Blogg maj 2010

2010-05-31 Brott mot folkrätten

Dagens stora samtalsämne är utan tvekan Israels attack på fartygen som var på väg til Gaza. Visst kan man ha synpunkter på att alla aktivister på fartygen uppenbarligen inte tillämpat den i förväg utlovade ickevåldsprincipen, och visst verkar det ha funnits en del aktivister på fartygen som verkar ha mindre intresse av humanitär hjälp och mer intresse av att driva politisk kampanj mot Israel. Allt gullande med Hamas är också upprörande, för mig är Hamas en terroristorganisation, även om man också utför humanitärt arbete. Humanitärt arbete på hemmaplan kan aldrig försvara terroristattacker mot Israel. Och man ska inte glömma att det är just alla dessa attacker som skapat en rädsla och oro i Israel och som kan förklara - men inte försvara - Israels överdrivna reaktioner i olika sammanhang.

Men allt detta saknar betydelse idag. När Israel angriper fartyg från andra länder på internationellt vatten så bryter man mot folkrätten. Dessutom har angreppen kostat människoliv. Det finns inget som kan försvara detta. För mig är det en gåta hur Israel kan uppträda på detta sätt. Det en katastrofal metod om man vill få omvärldens sympatier, och nu glider sympatierna i stället över till Hamas och andra våldsamma organisationer.

Sverige har agerat med kraft. UD har idag på morgonen kallat upp Israels ambassadör och påtalat att våld mot humanitära konvojer är helt oacceptabelt, och att man ser mycket allvarligt på det inträffade och beklagar djupt dödsfallen. Man har även begärt israeliska klargöranden, inklusive av vad som nu kommer att hända med fartygen och passagerarna, däribland ett drygt tiotal svenskar. UD påpekar särskilt att bordningen av fartygen ägt rum på internationellt vatten vilket gör händelsen särskilt allvarlig. Sveriges ambassad i Tel Aviv följer situationen noga och kräver tillträde till svenskarna.

Sverige stöder kravet från bland annat EU:s höge utrikespolitiske representant Ashton på en omedelbar oberoende internationell utredning. Sverige har även begärt ett extra möte i EU-kretsen med politiska kommittén för att diskutera det inträffade. EU och Sverige verkar sedan länge för att isoleringen av Gaza ska hävas och att gränserna omedelbart och utan villkor måste öppnas – och hållas öppna – för humanitär hjälp, handelsvaror och personer.2010-05-31 Alla biodrivmedel är inte bra för miljön

Jag har många gånger på bloggen ifragasatt om alla biodrivmedel verkligen är miljövänliga. Etanolen är ett drivmedel som verkligen kan diskuteras. Och biodisel producerad av palmolja behöver inte ens diskuteras - vi vet redan att den är ett hot mot miljön eftersom palmoljeplantagerna medför skövling av regnskog.

Jag föreslog för några år sedan i en motion, "En svenskt etanolpolicy", att Sverige borde verka för en nationell certifiering av etanol, för att konsumenten skulle kunna lita på att den etanol man köper också skulle vara miljömässigt hållbar när man ser till hela produktionskedjan. Nu hann EU före, och antog ett direktiv som föreskriver att endast biodrivmedel och flytande biobränslen som uppfyller vissa hållbarhetskriterier får räknas biodrivmedel.

Riksdagen har nu tagit beslut om att dessa kriterier ska införlivas i svensk rätt. I den nya lagtexten står uttryckligen att biobränslen ska vara hållbara för att få räknas med vid uppfyllande av kvoter för energi från förnybara energikällor. Detta kommer också att bli avgörande för att biobränslena ska omfattas av olika typer av ekonomiskt stöd till sådana energikällor. Det finns idag inga befintliga system för att avgöra vad som egentligen är hållbart, det enda lagen talar om är att det ska avgöras av oberoende granskare. I propositionen nämns att regeringen tänker återkomma med förordningar som närmare reglerar granskningen och att man också hoppas att det utvecklas olika former av certifieringssystem. Statens Energimyndighet ska vara oberoende tillsynsmyndighet.

Lagen ligger definitivt i linje med min motion, och glädjande nog omfattas nu alla biobränslen av lagen, inte bara etanolen. Men i detta läge är det mest vackra ord och goda principer. Det är väldigt oklart vad som egentligen kommer att räknas som hållbara biobränslen. Precis som regeringen skriver måste lagen fyllas ut med förordningar och tillämpningsregler. När det sedan gäller etanolproduktionen som alltför ofta inte är hållbar och miljövänlig, är jag tyvärr inte helt övertygad om att den kommer att ifrågasättas tillräckligt. I dagens politiska klimat är det ju viktigare att till varje pris jaga koldioxid än att värna andra miljöhänsyn. Det som beskrivs som "miljövänligt" eller "hållbart" är inte alltid så bra för vår samlade miljö som det ibland påstås. Jag tänker fortsätta följa denna fråga och kanske behövs ytterligare lagreglering för att garantera en objektiv bedömning av vad som verkligen är miljömässigt hållbart. Till skillnad från en del andra debattörer är jag inte villig att offra miljön för att "rädda klimatet".2010-05-30 Moderaterna värnar rätten till skattefinansierad sjukvård för alla

I går hade jag detta debattsvar i Borås Tidning. Eftersom Moderaternas syn på sjukvården är föremål för en hel del myter som sprids av våra motståndare så lägger jag ut hela artikeln här:

(M) värnar rätten till skattefinansierad sjukvård för alla

Patrik Harrysson (S) ägnar en hel artikel åt att misstänkliggöra Allianspartiernas syn på välfärden, och kryddar det hela med att ställa frågan ”om ett barn ska behöva dö till följd av att de nekas vård för eftersom pappa inte har råd med en tillräckligt omfattande försäkring”.

Jag blir både ledsen och upprörd över detta sätt att argumentera. Så länge jag varit politiskt intresserad har moderaterna haft en tydlig linje – alla människor i Sverige ska ha rätt till en god sjukvård, skola, äldreomsorg och annan välfärd oavsett plånbokens tjocklek. Moderaterna har aldrig föreslagit att den skattefinansierade sjukvården ska ersättas med privata vårdförsäkringar! Det är en myt, odlad av oppositionen.

Harrysson påstår också felaktigt att de borgerliga partierna har USA som förebild. Moderaterna har i vart fall inte USA som förebild när det gäller finansiering av skola eller sjukvård. Däremot kan jag ju påminna Harrysson om att USA nu äntligen själva inför en sjukförsäkring för alla, även om den inte alls är lika omfattande och generös som i Sverige.

En sjukvård med långa köer kommer alltid att medföra att den som har råd köper sig förbi köerna på ett eller annat sätt, inom Sverige eller utomlands. Det bästa sättet att göra något åt denna orättvisa där plånboken ger vissa gräddfil är att ta bort köerna. Då kommer alla privata försäkringslösningar att bli onödiga och alla kan få vård i tid inom det offentliga systemet. När Alliansen tog över 2006 hade en lång tid av S-styre skapat oerhört långa vårdköer och ett ökat behov av privata sjukförsäkringar. Alliansregeringen tillförde bland annat en kökortningsmiljard som har gjort att köerna minskat snabbt. Med Alliansens politik har därför behovet av privata sjukförsäkringar minskat.

Valet i september handlar om att välja en regering som tar ansvar och som klarar att värna den svenska välfärden för alla även i bistra tider. Alliansregeringen har visat att man klarar detta.

Jan Ericson (M)
Riksdagsledamot
2010-05-30 Rätt låt vann!

Tänk, för andra året i rad vann min favoritlåt Eurovision Song Contest!

Tysklands låt hade det där lilla extra som Norges segerlåt också hade förra året.
I år blev dessutom mina två andra favoriter, Turkiet och Rumänien tvåa och trea.

Jag kan bara konstatera - rätt låt vann!


2010-05-28 Tur eller skicklighet?

Ibland är det skönt med lite klarspråk. Som detta exempel från Dagens Industri i torsdags:Lite är det kanske som när Ingemar Stenmark en gång fick frågan om det inte handlade om väldigt mycket tur att vinna så många världscuptävlingar i slalom. Stenmarks svar är legendariskt: "Det är konstigt, ju mer jag tränar, desto mer tur får jag". Kanske är det samma sak med ekonomisk politik, ju mer man anstränger sig, ju mer ansvar man tar, desto mer "tur" får man med landets ekonomiska utveckling?

Dagens rekordhöga tillväxtsiffror förvånade de flesta experter och är ännu ett exempel på att Sverige står starkt just nu, trots krisen i Europa. Mycket förklaras av att de svenska hushållen konsumerar. Detta i sin tur beror delvis på sänkta inkomstskatter som Alliansen beslutat om, samt på låga räntor som följer av att regeringen tagit stort ansvar för landets ekonomi och inte slösat bort pengarna som så många andra länder har gjort.

Så på ett sätt har Sverige tur. Tur att man mitt i krisen har en Alliansregering med Anders Borg i spetsen som tar ansvar för landets ekonomi.2010-05-28 Klyftorna har minskat

Oppositionen sprider ju gärna myterna om att klyftorna mellan hög- och låginkomsttagare ökat under Alliansen. Men så är det faktiskt inte. I en debattartikel häromdagen bemöter jag och min moderate riksdagskollega Cecilie Tenfjord Toftby ett antal påståenden från oppositionen. I artikeln skriver vi bland annat:

"Klyftorna har inte ökat med Alliansens politik, tvärtom. Under Alliansregeringen har den rikaste tiondelen i Sverige ökat sina inkomster med 3%, samtidigt som medelklassen, dvs 80% av inkomsttagarna, ökat sina inkomster med 9-16%. De flesta har alltså fått det bättre samtidigt som vi ser minskade klyftor i samhället. 3 av 4 jobbskatteavdragskronor har gått till arbetstagare med en månadslön som understiger 30.000 kr."2010-05-28 Alliansen i ledning i ännu en opinionsmätning

Den borgerliga alliansen är för första gången sedan valet 2006 större än de rödgröna enligt DN/Synovates stora majmätning (Grafen är hämtad från artikeln i DN). De fyra borgerliga partierna får tillsammans 48,3 procent, mot 46,5 för de tre oppositionspartierna. Förra månaden ledde de rödgröna med 51,2–43,1. Alliansen har alltså hämtat in 10 procentenheter på en enda månad. Synnovates mätning omfattar betydligt fler intervjuer än de flesta andra, och både uppgången för de borgerliga och tappet för de rödgröna är statistiskt säkerställt. Avståndet mellan blocken ligger för övrigt mycket nära valresultatet från förra valet

Synovate visar därmed samma dramatiska förändring som Demoskop nyligen, som också visade en ledning för Alliansen. I två andra mätningar, Novus och United Minds är det närmast dött lopp mellan blocken, medan Sifo och SKOP visar ledning för oppositionen. Opinionsmätningarna spretar alltså en del, men totalt sett är det helt jämnt mellan de politiska alternativen om man väger samman resultaten för de sex största opinionsmätningarna. I nästan alla mätningar syns en kraftig ökning för Alliansen och en tillbakagång för oppositionen den senaste månaden.

Om man ser till enskilda partier är det spännande att se att Moderaterna nu nästan är ifatt Socialdemokraterna. Det är inte längre självklart vilket parti som blir störst i riksdagen efter valet. Det som glädjer mig mest är nog ändå att Miljöpartiet backar ordentligt. Deras extrema politik på många områden är faktiskt ett hot mot hela Sveriges framtid, företagande och arbetstillfällen. Detta börjar kanske väljarna inse nu. Det intressanta är annars att omsvängningarna i opinionen har skett under en tid då både Vänsterpartiet och Miljöpartiet haft kongresser, och efter att oppositionen presenterat sin politik. Detta gör mig positiv inför valet, de rödgröna kan inte längre springa ifrån sina egna politiska förslag, och väljarna verkar inte gilla förslagen. De rödgröna har ju lovat allt till alla under fyra år, men nu tvingas man presentera en konkret politik - då blir väljarna naturligtvis besvikna. Dessutom börjar nu de rödgröna att bråka offentligt om vissa frågor, och det skapar ju inte precis bilden av ett stabilt regeringsundelag. Väljarna börjar kanske också äntligen inse att Lars Ohly kan bli den förste kommunisten i en svensk regering? Och att Mona Sahlin skulle kunna bli statsminister.

Som kontrast har Alliansen Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Väljarna ser att Alliansen tar ansvar för landet i bistra tider och de börjar inse att Sverige klarat krisen så här långt bättre än nästan alla andra länder i Europa. De vet också att vi inte lovar mer än vi kan hålla och att vi därför kan uppfylla våra vallöften. Och framförallt vet väljarna att vi klarar att regera tillsammans. Därför tror jag Alliansen vinner valet.2010-05-27 Alla måste ta sitt ansvar för barn som kommer snett i livet

Riksdagen har tagit två viktiga beslut som rör barns och ungdomars brottslighet. Dels införs ett strängare skadeståndsansvar för föräldrar när barn och ungdomar begår brott. Föräldrarna blir skyldiga att ersätta skador som barnet orsakar genom brott, och detta oavsett om föräldern kan anses ha varit vårdslös eller inte. Ansvaret begränsas dock till max en femtedels basbelopp, dvs ca 8.000 kronor. Det kan också jämkas om det i ett enskilt fall skulle vara "uppenbart oskäligt" att tillämpa det. Det nya skadeståndet kompletterar det ansvar som en förälder redan idag har till följd av bristande tillsyn av sina barn.

Oppositionen röstade emot förslaget, vilket jag har svårt att förstå. Varje ansvarstagande förälder ersätter högst frivilligt skador som deras barn orsakar, oavsett om det sker genom brott eller inte. Det är bara de föräldrar som inte tar detta ansvar frivilligt som kommer att påverkas av den nya lagen. Visst är det en smula märkligt att man som hundägare har strikt ansvar för alla skador som ens hund orsakar, men att inte samma sak gäller för ens egna omyndiga barn?

En annan viktig förändring är att brott som begås av barn under 15 år ska utredas i större utsträckning och mer effektivt. Polisen ska alltid inleda en utredning när barn begår allvarliga brott. Tanken med denna förändring är givetvis inte att straffa barn utan att visa att samhället reagerar och därmed mer aktivt ta tag i ett barn som kommit snett i livet för att försöka få den unge på rätt väg.

Både föräldrarna och samhället måste ta tag i barn och ungdomar som kommer snett. Ju tidigare desto bättre. Utredning av brott som unga begår och ökad skadeståndsansvar för föräldrarna är två viktiga steg i denna riktning.2010-05-27 Sjukförsäkringsreformen fungerar och många får jobb

I dag kom de första siffrorna över hur det gått för dem vars sjukpenningdagar tog slut vid årsskiftet. Två tredjedelar av dem som gick från sjukförsäkring till arbetslivsintroduktion har fått jobb eller fortsatt i något program hos Arbetsförmedlingen. Ungefär en tredjedel har ansökt hos Försäkringskassan om att få gå tillbaka till sjukskrivning.

Vid årsskiftet lämnade knappt 15 000 personer sjukförsäkringen efter att ha fått maximalt antal dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning. Av dem anmälde sig närmare 13 000 personer till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion, ett program som varar i högst tre månader och syftar till att kartlägga individens behov av stöd för att kunna återvända till arbetslivet.

Efter att den tre månader långa arbetslivsintroduktionen avslutats deltar ca 7 000 i program med aktivitetsstöd och 1 700 har någon form av arbete. Till detta kommer drygt 600 personer som inte anser sig behöva mer stöd från Arbetsförmedlingen utan söker jobb på egen hand. Drygt 5 000 personer har fram till den 26 maj ansökt hos Försäkringskassan om att få gå tillbaka till sjuk- eller rehabiliteringspenning. Av dessa har 1.300 personer fått sin sjukpenning beviljad och fått en första utbetalning från sjukförsäkringen.

Totalt har alltså 1.700 av de 13.000 som anmälde sig till introduktionen arbete idag på hel eller deltid. Till detta kommer att 1.100 av de 2.000 personer som aldrig anmälde sig till introduktionen också har fått jobb. Sammanlagt är det alltså 2.800 personer av de 15.000 vars sjukpenningdagar tog slut vid årsskiftet som idag är i arbete. Det motsvarar drygt 18%. Det känns som ett riktigt bra resultat efter så här kort tid. Varje enskild människa som lyckas ta sig tillbaka till arbete och egen försörjning måste rimligen vara en mycket stor framgång. Jag är övertygad om att betydligt fler kommer att hitta en plats på arbetsmarknaden efter en tid i olika åtgärder hos Arbetsförmedlingen. Men att i vi redan idag ser att minst 18% av de långtidssjuka uppenbarligen hade arbetsförmåga visar att sjukförsäkringsreformen verkligen behövdes! Det hade varit en tragedi om alla dessa människor hade fortsatt vara långtidssjukskrivna i stället för att få hjälp att komma tillbaka i arbete. Och de som visar sig vara för sjuka för att arbeta får gå tillbaka till sjukpenning precis som vi lovade när debatten var som mest infekterad i höstas. De har i vart fall fått en chans att pröva sin arbetsförmåga, och kan få en ny möjlighet i framtiden den dag de mår bättre.

Nästan alla som svarat på Arbetsförmedlingens enkäter om introduktionsprogrammet är också positiva till bemötandet från Arbetsförmedlingens personal. Det är ett kvitto på att de gedigna förberedelsearbete som gjordes inför reformen när det gäller att öka samarbetet mellan Försäkringskassa och Arbetsförmedling gett resultat.2010-05-26 Skogsindustrin oroas av rödgrön politik

I kväll har jag träffat branchorganisationen Skogsindustrierna tillsammans med Riksdagens Skogsindustrigrupp. Branschen börjar så sakta hämta sig efter den djupa lågkonjunkturen. Den svenska skogen stod under 2009 för en export på totalt 998 miljarder kronor. Det var ändå ett svagt år, 2008 var exporten hela 1.194 miljarder kronor. Netto, efter avdrag för import tillför skogindustrin Sverige nära 100 miljarder varje år. Det är därmed en av Sveriges viktigaste näringar.

Branschen är positiv inför framtiden, men man oroar sig för en rödgrön valseger. Branschen uppskattar Alliansens energiuppgörelse och oroar sig för att de rödgröna vill avveckla kärnkraften och driva upp elpriser och elskatter och försämra energitillförseln. Man oroar sig också för det rödgröna förslaget om kilometerskatt på den tunga trafiken, vilket skulle medföra en extra kostnad för branschen på 700 miljoner kronor per år.

De närvarande socialdemoktratiska riksdagsledamöterna höll en ganska låg profil under genomgången, vilket man ju kan förstå. För min del blev informationen ännu ett kvitto på hur viktigt det är för den svenska industrin och de svenska industrijobben att Alliansen får fortsätta att styra Sverige. En rödgrön regering skulle leda det mesta åt helt fel håll.2010-05-26 Socialdemokraterna slirar om deltidsstämplingen

Kriget mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna om deltidsstämplingen fortsätter. Häromdagen sa ju Sven-Erik Österberg (S) att det inte var aktuellt att ändra taket på maximalt 75 dagar i deltidsstämpling eftersom det skulle strida mot arbetslinjen. Vänsterpartiet gick då till angrepp mot Socialdemokraterna och beskyllde dem för löftesbrott. Varpå Mona Sahlin gick ut igår och sa att hon inte kan återställa alla Alliansens förändringar på en gång, men att målet är att ändra tillbaka deltidsreglerna på sikt.

Frågan man ställer sig är om det är Österbergs arbetslinje eller Sahlins återställarpolitik som gäller? Inte nog med att V och S är oeniga, nu verkar inte ens Socialdemokraterna själva veta vad de vill när det gäller deltidsstämplingen. I grunden tycker de nog att Alliansens förändringar är rimliga, men i valtider gäller det ju att försöka tillfredsställa alla...2010-05-26 Oppositionen bluffar om fastighetsskatten

I dag finns en intressant artikel i DN om en undersökning som Statistiska Centralbyrån gjort på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund. Undersökningen visar att hälften av de villaägare som skulle få höjd fastighetsskatt med de rödgrönas förslag tjänar under 40.000 kronor per månad. De rödgröna hävdade ju att bara de med inkomster över 40.000 skulle drabbas.

Över 41.000 svenskar är enligt SCB hel- eller delägare av villor eller fritidshus som är taxerade över 4,5 miljoner kronor. Men att huset är högt taxerat innebär ju inte med automatik att ägaren är förmögen - många har ägt sina hus länge eller ärvt dem efter sina föräldrar. När husen byggdes var kanske inte området lika attraktivt som idag. Samtidigt finns det mycket förmögna personer som äger hus i andra delar av landet med lägre taxeringsvärden. Det betyder att en låginkomsttagare i ett område med högt taxerade villor drabbas av höjd skatt, medan en mångmiljönär i ett annat område behåller sina låga skatt. Detta visar hur orättvis det blir när man utgår från att högt taxerade hus bara ägs av höginkomsttagare.2010-05-26 Trängselskatterna i Göteborg hade gått att undvika

I dag har jag deltagit i riksdagsdebatten om Trängselskatt i Göteborg inför riksdagens beslut senare idag. I mitt anförande konstaterade jag att Västsverige under flera decennier har missgynnats kraftigt när det gäller investering i vägar och järnvägar. Alliansen har visat handlingskraft och prioriterat infrastrukturen, både vad gäller nyproduktion och underhåll. Ingen regering har någonsin satsat så mycket pengar på nya järnvägar och vägar, och glädjande nog har Västsverige fått en mycket stor del av kakan.

När det gäller trängselskatten råder politisk enighet i både Göteborg och i Västra Götalandsregionen. Syftet med skatten är att pengarna ska användas som delfinansiering av det stora paketet för infrastrukturinvesteringar i Västra Götaland. Jag har förståelse för att politikerna ser detta som enda utvägen för att få till stånd akuta satsningar på vägar och järnvägar runt Göteborg, inklusive en ny förbindelse över Göta Älv och en ny järnväg ut till hamnen. Utan någon form av medfinansiering hade alla de beslutade satsningarna antagligen inte kommit till stånd. Västsveriges politiker hade helt enkelt inget val i det läge som råder. Och på samma sätt finns det inget annat alternativ för riksdagen än att säga ja till förslaget om trängselskatt. Alltför mycket står på spel för Västsverige.

Med detta sagt så finns det ändå anledning att vara starkt kritisk till utformningen av det liggande förslaget om trängselskatt i Göteborg. Är det verkligen rimligt att ta ut en avgift på motorvägen genom Göteborg för all genomfartstrafik? Det gör man som jämförelse inte i Stockholm. Är det rimligt att pendlare från Sjuhärad och Norra Halland som arbetar på Hisingen ska tvingas betala 500-800 kronor extra varje månad för att ta sig till jobbet, och detta utan att den nya älvförbindelsen ens är färdigbyggd? Jag tycker inte det. Om Göteborgs politiker vill ha trängselskatt för att man ska få köra in till Centrum så har jag inga invändingar, men att göra arbetspendling dyrare är ett hårt slag mot landsbygden. Jag funderar också en del över hur mycket av trängselskatterna som kommer att gå bort i administration? Om man ska tro Vägverkets kalkyler så är risken upppenbar att avgifterna måste höjas inom en snar framtid.

Jag ställde också frågan om vad vi öppnar upp för i framtiden med dagens beslut. Vilken blir nästa stad eller ort som lämnar in en ansökan om att få sätta upp en bom över en större väg för att ta ut avgifter från alla som passerar för att använda dessa pengar till lokala infrastrukturprojekt? Hur ska vi kunna säga nej till detta när vi nu ger Göteborg denna rätt? Vill vi verkligen öppna upp för ett samhälle där man tvingas betala tull vid varje stad eller ort som man passerar? Ska vi återinföra gamla tiders stadstullar?

Poängen med mitt anförande var att visa att det finns alternativ till trängselskatten. Om man bygger en ny flygterminalbyggnad på Landvetter, ett parkeringshus i Borås eller en ny järnvägsstation i Göteborg så läggs alla dessa byggnader på en investeringsplan och skrivs av med några procent per år. Men när det gäller de allra största investeringarna, som en ny motorväg eller en ny järnväg, så måste de märkligt nog kostnadsföras i sin helhet direkt när de är klara och pressas in i statens driftsbuget och rymmas under statens utgifstak. Det gör att trots att Alliansen under sina fyra år har gjort de största satsningarna någonsin på vägar och järnvägar så kommer pengarna ändå inte att räcka till allt som behöver byggas för att gynna tillväxt, företagande, arbetsmarknad och en bättre miljö.

Jag har som bekant skrivit flera riksdagsmotioner om statlig investeringsbudget för större infrastrukturinvesteringar. Tanken är att man ska skriva av dessa investeringar över tid, precis som man skriver av alla andra stora investeringar som görs av kommuner, landsting eller företag. Det skulle göra det möjligt att bygga samhällsekonomiskt lönsamma projekt tidigare. Avskrivning sker sedan över tid, vilket gör att även kommande generationer får vara med och betala. Det känns rimligt - varför ska inte våra barn och barnbarn vara med och betala för den infrastruktur som de själva kommer att använda, precis som de får vara med och bekosta avskrivningar på skolor och sjukhus?

I dag tvingas många kommuner förskottera eller medfinansiera stora statliga väg- och järnvägsprojekt, och samtidigt har man i vissa fall svårt att få pengarna att räcka till skola och äldreomsorg utan extra stöd från staten. Det är i längden orimligt. Med en statlig investeringsbudget för infrastruktur skulle vi slippa både kommunal förskottering, kunna minska medfinansieringen och inte minst slippa trängselskatter. I debatten uppmanade jag riksdagsledamöter, oavsett parti, att själva driva frågan om investeringsbudget. För egen del lovade jag att återkomma med en ny motion i frågan till hösten med efterföljande debatt i kammaren om jag får förnyat förtroende som riksdagsledamot.

Hela mitt anförande i dagens debatt finns att läsa här. Mina tidigare blogginlägg om denna fråga och annat som rör infrastrukturen finns samlade på denna sida i bloggarkivet.2010-05-25 Naivt utrikesutspel från den rödgröna oppositionen

"En rödgrön regering kommer att kräva att USA avvecklar sina kärnvapen och militärbaser utanför landets gränser", står det i de rödgrönas gemensamma dokument om Sveriges relationer med omvärlden. Under avsnittet om Ryssland i samma dokument nämns bara att de rödgröna vill att Ryssland avvecklar sina kärnvapen, militärbaserna nämns inte alls.

Det känns minst sagt naivt att ett regeringsalternativ går ut med denna typ av skrivningar. Och ännu mer naivt kanske att man tydligen inbillar sig att USA:s regering bryr sig om vad några svenska partier tycker. Socialdemokraternas utrikestalesman, Urban Ahlin, har också redan börjat slira om vad man egentligen menar med skrivningarna.

Utrikesminister Carl Bildt är mycket förvånad över att Socialdemokraterna gått med på de här skrivningarna om amerikanska militärbaser. "Det bekräftar ju att det är Hans Linde (V) som för pennan, men Urban Ahlin (S) känner sig bunden av detta också. Det skulle ställa till väldiga problem, det är renodlad antiamerikanism. Vi skulle få problem både i förhållande till USA och till länder som vill ha USA:s hjälp. Utrikesförvaltningen skulle få ägna betydande tid till skademinimering av en antiamerikansk utrikespolitik. Om de här kraven framförs i Sydkorea och Japan skulle det uppfattas som ansvarslös naivitet. Samma sak i Mellanöstern. Det här applåderas i Teheran men skapar djup oro i en lång rad demokratier runt om i världen" säger Carl Bildt, som precis som säkerhetspolitiska analytiker varnar för att det skulle leda till upprustning i olika delar av världen.

Men frågan är väl om det inte är detta som väntar i både den här och andra utrikesfrågor när ett litet fd kommunistparti får vara med och påverka den svenska utrikespolitiken för första gången någonsin, och där samtidigt den tilltänkta statsministerkandidaten Mona Sahlin är för svag för att leda sitt regeringsalternativ.2010-05-25 Ibland går politiken i otakt med verkligheten...

Fråga den miljöpartistike riksdagskandidaten Kew Nordqvist från Tranås. Han arbetar idag som privatanställd jobbcoach och säger till Sveriges Radio Jönköping att han tycker att han själv och andra jobbcoacher gör ett bra jobb. Trots detta går han som toppnamn på Miljöpartites riksdagslista till val på att avskaffa sig själv...2010-05-25 Låt kronprinsessan Victoria få göra som hon vill!

I skuggan av små futtiga frågor som krisen i Grekland, kravallerna i Thailand och den svenska valrörelsen har media föredömlig bevakning av den riktigt stora samhällsfrågan i Sverige. Nämligen vem som bör föra kronprinsessan till altaret. Men ärligt talat - vem bryr sig? Låt kronprinsessan få göra som hon och hennes blivande make vill. Varför ska resten av svenska folket lägga sig i saken?

Att frågan väcker sådan uppståndelse och får sådant utrymme tyder väl närmast på att de svenska samhällsproblemen i övrigt trots allt är hyfsat hanterbara.2010-05-24 De rödgrönas A-kassebluff

Aftonbladet berättar idag om det man kallar "De rödgrönas a-kassebluff":

"Nu tar de tillbaka löftet för de deltidsarbetslösa

Socialdemokraterna kritiserade regeringen stenhårt när möjligheten att deltidsstämpla i a-kassan skars ner. Aftonbladet avslöjar i dag att partiet gör helt om."//"I april 2008 sänktes möjligheten att deltidsstämpla i a-kassan från 300 till 75 dagar."//"De rödgrönas kritik var stenhård mot regeringen efter lagändringen. I riksdagens partiledardebatt den 17 oktober 2007 sade Mona Sahlin (S): "Hur hjälper det fram fler heltidsjobb?" Peter Eriksson (MP) var lika oförsonlig: "Det är hånfullt mot många människor."

I dag är det annorlunda tongångar från de rödgröna. I deras budgetmotion nämns inget om återinförd rätt till deltidsstämpling i 300 dagar. Aftonbladet sökte i går förgäves Mona Sahlin (S) för en kommentar. I stället svarade partiets gruppledare i riksdagen Sven-Erik Österberg. Han var glasklar: "Jag tycker inte det ligger i arbetslinjen att återställa deltidsstämplingen till 300 dagar."


Det är bara att konstatera att återigen hade oppositionen en retorik förut och en annan inför valet. Det var samma sak med jobbskatteavdraget, "orättvist och gynnade bara de rika" hette det då. I dag heter det att avdraget måste vara kvar - för att man inte ska höja skatten för de med låga och normala inkomster. Sanningen kommer ifatt även oppositionen.2010-05-24 Arbetsförmedlingen mår bra av konkurrens

Hård kritik riktas mot Arbetsförmedlingen från flera håll. Värst är väl Centerpartiets ungdomsförbund CUF som med en osmaklig affischkampanj i Stockholm jämställer Arbetsförmedlingen med Gulag och Guantanamo(!). Ett bottennapp och en ren förolämpning mot all personal på Arbetsförmedlingen. Man skäms över att ett ungdomsförbund från ett Alliansparti beter sig så omdömeslöst. Rena SSU-fasonerna. CUF borde skämmas.

Men Svenskt Näringsliv är inte heller nådiga. I en rapport idag hävdar de att Arbetsförmedlingen är inneffektiv och förmedlar alltför få jobb, "bara ett riktigt jobb per förmedlare och månad". Svenskt Näringsliv efterlyser fler privata arbetsförmedlingsalternativ. Lite märkligt eftersom det just är vad riksdagen tog beslut om för några veckor sedan genom den nya valfrihetslagstiftningen.

Jag har märkt en fantastisk utveckling hos Arbetsförmedlingen de senaste åren. Mycket högre servicegrad, ett modernt arbetssätt och väldigt engagerad och positiv personal som tycker de har ett roligt arbete. Både de arbetssökande och arbetsgivarna är mer nöjda än tidigare med Arbetsförmedlingens service. Antalet förmedlade jobb per anställd varierar säkert, men jag tycker det är fel att bara räkna med fasta jobb och inte ta med alla praktikplatser som arbetsförmedlarna också medverkar till att ta fram. Praktik leder ofta till ett fast jobb lite senare. Arbetsförmedlarna kan också hjälpa till att rusta den arbetssökande på andra sätt med målet att så småningom få ett riktigt jobb.

Jag kommer att försvara Arbetsförmedlingen med all kraft, eftersom jag tycker att man gör ett bra jobb. Men med detta sagt vill jag vara tydlig med att jag också vill att det ska finnas konkurrens inom Arbetsförmedlingsverksamheten. Alliansen har som sagt antagit en lag om valfrihet när det gäller arbetsförmedlingstjänster och vi välkomnar andra aktörer som kan coacha, förmedla jobb och erbjuda olika former av insatser. Konkurrens är bra för alla och gör att alla anstränger sig lite extra. Märkligt nog instämmer gärna oppositionen i kritiken mot Arbetsförmedlingen, samtidigt som man vill stoppa alternativa aktörer. Det är inte helt logiskt.2010-05-24 Fler anställda inom välfärdssektorn

Den senaste tiden har både centrala och lokala socialdemokrater påstått att det har försvunnit 25.000 jobb i välfärdssektorn de senaste åren. Senast i raden ekonomiske talesmannen Tomas Östros (S). Och givetvis påstås allt vara Alliansregeringens fel. Lite märkligt är det ju när man samtidigt hör från Sveriges Kommuner och Landsting att det bara är 5.000 färre anställda inom kommun- och landstingssektorerna i landet idag jämfört med 2006. Många av dessa är lärare som sagts upp på grund av att antalet elever minskat kraftigt. Man kan också se av statistiken att socialistiskt styrda kommuner har sagt upp mer personal än borgerligt styrda.

Ännu mer intressant är det att läsa denna lilla artikel från Dagens Industri häromdagen (klicka för att läsa!).

Där framgår att man "glömmer" att räkna med att antalet anställda inom de privata företagen inom välfärdssektorn samtidigt har ökat. Bland annat berättar man om att 170 nya vårdcentraler i alternativ drift har startats runt om i landet, och att bara detta har genererat 18.000 nya jobb. Samma sak gäller givetvis fristående skolor och förskolor, liksom alternativ drift inom äldreomsorg och hemtjänst, som rimligen skapat massor av nya jobb. Är inte en anställd i dessa verksamheter lika mycket värd som en anställd inom den offentligt drivna verksamheten? Man erbjuder ju samma saker, skattefinansierad välfärd, lika för alla. Ska man tro artikeln så har antalet anställda inom välfärdssektorn ökat och inte minskat de senaste åren.

Jag minns vad (S) sa före valet 2006. "Alla ska med!" Men vissa får tydligen inte vara med. Inte ens i statistiken.2010-05-24 Klarspråk från Lars Ohly (V)

Att införa sex timmars arbetsdag skulle kosta 80 miljarder, enligt en beräkning från Socialdepartementet. Därför sågar regeringen Vänsterpartiets förslag om kortare arbetstid. -Det vore att planera för en katastrof inom vården, säger socialminister Göran Hägglund (KD).

Men enligt vänsterledaren Lars Ohly "är kostnaden rimlig". Jag är inte förvånad. För Lars Ohly och Vänsterpartiet verkar inte finnas någon begränsning när det gäller att förbruka pengar.2010-05-23 Varför skulle papperslösa flyktingar få amnesti?

MP och V driver inför valet frågan om amnesti för papperslösa flyktingar. Det är en linje som de även drivit i riksdagen denna mandatperiod. Jag kan faktiskt inte förstå varför. Sverige beviljar asyl till alla som uppfyller asylkraven. Övriga skickas hem igen. Om man inte säger ja till helt obegränsad invandring så måste man rimligen vara konsekvent och följa reglerna. Att kasta bort eller inte ha några papper som visar vem man är eller varifrån man kommer kan rimligen inte ge rätt att gå runt reglerna. Hela asylsystemet urholkas om man kan gå runt dessa genom att kasta bort sina papper och ID-handlingar. Många flyktingsmugglare vet vi använder dessa metoder för att lura flyktingar till Sverige.

Alliansregeringen har öppnat upp för arbetskraftsinvandring. Om man har fått ett jobb i Sverige och kan försörja sig själv så är man välkommen. Det finns alltså två huvudsakliga sätt att komma hit - som flykting (eller nära anhörig till flykting) eller som arbetskraftsinvandrare. Den som söker sig till Sverige av rent ekonomiska skäl för att arbeta har goda möjligheter att göra detta, utan att behöva gå omvägen och låtsas vara "flykting" och söka asyl.

Sverige kan rimligen inte ha helt andra regler än andra auropeiska länder. Alliansregeringen har skärpt reglerna för anhöriginvandring, vi har infört möjlighet till arbetskraftsinvandring, och vi värnar om reglerna för asylrätt. På detta sätt har vi idag regler som ligger i linje med vår omvärld. Att föreslå att Sverige ska ha betydligt generösare regler än alla andra länder är ganska naivt. Då får vi med automatik bära en orimligt stor del av ansvaret för flyktingmottagandet i Europa.

Regeringen har förresten räknat på vad en amnesti för papperslösa skulle kosta, och det handlar om flera miljarder mer än vad V och MP påstår. Dessa pengar används bättre till annat.2010-05-21 SIFO: Alliansen bäst på att hantera kriser

Svenska folket tror att den borgerliga regeringen kan hantera en ekonomisk kris bättre än de rödgröna. Det visar en Sifo-mätning som presentras i media idag. 54 proc tror att de borgerliga är bättre medan 29 proc har större förtroende för en rödgrön regering. Resultatet är logiskt och allt annat hade förvånat mig. Alliansen har klarat Sverige genom krisen så här långt bättre än kanske någon annan regering gjort i något annat land i Europa, och det går knappast spårlöst förbi hos svenska folket.

Socialdemokraternas parti sekreterare Ibrahim Baylan säger tjurigt att allt beror på att Alliansen fick ärva starka statsfinanser av den tidigare Socialdemokratiska regeringen.

Nu är det väl inte riktigt så enkelt. Det är i och för sig sant att statsfinanserna var i gott skick när Alliansen tog över mitt i en högkonjunktur. Men en slarvig regering under en djup finanskris och global lågkonjunktur hade givetvis snabbt kunnat förstöra detta. Det har självklart varit helt avgörande hur dagens regering hanterat finanserna under krisen. Ansvar är något man måste ta varje dag. Antagligen är det precis detta som väljarna inser - man vet hur mycket pengar oppositionen lovat till allt och alla under de senaste fyra åren, man vet att oppositionen ville satsa pensionpengar i Saab, man vet att oppositionen i varje läge sagt "för lite och för sent" vid varje krisinsats från Alliansens sida och man vet att oppositionen vill ha högre ersättningar i alla bidragssystem utan att tala om hur allt ska betalas. Väljarna är kanske mer insiktsfulla än Baylan tror?2010-05-21 Sverige har bäst konkurrenskraft i hela EU

Den schweiziska handelshögskolan IMD gör varje år en genomgång av den globala konkurrenskraften för världens länder. Det är en mycket omfattande undersökning med 327 olika kriterier som bland annat rör ländernas politik, ekonomi, statsfinanser, skattesystem, arbetsmarknad, sysselsättning, näringsliv, investeringar, infrastruktur, utbildning, forskning, miljö och samhällsfunktioner.

År 2006 låg Sverige på 14:e plats. 2007 och 2008 hade vi avancerat till en niondeplats och både 2009 och 2010 ligger Sverige sexa bland samtliga granskade länder.

Sverige är tvåa i Europa efter Schweiz, och ligger allra högst av alla länderna i EU.

(Bild från Dagens Industri 20 maj 2010)

Visst ska man kanske ta denna typ av rankingar med en nypa salt. De exakta resultaten och placeringarna kan säkert diskuteras. Men det är ändå ett tydligt besked att Sverige har en god konkurrenskraft jämfört med andra länder, och att konkurrenskraftenn stärkts ordentligt sedan 2006 under Alliansregeringens ledning. Det är helt avgörande för Sveriges framtid, våra jobb och vår välfärd.2010-05-20 Därför förändrar vi värnplikten

Försvarspolitik ska handla om försvarsförmåga. Därför har vi i Alliansen de senaste två och ett halvt åren genomfört den största reformeringen av försvaret på ett antal decennier. Allt vi gör syftar till att höja landets försvarsförmåga. Den har varit oerhört svag under lång tid, och dessutom har försvarets ekonomi legat i ruiner. I går tog riksdagen beslut om försvarets framtida personalförsörjning. Jag ska här förklara varför.

Det gamla värnplikssystemet fungerar inte längre. Den svenska beredskapen har varit alldeles för dålig. Bara en tredjedel av den nationella insatsorganisationen, eller drygt 11 000 man, skulle gå att använda inom ett år. Övriga förband behövde, på grund av det försvarspolitiska arvet, mellan ett och tre år (!) på sig för att kunna användas. Då har den moderna tidens konflikter sedan länge kommit och gått. Den svenska beredskapen har bara funnits på papperet.

Värnplikten är inte heller som den en gång var. Förr kallades alla unga män in årskullsvis. På senare år har det varit mindre än 10 procent av en manlig årskull som har kallats in, eller om även räknar in 5 procent av en ung årskull. Förr var män krigsplacerade till 47 års ålder. På senare år har man varit krigsplacerad i insatsorganisationen i två till tre år efter avslutad grundutbildning. Ca 70 procent av de värnpliktiga har inte velat vara en del av försvarets framtid. De har inte velat bli officerare och inte velat göra utlandsinsats. Vi har alltså till 70% utbildat soldater i ett år till ingen nytta. I snitt kostar det 750 000 kronor att utbilda en värnpliktig. I vilken annan samhällssektor skulle vi utbilda människor till dessa kostnader för att sedan inte använda dem? De kommer inte tillbaka till några krigsförbandsövningar, och om de inte deltar i den internationella verksamheten ser de efter muck aldrig mer Försvarsmakten.

De soldater och förband som har tjänstgjort tillsammans i en insats utomlands är när de kommer hem bland de mest kompetenta vi någonsin har haft. Denna kompetens har inte heller tagits till vara, utan förbanden har splittrats, och sedan har rekrytering inför nästa halvår börjat om från början.

Nu införs en ny rekrytering till försvaret som bygger på frivillighet. Den 1 juli övergår vi till rekrytering på frivillig grund. Pliktlagen (”värnplikten”) kommer att finnas kvar och görs samtidigt känsneutral, för att kunna tillämpas om försvarsberedskapen i framtiden så skulle kräva, men den blir tills vidare vilande. Den som vill tjänstgöra i försvaret söker dit på samma villkor oavsett om man är tjej eller kille. Man får prova på i tre månader och får då en grundläggande militär utbildning. Under denna grundläggande utbildning är man rekryt. Det innebär att man inte är värnpliktig, och man är inte heller anställd. Efter den avklarade grundutbildningen kan man söka anställning, antingen som helhetsanställd eller som kontrakterad. Man kan även fortsätta inom hemvärnet. De första månaderna som anställd i Försvarsmakten ägnas åt befattningsutbildning, vilket i stort motsvarar dagens längre värnpliktsutbildning.

Det nya systemet förbättrar beredskapen. I det nya försvar vi fattat beslut om i riksdagen och som är byggt på frivillighet får vi en sammanhållen insatsorganisation som är mer effektiv. Genom att vi behåller kompetensen under lång tid – samma förband används för försvaret av Sverige och i internationella insatser – får vi också en högre beredskap. Hela insatsorganisationen kommer att uppgå till 50 000 man (betydligt fler än den gamla organisationen som på papperet var 30-35.000 man). De är inte bara beredda inom ett år, utan de är beredda inom dagar och veckor om Sverige hotas. Detta ger en betydligt höjd försvarsförmåga för Sverige.

Beslut om en samlad veteransoldatpolitik. Riksdagen beslutade också om en samlad ”veteransoldatpolitik”. Sverige har haft personal i internationella fredsfrämjande insatser under mer än 50 år. Lite beroende på hur man räknar är det någonstans mellan 50 000 och 100 000 befattningar som har tjänstgjort under längre eller kortare tid. Trots detta har det fram till nu inte funnits någon sammanhållen politik för hur stödet inför, under och efter insats ska vara utformat. Har man tjänstgjort i internationella insatser och i många fall riskerat livet ska man givetvis ha rätt till bra uppföljning och ett fullgott stöd från hela samhället. Det som nu beslutats utgår från en helhetssyn som inkluderar allt från rekrytering av personalen, utbildning och förberedelser inför insatsen, stöd och åtgärder under insatsen och omhändertagande samt stöd och eventuell rehabilitering efter insatser. Också stödet till de anhöriga utgör en viktig del i denna helhetssyn. Vi bygger nu ett system som håller hela vägen – inför, under och efter insatsen, oavsett om man gör det här en enda gång i livet eller återkommande som officer eller anställd eller kontrakterad soldat.

Oppositionen röstade nej till alltihop. Oppositionen röstade nej till både könsnutral och frivillig rekrytering, de röstade nej till veteransoldatpolitiken, och de lägger samtidigt nya förslag på tuffa besparingar för försvaret. Oppositionen har samtidigt inga egna förslag till hur man kan stärka den svenska försvarsförmågan.2010-05-20 Småföretagarna får ökad trygghet och lägre arbetsgivareavgift

I dag tar riksdagen beslut om förändringar i trygghetssystemen för företagare, något jag tidigare berättat om på bloggen (den 18 september förra året). Bakgrunden är att småföretagare ofta inte kunnat utnyttja exempelvis a-kassa, sjukförsäkring eller föräldraförsäkring, trots att man är med och betalar till systemet. Den som varit löntagare och vid sidan av detta drivit en bisyssla har också haft svårt att få ut ersättning från a-kassan eller sjukförsäkringen om man inte samtidigt avvecklar sin sidoverksamhet. Småföretagare har varit kraftigt missgynnade jämfört med löntagare, och detta har gjort att många känt en oro för att sluta en anställning för att starta eget och skapa ett företag som kan anställa fler.

I dag förändras alltså detta och reglerna blir mer likvärdiga. Det blir lättare att få ut ersättning när man blir sjuk eller arbetslös, och det skapas möjlighet att basera ersättningarnas storlek på den tidigare lön man haft som löntagare under de första två åren efter att man starat eget. Förändringarna är ännu en liten men viktig pusselbit för att stärka småföretagandet. Extra kul är det att flera av förslagen är precis vad jag föreslagit i flera olika riksdagsmotioner.

I dag tar riksdagen också beslut om att sänka egenavgifterna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Sänkningen blir 5%, eller högst 10.000 kronor per år. Tanken är att man på detta sätt ökar den enskilde näringsidkarens disponibla inkomst och därmed gör det mer attraktivt att starta företag. Riksdagen är enig i denna del.2010-05-20 Det måste bli lättare att vara anhörig

Under denna vecka samlas över 850 personer från hela Sverige till Anhörigriksdag i Varberg. Idag hjälper nästan var fjärde vuxen person regelbundet en äldre eller sjuk anhörig i eller utanför det egna hushållet. De anhöriga står för ungefär 70 procent av den totala hjälpvolymen för personer över 75 år. Utan insatser från anhöriga skulle den offentliga vården kollapsa. Bara de insatser som utförs av anhöriga till dementa beräknas spara 40 miljarder om året för kommuner och landsting!

Det är ofta både glädjande och meningsfyllt att ta hand om en anhörig men det kan också vara förknippat med oro, tung arbetsbelastning och försämrad ekonomi. Moderaterna föreslår därför ett antal förbättringar när det gäller anhörigstödet. Vi vill bland annat införa en pensionsgrundande närståendepenning, och ett system med ”VAF-ersättning”, ersättning för vård av sjuk förälder. På samma sätt som en förälder kan stanna hemma med ersättning för vård av sjukt barn, bör man kunna få ersättning för att följa en sjuk förälder till sjukhuset.

Denna vecka har jag tillsammans med Margareta Löfgren, moderat kommunalråd i Marks kommun, en debattartikel om vikten av ett gott anhörigstöd. Marks kommun ligger i topp i landet när det gäller anhörigstödet, men många andra kommuner håller lägre kvalitet. Moderaterna vill därför, utöver ersättningssystemen ovan, också utveckla kvaliteten på anhörigstödet och garantera att det blir mer lika och håller hög kvalitet över hela landet.2010-05-20 Kontakten med valkretsen kommer alltid först

När man sitter och jobbar i arbetsrummet längst upp i Gamla Riksdagshuset i Stockholm, eller deltar i riksdagsdebatterna eller sitter i möten med utskott, ministrar eller departement så är man definitivt mitt i maktens centrum. Kul, intressant och jag känner faktiskt att jag kan påverka ganska mycket. Men samtidigt är jag väldigt långt från vardagen hemma. Utan alla kontakter med medlemmar, väljare, grannar och vänner skulle det kännas som en ganska verklighetsfrämmande tillvaro att vara riksdagsledamot. Så tack alla ni som hör av er, via mail eller telefon, ni blir allt fler!

I dag fick jag förresten denna bild från Moderaternas kampanj på Stora Torget i Borås förra fredagen, där jag står och samtalar med några boråsare. Det är också en viktig påminnelse - valet vinns inte genom debatterna i riksdagen utan genom möten med väljare hemma i Sjuhärad. Sådana möten kommer det att bli väldigt många framöver.2010-05-19 Skrämmande MP-förslag om personliga koldioxidkvoter

I dag har jag besökt ett av de mest surrealistiska klimatseminarier jag upplevt. Seminariet handlade om personliga utsläppskvoter som klimatstyrmedel, och vi fick som inledning en extremt överdriven bild av klimathotet från den numera välkände klimatdebattören Johan Rockström. Sedan fick vi höra två engelska forskare/ekonomer som beskrev sin modell för persoliga utsläppskvoter. Det handlar alltså om något så utopiskt som personliga utsläppsrätter för koldioxid, där all form av energikonsumtion, direkt och indirekt, ska bokföras på varje person. När man förbrukat sin kvot bestraffas man genom att tvingas köpa till extra utsläppsrätter. Kvoten ska gälla all form av energiinköp som medför koldioxidbelastning, men helst också inköp av varor i affären, där varje varas koldioxidbelastning ska läggas på köparens kvot när man betalar i kassan. Samma sak för en flygresa, som direkt bokförs på ens personliga konto. En central myndighet ska fastställa kvoter för de enskilda människorna, antingen lika för alla eller olika stora beroende på var man bor och hur familjesituationen ser ut. Kvoterna ska sedan sänkas varje år tills i princip alla koldioxidutsläpp upphört. På detta sätt skulle man tvinga fram sänkta koldioxidutsläpp och samtidigt kunna "fördela de återstående resurserna av olja och kol rättvist mellan människorna efter behov" som någon uttryckte saken. Man skulle också minska den samlade konsumtionen i samhället av alla varor.

I den efterföljande paneldebatten framkom att Miljöpartiets riksdagsledamot Per Bolund själv lämnat in en riksdagsledamotion om att utreda en sådan här modell för Sverige. Han tyckte inte det var värre med ett personligt koldioxidkonto än att handla med sitt ICA-kort(!). Anders Wijkman (fd EU-parlamentariker, kd) och en talesperson för organisationen Klimataktion förespråkade också personliga utsläppsrätter. Den enda i panelen som tydligt tog avstånd från de stolliga förslagen var moderaternas miljötalesperson Sofia Arkelsten som sa rent ut att hon tyckte "förslaget var förskräckligt". Inte minst för att det innebär en omfattande detaljkartläggning av människors liv och en oerhörd kontrollapparat. Även Naturskyddsföreningens representant var tveksam och föredrog energiskatter för att nå miljömålen.

Jag frågade Anders Wijkman vid frågestunden hur han tänkt sig att systemet skulle fungera, eftersom det här med "rättvis fördelning av energitillgångar" förutsätter att alla länder och alla 6 miljarder människor på jorden i så fall har en personlig kvot. Jag frågade hur han trodde att alla världens länder skulle kunna enas om detta när man inte kunde enas ens om ett mål för de samlade koldioxidutsläppen i Köpenhamn senast? Han gav mig åtminstone rätt i att det kan bli ganska komplicerat, men tyckte inte alls att integritetsaspekterna var något problem, detta får inte hindra oss sa han, "konsumtionen måste beskattas". Han förespråkade också en global styrning av det hela, alltså någon form av "världsmyndighet". Naivt naturligtvis, men ändå skrämmande.

Förslaget om personliga utsläppskvoter var så orealistiskt att jag drog på munen flera gånger. Tramsigt, naivt och rent stolligt - men också lite skrämmande. Jag blir uppriktigt orolig för att det finns en stor grupp människor, bland annat politiker inom V och MP som förespråkar detta. Och att en kristdemokrat framför denna typ av extrema åsikter förvånar. För mig kändes förslagen som en kombination av extremism, fascism och socialism, där staten styr och övervakar varje människas liv i detalj. Allt i den heliga koldioxidbekämningens namn. Att det aldrig kommer att fungera och dessutom skulle kosta oerhörda pengar är bara en detalj i sammanhanget.

Det enda dagens seminarium gav mig var ytterligare argument i valdebatten varför man inte ska rösta på Miljöpartiet. Jag lyssnade på en intervju med Per Bolund (MP) i vetenskapsradion efter seminariet, där han tydligt sa att han vill se en utredning av personliga utsläppskvoter under kommande mandatperiod, med målet att införa detta i Sverige mandatperioden därpå, alltså efter 2014!2010-05-19 Regeringen får beröm från finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet presenterade i går sin tredje rapport om finanspolitiken och statens finanser. Regeringen och finansministern får mest beröm från rådet, som konstaterar att de svenska offentliga finanserna är bland de bästa i Europa vad gäller statsskuld och budgetunderskott, och man ger också regeringens krispolitik klart godkänt. Man varnar också såväl regering som opposition för alltför frikostiga reformer som inte är fullt ut finansierade. Säkert en klok synpunkt så här inför valet, med tanken på den förnyade ekonomiska oron i världen.

Samtidigt blir jag själv lite fundersam till Finanspolitiska rådets förslag. I år ger man alltså regeringen beröm för att man fört en ansvarsfull ekonomisk politik under krisen. Men så lät det minsann inte förra året - mitt i krisen. Då föreslog rådet i stället en mängd ytterligare åtgärder och stora kostsamma satsningar för att motarbeta krisen! Jag tycker Finanspolitiska rådet är inkonsekventa. Om Anders Borg följt deras förslag förra året hade inte Sveriges ekonomi varit så stark idag som den är idag. Och då hade rådet inte heller kunnat ge sitt beröm i år. Men som tur var för Sverige avfärdade Anders Borg rådets förslag förra året.2010-05-18 Den svenska modellens främsta försvarare

Konsten att låta arbetsrätten vara ifred ger Sven Otto Littorin förstaplatsen i tidningen Lag & Avtals ranking av de mest inflytelserika inom svensk arbetsrätt. "Han utövar ett stort passivt inflytande genom att inte göra en massa ändringar i arbetsrätten", är ett typiskt omdöme. Tidningen Lag & Avtal är ett forum för arbetsrätt och man hyllade i kväll arbets- marknadsministern för att han respekterar den svenska modellen genom att hålla fingrarna borta från onödiga lagregleringar. (foto från Lag & Avtals websida)

Som jag framfört i många riksdagsdebatter är det märkligt att det är partierna på vänsterkanten, främst S och V som hela tiden efterfrågar lagändringar och som vill peta i arbetsrätten. Samtidigt säger man sig värna om den svenska modellen med kollektivavtalsreglering av arbetsmarknaden. Det går inte ihop!

Det känns bra att det är en moderat arbetsmarknadsminister som på detta sätt visar att moderaterna menar allvar med att respektera den svenska modellen och visar förtroende för arbetsmarknadens parter att lösa problem branchvis. Den svenska modellen har sina brister, men det är svårt att se något alternativ som skulle fungera bättre.

SACO:s ordförande, Anna Ekström, var inne på samma linje på nättidningen Sourze nyligen, där hon berömde Alliansregeringen för att ha hållit fingrarna borta från lagreglering av arbetsrätten och visat förtroende för parterna. Hennes artikel "Händerna på täcket, politiker" är för övrigt ett av inläggen i raden i den debatt om arbetsmarknads- politiken på Sourze där jag själv deltar som en av tio skribenter.2010-05-18 Labours avskedsbrev: "Pengarna är tyvärr slut"

Media berättar idag om att den nye brittiske finansministern hittade ett brev på sitt skrivbord när han kom till sitt kontor första gången. brevet var från den avgångne finansministern och hälsningen var brutal: "Kära minister, jag är rädd att pengarna är slut".

Det låter som ett skämt, men tyvärr är det sant - den brittiska ekonomin ligger i ruiner och budgetunderskottet är större än hela den svenska statsbudgeten. Inom kort kan den brittiska statsskulden fördubblas till den hisnande summan av nitton tusen miljarder kronor. 19 000 000 000 000 kronor. Detta är vad de brittiska socialdemokraterna lämnar efter sig.

De svenska väljarna bör nog fundera lite över hur det skulle bli i Sverige med en rödgrön politik. För sossar i Sverige är inte ett dugg bättre än sossar i Storbritannien. Och då är ändå sossarna i Sverige mest ekonomiskt ansvarstagande av de tre rödgröna partierna. V och MP är flera klasser värre. Tänk när dessa tre ska kompromissa ihop sig om nya utgifter.....det lär inte bli billigt...2010-05-18 Gökungarna växer i det socialdemokratiska fågelboet

"Socialdemokratin är något stort och obegripligt." Orden kommer från Maria Wetterstrand, språkrör för Miljöpartiet, i en färsk intervju i tidningen Fokus. "När jag började förstå socialdemokraterna? Jag vet inte om jag har gjort det. Jag tror inte att jag har gjort det", säger hon också. Och fortsätter med att konstatera att "Miljöpartiet håller på att krossa Socialdemokraternas maktmonopol".

Det låter ju inte precis som om de rödgröna partierna är världens bästa vänner för att uttrycka sig försiktigt. Och jag märker alltmer hur det jäser bland "gråsossarna" som inte alls känner sig hemma med Miljöpartiets arbetsfientliga och tillväxtfientliga politik. Mona Sahlin har tagit in två gökungar (V och MP) i det socialdemokratiska boet. Snart kommer gökungarna att växa och kasta ut de andra fågelungarna medan fågelmamman Sahlin bara kan sitta och titta på tills hon sitter där ensam kvar. Den kommande valrörelsen kan nog bli ganska kul!2010-05-17 Ett slag i ansiktet på föräldrarna"

Dagens ledare i Borås Tidning tillhör de bättre. Under rubriken "Grön klåfingrighet" kritiserar man Miljöpartiets beslut att driva frågan om kvotering av föräldraförsäkringen:
"De frihetliga drag i Miljöpartiet, som gjort att även många borgerliga sympatisörer inte hållit det för otroligt att rösta på dem, tycks i denna fråga som bortblåsta. Peter Eriksson förklarade vissrligen att han vet att de flesta vill bestämma själva men poängterade att "det är det här som är det politiska ansvaret.". Annorlunda uttryckt: eftersom nu föräldrarna inte gör som Miljöpartiet vill tar han och Maria Wetterstrand över och bestämmer åt föräldrarna. Det är inte ett slag för jämställdhet, det är ett slag i ansiktet på föräldrarna. Ett maktfullkomligt synsätt."//"Hur varje enskild familj väljer att fördela föräldraledigheten är ett exempel på en fråga där politikerfingrar borde hålla sig borta. Och det säger något om åt vilket håll de gröna är på väg - när de inte längre hyser tilltro nog till familjerna att de kan ta ansvar för en sådan fråga på egen hand."

Sällan har det varit lättare att instämma i BT:s ledare. Miljöpartiets åsiktsbyte förvånar. Jag ska belysa detta med ett exempel från min egen tid i kommunpolitiken i Mark. Efter valet 2002 bytte som bekant Miljöpartiet i Mark sida och gick över till oss borgerliga. Ett av deras viktigaste villkor var att vi lovade att driva frågan om kommunalt vårdnadsbidrag och ökad valfrihet för familjerna i Mark. I alla debatter drev man denna fråga med kraft och övertygelse. Idag tycker partiet alltså precis tvärtom. Säger nej till vårdnadsbidraget och vill detaljstyra familjernas föräldraledighet. Det är tragiskt att Miljöpartiet kastar bort några av sina finaste och viktigaste ideal på detta sätt.2010-05-17 "Varför vill du ta våra jobb, Sahlin?"

Småföretagaren Lasse ”Lillen” Johansson driver Lillens trädgård och fastighetsservice i Valdemarksvik. Häromdagen skrev han en arg och uppgiven debattartikel i Aftonbladet där han kritiserar sitt eget parti, Socialdemokraterna, för att de vill avveckla ROT- och RUT-avdragen. "Med rödgrön politik måste jag säga upp mina anställda."/"Jag förstår inte varför socialdemokraterna vill motarbeta något som skapar nya jobb. För första gången tvekar jag på allvar om vilket parti jag ska rösta på."

Lasse är nog inte ensam om att fundera över om Socialdemokraterna längre är ett parti att luta sig emot om man vill skapa förutsättningar för fler jobb. Som tur är för Lasse och alla andra så finns det bättre alternativ.2010-05-16 Alliansen har minskat statsskulden

I dag har jag ett kort debattsvar i Borås Tidning som beskriver hur Alliansen både uppfyllt sina vallöften, minskat statsskulden och sänkt skatterna samtidigt. Ekonomiskt ansvarstagande och fler som jobbar är de viktigaste förklaringarna. Jag kunde ju också lagt till att vi har 100.000 färre sjukskrivna än 2006 och det har givetvis också stor betydelse för Sveriges ekonomi. Fast den saken har jag ju berört i flera tidigare artiklar.

Alliansen har minskat statsskulden

Signaturen ”Bengan” konstaterade i BT i söndags att statsskulden har en benägenhet att öka efter varje val när alla vallöften ska infrias. Jag kan förstå hans oro, inte minst när man lyssnar till alla fagra löften från de rödgröna partierna, löften som de inte kommer att klara att uppfylla utan att låna mer pengar eller höja skatterna för vanligt folk.

Som kontrast till detta känns det bra att berätta att Alliansen uppfyllt nästan alla sina vallöften sedan valet 2006, och detta utan att vare sig höja skatten eller öka statsskulden. Tvärtom har skatterna sänkts och Alliansen har betalat av statsskulden med inte mindre än 150 miljarder kronor. Detta har vi klarat trots en djup finanskris och lågkonjunktur.

Vad är då hemligheten? Jo, att 50.000 fler arbetar idag än vad som var fallet 2006. Tyvärr har antalet personer i arbetskraften ökat snabbare än antalet nya jobb, vilket förklarar att arbetslösheten har ökat trots att jobben blivit fler. Men trots krisen har alltså antalet personer som arbetar ökat. Det är av mycket stor betydelse för statsfinanserna. Samtidigt har Alliansregeringen varit försiktiga med statens pengar.

Vi vill fortsätta med en politik för arbete och ansvarstagande även efter höstens val. Det ger möjlighet att stärka välfärden och betala av ytterligare på statsskulden.

Jan Ericson
riksdagsledamot (M)
2010-05-16 Miljöpartiet vill minska din lön så du konsumerar mindre

Jag läste precis en TT-artikel i Borås Tidning om Miljöpartiets kongress. Man kan bara konstatera att Miljöpartiet fortfarande styrs av en samling märkliga personer. Exempelvis stämmoombudet Leif Engström som ville se sänkt arbetstid som ett sätt att minska konsumtionen. "Bibehållen arbetstid skapar en enorm överkonsumtion" sa han på kongressen. Underförstått - vi måste sänka löntagarnas arbetstid så de får mindre pengar till sin "enorma överkonsumtion".

Undrar just om den ensamma mamman i ett låglönejobb upplever ett stort problem med sin enorma överkonsumtion?

Kanske är hon i stället lite glad över att hon fått kanske 1.500 kronor mer i månaden att konsumera för till följd av Alliansens jobbskatteavdrag?2010-05-16 "Sverige har inte råd med siestapolitik"

Det är rubriken på en debattartikel i Sydsvenskan av min utskottskollega Tomas Tobé häromdagen, med anledning av Miljöpartiets kongress.

Tomas sätter huvudet på spiken med sin rubrik. Det är skrämmande att se hur det rödgröna regerings- alternativet vill lösa Sveriges problem. Alla ska jobba mindre! Vänsterpartiet går till val på sex timmars arbetsdag. Miljöpartiets kongress beslutade att valplattformen ska innehålla krav på både kortare arbetstid och friår.

Samtidigt vill de rödgröna som bekant öka utgifterna kraftigt på alla områden. Men siestapolitik ger inga resurser till ökad välfärd, stabila pensioner eller satsning på infrastruktur och miljö! När ska det rödgröna vänsterexperimentet inse att alla resurser faktiskt skapas genom arbete och företagande?

Okej, förslagen från MP och V är kanske så orealistiska att de aldrig kommer att bli verklighet säger kanske någon? Glöm då inte att den allra svagaste partiledaren idag heter Mona Sahlin. Hur ska hon klara att stå emot de övriga två makthungriga vänsterpartiernas krav på siestapolitik om hon skulle bli statsminister?2010-05-15 Barnen är viktigare än jämställdhetsstatistiken

I går tog Miljöpartiets kongress ett svårtolkat beslut om föräldrapenningen. Partistyrelsen ville gå i socialistisk riktning och detaljstyra över två tredjedelar av föräldraledigheten genom att kvotera denna lika mellan föräldrarna. Föräldrarna skulle "generöst" nog få disponera fritt över en hel tredjedel! Kongressen köpte i princip detta förslag, men med ett betydelsefullt tillägg, man ville också öka föräldraledigheten till 18 månader. Ett frustrerat språkrör, Maria Wetterstrand, konstaterade att kongressen därmed inte gav något entydigt svar på frågan om kvotering av föräldraledigheten. Utökning till 18 månader skulle kosta ca 4 miljarder enligt Wetterstrand, alltså ännu en utgift som Miljöpartisternas kongress vill unna sig, utan att ha någon som helst politik för att få svenska folket att arbeta mer och därmed skapa mer resurser till välfärden. Det kanske blev för mycket till och med för Miljöpartiets partiledning?

Men eftersom Vänsterpartiet vill tvångsdela föräldraledigheten lika mellan föräldrarna och Socialdemokraterna vill ha en tredelad modell så lär nog Miljöpartiet tvingas ställa upp på en tredelad modell utan att föräldraledigheten samtidigt förlängs - om det nu skulle gå så illa att Mona Sahlin och kommunisten Ohly ska styra Sverige efter valet. Miljöpartiet är numera tyvärr också emot vårdnadsbidraget, vilket innebär att man helt lämnat sin sympatiska linje om att låta familjerna bestämma och i stället förespråkar en socialistisk familjepolitik där staten bestämmer och där jämställdhetsmålen går före familjens valfrihet och barnens individuella behov.

Kristdemokraterna driver en helt annan linje, man vill dubblera vårdnadsbidraget från 3.000 till 6.000 kronor per månad. Det är ett intressant förslag tycker jag. Egentligen har jag svårt att se varför man skulle ha någon gräns alls, varje kommun borde få besluta om summan, beroende på kommunens kostnad barnomsorgen. Vårdnadsbidraget avlastar ju kommunens barnomsorg, främst avdelningarna med de allra minsta barnen som kostar allra mest, och därmed blir det rena vinsten att öka vårdnadsbidraget så länge detta inte blir högre än kommunens kostnad för en barnomsorgsplats.

Vi vet att svenska folket inte alls vill att politikerna ska lägga sig i fördelningen av föräldraledigheten, det finns ett otal opinionsmätningar som visar detta. Det finns också ett oerhört kraftigt stöd för vårdnadsbidraget. Den senaste mätningen från SIFO visar att 81% av svenskarna vill ha kvar eller utveckla vårdnadsbidraget och 85% vill inte ha någon kvotering av föräldraförsäkringen. Jag tänker självklart fortsätta att kämpa för valfrihet för familjerna i alla sammanhang, främst mot de rödgröna socialisterna, men också inom Alliansen, där det tyvärr finns enskilda kvoteringsförespråkare i flera partier, bland annat i mitt eget. De vågar inte stå för en frihetslinje för familjerna utan låter socialisterna sätta dagordningen, dvs att jämställdhetsmålen i siffror måste prioriteras före allt annat.

Tro mig - ingen pappa som är föräldraledig är det för att politikerna vill snygga till jämställdhetsstatistiken! I vart fall var det inte för politikernas skull jag själv var hemma 3 respektive 4 månader med mina två barn i mitten av 1990-talet. Det var uteslutande för barnens och familjens skull. Jag ångrar det inte en sekund, men det var mitt och min hustrus val, inte någon annans!2010-05-15 EU-mästare i ekonomi

Det var min rubrik på den debattartikel som publicerats i Markbladet denna vecka. Tyvärr fick artikeln en helt annan rubrik av redaktionen, en mycket missvisande sådan dessutom, nämligen "Fortsatt skattesänkning". Synnerligen missvisande, eftersom min artikel inte innehåller något alls om fortsatta sakttesänkningar. Dessutom har meningen fallit bort där jag berättar att Sveriges finansminister, Anders Borg, nyligen utsågs till EU-mästare i ekonomi av Dagens Industri.

Nåja, detta spelar väl mindre roll, olycksfall i arbetet. Budskapet i min artikel är det viktigaste, nämligen att sätta den svenska regeringens ansvarstagande och de starka svenska statsfinanserna i en internationell jämförelse, och också beskriva att utvecklingen på arbetsmarknaden faktiskt är ganska stark trots krisen. Artikeln innehåller en del av de goda - och korrekta - argument som jag själv använder i olika debatter, fakta som jag tror har varit starkt bidragande till den snabba förändringen i opinionsläget.2010-05-14 Ansvar för statens ekonomi är enda sättet att trygga välfärden

Dagens Industri presenterade idag en opinionsmätning som visar kraftigt ökat förtroende för Alliansregeringen. En majoritet av svenskarna anser också att alliansen har bäst politik för ekonomin, skatterna och företagen. Så långt är allt begripligt. Men sedan visar det sig också att väljarna anser att den rödgröna oppositionen har bäst politik för sjukvården och miljön.

Då måste jag ställa frågan - hur kan man inbilla sig att man ska kunna ha en bra sjukvård eller kunna satsa på miljön om man inte först har kontroll på statens ekonomi, och har en politik för fler företag som anställer fler som i sin tur betalar skatt? Vi måste få varje väljare att inse att Alliansens ansvar för företagandet och statsfinanserna också innebär att vi därmed tar ansvar för välfärden och miljön. För utan fler som jobbar blir det inga pengar till något annat överhuvudtaget! De rödgröna är väldigt duktiga på att sätta sprätt på skattepengar, men de står väldigt tomhänta när det gäller att föra en politik som får människor att vilja arbeta ihop de skattepengar som behövs. Och då går inte ekvationen ihop. Man kan faktiskt inte förbättra sjukvården eller rädda miljön med pengar som inte finns!2010-05-13 "Fäaktigt" att respektera väljarnas beslut?

"Sverige har betett sig fäaktigt i EU", enligt Paavo Lipponen, fd finsk socialdemokratisk statsminister och talman i en färsk intervju i Hufvudstadsbladet. "Ekonomiskt kan Sverige och Finland gratulera varandra, men politiskt kan jag inte uppskatta Sveriges fäaktiga beteende. Det är synd om Sverige för att man ställde sig utanför, satte sig på staketet och inte tog ansvar för Europa och euron. Som en stark ekonomi skulle Sverige vara en verklig förstärkning för euron och disciplinen inom euroområdet. Det här är ju inte en kris bara för euron utan för hela EU."

Så upprörd är alltså Lipponen över att Sverige står utanför Eurosamarbetet och har behållit sin egen valuta. För egen del har jag svårt att förstå reaktionen. Sverige hade en folkomröstning om Euron, och alla partier hade lovat respektera väljarna. Väljarna röstade nej. Konstigare än så är det inte. Det kan väl knappast vara "fäaktigt" att respektera den egna befolkningens beslut i en folkomröstning?

Jag röstade själv ja till Euron, efter viss tvekan, jag tyckte trots allt att fördelarna för svenskt näringsliv och svenska jobb vägde tyngre än riskerna med en stor valutaunion där länderna inte går i takt ekonomiskt. Så här i efterhand har min tvekan ökat. Jag tror det är utmärkt att Sverige avvaktar den pågående krisen och utvärderar hur Eurosamarbetet fungerat i ett extremt besvärligt läge innan vi fortsätter vår interna diskussion om ett möjligt framtida Eurosamarbete. Men klarar Euron krisen så är det givetvis mer som talar för ett svenskt medlemskap i Euron i framtiden. Då har ju Euron visat att den klarar även stora påfrestningar. Under tiden ska Sverige fortsätta vara aktiva i EU-samarbetet. Anders Borg är idag en av EU:s mer respekterade finansministrar som jag vet har haft en stor personlig betydelse för att ena länderna inom EU kring ett krispaket för att rädda Grekland och andra utsatta länder. Sverige kan vara med och ta ansvar även om vi behåller vår egen valuta så länge svenska folket vill detta.2010-05-12 Elfsborg krossade AIKOj vad Elfsborg krossade AIK. 4-0 slutade matchen, men det kunde gott blivit några mål till, så överlägsna var gulsvart. Det var tur att spelet och alla målen värmde den frusna publiken, för det vara bara 5 grader varmt och blåsigt och regnigt, inte precis en ljummen vårkväll i Borås. På vänsta bilden Denni Avdic, ledare av allsvenskans skytteliga, som blev så här glad när han gjorde första målet. På andra bilden - Elfsborg tackar klacken efter matchen.

Dagens Elfsborg var ett väldigt ungt lag, med flera nästan nya spelare och en allsvensk debutant. Det kändes på något sätt som stommen till framtidens lag, den dag gulsvart måste klara sig utan Anders Svensson, Stefan Ishizaki och de andra storstjärnorna. Nya stjärnor tänds hela tiden i Elfsborg, och dagens unga lag gjorde en fantastiskt bra insats, även om AIK ärligt talat var väldigt bleka. Nu tar Elfsborg upp kampen med Helsingborg och Malmö om de finaste medaljerna. Hemma på Borås Arena är Elfsborg närmast oslagbara. Om man nu bara kunde ta lite poäng på bortaplan också så skulle säsongen kunna sluta riktigt bra...2010-05-12 Opinionssvängningen bekräftas i ännu en mätning

I dagens opinionsmätning från Novus bekräftas den stora omsvängningen i väljarsympatierna som Demoskop visade förra veckan. Även i Novus mätning har de rödgröna tappat nästan hela sitt försprång, det har minskat från 5,8% till en enda procentenhet, 47,5% för oppositionen mot 46,5% för Alliansen. Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet backar ordentligt, och den kraftiga nedgången för Miljöpartiet är det som glädjer mig mest. Äntligen verkar väljarna inse vad som skulle hända med Sverige om de Miljöpartistiska extremisterna på riksnivå får vara med och styra landet. Samtidigt är jag som alltid lite kluven i min syn på Mp, jag känner ju så många trevliga miljöpartister lokalt hemma i Mark, och det är kloka personer som jag har stort förtroende för. Men tyvärr är det inte dessa som skulle vara regeringsunderlag för Mona Sahlin, utan miljöpartisterna på riksnivå, och dem har jag väldigt litet förtroende för. Hur skulle något annat vara möjligt när man ser deras förslag? De har exempelvis övergivit sin linje om grön skatteväxling till förmån för skattehöjning på allt, och de driver inte längre frågor som rör familjens valfrihet när det gäller föräldraledighet och vårdnadsbidrag. Deras politik skulle också hota alla oss som lever på landsbygden, MP har blivit ett storstadsparti.

I mätningen från Novus ökar Moderaterna mest, hela 3,1% till 31,2%, och det gör att M och S är nästan lika stora (S backar med 2,2% och får 33,6%). Alla Allianspartierna ligger över 4%-spärren, och det känns bra.

Sverigedemokraternas 4,6% är väl enda bekymret just nu. Det är dags för väljarna att ställa sig frågan om de verkligen är emot invandrare i största allmänhet, eller om de bara som de flesta av oss tycker det är ett problem att invandrare inte har en egen försörjning? Inte kan väl en invandrare som arbetar och betalar skatt till den svenska välfärden vara ett problem som måste åtgärdas? Det är dags att klä av Sverigedemokraterna också, precis som vi just nu gör med Miljöpartiet. En bra början för en SD-sympatisör som läser detta är att läsa i mitt bloggarkiv vad Alliansregeringen gjort för att förändra integrationspolitiken. Det är faktiskt en hel del. Inom 4-5 år kommer Sverige att få brist på arbetskraft inom väldigt många yrken. Fram tills dess måste vi lyckas få ut så många invandrare som möjligt på arbetsmarknaden, inte kasta ut dem ur landet! Den som är logiskt tänkande röstar inte på SD.2010-05-12 Konservativa Tories tar över styret av Storbritannien

Ännu en socialistisk regering i Europa har fallit. Premiärminister Gordon Brown, Labour, lämnade idag in sin avskedsansökan. Det gjorde han rätt i, för han bär en stor del av ansvaret för landets usla ekonomi. Han har varit premiärminister i tre år och dessförinnan finansminister i tio år. Under denna tid har landets ekonomi blivit allt sämre. Inte konstigt att väljarna dömde honom och hans parti så hårt, och i stället gav Storbritanniens moderater, konservativa Tories ett mycket starkt stöd. I dag fick Tory-ledaren David Cameron, 43 år, drottningens uppdrag att bilda regering (se den officiella bilden som jag just fick på mail). Det lär bli tillsammans med Liberaldemokraterna (ungefär motsvarande Folkpartiet i Sverige). Cameron blir landets yngste premiärminister på flera hundra år.

Men det blir knappast en dans på rosor för den nya regeringen. Storbritanniens ekonomi är i uselt skick, nästan lika illa som Greklands. En fjärdedel av utgifterna i statsbudgeten finansieras med lån. Budgetunderskottet är nästan tolv procent av BNP, obetydligt bättre än Grekland. Cameron kommer att tvingas till kraftiga nedskärningar i landets offentliga service. Nedskärningar som är nödvändiga om inte Storbritannien ska hamna i samma kris som Medelhavsländerna. Men det lär inte göra åtgärderna mer populära för det.

I dag kom förresten också besked om kraftiga nedskärningar i Rumänien för att undvika samma kris som Grekland. Irland och Island har redan tidigare gått samma väg, och stora problem väntar Spanien och Portugal samt Italien. Men även normalt sett stabila länder som Frankrike och Tyskland måste ta till krafttag för att klara sin ekonomi. Återigen förtjänar det att sägas - Sverige kunde varit i samma läge om vi inte haft en regering som tagit så stort ansvar under krisen. Något att tänka på när valrörelsen i Sverige allt mer verkar handla om att oppositionen försöker bjuda över regeringen på alla områden utan att fundera så mycket över finansieringen. Det är en mycket farlig väg.2010-05-12 Min första gästkrönika på Elfsborgs hemsida denna säsong

Jag står för veckans gästkrönika på Elfsborgs hemsida, säsongens första. Framöver kommer jag att presentera en ny krönika var sjätte vecka, eftersom vi är sex skribenter som turas om. Denna vecka blir det ett nedslag med bilder från matchen mot Malmö, som jag såg på TV tillsammans med många andra gulsvarta supportrar på Tempel Bar i Gamla Stan i Stockholm.

I kväll blir det däremot livefotboll på ståplats på Borås Arena. AIK kommer på besök, och efter en ganska ojämn inledning av årets allsvenska skulle gulsvart behöva en stabil seger för att hålla kontakt med topplagen i tabellen.2010-05-11 Arbetsförmedlingen blir bara bättre av lite konkurrens

I dag har jag en debattartikel i nättidningen Sourze. Jag är en av tio debattörer som skriver om aktuella arbetsmarknadsfrågor inför valet.

Dagens inlägg handlar om hur regeringen reformerat Arbetsförmedlingen med goda resultat och hur vi också driver på för ökad mångfald när det gäller arbetsförmedling. Och så lite till slut om hur det skulle kunna bli i framtiden om Moderaternas vision om Jobbhus blir verklighet. Framtidens arbetsmarknad kräver effektivare matchning och ökat individuellt stöd. Detta kan vi bara åstadkomma genom en ökad mångfald, inte genom att krama Arbetsförmedlingens monopol.2010-05-11 Hälften av 2.000 "utförsäkrade" har redan fått jobb

Vid årsskiftet var det 17.850 personer som antingen varit sjukskrivna i mer än 2,5 år, varför deras sjukpenningdagar upphörde, eller vars tidsbegränsade sjukersättning upphörde. Av dessa var det 3.200 personer som omfattades av olika undantag och därför fick behålla sin tidigare ersättning. Ca 14.700 personer lämnade sjukförsäkringen och erbjöds i stället att genomgå Arbetsförmedlingens introduktionsprogram. Samtidigt omförsäkrades de från sjukförsäkring eller tidsbegränsad sjukersättning ("förtidspension") till a-kassa eller aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen, vilket gör att vulgärbeskrivningen om "utförsäkring" egentligen inte alls stämmer med verkligheten.

De allra flesta valde att skriva in sig hos Arbetsförmedlingen, men knappt 2.000 av de 14.700 anmälde sig aldrig hos Arbetsförmedlingen, och frågan är vart de tog vägen och hur de försörjer sig idag?

Försäkringskassan har på uppdrag av regeringen undersökt denna grupp på knappt 2.000 personer. Undersökningen visar för det första att informationen fungerat, de allra flesta av de knappt 2.000 personerna har fått erbjudande om att skriva in sig hos Arbetsförmedlingen, men frivilligt avstått från detta. De har alltså inte utnyttjat möjligheten att omförsäkras till a-kassa eller aktivitetsstöd. När man då frågar hur dessa personer försörjer sig idag är resultatet är anmärkningsvärt. 58% av dem som tidigare hade sjukpenning och 45% av dem som tidigare hade tidsbegränsad sjukersättning (förtidspension) försörjer sig idag genom förvärvsarbete, dvs har en lön som anställd. Drygt 5% försörjer sig genom inkomst från eget företag. Av de 55% som förvärvsarbetar arbetar 75% kvar hos samma arbetsgivare som innan man blev sjukskriven. 25% har bytt arbetsgivare. Av dem som arbetar har 25% heltidsarbete, 60% arbetar mer än 70% och 90% arbetar mer än halvtid.

Med andra ord - detta betyder att nära 60% av dem i denna grupp av 2.000 personer som tidigare ansågs vara så sjuka att de behövde vara långtidssjukskrivna eller tidsbegränsat förtidspensionerade inte bara har visat sig ha arbetsförmåga, utan de har också själva lyckats hitta ett arbete eller startat eget utan att ens ha känt något behov av att genomgå Arbetsförmedlingens introduktionsprogram.

De övriga ca 40% av de knappt 2.000 personer som undersökts har alltså någon annan form av försörjning. 10% av de tidigare sjukskrivna och 18% av de tidigare tidsbegränsat förtidspensionerade lever fortfarande på andra former av ersättning från sjukförsäkringssystemet (man kan ha olika ersättningsformer samtidigt), ca 6% lever på a-kassa, några har föräldrapenning eller lever på studiemedel och några har gått i ålderspension. En mindre grupp uppger att de saknar inkomst eller vill inte säga vad de lever på, men endast några få procent svarar att de lever på försörjningsstöd från kommunen.

Det ska bli spännande att se hur det går för de övriga 14.700 som genomgått Arbetsförmedlingens introduktionsprogram. Vågar man hoppas att de kommer att lyckas minst lika bra? I så fall blir resultatet av sjukförsäkringsreformen till och med bättre än väntat. Det finns en väg tillbaka till arbetsmarknaden för väldigt många. Och som jag tidigare tydligt beskrivit - om introduktionsprogrammet hos Arbetsförmedlingen visar att man på grund av sin sjukdom trots allt inte klarar att förvärvsarbeta så kommer man att ha rätt att återgå till sjukskrivning eller i vissa fall få förtidspension.2010-05-10 Citerad om företagsklimatet i Marks kommun

Förra veckan blev jag återigen citerad på ledarsidan i Borås Tidning, denna gång med anledning av det usla resultatet för Marks kommun i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Attityden från vissa kommunala tjänstemän var mycket riktigt en av de mest negativa delarna när det gällde resultatet för Mark.

Tänk att det ska vara så svårt att förstå att dialog, förståelse och en positiv inställning till företagare och entreprenörer gör så stor skillnad! De flesta kommunala tjänstemän gör säkert vad de kan, men vad hjälper det om ett mindre antal förstör så mycket. De kommunala tjänstemän som inte förstår hur man bör agera i sin roll som kommunens företrädare borde omplaceras till en uppgift där de gör mindre skada.2010-05-09 Bidragspolitik mot jobbpolitik

I dag har jag tillsammans med andra riksdagsledamöter och riksdagskandidater från Sjuhärad en gemensam artikel i Borås Tidning med rubriken "Vänsterkartellens bidragspolitik eller alliansens jobbpolitik?" Vi ger vår syn på oppositionens politiska förslag som verkar ligga helt ur fas med tanke på hur samhället ser ut. Oansvarig politik med höjda ersättningar och bidrag till både enskilda och kommuner/landsting, samtidigt som man höjer skatterna för de flesta och gör det dyrare att anställa. Ingen bra idé om man som vi är övertygad om att fler företag som växer och anställer fler är enda sättet att trygga välfärden och skapa stabila statsfinanser som ger trygghet för alla som bor i Sverige.

I kvällens Agenda var det en ren glädje att se en lugn och avspänd statsminister fullständigt överglänsa Mona Sahlin. Sahlin har som vanligt pinsamt dålig koll. Hon påstod exempelvis att det finns sju (!) miljoner löntagare i Sverige och att tre miljoner av dessa får höjd skatt och därmed får fyra miljoner sänkt skatt. Var hon hittat alla dessa löntagare framgick inte, det är givetvis en fullständigt galen siffra. Reinfeldt rättade henne och påpekade att det finns 4,5 miljoner löntagare och att tre miljoner av dessa får höjd skatt med Sahlins regeringsalternativ.

Fredrik Reinfeldts ansvarstagande mot Mona Sahlins skattehöjningar och slarviga bidragspolitik blev två väldigt tydliga alternativ. Det lär vara dessa alternativ som står mot varandra vid valet i september, och då är jag övertygad om att Alliansen avgår med segern och får regera Sverige i fyra år till. Det tycker jag personligen vi är värda, men viktigast är förståss att det vore väldigt bra för Sverige.2010-05-09 Lördagens AlliansaktiviteterLördagen var en dag med Alliansaktiviteter över hela landet. Själv hann jag med besök i Skene och Borås, tillsammas med andra riksdagsledamöter och lokala politiker. Tyvärr var inte vädret det bästa, i Skene fick vi ta skydd under taket när det regnade som mest. I Borås däremot var det som tur var nästan uppehåll när vi fanns på plats på Stora Torget. Under hela dagen höll man igång även i Ulricehamn, där Alliansen fanns på plats för att möta väljarna. Huka er ni alla i den rödgröna röran - valrörelsen har börjat, och det är kul att bedriva den tillsammans med de andra Allianspartierna. Ärligt talat känns Alliansen mer och mer som ett enda stort parti.2010-05-08 Socialisternas märkliga arbetslinje...

Moderaterna och Alliansen går till val på att värna arbetslinjen. Vi inser att all välfärd byggs på arbete. Endast om företag växer och anställer fler blir det fler skattebetalare som bidrar till välfärden och pensionerna. Vi vet också att allt fler nya pensionärer och mindre barnkullar gör att vi kommer att få brist på arbetskraft i många yrken inom 4-5 år. Vi måste ta vara på svenska folkets arbetsförmåga om vi ska kunna bevara vår välfärd.

Andra partier ser annorlunda på saken. Vänsterpartiets kongress beslutade idag att gå till val på att alla ska ha rätt till sex timmars arbetsdag med oförändrad lön. Vem som ska betala kalaset framgår inte. Miljöpartiet å sin sida går till val på att återinföra friåret, där vissa människor ska få ett år ledigt på skattebetalarnas bekostnad i stället för att arbeta. Både V och MP vill öka statens utgifter kraftigt, samtidigt som människor alltså ska arbeta mindre. Det är givetvis fullständigt omöjligt att få ihop en sådan ekvation. Märkligt nog vill Mona Sahlin bilda regering tillsammans med dessa extrema partier. Väljarna har allt en del att fundera över fram till valet i september.2010-05-07 Positiv statsminister träffade moderata toppkandidater

Torsdag och fredag denna vecka träffas ett stort antal moderata toppkandidater från riksdagslistorna för alla landets valkretsar i Stockholm för utbildning om praktiska frågor rörande riksdagsuppdraget, analys av opinionsläget och valplanering. Kul och intressant, även för oss som redan är riksdagsledamöter. Och på valdagen äger ju ingen sina gamla riksdagsuppdrag utan väljarna bestämmer vilka som ska få förtroendet.

I går kom statsministern på besök, och självklart var stämningen extra god med tanke på den senaste opinionsmätningen. Fast vi vet ju alla så väl att opinionssiffror går upp och ned, och det är bara valdagen som räknas. Det viktiga är att vi går till val på vår och Alliansens egen politik, och vi har ju med oss att vi uppfyllt det mesta av det vi lovade före förra valet, så väljarna vet att vi är trovärdiga i det vi säger. Vi har ju också visat att vi tar ansvar för landet, och det är viktigt för väljarna i dessa bistra tider.
2010-05-06 Äntligen: Alliansen i opinionsledning igen

Dagens opinionsmätning från demoskop är minst sagt sensationell. I förra mätningen hade de rödgröna en ledning på nästan 9%. Men i dagens mätning leder Alliansen med 2%. Alliansen har alltså hämtat in över 10% försprång på en månad, och är nu äntligen i ledningen igen i opinionen, 49,2% mot oppositionens 47,4%.

Den stora förändringen är att Miljöpartiet backar kraftigt och alla de rödgröna partierna går bakåt. I Alliansen ligger nu moderaterna på 30,6%, och alla Allianspartier visar bra siffror.

Klicka på bilden för att läsa om hela undersökningen i Expressen idag.

I grunden tycker jag det är ganska naturligt att Alliansen tagit ledningen. I alla debatter tar Alliansen hem segern och förtroendet för regeringen ökar hela tiden. Statsminister Reinfeldt och finansminister Anders Borg är mycket populära och de rödgrönas ledare ligger långt efter. Dessutom börjar det väl bli tydligt för alla att Sverige klarat krisen bättre än de flesta länder och har Europas starkaste statsfinanser. Sådant skapar trygghet hos väljarna när man ser bilderna från Grekland och inser hur det kunde ha varit i Sverige om regeringen slarvat med att ta ansvar för landet i bistra tider.

Visst blir valet en rysare, och det kommer säkert andra opinionsmätningar där de rödgröna är i ledningen, men det känns ändå bra att opinionen sakta men säkert verkar svänga till Alliansens fördel. Detta måste vi vårda väl ända fram till valet. Vi måste få väljarna att ställa sig frågan om vem det känns tryggast att ha i ledningen för landet i oroliga tider - Mona Sahlin och Lars Ohly eller Fredrik Reinfeldt och Anders Borg?2010-05-06 Årets bästa allsvenska match?

Gårdagens match mellan Elfsborg och Malmö FF måste ha varit en av de absolut bästa hittills i årets allsvenska. Eftersom jag inte hade möjlighet att se matchen hemma på Borås Arena blev det i stället ett besök på Temple Bar i Gamla stan där jag följde matchen på storbildsskärm tillsammans med massor av Elfsborgssupportrar. Efter att Malmö tagit ledningen med 2-0 kändes det lite motigt, men till slut blev det 2-2, och även om sändningen avbröts precis vid båda Elfsborgs mål så vi missade båda (!) så var stämningen på topp efter slutsignalen. Två stora matchhjältar i gulsvart förtjänar att nämnas. dels Målvakten, den unge Joakim Wulff som räddade en straff, dels Denni Avdic som gjorde båda Elfsborg mål och nu leder skytteligan i allsvenskan.

Elfsborg inledning har ju varit ganska ojämn, men nu syns det att spelet börjar komma, och i tabellen ligger Elfsborg fyra. Elfsborg och Malmö utmärker sig också som allsvenskans i särklass mest målfarliga lag. Det kan bli ett riktigt kul fotbollsår, och självklart tror jag på medlajer för Elfsborg i år igen, i så fall för femte året i rad. Hur fina medaljerna blir återstår att se.2010-05-06 Tveksam nytta med ett tak för bostadsbelåning

Finansinspektionen föreslår att man inte ska kunna ta bostadslån upp till mer än 85% av marknadsvärdet på sin bostad, detta för att inte hushållen ska bygga upp en ny lånebubbla. Visst kan det finnas ett symbolvärde i ett sådant förslag, och för enstaka personer kan det kanske dämpa risken för överbelåning. Men jag tvivlar på att det kommer att ha någon väldigt stor betydelse eller vara en lösning på problemet med överbelåning. Och då talar jag av erfarenhet efter att i tjugo år ha arbetat som jurist och tidigare som kredithandläggare på en av de svenska storbankerna.

Om man inte får låna mer än 85% på sin bostad så finns det väldigt många andra vägar att låna pengar på idag, exempelvis blancolån. Skillnaden blir bara att man då får betala mer, samt att kreditgivaren inte får någon säkerhet alls för lånen. Och idag kan man ta ganska stora blancolån om man har tillräcklig inkomst.

De flesta seriösa banker har redan idag en begränsning på belåningsgraden på en fastighet. Problemet är att när räntorna är låga så skenar fastighetsvärdena, och därmed drivs också storleken på krediterna upp. Allt detta kommer ju att ske även om man inför en gräns på 85% av marknadsvärdet. Det viktigaste för en sund långivning är nog inte i första hand en gräns på 85% för belåningen utan att man inte lånar ut mer till kunderna än vad dessa klarar att betala om räntorna skulle stiga kraftigt. Dagens räntor är rekordlåga, och så kommer det inte att vara för evigt. Bankerna måste helt enkelt ta sitt ansvar, det är enda vägen att skapa sunda krediter.2010-05-05 Oppositionens förslag ger färre jobb

Jag har tittat närmare på oppositionens förslag som rör skatter, företagande och arbetsmarknad. Det är ingen rolig läsning om man som jag envist hävdar att företagande och arbete är grunden för alla annan välfärd i vårt samhälle. Oppositionen leder politiken på detta område åt helt fel håll.

* Man höjer arbetsgivareavgifterna för de företag som har unga under 26 anställda, detta kostar företagen över 10 miljarder per år. Samtidigt gör man en mindre generell sänkning av arbetsgivareavgifterna för småföretag på drygt 2 miljarder. Netto blir det minst 8 miljarder dyrare för företagen. Det skapar inga nya jobb och minskar definitivt inte ungdomsarbetslösheten.
* Man höjer energiskatterna (el, bensin och diesel), samt inför ny kilometerskatt för tunga transporter. Detta gör att företagens kostnader ökar kraftigt. Om man inte kan reglera dessa kostnader genom lägre vinster så återstår att sänka kostnaderna genom att minska antalet anställda eller höja priserna mot kund. Detta leder antingen till ökad arbetslöshet eller ökad inflation och stigande räntor. Detta drabbar alla, både löntagare och pensionärer, och stigande räntor gör företagens investeringar dyrare.
* Man drar in nästan en miljard från Arbetsförmedlingen och avvisar av ideologiska skäl alla externa jobbcoacher och lotsar, trots att dessa visar goda resultat. I stället ska Arbetsförmedlingen ta över alla dessa uppdrag, men utan att få med sig pengarna. Miljarden är i stället en del av finansieringen för höjd a-kassa. Man tar alltså en miljard från stödet till arbetslösa för att hitta nytt jobb och lägger detta på högre ersättning i a-kassan. Självklart kommer detta att försämra chanserna att hitta nytt jobb för många arbetslösa och därmed öka statens kostnader för a-kassan.
* Man lägger mer pengar på att förstärka a-kassan än vad man satsar på nya utbildningsplatser och åtgärder för att hjälpa arbetslösa tillbaka till arbetet. Detta säger en del om prioriteringarna.
* Man avvecklar RUT-avdragen direkt och ROT-avdraget inom några år, vilket vi vet kommer att göra ett antal tusen personer arbetslösa.
* Återinförd förmögenhetsskatt kommer att minska tillgången på riskkapital och göra det svårare att starta nya företag. Detta skapar inte heller några nya jobb.
* Man höjer skatterna för löntagarna. För de flesta blir inte skatteökningarna så stora första året med en röd-grön regering, men runt 3 miljoner löntagare får höjd skatt, och för 400.000 av dessa handlar det om ganska stora summor. Självklart kommer de skattehöjningar som föreslås för dem med en inkomst över 40.000 kronor att motverka högre utbildning och göra att välutbildade personer fortsätter att lämna landet. Sverige har redan brist på exempelvis läkare och vissa ingenjörer, och detta kommer inte att bli ett mindre problem. Visst kan man säga att det är glädjande att oppositionen accepterar det allra mesta av Alliansens jobbskatteavdrag, men i grunden handlar det givetvis om att man inte vågar dra tillbaka jobbskatteavdraget helt fast man skulle vilja. Oppositionens löften gäller ju bara första året - vilka skattehöjningar som kommer sedan vet vi inte, bara att de lär komma, och bli stora. Inte minst efter de besvikna uttalandena från Vänsterpartiet om att förslaget till skatteökningar är alldeles för små. Och Miljöpartiet kommer att fortsätta driva på för höjda energiskatter.
* Förändringarna i sjukförsäkringssystemet riskerar att leda tillbaka till läget före valet 2006, eftersom man vill återinföra möjligheten till sjukskrivning på obegränsad tid. Alltför många människor kommer då återigen att gå långtidssjukskrivna i många år utan stöd eller hjälp och förtidspensioneringarna lär öka. Förutom mänskligt lidande och dålig privatekonomi för de drabbade kommer detta att bli mycket dyrt för samhället. Och då krävs nya skattehöjningar för löntagarna för att betala ut ökande summor i sjukpenning och förtidspension. Höjda skatter leder till lägre konsumtion, vilket i sin tur ger färre jobb, och lägre pensioner.

Sammanfattningsvis kommer oppositionens förslag att skapa färre nya jobb och göra att en del människor som idag har jobb blir arbetslösa. Hushållen kommer att bli fattigare vilket minskar konsumtionen och tillväxten. Och företagen får ökade kostnader som får tas ut genom minskade personalkostnader (färre anställda) eller stigande priser. Ju mer man sedan fortsätter höja skatterna 2012, 2013 och 2014, desto värre blir det. Sverige har den starkaste ekonomin i hela EU och lägre arbetslöshet än genomsnittet i EU. Allt detta riskeras med oppositionens politik.2010-05-05 Förtroendet för regeringen ökar efter budgetdebatterna

Expressen har tillsammans med Demoskop undersökt hur folkets förtroende för regeringen respektive oppositionen påverkats efter att budgetförslagen presenterats.

I matchen Reinfeldt/Borg - Sahlin/Östros vinner Alliansen stort. 27 procent uppger att förtroendet ökat för Statsminister Fredrik Reinfeldt, vilket kan jämföras med Mona Sahlins 25 procent. Förtroendet för Socialdemokraternas ekonomiske talesman Thomas Östros ökar med 19 procent jämfört med finansminister Anders Borgs uppgång med 29 procent.

När det gäller förtroendet för regeringsalternativen ökar förtroendet för båda sidor, ungefär lika mycket. Men samtidigt är det betydligt fler som säger att de fått minskat förtroende för oppositionen jämfört med hur många som säger att de fått minskat förtroende för Alliansen. Detta visar att väljarna börjar vakna inför valet och det politiska intresset går upp. Fler börjar ta ställning och analysera de två regeringsalternativen. Valrörelsen har börjat på allvar! I nästa blogginlägg kommer min egen analys av de viktigaste delarna av oppositionens budgetförslag.2010-05-04 Finansminister Borg håller med mig om förmögenhetsskatten

I dag på moderaternas gruppmöte frågade jag Anders Borg om hur han såg på oppositionens konstiga och motstridiga besked om en "ny" förmögenhetsskatt. Jag diskuterade ju saken på bloggen häromdagen, och förutsåg då att det helt enkelt inte går att införa en förmögenhetsskatt på förmögna utan att beskatta själva förmögenheten, något som de rödgröna säger att man inte alls tänker göra.

Anders Borg gav mig helt rätt i mina funderingar och menade att det rimligen bara finns ett sätt att få in de fyra miljarder på "beskattning av förmögna" som oppositionen tänkt sig, och det är att införa en ren förmögenhetsbeskattning av den gamla typen - med alla de brister, orättvisor och kryphål som detta medför, och med en ny flykt av riskvilligt kapital ut ur landet.

Min egen tro är att oppositionen helt enkelt inte kan vara så ologiska eller okunniga om skattefrågor att de på allvar tror att de ska kunna lösa denna fråga. Man kan helt enkelt inte införa en förmögenhetsskatt som beskattar konsumtion eller kapitalavkastning på ett sätt för förmögna och ett helt annat sätt för alla andra - hur skulle det ske rent praktiskt? Det är nog mer troligt att man kör ett fult spel mot väljarna. Man vill uppmuntra avundsjukan mot de förmögna genom att utlova en förmögenhetsskatt, och tror sig därmed kunna vinna valet. För att sedan något år efter valet konstatera att det tyvärr inte gick att införa en sådan förmögenhetsskatt och då lägga frågan till handlingarna. I stället tvingas man då höja de vanliga inkomstskatterna för att få in de fyra miljarder man räknat med.

Kan dom verkligen vara så lömska? Ja, det är klart dom kan!2010-05-04 Vänsterpartiet surar över för små skattehöjningar

Kritiska röster höjs inom Vänsterpartiet mot för små skattehöjningar i oppositionens budgetförslag. Chefredaktören på tidningen Flamman säger enligt Svt TextTV att de alltför små skattehöjningarna gör att "priset blir väldigt högt för Vänsterpartiet att medverka i en regering". Och Jonas Sjöstedt, tidigare EU-parlamentariker (V) oroar sig för att skattehöjningarna inte ska räcka till allt som oppositionen utlovat. Ack ja, Vänstern idag sjunger inte längre den vers i Internationalen som innehåller orden "vi under skatter digna ned". I Vänsterpartiets Sverige äger staten hela lönen, och bestämmer sedan i sin vishet och godhet hur mycket löntagarna ska få behålla som fickpengar. Denna syn på värdet av eget arbete ska alltså bli en del av det svenska regeringsunderlaget om de rödgröna vinner valet.

Man tar sig för pannan när man inser hur illa det kan gå, och samtidigt blir energin extra god när det gäller att jobba hårt i valrörelsen. Alla goda krafter måste göra tydligt för svenska folket vad som står på spel i valet i september.

Ingen ska förresten försöka inbilla mig att de rödgröna kommer att nöja sig med de skattehöjningar man redan föreslagit. I grunden ogillar man jobbskatteavdraget och med Vänsterpartiets längtan efter kraftiga skattehöjningar skulle det väl knappast förvåna om jobbskatteavdraget avvecklas helt, steg för steg, vilket höjer skatterna för en löntagare med 1.500 kronor per månad eller mer. Och detta samtidigt som energibeskattningen också ökar. Den gröna skatteväxlingen är numera för de rödgröna en kombination av skattehöjning på arbete och skattehöjning på energi.2010-05-04 Företagsklimatet i Sjuhärad - Mark sladdar som vanligt

Svenskt Näringsliv har idag presenterat sin ranking av företagsklimatet i de svenska kommunerna. De sex kommunerna i vår valkrets sprider sig ordentligt i listan. Bollebygd ligger i topp medan grannkommunen Mark ligger kvar i botten. Så här ser det ut, placering (av 290 kommuner) och inom parentes förändringarna sedan förra året:

31. Bollebygd (-14)
66. Borås (+ 22)
80. Ulricehamn (-4)
110. Tranemo (-31)
173. Svenljunga (-40)
219. Mark (+18)

Tranemo och Svenljunga har drabbats svårt av lågkonjunkturen och inte minst krisen inom fordonsindustrin. Sådant slår alltid igenom och det gör att fallet för dessa två kommuner inte är så konstigt. Bollebygd, Borås och Ulricehamn håller sig däremot kvar bland den översta tredjedelen och när man träffar företagare i dessa kommuner får man också ofta en väldigt positiv bild.

När det gäller min egen hemkommun Mark är placeringen som vanligt en gåta. Företagsklimatet är knappast så dåligt som det verkar av tabellen, de flesta företagen står starka trots krisen, och arbetslösheten är låg. Trots detta är företagarna missnöjda, även om man ser en blygsam förbättring från föregående års bottennapp. Orsaken måste givetvis analyseras närmare, men min tro (som bekräftades i min egen undersökning i vintras) är att det fortfarande handlar om missnöje med kommunala tjänstemän och politiker som ibland agerar väldigt märkligt i direkt konflikt mot näringslivet. Senast var det ju frågan om att försöka stoppa marknadsföring av vinprovning, ett beslut som applåderades av Socialnämndens socialdemokratiske ordförande, men som sedan fick dras tillbaka. Varje sådant stolpskott från kommunen skadar företagsklimatet och förtroendet för politikerna. Skärpning Mark!2010-05-04 Vad Alliansen lovar att inte göra

Valet 2010 handlar om framtiden. Vad vi vill att Sverige ska kännetecknas av och hur vi vill att vårt land ska utvecklas. I höstens val står för första gången två tydliga regeringsalternativ mot varandra. Det ställer större krav än tidigare på att tydligt presentera för väljarna vilken samlad politik de har att välja emellan.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har med sina presenterade förslag tagit ett första steg i att bekänna färg. Resultatet är bland annat höjda inkomstskatter, ett avskaffande av RUT- och ROT-avdragen, höjda energiskatter, höjd bensinskatt och en särskild kilometerskatt. Tydligt är att deras politik hotar jobb, företagande och tillväxt, och att den försämrar möjligheterna att bo och leva i hela Sverige.

Mot Vänsterpartierna står Alliansen. Väljarna vet att de kan lita på oss, det vi lovade i valrörelsen var också det vi gjorde efter valet, och nästan på varje punkt är de många vallöftena infriade. Vi kommer möta väljarna med tydliga besked om framtiden. Redan nu har vi presenterat förslag för att stärka människors trygghet och motverka brottsligheten. Under försommaren kommer vi att fortsätta presentera resultaten av de reformgrupper som arbetar med att ta fram våra gemensamma förslag för nästa mandatperiod. I god tid innan valdagen kommer vi möta väljarna med ett gemensamt valmanifest om vad vi vill göra.

Men redan idag ger Alliansen nio viktiga besked om vilken politik vi inte kommer att genomföra under nästa mandatperiod. Det är också ett viktigt besked till väljarna!

Alliansens nio löften är:

Vi lovar att inte höja skatten för vanliga löntagare
Vi lovar att inte riskera statsfinanserna genom ofinansierade utgiftslöften
Vi lovar att inte göra det dyrare att anställa unga
Vi lovar att inte avskaffa RUT och ROT
Vi lovar att inte återinföra fastighetsskatt och förmögenhetsskatt
Vi lovar att inte förtidsavveckla kärnkraften
Vi lovar att inte införa kilometerskatt
Vi lovar att inte kvotera föräldraförsäkringen
Vi lovar att inte skjuta upp förbifart Stockholm2010-05-04 Svenljungamoderat vann slogantävling för Alliansens Vänner

I senaste nyhetsbrevet från Alliansens vänner kan man läsa att Marianne Nordevall från Holsjunga, moderat medlem och nu också kandidat till kommunfullmäktige i Svenljunga i höstens val, vann den stora slogantävlingen som organisationen ordnade.

Grattis Marianne! Kul att moderater från valkretsen syns och märks i samhällsdebatten!


"Vinnaren av slogantävling!

I vårt förra nyhetsbrev frågade efter slogans till stöd för Alliansen. Vi fick in massor av förslag och det vinnande bidraget skickades in av Marianne Nordevall från Holsljunga:

Alliansen klarar balansen - och alla räknas!

Marianne belönas med en vacker orange blombukett från Alliansens Vänner."
2010-05-03 Räkna först - bygg sedan!

Det är rubriken på ett debattinlägg av mig och min riksdagskollega Cecilie Tenfjord Toftby i Borås Tidning idag. Artikeln beskriver vår syn på diskussionen om det akuta behovet en ny snabbare tågförbindelse mellan Borås och Göteborg, och visionerna om ett framtida höghastighetståg som binder ihop Stockholm med Malmö respektive Göteborg.

Borås Tidning uppmärksammar särskilt att vi skriver att visionen om ett framtida höghastighetståg mellan Göteborg och Stockholm, via Borås, inte får göra att man tappar huvudet och glömmer att det finns en prislapp också. En så stor investering kräver ett ordentligt förarbete, och det finns inte utrymme för slarv. Det är därför regeringen beslutat om en fortsatt utredning av frågan om höghastighetståg för att försöka räta ut de många frågetecken som finns. Det är endast så man tar ansvar för Sverige och skattebetalarnas pengar. När den rödgröna vänsteroppositionen redan nu presenterar hafsiga politiska förslag om att bygga höghastighetståg mellan Göteborg och Borås, och hugger till med en godtycklig summa pengar i sin budget utan att ha tillräckliga ekonomiska kalkyler, så är det verkligen inte att ta ansvar. Svenska folket har rätt att kräva att riksdag och regering visar betydligt större omsorg inför ett beslut om att investera flera hundra miljarder av skattebetalarnas pengar i ett helt nytt järnvägssystem. Detta blir en av de största infrastruktur- investeringarna i modern tid, och järnvägen kommer kanske att finnas i 100 år. Låt oss då göra jobbet ordentligt!2010-05-02 Ericson i Ubbhult - frispråkig moderat

Från och med nu är namnet på min hemsida försedd med ett tillägg. ERICSON I UBBHULT - FRISPRÅKIG MODERAT. Det känns som en rättvis varudeklaration av mig själv som riksdagsledamot. Jag är oftast en mycket lojal men också frispråkig medlem av moderaternas riksdagsgrupp. Ett av mina personliga vallöften för nästa mandatperiod är att fortsätta vara en riksdagsledamot med integritet. För det allra mesta står jag bakom regeringens och moderaternas åsikter, men jag är inte heller rädd för att vid behov markera en annan åsikt. Inte minst om jag skulle få signaler från moderata medlemmar och väljare i min egen valkrets att partiet skulle vara fel ute i en fråga.2010-05-02 Östros har rätt!

I kväll i SVT:s Agenda diskuterade Tomas Östros (S) och finansminister Anders Borg (M) de två budgetalternativen i svensk politik.

I debatten varnade Östros för att det blir arbetskraftsbrist med Moderaternas politik. Intressant att han därmed medger att Moderaternas politik leder till fler jobb och lägre arbetslöshet. För precis så är det - med Moderaterna och Alliansen blir det fler jobb än om de rödgröna får styra. Sysselsättningen i februari 2010 var 134.000 personer högre än i februari 2006 - trots lågkonjukturen. Hur många nya jobb ska det då inte bli när det blir högkonjunktur?2010-05-02 Vill inte väljarna ha den regering som de tycker gör bäst jobb?

Frågan är befogad. För i SKOP:s senaste undersökning tycker 59% av väljarna att Alliansregeringen gör ett bättre jobb än vad den rödgröna oppositionen skulle göra. Förtroendet för regeringen har dessutom ökat den senaste tiden. Trots detta visar SKOP:s egna opinionsundersökningar ett övertag för de rödgröna partierna. Den förvånande slutsatsen blir alltså att en del av svenska folket inte tänker rösta på den regering de tycker är bäst, utan i stället tänker stödja den regering som de tycker är sämst....

Personligen har jag högre tankar än så om väljarna. Jag tror att de på valdagen är kloka nog att välja den regering som de tror gör det bästa jobbet för landet. Allt annat vore väl ändå ytterst märkligt?2010-05-01 Skilda världar

I Grekland uppstod kravaller idag när demonstrationer mot den socialistiska regeringen spårade ur. Demonstranterna är upprörda över stora skattehöjningar, nedskärningar, sänkta löner för offentliganställda och höjd pensionsålder (från 53 till 67 års ålder!).

I Sverige marscherar LO sida vid sida med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och applåderar när Mona Sahlin utlovar höjd skatt för alla löntagare för att finansiera sänkt avgift till a-kassan. Enkelt uttryckt innebär den rödgröna "skatteväxlingen" tydligen att alla 4,5 miljoner löntagare ska dela på kostnaden för a-kassan för de 3,6 miljoner som är med i denna. I grunden ett väldigt orättvist förslag, eftersom många avstår från a-kassan av mycket rationella skäl. Nu höjs alltså skatten med flera hundra kronor per månad för exempelvis en deltidsarbetande mamma, en extraarbetande ungdom, en förtidspensonär som orkar jobba lite extra, för alla sjukskrivna, och inte minst landets alla 100.000 förvärvsarbetande pensionärer. Många av dessa har valt att stå utanför a-kassan eftersom man ofta inte får ut någon ersättning ändå om man blir arbetslös, men tvingas nu ändå subventionera a-kasseavgiften för dem som är friska och har ett heltidsjobb och högre inkomst - trots att dessa har fullt jobbskatteavdrag och givetvis har råd att betala dagens a-kasseavgift alldeles själva. Man tar från dem med allra lägst inkomster och ger till alla andra. Och LO applåderar åt den socialistiska rättvisan.

Kravaller mot höjd skatt i Grekland, applåder från demonstranterna för höjd skatt i Sverige.

Och detta trots att Sverige redan har väldens näst högsta skatter.2010-05-01 "Ropen skalla - skithusbil till alla"

I år var familjen inne i Göteborg för omväxlings skull och såg Chalmers- kortegen. När jag var barn bodde familjen nära Chalmers och då såg vi oftast kortegén från slänten bakom Johannebergskyrkan. På senare år har det bara blivit enstaka besök, men i år var det dags. Tyvärr under ihållande regn nästan hela tiden.

Den här miljövänliga bilen som "drivs" med närproducerad biogas var en av årets inslag. Observera påfyllningen av gas direkt från utedasset till tanken. Kanske något för socialisterna att driva i valrörelsen? "Ropen skalla - skithusbil till alla?" Men skrattet fastnar i halsen, en dag är vi kanske där. De rödgröna vill ju driva upp energiskatterna till sådana nivåer att svenska folket inte längre har råd att köpa vare sig el eller bensin.