Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!

Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006. 
Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt.

Åren 2002-2006 var jag gruppledare för moderaterna och den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010 och 2014. Jag är idag ledamot av Arbetsmarknadsutskottet. Tidigare har jag varit aktiv i Finansutskottet (2014-17), Utbildningsutskottet (2010-14), Arbetsmarknadsutskottet (2006-10) samt Socialförsäkringsutskottet (2006-10).

Företagande och arbete är centrala frågor för mig - det skapar alla resurser till välfärd, pensioner och samhällsservice. Jag ogillar all slags kvotering, vill ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik, stärka rättssamhället och ha ordning och reda i statens finanser. Jag brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor men tar avstånd från extrem och ogenomtänkt "klimatpolitik". Du hittar allt om mig och mitt uppdrag via länkarna överst på sidan. På blogg och twitter kommenterar jag rikspolitik, riksdagsarbetet och en hel del annat.


I arkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden.
Totalt 8.118 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 24/4 2018)
 


 

Klok kritik mot SD:s krav på kraftigt sänkt abortgräns

2018-07-20

I dag finns denna ledarkrönika i Borås Tidning av vikarierande ledarskribenten Amanda Broberg. Hon konstaterar att SD:s krav på kraftigt sänkt abortgräns är helt ovetenskapligt, och menar att det bara syftar till att styra över kvinnors rätt att bestämma själva. För egen del tycker jag dessutom att SD:s retorik i frågan påminner otrevligt mycket om de mer extrema politisk-religiösa krafterna som vi både sett i Sverige tidigare och som är mycket tongivande i andra länder, exempelvis i USA.
Det var ju för övrigt först när KD (dåvarande KDS) slutade driva inskränkning av aborträtten som man fick tillräöckligt med rölster för att ta sig in i Sveriges Riksdag. Nu har vi alltså ett nytt stort parti som låter som ett eko från förr.

Det finns all anledning att fgortsätta granskningen av SD:s politik på olika områden, frågor som hittills dolts bakom migrationsfrågans stora fokus. Det finns väldigt mycket konstigt och rent av obehagligt i SD.s politiska program.

Migrationsverket stoppar tillämpningen av "gymnasielagen" tills vidare

2018-07-18

Migrationsverket meddelar idag att man tills vidare stoppar tillämpningen av den så kallade "gymnasielagen".

"Migrationsverket avvaktar med bifallsbeslut i ärenden där den nya gymnasielagen har åberopats. Ärenden där det är uppenbart att den sökande inte uppfyller grundkraven kommer fortsatt få avslagsbeslut. Detta efter att två migrationsdomstolar har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen i den del som avser sänkt beviskrav för identitet."

Migrationsverkets beslut att frysa ärendehanteringen ligger helt i linje med vad vi från moderat håll har efterlyst, senast i SVT häromdagen. Nu har också datum spikats för det extra sammanträdet med socialförsäkringsutskottet som moderaterna begärt. Migrationsministern har kallats till ett extra sammanträde i utskottet den 2 augusti klockan 09.

Varför lär inte svenska politiker och myndigheter av det som hänt?

2018-07-18

Jag minns storbranden i Västmanland 2014, en av de större och allvarligaste skogsbränderna på decennier. Många togs på sängen av hur snabbt elden spred sig och agerandet från ansvariga myndigheter och de lokala räddningstjänsterna imponerade inte. Resurserna i form av vattenbombning och anlitande av utländksa brandbekämpningsflygplan sattes in för sent vilket gjorde att de brandhärjade områdena blev onödigt stora.

Alliansregeringen tillsatte efter denna brand en utredning som dels skulle utvärdera hur saker hanterats under branden, dels komma med förslag till hur brandberedskapen kunde förbättras. Den nya S-MP-regeringen ändrade utredningens direktiv och strök delen om förbättringsförslag, och det blev till slut bara en utfärdering av vad som hänt, som sannolikt blev en hyllvärmare i regeringskansliet.

Redan efter branden 2014 diskuterades om Sverige skulle köpa in brandflyg. Jag minns att dåvarande Alliansregeringen menade att man hade den resursen inom EU och att man hittills bedömt att det var tillräckligt. Men den aktuella branden visade ju samtidigt att det nog hade varit bra med brandflyg stationerade även i Skandinavien som kunde sättas in snabbt vid stora bränder. Detta var en av de förslag som skulle kunnat finnas med om den aktuella utredningen fått komma med förbättringsförslag.

Jag minns också att Miljöpartiet i samband med branden 2014 krävde att Sverige skulle skaffa brandflyg, för att "klimatförändringarna skulle leda till fler skogsbärnder i framtiden". Konstigt att man helt släppte detta krav några månader senare när man blev en del av regeringen. I stället valde man att strössla pengar över en massa andra meningslösa saker. Exempelvis elcyklar. Bara för den summa som elcykelsubventionen kostar kunde man som sagt köpt in ett antal brandbekämpningsflygplan.Detta att prioritera vad som är viktigt i samhället är något som brister allt mer hos våra politiker. Vi har ett gott rykte när det gäller att ställa upp för alla andra, exempelvis delta i dyra fredsbevarande insatser utomlands eller hjälpa till med krishjälp när det händer naturkatastrofer i andra länder. Och vi har fram tills nu ansett oss ha råd att ta emot fler asylsökande än något annat land. Men vi har samtidigt inte resurser att hjälpa människor i vårt eget land när kriser eller katastrofer inträffar. Det som hänt visar på ett obarmhärtigt sätt hur samhället sviker människor som nu mister sina hem i branden (en handfull bostäder har tydligen redan brunnit ned) och där skog för mångmiljonbelopp förstörs. Det är inte konstigt att många människor blir allt mer frustrerade över hur politikerna prioriterar.

Justitieminister Morgan Johansson (S) anser att det är rimligt att till varje pris ta emot 9.000 vuxna män utan asylskäl trots att det kostar 2 miljarder per år. Men inrikesminister Morgan Johansson (S) anser att några hundra miljoner för brandbekämpningsflygplan är för dyrt (det sade han i TV igår, se föregående inlägg). Jag inser såklart att dessa två saker ligger i olika utgiftsområden i statens budget. Men det är ändå belysande för hur Sverige prioriterar idag. Jag lade ut några arga tweets om saken idag. Kunde inte låta bli. Brandkatastroferna illustrerar på ett obarmhärtigt sätt hur obegripligt skeva prioriteringar vi gjort i Sverige under ett antal år. Och nej, jag friskriver inte Alliansregeringen för detta, vi borde också prioriterat bättre, även om vi faktiskt gjorde en massa bra saker när det gällde just krisberedskapen. Bland annat köp av 47 helikoptrar för olika syften (bland annat en del av dem som just nu arbetar för fullt med brandbekämpning), en ny krisledningsorganisation i regeringskansliet (som dagens regering dock skrotade) och mer perngar till MSB och krisberedskapen. Men dagens regering slår nog alla historiska rekord, man har uppenbarligen inte lärt något alls av branden 2014, och enligt Brandmännens Riksförbund är beredskapen för årets bränder till och med sämre än den var 2014.

Med rätt prioritering har vi råd med eget brandflyg

2018-07-17

Bränderna i framförallt Mellansverige medför oerhörda kostnader i form av både förstörd egendom, förstörd skog och höga kostnader för brandbekämpning. Naturen är extra känslig i dessa områden med torra mossmarker, väldigt lite lövskog och mycket tall som brinner väldigt kraftigt. Dessutom stora svårtillgängliga sarealer utan vägar. Att det även i fortsättningen med jämna mellanrum kommer att förekomma stora skogsbränder i Sverige är nog ingen särskilt vild gissning.

Att bekämpa bränder med brandflyg som kan ösa stora mängder vatten över en stor yta är givetvis välkommet. Men tyvärr har Sverige inga sådana brandflyg utan endast helikoptrar som kan bära betydligt mindre vatten och där det dessutom tar lång tid att hämta vattnet. Det sägs också från räddningsledningen att luftbekämpning av skogsbränder är mest effektivt i början av ett brandförlopp. Trots detta har alltså Sverige inga flygplan av den typ som nu flugits hit från Italien. Och därmed dröjer hjälpen som alltså hade varit mer värdefull i ett tidigare skede.

Jag blir faktiskt ganska uppörd när jag hör ansvarig minister, Morgan Johansson (S) stå i TV och säga att det" kostar för mycket" att köpa bransflygplan. "Flera hundra miljoner" för något som kanske inte kommer att användas så mycket. Vad ett antal skogsbränder kostar i förstörd skog och i värsta fall även byggnader och annat, vet jag inte. Men det lär handla om ett betydande antal miljoner vid varje brand. Att investera i ett flygplan för vattenbombning är en försäkringspremie, och ett sådant plan kunde vi även erbjuda till våra grannländer att nyttja vid behov. Men framförallt kunde vi använda planen i ett tidigare skede och därmed begränsa skadorna.Beatrice Ask påpekar att allt handlar om att prioritera. Morgan Johansson och hans regering lägger 350 miljoner per år i tre år på att skattesubventionera elcyklar. Totalt över en miljard. Och man lägger 2.000 miljoner varje år i tre år på att låta 9.000 vuxna män utan asylskäl få stanna i landet. Samtidigt har man inte råd med några hundra miljoner till ett par brandflyg för att skydda liv och egenedom. Den här regeringens prioriteringar är så hårresande att de inte kan få fortsätta att vanstyra Sverige.
 

Moderaterna kräver att "gymnasielagen" ("amnestilagen") stoppas

2018-07-16

Moderaterna kritiserar den nya gymnasielagen som varit i kraft i två veckor. Två domstolar har oberoende av varandra sagt att lagen är så dålig att den inte går att använda, och i dag kom också ett första överklagande in till Migrationsöverdomstolen, och deras bedömning kommer att bli mycket intressant för fortsättningen.

I dag kräver Moderaternas migrationspolitiske talesperson Johan Forssell att Migrationsverket stoppar prövningarna tills Migrationsöverdomstolen prövat den nya lagen.

Migrationsverket säger till SVT att de nu analyserar läget efter den ytterligare dom som nyligen underkänner den nya lagen, men något tydligt besked om hur man tänker agera verkar inte finnas.

Redan förra veckan krävde Johan Forssell (M) att socialförsäkringsutskottet ska kallas in till extra möte med anledning av det inträffade.
 

Så vill moderaterna bilda regering efter valet

2018-07-16

Har en debattreplik i Borås Tidning idag om Moderaternas tankar kring regeringsbildning efter valet (klicka för läsbar storlek):

Socialminister Strandhäll (S) försöker komma undan ansvar

2018-07-15

I dag finns en helsidas uppföljning i Borås Tidning och det bristfälliga konsumentskyddet vid köp av skönhetsbehandlingar - en närmast oreglerad marknad där uppenbarligen många råkar illa ut. Jag reagerade på citatet av Strandhäll i Borås Tidning där hon sa att det är "Skrämmande att ingen behöver ta ansvar". Hon syftar såklart på branschen, men jag tycker det är läge att påpeka att det är hon som minister som har ansvaret för att det finns en rimlig lagstiftning kring detta. Hon behöver ta ansvar! Vilket jag påpekade på twitter i förmiddags.Alliansregeringen tillsatte 2014 en utredning om detta. Utredningen presenterade sina många förslag 2015. Men dagens s-mp-regering valde att avfärda samtliga förslag och i stället tillsätta en ny utredning 2017 som ska redovisas senare i höst (efter valet). Det betyder att ny lagstiftning lär dröja ytterligare flera år. Det stämmer att den tidigare utredningen fick en del remisskritik, men inte för samtliga förslag, och något kunde väl ministern tagit fasta på för att styra utvecklingen åt rätt håll? 

I november förra året hölls en interpellationsdebatt i riksdagen om frågan. Det var min riksdagskollega Lars Beckman (M) som hade ställt en interpellation till socialminister Annika Strandhäll. Här är protokollet från den debatten.

Under dagens regering har inte frågan rört sig en enda millimeter framåt. Det är inte särskilt imponerande. Och under tiden drabbas allt fler kvinnor av skador till följd av olika skönhetsingrepp. Visst kunde man tycka att den som köper en sådan behandling ska förvissa sig om kompetensen och erfarenheten hos den som utför den, men många lever i tron att detta är verksamhet som lyder under hälso- och sjukvårdslagen - vilket inte stämmer. Hög tid för regeringen att agera.

Moderat artikel om strandskydd och byggande

2018-07-14

I dag har jag och ett antal andra moderater i Sjuhärad denna debattartikel i Borås Tidning om strandskydd, byggregler och byggande. En prioriterad fråga för en ny regering - vi måste göra det möjligt för människor att bygga på attraktiva tomter på landsbygden, det är ett utmäörkt sätt att motverka avfolkning och främja utveckling. (klicka för mer lättläst storlek)

Skogspromenad med bästa flocken

2018-07-14En bild från dagens mysiga skogspromenad med hela flocken. Från vänster Nema, 8 år, Madde och Nelly, våra pensionärer ca 13-14 år (en gång adopterade från Spanien och ålder därför något osäker) och så nytillskottet Flinga som är sex månader. 

Kampanj på Björketorps marknad

2018-07-14Sommar och värme - men valkampanjen är i full gång. I dag kampanjade jag tillsammans med vårt m-kommunalråd Tomas Johansson (th) på Bjröketorps marknad. Här lite Allianssamling vid KD:s tält. Helt okej väder för kampanj, "bara" 20-22 grader idag och riktigt behagligt väder. Ganska mycket besökare på marknaden med och en del intressanta samtal och positiva kommentarer.

Asylaktivisternas hat och förolämpningar slår det mesta

2018-07-14

I går kväll fick jag plötsligt ytterst otrevliga kommentarer från en asylaktivist som uppenbarligen har en afghansk pojke boende hos sig (aktivisten lade till och med ut en bild av pojken på twitter).

Här några av de hatiska twitterinläggen riktade mot mig som jag fick ta emot från denna person bara för att jag idag kritiserat och tidigare röstat nej till gymnasielagen (amnestilagen). Jag fick också ett antal bilder på afghanska pojkar som hon påstår att "jag dödat". Eftersom hon själv lagt ut alla inlägg under eget namn på twitter ser jag ingen anledning att maskera namnet. Av lite sökning framgår att hon bland annat är aktiv i nätverket #vistårinteut.


Lite fascinerande är även dessa kommentarer om ovanstående twitterinlägg från en kvinna som är programledare i Sveriges Radio. Hon kallar alltså ovanstående kommentarer för "interaktion". Undrar om det även är SR:s syn på interaktion? Även i detta fall har hon själv lagt ut twitterinläggen så jag lägger ut dem helt omaskerade.

Jag är ganska härdad och kan tåla det mesta, särskilt i sociala medier. Jag har inte ens blockerat kontot ovan. Men man kan konstatera att hatet på nätet inte bara kommer från rasister, nazister, anarkister, islamister och ytterkantskommunister. Det kommer ibland från helt oväntat håll. Dessa asylaktivister lägger hela sin själ på att underminera tilltron till svensk asyllagstiftning och åt att sprida hat och nedsättande omdömen om alla som tycker annolunda - trots att de själva tillhör en litne minoritet av svenska folket. De är inte ett dugg bättre än andra hatiska extremister. Och de känns inte som några speciellt trevliga eller goda människor.

Moderaterna begär extra utskottsmöte om den sågade "gymnasielagen"

2018-07-13

Efter att även den största och tyngsta Migrationsdomstolen, den i Stockholm, underkänt den nya så kallade "gymnasielagen" (eller "amntestilagen" som den ibland kallas) och påpekat att de "fastnade redan på första raden" i den nya lagen så kan man konstatera att två olika domstolar nu konstaterat att lagen inte går att tillämpa.

Vi moderater (liksom L, SD och KD) varnade för detta. det är en godtycklig och rättsosäker lag som totalt sågades av lagrådet som skrev att "man har passerat hränsen för vad som är acceptabelt i fråga omlagstiftning". Ändå drev S, V MP och C igenom lagen i riksdagen. Efter bara två veckor har nu alltså två domstolar underkänt lagen. Detta är så anmärkningsvärt att jag undrar om något liknande någonsin hänt i svensk politisk historia? Det är en politisk skandal att detta kan hända.

Moderaternas migrationspolitiske talesperson, Johan Forssell, begär nu att Socialförsäkringsutskottet extrainkallas redan nu i sommar för att få ansvarig ministers syn på saken och besked om vad hon avser att göra åt situationen. Det är riksdagen som stiftar lagar och i detta allvarliga läge måste riksdagen också agera. Från moderat sida anser vi att lagen måste dras tillbaka omedelbart. Och det är ett högst rimligt krav.

Det som hänt är ytterst allvarligt, både för rättssäkerheten i stort, tilliten till asylsystemet och för de inblandade individerna. De senare har lurats in i falska förhoppningar om att få stanna (trots att de ansetts sakna asylskäl), till följd av den undermåliga lagen som sätter rättssäkerheten ur spel. Och sedan visar det sig att lagen inte ens fungerar för det syfte den skulle fylla. Man förstår att de asylsökande som berörs kastas mellan hopp och förtvivlan. De partier och debattörer som förespråkade denna lag bär en stor skuld  för att dessa unga män idag mår väldigt dåligt. Det hade varit mycket rakare och ärligare att säga tydligt att den som saknar asylskäl också måste åka hem, och sedan hjälpa dem att ordna denna hemresa och återetablering på ett värdigt sätt.

Gotlands oljerusch - en bit svensk industrihistoria

2018-07-13
 

Jag gjorde en liten utflykt på Gotland, och besökte detta byggnadsminne en bit norr om Visby. Det ser ut som i Texas, men är en alldeles äkta svensk oljepump.

 

Ända sedan 1970-talet har man letat olja på Gotland. I slutet av 1980-talet och fram till 1993 bedrevs verksamheten av Gotlandsolja AB, som bland annat borrade i det så kallade Risungsfältet på norra Gotland. I Gotlandsolja AB:s regi utfördes 82 borrningar som gav 30 000 m³ olja. Borrningarna gjordes ned till ett djup på 200—350 meter. Pumpen och tankarna från oljeutvinningstiden står kvar. Det är den enda helt bevarade oljeutvinningsanläggningen i Sverige och är idag förklarat som byggnadsminne. En bit svensk industrihistoria.

Det blev alltså ingen särskilt lyckad oljerusch på Gotland. Problemet verkar vara att det visserligen finns olja, och att det är samma fyndigheter som går in i Baltikum på andra sidan Östersjön. Men de oljebärande lagren sägs "luta" ned mot Baltikum, vilket gör att en stor del av oljan samlas i den änden av fyndigheten i stället för under den gotländska berggrunden. Och därmed blir utvinningen för liten för att vara ekonomiskt lönsam.

Själv tjänade jag faktiskt ändå lite pengar på den gotländska oljeruschen i slutet av 1980-talet genom placeringar i Grauten Oil. Som tur var sålde jag innan aktierna blev närmast värdelösa. I dag finns det vad jag vet inga planer på att återuppta letandet efter olja på Gotland.
 

Citerad på ledarsidan i Nya Wermlands Tidningen

2018-07-13

NWT gillade tydligen min tweet från MP-språkröret isabella Lövins Amledalstal. Finns på deras ledarsida idag.


 

Årets torka i ett historiskt perspektiv

2018-07-12

Årets torka är mycket allvarlig, och drabbar många lantbrukare hårt. Det hotar också vattenförsörjningen i många kommuner. I min egen kommun, Mark, råder redan totalt bevattningsförbud.

Samtidigt älskar både politiker, debattörer och media att använda ord som "extrem" och "den värsta torkan någonsin". Senast var det MP-språkröret Isabella Lövin som använde torkan som bevis på klimatförändringar i sitt tal i Almedalen.

Frågan är då - är årets torka extrem? SVT har gjort denna jämförelse av årets torka och andra liknande torrsomrar de semaste 100 åren. Intressant läsning och intressanta gamla inslag från SVT:s arkiv: 
 

 

Slutsatsen är uppenbar - lika allvarlig torka som i år, eller rent av ännu värre har det varit ett flertal gånger de senaste 100 åren. Exempelvis 1955, 1959, 1974-1976, 1983 och 1992. Den allvarligaste hittills var i mitten av 1970-talet, där våren 1974 är den längsta kända period utan mätbar nederbörd. I Västergötland går det då 65 dagar utan regn. 1975 opch 1976 är två av de år som sticker ut i SMHI:s nederbördsstatistik som regnfattiga somrar. 1992 inträffar en försommartorka som enligt SMHI kan vara den svåraste som drabbat Sverige de senaste 100 åren. Även då talades om en allvarlig katastrof och torkan kostar lantbruket runt tre miljarder kronor det året, enligt TT.

Så när ministrar och media trumpetar ut att årets torka är den värsta någonsin och att det beror på klimatförändringarna är det läge att ha lite is i magen. Att sätta in saker i ett historiskt perspektiv är alltid nödvändigt om man ska kunna föra en seriös debatt. 
 

Jag var främst i sociala medier om statsminister Löfven i Almedalen

2018-07-12

Fick tips om denna artikel i Dagens Media som jag inte upptäckt tidigare. Det är Dagens Media som kartlagt hur mycket reaktioner (positiva och negativa) i sociala medier som respektive partiledare fick under sitt partis dag i Almedalen. Det visar sig då att jag stod för det mest spridda inlägget av alla i sociala medier vad gäller statsminister Löfven. 


  

Lärde man sig inget alls av armbanden mot sexuella övergrepp?

2018-07-11

Jag trodde inte det var sant. Men det var det. Södertälje sjukhus har alltså tillverkat pins till sin personal för att motverka våld från patienter och deras anhöriga. Jag trodde man lärt sig något efter den uppmärksammade debatten om armbanden mot sexuella övergrepp. Detta blir ett nytt bottennapp när det gäller tramsiga initiativ. Hade det inte varit bättre att exempelvis ha låsta entréer, vakter, överfallslarm eller kameraövervakning? Något konkret som verkligen kunde skydda personalen? Att ge  en pin är närmast förnedrande mot den som känner oro för sin säkerhet på arbetsplatsen.

Lite uppföljning av en av mina debatter i Almedalen

2018-07-11

Jag får en del återkoppling från olika debatter och seminarier som jag deltog i i Almedalen. Den mest bevakade var absolut a-kassedebatten som arrangerades av Sveriges A-kassor. De har lagt ut ett sammandrag och web-sändrning av debatten.

Även tidningen Kommunalarbetaren kommenterar debatten.

Jag har blivit "månskensbonde"

2018-07-10

Jag lade ut detta twitterinlägg idag. Min ena fastighet har några hektar gammal åkermark som jag kämpat med i alla år för att hålla öppen och ren från sly. I år skötte det sig själv - en fårfarmare i byn behöver mer hö inför vintern och blev glad över att få ta allt hö som gick från mina ängar.  Inte bästa kvalitet såklart, och en och annan liten buske följde nog med i balarna. Men får äter ju det mesta säger farmaren. Nästa år blir det nog bättre och lite mer att skörda, särskilt när jag hunnit röja längs stenmurarna, och tagit bort lite ris, sly och hallonsnår och grenar på träd så traktorn kommer åt bättre. Det känns bra att den mark som tidigare generationer bröt nu åter kommer till användning. Får man kalla sig månskensbonde nu?

Kaoset runt Brexit borde bli en väckarklocka

2018-07-10

Kaoset i den brittiska regeringen och en hotande regeringskris är allvarlig. Britternas problem med Brexit är att man börjar inse vad effekterna riskerar att bli för brittisk ekonomi och brittiska jobb. Nu vill därför vissa krafter i den brittiska regeringen försöka behålla så mycket fördelar som möjligt av det EU ger trots att man lämnar. Men man börjar inse att det inte går. Samtidigt vill andra krafter ha en "hård" Brexit. Och då blir det regeringskris. Problemen finns även inom den brittiska oppositionen, där man drar åt olika håll.

Den brittiska omröstningen om Brexit genomfördes faktiskt utan att britterna egentligen visste vad de röstade om. Man röstade mot EU, men hade samtidigt inget tydligt alternativ att ta ställning till. Vad skulle komma i stället?

Själv är jag en kritisk EU-vän. Jag ser fortfarande EU som en fredsprojekt. Genom århundradena har Europa kastats ut i krig efter krig. Men sedan EU och dess tidigaste föregångare skapades efter andra världskriget har ingen väpnad konflikt inträffat mellan några länder inom EU. Vi har nu haft 73 år av fred. Det går inte att mäta i pengar.

För Sverige som "ett litet exportberoende land" (som vi brukar säga) är EU oerhört viktigt. För handel, för möjligheten att arbeta och studera i andra länder, för möjligheten att investera i andra länder, men också för att locka utländskt kapital och utländsk arbetskraft hit. Och givetvis för att svenska företag ska konkurrera på lika villkor med andra EU-länder och kunna delta i anbudsgivning i andra länder. Många stora frågor kan vi inte heller lösa ensamma. Internationell brottlighet, terrorism, migration och miljöfrågor är exempel på sådant vi enklast löser tillsammans.

Men utvecklingen i EU går åt fel håll. Röster för mer överstatlighet, EU-skatter och liknande oroar. Och jag förstår att många är EU-kritiska, även om svenmskarna totalt sett verkar bli något mer EU-positiva av opinionsmätningarna att döma. Det är också en liten minoritet som säger att de vill lämna EU.

Sveriges alternativ till EU vore väl sannolikt att återgå till ett EES-avtal. Jag vill bara påminna om att detta gör att vi måste följa de flesta EU-regler ändå (allt som rör frihandel, konkurrens, gemensamma standarder osv), men då utan att kunna påverka alls. Och det kommer att kosta att vara med i EES. Norge betalar exempelvis idag ungefär lika mycket för sitt EES-avtal som Sverige gör för sitt EU-medlemskap.

EU måste reformeras inifrån. Att bara lämna EU är inte ett realistiskt alternativ, vilket diskussionerna efter Brexit visar. Europas länder är allt mer sammanflätade i varandra, och att lösa upp detta är oerhört komplicerat och knappast önskvärt heller. Jag hoppas att svenska EU-kritiker och Swexit-förespråkare tar problemen efter Brexit-omröstningen på allvar. Britterna överlever säkert, de är ändå en av världens större ekonomier. Men för Sverige i utkanten av Europa och en liten ekonomi skulle skadan bli stor. Det har vi inte råd med.

Socialdemokraterna ljuger om marknadshyror som ingen föreslår

2018-07-09

Socialdemokraterna för just nu en helt skruvad och verklighetsfrånvänd kampanj mot moderaterna som påstås föreslå marknadshyror som kommer att göra det dubbelt så dyrt att bo. Till sin hjälp har man S närstående Hyresgästföreningen som i annonser aktivt uppmanar sina medlemmar att rösta på de rödgröna partierna. Även på skyltar i bostadsområden sprids dessa budskap. Allt för att skrämma väljarna.

 
Högra bilden från Växjö, bildtack till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) via twitter.

Nu är det bara en liten hake - moderaterna föreslår inte införande av marknadshyror! Socialdemokraterna och Hyresgästföreningen har valt att själva göra ett extremt scenario för marknadshyror på befintlig bostadsmarknad, något som det inte finns något parti som föreslår. Och sedan redovisas det som en sanning om moderat politik. Rena lögner som bland annat sprids av landets finansminister. I dag har min riksdagskollega Mats Green, bostadspolitisk talesperson för moderaterna, detta debattinlägg i Aftonbladet där han kommenterar saken.

För oss moderater är det uppenbart att hyressättningssystemet inte fungerar bra och att justeringar behöver göras så att hyresrätten kan värnas och konsumentskyddet fortsatt vara starkt. Vårt moderata partistämmobeslut innebär därför att vi ska verka för en blocköverskridande överenskommelse om ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem. Det är verkligen inte samma sak som att vi vill införa marknadshyror som fördubblar hyreskostnaden.

I takt med att bostadsbyggandet nu rasar i Sverige så har vikten av genomgripande reformer för fler bostäder ökat ytterligare. Men likväl står Socialdemokraterna handfallna och utan någon bostadspolitik värd namnet. Deras enda reform – statliga byggsubventioner – har visat sig vara ett fiasko, och har inte lett till en enda ny hyresrätt i Stockholms stad, där behovet är som störst. Några ytterligare reformer har inte presenterats. Socialdemokraterna tog över ett kraftigt ökat bostadsbyggande, men lämnar efter sig ett kraftigt minskat bostadsbyggande. Det har dessvärre varit fyra förlorade år i bostadskrisens Sverige.

Vi moderater möter väljarna i valet med en bred bostadspolitisk reformagenda för att på allvar bekämpa bostadsbristen. Den omfattar bland annat förslag om hur vi kan förkorta och förenkla byggprocessen, få fram mer byggbar mark, öka rörligheten på bostadsmarknaden, och så då detta om att ta initiativ till breda politiska samtal kring hur vi utvecklar och moderniserar hyressättningssystemet. Men vi föreslår alltså inte införandet av marknadshyror som chockhöjer någons hyra.

Vad tycker egentligen Jimmie Åkesson och SD om läget i Sverige?

2018-07-08

Lördagens Almedalstal av SD:s partiledare Jimmie Åkesson innehöll en del förbryllande saker. Att SD drabbats av total hybris är uppenbart, maken till högmod har jag sällan hört i ett politiskt tal. Vi får väl se om det straffar sig eller inte.

Men det märkligaste var nog det han sa om läget i Sverige. I inledningen gav han en mycket mörk bild, talade om att de övriga partierna "förstört Sverige" genom en oansvarig massinvandring. Men i slutet av talet lät det annorlunda. Då sa han att Sverige är ett fantastiskt land, ”kanske det bästa landet i världen att leva i”.

Hur i all sin dar får han ihop det? Är Sverige förstört eller inte? Många SD-anhängare brukar tala om att det är dags att lämna landet. De verkar inte dela Åkessons bild?

Från moderat sida är vi mer nyanserade. Vi tycker också att Sverige i många avseenden är ett bra land. Men inte på alla sätt. Och det kunde framförallt vara mycket bättre. Dessutom finns det delar av vårt land och delar av vår välfärd som har mycket stora problem. Delvis till följd av omfattande asylmottagande under många år, men också till följd av felaktig politik och dåliga prioriteringar. 

Jag tror faktiskt att Åkesson tycker ungefär likadant egentligen. Men hans retorik är ofta väldigt svart eller vit, det finns sällan några mellanting. Och det avspeglar sig även i de politiska förslagen, där det dyker upp alltmer oklarheter och konstigheter. Jag återkommer till detta. 

Miljöpartiets självbild är nästan lika fascinerande som deras hyckleri

2018-07-08

Miljöpartiets språkrör har upprepade gånger uppmanat andra partier att inte "svartmåla" när det exempelvis gäller migrationen eller kriminaliteten. Men i dagens Almedalstal lät det annorlunda. Språkröret Isabella Lövin sa rent ut att jorden håller på att gå under. "I höst är det dags att se till att inte planeten dör" sa hon också, och syftade på att man bör rösta på Miljöpartiet för att för att rädda världen. Det är ingen dålig självbild man odlar.

Det står helt klart att Miljöpartiet inte längre är ett politiskt parti utan en sekt där medlemmarna ser sig som så mycket bättre än alla andra. Det är bara de som kan "rädda världen". Och likt en domedagspredikant hotar de med jordens undergång om man inte följer den rätta läran. Deras lära.

I sitt tal nämnde Lövin den torra sommaren som "bevis" på att klimatet förändrats. Men för det första är inte väder och klimat samma sak. Torra somrar har vi haft många gånger i Sveriges historia. Att använda en torrsommar som bevis på klimatförändringar och som hot för att väljarna ska välja "rätt parti" är inte seriöst. Det blir lika fel som när de vid ett tidigare tillfälle lyckades säkra en riksdagsplats till MP med påstådd säldöd - som i efterhand visade sig bero på ett vanlig virus och inte hade något alls med miljöförstöring att göra. För övrigt har de tidigare hotat med mycket mer regn under de svenska somrarna till följd av klimatförändringar. Nu har man gjort helt om, nu är det extremtorka som väntar... 

Inte ens om Miljöpartiet fick chansen att stänga all verksamhet i Sverige skulle det märkas på de globala koldioxidutsläppen. Och därmed inte ha någon betydelse alls för klimatet, ens om man tror att man kan stoppa alla klimatförändringar bara genom att säppa ut mindre koldioxid (vilket jag som bekant inte tror). Miljöpartiet använder helt enkelt bara "klimathotet" som verktyg för att försöka jaga röster.

Nästa problem är att Miljöpartiets ledare inte lever som de lär. Vi minns alla Maria Wetterstrands flygresor till sin pojkvän i Finland. Vi minns Peter Erikssons stora Suv. Och vi minns Åsa Romssons giftiga bottenfärg. I kväll kommer ytterligare exempel.

Denna gång är det Isabella Lövin som blir ställd i SVT när reportern konstaterar att hennes hushåll äger en 13 år gammal och mycket smutsig dieselbil som ofta passerar trängselskattestationerna i Stockholm. Lövins förklaring är att hennes man är konstnär och kör stora tunga stenar och därför behöver en sådan bil (!). Precis som att alla andra svenskar med behov av stora Suvar eller pick-uper är mindre värda och har mindre anledning att äga en större bil? Inte så konstigt att Aftonbladets motorreporter också uppmärksammar saken.

Att inte leva som man lär är nog det väljarna har allra svårast med när det gäller politiker. Och Miljöpartiet spelar här i en egen division. Det de vill tvinga på oss andra går de själva runt; de har råd eftersom de tillhör de bäst betalda i samhället. Men för andra som drabbas blir det tuffare. Jag hoppas verkligen att väljarna inser detta. Domedagssekten Miljöpartiet och deras hycklande politiker har inte i riksdagen att göra.

Den sämst underbyggda lag riksdagen tagit beslut om i modern tid?

2018-07-06


Att en ny lag redan efter sex dagar (!) underkänns av tillämpande domstol måste vara rekord i svensk politik och svenskt rättsväsende. Men detta är resultatet efter att Migrationsdomstolen i Malmö underkänt det nya "amnestilagen" eller  "gymnasielagen" som riksdagen beslutade om före sommaruppehållet. Jag kan bara konstatera att det var exakt detta vi varnade för, när riksdagens majoritet (S-V-C-MP) tog beslut om en lag som lagrådet underkänt och som förändrats flera gånger på vägen utan att remissinstanserna fått en chans att bedöma ändringarna. Jag är nöjd med att M, KD, SD och L gemensamt reserverade sig och röstade nej till lagen.

Moderaterna kräver idag att lagen rivs upp. Och det är något jag som jurist stödjer till 100%. Det absolut minsta man kan begära av de lagar riksdagens beslutar om är att de åtminstone ska gå att tillämpa - alldeles oavsett vad man tycker om dem i sak. "Gymnasielagen" är ett bottennapp för svensk politik och svensk lagstiftning. En skam för rättssäkerheten, förutsägbarheten och rättstillämpningen.

Så hätr skriver Expressen (klicka för att lösa hela artikeln, Aftonbladets artikel - klicka på rubriken ovan)::

 

Alliansen presenterade gemensam politik för lag och ordning

2018-07-05

I dag höll Alliansens partiledare en presskonferens i Almedalen om ett gemensamt program för ökad trygghet, lag och ordning. Ovan (en beskuren bild från Ekot) är man på väg till presskonferensen där man presenterade ett 40-tal konkreta förslag som bland annat gäller

*   EN FUNGERANDE POLIS OCH ETT EFFEKTIVARE RÄTTSSYSTEM
*   KRAFTTAG MOT GÄNGKRIMINALITET OCH ORGANISERAD BROTTSLIGHET
*   ÅTGÄRDER MOT SEXUALBROTT
*   MOTVERKA HEDERSRELATERAD BROTTSLIGHET
*   ÅTGÄRDER MOT "VARDAGSBROTTSLIGHET"

Hela Alliansens program går att ta del av här.

Halvtid i Almedalen

2018-07-04

Nu har fyra riksdagspartier haft "sina" dagar i Almedalen. Och i skuggan av det har jag själv deltagit i ett antal debatter och seminarier (främst om arbetsmarknadspolitik, a-kassa och arbetsmiljö), lyssnat på olika tal, intervjuer och föredrag, träffat både organisationer och personer och lokala företrädare för moderaterna och politiker i andra partier.  Här några bilder från debatter jag deltagit i: Och sista bilden är inte en illustration av en pianokonsert utan en a-kassedebatt. 

Almedalen

2018-07-01

Jag är ju normalt en ganska sporadisk besökare av Almedalsvecksan, har väl bara varit här en 2-3 gånger under mina 12 år i riksdagen. Men i år är det valår, och dessutom är jag inbokad på ett antal debatter om arbetsmarknadsfrågor, därför bli det en lite längre vistelse i Visby.

I dag har jag förutom några personliga möten med olika personer lyssnat på Elisabeth Svantesson när hon frågades ut av publiken, lyssnat på utfrågningen av Ulf Kreistersson med Lena Mellin och Robert Aschberg i Aftonbladet TV, samt givetvis lyssnat på Ulf Kristerssons Almedalstal. Kristersson kunde ju glädja sig idag åt ännu en mätning där han är den partiledare som väljarna har störst förtroende för, samt att förtroendet har ökat.

     

Ulf inledde med att tala om våldsbejakande och demokratiföraktande extremistgrupper - islamister, nazister och vänsterextremister. Hans budskap var att kraften i vårt demokratiska samhälle är mycket starkare än dessa gruppers hat. 

Han återkopplade sedan till både tidigare riksdagstal och talet i Järva när det gäller vikten av att föräldrars utanförskap och sociala problem inte får gå i arv till barnen. Detta är en fråga som Ulf verkligen brinner för som person och det märks när han talar om dessa frågor. Han berörde även det han det han talat om i flera intervjuer under dagen, att arbetslinjen, sänkta skatter på arbete och ett bra näringslivsklimat är det centrala. Han upprepade också sitt utmärkta mantra att företagare ska uppskattas betydligt mera än de beskattas.   
        

Nästa ämne var trygghet och brottslighet, där han bland annat påminde om alla gängskjutningarna i Malmö, där en nittonåring nyligen överlevde endast tack vare att han bar skottsäker väst (!). Ulf kostaterade att "Svenska 19-åringar i juni borde bära studentkavaj och inte skottsäker väst". Han talade också om vikten av fler poliser, och uppmanade publiken att ge en applåd till alla poliser som både bevakar Almedalen och vårt samhälle i övrigt. Och faktum är att poliserna fick dagens längsta applåd. Jag satt bredvid en av säpo-vakterna och han var märkbart rörd. Han sa till mig att det verkligen värmde.

Slutligen blev det en del om regeringsfrågan. Ulf började med att konstatera att han inte vill se en mandatperiod till som den här. Han varr tydlig med att han vill bilda en Alliansregering (trots de senaste dygnens konstiga turer). Han upprepade samtidigt att han inte tänker ha med Sverigedemokraterna i en regering eller kommer att regeringssamverka med dem. Det blev också en hel del kritik mot SD:s politiska förslag, alltifrån att deras budget är "hokus-pokus" (vilket jag kan intyga som försökt analysera den), till att ledande SD-företrädare uttreycker sig konstigt eller rent av hatiskt mot personer med annan bakgrund. Och kritiserade SD för att de vill säga upp internationella konventioner, minska Sveriges engagemang utomlands, nobba Nato och lämna EU. (Samtidigt har Ulf i andra intervjuer under dagens varit mycket tydlig med att moderaterna anser att SD självklart ska ha de poster och det inflytande på riksdagsarbetet som följer av valresultatet. Det står vi för även om andra partier tycker motdsatsen. Men det är en helt annan sak än att moderaterna ska samarbeta med SD). I slutet av talet konstaterade han att han nu gett sitt och moderaternas svar på regeringsfrågan.Och att nu måste Stefan Löfven (S) ge sitt.

Sammanfattning av moderaternas migrations- och integrationspolitik

2018-06-30

Jag har den senaste tiden insett att många inte alls är särskilt insatta i vad moderaterna egentligen föreslår inom migrationsområdet. Massor av missförstånd förekommer i debatten, och jag får massor av frågor. Jag har därför gjort en grundlig och lättläst sammanställning i punktform av hela vår politik för migraton och integration.

1. Vad moderaterna uträttat i riksdagen och lyckats få igenom denna mandatperiod
2. Våra förslag inom migrationsområdet
3. Vad vi vill göra för att de som fått avslag eller vistas här utan tillstånd ska lämna landet
4. Vår integrationspolitik
5. Våra skärpta regler för medborgarskap
6. Vår övergripande strategi för att få igenom våra förslag efter valet

Länkar till sammanfattningen här.

Medan andra tramsar försöker Ulf Kristersson föra ett vuxet samtal

2018-06-29I skuggan av dagens turer kring om man ska respektera väljarnas röster eller inte (märkligt i sig) har moderaternas partiledare Ulf Kristersson en mycket viktig debattartikel i Dagens Nyheter.

Han tar där tydligt avstånd från både decemberöverenskommelsen och Alliansens stundtals svaga oppositionspolitik den senaste mandatperioden. "Decemberöverenskommelsen blev förödande. En svag regering som inte klarat av att regera har mött en opposition som inte verkade vilja regera. Det har inte imponerat på väljarna."

Han ger sin syn på hur man ska kunna bilda en ny regering. "Min utgångspunkt är enkel: Jag går till val på Moderaternas politik. Jag kommer göra allt för att våra idéer ska få maximalt genomslag. Mitt mål är att bilda regering tillsammans med Alliansen. Jag inser att det kommer att bli en minoritetsregering. En minoritetsregering måste vara lyhörd och inse sina begränsningar och förstå att det ytterst är riksdagen som bestämmer, inte regeringen. Sverige har i praktiken en helt ny parlamentarisk situation. Det kräver ett vuxet ledarskap, som verkligen kan det politiska hantverket."

Ett av de viktigare beskeden i artikeln är att vissa frågor inte är förhandlingsbara - om de inte uppfylls kommer Moderaterna inte att delta i något regeringssamarbete:

Han kommer bara att bilda och leda en regering som driver en ansvarsfull ekonomisk politik. En politik för arbete, företagande och tillväxt i hela Sverige. Vi är på väg mot en lågkonjunktur och måste rusta för svårare tider. Det måste alltid löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag och svenska företagare måste uppskattas mer än de beskattas.

Han kommer bara att bilda och leda en regering som driver en ansvarsfull svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Sverige behöver ett starkare försvar och ska delta i det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet med andra västliga demokratier. Sverige borde fullt ut bli medlem av Nato och vi ska självklart förbli medlem i EU. 75 procent av Sveriges handel sker inom EU:s inre marknad och varje tanke på ”Swexit” är utesluten.

Han kommer slutligen bara att bilda och leda en regering som driver en ansvarsfull migrationspolitik. Stefan Löfven hänvisar alltid till EU, men ytterst kan bara vi själva skapa en hållbar svensk migrationspolitik. Sverige kan inte än en gång tappa kontrollen över flyktingmottagandet. Dessutom har vi redan en väldig uppgift att integrera de flera hundra tusen människor som redan har kommit. Den uppgiften blir bara möjlig med en stram flyktingpolitik som begränsar antalet asylsökande under lång tid framöver.


Slutligen berättar han hur han tänker sig att vi ska kunna forma en långsiktigt hållbar migrationspolitik som håller under flera mandatperioder oavsett vem som sitter i regeringsställning. Grunden för en ny svensk migrations­politik skulle kunna se ut så här:

1. Moderaterna och Socialdemokraterna kommer före valet överens om att försöka bilda basen för en block­överskridande och långsiktig migrationspolitik, även efter valet.
2. Alla riksdagspartier bjuds in till en stor parlamentarisk utredning om migrationspolitiken. Det är samma princip som tillämpats i exempelvis Riksbanksutredningen och Försvars­beredningen.
3. Utredningens direktiv söker en samlad svensk migrationspolitik som är rättssäker, civiliserad och långsiktigt hållbar. Sverige ska ta internationellt ansvar som också är förenligt med våra välfärdssystem och vår egen förmåga till integration av nyanlända. Givet de stora integrationsproblemen måste politiken vara stram under överskådlig tid.
4. Svensk migrationspolitik ska vara förenlig med ingångna internationella konventioner och med EU:s politik på området. Framväxande skuggsamhällen måste stoppas.
5. Den nuvarande temporära lagen löper ut nästa sommar om inget nytt beslut fattas. Det skulle få allvarliga konsekvenser och därför förlängs den tills en ny permanent lagstiftning är på plats.

Görs detta finns historiska förutsättningar för en migrationspolitik med brett stöd både i riksdagen och hos svenska folket. Annars kommer migrationspolitiken fortsätta paralysera svensk politik under lång tid. Det vore förödande.

Klara och tydliga besked från en vuxen partiledare till vuxna väljare om Sveriges avgörande frågor efter valet.

Ännu en gång ligger fokus på annat än att granska SD:s politik

2018-06-29

I går gav alltså Alliansens gruppledare ett gemensamt besked om riksdagsarbetet efter valet. Dels att Alliansen tänker lägga fram ett gemensamt förslag till talman, dels att man anser att ordförandeposter och vice ordförandeposter i riksdagens utskott självklart ska fördelas proportionellt efter valresultaten för repsektive parti (jag skrev om detta igår).

En av dem som mycket tydligt stod bakom denna linje var Centerpartiets vice ordförande och gruppledare i riksdagen, Anders W Jonsson.Jonsson sa i går även till Ekot efter beskedet att ”Vi tycker att det är ganska rimligt att väljarnas röst också får genomslag på hur riksdagen sen organiserar sitt arbete”. Men idag gör Centerpartiet helt om och backar från beskedet. Man anser alltså att vissa partier (läs V och SD) även i fortsättningen ska stängas ute från ordförande och vice ordförandeposter i riksdagens utskott, oavsett valresultat. Även Liberalerna intar idag denna position. Att det inte är särskilt respektfullt mot väljarna verkar man inte bry sig om. Inte heller att det på ett alldeles orimligt sätt såklart gynnar SD att väljarna upplever att SD missgynnas.

Decemberöverenskommelsen var ett hån mot demokratin och det straffas nu alla partier för. Jag är glad över att Moderaterna och Kristdemokraterna numera står upp för demokratin. Att återfå väljarnas förtroende tar tid, men de senaste åren har i vart fall Moderaterna visat att vi tar detta på allvar. Demokrati är ingen lekstuga. Man kan ogilla andra partiers politiska förslag och åsikter utan att bete sig odemokratiskt.

Sverigedemokraterna ska granskas för sina politiska förslag. Där finns väldigt mycket att ifrågasätta. Men än en gång slipper SD granskning av sin politik, och får i stället medkänsla för att "andra partier är dumma".  Åkesson jublar. Med sådana fiender behöver SD inga vänner. Ett antal av riksdagens partier krattar just nu manegen för SD, vilket även K-G Bergström konstaterar i en kommentar i Expressen.

Det är väl ändå ganska vuxet att respektera valresultat i en demokrati?

2018-06-28

Förvirrande nyheter ikväll som först antydde att Alliansen skulle ”skänka” SD ordförandeposter. "Alliansen öppnar för att ge Sverigedemokraterna ordförandeplatser till riksdagens utskott efter valet i höst" skrev en tidning. Att "ge" någon en plats man inte förtjänat lät så märkligt att jag kände direkt att något var helt fel. Varför skulle vi ge av våra platser till SD?

Mycket riktigt var det såklart en tillspetsad nyhetsrubrik, sannolikt för att väcka uppmärksamhet. Det saken handlade om var bara ett besked från Alliansen om att respektera valresultatet och fördela ordförandeposter i riksdagsutskotten proportionerligt efter valresultatet. Ganska rimligt i en demokrati om man frågar mig.

Denna mandatperiod har sex partier fördelat alla poster mellan sig, medan V och SD ställts utanför. Det är inte något jag varit stolt över. Alla folkvalda partier bör rimligen få det antal ordförande eller vice ordförandeposter som motsvaras av antalet mandat i riksdagen. Alla partier bör också erbjudas plats i parlamentariska utredningar och få plats i alla riksdagsutskott. Alldeles oavsett vad man anser om respektive partis politik - det är en helt annan sak.

En del SD-sympatisörer hävdar att det även är "odemokratiskt" att inte samarbeta med SD eller ta in SD i ett regeringsunderlag. Detta har man däremot fått helt om bakfoten. Tvärtom är det en självklar del av demokratin att varje parti fritt väljer vilka man vill samarbeta med och vilka man väljer bort. Det har inget med vare sig diskriminering eller mobbning att göra. Och det är inte det minsta odemokratiskt.

Vänstertidningen ETC gillar mig...

2018-06-28

Jag har tydligen lyckats bli en nagel i ögat på den extrema vänstertidningen ETC. Det känns helt okej. Även om man som alltid väljer att "skruva lite" på det man citerar. Det brukar ju bli så när argumenten tryter. Viss skillnad i att "bekämpa rasism" och att "begränsa grogrunden för rasism". Det borde även ETC inse. Mitt twitterinlägg i original till höger nedan.

 

Tidningen ETC är tydligen så marinerad i vänsteråsikter att man inte ens inser att en extrem migrationspolitik, som går långt över vad som gällt i andra länder och som skapar stora påfrestingar på vårt samhälle, i allra högsta grad påverkar opinonen i migrationsfrågor. Och därmed även skapar grogrund för rasistiska och främlingsfientliga åsikter. Det är så självklart att det knappt ens borde behöva sägas.

Magiskt!

2018-06-27

     

Nya projektpengar löser inte problemen i utanförskapsområdena

2018-06-27

Gårdagens "nyhet" från regeringen att man vill ge mer pengar till kommuner som har stora problem med utanförskap och segregation. Projektpengarna kan "sökas" av ett antal utpekade kommuner, och exempelvis kan Göteborg få maximalt 33 miljoner om året och Malmö 22 miljoner. Man kan fundera över vilka underverk detta ska göra för Malmö som redan idag får 5.000 miljoner i utjämningsstöd från andra svenska kommuner. De nya 22 miljonerna ska alltså lösa det som de 5 miljarderna inte klarat?

Att regeringen kallar detta för "en långsktig strategi för att bryta segregationen i Sverige" är närmast en hån mot svenska folket. Det hade varit ärligare att säga att man inte har någon idé alls om vad man ska göra åt situationen, och att man därför gör som man brukar - duttar ut lite mer pengar från osss skattebetalare för att det ska framstå som att man visar handlingskraft. Man försöker helt enkelt köpa väljarnas röster med deras egna pengar.

Om det var brist på pengar i våra kommuner som orsakade utanförskap, sociala problem och kriminalitet i våra förorter hade problemen knappast funnits i landet med världens nästan högsta skatter. Alltså är det inte mer projektpengar till kommunerna som är lösningen. Lika lite som att man löser problemen genom att bygga ännu fler fritidsgårdar.

Ska man vända utvecklingen är det konkret politik som gäller. Tydlig migrationspolitik som bromsar tillflödet av fler människor utan arbete och försörjning, tydlig integrationspolitik som gör människor anställningsbara och där man ställer krav för att betala ut ersättningar, fler vägar in på arbetsmarknaden för dem med lägre utbildning, en skola som fungerar även i utanförskapsområdena, ett rättssamhälle som skapar trygghet med insatser mot hedersvåld och moralpoliser som begränsar människors frihet, fler synliga poliser som skapar trygghet och gör det möjligt att driva butiker och får människor att våga gå ut och inte minst krafttag mot kriminella gäng som försöker ta makten över bostadsområden. Allt detta är möjligt om man använder pengarna rätt. I den mån pengar behöver tillföras ska det vara permanenta pengar som inte behöver "sökas" utan som fördelas via statsbudgeten.  

S vill alltså göra valet till en "folkomröstning om välfärden"

2018-06-26
 

    

När skivorna av valfläsket blir oaptitligt tjocka

2018-06-26

Om man skär valfläsket i alltför tjocka skivor finns alltid risken att väljarna blir illamående.

 

Växande rasism, hat, hot och fixering vid hudfärg och etnisk bakgrund

2018-06-25

De senaste veckorna har något hänt. Rasismen har gjort en damatisk framryckning, inte minst i sociala medier. För mig som är mycket aktiv på både twitter och facebook är det helt uppenbart. Plötsligt uttalar personer man följt länge saker som man inte hade förväntat sig. Samtidigt växer hatet och hoten blir fler. Själv har jag haft som princip att sällan blockera personer i sociala medier. Hittills under mina år har jag nog bara blockat något dussintal, främst från avgrundsvänstern och några få uppenbara nazister. Men de senaste dagarna har jag haft anledning att både avfölja och blocka ett större antal konton som plötsligt blommat upp av hat och öppen rasism. Sådant vill jag inte ha i mitt flöde.

Jag tänker inte hänga ut en massa personer och konton här, men måste ändå peka på några exempel. Först dessa inlägg med uttalade dödshot mot Sveriges tidigare statsminister. Ett exempel av alltför många den senaste tiden från extremisterna/rasisterna som kräver "folkdomstolar" som ska döma "landsförrädarna" till dödsstraff...  

Det andra exemplet är hur både Vänstern och AfS använder fotbolls-vm som arena för sitt sorterande av människor efter hudfärg och bakgrund. Daniel Riazat menar alltså att Sverige har den "vitaste startelvan i modern tid". Han verkar mena att fotbollslandslaget bör kvoteras efter etnicitet. De sista två inläggen från AfS-företrädare lades ut direkt efter förlustmatchen mot Tyskland och är helt uppenbart riktat mot de två inhopparna Durmaz och Guidetti. Man skyller alltså Sveriges förlust på att två inhoppare hade "fel" etnisk bakgrund.

 

Daniel Riazat är alltså riksdagsledamot för vänsterpartiet. Viktor Södermark sitter i partistyrelsen för AfS. Gustav Kasselstrand är partiledare för AfS. Vi talar alltså inte om några anonyma trollkonton här. Utan om ledande politiker på båda ytterkanterna som är helt besatta av människors hudfärg och bakgrund. 

Alternativ för Sverige är ett intressant parti - om man vill granska Sverigedemokraterna. I stort sett hela AfS består nämligen av avhoppade eller uteslutna Sverigedemokrater. Bland annat den gamla ledningen för SD:s uteslutna ungdomsförbund och tre avhoppade riksdagsledamöter för SD. Gustaf Kasselstrand var även anställd på SD:s riksdagskansli under två år. Hans och de andra ungdomspolitikernas tydligt rasistiska åsikter och uttalanden var väl kända och var enligt SD:s ledning orsaken till att det så småningom blev uteslutning. Men hur kunde Kasselstrand få stanna kvar på SD:s riksdagskansli i två år? Tyckte man att han representerade SD:s politiska åsikter? Och alla dessa tidigare Sverigedemokrater på höga poster som nu är aktiva i AfS - hur kunde de få förtroendet i SD under åratal med dessa åsikter? SD:s Jimmie Åkesson konstaterar bara att det är bra att dessa extrema personer lämnat SD. Min fråga är hur de kunde bli riksdagsledamöter eller få jobb på SD:s riksdagskansli om de hade så extrema åsikter?

Jag känner en växande oro för vad som egentligen styr SD. Så många uteslutna, så många avhopp, så många tomma stolar i våra kommuner. Och 10% av SD:s riksdagsledamöter har försvunnit eller hoppat av de senaste åren. Så många öppna SD-sympatisörer på twitter och facebook uttrycker saker som känns helt främmande i en demokrati. Ofta från anonyma konton eller med falska namn som gör att man inte vet som de är medlemmar eller rent av aktiva SD-politiker eller kanske bara sympatisörer. Visst - ledningen för SD och de flesta av deras riksdagsledamöter är såklart vare sig rasister eller hotfulla. Jag känner flera av dem som är jättetrevliga och verkar vettiga. Men vilken press kommer mindre rumsrena lokalpolitiker och medlemmar/sympatisörer att sätta på SD efter valet? Hur långt kan en partistämma för SD driva partiet ut på kanten? Detta är något jag tycker väljarna borde fundera över. De flesta som sympatiserar med SD eller tänker rösta på dem är självklart inte rasister. De är mest upprörda över hur samhället ser ut och är besvikna på övriga partier. Jag har förståelse för det. Men för egen del skulle jag ändå inte vilja förekomma i samma sällskap som alla de hotfulla och rasistiska individerna som öppet stödjer SD. En varningsklocka borde ringa.   

Jag skriver om det ekonomiska läget i Marks kommun

2018-06-23

Denna vecka skriver jag och andra ledande moderata kommunföreträdare i Markbladet om det ekonomiska läget i Marks kommun. Kommunen är den åttonde ekonomiskt starkaste i landet, men samtidigt kan vi inte förbruka mer pengar än vad som kommer in i form av skatteintäkter och statsbidrag. Det är ibland en komplicerad pedagogik att förklara detta för kommunens invånare.  

Nio goda skäl att underkänna regeringens arbetsmarknadspolitik

2018-06-21

I går var jag siste anmälde talare i riksdagsårets och mandatperiodens sista ärendedebatt. Jag passade på att hålla ett riktigt brandtal om regeringens misslyckande när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Orsaken är att jag tycker regeringen kommit alldeles för lätt undan när det gäller arbetsmarknadsläget - högkonjunkturen och regeringens statistiktrixande döljer hjälpligt de omfattande problemen på svensk arbetsmarknad, men under ytan finns problem och obalanser som är ovanligt stora för att vara i en högkonjunktur. Här är mina nio punkter:

För det första: 
Arbetslösheten ligger enligt både SCB och Arbetsförmedlingen på en historiskt hög nivå för att vara mitt under en högkonjunktur. Enligt Arbetsförmedlingen ligger arbetslösheten på 7,1%, enligt SCB 6,5%. Som jämförelse kan nämnas att under Alliansregeringen var arbetslösheten nere runt 4,5% strax före finanskrisen hösten 2008. Det gav oss ett bra utgångsläge när arbetslösheten sedan ökade. Idag är arbetslösheten alltså ungefär 50% högre än 2008 i Arbetsförmedlingens statistik.
 
För det andra: 
Arbetslösheten sjunker alldeles för långsamt för att vara i en stark högkonjunktur. Senaste året har de öppet arbetslösa minskat med endast 14.000 personer, från 364.000 till 350.000. Utan extratjänsterna hade arbetslösheten inte minskat alls.
 
För det tredje:
Regeringen gömmer arbetslösa genom att flytta dem mellan kolumner i statistiken. Ett exempel är de nämnda extratjänsterna. De ca 15.000 som finns i extratjänster räknas inte som arbetslösa, trots att de har vad man skulle kunna kalla för en pågående arbetsmarknadsåtgärd. Regeringens mål är 30.000 personer i extratjänster år 2021, till en kostnad av 30 miljarder. Förutom att staten står för hela lönekostnaden betalar man även en bonus (!) till kommuner eller landsting för varje extratjänst som tillskapas. Ändå räknas deltagarna som personer i arbete i statistiken, eftersom regeringen bestämt att det ska ses som en riktig anställning. Det finns fler exempel på hur regeringen med kreativ bokföring får arbetslösheten att se lägre ut än den är, och hur man vänt arbetslinjen till en bidragslinje. Subventionerade tjänster staplas på hög för att putsa arbetslöshetssiffrorna.  
 
För det fjärde:
Sverige sackar efter i internationell jämförelse. Regeringen lovade att ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Nu är det 1,5 år dit. Och sedan löftet utfärdades har Sverige halkat ned från en 12:e till en 16:e plats i EU. Varför lyckas den svenska regeringen så mycket sämre än omvärlden?
 
För det femte:
Skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda är chockerande stor. För inrikes födda ligger arbetslösheten runt 3-4 procent, bland utrikes födda uppemot 20 procent.  Ylva Johansson och Socialdemokraterna lovade före valet 2014 att alla nyanlända ska vara i arbete inom två år. Detta har misslyckats totalt. Och nu ger man alltså samma vallöfte igen. Varför ska vi tro på det den här gången?
 
För det sjätte:
Regeringen skryter om att allt fler nyanlända kommit i arbete 90 dagar efter etableringsuppdraget. Men det är en falsk bild. Endast 7% har gått vidare till ett arbete utan stöd. Det är samma nivå som 2012 och bara en procentenhet högre än för ett år sedan. Den minimala ökningen beror helt på att fler hamnat i de konstgjorda och dyra extratjänsterna. I Arbetsförmedlingens aprilrapport kan man se att knappt 2% av de utrikesfödda arbetslösa har fått ett arbete det senaste året, mot 6,4% av de inrikes födda! Skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda snarare förstärks!
 
För det sjunde:
Regeringen låtsas i debatten närmast som om ungdomsarbetslösheten försvunnit.  Men ungdomsarbetslösheten är fortfarande högre än den totala arbetslösheten. 9,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i april. Hela 46.748 ungdomar var öppet arbetslösa. Det motsvarar alla invånare i en  medelstor svensk stad. Vi vet dessutom också att antalet arbetslösa ungdomar brukar öka efter vårterminens slut, så siffrorna lär vara än värre efter sommaren.
 
För det åttonde:
Långtidsarbetslösheten har ökat under mandatperioden. Att de långtidsarbetslösa blivit fler är allvarligt. Det är nu, i högkonjunktur, man borde fått ut fler av dessa på arbetsmarknaden. När konjunkturen vänder kommer dessa personer att stå längst bak i kön till nya jobb.
 
För det nionde:
Arbetsförmedlingens matchning fungerar dåligt, vilket inte minst Riksrevisionens rapport pekar på. När riksrevisionen skriver att man ”rekommenderar att Arbetsförmedlingen överväger att genomföra mer ingående analyser av jobbchansförsämringen och vad den kan bero på” är det ett inlindat sätt att säga att Arbetsförmedlingen inte gör sitt jobb. Förtroendet för Arbetsförmedlingen är lågt och Arbetsförmedlingens kompetenta personal kommer inte till sin rätt i dagens organisation. Det är dags för ett ordentligt omtag, avveckla dagens Arbetsförmedling och skapa något nytt som fungerar bättre.


Här är mitt anförande i textform. Och här är debatten i sin helhet från riksdagens videoupptagning.

Arbetsmarknadsutskottets ordförande Raimo Pärssinen (S) blev så upprörd över mitt anförande att han under sin andra replik närmast tappade kontrollen av ilska. Han menade att jag både talade osanning och svartmålade, rent av "spydde galla". Men jag berättade faktiskt bara om hur läget just nu ser ut på svensk arbetsmarknad. Om det är att "svartmåla" och "spy galla" så säger det mest om hur illa läget faktiskt är. Allt jag sa i mitt anförande var noga kontrollerade fakta och alla siffror kommer från officiell statistik. Verkligheten svider ibland. Jag kommer att återkomma i dessa frågor under valrörelsen, närmast i några debatter jag ska delta i under Almedalsveckan i början av juli.

Förslaget om entreprenörsansvar onödigt och skadligt för småföretagen

2018-06-20

I går hade riksdagen debatt om regeringens förslag till ny lagstiftning om entreprenörsansvar för löneutbetalningar. Förslaget innebär att det företag som anlitar ett annat företag som underentreprenör också blir ansvarigt för undernetreprenörens löneskulder till sina anställda. Ett i grunden orimligt förslag. Lagförslaget har ursprungligen grund i ett EU-beslut som måste tas in i svensk rätt, men som regeringen som vanligt "kryddat" ordentligt, en så kallad "överimplementering" som vi brukar säga på politikerspråk.

Här är hela anfrandet från min moderata kollega Jessika Roswall. En väl strukturerad sammanfattning av fem bärande argument mot den nya lagen.

Kortfattat:
1. Det finns inga belägg för att den osunda konkurrensen i byggbranschen handlar om obetalda lönefordringar. Den nya lagen vilar på mycket vaga grunder.
2. De nya reglerna riskerar att få allvarliga konsekvenser för mindre företag i branschen eftersom huvudentreprenörer kan välja bort dessa till förmån för större aktörer som man litar på kommer betala ut sina löner
3. Betaltiderna för underentreprenörer riskerar att förlängas ytterligare för att hu vudentreprenören vill vara säker på att inte drabbas av krav på betalkning för underentreprenörers löner till sina anställda
4. Lagförslaget sätter den svenska modellen med ansvarstagande parter ur spel - det finns redan reglering av dessa frågor i flera kollektivavtal på byggområdet
5. Den nya lagen går väldigt mycket längre än vad EU-direktivet kräver. Det handlar dels om strikt ansvar för huvudentreprenören, vilket inte EU kräver. Det handlar om löner till alla anställda, inte bara till utstationerade som EU kräver, och det handlar om ansvar för underentreprenörers löner i obegränsat antal steg (EU kräver bara ett led).  

Det mest fascinerande i dagens debatt var nog att SD:s representant började sitt anförande med att kritisera alla beslut som kommer från EU som som tar ifrån Sverige beslutanderätten i olika frågor. Sedan uttalade han sitt stöd för regeringens förslag som går mycket längre än EU-rätten kräver. Det är inte alltid lätt att hänga med i turerna.

En ny mandatperiod är (nästan) till ända

2018-06-20

I går kväll hade moderaterna sommarfest med avtackning av de ledamöter som slutar och inte kandiderar i valet till hösten. Bland dessa finns vår tidigare partiledare Anna Kinberg Batra, som avtackades av vår nuvarande partiledare Ulf Kristersson. Två personer som jag verkligen högaktar, och som jag dessutom båda två haft äran att ha som kommittéordförande i finansutskottet denna mandatperiod. Att man som ledamot i ett utskott får uppleva att två av ens kolleger blir partiledare samma mandatperiod är ju tämligen unikt.

 

På festen avtackades även vår klubbmästare och festrfixare Michael Svensson, som nu lämnar riksdagen för att i stället satsa på kommunpolitiken hemma i Falkenberg. Här avtackas han av vår gruppledare Tobias Billström. I dag höll sedan Anna Kinberg Batra sitt sista anförande i riksdagens kammare. Vi var många moderater på plats och det blev ett kramkalas efter anförandet och hyllningar från många företrädare från olika partier. För egen del hoppas jag se Anna på någon ministerpost efter en moderat valseger i höstens val.

 

En strid om påvens skägg

2018-06-19

I dag röstade Riksdagen om regeringens förslag om att återinföra högskolebehörighet på gymnasiets yrkesprogram. Det skulle dock vara möjligt för eleverna att välja bort högskolebehörigheten om de inte vill läsa de kurserna. För att få plats med de nya kurserna tar man bort andra delar av kurserna, bland annat bantas gymnasiearbetet som ofta har koppling till yrkesämnet.

M, L. C, KD och SD avvisade förslaget, och det gör att det inte blir verklighet. Vi vill behålla dagens ordning där högskolebehörighet kan väljas till av de elever som så önskar, och då genom extra kurser inom programmen. Vi vill att programmen ska behålla dagens omfattande läroplan för yrkesämnena.

Striden gäller alltså om eleverna ska kunna välja bort eller välja till högskolebehörighetsgivande kurser. Det känns i mina ögon som en väldigt märklig debatt. För eleven i fråga gör det knappast någon skillnad. 

För övrigt är diskussionen om att elever väljer bort yrkesprogram på grund av att de inte ger högskolebehörighet en myt, som dock odlas av okunskap av både de rödgröna partierna och vissa näringslivsorganisationer. Jag tror det beror på okunskap och välbilja från de senare, men faktum kvarstår - det finns inget belägg för att elever väljer bort yrkesprogram på grund av att de inte automatiskt ger högskolebehörighet. Tärtom finns det uppenbar risk att elever hoppar av gymnasieksolan om man tvingar alla att läsa in högskolebehörighet. Yttterst få elever från yrkesprogrammen gick vidare till högskola när alla program gav högskolebehörighet. Orsaken var uppenbar - de som går ett yrkesprogram får nästan alltid ett bra och välbetalt jobb efter examen.

Det stämmer dock att färre elever enligt statistiken sökte sig till yrkesprogram när Alliansen förändrade dessa. Det beror dock inte på att eleverna ratade utbuildningarna utan på att visa yrkesprogram gjordes om till teoretiska program. Det gjorde att eleverna i sttaistiken såg ut att ha valt ett teoretiskt program i stället för ett yrkedsprogram - trots att de valde samma utbildning. Denna förändring har sannolikt bidragit till att skapa dagens myt. Att det samtidigt varit få sökande till visa program (exempelvis omsorgsutbildningar) har varit ett faktum under lång tid. Det har uppenbarligen inget med möjligheten til högskolebehörighet att göra.

Det största hotet mot yrkesprogrammen på gymnasiet är om politiker och andra talar illa om programmen.

Moderaterna vill reformera och förbättra strandskyddet

2018-06-20

I går hade jag och ett antal moderater detta debattinlägg i Alingsås Tidning. Jag lägger ut det i sin helhet eftersom det är en bra beskrivning av stranddskyddsfrågan som diskuteras mycket i många kommuner.

Moderaterna tar bort skatteskillnaden mellan lön och pension - på riktigt

2018-06-19

I dag har jag detta debattinlägg i Borås Tidning (klicka för större text):


 

Samarbeta med SD?

2018-06-18
Jag tänkte väl att rubriken skulle locka till läsning.

Då kan jag ju lika gärna passa på att berätta lite om hur jag ser på denna sak, eftersom det verkar vara det enda media och den politiska eliten intresserar sig för just nu.

Jag är lite trött på det ständiga ältandet om det lämpliga i att tala eller inte tala med SD. Detta har övriga partier samt media ägnat sig åt i åtta år nu, och kastat glåpord mot varandra så fort någon kan misstänkas tycka samma sak som SD. Mantran om värdegrund och liknande har varit basen för hela debatten, samtidigt som få lagt någon större vikt vid att granska SD:s politiska förslag. I skuggan av detta har SD kunnat växa obehindrat.

Jag tycker det är självklart att moderaterna ska försöka få igenom så mycket av vår politik som möjligt och tycker man då måste vara beredd att prata med alla partier i sakfrågor. Något jag var tydlig med i en intervju i Expressen igår. Om man inte pratar med andra vet man ju inte om de har samma syn på saken som man själv. Och att prata med andra innebär inte att man kompromissar bort sina egna åsikter.

Alliansen gjorde tex gemensam sak med Vänsterpartiet tidigare denna mandatperiod i finansutskottet om ett utspel mellan Alliansen och V för att ge regeringen i uppdrag att trygga kontanthanteringen i landet. Det var knappast någon ideologisk fråga utan mer en fråga om sunt förnuft. När V tyckte som vi var det en självklarhet att driva det tillsammans. Vi kompromissade inte, konstaterade bara att vi hade samma syn på saken. Och körde över regeringen och SD i utskottet. Inte blev jag socialist för det, och inte är jag mer välvilligt inställd till Vänsterpartiets flummiga socialism eller deras mörka kommunistiska förflutna.

På exakt samma sätt drev M, SD, L och KD en gemensam reservation i finansutskottet angående nej till amnestin till de 9.000 höromveckan. Vi tyckte samma, debatterade tillsammans och röstade lika - för att vi tyckte samma sak. I en demokrati är detta en självklarhet.

Regeringssamverkan är en helt annan sak. Sådan bygger på att man både har en hyfsat gemensam syn på samhället och dess problem och utmaningar och har en hyfsad samsyn i de flesta politiska frågor med andra partier. Jag tror många underskattar hur många politiska sakfrågor det finns där M och SD har helt olika åsikt. Inom arbetsmarknadspolitiken, integrationspolitiken, bidragssystemen, skattepolitiken, skolan, sjukvården men också såklart när det gäller försvarspolitik, utrikespolitik, Nato och EU. SD står för övrigt alldeles för nära S i många frågor. En hyfsad samsyn om delar av migrationspolitiken räcker knappast för ett regeringssamarbete mellan M och SD. Inte heller att man tycker illa om sittande regering. Jag är förvånad över att detta inte uppmärksammas mer av media och är lite förvånad över att en del väljare inte heller verkar ha insett detta.

Det finns även de som säger att Moderaterna borde kompromissa med SD i migrationsfrågorna eftersom vi tycker ganska lika om mycket. Det är en märklig slutsats. Det vi tycker lika om kan vi såklart båda rösta för, och det gör vi redan. Det är inget problem och kräver inga kompromisser. Men det är ju det vi inte tycker lika om som är problemet. Kompromisser betyder att man ger och tar. Men jag är inte beredd att kompromissa om SD:s förslag om att med alla medel och försöka driva ut människor med uppehållstillstånd eller medborgarskap ur landet. Jag är inte beredd att kompromissa om att allvarligt försvåra för arbetskraftsinvandring, något som skulle slå hårt mot svenska företag. Och jag är inte beredd att dra tillbaka redan beviljade uppehållstillstånd (oavsett om jag tycker det är rätt eller inte) för människor som sköter sig och lever lagligt i vårt land. Den som fått ett beslut som vunnit laga kraft måste kunna lita på detta i en rättsstat. Jag värnar rättssäkerhet och inte godtycke.

Visst - det finns oenigheter inom Alliansen med. Främst inom migrationspolitiken. Precis som det gör på den rödgröna sidan. Jag är personligen djupt besviken på att Centerpartiet tog strid mot resten av Alliansen och stödde regeringens förslag om amnesti för 9.000 vuxna män som saknar asylskäl. Dessutom med en lagstiftning som är orättvis, godtycklig och rättsosäker och som totalt sågats av lagrådet. Men detta är en av få riktigt djupa åsiktsskillnader inom Alliansen. På de flesta stora viktiga politikområden har vi en stor samsyn om mycket.  

Hur Alliansen ska hantera migrationsfrågorna återstår att se. Man kan absolut tänka sig att Migrationsfrågorna baseras på en blocköverskridande lösning där M och S bildar stommen, så som Ulf Kristersson föreslagit. Det är väl inte uteslutet att fler partier skulle stödja en sådan överenskommelse. Och jag kan leva med att Centerpartiet röstar emot. 

Slutligen ytterligare en kommentar om artikeln i Expressen som även uppmärksammar näringsminister Mikael Dambergs obegripliga försök på twitter att tolka mina kritiska frågor till SD-sympatisörer som uttryckt sig otrevligt som ett försök att "bjuda in till samtal" (!) med SD. Här slår Damberg så många knutar på sig själv att han nog behöver hjälp för att komma loss. Det är sällan man ser ett inlägg där logiken haltar så kraftigt. Man får väl sätta det på kontot för desperation över Socialdemokraternas usla opinionssiffror.

I övrigt tycker jag det är hög tid att syna SD:s politik, deras ekonomiska kalkyler och hur realistiska och genomförbara deras förslag är. I stället för att fortsätta älta deras verkliga och/eller påstådda värdegrund ända fram till valet. I brist på annan medial granskning kommer jag själv att granska valda delar av SD:s politik och visa på skillnaderna mot moderaternas politik. Det första inlägget om detta lade jag ut i går, det om SD:s återvändandepolitik och deras syn på rättssäkerhet. Mer kommer!

Extrema röster i klimatdebatten hotar våra pensionspengar

2018-06-18

Anser partierna att AP-fondernas investeringar ska vara förenliga med Parisavtalet och flyttas från fossil verksamhet till långsiktigt hållbara lösningar? Det är Greenpeace som ställt frågan.

Sju av riksdagens åtta partier (alla utom Moderaterna) vill i sina svar att AP-fonderna ska flytta sina pengar från "fossil verksamhet" till "långsiktigt hållbara satsningar". Moderaterna menar i stället att man ska följa besluten i den så kallade Pensionsgruppen (Alliansen plus Socialdemokraterna) där det övergripande målet alltid ska vara högsta möjliga avkastning på pensionspengarna. ”Självklart ska AP-fonderna så långt som möjligt investera i projekt som är långsiktigt hållbara, men vi är tydliga med att det inte ska göra avkall på det övergripande målet om högsta möjliga avkastning. Detta är alla partier i pensionsgruppen överens om.”

Greenpeace menar att alla företag med stort CO2-avtryck ska väljas bort. Det betyder bland annat att vår processindustri, stålindustri och skogs/massaindustri inte ska få vara med i våra pensionsfonder. Ryggraden i svensk exportindustri, grunden för landets välstånd. Och det är endast moderaterna som ser något konstigt i det kravet? Man tar sig för pannan.

På frågan om partierna anser att klimat och miljö ska vara den ram inom vilken avkastning eftersträvas blir svaren lite annorlunda. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna svarar ”nej”. Övriga säger ja. Här använder S en motivering liknande M gjorde i föregående fråga: "”Förvaltningen ska främja en hållbar utveckling utan att göra avkall på det övergripande målet om att maximera avkastning i förhållande till risk”. Centerpartiet framhåller att ”klimat och miljö inte är de enda parametrarna att ta hänsyn till” och Liberalerna anger i sitt svar att AP-fondernas övergripande mål är att säkra det svenska pensionssystemets stabilitet, vilket gör att ”god avkastning” måste vara prioriterat. Lite märkligt kan jag tycka att man svarar som man gör på den första frågan.

Polismyndigheten föreslår en femte polishögskola till Borås

2018-06-18

I dag kom beskedet att polismyndigheten föreslår till regeringen att Borås ska få anordna landets femte polisutbildning. Det är mycket glädjande och en framgång för alla dem som engagerat sig i frågan.

En ny polisutbildning i Borås skulle vara bra för Borås och Västsverige och det skulle vara bra för hela landet eftersom det skulle underlätta rekrytering till polisutbildningarna om en utbildning fanns tillgänglig i göteborgsregionen.

Det är bara att hoppas att regeringen denna gång tar beslut om att lägga polisutbildningen i Borås.

Sverige - Sydkorea 1-0

2018-06-18

Jubel på moderaternas riksdagskansli efter straffmålet. Vi var ett bra gäng som samlades för att se dagens match, och det gick ju som det skulle. Bra jobbat av vårt landslag!

  

Vad menar SD med "omfattande återvändande"?

2018-06-17

Den senaste tiden har jag haft ett betydande antal diskussioner både i sociala medier och i samtal om SD:s förslag att "repatriera" invandrare. Dvs förmå dem att lämna Sverige och återvända till sitt forna hemland. Många SD-anhängare verkar tro att om bara SD vinner valet så kommer en betydande del av invandrarna att lämna landet frivilligt. Det är  den bild SD just nu sätter bland sina sympatisörer.

När jag ställer frågor om hur många man vill skicka tillbaka, hur stort bidrag man vill ge och vad man gör om människor inte lämnar frivilligt blir det tyst. Ingen vet. Inte ens ledande SD-politiker. Jag har ställt frågan till SD:s migrationspolitiske talesperson Paula Bieler två gånger på twitter men hon svarar inte. Jag påminde henne personligen efter vårt senaste möte i abretsmarknadsutskottet förra veckan och hon sa då lite vagt till mig att hon skulle skriva något. Men än har inget synts till, hon verkar ducka i frågan. Det är ju i och för sig också ett svar.
Det enda som finns om detta i SD:s partiprogram är dessa två väldigt vaga meningar:

"Att av ekonomiska skäl tvingas stanna i ett land där man inte trivs och inte vill leva är destruktivt för såväl landet som för den enskilde individen. Ett aktivt och generöst stöd skall därför ges till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer."

Redan idag finns vissa begränsade återvändarbidrag (främst reseersättning) för dem som får sin asylansökan avslagen, för återvändande till vissa länder. Detta kan vara rimligt för att förmå vissa personer att lämna landet i stället för att gå under jorden. Även för dem som beviljas tillfälligt uppehållstillstånd är ju tanken att man frivilligt ska återvända när det blir lugnt i hemlandet (om man inte till följd av eget arbete och försörjning beviljats permanent uppehållstillstånd). Även den med permanent uppehållstillstånd kan undantagsvis beviljas återvändandebidrag även om det är relativt ovanligt.

Men i SD:s fall gäller det alltså även att uppmuntra till återvändande i stora volymer av dem som beviljats permanent uppehållstillstånd, eller rent av medborgarskap. Det väcker många frågor.

Sanningen är ju den att om man införde detta system, generösa bidrag för att återvända, så skulle det för det första riskera att locka hit en mängd lycksökare utan asylskäl som bara vill försöka komma åt detta bidrag. Ju större det är desto mer lockande blir det. Det skulle säkert bli en ny lockande verksamhet för flyktingsmugglare.

Och vilka av de som fått uppehållstillstånd (eller medborgarskap) skulle vara intresserade av att återvända till hemlandet för en begränsad summa pengar? Knappast de som SD säger "inte vill arbeta utan vill leva på bidrag resten av livet". För att dessa ska tjäna på att lämna landet skulle man sannolikt behöva betala ut miljoner till varje enskild person. I annat fall blir det mer lönsamt att stanna kvar. Det mer troliga är väl i så fall att välutbildade och väletablerade personer med stark ställning på arbetsmarknaden skulle ta chansen att ta emot bidraget och lämna Sverige för sitt tidigare land eller kanske ett annat land där det är lätt att få jobb och skatterna är lägre. Effekten för Sverige blir då att välutbildade och etablerade invandrare lämnar landet och får med sig generösa bidrag, medan de som inte jobbar blir kvar och kostar pengar. Den samhällsekonomiska effekten skulle bli närmast katastrofal om det skulle handla om de stora volymer SD antyder. Och notan går till skattebetalarna. Jag känner för övrigt inte till att SD budgeterat för dessa enorma kostnader. Vill man exempelvis att 100.000 personer ska lämna landet och var och en ska ersättas med en halv miljon blir det en kostnad på 50 miljarder (!).

Vissa menar rent av att även personer med medborgarskap bör "skickas tillbaka". Och det är inte svårt att hitta röster bland SD:s anhängare som  talar om att det bör ske med tvång.  Att ta ifrån någon ett medborgarskap man fått på felaktig grund, eller utvisa någon som begått brott är en sak, det är sådant moderaterna också tycker bör övervägas. Men att tvinga någon (även medborgare) att lämna landet för att man inte arbetar utan lever på bidrag är ett direkt hot mot svenska rättsprinciper. Jag har inte hört någon från SD bemöta dessa förslag från sina sympatisörer.

Det förekommer även en debatt kring det olyckliga beslutet om de 9.000 vuxna männen som riksdagen förra veckan gav en ny chans att få stanna. Många frågar om moderaterna är beredda att ta tillbaka deras uppehållstillstånd om vi vinner valet. Jag försöker förklara att man absolut kan riva upp lagen och att det då stoppar nya uppehållstillstånd på denna grund. Men man kan däremot inte ta tillbaka uppehållstillstånd från dem som redan fått det. Det strider mot grundläggande rättsprinciper att ta retroaktiva beslut till den enskildes nackdel. Hur illa jag än tycker om den nya "amnestilagen" så är jag inte beredd att tumma på rättssäkerheten. Jag har även frågat Paula Bieler om detta, men inte heller det svarar hon på. Hon har däremot skrivit detta på twitter direkt efter omröstningen, som ju i vart fall antyder att hon vill dra in redan beviljade beslut. Och det uppskattas av 2.500 SD-följare. Jag tycker det är oroande.Ytterligare en sak jag saknar svar på är om SD vill utvisa brottslingar till länder där de uppenbart riskerar tortyr eller dödsstraff, trots att det strider mot internationella konventioner. Många röster från SD-anhängare i sociala medier kräver detta, inte få förespråkar rent av dödsstraff i Sverige. Det vore klädsamt om SD var tydliga i denna fråga, men inga svar kommer från SD:s riksdagspolitiker.Och ingen säger emot i sociala medier.

SD använder ofta lite raljanta löften, tuffa populistiska utspel och vaga formuleringar om dramatiska åtgärder - men när man skrapar på ytan är det stor skillnad mellan det man verkligen föreslagit och budgeterat, och det man antyder att man vill göra.  Allt detta bör väljarna få besked om innan de röstar. De bör också få veta om SD respekterar rättssäkerhet för enskilda människor, eller om den är av underordnad betydelse för vissa människor i vårt land. I så fall har vi ett allvarligt problem.

Frågorna om SD:s politik är många. Den uppskruvade debatten om värdegrund, "brunsmetning" och nazistanklagelser är ett stickspår. Även om det finns mörka saker i SD:s historia är de allra flesta av SD:s politiker och sympatisörer vare sig nazister eller rasister. De är bara oroliga för migrationens samhällseffekter. Det är vi moderater också. Det viktiga nu är att jämföra partiernas förslag. Moderaterna har en genomtänkt och sammanhållen migrations- och integrationspolitik som vi finansierar fullt ut i vår budget med riktiga pengar. Det är nu dags att granska vad SD egentligen tycker och hur de finansierar sina förslag. Det är faktiskt inte särskilt tydligt.  

Det enda rimliga är att skicka tillbaka båtarna och pröva asyl på plats

2018-06-17

Situationen på Medelhavet är ohållbar. Det nu uppmärksammade fartyget med "migranter" (jag kallar dem inte flyktingar) har tillåtits att gå in i hamn i Valencia i Spanien, efter att ha nekats av Italien och Malta. Enligt Expressen som citerar flera olika källor är det alltså 629 personer på båten. De flesta från Afrika, men även från Pakistan, Bangladesh och Afghanistan. 80 kvinnor (varav sju gravida), samt 89 barn och "ungdomar" finns bland de 629. Resterande 460 är män, och av bilderna att döma unga och friska män i arbetsför ålder. Hur många av de 89 ungdomarna som i praktiken också är vuxna män framgår inte.

Man kan spekulera i hur många av dessa 629 som är flyktingar med asylskäl. Att en gravid eller nyförlöst kvinna eller ett ensamt minderårigt barn ändå lär få stanna av humanitära skäl är sannolikt, men huvuddelen av de som kommit har knappast asylskäl och lär skickas tillbaka efter asylprövning, om de inte gått under jorden under tiden. Det är så det fungerar i hela EU idag, inte bara i Sverige.

Tidigare har ju flera länder i EU diskuterat möjligheten att öppna asylcenter i Afrika och göra asylprövning på plats och endast ta emot dem som har asylskäl. Nu diskuterar även Frankrike och Spanien tydligen detta. Liknande tankar har funnits i den svenska debatten. Bland annat föreslår ju moderaterna att EU borde skapa ett gemensamt kvotflyktingsystem där asylprövning sker utanför EU, och där de som beviljas uppehållstillstånd sedan fördelas över EU. Problemet är ju bara att EU-länderna visat en beklämmande ovilja att enas kring allt som rör migration och asylmottagande. En gemensam EU-lösning ligger därmed troligen långt fram i tiden. Frågan är då om ett antal länder i EU gemensamt kan gå före?

Jag ser själv ingen annan väg än att flytta asylprövningen utanför EU och har återigen framfört det i sociala medier idag.Vi måste ta krafttag mot flyktingsmugglare som utsätter människor för livsfara, och samtidigt minska strömmen av "icke-flyktingar" till EU. Det enda verkningsfulla sättet är att skicka tillbaka alla fartyg med flyktingar, att ta hand om dem som vill söka asyl i flyktingboenden i Afrika, och sedan göra asylprövningen där. De som sedan anses ha asylskäl kan sedan tas emot under ordnade former av de länder som är med i systemet. Att införa denna modell innebär inte att asylrätten inskränks. Det skulle bara göra att prövningen görs på annan plats. Och att avvisningen av dem som saknar asylskäl blir mycket enklare och utan kostnader. Och de som har asylskäl skulle få ett oerhört mycket bättre mottagande och säkrare resa.

En sådan lösning skulle kanske inte heller kräva att alla EU-länder deltar. Hoppet att få EU att enas i asyl och flyktingfrågan är just nu minimalt. Det räcker kanske att en grupp länder kommer överens om detta och enas om att sedan fördela dem med asylskäl mellan sig? För alla länder med gräns mot Medelhavet vore detta rimligen intressant, och kanske skulle även andra länder ansluta sig. Det vore ett bra sätt även för oss i norra Europa att förebygga nya asylkriser i EU i framtiden. Och med vetskap om hur få av de asylsökande som har riktiga asylskäl borde effekten bli stor.

M-löfte om samma skatt för pensionärer som löntagare ligger fast

2018-06-15

Häromdagen meddelade ju Ulf Kristersson att moderaterna vill ta bort resterande del av skatteskillnaden mellan pensionärer och löntagare om vi vinner valet. Det blir i så fall det sista steget i det arbetet som inleddes 2010 av Alliansregeringen. Aldrig tidigare har svenska pensionärer fått sådana skattesänkningar som under Alliansen. Och med en stark moderat valframgång kommer skattesänkningarna för våra pensionärer att fortsätta.

Socialdemokraterna försöker nu misstänkliggöra detta löfte genom att säga att moderaterna ju vill införa ett sjätte jobbskatteavdrag för löntagare, vilket i så fall skapar en ny skatteskillnad mot pensionsinkomster. Påståendet är fel - moderaternas löfte inkluderar det sjätte jobbskatteavdrag vi vill införa, och pensionärerna kommer att kompenseras fullt ut även för detta i vårt förslag.

Det är också intressant att Magdalena Andersson sa att moderaternas förslag till skattesänkningar för pensionärerna är "oansvarigt" för att pengarna behövs till välfärden i stället. Socialdemokraterna lovade ju själva samma sak inför valet 2014. Då var det tydligen inte oansvarigt - trots att man samtidigt (felaktigt) hävdade att "ladorna var tomma". Men socialdemokraterna har inte infriat löftet att ta bort skatteskillnaden. I stället har man lagt över 8 miljarder på byggsubventioner på en redan överhettad bostadsmarknad och lägger nu 6 miljarder på tre år på att ge vuxna män utan asylskäl möjlighet att ändå få uppehållstillstånd. Dessa 14 miljarder är alltså viktigare för Socialdemokraterna än att uppfylla löftet om att sänka skatten för pensionärerna.

I dag kommer så plötsligt ett väntat löfte från Socialdemokraterna som svar på moderaternas löfte. S vill nu sänka skatten för pensionärer "lite mera" än det man tidigare lovat. Men hela skatteskillnaden mot lön tar man inte bort - trots alla sina högstämda löften före förra valet. Finansministerns lada är kanske tom?

Det blir nu moderaterna som går till val på att uppfylla Socialdemokraternas gamla vallöfte. Och så brukar det vara när det gäller skattesänkningar. Ska det bli något konkret av dessa behövs moderaterna i regeringen.

Starkt och personligt tal av Ulf Kristersson på Järvaveckan

2018-06-14

 

I dag besökte jag arrangemanget Järvaveckan på Spånga IP och blev positivt överraskad av det mycket stora intresset och  antalet besökare. Det var rent av svårt att komma fram, trångt i alla tält och både politiska partier och organisationer fanns på plats. Mycket imponerande av arrangörerna. I dag var det moderaternas dag och Ulf Kristersson höll ett mycket starkt och personligt tal.

I vårt Sverige ska rättigheter, skyldigheter och möjligheter vara lika för alla. Alla barn ska få en chans att forma sin egen framtid, oavsett bakgrund eller bostadsort. Då behövs krafttag mot gängkriminaliteten, mer kunskap i skolan och tydliga krav i integrationspolitiken. Barns möjlighet till utveckling får inte begränsas av klass, kön eller klan.

Den starkaste delen i talet var nog ändå när han talade om växande psykisk ohälsa och självmord, inte minst bland unga. Han illustrerade det på ett känslosamt sätt genom att berätta om tre personer i hans egen bekantskapskrets och släkt som tagit livet av sig under hans vuxna liv. Han berömde de frivilligorganisationer som gör ett fantastiskt jobb med att faktiskt rädda människors liv, och han utlovade större ekonomiskt stöd till dessa organisationer.  Men han talade också om att vi måste korta köerna till BUP och psykvården och att vi behöver förstärka elevhälsan. Redan 2008 antog Alliansregeringen en nollvision mot självmord. Och de har faktiskt minskat i alla åldersgrupper, utom bland de yngsta. Varje år tar 1.500 människor sitt liv i Sverige, och bland män i åldern 15-45 är självmord den vanilgaste dödsorsaken. Det är givetvis helt oacceptabelt. Ulf Kristersson efterlyste en bred samling i Sverige av anhöriga, professionella, politiker och andra människor som vill bidra för att ta krafttag mot självmord bland unga.

Återigen visade Ulf att han inte är riktigt som andra politiker. Mindre av konflikter och mer av samförstånd. Betydligt mindre av slagord, populism och one-liners, betydligt mer av djupare resonemang. Det kräver absolut en del av lyssnaren, men det blir också betydligt intressantare än att lyssna på politiker som bara rabblar slagord från talarstolen. En helt ny ton i svensk politik.

Riksdagen beslutade om ny djurskyddslag - men det fattas en del

2018-06-14

I dag röstade riksdagen om en ny djurskyddlag. En del bra saker finns med. Bland annat att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att beteendestörningar förebyggs samt krav på att den som håller djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov. Det klargörs att djur av tamdjursart inte får överges, och det införs ett förbud mot att djur tränas för eller används i prov på ett sådant sätt att djuren utsätts för lidande.

En motion jag skrivit gäller grunderna för hela djurskyddslagstiftningen. " Enligt motion 2017/18:2268 av Jan Ericson (M) behövs en ökad helhetssyn i djurskyddslagstiftningen. Att djuret totalt sett har en bra livsmiljö och mår bra borde väga tyngre än brott mot obetydliga detaljer i komplicerade bestämmelser" skriver utskottet i sitt betänkande. Tyvärr går inte riksdagen lika långt, man konstaterar bara lite vagt att myndigheterna fått riktlinjer för en mer flexibel tillämpning av reglerna och en ökad helhetssyn. Allianspartierna är inte nöjda med detta utan har en reservation i linje med min motion, där man skriver följande:

"Vi anser att den nya djurskyddslagen bör vara en målinriktad ramlag som leder till en ändamålsenlig djurskyddsnivå med minskad byråkrati och större flexibilitet. För att Sverige ska kunna upprätthålla höga krav i ett internationellt perspektiv måste svensk djurhållning ha rätt förutsättningar för att vara konkurrenskraftig i framtiden. Detaljstyrning leder ofta till mer byråkrati och regelkrångel som inte bidrar till djurens välfärd eller hälsa."

Den nya djurskyddslagen innebär även att tillämpningen av djurförbud "ska bli mer proportionerlig". Detta är något jag själv jobbat för, vilket utskottet konstaterar: "Även i motion 2017/18:398 av Jan Ericson (M) förespråkas en ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud. Möjligheten att överklaga är begränsad och betyder enligt motionären i praktiken lite eftersom djurförbudet ofta verkställs omedelbart oavsett överklagande. Besluten går därmed inte att rätta till om domstolen skulle upphäva beslutet eftersom djuren då redan är sålda eller avlivade. Lagen bör ändras så att djurförbud inte annat än i undantagsfall får verkställas innan det fastställts av domstol." Skrivningarna i den nya lagen är även på dnena punkt väldigt vaga. Alliansen är inte nöjda med detta heller utan skriver i en reservation bland annat att beslut om djurförbud bör tas i domstol och inte av enskilda tjänstemän. Något jag helt ställer mig bakom.

Jag hoppas att en ny regering ska kunna ändra i dessa delar efter ett regeringsskifte. proportionalitet, helhetssyn och rättssäkerhet är oerhört viktigt när man diskuterar djurskyddsfrågor.

Sommarmingel

2018-06-13

Denna och nästa vecka är fylld av avslutningar, avtackningar, mingel och uppvaktningar. Det blir alltid så när riksdagsarbetet går mot sitt slut före sommaren och särksilt när det är valår.

I dag var det sommarmingel med Svensk Näringsliv. Många trevliga samtal och intressanta diskussioner. Och så träffade jag en före detta utrikesminister i vimlet.

Sista partiledardebatten i riksdagen före valet

2018-06-13

 

I dag hölls mandatperiodens sista partiledardebatt i riksdagen. Bortsett från en taggad Jonas Sjöstedt (V) var det väldigt trötta företrädare för den rödgröna sidan. Både Stefan Löfven (S) och Isabella Lövin (MP) gjorde mycket svaga insatser i debatten. De verkar slitna och trötta och hårt tagna av opinionsläget och interna motsättningar. Opositionens partiledare var desto piggare, alla fem. Och bortsett från migrationsfrågan så finns en stor och bred enighet mellan Alliansens fyra partier om väldigt mycket, det senaste bekräftas inte minst av gårdagens artikel om Alliansens gemensamma skolpolitik. Ulf Kristersson (M) höll flera starka anföranden i dagens debatt med en bra balans mellan att se samhällsproblemen och föreslå lösningar, utan att svartmåla Sverige. 

Ingen tror att det blir en enkel väg att skapa en ny regering efter valet, men Moderaterna kommer att vara nyckeln till all regeringsbildning, utan oss går det inte att sparka regeringen Löfven. Den som tycker att ett regeringsskifte är den viktigaste valfrågan bör därför lägga sin röst på moderaterna. 

Nedan några av mina twitterinlägg under dagens debatt:

Lunchmöte om sociala medier

2018-06-13

I dag hade jag och min moderate kollega Lars Beckman bjudit in till ett lunchmöte i riksdagen för att prata sociala medier och den kommand valrörelsen. Förutom vi själva deltog Martin Borgs som är moderaternas valledare för sociala medier, och  artisten och radioprofilen Richard Herrey som kandiderar till riksdagen för Stockholms Län och är en av våra mer flitiga moderata aktörer i sociala medier. Trevligt och intressant och vi är laddade till max för den valrörelse som så sakta har börjat dra igång.

Konstitutionsutskottet biföll min KU-anmälan av justitieministern

2018-06-13

Konstitutionsutskottet har nu redovisat årets så kallade gransningsrapport, alltså den kritik man riktat mot ministrar i regeringen. Ingen regering i modern tid har fått så många anmärkningar från KU som dagens regering fått denna mandatperiod. Hela 49 gånger. I särklass mest kritik har riktats mot statsministern och utrikesministern, båda har fått den mest omfattande kritiken genom tiderna som drabbat någon regering. Och detta från ett i stort sett enigt KU. 

KU riktade i år 11 anmärkningar mot ministrar i sittande regering och en mot en minister i den förra Alliansregeringen. I stort sett var KU enigt i sin kritik även i år. Den viktigaste kritiken rörde skandalen kring Transportstyrelsen där bland annat statsminister Löfven fick hård kritik, samt hanteringen av Sveriges kandidatur til FN:s säkerhetsråd där utrikesministern fick hård kritik.

Bland de övriga anmärkningarna finns den KU-anmälan jag gjorde av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson för att han spred falska uppgifter om arbetslösheten. Ett enigt KU instämde i min kritik och skriver följande i sin granskningsrapport (ärendet behandlas på sidan 300-306, och slutsatsen redovisas på sidan 306):

"Det i granskningsärendet aktuella uttalandet av justitie- och migrations-ministern gjordes i ett Twittermeddelande. Utskottet konstaterar att det av utredningen i ärendet framgår att statsrådet i sitt uttalande om arbetslösheten bland utrikes födda redovisade statistik som inte mer än i möjligen begränsad utsträckning inkluderade den grupp uttalandet avsåg. Uttalandet gav därmed en missvisande bild. Justitie- och migrationsministern ansvarar för sina uttalanden och därmed även för att de uppgifter som han lämnar är korrekta. Att det aktuella uttalandet gjordes på hans personliga Twitterkonto saknar i sammanhanget betydelse."

Det känns bra att KU är tydliga med att en minister bör tala sanning.

Fullt rimligt att ålägga storbankerna begränsad kontanthantering

2018-06-12

Kontanter är fortfarande viktiga för en betydande del av Sveriges invånare, föreningar och småföretag. Riksdag och regering behöver i god demokratisk ordning och med tillräckligt beslutsunderlag ta aktiv ställning till kontanternas roll i ett längre tidsperspektiv. Kontanterna kan inte tillåtas avvecklas av privata aktörer innan ett sådant ställningstagande görs. Därför föreslår en enig Riksbankskommitté att de stora bankerna ska ges ett ansvar att säkerställa rimlig tillgång till tjänsterna kontantuttag och dagskassehantering i hela Sverige.

Utvecklingen mot minskad kontant­användning går fort i Sverige. I ett internationellt perspektiv är vi i det närmaste unika sett till hur lite kontanter som cirkulerar i samhället och den låga andelen kontanta betalningar i handeln. Tillgången till kontanttjänster, i form av möjligheten till insättning på och uttag från bankkonton, har försämrats de senaste fem åren, bland annat till följd av att antalet bankkontor med kontantservice har mer än halverats sedan 2011. Denna utveckling har främst drivits av de stora bankerna.

Omvandlingen av betalmarknaden går fort, med nya lösningar för att genomföra betalningar. Det finns fördelar med denna utveckling ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi ser positivt på teknisk utveckling, men kontanter är fortfarande ett viktigt betalningsmedel för en betydande del av befolkningen. Det finns i dag runt en miljon svenskar som står utanför det digitala samhället, bland annat vissa äldre, nyanlända och personer med funktionsvariationer. Kontanter kan också bidra till att minska samhällets sårbarhet vid kriser och kan ge ett bättre integritetsskydd.

Riksdagen beslutade 2007 att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Det gäller bland annat kontantuttag och hantering av dagskassor för föreningar och företag. Dessa tjänster är en nödvändig förutsättning för att kontanterna ska kunna cirkulera i samhället och fungera som betalningsmedel.

Tillgången till kontanttjänster är i dag sämst i glesbygdsområden. Berörda myndigheter, företag och experter som vi har träffat är eniga om att det finns en stor risk att kontantuttag, dagskassehantering, och kontanttransporter inom en snar framtid inte kommer att kunna upprätthållas på kommersiell grund i stora områden i Sverige. En fortsatt snabb avveckling av kontanttjänsterna skulle drabba vissa människor, föreningar och småföretagare hårt och underminera kontanternas ställning som betalningsmedel. I en nyligen genomförd undersökning ansåg en stor majoritet av svenskarna, 68 procent, att kontanter bör finnas kvar som betalningsmedel.

Den parlamentariska Riksbankskommittén har nu presenterat sin utredning. Man anser att den fortsatta utvecklingen av tillgången till kontanter i samhället bör ske under kontrollerade former så att allmänhetens och samhällets behov av kontanter tillgodoses. I sitt delbetänkande Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42) som publiceras i dag föreslår man att banker, som erbjuder betalkonton och har en inlåning från svensk allmänhet på över 70 miljarder kronor, ska vara skyldiga att tillhandahålla kontantuttag och dagskassehantering i en sådan utsträckning att det finns en rimlig tillgång till dessa tjänster i hela Sverige. 

Storleksgränsen innebär att endast banker med nationell täckning och som är systemviktiga för kontantkedjan omfattas av de föreslagna kraven. Rimlig tillgång innebär att runt 99 av 100 svenskar ska ha högst 25 kilometer till närmaste plats för såväl kontantuttag som dagskassehantering. Det innebär en viss ambitionshöjning jämfört med tillgången i dagsläget. Kraven tar inte hänsyn till hur tjänsterna erbjuds. Det står bankerna fritt att välja hur de vill erbjuda tjänsterna, över disk eller via uttagsautomater, och om de vill erbjuda tjänsterna i egen regi eller genom ombud. Öppettider och priser för tjänsterna måste också vara rimliga.

Riksbankskommittén anser att de stora bankerna har ett särskilt ansvar för tillgången till kontanter i samhället. De är helt centrala som förmedlare av betalningar och krediter. Det är därför inte rimligt att de helt kan frånsäga sig ansvaret att hantera kontanter, särskilt mot bakgrund av att det är ett lagligt betalningsmedel. Vidare måste bankkonton vara användbara för alla bankkunder, även för de personer, föreningar och företag som har behov av kontanter.

Bankföreningen är inte oväntat kritiska. Men jag tycker faktiskt inte de har anledning att vara det. Den begränsade kostnad som utredningen beräknar för begränsad kontanthantering (beräknas till 8–15 miljoner kronor per år sammanlagt för de sex banker som bedöms komma att omfattas av kraven) är närmast försumbar sett till bankernas samlade kostnader och resultat. Utredningens förslag ligger också nära min riksdagsmotion som jag skrev 2014.

Förslaget stöds dock av en enig kommitté med samtliga riksdagspartier och jag hoppas det också kommer att bli ett enhälligt föärslag i riksdagen om saken. Fast det kommer att kunna ske först när en ny regering tillträtt efter valet.

Moderaterna presenterar tolvpunktsprogram mot kriminella gäng

2018-06-11

Sverige har allvarliga problem med brott kopplade till kriminella uppgörelser. Enligt Polisen finns det i dag runt 5 000 kriminella aktörer och 200 kriminella gäng i Sverige. Gängens kriminalitet drabbar invånarna i Sveriges 61 utsatta områden extra hårt. 

Gängkriminaliteten måste bekämpas med flera olika typer av åtgärder. Polisen måste vara närvarande i de utsatta områdena och rekryteringen av nya gängmedlemmar måste stoppas. Detta kräver betydande resurstillskott till Polismyndigheten, skarpare lagstiftning och bättre verktyg för de brottsbekämpande myndigheterna. Men det kräver också en generell politik för att bryta utanförskapet och skapa framtidstro i Sveriges utsatta områden.

Nära 70 procent av boende i utanförskapsområdena uppger att det finns kriminella personer eller grupperingar som har en inverkan på området i någon form. Vi kan aldrig acceptera att kriminella gäng styr på våra gator och torg. Staten måste ta tillbaka makten. Den enskilt viktigaste preventiva, brottsförebyggande åtgärden i våra förorter vore att nu krossa gängkriminaliteten. Inget kan vara värre än att barn och unga utnyttjas av gängen, attraheras av livsstilen, pengarna, bilarna och drogerna. 

Moderaternas 12-punktsprogram i korthet: 

1. Skärpta straff för gängrelaterad brottslighet 
2. Inför en möjlighet att döma till vistelseförbud 
3. Aktiva gängmedlemmar ska frihetsberövas 
4. Bättre verktyg för polisen att utreda gängrelaterad brottslighet 
5. Stärkt vittnesskydd och bättre förutsättningar för bevisinhämtning 
6. Ta de kriminellas tillgångar 
7. Straffa den som skyddar kriminella 
8. Använd kommunernas verktyg för att stänga ner brottslig verksamhet 
9. Fånga upp ungdomar och barn som redan rekryterats till gängen 
10. Skärpt straff för överlåtelse av narkotika 
11. Skärpt straff för vapenbrott 
12. Erbjud gängmedlemmarna en väg ut – ett nytt nationellt exitprogram 

En mer utförlig beskrivning av förslagen finns i denna rapport som moderaterna presenterade häromdagen.

Historielöshet är klimathotsextremisternas bästa vän

2018-06-10

De senaste veckorna har både ledande miljöpartister och andra debattörer hävdat att värmeböljan över Sverige är en följd av klimatförändringar. Många har invänt mot detta, men får då extrema påhopp från extremisterna, kallas "klimatförnekare" och blir allmänt förlöjligade.

I dag finns denna lilla artikel i Borås Tidning på sidan "För 50 år sedan".

Ett klipp från Borås Tidning i början av juni 1968:Nyheten påminner väldigt mycket om årets väder. Frågan är bara vad som var orsaken till den värmeböljan för 50 år sedan? Var det också klimatförändringar? 

Det är dags att föra en seriös diskussion om klimatfrändringar och klimathot. I en sådan diskussion har enskilda väderhändelser ingen plats. Endast långsiktiga förändringar över tid är intressanta att analysera.

Svensk arbetsmarknad just nu - som att sitta i baren på Titanic

2018-06-10

Skriver i Borås Tidning idag. "När man gräver lite djupare i arbetsmarknadsstatistiken infinner sig känslan av att sitta i baren på Titanic". (Klicka för läsbar storlek)
 

Moderaterna föreslår reformer för att motverka fusk i asylprocessen

2018-06-10

Förtroendet för svensk migrationspolitik bygger på att fattade asylbeslut är rättssäkra och håller hög kvalitet. Att lämna felaktiga uppgifter ska aldrig löna sig. De senaste åren har Sverige tagit emot över 350 000 asylsökande. Det har skapat stora brister i vårt asylsystem med bland annat långa handläggningstider. Regeringen har de senaste åren styrt Migrationsverket mot att fokusera på att korta handläggningstiderna och öka antalet beslut. Det är viktigt att handläggningstiderna inte är längre än nödvändigt, men det är likaså centralt att besluten om asyl är korrekta. Flera saker pekar på att det finns kvalitetsproblem i dagens ärendehandläggning.

Migrationsverket har i en stickprovskontroll bedömt att fyra procent av alla asylbeslut är felaktiga. En tiondel av besluten bedöms som diskutabla. Vi har också nåtts av rapporter om systematisk försäljning av falska asylberättelser, där asylsökande kan köpa påhittade berättelser att använda vid asylutredningen. En stor del av besluten i asylärenden riskerar att bli felaktiga, till exempel genom att en person som uppgett falska uppgifter om sin identitet, ålder eller asylberättelse ändå beviljas uppehållstillstånd. Med tanke på det exceptionellt stora mottagande som Sverige har haft de senaste fem åren har sannolikt ett stort antal personer beviljats uppehållstillstånd i Sverige på felaktig grund.

Migrationsverkets statistik gällande återkallelse av uppehållstillstånd har brister. Det vittnar om att frågan inte är prioriterad av myndigheten. Det saknas också instruktioner från regeringen att Migrationsverket systematiskt ska arbeta med och följa upp återkallelseärenden. Vi har också fått bekräftat i enskilda samtal med beslutsfattare och teamledare på Migrationsverket att återkallelseärenden prioriteras bort och att information och tips där personer ljugit för att få uppehållstillstånd sällan följs upp. Detta på grund av andra prioriteringar som följer av regleringsbrevet, bland annat att korta handläggningstiderna. Att beslut fattas på felaktiga uppgifter ska inte få förekomma i asylprocessen. Den politiska ledningen och Migrationsverket måste börja prioritera ärenden gällande återkallelse av statusförklaring och uppehållstillstånd.
 

Moderaterna föreslår följande reformer av asylprocessen:

1. Skarpt uppdrag till Migrationsverket att prioritera återkallelseärenden. Utlänningslagen ger i dag möjlighet att återkalla uppehållstillstånd där en person medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit om omständigheter som varit av betydelse för att få uppehållstillståndet. Enligt uppgifter från Migrationsverket prioriteras inte utredning och beslut i denna typ av ärenden. För att kunna upprätthålla den reglerade invandringen kan inte utredning och beslut gällande återkallelse av uppehållstillstånd och statusförklaring vänta. Det handlar i grunden om att bibehålla legitimiteten för vårt asylsystem. Migrationsverket konstaterar att man måste höja ambitionen när det gäller att avgöra ärenden där frågan om att återkalla ett uppehållstillstånd eller statusförklaring har aktualiseras. Ändå har regeringen inte gett Migrationsverket något uppdrag att arbeta med den här typen av ärenden. Det leder till att de inte prioriteras samt att statistiken och uppföljningen är bristfällig. Migrationsverket måste därför ges ett skarpt uppdrag i regleringsbrev att särskilt prioritera och driva ärenden gällande återkallelse av statusförklaring och uppehållstillstånd.

2. Skärp regelverket gällande återkallelse av uppehållstillstånd. Om en person vistats i Sverige längre än fyra år krävs synnerliga skäl för att ett uppehållstillstånd ska kunna återkallas. Det innebär att även den som lämnat felaktiga uppgifter och därigenom fått uppehållstillstånd i praktiken ges rätt att stanna i Sverige om de felaktiga uppgifterna inte upptäcks inom fyra år. Moderaterna anser att det måste göras en översyn av reglerna gällande återkallelse och att tidsfristen för när det ska krävas synnerliga skäl att återkalla ett uppehållstillstånd måste förlängas.

3. Asylsökande ska ha skyldigheter enligt lag. För att undvika att människor som söker asyl i Sverige ska lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt försvårar asylprocessen måste asylsökandes skyldigheter förtydligas i lag. Enligt EU:s asylprocedurdirektiv får medlemsstaterna införa regler om att asylsökande ska infinna sig personligen vid kallelser, överlämna handlingar de innehar som är av betydelse för prövning av ansökan och att den sökande ska informera de behöriga myndigheterna om sin aktuella bostadsort eller adress. Asylsökandes skyldigheter måste tydliggöras i lagstiftning. Det bör innebära bland annat en skyldighet att utan dröjsmål lämna in id-handlingar, att medverka till att identiteten utreds, inkomma vid kallelser och meddela adressändring under asyltiden. Om skyldigheterna inte följs ska det leda till konsekvenser för den enskilde, det kan röra sig om nedsatt ersättning eller beslag av till exempel mobiltelefon i syfte att utreda identiteten.

4. Krav på att avsevärt förbättra kvaliteten i handläggning av asylärenden. Var femte asylutredning har brister och anses inte vara tillräckligt omfattande i förhållande till ärendets beskaffenhet. Migrationsverket anser dessutom att skyddsskälen inte utreds i tillräcklig omfattning. Detta riskerar att åsidosätta rättssäkerheten i asylprocessen. Människor som inte haft asylskäl kan beviljas uppehållstillstånd på felaktiga grunder. Det är samtidigt allvarligt om människor som har skyddsskäl nekas uppehållstillstånd på grund av bristande handläggning. För att förbättra kvaliteten och rättssäkerheten i asylprocessen måste Migrationsverket få ett tydligt uppdrag i regleringsbrev förbättra kvaliteten jämfört med tidigare genomförda analyser. En mer gedigen utredning kommer leda till att fler felaktiga uppgifter kan vederläggas.

Moderaterna vill ta bort hela skatteskillnaden mellan lön och pension

2018-06-09

I dag höll Ulf Kristersson sitt sommartal hemma i Strängnäs. Han gav då ett tydligt besked till landets pensionärer. Moderaterna vill sänka skatten för pensionärer betydligt mer än regeringen, och dessutom säka skatten för pensionärer som fortsätter arbeta. Med våra skattesänkningar försvinner hela skillnaden i beskattning av lön och pension.

Jag har många gånger förklarat att Alliansens prioritering att först sänka skatten på arbete var viktig både för pensionerna och för statens finanser. Men under Alliansen fick även pensionärerna stora skattesänkningar. Fortfarande återstår en skillnad i beskattning av lön och pension, som regeringen bara åtgärdat för dem med de allra lägst pensionerna. Moderaterna vill nu ta bort hela skillnaden i beskattning av lön och pension. Här är förslaget i sin helhet: 

Sammanfattning av förslaget: 

* Många pensionärer får inte ekonomin att gå ihop. Därför är det bra att det finns en politisk överenskommelse om att förstärka grundskyddet i pensionssystemet. Problemet är bara att skillnaden i pension då minskar rejält mellan de som har jobbat hela livet och de som inte har jobbat alls. Det stärker inte arbetslinjen och därför behöver vi göra mer för Sveriges pensionärer. 

* Pensionärer som har jobbat, men har låg pension, får inte någon sänkt skatt alls med regeringens förslag. Vi tar därför ett steg till. Vårt förslag innebär att de med låga inkomstpensioner får runt 2500 kronor mer per år kvar i pension. Sammantaget sänker vi därmed skatten för pensionärer med närmare 13 miljarder kronor. 

* Med våra skattesänkningar för pensionärer kommer det inte längre finnas någon skatteskillnad alls mellan lön och pension. Utan det kommer alltid löna sig att jobba, att vilja jobba och att ha jobbat.

* Moderaterna har tidigare lovat sänkt skatt för pensionärer med 8,5 miljarder kronor. I dag lovar Moderaterna att sänka skatten ytterligare med 4,4 miljarder kronor under den kommande mandatperioden. Det ger en skattesänkning på 200-300 kronor i månaden för den som har en månatlig pension på 13 000-17 000 kronor. När dessa båda skattesänkningar är genomförda kommer det inte att finnas någon skatteskillnad mellan arbete och pension.

* Totalt vill Moderaterna sänka skatten för äldre med 7 miljarder kronor mer än regeringen: 4,4 miljarder kronor på pension och 2,6 miljarder kronor för dem över 64 år som arbetar. Sammantaget handlar det om 15,5 miljarder kronor i skattesänkningar på pension och för pensionärer som fortsätter arbeta. 

Kampanj i Sätila

2018-06-09

I dag kampanjade jag tillsammans med andra Markmoderater i Sätila Centrum där det var marknad idag. Riktigt trevlig dag och många bra samtal. Har även delat ut ungefär 600 personvals-flygblad i Sätila med omnejd denna vecka. Valrörelsen har börjat på allvar!

 

Här tillsammans med Pär-Erik Johansson och Ann Iberius Orrvik, ordförande respektive gruppledare för Moderaterna i Mark.
Och han på bilden bakom får hänga med en valrörelse till. 

SD visade återigen att populism och konflikt är viktigast för dem

2018-06-08

Jag tillhör som bekant den del av moderaterna som anser det självklart att prata med alla partier när man har en samsyn i en fråga, försöka skriva ihop sig, och sedan rösta gemensamt. Det gäller självklart även samtal med SD. Sakpolitiken är alltid viktigast för mig, och jag vill ha igenom så mycket moderat politik som möjligt. Att det däremot är alldeles för mycket som skiljer M och SD åt för att regeringssamverkan skulle vara realistisk är en helt annan sak.

När det gäller den sk "gymnasielagen" om att låta 9.000 vuxna män utan asylskäl få uppehållstillstånd fanns det för en gångs skull en gemensam reservation mellan M, SD, L och KD där man enats om en gemensam linje:

I riksdagsomröstningen i torsdags röstade alla från M och SD nej. Det gjorde också de flesta från L och KD. Tyvärr räckte det inte, utan regeringens förslag vann med stöd av S, MP, C, V och 4-5 röster från L och KD.

Nu hade SD kunna välja att konstatera att man faktiskt agerat tillsammans med tre Allianspartier med en gemensam reservation och hållit samma linje i måndagens debatt (där jag också deltog). Man kunde rentav sagt något uppskattande om de övriga tre partier som tyckte lika (som man brukar göra i politiken, och som jag gjorde samma dag på bloggen). Men det gjorde man inte. I stället valde SD att lägga allt fokus på sitt förslag om återförvisning till ansvarigt utskott. Allt för att uppenbarligen försöka visa att man egentligen inte alls var överens med M, L och KD. Så här skrev migrationspolitiske talespersonen Paula Bieler på twitter efter omröstningen:

  

Paula Bieler vet såklart efter sina år i riksdagen vad återförvisning innebär. Det innebär att ärendet skickas tillbaka till samma utskott det kom ifrån och behandlas av samma majoritet som avgjorde frågan förra gången. I detta fall hade det skickats tillbaka till finansutskottet. Som på närmast följande möte (tisdag kommande vecka) hade skickat ärendet till kammaren igen med samma förslag eftersom S, V. MP och C tillsammans har majoritet i utskottet och har haft samma linje i flera månader. Kammaren hade sedan röstat om saken samma vecka. En återförvisning hade därmed maximalt fördröjt riksdagsbeslutet en vecka. Det hade inte stoppat lagen och det hade inte ens fördröjt lagens ikraftträdande med en enda dag. En helt meningslös åtgärd med andra ord.

Trots detta gör SD stor sak av att "moderaterna lät möjligheten till återförvisning rinna ut i sanden". Vi moderater såg det däremot inte som någon möjlighet att åstadkomma något alls, och därför röstade vi nej till återförvisning. Frågan är om SD tycker att man ska återförvisa alla ärenden där man riskerar att förlora en riksdagsomröstning? I så fall lär riksdagen få ett enormt merarbete utan någon som helst mening. Den enda möjligheten att verkligen förändra något i den nu aktuella frågan är att ändra riksdagsmajoriteten till hösten och sedan riva upp lagen.

Jag blir faktiskt uppriktigt besviken på SD. Detta att man hela tiden prioriterar att på krystade sätt försöka visa att man inte alls är överens med andra partier - trots att man röstar lika i sak och i detta fall även hade en gemensam reservartion - visar på omogen populism. Och det är inte första gången. De som i likhet med mig vill öppna för samtal om sakfrågor med SD upplever hur SD:s agerande underminerar denna tanke. Om man först agerar gemensamt med ett parti och sedan direkt efteråt kör en kniv i ryggen på samma parti i samma fråga så förstår nog var och en att det knappast gynnar ett fortsatt samarbete, oavsett form. SD har gång efter gång bevisat att populismen är mycket viktigare för dem än att försöka skapa ett klimat för samtal kring frågor där man har samma syn. Det kan säkert ge några extra röster, men det öppnar definitivt inte för förbättrat samarbete med andra partier. Och utan samarbete med andra kan man inte få igenom något alls av sin politik i Sveriges Riksdag.

Nej till vinstförbud i välfärden - ja till skärpta tillstånds och kvalitetskrav

2018-06-07

I dag röstade riksdagen nej till regeringens förslag om vinstförbud/vintsbegränsning för välfärdsföretag. M, SD, L, C och KD röstade ned regeringens förslag. Förslaget skulle försvåra för många mindre välfärdsföretag att överleva, särskilt som underlaget för vinstuttag skulle beräkas på ett sätt som kraftigt missgynnat företag där personalen är den viktigaste tillgången men där man i övrigt arbetar i hyrda lokaler och med hyrd utrustning och inte har så stort kapitalunderlag att beräkna utdelning på.

För oss moderater är inte vinst något problem. Verksamhet som bedrivs i annan regi än den offentliga får samma pengar per elev/partient/boende som kommunens eller landstingets enheter. Om man lyckas driva en god verksamhet och får pengaröver är det inte pengar som "tas från välfärden" som regeringen påstår. Verksamheten kostar lika mycket som kommunens eller landstingens egen. Det centrala är att verksamheten håller god kvalitet. Det är därför som vi idag också stod bakom ett tillkännagivande från Allianspartierna (som även SD stödde) till regeringen om att införa nationella kvalitetskrav för de verksamheter som bedrivs inom välfärdens områden. Det blir därmed en fråga för nästa regering. 

I dag beslutade riksdagen även om ökade tillståndkrav och regler för upphandlingar inom välfärden. Det är ursprungligen ett krav från oppositionen genom ett tidigare tillkännagivande som lett fram till dagens beslut. Beslutet innebär att det införs nya tillståndkrav för verksamheter inom LSS, Socialtjänstlagen och skollagen. Tillstånd ska, lite förenklat, endast ges om den som driver verksamheten har insikt och kunskap om de föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt är lämplig att bedriva sådan verksamhet (bland annat att man inte är straffad för allvarliga brott eller ekonomiska oegentligheter), samt att man har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten.

Syftet är att säkerställa att privata utförare har tillräckliga förutsättningar att bedriva verksamhet med god kvalitet och därmed stärka allmänhetens tilltro till välfärdssektorn. Alliansen anser att även offentlig verksamhet borde omfattas av liknande krav och kräver att regeringen återkommer till riksdagen med kompletterande lagstiftning som ställer likvärdiga krav på offentlig och privat verksamhet. Det blev också riksdagens beslut.

En fråga som särskilt diskuterats är den om hur den nya lagen påverkar kooperativ (exempelvis föräldrakooperativa förskolor). Avsikten är inte att försvåra för dessa. De krav som ställs gäller styrelsen som helhet, inte vare enskild styrelseledamot. Just för fristående förskolor finns detta delvis redan reglerat i skollagen 2 kap 5§. Och riksdagen beslutade därför även om ett krav på regeringen att återkomma med förslag som säkerställer att tillståndskrav samt ägar- och ledningsprövning inte medför otillbrliga hinder att etablera sig eller verka på välfärdsområdet för små aktörer, inklusive kooperativ. Den oro som funnits hos vissa kooperativ och deras intresseorganisationer känns överdriven och verkar delvis bero på missförstånd. Det är inte orimligt i sig att ställa samma krav på en styrelse i ett föräldrakooperativ som på ett företag eller en organisation som driver en förskola. Vi vill ju att all verksamhet håller hög kvalitet. Men det finns all anledning att följa tillämpningen av lagen noga så att inte kommuner missbrukar regelverken för att av ideologiska skäl missgynna verksamhet som drivas av kooperativ och små enskilda aktörer. 

Oväntat förslag om begränsad strejkrätt från arbetsmarknadens parter

2018-06-07

Beskedet i tisdags om att arbetsmarknadens parter träffat en uppgörelse om begränsning av strejkrätten var minst sagt intressant. Efter den långvariga konflikten i Göteborgs hamn har de centrala facken (LO, TCO och SACO) och arbetsgivarorganisationerna kommit överens i en unik uppgörelse. "Strejkrätten begränsas om syftet inte är att teckna kollektivavtal". Målet är att förslaget från parterna ska göras till lagstiftning så att det binder alla aktörer på arbetsmarknaden.

Jag har inte hunnit läsa förslaget i sin helhet, utan endast läst det i nyhetsmedia än, men min spontana reaktion är att jag välkomnar att parterna tagit fram ett förslag. Det ger ju såklart en helt annan styrka än om regeringen låtit en utredning ta fram förslaget. Regeringen säger sig också vara positiv till parternas förslag och säger att man prioriterar denna framför sin egen kommande utredning. Även Svenskt Näringsliv välkomnar överenskommelsen. I går meddelade både Moderaterna och Kristdemokraterna att även våra partier ser positivt på överenskommelsen. 

Om jag förstått förslaget rätt kan man lite förenklat säga att den föreslagna lagstiftningen i praktiken innebär att man kodifierar det som redan gäller som praxis på svensk arbetsmarknad - att när väl ett kollektivavtal är träffat så råder fredsplikt mellan parterna. Det är det som är hela poängen med den svenska modellen, att arbetsgivaren vet att när man tecknat ett kollektivavtal så slipper man också konflikter på arbetsplatsen. Tyvärr respekterar inte vissa "fristående" fackliga organisationer denna grundprincip. Man förbehåller sig rätten att använda konfliktvapnet trots att man har kollektivavtal. Hamnarbetareförbundet är ett av de förbund som öppet säger att man inte respekterar fredsplikten.  

Frågan är bara om det liggande förslaget verkligen löser situationen i Göteborgs Hamn? Det berörda fackförbundet, Hamnarbetareförbundet, lär knappast acceptera strejkbegränsningen och har inte heller varit med vid diskussionerna. Hamnarbetareförbundet kan ju enligt förslaget dessutom fortsätta strejka för att få kollektivavtal - vilket LO-förbundet Transport motsätter sig. Och då är man tillbaka där man började...

Jag ska nu ägna lite tid åt att läsa in mig på förslaget lite mera i detalj. Jag tycker som jurist och tidigare fackligt aktiv att det finns en del frågetecken, men det klarnar förhoppningsvis. Tills vidare nöjer jag mig med att konstatera att det är positivt att parterna tillsammans tagit fram ett förslag om en mer balanserad konflikträtt än den som råder idag.

Jag önskar alla en trevlig nationaldag i svenska färger

2018-06-06


 

Ett första steg mot stopp av missbruk av efterlevandestöd

2018-06-06

Förra veckan tog riksdagen ett litet, men enligt min och moderaternas åsikt otillräckligt, beslut om ett första steg mot stopp för missbruk av efterlevandestöd till nyanlända. Beslutet blev att efterlevandestöd ska få lämnas retroaktivt för högst sex månader före ansökningsmånaden, i stället för som med nuvarande regler för högst två år.

Samtidigt körde oppositionen i socialförsäkringsutskottet över regeringspartierna och krävde att regeringen dels ska stoppa retroaktiva efterlevandestöd så man aldrig kan få ersättning längre tillbaka än en månad före ansökningsdagen, dels att man ska utreda frågan om efterlevandestöd verkligen ska lämnas till barn som bor i hem för vård och boende, sk HVB-hem eller liknande. Det blev också riksdagens beslut.

Dagens regelverk är extremt snårigt, vilket man kan läsa i Socialförsäkringsutskottets betänkande:
 

Gällande ordning

Ett barn har rätt till barnpension eller efterlevandestöd om barnets ena förälder eller båda föräldrar har avlidit. Om någon har försvunnit och det kan antas att han eller hon har avlidit gäller samma rätt till ersättning som vid dödsfall.

För att ett barn ska få barnpension måste den avlidne föräldern ha tjänat in pensionsbehållning för inkomstpension. Efterlevandestöd lämnas som ett tillägg till eller i stället för barnpension. Efterlevandestöd har till syfte att tillförsäkra ett barn en viss lägsta nivå i händelse av en förälders död, dvs. att garantera en lägsta rimlig levnadsstandard.

Efterlevandestöd är en bosättningsbaserad förmån. Det innebär att den som är bosatt i Sverige är försäkrad för efterlevandestöd. Den som ska vara försäkrad för förmånen är i detta fall det efterlevande barnet. Även barn som är bosatta i EU/EES kan dock under vissa förutsättningar få efterlevandestöd.

Efterlevandestöd lämnas som huvudregel fr.o.m. den månad då dödsfallet inträffat.

Sedan 2012 får barnpension och efterlevandestöd lämnas utan ansökan. Om både barnet och den avlidna föräldern var bosatta i Sverige får Pensionsmyndigheten en avisering från Skatteverket om dödsfallet. En ansökan krävs dock när den efterlevande är ett barn som är bosatt i Sverige, men vars avlidna förälder inte var att anse som bosatt i Sverige vid tidpunkten för dödsfallet. En ansökan krävs också vid anspråk på efterlevandeförmån efter någon som har försvunnit och antas ha avlidit. Vidare krävs en ansökan om dödsfallet har inträffat före den 1 november 2012.

När en ansökan om efterlevandestöd krävs får efterlevandestöd inte lämnas för längre tid tillbaka än två år före ansökningsmånaden. I de fall efterlevandestöd lämnas utan ansökan finns ingen särskild bestämmelse som begränsar rätten att bevilja förmånen för förfluten tid.

Efterlevandestöd kan lämnas först när barnet är försäkrat i Sverige, dvs. när barnet anses bosatt i Sverige och har beviljats uppehållstillstånd, även om föräldern har avlidit tidigare.

Enligt 5 kap. 12 § socialförsäkringsbalken (SFB) finns en yttersta gräns för retroaktiva utbetalningar av bosättningsbaserade förmåner till en person som enligt utlänningslagen (2005:716) behöver ha uppehållstillstånd i Sverige. Den innebär att bosättningsbaserade förmåner får lämnas tidigast fr.o.m. den dag då uppehållstillståndet börjar gälla men inte för längre tid tillbaka än tre månader före det att tillståndet beviljades. Om det finns synnerliga skäl får förmåner lämnas även om uppehållstillstånd inte har beviljats.
 

Med dagens regelverk finns alltså möjligheter för barn som tagit till sig Sverige som asylsökande och beviljats uppehållstillstånd att få retroaktivt efterlevandestöd för föräldrar som påstås ha avlidit i det forna hemlandet, något som dessutom ofta är mycket svårt att kontrollera. Det är i grunden ett orimligt regelverk som knappast var avsikten när lagen infördes. Min högst personliga åsikt är att sådant stöd aldrig borde lämnas till nyanlända barn vars föräldrar påstås ha avlidit i ett annat land. Stödet syftar ju till att trygga barnets försörjning, men barnen har ju ändå inte försörjts av sina föräldrar i hemlandet, utan av svenska skattebetalare. Särskilt om de bor på ett skattefinansierat boende. Den försörjningen lär ju fortsätta tills barnet blivit myndigt, och därmed behövs rimligen inte något särskilt efterlevandestöd. Förmånen är idag "bosättningsbaserad", men kanske i stället borde kopplas till medborgarskap, eller i vart fall permanent medborgarskap? Det är bra att riksdagen tvingar regeringen (eller snarare nästa regering) att utreda saken, men det är illa att dagens regelverk uppmuntrar till missbruk och lätt kan ge ersättning baserat på falska uppgifter.

Uppföljning av gårdagens debatt om "amnestilagen"

2018-06-05

Det var som väntat extremt stort medialt intresse för debatten igår om "amnestilagen". Redan före debatten hade Expressen en mycket läsvärd artikel om "kvinnorna som blev kvar i Iran" när de ensamkommande unga männen tog sig till Sverige. Ett intressant reportage om hur dessa afghaner trots allt lever ett hyfsat bra liv i Iran. Lägger även ut en länk till hela den debattartikel i Göteborgs-Posten som jag delvis citerade i riksdagsdebatten. Här är en länk till videoupptagning av hela debatten, och här är mina tre mest delade och gillade twitterinlägg som jag skrev under gårdagens drygt 2 timmar långa debatt.

Enligt en opinionsmätning av Demoskop är en betydande majoritet emot den nya "amnestilagen", 54% säger nej. Trots detta lär riksdagen besluta på torsdag om att införa den nya lagen. Jag tycker det är olyckligt.

I dag deltog jag i riksdagsdebatten om amnesti till 9000 ensamkommande

2018-06-04I dag deltog jag i den flera timmarlånga riksdagsdebatten om undantagslagen om amnesti till 9.000 vuxna män som saknar asylskäl. Ingen minister deltoig i debatten, vilket är anmärkningsvärt med tanke på det stora samhällsintresset för frågan. Vare sig migrations- och justitieminister Morgan Johansson eller finansminister Magdalena Andersson (som undertecknat propositionen) orkade/ville/vågade delta i debatten.

För moderaterna var det Elisabeth Svantesson som var huvudtalare. Själv deltog jag med ett kortare inlägg på slutet, där jag bland annat citerade delar ur denna debattartikel i Göteborgs-Posten i lördags. Det var den afghanske modermålsläraren Zulmay Afzali som beskrev sin kritiska syn på lagen, hur orättvist den slår, och hur han och andra lärare utsätts för en enorm press efetrsom deras bedömning av elevernas prestationer kommer att avgöra deras möhjlighet att få stanna i landet.

I övrigt nämnde jag lagrådets yttrande om att ”Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning
kan utformas" Det är den i särklass hårdaste kritik som jag som jurist och riksdagsledamot någonsin sett Lagrådet framföra.
 
Sedan påpekade jag bland annat att samhällets resurser är begränsade. Politik handlar alltid om att ställa intressen och grupper mot varandra. I detta fall prioriterar förespråkarna för den nya lagen att satsa 2 miljarder per år på 9.000 vuxna män utan asylskäl. Detta med en bristfällig, godtycklig och rättsosäker lagstiftning.
 
Förutom att regeringen själva uppskattar en direkt kostnad för bland annat boende och försörjning på cirka 1 miljard per år tillkommer kostnad för gymnasieplatser som inte finns med i kalkylen. De billigaste gymnasieprogrammen kostar ungefär 110.000 kronor per år. Räknat på 9.000 elever blir det ytterligare en miljard per år. Totalkostnaden för att bevilja 9.000 personer uppehållstillstånd för studier blir därmed minst 6 miljarder för tre år. 
 
Dessa sex miljarder kunde gått till skola, polis eller sjukvård. De kunde gått till bättre integration eller sänkta skatter. Jag vill aldrig höra de partier och politiker som stödjer lagförslaget någon gång klaga på att det saknas resurser till välfärden eller att skatterna är för höga.

Men allt handlar som bekant inte om pengar. och det var därför jag citerade den afghanske läraren. Lagförslaget riskerar att skapa mer problem än det löser. Omröstningen om förslaget sker på torsdag. Än finns tid för de som tänker rösta ja att besinna sig. Att fundera ett varv till över vad de håller på att ställa till med. 

En smocka mot landsbygden

2018-06-04

I lördags hade vi nedanstående debattartikel med moderata riksdagsledamöter och ledande kommunföreträdare i valkretsen.
Vi konstaterar bland annat att Moderaterna motsätter sig regeringens verklighetsfrämmande politik. Vi vill att dieselskatten sänks för jord- och skogsbruket, att överindexeringen av bensin- och dieselskatten tas bort, att fordonsskatten justeras tillbaka, att miljözonerna stoppas, att flygskatten avskaffas och att kilometerskatten på lastbilstransporter aldrig införs. Det är tydliga löften och det förpliktigar. Jag är en av dem som lovar stå upp för detta i riksdagen. (klicka för läsbar storlek)

När man tappar verklighetsförankringen i migrationsdebatten

2018-06-03

Förra veckan presenterade nationalekonomen Joakim Ruist en uppmärksammad rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, som visade att flyktinginvandring är en nettokostnad för Sveriges offentliga finanser. Kanske inte särskilt förvånande för oss som är insatta i frågan, men uppståndelsen blev enorm och inte minst SVT höll en helt obegriplig och extremt vinklad intervju med Ruist där man ställde mycket märkliga frågor.

En av få kritiker var Sandro Scocco, LO-ekonom och en av dem som fortfarande - mot allt vetande - fortfarande hävdar att flyktingmottagande är lönsamt för samhället. Hans rapport om den enorma vinsten för Sandviken minns vi. Sandvikens politiker har upplevt raka motsatsen.

Hans kommentar till rapporten var att den är felaktig och att flyktingmottagande enligt Scocco inte är en kostnad. ”Det är bara en överföring mellan grupper”. Jag tyckte uttalandet var så löjeväckande dumt att jag skrev följande på twitter. Ett av mina mest delade och uppskattade inlägg på länge.Rättelse: Jag har blivit uppmärksammad på att det inte var "Sandvikenrapporten" som Scocco var ansvarig för, utan en annan rapport för s-tankesmedjan Arena Idé som visade att invandringen skapat vinster på 900 miljader. Rätt ska vara rätt, även om slutsatserna är liknande och lika orimliga i båda rapporterna.

Den största infrastrukturblåsningen i modern tid?

2018-06-02

I dag hölls en presskonferens i Göteborg av regeringen. En mycket märklig presskonferens där man meddelade att man vill bygga en ny järnväg för höghastighetståg mellan Göteborg och Borås.

Beskedet innebär följande:

1. Regeringen skjuter till lika mycket pengar till delsträckan Mölnlycke-Bollebygd via Landvetter flygplats som Alliansen gjorde redan på sin tid (knappt 3,8 miljarder). Alliansen hade lagt in detta i infrastrukturplanen, satt av pengar, och spikat byggstart till 2019. Pengarna drogs dock tillbaka av Regeringen/Trafikverket för några år sedan och investeringen sköts på obestämd framtid. Dessa pengar läggs nu alltså tillbaka. Det är alltså inga nya pengar som regeringen låtsas, det är en ren bluff! Däremot blir det nu fem års försening som resultat - Alliansen hade alltså planerad byggstart 2019, nu blir det 2024 i stället. Pengarna räcker dessutom bara till en vanlig snabb järnväg, inte till höghastighetsjärnväg. Och ändå är det en höghastighetsjärnväg man utlovar. Det går helt enkelt inte ihop.

2. För resten av sträckan Göteborg-Borås vill man också bygga höghastighetsjärnväg. Det sägs kosta runt 33 miljarder. Men för detta finns inga pengar avsatta alls. Trots det är det "Ny järnväg Göteborg-Borås" som var fokus på presskonferensen. Om man inte sätter av några pengar och inte heller talar om vad man tänker bygga eller när så kan man ju lova precis vad man vill.

För Västsverige handlar alltså dagens besked om att regeringen lägger tillbaka de pengar som Alliansen redan hade avsatt för sträckan Mölnlycke-Bollebygd, men att bygget blir fem år försenat. Samt att man utlovar höghastighetståg Göteborg - Borås i en obestämd framtid för pengar som inte finns.

Men regeringen har uppenbarligen lyckats att i vart fall dupera Västsvenska Handelskammaren. Lovorden från VD Johan Trouvé är inte måttliga: "Det här är förmodligen det bästa beskedet vi fått på många, många år i Västsverige" säger han till Göteborgs-Posten. Borås Tidning berättar dessutom att Västsvenska Handelskammaren förberett inför dagens presskonferens med en stor tårta med tågmotiv för att fira. "Grattis Västsverige". Jag undrar vad man firar? Ingen jag talat med idag förstår riktigt vad det är som är så bra? Och kommentarerna från både Borås Tidning och Göteborgs-Posten är oväntat försiktiga. Man är luttrade efter alla svängningar i järnvägsfrågan.

Regeringen "utlovar" nu även "nya stambanor för höghastighetståg" för hela sträckorna Malmö-Stockholm och Göteborg-Stockholm. Men medger samtidigt att det saknas finansiering av detta, och att "diskussioner pågår med oppositionen om finansieringen". Det är ingen hemlighet att bland annat Moderaterna säger nej till höghastighetstågen av kostnadsskäl, och samma säger bland annat Liberalerna och Sverigedemokraterna. Så hur de förhandlingarna ska lyckas får regeringen nog förklara. Man nämner inte heller något om vilken hastighet tågen ska ha. Så beskedet om "höghastighetsbanor" är dessutom ytterst oklart. Man säger också att de nya höghastighetsstambanorna ska stå klara någon gång 2040-2045. Hur kan man veta det om man inte har några pengar till projektet?

Man utlovar alltså en oklar gigantisk jättesatsning som ska stå klar om 20-30 år, utan att ge tydligt besked om vad man vill bygga och utan ha finansieringen klar. Det är faktiskt inte ett "besked" utan bara löst prat utan värde. 

(Lite i skymundan presenterades dock en bra sak vid dagens presskonferens, och det var 1,25 miljarder i satsning på att förbättra farleden till Göteborgs Hamn, något moderaterna tidigare krävt. Det var väl det enda positiva beskedet idag.)

Socialdemokraterna missbrukar regeringsmakten

2018-06-01

Utfrågningen i socialförsäkringsutskottet igår av Försäkringskassans förre generaldirektör Anne-Marie Begler väcker stor uppsatåndelse, eftersom hon där bekräftade att hon fått sparken för att Socialdemokraterna skulle ha en syndabock när de fick kritik för hårdare sjukförsäkringsregler. Genom att ge Begler sparken kunde Socialdemokraterna slippa ett problem i valrörelsen. Trodde dom. Men nu har problemet i ställewt blivit mycket värre. Att missbruka regeringsmakten i partipolitiska syften är faktiskt riktigt ruttet gjort. Både mot landet (som får extra kostnader), för Försäkringskassan som mister en duglig chef, och för Anne-Marie Begler själv såklart som fick avsked utan saklig anledning. Ännu ett lågvattenmärke från en skakad regering som ser opinionsstödet stadigt falla till nya bottennivåer.

Idag debatterade jag mediekritik hos Institutet för mediestudier

2018-05-31


I dag var jag inbjuden till ett seminarium med Institutet för mediestudier i min egenskap av en av Sveriges främsta politiska twittrare, och dessutom en av dem som oftare än andra kritiserar traditionella medier i mina inlägg. Det blev ett mycket intressant seminarium där man även presenterade en ny bok, där ett av kapitlen ägnas åt att granska riksdagsledamöternas aktiviteter på twitter. Nedan några utdrag ur boken. Man konstaterar också att under den analyserade perioden var moderaterna överlägset bästa parti när det gäller kommunikation på twitter.


 

Det blev en del frågor om min syn på Public Service (naturligt med tanke på min roll i utredningen) och jag var tydlig med att jag värnar om Pubölic Service (även om omfattningen alltid kan diskuteras), men att det då också är viktigt att man verkligen lever upp till kraven på saklighet och opartiskhet. En mediekanal som finansieras till 100% av medborgarna har man rätt att ställa större krav på än exempelvis en kvällstidning.

Jag berättade också lite om hur jag använder sociala medier som kommunikationskanal, min syn på journalistiken och min relation till journalister och ledarskribenter (som ju som bekant varierar). Det intressanta var att medieforskarna instämde med mig när jag framförde att även media måste tåla kritik när de gör fel.

I övrigt var det intressant att lkyssna på övriga föredragshållare som berättade om fenomenet med "filterbubblor (som avfärdades som en myt av den aktuelle forskaren) och hur vi ska hantera det här med kravet på källkritik.

Riksdagen gick på Alliansens linje om nej till delar av grundlagsförslaget

2018-05-30

I dag röstade riksdagen om regeringens förslag till grundlagsändringar. Redan i Konstitutionsutskottet stod det klart att regeringens kontroversiella och dåligt utformade förslag om att förbjuda sökbara register över domar skulle stoppas av riksdagen. KU beslutade därför att stryka den delen i grundlagsförslaget, precis som Alliansen föreslagit. Detta blev även riksdagens beslut. 

Riksdagen beslutade samtidigt att en ny utredning nästa mandatperiod ska se över frågan om begränsning av grundlagsskyddet för söktjänster om att enskilda begått lagöverträdelser eller förekommer i fällande domar. Frågan är viktig, många enskilda människor och deras familjer drabbas idag på ett orimligt sätt. Men om reglerna kring detta ska skärpas måste det ske på ett rättssäkert sätt. Den proposition som överlämnades till riksdagen klarade inte kravet på tydlighet och rättssäkerhet, utan riskerade att bli godtycklig. Den var därför omöjlig att tillstyrka.

Klar och tydlig opposition mot regeringens orimliga amnestiförslag

2018-05-30

Finansutskottet behandlade igår propositionen "Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd", alltså förslaget om att ge 9.000 vuxna män utan asylskäl en möjlighet att få uppehållstillstånd. Som väntat stöds förslaget av S, MP, C och V, medan M, SD, L och KD är emot. Så här ser den gemensamma reservationen ut:

Vårdkostnaden för "papperslösa" är orimlig

2018-05-30

Att lägga över 170 miljoner om året av skattebetalarnas pengar på sjukvård till personer som befinner sig i landet utan tillstånd känns minst sagt märkligt. Alldeles oavsett hur mycket det sedan också bidrar till att människor håller sig gömda i landet i stället för att frivilligt återvända hem efter avslag på asylansökan. 

Siffrorna i artikeln över uppskattat antal gömda eller som på annat sätt vistas illegalt i Sverige känns dessutom väldigt gamla. Redan för 5-6 år sedan uppskattades antalet till minst 50-60.000. I dag lär det vara betydligt fler, eftersom tiotusentals bevisligen avvikit de senaste åren efter avslag på asylansökan. Till detta kommer personer som rest hit och befinner sig här olagligt utan att söka asyl. När jag besökte Arbetsmiljöverket nyligen uppgav de att bara i Storstockholm finns minst 20.000 personer som arbetar illegalt och till närmast slavliknande villkor. En del av dessa har familjer med sig. Sedan finns ju en mängd människor som inte arbetar. Min gissning är att det totalt sett knappast är under 100.000 som lever illegalt i landet, snarare betydligt fler. Och alla dessa har rätt till omfattande sjukvård och skola till sina barn, samt i vissa kommune räven försörjningsstöd.

Grunden för ett rättssamhälle är att rättigheter till ett lands välfärdssystem bara tillkommer dem som har rätt att vistas i landet. Skola, sjukvård (bortsett från ren akutvård) och försörjningsstöd ska givetvis endast tillfalla dem som vistas här med tillstånd. Alla resurser är begränsade och vi har långa vårdköer och tandvårdsköer, skolan är hårt belastad med behov av specialresurser och tolkar och kommunernas budgetar är ansträngda. Landets legala invånare måste alltid prioriteras framför personer som vistas här utan tillstånd. 

Jag är missnöjd med att jag inte tog ännu tydligare strid för dessa värden när riksdagen röstade igenom utökad rätt till skola och sjukvård för dem som vistas här illegalt. Det var ett förslag moderaterna var emot, men som resten av Alliansen ville ha med. Men jag kritiserade det i vart fall offentligt, och tyvärr fick jag rätt. Här ett utdrag från mitt blogginlägg den 2 mars 2011, efter migrationsöverenskommelsen:

"Alla överenskommelser bygger dock på kompromisser, där alla partier får ge och ta, och det är väl inte så konstigt att jag inte gillar alla delar av överenskommelsen. Min stora invändning gäller skrivningarna om att asylsökande som fått avslag, och därefter går under jorden, liksom andra personer som vistas illegalt i landet, kan komma att få rätt till skolgång för sina barn och utökad rätt till subventionerad hälso- och sjukvård (utöver den rätt till akutvård som redan gäller). Dessa förslag strider mot både mina egna och Moderaternas tidigare ståndpunkter och värderingar. Jag befarar exempelvis att förslaget kommer att uppmuntra föräldrar att gå under jorden efter ett avvisningsbeslut, och därmed legitimera ett mycket ovärdigt liv för berörda barn. Är det exempelvis humant att tvinga sina barn att gå under jorden efter ett avvisningsbeslut, och låta barnen börja i en svensk skola och få nya kompisar, hela tiden med ett hot hängande över sig att polisen en dag kommer och hämtar familjen för att verkställa en avvisning, där man direkt tvingas bort från sina kompisar och sin skola? Visst kan förslagen om utökad rätt till skola och hälso- och sjukvård se humana ut vid första anblicken, men i stället riskerar de att leda till att vi får ett B-lag av gömda illegala invandrare som lever under oacceptabla förhållanden. Den som får ett avvisningsbeslut ska självklart inte uppmuntras att gå under jorden, utan uppmuntras att resa tillbaka till sitt hemland, vilket man dessutom kan få ekonomiskt stöd för. Tyvärr är Moderaterna ensamma om sin linje i frågan, medan resten av Alliansen och Miljöpartiet är av annan åsikt. Det är bara att konstatera att Moderaternas kloka linje i denna fråga verkar ha förlorats i kompromissen."

Några dagar senare följde jag upp med ett nytt blogginlägg, den 7/3 2011. Där skrev jag bland annat följande:

"Det tragiska i hela denna historia är att den kloka linjen att inte belöna den som bryter mot svensk lag länge varit en moderat ståndpunkt som jag med stolthet försvarat i debatten. För mig är det en förutsättning för svensk generositet mot flyktingar och asylsökande att de som efter en noggrann prövning och domstolsbeslut i flera instanser inte anses ha flyktingskäl också ska lämna landet. Annars faller hela systemet ihop, och svenska folklets acceptans för flyktingpolitiken urholkas. Nu har vi tyvärr träffat en uppgörelse där denna moderata linje inte kunnat försvaras, i vart fall när man läser målsättningen för vad överenskommelsen ska leda till."

Det sista citerades i Borås Tidning den 8 mars 2011:

Steget Efter - en av våra vassaste satirtecknare

2018-05-30

Steget Efter är en av våra vassaste satirtecknare idag. Teckningarna finns bland annat på twitter. Detta är en av mina senaste favoriter:

Ingen ska behöva riskera hot, våld eller rån på jobbet

2018-05-29

I dag har jag en debattartikel i nättidningen Altinget. Ämnet är det jag debatterade med justitieministern förra veckan, nämligen hot, våld och rån som riktas mot brevbärare och andra som utför olika tjänster i våra utanförskapsområden.

Läs hela artikeln här.

Moderaterna vill stärka tullen och det svenska gränsskyddet

2018-05-29

Moderaterna vill förstärka Tullverket och det svenska gränsskyddet. Det är helt nödvändigt för att stoppa smugglingen av narkotika och vapen till de kriminella gängen.

Tullverket tvingas idag att prioritera mellan landets gränsövergångar. Samtidigt har Sverige en höjd säkerhetsnivå och omvärldssituationen är försämrad. Den illegala handeln med narkotika, vapen, alkohol och tobak är ett stort problem. Utländska ligor för stöldgods ut ur landet. De nya förutsättningarna kräver en helt annan förmåga att upprätthålla gränsskyddet och stoppa smuggling. Med ett starkare Tullverk skulle inflödet av vapen, narkotika och andra olagliga varor till Sverige begränsas.

Tullen måste därför stärkas och få utökade befogenheter för att bidra till ett tryggt samhälle och för att leva upp till medborgarnas förväntningar på att gränsskyddet upprätthålls. Den första linjen i kampen mot gängbrottsligheten är tullen. Vi måste stoppa vapen och knark vid gränsen, innan det kommer in i Sverige.

Moderaternas förslag för att stärka tullen och det svenska gränsskyddet:

 • Förstärk Tullverket med 500 nya tulltjänstemän under mandatperioden. 

 • Utred om Tullverket bör flyttas från Finansdepartementet till Justitiedepartementet i syfte att skapa effektivare samordning mellan de brottsbekämpande myndigheterna.

 • Slopa tillståndsplikten för Tullverkets kameraövervakning för att underlätta brottsbekämpning.

 • Ge Tullverkets tjänstemän befogenhet att stoppa och undersöka fordon samt kvarhålla personer som påträffats med misstänkt stöldgods.

Migrationsdebatt i Radio Sjuhärad

2018-05-28

För någon vecka sedan utmanade jag min riksdagskollega Petter Löberg (S) på migrationsdebatt i Radio Sjuhärad. Både Löberg och Radion nappade på idén, och idag hade vi en längre debatt i direktsändning. Tyvärr finns bara de sista knappt fyra minuterna att lyssna på i efterhand.

Jag började debatten med att konstatera att Moderaterna under flera år har utvecklat en hållbar, ansvarsfull och rättssäker migrationspolitik, och att vi samtidigt lägger stor kraft på att klara integrationen. Den nya moderata politiken antogs enhälligt på vår partistämma och det finns ett brett stöd i partiet för vår nya politik. Vi anser att Sverige ska vara med och ta vår rimliga del av ansvaret för världens människor på flykt, men att vårt huvudansvar alltid är att se till att vårt eget land fungerar väl för de människor som lever här. Därför måste vi ha en mycket stram migrationspolitik de närmaste åren, med ett betydligt lägre mottagande än idag.
 
Socialdemokraternas linje är däremot oklar. Statsministern och finansministern talar ofta om en hårdare migrationspolitik, och uppmenar rent av människor att söka sig till andra länder. Andra delar av Socialdemokraterna, exempelvis SSU och kvinnoförbundet, vill i stället gå åt andra hållet. Petter Löberg sade nyligen i Borås Tidning att beskeden från statsministern bara är valtaktik. Och samtidigt som Löfven talar om att ett ja är ett ja och ett nej är ett nej så vill man nu låta 9.000 vuxna män utan asylskäl få uppehållstillstånd genom en särskild lag. Totalt kaos råder. Jag började med att fråga Petter Löberg vad blir det för migrationspolitik om socialdemokraterna får bestämma?
 
Svaret visade att det finns en djup spricka i Socialdemokraterna i frågan, där exempelvis de lokala  partiföreträdarna och riksdagsledamöterna i Sjuhärad går på tvärs mot partilinjen. Man kan omöjligen veta vilken linje som kommer att vinna internt inom Socialdemokraterna efter valet. Detta var väl den viktigaste slutsatsen av dagens debatt. En röst på Socialdemokraterna är ett rent lotteri.

Under den sista delen av debatten tog jag upp frågorna om arbetsmarknadsläget, eftersom Petter Löberg tidigare under debatten skrutit om att det är så många nyanlända som kommer i arbete. Detta är helt enkelt inte sant, vilket jag berättat om tidigare.

* Arbetslösheten ligger enligt arbetsförmedlingen på 7,1%. Det är en historiskt mycket hög nivå för att vara mitt under en stark högkonjunktur.
* Alla arbetslösa syns inte i statistiken. Exempelvis ingår inte asylsökande som väntar på besked. De över 14.000 som finns i extratjänster ingår inte heller i statistiken, trots att de har en mycket dyr pågående arbetsmarknadsåtgärd. Regeringen betraktar nämligen en extratjänst som en ”riktig anställning” och därför syns dessa personer inte i arbetslöshetsstatistiken.
* Arbetslösheten sjunker alldeles för långsamt för att vara i en stark högkonjunktur. Senaste året har de öppet arbetslösa minskat med endast 14.000 personer, från 364.000 till 350.000. Utan extratjänsterna hade arbetslösheten inte minskat alls.
* Skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda är chockerande stor. För inrikes födda är arbetslösheten 3,7 procent, bland utrikes födda 20,5 procent.  När regeringen säger att "allt fler nyanlända kommer i arbete" ger det en falsk bild. Knappt 2% av de utrikesfödda arbetslösa har fått ett arbete det senaste året, mot 6,4% av de inrikes födda.
* Integrationen går uselt. 4.700 personer har hittills i år gått vidare till arbete eller studier efter avslutat etableringsuppdrag för nyanlända. Av dessa har endast 742 personer gått till ett arbete utan stöd. Det motsvarar  1,2% av deltagarna i etableringsuppdraget.

Högkonjunkturen döljer just nu de underliggande problemen på svensk arbetsmarknad, inte minst problemet med att nyanlända inte kommer i arbete. När konjunkturen vänder nedåt väntar allvarliga problem, oavsett vilken regering som styr landet.

Miljöpartiets flygmotstånd gäller visst bara för oss andra...

2018-05-27

I dag avslöjas att Miljöpartiets politiker och tjänstemän under de senaste fyra åren, i regeringsställning, ökat sitt flygande kraftigt. Flygandet har faktiskt fördubblats (!). Detta samtidigt som man klandrar oss andra för att vi flyger.Förklaringen från Miljöpartiet ena ungdomsspråkrör är följande:Jag kunde såklart inte motstå att ge svar på tal:Som sagt - Miljöpartiet skyller alltså sitt fördubblade flygande på en grön kongress i Liverpool. Jag missunnar dem absolut inte att ta flyget dit. Men jag blir arg när de samtidigt menar att alla vi andra som flyger till möten, affärer, arbete eller konferenser ska sluta med det och ta tåget i stället. Är verkligen MP:s skäl att flyga viktigare än alla andras?

De talar också ofta om videokonferenser som alternativ till flyget. För oss andra alltså. Själva måste de såklart infinna sig personligen på en grön kongress. Det blir precis som alla dessa stora globala klimatkonferenser som varje gång slår nytt rekord i flygande från alla hörn på jorden, följt av ett omfattande taxiåkande. Undrar hur mycket bättre miljön och klimatet skulle bli om man skrotade klimatkonferenserna? Kanske något för Miljöpartiet att räkna på?

Om Miljöpartiet verkligen på allvar anser att flyget hotar vårt klimat och hela mänskligheten, borde de då inte avstå från allt flygande? Och stanna hemma och videokonferera i stället? Borde inte en grön kongress ha en sådan möjlighet? Hur ska någon kunna ta MP:s domedagsliknande klimathotsretorik på allvar när de tycker att ett kongressdeltagande är viktigare än "mänsklighetens överlevnad"? Borde inte alla äntligen inse att MP bara använder miljö- och klimatoron för sina egna syften?
Att ett parti driver en fråga stenhårt men själva agerar tvärtom kan bara kallas för en sak. Hyckleri.

Och som om detta inte skulle räcka vill alltså Grön Ungdom att den pågående partikongressen beslutar om en fördubbling av flygskatten. Trots att de rimligen vet att det är en helt meningslös miljöåtgärd. Ett sådant parti kan man faktiskt inte ha i en regering. 

 

Kampanj med Vårgårdamoderaterna

2018-05-26

I dag hälsade jag på Vårgårdamoderaterna som kampanjade på Vårgårda marknad. Trots värmen, 28 grader varmt, var det en välbesökt marknad och det blev en hel del bra samtal. Och vattnet vi delade ut var uppskattat.

Interpellationsdebatt med justitieminister Morgan Johansson

2018-05-26

I går höll jag en interpellationsdebatt med justitieminister Morgan Johansson (S) om våld och hot mot brevbärare. Ämnet kan tyckas lite smalt, men det har sin förklaring - jag berättade om detta på bloggen den 8 mars. Min interpellation såg ut så här:

Interpellation 2017/18:428 av Jan Ericson (M)

I gårdagens debatt höll jag först detta lite längre anförande. Sedan blev det en del replikväxling kring otryggheten i våra utanförskapsområden och hur regeringens hanterar polisbristen och arbetar för att få fler att söka sig till polisyrket. Jag tog också upp behopvet av en ny polishögskola i Borås för att öka rekryteringarna av elever i västsverige.

Jag påpekade i debatten att Moderaterna har ett antal konkreta förslag till hur vi ska få fler poliser, samt vill att en del av dessa nya poliser ska placeras i våra mest utsatta områden. Vi föreslår bland annat betald polisutbildning, höjda polislöner, utbildning på fler orter, och fler vägar till polisyrket. Vi avsätter också resurser för 10.000 fler polisanställda till år 2024. Jag frågade sedan vad justitieministerns strategi är för att öka antalet poliser och minska avhoppen från både polisutbildningarna och från polisyrket? Jag tycker väl kanske inte att hans svar idessa delar heller var särskilt imponerande.

Hela interpellationsdebatten går att se på denna videoupptagning.

Varför ska vi lita på Socialdemokraterna den här gången?

2018-05-24

Löftet från Magdalena Andersson (S) före valet 2014:
Reslutatet efter fyra år med Magdalena Andersson (S) som finansminister:


 

"Samtyckeslagen" blev till slut i stället en riktigt bra lagstiftning

2018-05-23

I dag röstar riksdagen om en ny skärpt sexualbrottslagstiftning. Av det första, med rätta hårt kritiserade, förslaget till "samtyckeslag" blev det i stället en genomtänkt men skärpt lagstiftning med samma bevisregler som förut, dvs att åklagaren ska visa att gärningsmannen begått ett brott. Och grunderna i lagförslaget har stöd av samtliga riksdagens åtta partier. Syftet med lagskärpningarna är att tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Förslagen innebär bland annat följande:
• Gränsen för straffbar gärning ska gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för t.ex. våldtäkt. Det är dock fortfarande åklagaren som ska styrka att frivillighet inte förelegat.
• Det införs ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa allvarliga sexualbrott.
• Minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.
• Vid bedömningen av om ett våldtäktsbrott är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen med hänsyn till offrets låga ålder visat särskild hänsynslöshet eller råhet.
• Det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn stärks vid oaktsamhet hos gärningsmannen i fråga om barnets ålder.
• När en förundersökning om ett sexualbrott har inletts eller återupptagits ska anmälan om målsägandebiträde göras omedelbart, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av ett sådant biträde.

Utskottet föreslår även två tillkännagivanden till regeringen som går utöver regeringens förslag:
• Straffminimum för våldtäkt av normalgraden bör höjas från fängelse i två år till fängelse i tre år.
• Straffskalan för köp av sexuell handling av barn bör skärpas dels genom att minimistraffet höjs från böter till fängelse i lägst sex månader, dels genom att maximistraffet höjs från fängelse i två år till fängelse i fyra år.

Från moderat sida välkomnar vi utskottets förslag. Flera av förslagen, exempelvis införandet av ett oaktsamhetsbrott och straffskärpningarna är ursprungligen moderata förslag, som nu alltså blir verklighet. Tillsammans med våra förslag mot hedersbrott (se gårdagens blogginlägg) har moderaterna nu visat att vi menar allvar med krafttag mot denna typ av brott.  

Vi har dock ett gemensamt särkskilt yttrande från M och C där vi påpekar att remissinstanser varnat för att den nya lagstiftningen kommer att medföra att ett brottsoffer kan utsättas för mer ingående frågor än tidigare, trots att bevisbedömningen inte förändras mot dagens lagstiftning. Det är såklart inte önskvärt, ett sexualbrottsoffer har det tillräckligt jobbigt ändå.

Det är inte svårt att föreställa sig en situation där den tilltalade säger sig ha uppfattat att deltagandet var frivilligt och där målsäganden får frågor som kräver ingående svar t.ex. om hur den felaktigt uppfattade frivilligheten kommit till uttryck och vad de inblandade har gjort under den sexuella samvaron. Eftersom bevisbördan ligger på åklagaren kommer denne kanske att vara tvungen att ställa ett stort antal integritetskänsliga frågor till målsäganden.

"De nu framlagda förslagen bör dock ses i ett helhetsperspektiv. Trots att vi hyser farhågor i vissa avseenden och i grunden inte vill medverka till att fokuseringen på målsäganden ökar i sexualbrottsmål finner vi sammantaget, bl.a. av det skälet att tidigare rättspraxis fortfarande kommer att vara användbar och att en ökad belastning på målsägandena uppvägs av en acceptabel helhetslösning, att det saknas anledning att motsätta sig en lagstiftning som baserar sig på frivilligt deltagande" skriver vi sammanfattningsvis i vårt särskilda yttrande.

I dag debatterade jag införandet av karensavdrag i stället för karensdag

2018-05-23

I dag representerade jag moderaterna i Socialförsäkringsutskottets debatt om regeringens proposition om att ersätta dagens karensavdrag vid sjukdom med ett procentuellt karensavdrag. För den som arbetar normal arbetstid fem dagar i veckan blir karensavdraget lika stort som dagens karensdag. Men för den som arbetar längre men färre arbetspass varje vecka (exempelvis nattarbete inom vård och omsorg) blir karensavdraget lägre än med dagens karensdag. Samma sak för vissa grupper som arbetar deltid. Lagförslaget kommer att skapa större rättvisa för den som blir sjuk. Vissa kollektivavtal innehåller redan liknande regler, men nu blir det även reglerat i lag. 

Bakgrunden till förändringen är ett förslag från den parlamentariska socialförsäkringsutredningen där jag var moderat ledamot. Jag var en av dem som drev på för en förändring och en enig utredning ställde sig bakom förslaget. Utredningen lämnades över till regeringen redan i januari 2015, men först nu, drygt tre år senare, kan riksdagen ta beslut om saken. Moderaterna och Alliansen stödjer förslaget.

Här är mitt anförande i dagens debatt (klicka för läsbar storlek): 

Moderaterna vill ta krafttag mot "moralpoliser" i våra förorter

2018-05-23

Sverige har utbredda problem med "hedersrelaterat" förtryck och våld som förekommer runtom i landet. Jag brukar sätta ordet "heder" inom citationstecken i dessa sammanhang, eftersom det absolut inte finns något hedervärt alls i detta. Men i resten av inlägget skriver jag bara hedersförtryck och hedersbrott eftersom det numera är vedertagna uttryck. 

År 2009 gjordes en kartläggning av Ungdomsstyrelsen där 70.000 ungdomar i åldern 16-25 år uppgav att föräldrarnas kultur och religion begränsade deras val av partner. Av dessa ungdomar var 8.500 i riskzonen att bli bortgifta mot sin vilja. I dag befaras var tredje elev med utländsk bakgrund leva under hedersförtryck, vilket motsvarar över 240.000 unga. Det finns samtidigt ett stort mörkertal, ingen vet säkert hur många barn och ungdomar som lever under hedersförtryck. Ingen vet heller hur många flickor som blir könsstympade.

I dag presenterade moderaterna ett antal nya förslag mot hedersförtryck. Hederskulturen blir alltmer utbredd och kryper långt ned i åldrarna. I vissa områden finns "moralpoliser" som ser till att kvinnor följer informella regler om beteende och klädsel. Man begränsar kvinnors val av klädsel, var man får röra sig och vilka man får umgås med. Kvinnor får kanske inte lov att handla utan sällskap av en man, inte äga en mobiltelefon och hindras från att rösta i allmänna val. Detta är givetvis oacceptabelt i ett demokratiskt och jämställt samhälle, hederskulturen ger uttryck för värderingar som inte hör hemma i Sverige. Vi kan aldrig acceptera att enskilda individer eller grupperingar tar sig rätten att begränsa andras frihet. Det drabbar främst kvinnor, men även män tar skada av hederskultur.  Det kan handla om allt från ovälkomna påpekanden till hot, trakasserier, våld och rent av mord.

Det behövs tydliga regler och hårda sanktioner för att förebygga, förhindra och straffa hedersrelaterad brottslighet och förtryck. Därför presenterar moderaterna idag ytterligare förslag utöver det vi tidigare lagt fram om en särskild brottsrubricering för hedersbrott.   

Sammanfattning av de nya förslagen:

 1. Gör en kartläggning av förekomsten av ”moralpoliser” som begränsar människors frihet genom påtryckningar och tvång att följa informella regler.
    
 2. Inför ett särskilt brott, olaga frihetsbegränsning, som förbjuder tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla den egna, släktens eller en viss grupps heder. Ska kunna ge fängelse i upp till tre år.
   
 3. Inför möjlighet att meddela tillträdesförbud för personer som skapar otrygghet och begränsar andra personers rörelsefrihet i syfte att upprätthålla den egna, släktens eller en viss grupps heder.
           
Tidigare moderata förslag mot hedersförtryck:
 • Inför en särskild brottsrubricering för hedersbrott med grov fridskränkning som förebild, men där gärningsmannakretsen vidgas och där gärningar som begås av flera olika personer i samförstånd ska omfattas.
 • Inför hedersmotiv som en egen försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet. 
 • Utvisning på grund av brott ska användas i fler fall genom att en möjlighet att besluta om utvisning på grund av brott med straffvärden mellan sex till tolv månaders fängelse införs – oavsett om det föreligger återfallsrisk.

Välkommet beslut - domstol stoppar bygget av Nobel Center

2018-05-22Detta är Tullhuset från 1874 på Blasieholmen i Stockholm. Denna byggnad vill alltså Nobelstiftelsen och Stockholms Stad riva för att bygga Nobel Center, en mycket stor och omdiskuterad byggnad som kommer att helt dominera stadsbilden. Protesterna mot bygget är stora och politikerna är splittrade, både mellan partier och inom partier. 

I dag kom ett välkommet besked - Mark- och Miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut om ny detaljplan eftersom det innebär en "påtaglig skada på riksintresset för kultur- och miljövården  på Blasieholmen". Risken finns såklart att beslutet överklagas, men man får ju hoppas att man fastställer beslutet även i sista instans.

Att Nobelstiftelsen behöver en ny modern byggnad har jag stor förståelse för, och det skulle säkert ha stor positiv betydelse för Stockholm. Men placeringen känns minst sagt tveksam. Det finns i mitt tycke en mängd fula 60- och 70-talshus i centrala Stockholm som man med fördel kunde riva för att bygga Nobel Center. Man behöver inte klämma in huset i en så känslig historisk miljö som denna, alldeles intill Nordiska museet. Den aktuella delen av Blasieholmen borde kunna bli ett utmärkt område för cafeer och restauranger i stället. Både Tullhuset och de gamla hamnmagasinen anses unika. Det skulle ge Nobelstiftelsen massor av goodwill bland stockholmarna om man valde en bättre plats för sitt Nobel Center.

Citerad i Borås Tidning om regeringens trixande med statistik

2018-05-22Apropå mina inlägg på bloggen, facebook och twitter häromdagen.

Mark har den åttonde starkaste ekonomin av alla landets kommuner

2018-05-22

I förra veckans nummer av Dagens Samhälle finns en omfattande granskning av det ekonomiska läget hos landets kommuner. Man konstaterar att kommunerna är under hård ekonomisk press. Låneskulderna ökar, soliditeten försämras och resultaten är för svaga för att vara mitt under en högkonjunktur. Till detta kommer ökade kostnader till följd av både demografisk utveckling (fler barn och äldre) och stort mottagande av nyanlända. 

Det är samtidigt trevlig läsning att se att Marks kommun är den åttonde ekonomiskt starkaste av alla landets 290 kommuner, och den ekonomiskt starkaste i hela Västra Götaland. Kommunen har under många år haft en stark ekonomi, och under de senaste 12 åren med moderat kommunledning har ekonomin stärkts ytterligare. Utan skattehöjningar! 

    

Den högra figuren är inte lika trevlig, och jag har visat den tidigare. Den visar relationen mellan skatteunderlaget (linjen) och kommunernas kostnader (staplarna) från år 2002 fram tills idag, samt en uppskttning av åren fram till 2020. Man ser hur kommunerna intäkter och kostnader var i balans under Alliansregeringens åtta år, trots finanskrisen. Däremot var kostnaderna  betydligt högre än intäkterna åren före 2006 och har även varit det efter regeringsskiftet 2014.

Orsaken till dagens situation är att regeringen vältrar över allt större kostnader på kommunerna, vilket i sin tur skapar obalans mellan intäkter och kostnader. Skatteunderlaget ökar helt enkelt inte så mycket att det täcker bristen. En viktig uppgift för en ny moderatled Alliansregering är att försöka återgå till det balansläge som rådde 2006-14. Moderat ledning är lika viktig för Sverige som för Marks kommun. 

Även väljarna vill förändra LAS

2018-05-21

Att Allianspartierna vill förändra LAS vet nog alla vid det här laget. Vi anser att regeln att den med kortast anställning sägs upp först vid arbetsbrist väger alltför tungt när man avgör vem som ska tvingas sluta vid övertalighet. Kompetens bör påverka mer än idag. Ibland löser man i praktiken detta med avtalsturlistor, och för små företag kan man göra två undantag från turordningen enligt LAS, men för många företag räcker inte dagens undantagsmöjligheter för att trygga fortsatt verksamhet, eftersom man ändå kan tvingas säga upp sina viktigaste medarbetare.

Det intressanta är att det nu, vad jag vet för första gången, kommit en opinionsundersökning där det framgår att även väljarna tycker det är dags att reformera LAS. Mätningen är utförd av Inizio, på beställning av Svenskt Näringsliv, och visar att det finns stöd i väljarkåren för en förändring av LAS-reglerna.

Totalt är det 67 procent, av väljarna som är för att arbetsgivare fullt ut eller delvis ges större möjlighet att påverka vilka som får behålla jobbet vid uppsägningar. Stödet för att kompetens och prestation värderas högre än anställningstid ökar. Bland Alliansväljare är flertalet, 89 procent, för en förändring av LAS-reglerna, bland rödgröna anhängare är motsvarande siffra 40 procent, och för SD-anhängare 79 procent.

Min tro är att allt fler inser att deras egen anställning äventyras i en situation där företaget tvingas göra sig av med kompetenta medarbetare på grund av arbetsbrist. Jag brukar ta exemplet med säljare. Om ett företag går halvdåligt och därför anställer en stjärnsäljare, är det denne säljare som tvingas sluta först om man senare måste säga upp några av sina säljare. Effekten kan bli att företaget går ännu sämre på grund av minskad försäljning, vilket äventyrar fler jobb. Om man i stället kan behålla stjärnsäljaren kan utvecklingen vändas och företaget leva vidare. Många anställda ser nog kopplingen mellan att företaget värnar om sin mest kompetenta personal och att man klarar konkurrens och lågkonjunktur.

Jag tycker att Alliansen ska våga prata om LAS-frågan med större självförtroende, även om detta självklart bara är en av en mängd pusselbitar för att skapa ett bra företagsklimat i landet. Och att LO och Socialdemokraterna av och till tar till groteska lögner som att vi vill urholka anställningstryggheten eller "avskaffa LAS" tycker jag vi ska ta med jämnmod. Ju sämre opinionsläget blir för Socialdemokraterna, desto hårdare och mer osann retorik kommer man att använda, främst mot oss moderater. Men det blir inte mer sant för att man höjer tonläget. Vi måste kunna föra en balanserad diskussion och förklara varför det är viktigt för alla löntagare att man värnar om svenska företags konkurrenskraft, och även vara ödmjuka i hur exakt nya regler bör se ut. Det bästa vore givetvis om arbetsmarknades parter gemensamt kunde hitta en lösning som gör lagstiftning onödig.

Försommarmorgon

2018-05-20

En av fördelarna med att ibland ställa upp som taxi, och som i morse hämta hem en festande son och hans kompis frampå småtimmarna, är att man får uppleva soluppgången och den fantastiska kören av alla sjungande fåglar. Jag tog också dessa bilder över Gingsjön, nära Ubbhult, klockan 04 i natt:
 

Moderaterna står upp för svenska jägare och sportskyttar

2018-05-19

För ett år sedan beslutade EU om en ändring i det vapendirektiv som reglerar handel med och innehav av vapen. Det framgår tydligt att ändringen inte ska påverka nationella bestämmelser om jakt och skytte, så länge direktivet efterlevs. Det är en naturlig position som ska värnas.

Sverige ska naturligtvis följa de gemensamma regler som EU har. Men vi ska inte i onödan försvåra för svenska vapenägare. Tyvärr är det dit regeringen är på väg. Det finns förslag i regeringens utredning som går utöver kraven enligt EU-rätten och som innebär att Sverige skulle få en krångligare lagstiftning än nödvändigt. Att införa nya krav utöver de EU-gemensamma kommer att bidra till ökad administration och ökat regelkrångel för de som innehar vapen för jakt och skytte. Framför allt riskerar det att leda till ökade handläggningstider hos redan överbelastade myndigheter. Det har varit påfallande tyst sedan förslagen om EU:s vapendirektiv presenterades för nästan fyra månader sedan. Trots omfattande remisskritik har regeringen inte agerat.

När Sverige nu ska införa EU:s nya vapendirektiv riskerar vår lagstiftning att gå betydligt längre än vad EU faktiskt kräver. Det förslag som bereds inom Regeringskansliet skulle försvåra jägarnas möjlighet att bedriva jakt och sportskyttars möjlighet att utöva sin sport. Moderaterna kommer därför att säga nej till förslag från regeringen som innebär onödiga regler i vapenlagstiftningen.

I samband med att vapenlagstiftningen nu ses över finns det i stället anledning att genomföra förbättringar som underlättar för jägare och målskyttar. Under flera år har det rapporterats om en rad hinder som begränsar svensk jakt och svenskt sportskytte. Vi ser behov av förbättringar inom fyra områden:

 1. Vi vill för det första skapa bättre möjligheter att inneha fler vapen, när det finns goda skäl. Det skulle förenkla för dem som ägnar sig åt flera olika jaktformer eller flera olika skyttegrenar. 
 2. För det andra behövs ett mer tillåtande regelverk för att få förvara vapen utanför bostaden för den som ofta jagar på andra orter än där man själv bor. Att vapnet försvaras på ett säkert sätt där jakten sker – till exempel hos någon man jagar med – i stället för att transporteras långa sträckor skulle dessutom kunna vara säkrare. Vi vill därför öka möjligheterna att förvara vapen på ett säkert sätt även hos andra med vapenlicens. 
 3. Vi vill för det tredje att Sverige ska erkänna det europeiska ”vapenpasset” för att underlätta för jägare och skyttar att på ett säkert vis resa med sina vapen. Vi vill gå samma väg som andra EU-länder för att förbättra förutsättningarna för jaktturism och skyttetävlingar i Sverige.
 4. Utöver rena förändringar i lagstiftningen finns det skäl att förbättra servicen hos de myndigheter som hanterar frågor om vapen och jakt.

Kan man lita på Socialdemokraterna i migrationspolitiken?

2018-05-18

I går hade jag och några M-kolleger detta debattinlägg i Borås Tidning där vi dels berättar om moderaternas syn på migrationspolitiken, dels ifrågasätter hur Socialdemokraternas migrationspolitik egentligen ser ut? Olika delar av det Socialdemokratiska partiet har olika åsikt, vilket gör det svårt att veta vad man egentligen vill. När till och med en lokal s-riksdagsledamot säger offentligt att det "bara är valtaktik" börjar man ju undra på allvar vem man ska kunna lita på?

Regeringen döljer arbetslöshet genom "extratjänster"

2018-05-18

I dag kommer nya uppgifter om hur regeringen målmedvetet försöker dölja arbetslösheten genom att gömma arbetslösa i statistiken. Vi känner igen metoden. Före valet 2006 försökte den dåvarande s-regeringen dölja arbetslösheten genom att förtidspensionera bort stora mängder arbetslösa. Då försvann de med ett penndrag ur arbetslöshetsstatistiken. Nu är det dags igen. Denna gång är det extratjänster som används.Extratjänster är speciella tjänster i offentlig sektor där staten, förutom att täcka hela lönekostnaden, även betalar en bonus till kommuner eller landsting för varje extratjänst som tillskapas. Syftet i sig är gott, att arbetslösa på detta sätt ska få in en fot på arbetsmarknaden. I vissa kommuner har det också fungerat, och personer har gått från extratjänster över till riktiga jobb. Men det är samtidigt en mycket dyr åtgärd som dessutom kan tränga ut riktiga jobb inom vård och omsorg. Regeringens mål är 30.000 personer i extratjänster år 2021, till en kostnad av 30 miljarder (!).

I mars meddelade regeringen att 27 procent har fått osubventionerade anställningar efter deltagande i extratjänster. Sett till kostnaden för insatsen är det inte särskilt imponerande. Det har även kommit kritik mot att en majoritet av extratjänsterna gått till personer med gymnasial eller eftergymnasial utbildning som med stor sannolikhet skulle ha kunnat etablera sig utan subventioner. Särskilt i dagens arbetsmarknadsläge där efterfrågan på arbetskraft är stor i många sektorer, inte minst inom vård och omrogsyrkena.

Det är också så att de som finns i extratjänsterna räknas som anställda, dvs som att de har ett arbete. De räknas inte som arbetslösa, vilket de borde, eftersom de har jobb som "inte finns" - i syfte att senare få ett riktigt jobb. Det är helt klart att jämföra med en ren arbetsmarknadsåtgärd, och då brukar man också räknas som arbetslös i statistiken. I mars var det 14.000 personer som fanns i extratjänster. Utan extratjänsterna skulle arbetslösheten förra månaden varit 7,5 procent jämfört med den uppgivna siffran 7,2 procent.

Man kan konstatera att regeringen alltså lägger ca 14 miljarder på att gömma arbetslösa i en ny kolumn i statistiken, och att man därmed döljer en del av arbetslösheten. Som vanligt med andra ord.

Debatt hos Svensk Näringsliv om framtidens arbetsförmedling

2018-05-18

 

I dag deltog jag i en träff hos Svenskt Näringsliv i Göteborg om hur man ser på framtidens Arbetsförmedling. Efter intressanta föredrag och utfrågning av ett antal företagare deltog jag i en politikerpanel och berättade hur Moderaterna och Alliansen ser på saken.

Från Alliansens sida är vi tydliga med att vi vill ersätta dagens Arbetsförmedling med en vassare och smalare myndighet  som kartlägger den arbetslöses behov och sköter myndighetsutövning, kontroll och uppföljning, medan externa aktörer sköter själva matchningen. Det finns idag många etablerade aktörer som gör ett bra jobb, och som genom ökad specialisering och bättre arbetsgivarekontakter kan ge de arbetssökande ett bättre stöd och bättre matchning. Det finns redan duktiga rekryterings och bemanningsföretag, sociala företag och ideella organisationer som gör ett utmärkt arbete. Genom ett ratingsystem där man löpande utvärderar resultaten kan man efterhand gallra bort sämre aktörer och ersätta dem med bättre och därmed hela tiden vässa verksamheten.

Jag påpekade i debatten att de finns många mycket duktiga arbetsförmedlare som idag inte fullt ut kommer till sin rätt  eftersom Arbetsförmedlingen har så många mål och uppgifter. Många av dessa förmedlare kan sannolikt gå över till externa företag och aktörer och få jobba med de de är bra på - att matcha arbetslösa mot arbetsgivarnas behov. Jag tror många arbetsförmedlare då skulle få både ett intressantare arbete i en mindre organisation och kanske också bättre betalt. En stor reformering av Arbetsförmedlingen skulle därmed  vara bra både för arbetsgivare, arbetslösa och för arbetsförmedlarna själva. Dessutom visar erfarenheter från utlandet (Australien, Storbritannien, Nederländerna, Canada mfl) att samhällets kostnader kan minska. 

Jag pressade arbetsmarknadsministern om integrationen

2018-05-17

Vid dagens frågestund i riksdagen ställde jag en fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Den lät ungefär så här:

Nyligen berömde sig regeringen för att allt fler nyanlända kommer i arbete. Exempelvis skrev arbetsmarknadsministern själv på twitter för två dagar sedan om en ”markant ökning av andelen nyanlända som kommer i arbete efter etableringen, dvs efter två år”.
 
De faktiska siffrorna är enligt Arbetsförmedlingen att 4.700 personer det senaste året gått vidare till arbete eller utbildning efter etableringsfasen. Jag begärde ut mer detaljerade siffror från Arbetsförmedlingen och fick igår beskedet att det är 742 (!) personer av dessa 4.700 som fått ett arbete utan stöd. 658 har gått vidare till studier, och resterande har arbete eller åtgärder som tex extratjänster med olika typer av stöd.
 
De senaste åren har ca 62.000 personer funnits i etableringsuppdraget. Av dessa fick alltså 742 personer ett arbete utan stöd. Det motsvarar 1,2%. Om man räknar alla 4.700 som gått vidare till arbete, åtgärder, extratjänster eller utbildning är det 7,5% som haft någon nytta av etableringsåren. 92,5% har alltså gått igenom två års etableringsuppdrag utan att det har lett till någonting alls.

Tycker verkligen arbetsmarknadsministern det är något att skryta om?


I andra rundan följde jag upp med detta:

Ännu värre blir det när man jämför utvecklingen för inrikes respektive utrikes födda. Arbetslösheten bland inrikes födda är 3,7%, medan den är 20,5% bland utrikesfödda. I april var 146.000 inrikes födda arbetslösa, och 204.000 utrikes födda. Av de inrikes födda är det 6,4% av de arbetslösa som fått jobb det senaste året. Av de utrikes födda är det endast 2%.
 
Tvärtom mot vad arbetsmarknadsministern och andra regeringsföreträdare hävdat de senaste dagarna förstärks ju skillnaden på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda!


Ministerns svar var att de nyanländas etableringstid minskat kraftigt det senaste året. Det är ett svar som jag anser är kraftigt vilseledande. Dels räknar man alla personer i extratjänster som att de har ett arbete, dels räcker det att man jobbar en timme i veckan för att räknas som sysselsatt. Många av jobben är inte heltid, och de flesta är olika typer av subventionerade anställningar. Dessutom anmäler sig inte alla i arbetsför ålder till arbetsförmedlingen, och det är bara dessa som säknas som arbetssökande i statistiken. Om man räknar andelen av alla nyanlända som kommit i ett ickesubventionerat arbete och försörjer sig själv är siffrorna pinsamt låga.

Jag berättade också häromdagen att skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda är chockerande stor. För inrikes födda är arbetslösheten 3,7 procent, bland utrikes födda är den 20,5 procent.  I april var 146 000 inrikes födda inskrivna som arbetslösa, en nedgång med 10 000 personer på ett år. Samtidigt minskade antalet inskrivna arbetslösa som är utrikes födda från 208 000 till 204 000 personer, alltså endast 4.000 på ett år. När Arbetsförmedlingen och regeringen skriver att "allt fler nyanlända kommer i arbete" är det en sanning med modifikation. Knappt 2% av de utrikes födda arbetslösa har alltså fått ett arbete det senaste året (4.000/208.000). För inrikes födda är det 6,4% av de arbetslösa som fått ett jobb (10.000/156.000). Klyftorna mellan inrikes och utrikes födda växer, tvärtemot vad ministern påstår.

Besök på SM i Ung Företagsamhet

2018-05-17

I dag gjorde jag ett besök på SM i Ung Företagsamhet som äger rum på Älvsjömässan i Stockholm. Jag brukar försöka besöka UF-mässan varje år för att träffa de elever från Borås/Sjuhärad som driver UF-företag och som lyckats ta sig till den stora finalen i Stockholm.

De företag jag träffade var följande:

 

De fyra första hade koppling till textiltraditionen i Sjuhärad. Strorage of Sweden UF tillverkar förvaringspåsar i tyg av snygg design som man kan ha på en bänk eller ett bord. Bagnana UF gör smarta miljövänliga påsar som man kan ta med till affären och fylla med bananer eller frukt, i stället för att använda engångspåsar av plast i fruktdisken. Yksi UF tillverkar snygga ryggsäckar där banden består av kasserade bilbälten (!) och innerväskan av kasserade krockkuddar (!) som man får från en bilskrot. SanoUF tillverkar väskor med ett extra fack i botten som man öppnar underifrån och där man kan förvara blöta saker eller skor efter träningen eller besöket på stranden utan att det övriga man har i väskan blir blött och smutsigt. Gemensamt för dessa är att man tänker på miljö, återvinning och smarta lösningar.

 

 

Shots'n Squats UF tillverkar "shots" i små flaskor med två olika slags hälsodrycker med massor av vitaminer och nyttiga saker som passar bra för den som tränar eller vill ha en energikick. Just hälso- och träningstemat går igen i flera UF-företag. LaddaLättUF har uppfunnit en liten smart sak som består av en liten plastdetalj som man fäster på sin mobilladdare och där man kan hänga telefonen medan den laddas i ett vägguttag. En uppfinning som ligger i tiden.

Jag besökte även Lash Lift UF som drivs av en ensam UF-företagare som har startat ett tjänsteföretag som stärker och färgar ögonfransar och ögonbryn. Hon har redan många kunder och tänker fortsätta att driva detta företag när hon slutar skolan. Ett exempel på att vissa UF-företag faktiskt blir alldeles vanliga företag som drivs vidare även efter projektet. Tyvärr blev fotot i denna monter så suddigt att det inte går att använda.

I år hade man även en avdelning för grundskoleelever som fick pröva på lite entreprenörskap och uppfinningsrikedom. Denna pojke från en mellanstadieskola utanför Stockholm hade exempelvis kommit på det geniala att sy ihop vettexdukar till en formad "skål" med hål i som man kan lägga i diskhon när man skalar grönsaker eller potatis så att skalen samlas upp och kan tömmas i komposten när man är klar.  Finurligt att komma på detta! Uppfinningsrikedomen och idéerna även barnen i grundskolan var imponerande.

Replik i Markbladet - regeringen har inte lyckats något vidare...

2018-05-16

Moderaterna avvisar den nya förmånsskatten för sjukvårdsförsäkringar

2018-05-16

I dag röstar riksdagen om regeringens slutliga utformning av den nya skatten för sjukvårdsförsäkringar, det förslag som riksdagen beslutade om i budgetomröstningen i december. Moderaterna säger nej till den nya skatten. I höstas röstade vi för vår egen budgetmotion, utan denna skattehöjning, och avvisade därmed regeringens förslag. Men tyvärr vann regeringens budget, med ett antal mycket dåliga förslag,

Det som riksdagen röstar om idag är alltså hur det förslag som fanns med i regeringens budget slutligen ska utformas. Enligt en tidigare överenskommelse mellan partierna i riksdagen 1996 (efter bankkrisen) ska inte oppositionen i riksdagen rösta nej till ett förslag som finns med i en av riksdagen beslutad budget, men ännu inte beslutats i detalj. Detta är en grundläggande princip som gällt i över 20 års tid, oavsett vem som suttit i regering. (Det enda undantaget var när S, V, MP och SD bröt mot denna princip vid ett tillfälle 2014, vilket i vart fall Socialdemokraterna bett om ursäkt för och sagt i efterhand var fel). 

Anledningen till regelverket är enkel - en budget är en helhet, där plus och minus måste gå ihop. Om riksdagen först röstar för en samlad budget och sedan i efterhand bryter ut olika saker uppstår ett hål i budgeten och statsfinanserna urholkas. I längden skadar det förtroendet för de svenska statsfinanserna. Riksdagen bör ju rimligen inte fatta ett beslut när den tar budgeten och sen ett helt annat när lagstiftningen ska antas. Att förslag som påverkar inkomstberäkningen eller utgiftsramarna behandlas på det här sättet är viktigt för att vi ska kunna ha en samlad budgetprocess där budgeten fastställs i ett beslut och där det beslutet sedan gäller. Så undviker partierna sedan 1990-talet budgetkaos i riksdagen. Och det är något som är centralt i moderat finanspolitik.

Personligen tycker jag visserligen att regeringen missbrukar budgetreglerna genom att stoppa in allt man vill göra i budgeten, lite lagom hafsigt, för att sedan kanske ta ett halvår på sig att förklara vad man egentligen menar. Statens budget beslutades alltså i december. Nu, nästan ett halvår senare, kommer den formella lagen om förmånsskatt på privata sjukförsäkringar. Det borde enligt min mening finnas en tidsgräns under vilken regeringen måste återkomma med det detaljerade lagförslaget för att inte riskera att det röstas ned av riksdagen. Så ser dock inte reglerna ut idag, och därför ställer moderaterna upp på den gällande budgetordningen och avstår från att rösta om sjukvårdsskatten i dagens omröstning. Vi har ju redan röstat om saken, i budgetomröstningen i december. Och då röstade vi nej.

Moderaterna har samtidigt bland sina vallöften att denna skatt är en av dem vi vill avskaffa om vi vinner valet om drygt 100 dagar. Det kommer med andra ord förhoppningsvis inte att bli en särskilt långlivad skatt.

Sverigedemokraterna gör idag stor sak av att de "ensamma röstade nej". Jag tycker det är rent oansvarig populism. Alla allianspartier röstade nej till förslaget redan i december i samband med budgetomröstningen. Och alla partier vet hur budgetreglerna ser ut. När SD säger att "vi var inte med om budgetöverenskommelsen 1996 och kan därför göra som vi vill" visar det enligt min åsikt att man inte är beredda att ta ansvar för ordning och reda i statens finanser. Jag tycker faktiskt inte det är något att skryta om, det bekräftar väl snarare att man inte är mogna att vara med och ta ett framtida regeringsansvar. Att ta ansvar för att statens budgetarbete ska fungera är kanske inget som tilltalar mer populistiskt lagda partier och väljare, men om alla skulle agera som SD skulle vi få lekstuga i riksdagen och ingen regering skulle lyckas få sin redan framröstade budget att fungera. Vilka effekter det skulle få för statens finanser och förtroendet i omvärlden om dessa brott mot budgetreglerna skulle sättas i system vågar jag inte ens spekulera i. Då är vi på ett sluttande plan.

Besök hos bussbolaget Keolis

2018-05-16

I dag besökte jag och mina moderata kolleger i Riksdagens arbetsmarknadsutskott bussbolaget Keolis i Stockholm. Keolis är ett mycket stort globalt bussföretag, ägt av franska staten, och bedriver busstrafik i alla delar av världen. I Sverige bland annat i Stockholm, Göteborg, Karlstad och för Dalatrafik.

 

Vi fick en intressant rundtur i bolagets nybyggda depå i Fredriksdal och fick en inblick i hur man arbetar med avancerad logistik och planering för att få busstrafiken att fungera. Vi fick också veta att man lägger 100 miljoner per år på bränsle till bussarna, en inte oansenlig summa. Alla Keolis bussar går på biogas, vilket kostar 40% mer än att köra på diesel, men som samtidigt ger en bättre miljö. 

 

 

Temat för vårt besök var främst att tala om rekryteringsbehov och integration. Behovet av både bussförare (och även mekaniker) är väldigt stort. Inte minst går många busschaufförer i pension. Men antalet sökande till lediga tjänster minskar. Keolis har därför startat en egen körskola för att utbilda busschaufförer som efter godkänt förarprov garanteras arbete hos Keolis. I dag är övert 70% av chaufförerna utrikes födda och man har därmed också en viktig roll för integrationen. Man kräver godtagbar svenska och B-körkort för att antas till bussförarutbildningen.

Andra utbildningsvägar till busschaufför är via Arbetsförmedlingen, men de utbildar alldeles för få. Man kan även utbilda sig privat vid en körskola, men det kostar väldigt mycket. Keolis erbjuder även sådana utbildningar, men då kostar det 45.000 för ett körkort. Kostnaderna för en bussförarutbildning kan på marknaden ligga uppemot 75-100.000 kronor. Det är mycket dyrt för Keolis att driva en egen körskola, men man har inga andra alternativ i dagens läge.

Vi kom även in på mitt förslag om studielån för alla typer av körkort. Det skulle ge lika spelregler för alla chaufförsyrken och det skulle bespara samhället stora kostnader för dagens arbetsmarknadsutbildningar till exempelvis busschaufför och lastbilschaufför. Det skulle också ta bort dagens orättvisor att vissa får sin utbildning betalt medan andra måste bekosta den själv. Jag är övrtygad om att studielån för körkort både skulle göra fler anställningsbara, lösa rekryteringsbehoven och samtidigt spara skattemedel. Keolis personalchef höll med mig, och jag tänker fortsätta argumentera för denna fråga internt i moderaterna så att en ny regering eventuellt kan ta tag i detta efter valet. 


 

Många varningstecken på en tudelad arbetsmarknad

2018-05-15

Gårdagens rapport från Arbetsförmedlingen innehåller många tänkvärda fakta. Att arbetslösheten fortsätter att sjunka, om än långsamt, är givetvis bra. Liksom att sysselsättningsgraden är hög. Båda sakerna är dock naturliga efter en följd av flera år av stark högkonjunktur. Men det finns också många varningstecken.1. Arbetslösheten ligger på 7,1%. Mitt under en stark högkonjunktur. Det är en mycket hög nivå för att vara mitt under en stark högkonjunktur. Som jämförelse kan nämnas att under Alliansregeringen var arbetslösheten nere runt 4,5% strax före finanskrisen hösten 2008 (se bild ovan). Det gav oss en låg ingångsnivå när arbetslösheten sedan ökade. Idag är arbetslösheten alltså 50% högre än 2008. Om konjunkturen vänder nedåt går vi in i en lågkonjunktur med en förhållandevis hög arbetslöshet. Det riskerar att skapa en mycket allvarlig situation.

2. Alla arbetslösa syns inte i statistiken. Exempelvis ingår inte de asylsökande som väntar på besked i arbetskraften, vilket gör att den verkliga arbetslösheten i verkligheten än ännu högre. De som finns i extratjänster ingår inte heller i statistiken, trots att de i verkligheten har vad man skulle kunna kalla för en pågående arbetsmarknadsåtgärd. Men eftersom regeringen betraktar en extratjänst som en riktig anställning räknas dessa som personer i arbete.

3. Arbetslösheten sjunker alldeles för långsamt för att vara i en stark högkonjunktur. Senaste året har de öppet arbetslösa minskat med endast 14.000 personer, från 364.000 till 350.000. 

4. Skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda är chockerande stor. För inrikes födda är arbetslösheten 3,7 procent, bland utrikes födda är den 20,5 procent.  I april var 146 000 inrikes födda inskrivna som arbetslösa, en nedgång med 10 000 personer på ett år. Samtidigt minskade antalet inskrivna arbetslösa som är utrikes födda från 208 000 till 204 000 personer, alltså endast 4.000 på ett år. När Arbetsförmedlingen och regeringen skriver att "allt fler nyanlända kommer i arbete" är det en sanning med modifikation. Knappt 2% av de utrikes födda arbetslösa har fått ett arbete det senaste året (4.000/208.000). För inrikes födda är det 6,4% av de arbetslösa som fått ett jobb (10.000/156.000).

5. Integrationen går uselt, till skillnad mot den bild Arbetsförmedlingen och Socialdemokraterna försöker ge. 4.700 personer har hittills i år gått vidare till arbete eller studier efter avslutat etableringsuppdrag. Med tanke på att det för ett år sedan fanns över 62.000 personer i etableringsuppdraget är denna takt helt oacceptabelt låg. Många av de 4.700 har dessutom gått till olika subventionerade anställningar som extratjänster eller andra åtgärder, och hur många som gått vidare till studier framgår inte. Hur många som fått ett riktigt arbete utan subventioner som man kan försörja sig på framgår inte heller, men jag håller på och söker fakta om detta. Men med tanke på antalet personer i extratjänster lär det vara försvinnande få.

6. Ungdomsarbetslösheten är fortfarande högre än den totala arbetslösheten. 9,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa, sammanlagt var 46.748 ungdomar öppet arbetslösa, varav 9 269 inom etablering (alltså nyanlända). 

Sammanfattningsvis är arbetsmarknaden stark för inrikes födda med god utbildning och svag för utrikes födda och ungdomar som saknar gymnasieutbildning. Dessa utsatta grupper har svårt att få arbete även i högkonjunktur, och när konjunkturen vänder ned kommer det att bli ännu svårare. Det är därför vi är så kritiska mot regeringen som inte tar vara på högkonjunkturen för att göra viktiga reformer på arbetsmarknaden och inom integrationen. När konjunkturen vänder nedåt är det för sent.

Högkonjunkturen döljer just nu hyfsat problemen på svensk arbetsmarknad, men jämför man med tidigare högkonjunkturer har abretslösheten bitit sig fast. Och den som tänker ett steg längre känner nog som jag en ganska stor oro för vad som händer i nästa lågkonjunktur.

Företagsbesök hos Bärkraft Assistans i Skene

2018-05-14

I dag deltog jag i ett företagsbesök hos Bärkraft Assistans i Skene, arrangerat av organisationen Företagarna. Förutom sedvanlioga diskussioner om företagsklimat och aktuella företagsfrågor fick vi en mycket intressant föredragning av Lennart Svensson som är verksamhetsansvarig hos Bärkraft Assistans.

Frågorna kring LSS och assistans är komplexa. Det finns ungefär 1.000 företag i Sverige idag som arbetar med assistans, och cirka 15.000 personer i landet har idag personlig assistans. LSS-lagen som verksamheten baseras på infördes av den borgerliga Bildt-regeringen 1993. Syftet med assistanslagstiftningen är att ge personer med assistansbehov en möjlighet att leva ett så bra liv som möjligt. Tyvärr är situationen sådan att Försäkringskassan idag omprövar eller drar in assistans även för människor med uppenbara behov. Antalet personer med assistans har därför minskat med något tusental de senaste åren. Man kan tycka att det är något stötande att på detta sätt försämra livskvaliteten för de allra mest utsatta människorna i vårt samhälle, samtidigt som man nu planerar att satsa 2 miljarder om året på att ge vuxna ensamkommande män utan asylskäl öjlighet att stanna i vårt land. Prioriteringarna från dagens regering känns inte helt optimala för att uttrycka sig försiktigt.

Hur grovt får en justiteminister ljuga för svenska folket?

2018-05-13

I går på twitter påstod justiteminister Morgan Johansson följande:

Och följde upp med:


Justitieministern påstod alltså att Alliansen "körde sönder statsfinanserna" och att vi 2008 saknade marginaler. Samt att vi därför sparade in på polisutbildningen. Eftersom jag var med på den tiden vet jag att det Morgan Johansson påstår är falskt. Och därför har jag tagit fram lite fakta för att påminna.

Vi kan börja med statsfinanserna och marginalerna 2008. Så här skrev jag på bloggen 4 november 2008 om prognosen för 2008 års helårsresultat, samt hur statens resultat sett ut sedan 2002:

Hur blev då det slutliga årsbokslutet för staten 2008. Jo så här (från statens årsbokslut):

 

Marginalerna som Alliansen byggt upp 2007 och 2008 var så starka att vi kunde satsa mest av alla länder i hela OECD för att motverka krisen. Framgår av denna figur från OECD:

Hur var det då med polisutbildningen. Jo så här. Alliansen storsatsade på ökad utbildning av fler poliser och ökade därefter snabbt antalet från ca 17.000 till 20.000 år 2008. I och med att målet nåtts tog polismyndigheten beslut om stopp för nya omfattande antagningar och bestämde att endast utbilda så många att man höll kvar antalet på den nivå som Alliansregeringen slagit fast, nämligen 20.000. Det hade alltså inget alls med brist på pengar att göra. Detta framgår exempelvis av denna nyhet från Nyheter24 från 2008. Under 2010 tog man för övrigt på nytt in större kullar efter en analys av hur stor utbildningsvolym som skulle behövas för att ligga kvar på nivån 20.000 poliser. Beskrivs bland annat i denna artikel från SVT. 

Så det blir rött ljus i faktakollen av Morgan Johansson:
* Statsfinanserna var i utmärkt skick 2008 med stora överskott.
* Vi klarade att stimulera ekonomin under krisåren utan att spara på annat.
* Alliansen minskade inte polisutbildningen för att spara pengar.


Dessa saker vet givetvis Morgan Johansson, han var ju själv med i riksdagen de åren. Ändå väljer han att faktiskt blåljuga svenska folket rakt i ansiktet. Detta visar hur desperata Socialdemokraterna börjar bli. Kan man inte vinna valet på sin politik och sina egna resultat under regeringsåren får man helt enkelt ljuga om sina motståndare. Precis som kompisarna i LO. Ovärdigt är det, men knappast oväntat.

Sverigemötet blev ett utmärkt avstamp för valrörelsen

2018-05-13Moderaternas Sverigemöte i Göteborg blev verkligen precis den uppladdning inför valrörelsen som var avsikten. Förutom viktiga seminarier om politiska sakfrågor fick vi flera riktigt bra anföranden. Partisekreterare Gunnar Strömmers tal var mycket bra och entusiasmerande, med fokus på att det är samhällsproblemen som är våra huvudmotståndare - inte andra partier. Elisabeth Svantessons anförande med fokus på den ekonomiska politiken var sannolikt det bästa hon någonsin hållit. Och det avslutande talet av Ulf Kristersson höll samma höga nivå som vi blivit vana vid. En resonerande ton med fokus på långsiktig politik under minst åtta år framåt i stället för tom plakatpolitik och populistiska löften bara i syfte att vinna valet.  

Bland Ulfs mer tänkvärda ord fanns en mycket hård kritik mot LO för deras lögner om vår politik och även en kritik mot andra partier som använder både en ton och en retorik som är osann. "Vi ska bemöta lögnerna, syna lögnerna. Men inte spela deras spel. Vi ska förklara vår egen politik, inte förtala våra motståndares." Jag tror faktiskt att det är just detta de flesta väljare längtar efter. Och med Ulf och Elisabeth som våra två främsta företrädare tror jag vi kommer kunna göra ett riktigt bra val. Jag står fast vid det jag sagt ett bra tag nu, vi har goda chanser att bli Sveriges största riksdagsparti.

Moderaternas förslag för att uppvärdera medborgarskapet

2018-05-11

Ett av seminarierna som jag deltog i idag handlade om hur mdoeraterna vill stärka medborgarskapet. Det är ju en fråga jag bloggat om tidigare och även motionerat om i riksdagen. Vi fick ett intressant föredrag av forskaren och professorn i historia, Lars Trägårdh, och därefter redovisade partisekreterare Gunnar Strömmer moderaternas konkreta förslag på området:Jag tycker alla förslagen är bra. Men skulle äver vilja lägga till att man inte borde få full tillgång till de svenska bidragssystemen (tex barnbidrag, bostadsbidrag och andra bidrag som saknar koppling till att man arbetar och betalar skatt) förrän man blivit svensk medborgare. Jag tycker också att rösträtt även i kommunala val borde kopplas till medborgarskap (med undantag för EU-medborgare som enligt EU-reglerna har rösträtt i kommunala val i det EU-land där man vistas).

Moderaternas Sverigemöte och valkonvent i Göteborg

2018-05-11Under fredag och lördag hålls moderaternas stora årliga Sverigemöte, denna gång i Göteborg. 2.400 moderata politiker från riksdag, region, landsting, EU-parlament och kommuner deltar. Många trevliga möten blir det, inte minst med lokala politiker runt om i landet som jag har löpande kontakt med via sociala medier och nu kan träffa personligen och prata lite. Allt fler lokala politiker runt om i landet känner igen mig numera och kommer fram och pratar. Jag var också lite engagerad som medhjälpare vid ett seminarium om sociala medier idag. Inte minst var det många som ville komma igång med twitter på allvar, och förhoppningsvis kunde jag ge lite goda råd.Dagens mest omtalade nyhet vara annars att moderaterna presenterade sin valslogan. "Lika för alla - rättigheter, skyldigheter, möjligheter". Reaktionerna var lite blandade, både från media, närvarande moderater och på sociala medier. Å ena sidan kan det bli en pedagogisk utmaning att förklara att vi står för detta samtidigt som vi både vill dra in rättigheter och förmåner för människor som lever illegalt i landet, samt att vi vill införa stegvis kvalifikation för nyanlända till våra sociala trygghetssystem. Vissa kommer säkert medvetet att försöka missförstå vad vi menar. Men å andra sidan kan denna valslogan väcka nyfikenhet och bli en mycket bra samtalsöppnare med väljarna. Och det är kanske trots allt det viktigaste.

Tanken är inte att alla ska vara lika, bara att alla ska ha samma möjligheter att lyckas. Om man sedan tar vara på dessa möjligheter är en annan sak. Grundtanken är att rättigheter och skyldigheter hänger ihop, att alla ska vara lika inför lagen och att alla som anstränger sig ska ha samma möjligheter att lyckas i vårt land. Det innebär att vi säger nej till kvotering och identitetspolitik och ser människor som individer. Viktiga moderata kärnvärden. 

Jag har inte riktigt landat själv i om jag tycker vår valslogan är en väldigt smart formulering eller om den riskerar att bli för  komplicerad att förklara och därmed inte riktigt kommer att fungera. Men det är ju bara ett ge den en chans och försöka använda den på ett bra sätt i valrörelsen.

Moderaternas vårbudgetmotion i sammandrag

2018-05-11

Jag har tidigare berört olika delar av den moderata vårbudgetmotionen, men känner att det kan vara bra att presentera en helhet. 

Grunderna för vår politik är att styrkan i svensk ekonomi behöver användas bättre. Vi fokuserar på statens kärnuppgifter, rustar Sverige för nästa lågkonjunktur och genomför riktiga reformer för fler jobb och minskat utanförskap – för att ersätta hopplöshet med framtidstro. Den stora frågan i höstens val kommer inte att vara vem som säger sig satsa mest på välfärden, utan hur satsningarna blir möjliga. Under sina fyra år har regeringen höjt skatterna med 60 miljarder kronor och ökat statens utgifter med 100 miljarder kronor. Samtidigt har vårdköerna fördubblats, polistätheten minskat och jobbklyftan mellan svenskfödda och utlandsfödda vidgats.

Det är uppenbart att höjda skatter inte är en hållbar väg för att öka välfärdens resurser. Vi måste i stället prioritera hårdare hur pengarna ska användas. I Moderaternas vårbudget visar vi att det går att göra riktiga prioriteringar. Välfärden och statens kärnuppgifter som lag och ordning och ett starkt försvar ska gå före bidrag, slöseri med skattemedel och ogenomtänkta utgifter. Samtidigt ser vi till att det lönar sig bättre att arbeta, vilket leder till fler i arbete, vilket i sin tur ökar skatteintäkterna. Vi visade 2006-14 att detta fungerade, till och med i djup lågkonjunktur, och nu är det hög tid att gå tillbaka till klokt och genomtänkt jobbpolitik.

Grunden för moderaternas ekonomiska politik är att
* vi prioriterar välfärdens kärna och statens kärnuppgifter
* vi vill att det lönar sig bättre att jobba
* vi väljer välfärd före bidrag
* vi värnar statens finanser

Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat gå till polisen, skolan eller sjukvården. 
För att kunna öka resurserna till välfärden behövs tre viktiga åtgärder:
* De samlade bidragskostnaderna måste minska.
* Kostnaderna för asyl- och anhöriginvandring måste minska.
* Överskottsmålet måste uppfyllas. 

Här följer våra viktigaste konkreta förslag 
Vi satsar sammanlagt nära 28 miljarder kronor direkt på vård, skola och statens kärnuppgifter. Dessutom håller vi regeringens tidigare löfte om 10 miljarder mer till välfärden/kommunerna.
• Vi satsar 6 miljarder kronor mer än regeringen på polisen. Det betyder att Moderaterna, till skillnad från regeringen, tillför de resurser som faktiskt krävs för att nå målet om 10 000 fler polisanställda till år 2024, samt att det skapas utrymme för betydande höjning av polisernas löner, samt betald polisutbildning. 
• Vi avsätter 3 miljarder kronor för nya och utvecklade kömiljarder som ska korta väntetiderna i vården. Denna modell var framgångsrik under alliansregeringen, och nu vill vi göra den ännu bättre. 
•  Vi satsar 3 miljarder mer än regeringen på att förbättra förlossningsvården och cancervården.
• Vi utökar undervisningstiden med en timme per dag för elever i lågstadiet, och genomför ett antal andra skolreformer motsvarande 6,5 miljarder mer än regeringen. 
• Vi satsar mer på infrastruktur än regeringen, inte minst upprustning av det finmaskiga vägnätet
• Vi inleder en bana för att Sverige ska nå målet om försvarsanslag motsvarande 2 procent av BNP. År 2021 satsar vi 10 miljarder kronor mer på försvaret än regeringen.
• Sverige behöver sänkt skatt på arbete, inom ramen för ansvarsfulla offentliga finanser. Vi föreslår ett nytt jobbskatteavdrag som ger en normallöntagare 500 kronor sänkt skatt varje månad, och ett utökat jobbskatteavdrag för äldre som jobbar.
• Vi sänker skatten på pension lika mycket som regeringen föreslår.
• Alltför många lärare och sjuksköterskor får betala mer än hälften av en löneökning i skatt. Vi höjer därför brytpunkten för statlig skatt för att inte utbildning ska straffbeskattas.
• Aktuella expertrapporter har konstaterat att nyanlända till och med kan förlora ekonomiskt på att ta ett jobb. Det är helt orimligt – särskilt om vi ska klara integrationen. Vi föreslår därför den största bidragsreformen sedan 1980 med bland annat bidragstak, tydligare krav på den som har socialbidrag och successiv kvalificering in i välfärden och bidragssystemen för den som är ny i Sverige.
• Vi inför inträdesjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa som innebär att man "lär sig jobbet på jobbet" och får avtalsenlig lön för den tid man arbetar.
• Vi vill utveckla RUT-avdraget till att omfatta fler tjänster.

Finansiering av våra förslag sker bland annat genom besparingar till följd av vår bidragstak och besparing på de olika bidragssystemen (främst för nyanlända), sänkta migrationskostnader, effektivisering av arbetsmarknadspolitiken, effektivisering av klimatpolitiken, avskaffade byggsubventioner, minskning av vissa myndighetsanslag, höjning av dagens reducerade 12%-moms till 14%, avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgifter och en del omfördelningar inom regeringens budget på olika områden.   

Hög tid för vuxet samtal om migrationspolitiken

2018-05-10

De senaste veckorna har varit ett nytt lågvattenmärke i svensk politik och mediabevakning. Både väljarna och allt fler politiker och partier inser att migrationsfrågan och integrationsfrågan är en av de absolut viktigaste samhällsfrågorna idag. Trots det har dagens samhällsdebatt fullständigt spårat ur.

I dagens läge kunde man förvänta sig att politik och media diskuterar vilka åtgärder som borde vidtas, och analyserar orsakerna till att Sverige fått ta emot en så orimligt stor andel av de asylsökande som sökt sig till EU. Kanske gjort jämförelser med andra länder och deras regelverk? Kanske skrivit artiklar om goda positiva exempel i Sverige där integrationen lyckats, skrivit om framgångsrika invandrare och om företag som startats av invandrare? Kanske uppmärksammat läget i de kommuner som redan nu börjar se baksidan av att ha tagit emot en så stor andel nyanlända att de inte kommer att ha råd att försörja dem, vilket de måste eftersom det inte finns någon arbetsmarknad på dessa orter (det var därför de hade tomma bostäder). Helt enkelt fört en bred och allsidig debatt om sakfrågan och beskrivit vad de olika partierna föreslår som lösning?

Men nej. Det enda som media och de flesta politiska partier idag ägnar sin kraft åt är att diskutera frågan om vem som kanske vill eller inte vill prata med Sverigedemokraterna. Det är tydligen den stora och mest intressanta samhällsfrågan. Det är en så infantil debattnivå att huvuddelen av väljarna måste börja undra vad politikerna och media håller på med.

I går skrev jag detta på twitter, vilket blev en av dagens mest delade politiska tweets:I den andra ringhörnan sitter Sverigedemokraterna själva. "Ni tar våra förslag" säger de indignerat. Och "glömmer" att de faktiskt själva hämtade en del av sina förslag från exempelvis moderaterna när vi övergav vår gamla mer realistiska migrationspolitik någon gång under Alliansens andra mandatperiod. Nu har moderaterna äntligen återgått till en rimlig syn på frågan och har då också dammat av en del av vår tidigare politik och uppdaterat den med nya förslag.

Inget parti äger några förslag och alla partier borde vara nöjda om fler partier driver samma frågor som de själva - då finns det ju också en chans att få igenom politiken. Att kunna erkänna detta är också en del av det vuxna samtalet.

Jag blir glad när vår partiledare Ulf Kristersson visar en mer avslappnad inställning till frågan om vem som ska få vara med och diskutera framtidens långsiktiga migrationspolitik, och till skillnad mot andra inte börjar med att utesluta någon. I min värld låter man alla partier som valts in i riksdagen vara med och diskutera viktiga framtidsfrågor. Sedan får man ju se vart diskussionerna leder. Att man samtalar med alla behöver såklart inte betyda att det till slut blir en uppgörelse där alla åtta partier enas. I just migrationsfrågan inser nog de flesta att det är ytterst osannolikt att det skulle bli så. Det är inte en fråga där man kan kompromissa bort viktiga delar för att tillfredsställa små extrema partier. Men delta i diskussionerna och göra politiska inspel måste alla partier kunna göra utan att någon förfasar sig över det. 

Nu är det hög tid för ett vuxet samtal, både bland politiker och i media. Migrationsfrågan är helt enkelt för viktig för att politiker och media ska ha fokus på fel saker. 

Klimatpolitikens domedagsprofeter

2018-05-09

Ibland låter de värsta klimatalarmisterna närmast som en domedagssekt. Som denna artikel i DN (tyvärr låst) som helt enkelt säger att vi måste förbereda oss på att dö (!). Ivrigt marknadsförd på twitter av Pär Holmgren, meteorologen som blev en av våra främsta klimatalarmister, och idag verkar försörja sig på det. Jag kunde inte låta bli att ge ett syrligt svar.Miljöpartiets språkrör kör såklart samma domedagsspår. Isabella Lövin, vice statsminister, förklarade i partiledardebatten i söndags i debatten om jobb och arbetsmarknad att "Det finns inga jobb på en död planet". Det var hennes bidrag i den frågan. När miljöpartisterna tar i så de nästan spricker är det alltid lite kul att påminna om Fridolins kolbit. I valrörelsen var avvecklingen av Vattenfalls kolkraft en av de absolut viktigaste frågorna för Miljöpartiet, närmast en ödesfråga för mänskligheten. I regeringsställning offrade man gärna kravet för att få sitta kvar i regeringen. Det visar hur oroliga man verkligen är för klimathotet.SVT inledde för övrigt avsnittet om miljö och klimat i partiledardebatten med att sprida minst två osanningar: Dels att havsnivåhöjningen ökat dramatiskt, dels att Golfströmmen håller på att sakta in. Båda påståendena saknar helt vetenskaplig grund och är alltså fake news. Jag har visat det med tungt vetenskapligt stöd på bloggen tidigare. Se exempelvis denna nyhet från SVT där en av landets främsta oceanografer vid Chalmers i Göteborg brutalt och vetenskapligt välbelagt helt avfärdar påståendet om Golfströmmen.

Miljöpartisterna påstår ofta att stora delar av landets befolkning har "klimatångest". Några fakta som stödjer detta finns dock inte. Exempelvis visade Novus i en opinionsmätning i december 2017 att endast 14% av ungdomarna oroar sig mest för klimatet. I en annan Novus-mätning är det endast 35% av befolkningen som tycker miljö- och klimat är en av de viktigaste frågorna. Totalt hamnar detta område först på nionde plats. Andelen som tycker frågan är viktig har varit ganska stabil sedan 2014, då det var mycket fler som tyckte frågan var en av de viktigaste. I SOM-institutets stora undersökning om de viktigaste valfrågorna kommer miljö och klimat först på sjunde plats. Endast 10% anger spontant klimatfrågan som den viktigaste, se sammanställning på bloggen den 30 april.

I måndags kväll hade förresten Expressen TV en skylt under debatten mellan Löfven och Kristersson där det stod att 15% av svenskarna tänker avstå från att flyga på årens semester av klimatskäl. 85% tänker således inte ändra sina flygvanor. Om man var rejält orolig för klimatet skulle sannolikt svaret bli annorlunda, med tanke på den närmast hetsliknande jakt som pågår mot flyget och oss som flyger från media, politiker och klimatdebattörer.

Jag hör sällan vanliga människor spontant uttrycka oro för klimatförändringar. Däremot pratas det en hel del om andra miljöhot, och dessutom finns en stor oro bland boende utanför storstäderna när det gäller vad politikerna kan tänkas ställa till med för att "stoppa klimatförändringarna". Dagens landsbygdsfientliga regering orsakar ökad avfolkning glesbygden genom att fördyra och försvåra kommunikationer, och dessutom försvåra livet rent allmänt för människor att bo och verka på landsbygden genom nya regler, förbud, föreskrifter och skattehöjningar. Många ser också risker för både samhällsekonomi och energiförsörjning i spåren av en ganska extrem "klimatpolitik". Alltför många politiker har ett stockholmsperspektiv på sina beslut och det gör många av oss som bor utanför storstäderna oroliga på allvar. Det borde vi prata om i valrörelsen.

Om man menar allvar med miljö- och klimatpolitik lägger man resurser på det som ger bäst effekt. Att lägga mer pengar på att hjälpa fattiga länder att utveckla sin energiförsörjning och miljöpolitik i stället för att göra extremt kostsamma eller rent av meningslösa ågärder på hemmaplan (som en miljard till skattesubvention av elcyklar) är exempelvis ett väldigt bra moderat förslag. Sedan kan vi såklart diskutera hur stor effekt det får på jordens klimat. Min övertygelse är som bekant att den är ganska marginell. Men så länge åtgärderna ändå bidrar till renare luft och vatten, bättre hälsa,  tryggare energiförsörjning och ökat välstånd spelar det ju mindre roll. Då är det bra ändå.

Jag ser gärna miljöpolitiken i ett bredare sammanhang än bara klimatfrågor. Att värna om naturen och våra djur och växter, att ha en hälsosam miljö fri från gifter och föroreningar, att vårda vårt vatten, att driva ett miljövänligt jordbruk, skogsbruk och fiske, att skapa en trygg och miljövänlig energiförsörjning, att motverka nedskräpning och dumpning av avfall i vår natur, samt försöka minska resursslöseri och effektivisera återvinning av resurser är centrala frågor för mig. För en moderat är ansvar för miljön lika viktig som ansvaret för ekonomin. Och då är vi där igen - teknisk utveckling, marknadsekonomi, framtidstro och privat ägande är alltid bäst. Det är bevisat. Diktaturer har genom åren utmärkt sig för en usel miljöpolitik. Det är trots allt västvärldens demokratier som tagit bäst ansvar för miljön, trots sina fel och brister.

Domedagsteorier och undergångsprofeter kommer och går, så har det varit i alla tider. Men i längden brukar det vara sunt förnuft som vinner. Förhoppningsvis även denna gång.

Styrelsemöte i Markmoderaterna

2018-05-08

I kväll hade Markmoderaterna styrelsemöte. Med fokus på valrörelse, vallöften, broschyrer och andra aktiviteter. Vi är i full gång, och snart börjar allvaret. Exakt fyra månader till valdagen nu.

Skrämmande fakta om exploatering av utländsk arbetskraft i Sverige

2018-05-08

För en dryg vecka sedan träffade jag och ett par moderata tjänstemän Arbetsmiljöverket och Gränspolisen för att diskutera det samverkansprojekt mellan olika myndigheter som pågår för att motverka osund konkurrens, arbetskraftsexploatering och svartarbete. Förutom Arbetsmiljöverket och Polisen medverkar Migrationsverket, Ekobrottsmyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Transportstyrelsen och Kustbevakningen. Vid vissa tillslag eller inspektioner deltar även Skatteverket. I Sverige finns fem nationella team som arbetar i olika regioner i landet.

Jag tillhör väl kanske dem som ansett mig ha en hyfsat bra bild av läget, och vet att det finns omfattande problem. Men faktum är att det vi fick höra var betydligt värre än vad jag trodde. Organiserat och mycket utstuderat utnyttjande av utländsk arbetskraft förekommer i mycket stor utsträckning.

Bara i Storstockholm uppskattar man att 40.000 personer (!) lever illegalt och av dessa arbetar kanske hälften utan tillstånd. Det handlar om personer som fått avslag på sin asylansökan, det handlar om personer som avvisats från landet men som sedan återvänt, och det handlar om personer som är helt okända för svenska myndigheter och som kommer via andra EU-länder där de ibland kan ha tillfälliga upehållstillstånd som dock inte ger dem rätt att arbeta i annat EU-land. Exempelvis finns många ukrainare som har kommit via Polen där de har sådana tillfälliga uppehållstillstånd. Många tvingas betala stora pengar för olika handlingar som ger dem möjlighet att vistas inom EU, priser på uppemot EUR 3.000 för en visering är inte ovanligt. Även en del EU-medborgare förekommer i dessa sammanhang, även om fattiga EU-medborgare oftare enligt polisen ägnar sig åt tiggeri, prostitution och ibland ren kriminalitet.

Utöver dem som vistas och arbetar illegalt här förekommer omfattande utnyttjande av personer som har ett beviljat arbetstilstånd. Och det gäller i alla branscher, inte bara de med "enkla jobb" som diskuterats i debatten. Illegal arbetskraft förekommer exempelvis inom bygg, stenläggning, asfaltläggning, restaurang, bilverkstäder, bilrecond, billackeringar, transporter, gröna näringar, tvätterier, frisörer, skönhetsvård och massage.

Bland annat förekommer handel med arbetstillstånd och falska anställningsavtal. Ofta redovisas formella kollektivavtalsvillkor till Migrationsverket, men i verkligheten följs inte de arbetstider som anges och lönerna betalas visserligen till bankkonton, men dessa konton har ofta inte den anställde själv tillgång till utan de kontrolleras av den kriminelle arbetsgivaren, som sätter in lönen på kontot, för att sedan ta ut lönen med hjälp av bankomatkort. Sedan får en byggjobbare nöja sig med 35 kronor i timmen kontant i handen medan den kriminelle arbetsgivaren behåller resten. Löner för städare kan ligga så lågt som på 12 kronor i timmen. En stenläggare kan få 200 kronor om dagen.

Vi fick också veta att det finns "byggbussar" i Stockholm som kör runt på morgnarna och hämtar daglönare som körs till byggarbetsplatser där det saknas folk. Man får lön per timme och vet inte om man får jobba mer än en dag. De som vill ha daglönejobb ställer sig vid vissa busshållplatser och får hoppas att det kommer en buss som hämtar upp. 

Den illegala arbetskraften tvingas ofta sova i ouppvärmda lokaler, exempelvis byggbodar, tomma kontorslokaler och industrilokaler eller källarutrymmen. Nedan en "bostad" längst in i en bilverkstad (foto Arbetsmiljöverket). Det förekommer även tältläger och utjänta husvagnar. Ibland får man betala stor del av lönen för boendet. Arbetsmiljön är ofta mycket dålig och arbetsplatsolyckorna många, även om de ofta tystas ned och aldrig rapporteras.

 

Man menade att det nästan inte finns någon byggarbetsplats där det inte förekommer någon typ av fusk. De nya säkerhetssystemen där anställda måste visa särskilt ID-kort för att komma in fungerar inte heller. I Östeuropa förekommer omfattande tillverkning av falska id-kort, som sedan anväds för att illegala anställda ska kunna ta sig in på stora byggarbetsplatser. När Arbetsmiljöverket kommer ut på inspektion är det vanligt att en del av de som jobbar där plötsligt försvinner. Ovan th en bild från en sådan inspektion - när Arbetsmiljöverket kom sprang en grupp anställda över gatan och ställde sig i en busskur (foto Arbetsmiljöverket).

Omfattningen av fusket är närmast chockerande. Att ge sig på de legala arbetskraftsinvandrarna känns lite som att börja i fel ände, även om fusk som sagt förekommer i stror omfattning även inom det systemet. Jag är den förste att stödja tydligare kontroller från Migrationsverkets sida för att motverka fusk med arbetskraftsinvandring. Men det stora problemet är givetvis omfattande illegal arbetskraftsinvandring. Till stor del beror den på att Sverige inte har kontroll över vilka som passerar vår gräns. Detta är ett mycket svårtlöst problem, men så länge vi har fri rörlighet inom EU måste Sverige möta problemen med fler kontroller och inspektioner av arbetsplatser och kraftfullare åtgärder mot upptäckt fusk. Myndigheterna får många tips både från privatpersoner, företag och fackliga organisationer, men man har alltför lite resurser för att hinna med allt. Om vi inte bekämpar denna typ av brottslighet slår vi i längden ut de seriösa företagen och lämnar över verksamheten till kriminella grupperingar.

Jag tror få svenskar inser hur stort detta problem är, och att vi behöver lägga betydligt större resurser på detta. Vi måste även fortsätta utveckla samarbetet mellan olika myndigheter. Självklart måste vi också bli bättre på att bekämpa skuggsamhället på andra sätt. Att se till att personer som saknar uppehållstilstånd avvisas, och dra in alla förmåner och rättigheter för dessa personer är en självklarhet. Att bekämpa organiserad brottslighet är en annan viktig sak - de kriminella nätverken arbetar ofta med alla typer av kriminalitet och driver även företag som sysselsätter svart eller illegal arbetskraft.

De öppna gränserna inom Schengenområdet är bra på många sätt, men det blir för mig allt mer uppenbart att baksidorna är enormt stora. Så stora att jag allt oftare funderar över den närmast hädiska tanken för en moderat om det verkligen är värt det. I vart fall krävs det mycket kraftfulla åtgärder på många olika plan om vi ska fortsätta vara med i detta system med öppna gränser inom EU. I  dag fungerar det uppenbarligen inte.

Alltför många fördummar debatten om våldtäkter

2018-05-07

Så var det dags igen. Efter gårdagens partiledardebatt går debattörer/sympatisörer från både SD och deras utbrytarparti Afs till angrepp i sociala medier mot Ulf Kristersson för att han inte skyllde alla våldtäkter på invandringen. I stället sa han att han inte vet säkert vad den kraftiga ökningen av anmälda våldtäkter beror på. Och det är väl den bild som även experterna ger. Frågan är komplex. Trots detta hävdar även ledande företrädare för SD att våldtäkterna beror på invandringen.

I dag har Aftonbladet en mycket intressant granskning av gruppvåldtäkterna i Sverige, som åberopas av dessa debattörer. Antalet gruppvåldtäktsdomar har mer än fördubblades på fyra år, visar granskningen, och man framför som en bidragande orsak att Alliansen ändrade lagen 2013 så att begreppet ”hjälplöst tillstånd” ersattes med det vidare begreppet ”särskilt utsatt situation”. Gruppvåldtäkterna sägs även ha en tydlig koppling till förövare med annan kultur och nationalitet. Hela 82 av 112 dömda för gruppvåldtäkt de senaste sex åren är födda i länder utanför Europa. Det är knappast en överraskning, gruppvåldtäkter är ju i huvudsak en ny företeelse i vårt land och de dömda förövarna är alltså till stor del utrikes födda unga pojkar och män. 

Saken är bara den att gruppvåldtäkterna bara utgör en mindre del av de anmälda våldtäkterna i Sverige. Av Aftonbladets artikel framgår exempelvis att endast 29 av 286 våldtäktsdömda 2016 fälldes för gruppvåldtäkt. För den stora majoriteten våldtäkter är bilden inte alls lika tydlig. Det finns en tydlig överrepresentation av utrikes födda, men en hel del av de dömda är också födda i Sverige och av svenskt ursprung.

Många experter har försökt förklara varför antalet anmälda våldtäkter ökat så mycket just i Sverige. Några av förklaringarna är som sagt lagtekniska - vi har utvidgat våldtäktsbegreppet så att fler övergrepp räknas som våldtäkt än tidigare, då de i stället betraktades som sexuellt ofredande och liknande. Vi vet också att fler idag vågar anmäla våldtäkter och att polisen trots all kritik ändå blivit bättre på att hantera sådana anmälningar på ett värdigt sätt (även om det sedan ofta brister mycket i utredningarna och alltför få våldtäktsmän döms).

Vi vet också av flera rapporter att ungdomars ökande droganvändning ökar risken för våldtäkter. Det medför ökad risk att bli både förövare och offer om man är kraftigt drogpåverkad (eller alkoholpåverkad). Detta gäller både gruppvåldtäkter och andra våldtäkter. 

Att ökad invandring av pojkar och män från kulturer med en annan syn på kvinnor och sex påverkar är högst troligt, precis som det i artikeln sägs förklara en stor del av gruppvåldtäkterna. Detta får vi absolut inte försöka dölja eller prata bort. Men att skylla all ökning av antalet anmälda våldtäkter på invandring är att göra det alldeles för lätt för sig. Därför är debattörerna fel ute när de angriper Ulf Kristersson och andra partiledare som inte köper deras enögda retorik. Den fördummar bara debatten om en extremt viktig samhällsfråga - flickors och kvinnors rätt till trygghet.

Jag har själv motionerat om ett utökat uppdrag för Brå när det gäller brottsstatistik efter gärningsmans och offers bakgrund. Detta är numera också moderaternas linje. Kunskap är viktigt om vi ska kunna agera på bästa sätt, men också för att vi ska kunna föra en seriös debatt.

Moderaterna lägger fokus på att bekämpa brott, oavsett vem som begår dem eller varför. Vi vill ha skärpta straff för grova sexualbrott, fler poliser som utreder brotten och fler som döms. Vi vill vara mycket tydliga mot dem som kommer till vårt land om vilka lagar och regler som gäller här. Men vi kräver också att alla pojkar och män respekterar en kvinnas nej. En våldtäkt är såklart lika hemsk för offret oavsett om gärningsmannen är invandrare eller infödd svensk.

Partiledardebatten: Dagens regering har misslyckats med det mesta

2018-05-06

Kvällens långa partiledardebatt i Svt Agenda blev faktiskt riktigt spänstig, fartfylld och klargörande. En av de bättre på länge. Och tydlig vinnare blev moderaternas Ulf Kristersson, i vart fall enligt Inizios opinionsmätning.

Statsminister Stefan Löfven och Miljöpartiets Isabella Lövin gjorde däremot katastrofala insatser. Jag tror inte jag sett Löfven så svag i en debatt tidigare. Han bluddrade om ovidkommande saker och försökte på ett pinsamt sätt styra över diskussionen till LAS när ämnet var våldtäkter. Detta fick hela studion att skratta åt honom, och detta klipp valsar nu runt i sociala medier. Det blev ingen bra kväll för Löfven och socialdemokraterna.

Sammantaget visade debatten att det mesta gått åt fel håll med nuvarande regering. Längre vårdköer, färre poliser, sämre skolresultat, fler som lever på försörjningsstöd, växande obalanser på arbetsmarknaden, ökad otrygghet och en misslyckad integration. Trots att regeringen styrt under en stark högkonjunktur och dessutom höjt skatterna med 60 miljarder så har inte välfärden blivit bättre. Under Alliansen gick vi igenom en extremt djup finanskris och lågkonjunktur, och samtidigt sänkte vi skatterna kraftigt. Trots det fick välfärden mer pengar, vårdköerna var kortare, större andel elever var behöriga till gymnasiet, färre levde på försörjningsstöd och poliserna blev fler. Man kan ju verkligen ställa frågan vilken regering som gjort det bästa jobbet?

Man kan också konstatera det Ulf Kristersson sade i debatten. "Om skatter hade garanterat god välfärd, då hade vi inte haft några välfärdsproblem just nu". Här några bilder som illustrerar försämringarna i välfärden under regeringen Löfven, i detta fall skola och sjukvård:

 

    

Allt mer kritik mot Riksbanken för högt spel med svensk ekonomi

2018-05-05

Kritik kommer från allt fler håll när det gäller Riksbankens extrema lågräntelinje mitt i en stark högkonjunktur. Effekterna har blivit en kraftig försvagning av den svenska valutan de senaste 3-4 åren som gjort oss alla fattigare, kombinerat med skenande fastighetspriser och kraftigt ökad skuldsättning. Oron växer för vad man ska göra i en framtida lågkonjunktur när räntevapnet inte längre finns. Dessutom finns givetvis risken att en höga skuldsättningen och de höga fastighetspriserna kan vändas i ett prisras och svårighet att betala räntorna på bolånen, vilket kan fördjupa en kommande lågkonjunktur. 

Jag har berört frågan tidigare, och häromdagen kom en ny oroväckande rapport, denna gång från min tidigare arbetsgivare, banken SEB. Även Dagens Industri skriver om saken via samma länk ovan. Båda konstaterar att den svenska kronan sjunkit till krisnivåer trots stark konjunktur. Detta har självklart gjort oss alla fattigare, eftersom exportprodukter blir dyrare, liksom utlandsresor och investeringar utomlands. Samtidigt dopar vi vår exportindustri. Den svenska ekonomin är i kraftig och onaturlig obalans och det kan få ett högt pris i framtiden.   

M och S bör kunna göra upp om migrationspolitiken

2018-05-04

Socialdemokraternas besked idag om en kraftigt skärpt migrationspolitik är mycket välkommen. Förslagen ligger dessutom helt i linje med det Moderaterna drivit sedan vår senaste partistämma. Bland verkar S vilja att de tillfälliga reglerna från 2015 (tillfälliga uppehållstillstånd och försörjningskrav vid anhöriginvandring mm) ska permanentas, man vill avskaffa förmåner och rättigheter för dem som fått avslag, och i övrigt säger man att Sverige inte kan regler som väsentligt skiljer sig från andra länder i EU.

Beskeden ligger också helt i linje med de förslag som jag och 12 moderata riksdagskolleger presenterade redan hösten 2015,
Tio punkter för en mer balanserad migrationspolitik . De flesta av våra motionsförslag har därmed nu blivit både Moderaternas och Socialdemokraternas officiella politik. Hyfsad framgång får man säga.

Problemet för Socialdemokraterna är bara att deras budskap idag klingar lite falskt. För samtidigt slåss man ju med näbbar och klor för att få igenom en lagändring som ger 9.000 vuxna män utan asylskäl en chans att stanna i Sverige för en kostnad av sex miljarder under tre år. Att på detta sätt skicka så totalt olika signaler samtidigt gör det lite svårt att ta Socialdemokraternas beslut på allvar. De har mycket att bevisa.

Det bästa de kunde göra nu är att dra tillbaka det hårt kritiserade lagförslaget och i stället bjuda in till förhandling om en blocköverskridande överenskommelse kring migrationspolitiken. Förutsättningarna för en stor bred överenskommelse mellan M och S om en långsiktig migrationspolitik förefaller i sak mycket goda. Får en sådan stöd även av SD och kanske några av Allianspartierna blir det en mycket stark uppgörelse som ställer de mer extrema småpartierna (främst V, MP och C) vid sidan i denna fråga för många år framåt. Det vore mycket bra för Sverige och skulle spegla den stora folkmajoritetens vilja.

Frågan är - går det rent av att lösa detta redan före valet? Det skulle säkert välkomnas av många.

Politik handlar om att prioritera - jag skriver i Dagens Samhälle idag

2018-05-03

I dag har jag denna debattartikel i Dagens Samhälle:


Politik handlar just om att ställa grupper mot varandra

Nyligen kom regeringens proposition "En ny möjlighet till uppehållstillstånd" som i praktiken innebär att 9.000 vuxna (främst män) utan asylskäl beviljas uppehållstillstånd om de studerar eller "har för avsikt" att studera i Sverige.

Förslaget har mött extrem hård kritik. Exempelvis skriver Lagrådet att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas". Det är den i särklass hårdaste kritik som jag någonsin sett Lagrådet framföra. Förutom att lagförslaget är juridiskt och lagtekniskt undermåligt går det emot all form av logik och tydlighet i svensk migrationspolitik, samt medför godtycke och rättsosäkerhet.
 
Förslaget är dessutom dyrt. Förutom att regeringen själva uppskattar en direkt kostnad för bland annat boende och försörjning på cirka 1 miljard per år tillkommer kostnad för gymnasieplatser som inte finns med i kalkylen. De billigaste gymnasieprogrammen kostar ungefär 110.000 kronor per år. Räknat på 9.000 elever blir det i så fall ytterligare en miljard per år. Totalkostnaden för att bevilja dessa 9.000 personer uppehållstillstånd för studier blir därmed minst 6 miljarder för tre år
 
På första maj meddelade statsminister Löfven att Socialdemokraternas ”vill verka för" höjda pensioner för 1,2 miljoner pensionärer. I sina tal och pressmeddelanden uttryckte sig Socialdemokraterna så att svenska pensionärer fick bilden av att man vill ge en pensionshöjning med 600 kronor i månaden för 1,2 miljoner pensionärer. För detta är man villiga att satsa 4 miljarder per år. Problemet är bara att 4 miljarder inte räcker till 600 kronor i månaden för 1,2 miljoner pensionärer. Det räcker bara till 278 kronor.

Jag tror många pensionärer lyssnade intresserat på statsministerns högtravande tal på presskonferensen där han med darrande stämma talade sig varm för hur de pensionärer som slitit hela livet minsann förtjänar en dräglig pension. Det betyder alltså enligt Löfven och Socialdemokraterna 600 kronor extra per månad. Eller i verkligheten 278 kronor.
 
Samtidigt som Socialdemokraterna är villiga att satsa 4 miljarder per år på höjda pensioner för vissa grupper satsar man alltså 6 miljarder på tre år på att ge uppehållstillstånd för 9.000 vuxna män utan asylskäl från andra länder. Man lägger alltså  222.000 kronor per år på en utrikes född man som saknar asylskäl och 3.333 kronor per år på varje pensionär. En vuxen man utan asylskäl är alltså värd 66 gånger mer i regeringens budgetsatsningar än en genomsnittlig svensk pensionär.
 
”Nu ska vi inte ställa grupper mot varandra” säger någon med indignerad stämma. Men det ska vi visst göra! Politik handlar nämligen om exakt detta, att prioritera mellan olika saker och därmed även ställa grupper mot varandra.
 
De miljarder man lägger på meningslösa byggsubventioner kan man inte lägga på att korta vårdköerna. De pengar man lägger på att skattesubventionera elcyklar kan man inte satsa på äldreomsorgen. Och de pengar man lägger på en kamelfarm kan inte gå till skolan.
 
På samma sätt gäller att de 6 miljarder man lägger på att ge uppehållstillstånd för 9.000 vuxna män utan asylskäl inte kan användas för att höja pensioner eller sänka pensionärernas skatt. Konstigare än så är det inte.
 
Jag vill aldrig höra de partier som röstar för detta förslag klaga i framtiden på att det saknas pengar till angelägna saker eller att skatterna är för höga. Man har gjort sin prioritering och får stå för den. Vi moderater gör en helt annan prioritering.
 
 
Jan Ericson, Ubbhult
Riksdagsledamot (M)

Riksdagen vill äntligen öppna för gårdsförsäljning av alkohol

2018-05-03I går tog riksdagen ett historiskt beslut. Nämligen att möjliggöra för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker i mindre omfattning. Detta är något många av oss riksdagsledamöter kämpat för under många år. Både för att gynna små alkoholproducenter och microbryggerier, och för att skapa förutsättningar för en växande turism.

Själv har jag motionerat om detta under ett antal år, senast med denna motion förra hösten:
2017/18:394 Gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol

Det blev en bra dag på jobbet att se ännu ett av mina förslag bli verklighet.

S-MP-regeringens falska pensionslöften och orimliga prioriteringar

2018-05-02

Socialdemokraternas besked om att man vill "verka för" höjda pensioner för 1,2 miljoner pensionärer låter givetvis väldigt lockande för många. Men när man skrapar lite på ytan blir det väldigt uppenbart hur dagens regering försöker lura väljarna.

1. Man utlovar i media i princip en pensionshöjning för 1,2 miljoner pensionärer med 600 kronor i månaden. Och för detta är man villiga att satsa 4 miljarder per år. Problemet är bara att 4 miljarder inte räcker till 600 kronor i månaden för 1,2 miljoner pensionärer. Det räcker bara till 278 kronor. Före skatt.

2. Det andra problemet är att alla ändringar i de allmänna pensionerna beslutas av Pensionsgruppen, som innehåller representanter från M, S, C, L och KD. Det är denna grupp som beslutar om förslag till förändringar av pensionssystemet. Inget parti kan ensamt förändra pensionssystemet. I den mån förändringar sker är det ett gemensamt beslut av dessa fem partier.

3. Det tredje problemet är hyckleriet. Samtidigt som man är villiga att satsa 4 miljarder per år på höjda pensioner för vissa grupper satsar man 2 miljarder per år på att ge uppehållstillstånd för 9.000 vuxna män utan asylskäl från andra länder. Man lägger alltså  222.000 kronor per år på en utrikes född man som saknar asylskäl. Och 3.333 kronor per pensionär. En ensamkommande vuxen man utan asylskäl är alltså värd 66 gånger mer än en svensk pensionär. Det är helt oanständiga proportioner. Totalt för tre gymnasieår blir det hela 6 miljarder i kostnader för de unga männen. Pengar som givetvis kunde använts till något annat.

Sammantaget visar detta hur extremt skeva prioriteringar dagens regering gör. Jag kommenterade detta på twitter i ett inlägg som fått väldigt stor spridning det senaste dygnet:

Svenska folkets viktigaste valfrågor

2018-04-30

Nyligen presenterades SOM-institutet vid Göteborgs Universitet sin årliga analys över hur svenska folket ser på olika frågor. Här är "topplistan" över väljarnas viktigaste frågor. Svaren är inte "styrda" utan det är en öppen fråga om vilka frågor man tycker är viktigast i Sverige idag, och varje svarande får ange maximalt tre stycken:Viktigaste frågan är alltså invandring och integration. Av undersökningen framgår att synen på om vi ska ha ökat eller minskat flyktingmottagande förändrats dramatiskt de senaste åren. Det är intressant att se att svenska folket ända sedan 1990 haft en övervikt för att minska flyktingmottagandet. Politiken har agerat precis tvärtom. Det är så man skapar misstro mot politiken och bäddar för framgångar för nya invandringskritiska partier. Idag är det hela 53% som vill minska flyktingmottagandet och endast 23% säger nej. Det är den mest negativa inställningen till flyktingmottagande på 20 år. Det är en ganska tydlig signal till oss politiker. Svenska folket börjar se baksidan av det stora asylmottagandet i sin egen vardag.


Kvällens debatt i Agenda

2018-04-29

Kvällens debatt i Svt Agenda var på ett sätt historisk. Det är, vad jag vet, första gången en moderat partiledare debatterar direkt med Sverigedemokraternas dito. Och när ämnet är migration och integration blir det givetvis extra laddat.

Nu blev väl debatten lite som förväntat. Jag tycker det var klädsamt av Ulf Kristersson (M) att ge Jimie Åkesson och SD ett erkännande att de var de enda som pratade om problemen kring migration och integration inför valet 2014. Samtidigt var det bra att Kristersson var tydlig med att det inte duger att bara problematisera och kritisera och säga att allt är nattsvart. Man måste också ha en linje om vad man vill göra åt saken. Att som SD utlova att 100.000-tals invandrare med uppehållstillstånd ska skickas tillbaka är knappast realistiskt. Inte heller att säga att gränsen för invandring omedelbart ska sättas till noll.

I övrigt var positionerna ganska låsta. Kristersson upprepade att han inte tänker förhandla eller regeringssamverka med SD, och Åkesson var uppenbart frustrerad över att ingen vill förhandla eller samverka med honom.

Personligen måste jag säga att efter den senaste veckans diskussion om lagförslaget om "gymnasieamnesti" känner jag tyvärr större förtroende för SD:s migrationspolitik än Centerpartiets. Samtidigt ligger jag ju närmare Centern än SD i de flesta andra frågor. Att bilda en regering handlar inte bara om att hantera migrationsfrågan, även om den är stor och central. Man måste även kunna enas kring andra viktiga frågor. Och där inser alla moderater att det blir svårt om man ska samarbeta organiserat med SD. Däremot tycker jag att en moderatledd regering ska uppträda mer vuxet än dagens regering och bjuda in även SD till alla breda politiska samtal. Ska vi kunna skapa en långsiktigt hållbar migrationspolitik krävs att alla de stora partierna står bakom den. Och då är det givetvis ett värde om den även får stöd av SD.

Viktigaste beskedet i kvällens debatt var att Ulf Kristersson var tydlig med att fjolårets asylmottagande på 26.000 personer plus anhöriga är alldeles för höga tal i det läge landet befinner sig. Och att vår migration måste kopplas till hur vi klarar integrationen. Båda dessa besked var välkomna. Och de ger mig stöd i min tanke att vi måste hamna ganska nära noll de närmaste åren när det gäller vårt mottagande utöver de 5.000 kvotflyktingar vi tar emot varje år. 

I övrigt tror jag inte att debatten fick vare sig Moderater eller Sverigedemokrater att byta parti. Vi har en skillnad i synsätt, det går inte att komma ifrån. Sverigedemokraterna ser invandrare som kollektiv som ett problem som man enklast löser genom  att stänga gränsen och skicka tillbaka 100.000-tals personer som tidigare beviljats uppehållstillstånd. Moderater ser arbetslösa invandrare som lever på bidrag som ett problem, liksom de som inte respekterar våra lagar och vår kultur. Vår lösning är att försöka få fler i arbete, ta krafttag mot lagbrott och införa bidragstak och utbildningsplikt i kunskaper om det svenska samhället och det svenska språket. Samtidigt har vi en tro på att alla som arbetar och betalar skatt bidrar till vårt samhälle, oavsett varifrån de kommer. M och SD har dock en stor samsyn i vissa frågor och i de fallen tycker jag personligen inte att det vore något problem att diskutera enskilda konkreta förslag även med SD. Vi har ju till och med skrivit ihop oss med Vänsterpartiet vd något tillfälle.

Hur valet går beror på många saker.

I den ena vågskålen finns frågan om hur många moderata väljare som i protest mot vår tidigare migrationspolitik röstar på SD för att "straffa oss". Samt hur många moderata väljare som skräms bort av vårt samarbete med Centerpartiet. Och givetvis hur stor chans man bedömer att vi har att få igenom vår migrationspolitik.

I den andra vågskålen finns regeringsfrågan. Alla vet att SD aldrig kommer att ta plats i någon regering och att de kommer att ha väldigt svårt att få igenom sin politik. Dessutom vill idag nästan alla prata eller förhandla med moderaterna. Ulf Krristersson är sannolikt den partiledare som har störst chans att skapa ett fungerande regeringsunderlag och därmed en annan politik än dagens. Han är också den mest populäre partiledaren hos svenska folket. Kristersson resonerande sätt och brist på tvärtsäkra uttalanden har redan börjat imponera på väljarna.

Valet kommer att bli väldigt spännande.  Det är lätt att underskatta den enorma frustration och oro som många känner över tillståndet i landet. Ju allvarligare läget blir desto fler proteströster kommer att gå till SD och andra ytterkantspartier. Samtidigt vet vi att människor gärna röstar på partier som ger hopp om en lösning på samhällsproblem. Där anser jag att vi moderater har mer att erbjuda än såväl SD som övriga partier. 

Helt orimligt att socialministern ger de äldre skulden för vårdkrisen

2018-04-29

Häromdagen kunde man läsa denna artikel i Aftonbladet, där socialminister Annika Strandhäll (S) med kraft förklarar att vårdkrisen minsann inte har något alls med det stora asylmottagandet att göra. I stället beror det på det ökande antalet äldre.

Jag tycker det är allvarligt att en minister så uppenbart försöker missleda befolkningen. Det finns hur mycket faktamaterial som helst som visar att det stora antalet nyanlända medför mycket stor belastning på både sjukvård och tandvård. Bland annat har Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen skrivit rapporter om detta. Det är också samma bild man får när man talar med anställda inom sjukvården och tandvården. Eller när man själv besöker en vårdcentral eller akutmottagning. Flera personer i min närhet att för övrigt förgäves försökt boka tid hos tandläkaren, som haft långa köer och själv sagt att det beror på att det är så många asylsökande som behöver omfattande tandvård.

Även media har skrivit om detta vid upprepade tillfällen. Exempelvis här, här, här, här, här och här. Och här är ett debattinlägg från 2017 från en specialistläkare i geriatrik.

Att ge vår åldrande befolkning skulden är inte lite fräckt. Särskilt som dagens regering själva bär stor del av skulden för ökande vårdköer genom att man avskaffade Alliansens kömiljard som bevisligen kortade köerna. Faktum är att de är våra äldre som drabbas allra värst av växande köer. Det gör Strandhälls missledande påhopp på vår åldrande befolkning extra motbjudande.

Kommenterade även på twitter:

Stefan Löfven har gått vilse i migrationspolitiken

2018-04-28

I dag skriver jag i Borås Tidning om hur statsminister Löfven och regeringen gått helt vilse i migrationspolitiken. Man vill alltså låta 9.000 vuxna icke arbetande män utan asylskäl få stanna i landet, samtidigt som man vill kasta ut arbetskraftsinvandrare som arbetar, betalar skatt och försörjer sig själva. Detta är inget annat än ett totalt sammanbrott för all logik i svensk migrationspolitik.


 

M, L och Kd ger besked om hur vi vill hantera "amnestilagen"

2018-04-27

I dag meddelade Moderaterna, Liberalerna och kristdemokraterna hur man avser att agera i den fortsatta hanteringen i riksdagen av den så kallade "amnestilagen", eller den lag som S, V, C ovch MP vill rösta igenom för att ge 9.000 unga män utan asylskäl en chans att ändå beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Till en kostnad av minst 2 miljarder per år.

Från moderat sida är den fortsatta hanteringen av frågan förankrad i riksdagsgruppen och jag utgår från att detsamma gäller för L och Kd. Här en kort sammanfattning:

 • Moderaterna är emot regeringens förslag till ny möjlighet till uppehållstillstånd vid studier på gymnasienivå (eller rent av bara "avsikt att studera").
 • Förslaget har kritiserats hårt av såväl remissinstanser som Lagrådet. Exempelvis skriver Lagrådet att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas". Det är den i särklass hårdaste kritik som Lagrådet någonsin framfört mot ett lagförslag i modern tid. Lagförslaget är inte bara helt orimligt och ologiskt i sak, väldigt kostsamt, och även utformat på ett sätt som gör det närmast obegripligt att tolka.Det är dåligt berett och dåligt utformat.
 • Det är finansutskottet som hanterar frågan, eftersom den presenterats i form av "ändringsbudget" av regeringen. Socialförsäkringsutskottet kommer att yttra sig i frågan eftersom den rör migration. Moderaterna anser att även konstitutionsutskottet ska beredas möjlighet att yttra sig över förslaget, inte minst mot bakgrund av den kritiserade beredningen och hur förslaget utformats vad gäller bland annat likabehandling.
 • Eftersom remissinstanserna endast fått tre veckors remisstid och vissa förslag inte ens remitterats behöver sannolikt flera myndigheter komma till tals under utskottets beredning. Personligen skulle jag gärna se yttranden över det slutliga lagförslaget och effekterna av detta från Migrationsverket och polisen, men kanske även från Sveriges Kommuner och Landsting som ju ska hantera bland annat dessa personers skolgång? Upplysningsvis finns vissa möjligheter även för en minoritet i finansutskottet att kräva kompletterande upplysningar och yttranden från exempelvis myndigheter.
 • Vår utgångspunkt är också att Lagrådet bör erbjudas möjlighet att lämna ytterligare synpunkter under utskottets beredning. Att regeringens beredning varit så bristfällig och att förslaget är mycket komplicerat och ändrat i vissa delar innebär att det finns skäl att skäl att låta Lagrådet granska regeringens proposition.
 • Om vi bedömer att utskottet inte har gjort ett tillräckligt bra jobb med att granska och analysera de negativa konsekvenserna av förslaget så är vi inte främmande för att återförvisa betänkandet till utskottet för ytterligare beredning.
 • Det ska dock noteras att bristerna i regeringens förslag inte kan kompenseras genom åtgärder i riksdagen. Förslaget är för dåligt för att ligga till grund för lag men verkar trots det vinna majoritet.

Vissa undrar varför vi inte bara stödjer Sverigedemokraternas utspel häromdagen. Det första problemet är att de gjort så många uttalanden (delvis motstridiga) och att det blir något förvirrat vad de vill. Det senaste beskedet man gått ut med i media är att man vill se en återförvisning till finansutskottet samt även hänvisning av äendet till konstitutionsutskottet.

Det sista går inte, eftersom det kräver majoritet i riksdagen att hänvisa en fråga till ett annat utskott än det som ansvarat för beredningen (och majoritet för det har vi ju inte eftersom C stödjer de rödgröna). Där har SD helt enkelt tolkat riksdagsordningen fel.

Vad gäller återremiss till finansutskottet är det möjligt med 1/3 majoritet i riksdagen (och det har vi eftersom ju SD i den frågan tycker likadant). Men det blir ändå en tämligen meningslös markering. Det kommer maximalt att fördröja beslutet några dagar, och därför ser vi det som en sista möjlig markering om inget annat fungerar.

Från M, L och Kd vill vi i stället försöka göra en grundlig hantering och med goda argument helt enkelt försöka övertyga övriga partier om det orimliga att rösta igenom detta förslag. Om det inte lyckas är det inte mycket att göra, men då har vi i vart fall gjort vad vi kan. Eftersom Sverigedemokraterna i grunden är lika kritiska som vi hoppas jag att SD stödjer vår linje när nu deras egen inte fungerar. Och om det till slut handlar om en sista återförvisning till finansutskottet vet vi ju att SD är av samma åsikt och då lär vi ju också rösta likadant. 

Det finns säkert olika åsikter inom M, L och Kd hur man ska hantera SD i denna fråga. För egen del vill jag vara tydlig med att jag tycker sakfrågan väger tyngst. Den är så allvarlig i sig att alla goda krafter som vill försöka stoppa detta i grunden orimliga lagförslag måste ta ansvar och arbeta mot samma mål. Jag tror väljarna förväntar sig det. Att SD lagt ett förslag som inte var genomförbart bör självklart inte hindra att samtliga fyra kritiska partier röstar lika i både utskott och riksdagsvotering. Sedan får vi se hur långt det räcker. En centerpartist (Staffan Danielsson) har redan sagt att han kommer att avstå vid voteringen. Om vi kan övertyga ytterligare en handfull kloka Centerpartister och Socialdemokrater att gå emot partilinjen eller lägga ned sina röster kan förslaget faktiskt falla.

Jag är nu Sveriges främste politiker på twitter

2018-04-26

I går fick jag tips om att jag nu är Sveriges främste politiker på twitter. Före samtliga partiledare, ministrar och samtliga partiers officiella konton. Och jag ligger dessutom på en sjätteplats i Sverige när det gäller twittrare av alla kategorier (inklusive kändisar mfl).

Intressant att bland de elva främsta på twitter är fem konton moderata.

 

Ännu en av mina motioner fick (oväntad) framgång i riksdagen

2018-04-25

I dag röstade riksdagen om ett antal motioner i Kulturutskottet. Bland dem fanns min motion om översyn av statliga bidrag till organisationer, för att säkra att odemokratiska eller extremistiska rörelser inte kan få skattepengar till sin verksamhet:

2017/18:2273 Översyn av statens stöd till organisationer

Under utskottsbehandlingen föll samtliga motioner i frågan eftersom Alliansen respektive SD hade olika reservationer och därmed S, V och MP fick majoritet. Under riksdagens omröstning bytte plötsligt SD fot och röstade med Alliansen varvid majoriteten skiftade över och riksdagen stödde min och ett antal liknande motioner i frågan. Motiveringen blev den som Alliansen hade i sin reservation:

Besök på Dagens Nyheters redaktion

2018-04-25

 

I dag besökte jag och min riksdagskollega Dagens Nyheters redaktion på inbjudan av chefredaktören Peter Wolodarski. Förutom en intressant rundvandring på redaktionen hade vi ett bra samtal med Wolodarski över en kopp kaffe om hur DN arbetar med nyheter och hur man klarar sig i ett allt tuffare medielandskap där papperstidningen efterhand konkurreras ut av nyheter på nätet och hur nya affärsmodeller blir allt viktigare. DN lyckas bra så här långt och har en god lönsamhet, man tar in ca en miljard i intäkter från läsare och prenumeranter, medan annonsintäkterna ligger på bara en tredjedel av denna summa.

 

Vi pratade även om tonen i sociala medier, förtroendet för traditionella medier, samt det sjunkande förtroendet för samhällsinstitutioner rent allmänt.  Vi hade också ett bra samtal om relationen mellan politiker och medier, där vi väl var hyfsat överens om att politiker självklart måste kunna ifrågasätta medier precis som  medierna har som uppgift att granska politikerna. 

Även citerad i Dagens Industri

2018-04-25

I går blev jag även citerad i Dagens Industri med anledning av Centerpartiets stöd till lagförslaget om "ny möjlighet till uppehållstilstånd" för ensamkommande utan asylskäl.


Mina kommentarer om det bristfälliga lagförslaget om "ensamkommande"

2018-04-25

I går stod det så klart att Centerpartiet stödjer regeringens förslag om "En ny möjlighet till uppehållstillstånd", som i praktiken innebär att vuxna (främst män) utan asylskäl beviljas uppehållstillstånd om de studerar eller "har för avsikt" att studera här. Hur Centern kunde komma fram till att detta undermåliga lagförslag som totalsågats av både lagrådet och andra experter är obegripligt. Själv har jag riktat hård kritik mot såväl regeringen som Centerpartiet det senaste dygnet. Samma sak har andra ledande moderater gjort, som exempåelvis vår partiledare Ulf Kristersson, vår gruppledare Tobias Billström och MUF:s ordförande Benjamin Dousa för att nämna några.

Här är en sammanställning av mina viktigaste argument i form av de twitterinlägg jag skrivit om saken, främst det senaste dygnet, men även några äldre inlägg. De nyaste överst. Totalt har dessa inlägg hittills medfört över 10.000 reaktioner.


Centerpartiet spelar ett mycket högt politiskt spel

2018-04-24

Förra veckan kom S-MP-regeringens proposition "En ny möjlighet till uppehållstillstånd" som i praktiken innebär att 9.000 vuxna (främst män) utan asylskäl beviljas uppehållstillstånd om de studerar eller "har för avsikt" att studera här.

Förslaget har mött extremt hård kritik. Exempelvis skriver Lagrådet att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas". Det är den i särklass hårdaste kritik som Lagrådet någonsin framfört mot ett lagförslag i modern tid. Lagförslaget är nämligen inte bara helt orimligt och ologiskt i sak utan även utformat på ett sätt som gör det närmast obegripligt att tolka.

Detta lagförslag stöds alltså av S-MP-V och idag kom så beskedet att även Centerpartiet ställer sig bakom det. Det är enligt min åsikt ett fullständigt obegripligt ställningstagande av ett Alliansparti som vill vara med och ta ansvar för Sverige. Mina invändningar är tre:

1. Man stödjer ett juridiskt och lagtekniskt totalt bristfälligt lagförslag
2. Man går emot all form av logik och tydlighet i svensk migrationspolitik
3. Man äventyrar samarbetet inom Alliansen genom att gå emot övriga Allianspartier

Vilka följerna politiskt blir av detta är svårt att överblicka. Men helt klart spelar Centerpartiet ett högt politiskt spel idag. Jag är inte övertygad om att väljarna kommer att uppskatta den position Centern nu visar i denna fråga. Dessutom är jag extremt förvånad över att Centerns partiledare Annie Lööf, som själv är jurist, anser sig kunna stödja ett så bristfälligt utformat lagförslag. Det är i sig närmast förbluffande.

Skolmöte i Ubbhult - lokalare än så här blir inte politiken

2018-04-23

Min väg in i den aktiva politiken började med en skolfråga. Nämligen frågan om kommunen borde bygga en F-3-skola i Ubbhult eller köra de små barnen med buss till Sätilaskolan (som då hade behövts byggas till). Moderaterna lyssnade på goda argument och ställde sig bakom skolbygge i Ubbhult och detta blev också kommunens beslut efter valet 1998. Då fick jag också mitt allra första politiska uppdrag, som ledamot i Utbildningsnämnden i Marks kommun. 

Sedan Ubbhultsskolan byggdes har Ubbhult växt och fastighetspriserna stigit dramatiskt. Närheten till Landvetter flygplats och det geografiska läget med 20 minuter till Kungsbacka och ca 30 minuter till både Göteborg, Borås, Lerum och Kinna ger oss en väldigt stor arbetsmarknad. Kommunens nya översiktsplan möjliggör ett ökat byggande i Ubbhult och den nya överföringsledningen för kommunalt V/A underlättar byggande. Samtidigt finns behov av en ny skolbyggnad eftersom den gamla (sammanbyggda moduler) vid det här laget är ganska sliten samtidigt som skola och förskola bedrivs i tre olika byggander på olika ställen runt en vägkorsning. Önskemålet är att samla allt på samma sida av vägen. 

 

Byalaget hade ikväll bjudit in till ett möte om tankar kring den nya skolan. Rykten i media har sagt att vi tänker lägga ned dagens skola, vilket alltså är helt fel. Man grundar det på ett tjänstemannaförslag om nedläggning av ett antal skolor i kommunen (något moderaterna som största parti i den styrande majoriteten avvisar). Detta tjänstemannaförslag har nu dragits tillbaka vad gäller Ubbhult. I stället finns ganska stor politisk enighet om att bygga en ny skola i Ubbhult så snart vi ser att nybyggnationen börjat komma igång. Ubbhult är en av Marks kommuns mest attraktiva områden med närheten till en växande flygplats och till Sveriges andra stad.Mötet ikväll var välbesökt och vi var ett antal politiker närvarande i "panelen" från Moderaterna, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Märkligt nog deltog inte vare sig Socialdemokraterna, Miljöpartiet eller Sverigedemokraterna och inte heller kommunens lokala partier.  Själv var jag den ende politikern från Ubbhult på mötet och det är bara att konstatera att mer lokal än så här blir inte politiken. Förhoppningsvis var budskapet tydligt - Marks kommun satsar på Ubbhult!

Kandidatutbildning i Västra Götaland

2018-04-21

I dag hade Moderaterna i Västra Götaland kandidatutbildningar i våra samtliga riksdagsvalkretsar. Själv var jag en av dem som höll i utbildingen i Borås för kandidater från Västra Götalands Läns Södra valkrets. Under den välbesökta utbildningsdagen diskuterades denna gång främst områdena lag och rätt, migration/Integration, ekonomi, byggande, och sjukvårdsfrågor. Det lär bli fler liknande utbildningar före valet där även andra områden kommer att behandlas.

 

Basketsemifinal i Borås

2018-04-20

 
 

I går var jag inbjuden av en av sponsorerna att se den fjärde matchen i basketseminfinalerna i SM-slutspelet mellan Borås Basket och Norrköping Dolphins. Det blev tyvärr ingen lyckad afton för Borås som låg under med ca 10 poäng redan efter halva första perioden. Och detta försprång höll sig matchen ut. Trots att Borås periodvis spelade riktigt bra så kom man aldrig ifatt. Nu leder Norrköping med 3-1 i matcher i en serie som gäller bäst av sju. Borås Måste vinna på bortaplan på tisdag för att hålla liv i semifinalserien.

Trots kvällens skrala sportsliga resultat var det en trivsam kväll med bland annat trevliga samtal med flera av sponsorerna. Och stämningen inne i Boråshallen var riktigt god.

Är isbjörnen hotad?

2018-04-20

SVT presenterade i december förra året en numera välkänd och dramatisk film på en isbjörn som påstods svälta och gick mot en säker död. Detta beskrevs som att isbjörnen drabbats av brist på föda till följd av klimatförändringar. Filmen fick hård kritik från isbjörnsexperter eftersom det område där den togs (Baffin Islands) är ett område där isbjörnen bevisligen mår bra och har gott om föda. Den isbjörn som filmades var sannolikt helt enkelt sjuk och det berodde inte på svält. Filmen har ändå använts otaliga gånger av dem som vill visa att klimatförändringarna hotar isbjörnen. 

Häromdagen hade SVT ett nytt inslag där man gör en ny granskning av läget för isbjörnen. Man konstaterar att antalet isbjörnar idag verkar vara stabilt eller svagt ökande, även om det är lite svårt att räkna dem eftersom de rör sig över enorma ytor. Inget tyder i vart fall på att isbjörnen är hotad idag. Den skulle däremot kunna bli hotad om 35-40 år om  klimatmodellerna som datorerna beräknat stämmer. Jag tycker det hedrar SVT att man både på detta sätt både uppmrksammar kritiken för sitt tidigare inslag och dessutom faktiskt gör ett riktigt bra försök att objektivt granska frågan. Det är faktiskt lite överraskande att det sker när det gäller nyheter med koppling till klimatfrågan, och nu har det plötsligt hänt två gånger på kort tid. Förra gången var det SVT:s granskning av vad som händer med Golfströmmen där man gav utrymme för en forskare som med goda vetenskapliga argument helt avfärdade påståendena att Golfströmmen försvagats (se tidigare blogginlägg). Till skillnad mot SvD och DN som lät det alarmistiska påståendet om försvagning stå helt oemotsagt. Jag kritiserar ju ganska ofta SVT för osaklighet, men i dessa fall förtjänar man faktiskt ett erkännande för att man gjort sitt jobb.

Årsmötestalare hos Tranemomoderaterna

2018-04-20

I går var jag åsmötestalare hos Tranemomoderaterna. Efter vår rundvandring på Pifelife och sedvanligt årsmöte berättade jag om moderaternas prioriterade frågor på riksnivå, med lite extra tyngd på arbetsmarknad, integration, sjukvård och polis/trygghet. Som alltid många frågor och synpunkter och en bra diskussion. Det märks att spänningen stiger och att vi närmar oss en hård valrörelse, och gissa om alla är taggade för att vinna val!

   
Tv en del av deltagarna på årsmötet fortfarande iklädda de gula västarna under vår rundvandring på Pipelife. Längst fram till vänster sitter Lars Björkman, en av mina företrädare som moderat riksdagsledamot från valkretsen. Till höger flankeras jag av Karin Petersson som är nytt kommunalt förstanamn på den moderata valsedeln i Tranemo, samt Fredrik Björkman som omvaldes som kretsordförande.   

Företagsbesök hos Pipelife i Ölsremma

2018-04-19

I dag besökte jag Pipelife i Ölsremma tillsammans med moderater från Tranemo kommun. Pipelife är ett företag i en större internationell koncern som tillverkar olika typer av plast- och pvc-rör för vatten, avlopp, drännering, infiltrationssystem, el och teleinstallationer. (Tyvärr är det fotoförbud inne i fabriken).

Under besöket fick vi bland annat höra hur beroende man är av lasbilstransporter. Varje år kommer eller lämnar 5.000 lastbilar fabriken i Ölsremma. Rör är skrymmande varor, de väger inte så mycket men tar stor plats. Och det finns inga realistiska alternativ för transporter eftersom fabriken ligger i en by ute på landet. En lastbilsskatt skulle innebära kraftigt höjda transportkostnader för företaget. 

Man driver dessutom hela anläggningen och alla de många maskinerna och avancerade produktionslinjerna med el. Högre elpriser och elskatter medför såklart också en ökad kostnad och sämre konkurrenskraft.

Ett annat problem för ett stort företag ute på landet är svårigheten att rekrytera kompetent och välutbildad personal. Man har en bi över 200 anställda, och det är framförallt allt svårt att behålla ung personal som ofta föredrar att flytta till större orter och stäöder. Bra vägnät är därmed en mycket viktig sak för att möjliggöra pendling. Och det har man inte till och från Ölsremma. Företaget har tidigare erbjudit upp till 5.000 kronor högre månadslön än konkurrenter på andra orter för att kunna behålla kompetent personal. Men i längden blir detta såklart väldigt dyrt. Konkurrensfördelen verkar snarare vara att kunna erbjuda ett billigt boende. I Ölsremma kan man exempelvis köpa ett nyrenoverat normalstort radhus för 300.000 kronor. Det får man inte mer än ett par kvadratmeter för i centrala Stockholm.

Det ger perspektiv att besöka industriföretag på landsbygden. Förutsättningarna och villkoren är helt annorlunda jämfört med företag i och runt de stora städerna. Det inser tyvärr inte alla.

Regeringen börjar i fel ände om arbetskraftsinvandringen

2018-04-19

Regeringens besked igår om att motarbeta arbetskraftsinvandring för enklare jobb och bara godkänna den när det gäller nyckelkompetens riskerar att slå väldigt fel.

Jag har själv vid upprepade tillfällen funderat kring det orimliga i att vi behöver rekrytera utomnordisk arbetskraft för städjobb, enklare restaurangjobb, bärplockning, skogsplantering och enklare jobb inom jordbruket, samtidigt som vi har massor av människor med låg utbildning som behöver ett arbete. I denna del gör regeringen självklart rätt analys, det är mycket märkligt att inte alla dessa lågutbildade arbetslösa söker dessa jobb. 

För företag i dessa branscher är det helt hopplöst att uppleva att man inte får några sökande till utannonserade jobb. Jag har under åren fått väldigt många konkreta vittnesmål på detta. Det som då återstår är att försöka rekrytera utomlands. I annat fall finns det ingen som kan utföra jobben. Det kan medföra att man tvingas begränsa sin verksamhet eller rent av avveckla den, vilket in sin tur gör andra anställda arbetslösa. Om ingen plockar bären eller planterar skogen blir helt enkelt inte dessa jobb gjorda. Och då blir det också färre som får jobb på syltfabriken eller plantskolan som driver upp granplantor. Om man inte har tillräckligt många diskare för att hålla restaurangen öppen både dagtid och kvällstid måste man minska öppethållandet, och skapar då färre jobb åt andra restauranganställda. Om ingen vill ta ett ledigt städjobb så blir det någon annan arbetsplats som inte får städat och då inte heller kan hålla öppet. Den grönsaksodlare som inte får hjälp med skörden när det är säsong för det kan helt enkelt inte fortsätta sin verksamhet. Så här kan man fortsätta - jobb som inte kräver så hög utbildning kan samtidigt vara "nyckeltjänster" på andra sätt, eftersom de är en viktig kugge för det aktuella företaget. 

Problemet är inte att regeringen ser problemet. Man börjar i fel ände. Om nyanlända och ungdomar med låg utbildning avstår från att söka de jobb som finns har vi ett strukturellt problem. Uppenbarligen lönar det sig bättre att leva på olika bidrag och ersättningar än att arbeta. I vart fall är inte den ekonomiska skillnaden att ta ett arbete med avtalsenlig lön tillräckligt stor för att man ska tycka det är meningsfullt. I den situationen borde regeringen se över bidragssystemen och regelverken i övrigt. Man borde exempelvis inte kunna fortsätta leva på bidrag om man vägrar söka de lediga jobb som finns. Och man borde ta till sig moderaternas förslag om bidragstak som gör att det för en nyanländ exempelvis alltid lönar sig att ta ett arbete framför att leva på bidrag. Om man genomför dessa saker kommer behovet att rekrytera lågutbildad arbetskraft från utlandet rimligen att i det närmaste upphöra av sig själv. 

I stället för att göra reformer av bidragssystem och regelverk ger sig Socialdemokraterna på den enda möjlighet företagen ibland har att rekrytera, ivrigt påhejade av Sverigedemokraterna. Och detta på ett byråkratiskt sätt där en myndighet ska pröva om det finns ett särskilt behov på arbetsmarknaden och där man dessutom ska ställa ett krav på viss utbildningsnivå på den som vill arbetskraftsinvandra. Reglerna kommer till och med att bli ännu hårdare än de var innan 2008 när Alliansen införde dagens regelverk. Företagen kommer inte längre att själva få bedöma behovet av en utländsk rekrytering. Det är helt enkelt ett helt oacceptabelt förslag. 

Enligt Stefan Löfvén är det idag endast 6.000 personer i hela landet som har denna typ av "enklare jobb" som arbetskraftsinvandrare. Och vi har jämförelsevis runt 5 miljoner förvärvsarbetande i Sverige. Oavsett hur man ser på frågan är det med andra ord knappast ett stort samhällsproblem. Att hundratusentals arbetslösa avstår från att söka de enklare jobb som annonseras ut och hellre lever på ersättningar och bidrag är däremot ett väldigt stort samhällsproblem.

Jag kommenterade saken på twitter i morse:

Ericson och Beckman presenterar ny film

2018-04-18

I dag presenterar jag och riksdagskollegan Lars Beckman (M) en ny film. Denna gång om hur LO svartmålar moderat politik med rena osanningar. Vi konstaterar också att LO:s medlemmar fick det betydligt bättre ekonomiskt under Alliansen. Trots finanskris och lågkonjunktur. Under dagens regering däremot har LO-medlemmarna bara fått indragen köpkraft. Mitt under en stark högkonjunktur.

 

Min motion om införande av tjänstemannaansvar fick stöd av riksdagen

2018-04-18

I dag ställde sig riksdagen bakom ännu en av mina motioner. Denna gång om att skärpa tjänstemannaansvaret för anställda i offentlig tjänst. Jag har motionerat om detta tidigare och här är min senaste motion i ämnet: 2017/18:2762 Tjänstefel som begås av offentliganställda

Vi var många som hade motionerat om detta och nu har alltså riksdagen röstat för att ge regeringen i uppdrag att återkomma med förslag till "ett modernare och tydligare tjänstemannaansvar genom utvidgat straffansvar för tjänstefel". En oerhört viktig fråga - vi har sett alltför många exempel på grava tjänstefel från myndighetspersoner på senare år, som orsakat stora skador för den enskilde, men utan några påföljder för den skyldige.


 

En bild av Sverige idag - omröstningen är avslutad

2018-04-15

Min utlysta omröstning på twitter och facebook om nedanstående tre pinsamma bilder, som symboliserar regeringen och dess stödorgan LO, är nu avslutad. Omröstningen har väckt stort intresse och över 300 har röstat. Vissa vägrade att välja utan helgarderade - då fick varje bild en röst. 

Här är resultatet, som blev väldigt tydligt:

1. På ohotad förstaplats med över 50% av rösterna kom den hemska bilden från regeringsbesöket i Iran. Behöver ingen ytterligare beskrivning. Den feministiska regeringen gjorde ett riktigt internationellt magplask och bilden av Sverige fick en rejäl törn. Många som har röstat menar att denna bild är värst just för att den skadade Sveriges rykte utomlands och att man hukade för en totalitär regim.
2. Det blev ganska jämnt mellan andra och tredje plats, men på andra plats kommer Byggnadsarbetareförbundets gruppfoto med rosa fittmössor på huvudet. När det gäller att totalt göra bort sig och för alltid tappa all sin värdighet är detta fortfarande oslagbart. Men vem vet, det kanske kommer någon ny utmanare under valrörelsen? 
3. På andra plats kommer förra veckans fantastiska bilder på statsråden Eneroth och Damberg som med specialknutna slipsar detar i knytblusupproret till stöd för Sara Danius som tvingades lämna uppdraget som ständig sekreterare i Svenska Akademien. Att regeringen på detta tramsiga sätt tar ställning i en intern tvist i en organisation utan att ha full insyn i det som hänt är uppseendeväckande. Att med ett enda foto lyckas offra både sin trovärdighet och sin värdighet är imponerande.

Moderat vårbudget för den som jobbar, vill jobba eller har jobbat

2018-04-18

Moderaterna lovar att både sänka skatten på vanliga inkomster och se till att vårdköerna blir kortare, poliserna fler och resultatetn i skolan bättre. Det kan vi göra genom att prioritera dessa reformer framför bidragskostnader, byggsubventioner och inneffektiv arbetsmarknadspolitik.

I vårbudgeten föreslår moderaterna både skattesänkningar och reformer:

* Skattesänkning på arbete som för vanliga löntagare innebär ca 500 kronor sänkt skatt varje månad
* Brytpunkten för statlig skatt höjs från 40.500 till 41.500 per månad för att färre ska behöva betala statlig skatt och för att utbildning ska löna sig
* Vi fortsätter sänka skatten för pensionärer, och för många innebär det en skattesöänkning på 1.000 kronor per månad. Samtidigt höjer vi garantipensionerna och förstärker jobbskatteavdraget för pensionärer som arbetar. Detta avdrag tidigarelägg dessutom så att det gäller redan från 64 års ålder.

Moderaterna vill tillföra 18 miljarder ytterligare till försvaret på tre år

2018-04-18

Moderaterna vill satsa 18 miljarder kronor mer än regeringen på Försvarsmakten de närmaste tre åren.

Överbefälhavaren Micael Bydén begärde den 1 mars extra anslag på tre miljarder 2019 och ytterligare fem miljarder 2020. De pengarna vill nu moderaterna tillföra försvaret så att att ambitionerna om stärkt försvarsförmåga från 2015 uppnås.  

Moderaterna vill dessutom öka anslagen med fem miljarder år 2021 för att skapa en långsiktig stabilitet. Totalt blir det 18 miljarder extra jämfört med vad som hittills beslutats. Efter 2021 vill vi att anslagen fortsätta att öka i en kontinuerlig trappa som går uppåt så att Sverige 2026-2028 når försvarsutgifter på två procent av bruttonationalprodukten, BNP. Det betyder nära en fördubbling av dagens anslag.

Moderata riksdagsgruppen på besök hos TCO

2018-04-18

I går kväll var den moderata riksdagsgruppen inbjuden till TCO där ordförande Eva Nordmark och ett antal av förbundens företrädare tog emot oss och helt enkelt berättade om vilka politiska frågor TCO:s medlemmar tycker är viktiga i det kommande valet. Vi fick också en föredragning om hur TCO:s medlemmar röstar (det ligger väldigt nära riksgenomsnittet totalt), samt TCO:s centrala syn på vissa frågor.

Vi bjöds även på en buffé efteråt, och man hade dagen till ära gjort väldigt speciella tårtor... 

 
 

Medverkan i paneldebatt på Haro-seminarium

2018-04-18I går deltog jag i en paneldebatt i samband med ett seminarium som Haro (Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap). Temat var hur föräldrar klarar balansen mellan arbete och att hinna med barnen, och hur barnen påverkas av mycket långa dagar på förskolan i mycket tidig ålder. En fråga som alla som känner mig vet engagerar mig starkt. Seminariet hade ett flertal tunga internationella föreläsare och forskare som styrkte den tro både jag och andra har, nämligen att en del av dagens växande problem bland unga (psykiska problem, fallande skolresultat, utbrändhet hos föräldrarna, ökad självmordsfrekvens bland ungdomar, drogproblem, medicinering av barn för att förebygga depressioner osv) kan kopplas till att föräldrarna helt enkelt inte har tillräckligt med tid för sina barn i vårt krävande samhälle, och att vi lämnat över fostran av våra små barn till institutioner.  

Jag kan även samhällsekonomiskt se ett problem med att alltför många ettåringar lämnas i förskolan till mycket hög kostnad (dessa små barn kräver hög personaltäthet och små grupper), samtidigt som föräldrarna arbetar. Den skatt föräldrarna betalar täcker inte på långa vägar kostnaden för barnets förskolevistelse. På seminariet ställdes såklart arbetslinjen mot barnens behov. Det var en intressant diskussion efteråt där vi var representanter från fyra partier som deltog (på bilden: KD, SD, M och C), alltså de tre partier som inte röstade för att avskaffa vårdnadsbidraget, samt Centern (som ju tyvärr röstade för ett avskaffande).  Jag försvarade arbetslinjen, men påpekade att det kanske viktigaste arbete man gör som förälder är att forstra sina små barn. Det gör att ett begränsat antal år i livet står detta i fokus. Det står inte i konflikt med att arbetslinjen i övrigt gäller resten av det yrkesverksamma livet. Men om vi aktivt väljer bort se små barnens behov för att kunna förvärvsarbeta heltid även under småbarnsåren finns en risk att både barnen och samhället i stort drabbas av framtida problem.

De flesta barn blir säkert alldeles utmärkta samhällsmedborgare oavsett, men för barn som inte är fullt lika starka, eller som har större behov än andra barn av trygghet och lugn kan enligt forskarna alltför tidig förskolevistelse med alltför långa dagar snarast vara till skada. Att hitta vägar att erbjuda föräldrana möjlighet att vara hemma längre tid med barnen utan att förlora pensionspoäng och utan att det slår alltför hårt mot familjeekonomin är därför en viktig fråga. Själv har jag motionerat om ett återinfört och ökat vårdnadsbidrag, ett annat alternativ är givetvis utbyggd föräldrapenning. Det vore bra både för samhällsekonomin och barnen. Jag tycker fokus på förskolan bör ligga från tre års ålder, den gräns där barnen bevisligen kan tillgodogöra sig pedagogik och inlärning på ett bra sätt. I vart fall borde man sträva efter att färre barn under två års ålder vistas långa tider på förskolan.

Regeringen lägger nya dimridåer om framtidens järnväg

2018-04-17

Regeringen kommer idag med en mycket märklig "nyhet" rörande höghastighetståg. Beskedet är att man nu är "överens" mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att "bygga nya stambanor för höghastighetståg". Men när man skrapar lite på ytan inser man att man ju egentligen inte ger några besked alls om någonting. Jag tycker dagens besked är mycket märkligt, men också politiskt begripligt - regeringen har ju en djup oenighet i frågan som måste döljas för väljarna.

För det första ger man inget besked om vilken hastighet de nya tågen ska ha. Det är ju helt avgörande för om det verkligen handlar om höghastighetståg eller inte. Vi vet alltså inte om man verkligen föreslår extremt dyra höghastighetståg på specialräls eller mindre kostsamma vanliga snabba tåg på vanlig räls (det alternativ moderaterna förespråkar). Man ger inte heller någon prislapp för vad det hela ska kosta, eller berättar hur det ska finansieras. Infrastrukturminister Eneroth (S) säger att han öppnar för" lånefinansiering", vilket finansministern tidigare bestämt avvisat. Samtidigt säger Eneroth att man givetvis ska hålla sig till det finanspolitiska ramverket (som omöjliggör det man lite populärt brukar kalla "lånefinansiering", men som i själva verket innebär att man bryter ut tågsatsningen ur statens budget). Med vanlig anslagsfinansiering skulle statsfinanserna drabbas mycket hårt av en så stor utgift (uppskattsningsvis minst 230-250 miljarder), pengar som måste tas från annat eller tas in genom kraftigt höjda skatter.

Man flyttar också fram tiden för den nya järnvägens färdigställande från 2035 till 2045. Med den tidshorisonten kan man ju nästan lova vad som helst så här några månader före valet. Nu säger man att man ska bjuda in övriga partier för att diskutera saken, men det lär ju bara betyda att inga beslut kommer att tas före valet. På detta sätt kan Socialdemokraterna hålla Miljöpartiet på gott humör under valrörelsen och sedan får nästa regering reda upp i röran.  Man ger ett "vallöfte" som någon annan får hålla eller eventuellt bryta.

Det enda jag tycker man kan konstatera är att dagens regering inte gjort något alls när det gäller beslut om nya stambanor under denna mandatperiod. Bara pratat. Det blev fyra förlorade år för svensk järnväg. 

Regeringen bäddar för riktigt svåra problem för Sverige

2018-04-16

I dag presenterade regeringen sin sista budget, vårbudgeten. Det blev ännu en märklig helhet där man trots fallade skolresultat satsar mer på subvention av elmotorer till båtar än vad man satsar på skolan. Man kan konstatera att trots fyra år med mycket stark global högkonjunktur, minusränta och skattehöjningar på 60 miljarder så har ändå vårdköerna blivit längre, antalet poliser färre, andelen gymnasiebehöriga elever har minskat, och Sverige har rasat från 12:e till 17:e plats i EU när det gäller arbetslösheten. Integrationen har misslyckats och otryggheten har ökat. Regeringen har misslyckats med både välfärden och tryggheten för att man både fört fel politik och prioriterat fel saker.
Samtidigt sätter regeringen sprätt på skattepengar i en förfärande takt och ökar på bidragssystemen och höjer skatter på arbete, företagande, energi och transporter i stället för att stimulera tillväxten av riktiga jobb. Man har slösat bort högkonjunturen och avstått från att göra viktiga reformer för framtiden. I stället har man byggt upp allt mer frikostiga bidragssystem som kommer att bli svåra att behålla när tiderna blir sämre.Det är också anmärkningsvärt att regeringen kallar betalningen av en skuld på över 5 miljarder till kommunerna för mottagandet av nyanlända som en satsning i budgeten. Att betala en skuld baserat på tidigare överenskommelse är INTE en satsning. Dessa 5 miljarder är för övrigt dubbelt så stor summa som de samlade övriga satsningarna i vårbudgeten. Detta påminner oss om att om man inte agerar NU och stramar åt bidragssystem, inför bidragstak, ställer tydliga krav på egen försörjning, skärper försörjningskraven vid anhöriginvandring och stramar åt asylpolitiken ordentligt så kommer en allt större del av statens resurser att gå till försörjning av nyanlända i framtiden. och allt mindre del blir kvar till övrig välfärd. Regeringens politik på detta område finns överhuvudtaget inte.

Jag är allvarligt bekymrad för hur Sverige ska klara sig den dag konjunkturen vänder nedåt och kommunerna samtidigt ska försörja allt fler arbetslösa nyanlända, kombinerat med att vi redan har en minusränta som förhindrar Riksbanken att stimulera ekonomin, och en arbetslöshet som faktiskt är ovanligt hög för att vara mitt i en högkonjunktur. 

Njut av högkonjunkturen så länge den varar - sedan väntar riktigt riktigt tuffa tider!

Besök på Ulricehamns Betong AB

2018-04-16

 

I dag besökte jag Ulricehamns största privata arbetsgivare, UBAB (Ulricehamns Betong AB). Här tillsammans med företagets VD Fredrik Gustafson. UBAB har ca 300 anställda och omsätter nära en halv miljard varje år. Man bygger idag främst prefabricerade husväggar, golv och trappor till hyreshus och  kontorshus.

 

 

Det blev många samtal om bland annat kommunalt företagsklimat, utbildning, rekryteringsbehov, skatter, miljöregler, arbetsrätt och integration. 

UBAB har minst 25 olika nationaliteter bland sina anställda och det var intressant att höra hur man arbetar med de utomnordiska invandrare man har i personalen. Exempelvis erbjuder företaget SFI i anslutning till arbetet, där den anställde får ta 50% av studietiden från sin fritid medan företaget bjuder på den andra hälften i form av arbetstid. 

UBAB skulle kunna anställa ett antal lågutbildade personer till olika servicejobb eller städjobb inne på fabriken om kostnaderna var lägre. Att erbjuda dessa personer en väg in på arbetsmarknaden och en chans att på sikt gå över till andra anställningsuppgifter är klart realistiskt. Att hitta former för att arbeta del av arbetstiden och få betalt för denna del, och lära sig jobbet resterande tid, trodde man mycket på, alltså det förslag moderaterna presenterat. Man trodde också mycket på Alliansens förslag att utveckla yrkesutbildningar på gymnasiet i när akontakt med näringsloivet och med arbetsplatsförlagd utbildning del av tiden.  

När det gäller kommunalt företagsklimat och miljöregler finns en del att önska. Man har exempelvis förvärvat mark av kommunen för framtida utbyggnad. Men man tvingas då betala över en miljon för en arkeologisk utgrävning av utbyggnadsområdet. Man har också problem med att kommunen flyttat sin vattentäkt närmare fabriken vilket ställer ökade krav. I dag har man även problem med en deponi av jord sedan föregående utbyggnad, dels är man skyldig att flytta deponin, dels kan man inte göra det på grund av att svalor (!) flyttat in i jordhögarna...att vara företagare och följa alla kommunala regler och alla miuljöregler är svårt även för ett stort företag som UBAB.

UBAB är helt beroende av lastbilstransport av sina tunga betongelement. Det är helt uteslutet att lasta om dessa till exempelvis järnväg. Man tillhör därmed ett av de företag som skulle drabbas mycket hårt av en kilometerskatt, och man är mer beroende av bra vägar än av järnväg.

Varje företagsbesök styrker min bild av att krångel, byråkrati och höga skatter är det största hindret mot en växande företagssektor. Det finns oerhört mycket att ta tag i för en ny regering, men även kommunpolitikerna i alla kommuner måste jobba för ett bättre företagsklimat och bättre service till sina företag. Om vi ska klara integrationen finns det bara ett sätt - vi måste uppmuntra företag att växa och anställa.  

Moderat politik för tryggare förlossningsvård

2018-04-15

Under dagens regering myntades det nya begreppet "bilförlossning". Lite tillspetsat såklart, men ändå ett symptom på att förlossningsvården inte fungerar. Och detta problem finns på olika ställen i landet. 

Moderaterna föreslår ett samlat paket för en trygg och tillgänglig förlossningsvård.

Vi satsar totalt 1 miljard per år för en stärkt vårdkedja för mödravård, förlossningsvård och eftervård. Vi vill också utöka barnmorskeutbildningen med 150 platser om året (i dag utexamineras 300 barnmorskor om året, vi vill alltså öka antalet med 50%). Vi satsar samtidigt 400 miljoner per år för att fler sjuksköterskor ska kunna vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor med bibehållen inkomst under utbildningen.

Larmrapport om svagare Golfström avfärdas som "ovetenskaplig"

2018-04-13

SVT rapporterade den 11 april om en forskarrapport från Potsdam Institute som visar att Golfströmmen försvagas. Rapporten publicerades ursprungligten i tidskriften Nature. Man menar att försvagningen kan vara 15% sedan mitten av 1900-talet. Även om andra personer i artikeln tonar ned slutsatserna är rubriken dramatisk - "Golfströmmen håller på att försvagas". Nyheten spreds vidare i ett antal svenska medier under veckan, exempelvis Dagens Nyheter (låst artikel) och Svenska Dagbladet, och de tävlade om att göra nyheten så dramatisk som möjligt.

Professorn i vetenskapsteori, Ingemar Nordin, bemötte artikeln den 12 april på forumet Klimatsans, där han bland annat hänvisar till en omfattande studie av NASA 2010, vilken tvärtom visade att Golfströmmens styrka varit oförändrad mellan 2002 och 2009 och att den över en längre tidsperiod ökat med 20%. 

Och tro det eller inte - SVT publicerade sedan en uppföljande nyhet samma dag om en professor som helt avfärdar hotet att Golfströmmen försvagats. Och han gör det med en riktigt rejäl sågning av den tyska rapporten:"Enligt rapporten från Potsdam Institute for Climate Impact Research har den Nordatlantiska strömmen försvagats med 15 procent och om processen fortsätter blir konsekvenserna globala. Enligt upphovspersonerna gör ökad nederbörd och smältvatten från inlandsisarna på Grönland att Nordatlantens vatten blir sötare. Och eftersom sött vatten är lättare än salt dito, kommer det avkylda havsvattnet inte längre sjunka till botten och ge plats för varmare vatten söderifrån."

"Problemet är att rapportförfattarna har ett för snävt perspektiv och enbart tittar på Nordatlanten. De tar inte alls hänsyn till att Atlantens vatten i själva verket blir saltare – inte sötare. Enligt Anders Stigebrandt beror detta på att de sötvattenmassor som Atlanten ständigt ”exporterar” till Stilla havet i form av fukt och regnmoln som förs västerut med passadvindarna över Panama-näset, är mångfaldigt större än det som ”importeras” från de smältande Grönlandsisarna, som han vid en jämförelse närmast liknar vid en rännil. På grund av denna vindburna fukttransport blir Atlanten hela tiden allt saltare jämfört med Stilla havet och dess roll som ”motor” i det globala cirkulationssystemet för havsströmmar kommer därmed snarare förstärkas, menar Anders Stigebrandt. Men det nämner inte ens rapportförfattarna."

"Varför tror du att sådan här forskning bedrivs om den är felaktig?"

"Forskare vill få uppmärksamhet eftersom det ger nya anslag. Samtidigt är kampen för att synas hård. Tidskrifter som Nature och Science är vetenskapens kvällspress – man måste kräma på för att synas. Och ofta är det populärt att komma med katastrofscenarier som att Europas klimat håller på att förändras."

Hela larmrapporten avfärdas alltså med tunga vetenskapliga argument. Men jag kan inte se att vare sig Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet har ett ord om detta i sina tidningar. Bara den ursprungliga ovetenskapliga rapporten. Till skillnad mot SVT som i detta fall alltså faktiskt lever upp till kravet och förväntningarna på saklighet i sin nyhetsrapportering har både Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets "klimatreportrar" en tydlig agenda att sprida bilden av det allvarliga klimathotet till varje pris. Jag har skrivit till dessa reportrar och frågat varför man inte redovisar kritiken mot rapporten. Vi får se om jag får något svar.

Riksdagen vill öka rättssäkerheten för skogsägare och markägare

2018-04-12

Att vara skogsägare idag är inte alltid enkelt. Många regler begränsar skogsbruket, ofta av väl underbyggda skäl, men långtifrån alltid. Dessutom är många regler snåriga och brister i rättssäkerhet. Det finns också befogad kritik mot den ersättning en skogsägare kan få om man inte kan bedriva ett aktivt skogsbruk på sin egen mark på grund av olika begränsningar.

Riksdagen körde idag över regeringen om skogspolitiken på fyra viktiga punkter. Vi anser att regeringen borde göra flera insatser för hållbart skogsbruk och riktar fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen och anser att de borde

 • säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper, alltså områden i skogen med en speciell naturtyp, är rättssäker och effektiv samt tar hänsyn till lokala och regionala förutsättningar
 • se över artskyddsförordningen, alltså reglerna för hur vilda växter och djur ska skyddas, för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker
 • säkerställa incitament för att skogsbrukare ska vilja ägna sig åt hållbart skogsbruk och se över lagstiftningen på området
 • se över olika typer av ersättningsmodeller för markägare som gör insatser för att skydda sin skog, i syfte att skapa effektivare skyddsformer.
Regeringspartierna S och MP samt V reserverade sig mot förslagen.

I ett annat ärende tog riksdagens beslut om att regeringen på ett liknande sätt även bör se över reglerna om kompensation när andra markägare än skogsägare drabbas av inskränkningar i äganderätten till följd av olika miljöregleringar. Även här reserverade sig S, V och MP. 
 

Vi blev tydligen grundlurade om plastpåsarnas miljöbelastning

2018-04-12

I dag läser jag i tidningen Aktuell Hållbarhet att påståendet om plastpåsarnas miljöbelastning var en myt. De är tydligen betydligt mer miljövänliga än andra typer av bärkassar i tyg eller papper när man ser helheten. Det är en dansk forskarrapport som citeras, och där man bland annat konstaterar att störst miljöpåverkan hade tygkassen av ekologisk bomull som behövde användas minst 149 gånger för att bli kvitt dess påverkan på klimatet och minst 20 000 gånger (!) sett till samtliga miljöindikatorer.

"Den danska miljöstyrelsen publicerade nyligen en studie i vilken de har analyserat våra vanligaste shoppingkassars ekologiska livscykel, från produktion till användning till bortskaffande. Syftet är att identifiera vilken typ av påse som har den bästa miljöprestandan sett till 16 olika miljöparametrar, bland annat klimatpåverkan, ozonpåverkan, giftighet för människor och miljö samt vattenåtgång.

Forskarna testade sju olika material, LDPE-plast, polypropen, återvunnen PET-plast, polyester, biopolymer, papper, bomull och komposit. De tog även i beaktande miljöpåverkan vid transport från producenten, energiåtgång vid produktionen och energiåtgång vid avfallshanteringen.

Analysens huvudsakliga slutsats är att vanliga plastpåsar av LDPE-plast, tänk matbutik, som är polyeten med låg densitet, ger den överlägset lägsta miljöpåverkan sett till de flesta miljöindikatorer.

Vad gäller återvinning fastslog forskarna att det bästa alternativet är att använda plastpåsen som en soppåse hellre än att slänga den direkt i restavfallet eller i återvinningen. Återvinning har dock sina fördelar vad gäller ”tunga” påsar gjorda av exempelvis polypropen, återvunnen PET-plast och polyester, men lättare påsar gjorda av exempelvis LDPE, papper och biopolymer gör alltså enligt forskarna minst miljöpåverkan om de återanvänds.

Störst miljöpåverkan hade tygkassen av ekologisk bomull som behövde användas minst 149 gånger för att bli kvitt dess påverkan på klimatet och minst 20 000 gånger sett till samtliga miljöindikatorer. Inte heller papperspåsen föll i god jord då den behöver återanvändas 43 gånger om hela dess miljöpåverkan ska raderas.

Forskarna är dock noga med att påpeka att alla påsar bör återanvändas så många gånger som möjligt innan de blir soppåsar, alternativt kastas i återvinningen eller restavfallet."

Bilden som rummats ut att plastpåsar är det stora miljöhotet och att vi bör använda andra typer av kassar känns ju int elängre särskilt övertygande när man läser denna rapport. Men det är ju inte första gången, och troligen inte heller de sista, som politiker, media och allmänhet luras att ha väldigt bestämda åsikter om vad som är miljövänligt och inte. Ett kritiskt tänkande och en helhetssyn är oerhört viktigt när vi diskuterar hållbarhet och miljöfrågor.

Regeringen skickar förslag om ny public service-avgift på lagrådsremiss

2018-04-12

Kulturminister Alice Bah-Kuhnke höll idag presskonferens där hon meddelade att regeringen överlämnar en lagrådsremiss om en ny finansiering av Public Service. I stora drag överensstämmer förslaget med det vi presenterade i Public Service - utredningen, dock med en stor förändring. Den första perioden med sändningstillstånd och garanterad intäkt för Public Service kommer att bli hela tio år i stället för de sex år som utredningen föreslog (för att kunna utvärdera den nya avgiftsmodellen efter hyfsat rimlig tid). Att införa ett nytt avgiftssystem utan möjlighet att göra förändringar överhuvudtaget de första tio åren (!) är enligt min mening fullständigt orimligt. Detta i kombination med att utredningen inte ens får diskutera frågor kring en effektivare granskning gör att regeringens lagrådsremiss om ny avgiftsmodell inte övertygar.

Från moderat sida står vi dock fast vid vårt tidigare besked i vårt särskilda yttrande i utredningens första del. Vi kommer inte att ta definitiv ställning till vare sig ny avgiftsmodell eller andra enskilda frågor förrän vi ser helheten i de förslag som rör Public Service. Först när regeringen, efter yttrandet från lagrådet, återkommer till riksdagen med en proposition i frågan om finansiering kommer vi att ta slutlig ställning till hur vi ställer oss till detta. 

Kina bygger 1.600 nya kolkraftverk - "göteborgs äldre bör bli veganer"

2018-04-11

South China Post rapporterade nyligen att Kina planerar för 1.600 nya kolkraftverk runt om i världen där man vill vara med och finansiera och bygga. Verken är tänka att ha den enaste moderna reningen, men koldioxidutsläppen lär man knappast komma ifrån.

Samtidigt når oss nyheten att Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Göteborg vill att all mat som serveras i kommunal regi (skolor, äldreomsorg, hemtjänst, omsorg, intern representation mm) ska vara helt vegansk. Detta av klimatskäl. Köttkonsumtion framhålls som klimatskadlig, men man nöjer sig inte med att föreslå vegetarisk kost - även mejeriprodukter ska stoppas om förvaltningen får som man vill. 

Så samtidigt som Kina storsatsar på kolkraft ska Göteborgs pensionärer på äldreboendena inte längre tillåtas att fortsätta äta kött eller dricka mjölk på ålderns höst. Om klimatextremisterna bland kommunens tjänstemän får bestämma. Högste ansvarig politiker för den politiska nämnd som förvaltningen lyder under är inte oväntat en miljöpartist.

Det är hög tid att svenska folket gör uppror mot både Miljöpartiet och klimatextremisterna. En dag är det för sent. Att rösta bort Miljöpartiet från alla politiska församlingar är en bra början.
 

Intressant artikel om kostnaden för flyktingmottagandet

2018-04-11

I dag finns denna intressanta artikel i Göteborgs-Posten. Det är forskaren Joakim Ruist som kommenterar sin egen forskning kring kostnaderna för flyktingmottagandet. Han menar att det uppgår till minst 40 miljarder per år eller ca 1% av BNP. Han menar att det knappast äventyrar statsfinanserna, men att det självklart skulle gjort skillnad om dessa 40 miljarder använts till andra saker.

Läs hela artikeln nedan genom att klicka på miniatyrbilderna.

 

Några vackra kvällsbilder från min arbetsplats

2018-04-10

 
 

Alliansen vill utveckla och införa nya former av yrkesutbildningar

2018-04-10Företagen ropar efter utbildad arbetskraft. Samtidigt är det så att nästan var femte elev som lämnar årskurs nio gör det utan fullständiga betyg. Och andelen gymnasiebehöriga niondeklassare har fallit till nya rekordnivåer de senaste åren. Många av de obehöriga är nyanlända, men det finns även ungdomar som är födda i Sverige och som har gått hela livet i svensk skola.
Totalt handlar det om nästan 19.000 elever varje år.

Elever som inte är gymnasiebehöriga hamnar på gymnasiets introduktionsprogram. Nyanlända ungdomar får oftast gå språkintroduktion som är det snabbast växande gymnasieprogrammet. Introduktionsprogrammen har stora problem med att ge eleverna gymnasiebehörighet, endast 30% går enligt Skoölverkets utvärdering (2+16) vidare till ett nationellt gymnasieprogram inom tre år efter att de börjat språkintroduktion. Nästan hälften slutar helt och hållet att gå på gymnasiet.
 
Svenk gymnasieutbildning ska inte vara en återvändsgränd. Därför föreslår Alliansen idag ett antal reformer för att stärka kopplingen mellan utbildning och arbete:

1. Inrätta 2-årig yrkesskola
Det behövs fler och mer flexibla vägar till yrkeslivet. Vid sidan av dagens treåriga nationella gymnasieprogram ska det finnas möjlighet att söka till en 2-årig yrkesskola på gymnasial nivå, där fokus ligger på yrkesämnen och, för nyanlända, svenska. Det ska alltid gå att välja till kurser för att uppnå gymnasiebehörighet och, om man blir behörig, växla över till ett gymnasieprogram. Utbildningen ska kunna sammanfogas med de yrkespaket som Skolverket redan har tagit fram samt dagens yrkes- och lärlingsvux. Målsättningen är att eleven på sikt, efter utbildning och eventuell lärlingsanställning, ska vara tillräckligt rustad för en god etablering på arbetsmarknaden.

Utbildningen vänder sig framför allt till ungdomar mellan 16 och 21 år som inte har behörighet till nationellt program samt till nyanlända. Detta skiljer sig jämfört med Komvux och andra vuxenutbildningar som riktar sig till människor över 20 års ålder. Utbildningen ska utformas i nära samverkan med näringslivet och innehålla omfattande arbetsplatsförlagt lärande. Utbildningen ska ha hög kvalitet och hög relevans för arbetsmarknaden och blir därmed en väg för dem som snabbare vill ut i arbetslivet.  

2. Stärk gymnasiets introduktionsprogram.
Introduktionsprogrammen har blivit en återvändsgränd för alltför många elever. Detta innebär både ett slöseri för individen och för samhället. Alliansen vill därför i ett första steg skärpa kraven i dessa utbildningar. Gymnasiets introduktionsprogram ska ha ett tydligt individuellt mål och ett tydligt avslut.  

3. Alla gymnasieprogram ska kunna erbjuda högskolebehörighet, men det ska inte vara obligatoriskt.
På gymnasiet finns högskoleförberedande program och yrkesprogram. På yrkesprogram ska högskolebehörighet inte vara obligatoriskt men möjligt att välja till. För vissa yrkesprogram ska också särskild behörighet kunna läsas in. För den som inte läst in grundläggande högskolebehörighet under gymnasiestudierna ska stora möjligheter finnas att till goda villkor läsa in behörigheten senare i livet.

4. Öka antalet yrkescollege.
Yrkesprogrammen på gymnasiet ska utformas i nära samverkan med branscherna, gärna i form av yrkescollege, och innehålla omfattande arbetsplatsförlagt lärande. Det ger företag en möjlighet att i egen regi, eller tillsammans med en befintlig skola, utforma en yrkesutbildning utefter branschens kompetensbehov. Yrkescollege ska fungera som kompetenscentrum där de bästa yrkeslärarna med den senaste utrustningen kan samlas.

5. Fler lärlingsutbildningar.
Vi behöver fler lärlingsutbildningar. Lärlingsutbildningen ska vara en långsiktigt hållbar utbildning som är relevant, verklighetsnära och leder till jobb. Lärlingsplatserna ska likna en anställning, med en riktig lärlingslön och förväntas övergå i anställning, där det offentliga inledningsvis tar en större del av lönekostnaden. Företagen måste bli fullt involverade och ansvariga för att utforma den arbetsplatsförlagda yrkesutbildningen och garantera dess kvalitet. Företagen väljer sedan vilka lärlingar de vill ta emot, som vanliga anställningsintervjuer. Utbildningarna får då kvalitet och status.

6. Utveckla studie- och yrkesvägledningen.
Varje år väljer drygt 100 000 elever program till gymnasiet. Tyvärr fattar många elever beslut med bristfällig information. På många skolor brister studie- och yrkesvägledningen. Det är illavarslande och kan vara en förklaring till att det varje år är över 10 000 unga som avbryter sin gymnasieutbildning. Felval som resulterar i byte av gymnasieprogram kommer ofta till priset av ett eller två års ytterligare studier. För att minska osäkerheten vid studievalet och öka chanserna att man väljer rätt utbildning tidigt bör studierådgivningen under högstadiet öka och mer fokusera på transparent information kring studiernas jobbchanser.

Det finns ett Sverige utanför storstaden

2018-04-10

Skriver om landsbygdens behov av både flyg och bil i Borås Tidning idag. Det finns en värld vid sidan av de stora järnvägslinjerna, pendeltågen och täta bussförbindelserna också. Även om man inte alltid kan tro det när man lyssnar på vissa politiker och journalister. 

Riksdagen högtidlighöll 50-årsminnet av Pragvåren

2018-04-10

 

Pragvåren kallas de händelser i Tjeckoslovakien 1968 som började med att den nye generalsekreteraren i det tjeckoslovakiska kommunistpartiet, Alexander Dubček, började föra en öppnare politik. Pragvåren slutade med att Warszawapakten under ledning av Sovjet invaderade Prag i augusti samma år, för att förebygga att Tjeckoslovakien skulle bryta sig loss från Östblocket. 72 Tjecker dödades och flera hundra skadades under invasionen och uppskattningsvis 300.000 människor flydde Tjeckoslovakien och flyttade till andra europeiska länder.

I dag höll riksdagen en minnesstund med anledning av att det är 50 år sedan Pragvåren. Talman Urban Ahlin höll ett anförande, liksom talmannen i den tjeckiska senaten, Milan Štěch (ovan th) samt av Peter Osuský, medlem av the National Council of the Slovak Republic. Den senare höll ett verkligt brandtal mot kommunismen, och det var befriande att höra. Kommunism och demokrati går helt enkelt inte att förena sade han, och så är det ju.

Kristersson utklassar Löfven när det gäller näringslivets förtroende

2018-04-10

Dagens Industri redovisar idag en stor undersökning bland drygt 1.500 näringslivsföreträdare om deras förtroende för olika partiledare. Ulf Kristersson (M) vinner överlägset, och förtroendet för statsminister Löfven är dessutom mindre än för både Anie Lööf och Jimmie Åkesson.  Med tanke på att det är företagen som ska skapa de nya jobben som i sin tur ska försörja välfärden med skatt så är näringslivets förtroende för partiledarna en oerhört viktig sak. Löfvens extremt låga förtroende på endast 16% är anmärkningsvärt. Har någon statsminister i modern tid haft så lägt förtroende hos näringslivet?

Hård lagrådskritik mot förslaget till samtyckeslag

2018-04-09

Jag har nu äntligen haft lite mer tid att ta del av lagrådets yttrande om regeringens förslag till ny Samtyckeslag vid sex. Och det är faktiskt ingen rolig läsning.

Lagrådet anser bland annat att förslaget strider mot grundläggande rättsprinciper eftersom det kommer att bli närmast omöjligt att förutse var gränsen går mellan samtycke och en brottslig gärning. Man pekar också på "det bristande rättsliga behovet", och menar att den som har sex med någon mot dennes vilja kan dömas för våldtäkt också med dagens lagstiftning. Kort sammanfattat menar lagrådet att det inte blir förutsägbart för den enskilde vad som är brott och vad som inte är brott. 

Däremot verkar Lagrådet tycka att de delar som gäller regeringens förslag om att införa brotten "oaktsam våldtäkt" och "oaktsamt sexuellt övergrepp" (moderata förslag som regeringen tagit till sig) är rimliga. Genom de här lagändringarna skulle personer kunna dömas för att inte ha insett att personen de hade sex med inte deltog frivilligt. Det finns situationer där människor inte avsiktligt men genom grov oaktsamhet har betett sig sexuellt illa mot andra personer och det kan man inte straffa i dag.

Bland riksdagspartierna finns en stor enighet om att införa en samtyckeslag, och även moderaterna som parti ställer idag upp på detta. Jag är dock inte ensam som moderat att vara tveksam till hela idén - samtyckeslagen riskerar att bara bli en populistisk produkt som inte löser några problem, men däremot skapar nya. Ett argument för en samtyckeslag sägs vara den "normerande betydelsen" att sex ska vara frivilligt. Jag är dock som jurist inte helt förtjust i lagar som främst har som syfte att vara normbildande. Lagar måste gå att tillämpa praktiskt och att förena med rättsäkerhet.

Jag har ändå sagt att jag ställer upp på partilinjen och accepterar en samtyckeslag om den blir rättssäkert utformad, men det är givetvis inte rimligt att ta beslut om en samtyckeslag som är utformad på det sätt som förslaget ser ut idag. Inte när Lagrådet totalsågar lagförslaget på det sätt man gör. Då måste grundliga förändringar göras innan propositionen överlämnas till riksdagen. 

Regeringens förslag går dessutom längre än förslaget om samtyckeslag som sexualbrottskommittén lade fram 2016. Det känns onödigt. Kanske finns utrymme att modifiera regeringsförslaget på ett sätt som gör att det kan få klartecken från Lagrådet?

Borås Tidning lurad av fejkkonto på twitter

2018-04-07Borås Tidning har idag detta "citat" från "Stefan Löfven" på debattsidan. Jag kommenterade det i ett tidigare blogginlägg (nu raderat). Det som sägs i citatet kunde varit sant. Men det kommer faktiskt från ett fejkkonto som alltså Borås Tidning spridit vidare. 

Att LO alltid ljuger om allt som rör moderaterna vet vi sedan länge. Men det har i vart fall ännu inte spridits vidare av statsministern. Och det är ju en liten tröst.

Att den kommande valrörelsen blir smutsig kan man nog tyvärr ändå utgå från. Men en sak är klar - man kan inte längre lita på medias citat och källor, man måste helt enkelt källgranska allting själv. Annars kan man i god tro råka sprida något som inte är sant.

Jag har uppmärksammat Borås Tidning på deras misstag och det lär komma en rättelse inom kort. 

Genusroboten

2018-04-05

Detta är .... märkligt. En borgerlig tidning som köpt genustramset rakt av. Identitetspolitiken firar nya triumfer. När en journalist inte längre bedömer vilka nyheter han eller hon ska publicera efter deras nyhetsvärde utan efter målet om könsbalans så devalverar jorunalisten sig själv. Detta blir en spännande sak att ta en diskussion om med DN:s chefredaktör när jag och min riksdagskollega Latrs Beckman besöker DN:s redaktion den 25 april efter den inbjudan vi fick. 

Martin Jönsson är alltså redaktionell utvecklingschef på DN. Bilden att delar av DN är väldigt, väldigt långt till vänster numera förstärks ständigt.
Många på twitter påpekade att detta kom fyra dagar för sent. 1 april har redan varit. Jag kunde inte låta bli att retas lite själv med DN i ett par inlägg.
Här är några andra träffande kommentarer:

 
 

Mina mest spridda, lästa och kommenterade inlägg på Twitter

2018-04-05

Jag är enligt flera olika källor numera en av Sveriges främsta politiska twittrare. Hittills har jag skrivit en bit över 60.000 twitterinlägg, och några har väckt mer uppmärksamhet än andra. De äldre inläggen går tyvärr inte längre att läsa, men från och med nu kommer jag att samla de mest lästa, kommenterade och spridda twitterinläggen på en egen sida, med början från december 2017.

Följ mig på twitter du också, adressen är @Ericson_ubbhult

Ännu en skandal som underminerar förtroendet för SVT

2018-04-04

Att "humorprogrammet" Svenska Nyheter i sina samtliga program hittills haft en tydlig vänsteragenda är uppenbart. Men det senaste övertrampet sticker ut. I söndagens program körde man en starkt vinklad vänsterpopulism mot svenska friskolor och startade en egen sida där man kunde anmäla sina barn till samtliga friskolor i hela landet. 

I vilken mån SVT har tillstånd enligt pul att hantera och sprida känsliga personuppgifter om barns bostad och födelsedata vet jag inte. Men det är uppenbart att SVT:s tilltag skapat stora problem för många friskolor som nu fått mängder av okynnesanmälningar som man måste hantera. Det är också uppenbart att en del föräldrar är oroliga över hur personuppgifter man lämnat till SVT hanteras och sprids vidare. SVT har dessutom uppenbarligen gjort sig skyldiga till att orsaka överbelastningsattacker mot svenska friskolor, vilket kostar både tid och pengar. Allt i sin vänsterambition att försöka motarbeta friskolorna (vilket man inte gör någon hemlighet av i vare sig programmet eller i de efterföljande kommentarerna). SVT gick igår själva ut med denna nyhet om hur enskilda friskolor drabbats. Och på sociala medier finns fler vittnesmål. Nu har SVT tvingats stoppa den aktuella "ansökningssidan". Det är bra, men den borde aldrig lagts upp.

Medarbetarna på SVT som gjort sig skyldiga till detta har uppenbarligen ingen som helst känsla för vad som är rimligt för ett ansvarstagande Public Service-bolag. Inte heller verkar man ha förstått vad som menas med opartiskhet, även för ett humor/satirprogram. Att driva tydlig vänsterpolitisk propaganda är för övrigt knappast satir. Varje gång liknande saker händer faller förtroendet för Public Service som en sten. Och varje gång ökar mitt och andras motstånd mot att finansiera det hela.

Aktiviteten hos oss riksdagsledamöter från valkretsen

2018-04-03

I dag har Borås Tidning en ny granskning av valkretsens riksdagsledamöter. Denna gång om aktiviteten i riksdagen. Borås Tidning har valt att bedöma detta efter den procentuella närvaron vid voteringarna. Jag visste ju redan att alla vi fem ledamöter från S och M har mycket hög närvaro vid voteringarna, vi sitter ju där tillsammans, vecka efter vecka. Och vi vet ju att SD:s ledamot nästan aldrig är där. Så resultatet i BT:s granskning var ingen överraskning.

  

Ovan staplar över riksdagsledamöternas frånvaro hittills vid voteringarna 2014-18. Vi två moderater har något lägre närvaro vid voteringarna än våra s-kolleger. Jag tror det beror mest på att vi arbetat i sådana utskott där det är fler utrikes uppdrag. Jag har själv exempelvis varit på ett antal internationella konferenser för finansutskottets räkning. Trots detta och trots övriga utkvittningar har vi båda moderater en närvaro på runt 88%.

SD:s ledamot har däremot en frånvaro på nära 80%. Och de senaste åren har den legat nära 100%. Jag står för den åsikt jag framför i tidningsartikeln - SD:s ledamot som valts in för vår valkrets har knappast någon närvaro alls i riksdagen, bortsett från de allra första månaderna 2014. Sedan dess har SD i princip alltid representerats av en tom stol. Vi kunde haft en engagerad ledamot som gjort nytta för valkretsen, men de som röstade på SD fick ingenting. Bara en tom stol. SD har faktiskt minst 4 tomma stolar i riksdagen nu och ytterligare några avhoppare. Man har tappat minst 12% av sina invalda riksdagsledamöter. Det måste vara alla tiders rekord.

När BT:s reporter ringde mig påpekade jag att det här att mäta riksdagsledamöternas aktivitet och engagemang genom procentuell närvaro vid voteringarna egentligen inte säger något alls. För det första styr vi inte vår närvaro, eftersom vi av och till blir "bortplockade" precis före voteringen för att kvittningssystemet ska fungera. Då är det bara att gå tillbaka till rummet igen. Detta styrs av kvittningsmännen, en från varje parti och är inget vi ledamöter kan påverka. Det är en slump vilka man plockar bort vid varje tillfälle. Sedan är det ju som sagt också så att när man är på utrikes uppdrag för utskott eller parti så blir man också utkvittad efter ansökan. Det vore mycket märkligt om någon hade 100% närvaro vid voteringarna.

Jag föreslog att BT i stället skulle använda riksdagens mycket tydliga och lättillgängliga statistik för att mäta ledamöternas aktivitet i riksdagen. Det finns statistik över antalet inlämnade motioner, antalet gånger man deltagit i olika debatter, antalet inlämnade interpellationer och skriftliga frågor samt antal gånger man deltagit i frågestunder i kammaren mm. Allt fördelat per ledamot och år. Det tog mig inte lång stund att summera detta för valkretsens riksdagsledamöter, och så här ser resultatet ut. Jag delade in statistiken i fyra olika delar, i huvudsak de som riksdagen använder: Motioner, Ärendedebatter, Interpellationer samt Skriftliga/muntliga frågor. Så här blev det samlade resultatet för mandatperioden 2014-18 (fram tills idag):Man ser tydligt att vi prioriterar olika saker. Jag ställer tex många interpellationer, medan andra föredrar att ställa skriftliga eller muntliga frågor till ministrarna. Vi skriver också väldigt olika många motioner. Jag gjorde också en sammanfattning i form av en sumering av alla typer av aktiviteter:


Nu ger såklart inte heller detta hela bilden av vår aktivitet som riksdagsledamöter. Där ingår såklart även olika uppdrag för partiet i utredningar och arbetsgrupper, där ingår debattartiklar och aktivitet i sociala medier, och där ingår besök i olika verksamheter och möte med olika intressegrupper och media. Och inte minst det hårda vardagsarbetet att läsa in sig i olika frågor skriva följdmotioner och förbereda debatter. Men en sak är klar - att mäta aktivitet bara genom närvaro vid voteringar leder väldigt fel. Även om det i detta fall blir samma resultat vad gäller sistaplatsen hur man än mäter.

Ulf Kristersson stärker sin ställning som den populäraste partiledaren

2018-04-03

Gårdagens mätning som redovisades i Aftonbladet. Ulf Kristersson (M) stärker sin ställning som den mest populäre partiledaren. Mycket glädjande och oerhört viktigt med tanke på det stora fokus partiledarna får i alla debatter under valrörelsen. Jag ser särskilt fram mot duellerna mellan Kristersson och Löfven.

Public Service-kommittén börjar så sakta gå i mål med sitt arbete

2018-04-02I onsdags hade Public Sevrice-utredningen sitt 17:e sammanträde. Och nu börjar vi så sakta gå i mål. Tanken är att hela utredningens andra del (den förasta gällde ju som bekant finansieringen) ska överlämnas till ministern före midsommar.

Ovan utredningens ledamöter (utöver mig själv) och en del av tjänstemännen och experterna. Till höger, tvåa uppifrån Martin Persson som är huvudsekreterare, och trea uppifrån Sture Nordh (tidigare TCO-ordförande) som är utredningens ordförande.

Vid veckans möte diskuterades bland annat Public Services ekonomiska förutsättningar och deras egna önskemål om ökade resurser. I dag har man en samlad budget på drygt 8 miljarder per år. Man kan väl utan att röja alltför mycket hemligheter konstatera att vi inte har riktigt samma syn från alla partier i utredningen när det gäller att ge ännu större resurser till SVT, SR och UR. Och att vi från modrat sida tillhör de mer restriktiva är nog inte någon överraskning.

I övrigt återkommer jag när vi är klara med vårt arbete. Då kommer vi både att redovisa hur vi från moderat sida ser på utredningens samlade förslag, samt hur vi med detta som bakgrund ser på utredningens tidigare förslag om en ny obligatorisk Public Service-avgift. Vi har ju tidigare sagt att vi inte tar ställning till enskilda förslag innan vi ser helheten i alla förslag som rör Public Service. Det beskedet står fast.

Moderaterna satsar på kortare vårdköer och bättre cancervård

2018-04-02

De senaste åren har vårdköerna fördubblats, trots att Stefan Löfvens regering höjt skatterna med över 40 miljarder kronor. Att avskaffa Alliansens kökortningsmiljard var ingen bra idé. Utveckligen måste vändas. I dag är det till exempel bara ungefär hälften som får cancervård i tid.

Människor i hela landet måste kunna lita på att välfärden finns där när vi som mest behöver den. Då måste vården vara trygg och tillgänglig. Vi moderater vill korrta vårdköerna, utbilda fler specialistsjuksköterskor och medarbetare till vårdyrken, samt stärka vårdkedjan genom att bland annat förbättra eftervården. 

Välfärden i Sverige måste få kosta. Men det kräver att vi kan prioritera, fatta tuffa beslut och självklart att vi får fler i arbete i stället för i bidragsförsörjning.

• Under nästa mandatperiod avsätter Moderaterna 500 miljoner konor om året för att ta fram en ny cancerstrategi och genomföra prioriterade åtgärder enligt strategin som framför allt ska omfatta det förebyggande arbetet med cancerprevention, screeningprogram, nivåstrukturering av ovanliga och svåra fall, forskning och utveckling, kompetensförsörjning och digitalisering.  

• I vår budget avsätter vi 3 miljarder om året för att återinföra en förstärkt och utvecklad kömiljard - en prestationsbaserad ersättning som enligt alla utvärderingar kortade köerna. 

Vem ska man lita på?

2018-04-02

Expressen hade i helgen en artikel där det påstås att Saharaöknen brett ut sig sedan 1920. Orsaken är att det blivit varmare och samtidigt regnar mindre, vilket i artikeln påstås till 2/3 vara naturliga förändringar och till 1/3 av människan orsakade klimatförändringar:”Analysen har visat att Saharaöknen expanderat betydligt under det tjugonde århundradet, mellan 11 och 18 procent beroende på säsong”, står det i studien.  

Naturliga klimatcyklar står bakom två tredjedelar av expansionen, enligt forskarna. Men den återstående tredjedelen kan kopplas till klimatförändringar orsakade av människan." 


Samtidigt finns motstridiga rapporter om att Saharaöknen tvärtom blivit grönare på senare år - bland annat på grund av ökad halt av koldioxid som gynnar växtligheten. Denna artikel från SVT:s Vetenskapens Värld i maj 2016 säger emot påståendet i Expressen, och det finns tydliga bevis redovisade i artikeln och inslaget i form av satellitbilder. I ett annat inslag i Vetenskapens Värld 2015 konstateras att jorden blivit betydligt grönare de senaste 30 åren och att öknarna krympt. Vilket bland annat gäller just Sahara. Detta beror enligt inslaget på att det regnar mera.

"Det var mot slutet av 1960-talet som idén om ökenspridning på allvar började etablera sig som ett allvarligt hot mot mänskligheten i samband med svåra tork- och svältkatastrofer i bland annat Sahelområdet.

Bilden som tonade fram var att den sparsamma växtligheten i Sahel försvann och Saharas öken spreds med hög fart söderut. På den här tiden var det dock inte så lätt att få en överblick över storskaliga naturförändringar, men i början på 1970-talet med USA:s rymdprogram skulle det förändras.

Ulf Helldén på Lunds universitet och hans kollegor fick tillgång till satellitbilder som visade att Saharas öken inte spred sig. Tvärtom krympte den. Det här kan ju framstå som en god nyhet, men Ulf Helldéns forskningsresultat möttes av negativa reaktioner.

Motståndet mot de nya forskningsresultaten kom från FN-systemet och den så kallade G77-gruppen som bestod av 77 utvecklingsländer.

Det framstod som om företrädare för gruppen ville ha kvar den alarmistiska bilden av ökenspridningen eftersom den var ett redskap för att kanalisera biståndspengar till utsatta länder."

Jag kan ärligt talat inte få ihop dessa båda nyheter. Båda kan inte vara sanna samtidigt. Antingen växer Sahara eller så krymper samma öken. Antingen regnar det mera eller så regnar det mindre. De olika rapporterna säger emot varandra.

Möjligen kan man konstatera att den första rapporten säger att Sahara växt sedan 1920, och att den andra rappoorten säger att Sahara krympt de senaste 30 åren. Om man vill bevisa att klimatförändringarna i nutid medför ökenspridning blir det svårt att följa med i argumentationen.

Precis som när det gäller mängden snö olika år kommer motstridiga uppgifter om vad som styr vintervärdrets förändring över tid. Ena dagen påstås att klimatförändringarna gör våra vintrar mildare, nästa dag att de kommer att bli kallare. Och dessa budskap förändras årligen beroende på hur just det aktuella årets vinter ser ut...

Oförståelse för landsbygdens villkor när BT granskar våra resor

2018-04-01Borås Tidning presenterar idag en "kartläggning" av hur vi riksdagsledamöter från valkretsen reser i tjänsten. Precis som vid tidigare granskningar är det jag som åker mest bil och flyger mest. Anledningen är uppenbar.

Jag bor nära Landvetter flygplats och har ingen järnvägsstation eller ens järnväg i närheten och det gör att flyget är det i särklass mest effektiva sättet för mig att resa till och från Stockholm, där jag snabbt reser från Arlanda till city med tåget (Arlanda Express). Det gör exempelvis att jag kan flyga upp tidigt en morgon och hinna till dagens första möte i stället för att resa upp kvällen före. Detta ger mig en extra kväll varje vecka att kunna delta i aktiviteter och möten på hemmaplan.

Att flyget kostar mer än årskort på SJ är inget jag kan påverka. Skulle jag ta tåget till Stockholm skulle jag ha anslutningsresor till Göteborg som kostade en hel del utöver tågbiljetten. När man bor på landet med dåliga kommunikationer kostar det helt enkelt mera att ta sig till Stockholm än om man bor i Centrala Borås. Jag har dock inget årskort på SAS som en del andra ledamöter, utan bokar alltid den billigaste flygbiljetten vid varje tillfälle. 

Jag är också den som kör mest bil i uppdraget, vilket också kritiseras i artikeln. Jag kan konstatera att jag ju är den ende riksdagsledamoten från valkretsen som bor ute på landsbygden, alla de andra bor i stan eller i större tätorter med goda kommunikationer. Själv har jag tex 5 km till busshållplatsen. När jag ska på möten, verksamhetsbesök eller träffa väljare så är bilen det enda realistiska sättet för mig att resa. Detta är en verklighet jag delar med alla andra landsbygdsbor i Sverige, och det gör kanske också att jag har större förståelse för hur det är att leva på landsbygden än vad andra riksdagsledamöter i valkretsen har. 

Borås Tidning kopplar mitt val av resalternativ till min syn på klimatfrågan. Det är en grov förenkling. Jag reser på det sätt som fungerar bäst för att jag ska kunna sköta mitt uppdrag. Hade jag haft en fungerande busstrafik från bostaden till en närliggande järnvässtation hade jag gärna åkt med ett snabbt tåg till Stockholm. 

Att Borås Tidning på nyhetsplats forsätter med sin "brännmärkning" av mig för att jag besökte (!) en klimatkonferens och lyssnade (!) på människor med en kritisk inställning i klimatfrågan tycker jag mest är pinsamt från tidningens sida. Att lyssna på alla och träffa människor med olika åsikter i en mycket omdiskuterad samhällsfråga är väl själva grunden till politiskt arbete? När en tidning inte längre objektivt rapporterar om saker på nyhetsplats utan driver en uppenbar politisk agenda mot en enskild riksdagsledamot visar det hur extrem samhällsdebatten blivit i klimatfrågan. 

Att jag har en mer nyanserad syn på klimatfrågan än moderaternas officiella partilinje är inte heller något konstigt. Det finns många frågor där moderata riksdagsledamöter har avvikande synsätt mot partilinjen, och så är det i alla demokratiska partier. Jag vet exempelvis att jag har moderata riksdagskolleger som idag inte delar partiets nya syn på migrationspolitiken eller tiggeriförbudet, vilket jag själv däremot backar upp till 100%. I de fall man har en avvikande mening från partilinjen får man försöka enas bakom de partistämmobeslut som finns när det kommer till omröstning i riksdagen. Så har jag gjort i alla år i alla frågor, och har aldrig röstat emot partilinjen under mina snart 12 år i riksdagen. 

För den som inbillar sig att inrikesflyg mellan Stockholm och Göteborg medför stor klimatpåverkan kan det för övrigt vara bra att läsa på Naturvårdsverkets hemsida om höghöjdseffekten. Man konstaterar faktiskt där att korta inrikes flygresor inte medför särskilt stor klimatpåverkan ens enligt Naturvårdsverkets sätt att räkna. Detta eftersom flygen aldrig når den höjd där utsläppen anses ha störst betydelse. Jag kan bara konstatera att denna kunskap verkar saknas både hos en del journalister och politiker.

Den 22/2 skrev jag om en stor enkät som Svenska Dagbladet gjorde om riksdagsledamöternas syn på flyget. Av 349 riksdagsledamöter var vi 170 som svarade, alltså ungefär hälften. Närmare 6 av 10 svarade att vi kan flyga mera. Av de moderata ledamöter som svarade ansåg samtliga att vi kan flyga mer än idag. För samtliga Allianspartier samt SD var "en överväldigande majoritet" för att svenskarna kan flyga mera. Bland Socialdemokraterna var 20 av 47 för ett ökat flygande. Endast från V och MP svarade alla nej. En del villkorade sitt ja med ökad inblandning av biobränsle i flygbränslet.

Vad tycker då moderaterna som parti om flyget? Moderaterna vill avskaffa den nya flygskatten som börjar gälla från idag och vi vill inte lägga ned några flygplatser. Vi har tydliga skrivningar om att inrikesflyget behövs och vi vill göra flyget mer miljövänligt genom ökad inblandning av biobränsle, gröna flygvägar, och investering i bränslesnålare moderna flygplan. Jag står för den moderata partilinjen kring flyget, och tillämpar den alltså även i vardagen.

Jag kommer att fortsätta vara en stark röst för människorna på landsbygden i Sjuhärad. De som vet hur det är att varje dag vara beroende av bilen och som inte har någon järnväg att nyttja för längre resor. De som inser att en alltför extrem politik med fokus på storstadsfrågor riskerar att göra det närmast omöjligt att bo och verka på den svenska landsbygden. Av de reaktioner jag ständigt får från väljare vet jag att jag har ett mycket starkt stöd för denna linje.

Första april varje dag i Rosenbad - låt dig inte luras!

2018-04-01

Jag och min moderate riksdagskollega i arbetsmarknadsutskottet, Erik Andersson, tycker det är läge att påminna om att det tyvärr varit den första april varje dag i Rosenbad ända sedan valet 2014. Vallöften har brutits på löpande band och halvsanningar och ibland rena osanningar har spridits av ledande företrädare, inklusive statsministern själv. 

Dessutom har politiken gått åt helt fel håll på många områden. Trots 40 miljarder i höjda skatter och en stark högkonjunktur ser vi nu längre vårdköer, bilköer och bostadsköer. Andelen elever i årskurs nio som är obehöriga till gymnasiet har ökat för varje år och är nu den högsta någonsin. Och antalet poliser har minskat till den lägsta nivån på tio år samtidigt som vissa typer av allvarlig brottslighet ökat och otryggheten sprider sig i våra förorter.

När Alliansen lämnade över regeringsmakten låg vi på en tolfte plats i EU när det gäller arbetslöshet. Nu har Sverige halkat ned till en 16:e plats. Regeringens löfte om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 känns som ett av de värsta aprilskämten på länge.

Dagens regering lovade guld och gröna skogar när de tillträdde 2014. Men de fagra löftena var falska.

Vår uppmaning till svenska folket är att inte låta sig luras den 9 september. Rösta för en regering som håller sina löften. Det gjorde Alliansen 2006 och 2010 och det vill vi göra igen!

(PS. Den som först hittar något konstigt på bilden vinner ett medlemskap!)

Moderaterna vill satsa på bättre vägar i hela Sverige

2018-03-31

Mycket av diskussionerna om satsningar på infrastruktur handlar om stora jätteprojekt med ibland tveksam nytta i förhållande till de enorma kostnaderna. Västlänken i Göteborg är ett exempel, diskussionerna om höghastighetståg ett annat.

Samtidigt förfaller delar av det mer finmaskiga vägnätet i delar av landet. Pengarna räcker inte till vare sig snöröjning, tjälsäkring eller underhåll. Detta är ett allvarligt problem, inte minst på landsbygden. Vi behöver bra och säkra vägar så människor kan ta sig till jobbet, butikerna kan få sina varor levererade, posten kan distribueras, företagen kan få sina varor levererade och kollektivtrafiken fungera. 

Moderaterna presenterar därför idag ett tydligt vallöfte om 2 miljarder extra för rejäla satsningar på landets vägnät, 500 miljoner per år de kommande fyra åren. Det handlar dels om underhåll av vägar och broar, men även om bättre vinterväghållning och exempelvis tjälsäkring.

Orimligt att betala ut socialbidrag till dem som befinner sig här illegalt

2018-03-30

Jag har tidigare kritiserat att svenska kommuner betalar ut försörjningsstöd till personer som vistas illegalt i landet. Det kan handla om personer som bara rest hit utan att ge sig till känna, eller personer som gått under jorden efter avvisningsbeslut eller utvisningsbeslut. I den omfattande riksdagsmotion om migration i tio punkter som jag och 13 andra moderater skrev 2015 var en av punkterna just att se över dessa regler:

Motion 2015/16:1757 av Jan Ericson mfl (M) Migration (Tio punkter för en mer balanserad migrationspolitik)

Jag har också argumenterat för att man helt enkelt borde förbjuda kommunerna att betala ut ekonomiskt stöd till personer som befinner sig illegalt i landet, i vart fall allt utöver akut nödhjälp som alla personer som vistas i landet anses ha rätt till.

Nu uppmärksammar SVT att hela 23 kommuner betalade ut denna typ av stöd förra året, och det har då inte bara handlat om akut nödhjälp utan om mer långvariga stöd.Moderaternas partiledare Ulf Kristersson är kritisk och vill sätta stopp för den här typen av bidrag. "Ja, jag tycker att det är ett problem att vi inte är tydliga i Sverige. Det kan inte vara så att man ger socialbidrag under en längre tid, som om man hade rätt att stanna", säger Kristersson till SVT. 

Detta besked är mycket välkommet och kan läggas till våra övriga moderata vallöften på migrations och integrationsområdet. Vi behöver helt enkelt en ändring i lagen som uttryckligen förbjuder denna typ av stöd. Skattebetalarnas pengar ska självklart inte gå till personer som saknar rätt att vistas i landet. 

Den värsta sågning av ett lagförslag jag upplevt under 12 år

2018-03-29

Lagrådet har som uppgift att granska nya lagar innan de lämnas över till riksdagen för beslut. Lagrådet består av tunga jurister och de brukar normalt uttrycka sig väldigt balanserat och juridiskt "torrt". Det är inte ovantligt att de framför kritik mot lagförslag, men det vi upplever nu när det gäller regeringens förslag om rätt till uppehållstillstånd för "ensamkommande" som studerar är nog det värsta jag sett under mina snart 12 år som riksdagsledamot. 

"Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas" skriver man.

Efter en sådan totalsågning av den bristfälliga juridiken och rättssäkerheten i förslaget, ovanpå det moraliskt förkastliga i att plötsligt ge 9.000 ensamkommande utan asylskäl (även vuxna män) rätt att få uppehållstillstånd, borde rimligen inget parti i riksdagen kunna rösta för detta förslag.

Detta är helt orimligt

2018-03-29

Socialstyrelsens och Migrationsverkets folder "Information till dig som är gift med ett barn" väcker med rätta stor ilska. Inte bara för att man talar om att det är "olämpligt" att ha sex med en minderårig (man kunde ju nämnt att det medför fängelsestraff), utan för broschyrens allmänt glättiga utformning, ungefär som en information om vilken samhällsfråga som helst. Broschyren är ingen gammal produkt utan delvis framtagen i år! Det är verkligen hög tid att riksdagen fattar beslut om tydligt förbud mot barnäktenskap och att våra myndigheter agerar efter detta.

Stenhård kritik mot Riksbankens extrema räntepolitik

2018-03-28

"Religiös Riksbank ökar våra risker"
"Extremism på Brunkebergstorg"
"Vi får betala ett högt pris för centrabankens fanatism"

Detta är tre citat från ett helt uppslag i gårdagens nummer av Dagens Industri, där finansanalytikern Henrik
Mittelman riktar stenhård kritik mot Riksbankens minusränta. Faktum är att det är en riktigt rejäl sågning.

I artikeln riktas hård kritik mot att Sverige har det största gapet mellan den nominella tillväxten oich styrräntan blanbd jämförbara länder, och Mittelman kallar det för en extrem penningpolitik för att uppfylla ett förlegat inflationsmål. Minusräntan och den nya strategin att sänka kronan rättfärdigas med ett heligt mål. Vi får betala ett högt pris för centralbankens fanatism" skriver Mittelman.

Mittelman beskriver också hur inflationsmålet kom till. Sverige tittade på hur tyska bundesbank resonerade. Chefen där gav Sverige rådet att satsa på "max 2 procents inflation". De ansvariga i Sverige tyckte det var lite väl ambitiöst att ha en inflation under 2 procent. Därför sattes målet till 2%. Men Mittelman menar att det aldrig var meningen att göra åtgärder för att höja inflationen till 2% om den var lägre än så. Det var knappast avsikten från början att 2% inflation skulle vara ett nedre golv. 

"Man kan undra vad som skulle skett om Riksbanken i stället valt den Europeiska Centralbankens målsättning om inflation under 2 procent. Med dagens inflation på 1,7% och prognoser om högre prisökningstakt - skulle Riksbanken då haft styrräntan på minus 0,5 procent? Sjä'lvklart inte. Verkligheten skulle vara densamma men kartan hade varit en annan" skriver Mittelman.

Med andra ord - dagens extrema lågräntepolitik, som bidrar till snabbt stigande bostadspriser och en hotande bolånebubbla och andra obalanser på finansmarknaderna, beror alltså på hur det svenska inflationsmålet formulerades i mitten av 1990-talet, och på att Riksbanken för en fanatisk kamp för ett mål som kanske inte ens var avsikten när det beslutades.

Jag har under fyra års tid i finansutskottet, vid samtliga möten med Riksbanken, fått höra riksbankschefen efterfråga att politiken kraftfullt ska motverka de negativa effekterna av Riksbankens egen lågräntepolitik. Det har talats om införande av ny fastighetsskatt och försämrade ränteavdrag, vi har skärpt regelverken för banker och kreditinstitut, och vi har infört både amorteringskrav och bolånetak. Många av åtgärderna drabbar svenska konsumenter och bostadsägare - till följd av att Riksbanken dopar svensk ekonomi med extrema lågräntor mitt i en högkonjunktur. Vad händer i nästa lågkonjunktur? Då är möjligheterna att motverka sämre tider genom sänka räntor omöjliga eftersom räntan redan är negativ. Riksbanken har spelat bort ett av verktygen som finns för att hantera nästa lågkonjunktur. Kritiken mot Riksbankens politik växer och jag tycker det är helt naturligt. 

Alliansen överens om att säga nej till punkt fyra i grundlagsförslaget

2018-03-27

I dag meddelar Alliansen gemensam att man säger nej till den del av grundlagsförslaget som rör sökbara register över offentliga domar. Så här ser regeringens grundlagsförslag ut vad gäller den nya, omdiskuterade paragrafen, med den nu aktuella punkt fyra struken:

20 § Bestämmelserna i denna grundlag hindrar inte att det i lag meddelas föreskrifter om förbud mot offentliggörande av personuppgifter
1. som avslöjar etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening,
2. om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning,
3. som består av genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, eller
4. om att en enskild har begått lagöverträdelser genom brott, före-kommer i fällande domar i brottmål eller har varit föremål för straff-processuella tvångsmedel.
Vad som anges i första stycket gäller endast om
1. personuppgifterna ingår i en uppgiftssamling som har ordnats så att det är möjligt att söka efter eller sammanställa dessa, och
2. det med hänsyn till verksamheten och de former under vilka uppgiftssamlingen hålls tillgänglig finns särskilda risker för otillbörliga intrång i enskildas personliga integritet.

Jag har kommenterat grundlagsfrågan två gånger tidigare på bloggen, dels den 19/2, dels den 8/3. När det gäller mitt eget ställningstagande i frågan har jag varit kritisk mot skrivningarna om undantag vad gäller sökbara register över domar. Så här skrev jag i blogginlägget den 8/3: 

"Både utredningen och propositionen har fått hård kritik för hur man beskrivit dessa undantag. Som det är formulerat idag finns det stora frågetecken om man verkligen tänker behandla alla på samma sätt. Det handlar dock inte som det påstås i kampanjer mot förslaget om att skrilja mellan seriös och oseriös jorunalistik. Däremot är formuleringarna otydliga och skapar grund för missförstånd. Så kan inte en proposition om en grundlagsändring formuleras. Jag och många moderater vill se ett ordentligt förtydligande i dessa delar om just att alla ska vara lika inför lagen, och att ingen ska ha tillgång till de mest känsliga registrenJag hoppas att detta ska åtgärdas när konstitutionsutskottet behandlar frågan innan riksdagen ska ta beslut. Hur dessa skrivningar ser ut kommer att avgöra hur jag själv ställer mig i den kommande omröstningen i riksdagen."

Jag kan nu konstatera att KU kommit fram till att det inte går att korrigera skrivningarna om sökbara register över domar på ett bra sätt, och att man därför behöver utreda denna fråga ytterligare. Alliansen har därför landat i att punkt fyra i den föreslagna paragrafen ska strykas och prövas igen i en ny utredning. Jag anser att det är en logisk slutsats och ett klokt beslut.

I sak är det illa att utredningen inte presenterat ett hållbart förslag som duger för en grundlagsändring i denna del. Det ÄR ett faktum att sökbara databaser över domar kan missbrukas. Inte bara för att gärningsmän kan stämplas för livet och hindras att komma tillbaka till samhället, utan även att exempelvis domare, advokater, åklagare, brottsoffer och vittnen kan hängas ut på nätet och drabbas personligen av att ha förekommit i en brottsutredning eller rättegång. Det finns många mörka krafter som vill angripa rättssystemet.

Samtidigt kan vi inte anta en grundlagsändring där det finns frågetecken kring hur en grundlag ska tillämpas. I det läget är det rimligt att backa från förslaget i denna del och fullfölja grundlagsbeslutet i övriga delar. Den del som gäller sökbara register över domar får utredas på nytt, och en grundlagsändring kan då ske tidigast 2022.

Uppdatering av mina skriftliga frågor till statsråd

2018-03-27

Här är en uppdatering av mina nya skriftliga frågor til olika statsråd. Alla de frågor som inta var besvarade vid förra uppdateringen den 3/2 finns med igen, samt de nya frågor jag lämnat in sedan dess. I de fall svar inkommit ligger de efter varje fråga nedan.

Lägst arbetslöshet i EU år 2020

Skriftlig fråga 2017/18:1097 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-03-26 Svarsdatum: 2018-04-04 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1097 av Jan Ericson (M) (pdf, 89 kB)
 

Unga ensamkommande

Skriftlig fråga 2017/18:1015 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-03-12 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1015 av Jan Ericson (M) (pdf, 76 kB)
Svaret från ministern
 

90-dagarsgarantin

Skriftlig fråga 2017/18:1008 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-03-12 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:1008 av Jan Ericson (M) (pdf, 72 kB)
Svaret från ministern


Gröna jobb

Skriftlig fråga 2017/18:936 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-03-01 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:936 av Jan Ericson (M) (pdf, 82 kB)
Svaret från ministern
 

Brist på yrkeschaufförer

Skriftlig fråga 2017/18:908 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:908 av Jan Ericson (M) (pdf, 86 kB)
 

Gårdsförsäljning

Skriftlig fråga 2017/18:906 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:906 av Jan Ericson (M) (pdf, 75 kB)
Svaret från ministern
 

Prognoser gällande arbetslöshet

Skriftlig fråga 2017/18:904 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:904 av Jan Ericson (M) (pdf, 86 kB)
 

Kompetensbrist och konkurrenskraft

Skriftlig fråga 2017/18:903 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:903 av Jan Ericson (M) (pdf, 87 kB)
 

Kompetensbristen inom sågverksindustrin

Skriftlig fråga 2017/18:902 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-02-28 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2017/18:902 av Jan Ericson (M) (pdf, 88 kB)
Svaret från ministern

En bättre start i livet - m-förslag till insatser för socialt utsatta barn

2018-03-27

I dag presenterade Ulf Kristersson ett samlat paket för att fler barn i Sverige ska få en bättre start i livet. Det handlar bland annat om utökad rätt till förskola, mer undervisningstid i skolan, ökade resurser till barn- och ungdomspsykiatrinstärkt socialtjänst samt insatser för unga som hamnat i kriminalitet. Jag blev glad när jag fick veta att detta var på gång, för här talar vi om oerhört viktiga frågor, både för den enskilde och dennes familj, men också för samhället i stort.  

"Varje barn ska kunna känna hopp om sitt eget livs möjligheter. Här får politiken inte svika. Sverige är ett fantastiskt land att växa upp i för de flesta barn, men även här finns det barn som har det svårt. Det kan handla om att växa upp med föräldrar som aldrig lyckas försörja sig själva, att man på grund av problem hemma misslyckas i skolan eller att psykisk ohälsa hindrar en från att leva det liv man vill. Samhället måste fånga upp och stötta dessa barn, säger Ulf Kristersson. 

- När problemen dessutom går i arv till nästa generation är det ett dubbelt misslyckande för samhället. Inte ett enda barn borde känna hopplöshet redan innan livet tagit fart på allvar. Därför presenterar Moderaterna ett reformpaket för att både förebygga problem och hjälpa redan utsatta barn. Det handlar om satsningar på skolan, socialtjänsten och ungdomspsykiatrin, men också om att unga kriminella ska fångas upp tidigt av rätt instanser så att de inte fortsätter sin brottsliga bana och skadar andra."

Här är en kort sammanfattning av de olika förslagen:

Skola och förskola 
• Utökad rätt till förskola till 30 timmar per vecka för barn vars föräldrar får försörjningsstöd eller är arbetslösa. 
• Bättre tillsyn av fristående förskolor. 
• En timme mer i undervisningstid – varje dag. 
• Obligatorisk lovskola och läxhjälp för barn som riskerar att halka efter. 
• Fler karriärtjänster i utanförskapsområden. 

Psykisk ohälsa 
• Korta väntetiderna i vården för barn och unga med psykisk ohälsa. 
• Fördubbla anslagen till den nationella expertfunktionen för suicidprevention. 
• Bättre tillgång till elevhälsan.

Familjehem och socialtjänst 
• Professionalisera familjehemmen och jourhemmen. 
• Möjliggör fler vårdnadsöverflyttningar och fler nationella adoptioner. 
• En ny socialtjänstlag och stor bidragsreform. 
• Bättre villkor för socialtjänstens medarbetare – på väg mot legitimation. 

Unga som begår brott 
• En särskild enhet inom Kriminalvården ska ansvara för unga som begått våldsbrott och andra grova brott. 
• Förbättra möjligheten till snabba åtgärder för unga lagöverträdare. 
• Inför särskilda ungdomsdomstolar. 
• Fler sociala insatsgrupper. 
• Sekretessbrytande bestämmelser för bättre informationsutbyte mellan socialtjänst och polis. 

Bra med mobilförbud på lektionstid - men det har redan lagstöd

2018-03-26

Utspelet från Socialdemokraterna idag om "nationellt förbud mot mobiltelefoner" på lektionstid för elever i grundskolan var i gurnden intressant. Särskilt som det socialdemokratiska skolborgarrådet för bara någon månad sedan sågade ett liknande förslag från Liberalernas partiledare Jan Björklund. "Våra rektorer behöver inga pekpinnar från Björklund (L)" hette det  från Olle Burell (S) den 5 februari i år.

Jag har själv tidigare varit tydlig med att det är bra med ett mobilförbud för eleverna i grundskolan. Alltför många lärare och elever vittnar om att mobilerna stör lektionerna. Den slutsatsen har även moderata ungdomsförbundet MUF kommit fram till. Även forskare instämmer, både svenska och internationella, och frågan om mobilförbud på lektionstid diskuteras även i EU. Så min första reaktion var att utspelet från Anna Ekström (S) var en mycket välkommen omsvängning från Socialdemokraterna. Ett litet men viktigt steg från den gamla s-skolan till en skola med bättre ordning och studiero.

Problemet är ju bara att det redan är fullt möjligt för en skola, en rektor eller en lärare att förbjuda mobiler på lektonstid. Det var en möjlighet som Alliansen införde - under just Jan Björklund som skolminister. Det behöver inte gälla alla lektioner (vid vissa lektioner kan mobilen rent av vara ett verktyg för inlärningen) utan endast när läraren anser det befogat. Lagen möjliggör alltså redan för lärare att förbjuda mobilanvändning under lektionstid, och skolor kan även ha detta som ordningsregler. Mobilförbud gäller redan på väldigt många svenska skolor, både kommunala skolor och friskolor.

När nu Socialdemokraterna lanserar en ny lag om mobilförbud på lektionstid i grundskolan andas det faktiskt mest populism, även om den för en gångs skull nästan känns välkommen. Man vill visa att man vill skärpa upp ordning och reda i skolan och det är väl en form av erkännande att den tidigare så slappa socialdemokratiska skolpolitiken haft ett högt pris för svenska elever.

Men populism är ändå populism. Att införa en lag om något som redan går att hantera utan problem är helt enkelt onödigt. Det visar också att man inte vet hur det ser ut i svensk skolor idag och hur många som redan infört mobilförbud på lektionstid - med stöd av den lag som redan finns. Som Olle Burell (S) sa i februari - svenska rektorer behöver inga pekpinnar.  Undervisningen ska ledas av professionen, rektorn på skolan och läraren i klassrummet. Inte av politiker i Stockholm.    

Vad betyder den kraftiga vindkraftutbyggnaden för vår elförsörjning?

2018-03-26

Den 21 december kunde energiministern i en artikel i Dagens Industri läsa ett säkerligen ovälkommet besked från Erik Ek, driftschef på Svenska Kraftnät. Så här sa Ek (förkortat): ”Om det blir en tioårsvinter så klarar vi inte elförsörjningen av egen kraft, även om alla tillgängliga kraftverk går för fullt.”

I en annan artikel (hos nätverket Klimatsans hemsida) varnar Sivert Göthlin, tidigare ansvarig för Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet, för elbrist när kärnkraften avvecklas samtidigt som vi storsatsar på vindkraft som knappt ger någon el alls när det är riktigt kallt och inte blåser.  

Via Svenska Kraftnät kan man få löpande statistik över elproduktionen. Här är siffror för två riktigt kalla dagar i mars, den 9/3 och 10/3:

 

Här är samma grafer för några av de senaste dagarna, 22-23 mars, när det varit mildare väder, en där det var väldigt lite vind och dagen efter som var blåsig:Det är tydligt hur elproduktionen varierar kraftigt. En riktigt "bra dag" kan vindkraften stå för 15-20% av elproduktionen eller enstaka dagar ännu mera. När det inte blåser faller däremot produktionen till några enstaka procent. Vattenkraften varierar ovan mellan ca 40% och 50% av den totala elproduktionen. Kärnkraften för 35-45%, trots att den producerar nästan exakt lika mycket el varje dygn. Det visar hur stora svängningarna är för övrig elproduktion och vårt totala elbehov.
 
Under de kalla dagar ovan när det inte blåst har vindkraften knappt producerat någon el alls (max 1-2% av den totala elproduktionen), och man har då tvingats då köra kraftvärmeverk (oftast oljebaserade) hårdare för att ersätta vindkraften. När det inte är lika kallt klarar vattenkraften däremot av att vara "reglerkraft" när det inte blåser, tack vare att kärnkraften stabilt som "bas" och levererar samma mängd elenergi dag efter dag, oavsett väder.

Men vad händer om vindkraftens andel av produktionskapaciteten ökar kraftigt, samtidigt som kärnkraftens andel krymper och vattenkraften blivit den viktigaste baskraften i vårt energisystem, som redan utnyttjas för fullt och inte kan täcka upp extra när vindkraften står stilla? Problemet är ju att delar av kärnkraften kommer att fasas ut för att den inte längre kan konkurrera med den subventionerade vindkraften. Om vi baserar en stor del av vår elproduktion på vindkraft och det blir riktigt kallt och behövs mycket el, samtidigt som det inte blåser, finns uppenbar risk att vi tvingas köra fossilberoende elproduktion eller helt enkelt periodvis stänga ned delar av elnätet på grund av elbrist (vilket redan förekommer i andra länder, exempelvis i Belgien). 

Dagens Industri redovisade den 20 mars att det under 2017 togs beslut om rekordinvesteringar i vindkraft. Utländska investerare står på kö för att få ta del av de svenska subventionerna. Samtidigt tränger vi ut kärnkraften och tvingar fram en förtida avveckling av denna. Jag har tidigare berättat om artikeln i Dagens Industri den 22 januari där man varnade för fördubblade elpriser i framtiden när vi ska ställa om till förnybar el.

Jag känner en oro för Sveriges famtida energiförsörjning, särskilt under kalla vinterdagar. Sverige verkar vara inne på en farlig väg. Allt dyrare el, kombinerat med ökat beroende av oljebaserade kraftverk eller osäker import när det förnybara inte räcker till. Är detta verkligen rätt väg framåt för en energiberoende industrination långt uppe i kalla norden?

Dagens citat i Borås Tidning

2018-03-26I dag citerar Borås Tidning mig från twitter där jag kritiserade Sverigedemokraterna för Jimmie Åkessons uttalande om att SD är beredda att strunta i de konventioner Sverige undertecknat och utvisa dömda brottslingar även om de riskerar tortyr eller dödsstraff i sitt tidigare hemland.  Jag utvecklade saken på bloggen den 19/3.

Jag fick väldigt många reaktioner på mitt twitterinlägg. Majoriteten av reaktionerna var negativa, och de kom givetvis främst från SD-sympatisörer. De menade att dessa grova brottslingar i princip får skylla sig själva och att om man kommer till Sverige och vet att man riskrerar dödsstraff i sitt hemland så borde man tänka sig för innan man begår brott här. Jag kan absolut förstå resonemanget, men man missar en viktig sak. 

Vi har faktiskt vare sig kroppsstraff eller dödsstraff i Sverige. Inte ens för de allra allvarligaste brotten. Och vi har i likhet med de flesta västerländska demokratier undertecknat konventioner där vi förbinder oss att inte utvisa människor när det fnns uppenbar risk att de kan drabbas av tortyr eller dödsstraff. Jag tycker man ska efterleva dessa konventioner och anser att dödsstraff och tortyr inte hör hemma i en demokratisk civiliserad stat.

Samtidigt finns det problem med tillämpningen av dessa konventionsregler. Inte sällan används en "befarad risk" för dödsstraff som argument i en domstolsprövning om utvisning. Den tilltalades advokat använder emellanåt detta argument även om det inte alls är sannolikt att dödsstraff faktiskt skulle tillämpas. Vissa länder har exempelvis dödsstraff i straffskalan, men använder det inte, eller använder det endast för exempelvis mord. Det finns all anledning att bli mer noggrann när man tillämpar konventionerna och inte mer "slentrianmässigt" avvisa alla utvisningar bara för att det finns dödsstraff i straffskalan i hemlandet.

Moderaterna vill som sagt öka mängden utvisningar till följd av brott, och det ska gälla alla som inte är svenska medborgare. Men vi vill självklart göra det med respekt för de konventioner Sverige undertecknat. Den som tycker att vi ska strunta i uppenbar risk för dödsstraff och utvisa ändå säger faktiskt i princip att det är acceptabelt med dödsstraff. Det vänder jag mig mycket starkt emot.  

Förbundsstämma

2018-03-24

I dag hade Moderaterna i Västra Götaland förbundsstämma i Göteborg. Förutom sedvanliga årsmötesärenden som styrelseval och ekonomisk redovisning, diskuterades ett antal motioner från medlemmar. Dessutom antogs en proposition om den moderata regionpolitiken i Västra Götaland som vi ska gå till val på till hösten. Jag fick också en del trevliga samtal med aktiva moderater runt om i Västsverige som jag annars har mest kontakt med via mail och sociala medier.

Vi hade också besök av Elisabeth Svantesson, vice partiledare och ekonomisk-politisk talesperson. Hon höll en entusiasmerande och uppskattat stämmotal och moderaternas fyra prioriterade valfrågor: Ekonomi och jobb, migration/integration, lag och ordning samt sjukvård:  

Störst förtroende för Moderaterna i 2018 års förtroendebarometer

2018-03-24

Roligast i Förtroendebarometern är såklart analysen av förtroendet för de politiska partierna. Moderaterna ökar mest av alla och är nu det parti som allra flest har mycket eller ganska stort förtroende för

Om man ser vad som hänt sedan valet 2014 är förändringarna små. Utom för Miljöpartiet som rasat ihop totalt, från 32% till dagens 13%. Centerpartiet och Sverigedemokraterna är de som ökat sitt förtroende mest sedan 2014. Moderaterna ligger oförändrat och Socialdemokraterna har backat.

Förtroendet för Public Service faller i 2018 års förtroendebarometer

2018-03-24

Medieakademien redovisar nu sin Förtroendebarometer för 2018. Man redovisar allmänhetens förtroende för institutioner, politiska partier, massmedier & företag. Det finns många spännande saker att kommentera, och här följer några:

För samhällsinstitutionerna totalt är förändringarna små. På 2-3 års sikt syns dock en tydlig minskning i förtroende för radio&tv och för dagspressen. Lägst är förtroendet för EU-kommissionen och de politiska partierna. För företag sticker PostNord ut med ett mycket dramatiskt ras sedan 2015 då nära 50% hade förtroende för företaget till endast 11% idag.
För myndigheter ligger SÄPO och Skatteverket i särklass högst. Lägst ligger som vanligt Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Försvarsmakten visar den största uppgången på ett par års sikt.

För dagspressen är läget stabilt. För DN, SvD och den lokala tidningen är det 40-45% som har mycket eller ganska stort förtroende. Man kan skönja en liten ökning från föregående år. För Aftonbladet och Expressen ligger siffran sedan 5 år stadigt på endast 10-14%.

För SVT är den långsiktiga utvecklingen dramatiskt negativ, och man är ensamma bland de stora medierna om att ha backat tydligt sedan föregående år. Sedan 2010 har förtroendet minskat stadigt. Fram till 2013 var det strax över 70% som hade mycket eller ganska stort förtroende för SVT. De senaste åren är fallet dramatiskt till dagens 58%. Det är också dramatiska skillnader mellan borgerliga och rödgröna väljare när det gäller förtroendet. Något som SVT själva uppmärksammar i denna artikel. För Sveriges Radio är förtroendet större, med en marginell uppgång sedan förra året. Sett över tio år är dock utvecklingen i linje med SVT, för sex år sedan låg SR nära 80%, idag på 65%. 

För egen del ser jag utvecklingen som naturlig. Övertrampen och den oblyga vänstervridningen i vissa program, främst i SVT, tar efterhand ut sin rätt. Även SR har varit ute i blåsväder några gånger det senaste året. Självklart tycker vänsterväljare att detta är helt i sin ordning, de kanske inte ens reagerar eller rent av uppskattar vänstervridningen. Men för borgerliga väljare blir reaktionen desto starkare. Jag märker det när frågan om den framtida finansieringen av Public Service diskuteras. Moderata väljare är överlag, försiktigt uttryckt, en smula kritiska till att tvingas betala för det man menar är en vänstervriden TV och Radio. Jag tycker avslutningsvis att det är viktigt att påpeka att det egentligen är fel att analysera förtroendet för en tidning eller en TV-kanal. På alla medieredaktioner finns personer som gör riktigt bra, objektivt och sakligt material och granskningar. Och andra som kanske har en politisk agenda eller bara är allmänt dåliga. Skillnaderna kommer inte fram i denna typ av undersökningar. Själv har jag stort förtroende för vissa journalister och mycket lågt för andra. Och båda dess grupper finns i de flesta medier som jag följer eller tar del av.

Fler felaktigt utbetalda VAB-dagar utan VAB-intyg

2018-03-23

Fösäkringskassan meddelar i ett pressmeddelande att Försäkringskassans utbetalningar för vård av sjukt barn visar på en hög andel felaktiga utbetalningsdagar som uppgår till 15 procent – närmare 900 miljoner kronor. Det framgår av de slumpmässiga kontroller som genomförts under 2017. Hur stor andel som är medvetet fusk vill Försäkringskassan inte uppskatta.

Alliansen införde "VAB-intyg" 2008, alltså en skyldighet för förskolor och skolor att intyga barns frånvaro, ett intyg som sedan vidarebefordrades till Försäkringskassan. Allt för att minska antalet felaktigheter. Redan 2009, året efter, minskade antalet utbetalda VAB-dagar med 6%.

Tyvärr togs intygen bort av Alliansen själva 2013 efter starka protester mot kravet, eftersom det ansågs "jobbigt" att hantera. Jag beklagade det då. Och dagens regering har inte haft något intresse att återinfdöra det. Men om det finns nära en miljard i potten att spara in borde det väl vara värt besväret? Med dagens teknik borde detta gå enkelt att hantera elektroniskt om viljan finns. Jag tycker VAB-intygen borde återinföras snarast.

Varför ska någon lita på Socialdemokraterna den här gången?

2018-03-23

Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer skrev höromdagen nedanstående debattartikel i Aftonbladet om Socialdemokraternas brutna vallöften. Jag tycker den på ett utmärkt sätt sammanfattar varför man inte kan lita på Socialdemokraterna, och lägger därför ut den här i sin helhet: 


Varför ska vi lita på det du lovar nu, Löfven?

När vi går in i valrörelsen 2018 så gör vi det med en regering och en statsminister som har påfallande svaga förtroendesiffror.
En viktig förklaring är antagligen glappet mellan den förväntan som fanns på regeringen och vad den levererat. Det är främst ett socialdemokratiskt problem, men det finns också anledning att fundera över vad det betyder för förtroendet för svensk politik i stort.

Inför valet 2014 ställde Socialdemokraterna ut ett antal långtgående vallöften. Stefan Löfven ägnade stor möda åt att måla upp dramatiska förbättringar som skulle inträffa bara han fick regeringsmakten.

Redan 2013 satte Löfven upp målet att vi ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020. Då var vi nummer 12. Fem år senare har vi halkat ner till plats 16. Med två år kvar till 2020 tror ingen seriös bedömare att regeringen når sitt löfte.
Men de stora löftena var fler. Av de 32 000 traineejobb som utlovades nåddes dock inte ens en volym om 500 traineejobb. Åtgärden har nu skrotats.

Näringslivet möttes 2012 av en nyvald s-ledare som med affärsplan och industrikansler skulle nyindustrialisera Sverige och stärka entreprenörskapet. I stället har skatterna på företagande höjts och villkoren för rut- och rot-tjänster försämrats. Nyföretagsamheten är den lägsta på tio år och huvudkontor lämnar landet.

På sjukvårdsområdet är gapet mellan löften och verklighet om möjligt än större. I en debattartikel i Dagens Nyheter i juni 2014 skrev bland andra Löfven att Socialdemokraterna gick till val på att garantera alla cancerpatienter behandling inom fyra veckor efter remiss. Han konstaterade också att ”sjukvårdens tillgänglighet behöver öka för att på sikt bli helt köfri”. Sedan dess har vårdköerna fördubblats. Och löftet till cancerpatienterna är långt ifrån uppfyllt.

2012 lovade Löfven att friskolorna skulle få vara kvar. Då insåg han att en reglering skulle få negativa konsekvenser. När ”Aktuellt”, i oktober 2012, frågade ”Hur stor vinst är okej?” svarade Löfven: ”Det är just därför vi inte sätter någon gräns. Det är omöjligt att uttala sig om det. Det är en ganska meningslös lek med ord egentligen.” Men nu hotar regeringen att köra över ett synnerligen kritiskt lagråd och införa Reepaluutredningens långtgående förslag. De skolor som Löfven sagt sig vilja skydda löper mycket stor risk att läggas ned.

Faktum är dock att Löfven har hållit ett löfte – att släppa fokus på antalet poliser. 2014 gjorde Socialdemokraterna en stor poäng av att alliansregeringen fokuserade för mycket på kvantitet i stället för kvalitet när målet om 20 000 poliser uppnåtts. Sedan Löfven blev statsminister har också antalet poliser minskat och är i dag det lägsta sedan 2009. Med tanke på att utsattheten för brott ökar och andelen uppklarade brott ligger på rekordlåga nivåer så kan man fråga sig vad som avsågs med att öka kvaliteten.

Alla dessa löftessvek är skadliga för tilltron till politiken i stort. Men i stället för att uppfylla sina tidigare utfästelser så drar Löfven nu i gång löfteskarusellen på nytt. Återigen ska det bli fler vårdanställda och fler poliser. Pengar lovas ut till än det ena, än det andra. Frågan inställer sig: Varför ska väljarna lita på Löfven den här gången?

Gunnar Strömmer
Partisekreterare (M)Jag kan inte heller låta bli att lägga ut denna träffande  satirbild från @stegetefter på samma tema. (Självklart med tecknarens godkännande). Om du inte redan följer detta konto på twitter kan jag verkligen rekommendera det. Det är kanske den vassaste politiska satiren just nu.Visst kan man hävda att Socialdemokraternas brutna vallöften mest skadar dem själva (vilket också syns på opinionssiffrorna, att backa i opinionen under en stark högkonjunktur när man sitter i regeringsställning är extremt ovanligt), men faktum är att der skadar hela politiken. Under Alliansåren fick vi stort beröm för att regeringen var duktiga på att hålla sina vallöften och förtroendet för politikerna var högt i olika mätningar och forskningsrapporter. Nu har vi en helt annan bild och misstron mot hela politiken växer i samhället. Det är allvarligt, och Socialdemokraterna bär en stor del av ansvaret för detta.

Orimligt att rgeringen gör 1,3 miljoner dieselbilar värdelösa

2018-03-23

Socialdemokraterna meddelar att de lägger sig platt för Miljöpartiets krav att genom att ge kommunerna rätt att införa miljözoner och därmed i praktiken förbjuda 1,3 miljoner dieselbilar. Inte nog med att Socialdemokraterna vikt ned sig för Miljöpartiet i regeringen, de sätter nu ett mycket kraftfullt vapen i händerna på lokala miljöpartister runt om i hela Sverige.

Med socialdemokraternas och miljöpartiets ansvarslösa utformning av miljözoner blir politiken utomordentligt ryckig och många riskerar att känna sig lurade av politiska beslut. Så sent som år 2013 infördes en miljöbilsdefinition som undantog bland annat dieselbilar med låga utsläpp från fordonsskatt under de första fem åren. Tiotusentals familjer köpte en dieselbil i stället för en bensindriven bil. Att utan förvarning nu straffa dessa hushåll är vare sig rättvist eller rimligt. Regeringens förslag är ett straff mot alla de familjer som nyligen köpt en miljöbil bara för att nu få beskedet att de inte längre är välkomna i våra storstäder. Vi ser redan nu hur andrahandsvärdet på dieselbilar har sjunkit och hur många familjer därmed får bära kostnaden för Socialdemokraternas svek. Regeringens förslag drabbar därmed alla ägare av dieselbilar i hela landet, även de som aldrig kommer i närheten av en miljözon - prisnedgången drabbar alla.

Beskedet om socialdemokraternas svek i fråga om miljözoner kommer alltså efter att man infört automatisk årlig indexhöjning av bensinskatten (trots att man lovade före valet 2014 att inte höja benisnskatten). Och ovanpå detta går man nu också vidare med en direkt skatt på avstånd i form av en kilometerskatt. Regeringen  verkar närmas helt ha släppt ambitionerna om en politik som ser till hela Sveriges förutsättningar och villkoren utanför storstäderna – där det många gånger saknas kollektivtrafik och alternativ till bilen.

Moderaterna avvisar regeringens förslag om miljözoner. Vi är inte beredda att medverka till att göra många familjers näst största investering värdelös. Ska vi ha människor med oss i miljöpolitiken så måste de känna att politiken är långsiktig och att lita på. Vi säger också nej till indexeringen av bensinskatten, vi säger nej till kilometerskatten och vi säger nej till flygskatten.

Möte med Riksdagens fordonshistoriska nätverk

2018-03-22

Jag är ju med i Riksdagens fordonshistoriska närverk, och har även motionerat i riksdagen om en översyn av hur regelverk i vårt samhälle måste anpassas till de särskilda förutsättningarna för det rullande kulturarvet (äldre bilar, båptar, järnvägar, flyg osv). Riksdagen har ju (bland annat grundat på min och andras motioner) gjort ett tillkännagivande till regeringen att man bör utreda denna fråga. Och nur har äntligen regeringen - just denna vecka - tillsatt en utredare under Riksantikvarieämbetet som ska utreda saken.

Vid dagens lunchmöte fick vi nya berättelser som hur  ägare av äldre bilar drabbas av olika former av myndighetsbyråkrati som ofta är närmast omöjligt att hantera. Det handlar om orimliga nyta krav från Tranbsportstyrelsen om tillstånd för att "visa upp fordon på allmän väg" med ett antal snåriga regler och givetvis kopplat till en tillsynsavgift för dem som anordnar tex bilkaravaner med äldre fordon, träffar och liknande. Det handlar om snåriga tullregler vid import eller export av veteranfordon.
Det handlar om att de nya reglerna om miljözoner i exempelvis Stockholm kan komma att hindra kungahuset att köra med äldre bilar i området kring Gamla Stan (!).

Det handlar även om ett ärende där ett äldre fordon, sålt på en svensk auktion till en person i Tyskland, betraktades som "farligt avfall" och stoppades av tullen och där det nu pågår en rättsprocess i Mark och Miljöldomstolen (!) för att fastställa om detta veteranfordon (som är från 1982 och skulle renoveras till toppskick) var att betrakta som "avfall" eller inte. Om det betraktas som avfall kommer sannolikt även transportören att drabbas eftersom det krävs särskilt tillstånd att frakta "miljöfarligt avfall"...

På område efter område ägnar sig enskilda tjänstemän hos Transportstyrelsen, tullen, länsstyrelsen och kommunerna åt att jaga enskilda ägare av gamla veteranfordon. Och eftersom dagens miljö- och säkerhetsregler mm inte är anpassade för äldre fordon får ägarna stora problem eftersom det blir närmast omöjligt att uppfylla kraven. Vi måste, precis som när det exempelvis gäller äldre byggnader, få specialla lagregler som undantarkulturhistoriskt intressanta fordon från dagens hårda regelverk. Fordonen är få och används inte mer än i blygsam omfattning, de går oftast inte särskilt fort och det påverkar miljön minimalt. Det är helt enkelt orimligt att ställa samma krav på dessa gamla fordon som på nyproducerade fordon som används dagligen.

Möte med SACO om integration av nyanlända akademiker

2018-03-22

I dag träffade jag och några moderata kolleger SACO för att diskutera integrationen av nyanlända akademiker. Lite kortfattat kan jag sammanfatta detta med att man inte tycker Arbetsförmedlingen är någon speciellt effektiv aktör för att förmedla arbete till akademiker överhuvudtaget, och när det gäller invandrade akademiker fungerar det inte heller särskilt bra.

Valideringen av nyanländas kunskaper fungerar inte heller som den borde. Delvis beror detta säklart på det stora antalet asylsökande som kommit, man  har helt enkelt inte hunnit med. Man måste tidigt intervjua och kartlägga asylsökandes kompetenser, och det behövs också tydligare rutiner för regelmässig valdiering av nyanländas kunskaper så att de snabbt kan komplettera med det som behövs för att kunna börja arbeta i Sverige. Yrkeshögskolan ses som ett bra alternativ för den som behöver komplettera sin utbildning, men även de vanliga högskolorna bör kunna erbjuda kortare utbildningar.

SACO efterlyser även fler snabbspår inom SFI så att akademiker snabbt kan lära sig både vanlig svenska och svenska som fackspråk för sitt yrke. 

Det stod också klart att det råder begereppsförvirring om vem som egentligen är "nyanländ akademiker". SACO använder arbetsförmedlingens siffror, men de får i sin tur oftast uppgifterna muntligt från den nyanlände. Det är inte alltid det finns tydlig dokumentation över vilka utbildningar man har, även om det ändå är en handling de flesta tagit med sig från hemlandet. SACO-förbunden anser oftast att det krävs minst tre års akademiska studier plus examen för att räknas som akademiker. En del av de nyanlända har bara två års utbildning, eller ibland inte ens det, men kallar sig själva ändå för akademiker. Det är inte heller alltid lätt att översätta innehållet i en utländsk utbildning till svenska förhållanden. Det är inte så enkelt som många verkar tro att snabbt få nyanlända med längre utbildning i arbete, det är inte alltid utbildningen är gångbar i Sverige och utan god svenska kan man kanske inte utföra sitt arbete.  

Interpellation till justitieministern om hot och våld mot brevbärare

2018-03-22

För en tid sedan ställde jag en interpellation till justitieministern om hot och våld mot brevbärare, tidningsbud, chaufförer mm som arbetar med att dela ut post och paket. Det är en uppföljning av den RUT-rapport jag tidigare redovisat på bloggen om rapporter om hot och våld mot dessa yrkesgrupper, inte minst i våra utanförskapsområden. Jag har nu fått besked att interpellationsdebatten mellan mig och justitieministern blir den 4 maj.  


Interpellation 2017/18:428 av Jan Ericson (M)

Inlämnad: 2018-03-12 Svarsdatum: 2018-05-04 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2017/18:428 av Jan Ericson (M) (pdf, 75 kB)

Riksdagen biföll mina motioner mot barnäktenskap och månggifte

2018-03-21

Jag har många gånger genom åren beskrivit hur sällan det är att enskilda riksdagsledamöter får igenom enskilda motioner. Själv har jag knappt fått igenom en handfull under mina snart 12 år som riksdagsledamot. Men idag röstade riksdagen faktiskt för två av mina motionsförslag, vid samma votering. Det har aldrig hänt tidigare.

Den ena motionen handlar om åtgärder mot barnäktenskap, den andra om att Sverige inte ska godkänna polygama äktenskap som ingåtts utomlands. Jag anser att detta är två oerhört viktiga frågor att ta tag i, och en viktig del av svensk integrationspolitik. I Sverige ska vi inte acceptera vare sig barnäktenskap eller månggifte, och där måste lagstiftningen vara solklar.

I båda frågorna fanns ytterligare någon eller några enskilda motioner eller partimotioner med samma innebörd, och nu har vi fått riksdagens stöd för våra förslag. De tre rödgröna partierna reserverade sig mot motionerna, helt kort med motiveringen att man redan arbetar med frågorna på olika sätt. Riksdagens majoritet anser tvärtom att regeringen inte agerar tillräckligt i frågorna och beslutade därför idag om nedanstående två tillkännagivanden i Civilutskottets betänkande CU8:


Årsstämma i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

2018-03-21

I går kväll deltog jag som politiskt vald huvudman från Marks kommun vid Sparbankstiftelsens årsstämma i Borås. Sparbanksstiftelsen är majoritetsägare till Sparbanken Sjuhärad, med sina 50,5%. resterande del ägs av börsnoterade Swedbank. Stiftelsens uppgift, förutom att vara en stark ägare, är att årligen dela ut en del av vinsten till olika lokala ändamål.
Stiftelsen har en förmögenhet på dryfgt en halv miljar kronor, och delade förra året ur 10 miljoner av de dryga 30 miljoner man fick i utdelning från Sparbanken. Resterande del läggs till kapitalet.

På stämman fick vi föredragningar både om bankens och stiftelsens ekonomi. Sparbanken Sjuhärad var även 2017 en av landets två mest lönsamma sparbanker, det brukar stå mellan Orust Sparbank och Sparbanken Sjuhärad, dess två banker ligger i topp år efter år. Kreditförlusterna är oerhört små och man har en imponerande marknadsandel både bland privatpersoner och företag. Som tidigare bankanställd måste jag säga att jag är imponerad, Sparbanken Sjuhärad är en extremt välskött bank.Bankens VD Bosse Johansson höll också ett anförande där han varnade för obalanser i ekonomin till följd av av den negativa räntan. Han påpekade att detta är ett ekonomiskt experiment, världen har aldrig haft negativa räntor tidigare sedan "Balyloniernas tid", och att ha negativa räntor i en stark högkonjunktur innebär risker. Jag delar hans oro, och vi fick tillfälle att tala mer om detta under den efterföljande middagen där jag hade äran att sitta bredvid Bosse. Vi pratade såklart inte bara om bank och makroekonomi, utan rätt mycket fotboll med. Bosse har ju just lämnat sitt mångåriga ordförandeskap för IF Elfsborg och är nu klubbens förste hedersordförande. Och så blev det förstås en del politik.

Moderaterna vill kunna stoppa riskabla utländska direktinvesteringar

2018-03-20

I dag finns ingen möjlighet för svenska staten att stoppa oönskade utländska direktinvsteringar på områden som kan vara riskabla för landet. Det kan exempelvis handla om att utländska investerare eller bolag ägda av utländska stater köper upp svenska hamnar, telenät och fibetnät, förvärvar större teknologiföretag eller telekomföretag, eller vill bygga och äga svenska järnvägar. Säpo har exempelvis varnat för att utländska intressen köper in sig i data-, tele- och kraftföretag som är vitala för att Sverige ska fungera. 

Moderaterna menar att vi inte kan vara aningslösa i detta. Exempelvis innebär stora kinesiska förvärv med statligt kapital i ryggen något annat än när vanliga demokratiska länder handlar med varandra. Vi måste diskutera vilka säkerhetsrisker och vilket långsiktigt inflytande som följer med dessa investeringar.

I många andra länder finns det krav på tillstånd för denna typ av investeringar. Exempelvis har tolv andra europeiska länder sådan lagstiftning, inklusive Danmark, Norge och Finland. Även USA, Kanada och Australien har sådana lagar.

Moderaterna menar att även Sverige borde införa en lagstiftning som innebär att vi på allvar kan göra säkerhetsbedömningar av om det finns risker vid denna typ av investeringar. Ett av våra moderata vallöften är därför att starta en utredning om hur direktinvesteringar ska kunna granskas, förses med villkor och ytterst kunna stoppas.

Samtidigt arbetar EU på ett ramverk som gör det möjligt att utbyta information mellan EU-länderna om denna typ av investeringar. Moderaterna menar att Sverige ska stödja denna process. "Frihandel kan inte gränsa till naivitet och aningslöshet" säger Ulf Kristersson i denna DN-artikel.

Fasansfulla kommentarer om synen på dödsstraff

2018-03-19

I går lyssnade jag på SD:s partiledare Jimmie Åkesson i nyheterna, där han sa något som förvånade mig. Nämligen att Sverige bör utvisa dömda grova brottslingar, alldeles oavsett om det strider mot internationella konventioner eller inte, och oavsett om den utvisade riskerar tortyr eller dödsstraff i sitt hemland. Åkesson sa att han vill omförhandla dessa konventioner, men om det inte går sa han rent ut att Sverige borde bortse från dem.

Moderaterna har ju nyligen föreslagit att fler som dömts för mycket allvarliga brott ska kunna utvisas efter avtjänat straff, men vi har självklart ingen tanke på att utvisa människor till tortyr eller dödsstraff. Detta är en viktig princip i bland annat Europarådets konvention om mänskliga rättigheter, och även en bärande princip i de flesta civiliserade västliga demokratier. 

Jag reagerade starkt på Åkessons utspel, och skrev nedanstående mycket hovsamma inlägg på twitter:Resultatet blev en storm av hat som jag inte upplevt på länge. Av de 243 kommentarerna ligger ett betydande antal långt över gränsen för det rimliga. Några exempel (Citat från olika svar, jag har skrivit av dem ordagrant, alla finns på twitter som svar på mitt inlägg och är därmed redan offentliga. Har dock avstått från några av de mest rasistiska):

"Tycker du mördare och väldtäktsmän förtjänar mänskliga rättigheter?"
"Du för ett idiotresonemang för du vill tydligen skydda brottslingar"
"Jag är emot dödsstraff generellt, men i dessa fall..."
"Jag anser att de får skylla sig själva om de utvisas till ett dödsstraff"
"Det är deras eget val så det är bara att ta konsekvenserna"
"Ni i m tänker alltså mer på brottslingarna än säkerheten för svenska folket"
"Tycker det låter som ett utmärkt förfarande. Bra signalpolitik också"
"Jag ser personligen inget problem med att dessa grova brottslingar riskerar till och med döden om de skickas hem"
"Måste bli ett slut på detta djävla daltande med brottsligt patrask"
"Skaffa dödsstraff i Sverige istället"
"Ska det aldrig sluta, daltandet med grova brottslingar"
"Det är självklart att de ska utvisas oavsett vilket straff de riskerar i hemlandet"
"Det kommer hit smuts som inte egentligen har rätt att vara här"
"Finns inget att fundera över. Ut med skiten, rätt av bara"
"Jag offrar lätt 100 brottslingar för att skydda 100 hederliga"
"Alla är inte lika värda. Så enkelt är det"
"Helt rätt! Ut med dom."
"Skicka hem de bara//Här ska svinen inte vara"
"Självklart ska dödsstraff införas" 
"Jag bryr mig inte om en mördare eller våldtäktsman riskerar dödsstraff"
"Dödsstraff är inte främmande för mig längre"
"Vi skiter i om de får dödsstraff i sitt hemland"

I ärlighetens namn ska jag påpeka att jag fått ett stort antal motsatta kommentarer med och dryga hundratalet gillanden. Men en oroväckande stor andel av kommentarerna var skrämmande att läsa. Jag konstaterar att den släpphänta migrationspolitiken tillsammans med ökande brottslighet och uppmärksammade våldtäkter och skjutningar har skapat en fullt begriplig växande ilska hos delar av svenska folket. De uttrycker sin frustration på detta sätt och jag klandrar dem inte för att de är arga och upprörda. Men det måste väl rimligen finnas något utrymme mellan en släpphänt kriminalpolitik och att diskutera dödsstraff? Att inte skicka människor i döden innebär inte att man "daltar" med dem.

Det finns en mängd argument mot dödsstraff, både etiska och rättsliga. Två av dem räcker långt. Ett är såklart att ett samhälle inte dödar sina egna medborgare. Ett annat är att vi vet att det tas felaktiga beslut i vissa domar, det finns flera uppmärksammade domar på senare tid, även morddomar. Ett verkställt dödsstraff till följd av en felaktig dom går aldrig att rätta till. 

Jag känner en stor sorg över att vi idag, 2018, har så många människor i vårt land som inte bara tycker det är helt acceptabelt att skicka människor till tortyr och död, utan rent av förespråkar att vi ska införa dödsstraff i Sverige. Det är faktiskt helt fasansfullt. Jag tycker detta är ett mycket viktigt skäl att avstå från att rösta på SD.

Tidigare inlägg finns samlade i bloggarkivet