Mitt politiska löfte till dig:


Jag är förtroendevald!

Det betyder precis detta - att jag är vald i förtroende av andra!

Min roll som politiker är inte att ta beslut över andra människors liv och styra över dem! Jag vill i stället vara en företrädare för mina väljare i frågor som de inte själva hinner, vill, eller orkar engagera sig i. Jag tror de flesta människor själva vet vad som är bäst för dem, utan att någon politiker i Bryssel, Stockholm (eller Kinna!) behöver tala om det för dem!

Min uppgift är inte att skapa nya hinder i människors vardag, utan att försöka få bort de hinder som redan finns!

Mina väljare skall veta att jag alltid kommer att överväga vad ett politiskt beslut kommer att få för betydelse för min grannes vardag hemma i Ubbhult, för lantbrukaren i Svenljunga eller för småföretagaren i Ulricehamn. Jag kommer alltid att våga ifrågasätta alltför klåfingriga politiska förslag, oavsett varifrån de kommer. Så har jag arbetat som kommunpolitiker i Marks kommun och så lovar jag att arbeta i riksdagen om jag får väljarnas förtroende!

Mina ledstjärnor i politiken: Engagemang - mod - medkänsla - ansvar

Engagemang innebär att jag även är engagerad mellan valen! Alltför många politiker sitter i sina politiska nämnder eller församlingar i fyra år utan att märkas. De sista månaderna före valet vaknar de plötsligt till liv, börjar helt oväntat skriva debattartiklar, kommer med vackra löften - för att sedan när de fått makten sätta sig till ro i ytterligare fyra år.... För egen del har jag bevisat för väljarna att jag har mitt engagemang hela tiden, varje dag, varje vecka. Jag har en stark drivkraft och klarar att få något uträttat.

Mod innebär att jag vågar stå för min och moderaternas åsikt även när det blåser om jag känner att argumenten håller, att jag vågar gå emot andra politiker när det behövs, och inte är rädd för att ta en tuff politisk debatt, även internt i det egna partiet. För mig innebär mod också att våga driva på för en förändring av samhället, och inte bara bekvämt följa med strömmen.

Medkänsla innebär att jag i mitt politiska arbete alltid försöker tänka på vad ett politiskt beslut betyder för dig! Jag försöker sätta mig in i den enskilde människans vardag. Ibland kan det vara bättre att avstå från att fatta politiska beslut, och i stället låta människor bestämma själva! Medkänsla handlar också om att prioritera samhällets stöd till dem som inte klarar sig själv. Medkänsla betyder även att jag är lätt att få kontakt med, att jag lyssnar, och att jag inte är främmande för att ändra uppfattning om jag får övertygande argument!

Ansvar betyder att jag tar ansvar för mina och partiets beslut! Även jobbiga frågor måste avgöras, man kan inte bara sticka huvudet i sanden och skylla på någon annan. Jag vill vara med och ta ansvar för helheten och se till att besvärliga frågor får en lösning! Som politiker blir man inte alltid populär, ibland måste man ta obekväma beslut. Men jag kommer alltid att vara beredd att se mina väljare i ögonen och tala om varför jag röstat som jag gjort!