Granskning av den rödgröna oppositionens politik 2006-2014

Här hittar du ett axplock av blogginlägg som rör oppositionen under Alliansens regeringstid 2006-14. Bland annat lite om deras olika politiska förslag och utspel den senaste mandatperioden, lite om deras ideologi, lite om hur de tre oppositionspartierna klarar att samarbeta, och självklart en hel del om vad deras företrädare säger och gör.

Observera att sidan inte längre uppdateras, eftersom de rödgröna partierna från valet 2014 är i regeringsställning. Min kritik mot deras förslag finns numera i blogginlägg under respektive politiskt ämnesområde i bloggarkivet!


Facken dömer ut Socialdemokraternas vallöfte om traineetjänster

2014-09-05

De fackliga organisationerna delar min åsikt (se bloggen den 3/9) och dömer ut Socialdemokraternas vallöfte om traineetjänster.

"Man kan inte använda sjukvården som en arbetsmarknadsregulator, det är inte det vården är till för utan det är en kunskapsbaserad bransch", säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

Lärarförbundets Eva-Lis Sirén pekar på att det som behövs på fritids är fler utbildade lärare. "Man riskerar man att lämpa över ansvaret på en verksamhet som redan i dag går på knäna", säger hon.

Inte många rätt med det förslaget med andra ord. Osäker om det är förenligt med EU-rätten som jag berättade i föregående blogginlägg och dessutom ifrågasatt av facken. Så går det när man hafsar fram politiska förslag utan att tänka efter innan.
S-politik skulle orsaka ekonomisk smäll för kommuner och landsting

2014-09-05

I går berättade jag om hur Socialdemokraternas höjda arbetsgivareavgifter för unga blir en mycket dyr affär för kommuner och landsting. De riskerar kraftigt ökade kostnader med sammanlagt ca 3 miljarder kronor per år. Inget i Socialdemokraternas valmanifest antyder att man tänker kompensera kommunerna för denna kostnad och det går inte heller eftersom man använder alla pengarna till annat. Om man ändå väljer en mycket generös tolkning kan man möjligen anta att (S) vill ge kommunerna 250 miljoner i kompensation, det var den summa man redovisade i sin senaste budgetmotion. Men det kompenserar i så fall för mindre än 10% av de ökade kostnaderna.

I dag har vi ett debattinlägg i Borås Tidning där vi även ifrågasätter det seriösa i att utlova traineeplatser i vården. Det finns nämligen stor risk att detta strider mot EU:s regler och att därmed kommuner och landsting kan åka på en rejäl ekonomisk smäll genom att man tvingas betala tillbaka de pengar man fått i statsbidrag för traineejobb. För Borås kommun handlar det exempelvis om över 29 miljoner kronor. För Västra Götalandsregionen om över 450 miljoner.

Socialdemokraterna skryter om hur man säger sig vilja satsa mer på välfärden. Men när man granskar politiken ser man förslag efter förslag som i stället riskerar att drabba kommunerna ekonomiskt. Tyvärr är medias intresse minimalt att granska och uppmärksamma detta.
"Skamligt förslag från Socialdemokraterna"

2013-09-03

Den 22 augusti ställde jag frågan på bloggen om hur många viktiga yrken Socialdemokraterna tänker devalvera. Så här skrev jag då:

Hur många viktiga yrken tänker Socialdemokraterna devalvera?

2014-08-22

Socialdemokraterna lovade igår att 6.000 deltagare i "Fas 3" i stället ska arbeta i skolan för att avlasta lärarna delar av administrationen. Men i vart fall två av lärarfacken verkar måttligt förtjusta. "Den typen av kompetens som dessa personer förmodligen besitter avlastar inte lärarna i den grad vi skulle behöva. Skolan behöver rätt person på rätt plats. Jag är tveksam till om fler långtidsarbetslösa vuxna i skolan är rätt väg att gå" säger Anders Almgren, förste vice ordförande för Lärarnas Riksförbund. Skolledarförbundet är om möjligt ännu mer kritiska. Ordföranden Matz Nilsson skriver i ett pressmeddelande att "Vi välkomnar alla extra resurser till skolan men den här lösningen tror vi inte på. En skola är en komplex och känslig verksamhet där rekryteringen av personal är den mest kvalitetskritiska frågan. För att kunna ta ansvar för resultat och arbetsmiljö måste skolledarna ha inflytande över vilka personer som arbetar med barnen. Vi föreslår istället att resurserna läggs på att låta lärarstudenter arbeta extra i skolorna."//"Förslaget vittar om en okunnighet om skolans inre arbete. Där saknas idag de resurser som skulle behövas för att handleda långtidsarbetslösa."

Nyligen utlovande (S) också att anställa 20.000 arbetslösa inom äldreomsorgen som förstärkning. Även då kom upprörda kommentarer om att det faktiskt krävs utbildning och lämplighet för att arbeta inom denna viktiga sektor. Det är inte bara att sätta in långtidsarbetslösa i äldreomsorgen hur som helst.

Socialdemokraternas förslag riskerar att devalvera viktiga yrken som lärare och vårdpersonal genom att man säger att vem som helst som är arbetslös kan gå in och göra delar av deras jobb. Verkligheten ser inte ut så.

I dag finns denna insändare i Borås Tidning. En uppretad sjuksköterska instämmer i min kritik och menar att Socialdemokraternas förslag är "skamligt".S-valmanifestet slår mot både jobb och kommunernas ekonomi

2013-09-02

I dag kom då Socialdemokraternas valmanifest. Det var inte ett valmanifest för ett regeringsalternativ utan för ett enskilt parti. Och väldigt mycket skiljer sig åt i S, V och MP:s olika valmanifest. Ingen väljare vet vad kompromissen skulle bli om olyckan händer och Stefan Löfvén ska försöka förhandla fram en regeringspolitik.

Det som slår mig rent spontant är Socialdemokraternas starka fokus på att göra det dyrare och driva företag och att anställa, samtidigt som man använder pengarna för att öka ett antal olika bidrag och skapa konstgjorda platser inom offentlig sektor åt arbetslösa, platser som finansieras med skattemedel.

Ekvationen går inte ihop. Det enda sättet att varaktigt öka resurserna till välfärden är att det skapas fler företag och fler jobb i privat sektor. Det är den privata sektorn som betalar all offentlig verksamhet. Om man ska få pengar för att anställa en enda sjuksköterska, förskollärare eller polis så krävs det samtidigt flera nya jobb i privat sektor för att finansiera detta. Att då så ensidigt fördyra mot privat sektor som Socialdemokraterna gör går helt enkelt inte ihop.

Det finns mycket annat att kritisera i Socialdemokraternas valmanifest. Inte minst att man förbrukar mycket mer skattepengar än vad Alliansen gör. Dessutom att man inte redovisar sin budget för de närmaste åren utan bara ett tänkt resultat för 2018. Hur de kommande åren ska gå ihop framgår inte.

Ytterligare en allvarlig sak är att man höjer arbetsgivareavgifterna för unga utan att kompensera kommunerna och landstingen för de ökade kostnaderna. Det kommer exempelvis att öka kostnaderna för Västra Götalandsregionen med ca 90-100 miljoner per år, och för Borås kommun ökar kostnaderna med ca 25-30 miljoner. För Marks kommun handlar det om uppemot 10 miljoner i kostnadsökning per år, för Ulricehamn ca 6 miljoner och för Tranemo, Svenljunga och Bollebygds kommuner handlar det om uppskattsningsvis 2-3 miljoner per år. Jag återkommer med mer exakta siffror, för detta måste väljarna få veta. En röst på de rödgröna innebär kraftiga kostnadsökningar för kommuner och landsting och därmed mindre pengar till välfärden.

Jag tror Socialdemokraterna kommer att backa ordentligt i opinionen när väljarna inser vad förslagen medför.
Hur många viktiga yrken tänker Socialdemokraterna devalvera?

2014-08-22

Socialdemokraterna lovade igår att 6.000 deltagare i "Fas 3" i stället ska arbeta i skolan för att avlasta lärarna delar av administrationen. Men i vart fall två av lärarfacken verkar måttligt förtjusta. "Den typen av kompetens som dessa personer förmodligen besitter avlastar inte lärarna i den grad vi skulle behöva. Skolan behöver rätt person på rätt plats. Jag är tveksam till om fler långtidsarbetslösa vuxna i skolan är rätt väg att gå" säger Anders Almgren, förste vice ordförande för Lärarnas Riksförbund. Skolledarförbundet är om möjligt ännu mer kritiska. Ordföranden Matz Nilsson skriver i ett pressmeddelande att "Vi välkomnar alla extra resurser till skolan men den här lösningen tror vi inte på. En skola är en komplex och känslig verksamhet där rekryteringen av personal är den mest kvalitetskritiska frågan. För att kunna ta ansvar för resultat och arbetsmiljö måste skolledarna ha inflytande över vilka personer som arbetar med barnen. Vi föreslår istället att resurserna läggs på att låta lärarstudenter arbeta extra i skolorna."//"Förslaget vittar om en okunnighet om skolans inre arbete. Där saknas idag de resurser som skulle behövas för att handleda långtidsarbetslösa."

Nyligen utlovande (S) också att anställa 20.000 arbetslösa inom äldreomsorgen som förstärkning. Även då kom upprörda kommentarer om att det faktiskt krävs utbildning och lämplighet för att arbeta inom denna viktiga sektor. Det är inte bara att sätta in långtidsarbetslösa i äldreomsorgen hur som helst.

Socialdemokraternas förslag riskerar att devalvera viktiga yrken som lärare och vårdpersonal genom att man säger att vem som helst som är arbetslös kan gå in och göra delar av deras jobb. Verkligheten ser inte ut så.
Vårdsveket från S-V-MP i Västra Götaland

Radio Sjuhärad granskar idag Socialdemokraternas fagra löften om sjukvården före valet 2010. Och man konstaterar att det handlar om grova vallöftesbrott. Faktum är att trots att Regionen tack vare Alliansens jobbpolitik i år har 6 miljarder mer att disponera än man hade 2006 så växer vårdköerna!

Efter förra valet lovade de rödgröna politikerna i regionen att korta väntan på läkare vid akuten, och snabbare besök på vårdcentralen. Radio Sjuhärads granskning visar att inget av löftena uppfyllts, och nu medger politikerna misslyckandet.

Jag begriper inte att väljarna i val efter val ger Socialdemokraterna sitt stöd i Västra Götalandsregionen. Är man verkligen nöjd med att vi har så mycket sämre sjukvård än moderatstyrda Stockholm och Skåne, trots att vi betalar högre skatt?
S tar strid mot 75% av Sveriges föräldrar

2014-08-15

Oppositionspartierna på vänsterkanten (S, V, MP och FI) tävlar just nu om vem som kan styra hårdast över svenska folkets vardagsliv. I dag var det Socialdemokraternas tur att inkompetensförklara svenska föräldrar. Man vill utöka den tvingande könskvoteringen av flöräldraförsäkringen till tre månader från dagens två. Detta går rakt emot svenska föräldrars åsikter, de vill enligt flera opinonsundersökningar bestämma själva. Exempelvis redovisade SIFO för ett år sedan att 75% av föräldrarna vill bestämma själva medan endast 20% vill utöka könskvoteringen.

Jag hoppas det blir ytterligare ett gott skäl för många att rösta på moderaterna. Vi har stämmobeslut på att vi inte kommer att genomföra fler tvingande pappamånader. Och vi är många moderater i riksdagen som kommer att kämpa mot denna klåfingrighet från politiker som tycker att de vet bättre än svenska föräldrar.
Nej, Stefan Löfvén (S), högskoleplatserna har blivit 20.000 fler

2014-08-11

Jag brukar inte använda ordet "lögn" om mina politiska motståndare, men idag gör jag det. För när Socialdemokraterna påstår att det "försvunnit 20.000 högskoleplatser" under Alliansen så är det faktiskt en lögn. Jag skrev om detta på bloggen den 24 juni i år.

För ett drygt år sedan presenterade jag en utredning som Riksdagens Utredningstjänst (RUT) gjort på min begäran. Den visade att andelen befolkningen som fanns i eftergymnasiala utbildningar och vuxenutbildning var större 2011 än 2006. Jag lät i våras RUT göra en uppföljande analys för 2012 (det senaste år som man kan få fram all statistik från) för att få färskare siffror. Det visar sig då att det ser likadant ut idag.

Oavsett om man räknar 16-64 år eller 18-64 år så är det en större andel av befolkningen som studerar på komvux (inkl. yrkesvux/lärlingsvux), högskola/universitet, utländska universitet med svenska studiemedel, yrkeshögskola, folkhögskola eller i arbetsmarknads- utbildningar som upphandlats av Arbetsförmedlingen.

Ur rapporten från RUT kan man också utläsa specifikt hur utvecklingen varit för högskola och universitet.

Man ser då att antalet studenter har ökat kraftigt sedan 2006, från ca 283.000 då till ca 305.000 2012 (se figuren, baserad på siffror från Universitetskanslerämbetet). Under 2013 var antalet nästan exakt 300.000, alltså en ökning med 17.000 sedan 2006. För kommande år har regeringen satt av pengar till 10.000 nya platser, varav ökningen blir ca 3.000 i år. Totalt har alltså antalet platser ökat underfär 20.000 under Alliansens åtta regeringsår. Att antalet minskat något sedan toppnivån 2010 beror på att regeringen då gjorde en tillfällig extrasatsning som krisåtgärd under den djupa finanskrisen. Men bortsett från att dessa extraplatser efterhand klingat av har antalet studenter i övrigt ökat stadigt under Alliansen.

Om man i stället tittar på andelen av befolkningen 18-64 år som studerar på högskola/universitet har denna också ökat, från 5,35% till 5,56% mellan 2006 och 2012. Eftersom ungdomskullarna minskar kommer andelen som studerar på högskola att fortsätta öka kommande år.

Oppositionens påståenden att Alliansen rustat ned högskolan och övrig vuxentubildning klingar falskt. Vi har tvärtom skjutit till mer pengar, det finns fler platser, större andel av befolkningen studerar och vi har tillskapat fler utbildningsvägar och förbättrat studiemedlen ordentligt. Jag tror att Socialdemokraternas förvanskning av sanningen kommer att slå tillbaka mot dem själva.
Ledande s-politiker sprider falska siffror om långtidsarbetslösheten

2014-08-11

Folkpartiets Carl B Hamilton påpekar i ett nyhetsbrev att Socialdemokraterna envist upprepar myten att långtidsarbetslösheten har tredubblats under Alliansregeringen. Först gjordes påståendet av gruppledaren Mikael Damberg i både Rapport och Aktuellt (den 19 mars). Sedan har det fortsatt med övriga S-toppen intervjuer och debatter.

Sanningen är att de långtidsarbetslösa har ökat från 1 procent till 1,3 procent av arbetskraften när man jämför 3e kvartalet 2006 med samma kvartal 2013. Det är med andra ord ingen "tredubbling" utan en ökning med 0,3 procentenheter.

Sverige har alltså haft en förhållandevis liten ökning av långtidsarbetslösheten under krisen, och vi ligger mycket bättre till än alla andra EU-länder. Den genomsnittliga långtidsarbetslösheten inom EU har sedan 2006 ökat från 3,6 procent till ca 5 procent av arbetskraften. Sverige hade under förra året, tillsammans med Österrike, den allra lägsta långtidsarbetslösheten i hela EU (kv3), alltså 1,3%.

Det är bekymmersamt att oppositionen inte tror sig kunna vinna val på korrekta fakta och egen politik, utan att man i stället bygger valrörelsen på svartmålning, myter och emellanåt rent av fräcka lögner. Inte särskilt bra för demokratin.
(S)-förslag: Blek kopia av mitt förslag om studielån för körkort

2014-08-11

I går presenterade Socialdemokraterna ett förslag om studielån till körkort. Förslaget kom alltså bara fem dagar efter att jag presenterade förslaget på min blogg och på twitter och även fick en del media på det. Det är nog ingen alldeles vild gissning att Socialdemokraterna helt enkelt snodde mitt förslag, även om de tyvärr förvanskade det en del på vägen...

Min kritik mot s-förslaget gäller främst tre punkter:

* Endast de som tagit gymnasieexamen ska omfattas av s-förslaget. Det gör att man diskriminerar alla unga som inte gått i gymnasiet, alla de som kommer att lämna gymnasiet när s inför obligatorisk inläsning av högskolebehörighet, liksom alla vuxna som behöver ta körkort. Mitt förslag gäller såväl unga som vuxna och utan krav på gymnasieexamen.
* Med s-förslaget måste alla unga vänta tills efter gymnasieexamen med att ta körkort om man ska kunna få studielån till detta. De flesta vill börja övningsköra redan när de är 17 år, och då oftast går i tvåan på gymnasiet. Med mitt förslag kan man ha körkortet klart den dag man tar sin gymnasieexamen, och direkt söka jobb där det krävs körkort eller där man behöver körkort för att pendla. Med s-förslaget måste man vänta med att söka jobb till körkortet är klart.
* S-förslaget gäller endast B-körkort, alltså för personbil. Tanken med mitt förslag är att det ska gälla alla typer av körkort, inte minst viktigt är det att erbjuda arbetsgivarna arbetskraft med lastbilskort och busskort. Då kan man inte heller låsa sig till en beloppsgräns på 25.000 som Socialdemokraterna gör.

En pikant detalj är att Miljöpartiets ungdomsförbund, Grön Ungdom, mycket upprört sågar s-förslaget. MP ogillar ju att människor kör bil så det var väl inte helt oväntat. Ännu en spricka i den rödgröna röran med andra ord.
Miljöpartiet blir ett allt mer motbjudande parti

2014-08-08

I dag lade Miljöpartiet ut denna motbjudande bild på sin Facebooksida. En bild från skogsbranden som man kopplar till "klimathotet".

Jag tycker som så många andra att det är rent osmakligt att i politiskt syfte använda en katastrof där människor och djur drabbas hårt, bostäder brinner ned och mångmiljonvärden i skogen förstörs. Innan branden ens är släckt ska försöker man vrida ur varje droppe klimatalarmism ut katastrofen. Man kunde inte ens vänta tills branden var släckt. Att försöka plocka politiska poäng under valrörelsen var viktigare än att visa omdöme och hänsyn till de drabbade. Den hårda kritik Miljöpartiet fått under dagen på sociala medier är mer än välförtjänt.

Även i sak är Miljöpartiet ute och cyklar. Om vi för en stund antar att det är människans koldioxidutsläpp som är den enda orsaken till klimatförändringarna (vilket det som bekant inte är många som anser) är det viktigt att komma ihåg att även om vi skulle stänga ned all verksamhet i Sverige, stänga alla industrier, upphöra med alla transporter och all uppvärmning helt och hållet så skulle de minskade koldioxidutsläppen till följd av detta inte ens märkas globalt. Sverige står nämligen bara för några promille av världens totala utsläpp. Så oavsett vilka beslut svenska politiker tar kommer världens samlade utsläpp inte att påverkas på ett mätbart sätt. Och det gör också att inte ens om man drar så extrema slutsatser som Miljöpartiet och kopplar skogsbranden direkt till klimatförändringarna skulle inte skogsbrandrisken kunna påverkas alls genom beslut i Sveriges riksdag. Det finns också anledning att påminna Miljöpartiet om att det faktiskt inte var klimatförändringar som startade branden utan en skogsmaskin.

Att göra inrikespolitik av skogsbranden och använda den som slagträ i den svenska klimatdebatten är därför inte bara cyniskt och osmakligt utan även oärligt.

Men detta är bara ett exempel i raden på hur Miljöpartiet gjort sig skyldiga till övertramp under skogsbrandkatastrofen. Miljöpartiets ena språkrör, Åsa Romson, använde exempelvis häromdagen även brandkatastrofen för att angripa regeringen, bland annat för bristande resurser vid brandbekämpning. Men Miljöpartiet har verkligen inte verkat för att stärka samhällets resurser mot katastrofer.

För det första motsatte sig Miljöpartiet inköpen av de helikoptrar av modellen Blackhawk som deltar i släcknings- och räddningsarbetet, och bland annat räddade ett antal innestängda civila tidigare i veckan. För det andra vill Miljöpartiet stänga flygplatsen i Västerås. Det är den flygplats som de utländska brandbekämpningsflygplanen har som bas. För det tredje vill Miljöpartiet skära ned kraftigt på det svenska försvaret. Det är samma försvar som just nu bistår räddningsarbetet med både manskap och utrsutning. Miljöpartiet vill ersätta det militära försvaret med annan typ av insatser som bygger på ”medling, förtroendeskapande arbete, avväpning och avmobilisera tidigare stridande, och dels genom att tillsammans med rättvis handel, kulturellt utbyte, utvecklingsbistånd och EU:s arbete för mänskliga rättigheter stärka det breda säkerhetsarbetet." Man kan ju fråga sig om skogsbranden slocknar av sig själv genom medling, förtroendeskapande samtal och kulturellt utbyte? Kanske är det bra med några vattenbombande helikoptrar också?

I sammanhanget är det också värt att påminna om det tal som Åsa Romson höll i Almedalen riktat mot vita medelålders heterosexuella män. Vi (jag är en av dem) anses enligt Miljöpartiet vara roten till i det närmaste allt ont i vårt samhälle. Det finns all anledning att påminna om att just vita medelålders heterosexuella män utgör en stor del av de brandmän, militärer, poliser och frivilliga som just nu riskerar sina liv för att rädda människor, djur och egendom. Kanske är det dags för Åsa Romson att äntligen be om ursäkt?

Miljöpartiet har denna sommar tydligt visat varför de inte är mogna förtroendet att vara med och styra Sverige. Miljöpartiet har blivit ett alltmer motbjudande och populistiskt parti på yttersta vänsterkanten och jag vet att många gamla Miljöpartister sörjer över utvecklingen.
V, MP och FI vill göra dina flygresor dyrare med ny flygskatt

2014-07-27

SVT:s texttv påminner idag om det jag bloggade om häromdagen:

"Vid ett eventuellt maktskifte i höst kan det bli aktuellt med skatt på flygresor. Inför höstens val driver Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ kravet om miljöskatt på flygresor. Enligt MP:s förslag skulle en flygbiljett inom EU då bli 110 kronor dyrare, och utanför EU kosta 270 kronor mer än i dag. Enligt partiets beräkningar skulle flygskatten kunna innebära 3,5 miljarder kronor i skatteintäkter. Motivet till skatten är att styra om till mer hållbara transportslag, som exempelvis tåg. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen beslutade 2006 om en skatt på flygresor. Ett beslut som sedan revs upp av den borgerliga regeringen. Flygskatt är inget förslag som Social- demokraterna driver i dag. Men Väns- terpartiet, som liksom Feministiskt initiativ har ett eget förslag på flygskatt, är redo att slåss i en eventuell förhandling efter valet.

Jag undrar hur man tänker. Man vill alltså straffbeskatta flygresor utanför EU "för att fler ska ta tåget". Ska man ta tåget till USA, Kina, Indien, Afrika och Sydamerika med? För övrigt är det hela bara ett bevis på hur många skadliga skattehöjarförslag som kommer att lyftas om vi får en annan regering efter valet. Allt går att beskatta om bara viljan finns. Och den viljan finns hos oppositionen, lita på det.
Intervjuad i GT och Sveriges Radio om Miljöpartistens märkliga ord

2014-07-24

Miljöpartiets andranamn i Herrljunga, Jerker Nordlund, kallar Israel för en "sinnessjukdom", uppmanar till "globalt krig" mot Israel, låtsas att han diskuterat saken med Carl Bildt, vilket han sedan tvingats ta tillbaka, och han förespråkar en "skyndsam nedmontering av staten Israel".

Detta föranledde mig att skriva en synnerligen kritisk kommentar på twitter i går kväll, där jag påpekar att märkliga miljöpartister den senaste tiden varit i flera blåsväder. Strax därefter blev jag uppringd av GT för en kommentar som publicerades idag. Och det i sin tur medförde att även Sveriges Radio ringde och ville ha en kommentar.

Som jag säger i intervjun i GT tycker jag Israel gått långt över det rimliga, att angripa på ett sätt som direkt drabbar civilbefolkning, skolor och sjukhus är inte okej. Våldet är knappast proportionerligt. Samtidigt finns det en anledning att de angriper, de har själva under lång tid blivit angripna av Hamas. Samma Hamas som vill utplåna staten Israel - precis som miljöpartisten i Herrljunga verkar vilja. Man måste tänka på att det finns två sidor i alla konflikter och att båda har en skuld till det som sker. Våldet i Gaza är fruktansvärt och slår inte minst mot barnen. Men jag tycker ändå man kan kräva mer balanserade uttalanden av folkvalda politiker än vad miljöpartisten i Herrljunga visat.

Uppdatering 25/7: Radioinslaget finns nu också tillgängligt på denna länk.
Socialdemokraternas hyckleri kring flygets framtid

2014-07-22

Så här i semestertider är det många som flyger. Men det är ingen självklarhet att det blir så i framtiden. Tre partier i Sverige vill kraftigt begränsa flyget, V, MP och FI. När det gäller Socialdemokraterna är bilden ganska oklar.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén sa 16 juni att han tänker sjösätta en helt ny statlig ”aviationsstrategi” om Socialdemokraterna kommer till makten efter valet i höst. Huvudmålet är att stärka Arlanda, som numera är den tredje största flygplatsen i Norden.

Det är nästan skrattretande provocerande att han presenterade detta dagen före den omröstning riksdagen 17 juni där Socialdemokraterna tillsammans med MP, V och SD drev igenom att marknaden för flygtrafikledningstjänster delvis ska återregleras, vilket innebär att statliga Luftfartsverket (LFV) får monopol på statliga Swedavias flygplatser. Deras motiv är att flygtrafikledning i konkurrens inte tillgodoser försvarsmaktens behov, är negativt för miljön och inte garanterar säkerheten – motiv som det inte finns några objektiva fakta som stödjer överhuvudtaget.

Alliansen röstade mot förslaget och reserverade sig. Återregleringen omfattar över 90 procent av marknaden (passagerarunderlaget). LFV kommer att dessutom kunna konkurrera på den kvarstående, fria delen av marknaden för flygtrafikledningstjänster (10%). Detta innebär att marknaden i praktiken försvinner. De bolag som konkurrerar med LFV är tydliga med att de kommer att lämna landet, vilket slår hårt mot de regionala flygplatserna, som i allt större utsträckning upphandlar flygtrafikledning i konkurrens. Avregleringen av flygtrafikledningen har sänkt kostnaderna med 30 procent. Många landsting och kommuner som äger flygplatser får nu överväga om pengar ska tas från kollektivtrafikbudget eller om den regionala flygplatsen ska läggas ner, då flygtrafikledning är den enskilt största kostnaden för flygplatserna. Goda flygförbindelser till Stockholm och andra platser är helt avgörande för att hålla ihop landet och näringslivet utanför de större orterna. Oppositionspartiernas förslag blir ett stort hinder för flyget som transportslag i Sverige.

Vid ett flertal tillfällen har oppositionspartierna tillkännagivit för regeringen att flygtrafikledningstjänsten ska återregleras. Regeringen har utrett frågan noggrant. Av de tillfrågade remissinstanserna har större delen avfärdat förslagen som dåliga och direkt skadliga. Därför valde infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd (M) att inte gå vidare med en proposition. Men nu blir det tyvärr ändå så till följd av oppositionens gemensamma agerande.

Detta är som sagt inte enda hotet mot flyget. Miljöpartiet och Vänsterpartiet pressar Socialdemokraterna hårt för att stänga Bromma, som just påbörjat en stor kostsam renovering av hela flygplatsen. Oppositionen talar också om både en ny flygskatt och andra fördyringar för reguljärflyget. Miljöpartiet har också sagt att man vill stoppa allt inrikesflyg i södra delen av landet från destinationer söder om Sundsvall.

Samtidigt låtsas alltså Stefan Löfvén att Socialdemokraterna vill utveckla flyget och stärka Arlanda Flygplats. Det är ett så falskt budskap att borde vända sig i magen på alla som tycker flyget har en viktig roll i den svenska transportsektorn.

Alliansen värnar om flyget, och inte minst de viktiga små regionala flygplatserna. Något att minnas när det är dags att gå till valurnan!
Alliansen håller vad vi lovar

2014-07-21


Okunnig eller bara populist?

2014-07-07

Upplysningsvis kan nämnas att dagens Alliansregering har 13 kvinnliga ministrar av totalt 24. Alltså 54% kvinnor.


Statsminister Reinfeldt: "Gör inte detta med Sverige!"

2014-07-07(Talet börjar ca 10 minuter in i filmen)

Statsministerns nära 40 minuter långa tal i Almedalen ägnades i huvudsak åt Alliansens och Moderaternas politik för de kommande åren. Men några minuter använde han också för att varna för oppositionens politiska förslag i den del de skulla hota jobben (som bekant finns det en massa andra märkliga och vansinniga förslag från oppositionen även inom andra politikområden). Även om oppositionspartierna (S, V, MP och FI) är oeniga om mycket har man föreslagit följande, varav statsministern räknade upp det mesta:

Det finns förslag om att göra det dyrare att anställa unga, fördubbla restaurangmomsen, begränsa visstidsanställningar, förbjuda bemanningsföretag, höja bensinskatten, införa flygskatt, införa lastbilsskatt, höja fastighetsskatten, återinföra arvsskatt, införa förmögenhetsskatt, införa kärnkraftsskatt, införa vattenkraftsskatt, avskaffa överskottsmålet, stoppa ekonomisk tillväxt, höja skatterna på arbete, begränsa eller ta bort RUT-avdraget, avskaffa ROT-avdraget, försvåra för välfärdsföretagen, begränsa arbetskraftsinvandringen, lägga ned kärnkraften, stoppa bygget av nya vägar, stänga Bromma flygplats, sänka arbetstiden och införa friår...

"Inte ett enda jobb kommer av detta, men massvis med jobb kommer att försvinna", varnade statsministern, som avslutade med uppmaningen: "Gör inte detta med Sverige!"
Vad har jag gjort dig för ont, Åsa Romson (MP)?

2014-07-03

Åsa Romson ägnade sitt tal i Almedalen i går åt att håna och förlöjliga oss "vita medelålders män". Manhatet lyste igenom i hela hennes tal. Bland annat hävdade hon att "Miljötänket är kopplat till kön - män äter mer kött och släpper ut mer koldioxid".

Sedan fortsatta hon med att ställa frågan. ”Vad är det som säger att mannen som sitter ensam i sin stadsjeep ska prioriteras högre än kvinnan som tar tunnelbanan in till jobben varje dag? Vad är det som säger att mannen som flyger på affärsresa måste få en egen flygplats mitt inne i centrala Stockholm medan den kvinnliga studenten inte har nånstans att bo?”

Jag undrar vad det är som ger Åsa Romson rätten att förtala och håna alla oss män som inte delar hennes bild av verkligheten och inte prioriterar som hon? Varför ska hon bestämma hur svenska män och kvinnor ska transportera sig eller vad vi ska äta? Vad ger henne rätt att generalisera angående hur män och kvinnor lever, och att peka ut männen som roten till allt ont? Miljöpartiet idag ägnar sig allt mer åt en miljö- och feminismextremism som i sina värsta stunder uppvisar en otäck människosyn där den som inte håller med i samhällsanalysen ska brännmärkas. Det är uppenbart att man vill ta matchen med Feministiskt Initiativ om vem som är mest extrem i dessa frågor.

Nej snälla Miljöpartiet, världen ser inte ut så som ni beskriver den. Era stereotyper av män och kvinnor är gammalmodiga och okunniga. Jag ställer ett par motfrågor till er:

Varför ska välavlönade kvinnors kollektivtrafik prioriteras framför den ensamstående pappan som måste ta barnen i bilen till dagis? Eller varför ska välavlönade mäns kollektivtrafik prioriteras framför den ensamstående mamman som måste ta barnen i bilen till dagis?

Och varför ska välavlönade kvinnors behov av att köpa en nyproducerad bostadsrätt i Bromma vägra tyngre än en ung mans behov av att ha nära till en flygplats så att han hinner flyga på affärsresa efter att ha lämnat barnen på dagis på morgonen? Eller varför ska välavlönade mäns behov av att köpa en nyproducerad bostadsrätt i Bromma vägra tyngre än en ung kvinnas behov av att ha nära till en flygplats så att hon hinner flyga på affärsresa efter att ha lämnat barnen på dagis på morgonen?
Feministiskt Initiativ har även en extrem ekonomisk politik

2014-07-03

Det är inte bara F!:s extremistiska feminism, gränsande till rent manshat, som är extrem och motbjudande. Man har dessutom en "ekonomisk politik" som skulle medföra skattechock av oanade mått. Faktum är att man till och med överträffar Vänsterpartiets ekonomiska politik och skattehöjarförslag.

Man vill bland annat höja energiskatter och koldioxidskatter med 17 miljarder, införa en köttskatt på 3,9 miljarder, avskaffa både rot- och rut-avdrag helt, ta bort den sänkta arbetsgivareavgiften för unga och samtidigt höja den vanliga arbetsgivareavgiften med ytterligare 7 miljarder, höja restaurangmomsen, slopa jobbskatteavdraget för alla som tjänar över 30.000 kronor, spara 10 miljarder på Försvaret (ca 1/4 av hela försvarsanslaget) samt införa en skatt på finanssektorn som ska ge 14-18 miljarder per år. Förslagen skulle medföra en gigantisk skattechock för både svenska hushåll och företag.
Uppenbart vem som får betala S och SD:s nya bankskatt

2014-07-03

Löpsedlarna i går om den nya bankskatten på fyra miljarder som föreslogs av Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i förrgår. DN var tydliga med vem som får betala. Det får du göra - som bankkund eller låntagare - genom höjda avgifter och räntor. Och SvD uppmärksammade hur Socialdemokraterna med sitt utspel legitimerade Sverigedemokraternas ogenomtänka förslag i samma fråga.Både populistiskt, dumt och naivt att straffbeskatta storbankerna

2014-07-01

I dag meddelade både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna att de vill straffbeskatta de fyra svenska storbankerna med ca 4 miljarder per år. Ett förslag som vi tidigare bara hört från Vänsterpartiet.

Att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna lägger fram samma förslag samma dag är väldigt förbryllande. Jag tror väl trots allt inte man haft kontakt om detta innan eller att det var planerat att ske samma dag, men det kommer säkert att bli spekulationer om detta, inte minst med tanke på en del andra märkligheter i samband med riksdagsvoteringar där S anpassat sina förslag efter SD.

Att Serigedemokraterna ägnar sig åt ren populism för att finansiera olika vallöften förvånar inte. Inte heller att man i sin jakt på s-väljare tar en vänstersväng och tar chansen att klämma åt bankerna. Mer förvånad är jag över den populistiska vänstersvängen från Socialdemokraterna. Ännu en vänstersväng för att försvara sig mot väljartapp vänsterut.

Förslaget att straffbeskatta fyra utpekade storbanker (men tydligen inte de övriga) är både naivt och okunnigt. För det första kan man givetvis inte ha olika skatter för olika företag i samma bransch. Det är fullständigt orimligt. För det andra medför extraskatter på bankerna alltid att det blir kunderna som får betala. Tro mig, jag har jobbat 20 år i en av dessa storbanker, och vet hur det fungerar. I detta fall handlar det i princip en extraskatt på utlåning, vilket bankerna som vanligt kommer att vältra över på sina lånekunder, både hushåll och företag, i form av högre räntor eller nya avgifter. Samtidigt som det blir svårare för alla att få lån. Hur detta ska underlätta för ökat byggande och investering i företagande kan jag inte begripa. Återigen offrar Socialdemokraterna både företagande, jobb, byggande och hushållens ekonomi i sin iver att höja skatter. Och när SD säger att man tänker använda bankskatten för att sänka skatten för pensionärerna glömmer man att berätta att samma pensionärer får en kostnadsökning om de har lån på huset. Stigande räntekostnader kan snabbt äta upp skattesänkningen på pensioner. Samma sak gäller givetvis för Socialdemokraterna som vill sänka skatten med 75 kronor per månad för en garantipensionär. Det behövs inga stora lån för att stigande räntor ska äta upp den skattesänkningen.

Bankföreningens ordförande, Tomas Östros, tidigare socialdemokratisk näringsminister och ekonomiskpolitisk talesperson för Socialdemokraterna, är också upprörd över förslaget. "Jag förstår att under en valrörelse kan det hetta till men man måste ta sig en funderare på om det här verkligen är rätt när vi behöver ökad tillväxt i företagssektorn”, säger han till di.se. "Det har tidigare bara varit Vänsterpartiet som har drivit det här i svensk politik. Jag tycker att det är lite olyckligt, framför allt för att det blir en skatt som läggs på kreditgivning”//”Jag skulle bli förvånad om det inte förr eller senare innebär fördyrade bolån och fördyrade företagslån, eftersom den är direkt konstruerad så att ökar krediterna så ökar skatten”, säger han.

Trots denna nya skatt räcker inte pengarna till för vare sig Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna. Nya friska skattehöjningar lär vänta. Hoppas dagens besked får väljarna att vakna. Sverige har inte råd med kraftigt höjt skattetryck om vi ska konkurrera med andra länder som företagande och arbete. S, V, MP, FI och SD kommer att driva utvecklingen åt fel håll.
Aftonbladet avslöjar hur s-styrda kommuner sköter förskolan....

2014-06-30

I dag finns en oväntat kritisk artikel i Aftonbladet. Man påpekar att Stefan Löfvén (S) i går "utlovade" minskade barngrupper i förskolan till maximalt 15 barn (om än med synnerligen tveksam finansiering och andra frågetecken, se föregående blogginlägg).

Aftonbladet avslöjar nu det vi redan visste, nämligen att S-styrda kommuner är sämre än borgerliga när det gäller barngrupperna i förskolan. I s-styrda Göteborg och Malmö exempelvis är barngrupperna betydligt större än 15 barn, medan moderatledda Stockholms Stad redan ligger under 15 barn i barngrupperna. Återigen visar det sig att Socialdemokraternas mantra om välfärden mest är tomma ord - i verkligheten har borgerliga kommuner och landsting ofta bättre förskola, skola, äldreomsorg och sjukvård än s-styrda kommuner och landsting. Något för väljarna att tänka på kommande val.

För en tid sedan visade Lärarförbundet att s-kommuner betalar sämre löner än moderatledda kommuner. Även där är det stor skillnad mellan Socialdemokraternas retorik och deras faktiska politik.

Hade det inte varit bättre att Stefan Löfvén tog sina egna kommunpolitiker i örat?
Ogenomtänkt detaljstyrning av förskolorna med s-förslag

2014-06-29

Socialdemokraterna gör idag ett utspel om ett tak för barngrupperna i förskolan (1-3 års ålder) på 15 barn, samt minst tre pedagoger per barn. Förslaget är det synnerligen ogenomtänkt och visar att man inte har koll på hur verkligheten ser ut i de svenska landsortskommunerna.

På många mindre orter på landet finns bara en förskola. Anta att man har 16 barn i åldern 1-3 år. Menar då Socialdemokraterna att man måste bygga till förskolan med nya lokaler, och dela gruppen i två med åtta barn i varje? Bara på grund av ett barn för mycket under några års tid? Om man tvingas lägga stora pengar på detta måste de tas från något annat, och det lär bli övrig skolverksamhet som får stå för kalaset. Alltså mindre pengar till grundskolan bara för att Socialdemokraterna satt upp ett fyrkantigt mål som inte fungerar i verkligheten.

Jag undrar också var Socialdemokraterna ska hitta alla nya pedagoger som behövs för att kunna genomföra sitt tvingande förslag? Det tar flera år att utbilda en förskolelärare.

Alliansen har valt en annan linje. Vi föreslår att Kommunerna får 375 miljoner för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan, exempelvis mindre barngrupper eller ökad personaltäthet. Samtidigt bygger vi ut förskollärarutbildningen med 25%, satsar på vidareutbildning av förskolelärare (förskolelyftet). Vi ger också Skolinspektionen utökade möjligheter att göra stickprovskontroller av förskolorna ute i verksamheterna. Vårt förslag är finansierat till sista kronan, och ger ett bra ekonimiskt tillskott till kommunerna, samtidigt som vi lämnar till kommunpolitikerna att avgöra om det är mindre grupper, större lokaler eller fler pedagoger som är bästa sättet att öka kvaliteten i förskolan.
Vänsteralternativets radikala experiment

2014-06-29

Finansminister Anders Borg i Expressen idag:

"I dag börjar politikerveckan i Almedalen. Där kommer alternativen i politiken att presenteras. Avgörande för Sveriges välfärd är att vi har en stark ekonomi som växer, skriver Anders Borg i dag på Expressen Debatt.

Fokus för partierna i alliansen - Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna - är en politik som leder till ökad tillväxt och fler jobb. De fyra vänsterpartierna (Vänsteralternativet) med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och nu även Feministiskt initiativ stakar sammantaget ut en radikalt annorlunda riktning för Sverige som närmast bör beskrivas som ett stort experiment.

Finansdepartementets beräkningar visar att politiken skulle leda till lägre tillväxt och allvarliga effekter för skatteintäkterna och därmed rubba förutsättningarna för välfärden.

Det ökade stödet för de mer radikala partierna inom Vänsteralternativet väntas prägla utformningen av politiken allt mer. Resultatet i valet till Europaparlamentet visar att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ är på frammarsch. I grunden har dessa partier en annorlunda syn på ekonomi. Miljöpartiet vill till exempel ha ett ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt utan där nolltillväxt ska eftersträvas. Vänsterpartiet driver linjen om upp emot 100 miljarder kronor i höjda skatter och Feministiskt initiativ presenterar ytterligare mer långtgående förslag som avviker betydligt från huvudfåran i svensk ekonomisk politik. Även Socialdemokraternas samlade politik har negativa effekter för tillväxten, främst till följd av försvagade drivkrafter för arbete.

Vänsteralternativets politik skulle medföra att Sverige närmar sig Miljöpartiets mål om nolltillväxt. I vilken takt beror på hur man väljer att genomföra förslagen. En lägre tillväxt får stora effekter för skatteintäkterna. Med kring noll tillväxt kommande år skulle skatteintäkterna minska med omkring 50 miljarder kronor per år enligt finansdepartementets beräkningar. Det motsvarar exempelvis anställningskostnaden för 100 000 lärare eller kostnaden för hela föräldraförsäkringen.

Vänsterpartiernas förslag går framför allt ut på att man ska arbeta mindre, exportera mindre och bygga färre bostäder:

Arbeta mindre: Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ föreslår alla en arbetstidsförkortning. Det väntas medföra en tydligt lägre BNP på sikt som skulle ge 140-280 miljarder i minskade skatteintäkter, utifrån Konjunkturinstitutets beräkningar. Om månadslönerna ska upprätthållas medför en arbetstidsförkortning dessutom stora jobbförluster. Lägg därtill Vänsterpartiernas förslag om höjda bidrag som ytterligare försvagar sysselsättningen. Följden blir lägre tillväxt.

Sämre villkor för exportindustrin: Samtliga partier i Vänsteralternativet föreslår kraftigt höjda skatter för företagen. Energiskatterna ska höjas och kärnkraften snabbavvecklas, vilket innebär högre elpriser för företag och hushåll. En lastbilsskatt ska införas vilket ger högre transportkostnader, som höjs ytterligare till följd av högre bränsleskatter. Miljöpartiet avser höja bensinskatten med 70 öre litern och skatten på diesel med 86 öre litern. Det ska även bli dyrare att anställa unga. Dessa kostnadsökningar för företagen ger lägre tillväxt.

Bygga mindre: Miljöpartiet och Vänsterpartiet avser stoppa byggandet av Förbifart Stockholm,vilket hotar avtalet om 78 000 bostäder och nio nya tunnelbanestationer i Stockholmsområdet. Feministiskt initiativ vill stoppa alla nybyggen av motorvägar. Miljöpartiet och Vänsterpartiet motsätter sig regeringens arbete för att få i gång ett ökat byggande och Miljöpartiet föreslår i stället ökade regler som försvårar och fördyrar byggande. Minskat byggande ger lägre tillväxt.

Sedan 2006 har Sverige haft högre tillväxt än de flesta jämförbara länder. För 2015 och 2016 bedöms Sverige växa med 2-3 procent per år och därmed öka skatteintäkterna och stärka resurserna till välfärden. Detta hotas nu av Vänsteralternativets tillväxtskadliga politik."

Anders Borg (M)
finansminister

Skattebetalarna sågar Socialdemokraternas löften till pensionärerna

2014-06-26

I dag finns en mycket läsvärd debattartikel i Aftonbladet där Skattebetalarnas VD Joacim Olsson fullständigt sågar Socialdemokraternas löften till pensionärerna och kallar det "ett luftslott".

Några utdrag ur artikeln:

"Det socialdemokratiska utspelet om att avskaffa skatteskillnaden mellan pensionärer och förvärvsarbetande mottogs väl av pensionärsorganisationerna. Det är förvånande. Vallöftet saknar inte bara hållbar finansiering. Det är även så villkorat att de flesta pensionärer aldrig kommer att få del av någon skattelättnad.

Socialdemokraterna vill sänka skatten för pensionärer i tre steg. Inledningsvis ska cirka 100 000 garantipensionärer få sänkt skatt – med 76 kronor i månaden.

Det andra steget ska omfatta dem med inkomster upp till 12 000 kronor. Detta steg är opreciserat i tid, men förhoppningen är att det ska kunna ske under år 2016.

Löftet är dock villkorat. Det oväntade – exempelvis en sämre ekonomisk utveckling – får inte inträffa. Då skjuts reformen på framtiden. Det är dessutom finansierat med skattehöjningar på företagande och arbete. Det vill säga just sådana åtgärder som ökar risken för att den ekonomiska utvecklingen hämmas. Det oväntade torde således vara att vänta.

Det tredje steget är ett rent luftslott – och här återfinns tre fjärdedelar av de skattesänkningar som Stefan Löven utlovar till landets pensionärer. Lägre skatt är för denna grupp endast att vänta den dag partiet lyckats med konststycket att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet genom att höja just de skatter som slår hårdast mot sysselsättning.

Ekvationen ser ut ungefär så här: Högre skatt på utbildning och entreprenörskap ska få fler att anstränga sig och skapa arbetstillfällen. Högre skatt för att anställa ungdomar ska minska ungdomsarbetslösheten. Högre skatt på restauranger och hushållsnära tjänster ska öka antalet arbetstillfällen inom dessa branscher och på så sätt bana väg för dem med en svag ställning på arbetsmarknaden.

Och när jobben blir fler av dessa skattehöjningar på arbete, ja då ska pensionärerna få lägre skatt. Inte ens Astrid Lindgren hade kunnat skriva en bättre saga.

Mot den bakgrunden är det svårt att förstå varför landets pensionärsorganisationer välkomnar beskedet. Mer naturligt borde ha varit att avkräva tydligare löften, och en mer genomtänkt finansiering."


Jag skulle dock vilja komplettera texten och modifiera den lite. Garantipensionärerna är inte ens 100.000 utan bara runt 85.000 av totalt nära 1,9 miljoner pensionärer. Det är alltså bara drygt 4,5% av det totala antalet pensionärer som får ett konkret löfte om skattesänkningar av Socialdemokraterna. Ett problem är också att denna grupp ofta även har bostadsbidrag. En skattesänkning kan därför snabbt ätas upp genom att bostadsbidraget minskar i motsvarande mån. Socialdemokraternas löfte kommer därför inte att kosta särskilt mycket, och pensionärerna och deras organisationer är grundligt förda bakom ljuset.

Alliansen och moderaterna ger inga löften som vi inte kan hålla. Men vi har visat att det är vi som sänker skatter. Och vi har visat att vi även sänker skatter för pensionärerna. I valet 2010 lovade vi att minska skillnaden i beskattning av lön och pension under denna mandatperiod i den takt statsfinanserna medgav detta. Och det löftet har vi hållit. Jag tror och hoppas att vi går till val på att fortsätta med liknande ambitioner för kommande mandatperiod.
Alliansen kräver svar från oppositionen

2014-06-18

I dag ställer Alliansens partiledare i 15 frågor till Stefan Löfvén. Frågor där oppositionen är djupt splittrad, och där väljarna behöver besked före valet som väntar om de röda och gröna partierna skulle vinna valet. Läs hela debattinlägget här


Vattenfalls riskfyllda affärer började långt före Alliansen

2014-06-10

Diskussionerna kring Vattenfalls köp av Nuon döljer det faktum att Vattenfalls äventyrliga europeiska affärer påbörjades långt före Alliansens makttillträde. Detta äventyr har genom åren medfört mycket stora förluster.

Jag har gått igenom samtliga Vattenfalls årsbokslut får åren 2007 fram till 2013. Sedan 2008 har bolaget varje år tvingats skriva ned värdet på olika innehav eller täcka förluster i den europeiska verksamheten. De mest förlusttyngda investeringarna utöver Nuon är köpen av tysk kolkraft och kärnkraft. Dessa köp skedde under tidigare socialdemokratiska regeringar. Av konstitutionsutskottets tidigare granskningar framkommer att även dessa affärer i allt väsentligt beslutades och genomfördes av Vattenfalls bolagsledning. Politikerna, även under den Socialdemokratiska regeringstiden, hade mycket begränsad insyn och påverkan på affärsbesluten.

Min granskning visar att Vattenfalls affärer under Alliansregeringen sammanlagt medfört nedskrivningar på ca 33 miljarder kronor. Samtidigt har Vattenfalls förvärv under tidigare Socialdemokratiska regeringar medfört nedskrivningar och förlusttäckningar på ca 30 miljarder kronor:

År och total nedskrivning:

2013, Nuon 11 mdr (köp under alliansstyre), Stenkolkraftverk Tyskland 3,0 mdr (köp under s-regering), Kraftvärmeverk Danmark/Norden 3,0 mdr (i huvudsak köp under s-regering), Övriga tillgångar i Tyskland 0,15 mdr (köp under s-regering), samt nedskrivning goodwill och tradingtillgångar Nederländerna 7,6 mdr (hänförligt till köp under alliansstyre)
2012, Nuon 8,6 mdr (köp under alliansstyre)
2011, Tysk kärnkraft 9,3 mdr (köpt under s-styre)
2010, Nuon 5,4 mdr (köp under alliansstyre) och Tyskt nätbolag 5,1 mdr (köp under s-styre)
2009 Danskt värmekraftföretag 4,1 mdr (köp under s-styre), Nuon 1,1 mdr (köp under alliansstyre), samt negativ resultateffekt stillestånd tysk kärnkraft 5,5 mdr (köp under s-styre)
2008 Diverse mindre nedskrivningar, totalt 0,4 mdr (hänförligt till köp under s-styre)
2007 Inga nedskrivningar

Totalt sedan 2007 har Vattenfall alltså gjort nedskrivningar och förluster, netto efter skatteefffekter, på 64,2 miljarder. Därav:
Köp under alliansstyre nedskrivet med 33,7 mdr.
Köp under s-styre nedskrivet med 30,5 mdr.

Vattenfalls affärer har alltså varit ungefär dåliga under tidigare s-regeringar som under Alliansregeringen.

Många av de debattörer och politiker som idag riktar hårdast kritik mot förlusterna i Nuonaffären är ofta samma personer som allra hårdast avvisar att staten minskar sitt ägande i kommersiella företag. För några år sedan ville man till och med att staten skulle köpa förlustbolag som Saab Automobile, och täcka företagets miljardförluster. Detta verkar oppositionen ha glömt idag.

Köpet av Nuon, liksom köpen av tysk kolkraft och kärnkraft har så här långt varit en dålig affär för Vattenfall. Men allt företagande medför affärsrisker. Om man inte tål sådana ska man inte ägna sig åt att göra företagsaffärer med skattebetalarnas pengar. Det är bland annat därför jag motionerade redan 2008 om att sälja av Vattenfalls kolkraftproduktion i Tyskland. Och Nuonaffären som gjordes under den period då klimatdebatten var som mest högljudd får delvis skrivas på kontot för misslyckade klimatinvesteringar.

Alliansen har under sina hittills åtta år i regeringsställning aktivt verkat för att minska statens ägande av rörelsedrivande företag. Målmedvetet har Alliansen på ett lönsamt och ansvarsfullt sätt avyttrat statens ägande i en rad företag som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. De pengar vi fått in har använts till samhällsnyttiga investeringar som infrastruktur och forskning, eller för avbetalning på statsskulden.

Alla statliga bolag bör dock inte avyttras. Vinsterna från den norska oljan kommer till stor del de norska skattebetalarna till del. Vattenkraften och järnmalmen är den svenska motsvarigheten till norsk olja. Därför menar vi att vinsterna från svensk vattenkraft och den svenska järnmalmen på samma sätt bör hamna i den svenska statskassan. Dessa verksamheter bör därför fortsatt ägas av svenska staten via Vattenfall och LKAB.

Förhoppningsvis kan debatten kring Nuon föra något positivt med sig, och det är att få en ökad politisk debatt om i vilken mån staten ska ägna sig åt riskfyllt företagande med skattebetalarnas pengar. Det finns god anledning till försiktighet med sådana affärer i framtiden.
Vad en fd ledande socialdemokrat egentligen trycker om Sverige

2014-06-10

Häromdagen fanns denna tankeväckande krönika i Aftonbladet. Där framgår att den tidigare tunge socialdemokratiske företrädare, fd ministrern och ekonomisk-politiske talespersonen Sven-Erik Österberg numera anser sig vara tvungen att bedöma Sveriges utveckling "sakligt", Och då instämmer han plötsligt i den kör som hyllar Sveriges utveckling under Alliansen. Ett utdrag ur artikeln:

"Den amerikanske ekonomen och Nobelpristagaren Paul Krugman skrev 20 april i New York Times att svensk ekonomi går mot stagnation. Socialdemokraten och arbetar­ledaren Sven-Erik Österberg protesterade i ett svar som publicerades både i den amerikanska tidningen och Svenska Dagbladet.

Österberg skrev:
* Det råder stor enighet om att svensk tillväxt varit relativt stark jämfört med andra länder.
* Den svenska ekonomin är på väg att stärkas betydligt.
* Antalet sysselsatta har ökat sedan 2010.
* Att arbetslösheten har legat kvar på samma höga nivå beror på att antalet personer i arbetskraften ökat ännu mer. Att få ner arbetslösheten ligger högt upp på den politiska dagordningen.
* Svensk ekonomi är bland de starkaste i Europa.

Det där låter ju inte som ord från en socialdemokratisk ledare valåret 2014. ­Österberg låter tvärtom som om han talar för regeringen.

Han är nämligen inte ­arbetarledare längre. Sven-­Erik Österberg är numera ­vice ordförande i riksbanks­fullmäktige och lands­hövding i Norrbotten.

Jag ringde honom för att prata om hur man skiftar perspektiv beroende på ­vilket jobb man har.

-Rollen i Riksbanken är att sakligt följa ekonomin.

Han betonade ordet sakligt."


Annat lät det som bekant när han stod i riksdagens talarstol. Då var han en trogen megafon för den svartmålning av Sverige som oppositionen ägnat sig åt under åtta år. Fast då var han ju förståss inte, med sina egna ord, objektiv och saklig...
Mer om Miljöpartiets extremt naiva asyl- och invandringspolitik

2014-06-09

Miljöpartiet vill enligt en debattartikel i Dagens Nyheter införa möjlighet att söka asyl via ambassader i konfliktdrabbade länder. Man kallar det "humanitära visum". En stilla reflektion är hur Miljöpartiet tänker sig att Sverige skulle kunna hantera detta om man exempelvis skulle kunna söka asyl på den svenska ambassaden i Damaskus i Syrien? Flera miljoner syrier är på flykt inom landet och i grannländerna. Om Sverige som ensamt land i Europa öppnar upp för möjligheten att söka asyl via den svenska ambassaden, och endast en tiondel av alla syrier på flykt utnyttjar möjligheten så innebär det flera hundratusen nya flyktingar till vårt land. Hur skulle vi klara att hantera detta utöver den oerhört ansträngda situation som redan råder?

Migrationsverket går redan på knäna under den nuvarande strömmen av asylsökande som tar sig till Sverige och söker asyl. Platserna på olika boenden och förläggningar är i praktiken slut och det finns inga bostäder för flyktingarna ute i kommunerna heller. I dag bor över 10.000 personer som har beviljats uppehållstillstånd kvar på Migrationsverkets tillfälliga anläggningsboenden eftersom de inte har någon annanstans att ta vägen. Miljöpartiets förslag skulle riskera att skapa fullständigt kaos i det svenska flyktingmottagandet. Vilka politiska krafter som skulle gynnas av detta kan man ju bara föreställa sig.

Nästa naiva förslag från Miljöpartiet är att även vuxna "papperslösa" och asylsökande ska få rätt till vård på helt lika villkor som alla boende i Sverige. Alltså inte bara som idag nödvändig vård som inte kan anstå. (Denna mer omfattande rätt till vård finns redan för omyndiga barn i enlighet med FN:s barnkonvention). Att vuxna personer med avvisningsbeslut (på grund av att de saknar asylskäl) och andra personer som vistas här illegalt utan uppehållstillstånd ska kunna ta del av hela vårt sjukvårdssystem utan begränsningar på svenska skattebetalares bekostnad strider mot alla grundläggande principer.

Miljöpartiet vill dessutom göra världens troligen mest generösa asylregler ännu generösare genom att luckra upp asylskälen ytterligare.

Miljöpartiet föreslog också i sin vårbudget att svenska skattebetalare ska bekosta boende för alla tiggare från andra EU-länder som vistas i Sverige. Ett i mina ögon obegripligt förslag - varje land har ansvar för sina medborgare, svenska medborgare ska rimligen inte bekosta boenden för människor från ett annat EU-land.

Det finns en naivitet i Miljöpartiets förslag som är förvånande. De flesta svenskar ställer upp på en generös asyl och flyktingpolitik. Men att göra Sveriges redan mycket generösa regler ännu mycket generösare riskerar att slå tillbaka och i stället underbygga främlingsfientlighet. Jag saknar dessutom en kalkyl från Miljöpartiet över kostnaderna för alla deras förslag. Vi talar om mycket betydande belopp.
Miljöpartiet har blivit Sveriges nya extrema Vänsterparti

2014-06-08

Miljöpartiets senaste kongress tog ett antal mycket radikala och extrema beslut. Detta har uppmärksammats alltför lite av media. Dagens Miljöparti är nämligen inte alls samma parti som det var för 5-10 år sedan. Man har gått mycket långt åt vänster med sin politik. Några exempel:

Nej till ekonomisk tillväxt
MP-kongressen fattade beslut om att verka för ett ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt. Detta trots att tillväxt är en viktig förutsättning för fler jobb och för att Sverige fortsatt ska stå starkt i den internationella konkurrensen. 2013 växte Sveriges ekonomi med 1,5 procent. Det motsvarar skatteintäkter på över 20 miljarder kronor som kan användas till att förstärka vår gemensamma välfärd. Utan tillväxt skapas inga nya resurser till välfärd, pensioner, miljösatsningar eller något annat av allt det som är viktigt.

Kortare arbetstid
MP vill verka för färre arbetade timmar genom att förkorta arbetstiden till 35 timmar per vecka. Beräkningar från Riksdagens utredningstjänst visar att en sådan arbetstidsförkortning kan innebära ett skattebortfall på 155 miljarder kronor. I praktiken innebär det kraftigt minskade resurser till välfärden eller urholkade statsfinanser. När andra partier inser att vi behöver arbeta mer för att klara framtidens välfärd går Miljöpartiet i en annan riktning. Dessutom vill man återinföra friåret - alltså ge vissa människor rätten att vara lediga ett helt år och försörjas av alla andra som arbetar.

Snabbstängning av kärnkraften och höjda energiskatter
Miljöpartiet går till val på att flera kärnkraftsreaktorer ska stängas redan under nästa mandatperiod. Detta skulle hota förutsättningarna för energiförsörjning i basindustrin, vilket riskerar att slå ut viktiga arbetstillfällen runtom i landet. Det skulle också driva upp elpriserna kraftigt för både företag och hushåll. Ovanpå detta ska sedan läggas Miljöpartiets skattehöjningar på energi.

Lastbilsskatt och höjda bensinskatter
Miljöpartiet vill införa en kilometerskatt på alla lastbilstransporter. Det skulle slå hårt mot industri, skogsbruk och jordbruk på landsbygden. MP:s tanke att flytta över transporter till tåg i stället kan låta sympatisk, men på de flesta ställen på landsbygden finns ingen järnväg utan vägtransporter är enda alternativet. Än hårdare slår MP:s politik mot landsbygden om man även räknar med mycket kraftiga skattehöjningar på bensin och diesel.

Kraftigt höjda inkomstskatter
Miljöpartiet vill höja skatten ungefär en miljon löntagare, alla som tjänar 40.000 per månad eller mera. Det är en direkt skatt på utbildning och ansvarstagande. Svenmska höginkomsttagare betalar redan i särklass högst skatt i världen, inklusive värnskatten. Att ytterligare höja skatten för höginkomsttagare skulle återigen driva välutbildade människor ut ur landet och det skulle i sin tur skada svensk forskning, industri och svenska jobb.

Förbud för vinstdrivande aktiebolag att driva friskolor
Miljöpartiet var tidigare ett parti som gick i spetsen för en positiv syn på friskolor. Nu gör man helt om och vill förbjuda friskolor som drivs av vinstdrivande företag. Förutom att 160.000 elever riskerar att mista sina skolor skulle MP:s linje kraftigt minska valfriheten för svenska familjer. Miljöpartiets tidigare ekonomiskpolitiske talesperson, Mikaela Valtersson, som idag är ordförande för Friskolornas Riksförbund, säger att Miljöpartiet har gått långt åt vänster och idag anslutit sig till Vänsterpartiets friskolefientliga linje.

Forsatta nedskärningar på försvaret
I en tid när de flesta svenska partier är överens om att vi måste stärka vårt savenska försvar med hänsyn till utvecklingen i omvärlden så envisas Miljöpartiet med att föreslå fortsatta kraftiga nedskärningar på försvaret.

Extremt naiv asyl- och invandringspolitik
Miljöpartiet vill införa en ny möjlighet att söka asyl även på svenska ambassader utomlands, en möjlighet som inte tillämpas av några andra länder idag. Man vill dessutom luckra upp asylskälen och göra dem ännu mer generösa, samt införa ännu mer omfattande rättigheter för vuxna "papperslösa" och illegala invandrare som gått under jorden. Mer om detta i kommande inlägg.
Riksdagskandidat för F! uppmanar till flaggskändning i morgon

2014-06-05

Foujan Rouzbeh är riksdagskandidat för F!, och tidigare känd bland annat för "hijabupproret". I dag twittrar hon om att skända den svenska flaggan i morgon på nationaldagen:Hur kan någon ens tänka tanken att rösta på F!?

Tillägg Fick ett tips - samma Foujan Rouzbeh lovar på "FI:s valstuga" att "kämpa med blod, svett och tårar för att krossa nationalstaten" om hon väljs in i riksdagen. Undrar hur hon tänker göra det?
160.000 elevers skolor står på spel i höstens val

2014-06-03

Mikaela Valtersson, tidigare ekonomiskpolitisk talesperson för Miljöpartiet i riksdagen, och numera ordförande för friskolornas Riksförbund, skrev den 29 maj en mycket tankeväckande debattartikel i Göteborgs-Posten om de effekter som väntar om Miljöpartiets nya friskolefientliga politik blir verklighet. Att angreppet kommer från en tidigare tung Miljöpartistisk riksdagsledamot gör debattinlägget extra viktigt att läsa.

I dagens Studie Ett i P1 debatterade Valtersson också mot en företrädare för Miljöpartiets partistyrelse, och det var inga nådiga ord Valtersson hade att säga om sitt gamla parti. Bland annat konstaterade hon att Miljöpartiet övergivit tankarna på mångfald och valfrihet och lagt sig mycket nära Vänsterpartiets politik.

Här följer artikeln från Göteborgs-Posten:

Tusentals elever kan förlora sina skolor med MP:s politik

Om miljöpartiets förslag att inga aktörer med vinstsyfte ska få driva skola genomförs kommer valfriheten att minska drastiskt och många elever tvingas byta skola mot sin vilja, skriver Mikaela Valtersson, Friskolornas riksförbund.

När friskolereformen och det fria skolvalet infördes för drygt tjugo år sedan var det tack vare ett starkt engagemang för mångfald, fritänkande och medborgarens rätt att själv bestämma över ett av de viktigaste skeendena i sitt liv. En stark kraft i den rörelsen var Miljöpartiet.

På kort tid har Miljöpartiet nu helt vänt om – från att ha varit bland friskolornas främsta försvarare har de lämnat idealen och kampen om eleven i centrum, valfrihet och mångfald bakom sig. Och man nöjer sig inte med det, partiet har dessutom offentligt bett om ursäkt för att man någonsin fört den kampen. Miljöpartiets nya linje skapar oro bland de knappt 600 föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag som utgör våra medlemmar. Och oron är lika stor hos de föräldrar som har sina barn i deras 1 200 verksamheter.

I helgen håller Miljöpartiet kongress i Göteborg. Till den har partistyrelsen föreslagit en radikalisering av friskolepolitiken som ligger mycket nära Vänsterpartiets. I valmanifestet föreslås att inga aktörer med vinstsyfte ska få driva skola. Det kan inte förstås på annat sätt än att aktiebolagsformen inte ska tillåtas.

När man frågar vilka konsekvenser förslagen kommer att få för elever, föräldrar och de, som i dag med själ och hjärta driver bra skolverksamheter, väljer ledande miljöpartister att svara svävande. Vad betyder det i realiteten att varje krona alltid ska återinvesteras för den som har satsat egna privata pengar för att förverkliga sin dröm om en bättre skola? Vad händer med existerande skolor som drivs som aktiebolag? Miljöpartiet hävdar att de är för valfrihet, men det är att medvetet lura väljarna. Sanningen är att med Miljöpartiets förslag kommer valfriheten att minska drastiskt och många elever tvingas byta skola mot sin vilja.

Valfriheten är mycket uppskattad och har blivit en självklarhet för många. Över 300 000 barn och elever går i fristående förskolor och skolor varje dag, och drygt 55 000 människor arbetar där. Olika inriktningar, pedagogiska metoder och sätt att arbeta har vuxit fram och kompletterar varandra. De flesta friskolor är fortfarande små. 94 procent av de fristående huvudmännen har bara en eller två enheter. Några större företag har, tack vare att de har inriktningar och upplägg som många uppskattar, kunnat sprida sig över landet och därmed gett fler elever ett alternativ till den kommunala skolan.

Fristående förskolor och skolor lyckas i allmänhet väl med sitt uppdrag. Elever och föräldrar trivs och är nöjda, kunskapsresultaten är generellt bättre än i kommunala skolor, de anställda är mer nöjda, mår bättre och upplever att de har mer inflytande än sina kommunanställda kollegor. Samtidigt är friskolorna duktiga på att ta emot elever som har ett stort behov av särskilda insatser eller som inte riktigt passar in i den kommunala skolan. Det är för dessa barn som friskolor och det fria skolvalet verkligen spelar roll. Alla barn och ungdomar är olika och alla förtjänar och ska ha rätt till en skola som passar just dem.

Vi har en viktig uppgift i Sverige att gemensamt höja skolresultaten. Dåliga skolor skall uppmärksammas – oavsett huvudman. Det är helt oacceptabelt att skolor drivs med låg kvalitet och sådana huvudmän ska inte få fortsätta, men den stora majoriteten av friskolor håller hög kvalitet och i det instämmer lärare, elever och föräldrar.

I dag drivs sjuttio procent av alla fristående grund- och gymnasieskolor som aktiebolag och trettio procent drivs på ideell grund. Det är naturligt att det finns mångfald bland friskolor och alla typer av friskolor behövs. Om Miljöpartiets förslag om ett förbud för företag att driva skola skulle förverkligas riskerar sju av tio friskoleelever att förlora den skola de har valt. Likaså skulle skolledare, lärare och andra anställda få betydligt färre arbetsgivare att välja mellan. Risken är stor att svensk skola då går miste om många starka och skickliga pedagoger, som hellre söker sig till en annan bransch, där deras idéer och engagemang bättre kan komma till sin rätt.

Varje elevs möjlighet att gå i den skola som passar just den själv bäst är allvarligt hotad med Miljöpartiets politik. Kombinationen av Miljöpartiets och Vänsterpartiets förbudsiver och Socialdemokraternas krav på ett kommunalt veto skulle minska valfriheten drastiskt. Miljöpartiets förslag bidrar till en återgång till ett samhälle som cementerar boendesegregation och minskar människors makt över sina liv.

Om Miljöpartiets förslag blir verklighet kommer 160 000 elever i aktiebolagsdrivna skolor stå inför en osäker framtid. Väljarna och landets alla elever har rätt att få ett svar långt före valet i höst. Kommer deras skolor stängas ner med Miljöpartiets politik?

Mikaela Valtersson
ordförande för Friskolornas riksförbund

Oppositionen stoppade satsning för fler unga i jobb

2014-05-28

Socialavgifterna för unga under 26 år är halverade sedan 2009. Arbetslösheten bland unga (15-24 år) är högre än för andra åldersgrupper och syftet med en mer fokuserad nedsättning för de yngsta är att ytterligare underlätta för de unga att komma in på arbetsmarknaden.

En studie från IFAU (Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering) visar att de nedsatta socialavgifterna för unga har lett till fler jobb för unga och att nyttan är störst för de yngsta. Regeruingen lyssnar på denna forskning och vill därför nligt tidigare proposition föreslår regeringen vill ytterligare underlätta inträdet på arbetsmarknaden för de yngsta under 23 år genom en förstärkt nedsättning av socialavgifter för unga. Förslaget innebär att socialavgifterna för unga som vid årets ingång inte har fyllt 23 år får en förstärkt nedsättning av socialavgifterna så att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas. För personer som vid årets ingång har fyllt 25 år slopas nedsättningen, även detta i enlighet med forskningen - effekterna är som sagt störst för de yngre. För personer mellan 23 år och 25 år är nedsättningen oförändrad. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014 och beräknas sammantaget kosta 270 miljoner kronor.

Vid riksdagens omröstning idag gick S, SD, V och MP ihop och stoppade regeringens förslag. Alliansen förlorade med en enda röst, vilket lär ha berott på att några ledamöter röstade fel. Oppositionen tyckte uppenbarligen inte att det var värt att satsa 270 miljoner på våra unga. Det är tragiskt att Socialdemokraterna gör gemensam sak med bland andra Sverigedemokraterna och röstar nej till att underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden. Oppositionspartierna slår nu undan benen för Sveriges unga när de gemensamt stoppar en riktad insats som skulle bidra till att ge de yngsta större möjligheter att få jobb. Allianspartierna reserverade sig mot beslutet.
Lita inte på Socialdemokrater som lovar rätt till heltid för alla!

2014-05-11

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén lovade igår att om Socialdemokraterna vinner valet kommer alla anställda i välfärden att få rätt att jobba heltid. Det skulle lösas genom kollektivavtal, inte genom lagstiftning.

Detta väcker tre frågor:

1. Tycker Stefan Löfvén som gammal Metallordförande att regering och riksdag ska styra över utformningen av kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter? Hur skulle det ens vara möjligt? Vart tog respekten för den svenska modellen vägen?
2. Varför har inte Socialdemokratiskt ledda kommuner och landsting redan infört rätt till heltid för alla om det nu ligger Socialdemokraterna så varmt om hjärtat? Det finns ju ingen anledning att vänta på ett tvingande kollektivavtal - den kommun som vill kan givetvis inför rätt till heltid för alla. Detta har flera Alliansstyrda kommuner redan gjort.
3. Redan 2012 utlovade Socialdemokraterna i denna debattartikel att man skulle ha infört rätt till heltid för alla nyanställda i s-ledda kommuner och landsting redan 2014. Varför har man inte uppfyllt det löftet?
4. Hur ska rätt till heltid betalas? Att inte alla har heltidstjänster beror främst på ekonomiska skäl. Som vanligt lovar Socialdemokraterna saker som de inte finansierar genom att skicka med pengar.

Moderaterna har sedan länge en linje som innebär att moderata företrädare i kommuner och landsting ska driva frågan om rätt till heltid för de medarbetare som så önskar. Vad jag vet driver vi också denna linje aktivt på många håll. Att en anställning baseras på en heltidstjänst, med möjlighet till deltid för den som så önskar, är en bra utgångspunkt och är viktigt för att klara personalförsörjningen inom sjukvård och äldreomsorg i framtiden. Unga människor kommer inte att söka sig till yrken som inte erbjuder heltidsjobb. Det finns en bred politisk samsyn kring detta, men Socialdemokraternas utspel känns mycket märkligt och väldigt populistiskt och ogenomtänkt.
Minst 120 ungdomsjobb i Mark står på spel vid ett regeringsskifte

2014-05-09

Slutreplik i Markbladet till socialdemokrat som inte verkar förstå det här med kopplingen
mellan kostnaden för att anställa och hur många man har råd att anställa.


Vad innebär egentligen en "s-ledd regering" för jobben?

2014-05-05


Vad är egentligen "det rödgröna regeringsalternativet"?

2014-05-05


Varning för kaos om Alliansen skulle förlora regeringsmakten

2014-05-05

Gårdagens partiledardebatt borde fått en del tittare att tänka till. För vad skulle egentligen hända om Alliansen förlorar regeringsmakten och ett oklart oppositionsalternativ ska ta över?

Till att börja med har en ny regering två veckor på sig att presentera en heltäckande statsbudget för 2015. Under dessa två veckor ska alltså Stefan Löfvén (S) och övriga oppositionspartier enas om hur man ska bilda regering, vilken politik man ska driva och hur budgeten ska utformas. Utan att ha förberett något alls före valet. Det är en tillräckligt tuff uppgift för ett regeringsunderlag som gått till val tillsammans. Men för Stefan Löfvén blir det närmast en mardröm. Och ännu större mardröm kan det bli för svenska folket. De vallöften Socialdemokraterna ställer ut lär i vart fall inte bli det som en ny regering genomför efter valet. Nej, under de två veckor man har på sig att förhandla och kompromissa ska man tillgodose extermistiska krav från både Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Lita på att prislappen för deras stöd till en s-regering kommer att bli hög.

Från både Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer dessutom direkta krav på att få ingå i regeringen. Och idag säger både Gustav Fridolin (MP) och Jonas Sjöstedt (V) att Gudrun Schyman från Feministiskt Initiativ också bör få en plats i regeringen - oavsett om FI tar plats i riksdagen. Jag tror inte att alla väljare ännu har insett vilket totalt politiskt kaos som väntar om Alliansen förlorar valet, och vilka extremistiska krafter som då släpps loss i svensk politik.

Om Alliansen vinner valet lägger vi en statsbudget för 2015 med de vallöften som vi berättat om före valet. Och vår ansvarsfulla regering fortsätter sitt viktiga arbete för landets bästa. Det borde för de flesta framstå som ett betydligt bättre alternativ än en synnerligen rörig rödgrön röra.
Tveksamheten tilltar om det "rödgröna samarbetet"

2014-05-04

Äntligen har svenska folket fått i vart fall lite besked om vad oppositionspartierna verkligen föreslår - och det är inte detsamma som alla vackra ord man strött omkring sig det senaste året. Och nu börjar äntligen media granska oppositionens splittring och alla fagra löften utan ekonomisk täckning. I går hade Expressen en intressant omröstning:

Man kan konstatera att det finns minst elva viktiga frågor där de rödgröna partierna har mycket olika åsikter:

1. Hur mycket ska skatterna på arbete höjas? Löfven, Sjöstedt och Fridolin vill höja skatterna på människors arbete. Men det är stor skillnad i var gränsen ska gå. Med V:s förslag får redan de med en lön från 30 000 kronor höjd inkomstskatt, medan MP:s och S inkomstskattehöjningar börjar vid 40 000 respektive 60 000 kronor.
2. Hur mycket mindre ska Sverige jobba? MP och V vill förkorta arbetstiden till 35- respektive 30-timmars arbetsvecka. S ambition om att öka antalet arbetade timmar är inte mycket värd i ljuset av deras förslag.
3. Ska vi ha fria skolval, betyg och läxor? S har närmat sig den borgerliga kunskapslinjen. Men det räcker inte. V och MP är skeptiska till läxor och betyg. V vill även avskaffa det fria skolvalet.
4. Vad gäller angående tryggheten? V föreslår halvtidsfrigivning för förstagångsdömda, vill avskaffa livstidsstraffet och avkriminalisera eget bruk av narkotika. MP vill spara på polisen och har tidigare öppnat för att slopa livstidsstraffet.
5. Hur mycket svårare ska det bli för unga att få ett jobb? S, V och MP är överens om att det ska bli dyrare att anställa ungdomar. Däremot är det bara S och V som vill fördubbla restaurangmomsen medan MP vill behålla den lägre momssatsen som Alliansen infört. En fördubbling av restaurangmomsen skulle innebära att restaurangägare skulle behöva avskeda ungdomar och det blir svårare att få ett första jobb som ung.
6. Ska vi satsa på försvaret? I tider av oro i vårt närområde är det viktigt med ett bra försvar. S vill se mer satsningar på försvaret, men saknar all form av finansiering. Dessutom avsätter V och MP 1,6 miljarder mindre än S i sina budgetar. MP säger nej till nästa generations Jas Gripen och har tidigare sagt nej till nästa generations ubåtar. Vänsterpartiet är emot stora delar av exporten av svensk vapenindustri.
7. Till vilken nivå ska fastighets-, bolags- och arvsskatten höjas? V vill höja bolagsskatten, återinföra fastighets- och arvsskatt samt införa en ny skatt på bankerna.
8. Ska vita jobb bli svarta? Det populära rutavdraget har skapat tusentals nya arbetstillfällen och gjort svarta jobb vita. För många nyanlända är det den första vägen in på arbetsmarknaden. Trots detta vill V ta bort reformen och S begränsa den.
9. Hur mycket dyrare blir resor och transporter? S och MP är överens om att införa en lastbilsskatt. Något som skulle slå hårt mot företagande och åkerinäringen. MP och V vill kraftigt höja bensinpriserna vilket framför allt drabbar människor i gles- och landsbygd. MP vill även införa en särskild flygskatt som skulle göra semestern för en barnfamilj mycket dyrare.
10. Ska kärnkraften avvecklas? Socialdemokraterna vacklar i frågan och LO:s industrifack vill behålla kärnkraften, vilket även Stefan Löfvén själv förespråkat tidigare. Andra falanger inom (S) vill avveckla. Det vill även V och MP. Hur påverkar detta svensk industris framtid och den svenska energiförsörjningen?
11. Ska Sverige vara öppet för människor som vill arbeta här? MP delar Alliansens positiva syn på arbetskraftsinvandring. S och V går i rakt motsatt riktning och vill på olika sätt begränsa den fria rörligheten och göra det svårare för människor att komma till Sverige och bidra på arbetsmarknaden.

Till detta kommer frågan om hur Stefan Löfvén har tänkt sig att kunna bilda regering? Ska han bli den förste som tar in Sveriges forna kommunistparti i en svensk regering? Och som ger ett allt mer vänsterorienterat Miljöparti ministerposter?
Rödgröna löften utan finansiering

2014-05-02

Den här bilden visar de tre rödgröna partiernas gemensamma löften (höger stapel) och de finansieringar man är överens om (vänster stapel). Socialdemokraterna ligger ganska lågt i debatten. För att inte skrämma bort mittenväljare är man lite försiktig med förslag före valet om stora skattehöjningar för vanliga löntagare. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är inte lika försiktiga. Vänsterpartiet vill genomdriva kraftiga skattehöjningar redan från månadsinkomster på 30.000 kronor, Miljöpartiet från 40.000 och Miljöpartiet vill dessutom krydda detta med mycket kraftiga höjningar av miljö- och energiskatter som slår mot alla svenskar. För att inte tala om hur det slår mot företagande och jobb.

När man ser alla löften som de tre partierna strör omkring sig inser man att det inte på långa vägar kommer att räcka med Socialdemokraternas skattehöjningsförslag (som är allvarliga nog) utan att det skulle bli flera gånger värre med en rödgrön regering. Det är minst 40 miljarder till som måste finansieras! Och eftersom vi inte får några gemensamma svar från oppositionspartierna före valet köper väljarna helt enkelt grisen i säcken.


Kommer HRF att demonstrera för eller mot sina medlemmar idag?

2014-05-01

HRF (Hotell och Restaurangfacket) har kritiserat Socialdemokraternas förslag om höjda arbetsgivareavgifter för unga och höjd restaurangmoms. De vet ju att det skulle skada branschen och göra att en del av medlemmarna skulle bli av med jobbet.

Frågan är om de kommer att våga stå upp för detta under dagens demonstrationer, eller om de rättar in sig i ledet och stödjer Socialdemokraternas angrepp mot de egna medlemmarna?
LO-bossen får svar på tal

2014-05-01

Denna uppseendeväckande konversation från Facebook sprids nu i sociala medier. det är LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson som beskyller arbetsmarknadsministern för att inte våga ta en debatt om arbetslösheten, men som tillrättavisas med skärpa av den som arrangerade debatten. Att en LO-ordförande utan grund kommer med sådana beskyllningar mot landets arbetsmarknadsminister är egentligen ganska anmärkningsvärt. Visar tydligt att LO idag mer är en politisk stödorganisation till Socialdemokraterna och att LO-medlemmarnas nytta kommer först i andra hand. Det lär nog också visa sig i dagens demonstrationer.


Var det verkligen bättre förr?

2014-04-29

"Sverige har blivit fattigt. Vi har spolat ned välfärden i toaletten" säger Dogge Doggelito. "Fattigsverige är på gång. Någonting har hänt i konungariket Sverige. Villkoren har blivit omänskliga.

En person ska göra fyra personers jobb. Man frågar sig trots det, varför så många blir utbrända och långtidssjukskrivna. Inte ens vår statsminister verkar förstå ett så enkelt faktum. En låginkomsttagare har inte råd att stanna hemma från jobbet när han eller hon är sjuk. Sedan kommer det en dag då det inte håller längre. Man går in i väggen. Ensamstående mammor och pensionärer lever i fattigdom. Tiggare, dårar och arbetslösa ökar ute på stan.

Samhällsklimatet har hårdnat. Pigga, starka, unga människor är arbetslösa medan äldre får göra fyra människors jobb. Och Gösta får bara ett halvt ägg om dan på äldrevården. Medan direktörerna roffar åt sej pengar för fyra, fem livslängder till. I skolorna får barnen som är vår framtid bara 7 kronor per lunchtallrik inklusive bröd mjölk och smör medan skurkar och banditer glider på räkmackor och får en tallrik för hela 35 kronor."


Och så fortsätter Dogge Doggelito att såga det svenska välfärdssamhället i detta debattinlägg i Aftonbladet.

Artikeln publicerades i Aftonbladet den 30 april 2006, fem månader före Alliansens maktövertagande i september samma år och kritiken riktades alltså mot den dåvarande Socialdemokratiska regeringen under statsminister Göran Persson.

Dogge Doggelito var då 30 år, idag är han 38. Många av orden känns igen även i dagens samhällsdebatt, men man kan trots de brister som fortfarande finns i vårt samhälle ganska enkelt konstatera att det definitivt inte var bättre förr. Snarare betydligt sämre. Den heltidsarbetande ensamstående mamman har exempelvis fått runt en extra månadslön att leva på varje år sedan 2006. Välfärden har idag mer resurser än någonsin. Och långtidssjukskrivningarna har minskat kraftigt, liksom förtidspensioneringarna. Vi har fortfarande människor som är fattiga eller lever i utanförskap, men de är färre än 2006 - trots att vi gått igenom två djupa globala ekonomiska kriser.

Om Alliansen får förnyat förtroende kommer utvecklingen steg för steg att röra sig åt rätt håll. Ännu fler i arbete, fortsatt sjunkande utanförskap och ännu mer resurser till välfärden.
Några tankar efter kvällens debatt

2014-04-28Kvällens debatt mellan Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfvén bjöd egentligen bara på en verklig överraskning, Löfvéns miss angående orten Knäred, som han nog kommer att påminnas om många gånger framöver. Mer om detta i föregående blogginlägg. I övrigt var väl debatten som förväntat, en ettrig Löfvén som emellanåt framstår som ganska osympatisk med sin sluggerstil och en statsminister som allt mer lär sig hur han ska hantera Löfvén. Reinfeldt var både var bestämd, slagkraftig och samtidigt lugn och stabil.

I dag slog Socialdemokraterna för övrigt nytt rekord i populism genom att utlova minskade skolklasser redan från i höst. Något som Lärarförbundet sågade som fullständigt orealistiskt. Och så är det ju - hur ska man hinna bygga nya klassrum och utbilda fler lärare som är klara till hösten? Detta är superpopulismen när den är som värst, vilket Reinfeldt påpekade. Och detta syboliserar på ett utmärkt sätt Socialdemokraterna just nu. Populistiska löften om allt till alla, utan att man har vare sig realism eller ekonomisk täckning för förslagen.

Ett reportage i Aktuellt före debatten visade också att många väljare säger sig uppleva relativt små skillnader mellan Socialdemokraterna och Alliansen. Det må så vara, vi är hyfsat överens om en del saker, även om det också finns stora skiljelinjer. Men framförallt finns skillnaden när man granskar regeringsalternativen. Alliansen går till val gemensamt och berättar B>före valet vad man tänker göra efter valet. Socialdemokraterna lovar saker som de säger att de vill göra, men eftersom de inte kan regera Sverige ensamma är de beroende av stöd från Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och dessa partier har helt andra förslag och åsikter än Socialdemokraterna, ibland rakt motsatta. De gör att det inte spelar så stor roll vad Socialdemokraterna som parti tycker - skillnaderna mellan regeringsalternativen är mycket stora och en röst på Socialdemokraterna är en röst på grisen i säcken. Ingen vet vad det skulle bli för politik om Socialdemokraterna skulle bilda regering. Detta är den stora valfrågan som vi måste få de svenska väljarna att börja fundera över.

I övrigt var det intressant att till och med Aftonbladets politiska redaktör ansåg att Fredrik Reinfeldt vann debatten. Stefan Löfvén är en fullblodspopulist och emellanåt en skicklig debattör, men hans kunskap om det han pratar om är ofta väldigt tunn när det går utanför de områden han behärskar från sin fackliga tid. Och när han lämnar sitt förberedda manus och intränade talepunkter kommer han ofta på villovägar eller blir helt svarslös. Dessutom har han en väldigt agressiv stil som jag tvivlar på att väljarna kommer att uppskatta. Varje debatt är till fördel för Fredrik Reinfeldt, och jag tror Löfvéns smekmånadstid med allmänhet och media snart är över. Och då får Socialdemokraterna problem.
Stefan Löfvén - här ligger Knäred!

2014-04-28

Kvällens debatt mellan Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfvén bjöd egentligen bara på en verklig överraskning. Stefan Löfvén använde nämligen orten Knäred, som han tydligen besökt nyligen, som illustration i en fråga. Han kallade det "ett skånskt samhälle med 1.100 invånare".

Det var bara ett problem med hans exempel. Knäred ligger som bekant i Halland, inte i Skåne.

Är det då inte lite småsint av mig att hänga upp mig på denna felaktighet och skriva ett blogginlägg om saken?

Nej, jag tycker faktiskt inte det. Om man inför en så viktig TV-debatt i direktsändning noga planerar och förbereder ett exempel i form av en namngiven ort med ett visst antal invånare så borde man i vart fall ta reda på i vilket landskap orten ligger. Det är nästan pinsamt att missa en sådan sak, särskilt om man besökt orten i fråga.

Nu blir misstaget bara ett utmärkt exempel på hur Socialdemokraterna arbetar just nu. Slarviga och dåligt underbyggda förslag och dålig bakgrundskoll genomsyrar deras utspel, och faktakunskaperna är ofta bristfälliga.

Knäred kommer nog att förfölja Stefan Löfvén under valrörelsen, det är ofrånkomligt.
Socialdemokraterna tänker helt fel om gymnasieskolan

2014-04-25

Jag har flera gånger ifrågasatt Socialdemokraternas politiska linje när det gäller gymnasieskolan. I dag har jag en debattreplik i Svenljunga Tranemo Tidning till Phia Andersson (S) som sammanfattar min kritik.

Varför vill socialdemokraterna förstöra för de unga?

Det är ganska få saker som skiljer Alliansens och Socialdemokraternas skolpolitik idag. De flesta skolreformer som Alliansen genomfört har Socialdemokraterna i efterhand ställt sig bakom. Och många av de nya reformer för skolan som Alliansen presenterat på senare tid är sådant som flera partier diskuterat i spåren av Pisa-mätningarna. Det är utmärkt om det kan få ett brett politiskt stöd.

Däremot skiljer vi oss åt i synen på gymnasieskolan. Socialdemokraterna vill göra gymnasieskolan obligatorisk för alla elever. Juridiskt svårt eftersom man knappast kan tvinga myndiga elever att gå i skolan. Dessutom ett slag i luften eftersom ungefär 99% av alla elever redan idag börjar gymnasiet, alldeles frivilligt. Det stora problemet är att så många elever inte fullföljer sin utbildning. Socialdemokraterna vill även tvinga alla elever att läsa in högskolebehörighet, trots att det leder till fler avhopp. Visst kan man kanske tvinga eleverna att komma till skolan de första två gymnasieåren, men om de bara sitter av tiden eller tycker skolan är omöjlig att klara av lär det inte leda till examen.

Alliansen står fast vid att eleverna på yrkesprogrammen ska kunna välja om de vill läsa in högskolebehörighet eller inte. Men möjligheten ska alltid finnas inom ramen för programmet. Samtidigt ska yrkesprogrammen vara intressanta och ha en hög grad av relevant yrkesutbildning på schemat. Vi ser ingen mening med obligatorisk gymnasieskola och tror att snart myndiga elever själva klarar av att besluta om sin egen utbildning utan att man inför skolplikt.

Efter skolan är det viktigt att eleverna får in en fot på arbetsmarknaden. Vi ser nu att ungdomsarbetslösheten faller snabbt. Det är svårt att bortse från att sänkta arbetsgivareavgifter för den som anställer unga bidrar till den positiva utvecklingen. Tyvärr vill Socialdemokraterna förstöra detta. Man vill fördubbla arbetsgivareavgifterna vilket gör det dyrare att anställa unga. Som om det inte var nog vill man dessutom försämra för hotell- och restaurangsektorn och besöksnäringen genom att fördubbla momsen för dessa företag. Detta i branscher där många unga får sitt första jobb.

Socialdemokraternas politik kommer att leda till att färre unga slutför sin gymnasieutbildning och att färre unga får jobb. Hur kan det leda till en bättre framtid för de unga, Phia Andersson (S)?

Jan Ericson
riksdagsledamot (M)

"För lite och för sent" - "alltid mer, aldrig nog"

2014-04-12

Under krisåren 2009-2012 upprepade Socialdemokraterna ständigt att Alliansens åtgärder och satsningar för att motverka krisen var "för lite och för sent". Det fanns ingen hejd på de äventyrliga satsningar vi borde göra med skattebetalarnas pengar, alltifrån att införa permitteringslöner till att ta över hela Saab och täcka företagets förluster för att "rädda jobben". Eller som finansminister Anders Borg brukade säga, alltid mer, aldrig nog....

I dag låter det annorlunda. Nu kritiserar alltså Socialdemokraterna Alliansen för att statens budget gått med underskott under krisåren! Detta är närmast pinsamt av det parti som kanske varit mest generösa med förslag på att öka på statens underskott. Dagens Industri beskrev saken på detta träffande sätt i sin ledare i fredags!

Svårare för unga att få jobb med Socialdemokratisk politik

2013-04-08

Detta debattinlägg har jag idag i Ulricehamns Tidning tillsammas med kommunstyrelsens ordförande i Ulricehamn, Lars Holmin (M).


Anmärkningsvärt angrepp från (S) mot ännu en företagssektor

2014-03-26

Knappt hade man hämtat sig från SSU:s osmakliga kampanj mot tre seriösa företag i restaurangbranschen förrän ett nytt angrepp mot en företagssektor uppmärksammades. Det handlar om Socialdemokraternas yttrande i ett riksdagsbetänkande som behandlades idag (Skatteutskottets betänkande nummer 16, sidan 52) rörande bland annat RUT-avdraget. Frågan man ställer sig är om detta sätt att uttrycka sig verkligen är värdigt ett parti som gör anspråk på regeringsmakten? Hur många branscher tänker (S) håna och förnedra innan man är nöjda?


Jag kommenterar SSU:s "antihamburger-kampanj" i Expressen

2014-03-26

SSU i Göteborg genomför just nu en kampanj för att bojkotta hamburgerkedjorna Mc Donalds, Burger King och Max. Med ett något märkligt budskap dessutom där man menar att arbetsvillkoren är dåliga. Detta trots att dessa hamburgerkedjor vad jag vet har kollektivavtal med Hotell & Restaurangfacket, ett av LO:s förbund. För övrigt framkommer inte på vilket sätt villkoren är dåliga. Hotell & Restaurangfacket själva anser tvärtom att dessa hamburgerkedjor har "sjyssta villkor".

I en nyhetsartikel i Expressen kommenterar jag SSU:s märkliga angrepp mot dessa stora ungdomsarbetsgivare och ställer frågan om det verkligen kommer att ge fler medlemmar till SSU?

I artikeln kommenteras kampanjen även av MUF:s ordförande Erik Bengtzboe och näringsminister Annie Lööf.Krisen i Ukraina blottar oppositionens splittring i försvarsfrågan

2014-03-07

Krisen i Ukraina drar fram den stora pollitiska motsättningen inom oppositionen. Medan Socialdemokraternma egentligen ligger ganska nära Alliansen i synen på försvaret så utmärker sig de tilltänkta regeringskollegerna Miljöpartiet och Vänsterpartiet ordentligt.

Så här sade Peter Rådberg (MP) som är Miljöpartiets försvarspolitiskt ansvarige i en intervju i Aftonbladet den 4 mars:

"Vi vill inte höja försvarsanslagen för det är väldigt fredligt kring Östersjön. Vårt närområde är väldigt gynnsamt och det finns inte något militärt hot mot vårt land under överskådlig tid. Det som händer med Ukraina och Krim är så himla långt borta. Det är en helt annan sak. Det påverkar inte själva försvarsanslagen i Sverige."//
"Värnplikten ska fortfarande vara vilande. Gotland ska vi inte rusta upp och Nato ska vi inte gå med i."


Peter Hultqvist (S) har en annan linje:

"När det gäller ekonomiska förhållanden vill vi göra upp en bred överenskommelse över lång tid. Den situation som nu är i Ukraina ställer ökade krav på oss att komma överens."//"Vi måste också titta på Gotland om vi måste ha högre militär närvaro. Det har vi drivit under en lång period."

Torbjörn Björlund (V) säger i samma artikel:

"Det är svårt att bara utifrån en konflikt börja diskutera en ändrad vindriktning av det försvar vi vill ha. Nu är inte Ukrainas konflikt direkt ett hot mot Sverige. Jag har svårt att tror att det ska utvecklas till det som det är nu. Utan ryssarna har händerna fulla där nere."//"Vi har sagt att vi måste behålla de förbandsverksamhet som vi har. Vi har varit öppna till att vi ska lägga in mer pengar i olika delar. Man kan ta bort en del och lägga till. Totalt måste man kanske vara beredd att satsa lite mer på försvaret för att få det vi behöver."//"Vi vill inte gå med i Nato"

I en annan artikel säger Björlund: "Jag tror att om vi nu ropar mer på Nato skapar vi större problem. Det är nu vi ska vara kalla, ha is i magen och hävda att vi är alliansfria"

Med andra ord: Socialdemokraterna uttrycker stor oro för situationen, Miljöpartiet tycker "det är så långt bort" så att vi inte behöver oroa oss, och Vänsterpartiet tycker vi ska markera vår alliansfrihet och inte ta ställning i konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

Socialdemokraterna säger att de vill lägga mer pengar på försvaret och stärka försvaret av Gotland. Miljöpartiet vill inte höja försvarsanslagen, inte rusta upp Gotland och inte gå med i Nato. Vänsterpartiet ger en mer svävande signal om att kanske lägga mer pengar till försvaret, men man vill inte gå med i Nato. Det kan vara intressant att jämföra det dessa partier säger med hur deras senaste budgetalternativ såg ut. I debatten försöker alltså Socialdemokraterna framstå som något slags garant för ett mer omfattande försvar. Men sanningen är att Socialdemokraterna inte föreslår mer pengar till Försvaret i sin budget. Och V och MP vill minska försvarskostnaderna, även om V plötsligt säger annat idag. Alliansen däremot satsar mer pengar, senast 1,4 miljarder extra i årets budget, på både övningar och materiel.

Någon som tycker de tre rödgröna partierna verkar ha en bra gemensam grund för ett stabilt regeringssamarbete och långsiktighet i försvarpolitiken?
Dagens Industri varnar för Miljöpartiets näringspolitik

2014-03-03

Dagens Industri varnade förra veckan för Miljöpartiets inflytande över en eventuell Socialdemokratisk regering. Miljöpartiets politik skulle vara ett hårt slag mot både basindustrin, producerande företag och företag på landsbygden. I artikeln framfördes hård kritik både från organisationen Företagarna och ledande näringslivsföreträdare. En varning att ta på största allvar.

Och det faktum att en eventuell s-regering lär behöva stöd även från Vänsterpartiet gör ju inte situationen bättre.
"Humor att jämföra svensk ekonomi med grekisk"

2014-02-19

De senaste månaderna har ju Socialdemokraterna vid upprepade tillfällen ifrågasatt den svenska regeringens ansvarstagande när det gäller den ekonomiska politiken. Magdalena Andersson och Stefan Löfvén (S) har tävlat om att använda de mest drastiska angreppen. Magdalena Andersson har inte ens dragit sig för att hävda att Sverige snart kan vara i nivå med Grekland när det gäller underskott i ekonomin.

Nu börjar allt fler regaera mot denna extrema svartmålning. En av Sveriges främsta nationalekonomer, Assar Lindbeck, kallar det för ”humor” när Socialdemokraterna angriper Anders Borg för att inte ta ekonomiskt ansvar, och den socialdemokratiska ledarskribenten Peeter-Jaan Kask på Norrländska Socialdemokraten, och tidigare medarbetare till Göran Persson (S), tycker att Socialdemokraterna med sina angrep mot Anders Borg försöker ”lura väljarna”. Här ett inslag på SVT:s websida om saken.

Man kan ju undra vad väljarna tänker när de inser att någon försöker lura dem? Min tro är att sanningen alltid vinner i längden.

Hur ser då den svenska statsskulden ut? Sveriges offentliga finanser är efter sju krisår fortsatt starka. Sverige väntas som enda land i EU ha lyckats sänka statsskulden mellan 2006 och 2014, från 45 ned till 42 procent av BNP. Det är den starkaste utvecklingen och det är den lägsta skuldnivån bland jämförbara länder. I jämförelse har den genomsnittliga skulden i EU under denna period ökat, från 60 till 90 procent av BNP. Sverige har med andra ord EU:s troligen starkaste statsfinanser. Och det är ingen slump, utan beror på vilka partier som ansvarar för den ekonomiska politiken.


LO:s aktiva stöd till (S) äventyrar hela den svenska modellen

2014-02-06

I dag finns ett nytt avslöjande reportage i Svenska Dagbladet om LO:s enorma stöd till Socialdemokraterna. LO och deras medlemsförbund har de senaste fem åren gett över 70 miljoner kronor i stöd till Socialdemokraterna. Vad är priset Socialdemokraterna kommer att tvingas betala till LO om det går så illa att man skulle vinna valet? Man kan bara befara det värsta.

Jag har berört denna fråga många gånger, senast i mitt debattinlägg i Aftonbladet den 7 november. I artikeln ifrågasatte jag LO:s omfattande ekonomiska och politiska stöd till Socialdemokraterna. Jag påpekade bland annat att LO:s medlemmar skulle drabbas hårdare än kanske någon annan grupp av de rödgrönas politik, vilket i sig gör stödet ännu mer obegripligt. Klicka på bilden för att läsa artikeln!Skulle verkligen skolan bli bättre med oppositionen vid makten?

2014-01-30

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hr en väldigt splittrad syn på skolan. Men de hävdar envist att de är bättre än Alliansen på att forma framtidens skola och lyfta resultaten. När man tittar på tidningen Dagens Samhälles granskning förra året får man en något annorlunda bild. Så här ser det ut i de svenska kommunerna. Det känns ju inte direkt som om oppositionspartierna är helt överlägsna Alliansen när det gäller skolfrågorna.


Göteborg satsar mindre än Stockholm på skola och äldreomsorg

2014-01-26

Jag läste en intressant liten insändare i Göteborgs-Posten i veckan, och blev nyfiken. Så jag kollade upp siffrorna (som avser 2012), och de verkar faktiskt stämma. S-styrda Göteborg satsar betydligt mindre pengar på skola och äldreomsorg än Moderatstyrda Stockholm!

Skola:
Göteborg: 96.028 kronor per elev. 7.611 kronor per invånare.
Stockholm: 103.017 kronor per elev. 9.663 kronor per invånare.

Äldreomsorg:
Göteborg: 60.746 kronor per invånare över 65 år
Stockholm: 65.747 kronor per invånare över 65 år

Nu är jag den förste att påpeka att mer pengar inte med automatik betyder vare sig bättre skola eller bättre äldreomsorg. Att bara ösa in mer pengar i dålig verksamhet är en dålig idé. Och kostnadsläget är något högre i Stockholm än Göteborg vilket troligen förklarar en del av skillnaden. Men siffrorna visar ändå att Moderaterna i Stockholm satsar mer på dessa viktiga verksamheter än Socialdemokraterna i Göteborg. Det kan vara värt att komma ihåg när oppositionen under den kommande valrörelsen kommer att försöka framstå som välfärdens främsta beskyddare.
Hur ska LO och Stefan Löfvén ha det?

2014-01-23

S-ledaren Stefan Löfvén, tidigare ordförande för LO-förbundet Metall, tycker att brevet från vd:s för Hamburgerkedjan Max till personalen är upprörande, och säger att "de anställda är förmögna att själva avgöra vem man ska rösta på". Löfvén har också tydligt deklarerat att han tycker det är fel av ett företag att försöka påverka sina anställda att rösta i en viss riktning.

Stefan Löfvéns linje i denna fråga är inget annat än ett rent hyckleri.

Frågan är varför han då inte ifrågasatte LO:s egna kampanj i valrörelsen 2010, då han själv då satt i LO:s ledning? Denna smaklösa och av alla LO:s medlemmar finansierade affischkampanj, riktad mot Alliansens partiledare, försvarades då av LO:s ansvariga.

"Vi vill få igång samtalet på arbetsplatserna, få LO-medlemmarna att rösta och då vill vi helst att de röstar på Socialdemokraterna", sade Marie Linder, kommunikationschef på LO under valrörelsen 2010, till Expressen (den 13 augusti 2010).

Stefan Löfvén tycker alltså det är okej när LO i affischkampanjer, som finansieras även av LO:s medlemmar med borgerliga sympatier, uppmanar sina medlemmar att rösta på Socialdemokraterna. Men om någon annan uppmanar dem att göra motsatsen så är det upprörande! Så resonerar bara en facklig organisation och ett parti som inte insett att tiden då man hade egen majoritet i den svenska politiken för länge sedan är förbi. Socialdemokraternas maktambitioner lockar verkligen fram det sämsta hos "rörelsens" företrädare.
LO sitter i en rävsax angående jobbskatteavdraget

2014-01-20

I dag besvarar jag ett debattinlägg i Borås Tidning, skrivet av LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Krister Andersson, västsvensk LO-företrädare. I sitt inlägg riktade de stark kritik mot jobbskatteavdraget. I mitt svar pekar jag på den rävsax LO sitter i när det gäller denna fråga.

För det första gynnar jobbskatteavdraget LO:s medlemmar. De flesta av dem har fått en hel extra månadslön varje år att leva på tack vare skattesänkningen. För ett hushåll med två LO-medlemmar talar vi om runt 40.000 mer om året i plånboken! Det gör skillnad!

För det andra säger ju Socialdemokraterna att de inte vill avskaffa jobbskatteavdraget. Med tanke på att LO aktivt stödjer Socialdemokraterna är det ett uppenbart dilemma. Lika knepigt måste det vara för LO att stödja ett parti som först använder pengarna som jobbskatteavdraget kostar till annat, och sedan vill behålla avdraget ändå när det väl är genomfört - men utan att ha några pengar till det i sin budget.

Socialdemokraterna företräder ett väldigt oklart regeringsalternativ som vill allt från att höja skatter och göra det dyrare att anställa till att vi ska arbeta mindre. Om LO vill ha en regering som fortsätter värna om jobben så borde man rikta sin kritik år annat håll. Att slåss för att de egna medlemmarna ska få en sämre ekonomi känns som en ganska tveksam väg. Det handlar mer om partipolitik än medlemsnytta.
Socialdemokraternas ogenomtänkta och slarviga budgetangrepp

2014-01-19

Socialdemokraterna har prövat många sätt att angripa regeringen, men ett efter ett har de avslöjats. Arbetsmarknaden har inte försvagats, utanförskapet har inte ökat, välfärden har inte fått mindre pengar, skatteintäkterna har inte minskat. Nu prövar Socialdemokraterna en ny strategi - att angripa Alliansen och finansminister Anders Borg för att regeringen "slarvar med statsfinanserna". Detta lär knappast nå någon större framgång det heller. De flesta insatta vet att Sverige har de kanske starkaste statsfinanserna i hela EU (se föregående blogginlägg) och statsskulden har minskat under Alliansen, inte ökat. Sverige utpekas som ett föredöme internationellt och Financial Times utsåg 2011 Anders Borg till Europas bäste finansminister.

Expressens kommenterade Socialdemokraternas nya angrepplinje i sin ledare i torsdags. Under rubriken "Falsk matematik" skriver Expressen bland annat att "Det framstår som ganska desperat av Socialdemokraterna att lansera sig som trovärdiga i budgetfrågor genom att attackera Anders Borg på hans egen planhalva. Här har vi en finansminister som under sju års tid gjort "ansvarsfullhet" till sitt eget speciella varumärke. Och som kan bomba oppositionen sönder och samman med power point-bilder med statistik från Eurostat och OECD där Sveriges offentliga finanser ligger i den absoluta toppen."

Och Socialdemokraternas angrepp verkar ganska slarviga och illa genomtänkta. Man börjar röra till det ordentligt för sig när det gäller budgetfrågorna. Några exempel från de senaste veckorna:

Beräkningen av budgetunderskottet

I partiledardebatten i onsdags hävdade Mikael Damberg (S) att statens budgetunderskott skenar och i år kommer att nå 87 miljarder. Magdalena Andersson (S) upprepade siffran i Agenda idag. Men detta påstående sågades på nyhetsplats i Aftonbladet redan i torsdags. Lena Mellin konstaterade att Damberg ägnade sig åt halvsanningar. De 87 miljarder han talade om gäller staten, kommunerna, landstingen och socialförsäkringssystemen sammantaget. "Det som man i vanliga fall brukar kalla budgetunderskott//är underskottet i statens budget. Det beräknas enligt finansminister Anders Borg bli 32 miljarder kronor. Ingen föraktlig summa det heller, lång därifrån. Men det är mindre än hälften av 87".

Statsskuldens storlek

Socialdemokraterna påstår att "Anders Borg har slarvat bort det överskott Göran Persson lämnade efter sig". Men så är det ju inte. Man kan inte jämföra överskottet ett enskilt år under högkonjunktur med underskottet ett enskilt år under lågkonjunktur. Man måste se den samlade förändringen under samtliga år under Alliansens regeringstid. Och faktum att de flesta åren gått med ordentliga överskott, vilket gjort att vi kunnat betala av på statsskulden som är lägre idag än den Socialdemokraterna lämnade efter sig 2006.

Finansieringen av jobbskatteavdraget

Socialdemokraterna har sedan i höstas ifrågasatt Alliansens budget där det finns ett mindre budgetunderskott för 2014, närmare bestämt uppskattat till ca 32 miljarder. Det motsvarar några procent av statsbudgeten.

Problemet för (S) är att man ägnar sig åt dubbel bokföring. I stället för Alliansens femte jobbskatteavdrag (budgeteffekt ca 12 miljarder) använde Socialdemokraterna dessa pengar till främst olika bidragshöjningar i sin alternativa budget. Men samtidigt vill man ju inte ta bort jobbskatteavdraget. Det betyder självklart att detta kostar 12 miljarder även för Socialdemokraterna. Men eftersom man använt dessa pengar till annat uppstår en motsvarande brist. Alltså måste man låna runt 12 miljarder mer än Alliansen, vilket finansminister Anders Borg påpekade flera gånger i kvällens Agenda. Om Alliansens budgetunderskott är 32 miljarder är således Socialdemokraternas 44 miljarder. I det läget känns det inte särskilt trovärdigt att som Damberg i partiledardebatten och Magdalena Andersson i kvällens Sgenda hävda att Alliansen "slarvar med statsfinanserna".

Besparingen på de största myndigheterna

Förra veckan gjorde Magdalena Andersson (S) ett utspel där hon i direktsändning i SVT talade om att effektivisera myndighetssverige. Hon nämnde att de 20 största myndigheterna skulle genomlysas och att förebilden var Danmark där detta sparat i storleksordningen ett tiotal miljarder. När det sedan framkom att man bland de 20 största myndigheterna återfinner bland annat Polisen, Försvaret och Universiteten/Högskolorna backade Socialdemokraterna och Mikael Damberg gjorde en sk "pudel". Utspelet var uppenbarligen inte helt genomtänkt. Magdalena Andersson verkar inte ens veta vilka de största myndigheterna är?

Om nu inte dessa 10 miljarder går att skaka fram återkommer frågan - var ska då Socialdemokraterna ta pengarna?

Överskottsmålet

Överskottsmålet är något som ofta diskuteras i politiken. Det är den överenskommelse som alla partier, utom (V), gjorde efter 1990-talskrisen, och också säger sig vilja leva upp till idag. Detta mål innebär att det finansiella sparandet i den offentliga sektorn ska motsvara 1 procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel. I lågkonjunktur kan man alltså ha ett visst underskott, som sedan återställs när det blir överskott under en högkonjunktur. På detta sätt kan den ekonomiska politiken jämna ut konjunktursvängningarna, motverka utdragna kriser och stärka arbetsmarknaden.

Det finansiella sparandet bedöms gå med underskott 2014 och 2015, för att sedan vändas till överskott 2016 och framåt. Under de flesta åren under Alliansens regeringstid har det finansiella sparandet varit positivt och de flesta åren har statsfinanserna gått med överskott. Påståendet att Alliansen bryter mot överskottsmålet är därför fel. Över en konjunkturcykel klarar vi målet.

Och som sagt - Socialdemokraterna har ett större lånebehov än Alliansen både 2014 och åren därefter, eftersom man inte finansierat budgeteffekten av att behålla det femte jobbskatteavdraget.

Vem ska man göra upp med om en budget?

Sista, men kanske viktigaste frågan är vem 30%-partiet Socialdemokraterna ska göra upp med om en ny budget, och vad en överenskommelse med Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle innebära? Både MP och V har betydligt större utgifter och skattehöjningar. Vänsterpartiet står inte heller bakom överskottsmålen och de budgetprinciper som övriga partier säger sig värna om. När får vi besked om detta?
Osmakliga lågvattenmärken av både LO och Vänsterpartiet

2014-01-13

I går jämfördes Alliansen med nazisterna i ett underhållningsinslag på Vänsterpartiets kongress. I stället för att gasa ihjäl folk som under Förintelsen påstods Alliansen använda mer förfinade metoder. "Gaskamrar skulle se illa ut. Vi arbetar mera finstilt. Med grov vanvård och försummelse tar det längre tid. Men målet står klart. Se till att så många som möjligt dör så fort som möjligt. Ett modernt dynamiskt samhälle har inte råd med så många tärande onödiga människor." Efter hård kritik tvingades Jonas Sjöstedt idag göra en pudel och be om ursäkt.

LO i Västsverige är inte mycket bättre. Denna osmakliga film använder man just nu för att smutskasta Alliansen. Den ligger på samma nivå som Vänsterpartiets nazistliknelse. För alla oss som det senaste året mist nära och kära är filmen extra osmaklig. LO borde skämmas, riktigt ordentligt. Men det är nog tyvärr en sådan smutsig valrörelse som väntar. Vi minns LO:s osmakliga affischkampanj riktad mot enskilda Allianspolitiker i valrörelsen 2010. Det lär knappast bli bättre i år.
Tidningen Arbetet räknar personer med arbete som arbetslösa

2014-01-13

Tidningen Arbetet (S) hade häromdagen en artikel där man hävdade att utanförskapet är lika stort idag som 2006. För att komma till denna slutsats räknar man lite på sitt eget lilla sätt. Bland annat räknar man in alla med nystartsjobb i utanförskapet, "eftersom inte alla får fortsatt jobb när nystartsperioden är över". Med andra ord, människor med ett riktigt jobb och fast lön räknas som arbetslösa i Arbetets statistik. Allt för att skapa den "sanning" man vill visa för att smutskasta regeringen. Med Aftonbladets logik kunde lika gärna alla anställda räknas som arbetslösa, eftersom man aldrig vet om någon mister jobbet den närmaste tiden.

Jag har de senaste dagarna bemött detta och en del annat i kommentarsfältet under artikeln, och uppmanar fler att ta del i debatten. Bland annat är det ju så att det samlade utanförskapet (personer som är arbetslösa, i åtgärder, lång- och korttidssjukskrivna, förtidspensionerade eller beroende av försörjningsstöd) har minskat från ca 1.030.000 till knappt 800.000 sedan Alliansen tillträdde. En minskning med 230.000 personer. Detta bygger på offentlig statistik. Och SCB skriver också att antalet personer som lever på sociala ersättningar och bidrag är det lägsta som uppmätts sedan man började mäta 1990. Detta är sanningen, och inget som Alliansen hittat på!

Vi ser allt fler exempel på hur halvsanningar eller ibland rena lögner används av våra politiska motståndare i debatten. Vi går mot en mycket smutsig valrörelse, men jag hoppas vi från Alliansens sida kan avstå från att ge igen med samma mynt. Jag vill att vi ska stå för den seriösa debatten och inte försöka vinna valet på att sprida osanningar om motståndarna. Deras verkliga förslag är fulllt tillräckligt allvarliga för Sverige. Om inte sanningen räcker för att vinna ett val är det bättre att förlora, men ha hedern i behåll.
Några av nyårslöftena Stefan Löfvén (S) inte kan ge

2013-12-29I dag har jag detta korta debattinlägg i Expressen angående några av de nyårslöften som Socialdemokraternas partiledare inte kan lämna. Debattinlägget är en nedkortad variant av en längre debattartikel som kan läsas här. De oklarheter jag pekar på är bara några ur en betydligt längre lista.

Den politiska oppositionens övertag i opinionen beror med stor sannolikhet till stor del på att media hittills nästan helt har avstått från att granska oppositionens alla vidlyftiga löften som vare sig är finansierade eller samordnade mellan partierna. Det är lätt att lova allt åt alla om man inte behöver vare sig betala det eller visa hur förslagen kan genomföras i praktiken. Förhoppningsvis gör media sitt jobb de kommande månaderna och granskar alla partier, trots den mycket kraftiga över- representationen av journalister på vänsterkanten (70% enligt Journalistförbundets egen undersökning).
Oppositionen fortsätter sitt politiska gyckel kring brytpunkten

2013-12-05

I dag var det en ovanlig dag i riksdagen. Talmannen, Per Westerberg, beslutade som väntat att inte låta riksdagen rösta om oppositionens förslag att återstålla brytpunkten för statlig inkomstskatt. Det är första gången under mina dryga sju år som riksdagsledamot som talmannen stoppat ett förslag.

På bilden håller talmannen sitt anförande där han utförligt förklarar sina skäl.

Den politiska oppositionen uppskattade inte beslutet och gruppledaren Mikael Damberg (S) förklarade att "man hade bättre experter" än riksdagens egna opartiska jurister. Flera socialdemokrater och sverigedemokrater gick på twitter och i media till hårda personangrepp mot både talmannen och riksdagens jurister. Matilda Ernkrans (S) kallade exempelvis talmannen för "patetisk" i ett twitterinlägg. Jag tycker detta är ett ovärdigt agerande mot riksdagens främste företrädare.

Talmannen tog ett väl underbyggt beslut, och hade redan tidigare deklarerat att han tänkte följa rekommendationen efter riksdagens egen juridiska granskning. Tycker verkligen oppositionen att talmannen skulle agera i strid mot riksdagens egna juridiska experter? Under tidigare utfrågning i finansutskottet var det också tre experter av fyra som tyckte att oppositionens agerande strider mot riksdagsordningen. Samma åsikter har framfört av kunniga jurister.

Efter dagens beslut fick talmannen även stöd av den förre talmannen, Björn von Sydow (S), som anser att talmannen fattade ett korrekt beslut. Att till och med den tidigare socialdemokratiske talmannen håller med dagens talman borde få Socialdemokraterna i riksdagen att tänka om och sluta med sitt politiska gyckel tillsammans med Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Tänker (S) driva igenom ett rättsstridigt skattebeslut i riksdagen?

2013-12-05

Riksdagens interna rättsutredning kring ärendet rörande höjd brytpunkt i skatteskalan har tagit en ny vändning. Oppositionen vill ju bryta ut denna detaljfråga ur statsbudgeten och ta ett annat beslut, vilket Alliansen menar strider mot Riksdagsordningen eller i vart fall tankarna med denna, vilket klargjordes tydligt under gårdagskvällens debatt.

I dag kommer utlåtandet från riksdagens interna rättsutredning kring frågan. Man skriver bland annat så här:

"Mot bakgrund av lagtextens lydelse, det grundläggande syftet bakom införandet av rambeslutsmodellen och praxis talar dock övervägande skäl för att det framlagda yrkandet måste anses strida mot 5 kap. 12 § riksdagsordningen. Talmannen är då skyldig att enligt 2 kap. 9 § riksdagsordningen vägra att ställa proposition på ett yrkande om bifall till finansutskottets förslag.".

Talmannen har tidigare deklarerat att han kommer att följa den linje som rättsutredningen kommer fram till, så det mesta talar för att vi inte kommer att rösta om detta ärende idag. Däremot kan ju allt hända i riksdagens kammare. Oppositionen är så förblindade av sin vilja att knäppa regeringen på näsan för en skattesänkning som motsvarar 0,2% av de samlade skatteintäkterna att man verkar vilja ta till vilka metoder som helst. Bland annat har man ju tidigare sagt att om talmannen avvisar ärendet tänker man skicka det vidare till konsitutionsutskottet för att göra ett nytt försök. Jag tycker det vore mycket anmärkningsvärt om oppositionen driver en fråga vidare efter att riksdagens rättsutredning konstaterat att förfarandet juridiskt sett strider mot riksdagsordningen.

Att Socialdemokraterna, som gör anspråk på regeringsmakten, driver ett så juridiskt slarvigt analyserat ärende genom riksdagen är anmärkningsvärt. Inte minst som Alliansens företrädare varit mycket tydliga med att detta knappast är förenligt med riksdagsordningen. Nu är det väl ändå dags för Socialdemokraterna att sansa sig och dra tillbaka förslaget en gång för alla? Eller tänker man verkligen med alla medel driva igenom ett rättsstridigt beslut i den svenska riksdagen?
Kvällsdebatt om höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt

2013-12-04

I kväll deltog jag i debatten om höjning av brytpunkten för statlig skatt. Jag avstod från att diskutera det tvivelaktiga sättet som oppositionen använder för att bryta ut enskilda saker ur statens budget, något som Alliansen menar strider mot tankarna i riksdagsordningen även om det kanske inte formellt sett är juridiskt förbjudet. Den diskussionen tog annars det största utrymmet i debatten. I stället diskuterade jag skattefrågan i sig. Mitt anförande lät ungefär så här.

I morgon tar talmannen del av den särskilda rättsutredning som han beställt fram för att granska om oppositionens krav är förenligt med riksdagsordningen eller inte. Då vet vi hur detta märkliga ärende ska hanteras fortsättningsvis. Det mesta tyder väl på att S-SD-V-MP-oppositionen vinner till slut och att en skattesänkning för en miljon löntagare stoppas. Detta trots att både SACO, TCO och näringslivsorganisationerna står bakom regeringens linje.

Vad gäller den RUT-rapport jag nämner i mitt anförande som visar att den femtedel av löntagarna med de högsta inkomsterna betalar en större andel av de samlade skatterna idag än 2006 och att övriga 4/5 av löntagarna betalar en mindre andel så återkommer jag till detta i ett mer utförligt blogginlägg.
Socialdemokraterna missköter sjukvården i Västra Götaland

2013-10-25

Jag har i blogginlägg och debattartiklar påpekat att den s-v-mp-ledda sjukvården i Västra Götalandsregionen är bland de sämst skötta i landet. Längre vårdköer, färre vårdplatser, höjd regionskatt och ekonomiska underskott - trots kraftigt ökade skatteintäkter och mer pengar tack vare Alliansens politik på riksplanet. I går hade jag detta debattinlägg i Borås Tidning tillsammans med Elise Benjaminsson, moderat ersättare i regionstyrelsen:

Socialdemokraterna höjer skatten och drar in på vårdplatser

Trots personalens fantastiska arbetsinsatser dras sjukvården i Västra Götaland med betydande problem, inte minst i form av överbeläggningar och växande vårdköer.

I en debattartikel 10/10 skriver Phia Andersson (S) riksdagsledamot från Södra Älvsborg och Helén Eliasson (S) regionråd i Västra Götalandsregionen bl a att det behövs mer personal i vården och att vården av äldre måste förstärkas. Det är vällovliga ambitioner, men tyvärr inte mycket mer än det. Det är nämligen socialdemokraterna som har styrt sjukvården i Västra Götalandsregionen under mer än ett decennium och Eliasson (S) är den högsta ansvariga politikern för sjukvården. Under denna tid har antalet vårdplatser minskat mer i Västra Götaland, än riket i stort. Denna minskning har skett samtidigt som den rödgröna regionledningen höjt skatten i regionen. Också vad gäller överbeläggningar utmärker sig Västra Götalandsregionen negativt.

Alliansregeringens arbetslinje och jobbskatteavdrag, har bidragit till ökade skatteintäkter i regionen med ca 6 miljarder mellan 2006-2012. Tack vare minskade sjuktal får Västra Götalandsregionen dessutom tillbaka över en halv miljard kronor i för mycket inbetalda försäkringspremier i år, och prognoserna tyder på något liknande även nästa år. Det är alltså inte bara skatteintäkterna från kommunalskatten som ökar när fler kommer i arbete, kostnaderna för personalens sjukskrivningar minskar också. Tydligare kan det inte visas att svenska kommuner och landsting tjänar på Alliansens politik för minskat utanförskap och lägre sjuktal.

Frågan är bara hur dagens rödgröna regionledning använder alla de pengar som Alliansens politik på riksnivå ger regionen? Problemen inom sjukvården i Västra Götalandsregionen hänger tyvärr samman med att den rödgröna regionledningens prioriteringar och bristande handlingsförmåga. Sanningen är att den rödgröna ledningen inte prioriterar sjukvården tillräckligt högt. Det visar sig inte minst i det faktum att få av de vallöften som de rödgröna utlovade i valrörelsen 2010 har realiserats. Vad har t ex hänt med löftet om en timmas väntetid på akuten, en ny ambulanshelikopter och kortare köer? Verkligheten är både längre vårdköer och väntetider på akuten. Och ambulanshelikoptern lyser fortfarande med sin frånvaro.

Vi moderater prioriterar sjukvården högst och vi har idéerna för hur sjukvården i Västra Götalandsregionen ska bli bäst i Sverige. I regionens budget avsatte vi mer pengar till sjukvården än de rödgröna genom att spara bl a spara på administration och byråkrati.

Det är inte ansvarsfullt av Socialdemokraterna att gå i opposition mot sig själv när resultaten lyser med sin frånvaro. Med ett år kvar till valet har patienter och personal all anledning att förvänta sig mer.

Jan Ericson (M)
Riksdagsledamot

Elise Benjaminsson (M)
ers i Regionstyrelsen

Den "samlade" oppositionen förlorade voteringen om brytpunkten

2013-10-24

Något oväntat vann Alliansen över den samlade oppositionen i dagens votering om höjd brytpunkt. Det hjälpte inte att S, SD, MP och V högljutt enats om en gemensam linje. Alliansen vann ändå voteringen med 154 röster mot 153 vilket framkallade jubel och applåder i kammaren.

Vad orsaken till oppositionens förlust var vet jag inte säkert. Det första (mindre sannolika) ryktet sa att några politiker i oppositionen helt enkelt inte ville stoppa skattesänkningar för nära en miljon svenska löntagare. Fast det ryktet ser jag nog mest som ett önsketänkande.

Men nu har vi fått siffrorna från voteringen. Oppositionens förlust berodde tydligen på att partiledaren Jonas Sjöstedt (V), gruppledaren Mikael Damberg (S), Carina Hägg (S) samt Mattias Karlsson (SD) uteblev från voteringen. Det gjorde att Alliansen vann. Att Socialdemokraternas gruppledare uteblir utan att anmäla kvittning är synnerligen förvånande. Särskilt med tanke på att vi vet att det finns en stor splittring inom s-gruppen i frågan om brytpunkten.

Ytterligare en intressant aspekt är att de rödgröna partierna inte vill samarbeta med SD i kvittningssystemet. Oftast har det ingen direkt betydelse, men idag hade det blivit oavgjort om SD ingått i kvittningssystemet.

Slutsatsen efter dagens votering är att en spretig opposition som inte förberett sig och som inte kan samla en gemensam majoritet i riksdagens kammare inte heller kan bestämma. Något att tänka på inför kommande valrörelse.
Märkliga turer kring höjd brytpunkt för statlig skatt

2013-10-24

"Brytpunkten" för statlig skatt är den inkomstgräns där man tvingas betala 20% statlig skatt utöver kommunalskatten. När skattereformen genomfördes av S-regeringen i början på 1990-talet var tanken att ungefär 15% av löntagarna, de som tjänade allra mest, skulle betala statlig skatt. I dag är det mer än det dubbla, 30% av löntagarna, som tvingas betala statlig skatt. Det handlar inte längre om höginkomsttagare utan om normala yrkesgrupper. Över en miljon löntagare betalar idag statlig inkomstskatt. Exempelvis specialistsjuksköterskor som jobbar obekväm arbetstid och får OB-ersättning, industriarbetare och processoperatörer inom stål- och träindustrin som ofta arbetar på natten när vi andra sover och därför får skifttillägg, gruvarbetare som arbetar under jord med särskilda tillägg eller driftsingenjörer med nattarbete. Även psykologer, universitetslärare, tandläkare, ingenjörer, och många tjänstemannagrupper och chefer på mellannivå finns i dessa lönelägen. Alla dessa löntagargrupper straffas idag med en extra statlig skatt på sin lön.

Alliansen vill höja gränsen för statlig skatt från ca 36.000 till 37.400 kronor per månad, vilket innebär att ungefär 110.000 löntagare helt slipper statlig skatt och att nära en miljon löntagare får en skattesänkning. Vi tycker det är rimligt med en regelbunden höjning av gränsen för uttag av statlig skatt. Samtidigt behåller vi värnskatten för dem med allra högst inkomster. Ledande företrädare för både TCO och SACO står också bakom kravet på höjd brytpunkt. När den samlade oppositionen försöker stoppa denna skattesänkning för en miljon svenska löntagare så markerar man att man anser att gränsen för höginkomsttagare alltså går vid 36.000 i månaden. Det är denna grupp man vill klämma åt lite extra.

Genom åren har många svenska regeringar höjd brytpunkten, både i tider med budgetunderskott och budgetöverskott. 1991 när det nuvarande skattesystemet infördes låg brytpunkten på 180.000 kronor i årsinkomst, dvs 15.000 kronor per månad. Om man aldrig höjt brytpunkten under dessa år hade i princip alla heltidsarbetande betalat statlig skatt idag. Så sent som år 2000, 2001 och 2002 höjde Socialdemokraterna själva brytpunkten.

Oppositionen går nu samman och uppmanar regeringen att återta förslaget om höjd brytpunkt. Det strider mot principerna i Sveriges Riksdag som alla partier varit överens om, nämligen att statsbudgeten tas i ett samlat beslut där inkomster och utgifter hänger ihop. Det var en tidigare Socialdemokratrisk regering som drev igenom dessa regler, men idag verkar man ha glömt dem. Det är oansvarigt av ett parti som säger att de vill bära regeringsmakten. Under de snart 20 år som det ekonomiska ramverket gällt har det aldrig förekommit att man brutit ut en fråga ur budgeten och behandlat denna separat.

Det är också uppseendeväckande att Socialdemokraterna så kategorsikt sagt att man aldrig kommer att förhandla med Sverigedemokraterna. Trots detta anpassade (S) sitt eget skatteförslag och delade upp det i två olika delar så att det skulle kunna få stöd av (SD). Efter ett konkret tips av Jimmy Åkesson i direktsändning:Märkligt var det också i går när Miljöpartiet gjorde ett utspel till media om skatterabatt för nyckelpersoner. Samma personer som man alltså vill missgynna genom nej till höjd brytpunkt. Logiken brister minst sagt.

Logiken hos den svenska oppositionen i riksdagen verkar just nu vara att allt som är emot regeringen är bra, oavsett vad det är, hur det görs och vilka man samarbetar med. Man är överens om att vara emot. Men i övrigt har man helt olika alternativ för vad man vill göra i stället. Är detta verkligen ett seriöst sätt att bedriva politik?

Nu lär väl knappast regeringen bry sig om oppositionens utspel, och frågan är om man rent juridiskt skulle kunna dra tillbaka en del av en lagd budgetproposition ens om man ville. Skattesänkningarna kommer givetvis att genomföras och oppositionens linje blir bara en meningslös manifestation av politik när den är som allra sämst.
Svenskt Näringsliv: S-politik ger inga nya jobb

2013-10-18

I onsdagens nummer av Dagens Industri sågar Svensk Näringslivs ordförande Jens Spendrup Socialdemokraternas politik. Han menar att Socialdemokraterna vill beskatta näringslivet hårdare och sedan ge bidrag till vissa branscher som regeringen anser är framtiden. Detta kallar Spendrup för "statskapitalism" och påpekar att det har prövats bakom den gamla järnridån i Österuopa och på andra ställen i världen, men att det inte fungerar.

Spendrup konstaterar helt enkelt att Socialdemokraternas politik inte ger några nya jobb. Det är ett tänkvärt budskap från en av de organisationer som företräder dem som ska anställa.


Varför granskar ingen oppositionen?

2013-10-16

Partiledardebatten känns bekant på något sätt. Socialdemokraternas Mikael Damberg sa att Socialdemokraterna lärt sig av sina tidigare valförluster och har förnyat sin politik. Och sedan upprepade han nästan identiskt partiets förslag från valrörelserna 2006 och 2010. Det var en politik som väljarna underkände då, och som man rimligen kommer att avfärda även i valet 2014. Om man ser Socialdemokraternas stasningar så går 56% till utbyggda ersättningssystem och gamla ams-åtgärder som tidigare visat sig inte fungera.

Om man tittar på den rödgröna oppositionen totalt (V, S, MP) så föreslår man skattehöjningar på mellan 30 och över 70 miljarder kronor som belastar jobb och hushåll. Så här ser Socialdemokraternas förslag ut (och då har jafg inte tagit med deras nej till det femte jobbskatteavdraget som man ju samtidigt säger att man vill behålla). De övriga partierna går betydligt längre i sina skattehöjarambitioner.Socialdemokraterna säger att de vill att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020. Samtidigt lägger de förslag som skulle slå hårt mot företagandet och som kraftigt skulle öka arbetslösheten. Detta går helt enkelt inte ihop, och jag är uppriktigt förvånad över att inte journalister granskar detta luftslott lite närmare.
Tydliga besked från Socialdemokraternas finansministerkandidat...

2013-10-03

Inte var väl svaren helt solklara när Socialdemokraternas finansministerkandidat Magdalena Andersson försökte beskriva partiets ekonomiska politik på gårdagens presskonferens?


Oppositionen vill höja skatten för över en miljon löntagare

2013-09-20

I dag meddelade Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att de med alla medel vill stoppa "höjningen av brytpunkten i skatteskalorna". För den som inte vet vad detta innebär är brytpunkten den inkomstgräns där man tvingas betala 20% statlig skatt utöver kommunalskatten.

När skattereformen genomfördes av S-regeringen i början på 1990-talet var tanken att ungefär 15% av löntagarna, de som tjänade allra mest, skulle betala statlig skatt. I dag är det mer än det dubbla, 30% av löntagarna, som tvingas betala statlig skatt. Det handlar inte längre om höginkomsttagare utan om normala yrkesgrupper. Över en miljon löntagare betalar idag statlig inkomstskatt. Exempelvis specialistsjuksköterskor som jobbar obekväm arbetstid och får OB-ersättning, industriarbetare och processoperatörer inom stål- och träindustrin som ofta arbetar på natten när vi andra sover och därför får skifttillägg, gruvarbetare som arbetar under jord med särskilda tillägg eller driftsingenjörer med nattarbete. Även psykologer, universitetslärare, tandläkare, ingenjörer, och många tjänstemannagrupper och chefer på mellannivå finns i dessa lönelägen. Alla dessa löntagargrupper straffas idag med en extra statlig skatt på sin lön

Alliansen vill höja gränsen för statlig skatt från ca 36.000 till 37.400 kronor per månad, vilket innebär att ungefär 110.000 löntagare helt slipper statlig skatt och att övriga får en skattesänkning. För staten innebär det ett skattebortfall på ungefär tre miljarder i en statsbudget som omfattar nära 2.000 miljarder kronor.

När den samlade svenska oppositionen försöker stoppa denna skattesänkning för en miljon svenska löntagare så markerar man att man anser att gränsen för höginkomsttagare alltså går vid 36.000 i månaden. Det är denna grupp man vill klämma åt lite extra.

Oppositionen försöker komma runt bestämmelsen som säger att alla beslut om skatter i statens budget ska fattas sammanhållet vid ett tillfälle. Det kräver att alla oppositionspartier är helt ense om skatterna för att kunna utmana regeringen med ett gemensamt förslag. Detta är inte möjligt eftersom varje parti har egna budgetförslag. Det enda man är eniga om är att man vill stoppa höjningen av brytpunkten som ett separat beslut. Men budgeten är en helhet, utgifter och inkomster hänger ihop allihop. Hittills har det aldrig hänt i budgetprocessens historia att riksdagen har ändrat på inkomstsidan på detta sätt. Det vore ganska exceptionellt. Man kan inte ta bort en bit hur som helst utan att det påverkar helheten.

Frågan är också om oppositionens planer är lagliga? Juristen Fredrik Sterzel, tidigare domare i Högsta Domstolen och expert på statens budgetprocess anser att oppositionens planer är regelvidriga. "Jag har övervägt frågan noga och det kan jag säga på en gång att så kan de inte göra", säger Fredrik Sterzel som påpekar att han bedömer saken ur en strikt juridisk synvinkel.

Socialdemokraterna är alltså så desperata i sin iver att höja skatten för över en miljon svenska löntagare att man tar Sverigedemokraterna till hjälp för att driva igenom beslut i riksdagen som en tidigare domare i Högsta Domstolen anser är regelvidriga. Det säger en del.
Nu vill (S) avveckla kärnkraften - igen!

2013-09-12

Socialdemokraterna byter ständigt fot i kärnkraftsfrågan. Efter att Stefan Löfvén blev partiledare har man under en tid haft en mer positiv grundsyn på kärnkraften, och insett att den behövs för att trygga inte minst den svenska industrins energiförsörjning. Men nu har tydligen Löfvéns sansade linje i frågan fått stå tillbaka för en mer ansvarslös linje. I går meddelade nämligen ekonomiskpolitiske talespersonen Magdalena Andersson (S) att man vill avveckla kärnkraften.

Om Socialdemokraterna stänger våra fullt fungerande, och till stora delar nyrenoverade, kärnkraftverk kommer det sannolikt att bli den största ekonomiska kapitalförstöringen vi sett i modern tid. Vattenfalls förluster på Nuon kommer exempelvis vid en jämförelse att närmast kunna betecknas som felräkningspengar.
Vill (S) att studenterna ska arbeta mindre eller arbeta mer?

2013-09-02

För ett tag sedan gjorde Socialdemokraterna ett utspel om att de ville att Sverige skulle införa ett treterminssystem i högskola och universitet, bland annat för att studenterna skulle få studiemedel hela tiden och därmed slippa arbeta extra under terminerna och på loven.

I dag går Socialdemokraterna ut och föreslår att man inrättar särskilda kompetensförmedlare på de större högskolorna för att kunna förmedla kontakter så att fler studenter ska kunna arbeta parallellt med studierna vilket man menar skulle stärka kopplingen mellan studier och arbete.

Ibland undrar jag var logiken finns i socialdemokratiska förslag.
Socialdemokraternas "storsatsning": 97 kronor per student!

2013-08-13

Jag har tidigare kritiserat olika s-populistiska förslag för att bara handla om vackra ord om "framtida" reformer kryddade med pyttelite pengar som inte räcker till nästan något alls.

I går kom ett nytt exempel. Partiledaren Stefan Löfvén tillkännagav att man vill se ett treterminssystem inom högskoleutbildningarna för att studenterna ska bli klara med studierna snabbare och för att de ska slippa arbeta eller fundera över sin försörjning under sommaren. Man kopplar förslaget till att redan nu införa fler sommarkurser på högskolorna och satsar 30 miljoner kronor på detta. Fast nu finns det förståss ett drygt 50-tal lärosäten med examensrättigheter i Sverige. 30 miljoner fördelat till dessa ger bara knappt 600.000 kronor per lärosäte. Och utslaget på alla de runt 310.000 helårsstudenter som idag studerar vid högskola och universitet blir det bara 97 kronor per student. Det räcker inte långt. Det finns också frågetecken kring kvalitén på en del av de sommarkurser som redan idag erbjuds vid många universitet och högskolor. Att då lägga mer pengar på detta bara för att säkra studenternas försörjning under sommarmånaderna känns väldigt tveksamt. Jag tror det är bättre för studenter att söka sommarjobb som ger arbetslivserfarenhet och med lite tur praktik med koppling till utbildningen, vilket kan underlätta för framtida anställning efter studierna.

Ett treterminssystem är dessutom en mycket dyr reform, inte minst på grund av att man måste anställa en massa extra lärare (eftersom lärare också vill ha sommarsemester). Till detta finns inte ett öre avsatt i s-budgeten. Förslaget om treterminssystem är bara vackra ord utan finansiering. Precis som det brukar med andra ord när Socialdemokraterna presenterar sina "stora reformer".
Socialdemokraternas näringspolitiske talesperson gör en Juholt

2013-08-09Att Socialdemokraterna numera i sin iver att försöka slå mot Alliansen inte är så noga med faktakontroll vet vi redan. Populismen är viktigast och sanningen och seriositeten får då ibland komma i andra hand. Men frågan är väl om inte Socialdemokraternas näringspolitiske talesperson, Jennie Nilsson gjort ett av de värre misstagen sedan Håkan Juholts tid. Det var i en debatt i Almedalen (lyssna själv, 15:18 min in i denna videofilm från debatten) som hon kom med detta överraskande påstående.

”Och när man som Mats Odell pratar om den Energiöverenskommelse som den här regeringen har gjort så ska man vara medveten om att den togs med två rösters marginal i Sveriges Riksdag med stöd av Sverigedemokraterna.”

Sanningen är att energiöverenskommelsen antogs av riksdagen den 16 juni 2009 med 154 röster mot 149, alltså med fem rösters marginal. Och det var alltså ett drygt år innan Sverigedemokraterna blev invalda i Sveriges riksdag. Man kan ju tycka att Socialdemokraternas ansvarige för näringslivsfrågor borde vara aningen bättre påläst innan hon kastar ur sig denna typ av felaktiga påståenden. Det säger en del om Socialdemokraternas ledande företrädare.

Vi minns ju när Håkan Juholt hade samma slarviga påståenden om riksdagsbeslut om försvarspolitiken som han påstod hade tagits med stöd av Sverigedemokraterna långt innan dessa var invalda i riksdagen. Det blev droppen som sedan tvingade fram hans avgång. Men han är uppenbarligen inte ensam om att slarva med sanningen.
Vad har Socialdemokraterna att erbjuda de långtidsarbetslösa?

2013-07-10

Den frågan ställer jag i en slutreplik i Markbladet idag, med anledning av en replik från Ann-Christine Ahlberg (S) på mitt debattinlägg häromveckan där jag menade att 2fas 3" är betydligt mer framgångsrikt än man kan tro av den politiska och mediala debatten. Hela slutrepliken följer nedan:

Vad har Socialdemokraterna att erbjuda de långtidsarbetslösa?

Ann-Christin Ahlberg (S) påstår att många ungdomar finns i fas 3 och att de därmed får en dålig start på livet. Påståendet är ganska märkligt med tanke på att deltagarna i fas 3 i genomsnitt varit arbetslösa i åtta år, 20 procent i mer än tio år. Fyra av tio är 55 år eller äldre. Det finns med andra ord inte särskilt många ungdomar i fas 3.

De som finns i Fas 3 har under sina år av arbetslöshet haft möjlighet att ta del av Arbetsförmedlingens utbud av praktik, utbildningar, lönebidragsanställningar och annat – men utan att få jobb. Om man som Alliansen tror att de flesta med rätt hjälp kan bidra till vårt samhälle måste det finnas något även för dem som redan utan resultat gått igenom hela arbetsförmedlingens utbud av åtgärder och stöd. Fas 3 är till för just dessa.

Det finns bara två sätt att avskaffa fas 3. Antingen att garantera alla långtidsarbetslösa en statlig livstidsanställning av gammal öststatsmodell, eller att förtidspensionera bort alla enligt den gamla s-regeringens modell. Det sista ligger närmast till hands om man ska lära av historien. Sista mandatperioden med s-regering, fram till 2006, ökade förtidspensioneringarna snabbare än någon gång tidigare, trots stark konjunktur. Den som hade varit sjukskriven i ett år blev automatiskt förtidspensionerad. När Alliansen tog över 2006 var utanförskapet rekordstort och antalet förtidspensionerade uppe i en halv miljon. Bara mellan 2002 och 2006 förtidspensionerade s-regeringen 300.000 personer, vilket motsvarar 4.000 i månaden!

Från Alliansens sida tycker vi det är moraliskt fel att sortera bort de långtidsarbetslösa för att snygga till arbetslöshetsstatistiken. Vi föredrar att försöka slussa tillbaka långtidsarbetslösa till arbetsmarknaden genom att erbjuda dem meningsfull verksamhet på en arbetsplats och betalar därför de arbetsgivare som ställer upp som handledare. På detta sätt hoppas vi att en del ska kunna komma tillbaka till arbetslivet igen och skapa sig en egen försörjning.

Fas 3 är bra mycket mer framgångsrik än vad kritikerna säger. Jag har själv haft kontakter med åtskilliga personer som är nöjda med sin fas 3-plats, men dessa hörs sällan i den politiska debatten. Deras berättelser styrker den bild som Arbetsförmedlingens egna utvärderingar ger. Vi ser nu också att fas 3 har gett många en väg tillbaka till arbetsmarknaden. Den som vill avskaffa fas 3 måste berätta vad man har att erbjuda i stället!

Jan Ericson
riksdagsledamot (M)

Socialdemokraternas hyckleri om behovet av specialpedagoger

2013-07-09

Socialdemokraterna verkar äntligen ha upptäckt att specialpedagoger och speciallärare är viktiga för att hjälpa elever i skolan som inte hänger med. I Almedalen utlovade s-ledaren Stefan Löfvén storsint "1.000 nya speciallärare och specialpedagoger till den svenska skolan".

Vad man inte berättar är var man ska hitta 1.000 nya specialpedagoger. Det var Socialdemokraterna som avskaffade speciallärarutbildningen 2001. Dessutom avskaffade man de viktiga speciallärarna som yrkesgrupp genom lärarreformerna 1985 och 2001. Det var Alliansen som återinförde speciallärarutbildningen 2008, och sedan dess kan man både utbilda sig till speciallärare och specialpedagog i två olika inriktningar.

Lärarförbundet påpekade efter Stefan Löfvéns tal att det inte finns några 1.000 speciallärare att anställa idag. "Det är jättebra att S inser vikten med tidiga satsningar, vi har många elever som behöver särskilt stöd. Men nu måste vi lappa och laga och lägga pengar på reparationskostnader för det som har gått snett i skolan. Socialdemokraternas förslag riskerar att falla om man inte inser vad som ligger till grund för problemen", sade Eva-Lis Sirén till SVT Nyheter.

Frågan är om man kan lita på Socialdemokraternas plötsliga vurmande för speciallärare och specialpedagoger? Verkligheten har tyvärr hunnit ifatt dem.

Alliansen har återinfört speciallärarutbildningen och man kan nu få examen som speciallärare. Vi lägger också ett tydligare fokus på att i tid ta tag i elever som behöver stöd, bland annat genom tidigare nationella prov och tidigare betyg. Vi visar i praktisk politik att vi inte accepterar att någon enda elev hamnar efter. I detta viktiga arbete har specialpedagoger och speciallärare en självklar roll.
Klarsynta väljare?

2013-07-08

Alliansen har tagit Sverige från en absolut ohotad topplacering när det gäller skattetryck till en mer rimlig nivå. Sverige har numera passerats av både Nederländerna och Danmark när det gäller "världens högsta skatter". Och fler länder nafsar oss i hasorna, exempelvis Frankrike.

Ett lägre skattetryck är inte ett hot mot välfärden utan tvärtom ett sätt att trygga välfärden. Med rimliga skatter vill människor starta företag och arbeta i Sverige, vilket ger mer pengar till staten - trots något lägre skattetryck. Med rimliga skatter stannar pengarna kvar i Sverige och investeras här i stället för att försvinna utomlands. Ett ökat skattetryck riskerar motsatsen - att människor arbetar mindre och att företag och kapital söker sig till andra länder i stället för till Sverige.Novus har gjort denna undersökning om vad väljarna förväntar sig av en "s-styrd regering" när det gäller skattetrycket. Väljarna verkar vara realister. Nu är det Alliansens uppgift att förklara förväljarna varför ökade skatter allvarligt skulle hota både välfärd och jobb.
Nu måste Löfvén ge besked!

2013-07-07

I dag har vår gruppledare Anna Kinberg Batra och vår partisekreterare kent Persson ett tankeväckande debattinlägg på DN Debatt där man ställer s-ledaren Stefan Löfvén mot väggen. Det är i dag 527 dagar sedan Stefan Löfven blev partiledare. Om drygt ett år är det val, och om Löfvén verkligen vill ta ansvar för Sverige måste han ge svar på tre viktiga frågor. Dagens Almedalstal är ett bra tillfälle att ge besked!

Faktum är att idag är en röst på Socialdemokraterna, liksom på Miljöpartiet eller Vänsterpartiet en röst på "grisen i säcken". Man vet inte vad man får, vilka partier man röstar in i en regering eller vad denna regering ska föra för politik.

Sammanfattat ur artikeln är det följande tre frågor som är centrala:

1. Den ekonomiska politikens inriktning. Socialdemokraterna svartmålar bilden av svensk ekonomi. Enligt en ny undersökning från Novus anser 75 procent av svenska folket att Sverige har klarat den ekonomiska krisen bättre än andra länder i Europa. Denna bedömning gör även IMF, OECD och EU-kommissionen. Synen på förutsättningarna för svensk ekonomi är avgörande för vilka reformer som kan genomföras.

Sedan förra året har Magdalena Andersson lämnat sex olika besked för inriktningen på den ekonomiska politiken: I augusti 2012 skulle ekonomin stimuleras, i oktober skulle den stramas år, i november skulle den åter stimuleras, i mars 2013 var det läge att avvakta, i april skulle ekonomin på nytt stramas åt och i juni var det tillbaka till stimulanser.

2. Besked kring vänsterpartiernas regerings­alternativ. I dag har Socialdemokraterna möjlighet att markera att de är beredda att stänga ute Sverigedemokraterna från inflytande över regeringsbildning. Alliansens ståndpunkt är tydlig: Efter valet ska det största blocket tillåtas bilda regering. Främlingsfientlighet och hat ska hållas borta från inflytande.

Men besked saknas också när det gäller samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och även här velas det fram och tillbaka. Fredagen den 5 juli säger Löfven att besked i regeringsfrågan lämnas först efter valet. Så sent som i partiledardebatten den 5 maj sa Löfven att väljarna skulle få besked i god tid före valet.

Socialdemokraternas reträtt i regeringsfrågan ska ses mot bakgrund av att Vänsterpartiet och Miljöpartiet båda kräver ministerposter och avgörande inflytande på centrala områden. Väns­terpartiet kräver exempelvis att en eventuell rödgrön regering kör över Socialdemokraternas kongressbeslut i välfärdsfrågan.

3. Besked i jobbpolitiken. Socialdemokraterna behöver förklara hur ökade kostnader för att anställa och investera samt minskade drivkrafter för att arbeta skulle leda till fler jobb. Socialdemokraterna vill gradvis montera ned arbetslinjen och göra det mindre lönsamt att arbeta för breda inkomstgrupper. Samtidigt har Socialdemokraterna ett mål för arbetslösheten, som under tidigare S-regeringar har uppnåtts under begränsad tid och genom att driva ut människor från arbetskraften.

Sista mandatperioden fram till 2006 ökade förtidspensioneringarna snabbare än någon gång tidigare, detta trots god konjunktur. Den som hade varit sjukskriven i ett år blev automatiskt förtidspensionerad. När Magdalena Andersson fick sluta som statssekreterare på grund av valförlusten var utanförskapet rekordstort och antalet förtidspensionerade uppe i en halv miljon. Bara mellan 2002 och 2006 förtidspensionerades 300.000 personer, vilket motsvarar 4.000 i månaden.

Socialdemokraternas jobbförstörande politik förstärker farhågorna att de återigen kommer att försöka nå sitt arbetslöshetsmål genom att driva ut människor i utanförskap.
S-regeringen storsatsade på AMS-åtgärder före valet 2006

2013-06-28

Tvingas vi tillbaka till 2006 års arbetsmarknadspolitik vid en eventuell "rödgrön" valseger? Ja risken finns. Den här artikeln från SVT i april 2006 beskriver hur Svensk ekonomi på den tiden gick på högvarv. Men trots att det skapades allt fler så kallade "riktiga jobb" på arbetsmarknaden i högkonjunkturen storsatsade s-regeringen och samarbetspartierna på statliga plusjobb. Från att det år 2003 handlade om 92.000 nya Ams-jobb var siffran för valåret 2006 hela 162.000. I artikeln varnade Konjunkturinstitutet för att det skulle kunna leda till ett hotande bakslag på arbetsmarknaden, och det mesta tydde på att det mest handlade om att s-regeringen ville snygga till arbetslöshetssiffrorna före valet 2006.

Risken att Socialdemokraterna tvingas göra på samma sätt för att uppfylla löftet om halverad arbetslöshet är överhängande. Den övriga politiken lär nämligen leda till högre arbetslöshet och då måste man givetvis ta till andra åtgärder för att statistiken ska se snygg ut. Plusjobb, förtidspensioneringar och statligt finansierade anställningar som inte efterfrågas av arbetsgivarna ligger väl närmast till hands. Och visst kan säkert statistiken snyggas till, precis som 2006. Men det blir oerhört dyrt för samhället. Spåren från 2006 förskräcker.
Klart som fan...

2013-06-28

Citat från februari i år från LO-förbundet Transports ordförande...talar för sig själv.


Historien avskräcker från Socialdemokratisk skolpolitik

2013-06-20

I går hölls en särskild riksdagsdebatt om skolan på begäran av Socialdemokraterna. Det var kanske inte så smart av dem, för debatten avslöjade oppositionen:
1. Oppositionen kritiserar regeringen för bristande skolresultat, men kan samtidigt inte peka på vilka av regeringens reformer som man vill riva upp.
2. Oppositionen samtidigt i stort sett inga nya förslag inom skolområdet, utan politiken är mest vackra ord utan substans om behovet av "mer resurser" och "satsning på lärarna". Med tanke på att Alliansen satsat 4 miljarder extra på skolan jämfört med vad (S) gjorde 2006, och dessutom just gjort en stor överenskommelse med lärarfacken, SKL och Friskolornas Riksförbund just om satsningar på lärarna så känns oppositionens högljudda prat ganska ihåligt.
2. Oppositionen är totalt splittrad i de flesta frågor som rör skolan. Betyg, läxor, friskolor - här är åsikterna totalt motsatta mellan S, V och MP. Hur ka man kunna forma en gemensam skolpolitik?

Utöver detta förskräcker historien. Ibrahim Baylan (S) vill gärna bli utbildningsminister igen. Men under hans tidigare år som utbildningsminister 2005-2006 hände ingenting! Trots att Skolverket kom med en stor rapport 2005 om vad som borde göras i skolan så gjorde Baylan ingenting! Det var först när Alliansen tog över 2006 som förslagen i rapporten började genomföras. Idag har vi gjort massor av reformer, ny skollag, nya läroplaner med tydligare krav, nytt betygssystem, tidigare betyg, fler nationella prov, fler speciallärare, ny lärarutbildning, lärarlegitimation, ny rektorsutbildning, nytt gymnasium, ny gymnasieexamen, lärlingsutbildningar, yrkeshögskola med mera.

Och som utbildningsminister Jan Björklund (FP) sa i debatten - de första resultaten börjar synas. Söktrycket på lärarutbildningarna har ökat ganska påtagligt två år i rad. Vi har en högre lärartäthet nu än 2006 när det gäller behöriga lärare och andelen behöriga lärare har ökat. Matematik och språk, som tidigare prioriterades bort av många elever är nu populära igen tack vare den nya meritpoängen. Det gör också att söktrycket på ingenjörsutbildningar ökar. Och det nya teknikprogrammet på gymnasiet håller på att bli en succé. De svenska fjärdeklassarna är bäst i Europa på engelska och resultaten lyfter även i naturvetenskap. Men de stora och viktiga resultaten som syns i internationella mätningar kommer att dröja eftersom dessa resultat är en summering av vad eleverna lärt sig under nio år i skolan.

Jan Björklund gick också ännu längre tillbaka i historien i sitt anförande och påpekade det en av hans företrädare, Ylva Johansson (S), beskrev för 15 år sedan, när hon var skolminister. Hon beskrev sin vision för den framtida svenska skolan i en intervju: "Min idealskola har släppt katederundervisning och klassundervisning. Eleverna håller hela tiden på med olika saker i olika rum och vid olika tider. Det ser kanske rörigt ut, ungefär som på dagis". Och den socialdemokratiska ledningen i Svenska kommunförbundet ville 2001 gå ännu längre. De skrev följande i sin strategi: "I framtidens skola ska undervisning undvikas. Tanken var att eleverna inte skulle undervisas utan själva söka sin kunskap. Och lite på den vägen blev det. Forskningsinstitutet IFAU konstaterar i en rapport att "sammantaget bedömer vi att de ändrade arbetsformerna troligen är den viktigaste förklaringen till den genomsnittliga resultatförsämringen i Sverige." Parallellt med denna utveckling avskaffades betygen och studentexamen avskaffades av Olof Palme redan 1968. Den ansågs ojämlik därför att alla inte klarade den. Man trodde att man var snäll för att man tog bort alla krav och alla mätningar av resultat i skolan. Detta är bakgrunden till att Alliansregeringen genomför en total omläggning av den svenska utbildningspolitiken.

Utbildningsutskottets ordförande Tomas Tobé (M) pekade också på Socialdemokraternas gamla försyndelser. "Låt mig fortsätta nyansera bilden av svensk skola – särskilt i relation till 2006, när Ibrahim Baylan var skolminister. Det kanske är några som minns den tiden. Det var när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet passivt stod och tittade på när läraryrkets status urholkades, skillnaderna mellan eleverna ökade och de sämre skolresultaten cementerades. Denna passivitetslinje har nu ersatts av en aktiv politik som fokuserar på kunskap"

Alliansen har levererat och gjort om den svenska skolan i grunden. De positiva resultaten börjar redan synas. Frågan är då om man verkligen ska låta Ibrahim Baylan och hans socialistiska stödpartier få en ny chans? Borde inte historien i avskräcka de svenska väljarna från Socialdemokraternas skolpolitik? Borde inte Alliansen i stället få förnyat förtroende att vårda de viktiga skolreformer som genomförts? Det är den fråga väljarna måste ta ställning till 2014.
När det politiskt korrekta väger tyngre än fakta

2013-06-05

Förra mandatperioden var jag med och röstade igenom en lindring av kraven på årliga lönekartläggningar, som från och med 2009 bara behöver göras vart tredje år. Vi ändrade reglerna 2009 till att endast gälla vart tredje år, samt att företag med mindre än 25 anställda skulle undantas från kravet på särskilda handlingsplaner mot ojämställda löner. Förändringarna var ett led i regelförenklingsarbetet.

I dag tvingade den samlade oppositionen (S, SD, V och MP) igenom ett beslut i reiksdagen om att regeringen ska återinföra årliga lönekartläggningar i alla företag och att även små företag med över tio anställda ska tvingas göra handlingsplaner för mer jämställda löner. Detta beräknas under en tioårsperiod kosta företagen runt 2,5 miljarder, eller 250 miljoner extra per år. De minsta företagen drabbas hårdast eftersom undantaget som sedan 2009 gällt alla företag med mindre än 25 anställda nu bara kommer att gälla företag med färre än 10 anställda.

Det intressanta är att enligt SCB:s statistik har inte löneskillnaderna mellan kvinnor och män ökat sedan reglerna lindrades 2009, tvärtom har löneskillnaderna fortsatt att minska. Trots detta driver alltså oppositionen igenom denna "återställare" som drabbar företagen med ökade kostnader. Det är givetvis "politiskt korrekt" att "ta krafttag för rättvisa löner" även om det i verkligheten inte gör någon skillnad att göra kartläggningar varje år eller vart tredje - oftast är det ju ungefär samma personal som kartläggs, och det viktiga är ju vad man gör åt eventuella osakliga löneskillnader efter kartläggningen. Hur tror oppositionen att det ska skapas fler jobb när företagen ständigt får nya pålagor och kostnader? En föraning om vad som väntar om Alliansen förlorar regeringsmakten 2014. Då lär det bli många återställare som skadar företagande och jobb i Sverige.
Stefan Löfvéns omdömeslösa linje kan leda till nya upplopp

2013-05-26

S-ledaren Stefan Löfvén ägnar sig just nu åt det mest cyniska politiska spel som förekommit på länge i Sverige. Han gör det genom att helt skamlöst, och i strid mot de fakta som hittills framkommit, försöka använda upploppen i stockholmsförorterna i rena politiska syften. De flesta andra politiker har hittills avhållit sig från detta smutsliga politiska spel, men Stefan Löfvén kunde inte låta bli att lägga skulden på sittande rgering när han intervjuades i Ekots lördagsintervju igår.

Bland annat sa han att han besökte Husby i veckan "för att försöka förstå bakgrunden till oroligheterna". Han fortsatte med att säga att "alla han pratade med nämnde jobb och utbildning som orsaker till oron". Fast häromdagen sa Stefan Löfvén till DN att hans besök i Husby skett i form av ett möte i en lägenhet där han främst träffat socialdemokratiska lokalpolitiker och medlemmar för att försöka få en bild av läget. Och det säger sig själv att ett samtal med lokala Socialdemokrater leder fram till att allt är regeringens fel. Personligt ansvarstagande för sig själv och sina barn/ungdomar finns ju tyvärr inte i Socialdemokraternas värld.

Enligt Löfvén är alltså problemet de växande klyftorna i samhället, långtidsarbetslöshet bland unga och negativ inkomstutveckling. Fast han kunde inte förklara varför bruksorter med mångdubelt högre arbetslöse aldrig drabbas av denna typ av upplopp. Han medgav också att han egentligen inte vet så mycket om situationen i just Husby. Ändå kunde han tvärsäkert skylla det som hänt på regeringen.

Löfvén fck tyvärr inte frågan om hur de barn och ungdomar (de lägsta åldrarna på ungdomar som tagit om hand lär vara 12 år, de flesta verkar vara mellan 15 och 19 ), redan hunnit drabbas av långvarig ungdomsarbetslöshet. Det faller givetvis på sin egen orimlighet. Dessutom ligger arbetslösheten i Husby bara aningen över riksnivå, mellan 8 och 9%. Det betyder att mer än 91% av dem som vill arbeta i Husby också har jobb. Vad gäller utbildning och fritidsaktiviteter har vi under veckan fått svart på vitt att det verkligen inte saknas resurser i dessa stadsdelar. Det finns gott om skolor och bra gymnasieskolor, fritidsgårdar och ett rikt föreningsliv som får massor av stöd från Stockholms stad, mer än de flesta andra stadsdelar. Men 20% av ungdomarna i Husby går inte i gymnasiet. Om ungdomarna i Husby verkligen efterfrågar utbildning tycker jag helt enkelt de ska använda de möjligheter till gymnasieutbildning som redan finns.

Löfvéns påstående att de ökande inkomstksillnaderna är en viktig orsak till upploppen slår dock mest mot hans eget parti. För precis som SvD visade i en nyhetsartikel den 15 maj (se blogginlägg samma dag) så ökade inkomstksillnaderna och den relativa fattigdomen snabbast under tidigare s-regeringar. Idag har kurvorna planat ut. Alliansens politik med minskat utanförskap och sänkta skatter för vanlig folk har alltså dämpat utvecklingen med snabbt ökande inkomstskillnader. Detta borde Löfvén också ha pressats på i intervjun.

Löfvén borde förståss också ha pressats hårdare även när det gäller den egna politiken. Om han nu menar att ungdomsarbetslöshet leder till upplopp så borde han ju inte driva en politik som gör det dyrare att anställa unga människor. Men det är exakt den poltik som Socialdemokraterna driver.

Jag tycker Stefan Löfvéns uttalanden i Ekots lördagsintervju var anmärkningsvärda. Han tar visserligen tydligt avstånd från våld men i nästa mening uttrycker han en förståelse som gränsar till naivitet, och ger samhället och politikerna (läs Alliansen) skulden. Nästa gång ett gäng halvkriminella ungdomsgäng vill förgylla sin kväll med att förstöra och angripa polisen och bränna ned sin skola och lokala butiker eller elda upp grannarnas bilar så har Stefan Löfvén gett dem ett gott argument. Stefan Löfvéns linje är mycket farlig och synnerligen omdömeslös.
Stefan Löfvén och (S) sviker ungdomarna

2013-05-01

Socialdemokraternas huvudbudskap i dagens förstamajtal var att man vill "utrota ungdomsarbetslösheten". Jag sympatiserar starkt med denna tanke, men tar lika starkt avstånd från s-politiken som snarare leder till motsatt utveckling.

1. Fördubblade arbetsgivareavgifter för den som anställer unga kommer givetvis inte att skapa några nya jobb för unga utan i stället göra fler unga arbetslösa.

2. Restaurangbranschen är kanske den bransch som har störst andel unga anställda. Fördubblad moms kommer inte bara att försämra möjligheten att anställa fler, utan riskerar också att leda till uppsägningar.

3. Avskaffat "Rut-avdrag" slår hårt mot en bransch med många unga anställda. Risken finns att de positiva utvecklingen av fler jobb inom hushållsnära tjänster bryts och att många av de jobb som skapats de senaste åren försvinner igen. Detta kommer att öka ungdomsarbetslösheten.

4. Tvingande regler om att alla elever måste läsa in högskolebehörighet på gymnasieskolan kommer att leda till fler avhopp från gymnasieskolan igen, i stället för att fler studerar på yrkesprogram som leder till ett jobb. Och vi vet att många av de långtidsarbetslösa ungdomarna är just sådana som hoppat av gymnasiet i förtid.

5. Förslag om arbetsmarknadsinsatser tidigt för ungdomar riskerar att leda till att dessa fastnar i olika åtgärder i stället för att ta sig ut på arbetsmarknaden och få sitt första riktiga jobb. Viktigare att lägga kraften på de långtidsarbetslösa ungdomarna så som Alliansen gör.

6. "Ge ungdomarna framtidstron tillbaka" utropade Stefan Löfvén i sitt förstamajtal i Malmö idag. Hur ska man kunna ge ungdomar framtidstro när man samtidigt överdriver ungdomsarbetslösheten? Socialdemokraterna talar om att "var fjärde ungdom är arbetslös" trots att man vet att det inte alls ser ut så i verkligheten utan bara i statistiken. Hur ska ungdomarna få framtidstro när politikerna sprider budskapet att det inte finns några jobb och att vi har rekordhög ungdomsarbetslöshet? Det är ju Stefan Löfvén som slår sönder ungdomarnas framtidstro! Jag tycker det är sorgligt när man medvetet offrar ungdomarnas framtidstro och självkänsla bara för att försöka vinna politiska poäng.
Förstamajtalen visade splittringen inom oppositionen

2013-05-01

Förvirringen tilltog efter dagens förstamajtal. Men samtidigt var beskeden konstigt nog klargörande, eftersom de så tydligt visade splittringen mellan (S), (V) och LO.

LO krävde att staten ska låna upp 70 miljarder för att skapa 100.000 nya jobb. Kostnaden blir alltså 700.000 lånade kronor per jobb. För att nå dit vill LO slopa överskottsmålet i statens budget, en känd ståndpunkt även från Vänsterpartiet. Men Socialdemokraterna har rakt motsatt ståndpunkt. Vänsterpartiet gav samtidigt beskedet att man vägrar ingå i en regering som inte förbjuder "vinster i välfärden". Något som Socialdemokraterna inte lär acceptera.

Sedan tidigare vet vi att Miljöpartiet glädjande nog bytt åsikt och nu säger nej till att fördubbla arbestgivareavgifterna för unga, eftersom det "skulle höja ungdomsarbetslösheten". Detta skapar ytterligare problem för Socialdemokraterna eftersom höjd arbetsgivareavgift för unga är en viktig del i deras finansiering av andra politiska förslag.

Detta är bara några nya exempel i raden av stora och viktiga frågor där de tre rödgröna partierna går helt i otakt. Stefan Löfvén får ett hästjobb att försöka förklara för väljarna hur han ska kunna bilda regering efter valet 2014. Kanske är det dags att göra ett nytryck av vårt vykort från valrörelsen 2006?


Ogentomtänkt s-politik för långtidsarbetslösa väcker många frågor

2013-04-29

Socialdemokraterna gör stor sak av att de vill "avskaffa" Fas 3, eller sysselsättningsfasen som den egentligen heter. Alltså den åtgärd i form av sysselsättning och aktivitet som gäller för dem som varit arbetslösa väldigt länge. I stället säger (S) att man vill att dessa personer "ska göra nytta inom äldreomsorgen" och få "avtalsenliga löner". Det låter ju väldigt bra, men när man skrapar på ytan så inser man snabbt att det mest är vackra ord.

För det första - tyvärr är alltför många personer i Fas 3 är inte i sådant skick att de kan ta ett arbete inom äldreomsorgen. Vi pratar bland annat om en hel del personer med psykiska eller sociala problem och olika former av missbruk. Vill vi verkligen ha alla dessa personer inom äldreomsorgen för att ta hand om våra gamla? För övrigt finns det redan idag möjlighet för den som önskar och är lämplig att inom ramen för Fas 3 vara sysselsatt just inom inom äldreomsorgen.

För det andra - denna omfattande form av "aktivitet" skulle kräva handledare på varje arbetsplats. Hur ska dagens personal inom äldreomsorgen, som ofta redan har mer än fullt upp, ha tid att dessutom ta hand om och instruera en eller flera långtidsarbetslösa på sin arbetsplats?

För det tredje - (s) talar om "avtalsenlig lön". Betyder det att långtidsarbetslösa helt utan utbildning och erfarenhet ska ha samma lön som erfaren personal inom äldreomsorgen? I så fall är det ett rent hån mot all duktig personal inom äldreomsorgen.

För det fjärde - hur länge ska den långtidsarbetslöse omfattas av denna form av aktivitet inom äldreomsorgen? Är det permanent eller tillfälligt? Om det är permanent blir det mycket dyrt, en form av medborgarlön som garanteras alla arbetslösa under obegränsad tid, kanske fram till pension? Vilken drivkraft har man då att söka ett riktigt jobb? Om det är tillfälligt - vad händer när åtgärden upphör? Ska socialdemokraterna införa Fas 4 då? Eller vart ska den långtidsarbetslösa ta vägen och hur ska denne försörja sig?

Frågorna är många och innan vi får svar på dessa är Socialdemokraternas utspel mest att beteckna som politisk populism och tomma ord.
Frågorna Socialdemokraterna måste svara på

2013-04-16

Den Socialdemokratiska partikongressen tog ju ett antal beslut som förde partiet långt åt vänster i politiken. Och vänstersvängar är ju alltid farliga. Samtidigt var besluten i vissa fall medvetet så luddiga att de kan tolkas på lite olika sätt. Det väcker frågor om vad Socialdemokraternas beslut egentligen innebär? Inte ens Stefan Löfvén kan förklara en del av besluten. Hur ska då väljarna kunna veta?

Alliansen presenterade i går sin 14:e raka gemensamma budgetproposition (7 höstbudgetar och 7 vårbudgetar). Mot Alliansen står en allt mer splittrad opposition med förslag som skulle göra stor skada när det gäller tillväxt, företagande och jobb.

Av dessa två skäl är det nu dags att ställa ett antal frågor till Stefan Löfven och Socialdemokraterna som det största oppositionspartiet:

1. Hur ska era föreslagna skattehöjningar på 30 miljarder kronor på arbete och företagande skapa nya jobb?
2. Hur leder Socialdemokraternas politik med fördubblade arbetsgivaravgifter för unga, fördubblad restaurangmoms, höjd bolagsskatt och höjda bidrag till lägre arbetslöshet?
3. Varför vill Socialdemokraterna sätta kommunpolitikers makt framför människors möjligheter att välja den skola, vård och omsorg som passar de egna behoven bäst?
4. Varför vill Socialdemokraterna försämra förutsättningarna för jobb genom att skapa nya hinder och osäkerhet som riskerar att slå framförallt mot kvinnligt företagande?
5. Hur ser Stefan Löfvens regeringsalternativ ut - med vilka andra oppositionspartier avser egentligen Socialdemokraterna att genomföra sina förslag?


Den sista frågan blir allt mer aktuell. Gårdagens riksdagsdebatt om vårbudgeten visade tydligare än någonsin hur oeniga oppositionen i riksdagen är. Inte minst sedan Miljöpartiet går rakt emot Socialdemokraterna i tre nya viktiga frågor. Mp vill inte ha kommunalt veto mot friskolor och alternativ inom vård och omsorg, vilket Socialdemokraterna beslutade om på sin partikongress. Miljöpartiet svänger också och säger nu nej till att dubbla arbetsgivareavgifterna för den som anställer unga, vilket Socialdemokraterna har med som en av sina viktigaste inkomstkällor i sin alternativa budget. Tidigare har Miljöpartiet gjort upp om arbetskraftsinvandring med Alliansen, vilket Socialdemokraterna vill försvåra. Men även mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet finns stora åsiktsskillnader. Bland annat vill Vänsterpartiet förbjuda alla vinster i företag som arbetar inom välfärdssektiorn.

Svenska folket har rätt att få besked före valet 2014 om hur Socialdemokraterna tänker sig att bilda regering. Alliansen har redan gett besked - vi vill fortsätta regera tillsammans.
Politisk helgardering?

2013-04-15

Nog för att den politiska oppositionen ofta skickar dubbla budskap, men idag på eftermiddagen slog man nog ett nytt rekord.

I riksdagens kammare debatterades vårbudgeten och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ägnade all kraft åt att beskylla regeringen för att göra för lite och efterlyste kraftfullare satsningar på det mesta. Miljöpartiet var på samma linje och kallade vårbudgeten för "kraftlös och passiv".

Och mitt under debatten höll Socialdemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Magdalena Andersson en egen presskonferens där hon beskyllde regeringen för att inte följa budgetreglerna och ifrågasatte om det verkligen finns så stort utrymme för reformer och satsningar som Anders Borg anser.

Nu får oppositionen bestämma sig - satsar regeringen för mycket eller för lite? Båda sakerna kan inte gärna gälla samtidigt.
Socialdemokraternas politik får ytterligare kritik från oväntat håll

2013-04-06

Aftonbladet må traditionellt vara en riktigt röd tidning, men Lena Mellin är en av de mest frispråkiga journalister jag vet. Hon slår stenhårt åt alla håll, ofta mot Alliansen, men även mot Socialdemokraterna. I går hade hon denna krönika i Aftonbladet där hon ger en svidande kritik mot Socialdemokraternas beslut om i princip vinstförbud inom välfärden och i praktiken kommunalt veto mot friskolor. Ett utdrag ur artikeln:

"I Socialdemokraternas Sverige ska det inte vara möjligt att driva ett vårdföretag utan kommunens välsignelse, i alla fall inte om det ska gå runt på skattepengar och samma avgifter som i det kommunala systemet. Kommunen ska också kunna kräva att det bara är ”non profit”-företag (inte vinst) som utför vårdtjänsterna.

I Socialdemokraternas önskesamhälle ska det inte heller vara möjligt att starta en friskola utan att kommunen sagt ja. I praktiken ges kommunen vetorätt mot konkurrenter till den egna verksamheten.

Man kan givetvis vara emot vinster, det är en fullt hederlig ståndpunkt. Men kan man vara emot vinster i vissa delar av näringslivet och inte andra?

Uppenbarligen. Det är i alla fall den ståndpunkt som Socialdemokraterna intagit. Det finns massor av företag som säljer tjänster till den kommunala, landstingskommunala eller statliga sektorn. Byggjätten NCC är ett av dem. Förra året gjorde NCC Construction som bland annat bygger skolor, sjukhus, sportarenor, bostäder, vägar, järnvägar och kraftverk en vinst efter skatt på 801 miljoner kronor. NCC Roads är ett annat bolag i samma koncern. De tillverkar vägbeläggningar och utför vägunderhåll. Deras vinst under förra året var 413 miljoner efter skatt. Mycket litet av den summan kom från någon annan källa än skatter. Men här på S-kongressen i Göteborg är det ingen som ifrågasatt att de gör vinst.

De kvinnodominerade Carema Care och Carema sjukvård och bemanning ägs av Ambea AB som kan vara hur läskigt som helst, det har jag ingen aning om. Men skär vårdguld med täljkniv gör de inte. Enligt senaste årsredovisningen på Bolagsinfo var förlusten 230 miljoner på mindre än ett år. Även de bolagen betalas till största delen med skattepengar. Det borde vara besvärande för Socialdemokraterna att de har så olika syn på bolagsvinster beroende på vad företagen sysslar med."


Lena Mellin avslutar med denna salva mot Socialdemokraterna:

"Socialdemokraterna gillar rot- men inte rut-avdrag. Samma ambivalenta inställning till den mans- respektive kvinnodominerade arbetsmarknaden återspeglas i synen på vinster i företag som drivs med skattepengar. Manliga vinster, inget snack. Kvinnliga vinster, en väldig massa motstånd. Hur rimmar det med att vara ett feministiskt parti?"

Den sista frågan tror jag kommer att förfälja Socialdemokraterna ända fram till valdagen 2013. Och min personliga tro är att man förlorade 2014 års val i och med gårdagens beslut. Väljarna lär knappast uppskatta att Socialdemokraterna väljer att sätta kommunpolitikers makt framför människors möjligheter att välja den skola, vård och omsorg som passar de egna behoven bäst. Socialdemokraternas beslut innebär samtidigt otrygghet kring för alla medarbetare som jobbar inom privata alternativ i skola, vård och omsorg runtom i landet. Förslagen från (S) är en ansvarslös politik som hotar både jobb, företagande och mångfald.
Sossar på villovägar utan kompass

2013-04-05

Efter att ha följt sossarnas diskussioner om vinster i välfärden måste jag ställa sex frågor till Stefan Löfvén:

1. Hur ska ditt storstilade linjetal i går om vikten av valfrihet för människor kunna bli verklighet om ni samtidigt inför kommunal vetorätt mot alla alternativ?

2. Tror du att en kommunpolitiker kan motstå frestelsen att använda denna vetorätt mot all verksamhet som konkurrerar med kommunens egna?

3. Har du läst utvärderingarna som visar att kommuner med friskolor också har bättre resultat i de kommunala skolorna? Om du har läst detta - varför vill du i så fall stoppa friskolorna?

4. Vet du att det är en myt att välfärdsföretag drivs av stora koncerner och ägs av riskkapitalbolag? Över 10 000 av totalt 11.000 välfärdsföretag har färre än 20 anställda.

5. Varför är det ett problem om privata företag tjänar pengar om de ger en bra service till invånarna? Är inte kvalitén det viktigaste?

6. Känns det bättre för dig och ditt parti om välfärdsföretag går med förlust?

Hård kritik mot Socialdemokraternas politik för unga

2013-04-05

Kritiken i media växer mot effekterna av Socialdemokraternas samlade politik när det gäller ungdomsarbetslösheten.

I Expressen idag finns en mycket läsvärd ledare som inleds med orden "När Socialdemokraterna spelar politisk teater får ungdomarna betala priset". Bland annat skriver man ungefär detsamma som Lena Mellin i Aftonbladet (föregående blogginlägg):

"Forskningen visar relativt entydigt att jobbsökande faktiskt är det effektivaste sättet för ungdomar att hitta ett jobb. Som grupp betraktat har de nämligen inte speciellt svårt att finna arbete. De har färska utbildningar och är beredda att flytta dit jobben finns. I regel är de därför arbetslösa under kortare perioder än andra grupper på arbetsmarknaden.

Det betyder inte att ungdomsarbetslöshet inte är ett bekymmer. Men de stora problemen är koncentrerade till mindre grupper: ungdomar som inte gått gymnasiet samt utrikes födda, speciellt de nyanlända. De stora resurserna borde naturligtvis riktas specifikt mot dem. Övriga bör inledningsvis i stället förmås - eller få hjälp - att söka arbete. Men det föreslår alltså inte Socialdemokraterna. De vill i stället att alla arbetslösa ungdomar efter en kort tid ska sättas utbildning eller praktik, vilket enligt Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering minskar chansen till ett snabbt jobb."

"Sammanfattningsvis: till en kostnad av sju miljarder kronor per år föreslår Socialdemokratiska arbetarepartiet en politik som kommer att göra det svårare för ungdomar att hitta just arbete."


Borås Tidnings ledarredaktion riktar in sin kritik främst mot de djupt orättvisa förslaget att erbjuda arbetslösa ungdomar rätten att läsa klart gymnasieskolan samtidigt som man, till skillnad mot sina klasskamrater, får ekonomisk försörjning från samhället:

"SSU tvingade fram en halvering av åtgärdskarensen vid ungas arbetslöshet. Det ska räcka med 90 dagars inskrivning på arbetsförmedlingen för att staten ska lägga livet till rätta med jobb, praktik eller utbildning. En gång stred Socialdemokraterna för att den som var ”begåvad men fattig” skulle få en chans. Den tiden känns väldigt avlägsen idag.

Det är bra att alla får en andra chans, och är viktigt att inga dörrar stängs inför framtiden för den som har viljan att komma igen. Men precis som med förslaget om utbildningskontrakt utmanar s-förslaget nyttan av eget ansvarstagande och ambitioner. Den som pluggar hårt och väljer en högre utbildning som bekostas med lån och extrajobb på fritiden, vet nu att det kunde ha räckt med att spela tv-spel i 90 dagar för få allt gratis."

De flesta arbetslösa ungdomar får jobb inom tre månader

2013-04-05

Det är välgörande att ungdomsarbetslösheten nu debatteras grundligt. I dag har Aftonbladet en stor artikel om ungdomsarbetslösheten där man konstaterar att 157.000 unga saknar jobb. Fast man skriver faktiskt också ärligt att av dessa är det 82.000 som är studerande som söker extrajobb. Lena Mellin skriver i en fördjupande artikel att ungdomsarbetslösheten överdrivs kraftigt i debatten:

"På pappret är 26,4 procent av alla under 25 utan jobb. Det är en missvisande siffra eftersom där ingår en förfärlig massa heltidsstuderande som söker helg- och kvällsjobb. De letar jobb för att slippa ta ännu högre studielån.
Enligt fackförbundet ­Unionen, som klistrat upp affischer i S-kongressens lokaler här i Göteborg, ligger den verkliga siffran på ungefär sju procent. Arbetsförmedlingens statistiker brukar lägga sig lite högre, men fortfarande under tio procent.
Men sifferexercisen är ganska ointressant. De flesta unga arbetslösa får jobb redan inom tre månader och tar sig vidare genom ­livet utan problem."


Därefter går Lena Mellin in på det besvärligaste problemet, nämligen de långtidsarbetslösa unga, de 4.398 personer under 25 år som varit arbetslösa mer än två år. Av de 157.000 arbetslösa ungdomarna (där alltså de flesta får jobb inom tre månader) utgör denna grupp givetvis en försvinnande liten del. Men samtidigt är det en grupp som det är mycket svårt att få i arbete. Lena Mellin konstaterar att dessa ofta är lågutbildade från utsatta regioner som inte vill flytta dit jobben finns, men också ungdomar födda utomlands och andra grupper med "svaga nätverk". Hon räknar också upp ett antal åtgärder regeringen gjort för att få dessa grupper i arbete, men konstaterar att gruppen långtidsarbetslösa ungdomar ändå har växt. Hon konstaterar också att ingen heller vet om Socialdemokraternas nya utspel skulle ha någon effekt för dessa grupper.

Jag kan bara instämma. Detta är en mycket svår grupp att hjälpa, jag vet, för jag har träffat ett antal av dem. Det är ofta ungdomar som helt tappat motivationen och tron på samhället och som har större problem än många nog kan föreställa sig. En del har drogproblem, andra svåra psykiska problem, andra har skolkat sig igenom grundskolan eller hoppat av gymnasiet, alternativt fastnat på det individuella programmet utan att komma vidare. Många har en trasslig uppväxt, och har tidigt börjat missköta skolan, och skolan tog på den tiden i sin tur inte tag i problemen i tid. Den som tror att det räcker med att bara erbjuda praktikplatser för dessa ungdomar har inte tillräcklig kunskap. Många av dem klarar inte ens att gå upp på morgonen eller att sköta sin egen vardag. Att erbjuda dem gymnasieutbildning mot ersättning som Socialdemokraterna vill är inte heller någon framkomlig väg. Många av ungdomarna har inte ens betyg från grundskolan och kan inte börja en vanlig gymnasieutbildning. Dessutom saknar de all motivation att studera. Att hjälpa dessa ungdomar till arbete är en större och besvärligare utmaning än de flesta inser.

Det positiva budskapet när det gäller ungdomsarbetslösheten är att de allra flesta ungdomar får jobb inom tre månader. Detta nämns alltför sällan i debatten. För denna stora grupp ungdomar är inte ungdomsarbetslösheten något stort samhällsproblem.
Löfvén kommer kanske att kunna hålla sitt löfte - men till vilket pris?

2013-04-04

I går lovade ju Stefan Löfvén att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i Europa - visserligen först år 2020 - om Socialdemokraterna vinner valet 2014. Ett ganska ofarligt löfte. Ungefär som att ställa ut löften om den globala temperaturen år 2050. Ingen kommer ju att kunna ställa Löfvén till svars för löftesbrott inom överskådlig tid.

Det kan ju däremot vara värt att påminna Löfvén om att Sverige låg på en föga smickrande 14:e plats i EU när Alliansen tog över regeringsmakten från Socialdemokraterna 2006. Idag har Sverige avancerat till en 9:e plats i EU.

Problemet är väl främst hur Stefan Löfvén ska kunna uppfylla sitt löfte. Om Löfvén genomför de utlovade 30 miljarderna i skattehöjningar på företagande, arbete, energi och transporter som han vill gå till val på lär arbetslösheten öka i stället för att minska. Det är ganska givet att om gör det dyrare att anställa, dyrare att transportera varor, dyrare att köpa el och bränsle och dyrare att driva företag så blir det färre jobb. Då tvingas Socialdemokraterna ta till gamla väl beprövade metoder som användes fram till 2006 då Alliansen tog över. Den främsta metoden var på den tiden att förtidspensionera bort de arbetslösa för att snygga till statistiken. Före valet 2006 försvann 140 personer om dagen från arbetsmarknaden in i förtidspension! Öven en halv miljon människor fanns i förtidspension när Alliansen tog över! Det gjorde att s-regeringen kunde visa en lägre arbetslöshet än den verkliga. Om man upprepar denna metod efter 2014 ökar utanförskapet och statsfinanserna urholkas. Då tvingas man höja skatterna ytterligare, varvid arbetslösheten ökar ännu mer, och ännu fler måste pensioneras bort från arbetsmarknaden för att hålla statistiken fin. Och det höjer kostnaderna för staten ytterligare - med nya skattehöjningar som följd. Sverige kommer in i en ond cirkel, där fin arbetslöshetsstatistik är det övergripnade målet och där statsfinanserna urholkas samtidigt som allt färre förvärvsarbetande måste försörja allt fler i utanförskap. För att lägga lök på laxen så kommer givetvis V och MP att kräva ännu större skattehöjningar än S för att stödja en s-regering. Det skapar en ännu större risk för en negativ utveckling för Sverige.

Så Stefan Löfvén kommer kanske att kunna uppfylla sitt löfte. Men Svenska folket kommer i så fall att få betala ett mycket, mycket högt pris.
SSU - Sjuhärads politiska pajasar?

2013-03-09

Det är inte första gången SSU i Södra Älvsborg sticker ut hakan och gör obegripliga uttalanden. I går kunde Radio Sjuhärad berätta om hur styrelsen i ett motionssvar inför kommande årsmöte bland annat skriver att "I Södra Älvsborgs SSU-distrikt inser vi att att det är distriktsstyrelsen uppgift att lyfta och förvandla den spontana kampen till en medveten och organiserad kamp för revolution. Precis som Sovjetunionens kommunistiska parti stärktes under Josef Stalin, precis som Kinas kommunistiska parti stärktes under Mao Zedong , kommer vår rörelse att stärkas under den kampvilliga distriktsstyrelsen". Motionen man besvarar har rubriken "Organiserad kamp för revolution". (Felskrivningarna är korrekt citerade ur ursprungsmaterialet till årsmötet).

SSU har utmärkt sig på fler sätt den senaste tiden, bland annat genom att förespråka ett totalförbud mot alkohol i Sverige (!), men också genom att förespråka ett förstatligande av företagandet där man beskriver företagare som onda, giriga och blodtörstiga kapitalister.

Visst är de politiska ungdomsförbunden ofta radikala i sina åsikter. Men bristen på omdöme hos SSU är uppseendeväckande. SSU i Södra Älvsborg måste ligga bra till för utmärkelsen som Sjuhärads politiska pajasar. Man kan naturligtvis skratta åt det, men också oroa sig för att många ledande socialdemokratiska politiker faktiskt skolas i och rekryteras från SSU.

För övrigt är det inte så konstigt att MUF numera är det i särklass största ungdomsförbundet i Sverige, med över 12.000 betalande medlemmar. 50% större än SSU.
(V): föräldrars omsorg om egna barn är "oseriös verksamhet"

2013-02-22

I går kväll hade vi i utbildningsutskottet riksdagsdebatt om förskolan. Vänsterpartiet representerades av sin talesperson Rossana Dinamarca, som ju också sitter i partistyrelsen. I en replik ifrågasatte hon som väntat vårdnadsbidraget, men med argument som nästan fick mig att ramla ur stolen. Så här sa hon (citat från riksdagens officiella protokoll):

"En annan sak som nämndes som jag vill ta upp är valfriheten. Man behöver inte sätta sina barn i förskola vare sig när de är ett år eller två år. Vi vill gärna utöka rätten till förskola och göra den till allmän från ett års ålder. Det är fel att man använder skattemedel till pedagogisk omsorg där man inte ställer krav på läroplan eller utbildad personal. Varför ska skattemedel gå till oseriös verksamhet som man inte ställer några som helst krav på? Om föräldrar vill vara hemma med sina barn är det fine. Men varför ska vi ta pengar från förskola och urholka förskolan för att stödja en reform som dessutom innebär att det framför allt är kvinnorna som stannar hemma?

Rossana Dinamarca säger alltså rent ut att de föräldrar som väljer att vara hemma med sina barn i stället för att lämna barnen till förskolan ägnar sig åt "en oseriös verksamhet"! Uttalandet är häpnadsväckande, till och med för att komma från en vänsterpartist. Ett tydligare underkännande av föräldrarnas viktiga betydelse för sina barn är svårt att tänka sig, Vänsterpartiet föraktar uppenbarligen de föräldrar som väljer bort förskolan för sina små barn. Det är ingen vild gissning att valfriheten för svenska familjer skulle drabbas av ett dråpslag med en regering där Vänsterpartiet har inflytande.
När stödet till (S) går först för facket blir det så här

2013-02-12

Som bekant säger delar av LO nej till en överenskommelse med näringslivet och regeringen om en särskild
jobbpakt för att hjälpa unga in på arbetsmarknaden. Nu vet vi vad en del av förklaringen är. En överenskommelse
hade varit politiskt bra för regeringen. Därför säger Transport nej!


Mycket märkligt s-utspel om obligatorisk gymnasieskola

2013-01-30

Socialdemokraterna meddelar idag att de vill ha obligatorisk gymnasieskola och skolplikt upp till 18 år. Förslaget ska läggas fram på partikongressen i april.

Jag tycker detta var ett av de märkligare förslagen jag hört på länge. Redan idag väljer ju 99% av alla ungdomar gymnasiet. Det stora problemet är inte att för få väljer gymnasiet - det stora problemet är att så många hoppar av! Det har tidigare varit runt 20-25% som hoppat av, man räknar med att ca 10.000 ungdomar varje år har lämnat gymnasieskolan i förtid.

Socialdemokraterna har avvisat vår genomförda förändring som gör att de som går yrkesförberedande program inte längre tvingas läsa in högskolebehörighet om de inte vill, trots att vi vet att det har betydelse föratt minska avhoppen. Socialdemokraterna vill tvinga alla att läsa in högskolebehörighet. Och nu vill de dessutom tvinga alla att genomgå gymnasiet. Med andra ord - alla svenska elever ska tvingas läsa in högskolebehörighet i Socialdemokraternas Sverige. Det är en ganska orimlig tanke. Frågan är vad man tänker göra med alla de elever som inte vill eller klarar av att läsa in högskolebehörighet? Vad vinner vi på att elever sitter av tiden i gymnasieskolan bara för att man måste?

Det viktiga är självklart inte att införa ytterligare tvång och kraftigt förlängd skolplikt, det viktiga är att erbjuda alla ungdomar en bra gymnasieutbildning som ger en god förberedelse för yrkeslivet och/eller vidare studier. Det är det Alliansen lägger sin kraft på. Socialdemokraterna väljer en annan väg, mer tvång, och total brist på insikt att alla ungdomar är olika och måste erbjudas olika vägar för framtiden.
Fel väg att försöka tvinga företag att anställa långtidsarbetslösa

2013-01-23

Ett annat märklig inslag i Socialdemokraternas politik kommer fram idag. Socialdemokraterna och Stefan Löfven har nu också lanserat ett förslag om att offentliga upphandlingar ska utnyttjas till att få arbetslösa i arbete. Förslaget är märkligt.

Det är redan idag möjligt att vid en upphandling ställa som villkor att en viss procent av de anställda ska vara långtidsarbetslösa eller funktionshindrade. Men det är få kommuner och landsting som använder denna möjlighet eftersom det bara leder till att många mindre företag inte lämnar några anbud alls. Många av de mindre företagen har helt enkelt ingen från dessa grupper anställda och har inte råd att anställa fler och behöver inte heller mer personal. Återstår då bara att avstå från att lämna anbud.

Socialdemokraterna föreslår nu att detta krav ska bli tvingande vid alla offentliga upphandlingar. Om man gör detta kommer man i samma ögonblick att stänga ute en massa mindre företag från offentliga upphandlingar. Det kommer knappast att skapa jobb i lokala mindre företag ute i våra kommuner, och det är där vi vet att jobben växer till snabbast. Och för varje långtidsarbetslös man tvingar ett företag att anställa finns det ju samtidigt någon annan som inte får jobb. Totalt skulle förslaget rimligen knappast skapa några nya jobb alls.

Rent ideologiskt känns det också mycket tveksamt att försöka tvinga företag att anställa vissa personer eller grupper. Varje företagare måste rimligen själv få anställa vem man vill. Alliansens linje är att stimulera anställning av funktionshindrade och långtidsarbetslösa genom lönebidrag för funktionshindrade, slopade arbetsgivareavgifter för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna (nystartsjobben) och liknande stimulanser. Det känns som ett betydligt mer tilltalande sätt att arbeta. Och vi har sett hur exempelvis nystartsjobben faktiskt fungerar och hjälper många tillbaka till arbetsmarknaden.

Socialdemokraternas förslag är ännu ett exempel på politisk populism snarare än realistisk och effektiv politik. Vi ser tyvärr alltför mycket av det just nu.
Stefan Löfvén talar med kluven tunga

2013-01-23

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén gör i en intervju idag stor sak av att målet om "full sysselsättning" ska överskugga allt annat i valrörelsen 2014. "Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat" säger Löfvén till Dagens Nyheter.

Konstigt då att Socialdemokraternas budget innebär att man gör kraftiga skattehöjningar på företagande, arbete och transporter och använder huvuddelen av pengarna för att höja olika bidrag och ersättningar. De konkreta politiska förslagen pekar i en helt annan riktning än vad Löfvén försöker ge sken av. Jag upprepar det jag skrev på bloggen den 16/1 i samband med partiledardebatten:

"Det är dessutom intressant att se hur Socialdemokraterna använder dubbla budskap i den den politiska debatten. Två exempel på hur man försöker vilseleda är mer uppenbara än andra:

Man gör stor sak av att man vill avskaffa arbetslösheten bland ungdomar och satsar 4,8 miljarder på detta, Man glömmer dock att berätta att man samtidigt höjer arbetsgivareavgifterna för den som anställer unga med 14,2 miljarder och höjer restaurangmomsen med 5,4 miljarder vilket drabbar en bransch med mycket stor del unga anställda (figur ett nedan).

Det andra är att man pratar om sin "affärsplan för Sverige". Den innebär att man satsar 2,4 miljarder på företagandet. Men samtidigt höjer man skatterna för företagssektorn med 31,2 miljarder (figur två nedan)."Den rödgröna röran är tillbaka

2013-01-16

Före valet 2006 talade Alliansen mycket om den rödgröna röran. I dag ser vi hur den rödgröna röran är allt mer osmaklig och oaptitlig än någonsin. Häromdagen berättade jag att de tre rödgröna partierna allt oftare röstar olika i riksdagens voteringar. Och idag såg vi hur partiernas riksdagsledamöter inte ens applåderade varandras partiledare, och dessutom tog de rödgröna partiledarena repliker och angrep varandra inför öppen ridå.

Exempelvis gjorde Sjöstedt (V) ett hårt angrepp mot Damberg (S) om vinster i välfärden. Något som fick Göran Hägglund (KD) att i en replik fråga "Undrar huir glad Damberg blev av den omfamningen från Sjöstedts sida".

Ingen journalist eller statsvetare kan efter dagens debatt längre tala om "de rödgröna" som ett realistiskt regeringsalternativ. Det "rödgröna" regeringsalternativet finns helt enkelt inte. Detta var det kort som Alliansen delade ut under vallrörelsen 2006. Det känns väldigt aktuellt även idag...
Miljöpartiet blir allt mer extrema i klimatfrågan

2013-01-16

Gustaf Fridolins anförande och repliker visade att Miljöpartiet blir allt mer extrema i klimatfrågan. Det finns ingen gräns för vilka pålagor och skattehöjningar man vill göra på svenska folket för att åstadkomma minskade koldioxidutsläpp, trots att alla vet att det globalt sett inte kommer att ha någon betydelse alls för klimatet. FP-ledaren Jan Björklund presentarde i en av replikerna till Fridolin dagens sanning: "Ni vill nog väl men ni är navia".

Fridolin berömde Tyskland för att de "slagit in på en modig väg när det gäller energiomställning". Han syftade då på nedstängningen av den tyska kärnkraften. Några andra debattörer påminde honom om att han "glömde" berätta att Tyskland nu startar ett antal nya gigantiska kolkraftverk för att kunna ersätta energibortfallet från den avvecklade kärnkraften. Hur fler kolkraftverk minskar koldioxidutsläppen kunde inte ens Fridolin förklara.

Det var också intressant att höra statsministerns kritiska kommentarer till Miljöpartiets orimliga krav på enorma investeringar för minskade koldioxidutsläpp. Jag återkommer till detta när jag har fått riksdagens protokoll så jag kan återge det hans ord exakt.

Man kan i vart fall konstatera en sak - om Miljöpartiet får inflytande över svensk politik så kommer det att bli dyrt för svenska folket. Mycket dyrt.
Socialdemokraternas politik lika obegriplig som i höstas

2013-01-16

Socialdemokraternas partiledare sitter ju på läktaren i dagens debatt, och det är Mikael Damberg som står för deltagandet i debatten. Det var inte mycket nytt som om fram, ett generellt gnäll på regeringen precis som vanligt. Damberg ville inte ens prata om alla sina skattehöjningar, men kom med det häpnadsväckande uttalandet att en höjning igen av den sänkta bolagsskatten inte är en skattehöjning (!). Typisk socialdemokratisk logik. Även i denna debatt saknades svar på hur socialdemokraterna vill åtskadkomma allt man beskriver med vackra ord såsom "avskaffad ungdomsarbetslöshet" och liknande. Efter Dambergs anförande sammanfattade statsminister Fredrik Reinfeldt detta på ett slående sätt: "Mikael Dambergs fundering före varje riksdagsdebatt måste vara - "Hur ska jag göra idag för att undvika att prata om vår politik"?"

Det finns inte mycket att tillägga när det gäller Socialdemokraternas politik jämfört med det jag skrev i höstas. Kraftigt höjda skatter på företagande och jobb och transporter kan omöjligen vara rätt sätt att minska arbetslösheten. Så här skrev jag på bloggen den 21/11 2012, och det gäller fortfarande:

Det är dessutom intressant att se hur Socialdemokraterna använder dubbla budskap i den den politiska debatten. Två exempel på hur man försöker vilseleda är mer uppenbara än andra:

Man gör stor sak av att man vill avskaffa arbetslösheten bland ungdomar och satsar 4,8 miljarder på detta, Man glömmer dock att berätta att man samtidigt höjer arbetsgivareavgifterna för den som anställer unga med 14,2 miljarder och höjer restaurangmomsen med 5,4 miljarder vilket drabbar en bransch med mycket stor del unga anställda (figur ett nedan).

Det andra är att man pratar om sin "affärsplan för Sverige". Den innebär att man satsar 2,4 miljarder på företagandet. Men samtidigt höjer man skatterna för företagssektorn med 31,2 miljarder (figur två nedan).Alliansen vann nästan alla höstens riksdagsvoteringar

2013-01-07

Alliansregeringens sjunde gemensamma budget är i hamn med ett utgiftstak på totalt 1 095 miljarder kronor. Budgetbesluten, som bland annat omfattar 27 utgiftsområden om sammanlagt 837 miljarder kronor, är fattade av riksdagen utan förändringar i utgifter eller beräknade inkomster.

Riksdagens Utredningstjänst har på uppdrag av Alliansen tagit fram siffror över den gångna höstens riksdagsarbete. Bland annat har man tagit fram följande siffror:

* Majoriteten av Alliansens förslag passerar riksdagen utan problem. Under riksmötet 2012/2013 har Alliansen hittills haft två voteringsförluster:
1) tillkännagivande om att införa ett bindande socialt protokoll inom EU.
2) avslag på regeringens förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen.

* Under riksdagsåret 2011/2012 gick ca 99 procent av de totalt 1935 riksdagsbesluten Alliansens väg, där närmare 2/3 avgjordes genom acklamation, dvs stöd från en enlig riksdag.

* S, V och MP röstar alltmer splittrat. Hösten 2010 röstade de på samma sätt ca varannan gång och hösten 2012 ca var tredje gång. Det finns inget rödgrönt block idag, vilket jag har påpekat ett antal gånger. De tre "rödgröna partierna" blir alltmer splittrade i många och viktiga frågor och utgör inte något samlat regeringsalternativ.

* SD:s röstande saknar i de allra flesta fall avgörande effekt. Det är bara när samtliga oppositionspartier samlar sig i en gemensam ståndpunkt som de kan vinna över regeringens förslag. Det hände alltså bara i två riksdagsvoteringar under hösten. Alliansen har inte i något fall varit beroende av SD för att få igenom sin politik. Det är därför ganska vilseledande att tala om SD:s "vågmästarroll", det förstorar Sverigedemokraternas roll i politiken.

Alliansen är det enda realistiska regeringsalternativet i Sverige och vi har återigen visat att vi både klarar att ta fram bra politiska förslag och få igenom förslagen i riksdagen. Vi har visat att vi kan ta ansvar för Sverige.
Finansdebatt: Inga samlade budgetförslag från oppositionen

2012-11-21

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bekräftar i dagens finanspolitiska debatt hur spretiga förslag man har. Jag har kommenterat detta tidigare. När det gäller budgetutrymme anser Sverigedemokraterna att regeringens bedömning av ett reformutrymme på 22,7 miljarder är rimlig. Socialdemokraterna gör stor sak av sitt nyvaknade ansvar för statsfinanserna, men lägger sig ändå på 18 miljarder, alltså futtiga fem miljarder lägre än regeringen. Vänsterpartiet har i stället beräknat reformutrymmet till 19 miljarder. Miljöpartiet delar Socialdemokraternas kritik, men använder ändå 21 miljarder. Hur man beräknat detta utrymme kan inte ens Miljöpartiet själva svara på.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiets och Miljöpartiets klumpas ofta av slentrian ihop som "de rödgröna". Finns det då verkligen någon gemensam politisk grund för dessa partier?

När det gäller bolagsskatten vill Socialdemokraterna sänka denna från dagens 26,3% till 24%. Socialdemokraterna skriver själva i sin budgetmotion att detta medför ett uttag av bolagsskatt som ligger 7,3 miljarder högre än regeringen. Miljöpartiet vill sänka till 25,3%, medan Vänsterpartiet i stället i praktiken vill höja bolagsskatten genom att inte kompensera företagen för den fördyring som åtstramningen av räntesnurror medför.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill höja momsen på restauranger och cateringtjänster, medan Miljöpartiet vill behålla den lägre momsen och utvidga detta till fler sektorer.

Socialdemokraterna vill försämra RUT och ROT-avdragen. Vänsterpartiet vill avskaffa RUT omedelbart och ROT 2014. Miljöpartiet vill i stället utvidga ROT-avdraget till att omfatta fler saker.

Vänsterpartiet vill återinföra förmögenhetsskatt, arvsskatt och öka fastighetsskatten. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har inga sådana förslag. Miljöpartiet föreslår däremot kraftigt höjda skatter på energi, flyg och transporter. Vänsterpartiet utmärker sig i stället genom höjda inkomstskatter på 14,6 miljarder, och alla som tjänar 30.000 kronor eller mer får höjd inkomstskatt.

Det enda som S, V och MP är överens om är att fördubbla arbetsgivareavgifterna för den som anställer unga (innebär en skattehöjning på ca 14 miljarder), begränsa jobbskatteavdraget (olika mycket), och höja ersättningsnivåerna i a-kassan, (även detta olika mycket). Den enda gemensamma linjen är alltså att göra det dyrare att anställa och arbeta och i stället lägger man pengarna på ersättningar till dem som inte arbetar.

Det är svårt att se hur S, V och MP ska kunna skapa ett realistiskt regeringsalternativ som kan utmana Alliansen. "Det rödröna regeringsalternativet" finns faktiskt inte.
Finansdebatt: Socialdemokraternas dubbla budskap

2012-11-21

I höstas gjorde Socialdemokraterna stor sak av att man tyckte regeringen satsade för mycket, och ville i stället se en försiktigare politik och mindre satsningar. I dagens debatt förespråkar man i stället "konjunkturstimulanser" på grund av det allvarliga konjunkturläget! Vad vill man egentligen? Och om man tycker företagen behöver konjunlkturstimulanser, varför slår man då till med över 30 miljarder i skattehöjningar för företagen mitt i ett ansträngt konjunkturläge? Det blir allt mer uppenbart att man faktiskt inte har någon politisk linje för sin politik i dagsläget. Faktum är för övrigt att Stefan Löfvens första s-budget innehåller skattehöjningar med 35 miljarder kronor, mer än vad både Mona Sahlin och Håkan Juholt föreslog!

Det är dessutom intressant att se hur Socialdemokraterna använder dubbla budskap i den den politiska debatten. Två exempel på hur man försöker vilseleda är mer uppenbara än andra:

Man gör stor sak av att man vill avskaffa arbetslösheten bland ungdomar och satsar 4,8 miljarder på detta, Man glömmer dock att berätta att man samtidigt höjer arbetsgivareavgifterna för den som anställer unga med 14,2 miljarder och höjer restaurangmomsen med 5,4 miljarder vilket drabbar en bransch med mycket stor del unga anställda (figur ett nedan).

Det andra är att man pratar om sin "affärsplan för Sverige". Den innebär att man satsar 2,4 miljarder på företagandet. Men samtidigt höjer man skatterna för företagssektorn med 31,2 miljarder (figur två nedan).


Den gemensamma rödgröna fasaden krackelerar allt mer

2012-11-05

I går gav Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén besked i Svenska Dagbladet rörande utrikespolitiken. Han sa att ett nytt samarbete mellan hans parti och Miljöpartiet och Vänsterpartiet om utrikespolitiken är "uteslutet". Nu ska Socialdemokraterna i stället utveckla den egna politiken enligt Löfven.

Inför valet 2010 fanns ju ett rödgrönt valmanifest med bl.a. en punkt om att USA ska avveckla sina kärnvapen och militärbaser utanför landets gränser. "Överenskommelsen var inte lyckad. Jag skulle aldrig medverka till något liknande" säger Löfvén.

I ännu en fråga spricker alltså samarbetet mellan de rödgröna partierna.

Det är för mig en gåta hur media fortfarande kan tala om de tre "rödgröna partierna" som ett samlat regeringsalternativ. I fråga efter fråga tar partierna allt mer öppet avstånd från varandras politik, och hur man skulle kunna enas om en gemensam politik inför valet 2014 har jag mycket svårt att förstå. Det finns faktiskt bara ett realistiskt regeringsalternativ och det är Alliansen. Inget tyder på att detta kommer att förändras de närmaste åren.
Socialdemokraternas dunkla budskap

2012-10-17

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén kan ju inte delta i partildardebatten, så i stället är det Mikael Damberg som företräder partiet. Han ägnade sina tio minuter åt att tala om allt bra som Socialdemokraterna påstår sig vilja göra för företagande och jobb. Några av förslagen är helt okej, inte minst de saker som är exakt desamma som regeringens förslag. Andra är ganska orealistiska, som förslaget att ersätta FAS 3 (numera sysselsättningsfasen) med "riktiga jobb med avtalsenlig lön till alla", vilket jag har kommenterat tidigare. Men allra värst är att Socialdemokraterna skryter om sina miljonsatsningar och döljer sina miljarder i höjda skatter och ökade bidrag.
Faktum är att Stefan Löfvén vill höja skatterna mycket mer än både Håkan Juholt och Mona Sahlin. Löfvén lägger dessutom ännu större del av skattehöjningarna på höjda ersättningar och bidrag än sina företrädare. Hela 60% av Socialemokraternas skattehöjningar går till detta. Satsningarna på företagande och utbildning uppgår bara till ca 23%. Och medan Juholt ville satsa 9% av sina skattehöjningar på infrastruktur satsar Löfvén bara 1% på infrastruktur. Och medan Juholt ville lägga 43% på ersättningar och bidrag satsar alltså Löfvén 60% av sina skattehöjningar på detta.

För övrigt undrar man ju också hur Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ska kunna enas om en gemensam skattepolitik? Socialdemokraterna vill höja skatterna med 30 miljarder, Miljöpartiet med 45 miljarder och Vänsterpartiet med hela 70 miljarder. Man föreslår dessutom skattehöjningar på olika saker. Om man ska jämka ihop detta finns risken att skattehöjningarna helt enkelt summeras för att alla ska kunna få med sina favorithöjningar. Det skulle medföra en av de värsta skattechocker som Sverige har utsatts för i modern tid.
Miljöpartiets extrema flyktingpolitik går i otakt med verkligheten

2012-10-07

Sverige är troligen det land i världen som är mest generösa med att bevilja människor asyl. Och antalet asylsökande som kommer till Sverige har ökat kraftigt i år. Det beror främst på inbördeskriget i Syrien. Varje vecka kommer mellan 1 000 och 1 500 asylsökande. Under årets första nio månader har nästan 30 000 människor sökt asyl i Sverige, en ökning med runt 50 procent jämfört med samma period året innan. De flesta inser vilken enorm utmaning det är för Sverige att ta hand om alla dessa nyanlända, ge dem försörjning, bostad, utbildning, praktik, skola och sjukvård, och inte minst hjälpa dem in på arbetsmarknaden i ett läge där en alltför stor del av våra invandrare redan är utan arbete. Under mina besök i olika SFI-verksamheter och på Arbetsförmedlingar runt om i landet har jag sett på nära håll hur verkligheten ser ut. Det går inte att blunda för de mycket stora utmaningarna även om man i grunden försvarar en generös asylpolitik.

Häromdagen kom siffror över att Migrationsverket redan idag hyr över 23.000 bostäder i landet för att erbjuda boende till nyanlända. Nu söker man efter ytterligare 5.000 bostäder. Baksidan av detta är givetvis att det blir brist på bostäder för alla andra, inte minst i storstadsområdena. Framförallt går det ut över många ungdomar som tvingas bo kvar hemma. Detta skäl till bostadsbristen nämns sällan i debatten, men det är tyvärr en realitet.

Trots dagens mycket ansträngda läge går Miljöpartiet idag ut och förespråkar en ännu mer generös asylpolitik. En synnerligen provocerande hållning som jag tyvärr känner igen sedan tidigare. Miljöpartiet utmärker sig tillsammans med Vänsterpartiet för att ha den mest extrema invandringspolitiken. Med deras politik skulle ännu fler nyanlända fastna i utanförskap, arbetslösheten öka ytterligare, ännu fler bostäder behövas till nyanlända och påfrestningarna på det svenska samhället bli ännu större.

I grunden har en generös svensk asylpolitik fortfarande ett ganska starkt stöd bland svenska folket. Svenskarna tycker det är rimligt att vi är generösa mot människor på flykt. Men man märker i samtal med människor att stödet naggas i kanten i takt med att det blir allt mer uppenbart vilka påfrestningar det är för samhället att ta hand om alla nyanlända. Ska svenska folkets stöd för en generös asylpolitik överleva måste vi orka med att ta ett politiskt ansvar där vi sätter tydliga gränser och är realistiska. I dagens redan ansträngda läge är det givetvis inte läge att göra den svenska generösa asylpolitiken ännu generösare. Vi tar redan med råge vår del av ansvaret i Europa för flyktingströmmarna. Nu är det dags att andra länder att ställa upp och ta sin del av ansvaret, samtidigt som vi själva lägger fortsatt kraft på att få fler nyanlända i egen försörjning. Det är visserligen fler invandrare som arbetar idag än 2006 när Alliansen tog över, men ännu har vi långt kvar till en sysselsättningsgrad bland invandrare som ligger på samma nivå som för infödda svenskar.
Den samlade oppositionens totala sönderfall

2012-10-05

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har verkligen inte mycket gemensamt när det gäller sina alternativa budgetar. När det gäller budgetutrymme anser Sverigedemokraterna att regeringens bedömning av ett reformutrymme på 22,7 miljarder är rimlig. Socialdemokraterna gör stor sak av sitt nyvaknade ansvar för statsfinanserna, men lägger sig ändå på 18 miljarder, alltså futtiga fem miljarder lägre än regeringen. Vänsterpartiet har i stället beräknat reformutrymmet till 19 miljarder. Miljöpartiet delar Socialdemokraternas kritik, men använder ändå 21 miljarder. Hur man beräknat detta utrymme kan inte ens Miljöpartiet själva svara på.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiets och Miljöpartiets klumpas ofta av slentrian ihop som "de rödgröna". Finns det då verkligen någon gemensam politisk grund för dessa partier?

När det gäller bolagsskatten vill Socialdemokraterna sänka denna från dagens 26,3% till 24%. Miljöpartiet vill sänka till 25,3%, medan Vänsterpartiet i stället i praktiken vill höja bolagsskatten genom att inte kompensera företagen för den fördyring som åtstramningen av räntesnurror medför.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill höja momsen på restauranger och cateringtjänster, medan Miljöpartiet vill behålla den lägre momsen och utvidga detta till fler sektorer.

Socialdemokraterna vill försämra RUT och ROT-avdragen. Vänsterpartiet vill avskaffa RUT omedelbart och ROT 2014. Miljöpartiet vill i stället utvidga ROT-avdraget till att omfatta fler saker.

Vänsterpartiet vill återinföra förmögenhetsskatt, arvsskatt och öka fastighetsskatten. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har inga sådana förslag. Miljöpartiet föreslår däremot kraftigt höjda skatter på energi, flyg och transporter. Vänsterpartiet utmärker sig i stället genom höjda inkomstskatter på 14,6 miljarder, och alla som tjänar 30.000 kronor eller mer får höjd inkomstskatt.

Det enda som S, V och MP är överens om är att fördubbla arbetsgivareavgifterna för den som anställer unga, begränsa jobbskatteavdraget (olika mycket), och höja ersättningsnivåerna i a-kassan, (även detta olika mycket). Den enda gemensamma linjen är alltså att göra det dyrare att anställa och arbeta och i stället lägger man pengarna på ersättningar till dem som inte arbetar.

Kan någon förklara hur S, V och MP ska kunna skapa ett realistiskt regeringsalternativ som kan utmana Alliansen? Är det inte dags att sluta tala om "det rödröna regeringsalternativet"? Det finns faktiskt inte!
Miljöpartiets "gröna skatteväxling" har blivit "grön skattehöjning"

2012-10-05

Miljöpartiets budget sticker ut, eftersom man inte hymlar med sina dramatiska förslag till skattehöjningar. Man vill exempelvis höja koldioxidskatten så att bensinpriset stiger med 87 äre per liter. Man vill också införa en hög skatt på lastbilstransporter vilket skulle höja priset på alla varor och slå hårt mot tillverkande företag på landsbygden som måste frakta varor med lastbil. Man vill också införa straffskatter på flygresor.

Miljöpariets gamla tanke om en "grön skatteväxling" har idag blivit en "grön skattehöjning". Konsumenter och företag drabbas av höjda skatter utan att få något tillbaka. Det är svårt att tänka sig något som slår hårdare mot tillväxt och jobb.
Socialdemokraternas pinsamma budgetpopulism

2012-10-03

När man efter alla turer tar del av Socialdemokraternas samlade budgetförslag för kommande år slås man av hur stor del av budskapet handlar om ren populism och tal med dubbla tungor. Om det inte hade varit så att deras budgetförslag skulle skada Sverige så hade man nästan kunnat se det komiska i hela situationen.

Under åren 2007 och 2008 när svensk ekonomi var god höll regeringen ändå i pengarna för att hålla koll på statsfinanserna. Då tyckte Socialdemokraterna att vi var snåla och kunde satsa mer för att ekonomin var god.

Under krisåren 2009-2011 höll regeringen också hårt i pengarna. Då fick vi höra från Socialdemokraterna att allt vi gjorde var "för lite och för sent". Det fanns ingen gräns på hur mycket vi skulle låna för att "investera oss ur krisen". Vi vägrade också ställa upp på Socialdemokraternas krav på att staten skulle riskera skattebetalarnas pengar genom att ta över krisande bilfabriker.

När regeringen lade sin budget för 2012, med satsningar på ungefär 15 miljarder, fick vi återigen höra samma sak. Vi borde satsa mer och föra en mer expansiv politik och "investera oss ur krisen". Detta upprepade Socialdemokraterna så sent som i våras i samband med vårbudgeten. Men vi tyckte satsningarna låg på en väl avvägd nivå. Större satsningar hade riskerat statsfinanserna.

Nu när Alliansen lägger ytterligare en ansvarsfull budget med satsningar på 23 miljarder för kommande år, alltså inte särskilt mycket mer än föregående år, gör Socialdemokraterna helt om och tycker plötsligt att Alliansens budget är "ansvarslös". Detta trots att svensk ekonomi nu är den starkaste i hela EU (inte minst tack vare att vi stått emot Socialdemokraternas krav på att låta pengarna rulla tidigare år), och att den svenska statsskulden fallit kraftigt under Alliansens tid vid makten. Att efter sex år av gnäll över att vi satsar för lite nu plötsligt beskylla vår finansminister för ansvarslös politik blir så löjligt att jag inte tror att någon tar det på allvar. Det är pinsam politisk populism när den är som allra minst trovärdig.
Socialdemokraternas politik hotar arbetslinjen

2012-10-03

När det gäller Socialdemokraternas politiska förslag vet jag inte riktigt vad jag ska säga. Jag kan bara konstatera att Socialdemokraterna efter ett halvår av lovordande av näringslivet och påstått intresse för arbetslinjen lägger en budget i en helt annan riktning, helt i Håkan Juholts anda. Kraftiga skattehöjningar för företagandet, och kraftiga satsningar på ersättningar till de som inte jobbar.

Dessutom vill man gå tillbaka till de oansvariga sjukförsäkringsreglerna som gällde före vår sjukförsäkringsreform, vilket vore väldigt olyckligt, både för enskilda människor och för samhällsekonomin. Man vill också införa sämre regler för de långtidsarbetslösa som trots åtgärder intelyckas ta sig in på arbetsmarknaden (Fas 3B). Jag har tidigare kommenterat dessa två saker utförligt på bloggen den 27/9.

Socialdemokraterna har också gjort stor sak av sina påstådda satsningar för att minska ungdomsarbetslösheten. Men när man granskar förslagen lite närmare upptäcker man två saker. Dels att det mesta av det man föreslår faktiskt redan finns idag, även om det delvis är i annan from. Dels är det uppenbart att förslagen i övriga delar verkar väldigt illa genomtänkta och synnerligen orealistiska. Ännu värre är att Socialdemokraternas förslag om höjda arbetsgivareavgifter för ungdomar och höjd moms inom restaurangsektorn med måmnga unga anställda skulle öka ungdomsarbetslösheten.

Sammanfattningsvis skulle Socialdemokraternas politik närmast rasera arbetslinjen. Det är som Dagens Industri skrev i sin ledare den 2 oktober med rubriken "Äventyrligt av S att utmana arbetslinjen". Om man säger sig prioritera företagande och arbete kan man inte presentera en budget som visar motsatsen.
Oppositionen har bara en sak gemensamt

2012-10-03

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper fyra olika budgetar där det enda gemensamma verkar vara att de är skadliga för jobb och tillväxt. Inte nog med att de har olika politiska förslag, de är också oense om budgetutrymmet. S är snålast, V och SD går på regeringens linje och MP ligger någonstans mittemellan.

Ännu saknas svar på hur ett fungerande regeringsalternativ till Alliansen ser ut.

Alliansen har släppt sin sjunde gemensamma budget och Sveriges starka offentliga finanser möjliggör offensiva framtidsinvesteringar. Kontrasterna i svensk politik är oväntat stora.
Vilken väg ska Sverige välja när det gäller sjukförsäkringen?

2012-09-27

För två och ett halvt år sedan lämnade 14.200 personer sjukförsäkringen. De hade nått den så kallade bortre gränsen för sjukpenning. I dag är nästan 3.500 av dem tillbaka i arbetslivet. Med de gamla reglerna skulle de ha förblivit sjukskrivna. Utöver de som har kommit tillbaka till arbete är ännu fler nu närmare arbetsmarknaden. Det handlar om drygt 4 100 personer som studerar, är i arbetsmarknadspolitiska program eller är öppet arbetssökande. Och tvärtemot vad som ibland sägs, visar studier från både Försäkringskassan och SKL att bara 1–2 procent av dem som lämnat sjukförsäkringen har blivit beroende av socialbidrag.

Den andra hälften av de 14.200 har på olika sätt återvänt till sjukförsäkringen. De har antingen åter fått sjukpenning eller nu beviljats förtidspension. Men gruppen återvändare minskar över tid. Att en gång ha återvänt till sjukförsäkringen betyder inte att vägen till arbete är stängd för gott. Av alla som har återvänt är det bara 2.000 personer som nu lämnar sjukförsäkringen en andra gång. De andra har antingen avslutat sina sjukfall inom tidsgränserna eller fått förtidspension.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det blir allt mer uppenbart att Alliansens sjukförsäkringsreform varit till stor nytta för många människor som kommit vidare tack vare en mer aktiv avstämning och uppföljning i stället för att fastna i ett passivt system. På köpet har vi stärkt statsfinanserna genom att fler jobbar och betalar skatt i stället för att leva på ersättningar.

Det är därför ytterst märkligt att Socialdemokraterna idag presenterade förslag som går i Håkan Juholts anda och som skulle leda tillbaka till det gamla passiva systemet. Bland annat vill man slopa den bortre gränsen i sjukförsäkringen och höja ersättningen till 80 procent under hela sjuktiden. Detta beräknas kosta 3,5 miljarder.

I stort sett alla länder har tidsgränser i sjukförsäkringen. Det är viktigt för att det sätter press på myndigheter, handläggare, sjukvård och givetvis även den enskilde att vara aktiva och inte låta tiden löpa utan åtgärder. Med Socialdemokraternas förslag skulle man återigen kunna bli evigt sjukskriven, utan uppföljning, åtgärder eller prövning. Vi skulle vara tillbaka i de gamla hjulspåren igen, med stigande kostnader för samhället och med ökat lidande och onödigt långa sjukskrivningar för den enskilde.

Att höja ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen, samtidigt som man gör det dyrare att anställa genom att höja arbetsgivareavgifterna visar samtidigt att Socialdemokraterna prioriterar höjda ersättningar framför fler jobb. Juholts gamla bidragsparti är tillbaka.
Socialdemokraterna vill ersätta Fas 3 med en sämre variant, Fas 3B

2012-09-27

Socialdemokraterna presenterade i går ett mycket märkligt och ogenomtänkt förslag om att "avskaffa" Fas 3, eller sysselsättningsfasen som den egentligen heter. I stället vill man erbjuda alla deltagare "riktiga jobb med avtalsenlig lön eller riktiga utbildningar med bibehållen ersättning". Det låter ju jättebra, men det märkliga är att det mesta de föreslår finns redan idag. Skillnaden handlar om vad de som inte får jobb trots massiva insatser egentligen ska göra? Det framgår inte av Socialdemokraternas förslag. Det verkar som om de som inte lyckas få någon anställning kommer att hamna i samma situation som när (S) styrde tidigare, nämligen bli helt sysslolösa, utan ersättning och hänvisade till försörjningsstöd från kommunen. Ett slags sämre variant av dagens Fas 3, "Fas 3B".

De som idag finns i "Fas 3" har varit arbetslösa länge, minst ett par år, och ofta mycket längre tid än så. Åtta av tio deltagare har varit arbetslösa i genomsnitt åtta av de tio senaste åren! Under sin arbetslöshetstid har de haft möjlighet till både arbetsträning, coachning, arbetsmarknadsutbildning, annan utbildning, praktik, att prövas för lönebidrags- anställningar och en mängd andra åtgärder. Trots detta har de inte lyckas komma tillbaka till arbetsmarknaden. Fas 3 infaller efter 450 dagar i garantin och omfattar idag ungefär 30000 personer. När varken fas 1 eller fas 2 genom coachning, arbetspraktik och arbetsträning har lett till jobb ska den tredje fasen bidra med ”sysselsättning hos en anordnare”. En sista chans att få arbetslivserfarenhet och därigenom öka sin anställningsbarhet, och samtidigt ha en meningsfull sysselsättning och inte bara gå sysslolös.

Sysselsättningsfasen (Fas 3) är faktiskt bättre än något annat som testats i Sverige. 15%-20% av deltagarna går vidare till jobb eller utbildning. Med tanke på att personer i Fas 3 står väldigt långt från arbetsmarknaden är det ett ganska hyfsat resultat. Det är dessutom 15-20 gånger bättre än Socialdemokraternas gamla "plusjobb" där bara 1% gick vidare till utbildning eller arbete.

När nu Socialdemokraterna skriver att hälften av deltagarna i Fas 3, ca 15.000 personer, ska garanteras "riktiga jobb med avtalsenlig lön", jobb som ska subventioneras av staten till 85-100%, så visar det en märklig brist på insikt från Socialdemokraterna om hur arbetsmarknaden fungerar. Vilka företag ska anställa alla dessa personer? Sedan 2011 finns det för personer som befinner sig i fas 3 redan ett särskilt anställningsstöd där en arbetsgivare får 85 procent av lönen täckt under ett år för personer i Fas 3. Det är dock inte alldeles enkelt att hitta lämpliga platser och arbetsgivare som vill ställa upp, och idag har endast 700 personer en anställning med sådant stöd. Var ska Socialdemokraterna hitta ytterligare över 15.000 liknande anställningar? Och vad händer med alla dem som inte får någon plats?

Socialdemokraternas löfte är att erbjuda resterande ca 15.000 personer i Fas 3 utbildning. Det är inget fel på det förslaget, det är bara det att det är så redan idag. Deltagare i fas 3 kan redan idag få arbetsmarknadsutbildning med bibehållen ersättning. Många i fas 3 är äldre (hälften är över 45 år) och då kan just arbetsmarknadsutbildning som syftar direkt till arbete vara ett bättre förslag än att deltagarna ska erbjudas utbildning på komvux eller eftergymnasiala studier på det sätt som (S) föreslår.

Socialdemokraterna vill också införa individuellt utformade planer för alla arbetslösa. Förslaget är antingen okunnigt eller bara populistiskt eftersom regeringen redan infört detta.

Alla politiker är överens om att den som varit arbetslös länge behöver ett aktivt stöd för att kunna komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Detta arbete utvecklas hela tiden. Men trots alla åtgärder och hur aktiva de än är, så kommer det alltid att finnas människor som inte får jobb och som hamnar utanför. Socialdemokraternas förslag är inte särskilt nytänkande utan liknar i väsentliga delar Alliansens befintliga politik, men med en viktig skillnad - Socialdemokraterna säger inget alls om vad som ska hända med dem som trots alla insatser inte får något arbete eller vill gå någon utbildning, eller som inte får fortsatt arbete när en subventionerad anställning upphör. Det verkar som om dessa kommer att lämnas helt sysslolösa utan ersättning. Det kommer i så fall att öka kommunernas kostnader för försörjningsstöd, och kommer att skapa nya sociala problem och bestående utanförskap.

Socialdemokraterna vill uppenbarligen backa tillbaka till den tiden då människor gallrades bort från arbetsmarknaden för gott, och dömdes till en framtid helt utan chanser att komma tillbaka. Att ersätta Fas 3 med en sämre variant, "Fas 3B" är fel väg att gå.
Rosornas skattekrig

2012-09-22

I mer än ett år har s-riksdagsledamoten Leif Pagrotsky utrett Socialdemokraternas skattepolitik och vilken riktning den bör ta i framtiden. I går berättade han lite överraskande att han inte vill se några direkta förändringar av skattepolitiken för vanliga hushåll. En linje som delas av Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson.

Pagrotsky föreslår bland annat att hela jobbskatteavdraget behålls, att rutavdraget behålls, att det inte ska bli någon ny förmögenhetsskatt, ingen ny fastighetsskatt - men att man samtidigt ska sänka skatten för pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa. Minst sagt en omsvängning jämfört med vad exempelvis Pagrotsky själv sagt tidigare.

Nu finns det förstås tre problem.

För det första - hur ska (S) klara att behålla alla skatter oförändrade, och dessutom sänka skatten för ytterligare stora grupper, samtidigt som man vill höja bidragen i de flesta ersättningssystem? Den ekvationen går helt enkelt inte ihop. Särskilt inte när man samtidigt vill montera ned den arbetslinje som gjort statens ekonomi så stark. Socialdemokraterna måste höja skatter eller öka statsskulden kraftigt om de ska kunna genomföra sin politik i övriga delar. Det behöver man inte vara nationalekonom för att kunna räkna ut.

För det andra - Pagrotsky och Andersson verkar ganska ensamma om att stå bakom dessa förslag. Redan hörs mullret i leden från Rörelsen, och ledande företrädare, som nye LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson och tunga riksdagsledamöter och lokala partiordföranden i spetsen, argumenterar för kraftigt förändrade (läs höjda) skatter. Sannolikheten att (S) kommer att ta beslut på sin kongress om att gå till val på att behålla alla Alliansens skattesänkningar är väl ungefär lika stor som att Juholt ska komma tillbaka som partiledare.

För det tredje - är det någon som tror att exempelvis Vänsterpartiet skulle godta att Alliansens skattesänkningar ligger kvar? Oavsett vad Socialdemokraterna själva kommer fram till är det ganska ointressant vilken skattepolitik man går till val på. Alla vet att man skulle tvingas acceptera kraftigt höjda skatter som pris vid en förhandling om ett rödgrönt regeringsalternativ.
Löfvén talar med dubbla tungor

2012-08-26

Dagens utspel av s-ledaren Stefan Löfvén om minskat sjuklöneansvar för företagen är intressant, inte minst med tanke på att det var den tidigare s-regeringen som införde samma sjuklöneansvar. Inte bara dagens förresten, utan även den "eviga medfinansieringen" av långtidssjukskrivningar som Alliansen avskaffade efter maktskiftet 2006. Och jag vill minnas att (S) i riksdagen röstade nej när Alliansen tog bort just detta "eviga sjuklöneansvar".

Att framförallt småföretagen ser problem med dagens återstående sjuklöneansvar är välkänt. Det är också därför jag skrivit flera riksdagsmotioner i frågan, bland annat om en bred översyn av hur företagens sjuklöneansvar påverkar viljan att anställa fler. Frågan diskuteras nu också av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen så i den delen kan man ju säga att jag fått som jag vill. Och efter den totala helomvändningen från Socialdemokraterna kan vi kanske äntligen få en bra diskussion om hur vi ska hantera sjuklöneansvaret framöver? Jag ger gärna Stefan Löfvén en eloge för att han efter många om och men erkänner att problemet finns. Så har det inte låtit förut. Samtidigt tror jag inte att ett avskaffande av endast andra sjukskrivningsveckan räcker för att få företag att vilja anställa personer med en lång sjukdomshistorik. Upprepad korttidsfrånvaro, en dag eller två vid upprepade tillfällen, kommer att vara lika kostsamt för företagen som tidigare. Vi måste hitta andra lösningar.

Dessutom talar Stefan Löfvén med dubbla tungor. Förslaget från (S) att ta bort den andra veckans sjuklöneansvar kommer inte att på långa vägar kompensera företagen för de kraftiga höjningar av arbetsgivareavgifterna som (S) vill införa. Inte heller för deras nej till sänkta bolagsskatter och fortsatta jobbskatteavdrag. Inte heller kompenserar det för deras förslag om höjda miljöskatter, kilometerskatt på transporter och avskaffade rut-avdrag, momshöjning för restaurangsektorn och andra försämringar. Totalt sett skulle företagens kostnader stiga kraftigt med Socialdemokraternas politik.

Totalt sett skulle företagsklimatet och viljan att anställa gå åt fel håll med Socialdemokraternas politik.
Företagen tror inte på Socialdemokraternas jobbpolitik

2012-08-09

Företagsledarna ger tummen ned för Socialdemokraternas förslag för fler jobb och lägre ungdomsarbetslöshet. Allt enligt en undersökning som Skop har gjort på uppdrag av Dagens industri. I undersökningen tillfrågades 600 företagsledare om det är Moderaterna eller Socialdemokraterna som har bäst politik för att minska ungdomsarbetslösheten. Hela 50 procent svarar att de tycker att Moderaterna har bäst politik på området, medan bara 23 procent ger sin röst till Socialdemokraterna. Vaga löften om "utbildningskontrakt" och praktikplatser till priset av fördubblad arbetsgivaravgift för unga imponerar inte på företagarna.

Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson blir inte överraskad över företagarnas sympatier. "Jag är inte alls förvånad. Moderaterna har varit med att sänka arbetsgivaravgiften för ungdomar, något som våra medlemmar har uppskattat. Det är en sänkning som Socialdemokraterna vill ta bort. De lösningar som S vill göra för ungdomar finns mer eller mindre redan", säger Patrik Karlsson.

För egen del tycker jag det är särskilt tänkvärt att inte arbetsgivarna tror på Socialdemokraternas politik. Det är ju faktiskt arbetsgivarna som förväntas anställa fler.

Socialdemokraternas svekdebatt har bara börjat

2012-07-07

Efter månader av högtidliga tal om ökad export och flirtande med näringslivet kom idag den stora Socialdemokratiska antiklimaxen. För idag på förmiddagen tillkännager man sin stora satsning på svensk export inför partiledare Löfvéns Almedalstal idag. Exportrådet ska få 100 miljoner - för säkerhets skull utlagda över 4 år, för att främja svensk export. Storsatsningen handlar alltså om blygsamma 25 miljoner kronor per år. Det är närmast felräkningspengar i statens budget, ja till och med i kommunbudgeten för en större kommun. Den ytterst blygsamma satsningen kommer naturligtvis knappast att märkas i verkligheten överhuvudtaget.

Verkligheten börjar däremot komma ifatt Socialdemokraterna. Stora högljudda populistiska antydningar om mer pengar till allt och alla väcker stora förhoppningar. När man sedan måste anpassa sig till verkligheten kan man inte fördela pengar som inte finns. Min tro är att Socialdemokraternas svekdebatt bara har börjat.
Oppositionen förstör Konstitutionsutskottets trovärdighet

2012-06-05

Riksdagens konstitutionsutskott, KU, har som uppgift att, efter anmäl­ningar från riksdags­ledamöter, undersöka om någon­ minis­ter har begått fel i handläggningen av något ärende. Prövningen ska göras i förhållande till de regelverk och den praxis som styr regeringsarbetet. KU bedömer däremot inte om rege­ringens politik är bra eller dålig. De senaste åren har oppositionen allt tydligare börjat använda KU för att på rent okynne rent allmänt försöka misskreditera olika ministrar av rent populistiska skäl. En bra illustration av hur oppositionen därmed hotar KU:s trovärdighet är dagens debattartikel i Aftonbladet från Alliansledamöter i KU.

Vet hut – KU är inte till för partipolitik

”Du ska veta hut när du är här! Punkt!” Anders Björcks klassiska uppmaning yttrades 1989 när riksdagens konstitutionsutskott höll utfrågning med Carl Lidbom (S) under granskningen av Ebbe Carlsson-affären. Efter årets KU-granskning är det oppositionspartiernas KU-leda­möter som borde få en sådan uppmaning, snarare än någon av de personer vi frågat ut. Den krystade kritiken av regeringen har nått nya bottennivåer.

KU:s uppgift är att, efter anmäl­ningar från riksdags­ledamöter, undersöka om någon­ minis­ter har begått fel i handläggningen av något ärende. Prövningen ska göras i förhållande till de regelverk och den praxis som styr regeringsarbetet. KU bedömer inte om rege­ringens politik är bra eller dålig­, utan om ministrarna har gjort något felaktigt. Det är ingen nyhet att regeringspartierna och oppositionens partier gör olika bedömningar i en del granskningsärenden. Vi brukar bli överens över blockgränserna när vår utredning är entydig – regeringen har gjort solklart rätt eller solklart fel. Oenighet uppstår däremot ibland när man kan göra olika tolkningar av det fakta­underlag eller de regler som finns.

Det nya för året är att oppositionspartierna i flera ärenden fäller olika ministrar även i fall när utredningen enligt vår uppfattning entydigt visar att ministern inte har gjort fel. Då har strävan att komma åt regeringen av populistiska skäl gått för långt och då tar man inte ansvar för KU:s anseende.

Regeringens hantering av Saab Automobile har varit uppskattad av svenska folket. Regeringen jobbade stenhårt för att Saab skulle kunna leva vidare, men vägrade samtidigt att riskera skattebetalarnas pengar, i motsats till Stefan Löfven som tyckte att staten borde ta över Saab. Socialdemokraterna har därför försökt att till varje pris komma åt dåvarande näringsministern Maud Olofsson i Saabfrågan.

I en KU-anmälan framförde två riksdagsledamöter (S) ankla­gelser mot regeringen gällande­ hanteringen av finansmannen Vladimir Antonovs försök att köpa in sig i Saab. Regeringen påstods bland annat­ ha saboterat Antonovs ansträngningar genom att låta Säpo granska honom och sedan lämna utred­ningen till General Motors och FBI. Allt har visat sig vara­ grundlösa påståenden – och det är alla KU-ledamöter överens om. Det räckte dock inte för socialdemokraterna utan i stället har de kokat ihop en tunn soppa som går ut på att Maud Olofsson ska kritiseras för att hon inte berättat för Riksgälden att GM sagt till henne att GM aldrig kommer att låta Antonov köpa Saab. Det har dock sedan december 2009 varit känt för alla inblandade att GM inte vill se Antonov som ägare till Saab och Riksgälden har sagt att det GM möjligen sa till Maud Olofsson knappast skulle ha påverkat handläggningen. Kritiken är alltså helt obefogad.

Ett annat exempel: infrastrukturministern får kritik av oppositionspartierna för att Trafik­verket inte informerade henne­ om att verket ingått ett förlikningsavtal om järnvägsunderhåll. Jo, ni läste rätt: Trafikverket ingår ett avtal och berättar inte det för ministern – då är det minis­terns fel att kommunikationen inte fungerar. Är det en slump att KU-kritiken kommer samtidigt som oppositionspartierna söker strid och vill återsocialisera järnvägsunderhållet?

I sina bästa stunder är KU ett organ­ som vinner respekt och som utvecklar god praxis för hur regeringsarbetet ska bedrivas. Den som i stället undergräver KU:s trovärdighet genom att göra KU till en plattform för krystad kritik för partipolitiska syften borde veta hut.

Per Bill (M), Andreas Norlén (M), Mathias Sundin (FP), Per-Ingvar Johnsson (C), Tuve Skånberg (KD)

Mest beröm från Finanspolitiska rådet

2012-05-25

I går hölls en öppen utfrågning i riksdagen om Finanspolitiska Rådets rapport om regeringens politik. Rådet ger regeringen beröm för den ekonomiska politiken och konstaterar att Sveriges ekonomi hittills klarat sig väl under den internationella kris som började 2008, särskilt när man jämför med utvecklingen i andra länder. Man anser också att finanspolitiken är förenlig med långsiktigt hållbara finanser. Man tycker också det är bra att Sverige anslutit sig till EU:s finanspakt eftersom det bidrar till att återupprätta förtroendet för finanserna inom euroområdet.

Rådet skriver att bilden av ungdomsarbetslösheten behöver nyanseras och att unga inte är en homogen grupp, samt att unga ofta kombinerar arbete med studier. Underförstått är oppositionens överdrivna bild av ungdomsarbetslöshetens storlek inget som Finanspolitiska rådet ställer sig bakom.

Rådets rapport har av oppositionen beskrivits som hård kritik mot regeringens politik, men då har man nog läst Rådets rapport dåligt. På de flesta punkter är det precis tvärtom - Rådet ger regeringen beröm för den förda politiken. På några punkter finns dock kritik mot regeringen. Dels menar Rådet att regeringen borde infört det femte jobbskatteavdraget i höstas för att stimulera hushållens ekonomi. Dels kritiserar Rådet införandet av sänkt restaurangmoms, och förespråkar i stället enhetlig moms, vilket bland annat skulle innebära höjd moms även på exempelvis mat och kollektivtrafik. När oppositionen använder Rådets rapport för att angripa regeringen kan man ju tro att oppositionen därmed vill höja matmomsen och införa ett femte jobbskatteavdrag - men det vill man som bekant inte. Både enhetlig moms och utökat jobbskatteavdrag är tvärtom saker som oppositionen är starkt emot. När man då samtidigt hänvisar till Finanspolitiska Rådets rapport som ett sätt att angripa regeringen klingar det väldigt falskt.
Till och med Aftonbladet kritiserar Stefan Löfvéns brist på besked

2012-05-12

I dag utfrågades nye S-ledaren Stefan Löfvén i Ekots lördagsintervju. Hans brist på besked om den egna politiken var slående, och han kunde (naturligtvis) inte heller förklara hur chockhöjd arbetsgivareavgift för den som anställer unga och en fördubblad restaurangmoms skulle skapa fler jobb för unga. Faktum är att han inte heller kunde peka på ett enda förslag från (S) som skulle skapa fler jobb. "Vi återkommer i höst", sa han.

Intervjun var så förvånansvärt intetsägande att till och med Aftonbladet (!) riktar hård kritik mot Löfvén i denna artikel idag. Man påpekar också att Löfvén personligen släpper tidigare åsikter i viktiga och centrala politiska frågor och gör helt om för att följa partikongressens beslut. Ett exempel är den sänkta arbetsgivareavgiften för ungdomar som han var för 2010, men nu är emot. Han påstod i intervjun att den visat sig vara meningslös. Ett märkligt påstående med tanke på Företagarnas rapport häromveckan som pekade mot att 40.000 nya jobb redan kan ha skapats genom denna åtgärd. Löfvén har också gjort helt om när det gäller kärnkraft och uranbrytning.

Personligen tycker jag det ger mycket låg trovärdighet för ett parti att ha en partiledare som dels pratar ofta och mycket om arbetslösheten och företagandet, men helt saknar egna förslag för att skapa nya jobb eller fler företag, dels har personliga åsikter i centrala frågor som går stick i stäv med partiets kongressbeslut.

Löfvéns smekmånad är nog som sagt definitivt slut nu. Att först prata upp den egna politiken och utlova lösningar på snart sagt alla problem, för att sedan avslöjas med en politik utan några konkreta förslag är knappast en framgångsrik väg.
Vänsterpartiet i Mark förolämpar låginkomsttagare

2012-05-10

Denna vecka har jag nedanstående debattsvar i Markbladet (som bytt ut min föreslagna rubrik mot en "snällare"...):


Alliansen tänker tvärtom

(Vänsterpartiet i Mark förolämpar låginkomsttagare)

Vänsterpartiet i Mark hånar öppet de familjer i kommunen som har en ansträngd ekonomi. I ett debattinlägg kritiserar man jobbskatteavdraget med orden ”Vis­serligen har den sänkta skatten inneburit ett inköp av en smartphone till den tonåriga dottern, en några tum större led-tv, några extra mugghållare i bilen och om det sparas ett tag även för en Thai­landsresa för familjen, kanske nästa år.”

Vilket förakt för de ensamstående föräldrar i Mark som kämpar för att få ekonomin att gå ihop!

Jobbskatteavdraget har gett den ensamstående mamman som arbetar som undersköterska nästan en extra mån­adslön varje år i ökad in­komst efter skatt. Jag tror inte denna ensamstående mamma känner igen sig i vänsterpartiets beskrivning och tvivlar starkt på att skattesänkningen använts till vare sig inköp av smartphone, led-tv eller Thailands­resa.

Däremot har kanske in­komstförstärkningen medfört att hon kunnat kosta på sig att köpa lite nya kläder till barnen, några extra jul­klappar eller kanske en liten semesterutflykt i sommar­sverige med barnen? Kanske känner hon sig lite mindre fattig?

Vänsterpartiets politik in­nebär att man ska klämma åt de med låga inkomster ge­nom att beskatta dem så hårt att de blir riktigt fattiga. Har man sedan tur kan man kanske få ett bidrag av samhället så man slipper svälta. Alli­ansen tänker tvärtom. Vi tycker att de med låga inkomster ska få behålla det mesta av sin lön och klara sin ekonomi utan att behöva söka bidrag.

Svenska låginkomsttagare är inte längre hårdast beskattade i världen, och med fler jobbskatteavdrag skulle un­dersköterskan få behålla än­nu mer av sin lön.


Jan Ericson, Ubbhult
Riksdagsledamot (M)

Därför får Socialdemokraternas politiska alternativ underkänt

2012-05-09

Jag har ägnat helgen åt att studera oppositionens olika budgetförslag, och då givetvis främst Socialdemokraternas. En del av min kritik framförde jag i radiodebatten i måndags, men här kommer en mer samlad sågning. För det finns inte något annat sätt att hantera det som Socialdemokraterna presenterat.

1. Jobben. Det finns inte ett enda förslag i socialdemokraternas budget som skulle ge några jobb inom en överblickbar framtid. Däremot finns förslag om kaftiga skattehöjningar på främst företagen som skulle pressa ned lönerna, göra det svårare att anställa fler eller leda till uppsägningar. Det handlar om 16 miljarder i höjda arbetsgivareavgifter för unga, fördubblad restaurangmoms och sannolikt även avskaffade eller försämrade rut- och rotavdrag. Hur kan skattehöjningar på runt 20 miljarder på företagandet skapa nya jobb? Alliansens jobbpolitik fungerar, men det kommer inte Socialdemokraternas att göra.

2. Kommunerna. Kommunerna skulle drabbas hårt av S-politiken. Dels av höjd arbetsgivareavgift för unga, 3,7 miljarder, där S tydligt säger att man inte tänker kompensera kommunerna. Dessutom vill man dra in ytterligare ca 2 miljarder per år, pengar som kommunerna sparat på förändringar i sjukförsäkringssystemet och som Alliansen låtit kommunerna få behålla. Hur ska det skapa nya jobb inom vård och skola om man drar in 5,7 miljarder från kommunerna?

3. Satsningar på företag och innovationer. Socialdemokraterna lovar saker som redan är genomförda eller inom kort kommer att presenteras av regeringen och satsningen på riskkapital är dessutom en ren bluff. Man satsar 3 miljarder och drar in lika mycket från dagens system för riskkapital, netto blir det inte en enda krona mer. Kravet på en ”innovationsstrategi” slår in öppna dörrar, S vet att regeringen lägger sista handen vid ett förslag till en innovationsstrategi som ska presenteras till hösten. Och S-förslaget om en ”strategi för innovationsupphandling”är märkligt eftersom en sådan strategi beslutade av regeringen den 19 april i år. Det enda nya är förslaget på ett "innovationspolitiskt råd". Frågan är dock om innovationer verkligen skapas vid kafferep med politiker? Innovationer utvecklas bäst av engagerade och kreativa människor som känner att det lönar sig att starta företag och anställa.

4. Utbildning. Socialdemokraterna pratar vagt om fler utbildningsplatser, men sätter inte av några pengar till detta. I S-retoriken låter det som om regeringen har dragit in på högskoleplatser och vuxenutbildning. Det är inte sant. Tvärtom var antalet högskolestuderande det högsta någonsin under 2010 och 2011, och vi satsar nära en miljard mera på vuxenutbildning 2012 än vad Socialdemokraterna gjorde 2006. Vi har också utvecklat helt nya utbildningsformer för vuxna som yrkesvux, lärlingsvux och yrkeshögskolan.

5. Insatser för unga. Socialdemokraterna vill tvinga skoltrötta elever tillbaka till skolan med tvång under hot om indraget bidrag. Samtidigt vill man införa ett sysselsättningsmål i statsbudgeten. Jag förstår logiken. De som går i skolan på heltid i stället för att söka jobb försvinner ju ur arbetslöshetetsstatistiken. Det var så Socialdemokraterna trixade med siffrorna före 2006. Men hur ska en skoltrött ungdom som hoppat av gymnasiet kunna tvingas tillbaka till skolan under ett år under hot om indraget försörjningssstöd som S vill? Kommer man då inte bara att sitta av tiden för att få behålla sitt bidrag? Och hur ska man på ett år hinna läsa in allt det man missat under flera år om man hoppat av? Och hur ska man öka chansen att fler går ut gymnasiet med godkända betyg om man samtidigt som S kräver att alla ska tvingas läsa in högskolebehörighet? Det kommer tvärtom att leda till fler avhopp och fler arbetslösa ungdomar. Ungdomarna lär inte hjälpas av detta, och frivillig möjlighet till återgång till gymnasiestudier finns för övrigt redan inom ramen för komvux.

6. Skatterna för dem som arbetar. Socialdemokraterna vill införa en ny skatterabatt för unga som går från bidrag till arbete "för att minska marginaleffekterna". Detta finns redan i form av jobbskatteavdrag. Om det är så viktigt för S att minska marginaleffekterna, varför har man då hela tiden röstat emot jobbskatteavdraget som hade just detta som ett av sina syften? I grunden är det givetvis positivt att S nu i efterhand accepterar jobbskatteavdraget. Men om det nu är som man påstått under sex år, att det inte haft någon effekt för hushållen, varför tar man då inte bara bort det? Att man nu bytt fot innebär rimligen att man erkänner att man hade fel i sin kritik när steg 1,2,3 och 4 av jobbskatteavdraget infördes.

7. Skatterna för pensionärerna. Socialdemokraterna pratar mycket om att ta bort skillnaden i skatt mellan löntagare och pensionärer. Men man skriver i sin budget att det finns annat som är viktigare. Alliansen har däremot sänkt skatten för pensionärer fyra gånger de senaste fem åren, och tänker göra det igen, vi är enda alternativet för de pensionärer som vill ha lägre skatt.

8. Regeringsalternativen. Journalisten KG Bergström sa i Expressen att han aldrig sett de tre rödgröna partierna så splittrade som i söndagens TV-debatt. Hur ska S kunna erbjuda väljarna ett regeringsalternativ? De tre rödgröna partierna säger öppet att de inte har för avsikt att agera gemensamt i nästra valrörelse. Miljöpartiet vill snabbstänga kärnkraften och höja alla energiskatter och skatten på transporter vilket skulle slå hårt mot jobben. De vill också ha in ett tvingande klimatmål i statsbudgeten. Jag ställer samma fråga som statsministern i TV-debatten, ska vi stänga ned all svensk industri om koldioxidutsläppen nått taket i oktober? Vänsterpartiet vill riva upp hela det finanspolitiska ramverket som övriga riksdagspartier är överens om. Är det dessa ansvarslösa partier som Socialdemokraterna vill bilda regering med om man vinner valet 2014?


Sågning var ordet.


Det finns inget rödgrönt regeringsalternativ

2012-04-30

I går gick vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt återigen ut och deklarerade klart och tydligt att man inte avser att förhandla fram en gemensam valplattform eller ha något organiserat samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet före valet 2014. I stället vill man "i huvudsak" gå till val på sin egen politik. Tidigare har ju Miljöpartiet sagt samma sak, och Socialdemokraterna är också tydliga med att man tänker gå till val som enskilt parti.

Nu borde väl ändå opinionsinstituten sluta tala om "det rödgröna regeringsalternativet". Det finns inget sådant och det verkar inte bli något heller. Det finns bara en spretig opposition av fyra partier - S, SD, V och MP - som bara är överens om att de inte tycker om regeringen. Något gemensamt regeringsalternativ har de inte. Opinionsinstituten kunde lika gärna klumpa ihop alla dessa fyra partier och tala om "oppositionen".

Det finns faktiskt bara ett regeringsalternativ i Sverige som kan få majoritet för huvuddelen av sin politik och det är Alliansen. När ska journalisterna upptäcka detta? Den som funderar över att lägga sin röst på S, SD, V eller MP i valet 2014 köper grisen i säcken - ingen vet vad man får för politik efter valet.
Medieforskare: "Det saknas en granskning av Miljöpartiets politik"

2012-04-29

Färska siffror idag visar att andelen journalister som sympatiserar med Miljöpartiet är 40%. Även Vänsterpartiet har ett långt kraftigare stöd bland journalisterna än bland väljarna, 15%. Och faktum är att 70% av journalisterna sympatiserar med S, V eller MP. Både Moderaterna och Socialdemokraterna har som partier ett mycket lägre stöd bland journalisterna än bland väljarna, båda partierna ligger kring 14%.

När man ser siffrorna över journalisternas partisympatier får man också förklaringen till att både Miljöpartiet och Vänsterpartiet år efter år kan släppa nästan vilka konstiga politiska förslag som helst utan minsta lilla besvärande granskning från media. Kent Asp, professor vid Göteborgs universitet, går idag så långt att han säger rent ut att Miljöpartiet har gräddfil i medierna genom sin unikt starka ställning bland svenska journalister. "Miljöpartiet granskas inte lika tufft som andra partier. De befinner sig på sätt och vis i en fredad zon när det gäller bevakningen av politik", säger Asp. I över 30 års tid har Kent Asp systematiskt studerat hur svensk politik behandlas i medierna. Han har undersökt alla valrörelser som Miljöpartiet har ställt upp i. Vid JMG, Institutionen för kommunikation, medier och journalistik vid Göteborgs universitet där han är verksam, har man sedan 1989 genomfört sex undersökningar av journalisters partisympatier. "Den slutsats jag drar efter alla dessa års studier är att Miljöpartiet får en mer gynnsam behandling än de andra partierna. Normalt sett är jag väldigt försiktig i sådana här sammanhang och jag skulle aldrig påstå något sådant om jag inte vore säker", säger Kent Asp. "Överhuvudtaget får kritiken mot Miljöpartiet liten omfattning i valrörelser jämfört med andra partier. Det saknas en granskning av Miljöpartiets politik. Ur väljarnas synpunkt är det viktigt att partierna behandlas rättvist." säger Asp i Rapport i kväll.

Självklart är det ett demokratiskt problem att det skiljer så kraftigt i partisympatier mellan journalisterna och väljarna, särskilt som det ofta återspeglas i den mediala granskningen av partiernas förslag, och särskilt då medias makt över den politiska dagordningen stadigt verkar öka. Att tala om vänstermedia är med andra ord ingen myt utan en helt korrekt beskrivning.

För oss moderater innebär journalisternas politiska sympatier självklart att vi riskerar att missgynnas ganska kraftigt av media, och att vi måste arbeta hårdare och vara mer pedagogiska och aktiva i vår direktkontakt med väljarna för att nå genom mediabruset. Men jag tycker faktiskt att vi blir allt bättre på detta, vi litar inte till media för att sprida vår politik utan lägger allt mer kraft på direktkontakt med väljarna.
Otroligt naivt skatteförslag från Vänsterpartiet

2012-04-29

Vänsterpartiet är utan tvekan det mest populistiska partiet i riksdagen. Partiets förslag saknar ofta helt realism och är ogenomförbara i praktiken.

I dag slår Vänsterpartiet nog nytt rekord i ogenomförbara förslag när man föreslår att fyra utpekade banker i Sverige ska få höjd bolagsskatt. Detta samtidigt som övriga banker alltså ska ha en lägre. Fullständigt omöjligt givetvis, det är som att ta ut högre bolagsskatt av ICA och Konsum, medan Willys och Hemköp får en lägre skattesats. Självklart kan man inte beskatta företag i samma bransch med olika skattesatser, det borde till och med Vänsterpartiet inse.

Det är alltså detta Vänsterparti, med sina helstolliga och populistiska förslag i fråga efter fråga, som är tänkt att utgöra en del av ett rödgrönt regeringsalternativ. Med sådana vänner behöver Socialdemokraterna nog inga fiender.
Socialdemokraternas utspel skulle öka ungdomsarbetslösheten

2012-04-25

Dagens utspel från Socialdemokraterna rörande ungdomsarbetslösheten var en märklig historia. Främst på grund av tre saker. För det första är en del av deras förslag så diffusa att det är svårt att förstå vad man men egentligen menar. I den del förslagen är begripliga är de i huvudsaksak väldigt lika det som redan finns. Något nytänkande är svårt att hitta.

Men allra värst är att man gör stor sak av att man vill satsa 2 miljarder på unga arbetslösa. Samtidigt talar man tyst om att man vill höja arbetsgivareavgifterna för unga anställda med hela 16 miljarder. Netto drar man alltså in 14 miljarder som regeringen satsat på att göra det billigare att anställa unga. Det är väldigt svårt att se hur detta skulle minska ungdomsarbetslösheten.

Personligen är jag förvånad. Efter allt prat de senaste veckorna om Socialdemokraternas fokus på unga så trodde jag inte att man skulle vara så fräcka att man med ööppna ögon drar in 14 miljarder som Alliansen satsat för att minska ungdomsarbetslösheten, och samtidigt har mage att kalla det för en satsning på att minska ungdomsarbetslösheten. Nej, verkligheten lär komma ifatt Socialdemokraterna, riktigt så naiva är nog inte väljarna att de går på detta.
Den rödgröna röran är rörigare än någonsin

2012-03-31

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven säger nu plötsligt i en DN-intervju att han inte vill se någon återreglering av marknader som regeringen avreglerat. Löfvens företrädare som S-ledare, Håkan Juholt, ville införa regleringar för mobiltelefon, el, järnvägar och apotek. Löfven säger nu att poängen inte är att gå tillbaka till det som var, utan att skapa bra verksamhet. Med andra ord exakt regeringens politik. Med tanke på det höga tonläget när avregleringarna gjordes kunde man tro att det var viktigt för (s) att återreglera alla marknader, men tydligen inser man att avregleringarna i grunden är bra. Frågan är dock vad s-partiet tycker? Är det verkligen så enkelt att ett byte av partiledare räcker för att göra helt om i centrala politiska frågor?

En annan märklig omsvängning från Socialdemokraterna gäller jobbskatteavdraget, där man i mycket högt tonläge genom åren sågat varje steg för att det är orättvist, dyrt och helt utan nytta för löntagarna. Nu heter det i stället att jobbskatteavdragen ligger fast, och att löntagarna "anpassat sig" till de nya skatterna. Uppenbarligen var jobbskatteavdraget i vart fall såpass betydelsefullt för löntagarna att det är politiskt svårt att höja skatten igen.

Nåja, detta är vad Löfvén säger idag. Vad hans parti tänker föreslå inför valet 2014 vet vi faktiskt inte. Inte heller hur man ska hantera de högljudda kraven från V och delvis MP om att dra tillbaka jobbskatteavdraget och återreglera det mesta som Alliansen avreglerat.

I dag kommer också beskedet att (s) inte vill säga upp avtalet om vapensamarbete med Saudiarabien. Det ska bli intressant att se hur (s) ska kunna samordna sin politik i denna del med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Dessa partier har som bekant en något annorlunda syn på saken...

Socialdemokraternas taktik just nu är att inte ge några besked alls och vara tysta i alla jobbiga frågor, inte minst i frågor där oppositionen är ordentligt splittrad. Det kan säkert fungera ett tag, men knappast i en valrörelse. Då krävs konkreta besked om vilken politik man vill föra och vem man vill bilda regering med. Den rödgröna röran kommer troligen att vara minst lika rörig som den var inför valet 2010. Och svenska väljare brukar inte gilla att köpa grisen i säcken, man vill veta vilka regeringsalternativen är.
Samarbete med Miljöpartiet skulle vara farligt för Sverige

2012-03-27

I kväll gjorde statsminister Fredrik Reinfeldt ett klargörande som glädjer mig. Han konstaterade i en intervju med Niklas Svensson i Expressens satsning "Bar och politik" att Miljöpartiet rört sig åt vänster med de nya språkrören och nu står långt till vänster om Socialdemokraterna. Han tycker därför att det är svårt att se något regeringssamarbete med Miljöpartiet. "Jag tycker att Miljöpartiets rikspolitiska ledning har gått i fel rikting. Jag tycker att de har förflyttat Miljöpartiet vänsterut. Jag tycker, som det nu ser ut, att de ligger tydligt till vänster om Socialdemokraterna. Det försvårar möjligheterna till bra ansvarstagande kring ekonomin och till jobbpolitiken" sade statsministern.

För egen del instämmer jag till fullo. Jag har flera gånger kritiserat Miljöpartiets populism, och tycker de kommer alldeles för lindrigt undan den mediala granskningen. Lika bra som jag tycker det går att samarbeta med Miljöpartiet hemma i Marks kommun, lika hopplösa tycker jag partiet är i rikspolitiken. En alltför fanatisk politik där höjda skatter, orealistisk energipolitik, fientlighet mot biltrafik, minskad tillväxt och extrem klimatpolitik är ledorden, kryddat med diverse populistiska och ekonomiskt oansvariga utspel. Miljöpartiets politik skulle vara mycket skadlig och farlig för Sverige och jag är glad så länge de inte får något större politiskt inflytande. Statsministerns besked känns därför befriande.

I dagsläget står ofta Socialdemokraterna betydligt närmare Alliansen än MIljöpartiet. Jag har en känsla av att Socialdemokratiska gräsrötter inte heller är särskilt förtjusta över tanken på att Socialdemokraterna eventuellt skulle försöka samverka organiserat med Miljöpartiet.
LO-medlemmarna har tröttnat på att tvingas stödja (S)

2012-03-19

Häromdagen presenterades en Sifoundersökning, beställd av tidningen Arbetet, som visar att bara 33 procent av LO-medlemmarna vill att LO ska fortsätta sitt ensidiga ekonomiska och politiska stöd till Socialdemokraterna. 47 procent av LO-medlemmarna säger nej och 20 procent vet inte. Särskilt intressant är kanske att mätningen gjordes efter att fd Metallordföranden Stefan Löfven utsågs till partiledare. Man kunde kanske tro att en partiledare med LO-bakgrund skulle göra LO:s koppling till Socialdemokraterna mer pupulär, men så är det alltså inte alls. LO-medlemmarna vill hålla isär facket från partipolitiken.

År 1988 ville 61% av LO-medlemmarna forsätta att ensidigt stödja Socialdemokraterna. 2006 hade stödet för detta minskat till 41%. Och idag är det alltså bara 33% av LO-medlemmarna som stödjer detta. Det är ingen vild gissning att LO:s oförmåga att stå partipolitiskt oberoende har betydelse för att allt färre vill vara medlemmar i olika LO-förbund. I längden hotar därför LO:s partipolitiska enögdhet den svenska modellen med kollektivavtal som förutsätter en hög organisationsgrad i de fackliga organisationerna för att uppfattas som legitimt.
S-flörten med näringslivet verkar inte ha fungerat

2012-03-20

Dagens Industri har låtit beställa en opinionsundersökning av SKOP angående förståelsen för företagens villkor. Bara 19 procent av 600 tillfrågade företagare och företagsledare tror att s-ledaren Stefan Löfven har större förståelse för företagens villkor i Sverige än statsminister Fredrik Reinfeldt. Hela 67 procent ansåg att Reinfeldt har störst förståelse.

Lite konstigt tycker jag det är att 19% har förtroende för Löfven. Dessa 19% måste helt enkelt ha missat att ta del av innehållet i Socialdemokraternas politik. Vi får nog ta och berätta det för dem.
LO vill tjäna pengar på medlemmarnas kreditkortsskulder

2012-03-06

All heder åt Byggnads och Transport, två förbund inom LO som avvisar det nya påfundet med ett särskilt kreditkort för LO-medlemmar. De anser inte att detta hör till den fackliga kärnverksamheten, och att det är fel att facket är inblandat. Men ett antal andra LO-förbund, exempelvis Kommunal, samarbetar däremot med kreditkortsbolaget Entercard för att erbjuda medlemmarna kreditkort med 15-17 procents ränta på utnyttjat belopp, mycket låga amorteringskrav, och en uttagsavgift på 35 kronor vid bankomatuttag. Villkor som knappast imponerar jämfört med vad de så hårt kritiserade bankerna erbjuder sina kunder.

Mest upprörande är väl ändå att LO-facken räknar med stora förtjänster på det nya kortet då de får en viss procent både på det medlemmarna handlar med LO-kortet och de ränteintäkter som följer av att medlemmarna skuldsätter sig. Modellen har använts länge av LO i Danmark och Norge, och har fått kritik för att den har lett till att tiotusentals medlemmar har fått problem med kortkreditskulder.

LO-förbunden är som bekant negativa till att Alliansen sänkt skatten för LO-medlemmarna, trots att jobbskatteavdraget ger medlemmarna en extra månadslön eller ännu mer att leva av varje år. Men att utnyttja sina medlemmar genom att låta deras skuldsättning göda fackets ekonomi går tydligen bra. Och LO behöver förståss pengar. På LO:s hemsida skriver man att man ger ett kontantstöd till Socialdemokraterna på 6 miljoner kronor per år, och dessa pengarna måste ju hämtas in någonstans. Och pengar luktar ju som bekant inte.

Konstigt att medlemmarna flyr många av LO-förbunden?
Rosornas krig är i full gång

2012-02-25

Magdalena Andersson, ny ekonomiskpolitisk talesperson för Socialdemokraterna har redan efter att par dygn lyckats reta upp sina partivänner. På bloggar och på twitter rasar partivänner mot hennes uttalanden där hon lovar att Socialdemokraterna inte tänker avskaffa jobbskatteavdraget och även uttrycker sympati för Rut-avdraget som hon dessutom själv använder. Dessutom har hon konstaterat att "svenska folket inte gillar fastighetsskatten”. Det blir nog en tuff resa för henne i ett parti som både vill reducera jobbskatteavdraget, avskaffa RUT-avdraget, höja fastighetsskatten och införa en ny förmögenhetsskatt som i första hand kommer att belasta just fastigheter.

Samtidigt meddelar som bekant nye partiledaren Stefan Löfvén att kärnkraften bör behållas eller till och med byggas ut. Trots att det fins partikongressbeslut och partistyrelsebeslut om en avveckling. Rosornas krig är med andra ord i full gång på flera fronter. Precis som väntat.
Totalt kärnkraftskaos inom oppositionen

2012-02-15

Så var det dags igen. Totalt kärnkraftskaos råder inom oppositionen. Socialdemokraternas nyvalde ledare Stefan Löfvén uttalar sig positivt om utbyggnad av kärnkraften och vill diskutera saken med regeringen. Samtidigt kräver andra delar av hans parti att kärnkraften ska avvecklas omedelbart. Och Socialdmeokraternas partikongress har beslut om att det inte ska bli någon utbyggnad. I går sade också Vänsterpartiet att de aldrig kommer att regera ihop med Socialdemokraterna eller stödja en s-regering om man inte stoppar fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Miljöpartiet har tidigare uttryckt sig på liknande sätt.

Det spelar uppenbarligen ingen roll att både Håkan Juholt och Stefan Löfvén som personer haft en klok och nyanserad åsikt när det gäller kärnkraftens framtid i Sverige. Det är inte de som bestämmer. Kärnkraftsmotståndarna styr den politiska oppositionen.

En långsiktig energipolitik är viktig. Men för egen del har jag svårt att se hur Alliansen ens skulle kunna överväga att förhandla med Socialdemokraterna om kärnkraften innan s-partiet bestämt sig för vad de själva vill i frågan och vilket mandat Löfvén har att förhandla. Man kan ju inte förhandla med ett parti som inte ens själv vet vad det vill.
Vad är det som lockar?

2012-02-14

När nye s-ledaren Stefan Löfvén tillträdde fick han lite oväntat stöd från några svenska storföretagsledare. En av dem är den kände socialdemokraten Carl Bennet. Han må vara en skicklig företagsledare, men så mycket kunskap om vad som händer i politiken verkar han inte ha. I Dagens Industri den 30/1 gick han till angrepp mot regeringen och krävde större satsningar på infrastruktur och forskning. Han verkar helt ha missat att Sverige aldrig satsat så mycket pengar i modern tid på dessa områden som under Alliansen, långt mer än vad någon socialdemokratisk regering någonsin gjort.

Jag undrar annars vad det är dessa storföretagsledare uppskattar mest i den socialdemokratiska politiken. Är det att man vill återinföra förmögenhetsskatten? Eller kanske att man vill ta bort dagens undantag i turordningsreglerna i LAS? Eller att man vill aveckla kärnkraften? Eller att man vill höja energiskatterna? Kanske att man vill införa kilometerskatt som gör alla lastbilstransporter dyrare? Eller att man vill höja arbetsgivareavgifterna för unga? Eller att man vill fördubbla momsen på restaurang och cateringtjänster? Eller att man vill återinföra kravet på högskolebehörighet på gymnasiets yrkesprogram så fler elever hoppar av gymnasiet så företagen inte kan få tag på arbetskraft? Eller att man vill försämra jobbskatteavdraget? Jag är sååå nyfiken på vad det är hos socialdemokraterna som lockar dessa storföretagsledare!

En tanke slår mig. Det kan väl aldrig vara chansen till statliga subventioner som lockar mest? Permitteringslöner och konjunkturstöd i dåliga tider som leder till höjda skatter eller försämrade statsfinanser? Alltså ett system där företagen tar vinsterna i goda tider i stället för att skapa ekonomiska reserver, och sedan låter skattebetalarna stå för kalaset när tiderna blir sämre? Alltså det system som Socialdemokraterna förespråkade under fordonskrisen, med stöd från dåvarande IF Metallordföranden Stefan Löfvén. När det gäller att kräva stöd från skattebetalarna har vissa storföretagsledare ofta traditionellt varit överens med socialdemokraterna. Storföretagens villkor avgjorde dessutom ofta politiken under socialdemokraternas tid och styrde all lagstiftning. Småföretagens villkor fick stå på undantag. Tack och lov har Sverige de senaste åren valt en annan linje.
Dags att syna korten - igen!

2012-02-13

I början av april förra året hade Aftonbladet denna löpsedel, där man visar upp en leende nyvald s-ledare, Håkan Juholt, bredvid en allvarsam statsminister. Efter valet av Juholt till partiledare ökade partiets siffror ordentligt, uppenbarligen mest av glädje över att vara av med Mona Sahlin. Socialdemokraterna gick förbi moderaterna i mätningarna under en kort tid. Men när det sedan blev dags att syna korten och se vad Juholt och Socialdemokraterna egentligen ville politiskt rasade väljarstödet som bekant till nya bottennivåer, och Juholt tvingades avgå.

I dag hyllar Aftonbladet den nyvalde s-ledaren Stefan Löfvén genom att på löpsedeln beskriva en opinionsframgång med ett par procentenheter till 26% som en "succé" för Löfven. Att Socialdemokraterna skulle återhämta lite av raset efter att partiledarvalet blev klart var inte svårt att förutse, men att Aftonbladet skulle räkna 26% väljarstöd för (S) som en succé var en överraskning. Man ligger långt efter Moderaterna även efter denna återhämtning. Återstår att se vad Löfvén och hans parti vill politiskt, det mesta är höljt i dunkel. Faktum är att vi inte vet något alls om Socialdemokraternas politik, vilka man vill samarbeta med och hur man ska kunna forma ett regeringsalternativ.

Aftonbladet skriver också att "de rödgröna är ifatt Alliansen". Fast då glömmer man förståss att det inte finns något rödgrönt regeringsalternativ. I dag finns ett sargat s-parti, ett oroväckande starkt vänsterparti (där partiledare Sjöstedt försökt damma av kommuniststämpeln, men glömmer att berätta att han blev medlem på den tiden partiet hette Vänsterpartiet kommunisterna och hade kommunismen i sitt partiprogram), ett Miljöparti som verkar något osäkert på vad man egentligen vill och så Sverigedemokraterna som står vid sidan och tittar på. Det finns inget rödgrönt regeringsalternativ, inte ens något organiserat samarbete i riksdagen, utan fyra helt fristående oppositionspartier. Och så en regeringsallians av fyra partier som styr tillsammans.
Juholts vinglande avslöjades i partiledardebatten

2012-01-18

Dagens partiledardebatt pågår, men än så länge har den inte bjudit på några större överraskningar. Statsministern och Alliansens partiledare betonar ansvarstagande, medan oppositionen verkar ha obegränsat med pengar som ska räcka till mängder av satsningar på allt och alla. Fast om man granskar deras budgetmotioner ser man att det mesta som sägs i debatterna är vackra ord som inte har någon bäring i partiernas verkliga förslag. Och alla oppositionspartierna tycker olika i de flesta frågor.

Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt ställdes i debatten mot väggen av Jan Björklund (fp) för ytterligare en märklig kovändning under veckan. Det gällde synen på den planerade Europakten för att skapa stabilitet i EU-ländernas finanser. Regeringen har inte tagit ställning till eventuellt svenskt deltagande ännu, eftersom inte detaljerna är slutförhandlade. Men Håkan Juholt har bjudit på de flesta ståndpunkter den senaste tiden utan att egentligen veta vad förslaget kommer att innebära. Så sent som i måndags kritiserade Juholt i ett tal Storbrittanniens regering som beslutat sig för att stå utanför Europakten, och kallade detta beslut för"djupt olyckligt". I går, 45 timmar senare, meddelade Juholt att Socialdemokraterna vill att Sverige står utanför Europakten! Frågan är varför det enligt Socialdemokraterna är "djupt olyckligt" att Storbrittannien står utanför, medan det tydligen är ett klokt beslut att Sverige gör likadant?

Juholt blev naturligtvis svaret skyldig. Igen.
Veckans Juholtare

2012-01-16

Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt släpper märkliga uttalanden i samma takt som opinionssiffrorna dalar.

Senast i raden var Juholts påstående i går om att Alliansen drivit igenom en ny försvarspolitik med stöd av Sverigedemokraterna. Det är något anmärkningsvärt att Juholt påstår detta med tanke på att den nya försvarspolitiken beslutades före valet 2010, dvs innan Sverigedemokraterna ens var invalda i riksdagen. När Juholt ställdes mot väggen för sitt märkliga påstående gjorde han en sedvanlig reträtt och påstod att han uttryckte sig medvetet drastiskt "för att belysa minoritetsregeringens problem". Drastiskt är väl det minsta man kan säga. Total brist på koll är ett annat sätt att beskriva saken.

För övrigt kan man snabbt konstatera att regeringens problem är synnerligen ringa med tanke på att oppositionen nästan aldrig kan enas om någonting alls. Det är bara om Håkan Juholt och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson är överens och får med sig Miljöpartiet och Vänsterpartiet som regeringen förlorar några voteringar. I alla andra lägen vinner vi.
De röda tomtarna bekänner färg

2012-01-07

Vänsterpartiets kongresser får lätt de flesta sansade människor med minsta lilla omvärldsinsikt att dra på munnen. De röda tomtarna känns så helt i otakt med tiden att man knappt ens orkar bli upprörd. För egen del ser jag Vänsterpartiet mer som en kuriositet i Sveriges riksdag. Och vem som är partiledare spelar i sammanhanget mindre roll.

På Vänsterpartiets kongress i går beslutades bland annat att bemanningsföretag ska förbjudas(!). Det visar på en ofattbar brist på insikt om hur många som faktiskt får sitt första jobb just genom ett bemanningsföretag och hur många arbetslösa som faktiskt kommer tillbaka till arbetsmarknaden den vägen.

Kongressen beslutade också att förbjuda allmän visstidsanställning och att kraftigt begränsa möjligheterna till timanställningar. Detta skulle i ett slag slå undan benen på många branscher och öka arbetslösheten dramatiskt. Till råga på allt står partiet fast vid kravet på sex timmars arbetsdag. Detta i en tid då vi alla behöver arbeta mer för att klara utmaningen med allt fler äldre som går i pension, och för att klara konkurrensen med vår omvärld. Kongressen tog också beslut om att verka för en ny ekonomisk världsordning. Marknadsekonomi, demokrati och äganderätt står nog inte överst på dagordningen för denna nya världsordning.

Vänsterpartiets politik är totalsnurrig, ogenomtänkt och helt oansvarig och skulle öka arbetslösheten, slå undan benen på företagandet, minska skatteinkomsterna för stat och kommuner, och därmed rasera statsfinanserna och den svenska välfärden snabbt och brutalt. Fast få blir väl förvånade av detta faktum. Vi talar ju om Vänsterpartiet.
Ny hård internkritik mot Håkan Juholt

2011-12-13

I föregående blogginlägg berättade jag att Socialdemokraterna redan nu - innan man ens vet hur överenskommelsen ser ut, säger kategoriskt nej till att Sverige ansluter sig till Euroländernas stabiliseringspakt. Faktum är att Håkan Juholt tog denna position redan i fredags förmiddag förra veckan, trots att Euroländerna först på eftermiddagen samma dag hade enats om hur överenskommelsen skulle se ut....

I dag fick S-ledaren kritik för sitt beslut internt - av sin partikollega Thomas Östros som vill vänta och se hur den nya pakten utvecklas innan man fattar ett beslut. Alltså samma position som vi moderater har. Östros säger att Juholt borde öppna dörren på glänt igen och att "det här är alldeles för viktiga frågor för att spela på volley, nu gäller det att föra en långsiktig diskussion".

För en gångs skull har jag svårt att inte hålla med Östros.
Juholt backar igen.....

2011-12-08

I går ifrågasatte jag s-ledaren Håkan Juholts stolliga uttalande om att alla mobilnät ska kunna nås från exakt alla platser i hela Sverige. Förslaget var helt enkelt fullständigt orimligt och ologiskt, vilket även Post- och Telestyrelsen snabbt påpekade. Och idag backar Juholt ytterligare en gång från ett av sina slarvigt genomtänkta utspel. (Bilden kommer från Sveriges Radios websida idag.)


Verkligheten hann ifatt populismen

2011-12-07

Förra hösten vann den samlade oppositionen (S, SD, MP och V) en uppmärksammad votering där man minskade anslagen till regeringskansliet med 300 miljoner, trots att det redan då stod klart att det riskerade att medföra nedläggning av ett antal ambassader runt om i världen. Oppositionen var så förblindade av möjligheten att lyckas fälla regeringen i en omröstning att man struntade i kritiken och varningarna för effekterna.

I dag tog riksdagen, med stöd av Socialdemokraterna, beslut om att återföra dessa 300 miljoner till regeringskansliet igen. Verkligheten hann ifatt Socialdemokraterna och de tog nu sitt ansvar och rättade därmed till det tidigare olyckliga beslutet och gav tillbaka pengarna. Sunt förnuft segrade till slut. Överenskommelsen innebär bl.a. att ambassaderna i Hanoi, Buenos Aires, Luanda och Kuala Lumpur räddats från nedläggning.
Nytt ogenomtänkt utspel från Juholt, denna gång om mobilnäten

2011-12-07

Ibland vet man inte om man ska skratta eller gråta åt Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt. I dag släpptes ett nytt utspel där han skjuter från höften med nya orealistiska och ogenomtänkta förslag. Nu vill han att samtliga teleoperatörer ska vara skyldiga att erbjuda alla kunder i hela landet sina tjänster – också långt ute i glesbygden. "Man kan inte ha rätt att välja bort medborgare för att det är för dyrt", säger Juholt till Dagens Nyheter.

Den ansvariga myndigheten, Post och Telestyrelsen, gick direkt ut och sågade Juholts förslag som helt orealistiskt. "Sverige ligger redan i Europatoppen när det gäller mobilnätens täckning och att även nå de sista procenten låter sig knappast göras", påpekar Olof Bjurö på PTS i en intervju i DN. "Ska man bygga master så att alla får tillgång till mobilnäten blir det oerhört dyrt. Dessutom måste man då bygga master där vi inte får bygga, till exempel i naturskyddade områden. Man måste också bygga vägar fram till masterna. Det kommer helt enkelt inte att gå", säger Olof Bjurö.

Man kan ju också fundera över vem som får betala om Juholt får som han vill? Sjävklart skulle den gigantiska kostnaden vältras över på konsumenterna. Så blir det alltid.
Sossarnas höjda arbetsgivareavgifter slår ännu hårdare

2011-11-20

För ett par veckor sedan släppte jag en uppmärksammad rapport om effekterna på kommunernas ekonomi om Socialdemokraternas förslag om fördubblad arbetsgivareavgift för unga skulle genomföras. Det handlade som stora ökade lönekostnader för kommunerna. Förra veckan fick jag besked från Riksdagens utredningstjänst om att man räknat lite i underkant i min rapport, eftersom man dels missat att ta med alla 26-åringar, och dessutom inte tagit med sommarvikarier i statistiken. Nu har jag fått nya siffror, som alltså baseras på anställningsstatistiken från 2009. Totalt för de sex Sjuhäradskommunerna i valkretsen (Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn) innebär det att kostnadsökningen stiger från 47 miljoner per år till hela 55 miljoner per år.

Moderaterna har nu också begärt fram siffror som bygger på SCB:s statistik och en prognos över antalet unga anställda i kommuner och landsting 2012. Då växer kostnaderna för Sjuhäradskommunerna ytterligare, till hela 69 miljoner extra per år. För Bollebygd handlar det om 2 miljoner, Mark 13 miljoner, Svenljunga 3 miljoner, Tranemo 5 miljoner, Ulricehamn 7 miljoner och för Borås hela 39 miljoner i ökade årliga kostnader. Det är helt obegripligt hur Socialdemokraterna medvetet kan stå för ett sådant hårt ekonomiskt slag mot kommunerna i det ekonomiskt påfrestande läge som redan råder.

Även Sjukvården i Västra Götaland skulle drabbas hårt, med en kostnadsökning på hela 96 miljoner per år. Det är inte kaffepengar för en redan ekonomiskt pressad sjukvård. Det motsvarar faktiskt på ett ungefär lönekostnaden för 300 anställda över 26 år med en lön på 20.000 per månad!
Lokala media om min RUT-rapport

2011-11-04

Jag gör nu vad jag kan för att sprida kunskap om min RUT-rapport om hur effekterna för våra kommuner skulle bli om Socialdemokraterna fått igenom sin politik. I går fanns nedanstående artiklar i Markbladet respektive Svenljunga Tranemo Tidning som särskilt belyser de lokala årliga effekterna av Socialdemokraternas förslag om fördubblad arbetsgivareavgift för ungakommunanställda vad gäller Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner.


S-politik skulle slå hårt mot Sjuhäradskommunernas ekonomi

2011-11-03

Den här veckan har jag presenterat en rapport som jag beställt från Riksdagens Utredningstjänst, och som visar att Socialdemokraternas förslag om att dubbla arbetsgivareavgifterna för unga skulle slå mycket hårt mot Sjuhäradskommunernas ekonomi.

Bakgrunden är ju att Alliansregeringen för några år sedan halverade arbetsgivareavgifterna för anställda under 26 år. Syftet med detta var att göra det billigare att anställa unga, utan att deras löner skulle sänkas. Vi ser nu också hur ungdomsarbetslösheten har sjunkit snabbare än för andra åldergrupper, och det är väl ingen vild gissning att sänkt arbetsgivareavgift haft viss betydelse.

Tyvärr vill Socialdemokraterna dubbla arbetsgivareavgifterna för unga igen, och därmed spara 9 miljarder kronor som man vill använda till annat. När man får kritik för att förslaget skulle drabba kommunerna hävdar man oftast att man skjuter till extra pengar till kommunerna som kompensation. Men det är fel! Det är bara att läsa innantill i Socialdemokraternas egen budgetmotion. Av de nya pengar man trots allt utlovar till kommunerna är det mesta öronmärkt för särskilda ändamål eller nya tvingande reformer och kan inte alls användas för att täcka fördyringen när arbetsgivareavgifterna stiger.

Riksdagens Utredningstjänst har i sin rapport tagit fram fakta för de sex kommunerna i vår valkrets, och det ären skrämmande läsning. Totalt finns ungefär 1.700 kommunanställda under 26 år enligt SCB:s senaste statistik, och fördyringen för kommunerna i Sjuhärad blir med Socialdemokraternas politik sammanlagt 45 miljoner per år. Uppdelat per kommun blir kostnadsökningen 1,4 miljoner för Bollebygd, 2,9 miljoner för Tranemo, 8 miljoner för Mark, 2,2 miljoner för Svenljunga, 4,5 miljoner för Ulricehamn och över 26 miljoner per år för Borås kommun. I ett läge där alla kommuner har ansträngd ekonomi hade en sådan kostnadsökning slagit mycket hårt.

Nu handlar min rapport bara om kommunernas ekonomi, men självklart skulle även landsting/region, statliga företag och myndigheter och alla privata företag drabbas på liknande sätt. För branscher med många ungdomar i personalen skulle kostnaderna öka dramatiskt. Socialdemokraternas förslag skulle hota ekonomi och jobb inom både privat och offentlig sektor. Det har Sverige inte råd med.
Alliansen fick igenom 99% av sina förslag förra riksdagsåret

2011-10-30

I den politiska debatten påstås ofta att Sverigedemokraterna är "vågmästare" i riksdagen. Och Socialdemokraterna försöker desperat att odla den myten. ”I nio av tio fall stödjer Sverigedemokraterna regeringen och är därför en del av regeringsunderlaget”, sade Socialdemokraternas partiordförande Håkan Juholt i partiledardebatten i juni. ”Reinfeldt kan sitta kvar som statsminister tack vare Sverigedemokraterna. De är ett extra högerparti”, har förre gruppledaren Sven-Erik Österberg konstaterat. Men är det verkligen så?

Moderaterna har, med hjälp av kammarkansliet och riksdagens utredningstjänst, gått igenom de sammanlagt 2 100 beslut som, med eller utan votering, fattades under förra riksdagsåret. Många av dessa beslut är givetvis helt okontroversiella och har inte ens gått till votering. I 86% av de 2.100 besluten var dessutom Socialdemokraterna och/eller Miljöpartiet överens med Alliansen. Granskningen visar att i nio fall av tio hade Sverigedemokraternas agerande ingen som helst betydelse.

För att Sverigedemokraterna ska få en "vägmästarroll" krävs att det finns ett motförslag till regeringens förslag som stöds av alla de tre rödgröna partierna. Först då har Sverigedemokraternas röst någon betydelse. Av de 2.100 beslut som riksdagen tog förra riksdagsåret var det endast 235 gånger som de rödgröna var överens om ett motförslag till regeringen. Det motsvarar 11% av alla beslut. Det ligger alltså närmare sanningen att säga att Sverigedemokraternas röster spelade roll i ett fall av tio. I nio fall av tio saknade Sverigedemokraternas röster helt betydelse.

Av dessa 235 omröstningar förlorade Alliansen 19 gånger på grund av Sverigedemokraternas stöd till de rödgröna. Vid övriga 216 tillfällen röstade Sverigedemokraterna antingen på sitt eget förslag i stället för att stödja de rödgröna, eller röstade på regeringens förslag.

Håkan Juholt och andra som menar att Alliansen förlitar sig på Sverigedemokraterna i nio fall av tio har alltså fel. Påståenden om "vågmästarroller" och "stödröster" vilseleder väljarna och förstorar Sverigedemokraternas inflytande över politiken. En grundförutsättning för att Sverigedemokraterna överhuvudtaget ska få inflytande är ett enat rödgrönt alternativ. I höst har vi sett att detta händer allt mera sällan, de fyra oppositionspartierna drar ofta åt olika håll och verkar ha svårare än på länge att enas om gemensamma motförslag till regeringen. Det innebär i så fall att Sverigedemokraternas inflytande kommer att minska ytterligare.

Det är dags med en lite mer nyanserad debatt om hur det parlamentariska läget faktiskt ser ut. Ibland sprids påståendet att Sverigedemokraterna har väldigt stort inflytande på politiken, men 99 procent av besluten går i den riktning som regeringen vill. Alliansen lovade väljarna att inte göra oss beroende av Sverigedemokraterna och det löftet har vi hållit.
Varför vill inte Juholt debattera i TV?

2011-10-07

Socialdemokraternas nye partiledare Håkan Juholt fortsätter att förvåna. Och då tänker jag inte i första hand på att han i morse medgav att han kvitterat ut felaktig bostadsersättning från riksdagen med 90.000 kronor, vilket under dagen växt till 160.000 kronor. Det är givetvis ganska anmärkningsvärt, och alldeles oavsett orsaken så är det ju knappast en merit för en partiledare.

Men det mest förvånande idag är nog att Juholt också meddelat att han i likhet med Lars Ohly (V) avstår från att delta i partiledardebatten i SVT på söndag. Anledningen sägs vara att han inte vill stå på samma sida i studion (!) som Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Något förvånande kan man tycka med tanke på att Socialdemokraterna ju inte haft något problem alls att emellanåt anpassa sin politik till Sverigedemokraterna för att lyckas vinna enstaka voteringar i riksdagen. Att två av riksdagens partier vägrar ta debatten med Sverigedemokraterna och på detta sätt mer eller mindre försöker utestänga ett folkvalt riksdagsparti från en debatt på lika villkor känns både odemokratiskt och pinsamt. Självklart ger detta sandlådebeteende en massa extra sympatier till SD. Att Vänsterpartiet fortsätter att tramsa på detta sätt är inte så förvånande. Men att det stora oppositionspartiet som vill leda Sverige agerar på samma sätt är oerhört anmärkningsvärt. Med sådana politiska motståndare behöver Sverigedemokraterna inte vara oroliga. Hade det inte varit betydligt bättre att ta debatten med SD?

Frågan man ställer sig är vad som egentligen är Juholts skäl att utebli från debatten? Det finns flera tänkbara skäl. Är han rädd för att påminnas om sitt partis anpassning av politiken till Sverigedemokraternmas linje tidigare i år? Är han rädd att få jobbiga frågor om Socialdemokraternas interna bråk inför partiets budgetmotion som presenterades i veckan? Är han kanske rädd att få en massa jobbiga frågor om det minst sagt märkliga innehållet i samma budgetmotion? Eller vill han kanske bara hålla sig undan för att slippa besvärande frågor om dagens uppmärksammade felaktigt uttagna bostadsersättning från riksdagen?

Spekulationerna lär fortsätta. Bara Juholt vet. Men oavsett skälet är det är faktiskt både komiskt och skrämmande att denne man faktiskt gör anspråk på att bli svensk statsminister. En svagare och mer oberäknelig partiledare har nog inte Socialdemokraterna haft i modern tid. Fast jag tror de flesta av oss i Alliansen kan leva med det.
Sossarnas budget kantas av svikna löften och interna bråk

2011-10-05

Socialdemokraterna har idag presenterat sitt budgetförslag för 2012, efter ett mindre inbördeskrig i riksdagsgruppen där Håkan Juholt och ekonomiske talespersonen Tommy Waidelich fått svidande kritik och fått sitt första budgetförslag underkänt. Socialdemokraterna fortsätter som väntat att ersätta arbetslinjen med bidragslinjen och den ekonomiskt osäkra och oansvariga politiken skulle få stora negativa konsekvenser för svensk ekonomi och sysselsättning, och drabba företag och invånare på landsbygden extra hårt. Dessutom skulle Socialdemokraternas politik sannolikt öka ungdomsarbetslösheten eftersom man vill göra det betydligt dyrare att anställa unga.

Socialdemokraterna vill höja skatterna med över 20 miljarder kronor. Bland skattehöjningarna kan nämnas höjda inkomstskatter, höjda arbetsgivaravgifter för unga, avvisad sänkning av restaurangmomsen, försämrat RUT/ROT och en ny kilometerskatt på transporter. Pengarna används framförallt till stora satsningar på utbyggda bidragssystem. Det skulle montera ned arbetslinjen, fördjupa nedgången och försvaga återhämtningen i ekonomin.

Mest uppseendeväckande är det nog ändå att se alla Socialdemokraternas svikna löften. Det senaste året har man ju lovat bort minst 135 miljarder kronor till lite av varje. Håkan Juholt har ägnat mycket tid och kraft åt att ställa ut löften till svenska folket om allt från satsningar på 15 miljarder för att utrota barnfattigdomen till utbyggd tunnelbana i Stockholm och "10-tals miljarder till välfärden". Detta visade sig idag vara tomma löften. Till exempel begränsas insatserna mot barnfattigdom till 300 miljoner kronor. En utbyggd tunnelbana skulle kosta mellan 20 och 40 miljarder, men man nöjer sig med att avsätta 1,75 miljarder. De 10-tals miljarderna till välfärden verkar helt ha tappats bort

Svekdebatten och de interna stridigheternainom Socialdemokratin lär fortsätta. Som man bäddar får man ligga.
Miljöpartiets budget fungerar bara i opposition

2011-10-04

Miljöpartiets budgetmotion som presenterades idag innehåller vissa saker som ligger hyfsat i linje med Alliansens prioriteringar, såsom satsningar på infrastruktur, utbildning och småföretagande. Särskilt positivt är att man delar regeringens syn på reformutrymmet på ca 15 miljarder kronor, och anger att man står bakom de budgetpolitiska målen. En riktigt bra sak är förslaget att slopa sjuklöneansvaret helt för de minsta företagen. För lite större företag kompenseras sjuklöneansvaret oftast gott och väl genom den sänkta arbetsgivareavgiften som samtidigt infördes. Men för de minsta företagen kan det bli orimligt dyrt när någon anställd blir sjuk. Det är ett problem som vi måste ta tag i framöver, och där tycker jag MP är rätt ute.

Men sedan är det slut på berömet. Förslaget om en ny skatt på landsvägstransporter med lastbil på 14 kronor per mil skulle vara ett dråpslag mot exempelvis skogsnäringen och andra företag i glesbygd och göra det dyrare att leva för alla människor på landsbygden. Höjd bensinskatt med 70 öre ovanpå detta gör inte saken bättre. Jobbskatteavdraget försämras också, vilket är lite konstigt när man samtidigt säger sig vilja uppmuntra utbildning. Varför då ytterligare straffbeskatta dem som får högre lön efter examen? Miljöpartiet dubblar också arbetsgivareavgiften för alla som har ungdomar anställda och sparar 16 miljarder på detta. Samtidigt vill man slopa arbetsgivareavgiften för arbetslösa ungdomar, vilket kostar futtiga 750 miljoner. Man gör det alltså över 15 miljarder dyrare att anställa ungdomar, vilket knappast kommer att minska ungdomsarbetslösheten. Personligen tror jag också att förslaget skulle kunna leda till att många arbetsgivare inte anställer ungdomar förrän de varit arbetslösa en tid, för att slippa arbetsgivareavgiften. Fler unga skulle då tvingas gå arbetslösa en längre tid efter sin examen. Kanske finns även en risk att vissa arbetsgivare sparkar redan anställda ungdomar för att senare ta in arbetslösa ungdomar i stället för att det blir billigare. Förslaget känns inte särskilt genomtänkt. Trots förslag till sänkta arbetsgivareavgifterna för småföretag så kan man konstatera att Miljöpartiets budget betyder kraftiga skattehöjningar för både företag och löntagare.

MP vill utvidga ROT-avdraget till att även gälla hyresrätter och bostadsrätter. Detta låter märkligt med tanke på att alla kostnader för byggnadsarbeten redan är helt avdragsgilla för flerbostadshus, eftersom hela verksamheten är skattepliktig. Att införa en skattereduktion för dessa fastigheter blir därför väldigt konstigt och jag förstår inte hur man tänker sig att hantera detta rent praktiskt.

Det märkligaste inslaget i MP:s budget är nog ändå att man säger nej till momssänkningen för restaurangsektorn, trots att man själva hade detta som vallöfte 2006. Fast man tänker ändå inte rösta emot förslaget i riksdagen! På detta sätt kan man passivt stödja reformen i riksdagen och se till att den går igenom, men slipper samtidigt finansiera det i sin budget och kan använda över 5 miljarder till annat. Politiskt elegant kanske, men inte särskilt seriöst. MP:s budget hänger inte ihop, man försöker både ha kakan och äta den samtidigt. Så kan bara ett oppositionsparti göra som inte behöver ta ansvar för helheten.
Ju(g)holts ansvarslösa sommartal - med lögnen som vapen

2011-08-21

Det är fult att ljuga, Håkan Ju(g)holt!

Socialdemokraternas partiledare höll idag sitt sommartal. Kontrasterna mot Statsminister Reinfeldts återhållsamma tal i går kunde inte varit tydligare. Många kritiska mediaröster kommenterar Juholts tal, exempelvis SVT:s kommentator på textTV. Man konstaterar att det inte verkar som om Juholt överhuvudtaget upptäckt att världen är inne i en ny allvarlig ekonomisk kris, och att Socialdemokraternas löften är minst lika vidlyftiga som i våras. Det framgår inte heller något alls om hur S-kalaset ska betalas. Kanske inte så konstigt att Socialdemokraternas partisympatier verkar falla igen, i vart fall om man ska tro dagens Sifomätning. Oansvarig populism brukar bara löna sig kortsiktigt, på längre sikt är det ansvarstagande som gäller, och inte minst i den oroliga tid vi lever i just nu.

För egen del reagerade jag mest på att Juholt nu börjat använda lögnen som vapen. Jag brukar undvika att beskylla mina politiska motståndare för lögn, men i detta fall är det så uppenbart att det måste kommenteras. I sitt tal sa nämligen Juholt, direkt riktat till regeringen, att ”det inte är ansvar att sänka skatten för löntagare och höja den för pensionärerna”. Juholt vet att vi inte kommer att sänka skatten för löntagarna just nu, och han vet att det definitivt inte finns några förslag om att höja skatten för pensionärerna. Vi har inte höjt skatten någon gång för pensionärerna under våra fem år vid makten, däremot har Alliansen sänkt skatten för pensionärerna i flera steg de senaste åren, med totalt 10 miljarder kronor. Det är den första skattesänkningen för pensionärer i modern tid. När Juholt trots kunskap om detta använder denna typ av argumentation, helt byggd på lögner, så förtjänar han ett nytt namn. Ljugholt.
Bättre att sossarna snarast stoppar Juholts sedelpress

2011-08-08

Socialdemokraternas ekonomiske talesperson Tommy Waidelich är enligt media orolig för världsekonomins framtid och rasen på världens börser, och begär att riksdagens finansutskott extrainkallas. Jag har inga direkta synpunkter på när finansutskottet ska träffas, och tror nog att utskottes ordförande Anna Kinberg Batra (M) har full koll på detta. Men Waidelichs oro för finansoron känns som ett rent hyckleri.

Waidelich och partiledare Juholt borde i stället omedelbart ta avstånd från Socialdemokraternas alla ofinansierade löften som man strött omkring sig de senaste året. Är det något som oroar finansmarknaden så är det oansvariga politiska löften. Löftena finns som jag tidigare berätta om samlade på vår nya websida "juholtssedelpress.se.

Bästa bidraget för att ytterligare stärka tilltron till svensk ekonomisk politik vore om Socialdemokraterna snarast skrotade denna populistiska sedelpress.
Socialdemokraterna backar om besparingarna på regeringskansliet

2011-08-01

I vintras tvingade ju den samlade oppositionen (S, SD, V och MP) regeringskansliet att genomföra permanenta besparingar på 300 miljoner kronor per år. Besparingskravet fick stor uppmärksamhet i media. Besparingarna drevs igenom av oppositionen trots att Alliansen gjorde klart för dem att det bland annat skulle drabba utrikesförvaltningen hårt, och bland annat leda till nedlagda ambassader. Men trots alla argument tyckte oppositionen tydligen det var viktigare att vinna en votering än att lyssna på sakargumenten. Det är för övrigt inte enda gången under förra riksdagsåret som vi kunnat konstatera detta fenomen.

Men idag backade plötsligt Socialdemokraterna, och gjorde på egen hand upp med regeringen om att återställa de 300 miljonerna till regeringskansliet.

"Jag är hemskt glad att vi nu kan undanröja konsekvenserna av det beslut som riksdagen fattade före jul, och som innebar en permanent indragning av anslag till regeringskansliet", säger statsminister Fredrik Reinfeldt till Rapport.

Det är bara att konstatera att verkligheten hann ifatt Socialdemokraterna. Dåliga populistiska beslut är kanske kul för stunden när man lyckas rösta ned ett regeringsförslag, men de är inte lika trevliga att leva med när man tvingas ta ansvar för konsekvenserna. Förhoppningsvis kommer Socialdemokraterna att ta mer ansvar även i andra frågor framöver.
Dags att summera Almedalsveckan

2011-07-12

Jag tillhör dem som anser att Almedalsveckan är en smula överreklamerad. Det är förvisso en chans att träffa politiker, journalister och lobbyister under en vecka i trevlig miljö. Men min egen erfarenhet är att de man träffar i Visby ofta är precis samma människor som man möter i riksdagsuppdraget under övriga delar av året. Jag avstod därför från Almedalen i år, och reste till Sicilien på semester med familjen i stället. Det kändes som en riktigt bra prioritering.

Samtidigt följde jag givetvis alla aktiviteter och partiledarnas utspel via internet och e-post på plats på Sicilien. Några stora överraskningar blev det ju inte, men en sak blev väldigt uppenbar. Skillnaden mellan de två regeringsalternativen blir allt tydligare. En realitiskt ansvarsfull regering och en allt mer oansvarig och populistisk opposition.

I den ena ringhörnan i Almedalen fanns statsminister Reinfeldt. Han ägnade sitt Almedalstal åt stora viktiga framtidsfrågor, och då inte minst den demografiska utmaningen (att allt fler äldre ska försörjas av allt färre i yrkesverksam ålder). Jag tycker det känns befriande att denna fråga lyfts så tydligt som möjligt av politikerna. Hade man gjort detta i tid i Grekland och andra medelhavsländer hade man sluppit många av dagens ekonomiska problem. I grunden är det givetvis ett angenämt problem att allt fler blir riktigt gamla (de friska 100-åringarna blir exempelvis allt fler), och att många äldre lever ett friskt och aktivt liv långt upp i åldrarna. Men faktum kvarstår - fler äldre kräver mer av sjukvård och äldreomsorg, och det kräver ett uthålligt pensionssystem. All välfärd och alla pensioner betalas av dem som arbetar, och det är därför arbetslinjen är så viktig. Vi har inte råd att människor med arbetsförmåga inte arbetar, och vi måste stimulera människor att frivilligt vilja arbeta lite längre upp i åldrarna om de vill och orkar. De sänkta arbetsgivareavgifterna och det dubbla jobbskatteavdraget för pensionärer är en viktig del av detta. Sverige anses idag också ha ett av världens mest uthålliga och stabila pensionssystem, och vi satsar mer på äldreomsorg än de flesta andra länder. Tillväxten är rekordstark, statsfinanserna goda och sysselsättningen går mot rekordnivåer. Sveriges förutsättningar att klara att ge allt fler äldre en trygg ålderdom är sannolikt bättre än i de flesta andra andra länder, inte minst tack var de senaste årens ansvarsfulla politik.

I andra ringhörnan i Almedalen fanns Håkan Juholt. Han fick lovord för sitt tal i Almedalen för att retoriken var bra. Jag har läst delar av hans tal, och kan konstatera att det verkligen behövs bra retorik för att människor ska orka lyssna på så mycket floskler och tomma ord. Juholts taktik verkar vara att hela tiden sitta på två stolar samtidigt, tala populistiskt och svepande om behovet av olika reformer, överdriva eller raljera om mer eller mindre verkliga samhällsproblem, men avstå från i stort sett allt som kan uppfattas som tydliga löften. Denna taktik kommer kanske att fungera ett litet tag, men ju närmare valet 2014 vi kommer, desto större kommer kraven att bli på sammanhängande politik och konkreta förslag. Och då kommer Socialdemokraterna att få problem eftersom pengarna aldrig kan räcka till allt som man antytt att man vill lägga pengar på. Grupper som Socialdemokraterna - rätt eller fel - högljutt utpekat som utsatta eller svaga kommer då att lämnas i sticket, och de kommer nog att bli mycket besvikna på Juholt & Co.

Som vanligt var Juholt inte heller så noga med faktakontrollen av en del av det han påstod i sitt tal, vilket framgår av denna artikel där Expressen avslöjar hur Juholt förvanskade uppgifter i en rapport från Hotell och Restaurangfacket. Vi har börjar vänja oss vid att Juholt gärna skjuter från höften utan att ha riktigt koll, men det inger knappast förtroende för en statsministerkandidat.

Faktum är att sanningen kanske redan håller på att komma ifatt Socialdemokraterna? De senaste opinionsmätningarna antyder att Socialdemokraterna nu verkar tappa i opinionen igen, och Juholts popularitet faller och är nere på nivåer under Mona Sahlins. Det är fullt naturligt, en fladdrig och ogenomtänkt politik utan konkreta besked imponerar knappast på väljarna.
Lag om rätt till heltid skulle öka arbetslösheten

2011-07-08

I dagens tal i Almedalen utlovade s-ledaren Håkan Juholt att en socialdemokratiskt ledd regering redan hösten 2014 skulle lagstifta om rätt till heltid för alla. Ännu ett ogenomtänkt löfte.

Jag har deltagit i flera riksdagsdebatter om denna fråga de senaste åren. Min och Alliansens linje är tydlig. Att lagstifta om rätt till heltid för alla kommer att göra många deltidsanställda arbetslösa. Om ett företag idag har tre halvtidsanställda kommer man knappast att kunna anställa alla tre på heltid. Kanske blir det bara ett enda heltidsjobb, och därmed två arbetslösa personer.

Ett annat problem är att för en liten restaurang eller butik som sakta växer finns det inte alltid utrymme att heltidsanställa nya medarbetare med en gång. Och företag som tvingas hantera arbetstoppar under dagen, exempelvis vid lunchtid, måste ha möjlighet att anställa på deltid. Om man alltid måste erbjuda heltidstjänster till alla kommer många småföretag att avstå från att anställa fler och i stället ta ut mer övertid från sin befintliga personal eller helt enkelt avstå från att expandera.

Ytterligare ett problem är att många studerande ungdomar får sin första kontakt med arbetslivet via kvällsarbete eller annat deltidsarbete vid sidan av studierna. En lag om rätt till heltid för alla skulle även ta bort många av dessa jobb.

Problemet med omfattande och ibland onödig deltidstjänstgöring, eller ännu värre, med delade turer där man ibland har 2-3 timmar ledigt mitt på dagen, är i särklass värst inom offentlig sektor, och då främst inom vården och älderomsorgen. Vi moderater tycker därför att moderata kommun- och landstingspolitiker ska verka för en större andel heltidstjänster, vilket inte är omöjligt på stora arbetsplatser om man bara anstränger sig och pusslar ihop lämpliga tjänster. När det gäller behovet av att minska förekomsten av delade turer skrev jag för övrigt denna kritiska artikel redan i september 2009 tillsammans med dåvarande ordföranden för Moderatkvinnorna, Magdalena Andersson.

Att offentlig sektor föregår med gott exempel när det gäller att erbjuda så stor andel heltidstjänster som möjligt tycker vi moderater är den bästa vägen mot minskad deltidstjänstgöring. Inte att lagstifta om rätt till heltid för alla, och därmed slå undan benen på många småföretag och samtidigt öka arbetslösheten.
Juholts sedelpress

2011-07-08

Håkan Juholt har nu varit partiledare för socialdemokraterna i 105 dagar. Sedan han tillträdde har han lovat pengar till höger och vänster, mest vänster om vi ska vara ärliga. Det hade möjligen inte varit så allvarligt om han också hade varit ärlig med hur detta ska finansieras. Det har han naturligtvis inte varit och det är begripligt. Hur kul är det att tala om för människor att de ska få höjd skatt med ungefär 135 miljarder kronor?

När man granskar förslagen slås man också av hur lösryckta och gripna ur luften många av förslagen är. Därför har Moderaterna nu gjort en sammanställning av vad socialdemokraternas nya partiledare lovat under de första hundra dagarna. Kanske något även för Håkan Juholt borde ta del av?

Sammanställningen presenteras officiellt idag på en särskild websida, juholtssedelpress.se. Det är väl ingen vild gissning att listan kan behöva kompletteras med nya ofinansierade löften efter Juholts tal i Almedalen idag.
Den sämsta formen av politisk populism

2011-07-01

I dag höll Socialförsäkringsutskottet ett nytt sammanträde, där Alliansen än en gång försökte få de fyra oppositionespartierna att acceptera en bredare remissbehandling av oppositionens förslag till förändringar i sjukförsäkringssystemet. Tyvärr utan resultat.

Under veckan har dessutom ett flertal remissvar till Alliansens egna förslag till förändringar kommt in. Regeringens förslag till förändringar har skickats ut till ett 50-tal remissinstanser, och av de svar som kommit in fram tills i går var flertalet positiva till regeringens förslag, bland dem Läkarförbundet. Regeringens förslag till förändringar är planerade att träda i kraft den 1 januari 2012.

I stället för att stödja dessa grundligt genomarbetade förslag som stöds av ett stort antal remissinsatser tyder allt på att oppositionen vid fredagens riksdagsomröstning kommer att tvinga regeringen att genomföra oppositionens förslag till förändringar. Detta trots att ingen vet som detta kommer att medföra förbättringar eller försämringar för de personer som berörs (vilket jag berättat om i tidigare blogginlägg). När man skyller den hafsiga hanteringen och de svårtolkade förslagen på att det är bråttom så talar man inte sanning - oppositionens förslag är också planerade att träda i kraft den 1 januari 2012.

Så låg moral har alltså riksdagens fyra oppositionspartier att man prioriterar chansen att köra över regeringen i riksdagen framför att göra verkliga förbättringar i sjukförsäkringssystemet för de personer som berörs. Det måste vara ett lågvattenmärke av sällan skådat slag när det gäller politisk populism. Från Alliansens sida kan vi med högburet huvud och moralen i behåll rösta nej till oppositionens förslag. Vi vet att vårt eget förslag är bättre, mer genomtänkt och förankrat hos ett stort antal remissinstanser. Vi vet vad vårt förslag kommer att betyda för dem som berörs. Oppositionen har ingen aning om vad deras förslag kan komma att ställa till med för de människor som drabbas. Det är inte osannolikt att oppositionen tvingar regeringen att införa sämre regler för de berörda sjukskrivna än vad regeringens eget förslag skulle medfört.
Juholt: "Vi ska inte förslösa statens pengar på skattesänkningar"

2011-06-15

Årets sista partiledardebatt pågår för fullt, men det står redan klart var skiljelinjerna går i svensk politik just nu. Oppositionen är splittrad och saknar gemensamma alternativ. Det enda man ibland är överens om är att man ogillar regeringen. Ibland röstar man därför gemensamt ned regeringens förslag, men ofta av hela olika skäl. De fyra partiernas alternativa förslag är oftast helt oförenliga.

Oppositionen talade i debatten om problemet med fattiga familjer, men enda receptet är tydligen att höja skatterna för dem som arbetar. Hur får en ensamstående sjuksköterska med barn en bättre ekonomi om vi tar ifrån henne den extra månadslön varje år som hon fått tack vare jobbskatteavdraget? Håkan Juholt (S) sa i en replik i debatten att "vi ska inte förslösa pengar på skattesänkningar". Så talar den politiker som anser att staten äger alla de pengar löntagarna arbetar ihop.

En skattesänkning är för Alliansen ett sätt att låta människor behålla mer av det man själv arbetar ihop, vilket i sin tur stimulerar till mer arbete och företagande, något som i sin tur ger resurser att trygga välfärden. För Socialdemokraterna är en skattesänkning ett sätt att "förslösa statens pengar". Tydligare kan nog inte skillnaden bli.

Om man ska sammanfatta riksdagsåret så har Alliansen med få undantag vunnit voteringarna i riksdagen. Och det är endast när Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstar tillsammans som regeringen förlorar. Hittills har det handlat om att riksdagen uttalar att en fråga bör utredas eller att regeringen ska återkomma med ett förslag. Man ska ha respekt för den parlamentariska ordningen och det är närmast det normala i Sverige med en minoritetsregering som emellanåt får sådana krav från en riksdagsmajoritet. Men det är uppseendeväckande att oppositionen inte har formulerat någon samlad politik i dessa frågor. Det är en sak att gemensamt säga nej, en annan att samlas kring en gemensam politik.

Man ska också ha klart för sig att regeringsformen tydlig: regeringen styr riket. Det innebär bland annat att det fortfarande är regeringen som ansvarar för hur riksdagens beslut ska genomföras, även i de fall när oppositionen enas om att gå emot regeringen. I praktiken betyder det alltså inte så mycket att oppositionen vinner enskilda voteringar, så länge inte oppositionen kan enas om vad man vill göra i stället.

Alliansen är det enda enade regeringsalternativet i svensk politik. Det finns ingen samlad opposition och än mindre någon samlad oppositionspolitik."Jobbskatteavdraget kostar extremt mycket för skattebetalarna"

2011-05-20

En majoritet av riksdagens fyra oppositionspartier (S, SD, V och MP) enades igår om att regeringen måste "utvärdera effekterna av jobbskatteavdragen".
I ett TT-telegram kunde man läsa att Jennie Nilsson (S), vice ordförande i skatteutskottet anser att jobbskatteavdragen "kostar extremt mycket pengar men att effekterna är oklara och att det är rimligt att få dem ordentligt utredda".

Jag kan inte låta bli att återanvända en några år gammal satirbild från satirtecknaren Kalle Strokirk (kallestrokirk) som har gett mig tillstånd att publicera hans bilder. Därför kommer denna mycket passande bild i repris. När jag såg den första gången skrattade jag, men efterhand har verkligheten märkligt nog hunnit ifatt bilden. Faktum är att det ju är exakt detta argument Jennie Nilsson använder. I hennes värld äger staten alla pengar, och att låta människor få behålla lite mer av det de själva tjänar ihop är en "extremt hög kostnad" för staten. Egentligen är det fullständigt sanslöst att resonera så.

Visst stämmer det att ekonomer och experter strider om jobbskatteavdragets effekter på mängden arbete som utförs, även om de flesta, till och med LO, numera medger att det har positiv effekt på sysselsättningen. Men det finns också en moralisk sida av saken, nämligen att den som arbetar också ska få behålla mer av det man tjänar. Inte minst är det viktigt för låginkomsttagarna som före jobbskatteavdraget betalade högst skatter i hela Europa. I dag ligger låg- och medelinkomsttagarnas skatt på en mer genomsnittlig europeisk nivå. I dag är det bara de med högre inkomster som fortfarande betalar världens högsta skatter.

Vi behöver en ny skattedebatt i Sverige som också tar hänsyn till den moraliska sidan av skatterna. Vi sänker inte skatterna bara för att öka sysselsättningen, utan också för att människor ska få behålla mer av sin inkomst. Inte minst har det betydelse för att familjer med låga inkomster ska få mer att leva på, och vi vet nu också att det har betydelse för att minska barnfattigdomen. Det är fel utgångspunkt att staten äger alla våra pengar och i sin godhet låter oss få behålla lite av det vi jobbar ihop. Därför kan det aldrig räknas som en "kostnad" för staten att sänka skatter så länge de skatter man tar in räcker till det som måste finansieras gemensamt. Alliansen har visat att vi klarar stora skattesänkningar utan att äventyra välfärden och utan att skapa underskott i statsfinanserna. En viktig del av finansieringen är att fler jobbar och färre är sjukskrivna eller förtidspensionärer tack vare den samlade politiken.

Jag ser inget behov av att utreda effekterna av jobbskatteavdragen (möjligen bortsett från ren akademisk nyfikenhet). Effekterna är inte alls "oklara" och det behövs ingen utredning för att konstatera att löntagarna fått behålla mer av sin intjänade lön. Det är ett fullt tillräckligt skäl för fortsatta skattesänkningar. Det är högst rimligt att vi i landet med världens högsta skatter fortsätter med ansvarsfulla skattesänkningar för både löntagare och pensionärer så länge det kan gå hand i hand med fortsatt stabila statsfinanser och tryggad välfärd.Debattinlägg tillsammans med finansministern om otydlig S-politik

2011-05-18

I dag har jag en debattartikel i Borås Tidning tillsammans med finansminister Anders Borg och tre ledande lokala företrädare för de övriga Allianspartierna. Vi ifrågasätter Socialdemokraternas dyra och ofinansierade löften i deras skuggbudget, och efterfrågar också svar på var partiet står i olika frågor. Frågorna var många redan när artikeln skrevs, men de blir ännu fler efterhand. Socialdemokraterna hattar fram och tillbaka i allt fler frågor, senast i raden är hur Sverige ska ställa sig i Libyenkonflikten. Ofta ger dessutom partiledare Juholt och ekonomiske talespersonen Waidelich motsatta besked. Förvånansvärt ofta visar Socialdemokraterna upp en mycket slarvig syn på den ekonomiska politiken.

I artikeln pekar vi på att Alliansens politik däremot fungerar, jobben växer till och arbetslösheten sjunker, sjuktalen och förtidspensioneringarna minskar, nyföretagandet ökar och statsfinanserna är urstarka.Splittrad och oansvarig opposition

2011-05-04

Även övriga tre oppositionspartier har presenterat sina alternativa budgetar idag, och det spretar ordentligt inom många områden. Jag ska nöja mig med några korta axplock som främst rör partiernas ekonomiska ansvarstagande, eller snarare brist på sådant.

Miljöpartiet erkänner plötsligt att RUT- och ROT-avdragen fungerat bra, och vill nu behålla dessa. Man avvisar också återinförd förmögenhetsskatt och höjd fastighetsskatt på bostäder. Men man vill tyvärr dubbla arbetsgivareavgifterna för ungdomar och använder pengarna till i första hand höjd a-kassa. Man vill införa en kilometerskatt på transporter som skulle vara mycket olycklig för landsbygden och vill höja koldioxidskatterna vilket skulle höja bensinpriserna från dagens redan rekordhöga nivå. Gamla "tramsiga" förslag som friår dammas åter av, vilket inte precis främjar arbetslinjen.

Vänsterpartiet vill höja nästan alla skatter på en gång. Man vill avskaffa RUT-avdraget och det mesta av jobbskatteavdraget, man vill dubbla arbetsgivareavgifterna för ungdomar, återinföra förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och arvs- och gåvoskatt, höja energiskatterna och koldioxidskatten. Det mesta av pengarna går till att öka ersättningsnivåerna i olika bidragssystem. Vänsterpartiet vill dessutom inte respektera statens utgiftstak och vill avskaffa överskottsmålet i statens budget.

Sverigedemokraterna har en mängd kostnadskrävande förslag, och i stort sett allt ska betalas genom minskad invandring och bantat bistånd. Tyvärr räknar man lika illa som man gjorde i höstas. Visst har en totalt misslyckad integrationspolitik kostat Sverige stora summor under många år, och visst finns det fortfarande väldigt mycket att göra. Men det finns ingen möjlighet att snabbt spara in så gigantiska kostnader på invandringen som SD påstår. Värst är det nog när att SD vill spara på våra integrationssatsningar, exempelvis instegsjobben och systemet med lotsar in på arbetsmarknaden. Det skulle göra att fler invandrare skulle stå utanför arbetsmarknaden och i stället tvingas leva på bidrag, vilket försämrar tillväxten och statens ekonomi. Jag kan inte förstå att SD vill detta.

Sammantaget har vi en mycket spretig opposition, där partierna har helt olika förslag som ibland strider helt mot varandra. Alliansens budgetförslag kommer att vinna i riksdagen. För att oppositionen skulle vinna måste den vara helt överens om hela budgetens intäktssida, inklusive alla skatteförslagen och ramarna för alla statens 27 utgiftsområden. Allt detta tas som ett beslut i ett klubbslag i kammaren. Sannolikheten att oppositionen enas om allt detta är obefintlig. Det finns ingen samlad opposition i Sverige just nu, och det känns som om det kommer att se ut så under överskådlig framtid.Socialdemokraterna släpper allt ansvarstagande

2011-05-04

Jag har ägnat en del tid åt att läsa igenom Socialdemokraternas skuggbudget och det väcker fler frågor än svar. Å ena sidan är de flesta förslagen väldigt diffusa, många vackra ord, men väldigt lite konkret. Å andra sidan är det väldigt lätt att inse att en del av de förslag som utlovas kommer att kosta oerhört mycket pengar, exempelvis kravet på kraftigt höjd ersättning i a-kassan. Trots detta säger (S) att det inte är aktuellt med några större skattehöjningar, man menar att det budgetöverskott som Sverige förväntas få kommande år ska räcka som finansiering. Mot detta har jag två viktiga invändningar:

För det första uppstår Alliansens budgetöverskott i huvudsak på grund av att fler arbetar och att färre lever på olika ersättningar. Med Socialdemokraternas politik blir det mindre lönsamt att arbeta och mer lönsamt att leva på ersättningar. I det läget vet vi att sysselsättningen sjunker , vilket minskar statens skatteintänkter och därmed gör statens finanser sämre. Om budgetöverskottet försvinner till följd av missriktad politik måste Socialdemokraterna finansiera sina förslag genom skattehöjningar i stället. Och då blir statsfinanserna ännu sämre - man kommer in i en ond cirkel.

För det andra kan man inte genomföra varaktiga utgiftshöjningar och betala detta med ett tillfälligt budgetöverskott. När tiderna blir sämre finns kostnaderna kvar, men budgetöverskottet är borta. Då måste man återigen ta till skattehöjningar, och detta i ett läge när konjunkturen blivit sämre. Det riskerar att förvärra nästa lågkonjunktur.

Oavsett hur man räknar så kommer Socialdemokraternas förslag att leda till skattehöjningar och försvaga arbetslinjen och därmed statens finanser. Allt eventuellt återstående ansvarstagande från Socialdemokraterna verkar nu vara definitivt avvecklat.

Jag reagerar också på en del av Socialdemokraternas prioriteringar. Det största löftena rör höjda ersättningsnivåer för dem som inte jobbar, och med all sannolikhet kommer det att behöva betalas med höjd skatt för dem som jobbar. Det gynnar knappast arbetslinjen. Man gör också stor sak av att man vill "satsa stort" på att stimulera tillväxten, tillgången på riskkapital och näringslivets konkurrenskraft. Men när man granskar siffrorna ser man att man endast satsar 25 miljoner (!) på detta. Som jämförelse satsas 35 miljoner på att det ska bli fri entré på alla statliga museer. Uppenbarligen anser man att gratis museibesök är viktigare än satsning på näringslivets konkurrenskraft. Det säger en del om att populismen är den viktigaste drivkraften för dagens socialdemokrater.Håll ta(s)sarna borta från våra helgdagar!

2011-05-03

Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin anser att Sverige behöver en muslimsk helgdag, och vill utreda saken. "Det var länge sedan vi tittade över det. Nästan alla våra helgdagar, förutom midsommar och första maj, är religiöst kristet betingade. Sverige är i dag ett multikulturellt samhälle, och det är verkligen värt att titta på hur man kan göra" säger hon till Svenska Dagbladet. Troligen skulle ett sådant beslut innebära att någon av de nuvarande helgdagarna tas bort, Carin Jämtin tror inte att det är möjligt att ha fler röda dagar än vad vi har i dag. Däremot har hon ett förslag på vilken dag som skulle kunna bli muslimsk helgdag. "Man kan fundera över om inte eid, muslimernas julafton, borde vara en helgdag" säger hon.

Det känns på något sätt väldigt talande att Carin Jämtin glömmer nationaldagen när hon räknar upp våra icke-religiösa helgdagar. Den enda helgdag jag själv möjligen skulle kunna tänka mig att offra är första maj, den betyder väldigt lite som helgdag för de flesta. Men det är nog inte första maj Jämtin i första hand tänkt sig att ta bort.
För övrigt undrar jag varför just muslimerna enligt Jämtin skulle få första rätten till den "nya" helgdagen? Varför inte lika gärna införa en ny judisk, katolsk eller grekiskortodox helgdag?

Allvarligt talat, att ta bort en av våra nuvarande helgdagar för att i stället införa en muslimsk är helt feltänkt. Alla som bor i Sverige redan har fem veckors semester och ett antal helgdagar därutöver. Vill man fira andra högtider än de traditionellt svenska kan man ta av sina semesterdagar, oavsett om man vill vara ledig av religiösa eller andra skäl. Våra svenska traditionella helgdagar ska vi värna om. Om man invandrar till Sverige får man faktiskt anpassa sig till vår kultur och våra sedvänjor, precis som utflyttade svenskar får göra i andra länder. För de flesta invandrare är detta inget som helst problem. Synd att inte Carin Jämtin (S) förstår att hennes naiva utspel bara stärker invandrarfientliga krafter.Som man bäddar får man ligga, Ylva Johansson (S)

2011-04-14

Dagens mest uppmärksammade händelse i Riksdagen var det som hände mitt under Arbetsmarknadsutskottets sammanträde idag. (Ett av de utskott där jag själv är ersättare). Händelsen beskrivs just nu i flera media, bland annat i Aftonbladet och Expressen, och uppmärksammades även i Aktuellt i kväll. Det är Ylva Johansson (S) som beskylls för aktiv förhandling med en Sverigedemokrat i en politiskt känslig fråga. Hon försöker komma undan genom att påstå att allt är osanning, att hon inte alls bjöd in Sverigedemokraten utan att han "trängde sig på". Men jag har fått ett flertal vittnesmål från personer som bekräftar att det var så här det gick till, vilket också bekräftas officiellt till media av den inblandade Sverigedemokraten:

Under en politiskt känslig fråga om a-kassan begärde Ylva Johansson (S), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, ajournering och tog med sig företrädare för de rödgröna partierna i utskottet för enskilt samtal på sitt rum strax bredvid utskottsrummet. När Sverigedemokraten Sven-Olof Sällström då påpekade att han också ville lägga fram sin syn på saken sa Johansson - inför huvuddelen av utskottets ledamöter - "kom med då", och tog med sig Sällström in på rummet, tillsammans med de andra. Men detta gillade inte en av de socialdemokratiska ledamöterna, Patrik Björck, som stannade utanför Ylva Johanssons rum och vägrade gå in så länge Sällström fanns kvar i rummet. Detta gjorde att Ylva Johansson efter en stund fick be Sällström lämna rummet. Men innan han gjorde detta hann han uppenbarligen lägga fram sin sak och enas med de tre rödgröna partierna, eftersom de sedan uppträdde gemensamt i utskottet efter ajourneringen.

Jag har ingen direkt åsikt om att Ylva Johansson förhandlar med Sverigedemokraterna, det är hennes sak. Men det är klart att det kan se lite konstigt ut i väljarnas ögon med tanke på att Socialdemokraterna sagt att de aldrig tänker diskutera med SD överhuvudtaget. Och det är pinsamt att försöka prata bort det hela när det finns så många vittnen. Jag tycker man rakryggat ska stå för det man gör. Som man bäddar får man ligga sägs det, och det ordspråket passar ovanligt bra för Ylva Johansson idag.

En diskussion har också uppstått om det är okej att Twittra om vad som händer i riksdagen. Det var genom att två moderater i utskottet twittrade om mötet mellan de rödgröna och sverigedemokraten som media uppmärksammade det hela. Det finns en outtalad regel att man inte tvittrar, bloggar eller mailar om det som sägs eller diskuteras under ett utskottsmöte. Men att berätta om vem som pratar med vem före eller efter ett möte, eller under en ajournering, är knappast samma sak. Men det är ju ofta så att när man ogillar ett budskap så skjuter man budbäraren...Sossarnas politiska missmatch

2011-04-13

I dag lanserade Socialdemokraterna ett nytt mantra, "missmatch på arbetsmarknaden". Med detta menar man att det finns många arbetslösa samtidigt som många företag inte hittar den personal man behöver. Budskapet från (S) är att det därför behövs fler arbetsmarknadsutbildningar för att de arbetslösa ska få jobb.

Men när man föreslår denna lösning så kör man fullständigt i diket. De yrkesgrupper som saknas är nämligen främst ingenjörer, läkare, sjuksköterskor och andra med lång och kvalificerad utbildning. Man kan helt enkelt inte utbilda fler till dessa yrken genom att satsa på mer arbetsmarknadsutbildning. Och det går inte heller att lösa detta snabbt eftersom det bygger på långa utbildningar. Budskapet från partiledare Juholt och ekonomiske talesmannen Waidelich är därför bara populism utan verklighetsförankring.

Faktum är att arbetslösheten minskar mycket snabbt, och detta är ju egentligen ett bevis på att de arbetslösa och arbetsgivarna faktiskt hittar varandra ganska ofta. I annat fall skulle ju ingen få jobb. Men samtidigt stämmer det att det är brist på vissa yrkesgrupper, och det är därför vi satsat så mycket på högskola, universitet och yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen, och det är idag rekordmånga som finns inom dessa utbildningar.

Jag kommer att fördjupa mig mer om Moderaternas och Alliansens syn på vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning i morgon eftermiddag när jag ska delta i utbildningsutskottets riksdagsdebatt om vuxenutbildning.Socialdemokraterna avlägsnar sig allt mer från arbetslinjen

2011-04-10

Kvällens intervju med nye s-ledaren Håkan Juholt var synnerligen intressant. Faktum var att jag blev uppriktigt förvånad över en del av budskapen. Mona Sahlin konstaterade ju efter valet att väljarna inte gillade Socialdemokraternas politik och att det var därför man förlorade valet. Men i dag kom beskedet från Juholt - vi kör samma budskap en gång till! Således utlovade Juholt en ny förmögenhetsskatt, en ny statlig fastighetsskatt och höjd bensinskatt...alltså precis de besked man förlorade 2010 års val på.

Att Socialdemokraterna tycker att alla ska kunna få sjukpenning på obegränsad tid är välkänt. Att det kommer att leda till en återgång till hur det var förr, med massor av människor som fastnar i systemet och aldrig kommer tillbaka till arbetsmarknaden, bryr man sig inte om. Inte heller att det kommer att medföra kraftigt ökade kostnader för samhället. Jag tycker den Socialdemokratiska sjukförsäkringspolitiken är både populistisk och cynisk. Visst kan reformen utvecklas och tillämpningen av reglerna förbättras, men en återgång till hur det var förr vore en ren katastrof.

Juholt gav i kväll ett annat intressant och förvånande besked - a-kassa ska man i ett Socialdemokratiskt samhälle tydligen också kunna få under obegränsad tid, så länge man inte tackar nej till arbetsmarknadsåtgärder eller praktik! Den tidigare rimliga Socialdemokratiska linjen där a-kassan är en omställningsförsäkring verkar inte längre lika självklar i Juholts värld. Det är i så fall skrämmande och ett direkt hot mot arbetslinjen. Det kommer också att dramatiskt öka kostnaderna för a-kassan, som antingen skattebetalarna eller a-kassemedlemmarna får betala.

Det var också intressant att höra Juholt säga att "ingen människa vill i grunden betala någon som helst skatt". Det skiljer lite mot Mona Sahlins mantra att "det är häftigt att betala skatt". Tydligen är det inte lika häftigt längre. Personligen tror jag sanningen ligger någonstans mittemellan. Jag tror att de flesta faktiskt tycker det är helt okej att betala rimligt mycket i skatt om man bara känner att skattepengarna används på rätt sätt, och under förutsättning att inte skattetrycket är så stort att det kväver intresset för att starta företag, anställa, utbilda sig eller arbeta hårt. Det är i dessa frågor politikens utmaningar ligger. Att livstidsförsörja människor med a-kassa eller sjukpenning, trots att de skulle kunna arbeta, är definitivt inte ett sätt att öka viljan att betala skatt för den som släpar sig till jobbet varje morgon. Det paradoxala är att Socialdemokraternas politik skapar ökad motvilja mot att betala skatt.

För övrigt är det intressant att så tydligt se splittringen inom Socialdemokratin. Den nye ekonomiske talespersonen Tommy Waidelich har tydligen inget att säga till om. Han avvisade ju såväl fastighetsskatt som förmögenhetsskatt och var positiv till RUT-avdrag i en intervju nyligen. I dag tog Juholt brutalt avstånd från detta. Partiet vill alltså återinföra både fastighetsskatt och förmögenhetsskatt, och man vill inte heller behålla RUT-avdraget. Vem ska man tro på?

De politiska kommentatorerna i TV tyckte att Juholts besked förstärkte bilden av Socialdemokraterna som ett bidragsparti och inte ett arbetarparti. De påpekade att endast 22% av dem som arbetar lade sin röst på Socialdemokraterna i senaste riksdagsvalet, och trodde inte heller att beskeden från Juholt lockar tillbaka de väljare som lämnat partiet.Fossilkraft duger inte i politiken heller

2011-03-28

Sverige försöker ju minska sitt beroende av fossila bränslen, dvs olja och kol. Dessa bränslen är omoderna, de räcker inte för evigt, och stiger hela tiden i pris. De är inte heller särskilt miljövänliga. Alldeles oavsett vad man har för åsikt i klimatfrågan så är det klokt att stegvis försöka byta till framtidens moderna och mer miljövänliga energikällor.

I politiken gäller samma sak. Gammal fossil politik, dvs en nostalgisk längtan tillbaka till det gamla, måste vädras ut och bytas mot en modern framtidsinriktad politik. När jag hör den nya S-ledaren Håkan Juholt kan jag bara dra en slutsats. Allt handlar om att backa tillbaka 50 år i tiden. Staten ska sköta allt, äga så mycket som möjligt och privata alternativ inom välfärd och utbildning ska motarbetas. Valfriheten för medborgarna ska minska och politikerna bestämma mer. Avreglerade marknader ska återregleras, nya statliga monopol införas.

Juholts fossilpolitik för tankarna till sent 1960-tal eller 1970-talets början. En tid då endast statlig TV och radio var tillåten och när man automatiskt tvångsanslöts till Socialdemokraterna när man gick med i facket. En tid då vissa tvingades betala mer än 100% av sin inkomstökning i skatt. En tid då man lade grunden för löntagarfonderna, det största socialistiska experimentet i Sverige där företagen genom extra skatt tvingades bekosta sin egen socialisering. Det var även en tid när ledande Socialdemokrater åkte världen runt till socialistländer som DDR, Vietnam, Cuba eller Nordkorea och hyllade socialistiska ledare.

Fossil på väg åt vänster...

Juholt målar också upp en bild av att alla ska få mer av allt. Barnbidragen ska höjas, liksom pensionerna och ersättningar i olika ersättningssystem. Samtidigt säger han att "det inte finns något som helst behov av att höja skattetrycket", skatterna ska bara "omfördelas". Man tänker alltså försöka en gång till att sprida myten att man genom att höja världens redan högsta skatter för det fåtal som tjänar mest kan betala alla andra fagra löften. Alla som är det minsta insatta i hur skattesystemet ser ut och hur få de med de högsta inkomsterna är inser att ekvationen aldrig kommer att gå ihop. Räkningen kommer för eller senare till alla, löntagare som pensionärer. När Juholt dessutom hukar i frågor som rör företagsklimat och trygg energiförsörjning inser man snabbt att han aldrig kommer att kunna presentera en politik som gynnar företagande och jobb. Och då blir det som bekant inga pengar till något annat heller. Juholt har satt sig i en knepig sits. Att utlova allt till alla, och låtsas som att ingen kommer att behöva betala är en livsfarlig politisk väg. Detta fick Socialdemokraterna själva uppleva så sent som i senaste valet när man till slut var tvungna att medge att de flesta löntagare skulle få höjd skatt med deras politik. I valet fick man sedan bara stöd av 22% av dem som arbetar. Juholts tal kan säkert glädja dem som längtar tillbaka till hur det var förr, typ äldre trogna gråsossar på mindre bruksorter. Men de är inte så många och röstar dessutom redan på Socialdemokraterna. Unga och moderna väljare i storstadsområdena längtar knappast efter Juholts fossilpolitik.

Efter valet av ny S-ledare vet vi att det politiska slaget kommer att stå kring frågan om Sverige ska fortsätta utvecklas eller gå bakåt. Vi har till att börja med fem frågor till den nyvalde S-ledaren: Vill ni höja skatten för alla som arbetar? Tycker ni fortfarande att det är ett problem att vanligt folk får mer pengar över? Hur många steg i jobbskatteavdraget vill ni ta bort? Ska rut-avdraget avskaffas? Vill ni fortfarande avskaffa RUT-avdraget som lett till att många tusen jobb skapats? Hur blir det med valfriheten i välfärden? Hittills har ni socialdemokrater motsatt er etableringsfriheten och hotat med att förbjuda möjligheterna att driva välfärdsföretag med vinst. Gäller detta även fortsättningsvis? Kommer ni att chockhöja arbetsgivaravgifterna för unga? Socialdemokraterna förespråkade i valrörelsen chockhöjda arbetsgivaravgifter för personer under 26 år. Är det fortfarande partiets åsikt? Hur ser ert regeringsalternativ ut? Det rödgröna samarbetet har upplösts. Att ge bilden av att ett parti med ett väljarstöd på omkring 30 procent kan regera själv är inte att ta ansvar för Sverige.

Samtidigt som vi ska ställa dessa och andra frågor till Socialdemokraterna måste vi i Alliansen visa tydligare för väljarna varför arbetslinjen, valfriheten, avregleringarna och de sänkta skatterna är att föredra framför en återgång till det gamla. Vi måste också med ödmjukhet ta till oss kritik när det gäller saker som inte fungerar som det var tänkt, och visa att vi hela tiden försöker utveckla och förbättra våra välfärdssystem. Vi måste också bli ännu tydligare med att det bara är företagande och arbete som skapar resurser för välfärd och pensioner. Fossilkraft skapar ingen framtid.Sahlins sorti

2011-03-11


Från Riksdagens föredragningslista från i onsdags. Säga vad man vill om Mona Sahlin - och jag har sagt mycket, och gillar inte den politik hon står för. Men inte fick hon någon verklig chans att modernisera sitt gamla betongparti. Jag förstår att hon lämnar riksdagen. Har en känsla av att hon känner sig ganska uppgiven. Tror inte att hennes efterträdare kommer att bli så mycket lyckligare.Vänstersvängar är alltid farliga

2011-03-11

Rubriken är en gammal fin slogan som jag minns från någon moderat valrörelse när jag var yngre. Nu är det dags att damma av denna slogan igen. För med valet av Håkan Juholt till ny partiledare och Carin Jämtin till ny partisekreterare är de flesta bedömare överens om att Socialdemokraterna tar ett kliv vänsterut. Inte mig emot. För slaget om väljarna står i mitten på den politiska spelplanen. Det var mittenväljarna som gick från Socialdemokraterna till Moderaterna, först i begränsad skala 2006, och sedan i betydligt större omfattning vid senaste valet. Mittenväljarna avgjorde båda dessa val till Alliansens fördel.

När nu Socialdemokraterna går vänsterut så stärker man säkert sin ställning bland vänstersossar. Kanske hotar man också delar av Vänsterpartiets väljarbas och kan växa lite på deras bekostnad. Men samtidigt öppnar det upp för oss Moderater att locka över fler Socialdemokrater som vill se en modern politik och inte går och drömmer om en gammal Socialdemokrati av 1950-talsmodell. Inte minst kommer storstadsväljarna att få ännu större problem att rösta på (S). Det fick Stockholmarna redan vid förra valet när Carin Jämtin var Socialdemokraternas affischnamn i staden. Då blev (S) bara tredje största parti, efter både Moderaterna och Miljöpartiet. Kanske inte så konstigt när det viktigaste vallöftet var en skattefinansierad butler i tunnebanan...

Håkan Juholt har uppenbarligen humor och verkar ganska slagkraftig i debatten. Han framstår som en trevlig prick i TV, och man ska nog definitivt inte underskatta honom som person. Och så ser han ju ut lite som Hjalmar Branting. Men räcker det? Han får säkert en smekmånad i media och kan lyfta sitt parti lite, men när det närmar sig nästa val vet vi att det är politikens innehåll som avgör var väljarna lägger sin röst. Ett parti måste ha förmåga att följa med sin tid och tänka nytt ibland. Jag tvivlar starkt på att Juholt är rätt person för att få Socialdemokraterna att våga tänka nytt, och tror inte han kommer att få något mandat att förändra sitt parti, lika lite som Mona Sahlin fick det. Och därför tror jag inte väljarna kommer att bli särskilt entusiastiska.

Men vi Moderater har samtidigt ett stort ansvar. Vi måste vara ödmjuka, inte bli som Socialdemokraterna, stöddiga över att vara stora. Vi måste fortsätta att lyssna på vad väljarna upplever som viktiga samhällsproblem och utforma en politik som uppfattas som logisk och rimlig och som löser problem i stället för att skapa nya. Det låter enkelt - men tro mig, det är det inte.När kön betyder mer än kompetens och lämplighet

2011-03-08

Egentligen bryr jag mig inte så mycket om Socialdemokraternas inre stridigheter när det gäller val av ny partiledare, och jag bryr mig inte så mycket om vem det blir heller. Men partiets fokus på kön före kompetens ställer uppenbarligen till det för partiet än en gång. Det illustrerar hur fel det kan bli när könskvoteringar spårar ur.

Först valdes ju Mona Sahlin till partiledare. Inte för att hon var den bästa kandidaten, utan främst för att hon var kvinna. Partiet bestämde sig först för vilket kön partiledaren borde ha. Därefter letade man fram en kandidat med rätt kön.

Nu ska Sahlins efterträdare utses och återigen går tydligen kön före kompetens. Det misslyckade valet av Sahlin stänger nu ute andra kvinnor från partiledarposten. Starka röster inom Socialdemokraterna kräver nämligen att den nye partiledaren blir en man till varje pris. Faktum är att kravet på en manlig partiledare är så starkt att den manlige partisekreteraren Baylan avgick i förrgår, bland annat för att bana väg för en kvinnlig partisekreterare eftersom partiet inte kan ledas av två män.

När Mona Sahlin valdes hade inga duktiga män minsta chans att konkurrera. När hennes efterträdare ska väljas gör man om samma misstag och gallrar bort alla kvinnor, oavsett hur dugliga de är. Tänk om man skulle välja en kreativ lösning och välja den mest kompetente personen till ny partiledare, och låta könet komma i andra hand? Hela S-cirkusen illustrerar på ett tydligt sätt hur fel det kan bli när "rätt" kön anses viktigare än kompetens och lämplighet.Fler flyr det (s)junkande (s)keppet

2011-03-01

Ett kul citat från ledarsidan i Borås Tidning häromdagen.

Att Moderaterna de senaste åren tagit väldigt många väljare från Socialdemokraterna vet vi, det framgår av alla eftervals- och opinionsanalyser. Men uppenbarligen får även andra Allianspartier del av väljarströmmarna. Och i detta fall inte vilka väljare som helst, utan ännu en fd topptjänstemän i (S). Tidigare var det Göran Perssons talskrivare Greger Hatt som gick från Socialdemokraterna till Centerpartiet. Kul, och det viktiga är att väljarna går till Alliansen.24,4%

2011-01-17

Det är den historiskt låga siffran för Socialdemokraterna i SKOP:s senaste opinionsmätning. Samtidigt når Moderaterna 35,7%, dvs nästan exakt samma nivå som hos Demoskop häromdagen. Moderaterna ligger alltså runt 10 procentenheter före Socialdemokraterna, och det i två olika mätningar hos två olika institut.

Som alltid gläds jag mer över våra egna moderata framgångar än över motståndarnas motgångar. Men ändå är det svårt att inte se nedgången för Socialdemokraterna som historisk och välgörande. Det känns som om en mycket lång period med ett helt dominerande Socialdemokratiskt parti som infiltrerat hela samhällsapparaten äntligen är bruten. Det är i så fall mycket bra för demokratin.

Visst lär säkert (S) återhämta sig lite när man valt partiledare och lyckats ena stridande viljor kring de viktigare samhällsfrågorna. Men problemen kan bli många på vägen. För å ena sidan vill (S) gärna gå mot höger för att försöka locka de viktiga mittenväljare som brukar avgöra alla svenska val. Å andra sidan riskerar man då att tappa sina vänsterväljare, särskilt om Vänsterpartiet byter till en mindre kommunistbefläckad partiledare. Tiden då Socialdemokraterna kunde omfatta alla breda åsikter från mitten till långt ut på vänsterkanten lär nog vara förbi. Nu måste man välja väg, och då lär man knappast kunna växa till tidigare nivåer.Snart är de borta alla fyra

2011-01-14

Lars Ohly, Mona Sahlin, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand, på en gemensam bild före valet 2010. Om bara ett par år lär de vara borta alla fyra. Miljöpartiets språkrör lämnar på grund av partiets interna tidsgränser som gör det omöjligt för partiet att behålla en populär och erfaren partiledare. Politiskt synnerligen osmart enligt min åsikt. Men säkert bra för oss. Att Sahlin och sannolikt Ohly kommer att tvingas bort efter svaga valresultat är mer logiskt. Men ska dessa partier komma igen så lär det inte räcka med partiledarbyte. Man måste nog byta politik också.2010-12-22 Sossarns falska löfte

Är det någon som minns hur det lät för lite mindre än ett år sedan, på Socialdemokraternas så kallade "jobbkongress"? Då var Mona Sahlin stark och tydlig med sitt besked, och fick kompakt stöd från sina kongressombud när hon deklarerade att "Därför är beskeden så tydliga från vårt rödgröna regeringsalternativ. Vi ger aldrig Sverigedemokraterna inflytande – aldrig någonsin, aldrig någonstans, aldrig någon gång! Och det gäller också passivt inflytande!"

Efter valet kan vi konstatera att Alliansen alltid kommer att vinna alla riksdagsvoteringar om inte de fyra oppositionspartierna enas om en gemensam linje eller röstar likadant. Nu när riksdagen stängt verksamheten inför jul och nyår kan man konstatera att Alliansen har vunnit alla omröstningar utom tre denna höst, och dessa tre frågor har som tur är inte haft någon stor och avgörande betydelse för regeringens politik. Det har enligt min mening handlat mer om populistiska utspel som kanske inte haft så stor betydelse i sak. Besparingskravet på regeringskansliet kommer dock att medföra fem nedlagda ambassader utomlands och tvinga fram uppsägningar av anställda som egentligen behövs på sina jobb. Det är givetvis olyckligt. De tre omröstningar som Alliansen förlorat beror på att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstat med Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna har till och med aktivt röstat för en Sverigedemokratisk motion.

Jag har egentligen ingen direkt synpunkt på detta i sak, självklart väljer varje parti själva vilka man vill samverka med. Jag ogillar för övrigt också rent principiellt att man demoniserar ett nytt demokratiskt valt riksdagsparti, bara för att man ogillar deras åsikter i vissa frågor. Men när det gäller Socialdemokraterna gav man faktiskt ett mycket klart besked före valet om att aldrig ens ge Sverigedemokraterna ett passivt inflytande. Man gick närmast i spetsen för ett totalt avståndstagande från SD. Efter valet har man nu alltså vid tre tillfällen gjort precis tvärtom.2010-12-21 Kan man lita på att Socialdemokraterna ljuger?

Frågan kan låta märklig, men den ställdes av Dagens Industri på ledarplats häromdagen. Tidningen konstaterar att Socialdemokraterna genom åren ofta tagit beslut om en sak på sin partikongress, men sedan gjort en helt annan, betydligt mer förnuftig sak, i regeringsställning. Detta är en mycket intressant iakttagalese. Ett par exempel:

Göran Persson drev igenom en skattesänkning på arbete genom att gömma det bakom en närmast obegriplig skattereduktion för pensionsavgift, samtidigt som man låtsades vara emot sänkta skatter för löntagarna. Man gjorde de första stora åtstramningarna i sjukförsäkringssystemet, samtidigt som man högljutt låtsades vara emot alla sådana förslag i den politiska debatten. Och man talade ofta om att de rika ska betala mer skatt, samtidigt som man avskaffade arvs- och gåvoskatten, vilket gömdes i en enda liten bisats i ett lagförslag som handlade om helt andra saker.

Som bekant har socialdemokraterna också upprepade kongressbeslut om att kungahuset ska avskaffas. Men den frågan driver man aldrig i riksdagen, tvärtom går de flesta socialdemokratiska riksdagsledamöter gladeligen på kungens middag på slottet och låter sig glatt fotograferas under tiden. Och det finns betydligt fler exempel på Socialdemokraternas dubbelmoral. Dagens Industri skriver:

Efter Mona Sahlins avskedstal vet alla att Socialdemokraterna ljög hela valrörelsen. Partiledaren trodde inte på politiken. Den ekonomisk-politiske talesmannen Thomas Östros trodde inte heller på den skattepolitik som han själv förordade i debatten. Tänk om de hade vunnit valet och varit tvungna att genomföra den politik de inte ens själva trodde på. Det är en skrämmande tanke. Och vad tänkte alla valarbetare som förde budskapet vidare?

För en utomstående var det befriande att höra Mona Sahlin säga sådant som hon borde sagt för längesedan, och till slut också låta som om hon menade vad hon sa. Men vilka följder får det? Att förtroenderådet - en halv partikongress - inte direkt jublade, väcker frågan om det är möjligt att utse en socialdemokratisk partiledare som inte behöver ljuga. Det vill säga: Går det att forma en socialdemokratisk politik som både får gehör på en partikongress och som går att regera på utan att bringa landet i ekonomiskt fördärv?
2010-12-04 Sahlin backar om kritiken mot jobbskatteavdraget

Mona Sahlin höll idag sitt avskedstal till partiets förtroenderåd. Det mest uppseendeväckande i talet var nog det hon sa om jobbskatteavdraget:

"Vi måste också erkänna att vår otydliga inställning till regeringens jobbskatteavdrag har sinkat oss. Här är min hållning enkel: Löntagarna har inte ställt sig upp som en man och en kvinna och avfärdat jobbskatteavdraget. Då bör inte vi göra det heller. Dessutom bör det vara sagt: Jobbskatteavdraget är inget orimligt sätt att sänka skatten på. Det finns väsentligt sämre sätt – med avseende på både fördelning och ekonomisk effektivitet."

Jag kan bara försynt påpeka att det inte låtit riktigt så från vare sig Mona Sahlin själv eller hennes partivänner de senaste fyra åren i riksdagen. Och det var ju inte heller precis detta man hörde från S i valrörelsen. Men nu erkänner Mona Sahlin äntligen att Socialdemokraternas hårda kritik mot jobbskatteavdraget varit fel. Om Sahlins tillnyktring i frågan är äkta eller bara partitaktik får väl framtiden utvisa, men just nu känns det i varje fall som om Alliansen till slut vunnit debatten om jobbskatteavdraget.2010-11-23 Sista spiken i den rödgröna kistan?

Vid en pressträff idag gav Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson Lars Ohly och Vänsterpartiet hela skulden för de rödgrönas fiasko i valet. Med sina uttalanden i dag slår Peter Eriksson enligt media "sista spiken i den rödgröna kistan". Under mötet med journalister i riksdagen i dag ville han inte ens svara på frågan om Vänsterpartiet är välkomna att samarbeta med Miljöpartiet inför valet 2014.

Peter Eriksson påstår även att Mona Sahlins auktoritet undergrävdes på grund av Vänsterpartiet. Och han kritiserar ingångna rödgröna överenskommelser om fastighetsskatt och en skatt på förmögna som han menar var en "negativ belastning" för de rödgröna. Enligt Eriksson är Miljöpartiets linje i dag att varken fastighetsskatten eller en skatt på förmögna ska införas. Han slår samtidigt fast att förslaget om höjd bensinskatt "var ingen röstvinnare", och tillägger att kilometerskatten nog var ännu värre.

Det sista kan jag bara hålla med om. Och kan samtidigt konstatera att det var Miljöpartiet själva som hårdast drev dessa två olyckliga frågor. Så lite självkritik kanske vore på sin plats för Miljöpartiets ledning också?

Nu har de rödgröna skyllt valförlusten omväxlande på Mona Sahlin, hennes rådgivare, Lars Ohly, Vänsterpartiet och dessutom på stora delar av den gemensamt framförhandlade politiken.....det finns väl inte så mycket kvar att skylla på nu?2010-10-16 Bodströms generösa offer

Thomas Bodström skriver på sin blogg att han inte tänker ansöka om inkomstgaranti med anledning av att han lämnar riksdagen. Vissa beskriver det som storsint av Bodström att så "generöst att avstå från den inkomstgaranti han har rätt till". Men då missar man att inkomstgarantin bara gäller för den avgångne riksdagsledamot som saknar annan inkomst eller har en inkomst som är lägre än 80% av riksdagsarvodet, dvs idag ca 44.800 kronor per månad. Endast då får man fylla upp med inkomstgaranti upp till denna nivå.

Enligt SVT:s valpejl hade Thomas Bodström en årsinkomst på 2 025 836 kronor vid senaste taxeringen, dvs drygt 168.000 kronor per månad. Han är ju både välavlönad advokat, säljer böcker, sitter i riksdagen och ägnar sig åt lite av varje. Jag missunnar honom inte att tjäna pengar, tvärtom, men även om man räknar bort riksdagsarvodet ligger hans inkomst långt över gränsen och han hade rimligen inte fått en krona i inkomstgaranti om han hade ansökt. Bodströms chans att få inkomstgaranti var med andra ord ungefär lika liten som hans chans var att få tjänstledigt ett halvår för semster i USA.
I det läget är det kanske inte så uppseendeväckande generöst eller storsint att låta bli att ansöka som det framställs i vissa media...2010-10-14 Allt detta slipper vi

Jag återkommer efterhand med detaljer från regeringens budgetproposition för kommande år. Det mesta handlar om uppfyllande av vallöftena och är ganska väl känt. Men det är också intressant att analysera vad Alliansens valseger innebär att vi inte kommer att råka ut för (om inte de rödgröna får med sig Sverigedemokraterna på enskilda förslag förståss). Några exempel på vad vi slipper:

Vi slipper en oansvarig ekonomisk politik och försämrade offentliga finanser
Vi slipper höjd skatt på arbete för över tre miljoner löntagare
Vi slipper dubblerade arbetsgivareavgifter för unga anställda
Vi slipper en lag om rätt till heltid för alla, vilket skulle gjort många deltidsanställa arbetslösa
Vi slipper att möjligheten att säsongsanställa försvåras
Vi slipper kilometerskatt på lastbilstransporter som hade hotat många arbeten och gjort de flesta varor dyrare
Vi slipper en onödig och stor bensinskattehöjning
Vi slipper ett avskaffande av RUT-avdraget
Vi slipper återinförd förmögenhetsskatt som skulle drivit riskkapital ur landet
Vi slipper höjd fastighetsskatt
Vi slipper en tvångskvotering av föräldraförsäkringen
Vi slipper att vårdnadsbidraget avskaffas
Vi slipper ett förtida avveckling av kärnkraften med stigande energipriser som följd
Vi slipper ytterligare miljardbesparingar på försvaret
Vi slipper att valfriheten inom vården begränsas
Vi slipper att alla elever i gymnasieskolan ska tvingas läsa in högskolebehörighet
....och inte minst - vi slipper ha en gammal kommunist som Lars Ohly som minister

Det var allt ganska skönt att det inte blev ett regeringsskifte.2010-10-14 Bodströms ego är nog för stort för den svenska riksdagen

Thomas Bodström (S) väckte ju viss uppmärksamhet när han bara drog iväg från Riksdagen efter valet utan att ha fått ledigt, och därmed utan att ha någon ersättare. Detta bidrog till att Alliansen vann omröstningen om ny talman. Vi i Alliansen tackar givetvis för detta passiva stöd, men jag har förstått att de egna partivännerna var måttligt roade.

Nu har också Bodströms ledighetsansökan avslagits. Enhälligt, dvs samtliga riksdagens gruppledare och talmannen är överens. Regelverket är tydligt, Bodströms barn är inte så små att han kan få föräldraledigt i ett halvår.

Bodströms magsura kommentar är att "Beslutet kommer att innebära att det blir svårare för unga människor att kombinera sitt politiska arbete med familjen. Med tanke på att det knappast är ett överskott av unga människor som vill engagera sig i politiken är det tråkigt".

Jag tycker Bodström underskattar sin egen ålder en smula. Unga riksdagsledamöter med små barn får föräldraledigt i ett år eller mer, precis som på alla andra arbetsplatser. Men Bodström är, i likhet med mig själv, inte så ung längre, utan 48 år. Och barnen är stora och går i skolan. Då finns tydliga begränsningar i rätten att vara föräldraledig, både i riksdagen och på andra arbetsplatser. Som jurist tycker man ju att Bodström borde ha kollat regelverket innan han bestämde sig för att "ta ledigt". Inte bara rest iväg utan att ha beviljad ledighet och därmed satt sina partivänner i klistret. Och om nu Bodström värnar så mycket om de egna väljarna tycker man ju att han skulle sett till att ha en ersättare på plats innan han reste i stället för att i efterhand klaga för att han inte fått en särskild gräddfil till ledighet som ingen annan kan få.

Om Bodström lämnar riksdagen blir det nog ingen större förlust. Bodströms ego är nog helt enkelt för stort både för den svenska riksdagen och för det egna partiet.2010-09-26 Socialdemokratisk galghumor?

Denna affisch cirkulerar just nu på Socialdemokratiska bloggar och Facebooksidor. Det framgår inte om det är ett skämt eller ett allvarligt menat utspel från Socialdemokraterna. Om man menar allvar säger det en del om den socialdemokratiska självbilden och förmågan till nytänkande. Man verkar mena att om man bara backar tillbaka och tar ett stadigt steg vänsterut och överger kampen om mittenväljarna och "medelklassen" så kan partiet bli lika stort igen som det var förr. En något märklig analys kan man tycka med tanke på att en majoritet av LO-medlemmarna och "arbetarna" numera tillhör just medelklassen...

Socialdemokraternas möjliga längtan tillbaka till svunna tider blir ännu tydligare när man ser att de nu också kallar sig "De gamla Socialdemokraterna". Med detta namn markeras att utrymmet för nytänkande är minimalt, liksom förmågan och intresset att följa med sin tid och ompröva politiken när verkligheten gör sig påmind. Det ska bli oerhört spännande att följa Socialdemokraternas eftervalsanalys. Efter katastrofvalet 2006 valde man att i stället för nytänkande föreslå mer av samma utdömda politik under hela mandatperioden. Och i år gick man till val på i stort sett samma politik som 2006 med något begränsad framgång hos väljarna. Inte kan man väl ändå mena allvar med att man tänker fortsätta denna linje även vid valet 2014?

Jag hoppas förståss att Socialdemokraterna inte skämtar utan står fast vid sin tydliga linje om att backa in i framtiden. Det vore helt klart en vinnande strategi - för Moderaterna och för Alliansen.
2010-09-13 Hur många jobb är LO beredda att offra?

I dag har jag och två lokala medlemmar i moderaternas fackliga nätverk en debattartikel i Borås Tidning som visar hur LO:s ledning prioriterar bort sina egna medlemmars bästa i sin blinda iver att stödja Socialdemokraterna. På punkt efter punkt missgynnas LO:s medlemmar av det rödgröna regeringsalternativets politik. Debattartikeln publiceras även på Politikerbloggen idag.2010-09-12 Miljöpartiet vill ha straffskatt på kött och animalieprodukter

I SVT:s utfrågning av Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand i torsdags blev det diskussion om det som kommit att kallas för en köttskatt – alltså en särskild skatt på animaliska produkter för att minska konsumtionen av till exempel kött. När en tittare undrade vad Maria Wetterstrand tycker om en sådan skatt blev svaret att Miljöpartiet inte föreslagit det. När utfrågaren Mats Knutson hänvisade till ett kongressbeslut svarade Maria Wetterstrand återigen att partiet inte föreslagit någon sådan skatt.– Vi har inte något kongressbeslut på att vi ska ha en skatt på kött, och vi har inte drivit frågan i riksdagen, sade Wetterstrand. Men hur är det egentligen? SvD:s "faktakoll" har undersökt saken.

Vid Miljöpartiets kongress i maj 2010 sa partiet ja till en motion om minskad klimatpåverkan från kött. "En fråga för den kommande regeringen", konstaterade kongressen och gav partistyrelsen i uppdrag "att ta fram förslag på politiska styrmedel för att minska klimatbelastande köttkonsumtion i Sverige". Samtidigt gavs också bifall till att partiet ska ta upp frågan i förhandlingar med andra partier.

Frågan var också uppe under kongressen 2007. Under rubriken Global miljöpolitik gavs bifall till att Miljöpartiet "verkar för att Sverige med hjälp av gröna skatter låter den miljöförstöring som köttproduktion innebär avspeglas i priset". Under samma kongress gavs också bifall till att partiet arbetar för att minska konsumtionen av kött.

Ordet köttskatt nämns inte i besluten, men även i riksdagen har Miljöpartiet tagit upp frågan. I en motion om animalieproduktionens miljöpåverkan skriver partiets representant i skatteutskottet, Helena Leander, att en utredning bör tillsättas om hur animalieproduktionens miljökostnader kan beskattas. Det kan till exempel handla om ändrade skatter på utsläpp av koldioxid och metan, men också om en schablonskatt på animaliska livsmedel, står det i motionen.– Vi har inte sagt att det exakt måste vara en köttskatt, men vi vill ha någon form av ekonomiska styrmedel för att komma åt animalieproduktionens miljöpåverkan, säger Helana Leander till SvD.se:s Faktakoll.

Slutsats: När Maria Wetterstrand säger att det inte finns något kongressbeslut på en skatt på kött är det en sanning med modifikation. Det finns starka krafter i Miljöpartiet som verkar för detta, och man har kongressbeslut om saken. Ännu ett skäl att intre rösta på de rödgröna i valet. Jag har stor respekt för alla de som väljer att vara vegetarianer eller veganer, men det är något som var och en själv ska ta beslut om och inget som politikerna ska styra.2010-09-10 Undrar om Mona Sahlin kommer ihåg?

Annonsen talar för sig själv. Men det kan också vara skäl att påminna om att Mona Sahlin under sin tid som näringsminister faktiskt även hade den mycket kloka åsikten att det vore bra med avdragsrätt för hushållsnära tjänster, alltså RUT-avdrag.

I dag finns det tyvärr inte mycket kvar hos Socialdemokraterna när det gäller nytänkande. Synd att Mona Sahlin glömt sina tidigare goda förslag.2010-09-10 Oppositionen kan inte räkna, vare sig jobb eller pengar

Torsdagens debatt mellan finansministerkandidaterna Östros och Borg blev mycket infekterad, och Östros var tydligt störd av att Borg under dagen ifrågasatt oppositionens siffror.

Två granskningar av den rödgröna oppositionens politik visar att den både skulle leda till färre jobb och högre underskott i statens finanser. Oppositionens bristande ansvar för de offentliga finanserna skulle ha långtgående negativa konsekvenser för svensk samhällsekonomi.

Alliansens partiledare presenterade under sin kampanjresa i Skåne idag en granskning av oppositionens jobbpolitik. Vänsterpartierna har utlovat 100 000 fler "jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser". När politiken utsätts för granskning visar det sig att det löftet inte håller. Anledningen till detta är att de har överskattat jobbeffekterna av sina förslag, utelämnat effekterna av förlorade jobb och överlappat Alliansens förslag på ett sätt som innebär en dubbelräkning av antalet utbildnings- och praktikplatser. Slutsatsen är att den rödgröna politiken inte alls ger 100 000 fler jobb jämfört med Alliansens politik. Enligt rapporten blir det i stället färre jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser.

Likas illa är det med ekonomin. På DN Debatt redogör finansminister Anders Borg för den underfinansiering som finns i vänsterpartiernas förslag. Totalt är oppositionens regeringsplattform underfinansierad med nästan 20 miljarder kronor på kort sikt – ett underskott som måste hanteras genom nedskärningar eller skattehöjningar. Och med tanke på att de rödgröna villkorat de flesta av sina löften, exempelvis skattesänkningar för pensionärerna samt sänkta avgifter och höjda ersättningar i olika bidragssystem, med "att de uppfylls om statsfinanserna tillåter" så känns löftena ganska litet värda. Med rödgrön politik kommer inte pengar att finnas till alla löften.2010-09-05 Den socialistiska maktens arrogans

Att lyssna till Lars Ohly är som att lyssna på socialister och kommunisterna från förr. Vänsterpartiet vill straffa den som tar ut "överhyra" vid andrahandsuthyrning, de vill straffa arbetsgivare som anställer vikarier och de vill tvinga mammor att börja jobba efter sju månader, oavsett om de ammar eller inte. "De kan använda bröstpump, det är inget problem" var beskedet från Lars Ohly. Tvångsdelad föräldraförsäkring går före människors fria val i det socialistiska samhället. Kort sagt - Vänsterpartiet vill styra och ställa i detalj över allt och alla. Allt utrymme för valfrihet och människors fria vilja saknas i Lars Ohlys och Vänsterpartiets värld.

Inte konstigt att väljarna flyr Socialdemokraterna när de tagit in detta extremistiska Vänsterparti i den politiska värmen, tillsammans med ett minst lika extremt Miljöparti som vill kasta Sverige tillbaka till 1800-talet med energibrist och orimlig energibeskattning. Min tro är att väljarna kommer att straffa de rödgröna. Hårt och skoningslöst. Och det beror inte bara på Mona Sahlins egna låga popularitet.2010-09-04 Rödgrön politik ökar arbetslösheten

I dag kom beskedet att de rödgröna vill straffa arbetsgivare som visstidsanställer. Vänsterpartiet är värst, man vill höja arbetsgivareavgiften kraftigt för alla dessa arbetsgivare.

Visst är det önskvärt att så många som möjligt får fasta tillsvidareanställningar. Men en del mindre arbetsgivare vågar inte fastanställa eftersom man inte vet hur länge man har behov av extra personal. Att säga upp fast anställda är krångligt och många vill slippa detta genom att från början anställa på viss tid. Andra behöver visstidsanställa eller säsongsanställda beroende på arbetets natur. Många ungdomar får sina första jobb på detta sätt och får en värdefull merit som sedan kan leda vidare till fasta jobb. Alliansregeringen har dessutom nyligen skärpt reglerna för hur länge man kan ha visstidsanställda. Vi måste uppmuntra arbetsgivare som vill anställa, inte straffa dem! Att straffa arbetsgivare som visstidsanställer kommer bara att minska antalet tillgängliga jobb. Vem tjänar på det?

Samma sak gäller med de rödgrönas löfte om en lag om rätt till heltid för alla. Det är ju inte så att två 75%-tjänster med automatik blir två heltidstjänster. Snarare en, som blir betydligt jobbigare eftersom man måste utföra 150% av jobbet. Samtidigt blir en av de deltidsanställda arbetslös. Vem tjänar på det?

De rödgröna vill avskaffa RUT-avdraget. Branschen uppskattar att RUT-avdraget skapat 18.000 nya jobb. Många av dessa skulle försvinna igen om RUT-avdraget togs bort. Branschen håller redan på att upprätta turordningslistor för uppsägning för säkerhets skull ifall de rödgröna vinner valet. Många blir arbetslösa. Vem tjänar på det?

De rödgröna vill införa kilomterskatt på lastbilstrafik. Detta kommer att minska antalet jobb inom åkerinäringen, men också drabba skogsbruket extra hårt. Även andra företag och handel som är beroende av lastbilstransporter kommer att drabbas, och det är svårt att uppskatta hur många jobb som skulle försvinna. Vem tjänar på det?

De rödgröna vill dubbla arbetsgivareavgifterna för arbetsgivare som har unga anställda. Det kommer att missgynna unga som söker jobb, men också riskera att leda till uppsägningar av de som redan har jobb. Vem tjänar på det?

Detta är bara fem exempel på hur rödgrön politik kommer att minska antalet arbetstillfällen i en tid när arbetslösheten redan är hög på grund av lågkonjunkturen. Det vore mycket allvarligt både för landets ekonomi och för alla som drabbas av arbetslöshet. Det är mycket som står på spel i valet!2010-09-01 Rödgröna vallöften slår direkt mot jobben

Jag skulle kunna skriva en hel bok om alla skadliga rödgröna vallöften och hur de skulle skada tillväxten, jobben, välfärden och hushållens ekonomi. Det är faktiskt förvånande hur många av förslagen slår direkt mot arbetsmarknaden och jobben. Utöver alla skadliga vallöften är det oroväckande att det finns så många frågor som de rödgröna inte är överens om, och där man dessutom står väldigt långt från varandra. Man är djupt oeniga om rättspolitiken, invandringspolitiken, utrikespolitiken, försvarspolitiken, skolpolitiken, EU-politiken, energipolitiken och mycket annat. Den som röstar på de gödgröna köper grisen i säcken när det gäller en stor mängd frågor. Dessutom finns ett antal olösta frågor "som ska utredas efter valet", och där man kan förvänta sig fler ogenomtänkta och skadliga kompromisser, exempelvis när det gäller förmögenhetsskatten och fastighetsskatten.

Här ett litet axplock ur det vi idag vet om rödgrönas förslag:
* Halveringen av arbetsgivareavgifterna för unga avskaffas, det innebär en skattehöjning med 10 miljarder. Samtidigt satsar man 1,1 miljarder på ett nytt "ungdomsavdrag" (som är väldigt likt Alliansens nystartsjobb). Netto minskar de rödgröna satsningarna på ungas arbetsmarknad med 9 miljarder per år. Det slår direkt mot ungdomarna på arbetsmarknaden.
* Man drar in 2 miljarder från Arbetsförmedlingen och avskaffar alla externa coacher och etableringslotsarna för nyanlända invandrare.
* Skatteavdraget för hushållsnära tjänster (RUT) tas bort. Det kommer att öka mängden svartjobb igen och hotar enligt branschen 18.000 jobb inom sektorn.
* Lag om rätt till heltid införs. Det skulle öka arbetslösheten inom exempelvis handel, turism och hotell- och restaurangsektorn.
* Alla löntagare får höjd skatt för att a-kasseavgiften ska kunna sänkas för vissa grupper.
* Alla arbetsgivare ska göra lönekartläggningar varje år, oavsett antalet anställda. Det kommer att öka kostnaderna och regelkrånglet kraftigt för företagen.
* Fastighetsskatten höjs för högt taxerade fastigheter. Det slår särskilt hårt mot löntagare med låga inkomster som bor i attraktiva områden.
* Förmögenhetsskatten återinförs. Det kommer att driva kapital ut ur landet och minska tillgången på riskkapital.
* Alla elever ska tvingas läsa in högskolebehörighet på gymnasiet. Det kommer att leda till fler avhopp från gymnasiet.
* Den fria etableringsrätten för vårdcentraler (som givit Sverige 181 nya vårdcentraler) rivs upp. Det motverkar nya företag och jobb inom vårdsektorn.
* Kilometerskatt införs på alla lastbilstransporter. Det hotar jobben inom transportsektorn och driver upp priserna på mat och andra varor.
* Bensinskatten höjs med 49 öre. Man säger att det ska kompenseras genom höjda reseavdrag, men det gäller ju bara resor till jobbet. Alla andra transporter som görs av exempelvis barnfamiljer och pensionärer kompenseras inte. Inte heller transporter som görs av företag och butiker.
* Alla kommuner blir tvingade att ta emot flyktingar. Det kommer bara att underblåsa främlingsfientlighet på orter som saknar lediga bostäder eller som redan har stora sociala problem.
* Ett konkret förslag till en kvotering av föräldraförsäkringen vågar man inte lägga fram före valet. Man vet att de flesta föräldrar är negativa till ökad kvotering. Men vinner man valet lär tvångskvoteringen komma snabbt eftersom man i sak är helt överens om detta. Vårdnadsbidraget lär också försvinna.
* Slutligen duttar de rödgröna ut ett godisregn av höjda bidrag och ersättningar, någon hundring dit och ett par hundra dit. Allt för att köpa lite röster från olika väljargrupper.

I nästan alla fall villkoras satsningar och bidragshöjningar av att "statsfinanserna måste ha utrymme". Löftena förutsätter därför en jobbpolitik som skapar resurser. Den jobb- och företagsfientliga rödgröna politiken kommer tvärtom att minska möjligheterna att genomföra de rödgröna partiernas egna vallöften. Man slår så att säga själva undan benen för finansieringen av de halva löften man ger väljarna, genom sin jobbfientliga politik. Väljarna köper alltså även här grisen i säcken, risken är stor att det inte blir något av med oppositionens bidragshöjningar.

Alliansen lägger skarpa och tydliga löften för 2011 och samtidigt lovar vi vad vi tänker göra åren därefter "om statsfinanserna tillåter". Så långt finns en likhet med oppositionen. Men Alliansen driver samtidigt en jobbpolitik som skapar utrymme för att genomföra det vi vill under kommande år. Våra löften hänger ihop med vår jobbpolitik, och därför kan de bli verklighet. Vi straffbeskattar inte företagande och arbete eftersom vi vet att det bara är detta som kan skapa resurser för förbättrad välfärd och trygga pensioner. Detta samband har den rödgröna oppositionen glömt.2010-08-27 Ibrahim Baylan (S) bluffar om hur järnvägen ska betalas

Jag har flera gånger påpekat att oppositionens löfte om en "höghastighetsbana" mellan Göteborg och Borås inte är trovärdigt. Alltför mycket är oklart i de utredningar som finns för att man ska kunna sätta spaden i jorden redan om några år. I BT idag medger Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan också att planeringen är mycket komplicerad men säger ändå att han "tror" att en byggstart om fem år kan vara realistisk. Det tror inte jag...

Baylan berättade i går också hur den nya järnvägen ska finansieras, något som också varit oklart i utredningarna. De rödgröna partierna säger att de löser finansieringen genom att ta upp ett lån i Riksgälden på 10,5 miljarder och att kommunerna som har nytta av järnvägen får stå för resterande 1,5 miljarderna. Men beskedet att finansiera genom lån är inget annat än en ren bluff!

Det är nämligen så att när den nya järnvägen är färdig måste hela kostnaden pressas in under statens utgiftstak det året. Om kostnaden är 10,5 miljarder måste alltså denna summa budgeteras och konkurrerar då med andra utgifter i statens budget. Det har ingen som helst betydelse om man lånar eller använder andra pengar, allt måste ändå kostnadsföras direkt eftersom staten inte använder investeringsbudget där man kan skriva av investeringar över tid. Om man lånefinansierar måste dessutom framtida räntekostnader belasta statsbudgeten.

Beskedet från oppositionen om "finansiering" håller inte. Att låna innebär inte att man löst problemet. Man måste tala om hur man ska skapa utrymme i statsbudgeten för denna stora summa. Det har man inte gjort. Beskedet om höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås är synnerligen hafsigt och saknar trovärdighet. Så går det om man inte utreder ordentligt och räknar först och bygger sedan.

Man skulle också kunna kalla det rödgrönt valfläsk.2010-08-23 Grisen i säcken om rödgrön förmögenhetsskatt

I dag meddelar de rödgröna att det inte blir något av med det utlovade löftet om hur deras återinförda förmögenhetsskatt ska se ut. Man kommer helt enkelt inte överens. Väljarna köper alltså grisen i säcken om man väljer en rödgrön regering, förmögenhetsskatten kan komma att se ut lite hur som helst och vem som drabbas är oklart. Det enda man vet är att skatten ska dra in 4 miljarder till statskassan. Men inte vem som ska betala. Experter på Skatteverket varnar för att osäkerheten gör att en del väljer att behålla sina tillgångar utomlands.

Peter Eriksson, språkrör för Miljöpartiet, sa i Dagens Eko idag att "ingen opposition har någonsin gett så tydliga besked". Det måste vara valrörelsens hittills roligaste påstående.2010-08-22 Socialdemokraterna presenterar valrörelsens grövsta lögn

Aftonbladet har kommit över ett internt dokument som skickats ut till alla Socialdemokratiska partidistrikt. Dokumentet presenteras i Aftonbladets nätupplaga. I dokumentet påstås att Alliansen vill sänka skatterna med 92 miljarder om vi vinner valet, och att i så fall var tioende offentliganställd, 100.000 personer, kommer att sägas upp. Detta går man alltså till val på för att skrämma väljarna!

Till och med Aftonbladets journalist ifrågasätter Socialdemokraternas påståenden och konstaterar att det enda Alliansen utlovat är fem miljarder i sänkt skatt för pensionärerna.

Jag tror nu inte att väljarna är riktigt så dumma att de går på detta i någon större utsträckning. De flesta har nog hört hur tydliga statsministern och finansministern varit, då de sagt att utöver skattesänkningen för pensionärerna blir det inga ytterligare skattesänkningar alls 2011. Däremot kan det bli det åren därefter - men bara om statsfinanserna tillåter. Dessutom har Alliansen tydligt sagt att välfärden går före ytterligare skattesänkningar.

Vi har sett det förr och vi ser det igen. Ohederlighet och lögner om motståndarna kantar Socialdemokraternas försök att ta makten. Socialdemokraternas försök att vinna valet på detta sätt känns väldigt obehagligt. Men jag blir inte förvånad om väljarna i stället kommer att straffa Socialdemokraterna för deras metoder.2010-08-21 Röd politik kan aldrig skapa ett "välfärdsparadis"

När jag nu har några veckors kampanjande och ett antal debatter bakom mig är bilden tydlig. Oppositionen gör allt för att svartmåla välfärden i Sverige, och bygger hela sin valrörelse på att öka ersättningar i olika system och talar om att det behövs mer pengar till välfärden, samt att man för att uppnå detta tänker höja en massa skatter. Men när Mona Sahlin (S) säger att hon vill att Sverige ska bli ett "välfärdsparadis" får hon ett stort problem. För hon verkar helt ha glömt bort hur välfärd skapas! Det duger inte att bara höja skatterna och lägga beslag på en ännu större del av de pengar människor arbetar ihop. Att höja skatterna hela tiden leder in i en återvändsgränd där företagandet minskar och folk jobbar mindre. Då måste man höja skatterna ytterligare på dem som jobbar, och folk jobbar då ännu mindre eller börjar jobba svart i stället. Att ovanpå detta fördyra för företagandet och chockhöja skatterna på transporter och energi gör inte saken bättre. Till slut rasar välfärdssamhället ihop och pensionerna sjunker.

Visst finns det väldigt mycket mer att förbättra inom exempelvis skola, äldreomsorg och sjukvård. Och visst skulle vi kunna få ut mycket mer välfärd för de pengar vi betalar i skatt om vi prioriterade bättre. Men det viktigaste vallöftet är då att värna företagsklimatet och att få fler som arbetar. Det är bara företagsamhet och arbete som skapar resurser till bättre välfärd och trygga pensioner.

De senaste fyra åren har hela världen gått igenom den kanske djupaste ekonomiska krisen på närmare 100 år. Trots detta har Alliansen kunnat stärka den svenska välfärden på många områden. Vi har börjat en stor reformering av grundskolan och gymnasieskolan, ökat valfriheten inom äldreomsorgen och barnomsorgen, byggt fler äldreboenden, kortat sjukvårdsköerna, storsatsat på psykiatrin och satsat mycket på rehabilitering av långtidssjukskrivna. Under dessa år har Sverige också fått 181 nya vårdcentraler, 80 nya apotek och flera tusen nya poliser. Vi har också gjort rekordstora satsningar på infrastruktur och forskning. För att bara nämna något. Utöver detta har både löntagare och pensionärer fått lägre skatt. En avgörande anledning till att allt detta har varit möjligt är att över 100.000 fler svenskar jobbar idag än 2006 - trots krisen!

Svensk välfärd ligger på många områden bra till i internationella jämförelser, och det ska den göra i ett land med världens näst högsta skatter. Men visst finns det fortfarande många brister och visst skulle den svenska välfärden säkert kunna bli absolut bäst i världen på alla områden. Men dit kommer aldrig de rödgröna partierna att nå eftersom de glömt bort hur man skapar de resurser som behövs. Välfärd byggs inte på politisk retorik och tomma ord, utan av företagsamma och arbetsamma människor som känner att det lönar sig att jobba.2010-08-20 Klarspråk från Ohly (V) - skatterna ska höjas

Häromdagen varnade jag för att Socialdemokraterna skulle välja vägen att höja skatten för löntagarna för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer. I dag i Svenska Dagbladet sticker vänsterledaren Lars Ohly ut hakan och säger att skillnaden i beskattning i vart fall delvis ska tas bort genom högre skatt för löntagarna, inte genom sänkt skatt för pensionärerna.

Med en rödgrön regering bli alla förlorare, pensionärerna får lägre skattesänkningar än de förväntat sig och löntagarna får skattehöjningar.2010-08-17 Varför bära smutstvätten till tunnelbanan när RUT finns?

I går slog nog Socialdemokraterna nytt personligt rekord i obegripliga politiska förslag. Samtidigt som partiet vill avskaffa skattereduktionen för hushållsnära tjänster ("RUT"), som hittills skapat 18.000 nya jobb, så föreslår man att stockholmarna ska kunna få tillgång till "butlertjänster" på tunnebanestationerna där stressade småbarnsföräldrar ska få hjälp att handla mat och lämna in tvätten. Det framgår inte hur kalaset ska betalas, inte heller hur en stressad småbarnsförälder, utöver att lotsa sina barn genom stockholmstrafiken, även ska orka släpa en tvättsäck till närmaste tunnelbanestation. Är det inte bättre att betala för att få lite hjälp med tvätten hemma i bostaden i stället? Eller är det kanske finare i den socialistiska världen att tvätta andras smutstvätt på en tvättinrättning än att åka hem till folk och hjälpa dem med tvätten hemma? Jag kan inte förstå den stora principiella skillnaden i att hjälpa människor med vardagssysslorna i bostaden jämfört med att göra det på tunnelbanestationen.

Men den allra viktigaste frågan är varför Socialdemokraterna vill skattesubventionera tjänster för stockholmare som bor nära tunnelbanan samtidigt som man vill avskaffa avdragsrätten för hushållsnära tjänster för alla andra, exempelvis pensionärer och barnfamiljer i Sjuhärad? Varför säger socialdemokraterna nej till RUT och en växande tjänstesektor i hela Sverige men ja till butlers i Stockholms tunnelbana?

Gårdagens förslag är nog det mest orättvisa jag hört hittills under denna valrörelse. Men för all del, Socialdemokraterna och de andra rödgröna partierna har ju fem veckor till på sig att presentera ännu mer obegripliga förslag. Kanske har vi inte sett det värsta ännu?2010-08-17 Hur många jobb är LO beredda att offra?

LO-ledningen har börjat få panik. Allt fler LO-medlemmar stödjer öppet Moderaterna och den rödgröna oppositionen sladdar i opinionsmätningarna när det bara är fem veckor kvar till valet. Vad göra åt saken? Jo, om inte sakliga argument hjälper gäller det att smutskasta motståndarna. Alltså har man snabbt lanserat en riktigt klassisk negativ kampanj där man med ytterst osakliga och felaktiga argument hänger ut ledande Allianspolitiker i regeringen.

Wanja Lundby-Wedin, mästaren på att sitta på två stolar, har också fixat ett kontantstöd från LO till Socialdemokraterna på minst 77 miljoner (sannolikt mera) denna mandatperiod. Vad man förväntar sig i utbyte för detta stöd, som man tvingar sina medlemmar att betala även om de inte vill, framgår inte i nyhetsrapporteringen. Utöver detta kontantstöd kommer massor av LO-företrädare att kampanja för Socialdemokraterna, ofta under arbetstid, under förevändningen att man ägnar sig åt "fackligt arbete".

Och så är LO-ledningen förvånade över att medlemsantalet sjunker. Jag tycker det är högst naturligt. Många av LO:s medlemmar har upptäckt vilket parti som är bäst för jobben. Och det är inte Socialdemokraterna. Enligt LO-tidningen stödjer 18,5% Moderaterna och Alliansen sammantaget får stöd av var fjärde LO-medlem. Ändå är det bara ett parti, Socialdemokraterna, som får allt stöd från LO, trots att man bara har stöd av lite drygt hälften av LO:s medlemmar. Vem vill gå med i ett fackförbund som tar så tydlig politisk ställning i direkt strid mot var fjärde medlem?

LO stödjer Socialdemokraterna i kravet att RUT-avdraget ska avskaffas, trots att SVT häromdagen visade att många företag inom branschen för hushållsnära tjänster redan upprättat varsellistor för säkerhets skull eftersom man vill vara förberedda och kunna säga upp personal snabbt om de rödgröna vinner valet. Och trots att branschen uppger att minst 18.000 nya jobb har skapats. LO:s ledning tycker också att deras egna medlemmar ska betala högre skatt på sin lön, att arbetsgivareavgifterna för ungdomar ska fördubblas och att även ROT-avdragen bör avskaffas. Man stödjer också att kärnkraften ska avvecklas, energiskatterna höjas, och att transportnäringen ska straffas med höga kilometerskatter vilket höjer priserna på mat, kläder och annat för LO:s övriga medlemmar. LO:s medlemmar drabbas hårdare än kanske någon annan grupp, genom ökad arbetslöshet, högre skatter och högre priser. Vem vill vara medlem i en facklig organisation som i varje stund prioriterar stödet till ett enskilt parti framför sina egna medlemmars bästa? Jag hör många LO-medlemmar som öppet talar om ett svek från sin egen fackliga organisation.

Hur många jobb är egentligen LO-ledningen villiga att offra för att till varje pris hjälpa Mona Sahlin till makten?2010-07-11 Miljöpartiets trista vänstersväng

I dag har jag en debattartikel i Borås Tidning där jag ifrågasätter en del av de konstigheter som kommit från Miljöpartiet på senare tid. Bland annat nämner jag min oro för att Miljöpartiets motorvägsfientliga politik ska göra att de i regeringsställning skulle försöka stoppa den planerade motorvägen på Rv 40 mellan Rångedala och Ulricehamn.

Jag nämner också att Miljöpartiets tal om "grön skatteväxling" har blivit en politik för skattehöjning på både energi, arbete och företagande - samtidigt. Man har blivit ett riktigt skattehöjarparti. Kombinationen av en oansvarig energipolitik och kraftiga skattehöjningar kommer att försämra hushållens ekonomi och riskerar att bli ett dråpslag för svenska jobb och svensk tillväxt.

I slutet av artikeln konstaterar jag också att Miljöpartiet tagit stora steg åt vänster och numera aktivt motverkar valfrihet. Som exempel nämner jag hur partiet svängt när det gäller vårdnadsbidraget - från att ha haft det som en av sina viktiga frågor till att numera ta avstånd från valfrihet för familjerna.

Miljöpartiets orealistiska syn på energipolitik och energibeskattning är precis lika verklighetsfrämmande som den alltid har varit. Men frågan är om inte partiets socialistiska förvandling är det mest beklämmande, man verkar offra det mesta i sin iver att samverka med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Kanske man ska tänka på att vänstersvängar alltid är farliga.2010-07-10 Rekordstolligt Mp-förslag?

Miljöpartiet går till val på att förbjuda etablering av nya stormarknader utanför tätorternas centrum under fem års tid, allt för att minska biltrafiken. Hur dumma förslag får egentligen ett parti presentera utan att väljarna ska reagera?

De flesta större städer har massor av stormarknader utanför City och lär inte behöva fler. Men många andra mindre orter vill ha en eller annan stormarknad för att erbjuda ett bättre utbud av varor och få människor att handla i den egna kommunen, vilket för övrigt även minskar bilåkandet (vilket Miljöpartiet annars brukar gilla). Varför ska de mindre orterna och landsbygden alltid missgynnas av Miljöpartiets politik?

En annan sak är att Miljöpartiet ofta talar om bilfritt City och vill ha biltullar in till alla större orter. Hur ska man kunna handla stora skrymmande varor om det både blir förbud mot stormarknader utanför stan och förbud mot att köra bil in till stadskärnan?

Miljöpartiet går från klarhet till klarhet. Man saknar helt enkelt sunt förnuft.2010-07-10 Orättvis kultursatsning från de rödgröna

I går kom beskedet om hur de rödgröna partierna vill använda en del av de pengar de får in genom alla sina skattehöjningar (bland annat höjd inkomstskatt för 3 miljoner svenska löntagare). Man vill återinföra fri entré på alla statliga museer och återinföra konstnärslönen, dvs den livslånga inkomsten som garanteras en liten klick godtyckligt utvalda konstnärer och musiker (inklusive cirkusartister och en schackspelare).

Undrar just vart rättvisan tog vägen. Varför ska vårdbiträden få höjd skatt för att finansiera en evig livslön för en liten grupp "konstnärer"? Och varför ska hårt arbetande glesbygdsbor som bor långt från alla statliga museer få höjd skatt för att storstadsborna ska kunna gå på museer gratis så ofta de vill?

I sammanhanget är det viktigt att nämna att Alliansen har beslutat om fri entré för alla barn och ungdomar på de statliga museerna. Övriga borde rimligen ha råd att betala.

Det enda förslaget från de rödgröna som vid första anblicken känns tilltalande är en maxtaxa för avgifterna till de kommunala musikskolorna. Men samtidigt vet vi att vissa kommuner redan idag erbjuder helt gratis musikundervisning. Det går alltså att prioritera inom kommunens budgetar om man vill. Detta är en kommunal fråga och inget som staten behöver lägga sig i. Kommuninvånarna väljer sina politiker, och är man missnöjd med avgiftsnivåerna till musikskolan får man väl byta ut sina kommunpolitiker. Varför ska de som bor i en kommun som redan har gratis musikskola få höjd skatt för att betala en avgiftssänkning i andra kommuner?2010-07-08 Obegriplig (s)atsning på mer förskola för barn till föräldralediga

Dagens löfte från Mona Sahlin (S) om en miljardsatsning för att erbjuda 30 timmars förskoleplats även till barn till föräldralediga och arbetslösa är obegripligt. När Sahlin i sitt tal i Almedalen idag talade om att barn idag "straffas" för att föräldrarna är föräldralediga eller arbetslösa har hon fel. Redan idag har ju alla barn rätt till 15 timmars förskola varje vecka även om föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga! Det gör att barnen kan behålla kontakten med sina kamrater, och att föräldrarna får tid att söka jobb eller kan ägna sig åt sina mindre barn. Att dubbla rätten till tid i förskolan till 30 timmar per vecka (6 timmar per dag) är helt onödigt men väldigt dyrt. Är det verkligen den viktigaste reformen som de rödgröna kan komma på att föräldrar som är hemma ska ha rätt att ha sina barn i förskolan nästan på heltid?

Jag är övertygad om att det är fler än jag som reagerar och tycker att Socialdemokraterna är fullständigt fel ute i denna fråga. Kontrasten blir extra tydlig när man samtidigt ser Alliansens storsatsning på ökad kvalitet i skolan som också presenterades idag. Prioriteringarna är minst sagt olika!2010-07-07 Schyman visar socialismens rätta ansikte

Jag kan inte låta bli att citera moderate Europaparlamentarikern Gunnar Hökmarks blogg igår, där han slagkraftigt kommenterar Gudrun Schymans osmakliga PR-jippo:

Till det mest desperata och osmakliga hör Gudrun Schymans PR-försök att bränna pengar. Förutom att hon lyckas få mediauppmärksamhet genom att elda med pengar som ett bål visar hon ett förakt mot alla de människor som behöver dem bättre än vad hon gör, och hon behöver uppenbarligen dem inte alls. Hon hade också kunnat bränna alla de pengar som de rödgrönas skattehöjningar skulle ta ifrån de enskilda hushållen, eller de pengar som hennes eget nya parti vill ta från människorna och ge till politiker som hon själv för att de ska bestämma över dem som betalar skatterna.

Men att hon bränner pengar är på något sätt i linje med den politik som hon alltid har stått för. I alla tider har socialister och kommunister underminerat välstånd och välfärd. På sätt och vis är hennes sedelbrasa en bra påminnelse om de samhällen som blivit fattiga när politiker som hon har styrt. Och då är i sanningens namn 100 000 lite, även om det för människor som får hjälp via Rädda Barnen eller Stadsmissionen hade kunnat vara skillnaden mellan ett drägligare liv och ett fortsatt elände. För den som inte har så mycket att säga blir sedelbränning ett desperat försök att få uppmärksamhet, Osmakligt men karakteristiskt."


Så långt Hökmark. Min egen tro är att många svenskar som tidigare haft lite sympatier för Fi drar öronen åt sig efter detta osmakliga jippo. Fi är nog ordentligt rökta (!) nu och kommer knappast att få särskilt många röster i valet. Lite synd på ett sätt eftersom jag gärna ser att Fi tar 2-3 procent av den rödgröna sidans röster.2010-07-07 Oppositionen värnar om vårdköerna

I dag kom de rödgröna partierna med ett utspel om sjukvården. Viktigaste budskapet var att ingen ska kunna gå före i vårdköerna genom att teckna privata vårdförsäkringar. Man vill också försvåra för alternativ drift inom vården och avskaffa den fria etableringsrätten som gett Sverige en mängd nya vårdcentraler det senaste året. Sammantaget är de rödgrönas politik inriktad mot att minska mängden tillgänglig vård och samtidigt se till att alla väntar snällt i köerna. Med andra ord en sjukvårdspolitik som inte värnar om patienten utan om vårdköerna.

Vi i Alliansen ser något annorlunda på saken. Vi vill erbjuda en bra skattefinansierad och köfri vård till alla. Alliansregeringens satsningar på mer pengar till landstingen har tillsammans med kömiljarden och den lagstadgade vårdgarantin gjort att väntetiderna för vård blivit kortare. Vårdvalet och etableringsfriheten i primärvården öppnar upp för entreprenörskap och mångfald. Detta har inneburit att Sverige hittills fått 181 nya vårdcentraler, en ökning med 19 procent.

Alliansens sjukvårdsgrupp föreslår nu också att vårdgarantin bör skärpas. Den nationella vårdgarantin har fyra tydliga tidsgränser. Idag ska du få kontakt med vården samma dag, tid hos distriktsläkare inom 7 dagar, en bedömning av specialist inom 90 dagar och din behandling ska påbörjas inom 90 dagar. Vi föreslår nu tydlig skärpning av vårdgarantin. Inom 5 dagar ska du ha rätt till en tid hos distriktsläkare, träffa en specialist inom 30 dagar och behandlingen ska påbörjas inom 60 dagar. Vi vill också stärka patientens ställning genom att samla alla patienträttigheter i en sammanhållen patienträttighetslag, och lägga mer kraft på att stärka patientsäkerheten.

Alliansens sätter fokus på patienten och på att minska vårdköerna och väntetiderna. Då blir det ointressant att teckna privata vårdförsäkringar för att gå före köerna - eftersom det inte finns några köer.2010-07-06 Ska vi låta de rödgröna återinföra flumskolan?

De rikas barn presterar bättre i skolan än de fattigas barn. Och betygsskillnaden ökar, visar en undersökning som Lärarnas Riksförbund (LR) låtit Statistiska centralbyrån (SCB) göra och som presenterades i går. Alla niondeklassares slutbetyg från 1990 till 2008 har granskats. Under den tiden har barn till höginkomst- tagare höjt sitt betygssnitt betydligt mer än låginkomsttagarnas barn. Resultatet stämmer mycket väl med Skolverkets egen granskning som jag tidigare berättat om på bloggen och som citeras i rutan här nedan

Båda rapporterna innebär alltså en svidande kritik mot den gamla Socialdemokratiska skolan som verkar missgynna barn från studieovana hem allra mest och som därmed ökar klyftorna i samhället.

Alliansen tar skolproblemen på största allvar och har beslutat om ett stort antal förändringar inom skolan denna mandatperiod, ofta i hård strid mot oppositionen. Skärpta krav på ordning och reda i skolan där det i den nya skollagen slås fast att alla elever har rätt till trygghet och studiero. Möjlighet införs att stänga av en elev från undervisning en kortare tid, och i undantagsfall blir det möjligt att permanent flytta en elev till en annan skola. Föremål som används för att störa undervisningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten ska kunna omhändertas. Mer pedagogik i förskolan, bättre utbildning av lärare och rektorer, tidigare betyg, tidigare nationella prov, ny läroplan, mer stöd till elever som halkar efter, möjlighet till ett extra skolår för elever som inte klarar kraven på nio år, mer stimulans till elever som snabbare klarar av kraven. Total reformering av gymnasieskolan där både yrkesutbildningar, högskoleförberedande utbildningar och lärlingsutbildningar ska erbjudas. Allt detta och mer därtill behövs för att få ordning på den svenska skolan. Resultatet av reformerna kommer däremot att dröja, först när dagens mindre barn gått igenom hela skolsystemet kommer effekterna att synas tydligt. Förändring av skolan tar tid!

Oppositionen då? Det man ser tydligast är hur splittrade de rödgröna är. Man är oeniga om betyg, läxor, nationella prov, krav på ordning och reda i klassrummet, satsningar mot mobbning, synen på friskolor och hur läroplanerna ska se ut. Det man hört mest högljutt är Vänsterpartiet förslag om förbud mot läxor och motståndet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet mot tidigare betyg. Men det mesta ska tydligen fortsätta ungefär som förut. Den skola som misslyckats så totalt lär rulla på som om ingenting har hänt om de rödgröna skulle vinna valet. De har ingen gemensam linje i de avgörande frågorna och har inte presenterat någon gemensam skolpolitik alls.2010-07-05 Utgiftspartiet har glömt en liten detalj

"Vänsterpartiet byter idag tillfälligt namn till Välfärdspartiet" meddelade partiledaren Lars Ohly i morse. Det skulle tydligen vara en markering att välfärdsfrågorna är Vänsterpartiets viktigaste frågor. Sympatiskt kan man ju tycka, även om jag inte är helt säker på att Vänsterpartiets och min egen syn på välfärd är riktigt densamma. I Vänsterpartiet värld sköter samhället allt, valfriheten är avskaffad och alla privata initiativ stoppas inom välfärdsområdet. Jag tvivlar starkt på att välfärden blir bättre av detta.

Men framförallt missar Vänsterpartiet en liten detalj. Nämligen hur man ska betala välfärden. Vänsterpartiet är ett renodlat utgiftsparti. Man har alltid förslag till nya stora utgifter, och den enda inkomstförstärkning man någonsin hör talas om är att de som tjänar mycket ska betala ännu högre skatt, trots att de svenska marginalskatterna redan är högst i världen. Men även om höginkomsttagarna betalade 100% i skatt skulle pengarna bara räcka till en bråkdel av Vänsterpartiets förslag till nya utgifter. Vänsterpartiet missar helt att enda sättet att utveckla välfärden och trygga pensionerna är att det startas nya företag och att befintliga företag växer och anställer fler som i sin tur betalar skatt. Och eftersom det mesta av Vänsterpartiets politik är rent fientlig mot företagande och arbete så kommer Vänsterpartiet inte heller att kunna satsa en enda extra krona på välfärden. Det är nog tur att man byter tillbaka till sitt gamla namn i morgon igen.2010-07-01 S-politiker i Mark lämnar politiken i protest

S-politikern Håkan Forsberg från Hyssna lämnar alla sina politiska uppdrag i protest främst mot två saker. Dels linjen från det egna partiet att inte ta avstånd från vindkraftverk som placeras på fel ställen så att de stör närboende, dels i protest mot Socialdemokraternas löfte att avskaffa RUT-avdraget. Han formulerar detta ganska finurligt i sin avskedsansökan:

2010-06-30 Knappast förtal av Mona - men fel sätt att driva valrörelse

I dag begär Socialdemokraternas partisekreterare att moderaterna som parti ska ta avstånd från de massmail som cirkulerar om Mona Sahlin. Man säger sig idag ha "avslöjat" att ett av dessa mail kommit från en moderat kommunpolitiker i Gnosjö. Nu är det väl knappast han som producerat texten i mailet, han lär bara vara en av tiotusentals eller kanske hundratusentals svenskar som skickat ett massmail vidare till vänner och bekanta. Vad jag förstår är det detta mail som saken handlar om. Jag har själv fått både detta och andra liknande mail de senaste åren, men inte i första hand från politiker utan från kompisar, tidigare arbetskamrater och framförallt från personer som jag inte ens känner. Just detta mail sprids just nu som en löpeld över landet, precis som det under många år spridits filmer om Mona Sahlins affärer (exempelvis denna från bubblare.se som haft 377.000 visningar). Mona Sahlins försyndelser genom åren är väl belysta på nätet. Ett exempel är denna humorsida som haft över 23.000 besök. Så sent som i mars förra året avslöjade för övrigt Kalla Fakta att det var dags igen för en ny affär. Och även detta klipp är flitigt visat, över 49.000 gånger på Youtube. Det är nog bara att inse att som man bäddar får man ligga. Att många känner sig manade att påminna om sanningen eller driver med en ledande politiker som gjort klandervärda saker i en sådan omfattning genom åren kan knappast ses som förtal. Det som står i "kedjebrevsmailen" är ju tyvärr sant, hur pinsamt det än är för Mona Sahlin och hennes parti. Att det sedan är ett slag under bältet att låtsas som att Mona skrivit mailet är en annan sak, även om det givetvis är uppenbart för alla att det inte är så.

Jag har för övrigt också fått elaka mail som misstänkliggör både statsministern och andra partiledare och ministrar i Alliansen, och det handlar om betydligt värre personangrepp än vad Mona Sahlin utsätts för. Själv har jag inte heller gått fri från personangrepp, och det har nog knappast någon rikspolitiker som förekommer i media. Men jag har valt att ta det med humor i stället för att gnälla. Är man politiker (för att inte tala om partiledare!) så får man tåla en del. Det ingår liksom i jobbet, även om jag personligen drar gränsen vid regelrätta hot mot mig som person. Att kräva en ursäkt från ett parti bara för att någon partimedlem sprider ett elakt massmail vidare känns lite löjeväckande tycker jag.

En helt annan sak är att vi knappast vinner valet genom att skicka omkring mail om Mona Sahlins affärer. Det är bra mycket viktigare att granska oppositionens politik. Men allra viktigast är det att Moderaterna och Alliansen fortsätter tala om för väljarna vad vi uträttat under fyra år och vad vi vill göra kommande fyra år. Det är bara på vår egen politik vi kan vinna valet. Smutskastningskampanjer tycker jag inte vårt parti ska ägna sig åt, det är dels omoraliskt, dels tar det fokus från de viktiga valfrågorna.2010-06-17 Miljöpartiet försvarar olagliga aktioner

Dagens mest uppseendeväckande besked i kärnkraftsdebatten förtjänar ett eget inlägg. På en fråga från Carl B Hamilton (FP) svarade Per Bolund från Miljöpartiet att han inte tog avstånd från Greenpeaceaktionen mot Forsmark i veckan, utan i stället tyckte det var värdefullt med utomparlamentariska metoder och "civil olydnad". Ganska uppseendeväckande för att komma från en riksdagsledamot som representerar den lagligt valda lagstiftande församlingen. Bolunds besked skiljer sig från Mona Sahlin (S) som häromdagen tydligt tog avstånd från Greenpeaceaktionen och påpekade att det inte är okej att bryta mot svenska lagar. Undrar hur hon tycker det känns när ett parti i det tilltänkta regeringsunderlaget försvarar lagbrott "för den goda sakens skull".2010-06-16 Vänsterpartiet vill återförstatliga alla apotek

Sverige var, tillsammans med Nordkorea och Cuba, de enda tre länderna i världen med ett statligt apoteksmonopol. Idag har Sverige lämnat detta märkliga sällskap. Inte minst har ett antal kvinnor lämnat sin gamla anställning på Apoteket och i stället startat eget. Många nya apotek har startats runt om i landet, många på orter där det tidigare inte fanns några apotek. På andra platser kan man handla receptfria läkemedel på bensinstationen eller i affären.

Häromdagen kom beskedet att om Vänsterpartiet får vara med och bestämma ska alla apotek återförstatligas. "Jag vill ha en gemensamt ägd apoteksaktör", säger Lars Ohly. "Vi tänker oss inte någon statlig konfiskation, utan företag som har lagt ner pengar på att bygga upp verksamheter ska kompenseras i så fall" säger Lars Ohly till nyhetsbyrån Direkt.

I ett läge där statens resurser är begränsade vill alltså Lars Ohly och Vänsterpartiet använda pengarna för att i sann socialistisk anda förstatliga alla apotek. Och så vill man sänka skatten för välavlönade fotbollsspelare som jag berättade häromdagen. Utan tvekan två spännande frågor att gå till val på.2010-06-16 Partiledardebatt

Dagens mest citerade uttalande i partiledardebatten lär bli Mona Sahlins syn på Alliansens skattesänkningar. Hon sa så här: "Skattesänkningarna har hittills kostat skattebetalarna 100 miljarder kronor". Så talar den politiker som anser att staten äger dina pengar. En skattesänkning blir då plötsligt en "kostnad" för skattebetalarna. I verkligheten är det ju precis tvärtom - skatte- sänkningarna har gjort att skattebetalarna får behålla 100 miljarder själva!

Den 2 november förra året hade jag denna bild på bloggen (från satirtecknaren Kalle Strokirk, kallestrokirk). Det är nästan skrämmande hur exakt på pricken det lät precis så när Mona Sahlin talade idag.

Dagens partiledardebatt blev i övrigt ganska förutsägbar och klargjorde de politiska alternativen. Vad Alliansen vill är vid det här laget välkänt, svenska folket vet vad vi uträttat och hur vi klarat Sverige ganska välbehållet genom den djupa krisen. Väljarna vet också ganska väl huvuddragen i den politik som vi vill föra nästa mandatperiod, och i augusti kommer en mer detaljerad valplattform från Alliansen. Vår politik prioriterar företagande och arbete, grunden för att trygga välfärden i framtiden. Mot detta står rödgröna förslag om höjda skatter på arbete och företagande som ska bekosta friår och sänkt arbetstid.

Dagen till ära presenterade Alliansen 100 frågor till oppositionen, frågor där de rödgröna antingen inte ger några svar alls om vad man vill, eller ger minst tre olika svar. Ingen av frågorna fick några svar vid dagens debatt.2010-06-15 Tomma rödgröna tunnor skramlar inte ens...

I dag skriver den rödgröna oppositionens partiledare i DN med rubriken: "Här är vår politik för valets viktigaste fråga - jobben". Den som hade hoppats på lite nyheter blir besviken - debattartikeln innehåller bara en upprepning av förslagen i den tunna rödgröna budgetmotionen från slutet av april. Och det mesta av det man nämner som "egna förslag" är sådant som Alliansen redan har genomfört eller beslutat.

Dessutom "glömmer" man alla de förslag man har som kommer att minska antalet jobb. Avskaffat RUT och ROT-avdrag, ny förmögenhetsskatt, fördubblad arbetsgivareavgift för den som har ungdomar anställda, restriktioner för säsongsanställningar, höjda inkomstskatter, höjd bensinskatt, ny mycket hög kilometerskatt på lastbilstransporter, mindre resurser till arbetsförmedling och inte minst avveckling av kärnkraften som kommer att leda till osäker energiförsörjning och stigande energipriser.

Vi får väl påminna väljarna om detta under sommaren.2010-06-15 Brutalt avslöjande av rödgrön skattebluff

I går fanns en mycket läsvärd ledare i Borås Tidning där man obarmhärtigt avslöjar de rödgrönas "miljonärsbluff". Ledarredaktionen konstaterar att de rödgröna med Tomas Östros (S) i spetsen försöker sig på konststycket att lura i svenska folket att det räcker att höja skatten för de allra rikaste, "personer med miljoninkomster", för att få råd med allt man lovar väljarna. Problemet är bara att det faktiskt bara är 1,6% av alla heltidsarbetande som tjänar över en miljon om året. Även om man höjde skatten till 100% för alla dessa så skulle det bara räcka för att betala den offentliga sektorn i en dryg vecka. Givetvis under förutsättning att någon skulle fortsätta att jobba om hela lönen gick i skatt...

Borås Tidning konstaterar mycket riktigt att alla kommer att få höjd skatt med de rödgröna. Höginkomsttagare som låginkomsttagare. Kanske har också allt fler väljare börjat inse detta? Det skulle ju kunna förklara att opinionsläget förändrats kraftigt den senaste månaden efter att de rödgröna presenterade sina förslag.2010-06-10 Äntligen börjar Moderaterna tycka som jag om pumplagen

"Pumplagen" gäller bensinmackar som säljer mer än 1 000 kubikmeter drivmedel per år. Det billigaste alternativet är i dag att installera en etanolpump, vilket kostar uppemot 400 000 kronor per år. I Moderaternas program för att stärka landsbygden förslås nu att bensinstationer i glesbygd ska slippa krav på att erbjuda förnyelsebart bränsle. Moderaternas förslag ligger helt i linje med min riksdagmotion från hösten 2008 som visserligen senare avslogs av riksdagen, men som nu alltså ändå har fått lite framgång. Trafikutskottets majoritet har ju nyligen också fått med sig riksdagen på att begära att regeringen ser över effekterna av pumplagen, och verka för fler dispenser. Äntligen börjar frågan röra sig i den riktning jag arbetat för.

Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson, är nöjd över det moderata förslaget. Det är ett ”viktigt beslut för framförallt glesbygden där lagen har inneburit en mackdöd som kan liknas vid en härjande farsot.” skriver hon på sin blogg.

Vissa påstår att det inte är pumplagens fel att många bensinstationer på landsbygden lagts ned. Jag instämmer i att det inte är den enda förklaringen, men jag vet genom samtal med mackägare att den i många fall är droppen som får bägaren att rinna över och som gör att det exempelvis är svårt att sälja en bensinstation när man själv vill gå i pension. Moderaternas förslag är ett bra förslag för landsbygden, men också för miljön. Om man lägger ned landsbygdsmackarna dör ofta annan samhällsservice samtidigt. Människor måste då köra längre för att både tanka och handla andra varor. Längre bilresor på landsbygden är knappast bra för miljön, och dessutom blir det dyrt för den enskilde. Pumplagen motverkar därför sitt i grunden goda syfte att skapa en bättre miljö. Jag vill också passa på att upprepa det jag skrev på bloggen den 30 mars om oppositionens dubbelmoral i frågan:

"Oppositionen säger nu också oväntat att man vill att lokala omständigheter ska vägas in vid dispensbedömningen, men kräver samtidigt att tillgången på alternativa drivmedel i glesbygd ska öka. En knepig ekvation får man säga. Miljöpartiet hycklar allra mest i frågan - deras företrädare står i TV och lägger pannan i djupa veck och är bekymrade över att pumplagen tvingar småmackar i glesbygd att lägga ned, samtidigt som det var just Miljöpartiet som var pådrivande när det gäller att införa pumplagen 2005 - i strid mot ett stort antal remissinstanser som varnade just för det som nu hänt, nämligen att småmackar i glesbygden slås ut..."2010-06-09 Det var (S) som införde "aktivitetsförbudet" för unga arbetslösa

I Socialdemokraternas rapport ”Ge Sveriges unga chansen” daterad 2010-06-07 går att läsa; "Avskaffa aktivitets- förbudet. Vi ger förutsättningar för snabbare insatser till unga arbetslösa som behöver stöd för att komma i arbete och vi avskaffar det nuvarande aktivitetsförbudet." De regler man syftar på är dagens regler som innebär att arbetsmarknads- åtgärder, arbetsmarknadsutbildningar och andra aktiviteter kan ges till arbetslösa ungdomar tidigast efter 90 dagar.

Nu är det bara ett litet problem för Socialdemokraterna när man går ut så hårt och kritiserar regeringen i denna fråga. Det var Socialdemokraterna själva som införde det som de nu kallar ”aktivitetsförbudet för unga arbetslösa”! Detta gjorde Socialdemokraterna genom de två arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin, som infördes 1995 och 1998.

Dessa två åtgärder gav ytterst dåligt resultat. Det var bara runt 40% som kom vidare till arbete och 15% som kom vidare till studier. En mycket stor del av ungdomarna hamnade i arbetslöshet efter avslutat program. Alliansregeringen avskaffade därför det kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin och införde den 1 december 2007 istället en Jobbgaranti för unga som gäller efter tre månaders arbetslöshet.

Alliansen tycker - precis som Socialdemokraterna resonerade när reglerna infördes - att det är fel att låsa in ungdomar i åtgärder när man vet att de flesta ungdomar faktiskt är arbetslösa ganska kort tid. När de går ut skolan bör de först använda rimlig tid för att söka jobb på heltid. Om man gjorde tvärtom och erbjöd åtgärder från första dagen skule många ungdomar som precis lämnat skolan låsas in i olika åtgärder i stället för att aktivt söka jobb. Om de efter en tid ändå inte fått jobb är det rimligt att erbjuda olika arbetsmarknadsåtgärder. Vi har därför behållit tidsgränsen på tre månader, men samtidigt lättat något på reglerna och infört förstärkta individuella coachningsinsatser som kan användas även av ungdomar redan från första dagens arbetslöshet, och som bland annat syftar till att ge stöd och vägledning till vidare studier för att vara väl rustad när konjukturen vänder uppåt igen. Arbetsförmedlingen har också möjlighet att undantagsvis erbjuda vissa ungdomar åtgärder från första dagen, om man redan från början inser att den arbetslöse ungdomen inte har någon rimlig chans att få jobb utan kraftfullt stöd. I dessa fall finns det ju ingen anledning att vänta i tre månader. Men för de flesta ungdomar skulle det göra mer skada än nytta att erbjuda arbetsmarknadsåtgärder redan från första dagen. Självklart får ungdomarna däremot stöd av Arbetsförmedlingen i sitt jobbsökande redan från den dag man skriver in sig som arbetssökande.

Än en gång kan man konstatera att Socialdemokraterna spelar falskt. Man angriper regeringen trots att det var man själv som införde reglerna. Man ifrågasätter "aktivitetsförbudet" trots att man själv hade väldigt goda argument från forskningen för att det är en bra huvudprincip att inte erbjuda ungdomar arbetsmarknadsåtgärder från första dagen. Man "glömmer" också berätta att regeringen lättat en hel del på reglerna jämfört med Socialdemokraternas mer stelbenta regelverk genom införandet av individuella coacher från första dagen. Man "glömmer" också att det går att göra undantag i vissa situationer och erbjuda andra åtgärder redan från första dagen.

När man talar med ungdomar som gått ut skolan inser man snabbt att de inte vill ha en arbetsmarknadsåtgärd efter 9, 12 eller kanske 16-17 år i skolan. De vill ha ett jobb! Det är därför det är så viktigt att inte fördubbla arbetsgivareavgifterna för ungdomar som oppositionen vill göra. Om det blir dyrare att anställa ungdomar så kommer färre unga att få jobb. Det är ganska givet.2010-06-08 Lars Ohly vill sänka skatten - men bara för fotbollsspelare

I en intervju i Dagens Nyheter säger Vänsterpartiledaren Lars Ohly att fotbollsproffs borde få sänkt skatt så de stannar och spelar i svenska lag i stället för att gå till utländska klubbar. Han menar att de höga skatterna snedvrider konkurrensen mellan Sverige och andra länder. I samma artikel säger han att man inte kan resonera på samma sätt när det gäller uppfinnare och entreprenörer. "Samhället är ingen fotbollsplan" enligt Ohly. Man tar sig för pannan och vet inte om man ska skratta eller gråta. Ohlys kommunist- sympatier förnekar sig aldrig. Ohly var ju så sent som 2004 bekännande kommunist och har flera gånger sagt att han grät när Berlinmuren föll. Att han nu säger sig ha tänkt om helt och blivit en fredlig demokrat tar jag med en stor nypa salt.

I det gamla Östeuropa var ju elitidrottarna en egen samhällsklass som fick stora förmåner som bilar och sommarstugor och kunde handla vad de ville i östländernas exklusiva dollarbutiker och hade rätt att resa utomlands eller på semester till Svarta Havet i statens semesterhus. Samtidigt som resten av folket levde i fattigdom, inspärrade bakom järnridån, och knappt kunde köpa bröd för dagen i de tomma butikerna. Ingenstans i världen har väl klasskillnaderna varit så enorma som just i kommunistländerna. Uppenbarligen vill Ohly samma sak i Sverige - fotbollsproffs ska ha särskilda skatteregler och leva gott medan han vill dra tillbaka hela jobbskatteavdraget från vårdbiträden, tågkonduktörer, metallarbetare och alla andra löntagare. Hur kan man ha en så märklig syn på samhället? Varför ska ett fotbollsproffs med en månadslön på 100.000 får särskilda skatteförmåner medan en lågavlönad LO-medlem med 18.000 i månadslön får höjd skatt med 1.500 kronor per månad?

Ett litet utdrag från Ohly-intervjun i DN:

" Jag är väldigt övertygad om att elit behövs i idrotten. Och när Andreas Johansson flyttar från Wigan i England så väljer han inte Djurgården utan han väljer Aalborg. Inte därför att han tror att han utvecklas mer som spelare där utan av det enkla skälet att han tjänar dubbelt eller tre gånger så mycket utan att Aalborg behöver betala något mer än vad Djurgården var villiga att göra. Det är en konkurrenssituation och det gäller inkomster under kort tid. Då anser jag att Sverige i likhet med Danmark och Norge ska sänka skatterna för dessa fotbollsspelare."

"Skulle du inte kunna tillämpa samma resonemang på uppfinnare och entreprenörer?"

" Samhället är inte en fotbollsplan. När jag pratar om elitens betydelse i idrotten handlar det om den upplevelse det innebär att se på bra idrott, i kombination med den positiva effekt eliten har på breddidrotten. Då finns det en logik i att man sänker skatten, som man har gjort i Danmark och Norge. Ingenstans där har jag hört slutsatsen att man därmed också borde gynna eliten i samhället. Tvärtom menar jag att det är ett problem att vd:ar tjänar fyra gånger så mycket som vanliga industriarbetare. Den eliten minskar möjligheten för människor att leva goda liv."

Kan inte vissa företagare vara förebilder för andra att skapa egna företag – på samma sätt som i idrotten?

 Den moroten spelar nästan ingen roll. När jag började på SJ tjänade mina chefer mångdubbelt mer. Inte var det någon drivkraft! Skulle alla bli chefer då?

Hur ska man kunna ta Lars Ohly på allvar? Bara risken att han kan bli minister efter valet är ett alldeles utmärkt skäl att rösta på Alliansen.2010-06-08 Nu är det bevisat - tidiga betyg är bra för barnen

Betyg i tidig ålder är bra, visar en ny unik forskarstudie från IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) i Uppsala. Forskaren Anna Sjögren har studerat hur det gått för elever som fick respektive inte fick betyg i låg- och mellanstadiet på 70-talet. När socialdemokraterna avskaffade betygen blev det en övergångsperiod så att vissa elever i landet fick betyg och andra inte fick fast de tillhörde en och samma årskull. Det ger en unik möjlighet att följa hur det gått för eleverna med och utan betyg. Studien omfattar drygt två miljoner elever, och resultatet är uppseendeväckande!

Studien visar att avskaffade betyg främst missgynnade barn till lågutbildade föräldrar, medan barn till högutbildade klarade sig lika bra eller bättre utan betyg. Det gick bättre i livet för alla tjejer som fått betyg tidigt och för de flesta killar. De som fick betyg hade större chans att klara gymnasiet än de som inte fick betyg. Alliansens skolpolitik innehåller bland annat ett förslag om tidigare betyg, och det kommer att bli ett av Alliansens vallöften. Det är uppenbarligen ett bra vallöfte om man vill ge barn till lågutbildade föräldrar en bättre chans i livet.

Oppositionen är oerhört splittrad i de flesta frågor som rör skolan. Det gäller inte bara betygen utan exempelvis även frågan om ordning och reda i skolan, synen på friskolor och inte minst Alliansens stora reformering av gymnasieskolan. De tre rödgröna partierna ger hela tiden olika besked, och ingen vet egentligen vad en rödgrön regering skulle driva för skolpolitik.2010-06-07 Knepigt att hantera Vattenfalls utländska kolkraftproduktion

I torsdags debatterade riksdagen Vattenfalls ägardirektiv, dvs statens instruktioner till sitt helägda bolag. Mycket av debatten handlade om det lämpliga i att Vattenfall investerar i kärnkraft respektive kolkraft i andra länder. Är bolaget då verkligen ett föredöme när det gäller miljövänlig energi?

När det gäller kärnkraften är frågan enkel för min del. Jag anser att kärnkraft är en av de mer miljövänliga energiformerna, fri från utsläpp, så för min del får gärna Vattenfall investera i kärnkraft. När det gäller kolkraft är jag däremot betydligt mer tveksam.

Jag har själv motionerat två gånger de senaste åren om att Vattenfall borde lägga kolkraftproduktionen i ett separat bolag och sedan avyttra detta, och använda pengarna för investering i mer miljövänlig energi. Svensk kolkraft och Avyttring av Vattenfalls anläggningar för kolkraftproduktion. Vattenfall kunde i stället använda pengarna för att delfinansiera ett nytt svenskt kärnkraftverk som ersätter något av de gamla, eller investera i solkraftverk för elproduktion eller kanske i utveckling av elfordon. Mina skäl till motionerna är två, dels givetvis de smutsiga utsläppen från kolförbränningen, men också min ilska över hur tyska myndigheter behandlar bybor i de byar som måste rivas för att bryta kol i dagbrott. Ingreppen i naturen och miljön vid dessa dagbrott är enorma. Jag känner stor olust över att det är svenskägda kolkraftverk som köper och bränner denna kol.

Oppositionen vill gå längre än mina motioner. I riksdagsdebatten kunde man på fullt allvar höra röster från oppositionen som föreslog att man helt enkelt skulle lägga ned alla kolkraftverken. Alltså helt enkelt bara stänga dem! Bortsett från den enorma kapitalförstöringen som skulle drabba de svenska skattebetalarna så är det naivt att tro att exempelvis Tyskland skulle klara sin energiförsörjning utan kolkraft. Om Vattenfall stängde sina kolkraftverk skulle någon annan genast bygga nya. I annat fall skulle hela Europa få allvarlig energibrist och dramatiskt stigande elpriser.

Riksdagens beslut blev i linje med regeringens proposition, Vattenfall får fortsätta äga både kolkraft och kärnkraft utomlands, men ägardirektiven för Vattenfall AB ska förtydligas. Syftet är att tydliggöra Vattenfalls strategiska inriktning. Vattenfall ska i fortsättningen vara ett av de företag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion, oberoende av i vilket land man har sina anläggningar. Vattenfalls uppdrag ska samtidigt vara att generera en marknadsmässig avkastning. Det ska ske genom att bedriva affärsmässigt energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.

Jag ställer upp på målen och de vackra orden, men är väl ärligt talat lite fundersam till om detta verkligen går att uppnå om man inte säljer av kolkraftverken i framtiden. Samtidigt förstår jag argumentet för att inte sälja - man kan ju aldrig veta om en köpare verkligen kommer att arbeta för att minska utsläppen från kolkraften och satsa på bättre rening av de utsläpp som sker. Där gör faktiskt Vattenfall väldigt mycket. Och visst är det ju så att kolbrytningen blir densamma, oavsett om Vattenfall äger kolkraftverken eller om någon annan gör det. Jag får väl leva med att mina motioner inte leder till framgång denna gång, och köper faktiskt argumenten för detta. Men jag tänker bevaka frågan och följa upp att Vattenfall verkligen tar sitt ansvar när det gäller kolbrytning och drift av kolkraftverk. Ska Vattenfall ägna sig åt detta även i framtiden måste man nog visa att man gör det betydligt bättre än andra. I annat fall lär opinionstrycket i Sverige växa för att vattenfall ska göra sig av med sin kolkraftproduktion.2010-06-04 Socialdemokraternas energipolitiska härdsmälta

De socialdemokratiska väljarna gillar inte alls det egna partiets energipolitik. Det framgår av en stor undersökning som Aftonbladet presenterar idag. Men mer än hälften av S-väljarna säger ja till nya kärnkraftreaktorer för att ersätta de gamla, och avvisar oppositionens linje om att avveckla kärnkraften. "Det är väldigt tydligt att väljarna är med den borgerliga regeringen kring detta", säger Carl Melin, opinionschef på United Minds.

Den 17 juni röstar riksdagen om förslaget att det ska bli möjligt att ersätta gamla reaktorer med nya. Redan nu har de rödgröna lovat att riva upp lagen om de får makten i höst. Men de har inte de rödgröna väljarna med sig. I en ny undersökning som gjorts av United Minds på uppdrag av basindustrin tycker 59% av väljarna att Alliansens förslag att gamla kärnkraftreaktorer ska få ersättas med nya är bra. Endast 24% är emot. Bland de rödgröna väljarna tycker 45% att regeringens förslag är bra, medan 38 procent tycker att det är dåligt. En tydlig majoritet av S-väljarna, 56 procent, stöder förslaget – liksom nära 6 av 10 LO-medlemmar. "Fackföreningsrörelsen stödjer ju regeringens politik, även om man inte pratar högt om det på grund av valet. Framför allt industrifacken ser kärnkraften som viktig", säger Carl Melin på United Minds till Aftonbladet.

Kärnkraftfrågan splittrar också internt inom Socialdemokraterna. Benita Vikström, S-kommunalråd i Oxelösund, är en av flera lokala S-politiker som gillar regeringens energipolitik med en mix av kärnkraft, vattenkraft och förnybara energikällor. "Jag tycker att det är rätt beslut. Jag tror att det blir en bra balans. Det är inte säkert att det kommer att byggas nya reaktorer, men det viktiga är att vi får en långsiktigt trygg energiförsörjning så länge vi inte har några alternativ", säger hon.

Det är bara att konstatera att på punkt efter punkt går de rödgröna i otakt med väljarna. Mycket beror på att Mona Sahlin och Socialdemokraterna inte orkar stå emot trycket från MP och V. Kanske är detta det avgörande för förändringarna i opinionen, väljarna inser att den ganska verklighetsfrämmande politiken som V och MP står för riskerar att bli verklighet efter valet om de rödgröna vinner. Energipolitiken är bara ett av de tydligaste exemplen. LO-medlemmarna inom industrin inser naturligtvis att avvecklad kärnkraft leder till färre industrijobb. Konstigare än så är det inte.2010-06-03 Kjell-Olof Feldt (S) kritiserar tankarna på ny förmögenhetsskatt

Socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets tankar om att införa en ny förmögenhetsskatt får tummen ned av den socialdemokratiske förre finansministern Kjell-Olof Feldt. Partierna har sagt att de kommer att återinföra förmögenhetsskatten om de vinner valet i höst och får mandat att bilda regering. Detta gör Kjell-Olof Feldt upprörd.

"Det är farligt och kommer att leda till att man gör fel investeringar eller helt enkelt röstar med fötterna och drar iväg med pengarna någon annan stans där den här osäkerheten inte finns" säger Feldt. Han påpekar att det är särskilt skadligt att skapa osäkerhet på just det här området eftersom det handlar om de mest långsiktiga investeringarna och de mest långsiktiga besluten som fattas av näringsliv och hushåll. Bara genom att föra upp förmögenhetsskatten till diskussion igen och nämna att man vill återinföra den på något sätt kan ha gjort mycket skada, anser Feldt.2010-06-03 Lars Ohly (V) vill straffbeskatta svenskt aktieägande

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly ser beskattning av handel med eller innehav av aktier som ett sätt att ta in den nya "skatt på förmögna" som de rödgröna vill införa om de vinner valet i höst. Han avfärdar samtidigt Miljöpartiets förslag om att ha särskilda momssatser på lyxkonsumtion som ett nytt slags förmögenhetsskatt. Suck! Inmte nog med att partierna är helt oeniga om vad de vill, de tävlar också i idiotiska förslag som skulle skada landet väldigt allvarligt. En skatt på aktiehandel skulle bara göra att handeln flyttar till börser i grannländerna det är enkelt med dagens databaserade handel. Den enda effekten blir att ett antal arbeten inom finanssektorn försvinner från landet. En skatt på aktieinnehav skulle innebära att människor flyttar sina pengar ur landet och lägger dem i utländska depåer i stället. Kvar blir svenska småsparare och fondägare som får betala innehavsskatt på sina sparpengar.

Förslagen om ny förmögenhetsskatt är idiotiska och fullständigt omöjliga på alla tänkbara sätt. Det enda de rödgröna åstadkommer är att skada Sverige genom att motverka investering i företagande och nya jobb inom landet. Och detta går man alltså till val på!2010-05-26 Skogsindustrin oroas av rödgrön politik

I kväll har jag träffat branchorganisationen Skogsindustrierna tillsammans med Riksdagens Skogsindustrigrupp. Branschen börjar så sakta hämta sig efter den djupa lågkonjunkturen. Den svenska skogen stod under 2009 för en export på totalt 998 miljarder kronor. Det var ändå ett svagt år, 2008 var exporten hela 1.194 miljarder kronor. Netto, efter avdrag för import tillför skogindustrin Sverige nära 100 miljarder varje år. Det är därmed en av Sveriges viktigaste näringar.

Branschen är positiv inför framtiden, men man oroar sig för en rödgrön valseger. Branschen uppskattar Alliansens energiuppgörelse och oroar sig för att de rödgröna vill avveckla kärnkraften och driva upp elpriser och elskatter och försämra energitillförseln. Man oroar sig också för det rödgröna förslaget om kilometerskatt på den tunga trafiken, vilket skulle medföra en extra kostnad för branschen på 700 miljoner kronor per år.

De närvarande socialdemoktratiska riksdagsledamöterna höll en ganska låg profil under genomgången, vilket man ju kan förstå. För min del blev informationen ännu ett kvitto på hur viktigt det är för den svenska industrin och de svenska industrijobben att Alliansen får fortsätta att styra Sverige. En rödgrön regering skulle leda det mesta åt helt fel håll.2010-05-26 Socialdemokraterna slirar om deltidsstämplingen

Kriget mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna om deltidsstämplingen fortsätter. Häromdagen sa ju Sven-Erik Österberg (S) att det inte var aktuellt att ändra taket på maximalt 75 dagar i deltidsstämpling eftersom det skulle strida mot arbetslinjen. Vänsterpartiet gick då till angrepp mot Socialdemokraterna och beskyllde dem för löftesbrott. Varpå Mona Sahlin gick ut igår och sa att hon inte kan återställa alla Alliansens förändringar på en gång, men att målet är att ändra tillbaka deltidsreglerna på sikt.

Frågan man ställer sig är om det är Österbergs arbetslinje eller Sahlins återställarpolitik som gäller? Inte nog med att V och S är oeniga, nu verkar inte ens Socialdemokraterna själva veta vad de vill när det gäller deltidsstämplingen. I grunden tycker de nog att Alliansens förändringar är rimliga, men i valtider gäller det ju att försöka tillfredsställa alla...2010-05-26 Oppositionen bluffar om fastighetsskatten

I dag finns en intressant artikel i DN om en undersökning som Statistiska Centralbyrån gjort på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund. Undersökningen visar att hälften av de villaägare som skulle få höjd fastighetsskatt med de rödgrönas förslag tjänar under 40.000 kronor per månad. De rödgröna hävdade ju att bara de med inkomster över 40.000 skulle drabbas.

Över 41.000 svenskar är enligt SCB hel- eller delägare av villor eller fritidshus som är taxerade över 4,5 miljoner kronor. Men att huset är högt taxerat innebär ju inte med automatik att ägaren är förmögen - många har ägt sina hus länge eller ärvt dem efter sina föräldrar. När husen byggdes var kanske inte området lika attraktivt som idag. Samtidigt finns det mycket förmögna personer som äger hus i andra delar av landet med lägre taxeringsvärden. Det betyder att en låginkomsttagare i ett område med högt taxerade villor drabbas av höjd skatt, medan en mångmiljönär i ett annat område behåller sina låga skatt. Detta visar hur orättvis det blir när man utgår från att högt taxerade hus bara ägs av höginkomsttagare.2010-05-25 Naivt utrikesutspel från den rödgröna oppositionen

"En rödgrön regering kommer att kräva att USA avvecklar sina kärnvapen och militärbaser utanför landets gränser", står det i de rödgrönas gemensamma dokument om Sveriges relationer med omvärlden. Under avsnittet om Ryssland i samma dokument nämns bara att de rödgröna vill att Ryssland avvecklar sina kärnvapen, militärbaserna nämns inte alls.

Det känns minst sagt naivt att ett regeringsalternativ går ut med denna typ av skrivningar. Och ännu mer naivt kanske att man tydligen inbillar sig att USA:s regering bryr sig om vad några svenska partier tycker. Socialdemokraternas utrikestalesman, Urban Ahlin, har också redan börjat slira om vad man egentligen menar med skrivningarna.

Utrikesminister Carl Bildt är mycket förvånad över att Socialdemokraterna gått med på de här skrivningarna om amerikanska militärbaser. "Det bekräftar ju att det är Hans Linde (V) som för pennan, men Urban Ahlin (S) känner sig bunden av detta också. Det skulle ställa till väldiga problem, det är renodlad antiamerikanism. Vi skulle få problem både i förhållande till USA och till länder som vill ha USA:s hjälp. Utrikesförvaltningen skulle få ägna betydande tid till skademinimering av en antiamerikansk utrikespolitik. Om de här kraven framförs i Sydkorea och Japan skulle det uppfattas som ansvarslös naivitet. Samma sak i Mellanöstern. Det här applåderas i Teheran men skapar djup oro i en lång rad demokratier runt om i världen" säger Carl Bildt, som precis som säkerhetspolitiska analytiker varnar för att det skulle leda till upprustning i olika delar av världen.

Men frågan är väl om det inte är detta som väntar i både den här och andra utrikesfrågor när ett litet fd kommunistparti får vara med och påverka den svenska utrikespolitiken för första gången någonsin, och där samtidigt den tilltänkta statsministerkandidaten Mona Sahlin är för svag för att leda sitt regeringsalternativ.2010-05-25 Ibland går politiken i otakt med verkligheten...

Fråga den miljöpartistike riksdagskandidaten Kew Nordqvist från Tranås. Han arbetar idag som privatanställd jobbcoach och säger till Sveriges Radio Jönköping att han tycker att han själv och andra jobbcoacher gör ett bra jobb. Trots detta går han som toppnamn på Miljöpartites riksdagslista till val på att avskaffa sig själv...2010-05-24 Fler anställda inom välfärdssektorn

Den senaste tiden har både centrala och lokala socialdemokrater påstått att det har försvunnit 25.000 jobb i välfärdssektorn de senaste åren. Senast i raden ekonomiske talesmannen Tomas Östros (S). Och givetvis påstås allt vara Alliansregeringens fel. Lite märkligt är det ju när man samtidigt hör från Sveriges Kommuner och Landsting att det bara är 5.000 färre anställda inom kommun- och landstingssektorerna i landet idag jämfört med 2006. Många av dessa är lärare som sagts upp på grund av att antalet elever minskat kraftigt. Man kan också se av statistiken att socialistiskt styrda kommuner har sagt upp mer personal än borgerligt styrda.

Ännu mer intressant är det att läsa denna lilla artikel från Dagens Industri häromdagen (klicka för att läsa!).

Där framgår att man "glömmer" att räkna med att antalet anställda inom de privata företagen inom välfärdssektorn samtidigt har ökat. Bland annat berättar man om att 170 nya vårdcentraler i alternativ drift har startats runt om i landet, och att bara detta har genererat 18.000 nya jobb. Samma sak gäller givetvis fristående skolor och förskolor, liksom alternativ drift inom äldreomsorg och hemtjänst, som rimligen skapat massor av nya jobb. Är inte en anställd i dessa verksamheter lika mycket värd som en anställd inom den offentligt drivna verksamheten? Man erbjuder ju samma saker, skattefinansierad välfärd, lika för alla. Ska man tro artikeln så har antalet anställda inom välfärdssektorn ökat och inte minskat de senaste åren.

Jag minns vad (S) sa före valet 2006. "Alla ska med!" Men vissa får tydligen inte vara med. Inte ens i statistiken.2010-05-24 Klarspråk från Lars Ohly (V)

Att införa sex timmars arbetsdag skulle kosta 80 miljarder, enligt en beräkning från Socialdepartementet. Därför sågar regeringen Vänsterpartiets förslag om kortare arbetstid. -Det vore att planera för en katastrof inom vården, säger socialminister Göran Hägglund (KD).

Men enligt vänsterledaren Lars Ohly "är kostnaden rimlig". Jag är inte förvånad. För Lars Ohly och Vänsterpartiet verkar inte finnas någon begränsning när det gäller att förbruka pengar.2010-05-23 Varför skulle papperslösa flyktingar få amnesti?

MP och V driver inför valet frågan om amnesti för papperslösa flyktingar. Det är en linje som de även drivit i riksdagen denna mandatperiod. Jag kan faktiskt inte förstå varför. Sverige beviljar asyl till alla som uppfyller asylkraven. Övriga skickas hem igen. Om man inte säger ja till helt obegränsad invandring så måste man rimligen vara konsekvent och följa reglerna. Att kasta bort eller inte ha några papper som visar vem man är eller varifrån man kommer kan rimligen inte ge rätt att gå runt reglerna. Hela asylsystemet urholkas om man kan gå runt dessa genom att kasta bort sina papper och ID-handlingar. Många flyktingsmugglare vet vi använder dessa metoder för att lura flyktingar till Sverige.

Alliansregeringen har öppnat upp för arbetskraftsinvandring. Om man har fått ett jobb i Sverige och kan försörja sig själv så är man välkommen. Det finns alltså två huvudsakliga sätt att komma hit - som flykting (eller nära anhörig till flykting) eller som arbetskraftsinvandrare. Den som söker sig till Sverige av rent ekonomiska skäl för att arbeta har goda möjligheter att göra detta, utan att behöva gå omvägen och låtsas vara "flykting" och söka asyl.

Sverige kan rimligen inte ha helt andra regler än andra auropeiska länder. Alliansregeringen har skärpt reglerna för anhöriginvandring, vi har infört möjlighet till arbetskraftsinvandring, och vi värnar om reglerna för asylrätt. På detta sätt har vi idag regler som ligger i linje med vår omvärld. Att föreslå att Sverige ska ha betydligt generösare regler än alla andra länder är ganska naivt. Då får vi med automatik bära en orimligt stor del av ansvaret för flyktingmottagandet i Europa.

Regeringen har förresten räknat på vad en amnesti för papperslösa skulle kosta, och det handlar om flera miljarder mer än vad V och MP påstår. Dessa pengar används bättre till annat.2010-05-20 Vill oppositionen gynna eller straffa säsongsanställningar?

I samband med riksdagens eniga beslut om att sänka arbetsgivareavgifterna för småföretag är det spännande att granska oppositionens övriga förslag inom detta område. För det spretar riktigt ordentligt!

Miljöpartiet vill se lägre arbetsgivareavgifter för vissa branscher, främst för att gynna säsongsanställning på landsbygden. Vänsterpartiet går motsatt väg och vill straffa alla arbetsgivare som säsongsanställer eller visstidsanställer, genom att höja arbetsgivareavgifterna med 5% för dessa. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har alltså förslag som helt strider mot varandra. Miljöpartiet vill gynna tillfälliga anställningar medan Vänsterpartiet vill bestraffa dem. Och som vanligt hukar Socialdemokraterna i frågan.2010-05-18 Gökungarna växer i det socialdemokratiska fågelboet

"Socialdemokratin är något stort och obegripligt." Orden kommer från Maria Wetterstrand, språkrör för Miljöpartiet, i en färsk intervju i tidningen Fokus. "När jag började förstå socialdemokraterna? Jag vet inte om jag har gjort det. Jag tror inte att jag har gjort det", säger hon också. Och fortsätter med att konstatera att "Miljöpartiet håller på att krossa Socialdemokraternas maktmonopol".

Det låter ju inte precis som om de rödgröna partierna är världens bästa vänner för att uttrycka sig försiktigt. Och jag märker alltmer hur det jäser bland "gråsossarna" som inte alls känner sig hemma med Miljöpartiets arbetsfientliga och tillväxtfientliga politik. Mona Sahlin har tagit in två gökungar (V och MP) i det socialdemokratiska boet. Snart kommer gökungarna att växa och kasta ut de andra fågelungarna medan fågelmamman Sahlin bara kan sitta och titta på tills hon sitter där ensam kvar. Den kommande valrörelsen kan nog bli ganska kul!2010-05-17 Ett slag i ansiktet på föräldrarna"

Dagens ledare i Borås Tidning tillhör de bättre. Under rubriken "Grön klåfingrighet" kritiserar man Miljöpartiets beslut att driva frågan om kvotering av föräldraförsäkringen:
"De frihetliga drag i Miljöpartiet, som gjort att även många borgerliga sympatisörer inte hållit det för otroligt att rösta på dem, tycks i denna fråga som bortblåsta. Peter Eriksson förklarade vissrligen att han vet att de flesta vill bestämma själva men poängterade att "det är det här som är det politiska ansvaret.". Annorlunda uttryckt: eftersom nu föräldrarna inte gör som Miljöpartiet vill tar han och Maria Wetterstrand över och bestämmer åt föräldrarna. Det är inte ett slag för jämställdhet, det är ett slag i ansiktet på föräldrarna. Ett maktfullkomligt synsätt."//"Hur varje enskild familj väljer att fördela föräldraledigheten är ett exempel på en fråga där politikerfingrar borde hålla sig borta. Och det säger något om åt vilket håll de gröna är på väg - när de inte längre hyser tilltro nog till familjerna att de kan ta ansvar för en sådan fråga på egen hand."

Sällan har det varit lättare att instämma i BT:s ledare. Miljöpartiets åsiktsbyte förvånar. Jag ska belysa detta med ett exempel från min egen tid i kommunpolitiken i Mark. Efter valet 2002 bytte som bekant Miljöpartiet i Mark sida och gick över till oss borgerliga. Ett av deras viktigaste villkor var att vi lovade att driva frågan om kommunalt vårdnadsbidrag och ökad valfrihet för familjerna i Mark. I alla debatter drev man denna fråga med kraft och övertygelse. Idag tycker partiet alltså precis tvärtom. Säger nej till vårdnadsbidraget och vill detaljstyra familjernas föräldraledighet. Det är tragiskt att Miljöpartiet kastar bort några av sina finaste och viktigaste ideal på detta sätt.2010-05-17 "Varför vill du ta våra jobb, Sahlin?"

Småföretagaren Lasse ”Lillen” Johansson driver Lillens trädgård och fastighetsservice i Valdemarksvik. Häromdagen skrev han en arg och uppgiven debattartikel i Aftonbladet där han kritiserar sitt eget parti, Socialdemokraterna, för att de vill avveckla ROT- och RUT-avdragen. "Med rödgrön politik måste jag säga upp mina anställda."/"Jag förstår inte varför socialdemokraterna vill motarbeta något som skapar nya jobb. För första gången tvekar jag på allvar om vilket parti jag ska rösta på."

Lasse är nog inte ensam om att fundera över om Socialdemokraterna längre är ett parti att luta sig emot om man vill skapa förutsättningar för fler jobb. Som tur är för Lasse och alla andra så finns det bättre alternativ.2010-05-16 Miljöpartiet vill minska din lön så du konsumerar mindre

Jag läste precis en TT-artikel i Borås Tidning om Miljöpartiets kongress. Man kan bara konstatera att Miljöpartiet fortfarande styrs av en samling märkliga personer. Exempelvis stämmoombudet Leif Engström som ville se sänkt arbetstid som ett sätt att minska konsumtionen. "Bibehållen arbetstid skapar en enorm överkonsumtion" sa han på kongressen. Underförstått - vi måste sänka löntagarnas arbetstid så de får mindre pengar till sin "enorma överkonsumtion".

Undrar just om den ensamma mamman i ett låglönejobb upplever ett stort problem med sin enorma överkonsumtion?

Kanske är hon i stället lite glad över att hon fått kanske 1.500 kronor mer i månaden att konsumera för till följd av Alliansens jobbskatteavdrag?2010-05-16 "Sverige har inte råd med siestapolitik"

Det är rubriken på en debattartikel i Sydsvenskan av min utskottskollega Tomas Tobé häromdagen, med anledning av Miljöpartiets kongress.

Tomas sätter huvudet på spiken med sin rubrik. Det är skrämmande att se hur det rödgröna regerings- alternativet vill lösa Sveriges problem. Alla ska jobba mindre! Vänsterpartiet går till val på sex timmars arbetsdag. Miljöpartiets kongress beslutade att valplattformen ska innehålla krav på både kortare arbetstid och friår.

Samtidigt vill de rödgröna som bekant öka utgifterna kraftigt på alla områden. Men siestapolitik ger inga resurser till ökad välfärd, stabila pensioner eller satsning på infrastruktur och miljö! När ska det rödgröna vänsterexperimentet inse att alla resurser faktiskt skapas genom arbete och företagande?

Okej, förslagen från MP och V är kanske så orealistiska att de aldrig kommer att bli verklighet säger kanske någon? Glöm då inte att den allra svagaste partiledaren idag heter Mona Sahlin. Hur ska hon klara att stå emot de övriga två makthungriga vänsterpartiernas krav på siestapolitik om hon skulle bli statsminister?2010-05-15 Barnen är viktigare än jämställdhetsstatistiken

I går tog Miljöpartiets kongress ett svårtolkat beslut om föräldrapenningen. Partistyrelsen ville gå i socialistisk riktning och detaljstyra över två tredjedelar av föräldraledigheten genom att kvotera denna lika mellan föräldrarna. Föräldrarna skulle "generöst" nog få disponera fritt över en hel tredjedel! Kongressen köpte i princip detta förslag, men med ett betydelsefullt tillägg, man ville också öka föräldraledigheten till 18 månader. Ett frustrerat språkrör, Maria Wetterstrand, konstaterade att kongressen därmed inte gav något entydigt svar på frågan om kvotering av föräldraledigheten. Utökning till 18 månader skulle kosta ca 4 miljarder enligt Wetterstrand, alltså ännu en utgift som Miljöpartisternas kongress vill unna sig, utan att ha någon som helst politik för att få svenska folket att arbeta mer och därmed skapa mer resurser till välfärden. Det kanske blev för mycket till och med för Miljöpartiets partiledning?

Men eftersom Vänsterpartiet vill tvångsdela föräldraledigheten lika mellan föräldrarna och Socialdemokraterna vill ha en tredelad modell så lär nog Miljöpartiet tvingas ställa upp på en tredelad modell utan att föräldraledigheten samtidigt förlängs - om det nu skulle gå så illa att Mona Sahlin och kommunisten Ohly ska styra Sverige efter valet. Miljöpartiet är numera tyvärr också emot vårdnadsbidraget, vilket innebär att man helt lämnat sin sympatiska linje om att låta familjerna bestämma och i stället förespråkar en socialistisk familjepolitik där staten bestämmer och där jämställdhetsmålen går före familjens valfrihet och barnens individuella behov.

Kristdemokraterna driver en helt annan linje, man vill dubblera vårdnadsbidraget från 3.000 till 6.000 kronor per månad. Det är ett intressant förslag tycker jag. Egentligen har jag svårt att se varför man skulle ha någon gräns alls, varje kommun borde få besluta om summan, beroende på kommunens kostnad barnomsorgen. Vårdnadsbidraget avlastar ju kommunens barnomsorg, främst avdelningarna med de allra minsta barnen som kostar allra mest, och därmed blir det rena vinsten att öka vårdnadsbidraget så länge detta inte blir högre än kommunens kostnad för en barnomsorgsplats.

Vi vet att svenska folket inte alls vill att politikerna ska lägga sig i fördelningen av föräldraledigheten, det finns ett otal opinionsmätningar som visar detta. Det finns också ett oerhört kraftigt stöd för vårdnadsbidraget. Den senaste mätningen från SIFO visar att 81% av svenskarna vill ha kvar eller utveckla vårdnadsbidraget och 85% vill inte ha någon kvotering av föräldraförsäkringen. Jag tänker självklart fortsätta att kämpa för valfrihet för familjerna i alla sammanhang, främst mot de rödgröna socialisterna, men också inom Alliansen, där det tyvärr finns enskilda kvoteringsförespråkare i flera partier, bland annat i mitt eget. De vågar inte stå för en frihetslinje för familjerna utan låter socialisterna sätta dagordningen, dvs att jämställdhetsmålen i siffror måste prioriteras före allt annat.

Tro mig - ingen pappa som är föräldraledig är det för att politikerna vill snygga till jämställdhetsstatistiken! I vart fall var det inte för politikernas skull jag själv var hemma 3 respektive 4 månader med mina två barn i mitten av 1990-talet. Det var uteslutande för barnens och familjens skull. Jag ångrar det inte en sekund, men det var mitt och min hustrus val, inte någon annans!2010-05-08 Socialisternas märkliga arbetslinje...

Moderaterna och Alliansen går till val på att värna arbetslinjen. Vi inser att all välfärd byggs på arbete. Endast om företag växer och anställer fler blir det fler skattebetalare som bidrar till välfärden och pensionerna. Vi vet också att allt fler nya pensionärer och mindre barnkullar gör att vi kommer att få brist på arbetskraft i många yrken inom 4-5 år. Vi måste ta vara på svenska folkets arbetsförmåga om vi ska kunna bevara vår välfärd.

Andra partier ser annorlunda på saken. Vänsterpartiets kongress beslutade idag att gå till val på att alla ska ha rätt till sex timmars arbetsdag med oförändrad lön. Vem som ska betala kalaset framgår inte. Miljöpartiet å sin sida går till val på att återinföra friåret, där vissa människor ska få ett år ledigt på skattebetalarnas bekostnad i stället för att arbeta. Både V och MP vill öka statens utgifter kraftigt, samtidigt som människor alltså ska arbeta mindre. Det är givetvis fullständigt omöjligt att få ihop en sådan ekvation. Märkligt nog vill Mona Sahlin bilda regering tillsammans med dessa extrema partier. Väljarna har allt en del att fundera över fram till valet i september.2010-05-05 Oppositionens förslag ger färre jobb

Jag har tittat närmare på oppositionens förslag som rör skatter, företagande och arbetsmarknad. Det är ingen rolig läsning om man som jag envist hävdar att företagande och arbete är grunden för alla annan välfärd i vårt samhälle. Oppositionen leder politiken på detta område åt helt fel håll.

* Man höjer arbetsgivareavgifterna för de företag som har unga under 26 anställda, detta kostar företagen över 10 miljarder per år. Samtidigt gör man en mindre generell sänkning av arbetsgivareavgifterna för småföretag på drygt 2 miljarder. Netto blir det minst 8 miljarder dyrare för företagen. Det skapar inga nya jobb och minskar definitivt inte ungdomsarbetslösheten.
* Man höjer energiskatterna (el, bensin och diesel), samt inför ny kilometerskatt för tunga transporter. Detta gör att företagens kostnader ökar kraftigt. Om man inte kan reglera dessa kostnader genom lägre vinster så återstår att sänka kostnaderna genom att minska antalet anställda eller höja priserna mot kund. Detta leder antingen till ökad arbetslöshet eller ökad inflation och stigande räntor. Detta drabbar alla, både löntagare och pensionärer, och stigande räntor gör företagens investeringar dyrare.
* Man drar in nästan en miljard från Arbetsförmedlingen och avvisar av ideologiska skäl alla externa jobbcoacher och lotsar, trots att dessa visar goda resultat. I stället ska Arbetsförmedlingen ta över alla dessa uppdrag, men utan att få med sig pengarna. Miljarden är i stället en del av finansieringen för höjd a-kassa. Man tar alltså en miljard från stödet till arbetslösa för att hitta nytt jobb och lägger detta på högre ersättning i a-kassan. Självklart kommer detta att försämra chanserna att hitta nytt jobb för många arbetslösa och därmed öka statens kostnader för a-kassan.
* Man lägger mer pengar på att förstärka a-kassan än vad man satsar på nya utbildningsplatser och åtgärder för att hjälpa arbetslösa tillbaka till arbetet. Detta säger en del om prioriteringarna.
* Man avvecklar RUT-avdragen direkt och ROT-avdraget inom några år, vilket vi vet kommer att göra ett antal tusen personer arbetslösa.
* Återinförd förmögenhetsskatt kommer att minska tillgången på riskkapital och göra det svårare att starta nya företag. Detta skapar inte heller några nya jobb.
* Man höjer skatterna för löntagarna. För de flesta blir inte skatteökningarna så stora första året med en röd-grön regering, men runt 3 miljoner löntagare får höjd skatt, och för 400.000 av dessa handlar det om ganska stora summor. Självklart kommer de skattehöjningar som föreslås för dem med en inkomst över 40.000 kronor att motverka högre utbildning och göra att välutbildade personer fortsätter att lämna landet. Sverige har redan brist på exempelvis läkare och vissa ingenjörer, och detta kommer inte att bli ett mindre problem. Visst kan man säga att det är glädjande att oppositionen accepterar det allra mesta av Alliansens jobbskatteavdrag, men i grunden handlar det givetvis om att man inte vågar dra tillbaka jobbskatteavdraget helt fast man skulle vilja. Oppositionens löften gäller ju bara första året - vilka skattehöjningar som kommer sedan vet vi inte, bara att de lär komma, och bli stora. Inte minst efter de besvikna uttalandena från Vänsterpartiet om att förslaget till skatteökningar är alldeles för små. Och Miljöpartiet kommer att fortsätta driva på för höjda energiskatter.
* Förändringarna i sjukförsäkringssystemet riskerar att leda tillbaka till läget före valet 2006, eftersom man vill återinföra möjligheten till sjukskrivning på obegränsad tid. Alltför många människor kommer då återigen att gå långtidssjukskrivna i många år utan stöd eller hjälp och förtidspensioneringarna lär öka. Förutom mänskligt lidande och dålig privatekonomi för de drabbade kommer detta att bli mycket dyrt för samhället. Och då krävs nya skattehöjningar för löntagarna för att betala ut ökande summor i sjukpenning och förtidspension. Höjda skatter leder till lägre konsumtion, vilket i sin tur ger färre jobb, och lägre pensioner.

Sammanfattningsvis kommer oppositionens förslag att skapa färre nya jobb och göra att en del människor som idag har jobb blir arbetslösa. Hushållen kommer att bli fattigare vilket minskar konsumtionen och tillväxten. Och företagen får ökade kostnader som får tas ut genom minskade personalkostnader (färre anställda) eller stigande priser. Ju mer man sedan fortsätter höja skatterna 2012, 2013 och 2014, desto värre blir det. Sverige har den starkaste ekonomin i hela EU och lägre arbetslöshet än genomsnittet i EU. Allt detta riskeras med oppositionens politik.2010-05-04 Finansminister Borg håller med mig om förmögenhetsskatten

I dag på moderaternas gruppmöte frågade jag Anders Borg om hur han såg på oppositionens konstiga och motstridiga besked om en "ny" förmögenhetsskatt. Jag diskuterade ju saken på bloggen häromdagen, och förutsåg då att det helt enkelt inte går att införa en förmögenhetsskatt på förmögna utan att beskatta själva förmögenheten, något som de rödgröna säger att man inte alls tänker göra.

Anders Borg gav mig helt rätt i mina funderingar och menade att det rimligen bara finns ett sätt att få in de fyra miljarder på "beskattning av förmögna" som oppositionen tänkt sig, och det är att införa en ren förmögenhetsbeskattning av den gamla typen - med alla de brister, orättvisor och kryphål som detta medför, och med en ny flykt av riskvilligt kapital ut ur landet.

Min egen tro är att oppositionen helt enkelt inte kan vara så ologiska eller okunniga om skattefrågor att de på allvar tror att de ska kunna lösa denna fråga. Man kan helt enkelt inte införa en förmögenhetsskatt som beskattar konsumtion eller kapitalavkastning på ett sätt för förmögna och ett helt annat sätt för alla andra - hur skulle det ske rent praktiskt? Det är nog mer troligt att man kör ett fult spel mot väljarna. Man vill uppmuntra avundsjukan mot de förmögna genom att utlova en förmögenhetsskatt, och tror sig därmed kunna vinna valet. För att sedan något år efter valet konstatera att det tyvärr inte gick att införa en sådan förmögenhetsskatt och då lägga frågan till handlingarna. I stället tvingas man då höja de vanliga inkomstskatterna för att få in de fyra miljarder man räknat med.

Kan dom verkligen vara så lömska? Ja, det är klart dom kan!2010-05-04 Vänsterpartiet surar över för små skattehöjningar

Kritiska röster höjs inom Vänsterpartiet mot för små skattehöjningar i oppositionens budgetförslag. Chefredaktören på tidningen Flamman säger enligt Svt TextTV att de alltför små skattehöjningarna gör att "priset blir väldigt högt för Vänsterpartiet att medverka i en regering". Och Jonas Sjöstedt, tidigare EU-parlamentariker (V) oroar sig för att skattehöjningarna inte ska räcka till allt som oppositionen utlovat. Ack ja, Vänstern idag sjunger inte längre den vers i Internationalen som innehåller orden "vi under skatter digna ned". I Vänsterpartiets Sverige äger staten hela lönen, och bestämmer sedan i sin vishet och godhet hur mycket löntagarna ska få behålla som fickpengar. Denna syn på värdet av eget arbete ska alltså bli en del av det svenska regeringsunderlaget om de rödgröna vinner valet.

Man tar sig för pannan när man inser hur illa det kan gå, och samtidigt blir energin extra god när det gäller att jobba hårt i valrörelsen. Alla goda krafter måste göra tydligt för svenska folket vad som står på spel i valet i september.

Ingen ska förresten försöka inbilla mig att de rödgröna kommer att nöja sig med de skattehöjningar man redan föreslagit. I grunden ogillar man jobbskatteavdraget och med Vänsterpartiets längtan efter kraftiga skattehöjningar skulle det väl knappast förvåna om jobbskatteavdraget avvecklas helt, steg för steg, vilket höjer skatterna för en löntagare med 1.500 kronor per månad eller mer. Och detta samtidigt som energibeskattningen också ökar. Den gröna skatteväxlingen är numera för de rödgröna en kombination av skattehöjning på arbete och skattehöjning på energi.2010-05-01 Skilda världar

I Grekland uppstod kravaller idag när demonstrationer mot den socialistiska regeringen spårade ur. Demonstranterna är upprörda över stora skattehöjningar, nedskärningar, sänkta löner för offentliganställda och höjd pensionsålder (från 53 till 67 års ålder!).

I Sverige marscherar LO sida vid sida med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och applåderar när Mona Sahlin utlovar höjd skatt för alla löntagare för att finansiera sänkt avgift till a-kassan. Enkelt uttryckt innebär den rödgröna "skatteväxlingen" tydligen att alla 4,5 miljoner löntagare ska dela på kostnaden för a-kassan för de 3,6 miljoner som är med i denna. I grunden ett väldigt orättvist förslag, eftersom många avstår från a-kassan av mycket rationella skäl. Nu höjs alltså skatten med flera hundra kronor per månad för exempelvis en deltidsarbetande mamma, en extraarbetande ungdom, en förtidspensonär som orkar jobba lite extra, för alla sjukskrivna, och inte minst landets alla 100.000 förvärvsarbetande pensionärer. Många av dessa har valt att stå utanför a-kassan eftersom man ofta inte får ut någon ersättning ändå om man blir arbetslös, men tvingas nu ändå subventionera a-kasseavgiften för dem som är friska och har ett heltidsjobb och högre inkomst - trots att dessa har fullt jobbskatteavdrag och givetvis har råd att betala dagens a-kasseavgift alldeles själva. Man tar från dem med allra lägst inkomster och ger till alla andra. Och LO applåderar åt den socialistiska rättvisan.

Kravaller mot höjd skatt i Grekland, applåder från demonstranterna för höjd skatt i Sverige.

Och detta trots att Sverige redan har väldens näst högsta skatter.2010-04-29 Oppositionen godtar 97,8% av Alliansens jobbskatteavdrag

I kväll berättade Aktuellt om oppositionens "nedtrappning av jobbskatteavdraget". Detta ger enligt Aktuellt en besparing på 2,2 miljarder. Det betyder att oppositionen därmed accepterar 97,8 miljarder av de 100 miljarder som jobbskatteavdraget totalt medfört i skattesänkningar. Det känns inte som en särskilt kraftfull markering från oppositionen mot Alliansens skattesänkningar som man hånat under fyra år och beskrivit som så fruktansvärt orättvisa.

Inför kommande valrörelse kan man alltså konstatera att oppositionen godtar 97,8% av Alliansens skattesänkningar för löntagare.2010-04-29 Oppositionen saknar all trovärdighet i skattefrågorna

Under hela mandatperioden har vi fått motstridiga angrepp från oppositionen när det gäller jobbskatteavdraget.

* Ena dagen säger oppositionen att löntagarnas skattesänkningar bara är "kaffepengar" eftersom vi gjort andra besparingar på samma löntagare (vilket inte alls stämmer, besparingarna utgör endast en bråkdel av de samlade skattesänkningarna). Nästa dag påstås att löntagarna fått väldigt stora skattesänkningar vilket är orättvist mot pensionärerna. Vilket är det som gäller? Båda sakerna kan ju rimligen inte stämma.

* Nästa dag påstår man att Alliansen lånat till skattesänkningarna. (Vilket inte är sant eftersom statsskulden minskat med 150 miljarder sedan 2006, trots skattesänkningarna). Men om man nu anser att det är så - varför säger man då inte idag att man vill avskaffa jobbskatteavdraget helt och hållet för att ta ansvar för landets finanser?

* Vid andra tillfällen påstår man att jobbskatteavdraget bara gynnar höginkomsttagarna. När man sedan får frågan om man då är beredda att avskaffa jobbskatteavdraget svarar man att man inte tänker göra detta eftersom man "inte vill höja skatten för låg- och medelinkomsttagare"! Återigen en total motsättning mellan de olika budskapen.

* Till detta kommer att man avvisade första steget i jobbskatteavdraget. När regeringen sedan presenterade steg två sa Socialdemokraterna ja till steg ett men röstade emot steg två. När sedan steg tre presenterades sa (S) ja till steg ett och två men avvisade steg tre. När steg fyra presenterades av regeringen avvisades detta av (S), som däremot godtog steg ett, två och tre. Och nu går man alltså till val på att behålla även steg fyra. Säger man i vart fall. Det är lite märkligt att man i allt väsentligt väljer att behålla jobbskatteavdraget trots alla de hårda angrepp man gjort mot jobbskatteavdraget under fyra år. Men det är kanske så att man i efterhand ger Alliansen rätt i att det är klokt att sänka skatten för dem som jobbar, eftersom de som jobbar utgör grunden för skattefinansiering av välfärd och pensioner?

Nu säger oppositionen att man vill trappa ned jobbskatteavdraget för den som tjänar över 40.000 och att de med inkomster över 80.000 inte ska få något avdrag alls. Det är bara att konstatera att detta ger väldigt lite pengar till statskassan, för det är ganska få som tjänar över 40.000, för att inte tala om de som ligger över 80.000. Det handlar mer om populism och avundsjuka. Alliansen har behållit värnskatten men samtidigt låtit alla få del av jobbskatteavdraget även om ingen får mer jobbskatteavdrag än den som tjänar runt 28.000 kronor oavsett hur hög inkomst man har. Att även de med högre inkomster får vara med och få del av sakttesänkningarna är rimligt i ett land där man vill stimulera utbildning och entreprenörskap. Oppositionens avundsjukepolitik kanske går hem hos vissa, men för landet är det inte alls bra att beskatta utbildning så hårt. Det gör att välutbildade hellre söker sig till andra länder, och vi behöver både våra ingenjörer och läkare i vårt eget land. Höginkomsttagare i Sverige betalar oerhört mycket i skatt, ofta mer än vad en normalinkomsttagare tjänar före skatt. Varje höginkomsttagare som stannar i Sverige och betalar skatt bidrar väldigt mycket till välfärden. Sveriges rikaste, Stefan Persson, huvudägare i H&M betalade förra året som exempel 800 miljoner i skatt. Det betalar ganska många jobb i välfärden.

I övrigt kan man konstatera att oppositionen vill höja de flesta skatter. Fastighetsskatten, inkomstskatten, elskatten, bensinskatten, dieselskatten och arbetsgivareavgifterna. Dessutom vill man införa kilometerskatt och förmögenhetsskatt och avskaffa RUT-avdraget och ROT-avdraget. Mycket av dessa skattehöjningar kommer på ett eller annat sätt att drabba de vanliga löntagarna. Och med tanke på hur mycket oppositionen i grunden ogillar jobbskatteavdraget är det nog ingen vild gissning att man kommer att minska detta eller avskaffa det helt efter något år om man kommer till makten efter valet även om man inte vågar säga detta nu. Oppositionen är helt enkelt inte trovärdiga när det gäller skattepolitiken.2010-04-29 Pappers och Transport kritiska till kilometerskatt för lastbilar

Fackförbunden Pappers och Transport går idag till hårt angrepp mot Socialdemokraterna för att man gjort upp med Miljöpartiet och Vänsterpartiet om att införa kilometerskatt för tunga fordon. "Det här är någonting som andra länder som vi konkurrerar nmed saknar vilket gör att det blir en ensidig kostnadsnackdel" säger Pappers förbundsekonom Christer Larsson, och säger att han befarar att investeringar i skogsindustrin kommer att göras utomlands i stället för i Sverige när transporterna blir dyrare.

Om man till detta lägger att oppositionen vill chockhöja energiskatterna, avveckla kärnkraften, införa förmögenhetsskatt som slår mot tillgången på riskkapital, och dessutom höja inkomstskatten för högutbildade nyckelpersoner så ligger det nog väldigt mycket i Pappers och Transports oro. Många jobb kommer att lämna Sverige. Men tyvärr kommer dessa två fackliga organisationer aldrig att släppa sitt stöd till Socialdemokraterna, hur fel man än tycker politiken är. För Pappers och Transport är det viktigast att få en socialistisk regering, medlemmarnas bästa kommer sorgligt nog alltid i andra hand när deras intressen strider mot Socialdemokraternas politiska förslag. Jag skulle aldrig vilja vara medlem i en facklig organisation som agerar på detta sätt.2010-04-29 Vilken överraskning - svenska folket vill inte ha höjd bensinskatt

SIFO presenterar idag en undersökning om bensinskatten. Endast 13 procent av svenskarna vill se en höjning av bensinskatten (det är väl antagligen storstadsbor utan bil och körkort som bor strax intill tunnelbanan eller bussen). Tre gånger så många, 38% vill i stället se en sänkning av bensinskatten. Hela 16% anser att frågan om bensinskatten är så viktig att de kan tänka sig att byta politiskt block. Man ska nog inte underskatta den betydelse som frågan om höga bensinskatter, och för den delen även höga elskatter, kan få för valutgången.

För egen del är jag glad över att Alliansen har en lite mer balanserad syn på saken. Jag har som bekant inte gillat de (små) bensinskattehöjningar som vi gjort under mandatperioden, men då har vi å andra sidan samtidigt sänkt inkomstskatterna väldigt mycket, så hushållen har ändå fått mer pengar att röra sig med. Oppositionen däremot höjer energiskatterna och bensinskatten utan att samtidigt sänka inkomstskatterna, tvärtom lär många få högre skatt på lönen. Samtidigt höjer man ett antal andra skatter. Den gröna skatteväxlingen har blivit en grön skattehöjning.2010-04-28 Ofattbart korkat förslag om ny förmögenhetsskatt

Den rödgröna oppositionen tänker införa en ny förmögenhetsskatt om de vinner valet. Fast de säger inte hur - saken ska utredas efter valet och den nya skatten gälla från 2012. Låter det bekant? Ännu en svår fråga som måste utredas efter valet för att de tre partierna inte kommer överens...

Miljöpartiet påstår att det inte ska bli den gamla typen av skatt på själva förmögenheten utan kanske en skatt på kapitalinkomst eller en konsumtionsskatt i stället. Jag kan inte se hur detta skulle vara möjligt. Hur ska man kunna ha särskild skatt på den kapitalavkastning som just de förmögna får, eller ta ut en särskild skatt på förmögnas konsumtion? Det är praktiskt omöjligt och det inser alla som är det minsta insatta i hur skattesystemet fungerar.

Men egentligen spelar det ingen roll - förslaget är så urbota korkat i vilket fall. Om man beskattar själva förmögenheterna så försvinner de återigen ut ur landet, precis som de gjorde förr. I stället för att satsas i svenska företag och svenska jobb blir det andra länder som drar nytta av svenskt riskkapital. Om det i stället är kapitalavkastningen som ska beskattas hårdare för de förmögna kommer dessa bara att placera sitt kapital i andra länder så att det inte blir någon avkastning att beskatta i Sverige. Även i detta fall kommer kapitalet alltså att investeras utomlands i stället för i Sverige. Och om slutligen konsumtionen ska beskattas (vilket är praktiskt omöjligt) så kommer de förmögna att antingen låta bli att konsumera och spara pengarna i stället, eller konsumera utomlands för att slippa den svenska skatten. Även detta motverkar företagande och jobb i Sverige till förmån för utlandet. Är det inte bättre att de förmögna slösar bort sina pengar i Sverige, betalar moms och skapar arbetstillfällen i vårt land?

Hur kan ledarna för tre svenska partier bli så fullständigt blinda i sin iver att låta den svenska avundsjukan styra politiken att de helt struntar i att deras förslag minskar tillgången på svenskt riskkapital och hotar svenska jobb? Det är fullständigt obegripligt att man vill göra Sverige så illa. Jag kan lova med fullständig säkerhet att de fyra miljarder per år som man tänker dra in på den nya förmögenhetsskatten kommer att ätas upp flera gånger om i form av skattebortfall på allt det kapital som återigen kommer att lämna landet. Sedan mina år som jurist på bank vet jag precis hur det kommer att gå till, och är förvånad över den enorma okunskap som verkar råda inom oppositionen om hur dagens internationella kapitalmarknader fungerar.

Jag drar mig inte för att utropa detta förslag om återinförd förmögenhetsskatt till det mest korkade från oppositionen under denna mandatperiod. Det säger en del.2010-04-27 Obegränsat med pengar i oppositionens gottepåse

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, konstaterar att kommunsektorn kommer att gå med stora överskott i år, och ännu större kommande år. Trots detta vill den rödgröna oppositionen tillföra kommunerna 9 miljarder extra som något slags förlängt krisstöd. Jag har väldigt svårt att förstå meningen med att satsa statliga pengar på kommuner som totalt sett redan går med stora överskott. De satsningar på välfärden som behövs ryms rimligen inom de ekonomiska ramar som kommunerna redan har.

Effekterna av den rödgröna politiken blir att kommuner med överskott kan sänka kommunalskatten. Det är givetvis utmärkt. I kommuner med dålig ekonomi däremot räcker de extra pengarna knappast för att få ekonomin i balans. Det bästa politikerna kunde göra vore att erbjuda dessa kommuner hjälp med att göra en grundlig analys av den egna verksamheten. En kommun som går med underskott till och med i brinnande högkonjunktur har långsiktiga problem och i längden hjälper det inte att man håller dem flytande ett tag till med tillfälliga statliga extrapengar.

Den rödgröna oppositionen påstår för övrigt att alla de extra miljarderna ska ge 10-15.000 jobb i kommunsektorn. En mycket optimistisk siffra skulle jag tro, många kommuner kommer säkert att sänka skatten i stället för att anställa fler. Men skulle det ändå bli 10.000 nya jobb betyder i så fall en kostnad på någon miljon per jobb. Alltså ungefär lika mycket som oppositionen påstår att ett nytt jobb i hushållssektorn till följd av ROT-avdraget kostar. Men när det gäller RUT-avdraget hånar man regeringen och säger att en så hög kostnad för varje nytt jobb är alldeles för mycket...

Det är bara att konstatera att det är valår, och att oppositionen alltid har mer pengar till allt än vad regeringen har. De löften Alliansen gav före valet 2006 har uppfyllts. De rödgröna kommer däremot aldrig att kunna uppfylla sina vallöften om de vinner valet, eftersom de utlovar pengar som inte finns. Om de inte chockhöjer skatterna förståss. Det ska bli spännande att se oppositionens samlade budgetalternativ om några dagar...antingen blir det stora underskott eller gigantiska skattehöjningar för vanligt folk.
2010-04-26 Vem ska betala oppositionens "rekordstora järnvägssatsningar"?

Oppositionen meddelar idag att man vill göra rekordsatsningar på järnvägsutbyggnad, bland annat höghastighetståg, och påstår själva att detta medför en satsning på 120 miljarder mer på järnvägar än vad regeringen beslutat fram till år 2021. Alla satsningar vill man göra utan att prioritera bort de rekordstora satsningar på vägar och järnvägar som regeringen redan tagit beslut om. Som vanligt utlovar man alltid mer pengar än regeringen i alla frågor. Man har aldrig brist på pengar hos oppositionen.
Av de 120 miljarderna räknar man med att kommunerna ska stå för 20 miljarder. Kilometerskatt för tung trafik, höjda banavgifter på järnvägarna och ökat stöd till kollektivtrafiken (via skatterna får man anta) är andra delar, liksom tidigarelagda trängselskatter. Alla dessa kostnader vältras alltså över på medborgarna i form av höjda skatter och resekostnader. Men trots detta räcker pengarna ingenstans för oppositionens alla löften. Mycket mera måste lånas upp av staten, vilket kommer att ge ökat budgetunderskott. För övrigt innebär en realistisk kostnadsberäkning av de höghastighetståg som föreslås att de utlovade extra 120 miljarderna inte kommer att räcka på långa vägar.

Att lova runt och hålla tunt påminner om läget fram till 2006. När Alliansen tillträdde chockades vi av att kunna konstatera att det saknades över 100 miljarder bara för att betala alla de löften om nya vägar och järnvägar som Socialdemokraterna strödde omkring sig före valet 2006, och alla de projekt där man storstilat "tog första spadtaget" i närvaro av media, men där det inte fanns några pengar för att bygga färdigt. Snart är vi där igen om den rödgröna får bestämma.

Intressant är också att utbyggnaden av höghastighetståg motiveras med miljö- och klimatargument från oppositionen. Tyvärr håller inte argumenten. Satsningar på en höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm, den så kallade Götalandsbanan, skulle bara minska utsläppen marginellt. Det menar forskare vid statens Väg- och trans- portforskningsinstitut i en rapport som refereras av SVT TextTV idag. Koldioxidutsläppen skulle minska med 150.000 ton per år, vilket är 0,7 procent av utsläppen inom transport- sektorn. Det är för lite för att projektet ska vara kostnadseffektivt enligt forskarna.

För mig handlar snabbtåg mellan Göteborg och Borås via Landvetter främst om att underlätta pendling och transporter mellan Västsveriges två största städer, samt underlätta transporter till och från flygplatsen. Positiva miljöeffekter får man på köpet. En utbyggnad av en järnväg som klarar av snabbtåg i framtiden, men utan att direkt investera i nya dyra tåg och vagnar av snabbtågstyp är en bra början. Snabbtåg har väldigt liten betydelse på den korta sträckan mellan Göteborg och Borås, dagens pendeltåg i normalfart mellan städerna, via flygplatsen, räcker alldeles utmärkt, och blir betydligt billigare. Men om man hittar en modell där man kan bygga själva järnvägen i snabbtågsstandard redan från början finns ju alltid möjligheten att i framtiden förlänga järnvägen och sätta in snabbtåg till Jönköping och vidare till Stockholm. Detta är den linje jag själv och moderaterna i Västra Götaland förespråkar i järnvägsfrågan, och därför är vi positiva till en fortsatt utredning av frågan om höghastighetståg. Den utredning som gjorts är alldeles för osäker för att ta ett definitivt beslut, inte minst är de uppskattade kostnaderna mycket osäkra. Men det viktigaste är att snabbt få till en realistisk ny fungerande järnvägsförbindelse mellan Borås och Göteborg, via Landvetter, inte storstilade och oerhört kostsamma planer om ett snabbtåg till Stockholm som i bästa fall kanske blir verklighet om 25 eller 30 år.2010-04-26 Vem får betala höjd kilometerskatt för tung trafik?

Den rödgröna oppositionen meddelar idag att man vill införa en ny kilometerskatt för tunga fordon på väg, dvs lastbilstransporter. Skatten ska bli 14 kronor per mil. Man skryter om att detta är en miljö- och klimatsatsning, underförstått är det en kostnad som de "elaka åkerierna" ska betala för att de släpper ut avgaser.

Man glömmer som vanligt att berätta vem som får betala. Det får du och jag. Alla transportkostnader läggs givetvis på priset på de varor vi köper. Det betyder dyrare mat, kläder och bensin. Dessutom får vi dyrare byggkostnader och försämringar för exportindustrin. Dessutom kommer det att slå hårt mot transportnäringen, målet är ju att minska transporterna, och det gör givetvis att många inom denna sektor blir arbetslösa.

Redan 2007 utredde trafikforskningsmyndigheten SIKA frågan om kilometerskatt och kom fram till att en skatt på 14 kronor milen skulle minska trafiken med 15 procent. Staten skulle få in cirka tre miljarder, netto. Omkring 2000 jobb skulle försvinna, industrin skulle få två-tre procent högre fraktkostnader och skatten skulle stå i strid med regionalpolitikens mål om god arbetsmarknad och service i hela landet. Visst skulle man kanske kunna använda modern GPS-teknik för att differentiera skatten, både regionalt och i förhållande till fordonens miljö- och viktklass, bränsleslag, vilka vägar de väljer och när på dygnet man kör. Men baksidan med ett sådant system är uppenbart. Det blir sannolikt en oerhört kostsam administration och en omfattande övervakning av fordonen.

Oavsett hur man räknar så kan man konstatera att det blir väldigt dyrt att bo i Sverige om väljarna släpper fram de rödgröna partierna i regeringsställning. Förslaget om kilometerskatt är bara ett bland en stor mängd skattehöjningar och fördyringar som skulle drabba svenska folket.2010-04-23 Oppositionen kommer att förvärra ungdomsarbetslösheten

Det är ju väl känt vid det här laget att den röd-gröna oppositionen vill chockhöja arbetsgivareavgifterna för den som anställer ungdomar. Det är väl ingen vild gissning att detta skulle förvärra ungdomsarbetslösheten.

I går kom nästa rödgröna förslag som riskerar att öka ungdomsarbetslösheten. Oppositionen vill att arbetslösa ungdomar ska in i åtgärder, praktik eller utbildning redan från första dagens arbetslöshet! Det vore en tragisk återgång till läget före 2006 när ungdomar som gått ut skolan ofta direkt stoppades in i olika åtgärder eller utbildningar via Arbetsförmedlingen i stället för att lägga lite tid på att söka ett riktigt jobb. Alliansen har infört en begränsning att man först måste söka jobb under tre månader innan man omfattas av olika arbetsmarknadasåtgärder. De tre första månaderna får man hjälp och stöd från Arbetsförmedlingen för att hitta ett jobb jobb. Om man inte lyckas få ett jobb går man efter tre månader över i jobbgarantin för unga, och kan få del av olika arbetsmarknadsåtgärder, inklusive starta-eget-bidrag, coachning, praktik med mera. Hälften av ungdomarna som kommer in i denna garanti lyckas komma vidare till ett arbete, praktik eller utbildning. Ett hyfsat bra resultat i det konjunkturläge som är just nu.

Dagens modell tror jag i grunden är helt rätt väg om man vill få ut ungdomar i riktiga jobb, och det stöds av de flesta forskare. Om man direkt tvingar in ungdomar i olika åtgärder kommer det att ta mycket längre tid att komma in på arbetsmarknaden. Däremot tycker jag man möjligen skulle kunna överväga är att ge Arbetsförmedlingen lite större frihet att i vissa fall sätta in åtgärder tidigare än efter tre månader. Det finns ju enstaka ungdomar som man redan från början kan se kommer få mycket svårt att få ett arbete, och då är det ju lite synd att de inte exempelvis kan få en praktikplats eller kortare utbildning direkt. Men detta måste i så fall gälla i undantagsfall. Oppositionens förslag riskerar att leda till att alla arbetslösa ungdomar stoppas in i åtgärder första dagen och förvaras där i stället för att aktivt söka jobb. Det vore väldigt olyckligt.2010-04-21 Hur skulle en rödgrön regering kunna styra Sverige?

Frågan är befogad. Tidigare under våren har de rödgröna partierna meddelat att frågan om försvarets framtid ska utredas. Efter valet. Samma sak med Sveriges deltagande i Afghanistan. Och skolpolitiken. Alla besvärliga frågor skjuter man framför sig när man inte kan enas, i flera fall utlovas utredningar - efter valet! Integrationspolitiken, kriminalpolitiken, utrikespolitiken, EU-politiken, RUT-och ROT-avdragen, inkomstskatten, förmögenhetsskatten och energibeskattningen är andra svåra tvistefrågor. Den 3 maj måste man leverera ett alternativ till regeringens vårbudget. Det ska bli spännande att se hur många fler jobbiga frågor som de rödgröna begraver i utredningar. Som ska göras efter valet.

Nu har vänsterpartierna hittat ännu ett sätt att hantera svåra interna stridigheter. Trots att regeringen redan tagit beslut om den nya motorvägen "Förbifart Stockholm" och satt av pengar i budgeten, och trots att Socialdemokraterna tydligt tagit ställning för denna motorväg, så gör partiet nu helt om och vill ha en folkomröstning 2012 om saken. Detta bara för att s, v och mp inte kan komma överens! För en vecka sedan sa Socialdemokraternas ledande namn i Stockholm, Carin Jämtin, att hon var beredd att "köra över" v och mp i frågan. Men nu tvingas hon alltså backa, trots att hennes parti fortfarande säger att förbifarten är viktig för Stockholms framtid. Återigen lägger sig socialdemokraterna sig platt för Miljöpartiet, och det skrämmer mig lite. Miljöpartiets extremistiska miljöpolitik riskerar att få mycket större utrymme i en rödgrön regering än vad de flesta nog hittills har insett.

De lokala väljarna vill ha en ny led förbi Stockholm. Enligt opinionsmätningarna stöds detta av runt 80% av Stockholmarna. De inser att en stor motorväg rakt igenom en stad, ofta med stillastående köer, inte är det mest miljövänliga, och ser en ny motorväg runt staden, till stor del i en tunnel, som en viktig sak för miljön. Det finns ingen anledning att förhala denna fråga bara för att tre oppositionspartier inte kan komma överens. Det är faktiskt pinsamt att föreslå att kostnadskrävande folkomröstningar ska användas på detta sätt för att lösa tre partiers inre stridigheter. Vad blir nästa folkomröstningskrav från den rödgröna röran för att de ska slippa förhandla om jobbiga saker?

Å andra sidan, det som hänt bekräftar ju för väljarna vilken skillnad det är i samarbetsklimat inom Alliansen och inom den rödgröna oppositionen. Självklart borde detta gynna Alliansen när väljarna ska göra sitt val, både på riksnivå och i Stockholm. Svenska folket börjar nog så sakta inse riskerna i att släppa fram ett makthungrigt miljöparti till makten tillsammans med helt kraftlösa socialdemokrater utan ledning, och ett litet fd kommunistparti. Opinionsmätningarna visar nu också ett ständigt minskande försprång för oppositionen. I längden går det inte att vinna ett val om man vare sig visar regeringsduglighet eller har några politiska alternativ, utan bygger hela sin politik på att kritisera sittande regering. Jag är övertygad om att svenska folket genomskådar detta.2010-04-19 Drömmer SSU verkligen om Cuba och Nordkorea?

Ibland blir man förvånad till och med över SSU:s utspel. Som förra veckan i BT när man hyllade det gamla apoteksmonopolet. Nedan mitt korta svar, som publicerades i BT i går:

SSU:s märkliga förebilder

Två SSU-are skriver i BT (11 april) att det är olyckligt att Alliansregeringen har avskaffat apoteksmonopolet, och man anser att staten ska äga alla apotek.

En sak SSU inte skriver är att Sverige var ett av endast tre länder i världen som hade ett statligt apoteksmonopol. De två länder som idag finns kvar med detta monopol är Nordkorea och Cuba.

Bortsett från alla andra fördelar med ett avskaffat apoteksmonopol tycker jag det känns alldeles
utmärkt att Sverige valt en annan väg för apoteken än dessa två odemokratiska socialistländer.

Jan Ericson (M)
riksdagsledamot

2010-04-14 Oppositionen är beredda att elda upp 8 miljarder kronor

Just nu pågår en mycket märklig debatt i riksdagen, nämligen hur Sverige ska hantera sitt överskott av utsläppsrätter. Sverige har gjort så stora insatser de senaste åren mot utsläpp av koldioxid att vi inte behöver alla de utsläppsrätter som vi tidigare blivit tilldelade, och som bygger på att vi ska få öka våra utsläpp. I stället kommer Sverige att minska sina utsläpp med 10% fram till 2012. Sverige uppfyller därmed sitt åtagande enligt Kyotoprotokollet, och EU:s fördelning av utsläppsminskningar med god marginal.

Riksrevisionen har lyft frågan om hur Sverige ska hantera sitt överskott av utsläppsrätter. Frågan måste lösas före 2012. Precis som min riksdagskollega Sofia Arkelsten sa i debatten är det ett lyxproblem för Sverige att ha ett överskott på utsläppsrätter som inte behövs, i de flesta länder ser det helt annorlunda ut. Riksrevisionen uppskattar värdet på överskottet av utsläppsrätter till 7-8 miljarder kronor. Det ska sägas att detta värde är mycket osäkert, det finns fler länder med överskott, och om alla skulle sälja sina andelar samtidigt skulle antagligen värdet minska betydligt.

Alliansen vill att regeringen ska beräkna värdet på utsläppsrätterna och återkomma till riksdagen med förslag på hur överskottet ska hanteras. Det finns tre alternativ, man kan annulera rätter, spara rätter eller sälja rätter på marknaden och exempelvis använda dessa pengar till andra miljöåtgärder.

Oppositionen däremot säger redan idag att man vill annulera hela överskottet av utsläppsrätter. Alltså även om värdet skulle uppgå till 7-8 miljarder kronor. Man är alltså beredda att kasta bort 7-8 miljarder av skattebetalarnas pengar! Ett oerhört märkligt och upprörande synsätt. Oppositionens motiv är att om man säljer rätterna så kan någon annan släppa ut mer, vilket skulle göra att de svenska utsläpps- minskningarna skulle vara meningslösa globalt sett.

Jag tycker oppositionen är helt ute och cyklar. Tanken med utsläppsrätter är ju just att den som minskar sina utsläpp kan sälja utsläppsrätter till den som behöver öka sina utsläpp. Därmed uppstår en vinst för den som minskar sina utsläpp och en kostnad för den som vill öka sina utsläpp vilket gör det mer lönsamt att investera i utsläppsminskningar. Om inte Sverige säljer sina utsläppsrätter till dem som behöver köpa kommer andra länder att göra det i stället. Den enda effekten blir att svenska skattebetalare går miste om en möjlig intäkt som kan användas till annat. Eftersom svenska folket bekostat mycket av utsläppsminskningarna borde de också få vara med och ta del av värdet på de utsläppsrätter som detta genererat, inte tvingas se hur regeringen makulerar miljarder av skattebetalarnas pengar. Varför inte använda en del av pengarna för att sänka skatten på den rena svenska elproduktionen och därmed sänka hushållens elkostnader?

Om antalet utsläppsrätter ska minska globalt borde givetvis alla länder enas om att annulera en viss procent av sina utsläppsrätter, för att bevara balansen mellan länderna. Med oppositionens ensidiga svenska lösning får svenska skattebetalare som vanligt ta en stor kostnad och skattebetalarna i andra länder slipper. Detta är oppositionens fanatiska miljöpolitik i ett nötskal....2010-03-31 Miljöpartiets förslag riskerar att ödelägga statsfinanserna

Miljöpartiet säger ofta att de blivit ett mer moget parti som tar ansvar och är realistiska. Ibland stämmer detta, och emellanåt stödjer Miljöpartiet Alliansens förslag inom olika områden. Själv har jag bara gott att säga om Miljöpartiet i Marks kommun som jag samverkade med på ett utmärkt sätt under åren 2002-2006. Men när jag läser huvudförslagen i Miljöpartiets valplattform för riksdagsvalet kan jag konstatera att man nu återgår till sin gamla flummiga politik med märkliga förslag som dessutom inte går ihop ekonomiskt.

Stolliga förslag som återinfört friår, där människor ska kunna ta ett år ledigt på andras bekostnad förvånar ju inte längre. Däremot blir man mer förvånad när man ser förslaget om höjd pensionsålder. Undrar just vad landets blivande pensionärer tycker om det? Förslag om könskvotering av börsbolagens styrelser och tvångskvoterad föräldraförsäkring är bara sorgliga att läsa, och saknar stöd hos svenska folket enligt de flesta opinionsmätningar. Miljöpartiet vill också återinföra möjligheten till livslång sjukskrivning, vilket skulle leda till en återgång till den gamla politiken med onödigt lidande för enskilda människor som kasseras från arbetsmarknaden i onödan, vilket i sin tur kostar oerhörda pengar för samhället.

Man säger dessutom nej till alla nya motorvägar och vill bara satsa på järnvägar och fördubblad (!) kollektivtrafik. Att det finns människor som behöver bilen för att kunna ta sig till arbetet verkar man inte bry sig om, inte heller att det är bättre för miljön att bilar inte står stilla i köer utan snabbt tar sig från punkt A till punkt B i jämn fart. För övrigt behöver väl även miljöbilarna vägar att köra på? Miljöpartiet utlovar också tillgång till biogas i hela landet. Det är helt orealistiskt. För det första skulle det bli oerhört dyrt, och vem ska betala? För det andra finns det inte sådana mängder biogas som skulle krävas, då kommer det i stället att bli en större andel fossilgas (naturgas) i tankarna vilket inte ger någon miljönytta som står i proportion till de enorma kostnaderna. Löftet om höghastighetsbanor från Stockholm till både Göteborg, Köpenhamn och Oslo är inte heller finansierade, och det handlar om många hundra miljarder kronor. Chockhöjd bensinskatt (som sannolikt ganska snabbt skulle ge ett bensinpris uppemot 20 kronor per liter) och dramatiskt ökade klimatskatter som skulle höja det höga elpriset ytterligare är mycket obehagliga förslag, men förslår ändå inte långt för att betala mer än en bråkdel av alla Miljöpartiets orealistiska förslag. Till detta kommer Miljöpartiets politik att snabbavveckla kärnkraften och ersätta den med vindkraft, vågkraft och solkraft vilket är fullkomligt orealistiskt, i vart fall under överskådlig tid. Det skulle i stället leda till energibrist i Sverige och slå ut massor av jobb.

Man har också förslag om sänkt moms från 25 till 12 procent för tjänsteföretag som cykelreparatörer, restauranger och frisörer, sänkt arbetsgivaravgift med 10 procentenheter för småföretag. Man vill också ha en ny statligt finansierad riskkapitalfond för företagande och ett särskilt investeringsstöd för att bygga nytt och rusta upp nedslitna bostäder och stadsdelcentrum. Allt detta låter ju trevligt, men hur detta och ett femtontal andra stora utgifter, bland annat kraftigt ökat svensk bistånd, ska finansieras framgår inte överhuvudtaget. Miljöpartiet säger att man bara vill höja skatten för dem som tjänar allra mest och därtill höja klimatskatterna. Det finns som sagt inte skuggan av en chans att detta räcker till alla utgifter, även om energiskatterna skulle höjas till nivåer som svenska folket inte skulle kunna tro i sin vildaste fantasi. Skulle Miljöpartiets politik genomföras skulle både statens och kommunernas ekonomi ändå läggas i ruiner och den starka svenska ekonomin skulle efterhand påminna allt mer om läget i Grekland eller på Island. Alternativet är chockhöjda skattehöjningar på arbete för vanliga löntagare.

För mig är det en gåta hur Miljöpartiet kan ha det opinionsstöd man idag verkar ha. Deras politik är så totalt verklighetsfrämmande och populistisk att det nästan är skrämmande. Det är obegripligt att sansade Socialdemokrater med kunskap om industrins villkor ens kan överväga att ta in det tillväxtfientliga Miljöpartiet i en regering. Det är hög tid att avslöja Miljöpartiet innan det är för sent!2010-03-29 Rödgrön regering ger oss "Earth Hour" vintern lång

Satellitbilden visar Nord- och Sydkorea en alldeles vanlig natt. Ljusa partier är områden där belysning lyser upp nattmörkret. I Syd ser man hur ljust det är i området runt huvudstaden Seoul och i stora delar av landet. I Nordkorea är det helt mörkt, förutom en liten ljusprick över huvudstaden Pyonyang.

Miljöpartiet och resten av den röd-gröna oppositionen vill lägga ned all kärnkraft och ersätta denna med i huvudsak vindkraft. Problemet är bara att vindkraften bara fungerar när det blåser, och när det inte är alltför kallt. En kraftfull vindkraftutbyggnad kräver därför balanskraft som kan sättas in när vindkraftverken står stilla. Den enda balanskraft Sverige har är i princip vattenkraft, och så förståss kolkraft och oljekraft, fast det är väl kanske inget vi ska bygga framtiderns elförsörjning på. Kärnkraft och vattenkraft står för ungefär hälften var av den svenska elproduktionen. Om vi ska ersätta all kärnkraft med vindkraft binder detta större delen av svensk vattenkraft som balanskraft. Resultatet blir att Sverige tvingas halvera elproduktionen under långa perioder när efterfrågan av el är som högst.

Vad halverad elproduktion betyder i form av kraftigt stigande elpriser och sämre tillförlitlighet i elleveranserna är lätt att räkna ut. En valseger för den röd-gröna oppositionen medför faktiskt mycket stor risk för dramatisk elbrist i Sverige och kraftigt stigande priser under vinterhalvåret.

I stället för att hylla mörker och elbrist som ett jippo borde svenska folket kanske fundera över framtiden. Varför ska vi skämmas över vår rena utsläppsfria svenska el? Vill vi hellre ha det som i Nordkorea?

Men en röd-grön regering är risken överhängande för ett halvårslångt svenskt "Earth Hour" varje vinter.2010-03-17 Obetalbart filmklipp...Den socialdemokratiske riksdagsledmoten Monica Green beskyllde i förra veckan KD-ledaren Göran Hägglund för att ha räckt ut tungan (!) åt henne under en debatt i kammaren. En ganska sanslös och löjeväckande beskyllning mot en minister och partiledare, och jag vet att Göran Hägglund var väldigt förvånad och oförstående inför detta märkliga påhopp.

Men när Monica Green sedan pressas av Aftonbladets reporter och ska försöka slingra sig ur det hela blir det faktiskt ganska roligt....2010-03-17 Man kan inte registrera någon annans inarbetade varumärke

SSU försöker få uppmärksamhet genom att säga att man ansökt om att skydda Alliansens varumärke hos Patent- och registreringsverket, för att sedan tvinga Alliansen att köpa tillbaka detta. Men SSU har missat en sak - man kan inte stjäla ett varumärke som redan används av någon annan.

Så tyvärr SSU - det lär nog inte bli någon affär.....2010-03-16 Socialdemokrat öppnar upp för att tillåta incest

Socialdemokraten och riksdagsledamoten Monica Green har väckt stor politisk uppståndelse genom sitt förslag att öppna upp för sexuellt umgänge mellan vuxna familjemedlemmar som syster och bror. I dag är det olagligt enligt svensk lag. "Varför ska vi lägga oss i med moraliska pekpinnar?" säger Monica Green i en intervju i Radio Skaraborg. "För 20 år sedan så tyckte folk att det var fruktansvärt att tänka tanken att det finns homosexuella. Det var ju också "äckligt och fy". Sedan började man vänja sig vid att det finns andra typer av sex." Hon menar att det behövs större acceptans i samhället för sex mellan syskon. "Om syskon får barn tillsammans riskerar ju det barnet att få genetiska defekter, och det vill man absolut inte. Men numera kan man ju ha sex utan att få barn" säger Monica Green.

Monica Green driver alltså frågan om att sex mellan syskon ska tillåtas. Samtidigt driver andra socialdemokrater envist kravet om att lagstifta om förbud mot sex med djur (trots att detta redan omfattas av begreppet djurplågeri).2010-03-04 Vad tycker egentligen Mona Sahlin om RUT-avdraget?

Aftonbladet fortsätter att granska Socialdemokraternas vingliga väg kring RUT-avdraget (skattereduktionen för hushållsnära tjänster). I dagens nummer uppmärksammar man Sahlins tidigare retorik i frågan, bland annat det hon själv skrev i en bok 1996, där hon var mycket positiv till skattereduktion för hushållsnära tjänster:

"Att skattesubventionera en byggnadsarbetare som bygger om köket är helt okej. Men att subventionera (hjälpa) ett företag som anställer en städerska för att städa i samma kök är förkastligt. Jag har aldrig hört någon kalla byggnadskillen för dräng. Men städerskan är alltid piga". Skrev alltså Mona Sahlin 1996....

Men i dag är det Vänsterpartiet som bestämmer inom oppositionen. Trots att många Socialdemokrater och Miljöpartister och en majoritet av oppositionens väljare (70%) vill behålla RUT-avdraget ska det tas bort. Ideologiskt motstånd går före värnandet av jobben.

Fotnot: I dag kom förresten siffror som rör Marks kommun. Det visar sig att hälften av dem som gjorde avdrag för hushållsnära tjänster i Marks kommun 2008 var pensionärer. På riksnivå är det "bara" en tredjedel som är pensionärer. Varför fler pensionärer i just Mark utnyttjar möjligheten framgår inte. Men ett avskaffat RUT-avdrag skulle givetvis slå extra hårt mot pensionärerna i Mark.2010-03-03 Mycket bra att s-toppar köper hushållsnära tjänster

Aftonbladet ägnar idag flera uppslag i tidningen åt att kritisera ett antal ledande Socialdemokratiska politiker för att de själva utnyttjar det RUT-avdrag som de kritiserar så hårt. Ylva Johansson, fd minister, och hennes man Erik Åsbrink har exempelvis handlat avdragsilla tjänster för nära 50.000 kronor. Andra fd ministrar som använt skattereduktionen Göran Persson, Leif Pagrotsky, Allan Larsson, Bosse Ringholm, Kjell-Olof Feldt, samt vice ordf i skatteutskottet Lars Johansson, riksdagsledamoten ann Arleklo, fd talmannen Björn von Sydow, fd partisekreteraren Lars Stjernkvist samt socialdemokraternas valgeneral Bo Krogvig. S-märkta kommentatorer och journalister förfasar sig över dubbelmoralen, men Mona Sahlin försvarar den.

Jag själv, och sannolikt de 78% av svenska folket som anser att RUT-avdraget är bra, tycker det är utmärkt att ledande Socialdemokrater köper hushållsnära tjänster och får skattereduktion för detta. Genom sitt handlande bidrar de ju till att skapa fler jobb och därmed till att stärka Alliansens jobblinje.

Men det är klart att dubbelmoralen sticker i ögonen på de 30% av oppositionens väljare som säger nej till RUT-avdraget. Inte minst vänsterpartisterna i riksdagen går i taket. Det är inte de socialdemokratiska politikernas handlande i sig som är klandervärt, utan just dubbelmoralen. Man har ett mycket högt tonläge och förfasar sig över att "utnyttja pigor" i privata bostäder, och samtidigt gör man det själv. Man tycker skattereduktionen är fel, men man använder möjligheten själv, trots att man som man säger "har råd att betala ändå med sin höga lön". Trovärdigheten i den politiska retoriken försvinner lätt när man inte lever som man lär.2010-02-21 Framgången med "RUT-avdrag" splittrar oppositionen

Det var kul att se nyheterna i kväll. Branschorganisationen Almegas rapport om hur framgångsrik avdragsrätten för hushållsnära tjänster varit, och hur många nya jobb det skapat visar att det blivit precis så som vi i Alliansen hoppades när reformen infördes.

Almegas rapport visar också att många av de över tiotusen nya jobb som reformen skapat skulle försvinna om skattereduktionen togs bort. Detta fick idag Miljöpartiet att göra helt om och plötsligt förklara att man inte längre vill avskaffa avdragsrätten för hushållsnära tjänster. Detta fick direkt kritik från (S) och (V) som står kvar vid sitt löfte att avskaffa reformen och göra många tusen människor arbetslösa. Ännu en splittning inom oppositionen alltså, och det känns ju bra att Miljöpartiet tagit sitt förnuft till fånga. Det kommer nog att bli mer splittring framöver inom oppositionen i takt med att Alliansens olika reformer efterhand utvärderas och visar sig fungera. För visst måste det kännas konstigt att gå till val på att förstöra framgångsrika reformer och göra människor arbetslösa enbart av ideologiska skäl?2010-01-25 Hur var det nu med den per(s)onliga integriteten?

Mobiltelefoner med anonymt kontantkort används ibland när kriminella planerar grova brott samt vid bedrägerier på nätet, och de anonyma abonnemangen försvårar polisens brottsutredningar. Detta är ett faktum. I dag är det också frivilligt att lämna personuppgifter för dem som köper kontantkort. Susanne Eberstein, riksdagsledamot (S) anser att det borde vara obligatoriskt, och undrar i en skriftlig fråga till justitieministern om det finns några planer att införa ett krav på ett exempelvis att lämna personnummer vid köp av kontantkort.

Men Justitieminister Beatrice Ask avvisar förlaget. Ett krav leder bara till att de kriminella hittar andra sätt att planera sina brott. Dessutom skulle mobiltelefoner bli mer stöldbegärliga. Ett krav på obligatorisk registrering för den som köper kontantkort innebär även ett alltför stort intrång i människors privatliv och leder till stora administrativa kostnader för telebolagen. Och detta uppväger inte nyttan med en registrering, enligt justitieministern.

Under mandatperioden har ju (S) vid flera tillfällen försökt framställa regeringen som ett hot mot integriteten, och sig själva som integritetens främsta försvarare. Det har klingat väldigt falskt. Den som följt olika lagstiftningsförslag som rör integritetsfrågorna, både inom Sverige och i EU, kan lätt se hur initiativen i alltför många fall kommit från den tidigare (S)-regeringen med dåvarande justitieministern Tomas Bodström i spetsen. Alliansregeringen har genomfört vissa av förslagen, fast i lindrigare form, och avvisat andra. Och när man hör riksdagsledamoten Ebersteins förslag inser man att Socialdemokraterna ideologiskt inte alls har något problem att offra den personliga integriteten för nästan vilket syfte som helst. Har det aldrig slagit Eberstein att om man inte kan köpa kontantkort anonymt så stjäl man helt enkelt någon annans telefon i stället, eller tecknar abonnemang på en "målvakt"? En lag om obligatoriska personuppgifter för alla kontantkort skulle bara försämra integriteten utan att ge någon rimlig effekt mot brottsligheten.2010-01-24 När man har avundsjukan som grundläggande politisk idé

De senaste dagarnas debatt om (S)-ledaren Mona Sahlins dyra väska är intressant. Den dyrbara väskan dök upp vid en fotografering av alla partiledarna i veckan, och bilden publicerades i Aftonbladet häromdagen.

För att läsa Aftonbladets artikel, klicka på bilden så länkar den till tidningen.

Diskussionen är närmast absurd. Självklart gör inte en dyr väska (6.000 kronor enligt uppgift) att Mona Sahlin blir vare sig en bättre eller sämre partiledare. Väskan kan inte heller maskera (S)-politikens stora brister eller oppositionens stora oenighet i en mängd viktiga frågor.


Bilden citerad från Aftonbladets nätupplaga.

Att debatt uppstår om det lämpliga i att en (S)-ledare har en dyr väska visar egentligen bara en sak. När man som Socialdemokraterna bygger hela sin politik på en enda politisk idé, nämligen avundsjuka, så slår det lätt tillbaka. Det blir då närmast omöjligt att någon, inte ens partiledaren, har en finare väska än någon annan. Egentligen visar diskussionen om väskan det omöjliga i den socialistiska politiken, nämligen att alla måste ha det exakt lika (oftast lika dåligt) och att ingen tillåts sticka ut utan ska hållas tillbaka med alla medel. Vem vill leva i ett sådant samhälle?

Jag har själv inget problem alls med framgångsrika och förmögna människor som startar företag, skapar arbetstillfällen, bidrar med riskkapital och konsumerar. På alla sätt bidrar förmögna människor till samhällets utveckling och betalar oftast massor av skatt. Inte minst när de konsumerar sina pengar. Om någon nu skulle vilja köpa en dyr väska för 6.000 kronor (jag skulle personligen aldrig göra det) så betalar de faktiskt 1.200 kronor i moms till staten vid köpet. Pengar som räcker för att betala lön och sociala avgifter för en undersköterska en hel dag!2010-01-18 Oppositionen djupt splittrad om utrikes- och försvarspolitiken

I går meddelade Mona Sahlin glatt i direktsändning i TV att oppositionen hade enats kring utrikes och försvarspolitiken. På en fråga från reportern om det varit svårt att komma överens sa Sahlin att det inte varit svårt alls! Och i dag skulle man presentera sin enighet. Det gick ju så där. Dagens besked blev i stället en uppvisning i oenighet...

*Oppositionen har ingen åsikt om hur försvarsanslagen skall se ut kommande år. De vill skära ner 2 miljarder kronor varje år – men de har inga som helst gemensamma besked om hur detta skall gå till, utan olika förslag allihop! Nu säger Sahlin att besked ska komma i april. den som lever får se.
* Den viktigaste svenska utlandsinsatsen är tveklöst den i Afghanistan. Här råder total oenighet, Vänsterpartiet vill ta hem alla svenska soldater medan Socialdemokraterna i allt väsentligt stödjer regeringen linje. Oppositionen vill "utreda" insatsen i Afghanistan under hösten 2011. problemet är bara att riksdagen redan hösten 2010 skall fatta beslut om förnyat mandat för den svenska ISAF-insatsen. En eventuell socialdemokratisk regering skulle därmed vara beroende av stöd från Alliansen gällande Afghanistan.
*I övrigt säger oppositionen att internationella insatser är viktiga för den internationella solidariteten, men samtidigt vill man minska Sveriges roll i dessa insatser. Inte helt logiskt kan man tycka.
*Värnplikten skall utredas 2011. Oppositionen tänker rösta emot det nya personalförsörjningssystemet för försvaret i riksdagen i vår, men inte riva upp det om de vinner valet.
*Försvarsindustrin säger man sig vara för, men exporten som den lever på skall begränsas. Företagen ligger med exportandelar mellan 85 och 90 procent och är beroende av export. Utan export kommer försvarsindustrin inte att överleva. Hur många jobb detta skulle kosta kan man fundera över.

Sammanfattningsvis ger oppositionen inga besked om målen för försvaret, insatsorganisationens storlek, värnplikten, Hemvärnets storlek, eller kapaciteten för internationella insatser, eller om svensk trupp ska vara kvar i Afghanistan. Man är djupt oeniga om det mesta. De frågor man har svårast att enas kring tänker man utreda - efter valet! - för att sopa problemen under mattan under valrörelsen. Men så lätt ska den rödgröna röran inte få komma undan...2010-01-09 Regeringsskifte skulle leda till energikris i Sverige

Vattenfall får nu kritik för dålig planering när det gäller renovering och översyn av kärnkraftverken. Bland annat står två reaktorer i Ringhals still - och det leder till att energiproduktionen är på gränsen att räcka till på grund av kylan. Detta visar hur beroende Sverige är av kärnkraften på vintern, och frågan är om man verkligen är seriös om man föreslår en snabbavveckling av kärnkraften?

Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet driver linjen om avvecklad kärnkraft, vilket skulle leda till nästan halverad elproduktion i Sverige. Så här står det i miljöpartiets partiprogram:

"Kärnkraften i Sverige ska avvecklas snabbt med början omedelbart. Hälften av kärnkraftselen kan effektiviseras bort, bland annat genom sparande och ersättning av eluppvärmning. Den andra hälften kan ersättas med bioenergi, vindkraft och solvärme. Också fossilanvändningen för värme och el ska minska. Elmarknaden måste fungera så att det blir dyrare att använda el när den är dyr att producera. Därigenom minskar elvärmen och då också marknaden för kärnkraft. Om det uppstår brist på el under energiomställningen bör detta lösas genom import av grön el."

Vänsterpartiet skriver i sitt partiprogram bara att "Kärnkraften skall avvecklas snarast möjligt." men anger inget om vad som ska komma i stället.

Idag är elproduktionen ansträngd i hela Europa. Och hela oppositionen säger dessutom envist nej till nya elkablar mellan Sverige och andra länder. Varifrån har de tänkt att vi ska kunna köpa "grön el" mitt i vintern om vi snabbavvecklar kärnkraften? Och hur ska vindkraften kunna bidra när den står helt stilla när det är så här kallt? Och hur är det med solenergin, är den verkligen en effektiv energikälla mitt i vintern när det nästan är mörkt dygnet runt?

Oppositionens energipolitik är dessutom ett lotteri. Inom Socialdemokratin finns faktiskt många som inser att energiförsörjningen är viktig och att kärnkraften behövs. Men efter ett val där Miljöpartiet gått fram kraftigt och där Socialdemokraterna lyckats dåligt kommer Miljöpartiet att få ett skrämmande stort inflytande över politiken, och lätt få med sig Vänsterpartiet mot Socialdemokraternas mer realistiska linje. Sverige riskerar då både extremt höga elpriser, utslagning av elintensiv industri, ökad arbetslöshet inom industrisektorn, elbrist på vintern, och inte minst kommer vi att tvingas köra våra oljekraftverk för fullt för att klara elförsörjningen vintertid. Oppositionens energipolitik riskerar både att blir väldigt dyr för Sverige, driva jobb ut ur landet och dessutom bli sämre för miljön. Detta måste Alliansen se till att göra till en stor och viktig valfråga 2010. Glädjande nog kan den kalla vintern kanske få delar av svenska folket att vakna och se mer realistiskt på energifrågorna? Och därmed se till att Miljöpartiet inte får något inflytande över svensk energipolitik nästa mandatperiod heller.2009-12-28 Småföretagarna oroar sig för lågkonjunktur och regeringsskifte

Organisationen Företagarna har redovisat resultatet av sin julpanel. Optimismen och framtidstron är stark efter krisåret 2009. Vart fjärde företag räknar med att växa under 2010. Endast 5 procent räknar med neddragningar. Men panelen visar att småföretagarna också ser orosmoln vid horisonten. Det som oroar mest är att konjunkturen vänder nedåt igen. På andra plats hamnar risken för regeringsskifte, och på tredje risken för sena betalningar.

"Detta visar ju tydligt att oppositionen har mycket att bevisa vad gäller ambitionen av att bli småföretagarpartier. Återinförande av förmögenhetsskatten, hotande skattehöjningar och krångligare LAS väger tyngre än de positiva inslagen" säger Företagarnas VD Anna Stina Nordmark Nilsson.

För egen del tycker jag det är ganska givet att småföretagarna oroar sig för ett eventuellt regeringsskifte. De rödgröna partiernas politik är allvarligt företagarfientligt. Utöver det som Företagarnas VD nämner finns även hot om dramatiskt höjda energiskatter, höjda arbetsgivareavgifter, avskaffad avdragsrätt för hushållsnära tjänster, hot om lag om rätt till heltid för alla, hot om könskvotering av bolagsstyrelser, hot om avskaffande av undantagen i turordningsreglerna och en del annnat. I en tid när vi behöver företag som växer och anställer fler är detta knappast rätt väg att gå. Det är så lätt att glömma att det helt och hållet är småföretagens framtidstro som avgör om fler får arbete. Och detta är något jag envist tänker påminna väljarna om ända fram till valet 2010.2009-12-23 Dags att avslöja Miljöpartiet - räkmackans tid är förbi!

Miljöpartiet för en mycket extrem klimatpolitik som hotar svensk industri och svenska jobb och gör hushållen fattiga. För den som har en balanserad syn på klimatfrågan spelar det stor roll vilket regeringsalternativ som styr Sverige efter 2010.

Statsminister Fredrik Reinfeldt varnade i söndags i intervjun i Agenda för skattechocker för svenska folket om oppositionen skulle vinna valet 2010. Att socialdemokraterna vill höja skatterna med 10 miljarder (minst) är väl känt, både inkomstskatt och fastighetsskatt kommer att stiga. Men när Reinfeldt varnade för Miljöpartiets förslag att höja koldioxidskatterna för hushåll och företag med 15 miljarder direkt efter valet tror jag att många hajade till. Den enorma summan skulle slå mycket hårt mot energipriserna vilket skulle drabba både hushåll och industri.

En aktuell medieundersökning som redovisas i Dagens Nyheter idag visar att Miljöpartiet i stort sett helt sluppit all granskning av sin politik. Framgångarna i opinionsmätningarna lär främst bero på att man åkt "politisk räkmacka" på klimatdebatten. Jag har tidigare kritiserat mitt eget parti och Alliansen för att ha stått i köket och tillagat denna räkmacka åt Mp, och det står jag för. Vårt överdrivna fokus på koldioxidfrågan har plötsligt gett Miljöpartiet legitimitet för sin extrema politiska linje, och det är olyckligt. I praktiken är det stor skillnad mellan Mp och Alliansen. Därför känns det mycket befriande att vår statsminister nu talar klarspråk. För självklart är det - oavsett vad man anser i klimatfrågan - väldigt farligt för Sverige med höga ensidiga svenska "klimatskatter" som skulle försämra vår industris konkurrenskraft och hota tillväxt och sysselsättning i Sverige.

För egen del är jag ytterst kritisk till höjda koldioxidskatter enbart av "klimatskäl", men jag kan acceptera viss uppräkning om det görs för att motverka andra miljöproblem. De små årliga uppjusteringar av koldioxidskatten med inflationen som gjorts denna mandatperiod går givetvis att leva med när man jämför med oppositionens skräckförslag.

Alla "koldioxidskeptiker" eller "klimatrealister" bör inför valet 2010 noga fundera över alternativen i svensk politik. Alternativen är inte att rösta med fötterna och döma ut hela det politiska systemet för att alla springer åt samma håll i klimatfrågan! Ett sådant agerande banar väg för en rödgrön regering med två extrema regeringspartier i klimatfrågan - Mp och V. Det kan sluta illa för Sverige. Var och en bör inse att Alliansen trots allt för en mycket mer balanserad klimatpolitik och inser att Sverige bara är en liten, liten spelare i en stor värld. Vi är dessutom faktiskt är en hel del enskilda politiker från Alliansen som har en mer nyanserad syn på saken, och allt fler av oss vågar också säga detta öppet i olika sammanhang.

Miljöpartiet har fått oförtjänt god utdelning på sin populism. Ena dagen klagar man över att det behövs mer stöd till Volvo eller Saab, nästa dag säger man klart och tydligt att bilar är ett hot mot klimatet och att alla ska åka kollektivt eller cykla! Ena dagen kräver man mer pengar till infrastrukturen, nästa dag säger man nej till alla vägbyggen "av klimatskäl" - trots att en ny väg bevisligen kan minska utsläpp och sänka energiförbrukningen. Ena dagen talar man sig varm för de med låga inkomster, nästa dag vill man slå undan benen på hushållen genom chockhöjda energiskatter. Ena dagen talar man om problemet med arbetslösheten, nästa dag vill man chockhöja energiskatterna och därmed slå undan benen för delar av svensk industri. Det är hög tid att avslöja Miljöpartiets dubbelspel.

Räkmackans tid är snart förbi.2009-11-23 Ab(s)urd tanke?

Tomas Eneroth (S) säger att det är en absurd tanke att en kvinna skall vara beroende av att en annan kvinna städar åt henne för att hon ska kunna göra karriär. Detta är huvudmotivet för att avskaffa "RUT-avdraget" (skattereduktionen för köp av hushållsnära tjänster). Frågan är om det i så fall inte är en lika absurd tanke att en kvinna ska vara beroende av att en annan kvinna ska passa hennes barn för att hon ska kunna göra karriär? I få fall borde Eeneroth logiskt sett föreslå att vi även stänger alla kraftigt skattesubventionerade dagis....

Som vanligt är dessutom vissa jobb finare och andra sämre i socialdemokraternas värld. Traditionellt manliga byggnadsarbeten vill man skattesubventionera ännu mera, medan traditionellt kvinnliga hushållstjänster inte ska subventioneras alls. Att byta ett fönster ska ge skattereduktion, att måla samma fönster också. Men att putsa fönstret är inte lika fint och därför ska det inte ge rätt till skattereduktion.

I socialdemokraternas värld är alla lika. Fast vissa är mer lika än andra. Visst är det konstigt!2009-11-02 Som sagt var....

Bild från satirtecknaren Kalle Strokirk (kallestrokirk) med anledning av besluten på socialdemokraternas kongress i helgen. Några av besluten:

* Höjd fastighetsskatt som slår mest mot personer med låga inkomster som bor i områden med högt taxerade villor
* Återinförd förmögenhetsskatt som driver riskkapital från Sverige samt slår extra hårt mot dem med högt taxerade småhus, medan de allra rikaste miljardärerna som vanligt slipper betala med socialdemokraternas konstruktion av fastighetsskatten
* Avskaffad avdragsrätt för hushållsnära tjänster som, förutom att det gett många äldre möjlighet att köpa lite extra hjälp, dessutom skapat ett antal nya företag och åtskilliga tusen nya jobb
* Dubblad arbetsgivareavgift för den som anställer ungdomar - hur ska det minska ungdomsarbetslösheten?
* Höjd skatt för löntagarna, genom avskaffande av del av jobbskatteavdraget. På detta sätt kan man hålla sitt löfte att minska skillnaden i skatt mellan löntagare och pensionärer - utan att sänka skatten alls för pensionärerna utan bara höja den för löntagarna. Om detta sedan leder till färre arbetade timmar kommer pensionerna att bli lägre

Socialdemokraterna går till val 2010 på kraftigt höjda skatter för allt och alla som sin viktigaste valfråga. Det ska bli spännande att se om det verkligen är detta svenska folket längtar efter?
2009-10-27 Jämställdhetspolitiken blir en viktig valfråga 2010

Nu börjar socialdemokraterna bekänna färg i allt fler frågor. Jämställdhetsfrågorna är en av dessa. I dag har Ann-Christine Ahlberg (S), min riksdagskollega från Borås i arbetsmarknadsutskottet en artikel i Borås Tidning där hon beskriver hur (S) vill "vässa" jämställdhetspolitiken. Man blir minst sagt bedrövad när man läser. Tänk så fel det kan bli.

Socialdemokraternas jämställdhetsarbetsgrupp föreslår kraftigt utökad kvotering av föräldraförsäkringen, där en tredjedel av föräldraledigheten måste tas ut av pappan. Utöver detta vill man som bekant avskaffa lagen som möjliggör det kommunala vårdnadsbidraget som äntligen ger ett antal kvinnor (och män) ersättning för ett viktigt arbete som tidigare utförts helt utan ersättning. Sammantaget minskar förslagen föräldrarnas valfrihet och kvinnors och mäns rätt att själva bestämma över sina liv.

(S) föreslår också könskvotering till börsbolagens styrelser. Vi vet också att man förespråkar könskvotering i många andra sammanhang, exempelvis till högskoleutbildningar och vissa anställningar. Läs gärna den utmärkta ledaren i Borås Tidning häromdagen som illustrerar på ett utmärkt sätt varför kvotering alltid är fel i alla lägen, oavset om det gäller kön eller något annat. Kvotering skickar dels en signal om att människor inte fått ett arbete eller en utbildning på grund av sina meriter utan på grund av sitt kön. Det skapar dessutom stora orättvisor, exempelvis när kvinnor med bäst meriter väljs bort vid antagning till högskola för att man vill kvotera in män. Kvotering får alltid effekter som strider mot sitt i grunden vällovliga syfte.

Sedan tidigare vet vi att (S) vill ta bort skatteavdraget för (oftast kvinnliga) hushållsnära tjänster men behålla det för (oftast manliga) byggandsarbeten. Skatteavdraget för hushållnära tjänster vet vi har gjort att många kvinnor kunnat starta eget och att ta bort detta avdrag skulle återigen minska företagandet bland kvinnor. (S) motarbetar också avregleringen av apoteksmonopolet, trots att vi vet att det står massor av, främst kvinnliga, farmaceuter i kö för att få ta över befintliga eller starta nya apotek. På samma sätt motarbetar (S) alternativ drift inom förskola, skola, sjukvård och omsorg, trots att många, ofta kvinnor, därigenom får en möjlighet att starta eget. (S) verkar också stå kvar vid kravet om lagstiftning av rätt till heltid för alla, trots att flera LO-förbund varnat för att det kraftigt kommer att öka arbetslösheten bland kvinnor.

Socialdemokraternas förslag vässar inte jämställdhetspolitiken, utan är ett hot mot både valfriheten, mångfalden och rätten att bestämma över sitt eget liv. Dessutom är deras politik ett hot mot mäns och kvinnors självklara rätt att bli bedömda som individer och inte bara som representanter för ett kön. (S)-politiken är dessutom djupt orättvis, och missgynnar faktiskt på flera sätt just kvinnor. Det ska verkligen bli ett nöje att ta striden om jämställdhetsfrågorna när valrörelsen kommer igång.2009-10-19 Bodström (S) är inte fullt så flitig som han påstår...

Under förra veckan försökte Thomas Bodström (S) på alla sätt försvara sina dubbla arvoden, dels från riksdagen dels från advokatjobbet. Han hävdar bland annat att han - bortsett från sin frånvaro vid en mängd voteringar - är mycket aktiv i riksdagen. Han har till och med påstått att "”Jag är en av de mest aktiva i riksdagen i allt som är mätbart”. Det sista stör mig - och många andra! Det finns väldigt många riksdagsledamöter som inte är lika namnkunniga och kända som Bodström, men som lägger ned betydligt mer tid på sitt uppdrag än vad han gör. Jag har hört många sura kommentarer om Bodström den senaste tiden, även från han egna partivänner som öppet kritiserar honom. Jag har också hört från säker källa att man hade ett ganska stormigt gruppmöte hos (S) när frågan diskuterades förra tisdagen.

Bodström påstår exempelvis att han är mycket aktiv i utskottsarbetet i justitieutskottet. Men hans kolleger i justitieutskottet säger att han mycket sällan är närvarande när utskottet har sina riksdagsdebatter. Mycket märkligt tycker jag - det är ytterst sällsynt att utskottsordförandena inte är med när utskottet debatterar sina frågor. I arbetsmarknadsutskottet tror jag vår moderata ordförande har varit med i kammaren vid nästan varenda debatt.

Bodströms dubbla uppdrag har också kommenterats i många media under veckan, exempelvis på Politikerbloggen som redovisar en artikel från reportrarna bakom Kalla Fakta. Där framgår bland annat att Bodström uppger att han skrivit 44 motioner förra riksdagsåret, men han berättar inte att de flesta av dem är partimotioner eller kommittémotioner som andra skrivit och där han bara finns med bland undertecknarna. Endast 17 av motionerna är skrivna i hans eget namn, och 7 av dem är upprepningar av motioner från tidigare år. Jag kan ju som jämförelse nämna att jag, förutom att jag är med på ett mindre antal motioner skrivna av andra, själv skrev 50 egna motioner förra året, och var riksdagens tredje flitigaste motionsskrivare. Och jag skriver, med något undantag, endast helt nya motioner varje år.

Dagens Industri har förresten granskat Bodströms affärer lite mer noggrant och skriver att Thomas Bodström de senaste 21 månaderna har fakturerat Domstolsverket 1,7 milj kronor, dvs nästan tre gånger så mycket som en riksdagsledamot tjänar i grundarvode. Av detta är 1,4 miljoner arvode för rättegångar och resten ersättning för "tidsspillan" i samband med rättegångar. Det sista tycker jag är mest märkligt - Bodström förlorar ju ingen tid som andra advokater gör när han reser till och från rättegångar - han har ju fullt arvode från Riksdagen även då. Ändå ska skattebetalarna betala dubbla arvoden till Bodström.

Märkligast av veckans händelser kring Bodström är väl kanske att Mona Sahlin och hela Socialdemokraternas partistyrelsen förklarar sig ha fullt förtroende för Bodström och inte har något att anmärka på när det gäller hans dubbla roller. Jag tycker det är ett svek som drabbar alla riksdagsledamöter och som solkar ned bilden av hur mycket arbete och tid det faktiskt krävs om man ska göra ett hyfsat bra jobb som riksdagsledamot. Jag har inte räknat på min egen tid, men det finns undersökningar som påstår att vi i genomsnitt lägger 60-70 timmar per vecka på vårt uppdrag. Jag skulle inte bli det minsta förvånad om jag, i vart fall under vissa perioder, ligger över detta. Jag skulle i vart fall aldrig klara av att jobba som advokat och dra in 1,7 miljoner i extra arvoden utöver riksdagsuppdraget. Och utöver detta ha tid att skriva böcker...

I eftermiddag, från klockan 17, ska jag förresten delta i "Måndagsklubben" i direktsändning Radio Sjuhärad och diskutera frågan om politikernas extraknäck.2009-10-11 Ibland gillar Thomas Bodström(S) riksdagen....

Spelade in reklamfilm för sin nya bok i riksdagens kammare!

Thomas Bodström har ju visat sig ha en begränsat intresse att prioritera riksdagen framför sitt advokatjobb. Men ibland gillar han riksdagen! Så mycket att han nyligen spelade in en reklamfilm för sin nya bok i riksdagens kammare! Detta strider helt mot riksdagens regler, och det vet nog de flesta av oss ledamöter. Men Bodström verkar inte veta - trots att han är advokat, fd justitieminister och ordförande i riksdagens justitieutskott...

Talmannen Per Westerberg har skickat en skarpt formulerad varning till socialdemokraternas gruppledare Sven-Erik Österberg. Fast frågan är väl om det biter på Bodström. Han har fått varningar förut för sitt uppträdande i kammaren, men verkar inte bry sig.2009-10-11 Var är riksdagsledmöterna när det är votering?

Detta undrar tydligen Kalla Fakta i TV4 ikväll. Jag tänker se programmet och det ska bli spännande att se hur man vinklar detta. För frågan är inte riktigt så svart eller vit som det ibland låter.

Visst kan jag tycka att det är anmärkningsvärt att exempelvis Thomas Bodström (s) får utkvittning från så många av riksdagens voteringar för att kunna sköta sitt arbete som välavlönad advokat samtidigt som har extra högt arvode från riksdagen för att som utskottsordförande delta i utskottsarbete, debatter och voteringar. Han har enligt Kalla Fakta varit borta från 54% (!) av vårens voteringar och 37% av samtliga voteringar denna mandatperiod. Jag tycker det är helt riktigt att media ifrågasätter detta beteende från en person som vill bli justitieminister om oppositionen skulle vinna valet.

Jag tycker också det är intressant att se att oppositionsledaren Mona Sahlin varit frånvarande vid samtliga voteringar hela våren. Visst kan hon som oppositionsledare ha mycket att stå i, men att inte ha tid för en enda votering på ett halvår visar inte särskilt stor respekt för riksdagen.

Men annars tycker jag att diskussionen om frånvaro saknar proportioner. Man ska veta att många riksdagsledamöter är på internationella uppdrag eller deltar i andra externa aktiviteter runt om i landet med koppling till sina utskott, och måste därför bli utkvittade. Och utkvittning betyder att någon från andra sidan då också blir frånvarande. Halva frånvaron beror alltså på "tvångsutkvittningar" för att behålla balansen mellan blocken vid omröstningarna.

Den genomsnittliga frånvaron i riksdagen är, enligt Kalla Fakta, 18 procent. Man påpekar att det finns viktiga omröstningar när de varit ännu högre – när riksdagen röstade om ny läroplan var nästan en tredjedel, 94 ledamöter, borta. Och när sjukförsäkringen skulle göras om var frånvaron en fjärdedel, 85 personer. Men där tycker jag Kalla Fakta är lite fel ute - oavsett hur många som är borta så fungerar ju kvittningssystemet vilket behåller balansen mellan de politiska blocken. Hög frånvaro påverkar inte resultatet av omröstningarna.

För egen del hör jag enligt Kalla Fakta till en av de mer trogna deltagarna vid voteringarna. Under våren var jag utkvittad vid 9% av voteringarna och totalt under mandatperioden vid 6% av voteringarna enligt Kalla Faktas statistik. Det gör faktiskt att jag hör till de 10% av riksdagsledamöterna som totalt sett varit minst frånvarande, och dessutom är jag den riksdagsledamot från Södra Älvsborg som varit minst frånvarande vid voteringarna under mandatperioden. Men överlag är ingen av oss sju från Södra Älvsborg borta särskilt mycket.

Mina egna utkvittningar beror i första hand på att jag deltagit som representant för Moderaterna eller Alliansen vid olika konferenser, debatter eller paneldiskussioner med koppling till arbetsmarknadspolitiken/arbetsmarknadsutskottet på annan ort, och därför inte hunnit tillbaka till riksdagen för votering. Jag försöker alltid styra detta till dagar när det inte är votering, men ibland går det helt enkelt inte på grund av arrangörernas önskemål. Jag tror trots allt att väljarna är tacksamma för att kvittningssystemet finns, vilket ger oss riksdagsledamöter möjlighet att delta i politiska aktiviteter och träffa väljare i hela landet även under veckorna, i stället för att bara "gömma oss" i riksdagshuset på bekvämt avstånd från resten av samhället.

I de fall där kvittningssystemet däremot missbrukas så skamlöst som av exempelvis av Thomas Bodström är det en helt annan sak - då skadas förtroendet för riksdagen. Kvittningssystemet är naturligtvis inte till för att man ska kunna driva egen näringsverksamhet under den tid man har betalt för att vara i riksdagen, och därmed kunna kvittera ut dubbelt arvode.2009-10-09 Fler kommentarer kring oppositionens budgetmotioner

Många konstigheter och ren populism bland oppositionens förslag

När man granskar oppositionens budgetmotioner lite närmare slås man av hur mycket populism det finns bland förslagen. Många förslag är helt orealistiska eller omöjliga att genomföra redan från årsskiftet. Andra förslag är helt enkelt bara allmänt dåliga. Några korta exempel:

* (S) vill tillföra ett stort antal extra utbildningsplatser på högskola och komvux utöver de platser som regeringen redan utlovat. Men kommuerna och högskolorna har redan i stort sett fått det antal platser som de själva anser att de kan hantera med hänsyn till tillgången på lokaler och kompetenta lärare. När (S) föreslår ytterligare ett stort antal platser hotar det kvaliteten i utbildningssystemet och är dessutom orealistiskt. Utbildningen riskerar att blir en ren förvaring.
* (V) vill införa ett helt nytt skattesystem redan från årsskiftet 2010. Det säger sig själv att det är helt orealistiskt - ett helt nytt skattesystem tar flera år att utreda och förbereda, och går inte att genomföra bara på några månader.
* Oppositionen vill införa ROT-avdrag även för hyresfastigheter för att främst genomföra energieffektiviseringar. Det är orimligt. För det första är energieffektiviseringar redan lönsamma utan subventioner, inte minst med dagens låga räntor. För det andra är ju alla byggnadsarbeten på hyresfastigheter redan avdragsgilla eftersom det handlar om en näringsverksamhet. ROT-avdrag för hyresfastigheter är helt enkelt ett slöseri med skattepengar.
* (S), (V) och (MP) har olika förslag till ökade bidrag till kommunerna. Men regeringen har redan tagit beslut om att ge kommunerna något mer pengar än de själva anser sig behöva nästa år. Varför man skulle dela ut oerhört många fler miljarder av skattebetalarnas pengar är helt obegripligt.
* Jobbpolitiken saknas helt. Man undrar för det första hur fler ungdomar ska få arbete när man vill fördubbla arbetsgivareavgifterna för de företag som anställer unga? (V) vill dessutom höja arbetsgivareavgifterna ytterligare. Oppositionen vill också återinföra friåret, denna orättvisa åtgärd som innebär att vissa får ledigt på skattebetalarnas beskostnad. (MP) vill dessutom höja beninskatten med 2 kronor litern och försämra reseavdragen. Detta kommer att göra det dyrare att pendla till arbetet för den som bor på landsbygden.
* Oppositionspartierna föreslår ytterligare satsningar på vägar och järnvägar utöver de rekordstora satsningar som regeringen redan beslutat. Regeringen har redan dammsugit hela landet på samhällsekonomiskt lönsamma infrastrukturprojekt som går att sätta igång med kort varsel, och alla dessa kan nu startas. När oppositionen utlovar nya jättesatsaningar de närmaste åren så finns det helt enkelt inga ytterligare lämpliga lönsamma projekt att sätta igång! Satsningen blir därmed ett rent slag i luften.
* Oppositionen säger att de vill höja studiebidragen, men samtidigt minskar de jobbskatteavdraget för de studenter som arbetar, och avvisar höjningen av fribeloppet. Detta äter med god marginal upp hela det förhöjda studiebidraget.
* Pensionärer som arbetar kommer att förlora mycket på att det dubbla jobbskatteavdraget avskaffas av (MP) och (V).
* (S) kritiserar regeringen för att "låna till skattesänkningarna" vilket är en felaktig beskrivning. Men i deras egen budget saknas det 10-15 miljarder kronor.
* (V) har en budget som inte ens respekterar utgiftstaket, vilket är anmärkningsvärt för ett parti som vill ingå i en framtida regering.
* Oppositionen är inte överens om särskilt mycket i budgeten, bara nio konkreta punkter som omfattar totalt ca 5-6 miljarder. Man är oeniga om inkomstskatterna för både löntagare och pensionärer, förmögenhetsskatten, energiskatterna, bensinskatten, a-kassan, arbetsgivareavgifterna, sjukförsäkringssystemet, studiemedlen, bidragen till kommunerna och respekten för utgiftstaket - för att bara nämna något. Till detta kommer den vanliga oenigheten inom familjepolitiken, skolpolitiken, försvarspolitiken och utrikespolitiken...

Detta är alltså bara några korta nedslag i oppositionspartiernas budgetförslag. Våra politiska tjänstemän arbetar för fullt med att analysera och jämföra oppositionens förslag med regeringens, och det kommer nog att komma fram fler intressanta skillnader efterhand.2009-10-07 Budgetgranskning: Oppositionen bluffar om skattehöjningarna

Påståendet att "vanliga löntagare" inte får några skattehöjningar är inte sant.

Ledande oppositionsföreträdare och lokala S-politiker försöker nu lugna svenska löntagare efter medias svarta rubriker om "skattechock" om oppositionen skulle vinna valet 2010. Socialdemokraterna påstår nu att "vanliga löntagare inte får höjd skatt". Detta är tyvärr inte sant.

Sanningen är ju att (S) och (MP) båda föreslår att en del av jobbskatteavdraget ska tas bort. Det innebär att en vanlig löntagare, exempelvis ett vårdbiträde, en metallarbetare eller en sjuksköterska, får en skattehöjning på nära 3.000 kronor per år. För en LO-familj där båda arbetar betyder det alltså en försämring på ca 6.000 kronor per år, eller 500 kronor per månad jämfört med Alliansens skattenivåer.

Ett ännu större problem är Vänsterpartiets förslag. De vill ta bort hela jobbskatteavdraget. Det skulle bli oerhört dramatiskt för svenska löntagare. Ett vårdbiträde skulle få höjd skatt med nästan 18.000 kronor per år, eller 1.500 kronor per månad. För metallarbetaren blir skattehöjningen 20.000 per år och för sjuksköterskan 21.000 kronor per år. Så mycket har faktiskt Alliansen sänkt skatten för dessa löntagare under denna mandatperiod. En LO-familj med ett vårdbiträde och en metallarbetare har fått 38.000 kronor per år i sänkt skatt tack vare Alliansen. Hela detta vill Vänsterpartiet ta tillbaka.

Jag tycker det vore klädsamt om oppositionen stod för sina egna förslag och inte försökte mörka vad förslagen om skattehöjningar innebär för vanligt folk. Oppositionens politik ger löntagarna mindre pengar i plånboken - det är bara att läsa innantill!2009-10-06 Oppositionen skulle orsaka skattechock och ökad arbetslöshet


Pressmeddelande 2009-10-06

Riksdagsledamot Jan Ericson (m)
Telefon 073-9558919


Oppositionens politik skulle orsaka skattechock och ökad arbetslöshet

När oppositionspartierna idag presenterade sina alternativa budgetmotioner visade det sig att de är oense om det allra mesta. Allt från skatter, arbetsgivareavgifter, a-kassa och sjukförsäkring till studiemedel, bensinskatt och storleken på bidragen till kommunerna. Man är faktiskt oense om nästan alla centrala frågor i den politiska debatten. Det enda som förenar är en tydlig längtan efter kraftigt höjda skatter.

Oppositionens skattehöjningar kommer att slå hårt mot vanliga hushåll. En vanlig LO-familj får en skattehöjning på nära 6.000 kronor per år med förslagen från (S) och (MP) och hela 38.000 kronor i skattehöjning per år med Vänsterpartiets förslag. Man fördubblar också arbetsgivareavgifterna för företag som anställer ungdomar, och (V) vill höja arbetsgivareavgifterna ytterligare. Förslag finns att avskaffa avdragsrätten för hushållsnära tjänster som bevisligen gett massor av nya jobb. Återinförd förmögenhetsskatt föreslås av (S) och (V) och det kommer att driva kapital från landet och göra det svårare för småföretag att växa och anställa fler.

Det är lätt att hitta många invändningar mot oppositionspartiernas förslag, men som ledamot av arbetsmarknadsutskottet bekymrar jag mig allra mest för de allvarliga effekterna på sysselsättning och arbetslöshet som oppositionens politik skulle få. Oppositionens förslag medför en skattechock för både hushåll och arbetsgivare och kommer utan tvekan att öka arbetslösheten. Det är knappast det bästa sättet att möta den pågående lågkonjunkturen.2009-10-06 Varför talar inte Mona Sahlin sanning om sin egen lön?

Media har under förmiddagen reagerat på att Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin i morse påstod i SVT:s “Gomorron Sverige” att hon tjänar “närmare 100 000 kronor i månaden”. Sanningen är att hon tjänar 135 000 kronor i månaden. Det är samma lön som statsminister Reinfeldt har. Jag vet inte varifrån Sahlin får alla dessa pengar, men det handlar väl bland annat om extra arvoden från partiet utöver riksdagsuppdraget.

Visst måste det vara jobbigt för en Socialdemokrat att erkänna att man tjänar mycket. Det är ju liksom inte förenligt med partiets ideologi där alla människor ska vara ett enda grått kollektiv och alla tjäna exakt lika litet. Som man bäddar får man ligga kan man givetvis tycka, men att ljuga för svenska folket är knappast okej, oavsett hur mycket Sahlin skäms för sin lön.

Ett alternativ kunde ju i och för sig vara att Sahlin faktiskt inte vet vilken lön hon har? Det är ju i så fall inte första gången hon har det lite knepigt med att få ihop plus och minus i familjeekonomin....frågan är bara hur hon då ska kunna hålla ordning på statens finanser?2009-10-04 Dags att granska oppositionens budgetförslag

Oppositonens utspel om nedläggning av myndigheter är inte trovärdigt

Jag kommer den närmaste tiden att granska ett antal av oppositionespartiernas utspel i deras alternativa motioner när det gäller statens budget. I dag ska jag börja med utspelet att man vill "effektivisera myndighetssverige".

Utspelet om att lägga ned ett antal myndigheter är lite förvånande med tanke på de osannolikt hårda och obalanserade angrepp Alliansen råkat ut för under de senaste tre åren när vi gjort just det som oppositionen nu föreslår - nämligen lagt ned eller slagit ihop myndigheter. Alla argument har använts mot nedläggning - sämre verksamhet, att människor skulle bli arbetslösa eller att det skulle kosta mer att lägga ned än fortsätta som förut. Alla argumenten har varit ihåliga, men det har visat det stora ideologiska motståndet hos oppositionen just mot att minska antalet myndigheter.

Under de senaste tre åren har Alliansen lagt ned 79 myndigheter och skapat 20 nya. Netto alltså en minskning med 59 stycken - långt mer än de förslag oppositionen presenterar för hela nästa mandatperiod. Mandatperioden innan när (S) styrde (2002-2006) tillkom däremot ca 50 nya myndigheter! Med tanke på att det är Socialdemokraterna som skapat huvuddelen av den enorma mängden myndigheter i Sverige tycker jag att trovärdigheten i oppositionens utspel blir ännu sämre. Oppositionen föreslår dessutom ständigt nya myndigheter som ska övervaka både det ena och det andra så jag är övertygad om att antalet myndigheter skulle öka totalt sett om oppositionen regerade Sverige. Oppositionens utspel är helt enkelt inte trovärdigt.

Vill man fortsätta att minska antalet myndigheter i Sverige är det bättre att behålla Allianssregeringen som visat att man har den politiska kraften att inte bara prata om att lägga ned myndigheter utan också orkar genomföra det - trots oppositionens ibland mycket kraftfulla motstånd. Men självklart är oppositionen välkomna att bidra med kloka förslag för att ansera myndighetssverige - vi har fortfarande alldeles för många myndigheter, och kan partierna enas om fler myndighetsnedläggningar är det alldeles utmärkt.

Om man sedan granskar oppositionens förslag lite noggrannare ser man att en stor del i detta är att slå ihop alla Sveriges 21 länspolismyndigheter till en enda stor jättemyndighet. Jag är kanske inte helt övertygad om att just detta är bästa sättet att stärka den lokala polisnärvaron och förankringen. Det är inte alltid så att allt blir bättre för att man skapar nya jätteorganisationer. I vart fall behövs en ordentlig analys innan man går vidare med just det förslaget.

I dagens BT kan jag också läsa att oppositionen gör stor sak av att föreslå att myndigheterna ska använda dataprogram med "öppna källkoder" för att spara pengar. Jag är glad över att ansvarig minister Mats Odell fått möjlighet att bemöta detta i artikeln - för sanningen är ju att dagens regering redan givit direktiv om att öppen programvara ska användas av myndigheterna i så stor utsträckning som möjligt. Oppositionens "förslag" är alltså redan genomfört!2009-10-02 Bodström har svårt att hålla fingrarna borta

Socialdemokraternas justitietalesman, Tomas Bodström (S), har ju tidigare fått mycket kritik för att han var inne och petade i detaljer i polisens verksamhet under sin tid som justitieminister. Många har vittnat om att detta allvarligt försvårade polisens försök att skapa en organisation som fungerar, och att det snarast förstärkte motsättningar mellan olika delar av polisen.

I dag är Bodström ordförande för riksdagens justitieutskott, och har tydligen fortfarande lika svårt att inse vilken roll han har. När han som riksdagsledamot på sin blogg förespråkar att enskilda, namngivna, personer inom polisen ska få sparken eller kräva rockader bland polisens chefer visar det knappast på det allra bästa omdömet.2009-09-11 Bodström (S) sitter återigen på flera stolar samtidigt

Förra justitieministern Thomas Bodström (S) har som media berättat accepterat uppdraget som styrelseledamot i den privata friskolekoncernen Pysslingen. Detta har nu väckt ont blod hos hans partikolleger, vilket är begripligt. Bodström representerar ju ett parti som vill motarbeta friskolors rätt att verka och gå med vinst. Och den märkliga diskussionen om SSU:s ansökan om att få starta egen friskola i Borås visar att motståndet mot friskolor inte bara finns i riksdagen utan frodas även bland lokala socialdemokrater, exempelvis i Borås och Mark.

Pysslingen Förskolor och Skolor AB är ett företag som växer snabbt. De senaste åren har försäljningen ökat med drygt 15 procent om året. 2008 omsatte bolaget 829 miljoner kronor och gjorde en vinst på drygt 26 miljoner (källa: Politikerbloggen). Thomas Bodström, som tydligen haft sina egna barn på Pysslingen-förskolor, ska nu som styrelseledamot verka för att Pysslingens ägare, ett danskt riskkapitalbolag, ska öka sina vinster på verksamheten så mycket som möjligt. Samtidigt ska han sitta i riksdagen och motarbeta friskolor. Tala om att sitta på flera stolar samtidigt! Fast det är å andra sidan Bodsröm van vid. Som advokat och samtidigt ordförande för riksdagens justitieutskott är han först med och beslutar om lagar och kan sedan tjäna pengar på att försöka hitta kryphål i samma lagar som advokat.

Lite spännande är det för övrigt att Vänsterpartiet häromdagen krävde ett förbud mot att ta ut vinster i privata skolor och förskolor. Bodströms styrelseuppdrag blir därmed ännu en spännande ingrediens i den rödgröna soppan.2009-09-10 Sossarnas falska skattekalkyl
Uppdaterad

Jag har ägnat ett antal timmar igår åt att försöka förstå logiken i Socialdemokraternas skatteutspel. Det är ärligt talat ganska svårt. Visst kan jag förstå den populistiska tanken att (S) går ut och säger att de "vill höja skatten för de välbeställda för att klara jobben och välfärden". En klockren populistisk politik som säkert kan vinna sympati hos den som inte orkar sätta sig in närmare i förslagen, och som givetvis applåderas av tilltänkta regeringspartnern Vänsterpartiet. För gamla kommunister är givetvis alla skattehöjningar populära. Men förslagen är faktiskt ovanligt ihåliga, till och med för att komma från (S). Jag förstår inte hur Mona Sahlin och Tomas Östros vågar spela ett så högt spel som är så lätt att avslöja. När väljarna inser hur lite substans det finns i förslagen riskerar populismen att slå tillbaka. Hårt och obarmhärtigt.

Sahlin och Östros gjorde igår stor sak av att riksdagens utredningstjänst på deras uppdrag räknat ut att de offentliga finanserna skulle ha varit 80 miljarder starkare utan Alliansens skattesänkningar. Trots detta vill inte (S) riva upp jobbskatteavdraget! Man kan undra varför om det nu uppfattas som så allvarligt för statens finanser? Jag skulle också vilja vända på resonemanget - siffrorna visar ju också att skattebetalarna som arbetat ihop pengarna genom eget arbete faktiskt fått behålla 80 miljarder mera. Pengar som givetvis till stor del använts för konsumtion, investeringar eller sparande och på detta sätt motverkat finanskris och lågkonjunktur, och som väl rimligen också gjort att något färre låginkomsttagare än annars har behövt hjälp från samhället i form av bostadsbidrag eller försörjningsstöd.

När man nu inte vill riva upp jobbskatteavdraget, vad är det då socialdemokraterna föreslår för skattehöjningar för att "rädda välfärden och jobben"? Kort sagt föreslår man att inkomstskatten ska höjas med 1% för inkomster över en miljon, man vill införa en ny förmögenhetsskatt (sannolikt för förmögenheter över fem miljoner som man tidigare föreslagit), samt höja fastighetsskatten på "exklusiva villor med marknadsvärden (inte taxeringsvärden) över sex miljoner".

Med tanke på att det är försvinnande få som tjänar över en miljon om året skulle 1% på inkomster över denna gräns ge väldigt lite. Fastighetsskatt på värden över sex miljoner skulle inte ge mycket mer, för så särskilt många sådana villor finns det faktiskt inte heller. Vad gäller förmögenhetsskatten vet vi att det mesta går att trolla bort, det har jag själv sett på nära håll som bankjurist. Riskkapital kommer att lämna landet och motverka tillväxt och nya jobb. De enda förmögenheter som inte lämnar landet är fastigheter, och det innebär att de med en fastighet taxerad över fem miljoner återigen riskerar att få betala både förmögenhetsskatt och höjd fastighetsskatt - helt oavsett vilken inkomst man har. En låginkomsttagare som bor i ett område med högt taxerade hus drabbas, medan en person med miljoninkomster i ett område med lågt taxerade villor slipper. Hur detta av (S) kan utmålas som en "skatt som drabbar de välbeställda" kan jag inte förstå. När det gäller förmögenhetsskatten är det också intressant att Socialdemokraterna alltså vill ha en ny förmögenhetsskatt, medan Vänsterpartiet vill ha tillbaka den gamla. Miljöpartiet säger däremot nej till förmögenhetsskatt, man inser klokt nog alla de problem som jag redovisat ovan. Oppositionens splittring är total.

Socialdemokraternas populistiska förslag till skattehöjningar kommer alltså inte att ge särskilt många miljarder, och kan exempelvis jämföras med de extra 10 miljarder som regeringen föreslår som tillskott till välfärden i kommuner och landsting redan nästa år. Sahlin och Östros försöker lura väljarna att deras förslag kan ge enorma summor till välfärden och jobben, men de kommer att avslöjas. Diskussionen lär fortsätta ända fram till valet, och oppositionen kommer efterhand att granskas allt noggrannare. Jag lär självklart också återkomma i ämnet.2009-07-16 Pinsamt Ulvskog

När statsminister Reinfeldt höll tal inför det nya EU-parlamentet och sedan hade en tre timmar lång debatt med parlamentarikerna, gick den nyblivne EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S) till angrepp mot honom och den svenska regeringen när det gäller den svenska inrikespolitiken (!). I sak vad det tydligen de gamla vanliga (s)lagorden om att det inte är så noga med statens finanser utan är viktigast att slösa bort så mycket som möjligt av skattebetalarnas pengar så snabbt som möjligt. Det måste ha framstått som ett märkligt budskap till ett EU där en stor del av medlemsländerna plågas av skenande budgetunderskott, och där Sverige tillsammans med några få andra länder är de enda som har hyfsad kontroll på statsfinanserna - och därför ses som föredömen av de övriga. Det statsminister Reinfeldt betonade i sitt tal var att ingen tjänar på att budgetunderskott rusar iväg, eftersom det kan leda till kännbara sparåtgärder senare. De flesta kloka politiker inser detta. Men tydligen inte Ulvskog.

Och så mycket var alltså Socialdemokraternas löfte värt om att Sveriges politiker skall försöka hålla sams och uppträda ansvarsfullt under det svenska ordförandeskapet för Sveriges skull. Ulvskog drog sig alltså inte ens för att gå till inrikespolitiska angrepp mot statsministern i självaste EU-parlamentet! Flera parlamentariker från andra länder reagerade tydligen på att Ulvskog på detta sätt blandade in svensk inrikespolitik i EU-frågorna.

Jag undrar var Mona Sahlin (S) tänker? Å ena sidan är hon nog väldigt glad över att slippa den obalanserade och opålitliga vänstersocialisten Ulvskog på hemmaplan, det var ju därför man förpassade henne till EU, så långt från den svenska inrikespolitiken som möjligt. Å andra sidan tycker kanske Sahlin att det blev olycklig timing att deportera Ulvskog till EU just nu när Sverige ansvarar för EU:s ordförandeskap? För Sahlin vet ju att alla Marita Ulvskogs grodor skadar Socialdemokraterna. Jag hörde en socialdemokrat säga att varje gång Ulvskog uppträder i ett debattprogram på TV så sitter partiets pressavdelning på helspänn, redo att skicka ut dementier...2009-06-24 Röd-Gröna röran på turné - skattehöjningar viktigaste frågan

Oppositionspartiernas ledare är på jippoturné för att visa sin "enighet". Men till skillnad från Allianspartiernas gemensamma resor före valet 2006 har de rödgröna inga som helst besked till väljarna, utan bara allmänt hållna vackra ord utan några siffror bakom. Så enigheten känns ju inte så väldigt imponerande när man skrapar lite på ytan.

En punkt man trots allt verkar vara överens om är att man vill höja skatterna, och det ordentligt. Det är i vart fall ett besked. Det skall bli intressant att se vad svenska löntagare tycker om kraftiga skattehöjningar mitt i en allvarlig global lågkonjunktur. Hur det skulle få fart på Sverige är svårt att förstå.

En valrörelse där oppositionen driver kraftiga skattehöjningar för vanligt folk kommer att bli intressant!2009-06-04 EU-debatten i TV - "Lettland borde klimatinvestera sig ur krisen"

Miljöpartiets Carl Schlyter förvånade genom att föreslå att Lettland skall ta sig ur sin djupa finansiella kris genom omfattande klimatinvesteringar (!). Kanske var det debattens mest naiva förslag, alla kategorier. Schlyter verkar ha missat något - Lettland har inte en enda krona (lat) att investera, man har inte ens pengar till att driva skolor och sjukhus! Att då föreslå omfattande klimatinvesteringar som lösning på en allvarlig finans- och valutakris är inget annat än ett ett hån mot det Lettiska folket, ja nästan en förolämpning. Politiker med en så okunnig och världsfrånvänd syn på verkligheten skulle jag i vart fall aldrig våga rösta in i EU-parlamentet.2009-06-04 EU-debatten i TV - Marita Ulvskog (S) är helt otrolig!

Marita Ulvskogs alla grodor är helt fantastiska! Tidigare i veckan påstod hon att ett lettiskt bemanningsföretag ägnar sig åt "slavhandel", vilket socialdemokraterna i EU-parlamentet vill stoppa - varefter det visade sig att det lettiska företagets talesperson arbetar som politisk sekreterare åt en socialdemokrat i EU-parlamentet. I morse avslöjades Ulvskog med rena lögner i en direktsänd ekointervju.

I kväll blev det extra komiskt i slutdebatten när Ulvskog upprört och med darr på stämman påstod att Sverige börjar bli ett sånt där hemskt "lågskatteland". Så kallar alltså Ulvskog Sverige, som tyvärr fortfarande har världens näst högsta skatter. Man undrar vilka skattenivåer Ulvskog skulle vilja ha?

Marita Ulvskog sa också att "mitt parti nog håller på att ändra sig" i fildelningsfrågan. Så hycklar hon alltså om den lag som hennes eget parti röstade för i riksdagen så sent som den 25 februari i år, och givetvis utan att nämna att hennes egen tidigare justitieminister Tomas Bodström drev igenom de för Sverige tvingande IPRED-bestämmelserna på EU-nivå.

I mina ögon är Marita Ulvskog det största skämtet i det här EU-valet och kanske till och med i svensk politik. Det räcker att minnas när hon kallade de borgerliga valsegern 1991 för en statskupp....inte konstigt att Socialdemokraterna vill skicka iväg henne till Bryssel för att slippa ha henne på hemmaplan.2009-05-08 Skrämmande förslag från Miljöpartiet

I dag ägnade jag mig också lite åt konkurrentbevakning. Läste bland annat igenom Miljöpartiets EU-valmaterial. Det var skrämmande läsning. Miljöpartiet säger klart och tydligt i sin broschyr att vi skall sluta investera i motorvägar, flygplatser och kärnkraftsforskning. Dessutom kan man läsa att "Miljöpartiet vill stoppa all utvinning av olja och kol" och längre ned kan man läsa att man inte heller vill ha kvar kärnkraften...

Hur stora delar av Europa skall klara sig om alla dessa tre energikällor avvecklas säger man inte. Med all respekt, att ersätta all denna energi med vindkraft, vågkraft och solpaneler känns inte riktigt realistiskt. Men OK, vill man ha ett Europa där vägar och flygplatser förfaller och där kol, olja och kärnkraft stoppas som energikällor så kan man ju rösta på Miljöpartiet. På köpet röstar man bort Europas tillväxt, företagande och arbetstillfällen. Men det gör kanske inte så mycket. Alla utsläpp av CO2 lär ju upphöra om all verksamhet avstannar, och det är ju naturligtvis viktigast...2009-04-29 Falsk och oansvarig (S)-retorik

Idag kom oppositionspartiernas budgetmotioner, som svar på regeringens vårproposition. Inte heller denna gång lämnar oppositionen något gemensamt besked utan lägger tre olika motioner. Jag skall återkomma med lite jämförelser mellan oppositionspartierna när jag satt mig in närmare i förslagen. Men så här långt är min bild av socialdemokraternas utspel när det gäller arbetsmarknadspolitiken att det mest verkar handla om vackra ord - trots alla dyra löften. Huvudbudskapet verkar vara ett löfte om "100.000 jobb och praktikplatser". Formuleringen är intressant - man kan ju fundera över hur mycket det blir av varje? Antagligen mest praktikplatser. Det skall i så fall jämföras med regeringens satsning på 10 miljarder extra på arbetsmarknadspolitik för ca 250.000 arbetslösa, varav en stor del skall gå till att finansiera just praktikplatser(!). Sossarnas löfte när det gäller just arbetsmarknaden imponerar därför inte speciellt mycket i ett läge där arbetslösheten riskerar att omfatta närmare 500.000 personer.

Och så är det det här med finansieringen. På varje område i statens budget lägger de mera pengar än regeringen. Allt detta skall tydligen betalas genom höjd förmögenhetsskatt för de största förmögenheterna, höjd fastighetsskatt för villor taxerade över 5 miljoner och höjd inkomstskatt för den som tjänar över en miljon. I vart fall om man skall tro pressmeddelande och debattartiklar idag. Och visst låter väl förslaget att bara klämma åt dem med de allra högsta inkomsterna och förmögenheterna lagom populistiskt och socialistiskt för att elda de fåtaliga demonstranterna på 1 maj? Problemet är bara att multimiljonärerna är så få att de höjda skatterna inte lär räcka till ens en bråkdel av alla nya utgifter. Detta inser givetvis socialdemokraterna och säger därför lite diffust i slutet av sin artikel i DN Debatt idag att behovet av ytterligare skattehöjningar inte kan uteslutas. Så är det givetvis - skall man finansiera alla sina dyra löften krävas antingen mycket kraftiga höjningar av inkomstskatten för vanliga löntagare eller kraftig nedskärning av välfärden. Detta vet socialdemokraterna, men man döljer problemet att få sin politik att gå ihop ekonomiskt genom att tala om höjd skatt för miljonärer och extremt rikt folk. Den bluffen kommer nog att avslöjas ganska snabbt. Det räcker exempelvis att skrapa lite på ytan i socialdemokraternas budgetförslag för att se att man också vill ta bort tredje steget i jobbskatteavdraget, dvs höja skatten för alla löntagare. Men just detta förslag är inget man talar högt om i media idag...undrar varför?2009-04-28 Vilsna miljöpartister

Miljöpartiets ena språkrör, Peter Eriksson, skriver idag i en artikel på Politikerbloggen att om inte oppositionen får egen majoritet efter nästa val öppnar han för ett samarbete med mittenpartierna i Alliansen. Han påpekar i media också att Miljöpartiet faktiskt styr ihop med de borgerliga partierna i Region Skåne och i många kommuner (exempelvis flera kommuner i Sjuhärad, inklusive Borås). Fast oss moderater gillar han tydligen inte...

Mona Sahlin vägrar att kommentera Peter Erikssons utspel. Det kan man ju förstå. När Sahlin nu lagt hela sin personliga prestige i att samla ett regeringsunderlag med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och för detta straffats hårt av väljarna, måste det ju kännas lite tungt att Miljöpartiet samtidigt öppnar för andra lösningar. Kanske är detta Miljöpartiets protest mot tankarna på ett regeringssamarbete med Vänsterpartiet? Eller kanske bara en oro för oppositionens opinionssiffror?

Oavsett vilket - oppositionen spretar åt alla håll i de flesta politiska frågor och även i synen på sitt interna samarbete. Efter Peter Erikssons utspel spretar det om möjligt ännu mer...2009-04-16 Östros och skatterna

I går lärde vi oss det nya mantrat från Socialdemokraterna. Tomas Östros upprepade samma sak hela dagen - "regeringen lånar till skattesänkningar för de rika". Detta kan ju tyckas vara ett friskt populistiskt angreppssätt, men när man börjar skrapa lite på ytan blir det minst lika ihåligt som de flesta andra angreppen från oppositionen.

För det första har ju inte skattesänkningarna "gått till de rika" utan till större delen tillfallit alldeles vanliga löntagare med normala löner. I det jobbiga konjunkturläget hjälper detta till att hålla konsumtionen uppe och stärka hushållens ekonomi. Om exempelvis en make blir arbetslös har samtidigt den andre maken som arbetar fått lite mer att leva på efter skatt, vilket hjälper till att klara familjens utgifter.

För det andra kostade årets inkomstskattesänkningar (främst tredje steget i jobbskatteavdraget) ca 15 miljarder. Statens lånebehov uppgår till ca 200 miljarder i år. Större delen av lånebehovet beror på krisen - olika krisåtgärder, kredit- garantier, arbetsmarknadspolitik, ökad kostnad för a-kassa osv. Det är ju därför väldigt populistiskt om man påstår att det är skattesänkningarna som gjort att staten behöver låna pengar just i år.

För det tredje "glömmer" Östros att staten - trots de tidigare två större stegen av jobbskatteavdraget - haft stora överskott i sina finanser 2007 och 2008. Dessa överskott är större än underskottet i år. Faktum är att det mesta tyder på att lägre skatt på arbete gör att fler arbetar mer - och att statens intänkter snarare ökar. Detta visade sig ganska tydligt 2007 och 2008.

Krisen just nu visar hur utsatt Sverige är som en liten del av den globala ekonomin. Sverige måste därför ha konkurrens- kraftiga skatter på arbete, och det finns inget utrymme för förmögenhetsskatt och liknande som driver kapital och investeringar ut ut landet. Socialdemokraterna vill höja ett antal skatter för löntagarna och återinföra förmögenhets- skatten. Det skulle skada Sveriges konkurrenskraft. Den enda skatt Socialdemokraterna vill sänka är skatten på uppskovsränta för dem som gjort de allra största miljonvinsterna på sina sålda fastigheter. Det är knappast något som gynnar vanliga löntagare.2009-04-05 Rosornas krig allt osmakligare

Hela Socialdemokratin verkar nu försöka lägga all skuld för opinionsraset på LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin. Mona Sahlin krävde igår LO-basens avgång från AMF:s styrelse, vilket också blev resultatet idag. Under dagen har andra ledande socialdemokrater och fackliga ledare inom LO krävt att Lundby-Wedin även skall lämna LO:s ledning och att hon borde lämna Socialdemokraternas partistyrelse. Uppenbarligen är taktiken att man vill offra LO-bossen för att rädda Mona Sahlin. Lundby-Wedin skall ensam bära ansvaret för Socialdemokraternas motgångar i opinionen.

Nu tror jag Socialdemokraterna gör det lite väl enkelt för sig. Opinionssiffrorna har dalat under ett halvårs tid, långt före AMF-skandalen. Svenska folkets förtroende för Mona Sahlin har fallit stadigt i över ett år. Sahlin taktiska misstag är många och förvånande, och de politiska utspelen populistiska, motsägelsefulla och oansvariga. Problemen för Socialdemokraterna är mycket större och djupare än att bara kunna skyllas på en ensam LO-ordförande.

Det är inte min sak att lägga mig i vilka socialdemokrater som kommer eller går i politiken, eller vem LO:s medlemmar väljer som sin ordförande. Men jag måste ändå säga att jag tycker att Rosornas krig är synnerligen osmakligt just nu. Jag tvivlar också på att det kommer att stärka förtroendet för Mona Sahlin att se hur hon nu försöker offra en av sina närmaste medarbetare för att rädda sitt eget skinn. Om hon agerar så i opposition, hur skall man då kunna lita på henne som statsminister?2009-04-05 Återinförd förmögenhetsskatt skulle hota svenska jobb

I fredags hade jag en debattartikel i Borås Tidning som handlar om förmögenhetsskatten. Borås Tidning har haft problem med distributionen de senaste dagarna och många har blivit utan tidning. Så därför lägger jag ut hela artikeln här.

I artikeln påpekar jag att det kanske allvarligaste hotet mot svenska företag och svenska jobb i finanskrisens spår är bristen på riskkapital. Regeringen har gjort ett antal åtgärder för att stabilisera banksektorn och försöka öka tillgången på likviditet och riskkapital. På längre sikt har även den avskaffade förmögenhetsskatten betydelse för att öka tillgången på riskvilligt kapital i framtiden.

Att Alliansen har avskaffat förmögenhetsskatten verkar redan ge viss effekt, eftersom det finns tendenser på att kapital inte lämnar landet på samma sätt som tidigare. Däremot är det många som har kapital utomlands som avvaktar att ta hem sina pengar, eftersom man inte känner sig säker på att förmögenhetsskatten inte kommer att återinföras vid ett eventuellt regeringsskifte i framtiden. En tydlig politisk signal om detta skulle vara mycket välkommen i den finansiella läge som nu råder. Vi skulle alla tjäna på att mer kapital flyttande hem till Sverige.

När socialdemokraterna Thomas Östros och Mona Sahlin nyligen tvärtom meddelade att man vill återinföra förmögen- hetsskatten om man vinner valet 2010 skickar det en helt annan signal till svenskt riskkapital. Östros och Sahlin säger klart och tydligt till förmögna svenskar att de bör placera sina pengar utomlands om de vill vara säker på att slippa förmögenhetsskatt i framtiden. S-förslaget att återinföra förmögenhetsskatten är allvarligt och extra oansvarigt i dagens läge med finanskris och djup lågkonjunktur. Svenska småföretagares behov av riskkapital och löntagarnas behov av trygga jobb väger tyvärr lätt när populismen och den svenska avundsjukan tillåts styra socialdemokratisk politik.

Glädjande nog verkar dock inte vare sig Socialdemokraternas populism eller dubbermoral löna sig i längden, i vart fall inte av de senaste opinionsmätningarna att döma.2009-04-02 Sossarnas sedelpressar rullar för fullt

Socialdemokraternas ordförande i partiets "jobbrådslag", Sven-Erik Österberg, konstaterar att arbetsgruppens förslag om höjd a-kasseersättning och avdragsrätt för a-kasseavgiften skulle bli "ruskigt dyr". Man räknar själva med en kostnad på 19 miljarder med hänsyn till tidigare prognoser över arbetslösheten. Med tanke på att dessa siffror justerats upp skulle kostnaderna bli ännu högre. Och man kan väl anta att socialdemokraterna själva knappast räknar i överkant. En rimlig kostnad lär bli minst 20-25 miljarder. Men Luciano Astudillo (s) tröstar oss i DN med att "Vårt uppdrag har aldrig varit att titta på pengar".

Socialdemokraterna tycker dessutom att 50 miljarder extra skall tillföras kommunerna nästa år, och åtta miljarder redan i år.

Allt detta föreslår man alltså samtidigt som statens finanser i år kommer att visa ett underskott på 189 miljarder enligt regeringens prognoser igår. Ekonomiskt ansvarstagande är inte precis socialdemokraternas främsta kännetecken just nu. Man kan undra om de har en egen sedelpress gömd någonstans?

Intressant var annars uppgifterna i media igår om att socialdemokraterna inte tänker återgå till de gamla reglerna för a-kassa vid deltidsarbetslöshet. Man har kanske tagit intryck av att regeringens begränsning av deltidsstämplingen faktiskt redan börjar märkas i form av färre ofrivilliga deltidsarbetslösa, fler heltidstjänster och mindre överutnyttjande av systemet?2009-03-27 Miljöpartiet sågar sossarnas skatteutspel

Knappt hade jag hunnit skriva föregående blogginlägg innan Miljöpartiet meddelade att man avvisar socialdemokraternas skatteutspel. Mp säger nej till återinförande av förmögenhetsskatten, och att man inte tror att höjd fastighetsskatt enligt s- förslaget ger särskilt mycket pengar. Miljöpartiet vill ju som bekant inte heller riva upp jobbskatteavdraget.

Oppositionens enighet är verkligen imponerande.2009-03-27 Sossarnas patentlösning - höjda skatter

Socialdemokraterna Mona Sahlin och Thomas Östros skriver idag på DN Debatt att "Det behövs fem ­miljarder i nya skatter för att ta Sverige ur krisen". Jag skulle vilja säga att det behövs mycket mer än fem miljarder för att betala alla sossarnas frikostiga löften om pengar till allt och alla. Men Sahlin och Östros presenterar i vart fall tre förslag om höjda och mer "rättvisa" skatter. Jag skall kommentera dem en i taget:

1. Förmögenhetsskatten skall återinföras med 1% på förmögenheter över 2 miljoner kronor.

Min kommentar: Alla seriösa bedömare var överens om att förmögenhetsskatten skadade Sverige eftersom den fick pengar att lämna landet och investeras utomlands i stället för i svenska företag och jobb. Detta vill alltså socialdemokraterna återinföra och därmed återigen driva kapital ur Sverige - i en tid då just kapitalbrist är företagens största problem!

Dessutom var förmögenhetsskatten djupt orättvis. En stor del av förmögenhetsskatten träffade privata bostäder, och var alltså i praktiken en extra fastighetsskatt som drabbade äldre människor som betalt av sina lån för att leva tryggt när de blev gamla. Socialdemokraterna själva hade dessutom befriat de allra rikaste aktieägarna från förmögenhetsskatt, medan vanliga människor som inte hade råd att anlita experter för att trixa eller föra ut sina pengar ur landet ofta fick betala. Denna orättvisa skatt vill alltså (s) ha tillbaka!

2. Fastighetsskatten skall höjas för taxeringsvärden över 5 miljoner.

Min kommentar: Man tänker fel. Högt taxeringsvärde medför inte med automatik att ägaren har en hög inkomst! Många pensionärer med låg pension, men med högt taxerade fastigheter i attraktiva områden, skulle drabbas mycket hårt. Dessutom talar inte Sahlin och Östros sanning när de säger att de vill göra fastighetsskatten rättvisare - man vill ju samtidigt ta bort räntebeläggningen av gamla uppskov som främst betalats av dem som gjort de allra största vinsterna på sina sålda fastigheter!

3. Höjd skatt för höginkomsttagare. "Vi tittar på olika modeller – men den som tjänar närmare en miljon kronor om året kommer med vårt förslag att få betala mer i skatt än i dag" skriver Östros och Sahlin.

Min kommentar: Att socialdemokraterna vill straffbeskatta LO:s ordförande som ju tjänar mycket mer än en miljon är en sak. Men man glömmer att värnskatten redan idag gör att den som tjänar över en miljon betalar väldigt hög skatt. Att ytterligare höja denna skatt kommer bara att medföra nya former av trixande för att göra om löneinkomster till kapitalinkomster, svarta inkomster eller inkomster som beskattas utomlands. Jag tvivlar starkt på att staten i praktiken kommer att få in några extra skattepengar överhuvudtaget.

Sahlin och Östros "glömmer" också att berätta i sin artikel att man i vart fall tidigare krävt att delar av jobbskatteavdraget skall tas bort, vilket skulle höja skatterna för vanliga löntagare. Detta i en tid då hushållens ekonomi är avgörande för konsumtionen, vilket i sin tur påverkar hela den ekonomiska utvecklingen. Man säger dessutom i sluitet av sin artikel att "Vi stänger inte heller dörren för att det kan behövas ytterligare skatteförändringar". Nej, självklart kommer det mer...det gör det alltid när socialdemokraterna saknar andra idéer.

Socialdemokraternas utspel idag handlar nog om två saker. Dels om lite panik över att man inser att man lovat ut mer pengar än vad som finns att disponera. Dels om ren populism. Men Sverige är en del av en globaliserad värld och vi har inte råd med att skattesystemet bara grundas på den kungliga svenska avundsjukan! Dessutom är socialdemokraternas förslag om högre fastighetsskatt och återinförd förmögenhetsskatt djupt orättvisa.2009-03-18 Socialdemokraterna spelar roulette med den svenska modellen

I en debattartikel i Borås Tidning idag kommenterar jag och min riksdags- och utskottskollega Tomas Tobé (M) socialdemokraternas agerande kring den svenska modellen och Lavalutredningen. Vi påpekar annat att regeringens linje till och med får stöd av vänsterpartiet, medan socialdemokraterna driver en egen linje som faktiskt innebär att man spelar rysk roulette med den svenska modellen på arbetsmarknaden.2009-03-14 Extrema miljöpartister i riksdagen

I fredags diskuterade riksdagen EU-frågor med koppling till energiförsörjningen inom Europa. Debatten handlade om en sk "grönbok", ett slags "principuttalande" som EU-kommissionen tagit fram. Jag följde en del av debatten i Kammaren och hörde en del som jag reagerade kraftigt mot. Nu har jag läst det officiella riksdagsprotokollet från debatten, och kan inte låta bli att kommentera ett debattinlägg från miljöpartisten Per Bolund. Först påstod han i debatten att det finns
"nya forskningsresultat som visar att havsytehöjningen kan bli minst en–två meter under innevarande århundrade. Kanske blir det en höjning med ända upp till fem–sju meter, något som skulle vara en fullständig klimatkatastrof". Detta påstående är intressant eftersom de flesta seriösa klimatforskadre snarare talar om att tidigare larmrapporter om havsnivåhöjdningar i denna omfattning varit väldigt överdrivna, och idag talar man snarare om några decimeter på sin höjd. Att Miljöpartiet överdriver klimathoten för att skrämma svenska folket är ju ingen nyhet.

Allvarligare var nog det Bolund sa i slutet av sitt anförande: "Tyvärr tas inte detta upp i grönboken utan den genomsyras av ett fokus på försörjningstrygghet."

Läs detta igen! Bolund anser alltså att försörjningstryggheten när det gäller energi i Europa skall stå tillbaka för andra intressen som går i linje med mycket extrema åsikter i klimatfrågan. Annorlunda uttryckt - viktigast för (mp) är att minska energiförbrukningen till varje pris, oavsett effekterna. Elavbrott som stoppar industrin eller gasavbrott som gör att människor fryser ihjäl i Östeuropa spelar mindre roll enligt Miljöpartiet, bara man får stöd för sin extrema linje i klimatfrågan.

Det är detta extrema Miljöparti som Socialdemokraterna vill bilda regering tillsammans med efter nästa val. Tacka sjutton för att oppositionen tappar stöd i opinionsmätningarna!2009-02-10 Nu vill sossarna vill förbjuda elexport också!

Lite logiskt är det ändå när s-ledaren Mona Sahlin säger att hennes parti vill förbjuda svensk export av el. Eftersom sossarna numera, tillsammans med resten av oppositionen, envisas med att vilja avveckla kärnkraften så lär det med automatik bli elbrist i Sverige. Och då gäller det givetvis att skydda den el vi har på sedvanligt socialistiskt sätt genom att stoppa all export.

Bättre vore givetvis om Sverige uttnyttjade alla sina möjligheter att tillverka så mycket miljövänlig elenergi som möjligt. Om det sedan sker genom Vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, solkraft, vågkraft, ångkraft från biovärmeverk eller på andra sätt spelar mindre roll. Den el vi inte själva behöver kan vi exportera med god vinst till andra delar av Europa som idag framställer sin el huvudsakligen genom eldning av kol eller olja. Sverige skulle tjäna pengar på elexport, jobb skapas i Sverige och luften i Europa bli renare. Fast en så teknikpositiv och framtidspositiv politik passar givetvis inte för dagens allt mer bakåtsträvande opposition.

En sak skulle jag däremot vilja förändra. Elen borde inte beskattas generellt, endast utsläppen vid tillverkning av elen. Det skulle göra svensk miljövänlig el betydligt billigare än el som tillverkas av kol eller olja. Om elen blev billigare skulle snabbt fler elbilar tas fram och fler långväga transporter skulle gå på järnväg än på väg. Varför skall miljövänlig el straffbeskattas?2009-01-16 Sverige, Cuba och Nordkorea

Vad kan tänkas förena dessa tre länder? Jo, det är de enda länderna i världen som har ett apoteksmonopol!

Detta monopol vill regeringen luckra upp genom att under ordnade och reglerade former släppa in även andra aktörer på apoteksmarknaden vid sidan av Apoteket AB. Det skulle öka möjligheten för utbildade farmaceuter att starta egna små apotek, precis som det är möjligt att göra i andra länder, och det skulle kunna öka både priskonkurrensen och utbudet av apoteksservice. Genom förändringen hoppas regeringen uppnå både fler apotek, bättre öppettider och kortare köer. Samtidigt kommer det att finnas kvar en tydlig lagreglering för att garantera kvalitén och kompetensen hos dem som driver apotek och se till att det finns apoteksservice även i glesbygden.

Socialdemokraterna meddelade igår att de tänker riva upp avregleringen om de återtar regeringsmakten. Ännu ett gott skäl att rösta på Alliansen nästa val.

För inte skall väl Sverige återföras till det sorgliga sällskapet Cuba och Nordkorea?2009-01-09 Socialdemokraternas politik skulle öka ungdomsarbetslösheten

I dag har jag tillsammans med MUF-ordföranden Åke Hjalmarsson ett debattsvar i Borås Tidning där vi ger svar på tal till mina socialdemokratiska riksdagskolleger när det gäller vem som har bäst politik för att motverka ungdomsarbetslöshet. I artikeln visar vi att socialdemokraternas alternativ skulle öka kommunernas och företagens kostnader för att behålla sina anställda ungdomar. Socialdemokraternas chockhöjning av arbetsgivareavgiften för unga med hela 9 miljarder skulle därmed allvarligt försvåra ungdomarnas chans att komma in på arbetsmarknaden när det är sämre tider.

Traditionellt brukar de unga drabbas hårdast i en lågkonjunktur, eftersom de åker ut först vid varsel till följd av turordningsreglerna. Den sänkta arbetsgivareavgiften som Alliansen genomfört syftar inte bara till att fler företag skall anställa unga utan också att det skall bli fler unga som får behålla arbetet under lågkonjunkturen. Det är oerhört viktigt att unga snabbt kommer ut på arbetsmarknaden och får en egen försörjning, i stället för att direkt efter avslutad utbildning tvingas in i ett bidragsberoende.2009-01-08 Rödgrönt samarbete?

Den rödgröna röran, dvs s-v-mp, utlovade ju att fem stora arbetsgrupper skulle vara igång vid årsskiftet med sitt arbete för att forma en gemensam politik. Nu visar det sig att denna tidsplan spruckit. Endast Miljöpartiet har utsett sina deltagare i arbetsgrupperna i enlighet med partiernas överenskommelse, medan socialdemokraterna och vänsterpartiet inte klarat av detta. Det gör att arbetsgruppernas arbete försenats ordentligt. "Lite synd", säger språkröret Peter Eriksson (mp). Inte det minsta oväntat säger jag.2009-01-05 Socialdemokraterna i EU motarbetar Volvo och Saab

I dag har jag en debattartikel i Borås Tidning tillsammans med den moderate EU-parlamentarikern Christofer Fjellner. I artikeln visar vi socialdemokraternas dubbelspel när det gäller den svenska bilindustrin. Socialdemokraterna på hemmaplan kräver som bekant stora insatser för bildindustrin, där både statligt ägande och riskerande av svenska folkets pensionspengar nämns som alternativ för att rädda Volvo och Saab. Samtidigt driver de svenska socialdemokraterna på EU-nivå en motsatt politik, där de vill gå hårdare och snabbare fram för att tvinga Volvo och Saab till en orealistiskt snabb omställning till miljövänliga fordon, där båda bilföretagen skulle riskera betydligt större summor i bestraffningsavgift till EU än vad den svenska statens stödpaket omfattar! Om socialdemokraterna i EU fick bestämma är det mycket tveksamt om något av de två svenska bilföretagen skulle överleva. Socialdemokraterna driver denna hårda linje trots att både Volvo och Saab vädjat om mer realistiska krav för att klara av omställningen.

Moderaterna - både i riksdagen och i Europaparlamentet - tycker det är viktigt med en omställning till miljövänligare och bränslesnålare bilar, men detta måste ske under en rimlig och realistisk omställningstid. I annat fall riskerar många ytterligare tiotusentals bilarbetare och anställda hos underleverantörerna arbetslöshet.

Socialdemokraternas dubbelspel i denna fråga borde få en och annan socialdemokrat att fundera en extra gång innan man röstar i EU-valet 2009. Är socialdemokratisk EU-politik bäst för att rädda de svenska jobben?2008-12-19 Socialdemokraterna vill dra in 2,5 miljarder från kommunerna

Under de senaste månaderna har regeringen presenterat en omfattande reformbudget (en av de mest offensiva i Europa enligt EU-kommissionen) med stora satsningar på infrastruktur, utbildning och forskning, sänkta skatter som kan stimulera konsumtionen, och inte minst sänkta arbetsgivareavgifter och bolagsskatter. Man har därefter presenterat ett garantisystem för banksektorn, gjort extra satsningar för att klara företagens kapitalbehov, utökat resurserna till exportgarantier, presenterat ett treårigt paket med extra satsningar mot arbetslösheten, infört ROT-avdrag redan från den 8 december, och slutligen presenterat ett omfattande stöd till fordonssektorn. Socialdemokraterna kallar det för att regeringen är passiv och inte gör någonting åt krisen - var och en får själv avgöra om det är en korrekt beskrivning.

Ytterligare en samhällssektor som vill ha statligt stöd är kommuner och landsting. Här är förutsättningarna däremot väldigt olika runt om i landet. Vissa kommuner har stark ekonomi och kan till och med sänka skatten nästa år. Andra ser stora problem, framförallt 2010. Helt klart är att kommunernas skatteprognoser skrivs ned kommande år vilket skapar problem för många kommuner.

Märkligt nog vill socialdemokraterna i detta läge dra in stora pengar från kommunerna, genom att slopa de halverade arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 26 år som alliansregeringen infört. Detta skulle få dramatiska konsekvenser. Centerpartiet har med hjälp av statistikuppgifter från Sveriges kommuner och landsting granskat hur socialdemokraternas förslag skulle kunna slå mot ungdomars sysselsättning i Sveriges kommuner och vad förslaget skulle innebära för kommunernas ekonomi. Det är över 63.000 ungdomar som berörs. Enligt granskningen skulle resultatet av socialdemokraternas förslag leda till en total kostnadsökning för landets kommuner med 2,5 miljarder kronor! I en artikel i Borås Tidning idag tar man Marks kommun som exempel. Kommunen har 383 anställda ungdomar i åldern 16–25 år, och det förslag som socialdemokraterna presenterar skulle innebära en kostnadshöjning för kommunen på nära 15 miljoner kronor per år. Som tidigare kommunpolitiker i Mark vet jag att detta är en mycket stor summa i kommunens budget.

Socialdemokraterna pratar mycket, göra käcka populistiska utspel, och lovar ut pengar som inte finns till allt och alla. Så kan man ju göra i opposition när man slipper ta ansvar. Men samtidigt vill man alltså dra in 2,5 miljarder från de svenska kommunerna genom att öka deras kostnad för att ha kvar sina anställda. Hur skulle den politiken minska uppsägningarna inom kommuner och landsting?2008-12-10 Den rödgröna soppan allt mer urvattnad

S-ledaren Mona Sahlin har den senaste veckan upprepat att en gemensam valplattform för socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet ska presenteras på våren valåret 2010.

Flera personer i vänsterpartiets partistyrelse sa samtidigt häromdagen i en intervju i DN att (v) tänker gå till val med ett helt eget program. Någon gemensam valplattform blir det inte med (s) och (mp), däremot finns det "möjligen några punkter där man kanske ska presentera gemensam politik före valet".

En helt annan bild av samarbetet ges av miljöpartiets språkrör Peter Eriksson: Det ska visst bli en gemensam valplattform, och den ska täcka en stor del av politiken. "Visst handlar det om en valplattform, säger han. Och hela syftet med de fem arbetsgrupperna är att ta fram en politik som täcker de flesta viktiga områden".

Jojo. Detta skall bli intressant. Tre partier skall motvilligt samarbeta. Man är inte överens om vad man skall förhandla om och vad det skall leda fram till - och då har man inte ens börjat diskutera sakfrågorna...

Ta till exempel utrikes- och säkerhetspolitiken där Vänsterpartiet kräver att de svenska trupperna ska dras hem från Afghanistan medan socialdemokraterna vill skicka fler soldater. Eller EU som (v) vll lämna, (mp) vet inte riktigt vad de vill, och (s) vill att Sverige fortsätter vara medlemmar. (s) röstade nyligen ja till Lissabonfördraget medan miljöpartiet och vänsterpartiet röstade emot. När det gäller pensionsöverenskommelsen värnar Alliansen och socialdemokraterna tillsammans om pensionsöverenskommelsen, medan vänsterpartiet och miljöpartiet står utanför. Och så har vi ju skattepolitiken, kärnkraften, vapenexporten, flyktingmottagandet, försvarsbudgeten, turordningsreglerna och friskolorna.....för att bara nämna något.2008-12-03 Nya fanta(s)tiska förslag

Socialdemokraterna uppfinningsrikedom för att hantera bilkrisen är otrolig! Synd bara att förslagen är så fruktansvärt illa genomtänkta. Förslaget från bland annat socialdemokraterna och vissa LO-fack att staten skulle gå in som "tillfälliga ägare" i bilindustrin kommenterade jag i föregående inlägg.

I kväll kom nästa överraskning från Mona Sahlin. Nu föreslår hon att AP-fonderna skall satsa pengar i bilföretagen. Socialdemokraterna vill alltså satsa och riskera hela svenska folkets pensionspengar. Förslaget var så illa genomtänkt att Aktuellts ekonomireporter i direktsändning kunde meddela att förslaget dels skulle äventyra pensionerna, dels strida mot AP-fondernas regelverk. Där sägs att pensionspengarna inte får användas för att bedriva näringspolitik eller arbetsmarknadspolitik, utan skall placeras på ett sätt som garanterar trygg avkastning och balanserad risk, allt för att trygga framtida pensioner. Aktuellts reporter sa närmast förvånat att Mona Sahlins förslag var "uppseendeväckande".

Själv ser jag det mest som ett bevis på hur (s) just nu driver den politiska populismen till alltmer extrema nivåer för att försöka visa något slags "handlingskraft". Att komma med ett så dåligt genomtänkt och dessutom olagligt förslag i en intervju i TV talar för sig själv. Socialdemokraterna är helt enkelt farliga - deras desperata och ogenomtänkta förslag skulle hota både statens finanser och svenska folkets pensioner.2008-11-14 Desperata stolligheter från socialdemokraterna
Uppdaterad

Socialdemokraterna föreslår ju kraftigt höjda arbetsgivareavgifter för den som har ungdomar anställda, höjd inkomstskatt för löntagarna, och återinförd förmögenhetsskatt som skulle minska tillgången på riskkapital i ett läge där den frågan är den kanske viktigaste för de svenska företagen. Helt vettlösa förslag att föreslå mitt i en lågkonjunktur!

I takt med minskande opinionsstöd och allt värre splittring inom oppositionen i centrala ekonomiska frågor gör nu Socialdemokraterna också massor av utspel och pressar ut paket efter paket för att visa "handlingskraft" när det gäller varslen på arbetsmarknaden. Någon rimlig finansiering av allt man utlovar finns naturligtvis inte, men medialt ger det stort utrymme. Men vad är det egentligen man föreslår?

I går kom ett obegripligt förslag om att jobbkrisen skall mötas med ett extra barnbidrag till alla barn i december. Bara detta kostar flera miljarder. Dessutom föreslår man en "riskkapitalfond" på fem miljarder. Pengar till detta vill man ta "från Vattensfalls vinster". Förslaget är nog det mest obegripliga och ogenomtänkta på länge, och det säger en del!

För det första: På vilket sätt hjälper man varslade bilarbetare på Volvo genom att betala ut ett extra barnbidrag till alla de barnfamiljer i Sverige där båda föräldrarna har jobbet kvar? Dessutom skulle effekten av denna extra engångstusenlapp per barn snabbt ätas upp av socialdemokraternas skattehöjningar för löntagarna.
För det andra: Regeringen har nyligen satt av exakt 5 miljarder kronor för att stötta de mindre företagen med krediter. Socialdemokraterna föreslår alltså en åtgärd som redan är genomförd.
För det tredje: Vattenfalls vinster betalas ut som utdelning till statskassan, och dessa pengar finns redan med i statens budget och är använt till annat. Socialdemokraterna kan inte använda samma pengar två gånger!

* De senaste veckorna har socialdemokraterna också föreslagit att arbetsförmedlingen skall anställa 200 nya jobbcoacher. Men Arbetsförmedlingens generaldirektör berättade för arbetsmarknadsutskottet redan den 23 oktober att man beslutat att anställa just 200 nya arbetsförmedlare!
* Socialdemokraterna vill också satsa mer på korta yrkesutbildningar - men regeringen har redan satt av 1,5 miljarder extra till arbetsförmedlingen som bland annat kan användas för detta.
* Socialdemokraterna vill satsa mer på forskning - men regeringen har redan presenterat den största forskningssatsningen i modern tid, med start 2009!
* Socialdemokraterna föreslår mer pengar till infrastrukturen - regeringen har redan presenterat den största satsningen på infrastruktur någonsin under de kommande åren!

Så här ser det ut på punkt efter punkt. Och det är förståss ett gott betyg till regeringen att socialdemokraterna föreslår precis samma åtgärder som regeringen redan beslutat (bortsett från den stolliga barnbidragshöjningen då). Regeringens nya budget börjar gälla från årsskiftet. De flesta som varslas idag blir arbetslösa först till våren. Då kommer alla resurser i regeringens budget att finnas tillgängliga som stöd. Under tiden har arbetsförmedlingen under slutet av året alltså 1,5 miljarder extra att disponera för att möta varslen. Det är pengar man inte ens kommer att hinna göra slut på som det ser ut idag.2008-11-11 Lars Ohly (v) talar klarspråk igen

Lars Ohly meddelade idag att man vill höja inkomstskatten för alla som tjänar över 17.000 i månaden. Förslaget avvisas av både socialdemokraterna och miljöpartiet, men Ohly tror att förslaget är en "valvinnande fråga".

Det tror jag också. Men inte för oppositionen2008-11-09 Klara besked från Lars Ohly (v)

Att oppositionen har svårt att enas om ett samarbete ens i de stora avgörande frågorna som ekonomi, skatter, försvars- och utrikespolitik är välkänt. Diskussionerna om en gemensam linje inför valet 2010 har vad jag förstått i princip lagts ned. Samtidigt är det tydligt att vänsterpartiet inte kan tänka sig att passivt stödja en s-mp-regering, och lika tydligt att miljöpartiet vägrar acceptera att vänsterpartiet ingår i en regering. Mittemellan står Mona Sahlin och byter fot med jämna mellanrum i takt med att opinionsstödet minskar.

Igår blev splittringen tydligare än någonsin när Lars Ohly intervjuades i Ekots lördagsintervju. Ohly sa bland annat att man kommer att begära nyval (!) om inte Mona Sahlin släpper i (v) i en eventuell vänsterregering. "Vi är beredda att ta det steget ifall vi förödmjukas offentligt i regeringsförhandlingarna" sa Ohly enligt TV4. Lars Ohly har "förlängt den tidsfrist som s och mp fått för att komma överens med honom om ett trepartssamarbete". Tidsfristen går ut den 22 november. Kravet för att gemensamma ­arbetsgrupper ska kunna startas är att s och mp måste skriva under på Ohlys syn på ekonomi, och därmed slopa utgiftstaket i budgeten. Det kommer inte att stanna där, dock. Om de tre enas om att ge Ohly veto över den ekonomiska politiken återstår en rad frågor där Ohly vill bestämma. ”Skatter, friskolor, motorvägsbyggen, offentligt ägande och inte minst Sveriges deltagande i Afghanistankriget”, allt enligt intervjun i Dagens Eko.

Väljarnas alternativ till Alliansen är alltså antingen att få Sveriges första regering med gamla kommunister som ministrar och en kommunistisk agenda, eller att det i stället blir nyval...

Opinionsläget visar att väljarna vill ha tydliga politiska alternativ, inte minst i bistra ekonomiska tider. Återigen visar det sig tydligt att gemensamt uppträdande, respekt och kompromissvilja är det som leder ett regeringsalternativ framåt. Alternativet är inget som väljarna uppskattar. Detta är ett mycket starkt argument för att Alliansen skall ta en vända till och försöka lösa sin hittills svåraste fråga på över två år, frågan om äktenskapslagstiftningen. Kanske skall man inte överdriva frågans betydelse för den samlade väljarkåren, men å andra sidan - om Alliansen till och med skulle klara att lösa upp denna känsliga fråga skulle det bli en mycket tydlig och positiv signal till väljarna. Kanske skulle Alliansen till och med belönas genom att återta ledningen i kommande opinionsmätningar?2008-11-07 Oppositionens försprång krymper snabbt

När oppositionen i våras hade ett övertag i opinionen med över 19% räknade de flesta experter ut Alliansen och utropade socialdemokraterna till valsegrare 2010. Men det var nog för tidigt att räkna bort Alliansen. Alla de senaste mätningarna har visat snabbt krympande försprång, och i dagens Demoskopmätning tappar social- demokraterna nära 6% på en månad. Oppositionens försprång är nu bara drygt 5%, en statistiskt säkerställd minskning med nästan 8% på en månad!

Väljarna börjar nog inse att en rödgrön röra där man är oense om det mesta, och där Sahlin, Ohly och Östros skall hantera finanskrisen inte är ett särskilt lockande alternativ. Om man kryddar detta med höjda arbetsgivareavgifter som gör dyrare att anställa unga, återinförd förmögenhetsskatt som gör det svårare för företag att få riskkapital, höjda inkomstskatter för löntagarna som minskar konsumtions- utrymmet, samt orimligt höga energiskatter som hotar industrin och jobben, så blir det ännu tydligare att oppositionens politik kraftigt skulle förvärra krisen.

(fig från Expressens nätupplaga)

För moderaternas del är opinionsstödet nu höga 29%, dvs långt över valresultatet 2006. Alla Allianspartierna går framåt, vilket är glädjande. Ekonomiskt ansvarstagande och samarbete är det väljarna förväntar sig när det är bistra tider. Det är därför det är så oerhört viktigt att de fyra partierna håller ihop och hittar lösningar som alla de fyra partierna kan ställa sig bakom - i alla frågor!2008-10-31 Oppositionens splittring allt djupare

Dagens Nyheter rapporterar idag om att försöken mellan socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet att enas om grunderna för den ekonomiska politiken körde fast vid mötet mellan de tre partierna igår. Vänsterpartiets informationschef uppger att (s) och (mp) sagt vid mötet att "vi tänker inte föra något samtal innan ni har skrivit under på allting om budgetlagarna." Vänsterpartiet anser att detta visar att "man inte är intresserad på riktigt" av ett samarbete med (v).

Lämplig utrustning när oppositionen "förhandlar"?

När nu socialdemokraterna tappar i oppinionsstöd och vänstern och miljöpartiet går framåt kommer naturligtvis de två mindre oppositionspartierna att bli ännu mer högljudda i sina krav på att få med sig socialdemokraterna på orealistisk miljöpolitik som slår ut svenska företag och medför fler varsel, friår och höjda bidrag i stället för fler i arbete, höjda skatter och oansvarig ekonomisk politik. Det känns ju inte precis som om den rödgröna röran blivit mindre rörig. Röran verkar alltmer övergå till en riktig soppa.2008-10-31 Dramatiska opinionsförändringar

Idag presenterar Dagens Nyheter en opinionsmätning från Synovate (fd Temo) som innehåller de största förändringar mellan en månad som uppmätts de senaste 15 åren. Socialdemokraterna backar 6,2 procent på en månad (!) och moderaterna ökar 4,5 procent till 26,1%, dvs samma nivå som i valet 2006. Skillnaden mellan blocken minskar med över sju procentenheter. Skillnaden mellan (m) och (s) minskar med över 10 procentenheter på en månad. "Det här är den mest dramatiska omsvängning jag sett på en enda månad under 15 års arbete med opinionsmätningar" säger Synovates Nicklas Källebring.

Visst är detta en mätning bland andra, men trenden är densamma som i de andra mätningar som gjorts den senaste tiden. Oppositionen har fortfarande ett övertag, men det krymper snabbt. En sak är helt klar och det är att valet 2010 definitivt inte är avgjort. Snabba och stora förändringar i opinionen tyder på att många väljare är ganska osäkra, och det är då det är så viktigt att Alliansen uppträder enat och ansvarsfullt i alla politiska frågor. Inte minst viktigt i de bistra ekonomiska tider som råder just nu.

Ett litet utsnitt ut grafiken över väljarsympatierna i dagens DN2008-10-10 Lika aktuellt nu som då...

I en tid då Sverige drabbas av global finansoro med dramatiska effekter för hela samhället lägger oppositionspartierna all sin kraft åt att bekämpa varandra! Jag hittade detta kort som Alliansen delade ut under vallrörelsen 2006. Det känns väldigt aktuellt även idag...2008-10-08 Oppositionens bråk och oenighet når oanade höjder

Socialdemokraternas och miljöpartiet meddelade idag att de vill bilda regering ihop. Det gör man alltså dagen efter att man presenterat var sitt alternativ till budget, där det är mer som skiljer än förenar. Samtidigt kastar man ut vänsterpartiet från allt samarbete med den märkliga motiveringen att (v) inte respekterar grundläggande principer för statens budget. Med tanke på att (v) inte respekterat dessa principer de senaste 12 åren heller, men ändå varit med och förhandlat fram budgetar tillsammans med (s) varje år, känns argumentet något ihåligt. Sanningen är nog snarare att det är miljöpartiet som vägrar samarbeta med vänsterpartiet, och att Mona Sahlin tvingats välja. Men hur kan Mona Sahlin påstå sig kunna leda Sverige om hon inte ens kan samla ihop hela oppositionen till ett gemensamt alternativ?

Lars Ohly meddelar idag mycket upprört att vänsterpartiet aldrig kommer att stödja en (s)-(mp)-regering, utan aktivt kommer att rösta ned denna. Oppositionens gräl fortsätter alltså, och samarbetet mellan (s) och (mp) räcker knappast för att ge tydliga besked till väljarna. Så länge som Lars Ohly inte är med på båten vet väljarna ändå inte vilken politik en eventuell (s)-(mp)-regering med stöd av (v) skulle driva. Det innebär att (s) och (mp) kommer att behöva kompromissa med (v) som vill chockhöja skatterna för vanligt folk ännu mer än vad (s) och (mp) vill (40 miljarder jämfört med "bara" 22 miljarder), och överge hela det ekonomiska ramverk vars uppgift är att skydda oss i tider av ekonomisk kris. Vill verkligen en majoritet av väljarna lägga ansvaret för Sveriges framtid i händerna på dessa tre grälande partier 2010?

När det gäller oppositionspartiernas tre olika budgetförslag finns det mycket att säga. Och det gör ledarsidorna och finanstidningarna idag. Att partierna inte ens ville sitta tillsammans i samma radiostudio och kommentera sina budgetar väckte viss uppmärksamhet. Att miljöpartiet till stora delar accepterar regeringens politik - jobbskatteavdraget, förmögenhetsskatten och fastighetsskatten skall i princip inte förändras enligt mp - var också intressant. En sak som flera ekonomer påpekar är adäremot att socialdemokraterna lovar ut betydligt mer pengar än vad de kan disponera om de skall respektera de budgetregler som finns - och som man ju beskyller vänsterpartiet för att inte respektera! De flesta ekonomer verkar också ganska överens om att en politik med kraftigt höjda inkomstskatter och bidrag, återinförd förmögenhetsskatt, chockhöjda energiskatter, snabbavveckling av kärnkraften och chockhöjning av arbetsgivareavgifterna för ungdomar knappast är det bästa sättet att stärka Sverige i den rådande finanskrisen.

Dagens Industri sågar oppositionspartiernas budgetförslag på sin ledarsida, och avslutar med att trots detta är ingen större skada skedd. "Oppositionens budgetalternativ har nämligen aldrig känts mindre relevant än just nu."2008-09-27 Bod(s)tröm i blåsväder igen

I går tog ju Mona Sahlin (s) öppet avstånd från Tomas Bodströms utfall mot regeringen i FRA-frågan. Bodström jämförde vår statsminister med Robert Mugabe och Sverige med Zimbabve. Orsaken var att regeringen gjort en egen kompromiss i FRA-frågan där inte (s) varit med. Bodström kan ju kanske påminna sig själv om orsaken - (s) har avvisat alla erbjudanden om att försöka hitta en gemensam politisk lösning på FRA-frågan tillsammans med Alliansen! Nu får Bodström nöja sig med att försöka påverka i riksdagen genom utskott och debatter i stället, precis som i andra frågor. Så fungerar politiken. Att sura i efterhand är inte så stor idé.

Socialdemokraternas tidigare partisekreterare, Lars Stjernkvist, kritiserar också Bodströms uttalanden och efterfrågar en mer nyanserad syn från socialdemokratisk sida i FRA-frågan. "Det kanske inte är någon bra början på en nyanserad diskussion att jämföra Reinfeldt med Mugabe" säger Stjernkvist.

Nej, kanske inte. Men det är så Bodström brukar låta i debatterna i riksdagen också, så jag är inte förvånad.2008-09-27 SSU vill ge blommor till matförgiftare

SSU i Stockholm har i ett pressmeddelande utlovat rosor till den eller de som eventuellt matförgiftat 145 tjänstemän och besökare på Svenskt näringsliv i Stockholm med en ovanlig bakterie. En organisation har på internet tagit på sig ansvaret för smittan och nu utreds händelsen av både polis och Säpo.

SSU:s uttalande har fått stor uppmärksamhet, och Socialdemokraternas ordförande Mona Sahlin kommenterar SSU:s utspel med ett enda ord: "fruktansvärt". Det hedrar Sahlin, men när man vet att de flesta ledande s-politiker hämtas från SSU så funderar man ju lite över den politiska framtiden i Sverige. Nog för att ungdomsförbunden överlag kan hitta på ett och annat konstigt utspel ibland, men när ett ungdomsförbund öppet hyllar ett attentat mot det demokratiska samhället har man passerat gränsen. SSU och Ung Vänster spelar i dessa sammanhang i en egen division.2008-09-18 Socialdemokraterna skrev spionavtal med diktatur

Häromdagen kritiserade socialdemokraternas utrikespolitiske talesman, Urban Ahlin, regeringen och Carl Bildt efter SVT:s vilseledande uppgifter om eventuellt svenskt informationsutbyte med diktaturer (se bloggen 15/9). "Det är oroande att Sveriges utrikesminister tycker att det är okej att ha kontakter med icke demokratiska stater" sa Ahlin. Nu hade han visserligen fel i sin kritik - Bildt tycker som bekant inte alls att det är okej, och är mycket upprörd över att ha blivit feltolkad i SVT.

I dag kommer det fram att socialdemokraterna själva träffade avtal med Saudi-Arabien om spionerisamarbete så sent som år 2005, inklusive samarbete om just signalspaning! Ett avtal som gäller fram till 2010, och är undertecknat av socialdemokraternas förre försvarsminister Leni Björklund. Som tur är har avtalet tydligen hittills inte inneburit att någon hemlig information lämnats ut från Sverige, men bara avtalets existens är uppseendeväckande. Uppseendeväckande är även SVT:s ointresse för denna nyhet, den nämns inte ens på TextTV. Fast det ligger ju å andra sidan i linje med SVT:s politiska prioriteringar numera.

Mindre uppseendeväckande är socialdemokraternas hyckleri och dubbla budskap även i denna fråga. Det är vardagsmat numera inom snart sagt alla politikområden.2008-09-08 Varning för dåliga piratkopior
Uppdaterad

Socialdemokraterna börjar visst inse att Alliansens reformer och förslag kanske inte är så tokiga ändå. De har därför börjar kopiera bitar av Alliansens politik. Fast rent politiskt känns socialdemokraternas dubbla budskap ibland som rent hyckleri.

Det började med (s)-förslagen till uppstramning av a-kassan som man föreslog i somras (se bloggen 25/7). På punkt efter punkt där man tidigare kritiserat regeringen presenterade man liknande eller ännu tuffare förslag. (s) anser nu plötsligt att hög ersättning riskerar att förlänga tiden i arbetslöshet vilket man vill lösa genom nedtrappning av a-kassan efter viss tid. Man vill också öka kontrollen av de arbetssökandes aktivitet ytterligare. Just dessa frågor har utgjort kärnan i socialdemokraternas kritik av regeringens arbetsmarknadspoilitik under två års tid. Nu lägger man själva fram ännu tuffare förslag.

Det fortsatte när moderaternas arbetsgrupp om integration presenterade ett antal förslag, bland annat om att det måste skapas incitament för nyanlända asylsökande att frivilligt välja att flytta till en kommun där det finns jobb och bostad (se bloggen 26/8). Då anklagade socialdemokraternas talesman Veronica Palm regeringen för att fiska i grumliga vatten och tyckte retoriken var förvillande lik den extrema högerns! Några dagar senare förslår (s) - via samma Veronica Palm (!) - att migrationspolitiken behöver skjärpas. Istället för att de asylsökande har rätt att själva välja var de vill bo under tiden deras ansökan prövas, vill (s) att myndigheterna själva ska kunna anvisa en lämplig ort och bostad dit den asylsökande måste flytta!

Häromdagen gick förre ministern Ylva Johansson (s) ut och förkunnade att det måste ställas tydligare krav på sjukskrivna och att de bör kunna delta i någon form av aktiviteter under sin sjukskrivning. Förslaget låter misstänkt likt det nya sjukförsäkringssystem som Alliansen röstade igenom före sommaren, och som socialdemokraterna då sågade som en "hetsjakt på de sjukskrivna".

En insikt verkar ändå ha nått förre ministern Ylva Johansson: I Svenska Dagbladet säger hon att "Våra systemlösningar har inte alltid fungerat men vi har kramat om systemen i alla fall. Många har hamnat mellan stolarna och passiviserats". Detta har Alliansen förgäves påpekat i nästan varje riksdagsdebatt under två års tid, utan att få någon som helst respons från (s). Jag tycker min utskottskollega Anna König Järlmyr har en träffande beskrivning när hon kommenterar Ylva Johanssons uttalande på sin blogg i Expressen: "Glöm inte detta. För i svensk politik är det så att socialdemokrater kramar system, medan Alliansen kramar människor."

På punkt efter punkt kopierar socialdemokraterna de förslag från regeringen som man ägnat all sin tid åt att kritisera under två år. Det är på ett sätt smickrande att vi fått dem att tänka om, fast väldigt olyckligt att de mest föreslår piskor och inga morötter för exempelvis arbetslösa och asylsökande. (s) saknar också en helhet i sina förslag.

Viktigast är ändå att borgerlig politik förs bäst av en borgerlig regering. Piratkopior blir sällan bättre än originalet.2008-08-26 Hur mycket vill LO höja skatten för sina medlemmar?

LO presenterade idag en rapport där man kritiserar regeringens jobbskatteavdrag. "Att öka sysselsättningen genom jobbskatteavdraget är ett ineffektivt sätt att använda statens resurser" anser LO, som också skriver i ett pressmeddelande att "väldigt få av dem som står utanför arbetsmarknaden kommer att få ett arbete till följd av jobbskatteavdraget". Påståendet är intressant eftersom LO i sin rapport samtidigt medger att en viss ökning av antalet sysselsatta faktiskt beror på jobbskatteavdraget. Enligt LO-rapporten har 1,1 proc av förtidspensionärerna, 2,3 proc av de arbetslösa och 8,5 proc av de långtidssjuka börjat arbeta till följd av jobbskatteavdraget och andra ekonomiska incitament - något LO dock anser är en "rent försumbar effekt". Undrar just om de människor som berörs håller med? För egen del tycker jag att LO:s siffror innebär ett direkt erkännande av att regeringens politik får de önskade effekterna.

Nu har ju å andra sidan Alliansen aldrig påstått att jobbskatteavdraget ensamt skall lösa problemet med utanförskapet, det är bara en del av den samlade politiken. Vår politik innehåller så mycket mer:
* Sänkta skatter gör det lönsammare att arbeta mer
* A-kassan har blivit en omställningsförsäkring och inte en evig försörjning, ersättningen trappas ned efterhand
* Lägre kostnader och mindre krångel skall få företagen att anställa fler
* Riktade sänkningar av arbetsgivaravgiften gör det billigare att anställa utsatta grupper - långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, ungdomar och äldre
* Arbetsförmedlingens huvuduppgift är numera att matcha arbetssökande mot de lediga jobb som finns
* Arbetsförmedlingens åtgärder för arbetslösa är helt inriktade på att leda till ny anställning, inte att flytta runt människor mellan åtgärder för att snygga till statistiken
* Den stora sjukförsäkringsreformen ger mer aktivt stöd och bättre uppföljning av sjukskrivna
* Sjukpenning är inte längre en evig försörjning utan en viss avtrappning sker
* Den "obligatoriska" förtidspensioneringen är avskaffad
* Förtidspensionärer får ökad möjlighet att pröva nytt jobb utan att riskera sin förtidspension

LO glömmer för övrigt att skattesänkningar inte bara handlar om att få fler i arbete - det finns en moralisk sida också. Den som arbetar och sliter och med sina skatter betalar hela det svenska välfärdssamhället skall också känna att det lönar sig att arbeta och att man få behålla lite mer av det man arbetat ihop. Inte minst viktigt är detta för dem med lite lägre inkomster. I förhållande till inkomsten är det också dessa grupper som fått störst skattesänkning.

I sin rapport hävdar LO-ekonomerna att ett av skälen till att jobbskatteavdraget får så liten effekt, är att "de skattesatser och ersättningsnivåer som gällde innan regeringens reformer inte hämmar arbetskraftsutbudet". Min tro är att LO-ekonomerna är ganska ensamma om detta synsätt. De arbetslösa som tidigare upplevt att de förlorar på att ta ett arbete jämfört med att leva på a-kassa har nog exempelvis en något annan syn på skatternas funktion i samhället.

Det är knappast förvånande att LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin är kritisk till regeringens föreslag att gå vidare med jobbskatteavdraget och införa ett ”tredje steg”. LO-ordföranden sitter ju som bekant även i socialdemokraternas partiledning, och LO:s stöd till (s) går tyvärr alltför ofta före omsorgen om de egna medlemmarna. När det gäller politisk kritik riktad mot Alliansen saknar LO helt enkelt trovärdighet.

Om nu sänkta skatter inte spelar någon roll för att öka människors vilja att arbeta så borde logiskt sett inte heller höjda skatter minska viljan att arbeta. Min enkla fråga till LO blir då - hur mycket vill LO höja skatten för sina egna medlemmar? Nöjer man sig med att avskaffa hela jobbskatteavdraget, eller vill man höja skatterna ännu mer? Detta skall jag fråga LO-ordföranden nästa gång vi träffas!2008-08-23 Vissa löften kostar inget

I gårdagens Borås Tidning fanns en artikel om socialdemokraternas "löften" om satsningar på kollektivtrafik och järnvägar. Bland annat finns ett "löfte" som gäller år 2050, då man vill att inrikesflyg i söldra Sverige skall vara "ointressant".

Att lova stora satsningar på infrastruktur om några decennier kostar inget. Och dessa socialdemokratiska luftslott är inget nytt. Både Banverket och Vägverket har lämnat rapporter till dagens regering om att det inte fanns pengar avsatta ens för de projekt som startades under socialdemokraternas regeringstid. Det ansvariga ministrar gjorde var att åka runt i landet och ta första spadtaget här och där eller lova nya vägar eller järnvägar till höger och vänster - utan att sätta av pengar för att göra klart det man utlovat. Hur man då skall kunna lita på socialdemokratiska vaga löften fram till 2050 har jag svårt att förstå. Vackra ord är som sagt gratis.

Samma dag som BT-artikeln fick jag in en debattartikel i samma ämne med rubriken Moderater gillar också snabba tåg.
I artikeln upprepar jag en del av det jag skrev på bloggen den 7 augusti, bland annat om mitt eget förslag till nytt sätt att redovisa investeringar i infrastruktur i statens budget som skulle öka de realistiska möjligheterna bland annat för snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm via Borås.

Jag kan konstatera att det förslag som (s) lyfter om sk "lånefinansiering", i praktiken inte skulle innebära några nya pengar alls till infrastruktur, det är bara ytterligare en myt som socialdemokraterna försöker sprida för att försöka visa handlingskraft i en fråga som man så allvarligt försummade under sina regeringsår. Att låna till investeringar är för övrigt knappast mer lönsamt än att staten använder pengar från sin egen överfyllda kassakista. I slutänden är det bara ett nytt sätt att redovisa infrastruktursatsningar i statens budget som kan ge dramatiska ökade resurser till nya satsningar. Att bara diskutera om man skall låna pengar eller använda de pengar staten redan har förändrar inget i sak.2008-07-25 (s) anser att hög a-kassa förlänger arbetslösheten!

Under två års tid har socialdemokraternas företrädare i mitt utskott, arbetsmarknadsutskottet, främst Sven-Erik Österberg (numera s-gruppledare i riksdagen) och Luciano Astudillo (s) men även min sjuhäradskollega i utskottet, Ann-Christine Ahlberg (s), i varje debatt om a-kassan ställt den ständiga frågan till oss i Alliansen om vi verkligen tror att sänkt a-kassa ger kortare arbetslöshet, dvs att människors aktivitet att söka jobb kan minska om a-kassan är hög.

Själv har jag svarat att de flesta arbetslösa nog gör allt för att få ett nytt jobb, men att det fanns exempel i det gamla systemet där vissa arbetslösa förlorade ekonomiskt på att ta ett jobb! Reskostnader, arbetskläder, lunchkostnad mm åt upp hela inkomstökningen, och då var det ju rationellt att avstå från att söka ett nytt jobb och i stället leva ett tag till på a-kassa. Den arbetslöse blev helt enkelt systemets fånge. För att motverka detta, och samtidigt markera att a-kassan är en omställningsförsäkring och inte en permanent försörjning har Alliansen infört en viss nedtrappning av a-kasseersättningen efter lång tids arbetslöshet. Men den viktigaste reformen för att göra det mer lönsamt att gå från arbetslöshet och a-kassa till arbete och lön är jobbskatteavdraget, som ger lägre skatt på löneinkomsten än man hade på a-kassan. Det gör att det blir mer lönsamt att arbeta än att leva på a-kassa, även om lönen inte skulle vara så mycket högre än a-kassan.

Häromdagen skrev nämda herrar Österberg och Astudillo, som leder socialdemokraternas jobbrådslag, en artikel i Dagens Nyheter som fick mig att sätta morgonkaffet i halsen. Bland mycket annat kunde man läsa följande: "Vi står för en högre ersättningsnivå i a-kassan. Det riskerar att bidra till längre arbetslöshetsperioder." Detta är precis det som (s) förnekade hela valrörelsen 2006, och har fortsatt att förneka i riksdagsdebatter och debattartiklar under två års tid! Nu gör man helt om och byter åsikt - (s) anser nu helt plötsligt att hög ersättning riskerar att förlänga tiden i arbetslöshet!

För att motverka problemet med att högre a-kassa kan skapa längre arbetslöshetsperioder vill Österberg och Astudillo nu också ha ett system där den höga a-kassan trappas ned efter hand. Det betyder att man i princip föreslår ett liknande system som det Alliansen redan infört - nedtrappning av ersättningsnivåerna för att stimulera arbetssökandet. Nedtrappning av a-kassan efter viss tid har utgjort själva kärnan i socialdemokraternas kritik av regeringens arbetsmarknadspoilitik under två års tid. Nu tänker man tydligen välja samma väg!

Österberg och Astudillo skriver också att som ett sätt att motverka längre arbetslöshetsperioder "kan kontrollen av arbetssökandes aktivitet stärkas". Lite märkligt att (s) vill öka kontrollen av de arbetslösa ännu mer, när man under de senaste två åren tyckt att Alliansens krav på de arbetssökande varit för hårda.

Socialdemokraterna vill också att fler höginkomsttagare skall få 80% av inkomsten i a-kassa, och att detta uppenbarligen skall betalas genom minskat jobbskatteavdrag. Låg- och medelinkomsttagare skall alltså genom högre inkomstskatt betala en högre a-kassa för höginkomsttagarna. Det kallar (s) för fördelningspolitik och rättvisa.

Givetvis är det positivt att Österberg och Astudillo på punkt efter punkt äntligen ger regeringen erkännande för den förda politiken. Men det är en gåta varför vill man införa mer piska i form av ännu hårdare kontroller av de arbetslösa, mindre morot i form av jobbskatteavdrag, och dessutom verka för en orättvis fördelning där låginkomsttagare får betala höginkomsttagarnas a-kassehöjning.

Det är inte utan att jag ser fram emot höstens riksdagsdebatter!2008-07-08 FRA-uppföljning 5: Falska sossar värnar knappast vår integritet
Uppdaterad
I höst träder EU:s Datalagringsdirektiv i kraft, som innebär att tele- och internetoperatörer måste lagra all information om vem som ringt, SMS:at eller mejlat vem och dessutom var mobiltelefonerna var vid tidpunkten för samtalet. Det är information som säger rätt mycket om våra liv. Nu blev som tur är direktivet inte lika vansinnigt som det kunde blivit när dåvarande justitieminister Thomas Bodström drev stenhårt i EU att operatörerna också skulle lagra allt vi sagt och skrivit, alla sajter vi besökt, allt vi gjort på nätet. EU:s direktiv går nu inte alls så långt, enbast uppgifter om avsändare och mottagare skall lagras, inte innehållet i själva meddelandet.

Det är något förvirrande när nu Bodström går ut så hårt i sina attacker mot FRA. Han påstår att han är stark motståndare till massavlyssning, men det var ju exakt massavlyssning han ville åt med datalagringen!

Inte heller kan man ta Mona Sahlins löften om att riva upp FRA-lagen på allvar. Hon vill ju heller inte specificera vad hon vill ha i stället. FRA är ett gammalt s-förslag och kommer att bli kvar med en s-regering. Före valet 2006 ville (s) har stöd från moderaterna och Alliansen för att driva igenom FRA-lagen - men det avvisades av bland annat moderaterna eftersom det inte fanns något som helst skydd för intregriteten i lagförslaget från (s)! Nu när vi ändrat lagen och ökat både insynen och integritetsskyddet säger plötsligt (s) nej! För (s) och (v) handlar det bara om att ta kortsiktiga populisktiska poäng, i grunden kommer man aldrig att avskaffa lagen om man vinner valet 2010, helt enkelt för att man vet att den behövs.

Tillägg: I kväll nås vi så av nyheten att Miljöpartiet, som hittills varit det enda partiet som sagt nej till all form av signalspaning, nu ändrat sig och vill ha en parlamentarisk utredning om FRA-lagen! Man säger alltså inte längre blankt nej. Vad en sådan utredning skulle komma fram till som inte tidigare utredningar (som pågått många år) redan gjort har jag svårt att se, liksom varför (s) nu föreslår detta, samma (s) som hittills bara sagt nej till sitt eget lagförslag (!) utan att komma med några andra förslag i stället. Varför skulle förresten en ny (s)-utredning komma fram till något bättre än det förra (s)-förslaget (som alltså är betydligt sämre än den nu beslutade lagen)? Jag tycker det är bättre att avvakta den utvärdering av lagen som riksdagen redan beslutat skall göras efter två år, dvs 2011. Då kan man utvärdera effekterna både vad gäller resultatet av signalspaningen och hur den påverkat integriteten.2008-07-03 Ensamma mammor stora forlorare under s-styret 1995-2006

De ensamma mödrarna hade den sämsta ekonomiska utvecklingen av alla under de senaste 12 åren med s-styre i Sverige, och bara hälften av den ekonomiska utveckling som ensamstående män hade under samma tid. Det visar en ny studie från LO som fått i upprag av Mona Sahlin (!) att beskriva utvecklingen av inkomstfördelningen i Sverige. Under den studerade perioden, 1995-2006, var socialdemokraterna i regeringsställning. Enligt utredande LO-ekonomen Dan Andersson håller Sverige på att bli ett fattigsamhälle där särskilt unga kvinnor har det ekonomiskt svårt.

I en debattartikel nyligen i DN frågade LO:s chefsekonom Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt vad de kommer ni att göra för att förhindra att det blir fler fattiga. En bra fråga tycker jag, eftersom siffrorna nu faktiskt tydligt visar att inkomstskillnaderna efter skatt faktiskt äntligen minskar - för första gången på många år. Det beror bland annat på Alliansens skattesänkningar för dem med lite lägre inkomster. Mona Sahlin och (s) vill som bekant höja skatten igen för löntagarna. Hur man då skall kunna minska fattigdomen är för mig en gåta. För många löntagare med låg inkomst är skatten faktiskt månadens största utgift! Ibland känns det nästan som om socialdemokraterna och övriga oppositionen inte känner till detta.2008-06-08 Gamla trötta kommunister styr (v) mot den politiska avgrunden

Vänsterpartiets partikongress gav många trevliga besked för Alliansen, eller vad sägs om dessa beslut:

* Den gamle kommunisten Lars Ohly omvaldes till partiledare med mycket stor majoritet. Den ende utmanaren, som ansåg Ohly vara ett hinder för nytänkande, hade inte skuggan av en chans. Den gamla kommunisten var populärare.
* Ja till att sitta i regering, men nej till valplattform tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet. En lite knepig kombination kan man tycka, och s-v-mp kommer knappast att lyckas framstå som ett trovärdigt gemensamt regeringsalternativ.
* Anställda ska ha veto mot att vinstgivande företag flyttar verksamheten utomlands och ha rätt att ta över verksamheten. Visst känns det bra när kommunister säger rent ut vad de vill?
* Betygen ska tas bort från grund- och gymnasieskolan. Intressant eftersom socialdemokraterna och miljöpartiet går åt andra hållet och i veckan lovade att inte ta bort det betygssystem som regeringen tänker införa.
* Gratis kollektivtrafik. Jaha. Och hur skall det betalas? Hur mycket skall skatterna ökas för vanligt folk för att ha råd med detta?

Det är precis sådana här stolligheter som man vill höra från en Vänsterpartikongress. Det känns bra på två sätt. Dels inser man varför man hör till på den andra politiska planhalvan. Dels känner man god förtröstan inför valet 2010 - med vänsterpartiets besked idag lär oppositionen få gigantiska problem att framstå som ett realistiskt gemensamt regeringsalternativ.2008-05-23 Kommunister i en svensk regering?

Frågan är befogad. För idag säger socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog att socialdemokraterna är öppona för en regeringskoalition med vänsterpartiet och miljöpartiet efter valet 2010. Hur det skulle gå till i praktiken skall bli spännande att se, särskilt med tanke på de avgrundsdjupa åsiktsskillnaderna mellan de tre partierna i ett antal frågor, och hur sällan de uppträder med en gemensam linje i riksdagen. Men det är bra att frågan äntligen kommer upp på dagordningen, socialdemokraterna måste ge besked om vilken politik de vill föra och tillsammans med vem!

Beskedet om möjligt regeringssamarbete är både tragiskt och positivt. Tragiskt för att det öppnar upp för att Sverige för första gången skulle få en regering som baserar sin existens på ett gammalt kommunistparti med fortfarande bekännande kommunister, och till detta ett antal riktigt fanatiska miljöpartister. Vilken oerhörd skada dessa två småpartiers ofta mycket udda, och ibland rent ut sagt galna, krav skulle medföra för Sverige kan man bara gissa. Och skattehöjningarna skall vi inte tala om.

Samtidigt är därför beskedet också oerhört positivt för Alliansen. Även den som inte gillar precis varje beslut av Alliansregeringen borde inse att alternativet förskräcker. Jag tror att dagens besked från Ulvskog kan bli avgörande för valutgången 2010. Nu tvingas de tre oppositionspartierna bekänna färg och tala om vad de vill göra tillsammans. Och när det blir uppenbart för väljarna lär det knappast bli en nackel för Allianspartierna....eller vad sägs om exempeln på denna sida?2008-05-23 Mycket (s)krik för lite ull...Socialdemokraternas nyblivne gruppledare i riksdagen, Sven-Erik Österberg, intervjuas i Kommunalarbetaren angående socialdemokraternas "nya" jobbpolitik och "företagsvänliga linje". Österberg får frågan: "Vari ligger det nya i s jobbpolitik?" Österbergs svar blir: "Egentligen är det inte så mycket nytt i sig. Men ett nytt ställningstagande är väl att vi vill ha social trygghet också för företagarna. Vi är fortfarande ett löntagarparti, men för att löntagarna ska ha ett jobb att gå till måste vi också ha företagare."

Socialdemokraternas "nya" jobbpolitik är alltså egentligen samma gamla politik som skapade det stora utanförskapet i Sverige. Och företagare är något nödvändigt ont, som till nöds kan accepteras men i övrigt inte är särskilt viktiga, för socialdemokratetrna är enligt Österberg ett löntagarparti, punkt slut. Det enda nya är att man efter 12 år i majoritet plötsligt upptäckt att företagare också behöver ett socialt skyddsnät (något som Alliansregeringen redan ser över för övrigt). Så var det med sossarnas nya revolutionerande jobbpolitik och den nya företagsvänliga linjen. Det doftar som sagt klippning lång väg.2008-05-15 (O)företagsamma sossar

Socialdemokraterna tänker bli ett parti för småföretagarna. Säger man. Det låter liksom som en repris av tiden då Mona Sahlin som biträdande näringsminister var ansvarig för företagsfrågorna. Kommer någon ihåg att det kom ut något positivt av det?

Frågan är hur socialdemokraterna skall bli trovärdiga som småföretagarparti när man samtidigt driver en politik för höjda inkomstskatter, återinförande av förmögenhetsskatten, avskaffande av avdragsrätt för hushållsnära tjänster, avskaffande av sänkta arbetsgivaravgifter för unga, långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna, nej till närmast varje förenklingsförslag som rör lagar och regler, nej till konkurrensutsättning av offentlig verksamhet, motstånd mot friskolor, återinförande av stopplagen inom sjukvården, kraftigt höjda energiskatter, förslag om rätt till heltid, försvårande av möjligheterna till säsongsanställning och ett närmast hysteriskt värnande av alla statliga monopol. För att bara nämna något av allt man föreslagit sedan valet som skulle göra företagandet dyrare, svårare och mindre lönsamt.

Den enda "företagsamhet" jag kan märka hos oppositionen är ett kraftfullt nej till allt regeringen föreslår kombinerat med ett mörk svartmålning av allt som genomförs. I övrigt är man väldigt oföretagsamma.2008-05-14 Mona Sahlin har tappat greppet om sitt parti i Lavalfrågan

Gårdagens debatt i riksdagen visade "rörelsens" totala splittring i frågan kring Lavaldomen och det nya EU-fördraget. Socialdemokraternas ledning med Mona Sahlin i spetsen vill, precis som LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin, hålla isär Lavaldomen/den svenska modellen och frågan om det nya EU-fördraget. När vi träffade LO-ordföranden nyligen påpekade hon att Lavaldomen faktiskt grundas på det gamla EU-fördraget och att det nya fördraget tydligt garanterar ökade rättigheter för de fackliga organisationerna. Det är därför dumt att sätta sig emot det nya EU-fördraget bara för att man inte gillar Laval-domen. Till saken hör att LO-ordföranden i Sverige även är ordförande för Europafacket - som är positiva till det nya fördraget.

Andra delar av "rörelsen" ser helt annorlunda på saken. Flera LO-förbund samt socialdemokraternas partidistrikt i Skåne kräver att (s) skall villkora ett stöd för det nya fördraget med att EU garanterar den svenska modellen. Samma sak hör man från vissa socialdemokratiska riksdagsledamöter och från vänsterpartister och miljöpartister. S-ledaren Mona Sahlin som fanns på plats i kammaren under debatten igår måste ha upplevt en stor frustration över den totala splittringen både inom partiet och inom LO. Frågan är om hon klarar att hålla ihop sitt parti, eller om hon tvingas av alla sina interna kritiker att byta åsikt?

Regeringen har en tydligare linje för att lösa problemen på ett konstruktivt sätt. Så här sa arbetsmarknadsministern bland annat i gårdagens debatt:

"Lavaldomen innebär inte slutet på den svenska modellen. Lavaldomen innebär inte att det nu blir fritt fram för lönedumping i Sverige. Det är fortfarande upp till medlemsstaterna att bestämma minimilöner, och i Sverige bestäms dessa i kollektivavtal. Lavaldomen ändrar inte på detta. Domstolen accepterar vår modell med kollektivavtalsbaserade minimilöner förutsatt att avtalen uppfyller kraven på transparens och förutsägbarhet– det tycker jag i sig är ett rimligt krav. Frågorna måste lösas på hemmaplan. Den nyligen tillsatta Laval-utredningen arbetar nu med att se över vilka förändringar som behöver vidtas i svensk lagstiftning. Arbetet kommer att ske i nära samråd med parterna. Jag är övertygad om att utredningen tillsammans med arbetsmarknadens parter kommer att hitta nationella lösningar som är i linje med både den svenska modellen och EG-rätten."

Ministern och regeringens linje är konstruktiv till skillnad från dem som bara vill använda Lavaldomen som ett slagträ i den kommande EU-valrörelsen.2008-04-29 (Ko)ldioxidskatt

Koldioxidskatt på husdjur? Jajamensan! I vart fall om Helena Leander, miljöpartistisk riksdagsledamot får bestämma. I en debattartikel i Upsala Nya Tidning föreslår hon att man inför en koldioxidskatt på kor och grisar, eller uttryckt på ett mer byråkratiskt diskret sätt: "Det finns "all anledning att fundera över hur animaliesektorns miljöpåverkan kan beskattas".

Vad blir nästa innovativa förslag från (mp) i riksdagen? Kanske koldioxidskatt på hundar och katter? De både rapar och fiser de också!

Eller varför inte beskatta det av många tydligen mest avskydda djuret av alla - människan? Så här i deklarationstider skulle man ju kunna tänka sig att man fyller i en redogörelse av sina egna årliga kroppsliga, och av miljöpartiets riksdagsledamöter oönskade, gasformiga "utsläpp" i deklarationsblanketten och sedan beskattas för detta?

Eller varför inte införa en skatt på utsläpp av tokiga politiska förslag? Det är ju en form av utsläpp som blir alltmer besvärande.2008-04-26 Fullt krig inom oppositionen

Flera miljöpartister (bland annat från partistyrelsen) skrev i en debattartikel i DN igår att "Vänsterpartiet skadar samarbetet mellan miljöpartiet och socialdemokraterna" och "Vi anser inte att vänsterpartiet har något betydelsefullt att tillföra arbetet med att forma en politik med den framtidskraft som behövs" samt att "Det är uppenart att vänsterns band till kommunismen fortfarande lever"

Som jag tidigare berättat är de tre oppositionspartierna, s, v och mp, ytterst sällan överens i riksdagen heller. Omröstningarna spretar åt alla håll i de flesta frågor. Det skall bli mycket intressant att se de tre partiernas "samlade valmanifest" inför valet 2010.2008-04-16 Har oppositionen en utbildningspolitik?

Frågan är berättigad! Vid dagens votering om diverse motioner som rör grundskolan fanns inte mindre än 76 (!) olika reservationer från (s), (v) eller (mp). I endast två (2) av dessa hade de tre oppositionspartierna kunnat enas om en gemensam linje. I 74 reservationer var de tre oppositionspartierna oense. I de flesta av voteringarna röstade (mp) glädjande nog med alliansen, och (s) och (v) gick emot. Hur de tre oppositionspartierna skall kunna forma en gemensam skolpolitik inför nästa val är för mig en mycket stor gåta.
2008-04-10 Äger Mona Sahlin din lön?

"Vi blir väldigt oroliga när man fortsätter att slösa bort stora skattesummor samtidigt som man säger att man vill satsa på välfärden. Det går inte ihop" Detta är Mona Sahlins kommentar till den kommande budgetpropositionen.

Sahlin och (s) anser alltså att man "slösar bort" pengar när man sänker skatten för vanliga löntagare! I socialdemokraternas värld är det staten som i utgångsläget äger alla människors lön och bestämmer vilka almosor medborgarna skall få behålla.

Alliansen utgår i stället från att medborgarna äger sin lön, och att skatten skall vara så låg som möjligt så att fler normalinkomsttagare har råd att både åka på semester och samla ihop ett litet sparkapital. Det gör människor mindre beroende av staten.

Förresten är det konstigt att Sahlin gör dessa märkliga uttalanden samma dag som Alliansens partiledare meddelar att det blir stora satsningar på välfärden i den kommande budgetpropositionen och att de skattesänkningar som kommer innebär en fortsatt sänkning av inkomstskatten för löntagare med normala inkomster. Hur i allsindar tror Sahlin att den vanlige svensken kan tycka att detta är fel?2008-02-25 Intressanta tankar från miljöpartiet om a-kassan

En oenig partistyrelse i Miljöpartiet föreslår att alla dagens a-kassor skrotas, och att man i stället skall införa en obligatorisk, statlig arbetslöshetsförsäkring som slås ihop med sjukförsäkringen. En ny samlad myndighet skulle sedan sköta sjukpenning, a-kassa samt försörjningsstödet (socialbidraget) som staten skulle ta över från kommunerna. Samtidigt skrotar (mp) alla sina tankar om en "medborgarlön".

Själva grundidén känns vid första anblicken riktigt tilltalande, även om man sedan snabbt börjar inse bristerna. För det första innebär ju förslaget en sorts grundtrygghet på 80%, men där man inte får någon ersättning alls för löner över 24.000 kronor per månad. Förslaget innebär i praktiken sänkt ersättning för många sjuka och vissa arbetslösa, men något höjd ersättning för en del långtidsarbetslösa.

Värst är ändå att kalaset skall betalas genom höjda skatter. Totalt 8 miljarder kostar reformen enligt (mp), vilket sägs motsvara en skattehöjning på ca 1.200 kronor per år för alla. Redan här faller väl förslaget på sin egen orimlighet. Varför skulle pensionärer och sjuka tvingas betala betydligt högre skatt för att a-kasseavgifterna skall kunna sänkas för dem som arbetar? Med tanke på miljöpartiets kritik mot jobbskatteavdraget som ju visserligen ger förvärvsarbetande sänkt skatt - men utan att skatten den höjs för övriga grupper - så är ju hela detta resonemang en riktig logisk kullerbytta från miljöpartiet, vilket jag tänker påminna dem om i kommande riksdagsdebatter. Ytterligare ett frågetecken är kontrollen av en ny samlad a-kassa och försäkringskassa. Det blir en gigantisk myndighet, och frågan är om det inte skulle öka risken för överutnyttjande, och om inte kontrollen riskerar att bli sämre än i dagens a-kassor? I så fall blir prislappen högre.

Lite pikant är också att miljöpartiets förslag går precis i motsatt riktning mot socialdemokraternas. (s) vill ju återställa allt inom a-kassan till det som gällde före valet, och skulle aldrig kunna tänka sig att frikoppla a-kassan från facket. Hur (mp) och (s) skulle kunna enas om en kompromiss i denna fråga framöver är lite svårt att se. I ännu en fråga tar nu miljöpartiet strid mot det stora s-parti som man så gärna skulle vilja regera ihop med.

Totalt sett väkomnar jag miljöpartiets omsvängning från den vansinniga tanken om medborgarlön till ett hyfsat konstruktivt förslag kring a-kassan. Förslaget har tyvärr för många brister, men kan ändå föra diskussionen framåt. Man öppnar faktiskt upp för lite nya tankar i en låst diskussion om hur vi på bästa sätt kan skapa en a-kassa som omfattar de flesta som arbetar. Det är positivt!2008-01-15 Dags för statlig reklamcensur?

En utredare föreslår att Sverige skall lagstifta mot "sexistisk reklam", och givetvis skall det då också inrättas en helt ny myndighet som skall övervaka detta....utredningen tillsattes av förra regeringens ansvarige minister, Jens Orback (s).

Tänk så det kan bli! Förra året stod politiker på barrikaderna i talarstolar och insändare och försvarade yttrandefriheten, det fria ordet, och rätten att framställa Muhammed som rondellhund. Nu föreslås i stället inrättandet av en statlig censurmyndighet som skall övervaka hur reklamen för underkläder utformas, och med lagstöd förbjuda det som anses opassande.

Som tonårsfar med en dotter på snart 15 år är jag den förste att reagera på en del utmanande reklam såväl på reklampelare som i TV. Men samtidigt vet jag att reklamen och "sexismen" är betydligt värre på nätet, i satellit-TV-kanalerna, på musikvideorna, i såporna på TV och i veckotidningarnas reportage. Om vi nu skall börja censurera reklam, vad blir då nästa steg? Skall vi ha en statlig myndighet som granskar musikvideor eller veckotidningsreportage också?

Nej, de enda som kan påverka reklamen är näringslivet själva - och givetvis vi konsumenter. Om vi framför våra synpunkter till butikerna eller avstår från att handla har detta nog betydligt mer effekt än ett tandlöst förslag om en statlig reklamcensurmyndighet. Jag hoppas regeringen kastar förslaget i papperskorgen där det hör hemma!2008-01-15 Per Nuder (s) ett inflationsspöke?

Förre finansministern Per Nuder tar nu till storsläggan och beskyller regeringen för ökande inflation. Och visst har inflationen ökat något, precis som det brukar vara i en stark högkonjunktur. Inflationen är nu 3,5%, vilket i och för sig fortfarande är lågt, men ändå högre än på länge. Jag minns när Sverige under flera år hade negativ inflation, dvs priserna sjönk. Det var ett tecken på en allvarlig kris. Riksbankens mål är att inflationen över tid skall ligga runt 2% år med någon procents tillåten variation. Orsaken till högre inflation sägs främst vara stigande priser på mat och energi. Båda stiger till följd av högre världsmarknadspriser, och energipriserna förstärks givetvis ytterligare genom höjda energiskatter. Nuder däremot skyller däremot en stor del av inflationen på regeringens skattesänkningar som gjort att människor fått mer i plånboken. Man kan ju möjligen påpeka att löntagarnas köpkraft även påverkats positivt av en stark löneutveckling, men det verkar Nuder ha förträngt. Ytterligare en sak som påverkar är kraftigt sjunkande arbetslöshet, som i sig givetvis driver upp lönerna en del.

En intressant sak som jag vet av erfarenhet från min tid på bank är att när personer med stora förmögenheter och höga inkomster får sänkt skatt så leder det oftast till att man investerar mera, exempelvis i värdepapper, däremot inte att man konsumerar ytterligare. För personer med lägre inkomst är det oftast tvärtom - en skattesänkning eller en löneökning gör ofta att man unnar sig det där som man inte tidigare hade råd med. Visst kan därför säkert skattesänkningarna leda till att vanliga löntagare handlar lite mer och därmed driver upp inflationen något. Frågan är ju bara om Nuder verkligen är beredd att förbjuda alla löneökningar och höja skatterna för vanliga löntagare för att hålla nere inflationen till varje pris? Vill han kanske också öka arbetslösheten till tidigare nivå för att pressa ned löneökningarna och därmed inflationen?

Bankekonomerna är, till skillnad från Nuder, inte särskilt bekymrade över inflationen, utan talar om att den beror på engångseffekter, främst energipriserna. Och om Nuder skulle styra ihop med (v) och (mp) vet vi ju att bensinpriset skulle skena, sannolikt flera kronor. Det skulle verkligen driva upp inflationen.

En annan sak som skulle påverka (s) inte ens har en alternativ statsbudget som går ihop - det fattas minst 10-15 miljarder för att alla deras ökade utgifter skall betalas. Vad detta leder till vet vi - om inte statens finanser är i ordning faller valutan och räntorna stiger. Det driver också upp inflationen. Dagens regering däremot har ett överskott i statsfinanserna på 90 miljarder 2008, och kan betala av en del på statsskulden. Det motverkar i sin tur högre räntor och håller därmed tillbaka inflationen.

Per Nuder varnar för inflationsspöket. Personligen tycker jag det känns som om spöket och han själv är en och samma person....Buuuuh!2008-01-11 Vill oppositionen knäcka Sveriges bilister?


Miljöpartiet föreslår nu en snabb bensinskattehöjning med två kronor litern. Vänsterpartiet är inne på samma linje och vill höja bensinskatten med flera kronor. Socialdemokraterna säger bara att man vill minska koldioxid- utsläppen betydligt mer och snabbare än vad regeringen föreslår och beskatta koldioxiden hårdare. Det lär betyda en rejäl bensinskattehöjning det också.


Kanske kan detta ge lite perspektiv på den bensinskattehöjning på 29 öre litern som gjordes vid årsskiftet? En skattehöjning som dessutom kompenseras fullt ut när det gäller resor till jobbet, eftersom reseavdraget samtidigt höjs. Det är nog tur för Sveriges bilister och alla som bor på landsbygden att inte (s), (v) och (mp) styr Sverige.2007-12-18 Jämtin (s) har ju inte förstått någonting!

Ytterligare minst en kärnkraftsreaktor bör skrotas under nästa mandatperiod. Det anser Stockholms oppositionsledare Carin Jämtin (s), som leder partiets arbete med att ta fram en ny klimatpolitik. "Handlar det bara om en eller två reaktorer, då räcker det med att bygga ut vindkraften" säger Jämtin till Svenska Dagbladet.

Hon har ju inte förstått någonting! Visst skall vi bygga ut vindkraften, men i så fall för att minska eller upphöra med importen av smutsig kolkraftsel från Tyskland och Danmark, kolkraftsel som skapar stora koldioxidutsläpp och dessutom smutsar ned och förstör miljön på andra sätt. Att däremot stänga ytterligare kärnkraftverk är direkt i strid med Sveriges och EU:s/FN:s klimatmål.

Alltfler talar i stället om att bygga ut kärnkraften, både i Sverige och i andra länder. FN:s fredsprisade klimatpanel, IPCC, talar om kärnkraftens växande betydelse för att klara klimatmålen, detsamma säger den svenske representanten i IPCC, Erland Källén. Europaparlamentet antog den 24 oktober en text där man slår fast att kärnkraft är nödvändig om EU-länderna skall kunna möta EU:s energi- och klimatmål. Den 7 december argumenterar Ledaren i LO-Tidningen för utbyggd kärnkraft. I Finland byggs ett nytt stort kärnkraftverk och som jag tidigare berättat kommer detsamma att ske i Litauen.

Äntligen håller världen på att vakna, och inser hur mycket kärnkraften har betytt för att rädda jordens klimat. Tänk om vi inte haft kärnkraften sedan 1970-talet och fortsatt elda med olja i stället! Hur hade klimatdiskussionen sett ut då? Hade vi haft några levande skogar kvar i södra Sverige? Bara i Tyskland sparar de befintliga kärnkraftverken 160 miljoner ton koldioxidutsläpp per år; globalt sett är andelen så stor som 700 miljoner ton. Allt enligt Europaparlamentets rapport.

Personligen är jag för kärnkraft, jag röstade på linje 1 i folkomröstningen, dvs JA till fortsatt kärnkraft, och jag skulle personligen inte ha något emot en ny stor svensk reaktor som kunde ge ett bidrag för att ersätta farliga kärnkraftverk och smutsig kolkraft i våra grannländer. Ännu intressantare vore det att satsa ännu mer på forskning kring fusionskraft och vätgas som energiform. Den dag vi löst de problem som finns med dessa energiformer är både energifrågan och miljö- och klimatfrågan samtidigt löst.

Carin Jämtin (s) och socialdemokraternas energi- och miljöpolitik borde däremot hanteras som riskavfall och kapslas in för politisk slutförvaring.2007-11-27 Mona Sahlins falskspel om gasledningen i Östersjön

Numera förvånas man sällan över något utspel från oppositionen, för det kommer den ena motsägelsefulla tokigheten efter den andra. Men ibland blir man en smula förvånad över framförallt socialdemokraternas fräckhet. Mest förvånande just nu är nog Mona Sahlins plötsliga hårda kritik mot den planerade gasledningen i Östersjön. Ett hyckleri som slår det mesta! Eller vad sägs om följande fakta i ärendet:

Det var dåvarande (s)-regeringen som fattade startbeslutet om att tillåta Nordstreams gasledningsprojekt. Vid det sammanträdet deltog Mona Sahlin! EU-nämnden behandlade frågan om energinät inom och med länder utanför EU i november 02, juni 03, juni 04 och juni 05. Utan protester från (s). Inför mötena i juni 2003, 2004 och 2005 fanns underlag som listar gasledningen genom Östersjön som ett av de prioriterade projekten. På mötet i juni 2005 behandlades frågor både om energinät (gas- och el) och samarbete med Ryssland. Där deltog dåvarande samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin, och sade bland annat att "vi är förstås mycket positiva" och "vi tycker därför att vi kan stödja förslaget fullt ut". (direkta citat från mötesprotokollet). Även förre statsministern Göran Persson (s) har deltagit i frågan om näten i juni 2006, men då i samband med ett enstaka toppmöte där frågan inte rördes i sak. Mona Sahlin har alltså deltagit mycket tydligare och mer positivt i besluten om gasledningen än vad Göran Persson har gjort. I den mån Mona Sahlin nu försöker skylla ifrån sig på sin företrädare Göran Persson är detta ytterligare ett falskspel.

Oppositionens utspel om att regeringen redan nu borde säga nej till gasledningen genom Östersjön faller på sin egen orimlighet. Frågan om gasledningen i Östersjön är en regeringsfråga som inväntar miljöprövning innan den behandlas. När regeringen sedan behandlar frågan kommer man att väga in alla aspekter. Oppositionens förslag att Sverige i stället skulle föreslå en ledning på land från Ryssland till Tyskland är ganska oförskämd mot de länder som då skulle beröras. Undrar vad svenska folket skulle tycka om ett annat lands regering föreslog att det skulle byggas en gasledning på svensk mark?

Jag kan personligen se ett antal möjliga problem med gasledningen, men det brukar vara klokt att först analysera en fråga ordentligt och sedan fatta beslut. Det skall regeringen självklart göra även i denna fråga, och det finns ingen anledning till panik - bygget lär i vilket fall få vänta tills Sverige sagt sitt.2007-11-23 Arbetslösa ungdomar får inte ens vara med i sossarnas statistik

Den senaste tiden har flera lokala (s)-politiker påstått att antalet långtidsarbetslösa ungdomar har ökat med 250% på ett år. Detta som ett led i en kampanj som styrs från (s)-högkvarteret i Stockholm. Siffrorna får man fram genom att enbart räkna öppet långtidsarbetslösa och inte räkna in ungdomar i åtgärder. Att (s) inte ser människorna bakom statistiken är väl känt. Men att de långtidsarbetslösa ungdomarna som finns i åtgärder nu inte ens får vara med som en pinne i socialdemokraternas statistik var något nytt. De får tydligen inte ens existera! Att man inte skäms!


I verkligheten är det så att den totala långtidsarbetslösheten bland ungdomar har minskat från 29.000 till 16.000 på ett år. Det betyder alltså en minskning med 45% (alltså inte en ökning med 250%!). Totalt har ungdomsarbetslösheten minskat med över 20.000, den snabbaste förbättringen i hela Europa.

I en artikel i Borås Tidning idag kommenterar jag minskningen av ungdomsarbetslösheten, regeringens åtgärder för att minska denna ytterligare, samt vad som händer när alla långtidsarbetslösa ungdomar går in i jobbgarantin den första december. Alliansregeringen ser de arbetslösa ungdomarna. Vi försöker inte gömma dem i statistiken, utan försöker få ut dem på arbetsmarknaden i stället!2007-11-07 Mona Sahlin - hyckleriets okrönta drottning

Nu går (s)-ledaren Mona Sahlin till hårt angrepp och frågar sig om det finns en särskild kultur inom moderaterna "där man bryter mot reglerna". En något märkligt fråga från Sahlin som ju, enligt kända uppgifter, har detta på sitt samvete:

#1 1990 Svart dagmamma
#2 1993 Obetald tv-licens
#3 1993 2 felparkeringar registrade på obesiktad bil som har körförbud
#4 1995 Privata kontantuttag på statens kreditkort, tiotusentals kronor "som förskott på lönen"
#5 1995 Privata bilhyror på statens kreditkort
#6 1995 Privata klädinköp på statens kreditkort
#7 1995 Time-out på Mauritius på skattebetalarnas bekostnad
#8 1999 98 obetalda parkeringsböter, 32 fall gick till kronofogdemyndigheten
#9 1999 Sahlins företag går i konkurs efter att hon tagit ut alltför höga löner under lång tid. Men då är Sahlin redan biträdande näringsminister och ansvarig för småföretagsfrågor....
#10 2000 Drygt 30.000 kronor i restskatt som inte betalas i tid (trots att Mona med kraft förklarat att "det är häftigt att betala skatt"....)
#11 2001 Två obetalda räkningar som gått till kronofogden
#12 2001 Bilen återigen belagd med körförbud, obesiktigad och fordonsskatten ej betald
#13 2006 Sahlins dotter fick eftertraktat jobb på Sveriges Ambassad i Washington, ett jobb som normalt borde ha annonserats ut


Fortfarande finns också en tankeväckande film som tar upp en del av detta. (Den tar ibland en liten stund att ladda ned eftersom den av någon anledning verkar ha många tittare just nu....).
I slutet av filmen undrar Sahlin lite övergivet om det finns felfria politiker med fläckfritt förflutet......

Visst är det trist om debatten spårar ur och börjar bli något slags tävling om vilka partier som fuskat mest eller minst, men efter Sahlins utfall känner jag ändå att det är bra med lite perspektiv på tillvaron. Därför har jag nu också dammat av min gamla sida över allvarliga och verkliga (s)-skandaler, hyckleri och dubbelmoral. Du hittar den här. Den kan kanske få en och annan att inse att Sahlin & Co inte är några änglar med vita vingar som är bättre än alla andra?2007-10-09 Röd-grön röra blir mindre röd?

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson nobbar organiserat framtida regeringssamarbete med Vänsterpartiet. Däremot vill han försöka bilda regering ihop med socialdemokraterna efter 2010. Men (s) vill regera ensamma, och (v) godtar inte att endast (mp) och (s) regerar ihop. Det låter med andra ord precis som i valrörelsen 2006.....

Peter Eriksson riktar oväntat hård kritik mot Vänsterpartiet och säger att (v) är bakåtsträvande och gammalmodigt. Om Lars Ohly säger han också följande: "Jag blev uppriktigt chockad när jag fick höra att han grät när Berlinmuren föll. En sådan lyckodag för Europa. Då är det något som är lite konstigt."

Ja, det är mycket som är konstigt med vänsterpartiet.....

För Sveriges bästa gäller det nog för Alliansen att se till att vare sig (s), (mp) eller (v) har något med regeringsansvaret att göra efter 2010!2007-10-05 Miljöpartiet vill återinföra friåret

Jag kunde i viss mån förstå logiken när Miljöpartiet lanserade idén om friår i en period av lågkonjunktur och stigande arbetslöshet. Visst kan det kännas synpatiskt att fördela ut arbetslöshet över fler personer i bistra tider.

Men när Miljöpartiet idag - mitt i en högkonjunktur där det i stora delar av landet råder brist på arbetskraft - vill återinföra friåret blir jag mycket fövånad. Hur kan man tycka att vissa skall få gå hemma med lön från skattebetalarna, samtidigt som det saknas arbetskraft inom allt fler yrken?2007-10-05 Miljöpartiets dyra droppar

Inte nog med att Socialdemokraterna talar om kraftigt ensidigt sänkta svenska koldioxidutsläpp (brukar vara detsamma som kraftigt höjd koldioxidskatt) och att Vänsterpartiet vill höja bensinskatten betydligt mer än regeringen kommande år. I eftermiddags kom det stora hotet mot bilismen - i Miljöpartiets budgetmotion. Här skall inte hattas med småpengar! Nej Miljöpartiet vill höja bensinskatten med 1 krona per liter både 2008 och 2009! Hur skall människor på landsbygden då kunna leva ett normalt liv? Tycker kanske (mp) att alla skall bo i stan?
2007-10-05 Sossarna vill återgå till en gammal trött familjepolitik

Socialdemokraterna vill, föga förvånande, stoppa kommunernas rätt att införa kommunalt vårdnadsbidrag. Man vill också kvotera föräldraförsökringen mer än idag.

Det känns inte särskilt modernt att återgå till en familjepolitik där statens pekpinnar styr människrors vardag. Undrar just vad de 70% av LO:s medlemmar som stödjer ett vårdnadsbidrag tycker om detta (s)-förslag?
2007-10-05 Sossarna vill höja bidragen för höginkomsttagare

Socialdemokraterna vill höja taket i sjukpenning och föräldraförsäkring från dagens 25 200 till
33 600 kronor. Detta betalas i hög utsträckning genom höjda inkomstskatter för vanliga löntagare.

LO:s medlemmar får alltså betala höginkomsttagarnas bidragökningar.....


2007-10-05 Sossarna försöker lura pensionärerna

I sin budgetmotion utlovar (s) en skattesänkning för pensionärer med 2.000 kronor per år, dvs ca 160 kronor per månad. Detta vill man ta igen genom höjda fastighetsskatter. Den som idag bor i egen villa på landet med ett taxeringsvärde på 800.000 kronor får med Alliansens politik en sänkt boendekostnad från 8.000 till 6.000 kronor, dvs just 2.000 kronor. Har man ett högre taxeringsvärde blir sänkningen större. Även de som bor i hyresrätt och bostadsrätt får del av den sänkta fastighetsskatten genom att det påverkar hyran.

Om socialdemokraterna sänker inkomstskatten för pensionärer med 2.000 kronor och samtidigt höjer fastighetsskatten lika mycket eller mer, får ju inte pensionärerna en krona extra! Det blir snarare en skattehöjning för många pensionärer i eget hus.

Dessutom visar det sig att socialdemokraternas budgetförslag saknar finansiering för utgifter på 10-15 miljarder. Vi vet alla vad detta leder till - ökad inflation, stigande priser och urholkade löner och pensioner. Alla blir helt enkelt fattigare.2007-10-05 Sossarna ljuger om ungdomsarbetslösheten

I dagens debattartikel i DN ljuger Mona Sahlin (s) och Per Nuder (s) ordentligt när man påstår att antalet långtidsarbetslösa ungdomar ökat med 300% sedan valet. Sanningen är att under socialdemokraternas tid gömdes många av dessa ungdomar undan i statistiken genom att sorteras in under olika åtgärder i stället för att redovisas som det de egentligen var - arbetslösa! Den nya regeringen räknar alla ungdomar som saknar arbete! Om man lägger ihop ungdomar som är öppet arbetslösa och ungdomar i åtgärder har ungdomsarbetslösheten minskat mycket kraftigt under den nya regeringen!

Jag tycker om politisk debatt när den är seriös och ärlig. Men jag är så oerhört trött på att (s) i brist på annat drar till med rena lögner för att försöka lura svenska folket.2007-10-05 En vänsterregering skulle chockhöja energiskatterna

Socialdemokraterna vill sänka koldioxidutsläppen mycket kraftigare än regeringen. Något slags ensidigt självplågeri där Sverige skall gå oerhört mycket snabbare fram än resten av världen. Det är bara att konstatera att med (s) skulle bensinpriset skena till nivåer som svenska folket aldrig skulle kunna drömma om. Självklart får man stöd för dessa tankar även från (v) och (mp).

Kritiken mot den nuvarande regeringens sansade energiskattehöjningar får liksom en annan dimension när man läser vänsterpartiernas förslag och börjar fundera över effekterna......2007-10-05 Sossarna vill chockbanta försvaret

Alliansregeringen vill som bekant spara 980 miljoner på försvarets materielkostnader fram till 2010. Samtidigt vill man sammanlagt under 2006 och 2007 tillföra minst 1,35 miljarder extra till utlandsstyrkorna. Totalt sett alltså en blygsam ökning av försvarsanslagen. För åren efter 2010 är målsättningen att spara ytterligare 2-3 miljarder på materiel, och delar av detta skulle kunna tillföras annan försvarsverksamhet.

Socialdemokraterna har kritiserat Alliansregeringen för besparingarna på materielanslagen kommande år. Intressant då kan man tycka att man nu i sin budgetmotion föreslår mycket kraftiga neddragningar av försvarsbudgeten redan 2009 och 2010. De vill minska anslagen (i förhållande till regeringen) med 3 miljarder under 2009 och 4,5 miljarder under 2010!


2007-10-05 Sossarna vill skära ned på kriminalvården

Alliansregeringen är, under ledning av justitieminister Beatrice Ask (m) på väg attt reformera det svenska rättsväsendet. Detta var för oss moderater ett mycket viktigt vallöfte, och det har jag berättat om tidigare på bloggen. Både polisen och kriminalvården får exempelvis ökade resurser kommande år.

Socialdemokraterna vill däremot gå tillbaka till den gamla politiken med trängsel på fängelserna. Man vill i sin budgetmotion minska anslaget till kriminalvården vilket är något märkligt då just satsningar på en bättre och mer effektiv kriminalvård är en viktig strategi för att motverka brottslighet och ge dömda möjligheter att komma tillbaks till jobb och samhällsgemenskap.


2007-10-05 Sossarna vill chockhöja inkomstskatterna för LO:s medlemmar

Socialdemokraterna vill stoppa det andra steget i jobbskatteavdraget, samt ta tillbaka delar av det första. Det innebär, precis som i vänsterpartiets budgetförslag, att skatten höjs kraftigt för LO:s medlemmar. Samtidigt vill (s) sänka avgiften till a-kassan "så det går jämnt upp" som man säger. Men regeringen sänker också a-kassan nästa vilket beror på att arbetslösheten nu sjunker snabbt. Då blir avgiften betydligt lägre - men utan att inkomstskatten höjs! Socialdemokraterna föreslår som sagt också kraftigt höjning av taket i a-kassan. Det betyder att höginkomsttagare som inte jobbar skall få det bättre, och det får LO:s medlemmar betala genom kraftigt höjd inkomstskatt.2007-10-05 Sossarna vill återinföra gammal dålig arbetsmarknadspolitik

Socialdemokraternas skuggbudget på Arbetsmarknadsområdet innehåller inte mycket nytt. Det är mer av bidrag och mindre av stimulanser att jobba. Det är slående vilken brist på självinsikt som Socialdemokraterna visar. Det är trots allt Socialdemokraterna som har ansvaret för det stora utanförskap som regeringen nu arbetar hårt för att minska. Socialdemokraterna saknar insikter om vad som skapar jobb, vad som får företag att vilja anställa och människor att vilja jobba. Högre skatter och mer bidrag kommer att bidra till att öka utanförskapet och öka klyftorna i Sverige. Klyftorna mellan de som arbetar, och de som inte arbetar.

Med socialdemokratisk politik minskar både arbetskraftsutbudet och efterfrågan på arbetskraft. Det blir lägre sysselsättning, och högre arbetslöshet. Och eftersom socialdemokraternas budget är kraftigt underfinansierad, minst 10-15 miljarder, riskerar politiken att driva upp inflationen och räntorna och göra oss alla lite fattigare och urholka reallönerna.

Bland de sämsta förslagen är att återinföra de meningslösa, lågbetalda plusjobben, där man dessutom som anställd saknar anställningsskydd. Man vill också öka antalet platser på högskolorna med 4.500, trots att det är svårt att hålla god kvalitet på de utbildningar som redan finns, och är svårt för många elever att hitta arbeten som passar för utbildningen. Allra värst är väl kanske förslaget att öka a-kassan för dem med de högsta inkomsterna, vilket alltså betalas av LO:s medlemmar genom höjd inkomstskatt.2007-10-05 Kors i taket - sossarna har lyckats få ihop en budgetmotion!!

Socialdemokraterna har - äntligen - lyckats presentera en budgetmotion! Förra året lyckades de ju inte ens presentera ett eget alternativ till regeringens politik.

På några områden verkar man närma sig regeringen, exempelvis talar man nu om kvalitet i skolan, det har jag aldrig hört från det hållet förut. Även när det gäller flyktingars bosättning verkar man närma sig Alliansen.

Men det finns också mycket i deras budgetförslag som bara konserverar Sveriges problem - eller ställer till nya. Jag lär återkomma till det. Bra att svenska folket äntligen får svart på vitt vad en annan regering skulle ställa till med.....

Intressant är också mycket budgetmotionerna från (s), (v) och (mp) skiljer sig åt i många frågor. Inget samlat alternativ till Alliansen precis......bortsett från att man verkar vara överens om att plåga ihjäl landets bilister genom mycket kraftigare energibeskattning än Alliansen.

Vänsterledaren Lars Ohly har redan dömt ut s-budgeten. ” Jag är lite orolig eftersom jag ser en tendens till anpassning till den borgerliga politiken - och det är fel väg att gå.”2007-10-05 Vänsterpartiet vill chockhöja skatten för alla -
och driva jobben ut ur landet!

Vänsterpartiet vill anställa 150.000 personer till inom offentlig sektor fram till år 2010. Man vill också ha en lag om rätt till heltid, vilket vi vet skulle göra många deltidsanställda arbetslösa. Man säger nej till regeringens jobbskatteavdrag och vill höja skatterna till tidigare nivåer. En LO-familj skulle då få en skattehöjning med 2.000 kronor per månad. Man vill också höja bolagsskatterna, vissa arbetsgivaravgifter samt höja bensin- och dieselskatterna betydligt mer än regeringen. Man säger också nej till att slopa den statliga fastighetsskatten och likaså förmögenhetsskatten.

Tillbaka till den politik som skapat det svenska utanförskapet med andra ord. Tillbaka till en företagsfientlig politik där privata företag i så fall skulle anställa allt färre. En politik där pengarna försvinner utomlands och företag investerar i andra länder i stället för i Sverige. Samtidigt vill (v) alltså anställa fler inom offentlig sektor. Hur ett parti med en sådan huvudlös politik kan få stöd från en enda väljare förvånar mig. Samtidigt vet vi att vissa av dessa rent galna idéer skulle genomföras om socialdemokraterna kom tillbaka till makten. (s) skulle vara tvungna för att få stöd från (v). Stackars Sverige i så fall.