Blogg augusti 2016

Ko(mp)peten(s)

2016-08-31

I våras beslutade riksdagen om införande av skatt på solel, trots protester från oppositionen. Regeringens motiv till den nya skatten var att "EU-reglerna krävde det". När sedan höga företrädare för EU på eget initiativ påpekade för den svenska regeringen att EU-regelverket inte alls krävde detta och frågade varför den svenska regeringen inte kontaktat EU:s experter innan man föreslog den nya skatten blev den svenska regeringen svarslös. Och igår meddelade regeringen att man vill "pröva om skatten kan avskaffas" - efter att den gällt i endast två månader.

Det minsta man kan begära är att en regering i vart fall tar reda på vad EU:s regelverk kräver innan man påstår saker och till och med baserar en ny lag på det. Man har ju ett helt regeringskansli till sitt förfogande.

Ännu ett bevis på S-MP-regeringens bristande Ko(mp)eten(s). Pinsamt för Sverige och ett bevis på hur svenska politiker allt oftare skyller på EU för att försvara egna dåliga och onödiga beslut.
Kommer regeringens "förenklingar" göra upphandlingarna bättre?

2016-08-31

Bristande uppföljning och eventuellt dåliga upphandlingsavtal är numera vardagsmat i många kommuner och landsting, oavsett politisk färg på ledningen. Senast är det Stockholms Läns Landsting som verkar ha haft svårt att ha kolla på detta. Strumpinköpen för 6.000 kronor paret har fått bli symbolen för misslyckandet.

Frågan är bara hur regeringens "förenklingar" av dagens regelverk kommer att slå? Blir det verkligen lättare att upphandla strumpor till rimligt pris om regeringens proposition på 2.800 sidor text röstas igenom i riksdagen? Jag tvivlar.Kvalitet i välfärden är viktigare att diskutera än eventuella vinster

2016-08-30

SVT Nyheter hävdar idag att regeringens utredare Ilmar Reepalu kommer att föreslå att skattefinansierade välfärdsföretag ska få ta ut maximalt 8% avkastning på satsat kapital. Det är i så fall ett så dumt förslag att det aldrig borde läggas fram.

Den första invändningen är att man självklart inte på ett fungerande sätt kan reglera vinstuttag i privata företag genom begränsning i lag. Som jurist ser jag så många sätt att gå runt begränsningen att en sådan lag skulle bli ett fullständigt slag i luften för alla som har råd att anlita skattekonsulter. Man kan exempelvis låna pengar av andra bolag i en koncern mot hög ränta eller internt mellan bolag i en koncern köpa varor för överpriser eller sälja till underpriser att "flytta" vinster mellan bolag. Man kan driva verksamheten i flera olika bolag och fördelar kostnader och intäkter som man önskar mellan dessa. Man kan se till att ledande befattningshavare får ut vinsten som höjd lön eller bonus för att på det sättet ta ut vinst utan att det syns på "sista raden". Med kreativ bokföring kan man även flytta överskott mellan år eller dölja överskott genom olika avskrivningar eller nedskrivningar. En lag om begränsning av vinst kommer definitivt att göda skattekonsulter och jurister men kommer att vara ett fullständigt slag i luften när det gäller vinstrika företag som har råd att anlita experter. Däremot kan det säkert slå undan benen på små egenföretagare som behöver en stabil avkastning för att finansiera stora investeringar.

Den viktigaste invändningen är såklart att kvalitetsmåttet kommer i skymundan. Ett välfärdsföretag som håller bristfällig kvalitet men redovisar 7% avkastning är enligt vänsterretoriken okej. Men ett företag som redovisar högre kvalitet än landstinget eller kommunen och redovisar en vinst på 9% är plötsligt ett dåligt företag. Jag tvivlar på att kunden eller patienten som anlitar företaget håller med politikerna i deras bedömning.

I dag kommer chockerande siffror över Stockholms Läns Landsting som genom vad som verkar otroligt amatörmässig upphandling betalar upp till 6.000 kronor paret för strumpor (!). Min övertygelse är att detta sällan händer i mindre organisationer eller i små privatägda företag. Man har helt enkelt inte råd att slarva så när man hanterar sina egna pengar. Och slarvar man inte med pengarna kan det också bli en liten vinst till ägaren. Småföretag kan ofta leverera mer samhällsservice per skattekrona än vad kommuner eller landsting klarar av. Man har lägre overheadkostnader och mindre administration och får därmed mer pengar över till verksamhet. Det är ytterligare ett skäl därför det är så viktigt att värna de små välfärdsföretagen och inte offra dem för att tillfredsställa högljudda röster på vänsterkanten i svensk politik.

Vi måste förklara för människor att vinster i välfärden är betydligt bättre än förluster. Men det i särklass viktigaste är kvaliteten som ständigt måste utvärderas både i offentligt driven och privat driven skattefinansierad välfärd. Dessutom måste myndigheter, kommuner och landsting bli mycket bättre på att upphandla och skriva avtal med privata företag. Det finns extremt stora brister idag som möjliggör oerhört guldkantade avtal som finansieras av skattebetalarna. Det är mycket viktigare att ta tag i än att begränsa "vinsten". Dagens fåniga vinstdebatt kommer vare sig att spara skattepengar eller öka välfärdens kvalitet.
Rekordkallt på Grönland

2016-08-30

Ofta hör vi klimatdebattörer påstå att Grönlandsisen smälter i allt snabbare takt. Men är detta verkligen sant? DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, har flera mätstationer i både det inre av Grönland och längs kusterna. Man mäter såväl temperaturer som ismassor och avsmältning. Man rapporterade nyligen om ett nytt köldrekord för juli månad på Grönland. Sedan 1898 har de mätt temperaturen på toppen av landisen. Den övre kurvan i figuren nedan visar absolut maxtemperatur för varje månad sedan dess. Den under kurvan absolut mintemperatur.För juli månad löd det tidigare lägsta värdet sedan 1992 på – 27,7 grader C. Den siste juli i år noterades – 30,7 grader, alltså hela TRE grader lägre temperatur. Detta inträffar alltså under “det varmaste året någonsin”, som många hävdar att 2016 kommer att bli.

DMI mäter också storleken av de arealer runt kusterna som nått smältpunkten varje dag under året. Figuren tv visar genomsnittet av den areal som varje dag nått smältpunkten för perioden 1990-2013. Man ser hur delar av isen normalt smälter under maj-september. Den blå kurvan visar årets värden. Man ser tydligt att årets sommaravsmältning varit betydligt mindre än genomsnittet.

Man kan alltså konstatera att trots att vi under 2015 och 2016 haft en mycket kraftig "El Ninjo" som skapat mycket varma temperaturer på stora delar av jorden så har det satts köldrekord på Grönland och mindre yta än vanligt av istäcket har nått smälttemperatur under sommaren. Trots att klimatet på Grönland blivit varmare de senaste tio åren så smälter isen ungefär som tidigare. Det lär bero på att inlandet under större delen av året är 30-60 grader kallt. Någon grad hit eller dit får då liten betydelse. Påståendet att klimatförändringar skulle smälta ismassan på Grönland inom överskådlig tid känns därför inte trovärdig.

På DMI:s hemsida beskrivs också långa mätserier av grönländska temperaturdata, från slutet av 1700-talet och framåt. Man skriver bland annat att på västra Grönland är nuvarande årtioende det varmaste sedan mätningarna startade, medan det på östra Grönland var betydligt varmare på 1930- och 1940-talen.

Den som vill läsa mer om förändringarna i Grönlands klimat och vilka följder det haft för jord- och skogsbruk rekommenderar jag att läsa detta blogginlägg av Cornucopia (Lars Wilderäng). Det kan kanske även vara intressant att läsa min reseberättelse från besöket på Grönland 2010, där temat bland annat var just klimatfrågorna.
Ska samhället ha synpunkter på hur vi klär oss på fritiden?

2016-08-29

Ja, jag anser att burka och nikab bekräftar kvinnans underordning av mannen i mer patriarkala samhällen. Och ja, jag blir faktiskt illa berörd av att se kvinnor och flickor tvingas att bära sådana plagg i vårt land, oavsett om det "bara" är socialt tryck eller rent av uttryckligt tvång som ligger bakom.

Men därifrån till att förespråka förbud mot dessa plagg (eller för den delen burkini på stranden) är steget långt. Om vi vänder oss mot det sociala eller rättsliga tvånget för kvinnor att bära denna typ av heltäckande klädsel så kan vi inte heller med tvång förbjuda kvinnor att bära de kläder de vill på sin fritid eller i det offentliga rummet. Om vi gör det är vi inte ett dugg bättre.

Däremot står jag fast vid det jag skrivit flera gånger. Kvinnor i offentlig tjänst borde inte få bära kläder som skymmer ansiktet. Religiöst eller kulturellt betingade klädesplagg som burka och nikab borde vara förbjudet för offentliganställda att bära under arbetstid, oavsett om det gäller anställda på ett sjukhus, en skola eller på en myndighet. Som offentliganställd ska man vara en neutral företrädare för stat, kommun eller landsting utan överdrivna kulturella eller religiösa attribut, och självklart ska man kunna se andra människor i ansiktet under sin yrkesutövning. Vad man däremot har på sig på fritiden bör inte politiken lägga sig i, oavsett om det är på torget eller på stranden.
Är regeringen beredd att agera mot tiggeriet?

2016-08-28

Nyligen kom utspel från enskilda ministrar om åtgärder mot tiggeriet. Förra veckan aviserade civilminister Ardalan Shekarabi (S) att ett förbud av tiggeri i Sverige kunde bli aktuellt. Ett antal s-märkta kommunalråd applåderade utspelet. Nästan samtidigt kom besked från Miljöpartiet att regeringen inte planerade att ändra lagstiftningen. Efter en tids tystnad meddelade statsminister Stefan Löfven (S) till slut att det inte fanns några förslag. Ungefär samtidigt sa arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) i sin tur att ett förbud absolut borde övervägas. I dagsläget vet helt enkelt ingen vad den svenska regeringens linje är i tiggerifrågan.

I en debattartikel i Expressen den 24 augusti berättade partisekreterare Tomas Tobé (M) och justitieutskottets ordförande Beatrice Ask (M) att Moderaterna tänker syna regeringen i frågan. Inom några veckor kommer Socialdemokraterna ha möjligheten att ställa sig bakom möjligheten för kommuner att lokalt få förutsättningar att hantera situationen. Moderaterna kommer i riksdagen föreslå att ordningslagen ses över så att det inte råder någon tvekan om att man i lokala ordningsföreskrifter kan förbjuda tiggeri. Det handlar om platser och situationer där detta krävs för att upprätthålla den allmänna ordningen. Till exempel vid buss- och tågstationer, vid köpcentrum, utanför butiker samt andra allmänna platser som gågator, torg och parker.

Det ska bli spännande att se hur regeringen agerar.
Leder ökad invandring till fler brott?

2016-08-28

Kriminologen Jerzy Sanecki skrev igår på DN Debatt (det går tyvärr inte att länka till artikeln) ett debattinlägg med rubriken "Ökad invandring leder inte till fler brott". I artikeln skriver han att invandrares överrepresentation i registrerad brottslighet kan förklaras av att en större andel av dem har vuxit upp i familjer med lägre socioekonomisk status samt i segregerade områden. Därav drar han (eller är det DN som satt rubriken?) den märkliga slutsatsen att "ökad invandring inte leder till fler brott".

Resonemanget blir konstigt när man läser hans artikel. Det är ju just det faktum att vi tagit emot alltför många invandrare genom åren utan att de haft någon chans att få ett arbete eller komma i egen försörjning som skapat segregationen och utanförskapet i våra förorter. Och det är precis det som skapat den socioekonomiska situation som Sanecki beskriver - och som han menar skapar grogrund för ökad brottslighet (och för den delen även en grogrund för extremism, min anm). Hade vår invandring legat på en mer balanserad nivå som vårt lilla land och vår lilla befolkning klarat att hantera hade de sociala problemen och därmed kriminaliteten bland vissa grupper av invandrare sannolikt varit ett betydligt mindre problem.

Den som påstår att människor med viss kulturell eller nationell bakgrund automatiskt skulle vara mer brottsbenägna än andra har en mycket märklig människosyn som saknar vetenskaplig grund. Men även den som inte inser att en alltför omfattande migration som leder till bostadsbrist, arbetslöshet, segregation och socialt utanförskap riskerar att påverka brottslighetens omfattning har stora problem med argumentationen.

Att jag sedan med kraft ifrågasätter om man med automatik måste blir kriminell för att man upplever sig som fattig eller i socialt utanförskap är en helt annan sak. De allra flesta fattiga runt om i världen blir faktiskt inte kriminella. Och de allra flesta invandrare i våra utanförskapsområden i Sverige är inte heller kriminella. Varför vissa blir det borde Sanecki analysera närmare.
Det är vänsterpolitik som skapar klyftor

2016-08-27

Jag fick en replik från en vänsterpartist i Borås på mitt debattinlägg om bidragstak. I dag ger jag svar på tal. Det är vänsterpolitik som skapar klyftor i samhället. Alla historiska fakta visar att klyftorna mellan rika och fattiga aldrig är mer extrema än i ett socialistiskt/kommunistiskt samhälle. När den samlade vänstern påstår annorlunda är det helt enkelt inte sant. Det enda sättet att utjämna inkomstskillnader är att människor som står utanför samhället kommer i arbete och egen försörjning. Då skapas också mer resurser till den gemensamma välfärden, vilket i sin tur jämnar ut skillnaderna. Vänsterns politik innebär att man ständigt utlovar allt mer till alla, och finansierar det med ständigt höjda skatter som slår mot företagande och jobb. Det gör att trots Vänsterns vackra ambitioner som blir de flesta tvärtom fattigare med deras politik.


Nu över 4.000 följare på twitter

2016-08-27

Nyligen passerade antalet följare av mitt twitterkonto 4.000. Kul och förhoppningsvis ett kvitto på att det i vart fall finns något läsvärt i det jag skriver. Jag upptäckte för övrigt att jag nu skrivit över 30.000 inlägg!

Inkomstgarantin för statsråd behöver också ses över

2016-08-26

I dag meddelar civilminister Ardalan Shekarabi (S) i en debattartikel i Dagens Nyheter att Regeringen vill ändra regelverket för statsrådspensionerna. Bakgrunden är kritiken mot att fd ministrar tar ut pension samtidigt som deras företag drar in miljonintäkter. "Det är varken förenligt med svenska folkets förväntningar eller regelverkets intentioner", skriver han. Shekarabi vill att inkomster i bolag ska likställas med arbetsinkomster och leda till att pensionen justeras ned. Ett beslut kan komma under hösten. Moderaterna välkomnar förslaget och det finns stort värde i att denna typ av frågor avgörs i så brett politiskt samförstånd som möjligt. När nu de två största riksdagspartierna har samma syn på saken bör en förändring kunna beslutas i riksdagen.

För egen del välkomnar jag en förändring. Jag föreslog exakt detta redan 2007 i en riksdagsmotion: Motion 2007/08:K271 av Jan Ericson (M): Riksdagens och statsrådens inkomstgarantier

Bakgrunden var att jag efter Alliansens valseger 2006 upprördes över hur en del s-ministrar (inklusive förre statsministern Göran Persson) använde luckor i regelverket för att gömma mycket stora inkomster i bolag och samtidigt uppbära full statsrådspension. Det påstås nu att även ministrar i Alliansregeringen gjort likadant. Om det är korrekt eller inte låter jag vara osagt, exempelvis påstås att förre statsministern Fredrik Reinfeldt lagt inkomsterna från sin bok i bolag medan han tog ut ett års avgångsvederlag. I vilken mån boken totalt sett gått med vinst är en annan fråga. Få blir rika på att skriva memoarer så jag tvivlar på att Reinfeldt haft något större överskott att dölja. Dessutom hade hans bolag brutet räkenskapsår, vilket gör det svårt att veta om inkomsterna kom före eller efter att han slutade ta ut avgångsvederlaget.

Att gräva i det förflutna är dock ganska meningslöst. Viktigast nu är att skapa ett rimligt regelverk. Statsråden har haft helt andra och mycket mer generösa regler än riksdagsledamöterna, och dessutom handlar det ju om mycket högre belopp. Det finns skäl att ha en större likvärdighet i reglerna framöver. I sak tycker jag det är rimligt med inkomstgarantier/statsrådspensioner men de ska såklart inte betalas ut till dem som har andra inkomster.

Hur gick det då med min motion? Jo, den avslogs. Det var dock fler än jag som var upprörda över regelverket. Vad jag kan minnas fanns det dock inget intresse alls från Socialdemokraternas sida att ändra i regelverket. Sannolikt för att det skulle drabba deras egna fd ministrar, varav en del satt i riksdagen som ledamöter efter valförlusten. Nu väljer moderaterna en annan väg, vi avvisar inte en förändring även om det skulle drabba någon av våra egna fd ministrar.
Avskräckande straff?

2016-08-24

I dagens upplaga av Borås Tidning ägnas en helsida åt ett märkligt ärende. Det handlar om en 17-åring som häktats för mordförsök i Borås tidigare i augusti. Det visar sig nu att kommunen tidigare i sommar ville tvångsomhänderta 17-åringen (mot hans egen och hans föräldrars vilja) för att han "levde ett destruktivt liv", men Förvaltningsrätten sade nej eftersom man menade att 17-åringen avhållit sig från droger en tid och att utvecklingen "vänt". Tydligen hindrade det inte att 17-åringen nu är häktad misstänkt för mordförsök. Jag tänker inte kommentera domen ytterligare även om den visar hur svårt det ibland är för de sociala myndigheterna att agera. Och den rättliga prövningen får ju avgöra om 17-åringen kommer att dömas för mordförsök.

Det finns däremot en annan intressant uppgift i artikeln (rödmarkerad). 17-åringen har, trots sin ungdom, enligt artikeln tidigare dömts för rån och många andra brott. Senast i våras fälldes han för olaga hot, narkotikabrott, brott mot knivlagen olovlig körning och rattfylleri. "Straffet" för detta blev 35 timmars ungdomstjänst "vilket innebär samtal och oavlönat arbete hos föreningar eller liknande" enligt artikeln.

En 17-åring som tidigare dömts för rån och ett antal andra brott får alltså ändå bara en knapp veckas oavlönat arbete som straff av det svenska rättsväsendet. Hur avskräckande är det? Jag tycker närmast straffet är löjeväckande. Det är inte konstigt att ungdomar fastnar i kriminalitet när inte samhället reagerar tydligare när de begår brott i unga år. Och att kommunens socialtjänst inte ens får lov att agera gör knappast saken bättre.
Regeringens sjuka sjukförsäkringsförslag dras äntligen tillbaka

2016-08-24

Igår meddelade så regeringen att man drar tillbaka det hårt kritiserade förslaget om att tvinga arbetsgivarna att betala 25% av sjukpenningskostnaderna för långtidssjukskrivna utan någon tidsbegränsning. Man hade inget val - alla sågade förslaget - arbetsgivare, fackliga organisationer, kommuner och landsting. Förslaget hade sannolikt inte heller klarat en omröstning i riksdagen eftersom såväl Alliansen som SD varit kritiska. Endast S och MP har envist och hårdnackat försvarat ett fullständigt hårresande förslag som skulle göra det allt svårare för långtidssjukskrivna att tya sig tillbaka till arbetsmarknaden.

Dessutom skulle förslaget slå hårt mot svenska småföretag - socialförsäkringsminister Annika Strandhälls påstående att det är ett "nollsummespel" (eftersom arbetsgivareavgifterna samtidigt skulle sänkas något) visar att hon har ytterst lite förståelse för småföretagens situation. För storföretagen med tusentals anställda skulle det kanske jämna ut sig, men för en småföretagare som drabbas av en enda långtidssjukskriven medarbetare skulle kostnaderna ha blivit extremt mycket större än vad man skulle fått i sänkt arbetsgivareavgift.

Förslaget borde aldrig lagts fram, och borde aldrig ens skickats till lagrådet. Det var genomkorkat redan från början. Men nu ligger det i papperskorgen där det hör hemma. Nedan mitt blogginlägg om förslaget den 30 maj i år, där jag också beskriver Socialdemokraternas stora vallöftesbrott när förslaget presenterades.


Sjukt regeringsförslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivarna

2016-05-30

Socialdemokraternas dubbelspel om företagens sjukskrivningskostnader slår nog alla rekord. En liten historisk resumé:

* När Alliansregeringen tillträdde 2006 gällde sedan länge att arbetsgivarna stod för kostnaden för sjukskrivningar de första två veckorna av sjukskrivningsperioden. Dessutom införde den tidigare s-regeringen år 2005 ytterligare 15% evig medfinansiering, där arbetsgivarna alltså tvingades betala 15% av den anställdes sjukskrivningskostnad - utan tidsbegränsning.

* Alliansen avskaffade redan 2007 den eviga medfinansieringen på 15% eftersom det gjorde det svårare för långtidssjukskrivna att komma tillbaka i arbete - ingen vågade anställa dem. Dessutom infördes ett högkostnadsskydd för de resterande två veckorna så att det inte skulle slå oskäligt hårt mot mindre företag.

* Åren före valet 2014 gjorde Socialdemokraterna stor sak av att de ville ta bort medfinansieringen av den andra sjuklöneveckan (trots att det är den första veckan som är det i särklass största problemet eftersom relativt få är sjukskrivna i mer än en vecka). Alliansen valde att i stället förbättra högkostnadsskyddet ytterligare, vilket också var vad näringslivsorganisationerna förespråkade. Trots detta gick (S) till val på att avskaffa andra sjuklöneveckan.

* Nu har S och MP bildat regering. Något avskaffande av andra sjuklöneveckan syns inte till. I stället aviserar nu regeringen en skärpning av företagens medfinansiering. Enligt det förslag som regeringen presenterat ska arbetsgivaren betala 25% av sjukpenningen för medarbetare som varit sjukskrivna längre än 90 dagar. Och detta alldeles oavsett om sjukskrivningen har samband med arbetet eller inte.

Såväl Svenskt Näringsliv som Sveriges Kommuner och Landsting och Statens Arbetsgivarverk protesterar mot det nya förslaget. Dels kommer det att slå hårt mot mindre företag. Medfinansieringen gäller utan bortre tidsgräns, dvs så länge personen i fråga är sjukskriven och fortsatt anställd. Som "kompensation" sänks arbetsgivaravgiften med 0,16%, men för en anställd med medianlön om 26 000 kr i månaden innebär det bara att arbetsgivaravgiften sänks med 41 kronor (!) per månad. För ett litet företag med få anställda och låg lönesumma spelar inte denna kompensation någon större roll i förhållande till kostnaden om man drabbas av en enda långtidssjukskriven medarbetare. Dels riskerar förslaget det att göra att tidigare långtidssjukskrivna eller personer med tidigare sjukdomshistorik kommer att gallras bort vid en anställningssituation - för vem vågar anställa en person som tidigare varit långtidssjukskriven? Slutligen medför förslaget en kraftig kostnadsökning för kommuner och landsting. SKL:s chefsekonom Bettina Kashefi varnar exempelvis för att förslaget kan kosta kommunerna 1,2 miljarder kronor per år. Hon är för övrigt väl insatt i frågan - hon var statssekreterare hos socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M) - alltså den minister som avskaffade den gamla medfinansieringen 2007.

På SKL:s hemsida läser jag:"Regeringen planerar att återinföra medfinansieringen i sjukförsäkringen. Förslaget kommer inte att minska sjukfrånvaron. Istället riskerar det stänga människor ute från arbetsmarknaden. Förslaget är fel väg att gå och det kan leda till en tuffare arbetsmarknad. Medfinansiering har prövats tidigare och det finns inga belägg för att det ledde till att fler sjukskrivna återgick i arbete. Istället blev det svårare för personer med ökad risk för ohälsa att få arbete när arbetsgivare blev mer försiktiga vid rekrytering, säger SKL:s ordförande Lena Micko (S)." Det är alltså en socialdemokratisk SKL-ordförande som konstaterar detta.

I en gemensam debattartikel i Dagens Industri beskriver ledande företrädare för de svenska arbetsgivarna - Svensk Näringslivs VD, SKL:s VD samt Statens Arbetsgivarverks generaldirektör - varför de anser att förslaget är mycket illa genomtänkt.

Att Socialdemokraterna ägnar sig åt regelbundet hyckleri, bryter vallöften och skryter om miljonsatsningar samtidigt som man tiger om kostnadsökningar på miljarder är ju något vi fått vänja oss vid. Men förslaget att återigen införa evig medfinansiering av sjukskrivningar är något av det värsta hittills, och inget annat än en katastrof om man på allvar vill ge långtidssjukskrivna en ny chans att komma tillbaka på arbetsmarknaden. Förslaget kommer att skapa ett a-lag och ett B-lag på arbetsmarknaden, där de unga och friska får jobb medan äldre och tidigare sjukskrivna ratas. I en förlängning riskerar det att medföra mycket stora samhällskostnader samtidigt som många mindre företag riskerar att drabbas hårt. Förslaget måste stoppas!
Höstens första gruppmöte med Markmoderaterna

2016-08-22

I kväll hade Markmoderaterna sitt första gruppmöte för hösten, denna gång kombinerade vi det med ett studiebesök i Fotskäls Ishall och fick klart för oss att ideella krafter och stort lokalt engagemang, kombinerat med kommunala medel stegvis utvecklat ishallen till ett allt bättre skick. Vi var nog ganska överens om att det känns onödigt och väldigt dyrt att bygga en ny ishall i Skene, även om det givetvis finns vissa fördelar att ha ishallen i centralorten. Personligen tycker jag att de 80-100 miljoner en ny ishall skulle kosta är pengar som kan användas bättre till något annat.
Delar av den moderata fullmäktigegruppen samt ett antal övriga medlemmar deltog vi dagens möte. Tredje från höger på bilden är Marks kommuns nya ordförande i kommunstyrelsen sedan i våras, Thomas Johansson (M).

Gruppmötet behandlade i övrigt ett antal stora politiska frågor för kommunen. Den nya översiktsplanen och bostadsbolagets nyproduktion av lägenheter var två stora ämnen. Skolstrukturen i kommunen en annan, där Moderaterna avvisar tankarna på att bygga ett enda centralt högstadium för hela kommunen som ska ersätta dagens samtliga högstadieskolor. Vi tror mer på att behålla flera högstadieskolor i vår till ytan ganska stora kommun, dels för att slippa onödigt långa skolskjutsar, dels för att flera av dessa skolor, exempelvis i Sätila, är nyrenoverade och i mycket bra skick. Däremot behövs en ny högstadieskola i Kinna för att ersätta den slitna Lyckeskolan.

Men den allt överskuggande frågan är kommunens kostnader för asylmottagande och migration. Att staten drastiskt vill sänka ersättningen till kommunerna för ensamkommande barn och ungdomar oroar, eftersom kommunen ingått långa avtal och fastanställt personal till sina boenden. Även i övrigt är bilden oklar om de ersättningar kommunen får från staten, inklusive de 26 extra miljoner kommunen fick i höstas, verkligen täcker alla kostnader för skola, social omsorg, gode män, administration och tillkommande ersättningar och stöd. Dessutom konstateras oväntat stora kostnader för förstörelse och skador på de asylboenden som avvecklas. Vi talar sannolikt om miljonbelopp. Vi enades på gruppmötet om att det är viktigt att försöka få en bild av hur kommunens kostnader ser ut och om de balanseras hyfsat av statsbidragen. Vi enades också om att försöka styra upp bättre hur stödet till de ensamkommande ser ut. Vi fick ett antal exempel på att dessa ungdomar ofta beviljas alltför generöst ekonomiskt extra stöd till olika saker som egentligen borde bekostas av den dagersättning de redan får. Ett annat problem är personalens arbetsmiljö på asylboendena. Flera anställda vittnar om att de är rädda på jobbet och det är givetvis oacceptabelt.

När man får vittnesmål från verkligheten inser man vilken ohållbar situation Sverige försatt sig i efter höstens extrema asylmottagande. Och Marks kommun är inte unik - liknande vittnesmål får man från i stort sett alla kommuner. Det är inte risk för systemkollaps - kollapsen är redan ett faktum på många samhällsområden och den som förnekar detta har ingen koll alls på hur verkligheten ser ut.
Därför anmäler jag idag utträde ur Svenska Kyrkan

2016-08-22

Jag är som så många andra både döpt och konfirmerad i Svenska Kyrkan. Som liten gick jag i söndagsskola. Som ung var jag medlem i Göteborgs Domkyrkas Gosskör fram till målbrottet. Jag har också varit kyrkomusiker. Jag gifte mig i gamla Ubbhults Kapell där också mina två barn är döpta, och där skolavslutningarna hölls för båda våra barn i lågstadiet. Min mamma var mångårig körsångare i kyrkan och min syster har varit trumpetsolist många gånger i olika kyrkor. Kyrkan har helt enkelt haft en roll i min uppväxt, även om vi aldrig var överdrivet religiösa hemma och inte gick i kyrkan särskilt ofta förutom när vi själva deltog på olika sätt genom musiken, eller vid andra speciella sammanhang som julotta och liknande.

Åren 1997-2005 var jag kyrkopolitiker i Sätila Församling, såväl ersättare i kyrkofullmäktige som i kyrkorådet, och hade även uppdrag i församlingens valnämnd och har varit valförrättare vid flera kyrkoval. När Ubbhults Kapell brann ned till grunden 2010 var jag en av initiativtagarna till en insamling bland Ubbhultsborna som bidrag till uppförandet av ett nytt kapell. Och idag står det nya fina Kapellet på plats.

Kyrkan har många roller, förutom den rent religiösa så har man också blivit en naturlig samlingsplats och ett stöd vid kriser och katastrofer och tar ofta även ett stort socialt ansvar. Kyrkan är också en viktig del av vårt kulturarv, såväl våra kyrkobyggnader som med hjälp av statsbidrag kan bevaras i så stor utsträckning som möjligt, men också när det gäller att värna kyrkliga traditioner och bevara kyrkomusik och psalmer.

Det var bra att den Svenska Kyrkan skiljdes från staten och att man inte längre automatiskt blir medlem, liksom att man kan lämna kyrkan om man så önskar. I Sverige har vi en gång för alla separerat religion från politik och lagstiftning. Ingen religion ska få diktera villkoren för vår samhällsutveckling och vår lagstiftning, det avgör vi i genom demokratiska beslut i Sveriges Riksdag. Men det är samtidigt bra att komma ihåg varifrån grunderna för vår lagstiftning ursprungligen härstammar. Kristendomen (i grunden tio guds bud) utgör basen för såväl den svenska som den västeuropeiska lagstiftningen och rättstraditionen.

Trots att jag i grunden är en stor vän av den Svenska Kyrkan tar jag idag steget och begär utträde. Jag gör det inte av religiösa skäl - jag är vare sig mer eller mindre religiös idag än jag var för ett eller fem år sedan. Orsakerna är främst politiska. När man betalar så många tusenlappar varje år för ett medlemskap måste man känna att man i vart fall i huvudsak delar Svenska Kyrkans värderingar i olika samhällsfrågor. Jag känner tyvärr att mina och Svenska Kyrkans värderingar skiljer sig åt allt mer. Tanken att lämna kyrkan har växt fram under ett antal år så det är inget plötsligt beslut och har ingen koppling alls till att många andra begärt utträde just de senaste månaderna.

Redan när jag upplevde Kyrkans aktiva motstånd mot Alliansens sjukförsäkringsreform övervägde jag att lämna. Det så kallade "påskuppropet" som stöddes av Svenska Kyrkans ledning riktades direkt mot den regering och den riksdagsmajoritet jag representerade och var oerhört osakligt och väldigt vänsterpolitiskt. Även i diskussioner om "barnfattigdom" och liknande frågor intar kyrkan ofta en mycket extrem vänsterpolitisk linje. Samma sak gäller frågor kring bistånd, vapenexport och försvar för tiggeriet. Vissa företrädare för kyrkan för till och med fram krav på boende och sociala förmåner för tiggare från andra EU-länder. På senare tid har Svenska Kyrkan också uppvisat en extrem och verklighetsfrånvänd syn på migrationspolitiken och framfört osaklig kritik mot förra höstens migrationsöverenskommelse. Redan för tio år sedan ställde sig Svenska Kyrkan bakom kravet på amnesti för alla som fått avslag på sin asylansökan, ett fullständigt oacceptabelt krav. Listan över för mig kontroversiella åsikter kan göras längre, men jag stannar här.

Den senaste tidens märkliga åsikter från ledande kyrkoföreträdare om att det skulle vara "provocerande" att bära kors som stöd för förföljda kristna runt om i världen, liksom avslöjandena om hur kyrkans företrädare missbrukat medlemmarnas pengar på olika sätt har inte varit direkt avgörande för mitt beslut. Men det har ju inte heller direkt gjort beslutet svårare. Jag och Svenska Kyrkan har helt enkelt allt mindre gemensamt för varje dag som går.

Samtidigt känner jag starkt för min egen församling - Sätila Församling - inklusive Sätila Kyrka och Ubbhults Kapell. Tyvärr innebär dock medlemskap i den egna församlingen också ett medlemskap i Svenska Kyrkan och ett stöd till dess centrala ledning. För att markera att jag stödjer min egen församling, samtidigt som jag av politiska skäl inte längre kan stödja Svenska Kyrkan centralt, så kommer jag att lämna en årlig gåva till Sätila församling som motsvarar samma summa som en normalinkomsttagare betalar i kyrkoavgift i vår församling. Jag kommer att sända denna summa till församlingen varje år med önskan att det ska användas för den löpande verksamheten.

Om Svenska Kyrkans ledning släpper sin starka vänsterorientering och blir en kyrka för hela folket kommer jag att överväga att ansöka om återinträde. Men i dagsläget finns ingen annan möjlighet än att lämna Svenska Kyrkan. Jag gör det med tungt hjärta, men känner ändå att det är en nödvändig markering.
Västkusten

2016-08-20

Denna vecka har bjudit på några trevliga besök längs Västkusten i hyrd husbil:Ovan och nedan: Skåpesund mellan Orust och Tjörn.

Ovan Stocken och nedan tre bilder från Ellös på norra Orust.Ovan två bilder från Fjällbacka och nedan hamnen i Grebbestad.Det blev även en tur till Falkenberg:


Känslan när man blir vilseledd av landets utrikesminister

2016-08-18

Som så många andra blev jag extremt upprörd när jag läste i flera svenska medier att Turkiet genomför en lagändring som gör sex med barn lagligt. Det kändes så absurt att det nästan var svårt att ta in. Även om Turkiet just nu går i alldeles fel riktning när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter och där islamistiska krafter får allt mer utrymme, vågade jag inte riktigt tro att mediauppgifterna var korrekta.

Men när så vår utrikesminister Margot Wallström (S) kritiserade Turkiet i hårda ordalag för lagförslaget, och statsminister Löfvén instämde i kritiken, blev det en bekräftelse på att det media rapporterat faktiskt var korrekt. För självklart skulle ju inte landets utrikesminister och statsminister kritisera ett land för något utan att först ha kontrollerat uppgifterna? Själv skrev jag så här på bloggen i måndags, där jag såg anledning att ge Wallström stöd för en som jag tyckte bra och tydlig markering:

Kritiken från regimen i Turkiet kan vi nog leva med

2016-08-15

Turkiets regering är upprörd över att Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S) framfört högst berättigad kritik mot att Turkiet ändrar lagen så att sex med barn blir tillåtet om bara barnet "samtycker" till detta. Tydligen kommer efter lagändringen sex med 12-åringar att vara lagligt.

Jag är övertygad om att större delen av svenska folket och de politiska partierna i Sverige delar utrikesministerns kritik mot Turkiet (däremot borde kanske kritiken kommit tidigare eftersom det turkiska beslutet togs redan före den misslyckade militärkuppen i Turkiet). Jag är också övertygad om att vi kan leva med den turkiska regimens upprörda reaktioner. Turkiet tar allt fler steg mot ett samhälle som inte har något gemensamt med ett demokratiskt Europa som värderar medborgerliga fri- och rättigheter högt och som exempelvis vill skydda barn mot sexuellt utnyttjande.


Nu visar det sig att media, i likhet med vår utrikesminister och statsminister, missuppfattat det turkiska förslaget å det grövsta. Så här skriver exempelvis Svenska Dagbladet om det turkiska lagförslaget. Uppenbarligen har inte vare sig Margot Wallström (S) eller Stefan Löfvén (S) gjort ens den minsta kontroll av medieuppgifterna innan man offentligt kritiserar ett annat land! Det är ganska anmärkningsvärt. Regeringskansliet och UD har naturligtvis resurser att översätta och läsa ett turkiskt lagförslag innantill innan man framför kritik. Ytterst pinsamt för Sverige.

Men tyvärr inte bara pinsamt för Sverige. Jag ångrar såklart själv mitt stöd till utrikesminister Wallström i måndagens blogginlägg och skäms för att jag litade på Wallström. Det är självklart helt fel att rikta kritik mot Turkiet för något som är felaktigt beskrivet i svenska medier och missuppfattat av vår egen utrikesminister. Turkiet förtjänar en ursäkt för detta. Turkiet gör så mycket dumt dessa dagar att det räcker och blir över om man nöjer sig med att kritisera det som faktiskt är sant.
Interpellation till statsrådet Hellmark Knutsson (S)

2016-08-15

I dag skulle jag ställt en interpellation till statsrådet Aida Hadzialic om vallöftet om studiemedel för körkortskostnader (se blogginlägg föregående vecka). Nu blev det ju så att hon avgick från sin post just idag, och därför ställer jag i stället interpellationen till hennes (tillfällige?) ersättare, Helene Hellmark Knutsson (S).


Interpellation till statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S):

I valrörelsens slutspurt 2014 lovade socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén att införa möjlighet att erhålla studielån till körkort om han fick regeringsmakten efter valet. Rättigheten skulle tillfalla alla elever som gått ut gymnasiet med godkända betyg.

Man kan ha många invändningar mot förslagets utformning, men den utlovande reformen är inte särskilt komplicerad att utreda och kostnaderna lär bli minimala om man endast erbjuder studielån. Att ett så klart och tydlig vallöfte i en okomplicerad fråga dragits i långbänk i två år är anmärkningsvärt.

Jag vill därför fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson om orsaken till att frågan dragit ut på tiden, samt när hon uppskattar att ett konkret förslag om studiemedel för körkort kan presenteras för riksdagen? Kan hon garantera att vallöftet kommer att infrias under mandatperioden?

Jan Ericson (M)Debatten mellan mig och statsrådet blir någon gång under hösten.
Kritiken från regimen i Turkiet kan vi nog leva med

2016-08-15

Turkiets regering är upprörd över att Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S) framfört högst berättigad kritik mot att Turkiet ändrar lagen så att sex med barn blir tillåtet om bara barnet "samtycker" till detta. Tydligen kommer efter lagändringen sex med 12-åringar att vara lagligt.

Jag är övertygad om att större delen av svenska folket och de politiska partierna i Sverige delar utrikesministerns kritik mot Turkiet (däremot borde kanske kritiken kommit tidigare eftersom det turkiska beslutet togs redan före den misslyckade militärkuppen i Turkiet). Jag är också övertygad om att vi kan leva med den turkiska regimens upprörda reaktioner. Turkiet tar allt fler steg mot ett samhälle som inte har något gemensamt med ett demokratiskt Europa som värderar medborgerliga fri- och rättigheter högt och som exempelvis vill skydda barn mot sexuellt utnyttjande.
Ungdomar som bränner bilar är inte uttråkade - de är kriminella!

2016-08-13Häromdagen hade min riksdagskollega Johan Forssell (M) ett mycket bra debattinlägg på Nyheter 24 där han konstaterar att ungdomar som bränner bilar inte är sysslolösa utan kriminella.

"Det finns många som söker efter förklaringar till varför bilbränder är så vanligt förekommande i delar av Sverige. Det finns de som förklarar detta på ett nästan ursäktande sätt och menar att det handlar om ungdomar som vill bli hörda och sedda och ungdomar som är rastlösa och uttråkade. Det finns även de som skyller på Polisen och deras närvaro i området som en orsak till bilbränderna."//"Brott måste behandlas som just brott, oberoende av om gärningsmannen upplever att han eller hon har det tråkigt. De allra flesta som har tråkigt eller är rastlösa löser inte sin tristess och rastlöshet genom att bränna grannens bil."

Exakt så är det. Det finns en massa sysslolösa ungdomar i andra delar av vårt land. De bränner inte bilar för det. Inte för att det saknas fritidsgård heller. Bilbränderna sker nästan uteslutande i vissa utanförskapsområden runt våra storstäder. Det är hög tid att sluta relativisera och förklara bort kriminella beteenden. Vi måste samtidigt rusta polisen bättre för insatser i dessa områden, där nolltolerans mot brott måste gälla precis som på andra ställen i vårt samhälle. Moderaterna vill bland annat ha 2.000 nya poliser som särskilt ska verka i dessa områden. Dessutom tycker vi att straffen måste skärpas kraftigt för den som ger sig på blåljuspersonal under utryckning.
Lika barn leka bäst - Europas två farligaste ledare

2016-08-12

Två europeiska ledare utmärker sig just nu på ett väldigt skrämmande och osympatiskt sätt.

Turkiets president Erdogan har målmedvetet förvandlat Turkiet till en korsning mellan diktatur och islamistisk stat som fullständigt struntar i alla internationella regler och konventioner om mänskliga rättigheter, demokrati och rättssäkerhet. Med den misslyckade militärkuppen som förevändning har han i sin jakt på alla oppositionella och obekväma media lämnat all form av anständighet bakom sig. Han drar sig nu inte ens för att fängsla folkvalda parlamentariker som har en annan åsikt än han själv.

Rysslands president Putin använder en retorik mot Ukraina som på ett skrämmande sätt påminner om det revanschistiska Nazityskland före andra världskrigets utbrott. Att utan några som helst bevis beskylla ett grannland för att intervenera, för att få anledning att rusta upp den ockuperade Krimhalvön militärt och kanske också få en förevändning att angripa resten av Ukraina, är ett nytt lågvattenmärke av Putin. Den ryske ledaren visar också han ett totalt förakt för de spelregler som normalt sett gäller mellan civiliserade länder där man löser tvister genom samtal och inte med vapenmakt. Hans sätt att direkt eller indirekt hota Rysslands grannländer är ociviliserat.

Ryssland och Turkiet är på många sätt väldigt olika länder, både kulturellt och religiöst. Men en sak har de gemensamt - de styrs av mycket farliga och maktfullkomliga ledare som på ett allvarligt sätt hotar freden och säkerheten i hela Europa. Jag tycker det finns all anledning att vara orolig för framtiden.
Pokemon Go efter tre veckor...

2016-08-08

Pokemonhypen har definitivt inte lagt sig, det måste vara den mest uppseendeväckande globala lansering av ett spel som någonsin skett. Mellan 30 och 40 miljoner spelare lär vara igång, och det ökar hela tiden.

Själv har jag lite på skoj fortsatt spela, och har efter tre veckor snart nått nivå 21, vilket jag förstår är ganska hyfsat. Har samlat på mig 81 av de 148 olika Pokemon som i dagsläget går att hitta. Och har dessutom tagit över några gym vid några tillfällen (bilerna nedan). Gymen är de platser där striderna mellan olika Pokemon pågår, och där man utmanar varandra. Segrar medför olika fördelar i spelet.

Jag är fortfarande fascinerad av spelets konstruktion. Det ska bli spännande att se hur utvecklingen blir för Pokemon Go. Kommer antalet spelare att öka, eller är det en tillfällig hype? Och vad kommer efter detta? Utvecklingsmöjligheterna lär vara närmast obegränsade när det gäller att hitta på nya spelformer som bygger på samma tanke, att spelarna rör sig själva aktivt i vardagsmiljö. Det är helt klart intressant att följa detta på nära håll som deltagare i spelet, och dessutom är det ganska socialt. Jag lär knappast få tid att ägna mig så mycket åt detta framöver, men när det blir en stunds väntan att slå ihjäl på en flygplats eller järnvägsstation kan det säkert hända att jag tar en titt och ser om det finns några små odjur att fånga. Och en del av de små rackarna är faktiskt riktigt fina och fantasifulla!

En sak kan man konstatera. Pokemon Go har fått ut en massa vanligtvis datorspelande ungdomar i friska luften. Och en hel del vuxna med. Det är en klart positiv effekt!Regeringen sviker vallöftet om studielån till körkort

2016-08-06

I dag uppmärksammar media återigen att Socialdemokraterna verkar låta vallöftet om "studielån för körkort" rinna ut i sanden. Denna gång är det SVT som konstaterar att regeringen fortfarande "bereder ärendet" - sedan två år tillbaka - och i övrigt inte vill kommentera frågan alls.

Jag har tidigare kommenterat förslaget som Socialdemokraterna presenterade i slutet av valrörelsen 2014 - bara någon dag efter att jag själv gått ut med ett sådant förslag. S-förslaget var ytterst illa genomtänkt. Bland annat skulle endast ungdomar som gått ut gymnasiet med godkända betyg få rätt till studiemedel för körkort. Detta är i grunden helt feltänkt - de flesta som tar körkort gör det när de fyller 18, och det gör man innan man gått ut gymnasiet. Det är betydligt bättre ur arbetsmarknadssynpunkt om man har sitt körkort klart redan när man gått ut gymnasiet, och då är redo direkt söka sådana jobb som kräver körkort.

Rykten säger att det är Miljöpartiet som stoppar förslaget för att man av "klimatskäl" vill att så få som möjligt ska ta körkort. Man vill helt enkelt motverka privatbilism. Det är totalt feltänkt på många sätt. Dels behöver man ju körkort även för miljöbilar, dels kräver många jobb körkort, och dessutom måste man ha bil om man ska kunna leva på landsbygden. Vill Miljöpartiet att landsbygden ska avfolkas? Alldeles oavsett vad Miljöpartiet tycker om saken behövs det transporter i Sverige och fordonen måste framföras av personer med körkort. Miljöpartiet kan inte tillåtas förstöra även denna fråga på grund av sin missriktade, ogenomtänkta och fanatiska "klimatpolitik". Den skadar oss i Sverige oerhört mycket utan att göra ens mätbar nytta för det globala klimatet.

Jag har i enlighet med mina personliga vallöften 2014 motionerat i riksdagen om studielån för körkort både 2014 och 2015. Så här är min motion formulerad. Jag skulle ju gärna se att regeringen ändrar sitt förslag mer i riktning mot mitt eftersom det skulle vara bättre för alla inblandade, men i vart fall borde man göra något i en fråga där till och med blivande statsminister Löfvén gick ut med storstilade löften i valrörelsen. Jag kommer att återkomma i frågan framöver, och det lutar åt att det får bli en interpellation till ansvarig minister, Aida Hadžialić (S), för att pressa henne lite om vad regeringen egentligen vill i frågan.
Tveksamt från Brå-företrädare om sexuella övergrepp

2016-08-03

En utredare på Brottsförebyggande Rådet, Brå, framför enligt min åsikt ganska tveksamma uppgifter i Expressen angående den kraftigt ökande mängden anmälda sexualbrott. Bland annat säger hon att "Många är pigga på att koppla ökningen till invandring, vilket är ytterst tveksamt. Det är inte ensamkommande flyktingbarn som hänger på dessa dyra festivaler. De här brotten har alltid ägt rum på festivalområden där ungdomen samlas tätt dag och natt och konsumerar diverse substanser. Det är inget nytt. Det nya är den enorma uppmärksamheten i medier." Jag är uppriktigt förvånad över att Brå:s utredare exempelvis verkar ha missat att flera av de festivaler där asylsökande gripits för sexövergrepp har varit festivaler med gratis inträde. Dessutom är asylsökande enligt polisens egen omfattande rapport (som jag berättat om tidigare) kraftigt överrepresenterade både när det gäller sexuella övergrepp som utförs av grupper av män, samt även bland annat när det gäller övergrepp som sker i badhus och simanläggningar. Ingen seriös människa kan rimligen beskylla invandrare generellt som ansvariga för alla sexualbrott. Men asylsökande unga män från vissa länder är enligt polisens rapport extremt överrepresenterade vid flera typer av sexualbrott och det är obestridliga fakta. Att försöka dölja detta leder bara fel.

Brå försöker också förklara bort det ökande antalet anmälningar om sexualbrott med att "vi pratar mer om sådant här i Sverige och därför är det fler som anmäler", samt att betydligt fler typer av övergrepp är straffbara i Sverige än i andra länder. Det senare är helt korrekt och myten att Sverige skulle vara det land i världen med flest våldtäkter är just en myt (vilket jag också skrivit om tidigare på bloggen). Men samtidigt vore det aningen märkligt om anmälningsbenägenheten skulle ha ökat så väldigt dramatiskt just de senaste 3-4 åren (exempelvis tiodubbling på ett år av anmälda sexuella övergrepp på festivaler). Det känns i vart fall inte trovärdigt som ensam förklaring. Man kan knappast blunda för att det sannolikt sker fler övergrepp idag än tidigare, särskilt vissa typer av övergrepp, även om det är svårt att veta säkert hur mycket den totala brottsligheten ökat.

Artikeln i Expressen blir också lite missvisande eftersom såväl statistiken som texten i artikeln nästan uteslutande handlar om våldtäkter och våldtäktsförsök. Övriga typer av sexuella ofredanden kommenteras knappast alls. Men för den som drabbas av grupper av unga män som tafsar eller uppträder hotfullt är det en fruktansvärd upplevelse som skapar otrygghet i vardagen.

Och som jag skrivit tidigare - oavsett hur mycket sexualbrotten ökat och oavsett vilka som utför brotten så är varje brott ett för mycket. Rädslan hos unga kvinnor och tjejer idag har definitivt ökat och så ska vi inte ha det i ett rättssamhälle. Det finns därför all anledning att fundera över hur rättsväsendet kan bli bättre på att utreda och lagföra dessa brott (exempelvis mina tankar kring specialisering inom domstolsväsendet). Det finns också all anledning att påminna om vad moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra sa i sitt Almedalstal kring detta. Hon upprepade det på Facebook igår:


Förslaget om nya upphandlingsregler respektlöst mot småföretagen

2016-08-01I dag hittade jag denna omfångsrika proposition från regeringen i mitt postfack i riksdagen. Proposition 2015/16:195 om Nytt regelverk för upphandling.

Själva propositionen med lagförslagen omfattar två delar med totalt över 1.400 sidor (!), bilagorna i del tre och fyra är lika omfattande. Alltså sammantaget över 2.800 sidor text! Dessa extremt omfattande regler tänker sig alltså regeringen att svenska företag och upphandlande myndigheter ska klara av att behärska och tillämpa i vardagen? Skrämmande respektlöst mot småföretagen i Sverige enligt min åsikt. Jag har inte sett en mer omfattande proposition under mina tio år som riksdagsledamot.

Regeringen skulle förenkla regelverket sa man....