Brottsförebyggande arbete i Mark


Bilden till höger: Moderatledaren Fredrik Reinfeldt på besök hos polisen i Kinna, tillsammans med mig och min partikollega Sven-Olof Carlsson. (ur Markbladet den 18/12 2003, foto: Malin Fagerlind)Brottsligheten stor valfråga i Mark 2002!

Före valet 2002 var den ökande brottsligheten en av de mest diskuterade frågorna i kommunen. Insändarsidorna fylldes av debattartiklar och många markbor var oroliga.

Från moderat sida presenterade vi ett program före valet 2002,
"12 punkter för ett tryggare Mark".
I programmet hade vi konkreta förslag för att försöka vända utvecklingen. Mycket av detta har också blivit verklighet sedan 2002!


Unik minskning av brottsligheten i Mark de senaste åren!

Jag fick efter valet äran att bli ordförande för kommunens nystartade brottsförebyggande råd. Starten var tuff, en tid efter valet 2002 gjordes en större narkotikarazzia i Kinna/Skene, med oroväckande resultat.

Men med nya arbetsmetoder och lite personalförstärkning till polisen i kommunen, och ett nära samarbete mellan polis, vaktbolag, kommun och enskilda har brottsligheten i Mark minskat på ett närmast unikt sätt under de senaste åren. Brottsförebyggande rådet i Stockholm mpåstår till och med att brottsligheten i Mark minskat mest i hela landet!

I efterhand kan jag konstatera att de ökade polisresurserna antagligen är det som givit mest resultat. Förstärkningen i Mark är som bekant ovanlig - i grannkommunerna har polisstationer i stället lagts ned.

Ett annat skäl till den positiva utvecklingen är att två vaktbolag också har börjat arbeta i kommunen, i nära samarbete med polisen, främst nattetid då polisbemanning ofta saknas. Kommunen också permanentat avtal med vaktbolag om förstärkt bevakning av vissa allmänna platser nattetid. Vuxennattvandrare i de flesta större orter och fler platser med aktiv grannsamverkan har säkert också haft betydelse.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Mark har också arbetat mycket med olika aktiviteter, informationsinsatser och annat.
Här hittar du mer om det brottsförebyggande arbetet i Mark sedan 2003. Och på komunens hemsida finns nu hela hushållsbroschyren att läsa. Broschyren togs fram av Brå och delades ut till alla hushåll i Mark våren 2005.

Ett område där det fortfarande är problem är våldsbrotten och allmänt stök, främst i centrala Kinna vissa kvällar, men även på andra orter. Brå har därför tagit initiativ även till utökning av avtalet om bevakning av allmän plats nattetid till fler orter, och diskussioner pågår också om eventuell kameraövervakning vissa tider på dygnet på särskilt utsatta ställen i Kinna. Läs mer om det unika avtalet med vaktbolaget och övriga förslag från Brå i Markbladet den 6 juli 2006!

Till sist ett par artiklar som belyser utvecklingen från en kommun med stort problem med brottslighet till en riktigt trygg kommun!

Sjunkande brottslighet! (våren 2005)

Ännu kraftigare minskning av brottsligheten i Mark! (december 2005)


Andra debattartiklar som rör det svenska rättssamhället

Jag har i ett antal debattartiklar kritiserat brister i det svenska rättssamhället. Några exempel:

Dags att flytta tillbaka polisens ledningscentral till Borås? (feb 2006)
(artikel tillsammans med övriga moderata gruppledare i kommunerna i Sjuhärad, samt vår riksdagsman Ulf Sjösten)

Storebror ser dig - kritisk artikel om EU-beslut om lagring av telefon, sms och internettrafik 2006

Kritisk artikel om Bosse Ringholms syn på den svenska polisen (2005)

När Rättssamhället sviker! (Kvinnodagen 2005)

Tuff debatt med polisledningen i Borås om fler poliser (2004)


Framtiden?

De moderata förslagen på riksnivå om förstärkning av polis, domstolar, kriminalvård skulle sannolikt kunna ge lika goda resultat i hela Sverige! Vi har ju provat en del av detta (polisförstärkning) i Mark - och vet att det fungerar!

En annan viktig fråga för moderaterna är att stärka brottsoffrens ställning.

Med en moderatledd alliansregering får vi större stasningar på rättssamhället, något som även kommer att påverka tryggheten i Marks kommun.

Återupprättandet av rättstaten är en av de viktigaste moderata valfrågorna i valet 2006! En sammanfattning av moderaternas politik för nolltolerans mot brott hittar du här!