Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!
Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006.Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt.

Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Åren 2002 till 2006 var jag gruppledare för moderaterna och för den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010 och 2014. Jag är idag ledamot av Finansutskottet. Tidigare mandatperioder har jag varit aktiv i Arbetsmarknadsutskottet, Socialförsäkringsutskottet och Utbildningsutskottet.

Företagande, arbete och utbildning är centrala frågor för mig - det skapar alla resurser till välfärden. I övrigt ogillar jag all slags kvotering, är övertygad om att man kan förena hjärta och hjärna i migrationspolitiken, vill stärka rättssamhället och ha ordning och reda i statens finanser. Jag brinner för miljöfrågor men tar avstånd från extrem "klimatpolitik". Du hittar det mesta om mig och mitt riksdagsarbete via länkarna överst på sidan. På bloggen kommenterar jag rikspolitiken, riksdagsarbetet och en hel del annat.


I bloggarkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden.
Totalt 7.721 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 24/7 2017)
Postat - nu är det allvar!

2017-07-26

Misstroendeförklaring i riksdagen kräver att riksdagen har ett formellt sammanträde. Eftersom riksdagen inte har några inplanerade sammanträden den närmaste tiden kan den formella missförtroendeförklaringen inte lämnas in. För att extrainkalla ett sammanträde krävs det att 115 ledamöter ställer sig bakom detta.

Riksdagen har ett säkert, krypterat, mailsystem som gör att jag kan skicka säker kommunikation till riksdagen och mina riksdagskolleger oavsett var jag befinner mig. Trots detta kräver talmannen, Urban Ahlin (S), att var och en av dessa 115 ledamöter måste posta ett fysiskt brev med originalunderskrift för att det ska uppfylla kraven. Jag kan inte se att det finns något i riksdagens regelverk som kräver detta, det känns mer som ett sätt att förhala Alliansens misstroendeförklaring. Jag misstänker att det kommer att bli en del diskussion kring detta. Men nu har jag i vart fall postat mitt brev!
Alliansen väcker misstroende mot tre ministrar

2017-07-26I dag på morgonen meddelade Alliansens partiledare vid en presskonferens att vi kommer att väcka misstroendeförklaring mot tre ministrar för skandalen vid Transportstyrelsen. Det gäller inrikesminister Anders Ygeman (S), infrastrukturminister Anna Johansson (S) samt försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Alliansen kommer nu att begära hos talmannan att riksdagen kallas in för att hantera frågan. Detta ska enligt riksdagsordningen ske inom tio dagar efter att ärendet väckts hos talmannen. Det blir alltså en extra omröstning i riksdagen om detta inom kort, sannolikt inom ett par veckor, trots att det just nu är sommaruppehåll i riksdagens arbete.

Den moderata riksdagsgruppen hade extra gruppmöte per telefon igår kväll och gav då vår partiledare Anna Kinberg Batra fullt mandat att bestämma ihop med övriga Allianspartier om hur frågan ska hanteras. Vad jag förstår har övriga Allianspartier agerat likadant. Dagens besked är därmed väl förankrat i Allianspartiernas riksdagsgrupper.

Jag tycker väl fortfarande personligen, som jag skrev igår, att det faktiskt inte hade varit orimligt att väcka misstroende även mot statsministern, man tycker ändå dagens besked är en rimlig väg att gå. Vi pekar nu ut de tre ministrar som mest uppenbart har misskött sitt uppdrag. Statsministerns ansvar kommer att prövas i konstitutionsutskottet och det faktum att misstroendeförklaring väcks mot tre av hans ministrar är en tydlig markering även mot statsministern. Nu får Stefan Löfvén själv dra slutsatsen av dagens besked.

Vad är syftet med Stefan Löfvéns säkerhetspolitiska råd?

2017-07-25

Stefan Löfvén står fast vid att han inte haft någon kännedom om det som hänt vid Transportstyrelsen förrän i januari i år. Det betyder i så fall att frågan om skandalen vid Transportstyrelsen inte ens diskuterats i det "säkerhetspolitiska råd" som han själv inrättade 2014. I detta råd ingår inrikesminister Ygeman, försvarsminister Hultqvist samt statsministern och vice statsministern plus ett antal statssekreterare. "Även myndigheter som kan vara direkt berörda kommer att ingå" sade Löfvén på sin presskonferens i mitten av november 2014 där han berättade att rådet skulle inrättas.

"Rådet har ett bredare anslag. Det finns naturligtvis ett direkt militärt försvarspolitiskt perspektiv i detta. Men därutöver finns krisen med ebola i Västafrika, ett tydligt säkerhetspolitiskt hot också mot Sverige. Det kan vara miljöfrågor som spiller över säkerhetspolitiskt och andra frågor. Det är flytande mellan inre och yttre hot" sade han.

Vi kan alltså konstatera att detta råd haft regelbundna möten "om säkerhetspolitiska frågor i vid bemärkelse" - utan att man någon gång ens berört frågan om det som hänt vid Transportstyrelsen. Detta trots att två ministrar som ingår i rådet haft kännedom om saken. De har alltså båda två dolt denna säkerhetspolitiska hemlighet för statsministern i över ett år trots att de ingår i hans säkerhetspolitiska råd!

Jag bara ställer frågan till alla logiskt tänkande människor - är detta verkligen sannolikt, logiskt och rimligt? Eller är det någon som inte talar sanning?

Man måste också ställa frågan vad som är syftet med statsministerns säkerhetspolitiska råd?

Inte orimligt med misstroendeförklaring mot statsminister Löfvén

2017-07-24Eftermiddagens presskonferens med statsministern, ÖB, SÄPO-chefen och Transportstyrelsens generaldirektör gav ett blandat intryck. Alla konstaterade att situationen var allvarlig, och statsministern sa att det som hänt "har utsatt både Sverige och svenska medborgare för risker".

ÖB och SÄPO-chefen konstaterade att man inte vet om några känsliga uppgifter hamnat hos fel personer, men att man måste agera utifrån att det kan ha blivit så. Man sade också lite kryptiskt "att man bedömer att man kan hantera konsekvenserna av det som hänt". SÄPO-chefen berättade också att SÄPO informerade justitiedepartementet redan i september 2015

Statsministern gav mycket märkliga besked. Bland annat att han själv inte fått informationen förrän i januari i år, och att samma sak gällde infrastrukturministern. Han medgav samtidigt att både försvarsministern och inrikesministern då hade haft informationen i över ett år, men att den inte nått statsministern. (Samtidigt skyller infrastrukturministern på sin dårvarande statssekreterare som hon påstår aldrig vidarebefordrat informationen. Denne statssekreterare har sedan dess mycket lämpligt redan fått sparken av andra skäl...). Löfvén sa också att det pågått omfattande åtgärder på berörda departement även om han själv inte varit informerad.

Under ett års tid har alltså i vart fall två ministrar haft kännedom om en allvarlig sak som krävt omfattande åtgärder från departementen och där SÄPO dessutom informerat om ett allvarligt hot mot rikets säkerhet. Under alla regeringssammanträden och andra möten med statsministern under detta dryga år har alltså ingen av de två ministrarna (inrikesminister Ygeman och försvarsminister Hultqvist) vid något enda tillfälle berört saken. Inte heller har man alltså vid något enda tillfälle talat om saken med sin ministerkollega infrastrukturministern, som är den ansvariga för myndigheten Transportstyrelsen.

Förlåt mig, men jag tycker faktiskt inte det känns särskilt trovärdigt. Vad pratar man om vid regeringssammanträdena, fikastunderna och alla informella möten med ministerkolleger? Vädret? I den allra minsta lilla kommun innebär möten i kommunstyrelsen en löpande information av alla större eller politiskt känsliga ärenden i kommunens olika nämnder och styrelser. Samma sak är (eller borde självklart vara) rutin även vid regeringssammanträdena.

Om vi ändå utgår från att Löfvens beskrivning är korrekt, och att han varit ovetande om allt som hänt är det lika illa. I så fall visar det att statsministern inte har kontroll över regeringens arbete. Han har uppenbarligen inte på sina tre år som statsminister fått regeringsarbetet att fungera eftersom ministrarna uppenbarligen inte pratar med varandra om viktiga gemensamma frågor. Och han har inte skapat rutiner för att själv få information om frågor som är av vikt för rikets säkerhet. Vilka andra större frågor är inte statsministern informerad om?

Med Löfvens egen beskrivning faller kritiken tillbaka på honom själv. Ytterst är det statsministern som ansvarar för regeringens arbete och att hålla sig själv informerad i viktiga frågor. Att detta uppenbarligen inte fungerat är helt oacceptabelt. Att han dessutom uttalar fullt förtroende för ministrar som hållit honom ovetande om frågor som är av central betydelse för rikets säkerhet visar att han inte är lämplig att leda Sveriges regering. För egen del anser jag därför att mycket idag talar för att en misstroendeförklaring faktiskt inte bör väckas mot enskilda ministrar utan mot statsminister Löfvén själv. Och det medför i så fall att hela regeringen måste avgå. Men först bör man rimligen avvakta morgondagens viktiga extramöten i justitieutskottet och försvarsutskottet där inrikesministern respektive försvarsministern kommer att finnas på plats och svara på frågor. Efter dessa möten är det dags att besluta om fortsättningen.

Skandalen vid Transportstyrelsen visar skrämmande passiv regering

2017-07-21

Skandalen med Transportstyrelsens medvetna slarv och lagbrott rörande säkerhetsklassade uppgifter växer för varje dag. Exakt vilka uppgifter som slarvet rör, om uppgifterna fortfarande finns kvar oskyddade utomlands och vilken den eventuella skadan blivit är det nog ingen som vågar uttala sig om idag. Fyra riksdagsutskott är inblandande och tre av dem kommer att ha akuta extramöten med anledning av det inträffade. Trafikutskottet hade extramöte idag, Försvarsutskottet har extramöte på tisdag och även justitieutskottet kommer att ha extramöte. Samtidigt har flera anmälningar inkommit till Konstitutionsutskottet.

Redan efter Trafikutskottets extramöte idag framkom att nya frågor väcks hela tiden. En av de viktigare är hur ansvariga ministrar agerat. Inrikesminister Anders Ygeman sade häromdagen att han fick kännedom om det som hänt redan 2016, och infrastrukturminister Anna Johansson säger att hon fick kännedom om lagbrottet och det som hänt i januari i år. Men det verkar inte som om någon av dem agerat alls för att minska skadan. Ingen verkar heller kunna säga om de känsliga uppgifterna fortfarande finns tillgängliga utomlands för icke säkerhetsklassade personer eller om detta åtgärdats. Det är också oklart vad resten av regeringen, inklusive statsministern, vetat eller inte vetat om saken.

Och statsminister Löfvén verkar ha gått under jorden, Har formellt semester och firar sin 60-årsdag. Han borde väl snarast uttala sig om det som hänt och berätta hur regeringen tänker agera fortsatt i frågan?

Även om fortfarande mycket är oklart räcker det som redan är känt för att detta ska kännas som en av de större politiska skandalerna på många år. För egen del tycker jag att det helt enkelt krävs en misstroendeförklaring mot en eller flera ministrar om oppositionen överhuvudtaget ska ha någon trovärdighet. Motsatsen skulle skicka signalen att regeringen Löfvén kan agera precis hur undermåligt som helst utan att det får några politiska konsekvenser alls.

Skandalen vid Transportstyrelsen hotar Sveriges säkerhet

2017-07-18

Den senaste tidens avslöjanden om Transportstyrelsen är mycket allvarliga. Sveriges säkerhet har inte tagits på allvar. Det finns uppgifter om att det redan 2015 inkom varningar om att Transportstyrelsen låtit icke-säkerhetsklassade personer i utlandet handskas med hemliga uppgifter. IT-tekniker har haft full tillgång till kvalificerade skyddsidentiteter, register över bepansrade fordon och bärigheten på svenska vägar och broar. Allvarliga, rent av förödande, uppgifter i fel händer. Det som hittills har avslöjats visar tydligt vad som kan hända om inte dessa frågor tas på det allvar de förtjänar.

Säkerhetspolisen har genomfört en förundersökning. Generaldirektören har tilldömts dagsböter och sedan fått avgå. Och idag avgick även Transportstyrelsens styrelseordförande. Men än så länge ser vi bara konturerna av den skada som kan ha tillfogats Sverige. En anställd på Transportstyrelsen har beskrivit det som att de utländska tekniker det handlar om "fick nycklarna till Kungariket".

Det finns anledning att utkräva tydligt politiskt ansvar från regeringen Löfven som hittills valt att ducka medan medierna presenterat det som hänt vid Transportstyrelsen med rent häpnadsväckande missförhållanden.

Det är flera ministrar som nu måste lägga korten på bordet. Transportstyrelsen är en del av infrastrukturminister Anna Johanssons ansvarsområde. Säpo sorterar under inrikesminister Anders Ygeman. Försvarsmakten och svensk säkerhet kan ha tillfogats skada – ett ansvar som faller på försvarsminister Peter Hultqvist. När fick statsråden kännedom om läget? Vilka åtgärder har då vidtagits? Och varför har inte oppositionen informerats? Det är frågor Moderaterna nu formellt lämnat in i riksdagen och statsråden är skyldiga att svara snarast.

Ytterst ansvarig är dock Stefan Löfven. Statsministern och regeringens företrädare har ett ansvar att snarast kliva fram och berätta vad de känt till samt vad som gjorts för att begränsa skadorna.

Vi har inte råd att vara aningslösa. Det finns hot i form av att andra länder och fientliga organisationer bedriver underrättelsearbete i vårt land. Ett försämrat säkerhetsläge motiverar ytterligare satsningar på svensk försvarsförmåga och motståndskraft. Moderaterna har länge drivit på för att bättre rusta samhället mot de nya hot och risker vi ser och åtgärda de brister i den svenska krisberedskapen som blivit allt mer uppenbara. Arbetet har påbörjats med att bygga ett totalförsvar samtidigt som ökad IT-säkerhet och minskad sårbarhet vid cyberattacker eller desinformationskampanjer ges högre prioritet i planeringen av landets framtida försvar. Men även Myndighetssverige och det interna arbetet med säkerhetstänkande måste granskas. Ytterst vilar ansvaret tungt på regeringen och dess företrädare för den tillsyn och ledning de ska stå för.

Ifråga om det som skett vid Transportstyrelsen finns många obesvarade frågor och det motiverar en bred risk- och sårbarhetsanalys av svenska myndigheter. Konsekvenserna av vad som skett vid Transportstyrelsen kan ännu inte fullt ut överblickas. Men det ger kalla kårar längs ryggraden hos alla säkerhetsmedvetna.

Moderaterna kräver nu att regeringen och de berörda statsråden till riksdagen återkommer med en samlad åtgärdsplan. Där bör redovisning ingå av hur detta kunnat ske, vilka åtgärder som vidtagits och vad som nu konkret görs för att stoppa säkerhetsriskerna vid alla de svenska myndigheter som hanterar och handskas med kvalificerade och sekretessbelagda uppgifter. Svensk säkerhet måste tas på större allvar än vad regeringen Löfven hittills gjort.

Vi måste snarast återta kontrollen över den svenska gränsen

2017-07-18

Jag har flera gånger de senaste åren pekat på hur viktigt det är att Sverige återtar kontrollen över vår nationsgräns - permanent. Senast den 11/7 var frågan aktuell när jag varnade för nya strömmar av ekonomiska migranter från Afrika via Italien, och påpekade hur svårt det är att avvisa personer utan asylskäl från Sverige. Men det handlar inte bara om att stoppa detta - vi måste även motverka organiserad global brottslighet, terrorism, varusmuggling, organiserat tiggeri med mera. Allt har tyvärr gjorts möjligt på grund av att Sverige rustat ned eller helt avvecklat sin gränskontroll. Samma sak med det omöjliga att "utvisa" en person till annat EU-land när man väldigt enkelt bara kan åka tillbaka utan att det märks.

I går berättade SVT Nyheter att organiserade utländska ligor står bakom allt fler bostadsinbrott i Sverige. Internationella brottsnätverk håller på att bygga upp en infrastruktur för bostadsinbrott enligt en ny underrättelserapport från polisen. Redan i dag uppskattas de begå upp till hälften av alla anmälda bostadsinbrott i landet, och polisen spår en ökning. Detta har möjliggjorts genom att tullen och gränspolisen rustats ned och att vi i princip inte längre har kontroll över våra gränser. Sverige har enligt polisen blivit ett tillgängligare land än andra.

Moderaterna har länge krävt att regeringen måste ge tullen större befogenheter för att få bättre kontroll på vad som förs ut från Sveriges gränser. Vi kräver också skärpta straff för bostadsinbrott och att man tar bort "mängdrabatten" för upprepade brott som vi har i dag. Att straffen skärps gör att polisen tvingas prioritera upp dessa brott, och därför är det viktiga förslag för att öka kampen mot bostadsinbrotten.

Jag tror dock inte detta räcker. Personligen anser jag att vi tills vidare måste återinföra permanent gränskontroll vid alla Sveriges gränser. Schengensamarbetet har i det närmaste havererat vad gäller såväl flyktingsmuggling som kampen mot kriminalitet och terrorism.

När det gäller smugglingen av ekonomiska migranter var beskedet från EU igår närmast patetiskt och pinsamt.

I stället för att sätta ned foten och omedelbart skicka tillbaka alla uppenbara ekonomiska migranter till Afrika med vändande båt, eller ännu hellre bogsera tillbaka dem direkt till de afrikanska hamnarna så beslutar man alltså att förbjuda export av gummibåtar och utombordsmotorer (!) till Libyen. Hur naiva får man bli? Tror man verkligen inte att flyktingsmugglarna hittar andra ställen att köpa båtar och motorer? Detta går såklart utmärkt att köpa i Algeriet, Tunisien eller Egypten om man vill?

Som vanligt orkar inte EU ta de svåra beslut som krävs, och man saknar uppenbarligen både politisk vilja och praktisk förmåga att verkligen försvara EU:s yttre gräns.

Sverige bidrar för övrigt i praktiken till människosmugglingen genom att hjälpsamt köra upplockade afrikanska ekonomiska migranter till Italien med vårt hjälpfartyg Triton, i stället för att stoppa migranterna redan vid den Libyska kusten eller köra tillbaka dem till Libyen. Detta verkar inte rent juridiskt gå att göra idag, men det är givetvis det EU borde prioritera i stället för att stoppa export av gummibåtar. I avvaktan på detta borde Sverige som markering omedelbart ta hem Triton från Medelhavet. Det som var menat som en livräddande insats har blivit en ren hjälp till migrantsmugglarnas växande verksamhet, och kostar därför liv i stället för att spara liv.

När inte EU:s yttre gränskontroll fungerar och när kriminella nätverk, terrorister och människosmugglare tillåts röra sig fritt inom EU måste Sverige ta tillbaka kontrollen över vår nationsgräns. Vi måste försöka hitta smidiga vägar att göra detta utan att försvåra legala resor alltför mycket, men ett visst besvär får vi nog acceptera eftersom alternativet är så mycket värre. EU:s fria rörlighet för varor, tjänster och människor är en god tanke, men när nackdelarna blir så uppenbart samhällsskadliga som idag måste man tänka i nya banor. I första hand måste vi givetvis vidta de åtgärder som är tillåtna enligt EU:s regelverk, men jag tror inte vi kommer att kunna undvika att även överväga åtgärder som kan strida mot EU:s regler. Sverige har lämnat över ansvaret för sin gräns till EU, men EU tar inte det ansvar vi har rätt att kräva. Då måste vi agera själva.

Ny kanoninsats av Elfsborg

2017-07-17

Elfsborg gjorde ikväll en ny fantastiskt fin insats och besegrade Hammarby med 3-0 på Borås Arena inför över 11.000 på läktarna. En mycket stark insats av hela laget, där man faktiskt fullständigt spelade bort Hammarby som under långa stunder knappt fick låna bollen.

Matchen blev en perfekt start för Samuel Holmén som gjorde sin första match i den gulsvarta tröjan efter återkomsten till Sverige. Han stod för övrigt för den målgivande passningen till det andra målet. Mediaintresset för Holmén efter slutsignalen var så stort att han inte kom loss för att tacka publiken ihop med resten av spelarna, trots att de väntade en lång stund. Han kom till slut i stället ensam fram till klacken efteråt och möttes av stort jubel. (nedre bilderna)

Nu har Elfsborg sju raka matcher utan förlust och avancerar i tabellen. Bara tre poäng från andraplatsen, och dessutom det absolut mest målfarliga laget. Det trodde man verkligen inte när det gick som sämst i våras, då såg det faktiskt riktigt mörkt ut. Men nu verkar det kunna bli en riktigt kul fotbollshöst ändå.

Regeringens egen analys av arbetslösheten väcker oro

2017-07-17

Detta är regeringens egen bild över arbetslösheten, en bild som presenterades i samband med vårbudgeten.Man ser för det första att antalet arbetslösa i maj i år låg på nästan exakt samma nivå som i maj valåret 2014, drygt 350.000 personer. Tyvärr är antalet arbetslösa i maj i år högre än i maj förra året då arbetslösheten låg under 350.000. Även i juni var antalet arbetslösa fler än för ett år sedan. Det var tredje månaden i rad som Arbetsförmedlingen redovisade en försämring sedan förra året vilket jag berättat om tidigare.

Det allvarliga är såklart att antalet arbetslösa totalt sett inte minskat mer än obetydligt de senaste åren, trots en stark högkonjunktur. Det som gör situationen än mer alarmerande är att långtidsarbetslösheten är den högsta på tio år, samt att ungdomsarbetslösheten fortfarande ligger långt över genomsnittlig EU-nivå. Arbetslösheten har helt enkelt bitit sig fast - trots god fart i ekonomin.

Man ser också att de arbetslösa se annorlunda ut idag jämfört med för 3-4 år sedan. De utrikes födda ökar sin andel dramatiskt, och de som nyligen fått uppehållstillstånd utgör en allt större andel av de arbetslösa. Denna grupp kommer dessutom att öka dramatiskt det kommande året eftersom många av de asylsökande som kom 2015 och 2016 ännu inte fått sina besked om uppehållstillstånd. Till detta kommer alla förväntade anhöriga till dem som sökte asyl enligt de gamla reglerna när inget försörjningskrav gällde för anhöriginvandring. Att gruppen arbetslösa utrikes födda växer är särskilt allvarligt eftersom många av dem är lågutbildade och kommer att ha mycket svårt att få ett arbete.

Prognoserna från Arbetsförmedlingen och SCB är att arbetslösheten kommer att vända uppåt i takt med att allt fler nyanlända ingår i arbetskraften. Den rekordhöga sysselsättningsgraden kommer därmed också att sjunka. Om detta sammanfaller med en svagare konjunktur kan utvecklingen att bli dramatisk.

Den dolda "fastighetsskatten" som ingen talar om

2017-07-16

Det pågår en debatt bland fastighetsekonomer och nationalekonomer om att det var fel att sänka fastighetsskatten och göra den kommunal. Jag tycker tvärtom att det var ett mycket bra reform av Alliansen. Som jurist och rådgivare på bank har jag sett baksidan av den gamla fastighetsskatten och dit ska vi inte tillbaka igen. Fastighetsskatten var omoralisk, saknade legitimitet bland svenska folket och drev i vissa fall människor från sina hem. Att betala en allt högre skatt för att få bo i sitt eget hus uppfattades helt enkelt som stötande.

Nationalekonomernas envisa försök att motivera en fastighetsskatt med att den skulle utgöra något slags "skatt på alternativ avkastning" i form av möjligheten att utnyttja sin fastighet är så krystad att troligen endast nationalekonomer tycker det låter rimligt. Att bo i sin fastighet kostar pengar, det är inte en avkastning. Avkastningen får man om man vid en försäljning gör en vinst, och då beskattas man för den vinsten. Eller om man säljer produkter från sin fastighet och gör en vinst, då beskattas även detta. Ingen skulle föreslå en beskattning av "avkastningen" att kunna sitta i sin dyra skinnsoffa, lyssna på sin dyra ljudanläggning eller bada i sitt dyra spa-bad? Men med samma resonemang skulle man rimligen även förespråka en löpande soffskatt, ljud-skatt eller spa-skatt. Givetvis helt horribelt.

Trots att boende alltså är en kostnad så betalar varje småhusägare idag en kommunal fastighetsskatt (fastighetsavgift) på runt 7.700 kronor per år, en skatt som årligen ökar i takt med inflationen. Det är trots allt en ansenlig summa. Denna skatt motiveras med att kommunen har kostnader kopplade till fastighetsbeståndet. Egentligen är det ett tveksamt resonemang eftersom fastighetsägarna redan med råge betalar för alla dessa kostnader - V/A-taxor, sophämtning, bygglov, gatukostnader och givetvis den vanliga kommunalskatten. Egentligen är fastighetsskatten helt enkelt en godtyckligt uttagen skatt för att stärka statens finanser (att den går till kommunerna räknas av från kommunernas statsbidrag). Men den nya kommunala fastighetsavgiften som Alliansen införde när den statliga fastighetsskatten avskaffades är i vart fall mer rimlig än sin föregångare.

Det finns också dolda "fastighetsskatter" som det talas väldigt lite om. En av dem är den höga bygglovskostnad som de flesta kommuner tar ut, en kostnad som ligger väldigt långt över ett rimligt timpris för utfört arbete. Det är helt enkelt en dold extra fastighetsskatt för nya hus som finansierar andra delar av den kommunala verksamheten. Statens lantmäterikostnader vid avstyckning av mark är en annan dold fastighetsskatt som genererar stora vinster för staten.

Men den allra värsta dolda fastighetsskatten är stämpelskatten vid köp av fastighet och kostnaden för uttag av pantbrev vid belåning. Jag tror få som inte just köpt hus vet hur enorma dessa kostnader faktiskt är.

Låt mig ta ett exempel. Vi utgår från ett köp av en fastighet för 5 miljoner, inte alls en orimlig summa i dag i våra storstadsområden. Stämpelskatten är 1,5% på denna summa för att få lagfart, vilket blir 75.000 kronor. Om man sedan lånar 4 miljoner och behöver nya pantbrev i fastigheten som säkerhet tillkommer 2% i pantbrevskostnad, dvs 80.000 kronor till. Staten får alltså vid denna affär in 155.000 kronor i stämpelskatter, rakt in i statskassan. Kostnaderna för ansvarig myndighet lär vara minimala med dagens elektroniska hantering, även om man räknar in manuella granskningar av handlingar, hantering av eventuella fel mm. Det allra mesta av stämpelskatterna går rakt in i statskassan helt utan motprestation.

För juridiska personer är lagfartskostnaden än mer horribel, hela 4,25%. Det gör att staten på en fastighetsaffär på 25 miljoner (inget orimligt pris för exempelvis en hyresfastighet) tar in över en miljon kronor (!) i lagfartsavgift! På ett enda köp! Vi talar här om en verkligt straffskatt på fastighetsöverlåtelser.

Stämpelskatterna är den stora dolda fastighetsskatten som ofta glöms bort i samhällsdebatten, och utgör i praktiken en ren konfiskation av egendom. Den som förespråkar en höjd fastighetsskatt borde i så fall samtidigt förespråka en rejäl sänkning av stämpelskatterna som idag är fullständigt oskäliga. Skatter som helt saknar koppling till vare sig inkomst eller bärkraft har mycket svag moralisk legitimitet. Själv har jag flera gånger genom åren lyft frågan i riksdagsmotioner, den senaste var denna. Kunskapen om de dolda fastighetsskatterna måste öka, både bland politiker och allmänhet.

Skenande byggpriser eldas under av byggsubventioner

2017-07-16

Nyligen kom uppgifter från SCB om att byggkostnaderna på årsbasis ökat med 2,7%, alltså långt mer än inflationen. Den senaste uppmätta månaden var ökningen ännu större, hela 0,5% mellan april och maj. Stigande byggkostnader bidrar till att driva upp priserna på hela fastighetsbeståndet.

Det byggs idag mer än på väldigt många år. Många av dessa byggen började planeras redan under Alliansens sista år, ofta är planeringstiden för stora byggprojekt 4-5 år, och nu byggs det i en rasande fart. De mycket låga räntorna är en viktig orsak, den växande bostadsbristen i många områden en annan.

Det omfattande byggandet framhålls oftast som något enbart positivt, men det är också förenat med risker och problem. För det första blir de hus som byggs mycket dyra att bo i eftersom både markkostnader och byggkostnader ökar så snabbt. Det finns också risk att det i en sådan här byggboom byggs med sämre kvalitet och att det byggs bostäder som inte stämmer med vad som efterfrågas. Det byggs exempelvis alltför lite billiga och enkla bostäder som passar dem med lägre inkomster. Risken är att bostadsbristen kvarstår för studenter och ungdomar som inte har råd att bo i de nya husen, och att efterfrågan bland kapitalstarka grupper inte är tillräckligt stor för att alla dyra bostäder ska gå att sälja.

Faktum är att till och med Aftonbladets ledare oroar sig för att det som byggs inte matchar efterfrågan.

Påståendet att ökat byggande skapar nya jobb stämmer i dagsläget inte heller särskilt bra, inte så som det gjorde för 4-5 år sedan. De byggföretag som bygger idag använder i allt större utsträckning utländsk arbetskraft och underleverantörer. Det gör att antalet nyskapade svenska jobb inte blir så stort längre, eftersom det helt enkelt saknas byggnadsarbetare. Dessutom blir det billigare att anlita utländska företag.

Att byggkostnaderna ökar så snabbt som de gör just nu eldas dessutom under av regeringens byggsubventioner, som handlar om uppemot 6 miljarder per år. Att subventionera bostadsbyggande samtidigt som det råder byggboom är knappast särskilt särskilt genomtänkt.

Om regeringen upplever problem med att vi från Alliansens sida nu vill stoppa en del av regeringens skattehöjningar kan man finansiera bortfallet genom att snarast slopa byggsubventionerna. Summorna är helt jämförbara i storlek, ca 6 miljarder. Det vore bra även för att motverka en ohållbar byggboom.

Vi har sett från flera andra länder att en okontrollerad byggboom så småningom kan leda fram till samhällsekonomiska obalanser. Detta har hänt i såväl Irland som Grekland, Spanien och Portugal i nutid, men det var också något som drabbade Sverige på 1990-talet. Då byggdes det en massa - och sedan rasade fastighetsmarknaden samman. Det finns all anledning att se riskerna, inte minst i dagens extrema lågränteläge, även om man i grunden gläds åt ett ökat byggande. Att omedelbart slopa byggsubventionerna vore en bra början för att motverka överhettning.

En översyn av hela skattesystemet är sannolikt också behövligt, men kanske en mer långsiktig fråga. Att i dagens läge ensidigt slopa eller drastiskt trappa ned ränteavdraget eller höja fastighetsskatterna kan lika gärna utlösa en fastighetskris som förebygga den. Det tycker jag man ska tänka på när vissa debattörer högljutt förespråkar detta. Viktigast idag är att bankerna tar sitt ansvar och ser till att låntagarna har god marginal för stigande räntor i framtiden.

Varför var det 47 grader varmt i Spanien 1946, 1959 och 1967?

2017-07-13

Det är varmt i Spanien just nu, en extremt jobbig värmebölja. Farlig för både människor och djur, och med ökad risk för skogsbränder. Nog för att det ofta är runt 40 grader i södra Spanien i juli, men temperaturer runt dagens 47 grader är ganska extrema. Genast framhålls detta av vissa som ett bevis på pågående klimatförändringar. Och så kan det naturligtvis vara. Klimatet har genom historien förändrats mycket dramatiskt under förhållandevis korta tidsperioder.

Jag tycker alltid det är intressant att sätta in dramatiska händelser i historiskt perspektiv. Lite sökningar på nätet gav ett intressant resultat. Det visar sig att de högsta temperaturer som nämns för Spanien ligger på dryga 50 grader (!), uppmätta 1876 o 1926. Detta är dock så gamla uppgifter att de benämns som "inofficiella". Den högsta officiella temperaturen i Spanien är 47,8 grader, och uppmättes i Murcia 29 juli 1976. Murcia har även en senare topptemperatur på 47,2 grader den 4. juli 1994. (Källa Danska TV2 idag).

Temperaturer över 47 grader är inte alldeles ovanliga i Spanien. Jag hittade denna turistguide på nätet, "Iberia Nature" där man redovisar följande om spanska rekordtemperaturer:

"There are a number of official figures in Spain of around 47ºC, including at Écija , also known as the 'sartén or frying pan of Andalucia' in the province of Seville, with 47.0ºC in 1959 and again 1967, and Seville itself in 1946, also with 47ºC, Badajoz: 47.0ºC in August 1964 and Cordoba: with 46.6ºC on 23-7-1995. The highest absolute temperature appears to be Murcia more recently with 47.8°C on 29-7-1976, though weather people suspect that temperatures of 50ºC have been reached at points in the Guadalquivir basin. Many books including the Spanish version of the Guiness Book of Records give the absolute record in Spain as the 51ºC recorded in Seville on 30th July 1876. This, however, is not accepted by experts as it was made using suspect equipment. Doubts also hang over the 48.8ºC recorded in Cazalla (Seville) on 30th August 1926."

Det senaste dygnets rekordsiffra för sommaren på 47 grader ligger alltså strax under de tidigare toppnoteringarna, och i precis i nivå med ett antal säkra mätningar från 1946 och framåt. Dagens 47 grader är alltså inte ett historiskt rekord.

Om man nu ändå med säkerhet hävdar att klimatförändringar är orsaken till veckans värmerekord måste man rimligen också förklara hur det kunde bli 47 grader varmt även 1946, 1959, 1964 och 1967? Ingen påstår vad jag vet att klimatförändringar spelade in då. Om det nu ändå kunde bli så varmt dessa år måste det ju funnits någon annan orsak. Kan man verkligen tvärsäkert utesluta samma orsak till de höga temperaturerna idag?

Jag säger inte att den höga temperaturen inte kan bero på klimatförändringar, det har jag faktiskt ingen aning om. Men att sätta in saker i historiska perspektiv är alltid intressant. Det som vi uppfattar som extremt idag har väldigt ofta hänt tidigare, och det tycker jag man ska ha med i klimatdebatten.

Demografin och högkonjunkturen minskar ungdomsarbetslösheten

2017-07-13

Regeringen har inte längre så mycket att glädjas åt på arbetsmarknaden. Trots en mycket stark högkonjunktur i vår omvärld så ökar nu den svenska arbetslösheten för tredje månaden i rad enligt Arbetsförmedlingens siffror. Men ungdomsarbetslösheten minskar, och det tar regeringen fasta på och nämner i alla sammanhang. De har dock svårt att peka på något de själva beslutat eller genomfört för att åstadkomma detta - snarare är det ju så att de gjort det dyrare att anställa ungdomar, och att de utlovade insatserna för att få in långtidsarbetslösa ungdomar i praktik och liknande blivit ett kompakt fiasko. I juni, snart tre år med S-MP-regeringen hade det exempelvis bara blivit 474 traineejobb i hela landet av de 32.000 som Socialdemokraterna utlovade i valrörelsen 2014. "Extratjänsterna" i välfärden har också blivit ett fiasko. De skulle bli 31.000, men hittills har det inte ens blivit 10% av detta, bara drygt 2.000. Samtidigt ökar långtidsarbetslösheten, och är nu den högsta på tio år!

Det är två helt andra faktorer än regeringens politik som samverkat för att minska ungdomsarbetslösheten. Dels demografin (förändringar i ålderssammansättningen i samhället) och dels högkonjunkturen.Detta är en graf från SCB som visar födelsetalen fram tills idag, alltså antalet födda varje år. Under toppåren 1990-93 låg födelsetalen över 120.000 per år. Sedan föll det snabbt, och runt millenieskiftet var födelsetalen nere under 90.000 per år. Dessa stora svängningar får politiken ständigt leva med - bland annat antalet förskoleplatser, grundskoleplatser, gymnasieplatser och mängden ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden påverkas kraftigt av dessa kraftiga svängningar mellan åren.

Ungdomarna födda 1990-93 fyllde 18 år 2008-2011, och då kom många av dem ut på arbetsmarknaden. Samtidigt hade vi en global finanskris och lågkonjunktur. Denna kombination gjorde att ungdomsarbetslösheten blev mycket hög, vilket jag påpekat många gånger genom åren.

De ungdomar som fyller 18 år i år föddes 1999, alltså under de år då ungdomskullarna var som minst, faktiskt de lägsta på nästan 70 år. De är alltså oerhört mycket färre unga som konkurrerar om de lediga jobben idag. Samtidigt har vi idag en stark högkonjunktur. Följaktligen är ungdomsarbetslösheten nu nere på mycket lägre nivåer.

Exemplen blir ungefär desamma om man jämför 16-åringar eller 20-åringar - de höga respektive låga födelsetalen slår igenom på samma sätt. Om man jämför de fem åren med högst födelsetal med de fem åren med lägst var det totalt ungefär 150.000 fler ungdomar (30.000 per årskull) som kom ut på arbetsmarknaden under åren 2008-11 jämfört med antalet de senaste åren och några år framåt. Det är mycket stora tal, och självklart påverkar detta arbetslösheten kraftigt.

På regeringen låter det som om ungdomsarbetslösheten numera inte är något problem. Men det är fel. Av SCB:s senaste siffror (för maj) framgår att den totala arbetslösheten i Sverige var 7,2% (säsongsrensat 6,7%). Ungdomsarbetslösheten var 21,8% (säsongsrensat 17,3%)! Ungdomsarbetslösheten är alltså fortfarande tre gånger så hög som den totala arbetslösheten. Så även om demografin och högkonjunkturen gjort stor nytta så är problemen långtifrån lösta.

Ytterligare en varningssignal är att arbetslösheten bland utrikesfödda unga ökat med hela 17% det senaste året. Det visas av denna figur från Arbetsförmedlingens sökbara statistikdatabas:Detta är ytterligare ett bevis på den nya tudelade arbetsmarknaden, där de flesta inrikes födda i vuxen ålder har arbete, medan många lågutbildade unga och utrikes födda är arbetslösa. Skillnaden växer och det är ett av våra största samhällsproblem idag.

Regeringen sitter nöjd och konstaterar att sysselsättningen ökat de senaste åren och att ungdomsarbetslösheten minskar. Detta har dock skett trots regeringens politik, inte tack vare den. Och nu vänder arbetslösheten uppåt, ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög och vi har ett stort antal nyanlända som efterhand vill ut på arbetsmarknaden. Samtidigt vet vi att konjunkturen sannolikt snart vänder nedåt. Regeringen borde rusta Sverige för sämre tider och genomföra viktiga reformer, men man väljer att inte göra någonting.

Svensk naivitet huvudorsak till att avvisningarna inte fungerar

2017-07-11

Denna nyhet finns i många medier igår, här sammanfattad av SVT:s TextTV.

Nyheten aktualiserar det jag skrev häromdagen om att EU måste hitta ett nytt system som alternativ till dagens asylsystem. Inte minst nu när mängder av afrikaner och asiater utan asylskäl strömmar in i EU. (Se bloggen 5 juli).

Det är idag en "politisk självklarhet" att det inte gör något om många utan asylskäl söker asyl eftersom de ändå "inte får stanna". Men verkligheten ser tyvärr inte alls ut så. Jag uprepar det jag skrev på bloggen den 5 juli:

"Samtidigt blir det allt svårare att skicka tillbaka de asylsökande som fått avslag på sin ansökan. En del ekonomiska migranter överklagar sina avslagsbeslut på "okynne" för att eventuellt få en chans att stanna. Andra åberopar verkställighetshinder på grund av exempelvis ålder eller hälsa och får då kanske stanna "tills vidare". Men inte minst kommer många med avslag att gå under jorden och skapa ett parallellsamhälle där social oro, fattigdom och risk för extremism och kriminalitet blir resultatet. Och för varje ekonomisk migrant som lyckas få stanna lagligt minskar samtidigt samhällets resurser att hjälpa de verkliga krigsflyktingarna till ett nytt liv.

Samma sak gäller för övrigt så kallade "Dublinärenden", alltså ärenden som ska prövas i tidigare säkra land i enlighet med Dublinförordningen. Även personer som omfattas av denna överklagar ofta, eller går under jorden efter beslut. Jag har berättat om detta tidigare efter mitt besök hos Migrationsverkets Dublinenhet i Solna.

Det jag beskriver står i stark kontrast till regeringen och inrikesminister Ygemans löfte att 80.000 personer med avslagsbeslut måste avvisas från landet kommande år. Visst, en del lämnar landet frivilligt, andra "mutas" med återvändarstöd (jag tycker i grunden det är helt orimligt att betala personer som sökt asyl utan rimliga skäl för att de ska resa tillbaka hem). Men allt fler går som sagt under jorden och det är oerhört svårt att både hitta dem och verkställa avvisning. Förutom att det kostar enorma pengar och sätter polisen och andra myndigheter i omfattande arbete. Och trots detta har alltså endast 591 (!) personer tvångsavvisats under årets första fyra månader - 30% färre än i fjol.

Det blir ju inte heller lättare att få människor att lämna landet om man som den rödgrönrosa ledningen i Malmö och Stockholm betalar ut försörjningsstöd till människor som går under jorden efter avslagsbeslut. Detta borde självklart förbjudas i lag, det är våra gemensamma skattepengar som förslösas och som samtidigt aktivt motverkar det riksdag och regering vill uppnå.

Inte heller om man erbjuder skola till de gömdas barn, något jag förutsåg redan när detta beslut togs. Till höger mitt numera välkända citat från Borås Tidning 8 mars 2011.

Nu krävs tydlighet från politikerna. Här följer mina fem förslag:

1. I det läge som råder borde Sverige sätta stopp för allt asylmottagande tills vidare, endast undantaget kvotflyktingar via FN. Dvs moderaternas krav om "flyktingstopp" måste genomföras.
2. Någon form av gränskontroller borde återupptas permanent vid samtliga gränser och alla asylsökande ska avvisas till närmast föregående säkra land, oftast Tyskland eller Danmark. I praktiken blir det en mycket handfast svensk tillämpning av tankarna bakom Dublinförordningen. Förenklade system för pendlare måste samtidigt införas för att inte skada arbetspendlingen, framförallt över Öresund.
3. Kommunerna måste i lag förbjudas att betala ut pengar till asylsökande som fått avslagsbeslut.
4. Rätt till skolgång för barn till personer som trotsar ett avslagsbeslut ska omedelbart upphöra. Samma sak med rätt till annan sjukvård än akutvård.
5. Beslut om avslag bör mer regelmässigt kunna överlämnas personligen vid ett möte med den asylsökande, som efter mötet omedelbart tas i förvar i avvaktan på avvisning. Detta skulle bli oerhört arbetsbesparande för ansvariga myndigheter.

Vissa av förslagen, särskilt punkt 1-2, kommer sannolikt att ifrågasättas av EU. I det läget måste Sverige stå stadigt i sin linje, i likhet med en del andra EU-länder som idag öppet trotsar EU i asylfrågan. Det måste vara slut med att Sverige är naivast av alla länder i EU. Om EU hotar med sanktioner får detta överklagas, det tar lång tid innan beslut kommer. Och skulle Sverige i efterhand tvingas betala vite eller böter till EU blir det trots allt mycket billigare än att som idag ha ett totalt och växande kaos i asylsystemet och avvisningssystemet.

Jag ska vara tydlig med att flera av mina förslag ovan inte är moderaternas officiella linje. Men jag är övertygad om att det inte finns någon annan väg att gå. Alternativen har nu prövats under lång tid, med total brist på framgång. Vårt samhälle klarar inte ett snabbt växande parallellsamhälle där våra socialt utsatta utanförskapsområden blir allt fler och allt större. Och gör vi inget kommer den utvecklingen att accelerera.

Nu måste fokus ligga på att helt stoppa inflödet av nya asylsökande, att effektivt avvisa dem som nekas uppehållstillstånd samt att sätta in kraftfull politik på alla områden för att få de som beviljats uppehållstillstånd i egen försörjning, lösa bostadsproblemen och ge barnen en bra skolgång. Det finns inget alternativ.

Arbetslösheten fortsätter att öka

2017-07-10

Arbetsförmedlingen kom idag med sin månadsstatistik. Arbetslösheten fortsätter att öka, för tredje månaden i rad. Trots en mycket stark högkonjunktur och en i grunden stark arbetsmarknad.

Huvudskälet är att allt fler nyanlända nu efterhand tillförs arbetskraften. Detta har dock bara börjat - de flesta nyanlända från rekordåren 2015/16 kommer inte att synas i arbetskraften förrän till hösten eller under 2018. Jag tror få svenskar inser hur allvarligt läget är, och hur arbetslösheten kommer att se ut om några år, särskilt om vi samtidigt går in i en svagare konjunktur.

Men regeringen står totalt handfallen och nöjer sig med att högkonjunkturen döljer det mesta av dagens problem, i stället för att rusta landet för sämre tider. Det är extremt ansvarslöst.


(Ovan från Ekots hemsida idag)

Jag ligger fortfarande tvåa på den politiska twittertoppen i Sverige

2017-07-10

I går fick jag uppdaterade siffror över den svenska twittertoppen rörande svenska politiker och politiska partier. Jag ligger på en andraplats efter min partikollega Hanif Bali. Det är samma placering som för en månad sedan. Vi är de två främsta twittrarna bland Sveriges politiker, före samtliga partiledare och partiernas officiella twitterkonton.

Det man mäter är hur mycket reaktioner varje twittrare får på sina tweets. Det kan vara gillande, kommentarer eller retweets (att andra sprider det man skriver).

På topplistan finns fem moderata konton bland de 11 första. Det är riktigt bra! Förutom mig själv och Hanif Bali är det vår partiledare samt min riksdagskollega Lars Beckman. Och så moderaternas officiella twitterkonto såklart.Anna Kinberg Batra avslutade årets Almedalsvecka

2017-07-09I dag avslutade Anna Kinberg Batra årets Almedalsvecka. Jag tycker hon gjorde riktigt bra ifrån sig med sitt tal och med tanke på den press hon har på sig med låga opinionssiffror och medial nedskrivning tycker jag det var en stark insats. En partiledare som gör ett så bra jobb i en pressad situation är en bra kandidat till en statsministerpost.

Det jag tar med mig från talet var att hon hade en berättelse där delarna hänger ihop. Det saknas ofta i dagens politik där populistiska utspel i detaljfrågor får mycket utrymme medialt. Anna talade om att det är företag som anställer och människor som jobbar som skapar alla resurser till välfärden. Hon talade om att integrationen är en av de viktigaste sakerna för att klara av jobbpolitiken. Och så beskrev hon hur tryggheten är en grundläggande samhällsfråga, allt från brottsbekämpning till mer pengar till försvaret.

Hon sa också en sak som jag uppskattar, nämligen att moderaterna aldrig lovar allt till alla. Vi lovar inte mer än vi kan hålla! Detta är ärlighet från en politiker, en ärlighet man sällan hör från exempelvis vänsterhåll.

Att hon inledde sitt tal med att be nazisterna som befann sig i bakgrunden med sina flaggor att åka hem och kallade dem för Sverigehatare var en bonus. (Jag förstår för övrigt inte hur nazisterna kan få stå bakom den moderata publiken och vifta med sina flaggor när moderaterna har tillstånd för sitt evenemang på Almedalens stora scen? Nazisterna kan knappast ha demonstrationstillstånd samtidigt? Varför körde inte polisen bort dem?)

Sammanfattningsvis - Moderaterna och Anna Kinberg Batra har det tufft just nu. Men jag vill ändå tro att den som har den mest sammanhängande politiken, levererar en berättelse som hänger ihop och som har konkreta lösningar på alla stora samhällsproblem till slut får stöd av många väljare. Och därför tror jag valresultatet 2018 kommer att vara bra mycket bättre för moderat del än vad dagens opinionssiffror visar.

Har "antikapitalister" lägre IQ än andra?

2017-07-08

Jag förundras alltid över de våldsbejakande anarkisterna och kommunisterna som krossar, förstör och plundrar allt i sin väg i protest mot det kapitalistiska systemet. Nu senast i Hamburg (nedan):

Dessa unga män (nästan bara män) som verkar ha en sak gemensamt - bortskämda snorungar som tramsar omkring och leker revolution i märkesjeans, Nike-skor och med senaste Iphonen i handen för att dokumentera. Och de älskar uppenbarligen att plundra butiker, framförallt på elektronikprylar.

Har "antikapitalisterna" någonsin slagits av tanken att utan kapitalism hade butikerna de plundrar varit tomma. Märkesjeansen och de dyra skorna hade inte funnits och ingen hade uppfunnit Iphonen.

Och den patetiska "antikapitalisten" på bilden som tar matpaus på McDonalds för att äta en hamburgare innan han går ut och fortsätter slåss med polisen, han ska tacka kapitalismen för att det överhuvudtaget finns något McDonalds.

Slutsatsen är helt enkelt att dessa "antikapitalister" och "revolutionärer" måste ha lägre IQ än resten av befolkningen. De förstår helt enkelt inte vanliga enkla samband. De är lika hopplöst vilse i sina tankar som nazisterna och islamisterna.

En otäck treklöver av extremistiska galningar som ständigt är ett hot mot civilisation, trygghet, medmänsklighet och sunt förnuft.
Svartklädda, maskerade "antikapitalister" i jakt på kapitalvaror...men de glömmer visst att betala.


Statsminister Löfvén vilseleder om långtidsarbetslösheten

2017-07-05

SVT uppmärksammar idag att långtidsarbetslösheten fortsätter att öka. Nu är 147.000 personer långtidsarbetslösa i mer än ett år. 77.000 av dem hade varit arbetslösa i mer än två år. Det är skrämmande höga siffror för att vara mitt i en stark högkonjunktur. Och regeringen gör faktiskt inget alls för att försöka få ned dessa tal, man försitter tvärtom alla chanser att reformera politiken under högkonjunkturen för att kunna hantera en kommande lågkonjunktur. Det är extremt oansvarigt.

Jag har tidigare visar hur såväl justitieministern (som jag KU-anmält) och arbetsmarknadsministern kommit med felaktiga eller vilseledande uppgifter om arbetslösheten. Och nu är det statsministerns tur. Enligt SVT skyller han den växande långtidsarbetslösheten på att det kommit många nyanlända:

Men statsministern är antingen dåligt insatt eller försöker vilseleda. De nyanlända kan inte vara orsaken till växande långtidsarbetslöshet.

Fram tills man får besked om uppehållstillstånd är man asylsökande, och då ingår man inte i arbetskraften och räknas inte som arbetslös. Nyanländ är man sedan enligt definitionen under två års tid efter att man fått besked om uppehållstillstånd. Handläggningstiden hos Migrationsverket har de senaste åren varit väldigt lång, vi talar om 1-2 år.

Långtidsarbetslös är man om man stått till arbetsmarknadens förfogande och sökt arbete utan att lyckas under minst ett års tid. Den stora strömmen av nyanlända kom hösten 2015, och de lär ha fått sina beslut om uppehållstillstånd tidigast hösten 2016 eller får dem under 2017. Även om de sedan direkt skulle sökt arbete och stått till arbetsmarknadens förfogande har de omöjligen hunnit vara arbetslösa över ett år. Det gör att de inte kan påverka långtidsarbetslösheten alls. Dessutom finns de nyanlända i arbetsför ålder normalt i etableringsuppdraget och får etableringsersättning på villkor att de studerar svenska eller utbildar sig på annat sätt. De flesta söker inte jobb under tiden, vilket gör att de inte ens anses ingå i arbetskraften och än mindre räknas som arbetslösa överhuvudtaget!

Statsministerns påstående att det är de nyanlända som är orsaken till långtidsarbetslösheten är helt enkelt fel. Dagens nyanlända kan rent matematiskt omöjligen påverka långtidsarbetslösheten. Däremot finns det många andra i vårt samhälle som varit arbetslösa lång tid, trots den starka konjunkturen. Det handlar om lågutbildade unga, men det handlar också om utrikes födda som kommit till Sverige tidigare men som inte lyckats komma in på arbetsmarknaden. Regeringen vill inte se dessa problem, och än mindre göra något åt dem. Om långtidsarbetslösheten växer under högkonjunktur, hur kommer det då inte att se ut när konjunkturen vänder ned?

För eller senare kommer de nyanlända i arbetsför ålder att påverka arbetslöshetsstatistiken. Det borde oroa statsministern. Han borde lägga fokus på detta i stället för att använda antalet nyanlända som ett sätt att skylla ifrån sig. Det viktiga är för övrigt inte vad långtidsarbetslösheten beror på, utan vad regeringen tänker göra åt saken. Och där är regeringen väldigt tyst.

Asylsystemet har havererat - dags att skapa ett nytt regelverk?

2017-07-05

I december 2015 skrev migrationsforskaren vid Göteborgs Universitet, Joakim Ruist, i Svenska Dagbladet att asylrätten borde avskaffas och ersättas med något bättre. Tyvärr ligger artikeln bakom en betalvägg, men Ruist utvecklade även saken på sin blogg den 20 december 2015. Jag rekommenderar alla att läsa det blogginlägget, för det ger ett helt annat perspektiv på dagens asylsystem än det man brukar få höra i andra sammanhang. De stora brister Ruist konstaterar i dagens asylsystem blir allt mer uppenbara. Inte minst nu när dessutom allt fler av de asylsökande uppenbarligen saknar asylskäl.

Redan i januari 2016 berättade Dagens Industri att EU-kommissionens vice ordförande konstaterade att en majoritet av "flyktingarna" som kom till Europa hade ekonomiska motiv och saknade asylskäl. Jag har också tidigare berättat om hur FN-organet UNHCR uppskattar att mindre än 3% av alla "flyktingar" som kom till Italien under 2016 hade flyktingskäl. Över 97% var ekonomiska lycksökare som hoppades få en bättre framtid i Europa än i sitt hemland.

Häromdagen kom statistik från EU:s gränsmyndighet Frontex som stärker denna bild. De största grupperna av migranter som just nu kommer till Italien kommer från Nigeria och Bangladesh. Inte från krigszoner.


Liknande siffror kom fram i reportaget i SVT:s Aktuellt som jag bloggade om den 25/6. Man konstaterade att nästan inga av de som kommer till EU just nu är flyktingar utan ekonomiska lycksökare som luras till EU av flyktingsmugglare med falska löften och förhoppningar. Och nu varnar Italien för att man kommer att vägra migranter från Afrika att gå iland i Italien om inte resten av EU ställer upp och avlastar dem:

Frågan är hur EU ska agera?

Det är lätt att konstatera att situationen är ohållbar. De som är på flykt från krig saknar oftast möjlighet att ta sig till EU för att söka asyl, medan antalet ekonomiska migranter ökar hela tiden. Vi vet samtidigt att ju fler migranter som kommer hit desto längre tid tar det att utreda alla asylärenden. Och få EU-länder vill ta emot fler asylsökande. Samtidigt blir det allt svårare att skicka tillbaka de asylsökande som fått avslag på sin ansökan. En del ekonomiska migranter överklagar sina avslagsbeslut på "okynne" för att eventuellt få en chans att stanna. Andra åberopar verkställighetshinder på grund av exempelvis ålder eller hälsa och får då kanske stanna "tills vidare". Men inte minst kommer många med avslag att gå under jorden och skapa ett parallellsamhälle där social oro, fattigdom och risk för extremism och kriminalitet blir resultatet. Och för varje ekonomisk migrant som lyckas få stanna lagligt minskar samtidigt samhällets resurser att hjälpa de verkliga krigsflyktingarna till ett nytt liv.

Dagens asylsystem är vare sig praktiskt hanterbart eller moraliskt försvarbart.

På längre sikt finns bara en lösning, och jag är övertygad om att den kommer att bli verklighet, förr eller senare. Den är att, som Joakim Ruist föreslår, ersätta dagens asylsystem med något helt nytt. Men det löser såklart inte dagens akuta problem.

För att kunna hantera dagens akuta situation krävs framförallt ett tydligt agerande från EU:s sida, där man till att börja med gör tydligare skillnad i hanteringen av ekonomiska migranter och verkliga flyktingar. Alla migranter som inte kan styrka eller göra mycket sannolikt att de kommer från en krigszon måste helt enkelt avvisas direkt vid ankomst och sändas tillbaka därifrån de kommit, oftast till någon hamn på Nordafrikas kust. De övriga får däremot sin asylansökan prövad på vanligt sätt. Bäst vore naturligtvis om asylprövningen sker direkt på ankomstorten, varefter den med avslag direktavvisas och de som får stanna i EU fördelas ut över medlemsstaterna.

(Enskilda personer kan undantagsvis ha asylskäl av personliga skäl, oavsett vilket land man kommer ifrån. Detta rör dock en försvinnande liten del av alla migranter. En lösning vore möjligen att dessa i stället söker asyl på en EU-ambassad i sitt hemland. Asylansökan på ambassad skulle i så fall vara enda möjligheten för asylsökande från länder där inga väpnade konflikter pågår, och endast gälla det landets egna medborgare. Övriga hänvisas till att söka asyl på plats i EU som idag.)

Att direktavvisa ekonomiska lycksökare kan tyckas hårt, men det ligger egentligen helt i linje med internationella flyktingkonventioner och FN:s definition av flyktingstatus. Önskan om bättre ekonomi har aldrig utgjort asylskäl. Om vi ska hantera många hundratusen eller rent av miljoner ekonomiska lycksökare kommer hela asylsystemet till slut att kollapsa, liksom välfärdssystemen och tryggheten i hela EU. Detta inser alla som är insatta i frågan, men ingen vill ta i den heta potatisen och ta nödvändiga beslut. Om EU inte agerar väntar växande kaos, migrantströmmarna från Afrika och Asien har bara börjat och alla insatta säger samma sak - strömmen av migranter kommer att fortsätta växa, och flyktingsmugglarna gör allt större vinster. En så luckrativ verksamhet går aldrig att stoppa utan tuffa beslut. Förr eller senare kommer dessa beslut, men ju längre man väntar desto mer drastiska beslut krävs. Detta såg vi både i Sverige och resten av Europa 2015. Politiska beslut blir sällan bra när de tas i panik. Därför vore det bättre om EU:s politiker redan nu tog de beslut som krävs, både för att avlasta Italien, Grekland och Malta, men också för att trygga framtiden för hela EU:s befolkning inklusive alla de krigsflyktingar som redan kommit hit. Europa har inte tid att vänta.

Ulf Kristersson (M) kommenterar Decemberöverenskommelsen

2017-07-04

Decemberöverenskommelsen har givetvis varit en ständigt återkommande punkt på våra interna moderata möten i Finansutskottet de senaste åren. Och frustrationen har växt efterhand när vi sett vilken skada överenskommelsen gjorde. Ulf Kristersson (M) satte ord på detta i en debatt i Almedalen i går. Jag kan bara instämma.När jag läser vad jag själv skrev i mina två blogginlägg efter Decemberöverenskommelsen känner jag samma sak som Ulf Kristersson. Visst var jag kritisk, bland annat skrev jag så här den 27 december 2014:

"Samtidigt känns det problematiskt att Alliansen på detta sätt räddar kvar en mycket försvagad Stefan Löfvén vid makten. Jag befarar en kraftig svekdebatt från Alliansens och Moderaternas väljare som kommer att undra om vi inte står upp för vår egen politik? Och att verka i riksdagen i kraftfull opposition blir knepigt framöver, det är inget att hyckla med."

Men mina försök att samtidigt se de positiva sidorna av överenskommelsen känns så här i efterhand mer som fromma förhoppningar. Min beskrivning om ett "val mellan pest och kolera" kändes faktiskt mest träffande. Decemberöverenskommelsen är ett skäl till moderaternas svaga opinionsstöd idag och naturligtvis borde även jag varit tydligare i min kritik mot överenskommelsen. Samtidigt kändes det ganska hopplöst eftersom det var en överenskommelse på partiledarnivå som avgående statsminister Fredrik Reinfeldt ingått för moderaternas räkning. Att som enskild riksdagsledamot försöka stoppa detta kändes tämligen hopplöst och då fick man i stället försöka göra det bästa av situationen.

Slutar järnvägsplanerna för Göteborg-Borås med ett praktfiasko?

2017-07-03

Under Alliansregeringens tid tog ett stort och viktigt beslut, som vi var många västsvenska riksdagsledamöter som jobbat hårt för. Det gällde upprustningen av järnvägsförbindelsen mellan Göteborg och Borås. Det är en av de hårdast trafikerade pendelsträckorna i landet och Alliansen tog beslut om att i ett första läge bygga en ny modern järnväg på sträckan Mölnlycke-Bollebygd, via Landvetter flygplats, med byggstart runt 2019. Pengar sattes av i infrastrukturbudgeten och allt var klart för att sätta igång.

Och så kom plötsligt den nya S-MP-regeringens otydliga och halvhjärtade beslut om att Sverige ska satsa på höghastighetståg i stället. Någon gång i framtiden. Ingen förstod riktigt vad beslutet innebar, och det fanns inte heller några pengar avsatta till höghastighetsjärnväg.

Redan den 26 april 2010 skrev jag följande på bloggen: "Det viktigaste är att snabbt få till en realistisk ny fungerande järnvägsförbindelse mellan Borås och Göteborg, via Landvetter, inte storstilade och oerhört kostsamma planer om ett snabbtåg till Stockholm som i bästa fall kanske blir verklighet om 25 eller 30 år."

Ända sedan dess har jag varnat både mina partivänner, andra politiker, berörda kommuner och inte minst media för att deras vurmande för höghastighetståg i stället riskerar att stoppa hela järnvägsbygget. De senaste varningarna ainns på min blogg 2016-02-06 och 2016-03-11. Jag har även debatterat saken i riksdagen och skrivit flera debattinlägg genom åren om saken, det senaste var detta i november 2016, om att moderaterna vill bygga en modern traditionell järnväg mellan Göteborg-Borås och hålla fast vid den gamla byggplanen i stället för att satsa på höghastighetståg. Detta moderata beslut från 2016 går helt i linje med det jag hela tiden förespråkat i järnvägsfrågan och jag är en av dem som argumenterat starkt för detta internt.

Men regeringen valde alltså att lägga ett mycket märkligt förslag där man talade om höghastighetståg, men inte nu utan i framtiden. Vad som skulle hända under tiden stod skrivet i stjärnorna. Så här skrev jag i mars i år på bloggen:

Min varning om järnvägsplanerna besannades

2017-03-29

Under ett antal år nu har jag varnat för att tokhyllningarna från lokalpolitiker, media och intresseorganisationer (såsom exempelvis Västsvenska Handelskammaren) av tanken på en framtida höghastighetsjärnväg Göteborg-Jönköping riskerar att leda till att det inte blir någon järnväg alls i närtid.

I samband med regeringens infrastrukturproposition stod det klart att min oro verkade besannas. Den redan under Alliansregeringen beslutade utbyggnaden av järnväg mellan Mölnlycke och Bollebygd läggs på is och den planerade byggstarten skjuts upp. Och häromdagen kom dolkstöten mot en byggstart i linje med den tidigare planerade. Nu har nämligen regeringen beslutat att prioritera järnvägsutbyggnad i Skåne framför sträckan Göteborg-Borås.

Borås Tidnings ledarsida har hittills envist förespråkat höghastighetståg, men nu verkar man äntligen ha insett det orealistiska att fortsätta denna linje. I gårdagens ledare skriver man att "Den regionala kampen bör fokusera på att bandelen Göteborg-Jönköping inte dröjer i evighet. Om toppfarten dras ned en aning mellan Borås och Göteborg spelar mindre roll".

Med denna skrivning ansluter man sig i praktiken till den moderata linjen som numera (efter bland annat kraftfull argumentation från undertecknad och andra moderata västsvenska riksdagsledamöter) innebär att vi prioriterar regional trafik och en bra järnväg mellan Göteborg och Borås med byggstart i linje med det tidigare beslutet, alltså runt 2020. Vi förespråkar inte ett dyrt höghastighetståg som knappt stannar någonstans, utan en vanlig modern snabbtågförbindelse med stopp i de större orterna längs vägen, samt givetvis vid Landvetter flygplats. Detta är numera också den linje som Västra Götalandsregionen och berörda kommuner längs vägen förordar.

Idag medför regeringens nya linje i stället totalt kaos där ingen av de inblandade aktörerna verkar veta ens vad som ska byggas eller när det ska ske. Exempelvis läser jag i Lantmäteriets tidning att man "förbereder för höghastighetståg mellan Mölnlycke och Bollebygd". Detta trots att regeringen själva säger att "det kan bli aktuellt med lägre toppfart" (än 320 km/h) just mellan Göteborg och Borås. Samtidigt som regeringen i andra sammanhang talar om "höghastighetståg". Förvirringen är närmast total.

Tänk om politiker, media och intresseorganisationer lyssnat på varningarna och inte låtit sig förledas av de orealistiska planerna på höghastighetståg. Då hade vi redan varit igång på allvar med förberedelserna för att sätta spaden i jorden för den första delsträckan inom ett par år.

I slutet av maj i år kom så plötsligt ett hoppfullt besked. Såväl Trafikverket som Sverigeförhandlingen ville då skjuta frågan om höghastighetståg mellan Göteborg och Jönköping på framtiden. I stället ville man prioritera en modern snabb regionjärnväg mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats, och med stationer i bland annat Mölndal, Landvetter och Bollebygd. Med andra ord den linje som moderaterna förespråkar. Därmed såg det återigen lite ljusare ut för en byggstart i närtid. Men nu växer återigen oron för att det inte ska bli något bygge alls, det ryktas att det inte finns med några pengar alls till bygget i regeringens infrastrukturproposition och att man helt enkelt tänker prioritera bort hela projektet. Västsvenska politiker är med rätta upprörda och har skrivit ett gemensam brev till regeringen. Läs mer i Göteborgs-Posten och dagens ledare i Borås Tidning.

Både politiker, media och berörda kommuner skulle ha lyssnat på varningarna från mig och andra och inte ifrågasatt det redan planerade järnvägsbygget. I samma ögonblick som man började tala om höghastighetståg i stället räckte inte de avsatta pengarna i Alliansens tidigare infrastrukturbudget och en massa osäkerhet uppstod om vad man nu skulle planera för. Hade vi hållit oss till Alliansens beslut, så hade vi varit igång med bygget inom några år och fått en utmärkt lösning för alla inblandade till en klart rimligare kostnad än höghastighetståg.

Kritiken mot mångmiljardprojektet Västlänken (tågtunneln under Göteborg) är massiv, både vad gäller att effektivisera järnvägstrafiken och när det gäller kostnaderna och ingreppen i staden. Analyserna visar dessutom att för många kommer Västlänken att öka restiderna jämfört med idag. Men detta prestigeprojekt tänker politikerna till varje pris driva igenom trots göteborgarnas protester. (En paradox i sammanhanget är att en av uppgifterna för Västlänken ska vara just att ta hand om ökad tågtrafik från Borås...). Västsveriges viktigaste järnvägssträckning kan man däremot tydligen prioritera bort, trots att den bara kostar en bråkdel av Västlänken och samtidigt skulle medföra enorm nytta både när det gäller restid och miljö. Och allt beror på att Socialdemokraterna måste ge Miljöpartiet ett fläskben, som innebär att regeringen "låtsas" att man vill bygga höghastighetståg - någon gång i framtiden för pengar som inte finns - utan att egentligen mena det. Och under tiden stoppar det mesta upp.

Fortfarande finns dock politiker som inte förstår alls vad de pratar om. Bland annat driver Centerpartiet (debattartikel i Borås Tidning idag) frågan om att i stället bygga höghastighetståg (!) mellan Göteborg och Borås. Till vilken nytta undrar jag? Tidsvinsten på några minuter? Snarare underblåser man ett kommande beslut från regeringen att strunta i alltihop och lägga hela järnvägsbygget på is.

Jag kan inte låta bli att tänka på ett träffande ordspråk. Den som gapar över för mycket mister ofta hela stycket.

Försöker aktivister stoppa MSB:s forskning om islamism i Sverige?

2017-07-03

Tidigare i år presenterades en rapport från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) en rapport ("förstudie") om Muslimska Brödraskapet i Sverige. Författare var terrorforskaren Magnus Norell, docenten Aje Carlbom samt Pierre Durami, före detta medlem i Muslimska brödraskapet.

Tidskriften Fokus skriver i sitt senaste nummer om hur MSB efter att rapporten publicerades blev helt nedringd och mejlbombad, samt drabbad av aggressiva telefonsamtal, uppenbarligen av aktivister som av chefen för operativa avdelningen på MSB, Anneli Bergholm Söder, beskrivs som det värsta hon upplevt under 30 år i myndigheten. Magnus Norell säger till Fokus att "Det här gör de för att vi inte ska få fortsätta. de som ringer och mejlar vill påverka beslutsfattare och få tyst på den här sortens forskning".

Det har förekommit en del diskussioner kring om MSB backat i sitt arbete att granska islamistisk informationspåverkan i Sverige eller om detta arbete fortsätter som tidigare. Fokus antyder i sin artikel att MSB inte tänker gå vidare med en mer omfattande rapport. Detta dementeras dock av MSB, exempelvis i en intervju av Lars Wilderäng på bloggen Cornucopia. Där framgår att man även kommer att fortsätta att granska Muslimska Brödraskapets roll.

Även forskaren Magnus Ranstorp som ju skrivit den första rapporten menar att MSB blivit missförstådda. Så här skriver han på Twitter:Även Dagens Nyheter har uppmärksammat saken. Den 16 juni ägnade man sin huvudledare åt det som hänt, men konstaterar också att MSB uppger att man "kommer att fortsätta undersöka islamisk extremism". DN avslutar med att konstatera det självklara, nämligen att "Varken kritik, kampanjer, skräck för fakta eller allmän rättshaverism får förhindra svenskt samhällsskydd och beredskap." Och det är ju som sagt självklart. All form av extremism är ett hot mot vårt samhälle och måste självklart kartläggas av våra ansvariga myndigheter.

Jag utgår från att svenska myndigheter aldrig kommer att låta sig stoppas av extremister. Men att det görs sådana uppenbara försök är oerhört allvarligt i sig och visar att forskning och kartläggning av dessa grupperingar är viktigare än någonsin.

Dagens Media om min tweet angående Vänsterpartiets förslag

2017-07-03

I går kom ju Vänsterpartiet med den "geniala" idén att ha dygnetruntöppna vårdcentraler över hela landet. När man vet hur svårt det är att bemanna dagens vårdcentraler dagtid inser man hur orealistiskt Vänsterpartiets förslag är. Tvärtom stängs ju idag hela tiden mindre vårdcentraler på grund av personalbrist. Ibland räddas de kvar genom att tas över i privat regi (som vår egen vårdcentral i Sätila nyligen), men det vill ju också Vänsterpartiet stoppa.

Att ovanpå detta tillskapa en mängd nattöppna vårdcentraler, Vänsterpartiet talar om minst 100 stycken, är givetvis helt orealistiskt. Vem ska besöka dessa? Det finns redan nattöppna akutmottagningar, och om man inte är akut sjuk kan säkert besöket hos vårdcentralen vänta till morgonen. Det finns nattöppna vårdcentraler redan idag på en del håll, men där diskuteras ibland i stället nedläggning på grund av att antalet besökande patienter är så oerhört litet. Här är ett exempel. Att bygga upp en ny dyr organisation med personal som inte finns för att lösa ett problem som inte finns är inget annat än populism.

En helt annan sak är att gränsdragningen mellan vad som är en vårdcentral, närakut eller vanlig akutmottagning kanske inte alltid är jättetydlig för medborgarna, och kanske inte så viktigt heller, bara man har tillgång till den vård man behöver. Det måste självklart vara upp till varje landsting att organisera vården i sitt område och driva de enheter som man tycker ger mest tillgänglig och kostnadseffektiv vård. Att komma med statliga pekpinnar om exakt vilka enheter som ska finnas och vad de ska kallas blir totalt fel.

Jag skrev nedanstående tweet igår, som enligt Dagens Media blev den mest spridda under gårdagen om Vänsterpartiets förslag. Dagens Media följer varje dag upp vad som kommenteras i sociala medier om de olika partiernas utspel och annat som händer i Almedalen.Inte självklart att extremister alltid ska få demonstrationstillstånd

2017-07-02

Diskussionerna går höga om det lämpliga/rimliga i att extrema demokratihotande organisationer som exempelvis Nordiska Motståndsrörelsen (en rent nazistisk organisation) ska garanteras demonstrationstillstånd under Almedalsveckan. Ska verkligen organisationer som själva vill avskaffa demokratin tillåtas att under skydd av demokratiska rättigheter få framföra sina åsikter?

Frågan är komplex. Jag tycker såklart inte att extremvänstern, anarkisterna eller nazisterna har i Almedalen att göra. Men samtidigt är yttrandefriheten grundlagsskyddad, alldeles oavsett vilka åsikter man har (så länge man inte ägnar sig åt hot, hat, förtal eller på annat sätt bryter mot lagen). Men demonstrationsrätten är samtidigt inte ovillkorad. Att nazister och andra extrema och våldsamma grupper som exempelvis AFA, Revolutionära Fronten mfl, som inte bara föraktar demokratin, utan även öppet säger att de vill avskaffa demokratin, med automatik ges tillstånd att ordna aktioner eller demonstrationer är faktiskt ingen självklarhet.

På polisens hemsida sammanfattas reglerna och villkoren för demonstrationstillstånd så här:Med andra ord - man kan faktiskt begränsa rätten att demonstrera om det är nödvändigt på grund av ordning och säkerhet. Just under Almedalsveckan kan man på goda grunder misstänka att nazisternas demonstration kommer att mötas av motaktioner från extremvänstern, och att det kan bli väldigt våldsamt. Jag tycker detta hade varit skäl nog att neka alla extrema våldsbejakande eller odemokratiska organisationer demonstrationstillstånd under Almedalsveckan.

Lyssna på dem som skapar jobben - de litar mest på moderaterna

2017-07-02Dagens Industri hade i går ett stort reportage där man jämför finansminister Magdalena Andersson (S) och moderaternas ekonomisk-politiske talesperson (och min utskottsgruppledare) Ulf Kristersson. Man konstaterar att trots att svensk ekonomi är urstark tack vare den starka globala högkonjunkturen så är näringslivets förtroende för finansministern extremt lågt. Endast 9% (!) av de 1.100 företagsledarna i Ipsos undersökning har förtroende för finansministern. 52% säger att man helt och hållet saknar förtroende för henne. 88% säger att man har litet eller inget förtroende.

För moderaternas Ulf Kristersson är siffrorna omvända. Han har stärkt sitt förtroende bland företagsledarna, och idag har 58% förtroende för honom. Det är en ökning från 52% för ett år sedan.Ipsos har även undersökt hur näringslivstopparna rankar partierna i olika frågor. 70% anser att Moderaterna har den bästa politiken när det gäller ekonomi, jobb och företagande, medan 10% föredrar Socialdemokraterna.Detta är förvisso en undersökning bland företagsledare, högre chefer och styrelseordförande i företag med fler än tio anställda. Men resultatet är mycket tänkvärt. Det är företagen som ska våga investera, det är de som ska växa och anställa fler, de är nyckeln till hela Sveriges utveckling. Därför borde fler lyssna på vad de tycker om dagens politiska alternativ. Och då är Moderaterna det självklara alternativet.

Utvidgat RUT-avdrag vore ännu en liten pusselbit för fler enkla jobb

2017-07-02

Det är tio år sedan Alliansregeringen införde RUT. Svarta jobb blev vita, jobben blev fler samtidigt som människors vardag blev bättre. I RUT-branschen skapas över 20 000 heltidsjobb, och hälften av de kvinnor som driver RUT-företag är födda utomlands. Många som saknar utbildning har fått sitt första jobb genom RUT. Regeringen har försämrat och halverat RUT. Vi moderater och övriga partier i Alliansen vill tvärtom göra avdraget större och bredare. Det finns inga fula jobb eller fina jobb, utan alla jobb behövs. Att jobba är alltid bättre än att leva på bidrag.

Alliansen gav häromdagen beskedet om att man vill genomföra en utvidgning av RUT-avdraget:
• Tredubbla det maximala RUT-avdraget från 25 000 kronor till 75 000 kronor.
• Införa nya tjänster som ger rätt till RUT-avdrag, Trygghets-RUT (tillsyn av hem vid resa eller frånvaro), Tvätt-RUT (tvätt av kläder som sker utanför hemmet), samt Flytt- och hämt-RUT (flytt av bohag inom samma bostad, hämtning och lämning till återvinning, bortforsling av trädgårdsavfall samt mer omfattande trädgårdsarbete än idag).
• Höjd avdragsrätt för äldre över 80 år från 50 till 60 procent. Äldre är bland de flitigaste användarna av RUT-avdraget. Samtidigt har de ofta knappa resurser. Det finns därför anledning att utreda om avdragsrätten för äldre personer över 80 år ska höjas.
• Ett bredare hemavdrag för äldre, "Senior-RUT". För att möta de äldres utökade behov av hjälp i hemmet bör det ses över om RUT-avdraget ska utökas till ett bredare hem-avdrag för dem över 70 år, där fler eller alla enklare tjänster i hemmet berättigar till skattereduktion.

Beskedet från Alliansen är i sig utmärkt. Men att utvidga RUT till lite fler tjänster är såklart bara en mycket liten pusselbit för att skapa fler jobb, det inser var och en. Viktigare då att Alliansen vill utreda ett mer omfattande RUT-avdrag för äldre som ska omfatta de flesta hushållsnära tjänster som dessa efterfrågar. Detta är den linje moderaterna drivit ett bra tag nu och det känns bra att hela Alliansen är med på tåget. Och då pratar vi sannolikt om ett betydande antal nya jobb.

Vi vet att en hel del av de nyanlända saknar utbildning, många är rent av analfabeter. Om man kommer som vuxen till Sverige och saknar grundskola har man minst 12 års utbildning framför sig för att nå gymnasienivå. Är man analfabet kommer det att ta mycket längre tid än så. Har Sverige råd med detta när det gäller vuxna människor som inte har så många yrkesverksamma år kvar när de studerat klart? Jag tror vi i stället måste skapa en mängd enkla, men riktiga och samhällsnyttiga, jobb för lågutbildade människor. Studera kan man sedan eventuellt göra samtidigt som man jobbar. Linjen att alla ska utbildas till att bli anställningsbara och att det ska råda en utbildningsplikt är utmärkt och självklar. Men man måste hitta lösningar som fungerar. Enkla jobb är en del av nyckeln för att människor ska komma i egen försörjning, och dessa jobb kan man ofta lära sig på arbetsplatsen, samtidigt som man på köpet kommer att utveckla sitt svenska språk. Ett utökat RUT-avdrag är en del i att uppnå detta.

Citerad i Dagens Samhälle

2017-07-01

Dagens Samhälle citerar mig i sitt senaste nummer, angående krafttag mot hatpredikanter som försöker hetsa till våld och motsättningar i vårt land.

En viktig poäng är det jag skrev på bloggen igår, med anledning av avslöjandena om islamistiska "föreläsningar" i Moskén i Borås. Det handlar inte bara om skärpt straffansvar, utan kanske ännu mera om att verkligen tillämpa de lagar som redan finns. Att våga sätta ned foten och gripa och döma de som ägnar sig åt hat, hot och hets mot oliktänkande eller andra religioner eller etniska grupper, eller som förespråkar våld. Hittills har det fått pågå alldeles för länge utan att rättssamhället reagerat.Omstart i allsvenskan

2017-07-01

Allsvenskan startar nu om efter sommaruppehållet. För Elfsborgs del blev den första delen av säsongen väldigt ojämn. En mycket märklig upplevelse. Toppmatcher och storsegrar blandades med riktiga bottennapp och storförluster. Men före sommaruppehållet avslutade man med en rad riktigt bra insatser och klättrade en bit i tabellen till en åttondeplats. Precis i mitten av tabellen men bara tre poäng från en tredjeplats. Elfsborg är det målfarligaste i serien, men är också ett av dem som släppt in flest mål.


Inom kort får Elfsborg också en riktigt bra förstärkning. Det är Samuel Holmen som återvänder efter 10 år utomlands. Han lämnade Elfsborg efter guldet 2006 och har sedan dess bland annat gjort mycket bra ifrån sig i flera olika lag i turkiska ligan, och har ju också ett antal insatser i det svenska landslaget bakom sig. Holmen kommer att innebära ett tillskott av stabilitet och erfarenhet och dessutom förhoppningsvis en publikmagnet. Förstärkningen med Holmén gör att jag vågar tro på ett fortsatt avancemang för Elfsborg i serien, kanske rentav till de åtråvärda första fyra medaljplatserna. Holmen gör sin första match för gulsvart i hemmamatchen mot Hammarby den 17 juli.

Expert på extremism ifrågasätter förklaringen från moskén i Borås

2017-06-30

Nu har Borås Tidning också en uppföljande artikel om morgonens avslöjande att Moskén i Borås vid minst elva tillfällen sedan 2013 bjudit in extrema islamister som föreläsare, några av dessa ökända som mycket extrema.

Det är Magnus Sandelin, journalist expert på extremism i olika former, som underkänner förklaringen från Islamska Kulturföreningen (som driver den aktuella moskén), när de skyller på misstag och påstår att man alltid för en noggrann bakgrundskontroll på föreläsare man bjuder in.

"Det är inte alls trovärdigt, de ljuger såklart. Det här är namn som är kända bland muslimer." De utpekade föreläsarna har åsikter som stämmer överens med radikala extrema grupper, men han säger också att de oftast inte öppet predikar väpnad jihad. "Man pratar inte politik i moskéerna numera. Oftast talar man om strikt teologiska frågor, men det är ingen tvekan om var de står. Genom att bjuda in de här radikala föreläsarna påverkar man också besökarna till en mer radikal uppfattning"//"Det här fenomenet är inte ovanligt i svenska moskéer, men vissa moskéer skulle aldrig bjuda in de här personerna. Så att den här moskén i Borås har gjort det, flera gånger, visar att den har en radikal inriktning. Det här är kända personer, kända salafister."

Magnus Sandelin håller också med om min kritik mot att Islamska Kulturföreningen får behålla sitt bidrag på 100.000 kronor per år utan att kommunen noga förvissar sig om att föreningen inte bjuder in extrema islamister som föreläsare. "Jag tycker inte det är så lämpligt. Om man har skattepengar som ska delas ut så är det väl frågan om de uppfyller kraven som ställs. Men det är väl bra om man följer upp verksamheten noga i fortsättningen då" säger han.

Och det är väl verkligen det minsta man kan begära. Man undrar ju bara hur många extremister av olika slag som får bidrag av svenska skattemedel runt om i Sveriges kommuner på grund av dålig kommunal kontroll?

Flera radikala islamister inbjudna till Boråsmoské de senaste åren

2017-06-30

I dag har Borås Tidning en helsidesartikel som avslöjar att fem olika extremister eller radikala islamister varit inbjudna minst 11 gånger de senaste 3-4 åren till den viktigaste moskén i Borås. Moskén drivs av Islamiska Kulturföreningen i Borås, och får enligt Borås Tidning ett bidrag av Borås Stad på 100.000 kronor per år.

Tyvärr är artikeln i BT låst bakom betalvägg, men jag har som prenumerant tillgång till både papperstidningen och nätupplagan. Sammanfattningsvis är det Centrum för säkerhet och beredskap i Borås, en kommunal enhet som arbetar mot alla former av våldsbejakande extremism, som analyserat situationen efter tips om besök av föreläsare med extremradikal bakgrund.

Man har nu haft möten med Kulturföreningens styrelse, och dessa tog då enligt BT "tydligt avstånd från de här åsikterna och uttryckte tacksamhet över att vi kom med den här informationen" säger Peder Englund (bilden th), avdelningschef för Centrum för säkerhet och beredskap i Borås. Kulturföreningens ordförande säger också att man gör noggranna bakgrundskontroller av alla personer som kommer och föreläser, och att man "har en policy inom föreningen med både juridiska, etiska och moraliska kriterier som alla måste leva upp till".

Trots denna påstådda bakgrundskontroll av externa föreläsare har man bland annat haft dessa besök sedan 2013 (citat från Borås Tidning):

"Den 14 april 2017 hålls en föreläsning med den danska imamen Sheikh Abo Bilal, som bland annat har avslöjats med dold kamera när han predikar att otrogna muslimska kvinnor ska stenas till döds eller piskas, samt att man ska bli dödad om man vänder islam ryggen. I Tyskland kallas han för hatpredikant och dömdes i december 2015 för att ha uppmanat till mord på judar.

Abo Muadh är verksam i Halmstad och har bjudits in att tala i moskén i Borås vid tre tillfällen mellan januari 2015 och december 2016. Muadh har bland annat talat positivt om martyrskap genom jihad, enligt författaren och journalisten Magnus Sandelin.

Bilal Borchali är verksam i Malmöregionen och pekas av skribenten Mohamed Omar ut som en predikant för salafism, en bokstavstrogen och mycket konservativ inriktning inom islam. Enligt Omar ska han uppmana till att följa Koranen till punkt och pricka och stå emot det svenska samhällets negativa inflytande. Bilal har varit inbjuden att föreläsa i Borås vid fyra tillfällen mellan december 2013 och december 2016.

Ahmad Saddiq, verksam i Norrköping, var inbjuden till Borås i januari 2015 och januari 2016. I Centrum för kunskap och säkerhets arbetsmaterial pekas han ut som en salafist och de hänvisar till en video på Youtube där han bland annat pratar om att judar och de som inte gör som Koranen säger blir bestraffade.

Sheik Abu Raad är verksam i Gävle och har i Gefle Dagblad pekats ut som den militanta islamismens ledare i Sverige. Enligt tidningen var han ansvarig för en hemsida där ett av budskapen var att straffet för homosexualitet är döden. Han var inbjuden till Borås i januari 2015."


Islamska Kulturföreningens ordförande säger i artikeln i BT att han inte vet vem som gjort bakgrundskontrollen i dessa fall, och att man "kanske missar att göra en riktig granskning ibland". Man kan ju utan att överdriva konstatera att det i så fall gjorts en hel del sådana misstag i bakgrundskontrollen av inbjudna föreläsare. Det är ju inte direkt några okända namn det handlar om, och till och med jag hade reagerat om jag sett namnet Sheik Abu Raad. Då hade alla varningsklockor ringt.

Det är ett mycket viktigt reportage från Borås Tidning, men för oss som följt det som händer i Borås är det tyvärr ingen nyhet att sådant här förekommer. Jag har exempelvis tidigare berättat om att jag har uppgifter från personer med insyn att det förekommer extrem islamism och rekryteringsverksamhet vid flera mindre "källarmoskéer" i Borås. Och nyligen bekräftade ju polisen att ett antal IS-terrorister rekryterats från just Borås. Borås har blivit en av flera orter i landet där extrem islamism sprids och det är oerhört allvarligt. Och då måste man ta frågan på allvar.

Jag står fast vid det jag tidigare sagt - såväl de som bjuder in denna typ av "föreläsare" som hatpredikanterna själva borde rimligen kunna ställas till svars för en rad olika brott. Exempelvis medhjälp till eller uppmuntran till hatbrott, hets mot folkgrupp, rekrytering till terrorism mm. Ibland finns uppenbarligen vittnen som vill framträda, ibland är föreläsningarna dessutom bandade eller filmade eller rent av utlagda på nätet. Då måste rättssamhället reagera. Och självklart borde Borås Stad omedelbart villkora allt ekonomiskt stöd till den Islamska Kulturföreningen med att man garanterar att inga hatpredikanter bjuds in till Borås. Att bara samtala över en kopp kaffe lär inte förändra något. Tills vidare borde bidraget i sin helhet frysas. Skattebetalarna i Borås ska inte tvingas vara med och finansiera extremism eller islamism!

Lite fler sommarbilder från min trädgård

2017-06-30

Så här på månaden junis sista dag kommer ytterligare lite fina trädgårdsbilder.Olika gröna nyanser är också snyggt när växterna blommat över.

Pioner är nog bland det finaste jag vet. Jag samlar....har en del gamla doftande sorter.Externjurister kritiserar Svenska Institutet för flera grundlagsbrott

2017-06-30

Svenska Institutet har anlitat två externa jurister för att granska turerna kring den omtalade databasen över personer med "fel" åsikter och det som sedan följde när detta avslöjades. Det är Mårten Schultz och Daniel Westman som gjort granskningen. En sammanfattning redovisas på Svenska Institutets hemsida. Hela den juridiska granskningen redovisas i en rapport på 25 sidor.

Trots att juristerna alltså är anlitade av Svenska Institutet (SI) riktar de hård kritik mot uppdragsgivaren. Bland annat anför man två brott mot våra grundlagar:
* Man kritiserar SI för att blockeringen och kommunikationen om blockeringen inte har skett med beaktande av regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet.
* Man riktar också allvarlig kritik mot SI för att "utplånandet" av databasen har skett i strid med arkivlagens och tryckfrihetsförordningens bestämmelse om bevarande av handlingar.
* I övrigt bedömer man att det sannolikt inte förekommit några andra brott och att möjligheten för drabbade att begära skadestånd "är begränsad".

Så här sammanfattas kritiken på SI:s hemsida:

"Utredarna kritiserar SI för att blockeringen på @sweden och kommunikationen om blockeringen inte har skett med beaktande av regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. De bedömer att blockeringen är förenlig med regler som skyddar yttrande- och informationsfriheten. Vidare bedöms att blockeringen inte strider mot personuppgiftslagen eller andra nationella regler som skyddar den personliga integriteten.

Utredarna riktar allvarlig kritik mot SI för att gallringen av sammanställningen av Twitterkonton har skett i strid med arkivlagens och tryckfrihetsförordningens bestämmelser om bevarande av handlingar. De bedömer att SI genom kommunikationen inte har gjort sig skyldig till förtal av personerna på blockeringslistan. De bedömer vidare att enskildas möjligheter att erhålla skadestånd från staten för blockeringen och kommunikationen kring denna är begränsade."


De som menat att min polisanmälan av Svenska Institutets generaldirektör var obefogad får uppenbarligen tänka ett varv till. Två uppenbara och allvarliga grundlagsbrott från en svensk myndighet kan inte bara få gå spårlöst förbi. Dessutom tycker jag det finns goda skäl att analysera även de övriga grunder jag angivit i min polisanmälan.

Alla mina blogginlägg, dokument mm rörande Svenska Institutet finns samlade på denna sida

Flygfoton från Västsverige

2017-06-29

I går flög jag hem från Stockholm efter möte med Public Service-kommittén. Perfekt flygväder och underbar utsikt från min fönsterplats. Jag tog dessa bilder på vägen när vi flög omvägen via Kungsbacka för att landa från söder. Det känns lite märkligt att först passera flygplatsen på nära håll för att sedan flyga i en stor båge över Mölnlycke, Mölndal, Kållered, Kungsbacka och sedan tillbaka till flygplatsen. Men det blev bra foton. Här små miniatyrer av bilderna, klicka för att se dem i stort format.Floda, Landvetter med flygplatsen i bakgrunden, samt två bilder över Mölnlycke.Kållered, Kungsbacka, samt två bilder över Hällesåkersdalen på lägre höjd strax före landning.

Utan moderaterna vore oppositionen ganska tandlös

2017-06-29

Ofta får vi höra att oppositionen är tandlös. Inte minst beskylls vi moderater emellanåt för detta. Men statistiken från senaste riksdagsåret talar sitt tydliga språk. Utan moderaterna hade regeringen inte haft mycket motstånd i riksdagen.Två av de viktigaste redskapen för debatt och granskning av regeringen är interpellationer och skriftliga frågor. Vänstra bilden visar hur antalet interpellationer till statsråd fördelas mellan partierna det senaste riksdagsåret. Moderaterna står för 384 av totalt 578, eller 66%. Högra bilden visar antalet skriftliga frågor till statsråden. Moderaterna står för 1101 av 1619, eller 68%. Moderaternas andel är långt mycket större än vad som motsvarar vår andel av riksdagsmandaten, och även långt mer än vår andel av oppositionens riksdagsmandat. Det oppositionsparti som utmärker sig mest åt andra hållet är Sverigedemokraterna. De är tredje största parti i Riksdagen, men står endast för knappt 4% av det totala antalet interpellationer och skriftliga frågor senaste riksdagsåret. Man kan också konstatera att Vänsterpartiet är mer aktiva än vad som motsvarar partiets storlek - trots att man informellt är ett stödparti till regeringen.

Regeringen får också många riksdagsbeslut mot sig. Under Alliansens andra mandatperiod, 2010-14, blev det en stor nyhet varje gång riksdagens röstade ned regeringens förslag. Jag tror det hände totalt sju gånger - på fyra år (Åren 2006-2010 hände det aldrig, eftersom Alliansen då hade egen majoritet). I dag är det vardagsmat. Under det senaste riksdagsåret (2016-17) drev riksdagen igenom så kallade tillkännagivanden till regeringen hela 135 gånger. Totalt under mandatperiodens tre första år har det skett 361 gånger. Det är nu så vanligt att riksdagen går emot regeringen att nyhetsmedia sällan bryr sig om att uppmärksamma det.

Så nej, oppositionen är knappast tandlös. Men självklart kunde vi vara ännu kraftfullare. Exempelvis genom att lägga fram en komplett Alliansbudget. Men så länge moderaterna inte får stöd för detta från samtliga övriga Allianspartier går det ju inte.

Riktade statsbidrag måste tidsbegränsas och utvärderas tydligare

2017-06-29
Ett av riksdagens sista beslut före sommaruppehållet är ett bra exempel på att regeringen faktiskt inte kan göra som de vill. I detta fall handlar det om ett förslag från Socialutskottet som rör den viktiga frågan om riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården. Riksdagen beslutade om inte mindre än fem tillkännagivanden till regeringen som innebar följande:

•En bortre tidsgräns bör fastställas när nya riktade statsbidrag införs.
•Regeringen bör utforma de riktade statsbidragen på ett sätt som underlättar uppföljning och effektutvärdering.
•Regeringen bör genomföra en översyn av befintliga riktade statsbidrag som saknar en tidsgräns, för att analysera om en tidsgräns behövs.
•Staten bör ta fram en nationell övergripande plan för att få till stånd en systematisk process vid beslut om att införa nya riktade statsbidrag.
•Det bör vara ett krav vid prestationsbaserade statsbidrag att de regelbundet utvärderas och detta bör gälla även efter det att bidraget har upphört.

Ganska självklara saker kan man tycka, inte minst för mig som ansvarar för frågor som rör kommunsektorns ekonomi. Dagens regering har ökat andelen riktade statsbidrag på de generella bidragens bekostnad. Det försvårar för kommuner och landsting att planera sin verksamhet och att satsa på det som är viktigast i den egna kommunen eller landstinget. Riktade statsbidrag behövs samtidigt ibland när riksdagen eller regeringen specifikt vill lyfta ett samhällsområde. Men om staten ska ge riktade statsbidrag måste det vara tydligt vad syftet är, man måste tala om hur länge kommuner och landsting kan förvänta sig bidraget, och man måste självklart utvärdera effekterna. Detta blev alltså också riksdagens beslut. Men S, V och MP reserverade sig mot alla fem besluten!

Endast 13,43% av fransmännen röstade på Macrons parti

2017-06-28

Emmanuel Macrons parti La Republique en Marche fick ju tillsammans med sitt alliansparti Modem en betryggande majoritet i det franska valet. Och svenska medier talar om en "jordskredsseger".

Men tidskriften Fokus har i senaste numret ett intressant reportage där man konstaterar att "fransmännen är så uppgivna när det gäller politiken att de vänder den ryggen".

I reportages konstateras att det knappast var Macrons enorma popularitet som gav det överlägsna valresultatet till Nationalförsamlingen, utan det extremt låga valdeltagandet. Det var bara 48,7% av fransmännen som röstade i första valomgången (något fler i andra omgången). I första omgången fick Macrons parti och allianspartnern tillsammans 32,3% av rösterna. Det motsvarar alltså endast totalt 15% av samtliga röstberättigades röster. Macrons eget parti fick endast stöd av 13,43% av de röstberättigade, vilket motsvarar något mer än det stöd Centerpartiet får i dagens opinionsmätningar i Sverige. Någon direkt jordskredsseger är det svårt att tala om, trots att systemet med enmansvalkretsar gör att man kopplar ett starkt grepp om Nationalförsamlingen.

Man kan alltså snabbt konstatera att det inte är så att Macron har ett särskilt starkt stöd bland det franska folket, utan endast bland den knappa hälft av de röstberättigade som gick till valurnan. Och för de partier som tappade stöd, varav Socialistpartiet drabbades allra värst, är givetvis katastrofen ännu mer besvärande, eftersom ett svagt stöd runt 10% i själva verket bara är 5% (!) när endast hälften går och röstar.

Av detta borde alla politiker lära sig en sak - om man inte för en ansvarsfull politik och agerar på ett sätt som åtnjuter väljarnas förtroende för det politiska systemet finns det mycket stor risk för dramatiska valresultat. Inte minst om nya populistiska partier lyckas få sina väljare att gå och rösta medan de gamla partiernas väljare stannar hemma. Då kan den politiska kartan ritas om mycket snabbt.

Regeringsmakt i förfall - regeringen tar avstånd från sig själv

2017-06-28

I går presenterade Stockholms handelskammare en egen utredning om vad konsekvenserna kan bli av att införa en flygskatt på 80-430 kronor nästa år beroende på destination. Enligt rapporten pekas sju flygplatser ut som riskerar nedläggning om den föreslagna flygskatten införs. Det handlar om flygplatserna i Jönköping, Växjö, Karlstad, Trollhättan-Vänersborg, Kristianstad, Trollhättan-Vänersborg, Örnsköldsvik och Kramfors-Sollefteå. Dessutom skriver Handelskammaren att 25.000 jobb kan hotas på dessa orter.

I går sade Karin Svensson Smith (MP), ordförande i riksdagens trafikutskott, i Dagens Nyheter att hon tycker att det ”är bra” om flygskatten skulle leda till att flera flygplatser skulle tvingas stänga. Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson, Ulf Kristersson, kommenterar detta i Dagens Nyheter idag:

"Jag tappade faktiskt hakan när jag läste det. Jag anklagade regeringen i budgetdebatten förra veckan att den inte satt sig in i vilka konsekvenser flygskatten faktiskt kommer att få. Däremot tror jag att Miljöpartiet är fullt medvetna om vad den kommer att innebära och de tycker att det är bra, dessutom. Det här var ett klarspråk från hennes sida som är häpnadsväckande" säger han.

Och idag tar enligt Dagens Nyheter regeringen totalt avstånd från uttalandet från Miljöpartiets ordförande i Trafikutskottet. Och utlovar i stället olika former av stöd till eventuellt nedläggningshotade flygplatser.Regeringen tar alltså offentligt avstånd från uttalanden från ett av regeringspartiernas ledande politiker och ger rakt motsatt budskap. Det visar en regeringsmakt i totalt förfall.

Uttalandet från Karin Svensson Smith (MP) visar dessutom att oron från Stockholms Handelskammare över småflygplatsernas framtid är högst befogad. Vi har hela tiden vetat att målet från Miljöpartiets sida med den nya flygskatten är minskat flygande och att flygplatser ska avvecklas. Att samtidigt Socialdemokraterna säger att skatten är så liten att den knappast gör någon skillnad klingar ganska falskt. Särskilt som man i nästa andetag alltså utlovar stöd till nedläggningshotade flygplatser. Notan för skattebetalarna kan bli hög - först får man betala en flygskatt, sedan får man betala en gång till för att rädda de flygplatser som hotas av nedläggning till följd av flygskatten.

Moderaterna skulle helst se en gemensam Alliansbudget i höst för att stoppa alla regeringens skadliga förslag och i stället genomföra viktiga reformer. Men eftersom vi inte får med oss hela Alliansen på detta vill vi i vart fall stoppa de allra mest samhällsskadliga skatterna, däribland just flygskatten.

Bra med bred enighet om nya regler för svensk försvarsexport

2017-06-27

Efter den så kallade "Saudi-affären" (ett komplicerat ärende som Alliansen ärvde från tidigare s-regering) tillsatte Alliansregeringen en utredning (KEX-utredningen) om skärpningar av regelverket kring svensk försvarsexport. I går presenterade regeringen en lagrådsremiss om skärpningar av regelverket som i princip innebär att man genomför den överenskommelse som nåddes i den aktuella utredningen. Frågan har beretts av regeringen i nära två års tid på basis av denna utredning, vilket visar hur svåra och komplicerade frågor detta är.

Alla Allianspartier har deltagit i förhandlingarna och står bakom regeringens förslag. Det är viktigt med en bred enighet vilket gör att det nya regelverket kommer att kunna gälla för lång tid. Endast SD och V står utanför överenskommelsen.

Så här beskrivs förslaget i regeringens pressmeddelande:

"Förslaget innebär att mottagarlandets demokratiska status ska utgöra ett centralt villkor för tillståndsprövningen. Ju sämre den demokratiska statusen är desto mindre utrymme för att tillstånd ska beviljas. Om det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i mottagarens demokratiska status utgör det hinder för beviljande av tillstånd. I tillståndsprövningen ska också beaktas om exporten motverkar en hållbar utveckling i mottagarlandet. Dessutom klargörs principerna för följdleveranser och internationella samarbeten. Ett brett parlamentariskt stöd gör att reglerna ska ses som långsiktiga. Näringslivet ges därmed förutsägbara villkor för lång tid framåt när det gäller svensk export."

Jag tycker det är klokt att man kunnat enas kring detta. Vi vet att starka krafter inom Miljöpartiet helst vill stoppa all vapenexport, även till fredliga demokratier. Men nu har vi ett regelverk där MP fått backa, och det är viktigt. Det är nämligen helt avgörande för svensk försvarsförmåga att vi också har en svensk försvarsindustri. Gårdagens besked är därför viktigt både för svensk industri och svensk försvarsförmåga. Det är också positivt att överenskommelsen innebär en ökad öppenhet och transparens i frågor som rör krigsmaterielexporten.

Polisen har i vart fall inte lagt ned polisanmälan

2017-06-27

I spåren efter de olagliga registren och andra misstänkta brott kopplat till Svenska Institutet gjordes ju två polisanmälningar, först mot den som från början upprättat listan, sedan mot Svenska Institutets generaldirektör.

Polisen har nu uppenbarligen börjat arbeta med den första polisanmälan. Man valde att skicka över den till Justitiekanslern, som är ensam åklagare vid tryck- och yttrandefrihetsbrott. Lite konstigt tycker jag att man skickar denna polisanmälan till JK, eftersom vi ju inte i polisanmälan åberopat något brott mot just dessa lagar, utan andra lagrum. Att JK skickar tillbaka ärendet till polisen är därför ganska väntat. Man anser helt enkelt inte att det är JK:s uppgift att ta ställning till anmälan. Beslutet togs av JK den 19 juni.

Nu får polisen tillbaka denna heta potatis. Det ska bli spännande att följa fortsättningen.

SVT: "Europa framstår som en enda stor bankomat"

2017-06-25Den 22 juni hade SVT Aktuellt ett inslag där utrikeskommentatorn Erika Bjerström kommenterade den nya strömmen av "flyktingar" till EU från Afrika. Den "flyktingström" som även FN konstaterat idag nästan helt består av ekonomiska lycksökare och inte flyktingar.

Bland annat säger Bjerström att "EU är taget på sängen". "Det är en globalisering som går i överljudsfart. Det stora problemet är att de här unga männen är felinformerade." Hon kallar till och med EU för en "enda stor bankomat" för migranter från Afrika. Bjerström utvecklar även sitt resonemang på SVT:s websida:

"En myt är att de som flyr till Europa i jakten på ett bättre liv gör det på grund av fattigdom och konflikter och migrationen kan hejdas om EU satsar mer på bistånd och fattigdomsbekämpning. Men forskningen visar entydigt att det inte är de allra fattigaste som företar sig resan. De saknar resurser. Migrantflödena sätter igång när länder börjar utvecklas. Migrantströmmarna i år kommer från länder som Senegal, Gambia, Nigeria och Elfenbenskusten. I alla fall Nigeria och Senegal är länder med stark ekonomisk tillväxt och som har fria och demokratiska val, även om Nigeria har stora problem med korruption och inre strider. Och det är när länderna lyfts sig ur den mest desperata fattigdomen som unga män får både kunskap och kan skrapa ihop pengar för att bege sig till Europa."

"Med tanke på att det är på den afrikanska kontinenten som demokratiseringen och tillväxten är som starkast nu i Afrika så är ökade migrationsflöden från Afrika bara i sin linda. Många migranter skönmålar sitt liv i Europa och berättar inte om sina umbäranden. Alla känner någon vars släkting i Europa skickar hem pengar. Därmed framstår Europa som en enda stor bankomat, ett pärleporten med enorma möjligheter."


Att SVT:s utrikeskommentator uttrycker sig på detta sätt skulle väl närmast medfört avsked på blankt papper för bara 3-4 år sedan. Men Bjerström har tyvärr rätt. Denna jakt på det hon kallar "pärleporten" (alltså EU) kostar idag många tusentals liv på Medelhavet, eller redan tidigare på den farliga vägen genom Mali och Libyen. Det är dessutom de mest företagsamma unga männen från Afrikanska länder som förolyckas på väg till EU i stället för att stanna kvar i sina hemländer och utveckla dessa. En mänsklig katastrof, men också en katastrof för deras hemländer. Och mycket beror helt enkelt på att man har fått en falsk bild av möjligheten att få uppehållstillstånd i EU.

Min egen fundering är att det bara är tydlighet som gäller. Om det kommer miljoner och åter miljoner människor till EU och söker asyl utan att ha asylskäl blir det en helt omöjlig uppgift att göra en normal asylprövning av dagens modell, det inser alla som är insatta i frågan. Det behövs massiva informationskampanjer i Afrika som gör klart att man faktiskt inte får asyl i EU av ekonomiska skäl. Människor som påträffas i båtar på medelhavet borde i normalfallet direkt återföras till den kustort i Nordafrika varifrån de kommer i stället för att hjälpas till en hamn inom EU. Och alla som kommer i land i EU bör skickas tillbaka till andra sidan havet, efter en snabb men effektiv summarisk asylprövning. Endast de som kan styrka eller göra sannolikt att de faktiskt kommer från en krigszon eller möjligen har andra rimliga skäl att söka asyl bör få en normal asylprövning - som då görs på plats i ankomstorten, varefter de som beviljas asyl fördelas till andra länder i EU. Om man är uthållig med detta från EU:s sida kommer det att sprida sig och då kommer förhoppningsvis färre att lockas att göra en dyr och farlig resa till EU. Samtidigt måste EU bli mycket effektivare med att avvisa människor som fått avslag på asylansökan eller som befinner sig illegalt i EU:s länder.

Det finns inget utrymme för alternativ. Så länge EU inte sätter ned foten tydligt kommer problemet bara att växa, och kosta allt fler människoliv. Och ska vi hantera asylprövning som idag kommer alla dessa ekonomiska lycksökare att ta kraft och resurser från asylprövning av människor på flykt från krig. Alternativet, som säkert kommer att förespråkas av vänstern och extremliberalerna, är naivitet och missriktad "snällhet". Det kommer i så fall att skapa växande problem i Europa tills vi en dag helt tappar kontrollen. Och på köpet kommer främlingsfientliga partier att växa till nivåer vi aldrig trott var möjliga i takt med att samhällsfunktionerna börjar falla samman.

Däremot borde skrärpta asylregler kombineras med att fler EU-länder öppnar upp för kontrollerad arbetskraftsinvandring för utomeuropéer av den modell Alliansregeringen införde i Sverige. Rätt hanterad och med rimlig kontroll av arbetsvillkor mm är arbetskraftsinvandring ett utmärkt sätt att både förse europeiska företag med arbetskraft och ge människor från andra länder möjlighet att under en tid arbeta i EU för att lyfta sin egen ekonomi. Organiserad arbetskraftsinvandring gör också att människor kan resa till EU ske med reguljära transportmedel på ett lagligt och säkert sätt.

"I Sverige regnar det bidrag jämt, då behöver man ju inte jobba"

2017-06-25De senaste dagarna har detta intressanta citat dykt upp på flera ställen i sociala medier. Att detta kommer från en somalisk tolk är såklart mycket intressant. Det är nämligen ofta människor från andra kulturer som säger de tydligaste sanningarna om bristerna i vår svenska integration. Inte minst har jag haft många och intressanta samtal med utrikesfödda taxichaufförer genom åren, en del av dem har jag berättat om här. Många invandrare tycker vi svenskar är ofattbart naiva.

Jag ville dock förvissa mig om att det aktuella citatet är korrekt innan jag lade ut det på bloggen. Och efter lite sökande kunde jag faktiskt också konstatera att det är korrekt. Det härstammar från en tio år gammal artikel i Göteborgs-Posten.

I artikeln kan man läsa citatet i sitt sammanhang. Så här skriver G-P om tolken Abdulahi Mohammed, själv född i Somalia:

"Med ett exempel från nomadlivets Somalia belyser han det svenska bidragsystemet passiviserande inverkan:
- När det regnar och är grönt och kamelerna ger mjölk behöver nomaderna inte anstränga sig. De diskuterar och snackar och på nätterna spelar man spel. Men när torkan kommer jobbar nomaderna hårdare än någon svensk bonde och ser till att kamelerna och korna och getterna överlever i öknen. När samma människor kommer till Sverige så regnar det hela tiden - socialbidrag, barnbidrag, bostadsbidrag och alla andra bidrag. Så det blir som i nomadlivet när det regnar och är grönt, folk sitter och tar det lugnt. Och här i Sverige kan man ta det lugnt hela året, sitta på kafé och snacka. När man har det så bra, varför ska man då jobba?
- Men, säger han, placera samma människor i England eller USA, då kickar nomadsystemet in och de blir väldigt företagsamma."


Tänkvärt som sagt, även idag, tio år senare. För svensk integration har kanske aldrig varit viktigare än idag. Men den fungerar katastrofalt. Det beror på många saker, exempelvis låg utbildning och att man inte lär sig svenska språket. Men det beror också på låga förväntningar och ett bidragssystem som skapar passivitet. Moderaterna lyfter nu på många stenar och lägger massor av förslag för att förändra detta. Inget annat parti är i närheten av oss när det gäller att reformera integrationspolitiken och försöka få fler nyanlända i egen försörjning.

Alla politiker måste stå upp för yttrandefriheten

2017-06-25

Häromdagen fanns en uppseendeväckande debattartikel av en moderat lokalpolitiker i Stockholm, Kahin Ahmed, som ansåg att Sverigedemokraterna inte borde fått vara med på politikerveckan i Järva. "Du är inte välkommen i förorterna, Jimmie Åkesson!" skrev han. Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof svarade med att "Du är inte välkommen i Sverige". Till saken hör att Ahmed bott i Sverige i 26 år...

Jag anser att Kahin Ahmed (M) har fullständigt fel i sak. Alla folkvalda riksdagspartier har självklart samma rätt att delta i en politikervecka och framföra sina åsikter. I Sverige råder yttrandefrihet, vilket en moderat lokalpolitiker borde vara medveten om. Om man inte är det ska man nog inte företräda moderaterna. Samtidigt borde partisekreteraren för en riksdagsparti vara minst lika medveten om samma yttrandefrihet. Att i praktiken ifrågasätta medborgarskapet (!) för en person bara för att han framför sina åsikter är fullständigt oacceptabelt. Att detta kommer från en partisekreterare är fullständigt ofattbart. På Facebook skriver Richard Jomshof dessutom enligt Aftonbladet att han står för vad han har skrivit, och att "jag står fast vid att han (Ahmed) bör återvända hem."

Jag kommenterade saken på Twitter igår, och idag skriver Johan Forssell, moderaternas migrationspolitiske talesperson, följande på Twitter. Det stämmer mycket bra med min egen syn på saken.Jag är en nagel i ögat på Aftonbladets vänsterflummiga ledarsida

2017-06-24

I dag är det Fredrik Virtanen som står för tramsledaren i Aftonbladet. Men det spelar mindre roll - Aftonbladet har numera tre moderata hatobjekt (eller fyra om man även räknar in vår partiledare). Det är nu andra gången på en dryg månad som jag och andra namngivna moderata riksdagsledamöter angrips personligen på Aftonbladets ledarsida.

"På Twitter fortsätter tunga moderater som Hanif Bali från Solna, Jan Ericson från Sjuhärad och Lars Beckman från Gävle att sprida moderata svenska värderingar" skriver Aftonbladet. Jag vet inte vad han syftar på vad gäller mig själv, det framgår inte. Men det är ju tydligt att det såklart inte menat som en komplimang, av artikeln framgår tvärtom att man inte får värna om Sverige som land, svenska värderingar och traditioner eller svensk kultur. Då är man inte "humanistisk, feministisk, solidarisk, miljövänlig, progressiv eller modern". Det har Aftonbladet bestämt. Man hävdar dessutom att våra svenska värderingar inte har något stöd bland en majoritet av svenska folket...

Frågan är om Virtanen skrev ledaren före eller efter gårdagens många midsommarsnapsar? Fast intressant ändå att Aftonbladet uppenbarligen följer mig så noga på sociala medier, och att det jag skriver upprör dem så mycket.

Förra gången Aftonbladets ledare gav sig på oss var för någon månad sedan. Då gick Aftonbladets politiske redaktör, Anders Lindberg, till frontalangrepp mot mig och min moderate riksdagskollega Hanif Bali. "I sociala medier sätter profiler som partistyrelsens Hanif Bali och riksdagsledamoten Jan Ericson bilden av Moderaterna som hänsynslösa och ofta direkt otrevliga." Det skrev alltså Aftonbladets politiske redaktör som själv gjort till affärsidé genom åren att sprida grava osanningar, skvaller eller personangrepp riktade mot borgerliga politiker. När sedan samma politiker försvarar sig eller ger svar på tal vi alltså "hänsynslösa och otrevliga". Vänsterns ilska över att vi tar ton blir allt mer uppenbar.

Att bli regelbundet angripen av Aftonbladet är nog den bästa komplimang man kan få som moderat. Det är ett tecken på att vi på allvar tagit striden mot dumheten och vänsterflummet, och att det börjar störa vänsterfolket på allvar.

Regnigt midsommarfirande i Ubbhult

2017-06-24

En kvart innan gårdagens midsommarfirande i Ubbhult skulle starta började regnet, och sedan regnade det praktiskt taget oavbrutet i två timmar. Men är det midsommar så är det, så det kom lika mycket folk som vanligt. Själv hade jag det hyfsat torrt under tältet som vi ställt upp över vår korv- och glassförsäljning som var min uppgift i år. Förra året stod jag i kaklotteriet...

Trevlig midsommar!

2017-06-23

Jag önskar alla mina bloggbesökare en riktigt skön och avkopplande midsommarhelg. Vädret verkar ju bli sådär, men det är ju en del av traditionen att det regnar...

För egen del blir det traditionellt firande vid Kråkereds gamla skola hemma i Ubbhult, bara ett par minuters promenad hemifrån. Jag ska stå i glass- och korvförsäljningen i år...

Och så blir det såklart sill och nubbe också - precis som det ska vara!

Affärsvärlden kommenterar Migrationsverkets kostnader

2017-06-22

I senaste numret av tidningen Affärsvärlden kommenteras Migrationsverkets årsredovisning.

Myndighetens kostnader för 2016 uppgick till cirka 59 miljarder kronor. I siffran ingår bland annat ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting (32,7 miljarder kronor), bostäder för asylsökande (7,0 miljarder kronor), ersättningar för ensamkommande barn (6,1 miljarder kronor) och schablonersättningar (5,2 miljarder kronor). I siffran ingår även kostnader för Migrationsverkets personal, lokaler och driftskostnader med mera, vilka uppgick till närmare 13 miljarder kronor.

Utöver ovan nämnda kostnader har Migrationsverket också upplupna kostnader om ytterligare 14 miljarder kronor, det vill säga fordringar från i huvudsak kommuner och landsting. Det framgår av årsredovisningen. Därmed uppgår den samlade kostnaden för 2016 till 73 miljarder kronor.

Om man vill beräkna hela kostnaden för migrationen måste man dock ta med en hel del ytterligare kostnader. Migrationsverket står för kostnaderna för boende, försörjning, utbildning, vård mm de första två åren. Sedan går kostnaderna över på kommunerna och landstingen, som får bekosta såväl försörjningsstöd som bostad, skola (inklusive kostnader för extra resurser till nyanlända elever), sjukvård, tandvård, psykisk vård mm. Även andra myndigheter får efterhand ta över kostnadsansvaret. Exempelvis Arbetsförmedlingen, som har kostnader för etableringsuppdraget, arbetsmarknadsutbildningar, arbetsförmedling mm för nyanlända. Och vi talar om en betydande del av Arbetsförmedlingens budget, eftersom de nyanlända utgör en allt större del av de arbetslösa. Även polisen och gränspolisen får tillkommande kostnader, exempelvis för utredningar, förvarsplatser, avvisningar mm. Och så här kan man fortsätta, myndighet för myndighet. Många får extra kostnader till följd av migrationen.

Migrationskostnaderna ligger med andra ord mycket långt över 73 miljarder för 2016.

Affärsvärlden jämför kostnaden med andra större poster i statens årsredovisning. Bland annat var kostnaden för försvaret 49,3 miljarder, och hela statens utbildningsbudget (inklusive alla universitet) var 66 miljarder.

Proportionerna är skrämmande. De som fortfarande hävdar att flyktingmottagande är en bra ekonomisk affär för Sverige har väldigt mycket att bevisa. Sanningen är helt uppenbart den motsatta.

Polisen bekräftade listan över särskilt utsatta bostadsområden

2017-06-22

I onsdags presenterade så Rikspolischefen Dan Eliasson den efterfrågade listan över de nya särskilt utsatta bostadsområdena i Sverige. Det skedde vid en presskonferens i polishuset i Göteborg. Och det var precis som media redan avslöjat - antalet bostadsområden som polisen klassar som särskilt utsatta i Sverige har ökat från 15 till 23. Två av de nya områdena var också Norrby samt Hulta/Hässleholmen i Borås.

Ett särskilt utsatt område kännetecknas enligt polisen av bland annat omfattande narkotikahandel, gängkriminalitet och social oro. Dessutom en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldhandlingar mot vittnen, målsägare eller anmälare i området. Situationen i området innebär att det är nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning. Många gånger har det skett en normalisering vilket lett till att varken polisen eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området.

Situationens allvar förstärks av att polisen uppger att det finns omkring 5 000 kriminella, uppdelade i 200 olika nätverk, i de aktuella områdena. "Det här är den underrättelseinformation vi har och den säger att stundtals är läget akut. Det finns stunder på dagarna där det är lugnt och fint och tryggt och hur bra som helst och så finns det stunder då gängen dominerar och de enskilda inte vågar samarbeta med polisen. Det är ett akut läge" sa rikspolischefen enligt Expressen.

"De flesta som har följt samhällsutvecklingen känner väl igen många av de namnen på orter som finns på den här listan. Det är 20-30 års felaktig utveckling som blivit så pass allvarlig att den till och med är akut på sina håll. Det kräver omfattande samhällsinsatser. För mig är det jätteviktigt att säga att polisen måste göra sitt. Men att förbättra resultaten i skolan, att skapa arbetstillfällen, att skapa innanförskap, det är det många andra samhällsaktörer som måste hjälpa till med. Och vi behöver hjälp."

Dan Eliassons förhoppningar att förbättra skolresultat och få fler i arbete känns minst sagt något naivt. Tvärtom lär skolresultaten med stor säkerhet försämras ytterligare i takt med att det kommer ut allt fler nyanlända elever i skolorna. Och att arbetslösheten ökar i takt med att allt fler nyanlända skrivs in hos Arbetsförmedlingen ser vi redan. Och detta lär inte lösas med mer resurser - så stora resurser finns knappast att vi kan lösa situationen. Jag är därför synnerligen pessimistisk - risken är uppenbar att de socialt utslagna och särskilt utsatta bostadsområdena i stället blir fler, och uppstår även på mindre orter.

Riksdagsårets sista finanspolitiska debatt

2017-06-21I dag höll Finansutskottet sin sista finanspolitiska debatt för detta riksdagsår. Fokus låg naturligtvis på de olika budgetalternativen (jag återkommer till detta i kommande inlägg), samt Alliansens krav att regeringen drar tillbaka tre särskilt skadliga skatteförslag ur den kommande statsbudgeten som presenteras till hösten.

Regeringen påstår att vi "rycker ut saker ur budgeten", vilket är fel. De enda som gjort så är Socialdemokraterna, som tillsammans med V, Mp och SD bröt ut en skattesänkning ur Alliansens budget i december 2013. Alliansen bryter inte ut något ur regeringens budget, utan talar bara om att om regeringen lägger dessa förslag kommer vi att väcka misstroende mot lämplig minister. Det är nu regeringens ansvar att presentera en budget som inte en majoritet i riksdagen är emot. Det är också regeringens ansvar att få inkomster och utgifter i budgeten att gå ihop.

2013 sa Magdalena Andersson själv att "det är inte oppositionens uppgift att baxa regeringens budget genom riksdagen". Och så är det. Det gäller även idag när Socialdemokraterna leder regeringen.

Väljarna tycker Alliansen ska stoppa skattehöjningarna

2017-06-21

En majoritet tycker att det är rätt av Alliansen att stoppa skattehöjningar som de inte kan stå för, enligt en opinionsundersökning gjord av Novus. Man ställde fyra frågor:

1. Alliansen bör stoppa skattehöjningar de inte kan stå bakom:
Instämmer: 56 procent
Instämmer inte: 32 procent
Vet ej: 12 procent

2. Det är oansvarigt av Alliansen att riskera en regeringskris.
Instämmer: 48 procent
Instämmer inte: 41 procent
Vet ej: 11 procent

3. Regeringen måste anpassa budgeten för att säkra en majoritet.
Instämmer: 60 procent
Instämmer inte: 23 procent
Vet ej: 17 procent

4.Alliansen bör agera ännu mer för att skapa en regeringskris.
Instämmer: 27 procent
Instämmer inte: 57 procent
Vet ej: 16 procent

Det viktigaste budskapet från väljarna är att man tycker Alliansen gör rätt som försöker stoppa skattehöjningarna. Man tycker också uppenbarligen att regeringen måste se till att få majoritet för sin budget.

Däremot oroar sig väljarna för regeringskris. Men den frågan ligger ju helt på regeringen, inte på Alliansen. Om regeringen lyssnar på riksdagens majoritet drar man tillbaka de tre aktuella skattehöjningarna, och då blir det inte heller någon regeringskris. I vart fall inte av den anledningen. Konstigare är det inte.

Den sista frågan är märklig. Vad betyder den egentligen? Den är omöjlig att besvara. Vad innebär "agera"? Självklart måste oppositionen granska regeringen och försöka få igenom sina egna förslag. Och om en minister saknar riksdagens förtroende är en misstroendeförklaring en naturlig följd. Om det leder till regeringskris är det såklart något man får hantera. Regeringskris uppstår när en regering inte längre har riksdagens förtroende. Det är en naturlig del av demokratin att det kan bli så. Sverige är dock ingen bananrepublik. Om det blir en regeringskris finns det tydliga regelverk för hur det ska hanteras.

Att media granskas är inte en del av "ett större angrepp"

2017-06-19

I dag blev jag uppringd av Dagens Nyheters kulturjournalist Hugo Lindkvist. Han ville följa upp debatten kring den omtalade politiska skylten i Sveriges Radios sändarbil. Här är hela artikeln i DN. (Om länken inte fungerar har jag även citerat den i detta dokument).

I artikeln intervjuas flera personer, men den del som berör min egen intervju ser ut så här:

"Den moderate riksdagsmannen Jan Ericson, som också sitter med i public service-kommittén, har både på Twitter och i sin privata blogg kommenterat händelsen. Han menar att reaktionerna tydligt visar att förtroendet för public service vacklar i flera samhällsgrupper.
– Jag lämnar konspirationsteorierna åt andra. Sveriges Radio har också lämnat en rimlig förklaring. Men för mig är det upprörande att skylten över huvud taget finns väl synlig i sändarbussen. Det är ett tecken på att de som arbetat där inte förstår att de har en jätteviktig roll att försvara ett opartiskt och opolitiskt public service, säger Jan Ericson.
I en tid när angreppen mot traditionella medier ökar, finns det inte en risk när du som politiker riktar hård kritik mot just medierna?
– Det håller jag inte med om. Precis som att vi politiker kritiseras är det viktigt att medierna kritiseras när de gör övertramp eller landar fel. Det är inte de som kritiserar bilden som orsakat den här situationen, det är Sveriges Radio själva som har gjort en obetänksam sak. Man kan inte klandra dem som reagerar på skylten, säger Jan Ericson."


I artikeln hävdar medieforskaren Marie Demker att kritiken mot Sveriges Radio skulle vara "en del av ett större angrepp mot traditionella medier”. Jag vänder mig starkt mot detta påstående. Det är inget annat än en orimlig konspirationsteori. Precis det man i andra sammanhang kritiserar mediakritiker för. Jag har aldrig någonsin hört talas om något "större angrepp" mot medierna. Tvärtom är min egen erfarenhet att det är ett större antal enskilda individer, såväl politiker och debattörer som andra alldeles vanliga medborgare som reagerar starkt när man upplever att media inte tar det ansvar man borde ta. Inte minst har allmänheten höga förväntningar på Public Service. Och när det då sker saker som inte borde ske faller förtroendet, även om det säkert ibland handlar om rena oskyldiga misstag. Det är därför det är så oerhört viktigt att alla som verkar inom Public Service har med sig tankesättet att i varje läge värna om bilden av Public Service. Något som ju faktiskt även poängteras i artikeln av Olle Zachrison, ansvarig utgivare på Ekot.

Medieforskaren Marie Demker kallar händelsen med skylten i SR-bussen för "en höna av en fjäder". Jag tycker hon har riktigt ordentligt fel. Jag upprepar det jag skrev på bloggen igår:

"Jag lämnar konspirationsteorierna åt andra och nöjer mig med att konstatera att SR lämnat en förklaring och då får vi lita på den. Men med tanke på att SR ska vara en del av opartiska och opolitiska Public Service borde man förstått att man agerade ytterst olämpligt. Det borde rimligen sitta i ryggmärgen på varje anställd att i varje läge värna bilden av SR:s opartiskhet. Självklart borde man lagt skylten upp och ned på golvet eller stoppat undan den så att den inte syntes.

Det är en absolut och självklar del av yttrandefriheten att göra en sådan här skylt och att använda den som protest mot en politiker man inte gillar. Men skylten har inte i SR:s sändningsbuss att göra. Det är helt enkelt en skylt som befinner sig på helt fel plats. Och detta tror jag även SR inser idag."


Att inte en medieforskare som Marie Demker förstår att varje sådan här olycklig händelse (stor eller liten) bidrar till att urholka förtroendet för Public Service är en gåta för mig. Jag tycker det är fullständigt uppenbart. Förtroende byggs upp över lång tid genom enträget förtroendeskapande arbete och uppträdande. Men det kan raseras väldigt snabbt, även av sådant som kanske rent objektivt kan beskrivas som obetydliga händelser, om dessa - rätt eller fel - av tillräckligt många upplevs vara en del av ett större sammanhang.

Fotnot: Marie Demker är kanske för övrigt inte helt rätt person att yttra sig om medias vänstervridning och opartiskhet. Hon har själv förflutet i Vänsterpartiet och Socialdemokratrerna (men säger dock i ett mail till mig att hon inte varit medlem i något politiskt parti på "många år"). Hon är dessutom gift med Ulf Bjereld - som är medlem av Socialdemokraternas partistyrelse men ändå ofta i just SR/SVT får kommentera politik i egenskap av "statsvetare". Inget framkommer då om att han sitter i ledningen för det största regeringspartiet, tvärtom får han med skylten "statsvetare" en kvalitetsstämpel som opartisk kommentator. Det är just sådant som minskar förtroendet för Public Service. Att just Marie Demker tillfrågas om sin syn på saken blir därför symptomatiskt för dagens debatt om förtroendet för media. Fanns det verkligen ingen politiskt neutral medieexpert att tillfråga när DN gjorde sin artikel?

Jo, Theresa May är faktiskt också europé!

2017-06-19

Borås Tidning har idag en bra och klarsynt analys i sin ledare med anledning av det franska valets betydelse för EU:s framtid. Och det är fullt begripligt att man jämför valsegern för Emmanuel Macron och Theresa Mays utträdesförhandlingar. Frankrike och Storbritannien gör väldigt olika vägval när det gäller EU.

Men med detta sagt, denna bild på ledarsidan i BT förtjänar kritik.

Att man hyllar den just avlidne Helmut Kohl som en stor europé tycker jag är helt på sin plats. Men att påstå att Theresa May "snart inte längre är europé" är ett mycket illa valt påstående.

Alla länder i Europa befolkas av européer, oavsett sina val när det gäller EU. Britterna har röstat för att lämna EU, det är något jag som svensk EU-vän beklagar. Men de har sin fulla rätt att ta detta beslut, och måste respekteras för det i stället för att beskyllas för att inte längre vara européer. Eller menar Borås Tidnings ledarredaktion att norrmän, islänningar och schweizare inte heller är européer?

Retoriken påminner tyvärr lite om den mer hårdföra inom EU, där vissa menar att britterna ska "straffas" för att de lämnar EU. Jag tycker tvärtom det är viktigt att vi från svensk sida avhåller oss från sådant. Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners och vi har allt att vinna på en fortsatt bra relation mellan Sverige, EU och Britterna.

Vi kommer alla att vara européer även i fortsättningen!


Äntligen pratar statsministern om utbildningsplikt för nyanlända

2017-06-19

I migrationsöverenskommelsen i oktober 2015 mellan regeringen och Alliansen ingick bland annat punkten "Utbildningsplikt för nyanlända ska utredas". Utbildningsplikt var ett moderat krav under förhandlingarna. Vi fick dock nöja oss med att saken skulle utredas. (se bloggen 23/10 2015). Tyvärr har inget alls hänt med denna fråga sedan överenskommelsen undertecknades.

Från moderat sida har vi sedan dess vidareutvecklat vårt krav på utbildningsplikt och andra krav. Vi presenterade detta för en månad sedan och kallar det för integrationsplikt. (Se bloggen 19/5).

I integrationsplikten ingår 100 timmars samhällsorientering, utbildningsplikt för att göra sig anställningsbar, ökade aktivitetskrav för att få ersättning och ansträngning för att lära sig svenska som villkor för permanent uppehållstillstånd.

I går meddelade Statsminister Stefan Löfvén (S) att regeringen "vill införa utbildningsplikt för nyanlända". Han nämnde såklart inte vare sig att det är ett moderat förslag han nu presenterar, inte heller att det fanns med i integrationsöverenskommelsen från 2015. Och särskilt konkret var han inte om hur och när detta ska införas. Men det är bra att han nu uttalar sig i denna riktning och därmed uppenbarligen på allvar verkar ha tagit till sig moderaternas förslag från 2015.

Nu gäller det också att få detta på plats utan långbänkar. Det finns brett stöd för det i riksdagen sedan oktober 2015, så varför vänta?

Sedan hoppas jag att moderaterna får brett stöd i riksdagen även för våra övriga förslag i integrationsplikten. Som vanligt är det vi som står för de konkreta förslagen och driver regeringen framför oss. Så har det varit hela tiden inom migrationspolitiken, men även exempelvis på rättsområdet och när det gäller kampen mot terrorism.

Ännu ett regeringsförslag stoppat

2017-06-19

I torsdags stoppade riksdagen ännu ett förslag från regeringen. Denna gång gällde det förslaget från regeringen att ta bort möjligheten för landstingen att överlämna universitetssjukhusens vårduppgifter till andra vårdgivare. Syftet var att undvika att landstingen överlämnar vårduppgifter som är av strategisk betydelse för andra landsting och för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Riksdagen tycker att regeringens förslag kan få negativa konsekvenser för vårdens utveckling eftersom åkommor som i dag kräver tillgång till universitetssjukhusens avancerade vård kanske inte behöver göra det i framtiden. Riksdagen sa därför nej till regeringens förslag.

Vänsterpartierna gör stor sak av detta och antyder i sin vulgärpropaganda att oppositionen vill "privatisera universitetssjukhusen". Det är ett tramsigt påstående. Det finns inga sådana förslag alls, och vad jag känner till har det aldrig funnits. Men att vissa uppgifter efterhand kanske kan utföras av specialiserade privata aktörer är positivt för vården och kan öka effektiviteten och minska köerna. Redan idag köper för övrigt även universitetssjukhusen massor av tjänster från privata aktörer. Utan dem skulle inte vården fungera.

Hur vården organiseras i olika landsting är en sak för landstingspolitikerna att besluta inom ramen för gällande sjukvårdslagstiftning och under kontroll av tillsynsmyndigheterna. Att från riksdagen komma med pekpinnar med detaljerade förbud om hur vården ska få organiseras är beslutsfattande på helt fel nivå.

Moderaterna vill utvidga RUT-avdraget för alla över 70 år

2017-06-18

För att förenkla vardagen för äldre samt lägga grunden för fler jobb vill Moderaterna förenkla och utvidga rutreformen för alla över 70 år. Fler enklare tjänster i hemmet ska berättiga till skattereduktion i form av ett mer omfattande hem-avdrag. Det var ett av budskapen när Anna Kinberg Batra talade på SPF Seniorernas kongress i Gävle. Att utveckla rut bidrar till att halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda och skapar förutsättningar för att snabbare nå målet om en halv miljon nya jobb.

Rutavdraget är viktigt, framför allt för äldre. Det gör det lättare att få vardagen att fungera. Vi ska skära ner på byråkratiska gränser och göra det till ett hem-avdrag där fler eller alla enkla tjänster som görs i hemmet ger skattereduktion. Det kan till exempel handla om att röja garage eller vind, flytta tunga möbler, åka med skräp till återvinningen, hundrastning eller kanske hjälp att komma ut i friska luften. Kort sagt - det som äldre människor efterfrågar bör i normalfallet också kunna ge rätt till RUT-avdrag. Detta blir ännu en liten pusselbit för att fler ska få jobb och att fler kan starta nya företag som erbjuder nya tjänster.

Moderaterna vill också stärka äldres livssituation och ekonomi genom att det ska löna sig att jobba längre. Därför har vi föreslagit sänkt skatt för den som jobbar efter 64 år och sänkta anställningskostnader för seniora medarbetare. Men det ska också löna sig att ha jobbat och gjort rätt för sig hela livet. Därför vill vi sänka skatten för 1,45 miljoner pensionärer. Aldrig har svenska pensionärer fått så stora skattesänkningar som under Alliansens åtta år, och vi moderater vill fortsätta på den vägen.

Politisk skylt på helt fel plats

2017-06-18

I går kväll uppstod en vild diskussion i sociala medier om anledningen till nedanstående bild, där en sändningsbuss från Sveriges Radio (SR) har en skylt med texten "Jimmie = Rasist" stående i kupén väl synlig genom den öppna dörren.Den första reaktionen var att "nu är det nog någon som photoshopat igen". Men skylten visade sig vara äkta, och ganska snart kom en förklaring, eller rättare sagt två olika förklaringar till att den på bilden befinner sig i SR:s sändningsbuss. Den ena, från Sveriges Radio, var att "vi upptäckte skylten i vår bil och slet genast ned den". Den andra, från SR Ekot var att "Någon satte skylten på vår bil. Då tog vi ned den, lade den i vår bil för att sedan kasta den när vi arbetat klart". Den första förklaringen togs sedan tillbaka, den hade lämnats på Twitter av en person hos SR som inte ens varit på platsen.

Personligen tycker jag det är konstigt att man först tar ned en skylt som någon satt på SR:s buss och sedan ställer samma skylt snyggt och rättvänt mot den öppna dörren med texten väl läslig för alla som passerar förbi, och låter den stå där till allmän beskådan. Detta tyckte även Aftonbladet i går, som till och med går så långt att man antyder att det kanske rent av var avsiktligt från SR?

Att SR själva spred olika versioner om vad som hänt gjorde naturligtvis att konspirationsteorierna frodades. Än värre blev det efter att en person som är journalist spred ett påstående från Twitter om att bilden sannolikt var "högst troligt fejk", Det blev aningen förvirrande eftersom SR då redan bekräftat att bilden var äkta.

Jag lämnar konspirationsteorierna åt andra och nöjer mig med att konstatera att SR lämnat en förklaring och då får vi lita på den. Men med tanke på att SR ska vara en del av opartiska och opolitiska Public Service borde man förstått att man agerade ytterst olämpligt. Det borde rimligen sitta i ryggmärgen på varje anställd att i varje läge värna bilden av SR:s opartiskhet. Självklart borde man lagt skylten upp och ned på golvet eller stoppat undan den så att den inte syntes.

Det är en absolut och självklar del av yttrandefriheten att göra en sådan här skylt och att använda den som protest mot en politiker man inte gillar. Men skylten har inte i SR:s sändningsbuss att göra. Det är helt enkelt en skylt som befinner sig på helt fel plats. Och detta tror jag även SR inser idag.

Skriver i Borås Tidning om min KU-anmälan av justitieministern

2017-06-17

Jag skriver även på min gästblogg i Borås Tidning om varför jag KU-anbmäler justiteministern. Kommenterar även sanningen om arbetsmarknadsläget, som tyvärr är en annan än den regeringen försöker sprida.Södertörns Tingsrätt får hård kritik för kontroversiella uttalanden

2017-06-17Detta kontroversiella twitterinlägg publicerade Södertörns Tingsrätt på sitt officiella twitterkonto i torsdags. Kritiken har blivit kompakt. Vi talar alltså om en svensk domstol som uttrycker sig på detta sätt. Tingsrätten försvarar sig med att man redogjorde för något som sades under en utbildning där en föreläsare från organisationen Unizon, en organisation som organiserar en del av Sveriges kvinnojourer, sade dessa ord:Problemet är som sagt att det inte framkommer när man läser. Det framstår i stället som om det är tingsrättens egna officiella åsikt. Och därmed blir det väldigt illa. En domstol ska vara neutral i politiska åsikter, och "feminism", "genusvetenskap", "könsmaktsordning" och "patriarkalt samhälle" är verkligen några av de mer kontroversiella åsikterna i dagens samhällsdebatt.

Det är inte heller första gången Södertörns Tingsrätt är i blåsväder för sina "genus-uttalanden". Den 31 mars i år skrev man exempelvis detta:Domstolen har beklagat det senaste misstaget, men twitterinlägget är nu JO-anmält. Och den här gången är det inte jag som gjort anmälan. Borgerliga debattörer har blivit allt mer aktiva i sociala medier och vi blir allt fler på Twitter som hjälps åt att bevaka smygande vänsterextremism och genusflummeri från myndigheter, Public Service eller andra officiella företrädare. Vi är många som har ögonen på detta.

Att en domstol ska behandla män och kvinnor lika är en självklarhet, och det är inte alltid så det ser ut. Det är utmärkt att detta både ingår i domstolens löpande personalutbildning och numera ingår även i juristutbildningen. Men det är verkligen inte samma sak som att ta tills sig vänsterfeministernas mantra om könsmaktsordning, patriarkat och genusanalyser. Seriositeten i "genusvetenskapen" ifrågasätts dessutom allt mer, i Norge har man exempelvis dragit in statsbidragen till denna forskning. Det har jag motionerat om att vi borde göra även i Sverige.

SÄPO varnar för tusentals våldsbejakande extremister i Sverige

2017-06-16

Säpo bedömer att det i dag finns tusentals våldsbejakande extremister i Sverige. Ökningen de senaste åren har varit explosionsartad. "Vi har aldrig sett något liknande i den omfattningen förut", säger SÄPO-chefen Anders Thornberg i en TT-intervju, som återges i flera medier, bland annat i Expressen.

Framför allt handlar det om våldsbejakande islamistiska extremister. År 2010 bedömde SÄPO i en rapport att det fanns omkring 200. "Vi skulle säga att det gått från hundratals till tusentals nu". "Det är ett nytt normalläge så till vida att det är en historisk utmaning att extremistmiljöerna växer" säger Anders Thornberg.

Det handlar om allt från personer som sympatiserar med extremistiska våldsbejakande budskap till sådana som inspirerar, rekryterar eller samlar in pengar. Störst är koncentrationen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro, enligt Säpo. Anders Thornberg betonar samtidigt att det bara är ett fåtal som har både avsikt och förmåga att begå terrorattentat. Terrorhotbedömningen ligger dock kvar på samma nivå som sedan 2010, det vill säga ett förhöjt hot (en trea på en femgradig skala, min anm). "Men vi följer varje dag om det finns anledning att ändra terrorhotnivån".

Orsaken till att extremistmiljön vuxit så mycket beror framförallt på propagandan från Islamiska staten (IS). Kriget i Irak och Syrien har samlat islamistiska extremister på ett sätt som man inte sett tidigare. "Tidigare hade vi olika miljöer, vi hade radikaliserade från Nordafrika, Mellanöstern och Somalia, men de var helt separerade".

Det "nya normalläget" för Säpo innebär också att underrättelseflödet när det gäller terrorism ökat lavinartat. Under detta år har Säpo fått in 6 000 underrättelser per månad som berör terrorism och extremism. För fem år sedan låg snittet på 2 000 per månad. Det kan handla om tips från allmänheten, saker som skrivs på internet eller information från svensk signalspaning mot utlandet eller från andra länders säkerhetstjänster. Underrättelseflödet innebär ett hårt tryck på Säkerhetspolisen trots att den vuxit kraftigt sedan 2010. "I princip varannan dag får vi in underrättelser där det påstås att det ska begås terrorattentat, att någon sagt att man ska begå terrorattentat eller information om att något är i görningen". I varje sådant fall måste informationen värderas och analyseras för att Säpo ska kunna avfärda eller bekräfta uppgifterna. Om uppgifterna inte kan avfärdas sätts ytterligare resurser in för att arbeta riktat med ärendet. "Vi måste alltid ta alla underrättelser på fullt allvar, säger Anders Thornberg. Säpochefen uppger att många tips kommer från allmänheten och betonar att det är viktigt att folk hör av sig om de vet något. "Vi behöver all information vi kan få", säger han.

Säpos "nya normalläge" innebär också att man måste tänka nytt i arbetet med att förhindra terrorattentat. Tidigare planerade terroristerna sina dåd under lång tid. Det kunde ta månader att skaffa sig kunskap, utbildning och rätt kontakter, vilket ökade säkerhetstjänsternas möjligheter att hitta dem i tid. "I dag har man en idé, sen kanske man köper två knivar eller hyr en lastbil och kör in i en folkmassa". De senaste terrordåden i Storbritannien kunde genomföras trots att säkerhetstjänsten där kände till flera av gärningsmännen. Även den misstänkte terroristen på Drottninggatan i april hade förekommit perifert i Säpos underrättelsearbete. "Vi måste jobba snabbare, vi måste jobba mer dygnet runt och aldrig chansa någon gång. Vi måste täppa till de luckor som finns" säger SÄPO-chefen Anders Thornberg.

Intressant rapport om terrorresor från Försvarshögskolan

2017-06-16

Den nya rapporten från Försvarshögskolan, om svenskar som rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till terrorgrupper, är både intressant och skrämmande. Försvarshögskolan sammanfattar rapporten så här:Läs hela rapporten via Försvarshögskolans hemsida

Debattartikel i Dagens Samhälle i dag om "särskilt utsatta områden"

2017-06-16

I dag skriver jag i Dagens Samhälle om den nya "hemliga" listan från Polisens nationella operativa avdelning, NOA, som visar att utsatta bostadsområden i landet har ökat med åtta, från 15 till 23. Det som kännetecknar dessa områden är bland annat omfattande narkotikahandel, gängkriminalitet, social oro och religiös extremism. Två av de nya åtta områdena på listan finns i Borås (se bloggen 11/6). Det är obegripligt att rikspolischefen inte vill offentliggöra listan, vilket jag kritiserar skarpt i artikeln.

I artikeln kopplar jag dessutom dessa områden till den nya studien från Försvarshögskolan som presenterades i veckan och som visar att tre fjärdedelar av de svenskar som rest till Irak och Syrien för att ansluta sig till stridande grupper kommer från socialt utsatta områden. Många av dem är från Västra Götaland.

Jag nämner i artikeln även moderata förslag för att öka säkerheten och minska brottsligheten i dessa utanförskapsområden. Dessutom kommenterar jag en del av de förslag som regeringen och Alliansen kommit överens om för att motverka rekrytering till terrorgrupper och terrorresor till andra länder. Jag nämner också ytterligare åtgärder jag personligen tror skulle behövas.Jag KU-anmäler justitieminister Morgan Johansson

2017-06-15

Den 8 juni kritiserade jag justitieministerns felaktiga påståenden på twitter angående situationen på arbetsmarknaden för nyanlända. Han spred uppenbart helt felaktiga och vilseledande påståenden som med rätta fick hård kritik.Att ett statsråd sprider felaktiga uppgifter är något som Konstitutionsutskottet tidigare kritiserat vid ett antal tillfällen. Så sent som i sitt senaste granskningsbetänkande nyligen påpekar KU att det är en självklarhet att uttalanden av statsråd ska vara korrekta och vila på korrekt grund.

Jag har därför idag KU-anmält justitieminister Morgan Johansson för det grovt felaktiga påståendet. KU-anmälan ser ut så här.

Arbetslösheten fortsätter att öka

2017-06-15

I dag kommer nya allvarliga siffror från Arbetsförmedlingen. Sverige är alltså mitt i en mycket stark högkonjunktur. Och samtidigt ökar arbetslösheten för andra månaden i rad. Man ställer sig frågan hur det kommer att bli när konjunkturen vänder ned...

En ytterligare reflektion är att skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda ökar. Precis tvärtemot vad ansvariga ministrar tidigare påstått. Och detta är extremt illavarslande, eftersom andelen utrikesfödda bland de arbetslösa samtidigt ökar. Det kommer att bli mycket svårt att få alla utrikes födda i egen försörjning. Moderaternas prioritering är till att börja med att försöka halvera skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda. För att klara detta behövs en lång rad åtgärder som vi tidigare presenterat. Det blir allt tydligare att vi har fokus på exakt rätt fråga.


Alliansen överens om att stoppa regeringens mest skadliga förslag

2017-06-15

I dag på finansutskottets sammanträde meddelade Alliansen sitt gemensamma besked enligt följande:

"Regeringen har aviserat tre skattehöjningar inför BP18 (Budgetpropositionen 2018, min anm) som vi finner särskilt skadliga för jobb och företagsklimat; förändringar av brytpunkten för statlig inkomstskatt, höjd skatt på småföretag genom förändrade 3:12-regler och införande av flygskatt. Om dessa skattehöjningar ingår i BP18 är vi beredda att agera i riksdagen för att stoppa dessa, till exempel i form av en misstroendeförklaring."

Övriga partier fick ta del av vårt besked vid sittande möte. Socialdemokraterna och Miljöpartiet avvisade det såklart, liksom Vänsterpartiet. Sverigedemokraterna meddelade däremot efter att ha läst igenom vårt besked att man ställer sig bakom det. Det betyder att det finns en majoritet i riksdagen mot regeringens förslag. Det vore ytterst oklokt av regeringen att i strid mot denna majoritet lägga fram förslagen i höstens budget.Den mediala uppståndelsen blev som förväntat, Finansutskottets sammanträdesrum var belägrat av media, och alla de ekonomiskpolitiska talespersonerna blev intervjuade. Här Moderaternas Ulf Kristersson närmast i bild.

Jag tycker dagens besked känns bra. Från moderat sida har vi ju länge tryckt på för en gemensam Allianslinje mot regeringens skadliga politik. Nu är vi överens om att stoppa tre av de mest jobbskadliga skatteförslagen i regeringens budget. Vi moderater hade såklart helst sett en komplett Alliansbudget där vi även kunde förändra andra delar av politiken och presentera viktiga reformer. Men detta är ändå ett steg på vägen och dessutom en viktig markering mot regeringen. Jag tycker dessutom att det visar att Allianspartierna, när det verkligen gäller, klarar att enas även i frågor där vi har olika ingångar.

Nu har regeringen hela ansvaret för vad som händer. Står man kvar vid sina skadliga skatteförslag kommer vi att väcka misstroendeförklaring mot lämplig minister. Vad som händer därefter är regeringens ansvar. Skulle regeringen avgå kommer Alliansen självklart vara beredda att ta över regeringsansvaret. Men självklart kan regeringen också välja att inte ställa saken på sin spets, genom att dra tillbaka de tre förslagen.

För tydlighets skull bör jag väl nämna att moderaterna naturligtvis inte kommer att acceptera regeringens politik i övrigt heller. Vi kommer fortfarande att argumentera för en gemensam komplett Alliansbudget till hösten, och om det inte lyckas kommer vi att lägga fram en moderat budgetmotion och rösta på denna, precis som vi gjort varje år i opposition.

Jag är just nu sexa på den svenska twittertopplistan

2017-06-14

Jag blev uppmärksammad på att jag för tillfället är den näst mest följda och uppmärksammade politiske twittraren i landet (första figuren nedan). Och nummer sex totalt av alla svenska twittrare. Det man mäter är "reaktioner" på twitterinlägg, alltså såväl antalet följare som hur många som reagerar eller interagerar på det som skrivs. Kul!

Partiledardebatt

2017-06-14

I dag hölls riksdagsårets sista partiledardebatt. Anna Kinberg Batra lade tyngdpunkten på integration, jobb och trygghet, tre frågor som idag hänger ihop väldigt mycket och som är centrala i moderaternas politik.

I övrigt konstaterade hon att Sverige har haft tre förlorade år med dagens regering. Och så är det ju. Inga viktiga framtidsreformer, och de växande problemen med utanförskap, ökade sjuktal och allt fler lågutbildade arbetslösa döljs hjälpligt av en stark högkonjunktur som helt enkelt maskerar problemen.

Men den dag konjunkturen vänder ned, samtidigt som allt fler nyanlända utan arbete ska försörjas så blir det allvar. Det är Sverige inte förberedda för idag.Expressen skriver om min polisanmälan av SI:s generaldirektör

2017-06-14

Medias intresse för Svenska Institutets uppenbara lagbrott har varit blandat. Göteborgs-Posten utmärker sig positivt genom att både ha kritiserat SI på ledarplats och tagit in ett längre debattinlägg i ämnet. Även Dagens Nyheter, Nya Wermlands-Tidningen och Sydsvenskan har uppmärksammat saken, liksom SVT TextTV. Dessutom har ett antal mindre och lokala tidningar skrivit om det, exempelvis Jönköpings-Posten.

Däremot har vare sig Rapport, Aktuellt, TV4:s Nyheterna, Sveriges Radio eller Ekot kommenterat saken. Inte heller Borås Tidning eller Radio Sjuhärad - trots att undertecknad i egenskap av riksdagsledamot från valkretsen tillhör de drabbade. Att en lokal riksdagsledamot råkat ut för åsiktsregistrering som försvarats av en myndighet under utrikesdepartementet är tydligen inte intressant för media i valkretsen. Inte heller att myndigheten genom formellt beslut av generaldirektören brutit mot offentlighetsprincipen.

Jag funderar på vad som hänt om exempelvis en statlig myndighet i Putins Ryssland, Erdogans Turkiet eller Trumps USA hade gjort något liknande? Jag gissar att alla svenska tidningar snabbt hade fördömt detta. Men när det händer i Sverige är det tyst. Det är exakt så här som traditionella media bäddar för så kallade "alternativa" medier, ofta med en egen agenda. När inte traditionella medier gör sitt jobb söker sig människor till alternativen.

Faktum är att fram tills idag är det faktiskt endast nättidningen Nyheter Idag, med Chang Frick i spetsen, som gjort den behövliga journalistiska insatsen. Han har inte bara sett till att få tag i Svenska Institutets lista, han har även gjort den sökbar så att alla kan kontrollera om de själva och deras twitterkonto finns med. Och han har skrivit flera artiklar i ämnet. Det må vara att vissa anser att Nyheter Idag är något kontroversiell, men i detta fall har man uppfyllt sitt journalistiska ansvar bättre än de flesta.Men idag uppmärksammar så även Expressen saken. Jag blev intervjuad i förmiddags med anledning av gårdagens polisanmälan och riksdagsdebatt om saken. Här är hela artikeln i Expressen. (Att man pryder den med ett tio år gammalt foto på mig får jag väl försöka se som en bonus.)

Gårdagens riksdagsdebatt om skandalen vid Svenska Institutet

2017-06-14Gårdagens debatt blev intressant. Det var uppenbart att statsrådet Linde var plågad av det som hänt. Det kom också försiktiga beklaganden från henne under debatten, även om jag visserligen hade förväntat mig en ordentlig offentlig ursäkt till alla som drabbats av en svensk myndighets oförstånd och uppenbara lagbrott.

Av debatten framkom även att statsrådet haft samtal med Svenska Institutets generaldirektör om det inträffade, och statsrådet hävdade också att Svenska Institutet tillsatt en egen intern utredning för att ta reda på hur det som hände kunde hända, samt om något skett i strid med lagen. Statsrådet sa att hon inte ville "föregripa denna utredning". Jag påpekade att när en generaldirektör exempelvis undertecknar ett beslut om att makulera en handling i stället för att i enlighet med offentlighetsprincipen lämna ut den, ja då behövs ingen utredning om det är olagligt eller inte. Det är ett tydligt lagbrott.

Statsrådet nämnde också i debatten att Svenska Institutets Insynsråd ska träffas inom kort för att diskutera det inträffade. I rådet finns även riksdagsledamöter. Det blir allt mer uppenbart att det som hänt är en växande skandal. Jag pratade lite med statsrådet även efter debatten och förstod att hon och departementet nog är mer bekymrade över frågan än vad som märks utåt.

Här är hela debatten från riksdagens protokoll.

Justitieministern vilseleder om arbetslösheten - igen!

2017-06-13

Återigen är justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) ute på svag is när han kommenterar nyheter på arbetsmarknadsområdet. Denna gång handlar det om denna nyhet från Sveriges Radio, med anledning av att Arbetsförmedlingen kom med en ny prognos idag.

Så här twittrade Morgan Johansson. Mina två svar syns nedanför.Det stämmer alltså att arbetsmarknaden är mycket stark just nu, den globala konjunkturen är stark och för ett exportberoende land som Sverige ger det stark effekt. Men även om Arbetsförmedlingen spår att det kommer att skapas många jobb de närmaste åren som konstaterar man samtidigt att arbetslösheten väntas stiga nästa år. Orsaken är givetvis att allt fler nyanlända då tillförs arbetskraften. De är helt enkelt mycket fler än de nya jobb som skapas.

Morgan Johansson gör också stor sak av att "gapet mellan inrikes- och utrikesfödda minskar". Sanningen är att sysselsättningen väntas öka med 1 procentenhet för inrikes födda och två procentenheter för utrikes födda. Eftersom skillnaden mellan dessa två grupper är oerhört stor idag (82% respektive 68% enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna) betyder en enda procentenhets minskning nästan ingenting. Tvärtom är det ytterst allvarligt att inte större andel av de utrikes födda kommer i arbete, särskilt med tanke på att denna grupp utgör en allt större del av både arbetskraften och de arbetslösa. För övrigt gäller siffran 68% alla utrikesfödda, alltså även nordiska medborgare och EU-medborgare. Om man tittar på utrikes födda från de länder och områden varifrån de flesta asylsökande kommit de senaste åren är sysselsättningsgraden skrämmande mycket lägre.

Det mest skrämmande är kanske inte att en minister försöker skönmåla statistik. Nej, det mest skrämmande är att krisinsikten hos regeringen om framtidens stora samhällsproblem är närmast obefintlig.

Jag polisanmäler nu även Svenska Institutets generaldirektör

2017-06-13

Efter polisanmälan av den privatperson som upprättade den aktuella databasen med känsliga och i många fall falska uppgifter om människors extrema åsikter och våldsbejakande eller hatiska beteende, är det nu även dags att agera mot myndigheten Svenska Institutet. Det var de som enligt mailväxling mycket gärna tog över den aktuella databasen och använde den för att blockera att av myndighetens officiella twitterkonton. De lade också ut sin otäcka motivering av varför personer fanns i databasen. De upprättade också ett nytt olagligt register över de som protesterade mot att de förekom i det första registret (alltså det jag anmälde till Datainspektionen förra veckan).

Svenska Institutet bröt dessutom genom sin hantering mot lagen när de hanterade databasen och även när de makulerade databasen i stället för att lämna ut den på begäran enligt reglerna för offentlig handling.

Uppenbarligen har flera andra chefer på myndigheten varit inblandade i tveksamma åtgärder, det framgår av mail och annat material, men det är ändå generaldirektören som bär det yttersta ansvaret för vad som händer inom myndigheten. Därför har jag begränsat mig till att polisanmäla just GD.

Min polisanmälan av generaldirektören ser ut så här. Dokumentet är här avidentifierat vad gäller personuppgifter, och de fem bilagorna är inte heller med. Fast det är ju ingen direkt hemlighet vem generaldirektören är.

I kväll debatterar jag den lagstridiga åsiktsregistreringen vid Svenska Institutet i en interpellationsdebatt i riksdagen. Mer om detta i föregående blogginlägg.

I kväll debatterar jag skandalen vid Svenska Institutet i Riksdagen

2017-06-13

I kväll är det interpellationsdebatt mellan mig och Handelsminister Ann Linde (S), som fått ta över ärendet av utrikesminister Margot Wallström (S).

Min interpellation till Wallström såg ut så här. Och svaret från Ann Linde är ordagrant detsamma som det hon lämnade på ett antal enskilda frågor nyligen. Trots att min frågeställning är helt annorlunda än det som fanns i de tre frågorna har hon inte ens försökt besvara mina frågor överhuvudtaget. Detta kommer jag självklart att påtala i debatten.

Det är hela 26 interpellationer som ska debatteras i dag, med början klockan 13. Och min ligger allra sist! Med avbrott för partiernas gruppmöten klockan 16-18 utgår jag från att det blir en mycket sen kvällsdebatt. Den lär inte sändas i TV vid den tiden, men jag kommer såklart att lägga ut den här så snart riksdagen gjort videoupptagningen tillgänglig.

Kraftigt ökade påfrestningar på personalen i socialtjänsten

2017-06-12

Vi som förespråkar en mer restriktiv asylpolitik för att Sverige helt enkelt inte klarar att hantera dagens situation, får ofta höra av våra motståndare höra att den "påstådda systemkollapsen" bara är en myt.

Ingen normalt observant människa kan rimligen ha missat den akuta bostadsbristen, det växande bidragsberoendet, den låga sysselsättningsgraden, den växande sociala oron i våra utanförskapsområden, och en akut kris i många skolor där man inte kan ge alla elever det stöd de behöver. Inte heller bör väl någon ha missat Migrationsverkets långa handläggningstider och den komplicerade utredningsprocessen där många kastat sina ID-handlingar.

Däremot har nog många missat situationen inom socialtjänsten och i sjukvården. Trycket mot dessa verksamheter är enormt. Sjukfrånvaron ökar, liksom de psykiska problemen hos personalen. Och när fler sjukskriver sig blir situationen än värre för dem som är kvar. I fredags hade tidningen Arbetet ett helsidesuppslag om hur personalen inom socialtjänsten mår. En av tre socialsekreterare mår dåligt. Och andelen har ökat kraftigt de senaste åren. Även om inte flyktingmottagandet kan förklara allt så verkar det vara en mycket påtaglig faktor. I figuren syns statistik från Arbetsmiljöverket över personalens egna upplevelse av besvär till följd av stress och psykiska påfrestningar.

Den som fortfarande hävdar att vi inte har en systemkollaps till följd av det extremt stora asylmottagandet har mycket att förklara. Man vill uppenbarligen helt enkelt inte se verkligheten, vill inte lyssna, läsa och ta till sig fakta. Allt fler viktiga samhällssektorer klarar helt enkelt inte av situationen. Och de som drabbas är alltid de svagaste och de som är i störst behov av samhällets hjälp och stöd.


Alltför många politiker saknar ryggrad

2017-06-12Även Borås Tidning citerar nu minister Åsa Regnér (S) och hennes uttalanden om tiggeriet. Hon är extremt tydlig med att man genom att skänka pengar till tiggare också upprätthåller tiggeriet som fenomen, med alla dess baksidor.

Jag kan konstatera att migrationsminister Tobias Billström lyfte frågan redan 2010, men då fick massiv kritik. Själv började jag på allvar engagera mig i ämnet hösten 2013, efter mitt besök i Rumänien och de uppmärksammade händelserna i Borås samma höst. Och jag var långtifrån ensam. Men det tog fram till efter valet 2014 innan mitt eget parti vaknade på allvar och satte ned foten med vårt förslag våren 2015 om att bland annat möjliggöra för kommunala tiggeriförbud (samt de nu införda nya lagreglerna för att underlätta avhysning av personer som olovligen bosatt sig på annans mark). Detta var resultatet av interna moderata diskussioner där jag själv var i högsta grad engagerad.

Och nu, drygt två år senare, vaknar Socialdemokraterna och ser plötsligt baksidan av tiggeriet som sådant.

Alla de som offentligt hånat oss som pekade på den obehagliga baksidan av tiggeriet borde idag be om ursäkt. Jag minns den interna kritiken jag själv fick från partivänner när jag påpekade det uppenbara, väl grundat i många samtal med människor med insyn i problematiken, både i Sverige och utomlands. För att inte tala om den totala sågningen vi upplevde från politiker på vänsterkanten och media. Det fanns ingen gräns för nedlåtande kommentarer, våra påståenden om organiserat tiggeri var en myt (exempelvis "råttan i pizzan" enligt Aftonbladets ledarredaktör), alla tiggare var här frivilligt och påståendet om kriminalitet i tiggeriets spår var närmast rasism. Den tramsigaste invändningen var att "man kan inte förbjuda fattigdom". Det kan man såklart inte, men man kan faktiskt förbjuda tiggeri. På varje punkt hade de som kritiserade oss fel.

Mina egna partivänner som internt kritiserade oss som öppet vågade kräva krafttag mot tiggeriet är idag tysta. Bortsett från den moderata partiledningen som faktiskt framfört ursäkter till oss som vågade säga sanningen, trots att den då inte var politiskt korrekt.

Jag hör idag inte heller en enda socialdemokrat säga emot Åsa Regnér. Trots att det hon säger går rakt emot den linje som Socialdemokraterna drivit ända tills nyligen, ivrigt understödd av bland annat våra lokala Socialdemokratiska riksdagsledamöter i Sjuhärad.

Alltför många politiker saknar uppenbarligen ryggrad och vågar inte stå för sina åsikter utan följer bara med strömmen. Inte konstigt att väjarna tröttnar.

Är Macron Frankrikes frälsare?

2017-06-11

Emmanuel Macron vann inte bara presidentvalet i Frankrike, nu verkar hans ett år gamla parti vinna en jordskredsseger även i parlamentsvalets första omgång. Man verkar få över 32% av rösterna och med det franska valsystemet med enmansvalkretsar kan det leda till att man får runt 400 av de 577 platserna i parlamentet, även om det blir en ny valomgång i en del valkretsar som kan förändra resultatet lite. Resultatet i första valomgången är imponerande, även om endast ca 49% av de röstberättigade valt att lägga sin röst. Kanske säger därför valresultatet mer om övriga partier i Frankrike än om Macron? Det tidigare politiska etablissemanget är inte särskilt välsett i dagens Frankrike.

Högerkoalitionen Republikanerna blir dock god tvåa med knappt 22% av rösterna. Nationella Fronten och Vänsterkoalitionen får däremot endast vardera runt 14% av rösterna, och det tidigare stora partiet Socialisterna får ännu mindre och kommer närmast att utplånas i parlamentet.

Är då Macron Frankrikes frälsare?

Jag är ingen expert på fransk politik. Och vet inte mycket mer om det franska valet än någon annan som följer medias rapportering. Men jag tycker ändå att såväl när det gäller Macron själv som hans parti är frågorna många. För det första har vare sig han själv eller hans parti någon särskilt tydlig profil, det är rent av oklart vad man vill driva för politik på många områden. Partiet är dessutom bara ett år gammalt och det sägs ikväll att över hälften av de nya parlamentarikerna helt saknar politisk erfarenhet. Man har inte heller någon tydlig politisk ideologi utan säger sig vara "pragmatiska". Problemet är ju bara att var och en lätt lägger sin egen personliga bedömning i vad ordet "pragmatisk" innebär. Denna brokiga skara oerfarna politiker ska hållas samman av Emmanuel Macron som själv aldrig före presidentvalet ställt upp i något val överhuvudtaget, inte ens lokalt. Han har förvisso varit minister i en tidigare socialistregering, men i övrigt är hans politiska erfarenhet och vana av politiskt ledarskap mycket begränsad.

Att ett så oprövat och otydligt parti får nära 70% av platserna i parlamentet känns enligt min åsikt faktiskt farligt. Macrons partigrupp blir alltså en bra bit större än hela den svenska riksdagen tillsammans. Hur ska man kunna hålla ihop en så stor partigrupp med så stor andel oprövade politiker som inte ens förenas kring någon gemensam politisk ideologi? Vad händer när de nyvalda parlamentarikerna inser att de lagt in väldigt olika förhoppningar om vad man ska uträtta politiskt? Vad händer när den stora gruppen parlamentariker splittras upp i mindre grupper och alla de olika grupperingarna ska ha sitt för att hålla ihop? Priset kan bli väldigt högt, inte minst ekonomiskt. Lite som när en koalitionsregering måste ge lite fläskben till mindre partier för att hålla ihop regeringen.

Jag är glad över att såväl Nationella Fronten som Socialisterna gjorde ett mycket svagt val. Men när nu hyllningsropen ekar i media höjer jag en varningens finger. Jag är inte alls övertygad om att Macron är Frankrikes store frälsare. Påminner snarare om de enorma hyllningarna förväntningarna efter Obamas valseger i presidentvalet i USA. Han hade ingen chans att motsvara förväntningarna. Jag är rädd att det kan bli samma sak för Macron. Men för Europa vore det såklart bra om han i vart fall klarar sig hyfsat.

Två av Sveriges 23 värsta utanförskapsområden finns i Borås

2017-06-11

I dag presenterar Dagens Nyheter uppgifter från en hemligstämplad rapport från Polisens nationella operativa avdelning, NOA. Jag utgår från att tidningen bygger sin artikel på väl underbyggda fakta, och uppgifterna citeras även av exempelvis SVT:s TextTV.

Polisens rapport visar att listan med särskilt utsatta bostadsområden i landet har ökat med åtta, från 15 till 23. Två av de nya åtta områdena på listan finns i Borås. Det är dels Norrby, dels Hässleholmen-Hulta. Tre bostadsområden i Västra Frölunda i Göteborg har också tillförts listan.

Det som kännetecknar dessa områden är bland annat omfattande narkotikahandel, gängkriminalitet och social oro.

Enligt Dagens Nyheter har rikspolischefen Dan Eliasson valt att inte offentliggöra listan. Om regeringen fått ta del av listan framgår inte.

Här skulle man såklart kunna ägna en längre avhandling åt en analys av hur det blivit så här, vem som bär ansvaret och vad man kan göra åt det - om det ens går. Men jag sparar dessa analyser så länge. I dag nöjer jag mig med att vara bedrövad. Och ganska uppgiven.

Dessutom inställer sig ju frågan varför denna rapport inte offentliggörs utan hemlighålls? Om man ska kunna ta tag i problem från politiskt håll, såväl på riksnivå som lokalt, är det ju bra om man har samma verklighetsbild?

Arbetsmarknadsministern vilseleder om ungdomsarbetslösheten

2017-06-11

I fredags uppmärksammade jag hur justitieminister Morgan Johansson försökte bluffa om arbetslösheten bland nyanlända. Och nu kommer nya dimridåer från regeringen, denna gång om ungdomsarbetslösheten. I dag finns denna lilla betraktelse i nyhetsbrevet "Dagens PS":


Man syftar alltså på ett nyhetsinslag i TV4 häromdagen. Där avslöjade man det stora fiaskot med traineejobben, och fick då den uppseendeväckande kommentaren från arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att ungdomsarbetslösheten nu är så låg att traineejobben inte längre behövs. "Ungdomarna har fått andra jobb" säger hon. Här är hela inslaget i TV4

Hur är det då med ungdomsarbetslösheten, är den så försumbar som arbetsmarknadsministern antyder? Jag gick till säkraste källan, Arbetsförmedlingens egen statistik. Här är arbetsförmedlingens pressmeddelande om arbetsmarknadsläget i april. Det är den senaste offentliggjorda siffran (majsiffrorna lär komma inom kort).

Det framgår att i april var 10,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,6). Sammanlagt var 53 837 unga utan jobb. Av dessa var 12.040 "inom etablering", dvs nyanlända. Över 40,000 var alltså inte nyanlända. Ungdomsarbetslösheten är för övrigt betydligt högre än arbetslösheten för befolkningen totalt som var 7,5% i april.

Man kan konstatera att Ylva Johansson försöker vilseleda oss. Visst är det så att mycket mindre ungdomskullar och en allt starkare global konjunktur gjort att många unga fått arbete de senaste 4-5 åren. Men ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög, och över 10% av de unga, över 50.000, står utanför arbetsmarknaden. Fiaskot med traineejobben beror alltså inte på att de unga fått andra jobb. Det beror i stället på att regeringens storstilade vallöfte var illa genomtänkt och inte fungerar i praktiken.

Problemet med ungdomsarbetslösheten lär för övrigt växa i takt med att fler nyanlända unga ingår i arbetskraften. Om samtidigt konjunkturen försämras kommer detta att bli ett mycket stort problem inom några år. Men regeringen sitter passiv och försöker lura i oss att problemet redan är löst. Det är kanske det allvarligaste av allt.

Moderat framgång i överenskommelse om åtgärder mot terrorism

2017-06-09

I onsdags enades Regeringen (S + MP) och Allianspartierna en omfattande överenskommelse om konkreta åtgärder mot terrorism. Av de 16 beslutade åtgärderna ingår 12 som moderaterna tidigare föreslagit i debatter och riksdagsmotioner.Här är hela överenskommelsen för den som vill läsa mera.

Bland de viktigare förslagen tycker jag man kan nämna stopp av offentliga bidrag till extremistiska organisationer, skärpt samarbete mellan säkerhetspolisen och migrationsverket, ökad möjlighet för samarbete mellan polis och kommun, ökad möjlighet för användning av signalspaning för att kartlägga terrorhot, utökad kriminalisering av samröre med terroristorganisationer, skärpta straff för terrorismbrottslighet, och ytterligare åtgärder mot finansiering av terrorism.

Många av åtgärderna får inte enbart effekt på svensk säkerhet, utan blir också en del av vårt ansvarstagande för att motverka terrorism globalt. Sverige har knappast tagit detta ansvar tidigare, vi har enligt min åsikt snarare varit ett land med svagare terrorismlagstiftning än omvärlden.

Kommer detta då att räcka för att bekämpa terrorism? Svaret är väl att det är ytterst osannolikt. Men det är ändå, tillsammans med överenskommelsen 2015 där det också togs en del bra beslut, i vart fall ordentliga steg framåt. En tidigare ganska naiv nation försöker nu i vart fall styra upp politiken på detta område. Nu gäller det att noga följa upp att allt detta blir verklighet. Dessutom behövs sannolikt ytterligare åtgärder.

Bland de ytterligare åtgärder jag skulle vilja se är ett kraftigt utökat straffansvar för svenska eller utländska "hatpredikanter" som hetsar till våld och motsättningar i Sverige, eller som försöker rekrytera personer till terrororganisationer. Dessutom skulle jag vilja se ett lagförbud mot att utländska stater finansierar svenska moskéer och villkorar detta på olika sätt för att skaffa sig inflytande över verksamheten. I dessa frågor finns vad jag förstår en del att lära av Norge.

När justitieministern försöker tokluras måste man reagera

2017-06-09

I går råkade jag läsa detta twitterinlägg från justitieminister Morgan Johansson, där han svarar en annan person. Jag reagerade starkt på hans uppenbara försök att toklura svenska folket. Han vet såklart att ytterst få av de asylsökande som kom 2015 ingår i arbetskraften, de flesta har inte ens fått sitt beslut i asylärendet. Den mindre del som fått positivt beslut och även tillförts arbetskraften är skälet till att Arbetsförmedlingen nyligen redovisade att arbetslösheten slutat minska, och i stället ökat en aning. När allt fler asylsökande efterhand beviljas uppehållstillstånd kommer arbetslösheten självklart att öka. Och om konjunkturen samtidigt vänder ned kan det bli dramatiska uppgångar.

Lite tänkvärt för övrigt att justitieministern bara fick sex retweets och fyra likes, mot mina 34 respektive 99. Skönt att man får mer stöd för fakta och sanning än för motsatsen.Orimligt att Sverige avlastar Italien och Grekland

2017-06-09

Häromdagen fanns denna nyhet i SVT, som diskuterats mycket i sociala medier de senaste dagarna.


Migrationsverkets hemsida beskriver man bakgrunden. Sverige fick alltså uppskov ett år med att delta i EU:s omfördelning av asylsökande som tillfälligt befinner sig i Italien och Grekland. Men nu löper uppskovet ut. Det gör att Sverige är bundna av den överenskommelse EU slutit. Samtidigt framgår det att flera EU-länder inte deltar alls i omfördelningen. Det är dessutom så att Italien och Grekland (som nu alltså "avlastas") inte är i närheten av att ha tagit emot lika många asylsökande per invånare som exempelvis Sverige gjort. Den 7 april i år redovisade jag siffror från den kristna tidningen Dagen över antalet asylsökande som tagits emot i olika europeiska länder till och med juni 2016. Italien hade då tagit emot 215.000 och Grekland 95.000. Utslaget per invånare är det väldigt långt från de svenska siffrorna, Sverige hade vid samma tillfälle tagit emot 317.000. Även om siffrorna idag är ett år gamla finns ingen möjlighet att Grekland och Italien utslaget per invånare är i närheten av det svenska mottagandet.

Min personliga åsikt är att den svenska regeringen för det första har förhandlat dåligt, och borde rimligen nu också ha agerat för att antingen förlänga det svenska uppskovet eller helt enkelt säga nej om inte även övriga länder ställer upp. Men som vanligt ska Sverige helt villkorslöst vara bäst i klassen och ta det ansvar som andra inte tar. I längden är det en helt ohållbar linje som kommer att straffas av väljarna.

Många ministrar på besök vid dagens möte i Finansutskottet

2017-06-08

I dag hade Finansutskottet besök av inte mindre än tre ministrar. Först hade vi överläggning med civilminister Ardalan Shekarabi (S) om ett förslag från EU-kommissionen om europeisk företagsstatistik. Föredragningen väckte minst sagt oro för att det i stället för av EU utlovade förenklingar blir ytterligare administrativ börda för svenska företag. Visserligen säger man att det kommer att förenkla för företag som bedriver handel med varor, men samtidigt kommer sannolikt regelbördan att öka för tjänsteföretagen. Och det är ju dessa företag som växer snabbast just nu. Än så länge bara ett förslag, men det finns all anledning att följa detta noga.Därefter hade vi besök av både finansminister Magdalena Andersson (S) och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) (på bilden syns även statssekreterare Ulf Holm (MP) längst till höger).

Vi hade först en diskussion med finansmarknadsminister Bolund om regeringens syn på kontanthanteringen i samhället. Det är glädjande att regeringen - äntligen - verkar se det problem som Kontantupproret flaggat för under flera år, och som jag själv engagerat mig en hel del i. Det ÄR ett problem för föreningsliv och småföretag att hantera kontanter, det ÄR ett problem att alla människor inte kan hantera (eller en ens får) betalkort eller kreditkort, och det ÄR ett problem i framförallt glesbygd att tekniken inte alltid fungerar för elektroniska betalningar. Det ÄR också en beredskapsfråga att vi inte ska hänga upp hela vårt samhälle på elektronik som bygger på oerhört känsliga system som lätt kan slås ut. Kontanter har absolut en roll som reservvaluta när tekniken inte fungerar. Vad regeringen rent konkret kan göra återstår att se. Men sakta växer det fram kontantcenter med insättningsautomater på vissa håll och på vissa ställen i glesbygd finns betaltjänstombud i exempelvis vissa butiker. Om man vill går det självklart att lösa i samverkan mellan staten, butikerna och bankerna.

Vi talade sedan om det nya förslaget om höjda resolutionsavgifter (avgifter till en fond för att kunna hantera eventuella framtida bankkriser) och kommande framtida extra skatter för banksektorn. Utformningen och storleken på avgifterna är kontroversiella och riskerar att driva banker ur landet. Det vore olyckligt av flera skäl - det hotar svenska jobb, det minskar statens skatteintäkter och det gör det också besvärligt att ha kontroll och tillsyn över banker som har en stor marknad i Sverige med huvudkontoret i annat land. Nu får vi analysera regeringens nya förslag som mycket passande presenterades just idag.

Jag anmäler ny databas hos Svenska Institutet till Datainspektionen

2017-06-07

Jag har fått flera frågor om varför inte Datainspektionen agerar mot Svenska Institutet för deras misstänka lagbrott vad gäller den omtalade databasen. Datainspektionen verkar mena att man i första hand är en ren tillsynsmyndighet med uppgift att se till att de register som förs inte strider mot lagen, och man hanterar klagomål gällande befintliga register. Eftersom Svenska Institutet "utplånade" sitt register innan Datainspektionen fick kännedom om det är det inte längre en fråga för Datainspektionen. Utredning om eventuella brott avseende tidigare förda register blir då i stället en sak för polisen. Om detta är en korrekt tolkning av Datainspektionens uppdrag lämnar jag åt andra att bedöma.

Nu har dock ett nytt register dykt upp som aktualiserar en anmälan till Datainspektionen. Rimligen borde ju Svenska Institutet lärt sig av sina misstag. Trots detta upprepar man nu samma fel, fast om möjligt ännu värre. Bakgrunden är denna. När Svenska Institutet tog över den omtalade och omfattande databasen med bland annat påstådda näthatare och högerextrema våldsförespråkare så lade man samtidigt ut ett formulär (!) på sin hemsida som den kunde använda som kände sig orättvist uppsatt på den aktuella listan och därmed blockerats från myndighetens twitterkonto. Formuläret syns nedan till höger och finns fortfarande på Svenska Institutets hemsida.

Ett antal personer använde formuläret och protesterade mot sin närvaro i databasen. De var tvungna att ange både twitterkontots namn, sitt riktiga namn(!) och dessutom skälen de trodde medfört att de var utpekade i databasen. Ett helt sanslöst agerande från en statlig myndighet.

Man begärde alltså in ytterst känsliga uppgifter om människors åsikter - eller de åsikter man inte har. Samt fick namn i klartext på annars anonyma konton.

Nu har man samlat alla dessa inskickade protester i en ny databas, och denna har sedan på begäran lämnats ut enligt reglerna om offentlig handling och finns nu även spridd på nätet. Jag har själv begärt och fått ut samtliga uppgifter i databasen. Längst ned i inlägget en liten illustration av hur listan ser ut. Ett litet avidentifierat utsnitt från en del av listan som inte innehåller några namn.

När jag talade med Datainspektionen i fredags frågade jag om de fått någon anmälan från Svenska Institutet om den nya databasen i enlighet med bestämmelserna i PUL. Men den nya databasen var inget myndigheten kände till. Datainspektionen blev nyfiken när jag berättade, och idag har jag därför skickat över materialet till dem.

Detta nya register är ett aktivt register som används löpande och därför är det tveklöst Datainspektionens uppdrag att se till att Svenska Institutet följer lagen. Så här avslutar jag mitt mail till dem:

"Jag önskar nu att Datainspektionen förelägger Svenska Institutet att sluta föra denna nya misstänkt lagstridiga databas, och att Datainspektionen i övrigt påtalar för Svenska Institutet att svenska myndigheter bör följa svensk lag. Jag är också nyfiken på hur Datainspektionen ser på att en myndighet lägger ut ett formulär och begär in känsliga personuppgifter, som dessutom inte behövs för myndighetens normala verksamhet."Alla blogginlägg rörande Svenska Institutet finns samlade här!

Varför inte samma flexibilitet för alla stora tillfälliga bostadsbehov?

2017-06-07

Häromdagen presenterade regeringen proposition 2016/17:195 med förslag till förenkligar i plan- och bygglagen för att vid behov snabbare kunna få fram boenden till asylsökande. Det huvudsakliga innehållet är enligt sammanfattningen följande:

"I propositionen föreslås att det i plan- och bygglagen förs in ett normgivningsbemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i lagen. Sådana föreskrifter ska få meddelas för att boenden för asylsökande snabbt ska kunna anordnas. En förutsättning för att regeringen ska få utnyttja bemyndigandet är att tillströmningen av asylsökande har varit eller kan väntas bli särskilt omfattande. Föreskrifterna ska bl.a. få avse undantag från plan- och bygglagens bestämmelser om bygglov, rivningslov och marklov m.m. och om genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder. Föreskrifterna om undantag ska endast få avse åtgärder för ändring av byggnadsverk eller nybyggnad av enkla byggnadsverk och avse åtgärder som pågår under högst tre år."

Jag har verkligen inget emot att man förenklar regelverk kring byggande. Tvärtom. Men jag vänder mig starkt mot att det bara är när antalet asylsökande blir omfattande som förenklingarna ska tillämpas för att kunna få fram boenden. Jag tycker exempelvis det är precis lika viktigt att förenkla regler för att få fram ungdomsboenden och studentboenden. Men där föreslås inga förenklingar. Jag tycker det är djupt orättvist, och är övertygad om att väldigt många kommer att tycka som jag.

För övrigt anser jag inte att vi under överskådlig framtid kan driva en migrationspolitik som gör att "tillströmningen av asylsökande kan väntas bli särskilt omfattande". Den tiden är rimligen förbi för lång tid framåt.

Försommarbilder från trädgården

2017-06-06Flaggan i topp på nationaldagen

2017-06-06

I dag är det en dag värd att fira. Sveriges nationaldag! Att en del extrema röster tycker att man ska bojkotta nationaldagen får mig att känna precis tvärtom. Att fira sitt land, sin kultur, sin historia och sin flagga är definitivt inget man behöver skämmas för. Givetvis är fasadflaggorna uppe (det är de i och för sig hela sommaren). Och vid Bygdegården strax intill är flaggan självklart hissad:
Begränsningar i rätten till retroaktiv föräldrapenning för nyanlända

2017-06-05

Jag har tidigare berättat om hur dagens regler för föräldrapenning gett nyanlända familjer med barn retroaktiv rätt till i princip fullt antal dagar med föräldrapenning. För dem med lite äldre barn har det kunnat ge mycket långa tider hemma med retroaktiv ersättning. Detta är självklart orimligt, dessa barn har ju under sina första levnadsår bott i annat land och föräldrarna har då haft de rättigheter som gäller i det landet. En del av migrationsöverenskommelsen mellan Alliansen och regeringen var därför att se över dessa regler.

Förra veckan tog riksdagen beslut om att begränsa föräldrapenningen för nyanlända. De nya reglerna innebär att om ett barn kommer hit efter ett års ålder begränsas den retroaktiva föräldrapenningen till 200 dagar. Kommer barnet hit efter fyllda två år gäller max 100 dagar. Föräldrar till barn som är yngre än ett år har samma rättighet som tidigare, föräldrapenning i 480 dagar.

Moderaterna stödde beslutet, men ville samtidigt skärpa reglerna ytterligare, och reserverade sig för detta i ett tilläggsyrkande. Även Sverigedemokraterna ville skärpa reglerna ytterligare. Vänsterpartiet röstade däremot nej till hela förslaget, medan Kristdemokraterna inte ville göra några förändringar avseende barn under två år.

Hittills minst 42 JO-anmälningar mot Svenska Institutet

2017-06-05

I fredags talade jag med JO, Justitieombudsmannen. De har nu en särskild handläggare som ansvarar för hanteringen av alla inkomna anmälningar mot Svenska Institutet.

Handläggaren uppgav för mig att det kommit in minst 42 JO-anmälningar till och med i fredags. De rör lite olika frågor, och många av anmälningarna är utförliga och väl dokumenterade. JO har inte beslutat än hur man ska gå vidare, och man sade sig inte ha någon direkt brådska utan vill väl avvakta och se om det kommer in fler anmälningar.

Handläggaren berättade för mig (det jag redan visste) att förr var det vanligare än idag att JO inledde förundersökning vid misstänkta brott. Det sker sällan numera. JO ser idag sin verksamhet mer som en "haverikommission", dvs analyserar saker som gått fel och försöker komma med förslag som förhindrar att tidigare misstag upprepas i framtiden. Det finns inget formellt hinder för JO att inleda förundersökning, men jag handläggaren som att sannolikheten för detta inte är särskilt stor. Man verkar mena att eventuellt begångna brott mer är en fråga för polisen att utreda.

Jag märkte samtidigt under mitt telefonsamtal att just det här att Svenska Institutet "utplånat" en offentlig handling i stället för att på begäran lämna ut den, var något som stack lite extra i ögonen på JO. Och just brott mot offentlighetsprincipen är ju något man sett allvarligt på genom åren.

Min sista mailväxling med Svenska Institutet avslöjar rena lögner

2017-06-05

Jag har nu fått de sista mailen från Svenska Institutet, för perioden 23-30 maj. Jag inser att jag inte kommer längre med mina frågor. De sista svaren är dock mycket intressanta. Myndigheten backar nu helt från de första påståendena att den aktuella blocklistan/databasen "var kvalitetssäkrad". Man backar också från det tidiga påståendet att blockeringen av mitt konto inte alls var kopplad till den aktuella importerade internationella blocklistan/databasen från "blocktogether" utan var ett kompletterande "individuellt beslut". Detta visste jag redan, eftersom mitt konto finns med på i den aktuella databasen. Jag har såklart en skärmdump från databasen som bevis på detta:Svenska Institutet klargör även i sina sista svar till mig att de inte kan styrka att mitt konto inte blockerats till följd av att jag finns i den omfattande databasen, eftersom denna numera "utplånats" efter beslut av Svenska Institutets generaldirektör. Av uppgifterna i databasen om antalet inlägg (40.984) och följare (4.992) att döma framgår även att mitt twitterkonto funnits i denna databas åtminstone sedan före den 10 maj. (Idag har jag skrivit 42.700 inlägg och passerade 5.000 följare just den 10 maj).

Från början fanns för övrigt inga andra uppgifter på Svenska Institutets hemsida än att alla blockerade konton antingen motiverats enligt punkt 1 eller 2 i deras förklaring. Den sista, punkt 3 (rödmarkerad) om individuella bedömningar, lades till i efterhand när kritiken började strömma in. Uppenbarligen som nödåtgärd för att lättare kunna hantera kritiken mot att oskyldiga personer ansetts tillhöra punkt 1.Med andra ord är det nu uppenbart att blockeringen av mitt konto faktiskt motiverades med att jag ansågs tillhöra denna grupp av twitterkonton: "Cirka 12 000 internationella och svenska konton som ägnar sig åt drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och HBTQ-personer, men även mot organisationer som är engagerade i mänskliga rättigheter. Dessa konton har ofta högerextrem och/eller nynazistisk inriktning och hetsar även till våld." En ganska anmärkningsvärd beskyllning som rent av gränsar till förtal.

Jag kan nu också konstatera att tjänstemännen på Svenska Institutet inte bara kommit med motstridiga uppgifter när man fått frågor, man har rent av ljugit människor rakt i ansiktet. Exempelvis var det tidigare beskedet om att "alla blockeringar var kvalitetssäkrade" tydligen en ren bluff.

Citerad i Borås Tidning

2017-06-04I går citerades jag på debattsidan i BT, med anledning av mitt blogginlägg nyligen där jag kritiserar Miljöpartiets linje att förespråka amnesti åt människor som gått under jorden efter avslag på sin asylansökan. Sverige har begränsade resurser för allt, från att utreda och handlägga ärenden till att hjälpa nyanlända med utbildning och bostad och att ge stöd för att komma i egen försörjning. Dessa resurser måste självklart läggas på dem som har asylskäl. Inte på dem som av såväl utredande myndighet som domstol bedömts sakna asylskäl. Miljöpartiets amnestiförslag gör integrationen ännu svårare för de nyanlända som faktiskt har flyktingskäl och därför beviljats uppehållstillstånd.

De vackra orden låter allt mer tomma och meningslösa

2017-06-04

Ännu ett terrordåd. Och i dag är det återigen dags för ledande politiker att deklarera att "våra tankar går till de drabbade och deras familjer". Talepunkterna är redan klara, det är samma punkter som använts ett antal gånger nu. Och det är återigen dags för allmänheten att på sociala medier deklarera sitt stöd och sin kärlek till de drabbade. På platsen för dådet lär man tända ljus och lägga ut blommor. Kyrkorna lär anordna minnesstunder. Och så går livet vidare till nästa gång.

För de drabbade är det givetvis en vacker handling att visa sitt stöd. Det visar att vi är civiliserade människor, och det känns rätt att med kraft markera detta. Men i ett större perspektiv känns ändå de vackra orden och manifestationerna allt mer ihåliga och meningslösa. Sanningen är ju att det blir allt mer uppenbart att den europeiska civilisationen helt enkelt inte kan skydda sina egna medborgare från dessa terrordåd.

Frågan är vad det kommer att få för följder för vårt samhälle?

Jag upplever att trycket på oss politiker "att agera med kraft" ökar med varje terrordåd. Frågan är om vi efterhand tvingas acceptera att terrorn bekämpas med metoder som vi fram tills nu inte hade sett som acceptabla? Metoder som naggar rättssäkerheten, yttrandefriheten och principerna för det öppna samhället i kanten? Metoder som dessutom spelar islamistiska terrorgrupper rakt i händerna eftersom detta är exakt deras syfte? Eller kommer vi att stå emot med ett envist försvar av våra grundläggande rättsprinciper och vårt öppna samhälle - trots den uppenbara risken att vi då också ger terroristerna övertaget och därmed drabbas av fler terrordåd än det annars skulle blivit? Vilket i sin tur leder till ökad polarisering i samhället, där hatet och misstron ökar, liksom risken att människor tar saken i egna händer för att försvara sig när de upplever att samhället sviker?

Oavsett vilken väg vi väljer kommer det att bli dramatiska konsekvenser för vårt samhälle.

Förra moderata krisen banade väg för rekordval

2017-06-02

När man som jag varit med väldigt länge i politiken (haft politiska uppdrag ända sedan 1998) så har man också upplevt både uppgångar och nedgångar. Det gör att man blir ödmjuk av uppgångar och klarar att ta nedgångar med fattning.

Jag minns 2002. Den fasansfulla valnatten när Moderaterna landade kring 16% och det rådde total undergångsstämning. Då ruskades partiet om i grunden, såg över sin politik och ledarskap och kom ut starkare än någonsin. Valet 2006 blev Moderaterna de stora vinnarna, vi tog över regeringsmakten, och i valet 2010 gjorde vi det bästa val partiet någonsin presterat och fick 30% av rösterna.

Men framgång varar inte för alltid. De sista regeringsåren under Alliansen blev alldeles för passiva. Vi tog inte tag i de nya stora samhällsfrågorna (främst migrationen och försvarspolitiken), och vi backade från vår egen framgångsrika jobbpolitik där sänkta skatter och arbetslinjen fram tills dess varit en stor framgång. I valrörelsen talade vi i stället obegripligt nog om "skattesänkningsstopp" vilket direkt gynnade våra motståndare.

Ovanpå detta förlorade vi regeringsmakten och samtidigt förlorade vi flera av våra allra starkaste namn (Reinfeldt, Borg och Bildt) och skulle forma en ny partiledning. Den sk decemberöverenskommelsen var en politisk felbedömning, och gjorde att Sverigedemokraterna framstod som det enda oppositionspartiet och växte sig allt starkare, och moderaterna backade.

Inte blev det bättre av en enorm otydlighet i våras vad gäller partiets relation till SD. Talet från ledande företrädare om "samarbete" var helt missvisande och stämde inte heller med det vi beslutat utan ledde tankarna mot organiserat förhandlande. Den otydliga kommunikationen skrämde sannolikt bort många väljare. Nu verkar de så sakta komma tillbaka, i takt med att de fått klart för sig att det enda vi sagt är att vi vill behandla SD som vilket parti som helst, men inte ha ett organiserat samarbete.

Den senaste veckan har partiet ruskats om ordentligt. Men partiledare Anna är lika stridslysten som alla andra moderater. Jag är övertygad om att vi även denna gång kan vända en "kris" till något riktigt bra - om vi agerar rätt. Att reformera ett partis politik tar tid, men det tar ännu mera tid innan väljarna förstår vad vi faktiskt menar och inser att vi menar allvar. Det är först när det händer som väljarna får förtroende för oss och också känner att man vill ge oss sin röst för att vi har de bästa ideerna för framtiden. Vi kommer aldrig att vara ett enfrågeparti utan leverera en helhet till väljarna. Och även om det politiska läget är mycket komplicerat är den bästa rösten för en moderatledd regering såklart en röst på moderaterna.

Vi polisanmäler den som upprättade listan åt Svenska Institutet

2017-06-01

I dag lämnade advokat Henrik Sundström in vår gemensamma polisanmälan av den privatperson som, i misstänkt strid med ett antal lagparagrafer, upprättade den lista över påstådda åsikter som sedan Svenska Institutet använde för att blockera personer från sitt officiella twitterkonto.

Här är den kompletta polisanmälan. Dock avidentifierad vad gäller den misstänktes namn samt samtliga personnummer.

Frågor om Svenska Institutet vid dagens frågestund i Riksdagen

2017-06-01I dag på riksdagens frågestund ställde både jag själv och min moderata kollega Boriana Åberg frågor om skandalen vid Svenska Institutet till utrikesminister Margot Wallström. Boriana Åberg frågade rakt ut om utrikesministern bett Israels ambassadör om ursäkt för att han finns på den aktuella listan. Själv ställde jag en fråga ungefär enligt följande:

Nyligen avslöjades att Svenska Institutet använt en omfattande blockeringslista för att stoppa oönskade personer från ett av myndighetens twitterkonton. Argumenten var bland annat att de utpekade ”ägnar sig åt drev, hot och hat ofta med högerextrem och/eller nynazistisk inriktning samt hetsar till våld.”

Bland de som finns på den aktuella listan finns allt från Israels ambassadör i Sverige till det israeliska utrikesdepartementet, Köpenhamns borgmästare, ett antal svenska riksdagsledamöter, journalister mfl. Jag är för övrigt själv en av de som finns på listan.

Upprättandet av listan strider sannolikt mot ett flertal lagregler. Svenska Institutets generaldirektör beslutade dessutom att ”utplåna” listan, trots att ett flertal personer i enlighet med offentlighetsprincipen begärt att få ut den.

I ett svar nyligen på tre skriftliga frågor bekräftade ansvarigt statsråd, Ann Linde, att ”Svenska institutet har uttalat att man brustit i sin hantering av rättsliga och andra aspekter”.

Min fråga till utrikesministern är hur hon, som högst ansvarig för utrikesdepartementets myndigheter, ser på det inträffade och hur hon avser att ge de drabbade upprättelse?

Svaret på både min och Boriana Åbergs frågor var mycket märkliga. Wallström sa bara att Svenska Institutet är en självständig myndighet som måste ta ansvar för sina egna beslut. Inte ett ord från Wallström om att hon som departementschef för hela Utrikesdepartementet och alla dess myndigheter borde agera eller ens beklaga det som hänt.

När man samtidigt vet att hon lämnar över allt som rör Svenska Institutet till handelsminister Ann Linde för att slippa ta i frågan, och dessutom har avstått från att offentligt kommentera något alls, ja då inser man att frågan börjar bli mycket jobbig för utrikesdepartementet. Och jag kan bara lova att den kommer att bli ännu jobbigare framöver.

Falska uppgifter om moderata riksdagsgruppens möte

2017-06-01

I går förekom uppgifter i media som påstod att det vid vårt gruppmöte i den moderata riksdagsgruppen tisdags kväll hade riktats mycket hård kritik mot vår partiledare. Det påstods också att många var ytterst upprörda över att inte vår gruppledare och partiledning var med vid det aktuella mötet.

Jag håller på vår hederskodex att inte berätta offentligt vad vi diskuterar på våra interna gruppmöten. Men när jag igår fick frågor från både medlemmar och andra om vad som sades i dessa frågor vid gruppmötet kunde jag inte gärna ljuga. Och sanningen är att dessa påståenden är en ren bluff. Det var ingen överhuvudtaget som riktade någon kritik mot vår partiledare på gruppmötet, det är ett rent påhitt. Inte heller förekom någon kritik mot att vår gruppledare mfl inte var närvarande. Detta diskuterades överhuvudtaget inte och är en ickefråga. Det händer av och till att partiledningen är upptagna på annat håll eller att gruppledaren är på olika uppdrag. Det är därför man har vice gruppledare som kan hoppa in.

Jag lade också ut detta på Twitter, eftersom jag kraftigt ogillar att det sprids helt felaktiga uppgifter (med ping till Niklas Svensson som var den som berättade i Expressen om den påstådda kritiken):Jag spekulerar inte i källan till de felaktiga uppgifterna, inte heller varför de felaktiga uppgifterna sprids. Och jag ifrågasätter inte heller att det finns olika åsikter runt om i landet om vår partiledare, det är helt uppenbart. Men jag vill vara tydlig med att det som påstås ha sagts vid vårt gruppmöte helt enkelt var en ren bluff. Det kan jag säga med 100% säkerhet, eftersom jag själv var med på hela mötet. Jag konstaterar också att flera av mina riksdagskolleger instämmande har kommenterat mitt twitterinlägg.

Jag blev igår även uppringd av flera journalister, bland annat från Nyheter Idag och upprepade då det jag sagt i tweeten. I övrigt avstår jag från att kommentera turbulensen som just nu råder i partiet, eller vad som i övrigt behandlades på vårt gruppmöte. För egen del kommer jag dock aldrig att ställa upp på interna drev mot en demokratiskt vald partiledare.

Riksdagen kräver att regeringen värnar det rullande kulturarvet

2017-06-01

I går beslutade riksdagen att kräva att regeringen tar fram lagstiftning till skydd för det rullande kulturarvet (alltså olika typer av veteranfordon, tåg, båtar, flygplan mm). Jag har skrivit om detta tidigare, hur modern lagstiftning ibland gör det omöjligt att bevara och använda äldre fordon när de inte uppfyller alla regler om miljö, säkerhet mm, och hur skatter och kostnader på ett orimligt sätt motarbetar dem som ideellt försöker bevara äldre fortskaffningsmedel för eftervärlden. Det handlar även om olika former av tillstånd, kontroller osv. Reglerna måste i de aktuella fallen anpassas efter det rullande kulturarvets speciella situation, man måste kunna göra rimliga undantag. Och då behövs en särskild lagstiftning som tydliggör detta. Tyvärr röstade S, V och MP emot detta uppdrag till regeringen, men eftersom SD ställde sig bakom Alliansens förslag blev det också riksdagens beslut.

.

Handelsminister Ann Linde medger att Svenska Institutet agerat fel

2017-05-31

Det lämnades in tre skriftliga frågor i riksdagen till utrikesminister Margit Wallström (S) med anledning av skandalen vid Svenska Institutet. Frågorna var lite olika ställda, och lämnades in av Boriana Åberg (M), En av Caroline Szyber (KD) och Markus Wiechel (SD).

Utrikesministern lämnade över frågorna till handelsminister Ann Linde, som gav detta samlade svar.

Den intressantaste delen av svaret var denna:

"Svenska institutet har uttalat att man brustit i sin hantering av rättsliga och andra aspekter genom att blockera vissa Twitterkonton på det aktuella Twitterkontot. Myndigheten har numera tagit bort blockeringarna.

Jag noterar att Svenska institutet nu ser över sina rutiner kring Twitterkontot @sweden, och jag avser inte vidta några vidare åtgärder."


Handelsministern konstaterar alltså att Svenska Institutet själv medgett att deras hantering varit felaktig rent rättsligt. Det är en viktig information för den som önskar begära en rättslig prövning och eventuell vill föra en skadeståndstalan. Att ministern konstaterar att det förekommit så allvarliga brister och ändå tydligt avstår från att agera är däremot ytterst oansvarigt.


(Alla blogginlägg och all dokumentation i detta ärende finns nu samlade på en egen sida i bloggarkivet!)

Rättsläget angående ensamkommande är egentligen väldigt tydligt

2017-05-31

Ibland när man följer debatten kring ensamkommande barn och unga låter det som att det är samhället som har bevisbördan för att den som uppger sig vara omyndig inte är det. Men så är det inte. Bevisbördan ligger helt på den som hävdar att den är under 18 år.

Jag uppmärksammades på denna text från en dom i Migrationsöverdomstolen, som påminner om vad lagen säger. Om man kastar sina ID-handlingar och därefter hävdar att man är under 18 år kan man välja att frivilligt genomgå ett ålderstest om det råden minsta tvekan om åldern (för ett spädbarn eller en åttaåring lär det såklart inte bli aktuellt). Om det visar att man sannolikt är vuxen ska man bedömas enligt asylreglerna för vuxna asylsökande. Om man vägrar att genomgå ålderstest och inte har något annat sätt att bevisa eller göra sin ålder sannolikhet gäller samma sak, då ska man betraktas som vuxen. Konstigare än så är det faktiskt inte.Avslöjande mail från Svenska Institutet

2017-05-30

Anderas Eriksson, tidigare reporter på tidskriften Neo, har begärt ut all mailtrafik från Svenska Institutet. På Twitter redovisar han några intressanta mail, bland annat dessa två:De visar bland annat att Svenska Institutet inte anser att vi som blockerats från det aktuella twitterkontot tillhör "målgruppen". Konstigt att jag som riksdagsledamot på detta sätt räknas bort från en statlig myndighets målgrupp. Dessutom får vi veta att vi, åtskilliga hundra, som reagerat starkt är "ett mindre gäng som stormar tillsammans". Undrar om både jag själv och Israels ambassadör räknas in i denna grupp? Vi har i vart fall inte haft någon kontakt alls, mer än att jag bett honom om ursäkt på Twitter för den svensk myndigheents beteende.

Det nedre mailet mellan Svenska Institutets redaktör, Emma Randecker, och Vian Tahir, den privatperson som överlämnade "blocklistan" till Svenska Institutet, visar att kontakten och tonen mellan de två är ytterst hjärtlig. Försöken från Svenska Institutet att skylla ifrån sig allt ansvar faller ganska platt när man läser dessa två mail och ytterligare några mail som Andreas Eriksson publicerat på Twitter. Där framgår bland annat hur Svenska Institutet tackar Vian Tahir för blocklistan och kallar användandet av den för "supersmart". Svenska Institutet har uppenbarligen varit i högsta grad engagerade och entusiastiska över blockeringarna. Det framgår också i ett annat mail att personal från SIDA hört av sig till Svenska Institutet med uppmuntrande ord under turbulensen kring de aktuella blockeringarna.

Svenska folket mindre lyckliga än 2014

2017-05-30

Veckans Affärer uppmärksammar idag den globala studien World Happiness Report som mäter den totala "lyckan" enligt ett antal parametrar. Undersökningen görs i ett stort antal länder, både fattigare och rikare, och i alla världsdelar.

Sverige är i år det tionde lyckligaste landet i världen. Dock en bra bit efter våra nordiska grannländer, och sedan 2014 har vi fallit två placeringar, från en åttondeplats. Svenska folket är alltså mindre lyckligt idag än man var under Alliansregeringens tid. Här är årets lista:76% av de åldersbestämda "barnen" var över 18 år

2017-05-30

Dagens nyhet om de första resultaten av medicinska åldersbedömningar talar sitt eget språk. Av de 581 som bedömts anses 442 vara över 18 år, dvs hela 76%. Ytterligare 5 anses möjligen vara över 18 år, medan 134 anses möjligen vara under 18 år. Allt enligt Rättsmedicinalverkets pressmeddelande.Detta är ett skrämmande resultat, för det innebär med all sannolikhet att runtom på våra asylboenden för ensamkommande "barn" har många minderåriga barn tvingats dela rum med okända vuxna män som låtsats vara barn. Även i våra skolklasser har vuxna män blandats med barn. Allt på grund av att det inte varit politiskt korrekt att kräva åldersbestämning. Bland dem som gått emot åldersbestämning är exempelvis Rädda Barnens ordförande Elisabeth Dahlin. Hur mår hon idag?

En viktig sak är också att detta alltså är personer som frivilligt gått med på åldersprövning. Man kan väl på goda grunder anta att de som helt uppenbart inte skulle ha minsta chans att klara åldersprövningen inte ens gått med på att göra den. Så det lär finnas ett stort mörkertal med ännu större andel som uppgivit fel ålder. Självklart borde medicinsk åldersprövning vara obligatorisk i alla tveksamma fall.

Och som vanligt är det Aftonbladets politiske redaktör Anders Lindberg som får skämmas allra mest. Eller vad sägs om denna numera episka tweet från 2015?Flera skakande reportage om "hedersförtryck"

2017-05-30

Begreppet "hedersbrott" eller "hedersrelaterade brott" är verkligen avskyvärt. Det finns ingen med den minsta lilla heder som begår sådana övergrepp mot andra människor som brukar innefattas i begreppet. Ändå är det idag ett begrepp i samhällsdebatten och det är väl bara att acceptera även om det är motbjudande.

I dag finns två mycket läsvärda reportage om verkligheten i våra förorter och där denna typ av brottslighet och extrem kontroll av främst flickor och kvinnor är vardag. Att Göteborgs-Posten uppmärksammar saken förvånar mig inte. Inte heller att Aftonbladet på nyhetsplats har artiklar om saken. Men att Aftonbladet på sin ledarsida igår angriper "hederskulturen" är ytterst uppseendeväckande. Jag tänker på hur man troligen hade reagerat från samma ledarsida om jag eller någon annan moderat skrivit något i linje med detta i ett debattinlägg för bara ett halvår sedan? Jag tror man hade tävlat på Aftonbladet om vem som kunde skrivit de mest nedgörande och brunsmetande omdömena. Men emellanåt når insikten om verkligheten även Aftonbladets normalt så aningslösa ledarredaktion. Undrens tid är inte förbi.

Här följer de mycket läsvärda reportagen från G-P och Aftonbladet igår, samt Aftonbladets ledartext:
Lättare att avlägsna illegala bosättare från ockuperad mark

2017-05-29

För någon vecka sedan tog riksdagen beslut om att införa en nya lag om "Avlägsnande". Det är en ny form av särskild handräckning som ska göra det lättare för markägare att få tillbaka besittningen till sin egen mark eller byggnad genom att det blir enklare att avlägsna personer som befinner sig där olagligt.

Tidigare har det varit ganska komplicerat att avhysa personer som bosatt sig utan tillstånd på annans mark eller uppehåller sig i annans byggnad. Bland annat har man i princip varit tvungen att ansöka om exakt vilka personer som ska avvisas, vilket i praktiken varit i stort sett omöjligt. Det nya blir att Kronofogden kan avlägsna samtliga personer som befinner sig illegalt på platsen, utan att man i ansökan måste lämna uppgift om vilka personerna är. Avlägsnandet ska även kunna omfatta personer som tillkommit efter att ansökan lämnades in.

Denna viktiga lagändring är en del i arbetet att motverka de stora problemen som vissa markägare (både kommuner och privata) drabbats av i spåren av tiggeriet och tiggarnas illegala ockupation av annans mark. Det är på tiden att markägare inte längre är i princip rättslösa i dessa situationer, och den nya lagen är något vi moderater drivit på för under lång tid.

Oroväckande att företagskonkurserna ökar så snabbt

2017-05-29

Läste en ekonomitidskrift på flyget och kunde då konstatera att företagskonkurserna nu ökar snabbt. Enligt konkursstatistiken från UC (uc.se/konkursstatistik) steg antalet företagskonkurser under första kvartalet 2017 med 12% jämfört med samma period 2016. Det är en dramatisk ökning.

Lite förvånande kanske är det allra värst inom den överhettade byggindustrin, där har antalet konkurser ökat med hela 33%. Vad som är orsaken till dessa märkliga siffror framgår inte. Även Hotell- och Restaurangbranschen har en kraftig ökning, +20 procent. Antalet konkurser ökar också kraftigt inom detaljhandeln och partihandeln.

Konkurser medför höga kostnader för samhället i form av lönegarantier och bortfall av skatteintäkter. Och för de anställda i de konkursade företagen är det givetvis mycket besvärligt. Konkurser slår också mot andra företag som drabbas av kundförluster, och bankerna riskerar kreditförluster.

Om det ökade antalet konkurser förebådar ekonomiskt sämre tider vet jag inte. Kanske finns även samband med nya pålagor och skattehöjningar för företagen? Möjligen finns det även kriminell verksamhet bakom en del av konkurserna? Men siffrorna är oroväckande oavsett, och att företagskonkurserna främst ökar i branscher som överlag har goda tider är lite förvånande.

Uppluckrad migrationspolitik slår direkt mot integrationen

2017-05-28

Vad beslutet på Miljöpartiets kongress om att göra det enklare för personer utan asylskäl att få uppehållstillstånd betyder konkret och hur det skulle kunna verkställas är väldigt oklart. Men syftet är tydligen något slags "amnesti" för personer som saknar asylskäl och varit i landet en viss tid. Det blir i så fall ännu ett grundskott i den svenska asylpolitiken. Och detta kommer efter att regeringen föreslagit att gymnasiestudier ska kunna ge uppehållstillstånd även om man saknar asylskäl. Och så kom ju det ogenomtänkta beslutet att sluta med ID-kontrollerna, trots att gränspolisen inte hade någon förvarning eller planering för det som regeringen säger ska ske i stället.

På punkt efter punkt avviker regeringen från den tidigare striktare linjen. Risken för växande kaos i asylhanteringen är uppenbar. Och detta händer alltså i ett läge där handläggningstiderna är extremt långa, där arbetslösheten nu slutat falla till följd av att allt fler nyanlända räknas in i arbetslöshetsstatistiken, och där vi nyligen fick Migrationsverkets prognoser som förutspår att 264.000 nyanlända behöver bostad under åren 2017-21, (Som jämförelse kan nämnas att kommunerna hade extremt svårt att få fram bostäder till de 68.800 personer som lämnade asylsystemet 2016. I år behöver ytterligare 82.600 bostad).

Alla uppluckringar av reglerna slår direkt mot de verkliga flyktingar som fått uppehållstillstånd för att de anses ha asylskäl. Varje person som får förmåner för att de håller sig gömda i landet efter avslagsbeslut tar resurser från dem som behöver allt stöd för att kunna etablera sig i vårt samhälle. Varje person som får uppehållstillstånd trots att man saknar asylskäl förvärrar krisen i skolan, ökar problemen på arbetsmarknaden och förstärker bristen på bostäder.

S-MP-regeringens ständiga försök att skapa nya kryphål i den svenska asyllagstiftningen blir i praktiken ett direkt sabotage mot de verkliga flyktingarnas möjligheter att etablera sig i Sverige. Det är synd att regeringspartierna de inte förstår att deras politik slår direkt mot integrationen och riskerar att skapa ett parallellsamhälle som är än värre än det vi redan har idag.

Om man ger ökade rättigheter till personer som saknar asylskäl tar det resurser från dem som har asylskäl.

Gränsen mellan snällhet och naivitet är ibland hårfin.

Förhoppningsvis kan Socialdemokraterna stå emot Miljöpartiets krav, men risken är såklart att man tvingas gå dem till mötes till följd av opinionsläget.

Borås Tidning rapporterar från mitt uterum

2017-05-25


I dag lades nedanstående intervju med mig ut i Borås Tidning. En blandad kompott om lite av varje. Vi satt och samtalade ganska länge hemma hos mig, och det är självklart mycket som inte kommer med i artikeln.

Jag förstod redan före intervjun att Borås Tidning från början var mest intresserad av att skriva om "kritik" mot mig för saker jag skriver i sociala medier. Men jag tycker artikeln blev betydligt bättre än så och att vårt samtal blev riktigt intressant. Och så fick ju min fina hund Nelly vara med på bild också.(Klicka på en sida i taget, och förstora sedan sidan som kommer upp i din dator så ska det fungera att läsa texten!)

Vad gäller den påstådda kritiken mot mig så känner jag för egen del inte att den är särskilt besvärande. Den kommer i stort sett uteslutande från mina politiska motståndare, och det är liksom en del i att vara politiker. Är man en aktiv politiker i opposition, och debatterar de aktuella och mest debatterade samhällsfrågorna så väcker man känslor och de politiska motståndarna blir upprörda. Detta kryddas tyvärr av och till med att även media slirar på sanningen, dels för att skapa "bra nyheter", dels för att vissa gillar att slå på dem som befinner sig höger sida i politiken. Ibland beror det nog även på ren lathet (att man inte ens läst vad jag skrivit utan skjuter från höften och kritiserar något man tror att jag skrivit - ibland för att någon annan felaktigt påstår det). När jag sedan tar mig friheten att kritisera media när de går över gränsen så får jag såklart fiender som tar alla chanser att ge igen på nyhetsplats eller i ledare/krönikor. Aftonbladets ledarsida är ett bra exempel. Häromdagen gick Aftonbladets politiske redaktör, Anders Lindberg, till frontalangrepp mot mig och min moderate riksdagskollega Hanif Bali. "I sociala medier sätter profiler som partistyrelsens Hanif Bali och riksdagsledamoten Jan Ericson bilden av Moderaterna som hänsynslösa och ofta direkt otrevliga." skriver alltså Aftonbladets politiske redaktör som själv gjort till affärsidé genom åren att sprida grava osanningar, skvaller eller personangrepp riktade mot borgerliga politiker. När sedan samma politiker försvarar sig är de alltså "hänsynslösa och otrevliga". Jag skulle aldrig kunna se mig själv i spegeln om jag bara la mig platt när företrädare för media sprider rena lögner om vad jag sagt eller skrivit, eller är rent oförskämda. Vilket förtroende får man för en människa och politiker som stillatigande accepterar det? Med detta sagt så är faktiskt de flesta företrädare för media faktiskt justa och korrekta och vill göra ett bra jobb.

Det här med sociala medier är fascinerande. Det är här slaget om väljarna kommer att avgöras, och det är här man måste finnas om man ska debattera politik. Tonen är ofta rå, näthatet slår till då och då, och varje ord man skriver nagelfars. Själv är jag inte den som blockerar folk i första taget, men hotfulla vänsterextremister och uttalade rasister stänger jag av. Debatten på sociala medier är ändå ingen söndagsskola. Vill man att någon ska lyssna måste man skriva om det som berör. Att twittra om kakrecept är säkert lugnt och skönt, men det ger inga större avtryck i debatten.

För mig har sociala medier skapat en bra grund för politisk debatt. Antalet besökare på bloggen växer hela tiden, både etermedia och tidningar från hela landet följer mig och citerar det jag skriver. Och jag är en av de moderata rikspolitiker som är flitigast på Twitter, vilket även det gett mig en stark plattform i debatten. Hittills har jag skrivit över 42.000 twitterinlägg, och av dessa har kanske ett hundratal väckt medial uppmärksamhet. Det är så det fungerar. Jag bygger nu upp ett allt starkare socialt nätverk som både hjälper till att sprida mina politiska budskap och som ger mig synpunkter på moderat politik som jag självklart tar med mig. Många av de som följer mig är från den egna valkretsen.

Jag blev politiker för att jag ville påverka samhällsutvecklingen. Under regeringsåren med Alliansen handlade mycket om att påverka internt. Nu i opposition handlar det mer om att väcka opinion, kritisera det man tycker är fel, och komma med bättre förslag. Jag räknar med att debatten kommer att bli allt hårdare fram till valet, men vid det här laget vet nog de flesta att jag inte viker ned mig. Jag kommer inte att vara rikspolitiker resten av livet, men så länge jag har den rollen kommer jag också att vara aktiv i samhällsdebatten.

Min mailväxling med Svenska Institutet 19-23 maj

2017-05-24

Min mailväxling med Svenska Institutet fortsätter. Här är de senaste mailen. Jag utgår från mitt sista mail i den föregående sammanställningen och redovisar allt som hänt till och med igår. Har fått en del klargöranden, men en fråga kvarstår, det är varför man uppgav att den aktuella blockeringslistan var "kvalitetssäkrad" av Svenska Institutet.

Mailväxling 19-23 maj 2017

"Alterneringsåret" en gåva till ett Miljöparti i kris

2017-05-24

Regeringens nya utspel om "alterneringsår", en ny variant av "friår" sågas av såväl arbetsgivare som fackliga organisationer. Såväl Svenskt Näringsliv som TCO och Kommunal ifrågasätter utspelet. Och samtliga Allianspartier säger nej. Frågan är om någon annan än Miljöpartiet vill ha det? Det är så uppenbart att det är en gåva från regeringen till ett Miljöparti i kris. Ingen forskning visar att det tidigare friåret gav några som helst positiva effekter, däremot såg man att de som tagit ut friår gick tidigare i pension. Dessutom kostade det massor av pengar.

När till och med Aftonbladet sågar utspelet säger det en hel del. Det hör inte till vanligheterna att man så totalt gör ner ett förslag från S-MP-regeringen.

Det finns betydligt viktigare saker att ta tag i på arbetsmarknaden än att hitta på nya reformer för att människor ska slippa jobba. Ett omvänt problem är sk "hyvling". Detta är ett faktiskt problem för många arbetstagare, som regeringen sagt sig vilja utreda. Hyvling handlar om att heltidstjänster plötsligt görs om till deltider eller att anställda måste dela på arbetstid i stället för att någon sägs upp och där en anställd från en dag till en annan kan få sin anställningsgrad och inkomst kraftigt sänkt. Många fackliga organisationer menar att det är bättre att någon sägs upp och får söka nytt jobb och att övriga får behålla sina heltidsanställningar. Men då krävs en förändring i LAS.

Nu ska båda sakerna utredas. Förslaget om alterneringsår är uppenbarligen viktigast eftersom ett sådant förslag ska presenteras redan i mars nästa år. Åtgärder mot hyvling som är ett faktiskt problem på dagens arbetsmarknad är lägre prioriterat av regeringen. Där ska ett förslag presenteras först efter valet, i januari 2019. Det är alltså viktigast med utredning av hur människor ska jobba mindre än att försvara deras rätt att fortsätta jobba lika mycket som förut. Det säger allt om regeringens prioriteringar.

"Tidningarnas betalväggar har skapat en identitetskris"

2017-05-24

Häromdagen följde G-P:s krönikör Emanuel Karlsten upp sin tidigare artikel om problemet med allt mer journalistik bakom betalväggar. Denna gång en krönika för nyhetssajten Breakit. Karlstens artikel uppmärksammas även av Resumé.

Jag tycker såklart fortfarande att Karlsten har fel när han menar att det är "förståeligt" med kritik mot mig för att jag är restriktiv till att köpa artiklar bakom betalväggar för att kunna delta i en debatt i sociala medier. Jag tycker det är en självklar ståndpunkt (mer om det nedan). Och jag vet inte vad han menar med att "det fick flera av Sveriges "främsta publicister" att gå i taket". Vad jag vet var det bara några få journalister som reagerade negativt (bland annat de två som skrivit den aktuella artikeln) medan jag samtidigt fick starkt stöd från andra, bland annat flera ledarsidor. Den mesta kritiken kom från politiska motståndare och det hade nog väldigt lite med sakfrågan att göra.

Men det intressanta är att Karlsten faktiskt är hårdare i sin kritik av medias betalväggar än vad jag är. "Det är den insikten dagstidningar behöver komma till idag. De är inte internet, de är en nischprodukt. Hur bra journalistik de än gör så kommer de inte bli en del av allmänhetens stora samtal så länge deras information finns bakom en särskild betalvägg." skriver han.

Han pekar på en viktig sak. Media är rimligen farligt ute om man lägger allt mer material bakom betalväggar, risken är uppenbar att alternativa nätmedia som erbjuder gratis nyheter och artiklar tar över som människors främsta informationskälla och underlag för samhällsdebatten. Frågan är vad man kan göra åt detta när man samtidigt inser att de traditionella tidningarna behöver intäktskällor i takt med att antalet prenumeranter på papperstidningarna minskar?

För egen del ser jag som tidningskonsument ett stort problem i ett tidningarna använder "lockpriser" där det "bara kostar en krona" att låsa upp en artikel, men där man sedan med automatik får en tillsvidareprenumeration som tickar på tills man säger upp den. Om man som jag översiktligt följer en 10-15 olika medier närmast dagligen, och ytterligare ett stort antal av och till vid behov, blir det helt ohållbart att prenumerera på allt och inte minst att hålla ordning på vilka prenumerationer man har och vilka man ska säga upp. Som riksdagsledamot har jag tillgång till alla papperstidningar när jag är i Stockholm och via internet mycket av nätmateriealet, men jag är en av endast 349 riksdagsledamöter. Alla andra samhällsdebattörer och vanliga medborgare har det inte lika väl förspänt. Det var också anledningen till att jag själv protesterade i den aktuella tweeten. Jag tycker som politiker att min uppgift är att agera i medborgarnas intresse. Var och en inser rimligen att jag med mitt riksdagsarvode inte avstod från att öppna en enskild artikel av kostnadsskäl.

Jag tycker det är dags för media att lansera ett nytt betalningssystem för låsta artiklar. Varför inte införa en tjänst där man swishar över tex två eller fem kronor för en artikel, och sedan får ett engångslösenord tillbaka på mobilen som man kan använda för att öppna artikeln? Inga löpande prenumerationer eller annat krångel, bara betala för den artikel man vill läsa. Kan TV-företag sälja program styckvis borde tidningsmedia kunna sälja artiklar styckvis. Får en journalist bra spinn på en artikel i sociala media kan det därmed också ge en bra intäkt.

Det är utmärkt att frågan fortsätter diskuteras, och jag är faktiskt ganska nöjd med att det som från början var en ren fejknyhet (påståendet att jag skulle vägrat rätta ett sakfel i en tweet som jag delat för att jag inte ville köpa en låst artikel) i stället bidragit till att skapa en bred debatt om betalväggarna i media.

Vågar inte utrikesministern ta debatten om Svenska Institutet?

2017-05-23

Jag fick idag detta besked från Riksdagens Kammarkansli:Beskedet var inte helt oväntat. Min riksdagskollega Caroline Szyber (KD) ställde en skriftlig fråga om de utrikespolitiska diplomatiska konsekvenserna av Svenska Institutets lista över personer som blockerats till följd av obekväma åsikter. Den frågan lämnades också över till Ann Linde, eftersom hon "ansvarar för frågor som rör Svenska Institutet".

Min interpellation är däremot uttryckligen ställd till Wallström i egenskap av departementschef, eftersom den handlar om alla myndigheter som ligger under UD. Det är självklart inte en fråga hon kan delegera utan att det framstår som ytterst märkligt. Vad jag kan se hittills har Wallström delegerat allt som rör Svenska Institutet till olika medarbetare och inte med ett ord kommenterat saken som departementschef. Det visar hur känslig frågan börjar bli för Utrikesdepartementet.

Trist att bua ut statsministern - men varför ljudavbrott precis då?

2017-05-23

I går sände SVT extra från firandet av Tre Kronors VM-guld, som i år ägde rum på Sergels Torg i Stockholm. Det var en drygt timslång sändning med intervjuer och firande. Det märkliga är dock att precis när speakern annonserar att statsminister Stefan Löfvén ska komma upp på scenen försvinner plötsligt ljudet i SVT-filmen, för att sedan återkomma strax efter att statsministern börjat tala. En helt prickfri sändning på en dryg timme råkar drabbas av ett märkligt ljudavbrott exakt när statsministerns ankomst annonseras. Ljudavbrottet sker ungefär 13.30 in i filmen och varar 5-10 sekunder, varefter en kvinnlig röst från studion går in och berättar att det är statsminister Löfvén som ska prata.

Den som är nyfiken på vad som hände under den korta stund som ljudet försvann kan höra det i denna film från samma tillfälle, som nu ligger ute på Youtube. Statsministern buades ut kraftfullt av en uppenbart missnöjd publik. När sedan speakern annonserar VM-hjältarnas ankomst stiger däremot jublet mot skyn.Jag är den förste att beklaga att man buar ut statsministern på detta sätt vid ett sådant här tillfälle. Ett firande av VM-hjältarna är ett sällsynt illa valt tillfälle för att visa politiskt missnöje. Det är inget konstigt att statsministern hälsar VM-hjältarna upp på scenen. Samtidigt är det både fascinerande och märkligt att höra denna enorma ilska mot landets statsminister från den stora publiken. Det säger en hel del om det politiska klimatet just nu.

Men frågan kvarstår - kan SVT förklara att just dessa 5-10 sekunder blev tysta i en timslång sändning som i övrigt fungerade prickfritt? Vi är många som undrar.

Ondskan drabbade Europa igen

2017-05-23

Ännu ett terrorattentat, denna gång i Manchester. Sannolikt av en självmordsbombare enligt den brittiska polisen. Hittills rapporter om 22 döda och 59 skadade, många av dem barn och ungdomar som varit på den stora konserten med Ariana Grande.

Och så upplever vi samma sak som vanligt. "Våra tankar går till de drabbade", "Hemskt att angripa oskyldiga människor" (finns det några skyldiga offer för en terrorattack?), och "vi måste stå upp för det öppna samhället".

Och så rullar vardagen på som förut. Tills nästa gång.

Försöker EU-kommissionen förgöra EU?

2017-05-22

I dag finns denna nyhet på SVT TextTV.Källan känns tillförlitlig, men innan vi fått klart besked om att det stämmer tar jag ändå uppgiften med en nypa salt. Men OM det som påstås är korrekt är det ytterst allvarligt. Då får vi bekräftat att EU-kommissionen föreslår något som ytterligare kommer att öka skepsisen och motståndet mot EU. Detta gör man i så fall samtidigt som strömningarna bland medborgarna i EU verkar gå åt andra hållet - kritiken mot EU:s försök att skapa en allt hårdare sammansatt federation växer, liksom kritiken mot EU:s klåfingrighet i många frågor. Om inte EU-kommissionen och EU-parlamentet sansar sig kommer det inte bara att vara Storbritannien som lämnar EU. Visar man inte större ödmjukhet inför EU:s medborgare och de enskilda medlemsstaterna riskerar hela EU att falla samman.

Och för en gångs skull håller jag med Ann Linde (S). Det finns inget stöd i Sverige för en anslutning till Euron, och frågan är inte aktuell.

Tillägg: EU-kommissionens representation i Sverige dementerar nyheten. Fast dementin känns ändå något otydlig. Det enda man säkert dementerar är tidsgränsen 2025. I övrigt verkar budskapet vara att EU-kommissionen vill ha mer ”demokratisk kontroll” över eurovalutan och över framtida beslut om statsbudgetar och besparingar. Vad det innebär i praktiken återstår att se.

Min mailväxling med Svenska Institutet till och med den 19 maj

2017-05-22

Jag fick två svar från Svenska Institutet i fredags, både från redaktören Emma Randecker och arkivarien Kristina Radford. Bland annat framförde man "en uppriktig ursäkt". Däremot fick jag inget svar på mina frågor. Och när jag läst deras svar tillförde jag ytterligare två frågor. Jag förväntar mig svar under innevarande vecka.

Här är hela mailväxlingen fram tills nu.

Lars Wilderäng skriver om skandalen vid Svenska Institutet

2017-05-22

I dag skriver författaren Lars Wilderäng i Göteborgs-Posten om skandalen vid Svenska Institutet, som är större än de flesta verkar inse. Den statliga myndigheten, som lyder under utrikesdepartementet, inte bara samtyckte till blockering av twitterkonton enligt en lista över påstådda olämpliga åsikter upprättad av en utomstånde privatperson, utan försvarade även listan och deklarerade till och med tydligt att listan var kvalitetssäkrad. En praktskandal som tyvärr gått tämligen spårlöst förbi i de stora svenska medierna. Göteborgs-Posten utmärker sig dock positivt genom att både ta in detta debattinlägg och att förra veckan på ledarplats ha kritiserat Svenska Institutet för det inträffade.Grattis Tre Kronor till VM-guldet!

2017-05-21

Det blev en lång och gastkramande kväll, guldmatchen mellan Sverige och Kanada stod 1-1 i full tid, och 1-1 efter förlängning. Och när det sedan blev avgörande på straffar var Sverige överlägset bäst. Efter tre straffomgångar hade Sverige gjort två mål och Kanada noll. Och när sedan svenske målvakten räddade Kanadas fjärde skott var guldet klart. Oerhört skickligt att besegra den stora hockeynationen Kanada!Kommunernas långsiktiga ekonomi säkras bara genom arbetslinjen

2017-05-21

En del av oppositionsarbetet i ett riksdagsutskott är att skriva följdmotioner på regeringens propositioner och skrivelser när man tycker det finns anledning till detta. Eftersom vi moderater är fyra ordinarie och flera arbetande ersättare i varje utskott delar vi upp arbetsuppgifterna mellan oss. Det betyder bland annat att vi delar upp arbetet med följdmotionerna. Dessa följdmotioner undertecknas sedan av den moderata utskottskommittén, dvs de moderater som tjänstgör i det aktuella utskottet.

Ett av mina ansvarsområden för moderaterna i finansutskottet är kommunernas och landstingens ekonomiska situation. Ett område som jag själv tycker är ett av de allra viktigaste (utöver statsbudgeten såklart). Det är ju kommuner och landsting som levererar huvuddelen av välfärden till medborgarna, och det är självklart oerhört viktigt att kommunsektorn har en långsiktigt hållbar ekonomi.

Jag är därför huvudförfattare till denna följdmotion med anledning av Regeringens skrivelse 2016/17:102 om Utvecklingen inom den kommunala sektorn. Jag har kommenterat kommunsektorns ekonomiska situation ett antal gånger på bloggen i år, och den som följer det jag skriver kommer säkert att känna igen en hel del från mina blogginlägg i den moderata motionen. Just nu i högkonjunktur ser ekonomin bra ut för de flesta kommuner och landsting/regioner. Men det är inte svårt att se allvarliga hot mot den långsiktiga ekonomin, vilket även SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, påpekar.

Från vänster framhålls ofta att lösningen är höjda kommunalskatter och ökade statsbidrag. Från moderat sida anser vi att den enda långsiktigt hållbara lösningen är att fler arbetar mer. Då ökar kommunernas skatteintäkter samtidigt som behovet av kommunala bidrag minskar. Självklart behövs även statsbidrag, inte minst för att utjämna skillnader i skattekraft mellan kommunerna, men hur mycket statsbidrag vi än tillför så kommer det aldrig att räcka om inte kommunernas invånare förvärvsarbetar i tillräcklig omfattning.

Samtidigt ligger alltid ett tungt ansvar på kommunpolitikerna att prioritera klokt. Och det anser jag som bekant inte alltid att man gör, alldeles oavsett kommunledningens politiska färg. Har man exempelvis allvarliga brister inom skolan eller äldreomsorgen måste ökade resurser dit gå före en ny simhall, extra kultursatsningar eller subventionering av kollektivtrafiken för vuxna som jobbar.

Ytterligare några moderata förslag för bättre integration

2017-05-19

I dag presenterade Anna Kinberg Batra ytterligare moderata förslag för att förbättra integrationen. Bakgrunden är vår tydliga strävan efter en politik som leder till att fler nyanlända ska komma i jobb och egen försörjning. Utan jobb är integration närmast omöjlig. Men integration är samtidigt mycket mer än ett jobb. Det handlar om att kunna språket, att förstå regler och normer som gäller i Sverige och att anstränga sig för att komma in i samhället.

Moderaterna vill införa en integrationsplikt för nyanlända. Den ska innefatta:

• Utbildningsplikt
• Ansträngningar för att lära sig svenska för att få permanent uppehållstillstånd
• Ökade aktivitetskrav under etableringstiden samt i försörjningsstödet
• 100 timmars samhällsorientering, med samhällstest

Med utbildningsplikt och ökade aktivitetskrav under etableringstiden och i försörjningsstödet stärker vi arbetslinjen och minskar förhoppningsvis jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda. Genom större fokus på vikten av att lära sig svenska underlättas både möjligheten att få ett arbete och att ta del av informationen i det svenska samhället. Samtidigt måste vi bli tydligare med att vi inte accepterar förtryck, oavsett om det handlar om heder, kultur eller religion. Det handlar även om att markera vikten av jämställdhet samt barns och homosexuellas rättigheter. Vi behöver också ge alla nyanlända en bättre bild av de rättigheter och skyldigheter som allmänt gäller i Sverige. Samhällsorientering ska därför ingå i integrationsplikten och ska utökas till minst 100 timmar och följas upp med ett test. För den som inte deltar kan reducerade bidrag bli aktuella.

Information om integrationsplikten bör ges redan av Migrationsverket. Det ger en tydlighet om vad vi förväntar oss av dem som kommer hit.

Alla förslagen är egentligen självklarheter som redan gäller i många andra länder. Jag beklagar verkligen att vi inte införde allt detta redan under Alliansregeringens tid. Men är samtidigt nöjd med att förslagen nu kommer. Förslagen ligger väldig mycket i linje med de riksdagsmotioner som jag och ett antal moderata kolleger lämnat in de senaste åren. Vi har även förslag om hur vi ska stärka medborgarskapets betydelse, och det är en annan viktig fråga som jag hoppas kunna återkomma till senare.

Pressmeddelande

2017-05-18

Pressmeddelande 2017-05-18

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828


Jag ställer utrikesminister Margot Wallström till svars för åsiktsregistreringen som sanktionerats av Svenska Institutet

I dag har jag lämnat in en interpellation till utrikesminister Margit Wallström med anledning av den uppmärksammade åsiktsregistreringen som sanktionerats och "kvalitetssäkrats" av Svenska Institutet. Myndigheten ligger under Utrikesdepartementet, och Wallström är departementschef. Därför är det hon som ska svara på mina frågor i den kommande debatten i riksdagen.

Nedan följer Interpellationen i sin helhet. Fortsatt rapportering kring ärendet sker på min blogg, www.ericsoniubbhult.seInterpellation till utrikesminister Margot Wallström:

Svenska Institutets twitterkonto


De senaste dagarna har det uppmärksammats att ett twitterkonto ägt av Svenska Institutet (SI) massblockerat över 14 000 twitterkonton. Enligt SI baseras blockeringarna på en lista, framtagen av en utomstående person som varit gästskribent på det aktuella kontot. Listan beskrevs av SI enligt följande:

"Blockeringslistan som nu lagts in på @sweden består av:
• Cirka 12 000 internationella och svenska konton som ägnar sig åt drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och HBTQ-personer, men även mot organisationer som är engagerade i mänskliga rättigheter. Dessa konton har ofta högerextrem och/eller nynazistisk inriktning och hetsar även till våld.
• Cirka 2 000 övriga spamkonton, till exempel porrbotar och konton som spammar reklam eller DM-virus."


Hur denna lista använts och vem som bär ansvaret för detta återstår att utreda. Men Svenska Institutet försvarade listan och agerandet och hävdade dessutom att samtliga blockeringar var "kvalitetssäkrade". Trots detta har ett stort antal uppenbart oskyldiga personer drabbats - riksdagsledamöter från exempelvis Moderaterna och Centerpartiet, ledande journalister och ledarskribenter, anställda inom polisen och försvarsmakten, och till och med Israels ambassadör i Sverige och Israels utrikesdepartement. Många av de drabbade personerna verkar aldrig ens ha följt eller kommenterat det aktuella kontot, men har alltså ändå blockerats i "förebyggande syfte" på grund av påstått felaktiga åsikter eller befarat hotfullt beteende.

Det enda sättet att få blockeringen hävd var att fylla i ett web-formulär där man bland annat skulle beskriva varför man trodde att man hade blivit "blockad" från det aktuella twitterkontot.

Att en statlig myndighet under Utrikesdepartementet, gör sig skyldig till, eller i vart fall sanktionerar och stödjer, upprättande av personregister över människor som påstås ha vissa åsikter är ytterst anmärkningsvärt. Om det även varit lagstridigt får prövas på annat sätt.

Ansvaret för agerandet från myndigheter under Utrikesdepartementet ligger ytterst på departementschefen. Mina frågor till utrikesministern idag är därför:

• På vilket sätt avser ministern att ge de drabbade upprättelse?
• Vilka åtgärder rörande Svenska Institutet avser ministern vidta med anledning av deras agerande?
• På vilket sätt tänker ministern verka för att ingen myndighet under hennes departement gör sig skyldiga till något liknande igen?

2017-05-18

Jan Ericson (M)Obegripligt svaga reaktioner på skandalen vid Svenska Institutet

2017-05-18

Den hårt kritiserade åsiktsregistreringen som både sanktionerats och "kvalitetssäkrats" av Svenska Institutet, en statlig myndighet under Utrikesdepartementet, har faktiskt uppmärksammats en hel del av media. SVT:s TextTV var tex en av de första att rapportera. Dock är det pinsamt tyst på nyhetsplats i de stora kvällstidningarna, liksom hos nyhetskanalerna Rapport, Aktuellt och TV4:s Nyheterna och Sveriges Radio. Man kan bara tänka sig hur det låtit om det varit påstådda kommunister eller våldsbejakande vänsteraktivister som åsiktsregistrerats? Då hade alla nyhetssändningar, debattprogram och soffprogram haft detta som förstanyhet. Nu handlar det om påstådda nazister och högerextremister och då är det på något sätt "förlåtet".

Men för de oskyldigt drabbade är det faktiskt samma sak. Dessutom finns det ett antal juridiska frågetecken eller rent av uppenbara lagbrott som borde uppmärksammas av media. Jag har inte heller hört den annars så debattglada generalsekreteraren för Advokatsamfundet, Anne Ramberg, ha några synpunkter alls på att en statlig myndighet är inblandad i en sådan här sak. Vänstervridningen av media och viktiga samhällsfunktioner kan knappast bli tydligare.

Vissa tidningar har dock uppmärksammat saken under veckan. Här är några av de artiklar där jag själv uppmärksammas i egenskap av offer för den av Svenbska Institutet sanktionerade och "kvalitetssäkrade" åsiktsregistreringen:

Sydsvenskan, ledare 16 maj
Göteborgs-Posten, ledare 16 maj
Dagens Nyheter, nyhetsartikel 16 maj
Jönköpings-Posten, ledare 17 maj
Nya Wermlands-Tidningen, ledare 17 maj

Debatt i Radio Sjuhärad om villkoren för gömda

2017-05-17I eftermiddags hade jag en debatt via Riksdagens Radiostudio med Ida Legnemark (V) i Radio Sjuhärad om situationen för människor som gömmer sig efter avslag på asylansökan. Som väntat hade vi lite olika syn på saken.

Lyssna på lite av inslaget här

Min och moderaternas ingång i denna fråga är att ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Om man fått sin asylansökan prövad av Migrationsverket och därefter haft möjlighet att överklaga i domstol i två steg, och dessutom haft rätt till juridiskt biträde på vägen, då måste vi utgå från att vi gjort en korrekt rättslig prövning. Om man då får ett nej måste man också lämna landet.

För att minska antalet personer som går under jorden efter avslagsbeslut nämnde jag några konkreta åtgärder som moderaterna kräver. Bland annat att förlänga preskriptionstiden från dagens fyra till åtta år innan man kan göra en ny ansökan. Vi måste också förbjuda kommunerna att betala ut försörjningsstöd till personer som inte har rätt att vistas i landet. Moderaterna vill också ge mer resurser till våra myndigheter när det gäller att verkställa avvisningar, skapa fler förvarsplatser för personer man befarar ska avvika, samt göra det möjligt att beslagta pass och id-handlingar och möjlighet till fler kontroller på arbetsplatser mm för att hitta personer som befinner sig illegalt i landet.

Jag tycker personligen även att vi borde ta bort rätten till skolgång för gömda barn, men där har jag inte mitt parti med mig, i vart fall inte än. Barn ska självklart gå i skolan, men om familjen fått avslagsbeslut bör man återvända till sitt hemland så barnen kan gå i skolan där och slipper leva gömda under sin uppväxt.

Vänsterpartiet vill att fler ska få stanna, vill ge alla ensamkommande barn och ungdomar amnesti och vill göra de svenska asylreglerna mer generösa än i andra länder. Man klagar samtidigt på att utredningstiden för asylärenden är för lång. Med Vänsterpartiets förslag skulle vi få extremt stora volymer av asylsökande och utredningsköerna och samhällsproblemen skulle öka ytterligare. Och om fler söker asyl blir det med automatik också fler som får avslag och därmed fler som går under jorden. Eller vill Vänsterpartiet att alla som vill ska få stanna i Sverige och få försörjning av vårt samhälle? Jag sa faktiskt rakt ut att Vänsterpartiets migrationspolitik är ett totalt haveri. Och det står jag för.

Avslutningsvis kan jag tycka det är lite märkligt att vi alltså var två politiker får partier utanför regeringen som diskuterade frågan och hade förslag från helt olika utgångspunkter. Det borde självklart varit någon från regeringssidan i debatten som kunde försvara regeringens linje. Fast ärligt talat gör man faktiskt väldigt lite i denna fråga. Och antalet gömda lär öka, med social utsatthet, svartarbete och risk för kriminalitet i allt större omfattning som följd. Frågan är ytterst allvarlig.

Mitt mail till Svenska Institutets generaldirektör

2017-05-16Jag är en av 14.000 som massblockats av svensk myndighet

2017-05-16

I går nåddes jag av denna nyhet, som även spreds snabbt i både sociala medier och riksmedier, bland annat på SVT TextTV. Myndigheten Svenska Institutet har alltså ett egen underkonto, @sweden, som upplåts till olika personer för att sprida bilden av Sverige. En av dessa personer har tydligen med myndighetens godkännande gjort omfattande listor över personer man anser har fel åsikter och därför ska automatblockas på Twitter!

Så här skriver Svenska Institutet:
”Blockeringslistan som nu lagts in på @sweden består av:
• Cirka 12 000 internationella och svenska konton som ägnar sig åt drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och HBTQ-personer, men även mot organisationer som är engagerade i mänskliga rättigheter. Dessa konton har ofta högerextrem och/eller nynazistisk inriktning och hetsar även till våld.
• Cirka 2 000 övriga spamkonton, till exempel porrbotar och konton som spammar reklam eller DM-virus.
• Utöver detta har det också funnits ett fåtal konton som blockerats utifrån curatorns bedömning.”


Bland dem som blockats finns jag själv och andra riksdagsledamöter från exempelvis Moderaterna och Centerpartiet, där finns ledarskribenter på svenska dagstidningar och till och med Israels ambassadör i Sverige! Även Bill Gates ska vara blockad, liksom ett stort antal svenska privatpersoner, myndighetsanställda, försvarsanställda och poliser. En som skrivit uttömmande om saken och granskat blockningslistorna är Lars Wilderäng på bloggen http://cornucopia.cornubot.se/.

För att bli av med blockeringen måste man fylla i ett formulär och berätta om sina åsikter och varför man tror att man blivit blockad.

För egen del begriper jag inget alls. Jag följer inte det aktuella kontot, visste inte ens att det fanns, och har aldrig delat något därifrån eller kommenterat något heller vad jag kan minnas.

Mycket talar för att denna åsiktsregistrering strider mot grundlagen, men att den också är olaglig enligt personuppgiftslagen. Men det är naturligtvis också anmärkningsvärt att en svensk myndighet som lyder under Utrikesdepartementet ägnar sig åt denna typ av verksamhet. Jag har tillskrivit Svenska Institutets generaldirektör med ett antal frågor, redovisas i nästa blogginlägg.

Tidigare inlägg finns samlade i bloggarkivet