Blogg september 2014

Riksdagens öppnande

2014-09-30Högtiden i Storkyrkan, traditionellt under närvaro av kungafamiljen.Många åskådare kantade vägen mellan Storkyrkan och Riksdagshuset.

Ovan: Den avgående regeringen samlad i riksdagen för sista gången. Carl Bildt twittrar som vanligt. Fick också ett sista foto ihop med två av mina favoritministrar, Anders Borg och Carl Bildt.

Till vänster: Peter Jöback framträdde och sjäng bland annat "När guldet blev till grus". En passande sång med tanke på Alliansregeringens avgång. Det känns sorgligt att se så mycket kompetens försvinna, men nu är det bara att se framåt - mot en valseger 2018.
Moderat jämställdhet i praktiken - utan kvotering

2014-09-30

Jag har tidigare påpekat att den avgående Alliansregeringen har varit mycket jämställd, de senaste åren har det till och med varit något större andel kvinnor än män i regeringen. Och alla regeringsmedlemmar har fått sina uppdrag på grund av kompetens, inte genom könskvotering.

Det uppmärksammas nu att flera partier i riksdagen har kraftig manlig dominans, vilket gör att andelen kvinnor i riksdagen minskat. Det gäler dock inte den moderata riksdagsgruppen, där är det nu i stället är en liten överviklt av kvinnor. 44 moderata riksdagsledamöter är kvinnor av de totalt 84 ledamöterna.

Moderaterna tillämpar inte könskvotering och inte heller varvade listor. Det är i stället varje lokal nomineringsstämma som beslutar om sin riksdagsvalsedel. Sedan kan väljarna påverka utfallet genbom att ge moderaterna större eller mindre stöd, eller genom att använda möjligheten att personvalskryssa.

Moderaterna har bevisat att jämställdhet kan uppnås utan könskvotering och att människor ska efter kompetens och inget annat.
Talman Per Westerbergs sista uppgift

2014-09-29Riksdagens talman Per Westerberg (M) lämnade idag över talsmansklubban till Urban Ahlin (S). Innan dess höll han i uppropet och processen för val av nya talmän, samt höll ett välkomsttal till den nyvalda riksdagen (bilden). Per Westerberg har varit en mycket bra representant för den svenska riksdagen, och är en mycket erfaren och sympatisk person. Han har med van hand hanterat allt från täta möten med kungligheter och presidenter till att ta emot mina praoelever på korta möten i sitt rum. Jag kommer att sakna honom som talman, men tror samtidigt att Urban Ahlin blir en bra efterföljare. Riksdagens föreste vice talman blir Tobias Billström (M) och som jag skrev i går var det också ett utmärkt val.
Ogenomtänkt S+MP-förslag om gymnasieskolan ökar utslagningen

2014-09-29

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill göra gymnasieskolan obligatorisk för alla elever upp till 18 års ålder. Det är ett slag i luften eftersom ungefär 99% av alla elever redan idag börjar gymnasiet, alldeles frivilligt. Det stora problemet är inte att för få elever börjar gymnasiet utan att man inte känner sig motiverad att fullfölja sin utbildning. Detta löser man inte genom att tvinga eleverna att gå i gymnasiet fram tills de fyller 18 år. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill även tvinga alla elever att läsa in högskolebehörighet, trots att det bevisligen leder till fler avhopp. Detta i kombination med förslaget om obligatorium kommer att få alltför många elever att tappa motivationen.

Visst kan man kanske tvinga eleverna att komma till skolan de första ett eller två gymnasieåren, men om de bara sitter av tiden eller tycker skolan är omöjlig att klara av lär det inte leda till examen. Förslaget leder alltså knappast till att fler slutför sin gymnasieutbildning utan till att man i stället hoppar av när man fyllt 18 och skolplikten upphör.

Alliansen står fast vid att eleverna på yrkesprogrammen ska kunna välja om de vill läsa in högskolebehörighet eller inte. Men möjligheten ska alltid finnas inom ramen för programmet. Samtidigt ska yrkesprogrammen vara intressanta och ha en hög grad av relevant yrkesutbildning på schemat. Vi ser ingen mening med obligatorisk gymnasieskola och tror att snart myndiga elever själva klarar av att besluta om sin egen utbildning utan att man inför skolplikt.
Första gruppmötet med nya riksdagsgruppen

2014-09-28

I dag träffades den nyvalda moderata riksdagsgruppen för första gången efter valet. Förutom att gruppen enhälligt omvalde Anna Kinberg Batra till gruppledare så utsåg vi också Tobias Billström, avgående migrationsminister, till vår moderate kandidat som förste vice talman. Ett mycket bra val enligt min åsikt.

Statsminister och partiledare Fredrik Reinfeldt reflekterade kring valresultatet och hur vi ska jobba vidare för att kunna återfå väljarnas förtroende vid valet 2018. För den som "missat" det är han faktiskt vår partiledare fram tills dess att någon annan väljs.

Efter gruppmötet träffades de flesta omvalda och nyvalda moderata riksdagsledamöterna för att äta lite gott och lära känna varandra. Stämningen är förvånansvärt god, trots valnederlaget. Vi respekterar självklart väljarna och kommer inte att bli några sura och griniga oppositionspolitiker, utan en konstruktiv men vass opposition.

Den här veckan blir det gruppmöten och voteringar i stort sett varje dag. I morgon måndag väljer vi talmän, sedan väntar riksdagens öppnande på tisdag. Någon regeringsförklaring får vi dock inte i samband med öpnandet, eftersom oppositionen ännu inte kan presentera vare sig politik eller regering. På torsdag väljs preliminärt ny statsminister och på fredag förväntas regeringsförklaringen - om man hinner förhandla klart tills dess. Nästa vecka väljs sedan ledamöter i riksdagens olika utskott.
Inte helt okomplicerat att stoppa "terror-turism"

2014-09-26

De senaste veckorna har frågan blossat upp på nytt om hur Sverige ska kunna förhindra att ungdomar bosatta i Sverige reser till andra länder för att tränas som soldater/terrorister eller rent av att kriga eller delta i terrorhandlingar. Självklart tycker alla att vi måste göra allt för att förhindra detta, och SÄPO är ganska duktiga på att kartlägga denna typ av verksamhet.

Samtidigt är det givetvis svårt att veta vad en ung människa tänker göra när man reser från Sverige till ett annat land. Inte minst om man reser till ett annat EU-land för att därifrån fortsätta på olika sätt till stridszoner utanför EU.

Det är också svårt med gränsdragning - vad är en moraliskt riktig insats för att försvara sitt gamla hemland och vad är en omoralisk insats till stöd för en terrorgrupp? Vi vill inte att ungdomar från Sverige ska delta i aktioner från IS, Al Qaida, Al Shabab eller Hamas. Men ska vi hindra kurder bosatta i Sverige att delta i kriget i Irak för att försvara kurdiska områden mot IS eller att delta i kriget i Ukraina för att försvara Ukrainas östra delar mot rysk aggression? Hur vet vi i så fall om en person från Sverige som åker till Ukraina eller Irak kommer att delta i den ena eller den andra sidan i konflikten?

Jag ser fram mot konstruktiva förslag för att stoppa "terror-turismen" från Sverige, men inser samtidigt att det lär bli ett regelverk som kan bli mycket svårt att tillämpa både juridiskt och praktiskt.

Ett alternativ - eller komplement - är kanske hårda straff och/eller livstids utvisning för den som i efterhand visat sig ha deltagit i aktioner från av FN eller EU terrorstämplade organisationer? En person som fått skydd i Sverige och hjälp av svenska folket att starta ett nytt liv här sviker vårt förtroende om man sedan lämnar Sverige för att ansluta sig till terrororganisationer utomlands. Då finns det all anledning att också diskutera om man inte också har förverkat sin rätt att återvända till Sverige. Kanske skulle en sådan lagstiftning ha en avhållande effekt på ungdomar som överväger att ansluta sig till stridande terrorgrupper?
Fel att social ingenjörskonst ska rätta människors "felaktiga val"

2014-09-25

I dag blossar debatten om bristande jämställdhet inom föräldraskapet upp igen. Anna Hedborg presenterade nämligen en utredning som visar att det inte bara är så att mammor tar ut ca 75% av föräldrapenningen mot pappornas 25%, vilket vi ju redan visste. Nej det är ännu värre - både mamor och pappor tar dessutom ut lediga dagar utan ersättning, och mammorna tar ut mest även här, vilket förstärker obalansen ytterligare. Hedborgs lösning är som väntat mer kvotering och tvång. Andra debattörer (tex LO:s ordförande) har under dagen även förespråkat begränsningar i rätten att ta ut föräldraledighet utan ersättning för att rätta till föräldrarnas "felaktiga val".

Visst är det så att ojämställt uttag av förälkdraledigheten både påverkar livsinkomsten och den kommande pensionen. Detta vet både mammor och pappor redan med all säkerhet. Ändå väljer de flesta familjer att låta mamman vara hamma längre tid än pappan. Säkert ofta av alldeles rationella skäl, att mamman helt enkelt vill vara hemma lite längre tid. Ibland är dock skälen rent ekonomiska, vilket vi försöker åtgärda genom en förstärkt jämställdhetsbonus som ska motverka att föräldrarnas inkomstskillnader ska avgöra hur man fördelar dagarna.

Frågan är om politikerna i sin stora välmening även tvångsvis ska styra föräldrarnas fördelning av föräldrapenningen för att minska inkomstskillnader och pensionsskillnader?

Människors fria val påverkar mycket i vårt liv. Om man exempelvis föder många barn och är föräldraledig varje gång tappar man mer inkomst och pension än om man inte skaffar några barn alls. Det gäller både pappor och mammor. Om man inte föder några barn alls slipper man dessutom alla vab-dagar. Hur många barn man vill ha är olika, och det valet har betydligt större betydelse för livsinkomsten än hur man fördelar föräldraledigheten mellan sig. Tycker kvoteringsivrarna att man ska bestämma hur många barn man ska få föda också?

Men även vid sidan av familjelivet påverkar ens egna val hur livet utvecklas. Om man satsar på utbildning får man ofta ett mer välbetalt jobb och därmed högre pension. Men alla vill inte satsa tid och energi på utbildning. Om man väljer "rätt" yrke kan man också påverka sin livsinkomst och sin pension. Men alla vill eller kan inte jobba just dessa yrken. Om man byter jobb ofta höjer man bevisligen sin inkomst, men många trivs med sitt jobb och har ingen lust att byta. Tycker kvoteringsivrarna att politikerna ska styra människors val av utbildning och yrke också?

Min åsikt är att människans fria val ska respekteras. Även när han eller hon gör ett objektivt sett "dåligt" val. Politikernas uppgift är att ge alla möjligheter att göra fria val. När det gäller föräldrapenningen innebär det att möjligheten att vara hemma med barnen är lika för både män och kvinnor och att ekonomiska skäl inte ska behöva styra. I övrigt ska politikerna hålla fingrarna borta från människors privatliv.

Jag upprepar mitt vallöfte - om det kommer förslag i riksdagen om ytterligare könskvotering av föräldraförsäkringen eller andra inskränkningar i föräldrarnas rätt att välja så kommer jag att rösta mot detta förslag. Oavsett vad förslaget innebär och oavsett vem som lägger förslaget. Jag är inte villig att kompromissa i denna fråga. Inte en tum!
Jag kanske skulle dementera och se vad som händer?

2014-09-24

Lite kul från kommentarsfältet på en blogg häromdagen:Undrar vad som händer om jag skickar ett pressmeddelande där jag "dementerar alla rykten om att jag skulle vara en av de partiledarkandidater som valberedningen överväger att nominera"? Sätter jag fart på kreativa kvällstidningsjournalister då?
Jag blev även invald i kommunfullmäktige i Marks kommun

2014-09-23

Jag fick ju i särklass flest kryss av alla moderata riksdagskandidater när markborna hade sagt sitt. I dag står det också klart att jag fått näst flest kryss av alla moderata kandidater i kommunvalet, efter vårt kommunalråd Margareta Lövgren. Det känns smickrande, med tanke på att det nu är åtta år sedan jag var riktigt aktiv i kommunpolitiken.

Valresultatet innebär att jag nu också blivit invald i kommunfullmäktige i Marks kommun. Hur jag ska hantera detta förtroende från de moderata väljarna är något jag ska fundera noga över. Jag vet inte än om det är möjligt att vara ledamot i kommunfullmäktige i Mark samtidigt som jag är riksdagsledamot i opposition. Det beror lite på vad jag får för uppgifter i riksdagen framöver, och vilka veckodagar som fullmäktigemötena i Mark planeras in. Allt detta lär klarna under de kommande veckorna.
Det var alltså denna utveckling väljarna valde bort...

2014-09-22

Jag fick denna tänkvärda lista på mailen idag. En jämförelse mellan Alliansens näst sista år och den föregående s-regeringens näst sista år. En snabbkoll visar att siffrorna stämmer. Det var alltså denna positiva utveckling som väljarna röstade bort för en osäker framtid. Hur det kunde bli så är den viktiga frågan för moderaternas eftervalsanalys och något att fundera över för vår kommande partiledare.


Regering
2005: Socialdemokraterna i samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet
2013: Alliansen: Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna

Konjuktur
2005: Högkonjunktur
2013: Lågkonjunktur

Genomsnittlig arbetslöshet
2005: 7,8 procent
2013: 8,0 procent (under långdragen lågkonjunktur och utan siffertrixande)
”Det är en så liten ökning att det inte går att säga att det är en faktisk skillnad”, enligt SCB:s utredare Peter Beijron.

Sveriges befolkning
2005: 9 047 752
2013: 9 644 864

Antal sysselsatta
2005: 4 347 600
2013: 4 704 700

Sysselsättningsgrad (20-64 år)
2005: 78,1%
2013: 79,8%

Ungdomsarbetslösheten (NEET)
2006: 9,3 procent
2013: 7,5 procent
NEET betyder ”Not in employment, education or training”, och beskriver andelen av alla ungdomar mellan 15-24 år som varken arbetar, studerar eller är lärlingar.

Resultat på nationella prov
2006: 84,4
2013: 89,6

Statsskulden
2005: 47 procent av BNP
2013: 36 procent av BNP

BNP
2005: 3 152,7 miljarder
2013: 3 604,0 miljarder

Svenska statens tillgångar
2005: 2 951 miljarder
2013: 3 902 miljarder

Investering i drift och underhåll av järnvägen
2005: 4,8 miljarder
2013: 9,2 miljarder

Antal företag
2005: 838 800
2013: 1 041 057

Skatteintäkter
2005: 1 358,8 miljarder
2013: 1 614,0 miljarder

Disponibel inkomst
2005: 161 800 kr
2013: 195 800 kr

Andel i vårdkö längre än 90 dagar
2006: 43 procent
2012: 10 procent

Nationell användning av förnybara energikällor
2005: 41 procent
2012: 51 procent

Sveriges utsläpp av koldioxid (CO2)
2005: 53 100 kiloton
2012: 45 608 kiloton

Alla siffror är inflationsjusterade.

Källor: SCB, Försäkringskassan, Ekonomifakta, SKL, Eurostat, Trafikverket, Skolverket och Riksgälden.
Helt plötsligt är man en av de mer erfarna moderaterna i riksdagen

2014-09-21

Så här ser riksdagens sammansättning ut kommande mandatperiod. Jag är en av de 84 moderater som ska representera moderaterna 2014-2018.Jag har också noterat att jag med mina åtta år som en del av riksdagens regeringsunderlag slagit ett rekord för vår riksdagsvalkrets. Ingen har före mig suttit så många år i riksdagen som en del av regeringsunderlaget. Synd att det inte blev fyra år till i regeringsställning, men nu är det bara att sikta framåt mot valseger 2018, och fram tills dess försvara moderaternas och Alliansens genomförda reformer efter bästa förmåga.

Jag konstaterar också att jag med mina nu åtta år i riksdagen är en av de 43 moderater som har längst riksdagserfarenhet. Det känns lite märkligt, men är väl mest ett bevis på att åren går...
Min valanalys

2014-09-20

Alliansen tappade inte regeringsmakten för att de rödgröna partierna ökade sitt väljarstöd, utan för att främst Moderaterna tappade stort, inte minst till Sverigedemokraterna. Det finns många olika anledningar till valförlusten. Den viktigaste var kanske oppositionens och delar av medias kompakta svartmålning av Sverige som fick fäste hos människor och gjorde det lättare att proteströsta på andra partier. Alltför få journalister beskrev verkligheten korrekt, dvs att utvecklingen i Sverige var på rätt väg inom i stort sett samtliga politikområden, och att Sverige är ett föredöme i Europa. Myterna fick mer utrymme i debatten än fakta. Samtidigt drabbades moderaterna av en kraftig negativ vinkling av nyhetsrapporteringen, vilket mediaforskarna tydligt visat.

Men en så kraftig valförlust som moderaternas går inte bara att skylla på motståndarna eller media. Jag menar att det gjorts flera avgörande moderata misstag sedan valet 2010.

Det största misstaget var kanske att moderaterna underskattade väljarnas oro för hur Sverige ska klara av den ökande invandringen. Enligt opinionsmätningarna är det 40% av väljarna som oroar sig för ökande invandring. Och enligt SOM-institutet (läs mer på denna länk) är det bara 18% av svenska folket och 12% av de moderata väljarna som vill se en ökad flyktinginvandring. Valundersökningarna tyder också på att hela 30% av SD:s nya väljare sedan 2010 kommer just från Moderaterna. Det motsvarar nära 4 procentenheter. Det känns som ett mycket högt pris att betala för att vi inte lyssnade på våra väljare. Få svenskar är rasister eller främlingsfientliga, men vi måste acceptera att många väljare faktiskt är oroliga för hur ett litet land som Sverige ska klara en bra integration av ett mycket kraftigt ökande antal nyanlända. Det handlar om bostäder, sociala skyddsnät, utbildning och egen försörjning, men också om kulturkrockar, diskriminering och samhällskostnader. Moderaterna har sagt sig vilja vara ett lyssnande parti. Men det har inte gällt invandringsfrågan. Och då går de oroliga till det enda partiet som ger svar, oavsett vad svaren är.

Motgången började egentligen redan efter valet 2010 när Alliansen gjorde upp med Miljöpartiet, som har den kanske allra mest naiva politiken inom invandringsområdet. Att göra upp med dessa var ett stort misstag, vilket jag påpekade redan då. Många moderata väljare kände redan i det läget att det gick åt fel håll; jag fick väldigt många samtal om detta. Besluten om skola och ökad rätt till sjukvård för personer som vistas illegalt i landet var för många spiken i kistan. Det var ett beslut som underminerade hela asylprövningen, och det var en linje som moderaterna fram till dess motsatt sig.

Den moderata arbetsgruppen som sedan skulle ta fram partiets nya invandrings- och integrationspolitik fick inget spelrum, och partistämmobeslutet om skärpta försörjningskrav för anhöriginvandring tonades ned i stället för att framhållas under valrörelsen som ett av svaren på hur Sverige ska klara ett ökat flyktingmottagande.

När statsministern plötsligt meddelade att kostnaderna för flyktingmottagandet förväntades öka kraftigt tyckte jag det var ett mycket ärligt och rakryggat besked. Samtidigt var det nog inte bara jag som förväntade mig att det skulle följas av något slags besked kring hur vi tänkte oss att hantera frågan framöver? Men det beskedet uteblev. Enda effekten av utspelet blev därför att vi skrämde upp väljarna ordentligt samtidigt som vi inte hade någon lösning på situationen. Det var ett allvarligt misstag. De enda som kunde presentera en "lösning" var Sverigedemokraterna, och då gick väljarna dit i brist på alternativ. Oppositionens och medias svartmålning av välfärden i Sverige gjorde det samtidigt lockande utse invandringen till syndabock, vilket kraftigt gynnade SD:s grova retorik.

Ett annat moderat misstag var EU-valrörelsen. Moderaterna missbedömde svenska folkets växande kritik mot EU:s klåfingrighet. Den moderata valrörelsen upplevdes av alltför många som en enda lång hyllning av EU, samtidigt som svenska folkets kritik mot EU växte. Det ledde fram till ett katastrofval till EU-parlamentet, vilket jag kommenterat tidigare. Detta spillde självklart över även på riksdagsvalet när det var så kort tid mellan valen.

Ytterligare en orsak till att vi tappat regeringsmakten är oviljan att ta pensionärernas upprördhet på allvar. De känner sig orättvist behandlade på grund av beskattningen av pensionerna. I sak är det lätt att bevisa med fakta att vi månat om pensionärerna och hållit dem skadelösa under krisåren. Men fakta vinner aldrig över känslor i en valrörelse. Alliansen borde självklart ha utlovat "fortsatta skattesänkningar för pensionärerna i den takt statsfinanserna tillåter", på samma sätt som vi gjorde 2010 - och sedan också genomförde. Att inte ens nämna denna fråga i valdebatterna i TV var ett avgörande misstag. SD ställde pensioner mot invandring, och det tilltalade alltför många.

Ännu en orsak till valnederlaget är försvarsfrågan. Jag kan försvara omläggningen av försvarspolitiken eftersom det gamla försvaret inte höll måttet. Vissa delar av försvaret - flyg, ubåtar mm - håller idag hög klass. Men faktum är att det finns på tok för lite soldater. Detta vet alla som är verksamma i försvaret. I en tid där oron i omvärlden ökar ville väljarna ha svar. När väljarna inte kände trygghet i försvarsfrågan var det lätt att vända blicken mot andra partier.

Moderaterna och Alliansen har gjort några få allvarliga politiska misstag sedan 2010. Det straffade sig i valet. Synd och orättvist, eftersom det mesta Alliansen och moderaterna gjort har varit riktigt, riktigt bra för landet. Vi har dessutom haft en av de mest kompetenta svenska regeringarna i modern tid med en verklig statsman som statsminister, europas bästa finansminister och en osedvanligt kunnig utrikesminister. Herrar Reinfeldt, Borg och Bildt har varit mycket respekterade internationellt och gett Sverige ett gott rykte i EU. Sverige borde självklart behållit Alliansen, och hade bara vi moderater fortsatt att vara det lyssnande partiet hade vi troligen kunnat behålla regeringsmakten.

Läs också min replik mot Borås Tidnings ledare i tisdags, som publiceras idag. "Moderaterna ska vara ett lyssnande parti"
Slutligt resultat riksdagsvalet 2014

2014-09-19


Det gick som det skulle - riksdagsplatsen är klar

2014-09-18

Moderaterna och Alliansen förlorade valet. Det är tungt att acceptera. Men nu är det bara att gå vidare. Nu är alla personröster i riksdagsvalet räknade och det står klart att jag är invald i riksdagen för ytterligare en mandatperiod. Som jag förutspådde på bloggen den 1 augusti var det svårt som förstanamn att få ihop så många kryss att jag blev personvald till riksdagen. Alltför många verkar tyvärr tro att förstanamnet på valsedeln får alla personröster om man inte kryssar för något namn, men så är det alltså inte. Andelen personvalskryss var dock större än vid valet 2010, och jag blir en av de 39 mest personkryssade moderata riksdagsledamöterna denna mandatperiod.

Viktigast är ändå att det bara var 19% av de moderata väljarna som valde att kryssa för en kandidat på vår riksdagsvalsedel. Övriga 81% av de moderata väljarna ansåg tydligen att valsedeln var bra som den var. Därutöver fick jag nära 4% av personvalskryssen (drygt 1.000 kryss). Det betyder att totalt nära 85% av de moderata väljarna delade den moderata nomineringsstämmans åsikt och tyckte att jag var ett bra förstanamn i riksdagsvalet. Det känns väldigt smickrande och ger mig en stabil grund att stå på kommande fyra år.

Det är nästan svårt att inse att jag nu börjar mitt nionde år som riksdagsledamot. Det blir sannolikt en turbulent tid i svensk politik, men jag lovar att stå upp för den moderata politiken och mina egna personliga vallöften i varje läge. Jag kommer fortsätta att vara aktiv i såväl sociala medier som på tidningarnas debattsidor och andra media, och jag finns aldrig längre bort från mina väljare än ett telefonsamtal eller ett mail!

Tack alla som röstade på moderaterna och som kryssade för mitt namn (eller som avstod från att kryssa för någon annans namn för att du tyckte valsedeln var bra som den var). Och extra tack till alla som hjälpt till genom att sprida mitt personvalsmaterial eller på andra sätt stödja mig under valrörelsen! Jag ska försöka motsvara förtroendet!

Valrörelsen inför riksdagsvalet 2018 har börjat!

Moderaterna måste vara ett lyssnande parti

2014-09-18

I tisdags fick jag en släng av sleven när Borås Tidning i sin ledare varnar moderaterna för att "kopiera SD:s politik". Man citerar bland annat mig där jag säger att moderaterna hamnat fel i invandrings- och migrationsfrågorna, vilket jag menar bidrog till att moderaterna förlorade var fjärde väljare, främst till Sverigedemokraterna. Vilket i sin tur kostade regeringsmakten.

Jag står för min analys, och har nu skickat detta svar till Borås Tidning:


Moderaternas måste vara det lyssnande partiet

BT varnar i onsdagens ledare moderaterna för att "kopiera SD:s politik". Man citerar samtidigt mig där jag konstaterar att moderaterna hamnat fel i invandrings- och migrationsfrågorna, vilket bidrog till att moderaterna förlorade många väljare till Sverigedemokraterna och samtidigt förlorade regeringsmakten. Jag tycker min analys är ganska uppenbar, även om det säkert också finns andra förklaringar till valförlusten.

Jag har inte hört någon moderat förespråka att vi skulle kopiera SD:s politik eller att vi skulle bilda regering med SD. I min värld är det fullständigt uteslutet. Däremot menar jag att vi varit dåliga på att lyssna på människor. Vi måste acceptera att många väljare faktiskt är oroliga för hur ett litet land som Sverige ska klara en bra integration av ett mycket kraftigt ökande antal nyanlända. Det handlar om bostäder, sociala skyddsnät, utbildning och egen försörjning, men också om kulturkrockar, diskriminering och samhällskostnader.

Under valrörelsen varnade vi för kraftigt ökande flyktingströmmar och stigande kostnader för flyktingmottagandet i spåren av flera internationella kriser. Det var välgörande uppriktigt att säga sanningen till väljarna. Men det skapade samtidigt oro eftersom vi inte gav några besked om hur vi tänkt oss att det hela skulle hanteras, praktiskt och ekonomiskt. Att inte ge svar på den frågan var ett misstag. Att medge detta misstag är något helt annat än att ”imitera” SD eller förespråka ett regeringsalternativ där SD ingår.

Att reflektera över politikens innehåll och orsakerna till att M tappar 7% (varav drygt häften till SD) är en självklarhet. Moderaterna måste stå upp för humanism och människovärde och se individer framför grupper, men också presentera egna hållbara lösningar på alla samhällsutmaningar, inklusive invandringen. Framförallt ska vi lyssna och bemöta människors oro. Om inte vi gör det går man till någon annan. Det är inte konstigare än så i politiken.


Jan Ericson (M)
Omvald riksdagsledamot

Borås Tidnings ledarkrönika om göteborgspolitikernas "stinkbomb"

2014-09-16Borås Tidnings politiske redaktör, Lars Näslund, kallar i en ledarkrönika idag folkomröstningen om trängselskatten och diskussionen kring Västlänken för en "stinkbomb" som politikerna har i knäet utan att veta vart den ska kastas...

"73 procent av göteborgarna röstade om trängselskattens vara eller icke vara. 57 procent röstade nej. Det politiska etablissemanget, särskilt S och M, och statsvetarna liksom media är tagna på sängen.

Jag som länge funderat över hur vettig egentligen den dyraste delen i det "västsvenska paketet" som trängselskatten ska betala, tågtunneln Västlänken, är också skyldig till att alltför sent ha gett mig in i debatten. Jag tror att det finns smartare lösningar som är bättre för kollektivtrafiken till en billigare penning. Därav ser undertecknad förstås en chans till att det tydliga nej-svaret i folkomröstningen i söndags leder till halt för tunnelprojektet innan det så kallade Gårdaalternativet och andra möjligheter utretts – på riktigt."
skriver Näslund.

Han konstaterar till slut att resultatet i folkomröstningen är så pass tydligt att om fullmäktige i Göteborg senare i höst skulle välja att strunta i det kommer de demokratiska förtroendeskadorna att bli stora. Och avslutar med att Västlänken var feltänkt. Och uppmanar politikerna att göra om, och göra rätt. Fort.

Jag behöver väl inte säga att jag instämmer i varje ord?
Låt bästa kandidaten bli ny partiledare - oavsett kön

2014-09-16

Det påstås i media att Moderatkvinnorna (MQ) har uttalat att nästa partiledare för moderaterna bör bli en kvinna. Jag hoppas det inte stämmer. Självklart ska man inte börja med att utesluta ett kön från att kandidera. Det är att börja i fel ände. Den bäste kandidaten ska bli partiledare, oavsett kön.

Samtidigt kan jag konstatera att två av våra absolut starkaste kandidater (Anna Kinberg Batra och Catharina Elmsäter Svärd) båda är kvinnor. Det betyder att det mycket väl kan bli en kvinnlig partiledare som tar över moderaterna efter Fredrik Reinfeldt. Det vore ett alldeles utmärkt val att välja en av dessa två, jag har stort förtroende för båda. Men då ska denna kvinna enbart väljas på grund av sin kompetens och sina övriga kvalifikationer, inte på grund av sitt kön. För vem vill få höra att hon blev vald bara för att Moderatkvinnorna till varje pris ville ha en kvinna på posten?

Att göra partiledarvalet till en ren könsfråga vore rent pinsamt för moderaterna. Jag hoppas medias uppgifter är fel för Moderaterna kan bättre än så. Vi kan visa att vi väljer en stark partiledare för att han eller hon är bäst lämpad och ingenting annat.
Löfvén (S) bluffade både väljarna och Vänsterpartiet

2014-09-16

Före valet vägrade Stefan Löfvén (S) svara på hur han tänkte formera en eventuell rödgrön regering. Genom att låtsas vara Vänsterpartiets vän fick han samtidigt deras aktiva hjälp i valrörelsen. Jonas Sjöstedt (V) sa till och med i någon av slutdebatterna att han tyckte Stefan Löfvén skulle bli en bra statsminister. Och han skålade glatt på valkvällen över Löfvéns valseger.

Men redan dagen efter valet vet Lövén plötsligt helt säkert att han inte vill ha med Vänsterpartiet i regeringen. Om Löfvén berättat detta före valet hade han fått stora problem, då hade väljarna insett hur bräckligt underlag han hade för att bilda regering. Mycket talar för att väljarna då hade röstat på Alliansen i större utsträckning. Såväl Vänsterpartiet och väljarna blev med andra ord grundlurade.

Att bluffa sig till regeringsmakten är inte snyggt. Det kommer att slå tillbaka mot Löfvén och Socialdemokraterna, förr eller senare.

Vänsterpartiet har det för övrigt inte lätt just nu. Först hyllade man FI under valrörelsen och fick sina egna väljare att stödrösta på FI till ingen nytta, varvid Vänsterpartiet krympte rejält. Och sedan får man nobben av Löfvén...
Skolvalsresultat

2014-09-15

Under valrörelsen har jag deltagit i tre skoldebatter på olika gymnasieskolor. Marks Gymnasieskola, Sven Erikssonsgymnasiet i Borås och Tranemo Gymnasieskola. Jag tolkar valresultaten som att MUF:s regelbundna kampanjande har gett goda resultat. Och förhoppningsvis bidrog jag lite också med min medverkan i debatterna. Så här blev resultatet i skolvalen, där många av eleverna även var förstagångsväljare i det riktiga valet:
På Marks Gymnasieskola lyckades moderaterna ungefär som på riksnivå, medan Socialdemokraterna blev avsevärt mindre.Sven Erikssons gymnasiet i Borås har blivit ett riktigt starkt moderatfäste. Även folkpartiet går bra, medan övriga partier, inklusive Sverigedemokraterna går riktigt dåligt.
På Tranemo gymnasieskola ökade moderaterna sitt stöd kraftigt jämfört med 2010, från 21 till 29% bland samtliga elever (inklusive komvux) och från 19 till 25,3% bland ungdomarna. Det gör Moderaterna till det i särklass största partiet bland förstagångsväljarna i Tranemo.

Sverigedemokraterna backade från 19,8% 2010 till 8,5% i år. Det är avsevärt lägre än SD:s resultat i riksdagsvalet i Tranemo. Det var alltså inte förstagångsväljarna som röstade på SD i riksdagsvalet i Tranemo, utan äldre väljare.


Sista bilden visar resultaten i samtliga gymnasieskolval i Sverige. Moderaterna och Socialdemokraterna är jämnstora. Det bådar gott för framtiden.
Grattis Göteborg som röstade nej till trängselskatten

2014-09-15Göteborgarna var kloka och röstade nej till trängselskatten med oväntat stor marginal, 57% mot och 43% för. Sannolikt var valresultatet inte bara en protest mot trängselskatten utan även mot den hårt kritiserade Västlänken. Samtidigt gjorde Soicialdemokraterna i Göteborg ett katastrofval och nu är Moderaterna lika stora. Moderaternas förstanamn, Jonas Ransgård, säger idag att man måste lyssna på göteborgarna. Självklart är det så. Trängselskatten måste avskaffas, i vart fall på de stora lederna. Sedan kan Göteborg av miljöskäl behålla trängselskatt för passage in till centrum, det är helt okej.

Om man ordnat en folkomröstning om Västlänken hade troligen motståndet varit ännu större. Det enda rätta nu är att skrota Västlänken en gång för alla, det är ett ekonomiskt mycket vanskligt projekt med mycket liten miljönytta och resenytta. Om moderaterna hade gått till val på att skrota Västlänken samtidigt som man förändrat trängselskatten att gälla endast passage in till centrum, så hade man tagit makten i Göteborg hur enkelt som helst. Tyvärr började man lyssna för sent och därför räcker inte valresultatet till maktskifte. Men nu finns en god chans att lägga grunden för en valseger 2018. Jag hoppas göteborgsmoderaterna tar den.
En statsman tar farväl

2014-09-15Fredrik Reinfeldt har varit en oerhört skicklig statsminister och partiledare. Han har hållit ihop Alliansen under tio år och gjort Sverige till ett mycket bättre land att leva i. Samtidigt har han förbättrat Sveriges anseende i omvärlden. Nu avgår han som både statsminister och partiledare. Han kommer att bli ihågkommen som en mycket viktig person i svensk politik.

Som han själv sa i sitt tal på moderaternas valvaka igår så har inte allt han gjort varit perfekt. Inte minst tycker jag vi landat fel i invandrings- och migrationsfrågorna, vilket till slut kostade regeringsmakten. Även i försvarspolitiken finns en del frågetecken. Men detta kan inte skymma det faktum att Fredrik Reinfeldt är den i särklass skickligaste svenske statsminister Sverige haft i modern tid. Han är ärlig och uppriktig, står för sina åsikter och sina värderingar och tar tydligt avstånd från all form av extremism, både från höger och vänster. Det förtjänar han stor respekt för.

Däremot är jag mycket kritisk till att Reinfeldt meddelar sin egen avgång som partiledare redan nu. Om Stefan Löfvén (S) misslyckas med sin regeringsbildning, vilket inte alls är osannolikt, skulle Alliansen kunna fortsätta styra i minoritet. Den möjligheten har vi nu spelat bort. Det är för mig helt obegripligt.

Vem blir då Reinfeldts efterträdare? För egen del har jag tre klara favoriter. Catharina Elmsäter-Svärd, Anna Kinberg Batra och Anders Borg. Min gissning är att någon av dessa tre kommer att ta över.
Moderaterna i vart fall största parti hemma i Ubbhult

2014-09-15Väljarna sparkar Europas mest framgångsrika regering

2014-09-15

Som befarat tappar Alliansen regeringsmakten. Inte för att de rödgröna partierna ökat sitt väljarstöd, utan för att främst Moderaterna tappat stort, inte minst till Sverigedemokraterna.

Jag har tidigare påpekat att valrörelsen mest har handlat om att bemöta myter och svartmålning som spridits av oppositionen, inklusive LO, utan att media haft något större intresse av att avslöja överdrifterna eller sprida en korrekt bild. Ovanpå detta har vi moderater haft att hantera den extremt negativa vinklingen av vårt parti som medieforskarna konstaterat pågått under lång tid. Det visade sig till slut bli en övermäktig uppgift att besegra en så stark motståndare. Men vi hämtade ändå upp ett stort underläge under våra samlat med väljarna, och lyckades ändå nå hyfsat anständiga siffror för moderaterna och de övriga Allianspartierna. Den valrörelse vi gjort slår allt annat jag upplevt och det har räddat många viktiga procentenheter.

Sverige är det land i hela EU som klarat sig bäst genom krisen. Löntagarna har fått sänkt skatt och god reallöneutveckling, vi har skyddat pensionärernas ekonomi under krisåren så att ingen pensionär har fått försämrad köpkraft. Andelen verkligt fattiga har halverats och tack vare riktade stöd har den tiondel av den svenska befolkningen som har lägst inkomst fått ökad köpkraft trots krisen. Antalet förtidspensionärer har minskat och sjuktalen har sjunkit och samtidigt som vi sänkt skatterna har vi fått ökade resurser till välfärden tack vare att 340.000 fler kommit i arbete. Aldrig har så stoir andel av den svenska befolkningen i yrkesverksam ålder arbetat som idag! Statsskulden i förhållande till BNP har samtidigt minskat, vilket Sverige är ensamma om i hela EU. Valfriheten har dessutom ökat och människor har fått ökad makt över sina egna liv. Sverige framhålls som positivt exempel i internationella media och är ett föredöme för andra. Vår statsminister Fredrik Reinfeldt är en av de mest erfarna i hela EU, vår finansminister Anders Borg har fått utnämningar som Europas bäste och vår utrikesminister Carl Bildt är en av Europas mest respekterade.

I det läget väljer alltså svenska folket att sparka regeringen och kasta in Sverige i ett politiskt kaos. Man kan inte direkt säga att väljarna visar uppskattning för den regering styrt EU:s mest välskötta land. Men sådan är politiken. Svenska folket är nog lite bortskämda och trygga och känner att de kan unna sig att ta lite risker och "testa något nytt". Fast det är en farlig väg, välfärden och det Sverige vi har idag är inte givet för alltid. Vi får väl se vad väljarna tycker om några år när de ser resultatet av sina val. Jag är personligen orolig för Sveriges framtid. Nu väntar både fallande valuta, stigande räntor, ökande arbetslöshet, sjunkande pensioner, minskat småföretagande, minskad valfrihet och stigande skatter. Dessutom får vi sannolikt in ett extremt Miljöparti i den svenska regeringen. Det är verkligen ingen bra väg framåt för Sverige.

Reaktionerna från utländska media är intressanta. Amerikanska Bloomberg skriver att valet störtat Sverige ner i en tumultartat tillvaro. The Economist skriver att väljarna verkar otacksamma trots god ekonomisk utveckling. The Times går längst och omnämner i en ledare Sverige som ”blöjland”, där väljarna borde fokuserat mer på att väga vinsterna med Reinfeldts reformer än blöjor (man syftar då på "skandalen" med vägning av blöjor, vilken ju visade sig vara helt normala rutiner på alla äldreboenden).

Min egen kommentar till valresultatet gav jag på valnatten, bland annat i Borås TidningSlutkampanjat!

2014-09-14, Kl 19.50Hela dagen har jag stått utanför vallokalerna i Skene och Kinna i Marks kommun och lämnat valsedlar till väljarna. Först vid Marks Gymnasieskola och sedan utanför Lyckeskolan i Kinna. På vänstra bilden tillsammans med förhoppningsfulla moderata valarbetare utanför Marks Gymnasieskola där Alliansen för övrigt vann skolvalet.

Förvånansvärt många har kommit fram och velat prata politik in i det sista och minst sex-sju röster har jag räddat genom dessa samtal på självaste valdagen! Dessutom har jag påmint många om att inte glömma kryssa för mitt namn. Alltför många har sagt att de inte trodde man behövde kryssa för förstanamnet. Risken att någon annan kryssar sig förbi mig ska därmed inte underskattas. Men jag tror och hoppas att vi får minst två moderata riksdagsmandat så det ska förhoppningsvis ordna sig ändå.

Vi får väl se hur valet går. Jag tror det blir ganska jämnt, men tyvärr misstänker jag att Sverigedemokraterna kommer att göra ett mycket bra val och ta många moderata väljare. Alltför många moderater säger till mig att vi slutat lyssna på väljarna. Jag tror tyvärr de har rätt. Och då sitter regeringsmakten löst.

Nu åker jag vidare till Borås för att först bli intervjuad om valresultatet hos Borås Tidning i deras valvaka och sedan fortsätta till Moderaternas valvaka i Borås där jag ska tacka alla moderata valarbetare för deras insatser!
Valdag

2014-09-14I dag blir det stenhårt kampanjande utanföra några av vallokalerna i Mark. Men innan dess röstade jag som vanligt i valokalen för Sätila 1 i Kråkereds Bygdegård hemma i Ubbhult. Glöm nu inte kryssa för mitt namn på den gula riksdagsvalsedeln du också!
Rösta på Moderaterna för frihet, ansvarstagande och fler jobb!

2014-09-14Valrörelsen har mest handlat om att bemöta myter och svartmålning som spridits av oppositionen, inklusive LO. Ovanpå detta har vi moderater haft att hantera den mycket negativa vinklingen av vårt parti som medieforskarna konstaterat pågått under lång tid. Vi märker att när man får tillfälle att tala med väljarna öga mot öga så kan man ofta nyansera bilden ordentligt. Det är troligen därför som Alliansen hämtat in så mycket av försprånget och nu på valdagen flåsar oppositionen i nacken.

Jag har för första gången också upplevt hur väljare kommer fram till valstugor och valtält och uttrycker en stark personlig oro, närmast rädsla, för hur Sverige skulle bli med en rödgrön regering med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i regeringen under ledning av en politiskt helt oerfaren statsminister. Man oroar sig också för det parlamentariska läget och att det inte ska gå att styra Sverige i en tid när vår omvärld är orolig.

Även ekonomiskt finns risk för allvarliga konsekvenser om den rödgröna sidan vinner valet. Då väntar sannolikt fallande valuta och stigande räntor. Det är så mycket som är oklart kring regeringsbildning och politikens innehåll och ingen vet vad man egentligen röstat för.

Jag hoppas svenska folket inser att det bästa för landet är en fortsatt Alliansregering. Det är bäst för jobben, bäst för välfärden och pensionerna, bäst för landets ekonomi och bäst för tryggheten och säkerheten i en orolig tid. Rösta inte bort friheten och tryggheten idag! Rösta på moderaterna eller ett av de andra Allianspartierna för Sveriges skull.
En lång intensiv valrörelse närmar sig sitt slut

2014-09-13

Årets valrörelse är min femte som aktiv politiker. Men aldrig tidigare har jag lagt så mycket energi och så många timmar på att kampanja, både för partiet och för mig själv som kandidat.

Jag har praktiskt taget varit igång varje dag sedan den 1 augusti. De senste två-tre veckorna har jag lagt 15-18 timmar per dygn på valkampanjen. Jag har själv och med hjälp av frivilliga valarbetare delat ut 22.000 flygblad och flyers av olika slag som en del av min personvalskampanj. Jag har deltagit i tre gymnasiedebatter och ett antal andra debatter och medverkat vid ett antal andra valaktiviteter i våra sex kommuner. Jag har fått 25 debattartiklar publicerade, förekommit i 17 nyhetsartiklar/ledarartiklar och 5 radioinslag. Sedan den 1 augusti har jag besökt ett 100-tal orter runt om i våra sex kommuner i Sjuhärad, haft över 1.200 väljarsamtal (inklusive dörrknackning), besökt ca 13.000 brevlådor, satt upp ca 230 valaffischer och kört sammanlagt nästan 700 mil....

I morgon avslutas min valrörelse med kampanj utanför några av vallokalerna i Mark. Sedan väntar en riktig rysare innan valresultatet blir klart. Jag tror det blir en mycket jämn rösträkning, kanske så jämn att valresultatet inte ens blir klart under kvällen. Det är svårt att vinna tre val i rad, det har vi vetat ända sedan valsegern 2010. Men oavsett resultat så vet jag att jag gett precis allt för att hjälpa Alliansen till en tredje valseger.

Om du röstar moderat i morgon - glöm inte sätta ett kryss för mitt namn överst på den moderata riksdagsvalsedeln!

"Blå Tråden" genom Borås

2014-09-13I dag anordnade Boråsmoderaterna sin traditionsenliga marsch genom Borås, "Blå Tråden", från Stadsparken till Stora Torget. Uppslutningen var god och många nyfikna kantade vägen när vi gick genom stan tillsammans med elever från Fristads Musikskola. Framme på Stora Torget tog vi riksdagsledamöter plats på trappavsatsen framför Rådhuset tillsammans med våra fanbärare från MUF (bilderna nedan), och Kommunstyrelsens vice ordförande, Annette Carlsson, höll tal till alla som samlats.

Sedan kampanjade vi tillsammans på torget och vid vår moderata valstuga. Vi vägrar tro annat än att det finns en chans att vinna valet. Stoltheten hos alla besökare med moderata sympatier blandas med en uttrycklig oro hos många för vad som händer om motståndarna vinner valet. Faktum är att jag aldrig mött så många som är så uppenbart oroliga och skrämda av att vi kan vakna på måndag morgon med en regering som innehåller Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Låt oss slippa uppleva det!


Borås Tidning idag

2014-09-13

I dag svarar jag på tre frågor i Borås Tidning. Först nämner jag en konkret fråga jag vill verka för i riksdagen kommande mandatperiod. Sedan talar jag om varför jag tycker man ska rösta på just mig. Och till sist svarar jag på frågan om hur min valspurt ser ut.Sista-minuten-guide: Mina personliga vallöften

2014-09-13

Mina personliga vallöften har funnits utlagda på denna sida under hela valrörelsen. Här kommer de i repris. Om du delar mina åsikter hoppas jag du sätter ett kryss för mig på den gula moderata riksdagsvalsedeln!

Företagande och jobb: Jag vill få fler att inse att arbete och företagande skapar alla resurser till välfärd och pensioner. 250.000 fler arbetar idag än 2006, och det har tillfört välfärden mer pengar. Nu går vi vidare med målet att skapa förutsättningar för ytterligare 350.000 nya jobb i Sverige fram till 2020. Mot oss står oppositionen, vars politik skulle förstöra massor av jobb. Detta är valets viktigaste fråga!

Skola och utbildning: Alliansen har reformerat den svenska skolan som under många år haft fallande resultat. Nu ser vi allt fler positiva effekter bland de yngre eleverna. Jag vill vårda och utveckla Alliansens skolreformer för att skapa en svensk skola i världsklass. Lärarna är skolans viktigaste resurs. Jag vill att moderater i alla kommuner arbetar för att värdera upp läraryrket.

Högskola, Universitet, vuxenutbildning och studiemedel: Utbildning är en grundläggande del i Alliansens arbetslinje. Vi har under Alliansens regeringstid ökat antalet platser inom både högskola och vuxenutbildning och kraftigt förbättrat studiemedlen för både ungdomar och vuxna. Jag vill fortsätta verka för ett brett utbud av utbildningsalternativ för vuxna, exempelvis inom Komvux, Yrkeshögskola och Högskola.

Studielån till körkort: Jag vill införa rätt till studielån för att ta körkort för personbil och tunga fordon. Det skulle göra det möjligt för fler att ta körkort och därmed lättare få ett arbete. Alltför många avstår idag från körkort av kostnadsskäl.

Rimliga skatter på arbete, företagande och pensioner: Svenska löntagare och pensionärer får idag behålla betydligt mer av sin inkomst efter skatt efter Alliansens skattesänkningar. Svenska löntagare med normala inkomster betalar inte längre världens högsta skatter. Det har också varit positivt med sänkta arbetsgivareavgifter för unga anställda och sänkt moms för restaurangsektorn. Jag kommer att vara en stark röst mot alla skattehöjningar på arbete, pensioner, företagande och transporter. Jag kommer att verka för fortsatta skattesänkningar för våra pensionärer i den takt statsfinanserna tillåter.

Bygg ut RUT-avdraget med ett "REP-avdrag": Jag vill utvidga RUT-avdraget till att även gälla hushållsnära reparationstjänster, "Rep-avdrag". Detta skulle kunna skapa förutsättningar för ett antal nya småföretag i reparationsbranschen, och samtidigt skulle fler vitvaror, elektronik och andra kapitalvaror få en längre livslängd, vilket skulle vara en bra insats för miljön och hushållandet med samhällets resurser.

Din rätt att välja barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg: Jag är en stark röst för familjens fria val. Jag lovar att motarbeta förslag om ökad kvotering av föräldraförsäkringen, och jag försvarar vårdnadsbidraget. Jag vill värna och vidareutveckla människors rätt att själv välja skola och omsorg. Jag försvarar RUT-avdraget och tar kraftfullt avstånd från vänstersidans jakt på privata företag i skola och välfärd – de flesta gör faktiskt ett utmärkt jobb!

Sjukvård: Västra Götaland har en sjukvård som styrts av Socialdemokraterna i 14 år. Under denna tid har vår sjukvård på många områden tappat jämfört med exempelvis Alliansstyrda Skåne, Stockholm eller Halland. Trots kraftigt ökande skatteintäkter och ökade statsbidrag har inte invånarna i Västra Götaland fått en bättre sjukvård. Tvärtom har köerna ökat mer än på andra håll. Lösningen är knappast att bara tillföra ännu mer resurser, det avgörande är hur resurserna används. Jag kommer att göra vad jag kan för att bidra till att Alliansen tar över ansvaret för sjukvården i Västra Götaland efter valet. Det är verkligen dags att invånarna får full valuta för skattepengarna.

Försvaret: Ökad oro i vår omvärld kräver att försvarsfrågorna prioriteras upp och jag välkomnar de nya satsningar på försvaret som Alliansen presenterat. Jag är ganska övertygad om att det kan behövas ännu mera resurser framöver. Jag tror också vi måste diskutera för- och nackdelar med ett medlemskap i Nato. Vi kan inte klara av ett försvar av Sverige under längre tid utan hjälp utifrån.

Invandring, integration och tiggeri: Oro i omvärlden driver rekordstora flyktingströmmar till Europa och Sverige. Detta skapar oro även hos många människor som inte betraktar sig som främlingsfientliga. Jag tar denna oro på allvar och vägrar ge invandringsfientliga krafter ensamrätt i debatten. Jag värnar en generös asylpolitik för människor på flykt och försvarar dagens regler för arbetskraftsinvandring. Samtidigt vill jag skärpa försörjningskravet vid anhöriginvandring och se över andra delar av regelverket. Integrationen kan också förbättras, bland annat genom att reformera SFI och övriga utbildningsinsatser för nyanlända. Jag vill också verka för en öppen debatt om bästa sättet att minska tiggeriet i Sverige.

En positiv miljöpolitik kombinerad med ekonomisk tillväxt: Miljöpolitik handlar för mig om så mycket mer än koldioxidutsläpp. Jag är en röst för en realistisk och ansvarsfull miljöpolitik som bygger på innovationer och utveckling. En god miljöpolitik förutsätter ekonomisk tillväxt! Djuromsorgsfrågor och skydd av känsliga naturmiljöer ligger mig särskilt varmt om hjärtat, men jag ogillar byråkrati och detaljstyrning och tycker man måste ha en helhetssyn i dessa frågor.

Energi och energiskatter: Jag kommer att fortsätta verka för en trygg och prisvärd energiförsörjning och rimliga energiskatter och i övrigt vara en stark röst för en sansad och genomtänkt politik när det gäller klimat- och energifrågor. Utbyggnad av vindkraft förutsätter att det inte stör människors boendemiljö eller skadar känsliga naturmiljöer.

Fastighetsskatt, flyttskatt, byggande och boende: Alliansens reformering av fastighetsskatten har skapat trygghet för alla småhusägare. Jag kommer att vara en stark röst mot höjda fastighetsskatter och verka för en översyn och reformering av flyttskatterna (reavinstskatter, lagfartskostnader mm). Jag vill vara en aktiv del i Alliansens ansträngningar för att öka bostadsbyggandet i Sverige. Minskat regelkrångel och kommunal byråkrati är en viktig del, avskaffande av onödiga kostnader och avgifter en annan. ROT-avdraget bör vara kvar.

En röst mot politisk klåfingrighet, slöseri och byråkrati: Jag kommer alltid vara en röst mot slöseri med skattepengar och mot byråkrati som kväver och försvårar för människor, företag, byggande och samhällsutveckling. Jag ogillar dessutom politiska pekpinnar som talar om för dig hur du bör leva och organisera ditt eget liv - det vet du bäst själv!

En stark röst för demokrati och yttrandefrihet: Jag står upp för en fri och demokratisk samhällsdebatt utan våld, skadegörelse, näthat och hot från extrema grupper. Alla frågor måste kunna diskuteras med respekt för den som tycker annorlunda. Det är grunden för den svenska demokratin.
Rösta för jobben!

2014-09-13

Debattinlägg i Borås Tidning idag - det sista före valet. (Finns på BT:s websida).

Rösta för jobben

Med bara några dagar kvar till valet står Sverige inför ett tydligt vägval.

Utgångspunkten för alliansens politik är jobben. Varje beslut vi fattar vägs av mot frågan: bidrar detta till att lägga grunden för fler jobb? Socialdemokraterna väljer istället att gå till val utan ett samlat regeringsalternativ och där platser och åtgärdsprogram ska ersätta de jobb deras egen politik hotar.

När fler har ett arbete att gå till på morgonen skapas inte bara självkänsla, självständighet och sammanhållning utan för varje extra arbetad timme skapas resurser som vi tillsammans kan investera i mer kunskap i skolan, bättre järnväg och en tryggare vård. Alliansen har ett jobbmål om att 350 000 nya jobb ska växa fram till 2020. Vårt mål förpliktigar oss att föra en aktiv reformpolitik som i varje läge sätter framväxten av fler jobb främst. Alliansens valmanifest innehåller därför 50 förslag på hur jobben kan bli fler.

Mot detta ser vi hur Socialdemokraterna för en politik som först slår ut jobb för att sedan ersätta dem med platser i olika åtgärdsprogram. Till exempel arbetar en stor del av alla unga som precis fått jobb i just den sektorn som Socialdemokraterna vill straffbeskatta, genom att höja restaurangmomsen och göra det 40 000 kronor dyrare per år att anställa ungdomar. Sammantaget hotar Socialdemokraternas politik uppemot 90 000 jobb.
Det enda Socialdemokraterna erbjuder dem som riskerar att bli av med jobben är en rundgång i olika system där de kan erbjudas plats i åtgärdsprogram efter åtgärdsprogram. Socialdemokraternas vägval innebär att de abdikerar från strävan efter att Sverige ska skapa fler jobb, till förmån för att fördela de jobb som finns och när de försvinner ska de endast ersättas med åtgärdsplatser. Det är en politik som låser ute människor från arbetsmarknaden. Till detta kommer de tre ytterligare vänsterpartiernas kravlistor.

Inget parti kommer ensamt kunna göra anspråk på regeringsmakten efter valet i höst. Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet står historiskt nära varandra vilket lägger grunden för Socialdemokraternas fortsatta vänstervandring. Sammantaget hotar de tre radikala vänsterpartiernas politik mellan 70 000 och 140 000 jobb. Är det dessa jobb som kommer bli priset för Stefan Löfvens vänsterregering?

Trots den värsta ekonomiska krisen sedan andra världskriget går idag över 300 000 fler till jobbet jämfört med 2006. Det är bara början. Med de över 50 förslag för jobb som alliansen går till val på lägger vi grund för fler i arbete. Vi vill bland annat mer än halvera den tid det tar för att starta ett företag i Sverige, så att väntetid kan bytas mot arbetstid. Vägarna till arbetsmarknaden ska bli bredare genom satsningar på bland annat mer kunskap i skolan, lägre anställningskostnader för dem under 23 år samt att lärlingsutbildningarna ännu bättre kan anpassas till arbetsmarknadens behov.

På söndag väljer Sverige och Sjuhärad väg. Alliansens val är jobben.

Anna Kinberg Batra (M), gruppledare riksdagsgruppen
Jan Ericson (M), riksdagsledamot
Cecilie Tenfjord-Toftby (M), riksdagsledamot
Ulrik Nilsson (M), riksdagsledamot
Malin Wickberg (M), riksdagskandidat

Några ord från Moderaternas grundare

2014-09-13

En av mina tidigare arbetskamrater är gift med Gustaf Fredrik Östbergs barnbarnsbarn. Gustaf Fredrik Östberg var den som grundade Allmänna Valmansförbundet, det som senare blev Högerpartiet och Moderaterna. Hela hans samlade brevskörd finns i släktingarnas ägo, och idag fick jag denna bild från ett brev han skrev 1905.

"Striden i år står mellan vänner och motståndare"Det gäller även på söndag. Alliansen mot de andra.
Borås Tidnings ledarsida uppmärksammar kommunalt slöseri

2014-09-13

Borås Tidnings ledarsida idag:

Bryr sig inte Boråskandidater om slöseri?

Tyvärr var det inte fullsatt när dokumentärfilmaren Martin Borgs film Någon Annan Betalar i dag visades på Brygghuset i Borås.

Förvisso stod Moderata Ungdomsförbundet som arrangör, men dagens arrangemang var tänkt att vara opolitisk. Arrangören Robin Nylén hade bjudit in alla kommunalfullmäktigekandidater och det var tänkt att uppmärksamma att det också finns slöseri här i Borås. Dessutom ska noteras att Borgs i filmen bland annat attackerar det Moderatstyrda Kristianstad som en av de största kommunala slösarna.

Bland gästerna fanns mestadels Moderater och Folkpartister, bland annat riksdagsmannen Jan Ericson (M) och kandidaten Malin Wickberg. Det är berömvärt att många partiaktiva slet sig från valrörelsen för att fokusera på ett gemensamt problem som drabbar alla partier. Efteråt hölls också ett kort och informellt seminarium om vikten av att förstå den gamle socialdemokratiske socialministern Gustav Möllers ord: "Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket"

En bra utgångspunkt och då många av de yngre kandiderar i valet finns det hopp om framtidens folkvalda. Men vad som saknades var fler representanter från de rödgröna, för de bryr sig sig väl också om skatteslöseri?


Martin Borgs film borde ses av varje kommunpolitiker. Då skulle man kanske tänka en extra gång på att man faktiskt förvaltar andra människors pengar och att det inte är en spann man bara kan ösa ur. Om fler politiker tänkte så skulle man skrota Västlänken i Göteborg omgående. Och kanske skulle man även ta en ny fundering kring det nya Kongresshuset i Borås?

Jag brukar säga att det är få kommuner som har brist på pengar. Ge mig en rödpenna så ska jag stryka i både statsbudget och kommunbudgetar. Det finns hur mycket som helst som går att spara bort så man kan få pengar över till det som är viktigt!
22 procent färre arbetslösa unga i Sjuhärad

2014-09-12

Enligt Arbetsförmedlingens statistik för augusti var 1 422 unga i Sjuhärad, öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Det är 22 procent lägre en augusti 2013. Även antalet långtidsarbetslösa unga minskade med 23 procent.

Totalt sett var 6 207 person i Sjuhärad, arbetslösa. Det är en minskning med 11 procent sen augusti 2013. Antalet långtidsarbetslösa minskade med ca 9 procent.

Arbetsförmedlingen för Västra Götaland skriver att augusti i år var arbetslösheten den lägsta sedan augusti 2008, när man jämför månad. Totalt sett var 7,4 procent arbetslösa i Västra Götaland augusti 2014, en minskning från 8,2 procent augusti 2013. Trenden är densamma för unga, med en minskning på 2,4 procentenheter, till 14 procent.

Moderaterna och Alliansen kämpar för att ännu fler ska komma i jobb. Vi ska visa att jobben är vår viktigaste fråga. Vi genomför ytterligare satsningar för att få in fler människor i jobb. Det handlar om yrkesintroduktionsanställningar som vi även vill ska omfatta vuxna, matchningsanställningar för att personer som stått utan arbete en längre tid ska ges ökade möjligheter till jobb.

Att så många färre unga i Sjuhärad står arbetslösa idag än förra året är glädjande. Det kräver att vi fortsatt arbetar för att sänka trösklar, in på arbetsmarknaden. Vi har inte råd med kraftiga höjda kostnader på att anställda, särskilt mot branscher som anställer många unga, som hotell- och restaurangsektorn eller handeln som riskerar att drabbas av både höjda arbetsgivaravgifter för unga som fördubblad restaurangmoms.
Opinionsmätning för Borås

2014-09-12

I går kväll och i förmiddags hade Borås Tidning en opinionsmätning bland läsarna angående kommunvalet i Borås. Av den mätningen att döma går det betydligt bättre för de två stora partierna i Borås än på riksplanet, vilket också gäller SD. Fast man får nog ta siffrorna med en rejäl nypa salt.


Ännu en lång kampanjdag

2014-09-12Dagen började med kampanj utanför Sjukhuset i Borås, sedan kampanjade jag på Stora Torget i Borås och på torget i Bollebygd. Och så var jag på bio - mer om detta i nästa blogginlägg. Kvällen avlsutades med partiledar- debatten på TV med ett glas rödvin. Det var jag värd!

Tänkvärt inför kvällens slutdebatt

2014-09-12

Det är företagande och arbete som skapar alla resurser till välfärd och pensioner. Och Alliansen är bäst på jobbskapande politik, det har vi bevisat. Sysselsättningen har ökat med 100 000 personer på 12 månader, det är den största ökningen på flera år. Och Sysselsättningsgraden fortsätter att stiga. Nu är det åttonde månaden i rad där sysselsättningsgraden är högre än motsvarande månad 2006. Valet borde därmed vara enkelt - fyra år till med Alliansen.


Var rädd om Sveriges starka röst i EU och i världen

2014-09-11

Det är ingen hemlighet att Sveriges finansminister, Anders Borg (M), har stort inflytande på EU:s politik och att han möts med stor respekt även från andra länder i världen tack vare Sveriges starka statsfinanser. På samma sätt lyssnar man på utrikesminister Carl Bildt (M) som idag är en av EU:s mest erfarna utrikesministrar.

Men allra starkast inflytande på EU har sannolikt vår statsminister Fredrik Reinfeldt. Han har goda kontaker med alla EU:s ledare och det var hans goda kontakter med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker som gjorde att Sveriges kommissionär, Cecilia Malmström, nominerades till den viktiga posten som Handeskommissionär. Hon har själv bekräftat att EU:s ordförande i ett tidigt skede lovade vår statsminister att Sverige skulle få denna viktiga post.

För Sverige som litet land i norra Europa är det viktigt med goda kontakter och inflytande i EU. Med ett regeringsskifte äventyras allt detta. Det vore inte bra för Sverige.
Hinner Alliansen ifatt?

2014-09-11

Nedanstående figur är den jag brukar redovisa från www.svenskopinion.nu som väger samman ett antal olika opinionsmätningar. Alliansen ökar stadigt medan den röda motståndarsidan krymper. Förändringen beskrivs som dramatisk av statsvetare och opinionsanalytiker. Frågan är om Alliansen hinner ifatt före söndag?


Trendbrott - läsandet bland pojkar ökar

2014-09-10

Debattartikel i Borås Tidning idag:

Trendbrott - läsandet bland pojkar har ökat kraftigt

Efter flera år av minskat läsande hos svenska pojkar har trenden vänt. När elever i årskurs 4-6 fick frågan av SCB om de läser böcker minst en gång i veckan svarade 64 procent av pojkarna ja. Det är en ökning jämfört med 2008-2009, då 55 procent svarade ja. Siffran för flickor är högre, drygt 76 procent.

Alliansen har gjort stora ansträngningar för att öka läsandet och läsförståelsen hos svenska elever. År 2008 började vi med nationella prov i läsning och skrivning i årskurs 3. Vi har också gjort en stor läsa-skriva-räkna-satsning med syftet är att fler ska nå skolans kunskapsmål. Prioriterad grupp är elever i årskurs 1-3 som riskerar att inte nå målen. Ett riktat statsbidrag till skolan har införts och tanken är att statsbidraget ska användas för extra stöd och hjälp. Exempel på stöd och hjälp är personalförstärkningar, kompetenshöjande insatser, andra liknande stöd- och utvecklingsinsatser samt införskaffande av läromedel. Vi har också tillfört mer pengar genom kulturpolitiken för att stödja ökad läsning bland barn och ungdomar.

Att läsandet ökat bland just mellanstadieeleverna är glädjande, och ett kvitto på att Alliansens lässatsningar på lågstadiet börjar ge effekt.

Nu går vi vidare från Alliansens sida med löften om fler åtgärder för att öka läskunnigheten om vi får fortsätta att regera. Bland annat vill vi införa ett läskunnighetsmål i första klass för att säkerställa att ingen elev halkar efter. Vi föreslår också en fördubbling av medlen för "läslyftet" för vidareutbildning av lärare kring elevernas läsförståelse. Vi utbildar också fler speciallärare och specialpedagoger, satsar mer på pedagogiken i förskolan och vill erbjuda läxhjälp i skolan till alla barn.

Läsförståelse är av avgörande betydelse för att våra skolelever ska klara av övriga skolämnen. Alliansens renovering av den svenska skolan har bara börjat!

Jan Ericson (M)
Riksdagsledamot utbildningsutskottet

Slutdebatt med Phia Andersson (S)

2014-09-10

I dag avslutades demokratriveckorna på Marks Gymnasieskola med en slutdebatt mellan mig och Phia Andersson (S). Vi är ju toppnamn på riksdagslistorna för moderaterna respektive socialdemokraterna och dessutom är vi ju båda från Marks kommun. 1998-2002 satt vi tillsammans i Utbildningsnämnden i Marks kommun när gymnasieskolan var nybyggd. Det har därför blivit lite av en tradition att vi debatterar på Marks Gymnasieskola varje valrörelse. Vi hade sådana debatter även 2006 och 2010.

Nedan till höger står jag tillsammans med några av våra engagerade MUF-are som kampanjade på Marks Gymnasieskola idag. På vänsta bilden ovan skymtar min politiske sekreterare, Thomas Böhlmark i orange Allianströja, längst fram. Han har kampanjat tillsammans med mig några dagar i Borås.

För min egen del blev detta denna valrörelses sista debatt. Nu väntar några dagars kampanjande fram till valdagen på söndag.


Påminnelse: Rösta inte bort din rätt att bestämma själv!

2014-09-10(Boråskuriren idag - observera dock att mitt löfte givetvis gäller till alla mina väljare - inte bara i Mark....råkade skicka fel manus till Boråskuriren. Samma artikel finns även i Markbladet idag.)
Debatt på Tranemo Gymnasieskola

2014-09-09I dag deltog jag i en paneldebatt på Tranemo Gymnasieskola. Det blev en bra debatt i högt tempo och jag tycker det gick riktigt bra med en sammansvetsad Allians som uppträdde gemensamt mot en synnerligen splittrad opposition. Mest förvånande: Att Vänsterpartiets deltagare flera gånger kallade sig själv för kommunist. Näst mest förvånande: Att Miljöpartiets deltagare sa att produktionsmedlen borde ägas av staten. Två helt sanslösa uttalanden i en debatt som jag i övrigt tror var väldigt klarläggande för åhörarna. Jag kan också konstatera att vi i Alliansen fick i stort sett samtliga applåder under debatten. Det bådar gott för det kommande skolvalet och inte minst det riktiga valet på söndag.

Jag var den ende riksdagsledamoten som deltog i debatten, och det var kul att återse Jan Björkman (S), tidigare 1:e vice talman i riksdagen 2006-2010. Han var en mycket respekterad talman, men i dag hade han en annan roll - att leda debatten.

Nedan en bild på panelen där jag talar om ett aktuellt ämne, nämligen skolan. Efter det inlägget kom debattens första applåd. Fotot taget av Jolly Bou Rahal från MUF i Borås.Spurt-affischering i Mark

2014-09-09Några bilder från gårdagens "spurt-affischering" i Mark. Bland annat finns de flesta moderata kommunpolitikerna nu samlade i Stationsparken i Kinna. På högra bilden MUF-ordföranden Maria Zetterberg tillsammans med statsministern och finansministern. Och budskapet på affischen är uppdaterat - numera 300.000 nya jobb!
Flitigt motionerande ger resultat

2014-09-09

I dag presenterar jag min motionsutvärdering som visar alla de riksdagsmotioner jag skrivit under mandatperioden. Jag är en av de flitigare motionsskivarna i riksdagen. Jag gjorde en motionssammanställning även inför valet 2010, och den blev mycket uppskattad, så här kommer uppföljaren! Klicka på bilden för att läsa hela rapporten.

Motionssammanställningen i korthet

Totalt antal inlämnade unika motioner 93
Motioner som i huvudsak har genomförts 26 (28 %)
Motioner som är delvis genomförda 22 (24 %)
Motioner som inte har genomförts 45 (48 %)

Ofta påstås det i debatten att det är meningslöst att skriva riksdagsmotioner eftersom de ändå aldrig tillstyrks. Och visst stämmer det att nästan alla mina motioner avslagits, även om de vid några tillfällen delvis bifallits. Men att skriva välformulerade motioner med gediget bakgrundmaterial hjälper till att föra frågor framåt. Det är ett sätt bland många att påverka politiken. Att över hälften av mina förslag helt eller delvis genomförts under mandatperioden tycker jag är ett bevis på att aktivitet spelar roll.
Media om mitt mail till Feministiskt Initiativ

2014-09-08

I natt blev ju bland annat mina egna personvalsaffischer utsatta för åverkan av Feministiskt Initiativ. Borås Tidning kommenterar min lilla humoristiska hämnd på både nyhetsplats och ledarplats (nedan följer inlägget på ledarsidan).
Även Radio Sjuhärad uppmärksammar saken och redovisar en intervju med mig om saken.

Jag har visserligen valt att ge igen med glimten i ögat, men samtidigt ligger det allvar bakom min kritik. Jag förväntar mig att ett politiskt parti som aspirerar på en riksdagsplats, och som har en erfaren person som partiledare, uppträder på ett mer seriöst sätt och visar större respekt för andra politiker och partier. Feministiskt Initiativ har nu återigen visat att man inte har i riksdagen att göra.


Jag begär symboliskt skadestånd av Feministiskt Initiativ

2014-09-08

I natt ägnade sig Feministiskt Initiativ åt skadegörelse av andra partiers valaffischer. De bekräftar detta själva på sin hemsida. Jag drabbades själv och flera av mina personvalsaffischer i Borås och Bollebygd utsattes för detta.

Jag har nu skrivit nedanstående brev via e-post till Feministiskt Initiativ:

Hej!

Jag har utsatts för er vandalisering av mina personvalsaffischer i Borås och Bollebygd, och har bildbevis på detta. Av er egen hemsida framgår att det är Feministiskt Initiativ som är skyldiga. Att klistra på saker på andras valaffischer är detsamma som att klottra eller förstöra på annat sätt, vilket strider mot svensk lag.

Jag tycker det är beklämmande att ett parti som aspirerar på en riksdagsplats inte har större respekt för demokratin.

Jag övervägde först att polisanmäla er för skadegörelse, men tycker samtidigt att polisen har viktigare saker att ta tag i. Jag föreslår därför i stället att ni betalar ett ideellt och symboliskt skadestånd på 1.000 kronor som jag vill att ni betalar till Sveriges Mansjourers Riksförbud.

Jag emotser svar på om ni accepterar denna lösning.


Med vänlig hälsning

Jan Ericson (M)
Riksdagsledamot Västra Götalands Läns Södra valkrets

"Skuldbelägger" man om man berättar sanningen?

2014-09-08

I går kom nya siffror över andelen elever som lämnar grundskolan efter vårterminen i nian utan gymnasiebehörighet. SVT visade att andelen godkända har minskat stadigt ända sedan 1990-talet, och att den minskade i samma takt under tidigare s-regeringar som den minskat under Alliansens åtta år. Samtidigt skiljer sig resultaten kraftigt mellan olika skolor och olika kommuner. Jag har berättat på bloggen om skolor i exempelvis Bollebygd, Borås och Mark som har 100% behöriga till gymnasiet. Samtidigt finns skolor i utanförskapsområden där runt hälften av eleverna inte är behöriga. Skolverket påpekar i sitt pressmeddelande att det är barn till lågutbildade föräldrar som halkar efter mest.

En förklaring är att andelen nyanlända elever i den svenska skolan har ökat stadigt sedan 1990-talet. Det finns flera undersökningar som tydligt visar att de sjunkande skolresultaten har en koppling till just detta. Regeringen har presenterat tydliga fakta på sin hemsida (se nedan), och ett av lärarfacken har gjort detsamma. Man hittar också liknande fakta i Skolverkets siffror. På denna sida visas Skolverkets egna siffror i tabellform. Man ser tydligt att inrikes födda elever förbättrat sina resultat över tid, medan utrikes födda försämrat sina resultat. Och med tanke på att andelen elever med utländsk bakgrund i klassrummen har ökat med 40 % mellan läsåret 2006/07 och 2011/12 är det inte så konstigt att det syns vissa resultatförsämringar i skolan, även om man självklart inte ska generalisera - det finns många nyanlända ungdomar som lyckas bra i skolan, medan andra misslyckas, precis som det finns svenskfödda barn som lyckas eller misslyckas. Men utmaningarna för många nyanlända elever är givetvis särskilt stora. Så här skrev jag på bloggen 2013-10-24:

Hur lyckas då invandrarbarn i den svenska skolan? Dessa siffror redovisades av regeringen vid en pressträff den 21 februari i år. Man ser att skillnaden mellan barn födda i Sverige och barn som invandrat från länder utanför Europa före skolåldern är ganska liten, de flesta blir behöriga till gymnasiet. Men när det gäller barn som invandrat efter sju års ålder var det endast drygt 40% som var behöriga till gymnasiet 2010.

Orsakerna till de allt sämre resultaten för den sistnämnda gruppen är att de kommer till Sverige i allt högre åldrar och i genomsnitt endast har varit 4-5 år i landet innan det är dags att gå ut grundskolan. Det säger sig själv att det är svårt att läsa in hela grundskolan på 4-5 år, särskilt om man inte kan svenska språket och dessutom endast umgås med andra barn som inte heller talar svenska.

I en rapport 2012 skriver Skolverket dessutom att ”andra faktorer som kan spela in är vilka länder eleverna kommer ifrån – något som varierar ganska kraftigt över tid. Många saker kan påverka, sociala och kulturella förhållanden i det land man kommer ifrån, hur utbildningsväsendet fungerat osv. Det kan också vara olika svårt att lära sig svenska beroende på vilket modersmål man har.”

Vi får nog helt enkelt acceptera att sjunkande skolresultat är svåra att undvika när vi de senaste åren tagit emot ett växande antal lågutbildade flyktingar. Det är självklart i sig inget argument för att minska flyktingmottagandet, men det är ett argument för att inte politikerna ska slå varandra i huvudet med andra påstådda orsaker till sjunkande skolresultat. Det är vare sig "giriga riskkapitalbolag" eller skattesänkningar som är orsaken, och det är inte heller rättvist att skylla sjunkande andel gymnasiebehöriga på skola, lärare eller pedagogik. En stor del av orsaken ligger i elevkullarnas sammansättning och föräldrarnas bakgrund. Att konstatera detta innebär inte att man "skuldbelägger invandrare" som det ofta sägs, utan att man ser verkligheten. Det är först om man ser verkligheten som man kan göra något åt den.

Alliansen tar utmaningarna med nyanlända elever på allvar. Ett exempel är att för en del elever har sommarskola stor betydelse. För första gången ser vi nu uppgifter på hur många elever som uppnått behörighet efter sommaren. Räknas dessa in minskar andelen obehöriga till 12,5% i stället för 13,1%. Sommarskola gör nytta! Alliansregeringen vill under nästa mandatperiod bygga ut satsningen på sommarskolan så att den blir obligatorisk att erbjuda till elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte uppnå behörighet.

Andra reformer som kan hjälpa såväl nyanlända elever som andra att nå gymnasiebehörighet är att vi utökar svenskundervisningen för nyanlända elever, vi gör grundskolan tioårig, vi förlänger skoltiden med ett ytterligare år för elever som inte når gymnasiebehörighet, vi inför obligatorisk skyldighet för kommunerna att erbjuda läxhjälp för alla barn, vi har åter startat upp speciallärarutbildningarna som Socialdemokraterna avskaffade och vi ger extra lönepåslag till skickliga lärare som söker sig till skolor i utanförskapsområden. Förhoppningsvis kommer dessa reformer att leda till förbättrade resultat, inte minst för elever på skolor i socialt utsatta områden.
Väggtidning och nya valaffischer

2014-09-08Valrörelsen går in på sin sista vecka och nu finns mina valaffischer på en stor mängd orter i hela Sjuhärad, allt från mindre orter till några stora skyltar mitt i Knalleland i Borås. Ett 100-tal valaffischer är uppsatta, liksom ett stort antal "väggtidningar" där jag presenterar mina vallöften på publika anslagstavlor i hela Sjuhärad. Här ett exempel från Tvärred i Ulricehamns kommun.Vi gör också en liten uppdatering av en av partiets valaffischer, eftersom de nya jobben inte bara är 250.000 utan numera 300.000...
Valet: Riktiga jobb eller skattefinansierade platser?

2014-09-07I gårdagens Borås Tidning intervjuas jag och Ylva Johansson (S) om våra respektive alternativ i arbetsmarknadspolitiken. Skillnaden är tydlig - Alliansen vill underlätta för företag och offentlig sektor att anställa arbetslösa på riktiga jobb, medan Socialdemokraterna vill erbjuda skattefinansierade platser i offentlig sektor under begränsad tid. (Klicka på bilden för läsbar version).
Jag står för både humanism och realism i invandringspolitiken

2014-09-06

Debattartikel i Borås Tidning idag:

Det krävs både humanism och realism i invandringspolitiken

Enligt Göteborgs universitet känner 78 procent av svenskarna oro för ökad rasism och främlingsfientlighet, samtidigt som 49% oroas av ökad invandring. Många oroas alltså av tilltagande rasism och främlingsfientlighet samtidigt som de oroas av ökad invandring. Svenskarna är knappast främlingsfientliga, men många oroas över hur invandringen påverkar vårt samhälle och ser växande problem att klara integrationen. Om inte vi politiker lyssnar och tar oron på allvar driver vi människor i famnen på främlingsfientliga krafter som får ensamrätt att sprida sin bild av verkligheten. När Jimmie Åkesson (SD) sitter i TV och påstår att 15.000 äldre dör av svält och kopplar det till ”massinvandring” är det hög tid att dra öronen åt sig.

De senaste åtta åren har vi i Sverige både kunnat sänka skatterna och öka resurserna till välfärden, samtidigt som vi haft en generös asylpolitik. Samtidigt finns det all anledning att höja ett varningens finger. Enligt FN är flyktingströmmarna i världen nu är de största sedan andra världskriget, över 52 miljoner människor är på flykt. Det är inte bara en mänsklig katastrof, utan börjar också märkbart påverka ekonomin i de länder som tar emot flyktingar. Sverige är inget undantag. Regeringen konstaterar att kostnaderna för flyktingmottagande och integration väntas öka kraftigt kommande år. Det finns samtidigt en skriande brist på bostäder och många kommuner anser sig inte klara av ett större mottagande.

Svaret från främlingsfientliga krafter är att "kraftigt begränsa antalet asylsökande" vilket känns ganska motbjudande just när flyktingströmmarna i världen är som störst. Själv tycker jag det är rimligare att prioritera flyktingar med tydliga asylskäl, och i stället skärpa regelverken i andra delar. Då ökar chanserna att hjälpa människor på flykt till egen försörjning och eget boende.

För det första måste de som inte beviljas asyl lämna landet i större utsträckning än idag. Över 50.000 personer uppskattas leva gömda i Sverige, många av dem har fått avslag på sin asylansökan. Samhällets begränsade resurser inom sjukvård, skola och bostäder måste koncentreras till dem som beviljats asyl. Regelverken får inte uppmuntra att man håller sig gömd. Vänstersidans förslag om flyktingamnesti för alla gömda är en felaktig prioritering.

För det andra måste anhöriginvandringen bygga på egen försörjning. Anhöriginvandringen står för en betydande del av dagens invandring, men i dag tillämpas försörjningskravet som Alliansen infört på endast ca 1% av alla ärenden. Moderaterna vill skärpa försörjningskravet för den som tar hit sina anhöriga (om de saknar egna asylskäl). Självklart underlättas integrationen om det finns en bostad och försörjning för de anhöriga när de kommer hit.

För det tredje är det hög tid att andra välmående EU-länder än Sverige och Tyskland tar sin del av ansvaret för människor på flykt. Det är inte rimligt att lilla Sverige tar emot flest asylsökande av alla länder i hela Europa. Detta är en central fråga för EU som försummats alltför länge.

Det finns även andra delar av regelverket kring invandring, integration och ersättningar som behöver ses över. Inte minst är vissa regler gamla och tillämpningen ganska godtycklig. Allt som rör invandring och asylpolitik måste kunna diskuteras nyanserat och förnuftsmässigt precis som alla andra samhällsfrågor. Att man ens behöver påpeka denna självklarhet säger en del om det svenska debattklimatet.

Jag är övertygad om att humanism och realism går att förena!

Jan Ericson, Ubbhult
Riksdagsledamot (M)

Borås Tidnings ledare kommenterar vår valdebatt i Radio Sjuhärad

2014-09-05

Borås Tidnings ledarsida kommenterar gårdagens debatt i Radio Sjuhärad och citerar flera av mina inlägg i debatten. BT anser att det var en bra debatt och att Alliansen framstod som enad mot en spretig opposition.
SIFO: Alliansen fortsätter sin uppgång

2014-09-05I går och idag har ett antal olika opinionsmätningar presenterats. Och de spretar ordentligt. Orsaken är att mätperioderna varierar. Demoskop igår visade att de rödgröna ökat sitt försprång en aning, men det mätningen gjordes 5/8-2/9. Skop idag visar att Alliansen knappar in. Den mätningen är färskare, gjordes 21/8-4/9. Den allra färskaste mätningen är Sifo som gjordes denna vecka, 1-4/9. Den visar att Alliansens tagit in stort på de rödgröna och att försprånget nu bara är 4,5%-enheter. Och Socialdemokraterna är nere på 27%.

Det enda man kan säga säkert är att valet kan gå hur som helst. Men valvinden har blåst i Alliansens favör de senaste veckorna och som jag brukar påpeka, sådant bruklar förstärkas ju närmare valet man kommer, eftersom de osäkra tenderar att rösta på partier på uppgång.
Facken dömer ut Socialdemokraternas vallöfte om traineetjänster

2014-09-05

De fackliga organisationerna delar min åsikt (se bloggen den 3/9) och dömer ut Socialdemokraternas vallöfte om traineetjänster.

"Man kan inte använda sjukvården som en arbetsmarknadsregulator, det är inte det vården är till för utan det är en kunskapsbaserad bransch", säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

Lärarförbundets Eva-Lis Sirén pekar på att det som behövs på fritids är fler utbildade lärare. "Man riskerar man att lämpa över ansvaret på en verksamhet som redan i dag går på knäna", säger hon.

Inte många rätt med det förslaget med andra ord. Osäker om det är förenligt med EU-rätten som jag berättade i föregående blogginlägg och dessutom ifrågasatt av facken. Så går det när man hafsar fram politiska förslag utan att tänka efter innan.
S-politik skulle orsaka ekonomisk smäll för kommuner och landsting

2014-09-05

I går berättade jag om hur Socialdemokraternas höjda arbetsgivareavgifter för unga blir en mycket dyr affär för kommuner och landsting. De riskerar kraftigt ökade kostnader med sammanlagt ca 3 miljarder kronor per år. Inget i Socialdemokraternas valmanifest antyder att man tänker kompensera kommunerna för denna kostnad och det går inte heller eftersom man använder alla pengarna till annat. Om man ändå väljer en mycket generös tolkning kan man möjligen anta att (S) vill ge kommunerna 250 miljoner i kompensation, det var den summa man redovisade i sin senaste budgetmotion. Men det kompenserar i så fall för mindre än 10% av de ökade kostnaderna.

I dag har vi ett debattinlägg i Borås Tidning där vi även ifrågasätter det seriösa i att utlova traineeplatser i vården. Det finns nämligen stor risk att detta strider mot EU:s regler och att därmed kommuner och landsting kan åka på en rejäl ekonomisk smäll genom att man tvingas betala tillbaka de pengar man fått i statsbidrag för traineejobb. För Borås kommun handlar det exempelvis om över 29 miljoner kronor. För Västra Götalandsregionen om över 450 miljoner.

Socialdemokraterna skryter om hur man säger sig vilja satsa mer på välfärden. Men när man granskar politiken ser man förslag efter förslag som i stället riskerar att drabba kommunerna ekonomiskt. Tyvärr är medias intresse minimalt att granska och uppmärksamma detta.
Hela inlägget om vänsterns osanningar

2014-09-05Radio Sjuhärad avslöjar: Vänstern ljög om vinster i välfärden

2014-09-05

I gårdagens radiodebatt i Radio Sjuhärad påstod Ida Legnemark (V) att 84 miljarder om året plockas ut från välfärden och går till vinster i riskkapitalbolagen. I ett annat inlägg sa hon cokså att en stor del av dessa pengar göms i skatteparadis utomlands. Jag avfärdade hennes påstående som helt orimligt och påpekade att hon måste blanda ihop omsättning och vinst eftersom siffrorna är helt orimliga.

I dag avslöjar Radio Sjuhärad att jag hade rätt. Omsättningen inom privatdriven vård, omsorg och skola uppgår till ca 95 miljarder per år och vinsterna före skatt till ca 9 miljarder per år. En del av detta återinvesteras och en del tas som utdelning. Hur mycket av dessa 9 miljarder som eventuellt göms i skatteparadis finns det ingen uppgift om av naturliga skäl.

Radio Sjuhärads källa till dessa fakta? Ja, det är faktiskt Vänsterpartiets egen hemsida...

Om man ser på den offentliga sektorns totala upphandlingar av varor och tjänster uppskattas dessa uppgå till mellan 820 och 860 miljarder per år enligt en granskning av tidningen Dagens Samhälle. Detta motsvarar 25% av Sveriges BNP. I detta ingår alltså allt som offentlig sektor köper, tex bygget av vägar, järnvägar och byggnader, inköp av kollektivtrafik och färdtjänst, mat till skolor och äldreboenden, inventarier och datorer, inköp av fordon och konsulttjänster, samt skattefinansierad vård, omsorg och skola i annan driftform. All denna upphandling och skattefiansierad verksamhet i annan regi uppskattas generera 75-85 miljarder i vinst åt företagen. Av detta utgör alltså välfärdstjänsterna en mycket liten del.

Vänsterpartiets groteska överdrifter och rent hatiska inställning mot privata företag borde vara anledning nog att rösta på andra partier.
Asylsökande och beviljade asylärenden är två olika saker

2014-09-04

I år beräknas över 51 000 flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga få uppehållstillstånd i Sverige, enligt Migrationsverket. Sedan tidigare vet vi att samma myndighet har en prognos för ca 80.000 asylsökande i år. Det innebär att ca en tredjedel av de asylsökande förväntas få avslag och två tredjedelar förväntas få asyl beviljad. Siffran väntas öka under 2015 och 2016.

Under toppåret 1994 var det runt 60.000 personer som beviljades uppehållstillstånd, främst som följd av flyktingströmmarna från Balkan/forna Jugoslavien. Men den gången hade vi haft mycket få asylsökande åren före, varför systemet inte var lika ansträngt som det är idag. Nu väntas en extra stor flyktingström efter en lång rad år med höga tal. Det gör situationen mer besvärlig.
Fartfylld och rolig valdebatt i Radio Sjuhärad

2013-09-04

Bild från dagens debatt i Radio Sjuhärad mellan riksdagsvalsedlarnas förstanamn. Här vi fyra från Alliansen; Anna Svalander (FP), Sara Degerman Carlsson (KD), jag själv och Kerstin Hermansson (C).

Debattämnena var arbetsmarknad, skola och invandring, och det är frågor jag är mycket väl uppdaterad i, eftersom jag arbetar med dem i riksdagen. Debatten pågick under ca 1,5 timme och om jag ska tro dem som lyssnat och återkopplat så fick jag tydligen väl godkänt. Tack för alla positiva kommentarer!Missa inte dagens debatt i Radio Sjuhärad

2013-09-04


Låt familjerna få fortsätta att bestämma själva!

2013-09-04

I dag har jag detta debattinlägg i Ulricehamns Tidning där jag skriver om ett av mina personliga vallöften. Nämligen att jag lovar väljarna att i varje läge rösta emot alla förslag om könskvotering av föräldraförsäkringen. Oavsett vilken regering som skulle lägga fram förslaget. Jag kan ju lägga till att samma sak gäller andra förslag om könskvotering eller annan kvotering, oavsett område. För min del blir det den röda nej-knappen i riksdagen.Komplettering av valaffischerna i Mark

2013-09-03Kvällen ägnades åt att komplettera de moderata valaffischerna i Mark. Mina personvalsaffischer finns nu också i lite större storlek, och självklart satte jag upp några framför Marks Gymnasieskola där jag möter Phia Andersson (Socialdemokraternas toppnamn på riksdagslistan) i debatt nästa onsdag.

På högra bilden Pär-Erik Johansson i färd med att sätta upp en affisch med statsministern bredvid vattenfallet i Skene.
Debatt på Sven Erikssonsgymnasiet i Borås

2013-09-03

I dag representerade jag moderaterna i en paneldebatt på Sven Erikssonsgymnasiet i Borås. Några hundra elever i årskurs tre (alltså förstagångsväljare) hade samlats för att lyssna och ställa frågor - trots att de egentligen hade sovmorgon! Det blev en riktigt bra debatt tycker jag som tydligt visade skillnaderna mellan partierna. Av elevernas reaktioner att döma vann Alliansen kampen mot oppositionen.
"Skamligt förslag från Socialdemokraterna"

2013-09-03

Den 22 augusti ställde jag frågan på bloggen om hur många viktiga yrken Socialdemokraterna tänker devalvera. Så här skrev jag då:

Hur många viktiga yrken tänker Socialdemokraterna devalvera?

2014-08-22

Socialdemokraterna lovade igår att 6.000 deltagare i "Fas 3" i stället ska arbeta i skolan för att avlasta lärarna delar av administrationen. Men i vart fall två av lärarfacken verkar måttligt förtjusta. "Den typen av kompetens som dessa personer förmodligen besitter avlastar inte lärarna i den grad vi skulle behöva. Skolan behöver rätt person på rätt plats. Jag är tveksam till om fler långtidsarbetslösa vuxna i skolan är rätt väg att gå" säger Anders Almgren, förste vice ordförande för Lärarnas Riksförbund. Skolledarförbundet är om möjligt ännu mer kritiska. Ordföranden Matz Nilsson skriver i ett pressmeddelande att "Vi välkomnar alla extra resurser till skolan men den här lösningen tror vi inte på. En skola är en komplex och känslig verksamhet där rekryteringen av personal är den mest kvalitetskritiska frågan. För att kunna ta ansvar för resultat och arbetsmiljö måste skolledarna ha inflytande över vilka personer som arbetar med barnen. Vi föreslår istället att resurserna läggs på att låta lärarstudenter arbeta extra i skolorna."//"Förslaget vittar om en okunnighet om skolans inre arbete. Där saknas idag de resurser som skulle behövas för att handleda långtidsarbetslösa."

Nyligen utlovande (S) också att anställa 20.000 arbetslösa inom äldreomsorgen som förstärkning. Även då kom upprörda kommentarer om att det faktiskt krävs utbildning och lämplighet för att arbeta inom denna viktiga sektor. Det är inte bara att sätta in långtidsarbetslösa i äldreomsorgen hur som helst.

Socialdemokraternas förslag riskerar att devalvera viktiga yrken som lärare och vårdpersonal genom att man säger att vem som helst som är arbetslös kan gå in och göra delar av deras jobb. Verkligheten ser inte ut så.

I dag finns denna insändare i Borås Tidning. En uppretad sjuksköterska instämmer i min kritik och menar att Socialdemokraternas förslag är "skamligt".Tidig morgon och utdelning av frukostpåsar

2013-09-02

Morgonen idag startade med utdelning av frukostpåsar med frukt, kex och lite valmaterial till pendlare på väg från Skene till Göteborg. Jag och kommunalrådet Margareta Lövgren överraskade resenärerna, och de flesta verkade uppskatta det.


S-valmanifestet slår mot både jobb och kommunernas ekonomi

2013-09-02

I dag kom då Socialdemokraternas valmanifest. Det var inte ett valmanifest för ett regeringsalternativ utan för ett enskilt parti. Och väldigt mycket skiljer sig åt i S, V och MP:s olika valmanifest. Ingen väljare vet vad kompromissen skulle bli om olyckan händer och Stefan Löfvén ska försöka förhandla fram en regeringspolitik.

Det som slår mig rent spontant är Socialdemokraternas starka fokus på att göra det dyrare och driva företag och att anställa, samtidigt som man använder pengarna för att öka ett antal olika bidrag och skapa konstgjorda platser inom offentlig sektor åt arbetslösa, platser som finansieras med skattemedel.

Ekvationen går inte ihop. Det enda sättet att varaktigt öka resurserna till välfärden är att det skapas fler företag och fler jobb i privat sektor. Det är den privata sektorn som betalar all offentlig verksamhet. Om man ska få pengar för att anställa en enda sjuksköterska, förskollärare eller polis så krävs det samtidigt flera nya jobb i privat sektor för att finansiera detta. Att då så ensidigt fördyra mot privat sektor som Socialdemokraterna gör går helt enkelt inte ihop.

Det finns mycket annat att kritisera i Socialdemokraternas valmanifest. Inte minst att man förbrukar mycket mer skattepengar än vad Alliansen gör. Dessutom att man inte redovisar sin budget för de närmaste åren utan bara ett tänkt resultat för 2018. Hur de kommande åren ska gå ihop framgår inte.

Ytterligare en allvarlig sak är att man höjer arbetsgivareavgifterna för unga utan att kompensera kommunerna och landstingen för de ökade kostnaderna. Det kommer exempelvis att öka kostnaderna för Västra Götalandsregionen med ca 90-100 miljoner per år, och för Borås kommun ökar kostnaderna med ca 25-30 miljoner. För Marks kommun handlar det om uppemot 10 miljoner i kostnadsökning per år, för Ulricehamn ca 6 miljoner och för Tranemo, Svenljunga och Bollebygds kommuner handlar det om uppskattsningsvis 2-3 miljoner per år. Jag återkommer med mer exakta siffror, för detta måste väljarna få veta. En röst på de rödgröna innebär kraftiga kostnadsökningar för kommuner och landsting och därmed mindre pengar till välfärden.

Jag tror Socialdemokraterna kommer att backa ordentligt i opinionen när väljarna inser vad förslagen medför.
Kraftig medvind i opinionen för Alliansen och Moderaterna

2013-09-02

I dag kommer nya opinionssiffror från Novus. Alliansen hämtar in ytterligare av de "rödgrönas" försprång. Största förändringarna: Moderaterna +2% (procentenheter), Socialdemokraterna -2% och Miljöpartiet -1%.

I denna figur från Svensk Väljaropinion, som väger samman resultaten av alla de stora opinionsmätningarna, ser man hur den politiska kartan snabbt håller på att förändras. De röda/gröna partierna har en tydlig nedåtgående trend och Alliansen en kraftigt stigande. Frågan är om Alliansen hinner ifatt före valdagen? Jag tror det finns god chans. Trender brukar förstärkas ju närmare valet man kommer. Just nu har Moderaterna och Alliansen ordentlig medvind och verkligheten börjar komma ifatt den splittrade oppositionen.


En alldeles vanlig dag i valrörelsen

2014-09-01Klockan ringde 05.30. Klockan 07.00 valledningsmöte i Borås. Sedan hem för att få iväg ett antal debattartiklar till veckans tidningar och ordna lite av varje. Därefter tillbaka till Borås för att lunchkampanja på torget. En kampanj som fick avbrytas snabbt när Borås Tidning ringde och ville intervjua mig om Alliansens valmanifest - som jag då inte hade hunnit läsa mer äv översiktiligt i mobilen. Snabbt fick jag ta mig till moderaternas kansli i Borås och skriva ut valmanifestet och sedan snabbt läsa in mig översiktigt på de 126 sidorna och ringa tillbaka till Borås Tidning. Däremellan hann jag även tala med Radio Sjuhärad.

Därefter fortsatte jag till Fristad, Sparsör och Frufällan där jag delade ut personvalsmaterial hela eftermiddagen, samt satte upp lite personvalsaffischer (bilderna ovan är från Sparsör). Ett tusental flygblad hann jag få ut. Mitt i arbetet ringde en journalist från tidningen Direkt ETC och intervjuade mig om moderaternas inställning till förändringar i a-kassan. På väg hem mot Ubbhult hann jag även sprida personvalsmaterial i bostadsområdet Sjöhagen mellan Sandared och Sjömarken.

Väl hemma väntade ett hundratals mail, varav en del väljarfrågor, och så fortsatte arbetet att läsa in sig på valmanifestet så jag klarar av onsdagens debatt på Sven Erikssongymnasiet i Borås.

Med andra ord en helt vanlig dag som valarbetare. Nu är klockan snart 23 och det är hög tid att sova. 16 timmars arbetsdag tar ut sin rätt. I morgon ska jag dessutom vara i Kinna klockan 06.00 för att kampanja med markmoderaterna vid resecentrum...
Alliansens valmanifest

2014-09-01

I dag presenterade Alliansen sitt tredje valmanifest. Det innehåller inte mindre än 364 skarpa löften inom alla viktiga poltikområden. Det begränsade utrymmet för reformer läggs till större delen på skolan, jobben, äldreomsorgen, sjukvården och försvaret. (Klicka för att läsa!)

De stora och viktigaste långsiktiga delarna i valmanifestet är två.

Dels vårt mål att över 5 miljoner människor ska ha ett jobb att gå till år 2020. Det innebär att jobben ska bli 350 000 fler. Detta är ett ambitiöst jobbmål som kräver en bred reformagenda.

Dels vårt mål att stärka Sverige genom investeringar. Det handlar bland annat om 150 000 nya bostäder (utöver Boverkets prognos om 150.000 nya bostäder, alltså totalt 300.000 nya bostäder) och ny infrastruktur för att rusta Sverige för framtiden och underlätta för fler jobb och högre tillväxt.

Nu har vi presenterat vårt gemensamma valmanifest. Det är det enda valmanifest som presenteras av ett samlat regeringsunderlag. Mot oss står fyra olika valmanifest från S, SD, V och MP som spretar i alla riktningar, och där Socialdemokraterna ännu inte ens presenterat vad de själva vill...