Blogg juni 2007

2007-06-29 Radiodebatt i kända hjul(s)pår
Uppdaterad

Radiodebatten blev väl precis som jag hade väntat. Vad en socialdemokrat skall säga om a-kassan är ju numera lika förutsägbart som att barnen hemma vill ha godis på lördagskvällarna. Och Sven-Erik Österberg (s), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet (mitt eget utskott) var inget undantag.

P4 Extra har i genomsnitt en miljon lyssnare, så det gällde att på kort tid få ut ett tydligt budskap. Jag påminde i radioinslaget om att Alliansregeringen redan när den tillträdde förklarade att målet var att införa en obligatorisk a-kassa. Anledningen var att 700.000 förvärvsarbetande stod utanför a-kassan när regeringen tillträdde. Idag är det närmare en miljon förvärvsarbetande svenskar som står utanför systemet. Eftersom staten betalar 85% av kostnaden för a-kassan är det också rimligt att alla som förvärvsarbetar får ta del av a-kassans skydd.

Regeringen tycker att a-kassan bör vara en del av det sociala välfärdssystemet, precis som den obligatoriska sjukförsäkringen eller föräldraförsäkringen som ju alla måste vara med i och betala för.

Visst finns det komplicerade frågor att lösa, men det är ju därför man tillsätter en utredning. Bland annat måste man göra en tydlig gränsdragning mellan företagare och anställda. Detta är en fråga som oroar näringslivet, och som givetvis måste lösas om man skall kunna införa ett obligatorium. Man måste också bestämma hur man skall hantera deltidsarbetande, föräldralediga och studerande. Någonstans går en gräns där det inte är rimligt att tvinga en person att betala för en a-kassa som man ändå inte kan få någon ersättning från.

Österberg (s) beskyllde - tyvärr som väntat - regeringen för att vilja införa obligatorisk a-kassa bara för att "slå sönder facken". Jag förklarade att utredningsdirektiven innebär att facken skall sköta a-kassan precis som idag. Dessutom påpekade jag att facken med ett obligatorium får en utmärkt chans att rekrytera en miljon nya medlemmar - om man har ett tillräckligt attraktivt erbjudande om medlemskap. Hur detta skulle kunna vara ett sätt att "slå sönder facken" kan jag inte förstå, och det kunde faktiskt inte Österberg ge något svar på heller när han pressades av reportern i studion.

I Belgien är medlemskap i a-kassa obligatoriskt. Staten tar in avgifterna via skatten, medan de fackliga organisationerna sköter den praktiska hanteringen och utbetalning av ersättningen. Kanske kan det vara en modell även för Sverige? I vart fall kan det inte vara omöjligt att hitta en lösning - om det gick i Belgien borde det kunna gå även i Sverige.

Det skall bli spännande att se resultatet av utredningen och på vägen kommer man att göra avstämningar med arbetsmarknadens parter och andra som berörs. Jag tycker inte att vare sig småföretagare eller fackliga organisationer skall oroa sig i onödan - utredningen är ju just till för att räta ut ett antal frågetecken! Det är först om/när man lyckats lösa problemen som det går att ta fram ett lagförslag.

Vad gäller själva debatten är jag nöjd - det kändes som att jag fick igenom mitt budskap. Om din dator har rätt inställningar kan du lyssna på hela inslaget här. Välj 29 juni, och klicka sedan på P4 Extra med Marie Hansson. Inslaget börjar ca 4 minuter in i programmet.2007-06-29 Jag deltar i radiodebatt klockan 13.00

I eftermiddag, strax efter klockan 13.00, kommer jag att delta i en radiodebatt med Sven-Erik Österberg (s) om den utredning som regeringen tillsatt för att utreda möjligheterna att införa en obligatorisk a-kassa som skall omfatta alla som förvärvsarbetar. Debatten går i programmet P4 Extra, som sänds i alla lokalradiokanaler över hela landet. Mer om detta kommer på bloggen efter debatten!2007-06-28 Politisk årsredovisning

Min moderata utskottskollega Anna König Jerlmyr lanserade häromdagen en politisk årsredovisning där hon berättar om sina uppdrag och aktiviteter, och redogör för sina anföranden i riksdagen och de motioner och debattartiklar mm som hon skrivit under sitt första riksdagsår. Idén är kul, och syftet helt rätt - att berätta för väljare och andra intresserade vad man egentligen uträttat som riksdagsledamot. Egentligen en självklarhet kan man tycka.

För egen del kommer jag inte att välja samma metod, men alla de uppgifter som ingår i Annas årsredovisning finns för min del i stället samlade på min hemsida under fliken "Från riksdagen". Under rubriken "Mitt arbete i riksdagen" hittar man alla mina anföranden i riksdagen, motioner och enkla frågor och svaren på dessa, samt minnesvärda händelser från riksdagsarbetet. Man kan också följa upp mina vallöften, titta på min kalender där man både kan se exempel på en arbetsvecka i riksdagen, och följa upp aktiviteter utanför riksdagen där jag deltagit. Alla mina debattartiklar om rikspolitik finns också samlade. Under fliken "Mark-politik finns alla debattartiklar som rör kommunpolitiken. Bloggen kommer inom kort också att uppdateras så att de flesta gamla blogginlägg finns samlade efter ämnesområden.

Min årsredovisning blir på detta sätt i stället en löpande redovisning hela året över vad jag uträttar som ledamot. Men vem vet, kanske blir det också en halvtidsredovisning nästa sommar i skriftlig form där jag sammanfattar allt detta. Vi får väl se....2007-06-27 EU-kommissionen varnar Sverige

EU-kommissionen ger idag Sverige (liksom Frankrike) en sista varning om spelmonopolet innan saken överlämnas till EU:s domstol, detta enligt nyhetsbyrån AFP. Sverige hotas att dras inför EU:s domstol för brott mot den fria etablerings- rätten. EU-kommissionen har inte godtagit argumentet att monopolet behövs av folkhälsoskäl. Jag har ännu inte sett denna nyhet i dagens tidningar, men den kanske kommer.....

De svenska spelmonopolet hotas i sina grundvalar. Och det gör mig absolut ingenting....

Tidigare inlägg på bloggen om det svenska spelmonopolet hittar du bland annat den 13/5, 14/5 och 19/5.2007-06-27 Jobbskatteavdraget ökas ytterligare 2008

Regeringen föreslår i en promemoria idag ett förstärkt jobbskatteavdrag riktat till låg- och medelinkomsttagare. Tanken är att sätta av runt 10 miljarder kronor till detta, exakt belopp beror på utrymmet i budgeten. Den skattefria inkomsten skulle då öka från dagens ca 31.000 kronor till 37.000 kronor per år från och med 1 januari 2008. Även sjömän som redan idag har ett s.k. sjöinkomstavdrag ska få rätt till ett visst jobbskatteavdrag.2007-06-27 Vad kom EU-statscheferna egentligen överens om?

Under EU-nämndens öppna sammanträde igår återrapporterade statsminister Fredrik Reinfeldt (m) från Europeiska rådets möte i midsommarhelgen. Som väntat handlade det mesta om det mandat för förhandlingarna om det nya så kallade reformfördraget som EU-ländernas ledare enades om. Statsministern beskrev överenskommelsen som en stor framgång.

Riksdagens EU-nämnd ställde sig bakom regeringens ståndpunkt före toppmötet vid midsommar vid ett öppet sammanträde onsdagen den 20 juni. Under toppmötet sammanträdde sedan EU-nämnden både på fredag eftermiddag och på natten till lördagen för att via telefon stämma av förhandlingsläget med den svenska delegationen och ge nya mandat. För ledamöterna i EU-nämnden blev det nog vare sig sill eller nubbe på midsommarafton, inte heller för statsministern......

Vilka är då de viktigaste delarna i förslaget till nytt EU-fördrag?

* Det handlar dels om att på sikt införa majoritetsröstning i stället för att alla länder måste vara eniga om allt. Länder som samlar sammanlagt minst två tredjedelar av EU:s befolkning måste stå bakom ett sådant majoritetsbeslut.
* För första gången fördragsfästs att ministerrådets sammanträden skall vara offentliga när medlemsstaterna överlägger och röstar om utkast till lagstiftningsakter.
* De nationella parlamentens roll stärks. Dessa ges nu ökade möjligheter att kunna invända mot kommissionens förslag om de anser att ett förslag bord behandlas på nationell nivå istället för av EU.
* Det nya fördraget ökar EU:s möjlighet att agera i den viktiga kampen mot organiserad brottslighet, människohandel och korruption.
* Utrikes- och säkerhetspolitiken kommer att bygga på enighet, men EU får en särskild representant för utrikesfrågor som kommer att företräda både medlemsländerna och kommissionen gentemot omvärlden.
* Fördraget gör en kraftfull markering av klimatfrågans centrala betydelse.
* EU-länderna skall försöka stödja varandra om något land drabbas av energibrist.

Läs gärna statsminister Fredrik Reinfeldts personliga rapport från midsommarhelgens förhandlingar i den debattartikel som han skrev i Svenska Dagbladet den 24 juni.2007-06-27 Rättvis reklamskatt skapar fler jobb!

Gratistidningarna - i Sjuhärad finns ju ett antal, och annars är väl de mest kända Metro och City - har fram tills nu varit kraftigt missgynnade när det gäller reklamskatten. Regeringen föreslog nyligen att alla gratisutdelade tidningar bara skall betala 3 procent i reklamskatt och ha rätt till ett grundavdrag upp till 50 miljoner, precis som de stora dagstidningarna. I praktiken innebär grundavdraget att de flesta gratistidningar blir helt skattebefriade. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008, men ska gälla retroaktivt från och med den 1 januari 2007.

Reklamskatten var en av de skatter jag lovade att försöka avskaffa som riksdagsledamot, och jag har verkligen försökt påverka mina kolleger i skatteutskottet efter bästa förmåga. Det handlar om små pengar för statskassan, men har stor betydelse för ganska många tidningar. Gratistidningarna har en egen förening, och ordförande i denna är Matz Hammarström, som även är ägare till Markbladet, vår gratistidning i Mark. Jag har de senaste åren på nära håll kunnat ta del av fakta om hur snett reklamskatten tidigare slagit mot gratistidningarna, snedvridit konkurrensen och hindrat gratistidningarna att växa. Men nu är det alltså slut på detta!

Häromdagen hade jag anledning att maila till redaktören för en annan av Sjuhärads gratistidningar. Jag skojade lite och avslutade mitt meddelande med att "nu får ni se till att anställa fler på tidningan också när vi nu tagit bort den orättvisa reklamskatten". Svaret kom omgående: "Ja, det kan jag lova att vi kommer att göra! Vi kommer att fastanställa en tjej"/.../ "Dessutom är det inte omöjligt att det blir ytterligare en eller två anställningar till under 2008".

Som sagt - lägre skatter skapar fler jobb. För mig är det ett självklart samband.2007-06-26 Ännu en seger - och Elfsborg drar ifrån i tabellen

Elfsborg besegrade i kväll Brommapojkarna i ösregnet hemma på Borås Arena. Det regnade alltså oavbrutet och var rejält halt. Brommapojkarna var inget vidare och drog ned matchtempot långt under det normala, dessutom spelade de med nästan hela laget i försvarsområdet. Trots detta vann Elfsborg med 3-0. Det var inget vidare spel, men viktigast var att vinna denna på papperet "lätta" match.

Visst märktes det att det var svenska mästarna som mötte laget som ligger sist i serien. Elfsborg drygar nu ut sin ledning i tabellen, dock med en match mer spelad. Visst börjar det lukta guld i år igen!2007-06-26 Ännu bättre förslag om fastighetsskatten
Uppdaterad 29/6
Alliansregeringens arbetsgrupp har nu presenterat ett något förändrat förslag för avskaffandet av den statliga fastighets- skatten. Fortfarande gäller att den statliga skatten avskaffas den 1 januari 2008, och ersätts med en kommunal avgift. Nytt är att den kommunala avgiften bara blir 0,8% av taxeringsvärdet i stället för 1% som det tidigare var sagt, men fortfarande maximalt 4.500;-/år. Detta gör att skattesänkningen i glesbygd blir större.

Reavinstskatten på fastigheter skall i framtiden vara 25% och inte 30% som tidigare sagts. Samtidigt maximeras den sammanlagda vinst som man kan få uppskov med till 1,4 miljoner (begränsningen gäller dock bara nya uppskov). De som får uppskov skall också betala en låg ränta på uppskovet, det talas om 2% av skattebeloppet. Nu skall förslaget ut på remiss, och sedan får vi se om det behövs ytterligare småjusteringar på vägen.

Jag var nöjd med det förra förslaget, och detta nya ser faktiskt ännu bättre ut! Fler får glädje av skattesänkningen och reavinstskatten blir lägre. Jag är nöjd med att höjd lagfartskostnad inte längre förs fram som ett alternativ. Det är något jag kraftfullt argumenterat emot, den kostnaden redan är alldeles för hög. Det enda man idag hör kritik mot är räntan på uppskovet. Men om avskaffandet av fastighetsskatten skall finansieras inom boendesektorn så är det nog inte mycket att göra åt. Och uppskov blir ändå ett mycket gynnsamt sätt att finansiera sin ersättningsbostad.

Fastigheten på bilden finns i Öxabäck i södra delen av Mark kommun. Om den inte helt har rasat samman. Skattebefriad är den nog redan....

Läs även min debattartikel i samma ämne i Borås Tidning den 29 juni!2007-06-26 Statliga toppjobb skall tillsättas efter kompetens

Den 20 april rapporterade jag på bloggen om hur det första statliga toppjobbet annonserades ut öppet. (Se annonsen nedan). Det väckte viss uppmärksamhet, men är ju egentligen en självklarhet. Det finns inget som säger att gamla fd politiker alltid är de mest kompetenta till statliga chefsjobb. En del skulle nog till och med säga att de ofta inte är det...

I går gick de fyra borgerliga partiledarna ut i en gemensam debattartikel och skriver att offentlig annonsering och kungörelse av lediga tjänster inför tillsättningar av chefer för statliga myndigheter är något som bör vara rutin snarare än undantag.

I dag finns dock ett problem, och det är att chefer inom det privata näringslivet inte vågar söka nya offentliga jobb eftersom det då blir känt att de vill lämna sitt nuvarande jobb, och då de dessutom får alla sina personuppgifter, meriter och lämplighetstester offentliggjorda. De avstår helt enkelt från att söka jobb inom offentlig sektor, eftersom det under- minerar deras ställning som chefer på det gamla jobbet om de inte får det nya. Partiledarna skriver därför i sin artikel att regeringen kommer att påbörja ett arbete för att ta fram förslag om en förändrad sekretesslag som möjliggör att värna enskilda sökandes anonymitet. Man påpekar att detta kan bli en omdiskuterad lösning, men att det är nödvändigt om för att möjliggöra för fler att komma i anspråk för statliga utnämningar och förbättra möjligheterna att ge statlig verksamhet kvalificerade chefer. Den statliga utnämningsmakten skall moderniseras för att mer likna de rekryteringsprocesser som äger rum i samhället i stort.

Jag tycker att med tanke på diskussionen om avidentifierade ansökningshandlingar (för att inte missgynna exempelvis invandrare), så måste det också gå att finna ett system som garanterar hänsyn till dem som söker ett jobb samtidigt som anställningsprocessen och urvalet går mer efter kompetens än idag. Och oavsett modell så kan ju knappast öppenheten i anställningsprocessen bli sämre än idag.....2007-06-25 Bra förslag kring studiemedel och fribelopp!

Centerpartiet vill lägga ner CSN, Centrala studiestödsnämnden, och istället låta vanliga banker sköta utlåningen till studenter. Dock skall villkoren för ränta, återbetalning mm garanteras av staten. Detta förslag ligger väl i linje med moderaternas tankar i denna fråga. Moderaterna anser att alla människor ska ha ekonomiska möjligheter att studera vidare. Därför måste Sverige ha ett välfungerande studiefinansieringssystem som är ekonomiskt hållbart och överblickbart för både studenten och samhället. Men moderaterna har också länge sagt att man borde låta banker eller andra låneinstitut erbjuda studielån. Det finns då två vägar, antingen att lägga ned CSN helt och hållet, eller att tillåta att bankerna får konkurrera med CSN. Rätten för alla att låna, räntevillkoren, samt återbetalningsreglerna kan garanteras av staten precis som idag, oavsett vilka banker eller myndigheter som sköter den praktiska utbetalningen. Jag har själv via mitt tidigare arbete på bank sett hur mycket bankerna anstränger sig för att ge studenterna goda villkor och vissa banker har redan idag särskilda studentrådgivare. Jag tror att om bankerna även fick förmedla studielån skulle servicen till studenterna bli både snabbare och bättre. Jag är tveksam till om CSN egentligen behövs, men det viktigaste är ändå att CSN inte har monopol.

Moderaterna är även positiva till att avskaffa fribeloppet för inkomster under studietiden (dvs hur mycket en student själv får tjäna innan studiemedlen reduceras). Att arbeta vid sidan av studierna ger inte bara ett välkommet ekonomiskt tillskott för studenten, med det nya jobbskatteavdraget blir också studenternas inkomster väldigt lågt beskattade, kanske helt skattefria. Extraarbete ger också värdefulla erfarenheter och underlättar inträdet på arbetsmarknaden. Så länge studenterna sköter sina studier anser jag inte att samhället bör lägga sig i hur studenten använder sin fritid. Det anses finnas risk för missbruk om fribeloppsgränsen för bidragsdelen avskaffas. Men det finns i vart fall inga rimliga skäl att behålla fribeloppsgränsen när det gäller lånedelen.

Två av de frågor jag lovade arbeta för i riksdagen var att avskaffa fribeloppsgränsen och att avskaffa kårobligatoriet. Kårobligatoriets avskaffande utreds redan av regeringen. Bättre och snabbare service när det gäller studiemedel, avskaffad fribeloppsgräns (i vart fall för lånedelen), jobbskatteavdrag som gör extrainkomsterna lågt beskattade, samt ett avskaffat kårobligatorium vore verkligen inget dumt "paket" för att underlätta för Sveriges studenter!2007-06-24 Ännu en opinionsmätning visar att stödet för regeringen ökar

Opinionsmätningarna har ju varit lite motsägelsefulla den senaste tiden. I dagens TEMO-mätning redovisas en kraftig tillbakagång för (s), samtidigt som regeringspartierna ökar.

Moderaterna ökar från 23,8% till 24,8% (och ligger i alla mätningar i närheten eller till och med över valresultatet). Försprånget för oppositionen har enligt TEMO minskat från 15% till 10% på en månad. Detta är samma utveckling som flera andra institut rapporterat om de senaste veckorna.

Jag tycker det är ganska naturligt att (s) backar, man har ju byggt hela sin framgång efter valet på att säga nej till allt som regeringen föreslagit, men utan att själva komma med några egna förslag. Samtidigt har man KU-anmält alla lagar man tycker illa om, och gnällt och klagat över allting (ja, man har ju till och med blivit utnämnda till surpuppor av s-märkta ledarredaktionen hos Aftonbladet). I längden ger detta givetvis inga framgångar hos väljarna. Däremot visar det sig nu att regeringens politik fungerar, och inte minst att vi genomför våra vallöften. Det tror jag däremot inger respekt och förtroende hos väljarna.2007-06-24 Dyngspridarna igång igen....

Det är tydligen fortfarande svårt för vissa att acceptera utrikesminister Carl Bildt. Det är uppenbart efter Midsommardagens nya pinsamma angrepp. Morgan Johansson (s) beskyller nu Bildt för att ljuga, efter att Dagens Eko påstått att Bildt har fem "hedersuppdrag" kvar och inte tre som han tidigare angivit för riksdagens konstitutionsutskott.... Bildt kommenterar som vanligt saken på sin egen blogg och säger bland annat att Dagens Eko "friskt blandat ihop enkla medlemskap, styrelser, hederspaneler och andra sammanhang" där Bildts namn förekommit och att "Inte ens Ekot har ju lyckats hitta någon som hävdat att jag deltagit i några styrelsesamman- träden eller motsvarande"..."När jag sade att jag de facto avgått var det korrekt".

När kommer ursäkten från Morgan Johansson (s)? Och när skall den pinsamma personförföljelsen av Bildt sluta? Att skvallerblaskan Expressen ägnar sig åt sådant förvånar kanske få, men när Dagens Eko sysslar med detta blir man besviken! Jag har tidigare haft förtroende för Dagens Eko, men efter alla felaktigheter kring Bildt har detta förtroende naggats rejält i kanten. Och faktum är ju att ingen hittills - trots alla skriverier och KU-anmälningar - har lyckats visa att Bildt överhuvudtaget gjort något som han kan klandras för!

Lika svårt verkar det vara att behandla arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin på ett värdigt sätt. Han beskylls nu omväxlande för "bluff" och för att ha "köpt" en examen i USA. Grova lögner och överdrifter. Littorin valde att studera på fritiden under 1995-97 när han arbetade i USA. Han lämnade in arbetsuppgifter, hade en handledare och skrev sin uppsats (som han i veckan också lät andra ta del av för att visa att den faktiskt finns). När han fick sin examen var inte det aktuella universitetet ifrågasatt. År 2001 beslutades att universitet inte fick examinera, alltså långt efter att Littorin fick sin examen. Jag tycker det är ganska förståeligt om Littorin inte efter alla dessa år uppmärksammade att universitetet inte längre var godkänt (hur många svenskar följer upp sina utländska skolor tio år senare för att se om de finns kvar och är OK?). Och om han velat fuska hade han väl knappast skrivit in universitetets namn klart och tydligt på sitt CV på nätet? Nu har Littorin tagit bort sin examen från sitt CV. Fast media och våra politiska motståndare kommer säkert inte att dra sig för att upprepa sina oförskämda beskyllningar ändå.

Jag tycker det är intressant att man nu ger sig på två av regeringens starkaste ministrar, som visat stor personlig integritet och politisk handlingskraft. Båda ministrarna kan dessutom redovisa politiska resultat. Detta kan väl möjligen reta vissa journalister....2007-06-24 Farligt att blogga - man kan bli åtalad.......

Det är inte lätt att vara öppen och utåtriktad, särskilt inte som välkänd minister. Carl Bildts blogg är nu föremål för förundersökning (!) för att några personer skrivit rasistiska dumheter som kommentar till några av Bildts inlägg. Detta är Bildt skyldig att gallra bort enligt Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor, men han har tydligen missat några olämpliga inlägg. Jag har viss förståelse - lagen kan nog vara lite knepig att efterleva om man som Bildt har haft totalt 1,4 miljoner besök på bloggen (!) och över 13.000 kommentarer.

Är det verkligen meningen att man skall tvingas anställa personal som dagligen korrekturläser alla kommentarer på alla tidigare inlägg för att se till att inget olämpligt slinker igenom?

För egen del är jag glad över att min blogg saknar den funktion som gör det möjligt för alla att kommentera allt. Jag har varken tid eller lust att korrekturläsa kommentarer till min blogg varje dag, och vara så bunden av detta att jag inte ens kan ta en kortare semester. Jag har skrivit långt över 1.000 inlägg på min blogg, och det hade varit helt omöjligt att gå tillbaka och kolla kommentarer till alla dessa varje dag. Den som vill kommentera min blogg får allt fortsätta att göra detta via e-post som tidigare. Skrivs då något olämpligt är det bara jag som tvingas läsa det......2007-06-22 Trevlig midsommar!


Jag önskar alla mina bloggläsare en riktigt trevlig midsommar!

För egen del blir det först matjesill och färskpotatis med nubbe och öl. Därefter traditionellt midsommar- firande vid Kråkereds Gamla skola i Ubbhult. Sedan grillning hemma i trädgården med familjen och goda vänner. Och naturligtvis jordgubbar till efterrätt, precis som vanligt. Traditionalist? Vem?? Jag??? Jodå - och det står jag för!2007-06-21 Nyheter på bloggen!

Från och med nu kan du också läsa mina äldre blogginlägg samlade efter ämnesområden. Till att börja med gäller det två politikområden - arbetsmarknad och företagande, respektive integration och invandring. Jag har också en länk till blogginlägg som rör mitt riksdagsuppdrag - lite minnesvärda händelser första året, och lite om hur riksdagen fungerar och bilder från vardagen.

Du hittar dessa länkar nederst på denna sida, tillsammans med länkarna där jag samlat äldre blogginlägg månadsvis.2007-06-21 Sjuk kritik mot ytterligare en karensdag

Kritiken mot det moderata förslaget att överväga införandet av ytterligare en karensdag är lite svår att förstå. Förslaget påstås felaktigt drabba olika grupper, bland annat de långtidssjukskrivna.

När moderaterna lanserade detta förslag före valet var tanken att införa en andra karensdag efter en veckas sjukfrånvaro. Det gör att den med upprepade korta sjukskrivningar inte drabbas alls eftersom det krävs sjukskrivning över en vecka innan karensdag två inträder. Men inte heller långtidssjukskrivna påverkas mer än marginellt, eftersom det bara blir totalt två karensdagar oavsett hur lång sjukskrivningen är. För vård av barn föreslås inga karensdagar.

Ytterligare en karensdag skulle kombineras med ett ännu större jobbskatteavdrag. Det betyder att alla som arbetar får ytterligare en kraftig skattesänkning, men också ytterligare en karensdag när man är sjuk mer än en vecka. Det är svårt att hitta någon som förlorar på den politiken!

Det känns också bra att studenter och pensionärer inte behöver vara med och finansiera det ytterligare höjda jobbskatteavdraget. Dessa grupper påverkas ju inte av fler karensdagar i sjukförsäkringen.2007-06-20 Klartecken för framtida försäljning av statliga bolag

I dag voterade riksdagen för sista gången före sommaren. En stridsfråga gällde förslaget att ge klartecken till regeringen att fortsätta processen att sälja sex statliga bolag - SBAB, Nordea, Vin & Sprit, Vasakronan, OMX och Teliasonera.

Jag har tidigare på bloggen förklarat varför jag stödjer denna försäljning, och varför oppositionens invändningar inte håller (se den 26/4, 25/3 och 22/2). Kort sammanfattat kan statens resurser användas bättre än att bindas i sprittillverk- ning, bankverksamhet eller fastighetsförvaltning, och de sex bolagen kan utvecklas bättre och skapa fler jobb med en annan ägare än staten. Staten sparar också mer i räntekostnader genom att betala av på statsskulden än de inkomster man normalt får i utdelningar från de sex bolagen.

Här trycker jag med glädje JA vid dagens votering!2007-06-20 Arbetslösheten under 4 procent

SCB:s arbetskraftsundersökning i maj 2007 visar på en fortsatt förbättring på arbetsmarknaden. För befolkningen 16-64 år var arbetslösheten 3,9 procent. Antalet sysselsatta ökade med 137 000, eller 3,2 procent till 4 432 000 personer. Det är den högsta maj-siffran sedan 1990!

Bland ungdomar 16-24 år var nedgången särskilt stor, från 12,0 till 8,8 procent. Unga kvinnor har betydligt lägre arbetslöshet, 7,0 procent, än unga män vars arbetslöshet var 10,5 procent. Bland ungdomar ökade antalet sysselsatta med 44 000 eller drygt 10 procent.

Mycket trevlig statistik så här lagom till sommarledigheten!2007-06-20 Förbud mot import av hund- och kattskinn till EU

För några veckor sedan avslog riksdagen en motion om att Sverige nationellt skulle införa en lag om förbud mot import av hund- och kattskinn. Vi avslog motionen eftersom vi redan då visste att EU snart skulle fatta beslut i denna fråga. Det hade varit meningslöst att tillsätta en svensk utredning om saken, när vi visste att Sverige ändå snart skulle inarbeta det kommande EU-beslutet i den svenska lagstiftningen. Häromdagen tog EU-parlamentet så det väntade beslutet om att förbjuda import av hund- och kattskinn till EU. Ett beslut som jag verkligen välkomnar!

Behöver sin päls bäst själva!2007-06-20 Ja till trängselskatt - men bara i Stockholm!

I dag röstade riksdagen ja till trängselskatter (biltullar) i Stockholm. Det har som bekant varit många turer kring detta. År 2002 lovade oppositionsledaren Annika Billström (s) dyrt och heligt före valet att inte införa biltullar. Strax efter valet gjorde hon helt om och införde biltullar. Socialdemo- kraterna röstade nu märkligt nog nej till biltullar (trots att de lovat följa folkomröstningsresultatet!), och beskyller samtidigt moderaterna för att bryta mot sina vallöften. Men detta stämmer inte. Moderaterna i Stockholm stödde nej-linjen vid folkomröstningen, men lovade också att respektera resultatet i folkomröstningen! Och Stockholmarna röstade faktiskt ja till biltullar.

Lite värre är det för de moderata och borgerliga riksdagsledamöter från de kranskommuner där en majoritet av väljarna faktiskt röstade nej till biltullar. Men efter att Alliansen nu gjort en kompromiss där pengarna skall användas för att bygga ut infrastrukturen runt Stockholm, och då trängselskatten också blir avdragsgill för dem som har rätt till reseavdrag för resor till arbetet, så ställde sig även moderaterna från kranskommunerna bakom dagens förslag. Förslaget innebar även förenklingar i betalningssätt och längre betalningsfrist än under försöksperioden, och turistmånaden juli undantas från avgift.

I detta läge kändes det inte särskilt angeläget att som västsvensk riksdagsledamot gå emot förslaget, även om jag i grunden inte alls är förtjust i trängselskatter av princip. Dagens beslut bygger på den överenskommelse Allianspartierna gjort, och inte minst för Centerpartiet är detta en viktig fråga. Om inte jag som moderat ställer upp på denna kompromiss som är viktig för Centern, hur skall jag då kunna kräva att Centern röstar för att behålla kärnkraften, eller att Folkpartiet skall rösta för vårdnadsbidraget? Politik handlar om att kompromissa och finna lösningar. Som riksdagsledamot har jag ett ansvar för att medverka till detta.

För Västsverige finns det för övrigt en del positiva inslag i beslutet. Riksdagen avslog nämligen samtidigt motioner om att göra det möjligt med trängselskatter även i andra städer, exempelvis i Göteborg. Att stockholmarna nu får in pengar till vägbyggen kan kanske också frigöra lite pengar till vägbyggen i Västsverige?

Slutligen en liten person reflektion som också fanns med i bakhuvudet när jag röstade. Jag har under mina nio månader som "halvstockholmare" blivit mycket imponerad av den fantastiskt fina kollektivtrafiken som finns i staden. Jag kan faktiskt inte riktigt förstå varför en del stockholmare tar bilen in till city eller sitter i köer inne i city när det går tunnelbana var femte minut......2007-06-19 Ministerbesök i Borås

I dag har jag och min riksdagskollega Ulf Sjösten tillsammans med lokala moderater följt med Migrationsminister Tobias Billström på ett antal besök i Borås. Dagen startade med lunch på kommundelskontoret i Brämhult. Där presenterades "storstadsarbetet" där Borås deltar som en av 25 svenska kommuner, för att utveckla samarbetet mellan olika myndigheter och insatserna för en bättre intregration. Det handlar om samverkan när det gäller försörjningsstöd i olika former (kommun, a-kassa och försäkringskassa), det handlar om att kartlägga invandrares kompetens, och forma lämpliga utbildningar och finna vägar till praktik, arbete och egen försörjning.

Därefter besökte vi Öppna Utsikter i Hässleholmen/Brämhult, där vi träffad ett tjugotal invandrarkvinnor som får utbildning i svenska och kunskaper om det svenska samhället, samtidigt som deras barn kan vara på förskolan strax intill. En mycket uppskattad form av SFI-undervisning (svenska för invandrare). Motsvarande verksamhet finns även för män, "Mannakraft", som syftar till att bygga upp självkänslan hos män från andra kulturer.

Ministern intervjuas av Negra Efendic, reporter på Borås Tidning


Vi besökte även Sjöbo, en kommundel i Borås som tidigare hade stora sociala problem, hög brottslighet och växande odemokratiska invandrarfientliga grupper. Efter krafttag från kommundelen har man lyckats vända detta, och har nu exempelvis den lägsta brottsligheten av alla kommundelar i Borås!

Ministern besökte sedan Borås Högskola som ligger i topp i Sverige när det gäller blandningen av svenska och utländska studenter. Han hann också med ett möte med Alliansens representanter i Borås kommunstyrelse innan det var dags att återvända till Stockholm.

Det blev en mycket lyckad dag. Sjuhärad är av tradition duktiga på att integrera utländska medborgare i samhället, och skillnaden i arbetslöshet är liten mellan utomnordiska medborgare och svenskar. Jag märkte att ministern tyckte besöket var mycket givande, och tror att han fick med sig en del goda exempel tillbaka till Stockholm. Det är inte utan att man som moderat är stolt över engagemanget och den politiska kraftsamlingen för integrationen som byggts upp under två mandatperioder med moderatledd majoritet i Borås!


Bilden till vänster på mig och ministern är från vår lilla lunch på kommundelskontoret i Brämhult, tillsammans med personal och chefer.
Bilden hämtad från Tobias Billströms egen blogg.


Bilden ovan till höger: Hembakad hallonpaj och information på kommundelskontoret i stadsdelen Sjöbo innan ministern fortsatte till
Högskolan i Borås.


Mer om Tobias Billströms besök hittar du i Borås Tidning


2007-06-19 Om att kasta sten i glashus......

Socialdemokraterna missar inget tillfälle att ifrågasätta Alliansregeringens handlingskraft och remisstider (man tycker ibland det går för fort), särskilt när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Men nu är det plötsligt den förra (s)-regeringen som står i skottgluggen. Riksrevisionen riktar mycket hård kritik mot den förra regeringens arbetsmarknads- politik. Man skriver bland annat att "beslutsunderlagen var bristfälliga inför regelförändringar, nya arbetsmarknads- politiska insatser och program", att (s)-regeringen "inte följt reglerna för att minimera undanträngnings- och inlåsningseffekter" samt att "utvärderingar och uppföljningar ingick inte i planeringen när nya arbetsmarknadspolitiska aktiviteter infördes". Några av de insatser som granskats är plusjobben och de sk Akademikerjobben - två ågärder som den nya regeringen skrotat, bland annat av de skäl som Riksrevisionen anger i sin kritik.....

Efter denna hårda kritik utgår jag från att mina (s)-kolleger i arbetsmarknadsutskottet är något mer lågmälda i sin kritik mot den nya regeringen framöver. Det är ju aldrig roligt att kasta sten när man sitter i glashus.2007-06-19 Miljöbra Allians

Tillsammans med moderaternas miljötalesman Sofia Arkelsten bemöter jag ett debattinlägg som kritiserar Alliansens miljöpolitik. Vi konstaterade bland annat i vår debattartikel i Borås Tidning häromdagen att Alliansen redan gjort större miljösatsningar än vad den förra (s)-regeringen orkade med under 12 år!

Sofia Arkelsten, riksdagsledamot från Stockholm, är för övrigt ansvarig för moderaternas miljönätverk, där jag givetvis är medlem!2007-06-18 Det var bättre!

Efter den trista och onödiga förlusten senast mot Gais tog idag Elfsborg hämnd på Trelleborg och vann med 2-0 hemma på Borås Arena. Nu leder Elfsborg serien igen, även om man har fler matcher spelade än övriga topplag.

ALLSVENSKAN 18 JUNI 2007
 Elfsborg1154216-11519
 Halmstad1053213-11218
 IFK Göteborg1052317-12517
 Djurgården951315-8716
 Malmö1044213-8516
 Kalmar1051415-11416
 Gefle103439-11-213
 Hammarby933312-7512
 Gais103348-11-312
 AIK103348-12-412
 Helsingborg1032512-13-111
 Örebro1025311-13-211
 Trelleborg1132611-20-911
 Brommapojkarna101368-20-12  6
2007-06-18 Enklare momsregler för småföretagare

Regeringen tänker förlänga redovisningsperioden för moms för att ytterligare förenkla och förbättra beskattningen för småföretagare. Företag med en omsättning på högst 40 miljoner kronor per år är i dag skyldiga att redovisa moms varje månad. För att förbättra likviditeten och förenkla momsredovisningen föreslås nu att mindre företag ska få redovisa moms endast var tredje månad (om man inte själva hellre vill redovisa varje månad som idag). Reglerna om redovisning av moms i självdeklaration påverkas inte av förslaget, utan förblir oförändrade.2007-06-17 Ta tillvara invandrares kunskaper snabbare och bättre!

En annan viktig del i förslaget till nytt moderat handlingsprogram är att bättre ta tillvara kunskaper och erfarenheter hos de invandrare och flyktingar som kommer till Sverige. I grunden är det positivt att människor från andra länder vill komma till Sverige, arbeta och bosätta sig här, och skapa en framtid för sig och sina familjer. I framtiden kommer Sverige också att behöva mer arbetskraft än vad vi själva har på grund av den åldrande befolkningen.

Som framgår av föregående blogginlägg anser Moderaterna att en grundprincip är att alla som kommer till vårt land ska arbeta och göra rätt för sig. Ingen har rätt att begära att ett land ska ställa upp med försörjning om skyddsbehov saknas.

Genom arbete och språkkunskaper minskar utanförskapet och delaktigheten i samhället ökar. Därför måste integrationen på arbetsmarknaden och språkutbildningen utvecklas och förbättras. Genom en lärlingsintroduktion ska invandrare snabbt kunna komma ut på arbetsmarknaden samtidigt som de deltar i svenskundervisning. Invandrares utbildningar och examina ska ha giltighet i Sverige. Rätten att välja skola är också viktig för ökad integration.

Asylsökande ska få möjlighet att börja arbeta så snabbt som möjligt. Människor som söker asyl ska ha en meningsfull väntetid – arbete och praktik ska kraftfullt uppmuntras. Den som har fått avslag på sin asylansökan ska få söka tillfälligt uppehållstillstånd för arbete utan att behöva åka tillbaka till sitt hemland.

Introduktionsplanerna vid flyktingmottagandet ska präglas av större individualisering. En kartläggning av yrkesbakgrund och utbildningsnivå ska finnas för varje individ. Denna kartläggning ska ske så tidigt som möjligt när en person kommer till Sverige. De nyanlända ska också få information om det svenska samhället och vilka lagar och regler som gäller i Sverige.

I grunden är nog de moderata förslagen en förutsättning för att den generösa svenska asylpolitiken skall kunna ha en stark förankring bland allmänheten i framtiden. Den tidigare lite flummiga och kravlösa politiken (även på detta område!) har knappast hjälpt våra invandrare, utan bara skapat grogrund för främlingsfientliga krafter.2007-06-17 Rimligt krav för anhöriginvandring

Moderaternas partistyrelse föreslår skärpta krav för anhöriginvandring. Den som flyr till Sverige skall givetvis senare även kunna ta hit sin egen kärnfamilj (sambo/make/barn), men vill man ta hit andra anhöriga och släktingar, exempelvis syskon och deras familjer eller far- och morföräldrar, så bör det krävas att flyktingen kan försörja såväl sig själv och sin familj som de anhöriga som man vill ta hit, och man måste också kan erbjuda husrum. Detta är ett rimligt förslag, och motsvarande krav gäller redan i de flesta andra europeiska länder.

Jag tycker förslaget är utmärkt. Det kan inte vara rimligt att det fortsätter som idag när en flykting kan ta hit halva sin släkt och tvinga de svenska skattebetalarna att försörja allihop trots att dessa inte har flyktingskäl. De kommuner som har störst problem med detta, exempelvis Malmö och Göteborg, har upprepade gånger krävt åtgärder - över parti- och blockgränser. Helt kravlös anhöriginvandring har inget med humanitet att göra, utan skapar bara grogrund för invandrarfientliga stämningar.

Om den moderata partistyrelsens förslag går igenom tror jag att det kommer att medföra tre positiva saker. Dels kommer fler flyktingar att vara intresserade av att bosätta sig där jobben finns i stället för att automatiskt söka sig till orter där många landsmän redan bor. Dels kommer Sverige att kunna koncentrera sitt stöd till dem som har verkliga asylskäl och kanske kunna erbjuda hjälp åt fler verkliga flyktingar samtidigt som de totala kostnaderna och belastningen på kommunerna minskar. Slutligen kommer svenska folkets stöd för den svenska invandrings- och flyktingpolitiken att öka om man vet att de som kommer till Sverige antingen är verkliga flyktingar som flytt undan krig och terror, eller att de är invandrare som redan vid ankomsten försörjer sig själva och bidrar till det svenska samhället.2007-06-15 Favorit i repris

Denna insändare i Svenska Dagbladet idag är en gammal favorit som nu kommer i repris!

Jag har ofta pekat på att avundsjukan verkar vara en av de viktigaste samhällskrafterna i Sverige. Ibland känns det som om lågavlönade människor som knappt får lönen att räcka till ändå accepterar att få ännu högre skatt och mindre pengar i plånboken bara de upplever att den som tjänar mer får ännu större försämring. Omvänt upplever vissa en rejäl skattesänkning som en försämring bara för att någon annan samtidigt får en något större skattesänkning än man själv! Decennier av sossepolitik har skapat ett samhälle som styrs av avundsjuka och missunnsamhet, i stället för att man glädjer sig åt egna förbättringar. Detta måste vi bryta genom att visa för människor att de själva genom utbildning och eget arbete faktiskt kan förbättra sin egen situation.2007-06-14 Trist fotbollskväll

För att kunna se dagens möte mot GAIS tillsammans med andra Elfsborgare besökte jag Temple Bar i Gamla Stan. Och där var det gott om Boråsare, bland annat gamle statsministern Ingvar Carlsson. Men allt gick fel redan från början - TV-sändningen från Canal Digital fungerade inte så vi fick nöja oss med radioreferat. Och dessutom blev det förlust med 2-1, trots att Elfsborg tydligen hade allt spel i andra halvlek. Trist.

På vägen hem handlade jag lite på 7Eleven i Gamla Stan, och vem träffade jag i kassakön om inte KD-ledaren Göran Hägglund. Vi pratade lite fotboll i kön, och han tröstade mig efter förlusten med att berätta att han själv håller på Degerfors. Och då kändes det ju genast lite bättre att vara gulsvart! Hägglund berättade också att han är en av några privata sponsorer som skänker en summa till Degerfors för varje inspelat mål. Han nämnde särskilt att det inte varit någon större uppoffring de senaste åren.....2007-06-14 Motsägelsefulla opinionsmätningar

Häromdagen redovisade Demoskop att oppositionen tappat nästan hela sin ledning. Alliansen tog in nära 10% på bara en månad. Mätningen är den senast gjorda och genomfördes första veckan i juni.
I dag kom så SCB:s majundersökning som gjordes under perioden 2-28 maj. Här märks inget av den omsvängning som Demoskop visar. Oppositionen leder fortfarande stort.

Möjligen kan skillnaden bero på att SCB:s undersökning gjorts tidigare än Demoskops, och att därför inte omsvängningen i opinionen givit utslag hos SCB. Men oavsett vilket så är skillnaderna i olika opinionsmätningar idag så stora att man inte vågar lita på någon.....2007-06-14 Signalspaning i viloläge

Vid riksdagens votering idag beslutades att förslaget om signalspaning läggs på is i ett år. Det var oppositionen som utnyttjade minoritetens rätt att begära detta. Socialdemokraterna har hoppat av alla samtal med Alliansen och verkar inte vilja försöka hitta en gemensam lösning. Populismen går före, men jag tvivlar på att man får särskilt mycket utdelning på detta. För egen del anser jag att det förslag vi idag röstade om är bra mycket bättre än det ursprungliga förslaget som togs fram under socialdemokraternas tid vid makten.

Alla vi som varit kritiska under processen har därigenom påverkat utvecklingen fram till det förslag som låg på bordet idag. Sedan regeringens första förslag i vintras har stora förbättringar gjorts när det gäller insyn, uppföljning och kontroll av hur verksamheten skall skötas och hur insamlade uppgifter skall hanteras. Dessutom innebär förslaget att man efter en tid skall göra en utvärdering hur integritetsskyddet efterlevs. Jag tycker nu att förslaget är acceptabelt och röstade därför ja vid dagens omröstning.

Den signalspaning som bedrivs idag sker helt utan lagreglering och den nya lagen skulle äntligen reglera verksamheten på ett tydligt sätt. Lagrådet har också sagt ja till lagförslaget. Men det blir alltså en ny omröstning om ett år, och fram till dess fortsätter dagens helt oreglerade verksamhet. Jag tycker det är betydligt sämre än om dagens förslag godtagits.2007-06-14 Sossarna bolagiserar sitt partihögkvarter

I morse meddelade media att socialdemokraterna lägger hela sitt partihögkvarter i bolag, och att man samtidigt skall lägga ut delar av verksamheten på entreprenad för att minska kostnaderna.

Man gör nu alltså själva det som man motarbetar aktivt i de flesta kommuner och landsting. Det som gynnar det egna partiet vill man till varje pris hindra att skattebetalarna också kan få fördel av. "Rörelsen" lever knappast som den lär.....2007-06-13 Yrkesmän och småföretagare är inga "pigor"!

"Pigdebatten" har fullständigt spårat ur! Detta har jag kommenterat på bloggen flera gånger (senast den 30 maj), och nu har jag också gjort det i form av ett debattsvar i Markbladet.

Verkligheten talar för skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Branschen har redan börjat växa! Ett bevis på detta får man i detta inslag i Radio Sjuhärad idag. Även på detta område kommer regeringens nya politik tydligen att fungera väl.2007-06-13 "Den blomstertid nu kommer" är inget som är givet för alltid

Ännu ett läsår är till ända. Glada och förväntansfulla elever upplever den stämningsfulla skolavslutningen där man sjunger ”Den blomstertid nu kommer”, och sedan väntar det långa sköna sommarlovet. Tyvärr är detta ingen självklarhet. Det finns en mycket liten grupp intoleranta vuxna som inte unnar barnen detta, och som vill motverka allt som har med kyrka och religion att göra. Till och med att sjunga psalmen "Den blomstertid nu kommer" kan faktiskt vara olämpligt enligt Diskrimineringsombundsmannen! Om detta skriver jag i en debattartikel i Markbladet idag.

Den tid då kyrkan och religionen strängt styrde allt i vårt samhälle är lyckligtvis över. Men för den skull finns det ingen anledning att aktivt försöka förvägra barnen all kontakt med kyrka, religion och traditioner! Detta handlar inte om religionsfrihet utan om ren dumhet och ett försök att likrikta barnen. Jag är övertygad om att en bred kunskap om religion, histora och traditioner tvärtom ökar förståelsen mellan människor.

Ubbhult kapell - här har hållits skolavslutningar både vid jul och på sommaren ända sedan Ubbhultsskolan byggdes för snart 10 år sedan. Jag har aldrig hört någon beklaga sig över detta....2007-06-13 Partiledardebatt

Det var segt att vara i kammaren pigg och vaken i morse när partiledardebatten startade. Vi var en stor grupp moderater som tog en bit mat efter matchen i går kväll, och sedan satt jag kvar på arbetsrummet till 01.00 för att få ordning på alla bilder från matchen. Men jag tröstar mig med att statsministern måste ha varit tröttare efter sin mycket starka insats i fotbollslaget. Av detta märktes dock inget - han var lika stark i debatten som vanligt - en helt lysande debattör!

Statsministern ställde tre frågor till (s)-ledaren Mona Sahlin.
* Vad vill du göra?
* Hur skall du göra det?
* Med vem skall du göra det?

Den som trodde att det skulle komma några svar blev besviken. I stället ägnade Mona Sahlin sin tid till att kritisera ungdomsarbetslösheten (som uppstod under sossarnas regeringstid), utlova ökad "rättvisa" och att göra ett antal "återställare" som hon dock inte ville precisera eller tala om hur de skall betalas. Timingen i kritiken mot ungdomsarbetslösheten var extremt dålig, statsministern påpekade att rekordmånga ungdomar fick jobb under maj, och att arbetslösheten nu är den lägsta på 16 år. Rättvisan med (s)-politiken har ju just LO beskrivit - under socialdemokraternas regeringstid har de fattiga blivit allt fler samtidigt som de rikaste blivit allt rikare. Den nya regeringens politik har däremot givit över 9.000 långtidsarbetslösa riktiga jobb och minskat ungdomsarbetslösheten kraftigt.

En intressant nyansskillnad märktes faktiskt hos Mona Sahlin. Hon talar nu inte längre bara om människors rätt till bidrag utan även om deras plikt att ta sitt eget ansvar. Det känns trots allt hoppfullt och tyder på en viktig omsvängning från (s).

Lars Ohly (v) deltog inte i partiledardebatten, trots att han satt i riksdagens kammare under debatten. Det verkar misstänkt likt en petning. I stället skickade man dit Alice Åström. Vänstern är desperata - men byte av partiledare lär inte hjälpa. Det är politiken som måste bytas ut - fullständigt!

Slutligen - detta blir folkpartiledaren Lars Leijonborgs sista partiledardebatt. Han lämnar sitt uppdrag med flaggan i topp och med stigande opinionsstöd. Det är han värd!2007-06-12 Förlust.....

Trots en riktigt bra laginsats och första målet lyckades inte Alliansens lag besegra det mer rutinerade oppositionslaget. Det blev förlust med 1-3. Men det var god stämning, en hel del publik, och ett stort pressuppbåd som bevakade matchen. Här några av de bilder jag tog:Vänster: Statsministern snörar skorna.
Höger: Alliansens stora banderoll blev riktigt snygg! Även om vi inte vann denna gång.....Vänster: Intervju med statsministern i halvtidpausen.
Höger: Statsministerns barn förstärkte Alliansklacken. I Bakgrunden hejarklackledaren Anna Bergkvist (m) med megafonenBåda lagen samlade efter matchen. Så gemytlig stämning brukar det inte alltid vara i riksdagens kammare.....

Alliansens slogan var: "Vi skall vinna, vi skall ta dom, göra rödgrön röra av dom". Tyvärr gick det inte vägen denna gång, men vi kommer igen nästa år! Och vi tröstar oss med att fotbollsmatchen var den enda seger oppositionen kan vinna - voteringarna i riksdagen vinner vi....2007-06-12 Årets fotbollsmatch!

I kväll klockan 19.00 avgörs årets viktigaste fotbollsmatch, matchen mellan regeringssidan och oppositionen i Sveriges riksdag! Matchen spelas på Djurgårdens träningsanläggning vid Kaknäs i Stockholm. Fri entré och alla är välkomna! Lagkapten i Allianslaget är statsminister Reinfeldt själv. Bland motståndarna hittar vi bland annat Tomas Bodström och Bosse Ringholm. Själv har jag fått äran att vara lagledare för Alliansens lag, och jag skall försöka hålla stämningen i topp även på bänken. Och om inte statsministern gör mål under första halvlek kan det hända att jag byter ut honom......

Läs mer om försnacken inför matchen i Expressen!

Senare i kväll eller i morgon kommer jag att leverera en fullständig matchrapport!2007-06-12 Moderaternas partistyrelse tycker som jag
Säger nej till statligt beslutade storregioner i Sverige!

Äntligen kommer det besked som jag länge efterfrågat. Moderaternas partistyrelse säger nej till förslaget till statligt beslutade storregioner i Sverige. Moderaternas partistyrelse vill i stället att vår partistämma i höst skall besluta att regionalt samarbete skall växa fram underifrån. Alldeles utmärkt!

Partisekreteraren skriver idag att "tanken på en enhetslösning för hur Sverige ska ta form på regional nivå ter sig alltmer märklig i en tid då problem och behov skiftar över landet. Sverige har skiftande landsdelar, med olika förutsättningar och därför är det vår åsikt att olika delar av Sverige måste få utvecklas olika. Det är givetvis viktigt att alla medborgare garanteras likvärdiga möjligheter till kunskaper, vård och trygghet, men hur vi organiserar oss lokalt och regionalt kan se olika ut."

Därmed slipper jag uppfylla mitt löfte till mina Halländska riksdagskolleger. Jag har lovat dem att aldrig rösta för ett förslag som innebär att staten bestämmer att Halland skall delas, även om det skulle innebära att jag skulle tvingas rösta emot mitt eget parti. Nu kan jag glädjande nog se att alla vi som argumenterat mot statligt beslutade storregioner har haft framgång. Partistyrelsen är på vår linje i denna viktiga och långsiktiga fråga. Det känns jättebra!2007-06-11 Venezuela

Venezuela har blivit något slags symbol för diskussioner om demokrati, socialism och diktatur. Det sprids många myter på nätet om att det i praktiken skulle pågå något slags fin demokratisk utveckling i Venezuela, och myten odlas också av exempelvis SSU. Tyvärr är det inte så, utvecklingen i Venezuela är sorglig och odemokratisk, även om detta bristfälligt kan maskeras med hjälp av oljepengarna. Min moderate riksdagskollega från Halland, Henrik von Sydow hade förra veckan i GT en av de bästa och mest informativa debattinlägg jag läst i denna fråga. Rekommenderas som lite sommarläsning!2007-06-11 Opinionssvängning?

De senaste opinionsmätningarna har ju visat en fortsatt stor ledning för oppositionen, även om de flesta redovisat ett långsamt krympande försprång. Demoskops senaste mätning är därför intressant på många sätt, och visar på stora förändringar i opinionen.

Oppositionens försprång har på en månad minskat från 11,4 till 2,3 procentenheter. (s) backar nära 4% och (v) är nu riksdagens minsta parti på 3,6%, den lägsta siffran på 13 år. (Fast det är givetvis fortfarande 3,6% för mycket). Samtliga övriga partier ökar och moderaterna är nu över 30%!

Kanske har äntligen väljarna börjat återvända till den regering de stödde i valet, nu när de börjar se positiva effekter av politiken, och inser att oppositionen mest ägnar sig åt att gnälla?2007-06-11 Hela arbetslösheten skall mätas!

För en ny regering kan det säkert vara frestande att börja mäta arbetslösheten på ett nytt sätt för att kunna redovisa lägre siffror. Men dagens regering gör tvärtom - man har beslutat att upphäva ett 20 år gammalt regeringsbeslut som bestämmer hur arbetslösheten skall mätas. Detta leder i sin tur till att den officiella arbetslösheten blir högre.

Det officiella svenska arbetslöshetsmåttet tas fram av SCB. Det tidigare regeringsbeslutet innebar att heltidsstuderande som sökt arbete inte definieras som arbetslösa i den officiella arbetsmarknads- statistiken, trots att detta förordas i internationella rekommendationer och trots att man gör så i de flesta andra länder. SCB har dock redan sedan början av 2007 redovisat arbetslösa i åldersgruppen 15-74 år enligt EU:s förordningar. Detta arbetslöshetsmått inkluderar heltidsstuderande som sökt arbete och ger därför en betydligt högre arbetslöshet än hittills gällande svensk definition. Detta förklarar varför SCB:s siffror över arbetslösheten är högre än de 3,3% som AMS redovisar.

Upphävandet av det tidigare beslutet innebär att den officiella arbetsmarknadsstatistiken numera utformas objektivt utan regeringens medverkan, att vi följer EU:s regler, och att våra siffror kan jämföras med andra länder. Det är på tiden!2007-06-10 Intervjuad i solstolen om könsneutrala äktenskap.....

I solstolen blev jag uppringd av Borås Tidning som ville ha mina kommentarer till dagens nya debattinlägg i Dagens Nyheter om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Jag upprepade väl i all hast ungefär det jag skrev på bloggen den 3 juni. Jag har personligen lite svårt att förstå de heta känslor som frågan skapar. Det handlar inte om juridik utan om känslor och symbolik. Båda sidor vet att rent rättsligt har homosexuella redan idag samma regler som heterosexuella.

De som är emot ett könsneutralt äktenskapsbegrepp ogillar att begreppet äktenskap omfattar andra än en man och en kvinna. De brukar dock framhålla att de inte har någon avsikt att diskriminera homosexuella och inte heller motsätter sig att dessa ingår partnerskap som idag. Det är begreppet äktenskap som frågan handlar om. Inte minst är detta en stor fråga inom kyrkan, och handlar om religiös övertygelse.

Förespråkarna tycker också att det är själva begreppet äktenskap och den neutrala lagstiftningen i sig som är den viktiga symbolfrågan. Man menar att endast en neutral lagstiftning skapar full acceptans och att två olika lagar är i sig är en sorts diskriminering, även om lagarnas innehåll juridiskt är detsamma.

Borås Tidning undrade hur jag ser på den interna debatten inom moderaterna i frågan. Mitt svar var att en debatt i alltför hårt tonläge knappast för frågan framåt. Å andra sidan visar debatten att moderaterna är ett stort parti där många olika åsikter ryms, och jag tänker som alltid lyssna på båda sidors argument. Men det är givetvis inte olika grupperingar inom vår riksdagsgrupp som bestämmer vad partiet skall tycka, utan det gör partistämman. I förslaget till nytt handlings- program föreslås att moderaterna skall verka för en könsneutral äktenskapslagstiftning. I slutet av oktober skall partistämman i demokratisk ordning fastställa detta handlingsprogram, och då vet vi om majoriteten i partiet stödjer detta. Personligen tänker jag hantera denna fråga på precis samma sätt som andra lagstiftningsfrågor, och kommer att ta ställning till en ny lag först när jag ser ett färdigt lagförslag. För mig personligen är inte frågan om könsneutral äktenskapslagstiftning någon central fråga. Acceptans och respekt för människors fria val avgörs knappast av om man använder begreppet parterskap eller äktenskap. Det handlar om så mycket mer.2007-06-10 I solstolen....

Puh! Över 30 grader för tredje dagen i rad. Har tillbringat nästan hela dagen i en solstol på Lygnevis vackra badplats i Sätila. Varmt och skönt i vattnet precis som hemma i Ingsjön! Från badplatsen på Lygnevi ser man också den fantastiska nya ångbåtsbryggan som nu nästan är färdigbyggd. För att finansiera bygget säljer man brädor till bryggan för några hundralappar styck - och då ingår att man får namnet ingraverat på brädan. Med tiden är planerna att man också kommer att kunna kliva på en renoverad ångbåt från bryggan, för färd över till Lygnerns västra ände ett par mil bort i Fjärås. Det lär bli en upplevelse! Allt arbete med brygga och båt görs av ideella krafter.2007-06-08 A-kassa sänker avgiften - utbetalningarna sjunker

Akademikernas a-kassa (AEA) kommer att sänka sin avgift efter sommaren. Avgiften blir då 15 kronor lägre per månad, skriver TT. Anledningen är att den sjunkande arbetslösheten lett till minskade kostnader för kassan. Den nya avgiften blir 240 kronor i månaden.

– När kassans utgifter minskar är det naturligt att det ska komma medlemmarna till del, skriver kassans ordförande Anna Ekström i ett pressmeddelande.

I en debatt om avgiften till a-kassan är detta ett värdefullt inslag. I ett läge med betydligt lägre arbetslöshet kommer såväl a-kassornas medlemmar som staten efterhand att få lägre kostnader!2007-06-08 Ericsoniubbhult in english

Nu går det också att läsa en kort presentation av mig på engelska, liksom lite om mina viktigaste politiska frågor. Du når denna information om du klickar på den engelska flaggan ovan!2007-06-08 Seminarie om ungdomsarbetslösheten

I går arrangerade allianspolitiker i vårt utskott ett seminarie om ungdomsarbetslösheten. Närvarande var representanter från McDonalds, SACO:s studentråd och en universitetsforskare.

Sådana här seminarier är intressanta och ger ofta en del att fundera vidare på. Exempelvis fick jag klart för mig hur mycket företag som McDonalds betyder för att många ungdomar skall få sitt första jobb, ofta ett extrajobb. Samtidigt är det så ca 30% av dem som arbetar extra sedan också fortsätter att göra karriär i företaget. Vi fick också höra att väldigt många arbetsgivare värderar arbetslivserfarenhet som en viktig erfarenhet vid sidan av goda betyg och lång utbildning. Ett jobb på McDonalds kan vara en värdefull merit oavsett vilket jobb man sedan söker i framtiden!

Under seminariet kom också fram att frågan om lärlingsutbildningar är oerhört viktig. Men det gäller att dagens regering finner vägar som fungerar! Det har gjorts många tidigare försök genom åren att införa olika varianter av lärlingsutbuildningar i Sverige, men tyvärr med mycket klent resultat.

Mellan raderna kunde man också ana kritik mot en viss "utbildningsinflation" i Sverige. Många utbildas idag till arbetslöshet med stora studieskulder. Detta försöker nu regeringen bryta genom att den förra regeringens volymmål om att 50% av alla ungdomar skall studiera på högskola nu tagits bort. Det är inte kvantitet utan kvalitet som behövs i högre utbildning! Studier bör också bedrivas av intresse och skall inte vara en nödlösning för att man inte får jobb!2007-06-08 Lägsta arbetslösheten på 16 år!

I slutet av maj var 154 000 personer, 3,3 procent av arbetskraften, öppet arbetslösa, enligt Arbetsmarknadsstyrelsen (Ams). Det är en minskning med drygt 33 000, 0,9 procentenheter, jämfört med motsvarande månad i fjol och den lägsta arbetslösheten sedan 1991!

Antalet lediga platser som anmälts till landets arbetsförmedlingar uppgick i maj till 81 000, vilket är nästan 25 000 fler än för ett år sedan.2007-06-07 Träffande!

Carl Bildt skriver i dag på sin blogg om regeringskansliets stora personalfest som går av stapeln i kväll. Tydligen har statsministern och Carola Häggkvist uppträtt i ett gemensamt framträdande. Hade varit intressant att se. Tyvärr ingår dock inte riksdagens ledamöter och personal bland de bjudna - vi tillhör ju inte departementen.

Bildt skriver vidare: "Framåt kvällen utlovas disko borta på Finansdepartementet. Det blir alldeles säkert en rätt snål tillställning".

Mycket troligt. Är det något vi har lärt oss vid det här laget så är det att finansministern håller i pengarna. Stenhårt!2007-06-07 Tur det inte är tvärtom.....

Aftonbladet redovisar idag en SKOP-mätning som säger att 54 procent av de 1100 tillfrågade i undersökningen föredrar oppositionsledaren Mona Sahlin vid festbordet framför statsminister Fredrik Reinfeldt. Samtidigt anser majoriteten att Fredrik Reinfeldt är den som är bäst lämpad att leda en regering. Och det är kanske trots allt viktigast...

Själv hade jag nöjet att sitta vid statsministerns bord på moderaternas vårfest för någon vecka sedan. Det var hur trevligt som helst, och jag kan avslöja att jag aldrig hade valt bort statsministern till förmån för Mona Sahlin.......inte en chans!2007-06-07 (N)Ja

I dag har jag röstat för att införa en ny skatt. Det är inget jag direkt tänker fira med champagne i kväll....som moderat vill jag helst sänka och ta bort skatter, inte införa nya! Men att vara en moderat riksdagsledamot av 97 och företräda ett parti av fyra i en koalitionsregering betyder att man inte alltid får som man vill...

Ibland får man finna sig i att rösta för ett kompromissförslag som man själv känner sig rejält tveksam till, annars skulle aldrig en koalitionsregering kunna fungera. Dagens skattebeslut handlade om att införa en skatt på trafikförsäkringspremien. Jag tröstar mig med att det inte handlar om några större pengar, kanske en femtiolapp per månad i genomsnitt för en normalbilist, men det var ändå med blandade känslor jag tryckte på JA-knappen.

Visst finns det argument för att lägga över mer kostnader på trafikförsäkringen för de skador som trafiken medför. Skatten är utformad för att styra mot ökad trafiksäkerhet så att stora riskbeteenden skall visa sig i dyrare försäkring, medan personer med lägre riskbeteende skall få en billigare försäkring. I grunden naturligtvis högst rimligt. I andra länder, exempelvis Finland, har man prövat detta och i längden har det faktiskt inte heller medfört ökade kostnader för den normale bilisten, utan man har snarare lägre försäkringspremier än i Sverige. Den nya skatten ger också 3 miljarder till statskassan, vilket är en del av finansieringen av de omfattande skattesänkningar som görs på andra områden, främst jobbskatteavdraget. Men trots alla dessa skäl så ogillar jag i grunden att låta en grupp - trafikanterna - bära större del av kostnaderna för sjukskrivningar, samtidigt som andra riskgrupper slipper.

Sedan kan man ju fundera över om inte bilisterna redan betalar för sina kostnader flera gånger om? Därom råder som bekant delade meningar. Vissa av våra politiska motståndare skulle med glädje höja bensinskatten med ytterligare en femma eller tia per liter utan att blinka.....men just den relativt obetydliga skatten på trafikförsäkringen gör man nu stort politiskt nummer av.....känns ju jättetrovärdigt, eller hur? Antagligen är man sura över att Alliansen stoppade den kostsamma "gröna skatteväxlingen" som hade drivit upp bensinpriset minst 3 kronor extra om den genomförts som planerat.....att stoppa den skattehöjningen kändes betydligt bättre än dagens beslut!

Jag skrev om skatten på trafikförsäkringspremien på bloggen den 26 januari, och sedan dess har jag framfört min åsikt i olika sammanhang så ofta jag haft möjlighet. Men som sagt - någon gång under en mandatperiod får man finna sig i att alla argument är uttömda, och rösta för något som man inte riktigt känner sig nöjd med......det är politikens spelregler!2007-06-06 Het nationaldag med både plus och minus.....

Jodå, nationaldagen blev riktigt trevlig! Förutom de två aktiviteterna jag berättade om tidigare hann jag också med att besöka den årliga stora veteranbilsträffen på Hällingsjö Gård, några km hemifrån. Som vanligt var det hundratals veteranbilar och veteranmc som hade samlats. Man hittade allt från en mycket vacker Volvo PV 444 (den med takgök) till en hel hjord med MG, ett par Bentley, ett tiotal Ferraribilar, massor av gamla bruksbilar, några verkligt gamla veteranbilar - och två Trabanter! Den ena var lämpligt utsmyckad med ett gammalt nummer av proletären i bakfönstret. En av Västsveriges få fungerande gengasbilar fanns också på plats, fast gengasaggregatet var inte igång vilket var tur - gengasen är så giftig att man kan då av den om man är för nära bilen. Kändes inte riktigt som en miljöbil om man säger så. En full laddning med kol räcker 40 minuter....

Jag är så imponerad av alla dessa eldsjälar som bevarar och rustar upp gamla bilar in i minsta detalj - helt utan kulturbidrag och statliga pengar! Lite sugen är jag på att låta renovera min första bil, en gammal Toyota Corolla av 1975 års modell som idag står avställd i ett garage, men är i hyfsat skick. Själv saknar jag själv den kunskap som behövs, så jag måste hitta någon som kan. Alla tips mottages tacksamt!

Den här modellen har min gamla Toyota, fast min är kycklinggul.....

Kvällen fortsatte sedan med fotboll. Efter Elfsborgs snöpliga förlust i svenska cupen mot Mjällby tidigare på dagen kändes det bra att se landslagets 5-0-seger mot Island på grannens TV. Anders Svensson gjorde ett mål, och det är tydligt att Elfsborg utan Svensson och Holmén inte är samma Elfsborg......

Nationaldagsfirande i 27 graders värme hör inte till vanligheterna. Men idag blev det så!2007-06-06 Ha en riktigt trevlig nationaldag!

För egen del skall jag idag först vara med som arrangör av Markmoderaternas familjedag i Stationsparken i Kinna mellan klockan 10 och 13. Det är tredje året i rad som moderaterna i Marks kommun bjuder in till detta. Det blir diverse gratisaktiviteter för de lite mindre barnen, och fika och lotterier för de vuxna.

Sedan blir det bara att ta det lugnt hemma i trädgården, njuta av sommarvädret, och kanske blir det också sommarens första dopp nere i sjön.....vi får se. Barnen har redan badat flera gånger, så snart kommer man väl inte undan längre. I eftermiddag blir det besök på Lygnevi festplats i Sätila. Där bjuder alla lokala föreningar tillsammans in till ett mer traditionellt nationaldagsfirande.2007-06-05 EU-domstolen underkänner förbud mot privatimport av alkohol

Det svenska förbudet mot privatimport av alkohol strider mot EG-rätten! Detta något överraskande besked kom idag från EU:s domstol. Det var högsta domstolen i Sverige som hade begärt ett förhandsbesked om hur EU:s regler ska tolkas.

Bakgrunden till målet är att ett antal svenskar fick vin beslagtaget i tullen 2004. De hade beställt det via internet från Spanien och skulle få det levererat till sig. Tullen beslagtog vinet eftersom man ansåg att Systembolaget har monopol på sprit- och vinimport.

Enligt domstolen är förbudet mot privatimport "en obefogad kvantitativ restriktion av den fria rörligheten för varor". Förbudet är enligt domstolen inte proportionerligt och inte ändamålsenligt för att minska alkoholkonsumtionen och att skydda ungdomar mot alkoholens skadeverkningar.

Statens folkhälsoinstitut tycker dagens dom är en besvikelse, och anser att "det är ett bakslag för folkhälsan". Hur man kan tycka detta förstår jag inte. Fortfarande måste alla betala svensk punktskatt på alkohol om man inte själv personligen för in alkoholen i landet. Att Systembolaget inte har monopol på själva valet av drycker kan knappast påverka folkhälsan.

Nej, EU-domstolens beslut var glädjande tycker jag. Kanske närmar vi oss sakta en situation där svenska folket behandlas som vuxna människor med eget ansvar även när det gäller alkohol?2007-06-05 Världsmiljödagen - och ny moderat miljösite!
Uppdaterad
Lagom till världsmiljödagen idag lanserar moderaterna sin nya miljösite, Miljösmart.se. Du når den på www.miljosmart.se.

På denna speciella site kan du läsa allt om moderaternas och regeringens miljöpolitik, Alliansregeringens klimatberedning, hur moderaterna arbetar med miljöfrågor i EU och mycket annat! Välkommen på ett besök!2007-06-04 Lite mer om Riga och våra grannar i Baltikum

De baltiska staternas senaste demokratiska historia är inte lång! Länderna tog tillbaka sin självständighet så sent som 1991.

Befolkningsstrukturen är olika. Estland och Lettland har stora ryska befolkningsgrupper, medan Litauen är mer homogent med en litauisk-polsk befolkning. När man hör letter och ester berätta om sin stora oro för att ryssarna på nytt skall försöka ockupera deras små länder förstår man samtidigt folkets starka stöd för såväl EU, Euro och Nato. Allt som knyter baltstaterna starkare till Västeuropa är välkommet!

Baltikum har haft det svårt genom åren. Man har härjats av såväl svenskar, polacker, ryssar och tyskar och lidit under ockupationer långa perioder. Det är nu viktigt för Sverige att på alla sätt stötta de baltiska staternas demokratiska utveckling politiskt och genom handel och investeringar. Och en sak har jag fått mycket klart för mig efter mitt besök - de stora ryska folkgrupperna måste också på ett eller annat sätt kunna leva sida vid sida med övriga befolkningen om ländernas utveckling skall bli lugn och stabil. Hur detta skall kunna fungera i praktiken är en annan sak - problemet är nog större än många svenskar förstår.

Bilden till vänster är tagen vid huvudentrén till Saeiman - Lettlands parlament.

Bilderna nedan kan jag inte heller undanhålla er. Ett lettiskt "gatukök" av billigare modell, i en av saluhallarna. Här äter de lite mindre bemedlade letterna som inte har råd att besöka de dyra restaurangerna som är lika dyra som i Sverige (trots att lönerna bara är en bråkdel av de svenska). En komplett måltid - korv med mos och sallad, samt körsbärssaft serverad i vanlig plastmugg - kostade 0,80 LTS, dvs ca 10 kronor. Och då är allt hemlagat (!) och servas på porslinstallrikar (om än udda porslin). Man får också finna sig i att stå och äta vid några märkliga bord av äldre modell. Men många letter verkade äta här, mätt blev man och det smakade helt OK!

2007-06-04 Gemensam Alliansartikel om ungdomsarbetslösheten

Tillsammans med mina Alliansriksdagskolleger från Sjuhärad har jag skrivit en debattartikel om ungdomsarbetslösheten. En liten sammanfattning av hur det ser ut idag och vad regeringen gjort för att förbättra situationen. Regeringens politik verkar redan börja ge effekt (se hänvisningarna i slutet av föregående inlägg)!2007-06-04 Fakta om nystartsjobben

Min utskottkollega Anna König Jerlmyr (m) har låtit Riksdagens Utredningstjänst, RUT, ta fram lite fakta kring nystartsjobben. Och så här ser det ut, enligt det e-postmeddelande jag fått idag från Anna:

* Nystartsjobben har som jag tidigare nämnt på bloggen nu passerat 8 000 vilket innebär att vi kommer att uppfylla målet om 10 000 jobb det första året med råge.
* Medellönen för en nystartsjobbare är: 18 415 kronor per månad för heltidsarbetande
* Enbart 55 personer tjänar över 35 000 kronor
* 5193 personer tjänar mellan 15 000 och 20 000 i månaden

Lönenivåerna är i grunden inte relevanta eftersom det är en vinst varje gång en arbetslös och bidragstagare går till arbete och lön. Men med tanke på den hätska debatten känns det bra att kunna konstatera att de flesta nystartsjobb gått till personer med normala löner. Reformen fungerar precis som det var tänkt!

För några veckor sedan fick jag ett e-postmeddelande från en man i min valkrets som fått ett nystartsjobb. Han var så glad - han är 55+ och trodde att hans arbetsliv var slut efter flera års arbetslöshet. Nu har han fått ett nytt riktigt jobb som han trivs med! Det är sådana glädjeämnen från verkliga livet som gör att man står ut med sossarnas gnat.....

Tidigare inlägg på bloggen om arbetslösheten hittar du bland annat 9/5 (nystartsjobb), 10/5 (sjunkande total arbetslöshet), 11/5 (kraftigt minskande arbetslöshet i Sjuhärad) och den 15/5 (ungdomsarbetslös- heten faller snabbt).2007-06-03 Riga, Pridefestival och könsneutrala äktenskap

På något sätt känns det som om cirkeln slöt sig i Riga idag. På väg till saluhallen i Riga för ett besök passerade vi Rigas största park, som för dagen var avspärrrad av kravallstaket, polis och kravallutrustade insatspoliser med all tänkbar utrustning. Jag har nog inte sett en sådan polisinsats sedan Göteborgskravallerna!

Saluhallarna i Riga - gamla hangarer för Zeppellinare - påstås vara Europas största handelsplats!

Anledningen till uppståndelsen var dagens Pride-manifestation för de homosexuellas rättigheter som anordnades i Riga - och som för första gången (!) var godkänd av de lettiska myndigheterna. Ett tusental personer deltog enligt nyheterna, och jag såg ett ganska stort antal motdemonstranter. Motdemonstranterna bar tröjor och plakat med så aggressiva och osmakliga illustrationer att jag inte tänker visa dem på min blogg. Ja, reaktionerna mot de homosexuellas rättigheter i Lettland är så starka att man till och med har en egen hemsida! (www.nopride.lv)

Manifestationen i Riga (där migrationsminister Tobias Billström (m) också deltog) inträffade alltså bara några dagar efter den hätska debatten i svenska media om könsneutral äktenskapslagstiftning. Mediauppståndelsen startade med att ett antal politiker från olika partier kritiserade utredningens förslag till könsneutral lagstiftning. Givetvis blev det lika hårda ord tillbaka från dem som förspråkar sådan lagstftning. Jag kan konstatera att jag har moderata riksdagsvänner i båda lägren.....

Jag måste säga att jag tycker den upphetsade tonen från båda sidor känns lite märklig. Jag har arbetat som kundjurist i 15 år, och de senaste åren har jag hjälpt ett antal registrerade partner att ordna deras juridiska handlingar. När man argumenterar för att "även homosexuella skall ha samma rättigheter som andra" så har man nog inte dagens regler riktigt klara för sig. Svensk lagstiftning erbjuder redan idag homosexuella partner och heterosexuella makar samma juridiska skydd. Det finns alltså inga juridiska skäl att ändra lagstiftningen - det skulle inte stärka de homosexuellas rättigheter. Samtidigt är det ju också svårt att förstå en del av argumenten mot en lagändring - i praktiken förändras ju väldigt lite. (Enligt utredningsförslaget behåller exempelvis kyrkan sin vigselrätt, och det är upp till varje samfund och varje präst att själv avgöra om man vill viga homosexuella eller inte).

De som vill se en könsneutral samlad lagstiftning ser detta mest som en markering från samhällets sida för att öka acceptansen för homosexuell samlevnad. Jag kan förstå avsikten även om jag kanske inte tror att det kommer att ha någon större betydelse. Det är knappast sammanslagning av två lagar som förändrar attityder - tvärtom kan det måla in två läger i varsitt hörn och höja tonläget ännu mera. (Jag minns när man i en svensk Pride-festival för några år sedan kunde se plakat med texten "Hacka Affe (Alf Svensson) till oblat"....och när man lägger ihop det med de osmakliga tröjorna i Riga så börjar tonläget bli ganska otrevligt.) Frågan handlar i grunden om ökad tolerans och förståelse för människors egna fria val. Det är nog inte så säkert att bästa sättet att komma dit är allt hårdare konfrontation.....

Rent principiellt tycker jag också det är fel att lägga politisk kraft, utredningar, tid och pengar på att ändra en lag utan att det finns några juridiska skäl för detta. Jag tror att dessa pengar och detta arbete kunde användas bättre för att upplysa och motverka diskriminering av homosexuella på annat sätt. Med alla de problem som finns att ta tag i i det svenska samhället så tycker jag det är trist att en infekterad diskussion om en onödig lagändring skall ta tid och kraft från annat som är viktigare. Sverige har så många lagar som behöver ändras att vi inte bör lägga kraft på lagändringar som bara är symboliska. Svensk lagstiftning på detta område måste styras mer av förnuft och mindre av känslor och konfrontation! Detta blir min egen linje i den fortsatta diskussionen.2007-06-02 Rapport från Riga

Som svensk blir man glad när man ser den fantastiska tillväxten och framtidstron i Riga. Lettland har ju Europas just nu starkaste tillväxt, och det byggs och renoveras så det knakar. De svenskägda bankerna Unibanka (SEB), Hansapank (Swedbank) och Nordea har en mycket stor del av bankmarknaden i Lettland och står för mycket av finansieringen. Fortfarande är kontrasterna stora, och man ser en del tiggare precis som i andra östländer, men standarden ökar efterhand. Och när man går omkring i staden ser men oerhört mycket svenska produkter och affärskedjor. Det är verkligen ingen tvekan om att de baltiska staterna blir allt viktigare marknader för svenska företag.

En kul sak är att det spanska fotbollslandslaget checkade in på vårt hotell i går! De skall spela mot just Lettland i kväll. Det kan nog bli knepigt att hitta en bar i Riga i kväll som visar Sveriges match.......men vi skall försöka!2007-06-02 Bra beslut av SVT

Jag ser i Aftonbladet att Sveriges Television nu beslutat avsluta samarbetet med Strix och lägger ned programserien "Ballar av Stål" redan innan serien ens har startat. Ett klokt beslut, och precis vad jag krävde på bloggen den 22 maj! SVT:s beslut är en seger för den seriösa journalistiken och en tydlig signal till dem som tycker att förnedring av andra är det roligaste som kan visas i TV....