Tillväxt och företagande

Moderaterna har en insikt att starka och växande företag som anställer människor är själva grunden och förutsättningen för all välfärd.

Finansieringen av viktig offentlig verksamhet som barnomsorg, skola, sjukvård, äldreomsorg, polis och rättsväsende måste komma antingen i form av höga avgifter eller genom inbetalda skatter. Vårt mål är att fortsatt kunna finansiera allt detta med gemensamma skatter. För att detta skall gå måste den skattebetalande privata sektorn växa.

Det finns inget motsatsförhållande mellan en skattebetalande och en skattefinansierad sektor. Båda behövs för att skapa välfärd, trygghet och mångfald.

Mycket positivt har hänt i Mark de senaste fyra åren (2002-2006). Företagandet i Mark har ökat, industritomterna är nästan slutsålda, arbetslösheten är bland de lägsta i länet. Kommunen har träffat avtal med Minab om utökad näringslivsservice, och nästan samtliga hushåll och företag i kommunen har idag tillgång till bredband. För att nämna något.

Men trots allt detta positiva ser vi idag fortfarande brister när det gäller företagsklimatet. Inte minst tar vi kommunens fall i Svenskt Näringslivs ranking som en varningssignal! Vi anser därför att denna fråga måste prioriteras kommande fyra år.

Moderat politik på riksplanet innehåller ett omfattande paket av åtgärder för att ge förutsättning för fler företag och fler arbeten och få fler människor att leva på arbete i stället för bidrag.

För att sätta extra tryck på dessa frågor har Moderata Samlingspartiet i Mark tagit fram ett omfattande tillväxtprogram för Marks kommun. Detta program skall ses som vårt kommunala komplement till den moderata rikspolitiken.

Hela tillväxtprogrammet hittar du här!


Hösten 2006 lämnade jag själv in denna motion i kommunfullmäktige i Mark. Min sista motion före mitt riksdagsuppdrag. Motionen handlar om att kommunen vid varje beslut av betydelse också skall väga in effekterna på företagsklimatet i kommunen.