Blogg juni 2008

2008-06-28 Mätbart resultat

Innan riksdagen hade sina sista debatter före sommaren fick jag ett litet paket i internposten med ett kort där det stod att jag vann 4:e pris i riksdagens förslagstävling rörande miljöinsatser. Jag berättade om mitt bidrag och det positiva mottagandet på bloggen den 31 mars. Innehållet i paketet var - en tumstock från Hultafors med riksdagens logotype påtryckt! Mycket trevligt med en present med anknytning till valkretsen.

Tillsammans med tumstocken följde det med en liten information om tumstockens historia. Den ledade tumstocken uppfanns av svensken Karl-Hilmer Johansson Kollén 1883. En engelsk dam satsade 5.000 kronor för att starta tillverkning av tumstockar i Sverige, och redan efter ett par år kom produktionen igång i Hultafors där den fortsatt fram till idag. I dag tillverkar man flest tumstockar i världen, mer än 80 km varje dag! Ett tydligt mått (!) på framgång.2008-06-26 Antalet socialbidragstagare fortsätter minska

Antalet socialbidragstagare fortsätter att minska, enligt Socialstyrelsen. Under 2007 fick 378.500 människor bidrag, vilket är en minskning med 7.000 jämfört med 2006.

I Sjuhärad var trenden densamma. I tre av de sex kommunerna minskade kostnaderna kraftigt, Borås (-7%), Mark (-8%) och Tranemo (-6%). Svenljunga fick däremot på grund av ökat flyktingmottagande ökade kostnader med 6% (exkl flyktingmottagande sjönk kostnaderna däremot mest i Sjuhärad, hela 20%). Bollebygd och Ulricehamn visade i stort sett oförändrade siffror. (+1% respektive -2%)

Siffrorna över första kvartalet 2008 för landet i sin helhet visar en fortsatt minskning av kommunernas socialbidragskostnader med i genomsnitt 4%, exkl flyktingmottagande. Om man räknar in flyktingmottagandet ser man däremot i stort sett oförändrat läge (ökning på 1%). I Sjuhärad är signalerna blandade, Borås och Tranemo visar fortsatt sanbbt sjunkande kostnader under 2008, med 7% respektive 5%. I övriga fyra kommuner visas i stället en förvånansvärt stor ökning första kvartalet, vilket alltså skiljer ut kommunerna ordentligt från genomsnittet av Sveriges kommuner. Om det bara är tillfälliga effekter återstår att se. Ökat flyktingmottagande och fler invånare kan knappast förklara hela förändringen, och med tanke på att arbetslösheten samtidigt fortsätter minska i alla sjuhäradskommuner och ligger på en extremt låg nivå (långt under genomsnittett för landet) är den ökande kostnaden för socialbidrag i dessa kommuner svårbegriplig.

Det viktiga är att fortsätta regeringens politik för att hjälpa fler tillbaka till egen försörjning, först då blir det stabila långsiktiga besparingar för kommunerna. Arbetet med detta har bara börjat - tredje steget i Jobb- och Utvecklingsgarantin kommer att bli mycket betydelsefullt, mer om detta senare.2008-06-22 Sommar och (förhoppningsvis) sol...

Riksdagen har nu haft sina sista voteringar före sommaren, men det betyder inte att politiken tar semester. Jag kommer att fortsätta blogga under sommaren, men det blir nog inte lika ofta som normalt - om nu inget särskilt inträffar, man vet ju aldrig!

För egen del blir det äntligen lite tid till familjen och hundarna, bad hemma i våra sjöar och lite trevligt trädgårdsarbete och husmålning. Det skall bli väldigt skönt efter en mycket hektisk politisk vår.

Ett trevligt sätt att tillbringa sommaren kan ju också vara att besöka någon trivsam uteservering, exempelvis på den nya fina Sandwalls plats vid Viskan mitt i centrala Borås (bilden). Ett annat trevligt sätt att förgylla semestern är givetvis att följa Elfsborgs framfart i allsvenskan efter EM-uppehållet!

Jag önskar alla mina bloggbesökare en riktigt trevlig sommar!2008-06-20 Tack!

Jag har visserligen inte fått några blommor för min ja-röst för FRA-lagen, men däremot ett antal uppskattande mail och sms som tycker att det var modigare att rösta ja i det klimat som rått den senaste veckan än att fega ur och rösta nej. Kanske är det så.

Den som läst en del av de mail jag fått under veckan skulle nog i vart fall fundera en liten stund över om det är värt alla förolämpningar och otrevligheter att vara riksdagsledamot. Självklart värmer det då när man får uppmuntrande ord, inte minst när människor som är särskilt insatta i frågan ger ytterligare bekräftelse på att vi gjorde rätt när vi sa ja till FRA-lagen.

Trevlig midsommar alla bloggbesökare!
(som varit sanslöst många den senaste veckan)2008-06-20 Det finns sansade FRA-kommentarer också.....

Uppståndelsen kring riksdagens beslut om FRA-lagen saknar alla proportioner. Men visst är det en svår uppgift att förklara för svenska folket vad FRA gör (hemligt), hur man gör det (hemligt) och vilka resultat man får av det (hemligt), samt vilka hot som finns mot landet (hemligt). Jag kan bara be dem som läser detta känna i vart fall lite förtroende för mig och andra riksdagsledamöter som har en betydligt bredare bild, där vi inte alltid kan återberätta precis allt av naturliga skäl. Vi har gjort en avvägning för landets bästa, och enligt min mening tagit integritetsfrågorna på stort allvar.

Alltfler bloggare och ledarskribenter från höger till vänster börjar nu också framföra en lite annan bild av frågan än det politiskt korrekta raseriet mot FRA-lagen. Det är välkommet! Ett bra exempel är den frispråkige liberale debattören Dick Erixons blogg. Erixon brukar vara den som går i spetsen för liberal politik, men så här skrev han igår:

"Vem tar ansvar för Rikets säkerhet?"

"I andra länder anses det vara något fint och stort att värna det egna samhällets värderingar och frihet, men i Sverige fnyser alla som inte är direkt ansvariga i regeringsställning för tanken att Sverige behöver försvaras.

Jag delar mycket av kritiken om integritetsintrånget som den socialdemokratiska FRA-lagen innebär, men man kan ju inte blunda för skälen till denna lag: värnet av Sveriges möjligheter att skydda landet mot yttre hot. Vad är yttrandefrihet och integritet värt om det svenska samhället står så sårbart att landet kan attackeras och sänkas i kaos på grund av att vi inte är beredda att försvara våra friheter?

Naiviteten är enorm i detta land. Jag trodde den hade blivit mindre sedan man sett hur skolbarn kidnappades och dödades i Beslan av terrorister, sedan man sett bombningarna mot kollektivtrafiken i London och Madrid. Säkerhetshoten mot Europa är inte längre nationella arméer med pansarvagnar och uniformerade styrkor. Det är istället asymmetriska hot från ickestatliga aktörer som är ute efter att skapa så stor panik som möjligt — riktat mot civilbefolkningen.

Många tar så lätt på dessa hot, att man får en känsla av att de tror att Sverige är en isolerad ö dit omvärldens elände aldrig någonsin kan nå. Det skrämmer mig. Det visar vilket utmärkt mål Sverige är. Här finns ingen beredskap. Här finns ingen mental förberedelse på att det värsta kan hända. Här skulle en terrorattack få största möjliga effekt. Det är dags att vakna! Sverige är en del av världen.

De flesta ledarsidor bortser från sitt ansvar att förbereda sina läsare på att terrorangrepp kan ske här hos oss. Medierna låtsas som att det inte finns någon omvärld runt Sverige. Allt är lungt och kommer att så förbli. Det är vad ledarsidorna säger. De ljuger! Ett attentat kan ske när som helst, var som helst och hur som helst."


Dick Erixon citerar också den frispråkige fd riksdagsledamoten Widar Andersson (s), numera ledarskribent på Folkbladet. Under rubriken Hysteri med lyckligt slut skrev Widar Andersson följande i sin ledare igår:

"Riksdagens ja är ett starkt ja. Alla partier utom miljöpartiet inser behovet av en effektiv signalspaning för att om möjligt upptäcka och avvärja yttre hot mot Sverige och svenska intressen. Därför bryr jag mig inte särskilt mycket om röstsiffrorna vid omröstningen strax efter nio i går kväll. Det viktiga för dagen är att riksdagen fungerar när vitala säkerhetsintressen står på spel."

Dagens ledare i Borås Tidning var också välkommen och visar att BT också verkar höra till de få tidningar som inser det komplexa i frågan. Men när skall övriga svenska ledarskribenter vakna? Jag väntar med spänning!2008-06-19 Min riksdagskollega Ulf Sjösten lämnar riksdagen

Pressmeddelande 2008-06-19

Riksdagsledamot Jan Ericson (m)
Telefon 073-9558919


Min riksdagskollega Ulf Sjösten lämnar riksdagen

Min moderate riksdagskollega från valkretsen, Ulf Sjösten, kommer att lämna riksdagen av familjeskäl.
Jag har vetat detta en tid, men först idag kom det officiella beskedet till de moderata medlemmarna i Sjuhärad. Ulf kommer dock att fortsätta arbeta politiskt för moderaterna, bland annat som förbundsordförande för Södra Älvsborg.

Jag tänker inte rescensera Ulfs tid som riksdagsledamot, det överlåter jag till andra. Men jag vill gärna säga att Ulf på många sätt har varit en förebild för mig själv när det gäller hur man skall arbeta som riksdagsledamot, och han var också en av dem som inspirerade mig själv att kandidera i riksdagsvalet 2006. Ulf har genom åren varit aktiv, synlig, utåtriktad och under mina år i riksdagen alltid tillgänglig för samtal och goda råd. Jag kommer att sakna min riksdagskollega.

Samtidigt är politik ett lagspel, precis som fotboll. När en spelare lämnar laget kommer an annan i stället. Jag vill därför passa på att hälsa min nya kollega från Sjuhärad, Cecilie Tenfjord-Toftby, välkommen till riksdagen. Jag skall försöka vara samma stöd för henne som Ulf har varit för mig. Cecilie och jag känner varandra bra vid det här laget och jag är övertygad om att vi kommer att kunna arbeta bra tillsammans för Sjuhärads bästa.
2008-06-19 Direktrabatt vid köp av hushållsnära tjänster

Förra hösten lämnade jag in en riksdagsmotion med rubriken Förenkla avdragsrätten för hushållsnära tjänster. Där föreslog jag att avdragsrätten för hushållsnära tjänster skulle ersättas med ett system där säljaren kan ge rabatten direkt på fakturan, och att företaget sedan skulle kunna räkna av lämnade rabatter från andra skatter som företaget betalar in månadsvis till staten. Detta skulle göra allting enklare för både säljare och köpare. Dessutom skulle köparen slippa ligga ute med pengarna tills man fått sina avdrag beviljade, och skatteverket skulle slippa granska drivor med ansökningar på småbelopp och i stället kunna göra granskningen på företagsnivå i samband med de vanliga skatterevisionerna.

I dag kommer ett förslag från hushållstjänstutredningen, som föreslår just detta! Tanken är att säljaren tar ut ett lägre pris av kunden, och sedan får resten av betalningen från Skatteverket. Finansminister Anders Borg (m) är positiv till förslaget och menar att det förenklar för kundensom föreslår just denna förbättring. Enligt utredningen skulle det nya systemet kunna införas redan kommande årsskifte. Om det blir så är det utmärkt, av de kontakter jag har med företagare i branschen vet jag att det skulle öka omsättningen i branschen ytterligare och skapa ännu fler jobb!2008-06-19 Skatten sänks för pensionärer med låg pension

Många äldre i Sverige har det bra ställt och har goda möjligheter att leva ett bra liv även efter uppnådd pensionsålder. Samtidigt är verkligheten helt annorlunda för en stor del av de äldre pensionärerna. Lägst genomsnittlig disponibel inkomst har kvinnor över 85 år, vilket förklaras av att de många gånger har arbetat obetalda i hemmet och därför haft en svag arbetsmarknadsanknytning. För dessa kvinnor, och andra äldre som inte kan känna ekonomisk trygghet, utlovade regeringen i vårbudgeten för en större reform.

Nu finns ett förslag som är utskickat på remiss. Det innebär att skatten sänks för de pensionärer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och som har låg pension. Skattelättnaden lämnas genom att grundavdraget höjs vid låga inkomster. För högre inkomster trappas grundavdragshöjningen sedan av. Exakt hur stor skattesänkningen blir bestäms i statens budget för 2009, men målet är att för en pensionär med full garantipension skall förslaget innebära en skattelättnad på ca 2 500 kronor per år. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

Utöver detta har Alliansregeringen som bekant förstärkt bostadstilläggen för pensionärerna. För de mest sjuka äldre satsas 1,4 miljarder kronor årligen för att förstärka kvaliteten i äldreomsorgen. För att fler äldre ska få tillgång till ett anpassat boende satsas årligen en halv miljard kronor. Vi stärker äldres möjligheter att välja sin vård och omsorg genom en särskild satsning på valfrihet i kommunerna, Fritt val, med närmare 300 miljoner kronor 2008-2009. Tandvårdsreformen som nu blir verklighet kommer därtill att innebära betydande ekonomiska lättnader för dem som behöver omfattande tandvård när det totala statliga stödet fördubblas från 3 till 6 miljarder kronor per år.

Alliansregeringen har också genomfört flera reformer till stöd för äldre som vill arbeta även efter pensionsåldern. Jobbskatteavdraget ger pensionärer som arbetar en extra stor skattelättnad. Arbetsgivare som anställer pensionärer har därtill befriats från den särskilda löneskatten, vilket stärker äldres möjligheter att vara attraktiva på arbetsmarknaden.

Vid sidan av detta ger arbetslinjen tydliga resultat också för pensionärers ekonomi, eftersom inkomst- och tilläggspensionerna är kopplade till tillväxten genom den så kallade följsamhetsindexeringen. Den nu starka utvecklingen där fler kommer i jobb, utanförskapet minskar och inkomsterna förbättras leder till att de totala löneinkomsterna ökar. Det gynnar även dagens pensionärer, då pensionerna i ålderspensionssystemet bland annat är knutna till hur genomsnittsinkomsten utvecklas. Därför ökade pensionerna med i genomsnitt cirka 4 000 kronor 2007, och för 2008 och 2009 beräknas pensionerna öka med 5 000 respektive 5 800 kronor per år. Det är en tydlig förbättring jämfört med till exempel 2005, då pensionerna inte ökade med mer än 2 000 kronor. Det är endast fler i arbete och god tillväxt som långsiktigt kan bära goda pensioner och ett hållbart pensionssystem.2008-06-18 Signalspaning/FRA del 8 (absolut sista!): Mot folkets vilja?

Efter morgonens beslut om återremiss av FRA-lagen och inför eftermiddagens slutliga votering kommer det fortfarande ett och annat mail. Tyvärr håller några av dessa en ton som visar att de som skickar mailen inte respekterar demokratin. Demokrati innebär som bekant inte att man själv alltid får som man vill. De nu 963 kritiska mail jag besvarat (samt ca 250 uppföljande kommentarer som också besvarats) är en sak - 9.000.000 övriga svenskars ganska okända åsikt är en annan. Men nu börjar det också komma trevliga mail som bekräftar att kunskap är makt, och att arga FRA-kritiker kan byta åsikt om man ger sig tid att bemöta kritiken. Två exempel:

"Jag har aldrig tvivlat på regeringen (eller för den delen Moderaternas) värnande om den personliga intigriteten och efter att ha gjort efterforskningar (samt läst din blogg och fått svar av andra moderata riksdagsledamöter måste jag nog erkänna att jag föll för den populistiska propagandan och nu har ändrat åsikt."

"Jag har varit inne på din blogg och tycker att du verkar göra ett mycket bra jobb i denna svåra fråga. Jag förstår nu mer hur du resonerar och respekterar ditt beslut att rösta ja för lagen. Om jag röstar på moderaterna i nästa riksdagsval så kan jag kanske glädja dig med att du i och med ditt engagemang just nu placerat dig högst upp på min lista för personvalet"

TV4 har låtit Novus Opinion göra en undersökning om vad svenska folket tycker i frågan. Med tanke på den infekterade debatten och helt ensidiga och upphetsade mediabilden skulle man ju kunna tro att 95% av svenskarna skulle vara emot FRA-lagen. Men undersökningen visar att 56% säger nej. 44% säger ja eller har ingen åsikt. Kanske finns det fler människor än man tror där ute i landet som inser att det finns två sidor av saken? Hade alla media förmedlat en allsidig bild är jag helt övertygad om att en majoritet hade sagt ja.

När jag röstar ja i kväll gör jag det för att jag tycker det är på tiden att Sverige får en lagreglering av FRA:s verksamhet, och att integriteten skyddas i lag. Frågan har utretts, stötts och blötts under minst fem år, vi vinner inget på att utreda ytterligare, allt som kan sägas har redan sagts, alla argument har prövats och nu är det dags att sätta ned foten.

Tidigare inlägg om FRA och Signalspaning (scrolla ned på sidan!):
17/6: Signalspaning/FRA del 7: Dags att rösta
17/6: Signalspaning/FRA del 6: Svar på en del nya frågor
16/6: Signalspaning/FRA del 5: Falska rykten cirkulerar
14/6: Signalspaning/FRA del 4: Piratpartiets kampanj imponerar inte
12/6: Signalspaning/FRA del 3: Därför tänker jag rösta JA
12/6: Signalspaning/FRA del 2: Vad innebär FRA-förslaget?
12/6: Signalspaning/FRA del 1: Behöver Sverige signalspaning?
2008-06-17 Signalspaning/FRA del 7: Dags att rösta
Uppdaterad

Dagen har varit turbulent, minst sagt! Ett redan godtagbart förslag fick under eftermiddagen ytterligare några tillägg för att trygga integriteten ännu mer, och det var efter synpunkter från många av oss riksdagsledamöter inom Alliansen. Efter dessa tillägg känns lagförslaget ännu tydligare som en rimlig avvägning mellan två viktiga intressen, integritet och effektiv signalspaning. Ingen från Alliansen verkar nu heller längre ha några planer på att rösta nej. Nu har förresten också JA-sidan vaknat till liv i mailboxen och det börjar komma mail och SMS som rekommenderar mig att rösta JA. Själv kommer jag dock aldrig att låta mailbombning avgöra hur jag röstar. För mig handlar dagens fråga om en svår politisk avvägning mellan olika intressen, men det är inte första gången - det hör till i politiken, och det är det jag är vald för att hantera.

För övrigt är debatten ganska konstig. Ingen av oss vet idag om vårt mail eller telefonsamtal går genom en kabel eller i etern, det är en ren slump. Vi vet därför inte heller om meddelandet blir utsatt för signalspaning eller inte. Om jag ringer svärmor och telefonsamtalet kopplas via satellit är signalspaning tydligen helt okej. Om jag ringer svärfar och telefonsamtalet kopplas genom en kabel är signalspaning plötsligt ett integritetsintrång som är jämförbart med Stasi eller KGB. Debatten har helt spårat ur.

Rent ideologiskt känner jag ändå i ryggmärgen att man skall vara på sin vakt så fort någon form av integritetsintrång hotar medborgarna. Hur noga man än utformar lagar, förskrifter och övervakar, så finns alltid risk för missbruk, misstag och läckor av känslig information. Både maskiner och människor kan göra fel. Skall man kunna skydda medborgarna till 100% mot all risk för intrång i integriteten måste man säga blankt nej till all form av signalspaning. Men då måste man också vara tydlig med att Sverige inte skall bedriva någon egen underrättelseverksamhet, något som är otänkbart för min del.

Jag skulle aldrig förlåta mig själv om jag säger nej till denna lag och sedan Sverige råkar ut för något som kanske kunde stoppats, och som krävt människoliv eller stora skador för samhället. Det kan vara en ambassadsprängning utomlands, ett angrepp mot svensk fredsbevarande trupp eller ett terrordåd i Sverige. Det kan vara hot om allvarliga IT-brott som kan slå ut stora samhällsviktiga system i landet. Inom landet finns för övrigt idag fler utländska verksamma agenter än under det "kalla kriget". Vi lever inte i en lugn och trygg värld.

Vid morgonens omröstning finns bara två alternativ. Att rösta JA och få till världens mest heltäckande regelverk för vad FRA får göra, och hur integriteten skall skyddas. Eller att rösta NEJ av rent populistiska skäl, varefter förslaget lär återkomma i ungefär samma form, möjligen med någon kosmetisk förändring, eftersom både (s) och (v) egentligen vill ha svensk signalspaning. Under tiden kan FRA:s verksamhet fortsätta helt utan den nya lagregleringen och integritetsskyddet. Ett NEJ leder ingenstans, utan blir bara ett stöd för socialdemokraternas populism där man egentligen röstar emot det förslag man själv tagit fram, ett förslag som man bad moderaterna stödja före valet 2002! Populism när den är som mest tragisk.

Jag tänker rösta JA i morgon. Inte lägga ned min röst, inte avstå, inte begära utkvittning, inte skylla på hot från partiet eller Alliansen. Jag röstar inte ja för att jag älskar signalspaning, utan för att det är det det bästa alternativet, och jag står för mitt ställningstagande! Min åsikt som jurist är att lagförslaget faktiskt ökar skyddet för integriteten jämfört med hur det är idag, särskilt efter de tillägg som tillförs under morgondagen.

Tidigare inlägg om FRA och Signalspaning (scrolla ned på sidan!):
17/6: Signalspaning/FRA del 6: Svar på en del nya frågor
16/6: Signalspaning/FRA del 5: Falska rykten cirkulerar
14/6: Signalspaning/FRA del 4: Piratpartiets kampanj imponerar inte
12/6: Signalspaning/FRA del 3: Därför tänker jag rösta JA
12/6: Signalspaning/FRA del 2: Vad innebär FRA-förslaget?
12/6: Signalspaning/FRA del 1: Behöver Sverige signalspaning?
2008-06-17 Signalspaning/FRA del 6: Svar på några frågor

Den senaste veckan har jag fått över 800 mail med kritik och frågor kring FRA-förslaget. Jag har svarat på precis vartenda mail, jag har svarat på de ca 150 uppföljande kommentarerna, jag har kommenterat saken i sex blogginlägg (rekord) och haft flera tusen extra besökare på bloggen bara de sista dagarna. De senaste 3-4 dagarna har jag använt all vaken tid åt att själv ta fram svar på de frågor jag fått, och försöka bemöta den kritik som kommit. Vid det här laget är jag betydligt mer insatt i detaljerna i förslaget än jag brukar vara i andra frågor. Här några av svaren:

1. Utländsk kritik och signalspaning i andra länder:
Den utländska kritiken bottnar sannolikt i att det nu för första gången finns ett land som utförligt reglerar vad man får göra och hur det skall göras. Det riktar ljus på den svenska signalspaningen. Men många länder signalspanar idag. En del med lagreglering, en del inte. Både Holland, Tyskland, Danmark, England, USA och Australien har dock lagstiftning som tillåter signalspaning i både luft och kabel. De har dock inget eller dåligt lagreglerat skydd för integriteten. Detta innebär att all trafik som passerar svenska gränsen i kabel till exempelvis Danmark eller Tyskland sannolikt redan är föremål för signalspaning från grannländerna. Sverige blir det första landet i världen som lagstiftar utförligt om integritetsskydd vid signalspaning. Det är lite märkligt att höra kritik från amerikanska telebolag som kritiserar den nya lagen och säger att de tänker flytta sina servrar ur landet. Med tanke på att USA är ett av de länder som redan idag bedriver signalspaning på alla tänkbara sätt borde bolagen då redan ha flyttat ut sina servrar från USA.

2. Hur skyddas trafik inom landet som passerar gränsen endast av tekniska skäl, och hur garanteras meddelarfriheten enligt Tryckfrihetsförordningen?
Den nya lagen gäller tillsammans med den nu gällande lagen om försvarsunderrättelseverksamhet. Tillsammans innebär dessa två lagar att information som kommer från samtal mellan två personer boende i Sverige, och har råkat fångas upp vid signalspaning, inte får rapporteras vidare från FRA till uppdragsgivaren, utan skall makuleras. Oftast sker detta helt automatiskt, eftersom just information om avsändare och mottagare (ex IP-nummer inom eller utom Sverige) är en av de saker som kan ingå i FRA:s sökbegrepp. Sökningen utesluter då automatiskt sådant som man enligt lag inte får spana på. Samma sak gäller trafik som omfattas av Tryckfrihetsförordningen, ex samtal till journalister, dessa kommer också med hjälp av IP-nummer, telefonnummer mm att kunna uteslutas redan innan spaningen påbörjas. Att sökbegrepp utformas korrekt, att tillstånd lämnas för varje spaning, att lagen följs och otillåtna uppgifter makuleras kommer att övervakas av FUN, Försvarets Underrättelsenämnd, som utses på förslag från riksdagspartierna, och har en erfaren domare som ordförande.

3. Hur påverkar lagförslaget FRA:s verksamhet?
Tisdagens TV-inslag ger ett mycket bra argument för en ny lagstiftning. I inslaget framkommer att FRA själva säger till sin personal att den nya lagen innebär att det blir slut med de mycket breda signalspaningarna, och att man i farmtiden måste vara mer precis och ansöka om tillstånd för varje enskild spaning. FRA kommer inte heller att kunna fortsätta lagra uppgifter som man gjort under många år. Det är ju just för att skärpa kontrollen på FRA och införa lagskydd för integriteten som lagförslaget tagits fram!

4. Din kommunikation avlyssnas och registreras redan idag!
Redan idag kan både mobilsamtal, SMS och telefonsamtal som går via satellit utsättas för signalspaning, liksom internetuppkoppling via 3G. All trafik som passerar Sveriges gräns till Tyskland eller Danmark utsätts dessutom sannolikt för signalspaning från dessa länder redan idag. Faktum är att idag vet du aldrig om ditt telefonsamtal eller ditt mail går genom kabel eller i luften, och om den utsätts för signalspaning eller inte! Dina mail kan för övrigt ses av teknikerna hos din internetleverantör, teknikerna hos din arbetsgivare och hos mottagaren. Googlar du samlas information hos google, samma sak hos andra sökmotorer. Har du webmailkonto lagras som bekant alla dina mail. Mycket av det du gör på internet, de mail du skickar och en del av de samtal du ringer loggas i servrar och hos telebolag, din IP-adress sätter spår överallt och inget är hemligt. Någon sa att internet är som att skicka vykort! FRA är nog det man minst skall oroa sig för när det gäller integriteten. FRA har ingen som helst möjlighet att detaljgranska all trafik, det räcker att titta på FRA:s budget så inser man att detta är helt omöjligt. FRA är noga med att bara plocka ut det som verkligen är intressant, och sökningen sker med automatik styrd av de sökbegrepp som FUN godkänt. FRA :s anställda lyder också under sekretess, precis som exempelvis banker, myndigheter och andra som kan råka få tillgång till personlig information.

Sammanfattningsvis är jag övertygad om att lagen kommer att fungera, och att integriteten knappast kommer att försämras i praktiken, snarare tvärtom. För mig är den avgörande frågan mer ideologisk. Skall Sverige överhuvudtaget skall ägna sig åt signalspaning på sin egen befolkning, och är det rimligt i förhållande till andra intressen? Denna fråga återkommer jag till i mitt allra sista blogginlägg om FRA senare i kväll!

Tidigare inlägg om FRA och Signalspaning (scrolla ned på sidan!):
16/6: Signalspaning/FRA del 5: Falska rykten cirkulerar
14/6: Signalspaning/FRA del 4: Piratpartiets kampanj imponerar inte
12/6: Signalspaning/FRA del 3: Därför tänker jag rösta JA
12/6: Signalspaning/FRA del 2: Vad innebär FRA-förslaget?
12/6: Signalspaning/FRA del 1: Behöver Sverige signalspaning?
2008-06-16 Signalspaning/FRA del 5: Falska rykten cirkulerar

I mail och på bloggar cirkulerar rykten om att moderata riksdagsledamöter som trotsar partilinjen och röstar nej till FRA-förslaget skulle riskera uteslutning ur partiet! Det sägs att uppgiften kommer från "personer med god insyn i partiet". Jag tycker detta påstående är så allvarligt att det måste kommenteras.

För egen del har jag aldrig under mina två år som riksdagsledamot någonsin upplevt eller hört talas om något sådant hot, och det har jag inte upplevt denna gång heller. Alldeles bortsett från detta är det omöjligt rent juridiskt att utesluta en riksdagsledamot för att man har en politisk åsikt vid en omröstning (endast om någon framför grovt rasistiska åsikter eller liknande kan moderaternas stadgar undantagsvis möjliggöra uteslutning).

För egen del har jag ägnat helgen åt att lusläsa FRA-lagen och analysera vissa nya frågor jag fått. Definitiv ställning i frågan tar jag först efter tisdagens riksdagsdebatt och tisdagskvällens gruppmöte i den moderata riksdagsgruppen. Ibland verkar många glömma bort att även riksdagsledamöter är människor som skall leva med de lagar som beslutas...ett JA från min sida vid onsdagens omröstning förutsätter naturligtvis att jag känner att både jag själv och mina barn kan leva med signalspaningslagen!

För övrigt kan jag berätta att antalet besök per dygn på min blogg just nu slår alla tidigare rekord med hästlängder! Jag får många uppskattande mail, även från hårda FRA-motståndare, för att jag öppet försöker förklara hur jag resonerar och för att jag svarar på alla mail.

Tidigare inlägg om FRA och Signalspaning (scrolla ned på sidan!):
14/6: Signalspaning/FRA del 4: Piratpartiets kampanj imponerar inte
12/6: Signalspaning/FRA del 3: Därför tänker jag rösta JA
12/6: Signalspaning/FRA del 2: Vad innebär FRA-förslaget?
12/6: Signalspaning/FRA del 1: Behöver Sverige signalspaning?
2008-06-14 Signalspaning/FRA del 4: Piratpartiets kampanj imponerar inte
Uppdaterad
De senaste två veckorna har jag fått 338 mail (fram till klockan 17.00 lördag) om FRA-ärendet. Några få stöder lagförslaget, men nästan alla vill att jag skall rösta nej. De flesta av de 338 mailen är rena kopior av text från en särskild hemsida riktad mot FRA-lagen. Sidan har direkt koppling till Piratpartiet, har samma layout och samma text och både Piratpartiet och dess ordförande citeras flitigt på sidan.

Som av en händelse meddelade också ekot under lördagen att "en anonym anmälan" kommit in till Datainspektionen mot FRA som påstås ha lagrat uppgifter utan tillstånd. Det är dock enligt Datainspektionens chef Göran Gräslund för tidigt att säga om det är olaglig registrering. Att en anonym anmälan mot FRA med tveksam substans kommer just dagarna innan riksdagen skall rösta om FRA-lagen är ju ett spännande sammanträffande.

Min bild är tyvärr att FRA-frågan just nu handlar mer om Piratpartiets försök att få uppmärksamhet än om en viktig diskussion om skyddet för den personliga integriteten. Med tanke på Piratpartiets åsikter i en del andra frågor blir jag inte särskilt imponerad av deras kampanj, och det är definitivt inget som får mig att ändra åsikt, snarare tvärtom. Visst kan 338 protestmail tyckas imponerande, men frågan är vad alla Sveriges övriga 9.100.000 medborgare tycker när de får hela bilden klar för sig? För övrigt skryter Piratpartiet på sin hemsida om att man har 5.067 medlemmar. Antag att alla de 338 mailen jag och andra riksdagsledamöter fått kommer från medlemmar i Piratpartiet (vilket de knappast gör). I så fall innebär det att endast 6,7% av Piratpartiets egna medlemmar är så oroade över den nya lagen att de ens orkar skicka ett mail, trots att de uppmanas till detta av Piratpartiet! Kanske visar detta mer än något annat att oron för integritetskränkningar genom signalspaning kanske ändå inte är så väldigt utbredd som man ibland kan tro, och att de flesta faktiskt litar på att vi riksdagsledamöter bevakar att den personliga integriteten inte kränks i onödan. Kanske tänker någon också tanken att vi själva inser att vi och våra barn också skall leva med de regler vi beslutar? Det gör att man faktiskt tänker igenom sina beslut mer än en gång, det kan jag försäkra.

Samtidigt måste jag säga att jag fått några mycket intressanta och tankeväckande personligt skrivna mail också. Dessa åsikter väger betydligt tyngre för min del. Jag har ju också skickat svar till alla som hört av sig, och har då fått några tiotal uppföljande kommentarer. Vissa har skrivit att man tycker min argumentation låter rimlig, några har till och med sagt rent ut att man drar tillbaka sin kritik mot FRA-lagen efter att ha läst mina blogginlägg. Några få argumenterar för signalspaning med lite nya argument. Men flera väcker ytterligare frågor kring FRA-lagen som gör att jag just nu läser hela lagtexten en gång till, och följer upp vissa saker för att kunna lämna bra svar. Att få frågor och kritik vässar argumenten! Före omröstningen på onsdag morgon återkommer jag på bloggen med kommentarer och förhoppningsvis bra svar på några av de mest intressanta frågeställningarna.

Uppdatering: Det är inte bara Piratpartiet som lägger ut maillistor för massutskick till riksdagsledamöter. Även Organisationen "Den nya välfärden" verkar ägna sig åt detta.

Tidigare inlägg om FRA och Signalspaning (scrolla ned på sidan!):
12/6: Signalspaning/FRA del 3: Därför tänker jag rösta JA
12/6: Signalspaning/FRA del 2:Vad innebär FRA-förslaget?
12/6: Signalspaning/FRA del 1: Behöver Sverige signalspaning?
2008-06-14 Lägsta arbetslösheten på 17 år!

"Experterna" och oppositionen fortsätter varna för att arbetslösheten snart ökar igen. Så har det låtit ett halvår nu, månad efter månad. Men som vanligt överraskas prognosmakarna av den starka statistiken från arbetsmarknaden. I går kom arbetsförmedlingens månadssiffror för maj. Den öppna arbetslösheten är nu nere på 2,6%, den lägsta nivån sedan 1990. Inklusive personer i åtgärder är arbetslösheten 4,1%, vilket också är den lägsta nivån på 17 år.

Förr eller senare lär väl kanske den svagare konjunkturen få effekter även på arbetsmarknaden i Sverige, men än så länge står den svenska arbetsmarknaden emot den ökning av arbetslösheten som sker i de flesta andra länder i Europa och i USA. Det ger Sverige ett mycket bra utgångsläge om konjukturen försvagas ytterligare. Snart måste väl till och med oppositionen fundera över varför Sverige går på tvärs mot alla andra länder och har en fortsatt sjunkande arbetslöshet när andra länder får fler arbetslösa? Tänk om det finns en politisk förklaring trots allt?2008-06-12 Signalspaning/FRA del 3: Därför tänker jag rösta JA

Nästa vecka röstar riksdagen om förslaget att låta FRA signalspana inte bara på luftburen kommunikation, dvs radio, mobiltelefoni, SMS-trafik mm, som idag, utan även på kabelburen trafik. Ända fram tills nu har det inte funnits någon särskild lagstiftning alls som reglerar hur signalspaningen ska gå till. Detta har givetvis utgjort ett hot mot den personliga integriteten. Det nya lagförslaget innebär ett starkare skydd för integriteten och kontroll av hela FRA:s verksamhet. Trots detta känns för min egen del värnandet om rikets säkerhet å ena sidan och värnandet om den personliga integriteten svåra att förena. Sällan har en fråga varit så svår att ta ställning till. Att debatten innehåller stora överdrifter och rena felaktigheter om vad förslaget egentligen innebär gör inte saken lättare att hantera. Att rösta för ett förslag som kan riskera ingrepp i den (upplevda) personliga integriteten är inget jag gör lättvindigt. Jag har lagt ned väldigt mycket tid på att försöka sätta mig in i FRA-förslaget, eftersom integritetsfrågorna är mycket viktiga för mig (se föregående inlägg).

Många anser att vi behöver ett starkt försvar. En viktig del av detta försvar är faktiskt underrättelseverksamheten. Det viktigaste för mig är att denna verksamhet sker under kontrollerade former och med demokratisk insyn, och detta skrev jag också om på min blogg den 14 juni förra året. Det råder delade meningar om det nu liggande lagförslaget uppfyller kraven på insyn och kontroll fullt ut, men det känns i vart fall som en godtagbar lösning. Det är ett viktigt skäl för mitt ställningstagande. Såväl lagrådet som konstitutionsutskottet och justitieutskottet har dessutom tydligt sagt att lagförslaget inte strider mot vare sig mänskliga rättigheter eller Sveriges grundlag. Signalspaning som är proportionerlig i förhållande till de hot som finns anses också förenligt med integritetsskyddet enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Och skulle jag som riksdagsledamot rösta nej till signalspaning och det i framtiden visar sig att detta medfört skada för Sverige skulle det vara något som det var mycket svårt att leva med!

Politiskt är frågan intressant. Det finns en bred enighet över blockgränserna om att det ligger i Sveriges intresse att ägna sig åt signalspaning också i framtiden. Signalspaningsförslaget kommer alltså ursprungligen från socialdemokraterna efter en utredning som gjordes före valet 2006. Nu har Alliansen gjort ett antal stora förbättringar i förslaget för att skydda den personliga integriteten - då säger (s) nej, och föreslår en fortsatt utredning! Visst kan det vara ett bekvämt sätt att ta lite politiska poäng - men i grunden är även (s) för en effektiv signalspaning. Intressant är också att de tre oppositionspartierna inte alls är överens om hur frågan borde hanteras, det enda man är överens om just nu är att säga nej till liggande förslag.

Det är lätt att ropa på att fyra borgerliga riksdagsledamöter skall rösta nej till förslaget. Men vad händer efter ett sådant beslut? Jo, då skall frågan "utredas ytterligare". Ett nej betyder alltså inte att förslaget skrotas, bara att det skjuts upp ännu en tid. Under tiden som utredning fortsätter kommer dagens signalspaning i luften dessutom att fortsätta i full omfattning utan någon som helst kontroll och utan att de skärpta föreskrifterna för ett starkt integritetsskydd kan träda i kraft. Jag tycker inte det är någon särskilt bra idé om man värnar om den personliga integriteten. Bättre då att ta dagens förslag och se till att de skyddsmekanismer som skall skydda integriteten kommer igång så snabbt som möjligt.

Som riksdagsledamot måste man ibland ta ansvar även för beslut som inte är populära. Visst skulle det vara bekvämt att trycka på nej-knappen, och visst skulle det säkert bli populärt i vissa kretsar och ge mig som ledamot stort utrymme i media. Men jag tänker inte falla för frestelsen, utan kommer att rösta JA till förslaget nästa vecka (om inget oförutsett skulle inträffa). För mig handlar frågan både om tryggheten hos enskilda människor som känner att staten respekterar deras privatliv och tryggheten att veta att Sverige har en modern underrättelsetjänst till skydd mot angrepp från främmande makt eller från terrorister. Jag är övertygad om att de flesta svenskar tycker att båda dessa saker är viktiga, och vår uppgift som politiker är att hitta en balans mellan dessa två intressen.

Precis som i alla andra frågor står jag för min åsikt när jag gjort mitt val. Jag tänker inte skylla på grupptryck i partiet eller inom Alliansen. Om jag vore övertygad om att det bästa var att rösta NEJ skulle ingen kunna hindra mig. Jag har däremot tydligt i mina tre blogginlägg motiverat mitt ställningstagande, och sedan är det är väljarnas sak att döma om jag gjort rätt avvägning i denna och andra svåra frågor. Den senaste tiden har jag fått ganska många mail som kräver att jag skall rösta nej. Många är identiska, och innehåller mycket felaktiga påståenden och missuppfattningar om vad förslaget egentligen innebär. Hade kunskapen varit större tror jag inte det blivit så stor diskussion kring saken. Alla som skickat mail till mig om FRA-frågan kommer därför att få ett svar där jag förklarar min ståndpunkt.2008-06-12 Signalspaning/FRA del 2:Vad innebär FRA-förslaget?

Signalspaningsförslaget kommer ursprungligen från socialdemokraterna efter en utredning som gjordes före valet 2006. Försvarsutskottets borgerliga majoritet har föreslagit ett antal förtydliganden av rättssäkerhetsgarantierna. Bland annat ska regeringen lämna årliga rapporter till riksdagen om hur lagen fungerat, och år 2011 ska en särskild kontrollstation genomföras som inte minst tar sikte på integritetsfrågorna. Försvarsutskottet har också slagit fast att regeringen ska meddela föreskrifter om för vilka närmare ändamål signalspaning ska få bedrivas inom ramen för lagstiftningen, hur tillämpningen av tillståndsgivning ska ske (både när det gäller inriktning, behov, proportionalitetsbedömning, uppdragsgivare och sökord) och hur förstöring av uppgifter ska genomföras.

I debatten blandar man tyvärr ofta ihop signalspaning, buggning samt EU:s datalagringsdirektiv. Att reda ut denna soppa är inte lätt, men jag skall göra ett försök!

* Signalspaning riktas inte direkt mot enskilda personer, utan mot vissa begrepp och yttre hot mot landet. Det kan röra både militära hot, terroristhot, risk för användning av massförstörelsevapen, allvarliga hot mot el- och teleförsörjningen eller dricksvattenförsörjningen, eller omfattande hot mot IT-säkerheten.
* Syftet med signalspaning är inte att motverka "vanlig" brottslighet eller brottslighet inom Sverige - det är en fråga för polisen.
* Signalspaning är inte heller detsamma som buggning - buggning behandlas i en särskild lag och kräver domstolsbeslut.
* EU:s datalagringsdirektiv har inget alls med signalspaningen att göra, och där finns ännu inget förslag till svensk lagstiftning. När man i debatten nämner övertramp i andra länder är det just missbruk av lagrade datauppgifter det handlar om, inte signalspaning!
* Ett argument i debatten är att den som har något viktigt att dölja lätt kan kryptera trafiken för att undvika att fasta i signalspaningen. Det stämmer säkert, men det blir ändå både dyrare och krångligare att komunicera för den som har något viktigt att dölja. Man glömmer dessutom att FRA har mycket god kompetens att dekryptera information, kanske är man en av de skickligaste i världen på detta.
* Ytterligare ett argument mot förslaget är att signalspaningen skulle kunna missbrukas av en mindre demokratisk svensk regim i en annan tid. Min personliga tro är att en sådan odemokratisk regim inte skulle bry sig om några lagar överhuvudtaget utan bygga upp egna övervakningssystem mot befolkningen helt oberoende av om det finns en lag som tillåter signalspaning eller inte.
* Signalspaning innebär inte heller att personer sitter och avlyssnar telefoner eller läser medborgarnas mail! I stället går spaningen till så att datorer automatiskt snabbsöker igenom all kommunikation som avses passera rikets gräns efter vissa begrepp, ord eller kombinationer av detta. Hittar man sådant går man vidare, medan all annan kommunikation är ointressant. Alla uppgifter som samlas in förstörs också regelbundet, det finns fasta rutiner och övervakning av detta.
* FRA:s verksamhet kontrolleras av Försvarets Underrättelsenämnd, FUN, som både hanterar tillstånd för spaningen och kontrollerar att spaningen bedrivs i enlighet med lagen. Ordföranden i nämnden skall vara en erfaren domare. Övriga ledamöter utses av riksdagens partigrupper, vilket innebär att det är folkvalda riksdagsledamöter som i praktiken utser majoriteten i FUN. Detta ger en god demokratisk kontroll på signalspaningen. Om FUN finner att otillåten spaning bedrivs har FUN rätt att både avbryta signalspaningen och förstöra materialet. Ett särskilt integritetsskyddsråd tillsätts också för att följa verksamheten ur ett integritetsskyddsperspektiv.
* Signalspaningen får enligt förslaget bara avse utländska förhållanden och ska, liksom i dag, bara vara tillåten när det gäller kommunikation som går över Sveriges gräns. En viktig avgränsning är att kommunikation där både avsändaren och mottagaren finns i Sverige men som passerar Sveriges gräns av rent tekniska skäl (t.ex. när ett företags e-postserver ligger utomlands) inte ska omfattas. Skulle så ske av misstag skall materialet omedelbart förstöras, och detta övervakas av FUN. I en del mail jag fått oroar man sig för att alla svenskars SMS och mobilsamtal nu skall avlyssnas. Detta är fel. Den trafik som redan idag går i luften har inget alls med det nya lagförslaget att göra, i den mån trafiken passerar Sveriges gräns genom luften avlyssnas den redan idag. Dessutom får ingen kommunikation alls mellan personer boende i Sverige avlyssnas enligt den nya lagen. Skulle så råka ske av misstag skall informationen omedelbart förstöras.

Mer frågor och svar kring signalspaningen går att läsa i denna lilla lathund. Jag länkar också direkt till FRA som själva kommenterar en del av de faktafel som finns kring signalspaningen. I nästa inlägg skall jag berätta om hur jag själv kommer att rösta om lagförslaget nästa vecka.2008-06-12 Signalspaning/FRA del 1: Behöver Sverige signalspaning?

Försvarets radioanstalt (FRA) har sedan mycket lång tid ägnat sig åt signalspaning i etern (luften) för att kunna få en bild av vilka yttre militära hot som finns mot Sverige. Under det kalla krigets mest hotfulla period betydde signalspaningen oerhört mycket för att ge kunskap om hur hotbilden mot Sverige såg ut. Även under senare år har regeringen fått viktig information för rikets säkerhet via signalspaning. Men genom den tekniska utvecklingen har läget förändrats efterhand. Radiotrafiken i etern spelar allt mindre roll, och allt mer av kommunikationen över gränserna går i trådbunden trafik. Idag går endast 5% av trafiken till och från Sverige i luften, 95% i kabel.

Detta gör att Sverige liksom andra länder hamnar i ett vägval, antingen anpassar man signalspaningen till de nya förhållandena eller så lägger man ner verksamheten och försämrar kunskapsläget om hot mot det egna landet. Många länder bedriver idag underrättelseverksamhet och signalspaning på kabelburen trafik, exempelvis Storbrittanien, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Australien, Nya Zealand och USA. Norge överväger också en lagstiftning i linje med den svenska.

Många anser att vi behöver ett starkt försvar. En viktig del av detta försvar är faktiskt underrättelseverksamheten. Som riksdagsledamot får man ibland tillgång till information som man inte i detalj kan sprida vidare hur som helst. Men så mycket kan jag säga att en av de saker jag fått väldigt klart för mig är att signalspaning genom åren faktiskt förhindrat en del saker på svenskt territorium som vi inte hade velat uppleva. Tror man att underrättelseverksamhet kan skydda svenska intressen även i framtiden måste man också acceptera en väl kontrollerad och övervakad signalspaning. Även om man som jag i grunden ogillar allt som innebär minsta hot mot integriteten.

Grundproblemet är att om man skall bedriva underrättelseverksamhet kan man inte samtidigt till 100% värna den personliga integriteten. Det är helt enkelt inte möjligt att förena. Vår uppgift som politiker är att väga viktiga intressen mot varandra.

I nästa inlägg skall jag beskriva mer om hur det lagförslag ser ut som riksdagen skall ta beslut om nästa vecka.2008-06-12 Arbetslösheten fortsätter minska

Oppositionen upprepar ständigt att arbetslösheten ökar. Varje gång säger vi emiot och påpekar att den faktiskt fortsätter att minska, trots det lite svagare konjunkturen. Och varje gång har vi tydliga siffror som ger oss rätt.

I dag kommer de senaste siffrorna från SCB över arbetslösheten. Under maj månad var 4 594 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är en ökning med 59 000 personer eller 1,3 procent jämfört med maj 2007. Under samma period ökade antalet fast anställda med hela 107 000 personer eller 3,2 procent. Det innebär alltså att 59.000 arbetslösa fått jobb och att dessutom 38.000 deltidsarbetslösa fått ett heltidsjobb det senaste året!

Totalt sett var 289 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar 5,9 procent av arbetskraften, en minskning från 6,1% föregående månad. Med Arbetsförmedlingens gamla sätt att räkna ligger den öppna arbetslösheten under 3%!2008-06-12 Årets fotbollsmatch

Vad är en EM-fotbollsmatch jämfört med årets fotbollshändelse i Riksdagen! Även i år avgjordes matchen mellan regeringen och oppositionen i går kväll ute vid Djurgårdens träningsplan på Kaknäs. Och återigen vann oppositionen med 3-1. Första halvlek, som spelades i regn, var ganska jämn, men fd justitieminister Bodström gjorde två snabba mål, och oppositionen ledde med 3-0 i halvtid - inte helt rättvist om man ser till spelet. Efter paus vaknade Alliansen till liv, reducerade till 1-3, och hade flera chanser att utjämna.Annicka Engblom (m), lagledare för Alliansens lag, förbereder den taktiska genomgången före matchen. Statsministern knyter skorna före matchstart. Allt han hann äta före matchen var en banan.Oppositionsledaren Mona Sahlin valde däremot att se matchen från sidan, och laddade upp lite lugnare med en kopp kaffe. Till höger Alliansen samlade för lagfoto före avspark. Längst fram ligger målvakten - Claes Västerteg (c) från Mark.Statsministern i aktion på plan, och givetvis blev det autografskrivning i pausen också!Precis som förra året var mediaintresset stort, och efter matchen var givetvis både TT och de stora tidningarna på plats för intervju med statsministern och andra deltagare.

Årets bästa Alliansramsa var densamma som förra året:
"Vi skall vinna, vi skall ta dom,
göra rödgrön röra av dom!


Visst blev det förlust, men Allianspubliken hyllade ändå sitt lag efter matchen, och spelarna gjorde vågen - precis som det skall vara. Trots allt var spelet bättre än förra året och nästa år tar vi dom!
2008-06-11 Nya regler och borttagna avgifter för djur- och livsmedelstillsyn

Alliansen i riksdagen röstade i eftermiddag igenom nya regler för djur- och livsmedelstillsyn. Mot bakgrund av vissa återkommande brister i den offentliga djurskyddskontrollen anser regeringen att det finns ett behov av att bättre kunna styra, samordna och följa upp kontrollen. Bristerna rör bl.a. likvärdigheten i den kommunala kontrollen och möjligheten att garantera att den Europeiska gemenskapens bestämmelser om offentlig kontroll efterlevs.

Riksdagens beslut innebär att kommunernas ansvar för den offentliga kontrollen av djurskydd ska flyttas över till länsstyrelserna. Det föreslås vidare att även kommunernas ansvar för att pröva tillstånd till yrkesmässig verksamhet med bl.a. sällskapsdjur enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) ska flyttas från kommunerna till annan myndighet. Detta innebär att kommunernas ansvar för djurskyddsarbetet kommer att upphöra. Det föreslås också att kommunernas ansvar för kontrollen av livsmedel och foderproduktion ska föras över från kommunerna till länsstyrelserna.

Extra positivt är beslutet att den djurtillsyn och livsmedelstillsyn som länsstyrelserna i framtiden ska utöva inte längre ska betalas genom avgifter utan bekostas av allmänna medel. Om det däremot behövs extra kontroller med anledning av att regler inte efterlevs skall detta, i enlighet med gällande EU-regler, betalas med avgifter. Kortfattat innebär det att den som följer regelverket inom djurskyddslagen och livsmedelslagen slipper betala för kontrollen. Den som misssköter sig och orsakar behov av extra kontroller får däremot betala.

Förhoppningsvis leder de nya reglerna och avgifterna till att tillsynen koncentreras till sådant som är viktigt. När tillsynen betalas av djurägare eller den som bedriver livsmedelshantering finns inget som verkar återhållande på onödiga kontroller. Rättssäkerheten kommer också att öka, och bedömningarna kommer att bli mer likvärdiga - till glädje för djuren!

Dagens beslut känns mycket bra och kommer att glädja många. Inte minst dem som upplevt problem med kommunernas tillsyn och höga avgifter.2008-06-11 Surt, Arne Kjörnsberg (s)

Arne Kjörnsberg (s), fd riksdagsledamot från Borås, numera uppenbarligen i första hand sur bloggare, riktade häromdagen hård och osaklig kritik på sin blogg mot mig och mina tre Allianskolleger från Sjuhärad, för att vi röstade för det nya reformerade sjukförsäkringssystemet. Arne Kjörnsberg är så sur att det med god marginal överglänser morgonens sura citrondiskussion i partiledardebatten. Eftersom jag tyckte Arnes kritik i sak var helt befängd skrev jag på Arnes blogg att han har fel, samt ställde en konkret fråga till Arne:

"När Arne var med och styrde Sverige tvingades hundratusentals människor till förtidspension efter ett års sjukskrivning, ofta mot sin vilja, och med en ersättning på 64% av lönen. Samtidigt fick man sparken från jobbet och miste sin rätt till rehabilitering! Med Alliansen får man behålla sin sjukpenning i stället - och den blir 75% av inkomsten. Samtidigt får man rätt till alla rehabilitering och stöd som den nya lagen ger. På vilket sätt anser Arne att detta är en försämring?"

Arne konstaterar idag på sin blogg - lika surt - som svar på mina frågor att Jan Ericson, riksdagsledamot (m) har låtit meddela att "Arne har fel som vanligt". Och visst är det så! Det Arne påstår på sin blogg om effekterna av det nya sjukförsäkringssystemet är ju helt gripet ur luften. Jag har nu svarat Arne genom att upprepa min enkla och tydliga fråga på nytt, med tillägget: "Kom igen nu Arne, på vilket sätt är den nya sjukförsäkringsreformen sämre för de långtidssjuka än regelverket på din tid? Jag förstår att du inte vill svara, men ett uteblivet svar är ju också ett svar...."

Sannolikheten att Arne skall kunna leverera ett seriöst svar är nog ungefär lika stor som att en citron skall smaka sött i stället för surt.

För övrigt finns det fler dysterkvistar bland socialdemokraterna. En av dem är Hans Ohlsson, riksdagsledamot från Borås. I dagens Borås Tidning har jag och Ulf Sjösten ett debattsvar på hans senaste, lika citronsura, debattartikel.2008-06-11 Partiledardebatt

Statsminister Reinfeldt inledde dagens partiledardebatt med ett tankeväckande anförande om hur viktigt det är med en regering som för en ansvarsfull ekonomisk politikn i tider när det blåser i omvärlden. Givetvis pekade han på hur allt fler i arbete ger ökande skatteinkomster och därmed mer utrymme till satsningar. Men han påpekade också det jag nämnde i förra inlägget, dvs att statsskulden nu minskar snabbt. Sverige betalar av på sin statsskuld samtidigt som länder i vår omvärld tvingas låna för att klara den svagare konjunkturen!

Statsministern frågade också om Mona Sahlin anser att det stigande världmarknadspriset på citroner verkligen är regeringens fel? (Citroner är just den matvara som ökat mest i pris på världsmarknaden den senaste tiden). Det är givetvis inte regeringen som driver upp världsmarknadspriserna på mat eller olja, däremot kan regeringen genom skattelättnader för vanligt folk göra det lättare att klara stigande priser.Oppositionsledaren Mona Sahlin var sorglig att lyssna på idag. Sällan har jag hört en politiker i Sveriges riksdag hantera sanningen så vårdslöst som Sahlin gjorde idag. Hon talade om alla de 150.000 nya jobb som skapades under socialdemokraternas sista år vid makten. Sanningen är att arbetslösheten minskade med ca 1.800 personer året före valet. Hon hade mage att påstå att sysselsättningen bara ökat blygsamt under Alliansens första år. Detta vet ju alla som har den minsta lilla kunskap är fullständigt fel, ökningen av sysselsättningen är rekordstor. Sahlin påstod också att den blygsamma sysselsättningsökningen bara beror på konjunkturen - trots att till och med LO säger att ca 70.000 av de 170.000 färre arbetslösa direkt beror på regeringens politik. Sahlin påstod också - givetvis - att regeringens politik är orsaken till stigande inflation, och att det mesta i Sverige är elände och kris.

Men Sahlin fick svar på tal!

Först av statsministern, sedan av Maud Olofsson, Jan Björklund och Göran Hägglund. Som vanligt är Alliansens partiledare samspelta och framstår som en stabil kontrast till de spretiga partiledarna för oppositionen som inte verkar vara överens om någonting, mer än att man vill chockhöja skatten för vanligt folk.

När man ser och hör regeringspartiernas partiledare blir man hoppfull inför nästa val. Sverige är på rätt väg och kommande år kommer vi att kunna skörda resultaten - starka statsfinanser kommer att ge utrymme för mer satsningar på välfärd. I debatten kommenterades flera gånger statsministerns besök på äldreboendet på Distansgatan i Borås i måndags, och hans löften om ännu större satsningar på äldreomsorgen. Det är möjligt nu - eftersom allt fler arbetar och betalar skatt. Det sambandet begriper nog de flesta svenskar. Ja, utom då möjligtvis Sahlin, Ohly och miljöpartiets språkrör....2008-06-10 Statsskulden mindre än 1.000 miljarder

För första gången sedan 1993 är Sveriges statsskuld mindre än 1000 miljarder. I slutet av maj uppgick statsskulden till cirka 995 miljarder kronor.

"En lägre skuldsättning minskar Sveriges utsatthet. Det ger en ökad trygghet i orostider eftersom en låg och stabil skuld är det bästa skyddet mot spekulation och höga räntekostnader", säger finansminister Anders Borg

Statsskulden krymper i snabb takt. De senaste två åren har den sjunkit med 225 miljarder kronor. Bara sedan januari har statsskulden minskat från 1115 miljarder kronor, vilket beror på stora överskott i statens betalningar under årets första fem månader. En förklaring till detta är givetvis att många fler idag arbetar och betalar skatt än vad det var före valet 2006. Enligt regeringens prognos beräknas statsskulden fortsätta sjunka ytterligare till 567 miljarder kronor i slutet av 2011.

Som procent av bruttonationalprodukten (BNP) har statsskulden sjunkit från ca 77 procent 1995 till 31 procent. Det är den lägsta statsskulden sedan 1978, då skuldkvoten var 30 procent.2008-06-09 (s) talar med dubbla tungor om a-kassan

Socialdemokraterna gör gärna stora nummer av förändringarna av a-kassan. Ibland låter det som om hela a-kassan är nedlagd och alla arbetslösa står utan försörjning, trots att sanningen är att Sverige fortfarande har världens antagligen mest generösa a-kassa. Ja, till och med de som gått ur a-kassan får en grundersättning som är högre än socialbidraget om de arbetat mer än i mindre omfattning!

På LO-kongressen nyligen sa (s)-ledaren Mona Sahlin plötsligt att a-kassan maximalt skall gälla under ett års arbetslöshet! "A-kassan är ingen evig försörjning" tillade Sahlin. Konstigt, det är samma Sahlin som påstått att Alliansen förstörde hela a-kassesystemet när man sänkte ersättningsnivån från 80% till 70% efter ett års arbetslöshet....

Med Alliansen blir alltså a-kassan 70% efter ett år. Med socialdemokraterna kanske den blir noll...visst är politiken konstig ibland?2008-06-08 Gamla trötta kommunister styr (v) mot den politiska avgrunden

Vänsterpartiets partikongress gav många trevliga besked för Alliansen, eller vad sägs om dessa beslut:

* Den gamle kommunisten Lars Ohly omvaldes till partiledare med mycket stor majoritet. Den ende utmanaren, som ansåg Ohly vara ett hinder för nytänkande, hade inte skuggan av en chans. Den gamla kommunisten var populärare.
* Ja till att sitta i regering, men nej till valplattform tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet. En lite knepig kombination kan man tycka, och s-v-mp kommer knappast att lyckas framstå som ett trovärdigt gemensamt regeringsalternativ.
* Anställda ska ha veto mot att vinstgivande företag flyttar verksamheten utomlands och ha rätt att ta över verksamheten. Visst känns det bra när kommunister säger rent ut vad de vill?
* Betygen ska tas bort från grund- och gymnasieskolan. Intressant eftersom socialdemokraterna och miljöpartiet går åt andra hållet och i veckan lovade att inte ta bort det betygssystem som regeringen tänker införa.
* Nej till medlemskapet i EU. Undrar hur man tänker, rent praktiskt? Vi är ju redan med...
* Gratis kollektivtrafik. Jaha. Och hur skall det betalas? Hur mycket skall skatterna ökas för vanligt folk för att ha råd med detta?

Det är precis sådana här stolligheter som man vill höra från en Vänsterpartikongress. Det känns bra på två sätt. Dels inser man varför man hör till på den andra politiska planhalvan. Dels känner man god förtröstan inför valet 2010 - med vänsterpartiets besked idag lär oppositionen få gigantiska problem att framstå som ett realistiskt gemensamt regeringsalternativ.2008-06-06 Trevlig nationaldag!

Själv börjar jag nationaldagen i Kinna. I år är det fjärde gången i rad som Markmoderaterna arrangerar en familjedag i Stationsparken. Det blir diverse gratisaktiviteter för de lite mindre barnen, och gratis fika med dopp till alla, samt lite lotterier och annat.

Sedan blir det faktiskt badplatsen, det gäller att passa på! I kväll blir det nog bara att ta det lugnt hemma i trädgården, kanske grilla en bit, äta årets första jodgubbar som jag köpte vid vägkanten på väg hem, och njuta av sommarvädret. Nästa vecka är det full fart i riksdagen från måndag till fredag, det är mycket som skall debatteras och beslutas före midsommar. Skönt med en avkopplande helg emellan!2008-06-05 Debattartikel om försvarspolitiken

I går hade jag en debattartikel i Borås Tidning som kortfattat beskriver lite av alla de missuppfattningar som just nu sprids bland allmänheten om regeringens försvarspolitik. Jag jämför också regeringens försvarsbudget med oppositionspartiernas gigantiska besparingskrav på försvaret. Socialdemokraterna vill exempelvis spara bort 1/6 av försvarets totala budget på bara ett par år!

I artikeln konstaterar jag också att diskussioner om försvarets långsiktiga ekonomiska behov och uppdrag pågår, och att det som bekant finns olika mening om både hotbilden mot Sverige och försvarets behov av pengar. Enligt min personliga uppfattning är många svenska politiker, oavsett partifärg, ibland kanske lite väl optimistiska i sin bedömning att allt kommer att vara frid och ro i omvärlden under all överskådlig framtid. Det kan vara en farlig väg att gå!2008-06-04 Sjukförsäkringsreformen, del IV - dags för debatt och beslut!

Flera veckor har nu gått med fullständigt sanslösa vantolkningar och rena nidbilder av regeringens sjukförsäkringsförslag, kryddat med LO-utskick till riksdagsledamöters grannar (!) i veckan som gick. Fast LO i Södra Älvsborg verkar ha bättre omdöme än många andra LO-förbund, man har uppenbarligen avstått från denna form av kampanj.

I dag är det äntligen dags för debatt och beslut i frågan! Debatten startade vid lunchtid, och fortsatte i över 7 timmar! Allianspolitikerna var i stor majoritet i debatten och vi var rejält taggade kan jag lova! Vi är stolta över vårt sjukförsäkringsförslag och det är inte särskilt svårt att ifrågasätta det system som socialdemokraterna och resten av oppositionen envist försvarar. Mitt eget anförande i debatten lät (ungefär) så här.

Tidigare i våras var jag en av de moderater som öppet kritiserade regeringens förslag att begränsa möjligheten att teckna kompletterande sjukförsäkringar efter ett års sjukskrivning. Jag gjorde detta dels av ideologiska skäl, men också för att just det förslaget tog all plats i debatten och skymde det positiva i resten av sjukförsäkringsförslaget. När regeringen glädjande nog drog tillbaka just förslaget om begränsning av kompletterande försäkringar återstod allt det positiva i resten av förslaget, ett förslag som är lätt att stödja. Eller som jag avslutade mitt anförande:

"Jag kommer att rösta ja till liggande förslag med en stolthet att tillhöra ett regeringsunderlag som äntligen ser människorna bakom sjukskrivningarna och vill ta tag i de problem som socialdemokraterna och deras två stödpartier så länge nonchalerat. Mitt hjärta slår inte för system eller politisk prestige. Mitt hjärta slår för alla dem som misshandlats i systemen under 12 år av socialdemokratiskt regeringsinnehav. Många sjukskrivna människor går nu äntligen en ljusare framtid till mötes!"2008-06-04 Sjukförsäkringsreformen, del III - stöd till förtidspensionerade

I samband med den stora sjukförsäkringsreformen förslås också åtgärder för att hjälpa redan förtidspensionerade tillbaka:

* Förtidspensionerade får möjlighet att arbeta betydligt mer än idag utan att få sin förtidspension reducerad. Man får tjäna 41.000 kronor per år utan att förtidspensionen påverkas alls. Tjänar man över 41.000 kronor per år reduceras förtidspensionen med hälften av den lön som överstiger 41.000 kronor. Detta ger förtidspensionerade en ny chans att antingen öka sin inkomst lite genom eget arbete, och kanske till och med efterhand få en chans att komma tillbaka helt på arbetsmarknaden.
* Förtidspensionerade får obegränsad rätt till vidare studier utan att förlora sin förtidspension.
* Förtidspensionerade får rätt att arbeta obegränsat inom den ideella sektorn utan att förlora sin förtidspension.

De förtidspensionerade som ofta motvilligt blivit bortgallrade från arbetsmarknaden under tidigare regeringar får nu äntligen en ny chans att arbeta, studera eller fylla sitt liv med meningsfull verksamhet.2008-06-04 Sjukförsäkringsreformen, del II - förslaget i korthet

Målet med den stora sjukförsäkringsreformen är:
* Kortare väg till ett friskare liv
* Förhindra att människor blir långtidssjuka
* Ge dem som är långtidssjuka eller förtidspensionerade en väg tillbaka
Alla åtgärder hänger ihop!

Sjukförsäkringsreformen innebär bland annat en mer strukturerad rehabiliteringskedja med kontrollstationer som skall förhindra att människor glöms bort i systemet. Reformen ställer ökade krav på både arbetsgivare, försäkringskassa och arbetsförmedling att aktivt stötta den enskilde sjukskrivne:
1. Under de första tre månaderna inriktas åtgärder så att den sjukskrivne kan återgå till sina vanliga arbetsuppgifter, eller om det inte är möjligt undersöka om det finns andra arbetsuppgifter som arbetstagaren kan göra hos arbetsgivaren. Intyg måste lämnas av arbetsgivaren att denne har vidtagit dessa åtgärder.
2. Mellan månad tre till sex inriktas åtgärder så att en sjukskriven, med funktionsförmåga - helt eller delvis - ska kunna komma tillbaka till något arbete på hela arbetsmarknaden - personen ska få stöd och hjälp av arbetsförmedlingen. Individ utan arbetsförmåga fortsätter vara sjukskriven. Till detta kopplas en rätt till tjänstledighet för att söka jobb med bibehållen sjukpenning.
3. Mellan månad sex och tolv inriktas hjälp och stöd för återgång i arbete med utgångspunkt i den bedömning av arbetsförmågan som är gjord i månad sex. Finns arbetsförmåga ska individen vara hänvisad till arbetsförmedlingen och söka arbete. Fram till den tolfte månaden kopplas även en rätt för tjänstledighet för att pröva på andra arbeten. Om individen fortfarande är för sjuk för något arbete ska Försäkringskassan följa upp sjukskrivningen så att åtgärder påbörjas så snart det är möjligt.
4. Efter månad tolv kan arbetstagaren ansöka och få förlängd sjukpenning om arbetsförmåga saknas men man förväntas kunna återgå i arbete i framtiden. Förängd sjukpenning blir 75 procent av den tidigare inkomsten och ska kunna betalas ut som längst under ytterligare 18 månader. (Dvs man kan få sjukpenning under maximalt ca 2,5 år). För vissa allvarligare sjukdomar eller pågående behandlingar av allvarliga sjukdomar blir sjukpenningen 80% utan tidsbegränsning. Den obligatoriska förtidspensionsprövningen efter ett år slopas.
5. Om arbetsförmågan efter ett års sammanlagd sjukskrivning däremot är varaktigt nedsatt, och alla rehabiliteringsmöjligheter är uttömda, ska förtidspension (sjukersättning) kunna beviljas. De som inte kommer i fråga för förtidspension, men heller inte har möjlighet att ta ett reguljärt arbete, ska få stöd och hjälp inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Det blir samma regler som för arbetslösa, och tanken är att någon form av samhällsnyttig insats skall kombineras med en ersättning på ca 65% av tidigare lön, dvs något högre än dagens förtidspension.

Flera andra viktiga inslag finns i förslaget:
* Efter tre månaders sjukskrivning får man rätt att till ledighet från sitt tidigare arbete för att pröva ett annat.
* En arbetsförmågeutredning tillsätts för att garantera att Arbetsförmedling och försäkringskassa talar samma språk och gör samma bedömningar. Ingen skall hamna mellan stolarna hos dessa två myndigheter!
* Regeringen satsar 3,4 miljarder extra på rehabilitering och företagshälsovård.
* Försäkringskassan har fått mer pengar de senaste åren för att kunna bedriva ett effektivare arbete.

Till detta kommer nyfriskjobben som infördes vid årsskiftet, och som gör det billigare för en arbetsgivare att anställa en person som varit långtidssjukskriven. Hittills har drygt 700 långtidssjuka fått ett nyfriskjobb, fler lär det bli när den nya sjukförsäkringsreformen kommit igång.2008-06-04 Sjukförsäkringsreformen, del I - problemen med dagens system

Alliansen är inte de enda som inser att dagens sjukförsäkringssystem fungerar väldigt dåligt, låser in människor i sjukskrivning utan aktiv rehabilitering, och dessutom mer eller mindre med automatik flyttar över alla sjukskrivna till förtidspension med 64% ersättning efter ett års sjukskrivning - ofta för resten av livet, mycket få av de förtidspensionerade kommer tillbaka till abretsmarknaden. Idag står långtidssjukskrivning/förtidspension för 65% av det samlade utanförskapet på den svenska arbetsmarknaden. Sverige har de högsta sjuktalen i världen!

Så här beskrivs dagens problem i LO:s idéskrift om morgondagens sjukförsäkring:

"Långa sjukskrivningar är en viktig förklaring till den höga sjukfrånvaron i Sverige. Två femtedelar av de pågående sjukskrivningsfallen har pågått i ett år eller mer. I vissa fall kan långtidssjukskrivning givetvis vara berättigat, men mycket tyder på att många människor i onödan fastnar i sjukskrivning. Varken arbetsgivare eller försäkringskassa uppfyller kraven på rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna.

Det är i många sjukskrivningsfall rationellt för alla inblandade att inget göra, att låta sjukskrivningen fortgå med ersättning från sjukförsäkringen i form av sjukpenning. Den som är sjukskriven från en anställning riskerar denna om han eller hon går med på rehabilitering med inriktning på ett annat jobb. Den som är sjukskriven riskerar också sin anställning om han eller hon går tillbaka till sitt jobb med en fortsatt nedsättning av arbetsförmågan. Om arbetsgivaren anser att han eller hon inte kan utföra något arbete av betydelse kan saklig grund för uppsägning anses föreligga.

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen och lagen om allmän försäkring ett utbrett ansvar för att ta tillvara medarbetares arbetsförmåga. Ändå är det otydligt vilka insatser som kan krävas av arbetsgivaren för att en sjukskriven anställd ska kunna komma tillbaka till jobbet. Det finns en motsättning mellan arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och rätten att besluta om den egna verksamheten. Den senare segrar i många fall. Därför blir det många gånger rationellt även för arbetsgivaren att inget göra för att rehabilitera den sjukskrivne. Också det lokala facket blir en passiv åskådare.

Att sjukskrivningar drar ut på tiden drabbar i den sjukskrivne hårdast. Chanserna att återgå till arbete krymper när sjukfrånvaron blir längre. Tidiga insatser är det som bäst kan hjälpa den sjukskrivne tillbaka till arbete. De långa sjukskrivningarna riskerar att leda till utslagning från arbetslivet.

För den som går sjukskriven längre än ett år finns idag ett stort mått av rättsosäkerhet förknippat med sjukskrivningen. Regelverket säger att försäkringskassan ska göra en prövning av sjukskrivningen senast efter 12 månader. Vid denna prövning ska arbetsförmågan på nytt bedömas, och det ska avgöras om den sjukskrivne bör övergå till sjuk- eller aktivitetsersättning. Tillämpningen av denna regel är dock inte konsekvent. Som en konsekvens av detta skapas en stor osäkerhet för den långtidssjukskrivne. När sjukskrivningen överskridit dessa 12 månader riskerar han eller hon att när som helst få besked om att sjukpenningen setts över och dragits in”.


Det är alltså detta uselt fungerande system som LO och oppositionen under månader demonstrerat och kampanjat för att "rädda"! Visst är det sjukt? Nästan lika sjukt som dagens sjukförsäkringssystem.

I kommande inlägg beskriver jag regeringens nya förslag till en effektivare och människovärdigare väg tillbaka från sjukdom och förtidspension. Förslaget debatteras i riksdagen under eftermiddagen, och jag kommer att delta i debatten!2008-06-03 Statsministern mycket tveksam till höjd bensinskatt

Äntligen kom beskedet som jag väntat på. I en intervju i ekot säger Statsminister Fredrik Reinfeldt att han är mycket tveksam till fortsatt höjd bensinskatt! (I vart fall utöver den lilla årliga indexuppräkningen av skatten som brukar betyda någon tioöring eller två). En seger för alla oss moderater som argumenterat för denna linje!

Den parlamentariska klimatberedningen föreslog ju i våras att drivmedelsskatten skulle höjas med 70 öre litern (fast man sa också att man skulle beakta utveckligen av marknadspriset, något som vår moderate förhandlare Sofia Arkelsten lyckades driva igenom).

"Jag känner mig tveksam till att det i närtid behövs några ytterligare höjda koldioxidskatter", säger Reinfeldt. Ett av statministerns kloka argument är att syftet med de höjda skatterna redan har nåtts. Allt fler väljer miljöbilar. Då är det inte rätt läge att gå vidare med skattehöjningar.

I dagens PS kan man också läsa att "Moderaternas medlemmar vill inte ha fler höjningar av bensinskatten. Det har framkommit efter att partiet genomfört ett så kallat samråd med partiets aktiva medlemmar. Enligt statsministern och moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt "mullrar det" i leden mot koldioxidskatten. "Det tycker jag är viktigt att lyssna till", säger han till Ekot."

Personligen är jag som sagt oerhört nöjd med beskedet. Sunt förnuft verkar segra till sist. Jag har som alla vet upprepade gånger motarbetat höjning av bensinskatten, både på bloggen, i debattartiklar och i interna debatter i riksdagsgruppen och inom partiet. Allt jag skrivit om detta på bloggen finns samlat här! Bensinen är redan fullt tillräckligt dyr för att det redan skall finnas ekonomiska incitament att byta till bensinsnålare bilar eller miljöbilar. Det behövs inga ökade skatter på en bensin som redan är extremt högt beskattad. Sverige är redan världsetta när det gäller beskattning av bensin med 100 euro i skatt på varje ton utsläpp, mot ett EU-snitt på 20 euro och noll i Japan och Kina!

Ibland lönar det sig att tjata, argumentera och driva opinion. Nu gäller det bara att bevaka så att statsministerns besked också blir Alliansens samlade politik, vilket jag utgår ifrån. Inte minst är det en viktig landsbygdsfråga.

Självklart är det också en viktig politisk fråga för Alliansen - vi vet att (v) och (mp) skulle vilja höja bensinskatten med flera kronor omgående, och att socialdemokraterna både är positiva till ökade miljöskatter och dessutom gärna vill regera ihop med (v) och (mp). Hur bensinskatten och andra energiskatter skulle utvecklas med en vänsterregering borde skrämma svenska folket.2008-06-03 Privat hemtjänst billigare än kommunens

Kostnaden för kommunernas hemtjänst till dem som bor i egen bostad varierar, men verkar normalt ligga runt 250-300 kronor per månad. Nyheterna uppgav häromdagen att hemtjänsten i Vänersborg kostar 268 kronor per timme. I Marks kommun kostar idag städ/tvätt för den som bor i egen bostad 300 kronor per timme enligt kommunens hemsida, så TV:s uppgifter verkar rimliga. Den som utnyttjar ett privat hemtjänstföretag i stället kan använda avdragsrätten för hushållsnära tjänster. Nettokostnaden efter skatteavdrag blir då ca normalt 150-160 kronor per timme, dvs en besparing på minst 110 kronor per timme.

Den som köper 2 timmars hjälp varje vecka för städning, hjälp med inköp eller liknande köper då totalt 104 timmars hjälp per år. Den sammanlagda besparingen om man väljer ett privat hemtjänstföretag blir då 953 kronor per månad, eller ungeför lika mycket som jobbskatteavdraget ger för en normalinkomsttagare. Omräknat i pensionsökning före skatt motsvarar summan 1.400 kronor per månad i höjd pension för en normalpensionär!2008-06-02 Lavaldomen har inget med det nya EU-fördraget att göra!

Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin hade igår en utmärkt sammanfattande artikel i Borås Tidning om "Lavaldomen". Artikeln beskriver problemen med Lavaldomen och vad regeringen gjort och kommer att göra för att trots domen trygga den svenska modellen på arbetsmarknaden. Hela artikeln kan du läsa här!

Delar av oppositionen (främst v och mp, men även enskilda socialdemokrater) använder Lavaldomen på ett för Sverige mycket riskabelt sätt när man blandar ihop denna med godkännandet av det nya EU-fördraget. Allt givetvis för att jaga röster inför EU-valet. För socialdemokraternas del råder en kraftig splittring i frågan - Oppositionsledaren Mona Sahlin stödjer regeringens linje, men delar av hennes parti har helt motsatt åsikt. Sahlin vågar dock inte sätta ned foten utan försöker spela lite i båda lägren...

Det är viktigt att känna till att såväl arbetsgivarsidan som SACO, TCO och LO-ledningen i denna fråga (kopplingen till godkännande av fördraget) stödjer regeringens linje. Lavaldomen och EU-fördraget är två helt olika frågor som inte skall blandas ihop. Det är också viktigt att känna till att det nya EU-fördraget faktiskt ger ett starkare skydd för arbetstagarnas rättigheter än det gamla. Den som trots detta tycker att vi skall behålla det gamla omoderna EU-fördraget kan ju fundera över det faktum att Lavaldomen faktiskt följer av reglerna i dagens gamla omoderna EU-fördrag!2008-06-02 Jag har fått svar på min fråga till jordbruksministern

Pressmeddelande 2008-06-02

Riksdagsledamot Jan Ericson (m)
Telefon 073-9558919


Jordbruksministern tycker det är viktigt med en helhetsbedömning vid tillämpning av djurskyddslagen!

Jag har fått svar från jordbruksminister Eskil Erlandsson på min fråga om tillämpningen av djurskyddslagstiftningen. Precis som jag själv anser jordbruksministern att det är viktigt med en helhetssyn vid tillämpning av regelverket. Detta är givetvis mycket glädjande.

I sitt svar påpekar ministern bland annat att redan dagens djurskyddsbestämmelser tillåter mindre avvikelser från de mått som avser häststallar under förutsättning att djurmiljön i stallet som helhet är mycket god, att risken för skador, stress eller ohälsa hos hästarna inte ökar samt att tillsynen och skötseln av hästarna inte försvåras. (I detta fall gäller uttalandet hästhållning, men liknande synsätt borde rimligen också kunna användas vid annan djurhållning eftersom regelverket grundas på samma djurskyddslag).

Ministern påpekar också att regeringen redan har inlett ett arbete med syfte att – med ett bibehållet eller förbättrat djurskydd – modernisera och utveckla djurskyddslagstiftningen i riktning mot en förbättrad helhetssyn på djurskyddet. Jordbruksverket har bland annat fått i uppdrag att se över systemet för förprövning av byggnader från djurskydds- och djurhälsosynpunkt, verka för likvärdiga och riskbaserade djurskyddskontroller samt se hur djuromsorgsprogram kan tillämpas i framtiden. Regeringen har också, i en proposition till riksdagen, föreslagit en omorganisation av djurskyddskontrollen för att bland annat öka likvärdigheten i kontrollen samt för att effektivisera denna.

Jordbruksministern avslutar sitt svar med att "Jag avvaktar med stor spänning och ett stort intresse resultaten av det omfattande arbete som nu pågår. Vilka ytterligare åtgärder som kan vara aktuella får jag därför be att återkomma till när regeringen har haft möjlighet att ta ställning till resultaten."

Min tolkning av svaret från jordbruksministern är att det bör finnas utrymme för kommunala djurskyddsinspektörer och lokala politiker att tillämpa en helhetssyn på djurens välbefinnande redan med dagens lagstiftning! Det borde knappast vara nödvändigt att kommuner överklagar enskilda ärenden i flera domstolsinstanser när en djurägare fått rätt i lägre instans eftersom dagens lagstiftning gör det fullt möjligt att göra skälighetsbedömningar i de fall när djuren i fråga uppenbarligen mår utmärkt. Jag glädjer mig också åt det tydliga beskedet att regeringen arbetar för att öka likvärdigheten i bedömningarna mellan olika delar av landet och mellan olika inspektörer. Detta kommer förhoppningsvis att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten i lokala djurinspektörers beslut i framtiden.

Här kan du läsa min fråga till ministern, samt svaret i sin helhet!
2008-06-01 Hur sköter Bodström sina riksdagsuppdrag?

Jag har tidigare på bloggen undrat hur Tomas Bodström (s) både hinner vara riksdagsledamot, ordförande i riksdagens justitieutskott och ledamot av socialdemokraternas partiledning, samtidigt som han driver en egen omfattande advokatverksamhet. Media har konstaterat att han haft stor frånvaro i riksdagen på grund av externa uppdrag. Hans dubbla roller som lagstiftare och advokat är ett annat problem.

Nu visar det sig att det inte räcker med detta - han hinner dessutom med att vara deckarförfattare och nu arbetar hårt med lanseringen av sin nya bok!

Hur kan någon visa så lite respekt för sitt uppdrag som folkvald och ändå kvittera ut höga arvoden från riksdagen för både riksdagsledamotsuppdraget och uppdraget som utskottsordförande? Själv är jag "bara" vanlig riksdagsledamot och tycker ändå inte att tiden vill räcka till, trots att jag lägger minst 60-70 timmar per vecka på mitt uppdrag...