Mina personliga vallöften inför riksdagsvalet 2014


Företagande och jobb: Jag vill få fler att inse att arbete och företagande skapar alla resurser till välfärd och pensioner. 250.000 fler arbetar idag än 2006, och det har tillfört välfärden mer pengar. Nu går vi vidare med målet att skapa förutsättningar för ytterligare 350.000 nya jobb i Sverige fram till 2020. Mot oss står oppositionen, vars politik skulle förstöra massor av jobb. Detta är valets viktigaste fråga!

Skola och utbildning: Alliansen har reformerat den svenska skolan som under många år haft fallande resultat. Nu ser vi allt fler positiva effekter bland de yngre eleverna. Jag vill vårda och utveckla Alliansens skolreformer för att skapa en svensk skola i världsklass. Lärarna är skolans viktigaste resurs. Jag vill att moderater i alla kommuner arbetar för att värdera upp läraryrket.

Högskola, Universitet, vuxenutbildning och studiemedel: Utbildning är en grundläggande del i Alliansens arbetslinje. Vi har under Alliansens regeringstid ökat antalet platser inom både högskola och vuxenutbildning och kraftigt förbättrat studiemedlen för både ungdomar och vuxna. Jag vill fortsätta verka för ett brett utbud av utbildningsalternativ för vuxna, exempelvis inom Komvux, Yrkeshögskola och Högskola.

Studielån till körkort: Jag vill införa rätt till studielån för att ta körkort för personbil och tunga fordon. Det skulle göra det möjligt för fler att ta körkort och därmed lättare få ett arbete. Alltför många avstår idag från körkort av kostnadsskäl.

Rimliga skatter på arbete, företagande och pensioner: Svenska löntagare och pensionärer får idag behålla betydligt mer av sin inkomst efter skatt efter Alliansens skattesänkningar. Svenska löntagare med normala inkomster betalar inte längre världens högsta skatter. Det har också varit positivt med sänkta arbetsgivareavgifter för unga anställda och sänkt moms för restaurangsektorn. Jag kommer att vara en stark röst mot alla skattehöjningar på arbete, pensioner, företagande och transporter. Jag kommer att verka för fortsatta skattesänkningar för våra pensionärer i den takt statsfinanserna tillåter.

Bygg ut RUT-avdraget med ett "REP-avdrag": Jag vill utvidga RUT-avdraget till att även gälla hushållsnära reparationstjänster, "Rep-avdrag". Detta skulle kunna skapa förutsättningar för ett antal nya småföretag i reparationsbranschen, och samtidigt skulle fler vitvaror, elektronik och andra kapitalvaror få en längre livslängd, vilket skulle vara en bra insats för miljön och hushållandet med samhällets resurser.

Din rätt att välja barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg: Jag är en stark röst för familjens fria val. Jag lovar att motarbeta förslag om ökad kvotering av föräldraförsäkringen, och jag försvarar vårdnadsbidraget. Jag vill värna och vidareutveckla människors rätt att själv välja skola och omsorg. Jag försvarar RUT-avdraget och tar kraftfullt avstånd från vänstersidans jakt på privata företag i skola och välfärd – de flesta gör faktiskt ett utmärkt jobb!

Sjukvård: Västra Götaland har en sjukvård som styrts av Socialdemokraterna i 14 år. Under denna tid har vår sjukvård på många områden tappat jämfört med exempelvis Alliansstyrda Skåne, Stockholm eller Halland. Trots kraftigt ökande skatteintäkter och ökade statsbidrag har inte invånarna i Västra Götaland fått en bättre sjukvård. Tvärtom har köerna ökat mer än på andra håll. Lösningen är knappast att bara tillföra ännu mer resurser, det avgörande är hur resurserna används. Jag kommer att göra vad jag kan för att bidra till att Alliansen tar över ansvaret för sjukvården i Västra Götaland efter valet. Det är verkligen dags att invånarna får full valuta för skattepengarna.

Försvaret: Ökad oro i vår omvärld kräver att försvarsfrågorna prioriteras upp och jag välkomnar de nya satsningar på försvaret som Alliansen presenterat. Jag är ganska övertygad om att det kan behövas ännu mera resurser framöver. Jag tror också vi måste diskutera för- och nackdelar med ett medlemskap i Nato. Vi kan inte klara av ett försvar av Sverige under längre tid utan hjälp utifrån.

Invandring, integration och tiggeri: Oro i omvärlden driver rekordstora flyktingströmmar till Europa och Sverige. Detta skapar oro även hos många människor som inte betraktar sig som främlingsfientliga. Jag tar denna oro på allvar och vägrar ge invandringsfientliga krafter ensamrätt i debatten. Jag värnar en generös asylpolitik för människor på flykt och försvarar dagens regler för arbetskraftsinvandring. Samtidigt vill jag skärpa försörjningskravet vid anhöriginvandring och se över andra delar av regelverket. Integrationen kan också förbättras, bland annat genom att reformera SFI och övriga utbildningsinsatser för nyanlända. Jag vill också verka för en öppen debatt om bästa sättet att minska tiggeriet i Sverige.

En positiv miljöpolitik kombinerad med ekonomisk tillväxt: Miljöpolitik handlar för mig om så mycket mer än koldioxidutsläpp. Jag är en röst för en realistisk och ansvarsfull miljöpolitik som bygger på innovationer och utveckling. En god miljöpolitik förutsätter ekonomisk tillväxt! Djuromsorgsfrågor och skydd av känsliga naturmiljöer ligger mig särskilt varmt om hjärtat, men jag ogillar byråkrati och detaljstyrning och tycker man måste ha en helhetssyn i dessa frågor.

Energi och energiskatter: Jag kommer att fortsätta verka för en trygg och prisvärd energiförsörjning och rimliga energiskatter och i övrigt vara en stark röst för en sansad och genomtänkt politik när det gäller klimat- och energifrågor. Utbyggnad av vindkraft förutsätter att det inte stör människors boendemiljö eller skadar känsliga naturmiljöer.

Fastighetsskatt, flyttskatt, byggande och boende: Alliansens reformering av fastighetsskatten har skapat trygghet för alla småhusägare. Jag kommer att vara en stark röst mot höjda fastighetsskatter och verka för en översyn och reformering av flyttskatterna (reavinstskatter, lagfartskostnader mm). Jag vill vara en aktiv del i Alliansens ansträngningar för att öka bostadsbyggandet i Sverige. Minskat regelkrångel och kommunal byråkrati är en viktig del, avskaffande av onödiga kostnader och avgifter en annan. ROT-avdraget bör vara kvar.

En röst mot politisk klåfingrighet, slöseri och byråkrati: Jag kommer alltid vara en röst mot slöseri med skattepengar och mot byråkrati som kväver och försvårar för människor, företag, byggande och samhällsutveckling. Jag ogillar dessutom politiska pekpinnar som talar om för dig hur du bör leva och organisera ditt eget liv - det vet du bäst själv!

En stark röst för demokrati och yttrandefrihet: Jag står upp för en fri och demokratisk samhällsdebatt utan våld, skadegörelse, näthat och hot från extrema grupper. Alla frågor måste kunna diskuteras med respekt för den som tycker annorlunda. Det är grunden för den svenska demokratin.