Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!
Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006.Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt.

Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Åren 2002 till 2006 var jag gruppledare för moderaterna och för den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010 och 2014. Jag är idag ledamot av Finansutskottet. Tidigare mandatperioder har jag varit aktiv i Arbetsmarknadsutskottet, Socialförsäkringsutskottet och Utbildningsutskottet.

Frågor som rör företagande, arbete och utbildning är centrala för mig. I övrigt ogillar jag all slags kvotering, är övertygad om att man kan förena hjärta och hjärna i migrationspolitiken och vill ha ordning och reda i statens finanser. Jag brinner för miljöfrågor men tar starkt avstånd från extrem "klimatpolitik". Du hittar det mesta om mig och mitt riksdagsarbete via länkarna överst på sidan. På bloggen kommenterar jag rikspolitiken, riksdagsarbetet och en hel del annat. Jag finns även på instagram, twitter och facebook.


I bloggarkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden.
Totalt 6.823 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 10/1 2016)
Vilka pensionärer tror S-MP-regeringen att de kan lura?

2016-02-12

Debattreplik i Borås Tidning idag:"Misstänkte mördaren på asylboendet i Mölndal var inget barn utan vuxen"

2016-02-11Göteborgs-Posten berättar i kväll att Migrationsverket nu slagit fast att den "15-årige pojke" som sitter häktad misstänkt för mordet på den 22-åriga anställda på boendet för ensamkommande barn i Mölndal är vuxen.

Migrationsverket har inte närmare kunnat slå fast exakt hur gammal mannen är, men gör bedömningen att han inte är under 18 år. Migrationsverkets ställningstagande görs i ett beslut där mannens ansökan om uppehålls - och arbetstillstånd avslås.

En viktig fråga idag är varför en vuxen man bor på ett boende för ensamkommande barn? En annan viktig fråga är hur många andra som ljuger om sin ålder och därigenom får bättre boenden och en större chans att beviljas asyl? Ytterligare en fråga är om en 22-åring verkligen ska tvingas arbeta ensam i ett boende där det finns vuxna bland de boende? Jag funderar också över hur många vuxna som går i skolklasser avsedda för barn eller ungdomar?

Moderaternas krav på ordentlig ålderskontroll av alla asylsökande är mer angeläget än någonsin. Att inte blanda vuxna och barn på asylboendena är viktigt både för de boendes säkerhet och för personalen som arbetar där. Och att människor försöker lura till sig uppehållstillstånd genom att uppge felaktig ålder är självklart inte heller acceptabelt, lika lite som det är rimligt att man på detta sätt kan slippa straff för grova brott.

Sanningen bakom den minskande ungdomsarbetslösheten

2016-02-11De senaste 4-5 åren har jag ofta påpekat att en viktig orsak till den höga ungdomsarbetslösheten har varit att ungdomskullarna varit så stora. Det har gjort att ovanligt många unga slagit om de lediga jobben och att fler unga också registrerat sig hos arbetsförmedlingen för att söka extrajobb och feriejobb.

Bilden ovan (hämtad från finansbloggen Cornucopia ) som redan 2013-01-25 beskrev hur ungdomskullarnas storlek minskar kraftigt från peaken 2013. Fram till 2021 kommer antalet unga i åldern 19-25 att minska med 200.000 personer. Detta är en viktig förklaring till att ungdomsarbetslösheten nu statistiskt sett också minskar. Dels innebär ju mindre ungdomskullar att det generellt blir färre unga som slåss om de lediga jobben. Dels blir de arbetslösa ungdomarna helt enkelt vuxna efterhand och ingår därmed inte längre i statistiken över arbetslösa unga utan räknas i stället som arbetslösa vuxna. När man ser på den totala arbetslösheten ser man också att den inte minskar på samma sätt som ungdomsarbetslösheten. Arbetslösa unga blir i stället efterhand arbetslösa vuxna i statistiken och då påverkas ju inte den totala arbetslösheten alls.

Den totala ungdomsarbetslösheten kommer att fortsätta minska de kommande åren av rent demografiska skäl - i princip oavsett politik. En sak som kan störa denna bild är möjligen att många nyanlända unga samtidigt kommer att tillföras arbetslöshetsstatistiken. Hur mycket det kommer att påverka återstår att se. Självklart kan bilden också påverkas om det skulle bli en extrem lågkonjunktur.

Unga med god utbildning har relativt lätt att få arbete, och så har det varit länge. Samtidigt ökar nu antalet ungdomar som är långtidsarbetslösa. Detta pekar återigen på den så kallade tudelningen av svensk arbetsmarknad, där de som är anställningsbara har ganska lätt att få arbete, medan lågutbildade ungdomar, utrikesfödda och funktionshindrade kommer allt längre ifrån arbetsmarknaden. Det är därför det är viktigt att föra en politik så att fler får in en fot på arbetsmarknaden och får sitt första jobb. En del i detta är att bejaka även enklare jobb som inte kräver någon direkt utbildning. Även lågutbildade måste ha en chans att komma i egen försörjning.

När regeringen skryter om att ungdomsarbetslösheten minskar så är det bra att veta att det till stor del handlar om statistik - inte om verklighet.

Slottssprinten

2016-02-11

I dag avgjordes Slottssprinten, ett av årets sprintlopp i världscupen i längdåkning.Spåret börjar framför slottet, vänder på Mynttorget, alldeles utanför våra fönster på moderaternas riksdagskansli, och fortsätter till målet på Slottsbacken på andra sidan slottet. Från vårt fikarum (tredje våningen på huset på vänstra bilden) har man verkligen första parkett när man följer åkarna vid vändningen på Mynttorget.Till höger en bild på Charlotte Kalla, som dock tyvärr inte hade någon bra dag utan åkte ut redan i kvartsfinalen.Vi såg också delar av loppen, inklusive semifinalerna och finalerna från målområdet på Slottsbacken. Inga svenska herrar tog sig till final, men däremot tre av damerna, och Stina Nilsson blev mest framgångsrika svenska med en tredjeplats.

Frukostseminarium om tiggeri

2016-02-11I dag började jag dagen med ett mycket välbesökt frukostseminarium om tiggeriet och hur Sverige på bästa sätt ska hantera situationen. Först berättade regeringens samordnare för utsatta EU-medborgare, Martin Valridsson, om den utredning han just överlämnat till regeringen, med titeln Framtid sökes.

I utredningen redovisar han sina förslag kring var gränserna bör gå för kommunernas socialtjänst när det gäller stöd till tiggare, vad som bör gälla kring eventuell skolgång i Sverige för tiggarnas barn, hur man ska hantera olovliga bosättningar på annans mark och en del annat. Martin Valfridsson berörde också polisens senaste kartläggning om brottslighet kopplat till tiggeri (människohandel, tvång att tigga, uttaga av "avgifter" för bra tiggarplatser osv) och konstaterade att det är ett växande problem. Valfridsson föreslår också att Länsstyrelsen i Stockholm ska bli en permanent samordnande myndighet som kan ge stöd och råd till övriga länsstyrelser och kommunerna i dessa frågor.

Valfridsson berättade att det idag finns ca 4.600 tiggare i Sverige (november 2015), Av dessa är ca 70-100 barn. Barn i samband med tiggeri förekommer dock bara i ett tiotal kommuner och det är tydligt att det har koppling till att dessa kommuner erbjuder härbärgen och skola till barnen. Signalvärdet från svensk sida har stor betydelse för om det ska förekomma barn i tiggarlägren eller inte. LVU (Lag om vård av unga) gäller alla barn som vistas i Sverige och ett barn som lever i misär kan omhändertas tillfälligt efter beslut av svenska myndigheter. Om det däremot handlar om ett mer permanent omhändertagande krävs enligt internationella konventioner beslut av myndigheterna i hemlandet.

När det gäller skolgång för barn som vistas tillfälligt i Sverige har kommunerna ingen skyldighet att erbjuda det, men man för göra det om man vill. Vissa kommuner gör detta, bland annat Göteborg. Valfridsson menar att detta är olyckligt och att det förstör den, ofta bräckliga, skolgången i hemlandet. Jag kan ju lägga till det jag tidigare berättat, att det råder skolplikt i exempelvis Rumänien, och att EU lägger stora pengar på att finansiera nya skolor i utsatta områden.

När det gäller olovliga bosättningar menar Valfridsson att man inte behöver går den krångliga och dyra vägen via kronofogden för att avhysa, utan att polisen kan göra detta omedelbart för att avvärja brott (exempelvis egenmäktigt förfarande, skadegörelse mm). I Finland arbetar man på detta sätt och där finns bara 300-500 tiggare i hela landet (det högre antalet gäller sommartid). Det finns en tydlig koppling mellan hur aktiva man är att avvisa olovliga bosättare och hur många tiggare som säker sig till en stad eller ett land.

Martin Valfridsson upprepade också sin uppmaning att våga diskutera om det verkligen är klokt att ge pengar i en mugg. Han menar att det medför en uppenbar risk att man stoppa pengar rakt in i kriminell verksamhet och att det är bättre att stödja via hjälporganisationer som arbetar på plats i tiggarnas hemländer. Representanter för hjälporganisationer fanns också på plats i panelen för diskussioner på dagens seminarium.

Fakta om nyanländas förvärvsfrekvens

2016-02-10

Ekonomifakta redovisar idag en rapport om sysselsättningsgraden för flyktinginvandrare och deras anhöriga. Kopplingen mellan utbildningsnivå och arbete är som väntat mycket stark. För dem med låg utbildningsnivå är det under 50% som är i egen försörjning efter 10 år. Nedan ett utdrag ur rapporten.Stafettpinnen lämnas över - tack Margareta och grattis Tomas!

2016-02-09Moderaterna i Mark beslutade på sitt möte i går kväll att de vill se Tomas Johansson (M) från Hyssna som nytt moderat kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Mark efter Margareta Lövgren (M). Det var också förslaget från oss i valberedningen. Stafettpinnen går vidare från en mycket kompetent moderat politiker till en annan lika kompetent. Det känns också bra att bytet av politiker på kommunens viktigaste post sker på ett ordnat sätt med en lång överlämningsperiod - Margareta slutar den 1 april.

Tack för goda insatser Margareta och lycka till Tomas!

Som moderaternas ansvarige för kommunalekonomiska frågor i finansutskottet ska jag försöka dra mitt strå till stacken för kommunens utveckling genom att på riksnivå bevaka så att alla kommuner får rimliga förutsättningar att utvecklas och erbjuda en rimlig service.

1.000 statliga praktikplatser är beklämmande otillräckligt

2016-02-08

Migrationsöverenskommelsen i höstas mellan S-MP-regeringen och Alliansen innebar bland annat att staten skulle vara ett föredöme och erbjuda praktikplatser för nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Hur många platser angavs dock inte.

I går meddelade regeringen att man tänker ålägga statliga myndigheter att erbjuda totalt 1.000 praktikplatser för nyanlända. I förhållande till att Sverige tagit emot 240.000 asylsökande de senaste två åren, varav en bra bit över över hälften beräknas få stanna så är det inte jätteimponerande med 1.000 platser i Sveriges sammanlagt 341 myndigheter. Samtidigt har jag stor respekt för att det inte är alldeles enkelt att få fram praktikplatser och avsätta personal för handledning av praktikanterna. Snarare känner man sig ju en smula uppgiven över hur otillräckliga resurser Sverige faktiskt har för att erbjuda en så stor mängd personer som fått uppehållstillstånd en bra start i Sverige med bostad, arbete och egen försörjning.

Dessutom är prognosen att ytterligare 70.000 - 140.000 nya asylsökande kommer i år. Då blir de 1.000 praktikplatserna ännu mer beklämmande otillräckliga.

Justitieutskottet driver på för hårdare regler mot terrorismresor

2016-02-08

Justitieutskottet vill att rättsväsendet ska få större möjligheter att förhindra att terrorismresor blir av. I andra länder finns möjligheten att återkalla eller tillfälligt dra in passet. En majoritet i utskottet (M, SD, C, L och KD) anser att denna möjlighet bör prövas också i Sverige, till exempel genom att det blir möjligt att återkalla eller tillfälligt dra in passet för den som är misstänkt för att förbereda eller ha påbörjat en resa i terrorismsyfte. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag, i ett så kallat tillkännagivande. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till förslag från regeringen om straff för den som tar emot utbildning som gäller terroristbrott, eller som reser till ett annat land än där man är medborgare för att ge eller ta emot utbildning samt begå eller förbereda terroristbrott. Regeringens förslag om straff gäller också den som finansierar en sådan resa eller som finansierar en person eller en organisation som begår terroristbrott. Tanken med förslagen är att skapa effektiva lagar för att kunna förhindra terrorism. Genom dessa förslag uppfyller Sverige krav som har ställts i en FN-resolution och rekommendationer från organisationen Financial Action Task Force (FATF) om finansiering av terrorism. Alla partier utom Vänsterpartiet stödjer detta förslag.

Ska de nordiska länderna införa en gemensam yttre gränskontroll?

2016-02-07

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen säger enligt Svenska Dagbladet att han vill se gemensamma gränskontroller i Norden. Danmark har fått kritik av den svenska regeringen för att danskarna har för slappa kontroller av asylsökande som passerar genom landet på väg till Sverige. Och samtidigt menar Danmark att de hårda svenska gränskontrollerna vid Öresundsbron skadar rörligheten inom "Storköpenhamn" där Skåne ingår. Nu vill den danske statsministern att de nordiska länderna gemensamt sätter upp kontroller, exempelvis vid den tyska gränsen, i stället för den tunga gränskontroll varje land nu har internt. "Om vi inte lyckas lösa problemet genom att Europa skyddar sina gränser får vi den negativa effekten att det plötsligt är gränser mellan de nordiska länderna", säger Lars Løkke Rasmussen.

Jag tycker tanken är intressant. Vi har en lång historia av fri rörlighet inom Norden och kanske borde man ta fasta på det nu när gränskontrollerna och asylsamarbetet inom EU i praktiken rasat samman? Om de nordiska länderna värnar traditionen med helt fri rörlighet inom Norden, kombinerat med gemensam gränskontroll mot resten av Europa, och samtidigt harmoniserar sina regelverk för asyl och migration skulle kanske Norden kunna bli ett föredöme för resten av Europa när det gäller gemensamt ansvarstagande?

I dagsläget kommer strömmen av asylsökande till Skandinavien främst via Tyskland samt via Ryssland till norra Norge. Men skulle det uppstå oroligheter öster om Sverige skulle flyktingströmmarna komma från ett helt annat håll. En nordisk beredskap för att kunna ta ett gemensamt ansvar för alla gränser till de nordiska länderna är kanske ingen dum idé. Men det krävs nog då som sagt även en gemensam långsiktig samsyn även i asylfrågan om det ska fungera. Kanske rent av ett gemensamt kvotsystem mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland för de asylsökande som får stanna i Norden?

Regional pendling viktigare än höghastighetståg till Stockholm

2016-02-06

Debatten om bansträckningar och stationslägen för "höghastighetstågen" engagerar. Jag har själv genom åren flera gånger ifrågasatt tanken på extrema höghastighetståg i Sverige. Redan i valrörelsen 2010 debatterade jag detta i Borås med Karin Svensson Smith (MP), idag ordförande i riksdagens trafikutskott. Och sedan dess har jag i flera blogginlägg kritiserat tanken på höghastighetståg på specialbanor i glesbefolkade Sverige. Alla dessa blogginlägg finns samlade på Infrastrukturbloggen i bloggarkivet. Mina huvudargument är fyra - de extrema byggkostnaderna, svårigheten att få lönsamhet i ett glesbefolkat land, att höghastighetståg innebär mycket få stationer längs vägen, samt att vanliga pendeltåg inte kan köras på rälsen.

Alliansregeringen avförde klokt nog också extremtågen från dagordningen. Förre finansministern Anders Borg (M) var exempelvis mycket tydlig: "Att bygga science fiction-tåg som går på magneträls är robust olönsamt". Den 6 mars 2012 citerade jag även Expertgruppen för miljöstudier som presenterade en rapport om höghastighetståg. I rapporten konstaterade man att befolkningsunderlaget är alldeles för litet i Sverige för att höghastighetståg, (HSR, tåg med hastigheter över 250 km/h) skulle kunna bli lönsamt. Intäkterna skulle inte ens täcka driften, och absolut inte investeringarna. Inte ens de spanska höghastighetslinjer som granskats i rapporten (Madrid-Sevilla och Madrid-Barcelona) går ihop ekonomiskt. Den enda granskade höghastighetsbanan som går ihop är linjen Paris-Lyon, vilket i sin tur beror på att Parisregionen har fler invånare än hela Sverige. Professorerna konstaterar också att inte heller miljöskäl håller som argument för att bygga dyra höghastighetsbanor. Man skriver rent ut att "järnvägen är ett exceptionellt dyrt sätt att minska utsläppen". För samma pengar kan man göra oerhört mycket större miljöinsatser.

När Alliansen tog sitt beslut om att påbörja förhandling och planering för ett nytt stambanenät mellan Stockholm och Malmö samt mellan Jönköping och Göteborg handlade det inte längre om specialtåg på magneträls utan om ett nytt modernt järnvägsnät med mer "normal" räls som skulle möjliggöra trafik med både pendeltåg, regionaltåg och snabba tåg (höghastighetståg) på samma spår. Tanken är dock att det ska vara möjligt att köra tåg med hastigheter på upp till 320 km/h (utom genom centrala Borås, där man sätter en gräns på 230 km/h). För att möjliggöra denna hastighet krävs att spåren fixeras på betongplattor, att spåren omges av en fysisk barriär på 2,5 meters höjd på båda sidor om spåret längs hela sträckan, samt att det krävs en trädfri zon på 15 meter på båda sidor av spåret. Det tar alltså ganska mycket plats att bygga dessa "höghastighetsspår".

Nu har mer detaljerade planer för dessa nya stambanor presenterats. Det verkar dels stå klart att Bollebygd och Ulricehamn inte får någon station för höghastighetståg, troligen blir det inte någon station alls i Ulricehamn. För Borås del blir det bara vissa höghastighetståg som kommer att stanna i staden och samtidigt kommer ingreppen i Borås att bli enorma på grund av att spåren tar mycket plats - bland annat finns risk för att delar av högskolan samt stora delar av det nyrenoverade Simonsland måste rivas (!) för att ge plats för en räls som möjliggör höga hastigheter. Helt oacceptabelt säger eniga politiker i Borås.

Det står nu också klart att dessa nya stambanor blir extremt dyra. Man talar om kostnader på "uppskattningsvis 190-320 miljarder". Mycket vaga uppgifter med andra ord, men oerhört höga kostnader oavsett. Frågan hur det ska gå ihop ekonomiskt och vem som ska betala har fortfarande inga tydliga svar.

Allvarligt är också att huvudtanken med en järnväg mellan Jönköping och Göteborg förfelas. Det viktigaste för Västsverige är inte ett "höghastighetståg" till Stockholm som bara stannar var tredje tur i Borås och i övrigt inte har några stopp alls mellan Göteborg och Jönköping. Det viktiga är i stället en effektiv och snabb regional pendeltågstrafik mellan Göteborg och Jönköping för arbete och studier, med täta stopp på Landvetter flygplats och i Borås, och självklart med stationer i både Mölnlycke, Bollebygd och Ulricehamn.

Det finns därför all anledning att fundera över om det verkligen behöver byggas spår som möjliggör höghastighetståg just mellan Göteborg och Jönköping. Om man åker sträckan Göteborg-Jönköping (ca 15 mil) i 230 km/h tar resan 40 minuter. Om man i stället åker i 320 km/h tar resan 28 minuter (exkl eventuella stopp på vägen). Tidsvinsten med höghastighetståg blir 12 minuter. Mellan Göteborg och Borås blir tidsvinsten bara ca 5 (!) minuter (17 minuter jämfört med 12 minuter). Motiverar verkligen dessa 5 minuter den extremt höga extra kostnaden och de mycket stora ingreppen i centrala Borås?

Självklart måste varje kommunpolitiker avgöra vad man tror är bäst för den egna kommunen. Men risken är uppenbar att alltför dyra och högtflygande planer för höghastighetståg riskerar att, inte minst av rena kostnadsskäl, stoppa eller kraftigt fördröja en ny järnväg mellan Göteborg och Jönköping. Det får bara inte hända!

Även svensk lag har regler om asylsökandes eget försörjningsansvar

2016-02-05

Danmark har ju just tagit sin nya lag i kraft som innebär att myndigheterna kan beslagta ekonomiska tillgångar från asylsökande för att bekosta deras boende och uppehälle i Danmark. En lagstiftning som jag personligen finner mycket stötande, eftersom den bygger på konfiskation, dessutom med en uppenbar risk för inslag av godtycke.

Samtidigt är det nog få som vet att det finns en del regler även i svensk lagstiftning som säger att en asylsökande som har egna tillgångar ska stå för sina egna kostnader. Detta anges exempelvis uttryckligen på Migrationsverkets hemsida: "Om du har egna pengar ska du betala för boendet, men om Migrationsverket ser att du inte har några pengar behöver du inte betala."

Av Migrationsverkets hemsida framgår också att alla faktiskt inte har rätt till dagersättning. "Om du saknar pengar eller andra medel kan du ansöka ekonomiskt stöd från Migrationsverket, så kallad dagersättning" Längre ned på sidan redovisar man villkoren för ersättning:
* Du måste berätta för Migrationsverket hur mycket pengar och vilka andra tillgångar du har.
* Du är skyldig att berätta för migrationsverket om din ekonomiska situation förändras. Att inte berätta att du tjänar pengar är brottsligt.
* Dagersättningen kan sättas ned om du:
•inte medverkar till att klarlägga din identitet
•försvårar utredningen av din asylansökan genom att hålla sig undan
•inte medverkar till åtgärder som är nödvändiga för att ditt beslut om avvisning eller utvisning ska kunna genomföras

Av den svenska utlänningslagen 19:1 framgår också att en person som avvisas eller utvisas faktiskt är skyldig att betala kostnaden för sin egen resa ut ur landet.

Det finns med andra ord en del regler även i Sverige som ger en asylsökande skyldighet att bidra ekonomiskt om man har resurser. I vilken mån detta tillämpas i praktiken vet jag dock inte.

Personligen anser jag som sagt att det danska beslutet att konfiskera människors tillgångar vid gränsen är ytterst stötande och vill inte se motsvarande regler i Sverige. Däremot kanske man skulle vara tydligare med att den som söker asyl faktiskt är skyldig att skriftligen redovisa sina tillgångar i samband med asylansökan? Och vara tydlig med att ett brott mot detta kan få konsekvenser, precis som det får konsekvenser om boende i Sverige ger felaktiga uppgifter i sin självdeklaration eller i en ansökan om bidrag? Självklart är det inte lätt att få detta att fungera i praktiken när mängden asylsökande är så stort. Men jag tycker ändå det är viktigt att vara tydlig med vad som gäller. Den asylsökande som har större egna tillgångar bör inte få bidrag från samhället, lika lite som den som bor i Sverige och har betydande egna tillgångar får försörjningsstöd eller bostadsbidrag. Konstigare än så är det egentligen inte.

Ungerns ambassadör försvarar Ungerns hårda gränskontroll

2016-02-05

Nedanstående inlägg på Facebook från den ungerske ambassadören i Sverige visar ett brev, skickat till Miljöpartiets Maria Ferm, med anledning av hennes kritik mot Ungerns gränskontroller i ett inslag i SVT.

Brevet är intressant och belyser den ungerska situationen. Och hur många känner till att även den svenska utlänningslagen föreskriver hårda straff för den som otillåtet passerar den svenska gränsen?Öppet brev jag skickade idag till Riksdagsledamot Maria Ferm (Mp) i samband med hennes markering mot Ungern i SVT. Nyilt level, amelyet ma kuldtem Maria Ferm parlamenti kepviselö asszonynak (Zöld Part) a közszolgalati televizioban Magyarorszagrol tett megjegyzese kapcsan.

Bästa Maria Ferm!

I en televiserad debatt med Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson (SVT/Aktuellt, 2016-01-26) hänvisade Du till bl.a. Ungern som exempel på de länder där man ”...sätter flyktingar i fängelse”. Att vara politiker i landets högsta beslutsfattande församling innebär stort ansvar gentemot väljarna och ställer höga krav på påståendenas trovärdighet. Jag hoppas att följande information kan bidra till att ditt resonemang ska vila på saklig och verklighetsförankrad grund. När det gäller den ungerska lagstiftningen och lagtillämpningen angående flyktingarna, sätter man inte flyktingar i fängelse på grund av att de är flyktingar. Lagen tillåter däremot inte forceringen av den förstärkta gränsen, olagligt gränspassage genom forcering av gränsens tekniska skydd är alltså straffbart. Men det är inte den ungerska rättssystemets särdrag att kriminalisera liknande gärningar, se gärna den svenska Utlänningslagen (2005:716, 20 kap., 4 §): ”Till böter eller fängelse i högst ett år döms en utlänning som uppsåtligen på ett otillåtet sätt passerar en yttre gräns enligt kodexen om Schengengränserna”. Tanken är dock inte att fylla Ungerns skattefinansierade fängelser med migranter och asylsökare. De personer som hittills anklagats och dömts för olagligt inträde har också utvisats ur landet, numera är det 8 personer som häktats för olagligt gränspassage samt forcering av gränsen och 24 har anklagats för våldsamt upplopp resp. våld mot tjänsteman.

Ungerns gräns med Serbien utgör EU:s yttre gräns och Ungern som är med i Schengensamarbetet har skyldigheten att bevaka och kontrollera den. 2015 har nästan 400.000 migranter passerat Ungern, flertalet av de okontrollerat, inte vid de officiella gränsstationerna utan genom skogar och majsfält. För att återställa ordning och reda vid gränsen och kanalisera flyktingströmmen till gränsstationerna där man som asylsökande kan registrera sig bestämde regeringen redan i somras för att förstärka gränsen med ett staket, i likhet med andra taggtrådsförsedda stängsel som sedan flera år hade skyddat EU:s södra yttre landsgränser i Bulgarien, Grekland och Spanien. Till skillnad från några andra EU-medlemsländer har Ungern däremot inte upphävt Schengensystemet genom att införa id-kontroller vid EU:s inre gränser. I Ungern tycker vi – och de senaste månadernas utveckling i Europa har bekräftat att vår utgångspunkt har varit rätt - att de yttre gränserna måste kontrolleras och skyddas från olagligt inträde för att en av EU-samarbetets värdefullaste framgångar, Schengensystemet och den fria rörligheten inom EU ska kunna upprätthållas.

Den aktuella flyktingssituationen i Europa utgör en av de största utmaningarna som EU utsatts för sedan länge. För att kunna hitta lämpliga gemensamma lösningar behöver beslutsfattarna insyn i och förståelse för de olika medlemsländernas varierande förutsättningar, villkor och prioriteringar. Skulle Du behöva upplysning om Ungerns situation och politik, ställer jag och Ungerns ambassad i Stockholm gärna upp.

Med vänliga hälsningar,

Lilla Makkay
Ungerns ambassadör
Stockholm


Effektskatten på kärnkraft hotar svensk elförsörjning

2016-02-04

Sveriges elproduktion vilar på tre miljövänliga ben - vattenkraft, kärnkraft och nya förnybara energikällor. Det finns ingen motsättning mellan att bevara kärnkraften och vattenkraften samt bygga ut ytterligare förnybar elproduktion. Redan i dag är Sverige det land i EU som har högst andel förnybar energi och vi vill att den andelen ska öka.

Samtidigt har det den senaste tiden kommit flera allvarliga besked om elförsörjningen från de stora kraftbolagen. Kärnkraften är hårt prövad av låga elpriser och hög beskattning. Det konstateras att om inget görs riskerar bortåt hälften av svensk elproduktion att stängas inom loppet av några år. Under förra året togs beslut om att fyra reaktorer ska avvecklas i förtid. De återstående sex reaktorerna är tänkta att användas in på 2040-talet. Utifrån de besked kärnkraftsägarna har kommit med kan vi konstatera att den tidsplanen nu är högst osäker. Vattenfall pekar exempelvis på att avgörande beslut kommer att behöva tas redan i år gällande reaktorernas framtid.

Under de senaste åren har det även förts en politisk debatt om att minska produktionen av vattenkraften. Det fungerar inte om vi i Sverige samtidigt möter utmaningar om hot om stängd kärnkraft och osäkra förutsättningar för framtida investeringar. Vattenkraften står för en stor del av svensk elproduktion, men trots detta är regeringen djupt splittrad i synen på vattenkraften och förmår inte ge branschen rätt spelregler.

Det övergripande målet bör vara att Sverige ska ha den trygga elförsörjning som är nödvändig för jobb och företagsamhet. För att nå det målet krävs politiska beslut som ger energimarknadens aktörer långsiktiga och sunda spelregler. Moderaterna kräver därför följande:

• För det första bör effektskatten på kärnkraft sänkas snarast möjligt. Den sänkning vi föreslog i Moderaternas budgetförslag för 2016 är ett minimum och i ljuset av den senaste tidens besked är det uppenbart att skatten skulle behövas sänkas ytterligare.
• För det andra bör vi se över om effektskatten kan avskaffas helt på sikt, förutsatt att det går att hitta en ansvarsfull finansiering som inte slår mot jobben, industrin eller hushållen.
• För det tredje bör vattenkraften prioriteras och en strategi för hur vattenkraftsproduktionen kan stärkas tas fram, framför allt med fokus på utökad effekt. Det bör även klargöras hur Sverige kan leva upp till EU:s vattendirektiv utan att produktionen av vattenkraft äventyras.

Sverige behöver ett tillfälligt asylstopp

2016-02-04

Migrationsverkets huvudscenario för antalet asylsökande under 2016 är 100 000 personer, med ett intervall mellan 70.000 och 140.000 personer. Självklart är det närmast omöjligt att göra en prognos över detta, eftersom det är yttre faktorer som avgör - mängden konflikter och flyktingar i Europas närhet, hur andra länder hanterar gränskontrollerna, hur stor del av strömmen av asylsökande till Europa som rör sig mot Sverige och inte minst vädret på Medelhavet och årstidsväxlingarna har betydelse. I dagsläget kommer runt 700 personer i veckan till Sverige, men de flesta verkar vara överens om att antalet kommer att öka när vädret blir varmare.

Migrationsverket säger idag att man definitivt inte skulle klara den högre nivån på 140.000 personer, eftersom man redan idag har akut brist på bostäder och 23.000 personer som i närtid skulle behöva ett boende. Migrationsminister Morgan Johansson (S) säger att "så höga tal kan vi inte klara i Sverige", då utlovas "nya åtgärder". Regeringens mål är att hamna under 70.000 personer. Men även detta skulle skapa oerhörda påfrestningar.

Situationen är nämligen redan ohållbar i mottagningssystemet, inom primärvården, mödravården, psykvården, tandvården (stor artikel om situationen i vården i tidningen Dagens Samhälle idag), socialtjänsten, i skolan, hos polisen och på bostadsmarknaden, samtidigt som kostnaderna skenar. Migrationsverket bedömer att asylmottagandet kommer kosta omkring 59 miljarder kronor under 2016. Prognosen är att statens budgetunderskott kommer att öka med 90 miljarder de närmaste åren, en skrämmande hög siffra. Det är naivt att tro att krisen skulle vara över, det är snarare tvärtom. Den har bara börjat. Att pressa in oerhört många människor i trånga asylboenden och tvinga dem att leva där i 2-3 år i avvaktan på att asylärendet ska behandlas är knappast humant. Det leder till konflikter och frustration och det är ingen bra start för människor som kommer till vårt land för att skapa sig ett nytt liv.

Vi klarar helt enkelt inte att ta emot fler asylsökande de närmaste åren. Sverige måste nu lägga all kraft på att handlägga pågående asylärenden så snabbt som möjligt, få till effektiva avvisningar av dem som inte får stanna och ge personer med uppehållstillstånd en rimlig chans till en egen bostad och en bra start i vårt land. Därför borde regeringen lyssna på moderaterna och införa ett tillfälligt asylstopp tills vidare för alla asylsökande som kommer via annat säkert EU-land och se till att snabbt införa tillfälliga uppehållstillstånd (vilket regeringen tidigare gått med på i förhandlingarna med M, L och KD). Det är mer rakt och ärligt att göra detta än att på andra sätt försvåra för människor att söka asyl samtidigt som man låtsas utåt att man försvarar asylrätten.

Åtta gånger farligare att bo eller arbeta på ett asylboende

2016-02-03

Jag berättade häromdagen om SVT:s granskning av polisens utryckningar och anmälda brott och incidenter med koppling till asylmottagandet. Det kommer också ständigt nya rapporter och nyheter i media om våld och hot mellan boende på asylboendena, liksom mot personalen. Frågan jag ställt mig är om riskerna för boende och anställda på asylboenden att drabbas av våld är större än för befolkningen i övrigt? Och nu har jag svaret.

Totalt anmäldes 559 fall av misshandel på asylboenden under ca ett kvartal. SVT TextTV uppger som en jämförelse att under hela förra året anmäldes enligt BRÅ 22.259 fall av misshandel i Sverige. Det motsvarar alltså knappt 5.600 fall på ett kvartal. Om man slår ut det på 9,85 miljoner invånare (Sveriges befolkning den 30 november 2015) blir det 56 fall per 100.000 invånare.

Jag har nu fått aktuella siffror från Migrationsverket över antalet inskrivna personer i deras mottagningssystem. Det var den 31/1 i år 180.651 personer. Av dessa bor drygt 123.000 i olika typer av anläggningsboende eller institutionsboende. Resterande bor i familjehem eller liknande (24.274 personer), alternativt i eget boende (48.227 personer). 559 fall av misshandel på asylboeden/institutionsboenden blir 454 fall per 100.000 personer.

Man kan alltså konstatera att det är åtta gånger större risk att utsättas för misshandel om man bor eller arbetar på ett asylboende jämfört med befolkningen i genomsnitt. Det är minst sagt en dålig start för de asylsökande som kommer till vårt land, och det kommer knappast heller att göra det lättare att rekrytera kompetent personal till asylboendena. Därför måste det vara en central fråga att försöka öka säkerheten för de boende och de anställda på asylboendena. Frågan är bara hur?

Orimligt med glasögonbidrag till barn som vistas här utan tillstånd

2016-02-03

I dag får barn upp till och med sju år bidrag för standardglasögon. Riksdagen beslutade idag att från och med 1 mars ska landstingen bli skyldiga att lämna bidrag för glasögon eller kontaktlinser även till barn och unga mellan 8 och 19 år. Barn i familjer som söker asyl, ensamkommande flyktingbarn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd kommer också att innefattas.

Det sista ifrågasätter vi från moderat sida, och har därför gjort ett särskilt yttrande:

"I år införs bl.a. de tidsbegränsade uppehållstillstånd som vi moderater föreslog redan förra året och som ingår i den migrationspolitiska sexpartiöverenskommelsen.

När regelverket nu läggs om till tidsbegränsade uppehållstillstånd bör den automatiska rätten för personer med dessa tidsbegränsade uppehållstillstånd att få tillgång till välfärdstjänster och ersättningar i olika socialförsäkringssystem kunna analyseras och i vissa förekommande fall ifrågasättas.

Det kan inte med automatik vara en självklar utgångspunkt och del av det svenska samhällskontraktet att personer som inte bor permanent i Sverige, och som inte har arbetat här, ska ha samma tillgång till tjänster i välfärden som dem som har svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd eller dem som genom arbete har kvalificerat sig in i vårt välfärdssystem.

I regeringens proposition föreslås bl.a. på sidan åtta att bidrag för glasögon till barn och unga även ska omfatta asylsökande och personer som saknar nödvändiga tillstånd att vistas i Sverige. Vi vill med anledning av ovanstående anföra att vi inte delar den principiella inriktningen att detta bidrag även ska komma personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige till del.

Vi avstår nu från att reservera oss men anser att det finns anledning att mycket noga följa utvecklingen på området och förbehåller oss rätten att återkomma i frågan."

Jag menar att man i det asylläge vi idag befinner oss är helt orimligt att samtidigt öka förmånerna för de asylsökande, och framförallt att öka förmånerna ytterligare för dem som fått avslagsbeslut oich inte har rätt att stanna i landet. För den senare gruppen borde förmåner i stället dras in om vi menar allvar med att underlätta att människor frivilligt lämnas Sverige efter avvisningsbeslut. En sak som komplicerar läget är dock att barn upp till 7 år redan har rättighet till bidrag för glasögon, även om de lever i familjer som fått avslag på asylansökan. Även för dessa borde rimligen bidraget avskaffas. Därför är det rimligt att återkomma mer samlat i frågan. Personligen tycker jag att vi moderater kunde ha reserverat oss mot beslutet i stället för att lämna ett särskilt yttrande (även om det i sak inte hade gjort någon skillnad eftersom en bred majoritet i riksdagen ändå röstade för förslaget). Viktigast är dock att moderaterna tydligt markerade mot förslaget både i det särskilda yttrandet och i riksdagsdebatten och framförallt att vi ser till att återkomma samlat i frågan om ersättningar för asylsökande och personer som fått avslagsbeslut.

Utredning presenterar kloka och självklara förslag kring tiggeriet

2016-02-02

I går lämnade regeringens särskilde tiggerisamordnare, Martin Valfridsson, sin utredning till regeringen angående hur kommunerna bör arbeta med frågor som rör tiggare från andra EU-länder. Förslagen presenterades vid en pressträff igår.

Bland annat anser Valfridsson inte att kommunerna ska erbjuda skolgång för tiggarnas barn. En självklar inställning tycker jag eftersom det, som jag tidigare påpekat, bara gör att fler barn följer med till Sverige och tvingas leva i tiggarläger i stället för att gå i skolan i hemlandet där det faktiskt råder skolplikt.

Valfridsson tycker inte heller att kommunerna ska erbjuda plats för tiggarläger, även det en fullständigt självklar linje. Ingen annan får bygga tältläger på kommunal mark, och lagen bör rimligen vara lika för alla. Dessutom är permanentning av tältläger i praktiken ett accepterande av kåkstäder runt våra större städer, en helt oacceptabel utveckling.

Både Valfridsson och ansvarig minister Åsa Regnér (S) anser att man egentligen inte heller bör ge pengar till tiggare utan hellre stödja organisationer i tiggarnas hemländer. Dessutom vill Sverige försöka få till avtal även med Bulgarien om hur man tillsammans kan hjälpa tiggare på plats.

Sammantaget bra förslag och vettiga tankar, och helt i linje med vad jag tidigare framfört i debatten. Det är dags att låta sunt förnuft få större utrymme i debatten om tiggeriet. Hittills har allt bara handlat om känslor, och de är som bekant inte alltid så rationella.

Här är hela den censurerade artikeln om Mölndal i Daily Mail

2016-02-01

En stor diskussion i sociala medier under helgen har varit censuren av en artikel i engelska Daily Mail om Mölndal, som påstås vara en "förstörd stad" på grund av migrationen. Artikeln är skriven av den välkände journalisten Nick Fagge som befinner sig i Göteborg för att följa rättegången mot mannen som dödade den 22-åriga anställde på ett asylboende för ensamkommande i Mölndal.

Artikeln är som sagt censurerad och går inte att läsa från svenska IP-adresser eller via svenska servrar. Det spekuleras vilt om orsakerna till censuren, den mest rimliga förklaring jag hört är att den engelska tidningens jurister är oroliga för att artikeln ska påverka rättegången mot den åtalade mannen och att man därför inte vill sprida artikeln i Sverige. Men oavsett anledning anser jag att censur i grunden är fel. Dessutom är det mycket intressant att se hur utländska medier beskriver Sverige, och då inte minst den stad jag själv både arbetat och bott i tidigare, nämligen Mölndal. Av denna anledning har jag med lite hjälp tagit del av artikeln på annat sätt och dessutom fått hjälp att kopiera den till ett dokument.

Här är hela artikeln med samtliga bilder

Artikeln är som sagt intressant, en del som står i den väcker eftertanke. Andra saker är grova missuppfattningar, medvetna eller omedvetna låter jag vara osagt. Några kommentarer (det finns säkert mer i artikeln att invända emot):

1. Mölndal är definitivt inte en "förstörd stad". Inte heller en kommun fylld av utanförskapsområden. Faktum är att Mölndal är en snabbväxande och ganska välmående förort till Göteborg med både inkomstnivå och utbildningsnivå över genomsnittet senast jag kollade. Dessutom med högteknologiska företag som exempelvis Ericsson och AstraZeneca.
2. Påståendet i artikeln att Mölndal har "tagit emot" 4.041 ensamkommande barn är en missuppfattning. Mölndal är en av Sveriges mottagningskommuner för asylsökande. Det betyder att alla som söker asyl i Västsverige förs till Sagåsens mottagningsenheten i Kållered (se blogginlägg på Integrationsbloggen den 25/9 2015 från mitt besök på denna enhet). Efter inskrivning förs de asylsökande vidare till andra orter i Sverige och de flesta blir inte kvar i Mölndal. Det gäller även de ensamkommande barnen. När jag träffade socialtjänsten i Mölndal i samband med besök på ett asylboende för ensamkommande barn (se Integrationsbloggen den 6/11 2015) berättade man förvisso om det växande problemet att få andra kommuner att ta över ansvaret, men på olika sätt brukar man oftast lösa detta. Det bor alltså långt ifrån 4.041 ensamkommande barn i Mölndal som Daily Mail påstår.
3. Bilderna i reportaget är delvis skrämmande, men några av dem får mig också att sucka över fotografens uppenbara vilja att svartmåla. Man har fotograferat det som ser ut som nedgångna rivningsfärdiga hus i Mölndals Centrum - men "glömmer" tala om för läsarna att man just nu håller på att bygga om Centrum. Man river några äldre nedgångna butikslokaler för att i stället bygga nya hus. Det är just dessa rivningsprojekt man fotograferat för att få den bild man önskar.

Censur är fel, liksom vinklade och svartmålande artiklar. I detta fall har vi ett exempel på både och. Men det är också intressant att läsa hur utländska media skildrar Sverige.

Den krassa politiska verkligheten är tyvärr som den är

2016-02-01

Ett av helgens stora diskussionsämnen har varit ett påstått ökat tryck mot Alliansen för att sparka regeringen Löfvén och ta över makten. Och jag vet att missnöjet med sittande regering växer för varje dag, förtroendesiffror och opinionsmätningar talar sitt tydliga språk. Vi har en extremt svag regering och allt fler inser att regeringens politik är skadlig för Sverige. Trots detta upprepar jag det jag skrivit tidigare, att fälla en regering är lätt, att erbjuda ett stabilare alternativ är inte lika lätt.

För det första - opinionsmätningar är inte detsamma som styrkeförhållandena i dagens riksdag. Alliansen är mindre än S-V-MP. Man kan alltså inte bygga ett nytt regeringsalternativ på tidningarnas opinionssiffror, utan måste se på valresultatet 2014.

För det andra - visst verkar vi kunna få igenom en Alliansbudget i riksdagen med SD:s stöd efter beskedet i veckan från SD. Men om Alliansens budget går igenom kommer det sannolikt att medföra regeringskris och regeringen Löfvéns avgång. I det läget måste Alliansen vara beredda att ta över. Det måste då finnas en plan för att detta ska kunna fungera, trots att vi är mindre än S-V-MP.

För det tredje - SD säger sig beredda att stödja en budget, men utlovar inget mer. Tvärtom säger man att ett stöd kommer att ha ett pris. Det blir alltså så att Alliansen först måste förhandla inbördes om alla frågor, och därefter göra upp med SD (eller något annat parti) i varje enskild fråga för att kunna regera. Jag tror inte alla inser hur svag en sådan regering skulle bli.

För det fjärde - flera av Allianspartierna stänger dörren definitivt för all form av samverkan med SD, aktivt eller passivt. Det innebär att även om Moderaterna skulle kunna tänka sig detta så är det omöjligt i praktiken.

För det femte - sista alternativet är ett extraval. Personligen skulle jag gärna ta ett extraval, och de flesta moderater skulle troligen välkomna det. Men i övrigt är de flesta partier knappast intresserade. Jag bedömer inte att det finns stöd för ett extraval vare sig inom regeringen eller i riksdagen.

Om dagens regering faller, oavsett skäl, måste situationen naturligtvis lösas. Och jag säger inte att det är omöjligt. Inte heller att det är omöjligt att det väcks misstroende mot enskilda ministrar eller hela regeringen eller att Alliansen lägger fram en egen budget under mandatperioden som röstas igenom och leder till regeringens avgång. I dagens politiska läge ska man inte kategoriskt utesluta någonting. Men situationen är enligt min åsikt betydligt mer komplicerad än många verkar inse. Och samtidigt finns det ju en gräns för hur länge det går att ha kvar dagens regering...

Moderaternas krav inför bostadssamtalen med regeringen

2016-01-31

Trots att byggandet ökat ordentligt de senaste 2-3 åren räcker inte produktionen av bostäder för att täcka behoven. En långvarig bostadsbrist har utvecklats till en akut bostadskris. Sverige behöver en effektiv reformagenda för fler bostäder och bostadspolitiken måste på två viktiga punkter läggas om. Det krävs reformer som förenklar de regler som förhindrar att det byggs nytt och det behövs åtgärder som leder till bättre användning av det nuvarande bostadsbeståndet. Moderaterna är därför - tillsammans med de andra partierna från Alliansen – beredda att diskutera bostadsfrågorna med regeringen i de bostadssamtal som börjar i morgon, måndag. Tre frågor är dock avgörande för att sådana samtal ska kunna ge resultat:

1. Välskötta offentliga finanser är helt centralt - skrota bostadssubventionerna!
Vi ser nu hur budgetunderskotten ökar snabbt. De förväntade underskotten mellan 2015 och 2018 har ökat med 93 miljarder kronor sedan regeringen tillträdde, enligt Riksdagens utredningstjänst. Det är en ökning med 245 procent. Det finns därför mycket litet utrymme för ineffektiva satsningar som ökar de offentliga utgifterna. Regeringens bostadssubventioner försämrar de offentliga finanserna och döms ut av såväl experter som byggföretag. Effekten på antalet nya bostäder kommer – i bästa fall – att vara begränsad. Regeringen bör därför avveckla dessa subventioner till förmån för reformer som kan göra verklig skillnad.

2. Enklare byggregler och ökad rörlighet
Alltför många och för betungande byggregler är en viktig orsak till att det byggs för lite i Sverige. Det handlar om exakt hur bostäder ska vara utformade och vilka tekniska krav de ska uppfylla. Dessa regler måste nu förenklas för att bostadsbyggandet ska kunna öka. Regelförenklingar bör bland annat omfatta det som kallas ”utformningskraven”. Till exempel bör det vara möjligt att dela ett kök mellan flera lägenheter, även om de inte är studentlägenheter.

Det är dock inte bara byggregler som försvårar för människor att få sin första bostad. Ofta tar det alldeles för lång tid innan bostäder kan börja byggas. Det måste gå snabbare att sätta spaden i marken. På sikt bör detaljplanekravet avskaffas och översiktsplanerna stärkas och kommuner bör redan nu oftare få avgöra när detaljplaner behövs, och planernas krav bör kontinuerligt ses över. Byggherrar bör själva tillåtas att arbeta fram planförslag och kommunerna få mindre möjlighet att avslå planförslag som inte strider mot översiktsplanen. I Norge, där både kommun och byggherre kan ta initiativ till nya byggprojekt har detta visat sig fungera väl.

Därtill bör kretsen som kan överklaga byggnation begränsas och överklagandeprocessen förkortas. Till exempel bör Länsstyrelsen slopas som instans för samtliga byggärenden. Strandskyddet bör också ändras i syfte att göra det enklare att bygga och bo nära vatten. Behovet av fler bostäder bör även vara en central prioritering vid utformningen av reglerna för riksintressen.

För att öka utbudet av bostäder bör bostadsrättsinnehavare ges friare rätt att hyra ut i andra hand och en samlad översyn av den nuvarande hyresregleringens konsekvenser bör genomföras. Det finns också anledning att se över hur ”flyttskatten” kan förändras för att undvika inlåsning.

3. Värna vanliga hushålls ekonomi
Att köpa en bostad är ofta livets största affär och i många fall den enda möjliga vägen in på bostadsmarknaden. Det är därför avgörande att samtalen om bostadspolitiken inte leder till försämrad ekonomi för de svenska hushållen och att hushållens planeringsförutsättningar inte plötsligt förändras. Att försämra ränteavdragen eller återinföra fastighetsskatten kan ge stora negativa effekter för många familjer som redan i dag har små marginaler. Tre fjärdedelar av alla hushåll i Sverige har ränteavdrag i dag och skulle påverkas av försämringar, av dem skulle 65.000 hushåll med mycket små inkomster drabbas extra hårt.

Bert Karlsson upprörd efter knivhot på flyktingboende i Rävlanda

2016-01-30I kväll rapporterar Göteborgs-Posten att en man jagas i skogen utanför Rävlanda efter att ha knivhotat personalen på Bert Karlssons asylboende i det gamla sjukhemmet på orten (ungefär en mil från Ubbhult där jag bor). Det är ett ganska stort boende med 240 platser i ett för övrigt fantastiskt fint gammalt hus i en fantastisk miljö, som tidigare bland annat varit en del av Sahlgrenska sjukhuset för eftervård och långvård. (bilden ovan). Enligt polisen var gärningsmannen där på besök och blev troligen upprörd över att internet låg nere (!), varvid han fick tag på en mattkniv och hotade personalen som tvingades låsa in sig i ett rum. När polisen anlände till platsen hade knivmannen flytt till skogs med en bekant, men polisen har hans signalement och tror sig kunna gripa honom.

Det är inte första gången oroligheter uppstår på denna anläggning. I september blev personal misshandlad av boende. Bert Karlsson som driver Rävlanda asylboende och 51 andra anläggningar, hävdar att incidenter av detta slag blivit allt vanligare. "Det är bråk överallt, det har blivit fruktansvärt mycket allvarligare senaste månaden." Vad gör ni för att höja säkerheten? "Vad ska man göra? Du kan aldrig veta vad som händer och när det händer. Vi kan inte göra ett jävla skit. Det är Migrationsverkets sak att ta dit vakter. Vi har såna här incidenter hela tiden och det måste få ett slut. Politikerna måste sätta ner foten och ta beslut om att de som begår såna här handlingar ska direktavvisas. Välkomna alla som följer svensk lag, utvisa resten direkt" säger Bert Karlsson.

Och det Bert Karlsson säger är enligt min egen uppfattning en fullständig självklarhet. Inte minst för alla de skötsamma asylsökandes skull. Det är fasansfullt att tänka sig att skötsamma människor, exempelvis familjer med barn, som flytt från krig och oroligheter, ska tvingas tillbringa flera års väntan på sitt eget asylbeslut på boenden tillsammans med våldsamma eller psykiskt skadade personer där de aldrig kan känna sig trygga. Nog för att vi andra också känner stor oro för utvecklingen, men vi slipper i vart fall bo och vistas i denna miljö. Däremot drabbas även ortsbefolkningen emellanåt, exempelvis har jag bekanta som blivit hotade för att de inte velat ta med sig unga män i sin bil från affärer i Rävlanda och Bollebygd (grannorten) till boendet.

Asylmottagande är inte lönsamt - enda hållbara skälen är humana

2015-01-30

Idag har jag denna debattreplik i Borås Tidning där jag bemöter ett debattinlägg som hävdade att asylmottagande är ekonomiskt lönsamt. Så är det tyvärr inte. Enda skälen för asylmottagande är humana, men med rätt politik kan det bli mindre olönsamt än det är idag. (klicka för läsbar storlek)Terrorismforskaren Magnus Norell föreläste i Borås

2016-01-29

I onsdags föreläste terrorismforskaren Magnus Norell om IS/Daesh för elever på två gymnasieskolor samt kommunala tjänstemän och politiker i Borås. Nedanstående artikel i Borås Tidning är läsvärd. Det ger en lite djupare förståelse för hur IS och andra radikala islamistiska grupper rekryterar anhängare. Och det är också viktigt att peka på Norells tydlighet i att islamism och islam är två olika saker. Alla muslimer är inte islamister. Faktum är att många muslimska flyktingar i Sverige faktiskt flytt bort från islamismen. Detta försvinner tyvärr ofta i debatten.Polisen allt mer ansträngd av utryckning till asylförläggningar

2016-01-29

I dag har Göteborgs-Posten en stor artikel där man intervjuar även Erik Nord, chef för polisen i Storgöteborg, och redovisar Göteborgspolisens syn på läget på asylboendena i Västsverige.

Polisen får enligt en intern rapport allt oftare rycka ut till olika boenden för asylsökande och flyktingar. Under perioden 20 oktober 2015 till 8 januari i år har man gjort 372 händelserapporter och 222 brottsanmälningar gällande denna typ av boenden i Västra Götaland och Halland. Det är mellan fyra och fem utryckningar per dag. Ungefär 10% av ärendena orsakas av utomstående personer, 90% handlar om brott mellan boende eller mellan boende och personal. 65% av brottsanmälningarna inom boendena utgörs av misshandel, olaga hot och ofredande. I rapporten konstateras också att när polisen kartlade höstens alla bränder på asylboenden konstaterades det att de flesta eldsvådorna hade börjat inne i lokalerna, och att många av bränderna antas ha startats av de boende "av frustration". Polisens statistik omfattar även 37 självmordsförsök på asylboenden och 42 ärenden där någon registrerats som "psykiskt sjuk".

Syftet med rapporten från polisen i Västra Götaland är att se hur antalet brott ökat i relation till det betydligt större antalet boenden. "Jag tycker att man ska vara försiktig när man pratar om en ökning. Vi har alltid åkt till flyktingboenden eftersom det uppstår mellanmänskliga konflikter på grund av oro och trångboddhet. Men frågan är hur ökningen förhåller sig till flyktingvolymerna. Det här är kanske fullt rimligt utifrån det stora antal vi tar emot", säger Erik Nord.

I dag har även Svenska Dagbladet en artikel om brottslighet kopplat till våra asylboenden. Man har granskat polisens statistik om brottslighet kopplat till mottagandet av asylsökande ("kod 291"). "Varje anmälan där målsäganden, den misstänkte eller en förhörsperson är migrant måste märkas med den särskilda koden 291” enligt ett internt dokument från polisen som Dagens Nyheter tidigare redovisat. Detsamma ska gälla brott eller händelser som är kopplade till platser eller fastigheter kring flyktingmottagande." Svenska Dagbladet har nu själva tagit fram siffror rörande dessa ärenden som enligt polisen har anknytning till vad myndigheten kallar "migrantsituationen".

Under polisens kod 291 finns sedan oktober förra året (då "kod 291" började användas) fler än 5.000 inrapporterade händelser i hela landet. Det rör sig bl.a. om 559 registrerade fall av misshandel, 450 rapporterade bråk, 194 fall av olagahot, två bombhot, nio rån och fyra fall av våldtäkt. Dessutom finns här 37 fall av självmordsförsök, 26 sjukdomsfall, 42 ärenden registrerade som "psykiskt sjuk" och tre dödsfall. Ärendena är spridda i hela landet, alla tidpunkter på dygnet och under alla veckans dagar. Under koden 291 ingår även två bombhot, 58 bränder, 239 fall av automatlarm från brand och 96 försvunna personer. Utöver dessa händelser finns även 161 polisinsatser, 912 "bevakningsuppdrag", 109 fall av "utredningsarbete" och 869 kontroller av person eller fordon.

Nationella operativa avdelningen, Noa, leder insatsen "Alma" som rör allt från gränskontroller till brottsbekämpning kopplat till flyktingströmmen. Alla regioner inom polisen har avsatt personal för att arbeta med "Alma". "Det rör sig om fler fall än de siffror du har fått ut", säger Tomas Wallberg, kommenderingschef vid Noa. Han menar också att situationen blir allt allvarligare. "Vi ställdes i höstas inför överfulla boenden och människor som inte mådde bra. Nu finns en ökad benägenhet till grövre våld, det en känsla vi har." I en annan artikel idag varnar även rikspolischefen Dan Eliasson för växande problem på asylboendena. Om vi ska analysera det här noggrant så finns det ett ökande problem, säger han.

Den 19 februari kommer polisen själva att redovisa siffror för hela landet när det gäller brottslighet med koppling till migrationen.

Polisens åsikt verkar alltså vara att brottsligheten kopplat till asylboenden och migration kanske inte ökat relativt sett, men att mängden asylsökande och det kraftigt ökande antalet asylboenden ändå medför en totalt sett högre brottslighet och ökat behov av polisinsatser. Detta är allvarligt eftersom dessa insatser självklart går ut över polisens övriga arbete. Vi vet också att polis från Västra Götaland omlokaliseras till gränskontroller i Skåne, vilket ytterligare dränerar Västra Götaland på poliskapacitet. Och så lär det se ut även i andra delar av landet. Risken är därmed uppenbar att det omfattande asylmottagandet och de omfattande gränskontrollerna försämrar tryggheten för befolkningen i övrigt. Polisen behöver snabb förstärkning av fler poliser, men det är ju inte alldeles enkelt i praktiken eftersom det tar flera år att utbilda en polis. Vi vet också att det i dagsläget även är brist på väktare, socionomer, tolkar, psykologer och annan personal som behövs i asylmottagandet.

Moderaterna: Ny anställningsform för att fler ska få sitt första jobb

2016-01-28

På en pressträff i dag presenterade Tomas Tobé (M), partisekreterare, och Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadspolitisk talesperson, ytterligare förslag för att bryta det nya utanförskapet med fler vägar till första jobbet.

Sverige är på väg åt fel håll. Moderaternas främsta prioritering är att bryta det nya utanförskapet. De integrationsutmaningar Sverige står inför förstärker behovet av att politiken läggs om. Stefan Löfven blundar istället för problemen och har helt tappat greppet om jobbfrågan. Nu behövs både utbildningsinsatser som fler enkla jobb. Inte minst behövs reformer för att öppna upp arbetsmarknaden. Den svenska modellen och grundläggande anställningstrygghet ska värnas – men fler vägar in på arbetsmarknaden behövs. Därför presenterar vi i dag en utvecklad förstajobbet-anställning som gör det möjligt för arbetsgivare att anställa till lägre kostnad med större flexibilitet. Fler arbetsgivare ska våga öppna dörren.

Förslaget innebär en helt ny anställningsform:
• Anställningsperiod maximalt 18 månader.
• Gäller unga upp till 23 år utan gymnasieexamen och nyanlända de första fem åren.
• 25 till 40 procent av arbetstiden ska användas för utbildning/lära sig jobbet på jobbet, lön utgår för utfört arbete och resten av tiden är man i utbildning utan lön.
• Anställningsformen ska vara enkel och utan detaljstyrning, och det krävs inte omfattande kontakt med myndighet, t.ex. Arbetsförmedlingen.
• Om företaget lägger upp en utbildningsplan och utser en handledare för den nyanställde finns det möjlighet att få ersättning från staten för handledares arbetstid.

Orealistisk prognos att 80.000 asylsökande kommer att avvisas

2016-01-28

Dagens Industri berättar idag att inrikesminister Anders Ygeman (S) räknar med att mellan 60.000 och 80.000 av de asylsökande som kom till Sverige förra året kommer att avvisas. Regeringen har därför gett i uppdrag till polisen och Migrationsverket att förbereda avvisningar av upp till 80.000 personer som sökte asyl i Sverige i fjol (det blir 200 personer om dagen). Bland annat tänker man använda chartrade flygplan.

Jag menar att regeringens prognos är fullständigt orealistisk. Detta av flera skäl.

Den 20 oktober besökte jag Migrationsverkets Dublinenhet i Solna Samma dag skrev jag följande på bloggen som belyser situationen:

"Avdelningscheferna på Dublinenheten uppskattade att kanske runt 10% av de asylsökande kan bli "dublinärenden" och därmed avvisas, men siffran är väldigt osäker. Det innebär inte heller att dessa personer alltid lämnar landet. De som får besked om avvisning kan för det första överklaga beslutet. Hälften av de som får besked om avvisning avviker dessutom eller går under jorden, och det är inte heller alltid som det land de ska avvisas till är beredda att ta emot dem. Polisen har inte heller resurser att verkställa avvisningar av dem som inte lämnar landet frivilligt. Om inte verkställighet sker inom 18 månader efter beslut (förlängs dock om personerna går under jorden) preskriberas dessutom avvisningsbeslutet och personerna blir ändå kvar i Sverige och får sin ansökan prövad här.

Min slutsats av besöket är att med tanke på att en stor del av de asylsökande kommer från Irak, Syrien, Afghanistan och Eritrea, och därmed sannolikt beviljas asyl och får uppehållstillstånd, och att antalet Dublinärenden samtidigt är ganska få och svåra att verkställa, så får vi nog räkna med att huvuddelen av de asylsökande som kommer till Sverige också lär bli kvar här."


Dagens DI-artikel berör också frågan om avvikande efter beslut:

"Det finns enligt regeringen ”en betydande risk” att stora grupper går under jorden. Och polisen, som tar hand om alla avvisningar som sker med tvång, förbereder sig. ”Vi kommer att behöva arbeta mycket mer intensivt med detta”, säger Patrik Engström, chef för gränspolisen. ”Vi måste arbeta mycket närmare Migrationsverket. Det är i överlämnandet från Migrationsverket till polisen som många avviker. Redan när de delger avslagsbesluten måste personal från polisen därför finnas på plats.”"

Jag har tidigare berättat på bloggen om en nyhet från Dagens Eko förra året där man konstaterade att sedan 2012 har 30.000 personer avvikit efter avvisningsbeslut. Polisen hade i höstas 21.000 ärenden om avvisning som man inte har resurser att hantera. Hur man skulle kunna hantera ytterligare 80.000 avvisningsärenden kan jag inte förstå.

Ytterligare ett problem är bristen på återvändandeavtal. Om den asylsökandes hemland inte vill ta tillbaka den asylsökande så kan normalt inte avvisning verkställas. Jag tycker det är en självklarhet att Sverige ska kräva återvändandeavtal med alla länder som tar emot svensk bistånd. I annat fall borde biståndet frysas tills avtal tecknats. Men så ser det inte ut idag.

Utöver detta har vi en kontraproduktiv lagstiftning i Sverige. Inte nog med att en person som fått avvisningsbeslut under en tid kan ha rätt att fortsätta ta emot ekonomisk ersättning från staten så har vi ju gett ökad rätt till skola och sjukvård för dem som gömmer sig efter avvisningsbeslut. Jag kritiserade detta hårt när reglerna infördes, och idag inser nog de flesta att det var ett synnerligen dumt beslut. Reglerna motverkar ju att människor frivilligt lämnar landet efter avvisningsbeslut.

Sammantaget anser jag, med den kunskap jag har, att det är en ren utopi att tro att 60-80.000 asylsökande faktiskt kommer att avvisas från Sverige. Min välgrundade uppfattning är tvärtom att de allra flesta asylsökande kommer att bli kvar i Sverige på ett eller annat sätt, och att regeringen måste ta höjd för detta i alla beslut.

Dessa ensamkommande ungdomar ska snart in i den svenska skolan

2016-01-28

I natt inträffade nya allvarliga fall av våld och hot på flera boenden för ensamkommande ungdomar. I Emmaboda tvingades personalen låsa in sig när 18-20 ungdomar beväpnade med tillhyggen hotade dem. Även i Skara inträffade oroligheter på ett boende.

Många menar att det krävs mer och bättre utbildad personal på boendena, och kanske även vakter. Det är möjligen sant. Frågan är bara var man ska hitta all denna välutbildade personal i en sådan extremt ansträngd situation som idag?

Att Sverige under förra hösten - till följd av extremt naiva regelverk - tog emot så mycket som 35.000 ensamkommande ungdomar, främst unga män (vilket var en stor del av det totala antalet som sökte sig till Europa), har ett högst pris. Inte bara för personalen på dessa boenden, utan för hela samhället.

En fråga jag själv tänker på är hur dessa 35.000 ungdomar ska kunna fungera i den svenska skolan, hur det kommer att påverka tryggheten för de övriga eleverna, och inte minst hur de svenska skolresultaten kommer att utvecklas på sikt? Var hittar vi alla dessa tolkar, specialpedagoger, hemspråkslärare, SFI-lärare och övriga som behövs som förstärkning i skolan, i ett läge där det redan råder stor lärarbrist?

Situationen är extremt allvarlig.

Vad journalisterna missade om Wallströms hyresavtal

2016-01-27

När nyheten spreds i media om utrikesminister Margot Wallströms hyresavtal med Kommunal lade man också ut hyresavtalet. Om detta kom från hyresvärden eller någon annan framgår inte. Hyresavtalet fick kritik för att det inte var komplett, bland annat saknades hyresbeloppet, vilket bland annat Hyresnämndens jurist påpekade gjorde avtalet ogiltigt. Så här illustrerades nyheten i en tidning, med hyresavtalet inlagt:


En av mina bloggläsare gjorde en egen liten efterforskning och jag har nu fått ta del av hela korrespondensen mellan honom och regeringskansliet.

Han begärde ut Wallströms hyresavtal och andra underlag som styrkte hennes hyreskostnad. Och då dök det upp ett annat hyresavtal där hyresbeloppet inskrivet - för hand.

(De blå pilarna är inlagda av mig)

Departementssekreteraren skriver följande i ett mail till min uppgiftslämnare:

"Efter ytterligare efterforskningar har vi konstaterat att det för hand ifyllda hyresbeloppet på det aktuella hyreskontraktet var påfört på handlingen när den lämnades in. Du har således fått en kopia på den inlämnade handlingen i de delar som den har bedömts vara offentlig."

Det min uppgiftslämnare inte förstår är varför det förekommer två olika hyresavtal, ett med hyresbeloppet ifyllt och ett utan hyresbelopp. Särskilt som det kommit kritik mot att hyresavtalet skulle vara ogiltigt just på grund av att hyresbeloppet inte var ifyllt. Uppenbarligen är hyresbeloppet ifyllt av någon (hyresvärd eller hyresgäst) innan avtalet lämnades in till regeringskansliet. Varför skrev man då inte in hyresbeloppet även på det avtal som uppvisades för media? Och varifrån kom det avtal som media tog del av? Varför såg det annorlunda ut jämfört med det avtal Regeringskansliet har?

Det finns förvisso en del underligt i denna historia. Och lite nyfiken blir man ju.Arbetsförmedlingen dömer ut Regeringens arbetslöshetsmål

2016-01-27

Under förra året sjönk arbetslösheten något, både ungdomsarbetslösheten och den totala arbetslösheten. Regeringen är snabb att ta åt sig äran för detta, men man glömmer att tala om att den positiva utvecklingen skett under ett år då Alliansens politik fortfarande verkade. Sverige har nu styrts av Alliansens statsbudget och prioriteringar i åtta år i regeringsställning samt därefter i ytterligare ett år. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden under 2015 var en fortsättning på den positiva trenden tidigare år.

Från årsskiftet gäller däremot S-MP-regeringens jobbskadliga budget. Höjda skatter på företagande och arbete, försämrade RUT/ROT-avdrag, höjda arbetsgivareavgifter för både ungdomar och äldre, höjda energiskatter och samtidigt höjda ersättningar och bidrag för dem som inte arbetar. Dessutom ett avskaffande av tidsgränsen i sjukförsäkringen, vilket är oerhört farligt med tanke på att vi samtidigt ser hur sjuktalen fortsätter att öka. Till detta kommer en rekordstor asylinvandring där många av de som kommer har låg utbildning och står mycket långt från den svenska arbetsmarknaden.

SVT Nyheter konstaterar idag att Arbetsförmedlingen dömer ut regeringens viktigaste mål att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020. "Vi gör bedömningen att det blir väldigt svårt för regeringen att uppnå målet. Det är nästan orealistiskt", säger Arbetsförmedlingens analyschef Mats Wadman.

Anledningen är att andelen arbetslösa som står mycket långt bort från arbetsmarknaden ökar. För ett år sedan tillhörde 65 procent av de arbetslösa någon av riskgrupperna. Det handlar om personer som inte är födda i Europa, har en funktionsnedsättning, är över 55 år eller saknar en gymnasieutbildning. Vid årsskiftet hade siffran stigit till 69 procent och nu räknar Arbetsförmedlingen med att tre av fyra arbetslösa tillhör de som har svårast att få jobb år 2017. Huvudanledningen är det stora asylmottagandet.

Enligt Arbetsförmedlingen handlar utmaningarna nu om mer utbildning och då framför allt till de stora grupper som nu kommer till Sverige utan gymnasiekompetens. Men det kommer också att kräva fler enkla jobb i ekonomin. "Det finns en hel del enkla arbetsuppgifter som har rationaliserats bort och som nu utförs av kvalificerade personer. Man kan fundera på om man på vissa områden kan återskapa den typen av jobb som passar de här arbetslösa", säger Mats Wadman.

Regeringens politik går som sagt i rakt motsatt riktning. Vi ska inte ha "låglönejobb" säger man. Varför inte undrar jag? Är det inte bättre att få ett första jobb med låg lön än inget jobb alls om man kommit till Sverige från ett annat land? Det går faktiskt att byta jobb efterhand. För egen del skulle jag dessutom vilja se en utökning av RUT-avdraget till att även omfatta hushållsnära reparationstjänster ("REP-avdrag"), jag vill också se ett återinförande av lägre arbetsgivareavgifter för äldre och för unga, sänkta inkomstskatter för alla som arbetar, återinförande av tidsgränserna i sjukförsäkringen och inte minst uppstramade bidragssystem för nyanlända för att öka drivkrafterna att komma i egen försörjning. På utbildningsområdet gäller fokus på snabba yrkesutbildningar och praktik ute på företag, kombinerat med undervisning i svenska. Moderaterna har varit pådrivande för att man nu ska kunna studera svenska redan under asyltiden, vilket underlättar för att komma ut på arbetsmarknaden eller i utbildning när man väl fått beslut om uppehållstillstånd.

Men oavsett vad vi gör när det gäller utbildning, validering, ersättningssystem, arbetsmarknadspolitik och skattepolitik så blir det med höstens omfattande asylmottagande enormt svårt att hålla arbetslösheten på dagens nivå. Mer troligt är att arbetslösheten ökar kommande år. Och då har jag inte ens tagit med i beräkningen att världskonjunkturen kanske inte utvecklas så positivt som man trodde så sent som för något år sedan. Får vi en kraftigt försvagad konjunktur riskerar arbetslösheten i Sverige att bli mycket hög.

Moderaterna kräver omedelbart införande av ålderbedömningar

2016-01-27

I morgonens SVT Rapport kräver Johan Forssell (M), migrationspolitisk talesperson och Elisabeth Svantesson (M), integrationspolitisk talesperson, att åldersbedömningar ska börja användas omgående – både i syfte att underlätta brottsutredningar och för att asylsökande ska få rätt insatser.

I dag är det i flera fall mycket svårt att bestämma ålder på ensamkommande barn som kommer till Sverige då ID-handlingar ofta saknas. Detta får till följd att asylsökande vuxna i stället behandlas som barn.

Att åldersbedömningen inte fungerar har även blivit ett problem i brottsutredningar. Polisen i Stockholm och Göteborg rapporterar om en situation med allt fler vuxna och ungdomar som kommer, från framför allt Marocko, till Sverige och hamnar i kriminalitet. Ofta uppges en lägre ålder för att undvika att dömas för brott eller för att få ett lindrigare straff. Detta är också en grupp där det flesta saknar asylskäl och som borde återvända till sina hemländer. Åldersbedömningsfrågan är en viktig del för att få till stånd en fungerande ordning för återvändande, till exempelvis Marocko.

Att asylsökande vuxna behandlas som barn är framför allt fel ur ett barnperspektiv. Barn ska bo med andra barn – inte med till exempel vuxna män. Migrationsverket har redan i dag en särskild enhet, ID-enheten, som granskar ID-handlingar och bedömer om de är förfalskade. Det är fullt möjligt med en enhet också vad gäller medicinska åldersbedömningar, som är avskild från enheter som arbetar med asylprövningar, där läkare ska kunna anställas för uppgiften. Enheten bör vid behov bistå rättsväsendet med bedömningar för att komma till rätta med dagens problematik.

Moderaterna har tidigare föreslagit att medicinska åldersbedömningar ska användas. Regeringen har gett besked om att de delar vår uppfattning. Trots detta har vi en situation då medicinska ålderbedömningar i princip inte genomförs alls. Den senaste tidens utveckling visar tydligt att det krävs omgående förändringar så att Polisen ska kunna lagföra efter rätt ålder. Regeringen måste nu ta ansvar för det blir en ordning som fungerar.

Moderaterna ställer därför i dag krav på att medicinska ålderbedömningar omgående ska börja användas. Medicinska bedömningar bör ske regelmässigt då åldern är osäker och redan vid ansökan om uppehållstånd. Det bör även kunna ske om tveksamhet om ålder uppstår senare, till exempel på ett boende, eller i samband med beslut. Arbetet ska ske professionellt utifrån tillämpad kunskap och vetenskap, till exempel med hjälp av riktlinjer utfärdade av Socialstyrelsen.

Medicinska åldersbedömningar är en godtagen metod av svenska Socialstyrelsen och används i 23 av 28 EU-länder.

Gemensamt Alliansgruppmöte idag

2016-01-26I dag hade Alliansen ett sedan länge inbokat gemensamt gruppmöte med efterföljande mingel. Partiledarna (och Annie Lööfs ersättare) känns ju betydligt mer sammansvetsade än vad dagens så kallade "samarbetsregering" är.

Självklart diskuterades regeringsalternativen och Allianspartiernas respektive politikutveckling. Vad som händer politiskt de närmaste månaderna får vi se, men vi fäller nog i vart fall inte regeringen den här veckan.

Vänstervridna SVT förnekar sig inte

2016-01-26

Sveriges Television går från klarhet till klarhet när det gäller att helt utan skygglappar fortsätta sin utstuderade vänsterpropaganda riktad mot privata företag inom vård och omsorgssektorn. Nu använder man det tragiska mordet på en ung kvinna på asylboendet i Mölndal för att försöka lägga skulden på företaget som driver boendet. På TextTV idag citerar man GT som berättar att boendet "tidigare blivit anmält för brister i bemanningen":Men man "glömmer" att GT också berättar att IVO (Inspektionen för vård och omsorg) besökt boendet ett antal gånger (även oanmält) och aldrig hittat något att anmärka på. Tvärtom ger man bara lovord till verksamheten:


Än en gång brister SVT i opartiskhet och saklighet. Det är faktiskt rent skamligt att Public Service utan någon rimlig anledning använder ett mord som verktyg att angripa ett privat företag. Den som bara läser nyheten på TextTV får helt enkelt en felaktig bild eftersom SVT bara citerar de delar av artikeln som passar deras syften.

Migrationsverket: Antalet hot och våld på asylboenden ökar kraftigt

2016-01-26

Trots att polisen som bekant valt att inte offentliggöra antalet utryckningar och anmälda brott med koppling till asylboenden kommer verkligheten ändå fram på annat sätt. P4 Göteborg rapporterar nu om hur antalet anmälningar om "incidenter och tillbud" på asylboenden i hela landet har ökat från cirka 800 stycken år 2014 till cirka 1600 år 2015, det vill säga en fördubbling. Enligt Migrationsverkets huvudskyddsombud och arbetsmiljöansvariga rör det sig främst om hot mot personal och våld och hot mellan boende.

"Det är inte så konstigt att anmälningarna har ökat eftersom det är fler asylsökande det är fler personal och fler människor betyder att man råkar ut för fler händelser", säger Maria Johansson arbetsmiljöspecialist på Migrationsverket.

Även hos polisen har man fått mer att göra i och med att det är fler flyktingar som kommer till landet. Sedan början av oktober och fram till 20 januari hade det kommit in 280 brottsanmälningar från asylboenden bara i Region Väst.

I en intervju med Francisco Carrazana är huvudskyddsombud på Migrationsverkets region väst säger han att situationen har varit mycket ansträngd under hösten när det kom så många asylsökande. "Kaotisk många gånger, det går inte att förbereda sig på en sådan inströmning och så många människor som kommer samma gång. Så man har fått åtgärda saker allteftersom det kommer." "Alla väntrum, transitplatser och till och med vissa korridorer har varit fulla med människor."

Antalet anmälningar om hot och våld har ökat från 800 år 2014 till 1600 förra året. Dels mellan boende men också hot mot personal. Men det är framförallt hoten som ökat. "De händelser som ökar är egentligen av två olika kategorier, det ena man blir kontaktad privat genom sociala medier och det andra då ett ökat antal incidenter kopplat till hot" enligt Maria Johansson.

Vad gör vi när asylsökande tar med sig våldet och konflikterna till Sverige?

2016-01-25

Antalet fall av bråk, våld och hot med koppling till våra asylboenden ökar snabbt enligt polisen, samtidigt som man som bekant väljer att hemlighålla såväl statistik som detaljer för allmänheten (se bloggen den 20/1). Samtidigt larmar kommunernas socialtjänster och Migrationsverket vittnar om allt fler fall av hot och våld mot personalen.

Så sent som i dag avled en 22-årig kvinna som arbetade på ett boende för ensamkommande barn och unga i Mölndal. Kvinnan knivhöggs till döds i samband med ett bråk, och en av de boende, en ung man, har gripits misstänkt för mord. Göteborgs-Posten rapporterar om händelsen som är ofattbart tragisk. Samtidigt var det kanske inte helt oväntat att något sådant skulle kunna hända efter alla tidigare larm om våld på asylboenden.

Media har vid upprepade tillfällen också berättat om hur olika religiösa eller etniska grupper på olika asylboenden trakasserat varandra. Exempelvis har vid flera tillfällen kristna grupper tvingats byta boenden på grund av trakasserier. Samma sak med sekulära muslimer som inte anpassat sig till stränga islamistiska krav från andra boende. Bråk förekommer också mellan grupper av muslimer med olika religiösa inriktningar. Till detta kommer andra etniska och nationella konflikter mellan olika grupper som följer med till Sverige. Röster har höjts om att man bör försöka skilja olika etniska och religiösa grupper åt vid mottagandet och inte placera dem på samma boenden. Men då undrar jag hur i all sin dar de ska kunna leva tillsammans i vårt land i framtiden?

Rikspolischefen säger idag att man behöver förstärkas med upp till 2.500 poliser och 1.600 civilanställda t.o.m 2020 pga migrantströmmarna till Sverige och det förhöjda terrorhotet. I en skrivelse till regeringen skriver man bland annat att den stora ökningen av migranter innebär "en väsentligt ökad arbetsbelastning", både för gränspolisverksamheten och för polisens yttre verksamhet.

Jag funderar över vart allt detta leder i en förlängning? Hur ska radikala grupper av asylsökande kunna anpassa sig till ett liv tillsammans i Sverige om de tar med sig sina etniska och religiösa konflikter till Sverige? Hur ska vi kunna rekrytera människor som arbetar på asylboenden, i skolan eller inom socialtjänsten om våld, hot och överfall blir en allt vanligare del av vardagen? Och vad händer om vi inte lyckas rekrytera människor till dessa arbeten? Och hur ska polisen och rättsväsendet kunna hantera den ökande mängden av brott?

Det minsta vi kan göra är att i vart fall tydligt deklarera att alla som begår allvarliga brott under den tid asylutredningen pågår automatiskt kommer att få avslag på sin asylansökan och avvisas från landet så som jag krävde på bloggen den 9 januari. Den som börjar sin tid som asylsökande med att trakassera andra asylsökande eller begå brott har enligt min åsikt förverkat sin rätt att få stanna i vårt land.

Skidåkning i Ulricehamn>

2016-01-24

Snön föll ju ymnigt över Västsverige förra veckan och nu är alla skidbackar öppna. Söndagen ägnades åt skidåkning. Denna gång i backarna i Ulricehamn. Okej, inte samma backar som norröver, men ändå inte illa att ha en så pass bra skidanläggning bara 50 minuter hemifrån! Trots det disiga vädret blev det en bra skiddag!

Några tankar kring dagens SIFO-mätning

2016-01-24

I förra inlägget konstaterade jag att Moderaterna ökar, inte bara i dagens SIFO-mätning, utan i de flesta opinionsmätningar, medan Socialdemokraterna minskar. Sverigedemokraternas uppgång har brutits och de står still eller minskar något. Miljöpartiet krymper också snabbt, medan Vänsterpartiet ökar. Inom Alliansen har Centern ökat något medan Liberalerna och Kristdemokraterna ligger still.

Min känsla är att resultatet i opinionsmätningarna hänger mycket samman med migrationspolitiken. Så länge sju partier stod för en orealistisk linje växte SD. När nu främst moderaterna omprövat sin integrations- och migrationspolitik kommer en del moderater tillbaka från SD, moderater som egentligen aldrig sympatiserat med SD utan bara i protest sagt sig stödja dem. Samtidigt uppfattar många väljare som tidigare stött S och MP att dessa partier egentligen saknar en linje i migrationspolitiken, och bara motvilligt låter sig fösas framåt av den bistra verkligheten. Socialdemokrater som verkligen vill se en tydlig och rimlig långsiktig migrationspolitik, och för vilka SD är uteslutet att stödja, går nu över till Moderaterna. Och missnöjda miljöpartister som tycker regeringens migrationspolitik är alltför tuff söker sig antingen till V eller C, som är de två enda kvarvarande partierna som står fast vid en fullständigt aningslös linje i migrationspolitiken.

En annan orsak till Socialdemokraternas och Miljöpartiets fortsatta ras och Moderaternas uppgång är naturligtvis den mycket svaga regeringen. Att bryta mot en massa vallöften, att svaja i politiken, säga en sak ena veckan och göra tvärtom nästa vecka - inget av detta imponerar på väljarna. Inte heller att S och MP ofta uppfattas tycka väldigt olika i många frågor, och även emellanåt torgför denna oenighet öppet i media. Allt fler inser också att det inte är regeringens förtjänst att statsfinanserna är starka och att arbetslösheten sjunkit det senaste året - det är ju Alliansens politik och budget som styrt Sverige hela 2015. Sedan årsskiftet förs däremot en S-MP-politik som uppfattas göra vardagens sämre för många samtidigt som jobb och företagande hotas, och då faller förtroendet för regeringspartierna ytterligare. Och många Socialdemokrater vet ju att Moderaterna står för en klok jobbpolitik och byter till M.

Det tredje skälet att väljare går från S till M är sannolikt att förtroendet för Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra ökat den senaste tiden medan förtroendet minskat för statsminister Stefan Löfven.

I en Ipsosmätning i december fick de tillfrågade svara på frågan: Kan du nämna en politisk fråga som du tycker att politikerna ska lägga all kraft på att lösa under det kommande året? Svaren blev:
1. Flykting- och invandringsfrågor: 46 procent
2. Skola & utbildning: 7
3. Arbetslöshet / Sysselsättning: 6
4. Miljö-, klimat- och energifrågor: 4
5. Bostäder, bostadspolitiken: 4
6. Sjukvården: 3
7. Försvars-, freds-, säkerhets- och utrikespolitik: 3
8. Pensioner, pensionärer, äldre: 2
9. Äldreomsorg: 1
10. Ekonomin: 1

Att flykting och invandringsfrågorna dominerade i undersökningen är kanske inte så konstigt med tanke på den senaste hösten. Men ändå finns det skäl att påpeka att den övriga politiken ju blir om möjligt ÄNNU viktigare - och svårare - när vi tagit emot så många nyanlända. Vi MÅSTE föra en ännu mera jobbskapande politik och en bra utbildningspolitik och bostadspolitik om vi ska klara integrationen. Och vi MÅSTE ha god kontroll på offentliga finanser. Dagens regering visar närmast ett förakt för företagande och jobbskapande och agerar tvärtom rent jobbfientligt. Och både bostadspolitik och skolpolitik lyser i stort sett med sin frånvaro. Samtidigt ökar statens underskott och finansministern luckrar steg för steg upp den finanspolitiska ramverket, vilket i sin tur riskerar att slå mot välfärden.

Det är fascinerande att läsa kommentarerna till dagens SIFO-siffror från Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin: "Vi har haft ett utmanande år bakom oss och det här är en opinionssiffra som jag verkligen inte är nöjd med, och som speglar att Sverige står inför flera utmaningar som vi måste hantera. För att vända opinionstrenden behöver vi under 2016 fortsätta hantera migrationsfrågan och tydligare än tidigare prioritera att värna välfärden så människor känner trygghet, se till att kunskapsresultaten i skolan vänder och framför allt - bekämpa arbetslösheten så fler är med och jobbar och bidrar".

Det stora problemet för regeringen är dock att inget av dessa mål lär nås - just på grund av det stora asylmottagandet kopplat till en obefintlig politik i övrigt. Resultatet av asylmottagandet lär därför bli ytterligare försämrade skolresultat, ökad arbetslöshet, större bostadsbrist och försämrade statsfinanser - vilket i sin tur minskar möjligheten att tillföra mer resurser till välfärden. S-MP-regeringen bäddar för en totalt misslyckad integration. Regeringens problem har därmed bara börjat.

SIFO: Moderaterna ökar och är största parti

2016-01-24SIFO gör en av de största löpande opinionsmätningarna, denna gång med 1.948 intervjuer. SIFO har också lång historik och brukar anses som en av de mer trovärdiga opinionsinstituten. I den SIFO-mätning som presenteras idag ökar Moderaterna kraftigt samtidigt som S och SD backar. Enligt SIFO tappar Socialdemokraterna kraftigt direkt till Moderaterna. SIFO bekräftar därmed bilden från andra större mätningar, Socialdemokraterna backar, SD:s uppgång verkar ha brutits och Moderaterna ökar. Moderaternas siffra i SIFO ligger nu nära resultatet i succevalet 2006. Samtidigt når Socialdemokraterna den lägsta siffra som SIFO någonsin uppmätt sedan mätningarna startade 1967. Bland väljare under 50 år är det bara 18 procent som skulle rösta på Socialdemokraterna. Lika illa är det i storstäderna där stödet ligger mellan 17,5% och 20,2% enligt SIFO. Man uppger också att skandalen runt Kommunal inte hunnit påverka så mycket, nedgången har varit lika stark för S under hela mätperioden 11-21 januari.

"Nu pratar vi inte ens om Juholtsiffror längre, det kan vi glömma. Men trenden är inte ny, S har haft strukturella problem länge", säger Toivo Sjörén, chef för Sifos opinionsundersökningar.

S-debattören och statsvetaren Stig-Björn Ljunggren tror att S-väljare vill bort från partiet och inte längre tycker det finns skäl att gå till Sverigedemokraterna, samt att småpartierna är ointressanta. Då är M enda alternativet, resonerar han. "När skeppet håller på att sjunka simmar man mot den största ön."

"Stefan Löfven kommer med stor säkerhet att gå till historien som Sveriges svagaste statsminister i modern tid" säger Lena Mellin i Aftonbldet och fortsätter: "Jag har rapporterat om politik i mer än 30 år och kan med fog säga att en mer förvirrad ledning för landet har jag inte upplevt under den tiden. Det är oklart vad regeringen vill. Och om den vill någonting så ändrar det sig så snart verkligheten förändrar sig. Stabilitet och långsiktighet är ord som på intet sätt beskriver regeringens arbete."

Hela LO:s och Socialdemokraternas samverkan bygger på jäv

2016-01-22

Medias intresse för Kommunals affärer och Margot Wallströms lägenhetsaffär är högst förståelig. Likaså upprördheten bland såväl Kommunals medlemmar som stora delar av svenska folket. Höga fackliga företrädare som säger en sak och gör en helt annan väcker alltid ilska. Samma sak när de slösar bort medlemmarnas pengar och dessutom lever gott och tar sig friheter på medlemmarnas bekostnad. Ilskan när ledande politiker använder sin makt och sina kontakter på ett osunt sätt blir naturligtvis minst lika stor, och det är ju för övrigt andra gången (förra gången var 1988) som Wallström utnyttjar son position för att snabbt ordna fram en hyreslägenhet som andra inte kan drömma om.

Jag är den förste att medge att dessa avarter nog alltid förekommit i alla partier och organisationer i alla tider. Men det intressanta är ju att "Arbetarrörelsen" satt detta i system!

Faktum är att ett hårresande jävsförhållande är själva grunden för det Socialdemokratiska partiets existens och att de två "grenarna" i Arbetarrörelsen - LO och s-partiet - alltid kliar varandras ryggar.

Många ledande socialdemokratiska politiker har sin bakgrund i LO-förbund, statsministern är tidigare ordförande för LO-förbundet Metall, LO:s ordförande sitter i Socialdemokraternas tunga verkställande utskott, ordföranden för LO-förbundet Hotell & Restaurang sitter som ersättare i samma utskott, LO ger med kontanta bidrag, annonsering, marknadsföring och arbetsinsatser ett massivt stöd till Socialdemokraterna i varje valrörelse och Socialdemokraterna gynnar i gengäld alltid LO när det gäller politiska avvägningar på olika områden, inte minst inom arbetsmarknadspolitiken. Det senare underlättas av att nästan alla s-ledamöter i riksdagens arbetsmarknadsutskott har ett tidigare förflutet som aktiva på olika nivåer i olika LO-förbund.

(Foto från Götaplatsen i Göteborg, en av de senaste valrörelserna)

LO är den enda fackliga centralorganisation som har en tydlig partipolitisk agenda, trots att hälften av medlemmarna inte röstar på Socialdemokraterna. De andra fackliga organisationerna, TCO och SACO, är uttalat partipolitiskt obundna. Det skapar en helt annan trovärdighet än vad LO har.

Under Alliansens regeringstid klagade såväl näringslivet som de fackliga organisationerna på regeringens politik, men ofta från motsatta utgångspunkter. Vi i Alliansen visade att vi aldrig går någons ärenden utan försöker balansera politiken. I dag är det inte längre så. LO lägger sina beställningar till regeringen och jag vet från väl insatta källor i regeringskansliet att inga förslag på dessa områden överhuvudtaget presenteras innan LO gett klartecken. I dag har vi en regering som direkt går LO:s ärenden i många olika frågor. Och det blir ju så när Socialdemokraterna har en så stor skuld att betala till LO. Detta är den allvarliga jävssituationen i svensk politik, något som pågått i många decennier, och som därför är långt värre än misstänkt jäv i samband med hyra av en lägenhet.

När gör media en lika grundläggande granskning av att det Socialdemokratiska partiet bygger hela sitt regeringsinnehav på en allvarlig jävssituation gentemot LO?

Borås Tidning idag om valet av nytt moderat kommunalråd i Mark

2016-01-22Jag kandiderar inte till posten som nytt kommunalråd i Mark

2016-01-21

I måndags meddelade kommunstyrelsens ordförande i Mark, Margareta Lövgren (M) moderaternas kommunfullmäktigegrupp att hon efter 28 år i politiker, varav drygt 9 år som kommunalråd, lämnar politiken den 1 april. I onsdags höll hon presskonferens om samma sak. För många var detta en överraskning, men jag fick för lång tid sedan i förtroende veta att hon planerade att lämna politiken någon gång i mitten av denna mandatperiod för att ge sin efterträdare chansen att komma in i rollen före valet 2018.

Margareta har varit en bra ledare för de styrande partierna i Mark, att hålla ihop så många olika partier och få dem att arbeta gemensamt är inte alltid enkelt. Marks kommun har under Margaretas ledning utvecklats väl när det gäller ekonomisk kontroll och resultat, liksom uppstyrning av kommunens ledningsfunktioner. Det har också funnits väldigt många stenar att lyfta på och saker att ta tag i som tidigare varit försummade. Arbetet är definitivt inte slutfört och nya utmaningar väntar alltid runt hörnet, men Mark är en bra mycket bättre kommun idag än när Markalliansen tog över ledningen 2010. Margareta Lövgren lämnar sitt uppdrag med flaggan i topp, och även om vi har många duktiga moderata politiker blir det givetvis ett tomrum att fylla.

Spekulationerna om vem som ska efterträda Margareta Lövgren är i full gång i media. Själv har jag redan fått frågan från flera håll om jag ska ta över. Jag vill därför vara tydlig med att jag inte kandiderar till kommunalrådsposten. Jag har sedan det senaste valet fått allt fler intressanta uppgifter i riksdagen, har en bra personlig relation med vår partiledning, och känner att jag kan bidra mycket i partiets fortsatta förnyelse. Så sent som i tisdags fick jag också en ny stor och viktig uppgift, nämligen att vara moderaternas ansvarige i finansutskottet för alla frågor som rör kommunernas och landstingens ekonomiska situation. Utöver detta ska jag ingå i en arbetsgrupp inom moderaterna som ska fördjupa sig i frågan om översyn av nyanländas rätt till ersättningar och välfärdstjänster. Jag vill i detta läge lägga allt fokus på rikspolitiken och samtidigt försöka hjälpa till att lägga en bra grund för moderaterna inför nästa riksdagsval.

Det är ju inte heller så att det är brist på kompetenta personer i den moderata kommunfullmäktigegruppen. Jag ingår i valberedningen och är övertygad om att vi kommer att föreslå en riktigt bra kandidat som kan ta över den moderata stafettpinnen när det gäller ledarskapet i Marks kommun. Enligt planen kommer ett namn att föreslås kommunfullmäktigegruppen inom ett par veckor, varefter de gör det formella valet den 8 februari. Därefter blir det en överlämningstid under ca två månader där den nye kommunstyrelseordföranden kan komma in i sina nya uppgifter.

Både polis och media bär skulden för osaklig nyhetsrapportering

2016-01-20

Dagens Nyheter rapporterar idag om hur polisen fortsätter mörklägga uppgifter om brottslighet kopplad till asylmottagande och migration. "Polisen vägrar berätta hur stora resurser som går åt till att hantera flyktingvågen och den alltmer spända situationen på många asylboenden. Utredningar om våld, hot och andra brott kodas med siffran ”291” och hemlighålls för massmedia. ”Ingenting ska ut”, står det i ett internt direktiv som DN läst."

Detta är inte den första uppgiften om mörkläggning. Tidigare har det framkommit kritik mot hur polisen rapporterade kring de uppmärksammade övergreppen mot unga kvinnor på en musikfestival i Stockholm. Även andra rapporter finns i media om att polisen mörkar misstänkt brottslighet bland utrikes födda.

Det finns all anledning att ifrågasätta polisens agerande. Men Dagens Nyheter kastar sten i glashus eftersom man själv medverkar till exakt samma sak. Svenska medier - såväl stora tidningar som Sveriges Radio och SVT - brister uppenbarligen i objektivitet när det gäller rapportering kring våldsbrott och annan brottslighet.

Ett exempel är det uppmärksammade mordet nyligen på en skola i Skåne, där en elev knivhögg en annan elev till döds. I utländska medier publicerades hela intervjun med såväl den mördade pojkens föräldrar, hans kompisar och även förövarens pappa. I dessa intervjuer framkom exempelvis att förövaren var en nyanländ asylsökande, man återgav uppgifter från flera av den mördades skolkamrater att anledningen till mordet var att den mördade pojken skulle ha skyddat en flicka från trakasserier från den misstänkte mördaren, och det framkom att pappan till den misstänkte förövaren åberopade hedersargumentation för sonens handling. I svenska medier återgavs aldrig dessa detaljer, i stället beskrevs det som att "pojkarna bråkat". Exakt vad som är sant eller inte är en sak för den rättsliga utredningen. Det viktiga är hur svenska medier valde att censurera sig själva, exempelvis när det gällde gärningsmannens bakgrund och den påstådda orsaken till brottet, och i stället valde att ge en helt annan, nedtonad bild. De enda svenska medier som gav den fullständiga bilden var olika sociala medier där man länkade till utländska mediers utförligare rapportering.

Detta är långt ifrån första gången som våra stora medier döljer sanningar eller vinklar nyheter och man ska med andra ord inte låtsas att det bara är polisen som ägnar sig åt sådant. Stora delar av vårt samhälle (myndigheter och media, men även politiker) har länge haft en märklig inställning att om man inte berättar om kriminella eller våldsamma invandrare så finns inte problemet, och att det i sin tur skulle vara bra för integrationen. Jag tror det är precis tvärtom - mörkläggning riskerar att leda till mytbildning och ett allmänt kollektivt misstänkliggörande av alla utrikes födda som finns i vårt land. Det är det sämsta vi kan göra om vi vill att integrationen ska fungera. De som drabbas mest av mörkläggningen är alla de skötsamma och ambitiösa invandrare som vill vara en del av vårt svenska samhälle.

Jag har fått utökade ansvarsområden i finansutskottet

2016-01-20

Kopplingen mellan rikspolitiska beslut och kommunernas möjlighet att verkställa dessa, frågan om statsbidragen till kommunerna, skatteutjämningen och finansiering av välfärden är något som jag engagerat mig i under alla mina år som riksdagsledamot.

Från och med idag är jag moderaternas ansvarige i finansutskottet för alla frågor som rör kommunernas och landstingens ekonomiska situation. Det är ett omfattande arbetsområde som jag anser vara ett av de absolut viktigaste i riksdagen eftersom en stor del av den välfärd människor tar del av produceras av kommuner och landsting.

Sedan tidigare ansvarar jag för moderaternas räkning för finansutskottets frågor som rör Riksgäldens och Riksrevisionens verksamhet, och är delansvarig för frågor som rör finansmarknaderna.

Som jag skrev i tidigare inlägg ingår jag från och med idag också i den arbetsgrupp inom moderaterna som ska fördjupa sig i frågan om översyn av nyanländas rätt till ersättningar och välfärdstjänster.

Moderaterna vill se över rätten till välfärdstjänster för nyanlända

2016-01-20

I dag har Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra och ekonomisk-politiske talespersonen Ulf Kristersson ett gemensamt inlägg på DN Debatt där man diskuterar vad som krävs för att trygga stabila svenska statsfinanser. Man riktar också hård kritik mot regeringen för att man luckrar upp grundläggande principer för en ansvarsfull ekonomisk politik, och varnar också för att kostnaderna för sjukförsäkringen, migrationen/integrationen och assistansersättningen skenar. Det krävs varaktiga långsiktiga reformer för att hantera detta.

I artikeln öppnar man nu för det jag tidigare föreslagit, både på bloggen och i den riksdagsmotion jag lämnade in i höstas tillsammans med 12 andra moderater. Nämligen en översyn av ersättningar och rättigheter för nyanlända. Vi måste ifrågasätta om nyanlända eller personer med tillfälliga uppehållstillstånd omedelbart ska ha rätt till alla välfärdstjänster och sociala ersättningar, eller om det är något som ska erhållas stegvis, eventuellt kopplat till medborgarskap eller till att man genom eget arbete kvalificerat in sig i vårt skattefinansierade välfärdssystem?

Så här skriver man i artikeln: " I vår införs de tidsbegränsade uppehållstillstånd som vi moderater föreslog redan förra året. När regelverket nu läggs om bör den automatiska rätten för personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd att få tillgång till olika välfärdstjänster och ersättningar ifrågasättas. Det kan inte vara en självklar del av det svenska samhällskontraktet att den som inte bor permanent i landet, och inte har arbetat här, ska ha samma tillgång till välfärdstjänster som den med permanent uppehållstillstånd, med svenskt medborgarskap eller som den som genom arbete har kvalificerat in sig i vårt välfärdssystem. Frågan är inte unik för Sverige – runtom i EU diskuteras hur välfärdssystemen måste uppdateras i den öppna globala ekonomin."

Jag tycker det känns utmärkt att moderaterna nu är mogna för denna diskussion. Sverige kan inte ta emot obegränsat med asylsökande som omedelbart ska erbjudas svensk standard när det gäller exempelvis inkomst och boende, finansierat av dem som redan bor här. Det är en ekonomisk omöjlighet. Hur dessa rättigheter utformas är i längden helt avgörande för hur generösa vi kan vara när det gäller mottagande av flyktingar och asylsökande. Det är också en avgörande fråga för att skapa tydliga drivkrafter för nyanlända att komma i egen försörjning så snabbt som möjligt. Dessutom är det troligen en viktig fråga för att ett relativt omfattande mottagande av asylsökande överhuvudtaget ska accepteras av svenska folket.

Jag kommer själv att på uppdrag av Ulf Kristersson och mina moderata kolleger i finansutskottet arbeta vidare med denna komplicerade fråga framöver, tillsammans med några moderater i andra berörda utskott.

Frukostseminarium om oskäliga kommunala gatukostnadsavgifter

2016-01-20I dag deltog jag på ett frukostseminarium arrangerat av Centrum för Rättvisa. Ämnet var en uppföljning av frågan om kommunernas oskäliga uttag av gatukostnadsavgifter från enskilda invånare. Ovan ett exempel från Centrum för Rättvisas årsredovisning, där ett äldre par tvingades betala över 300.000 kronor till Partille kommun för vägar de varken behöver eller vill ha. Centrum för Rättvisa driver även flera liknande ärenden juridisk åt drabbade fastighetsägare.

Jag har ju engagerat mig under lång tid i denna fråga och även motionerat i riksdagen om en förändring. Nu börjar även domstolarna ifrågasätta om det är förenligt med EU:s skydd för äganderätten att debitera ut extremt höga gatukostnadsavgifter från befintliga fastighetsägare på det sätt som flera svenska kommuner gör. Ny lagstiftning är också på gång, men det lagförslaget har, som jag tidigare beskrivit på bloggen, stora brister och har också fått hård kritik från lagrådet.

Fortsättning följer - jag bevakar frågan noga och har kontakt med mina partivänner i Civilutskottet som hanterar frågan. Dagens system är inte rättssäkert för enskilda människor, utan bygger på kommunernas godtycke.

Sverige och Marocko överens om återsändande av gatubarn

2016-01-19

I dag meddelar regeringen på sin hemsida att Marocko öppnar för att i större utsträckning ta tillbaka sina medborgare. Sverige och Marocko inrättar nu en kommitté med tjänstemän från båda länderna för att underlätta identifieringen och skapa en fungerande process för att marockanska barn och ungdomar ska kunna återvända.

Sverige är enligt regeringens pressmeddelande beredda att bidra med utbildning och tekniskt stöd om det finns behov. Sverige kan även ge stöd till att stärka de organisationer i civilsamhället som behövs för att ge barnen en bra möjlighet till återanpassning i Marocko.

I dag uppskattas 800 marockanska gatubarn leva i Sverige utan att vare sig ha sökt asyl eller uppehållstillstånd. De lever illegalt i Sverige och polisen larmar om ökande kriminalitet i denna grupp. Det är ett stort steg framåt att det nu förhoppningsvis kommer att bli lättare att återförvisa dem till hemlandet, även om det är långt kvar innan återsändande kan fungera som det är tänkt.

Ingen ska för övrigt tro annat än att denna överenskommelse rimligen låg i vågskålen när regeringen bytte fot om erkännande av Västsahara. Så fungerar politiken.

Utvärdering av Riksbankens penningpolitik

2016-01-19

I juni 2014 beslutade finansutskottet att låta utvärdera Riksbankens penningpolitik från 2010 och framåt. Utskottet utsåg Lord Mervyn King, tidigare chef för Bank of England och professor Marvin Goodfriend, vid Carnegie Mellon University i USA till utvärderare. De är nu klara med sin utvärdering, och presenterade den för Finansutskottet i dag på morgonen.

De två utredarna har gått igenom omkring 2 000 dokumenterade möten och beslut under ett års tid och de berömmer den svenska öppenheten när det gäller vad utredare utifrån får se och ta del av.

Utredarna är ganska raka och mycket frispråkiga i sin rapport.

Man menar exempelvis att räntehöjningarna 2010 och 2011 var fullkomligt rimliga, men att det därefter uppstod problem för Riksbanken att inse att räntan behövde sänkas igen när eurokrisen slog till och började hämma tillväxt och inflation.

Man skriver också att "Det är något surrealistiskt över den precision med vilken enskilda direktionsledamöter (i Riksbanken, min anm) uttalade sig om den framtida reporäntebanan med tanke på hur oviss framtiden var....". Med andra ord ger man inte mycket för Riksbankens framtida ränteprognoser.

I rapporten lämnar utvärderarna 15 rekommendationer riktade till riksdagen, regeringen och Riksbanken inom områdena penningpolitik, finansiell stabilitet, Riksbankens redovisningsansvar och Riksbankens organisation. Bland annat nämns behovet att tilldela mer makt och ansvar för finansiell stabilitet till Riksbanken, frågor som sedan en tid faller under Finansinspektionens ansvarsområde. Man menar också att riksdagen bör ha ett större inflytande på beslut om inflationsmålet, samt att detta mål bör ändras så att man rensar bort effekterna av ränteförändringar (på exempelvis bolån).

Här en sammanfattning på svenska av de slutsatser och rekommendationer som utredarna lämnar i rapporten

Finansutskottet kommer att skicka ut utvärderingen till olika remissinstanser. Därefter kommer finansutskottet att behandla utvärderingen och remissvaren, bland annat vid en öppen utfrågning i maj och i ett betänkande som kommer att behandlas av riksdagen i juni.

Lev upp till den nya lagen - underkänn asylsökandes barnäktenskap!

2016-01-18

Uppdaterad 2016-01-19

I slutet av maj 2014 tog riksdagen ett av sina sista beslut under Alliansregeringen, och det gällde stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Bland annat infördes ett nytt brott – äktenskapstvång. Det innebär att det blev straffbart att förmå någon att gifta sig genom att utnyttja personens utsatthet. Lagändringen betyder i praktiken att även press från föräldrar eller släktingar omfattas av strafflagstiftningen. Äktenskapstvång kan ge ett fängelsestraff på högst fyra år. Även förberedande gärningar kriminaliseras. Det sker dels genom att försök och förberedelse till äktenskapstvång blir straffbart, dels genom att brottet "vilseledande till tvångsäktenskapsresa" införs.

Vidare innebär riksdagens beslut att barn inte längre ska kunna få dispens för att gifta sig. Utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och så kallade fullmaktsäktenskap ska endast kunna erkännas då det finns synnerliga skäl, det vill säga väldigt starka och tydliga skäl. Fullmaktsäktenskap är äktenskap som ingåtts utan att båda parterna är samtidigt närvarande. Tidigare erkändes fullmaktsäktenskap utan begränsning, medan tvångsäktenskap och barnäktenskap kunde erkännas om det finns särskilda skäl, alltså lägre krav än dagens synnerliga skäl.

Lagändringarna började gälla den 1 juli 2014.

När jag följer debatten i media om hur kommunerna och migrationsverket tolkar reglerna kring barnäktenskap tycker jag diskussionen är märklig. Enligt mitt synsätt som jurist bör självklart lagens andemening efterlevas även när det gäller asylsökande. Om myndigheterna inte gör detta är det ett svek mot barnen.

I media förekommer uppgifter om barnäktenskap med koppling till Sverige där flickor i så låga åldrar som 12-14 år (eller ännu lägre) gifts bort. Om vi anser det vara oacceptabelt bör samma synsätt självklart tillämpas på asylsökande. Om en vuxen asylsökande man uppger att en minderårig flicka är hans hustru bör man rimligen regelmässigt göra en bedömning om man bör skilja barnet och den vuxne åt. Det kan givetvis vara ett svårt beslut för socialtjänsten, men knappast svårare än andra mycket ingripande beslut i familjeärenden som man regelbundet tvingas hantera.

I Sverige gäller dessutom en åldersgräns för sexuell samvaro på 15 år. Om barnet är under 15 år är även detta ett mycket starkt skäl att skilja den unga flickan från den äldre mannen. Barnet bör i detta läge placeras i annat boende än tillsammans med mannen. Endast om flickan är mellan 15 och 18 år bör undantag kunna göras. Ett skäl skulle ju kunna vara om de två "gifta" har gemensamma barn, ett annat kanske om båda makarna är minderåriga och har flytt till Sverige tillsammans. Det är givetvis stor skillnad mellan dessa situationer och om en medelålders man hävdar att han är nygift med en 13-årig flicka.

I de fall där man accepterar att mannen och den unga flickan bor tillsammans behöver det självklart inte innebära att man samtidigt accepterar äktenskapet som sådant, utan man borde snarare kunna se det som ett samboförhållande i enlighet med den möjlighet som finns i svensk rätt till samboförhållande för minderåriga efter föräldrarnas godkännande. Det gör också att den unga flickan lättare kan lämna relationen om hon så önskar.

Svåra frågor, absolut. Men grundprincipen måste vara att svensk lag ska gälla lika för alla, även om det alltid måste finnas utrymme för bedömningar och undantag i enskilda ärenden. Konstigare än så är det faktiskt inte.

Nej, vi riksdagsledamöter får inga lägenhetskontrakt!

2016-01-18

I spåren efter turerna kring Kommunals lägenhetspolicy och upprördheten över att utrikesministern snabbt fick en lyxig hyresrätt i centrala Stockholm av Kommunal har jag fått flera insinuanta frågor om riksdagsledamöternas lägenheter. "Hur länge behövde du vänta på bostad" frågade en. En annan menade att bästa sättet att göra bostadskarriär i Stockholm var att bli riksdagsledamot.

Nu går det faktiskt inte att jämföra överhuvudtaget. Riksdagsledamöter "får" inga lägenheter! Vi lånar övernattningslägenhet under den tid vi är riksdagsledamöter, men lägenheterna ägs eller hyrs av riksdagen (antingen finns de i riksdagens egna hus eller så är det bostadsrätter eller hyresrätter som riksdagsförvaltningen äger eller hyr ute på stan). När uppdraget upphör måste man lämna lägenheten. Till skillnad mot den som får ett personligt lägenhetskontrakt och bosätter sig permanent i en lägenhet är riksdagsledamöterna normalt skrivna i sin vanliga bostad hemma i valkretsen, inte i Stockholm.

En riksdagsledamot får aldrig något personligt lägenhetskontrakt. Vi kan alltså inte (som Kommunals ledning eller gynnade politiker) byta lägenheten mot en bostadsrätt (och därvid ha chansen att tjäna miljoner), vi får inte hyra ut lägenheten i andra hand, vi får inte ha någon inneboende (utom egna minderåriga barn), och om någon annan övernattar i lägenheten ska vi betala en avgift varje dygn för detta till riksdagsförvaltningen.

För den som undrar kan jag meddela att just boendet är en mindre glamourös del av riksdagsuppdraget. Visst är jag priviligierad som har en övernattningslägenhet i centrala Stockholm, med gångavstånd till riksdagen. Men jag hade såklart hellre tillbringat sena kvällar och nätter med familjen i huset hemma i Ubbhult än i den standardmöblerade lägenheten i Stockholm. Boendet i Stockholm är nödvändigt för att kunna sköta riksdagsuppdraget. Det fungerar bra, men det är inget man tjänar pengar på och det är ingen väg till en bostadskarriär i huvudstaden.

Vinter i Ubbhult

2016-01-17Vintern anlände till Ubbhult vid nyår, och redan på trettonhelgen hade isen lagt sig på vår lilla tjärn.Sedan kom snön, och idag tag jag och vovvarna en ordentlig vinterpromenad. Det går rätt bra att gå med tre hundar så länge de vill åt samma håll som jag. Men ibland blir det en aning trassligt...

Verkligheten kom ifatt s-populismen om erkännande av Västsahara

2016-01-17

Oj vad jag saknar Carl Bildt som utrikesminister! Och oj vad Magot Wallström har förstört mycket av Sveriges anseende utomlands på bara ett drygt år!

Och nu visar det sig också vilket hyckleri regeringen ägnar sig åt. Under Alliansens regeringstid lyckades Socialdemokraterna, med stöd av V, MP och SD, att köra över Alliansregeringen i en utrikespolitisk fråga. Det hände inte ofta men den gången tog riksdagen beslut om att erkänna Västsahara som eget land. Men Alliansregeringen ansåg sig inte kunna fullfölja det beslutet eftersom det inte fanns folkrättsligt stöd för ett erkännande.

Nu när Socialdemokraterna har utrikesministerposten har man begärt en ny analys av läget, och häromdagen presenterades denna vid en presskonferens i regeringskansliet. Så här skriver regeringen på sin hemsida:

"Utrikesdepartementet har idag mottagit den översyn av Västsaharapolitiken som ambassadör Fredrik Florén utfört. I översynen ges ett antal rekommendationer, bland annat att stöd bör ges till den FN-process där generalsekreteraren aviserat nya initiativ, samt konstateras att de folkrättsliga förutsättningarna för ett erkännande av Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken/Västsahara inte är uppfyllda."

Margot Wallström ger således Alliansregeringen rätt i att riksdagsbeslutet var illa förankrat folkrättsligt och inte lämpligt att genomföra. Verkligheten kom ännu en gång ifatt populismen.

För "arbetarrörelsens" toppar är bostadsbristen inget problem

2016-01-15

Aftonbladets granskning av fackförbundet Kommunal fortsätter. I dag konstaterar man att "Kommunal äger en rad fastigheter i Stockholms innerstad och delar ut paradvåningar till sina höjdare: chefer, ledande socialdemokrater och LO-toppar. Hyrorna är låga och flera av våningarna är topprenoverade. Andra fastighetsägare lämnar hälften av sina hyreslägenheter till bostadsförmedlingen – men Kommunal har inte släppt en enda lägenhet på 16 år."

En av dem som fått lägenhet via Kommunal är tydligen utrikesminister Margot Wallström. Hon säger sig vara upprörd över att Kommunal ljugit för henne och garanterat att hon inte gått före någon annan i kön. Den som gav henne det beskedet var enligt Wallström ingen annan än kommunals ordförande, Annelie Nordström personligen! Om det är sant lär väl även Mordströms dagar i Kommunals ledning vara räknade. Annelie Nordström är dessutom för övrigt en av de LO-toppar som själv fått en fin dyr central lägenhet av Kommunal...

Det som förvånar mig lite är att Wallström omedelbart igår sade upp sin lägenhet i Kommunals fastighet. Om hon var förd bakom ljuset av Kommunal - hade hon verkligen behövt göra det då? Hade hon då inte bara kunnat beklaga det inträffade och sagt att hon fått lägenheten i god tro?

Jag funderar också på alla de andra LO- och S-höjdarna som fyller Kommunals fastigheter. Borde de inte själva ana oråd när det bara flyttar in nya s-toppar i husen och aldrig någon annan? Kan de verkligen vara i god tro att Kommunal lämnar varannan lägenhet till bostadsförmedlingen? Är de inte snarare medskyldiga till det som sker genom sin förankring i "rörelsen" och i Kommunal?

Det är kanske inte så konstigt att regeringen inte tar bostadsfrågan på allvar och inte ser den sönderreglerade bostadspolitiken som något problem? Det verkar ju som om ledande socialdemokrater hittat ett sätt att lösa bostadsproblemet själva.

LO:s stegvisa förfall hotar hela den svenska modellen

2016-01-14

Den stora skandalen som Aftonbladet avslöjat visar alla tecken på moraliskt förfall och hyckleri inom LO-förbundet Kommunal. Man säger en sak och gör en annan, man låtsas företräda de lågavlönade kvinnorna i offentlig sektor samtidigt som Kommunals ledning smörjer kråset, dricker enorma mängder dyr alkohol och till och med lever privat lyxliv på fritiden på medlemmarnas bekostnad. Kommunal håller även hög svansföring i den märkliga debatten om "porrfilmsfria hotell" samtidigt som man via sitt dotterbolag upplåter en av sina ägda restauranger till stripp-shower. Denna restaurang använder dessutom Kommunals ledning för egna tillställningar. Restaurangen har dessutom tydligen gått med 320 miljoner i underskott de senaste åren, ett underskott som Kommunals medlemmar får bekosta. Inte blir det bättre av att en av de högst ansvariga i Kommunals ledning nu avgått till följd av det inträffade - och trots detta kan kvittera ut en ordentlig fallskärm på flera miljoner som medlemmarna får bekosta.

Detta är ju knappast första gången som ledande LO-toppar gör bort sig, exemplen de senaste decennierna är tyvärr ganska många. Men det som avslöjats om Kommunals ledning är väl ändå ett av de mest anmärkningsvärda fallen på länge när det gäller LO-fackens moraliska förfall.

Jag tycker det är naturligt att LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson idag uttrycker sin upprördhet över det som hänt i Kommunal. Men jag tycker det är beklämmande att han inte också uttrycker sin upprördhet över det som hänt ett bageri i Göteborg. Ett problem som faktiskt är betydligt värre för samhället än Kommunals skandal (som ju faktiskt bara berör de egna medlemmarna). Skandalen i Göteborg handlar om ett litet bageri, alltså ett av alla dessa småföretag som vi vill se växa och anställa människor. Bageriet har tecknat kollektivavtal med Hotell & Restaurang-facket. Men ett annat LO-förbund, Livsmedelsarbetareförbundet, anser att det är de som ska ha kollektivavtal för delar av personalen. Nu har alltså dessa två LO-förbund slagits med närmast maffialiknande metoder om vem som ska få teckna avtal om beskydd, förlåt kollektivavtal, med det nämnda bageriet. Och det slutade med att bageriet gav upp tiull följd av blockaden och nu tvingas teckna två olika kollektivavtal samtidigt som några i personalen tvingas byta avtal och fackförbund. Blockanden hävs nu, men bageriföretagaren är mycket bitter över Livs metoder. Detta blir ännu ett uttryck för LO-förbundens moraliska förfall att inte kunna lösa sina egna interna tvister på ett civiliserat sätt utan att det drabbar en seriös och skötsam småföretagare.

Den svenska modellen med kollektivavtal bygger på ansvarstagande fackliga organisationer som agerar med förnuft och gott omdöme. Olika LO-förbund beter sig gång efter gång på ett tvivelaktigt sätt och i förlängningen hotar det hela den svenska modellen. Vi kan inte låta maffialiknande metoder styra villkoren på svensk arbetsmarknad.

Hur vore det att tänka efter före, Stefan Löfvén?

2016-01-14

Dagens Industri skriver om krisen för kärnkraften i dagens nummer. Läget är ytterst allvarligt, samtliga svenska kärnkraftverk (alltså även det absolut modernaste och helt nyrenoverade Oskarshamn 3) kan hotas av förtida stängning till följd av bristande lönsamhet. Den höjda effektskatten som S-MP-regeringen införde förra året - trots varningar från branschen, energiexperter och den politiska oppositionen - är en av orsakerna till lönsamhetsproblemen.

Om alla de svenska kärnkraftverken skulle stängas de närmaste åren väntar en hotande effektbrist när elbehovet är som störst och samtidigt en stor osäkerhet för energiförsörjningen totalt. Stigande elpriser kommer då också att slå hårt mot den elintensiva industrin.

Nu har tydligen regeringen insett problemet och statsminister Stefan Löfvén säger till Dagens Industri att regeringen nu är beredda att sänka effektskatten - som man alltså höjde så sent som förra året.

Tänk vad klokt det hade varit att tänka efter före! Detta blir ytterligare ett beslut i raden som visar hur hafsig och slarvig dagens S-MP-regering är.

Partiledardebatten avslöjade Löfvéns brist på handlingskraft

2016-01-13

Dagens partiledardebatt avslöjade på ett obarmhärtigt sätt den totala bristen på handlingskraft och ansvarstagande som dagens regering uppvisar. Statsminister Löfvén skröt om hur allt blivit bättre i Sverige det senaste året - men "glömde" berätta att det är Alliansens statsbudget och politik som styrt Sverige under 2015. Den nya regeringens budget har bara gällt sedan senaste årsskiftet, dvs i 13 dagar.

I övrigt var det gott om vackra ord i statsministerns anförande, men väldigt tomt på konkreta förslag som gör skillnad.

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra påpekade det jag tidigare bloggat om flera gånger, nämligen att regeringen verkar bli allt slarvigare med sin ekonomiska politik och statsfinanserna. Det är ytterst allvarligt. Hon konstaterade också att regeringen verkar tro att migrationskrisen är slut, men påpekade att den tvärtom bara har börjat. Och så är det.

Det kan ta tre år att behandla alla asylsökande, vi vet ännu inte om det är regeringens åtgärder eller bara det kalla vädret eller något annat som minskat asylströmmarna till Sverige och vet inte om det kommer att öka igen under våren. Och framförallt kan vi inte blunda för att integrationen av alla de nyanlända kommer att bli en stor påfrestning för vårt samhälle. Brist på bostäder och lärare till alla nyanlända barn, påfrestningar inom sjukvården och stort behov av insatser för att få nyanlända i arbete och egen försörjning.

Dagens regering är kanske den svagaste Sverige haft på decennier, och det i ett allvarligt läge. Det kräver eftertanke från oppositionspartiernas sida för att försöka skapa ett alternativ.

Därför röstar jag inte för assisterad befruktning för ensamstående

2016-01-13

I dag röstar riksdagen om förslaget att erbjuda ensamstående kvinnor assisterad befruktning på samma sätt som är möjligt för par. Jag kommer inte att delta i beslutet eftersom jag tycker förslaget är felaktigt ur barnets perspektiv.

I min värld väger inte den vuxnes rätt att till varje pris få ett barn tyngre än barnets rätt till två föräldrar. För mig som bland annat tidigare jobbat som familjejurist är det uppenbart att det är viktigt att ett barn har två föräldrar. Om de är av samma eller olika kön, bor ihop eller inte, eller är barnets biologiska eller adoptivföräldrar är av mindre betydelse – men de finns ändå där om något händer. I flera fall har jag upplevt hur ett litet barn mist en förälder i en olycka eller efter en svår sjukdom, och sett värdet i att den andre föräldern finns kvar. Samma i situationer där den ene föräldern inte längre kan ta hand om sitt barn av olika skäl – tex på grund av en allvarlig sjukdom. Det är en trygghet för ett barn att det finns två föräldrar. Att redan från början bestämma att det räcker med en förälder är enligt min åsikt ett svek mot barnet.

I ett läge där politiken förespråkar allt från jämställdhetsbonus till kvotering av föräldrapenningen för att man anser det vara viktigt att ett barn har en nära kontakt till båda föräldrarna känns det också märkligt att man samtidigt vill göra det möjligt för ett barn att helt sakna pappa redan från födseln.

Jag har full respekt för att man kan landa olika i dessa frågor, men för mig är barnperspektivet det centrala, inte den vuxnes rättigheter. Den som har följt min blogg vet att jag riktat kritik mot dessa tankar även tidigare.

Den moderata riksdagsgruppen har valt att ställa sig bakom regeringens förslag. Jag delar inte gruppens bedömning. Det är dock inte möjligt att bara "rösta nej" till regeringens förslag, utan i så fall är alternativet att aktivt rösta på SD:s eller KD:s reservationer (de enda två partier som är emot förslaget). Det finns formuleringar i båda dessa reservationer som jag inte kan ställa upp på, och därför väljer jag i stället att inte delta i morgondagens beslut.

Vänsterns grupptänkande leder till kollektiv skuldbeläggning

2016-01-12

Efter mitt blogginlägg häromdagen där jag diskuterar kring avvisning av asylsökande som begår brott, och utvisning och/eller indraget medborgarskap för invandrare som begår allvarliga brott kommer självklart beskyllningarna om invandringsfientlighet med automatik från vissa vänsterdebattörer.

Men visst är det konstigt - när jag kräver hårdare straff för infödda grova brottslingar är det ingen som beskyller mig för att vara "svensk-fientlig". Men när jag kräver tuffare tag mot brottslingar med utländsk bakgrund är jag plötsligt invandringsfientlig?

Problemet i diskussionen är vänstersidans kollektivistiska tänkande, där människor delas in i grupper i stället för individer med eget ansvar. När en man begår en våldtäkt på en kvinna anses därmed JAG, i egenskap av man, som närmast medskyldig i vänsterns ögon, och JAG avkrävs ett avståndstagande för något som en annan man gjort - bara för att jag "tillhör gruppen män". Jag har flera gånger tagit avstånd från det synsättet - det är inte männen som kollektiv som är ansvariga för att en man begår ett brott - det är gärningsmannen själv. Ensam och enbart. Jag vägrar ta på mig ansvaret för någon annans brott.

På samma sätt är det självklart individer som är skyldiga till de sexuella övergreppen mot tjejer och kvinnor i Köln, Stockholm, Kalmar eller var det nu har varit. Naturligtvis inte alla utrikesfödda män eller alla män med muslimsk bakgrund i grupp. För mig är detta så självklart att det inte borde behöva sägas. En kritik mot utrikesfödda män som begår brott ska naturligtvis aldrig tolkas som en kritik mot utrikesfödda som grupp.

Men för vänstern är det annorlunda. I deras värld innebär all kritik mot de misstänkta, etniskt icke-svenska männen, att man samtidigt skuldbelägger alla utrikesfödda män. Och därmed blir kritiken plötsligt ett slags invandringsfientlighet eller rent av rasism. Synsättet stämmer väl överens med att man själva skuldbelägger alla svenska män när en svenskfödd man begått en våldtäkt. I vänsterns värld ligger alltid ansvaret på grupper eller på "samhället", aldrig på individen, och därför landar man fel i debatten. Tanken slår dem aldrig att man kan skilja på de individer som begår brott och den stora majoriteten som inte begår brott, oavsett om det nu gäller svenskfödda eller utrikesfödda.

Det är hög tid att en gång för alla ställa varje individ till svars för sina gärningar, oavsett vem det är eller varifrån han eller hon kommer, och att vi därmed slutar ägna oss åt kollektiv skuldbeläggning. I mina ögon är den kanske viktigaste integrationsåtgärden av alla just att värdera varje människa som unik individ och inte som en del av ett kollektiv.

Röriga regeringsbesked om värnplikten

2016-01-11

Det verkar vara hela havet stormar om försvarspolitiken just nu - trots att det faktiskt finns en bred försvarsöverenskommelse mellan sex riksdagspartier som borde värnas för att få en långsiktighet för försvaret.

I går luftade utrikesminister Margot Wallström (S) "sin egen personliga syn på värnplikten". Hon öppnade oväntat upp för en omfattande både civil och militär värnplikt, men på något sätt skulle den ändå vara frivillig. Mycket flummigt lät det. Och frågan är väl om en utrikesminister kan föra fram sina egna personliga tankar i en så viktig fråga utan att det tolkas som regeringens linje? Ännu märkligare blir det ju när försvarsministern från samma parti tidigare sagt att det inte är aktuellt att återinföra värnplikten. Vad gäller? Vad ska en eventuell värnplikt i så fall omfatta, och hur ska kostnaderna betalas?

I farans riktning finns att det är lockande för regeringen att återinföra värnplikten av helt andra skäl. Att stoppa in ett stort antal ungdomar varje år i värnplikt skulle självklart sänka ungdomsarbetslösheten och det skulle även till en del motverka bostadsbristen bland unga. Andra argument som ofta framförs är att "det är ett bra sätt att uppfostra unga människor". Men inget av dessa argument håller för att försvara en mångmiljardsatsning på återinförd värnplikt. Enda hållbara syftet med en eventuell värnplikt skulle vara att stärka försvaret.

Det finns en folklig opinion för återinförd värnplikt enligt opinionsmätningar som gjorts. Men jag menar att de tillfrågade knappast har hela bilden när de svarar.

Viktigt är att komma ihåg är för det första att värnplikten inte är avskaffad utan vilande, och kan enligt riksdagens beslut 2010 tillämpas och och när den behövs i ett eventuellt sämre beredskapsläge. Beslutet 2010 innebar också att den vilande värnplikten omfattar både kvinnor och män. Det finns idag större hot mot Sverige än när beslutet togs och man kan såklart aldrig utesluta återinförd värnplikt. Men samtidigt ska man ha klart för sig att såväl utbildningsförband som utbildningspersonal för utbildning av värnpliktiga saknas, liksom mycket av den utrustning som tidigare fanns för grundutbildning av soldater. Och det kostar väldigt mycket att utbilda värnpliktiga. Det är ingen snabb och enkel sak att återinföra värnplikten och frågan är om det verkligen är bästa sättet att stärka vårt försvar?

Moderaterna kräver idag en ny framtidsinriktad försvarsberedning med brett mandat som omfattar hela totalförsvaret. Värnpliktsfrågan skulle väl sannolikt vara en av de saker en sådan beredning skulle titta på, men det är verkligen ingen liten okomplicerad fråga.

Moderaternas agenda för stärkt svensk säkerhetspolitik

2016-01-11

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra höll i dag ett tal på Folk och Försvar i Sälen. Hon tog utgångspunkt i att omvärlden är osäkrare och oroligare än på mycket länge samt att dagens säkerhetspolitiska hotbilder är komplexa. Det handlar till exempel om Rysslands agerande där militärt våld och hot om våld återigen har blivit ett verktyg som används i Sveriges närområde, om sönderfallande samhällen och inbördeskrig tillsammans med gränsöverskridande terrorism. Till det skapar ett integrerat användande av olika former av krigföring och propaganda, ny teknik som används inom psykologisk krigföring samt riktade insatser mot elektroniska infrastruktur ytterligare utmaningar.

Det nya säkerhetsläget i vårt närområde och den förändrade internationella världsordningen kräver anpassning och en omläggning av politiken för att förbättra båda dessa parametrar. Sveriges samlade förmåga att försvara vårt samhälle – civilt, militärt, polisiärt – mot den nya tidens hot behöver vässas. Därför kräver moderaterna tre omedelbara uppdateringar av politiken:

• Sverige bör gå med i Nato
Ett Sverige i Nato skulle stärka säkerheten i Östersjöområdet, ge oss ett ökat internationellt inflytande och underlätta att leverera det vi med solidaritetsförklaringen redan åtagit oss. Det är Nato som gör vårt europeiska samarbete operativt.

• Förstärkt säkerhetsarbete i Sverige
Att resa för att kriga med terrororganisationer ska kriminaliseras. Säkerhetspolisen behöver resurser och bättre verktyg, till exempel hemlig dataavläsning och tillgång till signalspaning.

• Regeringen måste omedelbart tillsätta en ny Försvarsberedning
Den bör ges ett brett mandat som omfattar totalförsvaret i dess vidaste bemärkelse, men också utmaningen med radikalisering och terrorism. Sverige behöver en brett förankrad säkerhetspolitisk bedömning och plan för hur vi ska möta framtidens militära och civila säkerhetsutmaningar.

En miljon aktiviteter på min hemsida!

2016-01-11Under helgen har jag passerat en magisk gräns på min hemsida - över en miljon aktiviteter (med aktiviteter avser jag dels unika besök på hemsidan/bloggen och dessutom alla "vidareklick" till andra flikar på hemsidan). Troligen har gränsen uppnåtts redan för en tid sedan, eftersom jag också har en del besökare som följer mig via RSS, och de besökarna har jag ingen räkning på.

Min hemsida och blogg firar inom kort 10 år. Det var nämligen den 16 februari 2006 som jag startade upp min hemsida och blogg. Detta är blogginlägg nummer 6.824. Den nyfikne hittar alla blogginlägg samlade i Bloggarkivet. Det går att söka både månadsvis och ämnesvis, och dessutom finns ett stort antal av mina mycket lästa reseberättelser samlade i arkivet, både privata resor och tjänsteresor.

Jag fortsätter bloggandet som tidigare. Det är stimulerande att se hur jag når allt fler, inte minst många journalister och media som följer mig, liksom politiska sympatisörer och motståndare och andra debattörer. Ibland sticker jag ut hakan ordentligt i debatten, analyserar aktuella samhällsfrågor och kritiserar sådant som jag tycker är fel. I andra inlägg berättar jag om riksdagsarbetet eller mina studiebesök, eller förklarar hur och varför jag eller mitt parti tar ställning i olika frågor. Jag följer även upp arbetet med mina egna riksdagsmotioner, gör politiska utspel, redovisar mina pressmeddelanden, debattinlägg och medieinslag som rör mitt politiska arbete, och ibland kommenterar jag även den lokala politiken. Lite personliga inslag blir det också ibland. Tycker du det jag skriver är bra - tipsa gärna andra! Och följ mig gärna även på Twitter där jag brukar lägga ut en liten blänkare om mina senaste blogginlägg!

Nu finns Expressens utmärkta artikelserie om tiggarna på nätet

2015-01-10Expressen har nu lagt ut hela sin artikelserie om tiggarna på nätet.
Jag rekommenderar en läsning för alla intresserade!

Dags att avvisa kriminella asylsökande utan asylprövning?

2016-01-09

Händelserna i Köln på nyårsafton har upprört hela Europa. Det finns visserligen fortfarande vissa oklarheter kring vad som egentligen hände, men bilden har klarnat de senaste dagarna. Det handlar om ett misstänkt samordnat och organiserat angrepp, som innefattade allt från sexuellt ofredande till stölder och hot mot kvinnor. Angreppet genomfördes enligt polisen av i huvudsak män med ursprung i Mellanöstern och Afrika i åldrarna 15 till 35 år som hade samlats utanför Kölns centralstation. Uppgifter om antalet inblandade gärningsmän varierar, men verkar ha varit runt 900-1.000 personer. Över 200 polisanmälningar har hittills kommit in till polisen i Köln från drabbade kvinnor, och en gemensam nämnare är att de verkar ha drabbats av att bli omringade av mindre grupper av män som bestulit dem eller ägnat sig åt olika former av sexuellt ofredande. Enligt GT/Expressen idag har två personer nu gripits, misstänkta för övergreppen. Det ska röra sig om två män av nordafrikanskt ursprung som är 16 och 23 år gamla. Polisen har även identifierat 31 personer som har kopplingar till angreppen på nyårsnatten. Av dem ska minst 18 vara asylsökande. Enligt den tyska inrikesministerns talesperson Tobias Plate ska det röra sig om nio algerier, åtta marockaner, fem iranier och fyra syrier. Bland de identifierade finns även två tyskar, en irakier, en serb och en amerikan.

Samtidigt kommer uppgifter om att liknande händelser ägt rum i Hamburg där polisen tagit emot över 50 anmälningar. Det kommer också rapporter från Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Berlin och Bielefeld om liknande sexövergrepp och stölder under nyårsfirandet, utförda av grupper av män med utländsk härkomst.

Det som hänt har uppenbarligen allvarligt skakat om den politiska ledningen i Tyskland. Det har nu också krävt sitt första politiska offer - polischefen i Köln har tvingats avgå efter påstådd "mörkläggning" och svagt agerande under och efter händelserna. Även tyska medier får (i likhet med svenska medier) hård kritik för att man dröjde i tre dygn (!) innan man redovisade vad som hänt. Nu kräver dessutom ledande tyska politiker från båda de stora partierna, CDU och SPD, krafttag. Förbundskansler Angela Merkel kräver dessutom en grundlig utredning och öppen redovisning av vad som hänt. Och man diskuterar nu i Tyskland på allvar att införa omedelbar avvisning av asylsökande som begår brott.

Tyvärr är det inte bara Tyskland som drabbats av denna typ av misstänkt organiserade övergrepp. Expressen/Kvällsposten berättar att det även inträffade i Kalmar på nyårsafton. "Det var allmänt stökigt i centrala Kalmar under nyårsafton och efteråt har polisen registrerat minst elva anmälningar om sexuellt ofredande av kvinnor på Larmtorget i centrala staden. Enligt polisens misstankar ska angreppen ha varit organiserade. Gärningsmännen tros ha varit utländska killar och två unga män greps efteråt som två av misstänkta. – Männen är asylsökande och hörda med kurdisk och arabisk tolk, berättade polisens presstalesman Johan Bruun för Kvällsposten." Tidningen berättar även i artikeln om hur en ung man, själv invandrare från Uzbekistan, räddade en utsatt kvinna från angrepp.

Det sista pekar på en viktig sak som jag ofta möter när jag pratar med nyanlända som varit några år i Sverige. Många nyanlända ser mycket illa på att deras landsmän begår brott i Sverige, och de drabbas dessutom av kollektivt misstänkliggörande. De flesta asylsökande och nyanlända är hederliga människor, tacksamma för att de fått en fristad i Sverige och fulla av energi för att skapa sig ett nytt liv här och bidra till vårt samhälle. Inte minst för deras skull är det viktigt att markera mot den mindre del av de asylsökande och nyanlända som beter sig illa. Om vi inte agerar kraftfullt och tydligt mot dem riskerar vi att främlingsfientlighet och rasism att frodas, och riktas kollektivt mot alla med utländsk bakgrund.

Jag tycker därför det är hög tid att precis som i Tyskland diskutera skärpta regler även i Sverige. En asylsökande som under asyltiden begår allvarliga brott har enligt min åsikt förverkat sin moraliska rätt att få stanna i Sverige, alldeles oavsett asylskäl. Personen bör åtalas och dömas, och därefter avvisas ur landet. I det fall domen innefattar fängelse ska straffet först avtjänas och därefter ska omedelbar avvisning ske. Avvisning borde i princip ske oavsett hur situationen är i hemlandet, dvs villkorslöst och utan undantag.

Samma synsätt borde man ha när det gäller personer som beviljats asyl och uppehållstillstånd. Om man begår allvarliga brott bör man utvisas efter avtjänat straff. För den som hunnit bli svensk medborgare tycker jag man borde överväga möjligheten att kunna dra tillbaka medborgarskapet och därefter utvisa personen om personen begått vissa särskilt allvarliga brott (såsom krigsförbrytelser, terroristbrott eller grova våldsbrott). Och om man påvisas med att ha lurat till sig asyl eller uppehållstillstånd genom falska uppgifter bör man självklart också kunna förlora sitt medborgarskap och utvisas ur landet.

Visst är påföljden att avvisas/utvisas eller att mista sitt svenska medborgarskap mycket hård. Men å andra sidan är det högst frivilligt att börja sin vistelse i Sverige med att begå grova brott mot det land och de människor man vill få skydd av. Och en liten grupp asylsökande eller nyanlända som beter sig illa ska inte få förstöra för alla andra. Jag tror det är en viktigare del av integrationspolitiken än de flesta inser att ta tag i denna fråga och i längden helt avgörande för att alla de skötsamma människor som kommit till vårt land och som respekterar våga lagar, regler och vår kultur också skall mötas av ett varmt välkomnande i stället för ett kollektivt misstänkliggörande.

Panik är ingen bra grund för politiska beslut om migrationspolitiken

2016-01-08

I dag har jag denna debattartikel i Borås Tidning där jag påpekar att panik aldrig är en bra grund för politiska beslut. Inte i migrationspolitiken heller. Nu måste Sverige se till att skapa en långsiktigt hållbar migrationspolitik!

(Klicka på bilden för läsbar storlek)


Myten om den "eniga vetenskapen" i klimatdebatten

2016-01-07

Jag har flera gånger i olika sammanhang påpekat att det är en myt att "97% av forskarna är eniga om att människans utsläpp av koldioxid är orsaken till pågående klimatförändringar". Myten är väl spridd, men också avslöjad i flera olika utländska media.

Den 20 december förra året uppmärksammades myten igen, denna gång på den seriösa och opolitiska svenska nyhetssajten News Voice som i en så kallad "viralgranskning" av myten hänvisar till boken ”A Disgrace to the Profession”. Jag citerar:

"Ofta upprepas att 97% av alla klimatforskare i världen är överens om att den globala klimatförändringen och växthuseffekten är skapad av människans utsläppt av koldioxid. Detta är helt osant enligt författaren Mark Steyn som skrev boken: ”A Disgrace to the Profession”.

Dessa siffror kommer från en enkätundersökning utförd av Margaret R. K. Zimmerman vid ”University of Illinois” från 2008. Vad som egentligen hände var att Zimmerman skickade ut mail om en online-enkät med två frågor till 10,257 ”earth scientists” inkluderat klimatologer av dess svarade de endast 3,146 stycken. Av dessa kom 96,2% från Nordamerika varav 6.2% kom från Kanada. De flesta i USA kom från Kalifornien. Zimmerman fortsatte sedan med att utesluta och skära ned antalet klimatexperter till endast 79 st och av dessa var 97% eniga om att människans koldioxid ligger bakom klimatförändringarna.

Bland journalister ute i världen har dessa data tolkats till att 97% av världens klimatforskare eller att 10,257 ”klimatexperter” är eniga om att människan är orsaken till den globala klimatförändringen."


Det var alltså 97% av 79(!) subjektivt utvalda klimatexperter som stödde teorin om att mänskliga koldioxidutsläpp är orsaken till klimatförändringar. Vad de övriga 10.178 tycker framgår inte.

Det enda man kan säga helt säkert är att det är vetenskapligt bevisat och känt sedan länge att koldioxid och andra växthusgaser är en del av jordens skyddande atmosfär som gör att värmen stannar kvar på jorden och gör det möjligt att leva här. Och att ökade halter av växthusgaser därmed rimligen kan öka temperaturen på jorden. Men hur mycket människans koldioxidutsläpp påverkar klimatet och hur mycket av de klimatförändringar som sker som beror på naturliga variationer det vet man faktiskt inte. Inte heller hur mycket temperaturen stiger till följd av ökade halter av koldioxid i atmosfären. Det är också oklart hur mycket av de samlade koldioxidutsläppen som beror av mänsklig aktivitet och vad som beror på annat. Den som påstår att man vet dessa saker med säkerhet har faktiskt fel. Det enda man kan göra är att simulera olika datormodeller och mer eller mindre kvalificerat försöka gissa vad som händer i framtiden.

Forskarna gör säkert sitt bästa, men problemet med datormodeller är att det man stoppar in i datorn avgör vad som kommer ut. Och faktum är att hittills har gissningarna gått sådär. Eller vad sägs om denna bild (källa: Klimatupplysningen)?

Figuren visar alltså skillnaden mellan de prognoser eller "scenarier" som presenterats enligt olika datormodeller sedan 1980 och fram till idag, en sammanvägning av 102 olika modeller (röd kurva) och de löpande verkliga temperaturmätningarna som gjorts av väderballonger (blå kurvor) och satelliter (grön kurva). De blå och gröna kurvorna av verkliga temperaturmätningar följs åt väldigt väl, vilket gör dem mycket tillförlitliga. Och de skiljer sig ju markant från den röda kurvan.

Skillnaden växer, år från år. Verkligheten vägrar att följa klimatmodellernas scenarier. Det borde får fler att tänka efter ett extra varv och i vart fall inte alldeles okritiskt köpa klimatalarmisternas vildaste hotbilder.Omoget förslag om sänkt rösträttsålder

2016-01-06

I går presenterades ett märkligt utredningsförslag om sänkt rösträttsålder. Det är "demokratiutredaren" Olle Wästberg som i en statlig utredning föreslår att rösträttsåldern i kommunalvalen ska sänkas till 16 år. Motivet är främst att "forskningen inte visar på någon större skillnad i mognad mellan en 18-åring och en 16-åring".

I GT/Expressen sågas förslaget med rätta i dagens ledare. Man påpekar att med samma resonemang skulle man därefter lika gärna kunna sänka ytterligare till 15 år, eftersom skillnaden i mognad mellan en 16-åring och en 15-åring är liten. Och så är det ju - med samma resonemang kan man ju sedan fortsätta år för år tills man infört rösträtt för spädbarn...

Allvarligare är den fråga GT/Expressen ställer. Med rösträtt följer valbarhet till kommunala nämnder och kommunfullmäktige. Men vill vi verkligen att en 16-åring med begränsad livserfarenhet ska sitta i kommunens socialnämnd och vara med och ta livsavgörande beslut i känsliga familjeärenden, exempelvis om omhändertagande av barn? Eller vill vi att en 16-åring ska sitta med och ta beslut om komplicerade ärenden om bygglov för vårt hus?

Det finns idag bara två partier som vill sänka rösträttsåldern och det är Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ. Troligen för att de vet att unga människor är mycket lättmanipulerade. Det syns om inte annat i skolvalen. Mycket stora skillnader mellan olika skolor, där grupptryck och påverkan från kompisar betyder mycket. Och där mer extrema partier får större stöd än i de allmänna valen.

Det finns faktiskt en anledning till att vi har en myndighetsålder. Och till denna bör rösträtten självklart kopplas. Därför bör dagens rösträttsålder på 18 år ligga fast. Sverige har redan idag ett högt valdeltagande och om det finns brister i hur demokratin fungerar så gäller det knappast just rösträtten.

Borås Tidning och G-P i var sin ringhörna om ID-kontrollerna

2016-01-05

Jag har länge fascinerats av att liberala Göteborgs-Posten intagit en så realistisk och vettig linje på ledarplats när det gäller migrationspolitiken, samtidigt som oberoende moderata Borås Tidning blivit alltmer extrem och verklighetsfrånvänd i sina kommentarer. I dag blir detta extra tydligt när tidningarnas ledarskribenter kommenterar de ID-kontroller som infördes vid den svenska gränsen mot Danmark under gårdagen.

Så här skriver Göteborgs-Posten. Man beklagar ID-kontrollerna, men menar att de är ett nödvändigt ont så länge inte EU:s yttre gräns fungerar. Och man påpekar att det inte bara handlar om att begränsa asylströmmar utan har många fler viktiga syften. Några citat ur ledaren:

"Ett andra mål med regelskärpningen är att polisen ges redskap att kontrollera vilka som passerar gränsen. Vilket är rimligt. Hur ska rättsväsendet annars kunna förhindra människosmuggling, trafficking, eller att IS-frivilliga rör sig över Sveriges gränser om det saknas krav på identifikation? Identifikationskravet är ingen efterlängtad åtgärd. Den är dyrt, lägger en börda på transportföretagen och krånglar till det för resenärer. Men de som enögt kritiserar åtgärden har påfallande få förslag för hur man bör göra i stället Så länge Europas yttre gräns inte upprätthålls, och flertalet europeiska stater underlåter att sköta registrering av asylsökande, behövs ID-kontroller.

Men minskad migrationen till Sverige är, som ekonomen Joakim Ruist påpekar, inte den viktigaste betydelsen av skärpningen av gränskontrollerna. Ruist beskriver att vi i Europa har varit vittne till hur land efter land turats om att ta till nya panikåtgärder för att minska antalet flyktingar. Enligt Ruist kan höstens utveckling i bästa fall leda fram till att en ny, och för kontinenten, mer hållbar flyktingpolitik utformas. Behovet av en ordning, som inte ständigt tvingar fram slarviga ad hoc-lösningar är akut."


Borås Tidning har en helt annan linje där man med hårda ord närmast fördömer ID-kontrollerna och i praktiken beskyller dagens S-MP-regering för att vara främlingsafientlig. Man kommenterar inte ens det faktum att EU:s yttre gränskontroll inte fungerar och verkar inte inse att det finns fler skäl för en svensk gränskontroll än att bara minska strömmen av asylsökande. Några citat ur ledaren:

"Länge har Danmark i svensk debatt betraktats som ett främlingsfientligt land där bland annat Dansk Folkeparti angivit tonen med krav på allt mer drakoniska försämringar för invandrare och flyktingar. Men nu svänger det snabbt. De nordiska länderna tävlar om att bygga staket, resa murar och hitta på allt mer uppfinningsrika sätt att avvisa de oönskade – flyktingarna."//

"Det politiska priset för en snabba svenska omsvängningen lär bli högt, i synnerhet om Sverige ska märka ut sig som det i praktiken mest prominenta nej-sägarlandet när det gäller flyktingar. Så glöm Ungern, Grekland, Polen och Rumänien. Nu är det Sverige som framstår som det verkliga hot mot den fria rörligheten inom EU."//

"När infrastrukturminister Anna Johansson (S) fick frågan i Morgonekot i P1 svarade hon däremot utan att blinka eller med darrning på rösten att: ”behovet av att kraftigt få ner antalet människor som söker asyl i Sverige är större än risken att få långsiktigt allvarliga konsekvenser för Skåneregionen.” Läs orden en gång till. Det är inte en sverigedemokrat som yttrar dem, utan en svensk socialdemokratisk minister som för att möta ”behovet av att kraftigt få ner antalet människor som söker asyl i Sverige” är beredd att resa ena hindret efter det andra i flyktingarnas väg."

Att jag för egen del står på samma sida som Göteborgs-Posten i denna debatt behöver väl knappast sägas. Som jag påpekat många gånger - om EU har en gemensam yttre gräns och fri rörlighet för människor innanför denna gräns så måste den yttre gränsbevakningen fungera och länderna innanför den gemensamma gränsen måste ha en mycket stor samsyn när det gäller utformningen av asylpolitiken och inte minst ett fördelningssystem mellan länderna när det gäller asylsökande. Men även när det gäller kampen mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism krävs en samsyn, liksom när det gäller gällande grundläggande sociala rättigheter (som förebygger stora strömmar av tiggande EU-migranter till andra EU-länder). I dagsläget saknas mycket av denna samsyn och då är det en självklarhet att varje land måste ta ansvar för sin egen gränskontroll. I Sverige stöds också skärpt gränskontroll av samtliga riksdagspartier utom Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Att det sedan hade gått att utforma ett betydligt bättre och mer genomtänkt förslag än det hafsverk (i strid med mycket kritiska remissvar) som S-MP-regeringen drev igenom när det gäller ID-kontrollerna vid Öresund är en annan sak som jag kommenterat tidigare. Moderaterna, tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna, hade ett betydligt mer rättssäkert alternativ till lagstiftning om detta, vilket jag beskrev på bloggen den 17/12 (Scrolla ned till den 17/12 på denna sida).

Någon knaprar på vårt samhällsbygge

2016-01-05

Det är inte bara dagens regering som knaprar på vårt samhällsbygge genom oskäliga skattehöjningar (i strid mot sina egna vallöften) och en i övrigt jobbskadlig politik som kommer att öka utanförskapet och samhällskostnaderna och därmed minska resurserna till välfärden.

Även vårt fina pepparkakshus har rasat. Och någon verkar vara där och knapra....Sakta men säkert faller tanken med EU:s öppna gränser samman

2016-01-04

Den skärpta svenska gränskontrollen och ID-kontrollerna vid Öresundsbron som trädde i kraft vid midnatt hann inte gälla i mer än 12 timmar förrän Danmark, som väntat, beslutade att införa tillfälliga gränskontroller vid den tyska gränsen. Och så lär det sannolikt fortsätta, i land efter land. Den stolta tanken med öppna gränser och fri rörlighet inom EU håller snabbt på att falla samman, och det så kallade Schengensamarbetet har för länge sedan slutat att fungera. Allt till följd av bristande beredskap för stora asylströmmar och bristande samordning av migrationspolitiken inom EU.

I ett EU med fri rörlighet mellan länderna och gemensam yttre gräns måste naturligtvis en fungerande gränskontroll skötas vid just denna yttre EU-gräns. Samtidigt måste det givetvis vara möjligt att söka asyl i EU (dock inte stå var och en fritt att söka asyl i vilket EU-land man vill), och finnas ett gemensamt system för detta. Länderna i EU måste också ha ungefärligen samma synsätt när det gäller asylregler, asylprövning, ersättningssystem, familjeåterförening, integration och medborgarskap. Och det måste finnas ett fördelningssystem inom EU när det gäller asylsökande.

Om inte EU:s länder enas om detta kommer den fria rörligheten inom EU snart att vara ett minne blott. Och om själva grundtanken för EU faller äventyras naturligtvis hela EU-samarbetet på sikt.

Olika syn i Norden på ålderkontroller av ensamkommande barn

2016-01-02

Sveriges Radio redovisar i ett reportage av Ekot att de nordiska länderna ser väldigt olika på det här med ålderkontroller av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Ekot har granskat uppgifter från 2014 från migrationsmyndigheterna i de nordiska länderna. I Norge, Danmark och Finland gör man regelmässigt ålderskontroller utan någon större debatt eller motstånd från läkarkåren. Sverige utmärker sig genom att man gjorde medicinska ålderkonstroller i endast 3% av fallen under 2014. I våra grannländer är det betydligt fler av de ensamkommande som anses vara vuxna än vad det är i Sverige. Samtidigt är det också mångdubbelt fler ensamkommande som söker asyl just i Sverige.

Enligt min uppfattning finns det självklart ett samband mellan dessa saker, och under 2015 har skillnaden mellan antalet asylsökande ensamkommande i Sverige och i grannländerna dessutom ökat ytterligare. Sverige svarar nu för en orimligt stor andel av mottagandet av de ensamkommande som söker sig till Europa. I längden är det givetvis helt ohållbart att hantera. Nedan SR-artikeln i sin helhet:Dags att summera migrationsåret 2015

2016-01-01

Migrationsverket summerar idag migrationsåret 2015. Totalt kom 163.000 asylsökande till Sverige under året, vilket är nästan dubbelt så många som det tidigare rekordåret 1992. Av de 163.000 asylsökande var 35.400 ensamkommande barn och ungdomar. Det betyder att de utgjorde en femtedel av alla asylsökande. 66% av de ensamkommande var afghaner.

Hur ser det då ut i våra grannländer? Jo, de har också upplevt ett kraftigt ökat asylmottagande, dock långt ifrån det svenska. Danmark tog under 2015 emot ca 20.000 asylsökande, Norge och Finland ca 30.000 vardera.

I dagsläget kommer runt 2.000 asylsökande per vecka till Sverige, trots det kalla vädret och de skärpta regelverken i såväl Sverige som i länder längs de asylsökandes resväg genom Europa. Hur många asylsökande som kan förväntas komma till Sverige under 2016 kan man i dagsläget bara gissa. Det beror naturligtvis mycket på yttre omständigheter som Sverige inte råder över, men också på den fortsatta utvecklingen av EU:s gemensamma regelverk och inte minst sådant vi själva i Sverige kan påverka genom att se över våra egna nationella regelverk.

Gott Nytt År!

2015-12-31Moderaterna: Förläng preskriptionstiden vid avslag på asylansökan

2015-12-30

I höstas motionerade jag och 12 andra moderata riksdagsledamöter om ett antal viktiga förslag på migrationsområdet,
"Tio punkter för en mer balanserad migrationspolitik". Bland annat föreslog vi att man skulle förlänga preskriptionstiden vid avslag på asylansökningar. Vi vet att dagens korta preskriptionstider gör att många går under jorden efter ett avslagsbeslut, för att några år senare ansöka på nytt. Skrivningar om förlängd preskriptionstid finns även med i moderaternas partimotion om migrationspolitiken.

I dag går Elisabeth Svantesson (M) ut med ett konkret förslag om att förlänga preskriptionstiden. "Sverige måste få återvändandet att fungera bättre för de som fått avslag på sin asylansökan. Därför vill Moderaterna förlänga preskriptionstiden till åtta år" säger hon i en intervju med Sveriges Radio i dag.

• Uppskattningsvis är minst 22 000 människor i dag kvar i Sverige efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Den gruppen kommer att växa och bli större. Det skapar parallellsamhällen där utanförskapet växer och människor riskerar att utnyttjas. Den utvecklingen är ohållbar och måste brytas.

• Ett sätt att få fler att återvända är att förlänga preskriptionstiden innan den som fått avslag på sin asylansökan kan söka igen. Lagstiftningen får inte bidra till att människor gömmer sig. Därför vill Moderaterna väsentligt skärpa preskriptionstiden, från dagens fyra år till åtta år. Regeringen behöver nu agera och lyfta denna fråga.

Jag tycker förslaget är utmärkt, även om jag för egen del tycker att 10 år vore ännu rimligare. Vi har ju 10 års preskriptionstid i de flesta andra sammanhang inom juridiken och jag har svårt att se varför just frågan om asylbeslut skulle hanteras annorlunda. Men viktigast är såklart att tiden förlängs.

Samtidigt upprepar jag att vi borde se över en del andra regelverk där politiken idag närmast uppmuntrar människor att inte lämna landet efter ett avslag på asylansökan. Det gäller exempelvis kvarstående rätt till vissa ersättningar, rätt till skola, omfattande sjukvård mm. Vi måste bli mycket tydligare med att sociala rättigheter hänger samman med rätten att stanna i landet. Efter rättsligt bindande avslag på en asylansökan bör också alla skattefinansierade sociala rättigheter (utom rätt till akut sjukvård) upphöra. Jag driver på för att moderaterna även ska lyfta denna fråga.

Svenskarna klarsynta om vart dagens regeringspolitik leder...

2015-12-30

Möttes av denna trista bild till morgonkaffet. Svenskarna är klarsynta. De vet att den positiva utvecklingen för Sverige i år sammanfaller med att Sverige styrts med Alliansens budget och att Alliansens reformer legat fast under året. Men från årsskiftet väntar beklagliga förändringar som kommer att märkas.

Nu tror jag i och för sig att det kan bli en god tillväxt även kommande år, men den politik som beslutats kommer att göra att Sverige drar sämre nytta av en global konjunkturuppgång än vad vi annars skulle ha gjort. Arbetsmarknaden kommer att utvecklas sämre än den annars skulle ha gjort och skattehöjningar och avgiftshöjningar kommer för många löntagare och pensionärer att äta upp mycket av de förbättringar som kommer i form av höjda löner och pensioner. Och ovanpå detta kommer de gigantiska utmaningarna att hantera integrationen, inte minst att få nyanlända i arbete, ordna fler bostäder och ta hand om alla nyanlända elever i en skola som redan har problem.

Sverige är på fel väg och leds av en mycket svag regering utan tankar och visioner. Man erbjuder mest prat och vackra ord - i en tid då konkreta förslag är viktigare än någonsin.


"Därför kommer tiggarna" - läsvärd fördjupning om tiggeriet

2015-12-30

För några veckor sedan (perioden 29 november till 12 december, ev ytterligare någon dag) hade Expressen/GT en lång serie reportage om tiggeriet och verkligheten bakom detta. "Därför kommer tiggarna". Jag rev ur och sparade alla reportagen och har läst dem på nytt i helgerna. Riktigt bra och djupa reportage om exempelvis romernas och andra utsatta grupper liv och den extrema fattigdomen i vissa områden i Rumänien, men också de stora kontrasterna inom den romska befolkningsgruppen. Man beskriver målande orsakerna till att många fattiga lämnar landet för att tigga i andra länder. I reportagen berättar man också om hur de sociala skyddsnäten och sociala bidragen i Rumänien ser ut, hur skolsystemet fungerar och hur man arbetar mot diskriminering och korruption med blandad framgång. Man beskriver även hur skrupelfria personer målar upp en bild av möjligheterna i Sverige som inte alltid stämmer, hur man som tiggare tar sig till Sverige, hur det är att leva som tiggare i Sverige, och belyser svenska myndigheters, kommuners och politikers dilemma när det gäller hur man ska hantera tiggeriet. Man visar även tiggeriets mörka baksidor och kopplingar till kriminalitet och utnyttjande, men ger också exempel på hur tiggeriet hjälpt en del tiggare till ett bättre liv hemma i Rumänien.

Mycket av det som framkommer i reportagen känner jag igen, dels från mitt eget besök i Rumänien 2013, dels från samtal och möten med tiggare i Sverige, men en del är helt nytt för mig. Och artikelserien är definitivt läsvärd för alla som intresserar sig för frågan om tiggeriet. Den berör - och ger samtidigt enligt min uppfattning en ganska balanserad bild av situationen. Jag hittar inga länkar till tidningsartiklarna, men här finns kortare videoinslag med koppling till artiklarna.Fotona är från mitt besök i en romsk bosättning i Calarasi sydost om Bukarest oktober 2013. Läs hela reseberättelsen här.

Det är självklart svårt att sammanfatta reportagen, men artiklarna bekräftar mycket som jag påpekat tidigare på bloggen:
* Det finns både fattiga och rika romer i Rumänien
* Det finns både romer och andra rumänska grupper (och även andra nationaliteter) som tigger i Sverige
* Det finns både tiggare som tjänar bra på tiggeriet (till och med bättre än vad man får genom att arbeta i Rumänien) och de som säger sig knappt får ihop mat för dagen
* Det finns de som reser hit mycket medvetet och de som luras hit med falska löften
* Det finns allt fler som utnyttjas av kriminella grupper i Sverige för organiserat tiggeri, kriminalitet och prostitution, samtidigt som de flesta sannolikt fortfarande tigger alldeles frivilligt och även får behålla allt de tigger ihop

Kort sagt - frågan om tiggeriet är väldigt komplex. Det enda de flesta verkar vara överens om är att tiggeriet inte är en långsiktig lösning för de fattiga människorna i Rumänien. Den viktigaste åtgärden är att se till att hela den nya generationen rumänska medborgare får utbildning, samt att de sociala skyddsnäten i Rumänien (och övriga länder varifrån tiggarna kommer) stärks. Samtidigt måste vi i Sverige motarbeta den kriminalitet och det utnyttjande av tiggare som verkar vara ett växande problem. Därför menar jag fortfarande att vi måste motarbeta tiggeriet på alla sätt, samtidigt som vi måste försöka skydda tiggarna från övergrepp, gripa dem som ägnar sig åt hot, övergrepp, utpressning, människohandel och kriminalitet, och inte minst försöka påverka utvecklingen i tiggarnas hemländer.

Alliansen tar över styret av Gävle med passivt stöd av Sverigedemokraterna

2015-12-28

I dag berättar Dagens Nyheter (som bland annat hänvisar till en låst artikel i Dagens Industri) att Alliansen, med moderaterna i ledningen, tar över ledningen av Gävle efter 96 år med rött styre. Alliansen verkar bilda ett minoritetsstyre med någon form av passivt stöd från Sverigedemokraterna. Lösningen kommenteras positivt av moderaternas partisekreterare Tomas Tobé (som själv kommer från just Gävle). Han menar att det är den bästa lösningen i dagens lokalpolitiska läge i staden, men att det är Alliansens fullmäktigegrupper som måste ta besluten om hur Gävle ska styras.

Min gissning är att det som nu händer i Gävle kommer att starta en vild diskussion både internt inom moderaterna och övriga Allianspartier, men också i hela det politiska Sverige. Starka röster kommer att vara både för eller emot olika former av aktiv eller passiv samverkan med SD. Många kommer naturligtvis att dra paralleller med rikspolitiken. "Går det i Gävle går det självklart också i riksdagen" kommer man att säga. Andra kommer att rikta mycket hård kritik mot att man på detta sätt "normaliserar SD".

Jag har för egen del stor respekt för att svenska kommuner ser väldigt olika ut. Av erfarenhet vet jag att personkemin mellan politiska ledare i olika partier ofta betyder mer i kommunpolitiken än partiernas grundläggande ideologi enligt partiprogrammet. Dessutom blir den dagsaktuella verkligheten ofta mer avgörande för politiska beslut än den är i rikspolitiken där man ofta tar beslut med betydligt längre tidshorisonter. I kommuner stiftar man inga lagar och man har inte ansvaret för Sveriges internationella kontakter och relationerna till exempelvis EU eller Nato. I kommunerna har man inte ansvar för landets försvarspolitik, rättssystemet eller de omfattande socialförsäkringssystemen. I kommunerna har man en betydligt mindre omfattande - och mer detaljerad - budget att hantera och de beslut man tar på förmiddagen kan ha betydelse för de kommuninvånare man själv möter i affären på eftermiddagen.

I en sådan politisk miljö är alla politiska konstellationer möjliga. Det finns till och med kommuner där M och V styrt tillsammans. Att det nu finns en kommun där Alliansen styr med passivt stöd av SD är därför egentligen inget konstigt. Om hela Alliansen i Gävle är överens om denna lösning har man säkert vänt på alla stenar och kommit fram till att de lokala företrädarna för SD är så pass balanserade personer att det går att leda kommunen utan att de sätter alltför mycket käppar i hjulen, och att det blir den bästa lösningen för Gävle.

Samtidigt tror jag man ska vara försiktig med att dra slutsatsen att detta nu automatiskt öppnar dörren för en bredare och djupare samverkan med SD i våra kommuner eller för den delen på riksnivå. Återigen handlar det mycket om vilka personer som företräder SD, vilka frågor man driver, och inte minst vilket ansvarstagande man klarar av att bära. Det går såklart inte att basera ett Alliansstyre i minoritet på passivt stöd från extrema missnöjespolitiker eller SD-företrädare som för en öppet rasistisk agenda.

Jag har också tidigare påpekat (bloggen den 30 november) att det är svårt att i närtid se en Alliansregering som bygger på vare sig ett aktivt eller passivt stöd från Sverigedemokraterna. Det är givetvis inte omöjligt, men skulle nog i så fall kräva ganska mycket av SD. Jag tror i så fall att man först skulle behöva förändra både delar av sin politik, sin retorik och sina arbetsmetoder och dessutom göra sig av med vissa kontroversiella politiker på riksnivå och lokalpolitiker runt om i kommunerna med öppet rasistiska åsikter. Om detta är realistiskt kan jag inte bedöma. Jag vet ju dessutom av egen erfarenhet att det finns en del mycket starka röster inom samtliga Allianspartier mot all form av organiserad samverkan med SD, så det är inte heller någon okomplicerad interndemokratisk fråga för något av de fyra Allianspartierna om frågan skulle bli aktuell.

Moderaterna står för en politik för fler i arbete och egen försörjning

2015-12-26

Debattinlägg i Borås Tidning idag:


Moderaterna står för en politik för fler i arbete och egen försörjning

Riksdagen har nu fattat beslut om skatter och utgifter för 2016. Moderaterna röstade självklart på sitt alternativ till statsbudget, men regeringens budget fick riksdagens stöd. Tyvärr visar det sig tydligt i den budget som regeringen har lagt fram att statsminister Stefan Löfven (S) saknar svar på Sveriges utmaningar såväl i dag som framöver.

Vi möter en flyktingkris där situationen för Sverige blivit ohållbar. Därför har Moderaterna presenterat flera förslag för ett mer hållbart mottagande av asylsökande. Samtidigt som vi behöver ta ansvar för den akuta situationen måste vi också klara de utmaningar samhället står inför på sikt. Det kräver en politik som motverkar utanförskap och fokuserar på jobb och egen försörjning, vilket är avgörande när allt fler nyanlända snabbt behöver integreras i Sverige.

Då är det allvarligt att regeringen går fram med en politik som försämrar förutsättningarna för jobb och höjer trösklarna in på arbetsmarknaden. De höjer bland annat skatten med 154 miljarder de kommande fyra åren. Bara i Sjuhärad kommer nära 20.000 löntagare redan nästa år att få höjd inkomstskatt. Utöver detta höjs skatten på drivmedel kraftigt, vilket slår extra hårt mot de som arbetar eller driver företag på landsbygden. Regeringen skär också ned på RUT och ROT, där många nyanlända fått sina första jobb. De bygger dessutom ut bidragssystemen och gör det mindre lönsamt att gå från utanförskap till arbete.

Som alternativ till detta har Moderaterna en budget som lägger grunden för att alla som kan arbeta också ska göra det. Det handlar om reformer för att fler ska få sitt första jobb:

Förstajobbet-avdrag. En riktad skattelättnad mot lägre inkomster gör det mer lönsamt att ta det första jobbet. Till exempel ger det en servitör närmare 2 000 kronor mer om året. Det är också en reform som beräknas skapa motsvarande 10 000 fler jobb.

Förstajobbet-anställning. En ny anställningsform, för unga och nyanlända, för att skapa enklare vägar till det första jobbet. Det är en tidsbegränsad anställning med utbildningsinnehåll för att fler ska få en chans på arbetsmarknaden.

Ansträngningar för att få första jobbet. Vi föreslår tydliga krav på att anstränga sig för att göra sig anställningsbar. Vi vill förstärka aktivitetskraven inom försörjningsstödet, införa en utbildningsplikt för nyanlända som saknar grundskoleutbildning och stärka jobbstimulansen i bidragsystemen.

Rusta med kunskap. För att öka möjligheterna till jobb för de som saknar gymnasieutbildning vill vi bygga ut den yrkesinriktade vuxenutbildningen. Samtidigt görs vuxenutbildningen mer tillgänglig genom att det införs en rätt till Komvux.

Hur vi möter Sveriges utmaningar i dag avgör vilket samhälle vi har i morgon. Därför behöver Sverige en politik som tar utmaningen med utanförskapet på allvar och som läger fokus på att fler ska få sitt första jobb. Betydelsen av en tydlig jobbpolitik och ett ansvar för statens finanser är oerhört centralt i dagens läge. Med moderaternas förslag skulle Sverige stå betydligt starkare i en orolig tid.

Jan Ericson (M)
Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Riksdagsledamöter Sjuhärad


Julbetraktelse

2015-12-26

Dagens moderna jul kan sammanfattas lite kort med några passande bilder från Kalle Ankas julhälsning på julafton. Den svenska julen i ett nötskal.Först har vi till vänster den välkända ankan som sedan decennier har blivit den viktigaste symbolen för en äkta svensk jul. Jesusbarnet och jultomten får ursäkta. Han symboliserar också personligen julstressen. Dessutom har han en farbror som ligger bakom kommersialism och pryljakt. Joakims förmögenhet ökar i samma takt som vi köper nya viktiga prylar som sägs underlätta vår vardag. Trots att vi i själva verket tvingas arbeta allt mer för att ha råd att köpa dessa prylar, samtidigt som vi ska bo allt bättre, ha nya bilar, åka på x antal resor med familjen varje år, köpa de senaste kläderna och den godaste maten och senaste mobilen till barnen.

Till höger ett mer centralt politiskt julbudskap för mig som moderat. Robin Hoods viktigaste budskap är ju nämligen att kung Löfvén inte bara kan roffa åt sig allt mer av de pengar som undersåtarna arbetar ihop, för att sedan i bästa fall fördela ut ökade bidrag över befolkningen. Ytterligare skattehöjningar i landet som snart återigen har världens högsta skatter inte är någon bra idé. När skattetrycket blir för högt finns risken att medborgarna tar saken i egna händer. Svartarbetet ökar, liksom småfusk med olika avdrag. Medborgarnas uppfinningsrikedom finner inga gränser när det gäller att hitta metoder för att försöka ta tillbaka lite av den alltför höga skatt som kungen kräver in.Och så julens viktigaste budskap - kärleksbudskapet. Ingen symboliserar väl detta bättre är våra två älskade vovvar, Lady och Lufsen. Budskapet är dessutom finare än så - det handlar om kärlek mellan två mycket omaka individer med helt olika bakgrund. En reflektion är att när restaurangmomsen sänktes fick ännu fler råd att äta sin spaghetti på restaurang i stället för att sitta hemma. I vilken mån det gynnat kärleken är dock svårt att säga.

Var inte Gina Dirawi en utmärkt julvärd?

2015-12-25

Ända sedan SVT meddelade att Gina Dirawi skulle vara årets julvärd har kritiken varit extremt hård och tonen uppskruvad i samhällsdebatten och på sociala medier. Dirawi har bland annat ifrågasatts för att hon är muslim ("en muslim bör inte leda julafton i SVT"), hon har påståtts ha åsikter som ligger långt till vänster, och även påståtts vara antisemit.

Jag vet inget om Dirawis politiska hemvist, men jag har inte reagerat över att hon skulle ha en tydlig partipolitisk agenda. En komiker som slår åt alla håll stöter sig ofta med alla. Däremot vet vi att det sprids en hel del myter om hennes påstådda uttalanden om Israel och judar. Att hon sagt vissa naiva eller mindre väl övervägda saker, som hon också bett om ursäkt för, är något hon har gemensamt med många kändisar och komiker.

Det jag vänder mig mest mot är att hon skulle vara diskvalificerad från uppdraget som julvärd bara för att hon är född i en muslimsk familj med rötter från Libanon och Palestina. (Hon är född i Sundsvall 1990).

Häromdagen kunde vi läsa om hur de islamistiska regimerna i bland annat Somalia, Borneo och Brunei förbjudit kristet julfirande. Vi har samtidigt en debatt om extrem islamism, både i Sverige och i vår omvärld. Många stör sig samtidigt på att kvinnor i många muslimska länder hålls tillbaka, ibland vare sig får rösta, köra bil eller synas offentligt. Att vi samtidigt ser en ung, framgångsrik, kvinnlig sekulär muslim leda julfirandet i svensk TV är väl kanske den bästa motvikten man kan tänka sig mot sådana extrema islamistiska strömningar? Gina Dirawi är numera en etablerad komiker, artist och programledare och säkert en förebild för många unga kvinnor med muslimsk bakgrund som vill skapa sig en egen framtid i vårt land.

Vad gäller Dirawis insats igår måste jag medge att jag inte såg så mycket på TV på julafton. Men av de korta inslag jag såg var Dirawis insats både stämningsfull och trivsam, hon berättade exempelvis om sitt julfirande hemma som barn, hon var både seriös och rolig samtidigt, och hon var definitivt lika bra som andra julvärdar jag sett.

Jag är ofta mycket kritisk mot SVT som jag menar blivit en allt värre oseriös politisk megafon för vänstern, men när det gäller valet av julvärd har jag svårt att vara kritisk. Gina Dirawi var ett alldeles utmärkt val om man vill visa en bredare bild av unga svenskar med muslimsk bakgrund som blivit en del av vårt samhälle och vår kultur, och som även tagit till sig delar av våra traditioner.

Julnostalgi

2015-12-24En viktig sak med jul är för mig traditioner och även lite nostalgi. Och jag gillar även att spara på gamla saker. Denna julbonad uppfyller båda delarna. Motivet påminner mig om min barndoms jular, mamma satte alltid upp denna bonad, som är väldigt gammal, tecknad av konstnären Anders Olsson. Mitt eget exemplar av bonaden är väldigt slitet, men den får ändå sitta uppe varje jul. På nätet lyckades jag efter mycket letande finna denna bild på samma julbonad - ett auktionsobjekt som tidigare varit till salu. Visst känner man julstämningen?

Och med detta vill jag önska alla mina bloggbesökare (liksom följare på Twitter och Instagram och vänner på Facebook) en riktigt god och avkopplande jul!

Hylla gärna guliganerna - men inte bengalerna!

2015-12-23

I dag har jag en replik i Borås Tidning mot ett debattinlägg tidigare i veckan där det hävdades att bengalbränning på fotbollsläktarna är anledningen till årets publiksucce i allsvenskan (!). Jag menar att det tvärtom är trots bengalbränningarna och pyrotekniken som publiken ökat.

Däremot instämmer jag i Per Samuelssons hyllning av Guliganerna. "Mycket av det som Guliganerna organiserar och arrangerar är imponerande. Fantastiska tifon och stöd till Elfsborg under matcherna, och en mängd socialt utåtriktade aktiviteter vid sidan av planen. Guliganerna har all heder av detta." skriver jag. Och jag avslutar debattrepliken med att konstatera det självklara: "För fotbollens skull måste vi kunna berömma positiv supporterkultur samtidigt som vi tar avstånd från olagliga aktiviteter på läktarna. Det är inte konstigare än så."(Klicka för läsbar storlek!)

Nytt passagerarrekord på Landvetter - över 6 miljoner i år

2015-12-22

I måndags var det kalas på Landvetter Flygplats, och jag hamnade mitt i händelsernas centrum eftersom den 6 miljonte flygresenären just klev av det plan jag skulle stiga på. Swedavia bjöd på kaffe och tårta för att uppmärksamma det nya rekordet. Aldrig tidigare har så många flugit till och från Landvetter Flygplats som detta år, över 6 miljoner passagerare.Jag är en av dem som använder denna form av kollektivtrafik (som flyget faktiskt är). Med nya bränslen och allt mer miljövänliga flygplan tror jag flyget har en stark framtid, även om klimatextremister hela tiden försöker sätta krokben för flyget. För mig har möjligheten att flyga till Stockholm sparat många hundra timmar i restid under mina drygt nio år som riksdagsledamot, timmar som jag i stället kunnat tillbringa hemma med familjen.

Flyget har en viktig roll - för såväl viktiga tjänsteresor som turism, liksom för snabb frakt av varor. Flyget behövs både inom och utom landet. Det är inte bara Åsa Romson och Gustav Fridolin som behöver flyga för att hinna med sitt arbete. Det är faktiskt många andra som också har det behovet.

I måndags flög jag förresten till Bromma, och jag konstaterar att regeringen nu äntligen lyder riksdagen och lägger ned utredningen om att stänga Bromma flygplats. En bra julklapp för alla dem som arbetar på Bromma och även till dem som arbetat med att rusta upp flygplatsen för stora pengar de senaste åren. Att lägga ned Bromma nu, efter miljardinvesteringarna i landningsbanor och terminaler, hade varit en enorm kapitalförstöring.

Väljarna har störst förtroende för Anna Kinberg Batra

2015-12-21

Förtroendet har ökat för samtliga oppositionens partiledare och sjunker för alla de rödgröna. Populärast är fortfarande moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra.Glada fyrbenta vänner

2015-12-21

Vad vore livet utan vänner? Det undrar nog våra tre hundar också. Nelly (den svarta), Madde (den ljusa) och Nema (den lilla terrierblandrasen) är verkligen kompisar. Inte minst är det bra att hjälpas åt att tigga lite. Och är man liten och fryser lite så är det ju extra skönt att lägga sig intill sin vän och somna. Särskilt när en svag vintersol lyser in genom fönstret.Besvärligt räddningsarbete efter lavinen i Longyearbyen på Svalbard

2015-12-19Ögruppen Svalbard drabbades i natt av den värsta snöstormen på 30 år. Den stora lavinen som drog ned från "Sukkertoppen" ovanför huvudorten Longyearbyen på Spetsbergen har nu tydligen också tragiskt nog krävt dödsoffer. Lavinen slog med full kraft ned mot bebyggelsen nedanför berget, och vissa hus flyttades över 20 meter av snömassorna. På Svalbard är de flesta husen byggda på pålar (man har permafrost i marken som tinar lite sommartid, vilket gör att man pålar ned till "stabil" permafrost när man bygger hus. Att husen står på pålar gjorde sannolikt att de lättare gled iväg i stället för att krossas när de träffades av snömassorna. Räddningsarbetet bör ha försvårats ytterligare av att det är helt mörkt dygnet runt nu, eftersom solen går upp först framåt våren.Dessa bilder sprids just nu på nätet, vem som tagit dem vet jag tyvärr inte.Jag besökte både Longyearbyen och ögruppens nordligaste ort, Ny Ålesund i augusti 2008. Det var höst då, snön låg bara uppe på bergen. Men av mina bilder i reseberättelsen framgår ändå vilket vilt klimat och höga berg som omger båda dessa orter. Klimatet på Svalbard är extremt ombytligt, vädret kan snabbt slå om utan förvarning. Trots detta bor idag runt 3.000 personer i Longyearbyen, många går på universitetet som bland annat undervisar i olika ämnen med koppling till arktis. I Ny Ålesund finns en stor forskningsverksamhet som drivs av många olika länder. Andra lever på fiske, jakt och turism. Kolgruvorna försörjer numera mest människorna i den ryska byn Barentsburg längre ut i fjorden. Men det bistra klimatet och den mörka årstiden, där solen aldrig går upp, gör att de flesta bara bor tillfälligt några år på Svalbard innan de flyttar hem igen. I dag skänker jag en tanke till alla dem som trotsar mörkret, kylan och snön för att rädda de instängda i husen under lavinen.

Dags att se över återvändarstödet för asylsökande som fått nej

2015-12-18

Efter dagens inlägg om att moderaterna vill effektivisera återvändandet av dem som får avslag på sin asylansökan har jag fått en del frågor. Bland annat om det "återvändarstöd" som finns för den som återvänder frivilligt till sitt hemland efter avslag. Återvändarstödet är ett system Sverige har sedan ett antal år som hjälp till en del av dem (inte alla!) som får avslag på asylansökan. Kravet för stöd är att det ska vara svårt att återetablera sig i ursprungslandet. Vilka länder som avses och beloppen framgår av denna information från Migrationsverket. Avsikten med stödet är att fler ska återvända frivilligt efter avslag på asylansökan. Man får en ekonomisk hjälp att starta om i hemlandet.

Samtidigt blir det givetvis ganska kostsamt med sådana stöd om det är många personer omfattas av stödet framöver, vilket ju är sannolikt med tanke på det stora antalet asylsökande som kommit på senare tid. Och ökade kostnader för återvändarstöd tar naturligtvis resurser från andra delar av migrations- och integrationspolitiken som kostar allt mera.

Frågan är svår. Om återvändarstödet avskaffas skulle pengarna kunna användas för att täcka kostnaderna för mottagande av asylsökande eller bosättning för dem som beviljas uppehållstillstånd. Å andra sidan finns givetvis risken att färre än idag frivilligt lämnar landet efter avslagsbeslut. Och då kostar de pengar i enlighet med dagens regler om rätt till omfattande sjukvård, tandvård, skola mm för dem som inte återvänder hem utan går under jorden.

Personligen skulle jag helst se att ett avskaffat återvändarstöd kombineras med indragna förmåner och rättigheter för dem som får ett avvisningsbeslut (i enlighet med föregående blogginlägg). Alla tillgängliga resurser idag måste rimligen koncentreras till mottagande av asylsökande och för att bekosta boende, utbildning och hjälp in på arbetsmarknaden för dem som beviljas uppehållstillstånd. Det är också en linje som stämmer väl med grundläggande rättsprinciper. Ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Det måste återspeglas på alla områden inom migrationspolitiken.

En översyn av reglerna om återvändarstöd bör rimligen ske samtidigt som man ser över andra regelverk för att effektivisera återvändandet av personer som fått avslag på sin asylansökan. Vid denna översyn får man sedan överväga för- och nackdelar med återvändarstöd.

Vi måste öka återvändandet av dem som nekats asyl

2015-12-18

I en intervju med TV4 igår presenterade Elisabeth Svantesson (M), nya förslag från Moderaterna i syfte att öka återvändandet för de personer som fått avslag på sin asylansökan.

• Vi kräver nu att regeringen ger ett tydligt uppdrag till Polisen, Migrationsverket och Kriminalvården om att påtagligt öka antalet verkställda beslut. Detta bör ges i myndigheternas regleringsbrev för 2016.
• Hela legitimiteten för asylrätten bygger på att ett ja är ett ja och att ett nej är ett nej. Den som har nekats uppehållstillstånd ska lämna landet. Detta fungerar inte alls tillräckligt väl i dag och risken är stor för att parallella samhällen växer fram där människor riskerar att utnyttjas. Det är oacceptabelt att återvändandearbetet fungerar så dåligt som det gör idag. Moderaterna vill därför att det ska sättas tydliga mål för återvändandearbetet, samt att det bör ske delrapporteringar varje kvartal.
• Fler ärenden som överlämnas från Migrationsverket till Polisen måste ha klarlagda identiteter och nödvändiga resehandlingar. Det skulle underlätta Polisens arbete avsevärt. Det innebär att Migrationsverket måste göra mer noggranna utredningar.
• Färre ärenden överlämnas från Migrationsverket till Polisen på grund av att personen har avvikit. Då bör i stället åtgärder sättas in tidigare för att undvika detta. Det kan röra sig om fler personer tas i förvar eller så bör Polisen kopplas in tidigare.
• Polisen måste arbeta aktivt med de ärenden man har i syfte att kraftigt få ned balanserna, som idag uppgår till 22 000 ärenden. Det bör ske med bland annat fler och mer riktade inre utlänningskontroller.

Moderaterna har presenterat fler förslag på förbättringar, både i form av ny lagstiftning och förbättrad tillämpning av de regler som finns. Vi vill att det ska ingås fler återtagandeavtal med andra länder, skärpa dagens preskriptionstid samt att pass och andra ID-handlingar i större utsträckning ska kunna tas i beslag om personer riskerar att avvika efter avslag på sin asylansökan.

För egen del skulle jag vilja lägga till två saker, som jag också motionerat om i riksdagen i min och mina moderata partikollegers motion ("Tio punkter för en mer balanserad migrationspolitik"):

För det första. Om fler ska återvända frivilligt efter avslag på asylansökan måste vi också ta bort de sociala förmåner och rättigheter som ger incitament att gå under jorden och fortsätta leva gömd i Sverige. Det handlar om vissa ersättningar som man faktiskt kan få även efter ett avslagsbeslut, det handlar om rätten till skola för gömda barn, och det handlar om alltför generös rätt till omfattande sjukvård och tandvård. Jag menar att efter ett avslagsbeslut ska alla ersättningar och rättigheter dras in, med undantag för den rätt till akut sjukvård som bör omfatta alla människor som befinner sig i Sverige.

För det andra behöver vi också se över reglerna för preskription av avslags- och avvisningsbeslut, och förlänga dessa till 10 år som gäller för de flesta andra typer av preskription i vår lagstiftning. Dagens korta preskriptionstider motiverar att man går under jorden efter avslagsbeslut i avvaktan på ny prövning.

Det måste finnas en tydlig koppling mellan rättigheter och beviljat uppehållstillstånd, och då kan vi inte samtidigt ha en lagstiftning som aktivt uppmuntrar människor att gå under jorden och därmed ta av de resurser som behövs för att ordna ett bra mottagande av de som beviljas asyl och uppehållstillstånd.

Så här röstar vi Moderater idag angående skärpta ID-kontroller

2015-12-17

I dag röstar riksdagen om S-MP-regeringens lagförslag om möjlighet för regeringen att införa föreskrifter om skärpta ID-kontroller av passagerare på buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från annan stat. Syftet med lagförslaget är att kunna upprätthålla lag och ordning eller skydda nationell säkerhet.

I grunden är förslaget om skärpt ID-kontroll rimligt i det akuta läge som råder. Hade regeringen tidigare agerat hade detta kanske inte varit nödvändigt. Men Moderaterna anser att situationen nu är så allvarlig att vi, trots vår kritik, kommer att avstå i huvudfrågan om att anta propositionen i sin helhet. Därmed släpper vi fram lagförslaget. Men vi kommer samtidigt att rösta för våra egna förslag till förändringar och förtydliganden av lagen. Vi riktar nämligen hård kritik mot regeringen för ett hafsigt lagstiftningsarbete, alltför korta remisstider och bristande lyhördhet när det gäller de som drabbas av ett beslut om skärpta ID-kontroller. Lagförslaget har också fått mycket hård kritik från lagrådet.

Moderaternas främsta invändningar och kompletterande förslag:

1. Vi anser inte att ett regeringsbeslut om skärpta ID-kontroller ska få gälla i sex månader tills innan ett nytt beslut krävs. Vi menar att beslutet är så ingripande för den enskilde, för transportörerna och för hela Öresundsregionen att ett beslut bara borde gälla en månad i taget och därefter regelbundet omprövas, tillsammans med en förnyad bedömning av läget och konsekvenserna.

2. Själva lagens giltighetstid föreslås vara tre år (till den 21 december 2018). Vi anser att lagen bara bör gälla i sex månader och om regeringen därefter vill förlänga lagen bör man återkomma till riksdagen med ett mer genomarbetat lagförslag och begära ett nytt riksdagsbeslut.

3. Regeringens förslag om uttag av sanktionsavgifter är väldigt otydliga, både vad gäller hur avgifterna ska vara utformade, hur höga de ska vara och dessutom saknas möjlighet att underlåta att ta ut sanktionsavgifter om det skulle vara oskäligt att ta ut sådana. Vi anser att regeringen måste återkomma till riksdagen med ett förslag på hur sanktionssystemet ska utformas.

4. Vi vill att regeringen senast den 21 juni ska redovisa för riksdagen hur lagen och regeringens förordningar tillämpats, samt vid behov ge förslag på lagändringar.

5. Vi vill ha med en tydlig skrivning om att regeringen vid utformande av förordningar om skärpta ID-kontroller noga prövar frågor om proportionalitet, praktiskt tillämpning, kostnader och effekter.

Logiken brister kring "klimatavtalet" i Paris

2015-12-16

Helt uppenbart finns det ett stort behov för de inblandade att utmåla "klimatavtalet" i Paris som en stor framgång. Men när man skrapar på ytan och läser vad man egentligen kom överens om uppkommer ett antal frågor.

Faktum är att man egentligen inte kom överens om någonting konkret alls! Det är den pinsamma sanningen. Man enades om typ att "klimathotet är allvarligt", att man "ska genomföra åtgärder" för att minska utsläppen av växthusgaser så att man begränsar temperaturökningen till "väl under två grader, eller helst bara 1,5 grader", och att "de rika länderna ska bidra till de fattigare för att finansiera klimatåtgärder och klimatanpassning". Man talade under konferensen om uppskattningsvis minst 100 miljarder dollar.

Men det finns inte ett konkret ord om VAD man ska göra, inte NÄR det ska göras och inte ett ord om HUR MYCKET de rika länderna ska bidra med, eller VILKA länder som ska bidra eller NÄR detta ska ske. Och det är INTE ENS ett bindande avtal som presenterats utan det blir bindande först när det undertecknats av ett större antal länder, vilket ska ske till våren. Dessutom ska avtalet träda ikraft FÖRST ÅR 2020.

OM nu "världens ledare" (alltså de som var med på klimatmötet) verkligen menar det de säger, nämligen att klimathotet är ett så extremt allvarligt hot mot mänskligheten och att åtgärder brådskar - då borde avtalet rimligen sett helt annorlunda ut. Det borde funnits med tydliga besked om vad som ska göras, att det ska ske oimgående och framgå exakt vem som ska betala. Inget land skulle väl rimligen ha några invändningar mot att prioritera dessa kostnader före precis allting annat om det verkligen handlade om mänsklighetens stora ödesfråga? Dessutom borde väl i så fall avtalet börjat gälla nu och inte år 2020.

När man å ena sidan talar om "mänsklighetens ödesfråga" och att man "vill rädda planeten" och samtidigt skriver ett "avtal" som bara innehåller vackra ord och inga konkreta åtgärder så finns det bara två slutsatser man kan dra:

Antingen är världens ledare ofattbart oansvariga och underlåter att agera trots att de alla menar att utsläpp av växthusgaser på ett dramatiskt sätt hotar delar av mänsklighetens framtida existens.

Eller så säger världens ledare bara det som förväntas av dem, men i verkligheten tror de inte på de extrema undergångsteorierna till följd av klimathotet och vill därför aktivt hålla klimatavtalen så diffusa och intet förpliktigande som möjlighet för att de tycker andra saker är viktigare.

Oavsett vilket är det fascinerande att det alltså var ca 50.000 deltagare (!) från hela världen som deltog på klimatkonferensen, varav 25.000 (!) officiella delegater. Hur många av alla dessa som tog flyget till och från Paris och på köpet släppte ut massor av den koldioxid de var där för att motarbeta vet jag inte. Men det var väl sannolikt majoriteten. Och de gjorde det uppenbart till knappast någon som helst nytta, alldeles oavsett vad man i sak anser om klimatfrågan.

Skolans primära mål är inte minskat antal brinnande papperskorgar

2015-12-16

Göteborgs-Posten har idag en artikel om Gårdstensskolan i Göteborg, en av stadens många problemskolor i utanförskapsområden. I artikeln framkommer att man inte tycker att betyg visar elevernas och skolans utveckling utan man vill hitta "nya mätmetoder".

I artikeln berättar skolans rektor Anna Kern att när hon tillträdde brann papperskorgarna och brandkåren kom till skolan fyra gånger i veckan. Sen dess har läget förändrats. "Gårdstensskolan har på några år blivit en mer trivsam plats, men det syns inte i betygen som i dag är mått på utvecklingen. Nu vill staden hitta nya sätt att utvärdera skolans kvalitet" skriver Göteborgs-Posten. Och nu startar kommunen ett forskningsprojekt för att hitta olika utvecklingsmått för skol-, stadsdel- eller kommunnivå tillsammans med Göteborgs universitet. "Just nu är vi inne i en slags kreativ fas. Det här är en stor, svår och angelägen fråga. Andel elever med godkänt i alla ämnen är inget bra mått, vi vill lyfta fram andra framgångar", säger planeringsledaren Rickard Callenmyr i artikeln.

Visst är det bra att även uppmärksamma elevernas utveckling i den mån det inte slår igenom i betygen (och det klarar en skicklig lärare av att förmedla till såväl elever som föräldrar). Det ligger i farans riktning att projektet blir ett sätt för politiker och tjänstemän att försöka frisera bilden av skolor i utanförskapsområden, och förringa betydelsen av elevernas kunskapsbrister, även om det dementeras i artikeln. Skolans resultat handlar faktiskt om en central uppgift - att se till att eleverna får den kunskap man behöver i livet. Att hjälpa eleverna till godkända betyg i skolämnena, såväl praktiska som teoretiska - är faktiskt skolans primära mål. Det kan aldrig ersättas med att mäta något annat. Exempelvis antalet papperskorgar som brinner.

Åsa Romson tog flyget hem från Paris

2015-12-16

Den 1 december gjorde miljöminister och vice statsminister Åsa Romson stor sak i Expressen av att hon skulle ta tåget till klimatmötet i Paris i stället för flyget.I går hörde jag trovärdiga rykten om att Åsa Romson i vart fall tagit flyget i stället för tåg hem till Sverige från Paris (en partikollega flög med samma plan). Jag bestämde mig för att undersöka saken och ställde frågan till Miljödepartementet om hur Åsa Romson rest till och från Paris. I dag på eftermiddagen fick jag svar från Bodil Larsson, anställd på regeringskansliet (som också bifogade fakturakopior):Således kan jag konstatera att Åsa Romson bara tog tåget ena vägen och flyget den andra vägen. Det berättade hon inte i artikeln i Expressen. En minister är givetvis en upptagen person och jag missunnar inte Åsa Romson att flyga. Själv hade jag tagit flyget båda vägarna, precis som statsministern. Men för Åsa Romson som själv vill lägga ned alla inrikesflygplatser i södra Sverige, som vill straffbeskatta och på alla sätt motarbeta flyget, och som klandrar alla oss som flyger på tjänsteresor eller semesterresor utomlands är det ett problem. Det gick uppenbarligen att åka tåg, men ändå tog hon flyget. Troligen av tidsskäl.

Jag tycker Åsa Romson ska tänka på att det finns många fler i Sverige som av tidsskäl behöver ta flyget, både internationellt och nationellt. De har också viktiga arbetsuppgifter och bidrar till att skapa arbetstillfällen och skatteintäkter i Sverige. Flyget är faktiskt ett bra transportmedel om man på kort tid vill ta sig mellan olika platser.

Men ett erkännande ska Åsa Romson ha. Hon är ju ett levande bevis på att påståendet att det inte bara är vita medelålders heterosexuella män som tar flyget.

Krisen för svensk mjölkproduktion förvärras av svensk klimatpolitik

2015-12-16

I dag startade jag dagen med ett frukostseminarium om krisen i den svenska mjölkproduktionen. Dels lyssnade vi på mjölkbonden och författaren Malin Sundin (bilden) från Orsa. Hon har även varit sommarpratare i radion och är också världsmästare i draghundskörning. Hon berättade om sin nya bok "Spilld mjölk" som hon skrivit tillsammans med en tidigare mjölkbonde som tvingats ge upp sin mjölkproduktion. Man märkte att Malin visste vad hon talade om.

Jag pratade med Malin efter mötet och det finns många anledningar till att det är svårt för mjölkbönderna just nu. En är EU:s och Rysslands ömsesidiga sanktioner gör att det inte går att sälja svenska och finska mejeriprodukter i Ryssland, vilket skapat överproduktion och fallande priser i hela Europa. Samtidigt är investeringskostnaderna och driftskostnaderna i Sverige höga till följd av svenska miljö- och djurskyddsregler. Vi har även höga energiskatter, exempelvis på diesel.

Import av mjölkprodukter från utlandet blir idag billigare än att köpa svenskt. Och när hela mjölkbranschen går på knäna drar bankerna öronen åt sig och säger upp krediterna vilket blir sista spiken i kistan.

Därefter berättade Karin Hallgren från LRF Mjölk om sina tankar kring problemen med lönsamheten i mjölkproduktionen. Jag lyssnade förundrat på hur hon först talade sig varm för klimatpolitik, uttryckte sin motvilja mot "fossildrivna bilar" och talade om "klimatsmart mjölk" för att i nästa andetag beklaga sig över ökad byråkrati, regelkrångel och höga kostnader som driver mjölkproduktionen ut ur landet. Karin Hallgren efterlyste att politikerna "skulle ta ansvar" för de kostnadsökningar som politiska beslut medför.

Till slut begärde jag ordet och frågade hur hon menade. Jag påpekade att LRF ju närmast går i spetsen i klimatfrågan och driver på i dessa frågor. Att det då också som ett brev på posten kommer allt hårdare regler för både djurhållning, transporter och energikrav är inte så konstigt. Så sent som i går hotade regeringen exempelvis med nya krav på dyra energideklarationer även av lantbrukets ekonomibyggnader. Samtidigt utmålas kossorna som det största klimathotet och regeringen vill straffbeskatta lastbilstransporter som lantbruket ju är helt beroende av, och fortsätta höja bensinskatterna. Alla nya regler och kostnader får bönderna själva stå för, eller försöka ta ut från konsumenterna - statligt stöd till branscher är inte realistiskt att förvänta sig, det är inte förenligt med EU:s regelverk. När svenska politiker anser att Sverige "ska gå före" i klimatfrågan genom strängare regler och högre miljö- och energiskatter, urholkar det helt enkelt konkurrenskraften för svenska bönder (och alla andra näringsidkare för den delen). I stället blir det ökad import av billigare utländska varor samtidigt som det svenska öppna landskapet växer igen, vilket i sin tur slår ut massor av arter, exempelvis växter, insekter och fåglar som är beroende av odlingslandskapet. Allt detta offras i kampen mot koldioxiden som verkar överordnad alla andra miljöfrågor.

Jag fortsatte mitt samtal med Karin Hallgren efter mötet, och jag tror hon i vart fall tog åt sig lite av det jag sa. Jag rekommenderade LRF att lyfta blicken, prata mer om värdena av miljö- och naturvänlig mjölkproduktion och djurhållning, och vara tydligare med att svensk konkurrenskraft inte går att förena med att Sverige har mycket strängare regler och hårdare beskattning av näringsverksamhet än omvärlden. Hon lovade i vart fall att ta med sig mina synpunkter till LRF centralt. Jag vet dock inte om det kommer att göra någon skillnad, jag har tagit upp dessa frågor med LRF-företrädare i många sammanhang tidigare. LRF måste börja inse att deras budskap just nu är ganska motstridiga. Vi kan inte både ha extremt hård "klimatpolitik" och "klimatbeskattning" och samtidigt klara konkurrenskraften med andra länder. Man måste välja. Annars har vi snart ingen svensk mjölkproduktion eller djurhållning kvar i Sverige.

Julfint i huvudstaden

2015-12-14

Så här fint är det i Stockholm i juletid. Ovan Operan som är smakfullt belyst i olika färger som växlar hela tiden. Nedan de fina älgarna på Nybroplan som går att beskåda för andra året i rad. Trevlig påminnelse för en lantis som jag, och kul för Stockholmarna att åtminstone få se något slags älgar.

Regeringen slarvar med statsfinanserna

2015-12-12

Före valet lovade både Stefan Löfvén och Magdalena Andersson att respektera överskottsmålet, att respektera utgiftstaket i statsbudgeten och lovade att följa principen om att finansiera nya utgifter i statsbudgeten krona för krona. Detta brukar vi kalla för det finanspolitiska ramverket. Att försvara detta var ett uttryckligt vallöfte från Socialdemokraterna.

I onsdags påpekade jag i riksdagsdebatten om den extra tilläggsbudgeten att finansministern redan svikit både överskotttsmålet och utgiftstaket. Och att jag såg en uppenbar risk för att man även kommer att släppa principen om "krona-för-krona-finansiering av nya utgifter.

Och redan i dag i Ekots lördagsintervju bekräftar finansministern att man släpper principen om att finansiera nya utgifter krona för krona. I stället tänker man fortsätta att öka den statsskuld som Alliansen minskade under sina åtta år i regeringsställning. Det är ingen bra väg för Sverige.Konstigt om rekryteringsbehov från Svenskt Näringsliv

2015-12-11

Jag läste en artikel i måndags i Dagens Industri där man intervjuade Svensk Näringslivs VD Carola Lemne. Bland annat uttalade hon sig om migrationsfrågan och påpekade att Svensk Näringsliv står för öppenhet. Och det är ju bra.

Men jag reagerade på hennes påståenden att vi behöver en stor invandring för att klara personalförsörjningen, främst inom offentlig sektor. "Vi ser behovet av att locka personer hit. Jag har ett förflutet i landstingsvärlden, och där behöver man anställa en halv miljon människor de närmsta tio åren, och så många finns det liksom inte att anställa idag" säger Carola Lemne i intervjun.

Jag tycker att logiken i detta uttalande haltar betänkligt. För det första säger hon ju själv att rekryteringsbehovet gäller "de närmsta tio åren". Då behöver ju knappast alla finnas redo att anställa idag.

För det andra kommer det ut ungefär en årskull på ca 110.000 ungdomar på arbetsmarknaden varje år. På tio år blir det 1,1 miljoner unga. Dessutom finns det redan idag uppemot 400.000 arbetslösa som man kan försöka rekrytera.

Utöver dessa 1,5 miljoner har Sverige hittills i år tagit emot ca 150.000 asylsökande. Även 2014 tog vi emot många. De flesta av dessa ingår ännu inte officiellt i arbetskraften, men efterhand som asylprövningarna görs och många får uppehållstillstånd utgör även dessa en stor arbetskraftsreserv. En majoritet är i arbetsför ålder, andra är unga - men även de unga nyanlända kommer ju efterhand ut på arbetsmarknaden. Totalt talar vi om minst hundratusen personer som redan kommit till vårt land de senaste åren och som efterhand kommer att tillföras arbetskraften.

Sammanfattningsvis finns alltså minst 1,6 miljoner människor tillgängliga för rekrytering de kommande tio åren. Och då har jag inte räknat in arbetskraftsinvandrare, inte heller att årskullarna barn kan öka i takt med befolkningsökningen, inte heller att fler kommer att jobba längre upp i åldrarna, och inte heller att Sverige sannolikt kommer att ha en viss invandring varje år framöver.

Det räcker alltså att vårdsektorn lockar till sig en knapp tredjedel av den disponibla tillkommande arbetskraften så kommer man att klara sina rekryteringsbehov. Men ska man klara det krävs förståss vettiga arbetstider och anställningsvillkor och arbetsförhållanden. Där borde våra kommuner och landsting lägga mer energi.

Att Sverige skulle behöva betydligt större invandring för att klara vårdsektorns rekryteringsbehov är helt enkelt inte sant. Tvärtom medför exempelvis en mycket kraftig asylinvandring samtidigt ett kraftigt ökat tryck på vård och omsorg, vilket snarare ökar personalbehoven ytterligare. Jag förstår ärligt talat inte hur Carola Lemne kommit fram till sin slutsats.

100-tals barn kan vara offer för människohandel i Sverige

2015-12-11

En nationell kartläggning som lämnades över till regeringen igår har identifierat 210 fall av misstänkt människohandel med barn sedan 2012. Ungefär hälften av fallen rör sexuell exploatering, och de flesta offren är ensamkommande flyktingbarn. De flesta barnen är mellan 15 och 17 år gamla, men några så unga som två år.

Det är Länsstyrelsen i Stockholm som ligger bakom kartläggningen, man har hämtat informationen från polis och åklagare, kommunernas socialtjänster, HVB-hem och Migrationsverket.

102 polisanmälningar har identifierats men märkligt nog har inte ett enda åtal har väckts för människohandel med barn. Ett enda fall har lett till åtal, men då för människosmuggling. "Det finns ett bortfall i varje led och det sista ledet är hos åklagare. Av 39 inledda förundersökningar har man inte väckt åtal i ett enda fall. Det är allvarligt" säger Märta Johansson, docent i rättsvetenskap på Örebro Universitet och rapportförfattare, till TV4 Nyheterna.

Undersökningen gäller perioden 2012 t.o.m. juni 2015. 210 unika barn som man har anledning att misstänka att de utsatts för människohandel eller liknande brott har identifierats.

Av undersökningen framgår att 72% av barnen var mellan 15-17 år. 13% var yngre än 11 år. 9% av barnen hade svenskt medborgarskap, 13% medborgare i annat EU-land, 13% i andra europeiska länder. 61% av barnen var medborgare i afrikanskt eller asiatiskt land.

Hälften av fallen rör sexuell exploatering, andra misstänkta brott barnen tvingats till är hushållsarbete, tiggeri och stölder.

Alliansen och regeringen överens om åtgärder mot terrorism

2015-12-10

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har i dag enats med regeringen om flera insatser mot terrorism. Sverige tar nu viktiga steg för att stärka samhällets förmåga att förebygga, bekämpa och utreda terrorism.

Läget i omvärlden och här hemma är oroligt till följd av hoten från våldsbejakande extremism och terrorism. Sverige ska vara ett öppet och tryggt samhälle. Det kräver att vi står väl rustade för att möta dessa hot och inte accepterar utvecklingen.

Moderaterna har presenterat flera förslag för att stärka Sveriges agerande mot terrorism och varit tydliga med att regeringen behöver snabba på sitt arbete så att konkreta åtgärder kommer på plats. De insatser vi nu är överens om ligger helt i linje med moderaternas förslag och är betydelsefulla för att förhindra och lagföra terrorbrott samt för att stärka det förebyggande arbetet. Till grund för det som presenteras i dag ligger den strategi mot terrorism som alliansregeringen beslutade om 2012.

Flera viktiga delar ingår i den överenskommelse som presenteras i dag:

• Skärpt och tidigarelagd kriminalisering av terrorkrigsresor
• Snabbare stopp för missbruk av svenska pass
• Åtgärder mot illegala vapen och höjda straff för handgranater och explosivvaror
• Hemlig dataavläsning utreds
• Möjlighet att dela information digitalt för FRA, Must och Säpo vid Nationellt centrum för terrorhotsbedömningar
• Tydliggör kommunernas ansvar för ett strukturerat och konkret arbete med att förebygga radikalisering och rekrytering till våldsbejakande grupper
• Stöd för att det förebyggande arbetet ska fungera i praktiken och att goda erfarenheter tas tillvara
• Inga offentliga medel till våldsbejakande budskap
• Åtgärder mot rekrytering på internet
• Säkerställ polisens insatskapacitet
• Uppdrag till Åklagarmyndigheten gällande arbetet mot terrorism
• Åtgärder mot finansiering av terrorism
• Internationella åtgärder

Dagens Citat på debattsidan i Borås Tidning

2015-12-10I dag står jag för "dagens citat" i Borås Tidning. Jag ska väl påpeka att siffrorna över antalet resande över Öresundsbron spretar ordentligt, beroende på om man endast räknar arbetspendlare eller alla resande, och om man räknar in dem som åker över bron med buss och bil, eller även räknar i alla tågresenärer, och om man räknar antalet resor över bron, eller antalet personer som varje dag reser fram och tillbaka över bron. Min försiktigt hållna siffra avser det ungefärliga antalet arbetspendlare som varje dag åker bil eller buss (dvs åker fram och tillbaka) över bron.

Totalt var det enligt Öresundsbrokonstortiet i genomsnitt 95 800 personer som reste över Öresund varje dag under 2014 (inklusive färjetrafiken). Av dessa var det 75.000 resor varje dygn över Öresundsbron med bil, buss eller tåg. Ca 19.000 fordon rullar över bron varje dag.

Ökat förtroende för moderaternas invandrings- och jobbpolitik

2015-12-10

Lite bilder om det aktuella opinionsläget. Moderaterna ligger runt valresultatet i SCB:s stora mätning, den största som görs i Sverige. Samtidigt har Demoskop gjort en mätning kring förtroendet för partierna och vilka frågor väljarna prioriterar mest. Andra bilden nedan visar hur väljarna anser att invandringen är den i särklass viktigaste frågan. Samtidigt har förtroendet för Moderaterna ökat när det gäller invandring och integration. När det gäller förtroendet för jobbpolitiken och den ekonomiska politiken leder nu Moderaterna stort över Socialdemokraterna.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap: "Nationell kris i socialtjänsten"

2015-12-10Tidningen Dagens Samhälle granskar i senaste numret (som kom i riksdagsposten idag) hur läget är i de svenska kommunerna med tanke på det omfattande asylmottagandet. Och siffrorna är alarmerande.

Artikeln baseras på en enkät till kommunerna från myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. I drygt häften av kommunerna är läget "kritiskt" eller "allvarligt". 240 kommuner - 83 procent av alla kommuner - uppger att socialtjänsten pressas hårt av flyktingtrycket. Det är skriande brist på socialsekreterare. Ensamkommande ungdomars behov utreds summariskt eller inte alls. 27 kommuner har själva anmält sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Sveriges Kommuner och Landsting kräver nu undantag från gällande regelverk för att klara situationen.

Bland citaten från olika kommuner i tidningsartikeln kan man läsa om problem med trångboddhet, frustration och bråk, och att förtätning av boenden ger ökad risk för smittspridning och social oro. Man har inte heller möjlighet att följa upp boenden för ensamkommande barn på det sätt man borde göra, "vilket ökar risken för att ungdomar söker tillhörighet i andra grupperingar, exempelvis radikala moskéer" (citat från socialförvaltningens kvalitetschef i Halmstad). Man talar om att det inte längre går att hitta personal, exempelvis socialsekreterare och hur sjuktalen hos personalen börjar öka. Man beskriver hur de verksamheter som rör nyanlända och ensamkommande barn tar resurser från andra delar av verksamheten vilket gör att man inte kan följa gällande lagar och regler och att andra typer av ärenden samlas på hög och att det uppstår undanträngningseffekter för andra medborgare som också behöver stöd. Man tar också personal från andra delar av verksamheterna, vilket ytterligare försämrar servicen på andra områden.

Som jag påpekade i gårdagens riksdagsdebatt är läget extremt allvarligt ute i våra kommuner, och de extra pengar staten nu skjuter till löser endast de ekonomiska problemen för kommunerna. De praktiska problemen finns kvar, och de går inte att trolla bort med mer pengar. Endast ett minskat asyltryck kan rädda situationen. Trots detta hävdar vissa partier fortfarande att Sverige inte behöver minska asylmottagandet. Det är minst sagt oansvarigt.

Riksdagsdebatt om Extra ändringsbudget (migrationskostnader)

2015-12-09I kväll har jag för moderaternas räkning (och ende representant för Alliansen) debatterat regeringens extra ändringsbudget som ger ett tillskott på 11 miljarder till kommuner, landsting, Migrationsverket och den ideella sektorn för att hantera asylmottagande och integration. Den extra ändringsbudgeten bygger på migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen, och moderaterna var pådrivande när det gäller det extra stödet till kommunerna. Vi står bakom den extra ändringsbudgeten i sin helhet (men det gäller såklart inte regeringens förslag till statsbudget i övrigt där vi har många invändningar).

Jag berättade mer om detta ärende på bloggen den 13/11. Här är hela mitt anförande i dagens debatt, där jag också betonade vikten av en långsiktigt hållbar migrations- och integrationspolitik, samt var tydlig med att moderaterna är beredda att ta ansvar för breda politiska lösningar kring detta. Debatten visas även på videon ovan. Mitt anförande börjar 20.50 in i filmen. Lite senare följer även mina repliker på vänsterpartiets Håkan Svenneling efter hans anförande i debatten.

Sportskyttar och jägare är inte terrorister

2015-12-09

"Behandla inte våra jägare som terrorister" skriver Ivar Arpi på Svenska Dagbladets ledare den 7 devember. Bakgrunden är ett EU-förslag om kraftigt skärpta regler för vapeninnehav, där man bland annat vill komma åt legala halvautomatiska vapen. Ett sådant regelverk skulle slå hårt mot hundratusentals sportskyttar och jägare i Sverige. Förslaget kommer trots att legala vapen enligt alla tillgängliga studier på området så gott som aldrig används vid brottslighet eller terrorism. Det är i stället insmugglade illegala vapen som används i dessa sammanhang.

Moderaternas officiella - och kritiska - kommentar till EU-förslaget går i samma linje som SvD:s ledare, och är enligt följande:

”EU-kommissionen har alldeles nyligen presenterat ett antal förslag för att ta krafttag mot illegala vapen.

Det finns delar i förslagen som behöver granskas. Det handlar till exempel om förslaget att förbjuda vissa halvautomatiska vapen och även den föreslagna licenstiden på fem år. Det finns en stor farhåga bland många jägare att kommissionens förslag innebär att innehav av idag fullt legala jakt- och sportvapen med halvautomatisk mekanism ska förbjudas.

Huvuddelen av förslagen berör inte vapen för jakt och sportskytte. Förslagen handlar om åtgärder för att begränsa tillgången till vapen för människor vars avsikt är att använda vapen i kriminella syften eller för terrorverksamhet. Kommissionen föreslår bland annat ett gemensamt system för att förbättra spårbarheten av vapen som använts i brott, förbättrat utbyte av information mellan medlemsstater och gemensamma regler för pluggning – deaktivering - av vapen, likväl som exempelvis gasdrivna vapen som lätt kan konverteras.

Vår utgångspunkt är att de förslag som läggs ska vara väl avvägda, ändamålsenliga och proportionerliga. Vi följer därför frågorna noga för att säkerställa att förslagen är så effektiva och träffsäkra som de måste vara för att nå sina syften.

Vi moderater har länge arbetat för krafttag mot illegala vapen och mot vapen som används i illegala syften. Det arbetet fortsätter och förstärks även inom ramen för det europeiska samarbetet inom EU. Vår uppfattning är att det är fullt möjligt att vidta åtgärder för att försvåra tillgången av vapen för brottslingar och terrorister. Samtidigt som vi kan förenkla och avbyråkratisera hanteringen för vanliga jägare och sportskyttar. Vi har från moderat sida vidtagit flera åtgärder för att underlätta för jägarna. Bland annat har vi i riksdagens justitieutskott lagt en kommittémotion om regelförändringar nu i år. Bland de förslag vi lägger finns åtgärder för att minska handläggningstiderna för licensprövning av vapen för jakt- och sportskytteändamål och andra regelförenklingar som ska göra det enklare för jägare och sportskyttar att utöva sin hobby. Motionen bifogas. Den 18 december sker flera moderata IP-debatter i ämnet. Se länk nedan.

Från moderat sida följer vi alltså detta arbete mycket noggrant och är nu i ett skede där kommissionens förslag analyseras och gås igenom. Vi kommer fortsätta förstärka arbetet för att minska terroristers och kriminellas tillgång till vapen, men vi kommer samtidigt göra stora ansträngningar för att underlätta för att bevara och utveckla svensk jakt- och sportskyttetradition genom enkla och rättssäkra regler för legala vapen för dessa ändamål.”


Ytterligare lite EU-klåfingrighet att införliva i svensk lag

2015-12-09I dag fick jag denna proposition från regeringen i mitt postfack. "Genomförande av hissdirektivet". Vid en närmare granskning inser man att det är ännu ett klåfingrigt EU-direktiv som ska införlivas i svensk rätt, i detta fall Plan- och Bygglagen. "Ändringarna utgör ett led i genomförandet av ett omarbetat EU-direktiv, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar" står det i propositionen.

Man kan ju fundera lite över det nödvändiga ett reglera frågor kring hissar på EU-nivå. EU-byråkratin och EU:s regelverk sväller ständigt och tar allt mer tid för både politiker, myndighet och företag.

Ny vulgärpropaganda om klimathotets framtidseffekter

2015-12-09Jag fick tips om detta youtube-klipp som presenterats under klimattoppmötet i Paris. Det är fascinerande eftersom det visar hur skamlöst vissa klimatalarmister luras med falska fakta. I detta fall försöker man alltså skrämma tittarna med att 10,1 miljarder människor riskerar att hamna under FN:s fattigdomsgräns år 2050, till följd av klimatförändringarna. Hotet känns en smula märkligt eftersom FN själva uppskattar att jordens befolkning år 2050 kommer att uppgå till runt 9,3 miljarder människor. Antalet människor som ligger under FN:s fattigdomsgräns kommer alltså att vara betydligt fler än det totala antalet människor som finns på jorden år 2050...

Tack vare Alliansen går det bra för Sverige - trots dagens regering

2015-12-08

Siffrorna pekar uppåt för den svenska tillväxten, samtidigt som arbetslösheten sjunker. Självklart tar regeringen åt sig äran. Senast i Expressen idag konstaterar Carin Jämtin, partisekreterare för Socialdemokraterna, att "Arbetslösheten går ned och den svenska ekonomins tillväxt ökar under Stefan Löfvéns ledning av landet".

Nu innebär ju detta en ordentlig förvanskning av sanningen. Dagens regering har ännu inte verkställt några tillväxtfrämjande politiska förslag. I ärlighetens namn kan man konstatera att man inte heller har hunnit genomföra några större beslut som skadar tillväxten eller jobben. Faktum är att man egentligen inte gjort särskilt mycket överhuvudtaget, utan mest pratat om målsättningar och om vad man vill göra. Det är i allt väsentligt Alliansens statsbudget som styrt Sverige i år, alltså den budget som riksdagen röstade igenom i december 2014. Först nästa år kommer Socialdemokraternas budget att börja påverka politiken.

Således är de positiva siffrorna, i den mån de beror på politiken, en följd av att Alliansens politik fortfarande påverkar Sverige.

Jag är bekymrad för kommande år när Socialdemokraternas stora skattehöjningar på företagande, arbete och transporter slår mot jobb och tillväxt, och när utbyggda bidragssystem och en uppluckrad sjukförsäkringsreform kommer att öka utanförskapet. Det kommer att leda till sämre utfall för både tillväxt, jobb och utanförskap än det skulle gjort om Alliansens politik hade fått fortsätta verka.

Panik är ingen bra grund för kloka politiska beslut

2015-12-07

Under 6-7 års tid, inklusive två valrörelser, har jag själv försökt verka för mer realistiska regler kring migration och integration i Sverige. Helt enkelt för att jag tycker att Sverige ska vara ett generöst land när det gäller flyktingmottagande, men på ett hållbart sätt som fungerar över tid. Där Sverige tar sin del av det europeiska ansvaret men inte tvingas bära en orimligt stor del av detta. Där det skapas drivkrafter och förutsättningar för dem som kommer hit att försörja sig själva och bli en del av vårt samhälle. Där de som kommer hit bemöts med respekt och värme, men där vi samtidigt förutsätter att de visar respekt för vår kultur, våra lagar och våra demokratiska värderingar. Ganska självklara saker tycker jag. Jag är övertygad om att detta i längden är det enda som tryggar öppenhet och motverkar främlingsfientlighet. Naivitet gör det definitivt inte - tvärtom göder det rasism och främlingsfientlighet.

I den senaste valrörelsen hade jag återigen med förändringar inom dessa politikområden bland mina personliga vallöften, och fick mycket uppskattning av detta från väljarna. Däremot fick jag en och annan mindre positiv kommentar från partivänner. Kostnaderna för migrationen och storleken på volymer av asylsökande var länge bannlysta diskussionsämnen. Liksom att ens lyfta frågan om man på något sätt kunde begränsa eller förbjuda tiggeri.

Efter valet och bytet av partiledning blev det plötsligt acceptabelt att diskutera dessa frågor igen. Och i våras svängde moderaterna äntligen tillbaka till tidigare kloka värderingar i migrationsfrågan. På partistämman i höstas antogs med ett bedövande starkt stöd en ny klok migrations- och integrationspolitik. I oktober lade moderaterna en partimotion i riksdagen med i stort sett samma innehåll som det som jag och 12 andra moderater föreslog i en egen motion. Och sedan dess har moderaterna gått i spetsen och drivit regeringen framför sig i dessa frågor. Mycket av den moderata politiken har nu accepterats av såväl övriga Alliansen (dock ytterst motvilligt av Centerpartiet) som av regeringen.

I takt med att larmrapporterna om kaos i mottagandet blir allt tätare har dessutom något nytt hänt. Plötsligt börjar regeringspartierna (S-MP) lansera förslag som verkar en aning panikartade. Man vill kräva legitimation på alla bussar, tåg och båtar till Sverige för att minska asylströmmarna, man vill överväga att stänga Öresundsbron, och man talar till och med om att sätta ett volymtal på asylmottagandet på "ca 2.000 per vecka". Bakvägen försöker man nu aktivt hindra människor från att söka asyl i Sverige - samtidigt som man låtsas att man står upp för en oförändrad asylrätt. Det känns en smula falskt. I många delar är dagens förslag sådana förslag som regeringens företrädare fördömde med kraft för bara några månader sedan.

Men så här går det när man inte agerar i tid, utan sticker huvudet i sanden. När verkligheten kommer ikapp blir det panik. Och då tvingas man ta till åtgärder som är mycket drastiska. Hade man i stället redan för länge sedan harmoniserat svenska regler med omvärlden hade asyltrycket mot Sverige aldrig blivit så hårt som det varit den senaste tiden. Hade man för länge sedan skärpt integrationspolitiken med mer fokus på egen försörjning och mindre på bidrag, inte stått ensamma i EU med regler om permanenta uppehållstillstånd och inte haft Europas kanske mest generösa regler för anhöriginvandring så hade kanske också trycket mot Sverige idag varit mindre. Och hade man redan för någon månad sedan tagit till sig moderaternas förslag att redan vid gränsen avvisa de asylsökande som kommer via annat säkert tredje land så hade man kanske inte behövt ta till de åtgärder som nu föreslås, där man i praktiken faktiskt vill hindra alla människor från att ta sig till Sverige för att söka asyl.

De extremt generösa svenska reglerna fungerade hjälpligt så länge asyltrycket var litet. Då kunde svenska politiker slå sig för bröstet och säga att vi var generösast i Europa. Det kostade såpass lite, både i pengar eller praktiska problem, att det gick att sopa under mattan. Men när volymerna av asylsökande plötsligt slog alla tidigare rekord var det inte lika enkelt att försvara den generösa svenska linjen. För plötsligt brakade hela det svenska mottagningssystemet ihop.

Handfallenheten och naiviteten från svenska politiker (och då räknar jag både ett flertal tidigare S-regeringar, de tidigare två Alliansregeringarna och dagens S-MP-regering) har ett pris. Både för det svenska samhället, statsfinanserna och välfärden, men inte minst för de asylsökande som nu riskeras att mötas av en helt stängd dörr (oavsett varifrån de kommer, och oavsett asylskäl) bara för att Sverige inte agerat i tid för att skapa ett hållbart regelverk med öppenhet, generositet och realism i förening.

Återigen visar det sig att panikåtgärder sällan blir de mest genomtänkta, balanserade och långsiktiga. Det är bättre att tänka efter före.

Nya bevingade ord från ett av våra regeringspartier...

2015-12-05

Citat från Nya Wermlands Tidningen. Om migrationspolitiken. Talar för sig själv.Fotnot 6/12: Diskussion pågår nu på sociala medier om Åsa Romson verkligen sagt detta ordagrant, eller om det är mer en sammanfattning av MP:s budskap i migrationspolitiken. Jag utgår dock från att NWT (som är en seriös dagstidning) inte skulle lagt ut detta påstådda citat överst på sin insändarsida om det inte först verifierats, men man kan förståss aldrig veta säkert.

Politik är det möjligas konst...men ibland blir det pajaskonster

2015-12-04

Dagens Industri kommenterar regeringsförslaget om en eventuell stängning av Öresundsbron i sin ledare idag. Och uppmärksammar även en annan sak. Nämligen regeringens märkliga motivering av förslaget.

Vi vet ju alla att syftet är att få möjlighet att stoppa strömmen av asylsökande som söker sig till Sverige över bron, så man kan upprätthålla ordning och säkerhet i ett akut krisläge. Men det är ju också som bekant känsligt för Miljöpartiet att ta ett beslut med sådant syfte. MP vill ju egentligen inte minska inflödet av asylsökande. Och vad gör man då? Jo man hittar helt enkelt på ett annat syfte!

Och vad passar väl bättre för MP än att blanda in klimatfrågan och koldioxidutsläppen? Sagt och gjort, så här står det i regeringens förslag:Politik är det möjligas konst. Men nu sköt man väl trots allt lite över målet? Att motivera stängning av Öresundsbron med att koldioxidutsläppen minskar gränsar till rena pajaskonster.

Att stänga Öresundsbron är en mycket drastisk åtgärd

2015-12-04

I dag föreslår regeringen i en lagrådsremiss att regeringen ska kunna meddela föreskrifter om krav på ID-kontroller på tåg, bussar eller passagerarfartyg på väg till Sverige. Vid sidan av det huvudsakliga förslaget om ID-krav finns även förslag om att regeringen ska kunna meddela föreskrifter om stängning av väg eller annan motortrafikled till Sverige, exempelvis Öresundsbron. Om allvarlig fara för den allmänna ordningen och säkerheten uppkommer inne i landet kan det ytterst bli nödvändigt att helt stänga av en viss vägförbindelse med en annan stat under en begränsad tid, för att myndigheterna ska återfå kontrollen och kunna upprätthålla den allmänna ordningen. Den föreslagna möjligheten till avstängning omfattar inte all trafik över Öresundsbron. Den gäller inte för tågtrafik. Öresundstågen skulle således inte påverkas. Om regeringen beslutar om en avstängning av det här slaget får den gälla i högst en månad. Nytt beslut får fattas först efter två veckors karenstid. Nu ska Lagrådet ge synpunkter på regeringens föreslag. Därefter planerar regeringen ta fram en proposition till riksdagen.

Moderaterna står fast vid vårt förslag om en tillfällig paus i flyktingmottagandet. Det innebär att den som kommer till Sverige via ett annat säkert land ska kunna direktavvisas vid gränsen.

När det gäller att stänga t.ex. Öresundsbron är det en mycket ingripande åtgärd, som skulle få skadliga effekter för hela Sverige. Moderaterna anser inte att en sådan åtgärd är aktuell. Varje dag reser 15-16.000 personer över bron, och det går givetvis inte att stoppa denna trafik hur som helst utan att det får allvarliga effekter för pendlare och näringsliv. För att det ska bli aktuellt att stänga Öresundsbron krävs verkligen en extremt krisläge.

Vid händelse av en extraordinärt allvarlig situation där det föreligger hot mot människors liv och hälsa eller där den nationella säkerheten behöver tryggas är det däremot rimligt att möjligheten finns att fatta ett sådant beslut. Det kan till exempel röra sig om ett mycket allvarligt läge där det kommer ett stort antal människor över Öresundsbron och det föreligger fara för människors säkerhet. I en sådan situation är det inte rimligt att behöva invänta ett riksdagsbeslut för att under en mycket begränsad tid kunna stänga vägar eller andra leder, t.ex. Öresundsbron.

Moderaterna inväntar nu att regeringen lämnar över sin proposition till riksdagen om ID-kontroller för asylsökande samt propositionen om ändringar i utlänningslagen, och vi är beredda att medverka till beslut som innebär att migrationstrycket på Sverige kan minska.

Moderaterna: "Skriv avtal med Afghanistan om återvändande"

2015-12-04

Afghanistans president besöker Sverige denna vecka, och inför detta besök kräver moderaterna att statsminister Stefan Löfven i sitt möte med president Ashraf Ghani bör ta upp konkreta åtgärder för att kunna stärka återvändandeprocessen, skriver Anna Kinberg Batra och Karin Enström i Svenska Dagbladet. Sverige ger fram till 2019 Afghanistan ett bistånd på totalt 5 miljarder, och vi måste kunna ställa motkrav om återtagande av flyktingar till de mer säkra delarna av Afghanistan.

Skriv avtal med Afghanistan om återvändande

I veckan besöker Afghanistans president Ashraf Ghani Sverige. Ett besök som ytterligare stärker det mångåriga samarbete som finns mellan Sverige och Afghanistan för att ge hjälp och stöd till landets säkerhet, återuppbyggnad och utveckling. En central del i detta samarbete är att Sverige, i bred politisk enighet och efter inbjudan av den afghanska regeringen, fortsätter bistå med bland annat militära rådgivare till den afghanska armén. Detta för att stärka möjligheterna till att bekämpa exempelvis talibanerna och det förtryck som följer i deras spår. Insatsen är en direkt efterföljare till den Natoledda insats som Sverige deltog i från 2002 och framåt och där vårt arbete huvudsakligen fokuserade på att bidra till ökad säkerhet i de norra delarna av Afghanistan.

Samtidigt bör vårt stöd fortsätta vara bredare än de säkerhetsstärkande insatserna. Sverige har i årtionden bidragit med hjälp till Afghanistan och -under årens lopp har tusentals svenskar engagerat sig för att stärka freden och utvecklingen i landet. Svenska Afghanistankommittén har exempelvis funnits på plats i 35 år och sedan 2004 har vi diplomatisk närvaro. Afghanistan är även ett av de största mottagarländerna för svenskt bistånd och fram till 2019 kommer Sverige att stödja landets återuppbyggnad med nästan fem miljarder kronor. Ett särskilt fokus för vårt utvecklingssamarbete är att förbättra situationen för kvinnor och barn.

I ljuset av det mångfacetterade och djupa samarbetet mellan Sverige och Afghanistan är det extra välkommet att den afghanska presidenten besöker Sverige. De många insatser som har gjorts under årens lopp gör att det finns mycket att bygga vidare på för att ytterligare kunna stärka det afghanska samhället. För behoven är stora då Afghanistan fortsatt står inför stora utmaningar. Säkerheten, ekonomin och korruptionen listas av afghanerna själva som de främsta svårigheterna för landet. Fortsatt sam-arbete är därför avgörande, men samtidigt måste det förknippas med tydliga krav.

Oroligheterna och osäkerheten driver många personer i Afghanistan att söka ett bättre liv i andra länder och många av dem söker sig till Sverige. I dag är Afghanistan det land varifrån Sverige tar emot flest asylsökande och i år har vi sett en markant ökning av framför allt ensamkommande pojkar. Samtidigt får i nuläget var fjärde person från Afghanistan avslag på sin asylansökan. En andel som sannolikt kan väntas öka i takt med att Sverige skärper sin migrationspolitik. Legitimiteten för asylsystemet bygger på att ett ja är ett ja och att ett nej är ett nej och den som har fått ett avslagsbeslut ska lämna landet. I den situation som Sverige är i och för att vi bättre ska kunna rikta insatserna till dem som är i störst behov av skydd behöver återvändandeprocessen kraftigt förstärkas. Ett viktigt steg i detta är att underlätta själva återvändandet till respektive hemland för dem som har fått avslag på sin asylansökan. I dag är det dock svårt att avvisa personer som inte vill lämna Sverige frivilligt till Afghanistan. Till exempel kan det vara svårt för svenska myndigheter att förmå Afghanistan att ta emot en grupp av egna medborgare. Det kan också vara en långdragen process att få fram resehandlingar i de fall då personen själv inte medverkar till återvändandet.

Därför bör Stefan Löfven, i sitt möte med president Ghani och i regeringens fortsatta arbete, ta upp konkreta åtgärder för att kunna stärka återvändandeprocessen. Varje stat har en skyldighet att ta emot sina egna medborgare. Vi behöver nu en närmare samverkan med Afghanistan för att landet bättre ska ta emot de egna medborgare som av olika skäl nekats uppehållstillstånd i Sverige. Tecknandet av ett återtagandeavtal med Afghanistan är därför nödvändigt och regeringen bör på alla nivåer arbeta för att ett återvändandeavtal med Afghanistan kommer på plats så snart som möjligt. Det måste vara en prioriterad fråga i Sveriges internationella arbete Genom denna typ av avtal kan vi säkerställa att de som återvänder får ett ordnat mottagande. Detta är särskilt viktigt för att ensamkommande barn ska få möjligheten att tas emot av en familjemedlem eller, i de fall det inte är möjligt, av en förmyndare eller ett barnhem som kan se efter barnets bästa. I dialogen med Afghanistan bör arbetet med att säkerställa hur barn kan få ett så gott mottagande som möjligt vara en särskilt prioriterad fråga. Det svenska biståndet bör, där så är möjligt, även användas för att underlätta återvändandet.

Det krävs samtidigt ytterligare åtgärder i Sverige. Ett exempel är att polisen bör genomföra fler inre utlänningskontroller i syfte att hitta personer som befinner sig i Sverige illegalt. Även möjligheten att ta om hand pass och andra id-handlingar i samband med en avvisning behöver används mer.

Sverige står inför en omfattande uppgift de närmaste åren när vi ska säkerställa att de många asylsökande som kommer att få uppehållstillstånd ska komma in i samhället på ett bra sätt. Det är därför angeläget att vi arbetar för att säkerställa att de som har fått nej på sin asylansökan lämnar landet. Givet det läge som råder finns det ingen anledning för regeringen att avvakta med sådana åtgärder.

Anna Kinberg Batra (M), partiledare
Karin Enström (M), utrikespolitisk talesperson


Dagens Samhälle om asylinvandringens påfrestning på skolsystemet

2015-12-03Den oberoende tidningen Dagens Samhälle uppmärksammar i sitt senaste nummer hur asylmottagandet påverkar det svenska skolsystemet. Man konstaterar att hittills i år har 60.000 barn upp till 18 år sökt asyl i Sverige. Av dessa är 46.000 i skolåldern, 7-17 år (Här missar dock Dagens Samhälle att även många 18 och 19-åringar går i gymnasiet, så antalet blir sannolikt ännu högre).

Omräknat till klasser motsvarar detta 2.400 nya klasser runt om i landet, och omräknat till en normalstor skola (200 elever) blir det enligt tidningen 230 nya skolor.

Det största problemet för kommunerna är knappast brist på pengar, regeringens överenskommelse med Alliansen ger ju kommunerna 10 miljarder extra kommande år för att hantera migrations- och integrationskostnaderna. Nej, det stora problemet är, utöver bristen på lokaler, att vi redan före denna asylinvandring hade en stor brist på lärare. Nu krävs alltså ytterligare flera tusen ytterligare lärare, och utöver dessa även många fler SFI-lärare, tolkar, modersmålslärare, samt sannolikt många extra resurspersoner och stödlärare. Hur det svenska skolsystemet ska kunna hantera allt detta återstår att se. Med tanke på att de svenska skolresultaten fallit under många år (vilket till en del kan förklaras just med en ökande andel invandrade elever) tycker jag det finns anledning att känna oro. Om vi inte lyckas få de nyanlända eleverna att lyckas i skolan kommer det att leda till utanförskap och arbetslöshet i vuxen ålder, det ser vi tydligt i statistiken. Och det finns givetvis gränser för vad vi kan klara av rent praktiskt, oavsett tillskott av mera pengar.

Sjuhärad är nu moderaternas överlägset starkaste valkrets i landet!

2015-12-03

I dag presenterade SCB sina nedbruta opinionssiffror per valkrets. Som vanligt blir det ett begränsat antal svarande, men SCB anser ändå att det är statistiskt hyfsat tillförlitliga siffror. Och det visar sig att moderaternas överlägset starkaste fäste i hela landet nu är vår egen riksdagsvalkrets, Sjuhärad (Eller Västra Götalands Läns södra valkrets som den egentligen heter).

I SCB får moderaterna 38,6% i vår valkrets, vilket dessutom gör oss till överlägset största parti i valkretsen eftersom Socialdemokraterna samtidigt minskar till 27%. Näst bästa moderata valkrets är Stockholms Län med 33,1% och trea är Östergötland med 30%.

SCB anger också ett "95% säkert intervall" för valkretsarna. I denna statistik får moderaterna i Sjuhärad 28,5-49,8%. Näst bästa moderata valkretsar ligger på toppvärden runt 37-38% och ingen når över 39% så även här sticker Sjuhärad ut som den i särklass starkaste moderata valkretsen i landet.

Okej, det är förståss bara en opinionsmätning, men det är såklart jättekul ändå!

Sjukt förslag: "Skriv av studielånen för kvinnor som studerar IT"

2015-12-03

Häromdagen lämnade Digitaliseringskommissionen ett mycket märkligt förslag till regeringen, kanske det mest absurda jag hört. Kvinnor som studerar it på universitet ska få studieskulderna avskrivna! Upp mot en miljard kronor ska satsningen få kosta. Syftet är att öka jämställdheten på IT-utbildningarna.

Jag utgår från att regeringen inser det sjuka i hela förslaget. Att män som studerar på en it-utbildning ska tvingas ta studielån medan kvinnorna får sina lån avskrivna är ett extremt orättvist förslag och så absurt att det saknar motstycke. Och det säger en del med tanke på alla ofattbart dumma förslag som av och till förs fram i jämställdhetsdebatten.

Om detta förslag skulle bli verklighet väntar nya frågeställningar. Ska män som studerar till förskollärare eller veterinär också få studielånen avskrivna? Hur många andra yrken har vi i övrigt med ojämn könsfördelning? Hur mycket orättvisor och kostnader är vi beredda att politikerna skapar i jämställdhetens namn?

Polisen presenterar ny rapport om kriminalitet kopplat till tiggeri

2015-12-02

Polisen presenterade idag en ny rapport om kopplingen mellan tiggeri, människohandel och kriminalitet. Polisen sammanfattar rapporten så här på sin hemsida:

"Utsatta EU-medborgare som tigger finns i hela landet, både i storstäderna och på mindre orter och landsbygden. I lägesbilden uppskattas antalet utsatta EU-medborgare i tiggeri i Sverige till cirka 4 700 under 2015. Siffrorna är dock en uppskattning och bör tolkas med försiktighet.

Polisens bedömning är att de flesta av de utsatta EU-medborgare som kommer till och befinner sig i Sverige för att tigga gör det frivilligt, utan kriminella syften och utan koppling till organiserad brottslighet. De flesta samarbetar i mindre grupper av familjemedlemmar, släktingar eller vänner som gemensamt organiserar resan till Sverige och boendet under vistelsen här.

Det finns däremot en del av tiggeriet som har koppling till organiserad brottslighet. Polisens bedömning är att det finns flera grupperingar med utsatta EU-medborgare som tigger och som styrs av kriminella aktörer. Dessa kriminella aktörer utnyttjar utsatta EU-medborgare, bland annat genom utpressning och människohandel.

– Polisen har i uppdrag att förebygga alla former av brottslighet och hjälpa alla brottsoffer. Lägesbilden bidrar med kunskap som skapar förutsättningar för polisen att fullgöra sitt uppdrag, säger Linda Staaf, chef för underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen, som tagit fram lägesbilden.

Antal polisanmälningar gällande människohandel för tiggeriändamål har ökat från 9 under år 2013 till 55 fram till och med oktober 2015. Ökningen bedöms delvis bero på en faktisk ökning av brottsligheten.


Jag kan bara konstatera att det som både moderaterna och andra sagt under lång tid, nämligen att det finns en tydlig koppling mellan tiggeri och kriminalitet (där tiggare både kan vara förövare och offer) inte bara varit korrekt, utan dessutom är ett växande problem. De allra flesta tiggare är här frivilligt och är vare sig kriminella eller utnyttjade, men samtidigt verkar enligt rapporten allt fler faktiskt falla offer för människohandel eller dras in i kriminell verksamhet. Och samtidigt säger man i rapporten att det troligen finns ett stort mörkertal. Detta måste politikerna ta på allvar.

Justitieutskottet vill skynda på lagstiftningen mot terrorresor

2015-12-02

I dag beslutade jusitieutskottets majoritet (M, C, L/FP, KD och SD) att kräva att regeringen snarast ska återkomma med lagförslag för att motverka terrorresor. S, MP och V reserverade sig mot beslutet och menar att man redan arbetar med detta. Men från utskottets majoritet vill man påskynda arbetet. Man vill också att regeringen tar initiativ till ett utökat internationellt samarbete mot terrorism.

Med all sannolikhet kommer riksdagen att besluta i enlighet med justitieutskottets förslag.EU lovar omfördela asylsökande från Sverige till andra EU-länder

2015-12-01

En viktig del i migrationsuppgörelsen (se bloggen 23/10) mellan Alliansen och regeringen var att Sverige skulle begära avlastning från EU när det gäller asylmottagandet, samt kräva ekonomisk bistånd ur den fond som kan användas som akutstöd i samband med flyktingmottagning.för vårt stora asylmottagande. Att den svenska regeringen kunde framföra sina krav till EU och ha ett kraftigt parlamentariskt stöd för dessa var givetvis viktigt. Och nu har EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos meddelat vid en presskonferens i Stockholm att Sverige ska får hjälp från EU för att klara situationen.

Dels ska Sverige bli ett av de EU-länder från vilka asylsökande ska omplaceras till andra medlemsländer (hur många och när framgår dock inte). Dels ska Sverige slippa ta emot asylsökande som omplaceras från andra EU-länder. Dessutom kommer Sverige att få ett stöd på 154 miljoner Euro, dvs uppemot 1,5 miljarder kronor för att finansiera asylhantering och förstärkta gränskontroller. Visserligen en liten summa i relation till de totala svenska kostnaderna, men ändå ett tillskott.

Det stora frågetecknet är givetvis vilka EU-länder som är beredda att ta emot asylsökande från Sverige? När det gäller den tidigare beslutade stora omfördelningen av 160.000 asylsökande från Grekland och Italien har den ju tyvärr inte fungerat alls, och Sverige är ett av få länder som på riktigt deltagit i omfördelningen. Jag kommer att vara en smula skeptisk till löftena till Sverige om omfördelning innan jag ser konkret att övriga EU-länder verkligen lever upp till detta.

Regeringen plundrar statliga bolag för att klara utgiftsökningar

2015-12-01

Regeringen behöver pengar! Och vad gör man då? Jo man plundrar flera statliga bolag maximalt.

Statliga SJ har tvingats göra en extra utdelning till staten på 1,7 miljarder kronor, utöver den "ordinarie" utdelningen på 230 miljoner kronor. Den extra utdelningen tas in samtidigt som SJ hotar att lägga ned stora delar av nattågstrafiken till norra Sverige, och har stora investeringsbehov.

Även Statliga Akademiska Hus har tvingats göra en extra utdelning av 6,5 miljarder kronor till ägaren, staten. Det är dock inte koncernens löpande verksamhet som möjliggör den kommande rekordutdelningen. Nej utdelningen möjliggörs i stället genom att regeringen beordrat (!) en uppskrivning på 5 miljarder kronor av fastigheternas värde. Allt enligt denna artikel i DN. Den extra utdelningen tas samtidigt som många högskolor och universitet beklagar sig över redan alltför höga hyror som tar resurser från forskning och undervisning.

Så samtidigt som regeringen skryter över satsningar på järnväg och högskola så plundrar man alltså SJ och Akademiska Hus på stora summor som annars kunde gått just till tågtrafik eller högskoleplatser.

Sverigedemokraterna knappast en lockande samarbetspartner

2015-11-30

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson säger att han vill bilda regering med Moderaterna och Kristdemokraterna. Jag ser det, i vart fall i dagsläget, som ett ganska orealistiskt och motbjudande alternativ.

Motivet skulle enligt Åkesson vara att de övriga partierna nu ändå "tagit efter SD:s politik i migrationsfrågan". Men då missar Åkesson en viktig och avgörande skillnad. För Sverigedemokraterna spelar det nämligen ingen roll om det kommer 10.000, 100.000 eller 400.000 asylsökande till Sverige under ett år. Det är för många oavsett. SD vill i princip alltid säga nej till den som söker asyl, och man vill ha ett permanent stopp.

Vi moderater ser annorlunda på saken. Vi vill att Sverige ska vara ett generöst land för människor på flykt. Det innebär inte fri invandring och det innebär att vi prövar de asylskäl som åberopas. Vår linje innebär inte att alla får stanna. Men vi vill ta vår del av ansvaret för att ge en fristad åt människor som flyr. Att vi nu sätter ned foten och säger stopp beror helt på den allvarliga akuta situationen och att andra EU-länder inte tar sin del av ansvaret. När kaos hotar i Sverige, när boendena är slut, när människor tvingas sova utomhus i vinterkylan, när kommunerna inte längre kan hantera situationen och när Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap talar om "risk för säkerthet, liv och hälsa" samt att "samhällsfunktionerna är hotade" måste man lyssna. Därför anser vi moderater att det behövs ett tidsbegränsat stopp för asylsökande som kommer via ett annat tryggt och säkert land. Det innebär inte att någon förhindras att söka asyl i ett säkert land, det innebär bara att det inte blir Sverige. Vi ser EU som en enhet, ett område med gemensam yttre gräns. Om det ska fungera måste alla länder ställa upp. Med vårt moderata förslag kommer resten av EU att tvingas ta sitt ansvar. I dagsläget finns ingen annan lösning eftersom bara några få länder i Europa frivilligt tar ansvar för asylmottagandet. Moderaternas förslag är en tillfällig lösning och när situationen kommit under kontroll vill vi ha en långsiktigt hållbar asylpolitik och migrationspolitik där Sverige har tydliga och realistiska regler och villkor som ligger i nivå med våra grannländer och där Sverige fortsätter ta sin skäliga del av ansvaret för de asylsökande som kommer till Europa.

Utöver denna skillnad mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna är det beklämmande att se hur SD delar ut flygblad i Grekland med falska påståenden om Sverige. Det är lika beklämmande att höra SD:s förslag om att "åsiktsregistrera" alla muslimer som kommer till Sverige bara för att kartlägga eventuella sympatier med jihadister (i Sverige tror vi som bekant annars inte på kollektiv bestraffning eller kollektivt misstänkliggörande). Effekten av sådan kollektivt misstänkliggörande skulle sannolikt dessutom kunna få motsatt verkan, och göda extremism i stället för att förebygga den.

Det är också problematiskt att röster i SD:s ledning talar om att i stor skala ompröva tidigare asylbeslut för att kunna avvisa människor som redan fått uppehållstillstånd i vårt land. Att upphäva tidigare myndighetsbeslut är verkligen inget man gör hur som helst i ett rättssamhälle. I enskilda ärenden där man medvetet lämnat helt oriktiga uppgifter är det kanske rimligt att kunna återkalla ett uppehållstillstånd (det har moderaterna också förespråkat tidigare), men om man tänker sig att i större omfattning tillämpa denna möjlighet bara för att minska volymerna av personer som får stanna i Sverige är det givetvis orimligt.

Jag tillhör inte de som demoniserar SD och jag har inga problem att prata och umgås i tjänsten med SD:s riksdagsledamöter på resor eller i våra utskott. Men jag vill samtidigt höja ett varningens finger mot delar av SD:s förslag och en del av deras företrädare. De mest extrema förslagen från SD skapar knappast grund för ett organiserat regeringssamarbete med vare sig moderaterna eller någon annan. Och vissa av SD:s företrädare för fram skrämmande åsikter. Om SD överhuvudtaget ska kunna bli ett trovärdigt parti i framtiden, som eventuellt på ett organiserat sätt ska kunna samverka på allvar med andra, har de enligt min åsikt en ordentlig hemläxa att göra. De måste förändra både sin politik, sin retorik och sina arbetsmetoder, och dessutom göra sig av med ledande politiker runt om i kommunerna som har uppenbart rasistiska åsikter. Personligen är jag ytterst skeptisk till om detta verkligen kommer att hända.

Utöver dessa invändningar har SD även åsikter i flera andra tunga och viktiga frågor som går direkt i strid med moderaternas (synen på EU, Nato mm). Det är givetvis ytterligare en komplikation som är mycket svår att hantera.

72% av svenska folket vill minska antalet asylsökande

2015-11-26

I en opinionsundersökning som Novus gjort för SVT Nyheter svarar 72 procent att det är rätt att minska antalet asylsökande, medan 15 procent anser att det är fel.

50 procent av väljarna anser att förslagen till skärpta regler som regeringen presenterade häromdagen är nödvändiga, medan 25 procent inte anser att åtgärderna är tillräckliga. 13 procent anser att åtgärderna är för drastiska. Av Miljöpartiets väljare anser 34 procent att åtgärderna är för drastiska,men hela 48 procent att de är nödvändiga och 4 procent att de inte är tillräckliga. Det visar att även MP:s väljare börjar inse hur verkligheten ser ut.

Samtidigt är kritiken mot regeringen hård. 67 procent av de svarande anser att regeringen har agerat för långsamt kring flyktingfrågan. 14 procent tycker åtgärderna kommer i rätt tid, medan 9 procent anser att de är förhastade.

Siffrorna visar att det skett en stor omsvängning i opinionen de senaste månaderna, från en relativt starkt stöd för ett stort mottagande av asylsökande till en betydligt mer kritisk inställning idag. Och det är inte så konstigt - allt fler börjar inse hur verkligheten ser ut, att det saknas boenden för asylsökande och att hela samhällssystemet börjar bli allt mer ansträngt. De flesta vet nog också idag att Sverige redan tagit i särklass störst ansvar av alla länder i Europa i förhållande till vår folkmängd.

Den allvarligaste varningen kom från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) förra veckan. "Även med aktörernas nu vidtagna åtgärder föreligger stora utmaningar för värnandet av målen för vår säkerhet, främst med avseende på liv och hälsa samt samhällets funktionalitet." Man säger alltså rent ut att Liv och Hälsa och viktiga samhällsfunktioner är hotade. Och påpekar att situationen kommer att bli värre. I det läget är det kanske inte så konstigt om svenska folket blivit mer kritiska i migrationsfrågan.

En majoritet av väljarna, 55 procent, tror inte att Sverige kommer att klara att ta hand om de flyktingar som hittills har kommit hit. 34 procent tror att det kommer att gå att hantera. 36 procent av väljarna är ganska oroliga och 30 procent mycket oroliga över flyktingsituationen.

Alla miljöfrågor är inte klimatfrågor

2015-11-26

Ofta blandas miljöfrågor, klimatfrågor och hållbarhetsfrågor ihop i samhällsdebatten och i media. Allt oftare klumpas alltihop samman och kallas "klimatfrågor" och problemen kallas för "klimathot". Och när opinionsinstituten sedan frågor om människor oroar sig för "klimathotet" säger många ja - även om deras oro kanske snarare handlar om utbredd miljöförstöring och orimlig resursförbrukning.

Lite komiskt blev det ju när kungen av alla personer nyligen uttalade sig inför klimattoppmötet och "lite skämtsamt" föreslog att man "skulle förbjuda badkar eftersom det ju går åt så mycket vatten när man badar". Kungen verkar alltså blanda ihop vattenförbrukning med klimatförändringar. Men Sverige har gott om grundvatten och vattnet försvinner ju inte för att man badar i det - det går tillbaka till naturen, och efter rening filtreras det till grundvatten igen. Att vi använder vårt grundvatten har självklart ingen som helst betydelse för klimatet (men det är självklart viktigt att inte förorena vattnet i onödan under dess kretslopp). I andra länder kan det däremot vara av stor betydelse att hushålla med vatten när många människor ska dela på begränsade resurser (fast just bad i badkar är då sannolikt en mindre del av problemet). Det handlar om behov av lokala åtgärder för ökad hållbarhet och att värna om det vatten som finns, men det har knappast någon betydelse för att "rädda klimatet".

Ett annat märkligt exempel är nyheterna om att grundvattennivåerna i Kalifornien sjunker dramatiskt, vilket media skyller på "klimatförändringar". Men den främsta orsaken är ju att man bedriver ett omfattande och vattenkrävande jordbruk i ett område med väldigt liten och ojämn nederbörd. Man borrar allt djupare efter vatten, vilket gör att grundvattennivåerna sjunker, vilket i sin tur gör att även marken sjunker. Några år med mycket liten nederbörd har givetvis förvärrat situationen, men i vilken mån det beror på klimatförändringar eller naturliga variationer är väl mer tveksamt. Mycket långa perioder utan regn är inget nytt för Kalifornien.

Samma problem finns i andra torra områden på jorden - exempelvis i Israel där kampen om vattenresurserna bidrar till konflikter. Före Israels tillkomst var stora delar av landet öken. Nu är det i stället ett grönskande jordbruksområde, men det har ett pris i form av brist på vatten. Samma sak gäller i delar av södra Spanien där det krävs mycket vatten för att odla i de torra områdena. I Egypten och Sudan är kampen om Nilens vatten ständigt på agendan för att försörja de mycket vattenkrävande bomullsodlingarna. Även i Ryssland finns dessa problem, exempelvis i områdena runt Aralsjön, där man under kommunisttiden i princip gjorde slut på allt vatten för konstbevattning, och nu försöker återskapa sjön på nytt, fast i betydligt mindre storlek. Exemplen på slöseri med vatten är många runt om på jorden.

Att människor odlar upp öknar och torra områden med hjälp av enorma mängder grundvatten eller ytvatten och därmed gör slut på detta snabbare än det nyskapas beror självklart inte på några klimatförändringar, men kan möjligen skapa lokala klimatförändringar. Det handlar i stället om att man odlar fel grödor på fel platser där det alltid kommit väldigt lite naturlig nederbörd. Det kommer inte att förändras det minsta bara för att vi minskar våra utsläpp av koldioxid som ju är "patentlösningen" för att minska klimatförändringarna.

Ett annat exempel på komplexa samband ser man på en del avlägsna öar ute i Atlanten och Stilla Havet. När man tar upp allt mer grundvatten och dessutom samtidigt i stor omfattning dammsuger havsbottnarna runt öarna på sand så sjunker(!) öarna ned i havet. Men det beror alltså inte så mycket på stigande havsnivåer som på sjunkande landnivåer, och har således väldigt lite med klimatförändringar att göra.

Ett annat miljöproblem som inte alls beror på klimatförändringar är förändrat väder, torka, jordskred och översvämningar till följd av avskogningen av jordens regnskogsområden. Denna skogsskövling handlar om överutnyttjande av jordens resurser, där man avverkar i snabbare takt än vad som är hållbart för naturen. Och detta medför i sin tur en förändring av det lokala klimatet och vädret.

Media visar också gärna bilder på översvämmade städer. Men till och med FN:s klimatpanel konstaterar att det inte finns något vetenskapligt belägg för att det vare sig blivit fler oväder eller totalt sett ökad nederbörd på jorden (även om man givetvis påpekar att man befarar att det ska bli det i framtiden). Däremot bygger man idag allt närmare vattendrag och stränder, samtidigt som man asfalterar allt fler ytor inne i städerna, lägger igen öppna diken och kulverterar åar och vattendrag, sågar ned stora träd och tar bort grönområden. Det gör att den nederbörd som faller inte har någonstans att ta vägen. Detta beror inte på förändrat klimat utan på oansvarig stadsplanering.

Inför klimattoppmötet i Paris tävlar nu media om att ha de mest påstått hotande klimatförändringar. Men det är klokt att läsa kritiskt och ställa frågan om de förändringar som beskrivs verkligen beror på klimatförändringar eller om det faktiskt handlar om helt andra orsaker? Problem som kräver helt andra lösningar än minskade koldioxidutsläpp. Dessutom är det i mitt tycke betydligt viktigare saker att ta tag i eftersom det redan i närtid kan göra stor skillnad för både människor och natur.

Antalet asylsökande ökar igen

2015-11-26

Antalet asylsökande som kommer till Sverige ökar nu igen efter nedgången förra veckan som sannolikt berodde mer på den svåra snöstormen i Skåne än på regeringens förändrade regler. Under snöstormen låg mycket av trafiken nere, vilket gjorde att många asylsökande blev kvar i Danmark.

Läget blir mer ansträngt för varje dag, nedan Migrationsverkets siffror för de senaste sju dagarna:

Om det häromdagen beslutade införandet av ID-kontroll på alla färjor, tåg och bussar kommer att få någon effekt återstår att se. Det brådskar nu med att få fram beslut som på allvar ger Migrationsverket och de svenska kommunerna andrum i asylmottagandet. Regeringens förslag är en bra början, men mer lär sannolikt behövas. Snart är det vinter och vi kan inte låta asylsökande sova utomhus.

Seminarium på Riksbanken

2015-11-25I kväll var Finansutskottet inbjudna till Riksbanken, där riksbankschefen Stefan Ingves föredrog Riksbankens senaste rapport om risker i det finansiella systemet. Därefter bjöds vi på buffé och jag hade nöjet att sitta med riksbankschefen under maten och kunde fortsätta samtalen men honom om bankernas stabilitet och hushållens skuldsättning.

Moderaternas krav inför samtalen om skärpt terrorlagstiftning

2015-11-25

I samtalen med regeringen som inleds i dag, om att stärka arbetet mot terrorism, är det resultaten framåt som räknas. Nu krävs att flera konkreta åtgärder vidtas skriver Anna Kinberg Batra och Beatrice Ask, ordförande i justitieutskottet, i Aftonbladet idag:

Nu krävs konkreta åtgärder i kampen mot terrorn

De fruktansvärda terrorattackerna i Paris skakade en hel värld. Människor drabbades i sin vardag, på stan, på konsert och på restaurang. Attackerna slog rakt mot vår öppenhet och de värderingar som håller ihop demokratiska samhällen. Hotet kom också närmare när Säkerhetspolisen beslutade att höja terrorhotnivån här i Sverige.

Vi är självklart många som är oroade. Samtidigt måste vi fortsätta våra dagar som vanligt, för att inte låta terroristerna tysta oss och vinna. Politiken har ett ansvar att göra det som behövs för att Sverige både ska vara ett öppet och tryggt samhälle. Hotet från terrorismen måste tas på allvar. Vi får inte vara naiva. Runt 300 personer har valt att lämna Sverige för att strida med terrorgrupper som ISIL. Över 100 har återvänt. Mot dessa personer måste samhället handla med kraft.

Kampen mot terrorism är viktigare än partigränser. Moderaterna har lagt många förslag för att stärka Sveriges agerande mot terrorism och våldsbejakande extremism. Vi är också beredda att arbeta tillsammans med regeringen och välkomnar att de öppnat för detta. I samtalen som inleds i dag är det resultaten framåt som räknas. Nu krävs att flera konkreta åtgärder vidtas:

1. Förutsättningarna för rättsvårdande myndigheter att förhindra och lagföra terrorbrott måste stärkas. Eftersom brotten ofta planeras och begås utomlands behövs underrättelseinformation. Säkerhetspolisen har framhållit betydelsen att få underrättelseinformation från signalspaning även när förundersökning har inletts. Något som också terrorforskare lyft fram som viktigt för Säkerhetspolisens arbete. Vi delar den uppfattningen. I dag får signalspaning inte ske samtidigt som en pågående brottsutredning. Därmed försvåras Säkerhetspolisens arbete. Frågan behöver snabbelysas och lagändringar tas fram med hänsyn till rättssäkerhet och internationellt polissamarbete.

2. Polisen måste ges de resurser som krävs. Regeringen vill överge det krav som funnits på 20 000 poliser i Sverige vilket riskerar leda till en minskning av antalet poliser. Frågan om polisens resursbehov måste i stället ses utifrån det hot vi nu ser. Moderaterna vill att det utbildas och anställs 1 000 nya poliser de närmaste åren. Till det har vi avsatt resurser i budgetmotionen för att stärka förmågan hos Nationella insatsstyrkan för att den ska kunna göra insatser på flera platser i landet samtidigt.

3. Öka tempot i arbetet. Lagstiftningen för att kriminalisera resor i syfte att delta i terroristhandlingar eller i terroristträning, samt kriminalisering av finansiering eller att på andra sätt medverka till detta måste snabbas på. På samma sätt måste missbruket av svenska pass motverkas. Här har Moderaterna presenterat förslag för att skärpa hanteringen. Det finns också en färdig utredning som sett över frågan och regeringen har utlovat förslag. De bör presenteras omgående.

4. Förbättra internationellt arbete. Det är avgörande att stärka det gemensamma internationella arbetet, framför allt inom EU genom till exempel Europol. Det behövs också en mer harmoniserad lagstiftning vad gäller deaktiverade vapen och åtgärder för att göra det lättare att spåra vapen inom EU. Internationella åklagarkammarens möjlighet att utreda krigsbrott som begåtts i andra länder behöver stärkas. I vår budget avsätter Moderaterna därför medel för att säkerställa polisiära resurser som kan bistå i utredningarna. Sverige ska självklart också vara redo att agera utomlands och delta internationellt mot terrorismen.

5. Förebyggande åtgärder. Kunskapsbristerna vad gäller hur radikalisering ska motverkas är stora. Bland annat finns det exempel på att föräldrar i avsaknad av stöd och råd i ren desperation klippt sönder sina barns pass för att hindra dem från att resa för att delta i terrorverksamhet. Det behövs ett grundläggande arbete med att utveckla strategier för hur unga som riskerar att radikaliseras tidigt kan upptäckas. Vi måste nu komma framåt i arbetet och utforma bättre verktyg. Till exempel i form av informationsmaterial, exitverksamheter och polisiär närvaro i sociala medier. Oroliga vänner och föräldrar måste kunna kontakta myndigheter när de befarar att någon är på väg att radikaliseras och begå terrorbrott, eller återvänt från sådan verksamhet utomlands, och veta att de tas på allvar och att samhället kan agera.

Att tydligt bekämpa och motverka terrorism handlar om att försvara vår öppenhet mot dem som vill tvinga oss till slutenhet. Därför måste vi nu få rätt insatser på plats så snart som möjligt.

Anna Kinberg Batra, partiledare (M)
Beatrice Ask, ordförande i justitieutskottet (M)


Besök av Svenskt Näringsliv i Västsverige

2015-11-25I dag träffade västsvenska företrädare för Allianspartierna Svenskt Näringslivs representanter från Västsverige på ett möte i riksdagen. Bakgrunden är att Svenskt Näringslivs medlemmar är mycket oroade för hur näringslivsklimatet redan försämrats betänkligt under den nya S-MP-regeringen. En oro som vi delar från Alliansens sida.

Det blev många frågor som avhandlades - allt från upphandlingsregler och behovet av regelförenklingar till diskussioner kring lönekostnader, arbetsgivareavgifter, RUT-, ROT-, RIT- och REP-avdrag, skatter, LAS och turordningsregler och inte minst den allmänna synen på företagande och företagare. Vi pratade också om hur näringslivet kan bidra till integrationen av nyanlända.

En sak är klar - oron bland företagarna växer över den nya företagsfientliga politiken och många uppger att man kommer att tvingas göra sig av med personal till följd av skattehöjningar. Det är allvarligt för Sverige.

Debatt om statsbudget och ekonomisk politik kommande år

2015-11-25

I dag höll riksdagen debatt om statsbudgetens ramar och den ekonomiska politiken kommande år. Moderaternas ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson inledde debatten.

Många verkar mena att frågan om den ekonomiska politiken är underordnad migrationsfrågan, som också får allt utrymme i media. Men faktum är ju att just i ett läge där migrationskostnaderna skenar och mottagandet av asylsökande är rekordstort är det extra viktigt att föra en ansvarsfull ekonomisk politik och att ha en politik för fler företag som skapar fler jobb.

Tyvärr står S-MP-regeringen för en politik som går o motsatt riktning, och det är allvarligt för Sverige. Särskilt som man nu också tvingas öka statsskulden för att finansiera asylmottagandet. Om Sverige ska ha minsta chans att hantera alla nyanlända måste politiken också stimulera fler att komma i egen försörjning.


Moderaternas budget innebär:
• 37 000 fler heltidsjobb jämfört med regeringens budgetproposition
• Sänkt skatt på låga inkomster
• Ny anställningsform för unga och utrikes födda
• Rot blir kvar och vi utvecklar rut
• Tydliga krav på att anstränga sig för att göra sig anställningsbar
• Utbyggd yrkesinriktad vuxenutbildning
• Rätt till Komvux för alla
• Bibehållen kontroll över de offentliga finanserna

Bra att regeringen agerar i migrationsfrågan - men det räcker inte

2015-11-24

Regeringen presenterade idag under stor vånda sina förslag inför fortsatta förhandlingar med Alliansen om migrationsfrågan. Bland annat handlar det om att tillfälliga uppehållstillstånd ska införas även för ensamkommande flyktingbarn, samt att man vill införa medicinsk ålderskontroll av ensamkommande barn. Två förslag som var helt otänkbara för S och MP för bara några veckor sedan.

Regeringen kommer tänker nu också införa id-kontroller på bussar och tåg till Sverige för att minska antalet flyktingar som kommer hit. Sedan tidigare genomförs id-kontroller på färjorna, en åtgärd som anses ha minskat flyktingtrycket något. Dessutom ska försörjningskraven för anhöringinvandring skärpas ytterligare jämfört med den överenskommelse som redan ingåtts med Alliansen.

Statsministern meddelade också att Sveriges utlänningslag anpassas till EU:s minimikrav senast i april.

Min egen kommentar är att verkligheten nu kommit ifatt regeringen, vilket jag påpekat flera gånger bara varit en tidsfråga. Det är bra att man nu inser allvaret och jag vet att många socialdemokratiska kommunpolitiker efterfrågat handlingskraft från regeringen. Och det är lätt att konstatera att främst moderaterna skjuter regeringen framför sig just nu, och steg för steg tar regeringen till sig allvaret och presenterar skarpa förslag. Tyvärr tror jag inte dagens förslag räcker - ska man minska strömmen av asylsökande på allvar måste man lyssna på moderaternas förslag och kombinera gränskontroller och krav på ID-handlingar med att under en begränsad tid avvisa asylsökande som kommer via annat tryggt och säkert EU-land. Och det kommer man troligen tvingas göra, förr eller senare.

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra kommenterar regeringens åtgärder för flyktingmottagandet med att det krävs mer än det som regeringen har föreslagit i dag. "Jag är orolig för att det inte räcker. Jag välkomnar att regeringen är beredd att vara tydligare om tillfälliga uppehållstillstånd. Det har Moderaterna krävt länge att det ska bli huvudregel. Men jag saknar en verklig paus i flyktingmottagandet"//"Till exempel behöver Moderaternas förslag, om att de asylsökande som anländer till Sverige från andra EU-länder ska nekas inresa till Sverige och direktavvisas till annat säkert land, genomföras." säger Anna Kinberg Batra.

Hon välkomnar också regeringens inbjudan till nya migrationssamtal, vilket Moderaterna krävde under gårdagen, och säger att hon är beredd att föra samtal i konstruktiv anda för att faktiskt få en riktig paus till stånd i asylmottagandet och för att så snabbt som möjligt få på plats tillfälliga uppehållstillstånd.

Moderaterna kräver nya överläggningar om migrationspolitiken

2015-11-23

Flyktingsituationen för Sveriges del är alltjämt akut och läget blir allt mer ansträngt. Antalet asylsökande till Sverige är fortsatt mycket högt. Migrationsverket konstaterar att boende till alla asylsökande inte längre kan erbjudas. I Malmö har också över 40 personer tvingats sova utomhus. Regeringen säger att situationen är ohållbar, men utan att göra något åt den.

I dag kräver återigen moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra att Regeringen tar ansvar för flyktingsituationen och framhåller att det behövs en ny migrationsöverenskommelse:

"Vi har en akut situation där vi måste få ned trycket vid våra gränser. Därför behöver flera saker göras. Jag är beredd att föra nya samtal om att nå en ny migrationsuppgörelse. Det är en månad sedan den vi slöt sist. Den behöver komma på plats men mer behöver göras. Framför allt behöver vi få fram resultat så fort som möjligt", säger Anna Kinberg Batra.

Moderaterna har följande krav på regeringen:

1. Beslut om att Sverige strikt tillämpar Dublinförordningen:
• Den asylsökande som anländer hit från annat EU-land ska nekas inresa om man inte tidigare registrerats i EU:s gemensamma asylsystem.
• Den stora majoriteten kommer nekas inresa direkt och övriga, det vill säga de som registrerats, ska efter en s.k. Dublinprövning i regel hänvisas till första EU-land de anlände till.
• Förslaget innebär därmed att Sverige bättre skulle klara mottagandet och kunna ta ansvar för alla människor som redan är här.

2. Akuta åtgärder för att hantera bristen på sovplatser:
• Migrationsverket bedömer att det behövs 50 000 tältplatser i år men marktillgång och regler för bland annat bygglov gör att de inte räknar med att några tältplatser blir tillgängliga i år.
• Det kan inte vara så att byråkratin gör att människor måste sova ute. I Plan och Bygglagen finns föreskrifter om extraordinära situationer då krav på detaljplan och bygglov kan undantas tillfälligt. Lagen bör förtydligas så att även flyktingkris med akut bostadsbrist, som vi nu befinner oss i, räknas som extraordinär situation.

Debattinlägg i Borås Tidning idag

2015-11-20

(Klicka för läsbar storlek)Besök av EU-kommissionär Valdis Dombrovskis

2015-11-19

I morse hade Finansutskottet besök av vice ordföranden i EU-kommissionen, Valdis Dombrovskis, som informerade om aktuella EU-frågor. Det blev frågor om bland annat Euro-samarbetet, Storbritanniens krav för fortsatt EU-medlemskap, den aktuella migrationskrisen och en del annat.Självklart röstade jag nej till att avskaffa vårdnadsbidraget

2015-11-18

För en stund sedan röstade riksdagen om förslaget att avskaffa vårdnadsbidraget. Självklart röstade jag nej, i likhet med alla närvarande ledamöter från M, SD och KD.

Tyvärr vann socialisterna, i detta fall representerade av S, V, MP, C och Fp. Dessa fem partier tycker att politiker vet bättre än föräldrarna vad som är bäst för barnen. Beklämmande, inte minst för C och FP som påstår sig vara liberaler. Falsk varudeklaration säger jag.

Detta var andra gången vårdnadsbidraget avskaffas. Förra gången var 1995 när Bildt-regeringens uppskattade reform revs upp av den nya socialistiska majoriteten efter valet 1994. Men skam den som ger sig. Förr eller senare blir det tredje gången gillt med en ännu bättre reform än dagens vårdnadsbidrag och som ger ännu större valfrihet för föräldrar och barn.

Möte om det rörliga kulturarvets problem

2015-11-18

I går deltog jag vid en informationsträff om det rörliga kulturarvets problem. Anledningen till att jag var inbjuden var min riksdagsmotion i frågan.

Arrangörer var ett flertal olika organisationer som verkar för att bevara det rörliga kulturarvet, dvs tåg, flyg, båtar och fordon av äldre modell. Det de har gemensamt är problem med regelverk, avgifter, beskattning, tillstånd, certifieringar och rent allmänt konflikt mellan bevarandet av kulturarvet och dagens allt hårdare säkerhetskrav, miljökrav och andra regelverk.

Min egen slutsats är att det troligen behöver något slags portalparagraf i lagstiftningen som kräver hänsyn till äldre transportmedel för att det ska gå att bevara det rörliga kulturarvet och ha möjlighet att använda det trots att det inte uppfyller alla dagens regelverk. Och det är ju liksom själva poängen med att bevara gamla föremål.


I dag har jag försvarat vårdnadsbidraget i riksdagsdebatten

2015-11-18I dag deltog jag som siste talare i debatten om avskaffande av vårdnadsbidraget. Moderaternas huvudtalare, Tina Ghasemi från Socialförsäkringsutskottet, gjorde ett utmärkt framträdande i talarstolen och beskrev moderaternas linje på ett pedagogiskt sätt. Moderaternas linje att familjernas valfrihet väger tyngst bland argumenten kring vårdnadsbidraget vara eller inte vara, och påpekade att alla barn inte är lika och att familjer har olika behov. Det är sannolikt så att de 7.000 svenska familjer som använder vårdnadsbidraget håller med.

Själv argumenterade jag också för denna linje och nämnde även min egen riksdagsmotion om att utveckla vårdnadsbidraget i stället för att avveckla det. Huvuddragen i mitt eget anförande går att läsa här där jag även tar upp några av de punkter jag berörde i de efterföljande replikerna.

En stor majoritet av svenska folket är i de opinionsmätningar som gjorts för att vårdnadsbidraget ska vara kvar. Detta gäller även de som inte själv utnyttjar det - de tycker att de som vill också ska ha möjligheten. Men tyvärr kör riksdagen över svenska folket eftersom Folkpartiet och Centerpartiet allierat sig med vänstersidan och i dag kommer att rösta bort kommunernas möjlighet att erbjuda vårdnadsbidrag till sina invånare. Jag minns när diskussionerna en gång startade hur inte minst Centern och Miljöpartiet gick i spetsen för valfrihet i barnomsorgen, inte minst hemma i Marks kommun, vilket jag påpekade i debatten. I dag är det bara tre riksdagspartier som står upp för vårdnadsbidraget och familjernas valfrihet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Alla övriga fem partier tycker att politiker vet bättre än svenska familjer. Det är grunden ganska beklämmande, inte minst för partier som C och FP som ofta beskriver sig som liberala. Falsk varudeklaration skulle jag vilja påstå.

Moderaterna öppnar för samverkan om skärpt terrorlagstiftning

2015-11-16

Terrordåden i Paris aktualiserar återigen frågan om terrorhot kopplat till radikalisering i våra utanförskapsområden och mottagande av asylsökande. Enligt Göteborgsposten är Göteborg den stad i Europa som, i förhållande till folkmängd, producerat flest extremister till organisationer som al-Qaida och Islamiska staten! Det kommer också allt fler rapporter om misstänkta terrorister som tar sig till Europa tillsammans med flyktingar, och med tanke på det stora antalet asylsökande i Sverige just nu kan man iunte bortse från detta hot.

Redan i vintras (se tex bloggen 21 februari) föreslog moderaterna skärpt lagstiftning mot terrorism och radikalisering. I dag lämnar Anna Kinberg Batra och Beatrice Ask, ordförande i justitieutskottet, besked om att Moderaterna är beredda att agera tillsammans med regeringen för att komma snabbare framåt i arbetet med att skärpa den svenska terrorlagstiftningen.

De fruktansvärda terroristattackerna i Paris slår mot öppenheten och de värderingar som vårt samhälle bygger på. I en orolig omvärld, där hoten från våldsbejakande extremism och terrorism har ökat, måste samhället stå väl rustat för att möta dessa hot. Vi kan inte acceptera en utveckling i Sverige där samhället riskerar att stå handfallet inför ökande radikalisering och våldsbejakande extremism. Moderaterna har under året arbetat målmedvetet för att ta fram nya förslag som svarar upp mot utvecklingen. Regeringen arbetar också med delar av de lagskärpningar som kommer att krävas. Men arbetet har inte gått tillräckligt snabbt och det finns fortfarande flera frågetecken kvar. Till exempel när det gäller bättre förutsättningar för Säkerhetspolisens viktiga arbete. Flera delar behöver nu komma på plats så snart som möjligt:
• Terrorresor måste kriminaliseras.
• Polisen måste ges de resurser som krävs. Bland annat vill Moderaterna göra en särskild satsning på att Nationella insatsstyrkan ska kunna göra insatser på två eller flera platser i landet samtidigt.
• Säkerhetspolisen måste ges bättre verktyg för att kunna förhindra och bekämpa terrorbrott. Till exempel genom att ges möjlighet till signalspaning vid förundersökning samt hemlig dataavläsning.

"Vi måste försvara vår öppenhet, men samtidigt inte vara naiva kring den brutala terrorism som utgör ett hot mot såväl människor som samhällen. Moderaterna är nu beredda att agera tillsammans med regeringen för att komma framåt. Kampen mot terrorism är viktigare än partigränser", säger Kinberg Batra.

Samtal om statsbudget och migration med Skellefteåmoderaterna

2015-11-16

Dagen avslutades med att jag besökte Skellefteå-moderaternas gruppmöte i kommunstyrelserummet i Kommunhuset, och berättade om moderaternas ekonomiska politik och vår nya migrationspolitik. Det blev många frågor och ett bra samtal. Sedan satt jag kvar och lyssnade när man diskuterade kommunala frågor. Andre vice ordförande i kommunstyrelsen och oppositionsledare är Andreas Löwenhöök (M) som höll i mötet.Besök på Skellefteå Bryggeri

2015-11-16

Jag besökte också Skellefteå Bryggeri, ett microbryggeri i nybyggda lokaler vid stranden av Skellefteälven, mitt inne i stan. Detta bryggeri är ytterligare ett bolag som drivs av Petter Mikaelsson. Det blev en del samtal kring regelverken kring gårdsförsäljning av alkohol och regelverken i övrigt. Microbryggerier skulle kunna bli ytterligare en intressant turistattraktion om man kunde erbjuda provsmakning och direktförsäljning av produkter till besökarna. Vår alkohollagstiftning är gammalmodig och måste förändras, vilket jag motionerat om ett flertal gånger i riksdagen.

Entreprenören Petter Mikaelsson

Besök på NoPlanB i Skellefteå

2015-11-16Idag besökte jag, tillsammans med Skellefteås oppositionsledare, Andreas Löwenhöök (M) (näst längst till vänster på högra bilden), entreprenörsskolan No Plan B i Skellefteå. Det är en helt privatfinansierad utbildning i entreprenörskap. Just nu går sex handplockade elever denna spetsutbildning, och de finansierar sina studier själva utan studiemedel. Man kombinerar arbete och utbildning på drygt heltid, ofta tolv timmar om dagen. Utbildningen pågår i ett år och efter slutförd utbildning erbjuds de bästa eleverna att bli delägare i ett företag och efterhand med egen arbetsinsats bli majoritetsägare. Anordnare av utbildningen är några entreprenörer, bland annat Petter Mikaelsson (längst till höger), som driver ett antal företag, och som ser en affärsmöjlighet i att utveckla unga entreprenörer som sedan kan driva och utveckla något av koncernens nyförvärvade företag.

"Moderaternas förslag strider inte mot FN:s flyktingkonvention"

2015-11-15

I kvällens Agenda i SVT intervjuas folkrättsexperten Morten Kjaerum, chef för Raoul Wallenberg institutet. Han menar att Sverige inte skulle bryta mot FN:s flyktingkonvention om flyktingar enligt moderaternas förslag kulle tillbakavisas till länder som Danmark. "Nej det gör Sverige inte. Flyktingkonventionen handlar om riktiga människor och om att inte skicka tillbaka människor till länder där krig och konflikt pågår. Gör man inte det så strider man inte mot flyktingkonventionen" säger han.

Morten Kjaerum menar att om asylsökande inte riskerar sina liv i det landet de kommit från innan Sverige så finns inga förbud för att de hänvisas tillbaka dit. "Det är det första trygga landet som är ansvarigt för asyl, det är Danmark, Tyskland eller andra trygga länder."//"Det är klart att om en person kommer med ett tåg från Danmark och har stoppat på den första stationen i Sverige så är det klart att personen varit i Danmark. Det är bevis nog för att det landet kan bli ansvarigt.".

Så var det alltså med kritiken från advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg och andra självutnämnda "experter". Min känsla är att det ligger mer politik än juridik i deras sågning av moderaternas förslag.

Intressant är också att justitieminister Morgan Johansson börjar svänga i frågan. Förra veckan sågade han moderaternas förslag, nu är han mindre kritisk och säger att han inte "låser sig för något". Min tro är att han inser realiteterna. Det finns bara en lösning på det akuta läget idag och det är att minska asyltrycket på Sverige och tvinga andra länder att ta sin del av ansvaret. Och det kommer inte att ske utan att Sverige sätter ned foten mycket tydligt. Och hur skulle det gå till på annat sätt än det förslag moderaternas presenterat?

Dagens citat i Borås Tidning

2015-11-14

Jag står för dagens citat på debattsidan i Borås Tidning, hämtat från min radiodebatt med min riksdagskollega Petter Löberg (S) i Radio Sjuhärad i onsdags:Petter Löberg kritiserade ju min åsikt att asylrätten inte nödvändigtvis innebär att man i strid med Dublinförordningen kan resa genom en hel rad säkra länder i Europa utan registrering för att slutligen söka asyl i Sverige.

Jag påpekade att Löbergs uttalanden inte riktigt stämmer med det som statsministern och justitieministern sagt den senaste veckan. Och redan dagen efter vår debatt citerades justitieminister Morgan Johansson (S) i Aftonbladet där han säger detsamma som jag gjorde i radiodebatten:


Jag konstaterar att jag är mer överens med vår justitieminister Morgan Johansson (S) än med min lokale riksdagskollega Petter Löberg (S). Men herrarna får väl reda ut internt vad deras S-parti egentligen tycker i frågan.

Idag måste vi stå upp för Europas demokrati och värderingar

2015-11-14

Ännu en gång angrips Europa för sin öppenhet, demokrati och yttrandefrihet, och för att vi står upp mot extremistiska krafter som inte tål vårt sätt att leva. Nu går våra tankar till alla drabbade i Frankrike, och det är just nu vi extra tydligt måste stå upp för grundläggande västerländska värderingar.

Men det är också nu, när de enkla lösningarna sprids i samhällsdebatten, som det är viktigt att påminna om att de allra flesta av dem som tar sig från oroliga länder till Europa idag faktiskt gör det för att komma bort från extremismen. Alla de som kommit till Sverige och resten av Europa genom åren för att de vill bli en del av vårt demokratiska samhälle förtjänar respekt som individer och måste slippa att kollektivt stämplas som potentiella terrorister på grund av sitt ursprung.

Kollektiv skuldbeläggning går inte ihop med demokratiska värderingar.

Samtidigt får vi inte vara naiva. Det finns enligt Säpo relativt många individer i Sverige som inte respekterar våra lagar och värderingar och som aktivt verkar för ett helt annat samhällssystem genom att delta i terrorhandlingar eller strida för terrorgrupper utomlands, eller genom att ha misstänkt beredskap för angrepp även mot det svenska samhället. Det finns ytterligare många som aktivt stödjer detta, exempelvis på sociala medier, eller som försöker rekrytera människor i Sverige till extrema grupper. Detta har inte nödvändigtvis koppling till flyktingströmmarna till Sverige i dagsläget, utan så här har det sett ut ganska länge. Samtidigt kommer uppgifter idag om att en av terroristerna som dödades i Paris tagit sig in i EU via flyktingströmmarna till Grekland, så risken att terrorister blandar sig med flyktingar ska inte underskattas. Men radikalisering och rekrytering underlättas självklart också genom våra växande utanförskapsområden, och det har i sin tur självklart en koppling till en ganska extrem migrationspolitik i Sverige de senaste decennierna, en politik som medfört att integrationen inte haft en rimlig chans att fungera.

Samtidigt är denna typ av hot inget Sverige klarar att hantera ensamma. De terrorister som en gång lyckats ta sig in i EU rör sig ju sedan relativt fritt mellan våra länder. Det är därför detta är en fråga som måste hanteras gemensamt inom EU genom exempelvis polissamarbete och underrättelsesamarbete. Jag tror dessutom fortfarande att skärpta gränskontroller även inom EU inte bara skulle skapa bättre ordning i asylmottagandet utan även skulle kunna försvåra tillvaron för såväl terrorister som smugglare, kriminella nätverk och flyktingsmugglare. Det skulle bli som ett filter som fångar upp sådant även inom EU. Det borde gå att hitta en rimlig lösning som är enkel att hantera i vardagen för alla EU-medborgare med legitimation, men som försvårar verksamheten påtagligt för övriga. I längden tror jag faktiskt detta är enda sättet att försvara öppenheten i Europa.

Gränskontroller räcker sannolikt inte

2015-11-13

I dag presenterade Migrationsverket återigen siffror över antalet asylsökande. Den senaste veckan har det handlat om nya rekordnivåer, 10.175 personer på sju dagar (per i går). Så här ser siffrorna ut:
Gränskontrollerna som infördes i går var som sagt ett bra och viktigt beslut för att skapa ordning vid våra gränser och få kontroll över vem som kommer till vårt land. I vilken mån det kommer att bidra till en jämnare fördelning av asylsökande över länderna i EU och därmed minska trycket mot Sverige är däremot mer tveksamt. Gränskontrollerna borde naturligtvis kombinerats med ytterligare åtgärder, tex mitt och moderaternas förslag att avvisa asylsökande som kommer från annat säkert EU-land. Först då kan Sverige få kontroll över situationen och klara ett värdigt mottagande av alla dem som redan kommit hit. Just nu blir läget allt mer kaotiskt i takt med att antalet asylsökande ökar. Nu varnar Migrationsverket för att vuxna ensamkommande män kan tvingas övernatta utomhus - boendeplatserna är helt slut.

Nu öppnar över justitieminister Morgan Johansson (S) för "ytterligare åtgärder". I en intervju i Aftonbladet säger han bland annat att "Vi gjorde en överenskommelse för ett par veckor sedan. Sedan dess har antalet flyktingar fortsatt att öka och ligger nu på ännu högre, historiska nivåer. Var och en som ser det, och ser hur det ser ut i våra system, förstår att det inte kan vara slut här. Vi måste vidta nya åtgärder."

Enligt regeringen är syftet med de tillfälliga gränskontrollerna inte att hindra folk att söka asyl i Sverige, utan att ha kontroll över vilka som kommer. Men trots att flyktingar utan giltiga id–handlingar inte får komma ombord på färjor till Tyskland bryter inte det mot asylrätten, enligt Morgan Johansson. "Man kan faktiskt söka asyl i Tyskland, man kan söka asyl i Danmark. Europa är större än bara Sverige när det gäller asylansökningar" säger ministern till TT.

Och med det självklara synsättet ligger det nära till hands att ta fasta just på förslaget om att avvisa alla asylsökande som kommer direkt från ett annat tryggt EU-land - som exempelvis Tyskland eller Danmark.

Regeringens (och Alliansens) extra ändringsbudget för 2015

2015-11-13

I dag fick jag regeringens extra ändringsbudget för 2015 på mitt bord, den som finansministern översiktligt beskrev vid sitt besök i Finansutskottet igår. Normalt lägger regeringen en höstbudget för den kommande året och följer upp den med en vårändringsbudget våren efter. Men regeringen får lägga extra ändringsbudgetar om det finns särskilda skäl.

Att en regering lägger en extra ändringsbudget är mycket ovanligt men inte helt unikt. Det hände exempelvis senast under finanskrisen, när Alliansregeringen lade en extra ändringsbudget för att bland annat stärka kommunsektorn i ett mycket allvarligt läge. Denna gång är det antalet asylsökande som skapat behov för en förändrad statsbudget.

Satsningarna i den extra ändringsbudgeten bygger på den migrationsöverenskommelse som Alliansen och regeringen gjorde nyligen, och det är givetvis en styrka i en allvarlig situation att det finns ett brett politiskt stöd i riksdagen för politiken.

Den viktigaste förändringen är ett extra stöd på 9,8 miljarder kronor till kommunerna för att kunna hantera den ökande mängden asylsökande och nyanlända. Utöver detta får Migrationsverket en knapp miljard extra för ökande ersättningar och boendekostnader och civilsamhället får 200 miljoner extra för att stärka integrationen och insatser under asyltiden. (Idrotten får 20 miljoner, folkbildningen får 75 miljoner och den ideella sektorn 105 miljoner, varav trossamfunden enligt förslaget ska få "minst 10 miljoner" för sitt arbete med mottagning av nyanlända).

Totalt avser ändringsbudgeten 11 miljarder extra för att hantera migrationen. Pengarna ska betalas ut redan i år, men är avsedda att användas under både 2015 och 2016. Staten finansierar denna extrasatsning genom att öka statsskulden.

När det gäller kommunerna i Sjuhärad uppger Borås Tidning att Borås får drygt 80 miljoner, Ulricehamn 30 miljoner, Svenljunga 27 miljoner, Mark 26 miljoner, Tranemo 14,6 miljoner, Herrljunga 5 miljoner och Bollebygd 1,4 miljoner.

Stödet till kommunerna är viktiga och helt nödvändiga. Däremot kan man fundera över hur pengarna fördelas. Tanken är nämligen att fördelningen mellan kommunerna ska ske efter hur många mottagna asylansökande det finns i kommunen i förhållande till kommunens folkmängd. Dessutom får man olika summor för vuxna respektive barn. Fördelningen beräknas dessutom på kända siffror, men läget förändras ju hela tiden. Pengarna är ju dessutom tänkta att täcka kostnader nästa år, och man kan ju omöjligt veta idag hur fördelningen av nyanlända ser ut om ett år. Det lär därmed bli svårt att göra en matematiskt rättvis fördelning.

Ett annat problem är att en del kommuner har ett formellt ansvar för exempelvis ensamkommande barn och ungdomar, men placerar dem i ett boende i en annan kommun. I detta fall ansvarar vistelsekommunen (där boendet finns) för barnens skolgång, medan den ansvariga kommunen får hela statsbidraget. Pengarna borde naturligtvis följa barnen, men alla kommuner hanterar det uppenbarligen inte så. Under föredragningen i finansutskottet sade finansministern att man uppmärksammat dessa problem och "tänker följa detta". Hur det rent praktiskt ska gå till kunde hon dock inte svara på.

Tidigare inlägg finns samlade i bloggarkivet