Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!

Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006.


 
 
Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt.

2002-2006 var jag gruppledare för moderaterna och den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010, 2014 och 2018. I dag är jag ordinarie ledamot i Riksdagens finansutskott och ordinarie ledamot även i EU-nämnden. Dessutom vice ordförande i Riksdagens Råd för Riksrevisionen. 
 Mina tidigare uppdrag hittar du här.
 
Företagande och arbete är centrala frågor för mig - det skapar alla resurser till välfärd, pensioner och samhällsservice. Jag ogillar all slags kvotering, vill ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik, stärka rättssamhället och ha ordning och reda i statens finanser. Jag brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor men tar avstånd från extrem och ogenomtänkt "klimatpolitik".

Du hittar allt om mig och mitt uppdrag via länkarna överst på sidan. På blogg och twitter kommenterar jag rikspolitik, riksdagsarbetet och en hel del annat.
I arkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden.

Totalt 9.160 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 31/5 2020)
 


 

Regeringen struntar i corona-drabbade småföretagare

2020-08-05

I dag har vi denna slutreplik i Borås Tidning om regeringens bristande intresse för att hjälpa de allra minsta småföretagen - de egenföretagare som driver enskild firma. Det finns hundratusentals av dessa som har det tufft just nu i corona-krisens spår. Samtidigt som storföretagen och vissa sektorer får miljardstöd tvingas många enskilda näringsidkare att genomleva en sommar under hotet av personlig konkurs. Men regeringen väljer att ha semester i stället för att följa riksdagens uppmaning före midsommar att återkomma med förslag. I artikeln berättar vi om moderaternas två förslag för att lösa en betydande del av problemet. Det är bara att kopiera (som regeringen glädjande nog gjort med ett antal andra av våra förslag till krispolitik).


Vi borde prata mer om normlöshet än om normkritik

2020-08-05

Jag fick många intressanta kommentarer och reflektioner på detta som jag skrev på twitter häromdagen. Och jag hävdar envist att det är normlösheten som borde väcka opinion och debatt, inte behovet av normkritik. Normer förändras som sagt över tid när en majoritet i samhället efterhand nyanserar sin syn på olika saker. Men att låta en liten minoritet av tyckare, lobbyister eller kulturskribenter på vänsterkanten styra vilka normer vi ska ha i vårt samhälle är orimligt i en demokrati. Vi på högerkanten tycker generellt att normlösheten är det stora och tyvärr växande problemet.Allt fler verkar tappa tron på att rättssamhället kan vinna över gängen

2020-08-04

Mycket är inte bekräftat när det gäller det hemska mordet på den 12-åriga flickan i Norsborg, men ska man tro polisen så verkar detta bli ännu ett exempel i raden på att det inte är korrekt när ansvariga politiker och kriminologer och debattörer på vänsterkanten hävdar att det är minimal risk att drabbas som utomstående när kriminella grupperingar gör upp. Det sker inte ofta, men ändå vid upprepade tillfällen att personer som inte har med de kriminella gängen att göra skadas eller rent av dödas för att de helt enkelt befinner sig på fel plats när två kriminella grupperingar utkämpar sina strider. 

Jag tycker mycket har förändrats de senaste åren. För 10-15 år sedan var frustrationen och ilskan stor hos många över att polisen inte hade tillräckligt med personal och resurser, att alltför få kriminella dömdes och att straffen var för milda. Man krävde förändring för att vi skulle kunna krossa de kriminella nätverken. Under Alliansåren rustade vi också upp både polis och rättsväsende och straffen skärptes. Delvis har detta fortsatt även under dagens regering, inte sällan framtvingat av riksdagen som kört över regeringspartierna.

Men trots att poliserna sakta blir fler och att de fått bättre verktyg i kampen mot de kriminella gängen så märker jag en tilltagande uppgivenhet hos både politiker och allmänhet, liksom hos vänner och bekanta. Mail och kommentarer i sociala medier säger detsamma. Allt fler säger helt enkelt öppet att de inte längre tror att polisen och rättssamhället klarar att besegra de kriminella gängen. Och man känner sig helt övergiven när polisen inte hinner utreda mer än en bråkdel av alla brott och alltför få skyldiga ställs inför rätta. Det är extremt oroande när människor uttrycker bristande förtroende och att rättssamhället inte klarar att skydda dem, och risken att människor sluter sig samman med andra och tar rättsskipningen i egna händer ska inte underskattas. Om vi får regelrätta medborgargarden och människor börjar beväpna sig själva av oro, om allt fler stängslar in sig och lägger allt mer pengar på bevakning, larm och vakter - då är det Sverige vi känner på väg att bli något helt annat.  

Vi MÅSTE visa att rättssamhället är starkare än gängen. Men då finns inte utrymme för naivitet. Det krävs riktigt hårda tag mot gängen, kraftigt ökade resurser hos polisen, och domstolar som vågar döma ut straff i övre delen av de straffskalor som finns. Sluta med mängdrabatter vid flera brott, se till att sänka straffrättsåldern och se till att grovt kriminella med utländsk bakgrund och dubbla medborgarskap för regelmässigt utvisas som komplement till övriga påföljder. Ta tidigt tag i ungdomar som begår brott, stärk vittnesskyddet och tillåt anonyma vittnesmål vid vissa typer av brott. Med mera med mera - moderaterna har ett brett program med förslag till åtgärder.

Vi måste också omgående minska asylinvandringen och anhöriginvandringen drastiskt. Inte för att dessa invandrare regelmässigt är kriminella, men för att vi vet att när man inte har något annat att erbjuda än boende i utsatta förorter och bidragsförsörjning i brist på arbete så kommer dessa invandrares barn att bli ett lätt byte för kriminella gäng som vill rekrytera. Vi kan helt enkelt inte fylla på våra utanförskapsområden med fler människor nu.

Jag anser att kriminaliteten är det största hotet mot vårt civiliserade samhälle. Om en stat inte kan skydda sina egna medborgare mot grova brott fattas en central del i det som utmärker en civilisation. Detta måste få kosta och annat som är mindre viktigt (alltså det mesta) måste då också prioriteras ned. Det är dags för samhället att på allvar förklara fullskaligt krig mot de kriminella gängen på alla fronter. Tar vi inte striden nu kommer vi att förlora.


Vad håller socialdemokraterna på med i asylfrågan?

2020-08-02

Socialdemokraterna har uppenbara problem med hur man ska hantera asylpolitiken. De motstridiga beskeden är mer regel än undantag. Vi minns 2015 när statsminister Löfven stolt deklarerade att "mitt Europa bygger inga murar", varefter han själv några veckor senare stängde den svenska gränsen. Sedan sa han att "ett ja är ett ja och ett nej är ett nej" för att sedan 2018 genomföra en helt godtycklig "gymnasielag" som gav unga vuxna män utan asylskäl rätt att stanna ändå om de bara gick klart gymnasiet och lyckades få ett joibb (vilket såklart inte fungerade, vilket vi moderater förutsåg redan då, förutom att det var extremt orättvist och totalsågades av lagrådet). Sedan skröt Löfven om att Sverige minsann hade asylregler på EU:s miniminivå - trots att Sverige samtidigt tog emot många fler asylsökande än våra grannländer. 

Sedan börjande den parlamentariska migrationsutredningen sitt arbete. I våras började saker klarna om hur partierna stod i olika frågor, och moderaterna drev vårt krav om ett volymmål som riktlinje för politiken. Först sa Socialdemokraterna att de var beredda att köra över Miljöpartiet i riksdagen för att få igenom ett volymmål. Sedan för ungefär en månad sedan gjorde Löfvén helt om - det var då helt uteslutet att gå med på moderaternas förslag om volymmål. Och idag kommer nya besked - återigen är Socialdemokraterna beredda att köra över Miljöpartiet och gå med på ett volymmål.

Man undrar ju vad som hänt? Kanske är det så enkelt som att Socialdemokraterna tagit del av de opinionsmätningar som gjorts på senare tid och som visar att en överväldigande majoritet av svenska folket vill minska invandringen. Endast en liten minoritet vill öka den. Att i det läget surra fast sig vid Miljöpartiets samhällsskadliga asyllinje är kanske inte så lockande. Men frågan är ju vad som händer när regeringsfrågan ställs på sin spets, kommer Socialdemokraterna att välja makten eller Sveriges bästa? Det blir intressant att se. 

Moderaterna står i vart fall stadigt för vår strama migrationslinje där volymmål som riktlinje för politiken är ett av ett antal viktiga krav. 


Den svenska arbetslösheten ökar mest i hela EU

2020-08-01

I går presenterades färsk arbetslöshetsstatistik på Europaportalens webplats. (Europaportalen är det svenska näringslivets och fackföreningsrörelsens gemensamma EU-plattform där man främst bevakar EU-frågor som rör näringsliv och arbetsmarknad). Man konstaterar att arbetslösheten i Sverige ökade mest i hela EU mellan maj och juni, samt att Sverige ligger kvar med den sjätte högsta arbetslöshetsnivån i EU. Av siffrorna framgår också att arbetslösheten redan börjat sjunka i en handfull EU-länder, samtidigt som den ökar i Sverige och nu ligger en bit över 9%. Läget när det gäller ungdomsarbetslösheten är ännu värre.

När det gäller ungdomsarbetslösheten är läget ännu mycket värre. Endsast två länder i EU har idag högre ungdomsarbetslöshet än Sverige, och vi hade den näst högsta ökningen mellan maj och juni. Sverige har idag högre ungdomsarbetslöshet än Italien och vi närmar oss 30% ungdomsarbetslöshet, en extremt hög siffra.. 

Vi matas ständigt med glättiga uppgifter om att Sverige klarat corona-pandemin ekonomiskt mycket bättre än omvärlden. Men dessa siffror över den faktiska utvecklingen av arbetslösheten ger inget stöd alls för detta. Dessa höga arbetslöshetsnivåer kommer att slå hårt mot samhällsekonomin. 

Jag och moderaterna har upprepade gånger, senast under förra höstens budgetdebatter, varnat för att den höga svenska arbetslöshetsnivån jämfört med resten av EU skulle ge oss ett sämre utgångsläge när vi förr eller senare går in i en lågkonjunktur. Ingen av oss visste att det skulle hända så snart, men tyvärr blev det precis som befarat - Sverige har nu en mycket jobbig uppförsbacke på grund av att regeringen slarvade bort högkonjunkturen och inte gjorde viktiga reformer på arbetsmarknaden och i integrationspolitik och bidragssystem när tiderna var goda.
 

Tung nationalekonom ger mig rätt 

2020-07-31

Den som följer mig vet hur enormt mycket kritik jag fått i media för att jag envist hävdat att det inte finns några vetenskapliga bevis för att människans koldioxidutsläpp ensamma orsakar stora klimatförändringar. Jag vet att det är så eftersom jag tillhör det fåtal som faktiskt läst en del av det FN:s Klimatpanel IPCC skriver i sina rapporter och inte bara det som svenska media PÅSTÅR att de skriver. IPCC gör antaganden, med ganska stora osäkerhetsintervall, och det är politiker och debattörer som sedan gör tolkningar av detta. Ganska ofta utgår de från det högsta intervallet i IPCC:S rapporter och kryddar det sedan lite extra för att understryka allvaret. Och det är de debattörer som är mest alarmistiska som får mest utrymme i debatten. Detta är politik och inte vetenskap!

I dag skriver John Hassler, en av landets tyngsta nationalekonomer och tidigare ordförande i Finanspolitiska Rådet (det råd som utvärderar regeringens finanspolitik) en krönika på ledarsidan i Expressen. Han inleder med att konstatera det jag alltså konstaterat många gånger genom åren:

 

I ärlighetens namn ska sägas att syftet med Hasslers krönika såklart inte är att försvara oss som sakligt redogör för det IPCC och vetenskapen kommit fram till - nämligen att det råder stor osäkerhet när det gäller att beräkna människans påverkan på klimatet. Hassler drar för egen del slutsatsen att man för säkerhets skull ska ta höjd för de högre intervallen i beräkningarna, eftersom det annars riskerar att bli dyrare längre fram att hantera de eventuella stora klimatförändringarna. Andra menar motsatt att man inte bara kan ösa ut massor av pengar på klimatåtgärder utan att veta åtminstone hyfsat säkert att det ger i vart fall någon mätbar global effekt. Jag lutar för egen del mer åt den senare ståndpunkten. Jag brukar förespråka "klimatåtgärder" som samtidigt ger bevisad nytta för miljö, hälsa eller energiförsörjning - då riskerar man inte att kasta pengar i sjön om det senare visar sig att åtgärderna inte medfört någon direkt nytta för att bromsa klimatförändringar.

Hassler menar samtidigt att det är viktigt att göra rätt saker om man ska kunna hoppas på en sådan mätbar effekt. I den delen håller jag med dem - mycket av dagens så kallade klimatpolitik handlar mest om symbolpolitik och om att i socialistisk anda höja skatter och minska människors frihet på ett sätt som vänstersidan i politiken alltid stått för. Den globala "klimatnyttan" är dock i det närmaste obefintlig. Om man menar allvar med att göra åtgärder för säkerhets skull bör man rimligen också se till att det man satsar pengar på ger någon form av mätbar effekt.

Hassler förespråkar en internationell överenskommelse om koldioxidbeskattning. Han verkar på fullt allvar tro att det går att nå en internationell överenskommelse om detta. Jag är villig att satsa ganska mycket på att det aldrig kommer att hända. Det är för mig en total utopi. För samtidigt som vi i Sverige straffbeskattar energi och transporter, beslutar om skattesubventionerar elcyklar och lägger skattepengar på klimatångestterapi så bygger Kina, Indien och många andra länder nya kolkraftverk i en rasande fart. Tror Hassler verkligen att dessa länder skulle ställa upp på en internationell koldioxidbeskattning?

Men med detta sagt - ändå trevligt att ha fått ännu en tung källa i raden som ger mig rätt i det jag envist framhållit i klimatdebatten. Nämligen att det råder stor osäkerhet om hur mycket människans utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser faktiskt påverkar klimatet. Alla de tvärsäkra debattörer som hävdar att det råder "vetenskaplig konsensus om att människan orsakar i princip hela klimatförändringen" hittar helt enkelt på. Det finns ingen sådan vetenskaplig konsensus alls, och påståendet är inte heller något som går att hitta i IPCC:s rapporter.


Regeringen försöker skriva om historien om migrationspolitiken

2020-07-31

I dag finns denna korta och tydliga debattartikel i Expressen. Det är min riksdagskollega, moderaternas migrationspolitiske talesperosn Maria Malmer Stenergard som ger en mycket tydlig beskrivning av hur dagens regering hanterat migrationspolitiken och avslöjar hur regeringen nu försöker skriva om historien. 

 


Riksdagsledamoten Alfred Bexells "talande stenar"

2020-07-29


  

En bit väster om Ullared, inte långt från Grimetons berömda radiostation, ligger Åkulla bokskogar - en fantastiskt vacker miljö med långa vandringsleder. I en av dessa bokskogar kan man uppleva Bexells talande stenar. Alfred Bexell var halländsk lantbrukare och riksdagsledamot i slutet av 1800-talet, och han hade ett lite udda intresse - han ristade in tänkvärda ordspråk och reflektioner på stora stenar i sin skog. I dag är bokstäverna ifyllda med röd färg för att man ska kunna läsa texterna, skrivna på mycket gammal svenska. Besök rekommenderas!

  

Ett ordstäv tycker jag passar väldigt väl in på dagens politiska debatt och inte minst onden i sociala medier:

"För att förarga andra skada wi oss mången gång sjelfwa"

På en annan sten finns två andra tänkvärda:

"Hoppet är den olyckliges dagliga bröd" och

"Wi bedja om råd men wi mena bifall"

Det sista ser jag alltför ofta i politiken, både i Sverige och utomlands. Ledare ber om råd, men får bara just bifall - oavsett vad som föreslås. Orsaken är enkel - alla vill ställa sig in hos en ledare för egen vinning. Då säger man aldrig emot. En ledare har enligt min åsikt ingen som helst nytta av sådana medarbetare. En ledare behöver konstruktiv kritik och medarbetare som vågar föra fram sådan. Och då måste ledaren vara lyhörd och faktiskt inte be om bifall utan om ärliga svar.

Citerad i ryska regimstyrda "Sputnik news"

2020-07-29

Min tweet om svenska journalisters vänstervridning och värdet av att kunna kommunicera fritt med sina väljare via sociala medier i stället för att passera vänstermedias filter har citerats i både svenska och norska medier. Bland annat i svenska Nyheter Idag och i Document.noÄven det ryska regeringsorganet Sputnik citerar mig, med en egengjord engelsk översättning. Med tanke på att Sputniks uppdragsgivare är den gamla KGB-ledaren Putin känns det ju lite udda att uppmärksamma kritik mot vänstervridning av media i andra länder. 

Det är vad jag kan se fjärde gången genom åren som Sputnik citerar mig. Konstigt nog blir det däremot aldrig några citat när jag kritiserar Ryssland och den demokrati- och yttrandefrihetsfientliga Putin-regimen. Men det kanske kommer nästa gång.

Journalisternas vänsterdominans styrkt på nytt

2020-07-26

En ny undersökning i Norge och Sverige visar återigen samma sak som tidigare mätningar - vänstersympatierna hos journalisterna är kompakt. Runt 70% av jurnalistkåren i dessa två länder håller till på vänsterhalvan och bara runt 10% är höger. Kanske kan det förklara varför media, inte minst ledarsidorna, driver opinion för helt andra frågor än vad medborgarna efterfrågar. Asylaktivism, klimatalarmism, identitetspolitik, flummig kulturpolitik, genusteorier, Trumphat, ökat bistånd och mer pengar till EU står högt på dagordningen. Samtidigt som medborgarna i stället efterfrågar stramare migrationspolitik, tydligare satsningar på skola, sjukvård och omsorg, trygg energiförsörjning, lägre skatter, tuffare tag mot brott och en politik för fler jobb. 

Som jag konstaterade på twitter är det tur att vi politiker idag kan ha direktkontakt med våra väljare och beskriva vår politik utan att ha traditionella media som filter. Semesterledig regering lämnar krisdrabbade småföretagare i sticket

2020-07-24

Den senaste tiden har jag ställt tre skriftliga frågor till olika ministrar rörande regeringens krisstöd till mindre företag och utsatta branscher. Bakgrunden är att det absolut tagits många bra beslut om krisstöd (moderaterna har varit pådrivande för ett antal av dessa förslag), men dessa stöd har i första hand gått till större företag och aktiebolag, inte till de allra minsta företagen och några av de mest utsatta branscherna. Moderaterna har därför drivit på för både riktat stöd till enskilda näringsidkare med enskild firma och ett riktat branschstöd till paketresebranschen. Det första verkar regeringen låta ligga över sommaren och det andra röstades ned av regeringssidan i näringsutskottet.

Svaren på alla frågorna finns nedanför min fråga i respektive länk.

Den 30 juni ställde jag denna fråga till finansminister Magdalena Andersson (S) rörande prioriteringar av krisstöd med anledning av uppgifterna om att mycket framgångsrika artister med enorma inkomster ändå beviljats krisstöd, medan andra utsatta småföretag prioriterats bort. Finansministern ville uppenbarligen inte diskutera prioriteringarna för hon lämnade över frågan till kulturminister Amanda Lind (MP), som bara konstaterar det jag skrev - att det är konstnärer och kulturskapare som är en av få branscher som fått öronmärkt branschstöd överhuvudtaget. Samtidigt som andra kringaktörer, inte sällan enskilda firmor, alltså har svårt att få någon hjälp alls. Kulturministern talar om "dialog" med berörda, men det lär i praktiken betyda att man lagt dessa frågor åt sidan under sommaren, medan många småföretagare lever i stor oro över hur man ska klara ekonomin.

Samma dag ställde jag denna fråga till näringsminister Ibrahim Baylan (S) rörande krisstödet till paketresebranschen, en bransch som drabbats hårdare än de flesta, men där regeringen sagt nej till den lösning som branschen efterfrågat - trots att den på sikt skulle blivit kostnadsneutral för staten. Svaret var att "man följer utvecklingen noga och analyserar tillsammans med myndigheterna de förslag som inkommit". Problemet är dels att det bästa förslaget från branschen redan avfärdats av regeringen, och medan de övriga påstådda analyserna pågår hinner ett antal företag i paketresebranschen gå i konkurs.

Den 7 juli följde jag upp med ännu en fråga, även denna gång till näringsminister Ibrahim Baylan. Den gällde när regeringen tänker återkomma med krisstödet till enskilda näringsidkare med enskild firma, ett uppdrag regeringen fick av riksdagen före midsommar.

Svaret på denna sista fråga är än mer anmärkningsvärt. Efter att ha ägnat det mesta av svaret åt ovidkommande saker som rör andra företagstyper kommer svaret i sista meningen - "frågan bereds i regeringskansliet". Översatt till vanlig svenska betyder det att inget lär hända inom överskådlig tid. Det är faktiskt ganska magstarkt. Riksdagens finansutskott och näringsutskott har full beredskap att hålla extra möten vid behov under sommaren för att få detta på plats, och riksdagen kan snabbt kallas in för att fatta beslut med 55 ledamöter. Det finns helt enkelt ingen anledning alls att regeringen tar semester medan många små enskilda näringsidkare drivs av en enorm oro för personlig konkurs.

Svaren på mina tre frågor visar bara en sak - regeringen har gått på semester mitt i krisen och lämnar många branscher och småföretagare i sticket.


Moderaterna stod upp för Sverige i EU-parlamentet - C, L, MP och S svek

2020-07-24

EU:s beslutsprocesser är så komplicerade att det skulle kräva en mindre avhandling för att försöka förklara. Men lite kortfattat kan man säga att när det gäller EU:s långtidsbudget så krävs att EU-kommissionen, medlemsländerna och EU-parlamentet är överens. Alla tre måste säga ja till en överenskommelse för att den ska bli gällande.

I helgen slöts ju ett för Sverige mindre lyckat avtal mellan medlemsländernas stats- och regeringschefer (se tidigare blogginlägg nedan). Man tog också beslut om en "återhämtningsfond" där Sverige blir stora nettobetalare. Till hösten ska detta godkännas av EU-parlamentet. Men redan idag röstade EU-parlamentet om en resolution där man bland annat kräver en mer omfattande EU-budget, slopade rabatter för bland annat Sverige, skarpare skrivningar om att EU ska få egen beskattningsrätt samt krav på att den så kallade återhämtningsfonden till större del ska bestå av rena bidrag. Allt rakt i strid mot den linje som Sveriges regering drivit under förhandlingarna, och ännu mera i strid mot den linje moderaterna förespråkat.

Det intressanta är att företrädarna för tre svenska partier röstade JA till denna sanslösa resolution som skulle drabba Sverige hårt. Det var de svenska EU-parlamentarikerna från C, L och MP som röstade rakt mot Sveriges intressen, och rakt mot den regering som de alla samverkar med inom januariöverenskommelsen. Socialdemokraterna i EU-parlamentet lade ned sina röster - inte ens de backade upp sin egen S-ledda regering och sin egen statsminister! De enda svenska EU-parlamentariker som röstade NEJ till den orimliga resolutionen var de från Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Dessa respresentanter var de enda som orkade stå upp för Sverige, och därmed i vissa fall (i vart fall M och KD) gick emot sina egna partigrupper i EU-parlamentet för Sveriges skull.

Vem man röstar in i EU-parlamentet har som sagt betydelse.

Tyvärr fick resolutionen ett massivt stöd i parlamentet och det innebär att man nu uttalat att man inte avser att stödja överenskommelsen om långtidsbudget och återhämtningsfond senare i höst. Detta är illavarslande - det är svårt att överblicka vad som nu kommer att hända. Men skulle något förändras i överenskommelsen så innebär det ju rimligen att hela överenskommelsen faller och att nya diskussioner får inledas på något sätt. Jag kommer att argumentera för att vi under inga omständigheter accepterar ytterligare pålagor på Sverige, det är riktigt illa redan som det är.

Nedan två meddelanden på twitter från Moderaternas delegationsledare i EU-parlamentet, Tomas Tobé före omröstningen, samt min efter att denna genomförts.

 


Utmärkt artikel i Markbladet om min KU-anmälan av justitieministern

2020-07-23

I vår lokala tidning Markbladet (för övrigt en av Sveriges mest lästa gratistidningar) finns denna vecka nedanstående utmärkta artikel om min KU-anmälan av justitieministern för hans närmast förtalsliknande angrepp på friskolorna i ett av sina twitterinlägg. 

Markbladets reporter har på ett utmärkt sätt fångat de viktigaste delarna i intervjun med mig om vad en KU-anmälan är, hur de hanteras i riksdagen och vad meningen är att KU-anmäla en minister. Förhoppningsvis sprider man på detta sätt lite kunskap om detta verktyg som vi riksdagsledmöter har för att granska och utkräva ansvar av regeringen. Och så får ju friskolorna i Mark på köpet lite upprättelse av att det hela uppmärksammas.

 


Jag känner stor besvikelse och oro över EU:s utveckling

2020-07-22

I går avslutade jag mitt långa blogginlägg rörande helgens förhandlingsresultat i Bryssel med att konstatera att jag är djupt oroad över den väg EU nu valt och vad det kommer att få för följder för EU:s framtid. Jag kan konstatera att jag är långtifrån ensam om att känna så idag. Ganska många moderata kolleger uttrycker samma frustration, och jag har nog aldrig fått så många kritiska kommentarer kring EU från i grunden EU-vänliga människor som de senaste dygnen. Jag upplever dessutom att även personer som var aktiva i kampanjen för EU-medlemskap nu har börjat svänga. Till och med en del företagsledare och fackliga ledare som traditionellt gått i spetsen när det gäller att försvara det svenska medlemskapet uttrycker nu tveksamhet. Inte så få säger öppet att EU börjar bli en belastning för Sverige i stället för en tillgång, och det som nu hänt verkar ha blivit droppen för många. Inte sällan kommer detta från personer jag aldrig trodde skulle ifrågasätta EU.

Jag själv röstade för EU-medlemskap i folkomröstningen 1994. Då var jag inte aktiv i politiken, men tyckte det kändes rätt. Men sedan jag kom in i politiken på allvar, först i kommunpolitiken och sedan från 2006 i rikspolitiken, har jag fått insyn i hur mycket EU-beslut påverkar vår vardag. Alltför mycket av riksdagsarbetet handlar i praktiken om att försöka motverka klåfingriga eller för Sverige dåliga EU-beslut, och när besluten sedan ofta ändå tas att försöka hantera dem på ett sätt som minimerar skadan och kostnaderna för svenska skattebetalare. Samtidigt ska den allt större kostnaden för EU-medlemskapet pressas in i statens budget i konkurrens med andra saker som vi hellre vill använda skattepengarna till. 

Visst finns det fördelar med EU-medlemskapet. Frihandeln inom EU och att kunna ta del av de handelsavtal som EU förhandlar fram med andra länder är livsviktigt för svensk exportindustri och svenska jobb. Den fria rörligheten inom EU gör det möjligt för svenskar att arbeta, studera, bosätta sig och köpa bostad i andra EU-länder utan en massa onödigt krångel. Mycket av vardagslivet inom EU förenklas också för resande EU-medborgare, exempelvis när det gäller banktjänster, mobiltelefoni och en massa annat. Och ofta glömmer vi att EU i grunden är ett väldigt framgångsrikt fredsprojekt - det kanske viktigaste av allt.

I den bästa av världar samarbetar EU också när det gäller kampen mot kriminalitet och terrorism, arbetar tillsammans mot kriser inom Europa, hanterar migrationsfrågor gemensamt och är en stark röst i utrikespolitiken gentemot exempelvis Ryssland, USA och Kina. Mycket av detta har samtidigt tyvärr kommit på skam alltför många gånger på senare år. Migrationspolitiken fungerar exempelvis inte alls, och under Corona-pandemin har vi sett hur länder stängt sina gränser inom EU och infört exportförbud för medicinskteknisk utrustning och mediciner. I krisläge tänker varje land på sig och tanken om den gemensamma unionen kommer i andra hand. 
Baksidan av den fria rörligheten är samtidigt att fler kriminella söker sig till Sverige, att stöldgods kan röra sig fritt inom EU, att terrorister kan göra detsamma, att migrationsströmmarna inte går att kontrollera och att EU-medborgare från vissa länder olovligen befinner sig i Sverige för tiggeri, prostitution eller kriminalitet. 


Jag har hittills, trots min stundtals hårda kritik mot EU, ändå landat i att fördelarna överväger. Men nu växer frågetecknen. Det handlar om den svällande budgeten, oviljan att skära i kostnader när britterna lämnar EU, förespråkandet av direkta EU-skatter, klåfingrigheten när det gäller att ta över allt mer makt från medlemsstaterna, den bristande respekten för principen att asylsökande ska söka asyl i första säkra land och senast den bristande respekten för frihandeln när den var som viktigast under pandemin. Till detta kommer nu den aktuella "återhämtningsfonden" som innebär ännu mer pengar som ska skickas från bland annat svenska skattebetalare för att hjälpa andra länder att sanera sin ekonomi. Dessutom under den falska förevändningen att det handlar om att hantera Corona-pandemin - men de stora ekonomiska obalanserna i flera länder har ju skapats under flera decennier och har inte plötsligt uppstått i år. I praktiken betalar vi för att Tyskland och Frankrike vill säkra sina egna exportmarknader.

Allt detta gör att jag för första gången på allvar faktiskt ställer mig frågan om EU-medlemskapet totalt sett verkligen är positivt för Sverige. Det känns jobbigt att tänka så eftersom jag varit varm förespråkare för EU-medlemskap och också röstade ja till EU. Men det EU jag röstade för är inte alls det EU vi ser idag, och utfallet av helgens förhandlingar gör inte saken bättre. Jag är faktiskt extremt besviken över den arrogans som visats från de stora länderna i EU och hur man i praktiken kört över oss mindre länder som är nettobetalare till EU. Jag vet att jag är långtifrån ensam om att känna att det som nu hänt förändrat min syn på EU-medlemskapet. 

Det som fortfarande gör att jag inte tänker förespråka att Sverige ska lämna EU är för det första detta med EU:s fredsskapande roll inom Europa. Det projektet i sig är värt ganska mycket pengar och andra uppoffringar. För det andra handlar det om frihandelns och handelsavtalens enorma betydelse för den svenska exporten, samt de fördelar som trots allt finns för enskilda medborgare när det gäller den fria rörligheten. Även det gemensamma arbetet mot kriminalitet och terrorism är viktigt. Men på min personliga våg tyngs tyvärr den krympande vågskålen med fördelar allt mer ned av den växande vågskålen med nackdelar. Det hade kunnat vara tvärtom!

Jag är övertygad om att opinionen för både Sveriges och flera andra länders EU-medlemskap kan förändras kraftigt av det som nu hänt. EU-kommissionen och inte minst Tyskland och Frankrike som pådrivande stater spelar ett mycket högt spel med EU:s framtid, och de som förespråkar att Sverige och andra länder lämnar EU kunde inte fått bättre argument än den överenskommelse som slöts i helgen. Det är synd att EU-ledarna steg för steg underminerar tanken om en europeisk union av fria stater för fred och frihandel genom ett antal olyckliga beslut som går i federalistisk riktning. För mig som i grunden EU-vän var det en sorgens dag igår. EU-kommissionen och majoriteten av EU:s stats- och regeringschefer och EU-parlamentet äventyrar hela EU:s framtid, och deras agerande kan på sikt få hela EU att falla samman. 

 
EU:s nya budget och "återhämtningsfond" blir dyr för Sverige

2020-07-21

Efter fyra dagars förhandling i Bryssel och fem möten i EU-nämnden under helgen kan jag konstatera att det nu finns ett avtal mellan EU:s stats- och regeringschefer om dels en långtidsbudget för EU åren 2021-27, dels en så kallad "Återhämtningsfond" som ska hjälpa länder som man menar drabbats extra hårt av Corona-pandemin (vilket egentligen är en förskönande omskrivning för att dessa länder behöver stöd för att sanera sina sedan länge misskötta statsfinanser).

Några saker har förbättrats jämfört med det ursprungliga förslaget, och det märks att Sveriges samarbete med Danmark, Holland och Österrike – ”de fyra frugala” – ändå har gjort skillnad. Det är positivt att den svenska EU-avgiften i långtidsbudgeten inte ökar lika mycket som befarat, och att Sverige tillsammans med några andra nettobetalande länder behåller en märkbar rabatt på EU-avgiften. Om man däremot lägger till Sveriges kostnad för den gigantiska "Återhämtningsfonden" ökar den svenska avgiften under den kommande perioden kraftigt.

Än värre är att denna fond på 750 miljarder Euro till större delen ska bestå av bidrag till länder i främst södra Europa med vanskötta ekonomier, och betalas genom lån som tas upp av EU och som svenska skattebetalare sedan får vara med och betala tillbaka. Hela 390 miljarder av de 750 utgörs av bidrag och 360 blir lån. Det är något mindre bidragsdel än de första förslagen, men långt ifrån det ursprungliga svenska kravet på att det inte skulle finnas någon bidragsdel alls utan endast lån som skulle betalas tillbaka. 

Det är positivt att man är tydlig med att stöd från både EU-budgeten och Återhämtningsfonden till enskilda länder ska villkoras med att man göra egna ansträngningar för att rätta upp sin ekonomi och genomföra egna reformer, men det känns samtidigt väldigt osäkert hur detta kommer att kontrolleras och efterlevas i praktiken.

För oss moderater finns en annan fråga som är viktig, och det är att säga nej till alla former av beskattningsrätt för EU av medborgarna i medlemsstaterna. EU-kommissionen har föreslagit sådana skatter på exempelvis digitala tjänster, finansiella tjänster och en europeisk bolagsskatt mm. Man har också talat om koldioxidtullar vid internationell handel. Allt detta säger vi moderater blankt nej till. Överenskommelsens skrivningar om EU-skatter är fortsatt mycket dåliga och regeringen har i dessa delar inte lyckats förhandla fram några förbättringar alls. Här ges nu tydliga öppningar för EU-kommissionen att återkomma med skarpa skatteförslag på EU-nivå. Det betyder att Socialdemokraterna nu öppnar dörrar för EU-skatter. Om dessa förslag om några år kommer tillbaka i skarpt läge måste Sverige ha en regering som tydligt säger nej till beskattningsrätt för EU. Vi har tydliga moderata partistämmobeslut om att säga nej till varje förslag om beskattningsrätt för EU, och har hela tiden varit tydliga med vår ståndpunkt. 

EU-nämnden gav Stefan Löfven ett mandat att förhandla om en överenskommelse vars helhet skulle vara acceptabel för Sverige. För att nå dit insåg vi att man självklart måste kunna kompromissa. Man kan inte bakbinda regeringen och vägra den möjlighet att förhandla, det är dock regeringen som sköter förhandlingen och måste ta ansvar för resultatet som man sedan kommer tillbaka med till EU-nämnden. Det är också så riksdagen agerat vid tidigare budgetförhandlingar, tex under Alliansens regeringsperiod där man förhandlade 2013 - en förhandling som gav Sverige sänkt EU-avgift och rejäla rabatter. Även då gav en majoritet i EU-nämnden dåvarande statsminister Reinfeldt mandat att förhandla. 

När vi igår kväll kallades till helgens femte telefonmöte i EU-nämnden stod det dock klart att det fanns flera saker i den preliminära överenskommelsen som var oacceptabla för oss moderater. För det första var bidragsdelen i återhämtningsfonden inte alls "en mindre del" (det som förhandlingsmandatet medgav) utan mer än halva fonden. Det är för oss helt omöjligt att acceptera. För det andra finns det nu skrivningar om just att man vill införa beskattningsrätt för EU i framtiden och tänker återkomma om det. Även om ett sådant beslut måste godkännas av samtliga länders parlament så känner vi att det är helt fel att bana väg för sådana förslag. Av dessa skäl gav inte Moderaterna i EU-nämnden igår kväll vårt mandat till regeringen i de två delar som gäller nya skatter och själva nivån på EU-bidrag. Vi är också tydliga med att vi moderater kommer att rösta mot varje eventuellt förslag i Sveriges riksdag om att ge EU direkt beskattningsrätt av unionens medborgare.

Till detta kommer att Stefan Löfven under den gångna nattens sista timmar har accepterat urvattnade formuleringar om hur rätten till bidrag också ska förenas med tydliga krav på respekt för rättsstaten. Detta utan att i förväg ta upp saken och söka nytt mandat i riksdagens EU-nämnd. De skarpa skrivningar som fanns med i det underlag som EU-nämnden fick ta ställning till igår kväll har raderats i den slutliga överenskommelsen som presenterades för oss vid statsministerns återrapport med EU-nämnden klockan 06.05 i morse. Det är utomordentligt allvarligt, både sakligt och formellt. Statsministern har helt enkelt agerat utanför det mandat han fått. Det finns redan en KU-anmälan om saken från (V) och vi får se i övrigt hur ansvar för detta ska utkrävas av statsministern.

Även skrivningarna om kraven på att leva upp till EU:s klimatmål har lindrats rejält i överenskommelsen mot vad som stod i det förslag vi fick i går kväll. I sak är det inget som bekymrar mig, men att statsministern godkände denna ändring utan att förankra det i EU-nämnden är likväl fel.


Varför medverkade då inte moderaterna till ett svenskt veto mot hela överenskommelsen? Vissa menar att vi skulle röstat med SD och V och krävt att Sverige lade in sitt veto mot hela budgeten och återhämtningsfonden. Jag menar att det hade varit mycket riskabelt. Inte minst hade de svenska rabatterna på avgiften då upphört med automatik kommande årsskifte - enda sättet att behålla dem var att medverka till en ny långtidsbudget med nytt beslut om rabatter. Veto hade kunnat kosta ännu mer än dagens överenskommelse. Dessutom hade Sverige då uppfattats som det land som kastade in hela EU i en djup kris med oöverstigliga konsekvenser även för Sverige. Det skulle dramatiskt ha minskat våra möjligheter att påverka EU på andra områden i framtiden. Dessutom förklarade samtliga Sveriges samarbetsparter ("de övriga tre sparsamma") att de var beredda att godkänna överenskommelsen om långtidsbudget och återhämtningsfond. Sverige gick in i förhandlingarna tillsammans med dessa tre länder och att då bryta sig ur i slutet hade skadat förtroendet för Sverige och gjort det omöjligt för de andra tre att lita på oss vid de förhandlingar som då senare skulle startat om på nytt. Det kunde medfört ännu sämre utfall för Sverige som vi då skulle förhandlat ensamma. Av dessa skäl ville inte vi moderater medverka till att fälla hela överenskommelsen. Min krassa syn på saken är att så länge Sverige är medlemmar i EU får vi också acceptera de majoriteter som finns för olika beslut. Om vi inte gör det måste vi diskutera vår syn på hela medlemskapet. En medlem i en förening kan inte själv bestämma sina egna villkor.

Ansvaret för Sveriges förhandling och resultatet för Sverige ligger på regeringen och statsministern. Vi hade såklart hoppats på ett bättre utfall, men kan konstatera att det blev både dyrt och orättvist för Sverige att tvingas låna pengar för att betala bidrag till länderna i Sydeuropa. För egen del tycker jag vi borde ta dessa pengar från vår biståndsbudget, för det är faktiskt ett rent bistånd vi ger. 

Totalt sett tycker jag vi moderater agerat väl avvägt i EU-nämnden som största oppositionsparti, och våra beslut är förankrade hos både partiledning och riksdagsgrupp. Vi har insett att regeringen måste ha möjlighet att förhandla och vi har pressat på för att de ska stå stadigt i förhandlingarna och gett dem tydligt förhandlingsmandat. Men i de delar regeringen inte levt upp till det vi hoppats har vi också tagit tydligt avstånd från detta och vägrat delta i beslutet att godkänna dessa delar. Detta är så långt man kan komma om man vill vara ett ansvarstagande oppositionsparti som inte själv sitter vid förhandlingsbordet.

I sammanhanget kan nämnas att även KD och C i likhet med moderaterna ställde sig utanför delar av beslutet, medan alltså SD och V reserverade sig mot alltihop. Fullt stöd för överenskommelsen finns alltså bara från regeringspartierna S och MP samt från L. Ett mycket svagt stöd från en minoritet av riksdagen.

I ett längre perspektiv är jag djupt oroad över den väg EU nu valt och vad det kommer att få för följder för EU;s framtid. Jag återkommer med mina tankar kring detta.

 
Bekräftat: Miljöpartister talade osanning om "regeringsbeslut om Arlanda"

2020-07-20

Den 30/6 lämnade jag ju in två skriftliga frågor till dels näringsminister Ibrahim Baylan (S), dels till finansmarknadsminister Per Bolund (MP). Frågorna gällde det påstådda regeringsbeslut som flera miljöpartister talade om när det gäller att  stoppa utbyggnaden av Arlanda flygplats. Bland annat Per Bolund själv hävdade i media att ett sådant beslut tagits och att det var ett krav från Miljöpartiet för att ge krisstöd till Swedavia och SAS. Regeringsföreträdare för Socialdemokraterna dementerade samtidigt i media att man tagit ett sådant regeringsbeslut. 

Nu har jag fått svar. (Länken går till riksdagens webplats, scrolla ned en liten bit för att läsa svaret). Per Bolund ville uppenbarligen inte svara utan lämnade över frågan till näringsminitern, som besvarade båda frågorna samtidigt. Av svaret framgår tydligt att regeringen inte tagit något sådant beslut som miljöpartisterna hävdar. Baylan konstaterar bara att Swedavia själva beslutat att skjuta på utbyggnaden i avvaktan på att flyget ska återhämta sig efter Corona-pandemin. Något formellt regeringsbeslut har inte tagits. Uppenbarligen talar alltså miljölpartisterna osanning. Hur detta bör hanteras ska jag fundera på. Att en minister ljuger i media har ju gett skäl till KU-anmälningar tidigare, så det är självklart en tänkbar möjlighet.

Här mitt twitterinlägg om saken från 16 juni:Politisk jourtjänstgöring i EU-nämnden under det pågående toppmötet

2020-07-17

Från och med idag pågår EU:s toppmöte med stats och regeringschefer för att förhandla dels om EU:s långtidsbudget, dels om förslaget till "Återhämtningsfond efter Corona-krisen". Moderaterna står bakom den svenska ståndpunkten som i grunden är mycket kritisk. 

De två viktigaste sakerna är att EU:s budget är för stor, och att förslaget till "återhämtningsfond" är ett i grunden tveksamt projekt. För det första bygger det sistnämnda på att EU ska låna upp enorma summor (750 miljarder Euro) och därmed skuldsätta framtida generationer för att lösa dagens problem med ekonomiska obalanser i flera länder i södra Europa. För det andra bygger det på att Sverige och andra mer välskötta länder i norra och västra Europa ska finansiera kraftiga bidrag till i grunden ekonomiskt misskötta länder. Det är också missvisande att koppla detta till Corona-pandemin - Sverige har snart lika höga dödstal som Italien räknat per capita och tillhör ett av de hårdare corona-drabbade länderna i EU. Ändå ska vi alltså bekosta "krisstöd" till exempelvis Italien - motiverat av corona. Sverige agerar i dessa frågor gemensamt med tre andra länder, Danmark, Nederländerna och Österrike - våra fyra länder tillhör de mest generösa i EU när det gäller att bidra till EU:s budget, och vi vill därför att EU ska vara sparsamma med pengarna.

Läget i förhandlingarna är låst och det kommer sannolikt att bli extra möten i EU-nämnden för att förankra Sveriges inställning till nya förslag och inspel från olika länder under förhandlingarnas gång. Sveriges statsminister är ju formellt sett bunden av att varje förhandlingssteg som tas ska vara förankrat i riksdagens EU-nämnd. I går hade vi ett möte med statsministern inför toppmötet, och i eftermiddag planeras en första avstämning. Samtliga vi ledamöter i EU-nämnden har nu också jourberedskap så länge toppmötet pågår, sannolikt i vart fall hela helgen. Vi har 30 minuters framförhållning för extra telefonmöten med statsministern och hans medarbetare och vi ska vara beredda dygnet runt. Inte sällan drar nämligen denna typ av förhandlingar ut på tiden och förhandlingar pågår även nattetid. Min egen uppgift i moderaterna är att också vid behov ha kontakt med mina moderata kolleger i finansutskottet och vid behov stämma av även med dem.   


Moderaterna driver regeringen framför sig i krispolitiken

2020-07-15

Skriver i Borås Tidning idag. 


Bryr sig regeringen ens om elbristen i Sverige?

2020-07-13Rapporterna och larmen om ett växande problem med elbrist i Sverige kommer allt tätare. Och varningarna om hur det kan bli kommande vintrar är ytterst alarmerande. Mitt under sommaren har vi alltså periodvis haft sådan brist på el att vi tvingats importera dyr el från utlandet (inte osannolikt kolkraftsel), och även tvingats dra igång oljekraftverk inom landet för att tillverka el. Orsakerna är i huvudsak två -  den nedlagda kärnkraften orsakar underskott av el i södra delen av landet, samtidigt som det stor stamnätet från norra delen av landet är underdimensionerat och därför inte kan förse den södra delen av landet med tillräckligt mycket el. Trots detta tycker alltså regeringen att vi ska stänga ytterligare en kärnkraftreaktor i södra delen av landet (Ringhals 1) redan kommande årsskifte. Det är så ansvarslöst att man häpnar. Det minsta man skulle kunna begära att är att man först bygger ut stamnätet och sedan diskuterar eventuell nedstängning av del elproduktion som redan finns.

Effekterna av politiken blir flera. Vi byter elproduktion från ren vattenkraft och kärnkraft till en större del oljekraft och kolkraft (och ja, MP och C - det ökar alltså koldioxidutsläppen som ni talar så varmt om att minska). Vi tvingas dessutom betala allt mer för elen vid import eftersom det ofta är brist i vår omvärld samtidigt som det är brist i Sverige (läs när vindkraftverken står stilla). Och när vi har elöverskott har oftast våra grannländer också det varför vi dåligt betalt när vi exporterar. Regeringens mantra att "Sverige exporterar mer el än någonsin" är alltså kraftigt vilseledande - vi säljer alltså en massa el för väldigt lågt pris när det blåser mycket, men tvingas också importera väldigt mycket syr el när vi har brist. Elbristen orsakar stopp för nyetablering av företag, hotar många tusentals jobb och skapar även problem att bygga nya bostadsområden i våra storstadsområden. Till detta kommer att elektrifieringen av samhället försvåras - man kan tex inte köra elbil om den inte går att ladda, och ska man byta industriprocesser till mer eldrivet krävs stora mängder energi. Samma sak om man ska satsa på vätgas. 

Allt ska sättas upp på regeringens oansvariga konto för energipolitiken och att man låtit sig luras av vindkraftlobbyn som fick politikerna att satsa på enorma subventioner (elcertifikaten) till instabil vindkraft, som gjorde den stabila kärnkraften olönsam. Felbesluten började förvisso tyvärr redan under Alliansen, pådrivet av Centerpartiet, men har accelererat på ett oroväckande sätt under nuvarande regering, denna gång styrt av både MP och C. Och nu står vi där utan tillräckligt mycket baskraft och tvingas köra oljekraftverk mitt i sommaren. Den svenska energipolitiken är ett rejält magplask. Det är hög tid att vända detta.

Stopp för alla subventioner till vindkraften, förlängning av drifttiden för Ringhals 1, återstart av Ringhals 2, snabba beslut om upprustning av stamnäten från norr, storsatsning på forskning kring ny kärnkraft med målet att starta en provreaktor av kärnkraft gen 4, utökad forskning och utveckling av vätgas som energikälla, samt överflyttning av stora summor från "klimatsatsningar" till energiforskning är några av mina inspel i debatten. 

Här också ett debattinlägg från M:s och KD:s partiledare nyligen, och därefter ett debattinlägg som beskriver behoven av ett utbyggt stamnät.  

   


KU gör egen granskning av regeringens hantering av Corona-pandemin

2020-07-11

Detta var mycket välkommet. Riksdagen gör en egen helt oberoende granskning av regeringens hantering av Corona-pandemin. Den av regeringen tillsatta Corona-kommissionen blir intressant att följa, men jag känner tyvärr viss oro för viljan hos en del av ledamöterna att verkligen göra en objektiv granskning. Värdefullt att även riksdagens konstitutionsutskott gör en egen fristående sådan.
 


 


Jag KU-anmäler justitieminister Morgan Johansson (S)

2020-07-09

I går lämnade jag in en KU-anmälan mot statsrådet Morgan Johansson (S) för att han spridit osanna uppgifter på twitter. Min anmälan är nu registrerad hos Konstitutionsutskottet. 

Detta är ännu en i raden av KU-anmälningar från min sida mot statsråd som sprider felaktiga faktauppgifter i sociala medier. Konstitutionsutskottet har enigt uttalat vid flera tillfällen att statsråden måste vara noga med att det de skriver i sociala medier är korrekt. Och i denna fråga har Morgan Johansson spridit gravt felaktiga uppgifter. Det är inte första gången, och han skjuter ganska ofta från höften och kastar ur sig uppgifter som sedan visar sig vara felaktiga. Jag förväntar mig mer av ett statsråd. Till och med av ett socialdemokratiskt sådant. Till saken hör att jag tidigare anmält statsrådet Johansson till KU, och då beslutade ett enigt KU att rikta en anmärkning mot honom för samma sak - felaktiga faktauppgifter på twitter.

 

2020-07-08
Till konstitutionsutskottet:
 
Begäran om granskning av justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons (S) uttalande i sociala medier rörande statistik om elevresultat
 
Med anledning av en nyhet i SR Ekot om att Skolverket från och med september endast kommer att publicera statistik på riksnivå, samt att statistik om enskilda skolor inte kommer att publiceras, skrev justitie- och migrationsminister Morgan Johansson den 26 juni följande på Twitter: ”Friskolorna vill alltså inte att allmänheten ska få veta hur bra eller dåliga de är, och de vill dölja eventuell betygsinflation. Det får till följd att inga skolresultat i fortsättningen publiceras. Hur ska föräldrar och elever då kunna välja skola? Det här är totalt galet.”
 
Morgan Johansson sprider dock en felaktig uppgift. Beslutet att SCB skulle ändra sin statistik har tagits av myndigheten själv, efter beslut i Kammarrätten om att vissa uppgifter ska sekretessbeläggas.
 
Friskolornas Riksförbund protesterade mot beslutet när Kammarrättens dom meddelades i december 2019. I en debattartikel på Dagens samhälle skrev Ulla Hamilton, vd för Friskolornas Riksförbund följande: ”Väsentlig information om enskilda skolor ska vara tillgänglig för föräldrar och elever. Det är poängen med det fria skolvalet – att göra medvetna val. SCB:s bedömning att inte lämna ut uppgifter om genomströmning, betyg och elevsammansättning till SKR – Sveriges kommuner och regioner – om friskolor av affärsmässiga skäl är ett steg i helt fel riktning. Därför vill vi tillsammans med Skolverket och SKR hitta en lösning om det visar sig att Kammarrättens dom ligger fast.”
 
Domen överklagades, men eftersom prövningstillstånd inte meddelades står domen fast. När detta stod klart rekommenderade Friskolornas Riksförbund sina medlemmar att på sina hemsidor själva redovisa de resultat från sina skolor som SCB tidigare redovisade. Statsrådets uttalande på Twitter antyder att det är friskolorna som krävt den aktuella förändringen. I själva verket är det tvärtom – de har motsatt sig förändringen. Statsrådets uttalande är därmed felaktigt i sak.
 
Konstitutionsutskottet, KU, har i mängder av ärenden framhållit vikten av att statsråds uttalanden ska vara korrekta. Senast detta skedde var under våren 2019. (2018/19: KU20) Vidare konstaterade konstitutionsutskottet i sin granskning våren 2012 att objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § RF bl.a. får anses innebära att information som utgår från det allmänna ska vara korrekt, vederhäftig och väl kontrollerad. Om informationen skulle visa sig innehålla uppgifter av oriktigt eller inaktuellt slag måste enligt utskottet åtgärder vidtas som korrigerar detta
 
Detta gäller även för uttalanden i sociala medier. Så sent som våren 2018 granskade konstitutionsutskottet justitie- och migrationsministerns uttalande om arbetslösheten bland utrikes födda (bet. 2017/18:KU20 s. 300 f.). Uttalandet gjordes genom ett uttalande på Twitter. Konstitutionsutskottet konstaterade att statsråd, i likhet med andra medborgare, har rätt att göra uttalanden i olika sammanhang, men att statsråd kan behöva ta särskild hänsyn (s. 306). En självklar utgångspunkt i dessa sammanhang är att uttalandena ska vara korrekta. Utskottet konstaterade att statsrådet i sitt uttalande om arbetslösheten bland utrikes födda redovisat statistik som inte mer än i möjligen begränsad utsträckning inkluderat den grupp uttalandet avsett, och uttalandet hade därmed gett en missvisande bild. KU framhöll att justitie- och migrationsministern ansvarar för sina uttalanden och därmed även för att de uppgifter som han lämnar är korrekta. Att det aktuella uttalandet hade gjorts från ministerns personliga Twitterkonto saknade enligt utskottet i sammanhanget betydelse.
 
Man ska kunna lita på att uppgifter som kommer från regeringsföreträdare är korrekta. Regeringens uppgift är inte att förvränga verkligheten i politiska syften. Jag anser att Morgan Johansson med sitt Twitterinlägg agerar på ett vilseledande sätt när han sprider felaktiga uppgifter. Mot bakgrund av detta hemställer jag att konstitutionsutskottet granskar statsrådet Morgan Johanssons agerande i den aktuella frågan.
 
Jan Ericson
Riksdagsledamot (M)

 


 


Det går att ha volymmål utan att inskränka asylrätten

2020-07-09

Denna vecka har jag ett antal debattartiklar på ämnet i lokala media. Nedan Borås Tidning och Markbladet, och liknande inlägg kommer i fler tidningar. (Klicka för mer läsvänlig storlek).


 


 


När kommer regeringens krisstöd till enskilda näringsidkare?

2020-07-08

Regeringen ska enligt riksdagens beslut återkomma skyndsamt med förslag om krisstöd till enskilda näringsidkare. Detta kan inte vänta till efter semestrarna. Därför ställer jag denna fråga till näringsministern idag.
 


 


Rekordsnabb utbyggnad av kolkraften i Kina

2020-07-08

Jag har flera gånger påpekat att kolkraftsutbyggnaden i Kina går snabbt, och häromdagen kom denna nyhet att utbyggnaden nu går i rekordfart efter Corona-pandemin. I Sverige avvecklar vi samtidigt kärnkraften och tvingas periodvis köra oljekraftverk för att tillverka el.

Oavsett hur man nu ser på klimatfrågan kan man i vart fall konstatera att utvecklingen vare sig gynnar miljön eller minskar de omtalade koldioxidutsläppen. Man kan också lätt konstatera att mycket dyra "klimatåtgärder" i Sverige (delvis även i EU) snabbt äts snabbt upp av ökade utsläpp i Kina.

Vi lägger mer och mer av våra begränsade resurser på detta medan Kina steg för steg tar över världsekonomin med hjälp av bland annat billig kolkraft. Vi kastar helt enkelt bort våra svenska skattepengar på åtgärder med ytterst begränsad effekt, och i den mån det överhuvudtaget finns någon effekt raderas detta snabbt ut av ökade utsläpp i andra länder. Samtidigt slår vi undan benen på vår egen ekonomi och drar bort pengar från sjukvården, välfärden, försvaret och polisen och annat som är viktigt. Att gå i spetsen som något slags "världssamvete för klimatet" kostar enorma resurser som vi verkligen behöver till annat. Och alla nya tramsiga "klimatskatter" på allt från elektronik och vitvaror till plastpåsar och kläder handlar i grunden mer om att stärka statskassan än att värna om miljön. 
 


Litet nyhetsinslag från dagens radiodebatt

2020-07-07

Radio Sjuhärad gjorde en liten sammanfattning av min kritik idag mot Borås Tidnings ledarsida för den osakliga beskrivningen av moderaternas förslag om volymmål för asylinvandring. Klicka nedan för att lyssna på inslaget som är en bra summering av det jag sa.


 


Debatterade migrationspolitik i Radio Sjuhärad

2020-07-07
I eftermiddag diskuterade jag migrationspolitik i Radio Sjuhärad. Först bemötte jag angreppet mot oss moderater på Borås Tidnings "oberoende moderata" ledarsida idag (numera är dock ledarsidan mer vänsterliberal med asylaktivism och klimatalarmism som två huvudsakliga kännetecken). Den politiske redaktören Mikael Hermansson uttalade sig i ett förinspelat inlägg mot att moderaterna inte ser någon möjlighet att nå en rimlig kompromiss i migrationsutredningen.

En viltig sak var BT:s vilseledande påståenden om vad det moderata förslaget om volymmål innebär. Jag påpekade det jag skrivit här tidsigare - ett volymmål av olika slag finns i andra länder, exempelvis Tyskland, Österrike och Kanada. Vi moderater vill sätta ett volymmål i nivå med asylmottagandet i våra nordiska grannländer. Utifrån detta mål vill vi att regeringen ska presentera regelbundna handlingsplaner för riksdagen. Där ska utvärderas vilken politik som förts och vilken politik som kommer föras för att Sverige inte ska överskrida volymmålet. Volymmålet innebär däremot INTE att någon enskild individ nekas asylprövning. En person som söker asyl och bedöms ha skyddsbehov ska alltid beviljas uppehållstillstånd. Det ska alltså inte gå att avslå en asylansökan för en enskild individ med hänvisning till överskridet volymmål. På detta sätt respekteras alltid asylrätten. 

Sedan följde en kort debatt med Petter Löberg, s-riksdagsledamot från Borås. För honom handlar allt alltid om Sverigedemokraterna, det spelar ingen roll vilken fråga det är. Jag försökte föra en mer saklig debatt. Jag påpekade att Moderaternas linje i utredningen redan från början var att vi vill se långsiktigt hållbara regelverk som medför att asylinvandringen minskar. Det fanns ett antal saker i utredningen som moderaterna var villiga att kompromissa om, och en del av det som föreslås i utredningen kommer vi säkert också att kunna stödja i riksdagen. Men de två stora viktiga delarna – ett volymmål på betydligt lägre nivåer än idag, och skarpare försörjningskrav för anhöriginvandring är inget vi är beredda att kompromissa bort. 

Socialdemokraterna tyckte vi skulle kompromissa – men deras kompromissbud var ett ”volymmål” som skulle betyda något högre asylmottagande jämfört med idag. Om man som vi moderater har målet att minska asylinvandringen kan man inte komma överens om regler som ökar den.
 
Socialdemokraterna och Centerpartiet kunde valt en väg där en bred majoritet i riksdagen kunde enats om en stram och hållbar migrationspolitik. Det hade också gått i linje med vad en mycket stor majoritet av svenska folket önskar. I stället valde dessa partier att, tillsammans med MP, V och L fortsätta på den oansvariga väg Sverige följt under flera decennier. Det är deras val, och jag vet att många bekymrade socialdemokratiska kommunalråd runt om i landet hellre hade sett en överenskommelse med moderaterna om en annan väg. De lever fortfarande med de problem den orimligt omfattande asylinvandringen för några år sedan medför och vill inte hamna där igen.
 


Omogen miljöpartistisk riksdagsledamot tar sig ton

2020-07-06

Skrattade gott åt intervjun med Miljöpartiets Lorentz Tovatt i Expressen idag. Denne omogne miljöpartist som är ”klimatpolitisk talesperson” och som i sociala medier jublar när flygplatser lägger ned och när flygbolag har prblem och till och med uttrycker önskan om att bilförsäljare ska gå i konkurs. Nu kallar han mig och m-kollegan Lars Beckman för ”fåntrattar” och ”foliehattskonspirationsteoretiker” (och på köpet kallar han vår partiledare Ulf Kristerssons avståndstagande från klimatalarmisterna för ”en sjuk sak att säga”).

Att få dessa epitet från en företrädare för Miljöpartiet, riksdagens i särklass värsta foliehattsparti, tar jag som en ren komplimang. Att Tovatt inte gillar oss moderater vet vi. Men det MP tycker illa om brukar ju oftast vara bra för Sverige. Typ företag, jobb, trygg elförsörjning, bilar, flyg och sånt. Och moderater!

Det känns dock en smula pubertalt av en riksdagsledamot att kalla sina folkvalda riksdagskolleger för "fåntrattar" bara för att man inte håller med politiskt. Det visar hur omogen Tovatt är. Och det har han gemensamt med en hel del andra miljöpartister. Renläriga aktivister, ofta utan arbetslivserfarenhet och begränsad livserfarenhet i övrigt. Inte sällan storstadsbor som inte har någon koll alls på hur det ser ut i resten av landet. 


 


Socialdemokraterna valde Miljöpartiet framför en hållbar migrationspolitik

2020-07-06

Pressmeddelande från riksdagsledamot Jan Ericson (M)

Migrationsutredningen har bestått av samtliga åtta riksdagspartier. För moderaterna har det varit av största vikt att migrationsutredningens slutsatser motsvarar den tydliga majoritet som finns i riksdagen och i opinionen för en minskad invandring och en stram, målstyrd och hållbar politik som kan vända integrationskrisen.

I dag står det klart att riksdagspartierna i migrationsutredningen inte kommer att kunna enas. Det är djupt olyckligt att Socialdemokraterna har valt Miljöpartiet framför en hållbar, stram och realistisk invandringspolitik. Från Moderat sida anser vi att Sverige i allmänhet och våra kommuner i synnerhet nu måste få ett andrum så att man kan ordna bostäder skolor och egen försörjning till alla de som har kommit till vårt land under senare år. Socialdemokraterna har i slutändan inte velat ha ett volymmål på en nivå som understiger dagens invandring till Sverige vilket har varit centralt för Moderaterna. Vi har också velat se stramare regler och tydligare försörjningskrav vid anhöriginvandring, samt stegvis kvalificering för nyanlända in i de svenska välfärdssystemen. Moderaterna har varit beredda att kompromissa i flera frågor som var viktiga för Socialdemokraterna, men tyvärr har Socialdemokraterna inte velat gå oss till mötes i någon av de frågor som är avgörande för att få till en stramare invandringspolitik. Det handlar bland annat om volymmålet och försörjningskravet vid anhöriginvandring.

Moderaterna kommer att fortsätta driva på i dessa frågor. 2020-talet får inte bli ännu ett decennium av ogenomtänkt invandring och misslyckad integration – vi fortsätter arbeta för en stram och ansvarsfull invandringspolitik.


Välkommen HD-dom - och hög tid att avskaffa Barn- och elevombudet

2020-07-05

I fredags kom en välkommen HD-dom. Läraren som lyfte bort en elev som vägrade flytta på sig och inte blockera korridoren friades från ansvar och skadeståndskravet för "kränkning" som Barn- och elevombudet yrkat på avslogs. Att HD-domarna inte var eniga spelar mindre roll - domen blir ändå prejudicerande och det är ny tydligt att en lärare får lov att både ta tag i en elev och flytta undan dem med rimligt våld om det behövs för att säkra ordningen på skolan. Domen välkomnas av lärarnas fackliga organisationer och stora delar av politiken. Jag skulle tro att även en överväldigande majoritet av Sveriges föräldrar och elever också välkomnar den.

Det hade helt enkelt gått för långt när lärare som tog krafttag mot elever som mobbar, slåss och förstör för alla andra fick kritik och skolan tvingades betala skadestånd för kränkning till eleven som betett sig illa. Det skapade en situation där en lärare hellre blundade för sådana händelser och rektorer inte vågade stå upp för sin personal som agerade. Nu kan detta förhoppningsvis vända.

Det är också hög tid att, som jag skrev på twitter i fredags, se över behovet av Barn- och elevombudet (en verksamhet under Skolinspektionen). Tanken att stärka elevernas trygghet och rättigheter var säkert god, men det blev precis tvärtom. Barn- och elevombudet har uppenbarligen större intresse av att värna om rätten för ligister och mobbare att så ersättning för "kränkning" än att försöka medverka till en tryggare miljö i skolan för den stora majoriteten av eleverna som drabbas av dessa stökiga och våldsamma elever. I det läget tycker jag att man helt enkelt ska avskaffa Barn- och elevombudet helt. Jag kommer att motionera i riksdagen om ett avskaffande under den allmänna motionsperioden i höst.

I klassrummet och skolan är det de vuxna som bestämmer och eleverna som ska lyda. Det är inte konstigare än så. Och om lärare eller annan skolpersonal upplever att en elev beter sig illa mot andra elever är det inte bara deras rättighet att ingripa, utan en skyldighet. Och detta måste kunna ske utan rädsla för att man ska hängas ut i media eller för att skolan ska tvingas betala ersättning för "kränkning". I det fall en vuxen går över rimliga gränser får väl den drabbade eleven och dennes föräldrar klaga hos rektorn eller i allvarliga fall polisanmäla detta för prövning i enlighet med vår vanliga lagstiftning.

 


Regeringen kan inte ta semester mitt under en pågående kris!

2020-07-05

I fredags fanns en artikel i Dagens Industri med innebörden att regeringen nu anser att det är läge att ta semesterledigt "för att tjänstemännen på finansdepartementet är slutkörda". Det är de säkert, och våra tjänstemän i riksdagen, liksom riksdagsledamöterna i de tyngre "krisutskotten" är minst lika slutkörda. Men det kan omöjligen vara ett argument att stänga ned den politiska verksamheten.

          

          
 

I ett läge där vi måste ha beredskap för att förlänga krisstöd, samt där riksdagen faktiskt gett regeringen i uppdrag att "skyndsamt" återkomma med krisstöd även för enskilda näringsidkare, kan inte regeringen bara gå på semester!

Och om inte regeringspartierna upplever något "tryck" i någon fråga måste man vara helt tondöv. Jag vet exempelvis att både paketresebranschen och små enskilda näringsidkare i andra branscher är närmast desperata. Och jag får mail och kontakter även från företrädare för andra drabbade branscher. Arbetslösheten ökar dessutom snabbt och de fackliga organisationerna likväl som företag efterlyser snara besked om eventuell förlängning av permitteringsstödet för att slippa varsla fler om uppsägning.

I Riksdagen har vi i vart fall full beredskap hela tiden för att med kort varsel kalla in både finansutskottet och andra berörda utskott, och det finns också en tjänstemannabemanning på utskottskanslierna för detta. Även i den moderata riksdagsgruppen har vi bemanning på riksdagskansliet under sommaren för att kunna hantera viktiga frågor. Och EU-nämnden är i full aktivitet för att hantera både EU:s långtidsbudget och förslaget till återhämtningsfond (EU:s "krisstöd" till drabbade länder). På onsdag har vi nästa möte med EU-nämnden. 

Om inte nödvändiga krisbeslut kan fattas beror det i vart fall inte på riksdagen.  

 


Jag ställer två skriftliga frågor om prioriteringen av regeringens krisstöd

2020-07-04

Moderaterna i finansutskottet har drivit på regeringen att ta beslut om olika former av krisstöd, och vi har som jag berättat tidigare lyckats bra med detta. Den senaste framgången var att vi fick riksdagen med oss på ett uppdrag till regeringen att snarast återkomma med ett förslag till krisstöd även för enskilda näringsidkare som ju hittills varit mycket styvmoderligt behandlade.

Förra veckan framkom ju att kända och mycket ekonomiskt framgångsrika artister lyckats få krisstöd från regeringen. Det var ju kultursektorn som var en av de första att garanteras krisstöd, och tillsammans med idrotten i princip den enda sektor som fått ett branschinriktat krisstöd utöver de generella stöd som därefter beslutats. 

Att regeringen prioriterar just dessa sektorer, men helt struntar i 600.000 enskilda näringsidkare är närmast obegripligt och en mycket märklig prioritering. Många av dessa småföretagare står för försäljning, service och transporter i samband med konserter och festivaler och är oumbärliga om artisterna ska kunna komma igång med sina framträdanden igen. Och den så hårt drabbade paketresebranschen som ofta arrangerar resor till artisternas konserter och framträdanden är extra hårt drabbade till följd av paketreselagen, men blir helt utan stöd när det gäller återbetalning av biljetter, något som riskerar att tvinga många företag i konkurs.

Jag har därför ställt dessa skriftliga frågor till finansminister Magdalena Andersson (S) respektive näringsminister Ibrahim Baylan (S). 

 


Miljö- kultur- och och naturvård på min egen mark

2020-07-03

Mitt föräldrahem i Ubbhult köptes av mina försäldrar 1963 och ligger ca 2 km från min nuvarande bostad. Det var från början ett gammalt torpställe, och därmed ganska litet, bara 3-4 hektar, varav ca hälften skog. Redan 1963 låg marken i träda. Bortsett från några år i min ungdom när vi lånade lite får som betesdjur, och ett par år när grannar periodvis hade lite hästar som betade så har markerna knappt brukats alls de senaste 60 åren. Själv har jag lagt många timmar ända sedan tonåren på att hålla sly och buskar borta från ängarna för att hålla landskapet öppet.

Men 2018 under den stora torkan fick jag kontakt med en fårbonde som behövde massor av hö. Och sedan dess har han fortsatt skörda hö två gånger om året. Och efterhand blir ängarna allt finare (fårgödsel gör susen!) och jag kan nu i stället lägga tiden på att rensa upp i ängskanterna och i skogen, och renovera ladugården
.


   

Det känns fint att vårda de marker som tidigare generationer bröt upp här på Ubbhultsdrumlinen (en speciell och unik bergsformation som skapades av inlandsisen). Det är enormt stenigt och stenmurarna är breda och höga runt markerna. Att vårda ängar och skogskanter gynnar både insekter och fåglar, det skapar en rikare flora och det är en kulturinsats att vårda vårt öppna odlingslandskap. Jag brinner verkligen för att vårda detta kulturarv och det är kul att se hur fint det blir. Att traktens många rådjur och älgar får en trevlig betesmiljö bjuder jag på. Är dock inte lika glad för alla vildsvin som periodvis ägnar sig åt primitivt jordbruk och bökar upp stora ytor.

Många politiker pratar vackert om värdet av det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. De glömmer dock ofta att det förutsätter att människor kan bo och verka på landsbygden, att vi har råd med både persontransporter med bil och bränsle till traktorer och maskiner. och att vi tar eget personligt ansvar för att vårda skog och ängar.  De verkliga naturvårdarna är alla bönder (ofta månskensbönder) och andra entusiaster på landsbygden som trotsar ökande byråkrati och politisk klåfingrighet, straffbeskattning och politiskt beslutade fördyringar. 

 


Vad har regeringen egentligen beslutat om utbyggnaden av Arlanda?

2020-07-03

Jag har tidigare kommenterat turerna kring regeringens stöd till Swedavia och SAS och Mljöpartiets påstående att detta stöd villkorats med att regeringen stoppar utbyggnaden av Arlanda flygplats. Vad som egentligen beslutats är oklart, inte minst som ansvarig s-minister dementerat att det tagits några sådana beslut. Som jag tidigare påpekat kan man inte styra ett land på detta sätt.

Jag har nu lämnat in två skriftliga frågor till Per Bolund (MP) och Ibrahim Baylan (S) och avkrävt dem svar på frågan om regeringen tagit något sådant beslut eller inte, samt hur man avser att agera framöver. Båda kan inte ha sagt sanningen i media, en av dem har uppenbarligen ljugit. En regering fattar alltid alla beslut som kollektiv, och kan dessutom inte driva olika linjer. Nu vill jag ha svart på vitt av ansvarig minister (Baylan) om vad som egentligen beslutats, samt få ett svar från Bolund om han står bakom regeringens linje eller tänker välja en egen väg framöver i strid mot regeringens officiella linje.


Tyvärr hindrar riksdagens regelverk om skriftliga frågor mig från att ställa Bolund (MP) mot väggen om vad som egentligen beslutats av regeringen - det ligger inte inom hans sakpolitiska ansvarsområde och därmed får inte exakt samma fråga ställas som till Baylan. Jag har därför i stället låtit min fråga till honom avse hur han kommer att agera framöver när det gäller utbyggnaden av Arlanda.  

 


 


Jag citeras i Expressen om regeringens misslyckade "corona-övning"

2020-07-03

I går avslöjade Expressen att redan tidigt i mars skulle socialminister Lena Hallengren (S) och Folkhälsomyndigheten öva på hur man skulle hindra covid19-smittan från att spridas. Men den viktiga punkten om risker för äldreboenden togs aldrig upp till diskussion. Socialminister Hallengren säger dessutom att hon inte ens minns mötet. 

I en uppföljande artikel hävdas att kommunerna och äldreomsorgen prioriterades bort av regeringen. Allt enligt min tidigare riksdagskollega och utskottskollega Anna König Jerlmyr, som numera är finansborgarråd i Stockholms Stad. Hon säger att Expressens avslöjande om regeringen inte diskuterat risker för äldreboenden tidigt i pandemin är en bild hon stöder. "Kommunerna lämnades ensamma, trots att vi påtalade behov av både material och rekommendationer för inte minst utsatta områden och äldreboenden" säger hon. Samma bild får jag när jag talar med moderata politiker i andra kommuner - både där vi ingår i majoriteten och där vi är i opposition.

I samma uppföljande artikel citeras bland annat jag själv från twitter om min kommentar till Expressens upsprungliga avslöjande:

 


Moderaterna drev fram en betydligt rimligare Corona-kriskommission

2020-07-02

Nu har regeringen presenterat ordföranden och villkoren för den kriskommission som ska utvärdera hur regeringen, myndigheterna, regionerna, kommunerna mfl har hanterat Corona-pandemin. I stora delar blev kommissionen en stor framgång för oss moderater.

Tidpunkten för tillsättandet av en kommission:
Från början sa statsminister Löfven att den skulle tillsättas senare, efter pandemins slut. Moderaterna protesterade, Ulf Kristersson krävde att den skulle tillsättas nu direkt, eller i vart fall senast före sommarsemestrarna, och börja arbeta direkt. Regeringen vek sig för kraven och nu blir det så.

Tidpunkten för slutrapport: 
Löfven ville att kommissionen skulle lämna sin slutrapport efter valet 2022. Ulf Kristersson menade att det var helt orimligt och krävde att det skulle ske i god tid före valet. Han fick stöd för kravet av hela oppositionen i riksdagen. Regeringen vek sig och nu blir det som vi krävde.

Kommissionens sammansättning:
Löfven ville att det skulle finnas med politiker i kommissionen. Ulf Kristersson protesterade och krävde i stället opolitiska och oförvitliga experter. Och nu blir det så.

Jag har fått några kritiska frågor om kommissionens ordförande, Mats Melin. Vissa menar att bland annat hans förflutna på yttersta vänsterkanten som ung skulle göra att han är olämplig för jobbet. Jag tycker ändå att det är ganska långsökt. Man kan inte låta åsikter under ungdomsåren ligga personer till last hur länge som helst. Han är idag ändå justitieråd och en av landets tyngre domstolsjurister, och av de uttalanden han gjorde i samband med presskonferensen framgick att han såg stora brister i hur Sverige hanterat pandemin. Dessutom är han inte ensam i kommissionen, utan en av ett antal medlemmar som tillsammans ska göra jobbet. Jag tror och hoppas att en kommission av denna typ ska känna ansvar för att göra ett grundligt och politiskt opartiskt jobb.

 

Dags att summera ett märkligt riksdagshalvår

2020-06-30

Den 16 mars togs beslutet att riksdagen skulle bestå av endast 55 ledamöter enligt ett rullande schema. De flesta ledamöter har under dessa drygt 15 veckor tjänstgjort endast kortare perioder i riksdagen och i övrigt deltagit i riksdagsarbetet hemifrån. För oss som är ledamöter i finansutskottet har det däremot varit betydligt tätare med möten eftersom vårt utskott legat utanför det tillfälliga systemet med sammansatta utskott med ganska få möten - vi har arbetat som vanligt och i stället haft fler möten än normalt.

Själv har jag tjänstgjort på plats i riksdagen ganska mycket under dessa 15 veckor, men har också deltagit i en mängd telefonmöten och skypemöten. Även på plats i Stockholm sker mycket av mötena via telefon eller skype för att minimera sociala kontakter.

Jag har nu summerat alla telefonmöten som jag noterat i min kalender från den 16/3 till den 30/6. Jag har säkert missat några, men så här ser det ut:

Telefonmöten med finansutskottet och riksdagens råd för riksrevisionen 29 st
Telefonmöten med EU-nämnden 28 st
Telefon och skypemöten med moderata riksdagsgruppen och förmöten med de moderata grupperna i Finansutskottet respektive EU-nämnden: 31 st
Externa skype och telefonmöten med näringsliv, fackliga organisationer, intresseorganisationer mm 12 st
Utöver detta ett ovanligt stort antal mailkontakter och telefonkontakter med enskilda personer, samt sedvanliga kontakter med media.

I morgon tar riksdagen beslut om ett antal ärenden som vi diskuterade på gårdagens skype-gruppmöte, och sedan ska det enligt planerna bli lite lugnare under juli. Det gäller dock inte oss i Finansutskottet och EU-nämnden. Och eftersom jag som sagt är en av få som finns i båda dessa så lär min sommarledighet bli ganska upphackad med möten och sannolikt ett och annat stockholmsbesök. Finansutskottet kommer säkerligen att få nya ärenden att hantera kopplat till corona-krisen, och dessutom väntar förhandlingar om EU:s långtidsbudget och den omfattande "återhämtningsfonden" som jag tidigare berättat om.


 


Dagens Opinion idag

2020-06-29


 


Regeringen ger order om ny strategi för bekämpning av Covid19

2020-06-28

I förrgår kom beskedet att "Sverige byter strategi" när det gäller bekämpningen av Covid19. Det var egentligen ett väldigt dramatiskt besked som trots detta fick begränsat medialt utrymme. Det är alltså regeringen som gett i uppdrag till Folkhälsomyndigheten att återuppta den smittspårning som myndigheten stoppade i mitten på mars.
 

Den 13 mars (nedan tv) sa Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten att det inte längre är någon mening med smittspårning av Covid19-fall. Den 26 juni (nedan th) ger alltså Regeringen FHM i uppdrag att inleda smittspårning för att kurvan inte går nedåt som man hoppats på. Uppenbarligen har nu regeringen insett att Sverige har en ytterst allvarlig situation med hög smittspridning, och därför vill man nu intensifiera insatserna mot pandemin.

 
       

Faktum är att regeringen på detta sätt i praktiken verkar köra över sin egen myndighet, den myndighet man i mitt tycke alltför länge gömt sig bakom. I många andra länder är det regeringen och statsministern som går i spetsen i arbetet med smittbekämpningen och deltar på presskonferenserna. Här verkar man fram tills nu ha gett Folkhälsomyndigheten fria händer. Det har väl ärligt talat inte gått särskilt bra.

 


Moderaterna drev igenom krisstöd till enskilda firmor

2020-06-27

Regeringens ekonomiska stöd till företag på grund av coronakrisen har missgynnat enskilda firmor. Moderaterna drev nyligen igenom i riksdagen att även dessa 600 000 enskilda firmor ska omfattas av stödpaketen.

Regeringen har under våren lagt fram ekonomiska stödpaket till företag – men i dessa stödpaket har landets 600 000 enskilda firmor mer eller mindre glömts bort. Coronakrisen slår mot hela samhället och det är inte företagsformen – om det är en enskild firma eller exempelvis ett aktiebolag – som ska avgöra om man ska få ekonomiskt stöd eller inte. Moderaterna menar att det var orimligt att behandla företagare olika på grund av vilken företagsform de valt – alla typer av företagare är i behov av stöd.

Moderaterna har därför, som enda parti, drivit på i riksdagen för att även de enskilda näringsidkarna ska omfattas av stödpaketen. Före midsommar beslutade riksdagen i enlighet med Moderaternas linje att regeringen skyndsamt ska återkomma med förslag som särskilt stärker de enskilda firmorna i krisen. Nu ska vi bevaka att regeringen följer riksdagens  beslut.

 


Pantersnigeln - vän eller fiende?

2020-06-27

Den som följer mig vet att jag engagerat mig en del i frågan om mördarsnigelns framfart, en fråga som till och med nått riksdagen. Anledningen är den stora skada snigeln gör för både jordbruk, trädgårdsnäring och i vanliga villaträdgårdar. Häromdagen hade jag detta inlägg på twitter. Reaktionerna var många. En del instämde av egen erfarenhet, andra varnade för att även Pantersnigeln (det är det korrekta namnet lärde jag mig, inte leopardsnigel) är en invasiv art. Någon hävdade att denna snigel också kan ge sig på trädgårdsodlingarna, eller i vart fall vissa växter, medan andra gick samma linje som Ted von Proschwitz på Naturhistoriska Riksmuseet i Göteborg. Han är kanske Sveriges främste snigelexpert. Han anser att Pantersnigeln är ofarlig för levande växter och att den bara äter döda växtdelar samt mördarsnigelns ägg. Därför tycker han den kan få vara kvar i trädgården. Däremot krossar han myten om att pantersnigeln äter vuxna mördarsniglar - det är inte sant. Möjligen kan de äta de pyttesmå nykläckta sniglarna. Ytterligare en intressant kunskap är att en mördarsnigel kan lägga 400 ägg per säsong. En pantersnigel förökar sig mycket långsammare och är därmed mindre invasiv.

Själv har jag i år ganska många pantersniglar i trädgården, de finns även i rabatterna, och verkar "gå på jakt" på kvällarna. Men jag har aldrig sett dem sitta i några växter (till skillnad mot mördarsnigeln). Och faktum är att i de delar av trädgården där det är ett flertal pantersniglar är mördarsniglarna ganska få. Och växterna får vara ifred. Det känns i vart fall som ett samband.

Har du egen erfarenhet kring detta ämne är jag nyfiken på all kunskap. Jag vill gärna veta säkert om pantersnigeln är vän eller fiende. Om den verkligen är mördarsnigelns fiende så finns det hopp om att mördarsnigelns framfart kommer att minska efterhand. Lite fascinerande i så fall att mördarsnigelns första riktiga fiende är en annan snigel! 

 


WHO hade fel - men ändå trots allt mest rätt

2020-06-26

Den stora nyheten i morse var att WHO gick ut och kallade Sverige för högrisknation i Coronapandemin, tillsammans med ett dussin länder på Balkan, i Kaukasus och i Centralasien. Man menade att smittspridningen var hög och att den just nu dessutom ökar dramatiskt i dessa länder - inklusive Sverige.

De flesta, inklusive undertecknad, litade på uppgifterna. Men Folkhälsomyndigheten med Anders Tegnell i spetsen dementerade och menade att WHO inte tolkat de svenska siffrorna rätt. Detta fick i sin tur kritik eftersom det är tydligt att andelen smittade i Sverige bland de som testas är den högsta i Europa (figuren nedan). Det gör att WHO:s bedömning av att läget är allvarligt i Sverige har tydligt stöd av fakta. Däremot finns det inga siffror alls som styrker att smittspridningen i Sverige ökar - att fler fall upptäcks beror ju på att vi - äntligen - börjat testa fler och dessutom bredare i samhället. Vi upptäcker fall vi tidigare inte vetat om. Och ikväll gick också WHO ut med en halv dementi - man säger nu att "Smittspridningen i Sverige är fortsatt hög, men läget är stabilt". Med andra ord - smittspridningen är omfattande, men det finns inget belägg för att den ökar ytterligare. Och hur skulle man kunna ha belägg för det när Sverige inte testat brett i samhället förrän nu? Vi vet helt enkelt inte hur smittspridningen sett ut över tid. WHO hade fel i den delen.

 


 

Vissa invänder också att smittspridningen inte kan vara lika stor nu som tidigare eftersom antalet som vårdas på sjukhus minskat och dödstalen är lägre än när det var som värst. Men den invändingen håller inte om man vet hur behoven av vård ser ut. Det är främst äldre och personer i riskgrupper som behöver sjukhusvård eller intensivvård. Tidigare har vi i princip bara testat patienter på sjukhus, senare även personal och personer med symptom, samt äldre på våra boenden. När vi nu testar bredare (i Stockholmsområdet kan nu vem som helst testa sig) blir det naturligtvis så att en större andel av de testade är yngre, och dessa behöver sällan sjukhusvård. Därför kan smittspridningen vara hög och rent av stigande trots att antalet sjukhusvårdade minskar. Däremot kan de smittade föra smittan vidare till riskgrupper - det är därför det är allvarligt med stor smittspridning. Ytterligare en aspekt är att sjukande dödstal sannolikt helt enkelt beror på att de svagaste och sköraste helt enkelt redan har avlidit. 
 


 

Jag tycker läget är ytterst besvärande för Sverige. Vi har nu alltså den största andelen smittade av dem som testats - inget annat land i Europa kommer i närheten. Och endast tre länder (plus pyttestaterna Andorra och San Marino, men dem räknar jag inte eftersom deras dödstal följer deras stora grannländer) har högre dödstal per capita än Sverige (figuren ovan, från SVT). Att både WHO och Europeiska smittskydsmyndigheten (med säte i Stockholm) har kritiserat den svenska strategin är begripligt. Liksom att våra grannländer och ett antal andra länder inte välkomnar svenskar på besök. WHO hade fel om påståendet om ökad smittspridning, det fanns inget stöd för det. Men deras dementi innebär fortfarande att de pekar ut Sverige som ett land med stora problem med pandemin. De har definitivt inte backat helt från sin kritik mot Sverige. 

Uppdatering 22:20: Ikväll kom så nyheten att WHO backar från tidigare "pudel" enligt uppgifter från TT. Sverige står fortfarande kvar på WHO:s lista över högriskländer. Mycket konstigt hanterat alltihop.

 


Det går att ha volymmål för asylinvandring utan att inskränka asylrätten

2020-06-26

I migrationsförhandlingarna driver moderaterna frågan om ett volymmål för asylinvandring. Jag får en del frågor om det inte medför att vi urholkar asylrätten. Men så är det inte. Jag ska upprepa de förklaringar som våra företrädare försökt sprida i debattartiklar och sociala medier.

Under 2019 tog Sverige emot tre gånger fler asylansökningar än vad Norge, Danmark och Finland gjorde tillsammans. Det är ohållbart. Moderaterna tycker målet ska sättas på liknande nivå som i våra nordiska grannländer. 

Utifrån denna nivå föreslår vi att regeringen vart fjärde år ska presentera en handlingsplan för riksdagen. Där ska utvärderas vilken politik som förts och vilken politik som kommer föras för att Sverige inte ska överskrida volymmålet. Hur vi utformar regler och förmåner är en viktig del. Regeringen bör också redovisa vilken utrikes- och biståndspolitik som kommer föras för att minska och förebygga behovet av flykt.

En person som söker asyl och bedöms ha skyddsbehov ska beviljas ett uppehållstillstånd. Det ska alltså inte gå att avslå en asylansökan för en enskild individ med hänvisning till överskridet volymmål. På detta sätt respekteras asylrätten.

Om volymmålet är på väg att överskridas behöver regeringen däremot vidta åtgärder, t.ex en utökad gräns- och idkontroll, minska antalet antal kvotflyktingar eller att tillfälligt stoppa beviljandet av nya uppehållstillstånd till anhöriga. Handlingsplanen ska gå på remiss så att synpunkter från myndigheter, kommuner och civilsamhället kan beaktas. Regeringens åtgärdslista ska utgå från den faktiska integrationsförmågan. Varje år ska regeringen återrapportera till riksdagen om den förda politiken.

Bland annat Kanada, Tyskland och Österrike har varianter på volymmål. Det vi moderater har presenterat är ett regelverk anpassat för Sverige, med inspiration från hur det fungerar i andra länder.
Volymmålet är inte en åtgärd på individnivå utan ett mål på en övergripande nivå för att leda fram till en sammantagen politik som minskar trycket mot Sverige.

 


Moderaterna står stadigt i migrationsutredningen

2020-06-25

I dag träffas den stora migrationsutredningen för ett av sina sista möten. Medias spekulationer om hur det ska sluta är många. Men från moderat sida står vi fast vid våra tydliga krav på en stramare migrationspolitik, med bland annat tydligfa försörjningskrav vid anhöriginvandring. Spekulationer om motsatsen i media och från SD:s sida i sociala medier är fel. Exakt hur försörjningskravet och andra delar i migrationspolitiken ska se ut i detalj är däremot något som vi självklart diskuterar i utredningen. Moderaternas mål är att bidra till ett bra slutresultat med brett politiskt stöd. Att bara sitta på läktaren och klaga löser inte Sveriges problem. Men det finns såklart samtidigt gränser för alla förhandlingar, gränser för när det inte längre går att komma framåt. 

Här några kommentarer från moderaternas migrationspolitiske talesperson Maria Malmer Stenergard på twitter igår apropå de felaktiga spekulationerna att moderaterna tänker vika sig i förhandlingarna. Det är alltså en helt felaktig uppgift.

 


 


Nu kör Sverige oljekraftverk mitt i sommaren för att undvika elbrist

2020-06-24
I dag på morgonen nåddes vi av nyheten att det är brist på el i södra Sverige - mitt i sommaren. Detta medför att vi både periodvis tvingas importera el, samt att man kört igång vårt reservkraftverk, oljekraftverket i Karlshamn, för att producera el. Anledningen är att vi har avvecklat ännu en kärnkraftreaktor (Ringhals 2) samtidigt som överföringskapaciteten till södra Sverige från norra delen av landet inte räcker till för att kompensera bortfallet av kärnkraftsel i södra Sverige. Vi har ju både avvecklat Barsebäck 1 och 2, Oskarshamn 1 och 2 och nu Ringhals 2. Och kommande årsskifte stängs även Ringahls 1.

Det har varit mycket debatt i sociala medier idag om saken efter att Uniper (ägare till Oskarshamn 3) gick ut med nyheten i morse. Kärnkraftsmotståndarna och vindkraftsvurmarna åberopar envist det faktum att Sverige på årsbasis faktiskt exporterar el. Det är korrekt. Problemet är bara att vi får väldigt dåligt betalt för denna export, eftersom den har direkt koppling till hög produktion i vindkraftverken under tider och perioder då efterfrågan på el är låg. När detta gäller i Sverige gäller det oftast även i våra grannländer. Har vi överskott har de också överskott, och då blir priset för elen lågt, eller rent av noll. Motsatsen gäller när vi har extremot stora elbehov och vindkraften står still - exempelvis en mycket kall vinterdag. Då är elbehoven höga även i grannländerna och även deras vindkraft står still. Det gör att vi får betala mycket högt pris för den el vi importerar. Med andra ord - vi får dåligt betalt för exporten och får betala dyrt för importen. Om vi fortfarande haft en stabil elproduktion av kärnkraft och vattenkraft som vi hade förr så hade vi kunnat producera el efter behov utan att vare sig exportera eller importera. Det hade varit mer lönsamt och tryggat vår elförsörjning utan att behöva elda olja för att producera el.

Det uppseendeväckande i dagens nyhet är för övrigt att vi alltså nu plötsligt periodvis har elbrist mitt i sommaren, och detta trots Corona-krisen som gör att många företag, industrier och verksamheter går på sparlåga. Om det är elbrist nu - hur ska det då inte bli när vintern kommer, företagen och industrin går för fullt, och vi samtidigt lägger ned ännu en kärnreaktor på Ringhals?

Man undrar ju också hur klimatalarmisterna tänker när de inser att de koldioxidfria kärnkraften nu ersätts med olja.

Moderaterna driver frågan om elförsörjningen och den hotande elbristen i näringsutskottet och har kallat både energiminister Ygeman (S) och Sveska Kraftnät till utskottet. Vårt första krav är att skjuta upp stängningen av Ringhals 1 för att inte förvärra läget ytterligare.

 


Moderaterna fick inte stöd för en tydligare Covid19-vaccinstrategi

2020-06-24

I går röstade riksdagen om det 11:e krispaketet under Corona-pandemin. Moderaterna lyckades samla stöd för att inte politiska beslut ska få stoppa utbyggnaden av Arlanda (se föregående inlägg). Det togs också ett beslut om utökad smittbärarpenning för Corona-smittade, en fråga där moderaterna varit drivande. Tyvärr kom detta förslag väldigt sent och det har också brister (främst avseende ersättning till anhöriga till smittbärare), men det är i vart fall bättre än det varit innan. 

Däremot röstade riksdagens majoritet mot moderaternas förslag i vår följdmotion om en tydlig svensk vaccinatonsstrategi för Covid19.


Runt om i världen arbetar forskare intensivt med att framställa ett säkert och effektivt vaccin mot covid-19. Världsmarknaden riskerar att snabbt dammsugas på tillgängligt vaccin, och om Sverige halkar efter kommer det att få stora mänskliga och ekonomiska kostnader. Förberedelserna inför den dag då ett vaccin finns tillgängligt måste därför vara noggranna. Det är därför positivt att det nu beslutas om ett bemyndigande för regeringen att under 2020 som beredskapsinvestering ingå avtal om vaccin mot covid-19, samt att regeringen har tillsatt en vaccinsamordnare.

Regeringen behöver dra lärdom av sitt misslyckande med att skala upp den nationella testningen, som försenades på grund av att det saknades en operativ plan och av att ansvarsfördelningen var otydlig. Efter flera vändor – och ännu fler pressträffar i Regeringskansliet – har i praktiken regionerna och privata företag tagit på sig det ansvar som var statens. Regeringens senfärdiga hantering för att skyddsutrustning skulle nå dem som behövde den allra mest, är ett annat exempel på regeringens otydliga styrning. Hanteringen av äldreomsorgen (riktlinjer, tillsyn osv) har också hamnat mellan stolarna och ingen har vetat vem som bestämmer vad.

Moderaterna ser fyra beståndsdelar i en svensk vaccinstrategi.
 
För det första krävs tydlighet i ansvarsfrågorna. Samarbete, samverkan och samordning är ord som upprepats gång på gång under våren. De är goda utgångspunkter i de flesta sammanhang, oavsett om det rör sig om privat- eller arbetslivet. Men för att få någonting gjort behövs också en tydlig ansvarsfördelning och ett tydligt ledarskap. Det gäller inte minst i en pandemi. Exakt vem har ansvaret för att göra vad och när ska det göras? Det finns regler i smittskyddslagen som ger regeringen möjligheter att agera med stor handlingskraft. Den lagstiftningen bör regeringen nyttja om det behövs. Hittills har det inte skett.
 
För det andra handlar det om att säkra tillgången till vaccin. Den internationella samarbetsorganisationen Gavi har varnat för att det kommer bli huggsexa när ett vaccin finns tillgängligt. Tidigare har vi sett hur en sådan situation uppstod avseende skyddsutrustning, när länder i vår absoluta närhet stoppade export av munskydd och förkläden. Nu måste regeringen säkerställa att Sverige deltar i flera olika internationella samarbeten. Sverige får inte hamna sist i kön när det är dags att köpa in vaccin.
 
För det tredje handlar det om vem som ska vaccineras – och hur det ska gå till. Det finns risk att det åtminstone inledningsvis kommer att råda brist på vaccin. Då krävs en prioriteringsordning för vilka grupper som först ska vaccineras. En sådan prioriteringsordning blir dock värdelös om det inte också finns en väl förberedd organisation för att snabbt distribuera vaccinet. Här måste regionernas stora erfarenhet tas tillvara. Men ytterst måste regeringen ta styråran och säkerställa att regionerna har tillräckliga resurser – eller upprätta nya strukturer om det behövs. Att återigen hamna i en diskussion om vem som ska ta ansvar för vilken prioriteringsgrupp vore förödande.
 
För det fjärde handlar det om att regeringen måste vara tydliga med att kostnaderna inte ska få sätta käppar i hjulet för att få i gång storskalig vaccination. Nu, inte om flera månader.
 
Moderaterna kommer att fortsätta göra allt vi kan för att bistå i arbetet med att bekämpa coronaviruset. Och vi kommer att fortsätta driva på regeringen för att Sverige ska vara väl förberett den dag ett vaccin mot covid-19 har utvecklats. Man ska kunna lita på att staten tar sitt ansvar på allvar när det är kris. Att vårt förslag inte fick riksdagens stöd var beklagligt, men vi fortsätter argumentera för detta.
 


Vänsterns ETC på krigsstigen mot mig igen - men nu har jag fint sällskap

2020-06-24

I går hade vänstertidningen ETC en mycket upprörd ledare som kritiserar beslutet av M, KD, L, SD och C att politiska beslut inte får stoppa en nödvändig framtida utbyggnad av Arlanda. Artikeln är låst, men här några utdrag:

"Här blir borgerliga så upprörda av att Arlandas expansion pausas tillfälligt att de gemensamt - M, SD, KD, C och L - använder sin majoritet för att besluta att det är fel att på politisk väg stoppa en till landningsbana. Det är obeskrivligt uselt, nästan parodiskt."

"Det är inte ens bristande klimatpolitik. Det är konsekvent klimatförnekelse. Den som har minsta intresse av att bromsa den kris vi redan befinner oss i, ska betrakta de borgerligas sabotage som ett personligt angrepp. Det här är politik som skadar oss redan idag då den verkar från opposition (även om C och L verkar vilja kunna hoppa mellan sina dubbla stolar). Tänk vad den skulle orsaka för vansinniga beslut i regeringsställning."

Som vanligt får jag personligen symbolisera "den onda klimathögern", så är det alltid i ETC:s ledartexter. Men i denna artikel får jag sällskap av fem namngivna partiledare från de fem partier som står bakom beslutet. Alltid trevligt med sällskap.

"Varje gång det påtalats att Moderaterna har flera riksdagsledamöter som sprider manipulativ klimatförnekelse – som Jan Ericson, ökänd för att frottera sig på konferenser där det sprids hemsnickrade teorier som vetenskapen sedan länge förkastat - har svaret blivit att de absolut inte är representativa för sitt parti. Men faktum är att de förkroppsligar moderat klimatdestruktivitet." 

"I detta finns ingen skillnad mellan M och SD. Inte heller mellan KD och SD. Nej, Annie Lööf kan aldrig någonsin igen påstå att hon företräder ett grönt parti. Nyamko Sabuni Hon kommer väl påstå det som lobbyisterna har satt högst på önskelistan.

Borgerligheten slutar upp bakom en fullkomligt förödande övertygelse om att klimatkrisen kan väntas ut, att den på något mirakulöst sätt ska upphöra medan hjulen snurrar som vanligt - medan flygen avgår som vanligt, eller snarare oftare än vanligt.

Jimmie Åkesson njuter av nästa värmebölja. Ulf Kristersson drömmer om kärnkraft. Ebba Busch undviker problemet eftersom att det inte finns muslimska växthusgaser. Det är en skam." 

Ledaren avslutas med att ETC vädjar till borgerliga väljare att "styra upp" sina partier i klimatfrågan. "Ta lite jävla ansvar" skriver Gustavsson. Undrar om han tänkt tanken att det faktiskt är just detta de borgerliga väljarna gjort? De är trötta på att se hur en extrem MP-politik slår undan benen för företag, jobb, energiförsörjning, kommunikationer och möjligheten att leva på den svenska landsbygden, samtidigt som den skadar svensk konkurrenskraft och svenska statsfinanser.  

Svenska väljare börjar kanske äntligen just ta "sitt jävla ansvar" och rösta på partier som vill något annat, som är realister i klimatfrågan, som inte ställer upp på domedagsprofeternas hot om mänsklighetens nära förestående undergång och som inser att Sverige inte kan gå en helt annan väg än resten av världen utan stora skador på det svenska samhället? Det vore på tiden, och är något jag argumenterat för i över 10 år.


För övrigt har ju moderaterna enligt Timbros omfattande granskning den miljö- och klimatpolitik som ger mest effekt per satsad krona. Det borde ETC veta. Men de lever ju i de politiska vänsterflosklernas och symbolpolitikens förlovade värld. 
 

   
 


M vill dra in bistånd till länder som inte tar emot egna medborgare

2020-06-22

Jag har under ett antal år argumenterat för att Sverige borde dra in biståndet till länder och regimer som inte samarbetar när det gäller utvisning eller avvisning från Sverige av dessa länders medborgare. Det kan handla om utvisning efter brott, men också om avvisning efter avslagen asylansökan.

Nu har äntligen moderaterna officiellt landat i samma linje, och det är numera partiets politik. Jag tycker det är högst rimligt och ett bra beslut. Om vi menar allvar med att fler dömda ska utvisas och att avvisning efter avslagen asylansökan ska fungera bättre får detta inte falla på att den utvisades/avvisades hemland vägrar ta emot. Indraget bistånd löser inte allt, men det kan vara en pusslbit i att sätta press på andra länder att samarbeta. Det stora problemet kvarstår också att så många asylsökande kastar sina identitetshandlingar och att det därför ibland är svårt att veta varifrån de kommer. Det behövs många reformer på asylområdet om vi ska få ordning på detta.

Eftersom jag vet att frågan kommer att diskuteras - det moderata beslutet gäller såklart inte ren katastrofhjälp och inte heller vissa former av stöd till demokratiska oppositionella i odemokratiska länder. Fokus måste rimligen ligga på att dra in sådant bistånd som regeringen/regimen har nytta av, konkret eller politiskt. Det är då hot om indraget bistånd kan göra nytta.

Det blev en väldig diskussion på twitter efter mitt inlägg idag, men en bedövande majoritet av de som kommenterat tycker förslaget är bra och rimligt.

 


 


Finansutskottet körde över regeringen om utbyggnad av Arlanda

2020-06-22

Nej, riksdagen har inte sommarledigt. I vart fall inte finansutskottet. Idag var det dags för ännu ett sammanträde, och bland dagens beslut finns ett tillkännagivande till regeringen om att politiska beslut inte får fördröja eller stoppa utbyggnaden av Arlanda flygplats. S, V och MP reserverade sig mot beslutet, men nu måste regeringen följa finansutskottets tillkännagivande som stöddes av M, KD, L, SD och C. Förslaget kom ursprungligen från följdmotioner från M och SD på det senaste krispaket som finansutskottet antog idag.

 

 


Fullständigt orimligt av utrikesministern att tala osanning i tysk media

2020-06-21

Utrikesminister Ann Lindes framträdande i tyska medier är inget annat än en ren skandal och definitivt inte bra för Sverige: Arroganta och märkliga svar på mycket rimliga frågor om de höga svenska dödstalen. Till detta illa underbyggda påståenden om att alternativa driftsformer  är det som orsakat smittspridning och dödsfall på landets äldreboenden - trots att noggranna granskningar från media visar att det både i Stockholm, Uppsala och Göteborg är högre dödlighet i Covid19 på kommunalt drivna äldreboenden än på boenden med privat drift. (Linde är för övrigt inte den enda ministern som spridit dessa falska uppgifter). 

Ovanpå detta gav Linde inga besked alls om Sveriges strategi framåt för att stoppa smittspridningen och säkra tillgången till vaccin.

Det är ett faktum att Norge, Danmark, Finland, Tyskland och ett antal andra länder har frågetecken om Sverige när det gäller hanteringen av Covid19. Detta kan rimligen inte utrikesministern försöka prata bort med närmast arroganta svar på intervjuarens frågor. För ett land vars halva BNP bygger på export, och där turismen är en annan viktig näringsgren är andra länders tilltro och respekt en helt avgörande tillgång. Vi måste ta våra grannländers oro på allvar.
 


Samråd med statsministern inför möte om EU-budget och krisfond

2020-06-18

I morgon - på midsommarafton - håller EU:s stats och regeringschefer ett videomöte (man träffas fortfarande inte för fysiska möten på grund av Corona-pandemin). På detta möte ska man framförallt samtala kring EU:s långtidsbudget och förslaget från EU-kommissionen om en "återstartsfond" efter Corona-krisen.

Med anledning av detta möte hade EU-nämnden idag ett samrådsmöte med statsministern. Jag är moderaternas ansvarige för att samordna dessa frågor mellan finansutskottet och EU-nämnden och är därför ordinarie ledamot i båda dessa organ. Vid dagens möte hade jag och vår moderata EU-politiska talesperson Jessika Roswall delat upp arbetet lite. Jessika tog de frågor som rör EU:s långtidsbudget, medan jag hade ansvaret för de moderata inspelen till statsministern rörande "återstartsfonden".

Långtidsbudgeten (2021-27) har jag kommenterat flera gånger tidigare. Moderaternas åsikt är att den är alltför stor (förslaget är över 1.100 miljarder Euro), den har fokus på fel saker, och den svenska avgiften riskerar att bli orimligt hög. Dessutom finns obehagliga förslag om att införa nya typer av beskattning på EU-nivå, något vi moderater aldrig kan acceptera. I grunden måste EU fokusera på rätt saker och omfördela pengar i den redan mycket stora budgeten. Och när britterna nu lämnar EU måste budgeten givetvis anpassas efter detta - man kan inte bara fortsätta som om inget har hänt.

Återhämtningsfonden är alltså EU-kommissionens förslag om att EU, utöver den vanliga budgeten, ska låna upp den närmast ofattbart stora summan av 750 miljarder Euro (över 8.000 miljarder kronor), som sedan till 2/3 ska delas ut som bidrag och till 1/3 lån till 'änder i främst syd- och Östeuropa. Sverige tillhör som vanligt ett av de länder som tvingas betala kalaset. Att betala ut så stora summor i rena bidrag till länder med allvarligt misskötta ekonomier är enligt vår moderata syn på saken helt orimligt. Det hade varit rimligare med lån, och att dessa kombineras med tydliga villkor i form av krav på reformer för att skapa en långsiktigt stabil ekonomi i dessa länder. Att bara ösa in villkorslösa bidrag i dessa ekonomier är helt enkelt oansvarigt. Att man kallar det för ett krispaket till följd av Corona-krisen är dessutom missvisande - fördelningen av stödet mellan länderna har ingen koppling alls till hur hårt olika länder drabbats just av Corona-krisen. Bilden man får är att EU-kommissionen nu använder Corona-krisen som svepskäl för att kunna tvinga fram den mycket större EU-budget som man tidigare inte lyckats få stöd för.

I mitt anförande framförde jag att vi moderater konstaterar att det finns många uppenbara brister med återhämtningsfonden. För det första är volymen alldeles för stor. Stödet borde inte heller bestå av bidrag utan av lån under en begränsad tid, till de länder som drabbats hårdast av krisen. Stödet borde dessutom riktas mot de delar av ekonomin som påverkats allra mest av krisen. Det behövs också tydliga krav på de länder som tar del av stödet att man genomför reformer för bättre framtida tillväxt och därmed står bättre rustade för framtida kriser. Kriterierna för fördelning av stödet känns väldigt vaga och inte alls träffsäkra.

Men jag lyfte även två andra tankar kring förslaget.

Det första är att ekonomiska kriser kommer mer eller mindre regelbundet, och covid19-krisen är knappast den sista krisen före 2057 när de mycket stora upplånade medlen ska vara återbetalda. Faktum är att kriser historiskt dykt upp ungefär en gång per decennium. Risken är uppenbar att EU hinner drabbas av flera nya ekonomiska kriser, samtidigt som man kämpar med återbetalning av de pengar man nu vill låna upp. Den stora lånebördan kan försvåra EU:s motståndskraft när nästa kris slår mot Europas ekonomi.

Det andra problemet är att vi nu lånar enorma summor som ska förbrukas i närtid, och samtidigt skjuter återbetalningen av skulden långt på framtiden. Det känns väldigt märkligt att kalla detta för en satsning på ”Next Generation EU” när det man i praktiken gör är att låna pengar som dagens generation förbrukar medan det är våra barn och barnbarn som får betala tillbaka. Att skuldsätta kommande generation är knappast en insats för nästa generation.

Jag avslutade med att fråga statsministern om dessa två frågor är något som diskuterats mellan stats och regeringscheferna, och om det annars är något han ser värde i att lyfta som tydligare som ytterligare argument under diskussionerna? Hans svar var att han helt delade mina synpunkter och hade tagit upp liknande funderingar vid tidigare möten med andra stats- och regeringschefer. Han tyckte mina argument var bra och tänkte fortsätta driva dessa i förhandlingarna.

Jag återkommer med en djupare analys av läget i förhandlingarna och vad det är som står på spel för svensk del. Men först får vi avvakta morgondagens möte mellan stats- och regeringscheferna och se om frågan rört sig framåt eller om positionerna är låsta.

 


Riksdagens sommaravslutning blev inte som den brukar

2020-06-17I dag höll talman Andreas Norlén sitt traditionella avslutningstal inför riksdagens sommaruppehåll. Men det blev inte som det brukar denna sista dag för "terminen". Normalt kännetecknas sista veckan i riksdagen av att partierna har sommarfester, utskotten brukar ha gemensam sommarfika och det brukar vara olika sociala aktiviteter och avtackningar. I dag blev det i stället en mycket nedtonad avslutningsdag som inleddes med en minnesstund för alla de nära 5.000 som avlidit i Covid 19. 

De flesta riksdagsledamöter får dock viss sommarvila om inget oförutsett inträffar. Det gäller dock inte ledamöterna i två av riksdagens utskott och nämnder - finansutskottet och EU-nämnden. Och eftersom jag är en av få som är ordinarie ledamot i båda dessa organ så lär det nog bli en ovanligt arbetsam sommar. Redan i morgon har både finansutskottet och EU-nämnden möte, och nästa vecka blir det ytterligare sådana. Under sommaren ska vi sedan hantera frågan om EU:s långtidsbudget och EU:s förslag till "återhämtningsfond" - två frågor som jag har som uppgift att samordna mellan finansutskottet och EU-nämnden för moderaternas räkning.

Finansutskottet har för övrigt redan haft 42 (!) sammanträden sedan årsskiftet, vilket är ovanligt många. Den viktigaste anledningen är såklart att alla krispaket och motioner rörande den pågående ekonomiska krisen passerar vårt utskott, och att vi haft löpande föredragningar av både ministrar och myndighetsföreträdare för att försöka ha kontroll över hur olika krisåtgärder fungerar i praktiken. Vi har också visat att riksdagen på bara några dagar kan ta ett regeringsförslag genom beslutsprocesserna fram till beslut i Kammaren, utan att bryta mot grundlagens regler om hur riksdagens ärenden ska beredas.

 


Många moderata bidrag till krispolitiken

2020-06-17

I dag höll finansutskottet debatt om det nionde krispaketet och nästa vecka följer debatt om det tionde. När det gäller den ekonomiska krispolitiken har huvuddelen haft ett brett politiskt stöd i riksdagen och moderaterna har varit varit pådrivande för många av förslagen.    

Här är en liten sammanställning av moderata förslag som regeringen tagit till sig. I går stod det även klart att ett enigt finansutskott ställde sig bakom moderaternas krav om att krisstöden även måste komma egenföretagare till del. De som inte driver aktiebolag har oftast mycket liten nytta av de krispaket som hittills beslutats, och från moderat sida tycker vi det är viktigt att inte bara större aktiebolag får stöd - de många små enskilda näringsidkarna som driver enskilda firmor får inte glömmas bort. Nu har regeringen i vart fall fått ett tydligt uppdrag att snarast återkomma om detta. Därmed kan ännu en punkt bockas av nedan. 

Moderaterna kommer att fortsätta att konstruktivt lägga fram förslag och komplettera regeringens politik. Det viktigaste för oss är att försöka bidra till att dämpa krisen för företagen och därmed rädda jobb och framtida skatteintäkter.    
 


Vårens sista stora ekonomisk-politiska debatt i riksdagen

2020-06-16

 

I dag hölls ännu en ekonomiskpolitisk debatt i riksdagen, om riktlinjerna för den ekonomiska politiken och regeringens vårbudget och Elisabeth Svatesson (M) inledde. Även finansministern deltog i debatten. Hon påpekade bland annat att Sverige gick in i den nuvarande krisen med sämre förutsättningar än många andla länder. Vi var redan före krisen ett av de länder i EU som hade hlögst arbetslöshet, och vi är det enda land som de senaste åren (före corona-krisen) inte har minskat arbetslösheten utan ökat den. Dessutom gick vi in i den nuvarande krisen med EU:s lägsta tillväxt. 

De slutsatser vi moderater drar av detta är att det krävs en mycket starkare politik för tillväxt, företagande och jobb än den regeringen fört. Vi vill också göra betydligt tydligare prioriteringar i statens budget och prioritera jobb, företagande, sjukvård och kommunal välfärd,  polis och trygghet framför extrema kostnader för bistånd, migration, ineffektiv klimatpolitik och orimligt höga EU-avgifter. Det är hög tid att porioritera hur vi använder skattebetalarnas pengar.

 


Så här kan man inte styra ett land!

2020-06-16

De motstridiga beskeden från regeringen om utbyggnaden av Arlanda flygplats slår nog nytt rekord i otydlighet. En minster - Per Bolund (MP) påstår att det finns en överenskommelse inom regeringen att inte bygga ut Arlanda flygplats - samtidigt som Infrastrukturminister Ibrahim Baylan (S) påstår att det inte alls finns någon sådan överenskommelse. Och från de två stödpartierna L och C kommer upprörda reaktioner om att att ett stopp för utbyggnaden av Arlanda inte alls är något man kommit överens om. Tvärtom verkar man vara beredda att agera i riksdagen för att säkra den planerade utbyggnaden.I dagens ekonomisk-politiska debatt om vårbudgeten och den senaste extra ändringsbudgeten tog Elisabeth Svantesson (M) chansen att ställa Karolina Skog (MP) mot väggen i frågan. Hon ställde en rak och tydlig fråga: Finns det en överenskommelse inom regeringen om att stoppa utbyggnaden av Arlanda". Svaret från MP:s ekonomiskpolitiske talesperson var en rad vaga ord och tal om annat - det blev inget tydligt ja eller nej på frågan.

En regering är ett kollektiv och måste tala med en röst och olika ministrar måste ge samma bild av vad man kommit överens om i regeringen. Det duger inte att två regeringsföreträdare ger helt olika besked. Båda kan inte tala sanning, och den av de två herrarna som talar osanning bör enligt min högst personliga åsikt inte bara KU-anmälas, utan även avgå. Landets styre får inte bli en ren fars.

 


Plågsam intervju med märkligt empatilös statsminister

2020-06-14

Kvällens intervju med statsminister Löfvén i SVT Agenda blev en plågsam upplevelse. Statsministern vägrade medge några som helst fel i den svenska corona-strategin, trots att SVT visade siffror över antalet döda som är många gånger högre än i våra grannländer, och att Sverige just nu anses vara det land i Europa med störst smittspridning. Ett antal länder har nu dessutom svartlistat Sverige och svenskarna när det gäller resande och turism. Det är inte särskilt smickrande för Sverige.

Statsministern slingrade sig, försökte prata bort de höga dödstalen med att "vi är mitt i pandemin och får utvärdera denna senare" - trots att skillnaderna mellan Sverige och de flesta andra länder bara ökar, dag för dag, vecka för vecka. Hans linje verkade vara att alla andra länder i resten av Norden och Europa har fel, liksom tydligen WHO och den Europeiska Smittskyddsmyndigheten. Endast Sverige gör rätt...

Statsministern stod också för ett nytt bevingat citat: "Sverige har nu en överdödlighet som är normal för den här tiden på året". En statsminister kan inte uttrycka sig så. En överdödlighet är alltså inte normal, det är just därför den kallas överdödlighet....och utländska bedömningar talar om en överdödlighet på ca 30% i Sverige de senaste månaderna. Flera veckor har vi dessutom haft de högsta veckodödstalen sedan millennieskiftet.

Hela känslan man fick var faktiskt att statsministern saknade empati för alla de som dött i förtid, och att han i stället försökte relativisera och bagatellisera dödstalen, skylla på andra, och prata bort problemet genom att upprepa att "man inte ska jämföra äpplen och päron". För övrigt ett fullständigt obegripligt mantra. De döda är döda och kommer så förbli. 

Dessutom sa han att den svenska strategin fungerar "eftersom dödstalen nu sjunker och färre vårdas i intensivvården". Även detta helt obegripligt - dödstalen sjunker i alla länder och är nära noll i de flesta av våra grannländer. Och att färre vårdas på intensiven är samma utveckling som i andra länder. Inget av dessa saker är ett tecken på att den svenska strategin varit bättre än andras.

Sammantaget såg vi ett faktiskt ganska ovärdigt framträdande av landets statsminister. 

Kommenterade på twitter under sändningen och efter och konstaterar att många verkar hålla med. 

 

   
 


Vem tar nu ansvar för att stärka Försvaret?

2020-06-10

Försvarsminister Peter Hultqvist har alltså valt att avbryta försvarsförhandlingarna. Detta trots att det bara är Miljöpartiet och Socialdemokraterna som står bakom den överenskommelse som försvarsministern presenterat. Samtliga övriga sex partier har större eller mindre invändningar.

Deltagande politiker har spenderat närmare 100 timmar av förhandlingar under våren i analysgruppen och försvarsberedningen. Och det är helt uppenbart att det behövs mer pengar om man ska kunna genomföra allt det man enats om att Försvaret behöver. Trots detta var alltså beskedet att regeringen idag är villig att lägga 0 kr mer fram till 2025 och 0 kr mer fram till 2030 än när försvarsberedningen började förhandlingarna för 28 möten sedan. Det är inte så som man bygger en bred politisk samsyn kring den framtida utformningen av försvarspolitiken. 

Vi moderater kommer självklart inte att ställa oss bakom ett underfinansierat försvarsbeslut som dessutom skulle innebära stora nedskärningar på militära förmågor som både försvarsmakten och en enig försvarsberedning pekat ut som nödvändiga för att hantera det försämrade säkerhetspolitiska omvärldsläget. Det vore djupt oansvarigt. Om regeringen nu misslyckas med att få stöd för sin proposition kommer riksdagen att få ta hand om den här processen. Vi moderater är villiga att arbetat för att få ett nytt, starkt och genomförbart försvarsbeslut. Någon måste ta ansvar när inte regeringen orkar.

 


Lövin (MP) vilseleder om havsnivåhöjningar

2020-06-10

I dagens partiledardebatt hotade klimatminister Isabella Lövin (MP) återigen med "havsnivåhöjningar på flera meter" till följd av klimatförändringar. Det är som jag påpekat många gånger ett helt oseriöst påstående. Sedan man började mäta havsnivåer har dessa höjts stadigt och stabilt med mellan 2-4 mm/år, med ett genomsnitt på 3,2 mm de senaste 30 åren. Med den takten tar det 500-1.000 år (!) för havsnivåerna att höjas två meter. 

I Sverige har vi dessutom landhöjning på mellan 1 och 10 mm/år. I större delen av landet är landhöjningen större än havsnivåhöjningen. Det gäller bland annat i Stockholm där man tvingats sänka kajerna en dryg meter för att komma komma ned till vattnet och kunna gå ombord på förtöjda båtar. Längre norrut reser sig landet ännu snabbare ur havet. Endast allra längst i söder är det en nettohöjning av havsnivån med bara någon eller några mm/år. Där kan havsnivån komma att höjas en meter om ca 1.000 år om det fortsätter i samma takt. Så den omtalade muren i Falsterbo känns inte direkt akut. 

Här är en figur från Lantmäteriet som visar landhöjningen i Sverige.

Inte ens FN:s klimatpanel hävdar att vi kommer att få så dramatisk havsnivåhöjning inom överskådlig tid, och då brukar de ju ändå ta i från tårna för att försöka sätta en så hotfull bild som möjligt av klimatförändringarna. Sveriges klimatminister hittar helt enkelt på.


Regeringens vill gömma Corona-misstagen till efter valet 2022

2020-06-09

Regeringen har nu presenterat sitt förslag till Coronakommissionens uppdrag. Moderaterna har fått tillfälle att yttra sig över förslaget.

Av regeringens förslag framgår att flera frågor som Moderaterna tidigare har lyft kommer att ingå i kommissionen (https://www.dn.se/debatt/coronakommission-maste-tillsattas-fore-sommaren/). Det handlar bland annat om att en utvärdering ska ske av äldreomsorgen, hälso- och sjukvårdens förmåga, testning och åtgärderna för att lindra samhällsekonomiska konsekvenserna av krisen.

Moderaterna har dock ett antal synpunkter på direktiven. Det handlar framförallt om följande tre huvudinvändningar:

 • Kommissionen måste förstås slutredovisa före nästa val. Nu har regeringen föreslagit att slutsatserna ska presenteras i november 2022 (!). Vi vill ändra det till november 2021. Som jämförelse tog tsunamiutredningen ca ett år att genomföra. Att regeringen försöker gömma misstagen i en kommission till efter valrörelsen 2022 är faktiskt oerhört provocerande.
 • Ledamöterna ska inte ha partipolitiska kopplingar, vilket regeringen öppnar upp för. Istället vill vi se helt opartiska ledamöter med hög integritet, där Tsunamikommissionen kan tjäna som ett föredöme. 
 • Det saknas tydliga skrivningar om att regeringens och myndigheternas krishantering i det aktuella fallet ska bli föremål för granskning. Att inte utvärdera hur Regeringskansliets och de centrala myndigheternas krishantering har organiserats och genomförts gör kommissionens uppdrag helt otillräckligt. Det är frågor som är helt centrala för att bygga Sveriges krisberedskap starkare.

Nu får vi avvakta reaktionerna från övriga partier och se hur vi kan gå vidare. Det liggande förslaget är både provocerande och helt otillräckligt om man menar allvar med en seriös granskning.


Media verkar ha missat vad politisk "borgfred" innebär

2020-06-09

Reaktionerna från media efter söndagens partiledardebatt har framförallt handlat om att den politiska "borgfreden" nu är över. Med "borgfred" menar man att ett lands politiker i krig eller allvarlig kris sluter sig samman för landets bästa, och avstår från alltför högljudd kritik mot den regering som styr. Det betyder dock inte automatiskt att oppositionen är med och tar ansvar för regeringens politik eller blir "gisslan" för regeringens beslut - det innebär bara att politiskt ansvar får vänta med att utkrävas tills krisen lugnat ned sig.

När det gäller corona-strategin har flera tidningar och debattörer kommenterat regeringens och myndigheternas misstag med att även oppositionen bär ansvaret för felaktiga beslut eftersom man inte kritiserat regeringen. Det är en mycket märklig tolkning. För det första är vi många som riktat kritik mot regering och myndigheter under krisen. Men framförallt - hur regeringens myndigheter agerar under en kris, och vilka direktiv regeringen ger dessa myndigheter är inget som riksdagens ledamöter och partier har vare sig insyn i eller kan påverka, alldeles oavsett "borgfreden". Riksdagen styr inte myndigheterna, vi är lagstiftare. Det betyder att riksdagen inte på något sätt omöjligen kan anses vara medansvarig för några regeringsbeslut eller myndighetsbeslut under corona-krisen. Ansvaret för dessa delar vilar helt på regeringen.

Undantagen är givetvis i de fall riksdagen röstat igenom förslag från regeringen om ny lagstiftning. På det ekonomiska området har riksdagen röstat igenom ett antal krispaket, och i hög grad har oppositionen stöttat dessa, även om vi exempelvis från moderat sida ibland velat ha med andra saker i besluten, eller velat förändra vissa beslut. I dessa fall har vi givetvis medansvar för de beslut vi röstat för, men har inget ansvar för de beslut majoriteten tagit när man röstat ned våra kompletteringar eller ändringar. När det gäller smittbekämpningen har riksdagen inte varit särskilt involverad alls när det gäller ny lagstiftning, i princip är det bara några frågor som rör ersättningssystemen som har passerat riksdagen. På detta område är det extra tydligt att besluten ligger långt utanför riksdagens möjlighet att påverka.

Media och samhällsdebattörer får nog ta och fundera ett varv till över ansvarsfrågan och vad inte minst vad "borgfred" egentligen innebär.

 

Missriktad Covid19-kritik mot "moderatstyrda storstäder"

2020-06-09

Jag konstaterar att både vänsterpolitiker och vänstermedia gör stor sak av den allvarliga situationen inom äldreomsorgen där många avlidit i Covid19. Man skyller gärna på moderatledda kommuner, framförallt Stockholm och Göteborg. Även en del andra debattörer och skribenter lyfter detta, men då mer som bevis på att "alla partier gemensamt är ansvariga för situationen".

Min åsikt är att båda dessa synsätt är helt orimliga.

Stockholm styrdes av en rödgrönrosa majoritet (S, V, MP och FI) 2014-18. Efter valet 2018 tillträdde en moderatledd kommunledning. När Covid19 bröt ut hade det nya styret regerat staden i bara ett år. Jag vill gärna fråga vänsterdebattörerna vilka konkreta beslut man anser att den nya politiska ledningen i Stockholm tagit under 2019 som orsakat alla dödsfallen i äldreomsorgen? Jag vill också gärna fråga dem om allt då var perfekt 2018 efter fyra år med rödgrönrosa styre? 
 
Göteborg är ännu mer anmrkningsvärt att använda som exempel. Staden ar haft rött styre sedan 1994. Alltså 24 år! Att skylla eventuella missförhållanden i äldreomsorgen i Göteborg på det moderatledda minoritetsstyret som tillträdde 2019 blir mot den bakgrunden ganska ihåligt.

Ska man utkräva kommunalt ansvar för kvaliten inom exempelvis äldreomsorgen måste man självklart titta längre tillbaka än ett år. Alternativt peka på vilka konkreta beslut det senaste året som man menar allvarligt har försämrat kvaliten på äldreomsorgen.

 


Hur motverkar krossade skyltfönster i Göteborg eventuell rasism i USA?

2020-06-08

Återigen utmärker sig ligisterna och pöbeln i Göteborgs förorter. Gårdagens manifestation mot rasism spårade ur fullständigt och urartade i rena kravaller med krossade fönster, stenkastning mot polis mm. Jag skrev en kort tweet som kommentar och det är en av mina mest gillade och delade hittills:
 


 

Jag skrev även en annan senare under kvällen när följderna av upploppen blivit tydligare. Den blev också mycket uppskattad.


 

Flera tidningar med stor åsiktsmässig spännvidd har också uppmärksammat tweeten. Allt från den kristna tidningen Världen Idag till Fria Tider.

Under dagen har det framkommit att ett betydande antal bilar också brändes i Göteborg senare på kvällen. Tyvärr är inte Göteborg längre den stad jag växte upp i. Det är idag en stad med enorma förortsproblem och mer eller mindre en krutdurk för kravaller och upplopp. Och som vanligt lär väl ingen eller alltför få dömas för några brott trots att polisen säger sig känna igen många av deltagarna i upploppen som kända kriminella från vissa förorter, och trots att mycket av det som hände finns på film.

I Sverige är det tyvärr i praktiken ganska riskfritt att starta upplopp, angripa polisen, vandalisera butiker och elda upp privatpersoners bilar, eller för den delen att misshandla människor på stan. Det är en fruktansvärt sorglig utveckling och en dag befarar jag att människor kommer att ta saken i egna händer. Frustrationen och uppgivenheten är stor och växande, det märker jag tydligt som politiker.

Det finnas faktiskt bara en lösning. Massiva gripanden, snabb rättsprocess och hårda straff och kännbara skadestånd för de skyldiga. Är gärningsmännen inte svenska medborgare bör utvisning dessutom vara en självklarhet. Om man vandaliserar och förstör i den stad och det land där man tagits emot och erbjudits försörjning har man rimligen förverkat sin rätt att stanna här.  


Avslöjande partiledardebatt

2020-06-07

Kvällens partiledardebatt i SVT Agenda blev väldigt avslöjande. Ämnet var Corona-krisen och SVT presenterade en del bilder och jmförelser med andra länder när det gäller avlidna mm. Det blev väldigt uppenbart att de två regeringspartierna är hårt pressade av kritiken. Övriga sex partier framförde på olika sätt hård kritik mot regeringens och dess myndigheters hantering av krisen och regeringspartierna hade väldigt svårt att bemöta kritiken. Ulf Kristersson (M) och Jonas Sjöstedt (V) var debattens vinnare enligt SIFO. Löfven (S) och Bolund (MP) hamnade inte helt oväntat i botten.

Jag gjorde några inlägg på twitter under debatten:


 


Poliser i uniform bör inte delta i manifestationer eller parader

2020-06-05

De senaste dygnen har det förekommit en omfattande debatt för och emot agerandet av en kvinnlig polis i samband med manifestationerna i Stockholm. I vilken mån polisen kände sig hotad och tvungen att gå ned på knä och hålla upp ett av plakaten, eller om hon gjorde det frivilligt och medvetet vet jag inte. Men för min del är saken väldigt enkel - en polis i uniform bör inte delta i manifestationer, demonstrationer eller parader av något slag - en polis i uniform ska i varje läge vara helt opartisk och neutral under sin tjönsteutövning eller när man bär uniform. Detsamma gäller för övrigt militärer och annan uniformerad offentliganställd personal. Jag har tidigare kritiserat poliser och militärer i uniform för att de går i Pride-paraden, och samma sak gäller såklart alla andra manifestationer - alldeles oavsett om jag stödjer dessa manifestationer själv eller inte. Vill en polis delta så gör man det civilklkädd, det tycker jag är en självklarhet. Jag har därför väldigt svårt att instämma i hyllningarna av den kvinnliga polisens agerande (med reservationen som sagt att hon kanske kände sig hotad och tvingad). Händelsen som sådan devalverar polisens värde och styrka att stå emot en folkmassa som inte följer polisens uppmaningar och order. Det är en farlig utveckling och många poliser jag känner eller har kontakt med delar min åsikt. Jag tolkar dessutom in ett stöd för min åsikt från polisledningen i Stockholm som skriver så här (utlagt på twitter av YB Södermalm, ett välkänt och uppskattat poliskonto):

 

Jag tog mycket starkt avstånd (för starkt tyckte vissa) från mordet (det går knappast att kalla det något annat) som en polis gjorde sig skyldig till i USA. Att den döde mannen själv verkar ha varit en grov brottsling, dömd för bland annat väpnat rån, spelar i sammanhanget ingen som helst roll. Det som hände går inte att försvara, och det är därför den skyldige polismannen direkt fick sparken och utreds för brott.

Men jag delar också gärna inlägget på twitter från en kravallpolis som tar starkt avstånd från sin kollegas agerande. Och jag tycker att de delar av manifestationen i Stockholm som urartade (personer som hoppade på polisbilar, vägrade lyda polismans order, bar hatiska plakat riktade mot bland annat polisen osv) närmast är att betrakta som pöbel.

Det finns inga skäl alls för någon i Sverige att hata polisen, inte heller att beskylla polisen för rasism. Att det finns enstaka poliser även i Sverige som vanärar yrket är en annan sak - men det finns i alla yrkesgrupper, som bekant även bland exempelvis oss politiker. De enda i Sverige som har anledning att känna oro för polisens agerande är de kriminella. Och det alldeles oavsett vad de har för hudfärg. Men vår polis ska i varje läge agera med styrka och värdighet, vara neutrala och företräda svenska folket och rättsväsendet - alldeles oavsett varje enskild polismans privata åsikter. Det är faktiskt inte förhandlingsbart.
 


Behövs verkligen muren mot havet i Skanör-Falsterbo?

2020-06-04

Den första maj fanns nedanstående inlägg på Klimatrealisternas blogg "Klimatupplysningen", som jag delade på twitter. Inlägget är skrivet av Johan Montelius som är universitetslektor på KTH. Han ifrågasätter beslutet att bygga en mur mot havet i Skanör-Falsterbo, och visar med tydliga och officiella källor att Skanör genom åren faktiskt rest sig ur vattnet och inte sjunkit, och att landarealen har växt och inte minskat. Dessutom verkar riskerna för allvarlig översvämning närmast obefintliga. Eftersom allt som rör klimatfrågan är så väldigt känsligt att ifrågasätta har jag tagit mig tid och granskat källor och underlag och kan inte hitta några brister i resonemanget (förutom en rättelse som författaren själv har gjort). Den som hittar några faktafel får gärna höra av sig.

Min slutsats är att det är ganska svårt att se något rationellt skäl att bygga den aktuella muren. Alla de enorma pengar som kommunen tänker lägga på att bygga en mur, i strid mot många boendes önskan, kunde sannolikt använts till något bättre. Tyvärr lär det nog inte vara det sista exemplet på bortkastade pengar i "klimathotets" namn.


 


 


PISA-mätningen byggde alltså på falska siffror

20-06-03

Det är ingen brist på skandaler just nu kopplade till regeringen och dess myndigheter. I går "avslöjade" Expressen även att den senaste PISA-mätningen, som framställdes som en vändning uppåt, inte alls var så positivt som det framstod. Man hade helt enkelt inte låtit elever med svaga kunskaper delta i testet. Och då är det såklart lätt att nå bra resultat. Om elever med bristande ordförståelse inte deltar i testet om läsförståelse och elever som inte kan räkna inte deltar i matematiktestet så blir såklart de sammantagna nationella resultaten jättebra. Den svenska framgången i Pisa byggde helt enkelt på falska siffror.

Här är hela artikeln i Expressen:

Nu är det i och för sig ingen nyhet att denna Pisa-mätning inte gav en korrekt bild. För det första framgår det tydligt i rapporten, konstigt att så få läste den. Dessutom påpekade vi detta från moderat sida redan när resultatet presenterades. Jag skrev även om det här på bloggen den 3 december i fjol, och bland annat påpekade jag att vi i Sverige undantog 11% av eleverna mot 4% i genomsnitt i andra länder. Detta utgick i vart fall jag från berodde på att Sverige vid testtillfället hade en större andel nyanlända elever än andra länder, och elever som varit i landet mindre än ett år ska enligt reglerna inte delta i testet. Att detta omfattade 11% av eleverna i Sverige var illa nog och visade att svensk skola har en mycket tuff uppgift att lyfta de sammantagna skolresultaten med så stor andel utrikesfödda elever.

Man kan nu konstatera att det verkar ha varit ännu värre än vad som framgick av Pisa-rapporten. Ännu fler elever verkar helt enkelt inte ha fått chansen att delta i testet, och nu handlar det om elever som enligt reglerna borde deltagit. Detta är självklart en skandal, ett manipulerat test har inget statistiskt värde alls. Ansvaret lär även i denna fråga landa på regeringen. Vi får vvakta nya och förhoppningsvis korrekt genomförda tester i framtiden innan vi kan konstatera om den svenska skolan är på rätt väg eller inte.
 


Skuldbeläggandet av privatdrivna äldreboenden saknade grund

2020-06-02

Vi har nu hört både ministrar och en och annan myndighetsföreträdare skylla dödsfallen inom äldreomsorgen på privat drivna boenden. Och övriga vänstern i politiken och samhällsdebatten har snabbt hängt på. Trots att det inte funnits några som helst belägg för att det dör en större andel äldre på de privatdrivna boendena än på de kommunala. Misstänkliggörandet bygger dessutom på ren okunnighet om att både kommunalt och privat drivna äldreboenden omfattas av samma regler, samma tillsyn och samma instruktioner från myndigheterna vid en kris. Det kommunala tillsynsansvaret är också detsamma. Det finns inte heller något belägg för att rutiner, anställningsvillkor eller bemanning generellt är vare sig bättre eller sämre på privatdrivna boenden jämfört med kommunala.

I dagens granskning från SVT gjordes även en särskild undersökning av överdödligheten vid äldreboendena i Stockholm. Den visar att skuldbeläggandet av de privatdrivna äldreboendena helt saknar grund. Det är rent av så att överdödligheten på de kommunala boendena är högre än på de privatdrivna. Skuldbeläggandet av de privatdrivna äldreboendena saknar alltså grund. Hoppas vi slipper sådant i den fortsatta debatten, i vart fall från våra regeringsföreträdare och myndigheter.  

 

SVT avslöjade Socialstyrelsens osanningar om överdödligheten

2020-06-02

Den 23 maj (se inlägg en bit ned) kritiserade jag Socialstyrelsens påstående att dödligheten på äldreboendena inte varit  mycket högre än normalt. Jag visade att det var en mycket oärlig tolkning av tillgänglig statistik, och att det är tydligt att vi har en hög överdödlighet och att det under flera veckor var de högsta dödstalen för en enskild vecka sedan millenieskiftet - alltså på över 1.000 veckor. Jag påpekade att det är både ovärdigt och respektlöst att medvetet försöka bagatellisera eller relativisera alla de extra dödsfall som landet drabbats av till följd av Covid19.

I dag avslöjar SVT i en granskning att min kritik var korrekt, och man ställde den ansvariga på Socialstyrelsen mot väggen och han tvingades medge att dödligheten på äldreboendena faktiskt är betydligt högre än normalt.

Detta är tyvärr bara ett fall i en lång rad där myndigheterna och regeringen försöker snygga till statistik, sprida halvsanningar eller radera och dölja relevant information. Samt skylla på varandra. Alltihop börjar bli ytterst obehagligt. Inte nog med att så många dör i Sverige i Covid19, utan det är även uppenbart att man inte längre kan lita på våra myndigheter och dess företrädare i en allvarlig kris. Ovanpå detta har vi en helt handlingsförlamad regering som inte tar ansvar och leder landet under krisen. Det behövs verkligen en Coronakommission!
 


Jag fortsätter hålla hög aktivitet i sociala medier

2020-06-02

Dagens Opinion redovisade igår de mest inflytelserika svenska opinionsbildarna på twitter. Jag ligger stadigt på tio i topp vecka efter vecka sedan mycket lång tid nu, och förra veckan hamnade jag på tredje plats.


Det var alltså denna tweet man syftade på. Över 2.600 reaktioner på ett par dygn. Och om Peter Eriksson (MP) vill diskutera om SAS ska finnas kvar tycker jag det är fullt rimligt att diskutera om MP behöver finnas kvar.  

 


Intervjun med mig i Göteborgs-Posten

2020-05-31För en dryg vecka sedan tog jag emot reportern Joel Tivemo och en fotograf från Göteborgs-Posten på besök i riksdagen. De höll på med ett längre reportage om riksdagsarbetet under corona-krisen. I helgen kom det flera helsidor långa reportaget i Göteborgs-Posten, dock i en låst artikel. På grund av gällande upphovsrättsregler kan jag inte lägga ut artikeln och alla bilder i sin helhet, men här följer ett kortare utdrag ur artikeln, den del av reportaget där jag själv medverkade och blev intervjuad:

Utanför kammaren, där Sveriges riksdag fattar alla de små och stora beslut som påverkar tio miljoner människor på olika sätt, kämpar två män från it-avdelningen med att få upp en tv-skärm på väggen. De lyckas inte på första försöket. Irriterande. Men på det stora hela ett ganska litet problem.

Riksdagsledamöterna som samlas i salen bredvid dem har problem som är något större. Sveriges problem. Världens problem. Krispaket, budgetförändringar och tickande arbetslöshet.

Jan Ericson hälsar med en handknyck i pannan och ett leende. Han är en av dem har de stora problemen på sitt bord. Han är moderat ledamot från Sjuhärad i finansutskottet och EU-nämnden. Med sina 14 år i riksdagen har han hunnit med att uppleva mycket i den svenska politikens epicentrum. Inget kan liknas vid detta.

- Vi i finansutskottet har hand om alla krispaketen, plus allt det vanliga. Det är väldigt tungt just nu. Men det är det alltid.

Vad är din bild av din här situationen?

- Att det fungerar otroligt bra. Folk här är måna om att visa att riksdagen ska fungera även i kristid. Det är också en stolthet att vi har baxat de här ganska stora krispaketen ibland på bara två-tre dagar genom riksdagen och verkställt. Det visar att riksdagen om vi bara vill kan ta ganska snabba beslut.

- Humöret och viljan att faktiskt få det här att fungera är väldigt stor. Vi sitter i samma båt allihop. Man har större tolerans mot andra. Man väntar till exempel verkligen till folk har kopplat upp sig. Man är mån om att alla ska vara på plats. Vi ska respektera demokratin och det ska fungera.

Med sin id-bricka öppnar han dörrarna till den nedsläckta Plenisalen. Hade allt varit som vanligt hade han varit på besök hos något svenskt företag i Brasilien nu. Den här veckan var avsedd för en resa med finansutskottet till Sydamerika för att diskutera den ekonomiska utvecklingen i Brasilien och Argentina. Så blev det inte. I stället arbetar Jan Ericson långa dagar med krispaketens utformning och genomförande.

Förutom två veckor i mars då han fick vara hemma med förkylning har Jan Ericson fortsatt arbeta på plats i Stockholm hela våren.

Det politiska arbetet slutar inte, även om aktiviteten här i riksdagshuset minskat. En markant skillnad från normaliteten är det faktum att bara 55 av riksdagens 349 ledamöter är på plats i kammaren. Alla ledamöter är fortsatt i tjänst, men 55 deltar i omröstningarna.

Det antalet speglar fördelningen av riksdagsledamöter i sin helhet.

En annan stor förändring i den praktiska politiska vardagen är att partierna kan välja in hur många ledamöter de vill som extrasuppleanter till alla utskott. Det innebär i praktiken att vem som helst av ledamöterna kan sitta med i vilket utskottsmöte som helst. Jan Ericson förklarar hur det fungerar:

- Man har ett sorts allmänt utskott. finansutskottet och EU-nämnden jobbar som vanligt, men alla andra utskott jobbar gemensamt nu. Det sitter fyra från vårt parti på plats. Ett utskott kommer och föredrar sina ärenden i taget. Så byter man hatt sedan. Först kan man vara i skatteutskottet, sedan i försvarsutskottet och sedan i utbildningsutskottet. Så tar man de frågor som det är mest bråttom med.

Det låter nästan som viss kommunpolitik?

- Ja, det kan man nästan säga. Det blir mycket bredare. Men vi försöker att ha någon från de aktuella utskotten på plats. Det är väldigt svårt att jobba på det här sättet.

Att minska riksdagen till nuvarande storlek permanent är inte en idé Jan Ericson gillar.

- Det är en felaktig slutsats att säga att det inte behövs fler än de 55 som jobbar nu. Dels sparar vi väldigt mycket ärenden till efter krisen. Allt som inte är viktigt skjuts på framtiden. Det är egentligen bara i finansutskottet som vi hanterar alla ärenden precis som vanligt, eftersom vi ändå träffas.

Den här förändringen har i den social distanseringens tecken gett en ovanlig konsekvens. Politikerna får nu själva fritt välja plats i kammaren, så länge de sitter med avstånd till övriga ledamöter. Som konservativ politiker har Jan Ericson dock hållit sig till sin plats nära talarstolen.

- Jag håller mig där. Det är ingen som vill komma i närheten av mig ändå, skrattar han.

Tycker du att politiken kan ta med sig något av det som sker nu till framtida, normala förhållanden?

- Jag tycker man ska ta med sig att det skulle gå att öka effektiviteten i att ta fram förslag. Det behöver inte ta flera år att ta fram något riksdagen har sagt ja till. Det här visar att det går att fram saker snabbare.

- Den tråkiga biten är att det här huset brukar sjuda av liv. Massor av möten, seminarier, arrangemang av olika sorter … vi har besök från skolklasser. Allt det är fruset nu.

Coronaviruset har även drabbat svensk politiks innersta krets. Den kristdemokratiska riksdagsledamoten Roland Utbult vårdades på sjukhus med bekräftat smitta. Jan Ericson var på en begravning för en man som avlidit av viruset så sent som i fredags förra veckan.

- Alla har vi det omkring oss. Men vi är valda för att vi ska kunna fungera i kris och krig. Vi har ett ansvar att göra det. De första veckorna hade vi bara debatter om coronafrågor. Jag drog tillbaka debatter om mindre viktiga saker. Jag tyckte inte finansministern skulle lägga tid på det nu. Men nu börjar vi vara tillbaka och försöka göra lite mer än bara corona. Det är på önskan av talmannen. Vi ska visa att riksdagen är kapabel att göra mer än en sak. Vi kan inte stanna.

 


Statsministern idiotförklarar hela svenska folket

2020-05-31

Regeringens och myndigheternas fiasko när det gäller covid19-testningen har blivit en följetong. Regeringen låtsas inte om att de själva tydligt gett direktiv om att den bredare testningen i samhället inte är regionernas ansvar - i stället skyller man den bristande testningen just på regionerna. Det finns samtidigt raderade interna mail som avslöjats av media, och regeringen har uppenbarligen spelat ett deubbelspel där man sagt en sak offentligt och meningen med utökad testning, och samtidigt drivit en annan linje internt. Härvan lär väl nystas upp efterhand.

Just nu stör jag mig mest på att statsministern Löfven i helgen idiotförklarade hela svenska folket genom att raljera om att de inte begriper det här med testning av olika kategorier:

Kategorierna som ska testas är inte så komplicerade. Kategori 1 är de som vårdas på sjukhus. Kategori 2 är personal inom vård och omsorg. Kategori 3 är andra nyckelpersoner i samhället och kategori 4 är en mer omfattande testning av allmänheten. Om statsministern inte förstår detta är det hans problem. Min övertygelse är att de flesta andra inte tycker det är särskilt komplicerat. "Folk" förstår mer än statsministern tror och att uttrycka sig som han gjorde är faktiskt väldigt nedlåtande.
 


Sverige har nu även passerat Frankrike i antal covid-avlidna per capita

2020-05-31

För några veckor sedan passerade Sverige Nederländerna och Irland när det gäller antalet döda i covid19 räknat per 1 miljon invånare. Och i helgen passerade vi även Frankrike. Det är nu bara fyra länder som redovisar högre dödsfall än Sverige i covid19, omräknat per invånare. Det är Belgien, Spanien, Storbritannien och Italien. Om man ska vara petig har även de små pyttestaterna San Marino och Andorra högre siffror, men jag tar inte med dem eftersom de ju har samma utveckling som sina stora omgivande grannländer - Italien, Spanien och Frankrike, och även har gemensam sjukvård med dessa länder.

Figuren nedan kommer från SVT, där man själv kan klicka på olika länder och lägga in dem i grafen. Jag har kollat av alla länder och alla ligger betydligt lägre än Sverige, men i figuren har jag valt att inkludera alla europeiska länder samt Kina, Sydkorea och Singapore, Australien, Nya Zeeland, Usa och Kanada. Om den olyckliga svenska utvecklingen fortsätter kommer vi även att passera Italien inom 10-12 dagar. Den svenska kurvan skiljer sig från andra länder genom att vara stigande när de flesta andra länders kurvor flackar ut.

Vi är alla medvetna om att många länder i världen inte har koll på vare sig dödstal eller har en fungerande koll på antalet invånare, och att deras redovisade dödstal inte kan tas på allvar. Det finns ett stort mörkertal i många länder. Men det är samtidigt så att det finns ett stort mörkertal även i Sverige eftersom alla avlidna på äldreboenden inte testas och vi därför inte vet om de avlidit av Covid19 eller något annat. Även när man jämför med våra nordiska grannländer som redovisar som vi är skillnaden extremt stor. Samma sak när man räknar total överdödlighet mot normalt och när man räknar antal avlidna per rullande sjudagarsperiod, även då har Sverige bland de absolut värsta redovisade siffrorna i världen. 

Faktum är att oavsett hur många förklaringar och påstådda orsaker som förs fram så hjälper det inte - Sverige har dödstal i Covid19 som utmärker sig i världen, det går inte att prata bort. Man kan kanske hitta ytterligare några enskilda länder som är värre eller som har undermålig statistik, men om Sverige ligger på femte eller tionde plats i världen är egentligen ganska ointressant - det allvarliga är att vi oavsett sätt att räkna ligger väldigt illa till, inte minst mot våra nordiska grannländer.
 


EU:s förslag till krisfond löser knappast problemen på sikt

2020-05-28

I går kom förslagen från EU-kommissionen om ett omfattande krispaket för att främst hjälpa de länder i södra Europa som man menar har drabbats extra hårt av Corona-pandemin. Det som föreslås är att EU lånar upp motsvarande nära 8.000 miljarder svenska kronor (750 miljarder Euro) på den globala finansmarknaden, och som säkerhet för dessa lån ska lite förenklat samtliga EU-länder gå i borgen.

Två tredjedelar av pengarna ska gå till bidrag och en tredjedel ska användas för lån till påstått svårt "corona-drabbade" länder. Dock ska inget enskilt land sedan behöva betala tillbaka lånen man fått från EU, och EU ska tillsammans betala av den skuld om EU tagit gemensamt. Återbetalning ska ske under 30 år, 2028-2057. Sveriges nettokostnad för denna krisfond beräknas av Europaportalen till ca 16,6 miljarder Euro, dvs ca 170 miljarder kronor. Det är om jag förstår rätt alltså de pengar man beräknar att Sverige måste bidra med under de 30 år som EU:s jättelån ska betalas tillbaka. 

Samtidigt föreslår EU-kommissionen nya skatter som går direkt till EU-budgeten. Man vill bland annat införa en europeisk digitalskatt, EU-skatt på "koldioxidkrävande importvaror" och en ny EU-skatt på stora företag. Man återkommer också med de tidigare kända förslagen om en EU-skatt på inte återvunnen plast. och en EU-skatt på utsläppsrätter.

Det finns många invändningar mot EU:s förslag och jag ska lista de jag tycker är allvarligast:


1. Två tredjedelar av stödet är rena bidrag och en tredjedel är lån. Villkoren för återbetalning av lånedelen är dock väldigt oklara och det blir i vart fall mycket långfristiga lån. Lån man redan på förhand vet att man inte behöver betala tillbaka på mycket lång tid blir i praktiken närmast ett bidrag de också. Sverige driver på för att stödet helt, eller i vart fall i huvudsak, bör ske i form av lån.

2. Flera länder i Sydeuropa har sedan länge djupa ekonomiska problem som inte beror på Corona. Det gäller inte minst Italien, men även Spanien och Grekland. Man har under många decennier misskött sin ekonomi. Corona-pandemin har såklart fördjupat problemen, men att bara ösa in pengar i dessa länder utan tydliga villkor och krav på en långsiktigt hållbar ekonomisk politik löser inga problem utan skjuter dem bara på framtiden. Samtidigt vänjer sig länderna i EU att man inte behöver ta eget ansvar för ekonomin, utan litar på att EU skjuter till pengar när det behövs.

3. Återbetalning av det enorma EU-lånet ska alltså ske 2028-2057. Det betyder att EU alltså inte tror att det kommer några nya kriser under de kommande 37 åren? Eller tänker man sig att låna upp ännu mera pengar nästa kris? Vi vet att ekonomiska kriser är regelbundet återkommande, märkligt nog ungefär en kris per decennium med olika orsaker. Vi hade en bankkris i början av 1990-talet, vi fick en IT-krasch i början av 2000-talet, Finanskrisen kom 2008-09 och Coronakrisen 2020. Det kommer sannolikt flera ekonomiska kriser före 2057, och så sitter EU där med ett gigantiskt skuldberg som inga länder kan vara med och betala, samtidigt som det behövs nya stimulanser för att klara de kriserna. Det är en mycket äventyrlig väg framåt.

4. Sverige blir återigen, tillsammans med länderna i nordvästra Europa de som får betala kalaset. Våra skattebetalarna ska alltså inte bara nettofinansiera en svällande EU-budget utan också en gigantisk krisfond som främst ska gå till södra Europa.

5. Sverige har hittills drabbats hårdare än de flesta EU-länder av Corona-viruset om man räknar andelen döda. Endast Belgien, Italien. Spanien, Storbrittanien och Frankrike har fler döda per capita. Den svenska ekonomin är dessutom starkt exportberoende och kommer sannolikt drabbas hårdare än många andra länder av den svagare globala ekonomin. Det är verkligen ingen självklarhet att just Sverige ska vara så stora nettobetalare till EU:s krisfond

6. Ovanpå kostnaden för EU:s krisfond hotas Sverige av kraftigt stigande EU-avgift och slopade rabatter i EU:s nya långtidsbudget för 2021-27.

7. EU bör inte ges beskattningsrätt. Öppnar man dörren för detta kommer påhittiga EU-byråkrater snabbt att hitta nya spännande saker att beskatta i framtiden, kreativiteten är god. EU-skatter drar antingen undan skatteintäkter för de nationella parlamenten eller så ökar det den totala skattebördan för hushåll och företag inom EU. Höjt skattetryck sätter knappast fart på ekonomin.

Sammantaget kan jag inte landa i någon annan linje än att EU-förslaget till krisfond vare sig löser medlemsländernas långsiktiga problem eller stabiliserar EU:s ekonomi. I stället gör man ekonomiskt vanskötta EU-länder ännu mer beroende av bidrag från mer välskötta länder. I längden hotar detta hela EU:s legitimitet och kommer att leda till att allt fler invånare i nordvästra delarna av Europa blir skeptiska till EU som idé. Jag tror EU-kommissionen och EU-parlamentet spelar ett mycket högt spel med EU-medborgarnas förtroenden. För vad händer om nettobetalarna inte längre vill vara med?

Jag är helt övertygad om att svenska folkets i grunden positiva inställning till EU hotas allvarligt om dessa förslag blir verklighet och skulle inte bli förvånad om det rent av leder till att en majoritet av svenska folket vill lämna EU. Det finns faktiskt gränser för vad vårt lilla land ska betala.

Politiskt finns en djup samsyn mellan M och S i Sverige i denna fråga i riksdagen, och vi stödjer regeringen helhjärtat när det gäller de svenska förhandlingarna. Inte minst tycker Sverige att stöd bör ges som lån med hårda villkor för länderna att sanera sina statsfinanser och inte som kravlösa bidrag, och vår huvuduppgift är att hålla nere den svenska kostnaden så mycket som möjligt. Det är dock problematiskt att företrädarna för MP och S går emot sin egen regering i EU-parlamentet och att vår svenska kommissionär Ylva Johansson (S) står bakom EU:s krispaket. Våra moderata företrädare i EU-parlamentet agerar däremot gemensamt med oss moderater i riksdagen och vi talar därmed med en samlad moderat röst.


Digitalt möte med nationalekonomen Lars Calmfors

2020-05-28I dag på morgonen, före finansutskottets sammanträde, deltog jag i ett digitalt möte med Lars Calmfors om vilken politik han menar är lämpligast för att hantera coronakrisen och framförallt det som följer efter denna. I den moderata riksdagsgruppen har vi många digitala möten numera, ett antal varje vecka med olika intressenter och organisationer för att få en bild av de problem som drabbar olika samhällssektorer, men också med ekonomer och experter som ger sin syn på vilken politik som är lämpligast. Det var intressant att lyssna på ännu en ekonoms tankar kring hur vi går vidare efter krisen. Från moderat sida lägger vi mycket kraft på just detta, att tänka framåt, samtidigt som vi konstruktivt spelar in tankar och förslag för att hantera den akuta krisen.

Vid dagens möte deltog vi moderater i finansutskottet, samt några moderata talespersoner och tjänstemän som arbetar med ekonomi, statsbudget, arbetsmarknad och skatter.

Den första sak jag tycker stack ut mest var att Calmfors öppet ifrågasätter om den svenska strategin att inte stänga ned samhället verkligen varit den bästa för ekonomin. Han menade att det snarare kan vara bättre för samhällsekonomin med en kort total nedstängning och att sedan öppna upp igen. Risken är enligt honom att vi nu får en mycket lång period med delvis nedstängning och där människors beteende och konsumtion ändras mer än vad myndigheterna kräver, och att det sker för lång tid framåt. Det kommer slå hårdare mot svensk ekonomi än mot ekonomin i andra länder (förutom att det ju verkar ha medfört ett mycket stort antal avlidna).

Det andra var hans tankar om den ekonomiska politiken efter Corona. Det blir en balansgång mellan att å ena sidan driva en stram ekonomisk politik för att kunna börja betala av de pengar staten nu lånar upp under krisen (för att vara väl rustade inför nästa kris som kommer förr eller senare), och att samtidigt inte spara för hårt i samhällsekonomin eftersom det försvårar att få igång ekonomin. Den slutsats jag för egen del drog av detta är att staten rimligen främst måste spara på sådant som inte slår mot den ekonomiska aktiviteten i Sverige. Jag tänker då på kraftigt nedskuret bistånd, extremt stram migrationspolitik (i princip totalstopp för asylmottagande under 5 år vore en bra början enligt min åsikt), stopp för alla meningslösa klimatsatsningar både i Sverige och via pengar vi skickar till FN och EU, ifrågasättande av hur mycket pengar vi tillför FN i övrigt, och hård strid för att hålla nere den svenska EU-avgiften. Men även i Sverige finns pengar att spara på att avveckla ett antal myndigheter, strama upp bidrag till kultur och organisationer, banta kostnaderna för integration och bidragsförsörjning genom att ställa tydliga krav och mycket annat. Det är helt enkelt dags att prioritera hårt i statens budget.

Under mötet ställde jag själv en fråga till Calmfors och det gällde hans syn på EU:s roll i återstarten av ekonomin i Europa. Han höll en ganska låg profil i frågan och menade att mycket av detta handlar om politiska prioriteringar, men han sa samtidigt, något förvånande, att han inte tyckte Sverige skulle ha en alltför avvisande hållning till det stora krispaket som EU lanserade i går (även om han medgav att många av de grundläggande problem som Italien, Spanien mfl plågas av inte beror på Corona utan på gamla försyndelser). I denna fråga håller jag som sagt inte med honom, mer om detta i nästa inlägg där jag ska försöka sammanfatta EU-förslaget och förklara varför jag och mitt parti inte tycker det är någon bra idé.


 


Min oro för förslaget om ny myndighet för psykologiskt försvar

2020-05-27

I går höll inrikesminister Mikael Damberg (S) tillsammans med utredaren Anders Danielsson en pressträff där man meddelade att regeringen vill skapa en ny myndighet för att "samordna det psykologiska försvaret".

Jag är medveten om att en enig försvarsberedning uttalat att det behövs en tydligare styrning av det psykologiska försvaret, och moderaterna har drivit linjen att vi behöver återupprätta en myndighet för psykologiskt försvar (som vi hade tidigare). Men trots detta tycker jag det finns flera frågetecken kring förslaget.

Det första är frågan om ännu fler myndigheter verkligen löser alla problem? Det finns redan ett antal myndigheter som arbetar med psykologiskt försvar och underrättelsearbete. Problemet är knappast att Sverige har för lite myndigheter utan att det är för spretigt och att ingen vet var ansvaret ligger för olika saker, samt att man är dåliga på samverkan. Inte minst corona-pandemin visar att det knappast är fler myndigheter som behövs vid kriser, utan färre, och att det viktiga är tydligt ledarskap. Just detta problem påpekas faktiskt i den aktuella utredningen.

"Det är både en expertmyndighet och samverkansmyndighet. Det handlar inte om att ta över andra myndigheters ansvar men det finns inte tillräcklig kännedom bland myndigheterna om vem som gör vad. Det är helt enkelt inte tillräckligt effektivt" sa utredaren Anders Danielsson om förslaget till ny myndighet på pressträffen.

Med andra ord - alla myndigheter ska alltså fortsätta med sina uppgifter som tidigare - trots att det inte är effektivt och trots att det redan är så att man inte idag vet vem som gör vad. Ovanpå detta skapar man sedan en ny myndighet till för att försöka samordna de andra. Hur detta skulle bli mer effektivt kan i vart fall inte jag förstå. Vi har ju redan MSB som i princip redan har delar av detta uppdrag (som man fick när Sverige avvecklade den tidigare myndigheten för just psykologiskt försvar). Om man nu skapar en ny myndighet för psykologiskt försvar borde man rimligen i vart fall överväga att samla alla de delar av andra myndigheter som arbetar med dessa frågor och se till att ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter blir tydlig. Kanske kan andra myndigheter rent av avvecklas eller slås ihop? Att bara stapla nya myndigheter på varandra löser inga samhällsproblem.

Frågan om organisation är trots allt underordnad den andra större frågan. Det man föreslår kan nämligen lite tillspetsat, så som det är formulerat, utvecklas till en statlig censurmyndighet, trots att man använder många fina ord på varandra i utredningen för att påstå motsatsen. Syftet är nämligen bland annat att den nya myndigheten ska arbeta med att stödja mediaföretag att identifiera och möta "otillbörlig desinformation" och "annan vilseledande information". Med andra ord - en statlig myndighet ska kunna "hjälpa" medieföretag att avgöra vad som får uttryckas och inte, vad som är desinformation eller vilseledande uppgifter, och "hjälpa" dem att identifiera vad som ska raderas bort från exempelvis sociala medier. Man syftar främst på organiserad påverkan från främmande stater, men det finns inga uttalade hinder mot att även ge sig på sådant som sprids av personer boende i Sverige. I mina öron låter detta som en mycket otäck utveckling. Vi har en grundlagsskyddad yttrandefrihet och åsiktsfrihet i Sverige och att ens antyda att en statlig myndighet ska kunna lägga sig i vad som ska rensas bort eller inte är helt enkelt oacceptabelt. Då har vi fått en statlig censur, alldeles oavsett hur mycket man än hävdar motsatsen i utredningen. Vad som är "desinformation" eller "vilseledande information" är nämligen inte alltid svart eller vitt, inte heller "påverkansoperationer". Gränsen mot organiserad godtagbar samhällskritik är inte heller alldeles enkel. Att ens öppna för att en myndighet ska sitta och ta beslut om detta gör att alla varningsklockor ringer. Sittande regering kan exempelvis säkert tycka att kritik mot regeringen eller landet är vilseledande av rent politiska skäl. Och vi vet vad förre statsministern Göran Persson (S) sa - den som kritiserar Sverige ska brännmärkas. Vilka idag politiskt inkorrekta åsikter kommer att betraktas som politiskt inkorrekt desinformation? Blotta tanken att en myndighet riskerar att strypa samhällsdebatten och samhällskritiken är ytterst obehaglig.

Utredningen kommer nu att skickas ut på remiss och det blir förhoppningsvis en ordentlig diskussion om förslaget. Att stärka totalförsvaret genom att en myndighet ansvarar för det psykologiska försvaret behöver inte vara fel, men det kräver en ordentlig översyn av alla myndigheter som har koppling till frågan, och en mycket tydlig ansvarsfördelning. Och uppdragsbeskrivningen för den nya myndigheten får under inga omständigheter hota yttrandefrihet, åsiktsfrihet, en livaktig samhällsdebatt, fri opinionsbildning och fria sociala medier.


Tillägg: Jag konstaterar att även Göteborgs-Posten på ledarplats kommenterat saken idag. Jag är uppenbarligen inte ensam om min oro kring skrivningarna som kan uppfattas som ett hot mot yttrandefriheten och den fria opinionsbildningen.

 


Min syn på utdelningar och äganderätt

2020-05-27

Den senaste tiden har debatten om utdelningsbegränsningar för aktiebolag under corona-krisen blivit allt hätskare. Jag har skrivit om detta tidigare, men känner att det finnas anledning att ta det igen.

I ena ringhörnan i den senaste tidens debatt finns tunga näringslivsprofiler och lobbyister som menar att alla former av utdelningsbegränsningar är ett hot mot äganderätt, marknadsekonomi och rent av mänskliga rättigheter (!). I den andra ringhörnan finns regeringsföreträdare från S och MP, samt företrädare för V som menar att man rent av bör lagstifta mot utdelningar under krisen. Och riksbankschefen menar samtidigt att bankerna borde avstå från utdelningar.  

För min del är frågan ganska okomplicerad. Man måste skilja på två olika situationer.

Företag som begär krisstöd från skattebetalarna kan som jag sagt tidigare självklart inte samtidigt dela ut pengar till sina aktieägare. Då har man inte en så allvarlig ekonomisk kris att man har rätt till krisstöd. Jag tycker den linjen rent principiellt är väldigt enkel att försvara. Som politiker har jag ansvaret för skattebetalarnas pengar. Att staten sätter upp villkor när företag - helt frivilligt - ansöker om stöd är självklart inte heller något hot mot vare sig äganderätten eller marknadsekonomin. Ingen är ju tvingad att söka stöd om man inte vill. Att ställa villkor för att betala ut stöd eller bidrag gör vi i de flesta andra sammanhang (och borde göra det ännu mera). Det tycker jag är en självklarhet.

Att sedan en del regler i krispaketen är komplicerade och inte alldeles tydliga, särskilt om permitteringsstöden, är en brist. Tillväxtverket har ansvaret för att hantera detta på ett rimligt och balanserat sätt, och efterhand klarnar regelverken i takt med att Tillväxtverket analyserar frågor mer i detalj. Fortfarande finns frågetecken, både om utdelning inom koncerner och lön i form av utdelning till ägare av fåmansbolag. Om det behövs anser jag att riksdagen måste vara beredd att göra justeringar eller förtydliganden i lagen.  

Företag som inte begär krisstöd gör däremot precis som de vill. När ministrar och tunga politiker från S, MP och V går ut med hot om lagstiftning mot utdelningar rent generellt är man ute på en farlig väg. Företag som inte begär krisstöd gör såklart exakt vad de vill med sina pengar, och det gäller såväl börsbolag som banker. Det bör inte politiker eller myndigheter ha synpunkter på överhuvudtaget  - det är ett beslut som tas av företagens styrelser och bolagsstämmor. Det är illavarslande och anmärkningsvärt att de tre vänsterpartierna använder coronapandemin som skäl att återigen angripa näringslivet och marknadsekonomin. En lag som förbjuder utdelningar är självklart helt oacceptabel och lär stoppas i riksdagen.

Jag konstaterar återigen att politik handlar om att balansera viktiga intressen. Jag tror att vi moderater har lättare att klara av detta än många andra. Vi värnar både näringslivet, äganderätten, marknadsekonomin och skattebetalarnas pengar - samtidigt. Vi har detta i vårt moderata DNA, och klarar därför att dra de logiska och rimliga gränserna och stå upp för dem i debatten.


 


Socialministern fortsätter tala osanning om misslyckandet med testerna

2020-05-27

Regeringen, och då framförallt socialminister Lena Hallengren (S), försöker envist skylla den misslyckade corona-testningen på regionerna. Och man drar sig inte heller för att föra fram rena osanningar. Den 19 maj berättade jag här om bakgrunden:

Här ett citat från statsministern i mitten av april i Svenska Dagbladet efter regeringens beslut den 31 mars att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att "kraftigt utöka testningen av samhällsviktiga grupper". Det skulle ske "utan att det påverkar vård och patienter".

Den 17 april  presenterade Folkhälsomyndigheten sin strategi. Där beskrevs hur man skulle testa i flera steg, där regionerna skulle ha ansvaret för de två första stegen, att testa patienter och personal inom vård och omsorg, medan staten skulle ta ansvaret för resten - testning av andra nyckelgrupper i samhället och därefter en mer omfattande testning av allmänheten. Man poängterade tydligt att provtagningen delvis behövde hanteras utanför den reguljära sjukvården och att nya aktörer behövde etableras.

Man har talat om utökad testning i elva veckor nu, men fortfarande går det väldigt segt. De 150.000 tester per vecka som man talade om i början av april ligger nu runt 30.000, och förra veckan minskade antalet tester till drygt 28.000. Flertalet görs av patienter/boende och personal inom sjukvården och omsorgen. Finland testar högre andel, Tyskland och Norge dubbelt så många i relation till folkmängd och Danmark mer än tre gånger så många. Regeringen skyller misslyckandet på regionerna, men berättar inte att det alltså redan från början var tydligt utsagt att det inte var regionernas ansvar. Så här skrev Folkhälsomyndigheten själva om hur testningen av steg tre (nyckelgrupper i samhället) skulle genomföras: 

Trots detta fortsätter socialminister Hallengren alltså att påstå att det ”hela tiden varit tydligt att grupp 3 varit regionernas ansvar”. Det är alltså en uppenbar osanning - det har aldrig varit regionernas ansvar.

I går kom beskedet att Regionerna ändå tar på sig ansvaret att även testa nyckelgrupper i samhället sedan regeringen utlovat att stå för finansieringen. Regionerna tar nu alltså på sig ansvaret för den testverksamhet som de egentligen inte behöver göra. Jag hoppas att regeringen nu slutar att skylla alla problem på regionerna och i stället ger dem ett erkännande för att de nu tar ansvaret för något regeringen misslyckats med att hantera.

 


Moderat riksdagsgrupp via skype

2020-05-26

I dag hölls veckans moderata riksdagsgrupp via skype. En av de viktiga frågorna var regeringens ändringsbudgetar och vårändringsabudgeten. Elisabeth Svantesson berättade hur vi arbetar i finansutskottet för att hela tiden driva regeringen framför oss och försöka förbättra de förslag som läggs. Överlag har detta fungerat oväntat bra och vi har fått igenom en hel del när det gäller den ekonomiska politiken. 

Ulf Kristersson inledde gruppmötet med att som vanligt kommentera aktuella händelser, allt från det monumentala misslyckandet med corona-testningen till det trista beskedet om att en av våra högre företrädare ertappats som kund på en bordell med kvinnor som är klart misstänkta offer för människohandel. Det hela är närmast obegripligt och partiledningen och hela vårt parti tar kraftfullt avstånd från detta och politikern har nu lännat alla sina uppdrag.

 


Ovärdigt att relativisera och bagatellisera covid19-dödsfall

2020-05-23

I takt med att det blir allt mer uppenbart att dödstalen i Sverige sticker ut i internationella jämförelser har det nu blivit exakt så som jag förutspått en längre tid. Myndigheter och politiker skyller på varandra, och en del experter byter rent av fot och tar nu avstånd från det de tidigare stått bakom. Jag tror det kommer bli trångt i dörren när alla ska ut samtidigt.

Värst är ändå alla de som nu försöker bagatellisera de höga dödstalen. Vissa påstår att det minsann inte dött fler än vanligt (uppenbar lögn), andra talar om att de flesta är äldre som skulle dött ändå inom inte alltför lång tid (ett vidrigt argument som även skulle kunna användas för att inte ge äldre människor sjukvård eller omsorg överhuvudtaget) och ytterligare andra säger rent ut att "det som tur är bara är de äldre som dör" (på vilket sätt är det tur?). Ytterligare andra försöker relativisera de höga svenska dödstalen jämfört med exempelvis våra nordiska grannländer och andra genom att säga att de minsann inte redovisar alla döda. Vad jag vet redovisar våra nordiska grannländer på samma sätt som vi, och Sverige redovisar inte heller alla döda på äldreboenden i Folkhälsomyndighetens statistik - enligt Socialstyrelsen finns ett mörkertal på minst 10% fler döda. Trots detta har Sverige 8-10 gånger högre dödstal per capita än Norge, Danmark och Finland.

I dag kom en nyhet som delats flitigt i sociala medier av dem som vill relativisera de höga svenska dödstalen. Det var Thomas Lindén på socialstyrelsen som i en artikel hävdar att dödsfallen på särskilda boenden för äldre "inte är uppseendeväckande mycket högre än en normal influensasäsong". "På särskilda boenden har det i år dött lite över 11.000 personer under perioden januari till april. Under samma period 2019 var det knappt 10.000 personer" säger Lindén till Uppsala Nya Tidning.

Jag tycker det är en beklämmande oärlig slutsats. Att jämföra hela perioden januari till april när man diskuterar ökade dödstal till följd av Covid19 i april och maj är oseriöst. De första svenska dödsfallen i Corona kom i mars och den stora toppen kom i april och början av maj. Att ta med januari-februari i summeringen smetar ut de höga dödstalen i år över en längre tid bakåt i tiden så att skillnaden blir liten. Typisk kreativ bokföring. Vecka 15 hade vi, som jag tidigare berättat, de högsta dödstalen någon vecka i Sverige sedan millenieskiftet. Alltså de högsta dödstalen på över 1.050 veckor!  I går berättade för övrigt Göteborgs-Posten att bårhusen i Göteborg är överfulla och att antalet avlidna är 30% högre än normalt. Samma nyheter har tidigare kommit från andra delar av landet, exempelvis Stockholm. 

I Uppsala Tidning fanns i samma artikel även en summering av alla dödsfall över 70 år varje månad från 2015 fram till idag. Tyvärr en lite suddig bild jag fått från en prenumerant. Men man ser hur dödstalen i början av året var helt normala, medan de sedan ökade till mycket höga nivåer från vecka 14. Och vecka 15-16 var värst. 
Att politiker och regeringen trogna vänsterdebattörer försöker förminska dödstalen och få dem att framstå som "normala" ligger väl i debattens natur. Men att en hög tjänsteman på en av våra centrala myndigheter presenterar slutsatser av statistik på detta oärliga sätt i en intervju är rent beklämmande.

Oavsett vem som gör det är det skamligt att bagatellisera och försöka prata bort att att Sverige nu har minst (!) 4.000 döda i Covid19, varav över 3.500 (alltså 88%) är över 70 år. Det är så otroligt respektlöst mot alla de avlidna och deras anhöriga. Lite som att de avlidna äldre inte räknas för att de ju ändå snart ska dö. Jag vill inte se en enda artikel, inte ett enda uttalande från en myndighet och inte ett enda inlägg i sociala medier som försöker förminska de 4.000 döda!

Misslyckandet att skydda våra äldre från Covid19 - det tydliga fokus Folkhälsomyndigheten talade om tidigt under pandemin - kommer att vara ett nationellt trauma. Det är såklart inte ens ansvar, men regeringen och ansvariga myndigheter bär en tung del av ansvaret (vilket jag berättade i ett omskrivet inlägg 14/5, se nedan), och jag tycker inte de ska komma undan med det genom att relativisera, bagatellisera eller skylla ifrån sig på andra.


 


S och MP i EU-parlamentet sviker både Sverige och sin egen regering

2020-05-20

Europaportalen (Näringslivets och de fackliga organisationernas gemensamma EU-portal) redovisade häromdagen hur EU-parlamentarikerna röstade i fredags när det gällde EU-parlamentets syn på hur EU:s kommande långtidsbudget ska se ut. Europaparlamentet vill se en betydligt större EU-budget än idag och vill även skrota de rabatter som Sverige och tre andra nettobetalande länder har för att motverka en oskäligt hög avgift. Man vill också införa nya EU-skatter .En stor majoritet i EU-parlamentet röstade för detta, vilket skulle höja den svenska EU-avgiften oerhört mycket.

I riksdagen finns en bred samsyn om att Sverige bör agera kraftfullt mot en sådan höjning. Sedan även Liberalerna svängt i frågan finns en bred enighet mellan samtliga åtta partier att inte acceptera orimliga avgiftshöjningar och regeringen har ett starkt mandat från EU-nämnden att stå upp för denna  återhållsamma linje, där vi samarbetar främst med Danmark, Nederländerna och Österrike som alla hotas av samma sak. 

EU: långtidsbudget är en komplicerad fråga där medlemsstaterna, EU-kommissionen, Europeiska rådet (ministerrådet) och EU-parlamentet tillsammans tar beslut i olika steg. EU-.parlamentet har traditionellt alltid velat ha större budget än vad slutresultatet blivit, men att de förespråkar så kraftig höjning av inte minst Sveriges och tre andra länders avgift är oroväckande. 

Än mer anmärkningsvärt är att de tre svenska miljöpartisterna röstade för en kraftig ökning av den svenska avgiften och slopade rabatter, samt införande av nya EU-skatter. Samma sak gjorde en socialdemokrat, medan övriga socialdemokrater avstod. Samtliga övriga svenska EU-parlamentariker röstade däremot nej - M, KD, L, SD, C och V. I vissa fall gick de då också emot sina respektive partigrupper i EU-parlamentet (i vart fall gjorde M och KD detta) för att stå upp för Sveriges intressen. Jag är nöjd och glad över att våra fyra svenska moderater i EU-parlamentet hade ryggrad och stod upp för Sverige och svenska intressen. Mindre smickrande är det att de svenska miljöpartisterna och socialdemokraterna inte stod upp för sitt eget land - eller ens sin egen regering. Det blir ju inte lättare för EU-minister Hans Dahlgren (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) att lyckas förhandla fram en lägre svensk EU-avgift när deras egna partivänner i EU-parlamentet driver motsatt linje (och nej, när socialdemokraten i artikeln säger att man står bakom regeringens linje är det ju tomma ord när man inte orkade gå emot EU-parlamentets rakt motsatta linje. Det är inte att stödja svenska intressen).

Återigen visar det sig att det spelar roll vilka svenska politiker man röstar in i EU-parlamentet.

 


Tillväxtverkets PM om utdelning och korttidspermittering

2020-05-19

Det har varit mycket diskussioner kring om företag ska kunna beviljas statligt stöd vid korttidspermittering samtidigt som man lämnar utdelning till aktieägarna. I grunden är det såklart en orimlig kombination. Stödet för korttidspermittering bygger på att företaget ifråga ska ha tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som ligger utanför företagets kontroll och som inte varit möjliga att undvika eller lindra från företagets sida. Företaget ska först själv försöka hantera krisen, och om det inte går kan man begära statligt stöd. Om man kan lämna miljarder i utdelning till aktieägarna i ett börsbolag har man rimligen inte gjort allt man kan för att hantera en allvarlig ekonomisk kris innan man begär statligt stöd. Och då ska stödet inte heller beviljas. Detta är en självklar moderat ståndpunkt och det råder politisk enighet om detta i riksdagen.

Samtidigt finns det alltid en gråzon när det gäller lagstiftning som bygger på rimlighetsbedömningar från en myndighets sida. Det finns både gränsfall och svårbedömda fall. Några av dem som diskuterats innebär utdelningar inom en koncern samt de utdelningar som ofta görs i småbolag som ett alternativ till lön till ägaren. Det senare är en möjlighet som finns enligt skattelagstiftningen där en egenföretagare har rätt att ta ut en viss del av lönen som utdelning med lägre beskattning än vanlig lön enligt speciella beräkningar. Detta gör att man även slipper de vanliga arbetsgivareavgifterna på denna del av lönen. Utdelning blir ett sätt för företagaren att kunna få ut en rimlig lön till en lägre kostnad för bolaget än om man tagit ut vanlig lön. Detta borde rimligen göra att Tilkväxtverket i dessa fall inte begär att man ska ta ut vanlig lön i stället, eftersom det skulle försvaga bolaget.   

I går presenterade Tillväxtverket ett PM där man beskriver hur man avser att tolka regelverket, och det är en ganska strikt tolkning. Det innebär att man utgår från denna tolkning, men med möjlighet för det ansökande företaget att visa att man ändå bör ha rätt till stöd. Man skriver samtidigt att man kommer att göra en rimlighetsbedömning i varje enskilt fall. Jag tycker det borde finnas goda möjlighheter för ett sökande företag att argumentera för att just en mindre utdelning i  ett fåmansbolag faktiskt är till fördel för bolaget jämfört med att ta ut lön. Även en fåmansföretagare måste ju leva på något under en kris och rimligen borde Tillväxtverket i dessa fall inte begära att man ska ta ut vanlig lön i stället för utdelning, eftersom det skulle försvaga bolaget.   

Ett annat viktigt besked i gårdagens pm är att Tillväxtverket inte kommer att ha synpunkter på utdelningar som beslutats eller genomförts före den 16 mars. Ett viktigt besked för att motverka orimliga effekter för företag som i god tro beslutade eller lämnade utdelning före krisen och sedan ser hur ekonomin snabbt gått nedåt och nu behöver ansöka om stöd. 

Tillväxtverket sammanfattar sitt PM så här:

"En bedömning om förutsättningarna för stöd måste göras i varje enskilt fall. Utdelningar eller andra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna innebär att det föreligger en presumtion (antagande, min anm) för att det inte föreligger sådana allvarliga ekonomiska svårigheter hos företaget för att en stödåtgärde skulle vara berättigad. Det är då upp tillo bolaget att viosa att förutsättningar för stöd föreligger."   

 


Regeringen fortsätter att skylla ifrån sig på regioner och kommuner

2020-05-19

Regeringen fortsätter att skylla ifrån sig när det gäller misstagen under Corona-krisen. Det gäller inte bara katastrofen inom äldrevården utan även testningen av nyckelgrupper som man aviserade om för lång tid sedan. Nedan en citat från statsministern i mitten av april i Svenska Dagbladet efter regeringens beslut den 31 mars att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att "kraftigt utöka testningen av samhällsviktiga grupper". Det skulle ske "utan att det påverkar vård och patienter".

Den 17 april  presenterade Folkhälsomyndigheten sin strategi. Den innebar bland annat att provtagningen delvis behövde hanteras utanför den reguljära sjukvården och att nya aktörer behövde etableras. Målet var 150.000 tester i veckan. Nu är vi uppe på ca 30.000 tester i veckan. Finland testar högre andel, Tyskland och Norge dubbelt så många i realtion till folkmängd och Danmark mer än tre gånger så många. Folkhälsomyndigheten skulle alltså tillsätta särskilda resurser för att hantera testningen så att inte sjukvårdspersonalen hindrades i sitt arbete.

Nu låter det annorlunda. När ansvarig minister, Lena Hallengren, får kritik för att testningen inte kommit upp i mer än en bråkdel av vad uppdraget från regeringen innebar så skyller hon ifrån sig på regionerna och tycker "det är tydligt att de har ansvaret". Men sjukvården har som bekant fullt upp med att vårda patienter och kan inte tillsätta vårdpersonal för en mycket omfattande testning utöver alla de tester man redan gör inom vården av misstänkta patientfall. Hallengren "glömmer" att både hon, statsministern och Folkhälsomyndigheten sa i april att provtagningen skulle ske utanför respektive regions sjukvårdsuppdrag. Men det är såklart bekvämt att skylla på regionerna när regeringen får kritik för att en av deras myndigheter - Folkhälsomyndigheten - inte klarat av sitt uppdrag. 


Vår biträdande kanslichef på moderaternas riksdagskansli, fd hovrättsdomaren Per Claréus beskriver detta väl på twitter:

 
 


Moderaterna kräver Corona-kommission före sommaren

2020-05-18

En oberoende kommission bör tillsättas före sommaren för att utvärdera hur Sverige har klarat coronakrisen. Moderaterna presenterar i dag vad vi anser ska ingå i kommissionens uppdrag, skriver Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer på DN Debatt.

Utbrottet av covid-19 är den allvarligaste krisen vårt land har upplevt sedan andra världskriget. Hittills har ett antal tusen människor mist livet och över hundratusen människor har förlorat jobbet. Svenska myndigheter och andra beslutsfattare har tvingats arbeta under stor press.

För att utvärdera Sveriges samlade hantering av Coronakrisen behgölvs en oberoende kommission. Både för att analysera vad som har gjorts bra respektive mindre bra. Men också för att lära av det som varit och föreslår relevanta förslag framåt. Genom en opartisk och saklig utvärdering av insatserna under coronakrisen kan vi dra lärdomar och rusta Sverige starkare inför framtiden. Moderaterna välkomnar därför statsministerns besked i förra veckan om att en oberoende kommission ska tillsättas, och att direktiven ska utarbetas i samarbete med riksdagens alla partier.

Coronakrisen skiljer sig från tidigare kriser på så sätt att den äger rum under lång tid och saknar ett tydligt slut. Därför kan vi inte vänta med att tillsätta kommissionen tills krisen slutligen är över. Genom att omedelbart kunna börja inhämta information kommer Kommissionen få en mycket bättre bild av krisen. Vilket i sin tur utgör ett bättre underlag för relevanta förslag framåt.

För att bidra till den processen presenterar vi i dag Moderaternas ingångsvärden:

 1. Mandat och struktur. Kommissionen bör ha ett tydligt medborgarperspektiv. Det betyder att den inte enbart ska bedöma om åtgärderna följer gällande författningar och myndighetsinstruktioner, utan också värdera åtgärderna utifrån medborgarnas förväntningar på politiker och högre tjänstemän.
 2. Regeringens och de centrala statsorganens krishantering. Kommissionen bör särskilt utvärdera Regeringskansliets krisledande förmåga – hur den har organiserats och genomförts.
 3. Roller och ansvarsfördelning. Kommissionen bör utvärdera ansvarsfördelningen mellan olika aktörer: regeringen, departement och myndigheter, samt deras samverkan med regioner och kommuner.
 4. Den svenska krisberedskapen. Kommissionen bör analysera den svenska krisberedskapen ur ett historiskt perspektiv och belysa de politiska beslut som under de senaste årtiondena har format den samlade svenska civila krisberedskapen.
 5. Åtgärder för att begränsa smittspridningen. Kommissionen bör utvärdera den svenska strategin för att begränsa coronasmittan. Erfarenheter från andra länder bör inhämtas, i synnerhet från våra nordiska grannländer.
 6. Åtgärder för att testa fler. Kommissionen bör utvärdera den svenska regeringens och myndigheternas strategi och resultat gällande provtagning för smitta och antikropppar.
 7. Åtgärder för att tillvarata samhällets samlade kraft. Kommissionen bör utvärdera om Sverige förmått mobilisera och dra nytta av den samlade kraft som finns i näringslivet och civilsamhället.
 8. Åtgärder för att begränsa ekonomiska skadeverkningar. Har de åtgärder som har vidtagits för att stötta den svenska ekonomin varit tillräckliga, effektiva och träffsäkra?


Moderat 10-punktsprogram för att skydda våra äldre mot Covid19

2020-05-16

I torsdags presenterade jag min granskning av hur illa regering och myndigheter agerat när det gäller att skydda våra äldre under Corna-pandemin. Se föregående inlägg. Redan tidigare under Corona-krisen har jag påpekat faktiska misstag som myndigheterna gjort och pekat på konkreta förslag från professionen som skulle kunnat medföra färre smittade och döda bland våra äldre.   

I dag presenterar moderaterna ett 10-punktsprogram för att skydda våra äldre från Covid19 och liknande pandemier. Genomtänkt och baserat på de förslag professionen fört fram vid många tillfällen. Det är anmärkningsvärt att detta inte fanns på plats redan i början av pandemin.

Moderaternas paket för att stärka äldrevården och övrig kommunal omsorgsverksamhet innehåller följande:

 1. Skynda på arbetet med storskalig coronatestning. Moderaterna har drivit på för att coronatester ska genomföras i betydligt större skala. För lite har hänt. Vi anser att testningen i närtid bör omfatta minst 150 000 personer per vecka. 
 2. Testningen inom äldreomsorgen ska särskilt utökas. Testning är avgörande för att säkra personalförsörjningen och skydda riskgrupper. Flera kommuner har startat pilotprojekt för att testa bland annat medarbetare inom äldreomsorgen. Nu måste fler följa efter och testa både medarbetare och boende. 
 3. Bättre tillgång till skyddsutrustning. Det råder fortfarande brist på utrustning på vissa håll. Socialstyrelsen måste få ett tydligare uppdrag att se till att kommunerna har skyddsutrustning för att förhindra smittspridning. 
 4. Tydligare instruktioner för hur skyddsutrustning ska användas. Det råder osäkerhet vad gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer om användning av skyddsutrustning inom äldreomsorgen. Det duger inte. Det får inte finnas några oklarheter om när och hur utrustning ska användas. 
 5. Obligatorisk utbildning i smittskydd. Alla medarbetare inom äldreomsorgen måste ha grundkunskaper om smittskydd. Antingen genom tidigare utbildning eller genom att medarbetaren genomgår en introutbildning på arbetsplatsen – till exempel i form av de kurser Socialstyrelsen har tagit fram. 
 6. Följ upp att rekommendationerna för skyddsutrustning efterlevs. IVO (Inspektionen för vård och omsorg) bör få ett särskilt uppdrag om detta, för att säkerställa minskad smittspridning inom äldreomsorgen och säker arbetsmiljö. 
 7. Särskilda covid-team inom äldreomsorgen. Alla kommuner och privata utförare bör åläggas att göra en översyn av organisationen och vid behov införa särskilda covid-team som bara arbetar med smittade vårdtagare. Goda exempel bör fångas upp och spridas av Socialstyrelsen. 
 8. Dra ner på icke-nödvändig hemtjänst. Kommuner ska ha tydligt mandat för att tillfälligt pausa eller begränsa icke nödvändig hemtjänst, dvs. hemservice som inte är direkt omsorgsarbete
 9. Ökad kontinuitet. Vi vill se en bred översyn i syfte att förbättra kontinuiteten vad gäller anställda inom hemtjänst och äldreomsorg. Det kan till exempel handla om fler heltidstjänster, mer medarbetarinflytande och bättre karriärmöjligheter.
 10. Skapa bättre förutsättningar att hålla smittade separerade från övriga. Äldre ska givetvis inte flytta in på enheter där de riskerar att smittas. Vidare bör kommuner ges legala förutsättningar att snabbt kunna sätta upp tillfälliga lokaler för att kunna separera de som är sjuka från övriga.


Vem tar ansvaret för katastrofen med alla döda inom äldreomsorgen?

2020-05-14

Den senaste tiden har vi hört allt fler ministrar och höga företrädare för våra myndigheter tala om att man misslyckats när det gäller att värna de äldre i Covid19-krisen, samtidigt som man tidigt sa att det var det centrala i den svenska strategin.  

Jag har tittat lite på vad ansvariga ministrar samt myndigheterna MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), FHM (Folkhälsomyndigheten), Socialstyrelsen samt IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) har sagt om saken samt tagit fram lite fakta om respektive myndighets ansvar. Det är ingen uppmuntrande uppvisning i ansvarstagande för att uttrycka sig försiktigt.     Regeringen:

De senaste veckorna har flera ministrar gått ut och uttryckligen beklagat att Sverige misslyckats med att skydda de äldre. Nedan några klipp från media.

 

  

När man lyssnar på ministrarna bör man ha i åtanke att det alltså är regeringen som är ansvarig för de myndigheter som hanterar krisberedskapen och krisen. Hur har då de fyra viktigaste myndigheterna agerat och vad har deras företrädare sagt om krisberedskapen?     Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB:

MSB:s generaldirektör uttalade häromdagen att Sverige kunde agerat snabbare i krisen:


Vilken roll har då MSB själva när det gäller krisberedskap? Det framgår av de första paragraferna i lagregleringen av deras verksamhet:
     Folkhälsomyndigheten:

Att FHM fick tidigt larm om Coronakrisen, men inte tog det på allvar är mycket omskrivet i media. Hur det påverkat den fortsatta krishanteringen får framtida utvärderingar visa.

  


Men FHM har både konstaterat att vi misslyckats med att skydda de äldre och konstaterat att äldreomsorgen runt om i landet var dåligt rustat för en pandemi:

  

 

     

Vilket ansvar har då FHM själva för att förebygga just det man kritiserar? Här lite text från deras beskrivning på den egna hemsidan:

 


     Socialstyrelsen:

Socialstyrelsens egen krisberedskapschef gick själv ut i media och sa att "vi var inte förberedda". Är inte krisberedskapschefen på en av de ansvariga myndigheterna just den som borde vara bäst förberedd av alla?


Socialstyrelsens uppgifter beskrivs så här på den egna hemsidan. Bland uppdragen finns att stärka samhällets beredskap inom vård och omsorg samt samordna planläggning av krisberedskapen inom dessa områden.  Bland annat just äldreomsorgen.     Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO:

Den 16 april kom nyheten att IVO "efter larmen" om att Covid19 slagit hårt mot äldreomsorgen nu ska göra kontroller av äldreboenden i hela landet. Det man undrar är varför man inte gjorde detta redan när krisen började, med tanke på att det redan då uttalades att Sveriges fokus låg på att skydda de äldre?  


Om man läser på IVO:s egen hemsida ser man hur de själva beskriver sitt uppdrag. Riskbaserad tillsyn av äldreboenden är alltså en del i deras uppdrag. Trots detta väntade man alltså med omfattande sådan tillsyn till mitten av april, när Covid19-krisen pågått i minst 1,5 månad, och trots upprepade larm om hög dödlighet bland äldre och oro hos personalen på äldreboendena. 

    

     Slutsats:

Det är såklart alldeles för tidigt att dra några slutsatser om Sveriges samlade hantering av Corona-pandemin. Men för mig står det i vart fall redan helt klart att det brister väldigt mycket i ansvarstagande när det gäller just hanteringen av de äldre. Och ansvaret för detta ligger helt uppenbart på regeringen och samtliga inblandade myndigheter. Den som påstår något annat har mycket att förklara.