Välkommen till sidorna om mitt arbete i

I rutan nedan hittar du länkar med information om mina riksdagsuppdrag, min kalender, vad jag sagt och gjort i riksdagen, mina anföranden, motioner och frågor till ministrarna, alla de debattartiklar jag skrivit, och övrig mediabevakning av mitt arbete. Längre ned på denna sida har jag samlat en del saker från min tid som riksdagsledamot, sådant som jag själv tycker varit lite extra minnesvärt. Bilden till höger: Allra första dagen i mitt nya arbetsrum efter valet 2006.

>>Minnesvärt från riksdagen
Mina vallöften inför valet 2006
Mina riksdagsuppdrag/engagemang
Min kalender/dagbok
Mina anföranden, motioner, frågor mm
Mina debattartiklar
Övrig mediabevakning
Den nya regeringens politik
Min sida hos Riksdagen


Speciella händelser under mitt riksdagsuppdrag:

Här kommer jag att samla lite trevliga bilder och annat som jag tycker är extra kul att komma ihåg från riksdagsarbetet och livet i riksdagen och från mina möten med intressanta personer och resor i riksdagsuppdraget.

Här hittar du alla inlägg från februari 2018 och framåt.

(Äldre inlägg tom 15/2 2018 hittar du längre ned på denna sida)Äldre inlägg (tom 15 feb 2018):

Jag pressade statsministern på dagens frågestund

2018-02-15I dag på statsministerns frågestund fick jag tillfälle att pressa statsministern lite om hans tidigare uppgifter om vad han visste och inte visste om säkerhetsskandalen vid Transportstyrelsen. Jag fick mycket undanglidande svar och han menade att han inte kunde svara på min fråga eftersom det pågår en KU-undersökning i frågan. Det är dock fel att han inte skulle kunna svara ändå, han bara gömmer sig bakom KU:s pågående granskning. I morgon ska jag försöka lägga ut hela min fråga plus svaret med videolänk till debatten.
Oj - nu är jag tvåa på twittertopplistan för svenska rikspolitiker

2018-01-18

I går kom nya siffror över rikspolitiker på twittertopplistan, mätt efter reaktioner på det som skrivits de senaste sju dagarna. Jag finns nu på andra plats, efter Hanif Bali, vilket väl är så högt man realistiskt kan komma.

Även intressant att det finns fem moderata konton bland de tio främsta. Och att Alliansen sammantaget står för åtta av tio!Längst upp i listan finns lite annan spännande information. Nämligen de totala reaktionerna de olika partiföreträdarnas konton fått. Moderaterna leder överlägset med 64.115 reaktioner. På en vecka! Socialdemokraterna är tvåa med 10.059. Med tanke på att sociala medier förutspås få stor betydelse i den kommande valrörelsen, samt att Twitter är ett av de viktigare forumen för politisk debatt så bådar det gott.

Ulf Kristerssons jultal

2017-12-15I dag höll Ulf Kristersson sitt första jultal som moderat partiledare. Det var ett varmt och hoppfullt tal med stort fokus på social rörlighet och att barn inte ska behöva ärva sina föräldrars problem med utanförskap och sociala problem. Inte minst låg tyngdpunkten i talet kring integration och hur man både måste ställa tydliga krav och vara öppen för att ta vara på nyanländas kraft och förmågor. Talet var som sagt hoppfullt för framtiden, men också tydligt med vad som kan hända om vi inte för rätt politik.Vald till kassör för riksdagsgruppens gruppkassa

2017-12-05

I dag valde riksdagsgruppen mig till ny kassör för gruppens kassa. Varje moderat riksdagsledamot lägger 500 kronor varje månad till denna kassa, så det blir en hel del pengar under året. Kassan används bland annat för konferenser, uppvaktningar och sociala aktiviteter. Här ska putsas!


Inte så många svar i gårdagens interpellationsdebatt

2017-11-15Gårdagens debatt med migrationsministern gav inte så många svar. Ministern såg inte några problem med att vistelsekommunen får den statliga ersättningen även om en annan kommun har det juridiska ansvaret för ungdomen. Ministern var också tydlig med att hon låter kommunerna avgöra hur statsbidraget ska användas och vilka lösningar som väljs. Vilket jag anser innebär att regeringen smiter från sitt ansvar. Att bara skjuta till pengar utan att ge riktlinjer för hur man kan lösa frågan juridiskt är ett väldigt passivt sätt att styra ett land.

Det enda av substans som framkom under debatten var att ministern skulle träffa SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Jag var tydlig med att hon då bör ta upp den aktuella frågan så att SKL kan ge kommunerna lite riktlinjer för hur man kan erbjuda ensamkommande som passerat 18 år möjlighet att bo kvar i vistelsekommunen utan att det kommer i strid med kommunallagen och socialtjänstlagen.

Hela debatten går att se på riksdagens videoupptagning:Dagens interpellationsdebatter med arbetsmarknadsministern

2017-11-07I dag var det dags att möta arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i två interpellationsdebatter. Den första handlade om att Sverige lyckas sämre än genomsnittet i EU när det gäller att minska arbetslösheten. Den andra handlade om tudelningen av svensk arbetsmarknad, där arbetslösheten bland utrikes födda ligger runt 22% medan den är under 4% för inrikes födda. Och att regeringens åtgärder riktade till nyanlända ger mycket svaga resultat.Här är lite kort mina inledande anföranden i de två debatterna. Först debatten om den svenska arbetslösheten rent allmänt, och därefter den andra debatten om arbetslösheten för nyanlända. Som alltid blir det även en massa repliker som man inte har förberett. Nedan finns båda debatterna i sin helhet från riksdagens hemsida. (Arbetsmarknadsministern inleder båda debatterna och sedan följer mina och andras anföranden).

En hälsning från Anna Kinberg Batra

2017-10-27

Jag har haft en väldigt bra personlig relation till Anna Kinberg Batra, både som partiledare, tidigare utskottskollega i finansutskottet och som riksdagskollega såklart. Jag är en av dem som försökt stötta henne efter bästa förmåga, men nu är hennes tid som partiledare över. Hennes ersättare, Ulf Kristersson, är en mycket bra debattör som rivstartat med ett antal riktigt bra framträdanden, och jag tror han kommer att bli en utmärkt talesperson för vår nya politik - som ju tagits fram under Annas ledning. Även Ulf är en person jag har god personlig relation med efter att vi arbetat tillsammans i finansutskottet i nästan fyra år, och han kommer att ha mitt fulla stöd i sitt viktiga uppdrag.

Förra veckan hade Anna Kinberg Batra avtackning efter att hon lämnat partiledaruppdraget. Jag funderade på vad jag skulle köpa för present. Till slut fastnade jag för en liten guldfärgad elefant. Nu kan Anna och David alltid ha en elefant i rummet framöver om de vill. Häromdagen kom ett litet personligt tack från Anna med en bild från avtackningen.


Alla mina riksdagsmotioner detta riksdagsår

2017-10-26

Alla årets riksdagsmotioner finns nu utlagda på riksdagens hemsida, och nedan följer alla mina motioner, egna och tillsammans med andra. Totalt blev det 56 motioner, varav två var moderata kommittémotioner som jag var med och undertecknade.

Totalt lämnade riksdagsledamöterna in 3.852 motioner under allmänna motionstiden. Det betyder 11 motioner i genomsnitt per riksdagsledamot. Jag tillhör därmed (som vanligt) en av de flitigaste motionärerna i riksdagen.

2017/18:3851 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (moderat kommittémotion)
2017/18:3870 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (moderat kommittémotion)
2017/18:389 Redovisning av infrastrukturinvesteringar
2017/18:2547 Se över överimplementeringen av EU-lagstiftning
2017/18:2245 Tillämpning av EU-bestämmelser
2017/18:2270 Inrättandet av en konstitutionsdomstol
2017/18:2247 Översyn av regelverk och kostnader för körkort
2017/18:395 Studielån för körkort
2017/18:2274 Regelförenkling för näringslivet
2017/18:2248 Minerallagen
2017/18:394 Gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol
2017/18:399 Alternativa arbetsförmedlingar
2017/18:2249 Manlig omskärelse
2017/18:2250 Grundlagsskydd för äganderätten
2017/18:386 Pant på lågenergilampor
2017/18:2259 Krafttag mot månggifte och barnäktenskap
2017/18:2261 Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap
2017/18:1298 Förläng tiderna för återreseförbuden
2017/18:2267 Den nya polishögskolan bör placeras i Borås
2017/18:2251 Säkerställande av identiteten på vittnen
2017/18:2252 Skärpta åtgärder mot övergrepp i rättssak
2017/18:2272 Statistik över brottslighet
2017/18:2262 Översyn av oskäliga påföljder i diskrimineringslagstiftningen
2017/18:3423 En moderniserad vapenlagstiftning
2017/18:2275 Översyn av stämpelskatter vid fastighetsköp
2017/18:2260 Utvidgning av REP-avdraget
2017/18:2263 Sänkt förseningsavgift vid mindre skattebetalningar
2017/18:2264 Avskaffande av fastighetstaxeringen
2017/18:2266 Slopa reklamskatten för ideella föreningar
2017/18:1276 Värnskatten
2017/18:2268 Ökad helhetssyn i djurskyddslagstiftningen
2017/18:398 Ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud
2017/18:2265 Skärpning av straff för smuggling av djur
2017/18:2246 Initiativ för att minska mängden onödiga förpackningar
2017/18:397 Pant på batterier
2017/18:392 Avregistrering av skrotbilar
2017/18:393 Alternativ till användningen av vägsalt
2017/18:390 Avskaffa avgiften för av- och påställning av fordon
2017/18:3768 Strategi för att fasa ut djurförsök
2017/18:2269 Järnvägen Borås-Göteborg
2017/18:2271 Bevarandet av det rörliga kulturarvet
2017/18:2273 Översyn av statens stöd till organisationer
2017/18:2760 Avgiftsbeläggning för myndighetsbesök
2017/18:2761 Slopa möjligheten till undantag för lottförsäljning på kredit
2017/18:2762 Tjänstefel som begås av offentliganställda
2017/18:2763 En bättre granskning för Public Service
2017/18:2764 Restriktivitet vid inrättande av miljözoner
2017/18:2765 Ersättning till närboende vid vindkraftsetablering
2017/18:2766 Kommunala tillsynsavgifter
2017/18:2822 Krav på att följa sysselsättningsutvecklingen
2017/18:2831 Utvärdering av sjäfyllerilagen
2017/18:387 Avskaffa statens stöd till genusforskning
2017/18:396 Avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning
2017/18:388 Återinförande och utveckling av vårdnadsbidraget
2017/18:391 Minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete
2017/18:400 Tillfällig hastighetsbegränsning vid vägarbeten
Partiledardebatt

2017-10-11I går talade vår nyvalde partiledare Ulf Kristersson i riksdagsgruppen och idag var det dags för den första riksdagsdebatten som partiledare. I dag valdes även min moderate kollega Ewa Thalén Finné till ny förste vice talman i riksdagen (fotot tog vi alldeles före valet).Ulf höll en utmärkt första anförande i kammaren i partiledardebatten och lade fokus på migration och integration. Befriande klarspråk. Och i alla sina anföranden och repliker visade Ulf att han står för ansvar, klarspråk och en lysande debatteknik. Statsminister Löfven hade uppenbara problem med att hantera Kristersson i debatten. Medieintresset för Ulf är också mycket stort vilket ger honom stor möjlighet att kommunicera moderat politik.
Grattis Ulf!

2017-10-01I dag valdes som väntat Ulf Kristersson enhälligt till ny partiledare för moderaterna på en extra stämma i Stockholm. Jag var inte ombud på denna stämma, men närvarade ändå i egenskap av riksdagsledamot. Det är faktiskt andra gången denna mandatperiod som min gruppledare i finansutskottet blir vald till partiledare, 2015 var det Anna Kinberg Batra. Och sedan dess har jag arbetat tillsammans med Ulf i finansutskottet, där han varit vice ordförande. Nu tar han över partiledarskapet och jag önskar honom stort lycka till. Hans tal som nyvald partiledare lovade i vart fall mycket gott.Strax före valet - Ulf och hans två föregångare i samspråk.
Debatt om kommunsektorns ekonomiska utveckling

2017-09-27I dag inledde jag riksdagens arbetsdag med morgonens första anförande, om kommunsektorns ekonomiska utveckling. Jag höll ett ganska långt anförande där jag gick igenom ett antal olika frågor som jag anser vara av stor betydelse för hur kommunerna ska kunna klara både ekonomi och verksamhet framöver. Läs gärna hela mitt anförande eller titta på riksdagens videoupptagning av hela debatten inklusive mina efterföljande repliker.

Jag tog också en replik på min motdebattör, Ingela Nylund Watz (S). Jag reagerade på hennes något uppgivna besked att kommunsektorn knappast kommer att kunna öka sina skatteintäkter framöver och att därför behovet av statsbidrag kommer att öka. Jag påpekade att det låter väldigt uppgivet för att komma från det stora regeringspartiet. Jag och moderaterna tänker precis tvärtom - staten har egna stora uppgifter framöver, tex satsningar på polis, försvar och infrastruktur, och i sämre tider ökar även kostnaderna för olika ersättningssystem. Att staten i ett sämre konjunkturläge dessutom skulle kunna öka statsbidragen till kommunerna dramatiskt är inte sannolikt. Jag påpekade att kommunerna själva måste arbeta både med effektiviseringar och att öka sin skattekraft, främst genom att underlätta för företagande och få fler i egen försörjning. Det finns inga genvägar.Min röst för misstroendeförklaring mot försvarsminister Hultqvist

2017-10-19Här lägger jag min röst för ett misstroende mot försvarsminister Peter Hultqvist (S). Omröstningen slutade dock med att Hultqvist fick riksdagens stöd. 135 röstade för ett misstroende, medan 137 var emot. Resten avstod. Det krävts minst 175 röster för ett uttalat misstroende.

Alla moderater röstade för partilinjen. Vårt yrkande fick också stöd från KD, SD och en Liberal (Allan Widman, försvarspolitisk talesperson för Liberalerna). Men eftersom C och alla utom en från L backat i frågan har Hultqvist fortsatt riksdagens stöd och kan sitta kvar som försvarsminister.

De moderata argumenten för ett rösta för ett misstroende var följande:

* Hultqvist förvissade sig inte om att statsministern var informerad om de allvarliga säkerhetsriskerna kring Transportstyrelsens läcka, trots att Hultqvist är huvudansvarig minister för dessa frågor.
* Tjänstemännen på Försvarsdepartementet informerade inte försvarsministern om de allvarliga säkerhetsriskerna förrän tre veckor efter att de fått informationen. Hultqvist har ansvaret för att ha ordning på sitt eget departement.
* Försvarsministern informerade inte statsministern om de åtgärder försvarsmakten och underrättelsetjänsten vidtog för att åtgärda säkerhetsläckan.
* Regeringen svarar inför riksdagen, men trots detta avstod försvarsministern från att informera riksdagen. Hade vi fått veta om inte media börjat gräva i saken?

Ingen av dessa punkter har förändrats överhuvudtaget sedan i somras. Att statsministerns sekreterare på andra vägar verkar ha fått information gör ju inte att Hultqvists passivitet förändrats det minsta. Han är exakt lika klandervärd för det han inte gjort. När C och L påstår att förutsättningarna för ett misstroende förändrats har de helt enkelt fel. Det har inte hänt det allra lilla minsta som minskat Hultqvists ansvar. Det är också intressant att Liberalernas försvarspolitiske talesperson Allan Widman delar moderaternas bedömning i frågan, i strid mot sitt eget parti.
Riksmötets öppnande 2017

2017-09-13

Lite bilder från gårdagens öppnande av Riksmötet 2017/18:Traditionsenligt efter riksdagens upprop bjuds vi in till Storkyrkan. Sedan går alla gäster via slottet till Riksdagshuset.Min dotter Anna ville såklart gärna ta en bild med moderaternas sannolikt blivande partiledare, Ulf Kristersson. Till höger står vi uppe på slottets terrass ovanför Lejontrappan.

En bild på vår avgående partiledare hann vi också med, innan det var dags för Kungen att förklara riksmötet öppnat.Och så denna fina bild på talmannen, kungaparet och prinsessorna Victoria och Madeleine.Jag passade på att prata lite med vår omstridde försvarsminister Peter Hultqvist, man vet ju aldrig hur länge han finns kvar på sin post. Min ditter Anna tyckte det var betydligt roligare att träffa David Batra i samband med kvällens konsert på Konserthuset.
Tecken i tiden?

2017-09-05

I dag på finansutskottets sammanträde var ordförande Fredrik Olovsson (S) frånvarande, och i hans ställe leddes sammanträdet av Ulf Kristersson (M), som ju är hetaste kandidaten att bli vår nya partiledare. Kanske ett tecken i tiden?


Gästskribent hos Svenska Dagbladets ledarredaktion

2017-08-29

I dag skriver jag, som gästskribent för Svenska Dagbladets ledarredaktion, om turerna kring statsminister Löfvens säkerhetspolitiska råd, och mina försök att förgäves få ut uppgifter ens om sådana saker som datum för mötena och vilka som deltagit. Jag kommenterar givetvis även de senaste turerna kring Löfvens nyligen sparkade statssekreterare.


Jag ligger fortfarande tvåa på den politiska twittertoppen i Sverige

2017-07-10

I går fick jag uppdaterade siffror över den svenska twittertoppen rörande svenska politiker och politiska partier. Jag ligger på en andraplats efter min partikollega Hanif Bali. Det är samma placering som för en månad sedan. Vi är de två främsta twittrarna bland Sveriges politiker, före samtliga partiledare och partiernas officiella twitterkonton.

Det man mäter är hur mycket reaktioner varje twittrare får på sina tweets. Det kan vara gillande, kommentarer eller retweets (att andra sprider det man skriver).

På topplistan finns fem moderata konton bland de 11 första. Det är riktigt bra! Förutom mig själv och Hanif Bali är det vår partiledare samt min riksdagskollega Lars Beckman. Och så moderaternas officiella twitterkonto såklart.


Jag är just nu sexa på den svenska twittertopplistan

2017-06-14

Jag blev uppmärksammad på att jag för tillfället är den näst mest följda och uppmärksammade politiske twittraren i landet (första figuren nedan). Och nummer sex totalt av alla svenska twittrare. Det man mäter är "reaktioner" på twitterinlägg, alltså såväl antalet följare som hur många som reagerar eller interagerar på det som skrivs. Kul!
Nu över 5.000 följare på twitter

2017-05-10I går passerade jag 5.000 följare på Twitter. det är en osannolikt hög siffra. Och då har jag ändå blockerat och avföljt ett antal personer de senaste månaderna som uttryckt extremistiska eller rasistiska åsikter eller varit allmänt otrevliga. Det känns fantastiskt att ha så många följare!

Jag är nu en av de moderata riksdagsledamöter som har i särklass flest följare. Självklart medför det också att jag emellanåt blir uthängd på sociala medier för något jag skrivit eller reagerat på. Ibland blir angreppen från vänsterdebattörer extremt otrevliga och mycket osakliga, men det hör väl till tänker jag när man är flitig i debatten. Jag kommer inte att låta mig skrämmas bort. Och jag har nu skrivit över 41.000 tweets så alla kan ju inte gilla allt...
Middag med Cyperns och Greklands ambassadörer

2017-05-10

I går kväll var vi sex moderata riksdagsledamöter som träffade Cyperns och Greklands ambassadörer över en god bit grekisk mat på en cypriotisk restaurang i Stockholm. (Och ja, var och en betalade sin egen nota). Cyperns ambassadör, Andreas S. Kakouris näst längst bort på vänstra sidan av bordet och Greklands ambassadör Dimitrios Touloupas näst längst bort på högra sidan.

Ämnet var cypernkonflikten, som fortfarande är olöst, trots att det gått över 40 år sedan Turkiet ockuperade norra delen av Cypern och drev bort grekcyprioterna.

Vi fick en beskrivning av hur läget är på Cypern idag, och det finns många skrämmande vittnesmål om hur det idag bara återstår något hundratal grekcyprioter på norra delen av ön som vägrar lämna sina hem, trots trakasserier från den turkiska sidan. På den andra sidan är däremot turkcyprioterna välkomna att stanna kvar, precis som man alltid gjort - Cypern har alltid varit en blandning av två kulturer och två religioner.

En allvarlig sak är att svenska företag "säljer" mark och fastigheter på den norra delen av Cypern till ofta intet ont anande svenskar. Men det är stulen egendom man säljer, fastigheterna och byggnaderna ägs oftast av grekcyprioter som drivits bort från sina hem. Kunskapen om detta måste öka så inte lättlurade svenskar tror de gör en god affär för att i en framtid förlora alltihop när den juridiskt rätte ägaren vill ha tillbaka sin egendom. Min egen åsikt är att vi också borde avstå från turism till norra delen av Cypern - de hotell som erbjuds där är också till stor del stulna av de tidigare ägarna.

Cypernkonflikten är en olöst fråga - mitt inne i EU. Det är allvarligt och borde väga tyngre när man diskuterar Turkiets framtida relation med EU. Att lämna ockuperat land borde vara ett absolut krav.
Västsvensk moderat förbundsstämma i Borås

2017-05-06I dag samlades Moderaterna i Västra Götaland (MVG) för förbundsstämma i Borås. Vi hade även nöjet att ta emot vår partiledare Anna Kinberg Batra som höll ett riktigt bra stämmotal. Och åhörarna var många - förutom alla ombuden på stämman var det ett antal ytterligare besökare på plats.

Måste också tacka Marcus Maunula som skrev så här snällt på Facebook efter att han lagt ut ett par bilder:"Här i samtal med sveriges twitterkung Jan Ericson och Peter Horntvedt, i bakgrunden sveriges nästa statsminister Anna Kinberg Batra...."

Twitterkung. Haha, bara att tacka ödmjukt och slicka i sig detta fina beröm.
Pressträff om moderaternas vårbudgetmotion

2017-05-03

Jag bloggar nu även på Borås Tidning

2017-04-30I dag drar Borås Tidning igång sin valbevakning, man har räknat ut att det idag är 500 dagar kvar till valet 2018. En av BT:s satsningar är att erbjuda ledande politiker möjlighet att blogga på BT:s websida. Jag har antagit erbjudandet och är en av två moderater som tackat ja (den andra är moderaternas kommunalråd i Borås, Annette Carlsson).

Jag tycker detta är ett mycket bra och modernt initiativ av Borås Tidning. Ett problem är dock att bloggarna hos Borås Tidning ( i vart fall initialt) bara verkar kunna nås av BT:s prenumeranter, sidan är låst. Men den som följer mig här på hemsidan kommer inte att missa något, jag kommer i allt väsentligt att skriva om samma saker på bloggen hos BT som jag gör här (möjligen lite mer begränsat i BT). Min hemsida kommer alltid att vara det centrala i min politiska kommunikation. Men vem tackar nej till ännu en arena för politisk kommunikation? Inte jag!

Här är mitt första inlägg, som alltså är detsamma som det jag skrev om här igår om moderaternas budgetförslag som rör skattesänkningar på pensioner och för pensionärer som arbetar:


Valborgshälsning med foton från min arbetsplats

2017-04-30

Jag önskar alla mina bloggläsare en trevlig Valborgshelg med lite riksdagsbilder som jag tog under veckan som gick. Efter snart 11 år i riksdagen behöver man påminna sig själv ibland om att man kanske har Sveriges vackraste arbetsplats.Först en bild på Riksdagshuset och på andra sidan vattnet det orangerosa huset Rosenbad som är den centrala regeringsbyggnaden och statsministerns kontor. Riksbron över Stockholms Ström binder ihop Helgeandsholmen med Drottninggatan och Norrmalm. Lite längre åt höger på högra bilden skymtar statsministerns bostad, Sagerska huset. Det är den lägsta ljusa byggnaden.Utsikt från Helgeandsholmen (där Riksdagshuset ligger) mot Stockholms Stadshus. På högra bilden syns Slottet (under renovering). Till höger om om presseningarna skymtar Moderaternas hus på Mynttorget där vi har vårt partikansli och där jag har mitt arbetsrum. Längst till höger syns Ledamotshuset där många ledamöter har sina arbetsrum och vissa även sina övernattningsrum.Stallbron går över Stallkanalen, från Helgeandsholmen till Mynttorget och Gamla Stan. Under bron går "Rännarbanan" som förbinder Gamla Stans olika hus genom underjordiska gångar så vi slipper gå ut när vi ska till Riksdagens Kammare och utskottsrummen. Här är det full fart när alla ledamöter ska ta sig till voteringarna, därav namnet "Rännarbanan".Här syns Riksbron, bron mellan Helgeandsholmen och Drottningsgatan. Till höger Det Gamla Riksdagshuset där jag under åren 2006-2010 hade mitt arbetsrum högst upp i den fyrkantiga högsta delen mitt på huset. Personligen tycker jag detta hus är ett av Stockholms vackraste.
Min reseberättelse från besöket i Taiwan

2017-04-28

Nu har jag gjort klar hela reseberättelsen från besöket i Taiwan för några veckor sedan.

Läs hela reseberättelsen här.
Inviterad till Talmannens vårmiddag

2017-04-21

I går deltog jag vid Talmannens årliga vårmiddag. Det är en tradition, där en mindre del av riksdagsledamöterna träffar kända och mindre kända representanter från olika delar av samhället över en middag i Riksdagshusets Sammanbindningsbana. Det var första gången jag blivit inviterad till detta, så det kändes smickrande.Själv hade jag nöjet att placeras vid samma bord som Miia Kivipelto, professor i geriatrik på Karolinska, Julia Lööf Ekström, student från Södertörns högskola samt Christian Karlsson, förbundsordförande för KDU, kristdemokraternas ungdomsförbund.

Bland gästerna fanns även statsminister Stefan Löven, riksdagsdirektör Kathrin Flossing, Sacos ordförande Göran Arrius, sångerskan Sanna Nielsen, flera partiledare och en del namnkunniga journalister. Det blev många intressanta samtal och mingel under kvällen.Efter middagen blev det kaffe och dessert nere i Bankhallen där vi underhölls av Arméns musikkår.
Reseberättelse och rapport från EU-konferensen på Malta

2017-04-17Nu har jag gjort klart min reseberättelse, inklusive rapport från själva konferensen på Malta den 6-7 april. Det blir, kanske inte oväntat, en del kritik mot en del av de klimatpolitiska budskapen på konferensen. Men också en del positivt om en mer nyanserad EU-diskussion om klimatfrågorna, som kändes mindre dogmatisk än den debatt vi är vana vid från Sverige.

Lite fina bilder från Valletta finns såklart också med. En mycket vacker stad och ö, väl värd ett besök!

Läs hela reseberättelsen och rapporten här

Reseberättelsen från besöket i Etiopien

2017-03-14Hela reseberättelsen hittar du här!

Riksdagsseminarium om integration med Tino Sanandaji

2017-02-02I går hölls så mitt och Staffan Danielssons (C) riksdagsseminarium med debattören, författaren och forskaren Tino Sanandaji. Han presenterade sin bok "Massutmaning" inför en stor skara intresserade, på gränsen av vad lokalen klarade av. Över 25 riksdagsledamöter var anmälda, vilket är ett väldigt bra resultat för denna typ av seminarier. Ledamöter från samtliga riksdagspartier utom S, V och MP, deltog, samt politiska tjänstemän från samtliga partier utom V och MP. Dessutom en del representanter för media.

Tino Sanandaji har kurdiska föräldrar, men föddes i Teheran 1980, precis efter den iranska islamska revolutionen. Vid nio års ålder kom han till Sverige. Han har ekonomiexamen från Handels i Stockholm och masterexamen och doktorsexamen från University och Chicago i USA. Det är alltså en mycket internationellt erfaren person som föreläste för oss idag.Temat var integration, där Tino först beskrev den mörka baksidan av tidigare misslyckad integration, där han menar att mycket döljs i den offentliga debatten och där människorna som lever eller bedriver verksamhet i våra utanförskapsområden drabbas hårdast. Hög kriminalitet, hög arbetslöshet, dåliga skolor, låg inkomst, gängbildning och otrygghet. Därefter gick Tino in på några av sina 25 konkreta förslag till hur integrationen, tryggheten och självförsörjningen bland nyanlända skulle kunna bli bättre.

Hela föredraget filmades och jag återkommer med länk till filmen för den som vill titta. Jag kommer också att läsa hans bok och återkommer med mer fakta och material från föredraget, liksom såklart Tinos förslag.
SCB: Sjuhärad ett av moderaternas starkaste riksdagsvalkretsar

2016-12-06

Min egen riksdagsvalkrets, "Västra Götalands Läns Södra valkrets" är stabilt över tid ett av moderaternas starkaste fästen i Sverige. Moderaterna har varit största parti i valkretsen när man frågat om "bästa parti" i SCB:;s stora opinionsmätning fem av de senaste sex mätningarna. Och vi har varit ett av de starkaste moderatfästena i landet alla sex mätningarna. Nedan siffrorna för årets novembermätning:Moderaterna ligger kvar på 31%, den siffra vi fick i föregående mätning i maj. De flesta övriga partier minskar. Störst tapp gör Socialdemokraterna som backar sex procentenheter, samtidigt som V och SD ökar. Helt uppenbart är att S tappat stort till SD som nu är nästan lika stora som S. Att Miljöpartiet får knappt mätbara 1,1% känns förståss också bra.

För moderaterna ligger vår valkrets denna gång på en delad tredjeplats i landet tillsammans med Stockholms Stad. Endast Stockholms Län och Östergötland har starkare moderata siffror. Vårt stöd ligger långt över moderaternas rikssiffror även i denna mätning.

Visst är urvalet på valkretsnivå litet, och visst är det skillnad på att nämna "bästa parti" och vilket parti man tänker rösta på (taktikröster på andra partier, proteströster osv kan ge ett annat utfall), men när siffrorna för moderaterna totalt sett är oväntat svaga känns det ändå väldigt bra att väljarna i den egna valkretsen verkar ha ett större förtroende för oss moderater än i riket som helhet.
Interpellationsdebatt

2016-11-16

Borås Tidning uppmärksammar min interpellationsdebatt med statsrådet Anna Johansson (S) angående järnvägen Mölnlycke - Bollebygd i sin ledare, illustrerad med denna bild från debatten:


Reseberättelsen från Australien och Singapore

2016-11-14

Under min resa till Australien och Singapore skrev jag ju en del blogginlägg efterhand, men nu har jag gjort klart en mycket längre och utförligare reseberättelse med massor av ytterligare foton, fakta, nedslag i olika intressanta politikområden och samhällsfrågor och förhoppningsvis en del annan intressant läsning om Australien och Singapore. Det kan efterhand tillkomma ytterligare något.

Hela reseberättelsen finns här
Interpellationsdebatt

2016-11-11


EU-konferens i Bratislava, Slovakien

2016-10-16

Slovakien är just nu ordförandeland i EU och jag är nu, efter att ha tillbringat halva söndagen på flyg och flygplatser, på plats i Bratislava för att delta i en tvådagars interparlamentarisk konferens (måndag-tisdag) om ekonomisk stabilitet samt samordning och styrning av den ekonomiska politiken inom EU. Hotellet ligger nära Bratislavas berömda slott, högt ovanför staden. Här kommer konferensen att hållas, liksom måndagskvällens konferensmiddag. Jag tog en kvällspromenad för att få en bild på slottet i kvällsbelysning.

Jag blev lite överraskad av att jag blivit utsedd till "head of delegation", alltså svensk delegationsledare. Det är premiär för mig att ha denna roll, så vi får väl se hur det går...
Den svenska delegationen består av fem riksdagsledamöter samt kanslicheferna för skatteutskottet och finansutskottet, och ser ut som följande (man har uppenbarligen haft lite svårt att skilja på vilka som är män och kvinnor....):
Läs hela reseberättelsen här
Årets riksdagsmotioner

2016-10-12

Samtliga mina riksdagsmotioner finns nu utlagda på Riksdagens hemsida och jag lägger nu också ut dem här. Totalt lämnade riksdagsledamöterna in 3.418 enskilda motioner under den allmänna motionsperioden, vilket betyder knappt 10 st per ledamot. Själv lämnade jag in betydligt fler, 26 enskilda motioner (några tillsammans med andra ledamöter), samt står som medmotionär till två av moderaternas motioner i finansutskottet.

Här är årets skörd:

Skatte- och Näringslivsfrågor
2016/17:1577 Utvidgning av REP-avdraget
2016/17:1454 Värnskattens avskaffande
2016/17:1580 Försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker
2016/17:1569 Avgiftsbeläggning av myndighetsbesök
2016/17:1581 Kommunala tillsynsavgifter
2016/17:134 Gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol
Arbetsmarknadspolitik
2016/17:1592 Alternativa arbetsförmedlingar
2016/17:1555 Krav på att regeringen ska följa sysselsättningsutvecklingen
Trafik och byggnation
2016/17:1576 Minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete
Rättsfrågor
2016/17:1579 Skärpta åtgärder mot övergrepp i rättssak
2016/17:1568 Översyn av oskäliga påföljder i diskrimineringslagstiftningen
2016/17:2570 Förlängning av tiderna för återreseförbud för dömda brottlingar
2016/17:2577 Säkerställande av identiteten på vittnen
2016/17:2578 Statistik över brottslighet - uppdrag till BRÅ
2016/17:1578 Specialisering inom domstolarna för ökad rättssäkerhet vid sexualbrott
Migration
2016/17:3324 Betydelsen av svenskt medborgarskap
Vård och omsorgsfrågor
2016/17:248 Översyn av reglerna för tvångsvård
Familjepolitik
2016/17:245 Återinförande och utveckling av vårdnadsbidraget
Djurskyddsfrågor
2016/17:129 Ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud
2016/17:131 Ökad helhetssyn i djurskyddslagstiftningen
2016/17:1571 Skärpning av straff för smuggling av djur
Utbildning och forskning
2016/17:132 Studielån för körkort
2016/17:130 Avskaffa nationella sekretariatet för genusforskning
2016/17:246 Avskaffa statens stöd till genusforskning
Kultur och organisationsstöd
2016/17:247 Översyn av statens stöd till organisationer
2016/17:133 Bevarandet av det rörliga kulturarvet

Dessutom är jag medmotionär till följande moderata kommittémotioner (del av moderaternas budgetmotion):
2016/17:3322 Allmänna bidrag till kommuner
2016/17:3321 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Jag har såklart också varit med en del i diskussionerna kring partiets budgetmotion också eftersom det ligger under Finansutskottets område.
Allt fler följer mig på sociala medier

2016-09-29

Detta är aktivitetsmätningen på mitt twitterkonto per igår förmiddag. En fördubbling av aktiviteten sedan i våras. Jag vet inte exakt hur man mäter och vad en "impression" innebär konkret (486.200 senaste 28 dagarna), men att jag numera är en av moderaternas (och kanske även riksdagens) mest följda och retweetade twittrare vet jag redan sedan tidigare. Samtidigt ökar även antalet besök på bloggen stadigt, månad för månad.

Tack alla som följer mig i sociala medier!


Lite bilder från Riksmötets öppnande

2016-09-14I måndags kväll hade Moderaterna sitt traditionella mingel för ledamöter och inbjudna gäster. Det är vi ledamöter som bjuder. Och självklart fanns det också chans att hälsa på vår partiledare. Här tillsammans med undertecknad och min dotter Anna.I går började dagen med sedvanligt upprop i riksdagen, varefter vi fortsatte till Storkyrkan. Sedan var det dags att ta sig till Riksdagen för öppnandet av Riksmötet 2016/2017. Här är Anna på väg över borggården och vidare ut på Lejontrappan. Därifrån har man fin utsikt över Riksdagshuset och huvudentren.

Sedvanlig pompa och ståt med militärmusik och ett enormt mediauppbåd utanför. Här är det Anna Kinberg Batra som talar med journalisterna.

Efter att Kungen förklarat Riksmötet öppnat fick vi höra en mycket märklig regeringsförklaring (mer om denna senare), lyssna på musik med bland annat Janne Schaffer och efteråt avnjuta lite lätt buffé tillsammans med alla gäster. Balkongen på Gamla Riksdagshuset var bästa platsen i sommarvärmen och vi bjöds på underhållning av militärmusikerna nedanför.

På kvällen var vi inbjudna till TV-sänd konsert i Stockholms Konserthus. Lika uppskattat som vanligt. Och sedan var en mycket lång dag slut.

Nu börjar allvaret, första utskottsmötet med Finansutskottet är redan på torsdag. Det kommer att bli en politiskt het höst, så mycket är klart.
Finbesök i Moderaternas tält på Skene Marten

2016-09-11

I går på Skene Marten kom plötsligt Liberalernas partiledare Jan Björklund förbi och sa hej.
Han var hemma i Skene på besök.


Jag är en av riksdagens flitigaste på twitter

2016-09-09

Förra veckan uppmärksammades jag på den här bilden. Det är en av alla dessa analysverktyg som finns på Twitter som rangordnat alla twitterkonton för de politiska partierna och riksdagsledamöterna. Man har tydligen under en längre period tagit fram ett genomsnitt per vecka av antal twitterinlägg, följare, likes, retweeter mm.

Jag blev mycket förvånad när jag insåg att jag återfinns på en hedrande tolfteplats, en av tre moderater på 15-i-topp-listan! De andra två är Hanif Bali som är i en klass för sig, samt vår partiledare Anna Kinberg Batra. Övriga på listan är främst några av partiernas officiella twitterkonton, statsministern, utrikesministern, några partiledare och några andra ministrar. Oerhört smickrande att finnas med i detta sällskap och förekomma på denna topplista.


Dagens interpellationsdebatt om studielån till körkort

2016-09-08

I dag har jag haft en interpellationsdebatt med statsrådet Helene Hellmark Knutsson om införandet av möjlighet till studielån för att bekosta körkort, en fråga jag agerat i tidigare genom såväl riksdagsmotion som blogginlägg. Politiska beslut har gjort det allt dyrare att ta körkort, och vi vet att körkort är ett krav för många yrken. Att underlätta för fler att ta körkort är därmed ett sätt att minska arbetslösheten och att öka tillgången på kompetent arbetskraft. Här är mitt anförande i korthet.

I debatten förde jag fram en del synpunkter på regeringens tidigare förslag i frågan. Jag kunde samtidigt meddela att Moderaterna är positiva till grundtanken att erbjuda studielån till körkort. Om regeringen presenterar ett väl genomtänkt förslag finns god chans till brett stöd i riksdagen för detta.
Nu över 4.000 följare på twitter

2016-08-27

Nyligen passerade antalet följare av mitt twitterkonto 4.000. Kul och förhoppningsvis ett kvitto på att det i vart fall finns något läsvärt i det jag skriver. Jag upptäckte för övrigt att jag nu skrivit över 30.000 inlägg!

Hela reseberättelsen från Finansutskottets besök i USA

2016-05-10Nu har jag gjort färdig hela reseberättelsen från min resa tillsammans med finansutskottet till Washington och San Francisco. I bloggarkivet kan man också ta del av tidigare reseberättelser, både offentliga och en del privata resor.
Hela reseberättelsen från studieresan till Japan

2016-04-04

Nu är hela reseberättelsen färdig, och går att läsa på denna länk.

Beatrice Ask 60 år

2016-04-20

I dag fyller Beatrice Ask 60 år. Hon har förutom att vara justitieminister (2006-14) och skolminister (1991-94) även varit ledamot i partistyrelsen under många år och tidigare även ordförande för Moderata Ungdomsförbundet. En av moderaternas absolut mest erfarna politiker, idag ordförande i justitieutskottet. Födelsedagen firades med öppet hus och bland gratulanterna fanns tre nuvarande och tidigare partiledare, Anna Kinberg Batra, Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt.


Bloggen och hemsidan 10 år idag!

2016-02-16

Den 16 februari 2006 startade jag upp min hemsida och blogg, som en del i min personvalskampanj inför riksdagsvalet 2006. Valet gick som bekant vägen och det blev både Alliansregering och en egen riksdagsplats.

Under de tio år som gått sedan starten har jag envist bloggat på, och hemsidan har växt och utvecklats efterhand. För en tid sedan passerades den magiska gränsen med sammanlagt över en miljon besök på de olika flikarna på hemsidan, och detta blogginlägg är nummer 6.889 sedan starten.

Jag vill rikta ett stort tack för alla som följer mig och också säga tack för alla kommentarer jag får om det jag skriver, både från sympatisörer och motståndare.

Jag kommer självklart att fortsätta mitt bloggande, och du vet väl att jag också ofta lägger ut en liten löpsedel på Twitter och Facebook när jag skrivit något på bloggen som jag vill sprida lite bredare? Vill du följa mig även på Twitter och Facebook är det bara att klicka på ikonerna ovan och göra slag i saken.

En viktig sak med min blogg är en hög grad av integritet. Jag har trots flera erbjudanden hittills valt att inte sälja reklamplatser eller reklambudskap på bloggen och hemsidan. Jag företräder inga lobbyister i smyg eller döljer kommersiella budskap i mina blogginlägg. Jag är inte heller knuten till moderaternas servrar eller datasystem, utan äger min hemsida och blogg själv och bekostar den med egna medel. Ingen censur förekommer av mina blogginlägg och jag har inte heller hjälp från någon annan att skriva. Allt är mina egna tankar och funderingar som jag tar fullt personligt ansvar för i varje läge.

Här är förresten den allra första bloggposten i repris:

2006-02-16 Nu drar min hemsida igång!

Att bygga upp en hemsida tar tid! Men jag har haft god hjälp av Magnus på Webbkooper i Kinna! Idag är det dags att släppa loss sidan på nätet! Det skall bli spännande att se hur den tas emot....


Jag får ofta frågan hur man kan hänvisa eller länka till tidigare blogginlägg. Enklast är att hänvisa till datumet för blogginlägget och hänvisa till aktuell månad i bloggarkivet. Då går det hyfsat lätt att hitta. Vill också passa på att göra lite mer reklam för bloggarkivet. I detta finns dels alla blogginlägg samlade månadsvis, dels efter ämnesområden. Jag har också samlat alla mina reseberättelser där och lite annat smått och gott. Välkommen på ett besök!
Min 15:e praoelev

2016-02-12

Den här veckan har jag haft min 15:e praoelev. Hon heter Sophie och går i årskurs åtta på en skola i Stockholm. Under veckan har hon bland annat varit på besök hos Riksdagsbiblioteket, Riksdagens Internationella Kansli, EU-samordningen, Riksdagens Informationsdisk i Bankhallen samt Moderaternas pressavdelning och vårt partikansli. Dessutom deltagit på flera seminarier och möten, avlyssnat debatter i kammaren och följt riksdagens frågestund. Sophie fick även träffa moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra. I måndags gjorde vi en ordentlig rundvandring i riksdagen och eftersom det inte var någon aktivitet i Kammaren gick det bra att prova talarstolen! Det är kul och stimulerande med så intresserade ungdomar som vill lära sig mer om riksdagen och svensk politik!


Slottssprinten

2016-02-11

I dag avgjordes Slottssprinten, ett av årets sprintlopp i världscupen i längdåkning.Spåret börjar framför slottet, vänder på Mynttorget, alldeles utanför våra fönster på moderaternas riksdagskansli, och fortsätter till målet på Slottsbacken på andra sidan slottet. Från vårt fikarum (tredje våningen på huset på vänstra bilden) har man verkligen första parkett när man följer åkarna vid vändningen på Mynttorget.Till höger en bild på Charlotte Kalla, som dock tyvärr inte hade någon bra dag utan åkte ut redan i kvartsfinalen.Vi såg också delar av loppen, inklusive semifinalerna och finalerna från målområdet på Slottsbacken. Inga svenska herrar tog sig till final, men däremot tre av damerna, och Stina Nilsson blev mest framgångsrika svenska med en tredjeplats.
Jag har fått utökade ansvarsområden i finansutskottet

2016-01-20

Kopplingen mellan rikspolitiska beslut och kommunernas möjlighet att verkställa dessa, frågan om statsbidragen till kommunerna, skatteutjämningen och finansiering av välfärden är något som jag engagerat mig i under alla mina år som riksdagsledamot.

Från och med idag är jag moderaternas ansvarige i finansutskottet för alla frågor som rör kommunernas och landstingens ekonomiska situation. Det är ett omfattande arbetsområde som jag anser vara ett av de absolut viktigaste i riksdagen eftersom en stor del av den välfärd människor tar del av produceras av kommuner och landsting.

Sedan tidigare ansvarar jag för moderaternas räkning för finansutskottets frågor som rör Riksgäldens och Riksrevisionens verksamhet, och är delansvarig för frågor som rör finansmarknaderna.

Som jag skrev i tidigare inlägg ingår jag från och med idag också i den arbetsgrupp inom moderaterna som ska fördjupa sig i frågan om översyn av nyanländas rätt till ersättningar och välfärdstjänster.
En miljon aktiviteter på min hemsida!

2016-01-11Under helgen har jag passerat en magisk gräns på min hemsida - över en miljon aktiviteter (med aktiviteter avser jag dels unika besök på hemsidan/bloggen och dessutom alla "vidareklick" till andra flikar på hemsidan). Troligen har gränsen uppnåtts redan för en tid sedan, eftersom jag också har en del besökare som följer mig via RSS, och de besökarna har jag ingen räkning på.

Min hemsida och blogg firar inom kort 10 år. Det var nämligen den 16 februari 2006 som jag startade upp min hemsida och blogg. Detta är blogginlägg nummer 6.824. Den nyfikne hittar alla blogginlägg samlade i Bloggarkivet. Det går att söka både månadsvis och ämnesvis, och dessutom finns ett stort antal av mina mycket lästa reseberättelser samlade i arkivet, både privata resor och tjänsteresor.

Jag fortsätter bloggandet som tidigare. Det är stimulerande att se hur jag når allt fler, inte minst många journalister och media som följer mig, liksom politiska sympatisörer och motståndare och andra debattörer. Ibland sticker jag ut hakan ordentligt i debatten, analyserar aktuella samhällsfrågor och kritiserar sådant som jag tycker är fel. I andra inlägg berättar jag om riksdagsarbetet eller mina studiebesök, eller förklarar hur och varför jag eller mitt parti tar ställning i olika frågor. Jag följer även upp arbetet med mina egna riksdagsmotioner, gör politiska utspel, redovisar mina pressmeddelanden, debattinlägg och medieinslag som rör mitt politiska arbete, och ibland kommenterar jag även den lokala politiken. Lite personliga inslag blir det också ibland. Tycker du det jag skriver är bra - tipsa gärna andra! Och följ mig gärna även på Twitter där jag brukar lägga ut en liten blänkare om mina senaste blogginlägg!
EU-konferens i Luxemburg

2015-11-08

I dag söndag går resan söderut till Luxemburg, där jag och några riksdagskolleger från Finansutskottet och Skatteutskottet representerar Sverige på en tvådagars EU-konferens om den europeiska stabilitetspakten och samordning av den ekonomiska politiken i EU.

Läs mer om konferensen och se några av mina foton från Luxemburg här
Jag inledde kvällens Agenda i SVT

2015-10-18Jag blev lite överraskad av att man citerar mitt anförande i migrationsdebatten som inledning på ett inslag från moderaternas partistämma i kvällens avsnitt av SVT:s Agenda. Jag konstaterar där att det idag kommer 2.000 asylsökande om dagen enligt Migrationsverket, och att det blir 700.000 personer på ett år.
TV4 från moderaternas partistämma - med en bit av mitt anförande

2015-10-17

I kväll är jag oerhört glad efter den moderata partistämmans starka stöd för en rimlig migrationspolitik, något jag kämpat för - ofta i stark politisk motvind - sedan före valet 2010. I dag blev det också klart att partiet i praktiken tagit till sig alla de förslag som jag och 12 moderata riksdagskolleger skrev en riksdagsmotion om för ett par veckor sedan. Den sista punkten - att dra in ersättningar för dem som fått avslag på sin asylansökan - meddelade vår partiledare själv i sitt stämmotal idag. Därmed är i princip alla våra 10 förslag tillgodosedda En total framgång och ett bra beslut både för Sverige och för vårt parti.

I kvällens Nyheterna i TV4 visas ett långt inslag från moderaternas partistämma med anledning av den tydliga omsvängningen i migrationspolitiken. Lite kul att det bland annat finns ett inslag från ett av mina anföranden i migrationsdebatten idag på stämman.


Stämmobild

2015-10-17Bild från mitt anförande på partistämman.
Allt fler följer mig på sociala medier

2015-10-08

I morse började antalet personer som följer mig på Twitter så sakta att närma sig den magiska gränsen på 3.000. Och i eftermiddags kom nummer 3.000. Sedan rullade det på och rasslade in 45 följare till på några timmar...Och snart kommer nummer 2.000 som facebookvän också. Bara en kvar...


Årets riksdagsmotioner

2015-10-07

I år lämnade riksdagsledamöterna sammanlagt in 3203 riksdagsmotioner under allmänna motionstiden. Det blir i genomsnitt nio per ledamot.

Själv har jag i år lämnat in 24 enskilda riksdagsmotioner, varav fem är skrivna tillsammans med andra. Utöver detta står jag tillsammans med mina moderata kolleger bakom tre kommittémotioner från oss moderater i Finansutskottet och har tillfört förslag eller medverkat vid några av de partimotioner moderaterna tagit beslut om i riksdagsgruppen, varav den stora budgetmotionen givetvis är den tyngsta. Men jag har även engagerat mig i partimotionerna kring integration/migration och tiggeri.

Enskilda motioner som jag skrivit själv eller tillsammans med andra:
Angående migration (Tio punkter för en mer balanserad migrationspolitik)
Ersättningar till nyanlanda
Redovisning av infrastrukturinvesteringar (Investeringsbudget för större investeringar)
REP avdrag ("RUT-avdrag" för reparationstjänster)
Alternativa arbetsformedlingar (Konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen)
Studielån for körkort
Fokus på sysselsättningen
Avskaffa fastighetstaxeringen
Avskaffande av Värnskatten
Avgiftsbeläggning av myndighetsbesok
Kommunala tillsynsavgifter
Skärpta åtgärder mot övergrepp i rattssak
Vårdnadsbidragets storlek
Nya vårdnadsregler
Översyn av reglerna för tvångsvård
Försäljning av öl och vin i livsmedelsbutiker
Gårdsforsaljning av livsmedel
Avskaffa statens stöd till genusforskning
Avskaffa Nationella sekretariatet for genusforskning
Översyn av statens stöd till organisationer
Ökad helhetssyn i djurskyddslagstiftningen
Ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud
Anpassa lagstiftningen for att underlätta bevarandet av det rörliga kulturarvet
Fri motionsrätt

Kommittémotioner från moderaterna i Finansutskottet:
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Offentlig upphandling

Några partimotioner där jag medverkat i processen eller engagerat mig på olika sätt:
Sverige kan mer - en politik som bryter det nya utanförskapet (Moderaternas budgetmotion)
Åtgärder mot tiggeri
En förnyad integrations- och migrationspolitik
Det blir 24 riksdagsmotioner i år

2015-10-05

I morgon är sista dagen att lämna in sina riksdagsmotioner, och för min del blir det i år 24 stycken, varav jag skrivit fyra tillsammans med andra.

Bland mina motioner finns flera kända frågor som jag driver. Bland annat att utvidga RUT-avdraget att omfatta även reparationstjönster ("REP-avdrag"), att utveckla och ge kommunerna möjlighet att höja vårdnadsbidraget, att öppna upp för alternativa arbetsförmedlingar och att införa möjlighet till studielån för körkort. Jag vill också införa tydligare regler om en ökad helhetssyn vid tillämpning av djurskyddslagen och ökad rättsäkerhet i frågor som rör djurförbud.

En mycket viktig motion i år gäller migration och integration. Vi är 13 moderata riksdagsledamöter som föreslår tio konkreta punkter för att kunna hantera dagens närmast ohållbara situation och påfrestning på migrationspolitiken. Mycket handlar om prioriteringar, regelförändringar och inte minst en harmonisering av regelverken inom EU, där både Sverige och andra länder måste anpassa sig. Ska man ha gemensamma yttre gränser kan inte heller regelverken i olika EU-länder variera alltför mycket. Många av motionsförslagen ligger i linje med moderaternas partimotion i frågan, och vi tillför dessutom ytterligare några förslag.

Senare i veckan kommer jag att lägga ut samtliga inlämnade motioner på bloggen.
Mitt tionde riksdagsöppnande

2015-09-16

Några bilder från gårdagens högtidliga öppnande av Riksmötet 2015/16. Det var tionde gången jag var med på riksdagens högtidliga öppnande, vilket kändes lite speciellt. Svårt att riktigt ta in att jag nu påbörjar mitt tionde år som riksdagsledamot.Mynttorget på förmiddagen, regnigt och grått, men det klarnade upp under dagen. Första programpunkten var gidstjänsten i Storkyrkan, där hela kungafamiljen var närvarande.Den traditionella vandringen från Storkyrkan till Gamla Riksdagshusets entré. På Norrbro är som alltid ganska många nyfikna stockholmare samlade.Jag och hustru Carina innan vi går in i trapphallen den traditionstyngda vandringen upp för gröna mattan.Underhållning av Lisa Nilsson, varefter Hans Majestät Konungen förklarar årets Riksmöte för öppnat.På kvällen bjöds det på ballett på Operan. Även här i närvaro av kungaparet som på vänsta bilden just gjort entre. På högra bilden står hela publiken upp, vänd från scenen, mot kungen, för att traditionsenligt sjunga kungssången. Sedan började föreställningen, som avslutades med att publiken och ensamblen på scen tillsammans sjöng nationalsången. Precis som alltid.
Avtackning av riksdagens tidigare talman Per Westerberg

2015-06-17

I dag avtackades riksdagens tidigare talman, Per Westerberg (M) av riksdagens nuvarande talman Urban Ahlin (S). Per Westerberg har varit riksdagsledamot i 35 år, och både näringsminister i Carl Bildts regering 1991-94 och talman 2006-2014. En imponerande politisk karriär och en mycket omtyckt partikollega.


Moderata Västsvenska bänken firade in sommaren

2015-06-11I går kväll träffades moderaterna från Västsverige (Västra Götaland och Halland) för en liten sommarfest. Sill och förskpotatis, nubbe, jordgubbar och glass. Men först tog vi ett glas skumpa på taket till moderaternas partikansli på Mynttorget i Gamla Stan där min kollega Cecilie tog denna gruppbild. (Tyvärr saknas ganska många på grund av andra aktiviteter samma kväll). Utsikten från taket är fantastisk, till vänster nedan gamla riksdagshuset med Operan och Kungsträdgården i bakgrunden. Till höger utsikt över taken i Gamla Stan med Riddarfjärden och Stockholms Stadshus.


En kväll i TV-huset

2015-04-28

I går var det moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra som grillades i SVT:s "Partiledaren". Jag var en av de moderater som fanns med i den särskilt inbjudna publiken. Intervjun hade fokus på två för moderaterna mycket jobbiga frågor, Decemberöverenskommelsen och Invandringspolitiken. Det är frågor där det finns stora åsiktsskillnader inom partiet och partiledarens uppgift är att försöka hålla ihop partiet. Jag tycker Anna hanterade detta på ett klart godkänt sätt. Och hon var lysande när hon beskrev hur moderaterna samlar både liberaler och konservativa och hur dessa ideologier kan samsas inom samma parti. Anna är i övrigt lugn och sympatisk i intervjusammanhang och jag tror hon fick en del nya supportrar igår.


Göran Hägglunds sista votering

2015-04-23

I dag deltog Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund i sin sista votering.
Självklart passade jag på att få en bild!


Fick sällskap av Carl Bildt i hissen

2015-04-22

Jag fick trevligt sällskap i hissen idag av vår förre utrikesminister. Han har nämligen ett rum på samma våning som jag på moderaternas riksdagskansli, och fortsätter att vara en resurs för partiet även om han inte så ofta är i huset. Glasögonen är förvisso nya, men i övrigt är det samme kloke och charmerande Carl Bildt som alltid.


Partiledarskifte - lycka till Anna!

2015-01-10

I dag valde den moderata extra partistämman som väntat Anna Kinberg Batra till ny partiledare för Moderaterna efter Fredrik Reinfeldt. Jag önskar Anna all lycka och framgång i det viktiga uppdraget. Det finns mycket i den moderata politiken som behöver förnyas och utvecklas och jag hoppas det nu blir tid för nytänkande!

Mot valseger 2018 och Anna som ny statsminister!


Julfest med moderata riksdagsgruppen

2014-12-17I går kväll hade moderata riksdagsgruppen sin traditionella julfest. Dagen till ära hade festkommittén tryckt upp en alldeles särskild pin för att hylla vår avgående partiledare Fredrik Reinfeldt. Han blev också hyllad med en specialskriven sång och vår (sannolikt) tillträdande partiledare Anna Kinberg Batra höll tal.

Fredrik Reinfeldt tackade samtidigt av de tidigare riksdagsledamöter som lämnat sina uppdrag under året.

Stämningen var som alltid god, och det stora samtalsämnet är givetvis det kommande (?) extravalet och hur denna mycket ovanliga och speciella politiska höst kommer att sluta.


Anna Kinberg Batra - moderaternas blivande partiledare

2014-12-10I går meddelade ju den moderata valberedningen att Anna Kinberg Batra som väntat föreslås som ny partiliedare för moderaterna och därmed också som statsministerkandidat i det kommande extravalet.

I dag var det åter till vardagsarbetet för vår blivande partiledare, när vi hade möte i den moderata finanskommittén och diskuterade effekterna av att Alliansens budget vunnit, och hur vi på bästa sätt ska sprida budskapen om alla de fördelar detta medför för Sverige jämfört med S-MP-regeringens politik.

I morgon tar riksdagsgruppen beslut om ny vice ordförande för finansutskottet när Anna Kinberg Batra lämnar detta uppdrag för att helt ägna sig åt att förbereda partiledaruppdraget på allvar.
Riksdagen röstade igenom Alliansens budget

2014-12-03

Mediauppbådet var närmast extremt före riksdagens omröstning om de tre budgetalternativen. Alliansens budget vann med 183 röster mot 152. Ovan nyhetsflashen på Expressens websida.Aftonbladet om dagens sammanträde i Finansutskottet

2014-11-27

Aftonbladet har ett längre reportage med anledning av dagens sammanträde i finansutskottet. Man har också en bildkavalkad, och jag citerar tre bilder från denna. Resten av bilderna går att ta del av via länken.

Här är jag på väg in till utskottsmötet. Nedan tv tar jag kort på journalisterna innan jag går in till sammanträdet. Det väcker alltid viss munterhet.

Nedan th står jag tillsammans med två av mina moderata utskottskolleger, Maria Malmer Stenergard och Jörgen Andersson efter utskottsmötet och studerar uppståndelsen.

Finansutskottet belägrat av media

2014-11-27Finansutskottet höll idag sitt sammanträde redan klockan åtta på morgonen. Media belägrade utskottets sammanträdesrum en bra stund före mötet, det behövdes avspärrningar för att vi skulle kunna komma in i utskottssalen.

Jag vet inte vad media hade förväntat sig, men några besked om hur den kommande budgetomröstningen (onsdag nästa vecka) kommer att utfalla fick vi inte idag, och det hade vi inte förväntat oss heller. I stället står det klart att regeringen (S, MP) med stöd av Vänsterpartiet står bakom sitt gemensamma budgetalternativ, att Alliansen står för sitt och Sverigedemokraterna för sitt. Det finns alltså tre olika budgetförslag. Hur omröstningen i kammaren utfaller vet vi inte, men i en presskonferens efter utskottsmötet lovade Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson, Oscar Sjöstedt (tv), att SD kommer att ge definitivt besked om hur man tänker rösta efter det ordinarie mötet med SD:s riksdagsgrupp på tisdag kväll. Nästa vecka blir spännande.

Spekulationerna i media om utfallet av omröstningen är naturliga, men det är inte Alliansens ansvar att rädda den svaga S-MP-regeringen. Alliansen gick till val på ett gemensamt valmanifest och nu lägger vi fram det som alternativ till regeringens förslag. Vi röstar på vårt förslag i riksdagen. I övrigt är det Stefan Löfvéns ansvar att få igenom sin politik, det är faktiskt inte Alliansens problem.
Gårdagens interpellationsdebatter mot finansministern

2014-11-19

Här är länkar till mina interpellationsdebatter i går kväll mot finansministern.

Högre marginalskatters effekter på den svenska ekonomins konkurrenskraft

Regeringens ambitioner för unga på arbetsmarknaden

Sysselsättningseffekter av begränsning av uppräkningen av gränsen för statlig inkomstskatt


Borås Tidning uppmärksammar årets riksdagsmotioner

2014-11-12

I dag ägnar Borås Tidning en helsida åt att kommentera årets riksdagsmotioner från valkretsens sex riksdagsledamöter. Jag var i år den flitigaste motionsskrivaren, vilket föranledde en extra artikel längst ned på sidan med en aningen tillspetsad rubrik.

En kväll på slottet

2014-10-23

I går kväll var det dags för den nyvalda riksdagen att bli inviterade av kungafamiljen till slottet för underhållning och supe´.Efter att ha skakat hand med kungen, drottningen, kronprinsessan, prins Daniel och prins Carl Philip bjöds vi på underhållning i den gamla Rikssalen. Sedan väntade supé i slottets festvåning, givetvis på hovets särskilda kungliga porslin. Mycket tradition och rutiner, och en mycket trevlig kväll.


Fredrik Reinfeldts sista partiledardebatt

2014-10-08

I dag hölls mandatperiodens första partiledardebatt, vilken också var moderatledaren Fredrik Reinfeldts sista. Efter hans anförande blev han avtackad av samtliga övriga sju partiledare. De mest känslosamma hyllningarna kom från Alliansvännerna Annie Lööf, Jan Björklund och Göran Hägglund. Det är ingen tvekan om att Alliansens fyra partiledare trivs tillsammans och tycker om varandra. Detta är något som våra fyra partier kommer att fortsätta värna, även om det nu snart bara är Göran Hägglund som är kvar av de fyra partiledare som en gång bildade Alliansen. Men staffetpinnen går nu vidare, partiledare kommer och går, men Alliansen tror jag kommer att bestå - länge. För egen del kommer jag exempelvis att vara engagerad i att ta fram Alliansens gemensamma budgetförslag för kommande år.


På plats i Finansutskottet

2014-10-07

I dag skedde de formella valen till riksdagens utskott, och sedan hölls vårt första möte i Finansutskottet.


Finansutskottet nästa

2014-10-05

I går uppmärksammade Borås Tidning att jag blivit nominerad av den moderata riksdagsgruppen till en plats som ledamot i Riksdagens Finansutskott. Formellt blir jag vald till mitt nya uppdrag på tisdag när alla utskottsplatser röstas igenom i riksdagen efter att partierna gjort sina nomineringar.

Sedan jag valdes in i riksdagen 2006 har jag varit aktiv i Arbets- marknadsutskottet, Utbildningsutskottet och Socialförsäkringsutskottet, samt är ledamot i Socialförsäkringsutredningen. Jag har samlat på mig massor av erfarenheter från dessa viktiga politikområden och samtidigt har jag även varit aktiv bland i debatter kring välfärdsfrågor, pensioner, skatter och statens finanser. Jag har också arbetat med att ta fram rapporter kring dessa och andra frågor. Inför årets val kände jag att jag gärna ville arbeta med mer övergripande frågor i den moderata riksdagsgruppen efter årets val. Finansutskottet blev därför mitt förstaval. Kampen om platserna i Finansutskottet är alltid hård i alla partier eftersom det anses vara det tyngsta riksdagsutskottet med ansvar för statsfinanserna, så jag visste att det kunde bli svårt att får en plats där. Men det gick vägen, inte minst på grund av att vår nye ekonomiskpolitiske talsperson, Anna Kinberg Batra, gärna ville ha mig i sitt utskott.

Min uppgift de kommande fyra åren blir att tillsmmans med mina moderata kolleger och Allianskolleger analysera regeringens budgetpropositioner och följa upp den ekonomiska politiken. Det lär bli många tillfällen att ta tuffa debatter i Kammaren med finansministern Magdalena Andersson (S) och andra regeringsföreträdare. Jag kan utlova att de kommer att få stå till svars för alla kommande regeringsförslag som är skadliga för jobben och för Sveriges ekonomi.
Riksdagens öppnande

2014-09-30Högtiden i Storkyrkan, traditionellt under närvaro av kungafamiljen.Många åskådare kantade vägen mellan Storkyrkan och Riksdagshuset.

Ovan: Den avgående regeringen samlad i riksdagen för sista gången. Carl Bildt twittrar som vanligt. Fick också ett sista foto ihop med två av mina favoritministrar, Anders Borg och Carl Bildt.

Till vänster: Peter Jöback framträdde och sjäng bland annat "När guldet blev till grus". En passande sång med tanke på Alliansregeringens avgång. Det känns sorgligt att se så mycket kompetens försvinna, men nu är det bara att se framåt - mot en valseger 2018.
Mandatperiodens sista fest med riksdagsgruppen

2014-06-25I går kväll hade riksdagsgruppen sommarfest. Det var också sista festen med riksdagsgruppen denna mandatperiod. Före festen var jag på fördrink med moderaterna i arbetsmarknadsutskottet. Passade på att ta denna bild på fyra tidigare/nuvarande moderata ordföranden i Arbetsmarknadsutskottet. Först min nuvarande utskottsordförande i utbildningsutskottet Tomas Tobé, arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, nuvarande ordföranden i Arbetsmarknadsutskottet Jessica Polfjärd och biståndsminister Hillevi Engström.

På högra bilden laddar en glad och positiv statsminister för sin avtackning av de moderata riksdagsledamöter som inte kandiderar till en ny riksdagsperiod.

Festen var som vanligt riktigt trevlig och stämningen god, och den som tror att moderaterna gett upp hoppet om valseger tror fel. Vi kommer däremot inte att falla in i populism och överbudspolitik som en del partier gör för fullt just nu, utan vi står fast vid vårt ansvarstagande och en politik som hänger ihop. Vi kommer att kämpa för att få väljarnas stöd, och jag tror det kommer att bli stora opinionsförändringar under valrörelsen. Men får vi inte väljarnas stöd för vår linje så lämnar vi regeringsmakten med högburet huvud och låter populisterna ta över.
Avtackning av mycket populär gruppledare

2014-06-24

I dag hade riksdagsgruppen sitt sista planerade sammanträde denna mandatperiod. Det avslutades med att vice gruppledaren Tomas Tobé tackade av vår populäre gruppledare Anna Kinberg Batra. Hon fick stående ovationer från gruppen för sitt utmnärka ledarskap under mandatperioden.


Jag nominerad till titeln "riksdagens mest företagsvänliga ledamot"

2014-06-23

I dag är det officiellt - jag är en av tre nominerade från Alliansen till utmärkelsen riksdagens mest företagsvänliga ledamot. Det är organisationen Företagarna som varje år utser en riksdagsledamot från regeringssidan och en från oppositionen som mest företagsvänlig. Jag har vetat om min nominering ett tag, men har inte fått sprida det. Men jag har spelat in nedanstående film tillsammans med Företagarna där jag berättar om min syn på företagande.

Jag vann titeln 2009, och har flera gånger varit med bland finalisterna. Vem som slutligen vinner årets kamp meddelas av Företagarnas jury i Almedalen på söndag. Oavsett hur det går är jag glad över att mitt engagemang för företagande uppmärksammats på detta sätt!Mandatperiodens sista partiledardebatt

2014-06-18Mandatperiodens sista partiledardebatt pågår för fullt. Statsministern briljerar och är mer taggad än någonsin, och Alliansens enade front står i skarp kontrast mot oppositionens splittring. Svenska folket kommer nog att komma på bättre tankar innan de lägger rösterna i september.


Sverigemötet - samtal med Ulf Adelsohn

2013-04-04

Före fredagskvällens underhållning var det mingel med några av de moderata Europaparlamentskandidaterna. Först gjorde jag ett snabbt besök hos EU-valsedelns förstanamn, Gunnar Hökmark, och såg till att få ett signerat exemplar av hans nya bok "En ny giv - om ett uppbrott för Europas Framtid". Därefter blev det mingel tillsammans med en del västsvenska kolleger hos min riksdagskollega Cecilie Tenfjord Toftby som står på femte plats på EU-valsedeln.

I samband med minglet hos Gunnar Hökmark kom jag också i samspråk med förre moderatledaren Ulf Adelsohn. Vi pratade lite om hans kommande boklansering och lite annat smått och gott.


Bloggläsare i 50 länder!

2013-04-01

Under de senaste 30 dagarna har jag haft bloggbesökare från inte mindre än 50 olika länder. Det är nytt rekord. Nästan alla länder i Europa är nu representerade, liksom USA, Kina och Indien, och många andra.

Vilka är det då som följer min blogg utomlands? Jag vet att det dels är ett antal utflyttade svenskar, men även en del som tillfälligt arbetar utomlands eller är på semester. Dessutom svensktalande ambassadpersonal, valövervakare och andra som jag träffat i vissa länder, och så givetvis en del svenska politiker som är på resande fot i världen. Kanske har jag lyckats göra bloggen lite till en nyhetskälla där man hittar det senaste som händer i politiken i lite större och viktigare frågor?


Alliansen samlad

2014-02-04I dag var det dags för Alliansgruppmöte, där de fyra allianspartiernas riksdagsgrupper samlas. Strax före mötets start fick jag partiledarna att samla sig för fotografering. I dag var det också partiledarna som fick största utrymmet där de talade om sina respektive ansvarsområdet i regeringen. Det blev också tid för frågor. Känslan är att vi alla är lika taggade för valseger som våra fyra partiledare. Vi har kul tillsammans och vi klarar att komma överens. Efter gruppmötet hade vi gemensamt alliansmingel i Sammanbindningsbanan.
Borås Tidning idag

2013-11-17


Allt fler följer mig på Twitter

2013-11-09

Jag hade som mål att ha 1.000 följare på Twitter innan valrörelsen kommer igång på allvar. Men redan igår passerade antalet 900, så jag får nog höja målet.Vissa av mina följare är för övrigt väldigt snälla, eller vad sägs om detta inlägg?


Arbetsmiljödebatt

2013-11-05I dag deltog jag i en interpellationsdebatt med arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) om arbetsmiljö och arbetsplatsolyckor. Jag påpekade att Socialdemokraternas påståenden i debatten om att arbetsplatsolyckor och dödsfall på arbetsplatserna skulle ha ökat sedan Alliansen tillträdde helt enkelt är fel. Jag redovisade helt enkelt de siffror från Arbetsmiljöverket som vi fick oss föredragna i Socialförsäkringsutredningen för två veckor sedan. De visade att såväl arbetsplatsolyckor, arbetssjukdomar och dödsfall i arbetet har minskat sedan 2006. Läs mer i mitt blogginlägg om detta den 28/10. Jag inledde mitt första inlägg med att säga att jag tycker det är cyniskt av Socialdemokraterna att använda tragiska olycksfall (där inte ens olycksorsakerna är utredda) som ett slagträ i den politiska debatten.Hela reseberättelsen från besöket i Rumänien och Moldavien

2013-10-13Läs hela reseberättelsen här!

Nya ministrar

2013-09-17

I sin regeringsförklaring tillkännagav statsministern att Gunilla Carlsson lämnar posten som biståndsminister, en post hon haft ända sedan Alliansen bildade regering 2007. Den uppstramning och effektivisering av svenskt bistånd som hon åstadkommit har varit mycket välkommen. Hon ersätts nu av tidigare arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (th på bilden), som i sin tur ersätts av Arbetsmarknadsutskottets ordförande Elisabeth Svantesson (tv på bilden). Jag känner ju både den avgående och tillträdande arbetsmarknadsministern väl, vi arbetade tillsammans i arbetsmarknadsutskottet förra mandatperioden. Jag tror Elisabeth Svantesson blir en alldeles utmärkt arbetsmarknadsminister.Riksdagens öppnande

2013-09-17Dagens högtidliga öppnande av riksdagsåret var som det brukar. Högtidligt och trevligt. På högra bilden ovan anländer kungafamiljen, statsministern och talmännen till riksdagens kammare. Riksdagens öppnande är också ett unikt tillfälle för inbjudna gäster att mingla med både ministrar och partiledare. Själv hade jag min dotter Anna med mig i år, och vi hade turen att få en chans att prata med tre av Alliansens partiledare. Den fjärde, vår statsminister, var upptagen med presskonferensen efter förändringarna av regeringen. Mer om det i nästa inlägg.Kungligt firande

2013-09-15I går kväll var jag inbjuden med respektive till riksdagens TV-sända jubileumsfest för kungen. Det var en stjärnspäckad tillställning, med bland annat Tomas Ledin som syns på bilden nedan.Suddig bild, men nöjd statsminister efter att han tackat alla kvällens artister som syns i bakgrunden.I dag fortsatte festligheterna i Stockholm med öppet hus i slottet. Vi gjorde en rundvandring och på bilden ovan syns Vita Havet, ett av slottets finaste salar. Det är här vi gjort entré när riksdagen bjudits på middag av kungen efter valen 2006 och 2010. Vi besökte också Rikssalen där man ordnat en stor utsällning om kungens tid som regent. Många intressanta historiska politiska dokument fanns också att beskåda.Klockan 15 tog kungen emot folkets hyllningar ovanför Lejontrappan. Bilden över folkmassan tog jag från ett av fönstren i festvåningen strax innan. Till de republikaner som ogillar kungahuset kan jag bara peka på den stora tillströmningen av turister i Stockholm idag för att hylla kungen och delta i firandet. Kungahusets betydelse för turism och näringsliv kan knappast överdrivas.
Sommarfest med riksdagsgruppen

2013-06-19I går hade den moderata riksdagsgruppen sommarfest. Statsministern och ett antal ministrar var gäster. Temat för kvällen var hattar, alla skulle ha hatt på sig. Jag är inte mycket för hatt, så jag valde ett alternativ, nämligen en skylt med en bild av vår IT-minister Anna-Karin Hatt (C). Allt i sann Alliansanda. Detta väckte viss munterhet, inte minst hos statsministern. Flera ville ta bilder, och det var lite svårt att hålla masken. På högra bilden står jag tillsammans med vår tidigare försvarsminister Sten Tolgfors som var hedersgäst, och socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.
Nattarbete...

2013-06-18

I söndags kom jag till Stockholm sen eftermiddag och efter att ha tagit lite att äta gick jag till arbetsrummet för att jobba en stund. Det är mycket att röja undan och slutföra före midsommar när riksdagen går in i en lugnare fas och man i stället kan arbeta mer hemifrån. Jag blev sittande på arbetsrummet under kvällen, svarade på massor av mail, läste en del material, planerade lite möten och aktiviteter, öppnade post, bloggade och skrev några debattartiklar - och plötsligt upptäckte jag att klockan var nästan 02.00 på natten! Det var verkligehn hög tid att traska hemåt till övernattningslägenheten. På vägen passade jag på att ta några fina bilder ut över Nybroviken i gryningsljuset, ungefär klockan 02.30. Sommaren är verkligen härlig, och Stockholm är en mycket vacker stad!


Slottssprinten

2013-03-20Dagens slottssprint gick ju sådär för de svenska deltagarna. Men det var ändå kul att se finalerna, som var det enda
jag hade möjlighet att följa på grund av att onsdagens omröstning i kammaren skedde samtidigt med kvalheaten.
I damfinalen fanns ingen svenska med och herrfinalen dominerades av familjen Northug. Inte nog med att Petter
vann, hans bror Tomas blev femma. Svenske Teodor Peterson som försvarade de svenska färgerna och blev fyra i finalen.Passande väder för morgondagens slottssprint

2013-03-19

I dag har man färdigställt skidspåren runt Stockholms Slott inför morgondagens slottssprint. Spåret går alldeles nedför våra fönster i moderaternas riksdagskansli, så utsikten är utmärkt.

Normalt brukar det vara vår i Stockholm när sprinten körs, men i år ligger snön över hela staden och i dag har det snöat ännu mera. I dag tränade en del åkare i spåret, och i morgon är det allvar. Sprinttävlingen sänds förresten direkt i morgon eftermiddag i TV.

Bilden: Gamla riksdagshuset rakt fram och till höger längre bort skymtas operan.
Votering

2013-03-14Bilder från gårdagens votering, en del av vår vardag i riksdagen. Voteringen tog ungefär en timme och Alliansen vann alla omröstningar.I ett ärende rörande arbetsmarknadspolitiken ställdes Alliansens linje mot fyra olika motförslag från oppositionspartierna. Kändes lite märkligt att så tydligt se oppositionens splittring i en så central fråga. När alla oppositionspartier har olika förslag måste talmannen först ställa de olika förslagen mot varandra och utse motförslag i huvudvoteringen. I en av dessa förberedande voteringar blev det 20-20, dvs Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet fick lika många röster (övriga avstod i denna förberedande votering). Följden av lika röstetal blir att lottning måste ske framme hos talmannen, som kallar fram två observatörer och en lottdragare. Två lotter finns - ja eller nej. Lite mycket pyssel kan man tycka, med tanke på att det förslag som segarde sedan röstades bort på vägen mot huvudvoteringen.


Turkiets president på besök i riksdagen

2013-03-13Turkiets president, Abdullah Gül, är ju på officiellt statsbesök i Sverige denna vecka, och i dag besökte han riksdagen och höll ett längre tal till en fullsatt förstakammarsal i gamla riksdagshuset, där han bland annat knöt an till historiska band mellan Sverige och Turkiet. Redan på 1600-talet slöts de första handelsavtalen mellan Sverige och Turkiet. På vänstra bilden gör presidenten entré tillsammans med riksdagens talman Per Westerberg (M). President Gül fick också svara på frågor från riksdagen, och det handlade mycket om mänskliga rättigheter, skyddet för minoriteter i Turkiet, och då särskilt Syrianska och Kurdiska minriteter, och så givetvis Turkiets förhandlingar med EU om ett framtida medlemskap.

President Gül har ett väldigt avväpnande sätt när det gäller kritiska frågor och nämner gärna att Turkiet är på rätt väg och att den nya konstitutionen som man just nu arbetar med kommer att leda vidare mot ökad demokrati och stärkta mänskliga rättigheter. Jag hoppas han har rätt. Turkiet har uppenbarligen stora brister när det gäller just mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och pressfrihet. Men för egen del tror jag att kontakter på alla nivåer mellan våra länder är bästa sättet att påverka utvecklingen positivt. Inte minst kan ökad handel och turism från Sverige vara ett bra sätt att sprida demokratiska värderingar.I salen fanns, förutom en stor turkisk delegation, representanter för regeringen. Jag passade på att ta några bilder på vår twittrande utrikesminister Carl Bildt en stund före president Güls ankomst. På högra bilden i samtal med biståndsminister Gunilla Carlsson (M).
Heldag med Parlamentariska Socialförsäkringsutredningen

2013-02-11

Hela måndagen har jag ägnat åt sammanträde med den Parlamentariska Socialförsäkringsutredningen. Man måste nog vara lite speciell för att vilja gräva ned sig i dessa frågor, men jag tycker det är mycket intressant, inte minst att försöka utforma framtidens a-kassa på ett sätt som kan få brett politiskt stöd och dessutom tillgodose önskemål från de fackliga organsiationerna och näringslivet. I dag har vi också diskuterat framtidens arbetsskadeförsäkring. Bilden är från dagens möte som hölls i arbetsmarknadsdepartementets lokaler.

Utredningen är omfattande, den absolut största pågående uteredningen i Sverige just nu. Vi är oftast mellan 20 och 25 personer vid sammanträdena, varav 13 politiker från samtliga partier, och resten tjänstemän i utredningssekretariatet och sakkunniga från de berörda departementen, främst social- departementet och arbetsmarknadsdepartementet. Mycket att läsa in är det också.

Stockholmsvinter

2013-01-25Jag kunde bara inte låta bli att ta dessa vackra bilder från Helgeandsholmen i går, från bron mellan Drottninggatan och Riksdagen. Till vänster utsikten mot Operan och till höger mot Stadshuset, Riddarholmen och Rosenbad.
Valobservationsuppdrag i Ukraina och möte med Julia Tymosjenko

2012-11-02

Reseberättelsen/rapporten från mitt första uppdrag som valobservatör är nu klar. Uppdraget innebar en övervakning av Ukrainas parlamentsval söndagen den 28 oktober, och gjorde bland annat att jag fick en unik möjlighet att övervaka när den fängslade oppositionsledaren Julia Tymosjenko röstade från sin sjuksäng, vilket blev oerhört uppmärksammat i både svenska och utländska media.

Hela reseberättelsen från mitt valobservationsuppdrag i Ukraina finns att läsa här

Fotot är taget av utländska media i samband med det stora mediauppbådet utanför Tymosjenkos sjukhus.
Borås Tidnings nätupplaga i kväll

2012-10-03


Jag är ny moderat ledamot i Socialförsäkringsutredningen

2012-10-02

Pressmeddelande 2012-10-02

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828


Jag har blivit utsedd till ny moderat ledamot i Socialförsäkringsutredningen

I kväll utsåg den moderata riksdagsgruppen mig till ny moderat ledamot i den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen.

Det är givetvis oerhört smickrande att bli utsedd till ledamot i den kanske mest politiskt intressanta parlamentariska utredning som just nu pågår. Utformningen av framtidens socialförsäkringar har stor betydelse för människors trygghet, sysselsättningen och samhällsekonomin. Rimlig trygghet är en del av den svenska välfärden och måste samtidigt förenas med eget personligt ansvar och ett värnande av arbetslinjen.

För egen del ser jag som främsta utmaning att försöka finna en bra lösning där de allra flesta som arbetar kan omfattas av en allmän arbetslöshetsförsäkring, precis som man redan idag omfattas av en allmän sjukförsäkring. Frågan är mycket komplicerad, men jag hoppas att politiska kompromisser efterhand ska kunna leda oss fram till en lösning som vinner människors förtroende.

En annan utmaning är att förenkla regelverken kring sjukpenning och a-kassa, och att försöka samordna dessa två regelverk bättre så ingen hamnar mellan stolarna i systemen. Det är som alla inser inga små enkla frågor som Socialförsäkringsutredningen hanterar.

Mitt uppdrag löper till den 31 januari 2015 då utredningen ska vara slutförd.


TV4 om dagens budgetpresentation i Borås

2012-09-20Bilderna ovan är stillbilder från nyhetsinslaget i TV4 Borås.
Borås och Sjuhärad stora vinnare i årets budgetproposition

2012-09-20

Vi höll dagens budgetpresentation på Högskolan i Borås, vilket var en mycket lämplig plats med tanke på att Högskolan kom särskilt väl ut när det gäller regeringens satsningar på utbildning. I budgeten får man dels 15,3 miljoner till fler utbildningsplatser generellt, dels extra pengar för att man håller hög kvalitet på sin utbildning i psykologi och dessutom extra pengar till fler platser på utbildningen för högskoleingenjörer. Dessutom får man en miljon extra för konstnärlig forskning, främst inom det textila området, på grund av hög kvalitet i forskningen. Redan tidigare har vi ju fått bekräftelse på att lärarutbildningarna i Borås håller mycket hög kvalitet, när man fick ta över platser från andra högskolor och universitet som inte höll måttet. Före presskonferensen uttryckte rektor Björn Brorström sin uppskattning för satsningarna, och vi fick ta del av ett rykande färskt pressmeddelande där Högskolan belåtet konstaterar det erkännandeman fått för sin höga kvalitet inom flera områden.

Tidigare har vi ju sett hur Borås och Sjuhärad stått som vinnare när det gäller fördelning av pengar till infrastrukturen. Beslut har tagits om Rv 40 från Rångedala till Ulricehamn, avtalet om förskottering och tidigareläggning av förbifarten för Rv 27 har godkänts av regeringen och så senast kom beskedet om den stora satsningen på järnvägen mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats.

Vid dagens presskonferens påpekade vi också att Borås kommun är med och delar på de 200 miljoner som särskilt avsätts för utanförskapsområden i storstäderna. Det är Hässleholmen i Borås som får del av dessa pengar, och förhoppningsvis kan det bidra till en positiv utveckling.

Alla Alliansens satsningar i budgeten är givetvis av stor betydelse även för Sjuhärad, men sammantaget kan man konstatera att Borås och Sjuhärad fått mycket god utdelning av riktade pengar i årets budget, särskilt inom de prioriterade områdena utbildning, forskning och infrastruktur. Och det var ju lite kul att Borås också särskilt omnämndes i statsministerns regeringsförklaring.

Det är många politiker och andra, både på lokal nivå och på riksnivå, som har bidragit till detta goda resultat, ingen nämnd och ingen glömd. Själv har jag som ledamot i Utbildningsutskottet självklart främst engagerat mig i frågor rörande Högskolan i Borås och så mitt eget ansvarsområde inom den moderata riksdagsgruppen, vuxenutbildning. Dessutom har jag försökt påverka efter bästa förmåga när det gäller Rv40 och järnvägssatsningen. Jag kan inte annat än vara nöjd idag, väldigt mycket har gått i den riktning jag verkat för.
Dagens budgetpresentation på Högskolan i Borås

2012-09-20I dag presenterades Alliansregeringens sjunde raka budgetproposition på 38 platser i landet. På 14 av dessa platser var det ministrar eller statsråd som stod för presentationen, på övriga 24 platser var det företrädare för Allianspartierna som höll i presentationen. Själv fick jag ansvaret för presentationen i Borås, och till min hjälp hade jag tre lokala representanter för övriga Allianspartier, Falco Guldenpfennig från Kristdemokraterna, Kerstin Hermansson från Centerpartiet och Morgan Hjalmarsson från Folkpartiet. Vid pressträffen fanns även fler tunga lokala politiker närvarande, bland annat vice ordföranden i kommunstyrelsen i Borås, Annette Carlson (M) och kommunstyrelsens ordförande i Ulricehamn, Lars Holmin (M). Jag hade självklart prytt mitt USB-minne med blågula band, vilket framkallade viss munterhet hos åhörarna. Ett litet USB-minne med en omfattande reformbudget.

Jag konstaterade i min presentation att den ansvarsfulla politik som Alliansen fört, och det tydliga långsiktiga fokuset på en tillväxtskapande politik, där arbetslinjen (med 200.000 fler i arbete jämfört med 2006) och goda villkor för företagande stått i centrum har gjort att Sverige står starkt i ett oroligt Europa. Vi har haft en tillväxt på 9% sedan 2006, jämfört med 1,8% i genomsnitt för EU-länderna. Vår statsskuld har minskat från 45% av BNP 2006 till 37% i år. Det är ingen slump att Sverige står starkt, och det är självklart av avgörande betydelse att 200.000 färre är i utanförskap och i stället arbetar och betalar skatt.

Samtidigt påpekade jag riskerna för svensk del i ett ekonomiskt oroligt Europa, där de flesta länder gör dramatiska nedskärningar och höjer skatterna. Självklart kan den europeiska krisen medföra att svenska exportföretag får ökade problem och att arbetslösheten ökar. Men med den försiktiga reformpolitik vi för så finns det goda reserver att ta till om läget skulle förvärras. Som jämförelse kan nämnas att regeringen satsade 15 miljarder förra året. Då fick vi kritik för att vi snålade för mycket. Årets satsningar är på 23 miljarder, vilket också är en mycket försiktig nivå. Budskapet från finansministern är tydligt - det finns inget utrymme för att slarva med ekonomin, och vi spenderar inte mer än vad som är rimligt. Att sedan oppositionen säkert kommer att vilja göra slut på mer i likhet med tidigare år är en annan sak.
Sveriges mäktigaste Guliganer?

2012-09-19Elfsborgs eleganta magasin Inside ägnar ett helt uppslag i senaste numret åt Riksdagsguliganerna och en intervju med mig som en av initiativtagarna.

Klicka på respektive sida ovan för att få artikeln i läsbar storlek, eller läs dem här: Sidan ett och sidan två.

Hela det humoristiska "guliganmanifest" som nämns i artikeln går att läsa här.
Traditionsenlig kunglig konsert

2012-19-19Gårdagens högtidliga och traditionsenliga öppnande av det nya riksdagsåret avslutades med den traditionsenliga kungliga kulturevenemanget, denna gång på Konserthuset i Stockholm. Men nu är det slut på festligheterna, nu börjar allvaret.
Bilder från Riksmötets öppnande

2012-09-18Dagens öppnande av Riksmötet 2012/2013 inleddes med det traditionella uppropet, som dock föregicks av en högtidlig och värdig minnesstund över de tre ledamöter som avlidit i sommar, Johnny Munkhammar, Carina Moberg och William Petzell.Efter en gudstjänst i Storkyrkan var det då dags att vandra till Riksdagen för det traditionella öppnandet. Journalisterna flockades precis som vanligt, och i trapphallen i gamla riksdagshuset bjöds vi på traditionell underhållning och fanborg och folkdräkter.På bilden ovan mina två moderata riksdagskolleger från valkretsen, Cecilie Tenfjord Toftby och Ulrik Nilsson. På läktaren ovanför oss fanns också tidigare artiledare på plats, här Ingvar Carlssson (S), Ulf Adelsohn (M) och Olof Johansson (C).Efter att kungen förklarat riksmötet öppnat läste statsministern upp sin sjunde regeringsförklaring. Han beskrev skillnaderna mellan den ansvarsfulla svenska politiken som gör att vi kan presentera reformer och stasningar, och alternativet som vi ser runt om i Europa där man i stället diskuterar hur man ska fördela nedskärningar, besparingar och skattehöjningar. I regeringsförklaringen beskrev statsministern ett antal viktiga framtidssatsningar i årets budget. Han nämnde bland annat järnvägssatsningen mellan Göteborg och Borås som en särskilt viktig framtidssatsning. Vad jag vet var det nog första gången som Borås uttryckligen nämns i en regeringsförklaring.
Reseberättelsen från Kinaresan

2012-09-17Hela reseberättelsen från Utbildningsutskottets resa till Kina,
kompletterad med en del avslutande reflektioner, finns nu
samlad här.
En intensiv och givande vecka i Canterbury

2012-08-25

För första gången sedan jag blev invald i riksdagen 2006 ansökte jag i år om att få åka med på en veckas intensivutbildning i engelska. Även om jag studerade engelska i grundskolan och gymnasiet så kände jag att det fanns goda skäl att uppdatera kunskaperna och öva upp förmågan att tala mer flytande, öka förståelsen och inte minst lära mig fler fackuttryck inom politik och samhällsfrågor. Förra söndagen gick resan till Canterbury i södra England där jag och 11 andra riksdagsledamöter och tjänstemän i riksdagsförvaltningen studerade engelska från morgon till kväll i mindre grupper med mycket professionella lärare. Som de flesta elever fick vi också en del hemläxor att göra till dagen därpå. Under lektionerna övade vi bland annat på att hålla anföranden och politiska debatter på engelska och gjorde även en del längre presentationer. Som elev fick jag välja mellan att bo i familj eller på hotell, och valet var enkelt. Ska man intensivstudera engelska blir det givetvis mer effektivt om man talar engelska dygnet runt. Jag valde därför att bo i en familj under veckan. De flesta kvällar åt och umgicks jag med min värdfamilj.Familjen bodde utanför den lilla byn Chillham någon mil från Canterbury. På vänstra bilden torget i byn med puben och kyrkan i bakgrunden. Till höger min värdfamilj, Steve och Carol.Tempot var högt och så mycket tid för sociala aktiviteter fanns det inte, men själva staden är mycket trevlig och genuint engelsk. Canterbury är främst känt för sin katedral, och den höjer sig över den lågbebyggda staden.Jag fick också chansen att vara med på en kvällsandakt. Här syns till vänster den nedre delen av katedralen med den stora salen, och på högra bilden den "mindre" kyrkosalen där kvällsandakten "Evensong" hölls. Katedralen är så gigantiskt stor att det är svårt att visa på bild.Skolan ordnade också en liten kvällsutflykt till Dover, och här syns hamnen i Dover som fortfarande används mycket trots den nya Eurotunneln. Det är ca 3,5 mil över till Calais på andra sidan, och man såg den franska kusten tydligt i kvällssolen. I bakgrunden, längst in i viken, syns staden Dover som i stort sett förstördes helt under kriget. Under mitt besök fick jag flera skrämmande berättelser från kriget, både från lärarna och min värdfamilj. Södra England var uppenbarligen ingen rolig plats att bo på under andra världskriget. På högra bilden syns de höga vita kalkstensklipporna som är så typiska för Sydkusten vid Dover.

Veckan var intensiv men nyttig, och förhoppningsvis är engelskan mer flytande nu. Om bara en dryg vecka går färden till Kina med utbildningsutskottet. Då lär de uppfräschade engelskakunskaperna komma mycket väl till pass. Jag har för övrigt också putsat lite på min gamla engelska presentationssida.
Moderat vårfest i fotbollens tecken

2012-06-20

I går hade den moderata riksdagsgruppen sin traditionella vårfest, och eftersom även all personal på riksdagskansliet var medbjudna så blev det en stor tillställning som avhölls på Junibacken i Stockholm. Före middagen åkte vi sagotåget med statsministern i spetsen. Vi konstaterade att tåget gick i tid, men det var kanske för att infrastrukturministern också var med på festen.

Efter middagen fanns möjlighet att se matchen mellan Sverige och Frankrike, vilket var svårt att motstå. Och med tanke på resultatet visade det sig vara ett bra val. Statsministern var en av alla moderater som i likhet med mig valde att se matchen, och här en bild strax efter att Sverige gjorde 2-0. Bara glada miner.

Och glada miner var det även i övrigt. Vi har en betydligt positivare framtidstro och förhoppningar inför valet om två år än vad man kan tro när man läser kvällstidningarna.
Skål för Skånes nya landshövding - Margareta Pålsson!

2012-05-10I dag kom beskedet att regeringen utsett Utbildningsutskottets ordförande, Margareta Pålsson (M), till ny landshövding i Skåne. Vi moderater i utskottet improviserade snabbt och köpte lite champagne för att skåla för vår populära, kunniga och sympatiska ordförande. Vi kommer att sakna Margareta, men samtidigt vill vi gratulera henne till ett fantastiskt spännande uppdrag. Vi ser fram mot att hälsa på henne i residenset i Malmö framöver....
Julia - min 14:e praoelev i riksdagen

2012-05-04Den här veckan har jag haft min 14:e praoelev i riksdagen. Denna gång Julia som bor utanför Stockholm och går i årskurs åtta. Eftersom veckan var kort på grund av helgerna tjuvstartade vi praon med en extra dag förra veckan då vi tog en längre rundvandring i riksdagen och även besökte plenisalen. Julia har följt många debatter och voteringar från läktaren, men även följt med mig på möten och seminarier och träffat politiska sekreterare och sett hur de arbetar. I dag avslutades praon med interpellationsdebatter och utanför Riksdagen passade vi på att hälsa på finansmarknadsminister Peter Norman (M) som skulle delta i en av dagens debatter.
Min 13:e praoelev i riksdagen

2012-04-20Den här veckan har min trettonde praoelev följt mitt arbete i riksdagen. Denna gång Daniil från Bollebygd. Han hade lite extra tur med veckan eftersom han fick följa med på 50-årsuppvaktningen av folkpartiets partiledare Jan Björklund i onsdags, och väl där fick han mingla med nästan hela den svenska regeringen och hälsa på statsministern och övriga tre partiledare i Alliansen. Men det blev också många timmar under veckan på läktaren i riksdagen för att följa debatter och frågestund och ett besök hos riksdagens andre vice talman Ulf Holm.
FP-ledaren och utbildningsministern Jan Björklund 50 år

2012-04-18I dag firade Folkpartiledaren och Utbildningsministern Jan Björklund sin 50-årsdag med en mottagning i Rosenbad. Jag var inbjuden i min egenskap av ledamot i Riksdagens Utbildningsutskott. Det var ett välbesökt kalas, och jag fick bland annat höra hela regeringen sjunga ja må han leva under ledning av statsministern (bilden till höger). En väl samsjungen kör, även om Carl Bildts sångröst som bekant inte ligger på samma höga nivå som hans utrikespolitiska kunnande.

Jan Björklund är medlem i Riksdagsguliganerna, en lokal supporterklubb för politiker och tjänstemän i riksdag och regering som håller på Elfsborg, och som jag startade 2006. Inför Björklunds 50-årsdag hade jag lite kontakter med Elfsborgs marknadsavdelning och de hjälpte till att trycka upp en matchtröja med passande tröjnummer som jag överlämnade till medias och åskådarnas stora förtjusning. Jubilaren blev helt klart en smula överraskad.
Gårdagens debatt i SVT

2012-03-30

Gårdagens debatt gick väl så där. Det är nästan hopplöst att föra en vettig diskussion när alla avbryter varandra hela tiden. Men jag fick i vart fall fram mitt huvudbudskap, nämligen att den enda långsiktigt hållbara vägen för att minska fattigdom och utanförskap är att hålla fast vi arbetslinjen. Vi har visat att den fungerar. Sedan 2006 har vi mellan 150.000 och 200.000 färre som lever i utanförskap och 200.000 fler som arbetar. Vi har också en högre sysselsättningsgrad i alla åldergrupper. Självklart har detta betydelse för att minska fattigdomen. Den främsta förklaringen till att en del barn lever i familjer med låg ekonomisk standrad är ju att deras föräldrar saknar arbete.

Skattesänkningar kan också minska fattigdomen. Faktum är att tack vare jobbskatteavdraget betalar idag de med låga inkomster en mindre andel av de totala skatterna än tidigare och de med högre inkomster betalar en större andel. Detta fick jag inte tillfälle att säga i debatten, men däremot påpekade jag att en ensamstående mamma som arbetar som undersköterska har fått en hel extra månadslön efter skatt att leva på varje år. Det är självklart att det gör det lättare för henne att få ekonomin att gå ihop och rimligen också gör att hennes barn inte känner sig lika fattiga. För dem som inte har jobb har vi försökt motverka barnfattigdom genom att höja barnbidrag och flerbarnstillägg och förbättra bostadsbidraget för barnfamiljer.

Bilderna kommer från SVT:s programarkiv. Simultantextningen fungerade visst sådär, men hela programmet finns att lyssna på i SVT:s arkiv.
100 personer följer mig redan på Twitter

2012-03-13

Efter att lite försiktigt ha smugit igång mitt Twitterkonto de senaste veckorna har jag redan 100 personer som följer mig.
Vill du göra detsamma är det bara att använda twittersymbolen ovan.


Mottagning med Taiwans nya ambassadör

2012-02-21

I kväll höll Taiwans nya stockholmsambassadör, Thomas T.S. Cheng, mottagning i Riksdagen och höll ett tal till oss inbjudna gäster från Svensk-Taiwanesiska Parlamentarikerföreningen.

I praktiken är mr Cheng ambassadör, fast formellt sett är han representant i Sverige för Taipei Mission. Detta eftersom Taiwan inte har formella diplomatiska förbindelser med Sverige. Detta beror i sin tur på att Kina formellt sett anser att Taiwan är en del av Kina.

Svensk-Taiwanesiska är den största parlamentarikerföreningen i riksdagen, och det känns sräskilt angeläget att ha goda kontakter med Taiwan med tanke på deras utsatta situation. Till hösten ska jag besöka Kina tillsammans utbildningsutskottet, och det ska bli intressant att jämföra Kina och Taiwan.

Ericsoniubbhult läses i 28 länder - och i hela Sverige

2012-02-18Enligt googles analysverktyg har min blogg de senaste 30 dagarna haft besökare från 28 olika länder (grönmarkerade på kartan). Och så brukar det se ut. Jag har regelbundet besökare från de flesta europeiska länder samt från USA och Canada. Dessutom lite spridda skurar från resten av världen. Ofta verkar det vara utflyttade svenskar, ambassadpersonal och svenskar på resa som besöker min sida av mailen att döma.

Den svenska kartan visar samtidigt att mina svenska besökare numera kommer från hela landet.
Ericsoniubbhult nu även på Twitter

2012-02-17


De senaste dagarna har jag smugit igång mitt nya Twitterkonto, och numera finns jag alltså både på hemsidan/bloggen, Facebook och Twitter

Hemsidan och bloggen kommer alltid att vara min bas när det gäller sociala medier, och Facebook och Twitter kommer främst att fungera som "löpsedel" till en del av det jag skriver på bloggen. Den som följer bloggen kommer aldrig att missa något, men alla är välkomna att följa mig även på Twitter och få tips om när något spännande dyker upp på bloggen. För den intresserade finns ikonerna även permanent längst upp på hemsidan vid min presentation.

Sedan länge fungerar bloggen även med RSS-funktion.

Teckningen har jag hittat på nätet, källa okänd. Men den är onekligen ganska träffande...
Ericson i Ubbhult en av juristerna i riksdagen

2012-02-01

Tidningen Dagens Juridik har gått igenom vilka riksdagsledamöter som är utbildade jurister. Kartläggningen visar att moderaterna har flest, 12 stycken i vår riksdagsgrupp på 107 ledamöter. Socialdemokraterna har bara en enda jurist i sin riksdagsgrupp och Sverigedemokraterna liksom Vänsterpartiet har ingen alls. I övriga partier finns några jurister i varje.

I uppräkningen av oss jurister och vilka utskott vi arbetar i har jag förvånande nog fått ett alldeles speciellt litet tillägg i min egen beskrivning:

"Jan Ericson, känd som Ericson i Ubbhult, ledamot i Utbildningsutskottet."

Jag verkar i vart fall ha satt Ubbhult på kartan.
Reseberättelsen från Canada

2012-01-13

Nu är hela reseberättelsen klar från besöket i Toronto och Ottawa. Den finns nu i bloggarkivet bland reseberättelserna från alla mina andra studieresor och utskottsresor.


Avtackningar

2011-12-20Efter dagens sista votering var det dags för talmannen Per Westerberg att tacka av några av de riksdagsledamöter som lämnat riksdagen i höst. Den förste att avtackas var förre Centerledaren Maud Olofsson. Jag har inte alltid haft samma syn som hon på alla politiska frågor, men hon kommer alltid att kommas ihåg som av ingenjörerna bakom tillskapandet av Alliansen och en av dem som gjorde det möjligt för Alliansen att ta över regeringsmakten. Därmed har hon en särskild plats i svensk politisk historia.

Avtackning skedde även av Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet, samt av Mikaela Valterssson som tidigare var gruppledare och ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet.
Hög stämning på moderata riksdagsgruppens julfest

2011-12-14I går kväll hade den moderata riksdagsgruppen sin årliga julfest i en lokal vid Munchenbryggeriet i Stockholm. Det var mycket god stämning, och fattas bara annat med det starka opinionsstöd partiet har och det starka förtroende i viktiga frågor som vi just nu har hos väljarna. Men tro inte att självgodheten genomsyrade festen, tvärtom. Statsministern påminde oss om att man hela tiden måste förtjäna väljarnas förtroende och att man aldrig får ta sitt väljarstöd för givet. Fast han var förståss väldigt glad också, och det tycker jag han förtjänar att få vara med tanke på sitt tunga ansvar att hålla ihop en regering och styra ett land under de tuffa förutsättningar som gäller just nu i vår omvärld. På högra bilden förbereder sig statsministern för att hålla sitt traditionella tal där han tackar för maten.

Under festen fick vi klart för oss att i samma hus, en bit längre bort, hade samtidigt Socialdemokraterna sin julfest. Jag misstänker att den var något mer dämpad. Även om Juholt har bjudit på många skratt den senaste tiden.
Moderaternas fackliga nätverk

2011-12-01

Efter valet 2006 fick jag partistyrelsens uppdrag att ansvara för Moderaternas fackliga nätverk. Det riktar sig till moderater med politiska förtroendeuppdrag som samtidigt har ett fackligt engagemang. Framöver kommer denna annons att förekomma i olika media för att sprida bättre kunskap till fler om vårt fackliga nätverk. Jag planerar också att bilda en mer löst sammanhållen mailgrupp för alla med moderata sympatier som är intresserad av fackliga frågor, arbetsrätt och andra arbetsmarknadsfrågor. Mer om detta senare.


Stämmomiddag

2011-10-22

Årets stämmomiddag var lika underhållande som vanligt. Carl Bildt höll ett bejublat tal, där han på sitt vanliga sätt drev med både det ena och det andra. Sedan fick vi besök av Lotta Engberg. MUF-ordföranden Erik Bengtzbo blev först att tvingas upp på scenen för att sjunga duett. Sedan tog Lotta Engberg givetvis upp fyra bugg och en coca cola, och det fanns liksom ingen chans för Carl Bildt att komma undan. Filippa Reinfeldt tog ett stadigt tag i utrikesministern och ledde honom till scenen för den obligatoriska duetten. (För två år sedan fick han ju för övrigt sjunga samma sång med Charlotte Perelli, se bilder på bloggen den 29/8 2009). Få svenska politiker bjuder så mycket på sig själv som Carl Bildt, och han är verkligen genuint omtyckt.

Efter maten samlades de senaste fyra moderata partildarna på allmän begäran för en gruppbild. Herrar Bildt, Reinfeldt, Adelsohn och Lundgren har dessutom det gemensamt att de alla har varit ministrar i borgerliga regeringar.


Praoelev med spännande historisk koppling

2011-09-29Den här veckan har jag besök av Linda Östberg från Kållered som
är prao hos mig i riksdagen. Linda är faktiskt barnbarnsbarnbarn till
Moderaternas grundare, Gustaf Fredrik Östberg, vilket väckt viss
uppmärksamhet under veckan. Det var Gustaf Fredrik Östberg
grundade Allmänna Valmansförbundet år 1904

Under veckan har Linda bland annat träffat statsminister Reinfeldt
och talman Per Westerberg, samt en del andra ministrar, ledamöter
och tjänstemän. Vi har också besökt Moderaternas Hus i Gamla Stan
där en bronssköld på partiets grundare givetvis har en hedersplats
bland andra moderata partiledare

Vi fick också en intressant historielektion om partiets historia när vi
träffade moderaternas främste historieexpert Johan Westrin på riksdagskansliet.

I morgon förmiddag blir det möte med EU-nämnden och sedan är
praoveckan slut.
Trevlig Taiwankväll

2011-09-21I går kväll var deltagarna i Taiwanresan i våras hembjudna till Taiwans ambassadör och VD för Taipei Mission Dr Abraham Chu och hans hustru, tillsammans med några företrädare för Taipei Mission som fungerar som Taiwans ambassad i Stockholm. Efter en god taiwanesisk måltid överraskade ambasadören med att dra igång kareoke i vardagsrummet, och inledde själv med att sjunga en välkänd taiwanesisk sång. Även ambassadörens hustru sjöng en vacker traditionell Taiwanesisk sång för oss. Vi andra valde för oss något mer lättillgängliga melodier...

Jag blev för övrigt minst sagt förvånad när ambassadören inledde kvällen med att tacka för min utförliga reseberättelse från Taiwanbesöket, och berätta att den hade översatts till Taiwanesiska av ambassadens informationsavdelning och sedan bland annat skickats till Taiwans president! Tydligen hade innehållet i reseberättelsen uppskattats även av presidenten.
I mycket gott sällskap

2011-09-20

Alldeles innan finansminister Anders Borg överlämnade budgetpropositionen till talmannen hann vi med att ta denna bild. Det känns som ett mycket gott sällskap att stå mellan finansministern och hans budget.
Allvarstyngd och fundersam...

2011-09-16

När jag öppnade dagens Borås Tidning upptäckte jag att BT:s fotograf fångade oss på bild i går under statsminister Reinfeldts uppläsning av regeringsförklaringen.

Med tanken på det allvarstyngda budskapet om vikten av politiskt ansvarstagande i en bister ekonomisk tid är det kanske inte så konstigt att jag ser ovanligt allvarstyngd och fundersam ut. Jag är ärligt talat fortfarande inte säker på att den politiska oppositionen verkligen insett allvaret, men det visar sig väl framöver.
Riksdagens högtidliga öppnande

2011-09-15

Riksdagens högtidliga öppnande följde som vanligt alla traditioner. Viktigaste inslaget var givetvis statsministerns uppläsning av regeringsförklaringen. Temat var tydligt - Alliansen tar ansvar för Sveriges ekonomi och för den svenska välfärden när det blåser kalla ekonomiska vindar från omvärlden. Och när andra länder diskuterar nedskärningar och skattehöjningar diskuterar vi i Sverige hur stort utrymme vi har för reformer.
Gott nytt riksdagsår!

2011-09-14

I dag tar det gamla riksdagsåret slut och i morgon börjar det nya med upprop och Riksmötets högtidliga öppnande. Den moderata riksdagsgruppen startade redan idag med ett längre gruppmöte där vi diskuterade höstens utmaningar. Därefter bjöd riksdagsgruppen traditionsenligt på mingel och buffé för hitresta anhöriga som ska vara med på morgondagens öpnnande. Statsministern var förståss också med och gav sin syn på det kommande riksdagsåret och hälsade alla anhöriga välkomna.

I morgon läser statsministern upp regeringsförklaringen. Mot Alliansen står fyra väldigt splittrade partier som verkar vara oeniga om det mesta, och Socialdemokraterna har gjort väldigt klart att deras viktigaste upgift är att försöka förstöra så mycket som möjligt för Alliansen. Något seriöst ansvarstagande lär vi nog inte se så mycket av. Det lär bli ett minst sagt spännande riksdagsår.
Utskottsresa till Lappland

2011-09-04Den 4-8 september gjorde Utbildningsutskottet en studieresa. Temat var främst forskningsfrågor, och då främst miljö- klimat- och glaciärforskning med arktisk koppling. Vi besökte bland annat Abisko/Torneträsk, Kiruna och forskningsstationen Tarfala vid Kebnekajse. Läs hela reseberättelsen här.Lika gammal som Berlinmuren...

2011-08-28

För några veckor sedan fyllde Berlinmuren 50 år. Den byggdes strax innan jag föddes, och idag är det därmed min tur att passera halvseklet. Borås Tidning var hemma och hälsade på förra veckan och gjorde detta lilla "hemmahosreportage". Tyvärr blev det fel födelsedatum i artikeln, och för den som eventuellt funderar på att komma och gratulera mig den 28 september kan jag bara meddela att det är i dag jag fyller...
Sommarfest med riksdagsgruppen

2011-06-08

I går kväll hade den moderata riksdagsgruppen sin traditionella sommarfest. Aldrig har vi varit så många, men det är ju angenäma problem att försöka klara logistiken. Tack vare lite goda personliga kontakter hade vi besök av ägarna till Restaurang Sjömagasinet i Göteborg, som hade dukat upp en trevlig buffe med lite västkustkoppling. Och sommarkvällen bjöd på underbart väder.

Trots det något knepiga parlamentariska läget har ju faktiskt detta första riksdagsår gått över förväntan. Det allra mesta av regeringens förslag har fått godkänt av riksdagen och förlusterna i voteringarna har varit betydligt färre än vi befarade efter valet. Under gårdagen slutfördes ju också förhandlingarna med oppositionen om de svenska insatserna i Libyen, och utrikesminister Bildt som kom direkt från förhandlingarna till festen var på ett utmärkt humör och uppenbarligen mycket nöjd med resultatet. Det var kanske inte så konstigt att även statsministern var på ett strålande humör och höll ett personligt och roligt tal till riksdagsgruppen, där han tackade för våra insatser för att sy ihop politiska lösningar och hantera knepiga politiska frågor.Studieresa till Taiwan

2011-05-26

Den 22-26 maj 2011 besökte jag Taiwan tillsammans med sex andra medlemmar i Svensk-Taiwanesiska parlamentarieker- föreningen i riksdagen. Här en bild från vårt besök i parlamentet i Taipei.

Hela reseberättelsen finns att läsa här.


Studieresa till Kiruna och Esrange

2011-05-10

Den 8-10 maj besökte jag Kiruna och raketbasen i Esrange tillsammans med andra medlemmar i Riksdagens Rymdnätverk. Här en bild från vårt besök i kontrollrummet på Esrange.

Hela reseberättelsen finns att läsa här!Ministermiddag i Rosenbad

2011-04-28

I går kväll var Alliansen i Utbildningsutskottet inbjudna till middag med utbildningsminister Jan Björklund på regeringskansliet Rosenbad. På bilden Utbildningsutskottets ordförande, Margareta Pålsson (M) tillsammans med utbildningsministern. Gästmatsalen där vi åt en god måltid hade förresten tidigare under dagen varit uppdukad för lunch åt Rysslands president Putin och statsminister Reinfeldt.

Det är alltid trevligt att prata med Björklund och skvallra lite om Mark och Skene, och vi har en del gemensamma bekanta inom politiken. Lite kul är det att mitt allra första politiska uppdrag var som ledamot i utbildningsnämnden på Marks Gymnasieskola - den skola där utbildningsministern själv en gång gick.

Efter middagen följde jag med några av tjänstemännen i samordningskansliet på en liten rundtur i Rosenbad för att se hur de har det i regeringskansliet.Oväntat ressällskap till Oskarshamn

2011-04-18I morse tog jag morgonflyget från Arlanda till Oskarshamn för att besöka Oskarshamns kärnkraftverk och Svensk Kärnbränslehantering. Det var lite landsortsbuss över flygresan, bara fem passagerarei det lilla planet. Men bland passagerarna fanns nye S-ledaren Håkan Juholt, och jag passade på att prata lite kärnkraft med honom. Helt klart verkar hans intresse av en förtida avveckling vara svalt, och han har uppenbarligen en annan grundinställning i kärnkraftsfrågan är sin företrädare. Men hans parti tycker som bekant annorlunda och vill sätta ingång med en avveckling. I dag vet man ju inte vem som bestämmer i Socialdemokraterna, och just nu skickar man ut alla tänkbara budskap samtidigt i ett antal frågor, så man ska kanske inte lägga alltför stor vikt vid Juholts personliga åsikter i kärnkraftfrågan.Utbildningsutskottets studieresa till Bryssel och Paris

2011-03-24

Utbildningsutskottets studieresa den 21-24 mars 2011 gick till Bryssel och Paris, och främsta syftet var att få en tydligare bild av hur OECD, EU och olika EU-organ arbetar med utbildnings- och forskningsfrågor. Hela reseberättelsen finns här.
Västsvenska riksdagsbänken

2011-03-18

En gång i månaden samlas vi västsvenska moderata riksdagsledamöter och våra tjänstemän för att diskutera västsvenska frågor och angelägenheter. Den 9 mars hade vi besök av Västsvenska Handelskammaren som var inbjudna för att prata om Västsverige utifrån ett näringslivsperspektiv. De tog också denna bild på alla oss västsvenska moderata ledamöter, som nu också finns utlagd på Handelskammarens hemsida.


Ett säkert vårtecken

2011-03-17I går avgjordes den årliga slottssprinten i en bana runt Stockholms Slott. Det är ett säkert vårtecken när man kör ut snö runt slottet. I år hade jag utsikt från första parkett, tävlingen gick alldeles utanför våra fönster, eftersom jag numera har mitt arbetsrum på Mynttorget i Gamla Stan. Kul med svensk seger på hemmaplan. I natt har förresten all snö körts bort igen. Nu kan det kanske bli vår på riktigt?Praoreportage i Göteborgs-Posten

2011-03-13I dag har min praoelev Maria Zetterberg, som är ungdomsreporter på Göteborgs-Posten, en artikel på tidningens ungdomssida Graffiti om sin vecka i Riksdagen. De två bilderna kommer från artikeln, och togs av frilansfotografen Annika af Klercker som följde oss några timmar i Riksdagen på uppdrag av Göteborgs-Posten.Min elfte praoelev i riksdagen

2011-03-03Denna vecka har jag besök av Maria som kommer från min egen hemort Ubbhult. Hon är min 11:e praoelev sedan jag blev invald i riksdagen 2006, och följer mitt arbete under veckan. Hon är dessutom ungdomsreporter för Göteborgs-Posten och kommer att skriva ett reportage i tidningen om sin vecka i riksdagen. Under veckan har vi bland annat träffat riksdagens talman Per Westerberg, och då tog jag dessa bilder.Moderata riksdagsgruppen på internat

2011-02-04Under två dagar har den moderata riksdagsgruppen varit på internat för att diskutera politikutveckling och börja planera för hur vi ska vinna valet 2014. Valrörelsen pågår ju ständigt, väljarnas förtroende måste man vinna varje dag. Just nu är opinionssiffrorna fantastiskt starka för Moderaterna, och det tänker vi ta vara på och visa att vi är det bästa partiet med den mest ansvarsfulla och framåtriktande politiken. Internatet innehöll givetvis även mycket social samvaro, och gav tillfälle att lite bättre lära känna en del av de nya moderaterna i riksdagsgruppen. Vi är ju 107 stycken, så det tar lite tid innan alla lär känna varandra.

På bilden förbereder statsministern sitt inspirerande anförande om våra politiska utmaningar för framtiden. Därefter gick finansministern igenom det ekonomiska läget och hot och möjligheter när det gäller den fortsatta utvecklingen. Anders Borg lade mycket fokus på arbetslösheten, som han förutspår kommer att fortsätta falla snabbt, ner mot en nivå på 5% 2014. Regeringens tydliga budskap är att Sverige ska vara bland eliten i Europa när det gäller att ha låg arbetslöshet.

Mitt under finansministerns anförande kom det glädjande TT-meddelandet om regeringens beslut om försäljning av en stor post Nordeaaktier, något som finansministern inte kunnat berätta för riksdagsgruppen innan hela marknaden fått kännedom om beslutet, eftersom det är en marknadspåverkande nyhet. Försäljningen slutfördes idag, och inbringade 19 miljarder till statskassan, pengar som i huvudsak lär användas för att amortera ned statsskulden, varvid statens räntekostnader sjunker.2010-12-15 Moderat julfest

I går kväll hade den moderata riksdagsgruppen sin traditionella julfest. Långt över 100 personer var där, nästan hela riksdagsgruppen och så ett antal moderata ministrar. Om Carl Bildt twittrade om festen vet jag inte, men både han och statsministern var givetvis på plats. Och stämningen var på topp, vi gläds åt valresultatet och det starka opinionsstödet, och höstens voteringar har ju gått oväntat bra, vi har bara förlorat en enda votering.

Något dämpades stämningen när man märkte hur hård bevakningen av vår fest var, med poliser och Säpovakter utspridda både utanför huset och inne i lokalen. Visst är vi vana vid att våra ministrar har ett omfattande skydd och är omgivna av säpovakter, men det märks tydligt att säkerheten har skärpts ytterligare de senaste dagarna. Givetvis tryggt för oss, men ändå lite dystert att det ska behövas.2010-11-25 En fantastisk kväll på slottet

I går kväll var det dags för kungafamiljens mottagning för den nyvalda riksdagen och regeringen. Efter en välkomstdrink tog hela kungafamiljen i hand och hälsade på alla gäster, och både kungen, drottningen, kronprinsessan Victoria och prinsessan Madeleine var på plats, liksom givetvis prins Daniel. Det var första gången jag hade tillfälle att hälsa på honom, och han verkade trivas i sin nya roll. Det bjöds sedan på konsert i den gamla Rikssalen på slottet, och därefter på en utsökt supé i festvåningen följt av kaffe i Bernadottegalleriet. Alla gäster klädda i smoking och vackra klänningar. På bilden till vänster står jag tillsammans med min riksdagskollega Ulrik Nilsson och väntar på att hälsa på kungafamiljen. Bilden ovan till höger från konserten i Rikssalen. De två nedre bilderna är från Bernadottegalleriet och angränsande salar.Efter konserten bjöds det på supé i slottets festvåning. Vid mitt bord var drottningens sekreterare bordsvärd, och eftersom hon var min bordsdam blev det ett mycket intressant samtal kring vardagen på slottet, hennes arbete och kungafamiljens engagemang i olika frågor. Och middagen var utsökt god!

Livet som riksdagsledamot har utan tvekan sina mycket ljusa stunder. Tyvärr bjuder kungaparet bara på detta evenemang en gång vart fjärde år...fast det kan man förstå. 450 gäster var vi, och det är ingen liten bjudning att ordna till.2010-11-03 Jag har fått ytterligare ett utskottsuppdrag

I går kväll beslutade riksdagsgruppen att ge mig ännu ett utskottsuppdrag. Jag blir nu extra ersättare även i mitt gamla utskott, Arbetsmarknadsutskottet. Tanken är att jag ska vara en länk mellan Arbetsmarknadsutskottet och Utbildningsutskottet, samt att jag efter bästa förmåga ska bidra med extra erfarenhet och kompetens när det gäller fackliga frågor, arbetsrätt och kollektivavtal. Dessutom ska jag fortsätta att ansvara för Moderaternas fackliga nätverk.

Jag kommer nu alltså att arbeta med tre olika utskott. I första hand Utbildningsutskottet, där jag främst ska arbeta med sådana utbildningsfrågor som har koppling till arbetsmarknaden. Dessutom som ersättare i Socialförsäkrings- utskottet där mitt fokus är att fortsätta engagera mig kring utvecklingen av sjukförsäkringsreformen. Och nu blir jag alltså även ersättare i Arbetsmarknadsutskottet.

Alla frågorna hänger ihop - mitt politiska fokus är arbetsmarknaden och hur vi får ut fler i arbete. Det handlar om arbetsrätten och hur den svenska modellen på arbetsmarknaden ska kunna skapa både trygghet för de anställda och flexibilitet för arbetsgivarna, det handlar om en bra utbildning som inte lämnar ungdomar i sticket och som leder till jobb för unga och kan hjälpa till med omställning vid arbetslöshet och förse företagen med välutbildad arbetskraft, och det handlar om rehabilitering av långtidssjuka så att de finner en väg tillbaka till arbete. Det ska bli kul att som enda moderat riksdagledamot finnas med i alla dessa tre sammanhang samtidigt och försöka bidra efter förmåga till en bra helhet i politiken. Och med tanke på både arbetsuppgifter och arbetsmängd kan man ju verkligen säga att det är arbetslinjen som gäller för min del...2010-10-16 I Hans Nyhages fotspår...

Vid de första mötena med Utbildningsutskottet i veckan upptäckte jag ett intressant foto på väggen där alla tidigare utskottsordförande finns på bild. Fotot var på Hans Nyhage, moderat ordförande i utbildningsutskottet 1993-94 under Carl Bildts regering. Hans Nyhage var invald i riksdagen från vår valkrets, och bodde då i Kinna. Vid mitt första val efter att jag flyttat tillbaka till Ubbhult 1991 var Hans Nyhage den jag själv röstade på i riksdagsvalet, eftersom min röst givetvis gick till moderaterna. Inte kunde jag väl ana då att jag en dag själv skulle bli ledamot i det riksdagsutskott där han tidigare varit ordförande.

Jag träffar Hans Nyhage emellanåt när han besöker riksdagens veterandagar. Han brukar alltid leta upp mig och hälsa. Vi hörs ibland också via e-post eller telefon. Idag är Hans 86 år och bor i Halmstad. Han är fortfarande lika intresserad av politik och samhällsfrågor.

Jag är stolt och hedrad av att gå i hans fotspår som ledamot av Utbildningsutskottet. Hans bild hänger för övrigt som av en händelse alldeles bakom min stol i utskottsets sessionssal....
2010-10-08 Utbildningsutskottet blir mitt nästa uppdrag

I mitt personliga valmanifest markerar jag att mina tre viktigaste politiska områden är näringsliv, arbetsmarknad och utbildning. Alla dessa områden hänger ihop och flera riksdagsutskott arbetar med dessa frågor, och egentligen skulle man vilja arbeta i alla. Men det går ju tyvärr inte.

De senaste fyra åren har jag ju arbetat i Arbetsmarknadsutskottet och Socialförsäkringsutskottet. Detta har ju varit de två utskott som kanske varit allra mest utsatta i den mediala debatten, eftersom Alliansregeringen kanske gjorde sina allra största förändringar just inom dessa politikområden. Få utskott har nog haft hårdare och tuffare debatter i såväl riksdagen som i media. Nu är det mesta av lagstiftningen på plats och den kommande mandatperioden handlar mest om att justera och putsa på reformerna.

För kommande fyra år har jag blivit utsedd till ledamot i Utbildningsutskottet, där min moderate riksdagskollega Margareta Pålsson är ordförande. Tanken är att jag ska tillföra min erfarenhet från arbetsmarknadspolitiken till Utbildningsutskottets arbete och arbeta främst med frågor som handlar om kopplingen mellan utbildning och arbete. Viktiga politiska frågor framöver är ju bland annat att utveckla gymnasieskolan med yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar, och utforma ett system för lärlingsanställningar ute på företagen. Om dessa saker kommer det nog att bli en viss politisk strid. Trots att jag byter utskott kommer jag givetvis att fortsätta mitt engagemang för vissa av arbetsmarknadsfrågorna, främst då sådant som rör arbetsrätt, kollektivavtal och fackliga frågor, och inte minst försöka driva opinion för att fackliga organisationer ska avstå från att driva partipolitik och i stället se till sina medlemmarnas bästa.

Jag kommer också att fortsätta som ersättare i Socialförsäkringsutskottet och då främst engagera mig i frågor som rör sjukförsäkringsreformen. Det är ju en fråga där jag deltagit i många riksdagsdebatter under fyra års tid, och jag är väl insatt i ämnet. Att få sjukförsäkringsreformen att fungera riktigt bra på alla ställen i hela landet och se till att regelverket tillämpas som det var tänkt är en verklig utmaning och det ska bli spännande att fortsätta engagera sig även i denna fråga.

En bra sak med mina två utskottsplaceringar är att mitt ena utskott hanterar frågor som rör föräldrapenning och vårdnadsbidrag. Det ger mig förhoppningsvis viss möjlighet att driva opinion för en utvidgning av vårdnadsbidraget i framtiden, vilket var ett annat av mina personliga vallöften. Jag kan också vara en fortsatt stark röst mot utökad könskvotering av föräldrapenningen. Mitt andra utskott ger utrymme att försvara regeringens linje och avvisa könskvotering till olika utbildningar, vilket jag också lovade i valrörelsen.2010-10-05 Riksmötets öppnande och regeringsförklaringenDetta var femte gången jag var med vid Riksmötets högtidliga öppnande. Alla traditioner är närmast oförändrade, år från år. Här är jag själv på väg upp för trappan mellan alla folkdräkterna som paraderar i trappan. Gästerna underhölls denna gång av en kör från Göteborg.

När alla riksdagsledamöter och övriga gäster intagit sina platser anländer traditionsenligt talmannen, statsministern och kungafamiljen sist av alla.

(foto från riksdagens hemsida)
Nedan: Efter att Kungen förklarat riksmötet öppnat läser statsministern upp regeringsförklaringen och avslutar med att presentera den nya regeringen.

Dagen till ära hade man förändrat placeringen i kammaren igen och vi fick ännu en gång nya platser beroende på olika ersättare som skulle in i stället för nyvalda regeringsmedlemmar. Jag sitter denna period därför på stol 338 i stället för 339 förra mandatperioden och har min moderate riksdagskollega Cecilie Tenfjord-Toftby som bänkgranne. Hon fick ärva min gamla stol.

Nya regeringen blev väl ungefär som väntat. Statsministern valde att vara generös mot de mindre partierna och det tcker jag visar på mycket gott omdöme och gynnar ett gott samarbete inom Alliansen. Jag kan också konstatera att båda mina utskottsordföranden förra mandatperioden, Catharina Elmsäter-Swärd och Hillevi Engström, blev nya ministrar. Kul att vara personligt bekant med två ministrar och en utmärkt förutsättning för mig själv att kunna påveka politiken. Jag hann gratulera båda två i samband med kvällens traditionella kungliga konsert.


2010-10-03 Första gruppmötet med nya riksdagsgruppen

107 nyvalda moderata riksdagsledamöter hade i eftermiddags sitt första gruppmöte. Vid gruppmötet valdes först Anna Kinberg Batra som ny gruppledare för den moderata riksdagsgruppen, varefter hon övertog ledningen för gruppmötet. Personligen har jag svårt att tänka mig någon som skulle vara bättre som gruppledare, så jag tror detta blir alldeles utmärkt. Anna har ett sätt och en personlighet som passar bra för att ena olika viljor, och hon har en lång politisk erfarenhet, senast som ordförande för EU-nämnden.

Statsministern höll också ett längre anförande för gruppen och hälsade alla nyvalda extra välkomna. Det blev en del kommentarer kring det nya politiska läget, moderaternas historiska valframgång och morgondagens talmansval. Vi hoppas naturligtvis att Per Westerberg (m) blir omvald som talman.
2010-09-29 Beviset


I dag kom beviset på att jag valts in för ytterligare fyra år i Sveriges Riksdag.
Intyget hänger nu på väggen hemma i arbetsrummet - bredvid intyget
från 2006.

(Klicka på bilden för läsbar storlek)

2010-09-17 Sista debattinlägget före valet

Under mandatperioden har jag fått publicerat 384 debattartiklar och krönikor i olika tidningar, både stora dagstidningar och lokala gratistidningar i valkretsen. Jag vet att dessa lästs av väldigt många.

I dag avslutar jag debatterandet före valet med en sista debattartikel i Borås Tidning. Denna gång tillsammans med statsministern. Vi förklarar att vi sätter jobben och stabila statsfinanser främst. Det är bara det som skapar tillväxt och ger resurser till välfärd och pensioner. Klicka på bilden för att läsa artikeln.

Efter valet kommer jag att fortsätta debattera, ofta och mycket. 2014 års valrörelse börjar redan på måndag!Bild från moderata riksdagsgruppens fest i våras. Förhoppningsvis blir det även en julfest tillsammans med samme statsminister i december.
2010-06-29 Farväl till arbetsrummet?Efter varje val sker en stor omflyttning inom riksdagens lokaler. Partier växer och krymper, och ledamöter byts ut.

Själv har jag denna mandatperiod haft nöjet att ha mitt arbetsrum allra högst upp på takvåningen i det gamla riksdagshuset, med utsikt över Slottet och Storkyrkan. Det har verkligen känts att man suttit mitt i maktens högborg, omgiven av politisk historia och svensk kultur. Efter valet talar det mesta för att Moderaternas riksdagsledamöter ska samlas ihop på ett och samma ställe. Denna mandatperiod har vi suttit utspridda i tre olika hus, eftersom det kom in så många moderater vid valet 2006 att alla inte fick plats i "Moderaternas hus" på Mynttorget. Det är väl för övrigt inte omöjligt att vi blir ännu fler efter valet i höst. Så sannolikt kommer jag att lämna mitt rum i höst - alldeles oavsett hur det går i valet.

2010-06-24 Mitt och Alliansens arbete har inte gått spårlöst förbi...Om mängden dokument och ord är ett mått på prestation så har Alliansen verkligen levererat. Bilden till vänster är alla Arbetsmarknadsutskottets propositioner och betänkanden och till höger allt från de andra utskotten under denna mandatperiod. Det har blivit en hel del.

Jag erkänner - jag har inte läst allt. Ofta måste man lita på sina partivänner som sitter i de utskott som hanterar ärendena. Men jag har ändå lagt väldigt många timmar de senaste fyra åren på att läsa in mig på regeringens propositioner och en väldig massa andra dokument, det är en sak som är säker...2010-06-23 Avslutning i RiksdagenI dag var det avslutning i riksdagen. På högra bilden håller talmannen Per Westerberg avslutningstalet till den avgående riksdagen, och tackar av de över 70 ledamöter som inte ställer upp för omval. Bredvid honom sitter de tre vice talmännen. Vi passade på att ta ett foto på vår egen "Sjuhäradsbänk" att spara som minne.

Nerifrån Else-Marie Lindgren (KD) och Cecilie Tenfjord-Toftby (M), bakom dem Claes Västerteg (C) och Ann-Christine Ahlberg (S). I raden bakom dem Hans Olsson (S) och Phia Andersson (S). Och längst bak sitter jag själv tillsammans med min sympatiske bänkgranne från grannvalkretsen, Jörgen Hellman (S). Vi har trots våra olika politiska åsikter haft väldigt trevligt och lättsamt under våra fyra år som bänkgrannar.2010-06-23 Moderat sommarfest med hög stämningGårdagskvällens moderata fest för riksdagsledamöter, politiska tjänstemän och representanter från regeringen blev
en tillställning med hög stämning. Men också lite vemod eftersom vi också tackade av ett antal riksdagsledamöter
som med ålderns rätt eller av andra skäl väljer att inte kandidera för ännu en mandatperiod i riksdagen.

2010-06-22 Arbetsmarknadsutskottets avslutning

I går kväll var hela Arbetsmarknadsutskottet och de opolitiska tjänstemännen på kansliet hembjudna till riksdagsledamoten Desirée Pethrus-Engström i hennes hus i Bromma. Det var dags att runda av utskottets arbete denna mandatperiod. Här står vi i kvällssolen hemma i Desirées trädgård.

Vårt utskott har varit i den politiska hetluften i fyra år, och har haft tuffa debatter i kammaren. Men samtidigt har vi haft en god stämning i utskottet där vi klarar att skilja på politik och person. Det är en viktig del av politiken, man behöver inte dela varandras åsikter, men man kan ändå uppskatta sina motståndare som personer och ha respekt för varandra.

Nu tar utskottet sommarledigt (om inget oförutsett händer och det behövs något extramöte under sommaren). Det dröjer sedan ända tills efter valet innan det nya arbetsmarknads- utskottet börjar sitt arbete.

Vilka som kommer att ingå i utskottet efter valet återstår att se. Själv har jag lämnat in en intresseanmälan om att stanna kvar i utskottet om jag får förnyat förtroende som riksdagsledamot. Frågor som rör företagande och jobb är helt avgörande för att skapa resurserna för allt annat som vi vill åstadkomma i samhället. Därför vill jag gärna fortsätta arbeta med näringslivsfrågor och arbetsmarknadsfrågor i riksdagen.2010-06-19 BröllopskortegeKortegen genom Stockholm följdes av ca 500.000 människor, ungefär dubbelt så många som polisen räknat med på förhand. Trots detta följde man tidtabellen för koretegen exakt på minuten, och inte en enda incident inträffade tydligen längs vägen. Mest synd tyckte jag nog om de kostymklädda SÄPO-vakterna som tvingades springa bredvid vagnen hela den 7 kilometer långa vägen genom Stockholm.Under tiden som kortegen gick genom Stockholm flyttade vi oss från Gustaf Adolfs Torg mot Norrbro och parken på Riksplan, alldeles nedanför mitt arbetsrum överst i gamla riksdagshuset. Vi var oerhört många som samlats framför slottet och brudparet var knappt synliga där allra längst borta. Men det blev ändå en väldigt speciell stund när både kungen och kronprinsessan höll mycket personliga tal till Stockholmarna från Lejonbacken.

2010-06-19 VigselNågra timmar före vigseln började bevakningen och säkerhetsarrangemangen att märkas allt tydligare. Slottbacken utanför Storkyrkan var avspärrad, och Norrbro var avstängt för att lämna plats för den kommande kortegen.Sjävla vigseln såg vi tillsammans med tiotusentals Stockholmare på Gustav Adolfs Torg där stans kanske största storbildsskärm var uppställd. En trevlig och festlig stämning med alla männniskor. I bakgrunden åt andra hållet
kunde vi se Storkyrkan där vigseln pågick.

2010-06-18 Riksdagens festkonsertRiksdagens stora festkonsert till brudparets ära blev något alldeles speciellt. Jag hade glädjen att tillsammans med hustrun vara en av de särskilt inbjudna gästerna. Så många kungligheter har jag aldrig sett på ett och samma ställe.
På läktaren precis ovanför oss satt hela världens kungligheter samlade.Själva konserten var också magisk och ja, jag erkänner, att se Roxette återförenas och framföra "The Look" var självklart den stora höjpunkten! Hela riksdagen, regeringen och de samlade kungligheterna och det blivande
brudparet - alla klappade händer i takt. För en stund blev Konserthuset en rockkonsert. Sista numret under
konserten var när mängder av barn och ungdomar från Adolfs Fredriks musikklasser drog fram Daniel och Victoria
på scenen i det avslutande numret.Efter konserten kände man sig lite som ett djur på cirkus, Hötorget var omringat av Stockholmare utanför avspärrningarna och alla försökte få en glimt av alla kungligheter som lämnade konserthuset.2010-06-18 Stockholm i väntan...

En stad i väntan. TV-bolagen bygger upp platser för sändning överallt, och utanför Nationalmuseum finns SVT:s
tillfälliga studio. Mittemot ligger den norska kungafamiljens fartyg där man också bor under besöket i Stockholm.
Norrbro ligger ännu öde, men i morgon blir det annorlunda...

Två miljoner människor har besökt Stockholm under de två veckor som bröllopsfestligheterna pågått. Republikanernas kamp mot kungahuset känns inte helt framgångsrik...vilket jag uppskattar som medlem i riksdagens rojalistiska nätverk.2010-06-15 Glada partiledare träffade Alliansens riksdagsledamöter

I kväll träffade de fyra partiledarna för Allianspartierna alla Alliansens riksdagsledamöter på gemensam riksdagsgrupp. Detta är återkommande möten där alla Alliansledamöter också umgås och minglar lite efteråt.

I dag var det ovanligt glada miner hos våra fyra partiledare, och stämningen är verkligen på topp i Alliansgruppen. Vi känner segervittring i valet, men vet också att det krävs mycket och hårt arbete får att vinna i september.

Onsdag morgon är det dags för partiledarena att göra sitt - då är det den sista stora partiledardebatten i riksdagen före valet.2010-06-04 Mandatperiodens sista utskottssammanträde

I går hade arbetsmarknadsutskottet sitt sista sammanträde före sommaren, och det var därmed också det sista före valet. Jag passade på att ta lite bilder i pausen mellan två föredragningar. De två första bilderna är på Alliansens ledamöter, det tredje fotot är på oppositionen.

Fjärde bilden är på en av arbetsmarknadspolitikens nyckelpersoner, Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist, som dagen till ära gästade utskottet för att rapportera om läget inom myndigheten och hur man arbetar med sitt uppdrag. De senaste fyra åren har inneburit mycket stora förändringar inom Arbetsförmedlingen, och det mesta verkar ha blivit bra mycket bättre, både när man frågar arbetssökande, arbetsgivare och personalen inom myndigheten. När jag själv var ung var det närmast skamligt bland oss ungdomar att besöka Arbetsförmedlingen och ingen i min bekantskapskrets trodde att det fanns minsta chans att få jobb den vägen. I dag skulle jag personligen inte tveka att ta del av Arbetsförmedlingens service om jag var utan arbete. Arbetsförmedlingen är utan tvekan på rätt väg.2010-06-02 Alliansträff på arbetsmarknadsdepartementetI går kväll bjöd arbetsmarknadsminister Littorin Alliansen i arbetsmarknadsutskottet på lite mat och trevlig samvaro på departementet, tillsammans med sina medarbetare. Lite som en avrundning av denna mandatperiod, eftersom vi nu behandlat alla lagförslag som ska hanteras av riksdagen före sommaren. Det blev mycket diskussioner om läget på arbetsmarknaden och om de positiva resultaten av sjukförsäkringsreformen, och också en hel del planering inför den kommande valrörelsen. Gissa om vi är taggade nu när vi ser hur media - äntligen - börjar ge en mer rättvisande och ganska positiv bild av vår politik! För egen del satsar jag på fyra år till i arbetsmarknadsutskottet om jag får förnyat förtroende som riksdagsledamot. Mitt kontaktnät inom arbetsmarknadsområdet och näringslivsområdet är så stort idag att det vore synd att byta område inom politiken.2010-04-28 Bilder från Sjuhäradsmoderaternas förbundsråd i lördagsJag fick några bilder från Moderaternas förbundsråd i Borås i helgen. Jag var en av dem som föredrog olika aktuella frågor för de moderata kandidater från kommun, region och riksdag som fanns på plats på Högskolan i Borås. En annan talare var vår justitieminister som berättade om regeringen politik inom sitt ansvarsområde. Själv pratade jag om arbetsmarknad och statens finanser, och Gunnar Axén, ordförande i Socialförsäkringsutskottet berättade om sjukförsäkringsreformen.

Vi gjorde också ett avbrott för att tillsammans allihopa ta bussen ut till stadsdelen Sjöbo i Borås och knacka dörr. En tidig del av valrörelsen. Jag knackade dörr tillsammans med Richard Hallifax, kommunfullmäktigekandidat från Ulricehamn, som för övrigt ingår i mitt moderata fackliga nätverk och representerar IF Metall. Vi möttes bara av positiva reaktioner, åprecis som det brukar vara när man söker upp väljarna på detta sätt.2010-03-21 Min nionde praoelev i Riksdagen

De senaste två veckorna har min son Niklas följt mig och mitt arbete i riksdagen som praoelev. Han är därmed den nionde praoeleven jag haft besök av denna mandatperiod.

Niklas fick, precis som mina andra praoelever, fylla dagarna med rundvandringar, seminarier, voteringar och debatter, besök hos JO och rundtur med Guide i Gamla Stan för att lära mer om riksdagens historia. Dessutom lite arbete bakom kulisserna när de får följa med vår våningsassistent på postturerna och se hur servicen till oss riksdagsledamöter fungerar.

Fotot tog vi vid ett kort besök hos riksdagens talman Per Westerberg, som tog emot i sitt rum och berättade lite om talmannens roll i Riksdagen.2010-03-17 Min motion verkar behövas...

Som en av riksdagens mer flitiga motionsskrivare upplever jag hur vissa utskott behandlar motioner på ett mycket respektfullt sätt, med utmärkta motiveringar, medan andra utskott verkar sakna tillräcklig respekt för riksdagsledamöternas arbete med motionsskrivandet. Jag har därför motionerat om en värdigare hantering av ledamöternas motioner. I dag avslog riksdagen min motion. Jag citerar ut betänkandet från konsitutionsutskottet:

"I motion 2009/10:K375 av Jan Ericson (m) begärs att utskotten vid avslag av motioner tydligare redovisar om den fråga som motionen rör samtidigt är föremål för utredning eller annan beredning inom Regeringskansliet. På detta sätt skulle man enligt motionären dels kunna minska det antal motioner som återkommer varje år, dels visa större respekt för riksdagsledamöternas arbete och riksdagen som den främsta representanten för demokratin."

Man hade ju kunnat tänka sig att åtminstone denna motion skulle avslås med något slags vettig motivering. Men inte.....den avslås utan någon som helst motivering! Vilket i sig är ett utmärkt bevis på att motionen behöver upprepas.....så skam den som ger sig!
Jag fick också avslag på min motion om riksdagsledamöterna ska ha motionsrätt året runt. Dock med en betydligt bättre motivering i detta fall - man vill inte föregripa en pågående utredning. Ett mycket vanligt svar, men inte så illa som det låter. Olika utredningar tittar nämligen ofta på de motioner som skrivs, och ibland ser man hur ens avslagna motioner plötsligt återuppstår i form av ett utredningsförslag. Det har hänt mig flera gånger, och då känns det bra. Jobbet är inte gjort förgäves!2010-02-21 Grönland nästa!

Tidigt i morgon bitti går min resa till Grönland, som jag ska besöka under kommande vecka. Jag flyger från Köpenhamn till den tidigare amerikanska flygbasen Kangerlussuaq, och därifrån vidare till huvudstaden Nuuk (tidigare Godthåb). Jag reser i sällskap med min moderate riksdagskollega Sven-Yngve Persson, som jag också besökte Svalbard tillsammans med hösten 2008.

Vi vill på vår studieresa veta mer om hur Grönlands klimat förändrats genom historien, vilka förändringar man upplever idag, och vilka hot och möjligheter ett förändrat klimat kan medföra för människorna på Grönland. Grönland har den största samlade ismassan på norra halvklotet, längst in på Grönland är isen över 3 kilometer tjock. Det som händer med istäcket på Grönland är därför intressant för hela klimatforskningen. Jag kommer också att särskilt ta reda på fakta kring världens isbjörnar och deras liv, eftersom det finns så många motstridiga uppgifter om hur isbjörnarna påverkas av verkliga och hotande klimatförändringar. Isbjörnarna har ju nästan blivit en symbol för själva klimathotet.

Under vår resa ska vi bland annat besöka Universitetet i huvudstaden Nuuk, träffa forskare på Climate research Centre, besöka nationalmuseet i Nuuk, träffa regeringsrepresentanter och kommunrepresentanter och besöka parlamentet. Om det blir tillfälle och vädret tillåter ska vi också försöka göra en eller ett par utflykter ut i islandskapet. Om bara tekniken fungerar kommer löpande rapportering med foton på bloggen.

Hewla reseberättelsen finns här!2009-12-18 Jag nästan rodnar av allt beröm....

De senaste dagarna har oväntat många enskilda riksdagsledamöter från Alliansen kommit fram och tagit i hand eller hejat glatt i korridorerna och gett mig beröm för mitt anförande i tisdags i sjukförsäkringsdebatten. Sådant värmer!

Jag har också förstått att mitt anförande av någon oväntad anledning blivit en positiv "snackis" i riksdagshuset och i partierna. Så märkvärdigt var det väl ändå inte att jag bemötte oppositionens okänsliga utnyttjande av sjuka och utsatta människor med lika känslosamma angrepp mot samma opposition? Eller är det just detta att man använder känsloargument i en debatt som är ovanligt? Jag vet inte, men jag kan lova att det inte var det minsta svårt att vara känslosam när man upplevt hur svårt sjuka människor går och oroar sig för något som inte kommer att inträffa, bara för att de vilseletts av en hjärtlös opposition!

I dag skriver folkpartiets Carl B Hamilton följande i inledningen till sitt väl spridda veckobrev, som helt ägnas åt mitt anförande i sjukförsäkringsdebatten och mina blogginlägg i frågan:

"Den tidigare tämligen okände moderate riksdagsledamoten Jan Ericson blev i veckan närmast berömd i riksdagen efter ett helt lysande anförande i den - särskilt för moderaterna! - infekterade och besvärliga frågan om tidsbegränsning av sjukskrivningarna. Oppositionen begärde inte replik på Ericsons anförande.

Och sedan citeras alltså delar av mitt anförande och mina blogginlägg i ämnet. Lite smickrad blir man ju, man är ju inte mer än människa. Fast ärligt talat har jag nog vare sig varit så okänd tidigare eller är så "berömd" idag som Hamilton skriver....sanningen ligger nog någonstans mittemellan.2009-12-17 Snön faller...

Från fönstret i mitt arbetsrum, allra längst upp i det gamla riksdagshuset, brukar jag ha en strålande utsikt över slottet, Storkyrkan och Gamla stan. Men inte idag. Nu ser jag inte många meter. Snön vräker ned, det är full snöstorm, och det har snöat hela veckan. Stockholmarna säger själva att det var längesedan man hade så mycket snö i december.

Vad jag förstår är läget detsamma över hela Sverige och stora delar av Europa. Snöigare decembermånad har vi tydligen inte haft på decennier, och äntligen verkar det bli en vit jul. Det har det inte varit hemma i Ubbhult på över 10 år.

2009-12-16 Debatt i kammaren

2009-11-14 Jag blev vald till förstanamn på riksdagsvalsedeln 2010


I dag var det nomineringsstämma i Ulricehamn för moderaterna i Södra Älvsborg. Valsedlarna för riksdagsval och regionval skulle beslutas. Det är en viss spänning i luften när toppkandidaterna ska presentera sig själva varefter ombuden ska rangordna namnen på valsedeln. Och som kandidat är det väldigt speciellt att få ombudens dom, lite av ett kvitto på hur man skött sig.

Visserligen kom jag först i det rådgivande provvalet bland medlemmarna nyligen, men det är ingen garanti för att man också kommer först på valsedeln. Men det gick vägen även idag, ombuden röstade fram mig som förstanamn på riksdagsvalsedeln med betryggande marginal. Eftersom politik bygger helt och hållet på förtroende så är det mycket smickrande att bli placerad som förstanamn på en moderat riksdagsvalsedel. Jag är inte mer än människa, och att röstas fram som etta både i provvalet och på nomineringsstämman gör mig både stolt och glad. Nu börjar valrörelsen på allvar, och tillsammans ska vi moderater göra allt för att behålla en Alliansregering i Sverige. Jag kommer med glädje att lägga väldigt mycket tid och kraft på den kommande valrörelsen.

Ett stort tack alla ombud som gav mig sitt stöd!

Riksdagsvalsedelns toppnamn (fotot till höger ovan) blev i tur och ordning följande:
1. Jan Ericson, Ubbhult
2. Cecilie Tenfjord Toftby, Borås
3. Ulrik Nilsson, Borås
4. ChrisTina Yngvesson, Tranemo
5. Pirita Isegran, Borås
6. Johan Björkman, Svenljunga

På stämman fastställdes även regionvalsedeln för Södra Älvsborg. Den toppas av Christer Johansson, idag kommunalråd i Bollebygd. Min Markkollega Elise Benjaminsson från Hyssna blev andranamn, hon är idag politisk sekreterare för moderaterna i regionen. Två nya toppnamn alltså, som ska försöka skapa en stabil Alliansmajoritet även i regionen efter nästa val.2009-10-26 EU-ordförandeskapSveriges EU-ordförandeskap har passerat halvtid och riksdagshuset fylls av internationella delegationer, seminarier och konferenser. Och ingen kan missa att Sverige just nu faktiskt styr EU. Om det nya EU-fördraget undertecknas och träder i kraft som planerat blir faktiskt Sverige det sista landet som har ett halvårs ordförandeskap. I framtiden kommer EU att styras på annat sätt.2009-10-08 Resultat av moderaternas provval till riksdagsvalsedeln 2010

Tack alla ni som gav mig er röst!


I går kväll presenterades resultatet från medlemmarnas provval till riksdagsvalsedeln 2010 för Moderaternas förbundsstyrelse. Så här blev resultatet för de fem som kom först:

1. Jan Ericson 227 röster
2. Cecilie Tenfjord-Toftby 176 röster
3. Ulrik Nilsson 95 röster
4. Johan Medelius 43 röster
5. Malin Wickberg 41 röster

Den slutliga valsedeln för riksdagsvalet 2010 beslutas av nomineringsstämman i Ulricehamn den 14 november. Då ska jag själv och fem andra kandidater presentera oss själva och svara på frågor från stämmodelegaterna. Därefter ska stämman rangordna de sex första namnen. Det är alltså en ganska lång och väldigt demokratisk process inom moderaterna innan en riksdagsvalsedel beslutas. Processen är för övrigt precis densamma för regionvalsedeln.

Även om alltså nomineringsstämman tar beslutet om valsedelns utseende så är jag ju inte mer än människa. Jag är ärligt talat väldigt glad över att ha fått flest röster i provvalet. Politik bygger på förtroende, och att få förtroende från sina egna partimedlemmar känns väldigt stort. 62% av medlemmarna som röstade hade med mitt namn bland sina tre favoritkandidater. Så återigen - tack alla ni som gett mig er röst, det betyder mycket för mig, både som människa och som politiker!2009-10-11 Var är riksdagsledmöterna när det är votering?

(Utdrag ur blogginlägg)

Detta undrar tydligen Kalla Fakta i TV4 ikväll. Den genomsnittliga frånvaron i riksdagen är, enligt Kalla Fakta, 18 procent. Man påpekar att det finns viktiga omröstningar när de varit ännu högre – när riksdagen röstade om ny läroplan var nästan en tredjedel, 94 ledamöter, borta. Och när sjukförsäkringen skulle göras om var frånvaron en fjärdedel, 85 personer. Men där tycker jag Kalla Fakta är lite fel ute - oavsett hur många som är borta så fungerar ju kvittningssystemet vilket behåller balansen mellan de politiska blocken. Hög frånvaro påverkar inte resultatet av omröstningarna.

För egen del hör jag enligt Kalla Fakta till en av de mer trogna deltagarna vid voteringarna. Under våren var jag utkvittad vid 9% av voteringarna och totalt under mandatperioden vid 6% av voteringarna enligt Kalla Faktas statistik. Det gör faktiskt att jag hör till de 10% av riksdagsledamöterna som totalt sett varit minst frånvarande, och dessutom är jag den riksdagsledamot från Södra Älvsborg som varit minst frånvarande vid voteringarna under mandatperioden.

Mina egna utkvittningar beror i första hand på att jag deltagit som representant för Moderaterna eller Alliansen vid olika konferenser, debatter eller paneldiskussioner med koppling till arbetsmarknadspolitiken/arbetsmarknadsutskottet på annan ort, och därför inte hunnit tillbaka till riksdagen för votering. Jag försöker alltid styra detta till dagar när det inte är votering, men ibland går det helt enkelt inte på grund av arrangörernas önskemål. Jag tror trots allt att väljarna är tacksamma för att kvittningssystemet finns, vilket ger oss riksdagsledamöter möjlighet att delta i politiska aktiviteter och träffa väljare i hela landet även under veckorna, i stället för att bara "gömma oss" i riksdagshuset på bekvämt avstånd från resten av samhället.2009-10-07 I år blev det 29 riksdagsmotioner från mig

I går var det sista dagen att lämna in årets riksdagsmotioner. Totalt har riksdagsledamöterna lämnat in 3.815 motioner, vilket betyder i genomsnitt ungefär 11 stycken per person.

Förra året var jag ju den tredje flitigaste riksdagsledamoten när det gällde att lämna in motioner, 50 egna motioner blev det 2008, plus ett antal tillsammans med andra. Jag kommenterade detta på bloggen så sent som den 12 september när Borås Tidning skrev om saken. Redan då gissade jag att det inte skulle bli lika många motioner från mig i år. Anledningen är helt enkelt att jag redan betat av de flesta av mina personliga vallöften från 2006. Jag har dessutom som princip att endast i undantagsfall lämna in exakt samma motioner flera år i rad (vilket många andra ledamöter gör).

När jag nu summerar årets motioner blev det 24 egna samt 5 tillsammans med andra. 11 motioner handlar om miljö, energi- och klimatfrågor, 6 motioner har koppling till skatter och företagande, 3 motioner handlar om infrastruktur och resten är motioner i vitt skilda ämnen.

Två motioner har faktiskt koppling till motionsskrivandet som sådant. Jag föreslår dels att riksdagsledamöterna ska få motionera året runt för att kunna motionera när en fråga är aktuell, samt minska arbetsbelastningen för riksdagsförvaltningen vilken är mycket hård under den korta motionsperioden. Dels föreslår jag att motionerna inte bara ska avslås, närmast av slentrian som man gör idag, utan att man på ett bättre sätt ska ta tillvara alla de goda förslag som faktiskt kan finnas bland alla de 3.815 motionerna...

Alla mina motioner kommer jag att lägga in på denna sida efterhand, tillsammans med alla föregående års motioner, men tills vidare finns i vart fall alla årets motioner samlade på riksdagens hemsida, och mina egna finns samlade här.2009-09-24 Diplomet på plats!Häromdagen kom ett bud till Riksdagen med diplomet och det snygga glaskonstverk jag fick i pris av Företagarna för min utmärkelse som Alliansens mest företagsvänliga riksdagsledamot i Almedalen i somras. Trevligt att ha som prydnader i arbetsrummet.2009-09-23 Praoelever

Den här veckan har jag besök av Hedvig och Josefine från Pixbo och Mölnlycke. I kväll var det gemensamt Alliansmingel och vi passade på att prata lite med statsminister Reinfeldt och arbetsmarknadsminister Littorin. För säkerhets skull är det väl bäst att påpeka att det är alkoholfritt i glasen...

2009-09-22 Möte med Taipei MissionI kväll har Svensk-Taiwanesiska parlamentarikerförbundet i Riksdagen träffat Taiwans nya "ambassadör" i Stockholm, Abraham Wen-shang Chu. På grund av att Taiwan inte erkännas som självständig nation har Taiwan inga formella ambassader i andra länder, utan verkar i stället genom företaget Taipei Mission, och "ambassadören" är i stället representant/VD för detta företag. En udda lösning, men i praktiken är det så nära en ambassadör man kan komma.

Ambassadören berättade om det politiska läget mellan Taiwan och Kina och om de stora påfrestningarna Taiwan drabbats av till följd av jordbävningarna för någon månad sedan. Han framförde artigt bugande Taiwans tack till Svrige och EU för stödet man fått i samband med räddningsinsatserna. Efter informationen bjöds vi på Taiwanesisk buffé. Riksdagsuppdraget har definitivt sina ljusa stunder!2009-09-22 Budgetpresentation i Ulricehamn

Efter presentationen i Borås fortsatte vi riksdagsledamöter till Ulricehamn för att göra en egen presentation av statsbudgeten för lokala media tillsammans med Alliansens ledande kommunpolitiker i Ulricehamn. Vi gick igenom de viktigaste delarna av statsbudgeten, och försökte beskriva effekterna av budgeten för Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo kommuner. Ulricehamns Tidning och Svenljunga Tranemo Tidning fanns på plats.

Efter vår presentation blev det tid för lite fotogrefering utanför Hotel Bogesund i Ulricehamn. På bilden jag själv tillsammans med övriga tre riksdagsledamöter från Sjuhärad, Else-Marie Lindgren (kd), Cecilie Tenfjord-Toftby (M) och Claes Västerteg (C).
2009-09-16 Mycket kungligt vid Riksdagens öppnande

Varje riksdagsledamot får ta med en särskilt inbjuden gäst till Riksmötets öppnande, och i år hade jag med mig min dotter Anna. Anna är en riktigt bra fotograf, och vi tog lite trevliga bilder under dagen, mest på kungafamiljen som deltar i alla dagens olika aktiviteter.Alla riksdagsledamöter bjuds av tradition in för att delta i den gemensamma gudstjänsten i Storkyrkan före Riksmötets öppnande, i närvaro av kungafamiljen. Här ser vi prinsessorna Madeleine och Victoria och prins Carl Philip i den speciella kungliga bänken i kyrkan.Därefter är det dags för riksdagsledamöterna och våra gäster att göra entré i Riksdagshuset för själva öppnandet av Riksmötet 2009/2010. I trappan i Gamla Riksdagshuset är det körsång och musik och trappan kantas av fanbärare i folkdräkter från hela landet, precis som vanligt. På bilderna Anna och jag själv på avsatsen ovanför entrétrappan.Här lämnar kungaparet och kronprinsessan Riksdagen efter Riksmötets öppnande och en stunds mingel med regeringen.På kvällen var det så dags för Kunglig festföreställning på Operan. Hela publiken sjunger Kungssången när kungafamiljen anländer. Th ser vi kungliga hedersläktaren med Talmannen, Kungen, Drottningen, Talmannen, Kronprinsessan och Statsministern.2009-09-15 Riksdagens öppnande

I dag var det så dags för Riksdagens högtidliga öppnande, fjärde gången för min del. I år hade jag min dotter Anna med som gäst, och fler bilder kommer på bloggen i morgon.

Medan vi väntade inne i Kammaren på kungens ankomst passade jag på att bli förevigad tillsammans med mina två närmaste ministrar, Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M) och Socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson (M). Bilden får väl symbolisera det viktiga samarbetet mellan Försäkringskassa och Arbetsförmedling, och dessutom vara en symbol för att mina två utskott - Arbetsmarknadsutskottet och Socialförsäkringsutskottet, med all sannolikhet kommer att stå i centrum för den politiska debatten ända fram till valet 2010.

Det var förresten kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth (M) som tog bilden. Och vem kan väl vara en lämpligare fotograf än landets kulturminister?2009-09-12 Jag är tydligen riksdagens tredje mest flitiga motionsskrivare!

I går fick jag mig en rejäl överraskning när Borås Tidnings journalist ringde upp mig och undrade hur det känns av vara riksdagens tredje mest flitiga motionär. Nog för att jag visste att jag lämnat in en hel del riksdagsmotioner förra riksdagsåret, och jag visste också att jag varit flitigast av oss sju ledamöter i Sjuhärad. Men att det bara var två ledamöter i hela riksdagen som lämnat in fler riksdagsmotioner hade jag faktiskt inte en aning om förrän BT ringde...

Egentligen tycker jag väl kanske inte att ett 50-tal motioner är så uppseendeväckande. Jag träffar väldigt många människor på alla mina studiebesök och möten ute i samhället, och får massor av förslag om sådant som skulle kunna förbättras. Att få 4 goda idéer per månad som också går att omarbeta till riksdagsmotioner är väl egentligen inte så märkvärdigt. Utöver detta hade jag ju också ett antal frågor som jag före valet 2006 lovade att driva i riksdagen, och det har också delvis skett motionsvägen.

Är det då någon idé att lämna in motioner? Visst, de flesta avslås, och jag kan tycka att många avslås i onödan. Men jag vet också att både utredare, tjänstemän och ministrar ofta sneglar på inlämnade motioner när de sitter med någon viktig fråga. Flera gånger har jag själv sett avslagna motioner återkomma i ny tappning i olika utredningsförslag eller lagförslag. Motioner är för mig ett sätt bland väldigt många andra att driva opinion, internt och externt för viktiga frågor. Och därför blir det en bukett motioner även i år, om än antagligen inte riktigt lika många eftersom jag nu betat av de flesta av mina egna personliga vallöften.

Klicka på lilla bilden för att läsa hela BT:s artikel.2009-08-29 Partistämma 2009: Stämmomiddag

En kul sak med partistämmor är den stora stämmomiddagen. Vid dagens middag fanns alla de senaste 22 årens moderata partiledare på plats - Ulf Adelsohn, Carl Bildt, Bo Lundgren och Fredrik Reinfeldt.

Statsminister Reinfeldt höll ett mycket roligt välkomsttal och Ulf Adelsohn höll som vanligt ett fantastiskt tal med återblickar när han tackade för middagen.

Efter middagen väntade en ordentlig överraskning - Charlotte Perelli dök plötsligt upp och rev av ett antal låtar. Eftersom jag stod alldeles intill scenen var det ju lika bra att ta några bilder.

Efter en stund lyckades vi få upp utrikesminister Carl Bildt på scenen, och han fick visa sin vackra (?) sångröst när han sjöng Fyra Bugg och en Coca Cola i duett med Charlotte....obetalbart!


2009-06-28 Riksdagens mest företagsvänliga riksdagsledamot

Företagarna utsåg mig i Almedalen till Alliansens (och faktiskt riksdagens!) mest företagsvänliga riksdagsledamot.
Våren 2009 Debatt i kammaren

2009-03-12 Praoelever på besök

Den här veckan har jag haft besök av Anna Lindberg och Anna Lygnebrandt, praoelever från åk 8 i Sätilaskolan. Det har blivit ett antal rundvandringar och studiebesök under veckan, och de har också avlyssnat en del debatter och voteringar i kammaren. Det blev till slut också en riktigt kändistät vecka.I tisdags besökte vi talman Per Westerberg (m) på hans talmanskontor och fick höra lite mer om vad en talman gör.
I dag träffade vi oppositionsledaren Mona Sahlin (s) utanför kammaren och var givetvis tvungna att prata lite med henne och ta en bild.Efter statsministerns frågestund tjuvlyssnade vi lite på pressens frågor till Fredrik Reinfeldt (m), och sedan hade vi ett avtalat möte där det blev tillfälle att hälsa på statsministern innan han rusade vidare till nästa möte.2009-01-30 Indien nästa!

I kväll åker jag till Indien för en dryg veckas studiebesök. Det är riksdagens Svensk-Indiska parlamentarikerförening som anordnar resan.

Indien är antagligen ett av de mest intressanta länder som finns att besöka. Oerhörda kontraster mellan välmående medelklass och ren slum, men också god tillväxt och många välutbildade ungdomar. Dessutom finns intressanta utrikespolitiska frågor, exempelvis gränstvisterna med Pakistan. Många svenska företag har också verksamhet i Indien. Även kulturellt, historiskt och geografiskt är landet spännande.

Vi flyger först till Delhi, där vi landar i morgon bitti, och reser sedan till Jaipur i Rajasthan, sydväst om Delhi. Där blir första stoppet. Därefter väntar några dagar i Delhi och några i Bombay. Vi har ett omfattande program med mer officiella besök, kontakt med parlamentariker, svenska företagsrepresentanter, och givetvis en mängd andra aktiviteter.

Jag kommer att rapportera löpande på bloggen med bilder och kommentarer, under förutsättning att tekniken fungerar!

Hela reseberättelsen går att läsa här!

2008-12-19 Granen står ensam kvar...

Den här veckan har tempot varit ovanligt högt i riksdagen, arbetsdagarna har för många ledamöter varat från tidig morgon till framåt midnatt varje dag.

Nu åker riksdagsledamöterna hem för julledighet - det skall verkligen bli skönt! I år blir det ett par lediga dagar före jul också, vilket man verkligen inte är bortskämd med.

Kvar i riksdagen blir julgranen i en alldeles öde riksdagsentré.


2008-10-17 Nu är alla årets riksdagsmotioner inlagda på hemsidan

Alla årets riksdagsmotioner är nu inlämnade och registrerade. Borås Tidning hade ett reportage om detta i veckan, där man redovisade antalet motioner från Sjuhärads riksdagsledamöter. Jag var tydligen den riksdagsledamot som hade flest egna motioner. Totalt blev det 52 motioner i år för min del, 45 av dem har jag lämnat in ensam och 7 stycken tillsammans med andra. Jag har nu samlat allihop på denna sida. Jag har som tidigare år sorterat dem efter ämnesområden. Några få av tidigare års motioner har fått en ny chans, men nästan alla är helt nya.

Ideerna till årets motioner har jag till stor del fått från moderata medlemmar, andra privatpersoner som hört av sig eller företagare som jag träffat i olika sammanhang. Till den som känner igen någon idé vill jag bara säga tack! Flera har jag dessutom redan kontaktat och berättat om att jag motionerat i frågan.

Vilken är då den viktigaste motionen? Det går inte att välja ut en enskild, men alla motioner som rör näringslivet är viktiga för min del - allt vi kan göra för att få livskraftiga företag är centralt för politiken. Det är bara genom fler företag som anställer fler som vi får resurser till allt annat vi vill åstadkomma. Därför kommer alltid företagsklimatet som nummer ett för mig!

Är det då någon mening att motionera i riksdagen? Visst är det så att nästan 99% av alla motioner avslås, men jag tycker ändå att en riksdagsmotion är ett sätt bland många andra att föra fram viktiga frågor och försöka påverka utvecklingen. Jag upplevde förra riksdagsåret - något överraskande - att en stor del av de förslag som jag haft i olika motioner faktiskt på olika sätt blivit verklighet helt eller delvis, även om motionerna ofta avslås eller besvaras med att "utredning pågår". Poängen är just att en idé eller en tanke i en motion kan tillföra något till en utredning eller en pågående översyn av ett område. Som en av riksdagsledamöterna i regeringsunderlaget har jag givetvis en mängd olika vägar att påverka - allt från direkt kontakt med en minister eller med departementet, arbete i eget utskott, kontakter med andra utskott, eller genom att lyfta frågor på moderaternas gruppmöten. Jag kan också ställa skriftliga eller muntliga frågor till ministrar och delta i riksdagsdebatter. Motionernas värde skall absolut inte överdrivas, men det är ytterligare ett sätt utöver alla andra att försöka föra frågor framåt. Och jag är vald för att använda alla tänkbara vägar!

Skall jag vara ärlig så hade jag material till betydligt fler motioner, men det finns ändå en gräns hur många motioner man kan bevaka under processen i riksdagen. Mer än ett 50-tal är nog svårt att hantera...2008-09-16 Riksmötet har öppnat

I dag har 2008/2009 års Riksmöte öppnat. Visst är det skönt med traditioner ibland, allt var nästan exakt som förra året...och alla år dessförinnan...

Traditionsenlig musikunderhålling i Riksdagshusets finentré, och folkdansare som paraderade i trappan. Invigningstal av kungen, trevlig musikunderhållning, och så givetvis statsministerns regeringsförklaring (som jag återkommer till under veckan).Visst lyckades jag fånga en samling glada ministrar som verkligen har levererat de senaste två åren? Justitieminister Ask, arbetsmarknadsminister Littorin, finansminister Borg och infrastrukturminister Torstensson och skolminister Björklund.2008-08-31 Svalbard nästa!

I dag tar jag flyget till Longyearbyen på Svalbard via Oslo. Under sex dagar skall jag träffa forskare och besöka olika platser på Svalbard (Spetsbergen) tillsammans med min moderate riksdagskollega Sven-Yngve Persson från Skåne. Syftet med vår resa är dels att träffa klimatforskare och glaciärforskare på plats för att få deras åsikter i diskussionen om de pågående klimatförändringarna och orsakerna till dessa, dels att få mer kunskap om effekterna av de klimatförändringar som sannolikt pågår. Det gäller exempelvis effekterna för fisket i Arktis, effekterna för utvinning av råvaror i området, påverkan på djurliv och mycket annat.

Jag har med min bärbara dator, och hotellet i Longyearbyen skall ha en välfungerande internetuppkoppling, så om allt fungerar kommer dagliga rapporter med foton på bloggen!


På vänstra kartan ser man Svalbard som alltså ligger strax söder om Nordpolen, öster om nordligaste Grönland och rakt norrut från Norge. På högra kartan ser man de platser som vi planerar att besöka - huvudorten Longyearbyen, gruv- orten Barentsburg, samt forskningssamhället Ny Ålesund.

Hela reseberättelsen går att läsa här!2008-06-12 Årets fotbollsmatch

Vad är en EM-fotbollsmatch jämfört med årets fotbollshändelse i Riksdagen! Även i år avgjordes matchen mellan regeringen och oppositionen i går kväll ute vid Djurgårdens träningsplan på Kaknäs. Och återigen vann oppositionen med 3-1. Första halvlek, som spelades i regn, var ganska jämn, men fd justitieminister Bodström gjorde två snabba mål, och oppositionen ledde med 3-0 i halvtid - inte helt rättvist om man ser till spelet. Efter paus vaknade Alliansen till liv, reducerade till 1-3, och hade flera chanser att utjämna.Annicka Engblom (m), lagledare för Alliansens lag, förbereder den taktiska genomgången före matchen. Statsministern knyter skorna före matchstart. Allt han hann äta före matchen var en banan.Oppositionsledaren Mona Sahlin valde däremot att se matchen från sidan, och laddade upp lite lugnare med en kopp kaffe. Till höger Alliansen samlade för lagfoto före avspark. Längst fram ligger målvakten - Claes Västerteg (c) från Mark.Statsministern i aktion på plan, och givetvis blev det autografskrivning i pausen också!Precis som förra året var mediaintresset stort, och efter matchen var givetvis både TT och de stora tidningarna på plats för intervju med statsministern och andra deltagare.

Årets bästa Alliansramsa var densamma som förra året:
"Vi skall vinna, vi skall ta dom,
göra rödgrön röra av dom!


Visst blev det förlust, men Allianspubliken hyllade ändå sitt lag efter matchen, och spelarna gjorde vågen - precis som det skall vara. Trots allt var spelet bättre än förra året och nästa år tar vi dom!
2008-05-09 Ännu en vecka med praoelev i riksdagen

Den här veckan har jag haft min systerson Henrik som praoelev i riksdagen. Det har varit ett hektiskt schema.

I måndags besökte vi UF-mässan i Älvsjö, de följande dagarna har varit fyllda med debatter, voteringar, möten och guidningar, och Henrik har också fått följa med min politiske sekreterare några timmar för att se vad han gör.

I går var det också möjligt att besöka KU och följa en utfrågning, och på eftermiddagen besökte vi utrikesdepartementet tillsammans med våra vitryska gäster, och krockade med ingen mindre än utrikesminister Carl Bildt i entrén.

På bilden provar Henrik talarstolen i riksdagens kammare, som vi hade möjlighet att besöka sent måndag kväll när det inte pågick några debatter.2008-04-03 Prao i riksdagen


Denna vecka har jag haft besök av två nya praoelever i riksdagen, Johan från Svenljunga, medlem i MUF, moderata ungdomsförbundet, och Ann-Sofie från Gråbo som är medlem i LUF, folkpartiets ungdomsförbund. Förutom möten och intervjuer med olika riksdagsledamöter, studiebesök, kammardebatter och voteringar har vi bland annat träffat talmannen och arbetsmarknadsministern.2008-03-14 Fika med ministern

Betydligt trevligare var arbetsmarknadsministerns interpellationsdebatter, där jag själv var med på ett hörn och debatterade.

Efter debatten blev det tid för en pratstund mellan arbetsmarknadsminister Littorin och mina praoelever, min dotter Anna (tv) och Lisa. De har haft en vecka full med aktiviteter och träffar. Häromdagen var de ju med på EU-nämndens möte där både statsministern, finansministern och utrikesministern medverkade, och i går passade vi på att hälsa på oppositionsledaren Mona Sahlin som vi mötte i korridoren.
2008-03-05 Praobesök

Under veckan har jag besök av min dotter Anna (i grönt) och hennes kompis Ellen som gör sin praovecka i åk 8 hos mig i riksdagen. I måndags passade vi bland annat på att besöka riksdagens kammare när det inte var debatt, och idag blev det ett besök hos riksdagens talman, Per Westerberg (m).

2008-02-29 Nya arbetskamrater

De senaste veckorna har jag fått två nya nära arbetskamrater i riksdagen. Dels har vårt utskott, Arbetsmarknadsutskottet, bytt ordförande. Tidigare Ordföranden, Catharina Elmsäter-Swärd, har valts till landstingsråd i Stockholm efter Chris Heister (m) som nyligen utsågs till landshövding. Cathis har varit en fantastiskt bra utskottsordförande och lärt oss nyvalda ledamöter massor sedan började i riksdagen. Jag önskar henne verkligen lycka till med sitt nya viktiga landstingsarbete. Nu tar i stället Hillevi Engström (m) över ordförandeskapet i utskottet, och det känns redan alldeles utmärkt.

Före jul lämnade ju tyvärr min politiska sekreterare, Marianne Olsson, riksdagen eftersom hon fick ett toppjobb i näringslivet. Vi hade ett mycket bra samarbete men det blev tyvärr inte så lång tid vi arbetade tillsammans. Min nye politiske sekreterare började för ett par veckor sedan. Han heter Petter Jonsson, kommer från Östersund, har arbetat inom det militära, och även tidigare bland annat varit framgångsrik MUF-ordförande i Jämtland. Det känns som om vi har en ganska lika syn på politiken och det politiska arbetet, och det skall bli riktigt kul att arbeta ihop.2008-02-11 Alla är segrare!

Så kom då det glädjande beskedet - regeringen kommer inte att lägga fram någon proposition som innebär begränsning av möjligheterna att efter ett års sjukskrivning komplettera sjukersättningen genom privata eller kollektiva försäkringar. Självklart är jag glad idag!

Under eftermiddagen har telefonen gått varm, både från moderata medlemmar och vänner som vill gratulera, och från media som vill ha kommentarer.

Min kommentar är att alla är segrare:

* Avtalsfriheten är segrare eftersom den nu respekteras.
* Arbetsmarknadens parter är segrare eftersom deras överenskommelser respekteras.
* Demokratin är segrare eftersom entydiga och tydliga kritiska synpunkter från remissinstanser får effekt.
* Den interna politiska demokratin inom både Alliansen och moderaterna är segrare eftersom riksdagsgrupper och enskilda partimedlemmar faktiskt kan göra sig hörda.
* Regeringens politik är segrare eftersom alla andra goda förslag för att minska ohälsa, motvera onödiga sjukskrivningar och ge långtidssjukskrivna och förtidspensionerade en chans att komma tillbaka nu äntligen kommer att hamna i fokus

Men mest av allt tycker jag att svenska folket är segrare. Det är tydligt att Sverige har fått ett nytt politiskt ledarskap med en regering och en statsminister i spetsen som faktiskt lyssnar. En regering som prestigelöst kan dra tillbaka enskilda förslag som inte visar sig vara helt lyckade. När hände det senast? Under tidigare (s)-regeringen har ju riksdagen ofta bara varit en transportsträcka för regeringarna, och partipiskan har stoppat all intern kritik....

Ingen regering kan under en mandatperiod bara lägga fram kloka förslag, någon gång kommer det något mindre bra. Nu visar det sig att Allianspartiernas riksdagsgrupper, och då inte minst den moderata, faktiskt spelar roll, och att det finns ett nytt modernt ledarskap även på regeringsnivå. Jag är övertygad om att det kommer att ha stor betydelse kommande år och stärka Alliansen som politisk kraft.

Själv är jag givetvis stolt för att ha varit en av alla dem som lyckats medverka till att stoppa förslaget. Men än mer stolt är jag idag över att tillhöra Alliansen och ha en klok och lyssnande statsminister i spetsen för regeringen!2008-01-01 Trappor...jobbiga och nyttiga...Apropå nyårslöften - bara att oftare ta alla trapporna i stället för hissen upp till takvåningen (våning 10) i gamla riksdagshuset där jag har mitt arbetsrum är en nyttig och konditionshöjande utmaning. Men det är faktiskt också en ganska trevlig vandring i de historiska och vackra trapphusen!2007-11-13 PresidentbesökSå har man då upplevt sitt första statsbesök. Först tog vi emot den Litauiska delegationen i riksdagen för en halvtimmes samtal under ledning av talmannen. I kväll var det så en mer formell middag på Villa Bonnier. Fotot på mig och president Adamkus tog riksdagens talman, Per Westerberg. På det andra fotot tackar presidenten talmannen för middagen.

Lite överraskad blev jag när jag upptäckte att jag blivit placerad bredvid president Adamkus under middagen! Det betydde att jag fått på min lott att underhålla honom med lite trevlig konversation. Men det var bara att damma av engelskan och göra sitt bästa, och det var skönt att vara väl förberedd. Jag var faktiskt mycket glad att jag ägnat gårdagskvällen till hårdpluggande. Det visade sig att presidenten är en mycket charmerande herre, och det är svårt att tro att han är 81 år.

Vi hade mycket att prata om. En given fråga var Litauens relationer med Ryssland och Vitryssland. En annan stor fråga är Litauens oljeberoende och deras planer på att bygga ett nytt kärnkraftverk i stället för Ignalinaverket. Ett stort problem för litauerna är att man lovat EU att stänga den enda återstående reaktorn i Ignalina senast 2009. Samtidigt kommer det nya kärnkraftverket inte att vara klart förrän tidigast 2012. Litauerna skulle nu vilja omförhandla avtalet med EU och få rätt att driva Ignalina vidare tills det nya verket är klart. Alternativet vore att ersätta kärnkraftselen med kolkraft under tiden, och det vore illa för miljön. Ignalina är numera ett mycket säkert kärnkraftverk, renoverat av svenska tekniker. Jag lovade presidenten att försöka påverka denna fråga efter bästa förmåga, det lär ju handla om att Sverige måste agera med kraft i EU.

Vi pratade också bank - det visade sig att SEB är en mycket populär bank i Litauen, och nu också landets största bank. När jag berättade att jag arbetat där, och även varit på besök i Vilnius i tjänsten, var det mycket uppskattat. Allt som är svenskt uppskattas av litauerna. Självklart blev det också samtal om Litauens historia och deras förhoppningar om framtiden.

Statsbesök är kul och intressant, och det kan nog bli en trevlig vana......2007-10-10 Borås Tidning granskar årets riksdagsmotioner

I Borås Tidning kan man idag läsa ett helt uppslag om årets riksdagsmotioner, och där redovisas också hur aktiva vi sju riksdagsledamöter från Sjuhärad har varit med motionerandet. Det är en riktigt kul läsning för oss moderater. Fotot på mig i artikeln är ju lite udda, och togs på valnatten 2006 när valsegern var klar. Men det passar ganska bra eftersom det visar sig att jag faktiskt är den ledamot av oss sju som lämnat in flest egna motioner, 22 st! (inklusive gemensamma motioner blev det 34 stycken). Och min moderate riksdagskollega Ulf Sjösten har lämnat in totalt flest motioner, hela 46 st, varav 33 är gemensamma med andra. Totalt står Ulf Sjösten och jag för hälften, 35 av 70, av de enskilda motionerna från vår valkrets, och totalt 80 av de 178 motioner som undertecknats av Sjuhäradsledamöterna.

Lite förvånande är det att två ledamoter, Phia Andersson och Hans Ohlsson båda (s), inte har lämnat in en enda enskild motion....men man kanske tycker att den politik som förs duger bra som den är?
För egen del är verkligen inte problemet att hitta uppslag till motioner, utan att prioritera bort så att det inte blir för många..... När man ständigt möter väljare, och får idéer via e-post och telefon finns det en outsinlig ström av uppslag till motioner. Men sedan skall man ju hinna bevaka motionerna också, och kanske hinna med att ta en debatt i kammaren om sina förslag, så lagom är bäst. Jag tycker att motionerna fyller en viktig roll, det är ett sätt att sätta frågor på dagordningen och skapa debatt. Sedan kan man följa upp detta med interna diskussioner på gruppmöten, samtal direkt med berörda utskott, och ibland direkt med ansvarig minister, och dessutom debattera i riksdagens kammare och i media. Alla sätt att påverka måste utnyttjas, det är ju det vi är valda för.....2007-10-02
I dag är det exakt ett år sedan jag tog plats som ledamot i riksdagens kammare vid uppropet efter valet 2006. Det har varit ett synnerligen händelserikt år i politikens hetluft. Ibland mycket slitsamt med mycket resor och långa perioder borta från familjen. Men samtidigt väldigt meningsfullt och absolut det roligaste uppdrag jag haft. Lite av de trevligaste höjdpunkterna från året som gått hittar du samlade längre ned på denna sida.

Mindre roligt har det varit att se det skrämmande spelet och den stora apparat inom oppositionen som, med stöd av vissa journalister, ständigt gör allt för att smutskasta regeringens politik. Det kan vara osanna påståenden om politikens effekter eller halvsanningar och detaljbeslut ryckta ur sitt sammanhang, vinklade utredningar och inte minst en märklig syn på vad rättvisa är. Den som visste hur smutsig politiken egentligen är skulle nog bli ganska besviken på den svenska demokratin. Men det är bara att anpassa sig till läget. Det som ger styrka i jobbiga stunder är alla trevliga riksdagskolleger inom Alliansen (och faktiskt en och annan från oppositionen också). Flera av ministrarna och många tjänstemän är också ett gott stöd. Personligen uppskattar jag särskilt mina moderata vänner och mina allianskolleger i arbetsmarknadsutskottet. Och Marianne, min politiska sekreterare, är verkligen en klippa!

Eftersom jag är mycket resultatinriktad tycker jag vi har lyckats riktigt bra. Vi gör det vi lovade, och håller högt tempo. Jag tror nog att fler skall upptäcka detta efterhand så att även opinionssiffrorna lyfter. Nu ser jag fram mot det kommande året och varje dag (nästan) kan du följa mitt arbete och läsa kommentarer om rikspolitiken på denna blogg!

En liten tillbakablick slutligen. Den 16 september hade Borås Tidning en kort intervju med alla oss sju riksdagsledamöter från Sjuhärad, där man ställde lite frågor om det första riksdagsåret. Detta var mina svar på BT:s frågor (som tyvärr kortades ned rejält i artikeln):

1. Vad tycker du att du har lyckats bäst med under det gångna riksdagsåret?

Självklart är jag mest nöjd med den starka utvecklingen på arbetsmarknaden, att nystartsjobben blivit lyckade och att arbetsförmedlingarna nu äntligen får göra det de skall - förmedla jobb. Alla vi som är ledamöter i arbetsmarknads- utskottet har bidragit till detta och stått upp för regeringens politik, trots att det ibland blåst rejält. Vi har hållit ihop i Alliansen och nu kan vi börja se att politiken har positiv effekt och förstärker konjunkturen.

Om jag skall välja ut en enskild fråga så skulle det väl vara att jag tror att jag varit en av dem som bidragit till att regeringen nu lovat kommunerna att få införa kommunalt vårdnadsbidrag från den 1 juli 2008. Vår gemensamma artikel (undertecknad av mig och tre andra moderater) var en av flera starka påtryckningar i denna fråga, och jag har tidigare både ställt frågor till socialministern och tagit upp frågan direkt med statsministern.

2. Vad är den viktigaste uppgiften för dig just nu?

Att fortsätta debattera och på ett pedagogiskt sätt förklara regeringens politik för människor, och göra vad jag kan för att bidra till ett fortsatt gott samarbete inom Alliansen.

Dessutom arbetar jag med ett 20-tal motioner just nu som skall lämnas in i oktober.

3. Vad har överraskat dig mest i den svenska rikspolitiken sedan valet för ett år sedan?

Enskild händelse: Utan tvekan att försvarsministern avgick. Fullständigt obegripligt för min del.

Annars är jag också väldigt förvånad över att såpass många stödjer oppositionen, trots att denna är så splittrad och egentligen inte har givit några besked om någonting, utom att man är emot allt.....det lär knappast hålla i längden!2007-09-18 Riksmötet är öppnatNågra bilder från riksdagens högtidliga öppnande. Varje riksdagsledamot får bjuda in en anhörig, och i år var det syrrans tur att följa med med mig. Ovan till höger: Statsminister Fredrik Reinfeldt läser upp regeringsförklaringen. Nedan till vänster: Två glada ministrar, Andreas Carlgren och Carl Bildt tillsammans med förre Kd-ledaren Alf Svensson. Nedan till höger: Min syster Monica och Sveriges finansminister Anders Borg.

2007-09-09 Framme i Seoul

Middag över Moskva, övernattning över Novosibirsk och Irkutsk i Sibirien, väckning över Ulan Bator i Mongoliet och frukost över Kinas huvudstad Beijing. Efter en rejäl flygresa är vi äntligen framme i Seoul! Vi togs emot av ambassad- personal på flygplatsen, och i kväll har vi fått en första briefing om Sydkorea av den svenske ambassadören Lars Vargö. Vi har också hunnit med att äta lite traditionell Koreansk mat. Seoul är en hyfsat stor stad...20 miljoner invånare om man även räknar in förorterna! Hela Sydkorea har knappt 50 miljoner invånare.

Nu är det redan kväll, och vi som just gått upp! Den här dagen blev bara 7 timmar lång, men i morgon skall vi väl vara ifatt tidsomställningen. Då är det dags för besök i parlamentet och hos Koreas motsvarighet till arbetsmarknadsutskottet. På kvällen skall vi besöka skolan för skandinaviska språk, där de koreanska eleverna skall uppträda på svenska. Spännande!

Utsikt över Seoul från mitt hotellrum på 17:e våningen.

Bilder och utförlig reseberättelse från resten av resan har jag samlat på en egen sida!2007-09-08 Sydkorea nästa!

I dag flyger jag till Sydkorea tillsammans med halva arbetsmarknadsutskottet. Svenska ambassaden i Seoul har satt ihop ett digert veckoprogram. Vi skall bland annat träffa sydkoreanska politiker, Koreas arbetsgivarorganisation, fackliga företrädare och besöka ministeriet. Det blir också besök på flera svenska företag som verkar i Korea, bland annat Autoliv och Volvo. En dag är också avsatt för ett besök vid stilleståndlinjen mot Nordkorea där vi även skall träffa den svenska fredsbevarande delegationen. I övrigt kommer det säkert att bli en hel del andra intressanta upplevelser.

Om tekniken fungerar kommer det såväl rapporter som bilder på bloggen under veckan!2007-06-12 Förlust.....

Trots en riktigt bra laginsats och första målet lyckades inte Alliansens lag besegra det mer rutinerade oppositionslaget. Det blev förlust med 1-3. Men det var god stämning, en hel del publik, och ett stort pressuppbåd som bevakade matchen. Här några av de bilder jag tog:Vänster: Statsministern snörar skorna.
Höger: Alliansens stora banderoll blev riktigt snygg! Även om vi inte vann denna gång.....Vänster: Intervju med statsministern i halvtidpausen.
Höger: Statsministerns barn förstärkte Alliansklacken. I Bakgrunden hejarklackledaren Anna Bergkvist (m) med megafonenBåda lagen samlade efter matchen. Så gemytlig stämning brukar det inte alltid vara i riksdagens kammare.....

Alliansens slogan var: "Vi skall vinna, vi skall ta dom, göra rödgrön röra av dom". Tyvärr gick det inte vägen denna gång, men vi kommer igen nästa år! Och vi tröstar oss med att fotbollsmatchen var den enda seger oppositionen kan vinna - voteringarna i riksdagen vinner vi....2007-06-12 Årets fotbollsmatch!

I kväll klockan 19.00 avgörs årets viktigaste fotbollsmatch, matchen mellan regeringssidan och oppositionen i Sveriges riksdag! Matchen spelas på Djurgårdens träningsanläggning vid Kaknäs i Stockholm. Fri entré och alla är välkomna! Lagkapten i Allianslaget är statsminister Reinfeldt själv. Bland motståndarna hittar vi bland annat Tomas Bodström och Bosse Ringholm. Själv har jag fått äran att vara lagledare för Alliansens lag, och jag skall försöka hålla stämningen i topp även på bänken. Och om inte statsministern gör mål under första halvlek kan det hända att jag byter ut honom......

Läs mer om försnacken inför matchen i Expressen!

Senare i kväll eller i morgon kommer jag att leverera en fullständig matchrapport!2007-05-03 Söndagsintervjun på nätet!

Nu finns BT:s söndagsintervju med mig på nätet!Fackkämpe som går på knock i debatten

"Från Ubbhult till Helgeandsholmen. Jan Ericson har gjort en politisk resa
i snabbfart. Sedan valet i höstas sitter han i riksdagen och har nu hunnit bli
så varm i kläderna att han får föra moderaternas talan i bland annat
arbetsrättsfrågor........."


Hela intervjun hittar du här!2007-04-29 Söndagsintervju i Borås Tidning


I dag är jag föremålet för Borås Tidnings söndagsintervju!
Det känns minst sagt hedrande.

Intervjun gjordes av BT:s politiske reporter Mikael Hermansson
under trevliga former uppe i Stockholm för två veckor sedan och
fyller ett helt uppslag i dagens tidning (sidan 12-13).

Mycket handlar om min bakgrund och vad jag gjort tidigare i
livet, och så finns givetvis en del om mitt arbete i riksdagen
och om mitt främsta ansvarsområde, de arbetsrättsliga frågorna.

Lite annat smått och gott finns också att läsa, tex om bloggar
mina politiska förebilder, och så givetvis lite om fotboll och
då särskilt om Elfsborg.


Tyvärr hittar jag ännu inte artikeln på nätupplagan, så just nu
går det inte att länka dit. Men den som vill läsa mer kan ju alltid
ta vägen förbi macken och köpa sig en egen tidning......

Tills vidare får det räcka med denna något suddiga scannade bild
av ingressen på förstasidan. Jag skall försöka scanna in hela artikeln
på hemsidan senare!

2007-02-23 Jag har fått en egen politisk sekreterare

Jag har nu fått en politisk sekreterare! Hon heter Marianne Olsson och kommer bland annat att hjälpa mig att planera aktiviteter och projekt, hålla kontakt med media samt stärka min omvärldsbevakning.

Marianne har under flera år arbetat som konsult i eget företag och har även skrivit en bok om hur man blir en bättre konsult. Hennes erfarenheter från näringslivet och tidigare anställningar inom och utom landet kommer att vara mycket värdefull.

Vill du veta mer om Marianne så hittar du det på hennes egen hemsida!
2007-01-24 Ministern gillar mitt förslag

Den 28/11 berättade jag på bloggen om problemen med kostnadskrävande bostadsanpassningar som tex installation av hissar som idag räknas som bistånd, vilket gör att patienten blir ägare till sina hjälpmedel. När patienten inte längre behöver hjälpmedlen, eller i värsta fall avlider på grund av ålder, så tillfaller hjälpmedlen patienten eller arvingarna, som kan sälja dessa för dyra pengar. Enligt uppgift kan det för en hiss röra sig om belopp på mellan 50.000 och 100.000 kronor. Detta uppfattas som stötande då kommunernas socialnämnder ofta samtidigt visar miljonöverskott i många kommuner. Rimligare hade varit att utrustningen lämnades tillbaka till kommunen då den inte längre behövdes. Problemet uppmärksammades bland annat av Borås Tidning i mitten av november 2006.

Jag lät Riksdagens utredningstjänst granska rättläget, och de meddelade i början av januari att det sannolikt krävs en lagändring för att kommunerna skall kunna villkora denna typ av stöd med att utrustningen skall lämnas tillbaka då den inte längre behövs.

Jag ställde därför en fråga till ansvarig minister, Maria Larsson (kd) den 18 januari och frågade om hon kan tänka sig att ändra lagen. I dag kom svaret och ministern svarar att hon anser att det kan finnas skäl att överväga att se över lagstiftningen i denna del!

Självklart är det kul som riksdagsledamot när man får ett så positivt svar på en fråga. Det händer tydligen inte så ofta har jag förstått, att döma av reaktionerna (och gratulationerna!) från mina partikolleger. Nu återstår att bevaka att lagändringen också kommer upp på riksdagens bord! Och det kan ju ta ett tag. Hela ärendet med utredningen, frågan och svaret hittar du samlade här!2007-01-04 Dags för ny gästkrönika i Borås Tidning

I dag kan du läsa min tredje gästkrönika på ledarsidan i Borås Tidning. Du hittar den här!

Vill du läsa de två tidigare, eller någon av mina senaste debattartiklar (varav en också publicerades i BT idag) så hittar du dem som vanligt samlade på denna sida.2006-12-21 Rekordlång debatt - och högt betyg för regeringens politik!

Gårdagens debatt om arbetsmarknadspolitiken (vi höll på i 11 timmar, från 9 på morgonen till 20 på kvällen!) var den längsta i arbetsmarknadsutskottets historia! I dag avgjordes ärendet om förändringen i a-kassan efter votering. Under veckan har voteringarna avlöst varandra, och Alliansen har vunnit alla voteringar om politik och budget för kommande år.

I dag fick Alliansregeringen - och svenska folket! - en julklapp i förtid från Konjunkturinstitutet. Så här berömmer man regeringens politik:

"De långsiktiga effekterna styrs främst av de utbudsstimulerande reformerna såsom jobbavdrag, sänkt ersättningsnivå i a-kassan och neddragningen av de arbetsmarknadspolitiska utbildningsåtgärderna. Dessutom påverkas efterfrågan på arbetskraft positivt av nystartsjobb, sänkta arbetsgivaravgifter för yngre och skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Även om osäkerheten förstås är betydande bedöms sysselsättningen på sikt kunna öka med 1,5 procent mer än om reformerna inte hade genomförts, utan att resursutnyttjandet på arbetsmarknaden blir ansträngt. Detta innebär att även BNP kan öka med ungefär lika mycket på lång sikt."

Man skriver också att regeringens politik gör att ca 55.000 fler människor har jobb år 2010 än vad som annars skulle varit fallet. Kort sammanfattat: Den nya regeringens politik leder till lägre arbetslöshet och högre tillväxt. Och det är ju precis därför vi under denna vecka röstat igenom den nya arbetsmarknadspolitiken.2006-12-02 Svar på min första skriftliga fråga till en minister

Jag har redan fått svar från socialministern angående hur snabbt kommunerna kan införa vårdnadsbidrag! Läs först min fråga igen, och därefter svaret från socialministern, kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund.

Jag tolkar svaret som att det ganska snart kommer ett tydligt lagförslag från regeringen, och att kommunerna får ge sig till tåls tills dess. Jag tror man är beredda att vänta lite, eftersom man då kan vara säkra på att man slipper överklaganden från de politiska motståndarna och därmed kan komma igång direkt!

I dag har Radio Sjuhärad uppmärksammat min fråga till ministern, även om man missuppfattat saken och tror att frågan bara gällde Mark.....självklart gäller frågan alla svenska kommuner, även om givetvis Sjuhäradskommunerna är de som berör mig mest som politiker!2006-11-24 Läs min gästkrönika i Borås Tidning!

I dag publicerades min andra gästkrönika på ledarsidan i Borås Tidning. Redaktionen valde att sätta rubriken "Guliganerna tar plats i riksdagen", för att särskilt markera att Riksdagsguliganerna nu startats. Krönikan handlar i övrigt om allt från tuffa debatter och hårt arbete till den kungliga riksdagssupén.

Krönikan och alla tidigare debattartiklar mm som rör rikspolitiska frågor eller riksdagen hittar du som vanligt på denna sida! (Du vet väl att det också finns en annan sida där jag samlar alla artiklar som rör lokala kommunfrågor i Mark?)2006-11-22 Kunglig supé på Stockholms Slott

Vad är väl en kväll på, slottet.....? Jo, en kväll på slottet är faktiskt väldigt speciell! Och i går kväll var det dags. Kungafamiljen bjöd riksdag och regering på traditionell konsert och riksdagssupé.

Hela gästlistan med mera hittar du här!. Bara att vara upptagen på slottets gästlista känns lite extra!

Iförd hyrd smoking/långklänningar infann vi oss så på slottet vid 18-tiden för att, efter en välkomstdrink, under mycket högtidliga former var och en ta i hand och hälsa på i tur och ordning kungen, drottningen och kronprinsessan.

Därefter bjöds vi på konsert i den gamla anrika Rikssalen (ovan t.h.) där riksdagens högtidliga öppnande hölls ända fram till 1975. Sedan bjöd kungafamiljen på en magnifik supé i slottets festvåning (nedan t.h.). Värdinnan vid mitt bord var hovsekreterare, och hon berättade mycket intressant om hovet och verksamheten i slottet.

Lite kungligt kaffe med kunglig likör och därefter en kunglig drink i det fantastiska Bernadottegalleriet (t.v.) fick avsluta en ovanlig och mycket trevlig kväll! En kväll som denna uppskattar man att det finns kvar något av gamla traditioner och gammal kultur! Man inser också att det har sina fördelar ibland att vara riksdagsledamot. (Fler foton från slottets vackra representationsvåningar hittar du på Royalcourt.se).2006-11-11 Varje ord skrivs ned och sparas.....även grodor!

En politiker i kommunfullmäktige i Mark som säger en groda eller två i talarstolen kan lugnt räkna med att detta glöms bort (om nu inte någon observant journalist råkar skriva om saken dagen efter).

I riksdagen gäller andra regler! Varje ord som yttras i riksdagens kammare stenograferas ned, redovisas i protokoll, och läggs in på riksdagens hemsida. Allt som varje ledamot säger i kammaren samlas och sorteras dessutom under varje ledamots namn!

Alla mina anföranden och repliker mm finns därför samlade på riksdagens hemsida under rubriken "Sagt och gjort av Jan Ericson (m)". Du når "min" sida hos riksdagen via denna sida!

Skulle man råka säga en groda i riksdagen så sparas den alltså för evigt. Än så länge tycker jag att jag kan stå för det jag sagt enligt protokollet..... men en vacker dag kommer jag säkert som många före mig att ångra något förfluget ord som sluppit över läpparna i en hetsig debatt. Fast det får väl anses ingå i jobbet.....2006-11-09 Mitt första anförande i riksdagen och min första motion!

Mitt första debattinlägg i riksdagen handlade om kommunernas inflytande över trafiksäkerhetsfrågorna. Det är en fråga som jag lovade i valrörelsen att driva, och en fråga som engagerar och berör mig starkt. För att följa upp frågan ytterligare har jag också lämnat i en enskild motion i ämnet. Motionen hittar du i sin helhet under fliken Från riksdagen

Mitt anförande i riksdagen byggde på innehållet i motionen, och jag nämnde också ett antal exempel från Marks kommun (inte minst hemifrån Ubbhult) på hur statliga myndigheters byråkrati kan stoppa trafiksäkerhetsåtgärder som kommuninvånare och politiker är överens om. Jag vill ge makten tillbaka till människorna och politikerna i kommunerna, och hoppas min motion skall starta en ordentligt diskussion i riksdagen - över partigränserna!

Debatt- och motionsdebuten är avklarad. Och det känns extra bra att det handlade om en fråga med lokal anknytning hemmavid!2006-10-17 Sammanfattning av statsbudgeten för 2007

Jag har lagt in en sammanfattning av den nya regeringens politik och statens budget för 2007 och framåt. Vill du läsa den, eller få en länk som gör det möjligt att skriva ut en populärversion, besök denna sida!2006-10-10 Jag är gästkrönikör i Borås Tidning!

Jag har fått äran att vara gästkrönikör i Borås Tidning.

Min första krönika - "Incheckning till maktens högborg" kan du läsa här!2006-10-10 Alla utskottsval klara

I dag klubbades formellt alla utskottsval. I mitt eget utskott, Arbetsmarknadsutskottet, ingår följande politiker:

Catharina Elmsäter-Svärd (m) (ordförande), Sven-Erik Österberg (s) (v. ordförande), Tomas Tobé (m), Sylvia Lindgren (s), Elisabeth Svantesson (m), Annika Qarlsson (c), Lars Lilja (s), Eva Flyborg (fp), Maria Öberg (s), Jan Ericson (m), Luciano Astudillo (s), Désirée Pethrus Engström (kd), Anna König Jerlmyr (m), Josefin Brink (v), Ann-Christin Ahlberg (s), Hans Backman (fp), Ulf Holm (mp)

Alla utskotten och de valda ledamöterna hittar du samlade på denna sida!2006-10-09 Jag blir ledamot i arbetsmarknadsutskottetJag har idag nominerats som ordinarie ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Detta var precis det jag helst ville och också har argumenterat hårt för hos de nomineringsansvariga i partiet. Jag blir också ersättare i socialförsäkringsutskottet.

Uppdraget i arbetsmarknadsutskottet blir mycket intressant, och jag tror jag kommer att kunna bidra med en hel del. Mitt arbete som jurist har lärt mig mycket om företagarnas villkor och deras tveksamhet att anställa. Mina fackliga uppdrag har lärt mig att se frågor ur facklig synvinkel. Mitt tidigare uppdrag i en arbetsförmedlingsnämnd har gett mig inblick i hur arbetsförmedlingen arbetar och åren som kommunpolitiker har gjort att jag också har erfarenhet från rollen som arbetsgivare. Som jurist har jag dessutom en hyfsad kunskap om gällande arbetsrätt och andra regler som påverkar företagande och sysselsättning. Jag tror helt enkelt att jag hamnat på rätt plats!

Dessutom har utskottet en moderat ordförande, Catarina Elmsäter-Swärd, och arbetsmarknadsminister är ju moderaternas tidigare partisekreterare Sven-Otto Littorin. Båda dessa personer har jag mycket stort förtroende för och det skall bli intressant att arbeta tillsammans med dem kommande fyra år.


2006-10-06 Sveriges nya regering!

I dag presenterade statsminister Fredrik Reinfeldt regeringsförklaringen och Sveriges nya regering. Båda delarna går att läsa i sin helhet här!

Mest glädjande tycker jag personligen var att Carl Bildt blev utrikesminister. Ett oerhört bra val! Som Markbo är det givetvis också lite extra kul att fd Skenebon Jan Björklund (fp) valts till skolminister.

Hela regeringen känns som en bra blandning av erfarna politiker och andra kloka personer. Aftonbladet har sammanfattat lite fakta om de nya statsråden.

Fotot t.v.: Statsminister Fredrik Reinfeldt läser upp regeringsförklaringen2006-10-05 Sverige har fått en ny statsminister!

Klockan 14.08 idag röstade riksdagen om talmannens förslag till ny statsminister. Med siffrorna 175-169 valdes Fredrik Reinfeldt.

Detta var mitt livs första riksdagsvotering, och det känns ju som ett av de viktigare besluten man kommer att vara med och fatta under dessa fyra år. Känslan att trycka på ja-knappen var lite speciell!

Läs mer om den historiska riksdagsomröstningen i Aftonbladet!


(Bilden citerad från Aftonbladet, fotograf ej angiven)2006-10-03 Riksdagens högtidliga invigning

Gårdagen var den riktigt högtidliga dagen i Sveriges Riksdag, en dag fylld med svenska traditioner.

Klockan 12 var det traditonell gudstjänst i Storkyrkan i gamla stan, ledd av ärkebiskopen. Mycket högtidligt när kungafamiljen gjorde entré. Efter gudstjänsten gick alla till den gamla vackra entren i Riksdagshuset, där vi gjorde entré ackompanjerade av musik.

Sedan var det dags för kungen att förklara riksdagen öppnad, och lite underhållning i plenisalen. Denna (något suddiga) bild från riksdagens invigning fick jag idag via e-post. Själv sitter jag längst bak nedanför åhörarläktaren, alldeles framför den högra glasdörren (mitt huvud sticker upp i andra glasrutan från vänster). Längst fram sitter bland annat kungafamiljen.

Varje riksdagsledamot fick bjuda med en gäst hela dagen, och jag hade givetvis med hustru Carina. Gästerna fick följa själva invigningen från Riksdagens gamla första- och andrakammarsalar. Däremot fick alla vara med på buffén i riksdagshuset, som av tradition riksdagens talman bjuder in till. I minglet träffade man många nuvarande och tidigare ministrar och partiledare.

På kvällen var vi inbjudna till konserhuset, där Kungliga Filharmonikerna bjöd på en konsert, också denna i närvaro av kungafamiljen, talmannen och partiledarna.

Här kan du läsa hela det officiella programmet!2006-10-02 Bilder från riksdagens upprop

Riksdagens plenisal ("kammaren") är ombyggd under sommaren med bland annat ny teknik, handikappanpassning och nya stolar. Bilderna är från uppropet den 2 oktober 2006. (Fotograf Melker Dahlstrand för Riksdagen)

Riksdagens ledamöter hälsar talmännen inför uppropetHär har föredragningen har börjat, och vi förbereder oss för valet av ny talman. Den gamla regeringen sitter längst fram närmast talmännen. Jag sitter på stol 339 längst upp på bakre raden alldeles nedanför åhörarläktaren (strax framför glasdörren längst till vänster på bilden). tillsammans med övriga riksdagsledamöter från Södra Älvsborg.
2006-10-02 Stol 339
2006-10-02 Mitt arbetsrum

Mitt arbetsrum ligger alltså längst uppe i gamla riksdagshuset, med utsikt över slottet och Storkyrkan. Bokhyllan är stor - och tom. Undrar hur länge......

På nedre bilden ser du TV:n där man direkt kan följa alla riksdagsdebatter, och den grå högtalarlådan på skrivbordet där signalerna ljuder före varje votering.

2006-10-02 På plats i riksdagen!

I går var det så dags att göra entré i riksdagen. Efter rundvandring i alla hus och underjordiska gångar fick jag mitt arbetsrum - högst upp i gamla riksdagshuset med utsikt över slottet!

Moderaternas första gruppmöte var en välbesökt tillställning - antalet moderater i riksdagen har ökat från 55 till 97, och av dessa 97 är 55 helt nya! Man behöver inte känna att man är ensam om att ha en massa mer eller mindre dumma frågor....och det är inte heller något problem att få hjälp - både inom partiet och av alla fantastiskt hjälpsamma tjänstemän i riksdagshuset.

Efter en bit mat med några av mina riksdagskollegor lyckades jag också hitta min övenattningslägenhet ca 15 min promenad från riksdagshuset vid Östermalmstorg.

I dag var det så dags för upprop, som väl i princip kändes som att börja skolan, fast det är en ganska stor klass - 349 stycken! Sedan var det dags för val av talman. Eftersom det fanns flera förslag krävdes sluten omröstning, vilket totalt tog över 2 timmar! Men slutet gott - alla ledamöter från de fyra Allianspartierna var eniga, och man valde Per Westerberg (m) till ny talman.

Eftermiddagen har använts för att äntligen få igång min dator - så nu kommer bloggen att uppdateras löpande! Nu skall jag iväg och mingla med alla glada moderater på moderaternas kansli. Behöver jag säga att stämningen är på topp?2006-09-27 Beviset!

I går fick jag beviset med posten.....

(Tar tyvärr en stund att ladda ned - ha tålamod.....)2006-09-21 Här skall jag jobba!

Riksdagsarbetet startar den 1 oktober då den moderata riksdagsgruppen samlas i Stockholm. Denna mandatperiod är vi 97 moderata riksdagsledamöter! (en ökning från 55 st förra mandatperioden!)

Den första tiden som riksdagsledamot kommer nog att vara hektisk, och det kommer väl att ta lite tid innan alla praktiska saker ordnat till sig. Jag skall försöka att rapportera dagligen på bloggen om mina upplevelser!

Jag är för övrigt glad att jag pryade i riksdagen i våras, så helt främmande är vare sig miljön eller människorna. Jag känner redan ett antal av de moderata riksdagsledamöterna sedan tidigare och även några av tjänstemännen.

Efterhand kommer jag att lägga in mer information och länkar under denna flik så att du kan följa mitt riksdagsarbete och även höra av dig till mig!2006-09-20 Riksdagen nästa!

Nu är de flesta valdistrikt räknade och det står helt klart att ingen är i närheten av så många personröster att de kan nå riksdagen på detta sätt. Därmed kommer den moderata valsedeln att gälla.

Min riksdagsplats är klar!

En omtumlande känsla, och oerhört hedrande. Att vara en av 349 riksdagsledamöter från hela Sverige är en otroligt stor ära. Att vara en av 97 moderater i riksdagen är lika stort!