Blogg juli 2012

Sommar i trädgården

2012-07-18

Politiken känns ju något avslagen just nu, och bloggen kommer att gå lite på sparlåga under sommaren. Jag önskar alla bloggbesökare en skön semester med lite blandade trädgårdsbilder från min egen trädgård från de senaste veckorna. Det växer och blommar faktiskt alldeles utmärkt trots regnandet.
Semesterläsning - favorit i repris

2012-07-17

För en knapp månad sedan presenterade jag min sammanställning över de viktigaste resultaten av Alliansens arbetslinje, en sammanställning jag tagit fram på uppdrag av de moderata ordförandena i de berörda riksdagsutskotten. Jag lägger ut den i repris, som sommarläsning. Detta blir själva basen för den kommande politiska fajten med den politiska oppositionen!


Fakta om Alliansens arbetslinje

Arbetsmarknad och utanförskap:

• Mellan 2006 och 2011 har sysselsättningen ökat med drygt 200 000 personer.
• Sysselsättningsgraden har ökat i åldersgrupperna 15-24 år, 25-64 år och 65-74 år, och är i EU:s absoluta toppskikt.
• Jämför vi åren 2006 och 2011 har Sverige gått från 14:e till 9:e plats när det gäller lägst arbetslöshet i EU.
• 2011 bestod två tredjedelar av den samlade arbetslösheten av unga och personer med utländsk bakgrund, viktiga reformer för att öka sysselsättningen har genomförts och det är särskilt viktigt att fortsätta sänka trösklarna till arbetsmarknaden för dessa grupper.
• Mellan 2006 och 2011 har utanförskapet minskat med drygt 200 000 personer.
• Drygt 220 000 färre personer är sjukfrånvarande idag jämfört med 2006. (Antalet sjukskrivna har minskar från 225 000 till 150 000 och antalet i förtidspension har minskat från 555 000 till ca 400 000).
• Sjukfallen har inte bara minskat, de pågår dessutom numera bara hälften så länge.Utbildning:

• 2012 satsar vi drygt 6,8 miljarder på vuxenutbildning vilket är en ökning med drygt en miljard jämfört med 2006. Komvux har byggts ut och omfattar numera även yrkesvux och lärlingsvux.
• Vi har infört yrkeshögskolan. Aldrig har antalet studenter varit så många som 2011.
• 2010 och 2011 var antalet högskolestuderande rekordmånga.


Uppdaterat 2012-06-26


Färre toppjobb till den politiska eliten

2012-07-13

I dag har några av mina moderata riksdagskolleger en debattartikel i Borås Tidning där de konstaterar att Alliansen brutit med den gamla socialdemokratiska traditionen att statliga myndighetschefer rekryteras från den politiska eliten. Numera är det i stället öppna rekryteringsprocesser som gäller, där man först gör en kravprofil över vilken person man söker, och där lediga jobb annonseras ut öppet. Det förhindrar givetvis inte att även duktiga före detta politiker kan vara med och konkurrera, men de får inte längre någon gratisbiljett till de bästa statliga jobben. Kompetens går numera före partibok.

Konstitutionsutskottet har granskat perioden 2001-2011, alltså fem år med s-styre och fem år med Alliansstyre. Man kan se två tydliga trender, an delen utnämnda chefer med politisk bakgrund har minskat kraftigt och andelen kvinnor som utnämnts ha ökat kraftigt.

Under åren 2001-2006 utsåg s-regeringen 182 chefer för statliga myndigheter. 27 procent av dem hade politisk bakgrund. Alliansregeringen har utsett 177 myndighetschefer, varav knappt 15 procent haft politisk bakgrund. Och andelen fortsätter att sjunka. År 2010 utsågs 31 nya myndighetschefer, endast en hade politisk bakgrund.

Könsfördelningen är har också blivit jämn numera, vilket är ganska naturligt när man rekryterar efter kompetens och inte efter partibok. Under Alliansens tid har 47% av de nya cheferna varit kvinnor och 53% män. Under flera av de senste åren har fler kvinnor än män utsetts till myndighetschefer. Att rekrytera efter kompetens är med andra ord det viktigaste jämställdhetsarbete man kan göra.

Efter fem år med Alliansen har vi ett nytt öppet och modernt sätt att rekrytera statliga myndighetschefer som garanterar att våra myndigheter får bästa tänkbara ledning.
Korvdebatten i Simrishamn

2012-07-13

En av sommarens hittills roligaste politiska strider måste vara den om korvskylten i Simrishamn. Saken gäller denna bild som fanns på en prislista som satts upp vid ett gatukök i Simrishamn. Kommunens genuspedagog ansåg skylten vara sexistisk, och kommunfullmäktiges vice ordförande (centerpartisten Håkan Erlandsson) uttalade snabbt att skylten måste bort. Gatukökets ägare tog då självmant ned skylten.

Om skylten är sexistisk eller bara rolig och humoristisk tar jag inte ställning till, men jag har i vart fall sett betydligt mer sexistisk reklam på reklampelare i centrala Stockholm.

Debattens vågor rullar nu genom det normalt ganska fridfulla Simrishamn. Inte minst pågår en alternativ kampanj kring skylten i form av Felicia Lundqvist, som är distriktsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet i Uppsala, men som kommer från Simrishamn. Iförd rött läppstift och rödmålade naglar delar hon ut korv, och på magen bär hon en skylt med en minst sagt provocerande text. Fotot kommer från Felicias hemsida, där hon bland annat skriver så här:

"I Simrishamns kommun har man sedan 2005 haft en anställd genuspedagog. Igår satte Britten Dehlin Simrishamn på kartan, genom att kritisera en reklamskylt med ett par kvinnoläppar som åt en korv. Hon tillsammans med en annan av kommunen anställd kvinna rasade mot reklamen och det gick så långt att Håkan Erlandsson vice ordförande i Kommunfullmäktige lovade att skylten skulle vara bortplockad fortare än kvickt. Detta innan han ens sett skylten och innan reklamombudsmannen haft något att säga till om. Är Erlandsson så rädd för att inte uppfattas som politisk korrekt att han låter genuspedagoger bestämma vilken reklam som får och inte får vara uppe.

Har inte politiker och genuspedagogers makt tagit alldeles för stora proportioner när de väljer vilken reklam som får och inte får hänga uppe när den inte faller dem i smaken. Ska vi verkligen låta genuspedagoger som Britten Dehlin använda våra skattepengar till den här typen av verksamhet? Är det inte genuspedagogen själv som är den största sexisten som tänker på en… ja, vad är det egentligen bilden föreställer i hennes värld?

Vad går egentligen Simrishamnarnas skattepengar till?

Anta att Simrishamns anställda genuspedagog har 35 000 kr i månaden. Med sociala avgifter mm blir det en totalkostnad för kommunens skattebetalare om ca 800 000 kr per år för ett helårsarbete. Lågt räknat. Lägg sedan till den kostnad som krävs för att utbilda de tio pedagoger som kommunen beslutat att ta sig an. Det är en kostnad för långt över en miljon per år för oss skattebetalare. I runda slängar betalas det över en miljon om året för att ha en genuspedagog anställd. En miljon om året. Smaka på det, det kanske inte låter så mycket. Men kommunen betalar 55739 kr/termin för en förskoleplats. Det kostar alltså kommunen 17 förskoleplatser per år."


Lite kul är det att uppståndelsen i Simrishamn inträffar just nu, strax efter att Alliansen i Marks kommun stoppade planerna på att anställa en genuspedagog, och valde att använda pengarna till annat. Det var precis det jag verkade för när jag i maj kritiserade vänsterpartiets förslag om att anställa en genuspedagog i en tid då kommunen behöver alla resurser för att värna skola och äldreomsorg i kommunen, och det var det som då fick s-kommunalrådet Pellby att ta till storsläggan i media och beskylla mig för att "ha en stor käft". (Se blogginlägget den 26/6 och tidigare)

Utan att känna till något alls om genuspedagogerna i Simrishamn, hur de jobbar, hur många de är eller hur de finansieras så känner jag stor sympati för Felicia Lundqvist. Bakom den något komiska och lätt provocerande kampanjen sätter hon nämligen fingret på en viktigare sak än genuspedagogernas vara eller inte vara. Nämligen den att kommunpolitiker måste börja lära sig prioritera. En genuspedagog eller 17 nya förskoleplatser - det är bara att välja!

I dag skriver för övrigt även Barometern en vass ledare om saken med rubriken "Dags att avskaffa genusflummet".
Största möjliga tyssssstnad...och nya obegripliga begrepp

2012-07-12

I sitt Almedalstal slog KD-ledaren Göran Hägglund huvudet på spiken med sin liknelse mellan S-ledaren Stefan Löfvén och en cirkusdirektör. Hägglund syftade på Löfvéns sätt att bjuda på "största möjliga tystnad" sedan han blev partiledare. Jag har fått ovanligt många kommentarer kring Löfvéns framträdanden i radio- och tv-intervjuer där han i stort sett inte kan svara på några frågor alls, utan bara säger "det där får vi återkomma till" som svar på varje fråga. Det inger knappast något förtroende om man kandiderar till statsministerposten redan om drygt två år. Men det är naturligtvis så att om man inte säger något så går det inte heller att ifrågasätta förslagen och man stöter sig inte med några väljare genom att bara prata positivt om att det är bra med företag och fler jobb eller talar uppskattande om högre ersättningsnivåer i alla system.

Samtidigt kan man ju säga att det är logiskt att vara cirkusdirektör om man företräder en politisk opposition som är rena cirkusen och där ingen vill samverka med någon annan i den kommande valrörelsen. Hur ska man då kunna skapa ett regeringsunderlag?

Något annat som förbryllar är Socialdemokratiska partiledares lust att hitta på märkliga nya begrepp som inte säger någonting. Håkan Juholt talade som "social demokrati", ett begrepp som jag inte ens tror att han själv någonsin begrep. Hans efterträdare Stefan Löfvén har ett nytt mantra, "hållbar frihet", återigen ett totalt obegripligt begrepp. Dessa konstiga ledord bekräftar bilden av ett parti som inte har en aning om vad det vill och som har mycket dunkla och svårtolkade budskap. Undrar just om väljarna kommer att köpa detta? Jag tror man förväntar sig klara besked om vad Socialdemokraterna vill göra, hur de ska betala det, och framförallt vem de vill bilda regering med. Idag är allt detta skrivet i stjärnorna.

Största möjliga tyssssstnad.
Valet av arena till melodifestivalfinalen är något märkligt

2012-07-11

Malmö fick som bekant förtroendet att anordna den stora internationella finalen i melodifestivalen 2013. Detta trots att den valda arenan endast tar 13.000 åskådare. Av mediauppgifter att döma fick det andra alternativet, nya nationalarenan Friends Arena i Solna, inte ens en chans att vara med och konkurrera. Detta trots att arenan kan ta flerdubbelt med åskådare. När nu Sverige för en gångs skull har en chans att sätta vårt land på den internationella kartan tycker man att det vore närmast självklart att välja en riktigt stor arena och att hålla tävlingen i vår huvudstad. Solna hade varit ett riktigt bra val.

Min moderate riksdagskollega Hanif Bali (som för all del möjligen är något jävig i egenskap av Solnabo) har sina egna funderingar kring hur politiskt korrekta beslut i integrationens och mångkulturens namn var det som avgjorde arenavalet, i stället för rationella skäl. Läs hans artikel i Expressen i går.

Det verkar onekligen något underligt är att SVT säger sig vilja ha en mindre arena just för denna stora internationella final, samtidigt som man tecknat abonnemang på just Friends Arena för fem år framåt för att arrangera den svenska finalen i samma tävling. Om det faktiskt är så att SVT gjort valet av Malmö främst för att uppmärksamma att Malmö "är det mest mångkulturella vi har" är det närmast pinsamt. Malmö är ju, för att uttrycka sig försiktigt, knappast det mest positiva exemplet på fungerande integration och mångkultur i Sverige, snarare tvärtom. Om man låtit politiskt korrekta argument styra valet av arena halkar onekligen SVT:s gloria som självutnämnd "fri television" ytterligare en bit på sned.
Elfsborg drog ifrån i allsvenskan - trots gårdagens poängtapp

2012-07-09Ovanstående bilder är "från undersidan" av gårdagens tifo på ståplats på Boråas Arena. Nu är det förståss bara en kort stund som ståplatspubliken försvinner under banderollerna. Lagom till avspark rullas de ned igen. Nu vet jag väl inte om det gjorde någon större skillnad, för matchen var inte så mycket att se. Elfsborgs insats var verkligen inget att skryta med. Lite trött och håglöst och det blev till slut "bara" 0-0 mot ett tappert kämpande Mjällby. Dock ett fall framåt jämfört med den hemska 1-5-förlusten senast mot Åtvidaberg.

Nog trodde man att Malmö skulle knappa in på Elfsborgs försprång genom att slå Örebro idag. Men Örebro vann i stället och det innebär att Elfsborg tack vare gårdagens enda poäng drar ifrån i serien, nu sex poäng före Malmö. Elfsborg har guldet i egna händer, och nu är snart halva serien spelad!
Vilseleds allmänheten i klimatdebatten?

2012-07-09

Häromdagen presenterades resultatet av en Demoskopmätning om svenska folkets kunskaper i klimatfrågan vid ett seminarium i Almedalen. De flesta av de tillfrågade anser sig ha mycket god kännedom om ämnet, och de flesta är övertygade om att klimatet håller på att förändras. När det gäller människans roll är bilden däremot mer splittrad. 44 procent anser att människans effekt på klimatet är överdriven, 52 % anser det motsatta.

Demoskopmätningen visar dock att den verkliga kunskapsnivån är ganska låg hos de tillfrågade. 76 % tror att koldioxidutsläppen i Sverige per person har ökat sedan 1980. Rätt svar är att utsläppen nästan har halverats. Endast 3 % känner till att svensk elproduktion är till 90 % koldioxidfri. De flesta tror att 25% eller mindre är koldioxidfri. 50 % av de tillfrågade tror att över 11 % av Grönlands glaciärer har smält bort de senaste trettio åren. Rätt svar är mindre än 1 %. Under samma period tror 79 % att isbjörnarna har minskat. Rätt svar är att antalet är konstant. 58% tror att stormarna i Sverige har ökat, men det är tvärtom, stormarna har enligt SMHI minskat, liksom även medelvinden. På frågan under vilket decennium som de två varmaste åren i Sverige inträffade svarar 42 % 2000-talet. Rätt svar enligt SMHI:s mätningar är 1930-talet (1934 och 1938). 65 % tror att jordens temperatur har ökat mellan 1 och 2 grader sedan början av 1900-talet. Rätt svar är en ökning på 0,7 grader.

Det är alltså ingen tvekan om att allmänheten tar till sig de överdrifter och felaktigheter som stundtas sprids av media, politiker och lobbyister. Och det är ju inte så konstigt, ämnet är ganska komplicerat och media har inte direkt gjort något för att ge en allsidig och ärlig beskrivning av frågan. Vem vet, kanske beror detta delvis på den stora överrepresenta- tionen av Miljöpartister och Vänsterpartister bland Sveriges journalister? Känslan är ju att de mest extrema klimatdebattörerna har en helt annan bakomliggande agenda som andas väldigt mycket socialism, exempelvis ökad överstatlighet, odemokratiskt tvång mot medborgarna och stopp för ekonomisk tillväxt. Klimatdebatten och skrämselpropagandan blir ett medel för att tvinga fram önskade (socialistiska) förändringar.

Samtidigt tycker jag ändå personligen att klimatdebatten nyanserats en hel del de senaste åren, jämfört med den närmast hysteriska tonen åren dessförinnan. Det skrivs allt fler balanserade artiklar, kritiska debattartiklar släpps allt oftare fram och en något större ödmjukhet kan även upplevas från delar av politikerna. För några år sedan var det svårt att få riksdagsledamöter att överhuvudtaget medge att de tvivlade på klimathysterin, idag är det allt fler som öppet medger detta när man samtalar om saken. Samtidigt förekommer fortfarande grova övertramp i media. Nyligen toppade Dagens Nyheter med färggranna kartor över ett sannolikt mycket våtare och varmare Sverige redan inom en ganska snar framtid, runt år 2040. Det var bara en hake. Kartorna från SMHI visade ett värstascenario som byggde på en koldioxidhalt i atmosfären på 1 300 miljondelar (ppm). I dag ligger den strax under 400 ppm, och har ökat med ca 100 ppm de senaste 100 åren. Hur man skulle kunna nå en nivå på 1.300 inom en så snar framtid framgår inte av artikeln. Ren skrämselpropaganda med andra ord, utan särskilt mycket verklighetsförankring.

"Klimatexperterna" förvirrar också med sina motsägelsefulla budskap. För 4-5 år sedan hävdade de ju att den svenska snön snart skulle vara ett minne blott, och att det bara skulle bli regn på vintrarna inom en snar framtid. Man hävdade till och med att sista Vasaloppet snart var kört!. När vi sedan fick flera svåra snövintrar i rad bytte man fot. Plötsligt hävdade samma experter med allvarsam röst i stället att det skulle bli mer snö i framtiden på grund av klimatförändringarna, eftersom det skulle förändra vindarna över Arktis. Undrar vad de ska säga om vi får några regniga vintar i rad. Ska man byta fot igen då?

SMHI får kritik för att man inte når regeringens mål på 85% tillförlitlighet för sina väderprognoser för de närmaste dagarna. I dag ligger man runt 82%. Trots detta ska vi alltså tro på prognoser från "klimatforskare" som bygger på datorsimuleringar för 50 eller 100 år framåt, och som påstås vara säkra till minst 90%. Det är inte så konstigt om allt fler drar öronen åt sig och inte längre köper alla domedagsscenarier helt okritiskt.

För egen del tycker jag i vart fall det känns bra att det inte längre bara är koldioxiden som står i fokus, utan att man nu börjar tala allt mer om hållbar utveckling, hälsofrågor och miljöfrågor. Det är ett mycket bredare och viktigare anslag än den ensidiga koldioxiddebatten som förlamat den miljöpolitiska debatten under alltför många år.
Dåligt genomtänkt Centerförslag skulle missgynna landsbygden

2012-07-07

Ibland förstår jag inte politisk logik. I Sverige har vi mycket höga skatter på bensin för att vi ska välja bilar som är bensinsnåla. Denna typ av styrande skatter är effektiv, det vet vi, även om jag ju personligen anser att skatten på bensin och diesel är onödigt hög.

Centerpartiet verkar dock inte nöjda med bensinskattens storlek, utan vill ytterligare straffa de bilister som måste köpa större och mer bensinslukande bilar. Det kan handla om stora barnfamiljer på landsbygden som måste ha en stor bil för att kunna få plats med hela familjen, och där det inte finns fungerande kollektivtrafik. Det kan handla om småföretagare eller lantbrukare i glesbygd som behöver lite större bil som även fungerar för transporter, eller om personer som bor i områden med dåliga grusvägar där små personbilar helt enkelt inte kan ta sig fram delar av året.

Det Centerpartiet nu föreslår är en försäljningsskatt för nya större bensinslukande bilar som ska finansiera en bonus till dem som köper en miljöbil. Inte nog alltså med att de som verkligen behöver en större bil tvingas betala mer för bilen jämfört med om de kunnat köpa en mindre, och därefter betala extremt höga bensinskatter och högre fordonsskatt. Nu skulle de enligt förslaget dessutom bestraffas med en extra försäljningsskatt om de måste köpa en ny bil. Den som bor i storstadsområdena med bra kollektivtrafik kan däremot ofta avstå från att köpa bil eller köpa en liten miljöbil som därmed subventioneras av människor på landsbygden.

Centerpartiets förslag gynnar med andra ord storstadsbor på landsbygdsbors bekostnad. Partiet leker med elden med tanke på att man har sin väljarbas just på landsbygden. Jag förstår ärligt talat inte riktigt hur man tänker.

Jag har tidigare kritiserat "pumplagen" som infördes före Alliansens regeringstillträde 2006, alltså kravet på att alla bensinstationer med viss omsättning ska tvingas sälja även miljövänliga drivmedel. Detta har medfört en mackdöd på landsbygden eftersom små bensinstationer inte ansett sig ha råd att investera. I storstadsområdena är det däremot givetvis inget problem att investera för att sälja miljövänliga drivmedel eftersom man har så stor omsättning. Detta är ytterligare ett exempel på hur landsbygden förlorar och storstaden vinner när politiker genomför förhastade beslut.

Samma sak gäller för övrigt vurmandet för en kraftigt utbyggd vindkraft oavsett konsekvenserna för kringboende på landsbygden. Storstadsborna ser naturligtvis inget problem med mer vindkraft, det är människorna på landsbygden som drabbas av alltför snabb utbyggnad av vindkraft på olämpliga platser.

Politik får inte ställa storstad mot landsbygd. Alliansen måste ha en politik för hela Sverige. Inte minst Centerpartiet tycker man borde verka för detta.
Socialdemokraternas svekdebatt har bara börjat

2012-07-07

Efter månader av högtidliga tal om ökad export och flirtande med näringslivet kom idag den stora Socialdemokratiska antiklimaxen. För idag på förmiddagen tillkännager man sin stora satsning på svensk export inför partiledare Löfvéns Almedalstal idag. Exportrådet ska få 100 miljoner - för säkerhets skull utlagda över 4 år, för att främja svensk export. Storsatsningen handlar alltså om blygsamma 25 miljoner kronor per år. Det är närmast felräkningspengar i statens budget, ja till och med i kommunbudgeten för en större kommun. Den ytterst blygsamma satsningen kommer naturligtvis knappast att märkas i verkligheten överhuvudtaget.

Verkligheten börjar däremot komma ifatt Socialdemokraterna. Stora högljudda populistiska antydningar om mer pengar till allt och alla väcker stora förhoppningar. När man sedan måste anpassa sig till verkligheten kan man inte fördela pengar som inte finns. Min tro är att Socialdemokraternas svekdebatt bara har börjat.
Fler unga jobbar idag än 2006

2012-07-06

Oppositionen och media påstår ju annars ofta att ungdomsarbetslösheten är mycket högre idag än 2006. Fast som jag visat tidigare är det inte alls så, det handlar bara om att vi räknar på ett annat sätt idag än man gjorde 2006. Om man räknar likadant så ligger ungdomsarbetslösheten faktiskt något lägre än 2006.

Man kan mäta sysselsättning på två sätt – i absoluta tal, som anger antalet sysselsatta inom befolkningsgruppen, eller i relativa tal – det som kallas sysselsättningsgrad. Men det menas hur stor andel av befolkningsgruppen som är sysselsatt.

Om man räknar absoluta tal så var 456 300 personer i gruppen 15-24 år sysselsatta 2006. 2011 var siffran 502 800. Antalet sysselsatta personer mellan 2006 och 2011 har alltså ökat med 46 500 personer i åldersgruppen 15-24 år.

Om man i stället tittar på sysselsättningsgraden så var andelen sysselsatta 15-24-åringar 39,9 procent år 2006. 2011 var sysselsättningsgraden 40,4 procent. Även sysselsättningsgraden bland unga har alltså ökat under Alliansens tid vid makten, även om förbättringen ligger inom den statistiska felmarginalen.

Svenska Dagbladet ger i dag i sin faktakoll statsministern grönt ljus när han påstår att sysselsättningen bland unga har ökat under Alliansens regeringstid. Och med tanke på att Sverige under dessa år gått igenom den djupaste lågkonjunkturen och en global finanskris och nu en skuldkris i Europa så tycker jag det är ett ganska hyfsat resultat. Men fler åtgärder behövs inom både utbildningsområdet och arbetsmarknadspolitiken för att ännu fler unga ska få jobb, och det moderata förslaget om en jobbpakt tillsammans med arbetsmarknadens parter (se tidigare blogginlägg) kan vara en bra väg framåt.
Opinionsläget svänger tillbaka igen

2012-07-06Jag har vid upprepade tillfällen påpekat att väljaropinionen ständigt svänger, fram och tillbaka. Så har det sett ut under många år. Figuren från Svensk Opinion visar de senaste sammanvägda siffrorna från alla de stora opinionsinstituten, och man ser tydligt att Alliansens opinionsstöd har ökat igen den senaste månaden och att oppositionens har minskat. För enskilda partier kan man konstatera att Socialdemokraterna som väntat tappat en del igen på sista tiden. Inte så konstigt med tanke på att deras uppgång mest kommit avpartiledarbytet kombinerat med lite allmänt populistiskt prat om viktiga saker som företagande och jobb, men i stort sett utan några konkreta politiska förslag. De få förslag som framkom i deras vårmotion skulle tvärtom göra fler arbetslösa, främst ungdomar. Det är nog allt fler som börjar inse detta nu i takt med att vi i Alliansen tagit debatten. Moderaterna är för övrigt opinionsmässigt tillbaka igen runt valresultatet från senaste valet - det bästa valet vi som parti någonsin gjort.

Jag tror fortfarande opinionen hinner svänga fram och tillbaka flera gånger innan den viktigaste mätningen - valdagen 2014. Det regeringsalternativ som framstår mest samlat, har mest ansvarsfull politik och där väljarna vet vad de får kommer att vinna. Jag kan inte för ett ögonblick förstå hur den extremt splittrade oppositionen skulle lyckas forma en gemensam politik och ett trovärdigt regeringsalternativ före 2014? Man verkar inte ens vilja uppträda gemensamt kommande valrörelse. Alliansen är helt enkelt inte bara det bästa regeringsalternativet utan faktiskt det enda regeringsalternativet. Jag är ganska säker på att väljarna kommer att inse detta när de börjar granska alternativen.
Arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik hänger ihop

2012-07-03

När jag efter valet 2010 bytte huvudutskott från Arbetsmarknadsutskottet till Utbildningsutskottet, samtidigt som jag blev ersättare i mitt gamla utskott, var syftet att jag skulle arbeta med att förstärka länken mellan arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik. Mitt huvudansvar är främst alla former av vuxenutbildning. Samtidigt behövs samma tankesätt när det gäller gymnasieskolan. Alliansen har renodlat yrkesprogrammen och stärkt inslagen av fackkunskaper på dessa program. Vi har också utvecklat lärlingsutbildningssystemet. På sikt är jag övertygad om att detta kommer att leda till att fler ungdomar går ut gymnasiet och sedan också får jobb

Vi har också gjort andra åtgärder för att fler unga ska få jobb, sänkta arbetsgivareavgifter för dem som anställer unga, sänkt moms i branscher som anställer många unga och RUT-avdrag som skapar behov av personal i nya branscher. Men för att ännu effektivare kunna pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten behövs ytterligare åtgärder.

I de länder som lyckats bäst med att bekämpa ungdomsarbetslösheten finns ofta möjligheter till någon form av anställning kombinerat med utbildning. Norge är ett exempel. Även I Sverige finns detta redan i mindre skala, i och med IF Metalls avtal med Teknikarbetsgivarna om yrkesintroduktion, där man varvar utbildning och arbete på en arbetsplats, och får lön för den del av tiden man arbetar.

I dag presenterade statsminister Reinfeldt tankar på en omfattande "jobbpakt" mellan regeringen, näringslivet och de fackliga organisationerna. Tanken är att unga utan yrkeserfarenhet ska kunna få ett jobb med handledarstöd på ett företag, varvat med utbildning. De fackliga organisationerna och arbetsgivarna ska i kollektivavtal komma överens om villkoren för dem som går in i denna typ av anställning. Förhoppningen är att minst 30.000 unga ska kunna omfattas. Regeringen är samtidigt beredd att gå in med pengar till handledarstöd eller att sänka arbetsgivaravgifter för unga som får denna typ av yrkesintroduktion.

Förslaget om "jobbpakt" blir förhoppningsvis ytterligare ett inslag i moderaternas och Alliansens arbetslinje, och har under dagen tagits emot positivt av såväl Svenskt Näringsliv, LO, Saco och TCO, och faktiskt även av Socialdemokraterna. Det finns med andra ord goda chanser att förslaget kan bli verklighet och dessutom få starkt politiskt stöd.
Billigare reparationstjänster vore bra på flera sätt

2012-07-02

Miljöpartiets utspel idag om utvidgning av RUT-avdrag och/eller momssänkningar för att gynna fler delar av tjänstesektorn är intressanta, och något jag själv funderat en hel del på. Inte minst efter att vi sett hur framgångsrik reformen med RUT-avdrag varit och hur mycket fler jobb den skapat.

I dag lever vi i ett värre köp-slit-och-slängsamhälle än någonsin. Förklaringen är enkel, det blir allt billigare att köpa varor som tillverkats i andra länder med låga löner, medan det är dyrt att reparera saker eftersom det sker i vårt land med högre löner och högre skatter på arbete. Sedan läggs moms ovanpå alltihop som förstärker skillnaden ytterligare. Förutom slöseriet att det kastas massor av saker med små fel som ingen bryr sig om att laga så är det givetvis ett stort slöseri med både miljö och resurser att kasta nästan helt funktionsdugliga saker. Inte minst skapar det enorma berg av blandat avfall som det är förhållandevis dyrt eller komplicerat att återvinna. Inte minst gäller detta elektronik, fordon, motorer och vitvaror.

Förra året slutade vår tvättmaskin plötsligt att fungera. Den var inte ny, men inte heller direkt gammal, vi hade haft den knappt sex år. Första tanken var förståss att köra den till tippen och köpa en ny, en tvättmaskin kostar ju idag inte så många tusen. Men det kändes ändå fel, så jag ringde runt och lyckades till slut hitta en av de få reparatörer som gick att få tag på. Han tog en sväng om vårt hus på väg hem från ett annat jobb och det tog honom bara fem minuter att hitta felet - en elkabel inne i maskinen som skakat loss. Han skruvade fast kabeln, maskinen fungerade igen och nu har den fungerat felfritt ännu ett år. Tack vare att reparatören kunde ta svängen om på väg hem kostade det inte så mycket, men hade han rest särskilt för detta hade det säkert kostat flera tusen att leta upp felet och laga det, om han också skulle ha betalt för restiden. Han påpekade själv hur få reparatörer det finns idag som lagar saker, det utbildas inte många för denna typ av jobb. Själv skulle han snart gå i pension.

Samma problem finns när man ska laga gräsklipparen, båtmotorn eller barnens mopeder, fixa kyl eller frys, tv eller dator. Om man mot förmodan hittar någon som kan eller vill laga något så blir det oftast så dyrt att det inte lönar sig. Och hur många skulle idag ens komma på tanken att sula om ett par skor som i övrigt är felfria? Eller låta sy om lite dyrare kläder? Av de få reparationsjobb som utförs idag lär nog för övrigt ganska mycket utgöras som svarta tjänster.

Om vi ska kunna minska berget av nästan funktionsdugliga saker på våra återvinningsstationer, och hushålla med våra resurser, måste vi göra det billigare att laga saker. Det skulle kunna skapa massor av bra och meningsfulla jobb som knappt finns idag. Och det är givetvis bättre för Sveriges ekonomi att utföra reparationstjänster inom landet än att köpa billiga produkter från Kina.

Sänkt moms, sänkta arbetsgivareavgifter för tjänsteföretag eller utvidgning av RUT-avdraget är olika förslag som förts fram under åren. Jag är inte beredd att ha en bestämd uppfattning om vilket alternativ som är bäst, inte heller om det finns andra vägar. Jag vet inte heller hur man bäst kan avgränsa denna typ av reparationstjänster från andra tjänster som kanske inte behöver någon skattereduktion, det är alltid lite komplicerat rent tekniskt. Men vi behöver ändå försöka hitta en väg framåt för att göra det billigare att köpa vissa typer av reparationstjänster. Där tycker jag Miljöpartiet och andra som för fram liknande förslag är helt rätt ute. Jag kommer för övrigt själv att återkomma i frågan framöver.