Enkät från Nätverket Folkomröstning.NU

Ämne: EU:s konstitution, eventuell folkomröstning mm:Fråga 1:

EU:s nya konstitution kommer troligen upp på den politiska dagordningen under nästa mandatperiod. I många länder, tex Danmark, avgör man frågan med en folkomröstning. Anser du att Sverige bör genomföra en folkomröstning om den nya EU-konstitutionen?

Mitt svar:

Nej. Svenska folket väljer sina riksdagsledamöter just för att ta ställning till denna typ av frågor.Fråga 2:

Om ingen folkomröstning genomförs, och istället Riksdagen beslutar om konstitutionen skall antas, hur skulle du då rösta (om du blev invald)?

Mitt svar:

Vet ej. Det beror givetvis på hur det nya förslaget till konsitution ser ut! Jag tror inte det blir identiskt med tidigare förslag.Fråga 3:

Enligt vår nuvarande grundlag är det enbart den svenska riksdagen som kan besluta om lagar där fängelse ingår i straffskalan. Anser du att denna ordning skall bestå eller skall Sverige luckra upp bestämmelsen så at även EU skall kunna besluta om lagar som ger fängelsestraff?

Mitt svar:

Jag anser inte att reglerna skall ändras. Beslut skall fattas i Sverige riksdag även i fortsättningen.

För det fall att en majoritet i riksdagen ändå skulle vilja förändra detta kräver det en grndlagsändring. Då måste man i Sverige för ta två beslut i riksdagen med ett riksdagsval emellan. Det ger väljarna chansen att säga ifrån!