Blogg Maj 2017

Handelsminister Ann Linde medger att Svenska Institutet agerat fel

2017-05-31

Det lämnades in tre skriftliga frågor i riksdagen till utrikesminister Margit Wallström (S) med anledning av skandalen vid Svenska Institutet. Frågorna var lite olika ställda, och lämnades in av Boriana Åberg (M), En av Caroline Szyber (KD) och Markus Wiechel (SD).

Utrikesministern lämnade över frågorna till handelsminister Ann Linde, som gav detta samlade svar.

Den intressantaste delen av svaret var denna:

"Svenska institutet har uttalat att man brustit i sin hantering av rättsliga och andra aspekter genom att blockera vissa Twitterkonton på det aktuella Twitterkontot. Myndigheten har numera tagit bort blockeringarna.

Jag noterar att Svenska institutet nu ser över sina rutiner kring Twitterkontot @sweden, och jag avser inte vidta några vidare åtgärder."


Handelsministern konstaterar alltså att Svenska Institutet själv medgett att deras hantering varit felaktig rent rättsligt. Det är en viktig information för den som önskar begära en rättslig prövning och eventuell vill föra en skadeståndstalan. Att ministern konstaterar att det förekommit så allvarliga brister och ändå tydligt avstår från att agera är däremot ytterst oansvarigt.


(Alla blogginlägg och all dokumentation i detta ärende finns nu samlade på en egen sida i bloggarkivet!)
Rättsläget angående ensamkommande är egentligen väldigt tydligt

2017-05-31

Ibland när man följer debatten kring ensamkommande barn och unga låter det som att det är samhället som har bevisbördan för att den som uppger sig vara omyndig inte är det. Men så är det inte. Bevisbördan ligger helt på den som hävdar att den är under 18 år.

Jag uppmärksammades på denna text från en dom i Migrationsöverdomstolen, som påminner om vad lagen säger. Om man kastar sina ID-handlingar och därefter hävdar att man är under 18 år kan man välja att frivilligt genomgå ett ålderstest om det råden minsta tvekan om åldern (för ett spädbarn eller en åttaåring lär det såklart inte bli aktuellt). Om det visar att man sannolikt är vuxen ska man bedömas enligt asylreglerna för vuxna asylsökande. Om man vägrar att genomgå ålderstest och inte har något annat sätt att bevisa eller göra sin ålder sannolikhet gäller samma sak, då ska man betraktas som vuxen. Konstigare än så är det faktiskt inte.


Avslöjande mail från Svenska Institutet

2017-05-30

Anderas Eriksson, tidigare reporter på tidskriften Neo, har begärt ut all mailtrafik från Svenska Institutet. På Twitter redovisar han några intressanta mail, bland annat dessa två:De visar bland annat att Svenska Institutet inte anser att vi som blockerats från det aktuella twitterkontot tillhör "målgruppen". Konstigt att jag som riksdagsledamot på detta sätt räknas bort från en statlig myndighets målgrupp. Dessutom får vi veta att vi, åtskilliga hundra, som reagerat starkt är "ett mindre gäng som stormar tillsammans". Undrar om både jag själv och Israels ambassadör räknas in i denna grupp? Vi har i vart fall inte haft någon kontakt alls, mer än att jag bett honom om ursäkt på Twitter för den svensk myndigheents beteende.

Det nedre mailet mellan Svenska Institutets redaktör, Emma Randecker, och Vian Tahir, den privatperson som överlämnade "blocklistan" till Svenska Institutet, visar att kontakten och tonen mellan de två är ytterst hjärtlig. Försöken från Svenska Institutet att skylla ifrån sig allt ansvar faller ganska platt när man läser dessa två mail och ytterligare några mail som Andreas Eriksson publicerat på Twitter. Där framgår bland annat hur Svenska Institutet tackar Vian Tahir för blocklistan och kallar användandet av den för "supersmart". Svenska Institutet har uppenbarligen varit i högsta grad engagerade och entusiastiska över blockeringarna. Det framgår också i ett annat mail att personal från SIDA hört av sig till Svenska Institutet med uppmuntrande ord under turbulensen kring de aktuella blockeringarna.
Svenska folket mindre lyckliga än 2014

2017-05-30

Veckans Affärer uppmärksammar idag den globala studien World Happiness Report som mäter den totala "lyckan" enligt ett antal parametrar. Undersökningen görs i ett stort antal länder, både fattigare och rikare, och i alla världsdelar.

Sverige är i år det tionde lyckligaste landet i världen. Dock en bra bit efter våra nordiska grannländer, och sedan 2014 har vi fallit två placeringar, från en åttondeplats. Svenska folket är alltså mindre lyckligt idag än man var under Alliansregeringens tid. Här är årets lista:


76% av de åldersbestämda "barnen" var över 18 år

2017-05-30

Dagens nyhet om de första resultaten av medicinska åldersbedömningar talar sitt eget språk. Av de 581 som bedömts anses 442 vara över 18 år, dvs hela 76%. Ytterligare 5 anses möjligen vara över 18 år, medan 134 anses möjligen vara under 18 år. Allt enligt Rättsmedicinalverkets pressmeddelande.Detta är ett skrämmande resultat, för det innebär med all sannolikhet att runtom på våra asylboenden för ensamkommande "barn" har många minderåriga barn tvingats dela rum med okända vuxna män som låtsats vara barn. Även i våra skolklasser har vuxna män blandats med barn. Allt på grund av att det inte varit politiskt korrekt att kräva åldersbestämning. Bland dem som gått emot åldersbestämning är exempelvis Rädda Barnens ordförande Elisabeth Dahlin. Hur mår hon idag?

En viktig sak är också att detta alltså är personer som frivilligt gått med på åldersprövning. Man kan väl på goda grunder anta att de som helt uppenbart inte skulle ha minsta chans att klara åldersprövningen inte ens gått med på att göra den. Så det lär finnas ett stort mörkertal med ännu större andel som uppgivit fel ålder. Självklart borde medicinsk åldersprövning vara obligatorisk i alla tveksamma fall.

Och som vanligt är det Aftonbladets politiske redaktör Anders Lindberg som får skämmas allra mest. Eller vad sägs om denna numera episka tweet från 2015?


Flera skakande reportage om "hedersförtryck"

2017-05-30

Begreppet "hedersbrott" eller "hedersrelaterade brott" är verkligen avskyvärt. Det finns ingen med den minsta lilla heder som begår sådana övergrepp mot andra människor som brukar innefattas i begreppet. Ändå är det idag ett begrepp i samhällsdebatten och det är väl bara att acceptera även om det är motbjudande.

I dag finns två mycket läsvärda reportage om verkligheten i våra förorter och där denna typ av brottslighet och extrem kontroll av främst flickor och kvinnor är vardag. Att Göteborgs-Posten uppmärksammar saken förvånar mig inte. Inte heller att Aftonbladet på nyhetsplats har artiklar om saken. Men att Aftonbladet på sin ledarsida igår angriper "hederskulturen" är ytterst uppseendeväckande. Jag tänker på hur man troligen hade reagerat från samma ledarsida om jag eller någon annan moderat skrivit något i linje med detta i ett debattinlägg för bara ett halvår sedan? Jag tror man hade tävlat på Aftonbladet om vem som kunde skrivit de mest nedgörande och brunsmetande omdömena. Men emellanåt når insikten om verkligheten även Aftonbladets normalt så aningslösa ledarredaktion. Undrens tid är inte förbi.

Här följer de mycket läsvärda reportagen från G-P och Aftonbladet igår, samt Aftonbladets ledartext:Lättare att avlägsna illegala bosättare från ockuperad mark

2017-05-29

För någon vecka sedan tog riksdagen beslut om att införa en nya lag om "Avlägsnande". Det är en ny form av särskild handräckning som ska göra det lättare för markägare att få tillbaka besittningen till sin egen mark eller byggnad genom att det blir enklare att avlägsna personer som befinner sig där olagligt.

Tidigare har det varit ganska komplicerat att avhysa personer som bosatt sig utan tillstånd på annans mark eller uppehåller sig i annans byggnad. Bland annat har man i princip varit tvungen att ansöka om exakt vilka personer som ska avvisas, vilket i praktiken varit i stort sett omöjligt. Det nya blir att Kronofogden kan avlägsna samtliga personer som befinner sig illegalt på platsen, utan att man i ansökan måste lämna uppgift om vilka personerna är. Avlägsnandet ska även kunna omfatta personer som tillkommit efter att ansökan lämnades in.

Denna viktiga lagändring är en del i arbetet att motverka de stora problemen som vissa markägare (både kommuner och privata) drabbats av i spåren av tiggeriet och tiggarnas illegala ockupation av annans mark. Det är på tiden att markägare inte längre är i princip rättslösa i dessa situationer, och den nya lagen är något vi moderater drivit på för under lång tid.
Oroväckande att företagskonkurserna ökar så snabbt

2017-05-29

Läste en ekonomitidskrift på flyget och kunde då konstatera att företagskonkurserna nu ökar snabbt. Enligt konkursstatistiken från UC (uc.se/konkursstatistik) steg antalet företagskonkurser under första kvartalet 2017 med 12% jämfört med samma period 2016. Det är en dramatisk ökning.

Lite förvånande kanske är det allra värst inom den överhettade byggindustrin, där har antalet konkurser ökat med hela 33%. Vad som är orsaken till dessa märkliga siffror framgår inte. Även Hotell- och Restaurangbranschen har en kraftig ökning, +20 procent. Antalet konkurser ökar också kraftigt inom detaljhandeln och partihandeln.

Konkurser medför höga kostnader för samhället i form av lönegarantier och bortfall av skatteintäkter. Och för de anställda i de konkursade företagen är det givetvis mycket besvärligt. Konkurser slår också mot andra företag som drabbas av kundförluster, och bankerna riskerar kreditförluster.

Om det ökade antalet konkurser förebådar ekonomiskt sämre tider vet jag inte. Kanske finns även samband med nya pålagor och skattehöjningar för företagen? Möjligen finns det även kriminell verksamhet bakom en del av konkurserna? Men siffrorna är oroväckande oavsett, och att företagskonkurserna främst ökar i branscher som överlag har goda tider är lite förvånande.
Uppluckrad migrationspolitik slår direkt mot integrationen

2017-05-28

Vad beslutet på Miljöpartiets kongress om att göra det enklare för personer utan asylskäl att få uppehållstillstånd betyder konkret och hur det skulle kunna verkställas är väldigt oklart. Men syftet är tydligen något slags "amnesti" för personer som saknar asylskäl och varit i landet en viss tid. Det blir i så fall ännu ett grundskott i den svenska asylpolitiken. Och detta kommer efter att regeringen föreslagit att gymnasiestudier ska kunna ge uppehållstillstånd även om man saknar asylskäl. Och så kom ju det ogenomtänkta beslutet att sluta med ID-kontrollerna, trots att gränspolisen inte hade någon förvarning eller planering för det som regeringen säger ska ske i stället.

På punkt efter punkt avviker regeringen från den tidigare striktare linjen. Risken för växande kaos i asylhanteringen är uppenbar. Och detta händer alltså i ett läge där handläggningstiderna är extremt långa, där arbetslösheten nu slutat falla till följd av att allt fler nyanlända räknas in i arbetslöshetsstatistiken, och där vi nyligen fick Migrationsverkets prognoser som förutspår att 264.000 nyanlända behöver bostad under åren 2017-21, (Som jämförelse kan nämnas att kommunerna hade extremt svårt att få fram bostäder till de 68.800 personer som lämnade asylsystemet 2016. I år behöver ytterligare 82.600 bostad).

Alla uppluckringar av reglerna slår direkt mot de verkliga flyktingar som fått uppehållstillstånd för att de anses ha asylskäl. Varje person som får förmåner för att de håller sig gömda i landet efter avslagsbeslut tar resurser från dem som behöver allt stöd för att kunna etablera sig i vårt samhälle. Varje person som får uppehållstillstånd trots att man saknar asylskäl förvärrar krisen i skolan, ökar problemen på arbetsmarknaden och förstärker bristen på bostäder.

S-MP-regeringens ständiga försök att skapa nya kryphål i den svenska asyllagstiftningen blir i praktiken ett direkt sabotage mot de verkliga flyktingarnas möjligheter att etablera sig i Sverige. Det är synd att regeringspartierna de inte förstår att deras politik slår direkt mot integrationen och riskerar att skapa ett parallellsamhälle som är än värre än det vi redan har idag.

Om man ger ökade rättigheter till personer som saknar asylskäl tar det resurser från dem som har asylskäl.

Gränsen mellan snällhet och naivitet är ibland hårfin.

Förhoppningsvis kan Socialdemokraterna stå emot Miljöpartiets krav, men risken är såklart att man tvingas gå dem till mötes till följd av opinionsläget.
Borås Tidning rapporterar från mitt uterum

2017-05-25


I dag lades nedanstående intervju med mig ut i Borås Tidning. En blandad kompott om lite av varje. Vi satt och samtalade ganska länge hemma hos mig och det är självklart mycket som inte kommer med i artikeln.

Jag förstod redan före intervjun att Borås Tidning från början var mest intresserad av att skriva om "kritik" mot mig för saker jag skriver i sociala medier. Men jag tycker artikeln blev betydligt bättre än så och att vårt samtal blev riktigt intressant. Och så fick ju min fina hund Nelly vara med på bild också.(Klicka på en sida i taget, och förstora sedan sidan som kommer upp i din dator så ska det fungera att läsa texten!)

Vad gäller den påstådda kritiken mot mig så känner jag för egen del inte att den är särskilt besvärande. Den kommer i stort sett uteslutande från mina politiska motståndare, och det är liksom en del i att vara politiker. Är man en aktiv politiker i opposition, och debatterar de aktuella och mest debatterade samhällsfrågorna så väcker man känslor och de politiska motståndarna blir upprörda. Detta kryddas tyvärr av och till med att även media slirar på sanningen, dels för att skapa "bra nyheter", dels för att vissa gillar att slå på dem som befinner sig höger sida i politiken. Ibland beror det nog även på ren lathet (att man inte ens läst vad jag skrivit utan skjuter från höften och kritiserar något man tror att jag skrivit - ibland för att någon annan felaktigt påstår det). När jag sedan tar mig friheten att kritisera media när de går över gränsen så får jag såklart fiender som tar alla chanser att ge igen på nyhetsplats eller i ledare/krönikor. Aftonbladets ledarsida är ett bra exempel. Häromdagen gick Aftonbladets politiske redaktör, Anders Lindberg, till frontalangrepp mot mig och min moderate riksdagskollega Hanif Bali. "I sociala medier sätter profiler som partistyrelsens Hanif Bali och riksdagsledamoten Jan Ericson bilden av Moderaterna som hänsynslösa och ofta direkt otrevliga." skriver alltså Aftonbladets politiske redaktör som själv gjort till affärsidé genom åren att sprida grava osanningar, skvaller eller personangrepp riktade mot borgerliga politiker. När sedan samma politiker försvarar sig är de alltså "hänsynslösa och otrevliga". Jag skulle aldrig kunna se mig själv i spegeln om jag bara la mig platt när företrädare för media sprider rena lögner om vad jag sagt eller skrivit, eller är rent oförskämda. Vilket förtroende får man för en människa och politiker som stillatigande accepterar det? Med detta sagt så är faktiskt de flesta företrädare för media faktiskt justa och korrekta och vill göra ett bra jobb.

Det här med sociala medier är fascinerande. Det är här slaget om väljarna kommer att avgöras, och det är här man måste finnas om man ska debattera politik. Tonen är ofta rå, näthatet slår till då och då, och varje ord man skriver nagelfars. Själv är jag inte den som blockerar folk i första taget, men hotfulla vänsterextremister och uttalade rasister stänger jag av. Debatten på sociala medier är ändå ingen söndagsskola. Vill man att någon ska lyssna måste man skriva om det som berör. Att twittra om kakrecept är säkert lugnt och skönt, men det ger inga större avtryck i debatten.

För mig har sociala medier skapat en bra grund för politisk debatt. Antalet besökare på bloggen växer hela tiden, både etermedia och tidningar från hela landet följer mig och citerar det jag skriver. Och jag är en av de moderata rikspolitiker som är flitigast på Twitter, vilket även det gett mig en stark plattform i debatten. Hittills har jag skrivit över 42.000 twitterinlägg, och av dessa har kanske ett hundratal väckt medial uppmärksamhet. Det är så det fungerar. Jag bygger nu upp ett allt starkare socialt nätverk som både hjälper till att sprida mina politiska budskap och som ger mig synpunkter på moderat politik som jag självklart tar med mig. Många av de som följer mig är från den egna valkretsen.

Jag blev politiker för att jag ville påverka samhällsutvecklingen. Under regeringsåren med Alliansen handlade mycket om att påverka internt. Nu i opposition handlar det mer om att väcka opinion, kritisera det man tycker är fel, och komma med bättre förslag. Jag räknar med att debatten kommer att bli allt hårdare fram till valet, men vid det här laget vet nog de flesta att jag inte viker ned mig. Jag kommer inte att vara rikspolitiker resten av livet, men så länge jag har den rollen kommer jag också att vara aktiv i samhällsdebatten.
Min mailväxling med Svenska Institutet 19-23 maj

2017-05-24

Min mailväxling med Svenska Institutet fortsätter. Här är de senaste mailen. Jag utgår från mitt sista mail i den föregående sammanställningen och redovisar allt som hänt till och med igår. Har fått en del klargöranden, men en fråga kvarstår, det är varför man uppgav att den aktuella blockeringslistan var "kvalitetssäkrad" av Svenska Institutet.

Mailväxling 19-23 maj 2017
"Alterneringsåret" en gåva till ett Miljöparti i kris

2017-05-24

Regeringens nya utspel om "alterneringsår", en ny variant av "friår" sågas av såväl arbetsgivare som fackliga organisationer. Såväl Svenskt Näringsliv som TCO och Kommunal ifrågasätter utspelet. Och samtliga Allianspartier säger nej. Frågan är om någon annan än Miljöpartiet vill ha det? Det är så uppenbart att det är en gåva från regeringen till ett Miljöparti i kris. Ingen forskning visar att det tidigare friåret gav några som helst positiva effekter, däremot såg man att de som tagit ut friår gick tidigare i pension. Dessutom kostade det massor av pengar.

När till och med Aftonbladet sågar utspelet säger det en hel del. Det hör inte till vanligheterna att man så totalt gör ner ett förslag från S-MP-regeringen.

Det finns betydligt viktigare saker att ta tag i på arbetsmarknaden än att hitta på nya reformer för att människor ska slippa jobba. Ett omvänt problem är sk "hyvling". Detta är ett faktiskt problem för många arbetstagare, som regeringen sagt sig vilja utreda. Hyvling handlar om att heltidstjänster plötsligt görs om till deltider eller att anställda måste dela på arbetstid i stället för att någon sägs upp och där en anställd från en dag till en annan kan få sin anställningsgrad och inkomst kraftigt sänkt. Många fackliga organisationer menar att det är bättre att någon sägs upp och får söka nytt jobb och att övriga får behålla sina heltidsanställningar. Men då krävs en förändring i LAS.

Nu ska båda sakerna utredas. Förslaget om alterneringsår är uppenbarligen viktigast eftersom ett sådant förslag ska presenteras redan i mars nästa år. Åtgärder mot hyvling som är ett faktiskt problem på dagens arbetsmarknad är lägre prioriterat av regeringen. Där ska ett förslag presenteras först efter valet, i januari 2019. Det är alltså viktigast med utredning av hur människor ska jobba mindre än att försvara deras rätt att fortsätta jobba lika mycket som förut. Det säger allt om regeringens prioriteringar.
"Tidningarnas betalväggar har skapat en identitetskris"

2017-05-24

Häromdagen följde G-P:s krönikör Emanuel Karlsten upp sin tidigare artikel om problemet med allt mer journalistik bakom betalväggar. Denna gång en krönika för nyhetssajten Breakit. Karlstens artikel uppmärksammas även av Resumé.

Jag tycker såklart fortfarande att Karlsten har fel när han menar att det är "förståeligt" med kritik mot mig för att jag är restriktiv till att köpa artiklar bakom betalväggar för att kunna delta i en debatt i sociala medier. Jag tycker det är en självklar ståndpunkt (mer om det nedan). Och jag vet inte vad han menar med att "det fick flera av Sveriges "främsta publicister" att gå i taket". Vad jag vet var det bara några få journalister som reagerade negativt (bland annat de två som skrivit den aktuella artikeln) medan jag samtidigt fick starkt stöd från andra, bland annat flera ledarsidor. Den mesta kritiken kom från politiska motståndare och det hade nog väldigt lite med sakfrågan att göra.

Men det intressanta är att Karlsten faktiskt är hårdare i sin kritik av medias betalväggar än vad jag är. "Det är den insikten dagstidningar behöver komma till idag. De är inte internet, de är en nischprodukt. Hur bra journalistik de än gör så kommer de inte bli en del av allmänhetens stora samtal så länge deras information finns bakom en särskild betalvägg." skriver han.

Han pekar på en viktig sak. Media är rimligen farligt ute om man lägger allt mer material bakom betalväggar, risken är uppenbar att alternativa nätmedia som erbjuder gratis nyheter och artiklar tar över som människors främsta informationskälla och underlag för samhällsdebatten. Frågan är vad man kan göra åt detta när man samtidigt inser att de traditionella tidningarna behöver intäktskällor i takt med att antalet prenumeranter på papperstidningarna minskar?

För egen del ser jag som tidningskonsument ett stort problem i ett tidningarna använder "lockpriser" där det "bara kostar en krona" att låsa upp en artikel, men där man sedan med automatik får en tillsvidareprenumeration som tickar på tills man säger upp den. Om man som jag översiktligt följer en 10-15 olika medier närmast dagligen, och ytterligare ett stort antal av och till vid behov, blir det helt ohållbart att prenumerera på allt och inte minst att hålla ordning på vilka prenumerationer man har och vilka man ska säga upp. Som riksdagsledamot har jag tillgång till alla papperstidningar när jag är i Stockholm och via internet mycket av nätmateriealet, men jag är en av endast 349 riksdagsledamöter. Alla andra samhällsdebattörer och vanliga medborgare har det inte lika väl förspänt. Det var också anledningen till att jag själv protesterade i den aktuella tweeten. Jag tycker som politiker att min uppgift är att agera i medborgarnas intresse. Var och en inser rimligen att jag med mitt riksdagsarvode inte avstod från att öppna en enskild artikel av kostnadsskäl.

Jag tycker det är dags för media att lansera ett nytt betalningssystem för låsta artiklar. Varför inte införa en tjänst där man swishar över tex två eller fem kronor för en artikel, och sedan får ett engångslösenord tillbaka på mobilen som man kan använda för att öppna artikeln? Inga löpande prenumerationer eller annat krångel, bara betala för den artikel man vill läsa. Kan TV-företag sälja program styckvis borde tidningsmedia kunna sälja artiklar styckvis. Får en journalist bra spinn på en artikel i sociala media kan det därmed också ge en bra intäkt.

Det är utmärkt att frågan fortsätter diskuteras, och jag är faktiskt ganska nöjd med att det som från början var en ren fejknyhet (påståendet att jag skulle vägrat rätta ett sakfel i en tweet som jag delat för att jag inte ville köpa en låst artikel) i stället bidragit till att skapa en bred debatt om betalväggarna i media.
Vågar inte utrikesministern ta debatten om Svenska Institutet?

2017-05-23

Jag fick idag detta besked från Riksdagens Kammarkansli:Beskedet var inte helt oväntat. Min riksdagskollega Caroline Szyber (KD) ställde en skriftlig fråga om de utrikespolitiska diplomatiska konsekvenserna av Svenska Institutets lista över personer som blockerats till följd av obekväma åsikter. Den frågan lämnades också över till Ann Linde, eftersom hon "ansvarar för frågor som rör Svenska Institutet".

Min interpellation är däremot uttryckligen ställd till Wallström i egenskap av departementschef, eftersom den handlar om alla myndigheter som ligger under UD. Det är självklart inte en fråga hon kan delegera utan att det framstår som ytterst märkligt. Vad jag kan se hittills har Wallström delegerat allt som rör Svenska Institutet till olika medarbetare och inte med ett ord kommenterat saken som departementschef. Det visar hur känslig frågan börjar bli för Utrikesdepartementet.
Trist att bua ut statsministern - men varför ljudavbrott precis då?

2017-05-23

I går sände SVT extra från firandet av Tre Kronors VM-guld, som i år ägde rum på Sergels Torg i Stockholm. Det var en drygt timslång sändning med intervjuer och firande. Det märkliga är dock att precis när speakern annonserar att statsminister Stefan Löfvén ska komma upp på scenen försvinner plötsligt ljudet i SVT-filmen, för att sedan återkomma strax efter att statsministern börjat tala. En helt prickfri sändning på en dryg timme råkar drabbas av ett märkligt ljudavbrott exakt när statsministerns ankomst annonseras. Ljudavbrottet sker ungefär 13.30 in i filmen och varar 5-10 sekunder, varefter en kvinnlig röst från studion går in och berättar att det är statsminister Löfvén som ska prata.

Den som är nyfiken på vad som hände under den korta stund som ljudet försvann kan höra det i denna film från samma tillfälle, som nu ligger ute på Youtube. Statsministern buades ut kraftfullt av en uppenbart missnöjd publik. När sedan speakern annonserar VM-hjältarnas ankomst stiger däremot jublet mot skyn.Jag är den förste att beklaga att man buar ut statsministern på detta sätt vid ett sådant här tillfälle. Ett firande av VM-hjältarna är ett sällsynt illa valt tillfälle för att visa politiskt missnöje. Det är inget konstigt att statsministern hälsar VM-hjältarna upp på scenen. Samtidigt är det både fascinerande och märkligt att höra denna enorma ilska mot landets statsminister från den stora publiken. Det säger en hel del om det politiska klimatet just nu.

Men frågan kvarstår - kan SVT förklara att just dessa 5-10 sekunder blev tysta i en timslång sändning som i övrigt fungerade prickfritt? Vi är många som undrar.
Ondskan drabbade Europa igen

2017-05-23

Ännu ett terrorattentat, denna gång i Manchester. Sannolikt av en självmordsbombare enligt den brittiska polisen. Hittills rapporter om 22 döda och 59 skadade, många av dem barn och ungdomar som varit på den stora konserten med Ariana Grande.

Och så upplever vi samma sak som vanligt. "Våra tankar går till de drabbade", "Hemskt att angripa oskyldiga människor" (finns det några skyldiga offer för en terrorattack?), och "vi måste stå upp för det öppna samhället".

Och så rullar vardagen på som förut. Tills nästa gång.
Försöker EU-kommissionen förgöra EU?

2017-05-22

I dag finns denna nyhet på SVT TextTV.Källan känns tillförlitlig, men innan vi fått klart besked om att det stämmer tar jag ändå uppgiften med en nypa salt. Men OM det som påstås är korrekt är det ytterst allvarligt. Då får vi bekräftat att EU-kommissionen föreslår något som ytterligare kommer att öka skepsisen och motståndet mot EU. Detta gör man i så fall samtidigt som strömningarna bland medborgarna i EU verkar gå åt andra hållet - kritiken mot EU:s försök att skapa en allt hårdare sammansatt federation växer, liksom kritiken mot EU:s klåfingrighet i många frågor. Om inte EU-kommissionen och EU-parlamentet sansar sig kommer det inte bara att vara Storbritannien som lämnar EU. Visar man inte större ödmjukhet inför EU:s medborgare och de enskilda medlemsstaterna riskerar hela EU att falla samman.

Och för en gångs skull håller jag med Ann Linde (S). Det finns inget stöd i Sverige för en anslutning till Euron, och frågan är inte aktuell.

Tillägg: EU-kommissionens representation i Sverige dementerar nyheten. Fast dementin känns ändå något otydlig. Det enda man säkert dementerar är tidsgränsen 2025. I övrigt verkar budskapet vara att EU-kommissionen vill ha mer ”demokratisk kontroll” över eurovalutan och över framtida beslut om statsbudgetar och besparingar. Vad det innebär i praktiken återstår att se.
Min mailväxling med Svenska Institutet till och med den 19 maj

2017-05-22

Jag fick två svar från Svenska Institutet i fredags, både från redaktören Emma Randecker och arkivarien Kristina Radford. Bland annat framförde man "en uppriktig ursäkt". Däremot fick jag inget svar på mina frågor. Och när jag läst deras svar tillförde jag ytterligare två frågor. Jag förväntar mig svar under innevarande vecka.

Här är hela mailväxlingen fram tills nu.
Lars Wilderäng skriver om skandalen vid Svenska Institutet

2017-05-22

I dag skriver författaren Lars Wilderäng i Göteborgs-Posten om skandalen vid Svenska Institutet, som är större än de flesta verkar inse. Den statliga myndigheten, som lyder under utrikesdepartementet, inte bara samtyckte till blockering av twitterkonton enligt en lista över påstådda olämpliga åsikter upprättad av en utomstånde privatperson, utan försvarade även listan och deklarerade till och med tydligt att listan var kvalitetssäkrad. En praktskandal som tyvärr gått tämligen spårlöst förbi i de stora svenska medierna. Göteborgs-Posten utmärker sig dock positivt genom att både ta in detta debattinlägg och att förra veckan på ledarplats ha kritiserat Svenska Institutet för det inträffade.


Grattis Tre Kronor till VM-guldet!

2017-05-21

Det blev en lång och gastkramande kväll, guldmatchen mellan Sverige och Kanada stod 1-1 i full tid, och 1-1 efter förlängning. Och när det sedan blev avgörande på straffar var Sverige överlägset bäst. Efter tre straffomgångar hade Sverige gjort två mål och Kanada noll. Och när sedan svenske målvakten räddade Kanadas fjärde skott var guldet klart. Oerhört skickligt att besegra den stora hockeynationen Kanada!


Kommunernas långsiktiga ekonomi säkras bara genom arbetslinjen

2017-05-21

En del av oppositionsarbetet i ett riksdagsutskott är att skriva följdmotioner på regeringens propositioner och skrivelser när man tycker det finns anledning till detta. Eftersom vi moderater är fyra ordinarie och flera arbetande ersättare i varje utskott delar vi upp arbetsuppgifterna mellan oss. Det betyder bland annat att vi delar upp arbetet med följdmotionerna. Dessa följdmotioner undertecknas sedan av den moderata utskottskommittén, dvs de moderater som tjänstgör i det aktuella utskottet.

Ett av mina ansvarsområden för moderaterna i finansutskottet är kommunernas och landstingens ekonomiska situation. Ett område som jag själv tycker är ett av de allra viktigaste (utöver statsbudgeten såklart). Det är ju kommuner och landsting som levererar huvuddelen av välfärden till medborgarna, och det är självklart oerhört viktigt att kommunsektorn har en långsiktigt hållbar ekonomi, vilket även SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, påpekar.

Jag är därför huvudförfattare till denna följdmotion med anledning av Regeringens skrivelse 2016/17:102 om Utvecklingen inom den kommunala sektorn. Jag har kommenterat kommunsektorns ekonomiska situation ett antal gånger på bloggen i år, och den som följer det jag skriver kommer säkert att känna igen en hel del från mina blogginlägg i den moderata motionen. Just nu i högkonjunktur ser ekonomin bra ut för de flesta kommuner och landsting/regioner. Men det är inte svårt att se allvarliga hot mot den långsiktiga ekonomin.

Från vänster framhålls ofta att lösningen är höjda kommunalskatter och ökade statsbidrag. Från moderat sida anser vi att den enda långsiktigt hållbara lösningen är att fler arbetar mer. Då ökar kommunernas skatteintäkter samtidigt som behovet av kommunala bidrag minskar. Självklart behövs även statsbidrag, inte minst för att utjämna skillnader i skattekraft mellan kommunerna, men hur mycket statsbidrag vi än tillför så kommer det aldrig att räcka om inte kommunernas invånare förvärvsarbetar i tillräcklig omfattning.

Samtidigt ligger alltid ett tungt ansvar på kommunpolitikerna att prioritera klokt. Och det anser jag som bekant inte alltid att man gör, alldeles oavsett kommunledningens politiska färg. Har man exempelvis allvarliga brister inom skolan eller äldreomsorgen måste ökade resurser dit gå före en ny simhall, extra kultursatsningar eller subventionering av kollektivtrafiken för vuxna som jobbar.Ytterligare några moderata förslag för bättre integration

2017-05-19

I dag presenterade Anna Kinberg Batra ytterligare moderata förslag för att förbättra integrationen. Bakgrunden är vår tydliga strävan efter en politik som leder till att fler nyanlända ska komma i jobb och egen försörjning. Utan jobb är integration närmast omöjlig. Men integration är samtidigt mycket mer än ett jobb. Det handlar om att kunna språket, att förstå regler och normer som gäller i Sverige och att anstränga sig för att komma in i samhället.

Moderaterna vill införa en integrationsplikt för nyanlända. Den ska innefatta:

• Utbildningsplikt
• Ansträngningar för att lära sig svenska för att få permanent uppehållstillstånd
• Ökade aktivitetskrav under etableringstiden samt i försörjningsstödet
• 100 timmars samhällsorientering, med samhällstest

Med utbildningsplikt och ökade aktivitetskrav under etableringstiden och i försörjningsstödet stärker vi arbetslinjen och minskar förhoppningsvis jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda. Genom större fokus på vikten av att lära sig svenska underlättas både möjligheten att få ett arbete och att ta del av informationen i det svenska samhället. Samtidigt måste vi bli tydligare med att vi inte accepterar förtryck, oavsett om det handlar om heder, kultur eller religion. Det handlar även om att markera vikten av jämställdhet samt barns och homosexuellas rättigheter. Vi behöver också ge alla nyanlända en bättre bild av de rättigheter och skyldigheter som allmänt gäller i Sverige. Samhällsorientering ska därför ingå i integrationsplikten och ska utökas till minst 100 timmar och följas upp med ett test. För den som inte deltar kan reducerade bidrag bli aktuella.

Information om integrationsplikten bör ges redan av Migrationsverket. Det ger en tydlighet om vad vi förväntar oss av dem som kommer hit.

Alla förslagen är egentligen självklarheter som redan gäller i många andra länder. Jag beklagar verkligen att vi inte införde allt detta redan under Alliansregeringens tid. Men är samtidigt nöjd med att förslagen nu kommer. Förslagen ligger väldig mycket i linje med de riksdagsmotioner som jag och ett antal moderata kolleger lämnat in de senaste åren. Vi har även förslag om hur vi ska stärka medborgarskapets betydelse, och det är en annan viktig fråga som jag hoppas kunna återkomma till senare.Pressmeddelande

2017-05-18

Pressmeddelande 2017-05-18

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828


Jag ställer utrikesminister Margot Wallström till svars för åsiktsregistreringen som sanktionerats av Svenska Institutet

I dag har jag lämnat in en interpellation till utrikesminister Margit Wallström med anledning av den uppmärksammade åsiktsregistreringen som sanktionerats och "kvalitetssäkrats" av Svenska Institutet. Myndigheten ligger under Utrikesdepartementet, och Wallström är departementschef. Därför är det hon som ska svara på mina frågor i den kommande debatten i riksdagen.

Här följer Interpellationen i sin helhet. Fortsatt rapportering kring ärendet sker på min blogg, www.ericsoniubbhult.se
Interpellation till utrikesminister Margot Wallström:

Svenska Institutets twitterkonto

De senaste dagarna har det uppmärksammats att ett twitterkonto ägt av Svenska Institutet (SI) massblockerat över 14 000 twitterkonton. Enligt SI baseras blockeringarna på en lista, framtagen av en utomstående person som varit gästskribent på det aktuella kontot. Listan beskrevs av SI enligt följande:

"Blockeringslistan som nu lagts in på @sweden består av:
• Cirka 12 000 internationella och svenska konton som ägnar sig åt drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och HBTQ-personer, men även mot organisationer som är engagerade i mänskliga rättigheter. Dessa konton har ofta högerextrem och/eller nynazistisk inriktning och hetsar även till våld.
• Cirka 2 000 övriga spamkonton, till exempel porrbotar och konton som spammar reklam eller DM-virus."


Hur denna lista använts och vem som bär ansvaret för detta återstår att utreda. Men Svenska Institutet försvarade listan och agerandet och hävdade dessutom att samtliga blockeringar var "kvalitetssäkrade". Trots detta har ett stort antal uppenbart oskyldiga personer drabbats - riksdagsledamöter från exempelvis Moderaterna och Centerpartiet, ledande journalister och ledarskribenter, anställda inom polisen och försvarsmakten, och till och med Israels ambassadör i Sverige och Israels utrikesdepartement. Många av de drabbade personerna verkar aldrig ens ha följt eller kommenterat det aktuella kontot, men har alltså ändå blockerats i "förebyggande syfte" på grund av påstått felaktiga åsikter eller befarat hotfullt beteende.

Det enda sättet att få blockeringen hävd var att fylla i ett web-formulär där man bland annat skulle beskriva varför man trodde att man hade blivit "blockad" från det aktuella twitterkontot.

Att en statlig myndighet under Utrikesdepartementet, gör sig skyldig till, eller i vart fall sanktionerar och stödjer, upprättande av personregister över människor som påstås ha vissa åsikter är ytterst anmärkningsvärt. Om det även varit lagstridigt får prövas på annat sätt.

Ansvaret för agerandet från myndigheter under Utrikesdepartementet ligger ytterst på departementschefen. Mina frågor till utrikesministern idag är därför:

• På vilket sätt avser ministern att ge de drabbade upprättelse?
• Vilka åtgärder rörande Svenska Institutet avser ministern vidta med anledning av deras agerande?
• På vilket sätt tänker ministern verka för att ingen myndighet under hennes departement gör sig skyldiga till något liknande igen?

2017-05-18

Jan Ericson (M)


Obegripligt svaga reaktioner på skandalen vid Svenska Institutet

2017-05-18

Den hårt kritiserade åsiktsregistreringen som både sanktionerats och "kvalitetssäkrats" av Svenska Institutet, en statlig myndighet under Utrikesdepartementet, har faktiskt uppmärksammats en hel del av media. SVT:s TextTV var tex en av de första att rapportera. Dock är det pinsamt tyst på nyhetsplats i de stora kvällstidningarna, liksom hos nyhetskanalerna Rapport, Aktuellt och TV4:s Nyheterna och Sveriges Radio. Man kan bara tänka sig hur det låtit om det varit påstådda kommunister eller våldsbejakande vänsteraktivister som åsiktsregistrerats? Då hade alla nyhetssändningar, debattprogram och soffprogram haft detta som förstanyhet. Nu handlar det om påstådda nazister och högerextremister och då är det på något sätt "förlåtet".

Men för de oskyldigt drabbade är det faktiskt samma sak. Dessutom finns det ett antal juridiska frågetecken eller rent av uppenbara lagbrott som borde uppmärksammas av media. Jag har inte heller hört den annars så debattglada generalsekreteraren för Advokatsamfundet, Anne Ramberg, ha några synpunkter alls på att en statlig myndighet är inblandad i en sådan här sak. Vänstervridningen av media och viktiga samhällsfunktioner kan knappast bli tydligare.

Vissa tidningar har dock uppmärksammat saken under veckan. Här är några av de artiklar där jag själv uppmärksammas i egenskap av offer för den av Svenska Institutet sanktionerade och "kvalitetssäkrade" åsiktsregistreringen:

Sydsvenskan, ledare 16 maj
Göteborgs-Posten, ledare 16 maj
Dagens Nyheter, nyhetsartikel 16 maj
Jönköpings-Posten, ledare 17 maj
Nya Wermlands-Tidningen, ledare 17 maj
Debatt i Radio Sjuhärad om villkoren för gömda

2017-05-17I eftermiddags hade jag en debatt via Riksdagens Radiostudio med Ida Legnemark (V) i Radio Sjuhärad om situationen för människor som gömmer sig efter avslag på asylansökan. Som väntat hade vi lite olika syn på saken.

Lyssna på lite av inslaget här

Min och moderaternas ingång i denna fråga är att ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Om man fått sin asylansökan prövad av Migrationsverket och därefter haft möjlighet att överklaga i domstol i två steg, och dessutom haft rätt till juridiskt biträde på vägen, då måste vi utgå från att vi gjort en korrekt rättslig prövning. Om man då får ett nej måste man också lämna landet.

För att minska antalet personer som går under jorden efter avslagsbeslut nämnde jag några konkreta åtgärder som moderaterna kräver. Bland annat att förlänga preskriptionstiden från dagens fyra till åtta år innan man kan göra en ny ansökan. Vi måste också förbjuda kommunerna att betala ut försörjningsstöd till personer som inte har rätt att vistas i landet. Moderaterna vill också ge mer resurser till våra myndigheter när det gäller att verkställa avvisningar, skapa fler förvarsplatser för personer man befarar ska avvika, samt göra det möjligt att beslagta pass och id-handlingar och möjlighet till fler kontroller på arbetsplatser mm för att hitta personer som befinner sig illegalt i landet.

Jag tycker personligen även att vi borde ta bort rätten till skolgång för gömda barn, men där har jag inte mitt parti med mig, i vart fall inte än. Barn ska självklart gå i skolan, men om familjen fått avslagsbeslut bör man återvända till sitt hemland så barnen kan gå i skolan där och slipper leva gömda under sin uppväxt.

Vänsterpartiet vill att fler ska få stanna, vill ge alla ensamkommande barn och ungdomar amnesti och vill göra de svenska asylreglerna mer generösa än i andra länder. Man klagar samtidigt på att utredningstiden för asylärenden är för lång. Med Vänsterpartiets förslag skulle vi få extremt stora volymer av asylsökande och utredningsköerna och samhällsproblemen skulle öka ytterligare. Och om fler söker asyl blir det med automatik också fler som får avslag och därmed fler som går under jorden. Eller vill Vänsterpartiet att alla som vill ska få stanna i Sverige och få försörjning av vårt samhälle? Jag sa faktiskt rakt ut att Vänsterpartiets migrationspolitik är ett totalt haveri. Och det står jag för.

Avslutningsvis kan jag tycka det är lite märkligt att vi alltså var två politiker får partier utanför regeringen som diskuterade frågan och hade förslag från helt olika utgångspunkter. Det borde självklart varit någon från regeringssidan i debatten som kunde försvara regeringens linje. Fast ärligt talat gör man faktiskt väldigt lite i denna fråga. Och antalet gömda lär öka, med social utsatthet, svartarbete och risk för kriminalitet i allt större omfattning som följd. Frågan är ytterst allvarlig.
Mitt mail till Svenska Institutets generaldirektör

2017-05-16


Jag är en av 14.000 som massblockats av svensk myndighet

2017-05-16

I går nåddes jag av denna nyhet, som även spreds snabbt i både sociala medier och riksmedier, bland annat på SVT TextTV. Myndigheten Svenska Institutet har alltså ett egen underkonto, @sweden, som upplåts till olika personer för att sprida bilden av Sverige. En av dessa personer har tydligen med myndighetens godkännande gjort omfattande listor över personer man anser har fel åsikter och därför ska automatblockas på Twitter!

Så här skriver Svenska Institutet:
”Blockeringslistan som nu lagts in på @sweden består av:
• Cirka 12 000 internationella och svenska konton som ägnar sig åt drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och HBTQ-personer, men även mot organisationer som är engagerade i mänskliga rättigheter. Dessa konton har ofta högerextrem och/eller nynazistisk inriktning och hetsar även till våld.
• Cirka 2 000 övriga spamkonton, till exempel porrbotar och konton som spammar reklam eller DM-virus.
• Utöver detta har det också funnits ett fåtal konton som blockerats utifrån curatorns bedömning.”


Bland dem som blockats finns jag själv och andra riksdagsledamöter från exempelvis Moderaterna och Centerpartiet, där finns ledarskribenter på svenska dagstidningar och till och med Israels ambassadör i Sverige! Även Bill Gates ska vara blockad, liksom ett stort antal svenska privatpersoner, myndighetsanställda, försvarsanställda och poliser. En som skrivit uttömmande om saken och granskat blockningslistorna är Lars Wilderäng på bloggen http://cornucopia.cornubot.se/.

För att bli av med blockeringen måste man fylla i ett formulär och berätta om sina åsikter och varför man tror att man blivit blockad.

För egen del begriper jag inget alls. Jag följer inte det aktuella kontot, visste inte ens att det fanns, och har aldrig delat något därifrån eller kommenterat något heller vad jag kan minnas.

Mycket talar för att denna åsiktsregistrering strider mot grundlagen, men att den också är olaglig enligt personuppgiftslagen. Men det är naturligtvis också anmärkningsvärt att en svensk myndighet som lyder under Utrikesdepartementet ägnar sig åt denna typ av verksamhet. Jag har tillskrivit Svenska Institutets generaldirektör med ett antal frågor, redovisas i nästa blogginlägg.
Finansutskottets utfrågning om Finanspolitiska Rådets Rapport

2017-05-16

I dag höll Finansutskottet en utfrågning i Riksdagen med anledning av Finanspolitiska Rådets Rapport om svensk finanspolitik.

Rådets ordförande Harry Flam, samt finansminister Magdalena Andersson (S) var på plats, och på podiet fanns även finansutskottets ordförande Fredrik Olovsson (S) och vice ordförande Ulf Kristersson (M).

Finanspolitiska Rådet riktar en hel del allvarlig kritik mot regeringen, bland annat att det är "uppseendeväckande" att regeringen försvagar statsfinanserna i stället för att stärka statens finanser inför sämre tider. Man konstaterar också att regeringens arbetslöshetsmål är helt orealistiskt att nå.

Samtidigt ska man komma ihåg att Alliansens omläggning av svensk ekonomisk politik och de stora skattesänkningar och viktiga reformer av arbetsmarknads- och sjukförsäkringssystemen som vi genomförde i stora delar fortfarande ger goda effekter, och att detta tillsammans med högkonjunkturen döljer den svaga politiken från dagens regering. Frågan är bara hur vi ska klara oss när det blir sämre tider när arbetslösheten nu verkar öka - mitt i en högkonjunktur, och regeringen inte sparar i ladorna för sämre tider.

Själv ställde jag frågor kring arbetsmarknaden. Bland annat ifrågasatte jag att sysselsättningsgraden ökat så lite under högkonjunkturen. Dessutom ifrågasatte jag att sysselsättningsgraden bland utrikesfödda beror på att fler flyktinginvandrare fått arbete. Snarare kan man på goda grunder anta att det är arbetskraftsinvandrare som lyfter statistiken. Alliansens stora viktiga reform för att underlätta för arbetskraftsinvandring för personer från länder utanför EU har gjort att många utrikesfödda kommer till Sverige för att arbeta. Vi har också många EU-medborgare som arbetar i Sverige. Statistik som bara delar upp arbetskraften i inrikes och utrikes födda blir därför mycket trubbig - man måste se vilka grupper som är i arbete och vilka som står utanför. Att många EU-medborgare och arbetskraftsinvandrare arbetar får inte dölja statistiken över att arbetslösheten bland flyktinginvandrare och deras anhöriga är skyhög. Om man inte ser problemen kommer man inte heller att försöka göra något åt dem.
Skatteintäkterna ökade under Alliansen

2017-05-15

I går i partiledardebatten gjorde sig statsminister Löfvén återigen skyldig till att komma med "alternativa fakta" om skatteintäkternas utveckling under Alliansen. Han upprepar samma mantra som alla vänsterpolitiker - att Alliansen sänkte skatterna och att det gjorde att det blev mindre pengar till välfärden. Sanningen är att skatteintäkterna ökade under Alliansregeringen och att välfärden fick mer pengar. Och vi har stöd i fakta för denna sanning.

I går fanns en intressant ledartext i Borås Tidning som uppmärksammar samma sak. Man presenterar även två diagram. Det ena, med Konjunkturinstitutet som källa, visar att de kommunala skatteintäkterna per capita steg under alliansåren, och att skatteintäkterna även steg som andel av BNP:Den andra figuren visar att antalet arbetade timmar inom kommunala sektorn ökade under Alliansens regeringstid. Det vill säga välfärden fick både mer pengar och fler anställda.

Ingen vänsterpolitiker kan prata bort det faktum att Alliansen höll god ordning på landets ekonomi till och med under krisåren. Nu slarvar man med finanserna, får kritik från Finanspolitiska rådet (som vi frågar ut i morgon i Finansutskottet) och vi ser hur den bristfälliga jobbpolitiken leder till ökad arbetslöshet mitt under en stark högkonjunktur. Sverige är på en farlig väg.
Exakt på pricken om dagens migrationspolitik - hafsig och ryckig!

2017-05-15

I dag skriver PJ Anders Linder på ledarsidan i Borås Tidning om den ryckiga och ogenomtänkta svenska migrationspolitiken. En klockren beskrivning av läget. Jag har även klippt ut hela texten och citerar den nedan:

PJ Anders Linder:

"Bilden att det råder i stort sett totalstopp i asylinvandringen är felaktig


Tänk aldrig efter före! Under lång tid har det varit ett ledmotiv i svensk invandringspolitik.

I stället för att resonera sig fram till ungefär vilken nivå av invandring som vi långsiktigt vill ha, har politiken pendlat mellan öppenhet och panikinbromsningar, givmildhet och stramhet. Det hela nådde en kulmen under hösten 2015, då det bara gick några veckor mellan regeringsbeskeden om största möjliga gränslöshet och största möjliga kontroll.

Då borde de styrande ändå ha lärt sig något, kan man tycka. Men icke.

I förra veckan var det dags för återfall i gamla dåliga vanor. Plötsligt kallar ministrarna Anders Ygeman och Anna Johansson till presskonferens och meddelar att id-kontrollerna vid Öresund ska tas bort. De började gälla i januari 2016 och är ett av skälen till att inflödet av asylsökande har minskat till en mer hanterlig nivå. Men nu kom det alltså plötsligt besked om att de skulle avvecklas mer eller mindre meddetsamma.

Avskaffad id-kontroll innebär att transportföretagen inte längre behöver begära id-handlingar från sina resenärer. Samtidigt betonade ministrarna att förändringen skulle kompletteras med en skärpning av kontrollerna som utförs av gränspolisen. Hade man då förvarnat gränspolisen så att den kunnat rusta sig för sina utökade uppgifter? Naturligtvis inte. Regeringen har uppenbarligen varit angelägen om att inte bryta med den migrationspolitiska traditionen av ryckighet, hafs och storögd förvåning över att beslut får konsekvenser. ”Det här kom som en fullständig överraskning”, konstaterade Malmöchefen för gränspolisen i en kommentar till Kvällsposten, och i torsdags stöd det klart att polisen inte klarar uppgiften med hjälp av befintliga resurser. Det finns inte folk så det räcker till omdisponeringar inom kåren utan i stället ska man rekrytera bortåt hundra nya civila kontrollanter.

Observera ”ska”. Eftersom regeringen inte har bett polisen rekrytera i god tid utan först tar bort kontrollerna, tvingas man börja anställa i ett läge när man redan borde ha haft de nyanställda på plats. Att hitta rätt folk låter sig knappast göras i en handvändning. ”Det är ett arbete som kan ta tid”, som gränspolischefen Patrik Engström säger till Sveriges radio. På motsvarande sätt ”kommer det att” införas automatisk kameraövervakning på Öresundsbron. När då? Ja, någon gång framöver.

De avskaffade id-kontrollerna gör att det åter blir möjligt för personer som kommer via Danmark och saknar id-handlingar att söka asyl i Sverige. Det skulle förvåna om detta inte leder till ett ökat inflöde, även om det dröjer ett tag innan de nya förhållandena blir kända. På vilket sätt förberedde regeringen Migrationsverket på dessa kommande uppgifter?

Inte alls. ”Vi blev informerade samtidigt som andra inblandade myndigheter under pressträffen”, skriver myndigheten på Twitter. Redan hanteringen är som synes bedrövlig, men frågetecknen hopar sig även kring själva beslutet. Antalet asylsökande var för all del betydligt lägre under 2016 än under 2015, men det ligger ändå på ungefär samma årsnivå som under 2000-talets första decennium. Bilden att det numera råder i stort sett totalstopp är felaktig.

Under perioden 2012-2015 sökte cirka 340 000 personer asyl i Sverige. Alla ansökningar beviljas inte, men å andra sidan kommer många av dem som får asyl att ta familjemedlemmar till Sverige. Att inflödet är tillbaka på vanlig nivå betyder inte att trycket lättar på skola och socialtjänst, arbetsmarknad och bostadsmarknad. Integrationsuppgiften kommer att vara stor och mycket krävande under lång tid framöver. Ett sätt att göra den något mer hanterlig är att inte låta inflödet växa igen utan helst få det att minska. Id-beslutet pekar i rakt motsatt riktning."

Exakt på pricken om dagens migrationspolitik - hafsig och ryckig!

2017-05-15I dag skriver PJ Anders Linder på ledarsidan i Borås Tidning en mycket träffande beskrivning av den hafsiga och ryckiga svenska migrationspolitiken.

"I stället för att resonera sig fram till ungefär vilken nivå av invandring som vi långsiktigt vill ha, har politiken pendlat mellan öppenhet och panikinbromsningar, givmildhet och stramhet. Det hela nådde en kulmen under hösten 2015, då det bara gick några veckor mellan regeringsbeskeden om största möjliga gränslöshet och största möjliga kontroll. Då borde de styrande ändå ha lärt sig något, kan man tycka. Men icke." Skriver han bland annat.

Läs hela texten här.
Lite fler mediereaktioner - sakliga och osakliga

2017-05-15

I går och idag hänger såklart media på hemmaplan på och skriver om mitt twitterinlägg förra helgen (se tidigare blogginlägg). Och beskrivningarna skiljer sig väldigt mycket åt. I Radio Sjuhärad idag finns ett korrekt och ärligt inlägg som stämmer med det som verkligen hände.

Dvs att jag delade ett twitterinlägg från en välsedd journalist som arbetar för Expressen. Hon hade ett sakfel i sin tweet, och när jag uppmärksammades på det beklagade jag såklart att jag spridit denna uppgift, även om jag kan tycka att felet var ointressant i sammanhanget - hon hade skrivit att den terroristmisstänkte mannen från Stockholmsdådet var "skriven" på samma ställe som personer med koppling till IS. I själva verket hade de "koppling till samma adress" - men utan att den misstänkte terroristen var mantalsskriven där. I vilken mån detta är ett "grovt sakfel" från journalisten överlåter jag till andra att ta ställning till. Men jag tyckte i vart fall det fanns anledning att beklaga på Twitter om jag råkat sprida en felaktig uppgift. Och med det anser jag att jag gjort vad jag bör göra, och ser ingen anledning att ångra något alls.

Jag tänker, precis som jag sade till Radio Sjuhärad idag, fortsätta att länka och sprida intressanta nyheter från kända journalister och etablerade media utan att först kontrollera deras källor (Motsatsen vore helt absurd). Det gäller exempelvis Borås Tidning och Radio Sjuhärad och deras journalister, men även som i detta fall Expressen, övriga stora dagstidningar, SVT, TV4, Sveriges Radio mfl. Om det efterhand upptäcks att de spridit en felaktig uppgift i sina nyheter är det de som måste skämmas, samma sak om det upptäcks att de medvetet vinklar nyheter. Som medborgare har jag rätt att kunna förvänta mig att det de skriver är korrekt i sak.

Borås Tidnings webbredaktör, Eric Klefberg, är däremot verkligen ute på djupt vatten i sin krönika i BT i går där han i slutet ägnar några rader åt att sprida en rad faktafel. Och detta trots att han i mailväxling med mig medger att han faktiskt läst mitt blogginlägg(!) och där sett att jag dementerat de falska uppgifterna och till och med styrkt det med bilder. Att en journalist står fast vid uppgifter man fått bevisat vara falska tycker jag strider mot pressetiken. Jag bemötte honom på min blogg i BT i går (lite ödets ironi att jag alltså måste använda min gästblogg i BT för att kritisera tidningens webbredaktör för spridande av falska uppgifter). Men han får skylla sig själv. Och hans åsikt att jag borde kontrollerat den prisbelönta välrespekterade journalistens källor innan jag delade hennes tweet är så uppseendeväckande att jag nästan saknar ord. Jag undrar vad hans journalistkolleger på BT tycker om den idén?

När det gäller det här att ha förtroende för media så får det såklart en törn varje gång man ser hur media förvanskar, vinklar eller rent av sprider falska uppgifter. Men med detta sagt - de flesta journalister och skribenter jag mött under mina snart 20 år som politiker har faktiskt försökt göra ett bra seriöst jobb. Även flera journalister på tydliga vänstermedia med tydlig politiskt dagordning har intervjuat mig och sedan återgett det jag sagt på ett korrekt sätt. Det känns bra varje gång man inser att det ändå finns en yrkesheder hos de flesta seriösa journalister, och att de då också är beredda att ändra felaktiga faktauppgifter när man påtalar dem.Citerad i Borås Tidning idag

2017-05-15

I dag citeras jag på debattsidan i BT, citatet är från mitt blogginlägg 10 maj med anledning av Alliansens seminarium om åtgärder mot gängkriminalitet. Tycker det är ett mycket tänkvärt citat BT hämtat från blogginlägget. Belyser att det finns många aspekter på hur kriminella ungdomar bör hanteras för att få dem på rätt bana i livet.


Sverige i ett nötskal

2017-05-13

I går kväll lade jag ut detta på Twitter, en nyhet från SVT TextTV. Ju mer jag tänker på det, desto mer övertygad blir jag om att det är den bästa illustrationen på länge om tillståndet i landet. Och inte minst tillståndet inom svensk skola.

Hade det varit den 1 april hade man tagit det för ett skämt. Men det är ju tyvärr inte den 1 april.

Barn- och Elevombudet ligger för övrigt under Skolinspektionen och detta trams är alltså sanktionerat av en av våra skolmyndigheter. Man avser alltså att kräva ut detta skadestånd. Bara att hoppas att kommunen vägrar betala. Då måste ärendet i sista hand avgöras i domstol och det finns chans att få ett prejudikat mot denna märkliga tolkning av begreppet "kränkning". Å andra sidan har rimligen våra domstolar viktigare saker att hantera...

För övrigt - är det fortfarande någon som undrar varför så få vill bli lärare och varför det är dålig ordning i många klassrum och svaga skolresultat? Och varför många unga är respektlösa inför myndigheter och samhället i stort?


Järnvägsfrågan går i rätt riktning

2017-05-12

Först idag har jag hunnit läsa alla artiklarna i Borås Tidning om den nya vändningen i järnvägsfrågan. Borås Tidning har en fantastiskt bra bevakning av frågan och är mycket väl insatta i alla komplicerade turer. Riktigt bra journalistik faktiskt.

Mycket kortfattat kan man sammanfatta det nya beskedet med att både Trafikverket och Sverigeförhandlingen vill skjuta frågan om höghastighetståg mellan Göteborg och Jönköping på framtiden. I stället vill man prioritera en modern snabb regionjärnväg mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats, och med stationer i bland annat Mölndal, Landvetter och Bollebygd.

Detta ligger ju i linje med det jag själv förespråkat under alla år, ofta i stark motvind. Men det är numera också den linje som kommunerna i Västsverige driver, liksom Västra Götalandsregionen. Det är också det förslag vi moderater lagt fram i riksdagen, vilket jag berättat om tidigare.

Även om det finns en hel del frågetecken kring både vad det nya förslaget innebär konkret och hur det ska finansieras så är det ett stort steg framåt att man nu i vart fall har rätt fokus. Det är regiontrafiken mellan Göteborg och Borås (och gärna vidare till Ulricehamn på sikt) som är det viktigaste för Västsverige, inte ett höghastighetståg till Stockholm som bara stannar på några få ställen. Dessutom är kostnaderna för höghastighetståg helt enkelt inte försvarbara rent samhällsekonomiskt.
Borås Tidning tipsar om blogginlägg

2017-05-12

Jag lade ut mitt blogginlägg om bakgrunden till regeringens förslag om karensavdrag både här och på min tillfälliga blogg i BT. Det har med rätta väckt viss uppmärksamhet att regeringen alltså låtsas att detta är något de själv hittat på, när det i själva verket är ett förslag från en enig parlamentarisk utredning som alltså ansvarig minister fick redan i februari 2015. Och som hon inte brytt sig om alls förrän nu...


Starkt stöd för min kritik mot medias hantering av betalväggar

2017-05-11

De senaste dagarna har varit intressanta. Min kritik mot att journalister lägger nyhetsartiklar bakom betalväggar, för att sedan i sociala medier länka till eller åberopa samma artiklar (kanske för att helt enkelt marknadsföra dem) i pågående debatter har fått ett oväntat starkt stöd, till och med från en del mediafolk. Bland dem som fört kloka resonemang kring frågan finns exempelvis SVT-journalisten Emanuel Karlsten på SVT Opinion:

Raljera inte över de som inte betalar

En annan debattör som om möjligt ännu hårdare än jag kritiserar betalväggarnas förekomst i samband med debatter på sociala medier är Paul Ronge. I ett debattinlägg på SVT Opinion i går gav han starkt stöd för min kritik i sak. Tyvärr framförde han i samma artikel obegripligt hård och onyanserad kritik mot mig om det här med faktakoll, baserat på helt felaktiga faktauppgifter kring vad som egentligen hänt. Lite märkligt tycker jag med tanke på att frågan handlar om just att värna korrekta fakta i den offentliga debatten. Ronges resonemang i övrigt var dessutom väldigt märkligt, han verkar mena att varje person som länkar till ett nyhetsinslag i exempelvis SVT eller DN är skyldig att först granska alla faktauppgifter i programmet eller tidningen. Givetvis en fullständigt ohållbar linje. Jag hade förväntat mig en mer balanserad diskussion av Paul Ronge i den delen, och självklart tackade jag ja när SVT Opinion erbjöd mig att skriva en replik.

Jag har aldrig, och kommer aldrig, att acceptera kritik för saker jag inte gjort eller inte har skrivit, eller kritik som bara baseras på tyckande utan att vederbörande tagit reda på vad saken gäller utan i stället baseras på sådant man hört på omvägar. Inte heller kritik som bara har politiska förtecken ("kul att köra ett drev mot en politisk motståndare oavsett anledning"). Extra märkligt blir det ju när hela debatten i sig handlar om faktakoll och falska nyheter. I detta fall är det ju dessutom väldigt enkelt för mig att styrka exakt vad som skrivits eftersom varje ord finns dokumenterat.

Så här ser min replik till Ronge ut:

Kritiken mot min faktakoll är befängd

I själva diskussionen om betalväggar i media och hur man skulle kunna göra dessa mer användarvänliga så man slipper abonnera på varenda tidning lär diskussionen nog fortsätta. Eventuellt kommer jag att återkomma i ämnet. Det märks att frågan engagerar många, och den ligger ju minst sagt i tiden.

Tillägg 12 maj:
Har sedan jag skrev detta blogginlägg haft lite diskussion med Paul Ronge på Twitter. Det blir då uppenbart att han inte ens läst bakgrunden till det han kommenterar. Han blandar ihop artiklar och han säger själv att det hela är "förvirrande" (!). Det blir det såklart om man inte läser. Och allt finns faktiskt öppet och fritt på Twitter. Utan betalvägg.
Nu genomförs mitt förslag om karensavdrag i stället för karensdag

2017-05-11

Regeringen meddelar idag att man tänker genomföra en reform där man ersätter dagens karensdag med ett karensavdrag på 1/5 av normal veckolön. För de flesta gör detta ingen skillnad, men för dem som har färre arbetsdagar än andra pga extra långa arbetspass eller nattarbete kommer det att ha stor betydelse. De senare grupperna har drabbats oskäligt hårt av att förlora en hel dags inkomst. Med det nya karensavdraget blir "karensdagen" lika för alla.

Den som följer min blogg vet att detta är en fråga jag själv drivit hårt i många år nu. Jag har även bloggat om saken vid flera tillfällen genom åren, från 2011 och framåt. Samma krav har kommit från fackligt håll, inte minst från fackliga organisationer vars medlemmar har denna typ av udda arbetstider och scheman.

I Socialförsäkringsutredningen gjorde jag också ett inspel i frågan, och i utredningens slutrapport som överlämnades till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i februari 2015 finns det med som förslag:Förslaget som regeringen presenterar idag är alltså identiskt med det som en enig Socialförsäkringsutredning föreslog. Jag känner mig såklart jättenöjd med att ha kunnat vara med och påverka för en förändring och är glad att det nu leder fram till lagstiftning. Eftersom Socialförsäkringsutredningen var enig om sitt förslag utgår jag även från att en enig riksdag kommer att stödja detta.

Lite komiskt blir det dock när man i en debattartikel i Aftonbladet låtsas som att det är en debattartikel från LO häromdagen med samma förslag som gjort att regeringen nu "lyssnar". Så är det ju inte, utan förslaget är ett resultat av socialförsäkringsutredningens arbete och det presenterades för ministern i februari 2015. Frågan är varför hon agerar först nu om hon tycker frågan är så viktig? Och varför vänta ända till 1 januari 2019 med att införa det?
Arbetslösheten ökar igen

2017-05-10I dag kom uppgiften att arbetslösheten ökar. (Artikel tv från Aftonbladet idag). Det är första gången sedan 2013.

Anledningen är den jag och många andra tidigare varnat för - allt fler nyanlända skrivs in hos Arbetsförmedlingen. Och detta har bara börjat - det kommande året kommer mycket stora grupper nyanlända att skrivas in som arbetslösa. För många av dessa blir det mycket svårt att få ett jobb och egen försörjning.

Vi har alltså idag ett läge där vi trots stark högkonjunktur ser en ökande arbetslöshet. Och regeringen gör inget alls för att underlätta för företagande och fler jobb utan fortsätter i stället att presentera jobbskadliga nya skatter och regler.

Även om arbetslösheten nu ökar så döljs fortfarande mycket av regeringens jobbskadliga politik av högkonjunkturen. Frågan är vad som händer när det blir sämre tider för världsekonomin och den globala konjunkturen?
Tredje gången gillt för Dagens Media

2017-05-10

I går uppmärksammade tidningen Dagens Media min ovilja att betala för att läsa enskilda artiklar som journalister länkat till i samband med debatt i sociala medier. Men det blev allt en del fel på vägen med den artikeln. Jag blev intervjuad per telefon, men när artikeln publicerades reagerade jag på såväl en mycket missvisande rubrik som ingress. Efter lite diskussion ändrades rubriken, men jag var fortfarande inte nöjd, särskilt som det missvisande innehållet spreds på Twitter. Men idag ändrades så även ingressen och nu känns artikeln korrekt. Tredje gången gillt för Dagens media.

Själv sakfrågan gällde att jag delade en tweet från en välkänd journalist som arbetar för Expressen. Det visade sig i efterhand att hon hade ett faktafel i sin tweet. Nu klandrar alltså ett antal debattörer mig(!) för att jag inte kollat journalistens uppgifter innan jag spred dem vidare (vi var tydligen 700 personer som spred uppgifterna). Jag anser tvärtemot att jag måste kunna lita på fakta som en prisad stjärnreporter på Expressen lägger ut på Twitter utan att behöva gräva i reporterns källor. Samma sak gäller uppgifter från andra tunga etablerade medier och journalister. Finns det sakfel i deras artiklar eller inlägg på sociala medier är det deras ansvar, det enda jag då kan göra är att beklaga att jag råkat sprida dem vidare. Om det däremot är material som läggs ut av för mig okända personer är det såklart en helt annan sak, då finns all anledning att vara extra källkritisk innan man för något vidare.

För övrigt fanns det i detta fall inte ens någon länk att kolla i journalistens tweet! Detta måste många av mina kritiker ha "missat", eftersom de påstår att jag inte "ville" kontrollera länken pga att den var bakom en betalvägg. Så var det inte. Det framgick inte alls varifrån journalisten hade fått sina uppgifter och det fanns alltså ingen länk att kolla heller. Så även om jag hade velat undersöka hennes källor hade jag inte kunnat göra det. Diskussionen om artiklar bakom betalmedia uppkom i ett senare skede. Jag tog dessutom (flera gånger) avstånd från eventuella felaktigheter långt innan den aktuella journalisten sedan själv tog bort sin tweet, och anser därmed att jag gjort vad man rimligen kan begära. Om jag låst upp den aktuella artikeln hade det inte förändrat något i sak.Vad gäller min ovilja att läsa artiklar bakom betalvägg hänvisar jag till det jag skrev igår. I övrigt upprepas det mesta i artikeln i Dagens Media. Jag har inga synpunkter alls på att media använder betalväggar för att få intäkter även från sina nätupplagor, tvärtom är det en naturlig utveckling när papperstidningarna läses av allt färre. Min kritik gäller uteslutande situationen då en journalist i en offentlig debatt själv åberopar en artikel som denne eller den egna tidningen skrivit. I det läget känns det mycket märkligt om artikeln är låst bakom en betalvägg. Det omöjliggör att alla som deltar i diskussionen kan ta till sig uppgifterna och omöjliggör därmed en seriös debatt.

Media och journalister är väldigt snabba med att kritisera "fake news" och att felaktigheter sprids på sociala medier. Men de är emellanåt ganska slarviga själva med vad som är rätt och fel när de kritiserar andra.
Alliansen ordnade seminarium om åtgärder mot gängkriminalitet

2017-05-10I dag anordnade Alliansen ett högintressant seminarium i riksdagen med rubriken "Hur ska samhället möta den nya gängkriminaliteten?". I panelen fanns Nils Öberg, generaldirektör för Kriminalvården, Gunnar Appelgren, koordinator för polisens operation Mareld, Marcus Ekman, åklagare och Daniel Vesterhav, utredare på Brottsförebyggande Rådet. Intresset för seminariet var så stort att platserna knappt räckte till alla.Vi fick en del skakande statistik från Polisen. Exempelvis att nära 1.200 skjutningar förekommit de senaste fem åren i våra tre största städer, samt att över 100 offer mördats i dessa sammanhang medan 440 skadats. Dessutom har antalet attacker med handgranater ökat lavinartat. Vi har samtidigt ett hårdnande klimat mellan kriminella grupper och samhället, men också en ökad benägenhet att lösa konflikter mellan olika kriminella grupperingar med våld.

Vid seminariet fick vi både ökad kunskap om hur denna typ av kriminalitet ser ut och hur polis och myndigheter tillsammans arbetar för att försvåra den. Många av förövarna är mycket unga och det blev en del intressanta diskussioner om vilka påföljder/straff som är bäst för unga brottslingar. Det är inte självklart att korta fängelsestraff ger positiv effekt, men det kan också vara en fängelsedom som får den unge brottslingen att inse att det är allvar.

Slutsatserna från detta seminarium och alla andra besök och samtal med företrädare för rättsväsendet och brottsoffren tar vi med oss för att fortsätta att utveckla Alliansens politik på området. Redan idag får vi igenom stora delar av vår politik i justitieutskottet eftersom Alliansen oftast är enig och dessutom får stöd av Sverigedemokraterna i många av dessa frågor.
Nu över 5.000 följare på twitter

2017-05-10I går passerade jag 5.000 följare på Twitter. det är en osannolikt hög siffra. Och då har jag ändå blockerat och avföljt ett antal personer de senaste månaderna som uttryckt extremistiska eller rasistiska åsikter eller varit allmänt otrevliga. Det känns fantastiskt att ha så många följare!

Jag är nu en av de moderata riksdagsledamöter som har i särklass flest följare. Självklart medför det också att jag emellanåt blir uthängd på sociala medier för något jag skrivit eller reagerat på. Ibland blir angreppen från vänsterdebattörer extremt otrevliga och mycket osakliga, men det hör väl till tänker jag när man är flitig i debatten. Jag kommer inte att låta mig skrämmas bort. Och jag har nu skrivit över 41.000 tweets så alla kan ju inte gilla allt...
Middag med Cyperns och Greklands ambassadörer

2017-05-10

I går kväll var vi sex moderata riksdagsledamöter som träffade Cyperns och Greklands ambassadörer över en god bit grekisk mat på en cypriotisk restaurang i Stockholm. (Och ja, var och en betalade sin egen nota). Cyperns ambassadör, Andreas S. Kakouris näst längst bort på vänstra sidan av bordet och Greklands ambassadör Dimitrios Touloupas näst längst bort på högra sidan.

Ämnet var cypernkonflikten, som fortfarande är olöst, trots att det gått över 40 år sedan Turkiet ockuperade norra delen av Cypern och drev bort grekcyprioterna.

Vi fick en beskrivning av hur läget är på Cypern idag, och det finns många skrämmande vittnesmål om hur det idag bara återstår något hundratal grekcyprioter på norra delen av ön som vägrar lämna sina hem, trots trakasserier från den turkiska sidan. På den andra sidan är däremot turkcyprioterna välkomna att stanna kvar, precis som man alltid gjort - Cypern har alltid varit en blandning av två kulturer och två religioner.

En allvarlig sak är att svenska företag "säljer" mark och fastigheter på den norra delen av Cypern till ofta intet ont anande svenskar. Men det är stulen egendom man säljer, fastigheterna och byggnaderna ägs oftast av grekcyprioter som drivits bort från sina hem. Kunskapen om detta måste öka så inte lättlurade svenskar tror de gör en god affär för att i en framtid förlora alltihop när den juridiskt rätte ägaren vill ha tillbaka sin egendom. Min egen åsikt är att vi också borde avstå från turism till norra delen av Cypern - de hotell som erbjuds där är också till stor del stulna av de tidigare ägarna.

Cypernkonflikten är en olöst fråga - mitt inne i EU. Det är allvarligt och borde väga tyngre när man diskuterar Turkiets framtida relation med EU. Att lämna ockuperat land borde vara ett absolut krav.
Kasta "Välfärdsutredningen" i papperskorgen

2017-05-09

Välfärdsutredningen som regeringen tillsatt presenteras idag. Allt fokus ligger på att begränsa välfärdsföretagens vinster. Samtidigt saknas förslag om det viktiga - att se till att kvalitén är god i alternativt drivna välfärdsverksamheter. Utredningen borde förpassas till papperskorgen.

Moderaterna kommer att stå upp för mångfald och valfrihet i välfärden samtidigt som kvalitetskraven behöver öka. Vi kommer att göra vad vi kan för att stoppa förslag från regeringen som hotar familjers, patienters eller elevers möjligheter att välja de verksamheter som passar dem bäst.

Om vi vill behålla valfriheten och säkra bra kvalitet i välfärden, så måste vi ställa tuffa kvalitetskrav på både privata och offentliga verksamheter. Annars finns risk att man i offentlig sektor slösar bort skattepengar och i privat sektor tjänar pengar på dålig kvalitet.

Välfärdsutredaren, Ilmar Reepalu, har inte utrett hur kvaliteten i välfärden ska kunna bli bättre, utan varit helt inriktad på hur man ska bli kvitt privata aktörer. Han underkänner hela idén om att det går att mäta kvaliteten i välfärden, vilket är befängt. Kan man mäta kvalitet på så mycket annat viktigt i vårt samhälle, varför skulle man inte kunna göra det i välfärden?

Lägger regeringen ett lagförslag baserat på Reepalus usla utredning, så kommer vi göra vad vi kan för att stoppa den. Regeringen borde ta sitt förnuft tillfånga och istället försöka komma överens med Alliansen om hur vi tar fram tuffa och relevanta kvalitetskrav. Vi är redo för sådana diskussioner.
SM i Ung Företagsamhet

2017-05-09

I dag besökte jag Stockholmsmässan i Älvsjö där årets SM-final i Ung Företagsamhet avgörs. Jag har ju gjort det till tradition att besöka ungdomarna från Sjuhärad som lyckats ta sig till riksfinalen. I år blev det ett antal montrar att besöka där ungdomar från Borås, Tranemo och Ulricehamn hade lyckats kvalificera sig till finalen genom att segra i regionfinalen på Åhaga i Borås.

Jag önskar alla Sjuhärads finalister lycka till i finalen!Culina UF säljer en produkt, Boily, som gör att man kan ställa upp ett grytlock så det blir en lagom stor öppning mellan lock och gryta när man lagar mat. The Pillow Company UF tillverkar kuddar av resttyger från en mattfabrikant i Borås.Dare to Wear UF syr upp spetsbehåar, vid behov på beställning för att få rätt passform. Textra UF har utvecklat en kombinerad kökshandduk/grytlapp/grytunderlägg.Se Mig UF utvecklar reflexer i roliga och praktiska utföranden för att fler ska vilja bära reflex. Man har redan vunnit tävlingen om bästa affärsplan. MiljöSam UF har tagit fram en pysselbok för att på ett lättsamt sätt lära barn mer om hur man tar ansvar för miljön.E Productions erbjuder en särskild facebooksida där bland annat företag som söker personal kan presentera sig med en film om företaget. Man vill på olika sätt förbättra möjligheten att förmedla kontakter mellan företag som behöver personal och unga som söker jobb. Kim UF har tagit fram ett memoryspel som syftar till att bekämpa fördomar och som redan sålts till ett antal förskolor i Borås.
Medias betalväggar försvårar politisk debatt

2017-05-09

Jag har ofta reagerat på att tidningarna allt oftare lägger nyhetsartiklar bakom betalväggar. När ibland till och med journalisterna själva länkar till sina låsta artiklar från sociala medier blir det väldigt svårt att delta i en debatt om man inte först "köper loss" artikeln. Själv råkade jag ut för detta under gårdagen när en upphetsad diskussion på Twitter bland annat hänvisade till en artikel som få hade läst. Jag deklarerade då att jag inte köper loss denna typ av artiklar av princip - den som länkar till en låst artikel får skylla sig själv om det är få som tar del av innehållet.

Som riksdagsledamot har jag det väl förspänt. Riksdagen ger exempelvis tillgång till de flesta papperstidningar i vårt tidningsrum (fast när man är hemma i valkretsen, 50 mil från riksdagen, är det inte till någon större tröst). Vi har även en professionell nyhetsbevakning via nätet - även om denna allt oftare också hänvisar till låsta artiklar. Men sammantaget har vi troligen bättre tillgång till media än de flesta i samhället. Och självklart har jag råd att emellanåt köpa loss en artikel om jag verkligen vill.

Problemet är dock att en samhällsdebatt kräver att alla deltagare har samma tillgång till den information som diskuteras. Och det har inte alla idag. Därför är min princip att inte heller jag vill köpa loss nyhetsartiklar i media. Och i längden vore det orimligt, rent kostnadsmässigt, till och med med mitt riksdagsarvode.

Jag vet inte hur många tidningar och andra media som citeras eller diskuteras på sociala medier en vanlig dag, men det lär handla om hundratals, kanske rent av tusentals? En "prenumeration" på låst material kan kosta allt från en hundralapp i månaden och uppåt. Om vi antar att jag som flitig twittrare ska ha en prenumeration på i vart fall de 50 största svenska tidningarna och att det kostar 100 kronor per månad innebär det en kostnad på 5.000 kronor. Varje månad. Hur många vanliga väljare med normal inkomst har råd med detta? Och då räknar jag lågt. Talar vi om 100 tidningar blir det 10.000 kronor - varje månad.

Sifferexemplet visar att det inte handlar om snålhet att inte köpa en prenumeration i just en aktuell tidning. Ska man som flitig twittrare och bloggare ha tillgång till allt som kommenteras handlar det om mycket stora summor, nivåer som är långt från det realistiska för de flesta. Och därmed stryps samhällsdebatten på ett beklagligt sätt.

Jag är den förste att medge att dagens tidningar har problem i takt med att allt fler väljer bort papperstidningen. Att man i stället väljer digitala prenumerationslösningar eller betalväggar är begripligt och en naturlig följd av digitaliseringen. När det gäller många typer av läsning är det oftast inte heller något problem, och den som prenumererar på papperstidningen kan även läsa sin tidning på nätet. Men om en journalist i en diskussion på sociala medier själv åberopar eller länkar till en artikel där man skrivit om en debatterad samhällsfråga borde man i vart fall låsa upp den först. Det är det minsta man kan begära om journalistiken vill bidra till en öppen samhällsdebatt.

För övrigt lär ju reklamfinansiering av digitala medier bygga på antal besökare. Att släppa in besökare gratis till mycket omskrivna artiklar borde inte medföra något intäktsbortfall utan tvärtom rimligen öka annonsintäkterna. Att en artikel debatteras blir därmed en ren vinst för tidningen ifråga.

Jag tror personligen att diskussionen om låsta nyhetsartiklar kommer att växa efterhand. Och härmed har jag klargjort min egen syn på saken.
Västsvensk moderat förbundsstämma i Borås

2017-05-06I dag samlades Moderaterna i Västra Götaland (MVG) för förbundsstämma i Borås. Vi hade även nöjet att ta emot vår partiledare Anna Kinberg Batra som höll ett riktigt bra stämmotal. Och åhörarna var många - förutom alla ombuden på stämman var det ett antal ytterligare besökare på plats.

Måste också tacka Marcus Maunula som skrev så här snällt på Facebook efter att han lagt ut ett par bilder:"Här i samtal med sveriges twitterkung Jan Ericson och Peter Horntvedt, i bakgrunden sveriges nästa statsminister Anna Kinberg Batra...."

Twitterkung. Haha, bara att tacka ödmjukt och slicka i sig detta fina beröm.
Nya professorer och doktorer vid Högskolan i Borås

2017-05-05

I dag deltog jag som inbjuden gäst vid professorsinstallation och doktorspromovering vid Högskolan i Borås. Det var fyra nya professorer och fem doktorer som fick sin titel, samt en hedersdoktor, högskolans första. Det känns högtidligt att närvara vid dessa akademiska högtider, och det har blivit en tradition nu.Här ser man den symboliska trappan som doktorerna vandrar över efter att ha fått sin olivkrans/hatt (beroende på disciplin) samt sin ring och sitt diplom. Nedan rektor Björn Brorström i sin stiliga röda mantel, och till höger om honom resten av högskolans ledning. På högra bilden nedan syns de nyutnämnda doktorerna och professorerna.Rektor Brorström berättade att Högskolan i Borås fyller 40 år i år. Det var 1977 högskolan grundades, alltså under en av de borgerliga regeringarna på 1970-talet. Och högskolan fick även sina examensrättigheter på forskarnivå under borgerlig regering, nämligen 2010 under Alliansen.

De stora framtida frågorna för Högskolan i Borås är en önskan om att kunna få universitetsstatus. Dessutom hoppas vi att en ny polishögskola ska kunna bli verklighet i Borås inom några år.
Moderaterna reserverade sig till stöd för det rullande kulturarvet

2017-05-05

Jag har ju deltagit i flera träffar med motorhistoriska föreningar för att lyssna på motorentusiasternas problem när det gäller att bevara det rörliga kulturarvet, dvs olika typer av veteranfordon och veteranfartyg. I höstas motionerade jag även om en översyn av reglverken kring äldre fordon. Så här skrev jag:

"Sverige har – med rätta – sträng lagstiftning kring fordon och andra fortskaffningsmedel vad gäller miljö- och säkerhetskrav. Samtidigt finns ett stort antal äldre bilar, båtar, flygplan mm som renoveras och bevaras av entusiaster. Detta blir en del av vårt ”rörliga kulturarv”.

Tyvärr medför regler, avgifter och föreskrifter att arbetet med renovering och bevarande av det rullande kulturarvet försvåras. Ibland tvingas ägarna även vidta åtgärder som skadar eller förvanskar det aktuella fortskaffningsmedlet. Det behövs tydlig reglering som genom rimliga undantag i gällande lagstiftning underlättar bevarandet av det rörliga kulturarvet."


I veckan röstade riksdagen om ett stort antal motioner kring fordon och trafik, och bland annat var frågan om värnandet av det rullande kulturarvet uppe till behandling. Moderaterna reserverade sig då enligt nedan, med andra ord ungefär samma text som jag har i min egen motion:

"I Sverige finns uppskattningsvis 200 000 personbilar och motorcyklar i trafik som är äldre än 30 år. Vi inom Moderaterna anser att det rullande kulturarvet är en viktig del av den svenska kulturen och historien. Vid sidan av det historiska värdet skapas arbetstillfällen runt om i landet då personer lägger ned tid och pengar på att reparera och underhålla äldre fordon eller sköta en museiverksamhet. Vi måste tyvärr konstatera att nya lagar, regler och avgifter inte alltid utformas med hänsyn till de förutsättningar som gäller för dessa historiska fordon. Det är olyckligt och riskerar att begränsa möjligheterna att vårda och värna det rullande kulturarvet i Sverige. Detta gäller inte minst kravet på att ägaren av ett historiskt fordon, om det saknas ett registreringsbevis i original eller en av svenskt arkiv vidimerad kopia, ska kunna uppvisa ett tillverkarintyg, vilket kan vara omöjligt att få fram. Vi anser därför att regeringen bör inleda en översyn av kraven på historiska fordon i syfte att underlätta dokumenthanteringen. Vad vi nu har anfört bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen."

Tyvärr var det bara M och SD som var så intresserade av frågan att man hade skriftliga reservationer. Riksdagen röstade ned samtliga motioner. Trist och ännu ett bevis i raden på att fyrkantig syn på lagar och regler är ett växande problem i vårt samhälle och att riksdagspartierna saknar såväl kraft som intresse att försöka förändra detta.
Riksdagsdebatt om bankernas kontanthantering

2017-05-04

Förra torsdagen hade finansutskottet debatt om införande av ett EU-direktiv i svensk rätt angående att tillförsäkra alla privatpersoner möjlighet att få ett betalkonto med grundläggande funktioner (omröstning i ärendet skedde i riksdagen igår). I samband med detta diskuterades även bankernas kontanthantering. Själv deltog jag som siste talare i debatten (se nedan) och gjorde några reflektioner kring detta med kontanthanteringen och hur vi på bästa sätt för frågan framåt. Att problem finns för såväl barn som äldre och funktionshindrade att använda elektroniska betalningsmedel är väl känt, samma sak gäller för delar av föreningslivet och många småföretag som får betalt med kontanter av sina kunder. I delar av landet med dålig mobiltäckning är det också problem med elektroniska betalningar. Jag har berört allt detta i tidigare blogginlägg.

Så länge kontanter är ett lagligt betalningsmedel måste man också kunna använda kontanter i butiker, ta ut kontanter från banken och även få sina dagskassor insatta på konto. Av beredskapsskäl är det dessutom viktigt för hela samhället att det även går att betala med kontakter om/när tekniken är utslagen.Jag har själv motionerat i riksdagen om någon from av skärpt lagstiftning för att trygga kontanthanteringen i samhället, något som även exempelvis Riksbanken förordar. Men att gå så långt som att lagstiftningsvägen formellt tvinga alla banker att hantera kontanter skulle skapa nya problem. Dels finns risken att banker då stänger mindre lönsamma kontor på landsbygden. Dels finns det många nischbanker som aldrig haft någon kassaservice, och som inte har utrymme eller säkerhetssystem för detta. Att tvinga dem att plötsligt öppna kassaservice vore orimligt. Och då vore det å andra sidan orättvist att bara tvinga vissa banker att ha kassaservice.

Min tro är det jag framförde i debatten - att det bästa är om man kan få bankerna att frivilligt samarbeta, tex så att man på varje större ort har en bank som står för kassaservicen och att samtliga banker delar kostnaden. Kanske kan samverkan ske inom ramen för bankomatsystemet, eller via andra utomstående aktörer, tex växlingskontor, Forex eller liknande som ändå hanterar kontanter. Här kunde regeringen spela en roll genom att ta initiativ till samtal med parterna.

Närmast väntar en större parlamentarisk utredning kring Riksbankens funktion där även kontanthanteringen ska diskuteras. Vad jag förstår har man hög prioritet på just kontanthanteringsfrågan och förhoppningsvis kan utredningen göra ett första delbetänkande kring kontanthanteringen så den frågan inte drar ut på tiden. Finansutskottet har också begärt att finansmarknadsminister Per Bolund ska komma till utskottet i närtid för att redovisa hur regeringen arbetar för att garantera att de som behöver hantera kontanter också ska kunna göra det.
Längre sammanfattning av moderaternas vårbudgetmotion

2017-05-03

Här följer en sammanfattning av moderaternas ekonomiska vårmotion 2017. En vårmotion är inte en komplett statsbudget, utan precis som regeringen gör i sin vårbudget markerar vi vissa politikområden som extra viktiga, samt tillför våra nya förslag sedan vår budgetmotionen hösten 2016. Dessutom för vi allmänna resonemang om vad vi vill prioritera i budgetmotionen kommande höst. I övrigt gäller det vi föreslog i vår budgetmotion hösten 2016.

1. Reformer för fler jobb och minskat utanförskap

Inget är viktigare för svensk välfärd än att fler av dem som i dag går på bidrag i stället går till jobbet och att fler riktiga jobb växer fram. Arbetslöshet och utanförskap koncentreras idag alltmer till utrikes födda – gruppen utgör en femtedel av befolkningen, men är samtidigt en majoritet av de långtidsarbetslösa och de med socialbidrag. Detta är en mycket oroande utveckling som riskerar att fördjupa andra samhällsproblem och driva upp samhällets kostnader till ohållbara nivåer.

För att styra politiken rätt har Moderaterna satt upp två ambitiösa och tydliga mål: att halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda och att skapa en halv miljon nya jobb till år 2025. I Moderaternas vårmotion tas viktiga steg mot att kunna nå dessa mål. Dels ska det bli mer lönsamt att arbeta genom sänkta skatter, dels ska arbetslinjen stärkas genom en bred bidragsreform.

• Sänkt skatt för den som arbetar. Om fler ska jobba behöver det löna sig bättre att gå från bidrag till arbete. Vi vill sänka skatten på arbete med 22 miljarder kronor 2018. Det vore den största skattesänkningen sedan jobbskatteavdraget infördes 2006. Skattesänkningen är inriktad mot låga inkomster så att det alltid ska löna sig att gå från bidrag till arbete eller från deltid till heltid. För en normalinkomsttagare talar vi om en skattesänkning på runt 500 kronor per månad.
• Sänkt skatt på pensioner och för pensionärer som arbetar. Förutom att sänka skatten på pensioner (det är sjätte gången moderaterna genomför eller förslår skattesänkningar för pensionärer) vill vi även förstärka ekonomin pensionärer som fortsätter jobba. Det förstärkta jobbskatteavdraget som nu gäller från det år man fyller 65, flyttar vi ner ett år, till 64. Vi tar också bort den särskilda löneskatt som regeringen återinförde, och gör det därmed billigare att anställa de äldre som vill fortsätta arbeta. På detta sätt stimulerar vi arbetsgivare att behålla sina seniora medarbetare och dra nytta av deras kompetens. Det blir också mer intressant att trappa ned sitt arbete stegvis före pension.
• A-kassan ska vara en omställningsförsäkring. Vi vill korta a-kassan från 13,5 till 12 månader, sänka taket och begränsa aktivitetsstöd till två år. Därmed återgår a-kassan till att vara en omställningsförsäkring.
• Ökat aktivitetskrav i försörjningsstödet. Fler arbetslösa får idag försörjningsstöd, och har för många blivit en långvarig försörjning. Därför behöver en tydlig arbetslinje också finnas i försörjningsstödet. Flera svenska kommuner arbetar redan med en strikt arbetslinje med gott resultat, men det måste göras i hela Sverige. Den som kan jobba, ska också förväntas göra motprestationer på heltid. Liksom i Danmark ska därför arbetslösa med försörjningsstöd mer än tre månader delta i enklare samhällsnyttiga arbetsinsatser. Sanktionerna bör skärpas för den som inte deltar, eller inte agerar för att öka sin egen anställningsbarhet.
• Bidragstak i försörjningsstödet och etableringsersättningen. När bidrag staplas på varandra kan den samlade bidragsinkomsten bli så hög att steget in på arbetsmarknaden försenas eller helt utebli. Idag kan till exempel de samlade bidragen för en familj med tre barn uppgå till 27 700 kronor efter skatt.1 Moderaterna vill därför införa ett bidragstak i försörjningsstödet och etableringsersättningen så vi säkerställer principen att ingen som kan jobba ska tjäna mer på bidrag än på arbete. Vi vill dessutom förbjuda kommuner att betala ut försörjningsstöd till asylsökande som fått avslagsbeslut, eller till EU-medborgare, som inte jobbar eller studerar, och som har varit i Sverige enbart en kortare tid.
• Kvalificering till bidrag. I ett läge där stora grupper nyanlända ska etablera sig på svensk arbetsmarknad är behovet av en tydlig arbetslinje i bidragssystemen större än tidigare. Att omedelbart och automatiskt få tillgång till hela det svenska socialförsäkringssystemet riskerar dels att minska drivkrafterna att arbeta, dels att legitimiteten i bidragssystemen ifrågasätts. Moderaterna vill därför att människor som kommer till Sverige får en grundläggande generell trygghet och välfärd, men att full tillgång till svenska bidrag och ersättningar endast bör fås genom eget arbete, genom att vara svensk medborgare och bosatt i Sverige, eller genom permanent bosättning i Sverige.
• Sänkta trösklar in på arbetsmarknaden. Nystartsjobben är en av få åtgärder på arbetsmarknaden som bevisligen fungerat, och därför vill vi utöka dessa. Vi vill också tredubbla taket för RUT-avdrag, införa matchningsanställningar för långtidsarbetslösa, införa en ny tidsbegränsad anställningsform med utbildningsinslag, sk "förstajobbet-anställning, utöka tiden i etableringsreformen till tre år och utveckla yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar.

2. Sänkt skatt på pensioner och för pensionärer som jobbar

Vi föreslår fortsatt skattesänkning för pensionärer, dels starkare incitament för äldre att jobba vidare och för arbetsgivare att anställa äldre. Totalt avsätter vi nära 4 miljarder i vår budgetmotion till detta, vilket gör det till en av de större posterna.

• Vi sänker skatten för pensionärer så att pensioner upp till knappt 170.000 kronor per år inte beskattas högre än arbetsinkomster. Nära 1.5 miljoner pensionärer får därmed sänkt skatt. Det är sjätte gången vi moderater genomför (eller i detta fall föreslår), en skattesänkning för pensionärer.
• Samtidigt vet vi att pensioner i längden bara kan garanteras genom arbete. Att fler äldre uppmuntras, och tillåts, jobba högre upp i åldrarna är därför alldeles nödvändigt. Vi kombinerar därför skattesänkningen för dem som redan har gått i pension, med förstärkning av ekonomin för dem som tvärtom fortsätter jobba.
• Det förstärkta jobbskatteavdraget som nu gäller från det år man fyller 65, flyttar vi ner ett år, till 64. Man ska alltså i god tid innan man överväger pension få ett tydligt incitament att fortsätta arbeta.
• Vi tar bort den särskilda löneskatt som regeringen återinförde, och gör det därmed billigare att anställa de äldre som vill fortsätta arbeta. På detta sätt stimulerar vi arbetsgivare att behålla sina seniora medarbetare och dra nytta av deras kompetens. Det blir också mer intressant att trappa ned sitt arbete stegvis i stället för att gå från 100% arbete till 100% pension över en natt.

På längre sikt kräver goda pensioner naturligtvis också att vi efterhand höjer pensionsåldern i takt med att vi lever allt längre. Där driver vi nu på i pensionsgruppen, och förhoppningsvis ska det leda till en bred överenskommelse som håller under lång tid oavsett valresultat. Man måste också ha rätt att jobba längre än idag utan att bli uppsagd av åldersskäl.

3. Reformer för ökad trygghet

Människor måste kunna lita på grundläggande samhällsfunktioner. Det yttre skyddet, i form av försvar och terrorbekämpning, liksom det inre skyddet, i form av polis och rättsväsende måste fungera för alla. Detta är moderaternas andra stora fokusområde i budgeten.

• Sverige behöver minst 25 000 poliser. Det innebär en ökning med 5.000, vilket är vad vi anser vara realistiskt att åstadkomma fram till 2025.
• Samtidigt sätter vi av pengar för ytterligare 1.300 civilanställda inom polisen.
• Resurser tillförs också för att kunna höja polisernas löner med motsvarande 2 000 kronor i månaden, vilket vi hoppas kan få fler av dagens poliser att stanna kvar i yrket.
• Säkerhetspolisen bör ges nödvändiga verktyg för att motverka terrorism och Polisens nationella insatsstyrka FRA och Must bör stärkas.
• Moderaterna vill satsa ytterligare 8,5 miljarder kronor på försvaret över fyra år, inför nästa inriktningsbeslut. Vi vill även stärka det psykologiska och civila försvaret. Vi vill också att Sverige går med i Nato.

4. Övriga reformer

Redan i budgetmotionen för 2017 som vi presenterade i höstas fanns ett stort antal satsningar som alltså ligger kvar. Det handlar inte minst om stora satsningar på skolan. Det handlar även om att återinföra satsningen på vårdgaranti för att korta köerna som regeringen avskaffat. Vi satsar även på ett antal reformer inom bostadspolitiken, åtgärder för att stärka företagande och entreprenörskap, insatser för en bättre landsbygdspolitik, utökade satsningar på bekämpning av terrorism och radikalisering, skärpta straff för bland annat angrepp mot blåljuspersonal och en massa annat. Allt detta är saker som ligger utanför vårmotionen och som vi kommer att återkomma till igen i höstens stora budget för 2018, eventuellt tillsammans med en del nya förslag.

Samtliga våra reformer och skattesänkningar i vårbudgeten är fullt finansierade, och vi har överskott i vår budget. En del av finansieringen är att våra reformer är inte bara viktiga utan också sänker kostnaderna. Vi säger också nej till regeringens mycket dyra byggsubventioner, avskaffar regeringens misslyckade arbetsmarknadsprojekt, säger nej till satsning på kommunala klimatprojekt, säger nej till vissa av regeringens bidragshöjningar, höjer 12%-momsen till 13% och gör besparingar på flyktingmottagandet.
Pressträff om moderaternas vårbudgetmotion

2017-05-03

I dag presenterar moderaterna sitt alternativ till vårbudget

2017-05-03

Med anledning av att moderaterna i dag presenterar sin vårbudgetmotion har vi denna debattartikel i Borås Tidning. Jag återkommer med en mer heltäckande redovisning av den moderata budgetmotionen i kommande blogginlägg.


Regeringen bäddar för ny migrationskris

2017-05-02

Regeringens besked idag om att slopa ID-kontrollerna vid Öresundsbron, samtidigt som man påstår att man ska "skärpa gränskontrollerna" väcker ett antal frågor.

För det första - vad innebär skärpta gränskontroller om man inte längre ska göra ID-kontroller av dem som passerar gränsen? Går det överhuvudtaget att tala om gränskontroller utan ID-kontroll?

För det andra - tanken med ID-kontroller på den danska sidan var vad jag förstår att de som saknar ID-handlingar inte tilläts åka över gränsen för att söka asyl i Sverige. I stället blev de hänvisade att söka asyl i Danmark i enlighet med tanken i Dublinförordningen, eftersom man ska söka asyl i första säkra land. Om man nu tar bort ID-kontrollen på danska sidan blir det fritt för alla som uppehåller sig illegalt i Danmark utan att ha ansökt om asyl att i stället resa över till Sverige och söka asyl. Detta lär på nytt öka trycket av asylsökande till Sverige. Detta är även den tolkning som Miljöpartiets ungdomsförbund Grön Ungdom gjorde ikväll:I dag ligger fortfarande antalet asylsökande på drygt 500 per vecka, och till detta kommer enligt migrationsverket flera hundra tusen anhöriginvandrare de närmaste åren. Och det handlar inte om flyktingar - färska siffror från FN visar exempelvis att endast 2,65% av de nyanlända "flyktingar" från Afrika som kommer till Italien har flyktingskäl. Och afrikaner är idag den i särklass största gruppen som kommer till EU. Över 97% saknar alltså flyktingskäl. Men när dessa migranter tagit sig genom Europa till olika länder, varav många till Sverige, är det som bekant oerhört svårt att få dem som saknar asylskäl att lämna landet. Att nu öppna upp för att öka antalet asylsökande igen, i ett läge där vi inte är i närheten av att kunna hantera situationen för alla dem som redan kommit hit, och än mindre klarar att avvisa dem som inte har rätt att stanna, är ett totalt sammanbrott för en ansvarsfull migrationspolitik.

Regeringen bäddar med dagens beslut för en ny migrationskris. Jag trodde alla lärt sig den hårda vägen att det är farligt att låta Miljöpartiet diktera migrationspolitiken.
Moderata förslag för att minska bidragens andel av svensk ekonomi

2017-05-02

I går presenterade moderaterna flera delar i den stora bidragsreform som vi anser vara helt centrala för att minska utanförskapet i Sverige.


1. Skärpta regler och tydligare krav på motprestation för försörjningsstöd

Försörjningsstödet var ursprungligen tänkt som det yttersta skyddet när inget annat hjälper. Nu har det i stället för många arbetslösa blivit en långvarig försörjning. Försörjningsstödets utformning skapar bidragsberoende och uppmuntrar till fusk och svartarbete. Varje krona man tjänar på arbete är för många en krona man förlorar i bidrag.

Flera svenska kommuner arbetar redan med en strikt arbetslinje med gott resultat, men det måste göras i hela Sverige. Alla kommuner ska kräva att man söker och tar jobb i hela landet, om det finns någon möjlighet till arbete någon annanstans.

Den som kan jobba, ska också förväntas göra motprestationer på heltid. Liksom i Danmark ska därför arbetslösa med försörjningsstöd mer än tre månader delta i enklare samhällsnyttiga arbetsinsatser. Sanktionerna bör skärpas för den som inte deltar, eller inte agerar för att öka sin egen anställningsbarhet.


2. Stopp för försörjningsstöd till vissa grupper

Kommuner ska inte få betala försörjningsstöd till asylsökande som fått avslagsbeslut, eller till EU-medborgare, som inte jobbar eller studerar, och som har varit i Sverige enbart en kortare tid.


3. Inför kvalificering till de svenska ersättningssystemen.

De svenska ersättningssystemen är annorlunda än många andra länders. Våra är ofta mer generösa, och många förmåner får man inte för att man jobbar – utan enbart för att man bor här.

Man får alltså i princip fullständig tillgång till alla svenska ersättningar – exempelvis barnbidrag, föräldrapenning, bostadsbidrag, garantipension, förtidspension, försörjningsstöd och assistansersättning – från första dagen i Sverige. Det är varken rimligt eller rättvist. Som ny i Sverige ska man i stället successivt kvalificera sig in till ersättningar. Det sker genom att man arbetar och betalar skatt, eller genom att lagligt och permanent bo i landet. Garantipension, förtidspension och assistansersättning är exempel på ersättningar som man bör kvalificera sig till.


4. Inför ett lagstiftat bidragstak.

Bidragen kan bli orimligt höga när de läggs på varandra. Lägger man på barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd och föräldrapenning utöver försörjningsstöd kan en trebarnsfamilj sammanlagt få bidrag på knappt 28 000 kronor i månaden. Då blir det svårt att hitta ett första jobb som ger mer betalt. Än mer absurt är att familjens nettoinkomst kan minska om en i familjen börjar arbeta exempelvis deltid.

En rimligare princip är att ingen som kan jobba ska tjäna mer på bidrag än på arbete. Eftersom den som är ny i Sverige, inte har längre utbildning eller talar svenska, oftast börjar med ett första deltidsjobb, måste bidragssystemen anpassas till det, så att varje arbetad timme lönar sig. Vi föreslår att ett bidragstak införs, som spärrar utbetalningar som överstiger 75 procent av den nettoinkomst familjen skulle haft med avtalsenlig lägstalön plus bostads- och barnbidrag. Det kräver att Sverige också samlar alla myndigheters bidragsutbetalningar, så att den ena handen vet vad den andra gör.
Första maj har urartat till galningarnas högtidsdag

2017-05-01

Antalet deltagare i Socialdemokraternas 1 maj-tåg blir färre för varje år. Det är snart bara gamla grånade damer och herrar som går i tågen. I stället har 1 maj blivit extremisternas stora högtidsdag. Och då talar jag inte bara om Vänsterpartiet, som faktiskt drog nästan tre gånger så många deltagare som Socialdemokraterna i Göteborg idag. Även Rättvisepartiet Socialisterna drog fler än Socialdemokraterna. Och på andra platser i landet demonstrerade kommunister, och visade även sitt öppna stöd för den katastrofala kommunistiska regimen i Venezuela. Och i Falun gick ett skrämmande stort tåg med nazister från Nordiska Motståndsrörelsen genom staden. Bilderna nedan är beklämmande. Att det finns så många historielösa människor i Sverige är ofattbart. Kommunism och nazism är inte politiska åskådningar eller åsikter, vilka som helst. De är odemokratiska mördarideologier som inte har något alls att göra i ett demokratiskt samhälle.

(Samtliga bilder är citerade från olika sociala medier, och är väl spridda under dagen så jag har inte en aning om vem som har upphovsrätt. Jag kan inte heller säga helt säkert att de är tagna idag, men allt tyder på det. De övre två bilderna lär vara från Sergels Torg i Stockholm idag, och de två nedre från Falun)
Dagens regering har gjort politiskt hyckleri till en konstform

2017-05-01

I dag utlovade statsminister Stefan Löfvén en "vårdmiljard" för att korta vårdköerna. Det är samma statsminister som härom året avskaffade Alliansens årliga kömiljard med exakt samma syfte och till och med exakt samma summa.

I Borås talade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) upprört om de pensionärer som har svårast att få pengarna att räcka till. Detta kommer alltså från den minister som har ansvaret för att regeringen härom året höjde hemtjänsttaxan för de fattigaste pensionärerna.

Två exempel på uttalanden från en regering som har gjort politiskt hyckleri till en konstform.