Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!

Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006.  

Alla mina inlägg om kriget i Ukraina finns nu samlade på en egen sida.

Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt. Jag ogillar all onödig politisk klåfingrighet och allt slöseri med skattemedel.

2002-2006 var jag som deltidspolitiker gruppledare för moderaterna och den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010, 2014, 2018 och 2022. Är idag ordinarie ledamot i Riksdagens finansutskott och ordinarie ledamot i EU-nämnden, samt en av riksdagens ålderspresidenter. Jag är även moderaternas representant i Europaparlamentets största partigrupp EPP:s arbetsgrupp för ekonomiska frågor. Är dessutom vice ordförande i Riksdagens Råd för Riksrevisionen. Tillsammans med tre moderata kolleger har jag startat Riksdagens Bilnätverk för att värna om privatbilismen och näringslivets behov av fordonstransporter. Jag är även vice ordförande i Riksdagens svensk-ukrainska parlamentarikerförening, aktiv i riksdagens fordonshistoriska nätverk samt medlem i riksdagens nätverk för djurskyddsfrågor. Alla m
ina tidigare uppdrag hittar du här.

HÄR KAN DU TA DEL AV HELA MITT POLITISKA CV.

Som politiker har jag en mycket stark ideologisk kompass. Jag ogillar all slags kvotering, vill ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik, stärka rättssamhället, sänka skatterna och ha ordning och reda i statens finanser. Jag brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor men tar avstånd från extrem och ogenomtänkt "klimatpolitik". Är en stor vän av grundtanken bakom EU och vårt svenska EU-medlemskap, men djupt oroad över den väg EU nu går mot ökad överstatlighet och växande aptit på mer resurser. Jag står alltid envist upp för mänskliga fri- och rättigheter, och är dessutom åsikts- och yttrandefrihetsfundamentalist. Allt som inte är straffbart måste få sägas och skrivas!
Företagande och arbete är centrala frågor för mig - det skapar alla resurser till välfärd, pensioner och samhällsservice. Jag anser att dagens politiker prioriterar bort välfärden och i stället satsar alltför mycket pengar på sådant som inte är lika viktigt som en bra skola, sjukvård och äldreomsorg. Vi är också duktiga på att skicka alltför mycket av svenska skattebetalares pengar utomlands i form av extremt högt bistånd, mest pengar till FN och högst avgift till EU, samtidigt som vi har för höga skatter och inte alltid en fungerande välfärd här hemma.

Jag är djupt oroad över att alltför många stora viktiga politiska beslut, både i Sveriges Riksdag och i EU tas utan ordentliga konsekvensanalyser, och att stora viktiga beslut inte följs upp mot tydliga mål.

Du hittar allt om mig och mitt uppdrag via länkarna överst på sidan. På blogg, Facebook, Instagram och Twitter kommenterar jag rikspolitik, riksdagsarbetet och en hel del annat. I arkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden. 

Totalt 10.472 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 31/12 2023)


 
 

Regeringen har inte beslutat om några storsatsningar på "grönt stål"

2024-06-13

I skuggan av EU-valrörelsen och andra inrikespolitiska frågor gick denna nyhet lite under radarn i svenska media. Det var tidningen Affärsvärlden som citerade statssekreteraren på finansdepartementet Lars Hjälmered (min tidigare moderate riksdagskollega från Göteborg) om LKAB:s satsningar på "grönt stål". Hjälmered är statssekreterare med ansvar för de statliga bolagen och arbetar direkt under finansministern. Han deltog i ett seminarium med anledning av lanseringen av den bok som jag berättade om den 15 maj (se nedan).

Av artikeln framgår att regeringen (vare sig tidigare s-regering eller dagens m-ledda regering) INTE tagit några beslut om att LKAB ska satsa på "grönt stål". 

Hjälmered framhåller att det finns en enorm potential i satsningarna, men att det inte har skett någon så kallad ägarsamordning mellan LKAB och regeringen, något som däremot skedde både när LKAB ville flytta huvudnivån för gruvan i Kiruna, och vid stadsflytten. “Man har inte stämt av Hybrit med regeringen, och det är en stor strategisk omläggning av bolaget”, säger Hjälmered och lägger till att om det blir ett beslut så är en ägarsamordning helt avgörande.”
 

Lars Hjälmered riktade kritiken mot den tidigare S-ledda regeringen. “En kritik som kan riktas bakåt mot tidigare styren är att löplinan har varit för lång. Det är märkligt att många har solat sig i glansen av försöksanläggningen i Luleå, men det har inte tydligt stämts av med ägaren”, sade han.

Vid seminariet poängterade Hjälmered att 
inga beslut är fattade om LKAB:s satsning på grönt stål. Inte för några 70 terawattimmar el, och inga hundratals miljarder i investeringskostnader. “Utöver anläggningen i Luleå är det forskning som sker. Så får vi se om det kan komma ett investeringsbeslut. För oss som ägare i detta, när vi sitter på makten, handlar det om att ta beslut för beslut”, sa han. Vidare säger Hjälmered att det “kommer krävas en hård styrning” längs vägen. Och att “ordet för dagen är om”LKAB:s Hybrit-projekt måste bevisa sig i att både tekniken och ekonomin finns på plats. Därefter kan det bli aktuellt med ytterligare steg, och att det ska “förankras med ägaren i en steg-för-steg-process.” “Skulle det visa sig att det här inte håller är det inte aktuellt att gå vidare med detta”, säger han.

Jag har själv lyft frågan internt i partiet ett flertal gånger, liksom i samtal med regerin gsföreträdare, och är mycket nöjd med att regeringens högst ansvarige statssekreterare är så tydlig med att regeringen inte villkorslöst kommer att låta LKAB göra som man vill med statens och skattebetalarnas pengar. För egen del ser jag som bekant enorma risker i ett projekt där inga privata investerare är intresserade, och där alla risker ska tas av statliga bolag, svenska skattepengar och EU-medel. Långa rader av experter och analytiker varnar, och detta kan faktiskt gå precis hur illa som helst.


Vad är bästa hjälpen till ukrainska flyktingar?

2024-06-13 

Sverige är idag den sjunde största givaren av militärt stöd till Ukraina. Parallellt med dettas ger vi omfattande humanitärt stöd och uvecklingsbistånd till Ukraina, samt försöker på olika sätt förbättra villkoren för flyktingar från Ukraina.

Till hösten planerar regeringen med att kunna införa de nya reglerna om bättre stöd till ukrainska flyktingar som kommit hit enligt EU:s massflyktdirektiv (ett regelverk som EU planerar att förlänga fram till våren 2026). De nya reglerna innebär att möjligheten till folkbokföring ökar för ukrainska flyktingar (i huvudsak kvinnor och barn) och att man därmed får större tillgång till vissa trygghetssystem i stället för dagens ganska låga dagpenning.

Parallellt med detta pågår en diskussion om hur vi bäst hjälper ukrainare att återvända hem till Ukraina. Det har gjorts flera undersökningar i olika länder och de pekar på att över 20% av flyktingarna skulle vilja återvända till Ukraina, trots det pågående kriget, men bara om de hade bostad och möjlighet till arbete där. Många har flytt från områden som nu ockuperas av Ryssland eller från städer där i stort sett alla bostäder och arbetsplatser är förstörda. Om man ska kunna återvända behöver man kunna flytta till en annan del av Ukraina. Frågan är om Sverige på olika sätt kan underlätta detta? 

Mina egna tankar, efter samtal med olika ukrainska kontakter, är att Sverige kanske skulle kunna använda en del av det beslutade  utvecklingsbiståndet till Ukraina för att bidra till återuppbyggnad av bostäder i förstörda städer, eller kanske ännu hellre byggnation av nya bostadsområden i andra städer och orter i Ukraina? Sverige har en stor och skicklig trähusindustri och med en stabil beställare av trähus i paket skulle Sverige kunna bidra med bra bostäder (både enfamiljshus och mindre flerfamiljshus) av god kvalitet och samtidigt stödja svensk småhustillverkning i en tid då byggandet i Sverige ligger på en låg nivå på grund av förhållandevis höga räntor och lågkonjunktur. En sådan biståndssatsning skulle vara till nytta för både Ukraina och Sverige, skapa arbetstillfällen i båda länderna och möjliggöra för återflyttning för de ukrainare som önskar. Detta är en fråga jag tänker driva vidare på olika sätt.

Det finns säkert även andra projekt som på motsvarande sätt skulle kunna skapa arbetstillfällen i Sverige samtidigt som man hjälper Ukraina, och jag är övertygad om att Sverige kan göra många bra saker. Att Sveriges stöd till Ukraina uppskattas mycket av det ukrainska folket är knappast en nackdel för kommande affärer och samarbeten. 

Möte med finansministern

2024-06-11 

Dagen inleddes med ett möte där ledamöterna från Tidöpartierna i Finansutskottet och Skatteutskottet träffade finansministern. Fokus på det ekonomiska läget och den kommande statsbudgeten som läggs fram i höst, och som vi diskuterar och arbetar med under sommaren. Det kommer finnas många bra saker i budgeten för 2025, många frågor utreds just nu o0ch utredningarna går i mål efterhand och kan omvandlas till skarpa politiska förslag.


 

Svårt som moderat att vara nöjd med resultatet i EU-parlamentsvalet

2024-06-10 

EU-parlamentsval är som bekant utpräglade ”mobiliseringsval”. De partier som lyckas mobilisera sina sympatisörer bäst går framåt, andra backar. Med valdeltagande på bara 50% är det svårt att dra alltför omfattande slutsatser i övrigt.

Moderaterna ökade för andra EU-valet i rad. Det är positivt - de flesta ledande regeringspartier runt om i EU backade i valet. Men det är ändå svårt att vara nöjd med 17,6 %. Moderaterna borde ha betydligt större stöd än så. Inte minst har vi gjort ett riktigt dåligt val i de tre största städerna. 

Jag nöjer mig med att glädjas över att moderaterna, jämfört med förra EU-valet, har ökat mer i min egen riksdagsvalkrets åtta kommuner, inklusive storstaden Borås, än genomsnittet i riket.

Valdeltagandet i EU-valet i Sverige minskade alltså från 55% till drygt 50%. Det borde diskuteras mer. Ett valdeltagande där hälften av väljarna stannar hemma är mycket oroande. Trenden verkar dessutom inte bara gälla Sverige utan är överlag tydligen densamma resten av EU. Fortsätter valdeltagandet minska kommande val urholkas hela EU:s demokratiska legitimitet. Detta måste EU-kommissionen och det nyvalda EU-parlamentet ta på allvar.

Om halva EU:s befolkning inte tycker det spelar någon roll vilka som styr EU måste svaret från EU bli att rannsaka sig själva både vad gäller de beslut man tar och storleken på de skattemedel man förbrukar. EU-kommissionen och EU-parlamentet har i flera viktiga sakfrågor hamnat fel, exempelvis när det gäller rent samhällsskadliga beslut inom klimatpolitiken, men också när det gäller viljan att ta till sig mer makt från de nationella parlamenten och att förbruka allt mer pengar. EU-organen äventyrar på detta sätt EU-medborgarnas förtroende för EU och därmed hela EU:s framtid. Som i grunden stor EU-vän är jag mycket bekymrad. 

 

Mina tankar inför EU-valet

2024-06-05 

Som jag skrev i föregående inlägg har jag kanske mer insyn i EU-politiken än de flesta. Dels är jag ju en av tre moderater som är ordinarie ledamöter i EU-nämnden, dels har jag under ett antal år, både i opposition och i majoritet, varit moderaternas ansvarige i EU-nämnden för frågor som rör EU:s budget, ekonomiska och finansiella frågor i övrigt samt EU:s revision vid samråd med ansvariga svenska ministrar och statsråd. Dessutom deltar jag i EU-nämndens överläggningar med statsministern före mötene i Europeiska Rådet (EU:s stats och regeringschefer).  

Min relation till EU är väldigt kluven. Å ena sidan är jag iu grunden en stark vän av EU - EU är i första hand ett fredsprojekt, och inga EU-länder har hamnat i väpnade konflikter sedan EU bildades. I en alltmer komplicerad, hotfull och orolig värld behöver också Europas länder samarbeta mot yttre hot - gränsöverskridande kriminalitet, omfattande flyktingsmuggling och ekonomisk migration, gränsöverskridande miljöförstöring, men också kampen för frihandel, fri rörlighet för arbete och studier som gör Europa starkt. Vi behöver också samarbeta för att försvara oss mot militära angrepp från främmande makt och hantera olika former av kriser.

Å andra sidan är jag djupt besviken på EU:s ledning och dess politiker i parlamentet. Viljan att hela tiden öka sin budget, lägga sig i allt fler saker som är nationella frågor, viljan att driva igenom likriktning på områden där det inte finns någon rimlig nytta, samt alltför dålig kontroll på hur EU:s medel används skadar EU:s trovärdighet. Den helt orimliga klimatpolitiken är en annan fråga som kanske är det allra största hotet just nu mot hela EU:s legitimitet, och inte minst mot vårt välstånd, vår energiförsörjning och mot människors frihet. Till detta kommer orimliga förslag när det gäller yttrandefrihet, censur och kontroll av medborgarna som går mycket längre än vad som är befogat och som inte hör hemma i ett civiliserat Europa. Om inte EU-kommissionen och EU-parlamentet inser att deras linje i åtskilliga fall skapar ilska och irritation och undergräver förtroendet för hela EU så är det dags att någon berättar det för dem.   

Vem man väljer in i EU-parlamentet har betydelse! 

* Moderaternas EU-parlamentariker tar för sig av makten i Bryssel och flera av dem har tunga poster och ansvar för förhandlingar i parlamentet om viktiga frågor. För Socialdemokraterna och Sverigedemokraternas ledamöter ser det helt annorlunda ut - de har få eller inga ansvarsfulla uppdrag i parlamentet överhuvudtaget. Att vara en av 21 svenska EU-parlamentariker i ett påarlament med 751 ledamöter kräver engagemang, politisk skicklighet och mod om man ska få något gjort.
* Moderata ledamöter i EU driver i allt väsentligt samma politik som Moderaterna i riksdag och regering. Vi har sedan många år ett organiserat samarbete med regelbundna möten mellan riksdagsledamöterna i EU-nämnden, grupp- och partiledning, EU-ministern och hennes statssekreterare, samt moderata EU-politiker (jag är själv med på dessa möten). Där diskuterar vi aktuella frågor och samordnar politiken. I stora och viktiga frågor agerar vi gemensamt och det vi säger i Sverige röstar vi för i EU. Detta till skillnad mot andra partier, där man alltför ofta röstar annorlunda i EU-parlamentet mot vad respektive parti uttalar i riksdagen och EU-nämnden. Framförallt syns detta hos Socialdemokraterna som i en lång rad fall drivit opinion för EU-frågor i Sverige, samtidigt som deras ledamöter röstat tvärtom i Bryssel. Den som röstar på S har ingen aning om vad S kommer driva för politik i Bryssel. Alldeles oavsett vad socialdemokrater i Sverige uttalar i olika frågor. Man köper grisen i säcken.

Vilka frågor är viktigast för moderaterna?

* Att hålla kontroll över EU:s budget, motverka allt högre EU-avgifter, säga nej till EU-skatter och säga nej till att EU lånar upp mer pengar till olika fonder, samt att bevaka att EU:s medel hanteras korrekt och att det inte förekommer korruption.
* Respektera den så kallade subsidiartitetspribncipen, dvs att beslut inte ska tas i EU i frågor som bäst hanteras nationellt. Här är moderaterna tydliga och försöker stoppa onödiga beslut på EU-nivå. EU:s klåfingrighet och vilja att reglera allt mer över huvudet på de nationella parlamenten hotar i en förlängning hela förtroendet för EU.
* Stoppa överimplementering av EU-regler. Detta är egentligen en nationell fråga, men EU-ministern har deklarerat att regeringen tänker införa ett implementeringsråd som ska se till att Sverige inte driver hårdare regler från myndigheterna eller inför strängare lagar än vad EU-direktiven kräver.
* Införa ett "konkurrenskraftlås" på all ny EU-lagstiftning. EU-kommissionen ska tvingas presentera en gedigen analys av vad varje nytt lagförslag innebär för EU:s konkurrenskraft.
* Skärpt migrationspolitik med asylcenter utanför EU. exempelvis i Nordafrika, där asylskäl prövas. Den stora andel som sannolikt nekas asyl ska åka tillbaka hem, medan de sannolikt ganska få som har asylskäl ska transporteras över Medelhavet till EU på ett tryggt sätt, och sedan fördelas ut bland medlemsländerna. Samtidigt måste EU:s yttre gränser bevakas hårdare.
* Skärpt politik mot den grova brottsligheten. Moderaterna vill se effektivare polissamarbete, en europeisk specialpolis mot organiserad kriminalitet, indragen fri rörlighet för gängmedlemmar och förstärkt kontroll vid EU:s yttre gränser.
* Skärpt politik mot terrorism och fanatism. Förstärka Europols anti-terrorverksamhet, gemensamma EU-regler som stoppar finansiering av extremistiska trossamfund, samt införa spärrlista för att hindra hatpredikanter från att resa in i EU.
* Fortsatt starkt stöd till Ukraina så länge det behövs. Ryssland struntar i alla folkrättsliga regler och avtal och har satt hela den europeiska säkerheten ur spel. EU måste fortsätta agera gemensamt för att stötta Ukraina och skärpa sanktionerna mot Ryssland, beslagta frysta ryska tillgångar och stärka EU:s försvarsindustri, civila beredskap, och cybersäkerhet. 
* Jag har själv påpekat att Europa (EU plus övriga europeiska länder) måste samarbeta för att säkra nödvändig produktion även av andra viktiga varor inom Europa, i stället för att förlita sig på import från exempelvis Kina. EU har delvis rört sig i den riktningen, man kartlägger vissa behov i vissa sektorer. Jag tycker dock mer behövs, och detta är en av de frågor där jag själv tänker försöka driva på i kontakt med mina moderata kolleger i EU-parlamentet. När jag pratar med dem håller de med och jag tror denna fråga blir allt viktigare efterhand.  
* Skydda den svenska skogen! EU med stöd av vänstersidan i svensk politik driver på för att motarbeta eller stoppa avverkning av svensk skog. detta skulle leda till ett kraftigt bortfall av svensk export och hota många svenska jobb, samtidigt som det försvårar produktion av viktiga skogsprodukter. Moderaterna står för att vi måste ha ett fungerande skogsbruk och att vi inte kan ha den svenska skogen som något slags jättelik europeisk nationalpark.
* Jag har många gånger genom åren varnat för EU:s klimatpolitik som hotar samhällsekonomin, privatekonomin, företagande, jobb och energiförsörjning. Jag är därför mycket glad över att moderaterna nu har som vallöfte att komplettera EU:s klimatmål med ett tillväxtmål. Utan tillväxt blir alla europeer fattigare och fattiga länder och medborgare har inte råd att bry sig om miljön. Ett tillväxtmål som ställs mot klimatmålen kommer också att stoppa orimliga beslut när det gäller klimatpolitiken.
* Stoppa överfiske och skadlig bottentrålning i Östersjön, bevara svensk kontroll av rovdjurspolitiken, värna rimliga svenska regler för jakt, minska regelkrångel för jordbruket och höja minimikraven för djurskyddet i Europa (skulle gynna svenska bönder).
* Ge kärnkraften samma förutsättningar som förnybar energi, både vad gäller finansiering och klassificering.
* Riva upp arbetstidsdirektivet som skapat stora problem för exempelvis brandmän, ambulanspersonal och personliga assistenter. Ett regelverk som vare sig de fackliga organisationerna eller arbetsgivarna vill ha.
* Utöver alla stora frågor finns en mängd detaljfrågor där moderaterna satt ned foten. Exempelvis vill vi värna det vita snuset, och dagens åldersgräns för EPA-traktorer.  

Många partier säger saker som låter bra, men vill du få något gjort och ha aktiva engagerade politiker som lyckas få inflytande i EU-politiken  och som faktiskt aktivt verkar för svenska intressen är en röst på moderaterna det bästa valet.

 

Regeringen går vidare med förslag om gårdsförsäljning av alkohol

2024-06-05

I dag meddelar regeringen att man går vidare med ett förslag som möjliggör gårdsförsäljning av alkohol. Det är en fråga som många moderater drivit, och själv har jag motionerat om saken flera gånger i riksdagen. Bakgrunden är att microbryggerier, små vinproducenter och små sprittillverkare blivit uppskattade besöksmål och gynnar besöksnäringen, inte minst på landsbygden. Många erbjuder idag provsmakning av produkter, men man har inte fått lov att köpa med sig en flaska vin eller ett par burkar öl och ta med sig hem. Detta kommer att ändras med den nya lagen. Samtidigt kommer Systembolagets monopol att finnas kvar i övrigt.

Detta är en kompromiss mellan regeringspartierna, och det finns en del enligt mitt tycke onödiga detaljregler och begränsningar, men det är så kompromisser leder framåt och det är en del av Tidöavtalet att lösa detta. Vi gör nu upp med orimligt förmynderi från politikerna mot vuxna människor. Självklart kommer inte några flaskor vin eller öl (för betydligt högre pris än på Systembolaget) att öka alkoholkonsumtionen. Inte heller hotas Systembolagets verksamhet.


Denna bild är lite rolig, det är EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som häromdagen träffade statsminister Ulf Kristersson och Moderaternas förstanamn på EU-valsedeln, Tomas Tobé på något ställe i Stockholm. Man skålade såklart inte för gårdsförsäljningen, eftersom beskedet då inte hade kommit. Men jag tror EU-kommissionens tyska ordförande tycker det är ett fullt rimligt beslut - i Tyskland har man en mer avslappnad inställning till alkohol än vad svenska byråkrater och vänsterpolitiker har. Så hon hade säkert skålat för det.


 

 

Förtidsröstning och några timmar i valtältet i Borås

2024-06-05

I dag tillbringade jag några timmar i moderaternas valtält på Stora Torget i Borås, tillsammans med riksdagskollegan Ulrik Nilsson och ett antal lokala moderater. Jag passade också på att förtidsrösta i den tillfälliga vallokalen på torget.

Trots uselt väder idag med blåst, lite regn och bara 11 grader varmt så kom en del människor till torget för att prata och rösta. Det är ingen het valtemperatur, men många verkar ändå intresserade och har konkreta frågor om hur moderaterna ser på olika frågor. Jag tror det kan bli ett hyfsat valdeltagande trots allt. 

Det finns inga nya förslag om Chat Control att ta ställning till

2024-06-04

Jag har tidigare skrivit här om EU-kommissionens (Ylva Johanssons) orimliga förslag om total massövervakning av EU-medborgarnas digitala kommunikation för att jaga barnpornografibrott. Förslaget har fått oerhört hård kritik för att vara alltför långtgående.

I morgon finns ett ärende i EU-nämnden om "Chat Control", dvs EU:s försök att stoppa barnpronografibritt. Det har medfört en ny skur av mail som kräver att vi riksdagsledamöter ska "stoppa förslaget". Ärendet i EU-nämnden är dock ett rent informationsärende med en lägesrapport, och det finns inga konkreta nya förslag att ta ställning till. Frågan blir en sak för det nya EU-parlamentet och den nya EU-kommissionen att försöka hantera. 

Den 4 januari berättade jag att före jul 2023 nådde EU-parlamentet en överenskommelse om ett mycket mer nyanserat förslag som innebär att alla tankar om massövervakning skrotas helt, och att man i stället utvecklar de möjligheter att beivra barnpornografi på nätet som redan finns idag. En mycket stor majoritet i EU-parlamentets ansvariga utskott var överens om förslaget, alla de stora partigrupperna stod bakom, vilket ger en väldig styrka. Många moderater (bland annat jag själv) och riksdagsledamöter i flera andra partier har drivit på i frågan för att stoppa förslaget, som vi anser är helt oproportionerligt, och våra moderata EU-parlamentariker har tydligt satt ned foten och avvisat Kommissionens förslag. Det finns alltså inget skäl att i dagsläget oroa sig för att förslaget från Ylva Johansson ska gå igenom. Men självklart måste vi fortsätta vara vaksamma inför nya orimligt utformade förslag från olika EU-organ (Kommissionen eller parlamentet) som riskerar att inskränka mänskliga fri och rättigheter. 

EU-valkampanjen går in i sin slutspurt 

2024-06-03 

Moderaterna har en stark valsedel till EU-valet. Förutom de fyra befintliga ledamöterna, som verkligen inte bett om ursäkt för sin plats i EU-parlamentet, utan har tagit för sig ordentligt och fått många tunga uppdrag, så finns två engagerade, kunniga och omtyckta riksdagskolleger som utmanar på plats 5 och 6. I torsdags träffade jag och Gustaf Göthberg (#6) ett gäng markmoderater och pratade EU-politik. Och idag har jag delat ut lite valmaterial åt Boriana Åberg (#5) hemmavid. Båda dessa är värda många personröster i EU-valet.Jag är ju själv inte kandidat i valet till Europaparlamentet, men har som bekant många åsikter och tankar kring både EU och den svenska EU-politiken. Särskilt som jag är ordinarie ledamot i både finansutskottet och EU-nämnden, och även är moderaternas ansvarige när det gäller att hantera frågorna om EU:s budget och andra ekonomiska frågor i EU-nämnden i samband med överläggningarna med ansvariga ministrar och statsråd. Jag är också med på mötena med statsministern före toppmötena med EU-ländernas stats- och regeringschefer. Efter EU-valet kommer jag att vara en av dem i EU-nämnden som deltar vid de svenska överläggningarna om olika val som ska göras till olika poster i EU.

I nästa inlägg ska jag återkomma till mina tankar kring varför man bör rösta in fler moderater i EU-parlamentet. 
På onsdag finns jag i valstugan på Stora Torget i Borås och svarar på EU-frågor. 

 

Främmande makt styr svenska kriminella gäng 

2024-05-30 

Nyheten idag att den iranska regimen styr flera grovt kriminella grupperingar i Sverige är oerhört allvarlig, men ändå inte helt oväntad. Den första nyheten var att Israels underrättelsetjänst Mossad hade avslöjat detta, och senare under dagen bekräftades det av Säpo.

Självklart måste detta få följder när det gäller relationerna mellan Iran och Sverige - att främmande makt styr och finansierar terrordåd och angrepp i Sverige och är inblandad i grov kriminalitet strider mot allt som ryms inom normala diplomatiska relationer. Det finns sedan tidigare krav på att EU bör terrorlista den iranska islamistregimen, och de kraven lär bli ännu mer högljudda nu.   

Frågan man ställer sig är ju om även andra fientliga eller totalitära stater styr eller är inblandade i kriminella nätverk i vårt land? Detta är något som många varnat för och det är något vi måste ta på största allvar. Sverige har varit ett extremt naivt och aningslöst land, och nu har vi enorma problem och hot mot vår inre säkerhet som det krävs stor engagemang och uthållighet att bekämpa.

 

Ung Företagsamhet 

2024-05-29 

I dag var det dags för besök på Stockholmsmässan i Älvsjö och finalen för Ung Företagsamhet. Det är en tradition att riksdagsledamöterna blir inbjudna, och själv har jag varit med nästan varje år, och träffat UF-företagare från den egna valkretsen. Finalen invigdes av statsministern i går, och idag deltog näringsministern på ett välbesökt seminarium. Vi var också fyra moderata riksdagsledamöter på plats, från olika delar av landet.

Själv besökte jag montrarna för fem olika UF-företag från olika kommuner och det är så inspirerande och givande att prata med dessa engagerade och kreativa gymnasielever som kommit på smarta affärsidéer, spännande produkter och tjänster och intressanta montrar. 
Skiftande ämnen: Teknik/app för lagring/försäljning av el beroende på elpris, Tillverkning av ekologisk tvål och tvålkoppar av överbliven betong, unik keramikdesign samt automatisk doftslukare/insektsbekämpning av sopkärl.

Lycka till i finalen alla fyra!

 Delta Cell UF. 

 Handkraft UF. 

 Green Clean UF, 

 Bello UF

 

Hjärtskärande seminarium om sexuellt utnyttjade barn

2024-05-29 

I dag deltog jag i ett seminarium som min M-kollega Marléne Lund Kopparklint anordnat. Temat var hur vi bättre kan hjälpa barn som far illa, och då särskilt barn som utsäötts för sexuella övergrepp av bekanta eller närstående. Samhället behöver agera tydligare och kraftfullare vid misstanken om övergrepp på barn.

Vi fick också flera vittnesmål från vuxna som drabbats som barn och som nu försöker leva ett normalt liv med sina hemska minnen. Bland annat berättade en kvinna om hur hon blev såld av sin egen mamma till främmande män för sexuella syften. Och hon är inte ensam, flera av deltagarna på seminariet bar på liknande minnen. Den psykiska ohälsan i dessa grupper är stor, självmorden är många, och det behövs mycket starkare stöd till de drabbade.  

Jag kommer agera vidare i denna fråga tillsammans med flera partivänner, detta är något som måste lyftas politiskt. Med rätt hjälp kan många trasiga människor komma tillbaka och leva ett hyfsat normalt liv i stället för att vara sjukskrivna. Det är sannolikt en ren vinst för samhället att satsa mer på detta. 


 

Svenska vapen får användas i enlighet med folkrätten

2024-05-28 

I Ukraina uppmärksammas nu att Sveriges försvarsminister i en intervju häromdagen var tydlig med att Ukraina får använda svenska vapen, som man fått eller köpt, för att försvara sig mot ryska angrepp. Detta även om det innebär att Ukraina bekämpar militära mål inne i Ryssland. Detta är helt enligt folkrätten, och för Sverige är den internationella folkrätten styrande för våra beslut. Även Finland har gett motsvarande besked. Här reaktionerna i Ukraina över beskedet, som alltså egentligen inte är någon dramatisk nyhet för svensk del, utan närmast en självklarhet. Internationell rätt och folkrätt gäller. 


 

Besök hos EU-kommissionen i Bryssel

2024-05-28 

Gårdagen tillbringade delar av finansutskottet i Bryssel, på inbjudan av EU-kommissionen. Det blev sju olika möten och diskussioner med olika företrädare för Kommissionen och olika EU-organ. Det handlade både om reflektioner kring de senaste fem årens arbete, men också EU:s stora framtidsutmaningar och tankar kring hur det nya parlamentet och kommissionen ska hantera detta efter det kommande EU-valet. De stora frågor som nämns mest gäller det säkerhetspolitiska läget och kriget i Ukraina, att hantera migrationsströmmarna mot Europa, att stoppa den grova kriminaliteten, samt energi- och klimatpolitik och EU:s konkurrenskraft.

Det jag tyckte var mest intressant var det första mötet med Michael Hager, kabinettschef för EU- kommissionens vice ordförande, Valdis Dombrovskis (Lettlands EU-kommissionär). Han var mycket frispråkig och tydligt bekymrad över samma saker som jag själv funderat mycket över. Bland det mest oroande som nämndes var EU:s ökande aptit på stora gemensamma, gärna upplånade, fonder som ska användas till både det ena och det andra. Frågan är dock om det är pengar som saknas, eller om man i stället borde se till att det man beslutat verkligen är genomförbart och se till att de stora resurser som EU redan har används på ett effektivt sätt? Moderaterna och regeringen säger som bekant nej till nya fonder och ökad EU-upplåning.

Det är också oroande att EU:s ekonomiska tillväxt är svag jämfört med exempelvis USA, och att produktiviteten är låg. Bilden att EU är något slags föredöme för omvärlden har krackelerat allvarligt. Han nämnde också EU:s stora klimatpaket "Fit for 55" som han menade har sjösatts utan någon tydlig plan om hur det ska kunna genomföras i praktiken,, och om det ens är möjligt. Ingen har någon realistisk plan för hur det ska gå till.

Min egen reflektion är att EU:s enorma byråkrati och aptit på allt fler nationella frågor tar fokus från de stora viktiga gemensamma frågorna, samt att den naiva klimatpolitiken och den ansvarslösa energipolitiken skapar enorma hinder för EU:s konkurrenskraft och ekonomiska utveckling. Personligen anser jag som bekant, till skillnad mot mitt parti, att hela "Fit for 55" borde göras om i grunden. Det går helt enkelt inte att genomföra i praktiken utan att EU förstör sin egen framtid. Allt fler inser detta, men ändå låtsas man som om att allt kommer att gå bra. Naiv "klimatpolitik" kommer dock aldrig att trumfa verkligheten. 

Stödet till Ukraina var en viktig fråga under dagen som berördes av flera. Det handlar dels om att de stöd som beviljats ska fullföljas, kraftfulla sanktioner mot Ryssland och hantering av frysta ryska tillgångar, samt att Ukraina redan gör stora framsteg för att uppfylla EU:s krav för medlemskap. Samtidigt var det tydligt att Ukraina inte kommer få någon gräddfil eller att man kommer att tumma på EU:s villkor. Ukraina måste som alla andra kvalificera sig för medlemskap, trots kriget. Det är centralt för EU:s stabilitet. Personligen ser jag stora fördelar med att Ukraina förhandlar om medlemskap eftersom det kommer kräva en total översyn av hela EU:s bidragssystem, inte minst jordbrukssubventionerna. Om dagens system ligger kvar kommer allt EU:s jordbruksstöd att gå till Ukraina. Det är därför en bra möjlighet och helt nödvändigt att reformera stora delar av EU:s bidragspolitik inför ett framtida ukrainskt medlemskap. I dagsläget är EU-medlemmarna inte särskilt intresserade av att ändra detta syra och bryåkratiska system, men det är bra om detta tvingas fram. I längden kan
inte jordbruksstöd utgöra en så stor del av EU:s budget.

Mer positivt under dagen var att allt fler talar om behovet av att använda EU:s resurser effektivare, att man behöver bättre kontroll på hur EU-stöd hanteras av medlemsstaterna, och att EU måste arbeta med rätt saker. För oss som i grunden är stora EU-vänner, men som oroar oss för att EU är på väg i fel riktning är det ljuv musik att höra kloka tankar från tunga namn inom EU-kommissionen och EU:s myndigheter. Det finns också en trötthet på allt fler EU-lagar, flera efterfrågade att se till att det som redan beslutats också kan genomföras. Avtackning av Riksrevisorn

2024-05-25 

I torsdags hade jag äran att i egenskap av ordförande för Riksdagens Råd för Riksrevisionen tacka av riksrevisor Helena Lindberg, vars 7-åriga förordnande nu går ut. Jag har varit engagerad i rådet sedan 2018, och har följt Riksrevisionens viktiga arbete och imponerande utveckling på nära håll. Förutom blommor och present blev det tårta i Finansutskottets vackra sessionssal. Stort tack till riksrevisorn för väl utfört uppdrag!

  

Revision kan möjligen uppfattas som lite torrt och tråkigt för den som inte är insatt i vad revision innebär. För mig är Riksrevisionen en av de absolut viktigaste delarna i den demokratiska kontrollen av att svenska folket får ut maximalt av skattepengarna, samt att myndigheter och statlig verksamhet sköts enligt de regler som finns. Jag är mycket stolt och glad över att sedan senaste valet ha uppdraget som ordförande för det parlamentariska Råd i Riksdagen som följer Riksrevisionens arbete.

För egen del skulle jag önska att även kommuner och regioner omfattades av riksrevisionens effektivitetsrevisioner, och jag arbetar för det, men det är ett stort steg att ta och uppfattas av kritikerna som något som riskerar att inkräkta på det kommunala självstyret. Själv anser jag att när staten tillför så mycket medel till kommuner och regioner så har medborgarna också rätt att förvänta sig en kraftfull och noggrann revision.

Partier och politiker bör inte använda anonyma konton i sociala medier

2024-05-23 

Mitt inlägg på twitter/X om det här med anonyma konton i sociala medier uppmärksammades en hel del, både i sociala medier och i ett antal tidningar. Här ett exempel (Säffle-Tidningen). 
 

Jag har fått en del reaktioner från enskilda personer som menar att om man framför icke politiskt korrekta åsikter i sociala medier så kan det medföra problem med arbetsgivaren eller försvåra att få uppdrag om man exempelvis är en offentlig person, artist, mediepersonlighet eller har vissa typer av yrken, och att det är en självklar rättighet att även uttrycka sig på anonyma konton om man önskar. Jag tycker i grunden att enskilda människor gör som de vill, och för säkerhets skull har jag kompletterat min tweet med att det jag syftar på självklart är partier och valda politiker. Vad andra individer väljer att göra måste såklart vara upp till dem.

 


Är man folkvald politiker eller representerar ett politiskt parti tycker jag man ska uppträda under eget namn och argumentera öppet för sina åsikter. Det är inte heller rimligt att skapa falska konton för att driva opinion eller att köpa följare eller likes på inlägg i sociala medier. Man bör kunna förvänta sig att partier och valda politiker uppträder öppet och ärligt i samhällsdebatten.   

Moderaterna har sedan många år partistämmobeslut på just detta, och vårt parti arbetar inte med anonyma konton. Vi köper inte heller följare eller likes till moderaternas konton. Alla moderata politiker uppmanas också att agera öppet under eget namn. Om någon enskild folkvald moderat bryter mot detta har jag givetvis ingen aning om, men jag hoppas inte det - i så fall bryter man mot partiets riktlinjer. De flesta av mina moderata riksdagskolleger är aktiva i sociala medier, under eget namn, och det är så politisk debatt ska föras. Andra partier kan givetvis ta andra beslut, men då vill jag vara tydlig med att jag inte håller med dem.


Problemet med trollkonton och falska konton accelererar just nu. Inte minst ser jag hur mängden putinvänliga konton ökat de senaste åren.  Många av dessa konton har vanliga svenska namn (typ "Anna Svensson" eller "Sven Karlsson"), nästan alla är öppnade i februari 2022, och nästan alla konton saknar följare och följer inte heller någon annan - de pumpar bara ut propaganda, ofta med likadana formuleringar som ryska ambassaden eller regimen använder. Det finns all anledning att också uppmärksamma att AI skapar förutsättningar för att samtidigt skapa falska nyheter och falska foton och filmer, som är väldigt svåra att skilja från äkta. Kombinationen av falska konton och falska nyheter är oroväckande, och det är ytterligare ett skäl till att politiken bör uppträda öppet och transparant. 
 

Freedom on Fire: Ukraine´s Fight for Freedom

2024-05-22 

I dag var det dags för ännu en filmförevisning med koppling till Ukraina, denna gång i riksdagen. Det var den Oscarsnominerade filmen Freedom on fire: Ukraine´s Fight for Freedom.  Före filmvisningen var jag inviterad på talmanslunch tillsammans med filmens regissör Evgeny Afnieeevsky samt en av dem som förekommer i filmen, Hanna Zeitseva. Även Ukrainas ambassadör Andrii Plakotniuk var på plats. Från riksdagen deltog utöver tredje vice talmannen Kerstin Lundgren (C) även moderaternas utrikespolitiske talesperson Hans Wallmark, samt Hanna Westerén (S) som är ordförande för riksdagens svensk-ukrainska nätverk, samt jag själv i egenskap av vice ordförande. Vi hade intressanta samtal under lunchen och därefter var det filmvisning i riksdagens förstakammarsal, dit både ledamöter och tjänstemän mfl var inbjudna.Under lunchen hade jag Hanna Zaitseva som bordsgranne, och fick höra hennes egen dramatiska historia (som även uppmärksammas i filmen). Hon och hennes man bodde i Mariupol, och i början av december 2021 födde hon sin son. Bara tre månader senare började kriget. Efter ett antal dagar med allt hårdare beskjutning av staden tog familjen sin tillflykt i det stora stålverket Azovstal, där hennes man anslöt sig till militären och försvarade flyktingarna som gömde sig i källarutrymmena, medan Hanna tog hand om sin tremånaders baby. I 65 dagar (!)  gömde sig Hanna och hennes baby i skyddsrummen under Azovstal. Det var ont om mat och hon kunde inte längre amma sitt barn, men tack vare att de ukrainska soldaterna letade upp mat och tog in i stålverket så klarade sig både mamma och barn och många av de andra flyktingarna som trängdes i källarna och skyddsrummen. Till slut ordnade Röda Korset evakuering efter en överenskommelse med de ryska ockupanterna. Kvinnor och barn skildes från männen, de fick resa vidare medan männen fängslades av ryssarna. Hannas sista kontakt med sin man var före flykten då hon besökte honom på fältsjukhuset inne på Azovstal där han vårdades för en skottskada. Efter detta har hon ingen information om sin man, ryssarna vägrar släppa in Röda Korset för att syna fånglägret och ryssarna vägrar lämna ut någon information. Över 900 män från Azovstal sitter idag i fångenskap antingen inne i Ryssland eller på ockuperat territorium, och Hanna vet inte om hennes son har en pappa i livet eller inte. Rapporter om omfattande rysk tortyr av fångar gör inte saken bättre. Själv flydde hon och barnet tillsammans med hennes föräldrar, och idag bor de som flyktingar i Berlin. 

Jag berättade för Hanna att mitt barnbarn på ett halvår när är lika gammalt som hennes son, och vi kunde bara konstatera att kontrasterna mellan hur hennes son tvingades börja sitt liv och den trygga tillvaron mitt barnbarn har är ofattbart stor. I Ukraina är det många mammor som har det som Hanna - pappor som är försvunna, fängslade, döda, eller svårt skadade. Och många barn har svåra trauman som behöver behandlas. Men resurserna räcker inte eftersom så oerhört många drabbats samtidigt. Men Hanna räddade sin son och den kraft och styrka som ukrainska mammor visar upp för att till varje pris skydda sina barn är imponerande. Andra barn har inte haft samma tur - ryssarna har stulit tiotusentals barn, bytt namn och personnummer på dem och adopterat bort dem till ryska familjer. Det är ett oerhört svårt arbete att spåra dessa barn, och förtvivlan hos de biologiska föräldrarna är såklart enorm. Men alla vet att ryssarna inte följer några lagar eller regler, och att man beter sig extremt barbariskt. 

   

Hanna vädjade till alla svenska politiker att via internationella organ försöka sätta press på Ryssland att uppfylla grundläggande krigslagar där krigsfångar ska behandlas väl, inspektioner tillåtas och fångutväxlingar underlättas. Ukraina tillåter alltid inspektioner av sina krigsfångeläger och ställer alltid upp på utväxling av fångar. Alla stulna barn måste också lämnas tillbaka.

En sak är klar - det stolta ukrainska folket kommer aldrig att kunna besegras. Inte ens om Ryssland skulle ockupera hela Ukraina kommer folket vika ned sig. Och hatet mot ryssarna växer i hela Ukraina. Ryssar kommer inte att kunna röra sig tryggt någonstans i Ukraina, oavsett om det är i ockuperade eller fria delar av landet. Ukrainarna slåss för sina liv, sin existens som nation, sin frihet och sin demokrati. Vad ryssarna slåss för är det ingen som begriper. Det enda de duger till är att förstöra, döda, ljuga och bete sig som odjur.


Efter filmen tackade Ukrainas ambassadör riksdagen och svenska folket för engagemanget - mätningar i Europa visar att svenska folket är de som mest enigt står på Ukrainas sida, och samtliga åtta riksdagspartier står enade bakom ökat stöd till Ukraina. I dag meddelade också regeringen att Sverige sätter av 75 miljarder under tre år som långsiktigt stöd till Ukraina. (se mer i föregående inlägg). Ambassadören uttryckte sin stora tacksamhet, och även Ukrainas president har idag officiellt tackat Sverige för både detta och tidigare stöd. 
 

Nytt långsiktigt svensk stödpaket till Ukraina

2024-05-22 

Viktigt besked idag. Sverige står bakom Ukraina och kommer att stödja Ukraina så länge som det krävs. De kämpar inte bara för sin frihet, de kämpar även för vår. För att ytterligare förstärka Sveriges stöd till Ukraina och skapa en långsiktighet är samarbetspartierna överens om att skapa en treårig ukrainaram på sammanlagt 75 miljarder kronor för 2024–2026, 25 miljarder per år. För att stödet till Ukraina inte ska gå ut över den upprustning som nu sker av det svenska försvaret, eller tränga undan andra viktiga investeringar som behövs, innebär ramen att vi ökar den svenska skuldsättningen. Detta sker från en rekordlåg nivå av den svenska statsskulden. Vi måste både stödja Ukraina och rusta upp vårt eget försvar.

Ramen är treårig och uppgår till 25 miljarder kronor årligen 2024–2026. Ramen kan användas både för inköp av materiel och ersättningsanskaffningar av materiel till det svenska försvaret av materiel som skänkts till Ukraina. Pengarna kan även användas för utbildning av ukrainsk personal. 

Parallellt med detta är Ukraina idag Sveriges viktigaste mottagare av utvecklingsbistånd. Den svenska biståndsramen har minskats, men samtidigt har vi omprioriterat från andra tveksamma länder till att öka stödet till Ukraina. Dessa stöd ligger inom den fastslagna statsbudgeten. Biståndsmedel kan exempelvis utgöras av humanitärt bistånd, hjälp med återställande av elförsörjning eller stöd till annan ständigt pågående återuppbyggnad.


Klicka nedan för att se hela statsministerns hälsning till Ukraina. Nedanför uttrycker Ukrainas president sin tacksamhet till svenska folket.

 

 

Finanspolitiska Rådet om kommunernas och regionernas ekonomi

2024-05-21  

Finansutskottet hade idag en utfrågning av Finanspolitiska Rådet med anledning av deras senaste rapport, och även Riksrevisionen var närvarande. Rådets rapport rör hela den ekonomiska politiken, som i allt väsentligt får godkänt och anses ha varit väl avvägd föregående år. Jag valde att läsa avsnittet om kommunsektorns ekonomi lite extra noga, med tanke på att det är en stor och viktig politisk fråga. Jag ställde också flera frågor om detta område under dagens utfrågning.

I rapporten dras ett antal slutsatser. Den första är att statsbidragen inte alls har urholkats över tid, kommuner och regioner har fått större ökning av statsbidragen än vad konsumentprisindex motiverar, och även om man tar hänsyn till ökade kostnader till följd av den demografiska utvecklingen (tex fler äldre). Detta är ju inte riktigt den bild man får när man följer media och vad oppositionen påstår.

Här är en figur från rapporten:


    

Finanspolitiska Rådet konstaterar också att inflationen 2022 och 2023 medförde tillfälligt höga pensionskostnader, vilket påverkade kommunsektorns resultat negativt. Men redan 2025 beräknas att situationen normaliseras igen. Rådet menar att det inte är rimligt att en  sådan stor men tillfällig effekt leder till neddragningar i kommunsektorns verksamhet, uppsägningar eller skattehöjningar. I stället menar man att kommuner och regioner i första hand bör använda de medel man avsatt i resultatutjämningsreserver under goda år. De kommuner som saknar tillräckliga sådana reserver kan använda möjligheten att hänvisa till synnerliga skäl i kommunallagen för att få redovisa underskott för ett enskilt år. Kommunerna och regionerna avgör själva om det föreligger synnerliga skäl.

På min konkreta fråga om Rådet anser att kommuner och regioner gjort neddragningar, uppsägningar och skattehöjningar i onödan var svaret faktiskt jakande, även om man inte ville peka ut enskilda kommuner eller regioner. Man menar helt enkelt att kommunerna inte tillämpat de möjligheter som finns för att slippa negativa åtgärder.

Jag ställde också en fråga om hur Finanspolitiska Rådet respektive Riksrevisionen ser på betydelsen av att kommuner och regioner utvecklar effektivitet, produktivitet och prioriterar klokt för att utveckla välfärden. Båda svarade att detta är helt centrala delar. Att bara spara och skära ned löser inga långsiktiga problem. Min egen uppfattning fick därmed stöd - jag anser att den bristande förmågan att prioritera det som är viktigt är ett av kommunernas och regionernas största problem. 

Jag frågade också om man anser att revisionen av kommunsektorn borde utvecklas och skärpas - idag är det partiernas egna utsedda lekmannarevisorer som har ansvaret, och någon effektivitetsrevision sker i princip inte alls. Riksrevisionen granskar idag endast statens verksamhet, och det enda man kan granska i kommunsektorn är att följa användningen av olika riktade statsbidrag. Finanspolitiska Rådet var tydliga med att man vill skärpa kommunrevisionen och gärna lägga den utanför kommunpolitiken. Riksrevisionen var också positiva till att effektivitetsrevisionen borde skötas externt. För egen del tycker jag att Riksrevisionen borde överta effektivitetsrevisionen av kommuner och regioner för att få en skarpare granskning och bättre kunna jämföra olika kommuners och regioners verksamheter med andra, sprida goda exempel och hitta allvarliga brister. Jag kommer fortsätta att driva denna fråga.  


 

Klimatdebatt i riksdagen - sanslösa argument från vänster

2024-05-20  

I dag var det klimatdebatt i riksdagen. Inläggen från S, V, MP och C var till vissa delar helt obetalbara i sin aktivism och den totala oförmågan till konsekvensanalys och rimlighet.

Flera talare sa rent ut att det måste kännas för hushåll och företag som "handlar fel", dvs som inte följer klimataktivisternas krav. Någon sa att dagens politiker lurar medborgarna att det går att "ställa om" utan att det känns ekonomiskt för hushållen. och både V, MP och C hyllade den gamla reduktionsplikten. Hela oppositionen hävdade att utsläppen ökar dramatiskt till följd av att vi minskat reduktionsplikten.

Från regeringsunderlaget var tonen mer konstruktiv, fokus på elförsörjning var prioritet ett. Dessutom ifrågasattes om utsläppen verkligen ökat. Saken är ju den att tillverkningen av biodrivmedel inte har minskat, vare sig i Sverige eller utomlands. Om biodrivmedel verkligen minskar utsläppen och utsläppen samtidigt är globala, så innebär detta att utsläppen inte påverkas alls av att Sverige minskar kraven på inblandning. Detta eftersom de biodrivmedel som tillverkas ändå används. Företrädare för M, SD, KD och L (företrädda av klimatministern) nämnde alla värdet av att miljö- och klimatpolitiken måste gå i takt med folket och att det måste ha acceptans bland medborgarna om det ska fungera. Skenande kostnader för drivmedel och el, eller meningslös symbolpolitik som slukar skattepengar fungerar inte. 

Centerpartisten i debatten talade om värdet av "gröna kolatomer" som "inte påverkar klimatet". Återigen vill jag bara påminna om att det för det första inte är kolatomer vi pratar om i klimatdebatten utan om koldioxidföreningar - alltså CO2 - som bildas vid förbränning av kol. Och en CO2-molekyl ser ut exakt likadant oavsett om den är "grön" (alltså kommer från biobränslen) eller om den kommer från bensin eller diesel. Varje CO2-molekyl har exakt lika stor (eller liten) effekt på atmosfären och den globala uppvärmningen. Atmosfären känner ingen skillnad. Men eftersom IPCC och det svenska Naturvårdsverket mfl bestämt sig för att INTE RÄKNA CO2 från biobränslen så SER DET UT som om utläppen ökar när redutionsplikten minskar. Men det är alltså en ren bluff.

Jag har förklarat det förut - resonemanget bygger på att CO2-molekyler från biobränslen anses ingå i ett kretslopp. Lite förenklat - när växterna växer tar de upp lika mycket CO2 som utsläppen blir när växtdelarna förbränns som biobränsle. Det är alltså ODLINGEN av växten som gör att man inte behöver räkna CO2 från förbränningen av biobränslen. Min invändning är att växterna på samma åker tar upp exakt lika mycket CO2 om växterna används som föda som om de blir biobränslen. Om man kör bilen på bensin och odlar en viss mängd grödor till mat blir effekten exakt densamma som om man kör bilen på biobränsle och odlar samma mängd grödor till biobränsle. I båda fallen tar grödorna upp lika mycket CO2. Och utsläppen vid körning är densamma (eller i verkligheten LITE HÖGRE vid inblandning av biobränslen eftersom energiinnehållet är sämre) Det finns inga "gröna kolatomer" och ingten "grön koldioxid", det finns bara kolatomer och CO2-molekyler. Påhittet om "kretslopp" är helt enkelt desinformation, liksom påståendet att lägre reduktionsplikt ökat utsläppen. Detta är för övrigt något som bland annat Greenpeace håller med mig om. 

I övrigt gäller tydligen devisen att om du inte har något fungerande budskap att framföra försöker du kompensera det genom att prata väldigt länge. Miljöpartisten i debatten hade anmält en talartid på 8 minuter (en normal tid för ett längre anförande), men hon pratade sedan i nästan 25 minuter (!) vilket är extremt länge. Talmannen konstaterade på sitt försynta sätt att hon talat mer än tre gånger anmäld talartid, och påpekade att det försvårar Kammarens planering om ledamöterna gör så. Själv konstaterade jag att de hon sa på 25 minuter inte blev ett dugg bättre än om hon talat i 8 minuter. Det hade varit lika illa oavsett.

Svenska folket ska vara väldigt glada för att man nu har en regering som inte är beredda att offra företag och jobb, ruinera statsfinanser och privatekonomi, och som inser att stabil energiförsörjning är grunden för vårt välstånd. Skräcken är inte liten när man inser hur det skulle gå med en regering bestående av S, V, C och MP. Vänstersidan talar mycket om att "Sverige ska vara ett föredöme". Men ett land som knäcker sin egen ekonomi och välstånd kommer aldrig bli ett föredöme.   

"20 Days in Mariupol"

2024-05-17  

Denna fredagseftermiddag har jag ägnat åt att träffa företrädare för Ukrainas ambassad och den ukrainska kulturföreningen i Stockholm. Jag var inbjuden till visningen av filmen "20 Days in Mariupol" i samarbete med Svenska Filminstitutet. Före filmen höll Ukrainas ambassadör Andrii Plakotniuk ett litet anförande och därefter såg vi den starka och sorgliga filmen.

Filmen består av delar av det material som ett team från AP (Associated Press) lyckades få ut från Mariupol mitt under brinnande krig. De var det enda team med journalister som fanns kvar i Mariupol efter att ryssarna omringat staden. Under de 20 första dagarna av angreppet mot Mariupol tog de ett stort antal filmer och foton, en del av dem har vi sett i svenska media. Exempelvis dramatiska bilder från sjukhusen där ryssarna bombade bland annat ett BB och ett akutsjukhus.
Filmen finns även att se på Svt Play, och jag rekommenderar alla som inte sett den att göra den. Skicka gärna också en länk till alla ryska troll och putinkramare ni råkar på. Det ryssarna gör i Ukraina är inte bara en stor skam, det är också ett brott mot mänskligheten. Bara i Mariupol dog mellan 25.000 och 50.000 personer, de flesta civila (och många av dem "etniska ryssar" som Putin säger sig vilja "befria").

Vi var tre riksdagsledamöter på plats, förutom jag själv även Fredrik Malm (L) och V-ledaren Nooshi Dadgostar. Efter filmvisningen tog vi en bild tillsammans med Ukrainas ambassadör. 

Kraftfull varning för de norrländska stålsatsningarna

2024-05-15  

I går deltog jag vid ett seminarium om de norrländska stålsatsningarna. Vi fick även en bok som sammanfattar risker och kritik mot projektet, sammanställt av professorn i nationalekonomi, Magnus Henrekson.

Slutsatsen av seminariet var att satsningarna på grönt stål i Norrland är ett högriskprojekt där skattebetalarna till stor del tar risken om projektet inte lyckas. Satsningarna kräver el motsvarande hela 65% av dagens totala förbrukning i landet, samtidigt som vi redan nu har svårt att får fram tillräckligt med el. Investeringarna bygger dessutom på helt oprövad teknik som kan slås ut av nya och bättre tekniker. Det skulle ge stora negativa effekter för hushåll och företag. Satsningarna bygger också på en förhoppning av stålkunderna ska vara villiga att betala väldigt mycket mera för "grönt stål" än för övrigt stål. Det finns inget tydligt belägg för detta.

Grönt stål är den största industrisatsningen i Sveriges moderna historia både i absoluta tal och i relation till ekonomins storlek. Satsningarna förutsätter en unikt stor utbyggnad av elproduktion och elnät, järnvägs- och hamnkapacitet, bostäder och offentlig service. Det finns stora risker att dessa investeringar blir olönsamma om industrisatsningarna misslyckas.


Ett litet land som Sverige bör helt enkelt avstå från så här stora och riskfyllda satsningar enligt forskarna som skrivit boken.

För egen del var det inget direkt som överraskade under seminariet, utom möjligen att prislappen för investeringarna sannolikt är ännu högre än vad som tidigare hävdats i debatten. Jag tar alla tillfällen att uppmana till försiktighet när det gäller att ösa in skattepengar i dessa projekt. Det finns också risk att två i grunden lönsamma statliga företag - LKAB och Vattenfall - kommer att drabbas av stora förluster. 


Moderat vallöfte: EU:s klimatmål måste kompletteras med tillväxtmål 

2024-05-15  

Vi ser idag hur EU-politikers prioriteringar i klimatpolitiken alltför ofta medfört att man tagit beslut som skadar och försvårar både ekonomisk tillväxt och möjligheten att leva och verka i EU och även innebär energibrist. EU:s konkurrenskraft gentemot andra länder skadas. Andra beslut har varit helt orealistiska (exempelvis beslutet om att förbjuda  försäljning av nya bensin och dieselbilar från 2035). Ska man ta beslut om "klimatpolitik" måste den vara förenlig med ekonomisk tillväxt, fungerande jordbruk och skogsbruk och trygg energiförsörjning, samt värna EU:s konkurrenskraft. 

Moderaterna meddelade h
äromdagen ett tydligt vallöfte inför EU-valet i en fråga som är helt central för både mig och moderaterna som parti. 

"Den gröna omställningen i Europa måste leda till tillväxt, inte ökad fattigdom och högre arbetslöshet. Annars kommer länder som USA, Kina och Indien inte att ställa om. Därför vill Moderaterna att EU-kommissionen presenterar ett tillväxtmål som kompletterar utsläppsmålet till 2040. Syftet med målet ska vara att styra om EU-politiken till att lägga fokus på konkurrenskraft när vi ställer om."

Personligen välkomnar jag verkligen detta vallöfte, även om jag tyvärr ser små möjligheter att verkligen lyckas förena EU:s klimatpolitik med ekonomisk tillväxt. Alltför mycket av den beslutade klimatpolitiken hotar i stället ekonomisk tillväxt, samhällsekonomi och privatekonomi. Det behövs rejäla omtag från EU:s sida om vi inte ska slå undan benen ekonomiskt för oss själva.  

 Äldre inlägg hittar du i arkivet. Klicka på rutan längst upp till höger!