Blogg mars 2007

2007-03-31 Årsmöte för i Västra Götaland

Organisationen Företagarna i Västra Götalands Län håller idag sitt årsmöte på Kunskapens Hus i Skene i anslutning till Markmässan. Jag kommer att delta i en paneldiskussion om företagens kompetensförsörjning och hur vi får en bättre balans mellan utbildning, yrkesval och företagens behov. Andra närvarande i diskussionen blir bland annat AMS-chefen Bo Bylund och Företagarnas chefsekonom Johan Kreicbergs. Dessutom deltar även mina Allianskolleger från riksdagen, Ulf Sjösten (m) och Kerstin Hermansson (c).2007-03-30 Vår skrivelse till EU-kommissionen väcker uppmärksamhet

Läs artikeln på politikerbloggen.se! Den är väl aningen tillspetsad.....men kul!2007-03-30 Sveriges Riksdag måste bli en starkare röst i EU-debatten....
.....och därför har jag och tre andra moderater varit lite "olydiga"!

Riksdagsledningen har sedan tidigare tagit ett omdiskuterat beslut att inte skicka riksdagens tidiga yttranden i vissa EU-frågor till EU-kommissionen, utan "lägga dem till handlingarna". Såväl jag själv som andra moderater i arbetsmarknadsutskottet har reagerat kraftigt på detta. För att markera vårt ogillande beslutade fyra av oss därför att själva skicka ned yttrandet i vårt ärende (EU:s hantering av arbetsrättsliga frågor) till EU-kommissionen i eget namn. Som privatpersoner och EU-medborgare har man alltid denna rätt. Att sedan vårt yttrande till EU om arbetsrätten är exakt detsamma som det yttrande som riksdagen beslutade om är ju en annan sak.....

Efter riksdagens beslut om att EU inte bör lägga sig i den svenska arbetsrätten (EU:s arbetstidsdirektiv förskräcker!) skickade jag vårt yttrande till EU-kommissionen via e-post den 28 mars. Kommissionen har bekräftat att det har kommit fram. Yttrandet är undertecknat av riksdagsledamöterna Jan Ericson (m), Anna König Jerlmyr (m), Elisabeth Svantesson (m) och Tomas Tobé (m).

På kvällen den 28 mars samlades ordförandena för riksdagens utskott tillsammans med riksdags-ledningen, och gjorde plötsligt helt om i frågan. Från och med nu skall riksdagens yttranden i sådana EU-frågor skickas till EU för kännedom!

Oavsett om vetskapen om vårt brev till EU-kommissionen påverkade beslutet om riksdagens nya rutiner eller inte är det nya beslutet är en seger för demokratin och Sveriges röst i EU. Sveriges riksdag måste bli mycket tuffare i EU-frågorna, och göra allt för att påverka EU att arbeta med rätt frågor. Sådant som vi bättre sköter nationellt skall EU inte lägga sig i!

Här kan du läsa dokumenten:
Vårt yttrande till EU-kommissionen
Dagens gemensamma pressmeddelande2007-03-30 Oppositionspolitiken ihålig som en ost

Socialdemokraternas politik är just nu ihålig som en ost! Man ger alla budskap - samtidigt! Och det är hål och revor i alla utspel. Några exempel:

Man ogillar förändringarna i a-kassan (trots att det som regeringen genomfört innebär bättre villkor än vad (s) själva genomförde så sent som 1997). Men man vill inte lova att driva en återställd a-kassa som valfråga!

Man ogillar det skärpta kravet på de arbetslösa från första dagen, trots att det är samma regler som gällde så sent som i början av 2000-talet när (s) styrde Sverige. Inte heller i denna fråga har vi än så länge hört något löfte om återställare.

Man anser att lågavlönade missgynnas av regeringen (trots att vårt jobbskatteavdrag faktiskt ger de lågavlönade den största löneökning de fått i modern tid!) Man tänker dock inte driva avskaffat jobbskatteavdrag som valfråga!

Man ifrågasätter avskaffandet av förmögenhetsskatten för att det gynnar de rika. Men det var inte något tal om orättvisa när socialdemokraterna avskaffade arvsskatten för de rikaste. Man vill inte heller driva återinförd förmögenhetsskatt som valfråga.

På punkt efter punkt säger (s) nej till vår politik, samtidigt som man i efterhand accepterar den och redan nu säger att man inte vill driva återställare som valfråga 2010. Senast i gårdagens debatt pressade jag socialdemokraterna om detta, men fick som vanligt inga löften.

Innerst inne är man nog socialdemokraterna glada över att någon annan genomför alla de politiskt svåra beslut som de själva borde genomfört för länge sedan. Till och med Aftonbladets ledarsida försvarar till exempel den slopade förmögenhetsskatten, och anser att den finansieras på ett sätt som är "bra fördelningspolitik". Det är nog inte lätt att vara sosse idag....2007-03-29 Tuff arbetsrättsdebatt!

Nu har jag haft mitt andra längre anförande i riksdagen på två dagar. Det är kanske ett för mycket. Men av kommentarerna att döma gick det tydligen bra idag, precis som i går. Till och med arbetsmarknadsminister Littorin skickade mig ett mail och gratulerade till ett bra anförande. Det värmer verkligen!

I mitt anförande förklarade jag utförligt moderaternas syn på kollektivavtal och den svenska modellen. Några utdrag ur anförandet:

Om kollektivavtalen:"Visst finns det kritik mot dagens system, och kollektivavtalen må ha sina brister. Men det är samtidigt svårt att hitta ett system som skulle fungera bättre. Det var därför moderaterna gick till val på att behålla kollektivavtalsmodellen som huvudprincip för den svenska arbetsmarknaden. Och detta vallöfte tänker vi hålla!"

Om arbetsrätten i övrigt:"Majoriteten i utskottet föreslår kammaren att avvisa samtliga motioner. Inte för att alla förslag är ointressanta eller för att problembeskrivningen alltid är felaktig. Arbetsrättsliga reformer bör däremot i första hand genomföras efter förhandlingar mellan parterna, och riksdagen bör vara restriktiv med ny lagstiftning. Allt för att värna den svenska modellen på arbetsmarknaden. I den mån arbetsrättsliga lagar ändå behöver korrigeras, avskaffas eller tillföras är detta en fråga som skall avgöras av Sveriges riksdag och gärna efter samråd med arbetsmarknadens parter. Detta ställningstagande stämmer väl överens med de ståndpunkter som framförts i många olika sammanhang från de stora organisationerna på svensk arbetsmarknad.2007-03-29 Minskad avdragsrätt för pensionsförsäkringar påverkar få

En del av finansieringen av den avskaffade förmögenhetsskatten är att maximera avdragsrätten för inbetalning till pensionsförsäkringar till 12.000 kronor per år (idag ca 20.000 kronor). Jag tycker detta är ganska lätt att acceptera, av två skäl:

1. Det är ytterst få med normala inkomster som sparar mer än 1.000 kronor per månad till sin pension. Begränsningen drabbar främst dem med betydligt högre inkomster eller förmögenhet och dessa kompenseras bland annat genom den avskaffade förmögenhetsskatten och maximalt utfall av jobbskatteavdraget.

2. EU ifrågasätter dagens avdragsrätt, eftersom man anser att den diskriminerar utländska försäkringsbolag. Mycket talar för att hela avdragsrätten är hotad, och den kan kanske till och med komma att försvinna helt i framtiden.

När man hör socialdemokraternas kritik mot förslaget kan det vara värt att komma ihåg att det var socialdemokraterna som själva sänkte avdragsrätten från ett basbelopp per år till dagens nivå! Det finns också starka röster inom (s) att avskaffa avdragsrätten helt. Som vanligt talar (s) med dubbla tungor.....2007-03-28 Skall EU bestämma över svensk arbetsrätt?

Dagens långa debatt om EU:s "grönbok" om arbetsrätt är just avklarad. Jag höll huvudanförandet för moderaterna, och hela mitt anförande hittar du här. (Du vet väl att alla mina anföranden, motioner mm också finns samlade på denna sida?)

Slutsatsen i mitt anförande var: "Moderaternas och Alliansens gemensamma budskap idag är klart och tydligt: EU skall hålla fingrarna borta från den svenska arbetsrätten – det är en fråga som vi svenskar löser bäst själva!" Om detta sedan bäst sker genom lagstiftning eller kollektivavtal skall avgöras av Sveriges riksdag.

I morgon blir det ny debatt om arbetsrätten, denna gång med anledning av ett antal motioner i ämnet. Det lär säkert också bli debatt om kollektivavtal i största allmänhet, den svenska modellen och i vilken mån vi skall lagstifta om arbetsrätt eller låta parterna förhandla fram lösningar på aktuella problem. Det lär bli en lång debatt, och även i morgon håller jag moderaternas huvudanförande och representerar moderaterna i debatten.2007-03-28 Fler välkomna skattesänkningar!

Regeringen föreslår nu ytterligare två välkomna skattesänkningar! För det första vill man utöka jobbskatteavdraget ytterligare. Detta är oerhört viktigt för låginkomsttagarna (se tidigare blogginlägg). Det är bara att konstatera att de flesta av dessa aldrig fått så stora löneökningar som de nu får genom jobbskatteavdragen i år och nästa år!

För det andra vill man avveckla hela förmögenhetsskatten redan i år, i stället för att göra detta stegvis. Detta är något jag själv argumenterat mycket hårt för i våra interna partidiskussioner och därför är jag väldigt nöjd idag! Dagens förslag är oerhört viktigt för att äntligen få kapitalet att stanna i Sverige så att nya företag byggs upp här i stället för i andra länder. Jag är övertygad om att avskaffad förmögenhetsskatt kommer att skapa många nya jobb i Sverige. Som tidigare bankanställd vet jag att mycket pengar varje år försvinner från landet på både lagliga och mindre lagliga sätt. Ett avskaffande hjälper dessutom många småhusägare att få lägre skatt! De enda som kommer att förlora på ett avskaffande är alla skattekonsulter som nu får ge råd om något annat!

Två bra skattebeslut samma dag - då är det kul att vara moderat riksdagsledamot!2007-03-27 Mer om hårt skattetyngda låginkomsttagare

Aftonbladet fortsätter sin intressanta reportageserie och det blir allt tydligare hur stor betydelse Alliansregeringens jobbskatteavdrag faktiskt har för de med låga inkomster! Siffrorna i föregående blogginlägg stämmer också väl för Evas situation i dagens reportage.

I Göteborgs-Posten idag finns också en intressant artikel på ledarsidan med liknande tema. En diskussion om hur hårt staten styr en vanlig medelklassfamiljs liv genom hög beskattning och sedan utdelning av styrda bidrag. Man konstaterar att av fem intjänade kronor hamnar tre i statskassan!

Det är lätt att konstatera att Alliansregeringens jobbskatteavdrag är den största löneökning som många låginkomsttagare fått på väldigt många år. Och som det ser ut kommer jobbskatteavdraget antagligen att kunna höjas ytterligare redan nästa år!2007-03-27 Att inte kunna leva på sin heltidslön

Aftonbladet har just nu en serie reportage om kvinnor som inte kan leva på sin heltidslön. I ett reportage i går visar man att en kvinna, Anja, med en månadslön på 15.800 kronor förlorar 100 kronor per månad på att arbeta, jämfört med om hon i stället skulle levt på "socialbidrag" (försörjningsstöd)!

I exemplet i Aftonbladet är heltidslönen 15.800 kronor. På denna lön får Anja betala 4.205 kronor i skatt. Före Alliansens skattesänkning (jobbskatteavdraget) var skatten 4.792 kronor. Det betyder att kalkylen i vart fall förbättrats med 587 kronor per månad i år tack vare den nya regeringen! Men fortfarande är det märkligt att man skall behöva betala över 4.000 kronor i skatt varje månad på en så låg inkomst.

Anja säger också i artikeln att om hon fick en lön på 17-18.000 i månaden, dvs en löneförhöjning på mellan 1.200-2.200 kronor per månad, skulle hon inte ha några problem att klara sig. Jobbskatteavdraget gav Anja 587 kronor mer per månad att leva på. Det motsvarar en löneförhöjning på 900 kronor per månad före skatt. Jobbskatteavdraget betyder alltså väldigt mycket för dem med lägst inkomster!

Det är dags att inte bara titta på löneökningarnas betydelse för de med låg inkomst. Skattesänkningarna betyder minst lika mycket! Alliansen planerar därför ännu större jobbskatteavdrag nästa år. Kanske kan det då äntligen löna sig för Anja att arbeta jämfört med att leva på socialbidrag....2007-03-26 Glada hundar viftar åt höger!

Även om det är svårt att se skillnaden viftar hundar med svansen åt olika håll beroende på humör. Är hunden glad viftar den åt höger, är den rädd viftar den åt vänster, det slår italienska forskare fast. Den uppdelade svansföringen beror enligt forskarna på att höger- respektive vänster hjärnhalva reagerar olika beroende på upplevd känsla. Resultatet bygger på videoanalyser av 30 hundar, skriver nature.com.

Jag ser en viss likhet med svenska väljare. Otrygga, kraftigt bidragsberoende svenskar röstar enligt olika undersökningar ofta vänster av rädsla för all förändring. Jag hoppas på alltfler glada väljare i framtiden som börjar känna att de styr över sina egna liv. Då vågar de följa de glada hundarnas svansviftning högerut....2007-03-26 Årets arbetare utsedd!

Den 8 februari skrev jag på bloggen om vårt jurymöte samma dag för att utse "årets arbetare", och motiverade också varför moderaterna utlyst denna tävling. Självklart sker detta mycket med glimten i ögat, men nu är segraren utsedd. Juryn har korat Maith Lindgård i Oviken, 66 år gammal, till vinnare.

- Maith är ett föredöme som är värd all uppskattning, säger moderaternas partisekreterare Per Schlingmann. Syftet med tävlingen var att uppmärksamma alla miljontals människor som sliter runtom i Sverige.

Juryns motivering:

Maith Lindgård har yrkesarbetat i närmare 50 år. Det som genomsyrar hennes arbetsliv är en förmåga att se och ta tillvara på möjligheterna,även i svåra situationer. Trots att hon blev sjukskriven på grund av allergiska besvär ville hon tillbaka till arbetsmarknaden. När det inte var möjligt för Maith att fortsätta i det gamla yrket öppnade hon egen affär och lyckades försörja sig på den.

Vi vill uppmärksamma Maith av fler skäl. Hon visar på en förmåga att ta eget ansvar och att se möjligheterna i de villkor som råder. Maith visar också att ålder och att bo på landsbygden - i mångas ögon problematiska förutsättningar - inte behöver vara ett hinder för att vara kvar i arbete. Hon är värd stor beundran och är ett föredöme för oss alla."


Jag har själv ingått i juryn tillsammans med Per Schlingmann, partisekreterare (m), Helene Riviére, riksdagsledamot (m) bokförläggare och skribent samt Ninni Markow, organisationskonsult och legitimerad psykolog.

Tidigare inlägg på bloggen om "årets arbetare" hittar du den 8 februari.2007-03-25 Därför bör staten sälja en del av sitt aktieinnehav

I en debattartikel i Borås Tidning i dag förklarar jag varför det är helt rätt tid att just nu sälja av en del av statens statens stora aktieinnehav. Jag påpekar också att staten givetvis kan använda pengarna man får i betalning för att minska statsskulden, men att jag också gärna skulle se att en del av summan också kunde användas för viktiga investeringar, exempelvis miljöteknik, vägar eller järnvägar. Bara en bråkdel av de ca 200 miljarder som staten räknar med att få för aktierna skulle räcka för att finansiera viktiga väg- och järnvägsbyggen i Västsverige. Bättre investering för tillväxt och nya jobb är nog svårt att hitta!

Debattartikeln hittar du som vanligt på denna sida. Du kan ju också passa på att se om du missat någon av de andra artiklar som jag skrivit den senaste tiden!2007-03-24 Invald i förbundsstyrelsen

I dag har moderaterna i Södra Älvsborg haft förbundsstämma. Biståndsminister Gunilla Carlsson var stämmotalare vilket skapade stort intresse från media. Uppslutningen från våra lokala moderater var också god, och vi var så många att vi var tvungna att hyra in oss i en större samlingslokal på högskolan.

Det blev stora förändringar i förbundsstyrelsen. Christer Johansson, kommunalråd i Bollebygd, lämnade ordförandeposten efter 12 framgångsrika år, och min riksdagskollega Ulf Sjösten tar nu över som förbundsordförande. Själv blev jag också invald i den nya styrelsen, som till hälften består av nya namn. Jag fick också äran att tillsammans med fyra andra moderater representera vårt förbund på den kommande moderata partistämman.

Verksamhetsberättelsen för föregående år är en fröjd att läsa - stora moderata framgångar över hela Sjuhärad, och allra bäst gick det i Bollebygd med över 30% av rösterna. Med den aktivitet och alla de nya medlemmar och aktiva som vårt förbund fått det senaste året kommer det att bli fler framgångar att skriva om i framtiden!2007-03-23 Margot Wallström (s) föredrar Alliansens EU-politik

Kort tid efter att media rapporterat att förre finansministern Per Nuder (s) anser att (s) inte bör återställa vare sig a-kassan eller jobbskatteavdraget, och att socialdemokraternas skolpolitik varit "självgod och misslyckad" kommer nästa interna råsop. Denna gång är det EU-kommissionären Margot Wallström (s) som anser att den socialdemokratiska regeringen förde en "ängslig" EU-politik. Hon säger i en intervju i Ekot att Alliansens ministrar och partier har ett större intresse av EU-frågorna än den tidigare regeringen. Hon menar också att s-regeringens beroende av två EU-kritiska stödpartier spred en ängslig stämning i det socialdemokratiska partiet.

Själv kan jag bara instämma - jag upplever att de flesta politiker i Alliansen har en sunt kritisk inställning till EU. I arbetsmarknadsutskottet tex är vi överens om att arbetsrättsliga reformer är en nationell angelägenhet som främst bör lösas genom avtal på arbetsmarknaden eller undantagsvis genom nationell lagstiftning. Det är inte en fråga för EU! På onsdag i nästa vecka representerar jag moderaterna i debatten i riksdagen om behovet av EU-regler om arbetsrätten. Jag kommer då att vara mycket tydlig och framföra att EU skall hålla tassarna borta från detta område. EU:s arbetstidsdirektiv har gjort tillräckligt med skada på svensk arbetsmarknad, och några mer klåfingriga EU-lagar om arbetsrätt vill vi definitivt inte ha!

Om man vill verka för att EU blir mer aktiva i stora viktiga frågor och samtidigt mindre klåfingriga i nationella frågor krävs det ett ordentligt engagemang från riksdagsledamöterna i stället för att man bara stoppar huvudet i sanden!2007-03-22 Felaktig rapportering i media om ökade krav på arbetslösa

Jag träffade idag arbetsmarknadsministern utanför riksdagens kammare, och han var allt ganska besviken på hur dagens förslag om skärpta regler för de arbetslösa beskrivs i media. Media "glömmer" helt att nämna att lagen fortfarande föreskriver att man skall göra en skälighetsbedömning när det gäller vilket jobb man skall behöva söka och om man skall behöva flytta!

I föregående inlägg beskriver jag förslaget och berättar att skärpningen främst kommer att påverka ungdomar och ensamstående. Däremot skall inte ensamstående föräldrar tvingas att dra upp barnen från skolan för att flytta till en annan del av landet! Inte heller skall man behöva söka ett arbete som är oskäligt i förhållande till kunskap och utbildning. Sådan är lagen redan, och dessa regler ändras inte!

Som vanligt är medias rapportering mest inriktad på att skrämma människor och det finns inget som helst intresse att beskriva hela verkligheten bakom ett politiskt förslag. Jag tröstar mig dock med att de flesta arbetslösa själva snabbt kommer att inse att de nya reglerna är väldigt rimliga och märka att medias beskrivning är felaktig.2007-03-22 Fler reformer inom arbetsmarknadspolitiken

I dag presenterar regeringen det slutliga förslaget på de frågor som nämndes redan i höstas, och som jag kommenterade på bloggen den 6 januari i år.

1. Dagens aktivitetsgaranti avskaffas. Idag finns nära 40.000 långtidsarbetslösa i denna åtgärd, och genomsnittstiden i denna åtgärd är nu uppe i 7,5 år för varje deltagare! Fullständigt orimligt givetvis. Nu införs i stället en jobb- och utvecklingsgaranti som skall omfatta alla som varit arbetslösa mer än 18 månader, eller som förbrukat sina a-kassedagar. Målet med denna åtgärd är inte ständiga nya åtgärder för att förlänga a-kasseperioden som det varit tidigare, utan det handlar om ett tydligt fokus på att få ett arbete eller en utbildning som leder till arbete. Dagens möjlighet att genom olika åtgärder förlänga ersättningsperioderna inom a-kassan i princip hur många gånger som helst tas bort, men ersättningen i jobb- och utvecklingsgarantin på 65% av tidigare lön gäller utan begränsning i tid.

2. I dag måste man söka arbete över hela landet och även inom andra yrken än där man tidigare arbetat efter 100 dagars arbetslöshet. Nu kommer detta krav att gälla redan från första dagen. Dock finns fortfarande begränsningen att det nya arbetet skall vara lämpligt och att man skall ta hänsyn till familjeförhållanden mm. Denna begränsningsregel förändras inte. Förändringen innebär främst att ungdomar och ensamstående utan barn får vara beredda att pendla eller flytta om det finns lämpligt arbete på annan ort.

3. I dag är arbetsmarknadsverket organiserat i flera nivåer - AMV (arbetsmarknadsverket) och AMS (arbetsmarknadsstyrelsen) i toppen, därunder ett 20-tal Länsarbetsnämnder och sedan lokala arbetsförmedlingskontor. Nu görs myndigheten om och AMS och Länsarbetsnämnderna avskaffas. Den nya myndigheten skall heta Arbetsförmedlingen och består av en central myndighet som direkt ansvarar för arbetsförmedlingskontoren - alla mellannivåer avskaffas i princip. Detta är en organisation som de som arbetar med arbetsförmedling själva efterfrågat.2007-03-22 Konsten att förstöra en viktig fråga

Förra våren degraderades debatten om rasism till en fråga om en glass får kallas "Nogger Black" eller inte. Tidigare ifrågasattes på allvar "Negerbollen".....

Nu går jämställdhetsdebatten tydligen samma väg. Skall en glass få kallas "Girlie"? Får en glass vara rosa med glitter utan att anses "konservera flickornas könsroller"?

De som driver dessa märkliga debatter har ett tungt ansvar för att frågorna om rasism och jämställdhet både förlöjligas och tar flera stora kliv åt fel håll.
2007-03-21 Är Alliansen sossarnas nya vänner?

Lite mer kul från Sjuhärads-sossarnas hemsida. Under fliken "weblänkar" hittade jag följande:

"Här finner du länkar till våra vänner inom arbetarrörelsen." Där under hittar man länkar till den nya Alliansregeringen och de numera av Alliansen styrda departementen (!).....

Kanske börjar sossarna gilla oss?2007-03-21 Diplomatiskt gräl mellan Sverige och Kuba

För Kuba blev den nya svenska regeringen nog en chock. Plötsligt fick Sverige en utrikesminister som i ett FN-tal om mänskliga rättigheter vågade sig på att kritisera Kuba. Detta gör man inte ostraffat.....

Kubas FN-ambassadör anklagade då Sverige för att "vara en blodig imperialistmakt" som "förföljer flyktingar och genomför en etnisk rensning där de enda som får stanna i landet är de vars hud och hårfärg stämmer överens med rasmönstret hos de forna vikingaerövrarna" Efter detta har även svensk diplomatpost till Kuba öppnats. Nu har Kubas ambassadör kallats upp till UD en andra gång.

För den nyfikne har TV4 lagt ut hela Carl Bildts tal och grälet med Kubas FN-ambassadör på sin hemsida.2007-03-21 Sex månader - 50 artiklar

Det har nu gått sex månader sedan den fantastiska valdagen i september då Sverige fick en ny regering och jag själv blev invald i riksdagen. I dag har jag summerat lite av vad som hänt sedan dess.

Bland annat har jag sedan valet fått publicerat 50 debattartiklar och krönikor i olika media i Sjuhärad!

Hemsidan har haft över 15.000 träffar sedan valet, och totalt har jag gjort 466 inlägg på min blogg!

Hur många hundra mail och telefonsamtal från Sjuhäradsborna som jag besvarat har jag inte riktigt koll på, men det är många.....och än så länge håller jag mitt löfte - jag besvarar alltid alla telefonsamtal, alla brev och all e-post (även om det kan ta några dagar ibland)! Några av mina riksdagskollegor har sagt att jag aldrig kommer att hinna med detta i längden. Men det finns ju kvällar och nätter.....


2007-03-21 Nystartsjobben en succé

Hittills i år har 3.313 personer fått ett nystatsjobb. Av dessa är en tredjedel utlandsfödda. Detta pekar mot att det blir betydligt fler nystartsjobb än de kanske 10.000 per år som det spekulerats i. Arbetsmarknadsministern säger också tydligt att det inte finns någon övre gräns för antalet nystasrtsjobb, utan behovet skall få styra.

I övrigt visar AMS siffror från föregående vecka att arbetslösheten fortsätter sjunka i en takt av mellan 4.000 och 5.000 per vecka. Antalet nya lediga jobb som anmäls till arbetsförmedlingen fortsätter också att öka.2007-03-21 Göran Persson - en mytoman!

Man kan inte annat än skratta åt mytomanen och fd statsministern Göran Persson. Han påstår så mycket konstigt i tv-reportagen och säger så mycket elakt om allt och alla, inte minst sina tidigare partivänner, att han snart inte har några vänner kvar.

När man skrattat färdigt blir man snabbt allvarlig igen. Tanken slår en - denne mytoman med sin mycket nedlåtande människosyn har faktiskt styrt Sverige i 10 år! Det kan ju förklara en del.....

Vad gäller Perssons konstiga påståenden om alla konstiga jobberbjudanden som han påstår sig ha gett Carl Bildt så kommenteras detta givetvis som vanligt av Bildt själv på hans numera mycket välkända blogg....2007-03-20 Seger för Almäng och Fotskälsborna
uppdaterad

Efter moderaternas och centerns beslut i går att säga nej till att tömma Almängs äldreboende och skjuta upp ombyggnaden backade idag socialnämnden och beslutade i stället att börja arbetet med en ombyggnad! In i det sista försökte tydligen (s) och (v) att skjuta frågan om ombyggnad på framtiden, men man förlorade voteringen.

Det känns bra att sitta framför datorn i riksdagshuset och konstatera att den taktik vi diskuterade på det moderata gruppmötet i Kinna i måndags höll hela vägen fram. Dagens beslut är en total seger för både Fotskälsborna och äldreomsorgen i Marks kommun!

En extra poäng är att den styrande minoriteten (s+v) nu förlorade sin första votering. Jag har en känsla av att det kommer att hända fler gånger. Många fler.....2007-03-20 Bra eller dåligt företagsklimat, Pellby?

Marks kommun ligger ungefär i mitten i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. 2006 föll kommunen några placeringar, och jag skrev då en artikel där jag påpekade att socialdemokraterna var emot ett antal viktiga förslag rörande företagsklimatet som majoriteten tvingade driva igenom efter votering. Dåvarande oppositionsrådet Pelle Pellby skrev ett argt svar på min artikel den 9 augusti 2006, några citat:

"Det borgerligt styrda Marks kommun blir allt sämre placerat i svenskt näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Det är bekymmersamt." "Moderaten Jan Ericson försöker i sin tidigare insändare att skjuta över misslyckandet när det gäller det lokala företagsklimatet på socialdemokraterna i Mark och hävdar att socialdemokraterna inte är trovärdiga när gäller företagsklimatet. Ericsons inlägg mot socialdemokraterna är mer ett uttryck för Ericsons rent personliga frustration över sitt eget misslyckande med det lokala företagsklimatet i Marks kommun."

I sin frustration över näringslivsklimatet valde politikerna i Mark att runt senaste årsskiftet låta någon annan ställa frågorna och dessutom valde man andra frågor. I denna undersökning tyckte 91% av företagarna att företagsklimatet var "godtagbart" eller "bra". Och nu låter det annorlunda från socialdemokraterna, som skriver så här på sin hemsida:

"Det är bra att vara företagare i Mark, det tycker i alla fall 91 procent av de företagare som deltog i en undersökning som gjordes i Mark kring årsskiftet 2006/2007."

Tänk att företagsklimatet på bara några månader enligt socialdemokraternas tolkning gick från att "vara ett misslyckande" till att vara "bra"! En förklaring till det nya synsättet skulle ju kunna vara att (s) gått från opposition till en roll där man försöker styra kommunen i minoritet.....

Men ärligt talat tycker jag inte att ett "godtagbart" företagsklimat räcker. Moderaterna presenterade ju före valet sitt förslag på hur det skulle kunna bli mycket bättre betyg än så!2007-03-20 Moderaterna värnar om Almängs äldreboende i Fotskäl

Förslaget att skjuta upp ombyggnaden av Almängs äldreboende i Fotskäl och att tömma hela boendet under ett års tid i avvaktan på diverse utredningar avvisas av moderaterna. Detta beslutade vi på vårt gruppmöte i går kväll. Vad jag förstår beslutade Centerpartiet samtidigt detsamma.

Socialnämndens ordförande Owe Eglinger lämnar dubbla budskap. Ena dagen säger har att detta inte görs för att spara pengar. Nästa dag framkommer det tydligt att avsikten är att spara 6 miljoner kronor genom att tomsätta äldreboendet under ett år!

Almäng i Fotskäl är precis den sortens äldreboende vi moderater vill ha. Personalen arbetar både på äldreboendet och i hemtjänsten som betjänar orten. Äldre som bor hemma kan äta lunch på äldreboendet, och även barnen i Fotskälsskolan äter sin lunch där. Vi vet också att efterfrågan på äldreomsorgsplatser i området kommer att öka, det behövs ingen utredning för att visa detta. Vi tror inte heller att man skulle spara särskilt mycket på att lägga ned äldreboendet. För övrigt anser sig ju kommunen ha råd att investera sex miljoner i ett utomhusbad som kostar närmare miljonen i årliga driftskostnader. Då kan det ju inte vara så ont om pengar.....

Att behålla och renovera Almäng ligger helt i linje med moderaternas äldreomsorgspolitik för Mark som vi presenterade före valet. Det ligger också helt i linje med regeringens nya politik för en ökad valfrihet i boendeformerna och ökad möjlighet till social samvaro för de äldre. Almäng i Fotskäl är närmast en modell för hur detta skulle kunna fungera även på andra orter, och det vill vi absolut värna om!2007-03-20 Kvinnliga (s)-riksdagsmän?

Jag besökte i går socialdemokraternas hemsida i Södra Älvsborg. Ja, jag erkänner gärna att det tog emot! Men man behöver ta en titt ibland så man kan bemöta åtminstone de allvarligaste osanningarna om regeringen som (s) brukar trumpeta ut på sina hemsidor och bloggar.

Om man skriver i vissa gästböcker får man dessutom stå oemotsagd länge! Den 18 augusti skrev jag ett litet inlägg i Ulricehamnssossarnas gästbok. Den 7 mars i år kom nästa inlägg i gästboken - det jag skrev fick alltså stå oemotsagt under hela valrörelsen och nästan ett halvår till.....det verkar inte vara någon särskilt kraftig glöd i aktiviteten hos (s) i Ulricehamn. Att skriva en hälsning i deras gästbok är därför ett utmärkt sätt att locka några hemsidesbesökare att även utforska politiken utanför (s)-partiet (dvs besöka min egen hemsida).

I dag upptäckte jag för första gången något annat ganska kul på det "feministiska" (s)-partiets hemsida för riksdagsvalkretsen Södra Älvsborg. Man kallar alla sina tre riksdagsledamöter (varav två är kvinnor) för - ja just det - riksdagsmän! Det verkar som om de "patriarkala maktstrukturerna" fortfarande genomsyrar hela det socialdemokratiska partiet

Vi moderater brukar kalla oss riksdagsledamöter i stället. Det känns lite gammalmodigt att kalla en kvinna för man även om man inte är feminist.....2007-03-19 Storseger för statsminister Reinfeldt i kvällens debatt

Kvällens TV-debatt vanns stort av Fredrik Reinfeldt över (s)-ledaren Mona Sahlin. Detta enligt ett antal omröstningar i olika tidningar där väldigt många har röstat.

Enligt Svenska Dagbladet: Seger för Reinfeldt med 73% mot 22%. Enligt Expressen: Seger för Reinfeldt, 63-37. Dagens Nyheter redovisar seger för Reinfeldt med 59-34, och Aftonbladets läsare röstade också fram Reinfeldt som segrare i debatten med 52-42.

Visst saknar det kanske direkt politisk betydelse vem som vinner en debatt just nu, men Sahlin har väldigt mycket att bevisa, inte minst för sina egna väljare.2007-03-19 (Nästan) lite synd om Mona Sahlin

Ingen kan väl ha missat att första delen av den omtalade filmen om Göran Perssons tid som statminister nu visas i TV. Det mest uppseendeväckande i första avsnittet är nog det som Persson sade om Mona Sahlin i en intervju 1997, och som de senaste dagarna flitits citerats i många olika tidningar:

“Man tilltror henne en större politisk kapacitet än vad hon har. Det är där jag tycker att man kanske går lite för långt.”
“Det är inte så märkvärdigt det som kommer över hennes läppar. Men hennes styrka är inte tänkandet."
“Hon för fram det vi vill på ett sätt som ingen annan klarar av. Därför platsar hon i gänget.”
och
“Vi har olika roller och vi har olika begåvningar.”


Med sådana "vänner" behöver Mona Sahlin inga fiender. Vissa menar att det bara finns ett djur som på ett bra sätt kan symbolisera Göran Perssons ledarstil.....

Jag tycker dock att Mona Sahlin är en ganska arrogant politiker som mest för fram en massa socialistiska floskler, och som ofta går till personangrepp när hon inte klarar att hantera sakfrågorna. Men för den skull kommer jag verkligen inte att sakna Göran Persson. Ingen av dem uppfyller de krav ett stort parti bör ställa på en ledare som både är demokratisk, kunnig och modern. Sahlin är möjligen demokratisk och Persson var ju trots allt kunnig. Ingen av dem känns däremot särskilt modern.2007-03-18 Margot Wallström måste nog välja!

Kan verkligen Margot Wallström ha uppdrag för den socialdemokratiska partistyrelsen och leda utvecklingen av partiets utrikes- och EU-politik, samtidigt som hon är oberoende EU-kommissionär i Bryssel? Redan när jag hörde om detta fick jag en känsla av att dessa uppdrag knappast går att förena, eftersom EU-kommissionärernas roll är att vara mycket självständiga från sina egna hemländer.

Carl B Hamilton, riksdagsledamot för folkpartiet, har forskat mer i detta, och påstår till och med att Wallströms uppdrag strider mot Romfördraget (=EU:s grundlag). Han skriver så här i sitt veckobrev:

Det är oacceptabelt och förbluffande att tro att det så länge Margot Wallström är EU-kommissionär skulle vara acceptabelt att hon samtidigt arbetar för oppositionen i Sverige och emot sittande svenska regering, t ex inför Europaparlamentsvalet 2009. Wallström får välja mellan att vara EU-kommissionär och socialdemokratisk partiarbetare men kan inte vara båda samtidigt.

Det är dessutom förbjudet enligt Romfördraget. Romfördragets artikel 213 säger sålunda att "Ledamöterna av kommissionen skall i gemenskapens allmänna intresse fullgöra sina skyldigheter under full oavhängighet. Vid fullgörandet av dessa skyldigheter skall de inte vare sig begära eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat organ. De skall avhålla sig från varje handling som är oförenlig med deras skyldigheter. . Ledamöterna av kommissionen får inte under sin ämbetstid utöva någon annan avlönad eller oavlönad yrkesverksamhet. De skall när de tillträder avge en högtidlig försäkran att såväl under som efter sin ämbetstid respektera de förpliktelser som följer med ämbetet, särskilt deras skyldighet att iaktta redbarhet och visa omdöme vid mottagande av vissa uppdrag eller förmåner efter ämbetstiden."


En sak är klar - Wallström har fått problem! Jag är faktiskt lite förvånad över att hon inte tackade nej till uppdraget för säkerhets skull redan när hon fick frågan. Hon om någon bör ju känna till reglerna i Romfördraget.2007-03-18 Opinionsvinden har vänt

Dagens SIFO-siffror visar att Alliansen tagit tillbaka en stor del av oppositionens övertag i opinionsmätningarna. Skillnaden har krymt från 11% till 7% på en månad. Moderaterna ökar mest, +1,9% och ligger nu återigen ungefär på samma siffror som i valet, samtidigt som (s) backar 2,1%. Trots denna förbättring avviker SIFO:s siffror fortfarande kraftigt från övriga institut som visar betydligt mindre försprång för oppositionen, och betydligt högre siffror för moderaterna. Man kan ju fundera på vilka siffror som är korrekta?

Socialdemokraternas nya partiledare, Mona Sahlin, har ett betydligt svagare stöd bland väljarna än statsminister Fredrik Reinfeldt. Till och med en stor del av (s)-väljarna har tydligen större förtroende för Reinfeldt Sahlin om man skall tro opinionsmätningarna. Vad som är ännu värre för (s) är att de snart måste presentera sitt alternativ till regeringens politik också. Hittills har de hukat rejält och inte ens orkat skriva ihop ett eget alternativ till regeringens budget! När Sahlin börjar tala klarspråk om den egna politiken och tvingas ta ett par debatter med Reinfeldt lär opinionsstödet snabbt falla tillbaka. Beskedet att man inte tänker återställa vare sig a-kassan eller jobbskatteavdraget trots sin tidigare hårda kritik mot detta lär ju inte heller direkt stärka trovärdigheten för (s). Snarare lär ju ytterligare ett antal (s)-väljare börja fundera på om inte Alliansens politik faktiskt trots allt är ganska vettig?2007-03-18 Allianspolitik för fler småföretagare och fler jobb

I en debattartikel i Borås Tidning idag sammanfattar jag den nya Alliansregeringens politik för att ge förutsättningar för fler småföretag som i sin tur kan skapa fler jobb. När jag läser min egen artikel blir jag återigen påmind om hur många viktiga beslut som regeringen redan hunnit med under de drygt fem månader som gått sedan valet!2007-03-17 Besök på MUF-årsmöte i Borås

Just hemkommen från ett besök på MUF:s årsmöte i Borås känns det hoppfullt inför framtiden! MUF är numera Sveriges största politiska ungdomsförbund, och moderaterna är största parti bland väljare i ålder 18-21 år!

Engagemanget bland MUF-arna är bredare än många kanske tror. Det handlar inte bara om skola och andra typiska "ungdomsfrågor". I dag fick jag frågor om allt från utrikes- och försvarspolitik till sjukvård och kollektivavtal. MUF-arna har idéer, vågar ifrågasätta även det egna partiets politik och accepterar inte att saker är på ett sätt för att det alltid varit så. En viktig vitamininjektion för ett parti som vill fortsätta att utvecklas när verkligheten förändras.

MUF i Södra Älvsborg arbetade hårt i valrörelsen och har en stor del i det fantastiska valresultatet i många skolval. Men allra viktigast var förståss att allt arbete bidrog till att även budskapet på detta MUF-märke blev uppfyllt!2007-03-17 Mums för dem som inte vill ta eget ansvar!

TV4 redovisar idag en opinionsundersökning där 65 procent av de tillfrågade ställer sig positiva till förslaget att godis och snacks ska förbjudas i förskola och grundskola. 29 procent är mot förslaget och sex procent vet inte. Det är inga större skillnader mellan kön eller ålder - i alla kategorier finns en klar majoritet för godisförbudet. Jag har inget emot ordningsregler i skolan, och förbjud att tugga snask under lektionstid kan ju vara en rimlig regel. Men förslaget om totalförbud är ett beklämmande bevis på hur illa det står till i Sverige när det gäller att ta eget ansvar!

Har någon funderat över hur man skall kunna kolla alla elevers godistuggande på rasterna, när i vart fall eleverna på högstadiet har rätt att lämna skolan och besöka närmaste affär? Vill man verkligen att alla elever skall lämna skolan och drälla omkring i städer och och samhällen på rasterna för att få äta sitt godis i fred? Var drar man förresten gränsen mellan godis, kaffebröd, och halstabletter? Skall man få äta en glass när det är varmt? Får man i så fall äta en glass som innehåller en klubba eller har godis som strössel eller chokladöverdrag? Ett förbud är i praktiken omöjligt att kontrollera!

Viktigast är dock frågan om någon har funderat på varför det äts godis i förskola och grundskola? Varifrån kommer godiset? Varifrån kommer pengarna som detta kostar? Om föräldrarna nu ogillar att barnen äter godis under skoltid får de väl se till att ta upp den frågan med sina barn. Om inget annat hjälper får de väl låta bli att skicka med barnen pengar till skolan. Svårare är det inte. Det är dags att föräldrar börjar ta eget ansvar i stället för att lägga över ansvaret på någon annan!2007-03-16 Regeringen får beröm även från Arbetsförmedlingen i Borås

Vid förmiddagens besök på arbetsförmedlingen i Borås fick regeringen fick beröm för att man rensat bort och minskat ned antalet åtgärder och i stället fokuserar på arbetsförmedlingens uppgift att förmedla arbete. Plusjobben saknade man inte. Precis som i Ulricehamn och Kinna ansåg man också att de pengar man hade räckte väl. Personalen gav tydligt besked till oss - "nu får vi jobba som det är tänkt, med att förmedla jobb i stället för åtgärder".

Vi fick också en berättelse från verkliga livet om en långtidsarbetslös som sagt till sin arbetsförmedlare att han tidigare bara varit på två anställningsintervjuer under sju års arbetslöshet, och i stället genomgått olika former av åtgärder. Men nu "var det allvar", och nu hade han varit på 10 intervjuer på två veckor! Hittills i år har arbetsförmedlingens 100 anställda i Borås förmedlat 2.705 jobb! Av dessa var 50 nystartsjobb.

Även i Borås var man mycket nöjda med samarbetet med Bemanningsföretagen som hjälper många svårplacerade att få in en fot på arbetsmarknaden. Man visade också sin fredagsaktivitet "Jobbchansen" där man bjuder in företag som vill rekrytera till öppet hus där arbetssökande kan träffa företagen direkt. Unikt för Sjuhärad!

Borås är en storstad (Sveriges 13:e största stad) med en hög andel utomnordiskt födda. Trots detta har staden lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet! Detta visar att en hög andel invandrare inte automatiskt behöver medföra hög arbetslöshet.

Även från Borås fick jag med mig synpunkter att ta med till Stockholm. Man ville gärna se mer satsning på lönebidrag för funktionshindrade, och var glada över regeringens planer på sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar. Man såg också fram emot att jobb- och utvecklingsgarantin kommer på plats.

Summeringen av tre besök på arbetsförmedlingarna i Sjuhärad under veckan är att regeringens politik uppskattas av chefer och personal på arbetsförmedlingarna i Sjuhärad. Personalen är mycket positiv och lojal och visar ett enormt engagemang. Att kommunerna i Sjuhärad har lägre arbetslöshet än riks- genomsnittet, (Tranemo lägst i Sverige) gör ju inte saken sämre. Detta blir kul att berätta för arbetsmarknadsministern nästa gång vi träffas.....2007-03-16 Djurskyddsmyndigheten förlorade även sin sista strid....

Regeringsrätten har nu fastställt kammarrättens dom, och det innebär att Skansenakvariet får behålla sina två krokodiler. Djurskyddsmyndigheten tyckte att krokodilerna hade för liten bassäng, medan veterinärer, experter och domstol ansåg att krokdilerna hade det utmärkt.

Tidigare förlorade Djurskyddsmyndigheten även tvisten om utegångskorna som man tyckte skulle vara inne. Domstolen gav dock djurägarna rätt och tyckte att utegångskorna hade det bättre ute....

Om exakt 106 dagar slipper vi Djurskyddsmyndigheten. Då läggs den ner, saknad av få.

Tidigare inlägg på bloggen om Djurskyddsmyndigheten: 30/1 och 24/2 2007.2007-03-16 Fd finansminister Nuder(s) hemliga plan.....

Jag har den senaste tiden skrivit flera artiklar om att Mona Sahlin i en intervju inte lovade att återställa a-kassan om (s) skulle vinna valet 2010. Ett antal (s)-politiker har påstått att jag vantolkat det Sahlin sa. Så är det givetvis inte - jag har bara återberättat det hon sa!

Tidningen Fokus har kommit över ett hemligt dokument som Per Nuder skrivit. I detta står bland annat att hans parti antagligen både kommer att behålla jobbskatteavdraget och den sänkta a-kassan! Han skriver bland annat också att socialdemokraternas skolpolitik varit "självgod och misslyckad". Det framgår också att (s) är rädda för att höja skatten genom att avskaffa jobbskatteavdraget. Tänk att Alliansen redan lyckats få (s) att tveka inför fortsatta skattehöjningar i framtiden - det är nog nästan en historisk händelse i svensk politik!

Ja, vad skall man säga? Innerst inne är kanske socialdemokraterna tacksamma att Alliansen orkar genomföra sådant som man själva aldrig skulle våga, men samtidigt inser behövs. I vart fall lär knappast väljarna tycka att deras skräck- bilder av Alliansens politik är trovärdiga när de inte prioriterar att ändra tillbaka alltihop om de skulle vinna nästa val.2007-03-16 Omskakande "nyhet"

På väg in på Arbetsförmedlingen i Borås för ett besök fastnade min blick på löpsedeln på Metros tidningsställ. Med stora dramatiska bokstäver kunde man läsa "Fredrik Reinfeldt hotar att avgå". Det hela handlade om den moderata riksdagsgruppens veckomöte i tisdags då bland annat frågan om signalspaning diskuterades. Eftersom jag var med på mötet kan jag väl säga att Metros rubrik är aningen överdriven.....och detta visade sig också när man läste hela artikeln.

Förslaget om en ny Signalspaningslag har precis lämnat departementet och propositionen skall nu - precis som alla andra - behandlas av riksdagens försvarsutskott. Uttskottet kan - precis som vanligt - välja att anta propositionen eller komma med förslag till tillägg eller korrigeringar. Försvarsutskottet kommer också redan nästa vecka att anordna en hearing i riksdagen i frågan. För egen del tycker jag det är väldigt svårt att ha en bestämd åsikt om detaljerna i ett regeringsförslag innan jag hunnit läsa propositionen, och hört vad det berörda utskottet tycker i frågan.

Något som däremot känns väldigt klart är att statsministern knappast kommer att avgå.....även om det säkert skulle skapa nya braskande rubriker i Metro.2007-03-16 Visa ut Mona Sahlin! (Fast hon är ett bra val för Alliansen)

Socialdemokraterna hånade gärna Alliansen efter att två ministrar fick lämna regeringen i höstas främst för att den ene hade haft svart dagmama på 1990-talet och den andra inte betalat TV-licensen under flera år.

Undrar just hur samma (s)-parti nu skall hantera sin egen blivande (?) partiledare Mona Sahlin? Hennes lilla samling av försyndelser under de senaste 16 åren har kartlagts av flera medier. Det handlar inte bara om att Sahlin "av misstag köpt en Toblerone med riksdagens kontokort" utan om upprepade händelser under 16 år. Bland dessa finns både svart dagmamma och obetald TV-licens! Samt en del annat smått och gott.........
Kanske har du förresten inte sett filmen som tar upp en del av detta?

Vad jag förstår ser Mona Sahlins samling av mer kända försyndelser ut så här:

#1 1990 Svart dagmamma
#2 1993 Obetald tv-licens
#3 1993 2 felparkeringar registrade på obesiktad bil som har körförbud
#4 1995 Privata kontantuttag på statens kreditkort, tiotusentals kronor "som förskott på lönen"
#5 1995 Privata bilhyror på statens kreditkort
#6 1995 Privata klädinköp på statens kreditkort
#7 1995 Time-out på Mauritius på skattebetalarnas bekostnad
#8 1999 98 obetalda parkeringsböter, 32 fall gick till kronofogdemyndigheten
#9 1999 Sahlins företag går i konkurs efter att hon tagit ut alltför höga löner under lång tid. Men då är Sahlin redan biträdande näringsminister och ansvarig för småföretagsfrågor....
#10 2000 Drygt 30.000 kronor i restskatt som inte betalas i tid (trots att Mona med kraft förklarat att "det är häftigt att betala skatt"....)
#11 2001 Två obetalda räkningar som gått till kronofogden
#12 2001 Bilen återigen belagd med körförbud, obesiktigad och fordonsskatten ej betald
#13 2006 Sahlins dotter fick eftertraktat jobb på Sveriges Ambassad i Washington, ett jobb som normalt borde ha annonserats ut

13 goda (?) skäl för (s) att kanske fundera en gång till innan man väljer Sahlin till ny partiledare i helgen? För allvarligt talat - hennes historia får ju faktiskt de avgångna ministrarnas förseelser att framstå som ganska obetydliga.....

Ännu värre för Sahlin är att hon enligt en Temomätning bara har stöd av något mer än hälften av (s)-väljarna. Nu får Alliansen en god chans att visa på ett bättre alternativ! Efter valet av ny partiledare måste (s) bekämma färg. Har man någon egen politik, eller tänker man använda fyra år åt att kritisera Alliansen och förklara att "den egna politiken ligger fast och behöver inte förändras"? I så fall lär snart opinionssiffrorna se bra mycket trevligare ut för Alliansen.....2007-03-16 Dags för ännu ett Arbetsförmedlingsbesök

I dag är det dags att besöka den sista - och största - Arbetsförmedlingen i Sjuhärad. Tillsammans med min moderate riksdagskollega Ulf Sjösten besöker jag Arbetsförmedlingen i Borås. Borås har också kunnat glädja sig åt en sjunkande arbetslöshet, men som storstad har man givetvis andra problem än grannkommuerna. Det skall bli ett intressant möte!

I går kom också ny statistik från SCB över arbetslösheten. Det är mycket glädjande siffror! På ett år har den öppna arbetslösheten sjunkit från 5,6 till 4,8%, och detta samtidigt som personer i åtgärder också minskat. Antalet sysselsatta har ökat med 86.000 personer!2007-03-15 Sist ut i debatten

I dag var jag allra sist ut i Trafikutskottets debatt i riksdagens kammare. Jag hann precis med mitt anförande innan jag var tvungen att springa till Arlandapendeln för att inte missa flyget hem. Har väl en känsla av att anförandet blev lite mer stressigt framfört än normalt (men jag var tvungen att åka hem i kväll, eftersom jag skall vara i Borås i morgon bitti).

Innehållet var dock det viktigaste. Hela anförandet kan du läsa här. Dock med reservation för att det kanske inte blev exakt så jag uttryckte mig i varje ord......2007-03-15 Seminarium om den svenska arbetsrätten

I eftermiddag hade Alliansen i arbetsmarknadsutskottet bjudit in till ännu ett seminarie om "den svenska modellen" med kollektivavtalsreglering i stället för lagstiftning. Både LO, TCO och Svenskt Näringsliv deltog, tillsammans med en kunnig arbetsrättsjurist, Jonas Malmberg.

De flesta var överens om att kollektivavtalsmodellen fungerar bra för det mesta, även om parterna hade olika mening om hur konflikträtten används. Jag påpekade att det stora problemet är att lagstiftaren, dvs riksdagen, lämnar ifrån sig en stor del av makten över just arbetsmarknaden genom att vi låter parterna avtala i stort sett fritt om villkoren. Dessa avtal gäller sedan i praktiken även för de företag och anställda som inte är med i de avtalsslutande organisationerna. Arbetsmarknades parter är inte demokratiskt valda av folket, men får ändå i praktiken bestämma regelverket för alla svenskar. Jag påpekade att detta medför ett demokratiskt underskott, vilket ställer extra stort krav på parternas goda omdöme.

Svenskt Näringslivs Kent Brorsson berörde själv detta problem, medan LO:s avtalssekreterare Erland Olausson och TCO:s representant Samuel Engblom inte kunde förstå min synpunkt alls. De tyckte inte det fanns några problem med demokratifrågan överhuvudtaget. Detta gör mig bekymrad - om inte LO och TCO inte ens inser vilken makt man råder över, och inte ser något behov av att tänka på detta vid varje beslut så hotas förtroendet för den svenska modellen. Dessutom minskar intresset att vara medlem i facket vilket försvagar kollektivavtalens legitimitet.

Arbetsmarknadens parter måste ta ett stort ansvar för att bevara förtroendet för den svenska modellen! Varje åtgärd som allmänheten uppfattar som ett övertramp skadar kollektivavtalsmodellen.

Tidigare inlägg på bloggen om kollektivavtalsfrågor, den "svenska modellen och pågående konflikter: Bland annat den 12 december 2006, 8, 9, 10 och 11 januari, 6, 19 och 22 februari, samt 2 och 13 mars.2007-03-15 I dag skall jag försvara min trafiksäkerhetsmotion i riksdagen

I dag kan en kommun i väldigt liten utsträckning påverka trafiksäkerhetsfrågor utanför detaljplanelagt område. Dessa problem har jag själv upplevt som kommunpolitiker i Mark. I en riksdagsmotion föreslår jag därför att kommunerna skall få ökat inflytande över trafiksäkerhetsarbetet; hastighetsbegränsningar, skyltning, vägmarkeringar mm på länsvägar och mindre vägar inom kommunens gränser. I eftermiddag håller jag ett anförande i riksdagen med anledning av min motion.

Riksdagens trafikutskott tillstyrker inte min motion, men har ändå behandlat den ovanligt välvilligt (de flesta motioner avslås tyvärr). Utskottet påpekar att det hänt två positiva saker inom området sedan jag lämnade in min motion i höstas. Dels har Trafikinspektionsutredningen nyss lagt fram sitt betänkande och där uppmärksammat ansvarsfördelningen mellan stat och kommun när det gäller trafiksäkerhetsfrågor och väghållning. Dels har Vägtrafikinspektionen i januari i år faktiskt föreslagit Näringsdepartementet viss utökad möjlighet för kommunerna att påverka hastighetsgränser inom tätbebyggt område. Utskottet anser att riksdagen bör avvakta det arbete som pågår och vill därför inte tillstryka min motion i dagsläget. Jag har förståelse för detta.

I mitt anförande kommer jag ändå att argumentera för ett fortsatt fokus på nollvisionen, och hur viktigt det är att trafiksäkerhetsåtgärder och skyltning är lokalt förankrade bland dem som berörs. Nollvisionen skulle vinna på ett starkare kommunalt inflytande!

Min motion och svaret från Trafikutskottet hittar du här! Hela texten till mitt anförande kommer också att läggas in på hemsidan senare.2007-03-14 Regeringens krafttag för regelförenkling behövs!

Vid kvällens möte med Företagarna var temat regelförenkling. Vi fick en föredragning av Näringslivets regelnämnd, samt fick höra exempel från några småföretagare hur man upplever problemen med alltför omfattande regelverk, och hur mycket deta kostar i tid och pengar.

De svenska företagen skall följa 1.200 lagar, 2.200 förordningar och 8.100 föreskrifter och allmänna råd. Dessutom skickar man tillsammans in 94 miljoner blanketter till myndigheterna varje år, vilket kostar företagen 60 miljarder kronor om året enligt en beräkning av Nutek.

Den nya regeringen har lovat att minska företagens regelverk med 25% - netto! Det innebär att det inte får bli som med tidigare regeringar där man tagit bort en del regler men tillfört ännu fler nya! Juristen från Näringslivets Regelnämnd tyckte oddsen var goda för att den nya regeringen skall lyckas - i Holland har man framgångsrikt lyckats minska regelkrånglet med 25% och då borde det också gå i Sverige!2007-03-13 Lokalradion blir kvar i Sjuhärad

Den moderata partigruppen hade i eftermiddags besök av Peter Örn, VD för Sveriges Radio. Han fick en del frågor kring lokalradions resurser runt om i landet, och meddelade att Sveriges Radio genomför ett besparingsprogram i hela landet. Tanken är dock att detta inte skall påverka utbudet eller försämra kvalitén. SR samordnar främst administrationen, och de lokala radiocheferna skall i framtiden koncentrera sin tid till själva programverksamheten. SR gör också viss personalminskning.

Även i framtiden skall alla dagens 25 lokalradiostationer finnas kvar, alltså även den i Borås. Tanken är också att den lokala produktionen av program skall öka från dagens 57% till ännu högre andel. Detta skall man göra genom att anlita fler frilansare och externa produktionsbolag i stället för att ha lika stor fast anställd personal som idag. Allt för att öka mångfalden. År 2006 anlitades 1.972 externa produktionsbolag, de flesta enmansföretag - och nu skall det alltså bli fler.

Jag tycker de svar vi fick från SR:s VD trots allt kändes ganska hoppfulla, även om givetvis enskilda anställda kommer att drabbas. Det viktigaste för Sjuhärad är att lokalradioredaktionen i Borås kommer att finnas kvar! Radio7 är en populär radiokanal som har en viktig roll att spela för och rapportera om lokala nyheter och även att sprida lokal information i krissituationer. Detta såg jag som kommunpolitiker inte minst under stormen Gudrun.2007-03-13 Vad tycker arbetsmarknadsministern egentligen?

Rapport har låtit SIFO undersöka vad väljarna egentligen tycker om arbetsmarknadsminister Littorins "försvar" av fackets blockad av salladsbaren i Göteborg. 57% av de moderata väljarna är missnöjda, och även andra borgerliga väljare tycker enligt undersökningen att Littorin "gjorde fel". Däremot tycker tydligen 55% av oppositionens väljare att Sven-Otto Littorin "gjorde rätt".

Nu vet tyvärr inte väljarna att allt som ministern sagt som varit det minsta kritiskt klippts bort i de flesta intervjuer. Det gör att helheten i ministerns syn på saken aldrig kommit fram. Om de borgerliga väljarna vetat detta hade nog resultatet blivit lite annorlunda. Vad tycker då ministern? Läs denna artikel som Göteborgs-Posten publicerade härom veckan. Det är vad jag förstår den första artikel om hur ministern ser på frågan i sin helhet som någon tidning velat publicera!

Tidigare inlägg på bloggen om kollektivavtalsfrågor och pågående konflikter: Bland annat den 12 december 2006, 8, 9, 10 och 11 januari, 6, 19 och 22 februari, samt 2 mars.2007-03-13 Vem är mest socialliberal? Tja - vem bryr sig....

Jag tror nog nog väljarna tycker att en diskussion om politiska sakfrågor känns lite hetare än en diskussion om etiketter och begrepp. När fp:s partisekreterare angriper c för att de inte är lika socialliberala som fp så tror jag därför att de flesta väljare reagerar med en gäspning. Jag tror inte heller att väljarna uppskattar den sortens angrepp mot ett annat Alliansparti, så vill man få ökat väljarstöd så är det nog ingen bra metod.

Liknande diskussioner har vi definitivt ingen tid till i riksdagen, vare sig moderater, kristdemokrater, folkpartister eller centerpartister. Vi har betydligt viktigare saker att diskutera.2007-03-13 Inte ofarligt att blogga

En appellationsdomstol har fastställt straffet på fyra års fängelse för en ung egyptisk bloggare. Den 22-årige Abd el-Karim Suleiman fälldes förra månaden för att ha skymfat religionen och förtalat presidenten. Ett överklagande gjordes men avslogs av domstolen på måndagen, uppgav hans advokat. Allt enligt Aftonbladet.

Nog för att media ogillar Carl Bildts blogg, men han slipper i vart fall sitta i fängelse för den. Det slipper jag också. Även om jag kritiserar Expressen.....2007-03-12 Tranemo bäst i landet med bara 0,9% öppen arbetslöshet!

Dagen har erbjudit två mycket bra besök på arbetsförmedlingarna i Ulricehamn och Mark/Kinna. Om alla arbetsförmedlingar i Sverige visar samma engagemang och arbetsglädje från personal och ledning så är det fantastiskt! Jag upplevde att regeringens förändringar överlag tagits emot positivt, även om man har synpunkter på en hel del detaljer.

Problemen i de fem Sjuhäradskommuner som dagens två besökta af-kontor representerar verkar vara klart hanterbara. Man upplever att de pengar man har till åtgärder räcker, och man verkar nöjda med den nya samlade myndigheten (som skall heta "Arbetsförmedlingen" och inget annat!) Nystartsjobben får gott betyg, även om det blivit relativt få i Sjuhärad eftersom långtidsarbetslösheten här är ganska låg. Personalen skickade också med ett antal konstruktiva synpunkter och förslag som jag noga noterat och kommer att framföra direkt till arbetsmarknadsministern nästa gång vi träffas på våra regelbundna möten. Kan vi underlätta arbetsförmedlarnas viktiga arbete så skall vi göra detta. Inte minst känns det angeläget att fortsätta öka arbetsförmedlingarnas frihet att använda sina pengar på bästa sätt, och att hela tiden sträva efter att minska byråkratin och kravet på alltmer rapporter.

En viktig kunskap jag fick med mig är hur bra samarbete man idag har med bemanningsföretagen, som ofta kan hjälpa till att få ut svårplacerade arbetslösa i ett riktigt arbete. Arbetsförmedlingen värderade detta samarbete mycket högt.

Till sist - den öppna arbetslösheten i Tranemo kommun är inte längre 1% som jag skrev i morse. Den har nu minskat till 0,9%, vilket är klart lägst i landet!

På fredag blir det besök på arbetsförmedlingen i Borås. Det skall bli spännande att se hur verkligheten i en storstad skiljer sig från kommunerna runt omkring.2007-03-12 Idag skall jag besöka verkligheten!

Denna vecka skall jag besöka arbetsförmedlingar i Sjuhärad tillsammans med min riksdagskollega Ulf Sjösten. Vi börjar i dag med ett besök i Ulricehamn (där vi även möter arbetsfömedlare från Tranemo) och forsätter sedan i eftermiddag till Mark (där även personal från Bollebygd och Svenljunga deltar). På fredag blir det besök på arbetsförmedlingen i Borås.

Målet med mötena är att lyssna av hur personalen upplever regeringens ganska omfattande förändringar av politiken och AMS organisation, samt hur man ser på framtiden. Vi kommer också att träffa media och svara på frågor om regeringens arbetsmarknadspolitik.

Arbetslösheten i Sjuhärad är mycket låg, och Tranemo lär idag ha den lägsta arbetslösheten i hela landet! Den öppna arbetslösheten respektive arbetslösheten inklusive personer i åtgärder ser ut så här för kommunerna i Sjuhärad (personer i anställning med olika former av anställningsstöd ingår inte i AMS-siffrorna):

Tranemo: 1,0%, totalt 1,5%
Svenljunga: 2,1%, totalt 2,7%
Ulricehamn: 2,7%, totalt 3,4%
Bollebygd: 2,6%, totalt 3,8%
Mark: 2,7%, totalt 3,8%
Borås: 3,3%, totalt 4,6%

När det gäller arbetslösheten i riket är utvecklingen fortsatt mycket stark! Hittills i år har 69.400 arbetslösa fått ett arbete. 86.000 lediga jobb nyanmäldes till arbetsförmedlingen under februari, den högsta siffran sedan man började mäta 1970. 1.500 långtidsarbetslösa ungdomar fick jobb i februari, därav 500 ett nystartsjobb. Totalt 2.100 nystartsjobb hade förmedlats den sista februari. Den öppna arbetslösheten är nu 4,3% (5,8% inklusive personer i åtgärder). Total arbetslöshet inklusive personer i anställningsstöd är 8,1% enligt AMS sätt att räkna.2007-03-11 Jag är i gott sällskap!

På den moderata rikskonferensen i helgen frågade Aftonbladet många av oss moderater om vi var feminister eller inte. Jag svarade givetvis nej! (anledningen finner du på bloggen den 8/3). Nu tolkar väl givetvis Aftonbladet detta på sitt eget lilla vis, men själv konstaterar jag att jag är i gott sällskap i mitt parti. Endast 22% av 345 tillfrågade moderater kallade sig för feminister, och bland dessa fanns lika många män som kvinnor. 78% svarade nej!2007-03-11 Politikerbloggen.se bevakar min blogg

Journalisten Niklas Svensson har startat en blogg där han kommenterar politikernas egna bloggar....Politikerbloggen.se heter den. Nu har Svensson för första gången (vad jag vet!) kommenterat min egen blogg, med foto och allt! Så här skrev han sent på kvällen den 7 mars:

Morgondagens inlägg redan i dag TIDIG. "Moderate riksdagsledamoten Jan Ericson är ute i god tid. Han har redan - vid 23-tiden på onsdagskvällen - publicerat morgondagens inlägg, apropå Internationella kvinnodagen i morgon, i sin blogg"

Och visst är det så - ibland är nätterna den enda tid då man hinner sköta bloggen och hemsidan, särskilt om man inte hinner skriva inlägg tidigt på morgonen för att man i stället måste ta planet till Stockholm. Att vara riksdagsledamot innebär definitivt inte att man har någon reglerad arbetstid.

Med tanke på att Svensson skrev sitt inlägg klockan 23.17 verkar han också vara en riktig nattuggla.....2007-03-11 Nyheter kring flygvägarna från Landvetter mot Stockholm

Luftfartsverket har skickat in sin utredning till Miljödostolen, och all information om detta hittar du på denna sida!

Nu är det åter dags att sammankalla Ingsjöarnas Bullergrupp för att diskutera hur vi går vidare!2007-03-11 En stark ledare talade för en klok miljöpolitik

Moderaternas kommunala rikskonferens avslutades traditionsenligt med ett längre tal av statsministern. Jag blir alltmer imponerad av hans ledaregenskaper! Det tal han höll var humoristiskt och tankeväckande, och som vanligt bjöd han på sig själv. Talet var både ironiskt mot motståndarna och uppmuntrande för de närvarande. Han framhöll att de lokala politikerna är ryggraden i moderaterna, och att det viktigaste är att partiet ständigt söker upp samhällsproblem, lyssnar på människor och ständigt vågar ifrågasätta sin egen politik, förändra och förnya. Samhället står inte still och det skall inte moderaterna göra heller! Som motsats pekade han på att (s) alltid säger att oavsett valet av ny partiledare "ligger politiken fast"! (s) tänker alltså fortsätta med den politik man förlorade valet på, ingen omprövning där inte!

Statsministerns huvudbudskap var annars att förmedla sina tankar kring en mycket klok och hållbar miljöpolitik som jag tror att både partiet och svenska folket kommer att kunna ställa sig bakom. Det handlar om en miljöpolitik i skarp kontrast till (s), (v) och (mp), som har en väldigt negativ syn och närmast verkar vilja att vi skall rusta ned välfärden, sluta köra bil och tvinga bort företagen från Sverige. Moderaterna och Alliansen vill i stället gå framåt, för att med teknikutveckling och positiv framtidstro förändra samhället. Bland annat framhöll statsministern att Sverige behöver bilen! Vi skall inte vill jaga bort bilarna utan minska bilarnas utsläpp! En idé som framfördes var att avskaffa fordonsskatten och endast beskatta bränslet för att påskynda denna utveckling.

Det handlar också om att se miljöfrågan globalt, och kanske arbeta mer med miljöbistånd för att med små ekonomiska medel kunna förbättra miljön kraftigt i många utvecklingsländer. Statsministern kunde också berätta om EU:s historiska beslut att gemensamt sätta hårdare krav på minskning av koldioxidutsläppen inom EU, ett beslut där faktiskt Sveriges statminister och den svenska regeringen haft en viktig roll som pådrivare i förhandlingarna. Slutsatsen blir faktiskt också att vi ser ett bra exempel på att EU faktiskt - ibland - kan fungera som det var tänkt!2007-03-11 Framgångsrika kommuner

Moderaternas kommunala rikskonferens innehöll också en paneldiskussion där framgångsrika moderata kommunpolitiker berättade om hur man nådde sina kommunala framgångar. Där fanns Olle Lindström, modarat kommunalråd, som beättade att moderaterna i "röda Boden" gick från 12 till 32% av rösterna! Vi fick höra kommunstyrelsens ordförande i Lomma, där (m) ökade från 36 till 49%. I Motala ökade moderaterna så starkt att man för första gången fick borgerligt styre. Moderater från Västervik, Stockholm och Uppsala läns landsting berättade också om sina framgångar. Kul och inspirerande!2007-03-11 Hela Alliansen på plats

Mellan seminarierna kunde vi också avnjuta en intressant paneldiskussion mellan ett antal ministrar från Alliansen som diskuterade det gemensamma arbetet och hur man upplever tiden sedan valet. Alla Allianspartierna var representerade - en mycket viktig markering! Allianssamarbetet utvecklas ständigt och kommer att vara grunden för arbetet både under mandatperioden och i valrörelsen 2010.

Alliansen styr Sverige tillsammans!2007-03-10 Fler intressanta seminarier

Jag deltog under lördagen i ett mycket stort seminarie om förslaget till nytt moderat handlingsprogram. Moderaternas inställning är att ett parti aldrig får stelna i gamla lösningar, utan måste utvecklas i takt med samhällsföränsringarna. Detta märks i handlingsprogrammet, och i i grova darg tycker jag det känns tilltalande. Men det lär nog bli mycket diskussioner om detaljfrågor och fomuleringar innan partistämman slutligen beslutar om programmet till hösten - så brukar det alltid bli.

Tidigare deltog jag också i ett välbesökt seminarie om arbetsmarknadspolitiken där "min egen minister" Sven-Otto Littorin deltog. Efter att själv har deltagit aktivt i en stor mängd debatter om detta ämne var det en ny erfarenhet att bara sitta som åhörare och lyssna på hur våra moderata partivänner ute i landet upplever effekterna av den nya arbetsmarknadspolitiken och alla diskussioner kring denna. Känslan var mycket positiv och jag kan säga att oron inte verkar särskilt stor över de lite tråkiga opinionssiffrorna just nu. När man förändrar system blir människor ofta oroliga, särskilt när oron blåses under av (s) och LO. Men när man sedan ser hur det faktiskt blir i verkligheten lägger sig nog oron.2007-03-09 Nytt deltagarrekord!

Moderaternas kommunala rikskonferens slår alla rekord. Hela 1.800 deltagare! Det är så många att mobilnätet i Örebro tidvis är överbelastat. Men vi har jättetrevligt, och vi får uppleva många intressanta seminarier och debatter. Dessutom knyter man värdefulla kontakter med andra lokala moderater och andra opinionsbildare.

I morse deltog jag först i ett seminarie om frivilligorganisationernas och föreningslivets stora betydelse för samhället och hur viktigt det är att våga pröva nya vägar och lösningar på samhällsproblem. Att våga tillåta mångfald helt enkelt!

Sedan följde ett tankeväckande seminarie om vilka uppgifter som kommunerna egentligen skall ägna sig åt och vad medborgarna själva få bestämma över själva. Hur effektiv kan en kommun bli? Och hur långt kan man driva frågan om valfrihet i praktiken? En sak är klar - många av de välutvecklade modeller för valfrihet som kommuner i Stockholmstrakten tagit fram är oerhört viktiga för att stimulera en utveckling i resten av landet. En annan sak är att det kanske inte alltid går att göra på samma sätt i glesbygd. Sverige ser inte likadant ut överallt, och det är därför det är så viktigt med kommunalt självstyre och duktiga kommunpolitiker som kan hitta de bästa lösningarna för sin kommun - utan pekpinnar från staten!2007-03-08 På väg till Örebro

I eftermiddag tar jag tåget till Örebro. I morgon bitti startar moderaternas stora kommunala rikskonferens. Det blir seminarier, föredrag, tal av statsministern och inte minst trevlig samvaro med mellan 1.500 och 2.000 andra moderater från hela landet! Vi är så många i år att det är fullt på hotellen i Örebro, och många får samsas tre stycken i ett dubbelrum....

Själv skall jag delta i fyra seminarier med helt olika teman. Allt från arbetsmarknadsfrågor till kommunal effektivitet och moderaternas nya handlingsprogram.

Fram till och med lördag blir det ett välmatat program och därför blir antagligen blogginläggen på denna sida betydligt färre än vanligt. Men det blir kanske bara lugnt och skönt?2007-03-08 Markalliansen framhåller kvinnliga förebilder på kvinnodagen

För andra året i rad uppmärksammar partierna i Markalliansen några positiva kvinnliga förebilder! Markmoderaternas kommunalråd Margareta Löfgren framhåller i artikeln att framgångsrika kvinnor är oerhört viktiga som förebilder för unga kvinnor. Och precis så är det!2007-03-08 Svenska kvinnor får inte lov att känna sig jämställda....

Göteborg-Posten redovisar idag en SIFO-undersökning som visar att 93% av de svenska kvinnorna anser att de lever i en helt eller ganska jämställd relation. 73% tycker att de är helt eller ganska jämställda med männen i samhället.

Resultatet chockar Sveriges feminister - ett sådant svar är helt enkelt inte politiskt korrekt! Kvinnor skall känna sig förtryckta, så är det bara! Birgitta Olsson (fp) går så långt att hon i G-P påstår att "kvinnorna bara inte vill erkänna att de lever ojämställt för att det gör dem till offer".

Så tyvärr - allt vackert tal om att kvinnor själva skall få bestämma över sina egna liv och få uttrycka sina åsikter och tankar gäller bara om man har politiskt korrekta tankar och vill "krossa det patriarkala samhället". I jämställdhets- debatten får inte svenska kvinnor uttrycka en åsikt som strider mot den politiskt accepterade utan att någon annan skall få tolka detta precis tvärtom!

Det är denna typ av märkliga inslag i debatten som tar bort fokus från de verkliga jämställdhetsproblem som faktiskt finns! Lönediskriminering, monopol inom de sektorer där många kvinnor arbetar, för få kvinnliga företagare, alltför reglerad familjepolitik och inte minst många kvinnors oro för våld och hederbrott.2007-03-08 Min bekännelse
Uppdaterad

En sådan här dag vill jag också passa på att upprepa min bekännelse, som definitivt inte är politiskt korrekt.
Jag är inte feminist!

För mig har detta uttryck en dålig klang och syftar mest till att skapa onödiga motsättningar mellan män och kvinnor, motsättningar som ibland gränsar till rent manshat. Jag ser mig som humanist - alla människor har för mig samma värde och skall ha samma möjligheter och respektera varandra. En viss form av könsroller tror jag är oundvikliga och kanske till och med önskvärda för att pojkar och flickor skall bygga upp sin egen självkänsla och inte bli vilsna i sin identitet. Jag är inte så säker på att samhället blir bäst av att alla könsbundna skillnader försvinner. Däremot skall ingen tvingas uppfylla vissa könsbundna förväntningar - barn och ungdomar måste få en chans att fritt forma sin egen identitet.

I jämställdhetsdebatten får vi inte heller glömma att det bland den stora mängden fall av kvinnlig diskriminering även finns män som drabbas. Män som automatiskt utpekas som misstänkta pedofiler för att de vill arbeta i förskolan, när de i stället borde hälsas extra välkomna som förebilder för alla pojkar som kanske inte har en närvarande pappa. Eller män som blir utfrysta på kvinnodominerade arbetsplatser fast alla säger att de vill ha en jämnare könsfördelning. Som jurist har jag också sett upprörande fall där pappor i praktiken inte får den möjlighet till vårdnad och umgänge vid separation som lagen föreskriver, och som är så viktig både för barnen och papporna själva.

Menar vi allvar med jämställdhetspolitiken så måste givetvis orättvisor motverkas åt båda håll. Att våga erkänna att även män drabbas gör att jämställdhetsfrågorna blir naturligare att diskutera även för den mest ointresserade. För plötsligt inser vi att alla faktiskt kan drabbas av könsdiskriminering!

Borås Tidning spetsar till debatten lite ytterligare i dagens tankeväckande ledare, skriven av tidningens politiske redaktör Katarina Larsson. På självaste kvinnodagen sticker hon ut hakan rejält i en artikel med rubriken "Det talas för sällan om män"......2007-03-08 God morgon alla kvinnor - och män!

Så här på internationella kvinnodagen kan det ju vara på sin plats att berätta lite om vad den nya regeringen gjort inom jämställdhetsområdet. Man skulle kunna tala om en rivstart även här! För det första har jämställdhetsfrågorna fått ett eget departement, och medlen till jämställdhetspolitiken har tiodubblats! 400 miljoner satsas på området.

Våld mot kvinnor kan aldrig accepteras (givetvis inget nnat våld heller!). Regeringen satsar 20 miljoner extra på landets kvinnojourer och 40 miljoner på kampen mot hedersrelaterat våld och inrättande av skyddade boenden. Vi skärper socialtjänstlagen så att det blir ännu tydligare att kommunerna har en skyldighet att hjälpa våldsutsatta kvinnor och kommunerna får också årligen 109 miljoner extra 2007 och 2008 för att utveckla detta arbete. Regeringen satsar mer på forskning kring kvinnovåld och avsätter 10 miljoner för att ta fram en handlingsplan mot kvinnohandel och prostitution. Ett utredningsförslag finns också om att skärpa straffen för könsdiskriminering.

100 miljoner extra satsas redan i år på att underlätta kvinnligt företagande. Vi öppnar upp för konkurrens inom vård och omsorg och inför skattereduktion för hushållsnära tjänster.

Inom familjepolitiken är vårdnadsbidraget på gång, ett starkt önskemål från många kvinnor. Vi avser också att införa en jämställdhetsbonus för att stimulera fler pappor att ta del av föräldraledigheten.

Inom skolan kommer våra skärpningar av arbetet mot mobbning, trakasserier, nedsättande språk, dålig ordning och stökiga lektioner att bli ett stöd för många unga flickor.

Sist men inte minst - Alliansen säger nej till kvotering i alla dess former! Kvotering motverkar alltid sitt syfte, och skickar i stället signaler om att den som kvoteras in av ena eller andra skälet inte skulle duga annars! Den nya regeringen tror på kvinnorna! Om exempelvis kvinnor är underrepresenterade i olika sammanhang så är det bästa sättet i stället att framhålla andra kvinnor som positiva förebilder.2007-03-07 AMS bär ansvaret för besparingen på plusjobben!

Den nya regeringen vill öka respekten för kommunernas ekonomi. Färre riktade statsbidrag, ökad frihet att använda pengarna och inga ständiga oväntade indragningar av statsbidrag som skett så ofta tidigare år. Ändå drar nu regeringen in ca 600 miljoner av kommunernas ersättning för plusjobben. Hur hänger då detta ihop?

I höstens budget som lades markerade Regeringen att inga nya avtal om Plusjobb skulle tecknas efter den 24 oktober. De som hade ingått avtal innan skulle få löpa vidare som avtalats. Detta för att enskilda inte skulle drabbas. Kostnaderna för den beräknade mängden plusjobb fanns med i budgeten.

Men vad hände? Jo, AMS visade en sällsynt effektivitet och tecknade ca 4.400 nya plusjobb under veckan fram till det formella beslutet att avskaffa plusjobben - långt mer än den normala mängden! Utan att överdriva kan man säga att AMS inte direkt arbetade i linje med regeringens politik......och alla dessa nya plusjobb innebar att pengarna som avsatts för detta inte längre räckte. Eftersom budgeten redan var lagd måste extrakostnaden hanteras genom besparing inom samma utgiftsområde, dvs arbetsmarknadspolitik.

Kommunerna har tidigare fått 125% täckning av kostnaderna för plusjobben. Besparingen innebär att regeringen nu sänker denna ersättning till 100%. Det är alltså fortfarande så att kommunerna får full täckning för kostnaden, men inte samma överkompensation som tidigare. Beslutet innebär att inga andra arbetsmarknadsåtgärder behöver minskas ytterligare, och att inte heller enskilda plusjobbare drabbas. Däremot går kommunerna miste om sina extrapengar. Det känns ganska skäligt trots allt.

Jag tycker ändå det är trist att dra in 600 miljoner som kommuerna räknat med. Som fd kommunpolitiker vet jag vilken osäkerhet sådant medför för kommunerna. Men som tröst kommer kommunerna att märka att de ändå får ökade statsbidrag totalt sett och att även skatteinkomsterna kommer att öka kommande år. Förhoppningsvis var detta också sista gången under denna mandatperiod som kommunerna råkar ut för detta.

Och härmed vet nu alla som läser min blogg vems felet är......2007-03-07 LO-bas kritiserar sin egen utbildningspolitik på DN Debatt
Uppdaterad

LO och Lärarnas riksförbund redovisar idag på DN Debatt en rapport som visar att en tredjedel av eleverna lämnar gymnasieskolan, inklusive yrkesprogrammen, utan att ha betyg och behörighet för högre studier. I stället för att fokusera på att 50 procent ska påbörja en högskoleutbildning före 25 års ålder anser man att målet borde vara att 50 procent ska skaffa sig en eftergymnasial utbildning någon gång under arbetslivet och att 100 procent ska lyckas ta sig igenom och klara målen i gymnasieskolan.

Artikeln är skriven av LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin och ordföranden för Lärarnas riksförbund Metta Fjelkner. De riktar en uppmaning till regeringen att söka en bred majoritet för sina förslag om gymnasieskolan.

Naturligtvis känns det bra att man på detta sätt ger regeringen helt rätt i sin beskrivning av en gymnasieskola som inte fungerar, och att de flesta förslagen dessutom stämmer helt överens med Alliansens förslag till ny politik. LO:s nya hållning innebär ett rejält avståndstagande från socialdemokraternas utbildningspolitik och det bådar mycket gott för framtiden.

Det märkliga är att Wanja Lundby-Wedin själv sitter i socialdemokraternas verkställande utskott, och därmed är huvudansvarig för den politik som hon nu kritiserar. Om hon vill nå en bred politisk uppgörelse kan hon bara ta ett samtal med sina (s)-kompisar och sedan höra av sig till dagens regering. Hon råder själv över frågan, och behöver inte skriva artiklar på DN debatt!

Och varför kritiserade inte LO sossarnas politik före valet? Så blir det när LO alltid låter hänsynen till (s) gå före medlemmarnas intressen i varje valrörelse. Först efter valet kan man då kritisera den gamla dåliga (s)-politiken. Det är hög tid för LO att kapa banden till socialdemokraterna. I dag är det svårt att ta Wanja Lundby-Wedin på allvar. Artikeln på DN debatt må vara korrekt när det gäller problembeskrivningen, men kritiken mot (s) känns mest som hyckleri. Att skriva en debattartikel på DN debatt som går ut på att man kritiserar sig själv blir lite konstigt.2007-03-07 Hedrande plats i Elfsborgs årsbok

Elfsborgs verksamhetsberättelse för år 2006 är kul läsning.
Och lite extra kul är det som man hittar på sidan 23!2007-03-06 Tillbaka där allt började....

I kväll var det årsmöte i vår lokala moderata partiförening i Sätila. Det var där min politiska bana startade för snart 12 år sedan. Min dotter Anna var då drygt 1,5 år och vi fick barnomsorgsplats hemma hos Gertrud, som då var anställd som "kommunal dagmamma". En dag såg jag ett papper från den lokala moderatföreningen på hennes kylskåp (!), och vi började prata politik. Hon var medlem och satt i styrelsen för den lokala m-föreningen, och tyckte jag skulle bli medlem - och på den vägen är det! Aldrig trodde jag väl då att jag 12 år senare skulle bli riksdagsledamot.....

I kväll var det också årsmöte i Marks kommunkrets, och jag hann med att besöka även detta och berätta lite om livet i riksdagen. Det är kul att träffa alla gamla och nya moderatvänner i kommunen, och inte minst höra hur de ser på den nya regeringens politik. Förväntningarna är stora, både på politikens innehåll och tempot när det gäller förändringarna. Och det är ju precis så det skall vara!2007-03-06 Carl Bildt är också trendig!

På sin blogg varnar Carl Bildt idag för "hoten från öster". Han har nämligen fått reda på att såväl statsministern som utrikesministern i Finland också har egna bloggar! Detsamma gäller i Estland......

Undrar just vad Expressen och andra "Bildt-jägare" skall hitta på nu?

Jag tycker Bildts blogg är härligt uppfriskande, småelak och personlig. Den är något av det bästa som hänt bloggvärlden på länge! Åtminstone sedan jag startade min egen.........2007-03-06 Borås är trendigt!

I en färsk trendundersökning utses, föga förvånande, svenska mästarna Elfsborg till Sveriges trendigaste fotbollslag. Mer förvånande är kanske att Borås samtidigt utses till Sveriges näst mest trendiga stad, bara passerad av Malmö! Både Stockholm och Göteborg kommer efter.....

Den lite grå och tråkiga industristaden Borås som jag minns från min ungdom har idag blivit en modern högskolestad med ett blomstrande och växande näringsliv. Staden har ett rikt uteliv och kulturliv, Sveriges finaste fotbollsarena och svenska mästarna i fotboll!

Även politiskt har staden genomgått en stor förändring. Efter lång tid av vänsterstyre fick Borås borgerlig majoritet vid valet 1998. 2002 fortsatte detta, och Borås var då Sveriges största moderatledda kommun. Vid valet 2006 nådde moderaterna nya stora framgångar, och det borgerliga styret fortsätter nu på sin tredje mandatperiod. Självklart har de tidigare åtta åren med borgerligt styre varit mycket värdefullt för Borås utveckling till en modern, växande och välmående stad! Och utvecklingen för Borås påverkar i sin tur hela Sjuhärad positivt.2007-03-06 Olämplig föda för hungrig ligist?

Det är inte lätt att vara ligist alltid. Två unga svenska flickor som deltog i upploppen i Köpenhamn finkades tillsammans med över 600 andra av den danska polisen. När det var matdags bjöd polisen flott alla häktade ungdomar på hamburgare från närmsta McDonaldsrestaurang. Men detta passade inte de två unga svenska damerna, eftersom de var veganer. De beskyller nu polisen för att ha valt hamburgare med kött för att provocera(!)

Undrar vad hade de räknat med? En trerätters meny med förrätt och sallad, följt av en kopp kaffe och en glass kanske? Om de låtit bli att kasta sten och angripa polisen kunde de ju själv valt bland de vegetariska rätterna på närmsta restaurang och sluppit bli utfordrade av polisen......

Den danska tidningen politiken (politiken.dk) har de senaste dagarna visat en stor mängd bilder inifrån det nu snart rivna fd ungdomshuset i Köpenhamn. Bortsett från alla kommunistplakat inne i huset är detta också fyllt med vapen, hjälmar, gasmasker och stora högar med gatsten på taket för att kasta mot polisen. Ungdomar som representerar "autonoma grupper" (ett annat ord för ligister som inte respekterar demokratin) fortsätter också att orsaka skadegörelse, och tvingar alla som arbetar med rivningen att vara maskerade (!) Huset har knappast varit till för Köpenhamns vanliga ungdomar utan för en mycket speciell grupp våldsamma extremister.

Det har varit många turer kring ungdomshuset, men dansk domstol har förklarat att ungdomarna inte har någon som helst juridisk rätt till byggnaden som idag ägs av en frikyrka. Lever man i ett demokratiskt samhälle är det bara att respektera att den som äger huset också har rätt att riva det och bygga nytt.2007-03-05 Skall Marks kommun byta namn?

Marks kommun är inte så välkänd ute i landet, och det finns nu ett medborgarförslag om att byta namn på kommunen till Kinna kommun. Jag hoppas att kommunstyrelsen avslår detta förslag. Jag tycker för det första inte att man skall byta namn nu efter alla ansträngningar som gjorts för att marknadsföra kommunnamnet Mark, och även med tanke på vad ett namnbyte skulle kosta. Men om man ändå vill byta namn får det i vart fall inte finnas en uppenbar förväxlingsrisk. Vi har ju till exempel sett problemen med förväxling av Linköping och Lidköping. Därför är inte Kinna kommun något bra förslag.2007-03-05 Som man bäddar får man ligga.....

Höga jurister säger idag till Dagens Eko att Byggnads sannolikt blir skyldiga att betala tillbaka alla granskningsavgifter man tagit ut från oorganiserade byggnadsarbetare de senaste tio åren om någon begär detta. Det finns ca 10.000 oorganiserade byggjobbare i Sverige, och om alla kräver återbetalning av de ca 5.000 kronor per år som Byggnads felaktigt tagit ut så kan det komma att kosta Byggnads 300 miljoner kronor.

Även om jag inser att det lär bli en hård ekonomisk smäll har jag lite svårt att tycka synd om Byggnads. Avgiften de tagit ut har hela tiden varit omoralisk, inte minst eftersom byggjobbarna själva, såväl organiserade som oorganiserade vittnar om att någon lönegranskning knappast skett överhuvdtaget! Inte ens i domstol, med hjälp av duktiga jurister, har Byggnads kunnat styrka att granskningsavgifterna använts till lönegranskning, eller ens varför sådan granskning skulle behövas. Som man bäddar får man ligga....och har man glömt bädda blir det obekvämt.

Nu väntar jag bara på att oorganiserade elektiker, målare och andra yrkesgrupper som tvingats betala granskningsavgifter också skall kräva pengarna tillbaka.

Tidigare inlägg på bloggen om Europadomstolens dom: 13/2 (2st), 28/2, samt 2/3.2007-03-05 Dags att sätta ned foten!

Den senaste veckans kravaller i Köpenhamn påminner alltför mycket om Göteborgs- kravallerna, upploppen i Paris eller attackerna mot EU-toppmöten eller G7-möten runt om i världen. Nu ser man tydligt att det är samma vänsterungdomar som åker runt och slåss gång på gång i hela Europa. Frågan är om de ens själva vet vad som startat kravallerna - bråket i sig och att få slåss mot polisen verkar vara huvudsaken.

Bilden: Ett fotomontage som jag fick som illustration i ett cirkulationsmail om kravallerna. Vet inte varifrån bilden ursprungligen kommer.

Tysk polis har stoppat ett flertal tyska vänsterligister på väg till Köpenhamn, svensk polis har gjort detsamma. I Malmö hittades vapen gömda i ett kommunalt "allaktivitetshus" där vänsteraktivister förberedde sig för att åka till Köpenhamn och slåss. Den danska polisen har satt över 600 ungdomar i häkte, av dessa är ett 20-tal svenskar. Vissa är så unga som 15 år. Resultatet av kravallerna är, förutom personskador, ödelagda butiker, uppbrända bilar och mycket skadegörelse.

Nu är det dags att sätta ned foten! Samtliga svenska ungdomar som har gjort sig skyldiga till brott måste dömas till kännbara straff eller omhändertas på lämpligt sätt. Kommunala allaktivitetshus och andra lokaler i Sverige som används för att planera attacker mot samhället eller för att förvara vapen bör givetvis stängas om man inte kan se till att ligisterna vägras tillträde.

Lagen måste vara lika för alla. Bara för att man är vänsteraktivist med en grumlig demokratisyn skall man inte få göra som man vill. Svensk polis och svenska myndigheter måste arbeta tillsammans med andra länder för att stoppa dessa angrepp på den europeiska demokratin. Det är dags att sluta dalta med bortskämda småungar!2007-03-04 Gudrun Schyman har passerat sitt "bäst före-datum"

I Agenda i kväll mötte Gudrun Schyman jämställdhetsministern Nyamko Sabuni (fp) i en debatt om skatteavdraget för hushållsnära tjänster. Sabuni var lika lysande som vanligt.

Schyman däremot började tala om att det viktigaste för jämställdheten inte var att skattesubventionera kvinnojobb utan att göra som man gjorde på 70-talet - flytta ut kvinnojobben utanför hemmen så ett det blev "riktiga jobb". Hon syftade på att barnflickorna då ersattes med dagis. Fast hon glömde en sak - dagis/förskola är idag en av de mest skattesubventionerade tjänster som familjerna kan få! Över 90% av kostnaden betalas ju genom skattesubventioner! Varför skulle man då inte kunna ge lite subventioner även av andra tjänster som kan ge människor tid att arbeta lite mer? Och förresten - varför är det ett riktigt jobb att städa ett hotellrum men inte en bostad?

Tidigare inlägg på bloggen om denna fråga hittar du den 4 februari och 1 mars i år, samt den 4 december 2006!2007-03-04 Inte Elfsborgs kväll

Kvartsfinal Royal League: Elfsborg - FC Köpenhamn 1-2

Detta var faktiskt inte rättvist!! Med alla de chanser Elfsborg hade, och det underbara anfallsspelet där man långa stunder spelade ut nordens bästa lag, och när man dessutom vann hörnstatistiken med 11-0 så skall man inte behöva förlora! Men det var väl inte gulsvarts dag helt enkelt. Visst borde någon av alla våra anfallare ha satt några av alla frilägena, men tyvärr!

Men det var en mycket bra match, särskilt med tanke på årstiden, och om Elfsborg spelar lika bra när allsvenskan börjar så kommer man att spela skjortan av de andra allsvenska lagen. Alltid en tröst!2007-03-04 Hur många thoraxkirurger kör tunnelbana?

I går kväll var vi på bio och såg "Se upp för dårarna". En mycket bra och tänkvärd film. Har du inte sett filmen så kan jag verkligen rekommendera den. Den vänder upp och ned på alla fördomar, visar problemen som många välutbildade invandrare har att bli tagna på allvar och få komma till sin rätt, och hur mycket kompetens som slarvas bort i det svenska samhället. Precis det som den svenska integrationsdebatten handlar om! I filmen kör den välmeriterade turkiske thoraxkirurgen tunnelbana, för sjukhuset vill inte anställa honom.....

Häromdagen åkte jag taxi i Stockholm och fick då "som vanligt" en taxichauffför som vid första anblicken motsvarande alla fördomar. Ni vet, "alla som kör taxi numera är ju invandrare". Ja tänk, han hette faktiskt till och med Muhammed! När vi pratat en stund och jag berättat att jag var moderat riksdagsledamot sken han upp och berättade han att han själv hade röstat på moderaterna, och ibland känt lust att själv bli politiskt aktiv. (Jag tipsade honom givetvis att kontakta sin lokala moderatförening!). Han arbetade dagtid med att bygga upp ett eget IT-företag och körde taxi på kvällar och nätter för att slippa låna till sina investeringar. Nu hade han utvecklat en ny programvara och trodde att han både skulle kunna leva på sitt företag framöver - och även anställa andra.

Alla jobb behövs! Utan tunnelbana och taxi skulle Stockholm stanna. Men nästa gång du åker tunnelbana eller taxi - tänk på att chauffören kan vara en turkisk hjärtkirurg eller en arabisk it-företagare!2007-03-03 Borås Tidning försvarar bloggen!

Borås Tidning ägnar hela dagens ledare åt att försvara bloggandet i allmänhet och Carl Bildts blogg i synnerhet. Precis som jag tycker man att Blidts blogg är en tillgång och inte ett problem!

Man konstaterar också att många lokala politiska bloggar dog efter valet. Min egen blogg får dock gott betyg, man skriver att den är "om inte i Bildtklass så ändå osedvanligt flitig och politisk". Man tackar! För övrigt är det ju hedrande att få sin egen bloggadress nämnd i samma artikel som Carl Bildts och Linda Skugges!

Att jag inte levererar några recept på laxmousse på min blogg hoppas jag läsarna har överseende med. Matlagningsrecept är nog inte min starkaste gren.2007-03-03 Fler fackförbund erbjuder medlemmarna 10% extra a-kassa

Livsmedelsarbetarförbundet verkar bli första LO-förbund att teckna tilläggsförsäkringar som ger 10% extra a-kassa den första tiden av arbetslöshet. Man följer nu efter exempelvis SACO-förbund och vissa TCO-förbund, som redan erbjuder utökad a-kassa för sina medlemmar.

Jag har svårt att se något problem med detta. Vill medlemmarna betala för ett extra försäkringsskydd med egna pengar så är det väl inget problem. När det gäller den a-kassa som samhället betalar till största delen (90% före regeringens förändringar, kanske runt 85% idag) har regering och riksdag självklart rätt att bestämma villkoren. När medlemmar i facket tecknar tilläggsförsäkringar är detta däremot en sak man själva råder över.

En god sak med detta är att det blir tydligare för alla att a-kassa och arbetslöshet faktiskt kostar pengar för oss alla! Oavsett om man betalar a-kassans kostnad via fackföreningavgiften, a-kasseavgiften eller över skattesedeln.2007-03-02 Film om blockaden av salladsbaren i Göteborg

På bubblare.se finns många tänkvärda och provocerande filmer. Detta är en!

Jag är ganska väl insatt i faktaförhållandena runt blockaden av Salladsbaren i Göteborg, och uppgifterna i filmen verkar korrekta överlag. Slutsatsen delar jag definitivt: Fackets blockad av salladsbaren var laglig, liksom andra fackliga organisationers sympatiåtgärder. Men frågan är om det som hände var moraliskt och rimligt? Det är upp till var och en att avgöra.

Som jag sagt förut - när samhället överlåter hanteringen av arbetsrätten till arbetsmarknadens parter måste parterna också ta sitt samhällsansvar och inte ta till mer våld än nöden kräver. Annars förlorar systemet med kollektivavtal all sin legitimitet hos svenska folket. När enskilda människor lägger tid och kraft på att göra kritiska filmer om facket är det ett bevis på att kritiken mot facket växer i folkdjupen. Facken borde själva inse att detta hotar "den svenska modellen".2007-03-02 Försvara bloggen!

Nu går vissa debattörer och journalister till nytt angrepp mot Carl Bildt - för att han bloggar!

I grunden är det väl som vanligt samma sak som stör vissa journalister. Carl Bildt debatterar gärna i alla former av media, och säger inte alltid det som andra anser att han borde. Han provocerar ibland och beskylls emellanåt för att vara arrogant. Men egentligen handlar det ju oftast bara om att han inte följer journalisternas dagordning utan skapar sin egen. Han vänder sig direkt till människor med sina egna personliga ord och tankar, helt utan mellanhänder. Jag tycker det visar en oerhört stor respekt för väljarna!

Många av oss politiker, oavsett om vi är ministrar, riksdagsledamöter eller kommupolitiker, har många (oftast trevliga och seriösa!) mediakontakter varje vecka. Men det är skönt att även få rikta sig direkt till läsarna och beskriva verkligheten med egna ord. Att slippa bli filtrerad genom andra, missuppfattad eller ibland till och med i värsta fall få det man sagt medvetet förvanskat. Bloggen är dessutom det absolut snabbaste sättet att kommentera en aktuell fråga.

Bildt har nu haft över 296.000 besök på sin blogg sedan starten för några veckor sedan. Det slår nog det mesta!

Jag är inte riktigt uppe på de nivåerna......ännu. Men över 26.000 träffar på bloggen och hemsidan på ett år är faktiskt ganska hyfsat tycker jag!2007-03-02 Byggnads försöker blanda bort korten

Byggnadsarbetareförbundet försöker nu blanda bort korten när det gäller domen i Europadomstolen rörande granskningsavgifter. Man påstår nu att domstolen "blev vilseledd" eftersom de fem byggnadsarbetare som tilldömdes skadestånd aldrig betalt någon granskningsavgift.

Visst kan det för den oinsatte låta lite konstigt. Men om man tar reda på lite mer fakta i ärendet upptäcker man att det pågick en tvist mellan Byggnads och det företag där de fem arbetade. Arbetsgivaren vägrade dra granskningsavgift från sina anställda, och Byggnads krävde detta. Det var detta krav från Byggnads som var anledningen till att de fem byggnadsarbetarna gick till Europadomstolen! De ville av rättviseskäl slippa betala granskningsavgift eftersom de inte var medlemmar i Byggnads.

Byggnads försöker bara blanda bort korten. Jag tycker fortfarande att man i stället skulle skämmas för att man hittills kunnat med att plocka av "ickemedlemmar" totalt 40 miljoner om året i granskningsavgifter! Ja, egentligen tycker jag man borde skämmas nästan lika mycket för att man årligen plockat av sina egna medlemmar 220 miljoner till. Detta för ett granskningsarbete som knappast utförts, eller som i vart fall givetvis borde finansieras med den vanliga medlemsavgiften och inte belasta varje byggnadsarbetare med uppåt 5.000 kronor extra varje år.

Tidigare inlägg på bloggen om Europadomstolens dom: 13/2 (2st) samt 28/2.2007-03-02, kl 02.00: Flygbolaget Fly Me har gått i konkurs!

Jag blev nog en av de sista resenärerna! Just nu kan man läsa följande på Fly Me:s hemsida: "FlyMe Sweden ab is in bankruptcy and all flights are cancelled. More information to follow."

När jag läser detta kan jag inte undvika att det går kalla kårar längs ryggraden. Hade man verkligen gjort den översyn man skulle av vårt plan före starten klockan 20.30, eller var pengarna till detta redan slut?2007-03-02, kl 00.30: Flygbolaget Fly Me i ekonomisk kris
- och mitt Fly Me-plan fick vända tillbaka till Arlanda med tekniska problem...

I går fick jag en rejält tidskrävande (och något omskakande) flygtur hem till Landvetter från Arlanda. Klockan 19.00 lämnade jag riksdagshuset, och först strax före midnatt var jag hemma i Ubbhult. Den här gången hade det gått snabbare att ta tåget.....

Tio minuter efter en mycket skakig start bestämde sig piloten för att vända åter till Arlanda. Problemet var att det inte gick att fälla upp landningsställen, och det var tydligt att det påverkade planets förmåga att stiga normalt.

Efter någon timmes väntan på Arlanda ordnade man fram ett nytt plan. Väl hemma igen möts man av uppgiften att flygbolaget - Fly Me - kanske gick i konkurs vid midnatt, dvs strax efter att planet landade 23.40. Kanske var jag en av de sista passagerarna som flög med bolaget? I tidningar kan man just nu läsa följande: "Flyganalytiker avråder folk från att boka biljetter hos krisdrabbade Fly Me. Den allt märkligare cirkusen kring lågprisbolaget fortsätter medan bolagets ledning och styrelse lagt locket på. Luftfartsstyrelsen kräver nu information om bolagets ekonomi inom tre veckor - annars ryker flygtillståndet."

Jag hoppas innerligt att inte det tekniska problemet med planet i kväll hade samband med bolagets ekonomiska problem. I så fall är det mycket allvarligt! Samtidigt vill jag ge en eloge till såväl besättningen som hanterade alla småirriterade passagerare på ett trevligt och professionellt sätt, och till kaptenen som inte kompromissade med säkerheten trots stora merkostnader för det krisdrabbade bolaget. Detta trots att besättningen måste vara väldigt oroliga för egen del hur det skall gå med företaget och deras egna jobb.

Rent allmänt är det sorgligt om Fly Me och andra lågprisbolag inte kan leva vidare. De har trots allt påverkat både prisnivå och valfrihet på ett positivt sätt! Jag har inte haft något emot att boka Fly Me eller andra lågprisbolag när jag bokat resor hos Riksdagens egen resebyrå. Prisskillnaden är ofta mycket stor och kan man spara lite pengar åt statskassan är det ju alltid trevligt. Vi får väl se hur det blir framöver.....

Kommer man att hålla sig kvar i luften?2007-03-01 Nu kommer skatteavdraget för hushållsnära tjänster!

I dag lämnar regeringen sitt förslag till lagrådet om skattereduktion för hushållsnära tjänster. Förslaget är tänkt att gälla redan från den 1 juli i år, och innebär att kostnaden för att köpa hushållstjänster sänks med ungefär 50 procent! För att få skattelättnad ska arbetet vara utfört i eller i anslutning till köparens eller dennes förälders bostad eller fritidshus och den som utför arbetet ska ha F-skattsedel. Den sammanlagda skattereduktionen uppgår till högst 50 000 kronor per person och år. Den som köper hushållstjänster kommer att ha möjlighet att få jämkning, skattelättnaden märks då redan i samband med att tjänsten köps.

Vilka tjänster ger då rätt till skattereduktion? Exempelvis städning, fönsterputs, klädtvätt och matlagning, omsorg och tillsyn inkl barnpassning och hämtning och lämning av barn på dagis eller motsvarande samt skjuts till och från fritidsaktiviteter. Även vissa tjänster kopplade till tomt eller trädgård, till exempel snöskottning och hjälp med trädgården ingår.

Syftet med förslaget är bland annat att skapa nya jobb inom hushållssektorn, eftersom många tjänster idag utförs svart. Genom att göra tjänsterna billigare för köparen kan svart arbete omvandlas till vitt arbete, vilket ger fler riktiga arbetstillfällen. I Finland har ett liknande system skapat 10.000-tals nya jobb! Förslaget kommer också att underlätta för barnfamiljer att få vardagen att fungera, det gynnar jämställdheten eftersom många kvinnor som idag tar större ansvar för hushållsarbetet kan avlastas. Jag tror också att många äldre kommer att få råd att köpa tjänster, ibland även som extra komplement till kommunens hemtjänst.

Jag är ändå lite besviken över att man inte funnit en annan praktisk lösning där den som säljer tjänsten kan dra av skattereduktionen direkt på fakturan. Visst kommer det att gå att genom skattejämkning få effekt direkt när tjänsten köps, men det blir ett ganska krångligt system för köparna som jag tyvärr tror kommer att avhålla en och annan från att utnyttja möjligheten. Men viktigast är nu att få igång systemet så snart som möjligt, sedan får man väl försöka utveckla den praktiska hanteringen efterhand.

Tidigare inlägg på bloggen om denna fråga hittar du den 4 februari i år, samt den 4 december 2006!