Förbättrad valfrihet för barnfamiljerna i Mark!

Moderaterna i Mark driver på för ökad valfrihet inom barnomsorgen!

I valet 2002 var ett av våra viktigaste vallöften att arbeta för ökad valfrihet för barnfamiljerna i Mark.

Vi har hållit vårt löfte, och ökat valfriheten i flera steg. Detta har underlättats av att moderaterna haft ordförandeposten i Barn- och Ungdomsnämnden.

Moderaterna i Mark kommer att verka för att kommunen fortsätter att finnas med bland de kommuner i verige som går i spetsen för familjernas valfrihet!


Marks kommun går nu i spetsen för att ge makten tillbaka till familjerna!

Marks kommun har sedan 2002 funnits med bland de kommuner som gått i spetsen för att öka valfriheten inom barnomsorgen och ge mer makt till familjerna.

Redan flera år före regimskiftet 2002 i Marks kommun beslutade kommunfullmäktige (efter att en vänsterpartist hoppat av och stödde de borgerliga och miljlöpartiet) att kommunen skulle öka valfriheten inom barnomsorgen. Den dåvarande majoriteten av (s) och (v) lyckades dock förhala frågan och inget hände egentligen före valet 2002.

Efter valet 2002 tillträdde en ny majoritet av sex partier (de fyra borgerliga samt miljöpartiet och Markbygdspartiet). Ett av de första besluten 2003 var att göra det möjligt för föräldrar att starta familjedaghem och få ersättning även för egna barn i barngruppen.

I maj 2006 tog Barn- och Ungdomsnämnden beslut om att införa "Nackamodellen" i Mark. Beslutet innebär att det skall bli möjligt att bedriva familjedaghem med enbart egna barn. Det betyder att man skall kunna anställas som dagbarnvårdare för att ta hand om sina egna barn (utan att också behöva ta hand om andras barn). Förslaget är att de nya reglerna skall träda i kraft senast 1 januari 2007, och omfatta barn från 1-3 års ålder. För att få ersättning måste man ha F-skattsedel, eller ha avtal med annan som tar hand om löneutbetalningen. Kommunen skall godkänna familjedaghemmet på vanligt sätt, och familjen betalar barnomsorgsavgift som alla andra. Förslaget har utarbetats av nämndens moderate ordförande, Pär-Erik Johansson, och har starkt stöd av samtliga sex majoritetspartier.

Förslaget innebär i princip samma lösning som redan med framgång införts i Nacka, Sollentuna, Tyresö och några andra moderatstyrda Stockholmskommuner. Vad jag vet är Mark första kommunen utanför Stockholm som tagit beslut om detta! Beslutet innebär att vi går vidare och utvecklar den valfrihet vi införde efter valet 2002.


Efter valet 2006 har Marks kommun infört kommunalt vårdnadsbidrag


När Alliansregeringen ändrade lagen och tillät kommunerna att införa kommunalt vårdnadsbidrag drev Alliansen, Miljöpartiet och Markbygdspartiet i Mark igenom att Mark skulle införa detta.

De nya reglerna gäller i Mark sedan 1 juli 2008.


Några av mina debattartiklar om familjepolitiken

Dessa artiklar, som jag skrivit själv eller tillsammans med andra, beskriver lite av utvecklingen i Mark mot ökad valfrihet för familjerna:

Grattis Mark! (Ett tack till de partier som beslutat införa kommunalt vårdnadsbidrag i Mark, Mbl 5 dec 2007)

Kommunalt vårdnadsbidrag möjligt från den 1 juli 2008 (Markbladet 13 sept 2007)

Nu blir det valfrihet och rättvisa för barnfamiljerna i Mark! (Kommunen vill införa "Nackamodellen" 2007) (1 juni 2006)

Nackamodellen ökar valfriheten för barnfamiljerna (april 2006)

Sluta omyndigförklara de svenska familjerna! (2005)

Vilken familjepolitik vill Markborna ha? (2005)

Nu ökar vi valfriheten inom barnomsorgen! (2003)


Läs mer om moderaternas familjepolitik

Detta var moderaternas löften på riksnivå före valet 2006:

Gå till denna sida