Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!

Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006. 
Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt.

2002-2006 var jag gruppledare för moderaterna och den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010, 2014 och 2018. Jag är idag ledamot av Finansutskottet och Riksdagens EU-nämnd. Mina tidigare uppdrag hittar du här.

Företagande och arbete är centrala frågor för mig - det skapar alla resurser till välfärd, pensioner och samhällsservice. Jag ogillar all slags kvotering, vill ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik, stärka rättssamhället och ha ordning och reda i statens finanser. Jag brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor men tar avstånd från extrem och ogenomtänkt "klimatpolitik". Du hittar allt om mig och mitt uppdrag via länkarna överst på sidan. På blogg och twitter kommenterar jag rikspolitik, riksdagsarbetet och en hel del annat.
I arkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden.

Totalt 8.466 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 31/12 2018)
 


 


På söndag får du inte rösta på mig

2019-05-24

Under veckan har jag spridit nedanstående lilla blad i lite olika varianter. Här den version som jag använt hemma i Sätila och Ubbhult, där flertalet hushåll har fått personligt besök eller ett blad i brevlådan.
 

 


Valarbete

2019-05-24

Efter några timmar i valstugan i Borås i regnet var det idag dags för en sista runda bland brevlådorna i norra delen av Marks kommun. På tre dagar har jag kört över 40 mil för att kampanja och dela material i brevlådor. Utan bil hade detta varit helt omöjligt, vilket jag påminner om på twitter idag.   


Bensinskatteseminarium i riksdagen

2019-05-23I dag gästades Riksdagen av Bensinupproret 2,0. Fyra ledande företrädare, däribland upprorets nye talesperson Peder Blohm Bokenhielm gästade oss och berättade om sitt nätverk. I dag har man 640.000 medlemmar (plus ett antal som saknar facebook, men som blivit medlemmar ändå). Av medlemmarna är 35% kvinnor. Målet för bensinupproret är ett bensinpris runt 12 kronor litern. Man kan konstatera att den prisnivån gällde så sent som under Alliansregeringens tid, så det är definitivt ingen utopi, även om en så dramatisk skattesänkning givetvis som alltid måste ställas mot andra angelägna skattesänkningar, statsutgifter och miljöhänsyn. Längst till vänster ovan moderaternas skattepolitiske talesperson Niklas Wykman som var arrangör av dagens seminarium.

Seminariet började med att Jacob Lundberg, doktor i nationalekonomi, höll ett intressant föredrag kring bensinpriet. Han visade ett antal intressanta bilder med fakta från myndigheten Trafikanalys:

 

Bilden ovan tv visar antalet miljarder personkilometer som vi färdas med olika transportmedel. Översta stapeln är bil. Sedan följer tåg, buss, gång/cykel, inrikesflyg, tunnelbana, sjöfart, MC/moped och spårvagn. Det är ingen överdift att påstå att de flesta svenskar är oerhört beroende av bilen. Ovan th illustreras detta på ett annat sätt. Den grafen går från 1950 i bilens barndom fram till idag. Det ljuslila stora fältet visar utvecklingen när det gäller antal körda personkilometer med bil. Det sljusblå fältet under är buss och tåg, som visserligen också ökat en del, men ganska lite jämfört med bilen. Det mörklila under är övriga transportslag. Därefter redovisades myndigheten Trafikanalys kalkyl av förhållandet mellan de skatter bilismen betalar och de kostnader bilismen medför i form av utsläpp, buller, olyckor och vägslitage mm. Trafikanalys uppskattar att bilismen idag betalar 123% av sina kostnader. Bilismen är alltså enligt statens egen myndighet en kassako för statskassan.

Lundberg kommenterade också de svenska klimatmålen. Enligt Miljömålsbveredningen ska de svenska koldioxidutsläppen minska med 59% fram till 2030, jämfört med 2005. Det är ett betydligt högre mål än EU:s som ligger på 40% minskning samma period. Enligt konjunkturinstitutet kräver den högre svenska målet att koldioxidskatten (som redan är i särklass högst i världen) femdubblas, vilket motsvarar 10 kronor per liter + moms (alltså 12.50 på bensinpriset). Om man gör detta skulle BNP minska med nästan en procent. Den totala merkostnaden för svenska folket, jämfört med att "bara" nå EU:s mål, skulle bli 1.000 miljarder kronor. Det är kostnaden vi i så fall betalar för politikernas önskan om att Sverige ska vara bäst i klassen och att de svenska medborgarna ska plågas mer än alla andra. 

Lundberg påpekade som sagt att Sverige idag har världens högsta koldioxidskatt.  Det gör att de i princip är billigare att minska utsläppen i alla andra länder. Endast 15% av världens utsläpp är en belagda med koldioxidskatt - 85% är helt obeskattade. Det mest effektiva för Sverige är att finansiera utsläppsminskningar i andra länder, det ger i särklas mest nytta per satsad krona. (Det är som bekant också moderaternas politik). Att försöka minska de globala koldioxidutsläppen genom att beskatta svenska bilister ännu hårdare är helt onödigt om det är global effekt man vill uppnå.Jag fick också tillfälle till en pratsund med Peder Blohm Bokenhielm, och berättade om Riksdagens Bilnätverk, som startades av oss fyra moderater, men som idag har medlemmar från de tre största riksdagspartierna, M, S och SD. Vårt fokus är att rent allmänt lyfta bilens stora samhällsbetydelse, och Bensinupprorets kamp kompletterar oss väldigt bra. Vi får väl se om vi kan arrangera något gemensam med tiden, det skulle vara kul.

Slutsatsen av dagens seminarium är att bilkörning inte är ett dåligt beteende som ska bestraffas, det är en nödvändighet för väldigt många, både i städer och på landet. Och det är inte heller någon klok klimatpolitik att med ännu högre koldioxidskatter försöka sänka utsläppen från den svenska bilismen, kostnaderna bli enorma och effekterna skulle bli mångdubbelt större om man i stället gjorde satsningar utomlands.


Fint besök

2019-05-23

På grund av den tidvis mycket kalla våren med 6-7 minusgrader så sent som för några veckor sedan har fågefröautomaten fått hänga kvar lite för länge. Och det medför återkommande trevliga besök av den här trevliga pippin som tar en stunds paus i arbetet. Hoppas lite goda fågelfrön kan motverka migrän efter allt hackande.

 


 


Höga drivmedelspriser leder till inställd kollektivtrafik

2019-05-22

Effekterna av det höga marknadspriset och skatterna på bensin och diesel blir allt mer besvärande. Nu slår kostnaden även mot kollektivtrafiken. I dag berättar Östra Småland om hur Länstrafiken tvingas dra in busslinjer när bränslepriserna ökar, allt för att kunna hålla sin budget. Samtidigt sägs ju de höga bränsleskatterna syfta till att fler ska åka kollektivt...


Bästa moderata EU-valrörelsen någonsin!

2019-05-22I dag stod jag utanför valstugan på Stora Torget i Borås mellan 12 och 15, och det var större intresse bland boråsarna än jag hade räknat med.  Årets EU-valrörelse är den absolut bästa av de fem jag varit med om! Moderaterna har bra sakpolitik att presentera och de flesta man talar med håller med om det mesta. När andra partier samtidigt ägnar tid åt interna diskussioner eller skandaler så har vi moderater möjlighet att i stället prata sakpolitk och om vad vi vill göra i EU. Det är nog förklaringen till att vi nu ökar i opinionen. Om vi håller i detta kan det nog bli ett riktigt trevligt valresultat på söndag!
 


I morgon håller moderaterna riksdagsseminarium om bensinskatten

2019-05-22

I morgon gör jag en paus i EU-valrörelsen för att vara med på moderaternas riksdagsseminarium om bensin och dieselpriserna. En viktig fråga som vi moderater uppmärksammat genom uppstarten av vårt bilnätverk, och som sedan växt i takt med att Bensinupproret 2,0 växt så lavinartat - i dag har man 627.000 medlemmar! Bensinupproret kommer att ha med företrädare på vårt seminarium.

Bilen, bensin och diesel – det ska vara möjligt att bo i hela Sverige

Sverige är ett land med långa avstånd. Bilen är nödvändig för en betydande del av Sveriges befolkning. Många av de som är beroende av bilen för jobb och för att få familjelivet att gå ihop upplever nu att deras villkor försämras med de höga drivmedelspriserna. Det folkliga missnöjet i Sverige kring de höga drivmedelspriserna har gett upphov till den stora Facebook-gruppen Bensinupproret 2.0 som i dagsläget samlar över en halv miljon människor.

Riksdagsledamot Niklas Wykman (M), skattepolitisk talesperson, bjuder in till seminarium om drivmedelsskatterna och villkoren för de som är beroende av bilen. Medverkar gör ansvariga från Bensinupproret 2.0 och Jacob Lundberg, doktor i nationalekonomi och chefsekonom på tankesmedjan Timbro.


Att Bensinupproret på kort tid samlat över 600.000 personer i sitt nätverk visar att missnöjet med de svenska bensinskatterna är mycket stort. Samtidigt pågår en debatt kring vad ett rimlig bensinpris och en rimlig bensinskatt egentligen är.

Bensinupproret själva anser att bensinen borde kosta 12 kronor litern, inklusive alla skatter. Detta att jämföra med de nära 17 kronor som gäller idag (ännu högre på vissa håll). Moderata Ungdomsförbundet skriver i denna debattartikel att de tycker 10 kronor litern är en rimlig nivå om bilismen ska bära sina egna kostnader för infrastruktur, olyckor och miljöpåverkan. De har faktiskt högst rimliga sakargument för sin linje. Andra debattörer vill tvärtom göra kraftiga höjningar av beskattningen av just miljöskäl.

När man diskuterar detta ämne ska man samtidigt veta att bensinskatten är en viktig intäktspost i statens budget, och ger över 9 miljarder i skatt varje år. Det gör att en sänkning måste finansieras på något sätt. Och en skattesänkning på bensin måste ställas mot andra viktiga skattesänkningar. Personligen tror jag väl inte att vare sig 10 kronor eller 12 kronor är helt realistiskt. Men det är inte heller rimligt att fortsätta med ständiga kraftfulla höjningar av bensinskatterna. Det har marinell betydelse för att få oss att köra mindre - de flesta kör inte för att det är kul, utan för att man måste. Och det måste man oavsett bensinpris. Bilismen är helt enkelt en kassako för staten.

Den 1 juli sänks bensinskatten för första gången på många år, i och med att M/KD-budgeten slår igenom. Vi talar dock om en marginell sänkning, ca 15 öre per liter. Anledningen är att vår budget tog bor det så kallade "överindexeringen" av bensinskatten, alltså den automatiska höjning utöver inflationen som regeringen tidigare infört. Tyvärr tänker S-MP-C-L höja tillbaka denna skatt nästa årsskifte och dessutom höja den ytterligare.

Prioriteringen just nu måste vara att först och främst ta strid mot nya kraftiga skattehöjningar. Om man anser sig behöva höja skatten av miljöskäl (jag delar alltså inte den åsikten, det finns bättre sätt att stimulera nya miljövänliga fordon) så är det minsta kravet att man samtidigt sänker skatten motsvarande på lön och pension. I annat fall blir den "gröna skatteväxlingen" bara en "grön skattehöjning".

Jag anser att vi också behöver diskutera att begränsa bensinskatten, exempelvis genom att kompensera för att vi lägger moms på skatten. De flesta inser att vi idag har en beskattning av bensin och diesel som upplevs som orimlig. Då måste politiken lyssna. Argumentet att hög bensinskatt gör att vi kör mindre håller som sagt enligt min åsikt inte.
 


Möte med delar av den moderata kampanjledningen

2019-05-21I dag träffades delar av den moderata kampanjledningen inför EU-valet, tillsammans med vårt förstanamn Tomas Tobé och vår partiledare Ulf Kristersson på takterrassen på partikansliet på Blasieholmen i Stockholm. På plats fanns också en del av våra aktiva opinionsbildare i partiet och partiet närstående, och jag var särskilt inbjuden som en av de mer aktiva moderaterna i sociala medier. Det blev en del bra diskussioner om hur vi utnyttjar de sista dagarna av valkampanjen på bästa sätt.

Opinionsmätningarna spretar något alldeles väldigt och valdeltagandet verkar bli lika lågt som tidigare, så det här valet kan sluta precis hur som helst. Men kampviljan är god och massor av moderater är ute och kampanjar för fullt just nu. Vi har de bästa valbudskapen jag varit med om under de fem EU-val jag kampanjat i, och entusiasmen bland partiarbetarna är betydligt bättre än tidigare EU-val. Dessutom har vi ett utmärkt förstanamn i Tomas Tobé som gör ett riktigt hästjobb för att dra valrörelsen. Jag tror det kan bli riktigt bra det här! I morgon finns jag i valstugan på Stora Torget i Borås från ca 12-14. Välkommen förbi och prata politik! 
 


Därför förtjänar moderaterna din röst i EU-parlamentsvalet

2019-05-21

I går presenterade Moderaterna sin valplattform för EU-valet. Jag har gjort en egen sammanfattning av moderaterns EU-politik, där jag också kommenterar lite hur andra partier ser på en del frågor:

 

Trygghet och kamp mot kriminalitet och terrorism  

De problem vi har i Sverige med gängkriminalitet, bostadsinbrott och stölder har tydliga kopplingar till gränsöverskridande brottslighet. Utländska stöldligor ligger exempelvis bakom hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. Det ska bli stopp på det. Därför ska det europeiska polissamarbetet stärkas för att bekämpa stöldligor och smuggling av narkotika och vapen. Den fria rörligheten ska inte gälla kriminella. EU-medborgare ska avtjäna fängelsestraff i sina hemländer och EU-medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas och inte tillåtas att återvända till Sverige. Genom kraftfulla insatser på EU-nivå kan vi upprätthålla lag och ordning bättre – och göra Sverige och Europa tryggare. 

Europasamarbetet måste användas bättre i kampen mot våldsbejakande extremism och internationell terrorism. De som vill attackera vår frihet, vår demokrati och vårt sätt att leva ska motarbetas med full kraft. Det krävs riktade satsningar för att stärka arbetet mot terrorism.  

Tryggheten och säkerheten inom Europa påverkas också av det osäkra läget i omvärlden. Genom ett fördjupat samarbete i utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken kan vi starkare möta den här utvecklingen. 

EU är en värderingsgemenskap. I ett tryggt Europa är det en självklarhet att alla människors fri- och rättigheter respekteras – oavsett kön, sexuell läggning eller religion. I flera av EU:s medlemsländer går utvecklingen tyvärr åt fel håll. Det måste få konsekvenser. Demokratin och rättsstatens principer måste alltid försvaras. Moderaterna och vår partigrupp EPP har varit tydliga med att partier som inte respekterar dessa värderingar inte är välkomna. I den socialistiska gruppen däremot är man inte lika noggranna, och socialdemokraterna engagerar sig alldeles för lite i denna fråga.


Miljöpolitik, skogspolitik, jakt och jordbruksfrågor

Moderaterna vill att Europas miljösamarbete ska bli ännu bättre. Varje satsad krona måste göra största möjliga nytta och fokusera på de allvarligaste problemen.

Stora delar av Europa är idag beroende av kolkraft eller rysk gas. Detta är mycket miljöskadligt, både vid brytning av kol och vid förbränning av kol och gas. Detta alldeles oavsett vad man har för åsikt i klimatfrågan. Samtidigt kan vi inte idag skapa en trygg elproduktion baserat på endast förnybar energi. Det behövs en trygg baskraft i form av vattenkraft och kärnkraft. Kärnkraften är helt avgörande för att skapa en stabil elförsörjning under överskådlig tid, och därför är den moderata linjen att behålla dagens kärnkraft och satsa på vidareutveckling av ny kärnkraft i framtiden. Vi vill därför fördubbla EU:s satsningar på forskning kring kärnkraft, skapa en gemensam EU-standard för ny kärnkraft (vilket sänker kostnaden att bygga) och skapa förutsättningar för att exportera mer el inom EU.

Intressant i denna debatt är att beräkningar från FN:s klimatpanel visar att det behövs mer kärnkraft för att klara energiförsörjning och klimatmål. Det märkliga är att i just denna fråga väljer både Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna att inte lyssna på IPCC. Samtidigt åberopar man IPCC i alla andra sammanhang. Och för min del är frågan enkel - även om man har en kritisk inställning i klimatfrågan så borde alla inse behovet av en stabil elförsörjning. Och då behövs kärnkraften.

Moderaterna vill också se stora satsningar på havsmiljön. Östersjön är ett av världens mest förorenade innanhav. Nedskräpningen och övergödningen måste minska genom ett gemensamt arbete i Europa.  

Skogen kan användas för grön omställning. Att mer makt över den svenska skogen flyttas till EU är ett hot mot det aktiva svenska skogsbruket. Vi värnar äganderätten och det nationella självbestämmandet över den svenska skogen. och står upp för detta i EU. Moderaterna anser också att alla beslut om jakt och rovdjursförvaltning ska fattas i Sverige, inte i EU. Vi kommer också att slåss i riksdagen för att genomförandet av EU:s vapendirektiv läggs på absolut miniminivå.

Livsmedelskedjan ska vara säker och hållbar genom bättre kontroller. Djurskyddet ska vara starkt och konsumenter ska kunna vara trygga med de varor som finns. Bevisat farliga ämnen ska fasas ut ur konsumentprodukter. EU:s gemensamma jordbrukspolitik behöver reformeras och mindre pengar läggas på jordbruksstöd. Moderaterna står bakom EU:s förslag att minska jordbruksstödet med 5%. Samtidigt måste lantbrukarna få bättre villkor genom sänkta nationella skatter och mindre regelkrångel. Svenska bönder klarar att konkurrera om bara spelreglerna är lika för alla.


Migrationspolitik och kontroll över Europas gränser

Varken Europa eller Sverige har en fungerande invandringspolitik. Sverige behöver en lagstiftning som är stram, långsiktigt hållbar och anpassad efter hur integrationen fungerar. Samtidigt behöver Europa en mer kontrollerad och förutsägbar invandring. Vi vill stärka EU:s yttre gräns och vill att rätten till asyl prövas direkt vid EU:s gräns. En effektiv och rättssäker prövning av asylansökan vid EU:s yttre gräns har flera fördelar. Asylrätten värnas, samtidigt som snabbare beslut möjliggörs. Risken minskar också för att den som nekats asyl ändå stannar kvar i skuggsamhällen. 

I migrationspolitiken måste ett nej alltid vara ett nej. Det innebär att den som har nekats asyl ska återvända. Det behövs ett bättre fungerande återvändande för de som inte har rätt att stanna i Europa. 

Sverige kan inte fortsätta ta ett för stort ansvar för invandringen till Europa. Det ansvaret måste fördelas rättvist. Invandringen till Sverige behöver minska, om vi ska klara av integrationen. Den som vill komma till Europa för att arbeta, göra rätt för sig och bidra ska dsäremot alltid ha möjligheter att göra det, särskilt högkvalificerad arbetskraft såsom experter och talanger. 

Moderaterna anser att exempelvis Rumänien och Bulgarien inte ska få bli en del av Schengensamarbetet (avskaffade inre gränskontroller och passfrihet mm) förrän man visar att man kan hantera den utbredda fattigdomen i sina länder som driver människor att åka till andra länder för att bland annat tigga eller arbeta svart. 


Företagsamhet, fri rörlighet och frihandel

Samarbete med andra länder lägger grunden för Sveriges gemensamma välstånd, en stark ekonomi och fler svenska jobb. Som ett relativt litet och mycket handelsberoende land, i utkanten av Europa, behöver vi samarbeta med andra länder. EU:s inre marknad och den fria rörligheten är en stor tillgång för Sverige. Tillväxten och framtidstron i Europa måste öka.

De flesta av jobben och mest tillväxt finns i dag inom tjänstesektorn, men för just tjänster fungerar den inre marknaden inte särskilt väl. Den inre marknaden behöver fungera lika bra för tjänster som för varor, och Europa ska leda digitaliseringen. 

Entreprenörer, särskilt småföretag, runt om i EU drabbas av en omfattande regelbörda. Det måste förändras. Regelkrångel och byråkrati behöver minska.  Moderaterna vill att EU tar bort 1.000 onödiga EU-regler.

Färre tullar och handelshinder bidrar till att fler länder kan resa sig ur fattigdom, till ett växande globalt välstånd och till ökad fred och säkerhet. Frihandel gynnar företagande och entreprenörskap. EU har en viktig roll för att vara en motkraft mot det handelskrig som just nu pågår mellan USA och Kina. EU har en viktig roll att spela för att fortsätta skapa möjligheter för ökad handel över gränserna. Sverige ska driva på för att EU sluter fler frihandelsavtal. 

Europa byggs starkt genom jobb och företagande, forskning och innovation. Inte genom ekonomisk omfördelning av bidrag mellan medlemsländerna eller skatter på Europanivå. Vi säger därför nej till EU-skatter och vill säkra att den avgift som Sverige betalar till EU hålls nere.  EU behöver samtidigt ökade åtgärder mot skattefusk och skatteflykt.  

Arbetet med att göra Sverige och Europa tryggare handlar också om att motverka oseriösa arbetsgivare, dålig arbetsmiljö, fusk och snedvriden konkurrens. Vi är emot att EU reglerar sociala frågor i medlemsländerna (en "social pelare") och vi vill säkerställa att trygghet och goda villkor råder på arbetsmarknaden utan att kompromissa om den svenska arbetsmarknadsmodellen. Där skiljer vi oss mot bland annat Socialdemokraterna och Liberalerna som accepterar att allt fler beslut läggs över till EU-nivå. 


EU ska lösa gemensamma problem - inte ta över nationella frågor

EU ska bidra till att lösa problem och utmaningar som medlemsländerna har gemensamt. Därför ska områden som brottsbekämpning och miljö prioriteras i EU-budgeten. När det finns gränsöverskridande problem, som inget enskilt land kan hantera ensamt, så är mer Europasamarbete lösningen. Här skiljer vi oss mot V och SD som ger olika besked om hur de ser på EU-samarbetet och EU-medlemskapet.

Vi moderater anser samtidigt att frågor som bättre hanteras nationellt ska EU inte lägga sig i. Detta är något som moderaterna konsekvent stått upp för i EU och det kommer vi fortsätta att göra. Vår syn på EU liknar vår syn på statens uppgifter. EU ska långt ifrån göra eller fatta beslut om allt. Men det EU faktiskt ska göra, det ska göras bra.

Arbetet med att göra Sverige och Europa tryggare handlar också om att motverka oseriösa arbetsgivare, dålig arbetsmiljö, fusk och snedvriden konkurrens. Vi är emot en social pelare som går in och reglerar sociala frågor i medlemsländerna - det är nationella frågor. Vi vill säkerställa att trygghet och goda villkor råder på arbetsmarknaden, utan att kompromissa om den svenska arbetsmarknadsmodellen. Utökade åtgärder mot skattefusk och skatteflykt ska införas.  

Europa byggs starkt genom jobb och företagande, forskning och innovation. Inte genom ekonomisk omfördelning av bidrag mellan medlemsländerna eller skatter på Europanivå. Vi säger därför nej till EU-skatter och vill säkra att den avgift som Sverige betalar till EU hålls nere. Moderaterna står stadigt i denna fråga till skillnad mot ett antal andra partier som svajar i frågan om både EU-skatter och Sveriges EU-avgift. Om/när britterna lämnar EU måste EU:s budget krympas i motsvarande mån. Både Liberalerna och Centerpartiet är i stället öppna för att den svenska EU-avgiften kan ökas. Och Socialdemokraterna svajar i frågan.

När det gäller införandet av EU-skatter säger moderaterna nej. Det talas om europeisk koldioxidskatt, plastskatt, gemensam bolagsskatt, skatt på finansiella transaktioner mm. Vi avvisar allt detta och anser att skatter är en nationell  fråga. Detta till skillnad mot exempelvis Liberalerna som vill införa EU-skatter.


Man ska kunna lita på att en moderat i EU-parlamentet driver moderat politik

Många partier lovade förra EU-valet att agera för att EU skulle arbeta med rätt saker, att motverka överstatlighet och att hålla nere EU-avgiften osv. Saker som de under åren också upprepat i Sveriges Riksdag. Problemet är bara att de inte alltid agerar på samma sätt i EU-parlamentet som i Sverige. De kan säga en sak här och sedan rösta tvärtom i EU.

Moderaternas EU-parlamentariker har på ett mer konsekvent sätt hållit samma linje i EU som den vi moderater driver i Sverige. Vår politik håller ihop och vi har nära kontakt mellan riksdagsledamöterna och våra EU-parlamentariker. Inte minst är jag själv involverad i detta via mitt arbete i EU-nämnden. Man ska kunna lita på att en moderat i EU driver moderat politik.


Borås Tidnings ledarsida var lite sent ute om valet i Australien

2019-05-20

I dag finns denna text på ledarsidan i Borås Tidning där man spekulerar kring valet i Australien som enligt tidningen hålls "på söndag". Nu har ju detta val faktiskt redan hållits, det var helgen som gick. Sannolikt något fel vid pressläggningen.

I ledartexten beskylls den konservativa regeringskoalitionen som "bakåtsträvare" i klimatfrågan, medan den socialdemokratiska oppositionen påstås ha dålig kunskap om den ekonomiska politiken.

Valresultatet blev något oväntat att den konservativa regeringskoalitionen gick framåt och behåller makten medan  Socialdemokraterna backade och partiledaren avgick. Även det gröna partiet backade. I vilken mån valet avgjordes av klimatfrågan eller den ekonomiska politiken låter jag vara osagt, även om det finns internationella nyhetsmedia som hävdar att klimatfrågan avgjorde till de konservativas fördel. Kanske var det så med tanke på att både Socialdemokraterna och Green Party backade. 

Till saken hör att Australien är mycket beroende av kol som energikälla och det är en viktig inhemsk naturresurs med stor betydelse för både samhällsekonomi och sysselsättning. Det är inte säkert att befolkningen ser en regering som "bakåtsträvare" i klimatfrågan bara för att man vill försöka hitta en balans mellan miljövänlig energiproduktion och att skydda jobben i den tyvärr ganska smutsiga kolsektorn. Det är lätt för oss i Sverige att raljera över detta, men i många länder är det en betydligt svårare fråga att hantera politiskt. Samtidigt är det ett faktum att den "bakåtsträvande" konservativa australienska regeringen faktiskt även satsar stort på solenergi och utbyggd vattenkraft.

 


Dags för slutspurt i EU-valkampanjen

2019-05-20


  

Denna vecka går riksdagen på sparlåga, och tanken är att riksdagsledamöterna ska ha möjlighet att kampanja hemma i valkretsarna i stället. Jag vet att en del riksdagskolleger prioriterar att ta lite semester i stället, men för min egen del blir det faktiskt en vecka fylld med politik. Så här ser mitt preliminära veckoprogram ut:

Måndag: Gruppmöte med Markmoderaterna och sedan valkampanj tillsammans under kvällen.
Tisdag: Deltar på ett internt möte med den moderata valledningen och ledande opinionsbildare på kampanjhögkvarteret i Stockholm för att ta höjd för en bra valspurt, där jag själv har en särskilt viktig roll i sociala medier.
Onsdag: Kampanjar med boråsmoderaterna i valstugan i Borås och delar sedan ut flygblad/knackar dörr i Marks kommun.
Torsdag: Deltar jag vid ett mycket intressant bensinskatteseminarium i Riksdagen med Bensinupproret, i arrangemang av moderaternas skattepolitiske talesperson Niklas Wykman. Jag ska också försöka hinna kampanja lite med stockholmsmoderaterna.
Fredag: Ännu ett pass i valstugan i Borås, och lokala aktiviteter i Mark.
Lördag: Någon form av spurtaktiviteter på hemamplan, lite oklart var och hur. 

Parallellt med detta kommer jag att ha ett tydligt EU-valfokus på sociala medier och ge mina bästa argument för varför man dels ska rösta på moderaterna i EU-valet, dels tipsa om några kandidater som jag tycker man kan ge sitt stöd genom ett kryss på valsedeln. Har du frågor om vad moderaterna tycker i olika frågor, eller vill fråga om våra kandidater så når du mig via kontaktformuläret ovan! Valsedlar finns i alla förtidsröstningslokaler och i vallokalerna, och Moderaterna har en enda valsedel som gäller för hela landet.

Glöm nu inte rösta moderat på söndag!

 


Gretahysterin kommer leda till en mer sansad klimatdebatt

2019-05-18

Under över tio års tid har jag fördjupat mig ordentligt i klimatfrågan, rest i världen, träffat forskare, besökt olika konferenser, bjudit in debattörer till riksdagen och läst det mesta jag kommit över i ämnet. Min egen skepsis till klimathotsextremismen har växt hela tiden, men det har känts ganska hopplöst att debattera frågan. Det har liksom varit antingen eller - klimatalarmist eller "klimatförnekare" (världens dummaste uttryck för övrigt - vad betyder det?). Och jag har hela tiden vägrat välja.

Och så plötsligt vände hela debattklimatet! Orsaken heter Greta Thunberg.

Jag upprepar det jag skrivit tidigare om Greta. Jag tycker synd om denna flicka. Hon utnyttjas fullständigt hänsynslöst i ett medialt och politiskt spel. Men samtidigt måste man få rikta kritik mot såväl media som alla de vuxna (?) i hennes omgivning som använder henne på ett helt orimligt sätt, och man måste även få rikta invändningar i sak mot det hon säger, eftersom det nu används av andra för att spetsa till klimatdebatten.

I går fanns en av de absolut bästa artiklar jag läst om den fullständigt urspårade klimathysterin och klimatdebatten och om den sjuka och faktiskt närmast motbjudande dyrkan av Greta Thunberg. Liksom tydligt ifrågasättande av det Thunberg påstår i sak, och som det inte finns något stöd för i forskningen. Till och med ledande alarmistiska klimatdebattörer tar avstånd från en del av det hon säger. Lite oväntat är denna utmärkta artikel publicerad i Aftonbladet, signerad debattören Ann-Charlott Altstadt. Läs, dela och sprid!"Gretahajpen är helt uppåt väggarna skogstokigt galen. Under snart ett år har mer profana skribenter krönt Greta till frälsare då hon lidande har tagit på sig våra klimatsynder, medan Limhamns församling, via Twitter, rakt upp och ner utnämnde henne till Jesu ställföreträdare på jorden. Och i Kyrkans Tidning menar nu Anna Ardin, diakon i Equmeniakyrkan och styrelseledamot i den inflytelserika organisationen Socialdemokrater för tro och solidaritet, på fullaste allvar att Greta är en profet med uppdrag från självaste Gud. Hennes lyckade mission – att sprida sin klimatpanik bland barn och ungdom – stöddes nyligen av 171 psykologer och psykoterapeuter i ett upprop i Expressen,  och DN:s Björn Wiman bjöd därefter över genom att förklara hela befolkningens ökade behov av psykofarmaka som en adekvat kollektiv reaktion på klimatångest."

Jag hade inte kunnat uttrycka det bättre själv. Men kan ju lägga till att galenskaperna fortsätter. Nu har ett belgiskt universitet dessutom beslutat sig för att utse Greta Thunberg till hedersdoktor. Snacka om att devalvera doktorstiteln om man ger den till en 16-åring som knappt gått ut grundskolan och helt saknar naturvetenskaplig utbildning. Hon är även nominerad till Nobels fredspris och pryder förstasidan på senaste numret av Time Magazine...

Men Gretas mediala framfart har som sagt fått effekt. Något nytt har hänt i klimatdebatten. Allt fler tar nu öppet avstånd från extremismen och domedagsprofeterna och både politiker och journalister vågar äntligen ifrågasätta. Gretas extrema överdrifter och den helt "skogstokiga" dyrkan av henne har helt enkelt blivit för mycket för normala människor. När världsledare och svenska partiledare gör allt för att få posera tillsammans med en 16-åring som drivs av personlig ångest för att hon blivit lurad att jorden håller på att gå under börjar normalt tänkande människor dra öronen åt sig. När hon utmålas som ett profet, Jesus ställföreträdare och blir utnämnd till hedersdoktor så börjar människor skratta befriande åt galenskaperna. Äntligen vågar man ta bladet från munen och säga vad man egentligen tycker om klimatextremisterna!

Allt fler verkar nu inse att klimatextremismen är mycket farligare än det eventuella klimathotet. Både för samhällsekonomi, demokrati och förtroendet för vetenskapen. Och allt fler inser att klimatextremismen är ett vänsterprojekt vars syfte är att kontrollera och begränsa människorna, höja skatterna och bekämpa marknadsekonomin. Fler och fler journalister och skribenter vågar öppet lufta kritik mot klimatalarmismen, och fler forskare vågar ifrågasätta extremismen. Jag märker också inom politiken att allt fler nu öppet vågar framföra sin kritik, och jag tror det bara är en tidsfråga innan flera partier kommer inta en mer nyanserad linje i frågan.

Och tänk - allt är faktiskt Gretas förtjänst!

 


Min "klimatförnekarblogg" var ett av diskussionsämnena i SVT Forum :)

2019-05-17

Jag fick tips i dag. I tisdags sändes ett program i SVT Forum där mediaföreträdare diskuterade hur man i praktiken skulle skärpa klimathotsaktivismen ytterligare från medias sida. Hela inslaget hade ett tydligt fokus - medias uppgift är att skrämma medborgarna om klimathotet. Flera av journalisterna och medieföreträdarna hade uppenbarligen en tydlig agenda där man ska uppfostra svenska folket och samtidigt kväsa och "avslöja" dem som har en avvikande mening.
Döm om min förvåning när Borås Tidnings egen klimataktivist Jan Lindsten ingick bland de intervjuade, och ämnet var bland annat hans "granskning" i Borås Tidning av mina blogginlägg i klimatfrågan! Utfrågaren kallade rent av min blogg för en "klimatförnekarblogg". Ganska kul, med tanke på att det mesta jag skriver handlar om helt andra saker. Sedan följde en utläggning där Jan Lindsten beskrev hur viktigt det var att "granska alla mina felaktigheter i klimatfrågan" och att "hela Borås Tidnings redaktion varit engagerad i arbetet" (!). Enligt Lindsten är jag en skicklig skribent vilket gjorde arbetet svårare. Man tackar!

Med tanke på att Lindsten och BT:s redaktion tydligen lagt så oerhört mycket tid på att granska min blogg var det fascinerande att de inte lyckades hitta ett enda blogginlägg med faktafel. Jag tar det som en komplimang och ett bevis på att jag har bra underlag om det jag skriver i klimatfrågan. Och lite smickrad är jag såklart över att vara föremålet för debatt i SVT Forum.

För min del har det varit helt fantastiskt att uppleva gensvaret efter BT:s tre sidor stora artikel om mig och den helsida jag fick att själv förklara min syn på frågan. Jag vet inte hur många som kommit fram till mig, eller ring eller mailat och sagt att när de läste min artikel förstod det hur saker hänger ihop och inser att jag har rätt. Och ber mig stå på mig i debatten. Faktum är att BT:s stora artikel gett mig en stor legitimitet som klimatdebattör som jag inte haft tidigare. Jag insåg såklart att det kunde bli så detta när jag fick chansen att utveckla mina tankar på en helsida i BT, men det blev långt över förväntan. Jag tror Borås Tidning och klimatalarmist Lindsten skulle ångra sin artikel bittert om de visste vilken effekt den haft på mobilisering mot klimatextremism och klimataktivism. 

 


I dag väcker vi misstroendeförklaring mot Annika Strandhäll (S)

2019-05-16

I förrgår beskrev jag utförligt varför socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) borde avgå. Moderaterna beslutade igår att vi skulle väcka en misstroendeförklaring mot Annika Strandhäll i samband med statsministerns frågestund idag, och jag var en av de moderata ledamöter som under diskreta former samlades utanför gruppledare Billströms rum i går eftermiddag och undertecknade denna begäran (nedan). Det krävs 35 underskrifter (10% av riksdagsledamöterna) för att väcka talan om misstroende mot ett statstråd. Ovan meddelar Ulf Kristersson att vi lämnat in vår begäran.

Det är allt tydligare att socialförsäkringsministern avsatte Försäkringskassans generaldirektör av rent politiska skäl, och dessutom har ministern gett så många motstridiga svar på olika frågor och dessutom beskyllts av flera tunga personer inom Försäkringskassan för att ha talat osanning i KU. Vårt tålamod är slut. Det är riksdagen som uttalar om man har förtroende för en minister eller inte, och det är inte på något sätt kopplat till vad KU eventuellt kommer fram till vid sin granskning. Nu återstår att se om vi får stöd för vår misstroendeförklaring. KD har bekräftat att man stödjer denna, och nu får vi se vilka andra partier som eventuellt ställer sig bakom vår begäran.

 


Det borde gå att få majoritet för en mer positiv svensk kärnkraftslinje

2019-05-15
 I dag skriver partiledarena för Moderaterna och kristdemokraterna på DN debatt att våra partier vill satsa på kärnkraft för att klara energimålen och en trygg energiförsörjning.

Bland förslagen i debattartikeln finns bland annat ökade resurser för kärnkraftsforskning, gemensamma EU-regler för godkännande av kärnkraft inom unionen, samt att Sverige ska driftförlänga befintliga kärnlkraftsreaktorer samt utveckla en färdplan för fjärde generationens kärnkraft (den generation som kan återanvända gammalt avfall för energiproduktion samtidigt som lagringstiden för detta avfall blir dramatiskt kortare).

Jag välkomnar verkligen detta besked, det är något jag som bekant argumenterat för ett antal gånger i tidigare blogginlägg genom åren. Och som boende nära ett av Sveriges kärnkraftverk, Rimnghals, tycker jag det är en riktigt dålig idé att stänga ned två av de fyra reaktorer som är i drift på detta kärnkraftverk. Att uyppgradera dessa två reaktorer och köra dem vidare ett antal år vore en mycket bra första åtgärd.

I dag har också både Sverigedemokraterna och Liberalerna välkomnat den nya linjen från M och KD. Tillsammans får våra fyra partier visserligen inte majoritet i riksdagen för en ny kärnkraftlinje (det fattas några mandat), men det borde finnas många Socialdemokrater som också vill trygga energiförsörjningen för den svenska basindustrin och de svenska hushållen. Jag är övertygad om att det skulle gå att skapa majoritet för detta i riksdagen. Tre mindre partier (MP, C och V) kan inte tillåtas blockera svensk energipolitik.
 


Hur länge kan socialförsäkringsminister Strandhäll sitta kvar?

2019-05-14Skandalhärvan kring socialförsäkringsminister Annika Strandhäll växer. Ny beskylls hon för att ha ljugit inför konstitutionsutskottet i två olika brev. Det ena kom från två tidigare toppchefer på Försäkringskassan, det andra från en tidigare internrevisor på myndigheten.

Det finns väldigt myckert konstigt kring förflyttningen av tidigare generaldirektölren Ann-Marie Begler. Det verkar uppenbart att hon sparkades som generaldirektör av politiska skäl före valet för att regeringen skulle få en syndabock i sjukförsäkringsfrågan. Strandhäll har för bland annat konstitutionsutskottet angett att Ann-Marie Begler fick lämna sin tjänst på grund av bristande samverkan. Samtidigt har Försäkringskassans dåvarande styrelseordförande Birgitta Böhlin framfört i media att hon inte kan påminna sig att brister i myndighetens samverkan varit uppe till diskussion med departementets ledning. Dessutom uttryckte Strandhäll själv vid en pressträff i anslutning av beslutet att ”Det uppdrag Ann-Marie fick för tre år sedan har hon utfört väl och hon har hanterat de utmaningar som ha mött henne. Ann-Marie har målmedvetet arbetat för en rättssäkerhet i verksamheten med ordning och reda”. Allt detta kan ju inte vara sant samtidigt. Strandhäll har dessutom för bland annat konstitutionsutskottet angett att generaldirektören Ann-Marie Begler lämnade sin tjänst hos Försäkringskassan frivilligt. Detta har dementerats av Ann-Marie Begler. Hon säger att förflyttningen skedde mot hennes vilja.

I efterdyningarna av medias uppmärksammande av turerna kring förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler har det i media kommit uppgifter om att tf generaldirektören vid Försäkringskassan därefter skulle ha blivit varnad för ”allvarliga konsekvenser” om Försäkringskassan i framtiden lämnar ut handlingar och mötesanteckningar som journalister begär ut. Statsrådet Strandhäll har i media framfört att hon är säker på att det inte förekommit några påtryckningar mot Försäkringskassan från Regeringskansliet. Samtidigt säger hon att hon inte har kännedom om huruvida de omtalade kontakterna mellan Regeringskansliet och Försäkringskassan ägt rum. Hur kan hon vara säker på att det inte förekommit några påtryckningar samtidigt som hon inte har kännedom om några kontakter förekommit överhuvudtaget i frågan? Man undrar ju också vilka offentliga uppgifter Strandhäll och hennes departement är så oroliga att media ska få ta del av? Man funderar ju också över hur ofta Regeringskansliet försöker använda påtryckningar mot myndigheter för att stoppa utlämnande av allmänna handlingar till media?

Respekten för grundlagen är dessutom central för regeringen och regeringskansliet. Bland dessa frågor finns  offentlighetsprincipen och utlämnandet av allmänna handlingar. Att det ens råder tveksamhet kring synen inom regeringskansliet på dessa regler väcker allvarliga frågetecken. Kan vi lita på att Regeringskansliet efterlever grundlagens regler om offentlighetsprincip och utlämnande av allmänna handlingar? Och kan vi lita på att Försäkringskassan (och andra myndigheter) i framtiden lämnar ut allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen? Kan vi lita på att de anställda vid Försäkringskassan och andra myndigheter slipper påtryckningar när de försöker följa grundlagens regler?

Socialförsäkringsministern har snärjt in sig i alltför många motstridiga uppgifter för att kunna tas på allvar. Detta måste rimligen få konsekvenser för henne.


Vi svarar Bensinupproret

2019-05-14

I dag svarar vi Bensinupproret i Borås Tidning. Deras företrädare undrade hur vi moderater tänker kring bensinskatterna framöver. Vår prioritering är först och främst stt försöka stoppa nya dramatiska skattehöjningar på bensin. Nästa steg borde vara att börja sänka skatten i stället, och det är något jag och mina kolleger argumenterar för internt i vårt parti just nu..


 

Jag är stabilt en av Sveriges främsta opinionsbildare i sociala medier

2019-05-13

I dag skrev Aftonbladet om Bumblewings ranking av opinionsbildare i sociala medier, och den kraftiga dominansen från högersidan i politiken. Själv avancerade jag till en sjätteplats på denna lista förra veckan. Och topp tre av riksdagsledamöterna.


 

Dags att lyssna på Bensinupprorets över 450.000 medlemmar

2019-05-13

I vintras startade jag och tre moderata riksdagskolleger Riksdagens Bilnätverk. Vi har idag medlemmar från de tre största partierna, M, S och SD, och vi hoppas på fler partier efterhand. När vi tog initiativet att dra igång detta nätverk var vårt huvudsyfte att få igång en ordentlig samhällsdebatt om bilens betydelse i vårt stora glesbefolkade land. Det har lyckats långt över förväntan och vårt nätverk har också fått ett enormt geomslag i media. Nätverket syftar till att lyfta alla frågor som rör bil och bilresande, och har inte något ensidigt fokus på endast bensin och dieselskatter. Vi är positiva till bilar som går på andra bränslen, och bejakar den tekniska utvecklingen. Men självklart är kostnaderna för bilägande och bilkörande en viktig del av bilnätverkets arbete, och i dagsläget är bensin och dieselpriserna en av de viktigaste kostnaderna för de flesta bilägare. Därför är bränsleskatterna naturligtvis också en prioriterad fråga för oss.

När vi startade vårt bilnätverk visste vi ju inte att det även skulle startas ett bensinuppror. Men det ganska nystartade Bensinupproret 2,0 växer. Enligt Facebook har man nu imponerande 452.000 medlemmar, och administratören skriver att det kommer 10.000 nya anmälningar varje dygn. Engagemanget visar att ilskan över extrema bensinskatter växer, och detta måste politiken ta på allvar. Själv stödjer jag självklart bensinupproret, och är glad över att svenska folket äntligen reagerar över hur den extra svenska "klimatpolitiken" slår mot vanligt folk. Jag tror att detta bara är början.
 
Jag får ofta frågan vad moderaterna vill göra åt de höga bensinskatterna. Vårt svar är att vi just nu prioriterar att försöka stoppa ytterligare orimliga skattehöjningar på bensin och diesel. I den budget Moderaterna och Kristdemokraterna fick igenom i riksdagen stoppade vi den automatiska årliga höjningen av bensinskatten utöver inflationsjustering. Det gör att bensinskatten är lägre idag än vad den skulle varit med regeringens budget. Tyvärr har S, MP, C och L beslutat att återgå till den tidigare årliga uppräkningen av skatten från och med nästa år, och då väntas kraftig höjning.

Ett nytt hot är den omfattande ”gröna skatteväxling” som samma partier utlovar. Grön skatteväxling brukar tyvärr betyda att man höjer skatter på energi och resor, men utan att sänka andra skatter. Det kommer självklart att bli nästa politiska strid.
Grön skatteväxling fungerar dessutom inte om man tänker logiskt. Att basera en skattebas på något man vill ska konsumeras mindre leder ju till att skatteintäkterna efterhand minskar. Och då måste man höja andra skatter i stället.

De 450.000 medlemmarna i Bensinupproret visar att inte minst landsbygdens folk har tröttnat. Jag inser att Sveriges bilägare inte kommer att nöja sig med att vi försöker bromsa fortsatta skattehöjningar på bensin och diesel. Man vill självklart se sänkt skatt. Så även om vi moderater just nu lägger kraften på det akuta hotet om ännu högre beskattning av bensin och diesel, måste vi enligt min åsikt också visa att vi faktiskt också vill sänka dagens höga beskattning.

I dag betalar vi först punktskatter på bensinen/dieseln och sedan läggs moms på alltihop. Att lägga moms på skatten har jag alltid tyckt är orimligt. En idé vore ju att slopa denna dubbelbeskattning. Det får bli mitt eget inspel i debatten för att åstadkomma ett lägre bensinpris.
 

Västsvenska moderater vill utreda slöjförbud för barn i skola/förskola

2019-05-12

Vid gårdagens förbundsstämma med Moderaterna i Västra Götaland antogs med mycket stor majoritet ett förslag om att utreda möjligheten att förbjuda slöja och heltäckande klädsel på flickor upp till 15 år i förskola och skola.
 
Jag gick själv upp i debatten och försvarade förslaget. Men jag föreslog samtidigt avslag på ett tilläggsförslag om att även utreda möjligheten att förbjuda slöja och heltäckande klädsel på vuxna på allmän plats.
 
Jag anser att det finns goda skäl att låta barn vara barn. Barn väljer inte fritt om de ska bära slöja eller inte, det avgör föräldrarna. Att vårt samhälle ska respektera detta förtryck av flickor är orimligt, skolan ska ge alla barn möjlighet att utvecklas och delta i alla aktiviteter. Ett förbud gör det också lättare för mer moderna och sekulära föräldrar att stå emot grupptrycket i sina kulturer när det gäller att tvinga flickor bära heltäckande klädsel.
 
Jag är inte främmande för att även diskutera slöjförbud för anställda i offentlig tjänst. Det är exempelvis lika viktigt att lärare är obeslöjade som att barnen är det. Samma sak inom sjukvård, äldreomsorg, men också hos myndigheter – den offentliga verksamheten ska vara sekulär och fri från religiösa symboler och klädsel. Däremot är jag helt avvisande till att politiker ska reglera hur vuxna klär sig på sin fritid – det har helt enkelt inte politiken med att göra. Samma sak gäller anställda i privata företag – där är det företagsledningen som avgör hur arbetsklädseln ska se ut. Som moderater måste vi veta var gränsen går för det politiken reglerar och det människor bestämmer själva.
 
Förslaget om att skydda barnen från religiöst förtryck och hedersförtryck är dock mycket bra, och jag är övertygad om att moderaterna kommer att ta till sig detta förslag och ta beslut om samma sak även på kommande partistämma. Men kanske kan vi också agera snabbare än så genom att driva frågan i riksdagen i närtid.
 

Moderata förbundsstämmor tog tuffa beslut om Public Service

2019-05-12

Den interna moderata kritiken har varit stark mot att moderaterna i princip villkorslöst stödde införandet av den nya public service-skatten i höstas. Det var ju bara jag som bröt partilinjen genom att avstå i riksdagsvoteringen. Mitt motiv för att avstå har jag utvecklat på bloggen tidigare, liksom alla turerna kring Public Service-skatten och min roll i utredningen..
 
Sedan beslutet om den nya public service-skatten togs har många moderater runt om i landet hört av sig. Och i takt med att vi upplever allt fler kraftigt vänstervinklade inslag i framförallt SVT så har ilskan växt. Det har känts som om Public Service efter att ekonomin tryggats för många år framåt inte längre bryr sig nämnvärt om kritiken för en tilltagande politisering. Uppenbarligen tar man inte kritiken på allvar. Samtidigt ser vi hur svenska folkets förtroende för Public Service, faller, även om det fortfarande är ganska högt. Men det är främst bland dem med sympatier på vänstersidan som förtroendet är stort.
 
Både i Stockholm och i Västra Götaland har moderata motioner lämnats in inför årets lokala förbundsstämmor om att på olika sätt begränsa eller krympa SVT/SR. Jag vet inte riktigt hur det ser ut i andra moderata länsförbund, men det finns säkert liknande motioner i på fler håll.
 
På Stockholmsmoderaternas förbundsstämma igår fick MUF majoritet för det mycket drastiska förslaget att helt avskaffa Public Service och att slopa public service-avgiften. Ett beslut som jag personligen tycker är både olyckligt och ogenomtänkt, och som jag knappast tror att moderaterna kommer att följa på nästa partistämma. Det finns många moderater som vill behålla Public Service, och det finns goda skäl att ha kvar SVT, SR och UR i någon form, inte minst för krisinformation, men även som alternativ till reklamfinansierade kanaler och som en del av mångfalden i media. Public Service finns i de flesta västerländska demokratier.  
 
På MVG:s (Moderaterna i Västra Götaland) förbundsstämma i går togs ett mer balanserat beslut. Dels att ”avskaffa eller minimera public service-skatten”, dels ”verka för att uppdragen för SVT och SR begränsas”. Det sista var ett kompromissförslag från mig, som både förbundsstyrelsen och sedan förbundsstämman ställde sig bakom (det fanns andra mindre lyckade formuleringar där man mer detaljerat ville reglera vad för program som ska sändas - det är något jag bestämt anser att politikerna inte ska göra). Vi föreslår alltså inte avveckling av Public Service, men väl att verksamheten ska begränsas mot idag, vilket också gör kostnaderna lägre. Public Service omsätter idag ca 8,5 miljarder varje år, vilket är gigantiska summor. Att ifrågasätta omfattningen är en självklarhet. Vi moderater i Västra Götaland tar däremot som sagt inte ställning i beslutet till vad som ska sändas – det är inte politikens sak att försöka påverka detta. Däremot är det fullt rimligt att diskutera omfattning och kostnad, och det borde gjorts innan vi tog beslut om den nya public service-skatten. Som jag tidigare påtalat togs besluten i fel ordning på grund av regeringens direktiv. Först finansiering, sedan verksamhet och omfattning. 

Beslutet om public service-skatten på vår stämma innebär att man antingen kan finansiera ett bantat Public Service via statsbudgeten i stället, eller att man kan sänka public service-skatten jämfört med dagens nivå. Jag tycker vårt beslut är ett bra inspel till vår kommande partistämma. Från moderat sida behöver vi dessutom tillföra ytterligare några saker. Dels en betydligt kraftfullare granskningsverksamhet när det gäller saklighet och opartiskhet, dels kraftfulla ekonomiska sanktioner vid brott mot dessa villkor. Kännbara ekonomiska påföljder är nog enda sättet att tvinga SVT/SR att ta ansvar för sin politiska opartiskhet. 

Det är bra att moderaterna nu äntligfen sätter ned foten. Det var det jag hade önskat tidigare, inte minst av min egen riksdagsgrupp. Att stå ensam mot partilinjen var inte alls roligt. Men nu känns det som om utvecklingen går i den linje som jag förespråkade både under utredningen och även efter denna. Om vi inte skapar en legitimitet och återställer ett brett förtroende för Public Service i alla politiska läger kommer det att sluta med att hela Public Service till slut avvecklas.    
 

Förbundsstämma med Moderaterna i Västra Götaland

2019-05-11

I dag hade Moderaterna i Västra Götaland Förbundsstämma i Skövde. Jag deltog som ombund för Markmoderaterna. Förutom val av ny förbundsstyrelse, där Johan Abrahamsson från Mariestad tog över ordförandeskapet efter Johnny Magnusson så togs flera intressanta politiska beslut på stämman. Jag återkommer till några av dessa i följande inlägg, ett par frågor där jag själv var uppe i talarstolen. 

Därför ska Sverige inte gå före i klimatpolitiken

2019-05-11

I samhällsdebatten har det blivit närmast ett mantra att "Sverige ska gå före" i klimatpolitiken och att vi ska "vara ett föredöme för andra länder" så att "andra länder följer efter". Man säger också ofta att "det kostar att rädda klimatet". Dessa resonemang är helt enkelt orimliga.

Den första invändningen är såklart att ingen ens har gjort det sannolikt att minskade utsläpp av koldioxid överhuvudtaget kan stoppa eller dramatiskt dämpa klimatförändringar. Det är bara något man tror och hoppas. Men låt oss för en stund anta att minskade utsläpp verkligen stoppar klimatförändringarna och att de stora naturliga klimatvariationerna helt har upphört.

Då kommer nästa problem. Sverige står ensamt för en försumbar del av jordens koldioxidutsläpp. Självklart kan inte Sverige ensamt påverka jordens klimat. Att säga att "det kostar att rädda klimatet" blir därför tomma ord - Sverige KAN INTE "rädda klimatet". Världens totala koldioxidutsläpp fortsätter att öka, och flera stora länder såsom Kina och Indien bygger nya kolkraftverk hela tiden för att klara sin energiförsörjning.
Vissa säger att om andra länder inte får ned sina utsläpp måste vi i Sverige anstränga oss ännu mera. Det är ett ännu farligare resonemang. 
Även om vi i Sverige till enorma kostnader skulle lyckas att dramatiskt minska våra utsläpp så skulle det inte ge någon effekt alls globalt. Det enda vi uppnår är att vi blir fattigare, att skatterna stiger, att företag tvingas lägga ned och att det blir extremt dyrt att leva på den svenska landsbygden när transportkostnaderna stiger. Den globala klimatnyttan blir däremot försumbar.

Men är det då inte bra om Sverige blir ett föredöme för andra? Kommer inte andra att ta efter oss? Detta är en extremt naiv förhoppning från svenska politiker. I Indien och Kina handlar det inte om att titta på Sverige och lära sig, utan det handlar om att snabbt tillgodose samhällets behov av energi. Och det sker till stor del med mer kolkkraft. I andra länder i vårt närområde tittar man kanske mer på vad vi gör, inte minst inom EU. Men för dessa länder är nog snarare Sverige ett avskräckande exempel. Vi har nu världens i särklass högsta koldioxidskatt och trots detta ökar utsläppen. Vi som tidigare hade en trygg och helt utsläppsfri elproduktion (vattenkraft och kärnkraft) upplever nu att kärnkrften fasas ut samtidigt som vi ska basera elproduktionen på ojämn produktion från exempelvis vindkraft och solkraft. När inte detta räcker till tvingas vi importera el från andra länder, inte sällan med inslag av el tillverkad av kolkraft. Hela energimarknaden är snedvriden på grund av subventioner/straffbeskattning och samtidigt är elnätet eftersatt. Att svenska städer säger nej till företagsetableringar på grund av risk för elbrist är knappast ett föredöme för omvärlden. Inte heller ett helt berättigat uppror mot bensinskatterna. Till detta komemr att hushållens kostnader för el och elnät ökat dramatiskt, dels till följd av skatter och tvångssubvention av nya energikällor, dels till följd av att elnätskostnaderna stiger när avlägsna vindkraftparker ska anslutas till elnätet. Sverige är verkligen inget föredöme.

Sverige borde självklart deklarera att vi inte ska göra mer än vi redan gör. Alla meningslösa "klimatsatsningar" borde omedelbart upphöra, kärnkraften bevaras, produktionen av basel tryggas, elnätet förstärkas, elskatten sänkas och bensinskattehöjningarna stoppas. Om vi vill att människor ska gå över till el som energikälla i stället för bensin och olja så bör vi i stället göra elen billigare och eldistributionen säkrare. I dag gör vi tvärtom. Det är logiskt sett en återvändsgränd. Och definitivt inget föredöme för omvärlden.

Sanningen är att den destruktiva "klimatpolitiken" ifrågasätts allt mer. Bensinskatteupproret är bara början. Svenska folket börjar tröttna på en ologisk energipolitik som styrs av några små extrema partier i Sveriges riksdag (V, MP och C). Det börjar bli dags att sätta ned foten. 

 

Socialdemokraterna backar från försvarssatsningarna

2019-05-10I dag spräckte Socialdemokraterna arbetet med att i enighet stärka det svenska försvaret. Försvarsberedningen har varit överens om både säkerhetspolitiska bedömningar och behovet av nödvändiga satsningar på försvaret, men i elfte timmen kom Socialdemoikraterna med en egen text där de skriver att detta inte är en bindande överenskommelse och att man inte är beredda att betala satsningarna. Det gör att hela överenskommelsen blir en önskelista utan täckning.

I dag lämnade därför Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet försvarsberedningen. Men i praktiken är det väl snarare Socialdemokraterna som lämnat den, eftersom man nu backar från de satsningar man tidigare varit överens om, och inte läångre är beredda att betala för dem.

Moderaterna står fast vid rejäla förstärkningar av det svenska försvaret. Men Socialdemokraterna lägger hellre pengar på annat och prioriterar bort Sveriges stora och viktiga problem. Detta är mycket allvarligt för landet.

Är verkligen friår, familjevecka, gratis inträde på museer, jämställdhetsmyndighet, delegation mot segregation, genusforskning, meningslösa klimatåtgärder, byggsubventioner och uppehållstillstånd för vuxna män utan asylskäl viktigare än att stärka Försvaret? Det verkar i vart fall vara detta som är Socialdemokraternas prioriteringar.

Moderaternas uppgift nu blir att ändå försöka få stöd för de viktiga försvarssatsningarna i riksdagen. Det handlar om att successivt öka försvarsbudgeten till 84 miljarder till 2025, motsvarande 1,5% av BNP, och sedan ha en ambition om att nå 2%. Ytterst handlar det om att ta ansvar för svensk försvarsförmåga och säkerhet.
 

En kommunsektor som plågas allt värre av dålig ekonomi

2019-05-09

Vid Finansutskottets utfrågning idag lyfte jag frågan om kommunsektorns ekonomi. Det kommer hela tiden nya rapporter om landsbygds och glesbygdskommuner som inte klarar sin budget, och även en del stora städer har problem, liksom flera av våra Regioner/Landsting. Senast idag var det Hedemora kommun som larmade om att man har skenande kostnader för stöd till barn och unga, ökande missbruksproblem och stigande kostnader för försörjningsstöd. Även demografisk förändring brukar framhållas som orsak till kommunsektorns problem, även om det inte var argumentet just i Hedemoras fall.

När man skrapar lite på ytan ser man en gemensam nämnare för alla kommunsektorns problem. Det handlar om det omfattande mottagandet av nyanlända. Det är en viktig orsak till att så väldigt många fler barn och unga behöver extra stöd i skolan och det är orsaken till att kostnaderna för försörjningsstöd ökar. Det finns också tecken på att det även kan förklara i vart fall en del av ökningen av missbruksproblematiken, inte minst om man kopplar missbruk till utanförskap, arbetslöshet och växande psykisk ohälsa.

Jag konstaterade i min fråga till Finanspolitiska Rådets ordförande Harry Flam att skillnaderna i kommunalskatt mellan kommuner med lägst och högst skatt ligger runt 6 kronor. Från drygt 29% till över 35%. Detta gör att människor i många landsbygdskommuner betalar mycket större del av sin inkomst i skatt, samtidigt som de tjänar mindre och har sämre kommunal service. På sikt hotar det hela sammanhållningen i landet.

Svaret var att Finanspolitiska Rådet ser detta mer som en fördelningsfråga inom landet än en fråga för ekonomin som helhet, även om man är medvetna om problemen och konstaterar att dagens skatteutjämning mellan kommunerna uppenbarligen inte räcker för att hantera problemet.

Min egen slutsats är att detta problem inte går att lösa genom omfördelning, det är ett fåtal kommuner som kan bidra till systemet med omfördelning, de flesta kommuner är mottagare. I längden kommer staten att tvingas skjuta till betydande summor för att rädda ekonomiskt krisande kommuner, samtidigt som kommunerna själva måste lära sig att prioritera det som är viktigt.

 

Finanspolitiska Rådet ger beröm till den M/KD-budget riksdagen antog

2019-05-09

I dag hade Finansutskottet en utfrågning med anledning av Finanspolitiska Rådets rapport om svensk finanspolitik 2019. Efter ett antal år där Finanspolitiska Rådet riktat en hel del kritik mot sittande regerings budgetar så är årets bedömning mer positiv. Den gällande M/KD-budgeten som riksdagen antog får gott betyg. Den anses välbalanserad, uppfyller det finanspolitiska ramverket och uppfyller överskottsmålet. Det känns bra. (Tänk vad en "servettskiss" kan åstadkomma...) Finansministern såg mindre road ut, och det kan man ju förstå med tanke på den kritik hennes egna budgetar fått de senaste åren.

 


 

Moderaterna står upp för äganderätt och rättssäkerhet vid gruvbrytning

2019-05-08

I dag röstar riksdagen om ett förslag till förändring av reglerna kring tillstånd för gruvbrytning. Bland annat handlar det om ett förslag om att förkorta handläggningstiderna vid tillståndsprövning av nya gruvor. Detta har av vissa tolkats som att riksdagen vill göra det lättare att få tillstånd till nya gruvor, men så är det inte. Det handlar bara om att skapa en enklare och mindre utdragen process, vilket är en fördel för alla inblandade. Det innebär inte på något sätt en ordning där berörda sakägare får sämre utgångsläge än idag.

Moderaterna står alltid upp för äganderätten. Det gäller skogsägares möjlighet att bruka sin skog såväl som lantbrukares rätt att bruka sin mark. I de fall inskränkningar i äganderätten görs (för att skydda värdefull natur såväl som att ta mark i anspråk till samhällsnödvändiga ändamål) måste markägaren kompenseras ekonomiskt på ett generöst sätt. Moderaterna drev igenom en generösare ersättning vid expropriering av mark och på samma sätt bör ersättning till markägare vid gruvbrytning bli mer generös.

När det gäller gruvindustri är detta en viktig näring för Sverige – inte minst för en levande landsbygd.  Utvinning av mineraler är nödvändigt för många ändamål, exempelvis behövs sällsynta jordartsmetaller till batteritillverkning. Sveriges mineraltillgångar ska nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt i samklang med miljön, de omgivande näringarna och markägarna.

För att stärka den svenska gruv- och mineralnäringen vill Moderaterna se enklare, kortare och mer förutsebara tillståndsprocesser. Idag är processen utdragen och utspridd över flera myndigheter. Det är kostsamt både för markägaren och industrin. En mer effektiv prövning innebär inte att markägaren ska försättas i en sämre sits. Moderaterna vill tvärtom stärka äganderätten på mineralpolitikens område. Vi vill se över hur markägaren kan ges en mer rimlig avkastning av mineralbrytning och förstärka markägarens rättigheter som fordringsägare vid gruvbolagskonkurser.

Personligen förespråkar jag också en ökad "skälighetsbedömning" när man ger tillstånd till gruvbrytning. Att det finns vissa värdefulla mineraler i mindre mängd måste alltid ställas mot att man exempelvis förstör mycket värdefull åkermark eller viktiga naturvärden. Det måste bli lättare att säga nej till gruvbrytning om den kan uppfattas som oskälig när man gör en sådan helhetsbedömning.  
 

Debatt om vårändringsbudgeten

2019-05-08

I går hade jag uppdraget att representera moderaterna i debatten om regeringens vårändringsbudget. De partiskiljande frågorna gäller i princip endast vår föreslagna nedläggning av Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation, som regeringen stoppar. Här är mitt anförande:


Fru talman,

Budgetprocessen för innevarande år kan nog upplevas som ganska obegriplig för många. Det kan därför vara på sin plats att markera vad det är vi debatterar idag. Den budget som Sverige styrs på idag är den budget Moderaterna och Kristdemokraterna presenterade för riksdagen och fick stöd för i slutet av förra året. Det vi diskuterar nu är en ändringsbudget för innevarande år, där regeringsunderlaget S, MP, C och L föreslår ett antal förändringar i den budget som riksdagen beslutade om i höstas.

De flesta förslagen i denna ändringsbudget är marginella, men två frågor sticker ut. Det gäller anslagen till Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation. Förslagen innebär att dessa anslag inte längre ska användas för avveckling av dessa myndigheter utan i stället för fortsatt verksamhet. Från Moderat sida reserverar vi oss, tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, mot detta beslut, och jag yrkar därmed bifall till reservation 1.
 
Fru talman,

2008 slog Alliansen ihop ett antal myndigheter, bland annat Jämställdhetsombudsmannen, till en ny Diskrimineringsmyndighet. Det räcker med en myndighet som arbetar med alla typer av likabehandlings och diskrimineringsfrågor vid sidan av ansvarigt departement. I stort sett alla myndigheter har redan arbete för jämställdhet som ett uttryckligt mål i sina direktiv.

Från reservanternas sida menar vi att ett aktivt jämställdhetsarbete måste bedrivas inom alla relevanta myndigheter för att få genomslag. Att inrätta en särskild myndighet för jämställdhetsfrågor kan få motsatt effekt genom att arbetet inom andra myndigheter och hos andra aktörer sidoordnas och nedprioriteras. Vi motsätter oss den flytt av väl fungerande verksamheter som skett till den nya myndigheten, eftersom det riskerar att kraftigt försvaga den sakkunskap som byggts upp på området och att det kan ta lång tid innan motsvarande verksamhet är fullt återuppbyggd. Därför anser vi att myndigheten bör läggas ned och att de angelägna verksamheterna bör återgå till att bedrivas inom ramen för befintliga myndigheter.
För att nå ökad jämställdhet behövs reformer och insatser inom alla områden. Att fler kvinnor kan försörja sig själva, att kvinnors trygghet tas på allvar, och att de senaste årens ökning av sexualbrotten möts med kraftfulla åtgärder. Att  pojkar kan lyckas lika bra i skolan som flickor, att sjukvården bemöter män och kvinnor på likvärdigt sätt, att företag och fackliga organisationer motverkar osakliga löneskillnader och inte minst att offentliga arbetsgivare skapar rimliga arbetsvillkor och arbetstider inom vård och omsorgsyrkena. 

I den nu gällande statsbudgeten har Moderaterna och Kristdemokraterna gjort ett antal viktiga saker för jämställdheten i stället för att starta nya symboliska myndigheter. Vi gjorde en storsatsning på rättsväsendet med fler poliser och hårdare insatser och straff för hedersbrott. Vi använde också en del av pengarna som frigjordes vid nedläggning av jämställdhetsmyndigheten för att stärka arbetet mot hedersbrott. Vi sänkte till skillnad mot S-MP skatten även för de pensionärer som har allra lägst pension, ofta kvinnor som arbetat deltid inom offentlig sektor. Vi sänkte skatten även för låginkomsttagare. Vi satsade dessutom fem miljarder extra på kommuner och landsting - välkomna tillskott som kan göra det möjligt att anställa fler inom exempelvis sjukvård och äldreomsorg. Det är yrken där många kvinnor vittnar om slitsam arbetsmiljö och utbrändhet på grund av för lite personal. Denna typ av konkreta åtgärder betyder mer än att starta nya myndigheter.
 
Fru talman,

Segregation löser man inte heller genom delegationer. Segregation motverkas genom reformer som gör att fler går till jobbet, att fler lär sig svenska och att fler går ut skolan med fullständiga betyg.

Precis som när det gäller jämställdhetsfrågor är integrationsfrågorna enligt vår mening så viktiga att de inte kan delegeras till en enda myndighet. Risken med det är att andra delar av samhället då blir mindre ambitiösa i sitt arbete att motverka segregation. Vi anser därför att Delegationen mot segregation bör avvecklas.


Jag tog replik på socialdemokraternas Gunilla Carlsson och påpekade att dagens regering väldigt ofta skapar nya myndigheter, tillsätter kommissioner, samordningsmän och utredningar i brist på politisk handlingskraft. Men det är bara riktig politik som löser samhällsproblem, inte mer byråkrati och utredningar. Hon blev lite arg och kontrade med en helt verklighetsbefriad beskrivning av orsakerna till Arbetsförmedlingens stora varsel, nämligen att det skulle bero på vår budget. Jag har tidigare förklarat att Arbetsförmedlingens Generaldirektör tydligt sagt att orsakerna är t vå - dels en omfattande digitalisering av Arbetsförmedlinfgen, dels att han vill anpassa sig till Januariavtalet mellan S, MP, C och L som föreskriver att Arbetsförmedlingen i princip ska läggas ned. Att socialdemokraterna är pressade av detta är begripligt, men det är fegt att inte stå för sin egen politkk utan skylkla det på andra. 
 

Besök på SM i Ung Företagsamhet

2019-05-07

I dag besökte jag Älvsjömässan och SM i Ung Företagsamhet. Det är alltså rikslen och på mässan deltar vinnarna i olika katergorier från deltävlingarna runt om i landet. Det har blivit en tradition nu att jag besöker mässan under finaldagarna och träffar elever från UF-företag i valkretsen. Jag besökte sex olika UF-företag från Sjuhärad, från Borås, Mark och Tranemo.

   

Bland produkterna som dessa ambitiösa och påhittiga elever marknadsförde fanns allt från en handduk som även fungerar som brandfilt (Safe Tech UF), ett timglas för duschen för att motverka onödigt långa duschar (Aqua Nisi UF), vilket sparar både vatten och energi, kaffefilter i linnetyg som ersätter engångsfilter i papper (Refilter UF) och miljövänliga klädhängare i hårt papper med tryck som ersätter platshängare (Re-Sponsible UF).  

   

Work Connetc UF har skapat en digital arbetsförmedling för sommarjobb och extrajobb, och Your Media UF arbettar med marknadsföring i sociala medier. 

     

Work Connect UF förtjänar lite extra uppmärksamhet. Man vann regionfinalen i Älvsborg och är en av de tio finalisterna i SM som årets UF-företag. Eleverna tänker arbeta vidare med sitt företag även efter examen och ser en god framtidsmöjlighet för sitt företag. Jag pratade en del med eleverna om den väntande reformeringen av Arbetsförmedlingen och jag håller me dom att de borde ha en ölysande framtid med sitt företag som fristående aktör för förmedling av sommarjobb och extrajobb. Mycket intressant!
 

Jag har fortfarande hopp om en mer sansad klimatdebatt

2019-05-07

Debattartikel i Borås Tidning idag (slutreplik)
 

Hopp om en mer sansad klimatdebatt

Svar till Per-Erik Petersson, BT 25/4.

Jag vet inte vem Per-Erik Petersson är, det är ingen jag träffat eller talat med över huvud taget. Trots detta anser han sig tydligen veta vad jag anser i klimatfrågan, uppenbarligen baserat på vad andra påstår. Jag har aldrig påstått att jag är skeptisk till att klimatet förändras, och jag har heller inte sagt att jag inte tror att människan har någon påverkan.

Peterssons påstående att det skulle vara politiskt framgångsrikt att kritisera den värsta klimatalarmismen är lite roande. Samhällsdebatten är ju i dag den helt omvända. Den som dristar sig till att framföra den allra minsta lilla kritik mot domedagsprofeterna i klimatdebatten blir närmast doppad i tjära och rullad i fjädrar. Samtidigt märker jag hur allt fler människor börjar dra öronen åt sig när klimatalarmisterna blir allt för extrema. Det finns trots allt visst hopp om en mer sansad debatt.

Det finns ett betydande antal väl meriterade och kunniga klimatforskare som tar avstånd från domedagsteorierna. Att påstå att alla forskare tycker lika är orimligt. Forskning bygger just på att våga stöta och blöta forskningsteorier, slå hål på dessa, hitta nya fakta och hela tiden föra forskningen framåt. Just nu sker det omvända – allt ifrågasättande är bannlyst och forskningen är enligt alarmisterna ”redan färdig”. Lite märkligt med tanke på att jag ser hur mycket pengar vi satsar politiskt på klimatforskning. Det är ju helt onödigt om vi redan har alla svar? Men sanningen är ju att klimatforskning är en ganska färsk disciplin där det behövs mycket mer forskning.

Återigen. Det finns knappast någon som förnekar att vårt klimat är i ständig förändring. De flesta är också överens om att människan på olika sätt påverkar klimat och miljö. Inte minst är den stora befolkningsökningen i världen ett problem. Däremot är forskarna långtifrån överens om hur mycket människan påverkar klimatet, hur snabba klimatförändringarna är, vad effekterna kommer att bli och vad som är klokast att göra för att försöka påverka utvecklingen. Allt detta måste man såklart kunna diskutera.

Den som vill strypa denna viktiga debatt genom att håna oss som på ett seriöst sätt lyfter frågan borde tänka ett varv till. De borde inte bidra till en fördummande klimatdebatt.

 

Jan Ericson (M), klimatdebattör och riksdagsledamot

 

Ett möte som berörde

2019-05-06

I dag träffade jag, tillsammans med två andra lokala riksdagsledamöter och Marks kommuns två kommunalråd, tre av föräldrarna till de barn från Ängskolan i Skene som omkom i den tragiska bussolyckan utanför Sveg för drygt två år sedan. Vårt möte var inplanerat sedan länge, men just idag kom ju också beskedet att den friande domen mot busschauffören som körde bussen har överklagats. Ett besked som såklart väcker känslor av olika slag hos alla berörda.

Syftet med dagens möte i kommunhuset i Kinna var att föräldrarna hade satt ihop ett antal punkter som de föreslår att vi ska verka för för att förhindra liknande olyckor i framtiden. Det handlar om allt från att man kanske borde ha två busschaufförer i bussen vid långresor nattetid till diskussion om upphandlingar, kontroller av bussar, strängare hälsokontroller av chaufförer och inte minst att försäkra sig om att alla som åker i bussarna också verkligen använder de bälten som bevisligen räddar liv.

Efter bussolyckan gjordes en omfattande haveriutredning och den är skickad till regeringen. Vi kom överens om att ta reda på mer om hur regeringen arbetar med resultatet av utredningen och om man eventuellt avser att skärpa några regler. Sedan kommer vi tre riksdagsledamöter - jag själv, Ann-Christine Ahlberg (S) och Mikael Larsson (C) att agera gemensamt för att tillföra ytterligare synpunkter vid behov.

Vi vet att både passagerare på bussen och föräldrar och syskon till elever som dödades eller skadades har drabbats hårt, en del tvingas gå om en årskurs i skolan, föräldrar är långtidssjukskrivna och många behöver både fysisk och psykisk behandling. Det är väldigt många som berörts av olyckan och om man bara på marginalen kan medverka till att något minska risken för något liknande så känns det väldigt värdefullt. För egen del kan jag bara konstatera att det ju alltid blir så att man efter en katastrof kommer på saker som kanske kunnat göras annorlunda. Det hjälper inte dem som drabbats av katastrofen, men det kan förhindra nya katastrofer av samma slag. Jag tycker därför det är helt fantastiskt att dessa hårt prövade föräldrar lagt kraft på att fundera igenom dessa frågor och komma med förslag för framtiden. Det minsta vi politiker kan göra är att försöka föra dessa tankar vidare. Och på ett sätt blir det också ett sätt att hedra både dem som dödades och skadades i olyckan, och alla de runtomkring som berörts på olika sätt.   

Dagens Citat i Borås Tidning

2019-05-06

Frågan om elproduktion och eldistribution kan inte uppmärksammas för mycket, så jag är mycket nöjd med att stå för dagens citat i Borås Tidning idag.


 

Arbetsförmedlingen - myndigheten alla älskar att hata

2019-05-05

I fredags hade riksdagen en särskild debatt om de kraftiga neddragningarna på Arbetsförmedlingen. Som jag tidigare berättat handlar det om en personalminskning på 4.500 personer och nedläggning av 130 kontor av 242, alltså drygt hälften av kontoren.

Samma dag besökte jag två av Arbetsförmedlingskontoren i valkretsen, först kontoret i Kinna (som ska avvecklas) och därefter kontoret i Borås. Det var en mycket dämpad stämning och stor oro bland både personal och chefer. Ingen förstår hur man ska kunna sköta alla de uppgifter man är ålagda efter en så kraftig nedskärning, och ingen vet vart myndigheten är på väg och vad slutmålet är.

Jag delar personalens oro över vad denna slakt av Arbetsförmedlingens kontorsnät kommer att medföra. Det kommer självklart att minska Arbetsförmedlingens lokala närvaro, och möjligheten till nära kontakt med kommuner, arbetsgivare och arbetssökande. Många i personalen kommer att sluta, och de kommer väl sannolikt att hitta nya jobb ganska snabbt eftersom många av dem tillhör yrkesgrupper som är efterfrågade. Men deras kompetens kommer att försvinna från Arbetsförmedlingen, samtidigt som alla myndighetens uppgifter finns kvar.

Ett argument för nedläggningarna är digitalisering och självbetjäningstjänster. Men som nyanländ behöver man inte sällan personlig kontakt och hjälp för att komma i arbete. Samma sak gäller många långtidsarbetslösa, personer med funktionshinder, tidigare sjukskrivna och ungdomar som söker sitt första jobb. Digitalisering är jättebra för rutinärenden och många arbetssökande behöver knappast hjälp av ett arbetsförmedlingskontor. Men för personer långt från arbetsmarknaden behövs inte sällan personligt stöd  för att komma framåt.

Kritiken mot Arbetsförmedlingen har så länge jag varit politiskt aktiv varit mycket hård. Man räknar gärna på "antalet förmedlade jobb per anställd" men det är en mycket missvisande siffra eftersom Arbetsförmedlingens ansvarsområde är mycket bredare än att bara förmedla jobb. Inte minst har man idag det tunga ansvaret för etableringsuppdraget som innebär att rusta alla nyanlända i arbetsför ålder. Myndigheten borde nog egentligen byta namn. 

Arbetsförmedlingen behöver samtidigt reformeras i grunden, detta är något som både arbetsgivare, arbetssökande, politiker och även många som arbetar inom myndigheten är överens om. Men ska man göra stora förändringar av en så viktig verksamhet måste det göras på ett genomtänkt sätt, där exempelvis externa aktörer måste finnas på plats innan kontor avvecklas. Det ger övertaliga anställda möjlighet att gå över till andra aktörer som behöver deras kompetens. Samtidigt tror jag inte man ska inbilla sig att man löser alla problem bara genom att lägga ut arbetsförmedling på externa aktörer. Jag har ju besökt Arbetsförmedlingar I både Australien och Storbritannien som har liknande system som nu diskuteras för Sverige. Det finns många goda effekter men också en hel del frågetecken och vi bör ta till oss även de negativa sidorna av reformerna och undvika samma misstag. Vi får inte heller göra om de misstag som tidigare gjorts i Sverige med oseriösa aktörer. En förändring måste ske noggrant och med god kontroll och man måste avgränsa tydligt vad som är den kvarvarande Arbetsförmedlingens uppgifter.

Arbetsförmedlingens pågående kraftiga neddragning sker utan att det fattats några som helst politiska beslut om vad som ska komma i stället, och utan att budgetramarna minskats så mycket att dessa åtgärder behövs - vare sig i den av riksdagen beslutade budgeten för innevarande år, eller i direktiv från nuvarande regering. I Kinna fick jag en bra sammanställning av förändringarna i myndighetens olika budgetposter som jag ska studera närmare. I M/KD-budgeten som riksdagen röstade igenom skars i vart fall förvaltningsanslaget ned med knappt 400 miljoner. Det är en så kallad "konjunkturanpassning" som ofta gjorts genom åren. I lågkonjunktur tillför man Arbetsförmedlingen tillfälliga extra resurser, och när tiderna blir bättre bör man då också minska i motsvarande mån. Och just nu är vi mitt i en högkonjunktur med ganska låg arbetslöshet. Dessa knappt 400 miljoner kunde Arbetsförmedlingen ha klarat av genom naturlig avgång och anställningsstopp, så stor är personalomsättningen idag. Inga uppsägningar eller kontorsnedläggningar hade behövts.

Arbetsförmedlingens ledning har dessutom sagt att man skulle gjort de stora neddragningarna oavsett M/KD-budgetens besparing. Det beror på två saker. Dels ett omfattande digitaliseringsprojekt där mer av Arbetsförmedlingens arbete ska skötas genom självbetjäningstjänster. Dels har man tagit del av januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L som säger att arbetsförmedlingen i princip ska avvecklas under mandatperioden. När både regeringen och andra vänsterdebattörer skyller Arbetsförmedlingens kraftiga neddragning på M/KD-budgeten är man alltså helt fel ute. Detta budskap är också något som sprids inom Arbetsförmedlingen, och det kändes bra att på plats få personalen min bild av hur det ligger till.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har i media kritiserat Arbetsförmedlingens ledning för den dramatiska kontorsnedläggningen. Men trots detta agerar hon inte. Hon skyller nedläggningarna på M/KD-budgeten, men hon återställer samtidigt inte anslaget i sin egen vårändringsbudget. Sannolikt för att inte C och L går med på detta. Arbetsmarknadsministern avstår helt enkelt från att agera i frågan, och låter den kraftfulla slakten av kontor fortgå. Regeringen har uppenbart tappat greppet om en av sina största myndigheter, och jag är djupt oroad över vad detta kan få för konsekvenser, inte minst när det gäller det omfattande arbetet att få fler nyanlända i arbete. Skulle vi samtidigt få ett sämre konjunkturläge kan detta sluta riktigt illa.

Ytterligare ett stort problem är att januariöverenskommelsen säger att stora delar av Arbetsförmedlingens verksamhet ska läggas ut på externa aktörer. Myndigheten ska främst bedöma arbetsförmåga och utbildningsbehov, kontrollera upphandlingar och ha kontakter med a-kassorna. Detta kommer medföra ett behov av många nya aktörer. Men hur de ska kunna rekrytera folk när de mest kompetenta redan lämnat Arbetsförmedlingen kan jag inte förstå. Jag förstår inte heller hur den nya bantade Arbetsförmedlingen ska kunna göra sina arbetsförmågebedömningar när man nu gör sig av med många nyckelpersoner som arbetar med just detta. Dessa yrkesgrupper borde rimligen undantas från varsel om man ska kunna driva en framgångsrik verksamhet i framtiden.

Det finns väldigt mycket kritik att rikta mot det som nu sker. Det stora felet är att man först river ned hela dagens struktur, lägger ned kontor och varslar personal, för att sedan i framtiden ta beslut om en ny organisation. Självklart borde man gjort tvärtom. Först ta beslut om hur en ny organisation ska se ut, och sedan organisera verksamheten efter det och ge övertalig personal möjlighet att gå över till andra aktörer och fortsätta sitt viktiga arbete. Det som nu sker riskerar att allvarligt försämra möjligheten att de arbetslösa hjälp och stöd. Och man ska veta att i dagens högkonjunktur är en stor del av de arbetslösa mycket svårplacerade personer som till stor del behöver personlig kontakt och service.

I fredagens riksdagsdebatt var vår arbetsmarknadspolitiske talesperson Mats Green tydlig med att saker måste tas i rätt ordning. Jag kommer själv att driva på för att Moderaterna tydligt agerar för en mer genomtänkt omorganisation av Arbetsförmedlingen, både för personalens, kommunernas, arbetsgivarnas och de arbetssökandes skull. Vi sitter dock i opposition och vill inte regeringen ta ansvar kommer detta att sluta riktigt illa.


 

Inte alls säkert man tjänar på att vara skriven i sin valkrets...

2019-05-04

Det har förekommit många påståenden om att riksdagsledamöter som är skrivna i sin valkrets och uppbär ersättning för bostad i Stockholm skulle tjäna mycket ekonomiskt på detta. Några har invänt att med tanke på att skatten i Storstockholm är så mycket lägre än i de flesta orter runt om i landet så är det kanske snarare så att man förlorar på att vara skriven på hemorten jämfört med om man bosatt sig i Stockholm eller någon av grannkommunerna.

Jag tog fram lite fakta för att se hur stor skillnaden är.

Lägst kommunalskatt i landet har i år Österåker med 20,18%, följt av Solna med 29,20. Stockholm ligger på sjunde plats med 29,82. Ett antal grannkommuner till Stockholm ligger också bland de 12 kommunerna i landet med lägst kommunalskatt. I botten hittar vi Dorotea, med en kommunlskatt på 35,15%.

För en löntagare som tjänar 25.000 per månad innebär det att man betalar 18.000 kronor mer i skatt varje år om man bor i Dorotea jämfört med i Österåker. Tjänar man som en riksdagsledamot, 66.900 kronor per månad blir skillnaden nästan 4.000 per månad, eller 48.000 kronor på ett år! Jag gjorde också en beräkning för egen del. Mark har en kommunal skattesats på 32,69%. Det betyder att jag på mitt riksdagsarvode betalar ca 23.000 kronor mer i inkomstskatt varje år jämfört med mina stockholmskolleger. Det är egentligen en orimligt stor skillnad.

Elisabeth Svantesson var enligt media alltså under en tid skriven i Nora och hade då en egen övernattningslägenhet i Stockholm. Enligt uppgifter i TV4 tjänade hon dessa år över 1,3 miljoner (jag vet inte om det.är korrekt, men utgår från den uppgiften). Nora har idag en kommunalskattesats på 33.80% och Stockholm 29,82%. På ett år medför det att hon betalade 51.740 kronor mer i kommunalskatt på grund av att hon var skriven i Nora i stället för i Stockholm. (2017 och 2018 hade Nora exakt samma kommunalskattesats som idag och Stockholm nästan samma som idag, så skillnaden mellan kommunerna verkar ha varit densamma då som den är idag).

Enligt TV4 betalade riksdagsförvaltningen samtidigt ut 50.000 kronor om året till Elisabeth Svantesson på grund av dubbla boendekostnader. Jag kan inte komma fram till annat än att Elisabeth Svantesson i så fall förlorade 1.740 kronor per år på att inte skriva sig i Stockholm. Någon vinst gjorde hon i vart fall inte, vilket gör att den högstämda kritiken från media och en del debattörer faller ganska platt. Förutom att hon följt regelverket har hon alltså dessutom förlorat ekonomiskt på att vara skriven i Nora.
 

Lätt att dra den moralisk gränsen för kostnadsersättningar

2019-05-03

Medias hetsjakt på oss riksdagsledamöter för våra påstådda "förmåner" börjar anta en närmast tragikomisk nivå. Jag börjar fundera på om kritikerna vill avskaffa demokratin? Vem vill frivilligt utsätta sig för medias hjärtlösa drev som drabbar både ledamöter och deras familjer? Drev som ofta grundas på total okunskap både om lagar, regler och hur en riksdagsledamot arbetar? Det som sker just nu kommer skrämma bort många från politiken.

Låt oss ta en grundkurs:

1. En riksdagsledamot är vald i sin valkrets, och tjänstestället är bostaden i denna valkrets. Dvs min arbetsplats som riksdagsledamot är min valkrets Södra Älvsborg/Sjuhärad och mitt kontor är skrivbordet i mitt eget hus i Ubbhult. Utskottsmöten, voteringar och övrigt riksdagsarbete räknas som tjänsteresor till Stockholm.

2. Boendet i Stockholm är boende under dessa tjänsteresor som bekostas av Riksdagen - på samma sätt som andra under sina tjänsteresor oftast bor på hotell på arbetsgivarens bekostnad. Reskostnaderna bekostas av Riksdagen, precis som andra arbetsgivare bekostar sina anställdas tjänsteresor.  Det är inget konstigt alls.

3. När det gäller boendet i Stockholm kan man, om man har minst 5 mil till huvudstaden, välja att antingen gratis disponera en övernattningslägenhet som Riksdagen äger (så gör jag själv), eller själv ordna ett boende som riksdagen ersätter upp till ett visst maximalt belopp. Har man tillfälligt externa boende i riksdagens lägenheter anmäler man detta och får betala en viss summa per dygn. Delar man egen lägenhet med någon får man bara ersättning för sin del av hyran.

4. Varje ledamot behöver ha en disponibel bostad i valkretsen för att kunna sköta sitt uppdrag. Om man inte är aktiv i valkretsen lär man inte kunna kandidera för omval. Ofta har man tunga poster i sin partiförening eller sitt länsförbund, man försöker vara med på lokala partigruppmöten, man är beroende av att träffa kommunföreträdare i valkretsen, besöka företag och verksamheter, träffa lokala media, vara med och kampanja, leda valrörelser och mycket annat. Det är helt enkelt omöjligt att vara skriven och bo 100% i Stockholm om man ska kunna sköta uppdraget.

5. Riksdagsledamöter är uttryckligen undantagna i lagen vad gäller krav på folkbokföring. Helt enkelt för att man vill att ledamöterna ska kunna vara skrivna i sin valkrets även om de mestadels bor i Stockholm. Vi behöver alltså inte skriva oss på den plats där vi oftast "har vår nattvila".

Utan att gå in i detalj på de nu sex olika aktuella ärenden (det blir säkert fler) där media hängt ut ledamöter från olika partier  så tycker jag det är uppenbart att ett par förutsättningar måste vara uppfyllda för att man ska får ersättning för dubbelt boende i Stockholm. För det första måste man rimligen ha verkliga kostnader för en riktig bostad med åretruntstandard i sin valkrets. För det andra bör man också vara skriven i denna bostad. Om detta uppfylls är det sedan ganska ointressant hur mycket man använder den ena eller andra bostaden, eller vilka som bor i dessa. Om man däremot inte har någon riktig bostad i valkretsen och inte heller har några kostnader för sådan bostad bör man självklart inte heller ta ut ersättning för dubbelt boende - då har man ju inte haft dubbel kostnad. För att få kostnadsersättning ska man ha haft en kostnad. Konstigare är det knappast. Det gör att gränsen för vad som är moraliskt rimligt är väldigt lätt att dra.

I övrigt tycker jag argumentet "ni har så högt arvode att det är sniket att ta ut ersättning för resor eller bostad" är riktigt dåligt. Ersättning för kostnader är inte en "förmån" och inte något man ska tjäna något på. Det är bara till för att nollställa de kostnader man verkligen haft. Har man dubbelt boende så är det rimligt att få ersättning för bostaden i Stockholm. Och har man reskostnader är det rimligt att få dessa täckta. Det är inte vare sig sniket eller girigt. Om man däremot begär ersättning för kostnader man inte haft så är det både ett regelbrott och moraliskt förkastligt. Då lär man inte bli långlivad som politiker. Diskussionen om arvodets storlek och andra förmåner är däremot en helt annan diskussion - kostnadsersättning är inte ett arvode.

Jag tror för övrigt att människor just nu är väldigt besvikna på politiken och politikerna. De tycker inte vi tar vårt ansvar och de tycker politiken skapat stora samhällsproblem. Politiken är rörig, vallöften bryts på löpande band, regeringsbildningen tog tid och det mesta känns osäkert och ansvarslöst just nu. Om man inte tycker politikerna gör sitt jobb tror jag man anser att varje krona i arvode är en för mycket. Hade förtroendet för oss som politiker varit större hade man nog inte ifrågasatt våra ekonomiska villkor på samma sätt. Jag tycker man ska ta detta som en tydlig signal om att hela politiken behöver en uppryckning. Och vi måste tydligt ta avstånd om riksdagskolleger bryter mot reglerna - oavsett om de finns i det egna partiet eller andra.

Men med detta sagt - om drevet mot riksdagsledamöter och andra höga politiker tappar all sans och balans skadar det hela demokratin. För vem vill bli politiker om man blir uthängd i media och kallas fifflare, sniken och girig trots att man till punkt och pricka följt de regler som finns, och faktiskt bara fått ersättning för de faktiska kostnader man haft? Är det verkligen rimligt att tvingas läsa allt hat som nu spys ut i sociala medier både mot de politiker som nämnts i media och även alla oss andra? Är det så vi värnar demokratin?
 

Vänsterpartiets demokratiska fernissa övertygar inte

2019-05-02

 

Dagens ledare i Borås Tidning ifrågasätter med rätta Vänsterpartiets vänner i demonstrationstågen igår. Bland annat nämner man Jonas Sjöstedts hemstad Umeå, där Vänsterpartiet på första maj marscherde tillsammans med organisationen Revolution och Kommunistiska partiet. Båda är rörelser som förespråkar väpnad revolution, och alltså ett brutalt omkullkastande av vårt demokratiska samhälle. Detta är inte första gången Vänsterpartiet förekommer i tvivelaktiga sammanhang - exempeln är många, både från årets demonstrationståg runt om i landet och från tidigare år.

Samtidigt får Vänsterpartiet hård kritik för att man på sina valaffischer inför EU-valet har med en person som bär den våldsbejakande organisationen AFA:s t-shirt (bilderna ovan). AFA är ännu mera våldsbejakande och har gjort sig skyldiga till både misshandel och mordbränder. Trots kritik tänker Vänsterpartiet inte byta ut affischen.

Båda dessa saker visar enligt min åsikt hur nära Vänsterpartiets band är med den mer våldsbejakande extremvänstern. Det är ytterst anmärkningsvärt att detta inte får med uppmärksamhet medialt, även om just Borås Tidning ska ha undantas från denna kritik efter dagens kraftfulla ledare.  
 

Pressmeddelande - Jag besöker Arbetsförmedlingarna i Kinna och Borås

2019-05-02

Pressmeddelande - Jan Ericson (M) djupt oroad över Arbetsförmedlingens situation


Just nu pågår en omfattande slakt av Arbetsförmedlingens kontorsnät, en slakt som riskerar att få mycket svåra följder för både företagens möjlighet att rekrytera, arbetssökandes möjlighet att få jobb och kommunernas möjlighet att samverka nära med Arbetsförmedlingen. Dessutom påverkas Arbetsförmedlingens personal där många kompetenta medarbetare riskerar att helt försvinna från yrket. 

Över hälften av Arbetsförmedlingens 242 kontor i Sverige ska avvecklas - utan att det finns några alternativ. Myndigheten lämnar helt 130 orter runt om i landet, bland annat Kinna.

Ett argument för nedläggningarna har varit digitalisering och självbetjäningstjänster. Men som nyanländ behöver man inte sällan personlig lokal kontakt och hjälp för att komma i arbete. Samma sak gäller många långtidsarbetslösa, personer med funktionshinder, tidigare sjukskrivna och ungdomar som söker sitt första jobb.

Den svenska Arbetsförmedlingen behöver samtidigt reformeras i grunden, detta är något som både arbetsgivare, arbetssökande, politiker och även många som arbetar inom myndigheten är överens om. Men ska man göra stora förändringar av en så viktig verksamhet måste det göras på ett genomtänkt sätt, där exempelvis externa aktörer måste finnas på plats innan kontor avvecklas. Det ger övertaliga anställda möjlighet att gå över till andra aktörer som behöver deras kompetens.

Arbetsförmedlingens pågående kraftiga neddragning sker utan att det fattats några politiska beslut och utan att budgetramarna minskats i motsvarande mån - vare sig i den av riksdagen beslutade budgeten för innevarande år, eller i direktiv från nuvarande regering. Trots detta verkar inte arbetsmarknadsministern agera i frågan, utan låter det som sker fortgå. Regeringen har uppenbart tappat greppet om en av sina största myndigheter, och jag är djupt oroad över vad detta kan få för konsekvenser, inte minst när det gäller det omfattande arbetet att få fler nyanlända i arbete. 

I morgon fredag den 3 februari hålls en särskild debatt i riksdagen rörande det som nu sker med Arbetsförmedlingen. Själv väljer jag att samma dag besöka två Arbetsförmedlingskontor i valkretsen.

På fredag morgon klockan 9 träffar jag hela personalen på Arbetsförmedlingen i Kinna, ett av de kontor som enligt beslutet ska avvecklas. Jag stannar sedan kvar under förmiddagen och följer verksamheten. Klockan 14 fortsätter jag med ett besök på Arbetsförmedlingens kontor i Borås, där jag bland annat ska träffa Ann-Charlotte Angren, sektionschef för Södra Älvsborg och ett antal av hennes medarbetare.

Vid mitt besök kommer jag främst att lyssna på hur personalen ser på Arbetsförmedlingens framtid och även svara på frågor om hur Moderaterna vill förändra verksamheten. Självklart vill jag också uttrycka mitt stöd för det arbete som många engagerade medarbetare gör i ständig motvind från politik och media.

Jag finns tillgänglig för media under dagen - slå mig enklast en signal på mobilen!

Hälsningar

Jan Ericson, Ubbhult
riksdagsledamot finansutskottet (M)


 

Utfrågning om Riksbankens penningpolitik 2018

2019-05-02

I dag ordnade finansutskottet en öppen utfrågninbg med anbledning av Riksbankens rapport om penningpolitiken 2018. Huvudfrågor var Riksbankens inflationsmål, minusräntan och försvagningen av den svenska valutan. SEB:s chefsekonom Roberg Bergqvist tillhörde en av dem som oroade sig mycket för den kraftiga försvagningen av den svenska kronan, hur det leder till att vi idag "rear" ut svenska företag och fastigheter, hur det skickar en dålig signal om svensk ekonomi, samt att det såklart urholkar hushållens köpkraft. 

Min egen slutsats är att allt fler ekonomiska bedömare verkar se med oro på att vi har minusränta i högkonjunktur, och vilka negativa effekter detta har för svensk ekonomi. Riksbankens direktion är dessutom oenig, flera medlemmar har velat höja räntan snabbare än majoriteten.


 

 

Välkommen till Borås, Marita Ulvskog!

2019-05-01

Välkommen till Borås, Marita Ulvskog! Hoppas att ni får ett trevligt förstamajfirande, du och dina vänner i de allt glesare förtamajtågen runt om i landet.

Med Moderaternas och Kristdemokraternas budget 2019, antagen av Sveriges Riksdag, så fick ju alla som arbetar och alla Sveriges pensionärer sänkt skatt vid årsskiftet samtidigt som vi tillförde över 4 miljarder mer till välfärden än vad er regering föreslog. Nu drar ni ju tyvärr tillbaka pengar från satsningar på äldreomsorgen. Detta samtidigt som kommunernas kostnader ökar när allt fler nyanlända lämnar tiden i statlig försörjning och går över i kommunalt försörjningsstöd. Detta borde ni kanske nämna på era demonstrationsplakat? Även era besparingar på polisen borde uppmärksammas tycker jag. Före valet sa ni att ni ville satsa mer på polisen. Nu drar ni in pengar i stället.

Jag är också nyfiken på om ni kommer att ha samma plakat som under Alliansåren där ni kritiserar skattesänkningar för de rika? Ni vill ju själva avskaffa värnskatten för de med högst inkomst, men erbjuder inga skattesänkningar alls för resten av svenska folket. Detta trots att ni talar så vackert om grön skatteväxling när ni höjer skatten kraftigt på bensin. Men Marita, att höja skatten för vanliga löntagare och sänka den för dem med allra högst inkomst är inte det man normalt menar med skatteväxling. Det borde någon påpeka på era plakat.

Frågan är om era förslag om lättnader i turordningsreglerna och begränsad strejkrätt också kommer att kritiseras på plakaten? Eller förslaget om att införa fri hyressättning i nyproduktionen? Vi minns ju hur ilska era plakat på första maj varit tidigare – trots att moderaterna och Alliansen aldrig presenterade de långtgående förslag som dagens S-MP-regering gör.

Jag måste också varna dig. Hyllningsplakaten till er reform om gratis inträde på statliga museer kanske uteblir, eftersom det inte finns några sådana museer i Borås. Boråsarna får bara betala stockholmarnas gratis museibesök. De helt utdömda ”klimatsatsningarna” ni återinför kanske applåderas av en och annan lokal miljöpartist, men enligt både konjunkturinstitutet och riksrevisionen är det bara ett sätt att kasta pengar i sjön. Era massiva subventioner för nybyggande kan kanske däremot glädja några av bygg och fastighetsbolagen, men frågan är om de kommer att vara med i er demonstration? Jag är faktiskt bekymrad för om det kommer att finnas några glada plakat alls?

Och du - glöm nu inte visa din ilska över att vi, trots våra nästan högsta skatter i världen ser hur välfärden förfaller. Vi moderater tycker att svenska folket är värda bättre. Vad tycker du?


Men Marita, jag ber ändå att få önska dig och dina socialistiska vänner ett trevligt förstamajfirande.

Jan Ericson (M), Riksdagsledamot

Politiken talar med dubbla tungor när det gäller vår elförsörjning

2019-05-01

Jag har vid upprepade tillfällen påpekat två saker. Det första är att om Sverige avvecklar så många kärnkraftverk som man planerar de kommande åren så riskerar vi elbrist, eller tvingas importera kolkraftel från norra Europa. Och om vi inte uppgraderar våra elnät kommer den el som produceras inte att kunna nå kunderna och fylla deras behov.

Fler svenska städer hotas redan idag av elbrist, främst på grund av distributionsproblem, och har enligt uppgift tvingats tacka nej till elintensiva företagsetableringar på grund av detta. I Stockholm och Malmö är problemen redan stora, och nu läggs dessutom kraftvärmeverk ned till följd av nya skattehöjningar. Det hotar enligt Svenskt Näringsliv att orsaka allvarlig elbrist. Detta tycker dock inte Miljöpartiets miljöborgarråd Katarina Luhr är något stort problem, "det är bara de kallaste dagarna det kommer att bli elbrist" säger hon. (Hennes namn tillsammans med denna nyhet hade tillsammans passat bra som aprilskämt i någon tidning...)

 

I dag tycker jag vi politiker ger dubbla budskap. Extremt hög skatt på el, samtidigt som vi vill att elanvändningen ska öka. Och sedan moms på skatten. Sverige har inte bara en av världens kanske renaste elproduktion, vi har samtidigt extremt hög elskatt. Ovanpå detta en skenande nätavgift som det inte verkar finnas någon gräns för överhuvudtget. Och så moms även på denna. En orsak till höga nätavgifter är den storskaliga utbyggnaden av vindkraft, där elkonsumenterna dels betalar för elcertifikat när de köper sin el men framförallt tvingas bekosta stamnäten som byggs ut fram till anslutningspunkterna för vindkraftverken. Samtidigt är andra delar av elnätet eftersatt och distributionen till vissa platser ligger på gränsen.

Samtidigt som vi hotas av elbrist ska vi alltså subventionera inköp av elbilar. Detta får jag inte ihop. Infrastrukturen för laddning släpar efter och utan förstärkta nät blir det svårt att utöka antalet elbilar i någon större omfattning. Det kommer av och till rapporter om att elbilarna kanske inte är så miljövänliga ner man ser till helheten - om elen tillverkas av kol eller olja blir det definitivt ingen miljövinst. En annan viktig miljöaspekt är batteritillverkningen och i vissa fall (exempelvis Tesla) den enorma energiåtgårngen för att tillverka allt det aluminum som bilen byggs av. Batterier är idag i princip enda sättet att lagra el. Men denna tillverkning är miljöskadlig, kräver allt fler gruvor, ofta dagbrott, för brytning av sällsynta metaller, och dessutom fungerar återvinningen av batterier inte så bra. Jag har själv motionerat i riksdgen om pant på batterier för att de i vart fall inte ska hamna i soporna utan samlas in på ett ordnat sätt. Det är första steget mot en effektiv återvinning.

 

Slutsatsen är enkel, och jag har påpekat det otaliga gånger: Ska vi kunna satsa på elbilar och annan energiomställning som baseras på ökad elanvändning så tror jag det krävs det ett antal saker. Jag har listat sex konkreta punkter:

1. Tillräckligt omfattande miljövänlig svensk elproduktion, där sannolikt kärnkraften måste behålla en viktig roll.
2. Sänkt elskatt så att det blir mer lönsamt att byta från andra energislag till el.
3. Tillräckligt robust och utbyggd eldistribution - som inte får tillåtas kosta orimligt mycket i nätavgift för konsumenterna.
4. Utveckling av miljövänliga batterier till elbilar och annat som kräver lokal lagring av energi.
5. Införande av pantsystem på batterier så större andel kan samlas in på ett ordnat sätt.
6. Effektivare återvinning av gamla batterier så vi kan ta vara på exempelvis sällsynta jordartsmetaller som litium.


 

Oväntat bra inledning av Elfsborg i årets allsvenska

2019-04-29

Många, inklusive jag själv, trodde att Elfsborg tyvärr skulle få stora problem i årets allsvenska, och att den svaga fjolårssäsongen skulle följas av ytterligare en där Elfsborg snarare krigar i nedre delen av tabellen än i toppen. Orsaken är enkel - laget är i en generationsväxling efter att man de senaste 4-5 åren sålt många av sina bästa spelare till utlandet, samtidigt som en del av de tidigare stjärnorna slutat. Det vore orimligt att förvänta sig att Elfsborg ska kunna fortsätta vara ett topplag med de förutsättningarna. Man behöver nu rimligen spela ihop ett nytt lag för framtiden.

Men spelarna verkar vilja något annat. Starten på årets allsvenska har varit med beröm godkänd, trots den märkliga förlusten borta mot Blåvitt (årets enda förlust hittills) där Elfsborg lika gärna kunde avgjort till sin fördel i början av matchen. De senaste två matcherna har Elfsborg vunnit med 4-2, både mot Örebro och Sirius, och nu ligger gulsvart på delad förstaplats i serien tillsmmans med Djurgården och Malmö. Dessutom har Elfsborg gjort flest mål av alla lag. Oväntat bra och förhoppningsvis kan det locka tillbaka publiken till Borås Arena som skruva upp intresset för Elfsborg på allvar.  

Sex viktiga utgångspunkter för en moderat skattereform

2019-04-29

I dag skriver Ulf kristersson, Elisabeth Svantesson och Niklas Wykman på DN Debatt om vikten av att återupprätta samhällskontraktet och att människor måste känna att de får valuta för skattepengarna. Dessutom berättar man om vilka utgångspunkter moderaterna har för en ny genomgripande svensk skattereform.
 
 

Max för sannolikt en bättre klimatpolitik än den svenska regeringen

2019-04-28

Jag har många gånger ifrågasatt "klimatåtgärder" som bara innebär att man för mycket stora summor försöker minska koldioxidutsläpp - utan att ens veta om det påverkar klimatförändringarna nämnvärt. Jag föredrar "klimatåtgärder" som även ger en bevislig nytta för miljö och hälsa. Det gör dem meningsfulla även om klimatnyttan visar sig vara minimal. 

Ett intressant fenomen är det här med "klimatkompensation" som blivit ett mantra för företag inom de mest spridda verksamheter, exempelvis flybolag, reseföretag och restauranger. Exempelvis klimatkompenserar SAS numera automatiskt alla flygresor för oss med guldkort eller diamantkort. 

Max hamburgerrestauranger är en annan aktör som arbetar med detta. Man kör med sitt mantra "Hela vår meny är klimatpositiv - varje tugga hjälper att förbättra jordens klimat". Jag besökte en Max-restaurang och fick som brickunderlägg en beskrivning av hur man tänker sig att detta löfte ska kunna uppfyllas.Det man gör är att man enligt en internationell standard kompenserar 110% av sina beräknade CO2-utsläpp som kan kopplas till en måltid, inklusive gästens egen transport till restaurangen, råvaror, förpackningar, transporter osv. Kompensationen sker genom att man satsar pengar i certifierade trädplanteringsprojekt. Tanken är att träden tar upp koldioxid och därmed anser man att man bidrar till ett bättre klimat. Det bygger då på att man verkligen kan styra jordens klimat bara genom att minska koldioxidutsläppen. Det är något man kan ifrågasätta, möjligen kan man påverka på marginalen. Men Max åberopar ju den just nu rådande politiska åsikten i frågan och det kan man knappast klandra dem för. Ett annat problem är att det också tar lång tid innan nyplanterade träd tar upp någon större mängd koldioxid. Dessa trädplanteringsprojekt påverkar rimligen koldioxidupptaget först efter ganska många år. Så det finns aboslut luckor i Max resonemang, särkilt om man anser att "det är bråttom att minska utsläppen".

Men med detta sagt - jag tycker ändå trädplanteringsmodellen är bra. Att plantera träd i områden som tidigare skövlats i jakt på bränsle, bete eller virke är bra ur många aspekter. Förutom det framtida upptaget av koldioxid renar träden luften, rötterna binder jorden, träden ger skugga, gynnar biologisk mångfald, och ger på sikt även virke om man sköter planteringarna och gallrar ut virke efterhand. Trädplantering är därmed bra för både miljön, hälsan och levnadsstandarden, och därför exakt en sådan "klimatpolitik" som jag själv förordar.

Trädplantering är nog, tillsammans med inköp av soldrivna spisar, elektrifiering av landsbygden, anläggande av vattenbrunnar och hjälp till fungerande avfalls och avloppshantering några av de bästa insatser vi kan göra för miljö och klimat i fattiga länder. Att satsa på kritiserade klimatprojekt i Sverige som ger minimal nytta för pengarna är däremot en riktigt usel politik.

Sannolikt för Max en betydligt bättre miljö- och klimatpolitik än den svenska regeringen. För miljönyttan finns där - alldeles oavsett den trots allt ganska osäkra effekten för klimatet.
 

Japansk känsla i Kungsträdgården

2019-04-28

Körsbärsträden blommar ju inte så länge, men just nu är känslan magisk i Kungsträdgården i Stockholm. Så vackert! Lite som i Japan där körsbärsräden har en speciell plats i kulturen.

 


 

Ännu en kraftigt vinklad artikel om "klimathot" mot en söderhavsö

2019-04-26

I dag finns en långt reportage i Expressen om Carteret Islands, en ö öster om Papua Nya Guinea (norr om Australien). Temat för artikeln är klimathotet och slutsatsen är att denna ö håller på att dränkas av stigande havsnivåer och att människorna måste evakueras och därmed blir "klimatflyktingar. Barnen på öarna är enligt Expressen "klimatkrisens unga offer".

Låt oss ta en liten titt på det som påstås i artikeln. Att Carteret Island verkar erodera och stegvis försvinna verkar ställt utom tvivel. Liksom att människor i längden knappast kan bo kvar om utvecklingen fortsätter. Men beror detta verkligen på klimatförändringar?

I artikeln står den häpnadsväckande uppgiften att havsnivån "vissa år" ökat med hela 30 (!) millimeter per år. Det är ett helt omöjligt påstående. Havet på jorden stiger stabilt sedan hundratals år med ca 2-4 mm/år. Vissa små lokala skillnader finns, beroende på havsströmmar och jordens varierande dragningskraft, men det handlar om enstaka millimeter. Att havet just runt denna atollö "vissa år" skulle stiga tio gånger (!) så mycket som resten av havet är givetvis helt omöjligt. Hur skulle det gå till? Om man kan observera en sådan "havsnivåhöjning" beror det inte på att havet stiger, utan på att ön sjunker!

Den som läst mina tidigare blogginlägg om orsakerna till att låglänta sandöar och atoller sakta försvinner ned i havet vet att det finns ett antal olika vetenskapliga och fysiska förklaringar till det. Det är inga kontroversiella teorier utan väl kända fakta. Omfattande "dammsugning" av dyrbar sand runt öarna gör att dessa eroderar. Muddring av hamnar och farleder ger samma effekt - sanden vid sidorna eroderar ned i de muddrade områdena och gör att landområden försvinner (jämför den hopplösa uppgiftern att bygga ett sandslott eller en liten kanal i sanden på stranden av en sjö när vågorna slår in). Upptag av grundvatten/färskvatten i stor skala gör också att marken sjunker. Skövling av mangroveträsk gör att inget längre binder sanden, och gör den mer utsatt för vind, vågor och regn som påskyndar erosionen. Var och en av dessa förklaringar, eller möjligen flera av dem, kan förklara att Carteret Island sjunker ned i havet. I artikeln nämns visserligen att man planterar nya mangroveträsk i stället för dem som tidigare skövlats, men reportrarna drar inte slutsatsen att denna skövling kan vara en förklaring till snabbare erosion. 

När det gäller Carteret Island finns ytterligare en aspekt som inte berörs alls i artikeln. Atollen ligger precis på sprickan mellan två tektoniska plattor. Bilden nedan visar (röda märkena) att ön ligger mitt på kontinentalsprickan:

 

Det är alltså samma kontinentalspricka där exempelvis Nya Zealand ligger, och som orsakar många jordbävningar och vulkanutbrott på öar i området. Dessa plattor fungerar så att de pressas mot varandra, och den ena trycks då ned under den andra. En ö som sitter fast på den platta som trycks ned kommer då också att pressas ned i havet. Mycket talar alltså i detta fall för att denna atollö riskerar att helt enkelt utplånas på sikt till följd av kontinentalplattornas rörelse mot varandra i en seismiskt aktiv zon. Det kan också förklara varför det "vissa år" kan uppmätas så stor havsnivåhöjning - ön har helt enkelt pressats ned i havet.

En vulkanö kan för övrigt också snabbt byggas upp i samband med underjordiska vulkanutbrott (Surtsey söder om Island är ett exempel i modern tid), men kan senare också falla ihop igen och sjunka tillbaka ned i havet (Ön Ferdinandea/Graham Island i Medelhavet, söder om Sicilien, är ett exempel). Det är ytterligare en möjlig geologisk förklaring till att Carteret Island håller på att sjunka ned i havet.

Dessa kunskaper är basala för alla geologer och för dem som forskar på oceanografi. Till detta kommer alla övriga möjliga fysikaliska förklaringar som kan påskynda erosionen. Trots alla dessa fullt rimliga och sannolika förklaringar nämner reportrarna i artikeln inget alls om dessa. I stället skyller man såklart på klimatförändringar och kallar människorna på Carteretön för  klimatflyktingar. Och för den som läser artikeln låter det såklart sannolikt om man saknar kunskap om de mer sannolika förklaringar som jag räknat upp. Expressen ägnar sig, i likhet med många andra medier, åt ren agendajournalistik. Man vill driva en tes - allvarliga klimatförändringar - och är helt ointresserade av andra betydligt mer sannolika orsaker.

Jag krävde svar från statsministern om kommunernas ansträngda ekonomi

2019-04-25

I dag på riksdagens frågestund ställde jag en fråga till statsministern om kommunsektorns ansträngda ekonomiska läge, inte minst till följd av de snabbt ökade kostnaderna för försörjningsstöd till nyanlända. Moderaterna och Kristdemokraterna tillförde kommunsektorn 4,1 miljarder mer än regeringen i den budget för 2019 som riksdagen beslutade om. Men i vårändringsbudgeten som S-MP-C-L står bakom drar man nu tillbaka en hel del av dessa pengar. Tyvärr hade statsministern inga nya besked att komma med, så frågan lär återkomma. 
Herr talman,
 
Larmrapporterna duggar tätt från de svenska kommunerna just nu när det gäller det ekonomiska läget. Inte minst har många  mindre kommuner på landsbygden stora bekymmer, men även en del av våra större städer har uppenbara problem. Prognoserna framåt ser inte heller bra ut, och om konjunkturen försvagas och skatteintäkterna minskar kan vi stå inför ett mycket allvarligt läge för hela kommunsektorn.
 
Det finns många orsaker till att vissa kommuner har särskilt stora problem, men en som ofta nämns är att allt fler nyanlända lämnat etableringsuppdraget utan att komma i arbete, och därmed hänvisas till kommunalt försörjningsstöd.
 
Många mindre kommuner i glesbygd har tagit emot stora grupper nyanlända för att man velat fylla sina tomma bostäder. De tomma bostäderna har i sin tur ofta ett samband med att arbetsmarknaden är svag och att unga välutbildade människor har flyttat till områden där arbetsmarknaden är starkare. Kvar har främst blivit äldre människor som gått i pension. När nu stora grupper av nyanlända misslyckas att få arbete på orter med svag arbetsmarknad och i stället tvingas leva på försörjningsstöd blir situationen ohållbar för kommunerna.
 
Jag vill därför fråga statsministern på vilket sätt han avser att hjälpa de svenska kommunerna så att de slipper skära ned på välfärden och kraftigt höja kommunalskatten?  
 

Minnesstund för folkmordet i Armenien 2015

2019-04-24Massmorden i det Osmanska riket under första världskriget benämns ofta som Folkmordet 1915. Cirka en miljon armenier mördades, liksom hundratusentals assyrier, syrianer, kaldéer och greker. De flesta dödades under 1915-1916, men morden pågick till 1923. Hos Forum för Levande Historia kan man läsa mer om detta.

I dag höll riksdagen en minnesstund för att hedra dem som dödades eller tvingades fly, och det var ett antal talare på scenen. Ovan min moderate riksdagskollega Arin Karapet, som själv är armenier. Han höll ett mycket engagerat tal på minnesstunden.
 

Frukostmöte med Riksdagens Djurskyddsforum

2019-04-24

I dag startade jag dagen med ett möte med Riksdagens Djurskyddsforum - en tvärpolitisk grupp med företrädare från de flesta partier, och som engagerar sig i djurskyddsfrågor.

I dag var temat plågsamma djurtransporter. Föresta talaren var veterinären Johan Beck-Friis som gav oss en beskrivning av regelverket inom EU för djurytransporter, och de brister som finns för att se till att regelverket efterlevs. Mycket sällan sker kontroller längs vägarna, och när det gäller transporter över EU:s yttre gräns (exempelvis till Ryssland, Turkiet, Mellanöstern eller Afrika) följs sällan reglerna när transporten lämnat EU:s territorium, trots att regelverket gäller ända till slutdestinationen.
Det ropas ofta på skärpta regler, men jag känner ju spontant att det är viktigare att verkligen kontrollera att de regler som redan finns efterlevs. Jag kan också tycka att länsstyrelsernas djurskyddsinspektörer priroiterar fel när de jagar skötsamma djurägare får några centimeterns för låg takhöjd trots att djuren mår bra, i stället för att kontrollera att reglerna för djurtransporter efterlevs och besparar djur svårt lidande.
Vi fick sedan en mycket intressant föreläsning av den australienska veterinären Lynn Simpson som just fått ett särskilt djurskyddspris för sitt orädda arbete med att försöka stoppa långväga transporter av djur (främst får) från Australien till Mellanöstern med båt (se exempel nedan). Dessa transporter orsakar stort djurlidande och fåren förser bland annat Sverige med många produkter av merinoull. Simpson berättade att det finns 26 miljoner nötkreatur i Australien, varav knappt en miljon exproteras levande varje år. År 1970 fanns det 180 miljoner får, vilket idag har minskat till 72 miljoner. Av dessa exporteras 1,1 miljoner får levande varje år. 

Lynn Simpson utbildade sig till veterinär och tog jobb på fartygen som transporterar får, getter, nötkreatur och dromedarer till Mellanöstern, Nordafrika och ibland Asien. Hon hade redan från början målsättningen att förbättra djurskyddet inifrån verksamheten. Simpson var ansvarig veterinär på 57 resor och hon dokumenterade löpande djurskyddsproblem och exakt dödlighet, i en omfattande rapport till de australiska myndigheterna. Hon yrkade på ett stort antal förbättringar som t ex färre djur per kvadratmeter, att inte transportera under den varmaste årstiden och att utbilda och ställa krav på personalen i mottagarländerna. Hon drev - utifrån sin erfarenhet från resorna – budskapet att Australien bör slakta djuren lokalt och frakta köttet istället.

Rapporten väckte mycket debatt på det australiska jordbruksdepartementet men läckte så småningom till media vilket gjorde att Lynn Simpson blev uppsagd. Hon har sedan dess tillsammans med några veterinärkolleger och djurskyddsorganisationer i Australien fortsatt driva frågan. CIWF Sverige och SDF vill belöna Lynn Simpson för att hon visat prov på mod, en genomtänkt strategi för att förbättra för djuren och stort civilkurage. Hennes arbete har även betydelse för svenska konsumenter. De får som genomlider långa transporter över haven producerar en stor del av merinoullen i ullvaror som bland annat säljs i Sverige.

 

Frågan om "mulesing" var också uppe, alltså metoden att skära bort delar av huden på fårens bakdel för att motverka insktsangrepp. detta har visat sig helt onödigt, det går att avla fram får som står emot inselktsanbngreppen. Dessutom får många får sådana angrepp på andra delar av kroppen trots ingreppet. Det blodiga ingreppet är mycket smärtsamt, och på Nya Zealand har det numera förbjudits, samtidigt som det fortfarande tillämpas i Australien. 
 

Besök hos skogsindustrierna

2019-04-23

Kvällen ägnade jag åt ett besök hos Skogsindustrierna. De hade bjudit in den moderata riksdagsgruppen för möte med information och lite mat.  

Skogen är en av Sveriges viktigaste naturtillgångar och dessutom en av våra viktigare exportprodukter.  Men det finns ett antal stora hot mot verksamheten.

För det första finns en konflikt mellan äganderätten och miljöhänsyn. En del skogsägare som vårdat sin skog i generationer drabbas sedan av avverkningsförbud, utan att kompenseras ekonomiskt av samhället. Det är självklart i grunden orimligt. Min (och skogsindustriernas) linje är att man absolut kan skydda värdefull skog och naturmiljöer, men då främst geno m avtal med markägaren där man ersätter denne för inkomstbortfallet och för att man fortsätter sköta och bevara dessa vä'rdefulla skogsmiljöer. Vill samhället skydda skog så får man betala för detta. Däremot finns det få skäl att staten ska köpa skogen - det leder snarare till att ingen länbgre sköter skogen utan att den växer igen och förfulas. Den vackra skogsmiljön har faktiskt skapats genom generatiponers skogsvård. det bästa måste vara att låta ägaren fortsätta sköta skogen.

Jag skulle vilja lägga till att man även i en värdefull skogsmiljö skulle kunna ta ut en del träd utan att kalhugga och förstöra naturmiljön. Det kunde ge markägaren viss avkastning av marken, samtidigt som statens kostnad för ersättning till markägaren minskar.

Ett annat hot mot skogsindustrin är kilometerskatt på transporter och höga bränslepriser. 

Ett tredje problem som lyftes var klåfingrig miljö- och klimatpolitik. Ett exempel var den nya klimatskatten på förbränning av avfall. Det finns idag en enda anläggning i Sverige som klarar att återvinna vätskekartong (alltså mjölkpaket mm som är platsöverdragna). På den aktuella anläggningen separeras papper och överdragsplast, och sedan bränns plasten och ger energi till återvinningsprocessen. Ny avfallförbränningsskatt medför att det blir så dyrt att återvinna vätskekartong att det finns risk att detta inte kan fortsätte. Alltså en helt missriktad "klimatåtgärd". Exempeln på missriktade "klimatskatter" är många, skatter som direkt motverkar sitt syfte. Ett annat exempel är den nya kemikalieskatten som gynnar import av exempelvis vitvaror framför att köpa varorna i svenska butiker. Skatteintäkterna uteblir då, men de svenska butikerna blir färre och människor förlorar sina jobb. Skatteeffekterna blir därmed totalt sett negativa.

Exemplen på missriktad miljö- och klimatpolitik är alltför många idag.   
 

Citerad på ledarsidan i Nya Wermlands-Tidningen

2019-04-23

Upptäckte att jag blev citerad påledarsidan i NWT i påskhelgen. Det gällde min tweet om kulturministerns obegripliga svar på TV-reporterns fråga om hur mycket säkerheten kring ett OS kan komma att kosta...

Detta är nu min i särklass mest delade och spridda tweet. Hela 146.000 (!) visningar och över 5.300 delningar, kommentarer och andra reaktioner. Genomslaget på sociala medier är ibland förbluffande stort. 

.
 

Dagens interpellationsdebatter med finansministern

2019-04-23I dag hade jag dels en egen interpellationsdebatt med finansminister Magdalena Andersson (S) om reseavdragens betydelse för en väl fungerande arbetsmarknad. Dessutom gick jag in i två andra debatter om drivmedelsskatter samt om den ekonomiska politikens konsekvenser för landsbygden. Det blev ett ganska stort antal frågor som behandlades, och stundtals en ganska spretig debatt. Det bästa är att se debatterna i sin helhet på min sida hos riksdagen.

Några intressanta besked fick vi från finansministern:
* Hon var tydlig med att den gröna skatteväxlingen måste upplevas som rättvis och att de som drabbas av höjda skatter måste kompenseras med andra skattesänkningar. Det låter bra, men det finns inget alls om detta i januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L - där nämns endast miljöskattehöjningar på 15 miljarder samt avskaffad värnskatt för dem som tjänar allra mest. Inte några skattesänkningar alls för vanligt folk. 
* Hon meddelade samtidigt att avskaffad värnskatt inte ska bli en del av den gröna skatteväxlingen, vilket betyder att hon i så fall måste sänka andra inkomstskatter för att kompensera för de 15 miljarder i ökade miljöskatter som S, MP, C och L enats om. Hur det ska gå till när redan hela budgetutrymmet intecknats återstår att se.  
* Hon tog tydligt avstånd från MP:s krav på stopp för försäljning av fossila bränslen från 2030. Beskedet var tydligt - detta är ett förslag från MP, inte något regeringen som helhet står bakom. Oenigheten inom regeringen är fundamental.


 

Fortfarande finns det ingen som tar ansvar för Arbetsförmedlingen

2019-04-21

Den 29 mars ställde jag frågan om regeringen har tappat kontrollen över Arbetsförmedlingen. Så här skrev jag då:

Min fråga kvarstår. Det har nu snart gått ytterligare en månad utan att regeringen skickat några tydliga signaler om att Arbetsförmedlingens ledning genomför neddragningar som är oacceptabla. Tolkningen av arbetsmarknadsministerns tystnad efter den närmast valhänta kritiken av Arbetsförmedlingens generaldirektör är att hon inte tänker agera ytterligare. Kanske har hon rent av lovat Centerpartiet och Liberalerna att låta AF:s ledning gå hårt fram och snabbavveckla hela verksamheten? 

Neddragningarna slår extremt hårt mot både arbetsgivare och arbetssökande när AF-kontor läggs ned utan att det finns några andra alternativ. Arbetsförmedlingens personal behandlas också på ett helt orimligt sätt, 
Jag har haft ett antal samtal de senaste veckorna med anställda på olika Arbetsförmedlingar, bland annat i Sjuhärad, som är djupt oroliga för det som händer. För kommunerna spolieras samtidigt det samarbete man tidigare haft med lokala AF-kontor. Allt detta sker i ett läge när arbetslösheten slutat minska och stora mängder nyanlända samtidigt ska försöka komma ut på arbetsmarknaden.

Det som just nu sker med Arbetsförmedlingen är inget annat än en skandal. Man hanterar inte en stor omläggning av arbetsförmedlingen på detta oansvariga sätt. En sådan förändring måste göras genomtänkt och välplanerat. I dag är det helt uppenbart att ingen tar något ansvar alls för att det ska finnas en fungerande arbetsförmedling i Sverige. Vare sig S-MP-regeringen själv eller dess samarbetspartier, C och L. Det är faktiskt anmärkningsvärt.

 

Klarar Sverige att föra en vuxen klimatdebatt?

2019-04-18

Debattreplik i Borås Tidning idag:


Borås Tidning avslöjar att tanken på höghastighetsbanor skrotats

2019-04-17

I dag avslöjar Borås Tidning att tankarna på höghastighetsbanor i praktiken skrotats. Trafikverket har i sina dokument bantat ned i stort alla sträckor på de nya järnvägarna och sänkt hastigheten från 320 till 250 km/timme. Orsaken är flera, dels kostnaderna, dels att byggtekniken vid lägre farter medger lite skarpare kurvor vilket gör det enklare att bygga.

Jag har flera gånger konstaterat att med sänkt hastighet kan banorna byggas snabbare, mer miljövänligt (det krävs inte betonggjutna banor) och till lägre kostnad. Dessutom tar de mindre plats eftersom järnvägskorridoren blir smalare. Det var därför glädjande att Trafikverket sänkte hastigheten på sträckan Borås-Göteborg, det gör att vi återigen kan känna ett hopp om att äntligen få den kraftigt försenade järnvägen klar på sträckan Mölnlycke-Bollebygd, med anslutning till Landvetter flygplats. Hade inte naiva politiker drivit den orealistiska frågan om höghastighetståg hade bygget redan varit igång. Om tåget sedan lyckas komma upp i 250 km/timme mellan stoppen är man att gratulera. Men det är i så fall en fullt tillräcklig hastighet för snabb pendling melan Västsveriges två största städer.

Borås Tidning konstaterar samtidigt att frågan om alternativ finansiering av de nya järnvägarna vid sidan av statsbudgeten "återstår att lösas i en politisk uppgörelse mellan riksdagspartierna". Min absoluta övertygelse är att detta aldrig kommer att ske, helt enkelt för att det inte finns några realistiska förslag. Privat medfinansiering förutsätter lönsamhet, vilket knappast kommer att uppnås. För i så fall hade internationella privata järnvägsföretag stått i kö för att bygga och driva dessa järnvägar. Och hur en alternativ offentlig finansiering skulle kunna gå till begriper jag inte - i vart fall inte om man inte köper mitt gamla förslag om att införa en statlig investeringsbudget för större infrastrukturprojekt.

Jag hade rätt om att det inte blir några höghastighetståg. Återstår att se om jag får rätt om finansieringen.
 

Försökte regeringen stoppa medias insyn i Försäkringskassan?

2019-04-17

Jag får många frågor om min syn på det som nu rullas upp i media kring väl underbyggda uppgifter om regeringens försök att stoppa Försäkringskassan från att lämna ut känslig information till media, samt frågor om vad vi moderater gör för att agera i frågan.

Det som hänt är helt kort detta:

I veckan avslöjade DN och TV4 att Socialdepartementet under ledning av statsrådet Annika Strandhäll (S) försökt hindra Försäkringskassan att lämna ut vissa uppgifter till journalister. Handlingarna gällde möten mellan Annika Strandhäll och den tidigare sparkade generaldirektören Ann-Marie Begler. Alltså hon som fick sparken som generaldirektör för försäkringskassan under 2018. Regeringen hävdar att de gav Begler sparken för att hon inte gjort ett bra jobb som GD. Begler hävdar å andra sidan att beslutet att sparka henne i stället var grundat i en rädsla att förlora valet 2018.

Bakgrunden var att Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler genom tuffa beslut hade nämligen fått sjukpenningtalet att sjunka, helt i enlighet med regeringens instruktioner. Men i en valrörelse kan enskilda, ömmande fall få en regering på fall, det visste Socialdemokraterna. Därför offrades Begler - enligt hennes egen beskrivning av det som hände.

När så media började nysta i saken, söka efter handlingar, mötesprotokoll mm, som normalt är offentlig handling, så fick man problem att få ut begärda dokument. Och sedan upptäcktes ett intressant mail från den nya generaldirektören till fem högt uppsatta medarbetare: 

Försäkringskassan får ”naturligtvis göra som vi vill” men ”det kommer att få allvarliga konsekvenser för våra dialoger/samtal och den information de är beredda att dela med oss” om mötesprotokoll lämnades ut till medier. Det lät Socialdepartementet hälsa, enligt ett mejl från maj 2018 som DN har tagit del av. Försäkringskassans tillförordnade generaldirektör, Maria Hemström Hemmingsson, skrev mejlet till fem högt uppsatta medarbetare efter att ha mottagit ”upprörda samtal” från regeringskansliet." skrev Expressen i sin ledare igår.

Samtidigt har Expressen tidigare avslöjat att en topptjänsteman på Försäkringskassan i tysthet har tvingats lämna sin befattning. Orsaken är enligt Expressens källor att tjänstemannen trots allt lämnade ut protokollen från samtalsuppteckningarna mellan Socialdepartement och Försäkringskassans numera sparkade chef Ann-Marie Begler.

Strandhäll ger nu dubbla besked om vad som hänt. ”I det här fallet så finns det överhuvudtaget ingenting som jag har någon kännedom om”, sa Strandhäll till DN häromdagen. Sedan lade hon till: ”Låt mig vara tydlig med att några sådana signaler inte har kommit härifrån.”

Hon vet alltså inget alls om saken - samtidigt som hon är helt säker på att inga signaler kommit från departementet om att försöka dölja något. Visste hon eller visste hon inte? Antingen har hon inte kontroll över sitt eget departement så att medarbetarna respekterar offentlighetsprincipen och meddelarskyddet i grundlagen, eller så talar hon inte sanning. I båda fallen förtjänar hon hård kritik.

Att så många av varandra oberoende källor och olika medier hittar så många konstigheter i detta ärende, och att ansvariug minister hela tiden slingrar sig gör att hela historien luktar riktigt illa. Saken är anmäld till konstitutionsutskottet och medias granskning lär säkert fortsätta. I dag finns ju inga tydliga bevis på något, ord står mot ord. Det gör väl rimligen att det är svårt att ha en riktigt bra grund för att väcka misstroende mot Strandhäll i dagsläget. Vi får väl se hur frågan utvecklas. Men helt klart känns det obehagligt, man får en allt starkare bild av hur dagens regering på olika sätt försöker dölja information och fakta för media och allmänhet. Vi minns Transportstyrelseskandalen, och vi minns ett antal andra märkliga händelser under förra mandatperioden. Mönstret är tydligt, och det är ovärdigt en demokrati.

 

Ska vi "hämta hem" IS-barnen i Syrien?

2019-04-16

Diskussionen om de så kallade "IS-barnen" i Syrien är fullständigt onyanserad. De röster som tycker att "det bara är att åka ner och hämta barnen" skulle nog behöva tänka ett varv till. Faktum är att jag har ganska stor förståelse för regeringens något svajiga linje i frågan. Detta är oerhört komplicerat, och dessutom är det tveksamt var gränsen för Sveriges ansvar går.


En del av barnen i flyktinglägren som påstås ha någon form av svensk anknytning är inte svenska medborgare. De är rent av födda i Syrien i olika relationer mellan kvinnor och män, ofta av olika nationalitet och medborgarskap, men där någon av parterna har någon form av koppling till Sverige. Flertalet är tillresta jihadister. I vissa fall kan det såklart också finnas flera olika pappor till en kvinnas barn. I vissa fall lever båda föräldrarna, i andra fall bara den ena. I en del fall är båda döda, eller försvunna.


De som anser att det bara är att åka dit och hämta barnen måste först svara på frågan om vilka barn som ska hämtas? Hur vet man om barnet ifråga har koppling till Sverige överhuvudtaget? Vad gör man om de två föräldrarna har koppling till olika länder? Ska man då splittra familjerna? Ska de vuxna få följa med till Sverige? Är det i annat fall rimligt att ta ett barn från sin förälder?

Min kollega Hanif Bali beskrev saken väl i ett facebookinlägg häromdagen: "Med stöd av vilken lag och rätt ska man ta en tvååring från en sydamerikansk IS-morsa för att dess far misstänks ha haft ett svenskt uppehållstillstånd? Ska modern då åka med till Sverige? Ska enbart barn till medborgare hämtas? I flera fall har modern gift om sig, ska hennes nya barn också följa med? Har hennes nya man rätt att förenas med sina barn? Kommer vi få en följdinvandring av IS-terrorister pga detta? Hur ska man identifiera om barnen verkligen har en svensk förälder? Hur kan svenska byråkrater göra DNA-test i Norra Syrien mot en avliden förälder? Med vilket och hur mycket våld ska man separera barnen och dess föräldrar? Alla dessa frågor behöver besvaras innan man rycker ut för att ”hämta barnen”.

Jag skulle vilja lägga till frågan om barnens ålder. Att hämta hem småbarn må vara en sak, men var drar man gränsen? Ska vi även hämta hem 15-16-17-åriga pojkar som sannolikt stridit för IS, eller som använts för avskyvärda saker såsom att skära halsen av människor på kommando? Går det överhuvudtaget att återanpassa ett sådant barn till ett normalt liv? Hur vet man att dessa barn inte själva är radikaliserade på riktigt och vill ta ut sin hämnd på det svenska samhället? Skulle någon förälder vilja att ens egna barn går i samma klass som en sådan pojke?

Ytterligare en aspekt är att sannolikt kommer en del av dessa barn att komma till Sverige på olika sätt oavsett, antingen tillsammans med sina föräldrar eller med hjälp av andra. Då är det viktigt att agera snabbt, och kanske omhänderta barnen. Föräldrar som frivilligt rest till IS-kontrollerat område är uppenbart olämpliga som föräldrar och då bör barnen få växa upp i en lämpligare miljö. Alla svenska kommuner måste ha beredskap för att hantera situationen om man får kännedom om att det dyker upp återvändande IS-barn.

Frågan om "IS-barnen" är med andra ord oerhört komplicerad. Den som försöker göra det enkelt för sig har helt enkelt inte tänkt efter ordentligt eller inte satt sig in i frågan. För egen del erkänner jag att jag inte har något bra svar idag, mer än att varje ärende måste hanteras för sig. Vilket som sagt är lättare sagt än gjort...


Uppdatering 17/7: Strax efter att jag lagt ut detta presenterade moderaternas partiledare Ulf Kristersson sitt förslag att ta hem föräldralösa barn som bevisligen är svenska medborgare. Det känns som ett rimligt förslag, i vart fall så länge det bara gäller små barn som inte kan misstänkas ha deltagit i övergrepp eller utnyttjats av terroristerna på annat sätt. Mindre barn lär nog inte vara alltöfr traumatiserade och det viktigaste för dem lär vara ett tryggt hem att växa upp i.

Nu måste vi göra det minst dåliga av EU:s copyrightdirektiv

2019-04-16

Tyvärr gick det så illa som vi befarade. Det hjälpte inte att Sverige igår röstade nej till EU:s copyrightdirektiv i EU:s ministerråd igår. Direktivet röstades ändå igenom med 19 röster mot 6. De länder som, förutom Sverige, röstade nej var Italien, Finland, Nederländerna, Luxemburg och Polen. Samtidigt lade Belgien, Estland och Slovenien ner sina röster.

Nu har Sverige två år på sig att genomföra direktivet i svensk lagstiftning. Vår moderata uppgift blir nu att bevaka så att inte regeringen (som vanligt) överimplementerar direktivet och föreslår strängare reglering än vad som krävs som ett minimum av EU. Det kan låta okomplicerat, men vis av tidigare erfarenheter vet jag att det kan bli en tuff uppgift.
 

Artikel i Motorhistoriska Riksförbundets tidning

2019-04-16

Jag har ju under ett antal år engagerat mig för det vi kallar "det rullande kulturarvet", alltså gamla veteranfordon av olika slag (allt från bilar och båtar till tåg och flygplan), och jag har även skrivit ett antal riksdagsmotioner i ämnen som berör detta, inte minst om regler kring dagens moderna fordon som inte alls går att tillämpa för veteranfordon. Motorhistoriska Riksförbundet är en samlingsorganisation för föreningar som ägnar sig åt äldre motordrivna fordon som rullar på våra vägar. I dag finns en artikel i deras tidning där jag svarar på en del frågor kring min egen syn på veteranfordonens situation i vårt samhälle och mitt egent intresse i frågan:


 

Klimatfrågan polariserade de finska väljarna

2019-04-16

Det finska valet verkar ha polariserats kraftigt av bland annat klimatfrågan. Det öppet klimathotsskeptiska partiet Sannfinländarna ökade kraftigt i slutet av valrörelsen och var bara en hårsmån från att bli Finlands största parti. Samtidigt ökade stödet även för det mitten/vänsterliberala "Gröna Förbundet" och Vänstern som har motsatt syn i klimatfrågan.

Anders Eriksson, direktör för Finlandsinstitutet tror att klimatfrågan har varit en avgörande fråga för framför allt yngre väljare. Den frågan har haft stor betydelse även för nationalistiska Sannfinländarnas valresultat, menar han. "Det blev lite grann av en motreaktion mot De grönas framgång. Man blev rädd att det skulle införas en skatt på korv och att skogen skulle beskattas. Sannfinländarna har spelat på det", säger han. Däremot tror han inte att invandringsfrågan har varit avgörande. "Finland har väldigt få invandrare, så den frågan kan inte ha haft så stor betydelse."

Min egen tro är att klimatfrågan även i Sverige håller på att polarisera politiken. I takt med den allt mer uppskrivade och extrema tonen i främst media uttrycker allt fler oro för både klimatförändringar och följderna av klimatfundamentalism. Det börjar bli lite som i migrationsdebatten - man tvingas ta ställning, tydligt för eller emot. Det är knappast vägen framåt, inga samhällsfrågor har någonsin varit helt svarta eller helt vita. En nyanserad och balanserad debatt är alltid bästa sättet att hantera samhällsfrågor. 

Aftonbladets ledarredaktion verkar fullständigt fixerade vid mig

2019-04-13

Detta börjar nästan bli komiskt. Aftonbladets ledarsida och deras krönikörer verkar närmast fixerade vid mig. Det spelar ingen roll vad de skriver om, de lyckas ändå få in något stycke om mig i texten. Så också i denna ledarkrönika idag.

Och ja, jag deltog i denna konferens och ångrar det inte en sekund. Blir det fler kommer jag besöka dem, precis som andra intressanta klimatkonferenser. Och ja, jag var med och startade upp riksdagens bilnätverk (visserligen typ 1,5 år senare).
Det ångrar jag inte heller, gensvaret från vanligt folk är helt otroligt stort. Nu har vi dessutom medlemmar i nätverket från i vart fall de tre största partierna, M, S och SD.

Jag tolkar Aftonbladets fixering vid mig som att jag har satt mig i respekt och att de är rädda för mitt genomslag i sociala medier? Min senaste mest lästa tweet nådde exempelvis över 133.000 personer. Jag vet inte, men funderar över hur Aftonbladets ledarredaktionsmöten låter?
"Punkt ett - vad ska vi göra för att hänga ut den där Ericson i Ubbhult idag? Något förslag?".   

Men jag bara tackar och bugar. Varje gång media går till angrepp mot mig strömmar nya följare till och allt fler läser det jag skriver. Så fortsätt gärna kära Aftonbladet och övriga tidningar som har samma agenda!

I övrigt kan man konstatera att rubriken på krönikan är helt obegriplig. Det blir så uppenbart att ledarkrönikan bygger på en desperation över att högersidan i svensk politik sammantaget går framåt på vänsterns bekostnad. Samtidigt säger allt större andel av väljarna att de betecknar sig som höger och inte som vänster. Jag tror vänstern kommer nå ständigt nya höjder i osakliga angrepp och hetsande mot alla oss som inte är vänster. Men det kan vi ta - det är inte så viktigt vad vänstermedia skriver. De har gjort sig själva ointressanta. 
 

Många oklarheter kring svensk OS-ansökan

2019-04-13

I veckan meddelade ju regeringen att man ställer sig bakom en OS-ansökan rörande vinterspelen 2026 i Stockholm - Östewrsund mfl orter. Samtidigt säger Stockholms Stad att man visserligen är positiv till ansökan, men att man inte är beredda att satsa skattepengar på detta. 

Vad ett OS kommer att kosta Sverige, hur mycket som kommer att betalas av sponsorer, hur mycket Sverige måste ställa garantier för och hur mycket bevakning och säkerhet kommer att kosta råder det väldigt olika uppgifter om.  I en intervju uttryckte sig idrottsministern Amanda Lind (MP) väldigt otydligt, vilket jag uppmärksammade i denna tweet - som för övrigt nu är min mest delade och spridda någonsin. Hela 133.000 (!) personer har enligt twitter tagit del av tweeten, 3.500 har gillat den, nära 600 har delat den och 129 har kommenterat:För egen del är jag i grunden positiv till att Sverige anordnar stora idrottsevenemang. Jag besökte Skid-VM i Falun, liksom de succeartade världscuptävlingarna i skidor i Ulricehamn 2017 och 2019. Självklart vore det jättekul om Sverige fick sitt första vinter-OS. Men med detta sagt - som politiker är det vår uppgift att väga av mellan olika intressen, och för mig kommer alltid välfärden att väga tyngre än att satsa miljarder i skattepengar på ett OS. Och för polisen skulle det bli enormt kostsamt att ta hand om ett OS, man har redan idag en mycket ansträngd ekonomi och bemanning. Jag har viss förståelse för argumentet att polisen redan idag belastas med stora kostnader för idrottsevenemang, demonstrationer och festivaler. Skulle då inte också ett OS vara okej? Men det är faktiskt så att när det gäller OS har vi ett val. Och kostnaderna kan bli väldigt stora - samtidigt som man måste hantera alla de andra uppgifterna med.

En förutsättning för att jag ska ställa mig bakom ett beslut i riksdagen om ekonomiska garantier för ett Vinter-OS i Sverige är i vart fall att det dels tydligt framgår att sponsorer kommer att täcka större delen av kostnaden, dels att polisen kan få de förstärkningar som behövs för att hantera tävlingarna. Att basera ett stöd till Vinter-OS på så lättsinniga kalkyler som idrottsministern verkar göra är helt orimligt. Så hanterar man helt enkelt inte skattebetalarnas pengar.
 

Riksdagens EU-nämnd körde över regeringen om copyrightdirektivet

2019-04-12

EU-parlamentet beslutade nyligen om EU-direktivet som kallas "Copyrightdirektivet", och som syftar till att skydda upphovsrätt till exempelvis musik, bilder och konstverk. Upphovsrätt är viktigt för alla företag som skapar immateriella värden, och Sverige har redan idag en omfattande upphovsrätt. EU-direktivet innehåller dock flera saker som är mycket kontroversiella, främst det som i vardagligt tal kallas "internetfilter" och "länkskatt". Även om debatten och kritiken är något överdriven och delvis bygger på missuppfattningar så anser vi från moderat sida att EU går längre än vad som är rimligt. Förslaget till upphovsrättsdirektiv är snårigt och oöverskådligt och det kommer bli mycket svårt att genomföra detta på ett tydligt och fungerande sätt. Det innebär också ett underliggande hot mot yttrandefriheten och innebär en begränsning av friheten på internet som kan visa sig gå längre än vad man egentligen avsett och är rimligt.

Ett argument i debatten är att de stora internetplattformarna (Facebook, Youtube mfl) tjänar reklamintäkter på att människor länkar exempelvis nyhetsartiklar och annat. Den argumentationen förstår jag inte alls. För det första använder allt fler medier numera betalväggar, vilket betyder att länkar endast leder trafik till tidningarna och om man sedan vill läsa artikeln får man betala. På vilket sätt detta skulle skada tidningarna förstår jag inte - de borde självklart i stället vara glada för varje besökare på sina websidor. 

Mer begripligt är det när konstnärer, fotografer mfl får sina verk delade på sociala medier utan att kunna få betalt. Men det borde gå att med andra medel hitta vägar att lösa detta. Ett direktiv om skärpt upphovsrätt som innebär intrång i yttrandefriheten är inte rätt väg.

Från moderat sida anser vi dessutom att regeringen gick över sina befogenheter när de ställde sig bakom EU:s copyrightdirektiv. Det var inte förankrat i riksdagen. Nästa vecka ska EU:s ministerråd rösta slutligt om direktivet. Vi moderater begärde därför igår att frågan skulle tas upp till överläggning på dagens sammanträde i EU-nämnden, trots att frågan endast var ett "anmälningsärende". Efter att vi begärde detta gjorde även SD, KD, L, V och C samma sak. EU-nämndens presidium beslöt då att särskilt kalla in justitieminister Morgan Johansson (S) till mötet.Frågan om upphovsrättsdirektivet var första punkten på dagens möte, och det började med att justitieministern försvarade förslaget. Därefter begärde moderaternas Tomas Tobé ordet och anmälde moderaternas avvikande mening. Därefter följde inlägg av i tur och ordning C, V, SD, MP, L och KD med samma besked.

Miljöpartiets Lorentz Tovatt gjorde det märkligaste inlägget när han förklarade att Mp tar avstånd från "Socialdemokraternas förslag att stödja direktivet". Justitieministern bemötte detta med att det inte är Socialdemokraternas förslag utan regeringens - där även MP ingår. I praktiken röstade alltså MP mot sin egen regering! Att MP låtit denna fråga passera både regeringssammanträden andra diskussioner utan att säga något, och utan att reagera över att frågan faktiskt diskuterats i både politik och media i flera år, för att sedan idag gå emot sin egen regering känns ju en smula märkligt. Men å andra sidan var det såklart bra att de ställde sig bakom vår linje. Att inte ens ett av regeringspartierna står bakom regeringens förslag visar på problemet med förslagets innehåll.

Sammanträdespunkten slutade i vilket fall med att Åsa Westlund (S), ordförande för EU-nämnden, klubbade att regeringen fått i uppdrag att rösta nej till upphovsrättsdirektivet i ministerrådet nästa vecka. I vilken mån Sveriges nej kommer att påverka utgången vet vi inte, men det lär finnas ett antal ytterligare länder som tänker rösta nej, samt ett antal som är osäkra. Blir det nej i ministerrådet lär nog frågan gå tillbaka för nya diskussioner. Det borde gå att ta fram en bättre lösning än den som presenterats.
 

Vi begär överläggning med jusititeministern om copyrightdirektivet

2019-04-11

EU-parlamentet beslutade nyligen om EU-direktivet som kallas "Copyrightdirektivet", och som syftar till att skydda upphovsrätt till exempelvis musik, bilder och konstverk. Upphovsrätt är viktigt för alla företag som skapar immateriella värden, och Sverige har redan en omfattande upphovsrätt. EU-direktivet innehåller dock flera saker som är mycket kontroversiella, främst det som i vardagligt tal kallas "internetfilter" och "länkskatt". Även om debatten emellanåt spårat ur, och kritiken ibland är överdriven, så anser vi från moderat sida att EU går längre än vad som är rimligt, och att detta hotar både yttrandefriheten och friheten på internet.

Från moderat sida anser vi dessutom att regeringen gick över sina befogenheter när de ställde sig bakom EU:s copyrightdirektiv. Det var inte förankrat i riksdagen. Nästa vecka ska EU:s ministerråd rösta slutligt om direktivet, och inför detta ska riksdagens EU-nämnd ta upp frågan i morgon fredag. Vi moderater har idag begärt att frågan ska tas upp till förhandling på morgondagens sammanträde, trots att frågan endast var ett "anmälningsärende". Efter att vi begärde detta har även SD, KD, L, V och C begärt samma sak. Vi har nu fått besked om att justitieminister Morgan Johansson (S) kallats in särskilt till sammanträdet klockan 9 i morgon. Vi hoppas kunna skapa majoritet på morgondagens möte för att ge justitieministern tydliga instruktioner att rösta nej till förslaget i ministerrådet. I vilken mån detta kommer att kunna stoppa förslaget återstår att se, det beror ju på hur övriga länder röstar. Men detta är det vi kan göra i dagens läge. I morgon eftermiddag kommer en kort rapport från morgondagens möte i EU-nämnden.
 

Svenska Dagbladet påminner om 1938 års klimatlarm

2019-04-11

Svenska Dagbladet uppmärksammar, med stöd av Riksbankens Jubileumsfond, ett antal äldre artiklar från de senaste 100 åren. Detta är en verkligt intressant artikel från 1938 som handlar om dramatiska klimatförändringar, smältande glaciärer och ett varmare klimat. Läs hela artikeln här. Nedan två utdrag.
 

 

 
När jag läste artikeln ställde jag mig frågan hur denna plötsliga värme uppstod? Det kan ju knappast ha berott på vare sig biltrafik eller för mycket flygande. Inte heller högre koldioxidhalt, eftersom den var mycket lägre 1938 än idag. Det måste rimligen ha berott på något annat än mänsklig aktivitet. Frågan är om de faktorer som styrde klimatet 1938 är obefintliga idag, och det nu i stället är människans koldioxidutsläpp som orsakar dagens klimatförändringar? För mig framsår det som ytterst osannolikt och ologiskt Till saken hör att bara några år senare, en bit in på 1940-talet inträffade de bistra krigsvintrarna. Det blev plötsligt extremt kallt i stället. Vad orsaken var till detta är också oklart.
.

Riksdagen stödde min motion om skärpta straff för övergrepp i rättssak

2019-04-11
 
I dag beslutade riksdagen om inte mindre än röstade riksdagen igenom inte mindre än 16 så kallade "tillkännagivanden" till regeringen, alltså uppmaningar till regeringen att presentera lagförslag. Ämnena var familjerätt och straffrätt. I de flesta fallen var riksdagen enig, men i fyra fall röstade S, V och MP mot en straffskärpning - se nedan. 

Själv fick jag bifall för min motion 2018/19:1825 om Skärpta åtgärder mot övergrepp i rättssak, dvs när någon hotar exempelvis vittnen och brottsoffer. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att skärpa straffen för dessa brott, och i denna fråga var riksdagen enig. Detta känns mycket bra, för det är en oerhört viktig fråga för rättssäkerheten.

I övrigt beslutade riksdagen bland annat om följande straffskärpningar:
 • Regeringen bör se över straffskalorna för sexualbrott
 • Regeringen bör höja minimistraffet för våldtäkt av normalgraden till fängelse i tre år
 • Regeringen bör skärpa minimistraffet för sexuellt övergrepp till fängelse i minst sex månader
 • Regeringen bör införa en ny brottsrubricering för grovt sexuellt ofredande
 • Regeringen bör avskaffa/förlänga den så kallade preskriptionstiden för bland annat sexualbrott mot barn
 • Regeringen bör skyndsamt skärpa straffet för inbrottsstöld (S, V och MP röstade nej)
 • Regeringen bör skyndsamt stärka det straffrättsliga skyddet för exempelvis polis, sjukvårds- och räddningstjänstpersonal, så kallad blåljusverksamhet
 • Regeringen bör skärpa straffet för övergrepp i rättssak
 • Regeringen bör skärpa straffen för brott kopplade till kriminella uppgörelser (S, V och MP röstade nej)
 • Regeringen bör skärpa straffet för den som överlåter narkotika till andra
 • Regeringen bör skyndsamt införa en lag om tillträdesförbud till butiker (S, V och MP röstade nej)
 • Regeringen bör föreslå en skärpt straffmätning vid flerfaldig brottslighet (S, V och MP röstade nej)
   

Riksdagens Bilnätverk besökte Upplands Motor

2019-04-11I dag besökte delar av Riksdagens Bilnätverk  Upplands Motor i Sollentuna för att få mer kunskap om bilbranschens och däckbranschens villkor.Vi fick också en föredragning av VD:n för Upplands Motor, Tommy Letzen, rörande läget för branschen, nya former av erbjudande (privatleasing, bilpooler, mm), samt nya former av fordon (hybrider, elbilar mm), nya framtida tekniker med förarlösa fordon mm, samt en bra bild av hur det ser ut med bilägandet i Sverige idag (bilden nedan). Vi diskuterade också elbilarnas framtid, och Upplands Motor berättade att de behölver en stor mängd egna laddstolpar vid bilfirman, men att elbolaget inte kan leverera tillräcklig nätkapacitet för detta förrän 2030! Att satsa politiskt på elbilar utan att först se till att det finns el och nätkapacitet som räcker känns som att börja i fel ände.Vi besökte även företagets stora däckverkstad där det just nu arbetas för högtryck för att kunna hantera de konstiga reglerna kring vinter och sommardäck och de två veckor som bilisterna har på sig att byta däck. Bara hos Upplands Motor har man över 5.000 däck (!)  i sitt däckhotell, och det är extremt bråda dagar nu för att hinna med alla däcbyten innan tidsfristen är slut. Däckbranschen efterlyser längre tid för däckbyten, inte minst för att Sverige är så olika när det gäller väglag - Skåne och norra Sverige går inbte att jämföra, men trots detta gäller samma lagstiftning. Kuriosa: Den normala tiden för ett komplett däckbyte är nere på sex minuter (!) om inget krånglar till sig under bytet.

 

Riksdagens Bilnätverk växer dessutom, och nu har vi medlemmar från alla de tre största partrierna, M, S och SD. Målet är att få medlemmar från samtliga partier, och under våren kommer vi att ha flera aktiviteter om allt går i lås. Det mediala intresset är fortsatt stort, och vi får mycket uppskattande ord från människor runt om i hela landet. 
 

En helt obegriplig vårbudget från S-MP-C-L

2019-04-10

S-MP-regeringen är nu inne på sitt femte år, utan att man har löst några av de samhällsproblem som man sa sig vilja lösa i valrörelsen 2014. Tvärtom har mycket gått åt fel håll - trots högkonjunktur och starka skatteintäkter.
Den vårbudget som regeringen presenterat i dag saknar fortfarande reformer för att ta tag i Sveriges problem. Man drar tillbaka pengar som den av riksdagen beslutade M/KD-budgeten satsade på äldreomsorg, psykiatri och polis och lägger i stället mer pengar på ineffektiva klimatåtgärder som dömts ut av Riksrevisionen.

Ovan presskonferensen där Elisabeth Svantesson (M) förklarade att januariöverenskommelsen och vårbudgeten inte löser Sveriges problem. 

I strid med alla partiers vallöften saknar de fyra partierna ambitioner när det gäller att öka resurserna till polisen. I vårbudgeten skär S-C-L-MP bort var fjärde ny krona som tillfördes polisen i Moderaternas och Kristdemokraternas budget. 

• Man dröjer med att återinföra kömiljarden och man skär bort delar av våra satsningar på äldreomsorgen och psykiatrin

 • Man satsar i stället på att åerinföra klimatåtgärder, framförallt "Klimatklivet" som riksrevisionen tidigare dömt ut som ineffektiva 

• Det är välkommet att man vill avskaffa värnskatten, men man har inga förslag om att sänka skatten för alla som arbetar.

• Skattehöjningar i form av bibehållen flygskatt (utan den utlovade kompensationen till mindre flygplatser), höjd kemikalieskatt som höjer priset på elektronik och vitvaror, samt den aviserade höjda skatten på bensin och diesel från kommande årsskifte. Detta ökar kostnaden för hushållen och slår extra hårt mot landsbygden. Några skattesänkningar för hushållen finns inte, varför det är helt fel att kalla det grön skatteväxling. 

• Om man ska hitta något positivt så är det att regeringen inte kan backa tillbaka de skattesänkningar som M/KD-budgeten medförde för löntagare och pensionärer. Det är tur för hushållen att vi sänkte deras skatt så de har bättre råd med alla nya pålagor som dagens regering, med stöd av C och L, lägger på samma hushåll.


• Det allvarliga är att pengarna är slut! Alla de olika partiernas löften i Januariöverenskommelsen intecknar allt reformutrymme för de kommande åren. Samtidigt ser vi nu hur det ekonomiska läget redan blir allt kärvare, tillväxten och överskotten i statens budget justeras ned. Det finns därför inget utrymme för några viktiga reformer eller åtgärder som kan rusta Sverige för sämre tider eller ta tag i viktiga samhällsproblem som brottslighet eller integration. Detta riskerar att leda till en skattechock om man trots svagare samhällsekonomi ska kunna genomföra allt man lovat. Risken är uppenbar att vi kommer att få se höjd fastighetsskatt och försämrade ränteavdrag, samtidigt som de avsierade stora årliga skattehöjningarna på bensin och diesel kommer att slå igenom. Samtidigt tänker regeringen lägga pengar på friår och en tredagars "familjevecka". 

• Det allra allvarligaste är att de fyra partierna bakom budgeten nu tävlar om att ta åt sig äran för de satsningar som varje parti tycker är deras hjärtefrågor. Samtidigt vill inget parti ta ansvar för andra delar. Den helt ogenomtänkta raseringen av Arbetsförmedlingen är ett exempel - det finns en majoritet i riksdagen för att avveckla Arbetsförmedlingen i nuvarande form, men den snabbavveckling som nu sker, utan att några alternativ finns på plats, är oansvarig. En så stor och viktig reform borde tänkas över ordentligt och göras stegvis så att man kan bibehålla servicen till de arbetslösa och ta vara på personalens kompetens genom att de kan gå över till andra aktörer. Nu blir i stället ett stort antal kommuner utan arbetsförmedlingskontor, och många anställda blir uppsagda utan att ha några alternativa aktörer att gå över till. Detta är ett exempel på hur regeringen tappat kontrollen och hur samarbetspartierna C och L inte bryr sig.

Nedan från den just nu pågående budgetdebatten i riksdagen:
 

Möt professorn och antarktisforskaren som tonar ned klimatlarmen

2019-04-09

Jag har tidigare i siciala medier uppmärksammat professorn i oceanografi, Anna Wåhlin, vid Göteborgs Universitet. Hon forskar aktivt och har just besökt Antarktis med ett forskarteam. I senaste numret av Göteborgs Universitets tidning ifrågasätter hon de överdrivna klimatlarmen och säger att hon är mer oroad av att vi går mot kallare tider. Läs hela reportaget här:


 

Här är alla frågorna från Borås Tidning - och mina svar

2019-04-09

I Borås Tidnings artikel i helgen redovisades mina svar på sju frågor från BT. Från början var dock frågorna betydligt fler, 12 strycken, och allt fick inte plats på helsidan i tidningen. Några frågor tog man bort, och några av dem var enligt min åsikt anmärkningsvärda och mycket märkliga.

Jag tycker det är rimligt att redovisa samtliga de frågor jag fick från BT. 

Här är samtliga frågor och mina svar.
 

Borås Tidning har blivit klimathotsaktivister

2019-04-08

I dag fortsätter Borås Tidning att angripa mig i klimatfrågan. Denna gång på ledarplats. Så här skriver man bland annat: "Ericson är inte högerextrem. Men i BT:s granskning visar det sig att han regelmässigt väljer att använda sig av ”osanningar, feltolkningar och demagogi” när han skriver om klimatet på egen blogg och på Twitter. I riksdagens klimatarbete är däremot hans svansföring ofta lägre. Lagstiftare Ericson kvittade exempelvis ut sig när det viktiga klimatpolitiska ramverket – som inte minst Moderaterna stod bakom – antogs med bred majoritet".// "27197 väljare i Västra Götaland Södra röstade på Moderaterna. Hur många av dem hade hellre röstat på något annat parti om de vetat att ”deras riksdagsman” varken ville rösta ja eller nej utan istället valde att inte delta i vad som mycket väl kan vara den viktigaste frågan som riksdagens lagstiftare hade att ta ställning till under förra mandatperioden?"

Man får se det positiva - det var ju snällt att BT inte ser mig som högerextrem. Men som jag visade i föregående blogginlägg har de inte kunnat visa en enda osanning på min blogg, trots att de hade ca 750 blogginlägg i ämnet att leta bland. Att de kallar resonemang som inte passar deras klimatalarmistiska agenda för "demagogi" eller "feltolkningar" kan jag leva med. Jag kallar det att argumentera för den linje man som politiker tycker är rimlig. Och det är min uppgift som politiker.

Påståendet att väljarna inte skulle ha vetat vad jag står för är märkligt. Få politiker har nog lika öppet stått upp för en balanserad debatt i klimatfrågan som jag. Att jag kvittade ut mig från den aktuella omröstningen och orsaken till detta var jag tydlig med i sociala medier, och i senaste valrörelsen var jag lika tydlig med min mer kritiska syn på klimatfrågan. Det är också en del av ingressen i mina presentationer på både blogg och twitter. Redan i valet 2010 hade jag faktiskt med min strävan efter en mer balanserad i linje i klimatfrågan i min personliga valfolder. 

Vad gäller BT:s rubrik så måste jag ödmjukt påminna om att riksdagens omröstning inte gällde om det finns ett klimathot eller inte, utan om det klimatpolitiska ramverket var rätt sätt att hantera frågan. Många moderater var tveksamma, men valde att stödja partilinjen och rösta för en framförhandlad kompromiss. Själv valde jag att begära utkvittning enligt de interna regler som finns. Att jag avstod berodde på att jag inte ville rösta mot en kompromiss som moderaterna varit med och diskuterat fram. Det är något jag i det längsta undviker eftersom jag oftast är mycket lojal mot det parti jag företräder.

En reflektion är att det finns stora likheter mellan dagens klimatdebatt och migrationsdebatten för 5-6 år sedan. Då var minsta antydan om att man ville ha en mer restriktiv politik bannlyst i media och samhällsdebatten. Samma om man ens andades om tiggeriförbud. Man hängdes ut som främlingsfientlig eller rent av rasist, de problem som fanns kallades för myter och Aftonbladets politiske redaktör kallade det organiserade tiggeriet för "råttan i pizzan". Det fanns ju så mycket forskning som visade hur lönsam invandringen var, och allt tiggeri var självklart frivilligt. Högern var ond och vänstern god, och nästan alla journalister spelade med. I efterhand har till och med Janne Josefsson på Uppdrag Granskning, känd vänsterjournalist, konstaterat att det var närmast omöjligt att diskutera invandring. Journalister som ville granska detta motarbetades. Men när verkligheten kom ifatt svängde majoriteten av politikerna och journalisterna både om migration och tiggeri.

På samma sätt känns klimatfrågan idag. Många forskare och journalister som ser hur ihåliga argumenten är och hur skev debatten är drar sig för att sticka ut hakan, det är oftast bara de som närmar sig pension som vågar. Samma sak gäller politikerna. Väljarna skulle bli förvånade om de visste hur många riksdagsledamöter från olika partier som säger vad de tycker i klimatfrågan över en fika eller ett glas vin, men som inte vågar säga detta offentligt. Men ju mer extrema förslag som efterhand läggs fram av extrema klimatdebattörer och politiker, desto större blir oron bland vanliga människor. Motståndet mot klimatextremismen växer och det märks inte minst bland politiska kolleger och nyfikna journalister. Alla vågar inte sticka ut hakan som jag gör, men väldigt många sympatiserar med min kritik och min växande oro för hur den medialt uppbyggda kollektiva masshysterin i klimatfrågan börjar hotar hela vårt välfärdssamhälle, vår demokrati och vår yttrandefrihet. De flesta kritiker avfärdar inte klimathotet och få anser att människan inte spelar någon roll alls för klimatförändringarna. Men alla efterlyser vi en rimlig och nyanserad debatt i denna viktiga fråga. 

Den uppenbara mediala aktivismen i klimatfrågan kom tidigare främst från mer extrema tidningar som ETC och Aftonbladets ledarsida, men nu har alltså Borås Tidning valt samma väg. Man driver ren kampanj mot "oliktänkande" på nyhetsplats. Borås Tidning har dock missat en sak. Som ny politiker var det jättejobbigt att utsättas för angrepp i media. Men efter snart 13 år i riksdagen har jag varit med om så många drev och angrepp mot både mig själv, mitt parti och andra politiker att jag blivit härdad. Jag ser BT:s artiklar som ett utmärkt sätt att belysa den orimliga svenska mediala klimatdebatten, och jag har samtidigt fått massor av utrymme att förklara min syn på saken. BT:s osakliga överdrifter slår tillbaka och väcker ilska,  vilket jag fått många bevis på de senaste dagarna. Min förhoppning är faktiskt ändå att BT:s artiklar ska leda till en mer nyanserad klimatdebatt med fler nyanser. Därför är jag väldigt nöjd med de senaste dagarnas uppmärksamhet.
 

Borås Tidnings "granskning" var inte särskilt imponerande

2019-04-08Nu är det dags att bemöta BT:s påståenden i helsidesuppslaget igår, där man går till frontalangrepp mot 7 av mina blogginlägg om klimatfrågan. Som jag skrev igår har jag skrivit ungefär 750 (!) blogginlägg om miljö- och klimatfrågor. Om BT bara hittade dessa sju som man såg skäl att angripa måste jag ha väldigt hög trovärdighet i det jag skriver. Men som jag ska visa nu i detta ovanligt långa blogginlägg är BT dessutom ganska fel ute i det mesta man skriver rörande de sju inlägg man angriper. Men först ska vi ta en titt på BT:s ingress i vänsterspalten ovan:
 

 

Redan här landar BT snett. Jag har mig veterligt aldrig påstått att det inte existerar en "uppvärmning av planeten orsakad av människan". Det jag konstaterat är att det råder oenighet om hur stor del av uppvärmningen som beror på människan, hur stor uppvärmningen är, hur snabbt den går och vad som är bästa åtgärden för att försöka påverka. Helt relevanta saker att diskutera kring en allvarlig samhällsfråga. Alltså ett helt grundlöst påstående från BT. 

Sedan ska vi titta på de sju punkterna BT kritiserar. Jag lägger ut varje ruta för sig från artikeln ovan, och under denna min kommentar, inklusive en länk till det blogginlägg BT sannolikt syftar på.Detta är faktiskt ett mycket märkligt angrepp. Satellitdata från UAH används mycket ofta i klimatdebatten, eftersom man är en av två erkända aktörer när det gäller användning av satellit för att möta global temperatur. UAH:s siffror finns vad jag vet även med i IPCC:s egna rapporter. Jag hittar inget alls om att institutet som sådant skulle vara "starkt ifrågasatt inom klimatrvetenskapen". Att detta universitet någon gång levererat en bristfällig artikel är man nog knappast ensamma om. BT:s smutskastning av UAH har dessutom knappast något med mitt blogginlägg att göra. Där konstaterade jag bara att temperaturen ökat, men mindre än vad datormodellerna förutspått. Och så är det ju.Här påstår BT att jag hänger upp mig på enstaka års variationer, vilket är helt fel i sak eftersom mitt blogginlägg tvärtom  handlade just om att se trenderna ända från 1860 tills idag, uppmärksamma tidigare historiska svängningar och se den långsiktiga trenden. BT:s angrepp är faktiskt helt obegripligt.Detta angrepp är ytterst anmärkningsvärt. Det handlar egentligen inte alls om det jag skriver utan om att BT ägnar sig åt ren smutskastning av en forskare, Jacob Nordangård, som jag citerat i detta blogginlägg. Syftet är såklart att förminska värdet av mitt blogginlägg genom att nedvärdera en av mina källor. I går skrev Nordangård ett mail till BT:s reporter Jan Lindsten samt BT:s chefredaktör och menar att BT helt enkelt talar osanning och ägnas sig åt smutskastning. Här är hela mailet som jag fick för kännedom från Nordangård. Och här är hans avhandling från 2012. Jag misstänker att vi inte hört det sista om denna historia. BT är ute på mycket svag is om det Nordangård säger är korrekt, möjligen ett fall för pressens opinionsnämnd.Denna punkt syftar på detta blogginlägg. Jag bemötte kritiken utförligt i mitt svar i gårdagens tidning där jag skrev så här:   

Du brukar betona att du är en seriös debattör och bloggare – på vilket sätt är du seriös när du frågar dig på bloggen om Brenton Tarrant "mördade för klimatet?" På vilket sätt är den frågan relevant?

Jag var knappast ensam om att uppmärksamma denna märkliga klimatkoppling i terroristens sjuka ”manifest”. Även vänstertidningen ETC skrev exempelvis om detta. Min fråga är varför man INTE skulle uppmärksamma en sådan oväntad koppling? Finns det något skäl att INTE skriva om det? Det är väl lika intressant och relevant som att uppmärksamma att han var invandringskritisk eller något annat i hans så kallade manifest?

Samtidigt är det såklart så att på samma sätt som en mycket aggressiv och hård retorik i migrationsfrågan kan locka fram mörka krafter som begår vansinnesdåd mot invandrare så kan samma sak hända om man helt tappar balansen i klimatdebatten. Enskilda extremister kan alltid triggas av att politiker och debattörer för fram onyanserade åsikter i politiska frågor.

BT hade en följdfråga med, som jag tyckte var ytterst osmaklig. Troligen insåg BT detta också eftersom man inte tog med den i artikeln. Men så här svarade jag: 

Är det så att du vill smutskasta människor som känner ett klimatengagemang - enligt principen "guilt by association" - genom att ge dem en idémässig koppling till en extrem massmördare?

Att BT ens ställer denna märkliga fråga till mig visar hur orimlig klimatdebatten blivit. Ingen skulle väl påstå att man vill smutskasta människor som är kritiska till dagens invandringspolitik bara för att man uppmärksammar att en massmördare riktar sig mot invandrare? Eller att man smutskastar borgerliga politiker som är kritiska till socialismen bara för att man uppmärksammar att Breivik mördade ett antal socialdemokrater? Jag tycker BT:s fråga saknar all rimlighet.
 I detta blogginlägg ställde jag frågan om varför inte den kraftiga temperaturhöjningen i Arktis syns i temperaturgraferna från Tromsö. Det var en seriöst nyfiken fråga. Jag köper absolut resonemanget från institutets chef, men det gör inte min fråga mindre intressant - varför avviker i så fall dessa okorrigerade data från Tromsö från resten av Nord-Norge? Att temperaturdata korrigeras är för övrigt väl känt och helt officiellt. Frågan är bara om det leder till mer elle rmindre rättvisande bild. Den frågan råder det stor oenighet om bland forskarna.Punkt 6 handlar om sot och vedspisar. Det är korrekt att jag engagerat mig mot det orimliga förslaget att förbjuda installation av äldre vedspisar och delvis fått regeringen att ändra sig. I sak är det också korrekt att man främst använde hot mot hälsa och miljö som motiv för ett förbud. Men i debatten har även klimatskäl använts. Jag kan ge BT rätt i att jag formulerade mig onödigt skarpt här, ordet "idioti" är illa valt. Men jag var då uppriktigt arg över att Boverket ville skrota ut en kulturskatt i form av gamla fina vedspisar, och subventionera detta med en skrotningspremie som bekostas av våra skattepengar. Detta i en tid då vi talar om hur viktigt det är att klara av krislägen när elen försvinner. Samtidigt är det ju helt sant att det hela tiden sker ständigt ökade krav på värmepannor och uppvärmningssystem just av klimatskäl, så i sak hade jag knappast fel. Och lite arg måste man få vara ibland.

Och när BT sedan kopplar detta till mitt blogginlägg om problemet med stora sotmängder som smälter Himalayas glaciärer är men helt ute och cyklar. Man borde kunna skilja på det faktum att 1 miljard Indiers regelbundna eldning med ved och kol, ofta utomhus, påverkar Himalaya och att några tiotusen gamla svenska vedspisar knappast påverkar miljön mätbart vad gäller sotutsläpp. En bra gammal kamin som man eldar på rätt sätt släpper knappast ut något sot alls. Att likställa dessa frågor är helt enkelt helt orimligt.
 

Här har BT grävt fram ett flera år gammalt blogginlägg. Min poäng var att media sällan uppmärksammar något som handlar om att ifrågasätta klimathotet, medan man allt som oftast uppmärksammar sådant som styrker bilden av ett allvarligt klimathot. När jag skrev blogginlägget hade jag såklart ingen aning om vare sig att någon skulle granska saken eller att detta tydligen skedde något år senare. Och eftersom jag inte hade kunskap om den granskningen skrev jag såklart inte om den. Lite nyfiken är jag på vilket det andra felet var som man faktiskt uppmärksammade. BT skriver inget om det. I sak var ju för övrigt mitt inklägg korrekt - NOAA trollade bevisligen bort pausen, vilket BT faktiskt bekräftar (!) och dessutom skriver att man gjort helt korrekt. Vad jag vet finns dock mycket olika åsikter om det vetenskapligt korrekta i att räkna om gamla temperaturdata på det sätt som sker idag i betydande omfattning. 
 

Jag tackar Borås Tidning för reklamen

2019-04-07
 


I dag kom alltså Borås Tidnings "granskning" av mina blogginlägg i klimatfrågan. Tre hela sidor i dagens tidning ägnas åt saken. Jag får verkligen tacka för allt detta medieutrymme, och även för att jag på en hel sida får ge mina svar på BT:s frågor. Att det sedan är något udda av en tidning att ta så tydlig ställning mot en riksdagsledamot på nyhetsplats är en annan sak. Det är utmärkt att BT:s läsare nu får en chans att bedöma den kritik som finns mot klimatalarmismen, och ta del av hur jag ser på saken. Av de många reaktioner jag fått under dagen är det många som i likhet med mig känner stor oro för vart den allt mer extrema klimatdebatten är på väg och vad detta kan leda till. Jag vill tacka alla som skrivit under dagen på twitter, mail och via hemsidan, och efterhand kommer alla att få ett personligt svar.
 

Borås Tidning ägnar dessutom ett helt uppslag åt att "granska" sju av mina blogginlägg som de tycker förtjänar kritik. Med tanke på att jag skrivit över 750 blogginlägg om miljö och klimatfrågor så tolkar jag det som att de övriga 743 fått godkänt i BT:s granskning. Och de sju man plockat ut kommer jag att bemöta i kommande blogginlägg. Jag kommer också att under veckan redovisa samtliga BT:s frågor och mina svar på dessa, alltså inte bara de frågor som publicerades. Samtidigt har nu den i punkt 3 angripna forskaren Jacob Nordangård, i ett mail jag fått för kännedom, gått till kraftigt angrepp mot BT för grova felaktiga påståenden i artikeln. Jag vågar nog sticka ut hakan och säga att BT:s självbild som något slags "rättesnöre" i klimatfrågan kommer att få sig en rejäl törn den kommande veckan.
 


 

Borås Tidning har blivit klimathotsaktivister

2019-04-06

Det är många som reagerat på hur Borås Tidning blivit en mycket aktiv aktivist i klimathotsdebatten. Man sprider ren klimathotspropaganda på nyhetsplats under beteckningen "granskning". I dag inleder man en serie artiklar som "granskar klimatförnekelsen".

"Trots allt tydligare forskningsresultat under 30 års tid om jordens klimatkris har världens ledare agerat lamt. Orsaken är att det allvarliga läget förnekas på olika sätt. BT skildrar i en rad artiklar klimatförnekelsens olika skepnader" skriver BT: reporter Jan Lindsten som ingress på den första artikeln idag. Vad jag vet är det få forskare som anser att vi befinner oss i en "klimatkris". Jan Lindsten är en av få reportrar som vid intervjuer per telefon öppet börjat argumentera mot mig (!) om klimatfrågan och kritisera det jag säger, och inte sällan med en ganska upprörd underton. Det är få journalister jag mött under mina dryga 20 år som politiker som så tydligt tagit ställning i en fråga och driver så tydlig agendajournalistisk. Man kan jämföra med Radio Sjuhärad på samma ort som tvärtom gett utrymme för olika åsikter i debatten och även låtit kritiska forskare komma till tals.

I dagens BT-artikel uppmärksammar man den hårt kritiserade "forskningen" på Chalmers rörande "orsakerna till klimatförnekelse". Forskarna ska enligt artikeln analysera främst tre områden - den europeiska högernationalismens klimatförnekelse, konservativa tankesmedjor i Sverige och hur den svenska gruv och raffinaderiverksamheten behandlat klimatfrågan. Det känns som en rent vänsterpolitisk agenda förklädd till "forskning". Enligt artikeln är vi som har avvikande åsikter antingen en del av en organiserad verksamhet som har koppling till oljeindustrin, eller så är vi högernationalister, eller så är vi bara allmänt dumma och förstår inte att vi måste resa mindre, äta mindre kött, sluta bygga vägar och stoppa nya flygplatser. Att ärevördiga Chalmers nedlåter sig till att driva detta pinsamt ovetenskapliga projekt är bedrövligt. Man drar Chalmers goda namn i smutsen.

I artikeln gör BT också lite reklam för morgondagens artikel enligt följande:Jag satte faktiskt kaffet i halsen när jag läste, eftersom det är svårt att dricka kaffe samtidigt som man skrattar högt. Nu har jag alltså utsetts till "frontfigur inom den politiska förnekelsen av en allvarlig klimatförändring". Det är så absurt att jag inte riktigt vet hur jag ska hantera det. Men jag väljer att tolka det positivt, att man vet att jag har modet att ifrågasätta och aldrig hukar i debatten. Och BT ska alltså "djupgranska" min klimatblogg. Jag visste inte att jag hade en "klimatblogg", men man syftar säkert på ämnesområdet Energi-, miljö och klimatfrågor"  som ju innehåller mycket intressant från de senaste tio åren, med tydliga och tillförlitliga källor. Om man läser allt kommer man också se att jag hade en annan syn på saken 2006 än jag har idag. 2006 trodde jag verkligen att människan är huvudorsaken till klimatförändringarna, men ju mer jag efterhand satt mig in i frågan desto mer orimligt framstår det. Jag hoppas BT läst noga. Fast troligen inte - då hade man exempelvis sett att jag inte alls ifrågasätter att klimatet förändras. Min kritik rör andra delar i klimadebatten.

Jag blev även kontaktad av BT:s Jan Lindsten för en intervju per telefon för en dryg vecka sedan. Jag avböjde, eftersom jag vid flera tidigare tillfällen råkat ut för väldigt vinklade och klippta intervjuer i Borås Tidning som gett en felaktig bild av det jag sagt och tycker i en fråga. I stället erbjöd jag mig att ge skriftliga svar på BT:s frågor, och det har jag också gjort. Ett flertal av dem kommer i tidningen i morgon. I övrigt har jag inga större förhoppningar om en balanserad artikel - men å andra sidan, ju mer obalanserad den är desto fler borgerligt sinnade människor borde vakna och inse att klimatextremismen börjar bli ett allvarligare hot mot vårt samhälle, vår demokrati och vår yttrandefrihet än vad klimatförändringarna är. Det var därför jag ställde upp på att ge mina svar på BT:s delvis mycket märkliga frågor. Jag kommer senare att lägga ut alla BT:s frågor och mina svar på bloggen, även det som inte finns med i morgondagens artikel. Jag tycker alla förtjänar att få ta del av hela materialet som illustrerar BT:s kampanj-journalistik. 

 
Nygammal moderat logga och ny svensk modell

2019-04-06

c

I samband med moderaternas Sverigesmöte meddelades två saker. Det första var att moderaterna nu byter tillbaka till den gamla M-loggan och bara kallar oss "moderaterna" kort och gott. Begreppet "Nya moderaterna" tillkom 2004 och man kan ju inte vara "ny" hur länge som helst, femton år är i mesta laget. Den gamla loggan har använts lite sporadiskt parallellt med den nya, bland annat har jag hela tiden haft den längst upp i högra hörnet på min hemsida. Om man ska byta logga känns det bättre att gå tillbaka till den gamla kända än att hitta på en helt ny. Den nya kommer att finnas i lite olika färger och olika bakgrunder men alla moderater lär känna igen sig. För egen del har jag kvar mina gamla pins från före 2004, så det är bara att byta på kavajen.

Det har varit mycket diskussioner både i media och internt om moderaterna är ett konservativt eller liberalt parti. För egen del har jag aldrig förstått varför detta är så viktigt. För mig är politikens innehåll det centrala, inte etiketten. För egen del känner jag mig i grunden som konservativ i mina värderingar, men i vissa frågor är jag samtidigt liberal, särskilt sådana frågor som gäller hur människor ska få forma sina egna liv.
Moderaterna är Sveriges viktigaste politiska kraft. Och den här resan, den gör vi som Moderaterna. Inte som mörkblå eller ljusblå. Inte som nya eller gamla. Inte som liberala eller konservativa. Vi är ju allt det. Men först och främst är vi Moderaterna. Förenade av gemensamma värderingar och gemensam förmåga till förändring, sa Ulf Kristersson på Sverigemötet, och dessutom pekade han ut vad vi moderater kallar "den nya svenska modellen". Det handlar om fem viktiga punkter:

Trygghet - behovet av att förstärka polisen och försvaret, ta krafttag mot gängbrottslighet och terrorister, men också en tillgänglig sjukvård, god omsorg och en skola som gör klassresor möjliga. 

Miljö - en politik som tar tag i de stora problemen genom att ta tillvara på teknikens möjligheter, se till att varje krona gör största möjliga nytta och genom att satsa på kärnkraft. 

Jobb och företagande - företagare ska uppskattas mer än de beskattas, skatterna för vanligt folk ska sänkas, den största bidragsreformen på 40 år ska genomföras och vi ska kraftsamla kring digitalisering. 

Integrationen - vår tids ödesfråga. För att lösa integrationsproblemen måste arbetslinjen och svenska språket gälla alla. Moderaterna tillsätter en egen integrationskommission för att utveckla politiken.

Sverige måste hålla ihop. Sammanhållningen mellan stad och land måste stärkas, äganderätten försvaras och infrastrukturen ska fungera. Jämställdheten mellan kvinnor och män måste förbättras och åldersdiskrimineringen upphöra. 
 

Debattsvar i Ulricehamns Tidning

2019-04-06

Häromdagen hade jag detta debattsvar i Ulricehamns Tidning- Klimatdebatten har spårat ur!


 

Möte med Rumäniens ambassadör

2019-04-05

Det blir mycket Rumänien den här veckan. Först EU-konferensen i Bukarets söndag-tisdag. Jag har lagt ut lite fler bilder för besöket på den här sidan
 I dag inleddes så EU-nämndens möte med att Rumäniens ambassadör i Sverige, Iulian Buga (tv ovan), informerade om Rumäniens ordförandeskap i EU, och svarade på frågor från ledamöterna. Några av de vassaste frågorna gällde problemet med korruption i Rumänien, där även ett antal ledande politiker har villkorliga domar eller vilande domar på sig. Detta var något vi även diskuterade med Sveriges ambassadör i Bukarest över en frukost i början av veckan. Korruptionen är sannolikt Rumäniens största bekymmer i dagsläget, och man har fått hård kritik från EU för bristande åtgärder. Den rumänske ambassadörens svar kändes ärliga och uppriktiga, även om han i sin ställning inte ville diskutera eller kritisera enskilda personer. Men att man tar frågan på allva och försöker åtgärda korruptionen kändes ganska uppenbart.
 

Överläggningar om EU:s långtidsbudget

2019-04-04

Vid finansutskottes möte idag diskuterades Scveriges hållning när det gäller EU:s långtidsbudget (2021-27), MFF (Multiannual Financial Framework). Sverige har en ganska stor politisk enighet när det gäller att driva en restriktiv linje när det gäller EU:s budget. Kommissionens förslag till budget innebär en utökning från 1,04% till 1,14% av EU:s samlade BNI. Denna ökning sker alltså trots att ett av de stor aländerna lämnnar EU i och med Brexit. Det naturliga vore såklart att krympa EU:s budget i motsvarande mån.

Sveriges EU-avgift är idag 38 miljarder per år. Risken finns att denna ökar med 15-17 miljarder. Dels till följd av att BNI ökar, men också för att EU:s budget utökas, samt att Sverige riskerar att förlora en del tidigare framförhandlade reduceringar. E ny EU-avgift runt 55 miljarder känns orimligt hög.

Regeringens förslag är att den svenska avgiften "ska hållas så låg som möjligt". Moderaterna hade idag, med stöd av kristdemokraterna, en mer restriktiv skrivning där vi vill att den svenska avgiften inte ska öka mer än vad som motsvarar ökningen av vår BNI. Eftersom vi inte nådde enighet har vi lämnat en avvikande mening som vi kommer att driva i EU-nämnden när frågan kommer upp där.
 

Överläggningar om Brexit

2019-04-04

I dag har det varit EU-frågor på programmet hela dagen. Morgonen började med ett möte med EU-kommissionens chefsförhandlare för Brexit, Michel Barnier. Vi var en mindre delegation som träffade honom tillsammans med talman Anderas Norlén för att få en uppdatering av Brexit-förhandlingarna och vad som händer nu. Barnier beskrev sig själv som "besviken men ännu inte frustrerad", trots alla motgångar under förhandlingarna med britterna, och deras blanka nej till alla alternativa lösningar som presenterats. Ursprungligen skulle bitterna ha lännat EU den 29 mars, men nu är det framflyttat till 12 april, alltså nästa fredag. I vilken mån detta kommer att förändra något återstår att se. Kanske blir britternas utträde ytterligare förskjutet.   


 

 


 

Tidigare inlägg finns samlade i bloggarkivet