Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!
Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006.Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt!

Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Åren 2002 till 2006 var jag gruppledare för moderaterna och för den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010 och 2014. Jag är idag ledamot av Finansutskottet och i den parlamentariska Socialförsäkrings- utredningen. Tidigare mandatperioder har jag varit aktiv i arbetsmarknadsutskottet, socialförsäkringsutskottet och utbildningsutskottet. Frågor som rör företagande, arbete och utbildning är centrala för mitt politiska engagemang, liksom familjepolitik, försvarsfrågor, skatter, migrationspolitik och miljö/energi/djurskyddsfrågor. Du hittar det mesta om mig och mitt riksdagsarbete via länkarna överst på sidan. På bloggen kommenterar jag riksdagsarbetet, rikspolitiken och en hel del annat. Du hittar mig också på instagram, twitter och facebook.


I bloggarkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden.
Totalt 6.329 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 26/3 2015)
(S)veket

2015-04-27

I dag deltar moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra i SVT:s program "Partiledaren" som sänds från TV-huset i Stockholm klockan 19. Jag kommer att vara på plats i publiken och följa utfrågningen. Vad passar väl bättre som uppladdning än denna bild som visar kontrasterna i svensk politik just nu?Intervjuad om skola för tiggande EU-migranters barn

2015-04-27

I morse blev jag intervjuad av Radio Sjuhärad med anledning av mitt blogginlägg i går om nolltolerans mot barn i tiggerisammanhang och att det vore olyckligt om vi skulle erbjuda skola för tiggande EU-migranterns barn. Det
skulle göra mer skada än nytta. Klicka på bilden för att lyssna på inslaget.
Vi ska självklart inte erbjuda skola åt tiggande EU-migranters barn

2015-04-26

Dagens Nyheter har idag en artikel om frågorna kring EU-migranternas barns eventuella rätt till skolgång i Sverige. Man beskriver rättsläget enligt följande, och vad jag kan bedöma är det korrekt, eftersom riksdagen - tyvärr enligt min åsikt - för några år sedan beslutade om rätt till skolgång för "papperslösa". Ett beslut jag förgäves försökte argumentera emot, eftersom jag tycker det var helt fel på alla sätt. Personer som vistas illegalt i Sverige ska självklart inte erbjudas skola till sina barn. Det gör bara att vi uppmuntrar människor att hålla sig gömda och skapar ett slags "andra klassens medborgare". Det går främst ut över barnen.

Reglerna kring EU-medborgares rätt till skolgång är idag kopplade till på vilken grund personen har rätt att vistas i landet. Alla EU-medborgare har uppehållsrätt i tre månader, men saknar rätt till skolgång under den perioden. Kommunerna har dock möjlighet att erbjuda undervisning om de vill.

EU-medborgare som vistas i Sverige i över tre månader utan uppehållsrätt – och som därmed är papperslösa – har däremot tydlig rätt till skolgång. I praktiken betyder det att barn till tiggare har rätt att gå i skolan om de stannar kvar längre än ett kvartal. Men det förutsätter att kommunen gör bedömningen att de verkligen är papperslösa.

Vid mitt besök i Rumänien och vid samtal med personer med insyn i romernas situation så är det ingen tvekan om att många åtgärder som görs för att lyfta den romska (och andra fattiga folkgruppers) situation inte alltid fungerar särskilt bra. Dessutom har Rumänien svårt att ha råd med den medfinansiering som krävs för att få ta del av EU-medel.

Men i stort sett alla jag talade med vid vårt besök var överens om att just satsningen på skola till barnen faktiskt var det som fungerade bäst. Skolorna finansieras till en del med EU-medel, och den rumänska regeringen menar att just satsningen på skola för barnen är den bästa långsiktiga åtgärden för att lyfta människor ur fattigdom och ge dem en chans till egen försörjning.

Bilden är från Calarasi i sydöstra Rumänien som jag besökte 2012, och visar ett EU-medfinansierat skolhus i den romska bosättningen.

Om Sverige nu ger tiggande EU-migranter rätt att sätta barnen i svensk skola efter tre månader i landet uppmuntrar vi dels tiggarna att stanna kvar längre än de tre månader som lagen medger, dels lockar vi tiggarna att ta med sig sina barn till Sverige i stället för att gå i skolan hemma i Rumänien. Därmed slår vi effektivt undan benen på alla rumänska ansträngningar att ge barnen utbildning.

Dessutom kan man ju fråga sig hur mycket ett barn med rumänsk modersmål kan lära sig på några månader i svensk skola? Och hur våra redan svårt ansträngda skolor ska hantera detta, med tolkar och extra resurser som lär behövas? Och hur påverkar det andra utrikes födda barn och andra barn med särskilda behov som är bofasta i Sverige? Hur ska våra skolor prioritera användingen av sina begränsade resurser?

Slutsatsen för min del är solklar - svenska kommuner ska självklart inte erbjuda skola åt tiggande EU-migranters barn. Glädjande nog ser jag att även Folkpartiet tänker i liknande banor. Det är bra. Nu måste sansade röster ta ton i debatten. Den svenska missriktade välviljan slår ständigt nya rekord och medför tyvärr ofta att vi förvärrar probem i stället för att lösa dem.

Moderaterna säger nej till försämrade ränteavdrag

2015-04-24

De två regeringspartierna ger olika besked kring ränteavdragen, där finansminister Andersson (S) säger att ingen försämring är aktuell, medan finansmarknadsminister Bolund (MP) är betydligt otydligare i frågan och närmast antyder att en försämring skulle finnas på agendan.

I det läget är det viktigt att riksdagens största oppositionsparti ger tydliga besked. Det är inte aktuellt för Moderaterna att försämra ränteavdraget. Särskilt inte eftersom det skulle riskera att strama åt för familjer med stora lån. Det finns till och med risker att för snabba och hårda åtstramingar i sig kan skapa nya kriser. Dessutom ska man komma ihåg att regeringens politik med andra skattehöjningar kommer att slå mot hushållens ekonomi och påverka tillväxten.

I sammanhanget ska man också komma ihåg att de skenande fastighetspriserna främst är ett problem i Stockholm, Göteborg och på några universitetsorter som Uppsala och Lund. I stora delar av landet upplever man inga extrema prisökningar eller prisnivåer, på vissa ställen är det tvärtom fallande priser som gäller. Politikerna måste se hela landet och alla invånare och inte alltid anpassa all politik efter Stockholm och storstadsproblemen.

Istället för att försämra ränteavdragen bör man fortsätta stärka amorteringskulturen, vilket jag skrev om i går. Arbetet med amorteringskrav bör genomföras på ett sådant sätt att det inte riskerar att hushållens konsumtion, och därmed tillväxten, påverkas negativt. Det borde gå att lösa relativt enkelt genom att Finansinspektionen utfärdar rekommendationer som är i linje med sitt föreslagna amorteringskrav, rekommendationer som bankerna sedan följer.

I dag citerar för övrigt Borås Tidning min blogg från i går, och det känns som ett passande citat med tanke på min bakgrund från bankvärlden. Jag tror det flesta av mina gamla bankkolleger håller med mig. Det fina är att denna linje faktiskt fungerar utmärkt för alla kunder, alla kreditgivare och alla fastighetsköp över hela landet. Sverige är olika!Om detta stämmer är det närmast skamligt av EU

2015-04-23

Det blir mycket om flyktingsituationen runt Medelhavet idag. Men jag måste bara kommentera denna länk från The Guardian. Om det stämmer att EU vid sitt extra krismöte angående flyktingsituationen endast tänker erbjuda vidarebosättning för 5.000 kvotflyktingar - i hela EU (!) är det närmast skamligt. Det är ungefär så många asylsökande som lilla Sverige ensamt tar emot på två veckor...

Orealistiskt förslag från C och FP om "humanitära visum"

2015-04-23

I en debattartikel i Expressen idag föreslår europaparlamentarikerna Fredrick Federley (C) och Cecilia Wikström (FP), tillsammans med Centerpartiets migrationspolitiske talesperson, Johanna Jönsson, diverse "åtgärder" för att hantera flyktingsituationen kring Medelhavet. Flera av förslagen är bra, exempelvis att öka närvaron i Medelhavet för att kunna rädda nödställda och att öka möjligheten till arbetskraftsinvandring i EU, och se till att alla länder, i likhet med Sverige, tar emot kvotflyktingar. Men ett av förslagen är synnerligen ogenomtänkt. Man föreslår nämligen även "humanitära visum" så att flyktingar kan resa lagligt till ett EU-land och söka asyl. Jag förstår inte hur man kan presentera ett så ogenomtänkt förslag.

I artikeln skriver man bland annat att "Uppemot en miljon människor, om inte fler, inväntar varmare och lugnare väder för att fly till EU. Fyra miljoner syrier befinner sig i flyktingläger i grannländerna".

Sverige är samtidigt idag vad jag vet det enda landet i EU som ger permanent uppehållstillstånd mer eller mindre automatiskt till alla flyktingar från Syrien.

Om det idag finns "minst en miljon människor" (troligen i hvuudsak syrier) som väntar på chansen att ta sig till EU, och Sverige för dem framstår som det i särklass bästa alternativet eftersom vi har de mest generösa reglerna (permanenta uppehållstillstånd), hur stor del av denna dryga miljon flyktingar skulle då söka sig till Sveriget om vi började utfärda humanitära visum? Låt oss försiktigt anta att det trots allt bara blir hälften av den dryga miljonen som reser till Sverige för att söka asyl (troligen skulle det bli betydligt fler). Hur skulle Sverige överhuvudtaget kunna hantera ytterligare en halv miljon asylsökande utöver den rekordstora tillströmning vi redan ser? Har Fredrick Federley och Cecilia Wikström ens funderat över detta innan de presenterade sitt förslag?

När vi dessutom vet att det finns ytterligare minst tre miljoner flyktingar i läger i Syriens grannländer blir ekvationen ännu svårare att få ihop. Om vi införde "humanitära visum", hur många av dessa tre miljoner flyktingar skulle inte också vilja komma till Sverige? Har förespråkarna för humanitära visum ens funderat över hur mycket ett litet land som Sverige med 9,5 miljoner invånare kan klara av? Finns det någon gräns? Förslag om "humanitära visum" kommer även från andra politiska partier, såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet och Kristdemokraterna, liksom från Rädda Barnen och från diverse debattörer. Det är inte utan att man funderar över varför bara naiva och orealistiska röster hörs i debatten?

De flesta realister inser att det faktiskt finns gränser för vad vi kan klara av i lilla Sverige, hur generösa och humana vi än vill vara. Det är tur att i vart fall riksdagens tre största partier, S, M och SD (som samlar drygt 70% av väljarna) utrryckt stor skepsis eller tydligt motstånd mot humanitära visum. En ohelig allians kan man tycka, men någon måste faktiskt ta ansvar för Sverige och alla som redan bor här.

Moderat riksdagsseminarium om tiggeriet

2015-04-23

I dag anordnade moderaterna ett välbesökt seminarium i riksdagen om tiggeriet, under ledning av förre justitieministern Beatrice Ask. I panelen fanns Martin Walfridsson, tidigare statssekreterare för Beatrice Ask på justitiedepartementet och numera av regeringen utsedd nationell samordnare för att hantera tiggerifrågorna. Dessutom Veronica Wolgast Karlberg från Socialförvaltningen i Stockholm, Lars Lindeberg från polisen i Gävleborg, och Sven Kihlgren från Kronofogdemyndigheten.

Martin Walfridsson uppskattar att antalet tiggare i Sverige ökat till mellan 4.000 och 6.000 idag. Tiggarna kommer främst från Rumänien, Bulgarien, men även från exempelvis Tjeckien, Slovakien, Italien, Spanien och Polen. Walfridsson var mycket tydlig med att han visserligen har ett ansvar för att hjälpa kommunerna med nationella riktlinjer för hur man ska hantera tiggeriet, men att den långsiktiga lösningen på problemen inte finns i Sverige utan i tiggarnas hemländer.

Det allvarligaste problemet idag enligt Walfridsson är att allt fler barn förekommer i samband med tiggeriet, både som tiggare och som boende i tältläger och övernattningsbilar. I Uppsala finns uppskattningsvis ett 30-tal barn, i Söderhamn finns ett 20-tal barn i ett läger. I Stockholm har man däremot nolltolerans mot barn i samband med tiggeri, och skickar hem dem på kommunens bekostnad.

I Stockholm finns uppskattningsvis mellan 800 och 1.000 tiggare idag, och antalet växer hela tiden. Vintertid finns 129 platser på härbärgen inom projektet "Vinternatt" (1/11 till 30/4). Därefter har man sommartid ett hundratal platser. De flesta som söker sig dit är män, endast 3,6% är kvinnor. Under 2014 ordnade man hemresor till 480 personer, vilket man nu insett är en ineffektiv metod eftersom tiggarna kommer tillbaka ganska snabbt och då förväntar sig att få betald hemresa även nästa gång. Ryktet sprids också i Rumänien att kommunen ordnar hemresor, vilket stämmer med den bild jag fick av situationen när Borås valde samma lösning. Hur mycket pengar Stockholm idag satsar på härbärgen, hemresor, stöd till frivilligorganisationer, avhysningar, städningar av tidigare boplatser mm kunde inte kommunens representant svara på.

Polisen i Gävleborg hade indikationer på både människohandel och prostitution i samband med tiggeriet, och då främst i ett större läger på Moheds Camping. Vid ett tillslag av polis gjordes anmälan om människohandel, men den lades ned på grund av svårighet med bevisningen. Varje morgon transporteras ett hundratal tiggare från lägret under organiserade former med bilar till både Sundsvall, Dalarna och norra Uppland. Mer pengar hanteras än vad man tidigare trott, uppemot 300-400 beräknas en genomsnittlig tiggare dra in. På campingen betalar man 4.000 i månaden för en campingstuga, och där bor 6-8 personer i varje. Ägaren till campingen uppger att hyrorna betalas punktligt, vilket i sig visar att tiggeriet i detta område är lönsamt. I lägret finns minst 20 barn med skolplikt som inte går i skolan utan ägnar sig åt att tigga eller som "objekt" i samband med tiggeri. Polisen har också sett tydliga kopplingar mellan bärplockarintressenter, kringresande asfaltsläggare och tiggare. Mycket talar för att tiggarna sommartid erbjuds svarta jobb i samband med bärplockning eller asfaltläggning.

Kronofogden upplever ökande problem med särskild handräckning ("avhysning") av personer som olovligen bosatt sig på annans mark. Dessa problem gäller såväl tiggande EU-medborgare som bärplockare och asfaltläggare. Det är komplicerat och mycket dyrt för markägare att genomdriva avhysning, och det är mycket resurskrävande för kronofogdemyndigheten och polisen. Man har också problem med aktivister som stör och hotar personal i samband med avhysningar, samt med "beskyddargrupperingar" som försöker motarbeta avhysningar för att kunna fortsätta tjäna pengar på tiggeriverksamheten. Man har också problem med att hitta tolkar. Vid underrättelse i förväg flyttar ofta hela tiggarlägret över en tomtgräns till granntomten, och då måste hela processen börja om igen. Man ser också exempel på hur skrotbilar köps upp av uppköpare, ställs på parkeringsplatser och hyrs ut som bostad till tiggare. Under 2014 fick kronofogden 235 ansökningar om särskild handräckning ("avhysning") av denna typ av otillåtna bosättningar. 50% kom från Stockholm, 25% från Västra Götaland. Främst är det juridiska personer och kommuner som ansöker, för enskilda markägare blir det för dyrt och många upplever en rättslöshet. Ungefär en fjärdedel av de begärda avhysningarna verkar ha genomförts.

Mina egna reflektioner efter seminariet är att situationen är än mer allvarlig än jag trodde och att antalet tiggare är större än jag tidigare befarat. Arbetssituationen för både polis och kronofogdemyndigheter är mycket ansträngd, och kostnaderna och problemen ökar. Samtidigt växer kommunernas kostnader för att hantera tiggeriet och både privatpersoner och företagare upplever en rättslöshet i samband med markockupationer och andra problem i tiggeriets spår.

I samband med dagens seminarie hade vi mycket passande en slutreplik i Expressen till Stadsmissionens representant, som skrev en replik på vår debattartikel om att överväga ett tiggeriförbud. Frågan om tiggeriförbud kom också upp till diskussion på seminariet, men flera röster kritiserade tanken på ett förbud. För egen del har jag allt svårare att se hur tiggeriet skulle kunna stoppas eller i vart fall minskas utan ett förbud? Ett besked om att Sverige avser att införa ett förbud skulle vara en bnra första signal, även om lagstiftning alltid tar sin tid. Alternativet är att låta problemen växa ytterligare.

Göran Hägglunds sista votering

2015-04-23

I dag deltog Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund i sin sista votering.
Självklart passade jag på att få en bild!Sund kreditgivning viktigare än tvingande amorteringskrav

2015-04-23

Finansinspektionen, FI, backar från förslaget om ett mer eller mindre tvingande amorteringskrav från 1 augusti. FI tycker visserligen att det behövs, men är osäker på om myndigheten har lagligt stöd för att på egen hand införa detta avbetalningstvång på bolån. Osäkerheten uppkom efter kritiska remissyttranden från lagkunniga.

Samtidigt säger Bankföreningen i ett pressmeddelande idag att bankerna i flera år arbetet för att stärka amorteringskulturen, vilket har gett resultat. Den senaste bolåneundersökningen visar att 9 av 10 låntagare med hög belåningsgrad amorterar och att amorteringstakten har ökat de senaste åren. Bankerna kommer enligt Bankföreningen att fortsätta ge låntagare en individuell amorteringsplan och främja en god amorteringskultur.

För mig som jurist, tidigare anställd på bank och med lång erfarenhet av både kreditgivning och av att hjälpa kunder med betalningsproblem, tycker jag Bankföreningens besked är det viktiga. En sund kreditgivning med rimliga amorteringsvillkor utformade efter varje kunds situation är bra mycket bättre än tvingande regler eller lagstiftning. Därför har jag svårt att bli särskilt bekymrad efter Finansinspektionens besked.

En sak är däremot bra - diskussionen om skuldsättning och amortering har varit bra och säkert öppnat ögonen på en del låntagare. Det låga ränteläget ger utmärkta möjligheter för många att amortera lite extra, och det har man glädje av den dag räntorna stiger igen.

Svenska hushåll har hög skuldsättning påstås det. Det är på ett sätt sant, men samtidigt har också hushållens förmögenheter ökat kraftigt - både när det gäller bostadsvärden, värdepappersinnehav och banktillgodohavanden. Saken är den att svenskar allt oftare köper sin bostad i stället för att hyra (troligen på grund av den stora bristen på hyresrätter). Det gör att fler lånar för bostadsköp. Då ökar skuldsättningen, men samtidigt finns ett värde i form av bostaden som man äger. Under förutsättning att skulden är rimlig i förhållande till bostadens värde, och att man inte lånat mer än man klarar att betala (även med en betydligt högre räntenivå), så behöver inte skuldsättningen vara något stort problem.

Viktigast är att motverka orimliga prisökningar på bostäder som på sikt kan skapa en fastighetsbubbla. Då är det viktigt att den byggnation som faktiskt satte fart de sista åren med Alliansregeringen åren fortsätter i samma takt och ökar ytterligare för att motverka bostadsbristen. Men då kan inte regeringen säga nej till alla reformer som kan snabba på och underlätta bostadsbyggandet och tro att man löser allt med statliga subventioner. Där borde diskussionen föras i stället för att lägga allt krut på att diskutera ett amorteringskrav som i praktiken redan tillämpas.

Därför är en Alliansregering med stöd av SD inte realistisk

2015-04-23

Jag får en hel del frågor och synpunkter med anledning av "decemberöverenskommelsen". Många verkar mena att eftersom Alliansens budget i höstas fick stöd av Sverigedemokraterna så finns i praktiken ett "block" bestående av Alliansen + SD som lätt kan köra över dagens regering. Men den analysen har stora brister.

För det första måste man granska SD:s hela politik. Även om det - mot förmodan - skulle gå att ena Alliansen och SD om en gemensam migrationspolitik finns det andra centrala politikområden där SD:s åsikter går rakt emot Alliansens. Det gäller exempelvis skatter, arbetsmarknadspolitik, socialförsäkringar, utbildningspolitik och EU-frågor. Man ser också att SD inte kan räkna hem de "besparingar" man påstår sig göra på en mer restriktiv invandringspolitik, där man vill minska invandringen med 90%. En så kraftig minskning skulle kräva att Sverige bryter mot internationella konventioner. SD:s negativa syn på integrationspolitiken skulle dessutom göra det ännu svårare att integrera de invandrare som redan finns i vårt land. Dessutom "glömmer" SD en del av kostnaderna som löper vidare för nyanlända som redan finns i Sverige. Kraftigt minskad invandring skulle inte över en natt minska kostnaderna lika mycket.

Exempelvis är det märkligt att vissa verkar tro att SD skulle vilja "hjälpa" Alliansen att stoppa regeringens budget med förslag om höjda arbetsgivareavgifter för unga. Många känner nog inte till att SD vill göra samma höjning av arbetsgivareavgifterna som regeringen och dessutom höja arbetsgivareavgifterna generellt med ytterligare 1 procentenhet! Ovanpå detta vill man höja restaurangmomsen, vilket alltså går längre än vad S-MP-regeringen föreslår.

Även på andra områden för SD ren vänsterpolitik. Inom arbetsmarknadspolitiken vill SD riva upp "Laval-lagen och försvåra för utländska företag att verka i Sverige. Man vill också förbjuda kommunala avknoppningar i skola och förskola och införa någon form av "vinstförbud" för företag i välfärdssektorn. Man vill också höja ett antal bidrag och ersättningar kraftigt, och slopa hela avgiften till a-kassan. Denna bidragspolitik går rakt emot Alliansens arbetslinje. Sammantaget hotar SD:s politik enligt finansdepartemantets beräkningar att minska sysselsättningen med 90.000, vilket är mer än vad regeringens politik väntas medföra.

För det andra. Förra mandatperioden röstade SD oftare på Alliansens politik än oppositionens, men denna mandatperiod ser det ut precis tvärtom. Anledningen är att om SD inte har något avvikande förslag så låter man regeringens förslag vinna, oavsett regering. Man kan alltså inte använda SD:s stöd till Alliansregeringen förra mandatperioden som argument för att SD skulle stödja Alliansen i dag. I höstas röstade för övrigt inte SD på Alliansens budget för att de gillade den, utan för att de ogillade regeringens budget ännu mera.

För det tredje finns det idag inget stöd inom något av Allianspartierna för att bilda regering med SD:s passiva eller aktiva stöd. Självklart kan detta förändras över tid, men det krävs i så fall att alla fyra Allianspartierna tar ett sådant beslut eftersom Alliansen vill hålla ihop. Jag bedömer det som ytterst osannolikt inom överskådlig tid. I sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att före valet 2014 lovade Alliansen att inte bilda regering som byggde på SD:s aktiva stöd. Ett sådant vallöfte bör hållas om inget väldigt oförutsett inträffar.

Jag ser inget problem med att samarbeta med SD i enskilda frågor. Finns det stöd för kloka politiska beslut i enskilda frågor ska man ta vara på det, oavsett parti. Häromveckan gjorde tex Alliansen upp med Vänsterpartiet i Finansutskottet i frågan om bankernas kontanthantering. Då var det SD som räddade regeringen. I en annan fråga kan Alliansen få igenom sina förslag med stöd av SD. Men därifrån till att bilda regering och lägga fram en budget med stöd av SD är det ett mycket stort steg.

Inget är ristat i sten, särskilt inte när dagens regering bryter vallöften på löpande band och för en politik som skadar Sverige. Regeringen spelar ett högt spel och ska inte känna sig alltför säker på att decemberöverenskommelsen överlever om man tänjer för mycket på den. Men för att kunna bilda regering med stöd av andra partier krävs en politisk samsyn i de stora frågorna - budget, skatter, arbetsmarknadspolitik och socialförsäkringar. Den samsynen finns idag inte mellan Alliansen och SD.

Lite tankar kring flyktingsituationen vid Medelhavet

2015-04-22

Det är lätt att förfasas över situationen runt Medelhavet där flyktingsmugglare tjänar enorma pengar på att skicka människor i döden i små sjöodugliga båtar. Frågan är bara vad som är bästa lösningen?

Vissa menar att den enda lösningen är "fler lagliga vägar in i EU". Exempelvis talar man om att det skulle vara möjigt att söka asyl eller få "humanitära visum" på EU-länders ambassader i krigshärjade länder. Hur skulle det lösa problemet?

För det första - ambassaderna, om de ens är öppna av säkerhetsskäl, är oftast belägna i huvudstäderna. Få flyktingar i andra delar av av ett krigshärjat land har möjlighet att ta sig till huvudstaden för att söka asyl på en ambassad. Det lär exempelvis vara få i IS-kontrollerade områden i Norra Syrien och Irak som kan ta sig till Damaskus eller Bagdad för att söka asyl. Samma sak i Libyen, där en miljon flyktingar (Aktuellt i går kväll) sägs vänta i Benghazi för att ta sig till EU. Samtidigt finns ambassaderna i Tripoli, vars styre ligger i konflikt med de grupper som styr Benghazi. Hur många av flyktingarna i Benghazi kan ta sig till Tripoli för att söka asyl? Det lär endast vara människor i relativt lugna huvudstäder som kan använda den föreslagna möjligheten att söka asyl. De är samtidigt sannolikt de som minst behöver det.

För det andra. Om ett sådant system ska upprättas måste givetvis alla europeiska länder göra på samma sätt, och sedan fördela de asylsökande mellan sig efter något slags fördelningstal. I annat fall lär de flesta söka sig till Sverige eller Tyskland, precis som idag, inte minst för att många har vänner, bekanta eller släktingar som redan finns där. För syriska flyktingar finns inget alternativ som är bättre än Sverige, med tanke på att vi ensamma ger permanent uppehållstillstånd. Med tanke på att det idag finns över en miljon syriska flyktingar i läger i Libanon är det inte svårt att gissa vad som skulle hända om en svensk ambassad i Beirut skulle bevilja asyl till alla som önskar. Hur skulle Sverige klara av att exempelvis hantera 250.000 eller 500.000 ytterligare flyktingar? Det är inga orealistiska tal om man skulle införa ett sådant system. Ska man ha ett system med asylansökningar på ambassader kan Sverige givetvis inte ha andra regler än resten av EU.

För det tredje. Om en person beviljas asyl på en svensk ambassad - hur ska denne person sedan ta sig till Sverige? Ska Sverige bekosta flygresa också, eller hur har förespråkarna för denna modell tänkt sig detta?

För det fjärde. De som inte beviljas asyl på ambassaden, utan får den avslagen kommer givetvis att lockas av flyktingsmugglarna att kasta sina pass och ID-handlingar och göra ett nytt försök att söka asyl i något EU-land i stället. Och då kommer de att vara hänvisade till samma rangliga båtar som idag, och tvingas betala samma skyhöga summor till smugglarna som idag.

Bästa lösningen måste vara att EU stoppar rangliga båtar redan vid kaj i Benghazi och andra utskeppningshamnar. Samtidigt måste nätverken av flyktingsmugglare nystas upp och de skyldiga ställas inför rätta för medverkan till mord eller dråp. Parallellt med detta måste omfattande hjälp ges till flyktingar på plats, exempelvis i läger i Libanon, Jordanien och i andra länder, för att minska människornas desperata behov av att söka sig till EU.

I sammanhanget är det intressant att EU-kommissionen säger att länderna i Norra Europa måste ta en större del av ansvaret eftersom situationen för länderna i sydeuropa är ohållbar. Frågan är dock om EU-kommissionen tagit del av EU:s egen statistik över vilka länder som ta ansvar? I går skrev dessutom Dagens Nyheter att "förra året tog Italien hand om 170.000 båtflyktingar och asylprocessen kan ta upp till två år". Jag blev fundersam över dessa siffror eftersom min bild när jag talar med insatta personer är att Italien snarare passivt ser på när flyktingar bryter mot principen om att söka asyl i första land och i stället söker sig till norra Europa, och då främst Tyskland och Sverige. Om principen om "första land" hade tillämpats hade en betydligt mindre flyktingström nått Sverige.

Jag tog fram lite statistik från Migrationsverkets hemsida. Figuren visar antalet pågående asylärenden i varje land den 30/9 2014 (siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat):Tyskland hade överlägset flest pågående asylärenden, medan Sverige har i särklass flest i förhållande till folkmängd. Italien kommer bara femma, efter Frankrike och Grekland. Spanien kommer först på 10:e plats. Några 170.000 asylsökande i Italien som sitter och väntar på beslut ser man inget av i den officiella EU-statistiken, snarare runt 30.000 pågående asylärenden, mot 45.000 i Sverige. Visst kan siffrorna ha ändrats i år, men flyktingströmmarna över Medelhavet har varit stabila och stora varje sommar de senaste åren, så skillnaderna mellan 2014 och 2015 är sannolikt inte jättestora. Det är med andra ord inte så "synd" om Italien när det gäller trycket från asylsökande som det låter i media och från EU-kommissionen. Situationen i Sverige är betydligt värre. Inte minst på grund av att Italien som sagt låter de asylsökande resa vidare till Sverige i stället för att hantera deras ansökningar på plats.

Studiebesök vid Citybanan i Stockholm

2015-04-22

I dag följde jag med på ett mycket intressant besök i arrangemang av Västsvenska Handelskammaren. Vi besökte Citybanan i Stockholm, den 6 km långa tågtunneln för pendeltåg som ska avlasta spåren för fjärrtåg genom Stockholm. Västsvenska Handelskammaren ville ge oss västsvenska riksdagsledamöter chansen att "lära oss mer om Västlänken" som man skrev i sin inbjudan.

Före besöket nere i tunneln fick vi en föredragning om projektet. Man håller budget och verkar bli klara tidigare än beräknat. Samtidigt är stora delar av bygget genom stabilt berg. Jag ställde en fråga om detta och fick beskedet att 90% av tunnelbygget i Stockholm består av sträckor där man spränger sig fram genom stabilt berg. Sprängmassorna används sedan för att tillverka makadam för bygget så det mesta materialet går åt under bygget. I Göteborg är som bekant läget helt annorlunda. En stor del av bygget kommer att gå genom lera och massorna måste deponeras. Dessutom behövs åtgärder för att skydda byggnader från sättningsskador (vilket man även tvingats till på några ställen i Stockholm). Projektledningen för Citytunneln verkade inte alltför bekymrade över detta, även om de sa att bygget i Göteborg "blir en utmaning". De verkade dock tycka att Citytunneln och Vöstlänken var ganska jämförbara.

Bygget genom under jord i Stockholm verkar inte ha mött några större protester från allmänheten. Vi frågade varför det var så (till skillnad mot situationen i Göteborg) och fick svaret att det antagligen berodde på att stockholmarna dels ser att kapaciteten på pendeltågen behöver utökas, dels att det mesta av bygget sker under jord och att man inte gjort några större ingrepp i staden under byggtiden, vare sig på byggnader, parker eller grönområden. Min egen reflektion är att detta skiljer sig på ett dramatiskt sätt mot Göteborg där just skövlingen av parker som Hagaparken och Kungsparken, liksom delar av Liseberg knappast kommer att uppskattas av göteborgarna.Här är jag ca 40 meter under jord i service- och evakueringstunneln som löper längs med tågtunneln på hela sträckan. Detta till skillnad mot Västlänken i Göteborg där det bara finns räddnings- och evakueringstunnlar på delar av sträckan. I stället kommer det att finnas evakueringstrappor upp till markplan, något som Räddningstjönsten i Gölteborg inte är helt nöjda med i sitt remissvar.Genom dubbla brandskyddsdörrar tar man sig från service- och evakueringstunneln in till själva tågtunnlarna under Stockholms Central. Fyra parallella spår löper under tunnelbanan och Centralstationen.Här står jag vid ett av de blivande spåren, och till höger ett spår där man redan lagt ut rälsen.Här är hela gruppen samlad på en av de två enorma perrongerna. Till höger ses en av uppgångarna mot Centralstationen. Fyra rulltrappor av totalt 44 stycken (!) som ska ta resenärerna upp till tunnelbaneperrongerna och Centralstationen. Stockholm har helt andra resandeflöden och befolkningsstorlek än Göteborg och den nya underjordiska stationen är dimensionerad för kraftigt växande trafik i framtiden.

Det blev ett intressant besök som för min del underströk de stora skillnaderna mellan Stockholm och Göteborg, både vad gäller fysiska markförutsättningar för byggnation och storleken på befolkning och resandeströmmar. Samtidigt blir man imponerad av teknik och lösningar och det mesta lär säkert gå att lösa även i Göteborg. Men dyrt lär det bli, och förstörelsen av Göteborg under byggtiden lär bli betydligt värre än vad den blivit i Stockholm under bygget av Citybanan.

Fick sällskap av Carl Bildt i hissen

2015-04-22

Jag fick trevligt sällskap i hissen idag av vår förre utrikesminister. Han har nämligen ett rum på samma våning som jag på moderaternas riksdagskansli, och fortsätter att vara en resurs för partiet även om han inte så ofta är i huset. Glasögonen är förvisso nya, men i övrigt är det samme kloke och charmerande Carl Bildt som alltid.Elfsborg försvarade serieledningen i Allsvenskan

2015-04-21

foto från Elfsborgs hemsida


Efter en helt galen match, där alla fem målen föll de första 20 minuterna, besegrade Elfsborg AIK i toppmötet på Borås Arena. AIK har faktiskt inte vunnit i Borås sedan 2002! I och med dagens seger behåller Elfsborg ledningen i Allsvenskan. Och 10 mål framåt på fyra matcher imponerar!

Det är nog ingen vågad gissning att de fem lag som ligger först i dagens tabell också blir de som kommer att slåss om medaljerna.
Min interpellation om "statligt ocker" uppmärksammas

2015-04-21

Dagens Samhälle idag:
Kan EU-migranter få rätt till bidrag trots olaglig vistelse i landet?

2015-04-21

Uppsala Nya Tidning berättar om att Försäkringskassan slagit larm till regeringen om att man måste ändra reglerna så att inte EU-migranter kan få rätt till barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag även om de vistas i landet utan tillstånd. Efter en ny lagtolkning sedan 2013 får man tydligen inte längre kontrollera den så kallade uppehållsrätten, utan alla som har vistats tillräckligt länge i landet (normalt ett år) kan få rätt till olika sociala ersättningar och bidrag, även om man vistas här utan tillstånd. Till saken hör att även om man i efterhand upptäcker att bidrag betalats ut på felaktiga grunder måste tydligen utbetalningarna fortsätta (!) så länge personen vistats i landet under samma förhållanden som när beslutet om bidrag fattades.

I sammanhanget är jag förvånad över att ingen verkar kontrollera om EU-medborgare som vistas i Sverige följer tremånadersregeln eller inte. Det är ganska uppenbart att en del av tiggarna i Stockholm exempelvis vistats här betydligt längre än så, och det är också den uppgift jag får när jag talar med frivilligarbetare. Tiggarna sitter på samma plats månad efter månad, vinter som sommar. Det är givetvis fel i sig om man bryter mot tremånadersregeln, men det blir ju ohållbart om detta i en förlängning också leder till att man så småningom också får rätt till bidrag från det svenska samhället. Om detta blir känt lär det knappast minska mängden EU-medborgare som söker sig till Sverige för att tigga på våra gator.

Det hela låter mycket märkligt, och jag har bett mina moderata kolleger i socialförsäkringsutskottet undersöka saken närmare. Jag tycker också det är lite konstigt att ingen på Försäkringskassan reagerat på detta tidigare och slagit larm?

Nummer ett på twitter förra veckan

2015-04-20Borås Tidning talar klarspråk om rödgrönt skolfiasko

2015-04-20

Sällan har väl någon så fullständigt sågat Socialdemokratisk skolpolitik och brutna vallöften som denna ledare i Borås Tidning i fredags: "De river ner, de stör och de fördärvar. Värstingarna - de rödgröna i Borås och i regeringen - gör vad de kan för att göra livet surt för både lärare och elever". Kritiken är synnerligen välförtjänt. Klicka för mer läsvänlig storlek!Svenska ungdomar flyttar hemifrån tidigast i EU trots bostadsbrist

2015-04-19

Vi hör ständigt om den akuta bostadsbristen, både när det gäller små lägenheter och studentboenden, vilket bland annat påstås göra att våra ungdomar inte kan flytta hemifrån. I dag kommer samtidigt EU-statistik från Eurostat som visar att svenska ungdomar flyttar hemifrån tidigare än i något annat EU-land. I Sverige är kvinnor i snitt 19,3 år och män 19,9 år - i genomsnitt alltså 19,6 år - när de flyttar hemifrån. Jämfört med 2011 har svenska ungdomar dessutom blivit yngre när de lämnar föräldrahemmet. 2011 var kvinnorna i snitt 20,7 år och männen 21,6 år gamla när de skaffade eget boende.

Något stämmer inte. Är bostadsbristen en myt? Eller är det något fel med EU-statistiken? Om bostadsbristen är ett så stort problem borde ju snarare åldern när man flyttar hemifrån stiga över tid? Vart tar alla ungdomar vägen som lämnar föräldrahemmet tidigast i EU?

Fakta: Då flyttar man hemifrån: (Källa: Eurostat)

Sverige: 19,6 år
Danmark: 21,0 år
Finland: 21,9 år
Nederländerna: 23,5 år
Frankrike: 23,6 år
Tyskland: 23,9 år
Storbritannien: 24,1 år
Estland: 24,3 år
Lettland: 24,5 år
Belgien: 24,9 år
Österrike: 25,4 år
Irland: 25,6 år
Litauen: 25,9 år
Luxemburg: 26,4 år
Tjeckien: 26,7 år
Cypern: 27,8 år
Ungern: 27,8 år
Polen: 28,2 år
Rumänien: 28,5 år
Slovenien: 28,8 år
Spanien: 28,9 år
Portugal: 29,0 år
Bulgarien: 29,1 år
Grekland: 29,3 år
Italien: 29,9 år
Malta: 30,1 år
Slovakien: 30,7 år
Kroatien: 31,9 år

Stort intresse för vår debattartikel om att överväga ett tiggeriförbud

2015-04-18

Disskussionerna går varma på både facebook och twitter om vårt debattinlägg i Expressen där vi menar att det är dags att överväga ett förbud mot gatutiggeri. Jag har också fått många kommentarer via mail, sms och telefon. Visst finns det en och annan som tycker vi är "kalla och hårda människor" som ens luftar denna fråga, men en bedövande majoritet verkar dela vår åsikt. Faktum är att de negativa reaktionerna varit väldigt mycket mindre omfattande än tidigare när jag diskuterat dessa frågor i media. Det är ännu ett tecken på att en växande majoritet av människorna i Sverige börjar tröttna på tiggeriet, vilket ju även syns i opinionsmätningar där stödet för ett tiggeriförbud växer.

I går skrev Nyheter24 en stort uppslagen artikel med anledning av vårt debattinlägg och ordnade dessutom en omröstning bland läsarna. En stor majoritet verkar dela vår åsikt om att det är dags att överväga ett tiggeriförbud. Även Dagens Samhälle uppmärksammade saken och länkade till Expressen.

I dag är jag också citerad i Borås Tidning:Det viktigaste syftet var att skapa en debatt kring frågan och att argumentera för vår linje. Det är bara att konstatera att det har fungerat, och diskussionen lär fortsätta.

Läs alla mina tidigare blogginlägg om tiggeriet här!

Allt fler verkar ha tröttnat på tiggeriet

2015-04-18

Situationen i Göteborgsområdet blir allt mer besvärlig när det gäller tiggeriet, allt enligt en artikel i Göteborgs-Posten idag. Antalet tillfälliga boplatser runtom i Göteborg har ökat, liksom klagomålen från allmänheten. Det slås fast i en ny rapport som tagits fram av göteborgspolisen tillsammans med ett antal kommunala förvaltningar. Förra sommaren fanns det flera olika boplatser spridda runtom i Göteborg – i de flesta fall handlade det om en mindre grupp vuxna som tillfälligt satt upp tält eller husvagn. Men i Kallebäck bodde det nära 100 vuxna och drygt 20 barn när polisen gjorde en ID-kontroll vid en avhysning i juni förra året. Så stora boplatser har det inte funnits i Göteborg tidigare. I den nya rapporten om illegala bosättningar talas om en oro inför våren och sommaren. Indikationer visar nämligen på att allt fler EU-medborgare kommer till Göteborg. "Förvaltningarna har redan i dag knappa resurser att hantera frågan och trycket från medborgarna är också högt på att kommunen skall vidta åtgärder" säger man i rapporten.

Jag fick förresten även ett tips om en nyhetsartikel i Dagens Nyheter från oktober förra året som jag hade missat. Den beskriver läget i Stockholm. Det har definitivt inte blivit bättre utan tvärtom har tillflödet av nya tiggare tilltagit de senaste månaderna. Uppskattnbingsvis finns nu uppemot 1.000 tiggare i Stockholmsområdet.

Jag får regelbundet arga kommentarer även från invånare i Borås som tröttnat på det allt mer påträngande tiggeriet. Och allt oftare syns kommentarer på insändarsidor i våra tidningar. Som exempelvis detta i Borås Tidning idag:Ska vi verkligen bara stillatigande låta detta få fortsätta? Är det inte dags att även lyssna på alla människor som känner oro och obehag av tiggeriet? Och fundera över vad ett fortsatt växande tiggeri kommer att medföra för belastningar på vårt samhälle?

Viktigt med bred överenskommelse kring försvarspolitiken

2015-04-17

I dag presenteras en överenskommelsen om Sveriges försvarspolitiska inriktning 2016-20 som Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna ingått tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Från moderat sida har utgångspunkten varit att ta ansvar för landet och medverka till en bred överenskommelse på försvarsområdet. Det är en styrka i en orolig tid att visa prov på denna enighet. Det ger trygghet för de män och kvinnor i Försvarsmakten som tjänar vårt land och det är en viktig markering mot alla länder i Östersjöområdet. För Moderaterna har det varit viktigt att få till stånd en utredning om för- och nackdelar med ett Natomedlemskap. Det har också varit viktigt att Vänsterpartiet inte ges något inflytande över försvarspolitiken.

Överenskommelsen innebär en långsiktigt stärkt försvarsförmåga för Sverige i ett osäkert omvärldsläge. Försvaret får nu goda möjligheter att stärka den operativa förmågan. Bredden i överenskommelsen säkerställer god genomförbarhet under kommande år. Överenskommelsen innehåller flera delar:

• Resursförstärkning med 10,2 miljarder till 2020 utöver de resursökningar Försvarsberedningen tidigare enats om. Överenskommelsen innebär kraftiga resursökningar, sammanlagt 10,2 miljarder kronor extra till Försvarsmakten fram till 2020. Resursökningarna är helt i linje med vad Moderaterna har drivit i försvarsförhandlingarna.

• Säkerhetspolitisk utredning inklusive Nato. Överenskommelsen innebär att regeringen tillsätter en utredning som ska analysera för- och nackdelar i olika försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten samt medlemskap. Jag citerar överenskommelsen:

”Regeringen uppdrar åt en expert att ta fram en rapport som utifrån ett fristående perspektiv analyserar och redogör för innebörden av olika former av samarbeten respektive medlemskap med länder och i organisationer, samt dessas för- och nackdelar inom det försvars- och säkerhetspolitiska området, i dag och i framtiden. Analysen ska inte utvärdera den militära alliansfriheten. Den innefattar bl.a. relationen till de nordiska, nordisk-baltiska och bilaterala svensk-finska samarbetena, samt till den transatlantiska länken, FN, EU, OSSE och Nato. Analysen syftar till att tydliggöra ett brett förhållningssätt till vår säkerhet och bidra till fördjupat samtal i vårt land om dessa frågor. Uppdraget sträcker sig över ett år och skall redovisas i form av en skriftlig rapport till regeringen. Samråd skall ske med ovan nämnda försvarsgrupp kring val av utredare.”

• Särskilda prioriteringar:
- För att höja den operativa förmågan i krigsförbanden satsas resurser på bland annat mängdmateriel, standardfordon och kvalificerad ammunition samt övningsverksamhet.
- En stridsgrupp Gotland organiseras från och med 2018. Stridsgruppen utgörs av ett stående mekaniserat kompani och ett stridsvagnskompani.
- Ett antal åtgärder vidtas för att säkerställa ubåtsjaktsförmågan. Det gäller bland annat fler besättningar, modifierade korvetter med ubåtsjaktsförmåga och bevakningsbåtar med förmåga till ubåtsbekämpning.

Min egen spontana reaktion är att det givetvis alltid finns önskemål om mer pengar från Försvarets sida, men att Alliansen tillsammans pressat regeringen så att de fått öka nivån betydligt. Det är också bra att Nato-frågan lyfts tydligare. Oavsett hur mycket pengar vi tillför Försvaret kommer Sverige aldrig långsiktigt att kunna klara sig själv mot en stark angripare. Vi är och kommer att vara beroende av samarbete med andra.

Jag pressar finansministern om förseningsavgift för trängselskatt

2015-04-17

I går lämnade jag in min elfte interpellation till finansministern, denna gång gäller det oskäligt höga förseningsavgifter vid sen inbetalning av trängselskatt. Något som ledande socialdemokrater i Göteborg var överens med Alliansen om att vilja förändra, men som nu inte blir av enligt besked från regeringskansliet. Särskilt upprörande är det att en av de ledande s-politikerna i Göteborg före valet, Anna Johansson, numera är infrastrukturminister. Det hade varit spännande att ta diskussionen med henne, men eftersom finansministern har ansvar för alla frågor om skatter och avgifter så måste frågan ställas till henne. Debatt med anledning av min interpellation lär följa senare i vår.


Dags att överväga ett förbud mot tiggeri

2015-04-16

I dag skriver jag och fyra moderata riksdagskolleger i ett debattinlägg i Expressen att det är dags att överväga ett förbud mot tiggeri. Våra argument för detta framgår av artikeln. En något nedkortad version av artikeln finns även i papperstidningen idag.

Jag har länge varit mycket tveksam när det gäller frågan om att förbjuda tiggeri. Men efterhand som problemet med tiggeriet växt i omfattning och nya "kåkstäder" byggs på allt fler ställen och den sociala misären ökar ser jag inte längre någon annan väg än att på allvar utreda hur ett tiggeriförbud skulle kunna utformas. Det var ju också något jag föreslog i en riksdagsmotion i höstas.

Det viktigaste skälet till ett förbud är att skicka en tydlig signal till tiggarnas hemländer. Dels till samhället i stort - det är inte okej att lämna över ansvaret för sociala problem till andra länder, utan man måste själva skapa sociala skyddsnät för sina invånare. Dels till presumtiva tiggare - det är inte okej att tigga i Sverige.

Att förbjuda tiggeri kommer att vara till nackdel för en del tiggare som idag lyckas tigga ihop hyfsat mycket pengar. Men det kommer samtidigt att minska antalet människor som ibland mer eller mindre luras till Sverige och ett liv i extrem utsatthet, och det kommer att förebygga en del av det utnyttjande som idag sker av utsatta människor, ibland med rent kriminella inslag som utpressning och våld. När jag personligan väger fördelar och nackdelar landar jag i att ett tiggeriförbud troligen är det mest humana trots allt. Därför bör man utreda detta förutsättningslöst och lära av andra länder som infört förbud, exempelvis Danmark och Storbritannien.

En sak är klar - så länge tiggeri är tillåtet och människor skänker pengar kommer allt fler europeer att lockas till Sverige och ett liv i extrem utsatthet och fattigdom. Tiggeriet löser inte fattigdomen utan konserverar den.Pressmeddelande angående regeringens budget

2015-04-15

Pressmeddelande 2015-04-15

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828


Regeringens politik slår mot företag, jobb och människor på landsbygden

S-MP-regeringen presenterar idag en skattechock på både företagande och jobb, och försämrar samtidigt hushållens köpkraft. De skattehöjningar som presenteras innebär sammantaget 34 miljarder i höjda skatter. Endast knappt två procent (2%) av regeringens skattehöjningar på jobb och företagande går tillbaka till företagen i form av näringslivssatsningar. Skattehöjningarna på jobb och företagande är mer än 80 gånger större än satsningarna på företagen.

Regeringens politik riskerar att leda till att Sveriges jobbtillväxt bromsas upp och att arbetslösheten ökar. Det blir också dyrare att leva och verka på landsbygden, vilket särskilt bekymrar mig som riksdagsledamot från Sjuhärad.

Det enda positiva i vårbudgeten är den starka utvecklingen av tillväxten i Sverige. Prognoserna skrivs nu upp. Och det är inte så konstigt - Sverige har styrts med Alliansens budget sedan valet och våra tillväxtskapande reformer ger fortfarande positiv effekt. Frågan är vad som händer med tillväxten framöver när S-MP-regeringen steg för steg monterar ned våra tillväxt- och jobbskapande reformer, chockhöjer skatterna på jobb och företagande och försämrar hushållens köpkraft?

Läs utförligare kommentarer på bloggen idag, www.ericsoniubbhult.se


Regeringens budget slår mot företag, jobb och landsbygd

2015-04-15

S-MP-regeringen presenterar idag en skattechock på både företagande och jobb. De skattehöjningar som presenteras innebär sammantaget 34 miljarder i höjda skatter 2016, varav delar införs redan i år. 27 miljarder av de totala skattehöjningarna utgörs av höjd skatt på jobb och företagande. Endast knappt två procent (2%) av regeringens skattehöjningar på jobb och företagande går tillbaka till företagen (näringspolitik). Skattehöjningarna på jobb och företagande är mer än 80 gånger större än satsningarna på företagen. Pengarna läggs i stället främst på höjda ersättningar och bidrag och en redan på förhand av forskare utdömd 90-dagarsgaranti för ungdomar.

Hur inbillar sig regeringen att denna politik ska stärka företagen och skapa fler jobb? Regeringens politik riskerar tvärtom att leda till att Sveriges jobbtillväxt bromsas upp. Beräkningar från Finansdepartementet, som analyserat långsiktiga sysselsättningseffekter av regeringens vallöften, visar på att mer än 80 000 jobb riskerar att försvinna. Det är priset av höjda socialavgifter för unga, förändringar i a-kassan och slopad gräns i sjukförsäkringen. Regeringens politik riskerar att pressa tillbaka människor i utanförskap. Konjunkturinstitutet bekräftar bilden: Regeringens politik bedöms sänka potentiell arbetskraft och höja jämviktsarbetslösheten. Trots detta beräknar regeringen att arbetslösheten ska sjunka ordentligt kommande 2-3 år. Det är knappast realistiskt.

Regeringens skatteförslag påverkar inte bara jobbtillväxten, utan slår också direkt mot hushållens plånböcker och företagens verksamhet. Det handlar exempelvis om försämringar av RUT och ROT och höjd bensinskatt. Ökade kostnader för att anställa, minskade husavdrag och höjd bensinskatt slår samtidigt mot småföretagare i hela Sverige.

Trots att utanförskapet är fortsatt stort, väljer regeringen att höja trösklarna in på arbetsmarknaden istället för att sänka dem. Höjda anställningskostnader för unga och minskade möjligheter till husavdrag riskerar att försvaga de grupper som redan står längst ifrån arbetsmarknaden, unga och utrikes födda med låg utbildningsbakgrund.

När det gäller att värna vår gemensamma välfärd och hållbara offentliga finanser tar regeringen inget ansvar alls. Man slopar den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, höjer skatten på arbete för äldre, accepterar ett fortsatt ineffektivt flyktingmottagande och planerar för att ensidigt ta bort överskottsmålet för de offentliga finanserna. Man väljer samtidigt bort viktiga skolreformer som exempelvis införandet av tioårig grundskola och utökningen av karriärtjänsterna för lärare. Sammantaget är regeringens förslag knappast vägen framåt för Sverige.

Bensinskattehöjningen förtjänar också en kommentar. Vi ser nu att det man beskrivit som en "engångshöjning" på dryga 50 öre litern i själva verket handlar om en årlig extra indexhöjning av skatten. Under denna mandatperiod lär det betyda minst 2-3 kronor i höjd bensinskatt när momsen lagts på. Med de nya EU-reglerna måste man göra samma höjning för biodrivmedel, vilket gör att skattehöjningen helt saknar miljönytta. Den enda effekten är att det blir dyrare att leva och driva företag på landsbygden och att det blir dyrare att pendla med bil till jobbet. Miljöpartiet har fått som de vill, ett bensinpris på 20 kronor litern närmar sig med stormsteg.

Det enda positiva i vårbudgeten är den starka utvecklingen av tillväxten i Sverige. Prognoserna skrivs nu upp. Och det är inte så konstigt - Sverige har styrts med Alliansens budget sedan valet och våra tillväxtskapande reformer ger fortfarande positiv effekt. Frågan är vad som händer med tillväxten framöver när S-MP-regeringen steg för steg monterar ned våra tillväxt- och jobbskapande reformer, chockhöjer skatterna på jobb och företagande och försämrar hushållens köpkraft?

Sverige i topp i globalt välfärdsindex

2015-04-14

Social progress index, SPI, heter ett mått framtaget av bland annat professor Michael Porter vid Harvarduniversitetet i USA och omfattar 52 indikatorer på allt från jämlikhet, miljö till kriminalitet. Indexet vill utgöra ett komplement till det mer traditionella BNP-måttet som mäter ett lands ekonomiska omsättning utan att ta hänsynt ill hur pengarna fördelas och används.

När sammanställningen gjordes för första gången, 2013, toppade Sverige. Men då omfattades indexet bara av 50 länder. I fjolårets rankning halkade Sverige ned från första till sjätte plats, till största del på grund av att fler länder ingick i sammanställningen.

I 2015 års index (i huvudsak baserat på 2014 års uppgifter) ingår hela 133 länder i indexet och Sverige hamnar i nu på en andra plats efter Norge. Toppen domineras av europeiska länder, 15 av de 20 högst rankade länderna finns i Europa.

S-MP-V beskyller ofta Alliansen för att ha rustat ned välfärden. Det är en horribel beskyllning med tanke på att resurserna till välfärden ökat mer än demografin och kostnadsutvecklingen motiverat under Alliansens regeringsår. Och faktum är alltså att Sverige troligen, tillsammans med Norge, har världens högsta välfärd.

Bra allsvensk start av Elfsborg - nya serieledare idag

2015-04-13


Elfsborg åkte ju ur svenska cupen efter förlust mot Örebro. Men inledningen av allsvenskan har varit desto bättre.

I dag efter en stark bortaseger mot Norrköping med 4-0 gick Elfsborg upp i allsvensk serieledning. Särskilt glädjande är att gulsvart är det målfarligaste laget i serien. Något säger mig att Elfsborg kommer att bli ett av lagen som slåss om guldet i år. Övriga lag får se upp!
Som göteborgspolitikerna bäddat får man ligga

2015-04-13

Några veckor före valet i spetember 2014 lovade flera av de ledande göteborgspolitikerna, bland annat Johan Nyhus (S) och Jonas Ransgård (M) att man skulle flytta de orättvisa och hårt kritiserade betalstationerna för trängselskatt på Hisingen från och med den 1/1 2015. Det var också ett uttryckligt löfte från Alliansregeringen med förre finansministern Anders Borg (M) i spetsen att så skulle ske. Men efter valet och med en ny S-MP-regering sköts detta tyvärr på framtiden enligt ett besked i december, och ingen vet nu hur det blir.

I dag meddelar regeringen också, genom finansministerns statssekreterare, att det inte heller blir någon sänkning av förseningsavgiften för försenad inbetalning av trängselskatt. Avgiften är ju idag 500 kronor, vilket är minst sagt oskäligt om man tex missat en betalning på några tior i skatt. I dessa fall handlar det i praktiken om vad som brukar kallas för ocker. En utredning presenterades 2013 som bland annat föreslog en sänkning av förseningsavgiften till 100 kronor. Tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter Svärd (M) var positiv till detta förslag, men det hann tyvärr inte bli verklighet före valet 2014. Självklart förtjänar Alliansregeringen viss kritik för att detta drog ut på tiden. Men nu efter regeringsskiftet blir alltså beskedet att den höga avgiften ska finnas kvar och att det inte finns några tankar överhuvudtaget att sänka den.

Jag är inte direkt förvånad över att regeringen tar dessa beslut, mer pengar behövs ju sannolikt med tanke på att kostnaderna för Västlänken lär öka ett betydande antal miljarder mot budget. Då har man inte råd att minska intäkterna från trängselskatten, hur orättfärdiga de än är. Jag är däremot förvånad över det höga tonläget från göteborgspolitikerna efter de negativa beskeden från regeringen. Man visste faktiskt om både problemen med betalstationernas placering och förseningsavgiftens storlek när man från göteborgspolitikernas sida sa ja i kommunfullmäktige till trängselskattens utformning och storlek. Det ja som sedan låg till grund för riksdagens beslut. Hade det inte varit bättre att tänka efter innan man tog beslutet? Beslutet om trängselskatt känns tyvärr lika förhastat och ogenomtänkt som beslutet om Västlänken. Och som man bäddar får man som bekant ligga.

Själv ska jag dock göra vad jag kan och ställa finansministern mot väggen även för det brutna vallöftet om förseningsavgiften. Jag återkommer inom kort i frågan.

Skämtar regeringen med oss??

2015-04-13

I dag meddelar regeringen sotlt att det blir en "kraftfull näringspolitisk satsning" redan i årets vårbudget. Den fantastiska summan av 226 miljoner(!), alltså 24 kronor per svensk, satsas på näringslivet. Samtidigt höjer man skatterna för samma näringsliv med många miljarder, tex genom höjda arbetsgivareavgifter för unga.

Man satsar exempelvis 30 miljoner på att locka fler turister till Sverige, samtidigt som man höjer arbetsgivareavgifterna för besöksnäringen med 1,5 miljarder kronor.

Man marknadsför miljonerna och döljer miljarderna. Dagens utspel är så patetiskt och pinsamt att man undrar om regeringen skämtar med oss?Hem till våren efter härlig skidåkning

2015-04-12

I dag kom vi hem igen efter skön skidåkning i Vemdalen. Underbart långa backar, bra underlag (minusgrader nattetid) och inte så mycket folk. I går var vädret som allra bäst, solen sken från klarblå himmel. En Irish Coffee på en av restaurangernas altaner efter dagens sista åk var inte alls fel! I morse regnade det och det kändes utmärkt att åka hemåt till våren i Ubbhult.


Argumenten mot Västlänken blir allt mer besvärande

2015-04-11

Jag har nu tagit del av Länsstyrelsens mycket kritiska yttrande över Västlänkens ingrepp i Göteborgs natur- och kulturmiljö. Yttrandet är daterat den 20 februari i år. När man läser hela yttrandet börjar man inse vidden av hur bygget av Västlänken kommer att förstöra stora delar av viktiga parker och grönområden i Göteborg och dessutom allvarligt hota viktiga kulturbyggnader. Man inser också att dessa ingrepp mörkas och bagatelliseras i andra handlingar och beslutsunderlag. Länsstyrelsens yttrande ligger helt i linje med beräkningarna från Trädplan Göteborg som menar att minst 500 stora träd offras under bygget, bland annat i Hagaparken, Kungsparken och Allén.

Nyligen varnade också Stadsmuseets experter för att Västlänken kommer att förstöra delar av Göteborgs kulturmiljöer. "Ju mer vi utarmar vår stad kulturhistoriskt, desto mindre har Göteborg att erbjuda", säger Tom Wennberg, antikvarie på Stadsmuseet och en av experterna bakom tjänsteutlåtandet.

Tidigare har ju Riksrevisionen kallat Västlänken för "det sämst ekonomiskt underbyggda infrastrukturprojektet i modern tid". Tidningen Dagens Samhälle beräknade 2012, på basis av uppgifter från Trafikverket och Riksrevisionen, att varje satsad krona i hela Västsvenska Paketet leder till en samhällseffekt på minus 55 öre! Orsaken är främst den dyra tågtunneln Västlänken som förstör hela kalkylen. I Fastighetskontorets egna kalkyler saknas ett antal miljarder i kalkylen, pengar som inte budgeterats alls.

Slutsatsen att Västlänken är samhällsekonomiskt olönsam fastslås även i denna färska kandidatuppsats på Handelshögskolan i Göteborg. Så här skriver man i sammanfattningen: "Vi konstaterar att Västlänken ger väldigt stora samhällsekonomiska nyttor, men att kostnaderna samtidigt är mer än dubbelt så stora. Tågtunnelns nettonytta är således negativ och därmed bedöms projektet inte vara samhällsekonomiskt lönsamt enligt de traditionella metoderna. Med utgångspunkt i detta diskuterar vi olika skäl till att beslutsfattare ändå har valt att gå vidare med projektet. Vi har kommit fram till att Trafikverkets utredning lämnar osäkerheter i sina kalkyler, vilket gör att man som beslutsfattare kan tolka utredningen olika."//"Lokala intressen och politiska förhandlingar tillsammans med Trafikverkets ambivalens i den egna utredningen gör det svårt att uppnå en effektiv resursallokering och demokratiskt ansvarsutkrävande."

I mitten av mars framförde för övrigt Göteborgs stadsrevisorer, med ordföranden Lars Bergsten (M) i spetsen, oro över den negativa utvecklingen när det gäller Trafikkontorets projekt, inklusive projekt inom ramen för det Västsvenska paketet. Alltför många projekt har blivit avsevärt dyrare än planerat och nu framför stadsrevisionen oro för att även Västlänken och andra delar i Vöästsvenska paketet ska spräcka budgeten.

Än allvarligare är att den fulla effekten av Västlänken inte uppnås om man inte satsar betydligt mer pengar på tilläggsinvesteringar. Så här skrev riksrevisor Claes Norgren i Svenska Dagbladet i december 2012: "Granskningen har kunnat konstatera en brist på helhetssyn när stora investeringsprojekt planeras. Nödvändiga tilläggsinvesteringar, till en kostnad om tiotals miljarder kronor, saknas i beslutsunderlagen. Ett exempel är Västlänken, en järnvägstunnel under Göteborg som beräknas kosta 20 miljarder kronor att bygga, där det saknas information om nödvändiga tilläggsinvesteringar som uppgår till mellan 20 och 35 miljarder kronor. Dessa tilläggsinvesteringar är nödvändiga för att kunna förtäta tågtrafiken som är ett av målen med att bygga Västlänken." Pengar till dessa tilläggsinvesteringar är inte budgeterade överhuvudtaget.

Om man analyserar det underlag som Trafikverket utarbetat inser man dessutom att de uppsatta målen med Västlänken inte är realistiska. Man får väldigt liten ökning av kapaciteten i järnvägssystemet i förhållande till de enorma kostnaderna. Och pendlingen med bil minskar endast med 6 promille (!) enligt Trafikverkets egna prognoser. Effekten på regionförstoringen blir med de prognoser Trafikverket anger försumbar. Endast en ökning på en (!) promille. För en kostnad på minst 20-25 miljarder!

Det största feltänket av alla är kanske Hagastationen. Hagaområdet har inte alls så många arbetsplatser som påstås. I kalkylen över "arbetsplatser" räknar man vad jag kan se med samtliga studenter på Handels och andra universitetsutbildningar i närheten. Fast de flesta studenterna kommer inte till skolan med fjärrtåg utan bor i staden och tar cykeln eller spårvagnen till skolan. Resandet med pendeltåg till Korsvägen är också begränsat vilket resandet till dagens Lisebergsstation visar. Ingen stadsutveckling av betydelse kan heller ske vare sig i Haga eller runt Korsvägen då det saknas mark att kunna bygga nytt. Men på grund av Hagastationen och stationen vid Korsvägen kommer stora delar av Lisberg att förstöras och parken runt Hagakyrkan och delar av Kungsparken och Allén att skövlas.

Som om inte detta skulle räcka har nu också Räddningstjänsten upprepade gånger allvarligt ifrågasatt säkerheten i den kommande tågtunneln som man menar måste förändras i grunden så att räddningsinsatser kan genomföras vid behov. Detta skulle göra projektet avsevärt dyrare än planerat.

Alla dessa argument räcker gott för att kraftigt ifrågasätta hela projektet Västlänken. Och då har jag inte ens nämnt folkomröstningen förra hösten som hade ett högt valdeltagande och där en bedövande majoritet röstade nej till trängselskatten - som i huvudsak går till att bekosta just Västlänken (som ju är det i särklass största projektet i Västsvenska paketet).

Men ansvariga politiker i Göteborg blundar, stoppar huvudet i sanden och kör på - som om ingenting har hänt. Jag vill påminna om vad riksrevisor Claes Norgren sa om Västlänken i GT redan i december 2012: "Det handlar om att man av olika skäl har väldigt bråttom. Det är ett jätteförhandlingsspel. Och på väldigt kort tid kommer man fram till; "pang, här ska vi ha en investering". Och då hinner man inte analysera det här förrän man redan har bestämt sig."

Jag förstår inte hur någon som säger sig bry sig om Göteborg kan göra allt detta mot sin stad. Som född och uppvuxen i Göteborg blir jag bara bedrövad när jag inser vad som väntar.

Riksdagen stoppade feltänkta förändringar av gymnasieskolan

2015-04-09

I dag stoppade riksdagen två tänkta förändringar av gymnasieskolan. Regeringen vill ju göra gymnasieskolan obligatorisk för alla elever fram till 18 års ålder, och dessutomt vinga alla elever, även på yrkesprogrammen, att läsa in grundläggande högskolebehörighet. Men riksdagen gjorde idag ett tillkännagivande till regeringen att man ska stoppa arbetet med dessa förändringar. Beslutet grundas på Alliansens gemensamma motion som även fick stöd av Sverigedemokraterna.

Andelen elever som avbryter sina studier eller inte lyckas nå godkända betyg är som störst i gymnasieskolans årskurs 3. Att införa ett obligatorium till 18 års ålder skulle i praktiken inte innebära någon förändring. De flesta elever går årskurs 1 och 2 i gymnasieskolan och i den mån de gör studieavbrott så sker det oftast i årskurs 3. Eftersom de flesta elever fyller 18 år i årkurs 3 skulle de därför fortfarande ha möjligheten att hoppa av gymnasieskolan med ett obligatorium till 18 års ålder. Ett införande av en obligatorisk gymnasieskola för elever upp till 18 år är därför en felriktad reform. Gymnasieskolans utmaning är inte att det saknas ett obligatorium. Det handlar i stället om hur elevernas studiemotivation ska höjas så att fler elever slutför gymnasieskolan. Målet är att alla elever ska få slutbetyg från gymnasieskolan. Det bästa sättet att nå dit är att ge varje elev en bra grund att stå på, och det arbetet måste börja redan i grundskolan med tidigare stöd, fler skickliga lärare och mer undervisningstid. Men också hög kvalitet på gymnasieprogrammen och lärmiljöer som uppmuntrar till inlärning och studiemotivation. Dessutom bör det fortsatt vara en möjlighet, inte en skyldighet, att läsa in högskolebehörighet. Man kan inte lagstifta fram studiemotivation.

Genom gymnasiereformen 2011 blev det en tydligare indelning av gymnasieskolans program i yrkesprogram och högskoleförberedande program. Obligatoriet för yrkeselever att läsa de kurser som krävdes för grundläggande behörighet till högskoleutbildning togs bort. För att inget program skulle bli en återvändsgränd garanterades eleverna på yrkesprogrammen en möjlighet att läsa in grundläggande behörighet för högskolestudier. Omfattningen av vissa av de gymnasiegemensamma ämnena på yrkesprogrammen minskades för att ge ett utökat utrymme för yrkesfördjupning. Från och med höstterminen 2013 finns dessutom möjlighet för alla gymnasieskolor med nationella yrkesprogram att ge grundläggande högskolebehörighet inom programmets ordinarie poäng.

IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) har granskat effekterna av förändringen i början av 1990-talet då de tidigare tvååriga yrkeslinjerna på gymnasiet gjordes om till treåriga program med fler allmänna teoretiska ämnen. Man visar att denna reform medförde en ökad sannolikhet för avhopp från gymnasieskolan för elever med låga slutbetyg från grundskolan och från icke-akademiska hem och dessutom att längre och mer generella yrkesprogram medförde en ökad risk för arbetslöshet. Mot denna bakgrund är det märkligt att föreslå att alla yrkeselever ska tvingas läsa in grundläggande högskolebehörighet. Riksdagen säger nu att den nuvarande ordningen är bra och att det fortsatt ska vara en rättighet och inte en skyldighet för elever på gymnasiets yrkesprogram att läsa in grundläggande behörighet till högskolan.

Med riksdagens beslut ligger Alliansens gymnasiereform fast och gymnasieskolans lärare och elever kan få arbetsro och slipper nya omfattande förändringar. En bra dag för svensk gymnasieskola.

När blev blomkrukor "exkluderande design" riktad mot tiggare?

2015-04-09

Mycket ska man höra. Man hävdar på fullt allvar i denna DN-artikel att utplacering av blomkrukor utanför butiker innebär "exkluderande design" riktad mot tiggarna, för att de inte ska kunna sitta utanför dörrarna(!). Att den butik som nämns i artikeln har haft samma blomkrukor utanför samma dörr i många år verkar inte någon fästa något avseende vid. Fast egentligen är det ovindkommande i sammanhanget - varje butiksägare måste självklart ha rätt att själv besluta om man vill placera blomkrukor utanför sin butiksentré. Det är faktiskt vare sig en moralisk eller juridisk skyldighet att upplåta hela sin entré för tiggeri.

I artikeln nämns också andra exempel på "exkluderande design". Trots att det framkommer i samma artikel att det ofta är mycket välmotiverade åtgärder man gör när man vill försvåra för uteliggare och hemlösa att sova eller bygga läger på olämpliga platser.

Jag rekommenderar ledarkrönikan i Svenska Dagbladet av Sanna Rayman häromdagen där hon i likhet med mig ifrågasätter den märkliga artikeln.

Den svenska debatten kring tiggeriet har fullståndigt spårat ur. Man verkar glömma en viktig sak - det "offentliga rummet" är faktiskt inte i första hand till för vare sig tiggande EU-migranter, engelska asfaltsläggare eller polska hantverkare som vill bygga läger, utan det är till för oss alla. Bänken i busskuren är till för rörelsehindrade eller äldre som behöver sitta och vänta på bussen, den är inte primärt en sovplats. Vi har också rätt att förvänta oss att demokratiskt beslutade lagar och ordningsregler gäller lika för alla som vistas i vårt land. Det är exempelvis inte tillåtet för mig att slå upp tältet i stadsparken på semestern och rimligen måste samma regler gälla för alla andra. Och om människor upplever problem med att tiggare bygger läger på olämpliga platser måste dessa synpunkter också tas på allvar i ett demokratiskt samhälle.

Är jag verkligen den mest aktiva riksdagsledamoten på twitter?

2015-04-09

Det verkar faktiskt så.Alliansens segrande förslag om utredning av överskottsmålet

2015-04-09

I dag antog en majoritet i Finansutskottet (M, C, FP, KD och SD) Alliansens förslag om en parlamentarisk utredning om överskottsmålet. Därmed lär förslaget också vinna vid den kommande omröstningen i riksdagen. Så här ser beslutet ut i sin helhet:

En parlamentarisk utredning om överskottsmålet och dess roll i det finanspolitiska ramverket

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen snarast ska tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdraget att analysera konsekvenserna för svensk ekonomi av ett förändrat överskottsmål och hur en sådan förändring förhåller sig till övriga delar av det finanspolitiska ramverket. Utredningen bör innefatta en noggrann genomlysning av vilka effekter ramverket och själva överskottsmålet har haft på den svenska ekonomins utveckling och på Sveriges förmåga att nå EU:s gemensamma mål. Särskild tonvikt ska läggas vid möjligheterna att säkerställa finanspolitisk stabilitet och att klara av kommande kriser.

Utskottets ställningstagande

Det finanspolitiska ramverket säkerställer finansiell stabilitet och en beredskap att klara framtida kriser och det har tjänat Sverige väl. Enligt utskottet kommer det även i fortsättningen att vara viktigt med ett antal grundläggande principer som finanspolitiken bör följa för att vara långsiktigt hållbar och transparent. Sedan ramverket infördes har den politiska uppslutningen för det successivt breddats. Det har enligt utskottet bidragit till att de offentliga finanserna utvecklats stabilt under de senaste 15 åren.

Förtroendet för Sveriges offentliga finanser är högt och statsskulden ligger på en relativt låg nivå. Det här menar utskottet skapar förutsättningar för att inleda en översyn av överskottsmålet. I skrivelsen Ramverk för finanspolitiken 20 (skr. 2010/11:79), som en bred majoritet i utskottet ställde sig bakom, betonades vikten av en återkommande analys av överskottsmålet för att se till att den valda nivån stödjer de motiv som anges för målet. Samtidigt vill utskottet understryka att förändringar av det finanspolitiska ramverket kan få långtgående konsekvenser. En eventuell förändring av överskottsmålet bör därför föregås av en grundlig analys både av vad målet har betytt för svensk ekonomi och de framtida konsekvenserna för ekonomin. Det krävs också en analys av hur en eventuell förändring av målet förhåller sig till övriga delar av det finanspolitiska ramverket.

För att upprätthålla ramverkets legitimitet och förankring bör den breda parlamentariska förankring som varit kännetecknande vid utvecklingen av ramverket även i fortsättningen vara grunden vid överväganden om förändringar i detsamma. Utskottet föreslår därför att regeringen snarast tillsätter en parlamentarisk utredning som ges uppdraget att analysera konsekvenserna för svensk ekonomi av en eventuell förändrad målnivå för det offentliga finansiella sparandet och hur en sådan förändring förhåller sig till övriga delar av det finanspolitiska ramverket. Utredningen kan inom ramen för sitt uppdrag begära in underlag från relevanta aktörer på området. Den redovisning som följer av det uppdrag som regeringen gett Konjunkturinstitutet om att analysera konsekvenserna av en förändring av överskottsmålet kan om utredningen så finner lämpligt ingå som underlag i utredningen.

Utredningen bör innefatta en noggrann genomlysning av vilka effekter ramverket och själva överskottsmålet har haft på den svenska ekonomins utveckling och på Sveriges förmåga att nå EU:s gemensamma mål. Särskild tonvikt ska läggas vid möjligheterna att säkerställa finanspolitisk stabilitet och att klara av kommande kriser. Utredningens uppdrag kan t.ex. omfatta:

• En utvärdering av hur överskottsmålet och ramverket i sin helhet har fungerat hittills,
• en scenarioanalys där ett utfallsrum av olika tänkbara framtida scenarion beskrivs och beaktas och
• en komparativ studie av motsvarande regelverk i andra länder.

Utskottet anser att utredningen bör redovisa sitt arbete mot slutet av 2016. Utskottet vill också framhålla att regeringen under den tid som den parlamentariska utredningens arbete pågår bör avstå ifrån att föreslå mer långsiktiga förändringar av överskottsmålet. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.


Alliansens fortsatta väg mot gemensam valseger 2018

2015-04-08I dag berättar Alliansens partisekreterare i en gemensam debattartikel på DN Debatt hur det fortsatta Allianssamarbetet ska se ut de kommande åren för att både göra det möjligt för de fyra partierna att vart och ett utveckla sin politik och samtidigt vårda den gemensamma Allianstanken för att lyckas vinna valet gemensamt 2018.

• Under 2015 kommer Alliansens partier att presentera egna budgetmotioner som svar på regeringens budgetproposition. Alliansens fyra partier kommer även presentera egna vårmotioner, men en gemensam motion som svar på regeringens vårändringsbudget. Ansvar för ekonomin och att arbete och företagande måste löna sig är fortsatt självklara gemensamma utgångspunkter.
• Ett samarbete som innefattar bland annat besöksverksamhet, seminarier och utmaningsrapporter kommer att inledas i partiledningsformat.
• En gemensam alliansutvärdering genomförs för att utveckla Allianssamarbetet ytterligare.
• Gemensam utbildningsverksamhet kommer att genomföras och ett äntringskansli ska förberedas för ett regeringsskifte.
• Alliansen lovar att gå till val 2018 med ett gemensamt valmanifest.

De motståndare som har hoppats att Alliansen skulle gå i graven efter valförlusten har hoppats förgäves.

Svagt riksdagsstöd för moderata migrationsförslag

2015-04-08

I dag röstade riksdagen om flera moderata motioner som gäller migrationsområdet.

Dels vill vi se en översyn av hela utlänningslagstiftningen. Den svenska utlänningslagen har vuxit fram under lång tid och efter hand ändrats på grund av europeisk lagstiftning. Detta har gjort den svårhanterad. Den bör därför ses över för stt bli mer lättillgänglig och överblickbar. Motionen stöddes tyvärr endast av Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Dels vill vi utreda skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring. Så här skriver moderaterna i motionen: "Genom anhöriginvandring kan familjer återförenas, och nyetablerade relationer över nationsgränserna får en chans att blomma. Saknas det goda förutsättningar till integration redan vid ankomsten riskerar dock anhöriginvandrare att hamna i utanförskap och bidragsberoende. Försörjningskravet infördes för att stärka drivkrafterna för arbete och integration och för att öka incitamenten att flytta dit där det finns arbeten. Syftet med anhöriginvandring är familjeåterförening, inte skydd. För personer på flykt från krig eller förföljelse finns det ett asylsystem, enligt vilket Sverige kan erbjuda skydd vid behov. Statistik från Migrationsverket visar att undantagen är så omfattande att försörjningskravet berör endast en mycket liten del av anhöriginvandringen. När en så liten del av anhöriginvandringen omfattas av försörjningskravet ger kravet inte avsedd effekt för jobb och integration. För att kunna behålla en fortsatt generös invandrings- och asylpolitik bör regeringen därför utreda om försörjningskravet borde omfatta fler anknytningspersoner än i dag och om undantagen är för omfattande i sin nuvarande utformning." Tyvärr stödddes även denna motion enbart av Moderaterna och Sverigedemokraterna, vilket innebär att Sverige även fortsättningsvis kommer att vara ett av få länder som i praktiken närmast saknar försörjningskrav vid anhöriginvandring.

I sammahanget kan jag ju påpeka att både moderaterna och riksdagen i övrigt förståss lika gärna direkt ha sagt ja till min motion om Skärpt försörjningsansvar vid anhöriginvandring. Jag tycker egentligen inte ens att frågan behöver utredas nämnvärt, det hade egentligen räckt att ta bort en del av de undantag som tillfördes det moderata förslaget efter begäran av övriga partier i Alliansregeringen. Men inte nog med att min motion avslogs, inte ens en utredning om skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring kunde riksdagen alltså ställa sig bakom. Jag tycker det är närmast beklämmande med tanke på den situation vi har i mottagningsorganisationen idag med akut brist på bostäder och arbete för nyanlända. Man kan inte direkt beskylla riksdagens majoritet för att vara särskilt klarsynt i migrationsfrågan.

Endast moderaterna röstade för översyn av regler för avhysning

2015-04-08

Jag har tidigare berättat att mina två moderata riksdagskolleger Jessika Roswall (advokat till yrket) och Maria Malmer Stenergard (Kronofogde till yrket) motionerat om att det är krångligt, tidskrävande och dyrt för fastighetsägare att få till stånd avhysning av personer som olovligen bosatt sig på deras mark och att regeringen därför bör ta initiativ till en översyn av regelverket kring avhysning och särskild handräckning. Den moderata riksdagsgruppen ställde sig bakom detta förslag vid dagens omröstning i riksdagen, men tyvärr var det inget annat parti som backade upp motionen och den blev därför avslagen.

Bra men ganska blygsam satsning på järnvägsunderhåll

2015-04-07

Enligt mediauppgifter vill regeringen vill lägga 620 miljoner kr på järnvägsunderhåll i år, och därefter 1,24 miljarder per år kommande tre år.

Det är givetvis bra att S-MP-regeringen fortsätter den väg som Alliansen inledde, när vi mer än fördubblade satsningarna på järnvägsunderhåll som varit kraftfullt eftersatt under de tidigare 12 åren av s-styre fram till 2006. 620 miljoner 2015 och 1,24 miljarder åren efter kan låta imponerande men det är ganska lite i relation till att Alliansen ökade resurserna för järnvägsunderhåll med över 43 miljarder (!) under sina åtta regeringsår. Från 42,6 miljarder till 86 miljarder för perioden 2014-2025. Figuren nedan beskriver hur det sett ut sedan det sista beslutet om resurser som togs av den gamla s-regeringen innan Alliansen tillträdde, och hur Alliansens två beslut sett ut.Men visst, satsningar är bra. Men det gäller också att veta vad man ska lägga pengarna på. Där finns många stora och viktiga frågetecken.

Många Alliansframgångar - trots Decemberöverenskommelsen

2015-04-05

Jag får en hel del kritiska mail och synpunkter med anledning av "Decemberöverenskommelsen" och har stor respekt för den frustration som många moderata sympatisörer känner inför denna överenskommelse.

Tanken med överenskommelsen, som gäller fram till 2020, är ju att det ska vara möjligt att styra Sverige i minoritet. Jag kommenterade överenskommelsen i mellandagarna (se bloggen den 29/12, inlägget finns fortfarande kvar allra längst ned på denna sida), och konstaterade då att det nog trots allt var det minst dåliga alternativet av de alternativ som fanns, även om jag känslomässigt är lika frustrerad som många av mina väljare över att det inte finns något bättre, politiskt realistiskt, alternativ.

Det finns både fördelar och nackdelar med överenskommelsen vilket jag påpekade den 29/12. Den gör det å ena sidan möjligt för Alliansen att bilda en handlingskraftig regering efter en eventuell seger över de rödgröna 2018, men kan givetvis också försvåra möjligheten just att lyckas med denna valseger om väljarna upplever att oppositionen blir alltför tandlös. Men en sak är klar - utan överenskommelsen hade en Alliansregering i minoritet aldrig kunnat styra Sverige framöver. Det bör man ha i minnet när man riktar kritik mot överenskommelsen.

Man ska också veta hur förutsättningarna såg ut. För det första fick S+MP med stöd av V ett större väljarstöd än Alliansen. Alliansen kan alltså inte bilda en regering utan aktivt stöd från SD och det finns inget intresse inom Alliansen att göra detta. Inte minst lovade ju Alliansen i valrörelsen att inte bilda regering med stöd av SD, och vallöften bör man rimligen hålla. SD röstade dessutom inte på Alliansens budget i höstas för att man gillade den, utan för att man till varje pris ville fälla regeringens. I många övriga riksdagsfrågor stödjer SD idag regeringens förslag vid omröstningarna. Det är mot den bakgrunden Decemberöverenskommelsen ska ses. En Alliansregering är tyvärr inget alternativ i dagsläget.

Är då Moderaterna och Alliansen en tyst, försynt och tandlös opposition som i skuggan av Decemberöverenskommelsen låter den V-stödda S-MP-regeringen göra som den vill? Faktum är att det är precis tvärtom! Det finns inte något exempel i modern tid på en opposition som fått igenom så mycket av sin politik som Alliansen lyckats med det senaste halvåret. Och det finns inget exempel på en lika svag regering sedan fp-regeringen på 1970-talet.

Här är en lista med inte mindre än 75 (!) exempel där Alliansen fått stöd i riksdagsvoteringar för sina förslag och därmed kört över regeringen, eller där Alliansen fått igenom sin politik redan vid utskottsbehandlingen. Allt under de senaste sex månaderna. Sammanställningen omfattar både större och mindre frågor. Bland de större kan givetvis nämnas stadsbudgeten för 2015, samt att vi beslutat att vårdvalet ska vara kvar, bestämt att sjukförsäkringsreformen ska ligga fast och beslutat att behålla vårdnadsbidraget. Det finns också ett stort antal viktiga beslut inom exempelvis justitieområdet, trafikområdet och miljöområdet. Utöver det som nämns i listan har regeringen i förebyggande syfte dragit tillbaka vissa propositioner som man vet inte skulle gå igenom riksdagen.

Inom kort väntas riksdagen även besluta om att regeringen inte ensidigt kan besluta om förändrat överskottsmål i statens budget utan en parlamentarisk kommission som först tittar på frågan. Det kommer också beslut om att stoppa regeringens planer på att göra gymnasieskolan obligatorisk och att tvinga alla elever att läsa in högskolebehörighet. Och mer följer - listan kommer att bli längre efterhand och omfatta frågor även från andra politkområden. Moderaterna och resten av Alliansen sitter definitivt inte med armarna i kors - vi lyckas få igenom massor av Allianspolitik. Och det arbetet kommer vi att fortsätta med alldeles oavsett Decemberöverenskommelsen. Dagens S-MP-regering är extremt svag och kommer att få väldigt svårt att genomföra stora delar av sin politik även om man får igenom sin budget.

Glad påsk!

2015-04-03

Jag önskar alla mina bloggbesökare en riktigt glad påsk!Stödet för ett tiggeriförbud ökar kraftigt bland svenska folket

2015-04-03

På bara ett halvår har stödet för ett förbud för tiggeri ökat kraftigt, visar en opinionsundersökning från Aftonbladet/Sverige tycker. När frågan "Är det ett bra eller ett dåligt förslag att förbjuda tiggeri?" ställdes i september 2014 svarade 36 proc att det är ett bra förslag. I den senaste mätningen, genomförd den sista veckan i mars, var andelen 49 procent. Kraftigast ökar stödet för ett tiggeriförbud bland dem som sympatiserar med M, C, KD - och kanske lite oväntat, V. Bland SD:s sympatisörer har stödet för ett förbud varit stort hela tiden.

En liknande mätning, gjord av Novus för TT i början av mars, visade att 56 procent var för ett förbud.

Att stödet för ett tiggeriförbud ökar, trots att säkert många inser att det inte är alldeles enkelt att tillämpa i praktiken, tolkar jag som ett slags desperation hos svenska folket. Man börjar helt enkelt dels tröttna både på tiggeriet som företeelse som blir allt mer aggressivt och störande, och dels blir man alltmer bekymrade över växande problem med misär, våld och inslag av ren människohandel och ibland ren kriminell verksamhet i tiggeriets spår. Man ogillar också att det växer fram rena kåkstäder runt våra storstäder.

I riksdagen är dock stödet för att seriöst utreda och överväga ett tiggeriförbud svagt. Totalt har 104 av riksdagens 349 ledamöter har svarat på en anonym enkät från Aftonbladet om synen på tiggeriförbud. Resultatet visar att riksdagsledamöterna är mer negativa till att förbjuda tiggeri än svenska folket i stort. Endast 24 procent av dem som svarat tycker att ett förbud är bra eller borde övervägas, och jag tillhör som bekant den skaran.

I artikeln citeras "en av de som svarat". "Men det (ett eventuellt tiggeriförbud alltså, min anm.) måste kombineras med åtgärder på EU-nivå och i hemländerna om det ska fungera. Förbud är svårt att tillämpa i praktiken, men det är viktigt att skicka en signal till omvärlden att tiggeri i Sverige inte är okej", säger en av ledamöterna som säger ja till ett tiggeriförbud. Jag kan bekräfta att det är mitt eget svar som citeras, jag känner igen min formulering.

En betydligt större andel av riksdagsledamöterna som svarat är dock negativt inställda. "Det är svårt att förbjuda fattigdom" säger en. Detta är en vanlig invändning som jag inte anser har med saken att göra överhuvudtaget. Ett tiggeriförbud förbjuder inte fattigdom, men det förbjuder tiggeri. Två helt olika saker. De flesta fattiga i Europa reser inte till andra länder för att tigga. Problemen måste lösas med ekonomisk utveckling och snabba sociala reformer i varje enskilt land som möjligen samordnas på EU-nivå för att gå snabbare och garantera ett hållbart socialt skyddsnät i hela EU. Fattigdomen löser vi inte genom ett ökat tiggeri, snarare kan tiggeriet lura in människor i ännu djupare fattigdom och skuldsättning vilket artikeln i mitt förra blogginlägg ger ett tragiskt exempel på.

Är rätten till tiggeri verkligen värd att försvara?

2015-04-03

Jag fortsätter att följa alla rapporter och alla mediagranskningar av tiggeriet som jag får tips om. Det senaste reportaget i Aftonbladet är klart intressant, även om jag inte alls delar ledarsidans åsikter om vad man ska göra åt saken.

Jag har försökt få grepp om flera viktiga saker kring tiggeriet, och artikeln bekräftar en del av de slutsatser jag redan dragit.

Det är helt uppenbart att många luras till Sverige på kredit efter fagra löften från skrupelfria personer i hemlandet som överdriver tiggeriets lönsamhet. Allra svårast är det givetvis för de nya tiggare som kommer nu, eftersom de mer erfarna redan lagt beslag på de bästa och mer lönsamma platserna, vilket också bekräftas i artikeln. Man bekräftar också det jag tidigare påtalat, att det blir allt mer bråk mellan desperata tiggare om platserna. När man väl är här upptäcker man att det nu finns så många tiggare i våra storstäder att det inte är så lätt att tigga ihop ens till mat för dagen och man har definitivt inte råd att åka hem igen. Och misstanken att en del tiggare dessutom tvingas lämna ifrån sig en del av den magra dagskassan eller tvingas betala för sin "plats" gör ekvationen ännu svårare att få ihop. Även om man lyckas tigga ihop någon hundralapp eller mer per dag så har man dessutom en skuld för resan hit att betala. Jag har nu fått samma siffra från så många av varandra oberoende källor att jag vågar säga ganska säkert att en enkel resa från Rumänien till Sverige kostar runt 1.500 kronor per person. Uppgivenheten hos paret i artikeln, som ångrar djupt att de reste till Sverige, skär i hjärtat. "Vi är fast i Sverige" säger kvinnan. Dessutom är man skuldsatta till ingen nytta. Med ett svenskt tiggeriförbud som hade kungjorts på plats i romska samhällen i Rumänien och med mer kunskap om hur livet som tiggare är hade de kanske aldrig hamnat i denna situation?

Min egen slutsats är att Sverige måste ta krafttag för att nere i Rumänien och Bulgarien sprida kunskapen om att de svenska städerna nu hyser så många tiggare och att svenskarna samtidigt verkar ha tröttnat på att lämna pengar i burken, vilket gör att det enda som väntar är ett liv i armod under en bro eller viadukt där man kanske inte ens har råd med mat och än mindre att resa hem igen. Och dessutom poängtera att om man reser på kredit har man en skuld att betala, och dessutom finns risken att vissa personer kommer att kräva hyra av de bästa tiggarplatserna eller på andra sätt försöka kapa åt sig en del av det man tigger ihop. Dessutom måste vi påpeka att alla rykten om att svenska staten eller svenska kommuner erbjuder mat, boende och hemresa är falska. Om denna kunskap sprids kan kanske i vart fall en del människor förmås att avstå från att resa till Sverige för att tigga. Detta kan man göra oavsett om man diskuterar tiggeriförbud eller inte.

Samtidigt förstår jag inte riktigt de röster som envist försvarar att tiggeriet får fortgå, trots att man vet att det medför att en växande ström av människor lockas till Sverige och ett liv i värsta armod i våra städer, och där en del utnyttjas, hotas eller trakasseras på olika sätt. Jag ser inget hedervärt alls i att försvara rätten till tiggeri. Tvärtom drar det ned alltfler människor i ännu värre fattigdom än de har i sitt hemland. Jag tycker det är mer humant att våga lyfta frågan och förbud mot tiggeri, inte minst för signalvärdet till människor i andra länder. Ett förbud är en komplicerad fråga, både vad gäller det juridiska, etiska och den praktiska tillämpningen. Men vi kan inte ducka för att det ändå kan visa sig vara enda sättet att få stopp på tiggeriet och motverka att fler människor luras in i detta.

Extrem bostadsbrist - vem ska bygga och var? Och vem ska betala?

2015-04-02

Regeringens mål att 250.000 bostäder ska byggas fram till 2020 kommer inte att räcka till. Inte heller den tidigare Alliansregeringens mål om ännu fler nya bostäder. Enligt en analys från Boverket behövs minst 426.000 bostäder fram till och med 2020, eller 71.000 per år. Men alla prognoser är förenade med osäkerhet. Befolkningen har under de första prognosåren 2012–2014 ökat mer än vad den ursprungliga beräkningen angav och framför allt förväntas denna utveckling fortsätta framöver. Helt klart talar vi enligt Boverket om en byggnadstakt som vi inte har sett sedan miljonprogrammets dagar.

Huvudskälen till den extrema bostadsbristen är främst att befolkningen ökar så kraftigt, vilket till största delen kan förklaras av det mycket omfattande flyktingmottagandet.

Min fråga är var alla dessa rekordmånga nya bostäder ska byggas - vi talar om ungefär ett helt nytt Stockholm fram till 2020. Och vem ska betala? Eftersom man inte får ta ut fulla marknadshyror för nyproducerade lägenheter så måste man antingen bygga endast bostadsrätter, eller bygga hyresrätter med förlust. Vem ska täcka mellanskillnaden? Regeringen talar om nya skattefinansierade bostadssubventioner. Med tanke på behovet av nya bostäder lär det i så fall krävas gigantiska summor. Ärligt talat har jag ingen lust alls att bekosta detta med mina skattemedel.

Alliansen kommer att ta strid för friskolorna

2015-04-02

I går presenterade S-MP-regeringen ett tilläggsdirektiv till en utredning med syftet att ändra lagen så att kommuner kan förbjuda etablering av friskolor. Vi vet alltså nu hur man tänkt sig att införa det "kommunala veto" man tidigare diskuterat. Effekten av ett sådant veto lär bli att vänsterstyrda kommuner av slentrian säger nej till friskolor av rent ideologiska skäl.

Att över 200.000 svenska elever går i fristående grundskolor och gymnasieskolor struntar man i. Att svenska folket vill ha valfrihet att välja skola struntar man i. Att friskolor ofta tar hand om elever som den kommunala skolan inte klarat av bryr man sig inte om. Att det idag finns 68 friskolor som bara tar emot elever med särskilda behov verkar man ha missat. Andelen elever i friskolorna som har åtgärdsprogram på grund av särskilda behov är lika hög som i den kommunala skolan. Det är också större andel av eleverna i friskolor som får modersmålsundervisning på annat språk än svenska. Läsåret 2013/14 hade 22 procent av eleverna i fristående grundskolor utländsk bakgrund, i kommunala grundskolor var motsvarande siffra 19 procent. Man verkar också bortse från att de kommuner som har friskolor också har bättre resultat i de kommunala skolorna. Att friskolorna hjälper till att utveckla nya inlärningsmetoder och pedagogik verkar inte heller vara viktigt. Inte heller att friskolor ofta får ut mer av skolpengen än de kommunala skolorna. Att friskolor kan motverka segregation genom att elever från socialt utsatta förorter kan välja en skola på annat ställe verkar man inte heller bry sig om.

Nej, det viktiga för politiker i S, V, MP och SD är att politikerna får bestämma och att föräldrar och elever lyder. I vänsterns samhälle är valfrihet något fult. Men lita på att vi kommer att ta strid kring friskolorna, de gör en viktig samhällsinsats och är här för att stanna!

Moderaterna står bakom det fria skolvalet och friskolesystemet. Men det innebär också att vi ställer hårda krav. Skolhuvudmännen ska ha en långsiktighet i verksamheten och kvaliteten på undervisningen ska vara hög. En hög kvalitet är viktigt för att ge alla elever likvärdiga möjligheter. Nyligen lanserade Moderaterna flera förslag för att säkra en likvärdig kvalitet för alla elever. Bland annat ska Skolverket kunna erbjuda ett kunskapskontrakt med ett paket av åtgärder för att stärka svaga skolor. Vi vill också att Skolinspektionen ska kunna ta över ansvaret för skolor som inte håller den kvalitet som krävs. Det ska gälla såväl friskolor som kommunala skolor.

Kommunals hyckleri kring visstidsanställningar

2015-04-01

Fackförbundet Kommunal har under lång tid hävdat att visstidsanställningar är ett av arbetsmarkandens största problem. Nu kan SVT visa att Kommunal själva utnyttjat visstidsanställningar för sina egna anställda i stor omfattning under flera år. Granskningen visar att Kommunal själva utnyttjar visstidsverktygen på liknande sätt som de arbetsgivare man kritiserar. Sammanlagt har fackförbundet haft över 30 personer visstidsanställda sedan 2013 vid sina medlemscenter i Sundsvall och Malmö. SVT har träffat anställda som fått sin visstid förlängd både tre och fyra gånger.

Gymnasielever från Borås på riksdagsbesök

2015-04-01I dag hade jag besök av över 75 elever från tre gymnasieklasser från Sven Erikssonsgymnasiet i Borås. Min moderate riksdagskollega Erik Ottosson från Stockholm hjälpte mig med guidningen av en hälften av eleverna eftersom mina lokala riksdagskolleger alla hade förhinder denna vecka. Min rundvandring med drygt 35 elever blev lite annorlunda än vanligt eftersom det är plenifri vecka i riksdagen och inga debatter i Kammaren. Jag kunde därför ta med eleverna både till riksdagens Presscenter och på ett besök i Kammaren, vilket var mycket uppskattat. Jättetrevliga och intresserade elever och ett kul besök!

Moderaterna kräver bred förankring av ekonomiska regelverk

2015-04-01

Debattinlägg i Borås Tidning idag (klicka för läsbar storlek):Markbladet om min 10:e interpellation till finansministern

2015-04-01(Klicka på bilden för att läsa hela artikeln)

Earth Hour gick närmast spårlöst förbi

2015-03-31

Intresset för spektaklet Earth Hour minskar för varje år. I år slutade även min hemkommun Mark att delta. Och igår kom denna nyhet på SVT (samt på texttv enligt nedan) som visar att elförbrukningen inte förändrades överhuvudtaget under Earth Hour. Kanske har svenska folket för gott tröttnat på klimathotsextremisterna på vänsterkanten som använder "klimathotet" som ett vapen för att genomdriva såväl kraftiga skattehöjningar som minskad frihet för människor. Vem vill stödja det?Vi i Sverige är bortskämda med vår säkra och miljövänliga el. Andra har det inte lika väl förspänt. Tecknaren Kalle Strokirk gjorde en särskild bild till mig inför Earth Hour 2013, och den håller än.Skatteverket bekräftar - RUT och ROT har minskat svartjobben

2015-03-30

I kväll hävdar Aktuellt att moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson inte har stöd för påståendet att RUT-avdragen har minskat svartjobben. Men "opartiska public service" har fel. Skatteverket har granskat saken i en rapport som presenterades hösten 2011, fyra år efter att RUT-avdraget infördes. Nedan inledningen på pressmeddelandet. Läs hela pressmeddelandet här.Har då situationen föränmdrats sedan hösten 2011? Nej. Den 1 december 2014 medverkade jag vid en träff med ett antal "RUT-företagare" och riksdagspolitiker hos Företagarna i Göteborg. (Se blogginlägg samma dag). Träffen inleddes med en föredragning av en representant för Skatteverket som visade hur sänkta skatter och infört RUT/ROT-avdrag sammanfaller med minskat intresse för att jobba svart eller anlita svart arbetskraft. Kopplingen mellan Alliansens reformer och en ökad skattemoral är mycket tydlig.

Det är givetvis svårt att mäta hur många som slutat göra något som är olagligt som man velat dölja och därför inte rapporterat på något sätt. Kombinationen av att användningen av ROT och RUT vuxit så kraftigt, att uppskattningsvis 20.000 vita jobb skapats inom RUT-sektorn, att attityderna till svartjobb bevisligen förändrats enligt Skatteverket och vad bransch- och fackförbund själva säger råder knappast någon tvekan om att ROT och RUT bidragit till att föra över jobb från den svarta till den vita sektorn.

Näst flitigaste riksdagsledamoten på Twitter?

2015-03-30

Om man ska tro en nystartad site som gör statistik kring twitter är jag tydligen den näst flitigaste twittraren i riksdagen just nu.Låt Migrationsverket ta över ansvaret för asylsökandes skolgång

2015-03-30

I går presenterade moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra och den integrationspolitiske talespersonen Elisabeth Svantesson ett förslag om att Migrationsverket ska ta delar av det ansvar, som i dag faller på kommunerna, gällande skola och förskola till barn under asyltiden. Bakgrunden är att kommunerna har en mycket besvärlig situation, att tvingas tillhandahålla skola och förskola inom fyra veckor efter anländande är inte ett rimligt krav att ställa på kommunerna i dagens situation. Många kommunpolitiker jag talar med är närmast uppgivna över att Migrationsverket med så kort varsel som idag kan meddela att kommunen får ett betydande antal nyanlända barn med särskilda behov att ta hand om. Det är ibland närmst omöjligt att hantera och dessutom tar det resurser från den övriga skolan på orten vilket går ut över alla andra barn. Dessutom skapas oro i klassrummen och bland eleverna när vissa barn kommer till en klass med kort varsel och sedan kanske försvinner igen efter en tid om man inte beviljas asyl.

Moderaterna föreslår nu att Migrationsverket ska ta över ansvaret för skola och förskola under tiden i asylboende. Skolgången bör fokusera på intensivkurser i svenska i syfte att bättre rusta barn inför vanlig skolgång då man fått uppehållstillstånd. Migrationsverket ska ha ansvar för att erbjuda barn aktiviteter att jämföra med förskola för de barn som är i rätt ålder. För äldre barn ska intensivundervisning i svenska och förberedande undervisning erbjudas under den första tiden i asylboende. Ur ett integrationsperspektiv är det bättre för barn att under asyltiden enbart fokusera på att lära sig språket för att därigenom stå bättre rustade inför att börja en vanlig skolklass när man väl fått sitt uppehållstillstånd.

Jag tycker detta förslag är utmärkt. Det skapar lugn och bättre arbetsro i den vanliga skolan, det avlastar kommunerna ett bekymmer, och det ger de nyanlända barnen en bättre grund att stå på om de en dag beviljas asyl.

Det enda problem jag kan se är hur Migrationsverket ska kunna hitta de lärare med specialkompetens och språkkunskaper som behövs. Här tror jag dock man kan samverka med kringliggande kommuner och inventera tillgången på hemspråkslärare och andra tvåspråkiga lärare som idag kanske bara jobbar i skolorna några timmar i veckan. Kanske kan de användas av Migrationsverket övrig tid?

Sedan kommer det förståss att kosta pengar för Migrationsverket. Men i förhållande till totalkostnaden för migrationen är det sannolikt en blygsam summa. Man slipper ju dessutom kostnaderna för skolskjuts för asylsökande barn till närmaste kommunala skola.

Bjarne Lundqvist och Kapället

2015-03-29

I fredags var vi på god mat och trevlig underhållning på restaurang Brygghuset i Sätila, någon mil hemifrån Ubbhult. Det var vårt lokala band Kapället som spelade (bandet är döpt efter Ubbhults kapell där en av gitarristerna, Martin Mattsson är kyrkvaktmästare till vardags...). I sällskap hade de den kände dansbandsprofilen Bjarne Lundqvist, tidigare bland annat medlem i Streaplers och Flamingo under deras storhetstider.

Bjarne är numera min granne hemma i Ubbhult och han har en fantastisk historia att berätta om sitt långa liv i dansbandsbranschen. Lite av detta fick vi höra mellan låtarna i fredags, tex om när Streaplers var förband till Beatles spelning 1964 på Johanneshovs Isstadion. Streaplers tyckte dock inte det var så märkvärdigt för de låg ju före Beatles på tio i topp...

Bjarne berättade också om hur Abba spelade in sina första skivor på Studio Bohussound i Kungälv som Streaplers just hade byggt. Det var innan Abba byggde sin egen Polarstudio. Bjarne och hans kolleger kände Björn och Benny i Abba väl efter att ha uppträtt tillsammans med dem under tiden med Hotenany Singers. Srtreaplers studio i Kungälv hade även andra celebra besök. Status Quo spelade exempelvis in sitt kanske mest kända album där, "Rocking all over the world”.

En kul musikhistorisk kväll på lokal pub, med god mat och goda drinkar - vad kan man mer begära?
Bjarne Lundqvist och Martin Mattsson, kyrkvaktmästare i Ubbhults Kapell. I mitten skymtar vår lokale plåtslagare Joakim Ackevall på bas.

Dagens stora skolbluff

2015-03-29Folkpartiets partiledare, tidigare utbildningsministern Jan Björklund avslöjar på twitter sanningen om S-MP-regeringens skolutspel idag. När Alliansens budget vann över regeringens i december så innebar det att skolan tillfördes ett antal extra miljarder i år. Faktiskt mer pengar än S-MP-regeringen föreslog i sin budget!

När Alliansens budget röstades igenom möjliggjordes extra satsningar på över 4 miljarder kronor för mer kunskap i skolan 2015. Alliansens satsningar innebar bland annat dubblerade anslag jämfört med S-MP-regeringen till mindre barngrupper i grundskolan eller andra kvalitetshöjande åtgärder. Även förskolorna med störst behov fick pengar till mindre barngrupper. Vi bygger även ut platserna på högskolan vilket möjliggör drygt 3000 nya utbildningsplatser 2015 för att möta behovet av fler lärare och mer vårdpersonal.

Så när S-MP-regeringen nu går ut och skryter som sina skolsatsningar så är det alltså faktiskt tack vare Alliansens budgetprioriteringar som alla dessa pengar finns tillgängliga. S-MP-regeringen ville lägga en del av pengarna på annat i stället.

Sjuktalen ökar - då slopar regeringen tidsgränsen i sjukförsäkringen

2015-03-29

Sjukförsäkringskostnaderna ökar igen, och det börjar bli ett stort budgetproblem för regeringen - det handlar om ett antal miljarder per år i ökade kostnader de kommande åren, pengar som inte är budgeterade i statsbudgeten utan måste fram.

Man skulle ju kunna tro att regeringen då skulle ta fasta på Socialförsäkringsutredningens förslag att inte avskaffa tidsgränserna i sjukförsäkringen förrän man fått bättre uppföljningssystem på plats. Men regeringen väljer en annan väg - i stället ger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) besked om att den bortre sjukförsäkringsgränsen ska tas bort den 1 januari 2016!

Det är ingen vild gissning att detta kommer att låsa fast fler i långvariga sjukskrivningar samtidigt som statens kostnader ökar ytterligare. En dålig och ogenomtänkt politik för Sverige som lär leda till ytterligare skattehöjningar framöver.

Varför ökar då sjuktalen? Min egen misstanke är att mycket beror på att politiska signaler om att Försäkringskassan varit för sträng i sina bedömningar nu börjar slå igenom och då ökar sjuktalen igen. Utvecklingen började redan under Alliansens sista regeringsår och fortsätter nu i ökad takt i fel riktning. Visserligen är sjuktalen fortfarande mycket lägre än 2006 när Alliansen tog över, Sverige ligger idag ungefär i nivå med omkringliggande länder i Skandinavien och Västeuropa, men vi får inte låta utvecklingen skena iväg igen. 2006 hade vi världens friskaste befolkning och nästan högsta medellivslängd, trots det var vi det mest sjukskrivna folket i hela västvärlden. Sjukskrivningar och förtidspensioneringar användes exempelvis i stor utsträckning för att dölja arbetslöshet. Kraftigt ökade sjukskrivningskostnader och kostnader för förtidspension äter upp enorma samhällsresurser som behövs till annat, och riskerar att leda till kraftiga skattehöjningar.

Dags för utrikesminister Margot Wallström (S) att avgå

2015-03-28

Utrikesdepartementet bekräftade sent på fredagskvällen att socialdemokraten och den tidigare talmannen, Björn von Sydow, fått träffa Saudiarabiens kung Salman bin Abdul Aziz. Under mötet har von Sydow bedyrat vikten av goda relationer mellan länderna och också framfört att den kritik som Margot Wallström riktat mot landets rättssystem inte ska ses som ett angrepp på vare sig Saudiarabien eller landet. Sverige har inte haft som avsikt att förolämpa vare sig landet Saudiarabien eller religionen Islam skriver UD på sin hemsida. Kort efter mötet meddelade Saudiarabien att man efter "ursäkten" från Sverige låter sin ambassadör återvända till Sverige. Nedanstående bild visas i Saudiska media och ska väl symbolisera "Sveriges underdåniga ursäkt" kan man tänka.Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S) hävdar dock att man inte alls "bett om ursäkt". Självklart har Saudiarabien ett behov av att överdriva "ursäkten" samtidigt som den svenska regeringen har ett behov av motsatsen. Exakt vad Björn von Sydow framfört lär vi aldrig få veta. Men alldeles oavsett hur orden lagts så har Björn von Sydows besök uppenbarligen normaliserat relationerna mellan Sverige och Saudiarabien, så något måste han ju ha sagt som fick Saudiske kungen på bättre humör.

Man kan alltså konstatera att utrikesminister Margot Wallström först på ett tämligen odiplomatiskt sätt kritiserar Saudiarabien och skapar en diplomatisk konflikt som i sin tur medför problem för svenska företag i Saudiarabien och försämrar relationerna mellan länderna. När utrikesministern inser vad hon ställt till med nyanserar hon kritiken genom att skicka Björn von Sydow till Saudiarabien. Saudierna utnyttjar situationen för att beskriva det som en ursäkt, och går stärkta ur det hela, medan Sverige utmålas i saudiska och troligen andra arabiska media som underdåniga förlorare som insett sitt misstag och bett om förlåtelse.

I sak har givetvis Wallström rätt när det gäller bristande mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Den åsikten framfördes även av tidigare utrikesministern Carl Bildt (M), men på ett mer diplomatiskt intelligent sätt. Men det som hänt nu är att utrikesminister Wallströms agerande snarast har stärkt den saudiska regimen som kan påstå för sin befolkning att Sverige minsann bett om förlåtelse för att man varit orättvisa mot Saudiarabien. Wallströms avsikt att påverka utvecklingen av mänskliga rättigheter i Saudiarabien har därmed snarast fått omvänd effekt. På köpet har Wallström förstört mycket för svensk handel och svenska företag i Saudiarabien, och det kommer att ta tid innan de skadorna reparerats. En utrikesminister som ställt till allt detta har enligt min åsikt förverkat sin rätt att företräda Sverige. Jag anser därför att hon bör avgå. Jag ska vara tydlig med att jag inte arbetar med utrikespolitiska frågor i riksdagen och inte talar för moderaterna. Mitt krav på avgång är helt min egen personliga åsikt.

Socialdemokraternas brutna vallöften står som spön i backen

2015-03-28

Före valet lovade Socialdemokraterna att stå fast vid överskottsmålet i statens finanser. Nu vill man avskaffa överskottsmålet. Före valet lovade man att inte röra ROT-avdraget. Nu ska det försämras kraftigt. Före valet lovade man att inte höja benisin- och dieselskatten. Nu väntar en betydande skattehöjning. Tre brutna vallöften på bara ett par veckor.

Min interpellation till finansministern blev ännu mera befogad efter gårdags besked om bensinskattehöjningen. Vilka ytterligare vallöften avser finansministern att bryta mot kommande år? Hela interpellationen går att läsa i gårdagens blogginlägg.

Riksdagen tvingar regeringen skärpa straffet för återfallsförbrytare

2015-03-27

I går beslutade riksdagen att skärpa reglerna för villkorlig frigivning av återfallsförbrytare. Alliansen och Sverigedemokraterna drev igenom beslutet, S, V och MP röstade nej.

Enligt nuvarande regler ska en dömd person friges villkorligt när minst två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff är avtjänat, om det inte finns synnerliga skäl mot frigivning. Justitieutskottet som har förberett riksdagens beslut anser att återfall i brottslighet är ett stort problem och menar därför att personer som har återfallit i likartad brottslighet bör vara frihetsberövade längre tid än så. Den som återfallit i likartad brottslighet bör avtjäna minst tre fjärdedelar av det nya straffet.

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett förslag om skärpta regler för villkorlig frigivning för dem som återfallit i likartad brottslighet.

Pressmeddelande

2015-03-27

Pressmeddelande 2015-03-27

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828


Jag avkräver finansministern besked - blir det fler brutna vallöften?

Före valet lovade Stefan Löfvén och Magdalena Andersson upprepade gånger att ROT-avdraget inte skulle röras. Mindre än ett halvår efter valet kommer beskedet om att ROT-avdraget ska försämras kraftigt.

I går lämnade jag in min tionde (!) interpellation till finansminister Magdalena Andersson. Denna gång går jag väldigt rakt på sak, och lägger en mycket tillspetsad men väl motiverad interpellation där jag ställer frågan:

"Vilka ytterligare vallöften avser finansministern att bryta kommande år?"

Det lär bli en intensiv interpellationsdebatt med finansministern framöver.

Läs hela interpellationen och ytterligare kommentarer på min blogg idag, www.ericsoniubbhult.se


Jag ställer finansministern mot väggen om brutna vallöften

2015-03-27

Det finns några intressanta citat från tidigare ledande socialdemokrater som visar hur man ser på det här med vallöften. Först en klassiker av riksdagsledamoten Lennart Nilsson (S): "Folk uppfattar vallöften som löften. Det är ett problem för oss." Och vem har glömt s-minister Ingela Thalens bevingade ord från 1990? "Det är ett löfte att det är en målsättning som vi lovar att ha som mål att arbeta för”.

"Kan vi lita på att Socialdemokraterna ljuger? undrade professorn i nationalekonomi Marian Radetzki problemet i valrörelsen 1994. Och visst kan vi det. För nu är vi där igen. Samma gamla socialdemokrater som säger en sak före valet och gör en helt annan sak strax efter.

Före valet lovade Stefan Löfvén och Magdalena Andersson upprepade gånger att ROT-avdraget inte skulle röras. Mindre än ett halvår efter valet kommer beskedet om att ROT-avdraget ska försämras kraftigt. Inget nytt har hänt i sak under detta halvår, men ändå bryter man ett uttryckligt vallöfte i sin desperata jakt på pengar för att kunna genomföra stora bidragshöjningar och subventioner.

I dag lämnade jag in min tionde interpellation till finansminister Magdalena Andersson. Denna gång går jag väldigt rakt på sak: Vilka ytterligare vallöften avser finansministern att bryta kommande år? Finansministerns svar och den kommande riksdagsdebatten ska bli intressant.Det måste bli enklare att avhysa personer från olagliga bosättningar

2015-03-26

På senare tid har problemet med otillåtna bosättningar blivit ett allt större och växande på många platser runt om i Sverige. Tidigare har det oftast handlat om bärplockare och asfaltsläggare som på ett otillåtet sätt har bosatt sig i exempelvis skogsmark eller på allmänna platser, men på senare tid har även antalet tiggande EU-migranter som huserar i parker, på gator eller på parkeringsplatser blivit en allt vanligare syn i våra städer.

I dag skriver mina moderata riksdagskolleger Maria Malmer Stenergard (kronofogde till yrket) och Jessica Roswall (advokat till yrket) i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet att det måste bli enklare för polisen att avhysa personer som bor i olagliga bosättningar på annans mark.

Tidigare har moderaternas gruppledare i Stockholm, tidigare socialborgarrådet Anna König Jerlmyr, efterlyst samma sak.

Situationen i framförallt våra storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö börjar bli helt ohållbar när det gäller tiggares omfattande bosättningar. I Malmö finns exempelvis ett läger med uppskattningsvis 200 boende och på liknande sätt ser det ut på andra håll. Vi kan självklart inte acceptera att det byggs upp rena kåkstäder i utkanten av våra städer. Den som drabbas av sådant på sin mark måste kunna få snabb hjälp att avhysa personerna som finns där. Samma sak gäller kommunen när det är kommunal mark som används.

För min del handlar det även om likheten inför lagen. Jag får inte sätta upp ett tält i stadsparken i Borås. Jag får inte heller ställa min husvagn på vilken parkeringsplats som helst och bosätta mig där. Men när det gäller bärplockare, asfaltläggare eller tiggare från andra länder så ser man i praktiken genom fingrarna med de olovliga bosättningarna. Det är inte okej. I en demokrati ska lagen vara lika för alla.

Utbildningsutskottet kör över regeringen om gymnasieskolan

2015-03-26

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning där det bland annat ingår att se över möjligheten att göra det obligatoriskt för unga att gå i gymnasieskolan. En majoritet i riksdagens utbildningsutskott (M, C, FP, KD och SD) kör nu därför över regeringen i två viktiga och centrala frågor som rör gymnasieskolan.

Dels anser man att regeringen inte bör verka för obligatorisk gymnasieskola. Utbildningsutskottet menar att införa obligatorisk gymnasieskola för elever upp till 18 år är en felriktad åtgärd. Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen att gymnasiestudier ska vara fortsatt frivilliga. Detta eftersom att de flesta som hoppar av gymnasiet gör det i årskurs 3, då eleven ändå fyller 18 år. Det innebär att åtgärden inte förändrar någonting. Enligt utskottet bör istället elevernas studiemotivation höjas genom bland annat tidigare stöd i grundskolan, fler skickliga lärare och mer undervisningstid.

Dels anser utskottet att grundläggande behörighet till högskolan ska vara fortsatt valfritt för eleverna på yrkesprogrammen. 2011 infördes en gymnasiereform som innebar att elever på yrkesprogram inte längre var skyldiga att läsa in grundläggande behörighet till högskolan. Utbildningsutskottet anser att det ska vara en fortsatt rättighet men inte en skyldighet för elever på yrkesprogram att läsa in grundläggande behörighet till högskolan, och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Utskottet vill nu att riksdagen gör två tillkännagivanden till regeringen om detta. Förslaget innebär att utskottet säger ja till motionsförslag som lagts av M, FP, C och KD. Regeringspartierna S och MP samt V reserverar sig medan SD stödjer Alliansens linje.

Två mycket viktiga och välkomna beslut!

Finansutskottet kör över S-V-MP om överskottsmålet

2015-03-26

En majoritet i Finansutskottet (M, SD, C, FP och KD) drev vid dagens sammanträde igenom ett tillkännagivande där regeringen uppmanas att tillsätta en parlamentarisk kommission som ska lämna underlag för en bred politisk överenskommelse om överskottsmålet och det finanspolitiska ramverket. I avvaktan på en sådant underlag rekommenderas regeringen att inte ensidigt förändra överskottsmålet. Beslutet innebär att utskottet kör över S-V-MP i frågan.

Diskussionerna i utskottet var tämligen hätska före beslutet, där utskottets ordförande Fredrik Olovsson (S) bland annat påpekade att frågan redan utretts flera gånger av tidigare regering. Men utskottets vice ordförande Ulf Kristersson (M) och Folkpartiets ekonomisk-politiske talesperson Erik Ullenhag förklarade på ett tydligt och pedagogiskt sätt att de utredningar som gjorts rekommenderat att överskottsmålet ska behållas. Dessutom bör en förändring av något som införts i stor politisk enighet i vilket fall inte göras utan en ny bred politisk enighet. Man behöver också analysera hur ett avskaffande av överskottsmålet påverkar andra delar i det finanspolitiska ramverket. Vänsterpartiet försvarade ett avskaffat överskottsmål, och det blir allt mer tydligt att de pressar regeringen i denna fråga.

Nu går utskottet vidare med ett så kallat betänkande till riksdagen som sedan debatterar frågan och röstar om finansutskottets förslag någon gång i mitten av april.

Avslöjande: Researchgruppen har rötter i vänsterextrema kretsar

2015-03-25Tidningen Fokus stoppade nyligen ett avslöjande reportage om "Researchgruppen" efter en proteststorm i sociala medier - som arrangerades av just Researchgruppens medlemmar. I stället publiceras nu det stoppade reportaget i tidningen Dagens Samhälle. Läs och förfäras över hur den svenska avgrundsvänstern lyckas stoppa medias granskning.

"Granskare som inte själva tål en granskning" är rubriken på reportaget, som inleds så här: "Den omtalade Researchgruppen har byggt upp ett åsiktsregister över medborgare som medverkar på internetforum. Expressen och Aftonbladet har i samarbete med gruppen avslöjat namn, adress och rasistiska kommentarer från lokalpolitiker och privatpersoner. Men vilka kretsar tillhör Researchgruppen själv? Här är reportaget som Fokus stoppade".

Reportaget är en skrämmande läsning om den guldspadebelönade (!) Researchgruppen som även nominerades till Stora Journalistpriset (!), och som arbetat aktivit tillsammans med både Expressen och Aftonbladet. Reportaget visar att Researchgruppen har ett mörkt förflutet som medlemmar i den autonoma våldsbejakande extremvänstern. En av medlemmarna är exempelvis grundare av det våldsamma AFA, Antifascistisk aktion. AFA har i hög grad varit delaktiga i ett flertal upplopp i Sverige de senaste decennierna. Reportaget visar också hur extremvänstern infiltrerat svenska media och styr delar av den mediala rapporteringen.

Stefan Löfvén ljög väljarna rakt i ansiktet om ROT-avdraget

2015-03-25

Före valet var nuvarande statsminister Stefan Löfvén (S) och nuvarande finansminister Magdalena Andersson (S) mycket tydliga i alla valdebatter - ROT-avdraget skulle inte röras om det blev en Socialdemokratiskt ledd regering. Det var ett uttryckligt löfte. I dag, mindre än ett halvår efter valet, ger man beskedet att ROT-avdraget ska försämras. Ett uttryckligt vallöftesbrott och ett tydligt svek mot väljarna.

Dagens besked är ett dubbelfel. Man tar bort en reform som bevisligen gjort svarta jobb vita, och man lägger pengarna på bostadssubventioner, ett system som testats många gånger tidigare och aldrig har fungerat. Subventionerna har historiskt alltid medfört stigande byggkostnader, men knappast mer omfattande byggande.

Alliansen har i riksdagen lagt fram en lång rad konkreta förslag ökat bostadsbyggande. Våra förslag skulle, tillsammans med nuvarande byggtakt, ge förutsättningar för 300 000 nya bostäder, varav 20 000 studentbostäder, redan till 2020. Det är färdiga förslag som regeringen enkelt kan ansluta sig till. Istället väljer de att kraftigt försämra ROT-avdraget som människor runtom i Sverige uppskattar och som lett till tusentals nya arbetstillfällen och minskat svartarbete.

Några exempel på förslag för ökat bostadsbyggande som Alliansen driver i riksdagen:
• Färdigt lagförslag om att begränsa kravet på detaljplan.
• Förordning med höjda riktvärden för trafikbuller som skulle ha beslutats av regeringen redan i vintras och som underlättar byggandet av små lägenheter.
• Färdigt lagförslag om att fler detaljplaner ska kunna antas av byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen.
• Utred nya åtgärder för att korta processen till byggstart med upp till ett år.
• Inför nya och kortade tidsgränser för kommunernas och länsstyrelsernas handläggning.
• Förändra möjligheterna att överklaga byggbeslut.
• Öka tillgången på byggklar mark genom än mer flexibla bullerregler.
• Utred ytterligare anpassningar av tillgänglighetskrav och pröva andra lättnader i byggregler för studentbostäder.
• Gör en översyn av kulturmiljölagen med inriktning på att underlätta byggandet.
• Gör bostadsbyggande till ett riksintresse.
• Gör strandskyddet mer ändamålsenligt i hela landet i syfte att förenkla byggande och boende.

I grunden finns ett uppenbart problem - det måste löna sig att bygga hyresrätter om någon ska vilja göra det. Om man exempelvis inte får ta ut marknadsmässig hyra för nya hyresrätter kommer det inte heller att byggas några hyresrätter. Enbart subventioner kommer aldrig att lösa problemet.

Årsstämma med Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

2015-03-24

Denna mandatperiod har jag bara ett litet kommunalt uppdrag för moderaterna i Mark, och det är att representera Marks kommun som huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Stiftelsen är majoritetsägare av Swedbank Sjuhärad, och är också en viktig aktör för stöd till forskning, idrott, kultur, näringsliv och utbildning i Sjuhärad.

I kväll hade stiftelsen årsstämma, följt av stämmomiddag. Bland annat föredrog Swedbanks VD (tillika ordförande i Elfsborg) Bosse Johansson bankens resultat och ekonomiska utveckling (bilden). Faktum är att Swedbank Sjuhärad är den mest lönsamma av alla Sveriges 60 fristående sparbanker, och dessutom mer lönsam än de stora affärs- bankerna. Troligen är det Sveriges mest lönsamma bank! Och kunderna verkar nöjda, banken tar marknadsandelar och jag vet av egen erfarenhet att man har konkurrenskraftiga villkor, tex Sjuhäradskontot som ger en bättre ränta än andra bankerns sparkonton.

I likhet med Handelsbanken erbjuder man dessutom kunderna kontanthantering vid samtliga sina åtta kontor i Sjuhärad, något jag med glädje konstaterade när jag fick en pratstund med VD. Jag berättade för honom att jag haft ett lunchmöte i riksdagen just idag med "Kontantupproret" och förstod att Swedbank Sjuhärad tänker fortsätta med kontanthantering så länge det finns efterfrågan från kunderna.

Sedan pratade jag lite Elfsborg också med med bankens VD, men det är en annan historia...

Efter 20 år som bankanställd och som ledamot i Finansutskottet passar uppdraget som huvudman i Sparbanksstiftelsen utmärkt för min del. Det ska bli intressant att följa bankens och stiftelsens utveckling.

I dag tar vi strid mot regeringen om överskottsmålet

2015-03-24

Det är spännande tider att vara ledamot i riksdagens finansutskott. I fredags hade vi vår mycket medialt omskriva IP-debatt med finansministern, där finansministern fick en allvarlig tillsägelse av riksdagens talman. Dagens förstasida i Dagens Industri handlar dock inte om fredagens "uppläxning" från talmannens sida, utan om en helt annan fråga där vi tar strid med s-mp-regeringen.

Alliansen begärde förra veckan en bred parlamentarisk kommission om överskottsmålet, ett mål som regeringen ju vill avskaffa och ersätta med balansmål. När överskottsmålet infördes på 1990-talet skedde det i brett politiskt samförstånd över blockgränsen. Det är högst rimligt att även en förändring av målet förankras brett politiskt.

Kravet på en parlamentarisk kommission avvisades dock direkt av finansminister Magdalena Andersson. I dag lägger vi därför ett förslag till utskottsinitiativ i Finansutskottet på förmiddagens sammanträde.

”Om inte regeringen självmant väljer att lyssna, använder vi riksdagens maktmetoder för att tvinga dem”, säger Ulf Kristersson (M), vice ordförande i Finansutskottet till Dagens Industri idag.

Återstår att se om vi får stöd av en utskottsmajoritet för vårt förslag.


Finns det någon gräns för svensk naivitet när det gäller tiggeriet?

2015-03-23

Den "politiskt korrekta sanningen" i Sverige är att tiggeriet som sker på våra gator utförs av fattiga människor som befinner sig i Sverige helt frivilligt, att de får behålla de pengar de tigger ihop, och att det inte finns något tvång eller hot bakom tiggeriet. Ofta brukar man lägga till att tiggarna får in så lite pengar att det i vilket fall skulle vara ointressant för kriminella grupperingar att engagera sig i tiggeriet.

Men är det verkligen så? Jag ska nu redovisa några exempel på motsatsen. De första exemplen räknas upp i en nyhetsartikel i Göteborgs-Posten idag.

Dels handlar det om en 34-årig rumänsk man som nyligen dömdes till ett års fängelse för att ha tagit betalt av en tiggare i Kalmar som stått utanför en Coop-butik. Mannen dömdes bland annat för utpressning. Nu utreder polisen om mannen kan ha kopplingar till liknande av polisen välkänd verksamhet i Göteborg där tiggare tvingas betala andra personer för sina tiggarplatser på gatorna.

Göteborgs-Posten berättade för ett par dagar sedan om två andra män som misstänktes för människohandel kopplat till tiggeri. Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare vid internationella åklagarkammaren i Göteborg, hade begärt männen häktade. Men Göteborgs tingsrätt fann inte bevisen tillräckliga för att häkta männen. "Vi presenterade uppgifter från två av varandra oberoende personer med exakt samma innehåll. De hade blivit fråntagna alla pengar de tiggt ihop, de hade blivit slagna när de vägrade, de hade hotats. Och det är inte nog för rätten - obegripligt", kommenterade åklagaren, rättens utslag.

I fredags presenterade Thomas Alhstrand också en framställan om häktning av två kvinnor, på sannolika skäl misstänkta för människohandel kopplat till tiggeri.

För några veckor sedan blev jag intervjuad av en frilansjournalist som bland annat kartlade brottslighet riktad mot tiggare. Såväl artikeln som intervjun med mig är nu publicerad i webbtidningen Feministiskt Perspektiv (ett forum som kanske förvånar vissa, men den frilansjournalist som skrivit artikeln och intervjuat mig arbetar bland annat för denna tidning).

I artikeln kan man bland annat läsa att många tiggande rumänska romer, liksom hjälparbetare som Feministiskt perspektiv har intervjuat, ger en samstämmig bild: De mest utsatta människorna i vårt samhälle plågas av kriminella ligor som utnyttjar deras fattigdom och brist på kontakter. Hur många av de tiggande som är utsatta för brott, eller delaktiga i kriminalitet, är omöjligt att uppskatta. 
På alla de orter där Feministiskt perspektiv har träffat och intervjuat rumäner på gatorna har vi träffat på såväl brottsoffer som människor som har vägrat betala, eller som inte har blivit utsatta för några påtryckningar alls.

Man kan också läsa om situationen i Karlshamn: Priset på 500 euro, knappt 5 000 svenska kronor, nämns allmänt bland alla som Feministiskt perspektiv intervjuar om detta. En liga med bas i de norra delarna av Blekinge, där en familj sedan länge bofast i Sverige, men med rumänskt ursprung, har gjort ett antal städer till ”sina”. Alla som kommer dit på egen hand riskerar att utpressas eller köras iväg. 
Ilie Muntean, som Feministiskt Perspektiv skrev om i januari, visar runt i Karlshamn. "Där utanför Citygross kostar det pengar att sitta. Likadant vid Willys, vid torget. Det var här min fru blev misshandlad av ligaledaren själv, säger Muntean och pekar genom bilrutan. 
Han räknar upp ett halvdussin platser där han och hans vänner har blivit påhoppade och ivägkörda. Flera polisanmälningar har gjorts och han är angelägen om att ligaledaren ska stoppas. "Det är en maffia. Han är en bandit. Vi är rädda att han ska sätta eld på bilarna när vi sover på natten", säger Ilie Muntean.

Även i Kalmar förekommer enligt artikeln hot mot tiggare enligt Stadsmissionen: Det förekommer verbala hot vid våra sammankomster som vi arrangerar och det handlar om platserna man sitter på. En polis nämnde priser på mellan 3 000 och 5 000 kronor för resa och en tiggeriplats, och det är pengar man sätter sig i skuld för. Om man sedan inte betalar kan hoten riktas mot de familjemedlemmar som är kvar hemma i Rumänien, säger diakon Katarina Borgemo, Stadsmissionen i Kalmar.

Jag tror vi tänker fel om vi värderar tiggarnas "dagskassor" efter vår egen svenska måttstock. Vi ser slantarna och de små summorna vi hör talas om, men för en fattig människa är det mycket pengar, och det gäller även om den fattige är kriminell. Och tiggarna är många, bara i Stockholm mellan 500 och 1.000 stycken enligt polisen. Om var och en lågt räknat får in 100 kronor per dag pratar vi om 50-100.000 kronor i "tiggeriomsättning". Varje dag! Bara i Stockholm! På ett år handlar det i så fall om mellan 18 och 36 miljoner kronor. Självklart är det pengar som är intressanta att försöka komma åt för kriminella grupperingar.

Den som fortsätter att envist hävda att inte tiggeriet i vart fall delvis har en tydlig koppling till kriminella gäng, utpressning, hot, våld och människohandel har mycket att bevisa. Enligt min åsikt är det goda argument för att överväga ett tiggeriförbud kopplat till andra åtgärder i enlighet med min riksdagsmotion i höstas. Det kan inte fortsätta så här. Vilken annan verksamhet med kriminell koppling skyddas aktivt av politikerna?

Klimatförändringar orsakade knappast orkanen på Vanuatu

2015-03-23

Politiska ledare på öar i Stilla Havet försöker ofta använda klimathotet som medel för att få ekonomiskt stöd från resten av världen. Det handlar om allt från hot om kraftigt stigande havsnivåer (som än så länge inte verkar kunna bekräftas av de mätningar som görs) till orkaner och skyfall. Ytterst sällan finns det dock någon forskare eller expert som bekräftar en vetenskapligt belagd koppling mellan oväder och klimatförändringar. Inte ens FN:s klimatpanel IPCC påstår lägre detta.

Ett exempel är nedanstående nyhetsartikel i Sydsvenskan i fredags som slår hål på påståendet att orkanen över Vanuatu skulle ha med klimatförändringar att göra. Att det samtidigt är en ofattbar katastrof för människorna på ö-gruppen som drabbats är en helt annan sak.

Orkanerna har inte blivit fler

Den enorma förödelsen i Vanuatu efter orkanen Pams framfart har av många skyllts på klimatförändringarna. Men påståendet är tveksamt. Det finns inga tydliga vetenskapliga belägg för att antalet orkaner i Stilla havet, eller i andra områden, har ökat eller blivit mer destruktiva.

En blick på den tillgängliga statistiken över orkanfrekvensen i de varma haven på jorden mellan 1970 och 2010 talar ett tydligt språk. Ovädren kommer och går, men något specifikt mönster går inte urskilja.

FN:s klimatpanel (IPCC) slog i sin senaste rapport från 2013 fast att det inte går att utläsa någon trend i antalet tropiska orkaner per år. "Den långsiktiga utvecklingen tros handla om att det totala antalet orkaner inte förändras. Det finns tecken på att det blir fler orkaner av den värsta sorten, men konfidensgraden är ganska låg" säger Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet. Han påpekar också att det inte är möjligt att koppla samman ett enskilt oväder med klimatförändringarna. "Det är vetenskapligt omöjligt att säga något sådant med bestämdhet".

Trots detta anser många att ovädren i huvudsak beror på den pågående temperaturhöjningen. När Vanuatus president Baldwin Lonsdale bad om akut hjälp dagen efter att Pam dragit fram över landet talade han om den globala uppvärmningen som en huvudorsak till katastrofen. Samma koppling gjordes i november 2013 när orkanen Haiyan drog fram över Filippinerna.

Många har också pekat på att de ekonomiska skadorna på grund av tropiska oväder har ökat dramatiskt de senaste decennierna. Detta är ett slående faktum. Men de flesta vetenskapliga studier antyder att orsaken är en helt annan än att ovädren skulle ha blivit fler och häftigare. I en granskning som publicerats i Journal of Climate blir slutsatsen att det hela i huvudsak är en effekt av samhälleliga förändringar.

Befolkningen i de flesta länder har ökat kraftigt, och en stor förflyttning inom länderna har ägt rum som inneburit att många fler människor nu bor i kustnära områden där de är mer utsatta för orkaner. Förskjutningen av människor, välstånd och ekonomisk aktivitet har också lett till en omfattande bebyggelse, som ofta är undermålig, vid kusterna — vilket självfallet ökar de ekonomiska skadorna om en orkan drar in över landet.


Missriktade EU-medel slösas bort för att "hjälpa" tiggare

2015-03-22

Jag berättade för ett tag sedan (bloggen den 3 mars) om att Sverige planerade att söka EU-medel för att förbättra situationen för medborgare i andra EU-länder som ägnar sig ått tiggeri i Sverige. Pengarna skulle dock inte användas till försörjning (kläder, mat och husrum) eller för att skapa arbete, utan för att ge tiggarna möjlighet till "bättre samhällsorientering och bättre information om hälsofrämjande åtgärder".

I dag meddelar Sveriges Radio/Ekot att den svenska ansökan godkänts. Via EU-programmet Fead ska 90 miljoner kronor under fem år satsas på fattiga EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Det handlar om "individer som normalt inte täcks av socialtjänstlagen" Svenska staten bidrar med 12 miljoner och resterande 78 miljoner kommer från EU. Pengarna ska användas för att ge bland annat hemlösa romer ett "värdigare liv". Minst 700 individer ska delta i programmet fram till år 2020.

Hela upplägget är enligt min åsikt fullständigt uppåt väggarna feltänkt, på flera sätt.

För det första - dessa 90 miljoner hade kunnat hjälpa ett antal romska byar i Rumänien eller Bulgarien att lyfta sig ur fattigdomen, förbättra husen, kanske starta verksamheter, hjälp att odla upp marken eller annat som varaktigt kunnat skapa en försörjning. Nu slösas de i stället bort på åtgärder som bara låser fast människor i tiggeri i ett annat land.

För det andra. "Minst 700 individer, men gärna dubbelt så många" räknar man med ska delta i programmet fram till år 2020. Det innebär i så fall 120.000 per tiggare (eller 60.000 om man nu skulle lyckas nå 1.400 personer) - för att denne ska få samhällsinformation och information om sjukvård och hjälp med hälsofrämjande åtgärder (!). En mycket stor del av de 90 miljonerna som EU och Sverige nu satsar måste rimligen försvinna i administration - hur skulle pengarna annars kunna gå åt? Observera alltså att pengarna inte får användas för att ge hjälp med bostad, mat eller kläder, inte heller för att skapa arbeten.

För det tredje. Man nämner nu också att det möjligen även kan ingå någon form av tillfällig undervisning för tiggarnas barn. Även om antalet barn följt med till Sverige och lever i tältläger eller på gatan hittills varit ganska få så finns det en del exempel där barn till och med sitter och tigger. Här ett alldeles färskt exempel. När jag besökte Rumänien så jag att ett av de få verkligt framgångsrika projekten för att bekämpa fattigdom var de EU-medfinansierade skolorna i de fattiga romska byarna. Denna pojke kunde gått i skolan hemma i Rumänien. Nu sitter han och tigger uanför en bensinmack i Sverige i stället.

Antalet barn som förekommer i dessa sammanhang verkar tyvärr öka om man ska tro rapporter från media, polis och sociala myndigheter. En orsak är givetvis att allt fler tiggare verkar strunta i tremånadersgränsen och mer eller mindre vistas permanent i Sverige och därför vill ha med sig sina barn. Självklart bör dessa barn gå i skolan i sitt hemland i stället för att tigga. EU satsar som sagt redan stora summor på riktiga skolor i Rumänien där fattiga romers och andra folkkgruppers barn får undervisning. Vore det inte bättre om tiggarna återvände till sina hemländer och lät sina barn gå i en riktig skola i stället för att få någon form av tillfällig "nödundervisning" i Sverige? Jag vet att många tiggare som rest till Sverige tidigare lämnat sina barn hos släktingar i hemlandet just för att barnen ska få gå i skolan. Nu kommer självklart ryktet att spridas att Sverige ordnar skola också och allt fler barn lär följa med till Sverige och tvingas leva i kalla tältläger.

Hela det svenska upplägget skapar en grogrund för att tiggeriet ska öka i omfattning, vilket även kommer att öka behovet av ytterligare insatser efterhand. Varje gång vi hjälper en tiggare med en slant i en burk eller med kommunala insatser eller som nu med EU-pengar så normaliseras tiggeriet. Eller ännu värre, växer i omfattning - varvid de sociala problemen blir ännu större. Vi ser redan nu att motsättningarna mellan tiggarna ökar, och det verkar bli allt svårare att klara sig på tiggeriet eftersom tiggarna blir allt fler samtidigt som det finns en del tecken på att allt fler svenskar verkar tröttna på att skänka pengar. Jag vågar knappt tänka tanken på var detta ska sluta. Naiva svenska politiker och EU-politiker verkar inte förstå hur fel det blir när man på ett aktivt sätt normaliserar och accepterar tiggeriet som smhällsföreteelse.

Gårdagens solförmörkelse

2015-03-21

I går, strax före interpellationsdebatterna med finansministern, var solförmörkelsen det största samtalsämnet utanför riksdagens kammare. Det var mulet ute, men just när solförmörkelsen började så sprack plötsligt molnen upp, och jag lyckades få denna bild genom fönstret med en vanlig Iphone! Solen såg mest ut som en nymåne.Vår!

2015-03-21Krokusbilder från förra helgen. Våren kom ju av sig i veckan, men idag skiner solen i Ubbhult igen. Och nu blommar också de första vitsipporna.

Citerad från Twitter i Borås Tidning

2015-03-21

Gårdagens riksdagsdebatt blev ju något mer uppmärksammad än vanligt. Och inte var det för själva innehållet i debatten (tyvärr). Själv blir jag idag citerad i Borås Tidning från mitt Twitterkonto, och både GT/Expressen och Aftonbladet uppmärksammar händelsen även i papperstidningarna idag.Mina fyra interpellationsdebatter med finansministern idag

2015-03-20

1. Särskild löneskatt för äldre:

Denna interpellation handlar om hur vi får fler äldre att arbeta längre. I en intervju i Dagens Industri den 11 februari säger finansminister Magdalena Andersson att ”fler behöver arbeta längre upp i åldern”. I artikeln utvecklar hon detta resonemang då hon konstaterar att den demografiska utvecklingen gör att allt fler äldre ska försörjas, och då är det viktigt att fler arbetar längre. Samtidigt vill finansministern införa en särskild löneskatt för den som vill anställa personer som passerat 65 års ålder, liksom den som driver eget efter 65. Jag vill veta hur en särskild löneskatt för äldre går ihop med finansministerns insikt om att fler äldre behöver arbeta längre?

Även min riksdagskollega Helena Bouveng (M) hade ställt en liknande interpellation och dessa besvarades gemensamt och hanterades i samma debatt, en debatt där även andra riksdagsledamöter deltog.

Se hela debatten här!


2. Produktivitetsutvecklingen och den demografiska utmaningen för arbetsmarknaden:

Denna interpellation gäller finansministerns oro för att den svenska produktivitetstillväxten inte är tillräcklig. Det handlar alltså om arbetskraftens förmåga att hela tiden producera mera genom att bli effektivare. Jag har tidigare pekat på att när fler "lågpresterande" människor (exempelvis tidigare långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna, funktionshindrade eller äldre) finns på arbetsmarknaden så minskar givetvis produktiviteten per person i arbetskraften. Men samtidigt tar vi vara på människors förmåga och totalt för samhället är det positivt om fler kan bidra. Om man bara värderar produktiviteten per person så finns det risk att Sverige återgår till det man gjorde fram till 2006, nämligen att föra bort lågpresterande från arbetsmarknaden. Förtidspensioneringar är ett sätt som den tidigare s-regeringen missbrukade fram till Alliansens övertag av regeringsmakten 2006. Jag frågar därför finansministern vilka reformer hon avser att föreslå för att öka produktiviteten och värna arbetslinjen så att fler människor kan gå ifrån utanförskap till arbete?

Denna interpellation besvarades tillsammans med en annan från min riksdagskollega Niklas Wykman (M), som ställt frågor kring den demografiska utvecklingen. Vi hade en gemensam debatt med finansministern, där även andra riksdagsledamöter deltog.

Se hela debatten här!


3. Regeringens aviserade höjda skatter:

Detta var en interpellation från min riksdagskollega Erik Andersson (M) om vilka skattehöjningar regeringen planerar. Jag deltog i debatten som extra debattör.

Se hela debatten här!


4. Regeringens agerande gällande Efsi:

Denna interpellationen gäller Efsi, Europeiska fonden för strategiska investeringar. Regeringen stödjer EU-kommissionens förslag om denna gigantiska investeringsfond, där man bland annat utlovar garantier som inte täcks i EU:s budget utan riskerar att behöva täckas av medlemsländerna i form av extra EU-avgift. Dessutom finns det stora frågetecken kring det vettiga i att politiska beslut ska styra över vilka investeringar fonden ska satsa pengar. Jag tycker det hela påminner mest om gamla tiders kommunistiska femårsplaner, kombinerat med synnerligen oklar finansiering. Jag vill veta vad finansministern tänker göra för att trygga svenska skattebetalares pengar.

Det var i samband med debatten kring denna interpellation som finansministern blev så upprörd på min riksdagskollega Fredrik Schulte att talmannen tvingades säga åt henne på skarpen.

Se hela debatten här!

Finansministern tillrättavisad av talmannen under vår debatt idag

2015-03-20

I dag hade jag tre olika interpellationsdebatter med finansministern och viktiga frågor för Sverige. Jag återkommer till själva debatterna i kommande blogginlägg. Men mediaintresset riktas just nu mot något helt annat än det som debatterna gällde. Man uppmärksammar i stället att talman Tobias Billström (M) mycket bestämt tillrättavisade finansminister Magdalena Andersson (S) och sa åt henne på skarpen att "inte käfta med talmanspresidiet". "Det är inte därför finansministern är här" sa Billström. Nedan Aftonbladets klipp från riksdagens officiella videoupptagning av debatten (Aftonbladets reklamfilmer följer på köpet...).Händelsen uppmärksammas nu bland annat i SVT, Aftonbladet och Expressen. Beskrivningen av vad som i övrigt sades i själva debatten stämmer dock inte med verkligheten. Jag har tex inte alls påstått att den aktuella EU-investeringsfonden "kostat skattebetalarna stora pengar". Fonden har ju inte ens startat sitt arbete än så den kan omöjligt ha medfört några kostnader. Men jag och mina moderata meddebattörer varnade däremot för att det finns uppenbara risker i framtiden för EU-medborgarnas skattepengar, vilket även EU:s revisionsrätt påpekat. Men som sagt, jag återkommer till själva sakfrågan och kommer att lägga ut videofilmer på hela debatterna så den som vill kan lyssna själv.

Vad gäller finansministerns uppträdande under eftermiddagens debatter så finns en del att säga. Det var minst sagt störande och något respektlöst när hon gick fram till min riksdagskollega Niklas Wykman (M) och ställde sig alldeles bakom min stol och diskuterade högljutt med honom om saker han påstått i debatten, samtidigt som min andra riksdagskollega Fredrik Schulte stod i talarstolen och bemötte ett av hennes tidigare inlägg. Till slut fick Fredrik Schulte säga till talmannen att uppmana finansministern att vara tyst så att hon inte störde debatten (!). Finansministern var också framme flera gånger hos talmannen och beklagade sig för olika saker. Hon blev också upprepade gången uppmanad av talmannen att inleda sina anföranden med "Herr talman" vilket man alltid gör i riksdagen. Man kan tycka att hon skulle ha lärt sig detta nu. Det var nog inte Magdalena Anderssons dag idag. Men oavsett vilket tog jag henne i hand och tackade för debatterna när vi hade haft vårt sista replikskifte. Det hör till god ton.

Fotnot: Den aktuella debatten när detta hände hölls med anledning av den interpellation jag ställt till Finansministern. Vid denna typ av debatter får alla riksdagsledamöter som vill delta, utöver den som är interpellant (dvs jag i detta fall). Fredrik Schulte, min moderate kollega i finansutskottet och ledamot i EU-nämnden, gick in i min och finansministerns debatt och det var hans uttalanden i debatten som fick finansministern att tappa kontrollen...

Tillägg: Nyheten finns nu i de flesta riksmedia, exempelvis Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten. Även Rapport och Aktuellt uppmärksammade händelsen i sina huvudsändningar i kväll.

Ny oro för de ekonomiska kalkylerna för Västsvenska Paketet

2015-03-19

Göteborgs stadsrevisorer, med ordföranden Lars Bergsten (M) i spetsen, är oroliga över den negativa utvecklingen när det gäller Trafikkontorets projekt, inklusive projekt inom ramen för det Västsvenska paketet. Man påpekar att det vore allvarligt om inte totalramen för Västsvenska paketet håller.

Redan förra året avslöjade SVT Västnytt hur byggen inom Västsvenska paketet blivit så mycket dyrare att de stoppats. Då svarade Johan Nyhus, (S), ordförande för Trafiknämnden att man inte alls hade spräckt budgeten, utan istället valt att lyfta bort projekt som från början ingick som en del av paketet.

Idag berättar Västnytt om en rapport beställd av Stadsrevisionen i Göteborgs Stad som visar på flera brister i trafikkontorets hantering av byggandet. Den anlitade revisionsbyrån har granskat ekonomi-och projektstyrningen inom Trafikkontoret. Rapporten visar bland annat tre byggen som blivit mellan 50-100 procent dyrare än vad som först budgeterats:

* ”Knutpunkt Gamlestaden” Kostnadsbedömning 90 mnkr. Slutgiltig kostnad cirka 150 mnkr. En del av Västsvenska paketet.
* ”Munkebäckslänken” Kostnadsbedömning 60 mnkr. Slutgiltig kostnad cirka 93 mnkr.
* ”Heden park” Kostnadsbedömning 5 mnkr. Slutgiltig kostnad cirka 10 mnkr. En del av Västsvenska paketet.

Man slår fast att byggen som granskats har kraftiga fördyringar, något som kan påverka framtida projekt. ”De fördyringar som uppstår i investeringsprojekten kan få allvarliga konsekvenser i ett längre perspektiv om inte totalramen hålls för Västsvenska paketet” Rapporten slår också fast att Trafikkontorets arbetssätt är bristfällig. En grundläggande sak som gemensam projektstyrning finns inte. På Stadsrevisionen oroas man över att man ser en negativ utveckling, att det blivit sämre jämfört med ett år sedan när den första rapporten gjordes. "Tyvärr ser vi samma fel och brister ett år senare. Mycket är inte åtgärdat. Förra året låg de ekonomiska överdragen på 30-40 procent. Nu ligger de på 50-60" säger Lars Bergsten (M).

Riksrevisionen har tidigare dömt ut Västsvenska Paketet och som moderat politiker i finansutskottet med särskilt ansvar för riksrevisionsfrågorna tar jag Riksrevisionens varningar på största allvar. Nu kommer alltså varningar även från Göteborgs Stads egen stadsrevision. Och den uteslutne Martin Wannholt (tidigare moderat kommunalråd) har också varnat för stora hål i de ekonomiska kalkylerna och för brister på åtskilliga miljarder. Politikerna borde lyssna på alla varningar innan det är för sent.

Vill (S) tvinga fram höjd pensionsålder genom höjd skatt för äldre?

2015-03-19

I morgon har jag tre interpellationsdebatter med finansminister Magdalena Andersson. En av dem rör höjda arbetsgivareavgfter för anställda över 65 år. I dag har jag en debattartikel om just detta i Borås Tidning tillsammans med moderaternas representant i pensionsgruppen, Lars-Arne Staxäng.


Riksdagen tog beslut om 19 tillkännagivanden till regeringen

2015-03-19

I går sade riksdagen ja till justitieutskottets 17 tillkännagivanden till regeringen om straffrättsliga frågor och två om processrättsliga frågor. Totalt alltså 19 (!) förslag från Alliansen som fått stöd av justitieutskottet och som nu måste genpomföras av regeringen. Det lär vara ett rekord i Sveriges riksdag att det beslutas om 19 tillkännagivanden från ett och samma utskott vid samma riksdagsvotering.

Här en kort sammanfattning av förslagen som riksdagen alltså beslutade om i går. Nu ska vi bevaka att dessa förslag också hanteras seriöst av regeringen i enlighet med riksdagens beslut:

Människohandel:
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om skärpta straff för människohandel och koppleri.

Olaga hot, ofredande, förtal och förolämpning
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att översynen av det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet genomförs i enlighet med vad som anges i kommittédirektiv 2014:74.

Sexualbrott
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om vikten av att översynen av straffskalan för köp av sexuell handling av barn genomförs i enlighet med vad som anges i kommittédirektiv 2014:128.
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om vikten av att uppdraget att överväga en höjning av straffminimum genom att ta bort böter i straffskalan vid allvarliga fall av köp av sexuell tjänst genomförs i enlighet med vad som anges i kommittédirektiv 2014:128.
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om att som innebär att bestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte får en mer ändamålsenlig utformning samt att straffet för kontakt med barn i sexuellt syfte bör skärpas.

Stöld och snatteri
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om att införa ett nytt brott – inbrottsstöld – med minimistraffet fängelse i ett år.

Bedrägeri och annan oredlighet
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om att skärpa straffen för bedrägeribrott med systematiska inslag samt se över bedrägeribrottets utformning för att säkerställa en god anpassning till IT-relaterade brott.
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om att kriminalisera identitetsstölder.
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen senast den 1 oktober 2015 ska återkomma till riksdagen med förslag om att införa en ny straffbestämmelse som tar sikte på systematiska fakturabedrägerier.

Narkotikabrott
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om ändring av straffskalorna för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling.

Straffskalor
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen senast den 1 oktober 2015 ska återkomma till riksdagen med förslag om att genomföra de lagförslag som framförs i betänkandet Straffskalorna för allvarliga våldsbrott (SOU 2014:18).
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om att regelverket om straffvärdesbestämning vid flerfaldig brottslighet ska skärpas och ge uttryck för en strängare syn på flerfaldig brottslighet än vad som är fallet i dag.

Åtgärder mot grov organiserad brottslighet
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om skärpta straff för brott som begåtts inom ramen för en organiserad kriminell verksamhet.
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om vikten av att det snarast presenteras ett förslag som gör att det blir lättare att förverka kriminellas tillgångar.
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att skärpa och utvidga straffansvaret för underlåtenhet att avslöja och hindra brott ytterligare.

Försök till häleri
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om att kriminalisera försök till häleri av normalgraden.

Åtgärder för att förhindra och bekämpa terrorism
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen snarast bör besluta om tilläggsdirektiv för Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Tilläggsdirektiven ska gälla att överväga det straffbara området i förhållande till deltagande i en väpnad konflikt utomlands när det sker inom ramen för en terroristorganisation.

Säkerhet i domstolarna
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör utreda möjligheterna att tydliggöra och sk reglerna för ordning och säkerhet i domstolarna.

Undantag från tillståndplikten för kameraövervakning
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör överväga att införa ett undantag från tillståndsplikten för kameraövervakning av vilt.

Finansutskottet höll utfrågning om kontanthanteringen i samhället

2015-03-19

Under förmiddagen hade Finansutskottet en öppen utfrågning om kontanthanteringen i samhället och hur utvecklingen av det allt mer kontantlösa samhället påverkar enskilda människor, företag och ideella organisationer och föreningar. I grunden är utvecklingen positiv, men det finns också en baksida.

Jag skrev om detta på bloggen den 2015-02-19, och min oro för de negativa effekterna av att allt fler banker inte vare sig vill ta emot kontanter eller hjälpa till att hantera mindre företags och föreningslivs kontantkassor bekräftades idag av såväl Svensk Handel, Länsstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Det handlar dels om att vissa grupper, tex barn, dementa äldre, funktionshindrade, nyanlända flyktingar, psykiskt funktionshindrade och personer som inte får/kan hantera kort och koder är hänvisade till kontantaffärer. Dels handlar det om att småföretagare och föreningsliv har stora problem att sätta in sina kontantkassor på banken.

För egen del lyfta jag denna gång särskilt frågan om samhällets sårbarhet som ökar hela tiden i takt med att vi gör oss beroende av el, elektronik, datorer och mobiltelefoner och ständig intenetuppkoppling för att klara våra vardagliga liv. Post- och Telestyrelsen och Riksbanken markerade att man tog dessa frågor på största allvar, och även finansmarknadsministern Per Bolund (MP) instämde.

I sammanhanget vill jag återigen påminna om att jag så sent som i höstas lämnade in en riksdagsmotion där jag menar att bankerna i lag måste åläggas att erbjuda en rimlig kontanthantering.

Utvecklingen går alltid framåt, och för egen del använder jag mest internetbank, kortbetalningar och numera även swish. Men jag har också alltid några femhundringar i plånboken vilket ibland har räddat situationen när en kortterminal inte fungerat. Samhället har enligt min åsikt en skyldighet att se till att alla människor i hela landet kan klara sin ekonomiska vardag, även om man av något skäl måste eller vill betala med kontanter, så länge sedlar är ett lagligt betalningsmedel.

Moderaternas syn på framtidens försvarsbudget

2015-03-18

I en intervju igår med Sveriges Radio presenterade Anna Kinberg Batra och Hans Wallmark Moderaternas förslag för hur försvarets resurser bör stärkas redan i vårändringsbudgeten och under kommande år. Det försämrade säkerhetsläget i vårt närområde kräver att vi stärker vår försvarsförmåga och det är särskilt viktigt att vi genomför satsningar som får effekt här och nu.

Moderaterna anser inte att regeringens bud som presenterades i förra veckan räcker för att möta det försämrade säkerhetsläget - mer resurser måste till. Framförallt när de sex miljarder kronor som utlovats av regeringen i praktiken enbart innebär ett reellt tillskott på fyra miljarder kronor, efetrsom två miljkarder gåt åt för att täcka ökade arbetsgivareavgifter för unga anställda och ökat avkastningskrav på Fortifikationsverket.

Moderaterna föreslår följande:
• I vårändringsbudgeten bör Försvarsmakten få ytterligare 500 miljoner kronor. Detta säkerställer att armén får fler fälttimmar, flottan får fler sjötimmar och flygvapnet får fler flygtimmar redan i år.
• Under perioden 2016 – 2020 bör försvarsanslagen höjas med åtminstone två miljarder kronor per år, alltså minst 10 miljarder kronor. De resurser vi skjuter till utöver regeringen bör huvudsakligen gå till att förstärka exempelvis ubåtsjaktförmågan.
• Det kan dock inte uteslutas att det är nödvändigt att förstärka Försvarsmakten med upp till fyra miljarder kronor per år. En ytterligare analys är dock nödvändig utifrån hur vi kan stärka vår försvarsförmåga i närtid på bästa sätt och hur en sådan ökning ska kunna finansieras.

Ytterligare resurser till försvaret förutsätter en ansvarsfull finansiering. Dessa bör i första hand ske genom omprioriteringar inom andra delar av statens budget. Det är inte aktuellt med höjda skatter på jobb och tillväxt.

Moderaterna förutsätter också att regeringen kommer att tillsätta en Natostudie som ser över de konkreta förutsättningarna för ett svenskt Natomedlemskap. Vi har svårt att se hur vi ska kunna enas med regeringen om ett försvarsbeslut om den inte innehåller en Natostudie.

PRO:s siffror över "fattiga pensionärer" speglar inte verkligheten

2015-03-18

PRO har just presenterat en rapport som sägs visa att antalet "fattiga" pensionärer ökat i Sverige sedan 2006. Jag anser att påståendet är kraftigt missvisande.

PRO använder måttet "relativ fattigdom", dvs räknar med alla de pensionärer som har mindre än 60% av medelinkomsten i Sverige. Eftersom Sverige både infört jobbskatteavdrag, och lönerna ökat i förhållande till inflationen på senare år så har den procentuella skillnaden mellan en löntagare och pensionär ökat relativt sett. Men det är inte detsamma som att köpkraften för samma grupp sjunkit under perioden eller att fler pensionärer skulle ha blivit "fattiga".

Den 19 mars 2014 redovisade jag på bloggen resultatet av en rapport jag beställt från Riksdagens uteedningstjänst. Jag hade bett dem beräkna om pensionärernas köpkraft ökat eller minskat sedan 2006 om man tar hänsyn till pensionsutveckling, skattesänkningar och prisökningar. Jag ville ha svaret för fyra olika typfall. Dels en garantipensionär, dels en pensionär med inkomstpension på 10.000, 15.000 och 20.000 år 2006.

Rapporten visar att samtliga dessa fyra typfall (som täcker in större delen av pensionärskollektivet) har fått en ökad köpkraft sedan 2006. Efter att inflationen räknats bort ligger alla på plus. Störst köpkraftsökning under Alliansens regeringstid har garantipensionärerna haft. Se figur nedan:Slutsatsen är att ytterst få pensionärer blivit "fattigare" under Alliansens regeringstid.

Samtidigt ska man komma ihåg att siffrorna ovan gäller för totalen av pensionärer i respektive inkomstgrupp. De individuella skillnaderna mellan pensionärer är stora. Framför allt i våra storstäder blir hyrorna allt högre för varje år och det finns ett tak för bostadstillägget. Visserligen har detta tak höjts flera gånger på senare år, men det kan ändå vara svårt för en del pensionärer att få ihop sin budget. Å andra sidan har många pensionärer med låg pension och som bor i eget hus fått kraftiga förbättringar i form av sänkt fastighetsskatt, RUT-och ROT-avdrag mm, och de effekterna ingår inte i siffrorna ovan.

I stället för att generellt tala om stora pensionärsgrupper som blivit fattiga menar jag att man borde fortsätta Alliansens linje och göra riktade förbättringar för dem med minst marginaler.

Moderaterna vill ta krafttag mot terror och radikalisering

2015-03-17

Debattartikel i Borås Tidning idag tillsammans med partisekreterare Tomas Tobé och ordföranden i justitieutskottet, förre justitieministern Beatrice Ask. Klicka på bilden för större text.LO hjälper gärna S-MP-regeringen att försvaga statsfinanserna

2015-03-17

S-MP-regeringen vill ju som bekant avskaffa överskottsmålet. LO är ännu värre - man vill ha ett underskott på 3% per år i 20 år "för att få fart på Sverige". Med förenade krafter vill den samlade vänstern försvaga statsfinanserna och öka statsskulden igen - den statsskuld som Alliansen minskat under sin regeringstid.Boverket vill låta nyanlända gå före i bostadskön

2015-03-16

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag på åtgärder som kan hjälpa fler asylsökande som beviljats uppehållstillstånd att hitta en bostad. Nu har en första delrapport presenterats, Nyanländas boendesituation – delrapport. I inledningen av rapporten redogör man för dagens situation. Några citat visar hur besvärlig situationen är:

"Boverket har fått i uppdrag av regeringen att senast 1 mars 2015 lämna förslag på åtgärder som kan hjälpa de ca 9 300 asylsökande som beviljats uppehållstillstånd och som i väntan på en kommunplacering sitter fast i Migrationsverkets anläggningsboenden, att få tag i bostad i en kommun. Bristen på anvisningsbara platser i landets kommuner beror till stor del på att allt fler personer beviljas uppehållstillstånd, samtidigt som kommunerna inte förmår erbjuda så många bostäder som behövs för att möta behoven."

"Ju fler asylsökande som kommer till Sverige i år och nästa år desto mer akut blir bostadssituationen – både vad gäller boenden för asylsökande och bostäder åt nyanlända."


I rapporten finns ett antal förslag inom olika områden. Jag ska i detta blogginlägg ägna mig åt det mest kontroversiella, nämligen att nyanlända föreslås gå före alla andra när det gäller att få en bostad. Några citat:

"De föreslagna strategierna i kapitel 2 och 3 innebär kortsiktiga åtgärder för att hantera en mycket stor utmaning. Det är många grupper i samhället som behöver bostäder. Förslagen som läggs är däremot i allt väsentligt riktade till en särskild grupp: nyanlända som behöver en kommunplats för att kunna lämna sitt anläggningsboende." (text från sammanfattningen på sidan 10)

"Boverket anser därför att man dels bör överväga att underlätta för kommuner av viss storlek att inrätta bostadsförmedling med ett krav på att dessa ska ha förturssystem för nyanlända, dels att ställa krav på anmälningsplikt för lediga lägenheter så att anvisning av lägenheter blir en reell möjlighet" (sdan 49)

"Det ska finnas kommunala bostadsförmedlingar i alla större kommuner – förslagsvis över 10 000 invånare. Regeringen ska fortsatt kunna förelägga även mindre kommuner detta." (sidan 49)

"Vill man att bostadsförmedlingarna ska vara något mera än ett organ för administration av ett kösystem så måste bostadsförmedlingarna få ett uppdrag att – utifrån en eller annan grund – fördela lägenheter efter andra parametrar än enbart kötid. Hur dessa parametrar skulle kunna se ut är emellertid en fråga som innehåller politiska ställningstaganden. Boverket anser inte att det ankommer på Boverket att ta sådana ställningstaganden." (sidan 49-50)

"Det är en öppen fråga om enbart inrättandet av bostadsförmedlingar är en tillräcklig åtgärd. För att få önskad effekt bör man även överväga ett införande av bostadsanvisning. Det är inget nytt i svensk lagstiftning." (sidan 50)

"Kommunala andrahandslägenheter finns över hela landet. Om de sociala kontrakten blev fler eller om nyanlända prioriterades under en begränsad period, skulle den sekundära bostadsmarkanden kunna utnyttjas för att hjälpa till att möta det akuta behovet av bostäder. En omprioritering av målgruppen för kommunala andrahandskontrakt skulle dock medföra negativa konsekvenser för andra utsatta grupper. Den snäva tidsramen för detta projekt medför ingen fördjupad konsekvensbeskrivning." (sdan 51)

Även om Boverket på flera ställen garderar sig för att deras förslag kan få negativa konsekvenser för andra grupper som söker bostad, och även om man inte riktigt vågar sätta ned foten och exakt tala om hur "andra parametrar än kötid" ska se ut, så är ändå andemeningen med rapportens förslag tydlig - nyanlända måste prioriteras på bostadsmarknaden om situationen ska kunna hanteras. Enligt min åsikt är det en helt orimlig ståndpunkt att medvetet vilja diskriminera alla som redan bor i Sverige. Hur förklarar vi för våra egna ungdomar att de måste vänta på att flytta hemifrån, eller att de inte kan studera på den ort de vill för att alla lediga lägenheter i första hand ska gå till nyanlända? Ska boende endast erbjudas dem som är kapitalstarka och kan köpa en bostad?

Jag är inte ensam om att vara kritisk till förslagen. Peter Santesson, Fil dr statsvetenskap, författare och opinionschef på Demoskop, gör denna sågning i Dagens Samhälles senaste nummer.

Tyvärr är jag inte helt övertygad om att regeringen kommer att tycka att rapportens förslag är så tokiga. Svensk migrations- och integrationspolitik befinner sig på ett sluttande plan. Och vi vet alla vilka krafter i vårt samhälle som gynnas av denna typ av förslag.

Statens överskottsmål bör inte ändras utan bred politisk förankring

2015-03-16

Förra veckan enades Alliansen i Finansutskottet om hur vi vill att frågan om det framtida överskottsmålet och den finanspolitiska ramverket ska se ut i framtiden. Regeringens ensidiga besked att överskottsmålet bör avskaffas är inte acceptabelt. Om överskottsmålet ska förändras måste detta vara brett politiskt förankrat, precis som när överskottsmålet infördes.

I dag beskriver Alliansens fyra ekonomisk-politiska talespersoner Alliansens samlade syn på det finanspolitiska ramverket i en debattartikel på DN Debatt.

Kort sammanfattat ur artikeln: "Välskötta offentliga finanser är en förutsättning för jobb, tillväxt och konkurrenskraft, och därmed för långsiktigt hållbar välfärdspolitik. En misskött ekonomi däremot, drabbar utsatta människor allra hårdast. Alliansen är därför mycket kritisk till att den rödgröna regeringen nu ensidigt ändrar centrala delar i det finanspolitiska ramverk som det länge rått enighet om och som tjänat vårt land väl. Vi kräver nu att regeringen tillsätter en bred parlamentarisk utredning med uppgift att analysera ramverket och överskottsmålet samt hur vårt ekonomisk-politiska regelverk bäst anpassas för framtida risker."

Elfsborg vidare till semifinal i cupen efter härlig insats

2015-03-15

I dag besökte jag Borås Arena för första gången i år. Elfsborg mötte Hammarby i kvartsfinal i Svenska Cupen i ett underbart soligt och fint vårvärder. Hammarby var inte alls dåliga, men Elfsborg var riktigt, riktigt bra, frågan är om jag någonsin sett dem så bra så tidigt på säsongen? Till slut vann man matchen med 3-0. Nedre vänstra bilden lyckades jag ta exakt när 3-0-bollen går in i målet.

Nu väntar semifinal mot Örebo nästa helg. Kan gulsvart upprepa dagens fina spel finns goda chanser till en ny cupfinal för de regerande cupmästarna Elfsborg!

Klarsynt ledarkrönika om migration, integration och volymer

2015-03-14

Dagens ledarkrönika i liberala Göteborgs-Posten är så läsvärd att jag lägger ut den i sin helhet nedan. Jag instämmer i det mesta, utom möjligen slutsatsen. För sanningen är ju att det faktiskt sedan länge varit politiskt oundvikligt att förändra politiken. Ändå vågar alltför få diskutera frågan av rädsla för att kallas rasister...

Oavsett vilken väg vi väljer kommer vi ställas till svars av kommande generationer

Kan Sverige rädda alla världens 57 miljoner flyktingar? Om svaret är ja, vilket det bör vara från alla som uppfattar diskussionen om volymer som inhuman, kan man fråga sig varför inte fler propagerar för öppna gränser? Om svaret är nej blir följdfrågan var gränsen ska gå för hur många vi kan rädda? Frågan är mycket svår, oavsett vilken position man intar, och tangerar flera moraliska dilemman som kräver ett ställningstagande i en komplex intressekonflikt.

Sverige står inför ett vägval. De alternativ som finns är 1) att fortsätta som i dag, med kosmetiska förändringar och fortsatt framväxt av parallella samhällen i samhället, 2) att minska invandringen rejält och samtidigt acceptera det befintliga sysselsättningsgapet, eller 3) att vidta kraftfulla reformer som i grunden förändrar den svenska modellen och lönebildningen, arbetsrätten och bidragsmodellen.

Oavsett vilken väg vi väljer kommer vi ställas tills svars av kommande generationer. Personligen, inte minst på grund av min egen historia, värnar jag den liberala idén om människors rätt att få bosätta sig var de vill, rätten till en fristad när man är på flykt, rätten att få börja om och ge sina barn en bättre framtid.

Med detta sagt inser jag samtidigt faran i att låta sig vägledas av enbart visioner. Öppna gränser är oförenliga med en omfattande välfärdsstat som den svenska. Såväl rättigheter som skyldigheter är knutna till medborgarskap eller rätten att vistas innanför ett lands territorium, vilket förutsätter gränser. Välfärdsstaten gör till sin konstruktion skillnad mellan de som är innanför systemet, det vill säga de som bor i Sverige, och de som befinner sig utanför.

I gårdagens GP kunde man läsa om ökade kostnader för försörjningsstöd i Göteborg under år 2014, särskilt i de mest utsatta stadsdelarna Angered, Västra Hisingen och Östra Göteborg. I den sistnämnda ökade kostnaderna med en miljon i månaden under en period. Också bostadssituationen i de tre stadsdelarna oroar. För Östra Göteborgs del kostade de boendesociala lösningarna 94 miljoner kronor förra året.

Under kommande fem år räknar Migrationsverket med att omkring 350 000 människor kommer söka asyl i Sverige. Till de som får stanna tillkommer oftast anhöriga, varför man räknar med att Sverige kan få uppemot en halv miljon nya invånare inom några år. För att klara situationen har Migrationsverket begärt 18 miljarder kronor extra de närmaste fem åren. Den sammanlagda kostnaden för myndigheten hamnar på cirka 157 miljarder till och med år 2019.

En omfattande migration till ett land med höga skatter, som finansierar en ytterst generös välfärd, ställer krav på en fläckfri integrationsmodell för bibehållen acceptans. Att arbetslösheten bland utlandsfödda, och därmed utanförskapet, är enormt i delar av Sverige är ett misslyckande som långsamt undergräver systemet.

Sådan är verkligheten och den kan vi bara förhålla oss till genom att erkänna dess existens. Istället för att erbjuda väljarna två alternativ - stängda gränser á la SD eller i teorin vidöppna á la MP - måste diskussionen nyanseras. Innan vi landar i åt vilket håll vi ska gå bör vi förutsättningslöst kunna besvara en rad frågor:

Vad menar vi med integration? Kan den som inte vill integreras ställa sig utanför? Räcker det att arbeta och inte ligga samhället till last för att man ska betraktas som integrerad? Är vilket arbete som helst, till vilken lön som helst, bättre än bidragsberoende? Vilka kortsiktiga, omedelbara lösningar finns att sätta in och vad krävs på sikt? Har vi infrastruktur för att hantera det parallellsamhälle, grundat på såväl ekonomiskt som kulturellt utanförskap, som är ett faktum i delar av Sverige? Är det alls ett problem? Hur kommer acceptansen för migrationen påverkas om de åtgärder som anses krävas för att bryta den negativa segregationsspiralen till stor del bekostas av människor som redan nu befinner sig långt ner i samhälls- hierarkin? Vilka ska vi vara lojala mot? Är det alls moraliskt att låta människor komma hit och sedan leva utanför samhället?

En sak är säker, det som i dag är politiskt omöjligt kan snart bli politiskt oundvikligt.

Alice Teodorescu
031-62 40 00
alice.teodorescu@gp.se


Fler kvinnor fick heltidsjobb under Alliansen

2015-03-13

Alliansens gruppledare i riksdagen gav verkligen svar på tal häromdagen i en replik på en tidigare S-MP-artikel. Sanningen är nämligen att snart sagt alla parametrar på jämställdhetsområdet förbättrats på arbetsmarknaden under Alliansens regeringstid. Trots att vi samtidigt gick igenom en djup ekonomisk kris. Och vi lyckades mycket bättre än vad Socialdemokraternas regering dessförinnan gjorde. Alliansen har verkligen inget att skämmas för på detta område heller.Nej, som sagt, allt tiggeri är inte frivilligt

2015-03-12

SVT:s Västnytt rapporterar idag att fyra personer (två kvinnor och två män) anhållits för misstänkt människohandel. Man ska ha tvingat andra personer att tigga. Två av de misstänkta har häktats.

Det är långtifrån första gången jag hör om denna typ av tvång mot människor i form av organiserat tiggeri. Den som påstår att det inte förekommer tvång, eller att "det är för små pengar för att det ska vara lönsamt att organisera tiggeri" har helt enkelt fel. Det förekommer och hela grunden för verksamheten är att tiggeriet inte bara är tillåtet och accepterat, utan att det aktivt uppmuntras genom att människor skänker pengar. Det kan freda samvetet för stunden när man lägger en peng i muggen, men i en förlängning skapar det ännu större problem och ökar tiggeriets omfattning ytterligare. Även med inslag av tvång och människohandel.

Kommunsektorn visar överskott på 14 miljarder för 2014

2015-03-12

Sveriges Kommuner och Landsting meddelar att det sammanlagda resultatet för kommuner och landsting uppgår till nära 14 miljarder kronor, enligt de preliminära boksluten för 2014.

Bilden att kommunerna och landstingen saknar resurser kan därmed nyanseras - sammantaget visar man alltså ett stort överskott. Samtidigt skiljer det mycket mellan kommunerna, både vad gäller skattekraft, kommunalskattenivå och resultat.

Landstingens resultat förbättrades från minus 1,8 år 2013 till plus 3,3 miljarder kronor år 2014. Rensat för engångsposter är resultatet 2014 cirka 2 miljarder sämre än 2013. Landstingsskatten höjdes med i genomsnitt med 9 öre inför 2015, ändå redovisar vart tredje landsting underskott.

Kommunernas resultat för 2014 uppgår till 10,6 miljarder kronor, vilket rensat från engångsposter, innebär samma nivå som år 2013. I genomsnitt höjde kommunerna skatten med 4 öre år 2015. Av landets 290 kommuner redovisar 59 underskott.

Största oron inför framtiden är stigande sjukvårdskostnader. "Trots landstingens förbättrade resultat visar kostnaderna för sjukvården en bekymmersam utveckling. Det är glädjande att hälsan förbättras, men i takt med utvecklingen av nya behandlingsmetoder ökar efterfrågan på sjukvård, vilket driver kostnaderna" säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Det går ju sådär, Stefan Löfvén...

2015-03-12

Stackars statsminister Stefan Löfvén (S). Han tog in Margot Wallström i regeringen för att den skulle få lite stjärnglans. Det gick ju sådär. Han valde att rikta fokus mot utrikesfrågor för att dölja regeringens oförmåga på hemmaplan. Det gick också sådär. Och hans "samarbetsregering" kännetecknas väl främst av en sak - total brist på internt samarbete.

Här några rubriker från media om "Saudiaffären"...Jag är kluven till Finansinspektionens förslag till amorteringskrav

2015-03-12

Bankföreningen har ju tidigare rekommenderat sina medlemmar att tillämpa striktare amorteringsregler, där nya bolån normalt ska amorteras ned över tid till maximalt 50% av bostadens värde. Som tidigare jurist och även kredithandläggare på en av de stora affärsbankerna tycker jag det är en rimlig ordning att bankerna rekommenderas detta. När jag arbetade med krediter på 1980- och 1990-talet var det normala att kunderna skulle amortera, men idag är det snarare motsatsen som gäller, alltför många bostadslån är amorteringsfria. Detta kopplat till historiskt sett extremt låga räntor har gjort det möjligt att låna mycket stora summor även för dem som inte har så hög inkomst. Självklart driver det bostadspriserna uppåt.

Amorteringskrav är alltså vettiga, men jag anser också att ett amorteringstakten måste kunna anpassas efter varje kunds ekonomiska situation. Dessutom måste amorteringskraven kunna ändras över tid vid oförutsedda händelser. Dessutom bör rimligen amorteringstakten kunna variera beroende på om bostaden är belägen i en tillväxtmarknad eller i ett avfolkningsområde.

Finansinspektionen har nu presenterat förslag till tvingande amorteringsregler, och detta förslag går nu ut på remiss. Förslaget ser ut så här (hämtat från Finansinspektionens hemsida):

"Amorteringskrav på nya bolån

Nya bolånetagare ska amortera ner sina bolån till 50 procent av bostadens värde. Amorteringskravet ska gälla för alla nya lån, som ges med en bostad som säkerhet, från och med den 1 augusti 2015. Omvärdering av bostaden får göras vart femte år. Reglerna ska gälla alla banker och kreditmarknadsföretag. Detta föreslår Finansinspektionen (FI).

FI anser att det finns ett behov av amorteringskrav i Sverige. Ett amorteringskrav dämpar skuldsättningen. Lägre skuldsättning ökar hushållens motståndskraft mot störningar och minskar risken att Sveriges ekonomi påverkas negativt om något oväntat händer i Sverige eller i omvärlden.

FI föreslår därför att nya bolån med en belåningsgrad på över 70 procent ska amorteras ned med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. Lån med under 70 procents belåningsgrad ska amorteras ned med minst 1 procent per år till dess att belåningsgraden är 50 procent.

Reglerna ska bara gälla nya bolån. Kravet gäller inte om man bara vill byta bank.

Nya bolån är:
* När man tar lån för att köpa en ny bostad och använder bostaden som säkerhet för lånet.
* När man tar ett nytt, eller utökar ett befintligt, lån med bostaden som säkerhet för att till exempel bekosta reparationer. Amorteringskravet gäller endast för det utökade lånet som ska amorteras ner tills den totala belåningsgraden är 50 procent eller till dess att det nya lånet är helt återbetalt.

Undantag
* Bolåneföretagen får under en begränsad period medge att enskilda hushåll inte ska amortera om det finns särskilda skäl. Exempel på sådana situationer kan vara arbetslöshet, dödsfall i familjen eller sjukdom.

Omvärdering av bostaden
* Amorteringskravet utgår från marknadsvärdet på bostaden. Huvudprincipen är att omvärdering av bostaden som kan ligga till grund för att räkna om belåningsgraden endast får ske vart femte år.
* Omvärdering får också ske om det skett en avsevärd värdeförändring av bostaden av en annan anledning än den allmänna prisutvecklingen på bostäder. Det kan till exempel handla om en omfattande om- eller tillbyggnad. Renovering av enbart kök eller badrum eller tillbyggnad av balkong anses till exempel i normalfallet inte vara en avsevärd värdeförändring.
* För hushåll som redan i dag förvärvat sin bostad gäller att eventuella nya lån omfattas av kravet. Omvärdering av bostaden får också ske i samband med att ett hushåll för första gången utökar sin belåning efter att amorteringskravet börjat gälla. Därefter gäller de vanliga reglerna för omvärdering av bostaden, det vill säga att det får göras vart femte år eller om det skett en avsevärd värdeförändring.

Amorteringskravet ska omfatta banker och kreditmarknadsbolag. Förslaget skickas nu ut på remiss och därefter väntas FI:s styrelse att fatta ett beslut. Amorteringskravet är tänkt att börja gälla den 1 augusti 2015."


Personligen tycker jag förslaget till tvingande regler känns lite väl detaljerat och klåfingrigt, både vad gäller amorteringstakten och möjligheten att omvärdera bostaden. Självklart måste man alltid kunna göra nya värderingar om värdet på en bostad ökat till följd av egna investeringar, oavsett vilka typer av investeringar det är. Och femårsgränsen känns lite märklig - tanken med maximalt 50% belåning är ju just att ha marginal till fallande priser. Att då dessutom förbjuda omvärdering när priserna stigit känns onödigt.

Jag hade också föredragit att bankerna fått lite större möjlighet att anpassa amorteringstakten efter varje kunds betalningsförmåga. Samtidigt har bankerna bäddat för dessa detaljerade krav genom att under ett antal år generellt låtit kunderna slippa amortera för att kunna hålla uppe de lönsamma kreditstockarnas storlek. Det straffar sig idag. Tyvärr blir det dock bolånekunderna som drabbas av de nya reglerna.

Dags att lämna ett snöigt Island

2015-03-11

I dag var det dags att lämna ett mycket snöigt Island. I går var alla utfartsvägar från Reykjavik avstängda på grund av snöstormen, även idag var en del vägar stängda. Vägen till flygplatsen i Keflavik var dock öppen, men vädret de få milen till flygplatsen i förmiddags var mycket omväxlande - snöstorm, klarblå himmel med strålande sol, och tät dimma. Mycket märkligt, och man förstår verkligen hur hårt och omväxlande klimatet är på Island.Regeringens utrikespolitik skadar Sverige

2015-03-11

På kort tid har Sveriges relationer kraftigt försämrats med såväl Israel som Arabförbundet (inklusive Palestina!) - samtidigt! Hur kunde det gå så?

Gårdagens besked att regeringen inte tänker förlänga samarbetsavtalet med Saudiarabien kan vid en första anblick kännas befriande. Klart Sverige inte ska ha några kontakter alls med diktaturer. Eller?

För egen del tänker jag tvärtom. Att Sverige ensamma kritiserar ett land långt bort lär knappast medverka till demokrati och mänskliga rättigheter. Inte att vi stoppar ett samarbetsavtal heller. Bättre då att använda alla möjligheter till kontakter och samtal och därigenom försöka påverka utvecklingen. Det är genom handel, samarbete, turism och kontakter som man kan bidra till utveckling i andra länder.

Det är viktigt att känna till att den militära exportdelen i det aktuella samarbetsavtalet är liten mot den samlade civila exporten till Saudiarabien. Detta har utvecklats till mycket mer än ett samarbetsavtal. Nu finns risk att Sveriges ställning i regionen tar skada och att civil export påverkas negativt.

Ständigt olika besked från olika företrädare för de olika regeringspartierna har gjort en komplicerad process onödigt rörig. Mest uppseendeväckande är att Socialdemokraterna uppenbarligen till slut viker sig för Miljöpartiet. Försvarsminister Peter Hultqvist säger i nmedia att "Trycket blev för högt". Från vem eller vad? Allt talar för att gårdagens besked var Stefan Löfvéns enda sätt att undvika en regeringskris. Miljöpartiet har nu tillåtits få avgörande inflytande på svensk utrikespolitik. Regeringen genom MP och S agerande riskerar att få breda konsekvenser för både diplomatiska relationer och svensk export.

Förre utrikesministern Carl Bildt komenterar saken på sin blogg, och det han skriver är så bra och tankeväckande att jag helt enkelt lägger ut hela blogginlägget här:


Sverige har skadats.
10 mars 2015

STOCKHOLM: Jag ser i media att det finns de som närmast gläder sig över den verbala och politiska konflikt mellan Sverige och Saudiarabien som nu mobiliserat hela Arabförbundet mot oss och som mycket väl kan komma att trappas upp ytterligare. Det finns det absolut ingen anledning till. Snarare till en betydande oro för de konsekvenser detta kan komma att få. Jag tror det vore oklokt att undervärdera riskerna.

Vad Sverige tyckt och tycker om situationen för mänskliga rättigheter i en rad olika länder i arabvärlden är ingen hemlighet och har knappast heller förändrats under senare år. Det är knappast i detta allena – eller ens främst – som roten till den nu tämligen dramatiskt upptrappade konflikten ligger. Det handlar i allt väsentligt om hanteringen av samarbetsavtalet på försvarsområdet.

Vad jag tycker om det samarbetsavtal också på försvarsområdet som den svenska regeringen – en socialdemokratisk sådan – ingick 2005 har jag skrivit om här och också gett uttryck för på annat sätt. Under vår tid i regeringen var det naturligt att respektera detta avtal. Det var Sverige – inte en enskild regering – som ingått avtalet. Och därmed handlade det inte minst om Sveriges trovärdighet som fördragspartner.

Den trovärdigheten är viktig för ett relativt litet land som Sverige. Skulle det skapas ett intryck att vi under trycket av den ena eller den andra debatten springer ifrån våra åtaganden skulle det vara allvarligt. Mycket av det som Sverige exporterar av högteknologi kräver ju olika typer av långsiktiga åtaganden. Det gäller alls inte enbart försvarsmateriel.

I sak innebär detta avtal faktiskt inte särskilt mycket. I media kallas det felaktigt för ett vapenavtal, men sanningen är ju att den försvarsmaterielexport som nu skett och sker regleras och avgörs på helt andra sätt och i formell mening inte har någonting alls med detta avtal att göra. Men nu har utveckling gått dit hän att avtalet sägs upp på sätt som riskerar att uppfattas som en mer eller mindre avsiktligt ovänlig handling.

Att Jonas Sjöstedt är ute och jublar över det han kallar ”en seger” gör ju inte saken så mycket bättre ur detta perspektiv.

Föreställningen att detta skulle förändra situationen för medborgerliga fri- och rättigheter i Saudiarabien tror jag, för att uttrycka mig försiktigt, är överdriven.

Mer korrekt är väl att säga att det är en ren illusion. Det är väl sannolikt att vi i stället t o m förlorat möjligheten att under en obestämd tid ens tala med de styrande i landet.

Däremot finns en påtaglig risk att det, inte minst efter den upptrappning vi sett det senaste dygnet, kommer att drabba svenska intressen inte bara i Saudiarabien självt.

Vi kan, i den värld vi lever i, vara alldeles övertygade om att denna utveckling studeras med glädje i olika länder som såväl på dessa som på andra marknader ser Sverige som en farlig konkurrent. Och de kommer knappast att undvika att utnyttja den. De kommer med glädje och entusiasm att försöka fylla det tomrum som i värsta fall kommer att lämnas efter oss.

Omvandlingen i arabvärlden är alls ingen harmonisk eller okomplicerad process. Och vi har tragiskt nog sett stora bakslag under de senaste åren, om än det inte främst handlar om Saudiarabien.

I det Egypten som utrikesministern besökte, och uppenbarligen hade goda överläggningar med, fängslades den demokratiskt valde presidenten och omkring tusen personer sköts ihjäl på gatorna. Men jag tycker trots detta att det är viktigt både med handel och dialog med också detta viktiga land. Utan att göra avkall på vår uppfattning.

Våra möjligheter att vara aktör i fredsprocesser eller andra utvecklingar i denna region skall inte överdrivas. Det gällde förvisso också under alliansregeringens tid. Men vi har ett intresse av att ha ett brett kontaktnät, kunna föra dialog med regionen i dess helhet och uppfattas som en intressant och relevant partner i olika frågor. Och jag tror dessutom att vår handel och annat samarbete i det längre perspektivet är en positiv kraft när det gäller att utveckla dessa samhällen. Ju större och ju bredare desto bättre.

Det som inträffat är i alla delar olyckligt. Sverige har skadats.

Men skyttegravarna får inte grävas djupare. Det ligger i vårt intresse att komma upp ur dem. För det krävs både diplomati och politik.


Altinget - Islands parlament

2015-03-10Efter lunch i Altingets lilla matsal fick vi en guidad tur i parlamentsbyggnaden. I entren finns en stor målning som minner om självständigheten från Danmark.Man har 65 ledamöter i Altinget, och alla ministrar sitter även i parlamentet. 65 ledamöter kan låta lite, men med tanke på att Island endast har drygt 320.000 invånare skulle det efter svenska förhållanden motsvara ungefär 1.800 ledamöter i Sveriges riksdag!Bild från vår rundvandring i Altinget. På vänstra bilden skymtar mina svenska kolleger, riksdagsledamoten Ingela Nylund Watz (S) och Katarina Stenberg, tjänsteman på Finansutskottets kansli. I rummet bredvid sessionssalen finns givetvis en soffgrupp med schackbrädet framställt. Islänningarna älskar schack!

Revisionskonferens

2015-03-10

Ändamålet med mitt besök i Reykjavik var att knyta kontakter och utbyta erfarenheter kring riksrevision med parlamentariker från Danmark, Norge, Grönland, Färöarna och Island (Finland uteblev pga att de är mitt i en valrörelse just nu). Föredragningarna hölls på både "skandinaviska" och engelska. Från Sverige var vi två parlamentariker (en S och en M) och en tjänsteman från finansutskottet. Till vänster den isländska presentationen av oss från svenska delegationen. Till höger dagens möten i huset. Den översta är vår revisionskonferens.Revisionsverksamheten bedrivs på olika sätt i olika länder och det är intressant att jämföra och försöka utveckla verksamheterna. Det viktiga är ju att skattenbetalarna får bra verksamhet för sina skattepengar och att man samtidigt förebygger misshushållning och korruption.

Vi fick också en föredragning om Islands blivande nya finanspolitiska ramverk och budgetprocess, samt deras planer på att införa ett finanspolitiskt råd enligt svensk modell. Det kändes givetvis bra att man framhöll Sverige som ett föredöme.

Vinter i Reykjavik

2015-03-10

Jag har besökt Island flera gånger tidigare, men då sommartid. Detta var första bvesöket på vintern. Och islänningarna säger att de haft en ovanligt kall och snörik vinter, i likhet med delar av USA. Alltså till skillnad för Sverige som ju haft en väldigt mild vinter i år.

Här några bilder från centrum av ett snöigt Reykjavik. Nedan tv domkyrkan och Altinget.
Riksrevisionskonferens i Reykjavik

2015-03-10

I går kom jag fram till ett snöigt Island för ett möte idag i Reykjavik med parlamentariker från övriga norden. Ämnet är riksrevisionens utformning i de olika länderna, och konferensen hålls i lokaler vid Islands riksdag, Altinget. Dessa frågor ligger i Sverige under Finansutskottet och är numera ett av mina ansvarsområden i den moderata riksdagsgruppen.Moderaterna vill försvåra finansiering av terrorism

2015-03-08

I samband med lördagens moderata Sverigedag i Stockholm presenterades ett moderat förslag för att förstärka arbetet mot terrorism och radikalisering. Ett viktigt steg är att ta krafttag mot hur den finansieras.

Finansiering av terrorism är redan förbjuden i lag. Moderaterna vill att Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket ska få ett särskilt uppdrag och ökade resurser för att utreda finansieringen av terrorism. En liten med viktig pusselbit för att motverka terrorism.

Moderaterna vill underlätta ytterligare för det livslånga lärandet

2015-03-08

På moderaternas Sverigedag presenterade partiledaren Anna Kinberg Batra flera förslag för att möta utmaningarna på arbetsmarknaden som behövs för att skapa ännu bättre förutsättningar för omställning och ett livslångt lärande. Det handlar om att öka möjligheterna för de som vill byta spår mitt i livet, de som vill pröva ett nytt jobb eller de som vill gå från anställning till företagande. Moderaterna vill därför förbättra studiemedlen på flera sätt:

• Fribeloppet höjs, från dagens dryga 170 000 kronor till över 200 000 kronor per kalenderår.
• Möjligheterna till extra studieveckor med studiemedel utökas för den som fyllt 40 år.
• Åldersgränsen för studiemedel höjs till 60 år.

Förslagen ligger helt i linje med den förda politiken under Alliansregeringen (där jag var ansvarig för studiemedelsfrågorna och vuxenutbildningsfrågorna för moderaterna 2010-2014). Vi både förbättrade studiemedlen kraftigt och höjde åldergränserna. De nya förslagen bidrar till att det ska bli ännu mer attraktivt för fler att studera mitt i livet och underlättar samtidigt omställning på arbetsmarknaden. Om man kan byta yrke mitt i livet blir det också lättare att arbeta längre tid innan man går i pension. Det är bra både för den enskildes pension och för samhällsekonomin.

Moderata förslag för att få fler nyanlända i arbete

2015-03-08

I fredags presenterade Elisabeth Svantesson, tidigare arbetsmarknadsminister, och numera arbetsmarknadspolitisk talesperson och ordförande i Moderaternas integrationsarbetsgrupp "Stärkt integration i ett öppet Sverige", två förslag för bättre integration: matchningsanställningar och lärlingsjobb för nyanlända. Två nya vägar in på arbetsmarknaden.

Lärlingsjobb för nyanlända
Vi vill införa lärlingsjobb för nyanlända med YA-jobben för unga som förebild. Med lärlingsjobben får den nyanlända lära sig jobbet på jobbet genom en kombination av arbete, utbildning och handledning. Den närmare utformningen ska ske tillsammans med arbetsmarknadens parter.

Matchningsanställningar
Matchningsanställningarna riktar sig särskilt till personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. En stor del av dem är utrikes födda. Matchningsanställningar är tänkta att minska osäkerheten arbetsgivare kan känna att anställa, och tanken är att Arbetsförmedlingen ska kunna anvisa till en anställning hos en aktör som matchar långtidsarbetslösa till jobb genom en kombination av handledning och kompetensutveckling.

Dagens citat i Borås Tidning

2015-03-08

Jodå, Borås Tidning följer min blogg, det bekräftats då och då. Exempelvis idag då man
citerar ett inlägg på bloggen den 4 mars:Läs gärna mina samlade blogginlägg im migration och integration på denna sida.

8.000-10.000 demonstrerade mot trängselskatt och Västlänk

2015-03-07

I dag deltog jag i mitt livs andra riktiga demonstration. Förra gången var på 1980-talet i en demonstration mot löntagarfonderna. Den gick på samma plats som idag - längs Avenyn och Östra Hamngatan i Göteborg. I dag demonstrerade vi mot trängselskatten och tågtunneln Västlänken. Glädjande idag var den stora blandningen av göteborgare i tåget - pensionärer, medelålders, barnfamiljer och ungdomar. Det var också kul att så många moderata politiker från både kommunpolitik och rikspolitik deltog, liksom många moderata medlemmar. Jag vet exempelvis att både nuvarande och tidigare moderata riksdagsledamöter fanns med i vimmlet, och jag hälsade på flera. Jag fick också en kort pratstund med Martin Wannholt, numera utesluten ur moderaterna, men ledamot av kommunstyrelsen i Göteborg. Det är en man jag beundrar för sitt mod och sin styrka.

Löntagarfonderna avskaffades, och hoppet lever att politikerna tänker om och omprövar Västlänken och därmed också kan minska uttaget av trängselskatt eller flytta betalstationerna så att de endast gäller infart till centrala Göteborg och inte på motorvägen genom staden. Argumenten mot bygget av Västlänken blir allt flera, och det kommer att hända mycket framöver i denna fråga. Det är med sorg i hjärtat jag konstaterar att moderaterna i Göteborg fortfarande står bakom detta projekt. Jag respekterar självklart den interna demokratin, men försvarar samtidigt min rätt att som medborgare delta i protesterna mot något jag tycker är så totalt fel och som hotar min barndoms stad på ett fruktansvärt sätt. Jag tror att eftervärlden kommer att döma de politiker hårt som ställt till med detta. Att dessutom helt negligera en folkomröstning där 57% av göteborgarna röstade nej till trängselskatt kommer att ha ett högt politiskt pris.Ovan demonstrationståget på väg från Götaplatsen längs Kungsportsavenyn. En mycket värdig manifestation. Nedan bilder från Gustav Adolfs Torg där flera olika talare framträdde. Bland annat syns Vägvalets partiledare Theo Papaioannou och Martin Wannholt, tidigare ledande moderatpolitiker i Göteborg, under banderollen för demokrati, mot Västlänken och mot trängselskatten.

Det som berörde mig mest idag var nog organisationen Trädplan Göteborg som beskrev hoten mot åtskilliga hundra stora träd, sannolikt uppemot 500 (vissa talar om 1.000 träd om man även räknar med de träd som måste tas ned för att klara av transporter, plats för arbetsbodar, arbetstunnlar osv). Många av dessa träd är mycket stora och gamla, och kommer att skövlas på grund av bygget. Bland annat hotas större delen av Hagaparken av kalhuggning! Det är oerhört tragiskt och faktiskt ett allvarligt miljöhot - Göteborg behöver sina stora träd som faktiskt är stadens lunga! Stora gamla träd kan inte så lätt ersättas av nya. Frågan är var alla Göteborgs miljövänner tagit vägen? Kidnappade av "Miljöpartiet" kanske?Nedan en mäktig bild över Gustav Adolfs Torg. Helt fyllt med protesterande göteborgare. Måtte politikerna tänka om!Utan vinster - inga företag och inga investeringar

2015-03-06

Det viktigaste i välfärden är kvalitén och oavsett vem som driver en vårdcentral, ett äldreboende eller en skola så ska kraven vara höga. Därför inrättade alliansregeringen myndigheten Inspektion för vård och omsorg för att öka insynen i välfärdsverksamheter och säkerställa att hög kvalitet uppnås. Alliansen tog också initiativet till ägarprövningsutredningen för att säkerställa att framtidens välfärdsverksamheter drivs av seriösa och långsiktiga utövare. Denna utr4dning överlämnade sitt slutbetänkande till ansvarig minister i januari i år.

Trots att frågan just utretts tillsätts nu en ny utredning av regeringen, där Vänsterpartiet tillåtits diktera villkoren. Nu handlar det om att gå betydligt längre - att förbjuda allt uttag av vinst från företag inom vård, omsorg och skola. Man vill dessutom utvidga vinstförbudet till att också gälla företag som driver HVB-hem, personlig assistans och asylboenden. Dessutom ska även privata företag som driver Komvux och SFI-utbildningar omfattas av vinstförbudet.

Att förbjuda företag att ta ut vinst kommer att göra det helt ointressant att investera privat kapital inom välfärden. Det kommer också att göra det i princip omöjligt att låna pengar för att starta upp sådan verksamhet. Det är allvarligt att Vänsterpartiet ska vara med och diktera villkoren för svensk välfärd. Det kommer att påverka människors vardag med mindre möjlighet att välja vilken skola eller vårdcentral man själv önskar, och inte minst att kunna välja bort det man inte är nöjd med. Mindre konkurrens kommer också i längden att påverka utvecklingen av svensk vård och utbildning. Samtidigt motverkar ett vinstförbud att svenska välfärdsföretag kan växa och expandera utomlands, vilket kan skapa nya jobb även i Sverige.

Moderaterna har en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram förslag på hur t.ex. vård, skola och äldreomsorg kan bli bättre. Vi vill ha både bra kvalité, hög tillgänglighet och valfrihet för den enskilde eleven/vårdtagaren. Vi är rädda att Vänsterpartiet kommer tvinga regeringen till inriktningar som minskar valfriheten, och då blir det svårt att nå breda överenskommelser om framtidens välfärd. Socialism, vinstförbud och offentliga monopol leder inte utvecklingen framåt.

En liten reflektion till. Regeringen säger sig vara bekymrade över att för få kvinnor finns i företagsledande ställning. Samtidigt förbereder man alltså ett dråpslag mot företagen i välfärdssektorn, där kvinnliga företagsledare är i stor majoritet.

Riksdagen ger regeringen i uppdrag att förenkla för livsmedelsföretagen

2015-03-05

I går beslutade riksdagen om fyra tillkännagivanden till regeringen angående livsmedelskontroll. Tillkännagivanden innebär att riksdagen beslutar att regeringen ska genomföra vissa saker. Tre av besluten syftar till att minska krånglet och kostnaderna för företagen i livsmedelsbranschen:

Dels beslutade riksdagen att "regeringen ska ge Statskontoret i uppdrag att se över alternativa modeller för livsmedelskontroll i syfte att stärka dialoginslagen och i högre grad undvika förelägganden".

Vidare beslutade riksdagen att "regeringen ska ge Livsmedelsverket ett särskilt uppdrag att i konsumenternas intresse arbeta för att säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor utformas så att företagande inom livsmedelssektorn underlättas".

Riksdagen beslutade också att "kartläggning bör genomföras över vilka myndighetskontakter livsmedelsföretag måsta ha på regional och kommunal nivå i syfte att på sikt kunna minska företagens regelbörda".

Det fjärde beslutet gällde en helt annan fråga, nämligen att regeringen snarast ska ta initiativ för ett ökat internationellt samarbete och engagemang för att minska överanvändningen av antibiotika inom livsmedelsproduktionen. Detta är givetvis främst en hälsofråga, men den har faktiskt också betydelse för de svenska livsmedelsföretagen. Att vissa länder tillåter mer antibiotikaanvändning än Sverige medför orättvis konkurrens mellan livsmedelsföretag i olika länder.

Fyra mycket bra beslut av riksdagen, som dessutom ligger helt i linje med min riksdagsmotion från i höstas. Jag har även tidigare mandatperioder motionerat om översyn av regelverken kring livsmedelstillsyn, exempelvis 2013. Redan 2008 skrev jag faktiskt min första motion i denna fråga.

Migrationsverket begär ytterligare 18 miljarder fram till 2019

2015-03-05

Fler och fler personer söker asyl i Sverige, vilket ökar trycket på Migrationsverket. Det handlar om ungefär 10 000 fler personer per år, jämfört med den tidigare prognosen från juli 2014. Sedan 2011 har antalet asylsökande fördubblats och nu behövs mer pengar. Sammanlagt behöver Migrationsverket 157 miljarder till och med 2019, en ökning på drygt 18 miljarder från den senaste prognosen. Den största delen av pengarna ska gå till ersättningar till kommunerna för bland annat boendekostnader, ekonomiskt bistånd och hälso- och sjukvård.

I sammanhanget är det viktigt att skilja på antalet asylsökande och antalet som beviljas asyl. Det är långtifrån alla som beiljas asyl. Förra året var det tex 77% som fick ja på sin ansökan. Men även de som inte beviljas asyl ska ju ha tak över huvudet, mat och i viss utsträckning sjukvård och tandvård. Det är en kostnad för Migrationsverket även i de fall man ger avslag på asylansökan.

Migrationsverkets väntetider ökar och platsbristen är stor

2015-03-05

Migrationsverkets väntetider ökar. Uppemot 60.000 personer bor snart på olika tillfälliga asylboenden runt om i landet i väntan på beslut. Handläggningstiderna ökar trots att antalet anställda på Migrationsverket ökat med 2.400 personer på två år, till idag totalt över 6.000 personer. Men om antalet handläggare skulle ökat i samma omfattning som antalet ärenden skulle ytterligare tusentals handläggare behöva anställas.

Migrationsverket har också ont om boendeplatser. I dagsläget hyr man platser åt 30.000 personer i vanliga lägenheter, och ytterligare runt 20.000 bor på olika anläggningar som vandrarhem, hotell eller ombyggda sjukhem. Senare i år beräkas det behövas ytterligare 9.000 platser. I höst väntas 60.000 personer bo på olika tillfälliga boenden.

Migrationsverket vill nu börja bygga och driva egna anläggningar eftersom man tror detta kommer att sänka kostnaderna.Man överväger också att driva egna asylboenden i nedlagda regementen eller andra statligt ägda fastigheter.

Sveriges finanspolitiska ramverk

2015-03-04

Jag har fått en del frågor de senaste dagarna om vad det egentligen är för regler som utgör Sveriges "finanspolitiska ramverk". Det förekommer många begrepp i samhällsdebatten. Denna lilla sammanfattning från Ekonomifakta beskriver ganska bra vad det handlar om. Jag kan inte se att det finns några felaktigheter i beskrivningen.

De budgetpolitiska målen, som ofta benämns som det finanspolitiska ramverket, består i huvudsak av tre mål; ett överskottsmål för hela den offentliga sektorn, ett utgiftstak för staten samt krav på kommuner och landsting att ha en god ekonomisk hushållning och balans i budgeten.

Överskottsmålet

Överskottsmålet, även kallat saldomålet, är ett mål för den offentliga sektorns finansiella sparande. Målet är att den offentliga sektorns finansiella sparande, det vill säga inkomster minus utgifter, i genomsnitt ska uppgå till 1 procent av BNP över en konjunkturcykel. Formuleringen, ”över en konjunkturcykel”, ger utrymme för årliga avvikelser, men komplicerar samtidigt utvärderingsprocessen då det är oklart över vilken tidsperiod detta gäller. Målet ändrades år 2007, från att tidigare ha varit 2 procent av BNP, i samband med att definitionen av den offentliga sektorn ändrades. Idag omfattar målet staten, kommunsektorn och pensionssystemet.

Det syftar till att spara en buffert i fall konjunkturen faller samt finnas till för framtida generationer då allt fler människor kommer att utnyttja offentliga sektorns välfärdstjänster, samtidigt som andelen som arbetar minskar. Som medlem i EU måste Sverige dessutom följa den så kallade Stabilitets- och tillväxtpakten, som bland annat innebär att det offentliga underskottet inte får överstiga 3 procent av BNP.

Över tiden har den offentliga sektorns finansiella sparande varierat kraftigt, från ett överskott på nästan 5 procent av BNP år 1989 till ett underskott på drygt 11 procent av BNP år 1993, men har på senare tid stabiliserats och har till mestadels varit positivt, med undantag för åren 2002-2003 samt ett par år under finans- och skuldkrisen.

Utgiftstaket

Utgiftstaket är en gräns för hur stora utgifter staten får ha under ett år. Riksdagen beslutar om en total utgiftsnivå som sedan fördelas på de olika områdena i statsbudgeten. Utgiftstaket omfattar alltså alla statens utgiftsområden, förutom statskuldsräntorna då de inte går att påverka på samma sätt som andra utgifter. Dessutom ingår ålderpensionssystemet.

Utgiftstak beslutas oftast för tre år framåt. Normalt sett ändras inte redan beslutade utgiftstak annat än av tekniska skäl, vilket betyder att taken för de kommande två åren ligger fast. Riksdagen beslutar därför varje år endast om utgiftstaket för det tredje tillkommande året. Att utgiftstaket sedan följs är en viktig signal om att statsfinanserna sköts.

Utgiftstaket är inte rent juridiskt bindande, men sedan den 1 januari 2010 är det obligatoriskt för regeringen att lämna förslag till riksdagen om ett utgiftstak. Något man tidigare alltid gjort ändå men som alltså inte varit föreskrivet.

Det kommunala balanskravet

Det kommunala balanskravet innebär att budgetens intäkter ska överstiga kostnaderna. Om ett negativt resultat redovisas ska detta regleras under de tre nästkommande åren. Kravet omfattar både kommuner och landsting och trädde i kraft år 2000. Detta ska förhindra att utgifterna för den löpande verksamheten lånefinansieras och på så sätt minska risken för underskott.

Redan år 1992 fanns det krav på kommuner och landsting att ha god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. Detta kompletterades år 2000 med ett krav på en balanserad budget för att stärka den kommunala budgetprocessen, men också att visa kommunernas och landstingens vikt för hela Sveriges ekonomi.

Det kommunala balanskravet tillsammans med utgiftstaket är viktiga instrument för att uppnå överskottsmålet.


Låga inkomster bland flyktinginvandrare även efter tio år i Sverige

2015-03-04

Dagens Nyheter redovisar idag en intressant kartläggning av hur inkomster ser för för de flyktingar och andra invandrare som kom till Sverige för tio år sedan. Kartläggningen visar att flyktingar har stora problem att komma in på arbetsmarknaden.

I kartläggningen ingår 15.470 personer av dem som fick permanent uppehålls- tillstånd 2004, de är fortfarande folkbok- förda i Sverige och i arbetsför ålder. Efter drygt tio år har inte ens hälf- ten av dem en inkomst över 13.000 kr i månaden.

Medianinkomsten är 11.100 kr i månaden - att jämföra med 23.700 kr i månaden för hela befolkningen i Sverige. Minst tre av tio får ekonomiskt bistånd. För de 3.771 som kom som anhöriginvandrare 2014 är medianinkomsten 4.500 kr/mån.

Granskningen går i samma linje som tidigare undersökningar och visar att det knappast är samhällsekonomisk lönsamhet som är bästa argumentet för omfattande flyktingmottagning. Flyktingar har enligt SCB betydligt lägre förvärvsfrekvens än svenskfödda, och nu ser man även att inkomsterna är lägre och att fler är beroende av ekonomiskt bistånd än svenskfödda. Och utvecklingen har sett i stort sett likadan ut över tid trots olika regeringas försök att åstadkomma en bättre integration och få fler i arbete.

De enda hållbara argumenten för svensk flyktingmottagning är humanitära. Samhällsekonomiskt lönsamt är det knappast, hur man än vänder och vrider på siffror och statistik.

Typiskt exempel på missriktad välvilja

2015-03-03

Jag får regelbundet mail från "europaportalen.se". Det senaste nyhetsbrevet var intressant och ett exempel på hur missriktad EU:s politik ibland blir. Denna gång gäller det tiggeriet.

EU miljonsatsar nämligen för att ge fattiga EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige bättre samhällsorientering. EU och Sverige satsar sammanlagt 87 miljoner kronor för att ge tiggande EU-medborgare i Sverige samhällsinformation och förbättrade möjligheter att söka hälsa och hygien. Det blev klart förra veckan sedan EU-kommissionen beviljat Sveriges ansökan där regeringen bidrar med 13 miljoner kronor. "Vi vill humanisera närvaron för de EU-medborgare som stannar en kortare tid i Sverige genom att ha bättre samhällsorientering och bättre information om hälsofrämjande åtgärder", säger Nardin Crisbi, nationell samordnare vid svenska ESF-rådet vilka samordnar EU-stödet.

Pengar kommer från EU-fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead). Men stödet ska inte att gå direkt till de fattiga EU-medborgarna och det ska enligt Sveriges ansökan inte finansiera personernas basbehov som mat, toaletter eller duschmöjligheter. I stället ska bidraget täcka kostnader för projektpersonal (!) och information (!) till de utsatta EU-medborgarna. Målet är att nå minst 700 individer i Sverige fram till 2020. Om det uppnås blir kostnaden 125 000 kronor per hjälpsökande EU-medborgare.

Man kan ju inte låta bli att fundera över vilken nytta 125.000 per EU-migrant hade kunnat göra för tiggarna själva? Tänk om EU-pengarna gått till varje enskild tiggare, det hade förändrat deras liv i grunden. Nu leder i stället EU-pengarna till ett permanentande av den yttersta fattigdomen i Sverige, ett liv på gatan som tiggare. Ett cyniskt exempel på missriktad välvilja.

Tiggeriet är destruktivt och de EU-pengar som finns tillgängliga borde självklart användas för att skapa en dräglig tillvaro för tiggarna i deras hemländer i stället för att medverka till att permanenta tiggeriet i Sverige.

Tidigare inlägg finns samlade i bloggarkivet