Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!
Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006.Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt!

Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Åren 2002 till 2006 var jag gruppledare för moderaterna och för den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010 och 2014. Jag är idag ledamot av Finansutskottet. Tidigare mandatperioder har jag varit aktiv i Arbetsmarknadsutskottet, Socialförsäkringsutskottet och Utbildningsutskottet.

Frågor som rör företagande, arbete och utbildning är centrala för mitt politiska engagemang, liksom familjepolitik, försvarsfrågor, skatter, migrationspolitik och miljö-, energi- och djurskyddsfrågor. Samt ordning och reda i statens finanser! Du hittar det mesta om mig och mitt riksdagsarbete via länkarna överst på sidan. På bloggen kommenterar jag rikspolitiken, riksdagsarbetet och en hel del annat. Jag finns även på instagram, twitter och facebook.


I bloggarkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden.
Totalt 6.642 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 22/9 2015)
Besök hos Veteranpoolen i Borås

2015-10-06

I dag besökte jag och min moderate riksdagskollega, Cecilie Tenfjord Toftby, Veteranpoolen i Borås. Att vi gjorde det just idag berodde på att moderaterna idag presenterade sin budgetmotion för kommande år, alltså vårt moderata alternativ till regeringens statsbudget. Jag återkommer till en sammanfattning av våra förslag, men i detta inlägg ska jag främst behandla de frågor som rör pensionärer som fortsätter arbeta eller driva eget företag efter uppnådd pensionsålder.

Veteranpoolen anställer äldre människor som vill arbeta mer eller mindre efter sin pension. Vissa arbetar bara några få timmar då och då, medan andra kan jobba 20-25 timmar i veckan eller ännu mera.

Man utför arbetsuppgifter både för äldre och yngre kunder, men många av kunderna är pensionärer och de känner stor trygghet i att få hjälp av erfarna hantverkare och servicepersonal

För företaget har ROT-och RUT-avdraget betytt väldigt mycket, liksom de nedsatta arbetsgivare- avgifterna för de företag som anställer äldre. Även det extra generösa jobbskatteavdraget för pensionärer som arbetar har varit viktigt för de som utför arbetsuppgifterna eftersom de får behålla mer av inkomsten. På köpet blir även den framtida pensionen aningen bättre.

Vi fick klara besked om att Veteranpoolen är bekymrade över de förändringar som väntar. Försämrat ROT-avdrag, försämrat RUT-avdrag och höjda arbetsgivareavgifter. Vår värd, Sören Johansson, var tydlig med att man tänkte vänta och se och ville inte göra några politiska uttalanden eftersom man har anställda med olika politiska sympatier. Men han sa också att förändringarna självklart är negativa och att det mycket väl kan bli så att man exempelvis inte kan höja de anställdas löner nästa år.

I takt med att den demografiska utvecklingen gör att allt fler av oss blir allt äldre kommer vi på sikt tvingas höja pensionsåldern. Alla insatta vet detta. Alliansen valde att försöka locka fler äldre att arbeta längre genom morötter i form av lägre beskattning och detta har varit framgångsrikt. Minst 120.000 äldre arbetar i dag i någon omfattning. När regeringen nu försämrar förutsättningarna för äldre att arbeta längre eller fortsätta med sin enskilda näringsverksamhet finns risken att färre gör det. Och förr eller senare kan det då leda fram till en tvingande höjning av pensionsåldern. Det vore mycket olyckligt. Moderaterna föreslår därför i sin budgetmotion oförändrat RUT och ROT och att sänka åldersgränsen för nedsättning av arbetsgivareavgifter för äldre anställda från 65 till 64 år i stället för att som regeringen höja avgiften.

Det blir 24 riksdagsmotioner i år

2015-10-05

I morgon är sista dagen att lämna in sina riksdagsmotioner, och för min del blir det i år 24 stycken, varav jag skrivit fyra tillsammans med andra.

Bland mina motioner finns flera kända frågor som jag driver. Bland annat att utvidga RUT-avdraget att omfatta även reparationstjönster ("REP-avdrag"), att utveckla och ge kommunerna möjlighet att höja vårdnadsbidraget, att öppna upp för alternativa arbetsförmedlingar och att införa möjlighet till studielån för körkort. Jag vill också införa tydligare regler om en ökad helhetssyn vid tillämpning av djurskyddslagen och ökad rättsäkerhet i frågor som rör djurförbud.

En mycket viktig motion i år gäller migration och integration. Vi är 13 moderata riksdagsledamöter som föreslår tio konkreta punkter för att kunna hantera dagens närmast ohållbara situation och påfrestning på migrationspolitiken. Mycket handlar om prioriteringar, regelförändringar och inte minst en harmonisering av regelverken inom EU, där både Sverige och andra länder måste anpassa sig. Ska man ha gemensamma yttre gränser kan inte heller regelverken i olika EU-länder variera alltför mycket. Många av motionsförslagen ligger i linje med moderaternas partimotion i frågan, och vi tillför dessutom ytterligare några förslag.

Senare i veckan kommer jag att lägga ut samtliga inlämnade motioner på bloggen.

Många av de med lägst pensioner får det sämre nästa år

2015-10-04

Från TextTV igår:Jag skulle vilja lägga till att det faktiskt är betydligt värre än TextTV skriver. Alla pensionärer som exempelvis driver egen näringsverksamhet (många lantbrukare tex) kommer att få höjd skatt när egenavgifterna för pensionärer höjs vid årsskiftet. Andra pensionärer som skule vilja jobba lite extra lär får svårare att få jobb när arbetsgivareavgfiten för äldre höjs. Och en del äldre som redan idag jobbar extra (över 120.000 gör detta) lär troligen bli av med dessa extrainkomster för att de blir för dyra att behålla som anställda.

Andra pensionärer kommer att drabbas av försämringar av RUT och ROT och många kommer att drabbas av höjd bensinskatt. Regeringens skattesänkningar gäller dessutom bara dem med pensioner under ca 20.000 per månad. En del med högre pensioner kan tvärtom räkna med högre skatt i och med att de får börja betala statlig skatt på pensionen eftersom brytpunkten inte räknas upp.

Regeringens upprepade mantra om att pensionärerna kommer att få det bättre är tyvärr inte helt sanningsenlig.

Göteborgs-Postens ledarsida håller med mig

2015-10-03

Alice Teodorescu skriver klokt på G-P:s ledarsida om den tilltagande förvirringen i flyktingfrågan.

Det är inte minst intressant att hon också berör det jag bloggade om häromdagen, nämligen att avvisningen av dem som fått avslag på asylansöäkan inte fungerar, och att politiska beslut medverkat till detta genom att ge utökade rättigheter till dem som saknar asylskäl: "Om det inte görs någon skillnad på den som har och den som saknar asylskäl faller tanken med asylrätten. Att den borgerliga regeringen tillsammans med MP gav illegala flyktingar rättigheter som annars bara tillfaller den som har rätt att vistas i Sverige, har inte enbart bidragit till att underminera den svenska rättsprocessen, utan också skapat incitament för människor att gå under jorden."

Det var som sagt exakt det jag varnade för 2011, vilket delvis också citerades på ledarsidan i Borås Tidning den 8/3 2011:Jag återkommer i denna och andra frågor i den migrationsmotion till riksdagen jag skrivit tillsammans med ett antal andra moderater. Det finns också med tankar kring detta i moderaternas stora partimotion till riksdagen. Allt fler inser att om man menar allvar med att "ett ja är ett ja och ett nej är ett nej" så måste politiken hänga ihop. Och moderaterna rör sig nu tydligt i rätt riktning!

Vad gör vi när mottagningssystemet för asylsökande faller samman?

2015-10-03

Migrationsverket får allt svårare att ordna boende direkt för alla asylsökande som kommer till Göteborg på natten. Natten mellan torsdagen och fredagen sov asylsökande i ett tält utanför Migrationsverket i Kållered. Detta berättar Migrationsverket själva på sin hemsida. Man har beredskap för att ta emot ungefär 50 nya personer per natt på ankomstboendet i Sagåsen – men nu har det kommit mellan 150 och 200 personer. Nu får myndigheten hård kritik från organisationen "Refugees Velcome", vilket känns extremt märkligt. Ingen myndighet i Sverige i modern tid har nog haft en lika omöjlig uppgift som Migrationsverket har just nu. De kan faktiskt inte trolla! Att skylla på Migrationsverket i detta läge är ungefär lika begåvat som att kritisera SMHI för att det regnar på semestern.

Migrationsverket redovisar nu också siffrorna för september. De senaste sju dagarna har 6 756 personer sökt asyl i Sverige. Under september sökte 24 306 personer asyl och under augusti 11 744. Antalet asylsökande från januari till september var 73 079 personer. Fördelningen per dag och uppgivet ursprungsland framgår av figuren nedan (från myndighetens hemsida).Sammanlagt har 1 381 ensamkommande barn och ungdomar sökt asyl i Sverige under de senaste sju dagarna. Från januari tills september har därmed 14 058 ensamkommande barn sökt asyl, vilket är en ökning med 186 procent jämfört med samma period i fjol. Av de ensamkommande barn och ungdomar som till och med september sökt asyl i Sverige var 6 762 från Afghanistan, 1 953 från Syrien, 1 625 från Eritrea och 1 461 från Somalia. Frågan är vad vi gör om trenden håller i sig? Skulle siffrorna ligga på samma nivåer resten av året skulle det innebära uppemot 30.000 (!) ensamkommande i år. Finns det överhuvudtaget någon praktisk eller ekonomisk möjlighet att ta emot så många på ett år?

Av Migrationsverkets statistik ser man alltså att runt 60% av de asylsökande kommer från Syrien och Irak. Av de ensamkommande "barnen" kommer däremot den övervägande delen ursprungligen från Afghanistan. Och den bild jag får när jag talar med personer med insyn i frågan är att många av dessa afghanska pojkar i övre tonåren egentligen bott i Afghanistans grannländer under många år och först nu tar sig till Sverige. Bilden att dagens flyktingström bara omfattar krigsflyktingar från syrienkriget är alltså inte korrekt. Många tar uppenbarligen chansen att "hänga på" flyktingströmmen från Syrien.

Allt fler tecken tyder på att vår mottagningssystem nu är så pressat att det snart inte klarar mera, och allt beror på att vi inte harmoniserat svenska regler med vår omvärld redan innan flyktingkrisen började. Det finns snart inga mottagningsboenden att erbjuda när de asylsökande kommer till Sverige, och det finns inte heller tillräckligt med asylboenden trots att man prövar en mängd olika lösningar. Och samhällskostnaderna skenar nu närmast utan kontroll. Än så länge kan staten ta pengar från biståndsbudgeten för att täcka kostnaderna, men vad händer när biståndspengarna tar slut?

Vad gör vi när hela systemet faller samman? Vilka krafter släpps då lösa i vårt samhälle? Personligen är jag övertygad om att vi inom en inte alltför långt tid kommer att tvingas begränsa mottagandet på något sätt även om ingen vill använda de orden idag. Om inte strömmen av asylsökande kan fördelas jämnare över EU så måste Sverige till slut säga stopp. Det finns gränser för hur mycket vårt lilla land klarar av och vi närmar oss den gränsen med stormsteg.

Motstridiga klimatlarm: 5-8 grader kallare eller 2-7 grader varmare?

2015-10-01

Inför det kommande klimattoppmötet börjar nu medierna och debattörerna närmast löpa amok i sina ansträngningar att skrämma upp svenska folket med alla tänkbara medel. Men ibland blir det nästan lite i mesta laget. För den senaste veckan har vi nu kunna läsa att klimatförändringarna både kommer att höja temperaturen i Skandinavien med 2-7 grader och sänka temperaturen med 5-8 grader. Båda sakerna med tungt vetenskapligt stöd och normalt trovärdiga källor:SVT skriver idag att det kan bli 2-7 grader varmare i Sverige till följd av klimatförändringarna. Bland annat mindre snö och betydligt mildare vintrar. Källan är SMHI.Aftonbladet varnade samtidigt i en artikel den 26 september för att det tvärtom skulle bli kallare och mera snö i vår del av världen till följd av klimatförändringarna: Forskare oroade över rekordkallt område.

Dagens Nyheter hade för någon månad sedan en artikel om ungefär samma sak. Där hette det att Ny istid hotar Skandinavien. Forskarna är enligt den artikeln oroliga för att golfströmmen kommer att sakta in till följd av smältande glaciärer i spår av klimatförändringarna, och då kan det bli 5-8 grader kallare i Skandinavien. Källa är Norges Meteorologiska Institut och i artikeln intervjuas Mikael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms Universitet. Han har också kopplingar till SMHI som alltså stod för dagens larm om hotande kraftig temperaturökning.

Så nu infinner sig givetvis frågan. Kommer vi att få det 2-7 grader varmare eller 5-8 kallare till följd av klimatförändringarna? Båda sakerna kan ju inte gärna vara sanna samtidigt? Och det är ju inte helt oviktigt vilket av scenarierna som anses vara mest sannolika...särskilt med tanke på alla pengar som satsas på klimatanpassning. Vad är det vi ska anpassa oss till? Sanningen är väl att ingen vet. Man spekulerar mest med mer eller mindre väl underbyggda katastrofteorier.

Migrationspolitiken är inte svart eller vit - den är zebrarandig

2015-09-30

Jag bloggar, twittrar och debatterar mycket kring migrationspolitik och flyktingfrågor. Efter varje inlägg kommer alltid ett antal väldigt kraftfulla kommentarer, antingen väldigt positiva eller väldigt negativa till det jag skriver. Sällan något mittemellan. Antingen får jag skulden som medansvarig till "massinvandring" eller så är jag främlingsfientlig.

Själv försöker jag vara mer nyanserad och eftertänksam i mina tankar och förslag. Det är kanske de mest motsägelsefulla och känslomässigt jobbiga frågor man kan hantera som politiker. Hjärtat vill hjälpa alla, hjärnan säger att det är praktiskt ogenomförbart med tanke på att vårt land är litet och resurserna är begränsade. Samtidigt som man vet att vi måste ha regleringar och begränsningar om det ska fungera så känner man med dem som står där på vår tröskel och vill ha vår hjälp. Vissa på flykt från krig, utblottade med barnen i famnen, andra med falska eller inga id-handlingar där de låtsas vara någon de inte är, och ytterligare andra ekonomiska lycksökare. Våra myndigheter har det tunga ansvaret att sortera och bedöma alla och avgöra deras framtid.

För mig kommer aldrig frågan om flyktingar, asylrätt, migration och integration att vara svart eller vit. Snarare kommer den alltid att vara zebrarandig. Det finns inga enkla lösningar om man både vill vara medmänsklig och realistisk samtidigt. Och det är den linjen jag upplever att de flesta moderater, i likhet med mig, står för.

Därför är regeringens budgetproposition skadlig för Sverige

2015-09-29Regeringens budgetproposition är skadlig för Sverige av flera skäl:

8 av 10 hushåll förlorar på regeringens politik. Det handlar om kraftigt höjd bensinskatt, sänkt disponibelinkomst för hushållen, försämrade RUT- och ROT-avdrag samt en utbyggnad av bidragssystemen. Regeringen höjer skatterna med runt 40 miljarder nästa år och 90% av skattehöjningarna slår direkt mot jobb och tillväxt. Ungefär 1,2 miljoner löntagare får höjd skatt till följd av försämrat jobbskatteavdrag och att fler tvingas betala statlig inkomnstskatt.

Regeringens politik innebär höjda trösklar istället för sänkta. Därmed finns risk för ökat utanförskap. Sveriges konkurrenskraft utmanas dessutom genom höjda skatter och ineffektiv subventionspolitik. Dessutom försämras de offentliga finanserna genom att regeringen lånar till bidragshöjningar och subventioner.

Allra värst är kanske sveket mot jobben. Försämrade ROT- och RUT-avdrag och höjda arbetsgivareavgifter för unga och äldre anställda kommer att slå mot sysselsättningen. Och både Finanspolitiska rådet och konjunkturinstitutet konstaterar att höjda a-kasseersättningar medför högre jämviktsarbetslöshet. Konjunkturinstitutet skriver att "Regeringens ekonomiska politik bedöms varaktigt minska antalet sysselsatta med drygt 0,3 procent eller 15 000 – 20 000 personer." Detta är anmärkningsvärt med tanke på att Stefan Löfvén före valet högtidligt deklarerade att han skulle ge alla sina ministrar i uppdrag att redovisa hur varje politiskt förslag påverkar sysselsättningen. Nu genomför man en politik som beräknas minska sysselsättningen.

Sammanfattningsvis:

1. Regeringens förslag ökar utanförskapet
Utanförskapet har förändrats. Sverige har inte råd att låta unga och utrikes födda utan utbildning vänta åratal för att få jobb. Regeringen borde fokusera på de som har det svårast att få jobb. Istället gör man det dyrare att anställa unga och försämrar RUT. Företagen i RUT-sektorn har ökat med 9 % per år de senaste åren men efter ett år med rödgrön regering har ökningen i princip upphört. Är det en slump?

2. Regeringen har en anti-jobbagenda
40 miljarder i skattehöjningar på jobb och företagande ger inte fler jobb, tvärtom. När 9 av 10 skattekronor slår direkt mot jobb och tillväxt kommer inte fler människor i arbete. Regeringens så kallade jobbagenda minskar antalet sysselsatta med 15-20 000. Det är en anti-jobbagenda.

3. Hushållen förlorar på regeringens politik
Sex av tio svenskar får lägre disponibelinkomst av regeringens politik, hela 8 av 10 hushåll berörs.

4. Regeringen blundar för de skenande kostnaderna
Regeringen blundar för att de oplanerade utgifterna bidrags- och ersättningssystemen ökar med 53 miljarder de kommande åren. Tar vi kontroll över de skenande kostnaderna får andra viktiga satsningar stå tillbaka. Varför tiger Magdalena Andersson om de skenande kostnaderna?

Tyvärr fick jag rätt - allt fler lever gömda i Sverige

2015-09-27

I kvällens Agenda uppmärksammades att antalet personer som stannar i Sverige trots att de nekats asyl ökar. Fredrik Bengtsson, presschef på Migrationsverket, säger att allt färre som nekats asyl lämnar Sverige självmant. Polisen har närmare 17.000 utvisningsärenden på sitt bord. Av dem är 10.000 personer efterlysta. Gränspolisens chef Patrik Engström sade i progammet att man inte har tillräckligt med personal och att polisen nu måste prioritera ordning och säkerhet vid gränsövergångar och järnvägsstationer.

Intervjun i kvällens program kan man ha många synpunkter på. Det är ju exempelvis inte Sveriges fel att denna familj - som enligt flera myndighetsbeslut och domstolsprövningar saknar asylskäl - stannat illegalt i Sverige i 12 år. Det är inte heller Sveriges fel att man under denna tid skaffat fem barn. Om man vill arbeta och försörja sig själv kan man invandra som arbetskraftsinvandrare. I annat fall får man faktiskt åka hem. Lagen är lika för alla. Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson gjorde ett tydligt och pedagogiskt framträdande i programmet och skötte sig alldeles utmärkt.

Att många som får avslag går under jorden och lever som ”papperslösa” är dock ingen nyhet, så har det sett ut i många år. Och det är ju inte heller så konstigt om problemet ökar i takt med att antalet asylsökande ökar, eftersom det också medför att det är fler som får avslag. Problemet i sammanhanget är att det till stor del är politiska beslut som uppmuntrar människor att stanna kvar i landet trots avslagsbeslut.

Dels har Sverige infört rätt till skola för "gömda" barn som befinner sig i landet utan tillstånd, dels rätt till mer omfattande sjukvård än akutsjukvård för alla som inte lämnar landet frivilligt. För barn gäller rätt till all slags sjukvård. Utöver detta finns en möjlighet att kräva en ny asylprövning när det gamla avslagsbeslutet preskriberas, vilket sker redan efter fyra år, eller i vissa typer av ärenden så snabbt som redan efter 6-18 månader. Det gör att många försöker hålla sig gömda tills preskriptionstiden gått ut i hopp om en ny prövning och ett positivt beslut.

Jag kritiserade detta hårt när Moderaterna släppte sin kloka tidigare linje och tillsammans med Alliansen och Miljöpartiet lade fram förslaget om rätt till skola och utvidgad sjukvård för gömda. Det var en del av den enligt min åsikt olyckliga migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet efter valet 2010. Den 7/3 2011 skrev jag bland annat följande kritiska ord på bloggen: "Det tragiska i hela denna historia är att den kloka linjen att inte belöna den som bryter mot svensk lag länge varit en moderat ståndpunkt som jag med stolthet försvarat i debatten. För mig är det en förutsättning för svensk generositet mot flyktingar och asylsökande att de som efter en noggrann prövning och domstolsbeslut i flera instanser inte anses ha flyktingskäl också ska lämna landet. Annars faller hela systemet ihop, och svenska folkets acceptans för flyktingpolitiken urholkas. Nu har vi tyvärr träffat en uppgörelse där denna moderata linje inte kunnat försvaras, i vart fall när man läser målsättningen för vad överenskommelsen ska leda till. Jag ställer ändå mitt hopp till att de kommande skarpa förslagen rörande illegala ("papperlösa") flyktingar ska utformas på ett rimligare sätt än vad överenskommelsen tyder på. Debatten lär fortsätta." Tyvärr blev ingen väsentlig förändring utan lagförslaget klubbades av en i stort sett enig riksdag. Och idag kan vi konstatera att jag och andra som var kritiska fått rätt.

Borås Tidning citerade mig också på ledarsidan den 8/3 2011:Om vi menar allvar med att ”ett ja är ett ja och ett nej är ett nej” kan vi inte samtidigt ha regelverk som uppmuntrar människor att inte efterfölja ett avslagsbeslut. Det är också i strid med grundläggande rättsprinciper att människor som fått avslag på sin asylansökan samtidigt får olika typer av sociala rättigheter. I ett läge där ett ökande antal människor beviljas uppehållstillstånd måste självklart resurserna reserveras för de som anses ha asylskäl och som beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Skolans och sjukvårdens begränsade resurser ska inte gå till människor som befinner sig illegalt i landet, lika lite som vi ska erbjuda skola till tiggande EU-migranters barn (de har skolplikt i sitt hemland).

Två konkreta åtgärder bör genomföras för att minska antet personer som lever illegalt i Sverige:
1. Alla sociala rättigheter såsom skola, sjukvård mm bör avskaffas för personer som befinner sig illegalt i landet. Undantag bör endast gälla för akutvård.
2. Preskriptionstiden för ett avslagsbeslut bör i normalfallet förlängas till 10 år.

Regeringen kastar bort 7 miljarder på meningslös symbolpolitik

2015-09-26

Konjunkturinstitutet är mycket kritiska till regeringens planer på att makulera utsläppsrätter för 7 miljarder kronor. Dvs man kastar bort dessa utsläppsrätter i stället för att använda dem i framtiden eller sälja dem.

Bakgrunden är att Sverige uppfyllde sin del i EU:s gemensamma åtagande om minskade klimatutsläpp med råge år 2013. Det innebär att det finns ett överskott av utsläppsenheter, 6,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter, som kan sparas till kommande år eller säljas till andra medlemsstater i EU. Men regeringen anser att de ska annulleras för att bidra till ökade klimatambitioner inom EU. Dessutom kommer efterfrågan ändå att vara begränsad, bedömer regeringen.

Konjunkturinstitutet håller inte med. I sin miljöekonomiska granskning av regeringens budgetproposition skriver Konjunkturinstitutet att kostnaden för annulleringen kan beräknas till 7 miljarder kronor.

Hela denna kostnad lär falla ut som en nedskrivning i statens budget, och tar därmed i anspråk 7 miljarder kronor av det reformutrymme som annars skulle ha funnits. Alternativt krävs skattehöjningar eller ytterligare ökning av statsskulden för att täcka kostnaden.

I ett läge där regeringen i år tar rekordmycket av biståndet - över 8 miljarder - för att täcka kostnader för migrationen samtidigt som vi ser framför oss hur migrationskostnaderna skenar kommande år, och där budgetunderskottet växer, skatterna höjs och utrymmet för reformer är minimalt så väljer alltså regeringen att kasta bort 7 miljarder på en helt meningslös symbolåtgärd. Som skattebetalare känner jag bara förakt för sådant slöseri.

Kaotiskt läge när det gäller mottagande av ensamkommande barn

2015-09-26

I torsdags uppgav Migrationsverket att de senaste sju dagarna hade 7 221 personer sökt asyl i Sverige. Inget tyder på att volymerna ska minska, tvärtom är trenden ökande. Över 100 000 personer är nu inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

Av dessa utgjordes 1 326 av ensamkommande barn och ungdomar. Varje sådant barn ska, genom kommunernas socialtjänst, erbjudas en avancerad och mycket kostsam form av boende med bemanning, och ett enda ensamkommande barn beräknas i dag kosta närmare en miljon kronor (!) per år de första åren i landet. Det betyder att bara under förra veckan tillkom en beräknad kostnad det närmaste året på 1,3 miljarder bara för dessa 1.326 barn. Migrationsverkets prognos för i år skrivs upp hela tiden och ligger nu runt 13.000 barn. Kostnaden handlar då om 13 miljarder per år. Detta alltså endast för de barn som tas emot i år. Alla kostnader för barn vi tagit emot de senaste åren tillkommer, liksom givetvis alla övriga direkta kostnader för migrationspolitiken som nu beräknas till närmare 50 miljarder kommande år. Således mer än hela försvarsbudgeten.

Men kostnaderna är bara en del av saken. Ännu värre är att det blir en allt svårare uppgift att hitta boenden för alla dessa barn. Häromdagen rapporterade TV4 att Stockholm, Göteborg och Malmö inte vill att Migrationsverket ska placera ut några ytterligare ensamkommande flyktingbarn i deras städer. Orsaken är att de anser sig redan ta emot så många barn att situationen nu är på bristningsgränsen.

I går skrev Migrationsverket i ett pressmeddelande att det kommit över 3.500 ensamkommande barn och ungdomar till Sverige bara under september. Nu har Migrationsverket, i samråd med Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beslutat att med omedelbar verkan och tills vidare lindra ansvaret för anvisningar av ensamkommande barn till Mölndal, Sigtuna, Solna och Malmö kommuner eftersom de har ett stort ankomstansvar och bedöms ha den mest ansträngda situationen. Efter mitt besök på Migrationsverkets anläggning i dag i Kållered (Mölndals kommun) förstår jag verkligen varför man tagit detta beslut. Den senaste veckan har det kommit 330 ensamkommande barn till Sagåsen (se föregående blogginlägg). Det skapar en enorm press på socialtjänsten i mottagningskommunen Mölndal.

En annan påfrestning på samhället är skolgång till alla dessa nyanlända barn. Nyligen berättade Sydsvenskan att antalet nyanlända elever på Malmös skolor slår alla tidigare rekord. På åtta veckor har 352 barn skrivits in - det motsvarar tolv hela skolklasser. Den senaste veckan har mellan 50 och 100 ensamkommande barn och ungdomar kommit till Malmö varje dygn, och även om inte alla stannar i Malmö (som är mottagningskommun) så räknar man med att över 1.000 barn ska ha skrivits in i Malmös grundskolor före årets slut. "Det är en extrem situation vi befinner oss i", säger grundskoledirektör Anders Malmquist.

Oavsett hur generösa vi vill vara och oavsett hur starkt vi försvarar rätten att söka asyl i Sverige så måste vi samtidigt inse att de ökande migrationsströmmarna medför allt större påfrestningar på vårt samhälle. Absolut mest kaotisk är situationen när det gäller ensamkommande barn och ungdomar. Samtidigt har jag nu själv fått bekräftat att en hel del av de barn som för tillfället kommer faktiskt är ganska små barn utan föräldrar (se föregående blogginlägg), oftast från Syrien. Tidigare har det främst varit pojkar i övre tonåren, ofta från Afghanistan, och ganska ofta har det varit svårt att avgöra om de är över eller under 18 år. Situationen förändras hela tiden och vi måste ha ett regelverk som fungerar över tid.

Det är för mig allt mer uppenbart att man måste prioritera även när det gäller ensamkommande barn. Boendeformerna för lite äldre barn måste förändras i enlighet med moderaternas förslag för att sänka kostnaderna och kunna få fram platser snabbare. Och om man inte kan gära en säker åldersbestämning (över eller under 18 år) kan man givetvis inte heller tillämpa speciellt generösa åldersbaserade regler, utan asylprövningen får då hanteras på samma sätt som för vuxna asylsökande. Risken är annars att barn som utger sig för att vara 17 år och i själva verket är 19 tar i anspråk de begränsade resurser som borde gått till yngre barn som bevisligen är långt under 18 år. Att prioritera är att visa omsorg om dem som verkligen behöver ett omfattande stöd.

Besök på Migrationsverkets mottagningsenhet i Kållered

2015-09-25I dag besökte jag och min moderata riksdagskollega Ellen Juntti Migrationsverkets ankomstboende/mottagningsenhet Sagåsen i Kållered (Mölndals kommun). Det ligger bara ca 2 mil från Ubbhult, och är ett av Sveriges största mottagningsenheter för nya asylsökande (eller formellt sett "personer som ansöker om uppehållstillstånd grundat på skyddsbehov" som det står på ansökningsblanketten). Vi togs emot av Pernilla Wallin som är en av cheferna på Sagåsen.Anläggningen har gått från 16 anställda till 75, och man disponerar 500 boendeplatser idag. Boendet är ett transitboende, de flesta asylsökande bor där bara en eller ibland ett par nätter innan de slussas vidare till ett asylboende någonstans i Sverige, eller när det gäller ensamkommande barn, till ett boende via socialtjänsten. Mellan tre och fyra bussar med asylsökande körs i dagsläget på detta sätt till andra boenden varje dag. Mellan 20-30% av de asylsökande ordnar dock egna boenden, exempelvis hos släktingar eller bekanta som redan finns i Sverige.Till Sagåsen kommer man alltså direkt vid sin ankomst till Sverige. Här fyller man i sin ansökan om uppehållstillstånd, man genomgår en ID-kontroll där man även tar fingeravtryck (bilden ovan th), och sedan öppnas ett ärende i Migrationsverkets register. Själva asylutredningarna görs alltså inte på Sagåsen, utan det sker när den asylsökande kommit till sitt asylboende. Sagåsen registrerar bara de asylsökande och gör en första id-kontroll. När det gäller flyktingar från Syrien har faktiskt de flesta med sig pass eller id-handlingar, till skillnad mot vad som påstås i media.

Så här ser en asylansökan förresten ut, sidan 1 och sidan 2. Ansökan finns på ett stort antal språk, och vid behov (exempelvis om man är analfabet) får man tolkhjälp för att fylla i ansökan.

När det gäller ensamkommande barn, samt personer som är analfabeter hålls också ett personligt samtal. (Tidigare hölls personliga samtal med alla asylsökande, men det hinner man inte med i dagsläget). Alla asylsökande som ansöker om det får också rätt till en dagpenning (61-71 kronor om man inte får mat på ett boende, i annat fall 19-24 kronor per dag som då ska räcka till allt utom mat, för barn lägre belopp). För att kunna hantera dagpenningen får alla asylsökande ett bankkort hos ICA-banken.

En del utredningar görs tydligen också centralt på Migrationsverket, bland annat utredning om "Dublinärenden", dvs ärenden när de asylsökande redan passerat annat EU-land på vägen till Sverige och borde söka asyl där i stället. Man samkör de id-uppgifter och fingeravtryck man tagit vid mottagandet med uppgifter i ett gemensamt EU-register och kan sedan fatta beslut om avvisning enligt Dublinförordningen. Min uppfattning är att väldigt många ärenden idag måste vara Dublinärenden eftersom de flesta bevisligen kommit via något annat EU-land (Danmark, Tyskland mfl). Det är därför viktigt att inte blanda ihop antalet asylsökande och antalet personer som får asyl. Jag misstänker att det kommer att vara väldigt stor skillnad mellan dessa siffror, bland annat just på grund av många Dublinärenden.

Arbetssituationen på Sagåsen är givetvis ansträngd, bara den senaste natten kom 117 asylsökande, men man säger att man får tag på personal och att många vill jobba hos Migrationsverket. Man har både assistenter med gymnasiekompetens för enklare uppgifter och jurister och socionomer för mer avancerade arbetsuppgifter. Man tar också in studenter från Göteborgs Universitet vid arbetstoppar. Man har bemanning sju dagar i veckan och diskuterar även att införa nattskift! Men trots en hård arbetsbelastning fick jag en väldigt positiv bild av personalen - trots hårt tryck så verkade stämningen god. En del av personalen talar dessutom främmande språk och kan vid behov hoppa in som tolkar.

Den senaste veckan har det kommit 330 ensamkommande barn till Sagåsen. Och bilden av dessa har förändrats sedan i våras. Då var det mest ensamkommande tonårspojkar från Afghanistan, där det ibland var osäkert hur gamla de verkligen var. I dag menar man att högst 5% av dessa ärenden är osäkra, åldern på barnen har gått nedåt kraftigt. Vi såg några av de ensamkommande barnen som väntade på samtal idag, och de var helt klart långt under 18 år, min uppfattning var att de snarare var 10-12 år. Men det har också kommit mycket små barn, bara några år gamla, utan föräldrar (som avlidit under flykten) och där andra flyktingar sedan tagit med sig det föräldralösa barnet hela vägen till Sverige. I ett fall kom fem syskon mellan 2 och 11 år gamla. Deras föräldrar hade båda avlidit (drunknat) och de stora barnen hade hållit ihop syskonen och lyckats få med alla till Sverige. I alla ärenden med ensamkommande barn kopplas direkt socialtjänsten in. Just socialtjänsterna i ankomstkommunerna är hårt arbetsbelastade just nu och det blir allt svårare att hitta boenden för barnen.

Andra problem är att många asylsökande har kroniska sjukdomar eller andra medicinska behov. Ofta har nödvändiga mediciner tagit slut på vägen till Sverige och man behöver ofta skicka asylsökande med ambulans för vård.

Vilka är det då som söker asyl? Det varierar över tid, men överlägset största gruppen idag är syrier. Jag observerade själv ett antal saker i väntrummet (bilden nedan tv visar bara den yttre delen av väntrummet, innanför ligger det stora väntrummet med rader av bänkar och där satt uppskattningsvis ett par hundra personer och väntade på sin tur, men av hänsyn till de asylsökande ville jag inte ta närbilder där man tydligt kan identifiera enskilda personer).Påfallande många var familjer med små barn, mycket fler än jag hade trott. Jag såg minst ett 20-tal små barn med sina föräldrar, en del satt ute vid sandlådan och lekte med sina barn i väntan på att få lämna in sin asylansökan. En annan observation var att många satt och pratade i mobiltelefon eller hade denna på laddning och jag såg även asylsökande barn som satt och lekte med en ipad. Detta faktum används ofta på invandringskritiska medier för att misstänkliggöra flyktingar - har man mobil är man ingen "riktig" flykting. Men det är faktiskt inte särskilt konstigt - de som flyr till Sverige är inte de fattigaste i Syrien eller Irak utan tvärtom ofta medelklass. (De fattigaste har inte råd att fly och de rikaste har lämnat Syrien för länge sedan). Och när man flyr tar man givetvis med sig telefon, ipad och andra viktiga saker, inte minst för att kunna hålla kontakt med familj och släktingar. Vi fick också höra att många berättat att de från början haft en hel del pengar med sig under flykten, men att de blivit av med dessa på vägen eftersom flyktingsmugglarna ofta lurar av människor allt de äger och har. För många är den låga dagpenningen från Migrationsverket därför det enda de har att leva av.

I väntrummet fanns en Securitasvakt, men stämningen var lugn och människor väntade tålmodigt på sin tur. Men det har förekommit våldsamheter ibland, till och med så allvarliga att man tvingats stänga mottagningen. En förklaring till att vissa är missnöjda är att de utlovats saker av flyktingsmugglare som inte motsvaras av verkligheten. Vi fick till exempel höra att en del flyktingar betalat ganska mycket extra för "vipbehandling" med fina boenden på ankomstorten. När de sedan körs med buss ut till en barack ute i någon avfolkningsort känner de sig självklart lurade. Min bild att flyktingsmugglarna sprider gravt felaktiga bilder av Sverige och andra stora mottagningsländer bekräftades alltför väl. Det går också många osanna rykten bland flyktingar som personalen på mottagningsenheten måste försöka hantera.

Kommer då situationen att kunna hanteras? Bostäder är helt klart största problemet. Pernilla Wallin påpekade att det var hårt tryck med asylsökande även 1992 (Balkankrisen), men hon menade att på den tiden var det mycket enklare att hantera. På den tiden rådde ingen bostadsbrist i Sverige på det sätt som gäller idag. Det är ganska uppenbart att boendesituationen är det mest akuta problemet idag. Enligt Migrationsverket finns idag uppemot 10.000 asylsökande kvar i olika transitboenden (som det i Sagåsen) för att det inte finns platser på asylboendena. Och tillströmningen av asylsökande är samtidigt rekordstor och ingen avmattning syns, snarare tvärtom. Att kalla detta för Sveriges största utmaning i modern tid är nog ingen överdrift. Jag blir allt mer övertygad om att enda sättet att kunna bibehålla en värdig asylmottagning för människor på flykt från krig är att skärpa våra svenska regelverk och harmonisera svenska regler och förmåner med resten av EU. Först då finns en chans till en rimlig fördelning av flyktingströmmarna mellan EU:s länder. Om vi inte harmoniserar våra regler med EU kommer det svenska systemet förr eller senare att haverera. Och jag vill inte uppleva att Sverige till slut tvingas stänga sina gränser för en småbarnsfamilj på flykt från krig.

Det blev ett mycket intressant besök på första anhalten i mottagningsprocessen. Nästa besök planerar jag att göra på ett asylboende och dessutom vill jag träffa asylhandläggare och få deras syn på situationen.

Är inte alla som anlitar äldreomsorgen lika mycket värda?

2015-09-24

I år får kommunerna dela på en miljard kronor som ska gå till ökad bemanning i äldreomsorgen. Tidningen Dagens Samhälle har frågat landets kommuner hur pengarna kommer att användas. Resultatet visar att en stor andel av landets kommuner inte har för avsikt att göra de statliga extramedlen tillgängliga till andra verksamheter än de som bedrivs i egen regi. Hälften av kommunerna har enskilda utförare av äldreomsorg. Av dessa svarar var fjärde nej på frågan: ”Gör ni extrapengarna tillgängliga för privata utförare?”

Pernilla Baralt, statssekreterare på Socialdepartementet, påpekar i artikeln att EU:s regler om statsstöd innebär att privat och offentlig äldreomsorg ska ha tillgång till pengarna på samma villkor. De kommuner som inte lever upp till detta bryter med andra ord mot lagen.

Att på detta sätt diskriminera privata utförare av äldreomsorg strider dock inte bara mot lagen utan visar också på ett skrämmande sätt hur många politiker verkar anse att de som anlitar privata vårdgivare är mindre värda än de som finns i kommunens verksamhet. Detta trots att allt betalas med samma skatter. Beklämmande.

Sverige är i vissa delar är ett laglöst land

2015-09-23

Uppdrag Granskning var ikväll lika skrämmande som vanligt. I kväll avslöjade man hur delar av Sverige faktiskt är laglöst land och dessutom ett land där lagen inte gäller lika för alla. Där människors hus ocuperas utan att myndigheterna kan agera. Och där 400 människor kan bosätta sig mitt i centrala Malmö på privat mark utan att kunna avvisas. Hur slumområden växer fram runt våra städer. Och där en "solidaritetsgrupps" naiva medlemmar anser att Malmö stad har skyldighet att ordna bättre boenden åt tiggarna! Vilket man självklart inte har.

Sverige har givetvis ingen skyldighet att erbjuda boenden eller bekvämligheter gratis för människor som är här på besök. Och vi har inget försörjningsansvar heller. Och de som vistas i vårt land är självklart skyldiga att följa lagar och regler. Att det inte är självklart för alla svenskar att det är så, och faktiskt inte ens för alla politiker, är kanske det mest skrämmande av allt.

Jag är i vart fall glad över att moderaterna presenterat ett brett program mot tiggeri och olagliga bostättningar som förhoppningsvis kommer att antas på vår partistämma. Vad gör regeringen?

Miljöpartiet har satt kolbiten i halsen

2015-09-23

Vi minns valrörelsen 2014. Hur Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin höll upp den omtalade kolbiten och förfasade sig över hur förbränningen av kol var ett hot klimatet, planeten och hela mänskligheten. Förbränningen av fossila bränslen var den allt överskuggande politiska frågan för Miljöpartiet.

I efterhand visar det sig dock att allt var en stor bluff. Regeringsmakten var betydligt viktigare för Miljöpartiet än den påstådda omsorgen om klimatet. Före valet hette det att Vattenfall skulle stänga sin kolkraftproduktion i Tyskland. Efter valet tycker Miljöpartiet att det är okej att sälja verksamheten till någon annan som driver den vidare. Trots att Vattenfalls kolkraftproduktion i Tyskland släpper ut mer koldioxid under ett år än all samlad verksamhet och alla människor och alla transporter i hela Sverige!

Borås Tidning skriver slagkraftigt om saken i sin ledare idag, under rubriken "Löfvén har skaffat sig en dörrmatta":

Om Åsa Romson och Gustav Fridolin menade allvar med sin klimatretorik och drev den som att den var existentiellt avgörande för mänsklighetens framtid, då borde de båda språkrören för sin egen och politikens anständighets skull åtminstone öppet överväga att gå av egen kraft innan de blev trampade på. Men nu vet vi att regeringsmakten, inte kolet och klimatet, var viktigast.

När Miljöpartiet "för klimatets skull" vill beskatta oss allt hårdare för bilresan till jobbet eller för att hämta barnen på dagis så vet vi att de bluffar. De tycker egentligen inte att klimatfrågan är så viktig utan ser den mer som en möjlighet att höja skattetrycket, precis som alla andra socialistiska partier. För jämfört med Vattenfalls kolkraft är utsläppen från alla svenska bilar försumbara.

Det finns också anledning att ifrågasätta Åsa Romson när hon påstår att hon inte kan påverka Vattenfalls försäljning av den tyska kolkraften. Om hon och regeringen verkligen vill kan man givetvis förändra Vattenfalls ägardirektiv och där skriva in tydliga villkor för en försäljning (exempelvis krav på framtida avveckling), eller föreskriva att anläggningen ska stängas. Den springande punkten är väl att Tyskland aldrig skulle acceptera att hela Vattenfalls kolkraftverksamhet skulle stängas ned. Kolkraften står för en betydande del av Tysklands elförsörjning och när Tyskland samtidigt tänker stänga sin kärnkraft lär behovet av kolkraft öka ytterligare. Det finns självklart inte en chans att Tyskland skulle acceptera att alla kolkraftverk och all kolbrytning avvecklas.

För Sveriges del finns däremot en uppenbar risk att vi kan gå en liknande framtid till mötes, eftersom S-MP-regeringen driver fram en förtida kärnkraftsavveckling genom förändringar av skatte- och avgiftssystemen. Risken finns att vi blir lika beroende av kolkraft som Tyskland på grund av att Miljöpartiet medverkat till dåliga politiska beslut.

Ytterligare en reflektion är att om inte ens Miljöpartiet tycker att Vattenfalls gigantiska koldioxidutsläpp är så viktiga att de är värda att sätta regeringsposterna på spel för, så är det kanske inte så konstigt att många känner en viss skepsis inför koldioxidens avgörande betydelse för klimatförändringarna? Börjar rent av även Miljöpartiet vackla i frågan? Deras agerande tyder på det.

Just nu diskuteras säkert internt hur Miljöpartiet ska bli kvitt Gustav Fridolins besvärande kolbit. Jag har tre förslag:

1. Måla över kolbiten med Åsa Romsons giftiga bottenfärg så den inte syns.
2. Göm kolbiten i Magdalena Anderssons statsbudget. Där går det uppenbarligen att gömma det mesta som är obehagligt.
3. Elda upp kolbiten på MP:s kansli. Det blir antagligen den enda värme Miljöpartiets språkrör får uppleva internt den närmaste tiden.


EU kan knappast hantera flyktingkrisen utan gemensamma regler

2015-09-22

Efter mycket vånda, och mot flera länders vilja, har EU-kommissionen beslutat om en fördelning av 120.000 flyktingar inom EU. Men för en del länder gäller övergångsregler på ett år innan fördelningen genomförs.

Oecd varnar samtidigt för att det kan komma en miljon flyktingar till EU i år. Hur har EU-kommissionen tänkt sig att hantera detta? De 120.000 som dagens avtal omfattar räcker inte långt.

Vi ser nu också hur såväl Schengenavtalet som Dublinförordningen sätts ur spel och hur olika EU-länder försöker styra flyktingströmmar till andra länder. Vi ser också hur tonläget höjs mellan olika länder i protest mot att flyktingar söker sig nya vägar. Vi ser hur olika länder hanterar gränskontroller på olika sätt, alternativt stänger gränser eller reser stängsel. Vi ser också rent inhumana "lösningar" där flyktingar närmast interneras eller låses in bakom stängsel, eller där man bollas fram och tillbaka mellan länder på ett fullständigt ovärdigt sätt. Samtidigt blir det allt mer uppenbart att alla som sökt sig till EU inte är krigsflyktingar, utan ekonomiska flyktingar frånett antal länder i Asien, Afrika - eller till och med från Balkan - där det inte råder krig. Frågan är om EU upplevt en allvarligare kris än detta och om EU:s sammanhållning ställts på hårdare prov - finanskriserna och greklandskrisen inräknade?

Min egen slutsats är att om EU ska kunna ha en gemensam yttre gräns måste också asylsystemet harmoniseras. Alla länder måste ha likvärdiga asylregler. Alla länder måste erbjuda ungefär samma ersättningssystem och mottagande. Alla länder måste ha samma villkor för anhöriginvandring. Om man enas om detta kommer flyktingströmmarna automatiskt att fördela sig jämnare över EU-länderna.

Alla länder måste ha samma principer för yttre och inre gränskontroll. Alla länder måste också respektera principen om "första asylland" (Dublinförordningen) och vara tydliga med att det inte går att fritt välja var man vill söka asyl. Det är en mänsklig rättighet att söka asyl i EU, men inte att fritt välja vilket land man ska söka asyl. Om första asyllandet får orimligt stora mängder asylsökande måste EU ha ett fungerande kvotsystem där flyktingar fördelas över EU. Vid denna fördelning ska rimliga hänsyn tas till om delar av ens familj redan finns i ett specifikt EU-land. Principen om "säkra länder" måste gälla lika inom hela EU. Om kvotsystemet behöver användas görs en första "gallring" av asylsökande i det första asyllandet, där människor som uppenbart saknar asylskäl avvisas direkt. Övrig asylprövning sker sedan i det land dit de asylsökande hänvisas enligt EUs gemensamma kvotsystem. Allt detta är vad jag förstår principer som även FN-organet UNHCR ställt sig bakom.

Det måste också bli tydligare att EU förväntar sig att människor på flykt medför legitimationshandlingar, samt att ekonomiska flyktingar inte ges uppehållstillstånd i unionen.

Om EU enas om en lösning i linje med detta finns en chans att få ett ett fungerande system för flyktingmottagning i stället för dagens anarki. Om EU däremot inte enas befarar jag att situationen snabbt kan bli helt omöjlig att hantera. Det första som faller samman då är den gemensamma yttre gränsen och Schengenavtalet. Vilka övriga konsekvenser det kan få för EU-samarbetet kan nog ingen överblicka idag.

Tidigare inlägg finns samlade i bloggarkivet