmedling och personal från Startkraft (som är en del av den service som ingår enligt de omställningsavtal som är en del av kollektivavtalen för de Volvoanställda). Dessutom finns både Försäkringskassan och Vuxenutbildningen representerad. Arbetsförmedlingen i sin tur har fått förstärkning med personal från arbetsförmedlingar i andra kommuner - jag träffade exempelvis två Sjuhäradbor på plats på det tillfälliga kontoret, en från arbetsförmedlingen i Borås och en från Kinna.

Redan i entrén möts man av två skyltar bredvid varandra - Arbetsförmedlingen och Startkraft, en symbol för samarbetet!

Jag hann både gå runt och träffa de som arbetar med att stötta de uppsagda volvoarbetarna, och träffa en personalansvarig på ett bemanningsföretag som fanns på plats för att intervjua några arbetssökande. Det finns faktiskt arbetsgivare som vill anställa också, även om det kanske inte alltid är den bild man får i media. Det blev även tid för en timmes gemensamt möte över en kopp kaffe med både arbetsförmedlare och anställda vid Startkraft för att diskutera möjligheter och svårigheter med arbetet. Det framkom en del tankar, frågor och önskemål som jag tar med mig upp till Stockholm. Alla var också rörande eniga om att detta sätt att arbeta tillsammans under samma tak gör arbetet mycket effektivare och skapar möjlighet för att lösa problem tillsammans utan onödiga hinder. Vad jag förstod är det faktiskt första gången som man samverkar på detta tydliga sätt, och jag tror det är en modell att ta efter om det skulle bli fler stora varsel på andra håll i framtiden.

En mycket givande dag som förstärker bilden av att de som mister arbetet idag möts av ett helt annat samlat stöd än vid tidigare lågkonjunkturer. En reflektion är också att det definitivt andades mer framtidstro än uppgivenhet hos Arbetsförmedlingen på Volvo.2008-11-22 Stoppa huliganerna - på ett rättssäkert sätt!

Elitidrotten skapar många arbetstillfällen och omsätter stora pengar. Stora idrottsevenemang är en viktig del av det svenska kulturlivet och underhållningsbranschen. Vi är många som uppskattar underhållningen och stämningen när vi följer våra lag i med- och motgång. Tyvärr finns det också en baksida av de stora idrottsevenemangen. Allvarliga ordningsstörningar, slagsmål och uppgörelser mellan olika grupperingar blir allt vanligare. Problemen är värst i storstäderna, men tyvärr finns det även grupperingar kring andra lag som är mer intresserade av att skapa bråk än att stötta ett lag. Det finns ett starkt tryck på oss politiker att ta tag i problemet.

I en utredning, som också varit ute på remiss, föreslås ett antal skärpningar av den så kallade tillträdesförbudslagen som kom 2005, och som innebär att en person som misstänks ha för avsikt att störa ordningen och säkerheten vid ett idrottsevenemang kan meddelas tillträdesförbud.

Utredningen föreslår bland annat att man även skall kunna meddela interimistiska (tillfälliga) tillträdesförbud. Det innebär att polisen tar initiativ till förbudet, och sedan får ett tillfälligt beslut av åklagare som gäller omedelbart i avvaktan på att åklagaren sedan tar upp ärendet och fattar slutligt beslut. Den som drabbas av tillträdesförbud kan överklaga beslutet vid domstol. Utredningen vill också kriminalisera innehav och användande av pyroteknik inne på arenorna, samt införa straffsanktionerade förbud mot att obehörigen beträda spelplanen eller kasta in föremål på denna. I stora delar går det att ställa sig bakom utredningens förslag, men det finns också några problem när det gäller rättssäkerheten för den enskilde.

För det första medför tillfälliga beslut om tillträdesförbud risk för rättsosäkerhet. Det är viktigt att det sätts upp en tydlig – och kort - tidsfrist för när ett slutligt och väl motiverat beslut i efterhand skall meddelas av åklagaren. Detta är ett krav som också framförts i Advokatsamfundets remissvar.

För det andra bör notering i belastningsregistret ske först efter att åklagaren fattat sitt slutliga beslut, inte redan efter ett tillfälligt beslut. Ingen skall riskera att hamna i belastningsregistret på tveksamma grunder.

För det tredje måste man i alla situationer göra undantag i straffpåföljderna för förseelser i ringa fall. Lagen bör inriktas mot allvarliga överträdelser och huliganism och inte innebära att en supporter som efter en serieseger glädjerusig springer in på planen för att hylla sitt lag riskerar fängelsestraff. Givetvis bör inte heller en förälder i en ungdomsmatch som springer in på plan för att se till ett barn som skadats riskera straffpåföljd.

Med dessa ändringar skulle förslaget bli mer balanserat och motverka huliganism och våld på idrottsarenorna utan att hota den vanlige supporterns rättssäkerhet. Det skulle också bli tydligare att man vill komma åt allvarliga ordningsstörningar och inte bagateller.

Det finns också några saker som jag tycker borde utredas ytterligare. Jag delar exempelvis Svenska fotbollsförbundets och Riksidrottsförbundets åsikter att det bör vara straffbart även att kasta föremål i andra riktningar än mot spelplanen, exempelvis mot det andra lagets supportrar eller andra grupperingar i publiken. Detta finns tyvärr inte med i utredningens förslag. Jag tycker också att man borde pröva att införa anmälningsplikt hos polisen vid klubbens bortamatcher för de som dömts till tillträdesförbud, samt att klubbarna får ökad möjlighet att kräva skadestånd av dem som till exempel orsakar att en match inte kan fullföljas eller att klubben döms till böter.

Regeringen kommer inom några veckor att presentera sitt lagförslag, och jag hoppas att de frågor jag nämner ovan och också har lyft under de politiska diskussionerna skall bli tillgodosedda.

(Texten publiceras även på debattforumet ViGule idag)2008-11-22 Mediala stickspår i fildelningsfrågan

Den 11 november berättade jag på bloggen att justitieminister Beatrice Ask (m) tidigare helt avfärdat förslaget att kunna stänga av fildelare från Internet. Det förslaget fanns faktiskt med i förslaget från den utredning som tillsattes av förre justitieministern Tomas Bodström (s), och är inte heller så orealistiskt som man skulle kunna tro. Avstängning av fildelare från internet förekommer faktiskt redan idag i flera länder i Europa! Personligen anser jag att det är ett orimligt hårt straff, med tanke på att internet idag är en del av människors vardag och att en avstängning inte bara drabbar den skyldige utan hela dennes hushåll. Justitieministerns besked att Sverige inte tänker använda denna metod var därför mycket välkommet.

Idag meddelar media också att justitieministern sagt sig vilja se över de delar av utredningsförslaget som medför retroaktiva effekter. Dessa effekter uppstår eftersom upphovsrättshavare även skulle kunna begära ut identifikationsuppgifter kring IP-adresser som använts för otillåten fildelning som skett innan lagen träder i kraft. Detta problem är något jag själv också reagerat över under diskussionerna. I min värld som jurist är det en självklarhet att lagar i ett rättssamhälle endast bör verka framåt i tiden. Därför uppskattar jag mycket justitieministerns uttalande idag att hon också reagerat över problemet.

Men så var det det här med medialogiken!

För det första tolkar media ministerns besked som att "det nu blir fritt fram för fildelning fram till 1 april när den nya lagen träder i kraft". Det är givetvis en djupt felaktig och okunnig beskrivning - otillåten fildelning är redan sedan flera år olaglig och det är inte den saken vi diskuterar nu. Sanktionsdirektivet (IPRED) handlar inte om att förbjuda fildelning utan om att ge möjlighet för upphovsrättshavare och de företag som företräder dessa att själva kunna få ut uppgifter om vem som använt ett visst IP-nummer för nedladdning, för att därefter själva kunna vidta lämpliga åtgärder mot dessa vid sidan av normala rättsprocesser. Det är rättssäkerheten kring dessa åtgärder som diskussionen gäller.

För det andra beskrivs ministerns besked som ett "otillräckligt förslag". Jag tycker det är märkligt. Om ministern pekar på en viss fråga som hon vill se över innebär ju inte att det inte finns fler saker som kommer att förändras innan regeringen lägger fram en proposition i frågan! Tvärtom är jag fortfarande optimist och tror på ett väl avvägt lagförslag som beaktar de frågetecken kring rättssäkerheten kring "IPRED" som jag nämnde i mitt blogginlägg den 11 november.2008-11-21 Avskaffa fastighetstaxeringen!

Årets fastighetstaxering har gjort att många fått kraftigt höjda taxeringsvärden. För dem med lite lägre taxeringsvärden, och som därför inte redan slagit i "taket" för den högsta fastighetsskatten (6.000 kronor), medför de höjda taxeringsvärdena oftast höjd fastighetsskatt (fastighetsavgift), och förtar därmed också en del av effekten av fastighetsskattereformen.

Jag anser att fastighetstaxeringen numera i stort sett helt spelat ut sin roll, och har därför motionerat i höst om att avskaffa denna helt. Mina argument för slopad taxering finns i de debattartiklar jag haft i flera tidningar i Sjuhärad om saken den senaste tiden.2008-11-20 Klockan 23:24 - Lissabonfördraget antogs av Riksdagen

Efter en maratondebatt som pågått sedan klockan 15.00, med ett 40-tal talare, antog Riksdagen alldeles nyss Lissabonfördraget. En mycket stor majoritet röstade ja, betydligt mer än den 5/6 majoritet som krävdes. Resultatet möttes med applåder i kammaren, och för egen del känner jag att det var ett klokt beslut.2008-11-20 SKTF-tidningen kommenterar min motion på ledarplatsSvenska Kommunaltjänstemannaförbundets medlemstidning, SKFT-tidningen, uppmärksammar en av mina riksdagsmotioner på ledarplats i senaste numret.

"Rädd på jobbet

Det bra och mycket välkommet av den moderate riksdagsmannen Jan Ericson som i en motion nu föreslår en kartläggning av hot riktade mot offentliganställda tjänstemän. I sin motion skriver han: ”Rapporter om hot mot tjänstemän inom kommuner, landsting och myndigheter kommer allt tätare. Alltför många anställda inom offentlig verksamhet drabbas.”"

Läs hela ledarartikeln här!2008-11-20 Skamligt beslut om Skene lasarett


Pressmeddelande 2008-11-20

Riksdagsledamot Jan Ericson (m)
Telefon 073-9558919


Skamligt beslut om Skene lasarett

Sjukhusledningen för Södra Älvsborgs Sjukhus meddelade idag att man avser att stänga hela akuten på Skene lasarett och avveckla 65 vårdplatser. Det innebär att man valt det tuffaste av de sparalternativ som förekommit i diskussionerna. Även Borås lasarett drabbas hårt, flera medicinavdelningar skall stängas. Totalt skall personalen minskas med 300 personer i Borås och Skene.

Detta är inget annat än ett skamligt beslut! Nedläggningen i Skene sparar futtiga 32 miljoner, och för den summan är man beredd att i praktiken lägga ned ett väl fungerande och populärt sjukhus! Och många frågetecken finns också om hur Borås lasarett skall klara att ta över stora delar av verksamheten i Skene, samtidigt som man skall avveckla flera avdelningar. Sjukvården i Sjuhärad kommer att försämras.

Orsaken till besparingarna är att politikerna anser att lasaretten i Borås och Skene fått för mycket pengar och att 120 miljoner därför dras bort för att i stället föras över till bland annat Sahlgrenska som går med stora underskott.

Jag är både glad och stolt över att moderaterna i regionen i sin altenativa regionbudget tillfört betydligt större summor till sjukvården, och också har föreslagit att Skene lasarett skulle göras till ett självständigt sjukhus. Detta framstår alltmer som det enda realistiska alternativet.

Dagens beslut går fortfarande att stoppa om politikerna visar handlingskraft. Tyvärr har man väl mer eller mindre gett upp hoppet om att dagens regionledning skall värna mångfalden och de små enheterna. Vi vet redan sedan tidigare att socialdemokraterna definitivt tappat kontrollen över sjukvården i Västra Götaland.
2008-11-19 Ibland behöver man inte skriva artiklar själv...

I går fick jag oväntat beröm i Borås Tidning. Rubriken till en debattartikel utropade:

Bara Jan Ericson (m) svarade på junilistans frågor

Artikeln var skriven av en lokal politiker som representerar junilistan. Man skickade för en tid sen ut en enkät till lokala riksdagsledamöter om Lissabonfördraget och riksdagens kommande omröstning, och det var tydligen bara jag som gav ett personligt svar...

Centerns Fredrick Federley gick häromdagen ut i media och beklagade att det kommer så många mail just nu, och berättade att han raderat 1.800 stycken. Själv väljer jag att besvara alla i stället - jag besvarar alltid alla personligt skirvna mail, oavsett avsändare, även om det ibland dröjer lite. De senaste veckorna har jag besvarat 729 mail som rör könsneutrala äktenskap, 361 som rör fildelning, samt 44 som rör Lissabonfördraget och EU. Visst tar det lite tid, men det får det vara värt. Och artikeln i BT var ju en trevlig uppskattning för detta!2008-11-19 Ja till Lissabonfördraget

I morgon röstar riksdagen om det nya EU-fördraget, Lissabonfördraget. Jag kommer att rösta ja, och kommer att vara i gott sällskap. Alliansen och socialdemokraterna säger ja, medan miljö- partiet och vänsterpartiet säger nej. Ett viktigt argument för att rösta ja är givetvis att det nya fördraget förhandlats fram av alla EU:s 27 medlemsstaters regeringar, där man fått kompromissa i många frågor. Om alla EU-länder i efterhand skulle strida om detaljer skulle det aldrig gå att skapa ett fördrag som alla kan ställa sig bakom. Då skulle vi tvingas fortsätta leva med nuvarande fördrag som de flesta anser är sämre och inte fungerar när EU växer med fler medlemsstater.

Men det finns också ett antal sakskäl för att rösta ja:
* EU blir mer öppet - offentliga samanträden införs i ministerrådet, offentlighetsprincip enligt svensk modell införs rörande de flesta EU-handlingar, de nationella parlamenten får mer makt och kan ta fler initiativ, medborgare inom EU får större möjlighet att väcka medborgainitiativ.
* EU blir mer effektivt - man får en vald ordförande för Europeiska rådet, och en hög representant kommer att samordna EU:s internationella agerande. EU kommer att ha gemensamma beskickningar i vissa länder.
* Fler majoritetsbeslut ökar effektiviteten. Huvudregeln blir majoritetsbeslut i Europeiska rådet/ministerrådet, utom när det gäller utrikes- och säkerhetspolitik där det fortfarande krävs enighet. I kontroversiella frågor kommer ändå varje lands regering ändå att kunna kräva att ett beslut lämnas över till Europeiska rådet, där beslut sedan förutsätter enighet mellan samtliga stats- och regeringschefer.
* Bindande stadga om grundläggande fri- och rättigheter införs inom hela EU.
* Europaparlamentet får större inflytande över alla områden, inklusive EU:s budget.
* De nationella parlamenten stärks, och får direkt inflytande över EU:s beslut. Bland annat skall man granska att subsidiaritetsprincipen följs, dvs att beslut inte fattas på högre nivå än nödvändigt. Om en viss andel av EU-ländernas parlament ifrågasätter ett EU-förslag skall detta omprövas av EU.
* De små EU-ländernas inflytande ökar. EU-parlamentet minskas från dagens 785 ledamöter till 751. Trots detta får Sverige 20 platser jämfört med dagens 19.
* Bestämmelser om utträde ur EU skrivs in i fördraget.

Några myter som sprids i debatten skall också bemötas:
* Lissabonfördraget innebär inte att det skapas en EU-armé, varje land har fortfarande vetorätt i denna fråga.
* EU får inte en president, däremot får Europeiska rådet (stats- och regeringscheferna) en vald ordförande.
* Sverige blir inte tvingat att införa Euron som valuta - Lissabonfördraget förändrar inget i denna fråga mot läget idag, och Sverige råder i praktiken över frågan precis som tidigare.
* Arbetsrätten försvagas inte - det nya fördraget stärker de fackliga rättigheterna jämfört med dagens fördrag. Europafacket där LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin är ordförande, stödjer det nya fördraget, precis som de flesta andra svenska fackliga organisationer inom TCO och SACO.

Borde man då inte folkomrösta om denna fråga? Nej, jag tycker inte det. De båda tidigare fördrag som förhandlats fram sedan Sverige blev medlemmar i EU (Amsterdamfördraget och Nice-fördraget) har båda antagits i Sverige efter beslut i riksdagen. Det finns inget skäl att göra annorlunda denna gång. Lagrådet har vid två tillfällen tydligt sagt att förslaget kan antas inom ramen för den gällande svenska grundlagen, och att det därför inte är en grundlagsfråga. Samma slutsatser har riksdagens konsitutionsutskott kommit fram till efter att ha prövat Lissabonfördraget mot alla svenska grundlagar. En folkomrösting passar bäst för frågor där man enkelt kan säga ja eller nej till en tydlig fråga. I detta fall handlar det om vilket fördrag som är bäst - det gamla eller det nya. De flesta inser att det skulle bli en mycket komplicerad fråga att folkomrösta om. Vi riksdagsledamöter är valda just för att ta ställning i denna typ av frågor. De flesta andra europeiska länder tar också beslut utan föregående folkomröstningar.

Är det då någon idé att Sverige röstar överhuvudtaget, eftersom Irland redan sagt nej till fördraget i en folkomröstning? Det är givetvis en bra fråga. Ett nytt fördrag kräver ju att alla länder är eniga. Hittills har 24 av 27 länder sagt ja. Förutom Irland återstår Sverige och Tjeckien. Jag tycker det är viktigt att Sverige tar sitt eget beslut i frågan. Nu vet Europas övriga länder vad vi tycker. När eller om det nya fördraget sedan blir verklighet återstår att se.

Frågan om subsidiaritetsprincipen, dvs att EU inte skall besluta i frågor som bör hanteras lokalt i varje land, är en mycket viktig fråga för min del. Nu blir detta tydligare, och det gör att vi kanske kan slippa en del ytterst märkliga detaljbeslut i EU, och låta EU ägna sig åt viktiga grundläggande gemensamma frågor i stället. Parlamentets ökade insyn och kontroll av EU:s budget är en annan viktig sak. Idag slösas det alltför mycket med EU:s pengar. I längden tror jag att dessa två frågor är helt avgörande för svenska folkets förtroende för EU. Det nya fördraget känns som ett litet steg åt rätt håll.2008-11-19 Stopp för produkter med hund- eller kattpäls

Riksdagen beslutade idag enhälligt att infoga ett EU-beslut i svensk lag som från årsskiftet gör det straffbart att sälja produkter som innehåller päls från hund eller katt. Det kändes mycket bra att rösta JA till detta förslag!2008-11-18 Elevbesök

På förmiddagen idag har jag haft besök av Tone och Emelie från Östra Reals gymnasium i Stockholm. De gjorde en lång intervju med mig för ett skolarbete. Deras uppgift var att intervjua en riksdagsledamot från "landsorten". Och då passade det ju bra med mig...

Givetvis tog vi en liten runda i riksdagshuset också och passade på att titta in i kammaren. Man får ju passa på när det för en gångs skull inte pågår någon debatt.


2008-11-18 Allvarligt konjunkturläge kräver eftertanke - inte populism

Regeringens nya prognoser för tillväxten kommande år visar att finanskrisen och den globala lågkonjunkturen kommer att öka den svenska arbetslösheten mer än vad de flesta tidigare trott. Bara sedan i september har hela bilden förändrats radikalt, och ärligt talat är det ingen som vet något mer om framtiden än att allt är osäkert.

Att oppositionen och LO säger att regeringen "redan borde tagit till större krafttag mot arbetslösheten" förvånar inte. När man är opposition kan man utlova snabba åtgärder utan täckning i budgeten hur ofta och hur mycket som helst. Socialdemokraterna hade inte ens täckning för alla sina förslag i sin tidigare alternativa budget. Nu säger man själv att man plussar på 17 miljarder till. Varifrån pengarna kommer framgår inte.

Att hela näringslivet också efterfrågar snabba stimulanser, extra pengar till de flesta olika branscher, stora skattelättnader och annat är inte heller förvånande. Det finns väl ingen företagare som inte önskar detta, oavsett konjunktur? Och när tiderna blir sämre ökar naturligtvis önskemålen.

Vissa vänsterjournalister kritiserar regeringen för att man vill "spara sig ur krisen". Ett något märkligt påstående om den regering som föreslagit rekordstora satsningar på både infrastruktur och forskning, och samtidigt sänkta skatter för både löntagare och pensionärer, trots den dåliga konjunkturen.

Vissa kritiker framhåller märkligt nog USA som ett föredöme! Tillträdande president Obama har tydligen sagt att "hjulen i USA måste snurra till varje pris", även om det leder till en fortsatt ökande statsskuld. Jag tycker detta är mycket oroväckande. USA hade inte ens överskott i finanserna under åren med extrem högkonjunktur, och nu skall alltså underskottet få öka ytterligare. Det stora budgetunderskottet i USA hotar faktiskt hela världsekonomin.

För egen del tycker jag det känns tryggt med Anders Borg vid det svenska ekonomiska rodret när det blåser orkan på de ekonomiska haven. Alternativet Östros/Ohly känns ärligt talat lika illa som att sitta i en otät eka på ett stormpiskat hav utan åror och med en trasig flytväst.

Inget är så lätt som att kasta ut tiotals miljarder i ogenomtänkta åtgärder som kanske inte ens ger någon effekt, eller att stötta industri eller verksamhet som sedan ändå inte överlever. När pengarna sedan är slut finns inget kvar att satsa, om inte staten lånar upp stora summor. Vi vet alla hur det går med räntor och valutor om statsskulden ökar. Det känns inte som den optimala lösningen för Sverige.

Nej, nu gäller det att noga analysera vilka åtgärder som ger bäst effekt för satsade pengar. Inga verkningslösa populistiska "paket" (det får oppositionen syssla med) utan genomtänkta insatser som prioriterar de människor som drabbas av uppsägning och de branscher som drabbas värst av krisen. Som bas för detta ligger givetvis den stora expansiva statsbudgeten som börjar verka från årsskiftet. Utöver detta kommer det säkert att behövas ytterligare pengar till arbetsförmedlingen för att bekosta utbildningar och omställning från våren 2009 och framåt, och säkerligen en del åtgärder för att hjälpa konkurrenskraftiga delar av bilindustrin igenom den värsta krisen. Vi som är ledamöter i arbetsmarknadsutskottet har en viktig uppgift att hålla kontakt med så många olika aktörer som möjligt och föra information vidare till ministern och departementet. Själv lägger jag just nu en mycket stor del av min tid på dessa frågor. Jag har - med all respekt - svårt att se att någon fråga är viktigare för Sverige just nu.2008-11-17 Dystert tecken i tiden...

Landvetter flygplats. Kommentarer överflödiga.

Men jag funderar på en sak - vilket flygbolag vågar ta över annonsplatserna?

2008-11-16 Ibland får man kanske lite väl stor del av äran...

Häromdagen kommenterade nättidningen Realtid.se förändringen av förmånsrättsreglerna vid konkurser, en förändring som bör göra det lättare för företag att få lån med företagets egendom som säkerhet. Lite kul är det att Realtid skriver att det är jag som "står bakom förslaget som nu blir verklighet". Men viss ödmjukhet kan ändå vara på sin plats. Visst har jag motionerat i frågan (vilket jag berättade om på bloggen häromdagen), men någon form av översyn av reglerna var ett vallöfte från Alliansen och det är också en enig regering som arbetat fram och står bakom förändringen. Men tack ändå!

ur artikeln från Realtid.se:Omstridda konkursregler går i graven

De kritiserade förmånsrättsreglerna vid konkurser försvinner efter årsskiftet. "Nu hoppas vi att det borde lätta för företagen som har haft det väldigt tufft", säger Jan Ericsson (m) som står bakom förslaget och som nu blir verklighet.

Den så kallade förmånsrättslagen började gälla 2005. Därmed blev bankens förmånsrätt 55 procent av värdet på egendomen. Tidigare var den 100 procent. Syftet var först och främst att hjälpa oprioriterade leverantörer vid företagskonkurser. Istället har lagen blivit en hämsko för välskötta företag som vill expandera. De nekas lån och på landsbygden har kommuner i flera fall fått gå in som borgensmän.

Advokaten Ulf Mullo vid DLA Nordic, en av landets mest anlitade konkursförvaltare, säger att lagändringen kan bättra på situationen för landets företagare. "Men jag tror inte att det blir bättre omgående utan snarare efter den konjunktur- nedgång som nu tagit sin början. Konkurserna har redan börjat öka och så kommer det nog att fortsätta en tid."
2008-11-15 Allt för många politiker motarbetar Volvo och Saab

Att oppositionen ständigt lägger miljöförslag som direkt motarbetar Volvo och Saab är välkänt. Kraftigt höjda energiskatter, fordonsskatter, förbud mot stadsjeepar och allt vad det nu är. Samtidigt har dessa partier mage att stå i riksdagens kammare eller utanför Volvos portar och beklaga att bilarbetare mister jobbet.

I dag är det tyvärr Centerpartiets tur. "Dramatisk sänkning av koldioxidutsläppen i fyrapunktsprogram ska göra Sverige till världsetta i miljökampen" skriver fyra c-ministrar i DN idag. Man föreslår att alla bensinbilar (alltså även begagnade!) skall förbjudas (!) från år 2025, samt att oljeuppvärmda hus skall förbjudas (!) fem år senare. Redan tidigare har Centerpartiet föreslagit förbud mot nyförsäljning av bensinbilar redan från 2015. Man vill också ha kraftigt höjda koldioxidskatter som skulle hölja bensinpriserna kraftigt. Hur människor skall klara av de enorma merkostnaderna framgår inte. Inte heller hur bilföretagen skall kunna klara denna omställning. Vem vill exempelvis köpa en miljövänlig el-hybridbil 2014 om man vet att den blir förbjuden inte får användas alls efter 2025, och därmed snabbt lär tappa hela sitt andrahandsvärde? Sverige är dessutom i princip ensamt i Europa om att storsatsa på den tveksamma etanolen, och effektiva elfordon kommer att ta många år att utveckla.

Samtidigt som Centern presenterar sina förslag förhandlar Saab och Volvo med regeringen om stödpengar för att finnas kvar i Sverige. Deras ansvariga för myndighetskontakter är kritiska mot Centerns förslag. "Just nu är det viktigt för regeringen att den funderar på arbetstillfällen", säger Saab Automobiles Anna Petré. Petré säger att det vore "klantigt av regeringen" om den inför nya regler så snabbt att bilföretaget inte hinner ställa om sin produktion i tid. Volvos Anders Kärrberg tycker att den nuvarande nivån för koldioxidskatt räcker. "Det blir väldigt dyrt för oss tillverkare att skräddarsy modeller efter det", säger han om Centerns förslag.

Nu börjar den hysteriska klimatdebatten kräva sitt pris. Bilindustrins djupa kris är ett exempel. Nedläggningen av pappersbruk och tung elintensiv industri som pågått under ett antal år är andra exempel. Är det inte dags att hyfsa klimatdebatten och inse att världens politiker håller på att kasta ut barnet med badvattnet? Svenska politiker bör fundera över om svenska folket verkligen vill att Sverige skall profilera sig som "världsetta i miljökampen" om det sker på bekostnad av jobb och välfärd. Sverige kan dessutom inte ensidigt genomföra denna typ av förslag om andra länder har andra regler. Då lär definitivt den svenska bilindustrin dö. Ännu mer tveksamt blir det när alla dessa för samhället så betungande åtgärder riktas mot koldioxiden, som allt fler forskare ifrågasätter som huvudorsaken till klimatförändringarna.2008-11-15 Det går utför för Sahlin - men statsministern allt populärare

I går presenterade en SIFO-undersökningar om svenska folkets förtroende för satatsminister Reinfeldt respektive oppositionsledare Sahlin. 55 procent av svenskarna känner störst förtroende för Fredrik Reinfeldt som statsminister, medan 33 procent känner störst förtroende för Mona Sahlin. 12 procent är tveksamma eller vet inte. När motsvarande förtroendefråga ställdes i augusti hade Reinfeldt störst förtroende hos 46 procent av väljarna och Sahlin hos 35 procent, medan 19 procent var tveksamma eller inte visste. Reinfeldts övertag har på tre månader ökat från 11 till 22 procentenheter. Övertaget är stort bland både kvinnor och män.

Aftonbladet skriver under rubriken "Fritt fall, Sahlin" att Mona Sahlin inte haft så lågt förtroende hos svenska folket sedan hon valdes till partiledare. Hela 23% av dem som skulle rösta på oppositionen har större förtroende för statsminister Reinfeldt. I en nätundersökning i Aftonbladet med 29.000 röstande är det nu hela 58% som inte vill ha maktskifte 2010. Nu börjar det likna nå´t!2008-11-15 Arbetsmarknadsläget just nu

Den senaste officiella statistiken från Arbetsförmedlingen, vecka 45, visar att antalet öppet arbetslösa och personer i konjunkturberoende program är lite högre än 2007, men ligger väldigt långt under nivåerna 2005 och 2006 (övre figuren).

I SCB:s stora oktobermätning framkom att läget på arbetsmarknaden är oförändrat på ett års sikt, både vad gäller antalet sysselsatta, arbetslösheten (5,7%) och antalet arbetade timmar. Men som jag tidigare berättat mäter arbets- förmedlingen och SCB på lite olika sätt, så siffrorna är inte direkt jämförbara med varandra.

Dessa fakta skall ställas mot den politiska oppositionens upprepade påståenden om "massarbetslöshet" i debattartiklar och riksdagsdebatter. Visst har Sverige drabbats av stora varsel de senaste månaderna, vilket kommer att öka arbetslösheten under våren 2009. Men som jag sagt förut - arbetslösheten kommer att öka från en mycket låg nivå, vilket ger ovanligt goda möjligheter att hjälpa dem som drabbas.

Den nedre figuren visar antalet nyanmälda platser. Under hösten har det tillkommit mellan 8.000 och 10.000 nya lediga jobb varje vecka. Sett på årsbasis har antalet nyanmälda lediga jobb hittills i år varit ca 580.000, vilket är betydligt mindre än förra året som var ett rekordår. Då hade det anmälts nästan 750.000 lediga jobb till arbetsförmedlingen vid samma tid. Men fortfarande har det kommit in fler lediga jobb i år än både 2005 och 2006. Man skall också komma ihåg att långtifrån alla lediga jobb anmäls till arbetsförmedlingen.
2008-11-14 Desperata stolligheter från socialdemokraterna
Uppdaterad

Socialdemokraterna föreslår ju kraftigt höjda arbetsgivareavgifter för den som har ungdomar anställda, höjd inkomstskatt för löntagarna, och återinförd förmögenhetsskatt som skulle minska tillgången på riskkapital i ett läge där den frågan är den kanske viktigaste för de svenska företagen. Helt vettlösa förslag att föreslå mitt i en lågkonjunktur!

I takt med minskande opinionsstöd och allt värre splittring inom oppositionen i centrala ekonomiska frågor gör nu Socialdemokraterna också massor av utspel och pressar ut paket efter paket för att visa "handlingskraft" när det gäller varslen på arbetsmarknaden. Någon rimlig finansiering av allt man utlovar finns naturligtvis inte, men medialt ger det stort utrymme. Men vad är det egentligen man föreslår?

I går kom ett obegripligt förslag om att jobbkrisen skall mötas med ett extra barnbidrag till alla barn i december. Bara detta kostar flera miljarder. Dessutom föreslår man en "riskkapitalfond" på fem miljarder. Pengar till detta vill man ta "från Vattensfalls vinster". Förslaget är nog det mest obegripliga och ogenomtänkta på länge, och det säger en del!

För det första: På vilket sätt hjälper man varslade bilarbetare på Volvo genom att betala ut ett extra barnbidrag till alla de barnfamiljer i Sverige där båda föräldrarna har jobbet kvar? Dessutom skulle effekten av denna extra engångstusenlapp per barn snabbt ätas upp av socialdemokraternas skattehöjningar för löntagarna.
För det andra: Regeringen har nyligen satt av exakt 5 miljarder kronor för att stötta de mindre företagen med krediter. Socialdemokraterna föreslår alltså en åtgärd som redan är genomförd.
För det tredje: Vattenfalls vinster betalas ut som utdelning till statskassan, och dessa pengar finns redan med i statens budget och är använt till annat. Socialdemokraterna kan inte använda samma pengar två gånger!

* De senaste veckorna har socialdemokraterna också föreslagit att arbetsförmedlingen skall anställa 200 nya jobbcoacher. Men Arbetsförmedlingens generaldirektör berättade för arbetsmarknadsutskottet redan den 23 oktober att man beslutat att anställa just 200 nya arbetsförmedlare!
* Socialdemokraterna vill också satsa mer på korta yrkesutbildningar - men regeringen har redan satt av 1,5 miljarder extra till arbetsförmedlingen som bland annat kan användas för detta.
* Socialdemokraterna vill satsa mer på forskning - men regeringen har redan presenterat den största forskningssatsningen i modern tid, med start 2009!
* Socialdemokraterna föreslår mer pengar till infrastrukturen - regeringen har redan presenterat den största satsningen på infrastruktur någonsin under de kommande åren!

Så här ser det ut på punkt efter punkt. Och det är förståss ett gott betyg till regeringen att socialdemokraterna föreslår precis samma åtgärder som regeringen redan beslutat (bortsett från den stolliga barnbidragshöjningen då). Regeringens nya budget börjar gälla från årsskiftet. De flesta som varslas idag blir arbetslösa först till våren. Då kommer alla resurser i regeringens budget att finnas tillgängliga som stöd. Under tiden har arbetsförmedlingen under slutet av året alltså 1,5 miljarder extra att disponera för att möta varslen. Det är pengar man inte ens kommer att hinna göra slut på som det ser ut idag.2008-11-14 Radiodebatt om könsneutrala äktenskap

För en stund sedan deltog jag i en radiodebatt i Radio Sjuhärad om könsneutrala äktenskap. Yngve Kalin, präst och kristdemokrat från Hyssna, representerade det starka religiösa motståndet mot lagen och min moderata riksdagskollega Cecilie Tenfjord-Toftby representerade dem som tycker det liggande lagförslaget är bra. Cecilie argumenterade för liggande lagförslag även med religiösa argument, där hon menade att bibeln inte hindrar homosexuella vigslar i kyrkan. Hon har därmed en helt annat syn på saken än prästen Yngve Kalin. För mig är detta ett utmärkt exempel på att inte ens kyrkan kan enas om vad som är "rätt" eller "fel", och att det därför är helt hopplöst som politiker att använda religiösa argument när man diskuterar lagstiftning. Kyrkan har ett eget beslutande organ - kyrkomötet - där präster och andra med olika åsikter skall diskutera fram kyrkans interna linje. Eftersom kyrkan inte är en del av staten är det inte min sak som riksdagsledamot att lägga mig i detta.

För egen del argumenterade jag givetvis för en lösning som skiljer mellan religion och juridik. Jag blir alltmer övertygad om att det är den enda realistiska lösningen. Få accepterar idag att olika religioner styr vår lagstiftning, men då får vi också acceptera att politiken håller sig borta från att styra religionen

Alla mina blogginlägg i frågan hittar du samlade här.2008-11-13 Mediastöd för en lösning på äktenskapsfrågan

Media följer oftast den politiskt korrekta linjen i frågan om könsneutrala äktenskap, dvs att det bara är en åsikt som räknas, och att de som har invändningar är ute i ogjort väder, oavsett orsak. Men det finns undantag!

Att den kristna tidningen Världen Idag i veckan på nyhetsplats uppmärksammade mina kritiska synpunkter på turerna kring förslagen om könsneutrala äktenskap är kanske inte så konstigt. Tidningen har hela tiden med kraft motarbetat alla sådana tankar, men då av rent religiösa skäl.

Samma sak gäller den kristna tidningen Dagen, som i tisdags hade en stor artikel med den något missvisande rubriken "De stödjer öppet kd i äktenskapsfrågan", där bland annat mitt namn fanns med. Nu vet jag väl inte riktigt om det verkligen är kd jag stödjer, inte minst eftersom jag inte ens vet vilken linje kristdemokraterna just för tillfället driver i frågan, och hur långt man är beredda att gå för att försöka nå en kompromiss. Det jag stödjer är en väl avvägd linje i frågan, som kan tillfredställa både dem som vill ha en gemensam lagstiftning för homosexuella och heterosexuella par, och dem som av religiösa eller andra skäl vill lämna religionen utanför. Men jag hoppas naturligtvis att alla som förespråkat någon form av sådan lösning - och det finns nu riksdagsledamöter i alla Allianspartierna - skall kunna enas om en gemensam linje. Vi får väl se.

I veckan instämde även moderata Borås Tidning på ledarplats i förslaget att skilja juridiken och lagstiftningen från religionen. Det kändes väldigt bra att läsa!2008-11-12 Trevlig behandling av ännu en av mina motioner

Förra året motionerade jag om förändring av Förmånsrättsreglerna vid konkurser, en fråga som jag stött på i mitt tidigare arbete som jurist på bank. Jag visste ju att frågan engagerade regeringen, men ville markera att det krävdes en ordentlig förändring - inte bara en justering.

I motionen påpekade jag att de nya förmånsrättsreglerna vid konkurser som infördes 2005 har mött hård kritik från många mindre företag. Reglerna har gjort företagens upplåning både dyrare och svårare, och ökar kraven på att småföretagare måste lämna personlig säkerhet för att deras företag skall kunna låna pengar. Alla dessa problem i sin tur motverkar att företag kan växa och anställa fler. "En översyn bör snarast göras av förmånsrättsreglerna och delar av regelverket som gällde före 2005 återställas" skrev jag i motionen.

Civilutskottet tillstyrker nu regeringens förslag om att i huvudsak återställa förmånsrättsreglerna till det som gällde tom 2004, och skriver att "Vad slutligen gäller motion 2007/08:C234 (min motion) får motionsönskemålet i huvudsak anses tillgodosett genom propositionsförslagen". Och visst är det så - jag är jättenöjd, och det kändes alldeles utmärkt att rösta ja till förslaget! I dessa tider kan det inte nog markeras att allt som gör det enklare för företagen att ordna finansiering är värdefullt.

Märkligt var att socialdemokraterna och vänsterpartiet röstade nej till att ändra tillbaka förmånsrättsreglerna, medan miljöpartiet ville gå åt andra hållet och göra reglerna ännu mer förmånliga än vad som gällde tom 2004 (en lösning som då i stället skulle drabba alla oprioriterade fordringsägare hårt vid en konkurs). En spretig opposition som vanligt med andra ord. Men vi börjar ju bli vana vid det här laget...2008-11-12 Anförande i kammaren - arbetsmiljölagen

I dag har jag haft ett anförande i kammaren för moderaternas räkning, med anledning av regeringens förslag till förändringar i Arbetsmiljölagen. Bakgrunden är att EU-kommissionen i början av 2006 framförde kritik i hela 12 punkter mot hur den dåvarande socialdemokratiska regeringen hade genomfört EU:s Byggplatsdirektiv i svensk rätt. Detta är något som dagens regering nu åtgärdar.

De förändringar som nu gemomförs handlar främst om att det blir vem som ansvarar för arbetsmiljöfrågorna i byggbranschen, under hela byggprocessen, från planering och projektering fram tills bygget är klart, och hur detta ansvar under tiden kan fördelas mellan flera eller helt övergå på en entreprenör. Lite teoretiskt kanske, men idag då det finns många olika underentreprenörer samtidigt på ett bygge är det viktigt att någon har ett samordnande ansvar för arbetsmiljön.

Vänsterpartiet ansåg att en byggherre (den som äger den byggnad som skall uppföras) skall ha hela ansvaret för arbetsmiljön på bygget under byggtiden, och inte få lämna över det till byggentreprenören, utom vid rena konsumentförhållanden. Jag hävdade med bestämdhet att inte bara privatpersoner (=konsumenter) måste kunna lämna över ansvaret till andra. Om bagaren Berta bygger till sitt bageri är det bättre att byggentreprenören tar ansvaret för abretsmiljön på bygget än att Bagarberta gör detta. Berta har givetvis ansvar för arbetsmiljön inne på bageriet för sina egna anställda, men att hon skulle ta ansvar för arbetsmiljön på bygget är fullständigt orimligt. (s) och (mp) nöjde sig med att krångla med hur avtal och regler skulle se ut när ansvaret för arbetsmiljön överförs till annan. Jag konstaterade bara att det står tydligt i lagförslaget att överlämnande av arbetsmiljöansvar skall ske tydligt i ett skriftligt avtal. För mig kan det inte bli tydligare än så.

I övrigt handlade debatten om arbetsmiljöfrågor, där jag bland annat kunde peka på att regeringen skjuter till totalt 125 miljoner kommande år till Arbetsmiljöverket. I mitt anförande nämnde jag också att alla på en arbetsplats måste samverka för att skapa en bra arbetsmiljö - både arbetsgivare, fackliga organisationer, skyddsombud och den enskilde medarbetaren. Inga lagar, regler eller inspektioner hjälper om inte den enskilde arbetstagaren tänker på säkerheten på sin egen arbetsplats.

Hela mitt anförande går att läsa här.2008-11-11 Otillåten fildelning bör motarbetas - men på ett rättssäkert sätt!

Spridning av upphovsrättsskyddat material (film, musik, böcker osv) utan tillstånd av upphovs- rättsinnehavaren är redan förbjudet enligt lag sedan flera år. Nu finns ett utredningsförslag om att öka möjligheten för upphovsrättshavarna att som alternativ till den vanliga straffrättsliga prövningen i stället kunna kräva skadestånd eller ersättning av fildelare. Det skulle bli möjligt genom att en upphovsrättshavare som gör det sannolikt att en person ägnar sig åt upp- eller nedladdning med hjälp av ett domstolsbeslut kan få ut uppgifter om vilken person som står bakom den IP-adress som använts vid fildelningen. Därefter kan man kontakta den "skyldige" och begära att fildelningen upphör samt begära skadestånd eller ersättning för den fildelning som skett. Det är alltså en domstol som beslutar om uppgifter bakom IP-adresser skall lämnas ut.

En annan del i det ursprungliga utredningsförslaget var att stänga av den som fildelar från Internet. Men den delen av utredningsförslaget har justitieministern glädjande nog redan avfärdat som orimlig. Det hade definitivt gått för långt.

Som moderat vill jag att de som arbetar inom kultursektorn skall kunna leva på sitt arbete och ta betalt för sina verk, i stället för att skattebetalarna skall försörja hela kultursektorn genom bidrag. Men om detta skall vara möjligt går det givetvis inte att acceptera att människor olagligt laddar ned eller kopierar upphovsrättsskyddat material utan tillstånd - det slår undan benen för dem som arbetar inom kultursektorn. Jag vill definitivt värna upphovsrätten, som i grunden är en förutsättning för att människor skall uppfinna och skapa varor, musik, böcker och upplevelser. Det är därför högst rimligt att det också finns en lag som förbjuder upphovsrättsintrång. Det är också rimligt att den som gör sig skyldig till sådana intrång också får betala skadestånd i förhållande till hur allvarligt intrånget är, inte minst om det är frågan om omfattande verksamhet eller upphvsrättsintrång som sker i vinstsyfte.

Förslaget att domstol skall kunna besluta om att lämna ut information kring IP-adresser till privata företag eller privatpersoner anser jag däremot strider mot svenska rättsprinciper. I Sverige är det polisen som utreder brott, och som skall prioritera åtgärder mot grövre brottslighet framför bagatellbrott. Att få ut uppgifter om enskildas identiteter för att sedan på olika sätt "straffa" vederbörande för en verklig eller påstådd fildelning är en väldigt långtgående åtgärd, och jag är mycket tveksam till att privata aktörer - företag eller privatpersoner - skall få dessa befogenheter.

I förslaget finns inte heller tillräckliga krav på proportionalitet mellan upphovsrättsintrångets omfattning och det intrång i privatlivet som en internetabonnent utsätts för. Domstolen skall besluta om utlämnande av identitet bakom IP-adresser om det finns sannolikhet för att fildelning skett. Någon prövning i själva sakfrågan skall inte göras.

Förslaget skulle slutligen uppmuntra den som vill göra ett upphovsrättsintrång att använda andras tekniska utrustning. Det kan handla om allt från att använda grannens oskyddade trådlösa nätverk till att sprida programvara som utan tillstånd tar kommandot över andras datorutrustning. Föräldrar skulle också riskera att tvingas betala skadestånd för att barnens kompisar använt familjens dator, eller för att ett yngre barn av misstag råkat ladda ned en enstaka låt på familjens dator.

Totalt sett tycker jag alltså att utredningsförslaget går för långt. Målsättningen måste vara en rimlig balans mellan å ena sidan upphovsrätten och å andra sidan värden som friheten på internet och rätten till ett privatliv. Den balansen uppnår man inte genom att låta upphovsrättsinnehavare få tillgång till internetanvändares identiteter, eller få befogenheter som går längre än polisens. I sammanhanget kan också nämnas att det inte, som det ibland påstås, finns något EU-beslut som kräver att Sverige inför just denna lösning. Det EU kräver är att Sverige skall skydda upphovsrätten, och vi har redan en lag som gör detta. Det är enligt min mening polisens uppgift att se till att lagen efterlevs och att utreda brott. Den uppgiften kan aldrig överlämnas till privatpersoner eller företag.

I grunden accepterar jag förslaget till hur Sanktionsdirektivet skall införas i svensk rätt - bortsett från just frågan om hur uppgifter runt IP-adresser skall lämnas ut och till vem. Det kan tyckas som en liten detalj i samanhanget, men det är faktiskt en viktig sådan! Just nu pågår en intern diskussion inom moderaterna i frågan, och jag är en av dem som framfört de kritiska synpunkter jag nämner ovan. Jag har faktiskt stort hopp om att vi skall hitta en annan lösning.2008-11-11 Lars Ohly (v) talar klarspråk igen

Lars Ohly meddelade idag att man vill höja inkomstskatten för alla som tjänar över 17.000 i månaden. Förslaget avvisas av både socialdemokraterna och miljöpartiet, men Ohly tror att förslaget är en "valvinnande fråga".

Det tror jag också. Men inte för oppositionen.2008-11-10 Fem miljarder extra till krediter och garantier till företag

För en dryg vecka sedan berättade jag att Riksbanken även skulle låna ut pengar direkt till företag som inte lyckas lösa sin finansiering på annat sätt. Det handlar om lån där företagen lämnar sk företagscertifikat som säkerhet. Det är en utlåning som av naturliga skäl främst beror de större företagen, och det kan handla om mycket stora belopp, åtskilliga tiotals miljarder.

Vi ett extra regeringssammanträde idag beslutade regeringen att öka stödet till svenska företag som drabbas av finanskrisen med fem miljarder kronor.

Almi företagspartner, som stödjer små och medelstora företags affärsutveckling, får två extra miljarder. Genom Almi hoppas regeringen kunna stödja företagens lånebehov. Små och medelstora företag kan därmed få statlig hjälp att få tillgång till kapital trots osäkerheten hos bankerna.

Resterande tre miljarder kronor går till Exportkreditnämnden för att de skall kunna öka exportkrediterna för svenska företag. Det ger företagen möjlighet att försäkra sig mot kreditförluster som kan uppstå på grund av det osäkra finansiella läget. Regeringen vill stimulera företagen att fortsätta exportera.

Alla dessa åtgärder har samma syfte, att förbättra likviditeten och minska osäkerheten för stora och små företag, så att de kan fortsätta sin verksamhet och slippa varsla personal i onödan.2008-11-09 Elfsborg nådde inte riktigt ända fram
Gefle-Elfsborg 1-2

Trots seger borta över Gefle drog Kalmar som väntat längsta strået, och vann allsvenskan en poäng före Elfsborg. De två topplagen kom långt före övriga lag, och har varit i en klass för sig under hela säsongen före alla storstadslag. Kalmar har haft ledningen under större delen av serien med Elfsborg jagande strax efter. Kalmar är värdiga mästare, ingen tvekan om det. Man har gjort hela 70 mål, och man besegrade Elfsborg i den avgörande matchen hemma i Kalmar.

Elfsborg har gjort en fantastisk insats som utan flera av sina främsta spelare lyckats ge Kalmar en match ända fram till sista omgången. Styrkan har varit försvarsspelet - bara 18 insläppta mål på 30 matcher! Men 49 mål framåt är faktiskt inte illa det heller.

Elfsborg tog guld 2006, blev fyra förra året och tvåa i år. Klubben befäster därmed sin ställning som ett av Sveriges bästa klubblag under senare år.Allsvenskan 2008 - sluttabell:
Kalmar FF30204670-3264
Elfsborg30196549-1863
IFK Göteborg30159650-2654
Helsingborg30166853-4154
AIK30129936-3245
Malmö FF301281051-4644
Örebro301191036-3942
Halmstad301181139-3841
Hammarby301181141-5141
Trelleborg30913833-3040
GAIS309111030-3638
Djurgården30991230-3836
Gefle30771633-4228
Ljungskile SK30661823-5224
Sundsvall30571826-5422
IFK Norrköping30481831-5620
2008-11-09 Klara besked från Lars Ohly (v)

Att oppositionen har svårt att enas om ett samarbete ens i de stora avgörande frågorna som ekonomi, skatter, försvars- och utrikespolitik är välkänt. Diskussionerna om en gemensam linje inför valet 2010 har vad jag förstått i princip lagts ned. Samtidigt är det tydligt att vänsterpartiet inte kan tänka sig att passivt stödja en s-mp-regering, och lika tydligt att miljöpartiet vägrar acceptera att vänsterpartiet ingår i en regering. Mittemellan står Mona Sahlin och byter fot med jämna mellanrum i takt med att opinionsstödet minskar.

Igår blev splittringen tydligare än någonsin när Lars Ohly intervjuades i Ekots lördagsintervju. Ohly sa bland annat att man kommer att begära nyval (!) om inte Mona Sahlin släpper i (v) i en eventuell vänsterregering. "Vi är beredda att ta det steget ifall vi förödmjukas offentligt i regeringsförhandlingarna" sa Ohly enligt TV4. Lars Ohly har "förlängt den tidsfrist som s och mp fått för att komma överens med honom om ett trepartssamarbete". Tidsfristen går ut den 22 november. Kravet för att gemensamma ­arbetsgrupper ska kunna startas är att s och mp måste skriva under på Ohlys syn på ekonomi, och därmed slopa utgiftstaket i budgeten. Det kommer inte att stanna där, dock. Om de tre enas om att ge Ohly veto över den ekonomiska politiken återstår en rad frågor där Ohly vill bestämma. ”Skatter, friskolor, motorvägsbyggen, offentligt ägande och inte minst Sveriges deltagande i Afghanistankriget”, allt enligt intervjun i Dagens Eko.

Väljarnas alternativ till Alliansen är alltså antingen att få Sveriges första regering med gamla kommunister som ministrar och en kommunistisk agenda, eller att det i stället blir nyval...

Opinionsläget visar att väljarna vill ha tydliga politiska alternativ, inte minst i bistra ekonomiska tider. Återigen visar det sig tydligt att gemensamt uppträdande, respekt och kompromissvilja är det som leder ett regeringsalternativ framåt. Alternativet är inget som väljarna uppskattar. Detta är ett mycket starkt argument för att Alliansen skall ta en vända till och försöka lösa sin hittills svåraste fråga på över två år, frågan om äktenskapslagstiftningen. Kanske skall man inte överdriva frågans betydelse för den samlade väljarkåren, men å andra sidan - om Alliansen till och med skulle klara att lösa upp denna känsliga fråga skulle det bli en mycket tydlig och positiv signal till väljarna. Kanske skulle Alliansen till och med belönas genom att återta ledningen i kommande opinionsmätningar?2008-11-08 Fler m-ledamöter tycker som jag
Uppdaterad

I dag har nio av mina moderata riksdagskolleger en debattartikel i Svenska Dagbladet där man förespråkar en rent civilrättslig lagstiftning för alla som vill leva tillsammans, och där man skiljer juridiken från religionen och traditionerna.

Det är Hans Wallmark, Lars-Arne Staxäng, Cecilia Magnusson, Lars Elinderson, Elisabeth Santesson, Rolf K Nilsson, Marianne Watz, Jeppe Johnsson och Walburga Habsburg Douglas som undertecknat artikeln, där man bland annat skriver: "Låt regleringen av en fast relation två vuxna emellan utifrån ett lagstiftningsperspektiv bli en rent civilrättslig handling där staten erbjuder en form lika för alla. Utifrån ett offentligt perspektiv handlar det strikt om att ge tvåsamheten en uppsättning rättsregler utan att blanda sig i en namn- och etikettsdiskussion. Samtliga samfund fråntas dagens vigselrätt som är en rest av en försvunnen statskyrkotid på samma sätt som även borgerliga vigselförrättare avskaffas. Allt som har med ceremoni eller religiös inramning att göra överlåts på just det civila samhället inom ramen för egna föreningstraditioner eller i enlighet med egen gudsuppfattning."

Häromdagen läste jag på min utskottskollega Anna König Jerlmyrs blogg på Expressens nätsida att hon har samma funderingar "/jag har personligen alltid ansett att det förslag som Göran Hägglund nu för fram är sympatiskt. Det innebär att vigseln består i ett civilrättsligt avtal och att par därefter kan välja vilken ceremoni de så önskar, om det innebär att det är på en strand, i en kyrka eller på en båt. Jag har verkligen den största respekt att det finns olika åsikter i denna fråga, och jag är övertygad om att det finns möjlighet komma till en bra lösning. Särskilt om det går ut på att skilja stat och kyrka en gång för alla." Jag har lärt känna Anna som en mycket klok och orädd person, och instämmer helt i det hon skriver.

Även min m-kollega Göran Pettersson har uttryckt liknande tankar på sin blogg och tillägger: "Jag tycker att det börjar stå alltmer klart att den linje som drivs av de flesta riksdagspartierna, d.v.s. att staten omdefinierar äktenskapsbegreppet men med bibehållen men frivillig vigselrätt för samfunden, är ologisk och ohållbar. Det samfund som vägrar att anpassa sig efter statens normer kommer ganska snart bli anmäld. Det har de senaste dagarna också blivit tydligt att flera ledande politiker verkar anse att samfunden ska anpassa sin tro efter riksdagens beslut."

Vi börjar med andra ord bli ganska många moderata riksdagsledamöter som förespråkar en annan lösning på frågan om könsneutrala äktenskap, en lösning som förhoppningsvis skulle kunna möta respekt i alla grupper och inkludera alla Allianspartierna.

Tillägg 9 november: Jag har nu fått vetskap om att även Staffan Danielsson, riksdagsledamot för Centerpartiet föreslår samma lösning på sin blogg. Och som jag nämnt förut har förre ministern och riksdagsledamoten Morgan Johansson (s) undertecknat en debattartikel med samma innebörd.

Alla mina blogginlägg i frågan hittar du samlade här.
2008-11-07 Oppositionens försprång krymper snabbt

När oppositionen i våras hade ett övertag i opinionen med över 19% räknade de flesta experter ut Alliansen och utropade socialdemokraterna till valsegrare 2010. Men det var nog för tidigt att räkna bort Alliansen. Alla de senaste mätningarna har visat snabbt krympande försprång, och i dagens Demoskopmätning tappar social- demokraterna nära 6% på en månad. Oppositionens försprång är nu bara drygt 5%, en statistiskt säkerställd minskning med nästan 8% på en månad!

Väljarna börjar nog inse att en rödgrön röra där man är oense om det mesta, och där Sahlin, Ohly och Östros skall hantera finanskrisen inte är ett särskilt lockande alternativ. Om man kryddar detta med höjda arbetsgivareavgifter som gör dyrare att anställa unga, återinförd förmögenhetsskatt som gör det svårare för företag att få riskkapital, höjda inkomstskatter för löntagarna som minskar konsumtions- utrymmet, samt orimligt höga energiskatter som hotar industrin och jobben, så blir det ännu tydligare att oppositionens politik kraftigt skulle förvärra krisen.

(fig från Expressens nätupplaga)

För moderaternas del är opinionsstödet nu höga 29%, dvs långt över valresultatet 2006. Alla Allianspartierna går framåt, vilket är glädjande. Ekonomiskt ansvarstagande och samarbete är det väljarna förväntar sig när det är bistra tider. Det är därför det är så oerhört viktigt att de fyra partierna håller ihop och hittar lösningar som alla de fyra partierna kan ställa sig bakom - i alla frågor!2008-11-07 Justitieministern invigde poliskontor i Svenljunga

Före valet 2006 fanns ett antal vita fläckar på kartan över svenska kommuner som saknade fast polisbemanning. Svenljunga var en av dessa. I flera år har invånare och politiker i Svenljunga kämpat för att få fast polisbemanning på orten.

Nu har ännu en vit fläck på kommunkartan försvunnit!

I dag var det nämligen dags för den högtidliga invigningen av ett nytt koncept i Svenljunga som bygger på samarbete mellan kommun och polis. Det nya poliskontoret är inrymt i kommunhuset, och verksamheten drivs i samarbete med polisen i Mark.

Invigningsdagen till ära fanns jusititeminister Beatrice Ask på plats, och det var en massor av besökare, SÄPO-vakter, en väldig uppståndelse och intensiv mediabevakning.Här anländer ministern, och kommer genast i samspråk med en av de poliser som skall tjänsgöra i Svenljunga. Sedan är det dags för ett kort tal, där ministern bland annat berättar att det kommer att tillföras fler poliser till Sjuhärad redan nästa år (Det blir 40 nya heltidstjänster som kan fördelas mellan Sjuhäradskommunerna).


Så är det dags för den obligatoriska "bandklippningen". Sedan var det dags för ett antal intervjuer och dessutom fick Bea svara på frågor från lyssnarna i direktsändning i Radio Sjuhärad.2008-11-07 Protestmailen fortsätter strömma in

Protestmailen mot könsneutrala äktenskap fortsätter strömma in. Hittills har jag fått 577 mail på åtta dagar. Och så ett litet ensamt mail som uppmanar oss att snarast införa könsneutrala äktenskap. Riktigt så ser förståss inte fördelningen i åsikter ut bland befolkningen, men att det finns starka krafter mot förslaget är uppenbart. Antalet protestmail per dag är nu exempelvis större än före FRA-omröstningen i juni, och det säger en del. Många protestmail är standardiserade och kommer uppenbarligen från personer knutna till olika religiösa samfund, och vissa innehåller en del märkliga argument som jag inte kan ställa upp på. Men många är också personligt skrivna protester från personer som skriver att de inte i första hand protesterar av religiösa skäl utan för att värna traditioner, tycker lagen är allmänt onödig, eller för att de oroar sig för de politiska effekterna.

Jag har nu svarat alla som mailat i frågan, precis som jag gjorde under FRA-diskussionerna. Mitt svar är identiskt med det jag skrev på bloggen igår. Flera hundra (!) uppskattande mail har därefter kommit där man uttrycker sin uppskattning om det jag skrivit på bloggen och en tidning har till och med bett att få publicera blogginlägget!

Jag har nu också samlat mina inlägg i ämnet tillsammans med några ett år gamla blogginlägg om mitt anförande på moderaternas partistämma i oktober 2007, och den medieuppmärksamhet som detta fick. Du hittar detta samlat här!
När jag läser så här i efterhand vad jag sa på stämman är det nästan skrämmande hur rätt jag fick!

Alldeles vid sidan av den svenska debatten beslutade förresten väljarna i Kalifornien i en folkomröstning i tisdags i samband med presidentvalet att riva upp den möjlighet till könsneutrala äktenskap som en domstol beslutade om i maj i år. Kalifornien som i många frågor anses gå före, tar nu alltså ett steg tillbaka i denna känsliga fråga, vilket givetvis upprör alla de som förespråkar könsneutrala äktenskap. Problemet är också att man inte vet hur man skall göra med de samkönade som hann ingå äktenskap under den korta tid som lagen fanns...

Frågan väcker oerhört starka känslor för eller emot över hela världen. Det är därför jag tycker man borde verka för en svensk lösning som både förespråkare och motståndare skulle kunna acceptera. Det skulle ge en långsiktig hållbarhet, och det går om man bara vill.2008-11-06 Samarbete byggs på förtroende och respekt

Beslutet från regeringen igår att det inte blir ett gemensamt Alliansförslag i frågan om könsneutrala äktenskap var inte oväntat, men i grunden löser det inte grundproblemet. I andra frågor där Allianspartierna tycker olika (exempelvis kärnkraftsfrågan) har man valt att inte gå vidare med känsliga förslag som går rakt emot ett partis övertygelse. Det har handlat om respekt för olika partiers hjärtefrågor. Jag har svårt att se varför just frågan om könsneutrala äktenskap skall behandlas annorlunda. Just risken för att skada Alliansen var för övrigt precis vad jag varnade för på moderaternas partistämma när frågan diskuterades. Många stämmoombud gjorde också som jag och avstod från att rösta om könsneutrala äktenskap med hänsyn till Allianssamarbetet. Men en klar majoritet av de som röstade ville se en könsneutral äktenskapslagstiftning, och nu sitter vi här med en oenig Allians. Ingen som i likhet med mig är ordentligt insatt i dagens lagstiftning kan rimligen tycka att frågan är värd detta.

Själva sakfrågan bör man inte diskutera alls om man vill göra politisk karriär och vara politiskt korrekt. Jag vägrar att acceptera detta. Alla frågor måste kunna diskuteras öppet och sakligt! Jag har tidigare arbetat som familjejurist under många år, och vet ju att frågan om könsneutrala äktenskap bara på marginalen handlar om juridiska frågor. Det handlar mer om traditioner, symboler och begrepp, där båda sidor är starkt berörda av betydelsen av just ordet "äktenskap", och i stort sett endast har känslomässiga argument i debatten. Jag tycker man skall visa båda sidor respekt i en diskussion, och anser att de som argumenterar för respektive emot har samma värde och rätt att göra sin röst hörd. Den politiskt korrekta åsikten idag är att man skall driva igenom könsneutral äktenskapslagstiftning till varje pris, och att de som protesterar gärna betraktas som lite underliga, eller rent av är homofober eller vill diskriminera homosexuella. Jag ifrågasätter starkt det synsättet. Jag har exempelvis svårt att se varför man inte skall lyssna alls på vissa personer bara för att de har starka religiösa uppfattningar i frågan. Är de inte medborgare de också? Väger inte deras åsikter precis lika tungt som de minst lika känslomässigt grundade argumenten från HBT-rörelsen?

Vissa homosexuella beklagar sig över att det inte låter särskilt romantiskt att tala om "min registrerade partner". Jag förstår detta. Det är precis lika oromantiskt att tala om "min äkta maka", eller att "vi har ingått äktenskap". Personligen säger jag hellre "min fru" och berättar att jag "gift mig"....och det är ju inget som hindrar att även en registrerad partner använder dessa uttryck. För att göra det behövs ingen lagändring. Enligt mitt sätt att se på saken är det vi själva som laddar vårt förhållande med värde. Om sedan den juridiska termen bakom är äktenskap eller partnerskap tycker jag i grunden är en alltför obetydlig principfråga för att diskussionen skall få sådana proportioner.

Jag är personligen ingen uttalad motståndare till könsneutrala äktenskap som princip, men tycker ändå att förändringen känns onödig. Jag anser att riksdag och regering har viktigare saker att ägna sin tid på än att förändra lagar av rent symboliska skäl för att glädja en grupp i samhället om man samtidigt gör en annan grupp besviken.

Som läget är nu lutar jag allt mer åt att den enda rimliga lösningen på problemet är att införa en civilrättslig samlevnadslagstiftning som frikopplas helt från religionen. Vigsel ingås då rent juridiskt genom att man undertecknar ett avtal och registreras hos myndigheterna. Sedan kan varje samfund själva välja om man vill välsigna den ena eller andra varianten av äktenskap, allt beroende på sin trosuppfattning. Detta är en lösning som (kd)-ledaren Göran Hägglund själv varit inne på, och som även flera religiösa ledare och samfund framfört som en möjlig väg. Även RFSU förespråkar denna lösning, och liknande lösningar finns i flera andra Europeiska länder. Visst skulle det kunna uppfattas som att man då också "tar ifrån" kyrkan rätten att viga, men om man är tydlig med att skilja på det civilrättsliga avtalet och de religiösa ceremonierna och traditionerna så borde det i vart fall vara värt att diskutera. Sverige har ju med dagens system inte fullt ut skiljt kyrkan från staten, och det kanske vore bra att ta detta steg för båda sidor?

En sak vill jag också deklarera tydligt. Jag kandiderade till riksdagen med avsikten att bli en del av ett samlat regeringsunderlag, inte för att aktivt stödja förslag som splittrar Alliansen. Jag vet idag att det är många fler än jag själv i den moderata riksdagsgruppen som - oavsett helt olika åsikter i själva sakfrågan - kommer att ha mycket svårt att rösta för en trepartimotion om könsneutrala äktenskap, just därför att ett Alliansparti står utanför. Vi anser helt enkelt inte att det är så man bygger förtroende mellan fyra partier. Ministrar och partiledare säger ofta att vi skall vårda Alliansen. Nu är det upp till bevis!2008-11-05 Osäkra prognoser ger anledning till ödmjukhet

I dag har jag ett debattsvar i Borås Tidning, där jag bemöter ett påstående om att arbetslösheten skulle ha ökat (!) sedan Alliansen tog över 2006. Alla som är insatta i hur det ser ut i verkligheten vet att detta påstående är fel. Nära 190.000 personer har gått från olika former av bidrag och ersättningar till eget arbete och egen lön. Det är ett resultat som väcker uppmärksamhet och viss avundsjuka i vår omvärld.

Jag påpekar i artikeln också att "i den senaste mätningen - i augusti - hade arbetslösheten ännu inte ökat. Sverige hade tvärtom i augusti rekordhög sysselsättning - aldrig har så många arbetat". Detta var givetvis korrekt - då. Men mitt debattsvar skickade jag till BT den 13 oktober, och det publiceras först idag, den 5 november. Under de tre veckor som gått har septembersiffrorna kommit, som visade något ökad arbetslöshet jämfört med hur det såg ut för ett år sedan. Oktobersiffrorna kommer sannolikt att visa att arbetsmarknaden försämrats ytterligare, och alla de varsel som lagts under oktober kommer rimligen att skapa ökad arbetslöshet efter årsskiftet, precis som regeringen faktiskt befarade i sin finansplan i höstas. Men precis som jag skriver i artikeln - "om" (idag hade jag nog skrivit "när") arbetslösheten ökar sker det från en för svensk del mycket låg nivå.

I min artikel skriver jag också att "Den goda utvecklingen på arbetsmarknaden under 2007 och hittills under 2008 gör att Sverige står stabilare i bistrare tider än vad man gjort vid tidigare lågkonjunkturer. Nu kan Sverige satsa i stället för att spara när konjunkturen går ned, sänka skatter och satsa på stora investeringar i infrastruktur, forskning och välfärd, och ge stora tillskott till kommuner och landsting. Det kommer att motverka en ökning av arbetslösheten. Samtidigt kan vi fortsätta betala av på statsskulden och ändå ha överskott i statens finanser. Det är det inte många länder som klarar av idag." En riktigt bra sammanfattning av läget - med ett undantag. Den näst sista meningen om statsskulden får jag kanske äta upp...om det blir som Riksgälden befarade i sin prognos i går är det väl tveksamt om det finns något utrymme för att betala av ytterligare på statsskulden förrän tidigast 2011. Det visar hur snabbt prognoserna förändras. Jag får väl trösta mig med de stora avbetalningarna på statsskulden som hittills gjorts sedan valet 2006.

Prognosförändringarna de senaste tre veckorna visar hur svårt det är att försöka förutse utvecklingen framöver. Det enda man säkert kan säga är att tryggheten för Sverige är de starka statsfinanserna och den höga sysselsättningen. Det blir en "krockkudde" som dämpar effekterna av den internationella lågkonjunkturen. Men hur stora effekterna ändå blir för Sverige vet faktiskt ingen idag. Det ger anledning till både eftertanke och ödmjukhet, men visar också hur oerhört viktigt det är att fortsätta vårda Sveriges ekonomi, företagsklimat och arbetsmarknad.2008-11-05 Grattis Barack Obama! ...eller?

Barack Obama vann som väntat det amerikanska presidentvalet. Det har väl varit ganska klart en tid att det skulle gå så. Obama fick över 50% av rösterna, även om segern i procent blev betydligt mindre än vad opinionsmätningarna visat, segermarginalen är ca 51% mot 48% enligt de senaste siffrorna. I antal delegater blev det däremot en jordskredsseger, eftersom Obama vann i "rätt" stater. Barack Obama blir nu USA:s 44:e president.

Det amerikanska valsystemet är konstigt - när George W Bush vann förra valet fick han faktiskt färre röster än sin motkandidat, men fick trots detta fler elektorer efteersom han också vann i "rätt" stater. Det har tydligen hänt även tidigare i historien att vinnaren fått färre röster än förloraren, och det känns ju minst sagt en smula märkligt. Obama har nu däremot stöd av en majoritet av folket.

Det är bara att gratulera Obama, som verkligen gjort en helt enastående valrörelse. Först klarat fighten mot Hilary Clinton i en mycket hård duell, därefter gått hela vägen till en seger i presidentvalet. Jag tror segern handlar mycket om hans person och ungdom i kontrast till McCain som framstått som lite väl gammal och traditionell. Ovanpå detta är Obama en skicklig talare som får människor att lyssna, och han framstår som en sympatisk person och modern ledare. Obama har också fått många afroameerikaner som inte brukar rösta att ta sig till valurnorna för första gången, och detta kan ha avgjort valet. Att nya grupper amerikaner utnyttjar sin demokratiska rätt att rösta är väl kanske ett av de mer positiva inslagen i detta val.

Jag köper fortfarande inte viktiga delar av Obamas politiska budskap. Obama vill höja många skatter kraftigt, både för löntagare och företag, vilket riskerar att förvärra problemen i USA både när det gäller konsumtionen och arbetsmarknaden. Jag är rädd för att det får återverkningar på hela världsekonomin. Obama vill också begränsa frihandeln vilket i så fall slår direkt mot svensk och europeisk export. Jag hoppas att EU:s ledare kan förmå Obama att tänka om och inse att frihandel alltid gynnar alla, inte minst när det är bistra ekonomiska tider.

Tyvärr tror jag att Obama får en mycket tuff tid framöver. Han riskerar att bli en av de presidenter som drabbas av den hårdaste svekdebatten någonsin. Obama har målat upp en bild av mycket stora förändringar och förbättringar för de flesta, och det är för mig en gåta hur han skall kunna klara allt detta samtidigt som USA går igenom en av sina djupaste ekonomiska kriser på länge. Det finns helt enkelt inte en rimlig chans att han skall kunna genomföra allt han lovat. Statsminister Reinfeldt uttryckte det bra idag på morgonen tycker jag - "President Obama kommer att tvingas ta andra beslut jämfört med vad presidentkandidaten Obama talade om under kampanjen". Så egentligen vet jag inte om man skall gratulera Obama? Men man kan åtminstone önska honom lycka till - det kan han nog behöva!2008-11-04 Viktigt att ha koll på statsfinanserna

I statsbudgeten för 2008 budgeterades för ett överskott i årets statsfinanser med ca 90 miljarder. Denna siffra har sedan ökats efterhand. Den senaste prognosen som kom idag visar - trots att den har skrivits ned en del på grund av finanskrisen - ett överskott på hela 148 miljarder kronor för 2008. Det blir i så fall det största överskottet i de svenska statsfinanserna någonsin. För 2007 redovisade staten ett överskott på 103 miljarder. Det är det historiskt näst största överskottet någonsin. Båda dessa rekordöverskott har uppstått under Alliansens två första år vid makten. Så här har statens finanser sett ut under åren sedan valåret 2002 (Källa Ekonomistyrningsverket, ESV):

2008: "+ 148 miljarder (prognos)
2007: "+ 103 miljarder

2006: "+ 18 miljarder
2005: "+ 14 miljarder
2004: - 51 miljarder
2003: - 47 miljarder
2002: "+ 3,5 miljarder

Riksgälden befarar sämre resultat för 2009 och 2010, och tror till och med att det kan bli underskott dessa år, -23 miljarder 2009 och -35 miljarder 2010. En orsak är att den djupa finanskrisen dämpar den ekonomiska tillväxten och försvårar fortsatta försäljningar av statliga tillgångar. Underskott i statens finanser hade Sverige senast 2003 och 2004. Det är givetvis svårt att göra exakta prognoser för kommande år när läget i världen är som det är, men det är ändå en tydlig signal om att regering och riksdag måste hålla hårt i pengarna.

Inte minst är dagens siffror en tydlig signal till oppositionen, som redan i sitt budgetförslag för 2009 och 2010 förbrukar mer pengar än vad som är ansvarsfullt. Om nu statsfinanserna vänder nedåt kommer de att tvingas ta tillbaka många av sina fagra löften - löften som det inte ens fanns pengar till enligt de gamla prognoserna. Även oppositionen måste inse att de inte har någon egen sedelpress!

Regeringen har ju fått hård kritik från oppositionen för att man inte satsat ännu mera under de senaste åren när nu överskottet i statsfinanserna varit så stort. Så här i efterhand kan man konstatera att finansministerns tydliga budskap varit rätt hela tiden. Det gäller att ha ett stort överskott under goda år för att klara sämre tider! Regeringen har för sin del hållit sig till en försiktig reformlinje. Man räknar inte med behov av nedskärningar eller besparingar, och efter vad jag hört från statsministern idag så bör också de reformer som hittills utlovats för 2009 kunna genomföras som planerat om inte läget blir dramtiskt sämre för världsekonomin.

Många gånger genom åren har svenska regeringar förbrukat alla pengar i goda tider, höjt förmåner och ersättningsnivåer, och dragit på sig en kostnadsnivå som man sedan inte kunnat behålla när det blir sämre tider. Denna gång är Sverige i ett bättre läge än de flesta större länder i vår omvärld. De stora överskotten de senaste två åren gör att det finns resurser att även klara några sämre år. Och trots att många påstår att den finanskris världen nu upplever är den djupaste sedan 1920-talet räknar Riksgäldskontoret ändå bara med små underskott i statens finanser, mindre än de underskott som uppstod under den jämförelsevis lindriga konjunktursvackan 2003-2004.2008-11-03 Direktrapport från valets USAMånga av mina partikolleger har passat på att resa över till USA för att engagera sig i valet. Några som officiella valobservatörer, andra som volontärer. En av volontärerna är Petter, min politiske sekreterare, som passat på att ta semester denna vecka och som engagerar sig i McCainkampanjen i Florida. På vänstra bilden besöker Petter en stor valaktivitet med McCain i universitetsarenan i Miami. På högra bilden sitter han i väljarsamtal per telefon i kampanjstaben. Här rapporterar Petter direkt från USA!

I morgon är det allvar, valet är igång. Jag tror att Petter kommer att bli lite besviken över valresultatet, för det mesta tyder ju på att Obama vinner. Men det är säkert ändå kul att uppleva stämningen kring valet på plats.

En reflektion är att som konjunkturen ser ut och som läget är för amerikansk ekonomi så tvivlar jag på att amerikanerna kommer att bli nöjda oavsett hur valet går. Den presidentkandidat som vinner valet kommer att få väldigt svårt att uppfylla sina vallöften och med stor sannolikhet drabbas han av folkets missnöje ganska snart. Jag förstår inte att någon vill ställa upp...

För egen del prioriterar jag den svenska arbetsmarknadspolitiken. Det är en fullt tillräcklig utmaning.2008-11-03 Heldag med Volvo och Arbetsförmedlingen i Göteborg

Dagen har jag helt och hållet ägnat åt Volvo och varslen inom bilindustrin i Västsverige, tillsammans med några Allianskolleger från Arbetsmarknadsutskottet. Dagens nyhet om att över 19.000 varslats under oktober var en dyster bakgrund till dagens möten, särskilt när man vet att ca 75% av dem som varslas också senare brukar förlora jobbet. Man ser nu hur även bilindustrins underleverantörer varslar personal. Ingen vet om oktober kommer att visa sig ha varit den dystraste varselmånaden, eller om det blir värre framöver.

Förmiddagen började med ett möte där delar av Volvo PV:s företagsledning gav en lägesbild av situationen. När man vet att Volvo Personvagnar har en organisation som är byggd för att producera över 500.000 bilar och att man redan minskat produktionen till nedåt 350.000 så inser man att det väntar en kraftig nedskärning. Totalt skall 3.900 anställda bort i Sverige, varav över 3.300 i Göteborg.

Vi fick med oss en del tankar, önskemål och synpunkter på hur riksdag och regering kan verka för goda villkor för framtidens bilindustri, och det finns många förslag som jag tycker man skall arbeta vidare med. Vi fick också en föredragning om Volvos miljösatsningar, och mediabilden av att "Volvo missat miljötåget" är definitivt inte helt korrekt. Volvo satsar redan idag på miljövänligare fordon och har stora planer för framtiden. Den omtalade stadsjeepen som fått så mycket skäll i media hör inte heller till de törstigaste fordonen på marknaden, och har inte heller varit en misslyckad satsning utan snarare en stor framgång försäljningsmässigt fram till idag. Volvos försäljning ökar dessutom på vissa marknader och varumärket har ett stort värde i många länder. När man ser Volvos framtidsplaner blir man trots allt optimistisk, men Volvo lär behöva stöd på olika sätt för att ta sig igenom den nuvarande krisen och bygga ett bilföretag för framtiden. Volvos överlevnad är av avgörande betydelse för hela Västsverige. Även Sjuhärad är beroden av Volvo - här bor en hel del anställda som pendlar till Volvo i Göteborg, och många arbetar också hos Volvos underleverantörer.

Eftermiddagen tillbringade vi på Arbetsförmedlingen i Göteborg, dit vi råkade komma strax efter att statsministern varit där på besök under förmiddagen. Arbetsförmedlingens insatser för de varslade på Volvo visste vi givetvis redan mycket om eftersom vi fått information om detta i arbetsmarknadsutskottet, men nu fick vi också höra lite mer om hur man arbetar rent praktiskt, och vad man såg för problem och möjligheter. Man räknar med att varslen hos Volvo och underleverantörerna kan medföra att ca 8.000 personer mister jobbet. Till detta kommer att antal externa konsulter som blir utan uppdrag. 20 arbetsförmedlare kommer att jobba särskilt med de som sägs upp på Volvo, och man öppnar ett särskilt arbetsförmedlingskontor ute på Volvo nästa vecka. Vi fick också klart för oss att de Volvoanställda är eftertraktad arbetskraft hos många företag, och det var faktiskt oväntat positiva tongångar från arbetsförmedlingens sida, liksom från Trygghetsrådet som hjälper till att stötta dem som sägs upp. Man konstaterade att arbetsmarknaden inom många sektorer trots allt är stark, både i Västsverige och i Norge, och chansen för de som sägs upp att få nytt jobb är goda om de får hjälp att komma i kontakt med intresserade arbetsgivare. Vi hade redan hos Volvo fått bekräftelse på att Volvos anställda är eftertraktade - Volvo har varslat 1.085 tjänstemän om uppsägning, men redan under hösten har hittills över 400 tjänstemän frivilligt lämnat Volvo och gått till andra jobb.

Arbetsförmedlingen skickade med oss en del önskemål när det gäller hur Arbetsfömedlingen skall få använda sina pengar lite mer flexibelt för olika åtgärder som direkt leder till arbete, exempelvis korta utbildningar eller liknande som gör att en ny arbetsgivare kan anställa direkt. Dessa önskemål stämmer väl med de signaler jag fått på andra sätt, och är något jag definitivt tar med mig i kommande samtal med arbetsmarknadsministern och departementet. En ny situation på arbetsmarknaden borde definitivt kunna motivera att man väljer lite nya lösningar.

Min slutsummering av dagen är trots allt att dagens varsel och uppsägningar nog skall gå att hantera och att de drabbade kommer att få god och professionell hjälp. Något större oro känner jag för bilindustrins framtid och de påfrestningar som väntar. Världens bilindustri går igenom ett stålbad, och alla goda krafter måste samverka för att både Volvo och Saab skall klara sig igenom detta. Politiken måste självklart ta sin del av ansvaret. Den närmaste tiden kommer jag att träffa fler företrädare för bilindustrin och dess underleverantörer, mer om detta senare.2008-11-01 Perspektiv

I veckan gjorde flera kvällstidningar stor sak av att en gris sannolikt blivit skållad levande på slakteriet. Bedrövligt naturligtvis, och utan tvekan ett fall av djurplågeri. I en av tidningarna läste jag sedan också en liten, liten notis om en kvinna i Somalia som inom kort skulle stenas till döds av den islamska milisen som straff för misstänkt äktenskapsbrott.
I går kom också nyheten att "kvinnan" enligt Amnesty bara var 13 år (!), och inte alls hade begått äktenskapsbrott utan tvärtom försökt anmäla att hon blivit våldtagen. Idag är hon död, krossad under en hög med sten.

När jag läste den lilla tidningsnotisen strax efter den stora artikeln om den stackars grisen kunde jag inte låta bli att fundera över att en svensk gris uppenbarligen har ett större nyhetsvärde än en somalisk kvinna som på ett barbariskt sätt stenas till döds.

Sedan funderade jag resten av flygresan över hur mycket ondska det finns i världen, hur många grova övergrepp mot människor som sker i vissa religioners namn, och inte minst hur obetydliga många av våra svenska problem är i jämförelse.2008-11-01 E-post-lobbyisterna har lärt sig

Den omfattande mailbombningen av riksdagsledamöterna i somras med anledning av "FRA-lagen" fick ju stor mediauppmärksamhet. Och nu följer andra i FRA-aktivisternas spår. Just nu strömmar det in mail om flera olika ämnen samtidigt. Dels handlar det om upphovsrätt och fildelning, mest kritiska röster mot skärpta regler, men även en hel del positiva röster som vill att lagen skall införas snarast. Dels kommer många mail från personer som genomgående är negativa till könsneutrala äktenskap. Jag besvarar till att börja med sådana mail som jag ser kommer från den egna valkretsen, men efterhand kommer alla att få svar.

Ingen av de två frågorna är ju slutdiskuterad inom regeringen ännu, så ärligt talat är det en ganska bra tidpunkt att framföra sina synpunkter. I FRA-frågan kom reaktionerna strax före eller till och med efter omröstningen i riksdagen, och då blir det bara ett slag i luften.

"E-postdemokratin" är nog här för att stanna. I grunden tycker jag det är väldigt positivt och ger chans till många kontakter med väljare. Men det är förståss viktigt för oss politiker att tänka på att vi även skall företräda alla dem som inte har tid eller kraft att föra fram sina synpunkter i varje fråga. Det är politikens uppgift att göra avvägningar mellan olika intressen.