Mina svar på enkäter och undersökningar i olika ämnen:

Nedan anges vem som ställt frågorna i enkäten samt vad enkäten främst handlar om. När du klickar på länken kommer du till en sida som redovisar frågorna och mina egna svar. Sidan kommer att uppdateras efterhand.


Djurens Rätt (Ämne: Djurskydd)

Nätverket folkomröstning.Nu (Ämne: EU:s konstitution, folkomröstning mm)

Diakonias Valenkät (Ämne: "Rättvis och hållbar global utveckling", bistånd mm)

HSO (Handikappförbunden) (Ämne: De handikappades/funktionshindrades situation i samhället)

Gröna Bilister (Ämne: Miljöbilar mm)

FMK (Ämne: nollvision, trafiksäkerhet mm)

Svenska Naturskyddsföreningen (Ämne: miljöfrågor)