Blogg mars 2006

2006-03-29 Möte söndag kväll om ändrade flygvägar i Ubbhult!

Läs mer här!


2006-03-28 Sossar i Mark rädda för granskning!

Den socialistiska oppositionen försökte än en gång stoppa möjligheten att ställa interpellationer och frågor även till vice ordförandena i kommunens nämnder och styrelser. Ursprungligen tillkom denna möjlighet efter en motion från mig i januari 2004, som fullmäktige biföll.

Socialdemokraterna vill att de vice ordförandena (dvs oppositionens främsta företrädare i nämnderna) skall slippa risken att få svara på frågor om oppositionens egna förslag. De hävdar att endast oppositionen skall ha möjlighet att ställa frågor till majoriteten.

Kvällens beslut i kommunfullmäktige innebär att oppositionen har precis samma möjlighet som tidigare att granska majoriteten. Däremot får de också själva finna sig i att granskas och tvingas svara på frågor om sin egen politik.

Detta är en seger för demokratin och främjar debatten i kommunfullmäktige. Dessutom kommer det att tvinga oppositionen av vara mindre populistisk och ta ett mer samlat ansvar för sina förslag. Det är bra för Marks kommun!

Oppositionen verkar väldigt rädda för att tvingas stå till svars för de egna förslagen, så rädda att de begärde votering om denna fråga, och till och med reserverade sig mot beslutet! Och jag förstår dem. Det finns tyvärr klara tendenser till väldigt mycket av populism och mindre av ansvar från (s) och (v) i Marks kommun. Det kan säkert bli aktuellt att använda dagens beslutade regler framöver, vi får väl se......


2006-03-28 Information till kommunfullmäktige om servicegarantier i Mark

I kväll så fick kommunfullmäktige en utförlig redovisning av beslutet i kommunstyrelsen om servicegarantier i Marks kommun. Till att börja med gäller garantierna delar av socialförvaltningens verksamhet, miljöförvaltningens verksamhet samt gymnasieskolan och kommunalt vatten/avlopp. Efterhand kommer detta att byggas ut, och just nu arbetar man tex för att slutföra arbetet med garantier även för skola och barnomsorg. Av kommentarerna att döma på kommunfullmäktiges sammanträde tycker alla partier att servicegarantierna är något positivt för kommunen.

Från moderat sida är vi extra nöjda, eftersom införandet av servicegarantier var ett av moderaternas många vallöften från 2002!


2006-03-28 Kompetent utrikesminister

Visst är Jan Eliasson en mycket kompetent person som kan fungera som utrikesminister fram till valet. Som diplomat har han mycket gott rykte, och är respekterad över partigränserna. Lite märkligt dock att utse en person till utrikesminister som redan har ett tungt heltidsarbete i FN (ordförande i FN:s generalförsamling). Att vara utrikesminister i Sverige är ju knappast ett deltidsjobb....

Extra intressant är att den ende person Göran Persson kunde hitta som uppfyllde kompetenskraven var en person som inte är medlem i socialdemokratiska partiet, och som är diplomat och inte politiker. Inom (s)-partiet fanns det ingen som dög....och det är faktiskt det normala! Göran Persson har inte heller tidigare hämtat många ministrar ur den egna riksdagsgruppen.

Detta är en tydlig signal till väljarna - det behövs mer kompetens bland Sveriges ministrar än vad socialdemokraterna kan skaka fram i de egna leden.


2006-03-27 Arbetslösheten sjunker.......inte!

Rubrik på TextTV idag: "Arbetslösheten sjunker".

När man läser vidare ser man att 11.723 personer färre är öppet arbetslösa jämfört med för ett år sedan. Det låter ju bra! Men samtidigt är 11.497 fler personer i olika arbetsmarknadsåtgärder jämför med för ett år sedan. Dvs arbetslösheten har minskat med totalt 226 personer i hela landet på ett år.......

Om man till detta lägger alla som sjukpensionerats eller förtidspensionerats bort ur statistiken det senaste året så har den verkliga arbetslösheten i stället ökat!


2006-03-27 Nyheter om flygvägarna på Landvetter

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade frågan om eventuell ändring av flygvägarna från Landvetter mot Stockholm idag på förmiddagen. Läs mer här om dagens beslut!


2006-03-26 1.000:e besökaren på min hemsida!

Någon gång under eftermiddagen idag var den 1.000:e besökaren inne på min hemsida. Jättekul med detta gensvar! 1.000 besök på fem veckor är betydligt mer än jag vågat hoppas på. Välkommen tillbaka!


2006-03-26 Nyfattigdom i Sverige

Rädda Barnen presenterade i helgen sin återkommande rapport om "ekonomiskt utsatta barn". Med detta menar man att barnen är "fattiga" efter svenska förhållanden, pengarna i familjen räcker inte till det nödvändigaste. Visst kan man ha åsikter om vad fattigdom är, men det intressanta med Rädda Barnens undersökning är att man räknar på samma sätt år efter år, och därför kan man följa utvecklingen över åren.

Enligt rapporten ökar antalet ekonomiskt utsatta barn, främst barn till ensamstående föräldrar. Idag finns 116.000 sådana barn i Sverige. Det är 11.000 fler än 1991.

Tänk om den moderata politiken fick genomslag. Då skulle den genomsnittlige lågavlönade LO-medlemmen får mer än 1.000 kronor mer att leva på varje månad genom sänkt skatt, och detta efter att man tagit hänsyn till att vissa kostnadsökningar till följd av våra besparingar!

Tänk om vi dessutom fick stöd för vår linje att de flesta människor skall kunna leva på sin lön och inte på bidrag. Att bidragen skall reserveras för dem som verkligen behöver dem, i stället för att smetas ut över allt och alla. Och att ensamstående arbetslösa skall få en rimlig chans att få ett arbete att försörja sig på, i stället för att bollas runt i olika lågbetalda åtgärder.

Tänk också om alla vänsterpolitiker insåg att kommunalskatten är den mest betungande skatten för hushåll med låg inkomst! Jag skulle gärna se att Marks kommun följde vår moderata idé och började sänka kommunalskatten i små steg, 10 öre varje år under fem år. Det skulle ge ytterligare några hundralappar i månaden för en LO-familj att leva på!

Med moderat politik skulle Rädda Barnen om några år kanske kunna redovisa sjunkande siffror över antalet fattiga barn i Sverige?


2006-03-24 Dubbelmoral - igen

Och det handlar om min "favorit".......läs själv! (ur nättidningen "Dagens PS")

"ULVSKOG RASAR MOT DIREKTÖRSLÖN - FICK SJÄLV JÄTTELYFT"
Marita Ulvskog fick när hon blev partisekreterare för socialdemokraterna en lön som låg 40 procent högre än sin företrädares. Detta eftersom hon fick behålla sin statsrådslön på 90.000 kronor när hon tillträdde för ett och ett halvt år sedan, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion.
Det gör henne till den bäst betalda partisekreteraren av alla. Ulvskog, som har varit starkt kritisk till förmåner för direktörer, kan kvittera ut 90.000 kronor i månaden. När Lars Stjernkvist slutade hade han en lön på 65.000 kronor.
Ulvskog själv säger till Ekot att hon bara följde partiets regler när hon tillträdde och att hon inte ställde några lönekrav."

Jag missunnar ingen att tjäna bra! Men då skall man kanske låta bli att kritisera andra för att de tjänar bra. Det blir liksom lite svårt med trovärdigheten........


2006-03-24 Hur kan elever "hoppa av" grundskolan?

Skolverket meddelar i en rapport att dubbelt så många elever idag som för tio år sedan "hoppar av grundskolan". Hur är det möjligt att hoppa av en skola som är obligatorisk? Vad händer med dessa elever? Man säger också att 1.500 svenska elever går ut nian utan godkänt betyg i ett enda ämne! Underkänt i allt med andra ord! Och så undrar vi varför en del ungdomar får problem längre fram i livet.....är det inte dags att göra något åt saken?


2006-03-24 Politik kul?

Ja så måste det vara! För en av de mest besökta platserna på min hemsida är "Tokigt och tänkvärt". Därför har denna plats fått en helt egen flik, gå in på "Humor?" så kommer du direkt dit. Och tipsa mig gärna - politik och politiker får man skämta om. Mycket och gärna! (även om vissa ibland går över gränsen.....)


2006-03-23 Rapport från samrådsmötet på Landvetter

Gå in här och läs mer!


2006-03-23 Trovärdig?

LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin kritiserar ofta och gärna "giriga direktörer" för deras höga arvoden. Nu framkommer det att hon själv, utöver sin lön som LO-bas tjänar så mycket på alla sina styrelseuppdrag att hon totalt får ihop över 1,1 miljoner per år. Hyfsad inkomst! Kanske gör hon skäl för pengarna, inte vet jag. Men är hon verkligen trovärdig när hon talar om de lågavlönade LO-medlemmarnas problem? Och inser hon hur lite en LO-medlem har kvar av sin lön efter skatt?


2006-03-23 Elprisdebatten allt märkligare

Dagens (s)-förslag att ta av elbolagens vinster för att sänka elskatten kan ju låta tilltalande för hårt pressade hushåll och företag. Alltfler börjar inse att det inte är elpriset i sig som skapar höga elkostnader, utan den höga skatten (som står för 60-70% av det slutliga elpsiset!).

Men vänta lite nu.....

.....var det inte staten som tog ut jätteutdelning från sitt eget elbolag Vattenfall i år igen? Jo! Ett antal miljarder går faktiskt direkt från Vattenfalls vinster som aktieutdelning till staten, år efter år. Varför har inte staten tagit av dessa "indragna övervinster" från Vattenfall för att sänka skatten redan tidigare om man nu tycker detta är en så bra idé?

Hyckleri och populism verkar vara det enda som socialdemokraterna har att komma med - prata vackert om utredningar som skall presentera förslag efter valet (!) i stället för att göra något åt elpriserna (= sänka elskatten) redan nu! Tror förresten någon att regeringens samarbetspartier (mp) och (v) kommer att gå med på att sänka elskatterna i vilket fall? Jag tvivlar! Det blir nog bara ännu ett tomt vallöfte.


2006-03-22 Märkligt företagarutspel

Skogsföretaget SCA:s VD, Sverker Martin-Löf går idag ut i media och kräver statlig reglering av elmarknaden! Motivet är att elpriserna är för höga för industrin och att konkurrensen mellan elbolagen är för dålig.

Han har givetvis rätt när han pekar på problemen, men är ju helt fel ute med sitt förslag till lösningar! Ett statligt reglerat elpris gör ju att någon annan (=vi skattebetalare) i stället får betala mellanskillnaden mot marknadspriset på elbörsen!

Bättre då att statliga Vattenfall, som är det största elbolaget, använder sina enorma vinster till att pressa elpriserna i stället för att göda statskassan med jättelika aktieutdelningar. Dessutom kunde regeringen sänka skatten på el, och ta bort momsen på elskatten. (På min egen (privata) elräkning kostar tex elen 35 öre före skatt och ca 1 krona efter skatt - skillnaden är energiskatt och moms!) Man kunde också avstå från att avveckla kärnkraften i förtid vilket skapar elbrist och driver upp priserna. Att inte Sverker Martin-Löf kräver detta i stället är en gåta!


2006-03-21 Glädjande siffror!

Moderaterna har fått 1.000 nya medlemmar det senaste året! Detta märker vi även i Mark, vårt medlemsantal ökar också. Vill du bli medlem? Klicka här!

Socialdemokraterna har förresten tappat 11.500 medlemmar. Jag förstår dem som lämnat...... Förresten vet vi ju inte om alla (s)-medlemmar existerat. Inte om alla vetat om att de varit medlemmar heller för den delen....


2006-03-21 Särskild sida om frågor som rör Ubbhult!

Under fliken "kommunpolitik" finns från och med idag en särskild flik som rör samhällsfrågor i min egen hemby, Ubbhult. Sidan kommer att uppdateras efterhand.

Den mest aktuella frågan just nu är beslut om flygvägarna runt Landvetter flygplats, och hur dessa kommer att påverka boendet i Ubbhult. På torsdag håller Luftfartsverket en stor informationsträff på flygplatsen, och jag kommer att vara där - både i egenskap av kommunpolitiker i Mark och i egenskap av Ubbhultsbo!

Min blogg innehåller alltså numera allt från det mest lokala (oro för flygbuller över Ubbhult), till kommentarer om utrikesministerns avgång......


2006-03-21 Freivalds (s) fick sparken - en gång till....

Att ministrar får sparken (officiellt "begär sitt entledigande, vilket statsministern motvilligt accepterar") börjar bli en vana i svenska socialdemokratiska regeringar. Vi kommer ju till exempel ihåg Mona Sahlin som inte kunde hålla reda på vilka pengar som var hennes egna och vilka som var skattebetalarnas.

Vi minns också förra gången Laila Freivalds fick sparken - då satt hon och skrev på ett lagförslag som skulle göra det omöjligt för vanliga hyresgäster att köpa loss sina lägenheter och bilda bostadsrättsföreningar. Samtidigt visade det sig att hon själv köpte loss sin lägenhet och tjänade miljoner.....

Den här gången är det ännu allvarligare - ett sannolikt brott mot grundlagen (regeringsformen). Lite märkligt av en person som tidigare varit justitieminister.

Visst måste det vara smått unikt att samma minister får sparken två gånger - först som justitieminister och sedan som utrikesminister?

Men OK, nu är vi av med en (s)-minister. De andra får vi väl byta ut efter valet i september i stället.


2006-03-20 Uppdatering!

Under fliken "kommunpolitik" kan man nu hitta en ny underrubrik, "kampen mot brott". En särskild sida om det brottsförebyggande arbetet i Mark och det goda resultatet!


2006-03-19 Läsarkommentar!

Mina artiklar med kritik mot den snabba nedsläckningen av det analoga TV-nätet har väckt en del uppståndelse. En läsare i Motala (!), Lars-Erik Nordh, har skickat mig en mycket lång kommentar. En intressant poäng i kommentaren är slutklämmen: "Med vänlig hälsning Lars-Erik Nordh från ett redan digitaliserat Motala som fortfarande avvaktar bättre apparatutbud och ser analogt från Skövde" Kanske är inte den digitala tekniken så fantastisk som den utlovas vara? Trots den stora kostnaden för alla svenska hushåll.....

(Själva har vi förresten en digitalbox hemma på "test". Tyvärr har vi haft mycket störningar, och förra veckan tvingades vi byta tillbaka till vår gamla antenn under flera dagar för att överhuvudtaget kunna se på TV:n......)


2006-03-19 Nya debattartiklar

I helgen har jag fått två nya debattartiklar publicerade i Borås Tidning. Läs dem här.

Den ena är en uppföljning av min tidigare artikel kring nedsläckningen av den analoga TV-sändaren i Borås (planerad till november 2006), och de kostnader det medför för den enskilde. Finns det en möjlighet att skjuta upp nedsläckningen? Jag tänker försöka!

Den andra handlar om hur allt räddare socialdemokrater medvetet förvanskar alla moderata förslag, både i debattartiklar och på sin egen hemsida! Ja, det är faktiskt så att socialdemokraterna har en särskild flik på sin hemsida där de bara ägnar sig åt att misstolka moderata förslag.....

Visst har moderaterna många konkreta förslag för framtiden, och jag förstår att det stressar (s). Men tänk om (s) bemötte detta genom att lägga fram egna förslag i stället, så väljarna kunde jämföra?


2006-03-18 Rapport från rikskonferensen

Hemma igen, efter två väfyllda och intressanta dagar. Att träffa mer än 1.600 moderater (ja, en uppgift säger att vi var nästan 2.000 deltagare!) som alla brinner för att driva en bättre politik i Sverige är väldigt stimulerande! Och en sak känner man tydligt - moderaterna står för idéerna i Sverige idag, ingen tvekan!

Tyvärr blev det inte möjligt att kommentera konferensen under tiden, alltför många moderater slogs om allt för få datorer....:-)

Mina starkaste politiska intryck fick jag av två seminarier med goda exempel av vad moderat politik betyder i verkligheten! Det kan gälla barnomsorg eller äldreomsorg i Nacka eller Täby, Sjukvård i Halland eller skolpolitik i Lomma; den gemensamma nämnaren är att långvarigt moderat styre skapat ökad kvalitet och större valfrihet för människorna! Vi som arbetar i kommuner och landsting med större inslag av partier som motarbetar utveckling och valfrihet är allt ganska avundsjuka på dessa moderatledda framgångsrika kommuner och landsting....

Men nu tar vi med oss alla starka intryck och arbetar vidare för ett riktigt bra valresultat för moderaterna i höst. Både i Marks kommun, Västra Götalandregionen och på riksnivå!


2006-03-17 Kommunal Rikskonferens!

Nu bär det iväg till Jönköping, för två dagars moderat kommunal rikskonferens. Över 1.600 moderater (nytt deltagarrekord!) från hela landet samlas för att diskutera olika frågor och umgås och ha trevligt!

Själv har jag valt att delta i fyra olika seminarier. Ett om ungdomsarbetslösheten, arrangerat av MUF, ett om goda exempel - skola/barnomsorg och ett om de äldre - en resurs för Sverige. Jag skall också vara med på ett seminarie som behandlar medias roll i valrörelsen.

Om jag kommer åt en dator kommer jag att löpande kommentera intryck från rikskonferensen på min blogg!


2006-03-16 Allt kan köpas för pengar. Röster också!

Finansminister Per Nuder (s) utlovar "stora satsningar" i vårbudgeten. Allt för att försöka köpa svenska folkets röster i ett pressat opinionsläge, kantat av skandaler.

Jag minns hur det var strax före valet 1988, mitt i brinnande högkonjunktur. Då utlovade (s) guld och gröna skogar och väljarna gick på bluffen. Men många av de dyra vallöftena sveks sedan (sex veckors semster, kraftigt höjd föräldraförsäkring osv...), eftersom konjunkturen vände ned igen och pengarna tog slut. De vallöften som ändå genomfördes skapade stora hål i statens budget. Väljarna blev så besvikna att man sedan bytte regering 1991, en regering som då fick ta över mitt i den värsta lågkonjunktur och statsfinansiella kris som drabbat Sverige på många år.

Problemet är ju att skall man genomföra nya reformer som skall fungera under lång tid framåt, måste det finnas pengar till reformerna även när det är sämre tider! Det går inte att ta tillfälliga extrainkomster i statens budget för att dra på sig utgifter som man sedan behåller varje år i framtiden! Socialdemokraterna verkar inte ha lärt sig alls av tidigare misstag!

Det är detta som skiljer socialdemokraternas valgodis från Alliansens löften. Alliansen finansierar reformer med besparingar på annat, inte med tillfälliga engångspengar! Alliansen inser också att arbetslösheten måste pressas ned nu, när det kommer en lågkonjunktur är det för sent!

Det skall bli spännande att se vilket väljarna tycker känns tryggast inför framtiden.


2006-03-15 Bodström lanserar moderatförslag!

På moderaternas partistämma i somras var jag själv med och tog beslut om att barn som tvingats se en förälder misshandlas eller drabbas av annat grovt brott, själva skulle betraktas som brottsoffer och få särskild rätt till stöd för detta. Under vintern har också partierna i Allians för Sverige kommit överens om att tillsammans driva denna linje.

Och idag kommer Thomas Bodström, Sveriges jusistieminister åkandes i släpvagnen och föreslår samma sak......

Vissa borgerliga valstrateger och ledarskribenter är upprörda över att regeringen ännu en gång "stjäl" Alliansens förslag.
Jag ser det precis tvärtom!

För det första visar det att socialdemokraterna inser att det finns massor av bra förslag från Alliansen. Det visar ju tydligt för väljarna att det är Alliansen som har idéerna. Ju fler av våra förslag de inför, desto bättre betyg för Alliansen! Och det är ingen risk att de goda Alliansförslagen skulle ta slut - det finns tyvärr alltför mycket som behöver rättas till i dagens Sverige.

För det andra - ju snabbare Alliansens förslag genomförs, desto snabbare märker svenska folket effekterna! En ny borgerlig regering får ju snabbare credit för sina goda förslag om de införs redan nu, än om det måste vänta till årsskiftet 2006/07.

Det kommer nog att bli många "stölder" av förslag från Alliansen i vårbudgeten - men det ger ju bara väljarna en allt tydligare signal om att Allians för Sverige ser samhällsproblemen och står för idéerna!

Socialdemokraterna hjälper faktiskt Alliansen att vinna valet!


2006-03-15 Moderaterna satsar 25 miljader extra på välfärden

Socialdemokraterna sprider aktivt myten om att moderaterna vill sänka skatten med 250 miljarder och rusta ned välfärden. I Svt:s agenda fick Gunilla Carlsson (m) tillfället att bemöta detta. Hon visade tydligt hur moderaterna satsar på välfärden och dem som arbetar inom denna.

Moderaterna satsar totalt 25 miljarder mer än regeringen kommande tre år på sjukvård, äldreomsorg, skola och polis. Med moderat politik blir det fler som arbetar inom välfärden, och en välfärd med bättre kvalitet. Vi prioriterar detta framför höjda bidrag!

Dessutom sänker vi inkomstskatten för den genomsnittlige LO-medlemmen som arbetar inom välfärden med 1.000 kronor per månad!

Personligen tycker jag det skall bli intressant att se om Kommunalarbetarförbundet tänker stödja det parti som ger deras medlemmar bäst politik (dvs moderaterna), eller om de fortsätter stödja socialdemokraterna med pengar och andra resurser av gammal vana?

Vad säger kommunals medlemmar?


2006-03-15 Annonsera ut alla statliga toppjobb!

Allians för Sverige föreslår att alla statliga toppjobb skall annonseras ut öppet, att man skall ha tydliga kravprofiler på vad jobbet innebär och vilka kvalifikationer som krävs. Riksdagens utskott skall också få en möjlighet att fråga ut en tänkt kandidat innan denne anställs.

Läs mer i dagens artikel i Dagens nyheter undertecknat av fyra representanter för de borgerliga partierna.

Personligen tycker jag förslaget verkar vettigt. Kanske kan då Sverige bli lite mindre av en bananrepublik där alla kliar varandras ryggar och utser sina kompisar till statliga toppjobb?


2006-03-14 Sverige en bananrepublik?

Att vara bloggare i dessa tider ger blåsor på fingrarna och sliter ut tangentbordet! Hur skall man hinna kommentera alla konstigheter i bananrepubliken Sverige? Två exempel ur dagens nyhetsflod:

Regeringen skryter ständigt om alla nya jobb som skapas. Jag har upprepade gånger påpekat att det låter väldigt konstigt, eftersom arbetslösheten inte sjunker! Idag fick vi svaret - hälften av de nya jobben finns inte, utan beror på statistikfel hos AMS! Samma jobb räknas flera gånger! AMS-ledningen har vetat detta en månad utan att agera, och trots att man vet att det finns fel använder regeringen statistiken!

Att AMS-chefen är gift med en regeringsmedlem kan väl inte ha påverkat?

När det blev känt att LKAB:s VD har mer förmånlig pension än vad riktlinjerna idag godkänner så blev det liv på regeringen, och man krävde omförhandling. Samma sak när toppar i det privata näringslivet fått orimliga bonusar och pensioner - då rycker regeringen och partisekreteraren Marita Ulvskog (s) genast ut och kritiserar.

När det nu upptäcks att Anitra Steen, VD för systembolaget, får ännu mer orimlig pension än LKAB:s VD - då förklarar regeringen och Marita Ulvskog (s) att det är en fråga för styrelsen och inget man tänker lägga sig i!

Att Anitra Steen är gift med Sveriges statsminister Göran Persson kan väl inte ha påverkat?

Allvarligt talat - Sverige håller på att bli en bananrepublik där regeringsfolk och ledande socialdemokrater allt mer skor sig själva och sina närmaste, och där man trixar med statistik för att visa en annan verklighet än den riktiga. Om man till detta lägger den mycket medvetna förvanskningen av moderat politik i debattartiklar i media och den senaste tidens smutskastning av politiska motståndare - ja då blir bilden riktigt otrevlig!


2006-03-14 Nyheter på hemsidan!

Från och med idag kan du under länken min kalender (som du hittar under huvudrubriken "Mer om mig") följa mitt politiska arbete och andra engagemang, och se i vilka sammanhang du kan träffa mig!


2006-03-14 Det finns hopp för Väg 156

Marks kommun har under många år försökt få till stånd en ombyggnad och förbättring av Väg 156. Inte minst viktigt vid de stora korsningarna, tex Björlandakrysset vid Sätila, och Sandvadskrysset i Hyssna, och givetvis för att förbättra trafiksituationen genom Skene. Väg 156 är en av kommunens viktigaste vägar, och mycket viktig för pendlingen till och från Göteborgsområdet och Landvetter flygplats.

En särskild (opolitisk) lobbygrupp har bildats för väg 156. Den leds av min partikollega Sven-Olof Carlsson (m), även ordförande i kommunens trafiksäkerhetsråd. Lobbygruppen har också en egen hemsida

I Borås Tidning kan man idag läsa att det nu äntligen rör på sig i frågan! Bakgrunden är att just Sven-Olof Carlsson lagt fram flera förslag i kommunens Samhällsbyggnadsnämnd för att driva frågan framåt, och nu verkar han ha lyckats!


2006-03-13 Läsarkommentar!

Lisa Dahlberg (s) har skickat denna kommentar (med glimten i ögat):

"En kommentar till inlägget "Fler stödjer den moderata linjen om badhuset kaskad": Socialdemokraternas remissvar är daterat till den 22:e. Moderaternas den 28:e. Så egentligen är det ju ni som går på Socialdemokraternas linje, och inte tvärtom =)"

Svar: Internt i moderaterna tog vi principiell ställning i frågan vid vårt gruppmöte den 30 januari, och sedan putsade vi på detaljer i förslaget fram till den 28/2 (då förslaget också lämnades in till kommunen). Det moderata förslaget presenterades i Borås Tidning den 1 mars, svaret från (s) och (mp) nämndes i BT först den 9 mars. När man daterar en handling spelar ju mindre roll, avgörande är ju när skrivelsen kommer in till kommunen. (s)-svaret fanns i vart fall inte i kommunstyrelsens meddelandepärm förrän på mötet idag, den 13/3.

Fast vem som tog sitt interna partibeslut först har ju egentligen mindre betydelse, det viktiga är ju att vi tänkte i ungefär samma banor....och att vi därför kanske kan nå en enighet över partigränserna om denna stora investering. Det vore bra!


2006-03-13 Klarspråk från Marita Ulvskog (s)

I senaste numret av Riksdag & Departement får alla riksdagspartiernas partisekreterare frågan om partiernas etik i den politiska debatten. Sex partisekreterare talar utan reservationer om hur viktigt detta är.

Den sjunde - Marita Ulvskog försvarar sig och sitt parti med att bland annat säga:

"Vi tävlar inte om att göra polissak av övertramp för att den vägen försöka vinna billiga politiska poäng. Vi uppträder som vuxna och ansvarstagande människor."

Är det vuxna och ansvarstagande socialdemokrater som från ledande nivå påstått att Fredrik Reinfeldt är pedofil och skattefuskare, och som från partikansliet skickat ut nidbilder på Reinfeldt som varulv?

I så fall vill jag helst slippa möta de socialdemokrater som inte är vuxna och ansvarstagande.......


2006-03-11 Statsministern försöker lura Sveriges pensionärer!

Socialdemokraterna spelar nu ut ett av sina falskaste kort på länge. Ett försök till bondfångeri av sällan skådat slag, där man försöker föra alla Sveriges pensionärer bakom ljuset!

Det handlar förstås om löftet att "satsa 10 miljarder på 10 år" på subventionerad hemtjänst, som skall komma alla pensionärer till del. Visst låter det tjusigt? (Varför lovar man förresten inte lika gärna 50 miljarder på 50 år, eller 100 miljarder på 100 år? Det låter ju ännu bättre.....)

Nu blir 10 miljarder på 10 år faktiskt ändå "bara" en miljard per år. Eftersom det finns ca 1,5 miljon pensionärer 66 år eller äldre, som då skulle ha rätt till subventionerad hemtjänst så räcker en miljard till 667 kronor per år och pensionär. det blir 55 kronor per månad, eller 14 kronor per vecka!

Hur mycket hemtjänst tror Göran Persson att en pensionär får för 14 kronor i veckan?


2006-03-09 Ungdomsarbetslösheten ett allt större problem!

I förmiddags skrev jag om arbetslösheten, och påpekade att de unga drabbas extra hårt. När AMS-siffrorna analyserades närmare i media under dagen framkom något som var mycket värre än jag trodde - att ungdomsarbetslösheten ökat med hela 30% de senaste fyra åren!

30%!!

Skall man bara blunda för detta? Nöja sig med AMS-åtgärder? Eller försöka skapa förutsättningar för nya riktiga jobb? Vad tycker de drabbade ungdomarna?


2006-03-09 Fler stödjer den moderata linjen om badhuset Kaskad!

Den 28/2 skrev jag om moderaternas hårda kritik mot den uteblivna handikappanpassningen av badhuset i Mark, och att man tyvärr verkar vilja prioritera någon slags ny lyxig kommunal spa-anläggning för 25 miljoner framför ökad tillgänglighet för äldre och funktionshindrade.

Idag får den moderata linjen enligt Borås Tidning stöd från både miljöpartister och socialdemokrater. Det verkar lovande! Kanske kan vi hitta en lösning i politisk enighet om Kaskads framtid?


2006-03-09 Sjunkande arbetslöshet?

Februaristatistiken från AMS visar att den öppna arbetslösheten minskat något (-7.000 personer) jämfört med februari 2005. Samtidigt ökade antalet personer i AMS-åtgärder med 8.000 jämfört med februari för ett år sedan.....
Slutsatsen blir ju då att den totala arbetslösheten ökat med 1.000 personer på ett år, inte minskat!!

Trist också att läsa att antalet långtidsarbetslösa (mer än 100 dagar) har ökat med 15% på ett år! Härom dagen kom också siffror som visar att alltfler ungdomar mellan 18 och 24 år tvingas att leva på socialbidrag för att de inte får jobb.

Även om säkert den öppna arbetslösheten kan fortsätta minska något under våren (i takt med att regeringen satsar allt mer på AMS-åtgärder) oroar det att så väldigt många, särskilt ungdomar, ändå kommer att vara utan ett riktigt jobb trots högkonjunktur. Vad händer i nästa lågkonjunktur? Borde man inte redan nu se till att fler människor kan leva på riktiga jobb? Behövs inte en ny politik som ser framåt, och inte bara försöker snygga till statistiken före valet?


2006-03-08 Jä(m)ställdhet utan kvotering!

Med anledning av kvinnodagen har jag, tillsammans med min partivän Margareta Löfgren, skrivit denna debattartikel. Vi vill tillsammans visa att man kan få både kvinnor och män att arbeta tillsammans i politiken och få en mycket jämställd kommunvalsedel utan kvotering!

Faktum är att den moderata valsedeln är mer jämställd än både socialdemokraternas och vänsterpartiets, trots dessa två partiers envisa tro på kvotering. Den moderata valsedeln är för övrigt också mer jämställd än hos alla övriga borgerliga partier i Mark.

Tänk om det är så att den kvinna som tar plats i politiken på egna meriter blir ett bättre föredöme för andra kvinnor än den som kvoterats in? Tänk om det är detta som gör att allt fler kvinnor söker sig till moderaterna? Tänk om det är detta som är verklig jämställdhet som håller i längden?

Läs gärna mer om moderaterna och miljöpartiet (som är de två partierna med de mest jämställda kommunvalsedlarna i Marks kommun) i denna nyhetsartikel i Borås Tidning idag!


2006-03-08 Båtregister och båtskatt?

Mer "handlingskraft" från regeringen! Nu vill man införa båtregister med avgift igen, samt införa körkort för båt..... är det verkligen nödvändigt att hela tiden krångla till livet mer och mer och ständigt införa nya avgifter och kostnader för allt och alla?

Om man vill komma åt båtfylleri och vårdslös körning hade det ju varit bättre med höjda straff och se till att det finns fler poliser i hamnarna och fler sjöpoliser sommartid, poliser som kan upptäcka brotten! Körkort kan kanske vara en idé för de allra största båtarna, men å andra sidan är det ju helt meningslöst om ingen sedan kontrollerar om båtägarna har körtkort....ett sedvanligt slag i luften.....

Och vill man kunna hitta stulna båtar räcker det väl med ett frivilligt register för den som önskar? En tid fanns ett sådant frivilligt register via stöldskyddsföreningen, men det lades ned på grund av bristande intresse från båtägare och försäkringsbolag.....

Varför skall regeringen alltid ägna sig åt kollektiv bestraffning i stället för att ta tag i dem som inte sköter sig?

Man får väl vara glad att man bara äger en liten roddbåt. Jag kanske slipper både körkort och avgift. Men frågan är - får man i framtiden fortsätta simma hemma i sjön utan skepparexamen?


2006-03-08 Läsarsynpunkt!

Jag har fått frågan om det förekommer censur av kommentarer till min blogg? Jag har förtydligat lite överst på denna sida vad som gäller, vanlig hyfs med andra ord! I övrigt kommer självklart alla kommentarer att publiceras!


2006-03-06 Läsarsynpunkt!

Johan Bergerlind, ung och mycket sympatisk (s)-ledamot i kommunstyrelsen, har skickat följande kommentar till mitt inlägg nedan om "Intressant beslut i kommunstyrelsen". Han skriver:

"Eftersom det är jag som lagt förslaget om att slopa möjligheten att interpellera oppositionen tänkte jag kommentera ditt inlägg. Jag ser interpellationer och enkla frågor som oppositionens verktyg att föra fram sin politik och ställa majoriteten till svars för den förda linjen. Eftersom du sitter i majoritet kan du driva den politik du och dina meningsfränder så önskar. Du förfogar över en hel verktygsbod. Låt oppositionen få ha sin betydligt mindre verktygslåda ifred. Jag kan lova att ett avskaffande av möjligheten för majoriteten att interpellera oppositionen står på listan över saker jag vill göra när vi återfår makten i Marks kommun! Alla tänker inte på samma sätt som du."

Min kommentar är att jag ju på inget sätt vill ta ifrån oppositionen sitt verktyg - det är ju inte det det handlar om. Oppositionen skall ha sin verktygslåda, ingen har föreslagit något annat! Poängen är att även oppositionen måste tåla en granskning! Och frågor från majoriteten till oppositionen gör ju också att oppositionen kan få ut sitt budskap, så varför motarbeta detta? Jag har en liten känsla av att blotta vetskapen om att majoriteten kan ställa frågor till oppositionen gör att oppositionens utspel blir mer genomtänkta i framtiden, oavsett vem som sitter i opposition. Själv skulle jag inte alls ha något emot att regeln var kvar som idag även om jag var i opposition - jag tycker att alla skall lägga förslag som tål granskning! En annan sak är ju att regeln också kan ge fler debatter i fullmäktige - och det vill vi ju alla ha!


2006-03-06 Ny populism från Mona Sahlin (s)

I en av mina debattartiklar förra året ifrågasatte jag Mona Sahlins olika uttalanden om de höga elpriserna, som hon skyllde på de stora elbolagen. Jag påminde då om att det allra största elbolaget, som också har de högsta elpriserna, är statligt ägda Vattenfall!

Nu går alltså Sahlin ut igen i TV och talar om den dåliga konkurrensen.....vore det inte bättre att hon lyfte frågan på ett regeringssammanträde, och såg till att det elbolag vi alla äger gemensamt gick i spetsen för att sänka elpriserna, i stället för att ta in rekordvinster som man investerar i smutsig tysk kolkraft (där man på köpet driver fattiga tyska bönder från sina hem för att gruvorna behöver mer plats)?

Hyckleri var ordet!!

Mer glädjande då att höra att Alliansen vill sälja ett flertal statliga bolag, men behålla bland annat Vattenfall i statlig ägo - för att undvika att en försäljning minskar konkurrensen ytterligare. Kanske kan Alliansen också i regeringsställning göra det sossarna inte klarar - se till att Vattenfall går i spetsen och sänker elpriserna?


2006-03-06 Intressant beslut i kommunstyrelsen

I januari 2004 föreslog jag i en motion bland annat att kommunfullmäktiges ledamöter skulle kunna ställa interpellationer och enkla frågor även till vice ordförande i kommunens nämnder. Anledningen var att jag tyckte att oppositionen ofta kom undan för lätt med aningen populistiska förslag och att majoriteten borde ha rätt att kräva att även oppositionens förslag gick ihop.

Jag fick stöd för detta, och hittills har majoriteten (bland annat jag själv) utnyttjat möjligheten ett fåtal gånger. När frågan idag kom upp att fastställa kommunens regelverk för nästa mandatperiod föreslog (s) att denna möjlighet att granska även oppositionens förlslag skulle tas bort!

Jag tolkar det som att oppositionen dels tycker det varit besvärande att ta ansvar för sina förslag, dels att man räknar med att fortsätta i opposition även efter nästa val - varför skulle man annars ta bort möjligheten att granska oppositionen?

Själv tror jag att regeln kommer att finnas kvar länge. Eftersom den ger majoriteten rätt att granska oppositionen kommer alltid majoriteten att vilja ha kvar den. Och majoriteten är ju som bekant alltid i majoritet....

Den intressanta frågan (som jag egentligen inte vill ha svar på...) är om nuvarande opposition verkligen tar bort regeln om de skulle komma i majoritet?


2006-03-06 Läsarsynpunkt!

Denna kommentar har jag fått från en upprörd (men tyvärr anonym) besökare på min blogg. (Den allra sista delen av kommentaren lämpar sig inte för publicering på grund av språkbruket, så jag har kortat ned den lite.....)

"Nu visar du ju ditt rätta jag du står inte bakom Reinfeldts åsikt att arbetsrätten är viktig och skall vara kvar som den är. Ni moderater förnekar er aldrig! Hur kan du om du är fackligt aktiv vilja skrota turordningsreglerna och Las?......"
(Undertecknat "LO-medlem")


Ja, vad skall man säga? Först måste jag ju säga att jag är smickrad över att "LO-medlem" besöker min sida en sen söndagskväll. Hoppas det blir fler besök! Samtidigt blir jag lite besviken över alla dessa missförstånd!

Jag skrev ju inte att jag ville skrota vare sig LAS eller turordningsreglerna! Jag skrev att arbetsrätten i vissa delar är omodern - det inser alla som arbetar med dessa frågor. Jag skrev också tydligt att ändringar måste ske i samförstånd med arbetsgivare och de fackliga organisationerna!

Samtidigt är det ju så att turordningsreglerna i LAS räddar inga jobb! Turordningsreglerna reglerar bara hur arbetslösheten skall fördelas, i vilken ordning man skall säga upp de som måste sluta. Om någon räddas kvar på sitt jobb på grund av LAS så får någon annan sluta i stället! Jobben blir inte fler på grund av LAS!

I dag missgynnas ungdomar och invandrare kraftigt - de som kommit sist in på arbetsmarknaden. Frågan är hur länge Sverige har råd med detta? Frågan är också om Sveriges unga i längden finner sig i att alltid stå längst ned på stegen, alltid tvingas sluta först, alltid tvingas hålla tillgodo med tillfälliga vikariat? Det håller inte i längden! Idag är en stor del av socialbidragstagarna ungdomar mellan 18-24 år. Är detta rimligt? Borde de inte få en chans att försörja sig på ett eget jobb i stället?

Jag har inget färdigt förslag på hur man skulle kunna förändra situationen, men man kan inte blunda för att problemet finns!


2006-03-05 En timme Reinfeldt i TV

Kvällens reportage om Fredrik Reinfeldt var ganska intressant. Möjligen en aning tillspetsat i vissa delar (precis som tv brukar göra), men det kändes ändå som ett ganska ärligt reportage.

Jag skall ge min syn på förändringen av moderat politik sedan Reinfeldt tog över.

I vissa delar har det verkligen skett en förändring, och då till det bättre. Vi som är kommunala politiker för moderaterna har fått mycket mer gehör för våra åsikter i partiets ledning. Själv minns jag första gången jag som moderat gruppledare injöds till Stockholm för några år sedan för att föra fram min och andra kommunpolitikers synpunkter till partiledningen. Det kändes bra, och i mycket fick vi som vi ville! Moderaterna gör helt klart större satsningar på kommunerna nu än tidigare, och med de förslag som finns idag satsar moderaterna minst fem miljarder mer på kommunerna än vad socialdemokraterna gör.

En annan verklig förändring är arbetsrätten, där man föreslår att dagens regler i stort sett behålls. Själv är jag lite fundersam till delar av detta, som fackligt aktiv ser jag behov av att modernisera vissa regler. Alla småföretagare och vi som är fackligt aktiva vet att lagarna är gamla och skrivna för att passa stora industriföretag, inte små tjänsteföretag. När väl valet är passerat tror jag att även socialdemokraterna och de stora fackliga organisationerna kommer att se behovet av lite enklare och modernare regler - som måste tas fram i samförstånd och utan att tryggheten försvinner. Detta behövs för att trygga de svenska jobben i hård konkurrens med andra länder.

När det gäller skatterna är det fortsatt sänkning som gäller för moderaterna, men mer av sänkningen skall till komma de som tjänar mindre till del. Dessutom är vi nu mer tydliga med vad vi vill göra kommande mandatperiod och vad som skall gälla på längre sikt.

I övrigt känns det bra att konstatera att moderaterna har fortsatt fokus på välkända frågor - en bättre skola, sjukvård utan onödiga köer, individens frihet, ett rättssamhälle som ger trygghet, samt tillväxt och nya riktiga jobb. Detta är våra grundfrågor - oavsett om partiledaren heter Bildt, Lundgren eller Reinfeldt! Däremot har vi blivit mycket tydligare och bättre på att förklara våra förslag, och det är nog det som givit oss ökat stöd i opinionen.

I programmet sades att skillnaderna mellan (m) och (s) är väldigt små. Märkligt! Moderat politik innebär till skillnad från (s) fokus på människan före kollektivet, ja till alternativ och mångfald inom vård och skola, fokus på arbete i stället för bidrag, sänkta skatter i stället för höjda. Personligen tycker jag skillnaden är väldigt stor! Jag skulle verkligen vilja vara med och föra en ny politik i Sveriges riksdag!


2006-03-03 Klok och (m)oralisk taktik!

"Den enda taktiken ligger i att vi inom alliansen har en idé om hur vi vill förändra Sverige, det är vår strategi. Och jag tror att den håller ganska långt. Det är viktigare än att utmåla sossarna som galna, det får de göra själva" (Moderaternas partisekreterare, Sven-Otto Littorin, som citeras i DN.se).

Ibland är man riktigt stolt över att vara moderat!


2006-03-03 Snart servicegarantier i Marks kommun!

Många kommuner arbetar med olika former av kvalitetsdeklarationer eller servicegarantier för den kommunala servicen till invånarna. Med tanke på att kommunalskatten för många är den absolut största utgiften (ofta större än kostnaden för boendet) så är det inte mer än rätt att kommunens invånare vet vad de kan räkna med att få för sina skattepengar, och vad de själva måste ta ansvar för!

Moderaterna i Mark har under många år efterfrågat detta även i vår kommun.

Den politiska majoriteten i Mark har, i gott samarbete med oppositionen, arbetat med frågan hela denna mandatperiod, och nu börjar vi närma oss ett första resultat. Under våren kommer markborna att kunna ta del av de första servicegarantierna, och sedan kommer garantierna efterhand att byggas ut och avse allt större delar av den kommunala verksamheten. Detta känns mycket bra!

Att sticka ut hakan och garantera viss nivå på servicen är ett stort steg för en kommun, och ställer stora krav på kommunens politiker och anställda. Men det är ett krav Marks kommun kommer att klara. Det är också ett väldigt viktigt steg i kommunens arbete att prioritera det som invånarna efterfrågar!


2006-03-03 Ökande arbetslöshet kräver ny politik för nya jobb!

I min senaste debattartikel påpekar jag att arbetslösheten i den senaste mätningen (vecka 5) både var högre än månaden före och högre än motsvarande vecka förra året. Och detta mitt i en högkonjunktur..... Hur skall det gå med de svenska jobben när konjunkturen vänder ned? Har Sverige verkligen råd att vänta med att ta krafttag mot arbetslöshet och för nya jobb?


2006-03-02 Mer (s)mutskastning på gång - för att höja (s)-moralen....

Aftonbladet fortsätter att avslöja sossarnas valtaktik. S-valstrategerna har bekymmer! I ett internt dokument anser man själva att (s) tappat i förtroende när det gäller arbetslöshet, vård, skola, omsorg och ekonomi, och att man också håller på att tappa taget om integrationsfrågorna, kvinnofrid och trygghet på gator och torg! Man anser också själva att man kan uppfattas som maktfullkomliga och utan moral!

Håra ord för att komma från sossarnas egna valstrateger. Men visst, självinsikt skall respekteras, och jag instämmer på varje punkt.... Frågan är bara - finns det något område där man ens själva anser sig ha högt förtroende?

Vad drar då (s) själva för slutsatser av detta? Man skulle ju kunna tro att man skulle se över den egna politiken och försöka göra något åt människors problem i vardagen. Men inte!

Strategin går i stället ut på att utmåla moderaterna som falska, centerpartiet som viljelöst lydparti till moderaterna, folkpartiet som kraftlösa. Och så skall man tiga ihjäl kristdemokraterna.....

Vilket härligt, friskt och framåtsyftande sätt att ta ansvar för Sverige! Strunta i sakfrågorna, försöka skrämma bort väljarna från Alliansen i stället genom att sprida osanningar om vår politik. Känns ju så där lagom smart att använda denna taktik om man nu vill framstå som mindre maktfullkomliga och mer moraliska.......

Att vi moderater utses till huvudmotståndare kan vi leva med. Vi kommer att klara detta genom att visa att vi förstår problemen i människors vardag, och tala om vad vi vill göra åt dem. Inte genom att ljuga om motståndarna.


2006-03-02 Patetiskt av Marita Ulvskog (s)

Så har då Marita Ulvskog, partisekreterare (s) börjat arbetet med att skylla ifrån sig på andra och försöka dölja övertrampen på det egna kansliet.

Nu arbetar man för fullt för att försöka hitta gamla bilder som MUF publicerat, för att försvara sina egna förtalskampanjer. Och bara lugn - det finns säkert massor av olämpliga, elaka eller bara plumpa bilder, texter och plakat att finna hos alla de politiska ungdomsförbunden (även om jag upplever att SSU är i särklass och att dagens MUF-are ofta är väldigt kloka och sansade).

Men Ulvskog blandar äpplen och päron! Att en eller annan skolungdom i ungdomsförbunden ibland visar dåligt omdöme eller går lite över gränsen - det får vi leva med. Ingen skulle väl polisanmäla något sådant?

Problemet i det här fallet är ju att det är vuxna ledande tjänstemän och politiker i toppen av de socialdemokratiska organisationerna som gjort sig skyldiga till förtal av en annan partiledare! Att beskylla Fredrik Reinfeldt för att vara brottsling, utnyttja utländska kvinnor och att vara pedofil går inte att på något sätt jämföra med enskilda ungdomars obetänksamhet eller oavsiktliga övertramp!


2006-03-01 Platsar Göran Persson i Tre Kronor?

Apropå min jämförelse (bloggen den 26/2) mellan hockeyframgångar och andra (uteblivna) framgångar så läste jag just den här artikeln i Aftonbladet. Tänkvärt!


2006-03-01 Succe för min hemsida!

I går passerades 400 besök, och då har det bara gått 11 dagar sedan starten! Den sida som intresserar besökarna mest är bloggen. Kul och inspirerande! Tack alla ni som hittills besökt sidan, och välkomna tillbaka!

Nytt på startsidan är nu en "nyhetsruta" längst ned, där du direkt kan hitta de senaste uppdateringarna!


2006-03-01 Olyckligt fullmäktigebeslut!

Kommunfullmäktige tog i går beslut om att godkänna hyresavtalet mellan Kommunen och Friskis & Svettis (F&S). Detta trots att vi vet att beslutet kommer att överklagas i domstol, vilket kommer att fördröja ombyggnaden och göra att F&S kanske inte kan flytta in på flera år (så länge rättsprocessen pågår). En rättsprocess kommer att skada kommunen, både ge negativ publicitet i media och kosta pengar. Det kommer också att försämra relationerna mellan föreningsliv, företagare och kommunen ytterligare.

Moderaterna har, redan när frågan diskuterades i Kultur- och Fritidsnämnden, och vidare i kommunstyrelsen och i går i fullmäktige drivit samma linje, att vi skulle låta någon göra en opartisk utomstående granskning av hyresnivån före beslut. Detta för att kunna visa att vi tagit frågan om osund konkurrens på allvar, och även för att ha goda argument i en kommande rättsprocess. Hade vi fått en sådan opartisk granskning hade risken för överklagande också varit mycket mindre, till glädje för alla inblandade.

Om politikerna känner sig säkra på att hyresnivån är rimlig så borde man ju välkomna en opartisk granskning som styrker detta. Är det däremot så att man känner sig osäker och därför är rädd för en granskning så borde man kanske fundera över ärendet ett varv till och finslipa sina argument?

Om ett överklagande till domstol kommer att ändra beslutet eller inte är väldigt svårt att bedöma. En rättsprocess kan sluta hur som helst, och frågan är komplicerad. Vad kan man egentligen ställa för krav på kommunen som hyresvärd för att kommunen inte skall anklagas för osund konkurrens? Handlar det om juridik eller är det mer en moralisk och politisk fråga?

I vilket fall får vi nu leva i osäkerhet om detta under lång tid, och kanske helt i onödan.

I kommunstyrelsen lämnade jag in denna skrivelse som förklarar hur moderaterna i Mark ser på frågan. I dagens nummer av Borås Tidning finns också en artikel om fullmäktiges beslut.

Även Markbladet har en bra artikel om gårdagens beslut (även om "citatet" av mig i ingressen i artikeln har blivit lite svårbegripligt). Dessutom en bra historisk tillbakablick på ärendet!
Summa 52 inlägg under månaden.
Därav:
Om Moderaterna/Alliansens politik 21 st
Kritiskt om (s) och deras stödpartier 18 st
Övrigt 13 st