EU-konferens Luxemburg 9-10 november 2015

(Inläggen kommer i omvänd ordning mot bloggen, dvs läses uppifrån och ned.)


På väg till EU-konferens i Luxemburg

2015-11-08

I dag söndag går resan söderut till Luxemburg, där jag och några riksdagskolleger från Finansutskottet och Skatteutskottet representerar Sverige på en tvådagars EU-konferens om den europeiska stabilitetspakten och samordning av den ekonomiska politiken i EU.
Framme i Luxemburg

2015-11-08

I eftermiddags kom jag fram till Luxemburg, som just nu är EU:s ordförandeland. Hela landet har en dryg halvmiljon invånare, så det är ungefär lika stort som Göteborg. Men Luxemburg är tillsammans med Qatar de två länderna i världen med högst BNP per capita. I morgon börjar konferensen.EU-konferenser är välbesökta tillställningar

2015-11-11


De flesta EU-länder var representerade på konferensen och det blev en välbesökt tillställning. Mycket hög klass på arrangemanget och fantastiskt god mat och service. Det märktes att Luxemburg som värdland ville göra att bra intryck. Allt som sägs översätts till engelska eller franska beroende på vilken kanal man väljer på sin lilla radiosändare med hörsnäcka.
Många vill föra över makt från medlemsländerna till EU-byråkratin

2015-11-11

Detta var min första EU-konferens och jag såg det mest som en chans att lyssna och lära mig hur rutinerna fungerar. Konferensen behandlade ju flera olika områden, bland annat frågor kring EU:s finansiella samordning, styrning och kontroll, sociala aspekter på den ekonomiska politiken, den alltid aktuella frågan om ökad konkurrenskraft och tillväxt i EU, liksom ökad samverkan och harmonisering på skatteområdet. Ett avsnitt handlade om Euro-samarbetet och det kändes ju lite vid sidan av för oss svenskar. Självklart berördes också migrationsfrågan i vissa anföranden, men då mer som ett motiv att öka EU:s konkurrenskraft och tillväxt.

Det var minst sagt olika åsikter bland de närvarande. Vissa företräder samma synsätt som Sverige och de nordiska länderna där man är kritiska till att föra över allt mer makt och beslutanderätt till EU-nivån. Andra företrädde mer öppet en betydligt mer federalistisk syn och talade om allt från EU-gemensamma skatter till nya skattebaser som kan ge ökade skatteintäkter som EU-politikerna kan förfoga över.

Detta är en ständig dragkamp inom EU, men styrkan är att Sverige i dessa frågor ofta har en bred samsyn över partigränserna. Vi har bra samtalsklimat mellan partierna och försöker företräda Sverige i första hand och våra partier i andra hand. Vi hade dock partivisa förmöten innan själva konferensen startade, och jag och Maria Plass (M) deltog på EPP:s förmöte, samma partigrupp som moderaterna i EU-parlamentet tillhör.

Konferensen hade inget direkt beslutsmandat utan syftade mer till att sprida kunskap och skapa grund för diskussioner och samtal. Personligen kan jag tycka att det är ett mycket kostsamt sätt att umgås och samtala, dessa stora konferenser kostar stora summor för medlemsländerna i form av resor, hotell mm, och givetvis pressas priserna upp när så många konferenser pågår samtidigt under ett ordförandelands halvår. Men visst var det intressant, man träffar många EU-politiker med insyn och kunskaper, och de informella samtalen vid sidan av konferensen rörde främst migrationsfrågan och gav mig en inblick i hur exempelvis Tyskland och Finland ser på saken.
EU-domstolen i Luxemburg

2015-11-11Strax intill konferensanläggningen ligger EU-domstolen, och som jurist måste man givetvis ta en bild där.
Några bilder från Luxemburg

2015-11-11Det blev ingen tid till någon större rundtur i Luxemburg. Konferensanläggningen ligger en bit utanför centrum och hotellet strax intill. Och det var mörkt på kvällarna när konferensen slutade för dagen. Men sista dagen fick vi ett par timmar över innan vi tog bussen till flygplatsen, och tog en promenad över den välkända röda bron, från Kirchberg in till centrum. Staden är ju en gammal befästning från början, belägen uppe på höjderna, och runt staden rinner floden och det blir som en bred skyddande vallgrav runt staden. Nere i dalen finns egna små stadsdelar och utsikten från bron är vacker.Luxemburg är en stad med blandad bebyggelse, en hel del mycket moderna hus och så vissa gator och kvarter med riktigt vackra gamla hus. Men vi såg såklart bara en liten bit av centrum.