Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!
Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006.Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt!

Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Åren 2002 till 2006 var jag gruppledare för moderaterna och för den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010 och 2014. Jag är idag ledamot av Finansutskottet och i den parlamentariska Socialförsäkrings- utredningen. Tidigare mandatperioder har jag varit aktiv i arbetsmarknadsutskottet, socialförsäkringsutskottet och utbildningsutskottet. Frågor som rör företagande, arbete och utbildning är centrala för mitt politiska engagemang, liksom familjepolitik, försvarsfrågor, skatter, migrationspolitik och miljö/energi/djurskyddsfrågor. Du hittar det mesta om mig och mitt riksdagsarbete via länkarna överst på sidan. På bloggen kommenterar jag riksdagsarbetet, rikspolitiken och en hel del annat. Du hittar mig också på instagram, twitter och facebook.


I bloggarkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden.
Totalt 6.201 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 21/12 2014)
Debattartikel i Borås Tidning idag

2014-12-21Krogshow med Jill Johnsson

2014-12-21

I går var vi på krogshow med Jill Johnsson på Rondo i Göteborg. Vi fick plats alldeles nära scenen.
En riktigt bra show och massor av bra musik! Jill har verkligen blivit en av mina favoritartister.Min sjätte interpellation till finansministern

2014-12-19

I går lämnade jag in min sjätte interpellation till finansministern. Denna gång handlar det om den lite märkliga frågan om hur regeringen tänker se till att Alliansens politik genomförs.

I den segrande Alliansbudgeten finns ju nämligen bland annat ett förslag om ytterligare sänkning av arbetsgivareavgifterna för dem under 23 år. Nu frågar jag finansministern hur hon avser att gå vidare med att genomföra den av riksdagen beslutade politiken om att ytterligare sätta ned arbetsgivaravgifterna för unga?

Det blir en intressant debatt i januari när jag har fått svaret.

Hela interpellationen kan läsas här.

Dagens Nyheter citerar mig om KD:s migrationsutspel

2014-12-19

I dag citeras min blogg i en artikel i Dagens Nyheter om Göran Hägglunds (KD) utspel i migrationsfrågan igår:

”Jag tar också avstånd från Miljöpartiets i stora delar mycket naiva migrationspolitik som jag tyvärr tycker har påverkat Alliansens politik alltför mycket de senaste åren”, skrev till exempel riksdagsledamoten Jan Ericson (M) på sin blogg i går.

Och visst är det så. Jag tycker fortfarande inte vi skulle låtit Miljöpartiet få påverka migrationspolitiken så mycket. Men det var samtidigt inte en oväntad utveckling. Redan den 15 augusti 2010, en månad före riksdagsvalet samma år, skrev jag så här på bloggen:

"Flera opinionsmätningar visar att Sverigedemokraterna skulle kunna komma in i riksdagen och kanske också bli vågmästare. Det riskerar enligt min mening att föra svensk invandrings- och integrationspolitik åt ett helt annat håll än vad SD säkert har tänkt sig. För om SD skulle bli vågmästare i riksdagen kommer integrationspolitiken sannolikt att utformas i samförstånd över blockgränserna eftersom inget parti vill samarbeta med SD. Om Alliansen tvingas söka samarbete med de rödgröna riskerar Vänsterpartiets och Miljöpartiets extremt naiva invandringspolitik att få inflytande, helt enkelt för att samverkan med SD är värre."

Inte visste jag då hur rätt jag skulle få. SD:s inträde i riksdagen medförde inte alls att politiken förändrades i restrik riktning utan tvärtom att utvecklingen gick åt andra hållet. Lite för mycket enligt mig. Dagens växande debatt i media och internt i partierna beror knappast på att SD driver frågorna utan på att behovet finns att diskutera frågan. Debatten har helt enkelt varit försummad. SD:s inträde i riksdagen och deras växande väljarstöd har under 4-5 år skrämt de flesta debattörer och partier till tystnad och lämnat hela debatten, verklighetsbeskrivningen och dagordningen till SD. Förhoppningsvis är det slut med det nu.

Moderaternas har de senaste tio åren haft som bärande idé att lyssna på människor, se samhällsproblem och inte tveka att förändra politiken vid behov. Det har vi enligt min påsikt skött ganska bra på många områden. Nu är det dags att även se ett av vår tids största samhällsutmaningar, nämligen migrationsfrågan, och inte ducka för att göra de förändringar som kan behövas även där. Det har våra väljare rätt att kräva av oss.

Oroväckande utveckling i Ryssland

2014-12-18

Rysslands ekonomi ligger i ruiner. Orsakerna är flera, främst fallande oljepriser, höga kostnader för krigsmakten och effekterna av ekonomiska sanktioner mot landet. Men också kraftigt misskött ekonomi och brist på reformer under många år.

Landets ekonomi är extremt beroende av energisektorn, det sägs att två tredjedelar av exporten och halva statsbudgeten utgörs av olja och gas. Med fallande oljepriser faller också rubelns värde. Totalt i år har den förlorat 50 procent mot dollarn, trots räntenivåer på 17%.

Ryssar med större förmögenhet handlar nu upp sina pengar innan de minskar ännu mera i värde. Ryssarna är nämligen vana, man har upplevt kraftiga ras för valutan tidigare, ras som gjort att många förlorat stora delar av sitt sparkapital. Senast 1998.

Till detta kommer som sagt höga och stigande kostnader för krigsmakten, inklusive aggressionerna mot Krim och för att underblåsa krisen i östra Ukraina. Omvärldens sanktioner har också haft effekt.

Men den ekonomiska krisen i Ryssland började långt tidigare. Putin stärkte sin makt med hjälp av de lättförtjänta oljepengarna, som användes till offentlig sektor och höjda bidrag, och för att gynna sina vänner, oligarkerna i stället för att investeras i nya branscher. Putin har dessutom inte gjort några större ekonomiska reformer i Ryssland under sina 14 år vid makten.

Jag tycker raserad ekonomi, ökat folkligt missnöje, ledare med revanchlust, en allt starkare krigsmakt och en ökad aggressivitet mot grannlänerna är en mycket otrevlig kombination. Vi har sett tidigare i historien hur starka ledare i tider av inre splittring försöker samla befolkningen kring ett yttre hot. Historiska paralleller är svåra att bortse från, och det är därför dags att ta problemen i Ryssland på största allvar och ha beredskap för alla eventualiteter.

Utspelet från (KD) öppnar för ny Allianspolitik i migrationsfrågan

2014-12-18

I dag gör kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund ett mycket intressant och välgörande utspel i migrationsfrågan i form av ett debattinlägg på DN Debatt.

Under förmiddagen idag höll han också en välbesökt presskonferens i riksdagens presscenter med anledning av dagens debattartikel (bilden).

Utan att ta ställning till Hägglunds förslag i detalj ser jag en del som sammanfaller med de 10 förslag jag presenterade på bloggen den 4 november. Det handlar om översyn av ersättningssystemen och om en effektivare asylprocess. Dessutom lägger han till en viktig fråga, nämligen att det är orimligt att Sverige ensamt i EU idag ger permanenta uppehållstillstånd till flyktingar. Det medför kraftigare tryck av asylsökande och underminerar alla försök från svensk sida att försöka verka för att sprida flyktingmottagandet jämnare över EU-länderna.

Jag tar avstånd från Sverigedemokraternas förslag att försvåra arbetskraftsinvandringen, det är rent destruktivt. Jag tar också avstånd från deras förslag att sätta årliga gränser för maxantalet asylsökande. Det kan man inte göra i ett rättssamhälle, det kan inte få spela roll om man söker asyl i februari eller november, man måste få samma bedömning. Om man vill minska antalet asylsökande måste man i så fall se över regelverket, lika för alla.

Jag tar också avstånd från Miljöpartiets i stora delar mycket naiva migrationspolitik som jag tyvärr tycker har påverkat Alliansens politik alltför mycket de senaste åren.

Allianspartierna måste enligt min åsikt presentera sina egna förslag för att hantera migrationsfrågorna på ett balanserat sätt utan att snegla mot Sverigedemokraternas retorik med angrepp mot asylrätten och försvårande av den för Sverige lönsamma arbetskraftsinvandringen, eller Miljöpartiets naiva politik som den andra ytterligheten. Göran Hägglunds utspel idag öppnar upp för nya tankar inom Alliansen, och det är välgörande. Flera av Hägglunds tankar är för övrigt sådant som Moderaterna tidigare föreslagit, men som då stoppats av Kristdemokraterna. Nu öppnas nya möjligheter för en samsyn inom Alliansen i dessa frågor, och det är på tiden.

Migrationsfakta

2014-12-17

Med tanke på den senaste tidens diskussioner om Migrationsverkets prognoser för antalet asylsökande och olika siffror över den totala invandringen har jag idag tagit fram den senaste informationen från Migrationsverkets hemsida. Figuren nedan visar att till och med 1/12 i år var det knappt 49.000 asylärenden som avgjordes. Av dessa beviljades 28.680 personer asyl, och resten fick antingen avslag, drog tillbaka sin ansökan eller skickades till tidigare ankomstland för asylprövning (sk "Dublinärenden"). Totalt var det 59% av de totala asylärendena som tillstyrktes. Om man räknar bort återtagna ansökningar och sk Dublinärenden var det 77% av ansökningarna som beviljades.Av Migrationsverkets hemsida kan man också se antalet beviljade uppehållstillstånd under januari-november i år:
1. Arbetskraftsinvandrare och deras anhöriga, 23.528 personer:
Arbetskraftsinvandring inklusive egna företagare 14.768 personer
Anhöriga till arbetskraftsinvandrare 8.760
2. Flyktingar och deras anhöriga, 44.341 personer:
Kvotflyktingar 1.944
Konventionsflyktingar 10.016
Alternativt skyddsbehövande 18.763
Övriga skyddsbehövande 99
Särskilt ömmande omständigheter 1.449
Verkställighetshinder 454
Anhöriga till flyktingar/skyddsbehövande 11.616
3. EU/EES-medborgare, 7.218 personer:
EU/EEs-medborgare, inklusive anhöriga och studerande 7.218
4. Övriga gäststuderande och deras anhöriga, 9.295 personer:
Gäststuderande 8.081
Anhöriga till gäststuderande 1.214
5. Adoptioner, giftermål mm, 16.831 personer:
Adoptioner 211
Övriga anhöriga (giftermål mm) 16.620
Totalt: 101.213 personer

Av det totala antalet personer som beviljats uppehållstillstånd var det alltså ungefär 44% som var flyktingar och deras anhöriga, 23% som var arbetskraftsinvandrare och deras anhöriga, och resterande 33% var EU/EES-medorgare, gäststudenter eller så kallad "kärleksinvandring".

Julfest med moderata riksdagsgruppen

2014-12-17I går kväll hade moderata riksdagsgruppen sin traditionella julfest. Dagen till ära hade festkommittén tryckt upp en alldeles särskild pin för att hylla vår avgående partiledare Fredrik Reinfeldt. Han blev också hyllad med en specialskriven sång och vår (sannolikt) tillträdande partiledare Anna Kinberg Batra höll tal.

Fredrik Reinfeldt tackade samtidigt av de tidigare riksdagsledamöter som lämnat sina uppdrag under året.

Stämningen var som alltid god, och det stora samtalsämnet är givetvis det kommande (?) extravalet och hur denna mycket ovanliga och speciella politiska höst kommer att sluta.


Fler spekulerar kring om det verkligen blir något extraval

2014-12-16

I dag kommenterar Lars Wilderäng på sin blogg Cornucopia frågan om extraval eller inte. Han citerar bland annat min blogg igår där jag spekulerar kring om Löfvén verkligen ska utlysa extraval eller om han väljer att avstå. Lars Wilderäng har tydligen funderat i samma banor som jag själv.

I dag har tydligen även LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson varit ute i debatten och förespråkat att extravalet ställs in eftersom "det hotar jobben". Fast han verkar tro att det trots allt blir extraval.

Jag är kluven - jag vill väldigt gärna ha ett extraval! Det skulle ge Alliansen utmärkta möjligheter att vinna, och kanske rent av lyckas bilda en majoritetsregering. Men just därför är jag inte heller så säker på att Löfvén löper linan ut och verkligen utlyser ett extraval den 29 december.

Men vid sidan av mina funderingar laddar jag för extraval. Och det gör hela partiet. Vi är redo om Löfvén gör verklighet av sina planer.

Därför är Alliansens segrande budgetalternativ bättre för Sverige

2014-12-16

Socialdemokraterna, senast igår genom statsminister Löfvén, försöker sätta en bild av att en massa goda reformer inte blir verklighet till följd av att Alliansens budget segrade i riksdagens omröstning. Men riktigt så ser det ju inte ut. Den viktigaste effekten är faktiskt att Sverige slipper ett antal mycket skadsliga skattehöjningar. Om vänsterregeringens budget skulle ha blivit verklighet hade uppemot 2,4 miljoner svenskar drabbats av skattehöjningar. Det är inte en ansvarsfull politik för att värna jobb och tillväxt.

Alliansens budget lägger grunden för ett starkare Sverige, framförallt genom stora satsningar på mer kunskap i skolan, lägre trösklar in till arbetsmarknaden och en mer tillgänglig vård. Det vi nu ser är ett uppgivet agerande från regeringens sida. Det är dags att Stefan Löfven nu respekterar riksdagens beslut, särskilt med tanke på att han tidigare har sagt att den budget regeringen lade fram är överspelad.

För att jobben ska bli fler sänker vi kostnaderna ytterligare för att anställa unga, samtidigt som vi knyter jobb och utbildning närmare varandra genom exempelvis stärkt lärlingsutbildning. Det är en bättre väg att gå än skattehöjningar på jobb.

Påståendet om att välfärden får mindre pengar i Alliansens budget är dessutom fel. Alliansen satsar exempelvis nästan dubbelt så mycket som regeringen gör på mindre klasser och kvalitetshöjningar i lågstadiet under 2015. Samtidigt satsar vi drygt 400 miljoner på mindre klasser i förskolan och lika mycket lägger vi på läxhjälp. Alliansens satsningar på 500 miljoner gör att cancervården kan bli mer tillgänglig, och samtidigt avsätter vi pengar till en äldreboendegaranti, investeringsstöd inom äldreomsorgen och kompetenslyft/omvårdnadslyft för personalen inom äldreomsorgen.

Lite nedslag i Alliansens segrande budget:

Exempel på skolsatsningar:
• Lågstadielyft (medel för mindre klasser och fler lärare i lågstadiet) – våra satsningar är nästan dubbelt så stora som regeringen för 2015. (1 987 mnkr vs 1 108 mnkr)
• 415 mnkr till mindre klasser i förskolan och fritids (830 mnkr fr.o.m. 2016) vilket är samma nivå som regeringen föreslog.
• 388 mnkr till kommunerna för läxhjälp
• 100 mnkr på frivillig sommarskola åk 6-9

Exempel på jobbsatsningar och företagssatsningar:
• Ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifterna för unga (det är nu upp till regeringen att återkomma med proposition om nödvändiga justeringar av lagstiftningen)
• Fördubblad lärlingsersättning
• Ökade anslag till exempelvis ALMI och Ung
• Minskade sjuklönekostnader för företagen

Exempel på välfärdssatsningar:
• 500 mnkr avsätts för mer tillgänglig cancervård
• 50 mnkr avsätts till äldreboendegaranti och investeringsstöd inom äldreomsorgen (växer till 600 mnkr 2018)
• 140 mnkr avsätts till höjd kompetens inom äldreomsorgen/omvårdnadslyft

Riksdagen röstade igenom delar av Alliansens migrationsförslag

2014-12-15

I dag tog riksdagen viktiga beslut kring migration (invandring). Bland annat faställdes beugeten för 2015, och eftersom det flyger många siffror genom luften i den frågan så kan det ju vara bra att redovisa siffrorna. Drygt 17 miljarder satsas på statens utgiftsområde 8, Migration. Mest pengar går till ersättningar och boendekostnader, knappt 11 miljarder kronor, och till Migrationsverket som får 4,5 miljarder.

Samtidigt beslutade riksdagen om två konkreta skaer för att underlätta migrationen och integrationen. Dels att uppmana regeringen att tillsätta en utredning som ska "ge förslag till ett hållbart och flexibelt system för mottagande av asylsökande och nyanlända som gör att de kan etablera sig snabbare på arbetsmarknaden". Dels att Migrationsverket bör få möjlighet att driva så kallade anläggningsboenden (mottagningsboenden) i egen regi, bland annat för att spara pengar. Båda dessa förslag är delar av en fyrpartimotion i riksdagen (M, C, FP och KD), som alltså fick stöd av både socialförsäkringsutskottet och riksdagen.

Därför tvivlar jag allt mer på att det blir något extraval

2014-12-15

I normala fall brukar jag inte ägna mig åt spekulationer kring saker jag inte har en aning om. Men när det gäller det kommande (?) extravalet ska jag göra ett undantag. För jag börjar tro att det kanske inte blir något. Anledningen till att jag tvivlar är flera.

Det första är att det allt mer känns som om Stefan Löfvéns besked om att han tänkte utlysa extraval kom i affekt efter att ha förlorat budgetomröstningen i riksdagen. Det kändes helt enkelt ogenomtänkt. Beslutet verkar inte heller ha varit förankrat i den Socialdemokratiska riksdagsgruppen, och jag hör att det finns motstånd hos en del s-ledamöter mot extraval.

Den andra anledningen är alla mycket negativa nyheter kring Socialdemokraterna och Miljöpartiet, alla nya turer kring vem som går till val med vem och om den gemensamma S-MP-budgeten ska ligga till grund för valrörelsen eller inte. Löfvén har verkligen tagit alla tänkbara ståndpunkter samtidigt och ingen begriper vad han menar. Media är inte nådiga just nu, och med rätta beskriver de S-MP-regeringen som totalt ledarlöst kaos. Samtidigt jäser det inom Socialdemokratin och LO där allt fler kräver att partiet tar avstånd från MP. Statsminister Löfvéns auktoritet har dessutom skadats kraftigt, internationella bedömare talar om den stora bristen på en statsman som företräder Sverige. Det mesta har faktiskt gått fel för den nya S-MP-regeringen, och man förlorar votering efter votering i riksdagen. Ingen optimal tidpunkt för ett extraval.

Den tredje anledningen är opinionsläget. I de sammanvägda opinionsmätningarna backar både S och MP, medan allianspartierna ökar. Alliansen är nu i flera mätningar större än S+MP och moderaterna flåsar Socialdemokraterna i nacken när det gäller att vara största parti. Om denna utveckling håller i sig de kommande veckorna skulle alltså Stefan Löfvén utlysa ett extraval samtidigt som hans eget regeringsalternativ är ännu svagare än i det ordinarie valet i september.

Den sista anledningen är att ett extraval helt enkelt inte löser några problem. Vare sig Alliansen eller vänstersidan lär få egen majoritet, vilket innebär att extravalet inte gör vare sig från eller till.

I ett val mellan att inkassera ett ganska sannolikt valnederlag redan i mars och därefter tvingas avgå, eller att avgå frivilligt utan extraval och sedan försöka hanka sig fram och lyfta opinionssiffrorna till 2018 tror jag Stefan Löfvén väljer det sistnämnda. Även om det givetvis blir jobbigt för honom att backa från beskedet om extraval - det kommer att underminera hans trovärdighet ytterligare.

För egen del välkomnar jag ett extraval. Det skulle ge oss moderater en chans att lyfta valresultatet från september, och det skulle ge Alliansen en god möjlighet att ta över regeringsmakten. Därför vore det lite synd om mitt tips visar sig stämma. Men tyvärr tror jag sannolikheten är större för att Löfvén backar än att han verkligen utlyser extraval den 29 december.

Men jag hoppas jag har fel.

Tunga voteringsförluster för S-MP-regeringen idag

2014-12-12

Vid eftermiddagens votering i riksdagen var det inte mycket som gick S-MP-regeringens väg.

Först avslog riksdagen regeringens förslag att avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Om den avskaffats hade det medfört längre sjukskrivningstider, och Sverige hade då varit det enda landet i västvärlden där man kan vara sjukskriven på obegränsad tid.

Därefter avslog riksdagen förslaget att utöka könskvoteringen i föräldraförsäkringen. Och så avslog vi förslaget att avskaffa vårdnadsbidraget. En viktig seger för svenska föräldrars valfrihet och rätten att bestämma själva.

En bra dag på det hela taget.

Årets bild? Som säger mer än tusen ord...

2014-12-11

Denna bild sprids just nu för fullt på sociala medier. Jag har inte lyckats lista ut vem fotografen är eller varifrån bilden kommer, men den togs uppenbarligen strax före statsministerns frågestund i riksdagen idag. En ensam och vingklippt statsminister, Stefan Löfvén (S) i ena ringhörnan, och fyra optimistiska och taggade Alliansföreträdare i den andra. Löfvéns minspel säger allt.(Bilden sprids för fullt på alla sociala medier, och jag har tyvärr inte lyckats få fram vem som tagit fotot. Troligen är det från riksdagens officiella fotografer)

Inte orimligt med repövning för tidigare värnpliktiga - men pengar saknas

2014-12-11

Regeringen beslutade i dag att göra det möjligt för försvarsmakten att med plikt kalla in tidigare värnpliktiga och grundutbildade soldater till repetitionsövningar. Regeringens beslut att återaktivera plikten att göra repetitionsövning innebär att omkring 7.500 personer, som genomfört värnplikten från och med 2004 eller den grundläggande militärutbildningen GMU för frivilliga och är krigsplacerade, kan komma att kallas in till repövningar. Regeringen motiverar dagens beslut med det försämrade läget i Sveriges närhet och att krigsförbandens operativa förmåga nu måste stärkas genom fler övningar.

Moderaterna har tidigare framhållit att vi upplever ett nytt normalläge i den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde. Vi har pekat på vikten av att tillföra nya materielsystem, påskynda införandet av den nya insatsorganisationen och genomföra en saklig prövning av medlemskap i Nato.

Moderaterna motsätter sig inte beslutet att möjliggöra för Försvarsmakten att kalla in värnpliktiga till repetitionsövningar, och beslutet ligger helt i linje med vad jag själv tidigare funderat över, nämligen hur man bäst kan ta vara på de sista årskullarna som gjort värnpliktstjänsatgöring. Det borde man självklart göra om det nu är önskvärt med en större volym på antalet soldater i försvaret. Dock givetvis under förutsättning att de värnpliktsutbildade har en utbildning som är användbar i dagens försvar.

Samtidigt kan man konstatera att regeringsbeslutet inte har föregåtts av någon beredning överhuvudtaget med vare sig riksdagens försvarsutskott eller Utrikesnämnden. Det rimmar illa mot bakgrund av regeringens uttalade ambition att hitta blocköverskridande lösningar, och denna typ av frågor brukar man försöka samla en bred riksdagsmajoritet bakom.

Det finns också frågor kring de ekonomiska förutsättningarna. Regeringen avser nämligen inte att tillskjuta mer pengar för dessa övningar utan det ska "lösas inom befintlig budget". Det är ju tur att den av riksdagen antagna Alliansbudgeten innebär att Försvarsmakten slipper reducera sina kostnader med 150-200 miljoner kronor år 2015 som regeringen föreslog i höstbudgeten. Men det behövs sannolikt extra pengar om man ska kunna genomföra stora repetitionsövningar. I den frågan passar regeringen.

Debatt om socialsekreterarnas situation i Sveriges kommuner

2014-12-11

I går deltog jag i en debatt tillsammans med min riksdagskollega Ann-Christine Ahlberg (S) från riksdagens radiostudio, som kopplades upp till Radio Sjuhärad i Borås. Ämnet var den ansträngda situationen för socialsekreterarna i våra kommuner, och vad vi ville göra åt saken.

Kortfattad nämnde jag i debatten att regering och riksdag har en roll och kommunerna en annan. Man kan inte som riksdagsledamot sitta och låtsas att man kan lösa alla praktiska problem ute i kommunerna genom riksdagsbeslut. Riksdagen fastställer lagar och regler, ansvarar för utbildning av nya socionomer, och verkar för att kommunernas skatteintäkter ska öka till följd av att fler kommer i arbete. Kommunerna ansvarar för den löpande verksamheten, arbetsmiljön, lönevillkoren och för en bra ledning av verksamheten från tjänstemän och politiker. Vi kan inte från riksdagen detaljstyra den dagliga verksamheten. Inte heller trolla fram fler socionomer, de tar 3,5 år att utbilda. Vi har ökat antalet högskoleplatser med 20.000 under Alliansens tid, men det är varje högskola som själv avgör hur man ska fördela sina resurser till olika utbildningsplatser. Jag påpekade mycket tydligt att kommunerna måste bli bättre på att prioritera det som är viktigt, och bland detta ligger givetvis verksamheten inom socialsekreterarnas område. Det är här man tar de kanske mest ingripande besluten om människors liv, exempelvis omhändertagande av barn.

Hela debatten kan avslyssnas via denna länk. En kortare version kan avlyssnas nedan.Anna Kinberg Batra - moderaternas blivande partiledare

2014-12-10I går meddelade ju den moderata valberedningen att Anna Kinberg Batra som väntat föreslås som ny partiliedare för moderaterna och därmed också som statsministerkandidat i det kommande extravalet.

I dag var det åter till vardagsarbetet för vår blivande partiledare, när vi hade möte i den moderata finanskommittén och diskuterade effekterna av att Alliansens budget vunnit, och hur vi på bästa sätt ska sprida budskapen om alla de fördelar detta medför för Sverige jämfört med S-MP-regeringens politik.

I morgon tar riksdagsgruppen beslut om ny vice ordförande för finansutskottet när Anna Kinberg Batra lämnar detta uppdrag för att helt ägna sig åt att förbereda partiledaruppdraget på allvar.

Rapport om förvärvsfrekvens bland utrikes födda

2014-12-09

SCB presenterade idag en rapport om förvärvsfrekvensen (andelen förvärvsarbetande) bland utrikes födda som invandrade till Sverige 1997-99. I rapporten konstateras att andelen förvärvsarbetande ökar med tiden, men att andelen är lägre bland utrikes födda även efter 13 år i Sverige.

Av gruppen som studerats har de flesta kommit som flyktingar eller anhöriginvandrare från länder utanför Norden och EU. Året efter invandring ägnar sig de flesta åt studier. Med tiden ökar andelen som förvärvsarbetar. Efter 10 års tid i Sverige förvärvsarbetar omkring 60 procent av kvinnorna som invandrat som flykting- eller anhöriginvandrare. Bland männen förvärvsarbetar något mer än 60 procent av flyktingarna och omkring 70 procent av anhöriginvandrarna. Detta ska jämföras med att andelen förvärvsarbetande ligger runt 85-90 procent bland inrikes födda. De utrikes födda som inte förvärvsarbetar försörjs enligt rapporten via arbetslöshetsersättningar eller ekonomiskt bistånd, men inkomster från bland annat sjuk- och aktivitetsnedsättningar förekommer också. Det förekommer också att man studerar istället för att arbeta, framförallt bland kvinnor.

Denna figur från SCB:s rapport visar utrikes födda kvinnors och mäns förvärvsfrekvens efter tid i Sverige, jämfört med inrikes födda. Man ser tydligt hur kurvorna för utrikes födda stiger snabbt efter 2-3 år, men sedan planar ut efter 9-10 år. Andelen förvärvsarbetande stannar på en nivå runt 60-70% för utrikes födda, jämfört med runt 85-90% för inrikes födda.Rapporten visar också att utrikes födda som invandrat före 40 års ålder har en förvärvsfrekvens närmare inrikes föddas nivå än vad personer som invandrat efter 40 års ålder har. Även utbildningsnivån har betydelse. Precis som bland inrikes födda har utrikes födda med gymnasial eller eftergymnasial utbildning högre förvärvsfrekvens än förgymnasialt utbildade.

BT Debatt idag: "Den utsträckta handen var tom"

2014-12-07Varför låta SD sätta agendan i invandringsdebatten?

2014-12-07

De senaste dagarna har jag läst två mycket välformulerade och kloka artiklar om den svenska invandringspolitiken. Dels dagens ledare i Expressen där Anna Dahlberg konstaterar att Storkoalitionen i migrationsfrågan har inte varit lyckad. Det är absurt att lämna hela mittfältet fritt med ett främlingsfientligt parti på frammarsch.. Dels i Dagens Industri i fredags där PJ Anders Linder, numera chefredaktör för Axess magasin, skriver att Invandringsfrågan gjorde att Moderaterna förlorade många väljare till Sverigedemokraterna i valet. M gjorde av taktiska skäl upp med MP, vilket har lett till att balansen i politiken har förskjutits rejält.

Båda skribenterna delar min åsikt att Moderaterna (och övriga Alliansen) måste forma en egen trovärdig politik för hållbar invandring och fungerande integration utan att snegla på vare sig SD eller MP, de två ytterligheterna i denna fråga. Om vi formar en egen politik som är realistisk och har trovärdighet hos svenska folket, kommer SD att krympa dramatiskt. Denna åsikt delar jag med väldigt väldigt många moderater, både väljare, lokalpolitiker och moderata riksdagskolleger. Jag ser också ett visst hopp om nytänkande med tanke på att frågan faktiskt nämns i moderaternas valutvärdering som ett område där vi saknade relevanta svar.

Mer om opinionsläget

2014-12-06

Jag hann inte mer än beklaga att de sammanvägda opinionsmätningarna verkade ha försvunnit, så fungerade plötsligt länken till svenskopinion.nu igen och sidan är uppdaterad med alla opinionsmätningar efter senaste riksdagsvalet. Detta är alltså utgångsläget inför den kommande extravalet. Alla mätningar är gjorda före S-MP-regeringens nederlag i budgetomröstningen och beskedet om extravalet. Här är först de sammalagda siffrorna för Alliansen respektive S-V-MP, jämfört med SD och FI. Alliansens återhämtning och de rödgrönas nedgång sedan i somras är dramatiska, liksom givetvis SD:s uppgång.Och här är siffrorna för samtliga partier särredovisade. Den moderata uppgången gör att vi nu
ligger nära det näst bästa valresultatet i partets historia, valet 2006 när vi fick 26,2%.Intressant opinionsläge

2014-12-06

De sammanvägda opinionsmätningarna från samtliga opinionsinstitut verkar tyvärr ha upphört efter senaste valet. Tills vidare får man därför nöja sig med siffrorna från enskilda opinionsinstitut och inte dra alltför snabba slutsatser av enskilda mätningar.

Den färskaste opinionsmätning som gjordes före beskedet om extravalet var den Demoskopmätning som presenterades igår. Den visar att Moderaterna fortsatt att öka och att Socialdemokraterna minskat. Moderaterna ligger nu på samma nivå som valresultatet 2006. Läget mellan Alliansen och S-V-MP är att båda sidor nu är exakt lika stora.Demoskop konstaterar att väljare nu går direkt från S till M, och att SD:s tillskott i huvudsak kommer från S. Samtidigt backar altså SD, vilket jag tolkar som att en del väljare går tillbaka till M från SD.

Personligen tror jag att en del av de moderatväljare som röstade på SD i senaste valet ångrar sig. Det var kanske inte värt att rösta bort en framgångsrik Alliansregering bara för att man ville markera mot invandringspolitiken? När nu moderaterna också tydligt markerat i sin eftervalsanalys att det finns behov av nytänkande både när det gäller migration (mottagande) och integration så tror jag att moderata väljare upplever att vi blivit bättre på att lyssna. Det lär inte hinna komma några skarpa förslag före extravalet, men signalen är ändå tydlig.

Extravalet kommer rimligen främst att handla om regeringsduglighet, ansvaret för statsfinanserna, samt vilken regering som är bäst på att skapa förutsättningar för fler jobb. Det gör att jag är mycket optimistisk om valutgången för Moderaternas och Alliansens del. Inte minst som Socialdemokraterna verkar upprepa misstaget från 2010 och går till val tillsammans med Miljöpartiet.

Dramatik i riksdagsarbetet

2014-12-04

Gårdagens riksdagsbeslut att fastställa Alliansens statsbudget för 2015 skapar dramatik i riksdagsarbetet. Redan idag fick vi ut nya handlingar i Finansutskottet där vi korrigerar en del poster efter den nya budgeten. De flesta övriga riksdagsutskott måste också korrigera sina egna budgetar för 2015.

Eftersom det är kort tid till årsskiftet kommer riksdagen nu även att debattera och besluta i ärenden både långt in på nätterna och de återstående helgerna fram till jul kommer troligen också att behöva tas i anspråk för att hinna med allt. Mer arbete, absolut, men det är det värt. Nu får Sverige en betydligt bättre budget för företagande och jobb, vi slipper skadliga skattehöjningar och en del andra dåliga förslag.

Och oavsett hur det blir med extravalet och utgången av detta kommer Alliansens budget att gälla för 2015, även om det kan ske korrigeringar i vårbudgeten 2015.

Vi är redo att försöka vinna ett extraval

2014-12-03

Statsminister Löfvén meddelade alltså att han den 29 december tänker utlysa ett extraval, som ska hållas den 22 mars. Visserligen kan ju saker hända före den 29 december, så ingen vet ju säkert om det verkligen blir ett extraval, men om det blir så är vi moderater och våra Alliansvänner redo att kämpa för en valseger.

Vi såg i slutspurten av valrörelsen hur Alliansen steg för steg knappade in på de rödgröna partierna. Och moderaternas uppgång har fortsatt efter valet. Samtidigt har oenigheten mellan S och MP blivit allt tydligare och de politiska missgreppen många. Jag tror Alliansen har en utmärkt möjlighet att ta tillbaka regeringsmakten.

Moderaterna utser ny partiledare den 7 mars. Det kan samtidigt bli en utmärkt valupptakt för slutspurten av valrörelsen.

För egen del har jag sparat alla mina valskyltar från senaste valet för säkerhets skull. Bara ut med spett och slägga på nytt. Valrörelsen har börjat!

Uppdatering 4/12: Moderaterna meddelade nu på morgonen att den extra partistämman för att utse ny partiledare blir redan den 10 januari. Det blir en utmärkt valupptakt inför extravalet!

Kommentar till dagens regeringsnederlag

2014-12-03

Regeringens nederlag i budgetomröstningen medför att bollen nu ligger hos statsminister Stefan Löfven. Det var han som hade ansvaret för att få igenom regeringens budget.

Alliansen gick till val tillsammans på en gemensam budget. Vi gjorde nu som vi lovade våra väljare och röstade för vår gemensamma budget. Vi har svårt att se vad samtal med regeringen skulle leda till då det finns betydande politiska skillnader mellan regeringen och Alliansen.
* Alliansen sänker trösklar in till arbetsmarknaden, regeringen vill istället höja skatten 40 gånger mer än vad de satsar på företagande.
* Alliansen värnar drivkrafter för att arbeta när regeringen föreslår kraftigt utbyggda bidragssystem.
* Alliansen värnar det finanspolitiska ramverket när regeringen överger det.
* Stefan Löfven talar gärna om samarbete och utsträckta händer – men har i praktiken agerat i rakt motsatt riktning. Han har under sin korta tid som statsminister hunnit svika överenskommelsen i friskolekommittén, bryta mot arbetsordningen i pensionsgruppen och svika en rad löften som han gav i valrörelsen, bland annat om att skatten inte ska höjas för vanliga löntagare. Samtidigt har regeringen skjutit viktiga besked och investeringar på framtiden, såsom Förbifart Stockholm och hur Sveriges energiförsörjning ska tryggas.

Dagens beslut innebär bland annat att över en miljon löntagare slipper höjd inkomstskatt från årsskiftet och att förslaget om höjda arbetsgivareavgifter för unga och äldre inte höjs.

Riksdagen röstade igenom Alliansens budget

2014-12-03

Mediauppbådet var närmast extremt före riksdagens omröstning om de tre budgetalternativen. Alliansens budget vann med 183 röster mot 152. Ovan nyhetsflashen på Expressens websida.Så lät det då - har S och MP redan glömt?

2014-12-03

I dag när regeringen desperat försöker få Alliansen att till varje pris rädda regeringens budgetförslag finns det anledning att påminna vad Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledande företrädare sagt det senaste året. Inte riktigt så det låter nu...

”Praxis i svensk finanspolitik är att regeringar verkar med ett starkt parlamentariskt stöd för sin politik. Den sittande regeringen har emellertid inte vinnlagt sig om att skapa en majoritet för sina förslag. Därmed bryter regeringen mot praxis. Det är oansvarigt.” Magdalena Andersson och Fredrik Olovsson på Dagens Industris debattsida, 23 oktober 2013.

”Vi tycker att det är regeringen som inte använder den praxis som slagits fast i svensk riksdag sedan 40 år tillbaka att man faktiskt förankrar de förslag man kommer med i riksdagen. Ser till att man har en majoritet bakom. Det har den här regeringen inte gjort. Då blir det ibland naturligt att en majoritet i riksdagen går emot deras förslag.” Per Bolund i Sveriges Radio, 18 september 2013.

”Det är tyvärr inte oppositionens uppgift att lotsa igenom budgetar.” Magdalena Andersson i SVT Agenda, 8 december 2013.

”Först ska vi vinna valet. Sedan ska vi få igenom en budget. Men det är klart att man inte bildar regering om man inte tror att man får igenom sin första budget.” Magdalena Andersson i Dagens Industri, 11 december 2013.

”Det är min fasta övertygelse att kunna presentera en regering och självfallet senare presentera en budget som kan gå i genom riksdagen.” säger Stefan Löfven.

Budgetdebatt

2014-12-03

Just nu håller Anna Kinberg Batra (M) sitt anförande i budgetdebatten i riksdagen. Hon talar om något som kommit lite i skymundan de senaste dagarna, nänmligen om innehållet i Alliansens budgetmotion. Allt handlar faktiskt inte om taktik och spekulationer kring regeringsalternativ, det är faktiskt innehållet i de olika budgetalternativen som är det centrala.Trist att behöva göra P1 besvikna - men situationen är unik

2014-12-02P1 morgon lade i kväll ut denna text på twitter. Bakgrunden var att jag tidigare i eftermiddags tackade ja till att vara med i P1 morgon och kommentera SD:s beslut att rösta för Alliansens budgetmotion i morgon. Men sedan utvecklades saker snabbt under kvällen, Alliansens partiledare bjöds in till diskussion/krissamtal med regeringen i kväll och hela situationen är ytterst oklar. I det läget vill jag inte sitta i P1 i morgon bitti och spekulera kring utfall av diskussioner som jag inte varit med i och inte vet något om. Därför lämnade jag i kväll återbud till min medverkan i programmet.

Jag förstår att producenten blev besviken, och jag beklagar detta. Jag brukar inte backa ur något jag sagt att jag ska delta i, och jag har ofta och gärna mycket kontakter med media. Men det politiska läget är samtidigt unikt och det gör att planerna ändras både för politiker och journalister. Jag tog beslutet i samråd med vår moderata pressavdelning, men någon munkavle handlade det inte om. Det är mitt eget beslut. Jag vill helt enkelt kunna vara seriös och tillföra något vettigt om jag ska delta i ett radioinslag, inte minst i egenskap av ledamot av finansutskottet. Media får helt enkelt finna sig i att det kommer att ta lite tid innan det går att lämna vettiga kommentarer kring det politiska läget.

Intressant politiskt läge

2014-12-02

Efter en månads spekulationer kom så beskedet att SD tänker rösta för Alliansens budgetförslag, vilket i så fall innebär att regeringens budget faller.

Jag upprepar det jag sagt tidigare, Alliansens budgetalternativ är bäst för jobben, företagandet, statsfinanserna, skolan, välfärden och infrastrukturen. Ja, bäst för det mesta faktiskt. Och självklart tycker jag att det bästa budgetalternativet ska vinna vid omröstningen.

I övrigt tänker jag inte spekulera i vad som händer politiskt, till att börja med avvaktar jag morgondagens budgetdebatt och omröstning i riksdagen. Först då vet vi säkert vad utfallet blev.

Bilden visar medias belägring av den moderata riksdagsgruppens möte. Mitt i röran intervjuas vår gruppledare Anna Kinberg Batra.
Tankar inför budgetomröstningen

2014-12-02

Förra veckan uppmärksammade bloggen Cornucopia mitt tydliga besked på twitter angående budgetomröstningen på onsdag. Jag konstaterade ju att Alliansen självklart kommer att rösta för sitt eget budgetalternativ. Allt annat hade varit ett svek mot Alliansens väljare. Hur andra partier sedan väljer att rösta är bara spekulationer som inte jag vet mer om än någon annan. Därför avstår jag från att spekulera.I Borås Tidning upprepar jag detta besked idag. Jag fick också frågan vid BT:s intervju igår om hur det skulle kännas om Alliansens budgetförslag skulle vinna tack vare röster från SD. Mitt svar (som inte finns med i artikeln i BT) var att alla partier i riksdagen alltid är välkomna att rösta för Alliansens förslag. Jag och mina Alliansvänner anser att Alliansens budget är den bästa för landet, så självklart vill vi också att den ska vinna vid omröstningen.

Vissa (främst s-märkta ledarsidor) verkar fortfarande mena att Alliansen skulle lägga ned sina röster för att låta S-MP-budgeten vinna. Det är ett ganska märkligt resonemang. Socialdemokraterna konstaterade förra hösten att det inte var deras ansvar att se till att Alliansens politik gick genom riksdagen. Och detsamma gäller självklart idag, fast omvänt. Stefan Löfvén har ansvaret för att skapa majoritet för sin politik, det är inte Alliansens uppgift.

Företagen missnöjda med regeringsskiftet

2014-12-02

Dagens Industri ägnar idag flera sidor i tidningen åt näringslivets missnöje med regeringsskiftet, som en stor majoritet av de tillfrågade företagen anser medför försämringar.


Möte med RUT-företagare

2014-12-01

I dag träffade jag ett antal "RUT-företagare" och riksdagspolitiker hos Företagarna i Göteborg. Diskussionerna handlade om hur vi kan skapa en långsiktighet för branschen, så att man vågar satsa och utveckla sin verksamhet. Just nu upplever många RUT-företagare att det ligger en våt filt över branschen. En bransch som hittills enligt Företagarna skapat ca 17 000 anställningar.

Vi fick först en föredragning av en representant för Skatteverket som visade hur sänkta skatter och infört RUT/ROT-avdrag sammanfaller med minskat intresse för att jobba svart eller anlita svart arbetskraft. Kopplingen mellan Alliansens reformer och en ökad skattemoral är mycket tydlig.

Vi hade också en telefonkonferens med Hemfrids grundare och ägare, Minica Lindstedt. Hon påpekade att på hennes företag är ungefär hälften av de anställda utlandsfödda och 2/3 kommer direkt från arbetslöshet. Hon menade att hemtjänstbranschen gör en viktig insats som väg in på arbetsmarknaden för många. Denna bild bekräftades av de småföretagare som deltig i seminariet. Oron i bransschen är stor för vad den nya regeringens politik kan medföra.

Det blev också lite avslutande diskussioner kring hur man skulle kunna utveckla RUT- och ROT-avdragen ytterligare, och jag passade naturligtvis på att slå ett slag för mitt "REP-avdrag", alltså skattereduktion för hushållsnära reparationstjänster. Jag har ju motionerat om detta i riksdagen även i år, och tänker fortsätta jobba för detta framöver.

Advents(h)älg

2014-11-29Jag måste säga att älgarna som vandrar över Nybroplan i centrala Stockholm så här långt är årets mest smakfulla juldekoration. Både stilfullt och annorlunda, och det värmer ett landsbygdshjärta i exil i storstaden.

Trevlig (h)älg!

Interpellationsdebatt om höjda arbetsgivareavgifter för äldre

2014-11-28

I dag var det dags för en ny interpellationsdebatt med finansminister Magdalena Andersson (S). Denna gång om det kloka i att återinföra en särskild löneskatt för anställda över 65 år, som gör det dyrare att anställa äldre och mindre lönsamt för äldre att driva egna företag. Nedan lite av de viktigare argumenten som jag framförde i debatten.

I takt med att människor lever allt längre är det för många naturligt att jobba högre upp i åldrarna, såväl för lönen som att man trivs på sin arbetsplats. Det är också en bra möjlighet för en person med lång och gedigen erfaren att sprida sin kunskap till yngre kollegor. Att fler är kvar på arbetsmarknaden bidrar också till högre tillväxt och att finansiera välfärden.

I samhällsdebatten diskuteras höjd pensionsålder bland nationalekonomer och forskare. Anledningen är ju att det blir allt färre i arbetsför ålder som måste försörja allt fler. Alliansregeringen valde en annan väg än att höja pensionsåldern för alla. Vi ville med morötter locka fler äldre att arbeta längre. Sedan 2006 är det 90000 fler personer över 65 år som arbetar. Att fler arbetar är resultatet av en medveten jobbpolitik. Alliansregeringen gjorde det billigare att anställa personer över 65 år och det förstärkta jobbskatteavdraget för äldre har ökat drivkraften att jobba länge. Nyföretagarcentrum rapporterar också om en kraftig ökning i antalet nystartade företag, i genomsnitt startar fyra pensionärer om dagen eget företag. Det är mycket glädjande.

Trots detta har finansminister Magdalena Andersson nu lagt fram en budgetproposition med förslaget att den som vill anställa personer som passerat 65 kommer att behöva betala en särskild löneskatt, utan att analysera effekterna av förslaget. Förslaget gör det dyrare att anställa äldre och mindre gynnsamt för egenföretagare att fortsätta arbeta efter 65 år. Med denna politik finns stor risk att färre äldre kommer att förvärvsarbeta. Om det blir så kommer sannolikt förr eller senare frågan upp på dagordningen om en obligatorisk höjning av pensionsåldern. Det vill säga, regeringens indragna morötter för de äldre att arbeta ersätts med en piska som tvingar alla äldre att arbeta längre. Det vore ingen bra utveckling. Alla orkar inte jobba lika länge, bättre då att den som vill får morötter att arbeta längre medan de andra kan få gå i pension lite tidigare.

De flesta remissinstanser sågar också regeringens förslag och menar att det medför att färre anställda kommer att stanna kvar i arbetslivet och att färre äldre kommer att driva företag. Kritik kommer bland annat från TCO, Företagarna, Svensk Handel, Almega, Arbetsgivareverket, Tillväxtverket, Konjunkturinstitutet och Arbetsförmedlingen.

Diskussionen lär fortsätta.

Interpellationsdebatt om slöseri med skattepengar

2014-11-27

Under eftermiddagen har jag deltagit i en interpellationsdebatt med infrastrukturminister Anna Johansson (S) angående byggstoppet av Förbifart Stockholm. Jag hade egentligen ställt min interpellation till finansministern, med tanke på att jag främst ifrågasätter det oansvariga hanterandet av medborgarnas pengar. Men jag tog givetvis gärna debatten även med infrastrukturministern.

Infrastrukturministern påstod i sitt svar att kostnaden för att skjuta upp bygget av Förbifart Stockholm ”bara” uppgår till 170-260 miljoner. Det är förståss fullt tillräckligt illa att kasta bort en kvarts miljard kronor på en helt meningslös och improduktiv åtgärd som att tillfälligt stoppa ett redan påbörjat vägbygge.

Men tyvärr försöker också ministern vilseleda lite i sitt svar. De kostnader som nämns är nämligen bara de direkta kostnaderna för Trafikverket. Men till detta kommer kostnader för entreprenörerna och deras 700 anställda som kostar pengar även om inget arbete utförs. Utöver detta finns risk för skadestånd till entreprenörer som skrivit kontrakt men nu inte kan utföra något arbete. Kostnaderna kan därmed till och med bli högre än de fyra miljoner per dag, eller totalt dryga 700 miljoner Trafikverket tidigare talat om. Kostnader uppemot en miljard kan inte uteslutas.

Finansminister Magdalena Andersson har flera gånger hävdat att statens finanser är i extremt dåligt skick. Statsrådet har, visserligen felaktigt, men ändå, beskrivit det som att ladan är tom och att bordet är helt avskrapat. Vilket enligt statsrådet gör att det inte går att nå överskottsmålet. Hur kan regeringen samtidigt anse att en merkostnad för Förbifart Stockholm på 4 miljoner kronor per dag fram till maj 2015 är ekonomiskt försvarbar? Är det möjligen för att kostnaden inte direkt belastar statsbudgeten utan i stället kan plockas av bilisterna i extra trängselskatt? Man verkar glömma att det trots detta är skattebetalarnas pengar som förslösas genom regeringens märkliga turer.

Den beklagliga sanningen är ju att det är på grund av oenigheter inom regeringen som man tvingas kasta 4 miljoner om dagen i ett svart hål utan att få någon som helst nytta för pengarna. Att fylla igen redan grävda gropar är knappast det man brukar kalla ekonomiskt ansvarstagande.

I debatten nämnde jag att en kvarts miljard motsvarar kostnaden för 675 lärartjänster ett helt år. Om kostnaden blir uppskattade dryga 700 miljoner skulle det räcka till 1.900 nya lärare ett helt år. Det beskriver summans storlek – vi pratar inte om några kaffepengar direkt. Det är genom denna typ av slöseri som man drar pengar från välfärden och andra viktiga satsningar. Det är genom denna typ av misshushållning som Sverige tvingas ha högre skatter än man annars skulle behöva.

Men det är framförallt ett pris som skattebetalarna tvingas betala för en regering som inte förberett sig och som inte kan bära regeringsansvaret. På grund av oenigheter inom regeringen tvingas man kasta bort 4 miljoner om dagen i ett svart hål utan att få någon som helst nytta för pengarna. Jag avslutade min slutreplik med att konstatera att om detta är vad den nya regeringen menar med ekonomiskt ansvarstagande behöver man uppenbarligen hjälp av riksdagen att hantera frågan på ett mer ansvarsfullt sätt så att bygget av Förbifarten kan fortsätta så snart som möjligt. Och mycket talar för att en majoritet i riksdagen i den kommande omröstningen i mitten av december kommer att avbryta det meningslösa byggstoppet och därmed spara pengar åt skattebetalarna.

Aftonbladet om dagens sammanträde i Finansutskottet

2014-11-27

Aftonbladet har ett längre reportage med anledning av dagens sammanträde i finansutskottet. Man har också en bildkavalkad, och jag citerar tre bilder från denna. Resten av bilderna går att ta del av via länken.

Här är jag på väg in till utskottsmötet. Nedan tv tar jag kort på journalisterna innan jag går in till sammanträdet. Det väcker alltid viss munterhet.

Nedan th står jag tillsammans med två av mina moderata utskottskolleger, Maria Malmer Stenergard och Jörgen Andersson efter utskottsmötet och studerar uppståndelsen.


Finansutskottet belägrat av media

2014-11-27Finansutskottet höll idag sitt sammanträde redan klockan åtta på morgonen. Media belägrade utskottets sammanträdesrum en bra stund före mötet, det behövdes avspärrningar för att vi skulle kunna komma in i utskottssalen.

Jag vet inte vad media hade förväntat sig, men några besked om hur den kommande budgetomröstningen (onsdag nästa vecka) kommer att utfalla fick vi inte idag, och det hade vi inte förväntat oss heller. I stället står det klart att regeringen (S, MP) med stöd av Vänsterpartiet står bakom sitt gemensamma budgetalternativ, att Alliansen står för sitt och Sverigedemokraterna för sitt. Det finns alltså tre olika budgetförslag. Hur omröstningen i kammaren utfaller vet vi inte, men i en presskonferens efter utskottsmötet lovade Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson, Oscar Sjöstedt (tv), att SD kommer att ge definitivt besked om hur man tänker rösta efter det ordinarie mötet med SD:s riksdagsgrupp på tisdag kväll. Nästa vecka blir spännande.

Spekulationerna i media om utfallet av omröstningen är naturliga, men det är inte Alliansens ansvar att rädda den svaga S-MP-regeringen. Alliansen gick till val på ett gemensamt valmanifest och nu lägger vi fram det som alternativ till regeringens förslag. Vi röstar på vårt förslag i riksdagen. I övrigt är det Stefan Löfvéns ansvar att få igenom sin politik, det är faktiskt inte Alliansens problem.

Regeringen drar tillbaka förslag om att begränsa det fria vårdvalet

2014-11-26

Efter svidande kritik från lagrådet och inför hotet om att bli överkörda av en majoritet i riksdagen drar regeringen idag tillbaka förslaget om att begränsa det fria vårdvalet. Det uppseendeväckande beslutet kommenteras bland annat på nyhetsplats i Aftonbladet.

Detta är bara ett i en rad ärenden där den mycket svaga S-MP-regeringen kommer att tvingas välja mellan att själva dra tillbaka dåliga förslag eller bli överkörda av en majoritet i riksdagen. Fortsättning följer.

Tiggare i bråk med Faktum-försäljare

2014-11-25

Jag har tidigare varnat för tilltagande sociala problem i takt med att antalet tiggande EU-migranter ökar i Sverige. Och det som Jönköpings-Posten berättar om idag är minst sagt tragiskt.

Säljare för tidningen Faktum i Jönköping har blivit hotade av romska tiggare, eftersom de anser att de ”tar” deras platser och stör deras tiggeriinkomster. "Det har varit lite rabalder", säger Aaron Israelsson, chefredaktör på Faktum. "De som tigger säger att de var först på plats i Jönköping, men det är samma visa i Göteborg och där Faktum var först på plats. Vår inställning är att var och vem som var först inte spelar någon roll. Man måste helt enkelt komma överens om platserna".

Det här har blivit ett problem i flera städer där Faktums försäljare finns och i flera fall har försäljarna känt sig hotade. På huvudredaktionen i Göteborg är man väl medveten om problematiken och man arbetar hårt för att försöka lösa det. "Vi jobbar mycket med coachning genom samtal med våra försäljare där vi försöker komma fram till vad som är en klok strategi, men har våra säljare utsatts för hot eller våld, uppmanar vi till polisanmälan" säger Aaron Israelsson.

I takt med antalet tiggare hela tiden växer kommer allt fler rapporter om konflikter, dels mellan tiggare, dels mellan tiggare och andra utsatta grupper. Antalet fall av hot eller våld mot tiggare verkar också öka. Det går inte bara att blunda för detta växande sociala problem. Jag påminner om min riksdagsmotion i frågan.

Regeringen prioriterar ned jobbmålen

2014-11-25

Denna debattartikel har jag fått publicerad i flera tidningar denna vecka, och fler följer förhoppningsvis:


Regeringen prioriterar ned jobbmålen

Förra veckan hade jag flera debatter i riksdagen med finansminister Magdalena Andersson (S) om regeringens ointresse att analysera om deras politiska förslag leder till fler eller färre jobb.

I debatten påminde jag om vad Socialdemokraterna sa före valet. Då hette det att ”man inför varje beslut skulle kräva besked av varje statsråd och varje myndighetschef om ett beslut innebär fler jobb eller ej”. Redan i regeringsförklaringen var det storstilade löftet borta. I stället har regeringen förändrat instruktionerna till SCB så att man inte längre ska följa upp den tidigare Alliansregeringens mål om fler jobb. Inte heller har regeringen gjort några analyser av jobbeffekterna av de förslag man lagt i sin budgetproposition. Hur blir det nya jobb av att höja skatterna på företagande och arbete och att höja arbetsgivareavgifterna för den som anställer unga? Den frågan borde S-MP-regeringen besvara. Väljarna har redan besvarat frågan, en förkrossande övervikt av väljarna tror i en färsk SIFO-undersökning att regeringens politik kommer att hota fler jobb än den skapar.

Alliansen hade under sina åtta år fokus på jobben, både i högkonjunktur och lågkonjunktur. Vi visade att sänkta skatter ökade arbetsgivarnas intresse att anställa och ökade samtidigt utbudet av arbetskraft. Detta bidrog till att skapa 340.000 riktiga jobb när de flesta länder i vår omvärld gick andra vägen och förlorade massor av jobb under krisåren.

Efter regeringsskiftet ser vi alltså en tendens till något annat, där arbetslöshetssiffrorna är viktigast. Dessa siffror kan lätt förskönas. Om man minskar arbetskraften eller förtidspensionerar bort de arbetslösa minskar man arbetslösheten – i statistiken! Men det är en klen tröst för de arbetslösa som i stället finns i någon annan kolumn. Det blir inte heller några nya jobb som skapar ökade skatteintäkter till välfärden, tvärtom blir fler beroende av bidrag och sociala ersättningar. Fram till 2006 var en minskning av arbetskraften den prioriterade åtgärden för Socialdemokraterna. 140 personer om dagen förtidspensionerades bort från arbetslöshetsstatistiken. Samhällets kostnader ökade lavinartat, samtidigt som det inte blev fler i arbete. Den ekvationen gick inte ihop, och den tvingade Alliansregeringen att göra kraftfulla reformer.

Nu ser vi återigen en tendens till samma synsätt, nämligen att statistiken blir viktigare än verkligheten. Detta är allvarligt för Sverige, och jag tänker fortsätta ställa finansministern till svars för S-MP-regeringens ansvarslösa jobbpolitik.

Jan Ericson (M)
Riksdagsledamot finansutskottet


Väljarna ger S-MP-regeringen underkänt för "jobbpolitiken"

2014-11-23

Kommentarer överflödiga - senaste SIFOmätningen är tydlig, svenska folket tror inte på S-MP-regeringens jobbpolitik. Det gör inte jag heller.


Demonstration i Göteborg till stöd för folkomröstningsresultatet

2014-11-23

I går hölls en oväntat stor demonstration i Göteborg till stöd för folkomröstningens nej till trängselskatt i Göteborg. Arrangörerna hade räknat med runt 3.000 deltagare, men enligt polisen deltog över 5.000 personer. Det ska jämföras med Socialdemokraternas förstamaj-demonstration förra året - ett valår. Då samlade man endast 2.000 personer, trots att LO:s ordförande var talare.

Bland demonstranterna fanns både de som var emot trängselskatten som sådan och de som kan acceptera trängselskatten, men som ändå röstade nej för att försöka stoppa Västlänken. Och så givetvis de som i likhet med mig är emot både Västlänken och trängselskatt för genomfartstrafik på motorvägen genom Göteborg. Själv deltog jag inte i demonstrationen, men jag känner sympati för alla dem som visade sin åsikt. Jag har en känsla av att de kan bli fler och växande demonstrationer framöver.

Jag känner samtidigt djup sorg över att demonstrationen hade udden riktad mot de ledande politikerna i Göteborg, däribland mitt eget parti. Om 57% av göteborgarna röstar nej i en folkomröstning borde moderaterna gå i spetsen för att på alla sätt försöka respektera folkets vilja, inte ta strid mot sina egna väljare.

Situationen för landets tiggare ska kartläggas av polisen

2014-11-21

I dag rapporterar media att situationen för landets tiggare ska kartläggas av polisen. Anledningen till beslutet är att polisen ser ett behov av bättre kunskap om gruppen för att kunna rikta sina resurser rätt. Det som ska analyseras är bland annat förekomsten av människohandel, eventuell organisationsgrad, samt individernas utsatthet för exempelvis hatbrott. En rapport om kartläggningen ska presenteras hösten 2015.

Jag tycker detta är utmärkt, det finns en utbredd naiv föreställning att alla tiggare är här helt frivilligt, att inga påtryckningar eller tvång förekommer och att tiggare inte utnyttjas av andra. Jag har i flera blogginlägg visat att detta definitivt inte stämmer.

Ett sätt att utnyttja tiggare är att lura dem till Sverige med falska förespeglingar att det är lätt att få ihop mycket pengar. Resan hit betalas på kredit, och sedan sitter tiggaren fast i en skuld och måste tigga ihop pengarna innan man kan resa hem igen. De som ordnar dessa minibussresor tjänar uppenbarligen mycket stora pengar på andras desperation.

Ett annat sätt är påtryckningar inom släkt och familj, där äldre släktingar eller "klanledare" bestämmer att yngre personer ska skickas till andra länder för att tigga. Släktbanden är ofta starka och de yngre gör som de äldre säger.

Ett tredje sätt är det nyligen uppmärksammade problemet att tiggare på flera orter tvingas betala "hyra" till skrupelfria personer för de bästa platserna att tigga. Både organisationen Crossroads och Stadsmissionen bekräftar att detta förekommer i våra storstäder.

Ett fjärde sätt som Barnombudsmannen uppmärksammat är att numera även barn förekommer i dessa sammanhang. Utomlands är det inte ovanligt att barn tvingas tigga, och det krävs nu krafttag för att förhindra att barn utnyttjas på detta sätt även i Sverige. Det är illa nog att barn tvingas bo i tillfälliga läger eller bilar tillsammans med tiggande föräldrar.

Att tiggeriet ofta är organiserat, familjevis eller på annat sätt, visas av rapporter om att tiggare transporteras till olika platser med bil och att personer rör sig bland tiggarna och samlar in deras ihoptiggda pengar. Båda dessa företeelser har jag sett ett flertal gånger, både hemma i Sjuhärad och i Stockholm.

För utom dessa problem kopplade till utnyttjande i samband med tiggeriet så förekommer allt fler rapporter om våld och hot riktat mot tiggare och deras läger. Att det finns människor som väljer att rikta sin ilska mot enskilda tiggare i stället för att föra en demokratisk debatt kring hela frågan är ovärdigt vårt samhälle.

Dessutom ser jag allt oftare hur tiggarna kommer i bråk med varandra. Så sent som denna vecka såg jag två tiggande kvinnor råka i bråk med varandra utanför Konsum vid Östermalmstorg. Samma sak har jag sett på olika tunnelbanestationer i Stockholm. Problemet är väl troligen att tiggarnas antal ökar samtidigt som svenskarna börjar tröttna och ger mindre pengar. Det leder till en desperation och en kamp om de bästa platserna.

Tiggeriet börjar bli ett allvarligt socialt problem i många kommuner och min känsla är att tiggarnas situation ständigt försämras i takt med att tiggarna blir fler. Det finns med andra ord gott om frågor att kartlägga. Jag tycker det ska bli intressant att ta del av polisens granskning och hoppas den kan ligga till grund för en plan för åtgärder mot tiggeriet. Kanske rent av i linje med min riksdagsmotion? Jag tycker det är ganska naivt att stoppa huvudet i sanden och hävda att det är humant att låta tiggeriet fortgå som det gör idag. Det är inte alls säkert att ett förbud mot tiggeri i längden skulle vara mindre humant. Detta har man insett i Norge och Danmark - låt oss därför analysera effekterna av deras tiggeriförbud så som jag föreslår i min motion.

Viktiga moderata signaler för en mer realistisk invandringspolitik

2014-11-21

Media uppmärksammar nu att moderaterna i socialförsäkringsutskottet med tidigare arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson i spetsen lagt två gemensamma kommittémotioner om skärpta regler kring invandring och asylpolitik.

Den ena motionen handlar om Skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring medan den andra handlar om en annan viktig fråga, nämligen att Värna legitimiteten i asylpolitiken genom bland annat skärpta regler för kontroll av asylrätt och åtgärder för snabbare återvändande av personer som fått avslag på asylansökan.

Den första kommittémotionen har med andra ord i det närmaste likadan innebörd som den jag själv lämnat in i samma ämne, Skärpt försorjningsansvar vid anhoriginvandring. Men jag vill också se en Översyn av ersättningar till nyanlanda

Jag tycker det är synd att så få moderater stod upp för dessa högst rimliga åsikter under förra mandatperioden, trots att det exempelvis finns moderata stämmobeslut angående skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring. Att vi inte kunde driva dessa frågor politiskt berodde givetvis på att vårt parti stod väldigt ensamt i Alliansen i dessa frågor. Men att vi inte drev dessa frågor i valrörelsen heller var rimligen en av orsakerna till att vi tappade regeringsmakten. Även om det är lite sent så är det utmärkt att vi äntligen står upp för en rimlig prioritering i invandringspolitiken och därmed underlättar för ett bra mottagande av dem som verkligen har asylskäl.

Min femte interpellation till finansministern

2014-11-20

Nu har jag lämnat in min femte interpellation till finansministern. Denna gång handlar interpellationen om det stora slöseri som uppstår i och med stoppet av förbifart Stockholm, ett bygge som redan startat, men som nu stoppas tillfälligt (?) med mycket stora extrakostnader som följd. Här följer interpellationen i sin helhet:Möte med svensk-taiwanesiska parlamentarikerföreningen

2014-11-19I dag höll svensk-taiwanesiska parlamentarikerföreningen extra årsmöte för att efter valet utse ny styrelse. Vi hade också besök av Taiwans ambassadör, George Z. L. Huang som höll ett anförande för föreningen.

Gårdagens interpellationsdebatter mot finansministern

2014-11-19

Här är länkar till mina interpellationsdebatter i går kväll mot finansministern.

Högre marginalskatters effekter på den svenska ekonomins konkurrenskraft

Regeringens ambitioner för unga på arbetsmarknaden

Sysselsättningseffekter av begränsning av uppräkningen av gränsen för statlig inkomstskattInterpellationsdebatt mot finansministern

2014-11-18Klockan 13 idag drog dagens interpellationsdebatter med finansministern igång, och de fortsatte fram till framåt 20-tiden ikväll, med avbrott för partiernas gruppmöten klockan 16-18. Själv deltog jag dels i mina tre "egna" interpellationsdebatter, dels hoppade jag in i några andra som rörde skatter och arbetsmarknadsfrågor.

Mina två inledande anföranden och avslutningsanföranden finns på ett ungefär här och här Men det mesta som sades i övrigt finns endast i riksdagens protokoll och i riksdagens bandade web-sändning. Jag lägger ut den på bloggen i morgon.

Vill också tacka för alla uppmuntrande tillrop visa sms, facebook, via hemsidan och på twitter under debatterna. Det värmer med allt beröm och är jättekul att läsa! Flera värmande kommentarer kommer från personer jag inte ens känner, det känns fantastiskt att få en sådan respons!

Fotot tog min riksdagskollega Lars-Arne Staxäng av sin TV på arbetsrummet under debatten.

Finansutskottets öppna utfrågning med Riksbankens ledning

2014-11-18

Finansutskottets utfrågning av Riksbanken idag gav en bred bild av det ekonomiska läget i Sverige. Riksbankschefen Stefan Ingves påpekade att svenske konomi har utvecklats relativt väl de senaste åren, och utmärker sig positivt såväl vid jämförelse med övriga länder som med genomsnittet i EU bild ett nedan).Ingves påpekade också att samtidigt som exporten varit svag har vi ekonomiskt starka hushåll i Sverige (bild två ovan). Huvudskälet till det är som bekant att reallöneökningarna varit goda, arbetslösheten förhållandevis låg jämfört med omvärlden och samtidigt har större delen av hushållen fått stora skattesänkningar. Det har hållit uppe farten i ekonomin när exporten till omvärlden gått på sparlåga.Riksbankens föredragning bekräftade också den starka utvecklingen på svensk arbetsmarknad under Alliansen. Vi har betydligt högre sysselsättningsgrad idag än 2006, trots krisen, och Sverige har dragit ifrån både USA och Storbritannien sedan 2006. Sverige är klart bäst i klassen, och det kommer jag att påminna finansministern om under eftermiddagens interpellationsdebatt.

I dag debatterar jag sysselsättning med finansministern

2014-11-18

I dag har jag flera interpellationsdebatter med finansminister Magdalena Andersson (S). Temat är sysselsättningseffekter av regeringens politiska förslag.

Dagens interpellationsdebatter börjar klockan 13, och lär hålla på ett antal timmar innan alla dagens interpellationer är besvarade och debatterade. Mer om finansministerns svar efter debatten.

EU-dom ger kommuner rätt att vägra bistånd till EU-migranter

2014-11-17

I en granskning i senaste numret av Dagens Samhälle konstateras att flera svenska kommuner lägger en hel del pengar på att hjälpa tiggande EU-migranter i Sverige. Stockholm (14 miljoner) och Göteborg (12 miljoner) satsar mest på detta i år, men även Malmö och Uppsala läger flera miljoner per år på stöd till tiggare via hjälporganisationer och hemtransport av tiggare. I vilken mån detta är en skyldighet enligt lag, eller ett frivilligt åtagande diskuteras ofta, och sex av de tio största svenska kommunerna har tolkat regelverket som att man inte behöver göra något alls, eller i vart fall väldigt lite.

Förra veckan rapporterade Europaportalen om att EU-domstolen gett en tysk stad rätt när den stoppade en arbetslös rumänsk kvinna från att få sociala bidrag. ”Utlänningar som rest in i landet i syfte att erhålla socialt bistånd eller vars uppehållsrätt endast följer av att de söker arbete har inte rätt till socialt bistånd. Detsamma gäller för deras familjemedlemmar.”, slog EU-domstolen fast i ett beslut förra tisdagen.

Fallet gäller en 25-årig rumänsk kvinna och hennes son som bor i Leipzig sedan 2010. Kvinnan sökte inga jobb och fick sin arbetslöshetsersättning och försörjningsstöd, så kallat Hartz IV, indragen. Domstolen menar att kvinnan inte kom till Tyskland för att söka jobb, hon har aldrig tidigare jobbat och har bara gått tre år i skolan, men hennes arbetsförmåga ifrågasätts inte. Därför anser man att Leipzigs myndigheter hade rätt att neka henne Harts IV-bidraget. Det barnbidrag och bidragsförskott på sammanlagt motsvarande 2 900 per månad som kvinnan erhåller berörs dock inte av beslutet. Som motivering till domen pekar man på ett EU-direktiv som styr den fria rörligheten. I det står att personer måste ha ”tillräckliga tillgångar för att inte bli en belastning för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem”.

Domen lär naturligtvis få betydelse i den svenska diskussionen om kommunernas ansvar för EU-medborgare som befinner sig i Sverige och försörjer sig på tiggeri. Allt fler röster höjs ju för att kommunerna ska erbjuda utökat socialt stöd till fattiga eller tiggande EU-migranter. Så sent som i fredags kallade exempelvis Barnombudsmannen till möte med Socialstyrelsen, Skolinspektionen och Skolverket för att diskutera behov av förtydliganden i lagstiftningen för att utöka rättigheterna för EU-migranters medföljande barn.

Det är självklart inte acceptabelt att tiggande EU-medborgare tar med sig minderåriga barn till Sverige och tvingar dem att leva i tältläger eller bilar. Jag vet att myndigheter och polis i flera svenska städer varit mycket tydliga med detta i samtal med berörda EU-medborgare. Tidigare har detta oftast respekterats, men nu kommer flera rapporter om att det återigen syns barn i tältläger runt om i Sverige. Om det fortsätter är det ingen vild gissning att kraven på tiggeriförbud i samhällsdebatten kommer att öka i styrka.

Jag tror också att ökande krav på att svenska skattebetalare ska försörja andra EU-länderns medborgare kommer att möta stort motstånd. Vi måste i dagens läge rimligen prioritera försörjning av alla de asylsökande som vi tagit emot, det är en fullt tillräcklig utmaning för de flesta kommuner.

Läs gärna min nyligen inlämnade riksdagsmotion om "En svensk handlingsplan mot tiggeri och EU-medborgares sociala utsatthet".

Alliansbudget för fler jobb och god tillväxt i hela Sverige

2014-11-17

Debattartikel i Borås Tidning idag.Ubåtsbesked bör leda till eftertanke

2014-11-14

Dagens besked från Försvarsmakten där man bekräftar att svenskt territorium kränkts av en främmande undervattensfarkost bör leda till eftertanke. Beskedet bekräftar att vi ser ett nytt och försämrat säkerhetsläge i Sveriges närområde, och det är ytterst allvarligt.

Den inriktning som Försvarsberedningen enats om och som möjliggör ökad incidentberedskap och övning, måste nu respekteras och fullföljas. Men det är samtidigt också viktigt att det förändrade omvärldsläget vägs in när beslut fattas om försvarets framtida inriktning. För egen del tror jag att både Sverige och resten av EU kommer att tvingas gradera upp sina försvarsbudgetar, vilket är beklagligt och självklart kommer att ta resurser från annat som man annars kunde ha använt pengarna till. Det är en sorglig utveckling för Europa.

Besök hos Riksbanken

2014-11-12I kväll deltog jag i ett seminarium hos Riksbanken för Finansutskottet och Riksbanksfullmäktiges medlemmar. Riksbankschefen Stefan Ingves (bilden th) och tre av de vice riksbankscheferna föredrog frågor kring Riksbankens organisation, penningpolitiken, finansiell stabilitet och betalmarknadens förändringar. Mycket intressant, och det blev en del diskussioner med anledning av den senaste tidens diskussioner kring bästa sättet att dämpa hushållens ökande skuldsättning, vilket jag ju även berörde på bloggen tidigare idag.

Alliansens förslag inom vård och äldreomsorg

2014-11-12Alliansregeringen har gjort stora insatser för äldreomsorgen och resultatet syns både i internationella jämförelser och i nationella brukarundersökningar. Sveriges äldreomsorg har till och med utsetts till världens bästa. Vi har infört en nationell värdegrund och gett äldre rätt att välja genom Lagen om valfrihetssystem. Vi har skapat över 10 000 nya äldreboendeplatser. Vi har satsat 4,3 miljarder på att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Alliansens omvårdnadslyft har på några få år rejält ökat andelen medarbetare med grundläggande utbildning. Det är den enda kompetenssatsning som någon regering gjort för de som ska ta hand om våra äldre. Så ökas också kvaliteten i omsorgen.

Under alliansens åtta år har även sjukvården förbättrats. Möjligheten att överleva en svår diagnos har ökat. Patienterna är nöjdare med bemötandet, i synnerhet inom primärvården. Färre patienter väntar och väntetiderna är kortare tack vare kömiljarden.

Antalet vårdcentraler har ökat med 17 procent tack vare det obligatoriska vårdvalet. Antalet apotek har ökat med över 40 procent. Vi har fler verksamma läkare och sjuksköterskor och vi utbildar dessutom fler än någonsin. Antalet arbetade timmar har ökat i hela välfärdssektorn. Och mer resurser än någonsin tidigare satsas på vården.

Trots olika löften inför valet ser vi nu vad en vänsterregering faktiskt föreslår och vad det innebär för välfärden. I Stefan Löfvens första budget som riksdagen ska behandla i höst står det svart på vitt. Äldre och sjuka riskerar att drabbas hårdast när vänsterregeringen nu monterar ner. Vårdvalet ska tas bort. Kömiljarden avskaffas. Omvårdnadslyftet och ledarskapsutbildningen inom äldreomsorgen läggs ner. Demenssatsningen läggs ner. Investeringsstöden för äldreboenden tas bort. Regeringen lägger också ned den Äldreutredning som fått till uppgift att se över hur äldreomsorgen kan bli bättre, hur valfriheten kan stärkas genom förenklade biståndsbedömningar och hur teknikutvecklingen bättre kan tas till vara.

Samtidigt offrar den nya regeringen valfriheten av ideologiska skäl. Att få välja vårdcentral eller hemtjänstutförare är en kvalitetsfråga i sig. Men valfriheten ger också kvalitetsvinster i större skala. Med nya aktörer kommer nya idéer och nya arbetssätt. Framtidens äldreomsorg och sjukvård har inte råd att stänga ute de som vill bidra till och utveckla vår gemensamma välfärd.

Äldre och sjuka får betala priset när resurserna till välfärden minskar. Det blir nämligen resultatet av regeringens jobbfientliga politik. Höjda skatter på arbete och företagande är helt fel i den situation som Sverige befinner sig i. Det går att skapa fler jobb med rätt politik, det har alliansen bevisat. Ungefär 340.000 fler arbetar i dag jämfört med 2006. Det har ökat skatteintäkterna som gjort att vi kunnat satsa ännu mer på välfärden. I ett läge där behoven ökar lägger regeringen en budget som påverkar sysselsättningen negativt. Det är allvarligt.

I Alliansens gemensamma budgetmotion fortsätter vi att satsa på kvaliteten i välfärden:

1. Vi fortsätter att värna valfriheten. Det ska finnas valfrihet i hemtjänst. Alla ska få välja vårdcentral.
2. Vi föreslår en äldreboendegaranti som innebär att alla över 85 år får rätt till plats i trygghetsboende.
3. Vi föreslår en nationell demensplan och att omvårdnadslyftet för äldreomsorgens medarbetare fortsätter.
4. Kömiljarden ska finnas kvar, så att köerna fortsätter att minska.
5. Vi föreslår ett matlyft för bättre mat inom äldreomsorgen.
6. Allianspartierna förstärker även de satsningar som vi gjort på cancervården och psykiatrin.

Alliansens förslag inom rättsområdet

2014-11-12Efter åtta år av historiska resursförstärkningar och stora reformer i såväl straffrättslig lagstiftning som tillgängliga metoder är utvecklingen inom rättsväsendet på väg åt rätt håll. Människor känner sig tryggare och upplever en minskad risk att utsättas för brott. Förtroendet för rättsväsendets olika aktörer ökar. Trots detta kvarstår stora utmaningar. I opposition spretade de rödgröna partierna i synen på rättsväsendets utveckling. Att döma av förslagen i regeringens budgetproposition är det tydligt att de rödgröna partierna inte klarar av att enas om en fortsatt offensiv reformagenda för svenskt rättsväsende.

Alliansregeringen presenterade en lång rad initiativ kring hur rättsväsendet och den straffrättsliga lagstiftningen ytterligare kan utvecklas. Flera av dessa förslag är redan utredda och redo att omsättas i arbetet för ökad trygghet och minskad brottslighet. Tyvärr vet vi att det inom både regeringspartierna och Vänsterpartiet finns ett motstånd mot exempelvis nödvändiga straffskärpningar. Det finns även skäl att ifrågasätta regeringens förmåga att möta nya behov vad gäller tillgången till effektiva och rättssäkra tvångsmedel. Detta i en tid där teknikutvecklingen innebär nya utmaningar och där grovt organiserad brottslighet och gränslös terrorism ställer särskilda krav på rättsväsendet.

Alliansens förslag för ett tryggare Sverige är uppdelade i sex huvudområden:

1. TIDIGA INSATSER FÖR UNGA LAGÖVERTRÄDARE

Grova brottslingar har ofta påbörjat sin kriminella bana genom att som ungdomar begå brott. Ju tidigare samhället reagerar när unga är på väg i en negativ riktning desto större är chansen att bryta den utvecklingen. Det behövs en ökad samverkan kring det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Ett urval av Alliansens förslag:
• Att verkställigheten av ungdomstjänst som huvudregel ska inledas inom två månader från det att domen vunnit laga kraft.
• Att helgavskiljning med fotboja ska kunna användas som påföljd för unga i åldern 15-18 år.

2. INTERNET SOM ARENA FÖR BROTT

Samhället är idag beroende av internet för att fungera. Det underlättar våra liv men ökar också vår sårbarhet, inte minst när det gäller risken att utsättas för brott. Här måste rättsväsendet och strafflagstiftningen följa med i utvecklingen. Ett urval av Alliansens förslag:
• Att införa två nya brott som tar sikte på identitetsstölder och bluffakturor.
• Överväga en ny brottsrubricering som kriminaliserar kränkningar på internet som inte fångas upp av dagens lagstiftning på ett tillräckligt sätt.

3. ÅTGÄRDER MOT TERRORISM OCH VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

Terrorismen utgör ett allvarligt hot mot demokrati, mänskliga rättigheter och fria öppna samhällen. Brottsligheten är ofta internationell och kampen mot terrorismen behöver föras både i Sverige och internationellt. Ett urval av Alliansens förslag:
• Att göra en översyn av behovet av åtgärder, inklusive ytterligare kriminalisering, mot förberedande av resor i syfte att delta i strid eller vapenträning utomlands för terroriststämplande organisationer i enlighet med vad EU eller FN har beslutat.
• Se över möjligheten att återkalla eller tillfälligt omhänderta pass för att stoppa sådana resor.

4. MOBILISERING MOT GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET

Den grova organiserade brottsligheten innebär lidande och stor skada för både enskilda människor och företag, men också för samhället i stort. Alliansregeringen tog 2007 initiativ till en bred nationell mobilisering där elva myndigheter samarbetar mot den organiserade brottsligheten. Ett urval av Alliansens förslag:
• Underlätta informationsutbytet mellan myndigheterna i samarbetet mot den grova organiserade brottsligheten.
• Tillsätta två utredningar; en för att tydliggöra och skärpa reglerna kring ordning och säkerhet i domstolarna och en för att underlätta för hyresvärdar att säga upp hyresgäster som ägnar sig åt grov organiserad verksamhet.

5. STOPPA VÅLDET I NÄRA RELATIONER

Alliansregeringen prioriterade arbetet med att förebygga och bekämpa våld i nära relationer. Det arbetet måste fortsätta. Ett urval av Alliansens förslag:
• Utökad möjlighet att i fler fall utdöma fotboja vid kontaktförbud.
• Översyn av systemet för skyddad identitet och byte av identitet.

6. TYDLIGARE REAKTIONER MOT BROTT

Alliansregeringen genomförde flera straffskärpningar med fokus på allvarliga våldsbrott. Avsikten var att skärpa straffen, men reformerna fick inte fullt ut önskat genomslag. Ett urval av Alliansens förslag:
• Skärpta straff för allvarliga våldsbrott, köp av sexuell handling av barn samt narkotikabrott.
• Införa brotten inbrottsstöld och ringa stöld.

Bättre med föreskrifter än lagstiftning

2014-11-12

Finansinspektionens (FI) besked igår att nya bolånetagare måste amortera på sina lån väckte viss uppmärksamhet. Själv tycker jag det är bättre att FI och Bankföreningen tar fram föreskrifter och riktlinjer än att frågan ska avgöras genom lagstiftning. Dessutom är förslaget från FI försett med undantagsmöjligheter så att hushåll som har tillfälliga störningar i sin ekonomi ska kunna slippa amortera.

I grunden är det givetvis vettigt att återskapa en kultur i samhället där lån på sikt också ska återbetalas. Samma sak gäller de nya begränsningarna när det gäller bolån som bara ska kunna ges upp till 85% av priset på en bostad. Men samtidigt finns givetvis många sätt att gå runt dessa regler, exempelvis genom att ta andra lån till sämre villkor för att finansiera amorteringarna eller de topplån som behövs vid ett bostadsköp. Så de nya reglerna är inget trollspö för att lösa alla problem.

Alla förslag som syftar till att begränsa möjligheten att låna eller göra det dyrare att låna måste ställas mot samhällsekonomins behov av att hushållen inte tvingas dra åt svångremmen i onödan. Det är en ständig balansgång. För kraftfulla åtgärder kan skapa en kris, samtidigt som det inte bara går att låta utvecklingen fortsätta som idag. Grundproblemet är brist på bostäder i tillväxtområdena, vilket driver upp bostadspriserna. Det är ett problem Sverige delar med omvärlden. Ett problem som inte är alldeles enkelt att lösa. Det finns helt enkelt inte obegränsat med mark att bygga på inne i våra stora städer.

Borås Tidning uppmärksammar årets riksdagsmotioner

2014-11-12

I dag ägnar Borås Tidning en helsida åt att kommentera årets riksdagsmotioner från valkretsens sex riksdagsledamöter. Jag var i år den flitigaste motionsskrivaren, vilket föranledde en extra artikel längst ned på sidan med en aningen tillspetsad rubrik.

Sammanställning av mina riksdagsmotioner denna höst

2014-11-11

Här följer en sammanställning av mina riksdagsmotioner denna höst, egna och gemensamma med andra. Några få motioner som jag skrivit gemensamt med andra saknas tyvärr i listan eftersom jag ännu inte fått slutversionerna till mig. Alla motioner jag lämnat in genom åren finns samlade på denna sida.

Näringsliv, företagande, jobb och skatter:
Skattereduktion för reparationstjänster ("REP-avdrag")
Alternativa arbetsförmedlingar
Krav på en uppföljning av sysselsättningsutvecklingen
Gårdsforsaljning av livsmedel och alkohol
Försäljning av öl och vin i livsmedelsbutiker
Minerallagen
Forenklad lagstiftning kring livsmedelshantering
Värnskatten
Vardering av bilforman vid anskaffning av extrautrustning

Finansmarknaden och banksektorn
Värdetransportföretagens kontanthantering
Bankernas kontanthantering
Åtgärder mot ockerräntor

Trafik och körkortsfrågor:
Studielan for korkort
Körkortsutbildning
Avskaffande av stopplikt vid overgangsstallen
Avskaffa avgiften för av och påställning av fordon
Utvärdering av sjofyllerilagen
Tillfallig hastighetsbegransning vid vagarbeten

Energi, miljö och djurskydd
Pant på batterier
Pant på lågenergilampor
Kärnkraftverkens spillvatten
Fångst av vilda djur med levande lockfaglar
Modernare jaktmetoder
Grytjakt
Godsjakt på uppfodda fåglar
Levandefångst i fällor eller snaror

Byggande och infrastruktur
Avskaffa fastighetstaxeringen
Redovisning av infrastrukturinvesteringar

Familjepolitik
Höjning av vårdnadsbidraget

Invandring och tiggeri
Skärpt försorjningsansvar vid anhoriginvandringKlicka här för mer info
Översyn av ersättningar till nyanlanda
Svensk handlingsplan mot tiggeri och EU-medborgares sociala utsatthet

Myndighetsutövning, rättssäkerhet och lagstiftning
Tidsbegränsade förordnanden
Tjänstefel som begås av offentliganställda
Avgiftsbeläggning av myndighetsbesök
Kommunala tillsynsavgifter
Tidsgräns för lagar och förordningar
Skärpta åtgärder mot övergrepp i rattssak
Tillämpningen av EU-bestämmelser
Tvångsinlosen mark
Samordningsregister for stulna fordon
Svenska pass for utlandsboende
Allmana motioner från ledamoter

Sjukvård och hälsovård
Manlig omskärelse

Kultur och media
Avskaffande av TV-avgiften
Stöd till organisationer

Sanningen svider - Löfvén (S) var lika obegriplig som filmen visar

2014-11-11

I dag bemöter jag ett angrepp mot mig på debattsidorna i Borås Tidning och i Ulricehamns Tidning. Nedan mitt svar i Borås Tidning idag. Samma svar är även publicerat i Ulricehamns Tidning i dagens nummer. Nedanför den aktuella filmen i repris.

Årets riksdagsmotioner

2014-11-10

Nu har jag lämnat in mina sista riksdagsmotioner för i år. Det blev preliminärt 45 egna motioner plus ett antal motioner tillsammans med andra moderater.

Vissa av motionerna är nya versioner av sådant jag motionerat om föregående mandatperiod utan framgång. Bland de viktigaste nya motionerna från mig finns några som har direkt koppling till mina personliga vallöften. Bland annat motionerar jag om möjlighet till studelån för körkort, om utvidgning av RUT-avdraget till avdragsrätt för hushållsnära reparationstjänster ("REP"), om skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring samt om en samlad strategi för att minska gatutiggeriet i Sverige.

Alla mina motioner kommer senare under veckan att läggas ut samlat på bloggen uppdelat efter ämnesområden.

Totalt uppger riksdagen att det kommit in 2.887 motioner från riksdagsledamöterna i år. Det betyder drygt 8 per ledamot i genomsnitt.

Vad ska vi göra för att minska tiggeriet?

2014-11-10

Jag har i ett antal blogginlägg beskrivit hur gatutiggeri av medborgare från andra EU-länder är ett växande socialt problem i både storstäder och på mindre orter runt om i landet. Enligt såväl media som olika organisationer, som Crossroads och Stadsmissionen, förekommer omfattande utnyttjande av utsatta personer, och skrupelfria personer tvingar till och med tiggarna att betala ”hyra” för bra platser på gatan. Transporten av tiggare till Sverige innehåller dessutom alltför ofta inslag som gränsar till ren människohandel. Olika grupper av tiggare verkar allt oftare komma i konflikt med varandra och även våld mellan tiggare förekommer. Allt fler barn tvingas bo i tältläger eller bilar och kronofogden avhyser allt fler från tillfälliga läger. Svenska kommuner ställs samtidigt ofta inför svåra avvägningar när det gäller stöd till dessa utsatta människor som ofta är medborgare i ett annat EU-land.

Grunden för tiggeriet är bristande sociala trygghetssystem i tiggarnas hemländer, men ibland råder även oklarhet kring vilka länder som dessa utsatta människor egentligen är medborgare i. Till viss del kan man därmed konstatera att tiggeriet har blivit en angelägenhet för hela EU.

Förslag har väckts från olika håll om att förbjuda gatutiggeri. Denna väg har valts av ett antal andra länder i Europa, bland annat förekommer tiggeriförbud i Danmark och Norge. Förbud är enkelt att föreslå, men inte alldeles enkelt att genomföra och hantera i praktiken. Det är dessutom etiskt svårt att motivera ett förbud om det inte kombineras med andra åtgärder som minskar orsakerna till tiggeriet.

Enligt min mening bör därför en samlad svensk strategi utarbetas för att motverka gatutiggeriet. Strategin skulle med fördel kunna innehålla följande fem punkter, och detta har jag just lämnat in en motion om i riksdagen:

1. En förutsättningslös utredning bör göras om möjligheter och problem med nationellt eller kommunalt förbud mot tiggeri, både när det gäller praktisk tillämpning och etiska problem. I detta sammanhang bör man ta del av erfarenheter från andra länder, iunklusive hur man hanterar frågan i våra grannländer Danmark och Norge.

2. Sverige måste fortsätta ansträngningarna för en effektivare uppföljning av EU-stödet till tiggarnas hemländer som riktas just till utsatta befolkningsgrupper.

3. Sverige måste driva på för att EU ska ta ett gemensamt beslut om att ålägga alla medlemsländer att inrätta något slags socialt skyddsnät för sina medborgare motsvarande det svenska försörjningsstödet för att garantera att ingen tvingas till tiggeri som sista utväg för sin försörjning. EU:s olika sociala fonder borde delvis kunna användas för att finansiera detta.

4. Sverige bör ta upp en diskussion inom EU och med tiggarnas hemländer om eventuell möjlighet att under en övergångstid erbjuda sociala insatser för tiggarna i Sverige på deras hemländers bekostnad.

5. Alltför många utsatta EU-medborgare reser runt i Europa utan ID-handlingar och barn föds ibland utan att registreras. Det gör att inget land vill ta ansvar för dessa människor. Det bör övervägas om man på EU-nivå skulle kunna bekosta stöd till människor som inte har något formellt medborgarskap i något EU-land.

Tiggare tvingas betala hyra för trottoarplats

2014-11-10

Jag har vid upprepade tillfällen berättat om rapporter och berättelser där det är helt uppenbart att tiggare från andra EU-länder utnyttjas grovt på olika sätt och där tiggeriet som sådant helt klart har inslag av människohandel.

För några veckor sedan hade Dagens Nyheter två långa artiklar som visar hur tiggare i både Stockholm och Göteborg utnyttjas grovt av skrupelfria personer som tvingar tiggarna att betala hyra för sin plats på gatan. Både organisationen Crossroads och Stadsmissionen bekräftar uppgifterna. Artiklarna bekräftar allt det jag beskrivit från mina kontakter med enskilda tiggare och personer som hjälper dessa, både i Borås och i Stockholm. Större del av tiggeriet än man kan tro är organiserat eller innehåller andra inslag av uttnyttande av utsatta människor. Det är märkligt att det tillåts fortsätta och att vi till och med låtsas att det är humant att låta människor sitta och tigga och bli utnyttjade av andra.

Läs: "Så tvingar de tiggarna att betala" och "Tiggare tvingas betala hyra aven i Göteborg"

Jag upprepar det jag skrivit tidigare - jag är definitivt inte övertygad om att det är mer humant att låta tiggeriet få fortsätta än att förbjuda det. En annan sak är att det är komplicerat med ett förbud, inte minst hur man skulle se till att förbudet efterlevs.

Allt fler tiggare, även barn, vräks från tältläger och parkeringar

Den 27 oktober presenterade Borås Tidning ett TT-reportage om tiggeriets sociala baksidor. I artikeln påpekar tex Stadsmissionen i Västerås att det nu kommer allt fler barn och unga som tvingas bo i tält och bilar. Samtidigt uppger Kronofogden att hittills i år har runt 1.500 personer vräkts från tältläger och parkeringar runtom i Sverige, jämfört med 900 avhysningar under hela förra året.

Samtidigt som problemet växer meddelar ansvarig minister, Åsa Regnér (S) att ansvaret helt ligger på kommunerna, "det är de som måste lösa problemet själva".

Situationen blir alltmer ohållbar.

Alliansen presenterar sin gemensamma budgetmotion

2014-11-10Alliansens reformer har lagt grunden för ett Sverige som är på rätt väg. Ekonomiskt ansvarstagande och satsningar på jobb och företagande har möjliggjort för den breda jobbtillväxt som vi nu ser. S-MP-regeringens budgetproposition bromsar däremot Sveriges utveckling. Genom att överge överskottsmålet försvagar regeringen svensk ekonomi. Därtill riskeras jobbtillväxten att bromsas genom försämrade drivkrafter för att arbeta och utbyggda bidrags- och ersättningssystem. Samtidigt blir det dyrare att anställa såväl unga som äldre. Totalt höjer Socialdemokraterna och Miljöpartiet skatten omkring 40 gånger så mycket på arbete och tillväxt som de föreslår till företagande. Regeringens otydlighet kring energipolitiken och att centrala infrastrukturprojekt skjuts på framtiden riskerar att drabba tillväxten i hela Sverige.

Här en länk till hela Alliansens budgetmotion Ett starkare Sverige. Figuren nedan visar en sammanställning av Alliansens satsningar 2015-2018.


Min fjärde interpellation till finansministern

2014-11-08

Under Alliansens regeringstid med Anders Borg (M) som finansminister redovisade regeringen nästan alltid i sina underlag vilka effekter olika politiska förslag väntades få för sysselsättning och antalet arbetade timmar.

Den nya regeringen med Magdalena Andersson (S) som finansminister väljer däremot att inte redovisa dessa förväntade effekter på sina förslag. Det gäller exempelvis förslagen om slopad nedsättning av arbetsgivareavgifter för unga, nedtrappningen av jobbskatteavdraget och den begränsade uppräkningen av brytpunkt för statlig inkomstskatt.

Jag har tidigare ställt tre interpellationer till finansministern angående dessa frågor, och nu följer jag upp med en fjärde som rör sysselsättningseffekterna av den höjda arbetsgivareavgiften (den särskilda löneskatten) för den som anställer en pensionär. Var det inte genom morötter vi skulle få fler att jobba längre, i stället för att med tvång höja pensionsåldern?

Så här är interpellationen formulerad: Sysselsättningseffekt av särskild löneskatt för pensionärer

25 år sedan Berlinmuren föll

2014-11-08

I dag är det 25 år sedan Berlinmuren föll. Den började byggas det år jag föddes, 1961, och den 9 november 1989 föll muren. När man berättar för dagens ungdomar att kommunisterna i Europa låste in sina medborgare bakom murar och sköt ihjäl dem som försökte fly från landet tror de knappast att det är sant. Tyvärr upplever jag att skolans undervisning haltar betänkligt. Kommunismens grymhet beskrivs knappast på samma tydliga sätt som nazismens. Trots att kommunismen tagit livet av betydligt fler människor än vad nazisterna hann med under sin grymma tid vid makten.

Nedan några bilder, dels från murens tid, dels från den minnesvärda dagen den 9 november 1989 då muren föll och banade väg för Tysklands återförening.


Alliansens politik för fler jobb och företag i hela Sverige

2014-11-07Alliansens politik för fler jobb och företag bygger på valmanifestet. Alliansens jobbmål är att över fem miljoner människor ska ha ett arbete år 2020 genom att sysselsättningen ökar med 350 000 under perioden 2014–2020. I den gemensamma budgetmotionen finns bland annat följande förslag från Alliansen:

Värna arbetslinjen och drivkrafterna för arbete
• Ytterligare sänkning av socialavgifterna för ungdomar under 23 år ned till 10,21 procent och slopad nedsättningen för personer som fyllt 25 år. På så sätt ökar effektiviteten av nedsättningen.
• Vi vill inte höja skatterna på arbete och företagande
• Vi vill behålla RUT-avdraget oförändrat
Ett företagsklimat i världsklass
• Ett nytt högkostnadsskydd för sjuklöner som är särskilt förmånligt för de små och medelstora företagen
• Ambition att förbättra regelverket för personaloptioner och generationsskiften samt pröva förutsättningarna för att fler företag ska slippa revisionsplikt
• Vi aviserar sänkt krav på aktiekapital för att sänka trösklarna för att starta aktiebolag
• Fortsatt regelförenkling för att korta tiden att starta företag och digital tjänst, ”en dörr in”, för företagens uppgiftslämning
Fler jobb för unga
• Införande av arbetsträning och förstärkt arbetsträning som insatser inom jobbgarantin för ungdomar
• Även arbetslösa under 20 år ska kunna erhålla Starta-Eget-bidrag
• Ökat och permanentat stöd till Ung Företagsamhet och Drivhuset
Bredare vägar till jobb
• Vi vill införa så kallade matchningsanställningar
• Yrkesintroduktionsstöd för personer som varit arbetslösa en längre tid
Sverigebygget knyter ihop landet
• Att förutsättningarna prövas för att bygga nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö
• Att förutsättningarna prövas för att bygga ut järnvägen i norra Sverige med ett betydande inslag av medfinansiering från näringsliv, kommuner och regioner
• Att verksamheten vid Bromma flygplats bevaras och utvecklas
Stärkt forskning och innovation för ökad kunskap och konkurrenskraft
• Fram till 2016 vill Alliansen med fortsatta satsningar öka resurserna till forskningen så att 9 miljarder mer satsas varje år jämfört med 2008
Trygg energiförsörjning – viktigt för jobben
• Alliansens energiöverenskommelse ligger fast för långsiktighet om vår inriktning och syftar till att ge trygg energiförsörjning med god konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet
Bättre bredband, telefoni och tillgång till service
• Förslag för att ytterligare förbättra mobiltäckningen för bättre möjligheter för bra mobiltelefoni och snabbt mobilt bredband, inte minst på landsbygden
• Ytterligare satsningar för att förbättra servicen på landsbygden

Tidigare inlägg finns samlade i bloggarkivet