Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!
Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006.Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt!

Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Åren 2002 till 2006 var jag gruppledare för moderaterna och för den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010 och 2014. Jag är idag ledamot av Finansutskottet. Tidigare mandatperioder har jag varit aktiv i Arbetsmarknadsutskottet, Socialförsäkringsutskottet och Utbildningsutskottet.

Frågor som rör företagande, arbete och utbildning är centrala för mitt politiska engagemang, liksom familjepolitik, försvarsfrågor, skatter, migrationspolitik och miljö-, energi- och djurskyddsfrågor. Samt ordning och reda i statens finanser! Du hittar det mesta om mig och mitt riksdagsarbete via länkarna överst på sidan. På bloggen kommenterar jag rikspolitiken, riksdagsarbetet och en hel del annat. Jag finns även på instagram, twitter och facebook.


I bloggarkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden.
Totalt 6.498 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 15/6 2015)
Upplevd orättvisa göder främlingsfientlighet

2015-07-27

Läser att Migrationsverket och Landstinget i Kalmar Län startat ett gemensamt projekt där man erbjuder alla asylsökande gratis busskort som gäller i hela länet. Syftet är att underlätta integrationen.

I sak ar det givetvis bra att försöka förbättra integrationen, även om man i och för sig kan ifrågasätta om våra begränsade resurser för integrationssatsningar verkligen ska läggas på personer som inte ens vet om de kommer att få sin asylansökan beviljad? Rimligare vore väl i så fall att satsa på dem som beviljats uppehållstillstånd?

Men den viktigaste frågan är hur man kan komma på en så tydligt diskriminerande ide som att erbjuda alla asylsökande gratis busskort, medan alla andra inånare i Kalmar Län måste betala sina busskort själva? De tvingas nu dessutom betala kostnaden för den subvention landstinget erbjuder Migrationsverket via sin landstingsskatt och Migrationsverkets del av kostnaden via sin övriga skatt. Det måste rimligen uppfattas som extremt orättvist att på detta sätt gynna en grupp på alla andras bekostnad? Man undrar ju också om det verkligen inte finns någon enda utsatt grupp i övrigt i Kalmar Län som har minst lika stort behov av gratis busskort?

Migrationsverket och Kalmar Läns Landsting har lyckats med konststycket att skapa ännu en grund för en växande främlingsfientlighet. Vilket i sig kan bli ett stort hinder för en bättre integration.

Låt Konstitutionsutskottet avgöra

2015-07-24

Det är fascinerande att se hur ledarsidor, politiska kommentatorer och politiker diskuterar huruvida min KU-anmälan av statsministern varit befogad eller inte. För egen del har jag bara en sak att säga, och det är att KU måste få gora sin granskning i lugn och ro och avgora saken.

Jag kan dock konstatera att jag under de senaste åtta åren upplevt ett stort antal betydligt mer tveksamma KU-anmälningar än denna, och som jurist till yrket skulle jag aldrig lämna in en KU-anmälan om jag inte ansåg att den var befogad.

Sommar i trädgården

2015-07-23Sommar i trädgården

2015-07-22Stort mediaintresse kring min KU-anmälan av statsministern

2015-07-19

Man kan ju inte klaga på mediegenomslaget av min KU-anmälan av statsministern. Förutom en intervju med TT (nedan) som sedan spridits över landet blev jag intervjuad av ett stort antal tidningar, radio och TV. Och så fick jag "dagens citat" i Borås Tidning.

Här några länkar till media som uppmärksammar saken:

Radio/TV:

Sveriges Radio/Ekot (Både på webben och i Dagens Ekos radiosändningar)
SVT Nyheter + SVT TextTV
Rapport (Kl 18 och 19.30. Ca 6 minuter in i sändningen)
Aktuellt (Kl 21.00, första inslaget i sändningen)
Sveriges Radio Sjuhärad

Övrig media:

Svenska Dagbladet
Dagens Nyheter
TT
Borås Tidning
Norrbottens-Kuriren
Metro
Aftonbladet, nätupplagan
Aftonbladet, papperstidningen
Expressen
Folkbladet
Södermanlands Nyheter
Norrköpings Tidningar
Corren.se
Nya Lidköpings-Tidningen
Västerviks-Tidningen
Smålands-Posten
ATL
Sydsvenskan
Helsingborgs Dagblad
UNT
Eskilstuna-Kuriren
GT
Göteborgs-Posten
Norra Skåne
Nyheter24
Allehanda.se (ledare)
Nyhetsbyrån Finwire
Omni.se
8 sidor
Newsfee.com
News55

Även Gefle Dagblad, Kvälls-Posten mfl uppmärksammar saken med nyhetsartiklar eller på ledarplats, liksom en mängd mindre tidningar och nyhetsbyråer.

TextTV om min KU-anmälan av statsministern

2015-07-19Jag KU-anmäler statsminister Stefan Löfvén

2015-07-19

I morgon lämnar jag in en KU-anmälan mot statsminister Stefan Löfvén (S). Bakgrunden är hans hantering av vem som ska vara hans ställföreträdare i situationer då han själv inte kan leda regeringens arbete (se gårdagens blogginlägg).

Regeringsformen 6 kap 10§ är formulerad så här: "Statsministern kan bland de övriga statsråden utse någon att i egenskap av ställföreträdare vid förhinder för statsministern fullgöra hans eller hennes uppgifter. Har någon ställföreträdare inte utsetts eller har också ställföreträdaren förhinder, fullgörs statsministerns uppgifter i stället av den av de tjänstgörande statsråden som har varit statsråd längst tid. Om två eller flera har varit statsråd lika länge, har den äldste av dem företräde."

Stefan Löfvén har ända sedan regeringsbildningen officiellt benämnt Åsa Romson (MP) som "vice statsminister", vilket även framgår på regeringens hemsida (bilden tv).

Samtidigt har han tydligen internt gjort klart att det är uteslutet att Åsa Romson skulle få leda regeringens arbete, och därför inofficiellt utsett en annan vice statsminister, normalt Margot Wallström (S), som med ålderns rätt ska vara hans ställföreträdare vid behov. Detta har han gjort utan att berätta det för vare sig riksdagen eller svenska folket. Det är oacceptabelt.

Alla tidigare regeringar - såväl socialdemokratiska som borgerliga - har tillämpat som praxis att den som utses till vice statsminister också är den som formellt utsetts till statsministerns ställföreträdare enligt Regeringsformen. Om Stefan Löfvén vill förändra denna praxis borde han ha klargjort detta tydligt för riksdagen och svenska folket. Ett land måste ha ordning på vem som ansvarar för regeringens arbete om statsministern blir sjuk eller är frånvarande, eller om det inträffar ett allvarligt krisläge. Både medborgarna och omvärlden måste veta vad som gäller. Man kan inte ha en inofficiell och en officiell vice statsminister samtidigt. Stefan Löfvén har på detta sätt fört både väljarna och riksdagen bakom ljuset.

I morgon kommer jag därför att lämna in denna KU-anmälan till Konstitutionsutskottet där jag begär att frågan granskas. Bland annat behöver några saker klarläggas:

* På vilken grund benämns Åsa Romson ”vice statsminister”?
* Varför tydliggjordes det inte för allmänheten redan när regeringen tillträdde att Åsa Romson inte är statsministerns särskilda ställföreträdare, trots att hon benämns ”vice statsminister”?
* Varför har inte Åsa Romson utsetts till statsministerns ställföreträdare med stöd av RF 6 kap. 10 § 1 meningen?
* Finns det fler statsrättsliga begrepp utöver ”vice statsminister” som statsministern har gett en annan innebörd än den vedertagna?

Vem är Sveriges vice statsminister?

2015-07-18

I dag bekräftas det att Dagens Nyheter hade rätt när det gäller vem som egentligen är vice statsminister. Och nu känns det som om man bor i en bananrepublik. Nyheten kändes först så osannolik att man knappt trodde det var sant - men det var det.

Statsminister Stefan Löfvén har alltså officiellt utsett MP-språkröret Åsa Romson till "vice statsminister", vilket var tydligt när han tillkännagav sin ministerlista i samband med regeringsbildningen. Uppgifterna finns även på regeringens hemsida. Samtidigt har han alltså så lågt förtroende för Åsa Romson att han har utsett en "inofficiell" vice statsminister i form av Margot Wallström som är den som på riktigt ska ta över regeringsansvaret vid statsministerns bortovaro. Detta är inget han har berättat om vare sig för Sveriges riksdag eller för svenska folket.

Att utse en vice statsminister officiellt samtidigt som man har en annan inofficiellt som ingen känner till påminner väldigt mycket om hur man agerar i en bananrepublik. Det är så sanslöst att man knappt tror det är sant.En stark människa och industriprofil har lämnat oss

2015-07-18

Läser i Borås Tidning att Ivan Ludvigsson avlidit. För mig kommer han alltid att vara en stark symbol för både svensk textilindustri, men också för engagemang för Kinna och Marks kommun, och för svensk industri i allmänhet. Ivan var en av de sista ännu levande starka traditionella industrialisterna.

Redan när jag började med kommunpolitik i Mark fick jag snabbt klart för mig att Ivan var en stark kraft i näringslivsfrågorna trots sin redan då aktningsvärd ålder. Och efter att jag blivit invald i riksdagen hörde Ivan av sig med jämna mellan rum, ofta med ett enda mycket kort meddelande på telefonsvararen - "Ring mig". Det var liksom underförstått att jag visste att det vad han och var jag skulle nå honom. Många telefonsamtal har det blivit.

Under mina nio år som riksdagsledamot har jag också haft ett antal möten med Ivan, både på hans kontor och över en lunch där vi pratat om näringslivsfrågor i allmänhet och näringslivet i Mark i synnerhet. Han var en bestämd man med starka åsikter, och även om han alltid var tydlig med att han var medlem i moderaterna så var han mycket frispråkig när han tyckte något var fel. Han var en man värd att lyssna på, och samhällsdebatten blir lite fattigare utan Ivan.

Det Ivan Ludvigsson uträttat för svensk textilindustri går inte att överskatta. Han arbetade ända in i det sista, och det är liksom ett ödets ironi att han, vid 87 års ålder, tydligen omkom vid en drunkningsolycka och inte av sjukdom. Han var en aktiv man, ända in i det sista. Jag kommer att minnas Ivan med värme och skickar en varm tanke till hans familj som jag vet kommer att förvalta hans livsverk, AB Ludvig Svensson, på bästa sätt.

Regelverken för "ensamkommande barn" måste förändras snarast

2015-07-15

Dagens mest omdiskuterade nyhet har givetvis varit den att antalet ensamkommande barn växer så mycket att Migrationsverket för första gången kommer att använda en tidigare aldrig använd lag som innebär att alla kommuner tvingas ta emot fler ensamkommande barn,även de kommuner som redan skrivit avtal om mottagande.

Som jag berättade på bloggen den 4 juli tog Sverige 2014 emot 29% av alla ensamkommande som tar sig till EU. Och under första halvåret i år anlände 4.544 "ensamkommande barn", nästan dubbelt så många som under samma period i fjol. Många av dessa kommer till Sverige med hjälp av flyktingsmugglare som vet mycket väl i vilka länder det är enklast för "ensamkommande barn" att få stanna.

Att jag sätter "ensamkommande barn" inom citationstecken beror givetvis på att den svenska åldersbestämningen lämnar mycket övrigt att önska. I länder där man gjort noggrannare ålderskontroller (tex Danmark) visade det sig att majoriteten av "barnen" var över 18 år. Med tanke på att Sverige har särksilt generösa regler just för asylsökande under 18 år så är det givetvis av extra stort intresse att utge sig för att vara yngre än man är. Varje "barn" som egentligen är vuxet tar av samhällets begränsade resurser för att hjälpa dem som verkligen är barn. Många av dessa barn och ungdomar som beviljas asyl är dessutom "ankarbarn" och tar sedan hit sina föräldrar och syskon som anhöriginvandrare - utan att några som helst försörjningskrav ställs. Detta med "ankarbarn" bekräftas av Migrationsverket i det pressmeddelande jag skrev om den 4 juli:

"Sverige har under flera år fått rollen som allt mer primärt mottagar­land för asylsökande ensamkommande barn. Våra mottagningsvillkor, utbildningssystem och nivå på arbetslöshet är alla viktiga faktorer för att barnen ofta väljer Sverige. Att vi har en förhållandevis generös praxis i ensamkommande barnärenden påverkar också, då barnen inte sällan blir den första ankomsten i en familjemigration", sade Helena Carlestam i Migrationsverkets pressmeddelande den 2 juli.

Redan före den nya uppräkningen av prognoserna uppgår kostnaderna för att ta emot dessa "ensamkommande barn" till runt 8 miljarder (!) bara i år. Det är dessutom som framgår av dagens besked i stort sett omöjligt att hitta boendeplatser till alla och det kommer att medföra en enorm belastning på kommunernas socialtjänst att hantera Migrationsverkets nya beslut.

Gränsen för svensk naivitet i migrationspolitiken är passerad för länge sedan. Och regelverken kring de "ensamkommande barnen" är kanske det tydligaste tecknet av alla på en naiv politik. Vi kan givetvis inte ha regelverk som avviker alltför mycket från andra länder, då blir situationen till slut fullständigt ohållbar för våra kommuner, liksom för Migrationsverket. Nu krävs konkreta åtgärder, dels för att markera för flyktingsmugglarna att Sverige har likvärdiga regler med övriga EU-länder, dels för att hantera dagens mycket ansträngda situation. Minst fem saker bör göras snarast:

- inför kraftigt skärpt ålderskontroll o id-kontroll
- inför försörjningskrav vid ALL anhöriginvandring för att motverka att barn används som "ankare"
- överväg ett slopande av de särskilt generösa asylreglerna för ensamkommande barn
- inför mindre kostsamma boenden för ensamkommande barn enligt moderaternas förslag
- inför tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta enligt moderaternas förslag

Förtroendet för regeringen det lägsta som uppmätts sedan 1997

2015-07-15

Nästan hälften av väljarna tycker att regeringen gör ett dåligt jobb, enligt en ny opinionsmätning från Skop som redovisas i Dagens Industri. 47 procent av de tillfrågade ansåg att regeringen gör ett ganska eller mycket dåligt jobb, medan 27 procent gav betyget ganska eller mycket bra. Skillnaden, som även kallas "förtroendebalansen" är minus 20. Den har inte varit så svag sedan maj 1997 (även då med s-regering)! Raset sedan i februari/mars i år är kraftigt, då var siffran minus 7.

Förtroendet för en alternativ Alliansregering är betydligt större, +11. Dock en nedgång sedan i februari/mars då den var +15. Skops analytiker tror att diskussionen kring Decemberöverenskommelsen kan vara en förklaring. Det låter sannolikt, men återigen - alla som tycker decemberöverenskommelsen är fel är välkomna att föreslå ett bättre alternativ. Jag ser inget annat än möjligen ett extraval. Det lär dock rimligen dröja. Moderaterna har exempelvis sin partistämma i höst och då ska beslut tas om vår nya politik på flera områden. Enligt min bedömning kan extraval knappast hållas förrän tidigast 2016. Om inte Löfvéns svaga och impopulära regering avgår innan dess förståss.

Båttur med Isa af Lygnern

2015-07-14Ångbåten Isa trafikerade sjön Lygnern under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, då hon gick i linjetrafik mellan Sätila och Fjärås för att frakta tyger från förläggargårdarna i trakten till Göteborg, via Fjärås station på Västkustbanan. Dagens Isa är en helt nybyggd båt med elmotor (Lygnern är vattentäkt för såväl Sätila som Fjärås och Kungsbacka, varför man inte tillåter stora dieseldrivna fartyg på sjön). Isa går idag på turer runt Lygnern, och kan även chartras i sin helhet för mindre sällskap. I dag tog vi en kortare tur med Isa i Lygners östra del.Isa avgår från Sätilas imponerande brygga, den sägs vara norra europas längsta brygga helt byggd i ek. Turen går förbi Ramhultafallet, Västsveriges största vattenfall med 64 meters fallhöjd. Fotot ger inte fallet rättvisa, man ser bara den nedre delen av fallet, mer än dubbelt så mycket finns längre upp i skogen. Men när man ser de små människorna som skymtar i skogen förstår man ändå lite av hur stort fallet är. Tyvärr är det inte säsong för vattenfall just nu, men på våren är det imponerande. Mitt i fallet gick tidigare gränsen mellan Sverige och Danmark. Gränsen fortsatte sedan upp till oss i Ubbhult långt uppe på höjderna norr om Lygnern och delade byn på mitten.Strax borton Ramhultafallet finns Lygnerns enda fyr, ett privat bygge för att hedra Isa. Och fyren är igång!

Halvtid i allsvenskan

2015-07-13

I dag spelades de sista matcherna i omgång 15 av allsvenskan, och så här ser tabellen ut i halvtid. Västsvenskt i topp. Elfsborg är glädjande nog seriens målfarligaste lag. Tabellen är i övrigt väldigt utdragen, i princip är det väl bara de första sex lagen som har en rimlig chans att slåss om medaljerna. Men det skiljer åtta poäng mellan de första lagen. Det är mycket att ta igen för Malmö eller AIK. Årets viktigaste match kan bli den i höst mellan Elfsborg och Göteborg på Borås Arena den 24 september, tredje omgången från slutet. Kanske blir det den som avgör var guldet hamnar?

Samtidigt med allsvenskan ska flera av topplagen också klara av spel i Europa. För Elfsborgs del är första hindret avklarat, Lahti från Finland. Nästa lag att möta i dubbelmöte är danska Randers.Rekordstor isutbredning runt Antarktis senaste vintern

2015-07-13Varje gång jag luftar min kritiska inställning till i mitt tycke överdrivna klimatlarm får jag ett antal påhopp från klimatalarmister som försöker förminska både mig själv och mina källor. Så även denna gång. Bland annat från personer som tvärsäkert påstår att "isen ju smälter i snabb takt runt våra poler" och att vi ju "har har rekordlite is runt både Nordpolen och Sydpolen". Jag tog därför fram denna artikel från Nasa om vinterisens utbredning förra året. Det var nämligen den största isutbredning som uppmätts sedan satellitmätningarna började i slutet av 1970-talet. Det har med andra ord inte varit så mycket is runt Antarktis på 35 år.

Hur är det då runt Nordpolen? Ja, hur den omtalade sommarisens utbredning kommer att se ut under sitt minimum i slutet av denna sommar får vi avvakta och se. Men på denna interaktiva sida hos NSIDC kan man själv jämföra isutbredningen runt såväl Antarktis som Arktis under olika år med genomsnittet. Årets isutbredning runt Arktis var ovanligt liten under vintern, periodvis under standardavvikelsen för de senaste 30 åren, medan sommarisen faktiskt hittills är betydligt mer utbredd än de senaste åren. Man kan också se hur Nasas bild av insen runt Antarktis bekräftas, 2015 års kurva ligger över samtliga övriga år i figuren.

Man kan alltså konstatera att samtidigt som isutbredningen runt Arktis ligger under genomsnittet för de senaste 30 åren så var isutbredningen runt Antarktis rekordstor den senaste vintern.

Regeringen lurar pensionärerna

2015-07-13

Denna debattartikel hade jag i Borås Tidning i lördags. (Klicka för läsvänlig storlek).
Är jorden på väg mot en ny mini-istid redan i närtid?

2015-07-12

Varmare klimat - eller kanske en ny "liten" istid? Inte vet man vad man ska tro när man läser artiklarna i Dagens Nyheter eller i Expressen (klicka på bilden nedan) och i flera andra svenska medier. DN-artikeln hänvisar även till en motsvarande artikel i brittiska The Independent.Av artiklarna framgår att forskare menar att vi med 97% säkerhet (!) går mot en kallare period i närtid på grund av minskad solaktivitet. Forskarna, som arbetar på The Met Office, Storbritanniens motsvarighet till SMHI, har genom en ny och mer exakt analysmodell klarat av att förutsäga solens cykler bättre än vad de har kunnat göra tidigare. Enligt modellen kommer solens aktivitet att minska med 60 procent mellan 2030 och 2040. Förra gången detta hände drabbades vi av "den lilla istiden" mellan 1645 och 1715. Om historien upprepar sig återstår att se.

Solforskaren Pål Brekke vid Norskt rymdcenter i Oslo har svårt att säga hur stor risk det är för en ny miniistid. Däremot tycker han att framtiden är intressant, eftersom det kan ge tydligare svar på hur stor inverkan solen har på klimatet jämfört med växthusutvecklingen. "Det ska bli intressant att se vem som vinner" säger han.

En sak är i vart fall uppenbar - forskarna är definitivt inte överens vare sig om hur jordens framtida klimat kommer att utvecklas, eller vilka faktorer som är mest betydelsefulla för klimatets förändringar, solaktiviteten eller växthusgaserna. Den som hävdar total enighet i forskarvärlden har helt enkelt fel.

DI har rätt - Moderaterna måste visa ledarskap i migrationsfrågan

2015-07-10Dagens Industris ledare idag är mycket tänkvärd. (Klicka ovan för att läsa). Och jag instämmer i analysen. Som jag ofta sagt tidigare är det nog bara Moderaterna som kan utforma en migrations och integrationspolitik som är både human och ansvarsfull samtidigt. Och jag tror egentligen det är det väljarna efterfrågar. SD har förvisso varit duktiga på att identifiera problem (både verkliga och ett och annat påhittat) kopplade till migration och integration. Och väljarnas stöd till SD är defintitivt en rop på förändring. Men jag tror däremot inte de flesta väljare egentligen köper SD:s lösningar. Kan Moderaterna formulera en komplett politik för en av våra största samhällsutmaningar kommer det inte bara att vara bra för Sverige utan också att belönas i nästa val. Vi har börjat arbetet att utforma en ny politik och en hel del bra förslag har presenterats. Men min åsikt är att det behövs ytterligare en del.

I artikeln kritiseras Moderata Ungdomsförbundet för att vara "aningslösa". Lite ligger det tyvärr i det. Ibland är det svårt att höra skillnaden mellan MUF, Ung Vänster och Grön Ungdom när man talar om helt öppna gränser och fri invandring (Även om MUF för all del kombinerar detta med att samtidigt föreslå en del andra reformer vilket inte alltid framgår i debatten). Men alla i MUF tycker samtidigt inte lika. Många ställer upp på partiets linje, exempelvis ledningen för MUF i Göteborg. Du missade väl inte deras slutreplik i Svenska Dagbladet igår? ”Fri invandring en utopi som inte fungerar”

Läs också Europaparlamentariker Gunnar Hökmarks kloka inlägg i debatten 30/6: "Vi måste kunna diskutera invandringen".

Det rör på sig inom moderaterna i migrationsfrågan och det är precis som det måste vara om man som parti säger sig både vilja lyssna på medborgarna och finna lösningar på samhällsproblem. Var jag själv står i denna debatt är väl numera väl känt.

Nobelpristagare i fysik avfärdar hotet från global uppvärmning

2015-07-09Ivar Giaever är en norsk-amerikansk fysiker och nobelpristagare i fysik. Han är bland annat ledamot av American Physical Society och utländsk ledamot av den Kungliga Svenska Ingenjörsvetenskapsakademien.

Av en rykande färsk artikel i Fox news framgår att Ivar Giaever avfärdar hotet från den påstådda globala uppvärmningen. “I would say that basically global warming is a non-problem”.

Giaever anser också att teorierna om global uppvärmning har blivit en religion som inte får diskuteras, ungefär som katolska kyrkan... “Global warming really has become a new religion,” Giaever said. “Because you cannot discuss it. It’s not proper. It is like the Catholic Church.”

Uttalandet är intressant eftersom det emellanåt påstås att forskarvärlden är helt enig i klimatfrågan. Detta är ett exempel av många på att så inte är fallet.

Markbladet citerar mig om regeringens försiktiga tiggeriutspel

2015-07-08Kloka ord från ledningen för MUF Göteborg

2015-07-06

Moderata Ungdomsförbundet har länge haft stämmobeslut om att verka för öppna gränser och fri invandring, vilket många av oss andra moderater reagerat starkt emot. Det är helt enkelt en naiv och orealistisk linje om vi samtidigt menar allvar med att alla som bor i Sverige ska ha en rimlig levnadsstandard och om vi vill behålla välfärdsstaten. MUF har nu också tagit strid i frågan om uppehållstillstånd och avvisar den moderata arbetsgruppens förslag om att övergå till tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta. Jag har själv ibland frustrerat konstaterat att MUF i dessa frågor ofta låter som en ren kopia av Ung Vänster eller Grön Ungdom.

I dag tar två kloka MUF-are intern debatt i MUF genom nedanstående debattartikel i Svenska Dagbladet (klicka på bilden för att läsa). Det är Pontus Båth och Mattias Tykesson, ordf och vice ordf för MUF i Göteborg som undertecknat artikeln. Mycket bra skrivet. Jag vet att många medlemmar i MUF delar deras åsikt.Tidigare inlägg finns samlade i bloggarkivet