November 2007

2007-11-30 Svenska elever halkar efter även i naturvetenskap....

Enligt en stor internationell undersökning som gjordes 2006 och presenteras idag, halkar svenska 15-åringar efter även i naturkunskap. Svenska elever hamnade på plats 19 av 57 länder (och bland dessa 57 länder finns ett antal som vi normalt knappast förknippar med framstående naturvetenskaplig forskning). Svenska elever ligger ungefär på genomsnittlig nivå i ett internationellt perspektiv. Vid föregående undersökning, 2003, kom svenska elever på en niondeplats, och hade då kunskaper över genomsnittet internationellt. Undersökningen 2006 ger inte ett tydligt svar på det är de svenska eleverna som blivit sämre eller eleverna i andra länder som blivit bättre sedan 2003.

Elever i Finland är de som klarar sig absolut bäst i naturvetenskap enligt undersökningen. Kanada, Japan, Nya Zeeland, Australien och Holland är andra OECD-länder som presterar mycket bra. Likaså elever i icke OECD-länderna Hongkong-Kina, Taiwan, Estland, Japan och Korea. Sveriges resultat är dock något bättre än Norges och Islands och på samma nivå som Danmarks resultat.

På tisdag nästa vecka kommer hela undersökningen att presenteras och då ingår även andra ämnesområden som matematik och läsförståelse. Men redan de två rapporter som hittills kommit under denna vecka om svenska elevers kunskaper visar tydligt att den svenska skolan inte är tillräckligt bra. Fast det var ju tyvärr ingen nyhet. Hur skall vi kunna konkurrera med andra framgångsrika länder i framtiden om våra elever har sämre kunskaper?2007-11-29 Diskrimineras pappor vid vårdnadstvister?

Detta var temat för dagens seminarie, arrangerat av min partikollega Fredrik Schulte. Panelen bestod av jurister, psykologer, utredare från socialtjänsten samt Michael Alonzo, känd medieperson som numera är aktiv i föreningen pappa-barn.

Föreningen är till för att driva opinion för att få en förändring av den diskriminering som man upplever drabbar pappor i vårdnadstvister med dagens lagstiftning och praxis. Föreningen har funnits i ett år, men har redan 1.200 medlemmar i 28 lokalavdelningar runtom i landet. Fast 20% av medlemmarna är faktiskt kvinnor som tydligen också kan drabbas av domstolarnas godtycke.

Helt klart verkar man idag alltför ofta döma till ensam vårdnad, ibland till och med utan rätt till umgänge för den andre föräldren - trots att det uppenbart inte finns några rimliga skäl för detta. Rättssäkerheten fungerar inte, och det finns alltför många märkliga rättsfall att ta del av. Vi fick många vittnesmål från både panelen och publiken om oerhört märkliga ärenden där det räcker att den ene föräldern påstår att det finns samarbetsproblem, och därmed får ensam vårdnad. I andra fall räcker det att en förälder påstår att misshandel förekommit för att få ensam vårdnad - även om anklagelsen kan vara helt grundlös. Utfallet av domarna är helt godtyckliga, men gemensamt är att det till 90% är mamman som får ensam vårdnad. För mig är detta ingen nyhet - jag har hört otaliga exempel på liknande händelser under mina år som jurist och jag känner många jurister som arbetat med dessa frågor.

Min grundsyn är att delad vårdnad måste vara utgångspunkten. Skall man döma till ensam vårdnad bör det krävas mycket starka skäl och tydliga bevis på att den ena föräldern inte är lämplig. Små barns utsagor om att de vill bo hos den ene föräldern är inte tillräckliga, alla vet hur oerhört lätt det är att manipulera ett mindre barn.

Vid dagens möte bestämde jag och några andra moderata politiker att vi skall gå vidare med denna fråga och titta närmare på hur dagens lagstiftning fungerar och vad man kan göra för att öka rättssäkerheten och motverka att det döms till ensam vårdnad i onödan. Barn som förlorar kontakten med en förälder lever farligt - det visar alltför många undersökningar. Större andel självmord, kriminalitet, ätstörningar, skolproblem och mycket annat. Barn behöver båda sina föräldrar, och samhällets huvuduppgift måste vara att verka för detta.2007-11-29 Heltid eller deltid?

I debatten fortsätter oppositionen, framförallt (s), att låtsas som om man hade en ny lag om rätt till heltid klar att lägga fram för riksdagen om man hade vunnit valet. Sanningen är att man faktiskt försöker luras rejält i denna fråga. Lagförslaget hade man stoppat allra längst ned i skrivbordslådan eftersom det fått så hård kritik. Bland annat hade TCO, SACO och AMS sagt nej till förslaget! En lag om rätt till heltid gör inte att tre halvtidsjobb blir tre heltidsjobb. Kanske inte ens två. Det mest sannolika är att många som idag arbetar deltid hade blivit uppsagda på grund av arbetsbrist i stället för att få ett heltidsjobb. Det hade varit politiskt omöjligt för (s) att lägga fram lagförslaget!

Den nya regeringen väljer en annan väg. I dag är ca 54.000 svenskar deltidsarbetslösa (i och för sig en kraftig minskning på ett år). Ibland beror deltidsarbetslöshet på att arbetsgivaren slentrianmässigt inte anstränger sig för att erbjuda heltid - inte minst inom offentlig sektor - eftersom man vet att a-kassan kan fylla upp lönen till heltid under lång tid. Ibland är det den anställde som egentligen inte vill arbeta mer, och tycker det är bekvämt att mellanskillnaden fylls ut med a-kassa. Den som är deltidsarbetslös kan med dagens regler få ersättning så länge som sex år. Eftersom man kan återkvalificera sig för flera perioder kan man i vissa fall få a-kassa på deltid under så lång tid som 18 år! Detta är orimligt. A-kassan skall vara en omställningsförsäkring mellan två arbeten, inte en permanent försörjning under många år. Dagens regler kostar skattebetalarna mycket stora belopp, samtidigt som det saknas arbetskraft inom alltfler yrken.

I dag har arbetsmarknadsutskottet tagit beslut om förslagen att begränsa tiden för uppstämpling av deltid till heltid via a-kassan. Förslaget som nu läggs fram för riksdagen innebär att man skall kunna få a-kassa på deltid under maximalt 75 ersättningsdagar. Det innebär, om man arbetar halvtid, ca 8 månader. Om man arbetar 80% kan man få a-kassa för resterade 20% under ca 1,5 år. Det ger god tid att hinna söka ett heltidsjobb. Samtidigt införs möjlighet till nystartsjobb för deltidsarbetslösa och föräldrar med försörjningsansvar för barn under 18 år skall kunna gå över till jobb- och utvecklingsgarati på deltid när de 75 ersättningsdagarna är slut. De nya reglerna kommer att gälla från våren 2008, och man börjar räkna det begränsade antalet dagar från den dagen, och alltså inte bakåt i tiden.

Vad skall då en deltidsarbetslösa göra? Mitt svar är att den som inte frivilligt vill arbeta deltid och nöjer sig med en deltidslön skall söka ett heltidsjobb. Inte minst inom vården är det stor personalomsättning, och kan inte arbetsgivaren erbjuda heltid bör man byta jobb! På andra arbetsplatser kan man kanske samordna två halvtidsjobb till ett heltidsjobb. Detta vet jag att många kommuner redan arbetar med. En tredje möjlighet, som kanske kan passa någon är att ha två olika deltidsjobb som tillsammans ger en heltidslön. Jag tror att de nya reglerna kommer att tvinga arbetsgivarna att anstränga sig mer för att erbjuda heltidsjobb om man skall kunna behålla sin personal, särskilt nu när det börjar bli brist på arbetskraft inom allt fler yrken.

Socialdemokraterna försöker ta populistiska poäng i debatten när det gäller regeringens förslag till förändringar för de deltidsarbetslösa. Detta klingar lite falskt när man vad (s) själva försökte göra när de satt i regeringen. Socialdemokraterna försökte själva bl a under vårbudgetförhandlingarna 2003 förändra a-kassan för deltidsarbetslösa (begränsning av rätten för deltidsarbetslösa att stämpla upp till heltid i a-kassan). Något som vänsterpartiet och miljöpartiet då motsatte sig. Socialdemokraterna verkar nu ha drabbats av en mycket lämplig minnesförlust. Miljöpartiets Mikaela Valtersson bekräftade detta i budgetdebatten den 20 september. ”Nu försämras möjligheterna till a-kassa på deltid – ett förslag som vi i Miljöpartiet stoppade under förra mandatperioden i budgetförhandlingar.” SVT:s politiske reporter Mats Knutson konstaterade att "Pär Nuders tal om klasspolitik bleknade dock något när miljöpartisterna avslöjade att även den förra socialdemokratiska regeringen två gånger lagt fram liknande förslag i förhandlingarna med vänsterpartiet och miljöpartiet under förra mandatperioden, men att dessa förslag då stoppats av de två samarbetspartierna." Skillnaden mellan Alliansen och socialdemokraterna är ibland att båda inser vad som måste göras. Men det är bara Alliansen som vågar stå upp för obekväma beslut när det blåser, och göra det som är bäst för Sverige.2007-11-29 Klartecken för vårdnadsbidrag i Mark!

Den 7 november berättade jag på bloggen att oppositionen nu i praktiken styr Marks kommun, sedan de flesta politikerna i det lokala partiet, Markbygdspartiet, numera stödjer oppositionen. Detta visade sig när kommunens budget beslutades i kommunstyrelsen. Läget bekräftades på kommunfullmäktige i tisdags, då den borgerliga oppositionen i allt väsentligt fick igenom alla sina förslag i budgeten även i fullmäktige.

Mest glädjande var att det blev klartecken från kommunfullmäktige att införa vårdnadsbidrag i Mark 2008. Ett efterlängtat besked för många Markbor, och en sak som inte minst vi moderater kämpat för under alla de år jag varit politiskt aktiv. 2003 tog vi ett första steg genom att utvidga rätten till ersättning för kommunala dagbarnvårdare, man kunde då få ersättning även för egna barn i barngruppen. Nu når vi äntligen ända fram genom att regeringen ändrar lagen och ger kommunerna rätt att införa kommunala vårdnadsbidrag. Mark är nu redo att göra detta! Jag har redan skickat en gratulation till Margareta Löfgren (m), oppositionskommunalråd och Per-Olof Hermansson (kd) vice ordförande i Barn- och Ungdomsnämnden. De har en stor del i det historiska och framgångsrika beslutet!

Grattis Mark!2007-11-28 Svenska elever bra på läsning......eller?

En stor internationell undersökning sägs visa att svenska elever i årskurs fyra är duktiga på läsning. Sverige kom på sjunde plats av 45 undersöka länder och regioner. Bäst var eleverna i Ryssland! Imponerande med tanke på att jag själv inte kan läsa ett enda ord på ryska
Mindre roligt är att Sverige kom på första plats 2001, och nu har halkat ned till en sjunde plats. Med tanke på hur mycket Sverige satsar på sin skola (jämfört med exempelvis Ryssland) borde resultaten vara bättre. Och det är väl inte så mycket att skryta med att Sverige ligger före länder som Sydafrika, Marocko, Moldavien, Georgien, Bulgarien, Rumänien, Indonesien, Iran, Makedonien, Slovenien, Trinidad, Ungern och Slovakien?

I rapporten uppges att 98% av de svenska eleverna uppnår "i vart fall grundläggande läsnivå" i årskurs fyra. Det framgår dock inte vad "grundläggande nivå" innebär. Med tanke på att en del elever lyckas gå nio år i skolan utan att lära sig läsa känns resultatet något tveksamt. Det framgår också att andelen elever med hög läskunnighet minskat. Regeringens kommande läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet lär definitivt behövas för att vända utvecklingen. Svenska elever skall kunna ligga i topp när det gäller läsförmågan.2007-11-28 Snusförnuft?

I kväll har jag varit på en riktigt lobbyistaktivitet. Swedish Match bjöd in till en information om snusets ofarlighet. Som ickerökare och ickesnusare är jag mycket skeptisk till allt som handlar om tobak. Sanningen är att jag aldrig tagit ett enda bloss på en cigarett och aldrig testat att snusa en enda gång. Det är nog ganska unikt. Men det blev en intressant kväll.

Swedish Match tillverkar inte längre cigaretter utan endast snus. På kvällens möte deltog flera erkända forskare och cancerläkare som berättade om vad forskningen säger om snus. Kort sammanfattat var deras budskap att teoretiska datastudier och försök på råttor inte kan ligga till grund för beslut när det gäller folkhälsopolitik, utan då krävs verkliga studier av faktiska sjukdomar hos människor.

Motstridiga budskap på två olika löpsedlar - samma dag!

Alla oberoende svenska undersökningar på människor visar samma sak - det finns inga belägg för att snus medför munhålecancer eller 14 andra vanliga cancerdiagnoser. Sedan dessa rapporter presenterades har EU också gått med på att Sverige tar bort varningstexterna på snus. I en enda cancerform - bukspottskörtelcancer - finns det en studie som möjligen visar aningen ökad risk, dock betydligt mindre än cigaretter. Den första löpsedeln ovan syftar på en erkänd medicintidskrift som uppmanar rökare att börja snusa i stället för att minska cancerrisken. Den andra pekar på den rapport som visar en möjlig förhöjd risk att drabbas av cancer i bukspottskörteln vid snusning.

Vi fick veta att det varje år inom EU är över 650.000 människor som dör i förtid av rökning. I Sverige är siffran minst 7.000 personer. Inom EU idag är 1/3 av den vuxna befolkningen vanerökare, och andelen rökare ökar trots alla insatser för att minska rökningen. Poängen med kvällens information var att visa att snuset kan vara ett bra sätt att få rökare att sluta. I Sverige uppger 61% av de som slutat röka att de klarat detta genom att gå över till snus i stället. Det svenska snuset är den minst farliga tobaksprodukt som finns i världen, och detta är det ingen som säger emot. Sverige har idag en förhållandevis låg andel av befolkningen som röker, delvis på grund av att man snusar i stället. Sverige har drygt en miljon rökare och nära 900.000 snusare, varav 50% säger sig vara fd rökare. Swedish Match vill kombinera möjligheten att göra goda affärer i Europa med att få europeerna att sluta röka, och därför vill man att EU tar bort förbudet att exportera snus från Sverige till resten av EU.

Jag måste säga att efter dagens föredragning känns kravet faktiskt vettigt. EU:s beslut att fortsätta förbjuda svenskt snus trots de vetenskapliga studier som gjorts på senare år är svår att förstå. EU har konstaterat att tobaksrökning är EU:s största folkhälsoproblem. Trots detta förbjuder man inte cigaretter och tuggtobak, och ger odlingsstöd till tobaksodling! Samtidigt förbjuder man alltså den tobaksprodukt som är minst farlig - det svenska snuset...... Antagligen var det väl ett sätt för EU att visa politisk handlingskraft utan att det hade någon verklig betydelse. Det enda stora snuslandet - Sverige - fick ju ett permanent undantag från reglerna.....

Jag tänker inte börja snusa, och skulle inte uppmana någon annan till det heller. Snus är beroendeframkallande eftersom det innehåller nikotin. Men jag känner många personer i min omgivning som klarat av att sluta röka på grund av snuset. Och rökning är så oerhört mycket farligare än att snusa, så maste man välja är valet lätt. Sunt snusförnuft säger faktiskt att svenskt snus skulle kunna rädda tidigare rökares liv i hela EU, och det handlar om väldigt många liv. Jag hoppas därför att den svenska regeringen kommer att driva frågan om avskaffat exportförbud av svenskt snus inom EU. Lobbyisterna lyckades faktiskt övertyga mig......2007-11-28 Både bidragsbrott och skattebrott skall bekämpas

Snart börjar den nya bidragsbrottslagen att gälla. I riksdagen har oppositionen haft stora problem med att besluta om denna lag, och i samhällsdebatten framförs ibland att det är viktigare att bekämpa skattebrott. Personligen har jag svårt att förstå detta synsätt. Både skattebrott och bidragsbrott måste givetvis motverkas om staten skall kunna driva en effektiv verksamhet med ett rimligt skattetryck, och ersättningssystemen skall fungera.

Inom skatteområdet finns redan en tydlig lagstiftning om skattebrott, skattemyndigheten tillämpar denna lagstiftning och personer döms för skattebrott. När det gäller bidragsbrott har det däremot saknats tydliga regler och sanktioner.

Bidragsbrottslagen innebär att det införs straffbestämmelser som är anpassade till de särskilda förutsättningar som råder vid utbetalningar från välfärdssystemen. Tillämpningsområdet omfattar ersättningar, bidrag och andra ekonomiska förmåner som betalas ut för personligt ändamål och som beslutas av Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, länsarbetsnämnderna (fr.o.m. 2008 Arbetsförmedlingen), kommunerna eller arbetslöshetskassorna.

Den som lämnar en oriktig uppgift eller underlåter att anmäla ändrade förhållanden och genom detta orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp döms för bidragsbrott. Det finns ett ringa brott men också ett grovt brott som benämns grovt bidragsbrott. Straffskalorna motsvarar i stort dem som gäller för bedrägeri. I lagen finns vidare en bestämmelse om straffrihet vid frivillig rättelse som sker före utbetalningen.

Visst vore det en smula märkligt om vi även i fortsättningen skulle haft en lagstiftning där inget händer om man missbrukar bidragssystemen?2007-11-28 Elevbesök från Marks Gymnasieskola

I går hade jag trevligt besök av ett 50-tal elever från Marks Gymnasieskola. Efter lite rundvandring samlades vi en stund i en lektionssal i riksdagshuset och eleverna fick tillfälle att ställa frågor om riksdagen och politiken. En av frågorna rörde arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik, en annan skatter och villkor för småföretagen. Phia Andersson (s) var också med och tog emot eleverna, och jag och Phia var av kända skäl inte helt överens om dessa saker, för att uttrycka sig försiktigt. Eleverna fick därför höra ett par minimidebatter mellan oss om detta. I övrigt blev det som vanligt tillfälle att berätta en del om hur det är att vara riksdagsledamot och vad vi egentligen gör i riksdagshuset. Det är alltid väldigt kul med elevbesök hemifrån, och eleverna är fantastiskt trevliga och intresserade!2007-11-27 Mona Sahlins falskspel om gasledningen i Östersjön

Numera förvånas man sällan över något utspel från oppositionen, för det kommer den ena motsägelsefulla tokigheten efter den andra. Men ibland blir man en smula förvånad över framförallt socialdemokraternas fräckhet. Mest förvånande just nu är nog Mona Sahlins plötsliga hårda kritik mot den planerade gasledningen i Östersjön. Ett hyckleri som slår det mesta! Eller vad sägs om följande fakta i ärendet:

Det var dåvarande (s)-regeringen som fattade startbeslutet om att tillåta Nordstreams gasledningsprojekt. Vid det sammanträdet deltog Mona Sahlin! EU-nämnden behandlade frågan om energinät inom och med länder utanför EU i november 02, juni 03, juni 04 och juni 05. Utan protester från (s). Inför mötena i juni 2003, 2004 och 2005 fanns underlag som listar gasledningen genom Östersjön som ett av de prioriterade projekten. På mötet i juni 2005 behandlades frågor både om energinät (gas- och el) och samarbete med Ryssland. Där deltog dåvarande samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin, och sade bland annat att "vi är förstås mycket positiva" och "vi tycker därför att vi kan stödja förslaget fullt ut". (direkta citat från mötesprotokollet). Även förre statsministern Göran Persson (s) har deltagit i frågan om näten i juni 2006, men då i samband med ett enstaka toppmöte där frågan inte rördes i sak. Mona Sahlin har alltså deltagit mycket tydligare och mer positivt i besluten om gasledningen än vad Göran Persson har gjort. I den mån Mona Sahlin nu försöker skylla ifrån sig på sin företrädare Göran Persson är detta ytterligare ett falskspel.

Oppositionens utspel om att regeringen redan nu borde säga nej till gasledningen genom Östersjön faller på sin egen orimlighet. Frågan om gasledningen i Östersjön är en regeringsfråga som inväntar miljöprövning innan den behandlas. När regeringen sedan behandlar frågan kommer man att väga in alla aspekter. Oppositionens förslag att Sverige i stället skulle föreslå en ledning på land från Ryssland till Tyskland är ganska oförskämd mot de länder som då skulle beröras. Undrar vad svenska folket skulle tycka om ett annat lands regering föreslog att det skulle byggas en gasledning på svensk mark?

Jag kan personligen se ett antal möjliga problem med gasledningen, men det brukar vara klokt att först analysera en fråga ordentligt och sedan fatta beslut. Det skall regeringen självklart göra även i denna fråga, och det finns ingen anledning till panik - bygget lär i vilket fall få vänta tills Sverige sagt sitt.2007-11-26 Väst/sydsvenska kommunalråd gillar vår infrastrukturmotion!

Peter Danielsson (m), kommunstyrelsens ordf, Helsingborg, Göran Johansson (s), kommunstyrelsens ordf, Göteborg, Ilmar Reepalu (s), kommunstyrelsens ordf, Malmö, Mats Helmfrid (m), kommunstyrelsens ordf, Lund, Carl Fredrik Graf (m), kommunstyrelsens ordf, Halmstad, Per Ödman (m), kommunstyrelsens ordf, Kungsbacka, Gösta Bergenheim (m), kommunstyrelsens ordf, Varberg, Torkild Strandberg (fp), kommunstyrelsens ordf, Landskrona, Mari-Louise Wernersson (c), kommunstyrelsens ordf, Falkenberg, Åsa Herbst (m), kommunstyrelsens ordf, Ängelholm, Pia Almström (m), kommunstyrelsens ordf, Kävlinge, Per Asklund (m), kommunstyrelsens ordf, Laholm, Michael Sandin (m), kommunstyrelsens ordf, Staffanstorp, Anette Åkesson (m), kommunstyrelsens ordf, Båstad.

Vad har dessa kommunstyrelseordföranden gemensamt, förutom att de är kommunalråd i olika kommuner längs västkusten, från Göteborg och söderut? Jo, de har tillsammans skrivit en debattartikel i Göteborgs-Posten där de pekar på behovet av nya infrastrukturinvesteringar längs västkusten för utveckling av regionen och företagandet men också för miljön. De pekar på hur lång tid det kommer att ta att bygga allt som behövs med nuvarande sätt att finansiera investeringarna.

I slutet av artikeln skriver de: Det behövs nya synsätt om vi tillsammans ska komma till rätta med den situation som Sverige har hamnat i. Vi hoppas att infrastrukturminister Åsa Torstensson och hennes regeringskollegor är beredda att tänka nytt när de i vår presenterar infrastrukturpropositionen. Konstruktiva förslag saknas inte. Från Danmark finns positiva erfarenheter att hämta kring särreglering av infrastrukturprojekt i syfte att snabba upp planeringsprocesserna. I en nyligen skriven motion till riksdagen föreslås en ändring i redovisningsprinciperna för stora och samhällsekonomiskt lönsamma infrastrukturinvesteringar, så att dessa behandlas som just investeringar och inte bokförs som en kostnad i statens budget.

Det är ju alltid trevligt när ens riksdagsmotioner uppmärksammas - för det man syftar på är faktiskt den riksdagsmotion som jag lämnade in tillsammans med Maria Plass (m) i oktober! Vårt förslag att ändra redovisningsprinciperna i statens budget är ju inget man gör helt lättvindigt, och ett sådant mycket långsiktigt beslut lär nog förutsätta att Alliansen får stöd även från socialdemokraterna. Därför är det extra trevligt att två tunga (s)-kommunalråd nu nämner vår motion som ett alternativ för att få loss mer pengar till infrastrukturinvesteringar!2007-11-25 Äntligen en riktigt bra skolpolitik!

I tisdags förra veckan hade vi besök av skolminister Jan Björklund (fp) på moderaternas gruppmöte. Han berättade på ett engagerat sätt om hur och när den nya skolpolitiken kommer att införas. Björklund började med att peka på fyra stora utmaningar inom skolan:

1. Sjunkade resultat i grundskolan.
2. Läraryrkets sjunkande status.
3. Ordningsproblem på vissa skolor.
4. Avhoppen från gymnasieskolan.

Jan Björklund påpekade att svenska språket är skolans absolut viktigaste ämne. Kan man inte läsa och skriva är det svårt att studera något annat ämne. En annan oroväckande uppgift är att år 1997 läste 32% av eleverna fördjupningskurser i språk (dvs ytterligare ett språk utöver engelska). Idag är det bara drygt 25% av eleverna som gör detta! Det är ganska illa i ett litet land som Sverige mitt i en alltmer globaliserad värld.

Björklund berättade att svenska skolor satsar 4-5 miljarder varje år på att ta hand om elever som inte gått ut grundskolan med godkända betyg, och därför inte blivit behöriga till gymnasiet. Det individuella programmet som samlar dessa elever är på många gymnasieskolor det största programmet! Regeringen vill ändra detta och ta tag i problemen tidigt i stället. Det handlar om att återupprätta lågstadiet, införa en läsa-skriva-räkna-satsning (kostar 900 miljoner), en ny speciallärarutbildning, nationella prov i trean och betyg från årskurs sex. Allt för att kunna ta tag i och ge extra hjälp till elever som kommit efter redan i låg- och mellanstadiet.

Regeringen vill ockjså höja läraryrkets status genom att satsa 3,7 miljader extra för att skapa en ny lärarutbildning, genomföra löpande fortbildning av lärare, vilket redan har startat ("läraren skall vara bäst i klassen") och obligatorisk rektorsutbildning.

I en stor undersökning har man frågat rektorerna om hur ofta tre ordningsproblem förekommer i skolan. I Sverige uppger rektorerna att sen ankomst förekommer 92% av skoldagarna (i övriga länder i samma undersökning var svaret 42%). Ogiltig frånvaro och skolk från enstaka lektioner förekommer 70% av dagarna i svenska skolor (i övriga länder 29% respektive 23%).

Regeringen vill ge lärarna ökade befogenheter i den nya skollagen för att skapa lugn och arbetsro i skolan. Redan från i höst är det möjligt att flytta mobbare och splittra gäng genom att låta enskilda elever byta skola. Det är också tillåtet för lärare att beslagta mobiltelefoner och andra störande föremål. En storsatsning på utvärdering av effektiva metoder mot mobbning genomförs också.

Den nya gymnasierefrormen (som jag redan berättat om på bloggen) innebär att eleverna kan välja mellan Gymnasieexamen med högskolebehörighet, Yrkesexamen och Lärlingsexamen. Alla utbildningar ger då inte högskolebehörighet men elever ska ha rätt att läsa in högskolebehörighet på komvux om de väljer bort det på gymnasiet. Reformen planeras till 2010, men redan från hösten 2008 kommer det att bli möjligt att studera på rena lärlingsutbildningar. Allt för att fler elever skall slutföra gymnasiet i stället för att som idag var fjärde elev hoppas av för att man inte orkar med att läsa in högskolebehörigheten.

Skolministern påpekade att åren 2008-2011 kommer att vara den största reformperioden för den svenska skolan sedan 1842 när folkskolan infördes. Det innebär ny skollag, ny läroplan för grundskolan, ny gymnasieskola, ny lärarutbildning, nytt betygssystem, ny skolinspektionsmyndighet samt nya behörighetskrav för lärare och rektorer.

Som slutord varnade Björklund för att förvänta sig alltför snabba resultat av förändringarna. Det är först om 10 år som eleverna kommer att ha gått hela sin skoltid i den nya skolan! Under denna mandatperiod kommer man efterhand att märka stegvisa förbättringar, men det tar av naturliga skäl tid innan den nya skolpolitiken syns i form av bättre resultat i årskurs nio och på gymnasiet.

Det viktigaste är ändå att börja förändringarna, varje år vi väntar är ett förlorat år!2007-11-24 Ännu en bit motorväg invigd!I dag har jag varit med och invigt ännu en bit motorväg på Rv 40 mellan Borås och Ulricehamn. Redan på morgonen öppnades vägen, men inte för trafik utan för - rullskidor! Sedan var det ett antal högtidliga (nåja) tal, innan det var dags för själva invigningen.Till vänster infrastrukturminister Åsa Torstensson och kommunalråden i Borås, Ulrik Nilsson (m) respektive Ulricehamn, Roland Karlsson (c). Till höger den traditionella bandklippningen. Ministern skötte saxen precis som planerat.Här väntar jag på att avspärrningarna skall tas bort, och sedan kör vi som allra första bilister ut på den nya vägen västerut mot Borås. Kul och mycket efterlängtat, inte minst för alla boende längs den gamla vägen som nu får en betydligt bättre boendemiljö. Det blir nu också snabbare och säkrare att pendla mellan Ulricehamn och Borås, och avståndet och restiden mellan Göteborg och Stockholm krymper.

Det blev också en tur tillbaka på andra sidan av vägen, mot den väntande lunchen i Ulricehamn dit vi var bjudna av Borås och Ulricehamns kommuner. Under lunchen hade jag turen att hamna bredvid Vägverkets regionansvariga, bland annat den nya projekt- ledaren för resterande del av Rv 40 fram till Ulricehamn. Vi diskuterade byråkratin runt ett vägbygge, och hur mycket det är som fördröjer processen. Att byggena dröjer handlar inte bara om brist på pengar!

Jag kommer att hålla kontakten med projektansvarig chef framöver för att se hur vi från riksdagen eventuellt kan påverka tidtabellen för den sista delen av motorvägen fram till Ulricehamn. Det fattas nu "bara" drygt 15 km, och kostar knappt en miljard att få motorväg hela sträckan Borås-Ulricehamn. Vi som är riksdagsledamöter från Sjuhärad måste kämpa med näbbar och klor för att få loss de resurser som krävs för detta!2007-11-23 Våldtagen – och straffad med 200 piskrapp!

Ibland tror man knappt på det man läser. Men tyvärr är det tydligen sant. I Saudi-Arabien ger man inget stöd till våldtagna kvinnor - i stället straffar man dem med 200 piskrapp om de funnits på fel plats vid fel tidpunkt....

Det finns bara ett ord för detta. Ociviliserat och hjärtlöst barbari!2007-11-23 Arbetslösa ungdomar får inte ens vara med i sossarnas statistik

Den senaste tiden har flera lokala (s)-politiker påstått att antalet långtidsarbetslösa ungdomar har ökat med 250% på ett år. Detta som ett led i en kampanj som styrs från (s)-högkvarteret i Stockholm. Siffrorna får man fram genom att enbart räkna öppet långtidsarbetslösa och inte räkna in ungdomar i åtgärder. Att (s) inte ser människorna bakom statistiken är väl känt. Men att de långtidsarbetslösa ungdomarna som finns i åtgärder nu inte ens får vara med som en pinne i socialdemokraternas statistik var något nytt. De får tydligen inte ens existera! Att man inte skäms!


I verkligheten är det så att den totala långtidsarbetslösheten bland ungdomar har minskat från 29.000 till 16.000 på ett år. Det betyder alltså en minskning med 45% (alltså inte en ökning med 250%!). Totalt har ungdomsarbetslösheten minskat med över 20.000, den snabbaste förbättringen i hela Europa.

I en artikel i Borås Tidning idag kommenterar jag minskningen av ungdomsarbetslösheten, regeringens åtgärder för att minska denna ytterligare, samt vad som händer när alla långtidsarbetslösa ungdomar går in i jobbgarantin den första december. Alliansregeringen ser de arbetslösa ungdomarna. Vi försöker inte gömma dem i statistiken, utan försöker få ut dem på arbetsmarknaden i stället!2007-11-23 Bittrast av dem alla.....

Efter att ha sett diskussionen i TV:s morgonprogram idag om den organiserade brottsligheten, där både fd justitieministern Tomas Bodström (s) och nuvarande Beatrice Ask (m) deltog, utnämner jag utan tvekan Bodström till den bittraste sossen just nu. Den arrogans och det överlägsna sätt som han ständigt använder mot sin efterträdare är sorglig att se. Han är oerhört frustrerad över att inte längre få bestämma.

Bodström vet alltid bäst. På frågan om hur många människor som sysslar med grov organiserad brottslighet svarade Ask ödmjukt att det är svårt att säga säkert, och en del av denna brottslighet är gränsöverskridande. Bodström däremot visste minsann exakt - det är 200 personer och var och en av dessa sysselsätter 10 andra, så totalt är det precis 2.200 personer..... Om nu Bodström vet så exakt, varför plockade han inte in dessa 2.200 personer under sin tid som minister?

Bodström vet alltid exakt vad som borde göras. Frågan är då varför han inte gjorde något av detta under sin tid som minister? Det enda han åstadkom var att stänga polishögskolan och se till att antalet poliser minskade i hela landet. Just en snygg merit....och idag ägnar han sig inte ens på heltid åt sitt välbetalda uppdrag som ordförande i justitieutskottet utan driver en advokatbyrå vid sidan om! Det är egentligen en skandal som media borde granska ordentligt.

När det så gäller diskussionerna om att inrätta ett svenskt FBI mot grov brottslighet utmålas detta som en lösning på alla problem (exempelvis på Borås Tidnings ledarsida idag). Själv är jag mycket tveksam. Nu utbildar vi äntligen fler poliser, men det tar några år innan de blir klara. Under tiden kommer vi att ha fortsatt polisbrist. Är det då verkligen vettigt att bygga upp två parallella polisorganisationer där det inte finns tillräckligt med poliser till bemanningen, och som behöver dubbel administration? Och är verkligen ännu en stor omorganisation av polisen bästa ågärden för att bekämpa brottslighet? Vi har redan Ekobrottsmyndigheten, rikskriminalen och SÄPO vid sidan av den vanliga polisen. Det som behövs nu är knappast fler myndigheter utan att alla de som redan finns börjar samarbeta i kampen mot organiserad brottslighet. Och framförallt behövs arbetsro!2007-11-22 Även småföretagare behöver ett socialt skyddsnät

Det sociala skyddsnätet med ersättningar vid sjukdom, föräldraledighet samt a-kassa är knappast utformade för att passa företagare. Jag har fått synpunkter från många småföretagare genom åren om detta. Man tycker att man är med och betalar för ett trygghetssystem som man sällan kan använda. Vi är flera politiker inom Alliansen som diskuterat denna fråga en del i båda de utskott där jag finns med, Arbetsmarknadsutskottet och Socialförsäkringsutskottet. Jag vet att sådana diskussioner skett även inom Näringsutskottet.

Idag meddelar regeringen mycket glädjande att man utsett en särskild utredare som skall se över detta! Utredningen skall vara klar senast augusti 2008, och det kan kanske betyda att vi kan ta beslut om nya regler redan nästa höst, regler som i så fall borde kunna gälla redan från den 1 januari 2009. Så här skriver regeringen i ett pressmeddelande idag:

Regeringen vill skapa flexiblare sjukförsäkring för företagare

Regeringen har idag fattat beslut om tilläggsdirektiv till utredningen om Trygghetssystem för företagare samt utsett Alf Eckerhall till ny utredare. Syftet med utredningen är att anpassa försäkringssystemen för företagare och öka flexibiliteten. Försäkringssystemen är idag byggda för löntagare och det finns hinder att gå från en anställning till eget företagande.

- Vi vill göra tröskeln lägre och dörren bredare. Regeringen vill att det ska vara lika självklart att vara företagare som löntagare, säger näringsminister Maud Olofsson.

Utredningen ska föreslå förändringar i arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen samt föräldraförsäkringen. De tilläggsdirektiv som regeringen idag beslutat om fokuserar på att göra sjukförsäkringen flexiblare för företagare. Utredaren ska därför inte bara lämna förslag på justeringar av nuvarande regler och beräkningar i sjukförsäkringen, utan även lämna förslag på en sjukförsäkring som innebär att en företagare ska kunna omfattas av olika avgifts- och ersättningsnivåer. Det ska finnas en tydlig koppling mellan den avgift som betalas in och den ersättning som erhålls inom sjukförsäkringen. Utredaren är fri att även lämna andra förslag som innebär ökad handlingsfrihet för företagare inom sjukförsäkringen.

Den nya utredaren Alf Eckerhall är jurist och har under lång tid arbetat på Svenskt Näringsliv som expert rörande arbetsmarknadsfrågor, socialförsäkringar och avtalsförsäkringar. Uppdraget ska redovisas senast augusti 2008.
2007-11-22 Gårdagens siffror är ännu bättre!

Jag fick ett påpekande från en bloggbesökare angående inlägget igår om att utanförskapet minskat med 164.000 personer på ett år. Han undrade om jag räknat med befolkningsökningen. Nu har jag kollat, och det är faktiskt så att befolkningen under samma tid dessutom ökat med 70.000 personer i arbetsför ålder.

Siffrorna för utanförskapet anges i faktiska tal. Det betyder alltså att utanförskapet minskat med 164.000 personer, samtidigt som alla de nya 70.000 personerna i arbetsför ålder också fått jobb! Sammantaget betyder det att 234.000 fler personer nu får sin försörjning genom eget arbete jämfört med valet 2006. Det är fantastiskt glädjande siffror!2007-11-22 Ogenomtänkt kampanj

I dag kom ett stort tungt kuvert med posten. Innehållet visade sig vara en kasserad telefonlur med avklippt sladd. Allt som en del i en kampanj för en förening som vill ha mer resurser för att kunna svara i jourtelefon från våldsutsatta kvinnor. Kampanjens syfte är säkert gott - men inte särskilt genomtänkt. När nu 349 riksdagsledamöter skall kasta sina telefonlurar (och gamla uttjänta mobiltelefoner som andra fått i sina brev) tvingas ju någon ta hand om skräpet, som dessutom klassas som elektronikskrot. Och hur miljövänligt det är att skicka runt tungt elektronikskrot i brev?

När jag dessutom ser att kampanjen stöds ekonomiskt av "Delegationen för fördelning av medel för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt" blir frågorna än fler. Finns det ingen kvalitetskontroll på hur skattepengarna används? Att skicka runt telefonlurar och gamla mobiltelefoner i brev känns som ett mycket tveksamt sätt......2007-11-22 Äntligen måndag!

Nåja, inte bokstavligen. Men det var namnet på det seminarium som jag anordnade idag tillsammans med Desirée Pethrus-Engström (kd). Vi hade bjudit in Torild Carlsson, författare till en bok med samma namn, för att få lite nya tankeväckande sätt att se på arbetslöshet, arbetsmarknad och jobbsökande. Vi vände oss främst till ledamöter och tjänstemän som jobbar med arbetsmarkndsautskottet och sopcialförsäkringsutskottet, och det kom ett 20-tal personer. Torild Carlsson jobbar som konsult för bland annat AMS och utbildar arbetsförmedlare i nya metoder och synsätt. Hans föredrag handlade bland annat om
… att inte bli fastbränd i arbetsuppgifter av gammal vana.
… om att vara halvbra på flera saker men ändå ha den bästa kombinationen av talanger för ett specifikt jobb.
… om att vi inte måste vara friska för att jobba men ibland måste jobba för att bli friska.
...om att vi har alltför lätt att se hinder för en människa att få jobb och gallrar bort i stället för att se möjligheterna
… om att inte gå på myter som att utbildning alltid är en bra investering.
… om att ta sig förbi den diskriminering som alltid kommer att finnas på arbetsmarknaden.
… om att strunta i arbetsmarknads- prognoser, karriärtips och tester – och istället bli expert på oss själva

Slutsatserna blev att jobben aldrig kan ta slut - eftersom förmågor och behov inte kan ta slut! Ett jobb uppstår när en människa med en förmåga möter en människa med ett behov. Eller som Carlsson sa "Det finns så mycket utbud där ute som inte möter efterfrågan". Vi måste alla fundera på vad vi har för förmågor att "sälja" och till vem. Vi behöver bara hitta en enda lämplig "köpare" så uppstår ett nytt arbete. Samma sak gäller synen på rehabilitering - en bagare som är mjölallergisk skall givetvis inte arbetspröva på ett bageri - utan jobba med något helt annat. Vi måste se det friska och möjligheterna hos människor i stället för att ägna oss åt felsökning.

Några andra tankeväckande saker från Torild Carlssons föreläsning:

"Människor klarar inte det nya arbetslivet". Vem har sagt detta? Jo, Society of Medical Psychology i London - år 1900!

"Jag har skickat 300 jobbansökningar och inte fått ett enda svar". Är det inte lite konstigt att efter 50 misslyckade försök göra 250 försök till? Borde man inte i stället byta metod i sitt jobbsökande?

Torild Carlsson gav många tankeväckande exempel från arbetsmarknaden och gav oss alla en hel del att fundera över. Några saker stämmer väl med den nya regeringens politik - minskad detaljstyrning av AMS, mer fokus på coaching i stället för åtgärder, nya lärlingsutbildningar som är bättre än att överutbilda folk på högskola till jobb som inte finns, synen på rehabilitering och att en del förtidspensionerade säkert kan arbeta om de bara prövar ett annat jobb. Vill du läsa mer om Carlssons bok och tankar kring arbetsmarknaden - besök hans hemsida, www.antligenmandag.se2007-11-21 Nu får mördarsniglarna se upp - gymnasieelever tar upp kampen

I samband med mediauppmärksmheten i somras när jag ställde en fråga till jordbruksministern om bekämpning av mördarsniglarna blev jag kontaktad av några elever på Marks Gymnasieskola. Man ville starta sitt UF-företag kring något som hade koppling till bekämpning av sniglar.

I dagarna fick jag e-post från eleverna - och se hur kreativiteten flödat! Vill du beställa? Hör av dig till mig så skall jag skicka beställningen vidare. Kanske årets julklapp......2007-11-21 Siffror som talar för sig själva

Tabell: Utanförskapet, oktober 2007 jämfört oktober 2006,
arbetsmarknads- och sjukdata, avrundade tal.

(Källor: Försäkringskassan och Statistiska centralbyrån.)

Antal och förändring jämfört oktober 2006:

Öppet arbetslösa enl. AKU (procent av arbetskraft) 194 000 (4,2) - 17 000
AMS-åtgärder (procent av arbetskraft) 87 000 (1,9) - 68 000
Latent arbetssökande 152 000 - 29 000
(varav heltidsstuderande som sökt arbete 77 000 + 2 000)
Undersysselsatta 277 000 - 18 000
Personer med sjukpenning inkl rehab 207 000 - 30 000
Personer med sjuk- eller aktivitetsersättning 552 000 - 2 000

Summa utanförskap: 1 469 000 - 164 0002007-11-21 Vill inte ta an(s)var, del 2

Min (s)-riksdagskollega från Sjuhärad, Phia Andersson, har ställt en skriftlig fråga till statsrådet Mats Odell. Frågan förbryllar mig! Så här skriver Phia:

"Enligt lagen om allmänna vattentjänster är det kommunerna som ska ansvara för sina invånares försörjning när det gäller vatten och avlopp inom tättbebyggda områden. Gränserna för va-verkens områdesansvar ska fastställas av kommunfullmäktige och verksamheten är numera nästan helt finansierad genom brukarnas va-avgifter. I många kommuner orsakade årets regnoväder och översvämningar stora problem när det gäller va-näten. Dagvattenledningar svämmade över och det blev många skador i enskilda fastigheter. En stor del av dessa problem säger man från branschens sida orsakades av gamla och bristfälliga ledningar. Det finns ett behov i landet av att se över och reparera va-näten. I takt med att den globala uppvärmningen alltmer kommer att påverka vårt klimat så kommer det att bli fler och fler stora oväder med påföljande översvämningar. Det är därför angeläget med en nationell översyn och diskussion om hur vårt vatten- och avloppsnät ser ut och vilka behov av förbättringar det finns. Jag vill fråga vilka åtgärder ministern är beredd att vidta när det gäller kommunernas va-nät för att minimera riskerna vid stora regnoväder och översvämningar."

Allvarligt talat. V/A-nätet är ett tydligt kommunalt ansvar. I Marks kommun är underhållet kraftigt eftersatt, vilket vi tydligt såg för några år sedan när kommunens ledningsnät kartlades, och kommunen hade stora kostnader för att reparera läckor under förra mandatperioden. Tydligen är det likadant i många kommuner. Det handlar om felaktiga beslut och bristfälligt underhåll under decennier på grund av att kommunpolitikerna prioriterat annat. När nu inte (s)-kommunpolitikerna orkar ta ansvar springer alltså en ledande (s)-politiker istället iväg till ministern och frågar vad HAN tänker göra för att lösa de problem som kommunpolitikerna själva har skapat!

Man tar sig för pannan. Med sådana frågor till ministern undrar man hur (s) resonerar. Vill man ha kommunalt självstyre eller inte? Är man beredd att ta sitt ansvar eller inte? Man kanske vill att staten skall ta över hela den kommunala verksamheten för säkerhets skull?2007-11-21 Vill inte ta an(s)var, del 1

Pelle Pellby, kommunalråd i Marks kommun (numera bara i majoritet på papperet, men i minoritet i praktiken eftersom oppositionen numera verkar styra i Mark) skriver i en magsur artikel i Markbladet att oppositionen i Mark "inte vill att kommunfullmäktige ska vara delaktigt i omställningsarbetet i skolan". Det är minst sagt en skruvad beskrivning....

Det Pellby EGENTLIGEN menar med att "kommunfullmäktige skall få vara delaktigt" är att han vill låsa in en stor del av de extra pengar som oppositionen vill ge till Barn- och Ungdomsnämnden för att utveckla skolan! Han tror nämligen inte att skolpolitikerna, under ledning av en (s)-ordförande i nämnden(!), klarar av att ta sitt ansvar och använda pengarna på ett klokt sätt, och vill sätta fullmäktige som förkläde på nämnden.

Oppositionen har betydligt högre tankar om Barn- och Ungdomsnämndens kompetens. Och om Pellby misstror sin (s)-ordförande finns en mycket kompetent vice ordförande, Per-Olof Hermansson (kd) som nog inte är rädd för att ta över ansvaret.2007-11-20 Se över inkomstgarantierna för riksdag och regering!

De flesta inser nog att även en person med gott omdöme kan råka göra något som är mindre välbetänkt. Ingen är ofelbar, vare sig politiker eller andra. För en person med en vanlig anställning leder ett allvarligt misstag oftast bara till en varning eller omplacering. För en statssekreterare i regeringskansliet, en minister eller en riksdagsledamot kan ett misstag däremot snabbt göra att förtroendet är förbrukat och att man tvingas avgå omedelbart. Alla som åtar sig ett uppdrag som ledande politiker eller regerings- tjänstemän vet att de riskerar att snabbt bli av med sitt uppdrag vid minsta felsteg eller givetvis vid en valförlust. Risken för ”avsked” är betydligt större än på någon annan arbetsplats och arbetsrättsliga regler som exempelvis uppsägningstid saknas i praktiken – man kan tvingas sluta direkt på dagen.

Med detta som bakgrund tycker nog de flesta att det är rimligt att ha en viss inkomstgaranti för den som tvingas lämna sitt uppdrag med kort varsel. Problemet är bara att de villkor som idag gäller för inkomstgaranti kan upplevas som oskäliga och onödigt generösa. I en debattartikel i Borås Tidning idag ger jag ett antal exempel på hur inkomstgarantin idag får orimliga effekter. Skall vi ställa krav på att alla andra människor måste söka jobb för att få A-kassa måste även fd. ministrar söka och ta de jobb som finns. Inkomstgarantin skall vara en omställningsförsäkring mellan två jobb, precis som a-kassan. Inte en permanent försörjning!

Jag lämnade därför in en riksdagsmotion under allmänna motionstiden i oktober där jag föreslår att Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen att inkomstgarantin för riksdagsledamöter, statsråd och ministrar måste vara utformad på ett sätt som skapar förtroende hos medborgarna. Det skall bli spännande att se hur motionen tas emot. Alla politiker – oavsett parti - borde inse att dagens regler måste ses över!2007-11-20 Добрый день, коллеги!

Visst låter det spännande? Många konstiga mail får man från förhoppningsfulla avsändare. Jag brukar besvara det mesta, men tyvärr har jag ingen aning om vad detta betyder.....hoppas det inte är något viktigt, och framförallt att det inte är förolämpande eller i övrigt olämpligt att publicera......

Эксклюзивные декоративные элементы для выставочных стендов!

Компания ООО "Сплит-97" предлагает Вам услуги по изготовлению и монтажу:
- объемных декоративных элементов из ДСП, МДФ, дерево, металл;
- логотипов из различных материалов: пластик, пенопласт, нержавейка;
- объемных букв: не световых, с подсветкой (неон, светодиоды).2007-11-20 Vad vill väljarna egentligen?

Efter gårdagens inslag i Aktuellt känns väljarnas önskemål om politiken mer förvirrande än på länge. Av intervjuerna att döma tycker en del att moderaterna och Alliansen gör för lite, medan andra tycker det går för fort. En del tycker att moderaterna lämnat för mycket av sin gamla ideologi och gått mot mitten i politiken, medan andra är besvikna över att "det är samma gamla höger". En del är besvikna över att vi inte avskaffar värnskatten, medan andra tycker att höginkomsttagarna fått för höga skattesänkningar. En del valde bort (s) i valet för att man ville ha en rejäl förändring. Nu får man det och längtar tillbaka till det gamla.....

Det är inte lätt att vara alla till lags.....särskilt inte när media bara letar upp missnöje och aldrig gör inslag om alla de positiva förändringarna i samhället. Oppositionen gör givetvis allt för att förstärka den negativa bilden - vilket ju tyvärr är deras jobb. Myterna om politiken är snart lika många som myterna om skandalerna (som ju i stora delar är mycket skruvade, hur mycket "skandal" är det egentligen att ha betalt barnvakten svart för 15 år sedan eller att ha missat att skicka in en kontrolluppgift?). Några av de vanligaste myterna man möter i media är dessa:

Myten: Moderaterna har hårdbantat försvaret.
Sanningen: Vi tillför denna mandatperiod något mer pengar än tidigare, samtidigt som oppositionen vill skära 7-15 miljarder fram till 2010.
Myten: Moderaterna har försämrat kraftigt för de arbetslösa.
Sanningen: De flesta har samma a-kassa som förut, det är först efter lång tids arbetslöshet som a-kassan sjunker från 80% till 75%. Samtidigt blir det allt färre som tillhör gruppen långtidsarbetslösa.
Myten: Moderaterna har försämrat för pensionärerna.
Sanningen: Ingen pensionär har fått det sämre! Däremot har bostadsbidraget höjts för dem med lägst pension, pensionsuppräkningarna blir högre än på många år, och bostadskostnaderna stiger mindre än de annars skulle ha gjort till följd av sänkt fastighetsskatt.
Myten: Moderaterna försämrar för de sjukskrivna.
Sanningen: Sjukpenningen är densamma som tidigare, det enda är att man inte räknar upp sjukpenningen mellan åren mer än vad lönen faktiskt har ökat.
Myten: Moderaterna försämrar för de förtidspensionerade.
Sanningen: Förtidspensionen har inte sänkts. Däremot har bostadsbidraget höjts. Dessutom kommer många förtidspensionerade att få höjd ersättning från 64% till 75% genom att de får rätt till förlängd sjukpenning i stället för förtidspension.
Myten: Moderaterna har gjort att man inte längre har råd att vara med i facket och a-kassan.
Sanningen: Skattesänkningarna är betydligt större för löntagarna än vad avgifthöjningen till a-kassan och facket blivit. Den som vill har självklart råd att vara med. Dessutom sjunker avgiften till a-kassan kraftigt för de flesta från årsskiftet på grund av sjunkande arbetslöshet.

Det var några av de vanligaste myterna som oppositionen och vissa media vårdar så ömt. Min och andra moderaters uppgift är givetvis att avslöja myterna. Då kommer väljarna att fundera lite till. Och kan man förlora 5% av väljarstödet på ett år kan man givetvis öka väljarstödet med minst 10% på de tre år som är kvar till nästa val! Denna åsikt delar jag uppenbarligen med statsministern, som växer som ledare för varje motgång.....det är då ledarskapet sätts på prov. 2/3 av väljarna säger sig nu föredra Reinfeldt framför Sahlin!2007-11-19 Kvinnofrid (och kanske lite mansfrid på köpet.....)?

Under mina år i kommunpolitiken var jag också ordförande i kommunens nystartade brottsförebyggande råd. En av de frågor vi arbetade med var stödet till brottsutsatta kvinnor, där kommunen i samarbete med polis, sjukvård, kvinnojour och brottsofferjour försökte hjälpa och stötta kvinnor som råkat illa ut. En fråga som jag själv drev på kommunnivå var att kommunerna borde ge ett ökat stöd till kvinnojourerna och framförallt brottsofferjourerna (som ofta arbetar med samma brottsoffer). Häromdagen kom regeringens handlingsprogram mot kvinnovåld och hedersrelaterat våld. En av punkterna i programmet är just ett ökat stöd till brottsofferjourerna och kvinnojourerna. Mycket bra! Jag tror att en satsad skattekrona i dessa verksamheter ger så oerhört mycket mer tillbaka än om stat eller kommun skulle driva verksamheten själv. Ökat bidrag medför också ökad insyn i verksamheten, och det är bra. Alla kvinnojourer har inte uppträtt så som man borde, och det är oacceptabelt att exempelvis gömma barn undan den förälder som tilldömts vårdnaden. Men de flesta kvinnojourer drivs på ett proffessionellt och förnuftigt sätt, och förtjänar samhället stöd. Vad gäller brottsofferjourerna har de haft så små resurser att det varit svårt att rekrytera nya människor till verksamheten och bekosta utbildningar. Nu kan det kanske bli en förbättring.

Regeringens handlingsplan innehåller 56 åtgärder och 800 miljoner extra för att genomföra detta, läs mer i regeringens pressmeddelande. Några exempel:
* Utveckling av polisens och sjukvårdens sätt att möta sexualbrottsoffer
* Översyn av sexualbrottslagstiftningen (skall tvång eller brist på samtycke vara brottsgrundande?)
* Bättre programverksamhet för män som döms för våld i nära relationer eller sexualbrott
* Utbildning av skolpersonal om hedersproblematiken och ökade insatser mot hedersvåld
* Utredning av hur vanligt det är med arrangerade äktenskap
* Utbildning av personal som arbetar med stöd och service till funktionshindrade och stöd till handikapporganisationerna för att bekämpa brott mot kvinnor med funktionshinder (borde givetvis kunna användas även för att bekämpa brott mot män med funktionshinder!)
* Översyn av brottsskadelagen och ökat stöd till barn som tvingas leva med våld inom familjen
* Ökat stöd till brottsofferjourer och kvinnojourer

Visst kan jag tycka att en del av det som nämnts borde gälla oavsett om offret är man eller kvinna. Ett manligt brottsoffer mår ju inte bättre än ett kvinligt. Å andra sidan är det betydligt fler kvinnor än män som drabbas av denna typ av brott, så ett handlingsprogram bör kanske utformas på detta sätt. Samtidigt utgår jag från att de kunskaper och de metoder som utvecklas genom handlingsprogrammet efterhand även kommer att användas för att motverka övergrepp och våld mot män.2007-11-19 Trams!

Nu är media igång igen, denna gång TV4. Nu ifrågasätts helt plötsligt om moderata ministrar skall ha rätt att åka på moderaternas kommunala rikskonferens eller partikonferenser på regeringens bekostnad.

Nu tror jag i och för sig att det snabbt kommer att visa sig att journalisterna är ute och cyklar och att reglerna följts till punkt och pricka. Ett annat regelverk hade varit orimligt. En minister är alltid i tjänst, precis som vi riksdagsledamöter. Vi avgör alla vilka resor vi behöver göra i uppdraget och i vilka sammanhang vi vill medverka för att delta i debatter eller berätta om regeringens politik. Det kan vara en konferens som ordnas av en fackförening, en näringslivsorgansiation eller ett parti, ett arrangemang av en kommun, ett landsting eller ett företag, ett soffprogram i TV eller en radiointervju. Kanske anser någon att regeringen borde be journalisterna på TV4 om tillstånd före varje resa eller konferens som man tänker delta i? Eller är det kanske acceptabelt att ett moderat statsråd besöker andra partiers konferenser och arrangemang - utom just sådant som har med det egna partiet att göra? Moderata kommunpolitiker har kanske inte samma rätt som andra att ta del av statsrådens information?

Under decennier av (s)-styre har statsråden gjort på exakt samma sätt, och låtit staten betala resor, hotell och konferenskostnader utan att journalisterna någonsin brytt sig det minsta. Jag har inte heller hört någon borgerlig politiker protestera mot att regeringen betalat (s)-ministrarnas resor över landet för deltagande i demonstrationerna på första maj.

Men nu när moderaterna är det stora regeringspartiet gäller plötsligt helt andra regler. Återigen är det alltså vi moderater som angrips. Det är svårt att tro att det är en slump......2007-11-18 Hur många liv kräver kolkraften varje år?

FN:s klimatkommission kom med ännu en rapport igår. I denna framgår tydligt att kolkraften måste minska, och man skriver också rent ut att kärnkraften är ett bättre alternativ. För några veckor sedan skrev också en av de svenska medlemmarna i klkimatpanelen, Erland Källén, att kärnkraften borde byggas ut. Min folkpartistiske riksdagskollega, Carl B Hamilton skriver följande kloka ord i sitt veckobrev som jag fick idag:

"Minst 33 döda" - Hellre mer kärnkraft än 100-tals säkra dödsfall i kolgruvor.

"Jag hatar dem, dessa gruvor", sade en tårögd medelålders kvinna som desperat sökte information om sin släkting i gruvans djup, till Reuters. Chockade anhöriga samlades utanför kolgruvan i Donetsk sedan en gasexplosion dödat minst 33 gruvarbetare. Ytterligare 77 saknades efter olyckan, den senaste i raden som drabbat Ukrainas livsfarliga gruvor (TT Telegram den 18 november 2007).

Det är dags för en rejäl omvärdering av riskerna med olika energislag. Ju fler kärnreaktorer som används i det demokratiskt stabila Sverige och EU desto mindre lönsamt blir det att bryta kol och generera el från förbränning av kol. Färre människor skulle omkomma, atmosfären fyllas av mindre växthusgas och klimathotet vara mindre.

Att ett stort antal människor regelmässigt omkommer i kolgruvor väcker dessvärre ingen större uppmärksamhet vare sig det gäller ett hundratal i Ukraina, Kina, Indien eller någon annanstans. Att mångdubbelt fler människor ovan jord drabbas av svåra lungsjukdomar (som astma), för tidig död och svåra allergier av kolbrytning och kolförbränning rapporteras heller knappast. Det är ingen nyhet utan pågår hela tiden.

Förbränningen av kol ger dessutom utsläpp av växthusgaser och hotar klimatet. Mänskligheten bör även därför minska användningen av kol och andra fossila bränslen och öka användningen av kolfria eller kolsnåla bränslen. Även om vi i Sverige inte har kolgruvor (längre) är mindre kolbrytning i världen viktigt även för oss.

Ett av de kolfria energislagen är kärnkraft. Det omnämns också som en bättre möjlighet i ICCP:s rapport som publicerades igår lördag 17/11 (tabell SPM-5). Det omnämns däremot inte i referaten av rapporten i de svenska media jag kunnat ta del av.


Jag håller med Hamilton. Sverige borde göra som Finland och Litauen - bygga ut kärnkraften, sälja kärnkraftsel till Tyskland, Polen och Danmark, och därmed minska kolförbränningen i norra Europa. Att färre skulle dö i kolgruvorna, både i Europa och andra delar av världen, får vi på köpet!

Barnarbete i kolgruva i Colombia2007-11-18 Svenskarnas köpkraft har ökat mer än andras

I en stor årlig undersökning av 40 europeiska länder, gjord av ett tyskt marknadsundersökningsföretag GFK, har Sverige avancerat två platser från förra året, till en elfteplats, och har gått om Finland och Belgien när det gäller köpkraft per invånare. I topp ligger Schweiz och Luxemburg, följt av Norge, Irland, Danmark, Island och Storbritannien.

När man har räknat ut köpkraften ingår såväl arbetsinkomster som statliga bidrag och pensioner. Man räknar på nettoinkomsterna efter skatt. En annan sak är att denna köpkraft är olika fördelad, tabellens siffror är ett genomsnitt. Sverige har länge haft en mycket stor spridning av nettoinkomster och förmögenhet. Ett stort forskningsprojekt i Luxemburg visar exempelvis att ojämlikheten i Sverige (sommaren 2006) mellan dem med lägst och högst förmögenhet faktiskt var större än i alla andra länder i studien, inklusive USA! Detta beror på att alltför många svenskar inte har en enda krona i sparkapital. Vi påstås ha västvärldens fattigaste medelklass.....

Det är glädjande att se att regeringens politik faktiskt ger möjligheten till en förändring av detta. Visserligen har de med stora inkomster och förmögenheter också fått skattesänkningar, men i förhållande till inkomsten betyder skatte- sänkningarna mycket mer för dem med låga och normala inkomster. Alltfler får nu ett utrymme att spara och öka sin ekonomiska trygghet. Sparande är inte längre förbehållet dem med högst inkomster.

Min egen fundering är varför inte svenska folket skulle kunna ha en köpkraft och ett sparande i nivå med de bästa länderna? Det är tyvärr långt dit. Även om den svenska köpkraften alltså ökat mer än i andra länder, och vi alltså har avancerat två platser sedan 2006!2007-11-17 Två steg åt rätt håll för integriteten - men ett nytt hot på väg!

De senaste veckorna har det tagits flera kloka steg åt rätt håll när det gäller den enskildes integritet och hur den skall avvägas mot andra intressen. Samtidigt dyker det hela tiden upp nya hot....


Ja till buggning - men med mycket starkt integritetsskydd

Riksdagen antog nyligen, efter över 20 års diskussioner (!), en lag som möjliggör hemlig rumsavlyssning (buggning) vid misstanke om grövre brott. Det gäller vid förundersökning avseende brott som har ett minimistraff om fängelse i minst fyra år, exempelvis terroristbrott, mord, dråp, människorov, grovt rån, grov mordbrand och grova narkotikabrott. Den nya lagen har dock utformats för att säkerställa den personliga integriteten. Exempelvis förbjuds avlyssning av advokatkontor, läkarmottagningar, biktstol och medieredaktioner. All avlyssning skall godkännas av domstol och offentliga ombud skall delta i tillståndsärendena. Tillståndstiden ska inte få överstiga en månad åt gången och alla som avlyssnats skall få reda på detta i efterhand. En särskild fristående myndighet ska utöva tillsyn över de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel. Lagen ska gälla i tre år och sedan utvärderas.

Alliansen och socialdemokraterna röstade för den nya lagen, men (s) ville också att man skulle få avlyssna medieredaktioner (med den lite märkliga motiveringen att om medieredaktioner undantas finns det risk att grova brottslingar kan försöka undgå avlyssning genom att starta en tidning......). Detta avvisades av Alliansen. Den nya lagen känns nu som en mycket genomtänkt avvägning mellan den personliga integriteten och effektiv bekämpning av grova brott.


Nej till EU-direktiv om fildelning

Justitieminister Beatrice Ask säger nej till EU-kommissionens förslag till hårdare tag mot bland annat fildelare på nätet. Bland annat har EU-kommissionen föreslagit att upphovsrättsinnehavarna, i praktiken musik-, och filmindustrin, ska kunna kräva att operatörerna tar fram identitet på den som sprider upphovsrättskyddat olagligt på nätet. I ett skriftligt svar på en fråga häromdagen skriver Ask att straffrätt och brottmålsförfarande inte ingår i de åtaganden och skyldigheter som Sverige har gentemot EU. "Regeringen anser inte att förslaget kan antas med nuvarande utformning", skriver Ask.

Fildelning i stor omfattning och i vinstsyfte är ett tydligt brott mot upphovsrätten och bör inte accepteras i ett rättssamhälle. Mot detta står integriteten för den enskilde och frågan om man verkligen kan jaga enskilda människor för nedladdning och kopiering av enstaka exemplar för enskilt bruk. En svensk lag måste göra en tydlig avvägning mellan dessa intressen. I Sverige finns en utredning som föreslår en svensk lag med nästan samma åtgärder mot illegala fildelare som i EU:s förslag, men flera tunga juridiska instanser har underkänt förslaget. Justitieministerns besked visar att regeringen tar integritetsfrågorna på allvar, och efter regeringens nej till EU-förslaget tycker jag man kan känna ett visst hopp om att den svenska utredningens förslag skrotas. och att en svensk lag inte kommer tillåtas gå lika långt som EU föreslagit.


Teledatalagringsdirektivet/Trafikuppgiftsutredningen

Ett nytt hot mot integriteten dök upp i veckan när Trafikuppgiftsutredningen presenterades. Den har haft i uppdrag att föreslå hur EU:s direktiv om lagring av trafikuppgifter ska genomföras i svensk rätt. Avsikten med direktivet är att garantera att trafikuppgifter som avser fast och mobil telefoni, internet, e-post och internettelefoni finns lagrade hos operatörerna för att kunna lämnas ut till polis och åklagare när det finns misstankar om allvarlig brottslighet. Utredningen föreslår att trafikuppgifterna ska lagras i ett år hos operatörerna. Trafikuppgifterna ger svar på frågor om vem som kommunicerade med vem, när och var det skedde och vilken typ av kommunikationslösning som användes. Innehållet i en kommunikation, t.ex. ett telefonsamtal eller e-postmeddelande, får däremot inte avslöjas för myndigheterna.

Personligen har jag ändå mycket starka invändingar mot att alla uppgifter om telefonsamtal och internettrafik automatiskt skall lagras. Det känns inte som en rimlig avvägning mellan integritet och behov. (Jämför exempelvis med buggning, där man tydligt säger att buggning endast får förekomma i vissa särskilda fall när man misstänker vissa grova brott.) Dessutom känns skyddet mot missbruk och att uppgifter kommer på avvägar alltför svagt. Sverige är antagligen bundet av EU:s beslut, även om det råder viss tveksamhet om beslutet är fattat på korrekt sätt (Irland har tydligen överklagat beslutet eftersom man anser att det krävde enighet och inte ett majoritetsbeslut), men oavsett vilket så finns det en del i det svenska förslaget som går längre än vad EU kräver, exempelvis lagringstiden.

Jag skall nu analysera Trafikuppgiftsutredningens förslag och EU-direktivet ordentligt, och vet att jag inte är ensam i den moderata riksdagsgruppen om att ha frågetecken kring förslaget. Jag utgår från att regeringen även i denna fråga kommer att värdera integriteten högt!2007-11-17 Statsministern fick också träffa Litauens president.....

Den här bilden hittade jag på regeringens hemsida. Statsminister Reinfeldt fick också träffa Litauens president, Valdas Adamkus.......

....men jag hann före.....och fick äta middag med presidenten dagen innan han träffade statsministern.....

Nåja, anledningen är vad jag förstår att programmen vid presidentbesök brukar vara upplagda så att man börjar med besök i parlamentet och därefter träffar regeringen. Det är tydligen tradition.....

2007-11-16 Besök hos Sveriges Akademikerförmedling

Idag har jag besök Sveriges Akademikerförmedling i Göteborg, tillsammans med mina moderata riksdagskolleger Anna König Jerlmyr och Lars Hjälmered. Även Juseks VD Louise Adelborg var med vid besöket. Verksamheten drivs av de fyra fackliga organisationerna Naturvetareförbundet, Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna i samarbete med Manpower och försäkringsbolaget Salus Ansvar.

Akademikerförmedlingens verksamhet syftar till att matcha akademiker i de fyra förbunden, som vill byta eller söka nytt jobb, mot de lediga jobb som finns. Det avgörande för Akademikerförmedlingen är att individens önskan att söka eller byta jobb står i centrum. Mycket handlar om att coacha individen, ta fram den enskildes egna drivkraft och förmåga, hjälpa till att bygga upp kontaktvägar, och stödja individen personligt genom hela processen. Målet är också att företag som söker kvalificerad personal skall veta att Akademikerförmedlingen alltid har en god tillgång på starka kandidater.

Verksamheten kommer att bedrivas på sex orter, Göteborgskontoret startade i somras, Malmö och Linköping drog igång i september, och under december och januari startar man även upp i Umeå, Luleå och Stockholm. I Göteborg har man bara sedan i somras haft en genomströmning av ca 600 personer, varav mer än 200 personer redan bytt jobb eller fått jobb genom programmet. Redan från första dagen var det lång kö till förmedlingen, och man har mer att göra än man hade räknat med. Ca 70-80% av de som fått jobb via förmedlingen har bytt jobb, resten har varit arbetslösa.

Dagens besök var mycket intressant, och det var andra gången denna vecka som jag på nära håll såg hur alternativen nu blommar upp inom olika samhällsområden. I onsdags var det lärlingsutbildningen på Hantverksakademin och idag den fristående Akademikerförmedlingen. Mångfald är bra för utvecklingen och det skall bli intressant att följa Akademikerföreningens utveckling och resultat!2007-11-15 Tandvårdsreform på gång

Tandvårdspriserna i Sverige har ökat kraftigt sedan 1999 då prissättningen på tandvård blev fri. Jämfört med andra EU-länder är Sverige ett av de länder som haft den största ökningen av tandvårdskostnaderna under 2000-talet. Följden har blivit att patienterna fått betala alltmer själva för sin tandvård. Tandvård är kostsamt att producera och tandvårdsmarknaden fungerar dåligt. De statliga subventionerna har inte hängt med.

Tjugo procent av den vuxna befolkningen uppger att de avstår från att gå till tandvården trots att de tycker sig ha behov av tandvård. Särskilt unga vuxna (främst 20-29-åringar) avstår från tandläkarbesök.

Allians presenterade förra veckan en stor tandvårdsreform. Målet med reformen är att kunna erbjuda en god tandvård för vuxna till en rimlig kostnad. Det statliga tandvårdsstödet fördubblas i och med reformen, från 3 till drygt 6 miljarder kronor. Målet med den här reformen är att det ska bli billigare att gå till tandläkaren, speciellt för den som har omfattande tandvårdsbehov.

Förslag i reformen:
• Ett allmänt tandvårdsbidrag, ”tandvårdscheck”, införs. Alla vuxna får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök på 300 kronor vartannat år. Målet är att fler regelbundet ska gå till tandläkaren. De grupper som har lägst besöksfrekvens, de i åldern 20-29 år och de över 75 år, får det dubbla beloppet, det vill säga 600 kronor vartannat år.
• Ett bättre skydd för höga kostnader för tandvårdstjänster införs. Räkningar upp till 3 000 kronor får alla betala själva. Från 3 000 kronor till 15 000 kronor betalar patienten halva beloppet, och från 15 000 kronor och uppåt behöver patienten endast betala 15 procent av kostnaden.
• En prisportal på internet ska göra det lättare för patienter att kunna jämföra och kontrollera olika vårdgivares priser.
• Förenklad administration ska leda till kortare väntetider.

Förslaget planeras att träda i kraft den 1 juli 2008.2007-11-15 Arbetslösheten ökar trots att den minskar.....

Som jag tidigare berättat på bloggen förändrar idag SCB sitt sätt att mäta arbetslöshet. Tidigare har Sverige varit ensamma om sitt sätt att mäta, där man undantagit exempelvis studerande som samtidigt söker arbete. Det har gjort att Sverige har redovisat betydligt lägre arbetslöshet än andra länder, i strid med internationella rekommendationer. Nu är det slut med detta, och regeringen har upphävt ett beslut av en tidigare (s)-regering från den 18 december 1986 om definition av begrepp i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Upphävandet av det tidigare beslutet innebär att den officiella arbetsmarknadsstatistiken utformas utan regeringens medverkan. SCB:s siffror blir nu helt jämförbara med andra länder. Det blir slut med politiskt trixande med siffrorna, och regeringen lägger sig inte i hur statistiken tas fram.

Siffrorna över arbetslösheten blir dock betydligt högre när man räknar på detta sätt, jämfört med exempelvis den statistik som Arbetsförmedlingen redovisar. Det var också något som Alliansen påpekade under valrörelsen, där vi hela tiden räknade med alla arbetslösa i våra exempel, till skillnad för (s)-regeringen. Av SCB:s statistik idag framgår dock att arbetslösheten fortsätter att minska, från 6 procent oktober 2006 till 5,7% i oktober i år. Och det viktigaste är trots allt att fler får arbete, inte hur många människor som räknas in i den gamla eller nya statistiken.2007-11-14 Lärlingsutbildningar ger jobb

I kväll besökte jag och ett antal andra riksdagsledamöter Hantverksakademin i Johanneshov. Besöket var arrangerat av Företagarnas nätverk för Riksdagsledamöter. Hantverksakademin är ett fristående gymnasium som bedriver både yrkesinriktad gymnasieutbildning och lärlingsutbildning, allt i samarbete med Stockholms Hantverksförening. Kvällens möte var mycket givande och visade mycket tydligt att regeringens nya politik för gymnasieskolan behövs. Lärlingsutbildningar och andra yrkesutbildningar är ett utmärkt sätt att få en utbildning som leder till ett tryggt och ofta välbetalt arbete.

Vi fick under mötet också ytterligare ett antal bevis på att det är olyckligt att kräva att alla elever redan i gymnasiet skall tvingas läsa in teoretiska ämnen som ger högskolebehörighet, detta leder bara till att alltför många inte slutför sina studier. Det är dags att uppvärdera hantverksyrken och sluta se ner på dem som inte klarar kraven för att studera vidare på högskola. I denna fråga är det en milsvid skillnad mellan den gamla och nya regeringen. De socialdemokrater som var med vid dagens skolbesök blev allt tystare och nedstämda efterhand som vittnesmålen om den gamla misslyckade skolpolitiken bekräftades, och det tydligt framgick att det behövs något nytt. Jag kan inte förstå varför så många socialdemokrater ser ner på riktiga hantverksarbeten, och tycker det är bättre att utbilda massor av studenter på högskola till jobb som inte finns? Och med höga studieskulder på köpet.....2007-11-14 Grattis Danmark!

Den borgerliga regeringen i Danmark vann gårdagens val, och sitter kvar i regeringsställning. Samtidigt gjorde socialdemokraterna sitt sämsta val någonsin.

Danmark är bara att gratulera till minst fyra år till med borgerligt styre, även om det finns så många olika partier i Danmark att det alltid är knepigt att forma en stabil regering.2007-11-14 Alternativet förskräcker.....

Svensk politik handlar om två alternativ. Det ena alternativet är dagens Alliansregering. Men vad är egentligen det andra? Av förre statsministern Göran Perssons memoarer framgår att Socialdemokraterna hade varit beredda att gå i koalition med både Miljöpartiet och Vänsterpartiet om man vunnit valet 2006. Detta är nog en nyhet för de flesta, kanske även för socialdemokratiska politiker runt om i landet? De flesta (s)-väljare hade nog inte tänkt sig en regering där de gamla komunisterna ingår. Det är kanske dags för en del att stanna upp och fundera lite extra vad en röst på (s) egentligen innebär?

I helgen visade två mätningar att förtroendet för statsminister Reinfeldt minskat efter statssekreteraren Ulrica Schenströms krogbesök och diskussionerna om medarbetares köp av svarta tjänster. Det är väl ganska naturligt efter den hårda mediebevakningen. Men i de två mätningarna ställdes inte förtroendet för Reinfeldt i relation till förtroendet för Sahlin.

När i stället Sifo frågade 1 000 personer den 5-8 november om vem de kände störst förtroende för som statsminister, Reinfeldt eller Sahlin, blev resultatet ett annat. 46 procent svarade Reinfeldt och 35 procent Sahlin. 20 procent var tveksamma.

När väljarna börjar fundera över alternativet till dagens regering, och kommer på att det faktiskt är en (s)-regering ihop med (v) och (mp) - och detta under ledning av Mona Sahlin - så känns kanske dagens regering under Reinfeldt som ett ganska bra alternativ. Även för många socialdemokrater.2007-11-14 Flexibelt, Göran!

Förre statsministern Göran Persson är en flexibel person. Så här sa han om riskkapitalbolag strax före valet 2006:

"Jag är mycket frågande inför dessa riskkapitalisters sätt att bryta sönder företag"

Idag är fd statsministern konsult och talare på olika möten. Så här sa han på riskkapitalbolaget Nordic Capitals investerarmöte i september 2007:

"Riskkapitalbranschen bygger värden och skapar jobb"

Tja. Man är väl inte sämre att man kan ändra sig. Bara man får bra betalt......2007-11-13 PresidentbesökSå har man då upplevt sitt första statsbesök. Först tog vi emot den Litauiska delegationen i riksdagen för en halvtimmes samtal under ledning av talmannen. I kväll var det så en mer formell middag på Villa Bonnier. Fotot på mig och president Adamkus tog riksdagens talman, Per Westerberg. På det andra fotot tackar presidenten talmannen för middagen.

Lite överraskad blev jag när jag upptäckte att jag blivit placerad bredvid president Adamkus under middagen! Det betydde att jag fått på min lott att underhålla honom med lite trevlig konversation. Men det var bara att damma av engelskan och göra sitt bästa, och det var skönt att vara väl förberedd. Jag var faktiskt mycket glad att jag ägnat gårdagskvällen till hårdpluggande. Det visade sig att presidenten är en mycket charmerande herre, och det är svårt att tro att han är 81 år.

Vi hade mycket att prata om. En given fråga var Litauens relationer med Ryssland och Vitryssland. En annan stor fråga är Litauens oljeberoende och deras planer på att bygga ett nytt kärnkraftverk i stället för Ignalinaverket. Ett stort problem för litauerna är att man lovat EU att stänga den enda återstående reaktorn i Ignalina senast 2009. Samtidigt kommer det nya kärnkraftverket inte att vara klart förrän tidigast 2012. Litauerna skulle nu vilja omförhandla avtalet med EU och få rätt att driva Ignalina vidare tills det nya verket är klart. Alternativet vore att ersätta kärnkraftselen med kolkraft under tiden, och det vore illa för miljön. Ignalina är numera ett mycket säkert kärnkraftverk, renoverat av svenska tekniker. Jag lovade presidenten att försöka påverka denna fråga efter bästa förmåga, det lär ju handla om att Sverige måste agera med kraft i EU.

Vi pratade också bank - det visade sig att SEB är en mycket populär bank i Litauen, och nu också landets största bank. När jag berättade att jag arbetat där, och även varit på besök i Vilnius i tjänsten, var det mycket uppskattat. Allt som är svenskt uppskattas av litauerna. Självklart blev det också samtal om Litauens historia och deras förhoppningar om framtiden.

Statsbesök är kul och intressant, och det kan nog bli en trevlig vana......2007-11-12 Kvällsstudier!

Kvällen skall jag använda för att studera Litauisk politik! Jag har nämligen fått äran att representera moderaterna när Talmannen i morgon eftermiddag tar emot Litauens president Valdas Adamkus som är i Stockholm på officiellt besök.

Varje riksdagsparti har en representant var som närvarar vid eftermiddagens möte och senare på kvällen är vi även inbjudna av Talmannen till en middag med presidenten och hans sällskap.

Litauens president, Valdas Adamkus

Inför ett statsbesök är det mycket man måste sätta sig in i. Fakta om landet, den politiska utvecklingen sedan självständigheten, aktuella politiska frågor, förhållandet till andra stater och EU, och en del annat som kan ligga till grund för samtal med den litauiska delegationen. Jag har fått ett stort antal PM via regeringskansliet/utrikesdepartementet, riksdagens internationella kansli samt från Sveriges Ambassad i Vilnius med fakta och viktig information om Sveriges inställning i viktiga frågor, och bakgrunden till denna. Det blir mycket korvstoppning i kväll, men man vill ju inte göra bort sig..... Jag har nu också viss glädje av att jag besökte Vilnius och SEB:s bankfilial där för ett par år sedan, och fick en viss insyn i hur svenska företag expanderar i Baltikum och hur banksektorn utvecklas.

Morgondagen skall bli riktigt spännande och intressant!2007-11-12 Paneldebatt i fängelsemiljö

I dag har jag deltagit i en paneldebatt på en Saco- konferens i gammal trivsam fängelsemiljö på Långholmen. Det var ett 80-tal ombudsmän från olika Saco-förbund som samlats för en konferens med temat "100 år med den svenska modellen", och den svenska modellens framtid.

I paneldebatten deltog, förutom jag själv, SACO:s ordförande Anna Ekström, Dag Klackenberg, VD för svensk Handel, Per Bardh från LO, och Svante Nycander, känd debattör och tidigare chefredaktör på DN. Debatten leddes av Cecilia Garme, statsvetare och journalist.

Det mest positiva med debatten var nog det beröm (!) som regeringen faktiskt fick från flera i panelen för att man stått emot alla påtryckningar och inte vill ge sig in och lagstifta i onödan på arbetsmarknadsområdet. I stället uppmanar regeringen som bekant parterna till frivilliga överenskommelser för att reglera tvistefrågor kring proportionalitet i konfliktåtgärderna, sympatiåtgärder och annat. Det verkar nu också som om arbetsmarknadens parter kommer att träffas för fortsatta diskussioner om ett nytt huvudavtal.

Jag dristade mig faktiskt till att påstå på konferensen att Alliansregeringen är den första regering på minst 75 år som inte går i någons ledband, vare sig arbetsgivarnas eller fackets. I stället försöker regeringen driva en väl avvägd arbetsmarknadspolitik som är bra för landet. Regeringens tydliga hållning börjar mötas med viss respekt från arbetsmarknadens parter.

Det blev givetvis också diskussioner kring fallande medlemstal i facket, a-kasseavgifter, den svenska modellens framtid och en del annat. Mina kommentarer blev i stort detsamma som jag tidigare framfört på bloggen, exempelvis i samband med moderaternas partistämma den 26 oktober.2007-11-12 Avslöjande: Experessens chefredaktör har köpt svarta tjänster

Media har den senaste veckan vänt ut och in på politikernas köp av svarta tjänster. Men inte heller mediecheferna är vita. Över 20 procent av mediecheferna som svarade på Dagens Medias mejlenkät har anlitat svart arbetskraft. Det gäller exempelvis städning, barnpassning, bilreparationer och byggnadsarbeten. Enkäten skickades till 65 redaktionella chefer och informationschefer på de största tidningarna samt nyhetsbyrån TT. Fler än hälften svarade inte alls på enkäten, bland dem Metros chefredaktör Per Gunne och Dagens Nyheters dito Thorbjörn Larsson.

Intressant är också att av de journalister som medgivit att de köpt svarta tjänster finns en majoritet på kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen/GT. Båda chefredaktörerna, Anders Gerdin på Aftonbladet och Otto Sjöberg på Expressen/GT hör exempelvis till dem som erkänner att de köpt svarta tjänster.

Expressens chefredaktör Otto Sjöberg har inte heller berättat om sina köp av svarta tjänster för sin närmaste chef, och motiverar detta med att han inte anlitat svart arbetskraft som chefredaktör. Otto Sjöberg anser att det finns en skillnad mellan mediechefer och politiker. "En viktig skillnad är att politiker beslutar om lagar och rättssystemet, därför ställs särskilda krav på dem. Tidningar och medier är inte lagstiftande församlingar. Därför vilar inte samma ansvar på journalister, som på politiker i ansvarsställning." säger Sjöberg. Samma Sjöberg som erkände fusk med sin egen TV-licens förra året - samtidigt som han jagade politiker som gjort samma sak.....

Man kan konstatera tre saker:
1. Chefredaktörerna för de tidningar som leder drevet har själv gjort samma sak som de offer de jagar.
2. De verkar tycka att det är okej att klandra andra för gamla synder före tiden som politiker/statssekreterare, medan egna gamla försyndelser före tiden som chefredaktör inte skall räknas.
3. De verkar tycka att nya politiker måste berätta om alla gamla synder innan de tar ett uppdrag, medan de själva inte behöver berätta någonting för sina egna chefer.
4. De anser sig gå i spetsen för viktig granskning av ledande makthavare men har inte levt på det sätt som de kräver av andra, med ett absolut fläckfritt förflutet.

Undrar just om Expressen eller Aftonbladet kommer att berätta om enkäten i tidningen?


2007-11-11 Är det verkligen värt priset?

Nu har jag två kvällar i rad sett "humorprogram" i TV. I båda programmen har man drivit hejdlöst med paret Cedersköld och deras "svarta" städhjälp. Givetvis vet alla journalister vid det här laget allt det som jag skrev om på bloggen den 4 november, dvs att Cederskölds inte lurat staten på en enda krona i skatt i samband med sin inhyrda städhjälp. Man hade endast gjort en liten miss och inte skickat in en kontrolluppgift - en hantering som Skatteverket själva nu också säger sig vilja förenkla för att det skall fungera för vanligt folk. Trots detta har de felaktiga uppgifterna valsat runt i media en hel vecka, och nu blivit en sanning som ingen har kraft att säga emot. Cederskölds är grova skattefuskare, punkt slut!

Ibland känner jag sådant stort förakt för de journalister som leker med människor och inte drar sig för att släpa dem i smutsen trots att de vet att sakuppgifterna är fel. Hur mår de när de lägger sig på kvällen? Hur kan de se sina egna barn i ögonen? Ibland funderar jag på om det är värt allt slit och alla uppoffringar för familj och vänner att satsa på politik om den enda tacken är att man förr eller senare riskerar att bli hånad och förnedrad på osakliga grunder? Jag skänker också en tanke till alla de kändisar av olika slag som ständigt utsätts för liknande saker. Undrar om de tycker det är värt priset?2007-11-11 (s) svänger lite om skolan - men det räcker inte!

Socialdemokraternas partistyrelse har gjort helt om när det gäller betygsfrågan, och säger nu plötsligt ja till betyg från årskurs sex - något man varit helt emot tidigare, och kallat för "sorteringsskola"....... (s) kan nu också tänka sig att acceptera nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, vilket deras partikongress avvisade så sent som 2005. Man säger sig nu vilja försöka hitta en "bred politisk lösning" för skolpolitiken för att den inte skall förändras varje gång det blir regeringsskifte. I grunden är det givetvis bra att (s) nu omprövar sin skolpolitik, det är verkligen på tiden. Men det blir nog svårt att nå en överenskommelse med Alliansen om (s) villkorar detta med att Alliansen måste acceptera att i övrigt låta skolpolitiken fortsätta som förut.

(s) har fortfarande lång väg att vandra i sin omprövning av skolpolitiken. Fortfarande säger man exempelvis nej till betygsliknande omdömen redan från årskurs ett, och man saknar helt idéer om hur man skall komma till rätta med den dåliga arbetsmiljön på många skolor.

Värre är kanske synen på gymnasieskolan. Alliansen vill reformera gymnasieskolan så att den passar alla elever, även dem som vill ha en ren yrkesutbildning. För (s) gäller däremot fortfarande det fyrkantiga målet att 50% av alla elever skall gå vidare till högskola och att alla elever måste ha högskolebehörighet efter gymnasiet - trots att det bevisligen slår ut så många elever. En skolpolitik som lämnar så många elever i sticket har Sverige inte råd med.

Alliansen vill öka kontrollen av alla skolor, inklusive friskolorna, men är positiva till friskolor som en del av utbildningssystemet. Hos (s) finns ett grundläggande motstånd mot friskolor och en vilja att missgynna dessa ekonomiskt.

Det är bra att (s) har fått en mer nyanserad syn på skolan efter valet, men känns inte som om (s) är redo för en överenskommelse med Alliansen om skolan innan man enat hela partiet kring en klok skolpolitik. Bland lokala (s)-politiker i kommunerna och inom SSU är till exempel motståndet mot betyg kompakt.

Men kanske går det ändå att hitta en samsyn om just betygen? Skolminister Björklund tänker i vart fall göra ett försök och tänker bjuda in oppositionspartierna till en överläggning kring betygsfrågan till våren. Om det går att enas om betygen skulle det vara mycket bra för långsiktigheten inom skolan.2007-11-09 Alltfler unga får jobb

SCB rapporterar att antalet sysselsatta ungdomar fortsatte att öka snabbt under tredje kvartalet i år, ökningen var 8,8 procent jämfört med motsvarande period 2006. Ökningen det senaste året är den starkaste som uppmätts sedan mätningarna började 1963! Extra positivt är att ungdomarna i stor utsträckning nu också får riktiga fasta jobb i stället för tillfälliga anställningar.2007-11-08 Mycket skrik för lite ull....

Kvällens Kalla Fakta gjorde nog alla besvikna som, efter all förhandsreklam, sett fram emot ett riktigt smaskigt reportage om storsvindel bland riksdagsledmöterna.

Om siffran stämmer att vi riksdagsledamöter reser för totalt 65 miljoner per år inom landet, så var det ju inte mycket intressant reportrarna hade hittat. Särskilt inte med tanke på att de häckat uppe på det administrativa kontoret under en lång period och tydligen gått igenom varje riksdagsledamots resor. De resor som ifrågasattes i programmet (och som väl då rimligen också var det värsta man hittat) handlade inte om många tiotusen kronor totalt, och i förhållande till den totala resekostnaden på 65 miljoner är det ju närmast felräkningspengar. Dessutom var flera exempel i programmet tveksamma. Att exempelvis hyra en bil för att köra runt ett utskott på resa blir ju ofta betydligt billigare än att man åker taxi. Och att göra vissa privata besök under en längre tjänsteresa medför ju inte automatiskt extra kostnader för riksdagen.

Att det sedan kan bli vissa fel ibland när 349 ledamöter skickar reseräkningar för 65 miljoner är kanske inte så konstigt - men det betyder ju inte automatiskt att ledamöterna fuskar medvetet. Jag tycker snarare att resultatet av TV4:s granskning tyder på att vi överlag sköter oss riktigt bra.

Visst var det skönt att min egen pärm klarade reportrarnas granskning. Fast jag hade inte förväntat mig något annat.2007-11-08 Lite fakta om EU:s budget

Svenska folket blir sakta alltmer positiva till EU. Skall denna utveckling fortsätta är det viktigt med öppenhet. Inte minst måste allt som rör EU:s budget och ekonomi förklaras öppet för svenska folket. Häromdagen fick jag lite fakta om EU:s budget som kan vara intressant. Idag förbrukar EU över 100 miljarder Euro (!) varje år (ca 950 miljarder kronor), vilket motsvarar 1,31% av medlemsstaternas BNI (bruttonationalinkomst). Budgeten har ökat över åren i antal Euro, men minskat i förhållande till länderns BNI.

Sverige betalar 2008 30,1 miljarder kronor till EU, och får tillbaka 12,5 miljarder kronor i bidrag från EU. Omräknat per invånare betyder det att varje medborgare i Sverige betalar 3.350 kronor per år, och "får tillbaka" 1.400 kronor per år.

Sverige har 1,8% av medborgarna i EU, men står för 3,3% av EU-budgeten. Sverige är alltså en stor nettobetalare till EU.

EU-kommissionen har nu inlett en "samrådsrunda" inför budgetöversynen 2008/2009. En rimlig utgångspunkt tycker jag borde vara att EU skulle kunna krympa sin enorma budget, och sänka medlemsstaternas avgifter, samt kanske också fördela dessa avgifter mer rättvist - idag har vissa länder omotiverade rabatter, framförallt Storbritannien. Även EU måste syna sina utgifter och hushålla med EU-medborgarnas skattepengar. Att avskaffa det onödiga "extraparlamentet" i Strassbourg vore en god början!2007-11-08 Ett tack - tack vare.....oss?

Den 30 mars berättade jag på bloggen om att jag och tre andra moderater var lite olydiga. Vi tyckte det var fel att riksdagen inte vidarebefordrade riksdagens yttranden om EU:s "grönböcker" till EU-kommissionen, utan i stället hade beslutat att arkivera dessa efter slutförda riksdagsdebatter.

Vi protesterade genom att skicka ett eget yttrande (med samma innehåll som riksdagens beslut) direkt till EU-kommissionen. Samma kväll som vi gjorde detta höll riksdagsstyrelsen ett möte där man gjorde helt om och beslutade att riksdagen trots allt skulle vidarebefordra ledamöternas åsikter i EU-frågor till kommissionen. Vår grönbok om EU:s roll i arbetsrätten blev därmed det allra första "grönboksyttrandet" från Sveriges Riksdag som skickades till EU-kommissionen!

Förra veckan fick vi höra att endast fyra parlament i EU yttrat sig över den viktiga frågan om EU:s roll i arbetsrättsliga frågor. Sverige blev alltså ett av dessa! Nu har Riksdagsdirektören Anders Forsberg fått nedanstående skriftliga tack från EU-kommissionären Margot Wallström för Riksdagens yttrande.

I EU-kommissionens sammanfattning av alla yttranden som inkommit från olika organisationer, personer och parlament i EU:s medlemsstater konstateras en mycket viktig sak: "Arbetsrättens utveckling inom EU betraktas generellt som en sak för medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter, medan gemenskapens regelverk syftar till att komplettera medlemsstaternas åtgärder." Det betyder rimligen att kommissionen accepterar subsidiaritetsprincipen inom detta område, dvs att varje land i huvudsak sköter sina arbetsrättsliga frågor själva. Det var också det jag förespråkade i mitt anförande i riksdagsdebatten, och det blev också huvudbudskapet i yttrandet från Sveriges Riksdag.

Så man kan inte vara annat än nöjd. Den svenska riksdagens linje stöds av EU-kommissionens dokument, och vår lilla protest har kanske också bidragit en liten smula till att förändra Riksdagens rutiner och sätta EU-frågorna högre upp på dagordningen!

2007-11-07 Mona Sahlin - hyckleriets okrönta drottning

Nu går (s)-ledaren Mona Sahlin till hårt angrepp och frågar sig om det finns en särskild kultur inom moderaterna "där man bryter mot reglerna". En något märkligt fråga från Sahlin som ju, enligt kända uppgifter, har detta på sitt samvete:

#1 1990 Svart dagmamma
#2 1993 Obetald tv-licens
#3 1993 2 felparkeringar registrade på obesiktad bil som har körförbud
#4 1995 Privata kontantuttag på statens kreditkort, tiotusentals kronor "som förskott på lönen"
#5 1995 Privata bilhyror på statens kreditkort
#6 1995 Privata klädinköp på statens kreditkort
#7 1995 Time-out på Mauritius på skattebetalarnas bekostnad
#8 1999 98 obetalda parkeringsböter, 32 fall gick till kronofogdemyndigheten
#9 1999 Sahlins företag går i konkurs efter att hon tagit ut alltför höga löner under lång tid. Men då är Sahlin redan biträdande näringsminister och ansvarig för småföretagsfrågor....
#10 2000 Drygt 30.000 kronor i restskatt som inte betalas i tid (trots att Mona med kraft förklarat att "det är häftigt att betala skatt"....)
#11 2001 Två obetalda räkningar som gått till kronofogden
#12 2001 Bilen återigen belagd med körförbud, obesiktigad och fordonsskatten ej betald
#13 2006 Sahlins dotter fick eftertraktat jobb på Sveriges Ambassad i Washington, ett jobb som normalt borde ha annonserats ut


Fortfarande finns också en tankeväckande film som tar upp en del av detta. (Den tar ibland en liten stund att ladda ned eftersom den av någon anledning verkar ha många tittare just nu....).
I slutet av filmen undrar Sahlin lite övergivet om det finns felfria politiker med fläckfritt förflutet......

Visst är det trist om debatten spårar ur och börjar bli något slags tävling om vilka partier som fuskat mest eller minst, men efter Sahlins utfall känner jag ändå att det är bra med lite perspektiv på tillvaron. Därför har jag nu också dammat av min gamla sida över allvarliga och verkliga (s)-skandaler, hyckleri och dubbelmoral. Du hittar den här. Den kan kanske få en och annan att inse att Sahlin & Co inte är några änglar med vita vingar som är bättre än alla andra?2007-11-07 Oppositionen styr i Mark.....

Den senaste tiden har det märkts ett närmande mellan Markbygdspartiet och de övriga oppositionspartierna i Mark. Markbygdspartiet har tydligen börjat inse vilken sida som för den klokaste politiken. Det är glädjande, och det ger äntligen Markbygdspartiet en chans att påverka politiken på ett positivt sätt i stället för att göra en del konstiga utspel som inte leder till något.

Vid måndagens kommunstyrelsemöte vann oppositionen, med stöd av Markbygdspartiet, samtliga åtta voteringar, och de partier som på papperet styr Mark, (s) och (v) förlorade. Om kommunfullmäktige ger samma resultat kommer (s) och (v) med Pelle Pellby i spetsen att tvingas genomföra oppositionens budget och oppositionens politik. Undrar hur länge Pellby håller ut?

Jag blir inte förvånad om Mark snart får en moderat kommunstyrelseordförande i stället, och Pellby får kliva ned och bli vice.

Kommunstyrelsens beslut i måndags innebär bland annat mer pengar till skola och förskola, införande av kommunalt vårdnadsbidrag, att man vill verka för försäljning av delar av bostadsbolagets fastigheter för att finansiera satsningar på nyproduktion av lägenheter och öppna för fler entreprenader inom teknisk förvaltning. Kommunstyrelsen beslutade också att som en del av ett bättre företagsklimat utarbeta en konkurrensutsättningspolicy. Läs mer om kommunstyrelsens beslut i Borås Tidning.

Jag kan bara gratulera mina "gamla" politiska vänner i Mark, de fortsätter att driva på för en klok politik, precis som förra mandatperioden. Och nu verkar det som om den kommer att kunna genomföras också!2007-11-07 Förändringen av gymnasieskolan absolut nödvändig!

Skolverket påpekar i sin årliga rapport till regeringen att gymnasieskolans resultat har inte förbättras under de senaste åren och att allt för få elever klarar gymnasieskolan. En allt större andel av lärarna i gymnasieskolan har inte lärarexamen och det råder stor brist på yrkeslärare. Många lärare bedömer att de inte har kompetens och möjligheter att möta elevers olika behov av stöd. Skolverket påpekar att trots att nästan alla elever går direkt från grundskolan till gymnasieskolan är det bara knappt 70 procent av eleverna som klarar av sina gymnasiestudier på avsedda tre år. Efter fyra år har endast 75 procent klarat att få slutbetyg, och så har det sett ut under de senaste åren. För de kommunala gymnasieskolorna i Sjuhärad är siffrorna i genomsnitt något bättre. I Mark är det 76% som gått ut efter 4 år, i Tranemo 78% och Ulricehamn 82%, medan Borås ligger på 74%.

Skolverkets rapport har inte fått något större genomslag i media hittills. Men det är klart, media har väl viktigare saker för sig just nu.....

För egen del tycker jag Skolverkets rapport pekar på att regeringens planer för en ny gymnasieskola är helt rätt. Vi måste kunna erbjuda utbildningar för alla elever - både teoretiskt och praktiskt, både studieförberedande, rena yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar. Alla elever måste få en rimlig chans att slutföra en utbildning. Förändringarna måste genomföras så snart som möjligt, även om man givetvis inte förändrar den svenska gymnasieskolan över en natt.2007-11-06 Berättigad fråga!


Och svaret är väl antagligen att Hotell- och Restaurangfacket hade så fullt upp med att krossa Sofia Appelgren och hennes Salladsbar att man inte hade tid eller kraft till annat.....

Det gäller ju att prioritera här i livet.

2007-11-06 Det bidde en tumme....

Den 10 oktober hade Aftonbladet en ledare där man påstod en del märkliga saker om deltidsarbetslösheten och regeringens politik. Jag bemötte felaktigheterna med en kort artikel som jag ville få in på ledarsidan eller debattsidan i Aftonbladet. Detta "fick inte plats", men chefredaktören Olle Svenning erbjöd sig att göra en "rättelse" i stället.

Jag skickade då ett mycket kort förslag till rättelsetext enligt följande:

I Aftonbladets ledare den 10 oktober påstås att ca 100.000 personer är deltidsarbetslösa. Enligt AMS senaste månadsstatistik var dock i september 54.000 personer inskrivna som deltidsarbetslösa, en minskning med 9.000 personer på ett år. I artikeln påstås också att regeringens drar in de arbetslösas möjlighet att få a-kassa. Detta är inte korrekt, de nya reglerna ger rätt till 75 ersättningsdagar. För den som är deltidsarbetslös en dag per vecka finns alltså med de nya reglerna möjlighet att söka heltidsjobb under 1,5 år och ha a-kassa under tiden.

Jan Ericson (m)
ledamot arbetsmarknadsutskottet och
ansvarig för moderaternas fackliga nätverk


Min korta rättelse "fick visst inte heller plats". Men den 25 oktober kom denna diskreta rättelse in.....det bidde en tumme, men alltid något! Det som står i tidningen är inte alltid alldeles sant. Som sagt.2007-11-05 Polis, åklagare, domare och bödel......i samma häxprocess

Är det rimligt att Expressen och övrig skvallerpress numera är både polis, åklagare, domare och bödel, och dessutom numera dömer människor på grund av att de inget säger? I så fall är det en återgång till gamla tiders häxprocess.

Expressen skriver idag i anslutning till den "Unika granskningen av alla riksdagsledamöter som betalat svart" (är Expressens journalister förresten så naiva att de verkligen tror att alla med svarta betalningar på samvetet erkänt detta för Expressen?) följande: "...oroande att en rad moderata riksdagmän i går inte gick att nå eller ville svara på våra frågor om de någon gång betalat svart för några tjänster. Men ett uteblivet enkätsvar är också ett enkätsvar.".

Det man ju faktiskt skriver är att den som inte gick att få tag på under Allhelgonahelgen antagligen betalat svart. Och vi som av principiella skäl inte ville svara Expressen har alldeles säkert gjort det. Detta är faktiskt exakt så som gamla tiders häxprocesser i Sverige gick till! Tystnad innebär att man är skyldig. Ytterligare bevis är onödiga. Förr var det kyrkan som låg bakom, idag är det skvallerpressen.

I kväll är jag faktiskt riktigt stolt över att ha vågat låta bli att svara på Expressens frågor. För vem vill ställa upp på villkoren i en häxprocess?2007-11-05 Fler riksdagsledamöter vågar stå upp för sitt människovärde!

Av Expressen framgår att i vart fall några av mina riksdagskolleger vågar stå upp för sin egen stolthet och sitt människovärde och vägrar svara Expressen. Skönt att inte vara ensam! Men visst blev det precis så som reportern hotade: Att vägra svara skapar en misstanke, och sedan ringer andra journalister i stället och undrar varför man inte svarar. Men jag tar det - då får jag ju på köpet en chans att förklara för andra varför jag inte längre vill spela med i Expressens spel.....

Har bland annat varit med i en radiointervju i Radio Sjuhärad, där jag förklarade varför jag inte ville svara Expressen. Samtidigt berättade jag samma sak som i föregående blogginlägg - att vår familj använder vare sig vita eller svarta hushålltjänster, utan sköter allt själv. Så har det faktiskt varit ända sedan barnen föddes, inte en enda avlönad barnvakt på 14 år. Särskilt noga har vi också varit med att försöka få kvitton på tjänster som haft samband med vårt husbygge. Som jurist vet jag att detta är nödvändigt för att kunna ha ett anskaffningsvärde att dra av vid eventuell framtida försäljning. Jag måste slutligen medge att Radio Sjuhärad gjorde ett ärligt inslag som faktiskt sammanfattade det viktigaste jag sagt under en längre intervju. Det hade säkert gått att klippa ihop något annat för den som hade velat, men det finns faktiskt ärliga journalister också, och det kan man behöva framhålla ibland!2007-11-05 Misstänkt svartjobb av underbetalda minderåriga i Ubbhult?

En krönika om en riksdagsledamots vardag i skuggan av skandaljournalisterna

I går söndag, klockan 22.10 på kvällen (!) ringde Expressen. Det är första gången under mitt första år i riksdagen som Expressen visar något som helst intresse för min ringa person. Först tänkte jag att det kanske var någon av mina riksdagsmotioner som uppmärksammats? Eller kanske frågor om moderaternas partistämma? Men det var viktigare saker än så!

”- Hej! Vi gör en enkätundersökning bland alla riksdagsledamöter och vill bara fråga om du använt svarta tjänster”.
”- Jaha?”, svarade jag, en smula förvånat.
Varvid kvinnan i andra änden svarar:
”- Okej, och när var det?”
”- Nja, vänta lite nu” svarade jag, ”mitt ”Jaha” var inget svar på din fråga utan mer en lite förvånad reaktion över att du ringer mig sent söndag kväll om detta”.
Därefter klargjorde jag att jag inte alls var intresserad av att vara med i Expressens undersökning, varpå journalisten tydligt påpekade att hon då minsann tänkte skriva att ”jag inte ville svara” och att detta lätt kunde missförstås.... underförstått – jag måste svara! Varpå jag förklarade (hyfsat) vänligt men mycket bestämt att jag ändå inte tänkte svara, men att hon däremot var välkommen att läsa mina kommentarer på min blogg om hon var intresserad. Hon blev nog ganska förvånad över att jag inte ställde upp på hennes villkor, och noterade tydligen det där med bloggen. Men allvarligt talat – vad tror Expressen att de får ut av en sådan undersökning? Är det någon riksdagsledamot som inte svarar nej? Tror de någon skulle svara ja?

Jag är trött på att bli förnedrad och idiotförklarad av media och spela med i deras spel. Nu sätter jag en gräns! Nästa gång en journalist ringer om liknande saker kommer jag först att avkräva journalisten en bekännelse om sin egen TV-licens, svarta barnflickor och eventuella svartjobb på huset. Sedan kan vi talas vid!

I oktober förra året skrev tidningen Resumé om mig. Det var då man i en lista utpekade mig som en av alla riksdagsledamöter som inte betalat TV-licens (se blogginlägg 13 oktober 2006). Det var ju helt korrekt i och för sig, men innan de utpekade mig och ca 140 andra riksdagsledamöter som fuskare kunde de ju kollat om någon annan i hushållet betalt TV-licensen. Så som min fru gjort till exempel. Både jag själv, och inte minst min hustru och mina barn tog väldigt illa vid sig av att ett antal journalister sedan började jaga mig för att fråga om obetald TV-licens. Jag skrev till Resumé och begärde en ursäkt och en rättelse – men inte fick jag någon sådan. Den händelsen och en del annat felaktigt som kvällstidningarna påstått om olika personer under året som gått har gjort mig väldigt restiktivt inställd till journalister som jag inte känner till. Det är bättre att kommentera saker själv på bloggen - då vet man att allt man säger och skriver kommer med och inte blir förvanskat!

Visst kunde jag i kväll berättat för Expressen att vår familj aldrig anlitat någon barnvakt mot betalning, vare sig svart eller vitt. Att vi städar och putsar fönsterna själva. Att jag och hustrun gillar att pyssla med huset, lägga golv, tapetsera, måla in- och utvändigt och därför inte köper någon hjälp med detta, vare sig svart eller vitt. Jag kunde berättat att alla kvitton från vårt husbygge 1990 och tillbygget 2005 sitter i pärmen hemma (nåja bortsett från rörarbetena jag nämnde i tidigare inlägg som fortfarande inte blivit gjorda eftersom det inte går att hitta någon som gör detta vitt). Jag kunde berättat om vårt stora intresse för trädgårdsskötsel och anläggningar ute som gör att vi aldrig skulle anlita någon för detta (bortsett från det fina smålandsstaketet som vi fick uppsatt i somras - mot kvitto). Jag kunde till och med berättat att vi både klipper gräs och skottar snö utan hjälp, och att jag som kassör i vägföreningen betalar snöplogen - alldeles vitt och mot faktura.....

Däremot hade jag nog inte vågat berätta vår mörka familjehemlighet. Det förekommer att vi låter våra tonårsbarn både klippa gräs och dammsuga mot lite extra, helt obeskattad, veckopeng. En sådan bekännelse skulle jag aldrig våga göra för Expressen. Det kunde ju skapa rubriker:

Riksdagsledamot i Ubbhult utnyttjar underbetalda minderåriga, och dessutom svart!

Jag skulle inte bli ett dugg förvånad.2007-11-04 Om att göra en höna av en fjäder....eller kanske en medieanka?

I helgen har media utmålat Carl och Charlotte Cederskiöld, kända moderater i Stockholm, som skattefuskare och anlitare av svart städhjälp. Nu visar det sig återigen att det hela handlat om att göra en höna av en fjäder. Antingen detta skett medvetet av politiska skäl för att svartmåla moderaterna eller om det beror på ren okunnighet om skattelagstifningen så är det allvarligt. I kväll kom ett skriftligt uttalande från makarna Cederskiöld, där det bland annat står följande:

"Från 1994 till 2002 anlitade vi städhjälp med viss regelbundenhet. Den sammanlagda ersättningen för detta översteg inte 10 000 kronor något av de aktuella åren. Det gör att vi enligt gällande lagstiftning inte varit skyldiga att dra skatt eller betala arbetsgivaravgifter. Ersättningen översteg dock 1 000 kronor per år, vilket gör att kontrolluppgift skulle skickats till Skattemyndigheten. Att så inte skett beklagar vi. Från 2002 och framåt har vi inte använt oss av städhjälp på regelbunden basis. Inte under något år efter 2002 har ersättningar på över 1 000 kronor per år betalats ut."

Någon rättelse på Svt Text och TV4:s TextTV syns dock inte till - där konstateras bara att "moderatpar medger svart städhjälp" respektive "svart städhjälp hos toppmoderater". Och i artiklarna står att man "betalt sin städhjälp svart i 13 år". I Aftonbladet står att "Toppmoderaterna har lurat staten på skatten – i 13 år", och "Trots miljoninkomst har paret struntat i att betala sociala avgifter för tjänsterna sedan 1994. De har lurat staten på 27 718 kronor i skatt."

Mitt förtroende för skvallerjournalisterna är så lågt att jag bara känner ett stort förakt.2007-11-04 Epost om svartjobb.....

Tänkte förgylla bloggen med ännu ett citat, från ett e-postmeddelande jag fick från en kvinna i helgen. Detta tycker jag belyser diskussionen om svartjobb ganska bra:

"...själv har jag till exempel under lång tid försökt hitta en elektriker som vill komma hem och fixa lite småsaker - men det är omöjligt. Så fort jag talar om att jag vill ha kvitto på pengarna (jag har en anställning som gör det olämpligt att köpa svarta tjänster) så säger man att man skall ringa när man får en lucka i kalendern - men man återkommer aldrig! De senaste 4-5 åren har det varit nästan omöjligt att få tag på en hantverkare om man inte accepterar att anlita någon som jobbar extra på helgerna - svart! Kanske inte så märkligt att över 50% av Aftonbladets läsare uppger att de anlitat svart arbetskraft? Det är det svenska perversa skattesystemet som har skapat dagens problem och som borde granskas av media!"

Jag kan bara instämma när det gäller problembeskrivningen. För ett par år sedan byggde vi till huset (för nyfikna journalister kan jag rapportera att kvitton finns i pärmen hemma). Men fortfarande, efter mer än två år (!) söker vi efter en rörläggare som är villig att åka till Ubbhult och dra några korta rör och koppla in en invändig och en utvändig kran - mot kvitto. Om man överhuvudtaget lyckas få tag i en hantverkare idag så får man oftast svaret att det inte är intressant att göra sådana småjobb vitt. Och därför väntar vi fortfarande......

Har du som bloggbesökare ett tips på en "vit" rörläggare så hör gärna av dig!

Har alla journalister som nu ringer runt och jagar politiker på alla nivåer verkligen själva snövitt samvete? Jag tvivlar. Svenska folket är idag i hög utsträckning ett folk av fifflare och "systemsmarta". Svartjobb, bidragsfusk, och anpassning till systemen genom att människor letar kryphål och lösningar som ligger på gränsen. Allt från fusk med enstaka VAB-dagar till långa perioder av svartjobb utomlands samtidigt som man tar ut a-kassa eller sjukpenning, eller i extremfall svartbyggen av hela hus! Alla mätningar som görs visar att en majoritet både fuskat med bidrag och varit inblandad i svarta tjänster, och det gäller i alla inkomstlägen. Och ingen skäms heller nämnvärt, tvärtom pratas det helt öppet, närmast skrytsamt, om detta på arbetsplatser och i bostadsområden. Så har Sverige blivit efter många år med en regering som först plockar av medborgarna det mesta genom världens högsta skatter, och sedan lämnar tillbaka en del genom en vildvuxen och svårtkontrollerad flora av bidrag.2007-11-02 Kan journalister något om arbetsrätt?

Frågan är befogad! Efter att ha läst olika kommentarer till Schenströms avgång, diskussioner om avgångsvederlag och funderat lite mer över de kloka orden i citatet i föregående inlägg så blir jag bekymrad över att media medvetet sprider falska bilder till allmänheten, och inte tycker att lagar och avtal skall efterlevas.


För det första: En statssektreterare är inte en folkvald politiker, utan en person med anställning i statsförvaltningen. En anställning med anställningsavtal som ger rättigheter och skyldigheter pricis som andra anställningar.


För det andra: Att vid ett enstaka tillfälle missköta sitt arbete är normalt inte grund för uppsägning. Att dricka alkohol på arbetsplatsen, eller ens att vara kraftigt berusad, ger inte arbetsgivaren rätt att avskeda någon om det inte upprepas ett antal gånger. Arbetsgivaren har alltid en skyldighet att försöka omplacera en person i första hand om man inte kan sköta sin arbetsuppgift. Detta gäller rimligen för en statssekreterare precis som för andra.

För det tredje: En statssekreterare har rätt till anställningsskydd precis som andra. Om man tvingas säga upp sig själv för att arbetsgivaren inte längre har förtroende för en är det enligt juridisk praxis oftast att jämställa med ett avsked. I en sådan situation har väl rimligen en statssekreterare - precis som andra anställda - rätt till skadestånd, eller avgångsvederlag. För statssekreterare gäller dessutom ett särskilt avtal som alla riksdagspartier kommit överens om.


För det fjärde: Ett exempel på problematiken är Göran Perssons statssekreterare Lars Danielsson. Honom ville den nya regeringen bli av med, men det gick inte - på grund av anställningsskyddet. Han hade under lång tid inga direkta arbetsuppgifter, men hade ändå rätt till sin vanliga lön från utrikesdepartementet.


De journalister som krävde att Schenström skulle sparkas direkt vid första misstanke och som nu dessutom tycker att hon inte skall ha rätt till någon kompensation för brott mot anställningsskyddet har ett pedagogiskt problem. Tycker man att detsamma skall gälla för andra människor i samhället med ansvarspositioner? I så fall måste arbetsrätten i Sverige förändras på ett dramatisakt sätt! Är det inte ganska anmärkningsvärt att journalistkåren i Sverige uppmanar regeringen, med statsministern i spetsen, att bryta mot avtal och praxis i enligt svensk arbetsrätt? Man kan ha synpunkter på de villkor som gäller, men då skall man föreslå förändringar av reglerna, inte uppmana till brott mot de avtal som finns!2007-11-01 Tänkvärt!

Bland flera hånfulla och skadeglada mail från folk på vänsterkanten kom nyss detta som jag inte kan låta bli att lägga ut på bloggen:

"Den politiska oppositionen tycker att statsministern borde agerat mer kraftfullt och sparkat Schenström snabbare. Visst är det märkligt att partierna från arbetarrörelsen anser detta, de som påstår sig värna mer än andra om de anställdas rättigheter? Hur skulle LO reagera om någon av deras medlemmar fick sparken av sin chef på grund av en uppgift i media trots att den anställde bedyrade sin oskuld? Reinfeldt kommer att gå stärkt ur detta när dammet väl lagt sig på slagfältet. Han visar medmänsklighet och att han litar på sina medarbetare och inte agerar förrän har han fakta på bordet, trots att mediedrevet går. Ett föredöme som arbetsgivare, och ett föredöme som statsminister!"2007-11-01 Starkt av statsministern

Statsminister Reinfeldt hade nog sin svåraste frågestund någonsin alldeles nyss. Hans närmaste medarbetare, som han också arbetat med under lång tid har just avgått, och uppenbarligen inte berättat allt för statsministern som hon borde gjort. Besvikelsen hos statsministern var inte att ta fel på.

Statsministerns svar på oppositionens mycket aggressiva frågor var att hans ledarstil är sådan att han stöttar och litar på sina medarbetare så länge han inte får tydligt besked om att någon gjort något fel. Men när det finns fakta på bordet är det samtidigt hans plikt att agera. När jag hörde detta blev jag stolt över att Sverige styrs av en statsminister med hjärta som vägrar att döma någon på lösa rykten och tidningsskriverier. Hur skulle det se ut om statsministern tog avstånd från sin närmaste medarbetare bara grundat på några bilder i Aftonbladet?

Under frågestunden framkom också att krisberedskapen inte hanteras av en ensam person i regeringskansliet utan av en grupp personer. Statsministern berättade också att regeringen hävde sekretessen i går, och kunde därför berätta att Schenström den aktuella kvällen ingick i den grupp av personer som hade ansvaret.

Det kan inte vara lätt att vara statsminister när en medarbetare först visar dåligt omdöme och därefter inte heller berättar allt om vad som verkligen hänt. Jag skulle inte vilja byta med honom!2007-11-01 Arbetsförmedlingen mot nya mål!

Bo Bylund, generaldirektör för AMS (som nu döps om till Arbetsförmedlingen), hade en lång och mycket positiv föredragning för arbetsmarknadsutskottet idag om arbetsmarknadspolitiken och den goda utvecklingen på arbetsmarknaden. Detta hade varit betydligt roligare att läsa om i tidningen än om en avgången statssekreterare, men det är väl kanske inte lika spännande. Fast jag undrar vad de arbetslösa som fått jobb tycker är viktigast?

Arbetsförmedlingens målbild är Arbetsförmedlingen leder till arbete, och Bylund konstaterade att detta nu blir verklighet för alltfler. Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att öka, och tros göra det även kommande år, även om utvecklingen blir lite lugnare. Problemet börjar nu bli att hitta arbetskraft till alla lediga platser. Arbetslösheten enligt arbetsförmedlingens sätt att räkna är 3,3% och enligt det bredare måttet hos SCB 4,2%. Sysselsättningsgraden ökar, och extra positivt är att den ökar extra mycket bland yngre utrikes födda.

Arbetet med att utforma jobb- och utvecklingsgarantin och den nya jobbgarantin för unga går enligt planerna. 22.000 personer är redan inskrivna, och man har utformat en gemensam metod att arbeta för hela landet för att garantera likvärdig service. Man upphandlar också externa företag för flera hundra miljoner som skall hjälpa till i arbetet. Detta är ett led i riksdagens beslut att släppa in andra inom arbetsförmedlingens verksamhet för att skapa lite nyttig konkurrens.

Den nya organisationen innebär att 22 myndigheter blir en. Man sparar in 500 miljoner och 100 chefer. Ändå kommer lika många arbetslösa att få plats i de olika programmen 2008 som i år. Störst fokus läggs på de långtidsarbetslösa och personer som str längst från arbetsmarknaden. Man inrättar också en enhet över hela landet som särskilt skall arbeta med rehabilitering och stöd till sjukskrivna för att hjälpa dessa tillbaka i arbete.

Dagens information var mycket intressant. Jag tror att Arbetsförmedlingen efterhand kommer att förbättra sitt rykte rejält när det gäller att förmedla jobb. Många av de anställda har hög kompetens och nu äntligen får de använda denna kompetens till att förmedla jobb i stället för att trixa med statistik och åtgärder för att dölja arbetslöshet. Det är på tiden!2007-11-01 Schenström slutar som statssekreterare - läs hennes brev!

Under natten har Schenströms timeout bytts mot en uppsägning. Hennes avskedsbrev kan du läsa här. I brevet medger hon att hon druckit vin, och oavsett vilka ansvarsuppgifter hon haft under kvällen så är det märkligt att hon utsatt sig för alla spekulationer och inte givit ett tydligt besked. Tydligen har inte heller hennes uppgifter till statsministern varit helt korrekta om man skall döma av hennes brev, och det är nog det allvarligaste av allt. I det läget är det helt logiskt att hon avgår.

Schenström har hållit i många interna medieutbildningar för moderaterna och lärt oss mycket när det gäller media och krishantering. Men när hon själv hamnat i en ifrågasatt situation verkar inte mycket ha hanterats så som hon lärt oss att man skall göra. Jag är ärligt talat ganska förvånad. Hon har tidigare varit pressansvarig inom moderaterna under lång tid och vet hur media arbetar. Men det är väl kanske så att det alltid är svårast att hantera sina egna kriser och lättare att vara objektiv och ge goda råd åt andra.

För egen del känns det oerhört trist att allt det arbete alla moderater lägger ned på politiken och alla de goda resultaten av detta som nu börjar synas skyms av tidningsskriverier om påhittade eller verkliga skandaler. Men det är bara att jobba vidare. För svenska folket är det trots allt politiken och den egna vardagen som är viktigast i längden. Och det är vi riksdagsledamöter som är folkvalda och har ansvaret mot våra väljare för politiken, ingen statssekreterare i världen kan ta över den rollen. Det känns ganska skönt!