Blogg Juli 2009

2009-07-31 Bättre att kommunerna sköter strandskyddet

Riksdagen beslutade ju i våras att flytta över huvuddelen av ansvaret för sdispenser från strandskyddet från länsstyrelsen till kommunerna. Kommunpolitikerna vet rimligen mycket bättre än länsstyrelsen vilka stränder som är skyddsvärda och var man kan ge dispens utan att hota vare sig friluftsliv eller miljö- och naturvärden. Samtidigt lättade vi något på skyddet för stränder i glesbygd och skärpte skyddet inom storstadsområdena och i känsliga kustområden där exploateringstrycket är hårt. De flesta av de nya reglerna gäller från den 1 juli i år.

Den politiska oppositionen tyckte att länsstyrelserna skall fortsätta att hantera dispensärendena för att bevara strandskyddet. Med tanke på siffrorna från Dagens Eko idag känns det inte som något vidare bra förslag. Dagens Eko uppger nämligen att allt fler privatpersoner vill bygga på strandskyddat område. Bara under första halvåret i år inlämnades 2.900 ansökningar om dispens och under förra året 5.000 ansökningar. 95% av dessa ansökningarna godkändes! Det var alltså så det fungerade med det gamla regelverket. Allt kan bara bli bättre med de nya bestämmelserna.2009-07-30 Makalöst bra insats av Elfsborg - seger mot Braga på bortaplan

Braga-Elfsborg 1-2

I min senaste gästkrönika på Elfsborgs hemsida skrev jag att Elfsborg är ett lag för Europa. Idag gjorde Elfsborg det närmast omöjliga och besegrade den Portugisiska storklubben Braga på bortaplan med 2-1! Braga som lyckats ta sig vidare till gruppspel i Uefacupen/Europaligan fyra år i rad fick nu se sig besegrade på sin egen hemmaplan efter mål av Helgi Danielsson och Emir Bajrami.

Om en vecka väntar returmatch i Borås, och Elfsborg har givetvis världens chans att slå ut Braga och gå vidare i UEFA Europe Leauge! Hoppas alla Elfsborgare ställer upp och fyller Borås Arena till sista plats!2009-07-30 All omskärelse av barn strider mot FN:s barnkonvention

Debatten om omskärelse av små pojkar har tagit fart igen, inför den 1 oktober då Sveriges Kommuner och Landsting anser att landstingen skall börja erbjuda fri omskärelse av pojkar. Ordföranden i Svensk barnkirurgiskförening, Gunnar Göthberg från Borås, anser att omskärelse ska förbjudas. Detta eftersom barnen själva inte har möjlighet att välja, utan tvingas till ingreppet. "Kvinnlig omskärelse är förbjudet och jag kan inte se någon principiell skillnad", säger Gunnar Göthberg till Radio Sjuhärad. Boråsläkaren Mahmood Abdul Karim reagerar på kravet att förbjuda omskärelse av pojkar. "Det gör bara ont i några sekunder. Varför måste det förbjudas" undrar han i samma radiokanal.

För egen del tycker jag det sistnämnda är helt irrelevant. Att det "bara gör ont några sekunder" kan inte vara skäl nog att på skattebetalarnas bekostnad skära bort friska delar på ett barn av traditionella eller religiösa skäl. All form av omskärelse på barn strider dessutom mot FN:s barnkonvention vilket är ytterligare ett starkt skäl att avvisa alla sådana ingrepp. Snarare borde man enligt min mening överväga att införa straff för barnmisshandel för de föräldrar som låter omskära sina barn.

Jag upprepar det jag skrev i ett blogginlägg den 27 april i år:

2009-04-27 Förbjud manlig omskärelse i stället för att subventionera den!

I dag säger SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) att alla landsting bör erbjuda religiös omskärelse av pojkar. Orsaken sägs vara att i dag tvingas många föräldrar som vill låta omskära sina pojkar vända sig till någon utanför hälso- och sjukvården då många landsting bara erbjuder omskärelse av medicinska skäl. Enbart 10 av 21 landsting omskär av religiösa skäl.

Personligen tycker jag detta förslag är både märkligt och upprörande. I tider då landstingens ekonomi är ansträngd, personalen inte räcker till och regeringen satsar stora extrapengar för att korta vårdköerna skall vi givetvis inte lägga resurser på skattefinansierade kirurgiska ingrepp som helt saknar medicinsk betydelse utan endast utförs av religiösa skäl. Staten skjuter till miljarder till landstingen på grund av finanskrisen - då är det minsta man kan begära att dessa pengar används till medicinskt motiverad sjukvård och inget annat!

Visst är det närmast omöjligt att jämföra effekterna och lidandet av kvinnlig och manlig omskärelse, dessa två ingrepp spelar i helt olika divisioner. Kvinnlig omskärelse är ett fruktansvärt hemskt och plågsamt ingrepp med svåra komplikationer och problem resten av livet för de flickor som drabbas. Med all rätt är detta förbjudet i svensk lag. Men inte heller manlig omskärelse sker utan smärta och obehag för de pojkar som utsätts för detta onödiga ingrepp, och risken för komplikationer är inte försumbar. Skattebetalarna skall självklart inte subventionera sådana ingrepp, och de landsting som idag utför detta borde omedelbart upphöra med denna "service". Om det är något lagstiftaren skulle göra i denna fråga vore det väl snarare att förbjuda även manlig omskärelse i lag. Varför skall samhället acceptera att unga pojkar medvetet stympas på grund av religiösa skäl?
2009-07-29 Självklart skall svenska styrkor stanna kvar i Afghanistan

Svenska soldater inblandade i strider i främmande land. Visst väcker det känslor och oro för de svenska soldaternas säkerhet, och visst känns det obehagligt. Samtidigt tycker jag det vore en mycket märklig linje att först stödja en svensk FN-sanktionerad fredsinsats och skicka välutrustade beväpnade svenska soldater, för att så fort det blir stridskänning kräva att soldaterna skall tas hem igen. I ett uppdrag som fredsbevarande styrka ingår ju risken att det kan bli stridigheter och att svenska soldater kan utsättas för hot. Det vet Sverige som land redan när man åtar sig ett uppdrag, och det vet vi riksdagsledamöter som ger klartecken genom riksdagsbeslut. Det vet också alla svenska soldater som helt frivilligt deltar.

I dag är Afghanistan ett land där två miljoner flickor går i skola. Men skolor bränns fortfarande, skolflickor hotas och utsätts för attentat av motståndare. Nyligen sprutades syra på en grupp skolflickor. I dag har 80 procent av landets befolkning tillgång till grundläggande hälsovård. Före den internationella insatsen var det omkring 8 procent. I dag har Afghanistan en demokratiskt vald regering och president. Den 20 augusti hålls på nytt val i Afghanistan. Det är en anledning till att våldet nu trappas upp. De krafter som är mot frihet, likabehandling av män och kvinnor samt demokrati har allt intresse av att försöka förstöra valen genom hot och våld.

Självklart skall Sverige stanna kvar i Afghanistan - det är nu vi kan visa att vi ställer upp för det afghanska folket mot terrorister som hotar att förstöra de kommande demokratiska valen. Det handrar om att stå upp för de mänskliga rättigheterna att delta i fria val. Det är nu det är extra viktigt att skydda civilbefolkningen mot talibanska terrorister, till exempel trygga barnens skolgång och skydda verksamheten på sjukhusen.

Det är också lätt att glömma att Sveriges insats i Afghanistan också handlar om Sveriges och Europas egen säkerhet. Det går inte att låta ett land falla samman och låta det tas över av terrorister. Det är därför det är så viktigt att många demokratiska länder, idag ett 40-tal länder inklusive Sverige, tillsammans ställer upp för att ge Afghanistan en bättre framtid.2009-07-29 Balanskravet på kommunerna är verkligen förlegat

Borås Tidning har idag en alldeles utmärkt ledare där man konstaterar att balanskravet på kommunerna är förlegat. Poängen i ledaren är att kommunerna måste kunna ta ett större eget ansvar för sin långsiktiga ekonomi. Under goda år måste man kunna lägga undan pengar som skulle kunna användas i sämre tider. Då skulle man slippa göra panikartade neddragningar och behovet av statliga extrapengar skulle dessutom minska.

Det som skrivs på BT:s ledarsida stämmer i stort sett på varje punkt med det som vi föreslog i vår gemensamma Alliansartikel i Borås Tidning den 24 mars i år. Diskussioner har även förekommit i riksdagen i frågan och finansministern har i vart fall öppnat för en översyn av kommunernas balanskrav. Det är en bra början. Jag tänker följa frågan noga och trycka på efter förmåga för att få till en ändring så snart som möjligt. En ökad frihet för kommunerna att planera sin långsiktiga verksamhet är helt avgörande för att välfärden skall fungera. Tyvärr är balanskravet en del av ett stort och komplicerat regelverk och en lagändring lär ta tid. Så den som tror att balanskravet kan förändras över en natt lär nog bli besviken.

Utan att aktivt uppmuntra kommunpolitikerna till lagbrott är det ändå frestande att efterlysa något mer modiga och kanske något mer kreativa kommunpolitker. Redan med dagens regelverk går det faktiskt att redovisa underskott ett enskilt år, även om detta sedan enligt reglerna måste täckas in åren därefter. De kommuner som redovisat ordentliga överskott under en lång följd av år (exempelvis min egen kommun Mark) borde i vart fall kunna budgetera för ett nollresultat 2010 - eller rent av kanske till och med ett mindre underskott - utan att behöva skämmas alltför mycket. Vem vet, kanske kommer man inte ens att behöva täcka underskottet om vi hinner få till en lagändring? Oavsett vilket krävs det extraordinära åtgärder i en extraordinär situation. Visst kommer sannolikt kommunens revisorer att ha synpunkter, men jag tror man snabbt skulle bli "förlåtna" av kommuninvånarna om de inser att den extraordinära åtgärden räddar viktig välfärdsverksamhet utan att långsiktigt äventyra kommunens starka ekonomi.2009-07-28 "Elfsborg ett lag för Europa"

Detta är rubriken på min fjärde gästkrönika på Elfsborgs hemsida. Ämnet denna gång är av naturliga skäl Elfsborgs Europaspel, och jag gör en tillbakablick på den historiska resan med Elfsborg till ner till Stadio Mestalla och mötet med Valencia 2007. Ett kul minne, även om matchen givetvis kunde gått bättre...2009-07-28 Dagens klimatfundering

Satellitmätningar visar en annan temperaturutveckling än fasta mätstationer - vem har rätt?

Jag har flera gånger på bloggen berättat om de nya metoder med satellitmätningar som använts i USA sedan några decennier tillbaka, och där en av föredragshållarna på vårt stora klimatseminarium i riksdagen i våras, Dr Roy Spencer, är en av de ansvariga forskarna. Dessa satellitmätningar är betydligt mer heltäckande av jorden än de gamla fasta mätstationerna, och påverkas dessutom mindre av den "mikromiljö" som finns runt fasta mätstationer där lokala värmeutsläpp påverkar mätvärdena. Just resultatet av satellitmätningarna var en av de saker som Spencer berättad eom under seminariet i riksdagen.

I Aftonbladet idag finns denna artikel (klicka för läsbar storlek) där klimatdebattören Johnny Fagerström ifrågasätter den globala temperatur- ökningen de senaste 30 åren, genom att redovisa just resultatet från amerikanska satellitmätningar. Även om jag själv möjligen tycker att man ur kurvorna kan utläsa en långsam ökning av temperaturen över tid, är förändringen definitivt långt ifrån FN:s klimatpanels skräckvisioner. Sedan den kraftiga toppen under "El ninjo-året" 1998 fram tills idag har dessutom temperaturen helt klart sjunkit på jorden, även om variationen mellan åren som synes är mycket stor.

I artikeln framkommer bland annat att Dr Roy Spencer och professor John Christy som är de två ansvariga forskarna bakom satellit- mätningarna, båda har fått NASA:s medalj för stora vetenskapliga framgångar med satellitburna temperaturmätningar. De är två av världens mest kompetenta klimatforskare. Professor Christy har också arbetat för FN:s klimatpanel och delade Nobels fredspris med Al Gore 2007. Trots detta har han alltså en helt annan syn på den globala temperaturökningen än andra forskare i FN:s klimatpanel. Om vetenskapen skulle kunna enas om att satellitmätningar av temperaturen är den säkraste metoden så skulle hela diskussionen om den hotande globala uppvärmningen säkert bli en helt annan. Så visst är uppgifterna intressanta och borde beaktas av världen politiker.

Samtidigt har jag ofta påpekat att vare sig temperaturökningar eller olika effekter av klimatförändringar på jorden är något som helst bevis på att just koldioxidutsläppen är orsaken. Att isar smälter eller att isbjörnar eventuellt mår dåligt är givetvis inte heller något som i sig säger att koldioxiden bär skulden, bara ett tecken på att klimatet förändras.

Den som vill prioritera kampen mot koldioxidutsläppen borde först vara tvungen att i vart fall göra mycket sannolikt att det finns ett tydligt samband mellan koldioxidutsläppen och det förändrade klimatet. Det är här det brister enligt min mening. Jag har för egen del, trots flitigt sökande och samtal med forskare, inte kunnat se någon som helst annan "bevisning" än väldigt tillrättalagda datormodeller, som dessutom inte stämmer när det utvärderas i efterhand. Datormodellerna förutspådde för tio år sedan en kraftigt stigande temperatur de kommande tio åren - men temperaturen har inte ökat. Samma datormodeller används nu för att förutspå kraftigt stigande temperatur i framtiden, och utgör grund för politikernas diskussioner om krafttag mot koldioxidutsläppen. Det är det som gör mig så betänksam. Tänk om vi missar de verkliga orsakerna till klimatförändringarna?

Det är bra att Aftonbladet - återigen - släpper in andra röster i debatten. Det kommer faktiskt allt fler artiklar och synpunkter från forskare och debattörer som ifrågasätter koldioxidhotet. Det är bra för både samhällsdebatten och den politiska diskussionen. I ett demokratiskt samhälle behövs en öppen debatt.2009-07-27 Få svenskar oroar sig för arbetslöshet

Min förre arbetsgivare, banken SEB, presenterar idag resultatet av en undersökning som man beställt av Demoskop, där man frågat drygt 1.000 svenskar om de oroar sig för att de själva eller någon annan i hushållet skall bli arbetslös.

Enligt undersökningen är bara tre procent av hushållen mycket oroliga och ytterligare åtta procent är ganska oroliga för att någon i hushållet ska förlora jobbet det kommande året. Bara elva procent av svenskarna oroar sig alltså för att någon i hushållet ska bli arbetslös. Och nästan dubbelt så många som för ett år sedan planerar att ta nya lån under det kommande året, vilket tyder på en ganska stark framtidstro.

Båda resultaten förvånar SEB:s privatekonom Gunilla Nyström. "En förklaring kan vara att man är så trött på allt prat om krisen", säger Nyström. Dessutom har många hushåll fått mer pengar att röra sig med tack vare lägre räntor och lägre inkomstskatt, börsen har repat sig och aktiviteten på bostadsmarknaden har ökat igen. "Det kanske leder till tanken att krisen snart är över och att man inte behöver oroa sig för arbetslösheten", säger Nyström, som också tror att en förklaring till att fler planerar att ta ett nytt bolån kan vara dagens extremt låga ränteläge samt det nya rot-avdraget.2009-07-27 Klokt beslut av Markmoderaterna:

Säger nej till minskad bemanning vid Räddningstjänsten i Sätila!

Den 10 juli skrev jag på bloggen om hoten mot Räddningstjänsten i bland annat Sätila. Jag har gjort vad jag kan för att påverka under den interna diskussionen inom Moderaterna i Mark.

Markmoderaternas gruppledare, Pär-Erik Johansson, och kommunalråd, Margareta Löfgren, gick idag ut med ett pressmeddelande där man meddelade att Moderaterna i Mark tagit ställning för att ej förändra bemanning vid Räddningstjänsten i Sätila. Sätila-Hyssna är den del av kommunen, som har störst potential, jämte Kinna-Örby-Skene, vad gäller befolkningstillväxt och nybyggnation. Att skära ned på Räddningstjänsten vore att skicka helt fel signaler särskilt som kommunen med andra handen agerar och propagerar för att på sikt öka befolkningen i Sätila-Hyssna. "Vi har alltså beslutat att verka för att ej förändra bemanningen vid Räddningstjänsten i Sätila" avslutar man pressmeddelandet.

Jag är självklart mycket nöjd med Moderaternas ställningstagande, och eftersom flera andra partier inom Markalliansen har kommit till samma slutsats, hoppas jag det kommer att finnas majoritet att rösta ned Socialdemokraternas besparingsförslag. Det skulle slå alltför hårt mot Räddningstjänsten som vi vet är en av de viktigaste delarna i samhället när det gäller människors trygghet.2009-07-26 Vilken vändning - och nu leder Elfsborg allsvenskan!

Elfsborg-Djurgården 3-1

Vilken match det blev i kväll mellan Elfsborg och Djurgården. Elfsborg hade 11-0 i vassa chanser under första halvlek - och Djurgården gjorde enda målet på straff. Matchen gick sedan ända fram till 79:e minuten innan Elfsborg lyckade kvittera genom Denni Avdic. Sedan tog det endast en minut innan Daniel Nordmark gjorde 2-1. Djurgården gjorde sedan ett självmål, och Elfsborg vann med 3-1.

Eftersom IFK Göteborg samtidigt förlorade tog Elfsborg över serieledningen för första gången denna säsong. Och där skall gulsvart stanna!

Alla de fyra topplagens resultat denna omgång finns med i anslutning till tabellen, som jag scannat in från textTV. Tabellen är förresten intressant, Elfsborg har bara en enda förlust i år, och är både det säkraste laget bakåt och ett av de mest målfarliga framåt. Lagen som ligger tvåa och trea har båda fem förluster hittills. Kalmar som ligger fyra har förlorat fyra matcher. Mycket talar väl för att dessa fyra topplag gör upp om guldet.
2009-07-26 Även solen har fläckar - fast inte så många just nu...

I klimatdebatten har vissa forskare hävdat att solens varierande strålning och energi (solaktiviteten) skulle ha större koppling till klimatet och temperaturförändringarna på jorden än exempelvis koldioxiden.

Det är ingen som helst tvekan om att förändrad styrka i solaktiviteten har sammanfallit mycket väl med tidigare temperaturförändringar på jorden. Trots detta är forskarna mycket oense när det gäller frågoan om solaktiviteten i sig verkligen skapar klimatförändringar.

Jag skrev om detta på bloggen den 29 och 30 april i år.

Ett tecken på solens aktivitet är mängden solfläckar. Dessa är just nu väldigt få, i år är solen enligt astronomerna helt fläckfri nio dagar av tio. Enligt astronomerna varierar antalet solfläckar från dag till dag, men i snitt förändras de i perioder om elva år i samband med växlingar i solens magnetiska fält. Hur det går till vet man inte.

Solen hade under slutet av 1900-talet en period med starkare aktivitet, vilken vände nedåt igen runt millenieskiftet. Fram till år 2001 ökade också jordens temperatur. Efter 2001 märks i stort sett ingen förhöjd temperatur, snarare en viss sänkning av temperaturen de senaste åren. Det som nu händer med solen är därför intressant. Om teorierna stämmer att solaktiviteten påverkar jordens temperatur borde temperaturen nu fortsätta att sjunka något. Det borde rimligen medföra att frågetecknen kring koldioxidens betydelse för jordens temperaturförändringar växer i styrka. Om det inte blir någon temperatursänkning lär å andra sidan teorierna om solaktivitetens påverkan på klimatet bli mindre intressanta.2009-07-24 Koldioxid-extremisterna är ett hot mot civilisationen
Uppdaterad

Den 13 maj berättade jag om ett klimatseminarium där bland annat professor Johan Rockström deltog. Jag beskrev de helt verklighetsfrämmande mål som framfördels på seminariet när det gäller koldioxidutsläppen, mål som tyvärr bland annat Svenska Naturskyddsföreningen och Miljöpartiet står bakom. Bland annat framförde Rockström att med hänsyn till olika länders förutsättningar måste Europa minska sina utsläpp med 100% redan till 2025, eller för att vara på den säkra sidan helst redan till år 2020. Hur Europas länder skulle kunna klara att få bort alla sina CO2-utsläpp på 10 år framkom inte. Det är självklart inte möjligt.

Häromdagen uppprepade samme Rockström (på DN Debatt) tillsammans med generalsekreteraren för Europeiska miljöbyrån, Jacqueline McGlade, att världens utsläpp av växthusgaser i princip måste upphöra helt för att undvika en klimatkatastrof. "Vår forskning visar att målet för 2050 måste vara att minska de globala utsläppen till så nära noll som möjligt. Dessutom måste de rika länderna i världen (G 8 och EU) ta på sig bindande utsläppsminskningar som överstiger 100 procent, redan 2020–2030, för att kompensera för de fattiga ländernas behov av att öka utsläppen på kort sikt." Ja, man skriver till och med att “Vi måste dessutom i stor skala suga ut koldioxid ur luften för att nå negativa utsläpp”. Nu räcker det tydligen inte ens att vi helt upphör med alla koldioxidutsläpp. Vi måste nu dessutom skapa "negativa utsläpp".

Debattörerna skriver vidare att "Nu är det tyvärr så att IPCC på vetenskaplig grund kritiserats under de senaste två åren för att på flera punkter underskatta den globala klimatkrisen." Jag kan faktiskt meddela att IPCC även på vetenskaplig grund kritiseras för att överskatta den "globala klimatkrisen". Främst på grund av sina osäkra slutsatser som bara baseras på osäkra datormodeller av framtidens klimat, modeller som visat sig stämma ytterst dåligt i verkligheten...

Man skriver också: "Att ge intryck av att det finns vetenskapligt stöd för att det skulle gå att stabilisera uppvärmningen till endast två grader, genom att minska utsläppen med hälften till 2050, är att invagga mänskligheten i en falsk trygghet." Man anser alltså att även om vi minskar världens utsläpp med 80-90 procent fram till år 2050 kan vi inte vara säkra på att klara "klimathotet". Risken är enligt debattörerna 30 procent att missa det viktiga tvågradersmålet. Man kan ju försiktigt fråga sig hur man kommit fram till just denna siffra? Kanske med samma osäkra och numera hårt kritiserade datormodeller som resten av de dramatiska klimatteorierna baseras på?

Det är när man inser risken för att dessa extrema klimatdebattörer skall få ökat inflytande på världens politiker som man känner en stor tacksamhet för att Sverige idag företräds av mer balanserade politiker i form av den svenska regeringen och statsminister/EU-ordförande Fredrik Reinfeldt. Regeringens politik har stöd från mer balanserade klimatforskare som professorerna Erland Källén och Christian Azar, som inte alls verkar dela Rockströms, Naturskyddsföreningens och Miljöpartiets mycket extrema åsikter. Man vågar knappt tänka på vilka umbäranden och skattepålagor som skulle drabba svenska folket om Mona Sahlin tvingas göra upp med Miljöpartiet om en mer extrem linje i klimatpolitiken.

I dag finns det minst tre linjer i klimatdebatten. Den mest extrema verkar bygga på att det bästa nog egentligen vore att skjuta av hela människosläktet, eller i vart fall återvända till Medeltiden för att minska koldioxidutsläppen. På andra sidan finns den kritiska linjen som ifrågasätter om koldioxidutsläppen överhuvudtaget har någon betydelse för växthuseffekten och klimatförändringarna. Slutligen finns regeringens linje som faktiskt ligger någonstans mittemellan. Frågan är ju bara om det alls är någon mening att driva regeringens linje att minska koldioxidutsläppen med 30-40% om de mest extrema debattörerna har rätt i att det inte räcker för att stoppa den globala uppvärmningen? Mot detta står frågan om det är meningsfullt att överhuvudtaget satsa pengar på att minska koldioxidutsläppen om kritikerna har rätt i att koldioxiden inte har någon avgörande betydelse för klimatförändringarna?

Personligen förespråkar jag som bekant en linje där Sverige och EU endast beslutar om "klimatåtgärder" som samtidigt har andra säkra positiva effekter för miljön och människors hälsa. Då får vi effekt av satsningarna oavsett vilken sida som har rätt eller fel i klimatdebatten. För sanningen är att ingen vet - vi har bara osäkra datamodeller att luta oss mot i en fråga som rör framtiden flera hundra år framåt. Det känns faktiskt ganska frustrerande.

Tillägg: I dag finns även en artikel med liknande budskap i koldioxiddebatten på Brännpunkt i Svenska Dagbladet. Det är Bo Ekman, styrelseledamot i den tyvärr numera väldigt extrema klimatorganisationen Tällberg Foundation (där även klimatextremisterna Johan Rockström och Anders Wijkman sitter i styrelen) som upprepar Rockströms om satsning på "Massiva program för att utveckla tekniken att suga upp koldioxid ur atmosfären". I en svältande värld där människor dör av undernäring, sjukdomar och brist på vatten anser alltså dessa klimatextremister att den viktigaste insatsen för mänskligheten är att satsa enorma pengar på att suga bort koldioxid ur luften! Allt grundat på osäkra och ifrågasatta datormodeller som sägs visa hög sannolikhet för att att koldioxiden styr jordens klimat.

Ekman föreslår också att all kolkraft i världen skall utfasas till 2025. Han verkar helt ha missat att världens stora utvecklingsländer, Kina och Indien, tvärtom bygger nya kolkraftverk varje dag (!) för att klara sin energiförsörjning. Hur tror han sig kunna stoppa hela denna utbyggnad, och dessutom lägga ned alla redan byggda kraftverk inom 15 år? Vad har han att erbjuda som realistiskt alternativ för över 2 miljarder människor bara i dessa två länder? Vore inte en mer realistisk målsättning en effektivare rening av utsläppen från dessa kraftverk? Det skulle göra det möjligt att fortsätta ge fattiga människor tillgång till energi samtidigt som man snabbt skulle förbättra hälsoläget för invånarna.2009-07-23 Idag infaller skattefridagen - en vecka tidigare än 2008

Skattefridagen är den dag på året då alla löntagarens skatter blivit betalda om den totala skattebördan fördelas från årets början. En genomsnittlig löntagare betalar 55,6 procent av den totala lönen i skatt om alla skatter räknas med. Utslaget på antalet dagar betyder det att dag 204 - den 23 juli - är den första ”skattefria dagen”. Fast det skiljer en del mellan olika inkomstgruppen. För den som tjänar 200.000 inföll skattefridagen redan den 17 juli, medan den som tjänar 600.000 får vänta till den 17 agusti.

Skattefridagen infaller i år nästan en vecka tidigare jämfört med 2008. Främst beror detta givetvis på att inkomstskatten har sänkts till följd av ett utökat förvärvsavdrag, och att även arbetsgivaravgifterna sänkts. Men tyvärr bidrar även en minskad konsumtion till följd av den svaga konjunkturen, vilket i sin tur medför mindre betalningar av moms och andra indirekta skatter. Just den delen av den minskade skattetrycket kunde vi ju gärna ha varit utan...2009-07-23 SSU har utsett mig till sin huvudfiende...

Och visst håller den röda hammaren på att bli blå...

Den 17 juli berättade jag om SSU:s affischkampanj mot mig. I dagens nummer av Markbladet berättar SSU att de nu också utsett mig till årets arbetarfiende. Motiveringarna är spännande, med "fakta" som delvis är helt gripna ut luften, men jag är inte särskilt förvånad. SSU brukar arbeta så.

SSU har ända sedan min skoltid stått för allt jag tycker genuint illa om i politiken och samhällsdebatten. Om jag fått beröm av SSU skulle jag nog ha tagit mig en ordentlig fundering på om jag skall fortsätta med politiken. När nu SSU i Södra Älvsborg utsett mig till sin politiska huvudfiende bekräftar det på något sätt att jag är aktiv i rätt parti och driver rätt politik. Dessutom taggar det mig ordentligt inför den viktiga valrörelsen 2010.

SSU utlovar ett pris (vi får väl se om det dyker upp) i form av en blå hammare. Det är en riktigt bra idé. Den blå hammaren skulle ju till och med kunna vara en utmärkt symbol för moderaterna som ett parti för alla som vill bygga Sverige för framtiden, både företagare och löntagare. Det kunde också bli en påminnelse om att inte minst alla hantverkare fått behålla betydligt mer av sin lön med moderatledd regering.

Den röda hammaren och skäran verkar ju annars glädjande nog lika mycket historia i svensk och europeisk politik som SSU och Socialdemokraterna. Ett färgbyte till blått även när det gäller hammare ligger därför helt rätt i tiden.

Förresten har jag en artikel i Markbladet den här veckan där jag kommenterar SSU:s tidigare affischkampanj mot mig.2009-07-22 Idag ger vi svar på tal!

I Borås finns en socialdemokratisk debattör vid namn Anders Österberg som den senaste tiden skrivit flera debattartiklar i Borås Tidning där han öst ur sig felaktiga uppgifter och svartmålat det mesta kring dagens regering. I dag bemöter jag och min moderate riksdagskollega Cecilie Tenfjord-Toftby hans senaste artikel med var sitt svar med olika politiskt fokus.

Jag konstaterar i mitt debattsvar att socialdemokraternas misslyckade arbetsmarknadspolitik prövades under tolv år fram till 2006 med förfärande resultat. Alliansregeringen däremot lyckades från valet 2006 och fram till finanskrisen sommaren 2008 vända en rekordhög arbetslöshet i en högkonjunktur till en historiskt låg nivå, vilket gav Sverige att starkt utgångsläge när finanskrisen och lågkonjunkturen slog till. Jag konstaterar också att olika bedömare - allt från LO till OECD - anser att Alliansregeringens politik leder till 1-2 procenenheter lägre arbetslöshet oavsett konjunkturläge. Om Österberg och hans parti får fortsätta med den "gamla" politiken stiger alltså arbetslösheten 1-2% direkt. Jag bemöter i mitt svar också också en del osakliga uppgifter från Österberg rörande ungdomsarbetslösheten, satsningarna på högskola och komvux mm och konstaterar också att (S) och SSU vill höja arbetsgivareavgifterna kraftigt för den som anställer ungdomar, och dessutom säger nej till snart sagt alla reformer inom skolpolitiken. Hur skulle detta minska arbetslösheten bland unga? Socialdemokratisk politik inte skulle skapa några nya jobb eller lösa några andra problem utan i stället skapa nya.

Cecilie har i sitt debattsvar fokus på statsfinanserna och påpekar att socialdemokraternas enda politiska recept verkar vara att låna massor av pengar och förstöra statens finanser. OECD har nyliget gett Sveriges regering beröm för att vara snabb, offensiv och effektiv i lågkonjunkturen, men ändå inte tappat kontrollen över statsfinanserna. "Vi kan inte se hur man skulle kunna göra mer" säger OECD!2009-07-21 Nytt frihandelsavtal (ACTA) hotar integriteten

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) är namnet på det nya internationella frihandelsavtal som inblandade länder hoppas kunna enas om någon gång under 2010. Fördraget syftar till att stoppa varumärkesförfalskning och piratkopiering. Avtalet innehåller såväl tullbestämmelser som åtgärder mot immaterialrättsintrång, däribland utökat ansvar för internetleverantörer. Inblandade parter är EU, Schweiz, USA, Canada, Mexiko, Japan, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea och Marocko. Fyra förhandlingsrundor har man hittills hunnit med, och i förra veckan startade den femte förhandlingsrundan upp på nytt i ett möte i Marocko.

Hittills har såväl allmänhet som media hållits helt utanför förhandlingsprocessen som omgärdats av hård sekretess. Ingen har kunnat granska förslagen som förts fram under förhandlingarna. Det nya handelsavtalet kan exempelvis leda till att internetoperatörerna tvingas övervaka sina kunder och vad de gör på nätet - med tillhörande blockering av vissa sidor och avstängning av användare. Avtalet medför skyldigheter för deltagarländerna att anpassa sin lagstiftning – antingen genom att nya lagar måste stiftas eller genom att existerande lagar blir omöjliga för medborgarna att ändra. En sluten ACTA-process blir därigenom ett sätt att kringgå den svenska offentlighetsprincip som ska gälla lagstiftningsarbete.

Med anledning av den just uppstartade nya förhandlingsrundan om ett ACTA-avtal har jag tillsammans med sju andra moderata riksdagsledamöter en debattartikel i Dagens Nyheters Debattsida där vi vill att Sverige kräver ökad öppenhet i förhandlingarna och att de svenska förhandlarna med kraft motarbetar nya hot mot den personliga integriteten. Detta bör vara ett villkor från svensk sida för fortsatta förhandlingar.

Under de fortsatta förhandlingarna kommer Sverige, tillsammans med EU-kommissionen, dessutom att företräda EU i förhandlingarna. Sverige får därmed en unik möjlighet att skärpa kraven på öppenhet och se till att inte bara svenskars utan även att övriga europeers integritet inte hotas. Jag hoppas verkligen regeringen tar den chansen.2009-07-20 Gemensam vårdnad bör vara det normala efter en separation

Två av mina riksdagskolleger, Anti Avsan (M) och Inger René (M) hade häromdagen en mycket bra debattartikel på DN Debatt där man efterlyste en ändring av reglerna vid vårdnadstvister. I dagens system används alltför ofta barnen som tillhyggen i processerna, och det kan tyvärr löna sig att smutskasta den andre föräldern för att själv kunna få ensam vårdnad om barnen.

"Nuvarande rättsordning förvärrar konflikten mellan föräldrarna. Kvalificerad medling bör erbjudas föräldrar i ett tidigare skede som ett alternativ till en påfrestande process i domstolen. Processreglerna bör utformas så att rättegången fokuserar mer på barnens bästa och mindre på vem som är bra och vem som är dålig förälder. Gemensam vårdnad bör återfå en starkare ställning som huvudregel när föräldrarna tvistar i samband med en separation." skriver Avsan och René i sin artikel, och jag kan bara hålla med. Jag har själv mött detta problem under min tid som jurist på bank, och Anti Avsan är domare till yrket och har efter vad han berättat sett dessa problem i domstolen många gånger. I vår tidigare moderata arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor, där både jag själv och Anti Avsan ingick, var denna fråga också med i diskussionerna, och gruppen föreslog en förändring. Jag har också själv tidigare undertecknat en riksdagsmotion som föreslår nya vårdnadsregler.

Det normala borde självklart vara delad vårdnad. Det måste normalt sett vara det bästa för barnen. Barn behöver båda sina föräldrar! Att det sedan givetvis måste finnas undantag är en annan sak. Det finns fall när den ene föräldern begått övergrepp eller brott mot sina barn eller på annat sätt visat sig olämplig som vårdnadshavare, och då är gemensam vårdnad knappast ett alternativ.2009-07-20 Klarsynt

Denna kommentar fick jag precis med anledning av klimatdebatten. Den talar för sig själv. Den bloggbesökare som har ett bra motargument är välkommen att höra av sig!

(Vad gäller mitt stöd för regeringens klimatpolitik vid omröstningarna i juni beskrev jag om detta i ett blogginlägg den 16 juni. Hade jag och andra röstat emot regeringens klimatproposition hade risken varit stor att oppositionens helt verklighetsfrämmande förslag hade röstats igenom i stället. Jag valde det bästa av två alternativ. Så ser ibland den trista vardagen ut för en riksdagsledamot...)

"Jag vet ju att du personligen hyser tveksamhet inför klimathysterin, det kan man ju tydligt se på din blogg. Men ändå verkar du inte ha röstat emot regeringens klimatpolitik, och jag måste därför fråga dig hur du och dina politiska kolleger till både vänster och höger resonerar? Hur kan ni prioritera kampen mot koldioxid och låta det få kosta precis hur mycket som helst, bara för att det kanske finns risk för en ökad temperatur på jorden om 100 eller 200 år, samtidigt som ni vet att det redan nu, varje dag, dör massor av människor på jorden till följd av svält, krig, fattigdom, sjukdomar och brist på rent vatten? Varje krona som ni lägger på mer eller mindre tveksamma åtgärder för att minska koldioxiden hade i stället kunnat användas för att lindra nöd och fattigdom i tredje världen. Det ansvaret kommer ni aldrig undan som politiker. Ni politiker har ett val. Ni kunde lindrat nöd, ni kunde räddat liv - men ni valde att satsa pengarna på ett ytterst osäkert och obevisat klimathot i stället, exempelvis satsa miljarder på tveksam lagring av koldioxid i haven eller i berggrunden. Har ni någon gång funderat över vad eftervärlden kommer att säga?"2009-07-19 Elfsborg tvåa i allsvenskan i halvtid

Årets första allsvenska förlust (Helsingborg förra omgången) var snabbt bortglömd, och sedan dess har Elfsborg dels besegrat ungerska laget Haladas hemma i Borås med 3-0 i UEFA-cupkvalet, och idag slagit Djurgården på bortaplan i allsvenskan med 2-1. Dagens allsvenska seger var oerhört viktig, eftersom alla de övriga topplagen också vann denna omgång.

Just nu, när exakt halva allsvenskan är spelad, leder Blåvitt en poäng före Elfsborg och strax bakom skuggas tätlagen av Helsingborg, Kalmar och AIK. Som det känns idag kommer nog dessa fem lag att slåss om medaljerna. Fast jag tror fortfarande att Elfsborg och Blåvitt kommer att göra upp om guldet.2009-07-19 Jobbcoachning succé i Borås

I dag var det kul att läsa Borås Tidning. I ett stort reportage berättar man att jobbcoachning blivit en succe hos Arbetsförmedlingen i Borås. Jobbcoachning innebär att man under de första tre månaderna av arbetslöshet får en egen coach som har kontakt med maximalt 20 arbetssökande åt gången. Hittills har 59% av de arbetslösa i Borås som fått stöd av en jobbcoach fått jobb inom tre månader, 14% har gått vidare till praktik, 8% har påbörjat en utbildning och endast 19% har efter tre månadersperiodens utgång gått över till en vanlig handläggare hos arbetsförmedlingen. Jobbcoacherna har alltså under de första tre månaderna av arbetslöshet hjälpt hela 81% till arbete, praktik eller utbildning - trots det mycket besvärliga arbetsmarknadeläget.

Jobbcoacherna i Borås finns både i Arbetsförmedlingens regi och hos privata aktörer. I vilken mån resultaten skiljer sig mellan olika aktörer framgår inte av artikeln, men det är något jag tänker följa upp. Totalt har 268 personer fått jobbcoachning i Borås sedan reformen infördes.

Med tanke på de oerhört negativa skriverierna i media under våren om den jobbcochningen, och den hårda kritiken från oppositionen känns det bra att läsa att regeringens åtgärder mot arbetslösheten faktiskt fungerar riktigt bra. Och det måste vara en skön revanch för jobbcoacherna i Borås att kunna visa upp ett så bra resultat trots det mycket svåra arbetsmarknadsläget. Artikeln är också ett bevis på att det visst finns jobb att söka - av de 268 personerna i undersökningen har alltså 158 fått jobb inom de första tre månaderna av arbetslöshetsperioden!2009-07-19 Klimatpolitiken måste respektera rättssäkerhet och äganderätt

Allt fler otäcka exempel dyker upp i olika sammanhang med koppling till klimatdebatten. Alla har en sak gemensamt - svenska folket bör utan gnäll underkasta sig allt mer i klimatpolitikens namn. Enskilda intressen och alternativa miljöintressen måste stå tillbaka för den överordnade globala klimatpolitiken.

Svensk Energi och Svensk Vindenergi höll ett gemensamt seminarium under Almedalsveckan som refereras i flera medier Peter Ardö, jurist vid länsstyrelsen i Halland som var sekreterare i miljöprocessutredningen, är kritisk till det kommunala vetot kring nya vindkraftverk. Kritiken delades av arrangörerna Svensk Energis vd Kjell Jansson och Svensk Vindenergis vd Matthias Rapp. Kjell Jansson oroade sig också för att omprövningar av vattendomar minskar vattenkraftsproduktionen på grund av att mer vatten måste spillas. Lokala miljöhänsyn om vissa växtarter och sportfiske väger då tyngre än globala miljöhänsyn vilket Jansson ogillar.

Personligen tycker jag att riksdagens beslut om kommunal vetorätt gällande vindkraftanläggningar var mycket befogat. Det är kommunpolitikerna som känner till den egna kommunen bäst och har kontakterna med befolkningen. Jag skulle aldrig stödja ett förslag i riksdagen om att avskaffa detta veto. Det är alltför lätt att sitta i Stockholm och prioritera den globala klimatpolitiken framför den enskildes intressen. För den enskilda lilla människan som upplever att närmiljön hotas, eller oroar sig för att värdet på den egna bostaden skall sjunka till följd av ett näraliggande vindkraftverk är frågan inte lika enkel.

Vad gäller vattenkraften är det utmärkt om man kan öka effekten i gamla anläggningar. Men det måste göras på ett sätt som värnar andra miljöintressen. Jag har svårt att acceptera att man medvetet tar beslut om kraftigt miljöförstörande åtgärder bara för att minska utläppen av koldioxid. I så fall vill jag först ha hyfsat säkra bevis på att koldioxiden har den stora betydelse för klimatförändringarna som påstås. Några sådana bevis finns inte idag, och allt fler forskare framför öppet tvivel i frågan.

I Borås Tidning fanns en kritisk insändare häromveckan, med anledning av att en grupp fastighetsägare beslutat sig för att försöka stoppa hela den planerade vindkraftparken utanför Sätila. Jag citerar inledningen: "Skäms Sätilabor! De Sätilabor som på alla vis försöker stoppa vindkraftsutbyggnaden borde verkligen ta sig en funderare på vad de sysslar med. Har dessa människor inte fatta något av den pågående debatten om hotet mot vårt klimat och framtiden för våra barn? Om vi någon gång ska kunna vända detta krävs handling omgående - inte en massa tjafs och förseningar." Underförstått - de som drabbas personligen av Sveriges största planerade vindkraftpark skall vara tysta och acceptera stora intrång i sin närmiljö och acceptera sjunkande fastighetsvärden, och frivilligt avstå från sin demokratiska rätt att överklaga planerna. Allt i klimatpolitikens namn. Om man inte gör detta bär man skulden för att klimatet förändras och att detta drabbar våra barn.

Tyvärr fanns tendenser till detta synsätt även under samrådesmötet i Sätila nyligen, där Göteborg Energis företrädare i sin inledning påpekade att det visserligen kunde bli vissa försämringar av närmiljön för de som bor runt vindkraftverken, men att detta måste ställas mot den "stora globala klimatnyttan". Lätt att säga när man själv inte bor i närheten...

Jag känner alltmer att koldioxidhysterin börjar ta en riktigt otäck och odemokratisk utveckling. Oavsett vad man har för inställning till koldioxidfrågan och framtida klimatförändringar borde alla kunna vara överens om att i Sverige har vi en tradition av att värna rättsäkerheten och äganderätten. Med all respekt måste även klimatpolitiken respektera dessa värden. Det är faktiskt inte förhandlingsbart.2009-07-18 De kritiska rösterna i klimatdebatten blir allt fler

Något verkar ha hänt. Allt fler kritiska röster gör sig hörda, och fler och fler forskare, ekonomer, debattörer och opinionsbildare byter fot och uppträder som skeptiker, eller vill i vart fall nyansera klimatdebatten. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har fram tills nu haft en närmast pinsam politisk korrekt bevakning där knappast någon kritisk röst fått komma till tals. Men häromdagen hände något - Hans Bergström skrev plötsligt en mycket intressant och kritisk krönika med rubriken "Den gröna fatwan". Bergström ifrågasätter inte i första hand själva AGW-teorierna (dvs den av människan orsakade klimatförändringen) som sådan. Men han tycker att det är dags för lite sund skepsis i debatten:

“Många av oss som betraktar sig som liberal, i vid mening, våndas inför den frälsningsatmosfär som omger dagens klimatdebatt. Vi gör det därför att den äventyrar några av det öppna samhällets mest grundläggande lärdomar.”//“Ett stort beslut på en världskonferens med FN, under föreställningen att världen går under om inte alla följer ett och samma centrala direktiv, rymmer en ännu värre potential för dumhet än 1980 års svenska kärnkraftsbeslut. Så mycket kan inträffa som motiverar modifieringar, samtidigt som en världsvid politisk bindning svårligen låter sig rubbas av några nya fakta.”//“Vilka sakliga dårskaper som helst kan passera när varje invändning kan sopas undan som ett angrepp på det ädla målet att rädda världen.”

I dag finns en intressant krönika i Borås Tidning där den konservative Timbroanknutne skribenten, Roland Poirier Martinsson, berömmer statsminister Reinfeldt för att han tagit ledningen i klimatfrågan och lämnat Mona Sahlin och oppositionen bakom sig. Krönikören konstaterar också att det finns en en osökerhet i klimatfrågan inom det vetenskapliga samfundet och att en "betydande minoritet framstående klimatforskare" misstor FN:s klimatpanel IPCC. Trots detta anser Martinsson att klimatfrågan för tillfället är "politiskt avgjord" eftersom en "rejäl majoritet av forskarna har samlats kring slutsatser som liknar eller överensstämmer med IPCC". Poirier Martinsson anser därför att det är politikernas plikt att agera. "Allt annat hade varit ansvarslöst. De folkvalda kan inte avfärda vetenskapens varningar bara för att man känner för det. Kanske visar det sig om tio år att forskarna hade fel. I sådana fall gjorde dagens politiker fortfarande rätt som följde deras rekommendationer".

I sak håller jag inte riktigt med Poirier Martinsson. Vetenskap är ingen demokrati! Att en rejäl majoritet forskare har en åsikt och en stark och växande minoritet har en annan borde kräva större ödmjukhet och eftertänksamhet från oss politiker. Vi borde ställa betydligt större vetenskapliga krav på båda sidor i klimatdebatten och inte bygga hela politiken på abstrakta datormodeller som sägs förutspå en stigande temperatur på jorden till följd av ökande koldioxidhalter. Modeller av komplexa och avancerade klimatsystem bygger på en mängd olika antaganden och uppskattningar. Ingen av de modeller som finns idag förutsåg att jordens temperatur inte skulle stiga mellan 2001 och 2008! Tvärtom förutspådde de en snabb ökning av den globala temperaturen de senaste tio åren. Denna temperaturökning har enligt statellit- mätningar faktiskt helt uteblivit. Datormodellerna hade alltså fel då, och ingen kan veta om de har rätt idag. Alltfler forskare ifrågasätter därför en politik som baseras uteslutande på dessa datormodeller, och det är lätt att förstå. Meteorologerna har som bekant svårt att ge säkra väderprognoser för 10 dygn framåt. Men vi politiker förväntas tydligen basera våra viktiga klimatbeslut på datorprognoser för händelser som ligger mer än 100 år framåt i tiden! Jag förbehåller mig faktiskt rätten att vara en smula skeptisk till detta arbetssätt.

Jag kan förresten konstatera att den kloke liberale debattören, och fd ordföranden i Moderata Ungdomsförbundet, Tomas Idergard, numera öppet kritiserar koldioxidhysterin. Och journalisten Elisabeth Höglund har fått sällskap i sin skepsis av journalisten Åke Ortmark. De välrennomerade ekonomerna Marian Radetzki och Nils Lundgren ifrågasätter koldioxidhysterin ur ekonomisk synvinkel, och antalet forskare och vetenskapsmän inom olika dicipliner som kritiserar den vetenskapliga trovärdigheten i rapporterna från FN:s klimatpanel blir allt fler. Exempelvis har nobelpristagaren i fysik 1973, Ivar Giaver, förklarat sig skeptisk och kallat frågan om global uppvärmning för en religion(!). Jag får också mail nästan dagligen från moderata väljare och lokalpolitiker som tycker vårt parti har köpt IPCC:s klimatteorier lite väl okritiskt. Jag tror vi kan se fram emot en intressant intern klimatdebatt på moderaternas arbetsstämma i augusti när klimatpolitiken skall beslutas.2009-07-16 Pinsamt Ulvskog

När statsminister Reinfeldt höll tal inför det nya EU-parlamentet och sedan hade en tre timmar lång debatt med parlamentarikerna, gick den nyblivne EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S) till angrepp mot honom och den svenska regeringen när det gäller den svenska inrikespolitiken (!). I sak vad det tydligen de gamla vanliga (s)lagorden om att det inte är så noga med statens finanser utan är viktigast att slösa bort så mycket som möjligt av skattebetalarnas pengar så snabbt som möjligt. Det måste ha framstått som ett märkligt budskap till ett EU där en stor del av medlemsländerna plågas av skenande budgetunderskott, och där Sverige tillsammans med några få andra länder är de enda som har hyfsad kontroll på statsfinanserna - och därför ses som föredömen av de övriga. Det statsminister Reinfeldt betonade i sitt tal var att ingen tjänar på att budgetunderskott rusar iväg, eftersom det kan leda till kännbara sparåtgärder senare. De flesta kloka politiker inser detta. Men tydligen inte Ulvskog.

Och så mycket var alltså Socialdemokraternas löfte värt om att Sveriges politiker skall försöka hålla sams och uppträda ansvarsfullt under det svenska ordförandeskapet för Sveriges skull. Ulvskog drog sig alltså inte ens för att gå till inrikespolitiska angrepp mot statsministern i självaste EU-parlamentet! Flera parlamentariker från andra länder reagerade tydligen på att Ulvskog på detta sätt blandade in svensk inrikespolitik i EU-frågorna.

Jag undrar var Mona Sahlin (S) tänker? Å ena sidan är hon nog väldigt glad över att slippa den obalanserade och opålitliga vänstersocialisten Ulvskog på hemmaplan, det var ju därför man förpassade henne till EU, så långt från den svenska inrikespolitiken som möjligt. Å andra sidan tycker kanske Sahlin att det blev olycklig timing att deportera Ulvskog till EU just nu när Sverige ansvarar för EU:s ordförandeskap? För Sahlin vet ju att alla Marita Ulvskogs grodor skadar Socialdemokraterna. Jag hörde en socialdemokrat säga att varje gång Ulvskog uppträder i ett debattprogram på TV så sitter partiets pressavdelning på helspänn, redo att skicka ut dementier...2009-07-15 Tydligt budskap om integritetsskydd från svenska ministrar

EU inleder idag ett toppmöte i Stockholm där EU:s ansvariga ministrar skall diskutera utökat EU-samarbete kring rättsliga frågor och gemensamma asylregler, samt fastställa riktlinjer för detta samarbete för de kommande fem åren, det så kallade Stockholmsprogrammet. Inför toppmötet har idag justitieminister Beatrice Ask (M) och migrationsminister Tobias Billström (M) en mycket välkommen debattartikel på Dn Debatt med rubriken "EU-mötet måste stärka medborgarnas integritet". Ett mycket välkommet budskap för alla oss moderater som vill prioritera integritetsfrågorna tydligare och som inte är beredda att acceptera helt orimliga intrång i integriteten och rättssäkerheten, oavsett om det gäller att jaga terrorister eller fildelare. Några citat ur artikeln tycker jag är särskilt viktiga:

"Att bekämpa grov gränsöverskridande brottslighet kräver internationellt samarbete. Våra polis- och åklagarmyndigheter måste bli bättre på att hjälpa varandra i stora utredningar som omfattar flera länder. Till deras hjälp finns Europol och Eurojust. Båda dessa myndigheter kan bli mer effektiva. Framgångsrik brottsbekämpning bygger på fakta och kunskaper. Utbyte av information mellan ländernas brottsbekämpande myndigheter ska förbättras. Vi vill utarbeta en långsiktig syn på informationsutbyte mellan medlemsstaterna. Den bör klargöra i vilka fall information ska få utbytas, vad den får användas till och hur länge den ska få sparas. Samarbetet på fältet ska bli bättre. Poliser, åklagare och domare från olika länder i Europa behöver få större utbyte av och förståelse för varandra. Ett spännande och konkret förslag är att en tredjedel av poliserna och hälften av åklagarna och domarna i Europa under de kommande fem åren ska delta i någon utbildning eller utbyte i ett annat EU-land.

"Vi arbetar för att EU tydligare ska sätta individen i centrum. Vår förhoppning är att individens rättigheter och den personliga integriteten ska stärkas inom EU genom Stockholmsprogrammet. EU ska vara ett område där grundläggande rättigheter skyddas enhetligt, och där respekten för den enskilda människan står i centrum. Rätten till respekt för privatlivet måste garanteras oberoende av nationsgränser, särskilt i fråga om skyddet av personuppgifter. Ett heltäckande och effektivt system för skydd av personuppgifter i EU behövs. Den enskildes rättigheter i brottmål, exempelvis rätt till tolkning och rätt till översättning, behöver förstärkas.

Även brottsoffrens rättigheter behöver utvecklas. Den som blir utsatt för brott utomlands är ofta i behov av bättre stöd och information än vad som i många fall erbjuds i dag. Vi vill också skapa mekanismer för att underlätta enskildas tillgång till rättslig prövning, så att var och en har möjlighet att utöva sina rättigheter överallt inom unionen."


Jag hoppas att det program som skall förhandlas fram - "Stockholmsprogrammet" skall bevisa att moderaterna och den svenska regeringen faktiskt tar integritetsfrågorna på större allvar än man kan tro av den politiska debatten. Så borde det givetvis vara med moderaternas traditionella syn på rättsäkerhet och trygghet. Det är hög tid att flytta fram de moderata positionerna, och jag är mycket nöjd med dagens artikel!

Och vem vet, kanske kan de svenska ministrarna även få med sig övriga EU-länder på en gemensam och förnuftig linje även när det gäller de pågående förhandlingarna om det nya frihandelsavtalet ACTA? Mycket av dessa förhandlingar sker tyvärr i hemlighet utan insyn men de uppgifter som sipprat ut med förslog som hotar den personliga integriteten förskräcker. Mer om ACTA i kommande blogginlägg.2009-07-13 Klimatprofessor varnar för världens sotutsläpp

Henning Rodhe, professor i kemisk meteorologi och tidigare medlem av FN:s klimatkommission IPCC, företräder den politiskt korrekta åsikten i klimatfrågan, och har i tidigare artiklar med kraft kritiserat dem som är av annan åsikt. Men den 11 juli hade han en i mitt tycke mycket intressant artikel i Helsingborgs Dagblad där han varnar för världens sotutsläpp och anser att dessa uppmärksammas för lite jämfört med koldioxidfrågan. Han menar att sotutsläpp är ett minst lika stort problem för den globala uppvärmningen som koldioxiden. Sotpartiklar i luften absorberar solljus och värmer därmed upp atmosfären och bidrar till växthuseffekten. När sotet faller ned över glaciärerna blir ytan "mörkare" och absorberar mer värme, varvid avsmältningen ökar. I längden hotar detta drickvattenförsörjningen i bland annat Indien (vilket jag också påpekade i mitt blogginlägg den 9/7 med anledning av G8-mötet).

Rodhes poäng är att Indien och Kina och andra länder som genom omfattande eldning av ved, jordbruksavfall och kodynga har stora problem med sotutsläpp kan ha lättare att minska dessa utsläpp än att minska sina koldioxidutsläpp. Det skulle också kunna vara ett bra alternativ i de kommande klimatförhandlingarna. Minskade sotutsläpp i exempelvis Indien skulle dessutom vara bra för hela jordklotet eftersom Indiens hushållseldning står för hela två tredjedelar av jordens sotutsläpp. Rodhe menar att västvärlden borde kunna stödja Indien med alternativa lokala energikällor som solenergi, biogas och pelletsugnar.

Kanske har Rodhe hittat en framkomlig väg som kan tilltala både klimatalarmisterna och oss som är lite mer skeptiska till koldioxidhotet? Själv tycker jag förslaget låter mycket intressant, och till skillnad från koldioxiden vet vi säkert att sotpartiklar medför smältande glaciärer. Det fick jag mycket klart besked om vid mina samtal med ledande forskare på Svalbard. Jag tycker det är betydligt bättre att satsa resurser på att minska ett utsläpp som med säkerhet medför miljöfördelar än att satsa det på ett utsläpp - koldioxid - som faktiskt är ganska omdiskuterat. Minskade sotutsläpp medför dessutom som bonus snabba, säkra och stora hälsofördelar för den lokala befolkningen. Den effekten följer inte nödvändigtvis av minskade koldioxidutsläpp.

Rodhes tankar stämmer i denna fråga väldigt bra med mina egna. Jag tycker, som jag tidigare skrivit flera gånger, att politikerna alltid i första hand bör prioritera "klimatåtgärder" som också har annan bevisad miljönytta, framför åtgärder som endast medför minskning av koldioxidutsläppen. Det är det minsta man kan begära med tanke på de allt starkare rösterna som framför tvivel om koldioxidens betydelse för klimatförändringarna. Kunde man hitta en sådan framkomlig kompromissväg kan kanske till och med de två sidorna i klimatdebatten förenas kring en vettig väg framåt som mänskligheten tjänar på oavsett vem som visar sig ha rätt i debatten kring orsakerna till framtida klimatförändringar?2009-07-12 Rekordmånga antagna till universitet, högskolor och Komvux

Sammanlagt 285.968 personer antagits till universitetet eller högskola i höst. Det är en ökning med 13 procent jämfört med förra höstterminen och innebär nytt rekord i antalet antagna för andra året i rad, enligt Verket för högskoleservice. Antalet sökande var också rekordstort, drygt 345.000 hade sökt, vilket är drygt 20 procent fler än i fjol. Man kan väl misstänka att konjunkturläget och den bistra arbetsmarknaden haft betydelse, men regeringen har också ökat antalet platser på vissa universitet och högskolor, främst i Västsverige. Bland annat har Högskolan i Borås tilldelats 200 extra utbildningsplatser.

I Sjuhärad kan man se att även antalet studerande på Komvux ökar. Förra året var det svårt att fylla alla platserna, men nu är läget det omvända. Störst tryck är det på yrkesutbildningarna där antalet sökande har fördubblats i jämförelse med i fjol.

Att använda lågkonjunkturen för att utbilda sig är sannolikt ett mycket klokt val. De som börjar sina studier idag kommer sannolikt ut på en betydligt bättre arbetsmarknad den dagen studierna är klara. Inte minst kommer den demografiska utvecklingen (dvs ovanligt stora pensionsavgångar) att skapa ett stort behov av välutbildad arbetskraft på arbets- marknaden om några år.

I bistra arbetsmarknadstider ställs ofta krav på fler utbildningar i Arbetsförmedlingens regi, och regeringen har också satt av extra pengar till fler kortare omställningsutbildningar. Men man får inte glömma att det också finns utmärkta möjligheter att vidareutbilda sig i det vanliga utbildningssystemet, och att Sverige faktiskt har ett ganska generöst studiemedelssystem.2009-07-11 Ologiska rekord

Min blogg har nu fler läsare än någonsin, och till stor del kan det förklaras av att ett antal vällästa klimatbloggar börjat länka till min sida. Jag får numera också en uppsjö av tips om olika tabeller, statistik och vetenskapliga avhandlingar med koppling till diskussionen om koldioxidens betydelse för eventuella klimatförändringar.

Tyvärr måste jag gallra bort en hel del. Jag publicerar endast sådant som känns seriöst, har säkra källor eller på annat sätt kan kontrolleras. Det finns tyvärr en stor mängd osäker eller uppenbart "anpassad" statistik som används av båda sidor i klimatdebatten för att styrka de egna påståendena. Man plockar helt enkelt ut väl valda tidspertioder eller väljer särskilda tillfällen för att mäta, eller använder olika skalor i diagram och tabeller för att få "rätt" resultat. Jag har tidigare gett några exempel på bloggen på sådant "fusk".

Nedanstående två tabeller, som förekommer på flera klimatbloggar, är intressanta. Jag har kollat dem mot flera källor på nätet och kan konstatera att flera av rekorden dessutom finns med i Guiness Rekordbok som globala värmerekord eller köldrekord. Om man söker på orternas namn får man också temperaturrekorden bekräftade.Den första tabellen visar de kallaste temperaturer som någonsin mätts upp i de olika världsdelarna. Den andra tabellen visar värmerekorden. Om det blir varmare på jorden till följd av ökande koldioxidutsläpp kan man ju tycka att de avlästa rekordtemperaturerna på jordklotet borde stiga efterhand, och att de högsta uppmätta temperaturerna borde ligga sent i tiden, kanske de sista årtiondena? På samma sätt borde köldrekorden då rimligen ligga längre bak i tiden. Men om man jämför tabellerna ser man att köldrekorden är av färskare datum än värmerekorden. För mig, vanlig politiker och människa som förtvivlat försöker hålla huvudet kallt och tänka logiskt i klimatdebatten, är det ärligt talat väldigt svårt att få ihop detta med de rådande teorierna om en allt snabbare global uppvärmning.2009-07-10 Mark behöver sina deltidsbrandkårer

Marks kommun har beslutat att spara på räddningstjänstens verksamhet och minska bemanningen hos deltidsbrandkårerna i Sätila och Torestorp. Till följd av detta har samtliga deltidsbrandmän sagt upp sig. Ett något drastiskt beslut kan man tycka, men också ett bevis på att deltidsbrandmännen känner sig osäkra på om de i framtiden kommer att kunna sköta sina viktiga uppgifter som idag.

Jag tycker personligen att kommunens sparkrav som fördelats ut lika i procent över alla kommunala nämnder är olyckligt. Självklart måste man kunna prioritera. Räddningstjänst, skola och äldreomsorg borde inte behöva spara lika mycket som andra verksamheter, och dessutom är kommunens överskottsmål onödigt stort i de extrema tider vi just nu lever i. Kommunens besparingar borde kunna läggas på en lägre nivå och fördelas annorlunda.

Räddningstjänsten utgör en del av själva grunden i tryggheten för Markborna, och därför anser jag att de besparingar som föreslagits på deltidsbrandkårerna i Sätila och Torestorp är ytterst olyckliga. Jag oroar mig självklart som invånare i den nordvästa kommundelen, eftersom jag vet att en deltidsbrandkår i Sätila är oerhört viktig för oss som bor här. Jag vet att exakt samma oro finns i de södra kommundelarna runt Öxabäck Torestorp och Älekulla, där man också vill känna tryggheten i att räddningstjänsten snabbt kan vara på plats med komplett utrustning och personal för att rädda liv om något händer. En mindre styrka med begränsade resurser är inte alls samma sak, och avståndet från heltidsstyrkan i Skene till de yttersta delarna i nordvästra respektive södra kommundelarna är alltför stort för att det skall kännas acceptabelt.

Jag kommer att argumentera i den moderata kommunfullmäktigegruppen för att moderaterna skall stödja att sparkravet på Räddningstjänsten skall tas bort, och att deltidsbrandkårerna blir kvar i rimlig omfattning i både Sätila och Torestorp. Jag har idag också gått med i den Facebookgrupp som min moderate partikollega Sven-Olof Carlsson startat för att rädda deltidsbrandkårerna i Mark. Hittills har 547 personer gått med sedan gruppen startades för en vecka sedan.2009-07-10 SSU har höga tankar om min betydelse...

SSU i Södra Älvsborg som driver just nu en kampanj mot bland annat mig, i form av slarvigt uppklistrade affischer på elskåp (olagligt, ajabaja SSU!). På denna affisch som jag av en slump hittade utanför Skene lasarett påstås lösningen på ungdomsarbetslösheten i Mark vara att göra mig arbetslös som riksdagsledamot.

Tänk om det ändå vore så enkelt att häva den globala lågkonjunkturen och finanskrisen. Men tyvärr övervärderar nog SSU min personliga betydelse en smula. Jag vet inte riktigt om jag skall vara smickrad över att SSU tror att min blotta närvaro i riksdagen orsakat hela den globala finanskrisen och lågkonjunkturen? Däremot vet jag alldeles säkert att jag inte har ansvar för den stora mängd barn som föddes i slutet av 1980-talet.

I själva sakfrågan kan det vara intressant att titta några år bakåt i tiden. I juni 2006 var totala antalet arbetslösa ungdomar i Mark 398 stycken. Och det var mitt i en stark högkonjunktur. Dagens nivå, 450 stycken, beror givetvis mest på den globala lågkonjunkturen och finanskrisen, men också på att antalet ungdomar som lämnat skolan de senaste åren är rekordstort - betydligt större än 2006. Det är toppen på den stora ungdomspuckeln som föddes i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet som nu lämnar skolan och kommer ut på arbetsmarknaden. När det händer mitt i en lågkonjunktur så blir naturligtvis läget besvärligt.

Samtidigt är det ett faktum är att antalet ungdomar som anmälde sig som arbetssökande i Mark minskade från 398 personer våren 2006 till 232 personer våren 2008, trots att antalet ungdomar som kom ut på arbetsmarknaden samtidigt ökade. Kommande år minskar ungdomskullarna som kommer ut på arbetsmarknaden, och om då samtidigt konjunkturen vänder uppåt igen kommer vi att få se en helt annan situation än idag, med en ungdomsarbetslöshet som rimligen ligger långt under nivåerna 2008.

SSU borde för övrigt fundera lite på hur fler ungdomar skall få jobb om man höjer arbetsgivareavgiften för dem som anställer ungdomar? Det är ju det Socialdemokraterna vill göra. Hade de fått bestämma hade ungdomsarbetslösheten i Mark säkerligen varit högre än den är idag.

För övrigt talar vi egentligen om två olika saker. Siffrorna ovan visar antalet ungdomar som söker jobb. Alla dessa är inte arbetslösa, en del går i skolan och söker extrajobb, andra har redan ett arbete men vill byta. De siffror SSU använder omfattar alla de 450 ungdomar som sökt jobb. Av dessa är enligt Arbetsförmedlingens egen statistik 277 arbetslösa eller i olika åtgärder, övriga 173 är antingen studerande som söker extrajobb eller ungdomar som redan har någon typ av arbete men söker annat jobb. 86 av de 173 är "sökande med förhinder", dvs sådana ungdomar som inte kan ta ett arbete just nu. Det kan till exempel vara personer studerar, vistas utomlands eller som bestämt sig för att fortsätta med högre studier. Den verkliga arbetslösheten bland ungdomar är alltså inte alls så stor i Mark som SSU vill försöka påskina.2009-07-09 Och så kom facit...
Uppdaterad

I kväll rapporterar media att Indiens och Kinas representanter anslutit till G8-mötet. Och genast är tongångarna om de dramatiska minskningarna av koldioxidutsläppen annorlunda. Varken Indien eller Kina verkar ställa upp på G8-ländernas överenskommelse (vilket inte förvånar mig alls med tanke på vad jag skrev i förmiddagens blogginlägg). Endast det märkliga politiska "beslutet" om en maximal temperaturhöjning på två grader kvarstår. Och den saken är ju lätt att lova när man samtidigt inte behöver förklara hur löftet skall kunna infrias eller om det ens går att infria...

Samtidigt går FN:s generalsekreterare till angrepp mot G8-ländernas överenskommelse och anser att målen är för försiktiga och att de inte kombineras med beslut om tillräckliga åtgärder och en rimlig finansiering. Det sista är intressant, kostnaderna blir enorma, inte minst för utvecklingsländerna, och vi i västvärlden förväntas betala hela kalaset - vilket givetvis kommer att leda till höjda skatter. Även Greenpeace och andra miljöorganisationer vill se tuffare och snabbare mål. Som om de mål som G8-länderna enades om inte är tillräckligt orealistiska redan som de är?2009-07-09 Världens ledare samlade

Världens viktigaste ledare samlade i L'Aquila i Italien. Sveriges statsminister Reinfeldt ingår bland dessa till följd av det svenska ordförandeskapet för EU.

Vid toppmötet diskuterades faktiskt inte bara klimatfrågan, även om det verkar vara det enda som intresserar media. Även den globala finanskrisen och lågkonjunkturen var en viktig fråga för världens ledare, och där är jag övertygad om att Sverige har en viktig roll som föredöme. Den svenska regeringen har hållit koll på statsfinanserna till skillnad från alltför många andra länder, och inte minst visat att man inte använder skattebetalarnas pengar för att understödja protektionism och osund konkurrens mellan länderna. Detta är av avgörande betydelse för att snabbt få fart på världskonjunkturen igen.

Man kan ha synpunkter på att världens ledare lägger så oproportionerligt stor vikt vid koldioxidfrågan, även om jag är övertygad om att det mest är vackra ord som det brukar i sådana här sammanhang. Men man kan samtidigt känna en stor tacksamhet att Sverige och EU företräds av Fredrik Reinfeldt. Tänk om det varit Mona Sahlin i stället? Det går kalla kårar efter ryggen när jag tänker på vilka orimliga utspel hon skulle gjort i klimatfrågan, hur hon skulle försökt förklara sitt tidigare förslag att pumpa in de svenska pensionsspararnas pengar som riskkapital i de svenska bilföretagen, eller hur hon skulle motivera kraftiga skattehöjningar för löntagarna mitt en allvarlig lågkonjunktur. Hela Sverige hade fått skämmas med henne som representant vid G8-mötet.2009-07-09 Tänk om jordklotet inte bryr sig?

G8-ländernas ledare med USA:s president Barack Obama i spetsen, och med Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt närvarande som representant för EU, har enats om ett långsiktigt mål om att halvera koldioxidutsläppen i världen till år 2050. Den industrialiserade delen av världen ska minska sina utsläpp med hela 80 procent. Man har också "beslutat om ett temperaturtak för klimatförändringarna på två grader celsius".

Rent spontant tycker jag givetvis att G8-ländernas ledare borde lyssna mer på den samlade vetenskapen kring koldioxid- teorierna och inte bygga sina beslut endast på åsikterna från IPCC och den politiskt korrketa delen av forskarvärlden. Å andra sidan - om överenskommelsen verkligen leder till att Indien och Kina minskar sin kolanvändning så dramatiskt som överenskommelsen kräver är det givetvis mycket bra. Det skulle minska luftföroreningarna i stora delar av Asien och minska sjukdomar och dödlighet i städerna. Dessutom skulle en minskad mängd stoftpartiklar bromsa avsmältningen av glaciärerna i Himalaya, vilket är viktigt för den framtida dricksvattenförsörjningen i exempelvis Indien. Problemet är bara att jag har svårt att se hur denna minskade kolanvändning skulle gå till. Jag vet av egen erfarenhet efter mitt besök i Indien att man planerar att öka sin kolförbränning och därmed utsläpp av CO2 kraftigt under överskådlig tid, och detsamma gäller självklart Kina. Jag hörde själv Indiens utrikesminister säga detta på klimatkonferensen i Delhi i februari, och det var också det tydliga budskapet vid vårt möte med Energy Forum, en samling experter inom den Indiska energisektorn. Hur Indien och Kina skall kunna halvera sina utsläpp fram till 2050 är för mig en gåta. Om det misslyckas och samtidigt övriga länder tagit på sig en ännu större börda kommer detta givetvis att rubba konkurrensen mellan länderna till Europas och USA:s nackdel. Självklart kommer detta att drabba invånarna i västländerna i form av högre skatter, dyrare energi, utslagna företag, ökad arbetslöshet och lägre levnadsstandard. Frågan är om befolkningen i USA och Europa verkligen kommer att tycka att detta är ett rimligt offer för en högst osäker bromsning av klimatförändringarna?

En annan spontan tanke är att det är lite lustigt att världens ledare tar "beslut" om jordens temperatur. Tänk om inte jordklotet bryr sig? Tänk om naturliga klimatförändringar kommer att medföra betydligt större temperaturhöjningar än så i framtiden, alldeles oavsett de tuffa politiska målen om minskade koldioxidutsläpp? Vad skall världens ledare göra då? Faktum är att jordens medeltemperatur genom historien svängt kraftigt alldeles utan mänsklig påverkan. Att ta politiska beslut om jordens temperatur är nog ungefär lika effektivt som att politiskt besluta om vädret. Men för all del, år 2050 är jag själv 89 år om jag får leva, och många av de politiska ledare som är med och tar dagens beslut kommer inte att leva då de politiska löftena och effekterna av dessa skall utvärderas och bedömas av eftervärlden.2009-07-08 Borås Tidning följer upp vårt riksdagsseminarium om klimathotetJust hemkommen från en veckas semester upptäcker jag till min glädje att Borås Tidning ägnat flera helsidor (!) åt att följa upp det klimatseminarium som jag och tre andra riksdagsledamöter arrangerade den 13 maj. Artikeln, som publicerades den 28 juni, ger en mycket rättvisande bild av den oeniga forskarvärlden och ställer öppna frågor utan att ge läsaren pekpinnar. All heder till BT:s reporter Jan Lindsten för detta. Det hör inte till vanligheterna i media idag när klimatfrågan kommenteras.

Även min egen roll i seminariet och min skeptiska hållning beskrivs på ett korrekt sätt. Särskilt nöjd är jag med att det tydligt sägs att jag är skeptisk till koldioxidhotet, och att jag inte bara kallas "klimatskeptiker" på det lite nedlåtande sätt som annars är vanligt i media. Man kan givetvis inte vara skeptisk till klimatet, och rimligen inte heller vara skeptisk till att klimatet förändras - det har det alltid gjort. Däremot kan man vara skeptisk till teorierna kring koldioxidens stora betydelse för klimatförändringarna, inte minst när man tydligt i BT kan läsa att koldioxiden endast utgör 0,037% av atmosfärens gaser.

Vattenångan (molnbildningen) utgör enligt BT:s bakgrundstext mycket riktigt den kraftigaste källan till växthuseffekten på jorden och står för 0,2%, dvs mer än 5 gånger så mycket som koldioxiden. Och det anknyter till en av de viktiga punkterna vid seminariet där Dr Roy Spencer bland annat berättade om sin relativt färska forskning som han menar visar att molnbildningen har en betydligt större betydelse för växthuseffekten än man tidigare trott.

Klicka på minibilderna ovan för att läsa hela artikeln. Det går tyvärr inte att länka eftersom artiklarna inte publicerats i BT:s nätupplaga utan endast i papperstidningen.2009-07-07 Vi måste stå emot förmyndarna

Efter en dryg veckas semester i Tavira i södra Portugal känns det lite motigt att komma tillbaka till förbuds- och kontrollsverige igen. Jag har noterat ilskan från oppositionen över avskaffandet av Apoteksmonopolet, och oron över att svenska folket inte skall kunna hantera friheten att köpa huvudverkstabeltter eller nässpray i livsmedelsbutiken. Att Sverige är enda landet i världen, förutom Nordkorea och Cuba, som fram tills nu haft ett statligt apoteksmonopol verkar inte hjälpa som argument, svenska folket är enligt politiker inom oppositionen och statliga experter så beroende av statliga pekpinnar och kontroll att man helst inte bör släppa en millimeter på detta. I Tavira, som är en relativt liten Portugisisk stad, finns minst fyra apotek bara i centrum. Jag tvivlar på att portugiserna är mer läkemedelsberoende än svenskarna.

Och nu vill kristdemokraterna höja alkoholskatten. Ett ovanligt dumt förslag. Den höga svenska alkoholskatten gör redan att svenska bryggerier konkurreras ut av utländska, och medför samtidigt extrem privatimport från utlandet och därmed stort utbud av alkohol som säljs vidare till ungdomar. Onödigt stora förråd av alkohol hemma i hushållen är knappast heller något som minskar konsumtionen vare sig bland ungdomar eller vuxna. Återigen en jämförelse - i Tavira i Portugal säljs både vin och sprit i livsmedelsbutikerna. Under de tio dagar jag varit i landet har jag inte sett en enda berusad portugis. Däremot en del överförfriskade turister.

När skall svenska politiker och "myndighetsexperter" inse att personligt ansvar aldrig går att ersätta med regler, förbud, straffbeskattning och kontroller? Det är ju precis tvärtom - ju mer klåfingriga politikerna blir, desto mindre ansvar återstår för den enskilde människan.2009-07-07 Härlig nystart av Elfsborg

Efter segern med 3-0 hemma mot tabbeljumbon Örgryte, samtidigt som alla övriga topplag tappade poäng, ser den allsvenska tabellen så här trevlig ut! Och Elfsborg och Blåvitt har nu skapat en ordentlig lucka till övriga lag.

Elfsborg tog in två poäng på Blåvitt, och är nu både ett av de mest målfarliga lagen, det mest försvarssäkra laget, och dessutom enda laget som är obesegrat efter 13 omgångar.

Nästa match blir dock tuffare, Helsingborg på bortaplan. Å andra sidan är Elfsborg nu - äntligen - ordinarie, med alla skadade spelare tillbaka. Gårdagens match var faktiskt den första i år med ordinariemanskap på plan!Tabellen har jag hämtat från Borås Tidning
2008-07-06 Debatt: Svenska ungdomar kan känna framtidstro!

I onsdags hade jag en debattartikel i Borås Tidning där jag diskuterade ungdomsarbetslösheten - hur hög den faktiskt är, vad regeringen gör för att motverka den, och hur positiv framtiden faktiskt ser ut på arbetsmarknaden för dagens ungdomar när väldigt stora grupper kommer att gå i pension de kommande åren.

Media och den politiska oppositionen gör allt för att svartmåla bilden av ungdomarnas chanser att få arbete. Man använder den officiella statistiken som ”bevis” på att 24% av ungdomarna i dag är arbetslösa. Men så är det inte i verkligheten. I den officiella statistiken utgörs nära hälften (!) av de ”arbetslösa” ungdomarna av heltidsstuderande på gymnasium eller högskola som sökt extraarbete. Om man bara räknar de ungdomar som inte studerar och som vill ha ett heltidsarbete ligger arbetslösheten runt 12%. I Sjuhärad är den verkliga ungdomsarbetslösheten runt 9-10%, vilket innebär att ca 90% av de rekordmånga ungdomar som lämnat skolan de senaste åren faktiskt har ett arbete - trots dagens bistra tider på arbetsmarknaden.

Faktum är att den svenska ungdomsarbetslösheten i dagens extrema globala lågkonjunktur idag ligger något lägre än i högkonjunkturen 2005-2006! Långtidsarbetslösheten bland ungdomar är också lägre i Sverige än i andra EU-länder, varannan arbetslös ungdom i Sverige är arbetslös i mindre än en månad. Å andra sidan har Sverige under många år haft högre ungdomsarbetslöshet än många andra europeiska länder, vilket till stor del beror på en misslyckad skolpolitik där alltför många lämnar grundskolan och gymnasiet utan att ha slutfört studierna. Alliansens stora reformer inom skolpolitiken är därför viktiga för att minska ungdomsarbetslösheten.2009-07-05 I morgon drar allsvenskan igång igen

Före det allsvenska uppehållet för U21-EM hann lagen spela 12 omgångar av totalt 30. Elfsborg ligger så här långt tvåa, tre poäng efter IFK Göteborg, och är enda obesegrade laget i allsvenskan. Alla övriga lag i allsvenskan har tre förluster eller fler så här långt!

I morgon väntar hemmamatch mot Örgryte som ligger hopplöst sist. En på papperet lätt match, vilket alltid brukar betyda att det blir betydligt knepigare i verkligheten...

Låt oss ändå hoppas att Elfsborg vinner i morgon, och att det sedan blir en hård västsvensk kamp om guldmedaljerna mellan Sveriges två mest underhållande och publikdragande lag, Blåvitt och Elfsborg. Och att givetvis Gulsvart drar lägsta strået till sist!
2009-07-04 Dagens klimatfundering

Film 3/5 och 5/5 om Global Warming

Här kommer de två sista filmerna i denna serie. Det finns även andra filmer som kritiskt granskar klimatfrågan. Kanske lägger jag ut fler framöver.2009-07-03 Dagens klimatfundering

Film 2/5 om Global Warming

Här kommer ännu en film med spännande funderingar kring koldioxidens (eventuella) betydelse för den globala uppvärmningen:

2009-07-01 Sverige leder EU

I dag startar det svenska ordförandeskapet för EU, som innebär att Sverige leder EU:s arbete.
För egen del tycker jag att EU:s absolut viktigaste uppgift just nu är att hantera finanskris, lågkonjunktur och arbetslöshet på ett ansvarsfullt sätt. En av de viktigaste sakerna Sverige kan göra är att verka för att EU-länderna inte av protektionistiska skäl försöker gynna sina egna företag genom olika former av öppna eller dolda statliga stöd och subventioner till inhemska företag, samtidigt som man slår undan benen på företag i grannländerna. Ansvarsfulla statsfinanser inom hela EU är en annan viktig fråga där Sverige redan profilerat sig.2009-07-01 Bara Nordkorea och Cuba kvar...

I dag upphör Apotekets monopol på försäljning av läkemedel. Det innebär att endast Nordkorea och Cuba har kvar ett apoteksmonopol. I alla andra länder i världen har monopolet slopats. Sveriges Farmacevtförbund uppskattade förändringen så mycket att man firade lagändringen med en fest med disco i Almedalen igår kväll. Många apoteksanställda är tydligen sugna på att starta egna Apotek.

Den 1 november sker ytterligare en förändring. Då upphör Apotekens monopol på försäljning av vissa receptfria läkemedel som huvdverkstabletter och nässpray. Det innebär att vi som bor på landsbygden inte längre behöver köra till närmaste Apotek för att handla och anpassa oss efter Apotekets öppettider. Från och med den 1 november får människor rätt att handla ett urval av receptfria läkemedel på bensinmacken eller i mataffären.

Det är viktigt att känna till att försäljning utanför Apotekets ram kommer att vara noga reglerad av hänsyn till patientsäkerheten. Det innebär bland annat åldersgräns på 18 år, att vissa läkemedel kommer att säljas i mindre förpackningar för att motverka missbruk, samt att läkemedel skall förvaras utom räckhåll för allmänheten eller under direkt uppsikt av butikspersonalen. De läkemedel som kommer att kunna köpas i butiker beslutas av Läkemedelsverket, och det gäller sådana läkemedel där biverkningar är sällsynta. I stort blir det samma läkemedel som idag säljs hos Apoteksombuden.

Den politiska oppositionen tror inte att svenska folket kommer att kunna hantera detta, utan vill behålla förmynderiet och vill att Sverige skall fortsätta att utmärka sig i världen med ett statligt apoteksmonopol. Vi inom Alliansen litar däremot på människornas förmåga att fatta egna beslut. Ännu ett monopol faller idag, ännu lite mer makt flyttas från myndigheterna till den enskilde medborgaren!