Blogg januari 2008

2008-01-31 Ett litet steg ytterligare mot en polishögskola till Borås!

Våren 2009 startar en distansutbildning för utbildning av 12 poliser per termin i Borås, där man varvar studier på hemmaplan och på polishögskolan i Stockholm. Det måste rimligen uppfattas som ett steg på vägen att till slut få en komplett polishögskola i Borås. Nu får högskolan i Borås chansen att visa framfötterna och ytterligare stärka sina möjligheter att till slut vinna dragkampen om Sveriges fjärde polishögskola. Varje utbildning av poliser i närområdet bör givetvis också att öka möjligheten att rekrytera poliser till vårt område efter genomförd utbildning. Det är utmärkt!2008-01-31 Kampanj för artneutrala (!) äktenskap...

Det kom ett mail....

Bästa riksdagsledamot!

Vi i SVEDiMF skulle vilja att Du uttryckte ditt stöd gentemot vår organisation och dess strävan. Vi kämpar bland annat för artneutrala äktenskap, och för att människor, som känner att de egentligen är delfiner, ska få genomföra en artbytesoperation...."
Egen hemsida har man också...

Vad skall man säga? Givetvis är det ett inlägg i debatten om könsneutrala äktenskap. En del av oss riksdagsledamöter har skrattat gott åt det hela, och andra har tagit väldigt illa upp och tycker det är smaklöst. Personligen tycker jag väl att man kan få skämta om det mesta, men oavsett vilket så får man ju säga att det var ett annorlunda kampanjupplägg.....2008-01-31 Kloka - men vilsna - skånesossar

Socialdemokraterna i Skånekommunen Östra Göinge tycker att kommunens pensionärer skall köpa avdragsgilla hushållsnära tjänster av privata företag i stället för att anlita hemtjänsten. Man motiverar detta med att kvaliteten blir högre samt att det privata näringslivet stimuleras. Tänk så kloka sossar det finns!

Nu var det förståss ett litet problem - de rättrogna sossarna på riksnivå tyckte inte alls om denna idé. Och det kan man ju förstå, i riksdagen har de ju motarbetat avdragrätt för hushållsnära tjänster med näbbar och klor. Och tydligen har lokalpolitikerna i Skåne nu dragit tillbaka sitt förslag.

Det är inte lätt att vara lokalpolitiker när den politiska kartan och verkligheten i kommunen inte stämmer överens, och Mona Sahlin (s) & Co i Stockholm bestämmer att kartan ändå skall gälla....2008-01-31 Kul!

Detta är inlägg nummer 1.500 på min blogg! Hittills har bloggen haft över 43.000 unika besök och hemsidan totalt över 76.000 träffar!2008-01-30 Dom mot sms-låneföretag

Ett av de största snabblåneföretagen har av Marknadsdomstolen förbjudits att ta ut "avgifter" som inte direkt behövs för att täcka kostnaderna för krediterna. Marknadsdomstolen går på konsumentombuds- mannens linje och anser att de intäkter på drygt 15 miljoner kronor som bolaget tar in i avgifter inte kan anses utgöra kostnader för krediterna.

Marknadsdomstolens beslut går helt i linje med den fråga jag nyligen lyfte hos justitieministern, där jag påpekar att "avgifterna" egentligen är en form av ränta, och dessutom sannolikt att betrakta som ockerränta. Alla annonser om snabblån borde ange effektiv ränta och där räkna in även alla avgifter!

Snabblånen har också polisanmälts, men har inte lett till någon brottsutredning. Lite märkligt tycker jag, eftersom krediträttsexperten Claes Martinson, doktor i civilrätt på juridiska institutionen vid Göteborgs universitet, tidigare har sagt precis detsamma som jag - att företagens avgifter antagligen gör att de skulle kunna fällas för ocker.

Men nu skärps i vart fall reglerna för snabblån successivt, och jag väntar med spänning på regeringens översyn av konsumentkreditlagen. Jag vill som sagt inte förbjuda snabblån, men jag tycker att informationen om prissättningen skall vara tydlig, och givetvis måste man kräva att långivaren skall göra en kreditprövning. Ångerrätt är kanske också en idé. Sedan är det upp till var och en att välja var och hur man vill låna.

Tidigare blogginlägg om SMS-lånen hittar du här2008-01-30 Kina måste respektera svensk yttrandefrihet!

De senaste dagarna har jag fått flera mail som beskriver Kinesiska ambassadens försök att påverka svenska politiker i Linköping och Stockholm för att stoppa ett kulturarrangemang. I eftermiddag uppmärksammas detta även i radion.

Lite överslåtande säger man nu i media att det inte förekommer någon direkt kritik av regimen i Kina i pjäsen, varför man inte förstår kritiken. Detta gör mig nästan ännu mer upprörd! Vad spelar det för roll? I Sverige är det helt okej att sätta upp pjäser med politiska budskap och kritik mot regimer i andra länder. Detta är verkligen inget man behöver be om ursäkt för!

Nu måste vi tydligt markera vad som gäller i Sverige. Här censurerar vi inte vare sig teaterpjäser, teckningar eller texter för att något annat land inte gillar dem! Det gäller oavsett om det är kommunistregimen i Kina, fundamentala islamister eller någon annan som upprörs. I Sverige gäller svensk lag och det får andra acceptera. Även Kina.2008-01-30 Klimatdebatten: Mina egna slutsatser

Av de fyra tidigare blogginläggen om klimatdebatten (du hittar dem samlade här!) kanske någon drar slutsatsen att jag sätter mig på tvären när det gäller en aktiv miljöpolitik? Så är det inte. Jag har däremot dragit några personliga slutsatser av det jag fram till idag läst och analyserat.

1. Klimatet förändras, därom råder knappast några tvivel. Det finns tydliga bevis på att något händer här och nu, och klimatförändringarna skapar stora problem för både människor, djur och naturen i övrigt. Vad klimatförändringen beror på kan man däremot fundera en del över, bär verkligen människan skulden och är just koldioxidutsläppen är den avgörande orsaken?

2. Hur mycket människan än anstränger sig är jag personligen tveksam till att vi verkligen kan stoppa en pågående klimatförändring. Den som skall få mig att tro på det har mycket kvar att bevisa. Jag är van vid att logiskt analysera och väga fakta, och ingen har lyckats övertyga mig än. Min tro är att övriga krafter som påverkar klimatet är betydligt starkare än människans påverkan, och att tidigare historiska klimatförändringar upprepar sig oavsett vad vi gör.

3. Klimatdebatten riskerar att leda till felaktiga panikbeslut eller till att andra miljöfrågor tappas bort
* En ensidig diskussion om klimatfrågan kan leda till kontraproduktiva åtgärder som inte har någon effekt alls på klimatet men kostar stora pengar.
* Det finns risk för att alltför stor del av samhällets resurser och kraft läggs på att förgäves försöka stoppa klimatförändringarna - resurser som kanske i stället borde lagts på att försöka anpassa sig till klimatförändringarna.
* Överdriven oro kan medföra alltför dramatiska åtgärder som förhindrar tillväxt, välstånd och fattigdomsbekämpning i världen.
* Klimatfrågan riskerar att ta så stor plats i samhällsdebatten att politiker och opinionsbildare glömmer bort andra viktiga och akuta miljöfrågor och behov av akuta åtgärder för att skydda hotade arter.

4. Oavsett om man tror att klimatförändringarna beror på mänsklig aktivitet eller inte så har Jordens befolkning en massa goda skäl att ta itu med olika miljöproblem. Världen har problem med dålig luft i städerna, gifter i marken, skövlade regnskogar som påverkar väder och hotar unika arter, brist på dricksvatten, hantering av avfall, utfiskning av haven, övergödning av jordar som förstör både mark och vatten. Dessutom finns det både ekonomiska skäl och miljöskäl att sluta använda olja som bränsle, att minska slöseriet med våra råvaror och naturtillgångar och försöka motverka ett överdrivet "slit-och-släng"-samhälle. Klimatdiskussionen kan på köpet ge oss en ökad medvetenhet om alla dessa frågor och det är utmärkt! Jag kommer att stödja alla kloka och rimliga förslag för att gynna nya energislag, forska och utveckla ny teknik, motverka resursslöseri och skydda jord, skog, vatten och hotade arter. Att bekämpa onödiga koldioxidutsläpp är en självklar del i detta. Om kärnkraften på köpet kan få en fortsatt framtid till följd klimatdiskussionerna är det givetvis en positiv bieffekt...

5. Man kan ha delade meningar om klimat-teorierna, både om vad som orsakar klimatförändringarna och i vilken mån människan kommer att kunna stoppa dem. Men oavsett vad man drar för slutsatser kan det bli fel. Om man väljer att inte göra någonting alls under förevändning av att man inte tror på FN:s klimatkommission och det sedan visar sig att de hade rätt - hur kommer kommande generationer då att döma oss? Om vi i stället överreagerar och vidtar alltför dramatiska åtgärder som försämrar tillväxt och utveckling av fattiga länder, och det sedan visar sig att det inte hade någon effekt alls - vad säger barnbarnen då?

Jag är glad att moderaterna och regeringen visar handlingskraft i dessa frågor och samtidigt markerar att vi skall vidta rimliga och väl avvägda åtgärder utan att bli tillväxfientliga och utvecklingsfientliga. Det är nog den enda rimliga balansgången just nu, och något jag helt ställer mig bakom.

Personligen talar jag däremot hellre om miljöpolitik som ett bredare begrepp i stället för klimatpolitik som bara riktar in sig mot en enda fråga. Miljöfrågorna rör så mycket mer än bara klimatet. Jag tänker verka för att andra miljöfrågor inte skall komma bort i hanteringen och för en öppen diskussion om klimatfrågan! Jag återkommer med fler inlägg kring klimatdebatten, där jag bland annat kommer att kritiskt granska två tänkbara förklaringar till klimatförändringarna: Ökande koldioxidutsläpp och ökad solaktivitet.2008-01-30 Klimatdebatten: Mycket ensidig klimatdiskussion

Här kommer det fjärde inlägget om klimatdebatten. Jag läser allt jag hittar om klimatfrågan! Om man letar själv, och inte bara läser det som kvällstidningarna serverar, så hittar man även de kritiska rösterna i klimatdebatten. I denna sammanställning finns ett förvånansvärt stort antal artiklar och avhandlingar som kritiserar vissa av FN:s klimatkommission IPCC:s och Al Gores slutsatser om klimatförändringarna.

En intressant och lättläst analys av klimatdiskussionen är sammanställd av Göran Petersson, Kemisk Miljövetenskap på Chalmers. När man läser den inser man att verkligheten kanske inte är så enkel som det ibland låter i klimatdebatten.

Kungliga vetenskapsakademins energiutskott och miljökommitté har gjort en rapport med viss akademisk tyngd om klimatförändringarna. Man både instämmer och ifrågasätter uppgifter i IPCC:s rapporter.

I tidningen "Ny Teknik" i december 2007 fanns en tankeväckande artikel med rubriken "Nio obehagliga fel i Al Gores miljöfilm". En engelsk domstol har beslutat att Al Gores film "En obekväm sanning" inte får visas för brittiska skolbarn utan att läraren kommenterar vissa överdrifter eller fel i filmen.

Jag kan inte låta bli att fundera över hur så pass många erkända oberoende forskare, vetenskapsmän och historiker helt eller delvis kan komma fram till motsatt åsikt jämfört med FN:s klimatpanel? Jag säger inte att IPCC nödvändigtvis har fel, jag kan inte bedöma detta, och frågan är givetvis om vi i vilket fall vågar ta risken att avfärda FN:s klimatpanel. Men jag tycker ändå det är obehagligt när en enda åsikt blir till en sanning och alla invändningar viftas bort för att de inte anses politiskt korrekta. Ett demokratiskt och öppet samhälle måste tillåta en öppen debatt även om klimatfrågan där inte IPCC:s version blir en sanning i varje detalj, en sanning som aldrig får diskuteras eller ifrågasättas. Särskilt viktigt är detta när politiken med automatik leder till nya skattepålagor, begränsningar och lagstiftning som i hög grad påverkar människors vardag, ekonomi och framtid.

Det allra värsta vore givetvis om IPCC:s uppfattning inte stämmer, och de åtgärder som världens länder vidtar därmed kanske inte är de rätta. Tänk exempelvis om inte klimatförändringarna går att hejda i vilket fall, då kanske man borde lagt mer av pengar och kraft på att försöka anpassa sig till klimatförändringarna i stället för att förgäves försöka stoppa dem? Det är ingen tvekan om att vi behöver en fortsatt öppen debatt om detta. Det behöver givetvis inte stå i motsats till kloka miljöåtgärder - där finns mycket att vinna oavsett vad man tror om orsaken till klimatförändringarna och människans möjligheter att påverka utvecklingen. Mer om detta i nästa inlägg!2008-01-29 Stoppa myglet från lede Fi!

Ibland påminns man om att det finns värre förseelser än obetalda TV-licenser och obeskattad lön till grannens tonåriga barnflicka....

Feministiskt Initiativ, Fi, bestämde sig ju förra året för att inte längre vara ett parti utan en "folkrörelse" vilket gav dem 400.000 kronor i statligt bidrag. Nu när man fått pengarna tänker man återgå till att vara ett parti igen. Är någon förvånad? Gudrun Schyman älskar att ha fingrarna djupt nere i skattebetalarnas syltburk och roffa åt sig vad hon kan av våra pengar.

Schyman och Fi får säkert ett antal röster i kommande val ändå......i tokfeminismens namn får man idag göra nästan vad som helst utan att det ifrågasätts särskilt mycket av media. Många tidningar har kommenterat att Fi tänker ställa upp i kommande val, men ytterst få har uppmärksammat myglet med statliga bidrag. Politikerbloggen är en av få som hittills kommenterat saken. Var finns alla andra journalister?2008-01-29 Sista delen av jobbskatteavdraget genomfört!

När januarilönen kom kunde svenska löntagare konstatera att Alliansen uppfyllt sista delen av vallöftet om en skattesänkning på 1.000 kronor per månad för alla som förvärvsarbetar. Detta är en viktig pusselbit för att få fler att arbeta. Fler i arbete skapar tillväxt och ger ökande skatteintäkter vilket i sin tur ger mer pengar till välfärd och stabil uppräkning av pensionerna. Fakta visar att dessa samband fungerar - vi ser hur arbetslösheten sjunker, vi ser att sysselsättningen i Sverige nu är den högsta någonsin, vi ser att statens budgetöverskott ökat kraftigt, och vi ser att pensionerna nu räknas upp mer än på många år.

Alliansens fyra partiledare beskriver detta närmare i en gemensam debattartikel i Aftonbladet häromdagen, där man också konstaterar att sänkt skatt för de med låga och normala inkomster skapar större rättvisa. Svenska låginkomsttagare är extremt hårt beskattade i Sverige men nu har det lättat något. Partiledarena visar också exempel för olika yrkesgrupper, där man ser att skattesänkningen inte alls "helt äts upp av avgiftshöjningar och andra skattehöjningar" som oppositionen ofta lite grinigt påstår när de är oroliga för att människor skall märka förbättringen. Sanningen är att hushållens ekonomi blir betydligt bättre än tidigare.

Ibland läser man märkliga påståenden, som häromdagen i Borås Tidning. En insändare påstod att riksdagsledamöter och andra med hög inkomst får dubbelt så stor skattesänkning som andra! Detta är givetvis helt fel. Jobbskatteavdraget gäller bara upp till inkomster på ca 25.000 kronor per månad, och på lönedelar därutöver blir det ingen ytterligare skattesänkning. Detta berättar jag i ett inlägg i Borås Tidning idag. Sjuksköterskor, metallarbetare och riksdagsledamöter får alltså lika stor skattesänkning!

Fotnot: Effekten av jobbskatteavdraget är att man från och med 2008 kan tjäna ca 57.900 kronor på eget arbete under ett år innan man behöver betala inkomstskatt på beloppet.2008-01-29 Klimatdebatten: Kan isbjörnar simma? Och kan de överleva?

I GT i helgen fanns en stor artikel om isbjörnarna i Ishavet. De påstods vara fångar ute på öarna och inte kunna ta sig till fastlandet och föda sina ungar. Allt på grund av att det uppenbarligen är betydligt mer öppet vatten än vanligt i området, i stället för den tjocka is som björnarna brukar vandra över. En isbjörnsforskare säger i slutet av artikeln: "Jag är verkligen oroad. Vi måste stoppa klimatförändringarna nu."

Längre ned i artikeln fanns en faktaruta om isbjörnar. Där står bland annat "Isbjörnen kan simma flera mil (!) i iskallt vatten". Det fick mig att undra - om nu isbjörnarna inte vill vara på sina öar och isflak - varför simmar de då inte helt enkelt iland?

Nåväl, även om just denna artikel känns lite ologisk så är det ju knappast någon tvekan om att djurlivet påverkas kraftigt när klimatet förändras. Många av våra speciella djurarter vid både nord- och sydpolerna hotas, exempelvis isbjörn, fjällräv, valross, pingviner, vissa sälar, valar, fiskar och fåglar. Om inte djuren klarar att anpassa sig till nya förutsättningar kommer de kanske i framtiden bara att finnas att beskåda i djurparker. Det vore givetvis sorgligt, men kanske egentligen inte så konstigt för så har det varit genom årtusendena. Vissa arter har försvunnit och nya har utvecklats och biologerna tycker detta är fullt naturligt. Men samtidigt bör vi givetvis försöka rädda kvar de arter som finns, det är vårt ansvar mot kommande generationer.

Min fundering är bara om vi inte lurar oss själva om vi verkligen tror att isbjörnarna räddas bara genom att vi år 2020 har sänkt koldioxidutsläppen, oavsett om det nu skulle vara med 20, 30 eller 50%? De mätbara effekterna av detta kommer rimligen att dröja, och jag undrar om det verkligen har någon avgörande betydelse för djurens överlevnad på kort sikt? Problemen finns ju tyvärr redan idag - det är ju exempelvis redan nu öppet vatten i stället för is uppe vid nordpoolen, vilket hotar överlevnaden för flera arter. Har människan verkligen makten att påverka klimatet så snabbt att alla djurarter kan räddas kvar? Jag tvivlar...isbjörnen har knappast tid att vänta på klimatpolitiken, hur ambitiös och framgångsrik den än skulle visa sig vara. Kanske måste i stället både människor och djur försöka anpassa sig så gott det går till nya klimatförutsättningar? Med hjälp av forskning och studier av djurens beteende och behov kan kanske människan hjälpa hotade djurarter att överleva genom akuta åtgärder på plats. Jag hoppas verkligen att inte denna diskussion tappas bort i den stora klimatdiskussionen. Klimatet påverkas - möjligen - på sikt genom våra åtgärder, men vissa hotade arters situation lär kräva betydligt mer akuta insatser helt fristående från klimatpolitiken!2008-01-28 Gruppmöte med markmoderaterna

I kväll har jag varit på gruppmöte med markmoderaterna. I kväll var det företagsbesök hos något så unikt som en av Sveriges ledande Ferrarihandlare - von Braun Sports Cars i Skene. Faktum är att från detta sportbilscentrum i lilla Skene kommer en stor del av alla Ferraribilar som säljs i Sverige, och deras specialiserade verkstad servar 2/3 av alla samtliga Ferraribilar i Norge och Sverige. Nu är det inte bara Ferrari man kan köpa i Skene, utan även Pagani, Lamborghini, Wiesmann, Maserati, Mustang och en och annan Porsche. Det känns nästan lite overkligt att gå runt bland bilar med prisskyltar på 1.395.000 kronor och liknande. Verksamheten skall nu expandera, och huvudkontoret i Skene startar nu även en liten filial i Stockholm....

Dagens gruppmöte ägnade en hel del tid åt företagsklimatet i kommunen och hur moderaterna kan vara med och påverka detta. Mark behöver fler unika och framgångsrika företag som sätter kommunen på kartan. Kan man framgångsrikt sälja Ferrari till hela Sverige från Skene så kan man nog göra nästan allting annat också.

Och till den som undrar - nej, Ferrari klassas inte som miljöbil.
Fast å andra sidan, har man råd att betala en miljon eller så för en bil så gör väl kanske en miljöbilspremie på 10.000 kronor varken till eller ifrån. Dessutom verkar inte dessa bilar köras så många mil per år, de är väl knappast att betrakta som bruksbilar...2008-01-28 Klimatdebatten: Langjökull, Island


För ett par år sedan besökte jag Island för andra gången i samband med en konferens. Vi var då på jeepsafari med tre specialbyggda jeepar och körde ca 20 mil uppe på glaciären Langjökull, Islands näst största gaciär (efter Vattnajökull). Det var en märklig upplevelse att köra i den orörda snön högt uppe på toppen av glaciären och se ner på stora delar av Island. Spännande var det också, eftersom vi ibland tvingades köra runt breda glaciärsprickor. Men vi hade erfarna Islänningar som körde, och fick lära oss mycket om glaciärerna på Island under färden.


Särskilt intressant var det att se kartor över glaciärernas utbredning under de senaste århundradena. Även utan människans hjälp har glaciärerna ständigt minskat i storlek, och för de Islänningar jag talade med var detta inget märkvärdigt utan snarare en helt naturlig utveckling.

Här är jag vid Gullfoss, Islands mäktigaste och mest kända vattenfall. Den får huvuddelen av sitt vatten från just avsmältningen av Langjökull. Gullfoss har sett ungefär likadant ut de senaste 100 åren, det kan man bland annat se på frimärken och vykort från början av 1900-talet. Uppenbarligen har Langjökull levererat stora mängder smältvatten även tidigare.

Klimatbloggen hittar man vetenskapliga fakta om glaciärer i världen. Det framgår exempelvis att isen på Grönland smälter i kanterna men verkar bli tjockare i mitten. Under 2007 sattes också två köldrekord för årstiden på väderstationen Summit på 3.000 meters höjd mitt på Grönland. Man kan också läsa att isen på Mount Everest nordsida smälter långsammare nu än i mitten av 1900-talet, och att glaciärerna i Norge både växt och krympt under de senaste 400 åren. Fakta som ger perspektiv i klimatdebatten.
2008-01-27 Klimatdebatten: Global uppvärmning eller ny istid på väg?

I en lång debattartikel i Borås Tidning i helgen skriver historikern Ingvar Leion, om klimatdiskussionerna. Han påstår bland annat att det har gått religion i klimatfrågan, med åtföljande klimatpopulism bland politikerna. "Förkunnelsen är så stark, att det i enfråge-Sverige har blivit i det närmaste omöjligt att ställa sig vid sidan om det politiskt korrekta genom att framstå som kättare gentemot ”den nya religionen”. Och svenska folket tycks, än så länge, låta sig hunsas av ett miljöfundamentalistiskt politiskt prästerskap" skriver Leion. Han fortsätter: "En ny tids prästerskap, bland inte minst miljöpartister, vill återupprätta den forntida företeelsen att offra människor till ett högre väsen, i dag till ”klimatguden”. Det handlar visserligen inte om direkta människooffer men om offer av människors välfärd genom pålagor, skatter."

Leion har två budskap i sin artikel. Dels att omvälvande klimatförändringar skett på jorden många gånger genom historien, inte minst i vårt land. Leion menar att det därför är helt naturligt att det kommer fler stora klimatförändringar, och att människan inte kan stoppa dessa hur mycket vi än försöker. Det andra budskapet är att det stora klimathotet mot Sverige och övriga länder på norra delen av jordklotet inte är den globala uppvärmningen utan att vi snart har en ny istid på väg som kommer att tvinga bort alla människor från Sverige...

Dramatiska budskap, visst, och jag kan inte bedöma sannolikheten för en ny istid. Men det går inte att komma ifrån att när man talar med geologer och historiker får man en något annorlunda bild av det här med klimatförändringar än när man lyssnar på Al Gore och FN:s klimatpanel. Frågan är varför diskussionen kring detta är så obefintlig, och varför vi bara får höra en version och att den andra tigs ihjäl? Mer om detta i kommande inlägg!2008-01-27 Dubbelbetald Bodström (s) prioriterar ned riksdagsarbetet

Jag har tidigare ifrågasatt hur förre justitieministern Thomas Bodström (s) hinner med att både vara riksdagsledamot, ordförande i riksdagens justitieutskott och sitta med i socialdemokraternas ledning, samtidigt som han är aktivt arbetande advokat, nu senast i det stora våldtäktsmålet i Ystad. Varför skall riksdagen betala honom ett generöst riksdagsarvode, samt ett rejält extra arvode som utskottsordförande när han inte använder sin arbetstid till riksdagsarbetet? Bodström sitter strax framför mig i riksdagen, och i förra veckan kom han inspringandes när voteringen redan var i full gång. Jag tror till och med att han missade den första omröstningen. Inte för att det gör mig något om oppositionens ledamöter uteblir, men ändå....med sitt riksdagsarvode borde han väl åtminstone kunna släpa sig i tid till veckans två voteringar?

Nu uppkommer fler frågor kring Bodströms dubbla roller. Hur kan han både få vara riksdagens främste talesman för den rättsliga lagstiftningen, och samtidigt som advokat ha som yrke att tänja denna lagstiftning så långt det går? Jag tycker det är en upprörande sammanblandning som hans parti på detta sätt accepterar. Dubbla roller med dubbel lön...

Ännu märkligare blir det när Bodström i en stor artikel i GT/Expressen den 24 januari angriper kändisadvokaten Pelle Svensson för att denne anmält Bodström till advokatsamfundet, och som han påstår utan skäl. Bodström skriver: "I det politiska spelet ser vi en ökning av detta vapen. Eftersom vem som helst kan anmäla någon annan är det i princip riskfritt. När anmälan lagts ned några veckor senare är det glömt och skapar knappast längre rubriker.""Ett ytterligare problem är att om en anmälan skulle ha fog för sig är risken stor att den drunknar bland de oseriösa."

Och det säger alltså Thomas Bodström som själv i sin egenskap av ledamot i socialdemokraternas ledning varit med och planerat ett antal oseriösa okynnesanmälningar av Alliansministrar till konstitutionsutskottet. Inte för att något juridiskt fel skulle ha begåtts, utan bara för att man inte får som man vill när det gäller politiken, och inte minst just för att få utrymme i media. Alltså precis det som Bodström nu kritiserar när det drabbar honom själv...2008-01-26 Ledarkommentarer......

Det kritiska remissyttrandet från moderaternas fackliga nätverk rörande begränsning av möjligheten att teckna kompletterande sjukförsäkringar, den interna moderata kritiken mot förslaget och mitt och andras uttalande i Aktuellt har som väntat väckt stor uppmärksamhet i media. I stort sett alla rikstidningar och lokaltidningar, samt TV och radio har uppmärksammat frågan på nyhetsplats. Nu börjar också tidningarnas ledarsidor kommentera det hela. De flesta ledarsidor - från vänster till höger - instämmer i min och andras kritik. För en gångs skull uppmärksammas saken mer i andra delar av landet än i min egen valkrets. Media i Sjuhärad har knappast kommenterat alls. Riksmedia har däremot visat ett närmast bedövande stort intresse och det är inte utan att jag känner mig lite sliten efter denna intensiva vecka. Lite kul är att jag fått personliga uppskattande ord från både SACO:s ordförande Anna Ekström, ledande näringslivsföreträdare och ett oväntat stort antal aktiva moderata politiker och medlemmar.

Helsingborgs Dagblad har en mycket läsvärd ledare om saken, som ger ytterligare goda argument för min ståndpunkt. Några andra ledare i tidningarnas nätupplagor från de senaste dagarna som stödjer min och andras kritiska linje:
Östra Småland Sydöstran Nya Wermlands Tidningen Nyheterna.net

En kommentar stödjer tydligt utredningsförslaget att begränsa rätten att teckna kompletterande försäkringar. Det är Åke Wredén, tidigare politisk redaktör på Nerikes Allehanda, som skriver detta i en krönika - "Stoppa miljardrullningen" i Borås Tidning. Den sammanfattar väl ganska bra argumenten för förslaget, men han missar ett par saker. För det första bör den samlade politiken i övrigt för att begränsa sjukskrivningstidernas längd räcka långt för att få ner sjukskrivningstalen, för det andra finns redan en drivkraft att gå från ersättning till arbete i och med jobbskatte- avdraget, för det tredje räknar inte departementet med någon ekonomisk effekt alls i förslaget (!), och för det fjärde så är det ganska få som idag har kompletterande försäkringar efter ett års sjukskrivning, helt enkelt för att det kostar för mycket. Jag tycker därför att man skjuter över målet med förslaget att begränsa kompletterande försäkringar Förslaget lär inte "stoppa någon miljardrullning", deremot kan mycket väl den övriga samlade politiken göra detta! Förslaget riskerar bara att drabba de långtidssjukskrivna som verkligen är sjuka. Jag tycker helt enkelt inte att de mycket osäkra effekterna av förslaget på något sätt står i proportion till det mycket höga ideologiska och politiska priset. Vill man jaga överutnyttjande är det bättre att vara noggranna med kontrollen av sjukskrivningarna än att hindra verkligt långtidssjuka människor att trygga sin försörjning.

Sydöstrans ledare övertolkar, givetvis medvetet, remissyttrandet från moderaternas fackliga nätverk. Man talar om "de blå rosornas krig", och utnämner mig till härförare mot regeringen...
Nu är det är ju inte riktigt så vi arbetar inom moderaterna, och att föra interna krig ligger hur som helst inte för mig. Jag upplever faktiskt att det är oväntat högt i tak inom den moderata riksdagsgruppen. Jag kommer däremot aldrig att avstå från att föra fram kritik om jag upplever att mina väljare och moderata medlemmar och aktiva på hemmaplan uttrycker synnerligen hård kritik mot ett förslag. Jag skulle aldrig kunna se mina väljare i ögonen annars, och för övrigt var det ett tydligt vallöfte . Eventuell intern kritik kan jag leva med. Att en organisation som moderaternas fackliga nätverk lämnar ett remissyttrande är inte heller något konstigt, att lämna remissvar på ett departementsförslag står alla fritt. Ett remissyttrande blir också offentlig handling.

Min förhoppning är givetvis att regeringen skall lyssna och avstå från att lägga fram ett förslag för riksdagen där det ingår en begränsning av rätten att teckna kompletterande sjukförsäkringar. När vi väl får regeringens förslag på bordet vidtar utskottsarbete och diskussioner i partigrupperna - precis som vanligt. Men något internt moderat krig lär det inte bli, även om det säkert skulle glädja oppositionen. Jag tror att de interna krigen även i fortsättningen kommer att föras på oppositionens planhalva och inte minst inom socialdemokraterna...deras inbördeskrig pågår ju för fullt...2008-01-26 Kretsårsmöte med Härrydamoderaterna

I går kväll hade jag äran att bli inbjuden till Härrydamoderaternas kretsårsmöte, som ägde rum i min grannort Rävlanda, bara en dryg mil bort. Trots detta ligger Härryda kommun inte ens i Södra Älvsborgs riksdagsvalkrets utan hör till Bohuslän. Ubbhult ligger praktiskt taget inkilat i Härryda kommun, och varje gång jag skall köra till vår egen kommunhuvudort Kinna måste jag till och med passera genom en annan riksdagsvalkrets! Gränserna mellan kommuner och valkretsar i vårt område är mycket märkliga.

Det var hedrande att bli inbjuden, jag är faktiskt Härryda kommuns geografiskt närmste moderata riksdagsledamot. Det blev mycket prat om riksdagen, och det var också intressant att jämföra Härryda och Marks kommuner. Två grannar som har mycket gemensamt. Inte minst har båda kommunerna sedan valet 2006 var sitt engagerat kvinnligt moderat kommunalråd. Den politiska dagordningen verkar vara liknande, i båda kommunerna planeras införande av vårdnadsbidrag och mer konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. Härryda ligger dock före när det gäller sänkning av kommunalskatten - hela 25 öres sänkning över två år! Sänkt kommunalskatt är något som även Marks kommun utan problem skulle klara av om bara den politiska viljan fanns hos fler än moderaterna...

Utöver kommunpolitik blev det givetvis lite prat även om kompletterande sjukförsäkringar. Jag upplevde att starkt stöd även från de aktiva Härrydamoderaterna för min ståndpunkt. Alla jag pratade med delade min åsikt att det är fel att begränsa möjligheten att stärka sjukpenningen med kompletterande sjukförsäkringar. Ingen hade en annan mening! Även från Härryda rapporterades ett stort missnöje med förslaget från väljare och medlemmar, och några sade till och med att just detta är en viktig förklaring till det dåliga opinionsläget.2008-01-24 Olika syn på miljömålen...

Dessa två löpsedlar har som omväxling absolut ingenting med blogginlägget att göra. Men de illustrerar på ett utmärkt sätt reaktionerna efter EU-kommissionens förslag till fördelning av miljöbördorna inom EU...

Svenska Naturskyddsföreningen tycker som väntat att man borde satt upp betydligt tuffare mål, medan Svenskt Näringsliv tycker förslaget är "i vissa delar ansvarslöst" och befarar utslagning av svensk industri. Förhopp- ningsvis ligger sanningen någonstans däremellan. De flesta bedömare verkar också anse att kraven på Sverige är ganska skäliga och bör kunna uppfyllas utan att det skadar tillväxten och välfärden. Några detaljer om hur Sverige kommer att arbeta för att nå sina mål lär vi inte få förrän Klimatberedningen presenterar sina förslag, men jag hoppas att vi skall kunna hålla både elskatter och drivmedelsskatter på en rimlig nivå. Mer om mina argument för detta i kommande inlägg!2008-01-24 Många unga förtidspensionärer vill börja jobba igen

Försäkringskassan har gjort en undersökning bland förtidspensionerade. Av de 10.000 som tillfrågats svarade 12 procent att de skulle vilja börja arbeta igen. I åldersgruppen 20-29 år kan 34 procent tänka sig att åter- vända till ett jobb och i gruppen 30-44 år var det 26 procent. Många framför i undersökningen att de skulle kunna börja arbeta igen om bara jobbet var mindre stressigt och arbetstiden mer flexibel.

Jag har träffat så många som förtidspensionerats mot sin vilja, så jag är inte förvånad över uppgifterna. Den förra regeringen förtidspensionerade 140 personer per dag! Många av dessa tvingades att för resten av livet gå ned till 64% av tidigare lön i ersättning, och att leva på detta resten av livet! Nu måste vi ge så många som möjligt en ny chans att komma tillbaka på arbetsmarknaden i den omfattning man klarar att arbeta.

Regeringens planer för att ge förtidspensionärerna en chans att pröva ett arbete, utan att riskera sin förtidspension om det inte fungerar, verkar vara ett utmärkt förslag!2008-01-23 Tack och lov att inte miljöstollarna bestämmer!

EU-kommissionen presenterade idag sitt förslag till hur EU-länderna skall verka för en bättre miljö och minskade utsläpp av växthusgaser. Den svenska regeringen har lyckats få EU-kommissionen att acceptera något mindre börda för Sverige än i det första förslaget. Detta eftersom Sverige redan är i topp när det gäller åtgärder för en bättre miljö och mindre utsläpp. Även om jag ännu inte känner till detaljerna i EU-förslaget känns det som att den svenska regeringens skickliga förhandling skapat förutsättningar för att uppoffringarna för svenska folket kan bli rimliga och få människors stöd. Sverige kommer också utan tvekan att fortsätta att ligga i topp inom EU i sina miljöansträngningar. Det viktiga är dock att alla länder verkligen anstränger sig, annars hjälper det inte hur mycket Sverige gör. För att citera miljöminister Anderas Carlgren (c): "Vi i Sverige skall göra allt för att rädda världens klimat, men världens klimat räddar vi inte i Sverige."

Oppositionen säger att den framgångsrika svenska förhandlingen "skadar Sveriges rykte som föregångsland"(!) Det man ju egentligen säger är att (s), (v) och (mp) hade velat tvinga svenska folket till oerhörda uppoffringar och jättelika energiskattehöjningar, bara för att något annat land i Europa skall slippa. En dag som denna är jag så oerhört tacksam för att inte miljöstollarna i (mp), (v) och (s) är de som förhandlat med EU. De hade lagt sig platt och glatt tvingat på svenska folket en orimligt stor del av EU:s börda, slagit ut delar av svenskt näringsliv, avfolkat landsbygden och sänkt levnadsstandarden ordentligt. Allt för att glädja sitt eget ego att ha vunnit tävlingen om vem som plågar sin befolkning mest. Oppositionens uttalanden är ett svek mot hela svenska folket.

Idag är miljövänlig el, tillverkad av vattenkraft och kärnkraft, tillgängligt för alla svenskar. Det skall vi vara rädda om, för så har det inte alltid varit....2008-01-23 Glad generaldirektör för Arbetsförmedlingen

Bo Bylund, generaldirektör för AMS, som numera heter Arbetsförmedlingen kort och gott, är glad. I vart fall om man skall tro myndighetens annonser i media....så här mycket gladare har generaldirektören blivit det senaste året. Och det är ju inte så konstigt. (Vill du se Bylunds förändring en gång till - klicka på bilden!)

Arbetsförmedlingen har äntligen fått jobba med det man är bra på - att förmedla arbete. Man har sluppit allt organiserat statistiktrixande och meningslösa AMS-åtgärder som gällde under (s)-regeringens tid. Regelverket är mindre detaljstyrt än innna, och hela fokus ligger på att matcha arbetssökande mot lediga jobb. Man har också förenklat hela myndigheten, avskaffat Arbetsmarknadsstyrelsen och Länsarbetsnämnderna och döpt om hela myndigheten till Arbetsförmedlingen.

Resultatet på arbetsmarknaden kan ju inte heller göra generaldirektören annat än glad. I dag fick vi till exempel nya positiva uppgifter när det gäller utrikesfödda. 33% av alla nya lediga jobb gick under 2007 till utrikesfödda, och prognosen är att uppemot hälften av alla lediga jobb under 2008 kommer att tillsättas med utrikes födda. Detta är oerhört viktigt för integrationen och för att motverka alla främlingsfientliga krafter. Invandrare som arbetar och står för sin egen försörjning ger ju inte direkt någon grogrund för främlingsfientlig politik.2008-01-23 Vilken uppståndelse!

Gårdagens inslag i Aktuellt var inte långt. Det var väl inte så mycket av det jag sa som kom med, fast det hade jag ju inte förväntat mig heller. Men tillsammans med övriga intervjuer blev det givetvis intressant rent medialt. Och under kvällen ringde TT, så det lär ju bli en del artiklar om saken över hela landet de närmaste dagarna.

Jag vill också passa på att tacka för alla de trevliga och uppmuntrande mail jag fått under dagen, (det är nog rekord!) och jag har inte fått en enda negativ kommentar från dem som hört av sig. Under dagen har för övrigt bloggen slagit nytt besöksrekord, med god marginal. Bara under morgontimmarna var antalet besök betydligt fler än under en hel normal dag!

Den interna moderata diskussionen uppmärksammas i de flesta större tidningarnas pappersupplagor. Här några länkar till media som i sina nätupplagor särskilt skrivit om den kritik som moderaternas fackliga nätverk riktar mot förslaget (Listan kommer att uppdateras):

TT (Tidningarnas Telegrambyrå)
Politikerbloggen
Göteborgs-Posten
Borås Tidning
Hallandsposten
Norra Västerbotten
Trelleborgs Allehanda
Arbetarbladet
Ystads Allehanda
Skånska Dagbladet
Norra Skåne
Norrbottens-Kuriren
Helagotland.se
Norrköpings Tidningar
Länstidningen Östersund
Västervikstidningen
Bohuslänningen
Svenska Dagbladet
Ekonominyheterna.se
Eskilstuna-Kuriren
Västerbottens-Kuriren
Barometern
Smålandsposten
Sydsvenskan
Östersundsposten
Gefle Dagblad
Helsingborgs Dagblad
Sundsvalls Tidning
Metro
Upsala Nya Tidning
Sveriges Radio
Östgöta Correspondenten
Privata Affärer
Ljusnan.se

.....och säkert ytterligare ett antal andra......

Viktigast nu är att ansvarig minister i lugn och ro får ta del av alla remissförslag. Remisstiden går ut den 11 februari. Därefter väntar arbetet med att ta fram en proposition som kan läggas fram för riksdagen. Jag tror och hoppas att man lyssnar på kritiken i remissvaren. Själv tänker jag fortsätta att driva på i frågan i min egenskap av ersättare i socialförsäkringsutskottet, som är det riksdagsutskott som kommer att ansvara för beredningen av denna fråga innan riksdagen så småningom skall ta sitt beslut.2008-01-22 Jag kommenterar sjukförsäkringsförslaget i Aktuellt ikväll

Jag har ikväll blivit intervjuad för ett inslag i Aktuellt. Detta med anledning av att moderaternas fackliga nätverk, där jag är sammanhållande, ikväll skickat in ett kritiskt remissyttrande rörande förslaget att begränsa rätten att teckna kompletterande sjukförsäkringar.

Remissyttrandet innebär kritik mot den del av förslaget som rör just denna fråga, samtidigt som det fackliga moderata nätverket är mycket positiva till övriga åtgärder och förslag som syftar till färre och kortare sjukskrivningar, bättre rehabilitering och en ny chans för alla de unga som förtidspensionerats, ofta mot sin vilja.

Det var också detta som jag försökte få fram i intervjun - den samlade politiken i övrigt borde räcka för att komma åt onödigt långa sjukskrivningar, slentrianmässiga förtidspensioner och överutnyttjande av systemet. Dessutom finns redan ett starkt ekonomiskt skäl att gå från sjukskrivning till arbete i och med att jobbskatteavdraget ger lägre skatt på arbetsinkomster. Det känns helt enkelt onödigt att dessutom begränsa kompletterande sjukförsäkringar. Vi får väl se hur mycket av detta som kommer med i kvällens program.....2008-01-22 Begränsa inte rätten att teckna kompletterande sjukförsäkring!

Jag har flera gånger skrivit på bloggen om min stora tveksamhet till att begränsa rätten att komplettera samhällets sjukersättningar med kollektiva eller privata försäkringar. Idag har frågan diskuterats på moderaternas grupppmöte. Inga nya fakta har tillkommit som fått mig att byta åsikt - jag tänker fortsätta att argumentera för att detta förslag skall stoppas av regeringen.

Utredningsförslaget kommer visserligen att betyda väldigt lite, oftast inget för de allra flesta, eftersom mycket få försäkringar idag ger ersättning utöver den nivå som skall vara "tak" enligt förslaget. Det blir också tillåtet att fortsätta försäkra lönedelar över 7,5 basbelopp, och inga förändringar påverkar det första årets sjukskrivning utan endast därefter. Det är inte där problemet ligger. Det är inte heller så att några inbetalda försäkringspengar "konfiskeras". Man betalar ju en löpande avgift för dessa försäkringar, precis som för exempelvis en olycksfallsförsäkring, och har inget kapital sparat i försäkringen. Ändras reglerna kommer årsavgiften och försäkringsvillkoren att ändras vid nästa avgiftsbetalning. Det är inte heller så att detta med en begränsning skulle vara något helt nytt påfund - det finns redan idag ett tak i lagstiftningen som förbjuder försäkringsersättningar över 90%, och det har redan tidigare granskats juridiskt och inte ansetts strida mot några internationella konventioner. Det är inte heller så att regeringen räknat med att spara några pengar genom förslaget. Det finns ett alltså antal myter om förslaget som - självklart - våra politiska motståndare nu försöker sprida och förstora, precis som vanligt.

Inget av detta är alltså huvudskälen för mig att säga nej till förslaget. För mig handlar det om en annan viktig sak - avtalsfriheten. En moderatledd regering borde slåss för avtalsfriheten och enskildas och organisationers rätt att ta eget ansvar och egna beslut. Det kan aldrig vara ett stort samhällsproblem att privatpersoner och fackliga organisationer tar eget ansvar och själva betalar för att få bättre sjukpenning än vad samhället har råd att erbjuda. Tvärtom tycker jag man skall uppmuntra sådant eget ansvarstagande i stället för att motarbeta det!

Visst kommer säkert en och annan att överutnyttja systemet, och visst kan det kosta staten lite extra. Men detta skall ställas mot den viktiga friheten att avtala om kompletterande försäkringar på marknadsmässiga villkor. Den gällande begränsningen på 90% må vara hänt, den har gällt under lång tid och införts av tidigare regeringar. Men att sänka taket ytterligare är onödigt och orimligt. Det finns genom jobbskatteavdraget redan en ordentlig ekonomisk morot att gå från ersättningsförsörjning till eget arbete, och jag tycker det borde räcka. Särskilt som regeringens samlade sjukförsäkringsförslag i övrigt är oerhört starkt och kommer att frömja bättre rehabilitering och kortare sjukskrivningar.

Jag kommer att argumentera mycket hårt internt i både partiet och Alliansen för att försöka stoppa förslaget. Jag upplever också ett starkt stöd från lokala moderater i Sjuhärad för mitt ställningstagande mot detta förslag.

För övrigt tycker jag det är trist att alla de övriga utmärkta förslagen till förändringar för sjuka och förtidspensionerade i övrigt hamnar i skymundan av ett enda dåligt utredningsförslag. Fast det är klart, den som följer min blogg har fått höra en del om de positiva förslagen också. Har du glömt så finns allt samlat i bloggarkivet om sjukvårdsfrågor, sjukpenning, förtidspension mm!2008-01-21 Lunch med biskopen

I dag har jag varit på informationsträff hos Göteborgs Stift rörande kyrkoantikvarisk ersättning. Göteborgs Stift har hela 400 kyrkobyggnader, och det var betydligt fler än jag trodde. 80% av dem är skyddade enligt kulturminneslagen. Kostnaden för att underhålla och förvalta alla Sveriges kyrkor är ca i miljard om året, varav staten bidrar med ca 40%. Resterande 60% betalar kyrkan själv.

Ubbhult kapell, en av de 400 kyrkobyggnaderna i Göteborgs Stift

Dagens möte visade tydligt att det finns oerhört stora renoveringsbehov av många kyrkor, och att det finns ett antal kyrkor som inte längre behövs i verksamheten. I Skåne har man rivit sin första kyrka och i Borås har man sålt en kyrka. Detta är nog tyvärr bara början, underhållsbehovet är enormt, både av byggnader och inventarier.

Vissa kyrkor med mycket få besökare, både på landet och i stan, behövs alltså inte för kyrkans verksamhet. Samtidigt är kyrkobyggnaderna en viktig del av vårt kulturarv, och även de som inte är medlemmar i kyrkan bör därför rimligen vara med och bidra ekonomiskt för förvaltningen. Det är väl därför inte orimligt att staten fortsätter bidra med statliga skattemedel i skälig omfattning för skötsel av byggnaderna, precis som staten är med och finansierar underhåll och drift av flera slott.

Dagens möte avslutades med att biskop Carl Axel Aurelius bjöd på lunch tillsammans med sina medarbetare som arbetar med antikvariska frågor.2008-01-20 Sjukvård och vårdförsäkringar

Socialdemokraterna gör stor sak av att företag och enskilda personer kan teckna privata vårdförsäkringar och därmed gå före i vårdköerna. Och viss är det så! Under socialdemokraternas senaste regeringsperiod på 12 år har antalet vårdförsäkringar ökat lavinartat. Det är främst företag som tecknar försäkringar för sina anställda i samråd med de fackliga organisationerna, men också en hel del privatpersoner som tecknar egna privata försäkringar. Orsaken är given - med de vårdköer och den brist på tillgänglighet i vården som många upplevt under många år känner man sig otrygg och söker ett alternativ. Detta är givetvis mycket olyckligt, och riskerar att skapa klyftor i samhället mellan dem som har egna försäkringar och alla andra. Den skattefinansierade vården ska inte ha långa köer som undergräver förtroendet hos medborgarna. Människor ska inte känna sig tvingade att betala vården två gånger, först genom skatten och en andra gång genom privata försäkringar.

När man hör debatten låter det ibland som om (s) skulle vilja förbjuda alla privata vårdförsäkringar. Men så är det ju inte. Under deras 12 regeringsår fanns det inga förslag om att förbjuda vårdförsäkringar för vare sig vuxna eller barn. (s)-kritiken handlar mer om att försöka underblåsa en misstro mot alla alternativ än att göra något bra för dem som sitter fast i vårdköerna.

Alliansens politik bygger på att vården skall fungera så bra och köerna vara så korta att människor inte tycker det finns någon anledning att teckna egna försäkringar. Det känns som ett bättre sätt att angripa problemet. Ett sätt att få en effektivare vård är att öppna upp monopol och öka samarbetet mellan den offentliga vården och andra vårdgivare. Alla som vill medverka till att ge god vård och få bort köerna måste givetvis uppmuntras i stället för att motarbetas!2008-01-19 Besök på lärcentrum i Hylte - nytänkande kring integration!

I går besökte jag lärcentrum i Hyltebruk där min förra moderata partikollega från Mark, Helena Carbe, är rektor. I Hylte är det nytänkande som gäller inom vuxenutbildning och SFI. Jag var särskilt intresserad av att se hur SFI-verksamheten fungerar. I Hylte arbetar man nämligen mycket i linje med det tankesätt som finns hos regeringen - att kombinera arbete/praktik på en arbetsplats med svenskastudier. Lärarna från Lärcentrum åker ut till arbetsplatserna och träffar eleverna där och undervisar i svenska i direkt anslutling till arbetets början eller slut. Detta ger eleverna chansen att både finnas på en arbetsplats och samtidigt lära sig svenska. I några fall sker också praktiken och studierna inom ramen för de nya Instegsjobben som regeringen infört.

När man reser runt i landet inser man hur mycket kreativitet och nya ideer som växer fram, och hur viktigt det är att våga pröva nya vägar. Allt kan inte vara som det alltid har varit, även om partierna på vänsterkanten önskar detta! När det gäller invandrare är det bara en sak som kan vara målet - att man så fort som möjligt kommer in på en arbetsplats, lär sig ett yrke, och under tiden lär sig svenska. Allt för att så snabbt som möjligt bli självförsörjande och slippa leva på ersättningar från samhället och samtidigt få en chans att bygga upp sina sociala kontakter med det svenska samhället.2008-01-19 Dags att syna oppositionen

"Vad vill du göra, hur skall du göra det och vem skall du samarbeta med?" Det kommer att vara Alliansens stående fråga till (s)-ledaren Mona Sahlin & Co ända fram till valet 2010. Visserligen är det väl tveksamt om vi ens kommer att ha svaret då, men de skall i vart fall inte komma undan frågan! Som ett led i granskningen av oppositionens politik finns nu också en särskild länk på min hemsida under fliken "Från Riksdagen", Syna oppositionen. Där samlar jag mina blogginlägg om oppositionens politiska förslag och en del annat smått och gott.
2008-01-18 Solen skiner över svensk arbetsmarknad!
Och Arbetsförmedlingens siffror krossar (s)-bluff om arbetslösheten

Arbetsförmedlingen kom idag med sin rapport om arbetsmarknadsåret 2007. Så här skriver man:

”Ett år med rekordmånga lediga jobb och färre nya arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten hos Arbetsförmedlingen sjönk till 3,6 procent under år 2007. Det är 1,0 procentenhet lägre än året innan." Den starka arbetsmarknaden har medfört en minskning av arbetssökande på Arbetsförmedlingen och sysselsättningen ökade i hela landet. Närmare 829 000 nya lediga platser kom in till Arbetsförmedlingen och det är 218 000 fler än år 2006. 653 400 arbetssökande fick ett arbete".

Rapporten visar också att utvecklingen har kommit alla regioner till del, och arbetslösheten har minskat både bland ungdomar, äldre och långtidsarbetslösa. Under januari till november 2007 översteg sysselsättningen nivån för motsvarande period 2006 med i genomsnitt 108 000 personer. Tillsammans med 1975 är det den största uppgången sedan 60-talet!

En särskilt intressant siffra är just antalet nya lediga platser som anmäldes till arbetsförmedlingen. Det var alltså inte mindre än 829.000! År 2006 anmäldes 611.000 lediga jobb och 2005 var siffran enligt Arbetsförmedlingen 410.000. Det innebär alltså mer än en fördubbling på två år!

Vi vet ju också att det samlade utanförskapet (arbetslösa, förtidspensionerade, sjukskrivna mm) under socialdemokraternas sista år vid makten minskade med endast 1.862 personer. Under första året med Alliansen var minskningen 164.000 personer. Det råder alltså inga som helst tvivel om att det både skapats betydligt fler riktiga jobb 2007 än 2006, och att arbetslösheten minskat kraftigt under 2007 jämfört med 2006.

Trots detta går socialdemokraternas fräckt ut och sprider osanna påståenden i media, nämligen att det skapades dubbelt så många jobb under deras sista år vid makten som under Alliansens första! (s) hittar helt enkelt på helt egna siffror som inte har något med verkligheten att göra. Personligen har jag inget emot en tuff debatt om regeringens politk, men jag accepterar inte när motståndarna talar osanning. Det är sorgligt och närmast pinsamt att inga journalister ifrågasätter denna (s)-bluff!2008-01-18 Politisk missnöjes-celldelning i Mark

Missnöjespolitikerna i Mark är inte bara missnöjda med de etablerade partierna, utan också med varandra. Nyligen lämnade som bekant ett antal personer Markbygdspartiet efter bara ett drygt år som medlemmar. Flera av dem har under åren hunnit med att avverka flera olika partier, två av dem har gjort sig omöjliga i tre olika partier!

Nu startar några av dem ännu ett lokalt missnöjesparti. Det börjar bli trångt på den arenan. Innan har vi ju som bekant Markbygdspartiet, Politiskt Forum, Sjukvårdspartiet, Välfärdspartiet och SPI. Till detta kommer nu "Marks Oberoende Demokrater, mod (inte att förväxla med moderaterna!). Och vem vet, kanske kommer även Sverigedemokraterna att försöka vara med i jakten på missnöjda väljare? Jag tvivlar dock på att det finns så många missnöjda markbor att det räcker till alla dessa missnöjespartier som verkar föröka sig genom celldelning....

Sanningen är nog snarast att Marks kommun är en ganska välskött kommun med stark ekonomi och bra verksamhet. Det har gällt under såväl borgerligt som socialistiskt styre. Visst finns stora politiska skillnader mellan blocken, och mycket som vi moderater vi förändra och utveckla. Men det handlar definitivt inte om att jaga och hänga ut vissa namngivna tjänstemän eller försöka skapa opinion kring påstått mygel och maktmissbruk som knappast finns i verkligheten. Detta är däremot det uttalade och destruktiva sätt som nya partiet mod vill använda för att få medborgarnas stöd. Jag har en känsla av att de nya missnöjespolitikerna kommer att fastna i sin egen mod(d).2008-01-17 Bättre samverkan i kampen mot grov organiserad brottslighet

Den grova organiserade brottsligheten hotar och skadar de värden som det öppna samhället bygger på. Både enskilda individer och samhället i stort drabbas av denna brottslighet när kriminella grupperingar etablerar sig på den legala affärsmarknaden och sätter den ur spel. Det blir också allt vanligare att vittnen, målsäganden, näringsidkare och företrädare för rättsväsendet utsätts för våld och hot om våld i syfte att få dessa att avstå från att vidta eller medverka till åtgärder mot denna brottslighet. Även företrädare för andra myndigheter drabbas för att man vill försöka hindra eller påverka dem i deras arbete.

Justitieminister Beatrice Ask skriver idag på DN Debatt om regeringens strategi för att öka insatserna mot den organiserade brottsligheten. Dels har man tillsatt en expertgrupp med höga företrädare för polis, rikskriminal, säkerhetspolis, åklagarmyndighet och ekobrottsmyndigheten som skall snabbutreda bland annat hur olika myndigheters resurser bäst tas tillvara och hur samarbetet mellan olika myndigheter kan utvecklas. Detta arbete skall vara klart 30 april i år.

Samtidigt har man inrättat en styrgrupp under ledning av justitiedepartementet för att säkerställa att samhällets samlade mobilisering mot grov organiserad brottslighet får ett snabbt genomslag. I styrgruppen ingår ledande företrädare för polisen, åklagarmyndigheten, ekobrottsmyndigheten, säkerhetspolisen, skatteverket, tullverket och brottsförebyggande rådet.2008-01-17 Ett viktigt besked om psykvården

Pressmeddelande från socialdepartementet idag:

"Regeringen föreslår idag i en lagrådsremiss att det införs en ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården - öppen psykiatrisk tvångsvård. Syftet är att underlätta vården för personer med psykisk störning som inte kan skrivas ut från tvångsvård, men som inte heller behöver vara intagna vid en sjukvårdsinrättning. Vården ska gälla personer som idag vårdas inom antingen sluten psykiatrisk vård eller sluten rättspykiatrisk vård och som med den nya lagen kan skrivas ut men åläggas att följa en föreskriven vårdplan. Sammanlagt får kommunerna 525 miljoner kronor för att förbereda och utveckla arbetet med den nya vårdformen, som föreslås börja gälla från den 1 september 2008"

Tanken är alltså att färre personer skall behöva sitta inlåsta i sluten psykvård, samtidigt som det blir lättare att kontrollera att de svårt psykiskt sjuka som vistas ute i samhället verkligen tar sin medicicin så att de inte utgör en fara för både sig själva och andra. Detta var verkligen välkommet och på tiden! Det kan förhoppningsvis vara lösningen på ett samhällsproblem som orsakat mycket lidande för psykiskt sjuka personer men också medfört en hel del onödiga våldsbrott, även grova, ibland med dödlig utgång. Tryggheten ökar för både de psykiskt sjuka och för alla andra!2008-01-17 "Okunniga röstade på (s)"

Rubriken är givetvis provocerande, men orden är inte mina utan kommer från statsvetaren Sören Holmberg på Göteborgs Universitet! Han har granskat väljarnas kunskaper i valet 2006, och konstaterar att de mest insatta och kunniga väljarna röstade på moderaterna och folkpartiet. De minst insatta röstade på socialdemokraterna. Tydligast syntes detta bland förstagångsväljarna.

Tja - vad skall man säga? Socialdemokraterna påstår ju ofta att Alliansen "lurade väljarna", men det verkar ju snarare som om det var precis tvärtom. De som var oinsatta och okunniga om partiernas förslag röstade främst på vänsterblocket, det var de som hade tagit sig tid att sätta sig in i Alliansens politik som främst gav oss sina röster.

För egen del ser jag en utmaning i detta. Vi måste bli ännu bättre på att pedagogiskt förklara vad vi har för mål med vår politik och inte minst vad den egentligen innebär. Det får inte bara vara oppositionens nidbilder som syns i samhälls- debatten. Vi måste också öka intresset för politik bland alla dem som inte bryr sig. Ju kunnigare väljarna blir desto fler röster verkar vi ju få - om man skall tro Holmberg.

Så det är bara att fortsätta skriva debattartiklar, besöka skolor och verksamheter runt om i valkretsen, datera upp bloggen dagligen, och på alla sätt försöka sprida kunskap om allt det vi genomför. Kunskap är makt!2008-01-17 Positivt svar från justitieministern på min fråga om SMS-lån!

Jag har nu fått ett positivt svar från justitieminister Beatrice Ask på min fråga rörande kreditinformation vid SMS-lån och andra snabba småkrediter. I svaret skriver hon att mina förslag om att tydligare redovisa villkor och effektiv ränta är ett av de förslag som kommer att övervägas i samband med den översyn av konsumentkreditlagen som departementet just nu arbetar med.

Så mycket positivare respons är nog svårt att få på en fråga, så jag är givetvis mycket nöjd med svaret! Om man till detta lägger att ministern redan tidigare flaggat för att man skall skärpa upp kreditprövningen så blir det en rejäl uppstramning av reglerna. Detta behövs - Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten har nyligen kommit med en gemensam rapport där de påpekar att var fjärde ung människa som tagit SMS-lån redan har obetalda skulder hos kronofogden. Var femte som tagit SMS-lån använder pengarna för att betala av på tidigare lån! Detta kan inte få fortsätta, det leder till en lånefälla där den enskilde rullar alltför höga kreditkostnader framför sig, kanske helt i onödan. Alla låntagare måste få full information om vad krediterna egentligen kostar för att kunna välja det bästa alternativet!

Det känns nästan som ett sammanträffande att det igår också kom ett pressmeddelande där det framgår att EU-parlamentet just beslutat att ångerrätt och kreditprövning måste införas införs på SMS-lån. Dessa regler kommer alltså också att behöva inarbetas i den svenska lagstiftningen. Det skall tydligen gälla alla lån över 200 Euro, dvs strax under 2.000 kronor. Personligen anser jag, i egenskap av tidigare kredithandläggare på bank, att någon form av kreditprövning alltid bör göras. Att stapla 10 smålån á 1.000 kronor på varandra är ju lika påfrestande för betalningsförmågan som att ta ett lån på 10.000 kronor.

Här kan du läsa hela min fråga och svaret från justitieministern. Det skall bli intressant att se hur de samlade förändringarna i konsumentkreditlagen kommer att se ut när departementet är klara med sin översyn.2008-01-16 Partiledardebatt

Förmiddagens partiledardebatt beskriver läget i svensk politik ganska bra. Statsminister Reinfeldt (m) och Alliansens partiledare påpekar att det efter valet 2006 krävdes bestämda och inte alltid så populära förändringar för att bryta utanförskapet och få fler i arbete. Detta har lyckats bra hittills, och nu finns därför resurserna att gå vidare med satsningar på välfärden. Oppositionen däremot målar som väntat allt i svart, och för all del, det är ju deras jobb. Allt är orättvist. Välfärden är avskaffad. Tryggheten är borta. Alla samhällsproblem har uppstått under 2007. Allt är regeringens fel. Och allt var bättre förr.

Jan Björklund (fp) beskrev jobbtillväxten - just nu skapas ett nytt arbete varje fjärde minut - dygnet runt, vardag som helgdag! Fler som arbetar ger nu resurser att förbättra allt det vi gick till val på - exempelvis rättsväsendet, skolan, vården, äldreomsorgen, miljön och infrastrukturen, och samtidigt sänka skatten. Allt hänger ihop!

Huvudkombatanterna, Statsminister Reinfeldt (m) och Oppositionsledare Sahlin (s) duellerar.

Mona Sahlin (s) påstod återigen felaktigt att det skapades fler jobb under (s) sista år vid makten än vad det gjort under regeringens första år. Nu räknar Sahlin in både friårslediga, plusjobbare och tillfälliga jobb i detta så siffrorna är helt oseriösa. Om det skapades så många nya jobb, vart tog de vägen? Faktum kvarstår att utanförskapet bara minskade med 1.862 personer under sista året med (s) och med 164.000 personer första året med Alliansen, och att sysselsättningen i Sverige nu är den högsta någonsin - allt enligt SCB:s och AMS egen officiella statistik!

I övrigt handlade Sahlins anförande mest om att återställa allt till hur det var förr. Lite märkligt, eftersom alla vet att den gamla politiken inte fungerade. Det var också intressant att se hur Lars Ohly (v) angrep Mona Sahlin (s) när det gällde EU-politiken, i stället för att försöka visa upp en enad opposition. Det fick en och annan att höja på ögonbrynen. Statsminister Reinfeldts fråga till Sahlin förtjänar att upprepas. Vad vill (s) göra? Hur skall man göra det? Vem skall man samarbeta med? Personligen tror jag inte vi har alla svar ens när det drar ihop sig till val 2010.2008-01-16 Jag vill inte tanka bilen med de fattigas mat......
...och inte med Malaysias regnskog heller!

I Sverige har etanolförsäljningen ökat med 70% det senaste året. Det är ju bra för miljön. Eller? Efter att ha läst ett stort antal artiklar och rapporter blir man en smula tveksam till etanolen som framtidens ledande fordonsbränsle.

Brasilien är en av världens största etanolexportörer. Stora delar av denna etanol utvinns från enorma sockerrörsplantager, till ytan lika stora som Belgien och Holland tillsammans, vilket medför en hel del miljöproblem. Olika mening råder i vilken utsträckning regnskogen påverkas, men i vilket fall sker mycket av skördearbetet för hand under mycket svåra förhållanden, och arbetarna drabbas av förgiftning till följd av besprutning.

Vid odling av vete, majs och soja konkurrerar bilar och människor om samma föda. Såväl Världsbanken som FN:s energiorgan UN-Energy varnar nu för matbrist när spannmål blir etanol. OECD sade samma sak i en rapport nyligen. Etanolframställningen riskerar helt enkelt att skapa svält i fattigare länder. Redan nu ser man att världmarknadspriserna på vete, rapsolja och socker har ökat med 30% på ett år, bland annat till följd av att så mycket används till biobränsle. Redan förra året förutspåddes prisuppgångar under vintern i den svenska dagligvaruhandeln med 10-30 procent på mjöl, bröd och pasta, bland annat till följd av ökad efterfrågan på etanol. Vi ser nu också hur vissa matpriser mycket riktigt ökar kraftigt, även om man skall vara tydlig och påpeka att det definitivt inte bara beror på etanolproduktionen - efterfrågan på spannmål ökar iockså takt med att allt fler länder ökar sin levnadsstandard och har råd att handla spannmål på världsmarknaden. Men frågan kvarstår ändå: Skall vi verkligen hälla de fattigas mat i tanken?

Efterfrågan på etanol ökar stadigt, och när USA ökar sin förbrukning stiger priset snabbt på världsmarknaden. Man kan tycka att det vore bättre om Sverige själv framställde den etanol vi behöver i stället för att importera den från fattigare länder. Men är det realistiskt? Lantmännen har byggt en stor etanolfabrik utanför Norrköping, Agroetanol och tillverkar där etanol av främst spannmål. EU har, efter krav från bland annat Sverige, beslutat att ta bort kravet på att viss del av jordbruksmarken i EU skall ligga i träda, för att underlätta etanolframställning. I Sverige ligger ca 11% av marken i träda idag. I en artikel jag läste påstås det dock att om alla svenska fordon skulle köras på etanol som framställs inom landet skulle det kräva åkerarealer på totalt 12 miljoner hektar. Sverige har enligt artikeln idag 2 miljoner hektar åkermark.......

Problemet är också att allt fler forskare hävdar att utvinning av etanol ur spannmål ger mycket liten eller ingen miljövinst alls. Det går helt enkelt åt för mycket energi för att framställa etanol ur spannmål. Även om man gör etanol av ved får man ut lägre verkningsgrad än om man använder veden till värme. Lika illa är det med biomassa och skogsavfall, man får ut mer energi ur detta om man använder den för att göra värme eller el, än om man tillverkar etanol av det.

I Frankrike tillverkas etanol av vin som inte går att sälja. 30% av den årliga franska vinproduktionen används för etanolframställning. Problemet är bara att det går åt mer än en liter olja för att tillverka en liter etanol av vin! Miljöffekten är därmed noll eller till och med negativ! Enligt Statoils hemsida kommer stora delar av råvaran till den etanol som används i Sverige just från de restprodukter som uppstår inom EU´s vinproduktion.....

Ett annat "miljöbränsle" som ifrågasätts är palmoljan som används för tillverkning av biodiesel. Den utvinns i stora plantager, bland annat i Sydostasien. I dessa fall skövlas stora arealer regnskog för att göra plats för palmodlingarna, och djurlivet hotas på många håll. Greenpeace påpekar att upp till en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från skogsskövling av i första hand regnskog!

Det är väl ganska tydligt att palmolja knappast löser problemet med växthusgaserna, utan snarare skapar ännu större problem.


Bilden från en Greenpeaceaktion mot OKQ8 år 2007.


Helt klart finns det stora problem med både etanol, palmolja/biodiesel och andra så kallade miljöbränslen. Kanske är de inte den perfekta lösningen som det ibland påstås? Visst kan säkert etanolen ge ett visst tillskott, men då måste vi veta vad det egentligen är vi häller i tanken! Jag välkomnar därför EU-kommissionens beslut häromdagen att certifiera alla miljöbränslen, och då ta hänsyn både till miljöeffekter och sociala effekter under framställningen av bränslet. Att tanka bilen med de fattigas mat, vinbaserad etanol eller med palmolja som leder till skövlad regnskog i Malaysia verkar vara en riktigt dålig idé!2008-01-15 Dags för statlig reklamcensur?

En utredare föreslår att Sverige skall lagstifta mot "sexistisk reklam", och givetvis skall det då också inrättas en helt ny myndighet som skall övervaka detta....utredningen tillsattes av förra regeringens ansvarige minister, Jens Orback (s).

Tänk så det kan bli! Förra året stod politiker på barrikaderna i talarstolar och insändare och försvarade yttrandefriheten, det fria ordet, och rätten att framställa Muhammed som rondellhund. Nu föreslås i stället inrättandet av en statlig censurmyndighet som skall övervaka hur reklamen för underkläder utformas, och med lagstöd förbjuda det som anses opassande.

Som tonårsfar med en dotter på snart 15 år är jag den förste att reagera på en del utmanande reklam såväl på reklampelare som i TV. Men samtidigt vet jag att reklamen och "sexismen" är betydligt värre på nätet, i satellit-TV-kanalerna, på musikvideorna, i såporna på TV och i veckotidningarnas reportage. Om vi nu skall börja censurera reklam, vad blir då nästa steg? Skall vi ha en statlig myndighet som granskar musikvideor eller veckotidningsreportage också?

Nej, de enda som kan påverka reklamen är näringslivet själva - och givetvis vi konsumenter. Om vi framför våra synpunkter till butikerna eller avstår från att handla har detta nog betydligt mer effekt än ett tandlöst förslag om en statlig reklamcensurmyndighet. Jag hoppas regeringen kastar förslaget i papperskorgen där det hör hemma!2008-01-15 Per Nuder (s) ett inflationsspöke?

Förre finansministern Per Nuder tar nu till storsläggan och beskyller regeringen för ökande inflation. Och visst har inflationen ökat något, precis som det brukar vara i en stark högkonjunktur. Inflationen är nu 3,5%, vilket i och för sig fortfarande är lågt, men ändå högre än på länge. Jag minns när Sverige under flera år hade negativ inflation, dvs priserna sjönk. Det var ett tecken på en allvarlig kris. Riksbankens mål är att inflationen över tid skall ligga runt 2% år med någon procents tillåten variation. Orsaken till högre inflation sägs främst vara stigande priser på mat och energi. Båda stiger till följd av högre världsmarknadspriser, och energipriserna förstärks givetvis ytterligare genom höjda energiskatter. Nuder däremot skyller däremot en stor del av inflationen på regeringens skattesänkningar som gjort att människor fått mer i plånboken. Man kan ju möjligen påpeka att löntagarnas köpkraft även påverkats positivt av en stark löneutveckling, men det verkar Nuder ha förträngt. Ytterligare en sak som påverkar är kraftigt sjunkande arbetslöshet, som i sig givetvis driver upp lönerna en del.

En intressant sak som jag vet av erfarenhet från min tid på bank är att när personer med stora förmögenheter och höga inkomster får sänkt skatt så leder det oftast till att man investerar mera, exempelvis i värdepapper, däremot inte att man konsumerar ytterligare. För personer med lägre inkomst är det oftast tvärtom - en skattesänkning eller en löneökning gör ofta att man unnar sig det där som man inte tidigare hade råd med. Visst kan därför säkert skattesänkningarna leda till att vanliga löntagare handlar lite mer och därmed driver upp inflationen något. Frågan är ju bara om Nuder verkligen är beredd att förbjuda alla löneökningar och höja skatterna för vanliga löntagare för att hålla nere inflationen till varje pris? Vill han kanske också öka arbetslösheten till tidigare nivå för att pressa ned löneökningarna och därmed inflationen?

Bankekonomerna är, till skillnad från Nuder, inte särskilt bekymrade över inflationen, utan talar om att den beror på engångseffekter, främst energipriserna. Och om Nuder skulle styra ihop med (v) och (mp) vet vi ju att bensinpriset skulle skena, sannolikt flera kronor. Det skulle verkligen driva upp inflationen.

En annan sak som skulle påverka (s) inte ens har en alternativ statsbudget som går ihop - det fattas minst 10-15 miljarder för att alla deras ökade utgifter skall betalas. Vad detta leder till vet vi - om inte statens finanser är i ordning faller valutan och räntorna stiger. Det driver också upp inflationen. Dagens regering däremot har ett överskott i statsfinanserna på 90 miljarder 2008, och kan betala av en del på statsskulden. Det motverkar i sin tur högre räntor och håller därmed tillbaka inflationen.

Per Nuder varnar för inflationsspöket. Personligen tycker jag det känns som om spöket och han själv är en och samma person....Buuuuh!2008-01-14 Ingen avmattning på den svenska arbetsmarknaden

Lurar det en sämre konjunktur runt hörnet? Experterna är oeniga, men oavsett vilket så märks det glädjande nog i vart fall ingen avmattning på den svenska arbetsmarknaden. AMS siffror för vecka 2 kom idag. Några axplock:

* Antalet öppet arbetslösa var 170.000 januari 2008 mot 215.000 i januari 2007. Minus 44.000 på ett år.
* Antalet personer i AMS-åtgärder har minskat med 30.000 personer på ett år, från 110.000 till 80.000.
* Antalet arbetslösa ungdomar 18-24 år har minskat med 8.000 från 42.000 till 35.000.
* Antalet nyanmälda lediga platser till arbetsförmedlingen har fortsätter att öka, och var vecka två 6.332 stycken fler än samma vecka förra året.
* 13.000 personer finnas idag i nystartsjobb, och 33.000 personer i jobb- och utvecklingsgarantin.
* Instegsjobben för invandrare började också komma igång under hösten, och 400 personer har nu ett instegsjobb.2008-01-14 Regeringen vill ge förtidspensionärerna en ny chans

Jag har tidigare berättat på bloggen att det skall bli mer flexibla regler för de förtidspensionerade som vill pröva att komma tillbaka på arbetsmarknaden och arbeta i den omfattning som man anser sig klara av. Nu börjar detaljerna klarna i regeringens förslag, som planeras börja gälla 1 januari 2009.

För det första skall en förtidspensionär få rätt att tjäna 3.000-4.000 i månaden på eget arbete utan att förtidspensionen minskas. Detta ger alla en chans att pröva på ett arbete om man vill och orkar, utan att riskera att förlora sin trygghet. Dessutom ger det givetvis en ekonomisk förbättring för dem som tar denna chans, och man har ju inget att förlora på att pröva. Om inkomsten överstiger fribeloppet på 3.000-4.000 kronor per månad minskas sedan sjukersättningen, men på ett sådant sätt att det hela tiden lönar sig att arbeta.

För det andra införs samtidigt nyfriskjobb för att stimulera företag att anställa människor på kort deltid och flexibla arbetstider som anpassas efter den anställdes behov. Det innebär helt enkelt att samhället betalar en del av arbetsgivarens kostnad. Min egen tro är att det också finns arbeten på den reguljära arbetsmarknaden som kan komma ifråga. Det finns många företag som behöver extra resurser under en kort tid på dagen - butiker, lunchrestauranger, skolor och äldreomsorg för att bara nämna något. Kanske kan man skapa lite "korttidstjänster" och samtidigt få lite stöd från samhället till lönekostnaden?

Ansvarig minister, Cristina Husmark Pehrsson påpekar att förslaget handlar om att gottgöra alla dem som samhället tidigare har missat att hjälpa. Och det är ju alltför många, även yngre, som fått förtidspension på grund av att samhället inte ställt upp. En del har till och med fått förtidspension mot sin vilja! Nu får dessa äntligen en chans att komma tillbaka i arbetslivet efter sina egna förutsättningar utan att ta någon ekonomisk risk.

Personligen tror jag mycket på detta förslag, och tror att det främst kommer att tilltala yngre människor som inte vill vara förtidpensionärer resten av livet. Men kanske kan även en äldre förtidspensionär tycka det är både intressant och trevligt rent socialt att utföra någon form av arbete några timmar i veckan om det är ett arbete som passar och man orkar med? Att ekonomin då dessutom förbättras en lite är ju bara en extra bonus.2008-01-13 Begreppen "trygghet" och "rättvisa" avgör nästa val!

Opinionsundersökningarna fortsätter förbrylla. Jag tycker faktiskt det är ganska intressant att analysera dessa. I dag presenterade SKOP två undersökningar. I den ena säger 44% av väljarna att Alliansregeringen gör ett bättre jobb än vad en (s)-regering skulle göra, och väljarnas betyg på regeringen har förbättrats. Endast 40% tror att en (s)-regering skulle göra ett bättre jobb. Samtidigt visar en annan opinionsmätning från SKOP att regeringen får stöd av bara drygt 38% medan oppositionen får stöd av 57% av väljarna....man behöver inte vara en Einstein för att inse att det är något i dessa två resultat som inte hänger ihop.

För egen del tror jag att den som är bäst på att fylla begreppen "trygghet" och "rättvisa" med det mest tilltalande innehållet vinner nästa val. Just nu leder oppositionen den kampen, efter att målmedvetet och ganska skickligt ha utmålat allt som regeringen föreslår som något som försämrar tryggheten och dessutom är orättvist. Media har samfällt spelat med i detta spel - nästan alla tidningar från höger till vänster har i princip köpt oppositionens problembeskrivning. Ingen har hittills avkrävt oppositionen någon förklaring om varför Alliansens politik skulle skapa otrygghet eller orättvisa. Ingen har efterfrågat oppositionens egna samlade lösningar för att skapa bättre trygghet och rättvisa. Förr eller senare måste journalisterna rimligen börja granska alternativet till dagens regering.

Oppositionens tolkning av rättvisa är inte alltid så enkel att förstå. Mona Sahlin talar ofta lite diffust om att "återställa rättvisan" och tar ibland a-kassan som exempel. Efter 200 ersättningsdagar sänks ju ersättningen från 80 till 70 procent. Och efter 300 respektive 450 ersättningsdagar (för den som har barn under 18 år) sjunker ersättningen till 65 procent. Detta innebär att den som är långtidsarbetslös nu får ungefär samma ersättning (65%) som den som efter ett års sjukskrivning tvingas byta sjukpenning mot sjuk- och aktivitetsersättning (64%). Det märkliga i resonemanget är att det var (s)-regeringen (inklusive Sahlin) som tillsammans med (v) och (mp) drev igenom att så många sjuka som möjligt flyttas över från 80 procent sjukersättning till 64% sjuk- och aktivitetsersättning! Sahlin har aldrig krävt att de som tvingas leva på sjuk- och aktivitetsersättning återfår sin sjukpenning. Alltså måste man dra slutsatsen att i Sahlins värld är 64 procent till långtidssjuka ett uttryck för socialdemokratisk rättvisa medan 65 procent till långtidsarbetslösa är ett exempel på den borgerliga orättvisan! Knepigt.

Alliansens stora sjukförsäkringsreform kommer att förbättra chanserna för många, särskilt yngre, att få den vård och rehabilitering som behövs för att kunna komma tillbaka helt eller delvis i arbete. Samtidigt kommer en del som varit sjuka länge att få höjd ersättning, från 64% till 75% av inkomsten genom att de "flyttas tillbaka" från förtidspension till sjukskrivning. Det hade ju varit klädsamt om (s) då hade erkänt att Alliansen på detta sätt ökar tryggheten. Men inte!

Alliansen måste bli bättre på att förklara för människor att tryggheten inte ligger i 75% eller 80% i långvarig a-kassa, utan i att det finns livskraftiga företag och arbetsgivare som vill anställa. Tryggheten ligger inte heller i en hög långvarig sjukpenning utan i att det finns en rimlig chans till vård och rehabilitering så man har en chans att komma tillbaka i arbete igen. Alliansen måste helt enkelt fylla begreppen trygghet och rättvisa med ett pedagogiskt innehåll som talar till människors hjärta och känslor! Det är tyvärr inte alldeles enkelt i ett samhälle där (s) under decennier lurat i folk att trygghet bara består i höga ersättningsnivåer i olika bidragssystem. Ändå borde Alliansen ha en god chans - väljarna röstade ju bort (s)-regeringen 2006 just för att den inte kunde erbjuda trygghet och rättvisa. Nu måste vi visa varför vår egen politik är bättre än den gamla! Det blir ett hårt jobb fram till valet 2010, men kan regeringssidan tappa 9% av väljarstödet på ett drygt år kan man givetvis ta tillbaka detta och lite till på de dryga 2,5 år som återstår till nästa val. Men vi har definitivt inte råd med olyckliga förslag som utredningsförslaget att begränsa rätten att teckna kompletterande sjukförsäkringar! (Mer om denna fråga på bloggen under kommande vecka).2008-01-12 Politikeravhopp från Regionen i protest mot sämre vård

Henrik Ripa, moderat kommunalråd i Lerum, hoppar nu av i protest från regionfullmäktige i Västra Götaland. Ripa hävdar att sjukvården i Västra Götaland körs i botten och erbjuder sämre villkor än i andra landsting, och att vårdköerna inte är under kontroll. Han säger att det snart bara är rika som kan få vård snabbt. Han menar också att (c) och (fp) i regionen lägger sig platt för (s) i stället för att genomföra den politik som de två partierna är med och driver igenom i regering och riksdag.

Personligen hör jag också väldigt många besvikna centerpartister och folkpartister, både hemma i Mark och i Sjuhärad liksom i riksdagen som skäms över sina partikamrater som utan att skämmas styr ihop med (s) i Västra Götaland. Detta trots att den politik som idag förs i vår Region går rakt emot den politik som (fp) och (c) driver på riksnivå.

Jag undrar när (c) och (fp) av ren självbevarelsedrift tänker lämna (s) åt sitt öde i Regionen? Ryktet säger att det bara är en rädsla att förlora vissa fina personliga poster och positioner för några ledande centerpartister och folkpartister som gör att man stannar kvar....2008-01-11 Utmärkt utspel om kärnkraften - heja folkpartiet!

Folkpartiet vill bygga fyra nya kärnkraftverk i anslutning till befintliga reaktorer, delvis för att ersätta dagens anläggningar när de skall skrotas. Dessutom vill man satsa mer på att utveckla miljövänliga elfordon. Detta ligger helt i linje med vad många forskare, FN:s klimatpanel, EU-kommissionen och andra förespråkar. Det är dessutom precis min egen åsikt! Jag vet att många av mina moderata riksdagskolleger har samma tankar och jag hoppas att detta (fp)-utspel skall sätta igång en nyttig diskussion.

Vi har redan lämnat diskussionen om att snabbavveckla kärnkraften. Nu är det dags att ta nästa steg - att bygga ut den! Om vi inte gör detta kommer vi aldrig att klara våra miljö- och klimatmål. På köpet skulle äntligen svensk kärnkrafts- industri och forskning kring detta få lite draghjälp på hemmaplan!2008-01-11 Beskatta plastpåsar???

Nu får det väl ändå vara nog med fåniga förslag. Beskatta platspåsar??? Alla vet nog inte att en plastpåse idag kan eldas upp mycket miljövänligt, och att påsar ofta tillverkas av återvunnet material. I Borås, Mark och Bollebygd delar man ju till och med ut svarta och vita plastpåsar till sopsorteringen. Dessa plastpåsar är själva grunden till den effektiva och miljövänliga avfalls- hanteringen som gjort att Borås utmärkt sig som ett föredöme i Sverige! De flesta andra plastpåsar slutar nog också de sina dagar som soppåse, och eldas upp och blir miljövänlig fjärrvärme, exempelvis på värmeverket i Borås.

I butikerna betalar man ofta redan för påsarna. Själv brukar jag ta med rejäla bärkassar till affären, billigare, lättare att bära och håller bättre. Men att föreslå beskattning eller förbud är bara löjligt, det är ju tyvärr sådana förslag som får en del människor att le lite överseende åt allt prat om miljöpolitik.

En annan sak är att vi använder alldeles för mycket onödiga förpackningar i flera lager. Varor behöver inte säljas i extra kartonger och påsar, det medför en onödig kostnad för konsumenten och onödigt skräp som skall tas om hand. Den diskussionen känns intressantare än att diskutera skatt på plastpåsar.

Obeskattade svarta och vita påsar sorteras på Sorteringsanläggningen Sobacken utanför Borås. Foto från Borås Energi & Miljös hemsida.2008-01-11 Vill oppositionen knäcka Sveriges bilister?


Miljöpartiet föreslår nu en snabb bensinskattehöjning med två kronor litern. Vänsterpartiet är inne på samma linje och vill höja bensinskatten med flera kronor. Socialdemokraterna säger bara att man vill minska koldioxid- utsläppen betydligt mer och snabbare än vad regeringen föreslår och beskatta koldioxiden hårdare. Det lär betyda en rejäl bensinskattehöjning det också.


Kanske kan detta ge lite perspektiv på den bensinskattehöjning på 29 öre litern som gjordes vid årsskiftet? En skattehöjning som dessutom kompenseras fullt ut när det gäller resor till jobbet, eftersom reseavdraget samtidigt höjs. Det är nog tur för Sveriges bilister och alla som bor på landsbygden att inte (s), (v) och (mp) styr Sverige.2008-01-10 Två linjer om fildelning inom (m)

Alltfler moderater i riksdagsgruppen grupperar sig nu kring två delvis olika ståndpunkter när det gäller fildelning. Själv har jag avsiktligt valt att avstå från att vara med och underteckna någon av de nya artiklar som publicerats som stöd för ena eller andra sidan.

Svenska Dagbladet konstaterar idag att det råder splittring inte bara inom (m) utan även inom andra partier. Kanske beror det just på att frågan innehåller grundläggande principer som är så svåra att förena. Å ena sidan upphovsrätten och intresset av att författare, musiker och andra kulturskapare skall kunna leva på sitt arbete. Å andra sidan värnandet om den personliga integriteten och rädslan för ett övervakningssamhälle.

I grunden finns dessutom idag en lagstiftning som inte fungerar och som är omöjlig att kontrollera, och en teknisk utveckling som går allt snabbare. Till allt detta kommer en intressant diskussion om vad äganderätt egentligen innebär i dessa sammanhang...

Det finns all anledning att upprepa det moderaterna sa innan valet: ”Dagens hårda lagstiftning har plötsligt gjort miljoner svenskar till brottslingar. Sådana lagar kan man givetvis inte acceptera! Har riksdagen tagit en lag som inte fungerar i verkligheten får man inte vara rädd att ändra lagen.” Men jag upprepar också det jag skrev häromdagen på bloggen. Det måste gå att hitta ett mellanting, jag vill vare sig avskaffa upphovsrätten eller behålla dagens omöjliga lagstiftning!2008-01-10 Kultur värd att betala för?

De stora statliga museerna tappade i fjol mer än 1,5 miljoner besökare 2007 jämfört med 2006, allt enligt en genomgång gjord av Dagens Nyheter. Ledande företrädare för stora muséer skyller nu detta ras på slopandet av den fria entrén. Kanske stämmer det att museerna fick en massa extra besökare när entrén avskaffades, men att besökssiffrorna nu gått tillbaka till mer normal nivå. Vissa museer har dock fått ökat besöksantal trots återinförd avgift, så förklaringen är nog inte så enkel.

Alliansregeringen återinförde entréavgifterna men fortfarande gäller fritt inträde för alla ungdomar och oftast är det också rabatt för pensionärer och för besöksgrupper. De som får betala fullt är dels vuxna utländska turister och vuxna svenskar som arbetar eller har annan inkomst. Många av dessa har dessutom fått stora skattesänkningar och löneökningar i år. Uppenbarligen anser dessa ändå inte att det är värt 50 eller 70 kronor i entré till museet. Däremot betalar man gärna 90 kronor för att gå på bio eller 150 kronor att gå på fotboll. Detta borde få ledande företrädare för museerna att fundera över sina utställningar och sin verksamhet, i stället för att klaga över att besökarna måste betala entré. Tycker inte museifolket själva att deras muséer är värda något alls att besöka?

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) säger glädjande nog att regeringen inte planerar att återinföra fri entré för vuxna. Detta glädjer inte minst alla dem som driver små privata museer, tex bilmuseer, vagnsmuseer, eller hembygdsmuseer, och alla kommunala museer som är beroende av sina entréavgifter. Jag vet också att privatpersoner som förvaltar gamla slott, herrgårdar och liknande ofta är helt beroende av betalande besökare för att ha råd att hålla anläggningarna i skick. Gratis inträde till offentligt drivna museer skapar osund konkurrens gentemot de privata! Det finns för övrigt inget som är "gratis"! Antingen betalar man själv eller också tvingas alla andra skattebetalare stå för notan.2008-01-10 "Antalet poliser kan öka i en aldrig tidigare skådad takt"

"Polisens anslag ökar kraftigt de närmaste åren. Det innebär att antalet poliser under de kommande tre åren kan öka i en aldrig tidigare skådad takt. Konkret kommer cirka 4 000 elever från Polishögskolan att anställas vid de 21 länspolismyndigheterna. Antalet poliser kommer att öka från dagens cirka 17 500 till 20 000 poliser år 2010."

"Anslagsökningen ger oss goda förutsättningar att öka den polisiära synligheten och närvaron. Men det kan bara ske om vi använder våra resurser på rätt sätt. Rikspolisstyrelsen har därför beslutat att de poliser som tillförs verksamheten i första hand ska användas i yttre tjänst för att därigenom öka polisens synlighet och tillgänglighet. Målet är att minst 50 procent av allt polisarbete ska äga rum i yttre tjänst år 2010. Detta skulle innebära en väsentligt mer synlig och närvarande polis."


Orden är inte mina utan tf rikspolischefens, Bengt Svensson, som tillträdde vid årsskiftet. Han skrev detta i en DN-debattartikel nyligen.

Före valet 2006 anordnade markmoderaterma för första gången någonsin en demonstration - mot polisbristen. Fler poliser var också ett av moderaternas tyngre vallöften. Nu kommer löftet att infrias i takt med att alla nyintagna poliser slutför sin utbildning. Kanske kan äntligen tillgången på poliser öka i Svenljunga och Bollebygd och kanske kan vi äntligen få bemanning dygnet runt hos polisen i Mark?

Bilder och artikel om demonstrationen på torget i Kinna i Markbladet den 24 augusti 2006. I den lilla rutan syns undertecknad tillsammans med min moderate riksdagskollega Ulf Sjösten. Carolina Bergqvist på Markbladet tog fotona.2008-01-09 Mer pengar till vägar och järnvägar!

Äntligen kom det efterlängatde beskedet, något som många av oss riksdagsledamöter argumenterat för - Regeringen vill satsa mer pengar på infrastrukturen! Infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) och finansminister Anders Borg (m) har i dag en gemensam debattartikel i DN om regeringens förslag till stora satsningar på både järnvägar och vägar. För att snabbare komma igång med de nya satsningarna föreslås att en del pengar från kommande års budgetar skall kunna användas tidigare, samtidigt som ramarna för åren 2010-2015 kommer att ökas.

"Det arv vi fått av socialdemokraterna gör att vi nu behöver börja om från början och ta ett helhetsgrepp om kommunikationerna", sade infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) på en presskonferens idag. "Den förra regeringens väg- och järnvägsplan präglas av orealistiska kostnadsökningar och ofinansierade projekt. Planen har karaktären av ett luftslott. Det saknas närmare 80 miljarder kronor"

I artikeln i DN kan man läsa bland annat följande: "Den väg- och järnvägsplan som den tidigare (s)regeringen har beslutat om och som gäller från år 2004 fram till 2015 präglas av bland annat orealistiska kostnadsbedömningar och ofinansierade projekt. Det är svårt att värja sig för intrycket att planen till viss del har karaktären av ett luftslott. Pengarna förefaller i många fall inte räcka till mer än "första spadtagsceremonin". Den förra regeringen eftersatte underhåll av både väg och järnväg. Det sammantagna resursbehovet för eftersatt underhåll av järnväg och väg uppgår i dag till betydande miljardbelopp."

"Effektiva transporter är avgörande för att svenska företag och jobb fortsatt ska vara vinnare i en global värld. Alliansregeringen har hittills sammantaget ökat resurserna till infrastrukturområdet med över 12 miljarder kronor. Pengar som bland annat gått till vägar, drift och underhåll under den nuvarande planperioden." "För att bland annat svara upp mot de nya resemönster som växer fram och för att tillgodose de miljösmarta och säkra transporter som efterfrågas så ser vi behov av ytterligare satsningar på våra vägar och järnvägar." "I Sverige går till exempel över 90 procent av transporterna på väg och det går därför inte att som miljöpartiet kräva stopp för större vägbyggen. Ett sådant beslut skulle inte minst drabba kollektivtrafiken hårt. Det vore också förödande för trafiksäkerheten. Vägverket konstaterade i förra veckan att utbyggnaden av mötesfria vägar nu räddar nära 50 liv per år. Alliansen vill i stället öka resurserna till vägtransporter, samtidigt som vi ska undvika att utsläppen ökar."

"Väl avvägda infrastruktursatsningar gagnar tillväxt och sysselsättning i Sverige. Därför kommer regeringen de kommande åren att genomföra betydande och offensiva satsningar för att stärka den för landet så viktiga infrastrukturen. Därmed kan arvet efter socialdemokraterna, med ett kraftigt eftersatt underhåll och otillräckliga nyinvesteringar, stegvis betas av och förutsättningar för ökat välstånd skapas".


Personligen tycker jag dagens besked känns alldeles utmärkt. För oss västsvenskar gäller det dock att bevaka och trycka på för att Västsverige också får sin del av kakan. Inte minst vill vi ju ha Rv40 till Ulricehamn snarast, och även få pengar till upprustning av andra riks- och länsvägar!2008-01-09 Avskaffa apoteksmonopolet - men med förnuft

Sverige är det enda OECD-landet som låter ett och samma statliga bolag – Apoteksbolaget - ha monopol på distribution och försäljning av läkemedel, samt receptregister. Detta bryter mot EU:s konkurrenslagstiftning. Monopol brukar normalt också innebära onödigt höga priser.

Apoteksmonopolet innebär också att tillgängligheten, inte minst på landsbygden är dålig på många håll. Ett första litet, litet, steg för ökad tillgänglighet var när riksdagen nyligen beslutade att tillåta försäljning av nikotinläkemedel även på andra ställen än Apoteket.

Apoteket säljer dessutom andra varor som inte är läkemedel. Det gäller till exempel en mängd olika hygienprodukter. Under 2006 uppgick Apotekets omsättning av handelsvaror till flera miljarder kronor. Under 2006 öppnade Apoteket 22 nya försäljningsställen, varav 14 var så kallade Apoteket shop, det vill säga försäljningsställen som endast säljer receptfria läkemedel och handelsvaror. Under 2007 planerar Apoteket att öppna ytterligare ett 20-tal nya Apoteket shop. Dessa statliga butiker konkurrerar direkt med det privata näringslivet. Jag har i min riksdagsmotion från förra året ifrågasatt just denna del av Apotekets verksamhet, Motion 2007/08:So368 av Jan Ericson (m):Apotekets försäljning av handelsvaror

Den nya utredningen om Apotekets framtid föreslår en välkommen konkurrens inom läkemedelsförsäljningen, både vad gäller receptbelagda och icke receptbelagda läkemedel. Det skall även bli möjligt att sälja icke receptbelagda läkemedel på andra ställen än Apotek. Privata och offentliga vårdgivare skall inte heller behöva införskaffa sina läkemedel via Apoteket AB. Det finns inga tankar på att sälja hela Apoteksbolaget, men kan bli aktuellt att sälja enskilda apoteks- butiker, rimligen främst i storstäderna där det finns många apotek, för att snabbare få igång en fungerande konkurrens.

Allt detta är givetvis inget man föreslår ostraffat. Så fort man ifrågasätter ett statligt monopol går oppositionen och vänsterjournalisterna i taket. Senast i går kunde man se ett nyhetsinslag i TV som var så grovt vinklat att man nästan blir mörkrädd. Hela inslaget syftade uppenbarligen till att skrämma svenska folket och hota med stigande priser om monopolet bryts.

Själv tycker jag det viktigaste är att se till att det avskaffade apoteksmonopolet inte leder till att nya monopol skapas i stället (så som skedde när elmarknaden avreglerades), samt att den priskonkurrens som alltid uppstår genom konkurrens kommer både kunderna och landstingen till del och inte stannar i mellanhändernas fickor. Det är också viktigt att god apoteksservice garanteras i hela landet, och att nya apotek har personal med tillräcklig kompetens. Utredningen har förslag om hur allt detta skall kunna uppnås. Nu skall utredningen ut på remiss, och det kommer säkert att bli en del diskussioner på vägen. Viktigast är ändå att monopolet är på väg att brytas.

Borås Tidning undrar i sin ledare idag ”varför det tar en sådan tid för en borgerlig regering att avreglera en bransch som så uppenbart måste avregleras”. Samtidigt beskylls givetvis regeringen av oppositionen för att det går för snabbt...
Jag tror dock att det rätta är det som ansvarig minister Göran Hägglund sagt vid flera tillfällen. Apoteket har en viktig funktion för svenska folket, och förändringarna måste göras på ett ansvarfullt sätt och få ta den tid som krävs. Att sedan både marknadsliberaler och monopolkramare kommer att vara lite missnöjda är nog något vi får leva med.2008-01-09 Mycket bra betyg för Marks gymnasister

Färska siffror från Skolverket visar att Marks Gymnasieskola sticker ut med mycket goda resultat. Eleverna i Mark ligger långt över rikets genomsnitt vad gäller andelen elever med högskolebehörighet. I Mark var 2007 94% av eleverna behöriga att söka till högskola mot 89% i genomsnitt i riket.

Jag blir extra stolt och glad för detta eftersom jag varit med som politiker i Utbildningsnämnden och senare i Kommunstyrelsen ända sedan Marks nya gymnasieskola invigdes 1998. Jag har följt verksamheten på gymnasiet närmare än kanske någon annan verksamhet i kommunen och vet vilken energi och vilket engagemang som finns på skolan och hur alla verkar för att skapa en riktigt bra gymnasieskola och öka intresset för utbildning i Mark. Nu kommer kvittot på att detta verkar gå alldeles utmärkt! Med de nya resurser som oppositionen i Mark nu drivit igenom till förskolan och grundskolan så kommer förhoppningsvis resultaten att förbättras även när eleverna lämnas årskurs nio, vilket ökar chansen att gymnasieskolan lyckas ännu bättre kommande år.2008-01-09 Bankerna bromsar utbetalningarna av SMS-lånen

Den senaste tiden har de snabba men mycket dyra sms-lånen uppmärksammats allt mer. Var fjärde ung person med ett sådant snabblån har obetalda skulder hos Kronofogden och såväl Konsumentverket som Kronofogden har slagit larm. De båda myndigheterna anser bland annat att långivarna måste tvingas att göra kreditprövningar. Detta är något som justitieministern redan förklarat sig vara positiv till. Själv fick jag mycket uppmärksamhet före jul när jag ställde en fråga till justitieministern om man inte även borde kräva att den effektiva räntan, som kan vara 300-400% eller mer när alla kostnader räknas in, redovisas även för små och snabba lån.

Nu berättar TT att de svenska storbankerna har börjat bromsa utbetalningen av SMS-lån. Det är ju bankerna som har avtal med SMS-långivarna och som sköter utbetalningen av lånen. Swedbank har sagt upp sitt avtal med långivarna och både Nordea och min egen arbetsgivare SEB har bromsat upp takten i vilken den enskilde låntagaren kan få ut pengarna. Tidigare kunde man få ut pengar redan efter ett par minuter.

Jan Åkerlund på Kronofogdens pressavdelning säger att det är ett stort steg framåt, och konstaterar att 13 337 ansökningar om betalningsförelägganden för obetalda sms-lån kommit in till myndigheten under de tre första kvartalen 2007! Problemet verkar alltså vara större än vad någon kanske tidigare förstått. Det skall bli spännande att följa denna fråga framöver, och inom ett par veckor kommer jag nog också att få mitt svar från ministern.2008-01-09 Den bästa väckarklockan...

...är att vakna till trevliga nyheter på radion. I morse vaknade jag till de nya siffrorna över nyföretagandet i Västra Götaland. 11.200 nya företag startades under 2007, vilket är nytt rekord! Det var främst inom tre branscher som expansionen tagit fart - serivicesektorn, IT-sektorn och hantverkssektorn. En bra mix inom tjänstesektorerna, som lär kunna skapa arbetstillfällen för många olika grupper. Allt från högutbildade till personer med låg utbildning som står långt från arbetsmarknaden.2008-01-08 Kärnsäkerheten ökar

Statens Kärnkraftsinspektion, SKI, har skickat ut ett nytt regelverk som rör förbjudna föremål som inte får tas in på Kärnkraftverken. Bomber (!) är som tur är uttryckligen förbjudna att medföra till anläggningarna. Ett annat av de förbjudna föremålen är tydligen gammaldags spikyxor. Däremot har personalen vid kraftverket i Oskarshamn enligt TextTV observerat att medeltida hillebarder tydligen är okej att medföra eftersom de finns inte med i förteckningen.

Det känns trots allt tryggt att veta att personalen på våra kärnkraftverk inte kommer att kunna hugga ihjäl varandra med spikyxor under arbetstid. Lite orolig blir man däremot över det där med hillebarderna.2008-01-08 Dyra biljetter

GT:s ledarsida konstaterade på sin ledarsida häromdagen att Västtrafik hittills lagt 350 miljoner på sitt nya betalsystem för kollektivtrafiken i Västra Götaland, ett system som ändå inte fungerar som det är tänkt. Nu höjs biljettpriserna igen! Dessutom får alla kommuner vara med och betala allt mer för Västtrafiks underskott. De galopperande kostnadsökningarna för Västtrafik är något som jag vet alla alla kommunpolitiker oroar sig för, och inte minst i Borås har irritationen över den senaste stora extrakostnaden varit mycket stor.

Redan när jag för flera år sedan hörde hur stora delegationer från Västtrafik reste runt världen för att "studera biljettsystemen" började jag undra. När jag sedan efterhand såg hur det nya systemet sköts upp gång på gång, och märkte att man dessutom missat en viktig sak - att det måste finnas ställen att köpa biljetter på (det fanns tills nyligen inte ett enda försäljningsställe i Marks kommun!) - så insåg jag att hanteringen av detta nya betalsystem var fullständigt orimligt.

Tänk så mycket buss man kunde ha kört för 350 miljoner. Man kunde nog till och med haft råd att göra som i medelhavsländerna och anställa konduktörer på bussarna som tog kontant betalt...2008-01-08 EU fiskar i grumliga vatten

Jag är ingen expert på havsfiskepolitik, min egen valkrets ger ju inte så mycket tillfällen att komma i kontakt med dessa frågor. Men i den moderata riksdagsgruppen finns Rune Wikström, yrkesfiskare från Stockholms skärgård. Han tillför den moderata gruppen en massa kunskaper från det verkliga livet som fiskare.
Tillsammans med honom och Jeppe Johnsson (m) hade jag i går ett inlägg i Borås Tidning, EU fiskar i grumliga vatten som handlar om EU:s fiskepolitik. EU utnyttjar u-ländernas svåra ekonomiska situation och köper upp deras fiskekvoter. Sedan fiskar EU:s fiskeflotta upp fisken och tar arbete och inkomster från u-ländernas egna fattiga fiskare. Detta är inte rimligt.2008-01-07 Historien upprepar sig ofta...

Dagens SKOP-mätning visar att moderaterna ökar 1%till 23,9%. Alltid något, även om opinionssiffrorna förvisso varit lite motiga den senaste tiden. Det sägs ibland att opinionsnedgången för Alliansen sedan valet 2006 är den värsta som en regering drabbats av i modern tid. Jag blev lite nyfiken på om detta verkligen stämde, och behövde bara gå tillbaka till 1994 för att hitta betydligt värre och snabbare ras för en nyvald regering...

Före valet 1994 hade (s) runt 50% av väljarstödet i Sifos mätningar (se figuren), och i valet fick (s) drygt 45%, en mycket hög siffra. Bara ett år senare, hösten 1995 var opinionsstödet för (s) enligt Sifo nere runt 30%, en minskning med 33% på ett år! Ytterligare ett år senare, hösten 1996, var (s) nere runt 28%, ett ras med 38% sedan valet och en nedgång med 44% sedan toppnoteringen i Sifo före valet 1994!

Moderaternas väljarstöd var samtidigt en spegelbild av raset för (s), och som mest var (m) uppe i siffror runt 35% 1996-97. I valet 1998 blev valresultatet för (m) ändå bara 23%.

I valet 2006 fick moderaterna 26,2%, och har i december 2007 enligt Sifo 22,6%, en nedgång med knappt 14%. Alliansen fick i valet drygt 48% och har enligt Sifo idag 41,3%, också det en en minskning med ca 14%. Som väntat speglas nedgången för Alliansen med en kraftig uppgång för (s).

Övre röda kurvan (s) och nedre kraftigare blå (m). Källa:Sifo.

Det finns en viss politisk likhet mellan valen 1994 och 2006. Efter båda valen har den sittande regeringen haft stora politiska utmaningar. 1994 hade (s) den tuffa utmaningen att våga fortsätta arbetet med att sanera Sveriges finanser.
Ett arbete som den borgerliga regeringen tvingades inleda redan 1991 eftersom Sverige var ett av de länder som drabbades hårdast av 1980-talets spekulationsekonomi och överhettade världsekonomi med allvarliga bankkriser och valutaoro i många länder. 2006 var det Alliansens tur att försöka ta itu med den märkliga och allvarliga situationen att Sverige trots en extrem högkonjunktur i hela Europa ändå inte lyckades minska utanförskapet och arbetslösheten.

Både 1995 och 2007 togs därför svåra men nödvändiga beslut om åtstramade bidragssystem, sänkta ersättningsnivåer i a-kassan och en del annat. Och båda gångerna drabbades sittande regering av vikande opinionssiffror. Skillnaden var väl att de borgerliga partierna tog ansvar för Sverige och ställde upp på mycket av åtstramningarna 1995, medan (s) idag säger nej till allt som Alliansen föreslår. Trots detta var raset för (s)-regeringen 1994-1995 alltså mer än dubbelt så stort som nedgången för Alliansen 2006-2007!

Hur gick det då för (s) i valet 1998? Jo, alldeles för bra...man kunde visa att den tuffa politiken gjorde att det blev bättre fart på Sverige och skapade stabilare statsfinanser. Detta belönade väljarna 1998, när (s) hade hämtat upp en del av tappet och kunde regera vidare, med stöd av 36,4% av väljarna.

Jag blir inte det minsta förvånad om vi får se en liknande utveckling för Alliansen under de kommande åren. Alla objektiva bedömare anser att dagens politik fungerar, och det vore väl märkligt om inte väljarna också skulle upptäcka detta - förr eller senare! Den stora uppgången för (s) som syns i dagens opinionssiffror påminner mycket om moderaternas extrema uppgång 1996-97. Men dagens starka stöd för (s) lär knappast att hålla i sig ända fram till valet 2010 - lika lite som moderaternas rekordsiffror 1996-97 varade ända fram till valet 1998. Den som tror att historien upprepar sig sätter därför en slant på Alliansseger 2010!2008-01-07 Dagens groda

I Borås Tidning den 5 januari skrev två ledande miljöpartister en artikel om ohälsa och vad de tycker man borde göra åt detta. Vissa förslag var utmärkta, och flera finns också med bland regeringens förslag.

Men sedan kommer det nya årets hittills roligaste groda. Man skriver: "Bygg ut kollektivtrafiken i stället för fler vägar".

Hmm. Hemma i Ubbhult kör bussen på vägarna. Undrar just hur miljöpartisterna annars tycker att denna absolut vanligaste form av kollektivtrafik skall ta sig fram? Hur skall kollektivtrafiken på landsbygden kunna utvecklas utan bättre vägar? Hur skall bussarna komma fram i våra storstäder utan bättre vägar?2008-01-07 Fyrverkeridebatt med sprängkraft...

Det nya årets mest diskuterade fråga hittills är nog krav på förbud mot fyrverkerier. Jag har fått flera mail om saken och insändarsidan i Borås Tidning har haft många inlägg om detta. För familjens del är aldrig nyår lika kul som det kunde vara. Vår ena hund är mycket skotträdd och tillbringade i år både nyårsafton och dagen före och efter (måste man verkligen skjuta raketer i flera dagar?) darrande av skräck. Inga knep eller lugnande medel hjälpte. Detta kommer som vanligt att upprepas till påsk. När man sedan läser om alla olyckor, bränder, skadegörelse och personhot som hade koppling till fyrverkerier så blir man givetvis upprörd. Årets nyårsfirande verkar ha varit stökigare än på länge. Alltför många minderåriga hanterar fyrverkerier på ett sätt som inte är acceptabelt. Man undrar ju hur föräldrarna tänker som låter sina barn dra runt på stan och skjuta raketer utan uppsikt.

Jag förstår att vissa som drabbats gärna ser ett förbud mot försäljning av fyverkerier till privatpersoner. Själv är jag tveksam till förbud, trots att vi själva drabbas. Förbud brukar alltid leda till att man hittar andra "lösningar". Om vi förbjuder försäljning är risken stor att det smugglas in fyrverkerier från utlandet, eller ännu värre - att ungdomar själva tillverkar egna farliga explosiva produkter. Att hitta recept för detta på internet lär inte vara svårt. Ett förbud skulle kanske minska problemet till en början, men knappast lösa det i längden. De få som vill ställa till med skadegörelse kommer säkert att göra det ändå. Eller som min riksdagskollega Hillevi Engström (m) sade häromdagen: "Dåligt omdöme går inte att lagstifta bort!.

Däremot funderar jag på om inte kommunerna i sina lokala ordningsstadgar borde kunna bestämma att fyrverkerier till exempel endast får användas någon timme före och efter tolvslaget på nyårsafton? Vill man skjuta på andra tider borde tillstånd krävas. Detta skulle glädja alla hundägare och andra som vill kunna röra sig ute under nyårshelgen. Det skulle kanske också ge polis och myndigheter bättre chans att ha kontroll på vad som händer, inte minst inne i tätorterna. Jag tycker också att vi borde se till att de åldergränser som finns verkligen respekteras av alla försäljningsställen, och motverka "langning" av fyrverkerier. Det borde ses lika allvarligt som att langa tobak eller alkohol. Och hur är det med föräldraansvaret och tillsynen över barnen i övrigt? Vad gäller smällandet så är det tydligen så att raketerna smäller onödigt mycket - lagens förbud mot "smällare" kringgås i praktiken genom att smällare byggs in i övriga fyrverkerier. Detta borde kunna stoppas genom diskussioner med tillverkarna.

Jag inser jag att många förväntar sig att politikerna agerar på något sätt i frågan, både i riksdagen och i kommunerna. Men förbud - nja, hellre andra åtgärder som ser till att man kan fortsätta fira nyår med fyrverkerier - men med förnuft, ansvar och måtta!2008-01-05 Fildelning
Uppdaterad

Efter artikeln häromdagen i GT/Expressen, där sju av mina moderata riksdagskolleger gemensamt föreslår att fildelning helt skall avkriminaliseras är det omöjligt att slippa frågor om vad jag själv tycker.

Jag tycker inte det är rimligt att företag eller organisationer tjänar stora pengar på att kommersiellt sprida sådant som andra skapat utan tillstånd från dessa. Det tycker jag rimmar illa med en skälig upphovsrätt. Även en författare, konstnär eller musiker måste ha en rimlig chans att få betalt för sitt arbete. Samtidigt tycker jag det är orimligt att jaga enskilda människor för att man kopierar av varandra - sådant har alltid förekommit. När jag var tonåring kopierade vi varandras LP-skivor till kassettband, och ofta ledde det bara till att man köpte fler skivor i samma takt som man upptäckte nya artister. På senare år har vi också vant oss vid att kopiera TV-program och filmer till egna videoband eller DVD. Jag tror, precis som de sju artikelförfattarna, knappast att någon förlorat på detta - snarare tvärtom.

Min inställning är därför att organiserad brottslighet där man systematiskt utnyttjar andras verk för att tjäna pengar måste försvåras. Däremot bör enskilda människor ha rätt att ladda ned lagliga kopior av filmer och musik för eget bruk. Detta är i linje med vad moderaterna sade före valet (hämtat från länken ovan: "valet 2006/moderata vallöften"). Det var en klok avvägning då, och är lika klokt idag! Om det sedan går att hitta ett system som fungerar i praktiken återstår att se.

Forna tiders fildelningsverktyg...

Tillägg: I dag har två av mina andra moderata riksdagskolleger en egen artikel i Sydsvenskan där man har en lite annan syn på saken. Uppenbarligen finns det olika åsikter inom den moderata riksdagsgruppen, och det är väl så det skall vara i ett parti där det är högt i tak. I ett sådant läge gör jag som jag brukar - utgår från vad vi sa före valet, dvs det jag beskrev ovan! Vi har en skyldighet mot väljarna att försöka hitta en väl avvägd lösning och samtidigt respektera den personliga integriteten.2008-01-05 En liten bok om dumma politiker

Jag fick denna lilla bok i julklapp - av hustrun. Hmm, vet inte riktigt hur jag skall tolka det... Fast hon säger att jag inte skall känna mig träffad personligen, så jag får väl tro på det. Jag är i vart fall glad att jag själv inte är citerad i boken... (Boken hittar du på www.kanguru.se)
Boken är fylld med mer eller mindre kloka eller obegripliga citat från svenska och utländska politiker. Omslaget pryds exempelvis av förre statsministern Göran Perssons bevingade ord: "Jag leder inte världens mest briljanta regering". Kanske något att fundera över med anledning av föregående blogginlägg?

Jag kommer att presentera väl valda citat från boken på bloggen med jämna mellanrum - och det finns ett antal godbitar att välja bland. Faktum är att det nog faktiskt finns en och annan dum politiker. Också.
2008-01-04 Alliansregeringens ministrar får högre betyg än s-regeringen!

Trots allt tal om svagt opininsstöd för Alliansregeringen, så anser svenska folket att den är klart mer kompetent än den förra s-regeringen. Det visar mätningen som Aftonbladet/Sifo utfört.

Inte minst förtjänar det att påpekas att statsminister Fredrik Reinfeldt fick betydligt högre betyg av svenska folket både 2006 och 2007 är vad företrädaren Göran Persson fick 2005! Och endast tre ministrar får lägre betyg i Alliansregeringen än vad S-regeringens ministrar fick 2005.

Ytterligare en intressant sak att nämna är att den moderate arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin både 2006 och 2007 får betydligt högre betyg än sin föregångare, Hans Karlsson. En tabell med alla jämförelsetal för samtliga ministrar hittar du här!

Media försöker ju framställa svenska folkets betyg på regeringens statsråd som negativt. Men faktum är att Alliansregeringens medelbetyg på 2,78 bara överträffats två gånger av Göran Perssons regeringar, år 1999 och 2001. I alla övriga mätningar (som skett årligen under tolv år) fick Perssons regeringar sämre betyg! År 2003 och 2004, åren närmast efter valet 2002, fick exempelvis Perssons regering sämre snittbetyg än vad Alliansen har idag.

Ibland är det ju inte utan att man undrar om svenska folket har glömt hur illa man tyckte om de tidigare s- regeringarna och alla dess ministrar? Vi får nog hjälpas åt att påminna lite...2008-01-04 Läkarutbildningen byggs ut

Sverige behöver fler utbildade läkare. Vi kan inte förlita oss på att ta hit läkare från andra länder, och det är inte heller särskilt moraliskt att göra så - de läkare som utbildas i andra länder behövs givetvis på hemmaplan. Sverige måste kunna utbilda tillräckligt för våra egna behov, även om vi vet att även en del av våra läkare sedan tyvärr söker sig utomlands för att jobba. Men med fler utbildade läkare finns trots allt större chans att bemanna de mindre vårdcentralerna och sjukhusen ute i landet, i stället för att hyra in dyra staffettläkare.

Redan 2007 utökades antalet platser på läkarutbildningen. Men trots detta skrev jag en motion tillsammans med min m-kollega Ulf Sjösten förra året där vi efterlyser ännu fler platser:
Motion 2007/08:Ub242 av Jan Ericson och Ulf Sjösten (m): Utökning av antalet platser på läkarutbildningarna

Nu verkar vi bli bönhörda! Läkarutbildningen fortsätter att byggas ut under 2008 med fler platser vid Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Karolinska institutet samt Umeå universitet. Fullt utbyggt omfattar ökningen 62,8 miljoner kronor och 330 helårsstudenter. Läkarutbildningen har sedan hösten 2006 byggts ut med totalt motsvarande 660 helårsstudenter!2008-01-03 Snacka om TV-avgift!

Militärregimen i Burma har höjt årsavgiften för innehav av satellit-TV-mottagare från 6.000 till 1.000.000 kyat, vilket motsvarar ca tre gånger invånarnas genomsnittliga årsinkomst! Avsikten är ganska uppenbar - man vill göra det omöjligt för invånarna i landet att ta del av oberoende nyheter från utlandet. Kvar blir nu bara den statskontrollerade TV-kanalen som, med all respekt, väl knappast kan anses vara helt neutral...

De 60.000 registrerade satellit-TV-mottagarna i Burma lär snart vara ett minne blott.....men i längden går det nog knappast inte att stoppa det fria ordet i dagens tekniska samhälle. Nyheterna kommer förhoppningsvis att finna andra vägar.2008-01-03
Sedan valet har jag skrivit inte mindre än 147 debattartiklar och krönikor som publicerats i ett antal olika tidningar! Jag blev faktiskt lite förvånad själv när jag räknade, det har blivit en hel del. Men jag får mycket kommentarer på innehållet, så det är tydligen många som läser. I dag är det dags för årets första artikel där jag ger svar på tal till Ann-Christine Ahlberg (s), min Sjuhäradskollega i arbetsmarknadsutskottet. Hon bemötte ju min senaste artikel i BT med en del märkliga påståenden.

Bland annat påstår hon att det skapades fler jobb det sista året med (s) vid makten än det första året med Alliansen! Påståendet blir ju extra märkligt när man vet att arbetslösheten knappast minskade alls när (s) styrde och har minskat rekordmycket det första året med Alliansen. Enligt AMS och SCB:s siffror minskade utanförskapet med 1.862 personer under det sista året med (s)-styre. Första året med Alliansen minskade utanförskapet med 164.000 personer! Vem fick alla de jobb som Ahlberg påstår skapades sista året med (s)-styre? Och varifrån kom alla de jobb som de arbetslösa fick första året med Alliansen? Varje tänkande människa inser snabbt att Ahlbergs siffror inte speglar verkligheten.

Arbetslösheten är nu nere i 3,1% enligt AMS statistik. Det är den bästa siffran på åtminstone 15 år, längre tillbaka sträcker sig inte Ams månadsstatistik. Det finns också fler jobb att söka än på flera decennier, varslen om uppsägningar minskar ytterligare och allt färre deltar i Ams olika stödprogram. Minskningen av ungdomsarbetslösheten är den starkaste i hela Europa. Statistiken visar också att de allra flesta nya jobben nu är riktiga fasta heltidsanställningar. Den fantastiska utvecklingen kan inte bara förklaras med konjunkturen. Sverige har ju haft en lång rad år med högkonjunktur, men utan att det skapats särskilt många nya jobb. Nu mattas konjunkturen av något, men ändå ökar den svenska sysselsättningen mest av alla OECD-länder. Sverige har för övrigt precis samma högkonjunktur som resten av EU, men ändå minskar arbetslösheten alltså mest i Sverige.

I dag finns också en utmärkt artikel i BT om hur regeringen vill hjälpa fler förtidspensionerade och långtidssjukskrivna tillbaka i arbete. Artikeln är skriven av Gunnar Axén (m), ordförande i socialförsäkringsutskottet och min moderate riksdagskollega Ulf Sjösten.2008-01-02 God fortsättning alla Markbor

Ingen markbo kan väl ha undgått alla turer kring politiken i Mark under hösten. Det började med att oppositionen med stöd av Markbygdspartiet drev igenom hela sin budget i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Därefter enades man om att föra samtal för att försöka bilda en politisk majoritet och ta över styret av kommunen. I sista stund bestämde sig Centerpartiet för att man inte ville samverka i ett formellt styre med Markbygdspartiet, och dessutom vägrade (s) och (v) att avgå frivilligt. Därmed sprack planerna på att bilda en fungerande majoritet i kommunen. Däremot är de sex oppositionspartierna överens om att arbeta tillsammans med de politiska frågorna med den den gemensamma budgeten som grund. Det är trots allt viktigast för kommunen, även om det hade varit praktiskt att den som styr politiken också formellt sett har makten.

(s) och (v) vägrar som sagt att släppa ifrån sig makten frivilligt, och väljer att styra vidare i minoritet - med oppositionens budget, som bland annat innehåller mer pengar till förskola och skola, beslut om vårdnadsbidrag, fler entreprenader inom teknisk förvaltning och försäljning av fastigheter inom Bostadsbolaget som kan skapa resurser för att bygga nytt. Det skall bli spännande att se hur länge (s) och (v) orkar driva oppositionens politik. Pelle Pellby är vad man brukar säga "Lame Duck", dvs styr på papperet men har ingen makt. Förr eller senare lär man nog tröttna och då kommer oppositionen nog vara beredda att ta över. Ju längre tiden går, desto fler tillfällen får ju Markbygdspartiet att visa att man går att lita på, och jag hoppas verkligen man tar den chansen. Jag om någon förstår tveksamheten från många att återigen göra sig beroende av Markbygdspartiet och Henry Sandahl. Men jag vägrar samtidigt att för alltid utesluta organiserat samarbete - alla kan komma till insikt om att samarbete kräver att man kan lita på varandra och att varje parti inte alltid kan få som det vill. Kanske har Sandahl börjat inse detta nu?

Socialdemokraterna är upprörda och tycker att främst moderaterna "gör vad som helst för att få makten". Lite märkligt tycker jag av (s) som väljer att samarbeta med det extrema vänsterpartiet, och dessutom är så fixerade vid titlar och låtsasmakt att man till och med väljer att formellt styra vidare i kommunen trots att man aldrig kan få igenom sin egen politik. När det gäller de gnälliga avhoppade markbygdspartisterna är det svårt att hålla sig för skratt. De har ju vid det här laget avverkat så många olika partier under årens lopp i jakten på personlig makt att de numera är omöjliga att ta på allvar.

Jag tycker det hedrar (m) och (kd) som gått i spetsen för att försöka skapa en fungerande majoritet som kan ta ansvar för Mark kommun, även om man inte nådde ända fram den här gången. Tills vidare står politiken i fokus och kommer före frågan om vem som formellt skall styra i Mark. Det är en klok prioritering. När det gäller politiken råder inga tveksamheter - Marks kommun styrs av oppositionens politik och oppositionens budget. Det är givetvis en stor framgång för oss moderater som största oppositionsparti.2008-01-02 Alla måste ta eget ansvar - även riksdagsledamöter

Flera medlemmar i Riksdagens nykterhetsgrupp anser att riksdagen borde införa totalt alkoholförbud. De påpekar att man som riksdagsledamot ofta bjuds på alkohol i samband med mottagningar och andra aktiviteter, både inom och utanför riksdagen, och att det kan leda till alkoholproblem.

På ett sätt har de rätt. Visst serveras det ofta alkohol, även om jag upplever att det mycket sällan är riksdagen som bjuder, utan externa organisationer, företag och lobbygrupper. I riksdagen är det inte många gånger per år som det bjuds på alkohol. Jag kan på rak arm bara minnas ett par tillfällen förra året, och då var det mycket måttfullt, max ett par glas vin.

Ett tillfälle var vid Riksdagens högtidliga öppnande där alla ledamöter och gäster blev bjudna. Ett annat var vid den middag jag och några få var med på när Litauens president besökte Riksdagen. Dessutom har ju utskotten sina årliga julfester, men där betalar deltagarna en stor del av kalaset själva. Jag vet också att också talmannen ibland bjuder på middagar och mottagningar med externa gäster där även riksdagsledamöter deltar.

I övrigt är det mer vid externa aktiviteter som vi bjuds in till på kvällarna som det serveras vin och öl i samband med att man bjuds på något att äta. Men jag har aldrig upplevt att det är något problem att få en Ramlösa eller ett glas vanligt vatten i stället om man vill detta. För egen del är det så att jag ofta efter en kvällsaktivitet går tillbaka till kontoret senare på kvällen för att jobba lite till. Då duger det inte att dricka en massa alkohol, så för egen del blir det ofta alkoholfritt. Trots att jag definitivt inte är nykterist!

Jag respekterar nykteristerna i riksdagen men tycker att de skall respektera oss som inte är nykterister. Att totalförbjuda alkohol vore bara löjligt, och skulle inte minst uppfattas oerhört oartigt mot alla externa gäster och statsbesök som kommer till Riksdagen. Och ett förbud påverkar ju framförallt inte de externa aktiviteterna utanför riksdagen där det finns störst tillgång till alkohol. Riksdagsledamöter har, precis som alla andra, en egen fri vilja, och måste precis som alla andra ta eget personligt ansvar!2008-01-02 Vänner

Jul och nyårshelgerna har fått anpassas efter våra fyrbenta vänner, som verkligen funnit varandra nu!

2008-01-01 Trappor...jobbiga och nyttiga...Apropå nyårslöften - bara att oftare ta alla trapporna i stället för hissen upp till takvåningen (våning 10) i gamla riksdagshuset där jag har mitt arbetsrum är en nyttig och konditionshöjande utmaning. Men det är faktiskt också en ganska trevlig vandring i de historiska och vackra trapphusen!2008-01-01 Nyårslöften...

Som framgår av BT:s artikel på nyårsafton har jag faktiskt vågat mig på ett offentligt nyårslöfte!

Ett nyårslöfte som jag väl knappast behöver nämna är att jag tänker fortsätta att jobba för Sjuhärads och mina väljares bästa. Det var ju ett vallöfte och gäller för hela mandatperioden, och behöver därför inte upprepas varje nyår.

I stället får årets nyårslöfte bli mer på det personliga planet. Det är faktiskt så att livet som riksdagsledamot inte alltid är helt hälsosamt. För mycket stillasittande, för mycket mat sent på kvällarna och lite för mycket godis när jag sitter på mitt arbetsrum och jobbar frampå småtimmarna. Redan under hösten som gick började jag förändra mina vanor lite, och nu tänker jag fortsätta denna något sundare linje!