November 2014

Advents(h)älg

2014-11-29Jag måste säga att älgarna som vandrar över Nybroplan i centrala Stockholm så här långt är årets mest smakfulla juldekoration. Både stilfullt och annorlunda, och det värmer ett landsbygdshjärta i exil i storstaden.

Trevlig (h)älg!
Interpellationsdebatt om höjda arbetsgivareavgifter för äldre

2014-11-28

I dag var det dags för en ny interpellationsdebatt med finansminister Magdalena Andersson (S). Denna gång om det kloka i att återinföra en särskild löneskatt för anställda över 65 år, som gör det dyrare att anställa äldre och mindre lönsamt för äldre att driva egna företag. Nedan lite av de viktigare argumenten som jag framförde i debatten.

I takt med att människor lever allt längre är det för många naturligt att jobba högre upp i åldrarna, såväl för lönen som att man trivs på sin arbetsplats. Det är också en bra möjlighet för en person med lång och gedigen erfaren att sprida sin kunskap till yngre kollegor. Att fler är kvar på arbetsmarknaden bidrar också till högre tillväxt och att finansiera välfärden.

I samhällsdebatten diskuteras höjd pensionsålder bland nationalekonomer och forskare. Anledningen är ju att det blir allt färre i arbetsför ålder som måste försörja allt fler. Alliansregeringen valde en annan väg än att höja pensionsåldern för alla. Vi ville med morötter locka fler äldre att arbeta längre. Sedan 2006 är det 90000 fler personer över 65 år som arbetar. Att fler arbetar är resultatet av en medveten jobbpolitik. Alliansregeringen gjorde det billigare att anställa personer över 65 år och det förstärkta jobbskatteavdraget för äldre har ökat drivkraften att jobba länge. Nyföretagarcentrum rapporterar också om en kraftig ökning i antalet nystartade företag, i genomsnitt startar fyra pensionärer om dagen eget företag. Det är mycket glädjande.

Trots detta har finansminister Magdalena Andersson nu lagt fram en budgetproposition med förslaget att den som vill anställa personer som passerat 65 kommer att behöva betala en särskild löneskatt, utan att analysera effekterna av förslaget. Förslaget gör det dyrare att anställa äldre och mindre gynnsamt för egenföretagare att fortsätta arbeta efter 65 år. Med denna politik finns stor risk att färre äldre kommer att förvärvsarbeta. Om det blir så kommer sannolikt förr eller senare frågan upp på dagordningen om en obligatorisk höjning av pensionsåldern. Det vill säga, regeringens indragna morötter för de äldre att arbeta ersätts med en piska som tvingar alla äldre att arbeta längre. Det vore ingen bra utveckling. Alla orkar inte jobba lika länge, bättre då att den som vill får morötter att arbeta längre medan de andra kan få gå i pension lite tidigare.

De flesta remissinstanser sågar också regeringens förslag och menar att det medför att färre anställda kommer att stanna kvar i arbetslivet och att färre äldre kommer att driva företag. Kritik kommer bland annat från TCO, Företagarna, Svensk Handel, Almega, Arbetsgivareverket, Tillväxtverket, Konjunkturinstitutet och Arbetsförmedlingen.

Diskussionen lär fortsätta.
Interpellationsdebatt om slöseri med skattepengar

2014-11-27

Under eftermiddagen har jag deltagit i en interpellationsdebatt med infrastrukturminister Anna Johansson (S) angående byggstoppet av Förbifart Stockholm. Jag hade egentligen ställt min interpellation till finansministern, med tanke på att jag främst ifrågasätter det oansvariga hanterandet av medborgarnas pengar. Men jag tog givetvis gärna debatten även med infrastrukturministern.

Infrastrukturministern påstod i sitt svar att kostnaden för att skjuta upp bygget av Förbifart Stockholm ”bara” uppgår till 170-260 miljoner. Det är förståss fullt tillräckligt illa att kasta bort en kvarts miljard kronor på en helt meningslös och improduktiv åtgärd som att tillfälligt stoppa ett redan påbörjat vägbygge.

Men tyvärr försöker också ministern vilseleda lite i sitt svar. De kostnader som nämns är nämligen bara de direkta kostnaderna för Trafikverket. Men till detta kommer kostnader för entreprenörerna och deras 700 anställda som kostar pengar även om inget arbete utförs. Utöver detta finns risk för skadestånd till entreprenörer som skrivit kontrakt men nu inte kan utföra något arbete. Kostnaderna kan därmed till och med bli högre än de fyra miljoner per dag, eller totalt dryga 700 miljoner Trafikverket tidigare talat om. Kostnader uppemot en miljard kan inte uteslutas.

Finansminister Magdalena Andersson har flera gånger hävdat att statens finanser är i extremt dåligt skick. Statsrådet har, visserligen felaktigt, men ändå, beskrivit det som att ladan är tom och att bordet är helt avskrapat. Vilket enligt statsrådet gör att det inte går att nå överskottsmålet. Hur kan regeringen samtidigt anse att en merkostnad för Förbifart Stockholm på 4 miljoner kronor per dag fram till maj 2015 är ekonomiskt försvarbar? Är det möjligen för att kostnaden inte direkt belastar statsbudgeten utan i stället kan plockas av bilisterna i extra trängselskatt? Man verkar glömma att det trots detta är skattebetalarnas pengar som förslösas genom regeringens märkliga turer.

Den beklagliga sanningen är ju att det är på grund av oenigheter inom regeringen som man tvingas kasta 4 miljoner om dagen i ett svart hål utan att få någon som helst nytta för pengarna. Att fylla igen redan grävda gropar är knappast det man brukar kalla ekonomiskt ansvarstagande.

I debatten nämnde jag att en kvarts miljard motsvarar kostnaden för 675 lärartjänster ett helt år. Om kostnaden blir uppskattade dryga 700 miljoner skulle det räcka till 1.900 nya lärare ett helt år. Det beskriver summans storlek – vi pratar inte om några kaffepengar direkt. Det är genom denna typ av slöseri som man drar pengar från välfärden och andra viktiga satsningar. Det är genom denna typ av misshushållning som Sverige tvingas ha högre skatter än man annars skulle behöva.

Men det är framförallt ett pris som skattebetalarna tvingas betala för en regering som inte förberett sig och som inte kan bära regeringsansvaret. På grund av oenigheter inom regeringen tvingas man kasta bort 4 miljoner om dagen i ett svart hål utan att få någon som helst nytta för pengarna. Jag avslutade min slutreplik med att konstatera att om detta är vad den nya regeringen menar med ekonomiskt ansvarstagande behöver man uppenbarligen hjälp av riksdagen att hantera frågan på ett mer ansvarsfullt sätt så att bygget av Förbifarten kan fortsätta så snart som möjligt. Och mycket talar för att en majoritet i riksdagen i den kommande omröstningen i mitten av december kommer att avbryta det meningslösa byggstoppet och därmed spara pengar åt skattebetalarna.
Aftonbladet om dagens sammanträde i Finansutskottet

2014-11-27

Aftonbladet har ett längre reportage med anledning av dagens sammanträde i finansutskottet. Man har också en bildkavalkad, och jag citerar tre bilder från denna. Resten av bilderna går att ta del av via länken.

Här är jag på väg in till utskottsmötet. Nedan tv tar jag kort på journalisterna innan jag går in till sammanträdet. Det väcker alltid viss munterhet.

Nedan th står jag tillsammans med två av mina moderata utskottskolleger, Maria Malmer Stenergard och Jörgen Andersson efter utskottsmötet och studerar uppståndelsen.

Finansutskottet belägrat av media

2014-11-27Finansutskottet höll idag sitt sammanträde redan klockan åtta på morgonen. Media belägrade utskottets sammanträdesrum en bra stund före mötet, det behövdes avspärrningar för att vi skulle kunna komma in i utskottssalen.

Jag vet inte vad media hade förväntat sig, men några besked om hur den kommande budgetomröstningen (onsdag nästa vecka) kommer att utfalla fick vi inte idag, och det hade vi inte förväntat oss heller. I stället står det klart att regeringen (S, MP) med stöd av Vänsterpartiet står bakom sitt gemensamma budgetalternativ, att Alliansen står för sitt och Sverigedemokraterna för sitt. Det finns alltså tre olika budgetförslag. Hur omröstningen i kammaren utfaller vet vi inte, men i en presskonferens efter utskottsmötet lovade Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson, Oscar Sjöstedt (tv), att SD kommer att ge definitivt besked om hur man tänker rösta efter det ordinarie mötet med SD:s riksdagsgrupp på tisdag kväll. Nästa vecka blir spännande.

Spekulationerna i media om utfallet av omröstningen är naturliga, men det är inte Alliansens ansvar att rädda den svaga S-MP-regeringen. Alliansen gick till val på ett gemensamt valmanifest och nu lägger vi fram det som alternativ till regeringens förslag. Vi röstar på vårt förslag i riksdagen. I övrigt är det Stefan Löfvéns ansvar att få igenom sin politik, det är faktiskt inte Alliansens problem.
Regeringen drar tillbaka förslag om att begränsa det fria vårdvalet

2014-11-26

Efter svidande kritik från lagrådet och inför hotet om att bli överkörda av en majoritet i riksdagen drar regeringen idag tillbaka förslaget om att begränsa det fria vårdvalet. Det uppseendeväckande beslutet kommenteras bland annat på nyhetsplats i Aftonbladet.

Detta är bara ett i en rad ärenden där den mycket svaga S-MP-regeringen kommer att tvingas välja mellan att själva dra tillbaka dåliga förslag eller bli överkörda av en majoritet i riksdagen. Fortsättning följer.
Tiggare i bråk med Faktum-försäljare

2014-11-25

Jag har tidigare varnat för tilltagande sociala problem i takt med att antalet tiggande EU-migranter ökar i Sverige. Och det som Jönköpings-Posten berättar om idag är minst sagt tragiskt.

Säljare för tidningen Faktum i Jönköping har blivit hotade av romska tiggare, eftersom de anser att de ”tar” deras platser och stör deras tiggeriinkomster. "Det har varit lite rabalder", säger Aaron Israelsson, chefredaktör på Faktum. "De som tigger säger att de var först på plats i Jönköping, men det är samma visa i Göteborg och där Faktum var först på plats. Vår inställning är att var och vem som var först inte spelar någon roll. Man måste helt enkelt komma överens om platserna".

Det här har blivit ett problem i flera städer där Faktums försäljare finns och i flera fall har försäljarna känt sig hotade. På huvudredaktionen i Göteborg är man väl medveten om problematiken och man arbetar hårt för att försöka lösa det. "Vi jobbar mycket med coachning genom samtal med våra försäljare där vi försöker komma fram till vad som är en klok strategi, men har våra säljare utsatts för hot eller våld, uppmanar vi till polisanmälan" säger Aaron Israelsson.

I takt med antalet tiggare hela tiden växer kommer allt fler rapporter om konflikter, dels mellan tiggare, dels mellan tiggare och andra utsatta grupper. Antalet fall av hot eller våld mot tiggare verkar också öka. Det går inte bara att blunda för detta växande sociala problem. Jag påminner om min riksdagsmotion i frågan.
Regeringen prioriterar ned jobbmålen

2014-11-25

Denna debattartikel har jag fått publicerad i flera tidningar denna vecka, och fler följer förhoppningsvis:


Regeringen prioriterar ned jobbmålen

Förra veckan hade jag flera debatter i riksdagen med finansminister Magdalena Andersson (S) om regeringens ointresse att analysera om deras politiska förslag leder till fler eller färre jobb.

I debatten påminde jag om vad Socialdemokraterna sa före valet. Då hette det att ”man inför varje beslut skulle kräva besked av varje statsråd och varje myndighetschef om ett beslut innebär fler jobb eller ej”. Redan i regeringsförklaringen var det storstilade löftet borta. I stället har regeringen förändrat instruktionerna till SCB så att man inte längre ska följa upp den tidigare Alliansregeringens mål om fler jobb. Inte heller har regeringen gjort några analyser av jobbeffekterna av de förslag man lagt i sin budgetproposition. Hur blir det nya jobb av att höja skatterna på företagande och arbete och att höja arbetsgivareavgifterna för den som anställer unga? Den frågan borde S-MP-regeringen besvara. Väljarna har redan besvarat frågan, en förkrossande övervikt av väljarna tror i en färsk SIFO-undersökning att regeringens politik kommer att hota fler jobb än den skapar.

Alliansen hade under sina åtta år fokus på jobben, både i högkonjunktur och lågkonjunktur. Vi visade att sänkta skatter ökade arbetsgivarnas intresse att anställa och ökade samtidigt utbudet av arbetskraft. Detta bidrog till att skapa 340.000 riktiga jobb när de flesta länder i vår omvärld gick andra vägen och förlorade massor av jobb under krisåren.

Efter regeringsskiftet ser vi alltså en tendens till något annat, där arbetslöshetssiffrorna är viktigast. Dessa siffror kan lätt förskönas. Om man minskar arbetskraften eller förtidspensionerar bort de arbetslösa minskar man arbetslösheten – i statistiken! Men det är en klen tröst för de arbetslösa som i stället finns i någon annan kolumn. Det blir inte heller några nya jobb som skapar ökade skatteintäkter till välfärden, tvärtom blir fler beroende av bidrag och sociala ersättningar. Fram till 2006 var en minskning av arbetskraften den prioriterade åtgärden för Socialdemokraterna. 140 personer om dagen förtidspensionerades bort från arbetslöshetsstatistiken. Samhällets kostnader ökade lavinartat, samtidigt som det inte blev fler i arbete. Den ekvationen gick inte ihop, och den tvingade Alliansregeringen att göra kraftfulla reformer.

Nu ser vi återigen en tendens till samma synsätt, nämligen att statistiken blir viktigare än verkligheten. Detta är allvarligt för Sverige, och jag tänker fortsätta ställa finansministern till svars för S-MP-regeringens ansvarslösa jobbpolitik.

Jan Ericson (M)
Riksdagsledamot finansutskottet

Väljarna ger S-MP-regeringen underkänt för "jobbpolitiken"

2014-11-23

Kommentarer överflödiga - senaste SIFO-mätningen är tydlig, svenska folket tror inte på S-MP-regeringens jobbpolitik. Det gör inte jag heller.


Demonstration i Göteborg till stöd för folkomröstningsresultatet

2014-11-23

I går hölls en oväntat stor demonstration i Göteborg till stöd för folkomröstningens nej till trängselskatt i Göteborg. Arrangörerna hade räknat med runt 3.000 deltagare, men enligt polisen deltog över 5.000 personer. Det ska jämföras med Socialdemokraternas förstamaj-demonstration förra året - ett valår. Då samlade man endast 2.000 personer, trots att LO:s ordförande var talare.

Bland demonstranterna fanns både de som var emot trängselskatten som sådan och de som kan acceptera trängselskatten, men som ändå röstade nej för att försöka stoppa Västlänken. Och så givetvis de som i likhet med mig är emot både Västlänken och trängselskatt för genomfartstrafik på motorvägen genom Göteborg. Själv deltog jag inte i demonstrationen, men jag känner sympati för alla dem som visade sin åsikt. Jag har en känsla av att de kan bli fler och växande demonstrationer framöver.

Jag känner samtidigt djup sorg över att demonstrationen hade udden riktad mot de ledande politikerna i Göteborg, däribland mitt eget parti. Om 57% av göteborgarna röstar nej i en folkomröstning borde moderaterna gå i spetsen för att på alla sätt försöka respektera folkets vilja, inte ta strid mot sina egna väljare.
Situationen för landets tiggare ska kartläggas av polisen

2014-11-21

I dag rapporterar media att situationen för landets tiggare ska kartläggas av polisen. Anledningen till beslutet är att polisen ser ett behov av bättre kunskap om gruppen för att kunna rikta sina resurser rätt. Det som ska analyseras är bland annat förekomsten av människohandel, eventuell organisationsgrad, samt individernas utsatthet för exempelvis hatbrott. En rapport om kartläggningen ska presenteras hösten 2015.

Jag tycker detta är utmärkt, det finns en utbredd naiv föreställning att alla tiggare är här helt frivilligt, att inga påtryckningar eller tvång förekommer och att tiggare inte utnyttjas av andra. Jag har i flera blogginlägg visat att detta definitivt inte stämmer.

Ett sätt att utnyttja tiggare är att lura dem till Sverige med falska förespeglingar att det är lätt att få ihop mycket pengar. Resan hit betalas på kredit, och sedan sitter tiggaren fast i en skuld och måste tigga ihop pengarna innan man kan resa hem igen. De som ordnar dessa minibussresor tjänar uppenbarligen mycket stora pengar på andras desperation.

Ett annat sätt är påtryckningar inom släkt och familj, där äldre släktingar eller "klanledare" bestämmer att yngre personer ska skickas till andra länder för att tigga. Släktbanden är ofta starka och de yngre gör som de äldre säger.

Ett tredje sätt är det nyligen uppmärksammade problemet att tiggare på flera orter tvingas betala "hyra" till skrupelfria personer för de bästa platserna att tigga. Både organisationen Crossroads och Stadsmissionen bekräftar att detta förekommer i våra storstäder.

Ett fjärde sätt som Barnombudsmannen uppmärksammat är att numera även barn förekommer i dessa sammanhang. Utomlands är det inte ovanligt att barn tvingas tigga, och det krävs nu krafttag för att förhindra att barn utnyttjas på detta sätt även i Sverige. Det är illa nog att barn tvingas bo i tillfälliga läger eller bilar tillsammans med tiggande föräldrar.

Att tiggeriet ofta är organiserat, familjevis eller på annat sätt, visas av rapporter om att tiggare transporteras till olika platser med bil och att personer rör sig bland tiggarna och samlar in deras ihoptiggda pengar. Båda dessa företeelser har jag sett ett flertal gånger, både hemma i Sjuhärad och i Stockholm.

För utom dessa problem kopplade till utnyttjande i samband med tiggeriet så förekommer allt fler rapporter om våld och hot riktat mot tiggare och deras läger. Att det finns människor som väljer att rikta sin ilska mot enskilda tiggare i stället för att föra en demokratisk debatt kring hela frågan är ovärdigt vårt samhälle.

Dessutom ser jag allt oftare hur tiggarna kommer i bråk med varandra. Så sent som denna vecka såg jag två tiggande kvinnor råka i bråk med varandra utanför Konsum vid Östermalmstorg. Samma sak har jag sett på olika tunnelbanestationer i Stockholm. Problemet är väl troligen att tiggarnas antal ökar samtidigt som svenskarna börjar tröttna och ger mindre pengar. Det leder till en desperation och en kamp om de bästa platserna.

Tiggeriet börjar bli ett allvarligt socialt problem i många kommuner och min känsla är att tiggarnas situation ständigt försämras i takt med att tiggarna blir fler. Det finns med andra ord gott om frågor att kartlägga. Jag tycker det ska bli intressant att ta del av polisens granskning och hoppas den kan ligga till grund för en plan för åtgärder mot tiggeriet. Kanske rent av i linje med min riksdagsmotion? Jag tycker det är ganska naivt att stoppa huvudet i sanden och hävda att det är humant att låta tiggeriet fortgå som det gör idag. Det är inte alls säkert att ett förbud mot tiggeri i längden skulle vara mindre humant. Detta har man insett i Norge och Danmark - låt oss därför analysera effekterna av deras tiggeriförbud så som jag föreslår i min motion.
Viktiga moderata signaler för en mer realistisk invandringspolitik

2014-11-21

Media uppmärksammar nu att moderaterna i socialförsäkringsutskottet med tidigare arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson i spetsen lagt två gemensamma kommittémotioner om skärpta regler kring invandring och asylpolitik.

Den ena motionen handlar om Skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring medan den andra handlar om en annan viktig fråga, nämligen att Värna legitimiteten i asylpolitiken genom bland annat skärpta regler för kontroll av asylrätt och åtgärder för snabbare återvändande av personer som fått avslag på asylansökan.

Den första kommittémotionen har med andra ord i det närmaste likadan innebörd som den jag själv lämnat in i samma ämne, Skärpt försorjningsansvar vid anhoriginvandring. Men jag vill också se en Översyn av ersättningar till nyanlanda

Jag tycker det är synd att så få moderater stod upp för dessa högst rimliga åsikter under förra mandatperioden, trots att det exempelvis finns moderata stämmobeslut angående skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring. Att vi inte kunde driva dessa frågor politiskt berodde givetvis på att vårt parti stod väldigt ensamt i Alliansen i dessa frågor. Men att vi inte drev dessa frågor i valrörelsen heller var rimligen en av orsakerna till att vi tappade regeringsmakten. Även om det är lite sent så är det utmärkt att vi äntligen står upp för en rimlig prioritering i invandringspolitiken och därmed underlättar för ett bra mottagande av dem som verkligen har asylskäl.
Min femte interpellation till finansministern

2014-11-20

Nu har jag lämnat in min femte interpellation till finansministern. Denna gång handlar interpellationen om det stora slöseri som uppstår i och med stoppet av förbifart Stockholm, ett bygge som redan startat, men som nu stoppas tillfälligt (?) med mycket stora extrakostnader som följd. Här följer interpellationen i sin helhet:


Möte med svensk-taiwanesiska parlamentarikerföreningen

2014-11-19I dag höll svensk-taiwanesiska parlamentarikerföreningen extra årsmöte för att efter valet utse ny styrelse. Vi hade också besök av Taiwans ambassadör, George Z. L. Huang som höll ett anförande för föreningen.
Gårdagens interpellationsdebatter mot finansministern

2014-11-19

Här är länkar till mina interpellationsdebatter i går kväll mot finansministern.

Högre marginalskatters effekter på den svenska ekonomins konkurrenskraft

Regeringens ambitioner för unga på arbetsmarknaden

Sysselsättningseffekter av begränsning av uppräkningen av gränsen för statlig inkomstskatt


Interpellationsdebatt mot finansministern

2014-11-18Klockan 13 idag drog dagens interpellationsdebatter med finansministern igång, och de fortsatte fram till framåt 20-tiden ikväll, med avbrott för partiernas gruppmöten klockan 16-18. Själv deltog jag dels i mina tre "egna" interpellationsdebatter, dels hoppade jag in i några andra som rörde skatter och arbetsmarknadsfrågor.

Mina två inledande anföranden och avslutningsanföranden finns på ett ungefär här och här Men det mesta som sades i övrigt finns endast i riksdagens protokoll och i riksdagens bandade web-sändning. Jag lägger ut den på bloggen i morgon.

Vill också tacka för alla uppmuntrande tillrop visa sms, facebook, via hemsidan och på twitter under debatterna. Det värmer med allt beröm och är jättekul att läsa! Flera värmande kommentarer kommer från personer jag inte ens känner, det känns fantastiskt att få en sådan respons!

Fotot tog min riksdagskollega Lars-Arne Staxäng av sin TV på arbetsrummet under debatten.
Finansutskottets öppna utfrågning med Riksbankens ledning

2014-11-18

Finansutskottets utfrågning av Riksbanken idag gav en bred bild av det ekonomiska läget i Sverige. Riksbankschefen Stefan Ingves påpekade att svenske konomi har utvecklats relativt väl de senaste åren, och utmärker sig positivt såväl vid jämförelse med övriga länder som med genomsnittet i EU bild ett nedan).Ingves påpekade också att samtidigt som exporten varit svag har vi ekonomiskt starka hushåll i Sverige (bild två ovan). Huvudskälet till det är som bekant att reallöneökningarna varit goda, arbetslösheten förhållandevis låg jämfört med omvärlden och samtidigt har större delen av hushållen fått stora skattesänkningar. Det har hållit uppe farten i ekonomin när exporten till omvärlden gått på sparlåga.Riksbankens föredragning bekräftade också den starka utvecklingen på svensk arbetsmarknad under Alliansen. Vi har betydligt högre sysselsättningsgrad idag än 2006, trots krisen, och Sverige har dragit ifrån både USA och Storbritannien sedan 2006. Sverige är klart bäst i klassen, och det kommer jag att påminna finansministern om under eftermiddagens interpellationsdebatt.
I dag debatterar jag sysselsättning med finansministern

2014-11-18

I dag har jag flera interpellationsdebatter med finansminister Magdalena Andersson (S). Temat är sysselsättningseffekter av regeringens politiska förslag.

Dagens interpellationsdebatter börjar klockan 13, och lär hålla på ett antal timmar innan alla dagens interpellationer är besvarade och debatterade. Mer om finansministerns svar efter debatten.
EU-dom ger kommuner rätt att vägra bistånd till EU-migranter

2014-11-17

I en granskning i senaste numret av Dagens Samhälle konstateras att flera svenska kommuner lägger en hel del pengar på att hjälpa tiggande EU-migranter i Sverige. Stockholm (14 miljoner) och Göteborg (12 miljoner) satsar mest på detta i år, men även Malmö och Uppsala läger flera miljoner per år på stöd till tiggare via hjälporganisationer och hemtransport av tiggare. I vilken mån detta är en skyldighet enligt lag, eller ett frivilligt åtagande diskuteras ofta, och sex av de tio största svenska kommunerna har tolkat regelverket som att man inte behöver göra något alls, eller i vart fall väldigt lite.

Förra veckan rapporterade Europaportalen om att EU-domstolen gett en tysk stad rätt när den stoppade en arbetslös rumänsk kvinna från att få sociala bidrag. ”Utlänningar som rest in i landet i syfte att erhålla socialt bistånd eller vars uppehållsrätt endast följer av att de söker arbete har inte rätt till socialt bistånd. Detsamma gäller för deras familjemedlemmar.”, slog EU-domstolen fast i ett beslut förra tisdagen.

Fallet gäller en 25-årig rumänsk kvinna och hennes son som bor i Leipzig sedan 2010. Kvinnan sökte inga jobb och fick sin arbetslöshetsersättning och försörjningsstöd, så kallat Hartz IV, indragen. Domstolen menar att kvinnan inte kom till Tyskland för att söka jobb, hon har aldrig tidigare jobbat och har bara gått tre år i skolan, men hennes arbetsförmåga ifrågasätts inte. Därför anser man att Leipzigs myndigheter hade rätt att neka henne Harts IV-bidraget. Det barnbidrag och bidragsförskott på sammanlagt motsvarande 2 900 per månad som kvinnan erhåller berörs dock inte av beslutet. Som motivering till domen pekar man på ett EU-direktiv som styr den fria rörligheten. I det står att personer måste ha ”tillräckliga tillgångar för att inte bli en belastning för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem”.

Domen lär naturligtvis få betydelse i den svenska diskussionen om kommunernas ansvar för EU-medborgare som befinner sig i Sverige och försörjer sig på tiggeri. Allt fler röster höjs ju för att kommunerna ska erbjuda utökat socialt stöd till fattiga eller tiggande EU-migranter. Så sent som i fredags kallade exempelvis Barnombudsmannen till möte med Socialstyrelsen, Skolinspektionen och Skolverket för att diskutera behov av förtydliganden i lagstiftningen för att utöka rättigheterna för EU-migranters medföljande barn.

Det är självklart inte acceptabelt att tiggande EU-medborgare tar med sig minderåriga barn till Sverige och tvingar dem att leva i tältläger eller bilar. Jag vet att myndigheter och polis i flera svenska städer varit mycket tydliga med detta i samtal med berörda EU-medborgare. Tidigare har detta oftast respekterats, men nu kommer flera rapporter om att det återigen syns barn i tältläger runt om i Sverige. Om det fortsätter är det ingen vild gissning att kraven på tiggeriförbud i samhällsdebatten kommer att öka i styrka.

Jag tror också att ökande krav på att svenska skattebetalare ska försörja andra EU-länderns medborgare kommer att möta stort motstånd. Vi måste i dagens läge rimligen prioritera försörjning av alla de asylsökande som vi tagit emot, det är en fullt tillräcklig utmaning för de flesta kommuner.

Läs gärna min nyligen inlämnade riksdagsmotion om "En svensk handlingsplan mot tiggeri och EU-medborgares sociala utsatthet".
Alliansbudget för fler jobb och god tillväxt i hela Sverige

2014-11-17

Debattartikel i Borås Tidning idag.


Ubåtsbesked bör leda till eftertanke

2014-11-14

Dagens besked från Försvarsmakten där man bekräftar att svenskt territorium kränkts av en främmande undervattensfarkost bör leda till eftertanke. Beskedet bekräftar att vi ser ett nytt och försämrat säkerhetsläge i Sveriges närområde, och det är ytterst allvarligt.

Den inriktning som Försvarsberedningen enats om och som möjliggör ökad incidentberedskap och övning, måste nu respekteras och fullföljas. Men det är samtidigt också viktigt att det förändrade omvärldsläget vägs in när beslut fattas om försvarets framtida inriktning. För egen del tror jag att både Sverige och resten av EU kommer att tvingas gradera upp sina försvarsbudgetar, vilket är beklagligt och självklart kommer att ta resurser från annat som man annars kunde ha använt pengarna till. Det är en sorglig utveckling för Europa.
Besök hos Riksbanken

2014-11-12I kväll deltog jag i ett seminarium hos Riksbanken för Finansutskottet och Riksbanksfullmäktiges medlemmar. Riksbankschefen Stefan Ingves (bilden th) och tre av de vice riksbankscheferna föredrog frågor kring Riksbankens organisation, penningpolitiken, finansiell stabilitet och betalmarknadens förändringar. Mycket intressant, och det blev
en del diskussioner med anledning av den senaste tidens diskussioner kring bästa sättet att dämpa hushållens ökande skuldsättning, vilket jag ju även berörde på bloggen tidigare idag.
Alliansens förslag inom vård och äldreomsorg

2014-11-12Alliansregeringen har gjort stora insatser för äldreomsorgen och resultatet syns både i internationella jämförelser och i nationella brukarundersökningar. Sveriges äldreomsorg har till och med utsetts till världens bästa. Vi har infört en nationell värdegrund och gett äldre rätt att välja genom Lagen om valfrihetssystem. Vi har skapat över 10 000 nya äldreboendeplatser. Vi har satsat 4,3 miljarder på att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Alliansens omvårdnadslyft har på några få år rejält ökat andelen medarbetare med grundläggande utbildning. Det är den enda kompetenssatsning som någon regering gjort för de som ska ta hand om våra äldre. Så ökas också kvaliteten i omsorgen.

Under alliansens åtta år har även sjukvården förbättrats. Möjligheten att överleva en svår diagnos har ökat. Patienterna är nöjdare med bemötandet, i synnerhet inom primärvården. Färre patienter väntar och väntetiderna är kortare tack vare kömiljarden.

Antalet vårdcentraler har ökat med 17 procent tack vare det obligatoriska vårdvalet. Antalet apotek har ökat med över 40 procent. Vi har fler verksamma läkare och sjuksköterskor och vi utbildar dessutom fler än någonsin. Antalet arbetade timmar har ökat i hela välfärdssektorn. Och mer resurser än någonsin tidigare satsas på vården.

Trots olika löften inför valet ser vi nu vad en vänsterregering faktiskt föreslår och vad det innebär för välfärden. I Stefan Löfvens första budget som riksdagen ska behandla i höst står det svart på vitt. Äldre och sjuka riskerar att drabbas hårdast när vänsterregeringen nu monterar ner. Vårdvalet ska tas bort. Kömiljarden avskaffas. Omvårdnadslyftet och ledarskapsutbildningen inom äldreomsorgen läggs ner. Demenssatsningen läggs ner. Investeringsstöden för äldreboenden tas bort. Regeringen lägger också ned den Äldreutredning som fått till uppgift att se över hur äldreomsorgen kan bli bättre, hur valfriheten kan stärkas genom förenklade biståndsbedömningar och hur teknikutvecklingen bättre kan tas till vara.

Samtidigt offrar den nya regeringen valfriheten av ideologiska skäl. Att få välja vårdcentral eller hemtjänstutförare är en kvalitetsfråga i sig. Men valfriheten ger också kvalitetsvinster i större skala. Med nya aktörer kommer nya idéer och nya arbetssätt. Framtidens äldreomsorg och sjukvård har inte råd att stänga ute de som vill bidra till och utveckla vår gemensamma välfärd.

Äldre och sjuka får betala priset när resurserna till välfärden minskar. Det blir nämligen resultatet av regeringens jobbfientliga politik. Höjda skatter på arbete och företagande är helt fel i den situation som Sverige befinner sig i. Det går att skapa fler jobb med rätt politik, det har alliansen bevisat. Ungefär 340.000 fler arbetar i dag jämfört med 2006. Det har ökat skatteintäkterna som gjort att vi kunnat satsa ännu mer på välfärden. I ett läge där behoven ökar lägger regeringen en budget som påverkar sysselsättningen negativt. Det är allvarligt.

I Alliansens gemensamma budgetmotion fortsätter vi att satsa på kvaliteten i välfärden:

1. Vi fortsätter att värna valfriheten. Det ska finnas valfrihet i hemtjänst. Alla ska få välja vårdcentral.
2. Vi föreslår en äldreboendegaranti som innebär att alla över 85 år får rätt till plats i trygghetsboende.
3. Vi föreslår en nationell demensplan och att omvårdnadslyftet för äldreomsorgens medarbetare fortsätter.
4. Kömiljarden ska finnas kvar, så att köerna fortsätter att minska.
5. Vi föreslår ett matlyft för bättre mat inom äldreomsorgen.
6. Allianspartierna förstärker även de satsningar som vi gjort på cancervården och psykiatrin.
Alliansens förslag inom rättsområdet

2014-11-12Efter åtta år av historiska resursförstärkningar och stora reformer i såväl straffrättslig lagstiftning som tillgängliga metoder är utvecklingen inom rättsväsendet på väg åt rätt håll. Människor känner sig tryggare och upplever en minskad risk att utsättas för brott. Förtroendet för rättsväsendets olika aktörer ökar. Trots detta kvarstår stora utmaningar. I opposition spretade de rödgröna partierna i synen på rättsväsendets utveckling. Att döma av förslagen i regeringens budgetproposition är det tydligt att de rödgröna partierna inte klarar av att enas om en fortsatt offensiv reformagenda för svenskt rättsväsende.

Alliansregeringen presenterade en lång rad initiativ kring hur rättsväsendet och den straffrättsliga lagstiftningen ytterligare kan utvecklas. Flera av dessa förslag är redan utredda och redo att omsättas i arbetet för ökad trygghet och minskad brottslighet. Tyvärr vet vi att det inom både regeringspartierna och Vänsterpartiet finns ett motstånd mot exempelvis nödvändiga straffskärpningar. Det finns även skäl att ifrågasätta regeringens förmåga att möta nya behov vad gäller tillgången till effektiva och rättssäkra tvångsmedel. Detta i en tid där teknikutvecklingen innebär nya utmaningar och där grovt organiserad brottslighet och gränslös terrorism ställer särskilda krav på rättsväsendet.

Alliansens förslag för ett tryggare Sverige är uppdelade i sex huvudområden:

1. TIDIGA INSATSER FÖR UNGA LAGÖVERTRÄDARE

Grova brottslingar har ofta påbörjat sin kriminella bana genom att som ungdomar begå brott. Ju tidigare samhället reagerar när unga är på väg i en negativ riktning desto större är chansen att bryta den utvecklingen. Det behövs en ökad samverkan kring det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Ett urval av Alliansens förslag:
• Att verkställigheten av ungdomstjänst som huvudregel ska inledas inom två månader från det att domen vunnit laga kraft.
• Att helgavskiljning med fotboja ska kunna användas som påföljd för unga i åldern 15-18 år.

2. INTERNET SOM ARENA FÖR BROTT

Samhället är idag beroende av internet för att fungera. Det underlättar våra liv men ökar också vår sårbarhet, inte minst när det gäller risken att utsättas för brott. Här måste rättsväsendet och strafflagstiftningen följa med i utvecklingen. Ett urval av Alliansens förslag:
• Att införa två nya brott som tar sikte på identitetsstölder och bluffakturor.
• Överväga en ny brottsrubricering som kriminaliserar kränkningar på internet som inte fångas upp av dagens lagstiftning på ett tillräckligt sätt.

3. ÅTGÄRDER MOT TERRORISM OCH VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

Terrorismen utgör ett allvarligt hot mot demokrati, mänskliga rättigheter och fria öppna samhällen. Brottsligheten är ofta internationell och kampen mot terrorismen behöver föras både i Sverige och internationellt. Ett urval av Alliansens förslag:
• Att göra en översyn av behovet av åtgärder, inklusive ytterligare kriminalisering, mot förberedande av resor i syfte att delta i strid eller vapenträning utomlands för terroriststämplande organisationer i enlighet med vad EU eller FN har beslutat.
• Se över möjligheten att återkalla eller tillfälligt omhänderta pass för att stoppa sådana resor.

4. MOBILISERING MOT GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET

Den grova organiserade brottsligheten innebär lidande och stor skada för både enskilda människor och företag, men också för samhället i stort. Alliansregeringen tog 2007 initiativ till en bred nationell mobilisering där elva myndigheter samarbetar mot den organiserade brottsligheten. Ett urval av Alliansens förslag:
• Underlätta informationsutbytet mellan myndigheterna i samarbetet mot den grova organiserade brottsligheten.
• Tillsätta två utredningar; en för att tydliggöra och skärpa reglerna kring ordning och säkerhet i domstolarna och en för att underlätta för hyresvärdar att säga upp hyresgäster som ägnar sig åt grov organiserad verksamhet.

5. STOPPA VÅLDET I NÄRA RELATIONER

Alliansregeringen prioriterade arbetet med att förebygga och bekämpa våld i nära relationer. Det arbetet måste fortsätta. Ett urval av Alliansens förslag:
• Utökad möjlighet att i fler fall utdöma fotboja vid kontaktförbud.
• Översyn av systemet för skyddad identitet och byte av identitet.

6. TYDLIGARE REAKTIONER MOT BROTT

Alliansregeringen genomförde flera straffskärpningar med fokus på allvarliga våldsbrott. Avsikten var att skärpa straffen, men reformerna fick inte fullt ut önskat genomslag. Ett urval av Alliansens förslag:
• Skärpta straff för allvarliga våldsbrott, köp av sexuell handling av barn samt narkotikabrott.
• Införa brotten inbrottsstöld och ringa stöld.
Bättre med föreskrifter än lagstiftning

2014-11-12

Finansinspektionens (FI) besked igår att nya bolånetagare måste amortera på sina lån väckte viss uppmärksamhet. Själv tycker jag det är bättre att FI och Bankföreningen tar fram föreskrifter och riktlinjer än att frågan ska avgöras genom lagstiftning. Dessutom är förslaget från FI försett med undantagsmöjligheter så att hushåll som har tillfälliga störningar i sin ekonomi ska kunna slippa amortera.

I grunden är det givetvis vettigt att återskapa en kultur i samhället där lån på sikt också ska återbetalas. Samma sak gäller de nya begränsningarna när det gäller bolån som bara ska kunna ges upp till 85% av priset på en bostad. Men samtidigt finns givetvis många sätt att gå runt dessa regler, exempelvis genom att ta andra lån till sämre villkor för att finansiera amorteringarna eller de topplån som behövs vid ett bostadsköp. Så de nya reglerna är inget trollspö för att lösa alla problem.

Alla förslag som syftar till att begränsa möjligheten att låna eller göra det dyrare att låna måste ställas mot samhällsekonomins behov av att hushållen inte tvingas dra åt svångremmen i onödan. Det är en ständig balansgång. För kraftfulla åtgärder kan skapa en kris, samtidigt som det inte bara går att låta utvecklingen fortsätta som idag. Grundproblemet är brist på bostäder i tillväxtområdena, vilket driver upp bostadspriserna. Det är ett problem Sverige delar med omvärlden. Ett problem som inte är alldeles enkelt att lösa. Det finns helt enkelt inte obegränsat med mark att bygga på inne i våra stora städer.
Borås Tidning uppmärksammar årets riksdagsmotioner

2014-11-12

I dag ägnar Borås Tidning en helsida åt att kommentera årets riksdagsmotioner från valkretsens sex riksdagsledamöter. Jag var i år den flitigaste motionsskrivaren, vilket föranledde en extra artikel längst ned på sidan med en aningen tillspetsad rubrik.

Sammanställning av mina riksdagsmotioner denna höst

2014-11-11

Här följer en sammanställning av mina riksdagsmotioner denna höst, egna och gemensamma med andra. Några få motioner som jag skrivit gemensamt med andra saknas tyvärr i listan eftersom jag ännu inte fått slutversionerna till mig. Alla motioner jag lämnat in genom åren finns samlade på denna sida.


Näringsliv, företagande, jobb och skatter:
Skattereduktion för reparationstjänster ("REP-avdrag")
Alternativa arbetsförmedlingar
Krav på en uppföljning av sysselsättningsutvecklingen
Gårdsforsaljning av livsmedel och alkohol
Försäljning av öl och vin i livsmedelsbutiker
Minerallagen
Forenklad lagstiftning kring livsmedelshantering
Värnskatten
Vardering av bilforman vid anskaffning av extrautrustning

Finansmarknaden och banksektorn
Värdetransportföretagens kontanthantering
Bankernas kontanthantering
Åtgärder mot ockerräntor

Trafik och körkortsfrågor:
Studielan for korkort
Körkortsutbildning
Avskaffande av stopplikt vid overgangsstallen
Avskaffa avgiften för av och påställning av fordon
Utvärdering av sjofyllerilagen
Tillfallig hastighetsbegransning vid vagarbeten

Energi, miljö och djurskydd
Pant på batterier
Pant på lågenergilampor
Kärnkraftverkens spillvatten
Fångst av vilda djur med levande lockfaglar
Modernare jaktmetoder
Grytjakt
Godsjakt på uppfödda fåglar
Levandefångst i fällor eller snaror

Byggande och infrastruktur
Avskaffa fastighetstaxeringen
Redovisning av infrastrukturinvesteringar

Familjepolitik
Höjning av vårdnadsbidraget

Invandring och tiggeri
Skärpt försorjningsansvar vid anhoriginvandringKlicka här för mer info
Översyn av ersättningar till nyanlanda
Svensk handlingsplan mot tiggeri och EU-medborgares sociala utsatthet

Myndighetsutövning, rättssäkerhet och lagstiftning
Tidsbegränsade förordnanden
Tjänstefel som begås av offentliganställda
Avgiftsbeläggning av myndighetsbesök
Kommunala tillsynsavgifter
Tidsgräns för lagar och förordningar
Skärpta åtgärder mot övergrepp i rattssak
Tillämpningen av EU-bestämmelser
Tvångsinlosen mark
Samordningsregister for stulna fordon
Svenska pass for utlandsboende
Allmana motioner från ledamoter

Sjukvård och hälsovård
Manlig omskärelse

Kultur och media
Avskaffande av TV-avgiften
Stöd till organisationer
Sanningen svider - Löfvén (S) var lika obegriplig som filmen visar

2014-11-11

I dag bemöter jag ett angrepp mot mig på debattsidorna i Borås Tidning och i Ulricehamns Tidning. Nedan mitt svar i Borås Tidning idag. Samma svar är även publicerat i Ulricehamns Tidning i dagens nummer. Nedanför den aktuella filmen i repris.

Årets riksdagsmotioner

2014-11-10

Nu har jag lämnat in mina sista riksdagsmotioner för i år. Det blev preliminärt 45 egna motioner plus ett antal motioner tillsammans med andra moderater.

Vissa av motionerna är nya versioner av sådant jag motionerat om föregående mandatperiod utan framgång. Bland de viktigaste nya motionerna från mig finns några som har direkt koppling till mina personliga vallöften. Bland annat motionerar jag om möjlighet till studelån för körkort, om utvidgning av RUT-avdraget till avdragsrätt för hushållsnära reparationstjänster ("REP"), om skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring samt om en samlad strategi för att minska gatutiggeriet i Sverige.

Alla mina motioner kommer senare under veckan att läggas ut samlat på bloggen uppdelat efter ämnesområden.

Totalt uppger riksdagen att det kommit in 2.887 motioner från riksdagsledamöterna i år. Det betyder drygt 8 per ledamot i genomsnitt.
Vad ska vi göra för att minska tiggeriet?

2014-11-10

Jag har i ett antal blogginlägg beskrivit hur gatutiggeri av medborgare från andra EU-länder är ett växande socialt problem i både storstäder och på mindre orter runt om i landet. Enligt såväl media som olika organisationer, som Crossroads och Stadsmissionen, förekommer omfattande utnyttjande av utsatta personer, och skrupelfria personer tvingar till och med tiggarna att betala ”hyra” för bra platser på gatan. Transporten av tiggare till Sverige innehåller dessutom alltför ofta inslag som gränsar till ren människohandel. Olika grupper av tiggare verkar allt oftare komma i konflikt med varandra och även våld mellan tiggare förekommer. Allt fler barn tvingas bo i tältläger eller bilar och kronofogden avhyser allt fler från tillfälliga läger. Svenska kommuner ställs samtidigt ofta inför svåra avvägningar när det gäller stöd till dessa utsatta människor som ofta är medborgare i ett annat EU-land.

Grunden för tiggeriet är bristande sociala trygghetssystem i tiggarnas hemländer, men ibland råder även oklarhet kring vilka länder som dessa utsatta människor egentligen är medborgare i. Till viss del kan man därmed konstatera att tiggeriet har blivit en angelägenhet för hela EU.

Förslag har väckts från olika håll om att förbjuda gatutiggeri. Denna väg har valts av ett antal andra länder i Europa, bland annat förekommer tiggeriförbud i Danmark och Norge. Förbud är enkelt att föreslå, men inte alldeles enkelt att genomföra och hantera i praktiken. Det är dessutom etiskt svårt att motivera ett förbud om det inte kombineras med andra åtgärder som minskar orsakerna till tiggeriet.

Enligt min mening bör därför en samlad svensk strategi utarbetas för att motverka gatutiggeriet. Strategin skulle med fördel kunna innehålla följande fem punkter, och detta har jag just lämnat in en motion om i riksdagen:

1. En förutsättningslös utredning bör göras om möjligheter och problem med nationellt eller kommunalt förbud mot tiggeri, både när det gäller praktisk tillämpning och etiska problem. I detta sammanhang bör man ta del av erfarenheter från andra länder, iunklusive hur man hanterar frågan i våra grannländer Danmark och Norge.

2. Sverige måste fortsätta ansträngningarna för en effektivare uppföljning av EU-stödet till tiggarnas hemländer som riktas just till utsatta befolkningsgrupper.

3. Sverige måste driva på för att EU ska ta ett gemensamt beslut om att ålägga alla medlemsländer att inrätta något slags socialt skyddsnät för sina medborgare motsvarande det svenska försörjningsstödet för att garantera att ingen tvingas till tiggeri som sista utväg för sin försörjning. EU:s olika sociala fonder borde delvis kunna användas för att finansiera detta.

4. Sverige bör ta upp en diskussion inom EU och med tiggarnas hemländer om eventuell möjlighet att under en övergångstid erbjuda sociala insatser för tiggarna i Sverige på deras hemländers bekostnad.

5. Alltför många utsatta EU-medborgare reser runt i Europa utan ID-handlingar och barn föds ibland utan att registreras. Det gör att inget land vill ta ansvar för dessa människor. Det bör övervägas om man på EU-nivå skulle kunna bekosta stöd till människor som inte har något formellt medborgarskap i något EU-land.
Tiggare tvingas betala hyra för trottoarplats

2014-11-10

Jag har vid upprepade tillfällen berättat om rapporter och berättelser där det är helt uppenbart att tiggare från andra EU-länder utnyttjas grovt på olika sätt och där tiggeriet som sådant helt klart har inslag av människohandel.

För några veckor sedan hade Dagens Nyheter två långa artiklar som visar hur tiggare i både Stockholm och Göteborg utnyttjas grovt av skrupelfria personer som tvingar tiggarna att betala hyra för sin plats på gatan. Både organisationen Crossroads och Stadsmissionen bekräftar uppgifterna. Artiklarna bekräftar allt det jag beskrivit från mina kontakter med enskilda tiggare och personer som hjälper dessa, både i Borås och i Stockholm. Större del av tiggeriet än man kan tro är organiserat eller innehåller andra inslag av uttnyttande av utsatta människor. Det är märkligt att det tillåts fortsätta och att vi till och med låtsas att det är humant att låta människor sitta och tigga och bli utnyttjade av andra.

Läs: "Så tvingar de tiggarna att betala" och "Tiggare tvingas betala hyra aven i Göteborg"

Jag upprepar det jag skrivit tidigare - jag är definitivt inte övertygad om att det är mer humant att låta tiggeriet få fortsätta än att förbjuda det. En annan sak är att det är komplicerat med ett förbud, inte minst hur man skulle se till att förbudet efterlevs.
Allt fler tiggare, även barn, vräks från tältläger och parkeringar

2014-11-10

Den 27 oktober presenterade Borås Tidning ett TT-reportage om tiggeriets sociala baksidor. I artikeln påpekar tex Stadsmissionen i Västerås att det nu kommer allt fler barn och unga som tvingas bo i tält och bilar. Samtidigt uppger Kronofogden att hittills i år har runt 1.500 personer vräkts från tältläger och parkeringar runtom i Sverige, jämfört med 900 avhysningar under hela förra året.

Samtidigt som problemet växer meddelar ansvarig minister, Åsa Regnér (S) att ansvaret helt ligger på kommunerna, "det är de som måste lösa problemet själva".

Situationen blir alltmer ohållbar.
Alliansen presenterar sin gemensamma budgetmotion

2014-11-10Alliansens reformer har lagt grunden för ett Sverige som är på rätt väg. Ekonomiskt ansvarstagande och satsningar på jobb och företagande har möjliggjort för den breda jobbtillväxt som vi nu ser. S-MP-regeringens budgetproposition bromsar däremot Sveriges utveckling. Genom att överge överskottsmålet försvagar regeringen svensk ekonomi. Därtill riskeras jobbtillväxten att bromsas genom försämrade drivkrafter för att arbeta och utbyggda bidrags- och ersättningssystem. Samtidigt blir det dyrare att anställa såväl unga som äldre. Totalt höjer Socialdemokraterna och Miljöpartiet skatten omkring 40 gånger så mycket på arbete och tillväxt som de föreslår till företagande. Regeringens otydlighet kring energipolitiken och att centrala infrastrukturprojekt skjuts på framtiden riskerar att drabba tillväxten i hela Sverige.

Här en länk till hela Alliansens budgetmotion Ett starkare Sverige. Figuren nedan visar en sammanställning av Alliansens satsningar 2015-2018.


Min fjärde interpellation till finansministern

2014-11-08

Under Alliansens regeringstid med Anders Borg (M) som finansminister redovisade regeringen nästan alltid i sina underlag vilka effekter olika politiska förslag väntades få för sysselsättning och antalet arbetade timmar.

Den nya regeringen med Magdalena Andersson (S) som finansminister väljer däremot att inte redovisa dessa förväntade effekter på sina förslag. Det gäller exempelvis förslagen om slopad nedsättning av arbetsgivareavgifter för unga, nedtrappningen av jobbskatteavdraget och den begränsade uppräkningen av brytpunkt för statlig inkomstskatt.

Jag har tidigare ställt tre interpellationer till finansministern angående dessa frågor, och nu följer jag upp med en fjärde som rör sysselsättningseffekterna av den höjda arbetsgivareavgiften (den särskilda löneskatten) för den som anställer en pensionär. Var det inte genom morötter vi skulle få fler att jobba längre, i stället för att med tvång höja pensionsåldern?

Så här är interpellationen formulerad: Sysselsättningseffekt av särskild löneskatt för pensionärer
25 år sedan Berlinmuren föll

2014-11-08

I dag är det 25 år sedan Berlinmuren föll. Den började byggas det år jag föddes, 1961, och den 9 november 1989 föll muren. När man berättar för dagens ungdomar att kommunisterna i Europa låste in sina medborgare bakom murar och sköt ihjäl dem som försökte fly från landet tror de knappast att det är sant. Tyvärr upplever jag att skolans undervisning haltar betänkligt. Kommunismens grymhet beskrivs knappast på samma tydliga sätt som nazismens. Trots att kommunismen tagit livet av betydligt fler människor än vad nazisterna hann med under sin grymma tid vid makten.

Nedan några bilder, dels från murens tid, dels från den minnesvärda dagen den 9 november 1989 då muren föll och banade väg för Tysklands återförening.


Alliansens politik för fler jobb och företag i hela Sverige

2014-11-07Alliansens politik för fler jobb och företag bygger på valmanifestet. Alliansens jobbmål är att över fem miljoner människor ska ha ett arbete år 2020 genom att sysselsättningen ökar med 350 000 under perioden 2014–2020. I den gemensamma budgetmotionen finns bland annat följande förslag från Alliansen:

Värna arbetslinjen och drivkrafterna för arbete
• Ytterligare sänkning av socialavgifterna för ungdomar under 23 år ned till 10,21 procent och slopad nedsättningen för personer som fyllt 25 år. På så sätt ökar effektiviteten av nedsättningen.
• Vi vill inte höja skatterna på arbete och företagande
• Vi vill behålla RUT-avdraget oförändrat
Ett företagsklimat i världsklass
• Ett nytt högkostnadsskydd för sjuklöner som är särskilt förmånligt för de små och medelstora företagen
• Ambition att förbättra regelverket för personaloptioner och generationsskiften samt pröva förutsättningarna för att fler företag ska slippa revisionsplikt
• Vi aviserar sänkt krav på aktiekapital för att sänka trösklarna för att starta aktiebolag
• Fortsatt regelförenkling för att korta tiden att starta företag och digital tjänst, ”en dörr in”, för företagens uppgiftslämning
Fler jobb för unga
• Införande av arbetsträning och förstärkt arbetsträning som insatser inom jobbgarantin för ungdomar
• Även arbetslösa under 20 år ska kunna erhålla Starta-Eget-bidrag
• Ökat och permanentat stöd till Ung Företagsamhet och Drivhuset
Bredare vägar till jobb
• Vi vill införa så kallade matchningsanställningar
• Yrkesintroduktionsstöd för personer som varit arbetslösa en längre tid
Sverigebygget knyter ihop landet
• Att förutsättningarna prövas för att bygga nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö
• Att förutsättningarna prövas för att bygga ut järnvägen i norra Sverige med ett betydande inslag av medfinansiering från näringsliv, kommuner och regioner
• Att verksamheten vid Bromma flygplats bevaras och utvecklas
Stärkt forskning och innovation för ökad kunskap och konkurrenskraft
• Fram till 2016 vill Alliansen med fortsatta satsningar öka resurserna till forskningen så att 9 miljarder mer satsas varje år jämfört med 2008
Trygg energiförsörjning – viktigt för jobben
• Alliansens energiöverenskommelse ligger fast för långsiktighet om vår inriktning och syftar till att ge trygg energiförsörjning med god konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet
Bättre bredband, telefoni och tillgång till service
• Förslag för att ytterligare förbättra mobiltäckningen för bättre möjligheter för bra mobiltelefoni och snabbt mobilt bredband, inte minst på landsbygden
• Ytterligare satsningar för att förbättra servicen på landsbygden
Nya tider - Facebook bästa sättet att skicka pressmeddelanden

2014-11-07


Alliansen tar strid om skolpolitiken

2014-11-06I går presenterade Alliansen de delar av den gemensamma budgetmotionen som rör utbildningssatsningar. Förslagen är desamma som vi presenterade i valmanifestet. vi satsar dessutom mer pengar på skolan i vår alternativa budget än vad S-MP-regeringen gör, 4 miljarder mot 3,5 miljarder.

De viktigaste förslagen:
• Satsningar på fler utbildade lärare.
• Satsningar på fler karriärtjänster i skolan.
• Särskilda satsningar i utanförskapsområden.
• Satsningar på fler speciallärare.
• Minskad klasstorlek i lågstadiet.
• Satsningar på ett fortsatt mattelyft.
• Satsningar på ett fortsatt läslyft.
• Införande av en tioårig grundskola så att också de yngsta eleverna får rätt till stöd och stimulans för att lära sig skriva, läsa och räkna.
• Införande av fler matematiklektioner i högstadiet.
• En utökning av undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i grundskolan med 100 timmar, vilket motsvarar en ökning av idrottsämnet med 20 procent.
• Att betyg införs från årskurs 4.

Samtidigt tar vi strid mot regeringen när det gäller flera skolförslag. Vi kommer bland annat att lägga gemensamma Alliansmotioner i riksdagen om betyg från årskurs fyra, införandet av tioårig grundskola, att högskolebehörighet på de yrkesinriktade gymnasielinjerna ska fortsätta att vara frivilligt, möjlighet för skolor att införa ordningsomdömen på högstadiet och gymnasiet, mer idrott i skolan och att skolorna ska ha fortsatt möjlighet att fira skolavslutningar i kyrkan. Flera av dessa förslag verkar kunna få stöd av Sverigedemokraterna och det gör att regeringen blir tvungen att genomföra förslagen.
M i Södra Älvsborg nominerar Anna Kinberg Batra till partiledare

2014-11-06

I kväll beslutade förbundsstyrelsen för Moderaterna i Södra Älvsborg att nominera Anna Kinberg Batra som ny partiledare för Moderaterna.

Själv deltog jag visserligen inte i beslutet eftersom jag bara är adjungerad ledamot i förbundsstyrelsen i egenskap av riksdagsledamot, och därför saknar rösträtt. Men förbundsstyrelsens medlemmar var eniga i sitt beslut och jag och min riksdagskollega Cecilie Tenfjord-Toftby och vår fd riksdagskollega Ulrik Nilsson hade inga invändningar mot detta.

Nu går vår nominering från Södra Älvsborg in till partiets valberedning, som sedan så småningom ska föreslå en eller flera kandidater till partiledarposten. Därefter ska en extra partistämma välja ny partiledare. Ombuden till denna partistämma väljs i sin tur av moderata samlingspartiets medlemmar. Det är med andra ord en lång, men mycket demokratisk process att utse en ny moderat partiledare.

Asylmottagningssystemet knakar i sömmarna

2014-11-06

Rapporterna om hur det svenska asylmottagandet knakar i sömmarna kommer nu allt tätare. I går larmade Migrationsverket om att 13.000 personer som beviljats uppehållstillstånd är fast i asylboenden, på grund av brist på kommunplatser och bostäder. Om ett år är de enligt prognosen 20.000. Frågan är hur man ska få fram bostäder till alla, och vem som ska bekosta detta?

Även Arbetsförmedlingen larmade igår om en "ohållbar situation". Man "klarar inte flyktingströmmen", pengarna räcker inte och Arbetsförmedlingens personal drabbas av stress och sjukskrivningar. Man har också svårt att rekrytera personal. Arbetsförmedlingen efterfrågar nu en "översyn av lagstiftning och regelverk".

I dag larmar SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om situationen för "ensamkommande barn". Ökningen av ensamkommande flyktingbarn gör att fler barn kommer att tvångsplaceras i kommuner. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting finns det en risk att uppdraget blir övermäktigt för många kommuner. -Systemet är redan överbelastat och fungerar inte som det var tänkt utifrån barnens bästa. Det är omöjligt för kommunerna att lösa detta om de inte får längre tid på sig, säger Elisabeth Melin, handläggare på SKL. Antalet ensamkommande ökar i år nästan till det dubbla jämfört med året innan och de platser som kommunerna frivilligt erbjuder är slut för längesen. Hittills i år har 1.580 barn av totalt 5.820 asylsökande tvångsplacerats ut i kommuner.

Situationen blir alltså allt mer ansträngd och den som inte inser detta blundar för verkligheten. Mottagningssystemet för nyanlända håller helt enkelt på att rasa ihop. Så har det sett ut i flera år, men situationen förvärras ständigt. Och prognoserna för nästa år är ännu högre än årets siffror. Det är i ljuset av detta jag i går presenterade mina 10 förslag för att prioritera tydligare i invandringspolitiken för att öka chanserna att klara av ett värdigt mottagande av människor med tydliga asylskäl.
Citerad på bloggen Cornucopia idag

2014-11-06


Jag kommenterar spekulationer om kommande budgetomröstning

2014-11-05

I dag i Expressen kommenterar jag mediaspekulationerna inför kommande budgetomröstning i riksdagen. Alliansen kommer att presentera ett gemensamt budgetförslag, byggt på vårt valmanifest. Vi kommer att rösta för detta. I övrigt spekulerar vi inte i hur övriga partier kommer att rösta.
Tomt i ladorna?

2014-11-04

Finansminister Magdalena Andersson (S) upprepar sitt mantra - det är tomt i ladorna och pengarna är slut. Trots det tar den nya regeringen beslut om att skjuta upp det redan påbörjade bygget av vägprojektet Förbifart Stockholm. Miljöpartiet tolkar detta som att bygget ska stoppas, medan Socialdemokraterna säger att bygget bara skjuts upp och ska börja i maj 2015.

Dagens Industri uppger att byggstoppet kostar 4 miljoner per dag i löpande kostnader. Dessa kostnader tycker alltså S-MP-regeringen är okej samtidigt som man uppger att "ladorna är tomma"?
Ökande flyktingströmmar kräver prioritering i invandringspolitiken

2014-11-04

Ökande flyktingströmmar till Europa ökar trycket på Sverige att hantera frågan. Antalet asylsökande ökar kraftigt, den senaste prognosen kom från Migrationsverket idag. För 2015 skrivs antalet upp till 95.000. Det är en ökning med 16.000 jämfört med föregående prognos. Men siffrorna är osäkra. Samhället behöver enligt Migrationsverket ha beredskap att ta emot allt mellan 80 000 och 105 000 asylsökande 2015. "De ökade behoven är inte tillfälliga utan kommer sannolikt att prägla mottagandet under lång tid. Det ställer ökade krav på hela samhället i fråga om beredskap och planering" säger Mikael Ribbenvik, stf Generaldirektör på Migrationsverket. Förutom en ansträngd situation för Migrationsverket innebär ökat asylmottagande kraftigt ökande kostnader och stor brist på bostäder.

I debatten låter det ibland som om Sverige skulle riskera att mer eller mindre gå under ekonomiskt av det ökande trycket från asylinvandringen. Så är det naturligtvis inte. Vårt land har exempelvis klättrat i internationella välfärdsrankingar under Alliansen - trots omfattande flyktingmottagande under samma tid. Och vår välfärd har fått kraftigt ökade resurser samtidigt som vi kunnat sänka skatten och hantera två djupa globala kriser - trots att vi under samma tid tagit emot massor av flyktingar. Men med detta sagt så måste den svenska flyktingpolitiken hela tiden granskas och ifrågasättas, precis som alla andra verksamheter.

I takt med att antalet asylsökande ökar höjs röster för en begränsning av antalet personer som ska beviljas asyl. För mig som jurist är det ett märkligt synsätt. I en rättsstat ska givetvis alla som har asylskäl behandlas på samma sätt, oavsett om de är många eller få. Om resurserna är ansträngda måste vi i stället se över regelverken så att vi verkligen kan prioritera just asylmottagandet. När flyktingströmmarna blir stora aktualiseras därför enligt min mening snarare behovet av en tydlig prioritering även i invandrings- och flyktingpolitiken så vi kan hantera mottagandet och integrationen på ett bra sätt, erbjuda bostäder till alla nyanlända, och samtidigt kunna hålla kostnaderna på en rimlig nivå.

Personligen lovade jag i valrörelsen att lyfta dessa frågor i riksdagen denna mandatperiod. Jag står upp för de svenska reglerna om arbetskraftsinvandring och vill värna en generös svensk asylrätt. Men jag vill samtidigt strama upp reglerna för dem som saknar asylskäl, förbättra integrationen genom utbildningsreformer och se över ersättningssystemen. Vissa av mina förslag överensstämmer helt med Moderaternas eller Alliansens politik, medan andra förslag är mina högst personliga funderingar. Några av förslagen kommer jag att driva genom motioner i riksdagen.

Här är mina 10 konkreta punkter:

1. Skärpning av försörjningskravet vid anhöriginvandring (samma som den moderata arbetsgruppen föreslog förra mandatperioden). Gäller givetvis inte anhöriga som själva har asylskäl.
2. Överväga ändring av preskriptionstiden för ny möjlighet till asylprövning, från 5 till 10 år. Detta skulle kunna minska antalet personer som går under jorden efter avslagsbeslut för att efter fem år få en ny chans att få sitt ärende prövat.
3. Diskutera problemet med "missbruk" av överklagande av asylärenden". Meningslösa överklaganden fördröjer bara avvisning, vilket inte är bra för vare sig den enskilde eller samhället. Det måste gå att kombinera rättssäkerhet med en realistisk syn på överklagandemöjligheterna.
4. Skärpning av de krav som gäller för asylrätt/uppehållstillstånd som ligger utöver dagens flyktingskäl. Sverige bör prioritera verkliga flyktingar för att kunna ge dessa bästa möjliga mottagande. Även i asylpolitiken måste man kunna prioritera vad som är viktigast, och för mig är det en självklarhet att den som flyr från krig och konflikter ska prioriteras i första hand.
5. Hårdare krav på ID-handlingar, identitetskontroller och ålderskontroller på asylsökande. I vart fall de som kommer från länder där människor i normalfallet har legitimationer.
6. Uppföljning av de förändrade reglerna om skola och vård till illegala invandrare och sk "papperslösa" för att se om detta medfört att fler personer lever gömda idag än tidigare. Om det är så bör reglerna skärpas igen.
7. Ta upp en ny diskussion om det inte är rimligt att svenskt medborgarskap bör erhållas först efter godkända svenskakunskaper och kunskaper om det svenska samhället och våra demokratiska värderingar. Undantag bör rimligen göras för för gamla, sjuka och barn, men för vuxna människor i arbetsför ålder vore ett sådant krav högst rimligt.
8. Avveckla SFI och gör det till en flexibel del av vuxenutbildningen, kopplat till yrkesutbildning mm (det förslag som Alliansen presenterade före valet). Erbjud barnomsorg och studier på heltid!
9. Översyn av hela ersättningssystemet för asylsökande och nyanlända. I dag är ersättningssystemen ett lapptäcke som det är svårt att få överblick över. Olika ersättningar kan både behöva höjas och sänkas, samt måste ge tydligare incitament att komma i egen försörjning. I sammanhanget vill jag tipsa om denna tankeväckande debattartikel i Dagens Industri idag av min tidigare moderate riksdagskollega Helena Rivière som jag arbetade tillsammans med i Socialförsäkringsutskottet 2006-2010. Rubriken på artikeln är "Strama upp reglerna för invandring". I artikeln berör hon just det här med att dagens ersättningssystem ibland motverkar integration.
10. Långsiktig diskussion om hur man i framtiden ska kvalificera sig till våra ersättningssystem som exempelvis barnbidrag, vårdnadsbidrag och liknande. Det är ingen självklarhet att man direkt ska kvalificera sig till alla våra sociala ersättningssystem och bidragssystem från första dagen. Kanske ska det kopplas till att man först arbetat en tid i Sverige och betalat skatt? Sannolikt skulle en sådan lösning öka acceptansen hos svenska folket att ta emot flyktingar, och det skulle dessutom gå att ta emot fler asylsökande utan att kostnaderna ökar.

Jag är övertygad om att det går att förena en generös svensk asylpolitik med realism och ekonomiskt ansvarstagande. En förutsättningslös diskussion kring dessa tio punkter tror jag skulle vara en bit på väg.

Reaktioner

2014-11-04

Göteborgs-Posten uppmärksammar idag att jag och ett antal andra riksdagsledamöter från Göteborg och Västsverige tycker att Martin Wannholt självklart borde fått vara kvar som kommunstyrelseledamot i Göteborg.

Riksdagsmän ger Wannholt stöd
Göteborgsmoderaterna borde vara rädda om Martin Wannholt

2014-11-03

Det är tungt och sorgligt att följa turerna kring göteborgsmoderaterna. Jag hade faktiskt förväntat mig att man skulle hedra moderata värderingar och gå i spetsen när det gäller respekt för väljarna i folkomröstningen om trängselskatten, liksom när det gäller respekt för den kandidat som flest moderater kryssade i kommunvalet, nämligen Martin Wannholt.

I stället verkar man nu göra tvärtom. Först backa från folkomröstningsresultatet via hårda fördömande uttalanden mot väljarna (!) från regionstyrelsens ordförande, göteborgsmoderaternas Johnny Magnusson. "Göteborgare är emot allting, de överklagar och bråkar om alla förändringar. Ibland är det ungdomar, som när det gäller landshövdingehusen i Gårda, men oftast är det äldre herrar som har för lite att göra." Så sa han till Göteborgs-Posten nyligen som kommentar till folkomröstningsresultatet. Att kalla 57% av väljarna för bråkstakar eller "äldre herrar som har för lite att göra" svider i hjärtat på mig som moderat. Jag skäms faktiskt.

Samtidigt föreslår nu alltså moderaternas valberedning i Göteborg att man ska peta göteborgsmoderaternas mest populäre politiker i valet, Martin Wannholt, från kommunalrådsposten. Orsak: Han berättar obehagliga sanningar om Västlänken och tycker man ska lyssna på göteborgarnas kritik mot trängselskatten. Att han genom sin ärlighet drog en massa extra röster till partiet verkar inte någon bry sig om. Inte heller att han är den i särklass bäst insatta moderaten när det gäller Västsvenska paketet och Västlänken.

Att Miljöpartiet och andra partier på vänsterkanten hycklar och förespråkar folkomröstningar på riksnivå samtidigt som man föraktfullt struntar i dem när det går emot de egna åsikterna förvånar mig inte. Göteborgspolitikerna med Socialdemokraterna i spetsen har det senaste decenniet visat ett förakt för göteborgarna som slår det mesta. Att maktfullkomliga partier på vänsterkanten ägnar sig åt pampvälde och åt att tysta interna kritiker med alla till buds stående medel förvånar därför inte heller.

Men att ledande företrädare för mitt eget parti uppträder som man nu gör är ofattbart sorgligt. Jag hoppas att alla rakryggade demokratiska krafter i moderaternas fullmäktigegrupp vågar stå upp för det som är rätt och riktigt vid kvällens möte.

Tillägg kl 20.30: Tyvärr petades Martin Wannholt, han fick bara stöd av 11 av den nya fullmäktigegruppens 30 ledamöter. Trycket mot enskilda ledamöter har varit enormt. Men tre av mina fyra moderata riksdagskolleger från Göteborg, Lars Hjälmered, Hans Rothenberg och Lisbeth Sundén Andersson tog öppet parti för Wannholt i den särskilda facebookgrupp som bildats som stöd. Det känns bra. Tyvärr gjorde göteborgsmoderaterna ikväll både sig själva, väljarna, staden och partiet en stor otjänst.
Varför ska staten gynna misskötta kommuner?

2014-11-03

Den nya S-MP-regeringen verkar tycka att kommuner som inte skött sig behöver extra pengar, medan de som själva bekostat sådant som är att betrakta som självklarheter inte får några pengar.

Ett exempel är att man vill satsa pengar på "upprustning av miljonprogrammens fastigheter". Lite oklart än vad det innebär, men det spelar mindre roll. Felet är själva tankesättet. Ett fastighetsbolag, kommunalt eller privat, har tagit in hyror från sina hyresgäster under alla år. Dessa pengar ska givetvis användas för att regelbundet rusta upp och underhålla byggnaderna. Det är inget som staten/skattebetalarna ska bekosta.

Samma sak gäller "satsningen på skolmiljö" som omfattar en miljard över fyra år. Nu är det visserligen väldigt lite pengar, 250 miljoner per år. Utslaget på 290 kommuner blir det i genomsnitt 862.000 kronor per kommun. De mindre kommunerna kommer att få betydligt mindre och pengarna lär inte räcka till särskilt mycket. Men framförallt är underhåll av skollokaler och ventilationssystem redan en skyldighet för alla kommuner och de flesta sköter faktiskt detta. De kommuner som missköter sig ska givetvis inte gynnas genom att får extra stöd från staten.

Två miljarder per år till fler anställda i äldreomsorgen kan vid första anblicken låta tilltalande, även om det knappast räcker till 5.000 fler anställda som Vänsterpartiet påstår, i vart fall inte om de anställda ska ha en kollektivavtalsenlig lön och även sociala avgifter ska täckas. Men även här är det största problemet att staten ska bekosta kommunala anställningar. Det är kommunerna som ska besluta om personaltäthet och hur många anställda som behövs. Det är kommunerna som måste prioritera mellan olika saker. De kommuner som inte har tillräcklig bemanning ska givetvis inte dra fördel av detta genom att få statliga pengar för att anställa fler.

På punkt efter punkt lägger sig staten i kommunernas ansvarsområde, och har svårt att hålla isär vem som ansvarar för vad. Att staten ger extra pengar till kommunerna för särskilda nationella satsningar är en sak, men att gå in och lägga sig i prioriteringarna i den löpande verksamheten är direkt olämpligt. Dessutom är satsningarna mest ett spel för gallerierna. Utslaget på alla kommuner bli det bara småpengar per år, och det handlar mer om politiska markeringar från regeringen än om satsningar som verkligen gör skillnad. Skattebetalarnas pengar kan användas betydligt klokare än så.
Elfsborg befäster sin ställning som ett av Sveriges bästa fotbollslag

2014-11-01

Elfsborg vann årets sista allsvenska match och slutade på en fjärdeplats i årets fotbollsallsvenska. Det betyder en ny medalj efter förra årets sjätteplats, och den åttonde medaljen på nio år! Därmed befäster Elfsborg sin position som ett av Sveriges absolut bästa och stabilaste fotbollslag. Till detta ska läggas årets seger i Svenska cupen som gav en plats i europacupspelet.

Med tanke på att årets lag är fyllt av nya unga spelare måste man säga att insatsen i allsvenskan är klart godkänd. Visst har målskyttet inte varit riktigt som man hoppats, men å andra sidan har Elfsborg tillsammans med Malmö det absolut bästa försvarsspelet.


Dags att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen på riktigt

2014-11-01

I veckan meddelade Arbetsförmedlingen att man ska stänga 100 arbetsförmedlingskontor i landet. I stället ska det bli mer e-tjänster för de arbetssökande.

Förslaget är enligt min åsikt mycket illa genomtänkt. Närhet till arbetsförmedlingen och personlig kontakt med arbetsförmedlare är oerhört viktigt för den som behöver stöd i sitt jobbsökande. Samma sak gäller samverkan mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa och kommun, då är det viktigt att myndigheterna finns på plats i kommunen. Arbetsförmedlingen har också ansvaret för etableringen av nyanlända i arbetsför ålder. Detta är en grupp som verkligen har behov av personlig kontakt i stället för att hänvisas till e-tjänster. Och för många unga arbetssökande är det den personliga kontakten med en förmedlare som kan ge den där extra motivationen att anstränga sig i jobbsökandet.

Om Arbetsförmedlingen gör allvar av sitt hot att lägga ned så många arbetsförmedlingskontor tycker jag det visar tydligt att Arbetsförmedlingen behöver konkurrensutsättas på riktigt. Det är något jag motionerade om i riksdagen förra året, och det kommer jag att göra i år också. Dagens Arbetsförmedling fungerar verkligen inte optimalt, och med nedläggning av 100 kontor lär det inte bli bättre. Då är det hög tid att ta steget och släppa in andra aktörer som får konkurrera med Arbetsförmedlingen och hjälpa människor att hitta de nya jobben.