Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!

Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006.


 
 
Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt.

2002-2006 var jag gruppledare för moderaterna och den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010, 2014 och 2018. Jag är idag ledamot av Finansutskottet och Riksdagens EU-nämnd. Mina tidigare uppdrag hittar du här.

Företagande och arbete är centrala frågor för mig - det skapar alla resurser till välfärd, pensioner och samhällsservice. Jag ogillar all slags kvotering, vill ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik, stärka rättssamhället och ha ordning och reda i statens finanser. Jag brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor men tar avstånd från extrem och ogenomtänkt "klimatpolitik". Du hittar allt om mig och mitt uppdrag via länkarna överst på sidan. På blogg och twitter kommenterar jag rikspolitik, riksdagsarbetet och en hel del annat.
I arkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden.

Totalt 8.853 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 30/9 2019)
 


 


Fantastiskt

2020-01-16

I dag presenterar Dagens Opinion en sammanställning över de rikspolitiker som väckt mest reaktioner på twitter under förra året. Det är fyra moderater bland topp fem, och själv är jag ohotad tvåa med över 860.000 reaktioner under 2019. Det är nästan ofattbart många och det fantatiskt kul!

Det är ju inte svårt heller att förstå varför vänster/vänsterliberala medier och skribenter gör precis allt för att försöka angripa och smutkasta mig och andra moderater på denna topplista med alla tänkbara metoder. Det är väl priset för att synas.


 

Läget i svensk ekonomi försvagas

2020-01-16

I dag höll finansminister Magdalena Andersson en presskonferens där hon meddelar att regeringen justerar ned prognosen för tillväxten och justerar upp prognosen för arbetslösheten kommande år. Sammantaget innebär detta att skatteintäkterna sjunker samtidigt som statens kostnader för ersättningssystemen ökar. Vid tisdagens presskonferens om vårt moderata Räddningspaket för välfärd och trygghet gjorde moderaterna samma bedömning och visade bland annat dessa bilder. De första två visar siffror över arbetslöshet och tillväxt, de kommande visar antalet anställda inom kommunsektorn, samt hur kommunernas skattekraft väntas öka kommande år - långt under det som krävs för att klara löneökningarna.:Sjölvklart är det viktigt att kommunerna alltid effektiviserar och att personalen minskar behöver inte vara fel - om det inte går ut över välfärden vilket vi tyvärr ser mnga tecken på idag. Att säga upp personal inom älderomsorg och sjukvård är orimligt i ett läge där man redan är hårt pressade.
Självklart har kommunerna samtidigt ett stort ansvar för att själva hålla i pengarna och prioritera klokt. Kanske behöver man inte bygga den där nya rondellen eller den nya ishallen just nu? Kanske kan man skjuta på renoveringen av kommunhuset? Det är också viktigt att ställa tydliga krav i bidragssystemen, exempelvis att villkora försörjningsstödet med att personer i arbetsför ålder också anstränger sig för att söka jobb eller bli anställningsbara, att man arbetar förebyggande för att unga inte ska bli långtidsarbetslösa. Samtidigt är det viktigt att staten tar ansvar för de uppgifter man lägger på kommunerna, exempelvis för mottagandet av nyanlända. Idag ersätts kostnader bara de två första åren och vi tycker detta borde förlängas. Det känns också märkligt att statens budget går med stora överskott samtidigt som kommunerna och sjukvården går på knäna ekonomiskt och tvingas säga upp folk. Detta är sammantaget bakgrunden till det Räddningspaket som vi tog initiativ till denna vecka (se föregående inlägg)


Varför vaknar JÖK-partierna så sent när det gäller resursbrist i välfärden?

2020-01-16

I dag presenterade vi moderater vårt Räddningspaket för välfärd och trygghet för finansutskottet. Det är ett grundligt utarbetat dokument med full finansiering av de stora snabba tillskott vi vill göra till kommunerna, sjukvården, polisen och rättsväsendet.  Här är en sammanfattning. Allt finansieras genom omprioriteringar, och vi höjer såklart inga skatter (i vår stora budgetmotion föreslår vi tvärtom större skattesänkningar än något annat parti).

Förslaget är formellt sett oproblematiskt att väcka och det är utformat efter alla konstens regler för att riksdagen ska kunna ta beslut om det utan problem.  Nu får partierna lite tid att fundera och eventuellt återkomma till oss för diskussioner om eventuella ändringar eller tillägg i vårt förslag. Med lite tur kommer vi att kunna samla en majoritet för ett bra slutresultat där M, KD, SD och V gemensamt röstar lika.

Efter utskottsmötet var det stort intresse från medias sida utanför finansutskottets sessionssal. Här intervjuas samtidigt Elisabeth Svantensson (M ) och Ulla Andersson (V).

Man kan konstatera att även "jök-partierna", alltså S, C, MP och L, nu i media meddelar att man delar övriga partiers bedömning om att framförallt välfärden behöver mer pengar. Alla fyra säger också att man kommer att återkomma till detta i de traditionella budgetarna - alltså vårändringsbudgeten eller den stora budgetpropositionen nästa höst. Från moderat sida tycker vi detta är helt oacceptabelt långsam hantering. Uppsägningarna inom sjukvård och omsorg pågår för fullt, och även inom rättsväsendet hotar uppsägningar om man inte får mer pengar. Tillskotten till dessa områden behöver komma nu, och med våra förslag är det inte orimligt att det kan ske redan den 1 mars. Om vi ger detta besked nu skulle många uppsägningar kunna dras tillbaka och planerade uppsägningar stoppas.

Det är också konstigt att de fyra JÖK-partierna plötsligt nu inser att det behövs mer resurser. Detta sa vi moderater redan i höstas och vi tillförde det i vår budgetmotion. JÖK-partierna däremot röstade igenom sin budget så sent som veckan före jul (!) med alldeles för lite till välfärden. Nu efter jul, bara 16 dagar in på det nya året inser de att välfärden behöver mycket mer resurser. Vad är det som fått dem att ändra sig på mycket under bara några veckors julledighet?

Det stora problemet för JÖK-partierna är också att de redan förbrukat hela budgetutrymmet till bland annat ökat bistånd, införande av friår, utökning av de kritiserade extratjänsterna, fler ineffektiva klimatsatsningar och nya tveksamma arbetsmarknadssubventioner, Detta är saker vi moderater skär ned på för att få mer pengar till välfärden och tryggheten. JÖK-partierna vill behålla detta och samtidigt varnar nu finansministern för sämre tider, lägre tillväxt och högre arbetslöshet (mer om detta i nästa inlägg). Det betyder att skattintäkterna minskar och kostnaderna för ersättningssystemen ökar. Frågan är hur JÖK-partierna ska kunna finansiera mer pengar till välfärden? Kommer man kunna enas om besparingar eller väntar stora skattehöjningar? Risken är stor att det bara kommer dras i långbänk och att inget händer, samtidigt som välfärden och rättssystemet tvingas göra sig av med personal när de egentligen skulle behöva anställa fler.  

 


Skatten borde sänkas för alla pensionärer

2020-01-16

I dag har jag detta debattinlägg i Markbladet (klicka för läsbar storlek).
 


Jag ställer en interpellation om ny avgift för virkelsupplag

2020-01-15

Alla talar idag varmt om de gröna näringarna, hur vi ska använda mer biobränslen, bygga mer i trä och hur mycket skogsnäringen betyder för svensk ekonomi. Samtidigt pågår ett närmast obegripligt angrepp på hela den svenska skogsnäringen från regeringen och dess myndigheter. Vi ser hur myndigheter på olika sätt motverkar all avverkning i stora områden av "miljöskäl" utan att markägarna kompenseras. Vi ser ständigt stigande drivmedelspriser som gör avverkning och transporter allt dyrare. Vi lever dessutom hela tiden under hotet om lastbilsskatter som skulle driva upp kostnaderna ytterligare. Och då har jag inte ens nämnt alla andra beslut som är landsbnygdsfientliga för alla de människor som lever och verkar i dessa gröna näringar. 

Som om detta inte skulle räcka kommer nu nyheten om att Trafikverket från och med nästa år tänker ta ut en avgift för varje tillstånd för att få lägga upp virke längs vägarna efter avverkning i avvaktan på transport tillsågverken eller massafabriken. En avgift på 2.900 kronor betyder knappast så mycket för en stor skogsägare men för en liten kan det äta upp en stor del av vinsten.


                                

Jag äger själv en ytterst minimal skog på ett par hektar. Efter Gudrun tvingades ta jag hand om en hel del stormfällt virke. Kostnaden för att ta hand om röran åt nästan upp hela det belopp jag fick betalt för träden (och då var de ändå i bra kvalitet). En avgift på 2.900 kronor för att få ett tillstånd att lagra virket när avägen några veckor hade gjort att jag gått minus. Och så här ser det ut får många små skogsägare, inte minst när det handlar om gallring - det blir inte så väldigt mycket att sälja, men väldigt mycket arbete, och en avgift på 2.900 kronor kan förstöra hela kalkylen.  

Man kan också fråga sig varför det ens behövs tillstånd för att lagra virke på en äng intill en väg, särskilt när det är på en egen mark. Jag vet ingen idag ute på landet som ens söker tillstånd och det lär nog knappast bli fler med den nya avgiften. Det borde räcka med tydliga regler om att virke och annat inte får läggas upp så att det hotar trafiksäkerheten.

Vad blir nästa steg? Avgift för att lägga upp höbalar på egen mark? Avgift för att parkera skördetröskor eller traktorer längs vägarna? Hur långt ska svensk byråkrati och avgiftsraseri gå?


Jag har idag lämnat in nedanstående interpellation till infrastrukturministern som är den ansvariga för denna fråga eftersom avgiften tas ut av en av hans myndigheter. Debatt följer om några veckor.

Det måste vara slut med att allmänt lovprisa de gröna näringarna och samtidigt med andra beslut slå undan benen för samma näringar. Den nya avgfiten för virkesupplag måste stoppas.

 


Mottagning i Regeringskansliet - Sverige 25 år i EU

2020-01-15

I kväll var jag och andra ordinarie ledamöter i EU-nämnden inbjudna av EU-minister Hans Dahlgren till en mottagning i regeringskansliet med anledning av att Sverige i år varit medlemmar i EU i 25 år. Det blev korta föredragningar av personer som haft viktiga roller från den långa processen för förhandlingar om medlemskap, EU-omröstningen och medlemskapet fram tills idag.


Som alltid är jag en kritisk EU-vän. Dagens mottagning präglades av i stort sett enbart lovord om EU-medlmskapet. Och visst, det finns många fördelar för Sverige med vårt medlemskap. Men det finns också en hel del nackdelar, och som alla vet ser jag med oro på att EU försöker kapa åt sig allt mer makt från de enskilda medlemsstaterna och att deras budget växer alldeles för snabbt. Ska EU överleva i längden kommer det krävas ordentliga reformer, ökad demokrati, mindre federalistiska drömmar och en rejält bantad budget. Jag ser som min uppgift att både visa på positiva effekter av medlemskapet och peka på det negativa och varna för riskerna. Båda dessa saker kan man göra samtidigt.

På mottagningen deltoig bland annat förre statsministern Ingvar Carlsson (S).  Han är hedermedlem i den supporterförening för Elfsborgare som jag startade 2006, Riksdagsguliganerna. Nyblivna riksdagsledamoten Ilona Szatmari Waldau (V) är också medlem och sitter dessutom i EU-nämnden tillsammans med mig. Så här är tre politiska guliganer på samma bild. Fotboll förenar över partigränserna.

 


Partiledardebatt

2020-01-15

I dag hölls årets första partiledardebatt i riksdagen och det blev en spännande tillställning i ett helt nytt politiskt landskap där gränsen mellan vänner och fiender är mer flytande än på länge i svensk politik. Ulf Kristersson gjorde en mycket stark insats och fick mycket beröm även från medias folk på plats. Inte minst Ulfs slagkraftiga debattrepliker med Centerpartiets Anders W Jonsson (vikarie för Annie Lööf) blev närmast episka och sprids nu i bpåde traditionella och sociala medier.

Från moderat sida är det en enda sak som gäller nu. Vi pratar och diskuterar med alla partier med målet att samla majoritet i sakfråga efter sakfråga. Och får vi möjlighet kommer vi att köra över regeringen och vid behov ta fram konkreta lagförslag i riksdagen. Sverige har inte råd med en regering som inte agerar för att ta tag i de största och viktigaste frågorna. Redan i morgon lägger vi fram vårt förslag till ändringsbudget i Finansutskottet och sedan får vi se hur vi eventuellt kan samla majoritet för att tillföra kommunerna, sjukvården och rättsväsendet/polisen mer pengar i närtid. Det är allvar nu! 


Moderaterna kräver ett räddningspaket för välfärd och trygghet

2020-01-14I dag presenterade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson ett räddningspaket om 5,6 miljarder kronor. Det behövs för att stärka välfärden och öka tryggheten. Regeringens budget för 2020 är otillräcklig. 

Bakgrunden är att det inte går så bra för Sverige. Resurserna till lag och ordning samt välfärden är beroende av en stark svensk ekonomi där skattepengarna användas effektivt. Tyvärr har regeringen misslyckats med sitt mål om EU:s lägsta arbetslöshet och deras politik har istället resulterat i att Sverige har EU:s lägsta tillväxt och att vi nu tillhör de länder i EU som har högst arbetslöshet. En svagare ekonomisk utveckling leder till lägre intäkter, vilket tillsammans med ökade kostnader till följd av den demografiska utvecklingen och bristande integrationspolitik, nu gör att de grundläggande samhällsuppgifterna – rättsväsendet och välfärden – är satta under hård press.

Inom välfärden pekar SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) på att de förslag som återfinns i budgetpropositionen i huvudsak handlar om omflyttningar av redan intecknade eller tidigare aviserade medel. Tillskotten till skola och omsorg täcker inte inflation och befolkningsökningen och vården får inga generella tillskott alls.eriges kommuner och regioner. SKR har varnat för att 2019 var ett tufft år, och ett 90-tal kommuner och sju regioner riskerade att gå med underskott. Var femte region och var tionde kommun höjer skatten 2020.

Det grova våldet har samtidigt nått rekordnivåer. Under förra året skedde 334 skjutningar och 236 sprängningar i Sverige. Gängen blir allt aggressivare och mer våldsbenägna. Utsatthet för sexualbrott och personrån ökar, inte minst mot unga. Sedan år 2014 har rån mot unga mer än fördubblats. Polisnärvaron är för låg och samtidigt har andra delar av rättsväsendet inte fått de pengar de anser sig behöva för att klara sitt uppdrag. Exempelvis har domstolarna flaggat för att de kan behöva säga upp anställda och i budgetpropositionen saknas också förslag för att öka polisens kapacitet i närtid. Inom välfärden pekar SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) på att de förslag som återfinns i budgetpropositionen i huvudsak handlar om omflyttningar av redan intecknade eller tidigare aviserade medel. Tillskotten till skola och omsorg täcker inte inflation och befolkningsökningen och vården får inga generella tillskott alls.

På torsdag kommer vi moderater därför i finansutskottet att föreslå ett s.k. utskottsinitiativ med förslag till en extra ändringsbudget. Räddningspaketet innehåller följande delar:

Stärk välfärden 

 • 2,1 miljarder kronor till skola och omsorg. Det motsvarar exempelvis 3 400 lärare eller 4 200 undersköterskor.
 • 900 miljoner kronor till vården. Det motsvarar kostnaden för 1 300 sjuksköterskor.
Öka tryggheten 
 • 1,5 miljarder kronor för fler poliser i hela landet.
 • 400 miljoner kronor för att öka polisens förmåga att klara upp brott, bland annat för fler övervakningskameror. 
 • 655 miljoner kronor i ökade anslag till Säpo, Åklagarmyndigheten och domstolarna. 

För att finansiera räddningspaketet prioriterar Moderaterna bort regeringens dyra och ineffektiva satsningar. Det handlar om att skrota friåret och ingångsavdraget (en mycket kritiserad arbetsmarknadsåtgärd/skattesubvention), samt att minska på bistånd och byggsubventioner. Våra förslag i Råddningspaketet är fullt finansierade genom dessa besparingar.


Ny fulvinklad klimatartikel av Aftonbladet

2020-01-14

Gårdagens webartikel finns idag i Aftonbladets papperstidning. Att man i braskande rubriker påstår att jag skulle ha blivit "uppläxad" av min partiledare är ett rent spinn från Aftonbladtes sida. Det har aldrig förekommit överhuvudtaget. Men att en tidning skriver en rubrik som helt saknar koppling till innehållet i själva artikeln får man väl leva med. För upplysnings skull lade jag ut detta i sociala medier igår så inga missförstånd skulle uppstå.

I sak upprepar alltså Aftonbladet återigen felaktigt att jag ifrågasätter att människan påverktydligen ar klimatet. Främst hänger man upp sig på att jag vägrar använda det nya modeordet "klimatkris" utan föredrar att tala om klimatförändringar. Att jag inte använder ordet "kris" ska alltså tolkas som att jag förnekar klimatförändringar. Det är faktiskt ganska tramsigt.

Jag fick också tillfälle att bemöta skriverierna innan artikeln skrevs, och här är hela mailet jag skickade till reportern Olof Svensson på Aftonbladet:

Men någon publicering i sin helhet blev det inte, utan i stället på ett mycket missvisande sätt. Var och en får väl själv bedöma när man läser artikeln. Bilden man får är ju att oron för klimatalarmismen skulle vara helheten i moderaternas politik. Hade man skrivit ut hela mitt svar hade ju plötligt hela artikeln motsagt sig själv. Syftet är återigen att felaktigt utpeka mig som "klimatförnekare", och i det arbetet är tydligen alla medel tillåtna.

Att Borås Tidning följer efter som "copy cat" var ytterst väntat. Och även denna rubrik är mycket missvisande eftersom Ulf Kristersson alltså inte uttryckte sig så som påstås i rubriken. Men i artikeln i BT idag har man i vart fall lagt ut hela mitt skriftliga svar. 

Att sedan BT har lite svårt i artikeln med att skilja på moderata förslag inom miljö- och klimatpolitik och min utkvittning när det gällde beslutet om det klimatpolitiska ramverket 2017 (som sju partier enats om) får jag väl leva med. Här är mitt gamla blogginlägg om den saken för den som är nyfiken. Jag står för mitt beslut och blir allt mer övertygad om att det var rätt att inte rösta för detta. Men det har ju inget direkt med de konkreta moderata politiska förslagen på klimatområdet att göra.

Det är bara att konstatera att i alla andra politiska frågor i Sverige får man lov att debattera och diskutera och ha dra olika politiska slutsatser av både verklighet och vetenskap.  Men när det gäller klimatfrågan måste alla tycka exakt lika, och den som avviker minsta lilla från den vägen ska brännmärkas. Jag hoppas media en dag inser att jag aldrig kommer att vika mig en millimeter när det gäller försvaret för åsiktsfrihet och yttrandefrihet i klimatfrågan oavsett hur fula metoder man tar till. 

 


Att pyromaner orsakar bränder i Australien är ingen "konspirationsteori"

2020-01-11

De stora skogs och mark-bränderna i Australien är inget annat än en katastrof. För mig som besökt både Sydney, Canberra och Tasmanien och lärt mig mycket om det känsliga och unika djurlivet och även sett hur tidigare bränder ödelagt byar och små samhällen är nog förståelsen extra stor för katastrofens omfattning. Att bränderna förvärrats av både temperatur och torka och starka vindar är uppenbart. Vad som startat bränderna har diskuterats. Bortsett från blixnedslag och att vissa typer av träd faktiskt kan självantända i hettan, startar de sällan av sig själva. Bland annat har SVT rapporterat om hur både brott mot eldningsregler och ren avsiktlig pyromani är en av orsakerna. Att det finns ett antal pyromaner som avsiktligt startar bränder är inte nytt för mig - det hörde jag redan när jag träffade ledningen för räddningstjänsten i Hobart på Tasmanien 2016. Nedan utdrag ur artikeln på SVT:s hemsida. 

I veckan som gick blev jag sannolikt lurad. Jag fick från flera källor en som det framstod seriös engelskspråkig tidningsartikel där det påstods att en aktivist från Extinction Rebellion (XR) gripits misstänkt för att ha startat bränder i ett område i Australien. Jag har ju tidigare skrivit om XR och om en ledande svensk företrädare med ett mörkt förflutet som våldsbejakande aktivist. Så tidningsartikeln kändes definitivt både realistisk och trovärdig, särskilt med SVT:s rapportering i bakgrunden om att vissa av bränderna verkar ha startats avsiktligt av pyromaner. Jag delade ett twitterinlägg om saken sent tisdag kväll: 

På morgonen efter kom snart uppgifter om att denna artikel som fått stor uppmärksamhet verkade vara en välgjord förfalskning. Till saken hör att jag då befann mig vid poolkanten på ett hotell i Gambia, utan dator och med endast mobilen tillgänglig av och till när nätet fungerade. Möjligheten att gräva djupare i artikelns bakgrund var små. Därför tog jag helt enkelt bort tweeten för säkerhets skull.

Men detta dög såklart inte för Dagens Nyheter som i stället valde att hänga ut mig för att jag spred "konspirationsteorier". Det måste ändå vara en av de tunnaste soppor som DN lyckats få ihop av några små spik. Att 24 personer gripits för att medvetet och avsiktligt ha startat bränder är alltså ingen "konspirationsteori" utan fakta från australiensisk räddningstjänst. Att jag sedan spred en sannolikt felaktig faktauppgift om en av dessa misstänkta pyromaner är knappast en konspirationsteori. Påståendet att jag "fått växande kritik" för min retweet är dessutom helt fel - jag fick ingen kritik alls överhuvudtaget. Jag tog bara själv del av samstämmiga uppgifter om att artikeln sannolikt var en välgjord förfalskning, och då tog jag bort tweeten för säkerhets skull. Det innebär såklart inte att det är helt omöjligt att någon extremist skulle ha fått för sig att orsaka bränder medvetet av rent politiskt syfte - men det finns inget som styrker det i dagsläget.

Som vanligt kom sedan en "copy-cat" i kölvattnet av DN. En av landets troligen mer osympatiska skribenter, Csaba Bene Perlenberg, verkar se som en viktig uppgift att så fort chansen ges angripa mig som person med lögner, överdrifter och rena personangrepp. Det är inte första gången. Att han hyser en stark motvilja mot mig som person är ganska tydligt, och jag vet att det finns flera orsaker - han ogillar bland annat min kritiska syn på migrationspolitiken och att jag ifrågasätter klimathotsextremismen. I denna ledarkrönika i GT/Expressen tar han återigen heder och ära av mig, och kommer med  rena lögner. Exempelvis att jag inte delar mitt partis klimatpolitik - vilket han borde veta är fel. Jag har röstat för alla moderata motioner på området i riksdagen under mina snart 14 år som riksdagsledamot. Att Perlenberg medvetet försöker vilseleda läsarna om detta är svagt. Lite kul är det ändå att han verkar följa min blogg så noga och att han i ledarkrönikan citerar mig flitigt. Jag tackar och tar emot, och fick några hundra nya följare på köpet.

Det mest slående i dessa två inlägg i media är att allt kritiskt eller ifrågasättande man skriver med minsta lilla krystade koppling till klimatfrågan tolkas som att man ifrågasätter alla klimatförändringar. I detta fall är det alltså odiskutabelt att det funnits pyromaner som startat vissa av de stora bränderna. Det är också odiskutabelt att värme, torka och hårda vindar förvärrat bränderna. Båda dessa saker kan alltså vara sanna samtidigt. Och att dela en tweet om att en extrem vänsteraktivist i en ökänd organisation kan ha varit en av pyromanerna är faktiskt inte alls detsamma som att ifrågasätta klimatförändringar eller att värme, torka och hårda vindar kan förvärra bränderna. När media gör en sådan koppling andas det mer desperation - den extrema linjen i klimathotsdebatten ska försvaras till varje pris, och detta även när frågan inte ens är på agendan. För huruvida det är en våldbejakande vänsterextremist eller någon annan som eventuellt varit pyroman har faktiskt inte med själva klimatdebatten att göra och har såklart inte heller någon betydelse för brandförloppet i sig. 

Även Borås Tidnings ledarsida och deras "klimatreporter" brukar följa som "copy-cat" när riksmedia uppmärksammar mina inlägg med möjlig koppling till klimatfrågan. Men idag har de vanliga mer klimatalarmistiska skribenterna fått stå tillbaka och i stället är det den utmärkte ledarskribenten Amanda Broberg som ger en direktrapport från Australien där hon just nu befinner sig. En balanserad och eftertänksam ledare där hon samtidigt nämner min tweet i förbigående.


Att jag sannolikt blev lurad av en förfalskad artikel är trist. Jag blir mest arg över att någon på detta sätt försöker sprida rent falsk information. Men det lär knappast vara sista gången det händer och jag är i gott sällskap. Många medier råkar också ut för detta. Jag minns exempelvis förra året när Borås Tidning citerade ett fejkkonto på twitter i tron att det verkligen var statsministerns konto. I dagens mediala värld är det tyvärr lätt att råka sprida en förfalskad artikel, bild eller inlägg, hur noga man än försöker vara med att kolla källor.  Det enda man kan göra i ett sådant läge är att beklaga samt ta bort sådant man inte är helt säker på är korrekt. Samtidigt får inte rädslan att någon gång råka sprida något felaktigt göra att man helt avstår från att delta i samhällsdebatten.

Hur är det då med min syn på "klimatkrisen"?

Jag anser som sagt att ordet "klimatkris" en modeord för att försöka förstärka klimathotet verbalt. Jag anser fortfarande att det inte finns något belägg för en pågående "klimatkris" och det står jag för. Ordet "kris" ska inte missbrukas. Den som påstår att det pågår en kris är också skyldig att visa hur denna kris yttrar sig i vår vardag. Det seriösa är att diskutera klimatförändringar, hur stora de är, vad som orsakar dem och vad vi kan göra åt dem. Det har hela tiden varit min ingång och det tänker jag fortsätta diskutera - alldeles oavsett vad vissa journalister gillar eller inte. Samtidigt står jag lojalt bakom moderaternas klimatpolitik vid omröstningarna i riksdagen och delar min partiledares avståndstagande från alarmister och domedagspredikanter i klimatfrågan. Konstigare än så är det faktiskt inte.

 


Debattartikel: Riksdagen bör rösta igenom en ändringsbudget

2020-01-11

I onsdags hade jag denna debattartikel i Borås Tidning, där jag berättar om att Moderaterna vill att riksdagen röstar igenom en ändringsbudget med tydlkiga satsningar på polis, rättsväsende, kommuner och välfärd. I stället bör vi spara på friår, bistånd, meningslösa byggsubventioner och ineffektiv klimatpolitik..Läget är allvarligt på många områden i vårt samhälle och då måste politiken prioritera bätytre än i den av riksdagen beslutade budgeten för 2020. (Klicka för läsbar storlek).

 


 


Debattartikel: Nu vill regeringen även försämra reseavdraget

2020-01-08

I dag skriver jag i Markbladet om förslaget att försämra reseavdraget.

 

  

(En rad har fallit bort i artikeln. Jag är alltså medgrundare av riksdagens bilnätverk)
 


28 januari debatterar jag samordningsnummer med finansministern

2020-01-04

Jag har nu fått datum för min interpellationsdebatt om samordnngsnummer med finansminister Magdalena Andersson (S). De blir tisdagen den 28 januari, sannolikt på eftermiddagen.

Det kommer ju nya graverande uppgifter om missbruk av samordningsnummer i media i stort sett hela tiden. Srax före jul lade jag ut dessa tre artiklar från SVT:s stora granskning på twitter (se nedan, med länkar). Jag har ju verkligen ingen brist på argument i den kommande debatten. 


Förslag om förändrat reseavdrag slår hårt mot landsbygden

2020-01-02

Det är ingen hejd på hetsjakten på svenska bilister. Höjda "trängselskatter", extrema parkeringsavgifter, höjd bensinskatt, höjd fordonsskatt på många fordon - och nu ett förslag om kraftigt försämrat reseavdrag. Detta kommer att bli en tydlig politisk strid under våren, och jag startade med denna artikel i Ulricehamns Tidning på nyårsafton (klicka för läsbar storlek). Fler liknande artiklar kommer förhoppningsvis i andra tidningar inom kort. 
 


Dags att hälsa ett nytt decennium

2019-12-31

I kväll höjer vi glasen och skålar in ett nytt decennium. 2020-talet. Detta bjuder sannolikt Sverige på betydligt större prövningar än vi varit vana vid.

Vårt land mår inte så bra just nu. En katastrofalt misslyckad migrations- och integrationspolitik med en av EU:s högsta arbetslöshetsnivåer och allt fler och värre utanförskapsområden som resultat. En vardag med växande otrygghet och problem med våldsbrott, grov kriminalitet, upplopp, bilbränder, angrepp mot polisen, mord, skottlossningar, sprängningar och brutala rån av såväl barn som åldringar. En välfärd som saknar resurser trots ett av världens högsta skattetryck. Och nu också risk för problem med elförsörjningen i södra delarna av landet. 

Samtidigt öser regeringen ut pengar på meningslös och utdömd klimatpolitik för att "Sverige ska gå före" i världen. Vi är dessutom ett av de tre länder i världen som lägger mest på bistånd trots vettiga projekt att satsa pengarna på. Och vi tar fortfarande emot mångdubbelt fler asylsökande än våra nordiska grannländer. Utöver detta satsar regeringen på nya meningslösa myndigheter, inneffektiva byggsubventioner, friår och nya ledighetsreformer. 

Regeringen prioriterar idag allt utom just det som är viktigast - tryggheten, välfärden och energiförsörjningen. 

Ska Sverige få uppleva ett bra 2020-tal krävs snabbt en total förändring av prioriteringarna. Mitt nyårslöfte är att som moderat jobba för detta varje dag det kommande året.

2019 har också varit ett fantastiskt år när det gäller mitt genomslag i både traditionella och sociala medier. Nu ökar jag trycket ytterligare. 
Samtidigt önskar jag mina följare på blogg, twitter och facebook ett riktigt gott nytt år! Ni är nu så många att jag nästan rodnar. Varmt tack för alla kloka kommentarer och återkopplingar och för att ni delar och sprider det jag skriver. Det betyder allt!

  


Indisk sophantering och svensk skatt på plastpåsar...

2019-12-28
För en tid sedan spred jag denna film från en indisk miljöorganisation i sociala medier. Den visar hur man tippar sopor direkt från lastbilar rakt ned i havet. Det är bland annat plaster och annat avfall från denna hantering som följer med havsströmmarna till Europa och som så småningom även når den svenska västkusten. Man beräknar att huvuddelen av allt skräp som spolas upp på svenska stränder kommer från fyra stora floder i Asien.

Att tro att man påverkar detta genom att införa skatt på plastpåsar i Sverige är, milt uttryckt, ganska naivt.

Under julhandlingen har jag också roat mig med att studera hur mycket av produkterna i en vanlig livsmedelsbutik som är förpackade i plast. På det stora taget kan man nog säga att det är minst 70-80% av varorna som antingen är förpackade i hårdplast eller i mjuka plastförpackningar. Att i detta läge jaga bärkassen i kassan (som dessutom ofta enligt skyltarna i kassan är tillverkad av  biomaterial) är verkligen att sila mygg och svälja kameler. 

Skatten påplastpåsar saknar miljöstyrande effekt eftersom den inte gör skillnad på om plastbärkassen har fossilt ursprung eller är tillverkad av förnybart material. Konjunkturinstitutet har dessutom pekat på att skatten troligtvis inte kommer att leda till minskad nedskräpning. Dessutom menar de att skatten riskerar att leda till ökad användning av påsar (tyg och papper) som är sämre för miljön.

Plastpåseskatten är bara ett förslag i raden av många undermåligt utformade skatter som har införts och höjts i miljöns namn av den rödgröna regeringen. I grunden skadar regeringen Löfven legitimiteten för skattesystemet och miljöpolitiken när opportunism och symbolförslag ges allt större utrymme. Skatten på plastpåsar är plakatpolitik i sin renaste form.
 


Det går naturligtvis inte att totalförbjuda försäljning av fossila drivmedel

2019-12-27


Självklart ska Borås Energi tjäna pengar på utsläppsrätter

2019-12-26

Jag läste fascinerat artikeln i Borås Tidning med kritik mot att Borås Energi i år tjänar mångmiljonbelopp på att sälja av sitt stora överskott på utsläppsrätter för fossil koldioxid. Och ännu större intäkter finns att hämta i framtiden. Borås Tidning konstaterar att "någon diskussion i styrelsen om att skrota utsläppsrätterna för att minska de totala utsläppen har inte hållits".

Det är en fullt rimlig hållning av bolaget om man värnar om skattebetalarnas pengar.


EU:s system för att minska växthusgasutsläppen från industrin genom utsläppshandel har varit generöst och skapat stora överskott. Nu skärps tilldelningen av utsläppsrätter, och därmed även priserna som varit mycket låga under många år. Det finns alltså idag pengar att tjäna för de som sparat på utsläppsrätterna, och som väljer att inte skrota dessa av klimatskäl.

Enligt uppgifter i artikeln (som tyvärr är låst) framgår att höstens försäljningar vid två tillfällen inbringat totalt cirka 10–15 miljoner kronor. Borås Energis kommunikationschef Jonas Holmberg säger i ett skriftligt svar till BT att bolagsledningen diskuterat om annulleringar ska göras. Man har dock kommit fram till att det är mer gynnsamt att sälja dem för att finansiera fler satsningar mot målet om fossilbränslefri värmeproduktion i Borås.

Diskussionen är märklig. Systemet med utsläppsrätter bygger ju just på att den som behöver öka sina utsläpp måste köpa utsläppsrätter från någon annan. Man tjänar alltså på att minska sina utsläpp och kan delfinansiera investeringar som ska minska utsläpp genom att sälja utsläppsrätter. Samtidigt skärps alltså tilldelningen centralt av nya utsläppsrätter vilket driver upp priset på dem som är kvar. Hela tanken med systemet med utsläppsrätter är att man ska kunna handla med dem. Tanken har aldrig varit att man som enskilt aktör ska annulera dem. En annulering drabbar i detta fall direkt Borås Energis kunder, och eventuellt även skattebetalarna eftersom det är ett kommunalt bolag. Och som sagt, överskottet kan  användas till miljövänliga investeringar i stället för att man kastar bort pengarna.

Klimathysteriska röster tänker ofta i kors, så även i denna fråga. Och som vanligt leder det till att man vill kasta skattebetalarnas pengar i sjön.


Jag stack in näsan i jaktdebattens getingbo...

2019-12-26

Under helgen råkade jag sticka in näsan i jaktdebattens getingbo. Frågan om jakt är oerhört infekterad. De mest extrema jaktförespråkarna verkar tycka att man i princip ska få skjuta på allt som rör sig, medan de mest extrema motståndarna vill totalförbjuda all jakt. Ingen av dessa åsikter lär ha särskilt stort stöd i samhället. Att försöka föra en balanserad diskussion i denna fråga är, med ett modernt begrepp, en utmaning.

Att man har regler om jakt är ganska naturligt. Ingen äger de vilda djuren, de rör sig fritt över marker och fastigheter. Många med mindre markarealer kan inte föda en älg eller ett annat större djur på sin mark. Att då fritt få skjuta en älg som råkar passera över åkern är orimligt om man vil ha stabila stammar av värdefullt vilt och premiera de markägare som exempelvis stödutfordrar vilt under vintern. Det är också viktigt att skapa balanser i jakten så att djur som finns i begränsad mängd eller är hotade har ett skydd mot jakt. rådjur. 

I dag kan man väl, lite förenklat, säga att det bedrivs jakt på fyra olika sätt.

* Allmän fri jakt för markägare, ofta begränsad till jakttider, men utan begränsning av antalet fällda djur
* Reglerad jakt på vissa arter under viss jakttid där även antalet fällda djur begränsas

Skyddsjakt efter tillstånd av myndigheterna
Skyddsjakt på enskilt initiativ

Bakgrunden till diskussionen var att Naturvårdsvrket just nu har ett förslag om översyn av jakttider ute på remiss. Bland förslagen finns en hel del okontroversiella saker, men det som väckt mest uppmärksamhet och kritik är att man vill återinföra allmän jakt på ekorre (efter 18 års förbud) och införa rätt till "skyddsjakt på enskilt initiativ" på bland annat svanar och tranor. 


Det finns kritik mot att dagens regler om skyddsjakt på enskilt initiativ missbrukas och i praktiken används som "allmän jakt" utan tidsgränser, och att det är svårt att kontrollera i efterhand om skälen till "skyddsjakten" är godtagbara. Att då införa denna möjlighet för fler arter känns tveksamt. Möjlighet till skyddsjakt efter tillstånd av myndigheter borde räcka. Och att införa allmän jakt på ekorre känns ganska motbjudande - det finns knappast någon stor nytta av jakt på så små djur, utan lär främst bli ren "nöjesjakt". 

Jag uppmärksammade detta i två tweets och oj vad debatten blev hätsk mellan olika personer i mina trådar. Själv fick jag både ris och ros. Det är bara att konstatera att åsikterna om jakt är oerhört varierande, men att de flesta trots allt verkar tycka att det är rimligt och viktigt med både nyttojakt och skyddsjakt vid behov, men att man har svårare för skytte på levande varelser bara för nöjes skull. Då är det bättre att skjuta lerduvor eller gå med i en skytteklubb och ägna sig åt målskytte.

Själv jagar jag inte, men jag lånar ut min lilla markbit på 3-4 hektar till en granne som jagar, och jag tycker om viltkött. Jag är inte motståndare till jakt utan ser nyttojakten som utnyttjande av en viktig naturtillgång. Jag tycker dessutom vi behöver en diskussion om utökad vargjakt, och ser stora problem med utbredning av vildsvin hemma som borde leda till både stimulans av jakt och enklare regler för att kunna använda köttet. På andra håll är det andra arter som är problem, exempelvis skarven. Att ha möjlighet till skyddsjakt är viktigt, liksom och att uppmuntra till jakt på arter som breder ut sig alltför snabbt eller gör stor skada.

Att börja diskutera utökad jakt på ekorre, svan och trana är däremot nog knappast bästa sättet att få acceptans för de viktiga former av jakt som bedrivs eller borde bedrivas. Att vilda fåglar som svanar och tranor periodvis uppträder i stora mängder och orsakar skada är såklart ett problem för markägarna (som man dock kan få ersättning för). Men ingen tycker nog att markägarna runt hornborgarsjön ska få tillämpa skyddsjakt på eget initiativ för att skjuta av tranor under trandansen. Lika lite är det rimligt att skjuta av svanar för att de samlats i större mägder under en kortare tid. 

Men viktigast av allt - det måste gå att diskutera jaktfrågor utan att normalt sansade personer fullständigt går i spinn. 

 


God Hjul från Riksdagens Bilnätverk

2019-12-24

Jag, Kjell Jansson, Sofia Westergren och Lars Beckman startade upp Riksdagens Bilnätverk förra vintern. Vi kunde knappast ana hur mycket som skulle hända kring detta nätverk under året. Att det stora Bensinupproret startade några månader senare med idag över 600.000 medlemmar gav en enorm draghjälp för vårt nätverk och jag var den som tog tog emot Bensinupprorets namninsamling i maj och sedan vidaebefordrade den till Skatteutskottet. I dag har Bilnätverket medlemmar från 6 partier (endast MP och V är inte representerade). 

Under året har vi som grundade nätverket arbetat både med att driva opinion externt och internt i vårt eget parti. Vi har fått väldigt stor uppmärksamhet i media och mycket har gått vår väg. I dag talar plötsligt många partier om vikten av att kunna bo och leva på landsbygden, även om moderaterna är ett av få partier som också visar det i konkret politik. Vi har också tydligt markerat att bilen även behövs av många i våra städer. Att moderaterna i sin budget har med sänkt skatt på drivmedel med en krona litern är en stor framgång för oss, även om många fler i vårt parti arbetat för detta, inte minst vår skattepolitiske talesperson Niklas Wykman.  

Vårt arbete mot orimlig beskattning av transportfordon och husbilar har också gett stort genomslag i media. Att Sverige tillämpar EU-regler helt annorlunda än andra länder har fått stor uppmärksamhet. Nu arbetar vi vidare mot att se över eller helt enkelt riva upp dagens system av "Bonus-Malus" och få till en rättvisare fordonsbeskattning.

Bilnätverket har anordnat ett flertal möten och studiebesök och under våren kommer vi att anordna fler sådana och fortsätta belysa missförhållanden och orimligheter och arbeta för att politiken och myndigheterna ser det enorma behovet av privatbilismen i vårt stora glesbefolkade land.

Att vi även kommer att ta strid mot regeringens beslut att utreda ett slutdatum för försäljning av bensin och diesel är knappast någon överraskning. Vårt land är fullt av äldre fordon i vårt rullande kulturarv och att stoppa användningen av dessa genom att totalförbjuda bränslet är helt enkelt orimligt. Ett förbud skulle också tvinga fram utskrotning av enorma mängder av båtar, maskiner och flygplan, för att inte tala om effekterna för näringslivet, försvaret, sjöfarten, polisen och räddningstjänsten. Förslaget skulle medföra enorma samhällskostnader. Helt enkelt ett skogstokigt förslag som måste bemötas med kraft. 

 


Julhälsning

2019-12-23


Jag är den näst flitigaste moderaten i riksdagens talarstol

2019-12-20

I dag presenterar SVT en granskning av alla riksdagsledamöters aktivitet i riksdagens talarstol. Man har mätt talartid för alla ledamöter från det senaste riksdagsvalet 2018.

Vinnare och den med i särklass mest talartid är min kollega Lars Beckman (M). Han är också den som ställt flest interpellationer till statsråd av alla riksdagsledamöter denna höst. Imponerande.

Jag kontaktade SVT för att få reda på hur det ser ut för min egen del. Det visar sig att jag hamnar på en 13:e plats av riksdagens 349 ledamöter. 191 minuter har jag tillbringat i olika debatter i riksdagens talarstol. Jag är också enligt SVT den näst flitigaste moderaten (efter Lars Beckman).

Självklart kan man inte bara mäta aktivitet i riksdagens talarstol för att avgöra vem som är den flitigaste riksdagsledamoten. Det är en massa saker som ingår i uppdraget. Men hög aktivitet i riksdagens kammare och hög aktivitet i sociala medier och traditionella medier är viktigt om man ska få ut sitt budskap. Att man sedan väcker känslor när man är rak och tydlig får man leva med. 

Om man inte syns som politiker finns man inte. 
 


Sparkad regeringstjänsteman belönas med ny tung statssekreterarpost

2019-12-19

Minns ni skandalen med Transportstyrelsen? Där hela skulden lades på en regeringstjänsteman för att skydda de ansvariga ministrarna som annars hotades av misstroende i riksdagen? Jag har en särskild sida i arkivet som samlar alla mina inlägg om detta.

Den  utpekade tjänstemannen som offrades heter Emma Lennartsson och var statsminister Löfvens statssekreterare. Hon  tog på sig skulden för en händelse som statsministern själv ansåg mycket allvarlig och enligt honom riskerade rikets säkerhet. Lennartsson fick sparken och fick sluta strax före statsministerns presskonferens om saken. Hon offrades i det politiska spelet, men gick inte lottlös, vilket jag berättade om på bloggen 9/11 2017 (nedan). Lennartsson fick 1,3 miljoner i kompensation från Socialdemokratiska partiet (!).

Sparkad statssekreterare belönas med 1,3 miljoner ur S-partikassan

2017-11-09

Uppgifterna i media idag att statsminister Löfvens sparkade statssekreterare, Emma Lennartsson, får över 1,3 miljoner i avgångsvederlag från Socialdemokraternas partikassa (!) är uppseendeväckande.

Lennartsson tog ju efter lång tids medial och politisk debatt om säkerhetsläckorna vid Transportstyrelsen plötsligt på sig hela skulden av att inte ha informerat statsminister Löfvén om det som hänt. Genom att hon tog på sig hela ansvaret räddade hon Löfven, men framförallt försvarsminister Hultqvist, eftersom hennes ansvar kunde användas om förevändning av C och L att inte gå vidare med misstroendeförklaring.

Lennartssons agerande ansågs vara så oerhört allvarligt att hon fick sparken på dagen från regeringskansliet, efter ett extra regeringssammanträde en söndag, och utan någon sedvanlig fallskärm. Det var såklart Löfvens sätt att markera att hon var den stora skurken och att han själv var utan skuld till det som hänt. Han menade ju att han aldrig fått någon information alls av ansvariga ministrar, trots alla regeringssammanträden, regeringsluncher och möten i det säkerhetspolitiska rådet (vilket såklart ingen tror på). Genom Lennartssons offer kunde han ge en krystad men i vart fall möjlig förklaring till att han själv aldrig vetat något alls.

Att nu Socialdemokraterna från sin partikassa (!) tar fram över 1,3 miljoner och betalar till Lennartsson är en oerhört märklig hantering. Om hon begått ett så allvarligt fel som hon själv medgett borde det väl inte finnas något skäl att ger henne 1,3 miljoner ur partikassan? Jag kan inte tolka det på annat sätt än att man nu belönar Lennartsson frikostigt för att hon offrade sitt jobb för att rädda statsministern och försvarsministern. Jag kan inte komma ifrån en obehaglig känsla av att det kanske var uppgjort redan på förhand. Hela hanteringen väcker mycket obehagliga frågor om vad som egentligen händer bakom kulisserna i
regeringskansliet.

 

I dag meddelar regeringen att samme Emma Lennartsson anställts som budgetstatssekreterare på finansdepartementet, en mycket tung befattning direkt under finansministern. Posten går alltså till den som utpekades soim ansvarig för en händelse som hotade rikets säkerhet.

Den ena möjliga slutsatsen är att regeringen anställer henne trots att hon orsakde ett allvarligt hot mot rikets säkerhet. Den andra möjliga slutsatsen är att hon inte alls var skyldig utan bara offrades för att rädda ministrarna, och att man nu vill kompensera henne ytterligare för att hon offrade sig för partiet.

Jag vet inte vilken av slutsatserna som är mest motbjudande. Men Socialdemokraterna framstår alltmer som en organisation byggd på mygel och svågerpolitik.
 


Bananrepubliken Sverige levererar igen

2019-12-19
 


Skandalen när ett vapen visade sig ha försvunnit från Regeringskansliets säkerhetsskåp var chockerande. När det sedan visade sig att detta skett hela tre gånger var det närmast ofattbart. 

När man sedan skulle försöka utreda händelsen visade det sig att övervakningskamerorna inte hade lagrat det som filmats i lokalerna.


När man så sakta börjat återhämta sig från chocken av att detta kan hända i en av Sveriges hårdast bevakade lokaler kommer nästa nyhet. Uppgifter om att pengar påstås oförklarligt ha försvunnit från Riksbankens lager! Även detta rimligen en av landets hårdast bevakade och mest kontrollerade platser.

 


 

Ordet bananrepublik brukar användas för länder där inte ens de grundläggande samhällsfunktionerna fungerar. Om sådana här saker kan hända på två av landets mest hårdbevakade platser - Regeringskansliet och Riksbanken - finns det då något ställe i landet där regeringen och myndigheterna verkligen har koll? Om inte kan man faktiskt säga att Sverige börjar bli en bananrepublik.


Uppdatering 22/12: Jag har idag fått information direkt från en ledande företrädare på Riksbanken som meddelar att "det inte finns misstankar om att någon medarbetare skulle ha begått brott eller uppgifter som tyder på att kontanter skulle ha försvunnit från Riksbanken. Om det hade försvunnit kontanter hade Riksbanken informerat om detta och polisanmält en sådan händelse." Jag tycker det är viktigt att lägga ut denna info. Samtidigt konstaterar jag att Riksbanken inte gått ut officiellt och dementerat uppgifterna i Dagens Industri. Vilket känns väldigt märkligt om man nu anser att uppgifterna är helt fel.


Interpellationsdebatt om efterlevandepensioner till utrikesfödda barn

2019-12-19

I dag hade jag min debatt med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) om efterlevandepensioner till utrikesfödda barn. Nedan mitt anförande i de två första debattomgångarna. Debatten i sin helhet kan ses på riksdagens videoupptagning:


 

Herr talman, jag tackar statsrådet för svaret.
 
I två rapporter som jag har beställt från riksdagens utredningstjänst (RUT) visar det sig alltså att stora belopp utbetalas i efterlevandepensioner till utrikesfödda ensamkommande barn, för påstått avlidna föräldrar i hemlandet. Totalt har över 1,3 miljarder kronor utbetalats i efterlevandepension till utrikesfödda barn och ungdomar de senaste tio åren. De årliga utbetalningarna har dessutom mer än fördubblats från 2013 fram till 2018.

År 2018 var det totalt 11 000 utrikesfödda barn och ungdomar upp till 20 år som fick sammanlagt 200 miljoner kronor i efterlevandepension utbetald från svenska staten. En stor del av barnen kom från några få länder. Två tredjedelar av pengarna gick till barn från Somalia, Afghanistan, Syrien, Irak och Iran samt till barn och unga där det saknas uppgift om födelseland.

Rapporterna från RUT visar också att större delen av all efterlevandepension som utbetalas till utrikesfödda barn och unga baseras på en blankett med eget intygande om att föräldrarna i hemlandet är avlidna. Det visar sig också att de avlidna föräldrarna i dessa fall aldrig vistats i Sverige. I de flesta fall saknas dessutom sannolikt möjlighet för den ansvariga myndigheten att kontrollera om uppgifterna om de avlidna föräldrarna är korrekta. 

Att svenska staten på detta sätt i det närmaste helt utan kontroll betalar ut flera hundra miljoner varje år av de svenska skattebetalarnas pengar är närmast obegripligt och ytterst upprörande. Särskilt som staten samtidigt sparar in på exempelvis assistans till svårt sjuka människor.

Min fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi var om han anser att denna ordning är rimlig och om inte, vad han avser att göra för att förändra dagens situation?

Av statsrådets svar drar jag tyvärr slutsatsen att regeringen i allt väsentligt tycker att dagens ordning är rimlig, och att man tycker det räcker med smärre justeringar. Jag tycker tvärtom att hela synsättet är fel. Ett ensamt barn eller ungdom som kommer till Sverige försörjs ju redan fullt ut med svenska skattemedel. Att UTÖVER detta betala ut efterlevandestöd i olika former avseende avlidna föräldrar som aldrig bott eller arbetat i Sverige är helt enkelt orimligt. Det är knappast syftet med regelverket, barnet är ju inte beroende av sina föräldrar för sin försörjning.

Jag kan också konstatera att det inte handlar om ett fåtal ärenden från ett fåtal länder som hanteras bara genom ett intygande på en blankett. Tvärtom har enligt Riksdagens Utredningstjänst hela 1,1 miljarder av totalt 1,3 miljarder som utbetalats de senaste tio åren utbetalats som efterlevandepension efter personer som aldrig levt eller arbetat eller ens vistats i Sverige. Det betyder att ersättningen i de allra flesta fall grundats just på ett eget intygande på en blankett. Med andra ord har i stort sett allt som betalas ut grundas på en sådan blankett.

Statsrådet svarar att pensionsmyndigheten och migrationsverket samarbetar för att göra en individuell bedömning av det sammanlagda underlaget före beslut. Jag är väldigt nyfiken på hur detta går till. De uppgifter jag fått är att man i praktiken inte kan göra några kontroller alls utan generellt går på den uppgift som barnet själv intygar.
Statsrådets uppgift att myndigheterna kontrollerar uppgifterna är intressanta. Jag är nyfiken på om statsrådet kan förklara närmare hur denna kontroll går till?

Jag vill också fråga statsrådet om jag uppfattat det rätt att han inte ser något behov av genomgripande förändring av systemet med efterlevandepensioner utöver de små korrigeringar som nämns i statsrådets svar?
 

Debattomgång 2

Herr talman,
Jag kan konstatera att det finns två orimligheter och orättvisor i dagens system med efterlevandepensioner för nyanlända.

För det första att det är så lättvindigt att kvittera ut efterlevandepension utan att någon som helst kontroll görs av om dödsfall verkligen inträffat. En svensk medborgare skulle aldrig få ut efterlevandepension utan att styrka dödsfallet.
 
För det andra att en ung människa kan åka till Sverige och mer eller mindre direkt när man beviljats uppehållstillstånd få utbetalt efterlevandepension för påstått avlidna föräldrar i hemlandet. Fram till nu dessutom retroaktivt. Det är, alldeles oavsett möjligheten till kontroll, givetvis fullständigt orimligt. Detta har självklart aldrig varit syftet med vårt svenska system med efterlevandepensioner. Ensamkommande barn eller ungdomar från Somalia eller Afghanistan är inte beroende av föräldrarna i hemlandet för sin försörjning, utan försörjs redan av de svenska skattebetalarna. Det betyder rimligen att det också är helt oskäligt att betala ut efterlevandepension utöver alla andra ersättningar. Det är också orimligt att efterlevandepensioner utbetalas till personer eller för avlidna personer som helt saknat koppling till Sverige och aldrig betalat in några pengar i systemet. Sverige kan inte vara hela världens bankomat!

Vi ser idag stora revor i den svenska välfärden. Dagens regering satsar pengar på precis allt annat utom på välfärden och kommunerna. Och regeringens politik slår mot de mest utsatta. Vi kommer ihåg nedskärningarna inom assistansen för funktionshindrade, som var en direkt följd av regeringens instruktioner, och vi ser hur regeringen spar in på statsbidragen till äldreomsorgen vilken medför neddragningar i många kommuner. Att utrikes födda barn och unga samtidigt kan underteckna en blankett och få utbetalt stora summor i efterlevandepension är helt enkelt horribelt.

Jag anser att efterlevandepension är en sådan förmån som man normalt bara borde få som svensk medborgare, och då endast om man mist en förälder som stått för ens försörjning i Sverige. Dessutom måste såklart varje dödsfall kunna styrkas på ett tillförlitligt sätt för att efterlevandepension ska utgå. Att en ung människa bara genom underskrift på ett papper kan få utbetalt stora pengar i efterlevandepension är så naivt och godtroget att det saknar motstycke.
Jag upprepar min fråga – har jag uppfattat statsrådet rätt att han inte ser något behov av genomgripande förändring av systemet med efterlevandepensioner utöver de små korrigeringar som nämns i det tidigare upplästa svaret?

 

Slutresultatet av debatten var att statsrådet faktiskt i vart fall antydde att han var villig att titta mer på denna fråga och vid behov ändra lagstiftningen. Att han sedan efterfrågade att riksdagen skulle ta initiativ i frågan blev lite märkligt, jag påpekade för honom att det är han och regeringen som bör ta initiativ till förändringar i lagstiftning, även om riksdagen vid behov alltför ofta behöver trycka på lite extra.

 


Debatt om statsbudgetens tillskott till kommunerna

2019-12-18

I dag representerade jag moderaterna i riksdagsdebatten om kommunsektorns ekonomi och statsbidragen i budgeten. En av årets viktigaste debatter enligt mig, med tanke på att kommuner ochg regioner/landsting står för huvuddelen av välfärden i människors vardag, och kommunsektorn samtidigt har en mycket ansträngd ekonomi.  Här är mitt anförande (på ett ungefär). Replikerna jag tog i debatten finns inte med, men går att se i nedanstående video från Riksdagens upptagning.

Huvudlinjen i mitt anförande var att de fyra jök-partierna (S, MP, C och L) talar varmt om hur viktig välfärden är, men i deras budget används nästan hela reformutrymmet till annat än kommunerna. Moderaterna satsar 50% mer än regeringsunderlaget på ökade statsbidrag till kommunerna. Utöver detta kompenserar vi kommunerna fullt ut för våra skattesänkningar på löner och pensioner. Totalt tillför vi kommunerna över 16 miljarder kronor nästa år, vilket vi frigör genom att prioritera bort annat. Vi tycker helt enkelt man ska prioritera det som är viktigast. I övrigt hänvisar jag till mitt anförande och debatten nedan.Debatt om Sveriges EU-avgift

2019-12-18

I dag representerade jag moderaterna även i riksdagsdebatten om beslutet om Sveriges EU-avgift i statens budget för nästa år. För 2020 är det inte så mycket vi politiker kan göra angående EU-avgiften eftersom den tas ut grundat på redan utlovade åtaganden från EU. Men jag gjorde däremot en lite djupare analys av läget när det gäller EU:s långtidsbudget där jag är moderaternas ansvarige i både Finansutskottet och EU-nämnden. Grunden för vår linje är restriktivitet, att EU:s budget ska hållas nere och att den svenska avgiften i andel av BNI inte ska öka. Här är mitt anförande, och det går även att se debatten på Riksdagens videoupptagning nedan.


Julavslutning med Markmoderaterna

2019-12-16

I kväll hade den moderata fullmäktigegruppen i Marks kommun julavslutning i Kinna. Förutom god mat och trevlig samvaro blev det såklart en massa politikprat, precis som det ska vara. I Mark är moderaterna numera det självklara största oppositionspartiet och det är vi som leder den politiska debatten i både kommunfullmäktige och lokala media.

 

 


I dag lämnade jag in denna interpellation om samordningsnummer

2019-12-16

I dag följer jag upp mina tidigare inlägg i frågan om samordningsnummer med denna interpellation till finansministern som är ansvarig för frågan eftersom den ligger under Skatteverket. Om hon kommer att ta debatten med mig själv eller delegera till någon annan återstår att se, men debatt lär det bli i januari, efter helgerna. Då vill jag veta vad regeringen gör i frågan, för så här kan det bara inte fortsätta. Det fokus måste ligga på nu är att bekämpa missbruket av dessa nummer, inte att göra det enklare att få ett samordningsnummer!
 


 

Denna tweet provocerade 

2019-12-14

Jag lade ut på detta på twitter i går. Och oj vad det provocerade. Bakgrunden var den mycket läsvärda ledarkrönikan i Borås Tidning av Anela Murguz:


 

Kommentarerna var intressanta. Vissa påpekade att den svenska regeringen, trots ålder på en del ministrar inte direkt imponerar. Vilket jag såklart håller med om. Andra framhöll duktiga och kompetenta unga politiker på andra positioner, vilket jag också helt kan instämma i. Men jag står fast vid att det är skillnad att inneha kommunala poster eller uppdrag i riksdagen och att ha ett lands två absolut viktigaste politiska poster - statsminister och finansminister. Det borde rimligen kunna förutsättas att man har en gedigen utbildning eller lång arbetslivserfarenhet och livserfarenhet för att inneha sådana uppgifter. Precis som man ställer krav på ledande befattningar i andra sammanhang. Det behöver ju samtidigt inte betyda att man som i USA verkar behöva vara över 70 år för att kunna kandidera till presidentposten.

Skulle Sverige drabbas av en ny djup global finanskris eller lågkonjunktur är jag glad att personer som Anders Borg (M) eller Magdalena Andersson (S), båda med gedigen ekonomisk utbildning och lång erfarenhet från det finansiella området håller i finanspolitiken och inte en 32-åring utan längre erfarenhet. Vid diskussioner med andra länder betyder det givetvis också mycket att ett lands företrädare har pondus och gedigen kunskap.

Vissa invänder att det viktiga är vilka personer man har omkring sig. Det är säkert sant, men då får vi i praktiken ett tjänstemannastyre där en ung oerfaren minister blir en marionett. Det är inte heller särskilt lämpligt. Tjänstemän och rådgivare är inte valda av folket. Ministern ska trots allt vara den valda politiska ledaren som tar väl avvägda beslut. 

Så min slutsats kvarstår - de unga är framtiden och vissa har redan imponerande kunskaper och livserfarenhet, men de ska skolas in i sina uppdrag av de äldre, precis som det fungerat genom historien. Livserfarenhet är inte att förakta. 

Och viktigast av allt i denna diskussion - röda och gröna socialister blir inte mindre samhällsskadliga bara för att de är unga och kvinnor.
 


Brittiska valet kan äntligen skapa ordning i Brexit-kaoset

2019-12-13

Det brittiska valet innebar en storseger för moderaternas systerparti Tories och Boris Johnson. Samtidigt blev valet en katastrof för Socialdemokraterna (Labour) som gjorde sitt sämsta val på 84 år. Den ganska extrema vänstersocialismen som Jeremy Corbyn står för verkar inte locka britterna nämnvärt. Sannolikt beror väl stödet för Tories till stor del på att britterna tröttnat på brexit-kaoset. Nu kan Johson lotsa utträdesavtalet med EU genom de brittiska parlamentet och britterna lär lämna EU den sista januari 2020. De finansiella marknaderna uppskattar detta, osäkerhet är det värsta som finns.

Jag beklagar fortfarande att britterna röstade för att lämna EU. Britterna är en av Sveriges viktigaste handelspartners och man har ofta haft en samsyn med Sverige och de nordiska länderna och några andra nordeuropeiska länder mot strömningarna i EU om ökad överstatlighet, växande budget och mer byråkrati. Nu blir det en sund och balanserad röst mindre i EU. Samtidigt är det viktigt att om britterna ska lämna så ska det ske på ett ordnat sätt där det skapas garantier för att britterna fullföljer de betalningar man redan utfäst sig att göra och där andra viktiga överenskommelser ligger fast, samt att handel och ekonomiska transaktioner med britterna kan fortsätta så bra som möjligt. Hade britterna lämnat utan avtal hade det skapat kaos, inte minst för svenska exportföretag, och samtidigt hade Sverige riskerat att åka på en extra EU-avgift för att täcka betalningar som britterna eventuellt inte skulle fullfölja. Avtalet är också en garanti för att svenskar som bor i Storbritannien och britter som bor i Sverige kan fortsätta med det som tidigare.

Jag ser en del kommentarer på sociala medier om att Sverige borde följa i britternas spår och göra en "swexit". Jag delar inte den åsikten, och det gör inte heller en majoritet av svenska folket. Faktum är att en mycket stor majoritet av svenska folket vill stanna kvar i EU, hela 60% är positiva till EU i den senaste mätningen från SCB. Andelen som vill lämna är en liten minoritet, endast 15%. Samtliga åtta riksdagspartier är idag också för att stanna i EU. Ett viktigt skäl är att svensk exportindustri har oerhört stor nytta av EU-medlemskapet, utan EU skulle vi riskera både jobb och skatteintäkter. EU är också ett sätt för Sverige att tillsammans med andra försöka hantera migrationsströmmar, terrorhot, kriminalitet och miljöhot - saker vi i Sverige inte så enkelt kan lösa själva.

Men med detta sagt - EU är på en farlig väg. Starka röster för en snabbt ökande budget och stigande medlemsavgifter, mer överstatlighet, en livsfarlig klimat- och energipolitik som hotar både energiförsörjning och välfärd och kommer att kosta enorma summor, en ständig önskan för EU att lägga sig i nationella frågor och ledande företrädare som drivs mer av tanken på en EU-federation än ett EU-samarbete. Samtidigt som man enligt min åsikt missköter en del av de uppgifter man redan har, inte minst migrationsfrågan. Även på området bekämpning av kriminalitet och terrorism behövs mer resurser. I stället läggs allt mer på jordbruksstöd.

Om EU fortsätter på denna väg tror jag att EU-opinionen kan vända och bli mer negativ, inte bara i Sverige utan i fler länder. EU har framtiden i egna händer - om man tar ett steg tillbaka och lägger fokus på EU:s kärnuppgifter och håller i pengarna så tror jag EU:s framtid är ljus. Väljer man en annan väg kommer projektet allt mer att ifrågasättas. Det vore synd, för huvudsyftet med EU var att säkra freden i Europa. Det har fungerat - inget EU-land har sedan bildandet varit i väpnad konflikt med ett annan EU-land. Detta är fortfarande det viktigaste skälet att försvara EU-samarbetet. 

Min personliga inställning, som genomsyrar mitt arbete i riksdagens EU-nämnd, är att jag är en mycket kritisk EU-vän. Än så länge ser jag fler fördelar än nackdelar för Sverige och tycker inte vi ska lämna EU. Men jag är djupt oroad för EU:s utveckling. Vi måste försvara nationalstaten mot de federalistiska strömningarna inom EU.
 


Regeringen vill alltså göra det lättare att få samordningsnummer?

2019-12-12

Jag har ju vid flera tillfällen uppmärksammat rapporteringen kring missbruket av samordningsnummer, senast på bloggen den 2/12. Det är ett problem som verkar vara mycket större och mer utbrett än vad någon kunnat ana. Det finns alltså 873.000 samordningsnummer i Sverige idag och ingen verkar ha någon kontroll alls på systemet. Läget är oerhört allvarligt och samoirdningsnumren kan användas både för missbruk av bidragssystem och välfärdstjänster, men framförallt som grund för ren kriminalitet. Flera partier, bland annat moderaterna, efterfrågar kraftfulla åtgärder, bättre kontroll och tydligare samarbete mellan myndigheterna.

Man skulle ju kunna tänka sig att även regeringen skulle lägga fullt fokus på att försöka åtgärda detta samhällsproblem och skärpa kontrollen eller i vart fall göra hanteringen av samordningsnummer mer restriktiv. Men i stället uppmärksammar tidningen Barometern idag på ledarplats att den utredning som regeringen tillsatt, och som ofta åberopas som "översyn" av hela systemet, i praktiken har en helt annan ingång - nämligen att det ska bli lättare att få ett samordningsnummer! 

Utredningen som ”ska se över hela systemet” ska i själva verket leda till att systemet blir ännu mer omfattande. Fler aktörer ska få behörighet att begära samordningsnummer och fler asylsökande ska tilldelas samordningsnummer.

Man tror knappt det är sant. Jag kommer att ställa en interpellation till ansvarig minister (sannolikt finansministern) om saken, och ser fram mot debatten.

 


Därför lämnar moderaterna och kristdemokraterna energiuppgörelsen

2019-12-12

Härom veckan meddelade moderaterna och kristdemoikraterna att våra partier lämnar energiuppgörelsen med S, MP och C. Ett besked jag verkligen välkomnar, eftersom jag hela tiden varit öppet kritisk till denna energiuppgörelse som moderaterna var med och tog beslut om 2016. Inte minst för att den hade ett orealistiskt stort fokus på vindkraft och inte tillräckligt tydligt skapade förutsättningar för fortsatt användning av kärnkraft i den svenska elförsörjningen.

Syftet med överenskommelsen 2016 var att lösa akuta problem som då fanns inom framförallt kärnkraften. Det var viktigt i sig och undanröjde vissa akuta hot, och den uppgörelsen är i praktiken nästan helt genomförd. Samtidigt har nya frågor tillkommit såsom lokala kapacitetsproblem i elförsörjningen, stora framtida ökade elbehov och brister i dagens elmarknadsmodell. Dessutom har det uppstått en ny diskussion om kärnkraftens roll på den framtida svenska elmarknaden. 
 
Moderaterna har därför vid flera tillfällen själva och senare tillsammans med först KD och nu senast med KD och L presenterat vad vi vill göra inom energipolitiken. I en artikel från M, KD och L för ett par veckor sedan krävde vi att regeringen bjuder in samtliga riksdagspartier till förhandlingar med målet att nå en ny energiuppgörelse före årsskiftet samt presenterade en gemensam lista med 9 förslag.
 
Regeringen har som svar på partiledarnas debattartikel i DN svarat med en PM om hur de vill hantera energifrågorna framåt. I regeringens PM är det uppenbart att man inte har tillmötesgått våra krav. Regeringen har gjort klart att de inte är beredda att bemöta våra huvudsakliga krav, såsom:

 • Ett nytt energipolitiskt mål.
 • Hur kärnkraftens roll i energisystemet kan säkras.
 • Att alla riksdagspartier ska delta i en ny energiöverenskommelse.

Med anledning av detta lämnar Moderaterna och Kristdemokraterna energiöverenskommelsen. Vi kommer nu i stället att söka stöd för de förslagen i riksdagen och i samtal med andra partier.
 


Inga barn ska lämnas efter i skolan

2019-12-11

I dag höll alltså Ulf Kristersson sitt årliga jultal i Stockholm. I talet blickade Ulf Kristersson framåt mot 2020-talet och presenterade Moderaternas sjupunkts-program för att återupprätta svensk skola: 

"Om knappt tre veckor så ringer vi ut 10-talet. Vårt land är på många sätt fantastiskt. Men kan bli ännu mycket bättre. Den gemensamma uppgiften för 2020-talet är att återupprätta det svenska samhällskontraktet."

"Att stoppa våldet så att människor kan känna sig trygga är den första fundamentala delen av samhällskontraktet. Den andra delen är en riktigt bra skola. Så att alla barn i Sverige kan få en egen, ärlig chans."

"En misslyckad skolgång är den snabbaste vägen in i kriminalitet. Det är också den säkraste vägen till droger och fattigdom. Att stoppa dagens skolmisslyckande är därför helt avgörande för att stoppa rekryteringen in till de kriminella gängen. Inga barn ska lämnas efter. Klassresan måste än en gång börja i klassrummet."

Moderaternas sjupunkts-program för att återupprätta svensk skola:

 1. Tydligare kunskapskrav. Vi vill att kurs- och läroplanerna görs om med fokus på tydliga faktakunskaper i varje ämne. Kunskapskraven måste höjas – ämne för ämne och årskurs för årskurs. 
 2. Bättre start. Barn till personer som står långt från arbetsmarknaden och barn till nyanlända ska erbjudas extra förskola. Förskoleklassen bör göras om till nya årskurs ett så att sexåringarna får tidigare kunskaper och resurser. 
 3. Mer undervisning. Vi föreslår en lektion mer per dag redan på lågstadiet, med fokus på svenska och matte. Alla elever ska erbjudas läxhjälp. De som inte klarar skolan ska gå i lovskola eller ytterst läsa om årskursen. 
 4. Skärpta krav på skolkvalitet. Skolinspektionen måste snabbare och effektivare kunna agera när oegentligheter uppdagas. Vi vill också införa årliga kvalitetsmätningar för alla skolor. Skolor som inte fungerar ska stängas. 
 5. Lugnare klassrum. Ordning och studiero ska skrivas in i skollagens portalparagraf, och rektorn ska ges en tydlig skyldighet att upprätthålla ordning. Enligt dagens skollag ska ordningsregler utarbetas under medverkan av eleverna. Det vill vi förändra. Rektor ska också få ansvar för att omplacera elever, när så krävs. Omplaceringar och permanenta avstängningar måste kunna genomföras på ett bättre sätt, exempelvis om en elev begått allvarliga brott. 
 6. Stärk lärarens auktoritet. Hälften av lärarna i grundskolan och gymnasiet har undvikit att ingripa i stökiga situationer på grund av oro för repressalier. Så kan det inte fortsätta. Skollagen måste ändras så att lärare och rektor får mandat att agera. I klassrummet ska det vara läraren som bestämmer. 
 7. Tydliggör rektorns chefskap. Ledarskapet brister på många skolor och rektorer stannar i snitt bara två år på en skola. Rektorsutbildningen behöver byggas ut och förbättras med starkare fokus på ledarskap.


Skolan och integrationen i fokus i Ulf Kristerssons jultal

2019-12-11I dag höll moderaternas partiledare Ulf Kristersson sitt jultal. Ulf inledde med att kommentera det politiska läget och den svaga regeringen och diskussionen om misstroendeförklaring och den viktiga principen att regeringen lyder under riksdagen och inte tvärtom. Ulf uppmärksammade också brottsligheten mot unga, där ett stort antal unga de senaste åren råkat ut för överfall och personrån.

Därefter handlade större delen av talet om integration och skola, två saker som hänger starkt ihop. Alla svenska elever måste ha en chans att ta sig från utanförskap och sopcial utsatthet, och skolan är den viktigaste vägen för detta. Ulf passade på att redovisa moderaternas uppdaterade skolpolitik, som jag ska gå in i närmare i nästa inlägg.

Min reflektion är att man såklart kan lägga allt fokus på att bara tala om allt som är fel i Sverige och klaga över att vi har en svag regering och att vi haft en orimligt hög migration som skapat alltför många om råden med social utsatthet. Denna problembeskrivning är helt korrekt, och om man vägrar se problemen kan man inte heller göra något åt dem. Men om man menar allvar med att vara ett ledande politiskt parti måste man också ha en politik för att ställa saker till rätta. Att bara klaga och peka på problem räcker inte. Moderaterna ser problemen och vi försöker lösa dem med konkret politik.


EU-nämnden träffade statsministern inför Europeiska Rådet

2019-12-11

I dag träffade EU-nämnden statsministern inför Europeiska Rådets kommande möte. Han ägnade mesta tiden åt att prata klimat, och verkade vilja framhålla Sverige som ett föredöme. Han glämde dock berätta om den svenska regeringens dyra och verkningslösa klimatpolitik.

Det blev också en del diskussion kring förhandlingarna om ny EU-budget, och statsministern förklarade att han var tacksam över de skärpta skrivningar som M, KD och V drev igenom i finansutskottet rörande den restriktiva svenska linjen och sa att det stärkte den svenska förhandlingspositionen att ha en enig riksdag bakom sig. Se där - det var exakt det som var syftet med vårt initiativ i finansutskottet.


Debattartikel: Riksdagen kunde sänkt bensinskatten

2019-12-11

I dag skriver jag i Markbladet om riksdagens omröstning förra veckan där moderaternas förslag om en kronas skattesänkning röstades ned av S, C, MP, L och V.


 


Debatt med civilministern och kommunernas ansträngda ekonomi

2019-12-10

I dag hölls interpellationsdebatten mellan mig och Civil och kommunminister Lena Micko (S). Här är mitt anförande i sin helhet, och nedan finns hela videoupptagningen av debatten.
 


En kort sammanfattning är att Civilministern uttryckte hur viktigt det är att kommunerna och välfärden prioriteras. I det skriftliga svaret till mig skriver hon till och med astt "I de kommande årens statsbudgetar behöver alla utgiftsökningar prövas mot mer resurser till välfärden och tryggheten". Det märkliga är att regeringen ju gör precis tvärtom. Allt annat verkar viktigare än kommunernas ekonomi.

Moderaterna tillför 50% mer i nya pengar till kommunerna jämfört med regeringen. Vi minskar också detaljstyrningen av de statsbidrag som redan betalas ut. Vi lägger också mer kraft än regeringen på att se till att staten tar sitt ansvar för migrationskostnader, polis och trygghetsfårgor, arbetsförmedling och mycket annat. Och redan under Alliansåren visade vi att vi är bäst på att värna om kommunerna - under våra år rådde balans mellan intäkter och kostnader, medan obalanserna idag bara växer. 

Nästa vecka, på onsdag, har vi budgetdebatt i finansutskottet om just anslagen till kommunsektorn. Jag bjöd in civilministern att delta i denna debatt, men misstänker att hon knappast vågar komma dit...
 


Välkommet att regeringen backar om Arbetsförmedlingen

2019-12-09

Det går inte att avtala sig förbi majoriteten i riksdagen. Inte ens av JÖK-partierna S, MP, C och L. De har tillsammans 166 av riksdagens mandat bakom sig. Men riksdagens opposition har 183. Om M, KD, SD och V enas faller regeringens linje. Det är därför viktigt att regeringen påminns om att söka stöd i riksdagen för sin politik och respektera att man är en minoritetsregering.

Efter politiska krav som backats upp från Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har regeringen nu backat från en slarvig och ogenomtänkt reformering av Arbetsförmedlingen. Det var helt nödvändigt då förslaget saknade stöd i riksdagen. Beskedet från regeringen att man backar gör att moderaterna inte ser någon anledning att gå vidare med misstroende mot arbetsmarknadsministern. Samma besked har kommit från andra partier.

Det är bra att regeringen respekterar riksdagsmajoriteten. Samtidigt återstår många frågetecken kring hur den här reformen ska utformas. Moderaternas besked idag om att släppa tanken om misstroende innebär inte att vi har förhandlat med regeringen och inte heller att vi tar ansvar för regeringens fortsatta hantering av frågan. Moderaterna ser ingen anledning att tillsätta någon arbetsgrupp som omfattar riksdagens alla partier för att reformera Arbetsförmedlingen. Detta är regeringens uppgift, och vi kommer att följa arbetet noga.

Moderaternas uppfattning är att Arbetsförmedlingen behöver reformeras för att lyckas bättre med sin uppgift – att förmedla arbete. Det är många människor som idag står utan det stöd som behövs för att de ska ha en möjlighet att få sitt första jobb eller komma tillbaka in på arbetsmarknaden. 

Men en reformering måste ske genomtänkt och ha en tydlig plan, det måste finnas ett tydligt mål, och verksamheten måste fungera även under processen. Personalen måste hanteras på ett värdigt sätt och veta hur framtiden ser ut, och både arbetsgivare och arbetssökande måste kunna utnyttja Arbetsförmedlingens tjänster även under förändringen. Här fanns det stora brister i regeringens tidigare linje och det äe bra att man nu backar och inser att det krävs en mycket bättre planering och tydliga mål för denna viktiga reform.

 


Ulf Kristersson om de hätska påhoppen från vänster efter mötet med SD

2019-12-09

Den senaste veckan har överorden från främst Socialdemokraterna rörande Ulf Kristerssons möte med Jimmie Åkesson tappat alla proportioner. Delvis har det varit ett antal riktigt osmakliga och ovärdiga påhopp, inte minst från statsministerns sida. Att han känner hur hans egen ställning försvagas är möjligen en förklaring, men knappast ett godtagbart skäl för det språkbruk han använder. Ulf Kristersson bemöltte detta på facebook häromdagen, där han också förklarar varför moderaterna kan uppfattas ha bytt linje i frågan om att samtala med Sverigedemokraterna. 
 

I ett inlägg på Facebook häromdagen anklagade kultur- och demokratiminister Amanda Lind mig och Moderaterna för att sätta makten framför mänskliga rättigheter och för att inte stå upp för demokratins grundvalar. Hon refererade till Hitler-Tyskland och Förintelsen.

Det var uppenbarligen ingen tillfällighet. Idag beskyller Stefan Löfven mig för att inte lyssna till dem som överlevt Förintelsen. Det är omdömeslöst och ovärdigt på ett sätt jag inte trodde var möjligt.

Våren 2018 hälsade jag på hemma hos Hédi Fried, som jag högaktar och respekterar djupt. Mötet ägde rum mot bakgrund av att de våldsbejakande extremistiska miljöerna i Sverige på bara några år har ökat från hundratals personer till tusentals. Judar hotas och hatas i vårt land av nynazister, islamistiska fundamentalister och av en del ungdomar som fostrats till hat mot staten Israel.

Samtidigt hotas svenska muslimer och moskéer bränns. Vi talade särskilt om NMR, Nordiska motståndsrörelsen, och det hat och den rädsla som den rörelsen spridit i bland annat Ludvika. Just NMR har jag tagit upp i flera sammanhang de senaste åren. Kort därefter lanserade Moderaterna också ett förslag om att införa ett förbud mot deltagande i den typen av våldsbejakande extrema organisationer.

Inför valet 2018 var jag tydlig med att vi ville bilda en Alliansregering efter valet. Och att den inte skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. Detta var de fyra Allianspartiernas gemensamma linje i regeringsfrågan. Det sa jag i debatten, och jag sa samma sak i alla samtal med människor jag mötte. Vi fyra hade ett gemensamt projekt och sökte före valet mandat att bilda regering tillsammans. Under hela den långa regeringsbildningen var det också målet.

Sedan dess har mycket hänt i svensk politik. Sverige fick istället januariöverenskommelsen och en S/MP-regering. Samtidigt har samhällsproblemen vuxit lavinartat, och vi har en regering som har tappat kontrollen och inte förmår fatta nödvändiga beslut. Det ser människor, och det förstör tilliten mellan politiken och medborgarna. Att i det läget motivera allt man gör i politiken med att man vill utestänga två partier från all diskussion och alla beslut fungerar helt enkelt inte. Det måste vara samhällsproblemen, sakfrågorna och hur man bäst hittar lösningar som ska stå i fokus.

Alla partier är redan med i breda utredningar om försvaret och migrationen. Alla partier deltar i utskottens arbete i riksdagen. Vi moderater har den senaste veckan pratat särskilt med Vänsterpartiet om EU-avgiften och Arbetsförmedlingen, och med Sverigedemokraterna om brottsligheten, kärnkraften och den pågående migrationsutredningen.

I riksdagen är vi åtta olika partier, vi har olika ideologier och tycker olika i många frågor. Men det är rimligt att kunna diskutera och göra upp i sakfrågor. Annars undergräver vi tilltron till den svenska parlamentarismen. Sak, inte person eller parti, bör vara vägledande. Och jag är övertygad om att den smutskastning och polarisering som statsministern nu ägnar sig åt, och som alltmer präglar det svenska politiska debattklimatet, är djupt skadlig. Det vänder människor från politiken och göder ytterkanterna.

Jag har hela mitt liv stått upp för den liberala demokratin och bekämpat antisemitism och rasism. Jag har inte ändrat mig en millimeter i dessa grundläggande värderingar.

Jag ifrågasätter inte ett ögonblick statsministerns personliga demokratiska pålitlighet, och därför slänger jag mig inte med grundlösa anklagelser. Men Stefan Löfven borde besinna sig och sluta upp med att förgifta det demokratiska samtalet. Och han borde städa upp i sin egen rörelse innan han mästrar andra. Socialdemokraternas oförmåga att ta itu med antisemitismen i sitt eget parti – gång på gång manifesterad i den tragiska situationen för judar i Malmö – säger mycket om klyftan mellan ord och handling.

När det blir normalt för en regering att i dagspolitiska syften anklaga politiska motståndare för att öppna för nazism och annan extremism – då underminerar regeringen aktivt demokratins unika förmåga att hantera konflikter och hålla gemensam front mot extremism. Det är en farlig väg.

 


Nu över 17.000 följare på twitter

2019-12-08

I dag passerade antalet följare på mitt twitterkonto 17.000. Och samtidigt ökar antalet läsare av bloggen hela tiden. Välkomna alla nya följare, och hoppas ni stannar kvar och deltar i debatten i mina twittertrådar och gärna också skickar kommentarer på mina blogginlägg.


Det är knappast moderaternas uppgift att rädda Löfvens regering

2019-12-08

Detta twitterinlägg i helgen fick god spridning. Entusiasmen för att moderaterna skulle börja förhandla med regeringen för att undanröja misstroendehotet och därmed rädda januariavtalet och Löfvens regering är, för att uttrycka sig försiktigt, begränsad. 
 


 


Riksrevisionen totalsågar statens planering av höghastighetsjärnvägar

2019-12-06

Det är sällan man ser en så total sågning av ett statligt projekt som det Riksrevisionen gör när det gäller höghastighetståg. I Riksrevisionens rapport 2019:31 har man granskat statens planering av höghastighetsjärnväg. Det är ingen nådig sågning:

* Planeringen har utgått från lösningen snarare än problemet.

* Planeringen har inte genomförts på det sätt som riksdagen fastställt

* Samhällsekonomisk effektivitet har inte varit ett viktigt kriterium

* Besluten har hittills tagits i fel ordning

* Projektets kostnader har varit underskattade

"Huvudproblemet är att planeringen har utgått från lösningen snarare än problemet. Regeringen har tagit initiativ till höghastighetsjärnvägen utan att det funnits underlag i from av åtgärdsvalsstudier och samlade effektbedömningar", säger riksrevisor Helena Lindberg i rapporten.

"Övriga investeringsprojekt i den nationella transportplanen är generellt samhällsekonomiskt lönsamma. Den olönsamma höghastighetsjärnvägen riskerar därmed att konkurrera ut ett stort antal projekt som skulle ge mer nytta för pengarna", säger Ingemar Delveborn, projektledare för granskningen.

Sammanfattningsvis kan man lite elakt säga att man helt enklet först bestämt sig för att man vill bygga höghastighetsjärnväg och först därefter utrett frågan och försökt att i efterhand motivera det man bestämde innan man började utreda saken. Självklart kan man inte hantera en så stor statlig investering på detta sätt.

Jag konstaterar bara att jag hade rätt i min hårda kritik mot höghastighetstågen från början, och att nu alltfler ansluter sig till denna. Moderaterna säger idag nej till höghastighetståg och andra partier verkar följa efter.

 


Dagens möte med EU-nämnden

2019-12-06

Vid förmiddagens möte med EU-nämnden hade vi besök av inte mindre än fem ministrar och statsråd som föredrog sina olika områden inför kommande EU-möten på olika nivåer.

För egen del bevakar jag ju främst frågorna som rör finansutskottet och då framförallt det som rör EU:s långtidsbudget (MFF) för åren 2021-27. I dag var det inte så mycket ny information från EU-minister Hans Dahlgren, förhandlingarna går segt, både vad gäller budgetens omfattning, hur pengarna ska fördelas mellan olika områden samt hur det blir med de rabatter som vissa länder har på sin EU-avgift och därmed hur stor den svenska EU-avgiften kommer att bli.

Det finns en bred samsyn i Sveriges riksdag om att hålla nere både EU:s budget och hur stor del av denna som Sverige ska betala. Sverige har idag starkt stöd för sin återhållsamma linje tillsammans med Danmark, Holland, Österrike och Tyskland - de länder som relativt andra betalar mest till EU.

Samtidigt tyckte ju vi moderater och flera andra partier att regeringen, och då främst statsministern, svajat lite i tydlighet om Sveriges ståndpunkt, och ibland lite uppgivet uttryckt tankar om att Sverige nog måste ställa in sig på en betydligt högre avgift. Vi moderater tror inte detta är en bra förhandlingstaktik och det var ju därför vi tillsammans med en majoritet i finansutskottet drev fram en vassare skrivning om Sveriges ståndpunkt som nu är en del av den svenska linjen. Jag fick försäkringar från Hans Dahlgren om att hela regeringen självklart står bakom den svenska restriktiva linjen och att det inte råder någon oklarhet om detta. Jag uttryckte min förhoppning om att detta också ska upplevas när statsminister Löfven och andra kommenterar saken i media.

Bland övriga frågor som diskuterades idag fanns förslag i spåren av EU:s sociala pelare som riskerar att leda till allt fler EU-beslut som inkräktar på den nationella beslutanderätten över arbetsmarknadspolitik och socialpolitik. Moderaterna var emot att inrätta den sociala pelaren, och vi ser stora risker med denna. Och nu kommer flera förslag som motiveras just av denna pelare. Exempelvis inrättandet av en europeisk arbetsmyndighet och en diskussion om lagstiftade minimilöner i EU. Det var Socialdemokraterna och Stefan Löfvén som tog initiativet i EU till denna pelare, och det är de som nu måste hantera följerna av detta. Vi moderater kommer inte acceptera att man från EU inkräktar på den nationella beslutsrätten i dessa frågor.

Det blev också en oenig EU-nämnd när det gäller förslagen om att hålla förhör med Ungern om deras hantering av viktiga grundläggande principer för EU-medlemskapet, det vi kallar rättsstatsprinciper. Det finns oroväckande tendenser i både Polen och Ungern att man inskränker ytrrandefrihet och mediefrihet och att det också sker viss politisering av domstolarna. Detta är allvarligt och inte förenligt med EU-fördraget. Moderaterna står bakom att EU agerar för att upprätthålla EU:s standard på dessa områden. Tyvärr ville inte Sverigedemokraterna ställa sig bakom detta, vilket är beklagligt. Detta gäller alltså inte frågan om att med tvång fördela ut asylsökande över hela EU (vilket man absolut kan ha synpunkter på och anse strida mot den nationella beslutanderätten), utan detta handlar uteslutande om yttrandefrihet, fria medier och självständiga domstolar. Principer som alla svenska partier borde kunna ställa sig bakom. 

 


En minoritetsregering kan inte avtala bort riksdagen

2019-12-05

I dag tog vi i den moderata riksdagsgruppen beslut om att moderaterna ska stödja Vänsterpartiets krav på misstroendeomröstning mot arbetsmarknadsministern till följd av hanteringen av Arbetsförmedlingen. Vänsterpartiet kan inte ensamma väcka misstroende eftersom de har för få ledamöter i riksdagen, utan de behöver stöd från andra partier.

Det saken gäller är alltså den planlösa och oansvariga slakten av Arbetsförmedlingen som skapar stor osäkerhet och oro, både hos arbetslösa, Arbetsförmedlingens personal och de svenska kommunerna. Jag har under lång tid riktat hård kritik mot det som sker. S-MP-Regeringen och stödpartierna C och L är på väg att genomföra en ogenomtänkt och illa förberedd snabbavveckling av Arbetsförmedlingen och ersätta den med ett mycket oklart utformat privatiserat system. Man har inte heller någon tydlig tidsplan och inget tydligt mål och man har inte någon tanke om hur verksamheten ska kunna fungera under tiden förändringarna sker. Det finns ingen majoritet i riksdagen för denna ogenomtänkta förändring, och desutom är tajmingen i tid mycket dålig - vi går in i en sämre konjunktur och stigande arbetslöshet, och att i det läget skrota hela Arbetsförmedlingen känns inte särskilt genomtänkt. Förhoppningsvis drar regeringen nu i nödbromsen, tänker om och presenterar i vart fall en tydlig plan för det man vill genomföra. Man har en deadline till på tisdag nästa vecka.

Bakgrunden till att moderaterna stödjer Vänsterpartiets krav på misstroende mot arbetsmarknadsministern handlar inte bara om sakfrågan, utan också om att en minoritetsregering inte kan avtala bort riksdagsmajoriteten i ett avtal med andra partier. I den så kallade januariöverenskommelsen har S, MP och L lovat C att driva igenom en oplanerad snabbavveckling av hela Arbetsförmedlingen. Men en majoritet i riksdagen säger nej till detta (M, KD, V och SD). Regeringen hävdar envist att januariöverenskommelsen "ligger fast". Men det är inte de som bestämmer detta utan riksdagen. Som minoritetsregering kan man inte köra över majoriteten i riksdagen, och detta vill vi göra mycket klart för Stefan Löfven. Det är dags att han blir lite mer ödmjuk inför riksdagen och lyssnar på majoriteten i kammaren.

När det gäller kritiken mot regeringens agerande tycker vi moderater och Vänsterpartiet lika. Däremot har vi inte samma mål med Arbetsförmedlingens verksamhet - Vänsterpartiet vill ju att allt ska drivas i statlig regi, vilket är ganska extremt i andra riktningen. Moderaterna står för en ordentlig omorganisation och förändring av verksamheten med fler inslag av privata arbetsförmedlare, men på ett genomtänkt och väl förberett sätt. Viktigast nu är att regeringen inser att det saknas stöd för den den pågående snabbavvecklingen i riksdagen, och drar tillbaka det ogenomtänka förslaget.


 


I går kunde riksdagen ha sänkt bensinskatten

2019-12-05

Skriver i Borås Tidning idag.

 


Riksdagen svek de svenska bilisterna

2019-12-04

Vid dagens omröstning i riksdagen förlorade moderaternas motion om sänkt bensinskatt med en krona per liter. Det var bara moderaterna som hade förslag om en sådan skattesänkning. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna var kritiska till den fortsatta skattehöjningen på drivmedel, men hade inga konkreta förslag om sänkning. Man agerade också olika i omröstningen, KD valde att avstå medan SD valde att stödja Moderaternas reservation.

Men en majoritet av S, C, MP, L och V valde att avslå moderaternas motion om sänkt bensinskatt.  De svek därigenom alla svenska hushåll som är beroende av bilen, och tycker det är rimligt att fortsätta använda  bilisterna som kassako i statens budget.


 


Svenska elever för svaga för att ens få delta i Pisa-mätningen...

2019-12-03

Dagens Pisamätning om svenska elevers kunskapsnivåer var vid en första anblick positiv. Sedan bottennivån 2012 har resultaten stadigt förbättrats. Orsakerna kan väl rimligen vara alla de omfattande skolreformer och resurstillskott som Alliansen genomförde från 2010 och framåt, för några andra större förändringar av skolpolitiken har ju inte gjorts. 

Samtidigt tar jag siffrorna med en stor nypa salt. För tyvärr var det en mycket stor andel av de svenska eleverna - hela 11% - som hade så dålig kunskap om svenska språket att de inte ens kunde läsa och besvara frågorna (!) och därför plockades bort ur statistiken. Att en så stor del av eleverna, och betydligt större andel än i andra länder (4%), undantas från undersökningen gör att den tappar mycket av sin trovärdighet.

Dessutom är det allvarligt att hela 18% av eleverna som ingår i undersökningen inte når målen.

Min slutsats är att Pisa-mätningen kanske kan ses som ett positivt tecken och möjligen ett bevis på att vi lämnat den tidigare bottennivån. Men med tanke på att så många elever inte ingått i mätningen och att det är en stor skuta att vända (elever går idag normalt 12 år i skolan) så får man nog avvakta lite med att dra slutsatsen att det har vänt. 

Jag ställer en interpellation om kommunsektorns ansträngda ekonomi 

2019-12-02

Med anledning av kommunsektorns mycket ansträngda ekonomi och regeringens uppenbarliga prioritering av helt andra saker har jag ställt denna interpellation till ansvarigt statsråd, Lena Micko. Datum för interpellationsdebatt är ännu inte fastställd.
  
Jag ställer en interpellation om efterlevandepensioner till nyanlända 

2019-12-02

Efter de uppgifter jag fick fram rörande efterlevandepensioner till ensamkommande barn och unga har jag ställt denna interpellation till ansvarigt statsråd, Ardalan Shekarabi. Interpellationsdebatten blir den 19 december.

 


 


Skrämmande uppgifter om missbruk av samordningsnummer

2019-12-02

Jag har ägnat en del av helgen åt att läsa en del av det som rapporterades kring missbruk av samordningsnummer förra veckan. Jag har ju uppmärksammat detta tidigare på bloggen och på twitter. Bland annat här på twitter i början av december 2017 efter ett avslöjande i TV4 Kalla Fakta:
 


 

Rebecca Uvell och jag hade planer på att tillsammans gräva mer i detta, men DN hann före, och de gjorde ett riktigt bra grävarbete. Uvell beskriver detta väl på sin blogg där hon även föreslår hur problemet kunde åtgärdas, och berättar om sina tidigare gräv i ämnet. Här är en figur från hennes blogg över utdelade samordningsnummer från millennieskiftet fram tills idag. Nära 873.000 samordningsnummer utfärdade utan i princip någon som helst kontroll: 

Ledarsidorna.se beskrev det hela så här:

"Officiellt har Sverige 10 313 447 invånare. Siffran baseras på folkbokföringen. Men utöver detta finns hela 873 000 personer som tilldelats ett så kallat samordningsnummer, sedan detta blev möjligt vid millennieskiftet. Hur många av dessa som befinner sig i landet är det egentligen ingen som vet, men uppskattningsvis rör det sig om flera hundra tusen. Enligt Smålandspostens ledare från i fredags har vi idag i praktiken två Sverige. 

Det räcker alltså med att låtsas köpa en bil på Blocket för att få tillgång till svensk sjukvård. En del av dem med samordningsnummer har fått personnummer och blivit folkbokförda, andra med samordningsnummer har aldrig varit i landet. Enligt beräkningar är 390 000 av dessa samordningsnummer inte kopplade till en styrkt identitet." 

Problemet med det lättsinniga utdelandet av samordningsnummer är att det skapar ett parallellsamhälle, att det ligger till grund för organiserad kriminalitet och att det gör det omöjligt att ha koll på vilka som befinner sig i landet, lagligt eller olagligt.

Jag har en tid även funderat över hur många som begär och får ut olika sociala ersättningar grundat på samordningsnummer. Tidigare i höst begärde jag därför ut uppgifter om detta från Riksdagens Utredningstjänst. Svaret var att Försäkringskassan år 2018 betalade ut ca 56 miljoner kronor till personer med samordningsnummer. Förvisso en bråkdel av de totalt över 213 miljarder kronor som Försäkringskassan betalade ut detta år. Men det handlade ändå om omkring 8 400 unika utbetalningar till personer med samordningsnummer. Av rapporten från RUT framgår vilka typer av ersättningar det handlade om. I vilken mån man har kontroll över dessa utbetalningar och kan garantera att de baseras på korrekta uppgifter vågar jag inte bedöma. Men vi vet ju att kriminella grupper även missbrukar de svenska socialförsäkringssystemen så det skulle ju inte direkt förvåna om en del av dessa pengar utbetalats lättvindigare än de borde.

Situationen med dessa samordningsnummer är precis som både Rebecca Uvell, ledarsidorna, DN och andra media påtalat helt orimlig. Vårt land saknar kontroll av viktiga samhällsfunktioner, samarbetet mellan olika myndigheter är undermåligt, myndigheter larmar alltför ofta inte regeringen om missförhållanden, och i de fall man gör det låter regeringen alltför ofta saken bero. I detta fall har Skatteverket flera gånger påtalat brister med samordningsnumren. För ett år sen lade myndigheten fram en rad förslag på regeringens bord – förslag som hittills inte lett fram till några konkreta förslag från finansdepartementet. Moderaterna har nyligen också KU-anmält justiteministern för att han inte agerat trots att riksdagen redan för två år sedan krävde åtgärder mot missbruk av samordningsnummer i samband med arbetskraftsinvandring.

Passivitet, brist på engagemang och handlingskraft och ett stort mått av godtrogenhet och naivitet kännetecknar den svenska statsapparaten på alltför många områden. Och värst av alla verkar dagens regering vara.

 


Hur långt kan Borås Tidnings ledarsida sjunka?

2019-11-30

I dag har Borås Tidnings ledarredaktör, Mikael Hermansson, en riktigt motbjudande ledartext. Grundtonen är att beskylla Sverigedemokraterna för att i princip vara nazister och att sedan klumpa ihop Moderaterna med SD och antyda att vi moderater inte tar nazismens brott mot mänskligheten på allvar. Dessutom påstås att moderaterna anser "att det som är fel i samhället står att finna hos vår samtids "den andre" . flyktingen".

Om detta stått i en vänstertidning hade jag inte reagerat, det är den sortens smutsiga retorik man förväntar sig. Men att den "oberoende moderata" Borås Tidning framför denna typ av rena vidrigheter är obegripliugt. Man borde skämmas.  

Att moderaterna, i likhet med kanske 80% av svenska rikspolitiker, huvuddelen av ledande svenska kommunpolitiker och en stor majoritet av den svenska befolkningen idag inser att de enorma volymerna av asylsökande de senaste åren medfört enorma samhällsproblem, samhällskostnader och ökad segregation är inte alls samma sak som att skylla samhällsproblem på enskilda flyktingar. Om inte Borås Tidnings ledarredaktör kan förstå denna skillnad tycker jag han befinner sig på helt fel arbetsplats. Dagens ledartext i Borås Tidning är ett bevis på att det vi tidigare trott vara den absoluta bottennivån på BT:s ledarsida ännu en gång överträffats.

Det är inte första gången Borås Tidnings ledarredaktion visar upp en total okunskap och ett helt konsekvensbefriat resonemang kring asylmottagande och invandring. Jag har sparat lite citat från senare år.

Redan i slutet av oktober 2015 skrev samme Mikael Hermansson följande med anledning av att moderaterna omprövat delar av migrationspolitiken och synen på tiggeriet.  

"Om tanken är att M ska stoppa opinionstappet genom tillfälliga uppehållstillstånd och tiggeriförbud, då är risken stor att man inte bara tappar andra sympatisörer utan också tappar sin heder".

Med tanke på att många länder i EU redan då hade tiggeriförbud och att i stort sett alla länder i EU ger tillfälliga uppehållstillstånd undrade jag såklart om Mikael Hermansson menade att alla andra EU-länder har förlorat sin heder? Är det bara Mikael Hermansson som har rätt och alla andra fel? I dag är det dessutom som bekant flera kommuner i Sverige med s-styre som infört tiggeriförbud i olika former.

Mikael Hermansson har aldrig dragit sig heller för att gå till personangrepp mot dem som tycker olika när han ser en chans att hugga. Mig hängde han samma år (2015) exempelvis ut som sympatisör (!) till den kontroversiella sajten Avpixlat (numera Samtiden) trots att det borde varit uppenbart för honom att det var precis tvärtom. Efter mitt krav på en offentlig ursäkt valde dåvarande ledarredaktören på BT att i vart fall göra en halv pudel. 

I nyårsaftonens ledare 2015 fortsatte BT:s ledarsida, återigen i en ledare av Mikael Hermansson, sin naiva linje i migrationsfrågan. Så här skrev han bland annat om dåvarande S-regeringens skärpning av regelverken till följd av de kraftigt ökande volymerna av asylsökande:

"Men de befarade volymerna hade knappast utgjort något större problem om tidigare regeringar inte hade vägrat att undanröja de strukturella hinder som försämrar asylsökandes möjligheter att genom eget arbete etablera sig i samhället. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan infödda och invandrade är idag så stora att den omöjligen kan förklaras med att ”flyktingar hellre lever på bidrag”.

Tänk om Sverige istället hade rivit dagens höga trösklar till arbetsmarknaden, öppnat de segregerade bostadsområdena och sedan ansträngt sig mer för att hjälpa nyanlända att bryta språklig och kulturell isolering."


Visst måste Sverige förbättra integrationspolitiken och göra många reformer. Men att mitt i den då akuta krisen i asylmottagandet låtsas som att lite allmänt bättre integration skulle ha undanröjt alla extremt svåra problem med den höstens asylmottagande var helt obegripligt. Dessutom har inget land i världen lyckats få lika hög sysselsättningsgrad bland asylinvandrare jämfört med infödda. Att Sverige som första land skulle lyckas med detta är knappast sannolikt. Ett omfattande asylmottagande leder till permanent högre arbetslöshet och ökade samhällskostnader, det visar all seriös forskning.

Mikael Hermansson missade dessutom att förklara vad han menade. För det första - vilka konkreta åtgärder menade han skulle "riva trösklarna till arbetsmarknaden", hur ville han konkret "öppna upp segregerade bostadsområden" och hur menade han konkret att man "skulle ansträngt sig mer för att hjälpa nyanlända att bryta språklig och kulturell isolering"? Lätt att stapla vackra ord på varandra, men konkret - vad ville han göra? För det andra. Menade Hermansson att om man bara gjort detta så skulle samtidigt massor av nya asylboenden poppa upp som maskrosor ur asfalten? Det extrema trycket för mottagande av ensamkommande barn skulle plötsligt inte längre varit något problem för kommunerna? Migrationsverket och kommunernas socialtjänst skulle snabbt få tusentals nya handläggare? Bostadsbristen skulle försvinna i ett nafs? Det ökande trycket mot svensk sjukvård och tandvård skulle upphöra? De skenande migrationskostnaderna (då 11 miljarder extra i statens extra statlig tilläggsbudget) skulle som i ett trollslag försvinna?

Något BT konsekvent undviker att beröra är att den ohanterliga migrationspolitiken drabbar de nyanlända allra hårdast - de har helt enkelt inte en rimlig chans att komma in i det svenska samhället. Jag träffar så oerhört många invandrare som förtvivlat vittnar om detta och som själva säger att "ni har tagit emot för många".


Mikael Hermansson och Borås Tidnings ledarsida har under ett antal år visat upp en totalt verklighetsfrånvarande linje i migrationspolitiken och har fullständigt tappat fotfästet och realismen. Att man i det läget angriper moderaterna som insett problemen och tar tag i dem är möjligen begripligt. Om man som ledarskribent inte själv inser, inte förstår och inte lyssnar så är det lätt att få tunnelseende. Och i brist på sakargument kastar man nazismbeskyllningar omkring sig.

Hur långt kan Borås Tidnings ledarsida sjunka?

 


Backar regeringen äntligen om den oskäliga husbilsskatten?

2019-11-30

Dagens Industri meddelar nu att regeringen gör helt om i frågan om den osköliga husbilsskatten. Så sent som för några veckor sedan lät det tvärtom i den interpellationsdebatt vi hade med infrastrukturministern, då han försvarade denna extrema skatt. Men det är bra om regeringen ändrar sig, även om det är lite svårt att utläsa vad det är man föreslår. Om det bara är ändring av avställningsreglerna känns det knappast tillräckligt.

Vi har förstått att det är Miljöpartiet som tidigare stoppat alla tankar om att stå fast vid beskedet från i somras från Transportstyrelsen där man lovade att inte införa det nya extrema sättet att beräkna skatten. Det verkar också ha varit Miljöpartiet som spjärnat emot alla försök att i likhet med andra länder modifiera skatten. Denna gång får vi verkligen hoppas att Socialdemokraterna en gång för alla plattar till Miljöpartiet i frågan och står upp för sunt förnuft. Finansministerns besked ger visst hopp om detta, men helt säker kan man aldrig vara på denna regering, det är alltför ofta turer fram och tillbaka. Vi får avvakta tills vi ser beslutet svart på vitt.  


Vi moderater röstar för sänkt drivmedelsskatt med 1 krona per liter

2019-11-29

På onsdag finns det möjlighet för riksdagens ledamöter att rösta för den moderata motionen om att sänka skatten på drivmedel (bensin och diesel) med en krona per liter. En skattesänkning i den storleken skulle innebära en återställning av regeringens extra skattehöjningar på drivmedel under de senaste fem åren.

Vi moderater kommer såklart att rösta på vår motion, och nu är det upp till bevis vilka partier och ledamöter som inser att de svenska bilisterna är överbeskattade.

Vi moderater har visat i vår budget att det går utmärkt att finansiera en sådan skattesänkning om man prioriterar rätt saker i statens budget. Vi effektiviserar och lägger ned myndigheter och justerar ned biståndet till FN:s rekommenderade mål. Vi slopar meningslösa byggsubventioner, ineffektiv klimatpolitik, meningslös arbetsmarknadspolitik, friår, "familjevecka" och elcykelpremier. Vi stramar upp migrations och integrationspolitiken, inför bidragstak, kvalificering för nyanlända i bidragssystemen och inför villkor i försörjningsstödet. Vi avskaffar även ränteavdragen för lån utan säkerhet, exempelvis kreditkort och sms-lån. Allt detta ger oss utrymme att satsa mycket mer på välfärden och kommunerna,  polisen och rättsväsendet, att sänka skatter för både löntagare och pensionärer, sänka skatten på drivmedel med en krona och att samtidigt ha större överskott i statsfinanserna än regeringen och stödpartierna. 

Det är dags att sluta använda Sveriges bilister och svensk landsbygd/glesbygd som kassako för att finansiera en massa dumheter! 
 


Besök på Kasthall i Kinna

2019-11-29

I dag gjorde jag ett besök på Kasthalls mattfabrik i Kinna tillsammans med min riksdagskollega Cecilie Tenfjord Toftby och Moderaternas gruppledare i riksdagen, Tobias Billström. Kasthall är ett av Marks kommuns många anrika textilfabriker, 130 år i år, och har legat på samma plats i Kinna hela tiden. Här lite mer historik från företagets webbplats. 

Kasthall är idag en av Sveriges mest kända mattillverkare och levererar bland annat mattor till Riksdagen, Regeringskansliet, De kungliga slotten, massor av kommuner och offentliga lokaler, kryssningsfartyg, lyxbåtar, privatpersoner och via ledande mode och inredningshus även till många kända personer runt om i världen. Mycket sys upp direkt efter beställning och man har en imponerande flexibilitet för att kunna leverera exakt det som efterfrågas. Huvudkontoret ligger i Kinna, och sedan har man showroom i bland annat Stockholm, Göteborg, Milano och New York. Man finns representerade via butiker eller återförsäljare i över 30 länder. I dag har man ett 80-tal anställda och har ett nära samarbete med färgerier och mekaniska verkstäder runt om i Marks kommun. En del av Sjuhärads textilkluster.


  

Första steget i tillverkningen är att göra i ordning garnet och lägga upp det på spolar som sedan kan användas i vävstolarna. Varje blivande matta har en egen arbetsorder och i lådan ligger de garner som ska användas för respektive matta. 

  

De äldsta vävstolarna är från 1950-talet och de fungerar utmärkt. Högra bilden visar de hålkort som fortfarande används för att styra hur mönstren ska se ut. 

  

Till höger ovan en av de nya stora helt datoriserade vävmaskinerna som kan göra mycket breda mattor. 

  

Här robotar som väver horisontellt på uppmonterade vävdukar. Roboten rör sig fram och tillbaka och sakta tar den vita mattan form ovanpå det förvävda randiga underlaget.

  

Ovan tv slutresultatet - en vit matta med tydliga mörka ränder. Till höger ovan en bild från arkivet där Tobias Billström håller i en provbit från mattan i Riksdagens sammanbindningsbana. Alla mattor i riksdagshuset kommer från Kasthalls, och alla mönster finns sparade för kommande behov av utbyte eller renovering av tidigare levererade mattor. 

   

Här fick vi själva pröva att väva med "pistol" på uppspända vävar. Man skjuter in trådarna från baksidan och på framsidan uppstår då ett mönster beroende på hur man kör pistolen och vilka färger man har i trådarna. På detta sätt kan man skapa fantastiska mönster och mycket exklusiva och unika mattor. Det tar flera år att läsa sig att skapa sådana konstverk och mattorna kan kosta enorma summor. 

Vi hade också ett längre möte med företagsledningen och diskuterade ett antal viktiga företagsfrågor. Inte minst kring EU och Brexit, något som oroar både Kasthall och många andra företag - vad blir effekterna av Brexit, och har den svenska regeringen någon plan för vad som ska hända efter Brexit vad gäller svensk export till UK? Vi diskuterade också kompetensförsörjning för denna bransch som är beroende av väldigt udda och smala yrkesgrupper såsom vävlagare och mekaniker som är experter på att hålla vävstolar i gott skick. Överhuvudtaget krävs mycket speciell kompetens eftersom denna bransch är mycket specialiserad. Kostnaderna för transporter och beroendet av god infrastruktur var andra viktiga frågor, och för mig som markbo var det ju inga nyheter, alla företag i Mark är beroende av långa transporter av både insatsvaror och färdiga produkter. Ständigt ökade kostnader för lastbilstransporter och ett delvis undermåligt vägnät är stora problem för företagens konkurrenskraft. 

 


Riksdagsbeslut om skyldighet för banker att erbjuda kontanthantering

2019-11-28

Jag har ju under ett antal år engagerat mig i frågan om kontanthanteringen i samhället. Frågan rör möjligheten för företag, organisationer, föreningar och enskilda att kunna ta emot kontant betalning, sätta in och ta ut kontanter. Men det handlar också om en beredskapsfråga, att i ett krisläge när teknik eller elförsörjning slås ut ändå kunna ha ett samhälle som fungerar och där man kan betala med kontanter. Enligt lag är kontanter ett lagligt betalningsmedel och då måste det också finnas en struktur för att distribuera sedlar och att hantera dessa i banksystemet.

I dag tog riksdagen beslut om att säga ja till regeringens förslag om att banker och andra kreditinstitut ska säkra tillgången till bankomater och platser för dagskasseinsättning över hela landet. Syftet är att bevara möjligheten att kunna betala med kontanter, särskilt för grupper som har svårt att använda andra betalningssätt.

Förslaget gäller banker och bankfilialer med en inlåning från allmänheten på över 70 miljarder kronor. Post-och telestyrelsen ska enligt regeringens förslag övervaka att bankerna uppfyller kraven om att erbjuda kontanttjänsterna. Det handlar bland annat om antal, placering, öppettider och avgifter. Om en bank inte uppfyller sina skyldigheter ska Finansinspektionen kunna ingripa genom att besluta om en sanktionsavgift.  

Frågan har aktualiserats många gånger genom åren i Finansutskottet, och jag motionerade själv om saken både 2013 och 2014. Flera partier har också agerat i frågan, bland annat Moderaterna, och nu finns en bred samsyn om att det nya lagen är en rimlig lösning. Den är kanske inte helt optimal, och kan upplevas som lite orättvis mot de större bankerna med tanke på att de mindre inte omfattas. Men det är svårt att reglera saken på annat sätt. De större bankerna tvingas nu ta ett samhällsansvar för kontanthanteringen, vilket känns rimligt. Men jag tycker samtidigt man bör räkna bankerna detta tillgodo när man diskuterar nya former av ökad beskattning av banksektorn.

 


M, KD och L tar strid för kärnkraften

2019-11-28

Samtliga riksdagspartier måste bjudas in till nya energiförhandlingar – så att en ny energiöverenskommelse kan komma på plats före årsskiftet. Det är nödvändigt för att trygga Sveriges elförsörjning och klara klimatomställningen, skriver Ulf Kristersson tillsammans med Ebba Busch Thor (KD) och Nyamko Sabuni (L) på DN Debatt.

En stabil elförsörjning är en förutsättning för Sveriges välfärd och konkurrenskraft och vår elproduktion – med framförallt kärnkraft och vattenkraft – är renast i hela EU.

I framtiden kommer ännu mer ren el att behövas för att driva bilar, tunga transporter och industrier. Experter uppskattar att det handlar om en 50- till 60-procentig ökning av elanvändningen under de kommande 25 åren.

Men nu ser vi allvarliga problem på elmarknaden. Stamnätet har många år på nacken och kapaciteten måste öka. Gotland har haft återkommande problem med strömavbrott. Elproblem har också drabbat Skåne och Stockholmsregionen. Till slut riskerar det att hindra investeringar och jobbtillfällen.

Det duger inte. Nu krävs politiska åtgärder som säkrar en trygg elförsörjning i Sverige även i framtiden. 

Regeringen måste bjuda in alla riksdagspartier till energisamtal med målet att teckna en ny energiöverenskommelse före årsskiftet. Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas krav inför sådana samtal består av nio punkter: 

1. Sverige elsystem ska vara 100 procent fossilfritt. Det betyder att kärnkraft måste få vara en viktig del av det svenska energisystemet också i framtiden. 

2. Den befintliga kärnkraften måste värnas. 

3. En svensk färdplan mot fjärde generationens kärnkraft ska utvecklas. 

4. Elmarknadens utformning måste utredas. 

5. En analys av elförsörjningen – inklusive en effektutredning – bör genomföras. 

6. Sverige måste agera för gemensamma EU-regler för godkännande av nya kärnkraftsreaktorer. 

7. Inom energiforskningen ska resurser avsättas även till kärnteknisk forskning. 

8. Skatter och stöd ska styra mot minskade utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt som inte bidrar till en snedvridning mellan olika fossilfria energislag. 

9. Kraftvärmens konkurrenskraft måste värnas. 

 


Majoritet i Finansutskottet tar strid om Sveriges EU-avgift

2019-11-28

Frågan om den scenska EU-avgiften i EU:s kommande långtidsbudget har diskuterats många gånger i både Finansutskottet och EU-nämnden, och jag har varit med på de flesta av dessa överläggningar. Vid flera tillfällen har jag efterfrågat större tydlighet från svenska ministrar och från statsministern. Men tvärtom har vi sett en allt mer oroväckande bild där inte minst statsminister Löfven börjat låta alltmer uppgiven och därmed signalerar svaghet inför de EU-länder som driver på för en större budget, och mer eller mindre signalerat att Sverige knappast lär kunna förhandla fram ett lösning som är gynnsam för Sverige, utan att vi mer eller mindre måste förbereda oss på kraftigt ökad avgift. Från moderat synpunkt är detta ett olyckligt sätt att förhandla. Man kan inte backa in i en förhandling utan måste vara tydlig med sin linje.


Ytterligare en invändning mot regeringens linje är att man ofta talar om att det viktigaste sättet att hålla nere den svenska EU-avgiften är att se till att EU:s budget inte växer alltför mycket. Jag anser att detta är att vilseleda. Även om EU:s budget skulle krympa kan den svenska EU-avgfiften komma att öka dramatiskt om inte regeringen lyckats försvara de svenska rabatterna. Sveriges förhandlare måste både driva en restriktiv EU-budget totalt sett och driva på för att Sveriges andel av EU-avgifterna inte ökar. 

I takt med att oron för den svenska förhandlingstaktiken ökat har vi funderat över att göra extra tydligt för regeringen vad riksdagen tycker i frågan.  Vid dagens sammanträde i Finansutskottet presenterade Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ett gemensamt så kallat utskottinitiativ rörande den svenska EU-avgiften:

"Regeringen saknar riksdagens stöd att sluta en överenskommelse om EU:s långtidsbudget som innebär att Sveriges totala utbetalniong ökar, räknat som andel av vår BNI. Regeringen ska snarast meddela detta till andra medlemsländer inför förhandlingarna/överläggningarna om MFF/EU:s långtidsbudget"  

Initiativet fick stöd även av Sverigedemokraterna, vilket innebar att det fanns majoritet i utskottet för denna skrivning. Vi kommer att ta in denna text i Finansutskottets betänkande rörande den svenska EU-avgiften, som beslutas nästa torsdag. Vi begärde också en extra överläggning med regeringen i Finansutskottet på tisdag nästa vecka om saken. 

Det är dags att visa en tydligare svensk linje i denna fråga.


 


I dag hälsade vi på hos Aftonbladet

2019-11-27

 


I dag var jag och kollegan Lars Beckman (M) inbjudna till Aftonbladets redaktion. Det var nyhetschefen Jonathan Jeppsson (ovan th) som ville träffa oss. Det blev ett bra möte, med en rundvandring på redaktionen där vi mötte ett antal kända ansikten, och sedan hade vi ett bra samtal med redaktionsledningen. 

Det jag tar med mig är att man är oerhört noga med att poängtera att även om ledarredaktionen och kulturredaktionen än vänster så är nyhetsredaktionen partipolitiskt neutral. Det är kanske inte alltid vi och andra uppfattat det så genom åren, men jag tycker ambitionen är tydlig och självklar. Tidningens politiska åsikter ska spridas via ledarsidan och inte på nyhetsplats. På nyhetsplats ska man granska alla partier och uppmärksamma alla sorters samhällsproblem utan att ha en politisk agenda. 

Givetvis tog jag en bild ihop med min käre antagonist, Aftonbladets politiske redaktör Anders Lindberg.


 
 


Staten måste stärka kommunernas ekonomi

2019-11-25

Centrala delar av de grundläggande samhällsuppgifterna – rättsväsendet och välfärden – är satta under hård press. Samtidigt är de förslag som regeringen för fram i budgetpropositionen inte tillräckliga för att möta detta. Moderaterna kräver därför att finansministern, så fort det är möjligt, lägger fram en extra ändringsbudget för 2020 med fokus på att återupprätta lag och ordning samt stärka välfärden.

Det finns stora skillnader mellan riksdagens partier när det gäller vilken politisk inriktning som skulle tjäna Sverige bäst. Men samtidigt finns en grundläggande gemensam uppfattning om att rättsstaten och välfärden ska fungera i hela Sverige. När centrala delar av de grundläggande samhällsuppgifterna är satta under hård press är det nödvändigt att säkerställa att såväl rättsväsendet som välfärden har de resurser som behövs för att klara av sitt uppdrag under de kommande åren.

Sveriges kommuner och regioner är under ett allt större tryck till följd av förändringar i demografin med fler barn och äldre, samt att kommunerna nu i stor utsträckning får bära kostnaderna för en misslyckad integration. Dessutom förväntas ekonomin vända nedåt. Sammantaget riskerar den här utvecklingen att resultera i sämre välfärd och högre skatter. För att hålla uppe kvaliteten i välfärden och pressa tillbaka behovet av skattehöjningar bör staten tillföra resurser, inte minst för att hantera de kostnader som uppstår till följd av den bristande integrationen. Därför bör de generella statsbidragen till Sveriges kommuner och regioner öka, och riktade statsbidrag bör göras om till generella.

I budgetpropositionen görs ett visst tillskott till rättsväsendet och den höjning av statsbidragen som lades fast i Moderaternas och Kristdemokraternas budget genomförs. Det är välkomna steg men under hösten har det stått klart att dessa tillskott inte är tillräckliga. Inom rättsväsendets område har exempelvis domstolarna flaggat för att de kan behöva säga upp anställda och i budgetpropositionen saknas också förslag för att öka polisens kapacitet. Hela rättsväsendet är under stark press med tanke på det tilltagande grova våldet.

Det borde finnas en bred enighet i Sveriges Riksdags om behovet av att förstärka rättsväsendet och välfärden. Givet den situation som nu råder inom dessa områden bör finansministern därför återkomma med ett förslag till extra ändringsbudget för att göra ytterligare förstärkningar av såväl rättsväsendet som välfärden. Sammantaget krävs enligt moderaterna ökade anslag på minst fem miljarder kronor fördelad enligt nedan.

 
Anslagsökningar (miljoner kronor)  
Öka polisens kapacitet i närtid 1 500
Bättre möjligheter att klara upp brott 400
Ökat anslag SÄPO 115
Ökat anslag Åklagarmyndigheten 60
Ökat anslag Sveriges domstolar 300
Ökat anslag till migrationsdomstolarna 180
Ökade generella statsbidrag till välfärden 2 500
SUMMA 5 055
 
Anslagsökningen för att öka polisens kapacitet i närtid skulle göra det möjligt för Polisen att i högre utsträckning använda sig av ordningsvakter för avlastning, återrekrytera poliser som slutat eller gått i pension samt rekrytera administrativ personal som kan avlasta poliserna i utredningsverksamheten. Anslagsökningen för att ge polisen bättre möjligheter att klara upp brott skulle exempelvis göra det möjligt att sätta upp fler övervakningskameror, stärka det kriminaltekniska arbetet, stärka gränspolisen samt förstärka polisens hundresurs med fler bomb-, narkotika- och vapenhundar. Anslagsökningen till Säkerhetspolisen skulle exempelvis förstärka myndighetens kapacitet att bekämpa terrorism med mer utredningsresurser och stärka förmågan att punktmarkera individer som utgör hot mot Sveriges säkerhet. Anslagsökningen till Åklagarmyndigheten möjliggör att antalet åklagare kan bli fler. Den totala resursökningen, inklusive det som görs i BP20, till Åklagarmyndigheten kommer ligga i linje med Åklagarmyndighetens budgetunderlag samt även ge möjlighet för en ambitionsökning. Anslagsökningen till Sveriges domstolar och migrationsdomstolarna ligger i linje med domstolarnas ekonomiska behov och undanröjer risken för dels uppsägningar och dels att mål samlas på hög. Ökningen av de generella statsbidragen underlättar kommuner och regioners ekonomi och minskar risken för nedskärningar i välfärden.

Moderaterna anser att dessa extra satsningar (som vi föreslog redan i vår budgetmotion) ska finansieras genom andra besparingar, med tanke på att vi närmar oss en lågkonjunktur och att det då är extra viktigt med stabila statsfinanser. Bland de förslag som återfinns i vår budgetmotion kan regeringen bland annat se över följande utgifter som snabbt kan minskas, och som med god marginal skulle kunna bekosta vårt förslag till extra stsningar (bara nedanstående besparingar i vår moderata budgetmotion omfattar drygt 10 miljarder, alltså dubbelt så mycket som våra extra satsningar enligt ovan):

 • Sänkt biståndsram i linje med Moderaternas förslag
 • Ändra riktade statsbidrag gällande exempelvis segregation och lärarassistenter till generella statsbidrag
 • Avstå från att införa friår, utöka extratjänsterna eller andra ineffektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder
 • Stoppa utökningen av byggsubventionerna
 • Ändra ikraftträdande eller helt avstå från att införa ingångsavdraget
 • Avskaffa klimatklivet

Några av dagens twitterinlägg om saken: 


Nya orimliga siffror om efterlevandepension till utrikes födda barn

2019-11-23

De flesta som följer bloggen läste om min utredning om efterlevandepensioner till utrikesfödda som jag presenterade tillsammans med Rebecca Uvell den 11 oktober. (Blogginlägget finns i arkivet). 

En kort summering av de uppgifter jag fick fram:

Totalt har över 15 miljarder betalats ut i efterlevandepension till utrikes födda (vuxna och barn) under åren 2009-2018. Under samma period utbetalades över 1,3 miljarder i efterlevandepension till utrikes födda barn upp till 20 år. Utbetalningarna har fördubblats från 2013 till 2018, då nära 200 miljoner betalades ut.
 
År 2018 var det totalt ca 11.000 utrikes födda barn och ungdomar som fick efterlevandepension utbetald från svenska staten. För den som är utlandsfödd räcker det med tillfälligt uppehållstillstånd och att man har en utsedd vårdnadshavare i Sverige, vilket är kommunens ansvar att ordna.  

Av dessa kom 1.927 från Somalia, 1.460 från Afghanistan, 1.419 från Syrien, 704 från Irak och 431 från Iran. Det var de fem vanligaste länderna, och de sticker ut rejält i statistiken. Dessutom kom 1.187 från ”ingen uppgift om födelseland”. 

År 2018 betalade samhället ut 133 miljoner kronor i efterlevandepensioner till över 7.400 barn och ungdomar upp till 20 års ålder från dessa fem länder samt från "okänt födelseland.  

När jag presenterade utredningen fick jag en del invändningar. Bland annat bortförklarades siffrorna med att det sannolikt var så att det mesta av dessa pengar gått till nyanlända barn vars föräldrar avlidit medan de bott i Sverige, vilket man menade var högst rimligt. Jag bestämde mig därför för att ställa en uppföljande fråga till Riksdagens Utredningstjänst. Jag bad dem helt enkelt "redovisa den totala summan som utbetalts i efterlevandepension till barn där föräldern aldrig bott i Sverige, per år från 2000 till 2018 och uppdelat på ursprungsland". 

Dessa barn/ungdomar ansöker om efterlevandepension genom att helt enkelt underteckna en blankett där man intygar att ens föräldrar är döda. Ingen ytterligare kontroll verkar göras av myndigheterna, utan pengar utbetalas bara på denna grund. 

Nu har jag fått svar även om detta, man hade bara uppgifter på Pensionsmyndigheten från 2003 och framåt: 

Från att ha legat på en mycket stabil nivå fram till 2014 ser man nu hur utbetalningarna ökat snabbt under senare år, och verkar nå en ny topp 2019 som är tre gånger högre än genomsnittet före 2014. Och allt detta rör alltså efterlevandepensioner till barn/ungdomar vars föräldrar aldrig varit i Sverige, och som utbetalas efter att barnet/ungdomen själv påstått att föräldrarna i hemlandet är avlidna.

De senaste tio åren har alltså över 1,1 miljarder utbetalats helt utan kontroll till barn/unga som själva påstår att deras föräldrar i hemlandet är avlidna. Enbart grundat på deras egna uppgifter på en blankett. Utan någon som helst ytterligare kontroll.

Man kan därmed konstatera att nästan all efterlevandepension som utbetalas till utrikes födda barn/unga under 20 år utgörs av denna form av utbetalningar via en blankett med eget intygande, drygt 1,1 miljarder av de totalt ca 1,3 miljarder som föregående utredningsrapport visade. Andelen som utbetalas till barn för avlidna föräldrar som levt i Sverige är alltså en mycket liten del av det totala beloppet.


Varifrån kommer då de barn/ungdomar som fått dessa utbetalningar? I särklass flest kommer från Somalia, Afghanistan och Syrien, följt av Iran och Irak. Här är hela listan på en excelfil från Pensionsmyndigheten


Slutsats: Utbetalningen av efterlevandepensioner till utrikes födda barn/ungdomar var ännu mer upprörande än den tidigare rapporten visade. Nästan alltihop betalas alltså ut för avlidna föräldrar som aldrig vistats i Sverige och grundat endast på barnets/ungdomens egen uppgift om att föräldrarna i hemlandet är avlidna. I de flesta fall sannolikt rimligen utan möjlighet för myndigheten att kontrollera.   
 


Iraks försvarsminister sjukskriven svensk medborgare?

2019-11-22

I går spreds nyheten på sociala medier att nättidningen Nyheter Idag avslöjat att Iraks nye försvarsminister har svenskt medborgarskap, och att han och hans familj dessutom verkar uppbära frikostiga bidrag från Sverige samtidigt som de tydligen bor i Irak. Det verkar också som om försvarsministern är registrerad som sjukskriven i Sverige samtidigt som han fullgör sitt uppdrag i Irak. Nyheten kändes så osannolik att det först kändes tveksamt om den verkligen kunde vara sann, och det var svårt att verifiera den, men ikväll har alltså både Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet bekräftat uppgifterna från Nyheter Idag. Även internationella medier som BBC och AFP har tydligen skrivit om saken.

Man tar sig återigen för pannan och undrar hur naiva och godtrogna svenska myndigheter är och hur dålig kontroll vi har på våra skattepengar. Detta är givetvis bara ett exempel och den yttersta lilla toppen på ett gigantiskt isberg där människor bosatta i utlandet fortsätter uppbära svenska förmåner och där andra med dubbla eller flerdubbla identiteter uppbär enorma summor som bekostas av hårt arbetande invånare i Sverige. Påståendet att Sverige liknas vid en bankomat där man bara kan hämta pengar är efter detta ganska svårt att säga emot.

Här är tre av dagens nyheter, alla med länkar till artiklarna. Först ursprunget från Nyheter Idag, vars reportrar gjort det stora jobbet att gräva fram detta. Därefter kvällens inlägg i Aftonbladet och Expressen som båda länkar till Nyheter Idag. 

 

  


MP-riksdagsledamot vill att bilförsäljare ska gå i konkurs...

2019-11-21

Riksdagsledamoten Lorentz Towatt (MP) är inte bara riksdagsledamot utan dessutom Miljöpartiets klimat- och energipolitiske talesperson. Han gjorde igår ett synnerligen märkligt utfall på twitter, riktat rakt mot ett seriöst svenskt företag, Hedin Bil:


 

Att en riksdagsledamot på detta sätt offentligt önskar ett svenskt företag i konkurs av "klimatskäl" är minst sagt häpnadsväckande. Att privata företag tvingas anpassa sig till ryckig lagstiftning och orimliga straffskatter är beklagligt. Men de politiker som infört straffskatterna behöver i vart fall inte håna företagen för detta.

Jag och många andra gav svar på taL och under dagen har även Teknikens Värld uppmärksammat det hela. Sannolikt kommer fler tidningar att skriva om detta. Det var glädjande nog bara 95 personer som gillade Towatts angrepp (därav minst 5 aktiva miljöpartister, vilket ju säger en del om detta parti).Något fler uppskattade mina kommentarer, ca 1.700 stycken. Jag upplever att ilskan mot Miljöpartiet bara växer i takt med att människor ser all skada som detta parti ställer till med i vårt samhälle.
 


Hoten om misstroendeförklaringar haglar över regeringen

2019-11-21

Nu vill alltså Vänsterpartiet väcka misstroende mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Anledningen är den planlösa och oansvariga slakten av Arbetsförmedlingen som skapar stor osäkerhet och oro, både hos arbetslösa, Arbetsförmedlingens personal och de svenska kommunerna.

Jag har tidigare riktat hård kritik mot det som sker, och moderaterna har samma syn på saken. Regeringen och stödpartierna är på väg att genomföra en ogenomtänkt och illa förberedd nedläggning av Arbetsförmedlingen. Man har ingen plan och inget tydligt mål och man har inte någon tanke om hur verksamheten ska kunna fungera under tiden förändringarna sker. Det finns ingen majoritet i riksdagen för denna oansvariga förändring, och desutom är tajmingen i tid mycket dålig - vi går in i en sämre konjunktur och stigande arbetslöshet, och att i det läget skrota hela Arbetsförmedlingen känns inte särskilt genomtänkt. Förhoppningsvis drar regeringen nu i nödbromsen, tänker om och presenterar i vart fall en tydlig plan för det man vill genomföra.

När det gäller kritiken mot regeringen tycker vi moderater och Vänsterpartiet lika. Däremot har vi såklart inte samma mål med Arbetsförmedlingens verksamhet - Vänsterpartiet vill ju att allt ska drivas i statlig regi, vilket är ganska extremt i andra riktningen. Från moderat sida utesluter inte att rösta för en misstroendeförklaring, även om vi inte är överens med Vänsterpartiet om fortsättningen. Men viktigast är att regeringen nu borde inse att det saknas stöd för den här reformen i riksdagen, och dra tillbaka det ogenomtänka förslaget. Vi får väl se vad regeringen gör.

 


Justitieutskottet och riksdagen körde över regeringen på sex punkter

2019-11-21

I går beslutade riksdagen i ett antal ärenden som rör stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning. En fråga som diskuterats alltför länge, men som nu äntligen går i mål.

I grundfrågan om skärpt lagstiftning var utskottet nästan enigt (endast V var emot). Det handlar om att ett nytt brott införs, sabotage mot blåljusverksamhet, dels att straffskalan för grovt våld mot tjänsteman skärps. Det som straffbeläggs är att angripa eller på annat sätt störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård om gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet. Om gärningen framkallat fara för människoliv eller egendom av särskild betydelse eller annars varit särskilt farlig ska brottet betraktas som grovt. Samtidigt införs hårda straff, fyra år för brott av normalgraden och 2-18 år eller livstid för grovt brott.

I justitieutskottet endades samtidigt M, KD, C, L och SD om ett antal ytterligare lagskärpningar. Det handlar bland annat om att även Tullverkets och Kustbevakningens personal samt andra samhällsviktiga yrkesfunktioner ska omfattas av skyddet, att man ska införa ytterligare en ny brottsrubricering, våld mot tjänsteman med en särskild straffskala, att man ska utvidga rätten till kränkningsersättning till poliser samt att man behöver skärpa säkerheten på sjukhus. I alla dessa frågor reserverade sig S, V och MP, men riksdagen körde över dem och beslutade i enlighet med majoriteten i justitieutskottet. 
 


Ulf Kristersson (M) ber om ursäkt för naiv moderat migrationspolitik

2019-11-20

I går skrev moderaternas partiledare Ulf Kristersson ett inlägg på Facebook som väckt stor ujppmärksamhet och fått mycket uppskattning. Dels kritiserar han statsminister Löfvéns påstående att "Ingen hade kunnat fölrutse utvecklingen av gängbrottsligheten" som statsministern framförde i SVT i söndags. Dessutom ber Kristersson om ursäkt om moderaterna eller moderata poolitiker bidragit till att angripa eller håna dem som tidigat varnade för problemen med en okontrollerad invandring.

"Moderaterna erkänner utan omsvep att vi har ett delansvar. Även vi borde ha agerat tidigare, tydligare och kraftfullare. Och i den mån mitt parti har bidragit till att smäda och frysa ut de röster som ville och vågade lyfta problemen, så förtjänar de min och mitt partis förbehållslösa ursäkt." 

För egen del tillhör jag ju dem som av och till kritiserat både Alliansregeringen och mitt eget parti för en alltför godtrogen linje kring migrationen, och självklart tar jag personligen åt mig av ursäkten - jag fick uppleva en hel del intern kritik efter en del av mina blogginlägg och andra utspel i frågan i debattartiklar och sociala medier.

Här från Borås Tidning 8 mars 2011, där man citerat mig från ett blogginlägg där jag kritiserade migrationsöverenskommelsen mellan Alliansen och Miljöpartiet.Här ett annat citat från Aftonbladet 21  maj  2012, där man citerar mig från en intervju i Nyheter 24:


Här är Ulf Kristerssons facebookinlägg i sin helhet: 
 

Ulf Kristersson
21 tim

OM DET HÄR MED ANSVAR

Det finns mycket att säga om Stefan Löfvens intervju i SVT i söndags, men jag vill ta fasta på en specifik del av statsministerns budskap: Den om att det finns ett delat politiskt ansvar för dagens gängskjutningar, sprängningar och rena avrättningar.

Den segregation, det utanförskap och den långvarigt okontrollerade invandring som nu driver den grova brottsligheten har naturligtvis inte uppkommit plötsligt. Ansvaret för många års ogenomtänkt politik – och oförmågan att ta itu med problemen – delas av många. Också av mitt parti Moderaterna.

Men statsministern har fundamentalt fel i beskrivningen av verkligheten. Han pratar gärna om brett ansvar, men är inte själv beredd att TA ansvar.

Först och främst: Det är helt fel att det inte skulle gått att förutse den här utvecklingen. Många varnade för den redan på 1990-talet, och ska jag bara nämna en av dem, så är det Mauricio Rojas. Alice Teodorescu Måwe och många andra röster tog vid på 2000-talet.

Därefter har rösterna blivit många och initierade. Problemen med stor invandring och dålig integration – och de långsiktiga riskerna för djupt utanförskap, starka sociala spänningar och grov brottslighet – har lyfts av många och med konstruktiva avsikter. Så utvecklingen har i allra högsta grad kunnat förutses. Men alltför många i politiken bortsåg alltför länge från detta.

Att Löfven ens försöker förneka detta visar hur grunda insikter om Sverige som han och hans regering har. Och det reser betydande tvivel om hur ärligt talet om ansvar egentligen är.

För det andra: Moderaterna erkänner utan omsvep att vi har ett delansvar. Även vi borde ha agerat tidigare, tydligare och kraftfullare. Och i den mån mitt parti har bidragit till att smäda och frysa ut de röster som ville och vågade lyfta problemen, så förtjänar de min och mitt partis förbehållslösa ursäkt.

Att blicka bakåt och lära av misstag och missgrepp är alltså nödvändigt. Men inte tillräckligt. Man måste också TA ansvar genom tydlig politisk omprövning och konkret handling.

För det som Stefan Löfven inte alls kan se, ser nästan alla andra: Det är ju alldeles uppenbart att gängkriminaliteten, skjutningarna och avrättningarna är starkt kopplade till alltför stor invandring och alltför dålig integration. Hur kan man ens låtsas något annat?

Moderaterna har därför sedan flera år lagt om vår invandringspolitik, som numera är stram och konsekvent. Vi har utvecklat nya reformer för att snabbare lära sig svenska språket och för att färre ska leva på bidrag. Vi har skärpt vår kriminalpolitik, så den kan rå på en grövre brottslighet. Vi driver skarpa lagförslag i riksdagen. Vi bjuder in forskare och andra experter till diskussion att nu vara med och forma vårt program för framtiden. Även många av de röster som längst har varnat för den utveckling vi nu ser.

Men vad gör den här regeringen som snart går in på sitt sjätte år i Rosenbad? Stefan Löfven talar om ansvar men bekräftar gång på gång att han antingen saknar insikt om problemen, eller förmågan att göra något åt dem, eller både och.

Istället är regeringen och deras stödpartier på väg att gå från illa till värre: Socialdemokraterna undergräver all trovärdig invandringspolitik med ännu mer generösa regler för anhöriginvandring samt 7000 uppehållstillstånd för vuxna utan asylskäl (den så kallade gymnasielagen). De säger nej till kraftfulla politiska förslag som kan bryta våldsspiralen och den förödande tystnadskulturen runt de kriminella. Och de reducerar nationella politiska samtal i ett krisläge till tarvligt politiskt spel genom att utesluta Sverigedemokraterna från att ens vara med i diskussionen.

Socialdemokraterna är dessutom överlag sena i starten, håller lågt tempo och levererar inte ens de reformer som de redan tidigare har enats om över blockgränsen, såsom terroröverenskommelsen 2017. Och det finns inte ett spår av självkritik över vad regeringen har misslyckats med sedan Stefan Löfven fick makten 2014.

Ingen i Sverige är intresserad av mera prat. Det som nu sker är dubbelt dåligt för landet. För det tillåter våldet att bara fortsätta. Och det undergräver tilltron till allt politiskt ledarskap. Det är farligt och destruktivt. Det underminerar våra demokratiska processer och den tillit som måste finnas mellan väljare och valda.

Det är nu uppenbart att ansvaret måste utkrävas av väljarna senast i valet 2022. Moderaterna är beredda att axla regeringsmakten och göra allt det som måste göras för att ta itu med Sveriges svåra problem, så att vi därefter kan börja ta fasta på vårt lands många möjligheter
 

Video från dagens riksdagsdebatt om kommunal kostnadsutjämning

2019-11-20

Nu finns videoupptagningen av dagens riksdagsdebatt på Riksdagens hemsida. Klicka på bilden för att se hela debatten, inklusive mina replikskiften på S respektive MP.
Jag tog repliker på både Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

När det gäller Socialdemokraterna inledde jag med detta:

Socialdemokraterna talar mycket om behovet av mer pengar till kommunerna, men deras politik prioriterar annat. I den så kallade jök-budgeten fick kommunsektorn stå tillbaka. Vi moderater gör tvärtom och tillför kommunsektorn 50% mera i nya pengar än vad regeringen gör.

Vi moderater effektiviserar och lägger ned myndigheter och justerar ned biståndet till FN:s rekommenderade mål. Vi slopar meningslösa byggsubventioner, ineffektiv klimatpolitik, meningslös arbetsmarknadspolitik, friår, "familjevecka" och elcykelpremier. Vi stramar upp migrations och integrationspolitiken, inför bidragstak, kvalificering för nyanlända i bidragssystemen och inför villkor i försörjningsstödet. Vi avskaffar även ränteavdragen för lån utan säkerhet, exempelvis kreditkort och sms-lån. Allt detta ger oss utrymme att satsa mycket mer på välfärden och kommunerna, polisen och rättsväsendet, att sänka skatter för både löntagare och pensionärer och att samtidigt ha större överskott i statsfinanserna än regeringen och stödpartierna. 

Med vår moderata politik blir det mer pengar till välfärden. Med S-politik får kommuner och landsting stå tillbaka. Jag vill fråga Ingemar Nilsson hur han ser att Socialodemokraterna ska klara att tillföra kommunsektorn mer pengar när man prioriterar helt andra saker i sin budget?

I sista repliken avslutade jag med dessa slutord:

Faktum är att Socialdemokraterna satsar mindre på kommunerna och välfärden än moderaterna. Det är säkert en obehaglig sanning för Socialdmokraterna, men det är likväl en sanning.


När det gäller Miljöpartiet inledde jag med detta:

När man lyssnar på Karolina Skog slås man av att Miljöpartiet numera är ett parti som har fokus på plakatpolitik och är helt tondöva för verkligheten för människor på den svenska landsbygden. Trots att Karolina Skog talar om ett land med stora avstånd.

Man talar varmt om de gröna näringarna, skogen, livsmedelsproduktionen, lokal energiförsörjning och en massa andra saker. Men glömmer att den egna politikn på ett effektivt sätt slår undan benen på dem som försöker bo och leva på den svenska landsbygden och driva dessa gröna näringar.

Miljöpartiets egen miljö- och klimatminister är den som flyger mest utrikes av alla regeringens ministrar, och dessutom ofta dyra biljetter i business class. Samktidigt skuldbelägger hennes parti de människor som är helt beroende av inrikesflyget, de som måste ta bilen till allt för att killektivtrafik saknas och driver verksamheter som är helt beroende av lastbilstransporter. Till detta kommer stigande bränsleskatter, höjda elskatter och nätkostnader, undermålig kapacitet i elförsörjningen och hot om nedläggning av små lokala flygplatser. Man kan också nämna att miljöpartiet stpår bakom klåfingriga regler om skogsbruk, boende, jagkt, vapenregler och en massa annat som försvårar livet på landsbygden.

Jag vill fråga Karolina Skog om hon inte inser a
tt Miljöpartiets politik, förutom hyckleriet, allvarligt skadar möjligheten att bo på den svenska landsbygden och driva de gröna näringarna?


I sista repliken avslutade jag med dessa slutord:

Miljöpartiets politik innebär samlat ett dråpslag mot den svenska landsbygden, och det kan aldrig kompenseras med aldrig så stor kostnadsutjämning mellan kommunerna.  


Debatt om kommunal kostnadsutjämning

2019-11-20

I dag hade Finansutskottet en lång debatt om ett nytt system för kommunal kostandsutjämning, och jag företrädde moderaterna. Här är en väldigt kort sammanfatning av moderaternas linje

 • Vi är positiva till förbättringen för alla de kommuner och landsting som tjänar på förändringen, men vill att staten kompenserar dem som förlorar genom höjda generella statsbidrag. Kostnaden för detta täcks med god marginal i vår moderata budget.
 • Vi vill införa det nya systemet ett år senare än regeringen föreslår, alltså den 1/1 2021, eftersom det är svårt för kommunerna att anpassa sig med bara några månaders varsel till helt nya förutsättningar.
 • Vi anser att regeringen ska återkomma med justeringar av förslaget så att kostnadsutjämningssystemet inte försämrar förutsättningarna för kommuner med snabb befolkningstillväxt.
 • Vi anser att man samtidigt borde ta ett större grepp och även se över inkomstutjämningssystemet som är den stora delen i utjämningssystemet. Det gäller inte minst hur systemet påverkar kommunernas tillväxtförutsättningar. 

Här följer hela mitt anförande i debatten. Senare kommer jag även att lägga ut Riksdagens videoupptagning av debatten samt lite kommentarer till de repliker jag begärde på S och MP. 

 

FiU18 Anförande 20 november 2019, Jan Ericson (M)

 

Fru talman,

De svenska kommunerna är alltid den sista försvarslinjen mot samhällsproblemen när staten sviker.
Det är kommuner med redan stor bostadsbrist som tvingas försöka lösa boende till nyanlända med mycket kort framförhållning och tvingas hantera den misslyckade migrations- och integrationspolitiken och försörja nyanlända med försörjningsstöd när de inte kommer i arbete. Det är kommuner som får ta över ansvaret för de arbetslösa när regeringen panikslaktar Arbetsförmedlingen utan att ha något alternativ att erbjuda de arbetslösa. Och det är kommuner som får försöka skapa trygghet med ordningsvakter och andra kommunala åtgärder när det statliga rättssamhället sviker. 

Listan kan göras längre – kommunerna är alltid de som står för den grundläggande välfärden och garanterar tryggheten för sina invånare. Det är också de som med olika stöd försöker bevara en viss omfattning av samhällsservice när mindre orter avfolkas och urbaniseringen går i en rasande fart. Detta ansvar tvingas man ta alldeles oavsett om staten är med och betalar eller inte. För många kommuner är idag situationen helt ohållbar.

Och situationen har försämrats dramatiskt sedan 2015 när dagens regering tog över ansvaret. SKL, Sveriges kommuner och landsting, redovisade i en rapport 2016 hur det under Alliansens regeringstid rådde balans mellan skatteintäkter och utgifter för kommunsektorn och att kommunsektorn då också redovisade stabila överskott, även under krisåren. Men de senaste åren har obalanserna ökat.

I dag debatterar vi en förändring av kostnadsutjämningssystemet mellan kommunerna. Det är en viktig fråga. Men i längden löser vi inte kommunernas ekonomiska problem bara genom att flytta runt Svarte Petter mellan kommunerna och lindra en kommuns ekonomiska problem genom att försämra ekonomin för en annan kommun. Det finns bara en långsiktigt hållbar väg – att vi har en god tillväxt i hela landet, att vi får fler företag och fler jobb i privat sektor. Staten måste samtidigt sköta sina åtaganden, och dessutom tillföra kommunerna mer pengar för att de ska kunna hantera den ökande belastning på ekonomin som tidigare statliga beslut medfört, bland annat när det gäller migrationen.
 
Vi moderater har lyssnat på SKL och vi har lyssnat på landets kommunpolitiker – oavsett politisk färg. I vår budgetmotion tillför vi betydligt mer pengar till kommunsektorn än vad regeringen och samarbetspartierna gör, hela 7,5 miljarder mot regeringens 5 miljarder nästa år, och åren därefter ökar vi tillskotten ytterligare. Vi minskar också detaljstyrningen av hur kommuner och regioner får använda pengarna genom att minska andelen riktade statsbidrag till mer generella sådana. Detta frigör ytterligare resurser.
 
Låt oss samtidigt konstatera att det inte räcker att bara tillföra mer pengar. De lokala kommun- och regionpolitikerna har också ett stort ansvar att tydligt prioritera det som är viktigast.

Ytterligare en fråga är effektiviteten. Det är en myt att kvalitén i välfärden endast avgörs av hur mycket pengar man förbrukar. I en analys av tidningen Dagens Samhälle för några år sedan visade man att kvalitén och nöjdheten inom äldreomsorg och hemtjänst helt saknade koppling till kostnadsnivån. Det var minst lika högt betyg till den verksamhet som bedrevs av de kommuner som hade lägst kostnad som i dem med högst kostnad. Här finns mycket kommunerna kan lära av varandra.


Fru talman,

Sverige är ett till ytan stort land med mycket varierande förutsättningar. Det gäller även våra kommuner, som ser helt olika ut. I dag skiljer exempelvis kommunalskatten upp till sex kronor per hundralapp mellan den kommun med lägst skatt och den med högst. Att det sker viss omfördelning av resurser mellan kommunerna är därför högst rimligt. Det viktiga är att detta görs på ett sätt som skapar förtroende och legitimitet både hos de kommuner som bidrar till utjämningssystemet och de som gynnas av detta, och att effekterna av utjämningssystemen inte slår mot landets samlade tillväxt.
 
Förslaget till ändringar i lagen om kommunalekonomisk utjämning avser den del av utjämningssystemet som rör kostnadsutjämning. Detta är den mindre delen av    utjämningssystemet vars viktigaste del är inkomstutjämningen. Men det är ändå viktigt att uppdatera systemet för kostnadsutjämning för att även i framtiden jämna ut de ekonomiska förutsättningarna mellan kommunerna och mellan landstingen. Det nya systemet bygger i allt väsentligt på det gamla men med en del justeringar i beräkningsmodellerna för att systemet i högre grad ska fylla sitt syfte.
 
Vi moderater anser att regeringens förslag om förändring av kostnadsutjämningssystemet innehåller relevanta uppdateringar. Men vi är kritiska till regeringens förslag på i huvudsak fyra punkter.
 
För det första finns det delar i förslaget som påverkar förutsättningarna för tillväxt i hela landet negativt. Det är positivt att utredningen tar hänsyn till de speciella behov som kommuner i glesbygden har. Däremot beaktar utredningen inte storstädernas och tillväxtkommunernas speciella utmaningar.

För det andra är Moderaterna kritiska till att kommunerna ges så kort tid för att anpassa sig till förändringarna. Lagändringarna, som ännu inte är beslutade, föreslås träda i kraft den 1 januari 2020, om bara en dryg månad. De fulla effekterna av förslaget blev känt först i september i år och innebar i många fall stora förändringar jämfört med de siffror som finns i utredningen som ligger till grund för regeringens förslag. Detta ger kommunerna svåra planeringsförutsättningar eftersom budgetprocessen för 2020 är långt framskriden. Många remissinstanser har också påpekat att tiden för anpassning blir för kort. Exempelvis bedömer regeringens egen myndighet SCB att införandet redan vid 1 januari 2020 inte kan ske på ett kvalitetssäkrat sätt.

För det tredje ges kommuner och landsting inte tillräcklig kompensation för de försämringar som ett stort antal kommuner drabbas av till följd av förslagen i propositionen. Förslagen innebär att omfördelningen i systemet ökar avsevärt och effekterna är stora och slår mycket ojämnt, trots att regeringen har föreslagit ett särskilt införandebidrag för att begränsa den årliga negativa effekten för enskilda kommuner och landsting. Men detta införandebidrag finansieras helt av kommunerna själva och innebär inte några tillkommande statliga medel.

För det fjärde har regeringen valt att inte ta ett helhetsgrepp på utjämningssystemet utan utelämnar helt inkomstutjämningen, den klart viktigaste delen och den del där de skadliga tillväxteffekterna av utjämningssystemet är som störst. Vidare ger systemet idag oönskade marginaleffekter exempelvis för kommuner som lyckas få människor från bidrag till arbete. Även detta behöver ses över.


Fru talman,

Vi moderater har fyra konkreta förslag till förändringar och tillägg till regeringens liggande förslag:
 
För det första anser vi att den nya lagstiftningen ska träda i kraft ett år senare än i propositionen, den 1 januari 2021. Detta för att kommunerna redan lagt sina budgetar för nästa år och inte har en rimlig chans att anpassa sin ekonomi med bara någon månads varsel.

För det andra måste regeringen under tiden fram till ikraftträdandet justera lagförslaget så att kostnadsutjämningssystemet inte försämrar förutsättningarna för kommuner och landsting med snabb befolkningstillväxt.

För det tredje måste statens ekonomiska stöd till kommunerna öka. Staten måste skjuta till mer pengar så att ingen kommun eller landsting sammanlagt får mindre resurser till följd av den nya kostnadsutjämningen. Moderaternas linje är kortfattat att vi accepterar förbättringen för alla kommuner och landsting som tjänar på förändringen, men vill att staten kompenserar dem som förlorar genom höjda generella statsbidrag, och vi har satt av pengar i vår budget för detta.

För det fjärde behövs en översyn av hela utjämningsystemet. Det gäller inte minst hur systemet påverkar kommunernas tillväxtförutsättningar. Kostnadsutjämningen som vi debatterar nu är den lilla delen i systemet, inkomstutjämningen är den stora viktiga delen, och även detta system måste utformas på ett sätt som skapar legitimitet i både bidragande och mottagande kommuner, och där betydelsen för landets samlade tillväxt också beaktas.  

 
Fru talman,
 
Med anledning av att vi i grunden är positiva till att många kommuner får en förbättring av det liggande lagförslaget, men samtidigt konstaterar att våra fyra avgörande moderata krav inte beaktats kommer vi att avstå vid voteringen i punkt ett. Samtidigt yrkar jag härmed bifall till reservation 2 som avser våra moderata förslag till förändringar av liggande lagförslag.
 
Vi står självklart också bakom reservation 3 om den framtida utformningen av det kommunala utjämningssystemet, som vi har tillsammans med kristdemokraterna. Men för att inte dra ut på voteringen alltför mycket så yrkar vi inte bifall på denna reservation.
 
 
Fru talman.

Avslutningsvis vill jag upprepa det jag inledde detta anförande med.
 
De svenska kommunerna och vår välfärd kommer aldrig att kunna tryggas bara genom att omfördela kostnader mellan kommunerna och landstingen. Ett rimligt och legitimt utjämningssystem behövs, men att bara flytta runt Svarte Petter mellan kommunerna löser i grunden inga problem. Det helt avgörande är att vi får fler företag och fler jobb i privat sektor i hela landet. Det är den privata sektorn som med sina skattemedel skapar alla resurser till välfärd och annan offentlig verksamhet. Detta tillsammans med kloka kommunpolitiker som prioriterar det som är viktigast är nyckeln till starka och framgångsrika kommuner med ett rimligt skatteuttag.

Samtidigt har staten ett stort och viktigt ansvar att sköta sina uppgifter och inte lägga över ansvaret på kommunerna, i stället behöver statsbidragen öka mer än i regeringens budget. Regeringen måste också se hela landets behov och inte med sin politik vare sig försvåra livet för boende på landsbygden och i glesbygd, eller sätta käppar i hjulen för våra tillväxtkommuner. Förutom behov av en mycket mer tillväxtfrämjande politik totalt sett är det viktigt med ett kommunalt utjämningssystem som utformas på ett sätt som skapar legitimitet hos både de kommuner som bidrar till systemet och de som får del av detta.
 
Vi moderater driver på riktigt en politik för alla delar av vårt land och vill inte ställa kommuner mot varandra. Vi är alla en del av Sverige!


Ulf Kristersson (M) tar avstånd från klimatalarmismen

2019-11-18
 
I dag blev jag uppriktigt glad när jag läste intervjun i Expressen om min partiledares syn på klimathotet och klimatpolitiken. Ulf Kristersson tar i intervjun tydligt avstånd från klimatalarmismen och förespråkar en seriös politik på miljö- och klimatområdet. Han vill utvärdera effektiviteten i regeringens "klimatpolitik", han pekar på behovet av trygg elförsörjning och ökad elektrifiering, han försvarar både flyg, bilism och sänkt drivmedelsskatt, han är tydlig med moderaternas nej till höghastighetståg, han riktar hård kritik mot meningslös plakatpolitik från regeringen, förespråkar framtidstro och tekniska lösningar på miljöproblemen, och sist men inte minst - han tar som sagt tydligt avstånd från klimatalarmisterna. Klicka nedan för att läsa hela intervjun. 
 
  

Några utdrag ur artikeln:
 


Bekvämt att skylla på "klimatförändringar" för att slippa ansvar

2019-11-16

Det har blivit allt vanligare att politiker runt om i världen har en ryggmärgsreflex att skylla på "klimatförändringar" så snart det uppstår samhällsproblem som man inte klarat att hantera. Vad är väl lättare än att skylla på klimatförändringar som andra orsakat för att själv slippa behöva ta ansvar som politiker?

Men det är inte klimatförändringar som orsakar bristande beredskap för skogsbränder. Det är inte klimatförändringar som hårdgjort ytor i våra städer så att regnvatten vid skyfall inte har någonstans att ta vägen eller som dikat ut viktiga våtmarker så vattnet inte har någonstans att ta vägen. Det är inte klimatförändringar som har gjort att människor i fattiga länder bosätter sig alldeles i strandkanten och därmed drabbas hårt av stormar och havsvågor. Det är inte klimatförändringar som dammsuger havsbottnen på sand runt känsliga öar i Stilla Havet och får dem att erodera. Det är inte heller klimatförändringar som pumpar upp grundvatten i sådana mängder att öarna sjunker ihop. Det är inte klimatförändringar som förbrukar Kaliforniens knappa vattenresurser i ökenklimatet för att vattna golfbanor, fylla pooler och odla extremt vattenkrävande växter, vilket skapar vattenbrist i hela delstaten.

Det är inte heller klimatförändringar som orsakat att Venedig just nu svämmar över. Vilket man hade kunnat tro med anledning av borgmästarens uttalanden häromdagen. Så här sa han då (källa SVT):


            

Bilden förstärktes av ett uttalande från en medlem i regionstyrelsen i Venedig som vid samma möte diskuterade åtgärder mot klimatförändringar.(källa SVT). Även Dagens Nyheter rapporterar om detta.

            

Även Italiens klimatminister Sergio Costa har enligt SVD skyllt översvämningarna på klimatförändringar. 

Bilden att översvämningarna i Venedig är det värsta någonsin och att detta beror på klimatförändringar har trummats ut i internationella medier, inte bara i CBS och CNN, utan även BBC mfl. Denna gång har faktiskt flera svenska medier varit mer nyanserade och försökt ge hela bilden. SVT hade exempelvis igår ett inslag om detta som nyanserade frågan väl. Något jag uppmärksammade på twitter:


        

Sanningen om Venedig är alltså denna:
1. Venedig är till stora delar byggt på pålar på havsbotten, och staden ligger på en spricka mellan två kontinentalplattor i Adriatiska havet. Det gör att staden sakta men säkert sjunker ned i havet. Det är alltså inte havsnivån som stiger.
2. För att skydda staden beslutades redan 1966 att bygga ett system med automatiska mekaniska vallar som ska resas när havsnivån når över en viss nivå. Detta system skulle varit klart 2011, men tekniken är fortfarande inte i drift, vilket tydligen beror på sedvanlig italiensk korruption.
3. Översvämningen just nu är alltså inte den största någonsin, utan rekordet från 1966 gäller fortfarande.

Men visst måste det vara bekvämt för en borgmästare, regionpolitiker eller klimatminister att med en ryggmärgsreflex skylla på klimatförändringar så fort något dramatiskt händer, så de slipper ta eget ansvar inför väljarna. 


EU-fredag

2019-11-16

I går hade jag en riktig EU-fredag. Efter misstroendeförklaringen var det dags för veckans sammanträde med EU-nämnden, där mitt ansvarsområde som vanligt är de frågor som rör Finansutskottet, alltså de ekonomisk-politiska frågorna samt förhandlingarna om EU:s långtidsbudget och Sveriges EU-avgift. Det är EU-minister Hans Dahlgren som representerar regeringen under dessa diskussioner. Jag måste säga att han är en av få ministrar i dagens regering som jag hyser gott förtroende för. Trygg, stabil och erfaren, och dessutom korrekt och trevlig även mot sina politiska motståndare. Om han får sköta Sveriges förhandlingar om EU-avgiften känner jag mig betydligt tryggare än om det lämnas över till statsminister Löfven...

Ett område som jag bara föjde som åhörare var diskussionen om kulturella frågor, där kulturminister Amanda Lind (MP) var ansvarigt statsråd på mötet. Vad EU har med kulturfrågorna att göra begriper jag inte, och det som diskuterades idag var helt enkelt absurt. Jag beskrev det i två inlägg på twitter under mötet: 

 
 

Efter lunch hade vi moderater vårt regelbundet återkommande EU-samråd. Där samlas vi fyra ordinarie m-ledamöter i EU-nämnden, partiets gruppledning, våra fyra EU-parlamentariker samt kunniga tjänstemän från vårt Brysselkontor och vårt riksdagskansli för att tillsammans lägga upp strategin i olika EU-frågor. En viktig del i detta arbete är att moderaterna ska tala med en röst, vilket var ett tydligt vallöfte i EU-valet. Man ska kunna lita på att moderaterna i EU-parlamentet i stora viktiga frågor driver samma linje som moderaterna i Sveriges Riksdag. Jag är oehört imponerad av den djupa kunskapen som många av våra tjänstemän och politiker besitter i olika EU-frågor och hur EU fungerar och hur man påverkar på bästa sätt. Våra fyra EU-parlamentariker har också tagit för sig i EU-parlamentet och alla fått tunga poster i sina respektive utskott. Moderaterna knyter också starkare band med vänner från andra länder och efter vår moderata valframgång har vi stärkt vår ställning i vår partigrupp EPP (EU-parlamentets största). 
 


De som skyddade justitieministern idag bär ett tungt ansvar

2019-11-15

Dagens misstroendeomröstning gick som väntat. S, MP och L röstade nej, C och V avstod och SD, M och KD röstade ja till misstroende mot justitieminister Morgan Johansson (S). De fem partier som gemensamt stoppade misstroendeförklaringen bär nu alla ett stort gemensamt ansvar för den bristfälliga politiken för lag och ordning i vårt land.  


Moderaterna vill se över reglerna för arbetskraftsinvandring

2019-11-14

I går meddelade Moderaternas partiledare Ulf Kristersson att vårt parti svänger i synen på arbetskraftsinvadring och vill se stramare regler som motverkar missbruk och överutnyttjande av systemet. Expressen skrev om detta i går.

Jag har tidigare vid upprepade tillfällen gett min syn på problemen med missbruk och överutnyttjande av reglerna kring arbetskraftsinvandring, samtidigt som jag pekat på att det är viktigt för företagen att inte försvåra i onödan.  Nedan det senaste blogginlägget i ämnet (röd färg), där jag även klippt in ett inlägg från april 2018.

Jag har, ärligt talat ibland något i motvind, försökt att påverka mitt parti i frågan under lång tid. Och självklart känns det utmärkt nu när vår partiledare är tydlig med att Moderaterna vill se över regelverken, med just de argument som jag själv länge framhållit i mina inlägg. Jag tror detta blir väldigt bra. Sverige behöver arbetskraftsinvandring men vi måste motverka missbruk, fusk, svartjobb och att man går runt asylreglerna. Och vi måste stoppa undanträngning av enklare jobb för de människor som redan bor här. 

 

Missbruk av reglerna om arbetskraftsinvandring ÄR ett problem

2019-09-29

I samband med alla diskussioner kring de parlamentariska överläggningarna med regeringen om migrationspolitiken så aktualiseras allt mer en anna fråga som inte direkt handlar om asylinvandring och den typen av migration, och därmed ligger lite utanför diskussionen. Det gäller de uppenbara problemen som är kopplade till arbetskraftsinvandring. Jag har skrivit om detta tidigare, inte minst efter mina egna möten med gränspolis, fack och andra som ser de växande problemen på nära håll.
Den 19/4 2018 skrev jag följande på bloggen och jag ser ingen anledning att ändra åsikt.

Arbetskraftsinvandring är i grunden positiv och för många företag nödvändig, men reglerna borde ses över och arbetsmarknadspolitiken borde ställa större krav på arbetslösa att ta även den mindre kvalificerade jobb som finns. Då skulle arbetskraftsinvandring för enklare jobb inte längre vara lika omfattande och fokus skulle ligga på mer avancerade specialistjobb där det i princip alltid är en vinst för vårt samhälle att människor kommer hit och arbetar.

Vi måste klara att ha två tankar i huvudet samtidigt - att både vara för sådan arbetskraftsinvandring som gäller specialisttjänster och kvalificerade arbetsuppgifter och samtidigt ifrågasätta att vi tar hit utländsk arbetskraft för att utföra enklare arbetsuppgifter samtidigt som vi har mängder av arbetslösa nyanlända med låg utbildning. Samtidigt kan vi inte slå undan benen för företagen genom att skärpa upp reglerna för arbetskraftsinvandring utan att först se till att det blir lättare att rekrytera inhemsk arbetskraft för enklare jobb. 

Ytterligare ett problem är den mycket petiga tillämpningen av regelverk som ibland får den absurda konsekvensen att en viktig och uppskattad arbetskraftsinvandrare med god lön och ordnad tillvaro utvisas för att man fått några hundra för lite i lön någon månad för flera år sedan. Det måste givetvis gå att göra en rimlighetsbedömning ovh bortse från bagateller.  

Ett annat exempel på när det går rejält snett är missbruket av reglerna om LSS i förening med reglerna om arbetskraftsinvandring. Genom att kombinera dessa regler på ett mycket extremt sätt kan det bli de följder som
beskrevs i Expressen igår. Krönikören skyller det på Alliansens lagstiftning om LSS respektive Arbetskraftsinvandringen. Fast i grunden är det ju reglerna om anhöriginvandring till arbetskraftsinvandrare som skapar problemet. Jag tror knappast någon förutsåg denna mycket märkliga tillämpning av reglerna i de två systemen, i vart fall hörde jag ingen framföra någon oro för detta, och det var definitivt inget jag själv förutsåg heller. Men självklart är det orimligt, och reglerna för anhöriginvandring till arbetskraftsinvandrare borde ses över. Kanske borde helt enkelt LSS-assistenter undantas helt från reglerna om arbetskraftsinvandring?

Sammantaget måste vi göra en ordentlig översyn och uppföljning av hela systemet kring arbetskraftsinvandring. I grunden är det en viktig och bra reform, men om den ska överleva måste avarterna försvinna!

 


På fredag röstar riksdagen om misstroende mot justitieministern

2019-11-13

På fredag morgon röstar riksdagen om misstroendeförklaring mot justitieminister Morgan Johansson (S). Det är Sverigedemokraterna som väckt frågan. Man kan givetvis diskutera om det är någon mening att väcka misstroende när man redan på förhand nästan vet säkert att C och L kommer att stödja regeringen och att talan om misstroende faller. Det är också huvudskälet till att moderaterna inte tog initiativet till detta. Men när nu talan om misstroende väckts måste varje parti ta ställning till den.

Och som jag skrev på twitter igår - de partier som inte röstar för en misstroendeförklaring mot justitieministern visar att de har förtroende för den politik som förs.De blir då också medskyldiga till den passivitet som kännetecknar S/MP-regeringen.