Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!
Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006.Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt!

Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Åren 2002 till 2006 var jag gruppledare för moderaterna och för den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010 och 2014. Jag är idag ledamot av Finansutskottet och i den parlamentariska Socialförsäkrings- utredningen. Tidigare mandatperioder har jag varit aktiv i arbetsmarknadsutskottet, socialförsäkringsutskottet och utbildningsutskottet. Frågor som rör företagande, arbete och utbildning är centrala för mitt politiska engagemang, liksom familjepolitik, försvarsfrågor, skatter, migrationspolitik och miljö/energi/djurskyddsfrågor. Du hittar det mesta om mig och mitt riksdagsarbete via länkarna överst på sidan. På bloggen kommenterar jag riksdagsarbetet, rikspolitiken och en hel del annat. Du hittar mig också på instagram, twitter och facebook.


I bloggarkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden.
Totalt 6.329 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 26/3 2015)
Earth Hour gick närmast spårlöst förbi

2015-03-31

Intresset för spektaklet Earth Hour minskar för varje år. I år slutade även min hemkommun Mark att delta. Och igår kom denna nyhet på SVT (samt på texttv enligt nedan) som visar att elförbrukningen inte förändrades överhuvudtaget under Earth Hour. Kanske har svenska folket för gott tröttnat på klimathotsextremisterna på vänsterkanten som använder "klimathotet" som ett vapen för att genomdriva såväl kraftiga skattehöjningar som minskad frihet för människor. Vem vill stödja det?Vi i Sverige är bortskämda med vår säkra och miljövänliga el. Andra har det inte lika väl förspänt. Tecknaren Kalle Strokirk gjorde en särskild bild till mig inför Earth Hour 2013, och den håller än.Skatteverket bekräftar - RUT och ROT har minskat svartjobben

2015-03-30

I kväll hävdar Aktuellt att moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson inte har stöd för påståendet att RUT-avdragen har minskat svartjobben. Men "opartiska public service" har fel. Skatteverket har granskat saken i en rapport som presenterades hösten 2011, fyra år efter att RUT-avdraget infördes. Nedan inledningen på pressmeddelandet. Läs hela pressmeddelandet här.Har då situationen föränmdrats sedan hösten 2011? Nej. Den 1 december 2014 medverkade jag vid en träff med ett antal "RUT-företagare" och riksdagspolitiker hos Företagarna i Göteborg. (Se blogginlägg samma dag). Träffen inleddes med en föredragning av en representant för Skatteverket som visade hur sänkta skatter och infört RUT/ROT-avdrag sammanfaller med minskat intresse för att jobba svart eller anlita svart arbetskraft. Kopplingen mellan Alliansens reformer och en ökad skattemoral är mycket tydlig.

Det är givetvis svårt att mäta hur många som slutat göra något som är olagligt som man velat dölja och därför inte rapporterat på något sätt. Kombinationen av att användningen av ROT och RUT vuxit så kraftigt, att uppskattningsvis 20.000 vita jobb skapats inom RUT-sektorn, att attityderna till svartjobb bevisligen förändrats enligt Skatteverket och vad bransch- och fackförbund själva säger råder knappast någon tvekan om att ROT och RUT bidragit till att föra över jobb från den svarta till den vita sektorn.

Näst flitigaste riksdagsledamoten på Twitter?

2015-03-30

Om man ska tro en nystartad site som gör statistik kring twitter är jag tydligen den näst flitigaste twittraren i riksdagen just nu.Låt Migrationsverket ta över ansvaret för asylsökandes skolgång

2015-03-30

I går presenterade moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra och den integrationspolitiske talespersonen Elisabeth Svantesson ett förslag om att Migrationsverket ska ta delar av det ansvar, som i dag faller på kommunerna, gällande skola och förskola till barn under asyltiden. Bakgrunden är att kommunerna har en mycket besvärlig situation, att tvingas tillhandahålla skola och förskola inom fyra veckor efter anländande är inte ett rimligt krav att ställa på kommunerna i dagens situation. Många kommunpolitiker jag talar med är närmast uppgivna över att Migrationsverket med så kort varsel som idag kan meddela att kommunen får ett betydande antal nyanlända barn med särskilda behov att ta hand om. Det är ibland närmst omöjligt att hantera och dessutom tar det resurser från den övriga skolan på orten vilket går ut över alla andra barn. Dessutom skapas oro i klassrummen och bland eleverna när vissa barn kommer till en klass med kort varsel och sedan kanske försvinner igen efter en tid om man inte beviljas asyl.

Moderaterna föreslår nu att Migrationsverket ska ta över ansvaret för skola och förskola under tiden i asylboende. Skolgången bör fokusera på intensivkurser i svenska i syfte att bättre rusta barn inför vanlig skolgång då man fått uppehållstillstånd. Migrationsverket ska ha ansvar för att erbjuda barn aktiviteter att jämföra med förskola för de barn som är i rätt ålder. För äldre barn ska intensivundervisning i svenska och förberedande undervisning erbjudas under den första tiden i asylboende. Ur ett integrationsperspektiv är det bättre för barn att under asyltiden enbart fokusera på att lära sig språket för att därigenom stå bättre rustade inför att börja en vanlig skolklass när man väl fått sitt uppehållstillstånd.

Jag tycker detta förslag är utmärkt. Det skapar lugn och bättre arbetsro i den vanliga skolan, det avlastar kommunerna ett bekymmer, och det ger de nyanlända barnen en bättre grund att stå på om de en dag beviljas asyl.

Det enda problem jag kan se är hur Migrationsverket ska kunna hitta de lärare med specialkompetens och språkkunskaper som behövs. Här tror jag dock man kan samverka med kringliggande kommuner och inventera tillgången på hemspråkslärare och andra tvåspråkiga lärare som idag kanske bara jobbar i skolorna några timmar i veckan. Kanske kan de användas av Migrationsverket övrig tid?

Sedan kommer det förståss att kosta pengar för Migrationsverket. Men i förhållande till totalkostnaden för migrationen är det sannolikt en blygsam summa. Man slipper ju dessutom kostnaderna för skolskjuts för asylsökande barn till närmaste kommunala skola.

Bjarne Lundqvist och Kapället

2015-03-29

I fredags var vi på god mat och trevlig underhållning på restaurang Brygghuset i Sätila, någon mil hemifrån Ubbhult. Det var vårt lokala band Kapället som spelade (bandet är döpt efter Ubbhults kapell där en av gitarristerna, Martin Mattsson är kyrkvaktmästare till vardags...). I sällskap hade de den kände dansbandsprofilen Bjarne Lundqvist, tidigare bland annat medlem i Streaplers och Flamingo under deras storhetstider.

Bjarne är numera min granne hemma i Ubbhult och han har en fantastisk historia att berätta om sitt långa liv i dansbandsbranschen. Lite av detta fick vi höra mellan låtarna i fredags, tex om när Streaplers var förband till Beatles spelning 1964 på Johanneshovs Isstadion. Streaplers tyckte dock inte det var så märkvärdigt för de låg ju före Beatles på tio i topp...

Bjarne berättade också om hur Abba spelade in sina första skivor på Studio Bohussound i Kungälv som Streaplers just hade byggt. Det var innan Abba byggde sin egen Polarstudio. Bjarne och hans kolleger kände Björn och Benny i Abba väl efter att ha uppträtt tillsammans med dem under tiden med Hotenany Singers. Srtreaplers studio i Kungälv hade även andra celebra besök. Status Quo spelade exempelvis in sitt kanske mest kända album där, "Rocking all over the world”.

En kul musikhistorisk kväll på lokal pub, med god mat och goda drinkar - vad kan man mer begära?
Bjarne Lundqvist och Martin Mattsson, kyrkvaktmästare i Ubbhults Kapell. I mitten skymtar vår lokale plåtslagare Joakim Ackevall på bas.

Dagens stora skolbluff

2015-03-29Folkpartiets partiledare, tidigare utbildningsministern Jan Björklund avslöjar på twitter sanningen om S-MP-regeringens skolutspel idag. När Alliansens budget vann över regeringens i december så innebar det att skolan tillfördes ett antal extra miljarder i år. Faktiskt mer pengar än S-MP-regeringen föreslog i sin budget!

När Alliansens budget röstades igenom möjliggjordes extra satsningar på över 4 miljarder kronor för mer kunskap i skolan 2015. Alliansens satsningar innebar bland annat dubblerade anslag jämfört med S-MP-regeringen till mindre barngrupper i grundskolan eller andra kvalitetshöjande åtgärder. Även förskolorna med störst behov fick pengar till mindre barngrupper. Vi bygger även ut platserna på högskolan vilket möjliggör drygt 3000 nya utbildningsplatser 2015 för att möta behovet av fler lärare och mer vårdpersonal.

Så när S-MP-regeringen nu går ut och skryter som sina skolsatsningar så är det alltså faktiskt tack vare Alliansens budgetprioriteringar som alla dessa pengar finns tillgängliga. S-MP-regeringen ville lägga en del av pengarna på annat i stället.

Sjuktalen ökar - då slopar regeringen tidsgränsen i sjukförsäkringen

2015-03-29

Sjukförsäkringskostnaderna ökar igen, och det börjar bli ett stort budgetproblem för regeringen - det handlar om ett antal miljarder per år i ökade kostnader de kommande åren, pengar som inte är budgeterade i statsbudgeten utan måste fram.

Man skulle ju kunna tro att regeringen då skulle ta fasta på Socialförsäkringsutredningens förslag att inte avskaffa tidsgränserna i sjukförsäkringen förrän man fått bättre uppföljningssystem på plats. Men regeringen väljer en annan väg - i stället ger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) besked om att den bortre sjukförsäkringsgränsen ska tas bort den 1 januari 2016!

Det är ingen vild gissning att detta kommer att låsa fast fler i långvariga sjukskrivningar samtidigt som statens kostnader ökar ytterligare. En dålig och ogenomtänkt politik för Sverige som lär leda till ytterligare skattehöjningar framöver.

Varför ökar då sjuktalen? Min egen misstanke är att mycket beror på att politiska signaler om att Försäkringskassan varit för sträng i sina bedömningar nu börjar slå igenom och då ökar sjuktalen igen. Utvecklingen började redan under Alliansens sista regeringsår och fortsätter nu i ökad takt i fel riktning. Visserligen är sjuktalen fortfarande mycket lägre än 2006 när Alliansen tog över, Sverige ligger idag ungefär i nivå med omkringliggande länder i Skandinavien och Västeuropa, men vi får inte låta utvecklingen skena iväg igen. 2006 hade vi världens friskaste befolkning och nästan högsta medellivslängd, trots det var vi det mest sjukskrivna folket i hela västvärlden. Sjukskrivningar och förtidspensioneringar användes exempelvis i stor utsträckning för att dölja arbetslöshet. Kraftigt ökade sjukskrivningskostnader och kostnader för förtidspension äter upp enorma samhällsresurser som behövs till annat, och riskerar att leda till kraftiga skattehöjningar.

Dags för utrikesminister Margot Wallström (S) att avgå

2015-03-28

Utrikesdepartementet bekräftade sent på fredagskvällen att socialdemokraten och den tidigare talmannen, Björn von Sydow, fått träffa Saudiarabiens kung Salman bin Abdul Aziz. Under mötet har von Sydow bedyrat vikten av goda relationer mellan länderna och också framfört att den kritik som Margot Wallström riktat mot landets rättssystem inte ska ses som ett angrepp på vare sig Saudiarabien eller landet. Sverige har inte haft som avsikt att förolämpa vare sig landet Saudiarabien eller religionen Islam skriver UD på sin hemsida. Kort efter mötet meddelade Saudiarabien att man efter "ursäkten" från Sverige låter sin ambassadör återvända till Sverige. Nedanstående bild visas i Saudiska media och ska väl symbolisera "Sveriges underdåniga ursäkt" kan man tänka.Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S) hävdar dock att man inte alls "bett om ursäkt". Självklart har Saudiarabien ett behov av att överdriva "ursäkten" samtidigt som den svenska regeringen har ett behov av motsatsen. Exakt vad Björn von Sydow framfört lär vi aldrig få veta. Men alldeles oavsett hur orden lagts så har Björn von Sydows besök uppenbarligen normaliserat relationerna mellan Sverige och Saudiarabien, så något måste han ju ha sagt som fick Saudiske kungen på bättre humör.

Man kan alltså konstatera att utrikesminister Margot Wallström först på ett tämligen odiplomatiskt sätt kritiserar Saudiarabien och skapar en diplomatisk konflikt som i sin tur medför problem för svenska företag i Saudiarabien och försämrar relationerna mellan länderna. När utrikesministern inser vad hon ställt till med nyanserar hon kritiken genom att skicka Björn von Sydow till Saudiarabien. Saudierna utnyttjar situationen för att beskriva det som en ursäkt, och går stärkta ur det hela, medan Sverige utmålas i saudiska och troligen andra arabiska media som underdåniga förlorare som insett sitt misstag och bett om förlåtelse.

I sak har givetvis Wallström rätt när det gäller bristande mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Den åsikten framfördes även av tidigare utrikesministern Carl Bildt (M), men på ett mer diplomatiskt intelligent sätt. Men det som hänt nu är att utrikesminister Wallströms agerande snarast har stärkt den saudiska regimen som kan påstå för sin befolkning att Sverige minsann bett om förlåtelse för att man varit orättvisa mot Saudiarabien. Wallströms avsikt att påverka utvecklingen av mänskliga rättigheter i Saudiarabien har därmed snarast fått omvänd effekt. På köpet har Wallström förstört mycket för svensk handel och svenska företag i Saudiarabien, och det kommer att ta tid innan de skadorna reparerats. En utrikesminister som ställt till allt detta har enligt min åsikt förverkat sin rätt att företräda Sverige. Jag anser därför att hon bör avgå. Jag ska vara tydlig med att jag inte arbetar med utrikespolitiska frågor i riksdagen och inte talar för moderaterna. Mitt krav på avgång är helt min egen personliga åsikt.

Socialdemokraternas brutna vallöften står som spön i backen

2015-03-28

Före valet lovade Socialdemokraterna att stå fast vid överskottsmålet i statens finanser. Nu vill man avskaffa överskottsmålet. Före valet lovade man att inte röra ROT-avdraget. Nu ska det försämras kraftigt. Före valet lovade man att inte höja benisin- och dieselskatten. Nu väntar en betydande skattehöjning. Tre brutna vallöften på bara ett par veckor.

Min interpellation till finansministern blev ännu mera befogad efter gårdags besked om bensinskattehöjningen. Vilka ytterligare vallöften avser finansministern att bryta mot kommande år? Hela interpellationen går att läsa i gårdagens blogginlägg.

Riksdagen tvingar regeringen skärpa straffet för återfallsförbrytare

2015-03-27

I går beslutade riksdagen att skärpa reglerna för villkorlig frigivning av återfallsförbrytare. Alliansen och Sverigedemokraterna drev igenom beslutet, S, V och MP röstade nej.

Enligt nuvarande regler ska en dömd person friges villkorligt när minst två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff är avtjänat, om det inte finns synnerliga skäl mot frigivning. Justitieutskottet som har förberett riksdagens beslut anser att återfall i brottslighet är ett stort problem och menar därför att personer som har återfallit i likartad brottslighet bör vara frihetsberövade längre tid än så. Den som återfallit i likartad brottslighet bör avtjäna minst tre fjärdedelar av det nya straffet.

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett förslag om skärpta regler för villkorlig frigivning för dem som återfallit i likartad brottslighet.

Pressmeddelande

2015-03-27

Pressmeddelande 2015-03-27

Riksdagsledamot Jan Ericson (M)
Telefon 070-6956828


Jag avkräver finansministern besked - blir det fler brutna vallöften?

Före valet lovade Stefan Löfvén och Magdalena Andersson upprepade gånger att ROT-avdraget inte skulle röras. Mindre än ett halvår efter valet kommer beskedet om att ROT-avdraget ska försämras kraftigt.

I går lämnade jag in min tionde (!) interpellation till finansminister Magdalena Andersson. Denna gång går jag väldigt rakt på sak, och lägger en mycket tillspetsad men väl motiverad interpellation där jag ställer frågan:

"Vilka ytterligare vallöften avser finansministern att bryta kommande år?"

Det lär bli en intensiv interpellationsdebatt med finansministern framöver.

Läs hela interpellationen och ytterligare kommentarer på min blogg idag, www.ericsoniubbhult.se


Jag ställer finansministern mot väggen om brutna vallöften

2015-03-27

Det finns några intressanta citat från tidigare ledande socialdemokrater som visar hur man ser på det här med vallöften. Först en klassiker av riksdagsledamoten Lennart Nilsson (S): "Folk uppfattar vallöften som löften. Det är ett problem för oss." Och vem har glömt s-minister Ingela Thalens bevingade ord från 1990? "Det är ett löfte att det är en målsättning som vi lovar att ha som mål att arbeta för”.

"Kan vi lita på att Socialdemokraterna ljuger? undrade professorn i nationalekonomi Marian Radetzki problemet i valrörelsen 1994. Och visst kan vi det. För nu är vi där igen. Samma gamla socialdemokrater som säger en sak före valet och gör en helt annan sak strax efter.

Före valet lovade Stefan Löfvén och Magdalena Andersson upprepade gånger att ROT-avdraget inte skulle röras. Mindre än ett halvår efter valet kommer beskedet om att ROT-avdraget ska försämras kraftigt. Inget nytt har hänt i sak under detta halvår, men ändå bryter man ett uttryckligt vallöfte i sin desperata jakt på pengar för att kunna genomföra stora bidragshöjningar och subventioner.

I dag lämnade jag in min tionde interpellation till finansminister Magdalena Andersson. Denna gång går jag väldigt rakt på sak: Vilka ytterligare vallöften avser finansministern att bryta kommande år? Finansministerns svar och den kommande riksdagsdebatten ska bli intressant.Det måste bli enklare att avhysa personer från olagliga bosättningar

2015-03-26

På senare tid har problemet med otillåtna bosättningar blivit ett allt större och växande på många platser runt om i Sverige. Tidigare har det oftast handlat om bärplockare och asfaltsläggare som på ett otillåtet sätt har bosatt sig i exempelvis skogsmark eller på allmänna platser, men på senare tid har även antalet tiggande EU-migranter som huserar i parker, på gator eller på parkeringsplatser blivit en allt vanligare syn i våra städer.

I dag skriver mina moderata riksdagskolleger Maria Malmer Stenergard (kronofogde till yrket) och Jessica Roswall (advokat till yrket) i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet att det måste bli enklare för polisen att avhysa personer som bor i olagliga bosättningar på annans mark.

Tidigare har moderaternas gruppledare i Stockholm, tidigare socialborgarrådet Anna König Jerlmyr, efterlyst samma sak.

Situationen i framförallt våra storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö börjar bli helt ohållbar när det gäller tiggares omfattande bosättningar. I Malmö finns exempelvis ett läger med uppskattningsvis 200 boende och på liknande sätt ser det ut på andra håll. Vi kan självklart inte acceptera att det byggs upp rena kåkstäder i utkanten av våra städer. Den som drabbas av sådant på sin mark måste kunna få snabb hjälp att avhysa personerna som finns där. Samma sak gäller kommunen när det är kommunal mark som används.

För min del handlar det även om likheten inför lagen. Jag får inte sätta upp ett tält i stadsparken i Borås. Jag får inte heller ställa min husvagn på vilken parkeringsplats som helst och bosätta mig där. Men när det gäller bärplockare, asfaltläggare eller tiggare från andra länder så ser man i praktiken genom fingrarna med de olovliga bosättningarna. Det är inte okej. I en demokrati ska lagen vara lika för alla.

Utbildningsutskottet kör över regeringen om gymnasieskolan

2015-03-26

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning där det bland annat ingår att se över möjligheten att göra det obligatoriskt för unga att gå i gymnasieskolan. En majoritet i riksdagens utbildningsutskott (M, C, FP, KD och SD) kör nu därför över regeringen i två viktiga och centrala frågor som rör gymnasieskolan.

Dels anser man att regeringen inte bör verka för obligatorisk gymnasieskola. Utbildningsutskottet menar att införa obligatorisk gymnasieskola för elever upp till 18 år är en felriktad åtgärd. Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen att gymnasiestudier ska vara fortsatt frivilliga. Detta eftersom att de flesta som hoppar av gymnasiet gör det i årskurs 3, då eleven ändå fyller 18 år. Det innebär att åtgärden inte förändrar någonting. Enligt utskottet bör istället elevernas studiemotivation höjas genom bland annat tidigare stöd i grundskolan, fler skickliga lärare och mer undervisningstid.

Dels anser utskottet att grundläggande behörighet till högskolan ska vara fortsatt valfritt för eleverna på yrkesprogrammen. 2011 infördes en gymnasiereform som innebar att elever på yrkesprogram inte längre var skyldiga att läsa in grundläggande behörighet till högskolan. Utbildningsutskottet anser att det ska vara en fortsatt rättighet men inte en skyldighet för elever på yrkesprogram att läsa in grundläggande behörighet till högskolan, och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Utskottet vill nu att riksdagen gör två tillkännagivanden till regeringen om detta. Förslaget innebär att utskottet säger ja till motionsförslag som lagts av M, FP, C och KD. Regeringspartierna S och MP samt V reserverar sig medan SD stödjer Alliansens linje.

Två mycket viktiga och välkomna beslut!

Finansutskottet kör över S-V-MP om överskottsmålet

2015-03-26

En majoritet i Finansutskottet (M, SD, C, FP och KD) drev vid dagens sammanträde igenom ett tillkännagivande där regeringen uppmanas att tillsätta en parlamentarisk kommission som ska lämna underlag för en bred politisk överenskommelse om överskottsmålet och det finanspolitiska ramverket. I avvaktan på en sådant underlag rekommenderas regeringen att inte ensidigt förändra överskottsmålet. Beslutet innebär att utskottet kör över S-V-MP i frågan.

Diskussionerna i utskottet var tämligen hätska före beslutet, där utskottets ordförande Fredrik Olovsson (S) bland annat påpekade att frågan redan utretts flera gånger av tidigare regering. Men utskottets vice ordförande Ulf Kristersson (M) och Folkpartiets ekonomisk-politiske talesperson Erik Ullenhag förklarade på ett tydligt och pedagogiskt sätt att de utredningar som gjorts rekommenderat att överskottsmålet ska behållas. Dessutom bör en förändring av något som införts i stor politisk enighet i vilket fall inte göras utan en ny bred politisk enighet. Man behöver också analysera hur ett avskaffande av överskottsmålet påverkar andra delar i det finanspolitiska ramverket. Vänsterpartiet försvarade ett avskaffat överskottsmål, och det blir allt mer tydligt att de pressar regeringen i denna fråga.

Nu går utskottet vidare med ett så kallat betänkande till riksdagen som sedan debatterar frågan och röstar om finansutskottets förslag någon gång i mitten av april.

Avslöjande: Researchgruppen har rötter i vänsterextrema kretsar

2015-03-25Tidningen Fokus stoppade nyligen ett avslöjande reportage om "Researchgruppen" efter en proteststorm i sociala medier - som arrangerades av just Researchgruppens medlemmar. I stället publiceras nu det stoppade reportaget i tidningen Dagens Samhälle. Läs och förfäras över hur den svenska avgrundsvänstern lyckas stoppa medias granskning.

"Granskare som inte själva tål en granskning" är rubriken på reportaget, som inleds så här: "Den omtalade Researchgruppen har byggt upp ett åsiktsregister över medborgare som medverkar på internetforum. Expressen och Aftonbladet har i samarbete med gruppen avslöjat namn, adress och rasistiska kommentarer från lokalpolitiker och privatpersoner. Men vilka kretsar tillhör Researchgruppen själv? Här är reportaget som Fokus stoppade".

Reportaget är en skrämmande läsning om den guldspadebelönade (!) Researchgruppen som även nominerades till Stora Journalistpriset (!), och som arbetat aktivit tillsammans med både Expressen och Aftonbladet. Reportaget visar att Researchgruppen har ett mörkt förflutet som medlemmar i den autonoma våldsbejakande extremvänstern. En av medlemmarna är exempelvis grundare av det våldsamma AFA, Antifascistisk aktion. AFA har i hög grad varit delaktiga i ett flertal upplopp i Sverige de senaste decennierna. Reportaget visar också hur extremvänstern infiltrerat svenska media och styr delar av den mediala rapporteringen.

Stefan Löfvén ljög väljarna rakt i ansiktet om ROT-avdraget

2015-03-25

Före valet var nuvarande statsminister Stefan Löfvén (S) och nuvarande finansminister Magdalena Andersson (S) mycket tydliga i alla valdebatter - ROT-avdraget skulle inte röras om det blev en Socialdemokratiskt ledd regering. Det var ett uttryckligt löfte. I dag, mindre än ett halvår efter valet, ger man beskedet att ROT-avdraget ska försämras. Ett uttryckligt vallöftesbrott och ett tydligt svek mot väljarna.

Dagens besked är ett dubbelfel. Man tar bort en reform som bevisligen gjort svarta jobb vita, och man lägger pengarna på bostadssubventioner, ett system som testats många gånger tidigare och aldrig har fungerat. Subventionerna har historiskt alltid medfört stigande byggkostnader, men knappast mer omfattande byggande.

Alliansen har i riksdagen lagt fram en lång rad konkreta förslag ökat bostadsbyggande. Våra förslag skulle, tillsammans med nuvarande byggtakt, ge förutsättningar för 300 000 nya bostäder, varav 20 000 studentbostäder, redan till 2020. Det är färdiga förslag som regeringen enkelt kan ansluta sig till. Istället väljer de att kraftigt försämra ROT-avdraget som människor runtom i Sverige uppskattar och som lett till tusentals nya arbetstillfällen och minskat svartarbete.

Några exempel på förslag för ökat bostadsbyggande som Alliansen driver i riksdagen:
• Färdigt lagförslag om att begränsa kravet på detaljplan.
• Förordning med höjda riktvärden för trafikbuller som skulle ha beslutats av regeringen redan i vintras och som underlättar byggandet av små lägenheter.
• Färdigt lagförslag om att fler detaljplaner ska kunna antas av byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen.
• Utred nya åtgärder för att korta processen till byggstart med upp till ett år.
• Inför nya och kortade tidsgränser för kommunernas och länsstyrelsernas handläggning.
• Förändra möjligheterna att överklaga byggbeslut.
• Öka tillgången på byggklar mark genom än mer flexibla bullerregler.
• Utred ytterligare anpassningar av tillgänglighetskrav och pröva andra lättnader i byggregler för studentbostäder.
• Gör en översyn av kulturmiljölagen med inriktning på att underlätta byggandet.
• Gör bostadsbyggande till ett riksintresse.
• Gör strandskyddet mer ändamålsenligt i hela landet i syfte att förenkla byggande och boende.

I grunden finns ett uppenbart problem - det måste löna sig att bygga hyresrätter om någon ska vilja göra det. Om man exempelvis inte får ta ut marknadsmässig hyra för nya hyresrätter kommer det inte heller att byggas några hyresrätter. Enbart subventioner kommer aldrig att lösa problemet.

Årsstämma med Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

2015-03-24

Denna mandatperiod har jag bara ett litet kommunalt uppdrag för moderaterna i Mark, och det är att representera Marks kommun som huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Stiftelsen är majoritetsägare av Swedbank Sjuhärad, och är också en viktig aktör för stöd till forskning, idrott, kultur, näringsliv och utbildning i Sjuhärad.

I kväll hade stiftelsen årsstämma, följt av stämmomiddag. Bland annat föredrog Swedbanks VD (tillika ordförande i Elfsborg) Bosse Johansson bankens resultat och ekonomiska utveckling (bilden). Faktum är att Swedbank Sjuhärad är den mest lönsamma av alla Sveriges 60 fristående sparbanker, och dessutom mer lönsam än de stora affärs- bankerna. Troligen är det Sveriges mest lönsamma bank! Och kunderna verkar nöjda, banken tar marknadsandelar och jag vet av egen erfarenhet att man har konkurrenskraftiga villkor, tex Sjuhäradskontot som ger en bättre ränta än andra bankerns sparkonton.

I likhet med Handelsbanken erbjuder man dessutom kunderna kontanthantering vid samtliga sina åtta kontor i Sjuhärad, något jag med glädje konstaterade när jag fick en pratstund med VD. Jag berättade för honom att jag haft ett lunchmöte i riksdagen just idag med "Kontantupproret" och förstod att Swedbank Sjuhärad tänker fortsätta med kontanthantering så länge det finns efterfrågan från kunderna.

Sedan pratade jag lite Elfsborg också med med bankens VD, men det är en annan historia...

Efter 20 år som bankanställd och som ledamot i Finansutskottet passar uppdraget som huvudman i Sparbanksstiftelsen utmärkt för min del. Det ska bli intressant att följa bankens och stiftelsens utveckling.

I dag tar vi strid mot regeringen om överskottsmålet

2015-03-24

Det är spännande tider att vara ledamot i riksdagens finansutskott. I fredags hade vi vår mycket medialt omskriva IP-debatt med finansministern, där finansministern fick en allvarlig tillsägelse av riksdagens talman. Dagens förstasida i Dagens Industri handlar dock inte om fredagens "uppläxning" från talmannens sida, utan om en helt annan fråga där vi tar strid med s-mp-regeringen.

Alliansen begärde förra veckan en bred parlamentarisk kommission om överskottsmålet, ett mål som regeringen ju vill avskaffa och ersätta med balansmål. När överskottsmålet infördes på 1990-talet skedde det i brett politiskt samförstånd över blockgränsen. Det är högst rimligt att även en förändring av målet förankras brett politiskt.

Kravet på en parlamentarisk kommission avvisades dock direkt av finansminister Magdalena Andersson. I dag lägger vi därför ett förslag till utskottsinitiativ i Finansutskottet på förmiddagens sammanträde.

”Om inte regeringen självmant väljer att lyssna, använder vi riksdagens maktmetoder för att tvinga dem”, säger Ulf Kristersson (M), vice ordförande i Finansutskottet till Dagens Industri idag.

Återstår att se om vi får stöd av en utskottsmajoritet för vårt förslag.


Finns det någon gräns för svensk naivitet när det gäller tiggeriet?

2015-03-23

Den "politiskt korrekta sanningen" i Sverige är att tiggeriet som sker på våra gator utförs av fattiga människor som befinner sig i Sverige helt frivilligt, att de får behålla de pengar de tigger ihop, och att det inte finns något tvång eller hot bakom tiggeriet. Ofta brukar man lägga till att tiggarna får in så lite pengar att det i vilket fall skulle vara ointressant för kriminella grupperingar att engagera sig i tiggeriet.

Men är det verkligen så? Jag ska nu redovisa några exempel på motsatsen. De första exemplen räknas upp i en nyhetsartikel i Göteborgs-Posten idag.

Dels handlar det om en 34-årig rumänsk man som nyligen dömdes till ett års fängelse för att ha tagit betalt av en tiggare i Kalmar som stått utanför en Coop-butik. Mannen dömdes bland annat för utpressning. Nu utreder polisen om mannen kan ha kopplingar till liknande av polisen välkänd verksamhet i Göteborg där tiggare tvingas betala andra personer för sina tiggarplatser på gatorna.

Göteborgs-Posten berättade för ett par dagar sedan om två andra män som misstänktes för människohandel kopplat till tiggeri. Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare vid internationella åklagarkammaren i Göteborg, hade begärt männen häktade. Men Göteborgs tingsrätt fann inte bevisen tillräckliga för att häkta männen. "Vi presenterade uppgifter från två av varandra oberoende personer med exakt samma innehåll. De hade blivit fråntagna alla pengar de tiggt ihop, de hade blivit slagna när de vägrade, de hade hotats. Och det är inte nog för rätten - obegripligt", kommenterade åklagaren, rättens utslag.

I fredags presenterade Thomas Alhstrand också en framställan om häktning av två kvinnor, på sannolika skäl misstänkta för människohandel kopplat till tiggeri.

För några veckor sedan blev jag intervjuad av en frilansjournalist som bland annat kartlade brottslighet riktad mot tiggare. Såväl artikeln som intervjun med mig är nu publicerad i webbtidningen Feministiskt Perspektiv (ett forum som kanske förvånar vissa, men den frilansjournalist som skrivit artikeln och intervjuat mig arbetar bland annat för denna tidning).

I artikeln kan man bland annat läsa att många tiggande rumänska romer, liksom hjälparbetare som Feministiskt perspektiv har intervjuat, ger en samstämmig bild: De mest utsatta människorna i vårt samhälle plågas av kriminella ligor som utnyttjar deras fattigdom och brist på kontakter. Hur många av de tiggande som är utsatta för brott, eller delaktiga i kriminalitet, är omöjligt att uppskatta. 
På alla de orter där Feministiskt perspektiv har träffat och intervjuat rumäner på gatorna har vi träffat på såväl brottsoffer som människor som har vägrat betala, eller som inte har blivit utsatta för några påtryckningar alls.

Man kan också läsa om situationen i Karlshamn: Priset på 500 euro, knappt 5 000 svenska kronor, nämns allmänt bland alla som Feministiskt perspektiv intervjuar om detta. En liga med bas i de norra delarna av Blekinge, där en familj sedan länge bofast i Sverige, men med rumänskt ursprung, har gjort ett antal städer till ”sina”. Alla som kommer dit på egen hand riskerar att utpressas eller köras iväg. 
Ilie Muntean, som Feministiskt Perspektiv skrev om i januari, visar runt i Karlshamn. "Där utanför Citygross kostar det pengar att sitta. Likadant vid Willys, vid torget. Det var här min fru blev misshandlad av ligaledaren själv, säger Muntean och pekar genom bilrutan. 
Han räknar upp ett halvdussin platser där han och hans vänner har blivit påhoppade och ivägkörda. Flera polisanmälningar har gjorts och han är angelägen om att ligaledaren ska stoppas. "Det är en maffia. Han är en bandit. Vi är rädda att han ska sätta eld på bilarna när vi sover på natten", säger Ilie Muntean.

Även i Kalmar förekommer enligt artikeln hot mot tiggare enligt Stadsmissionen: Det förekommer verbala hot vid våra sammankomster som vi arrangerar och det handlar om platserna man sitter på. En polis nämnde priser på mellan 3 000 och 5 000 kronor för resa och en tiggeriplats, och det är pengar man sätter sig i skuld för. Om man sedan inte betalar kan hoten riktas mot de familjemedlemmar som är kvar hemma i Rumänien, säger diakon Katarina Borgemo, Stadsmissionen i Kalmar.

Jag tror vi tänker fel om vi värderar tiggarnas "dagskassor" efter vår egen svenska måttstock. Vi ser slantarna och de små summorna vi hör talas om, men för en fattig människa är det mycket pengar, och det gäller även om den fattige är kriminell. Och tiggarna är många, bara i Stockholm mellan 500 och 1.000 stycken enligt polisen. Om var och en lågt räknat får in 100 kronor per dag pratar vi om 50-100.000 kronor i "tiggeriomsättning". Varje dag! Bara i Stockholm! På ett år handlar det i så fall om mellan 18 och 36 miljoner kronor. Självklart är det pengar som är intressanta att försöka komma åt för kriminella grupperingar.

Den som fortsätter att envist hävda att inte tiggeriet i vart fall delvis har en tydlig koppling till kriminella gäng, utpressning, hot, våld och människohandel har mycket att bevisa. Enligt min åsikt är det goda argument för att överväga ett tiggeriförbud kopplat till andra åtgärder i enlighet med min riksdagsmotion i höstas. Det kan inte fortsätta så här. Vilken annan verksamhet med kriminell koppling skyddas aktivt av politikerna?

Klimatförändringar orsakade knappast orkanen på Vanuatu

2015-03-23

Politiska ledare på öar i Stilla Havet försöker ofta använda klimathotet som medel för att få ekonomiskt stöd från resten av världen. Det handlar om allt från hot om kraftigt stigande havsnivåer (som än så länge inte verkar kunna bekräftas av de mätningar som görs) till orkaner och skyfall. Ytterst sällan finns det dock någon forskare eller expert som bekräftar en vetenskapligt belagd koppling mellan oväder och klimatförändringar. Inte ens FN:s klimatpanel IPCC påstår lägre detta.

Ett exempel är nedanstående nyhetsartikel i Sydsvenskan i fredags som slår hål på påståendet att orkanen över Vanuatu skulle ha med klimatförändringar att göra. Att det samtidigt är en ofattbar katastrof för människorna på ö-gruppen som drabbats är en helt annan sak.

Orkanerna har inte blivit fler

Den enorma förödelsen i Vanuatu efter orkanen Pams framfart har av många skyllts på klimatförändringarna. Men påståendet är tveksamt. Det finns inga tydliga vetenskapliga belägg för att antalet orkaner i Stilla havet, eller i andra områden, har ökat eller blivit mer destruktiva.

En blick på den tillgängliga statistiken över orkanfrekvensen i de varma haven på jorden mellan 1970 och 2010 talar ett tydligt språk. Ovädren kommer och går, men något specifikt mönster går inte urskilja.

FN:s klimatpanel (IPCC) slog i sin senaste rapport från 2013 fast att det inte går att utläsa någon trend i antalet tropiska orkaner per år. "Den långsiktiga utvecklingen tros handla om att det totala antalet orkaner inte förändras. Det finns tecken på att det blir fler orkaner av den värsta sorten, men konfidensgraden är ganska låg" säger Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet. Han påpekar också att det inte är möjligt att koppla samman ett enskilt oväder med klimatförändringarna. "Det är vetenskapligt omöjligt att säga något sådant med bestämdhet".

Trots detta anser många att ovädren i huvudsak beror på den pågående temperaturhöjningen. När Vanuatus president Baldwin Lonsdale bad om akut hjälp dagen efter att Pam dragit fram över landet talade han om den globala uppvärmningen som en huvudorsak till katastrofen. Samma koppling gjordes i november 2013 när orkanen Haiyan drog fram över Filippinerna.

Många har också pekat på att de ekonomiska skadorna på grund av tropiska oväder har ökat dramatiskt de senaste decennierna. Detta är ett slående faktum. Men de flesta vetenskapliga studier antyder att orsaken är en helt annan än att ovädren skulle ha blivit fler och häftigare. I en granskning som publicerats i Journal of Climate blir slutsatsen att det hela i huvudsak är en effekt av samhälleliga förändringar.

Befolkningen i de flesta länder har ökat kraftigt, och en stor förflyttning inom länderna har ägt rum som inneburit att många fler människor nu bor i kustnära områden där de är mer utsatta för orkaner. Förskjutningen av människor, välstånd och ekonomisk aktivitet har också lett till en omfattande bebyggelse, som ofta är undermålig, vid kusterna — vilket självfallet ökar de ekonomiska skadorna om en orkan drar in över landet.


Missriktade EU-medel slösas bort för att "hjälpa" tiggare

2015-03-22

Jag berättade för ett tag sedan (bloggen den 3 mars) om att Sverige planerade att söka EU-medel för att förbättra situationen för medborgare i andra EU-länder som ägnar sig ått tiggeri i Sverige. Pengarna skulle dock inte användas till försörjning (kläder, mat och husrum) eller för att skapa arbete, utan för att ge tiggarna möjlighet till "bättre samhällsorientering och bättre information om hälsofrämjande åtgärder".

I dag meddelar Sveriges Radio/Ekot att den svenska ansökan godkänts. Via EU-programmet Fead ska 90 miljoner kronor under fem år satsas på fattiga EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Det handlar om "individer som normalt inte täcks av socialtjänstlagen" Svenska staten bidrar med 12 miljoner och resterande 78 miljoner kommer från EU. Pengarna ska användas för att ge bland annat hemlösa romer ett "värdigare liv". Minst 700 individer ska delta i programmet fram till år 2020.

Hela upplägget är enligt min åsikt fullständigt uppåt väggarna feltänkt, på flera sätt.

För det första - dessa 90 miljoner hade kunnat hjälpa ett antal romska byar i Rumänien eller Bulgarien att lyfta sig ur fattigdomen, förbättra husen, kanske starta verksamheter, hjälp att odla upp marken eller annat som varaktigt kunnat skapa en försörjning. Nu slösas de i stället bort på åtgärder som bara låser fast människor i tiggeri i ett annat land.

För det andra. "Minst 700 individer, men gärna dubbelt så många" räknar man med ska delta i programmet fram till år 2020. Det innebär i så fall 120.000 per tiggare (eller 60.000 om man nu skulle lyckas nå 1.400 personer) - för att denne ska få samhällsinformation och information om sjukvård och hjälp med hälsofrämjande åtgärder (!). En mycket stor del av de 90 miljonerna som EU och Sverige nu satsar måste rimligen försvinna i administration - hur skulle pengarna annars kunna gå åt? Observera alltså att pengarna inte får användas för att ge hjälp med bostad, mat eller kläder, inte heller för att skapa arbeten.

För det tredje. Man nämner nu också att det möjligen även kan ingå någon form av tillfällig undervisning för tiggarnas barn. Även om antalet barn följt med till Sverige och lever i tältläger eller på gatan hittills varit ganska få så finns det en del exempel där barn till och med sitter och tigger. Här ett alldeles färskt exempel. När jag besökte Rumänien så jag att ett av de få verkligt framgångsrika projekten för att bekämpa fattigdom var de EU-medfinansierade skolorna i de fattiga romska byarna. Denna pojke kunde gått i skolan hemma i Rumänien. Nu sitter han och tigger uanför en bensinmack i Sverige i stället.

Antalet barn som förekommer i dessa sammanhang verkar tyvärr öka om man ska tro rapporter från media, polis och sociala myndigheter. En orsak är givetvis att allt fler tiggare verkar strunta i tremånadersgränsen och mer eller mindre vistas permanent i Sverige och därför vill ha med sig sina barn. Självklart bör dessa barn gå i skolan i sitt hemland i stället för att tigga. EU satsar som sagt redan stora summor på riktiga skolor i Rumänien där fattiga romers och andra folkkgruppers barn får undervisning. Vore det inte bättre om tiggarna återvände till sina hemländer och lät sina barn gå i en riktig skola i stället för att få någon form av tillfällig "nödundervisning" i Sverige? Jag vet att många tiggare som rest till Sverige tidigare lämnat sina barn hos släktingar i hemlandet just för att barnen ska få gå i skolan. Nu kommer självklart ryktet att spridas att Sverige ordnar skola också och allt fler barn lär följa med till Sverige och tvingas leva i kalla tältläger.

Hela det svenska upplägget skapar en grogrund för att tiggeriet ska öka i omfattning, vilket även kommer att öka behovet av ytterligare insatser efterhand. Varje gång vi hjälper en tiggare med en slant i en burk eller med kommunala insatser eller som nu med EU-pengar så normaliseras tiggeriet. Eller ännu värre, växer i omfattning - varvid de sociala problemen blir ännu större. Vi ser redan nu att motsättningarna mellan tiggarna ökar, och det verkar bli allt svårare att klara sig på tiggeriet eftersom tiggarna blir allt fler samtidigt som det finns en del tecken på att allt fler svenskar verkar tröttna på att skänka pengar. Jag vågar knappt tänka tanken på var detta ska sluta. Naiva svenska politiker och EU-politiker verkar inte förstå hur fel det blir när man på ett aktivt sätt normaliserar och accepterar tiggeriet som smhällsföreteelse.

Gårdagens solförmörkelse

2015-03-21

I går, strax före interpellationsdebatterna med finansministern, var solförmörkelsen det största samtalsämnet utanför riksdagens kammare. Det var mulet ute, men just när solförmörkelsen började så sprack plötsligt molnen upp, och jag lyckades få denna bild genom fönstret med en vanlig Iphone! Solen såg mest ut som en nymåne.Vår!

2015-03-21Krokusbilder från förra helgen. Våren kom ju av sig i veckan, men idag skiner solen i Ubbhult igen. Och nu blommar också de första vitsipporna.

Citerad från Twitter i Borås Tidning

2015-03-21

Gårdagens riksdagsdebatt blev ju något mer uppmärksammad än vanligt. Och inte var det för själva innehållet i debatten (tyvärr). Själv blir jag idag citerad i Borås Tidning från mitt Twitterkonto, och både GT/Expressen och Aftonbladet uppmärksammar händelsen även i papperstidningarna idag.Mina fyra interpellationsdebatter med finansministern idag

2015-03-20

1. Särskild löneskatt för äldre:

Denna interpellation handlar om hur vi får fler äldre att arbeta längre. I en intervju i Dagens Industri den 11 februari säger finansminister Magdalena Andersson att ”fler behöver arbeta längre upp i åldern”. I artikeln utvecklar hon detta resonemang då hon konstaterar att den demografiska utvecklingen gör att allt fler äldre ska försörjas, och då är det viktigt att fler arbetar längre. Samtidigt vill finansministern införa en särskild löneskatt för den som vill anställa personer som passerat 65 års ålder, liksom den som driver eget efter 65. Jag vill veta hur en särskild löneskatt för äldre går ihop med finansministerns insikt om att fler äldre behöver arbeta längre?

Även min riksdagskollega Helena Bouveng (M) hade ställt en liknande interpellation och dessa besvarades gemensamt och hanterades i samma debatt, en debatt där även andra riksdagsledamöter deltog.

Se hela debatten här!


2. Produktivitetsutvecklingen och den demografiska utmaningen för arbetsmarknaden:

Denna interpellation gäller finansministerns oro för att den svenska produktivitetstillväxten inte är tillräcklig. Det handlar alltså om arbetskraftens förmåga att hela tiden producera mera genom att bli effektivare. Jag har tidigare pekat på att när fler "lågpresterande" människor (exempelvis tidigare långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna, funktionshindrade eller äldre) finns på arbetsmarknaden så minskar givetvis produktiviteten per person i arbetskraften. Men samtidigt tar vi vara på människors förmåga och totalt för samhället är det positivt om fler kan bidra. Om man bara värderar produktiviteten per person så finns det risk att Sverige återgår till det man gjorde fram till 2006, nämligen att föra bort lågpresterande från arbetsmarknaden. Förtidspensioneringar är ett sätt som den tidigare s-regeringen missbrukade fram till Alliansens övertag av regeringsmakten 2006. Jag frågar därför finansministern vilka reformer hon avser att föreslå för att öka produktiviteten och värna arbetslinjen så att fler människor kan gå ifrån utanförskap till arbete?

Denna interpellation besvarades tillsammans med en annan från min riksdagskollega Niklas Wykman (M), som ställt frågor kring den demografiska utvecklingen. Vi hade en gemensam debatt med finansministern, där även andra riksdagsledamöter deltog.

Se hela debatten här!


3. Regeringens aviserade höjda skatter:

Detta var en interpellation från min riksdagskollega Erik Andersson (M) om vilka skattehöjningar regeringen planerar. Jag deltog i debatten som extra debattör.

Se hela debatten här!


4. Regeringens agerande gällande Efsi:

Denna interpellationen gäller Efsi, Europeiska fonden för strategiska investeringar. Regeringen stödjer EU-kommissionens förslag om denna gigantiska investeringsfond, där man bland annat utlovar garantier som inte täcks i EU:s budget utan riskerar att behöva täckas av medlemsländerna i form av extra EU-avgift. Dessutom finns det stora frågetecken kring det vettiga i att politiska beslut ska styra över vilka investeringar fonden ska satsa pengar. Jag tycker det hela påminner mest om gamla tiders kommunistiska femårsplaner, kombinerat med synnerligen oklar finansiering. Jag vill veta vad finansministern tänker göra för att trygga svenska skattebetalares pengar.

Det var i samband med debatten kring denna interpellation som finansministern blev så upprörd på min riksdagskollega Fredrik Schulte att talmannen tvingades säga åt henne på skarpen.

Se hela debatten här!

Finansministern tillrättavisad av talmannen under vår debatt idag

2015-03-20

I dag hade jag tre olika interpellationsdebatter med finansministern och viktiga frågor för Sverige. Jag återkommer till själva debatterna i kommande blogginlägg. Men mediaintresset riktas just nu mot något helt annat än det som debatterna gällde. Man uppmärksammar i stället att talman Tobias Billström (M) mycket bestämt tillrättavisade finansminister Magdalena Andersson (S) och sa åt henne på skarpen att "inte käfta med talmanspresidiet". "Det är inte därför finansministern är här" sa Billström. Nedan Aftonbladets klipp från riksdagens officiella videoupptagning av debatten (Aftonbladets reklamfilmer följer på köpet...).Händelsen uppmärksammas nu bland annat i SVT, Aftonbladet och Expressen. Beskrivningen av vad som i övrigt sades i själva debatten stämmer dock inte med verkligheten. Jag har tex inte alls påstått att den aktuella EU-investeringsfonden "kostat skattebetalarna stora pengar". Fonden har ju inte ens startat sitt arbete än så den kan omöjligt ha medfört några kostnader. Men jag och mina moderata meddebattörer varnade däremot för att det finns uppenbara risker i framtiden för EU-medborgarnas skattepengar, vilket även EU:s revisionsrätt påpekat. Men som sagt, jag återkommer till själva sakfrågan och kommer att lägga ut videofilmer på hela debatterna så den som vill kan lyssna själv.

Vad gäller finansministerns uppträdande under eftermiddagens debatter så finns en del att säga. Det var minst sagt störande och något respektlöst när hon gick fram till min riksdagskollega Niklas Wykman (M) och ställde sig alldeles bakom min stol och diskuterade högljutt med honom om saker han påstått i debatten, samtidigt som min andra riksdagskollega Fredrik Schulte stod i talarstolen och bemötte ett av hennes tidigare inlägg. Till slut fick Fredrik Schulte säga till talmannen att uppmana finansministern att vara tyst så att hon inte störde debatten (!). Finansministern var också framme flera gånger hos talmannen och beklagade sig för olika saker. Hon blev också upprepade gången uppmanad av talmannen att inleda sina anföranden med "Herr talman" vilket man alltid gör i riksdagen. Man kan tycka att hon skulle ha lärt sig detta nu. Det var nog inte Magdalena Anderssons dag idag. Men oavsett vilket tog jag henne i hand och tackade för debatterna när vi hade haft vårt sista replikskifte. Det hör till god ton.

Fotnot: Den aktuella debatten när detta hände hölls med anledning av den interpellation jag ställt till Finansministern. Vid denna typ av debatter får alla riksdagsledamöter som vill delta, utöver den som är interpellant (dvs jag i detta fall). Fredrik Schulte, min moderate kollega i finansutskottet och ledamot i EU-nämnden, gick in i min och finansministerns debatt och det var hans uttalanden i debatten som fick finansministern att tappa kontrollen...

Tillägg: Nyheten finns nu i de flesta riksmedia, exempelvis Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten. Även Rapport och Aktuellt uppmärksammade händelsen i sina huvudsändningar i kväll.

Ny oro för de ekonomiska kalkylerna för Västsvenska Paketet

2015-03-19

Göteborgs stadsrevisorer, med ordföranden Lars Bergsten (M) i spetsen, är oroliga över den negativa utvecklingen när det gäller Trafikkontorets projekt, inklusive projekt inom ramen för det Västsvenska paketet. Man påpekar att det vore allvarligt om inte totalramen för Västsvenska paketet håller.

Redan förra året avslöjade SVT Västnytt hur byggen inom Västsvenska paketet blivit så mycket dyrare att de stoppats. Då svarade Johan Nyhus, (S), ordförande för Trafiknämnden att man inte alls hade spräckt budgeten, utan istället valt att lyfta bort projekt som från början ingick som en del av paketet.

Idag berättar Västnytt om en rapport beställd av Stadsrevisionen i Göteborgs Stad som visar på flera brister i trafikkontorets hantering av byggandet. Den anlitade revisionsbyrån har granskat ekonomi-och projektstyrningen inom Trafikkontoret. Rapporten visar bland annat tre byggen som blivit mellan 50-100 procent dyrare än vad som först budgeterats:

* ”Knutpunkt Gamlestaden” Kostnadsbedömning 90 mnkr. Slutgiltig kostnad cirka 150 mnkr. En del av Västsvenska paketet.
* ”Munkebäckslänken” Kostnadsbedömning 60 mnkr. Slutgiltig kostnad cirka 93 mnkr.
* ”Heden park” Kostnadsbedömning 5 mnkr. Slutgiltig kostnad cirka 10 mnkr. En del av Västsvenska paketet.

Man slår fast att byggen som granskats har kraftiga fördyringar, något som kan påverka framtida projekt. ”De fördyringar som uppstår i investeringsprojekten kan få allvarliga konsekvenser i ett längre perspektiv om inte totalramen hålls för Västsvenska paketet” Rapporten slår också fast att Trafikkontorets arbetssätt är bristfällig. En grundläggande sak som gemensam projektstyrning finns inte. På Stadsrevisionen oroas man över att man ser en negativ utveckling, att det blivit sämre jämfört med ett år sedan när den första rapporten gjordes. "Tyvärr ser vi samma fel och brister ett år senare. Mycket är inte åtgärdat. Förra året låg de ekonomiska överdragen på 30-40 procent. Nu ligger de på 50-60" säger Lars Bergsten (M).

Riksrevisionen har tidigare dömt ut Västsvenska Paketet och som moderat politiker i finansutskottet med särskilt ansvar för riksrevisionsfrågorna tar jag Riksrevisionens varningar på största allvar. Nu kommer alltså varningar även från Göteborgs Stads egen stadsrevision. Och den uteslutne Martin Wannholt (tidigare moderat kommunalråd) har också varnat för stora hål i de ekonomiska kalkylerna och för brister på åtskilliga miljarder. Politikerna borde lyssna på alla varningar innan det är för sent.

Vill (S) tvinga fram höjd pensionsålder genom höjd skatt för äldre?

2015-03-19

I morgon har jag tre interpellationsdebatter med finansminister Magdalena Andersson. En av dem rör höjda arbetsgivareavgfter för anställda över 65 år. I dag har jag en debattartikel om just detta i Borås Tidning tillsammans med moderaternas representant i pensionsgruppen, Lars-Arne Staxäng.


Riksdagen tog beslut om 19 tillkännagivanden till regeringen

2015-03-19

I går sade riksdagen ja till justitieutskottets 17 tillkännagivanden till regeringen om straffrättsliga frågor och två om processrättsliga frågor. Totalt alltså 19 (!) förslag från Alliansen som fått stöd av justitieutskottet och som nu måste genpomföras av regeringen. Det lär vara ett rekord i Sveriges riksdag att det beslutas om 19 tillkännagivanden från ett och samma utskott vid samma riksdagsvotering.

Här en kort sammanfattning av förslagen som riksdagen alltså beslutade om i går. Nu ska vi bevaka att dessa förslag också hanteras seriöst av regeringen i enlighet med riksdagens beslut:

Människohandel:
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om skärpta straff för människohandel och koppleri.

Olaga hot, ofredande, förtal och förolämpning
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att översynen av det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet genomförs i enlighet med vad som anges i kommittédirektiv 2014:74.

Sexualbrott
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om vikten av att översynen av straffskalan för köp av sexuell handling av barn genomförs i enlighet med vad som anges i kommittédirektiv 2014:128.
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om vikten av att uppdraget att överväga en höjning av straffminimum genom att ta bort böter i straffskalan vid allvarliga fall av köp av sexuell tjänst genomförs i enlighet med vad som anges i kommittédirektiv 2014:128.
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om att som innebär att bestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte får en mer ändamålsenlig utformning samt att straffet för kontakt med barn i sexuellt syfte bör skärpas.

Stöld och snatteri
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om att införa ett nytt brott – inbrottsstöld – med minimistraffet fängelse i ett år.

Bedrägeri och annan oredlighet
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om att skärpa straffen för bedrägeribrott med systematiska inslag samt se över bedrägeribrottets utformning för att säkerställa en god anpassning till IT-relaterade brott.
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om att kriminalisera identitetsstölder.
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen senast den 1 oktober 2015 ska återkomma till riksdagen med förslag om att införa en ny straffbestämmelse som tar sikte på systematiska fakturabedrägerier.

Narkotikabrott
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om ändring av straffskalorna för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling.

Straffskalor
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen senast den 1 oktober 2015 ska återkomma till riksdagen med förslag om att genomföra de lagförslag som framförs i betänkandet Straffskalorna för allvarliga våldsbrott (SOU 2014:18).
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om att regelverket om straffvärdesbestämning vid flerfaldig brottslighet ska skärpas och ge uttryck för en strängare syn på flerfaldig brottslighet än vad som är fallet i dag.

Åtgärder mot grov organiserad brottslighet
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om skärpta straff för brott som begåtts inom ramen för en organiserad kriminell verksamhet.
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om vikten av att det snarast presenteras ett förslag som gör att det blir lättare att förverka kriminellas tillgångar.
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att skärpa och utvidga straffansvaret för underlåtenhet att avslöja och hindra brott ytterligare.

Försök till häleri
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om att kriminalisera försök till häleri av normalgraden.

Åtgärder för att förhindra och bekämpa terrorism
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen snarast bör besluta om tilläggsdirektiv för Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Tilläggsdirektiven ska gälla att överväga det straffbara området i förhållande till deltagande i en väpnad konflikt utomlands när det sker inom ramen för en terroristorganisation.

Säkerhet i domstolarna
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör utreda möjligheterna att tydliggöra och sk reglerna för ordning och säkerhet i domstolarna.

Undantag från tillståndplikten för kameraövervakning
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör överväga att införa ett undantag från tillståndsplikten för kameraövervakning av vilt.

Finansutskottet höll utfrågning om kontanthanteringen i samhället

2015-03-19

Under förmiddagen hade Finansutskottet en öppen utfrågning om kontanthanteringen i samhället och hur utvecklingen av det allt mer kontantlösa samhället påverkar enskilda människor, företag och ideella organisationer och föreningar. I grunden är utvecklingen positiv, men det finns också en baksida.

Jag skrev om detta på bloggen den 2015-02-19, och min oro för de negativa effekterna av att allt fler banker inte vare sig vill ta emot kontanter eller hjälpa till att hantera mindre företags och föreningslivs kontantkassor bekräftades idag av såväl Svensk Handel, Länsstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Det handlar dels om att vissa grupper, tex barn, dementa äldre, funktionshindrade, nyanlända flyktingar, psykiskt funktionshindrade och personer som inte får/kan hantera kort och koder är hänvisade till kontantaffärer. Dels handlar det om att småföretagare och föreningsliv har stora problem att sätta in sina kontantkassor på banken.

För egen del lyfta jag denna gång särskilt frågan om samhällets sårbarhet som ökar hela tiden i takt med att vi gör oss beroende av el, elektronik, datorer och mobiltelefoner och ständig intenetuppkoppling för att klara våra vardagliga liv. Post- och Telestyrelsen och Riksbanken markerade att man tog dessa frågor på största allvar, och även finansmarknadsministern Per Bolund (MP) instämde.

I sammanhanget vill jag återigen påminna om att jag så sent som i höstas lämnade in en riksdagsmotion där jag menar att bankerna i lag måste åläggas att erbjuda en rimlig kontanthantering.

Utvecklingen går alltid framåt, och för egen del använder jag mest internetbank, kortbetalningar och numera även swish. Men jag har också alltid några femhundringar i plånboken vilket ibland har räddat situationen när en kortterminal inte fungerat. Samhället har enligt min åsikt en skyldighet att se till att alla människor i hela landet kan klara sin ekonomiska vardag, även om man av något skäl måste eller vill betala med kontanter, så länge sedlar är ett lagligt betalningsmedel.

Moderaternas syn på framtidens försvarsbudget

2015-03-18

I en intervju igår med Sveriges Radio presenterade Anna Kinberg Batra och Hans Wallmark Moderaternas förslag för hur försvarets resurser bör stärkas redan i vårändringsbudgeten och under kommande år. Det försämrade säkerhetsläget i vårt närområde kräver att vi stärker vår försvarsförmåga och det är särskilt viktigt att vi genomför satsningar som får effekt här och nu.

Moderaterna anser inte att regeringens bud som presenterades i förra veckan räcker för att möta det försämrade säkerhetsläget - mer resurser måste till. Framförallt när de sex miljarder kronor som utlovats av regeringen i praktiken enbart innebär ett reellt tillskott på fyra miljarder kronor, efetrsom två miljkarder gåt åt för att täcka ökade arbetsgivareavgifter för unga anställda och ökat avkastningskrav på Fortifikationsverket.

Moderaterna föreslår följande:
• I vårändringsbudgeten bör Försvarsmakten få ytterligare 500 miljoner kronor. Detta säkerställer att armén får fler fälttimmar, flottan får fler sjötimmar och flygvapnet får fler flygtimmar redan i år.
• Under perioden 2016 – 2020 bör försvarsanslagen höjas med åtminstone två miljarder kronor per år, alltså minst 10 miljarder kronor. De resurser vi skjuter till utöver regeringen bör huvudsakligen gå till att förstärka exempelvis ubåtsjaktförmågan.
• Det kan dock inte uteslutas att det är nödvändigt att förstärka Försvarsmakten med upp till fyra miljarder kronor per år. En ytterligare analys är dock nödvändig utifrån hur vi kan stärka vår försvarsförmåga i närtid på bästa sätt och hur en sådan ökning ska kunna finansieras.

Ytterligare resurser till försvaret förutsätter en ansvarsfull finansiering. Dessa bör i första hand ske genom omprioriteringar inom andra delar av statens budget. Det är inte aktuellt med höjda skatter på jobb och tillväxt.

Moderaterna förutsätter också att regeringen kommer att tillsätta en Natostudie som ser över de konkreta förutsättningarna för ett svenskt Natomedlemskap. Vi har svårt att se hur vi ska kunna enas med regeringen om ett försvarsbeslut om den inte innehåller en Natostudie.

PRO:s siffror över "fattiga pensionärer" speglar inte verkligheten

2015-03-18

PRO har just presenterat en rapport som sägs visa att antalet "fattiga" pensionärer ökat i Sverige sedan 2006. Jag anser att påståendet är kraftigt missvisande.

PRO använder måttet "relativ fattigdom", dvs räknar med alla de pensionärer som har mindre än 60% av medelinkomsten i Sverige. Eftersom Sverige både infört jobbskatteavdrag, och lönerna ökat i förhållande till inflationen på senare år så har den procentuella skillnaden mellan en löntagare och pensionär ökat relativt sett. Men det är inte detsamma som att köpkraften för samma grupp sjunkit under perioden eller att fler pensionärer skulle ha blivit "fattiga".

Den 19 mars 2014 redovisade jag på bloggen resultatet av en rapport jag beställt från Riksdagens uteedningstjänst. Jag hade bett dem beräkna om pensionärernas köpkraft ökat eller minskat sedan 2006 om man tar hänsyn till pensionsutveckling, skattesänkningar och prisökningar. Jag ville ha svaret för fyra olika typfall. Dels en garantipensionär, dels en pensionär med inkomstpension på 10.000, 15.000 och 20.000 år 2006.

Rapporten visar att samtliga dessa fyra typfall (som täcker in större delen av pensionärskollektivet) har fått en ökad köpkraft sedan 2006. Efter att inflationen räknats bort ligger alla på plus. Störst köpkraftsökning under Alliansens regeringstid har garantipensionärerna haft. Se figur nedan:Slutsatsen är att ytterst få pensionärer blivit "fattigare" under Alliansens regeringstid.

Samtidigt ska man komma ihåg att siffrorna ovan gäller för totalen av pensionärer i respektive inkomstgrupp. De individuella skillnaderna mellan pensionärer är stora. Framför allt i våra storstäder blir hyrorna allt högre för varje år och det finns ett tak för bostadstillägget. Visserligen har detta tak höjts flera gånger på senare år, men det kan ändå vara svårt för en del pensionärer att få ihop sin budget. Å andra sidan har många pensionärer med låg pension och som bor i eget hus fått kraftiga förbättringar i form av sänkt fastighetsskatt, RUT-och ROT-avdrag mm, och de effekterna ingår inte i siffrorna ovan.

I stället för att generellt tala om stora pensionärsgrupper som blivit fattiga menar jag att man borde fortsätta Alliansens linje och göra riktade förbättringar för dem med minst marginaler.

Moderaterna vill ta krafttag mot terror och radikalisering

2015-03-17

Debattartikel i Borås Tidning idag tillsammans med partisekreterare Tomas Tobé och ordföranden i justitieutskottet, förre justitieministern Beatrice Ask. Klicka på bilden för större text.LO hjälper gärna S-MP-regeringen att försvaga statsfinanserna

2015-03-17

S-MP-regeringen vill ju som bekant avskaffa överskottsmålet. LO är ännu värre - man vill ha ett underskott på 3% per år i 20 år "för att få fart på Sverige". Med förenade krafter vill den samlade vänstern försvaga statsfinanserna och öka statsskulden igen - den statsskuld som Alliansen minskat under sin regeringstid.Boverket vill låta nyanlända gå före i bostadskön

2015-03-16

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag på åtgärder som kan hjälpa fler asylsökande som beviljats uppehållstillstånd att hitta en bostad. Nu har en första delrapport presenterats, Nyanländas boendesituation – delrapport. I inledningen av rapporten redogör man för dagens situation. Några citat visar hur besvärlig situationen är:

"Boverket har fått i uppdrag av regeringen att senast 1 mars 2015 lämna förslag på åtgärder som kan hjälpa de ca 9 300 asylsökande som beviljats uppehållstillstånd och som i väntan på en kommunplacering sitter fast i Migrationsverkets anläggningsboenden, att få tag i bostad i en kommun. Bristen på anvisningsbara platser i landets kommuner beror till stor del på att allt fler personer beviljas uppehållstillstånd, samtidigt som kommunerna inte förmår erbjuda så många bostäder som behövs för att möta behoven."

"Ju fler asylsökande som kommer till Sverige i år och nästa år desto mer akut blir bostadssituationen – både vad gäller boenden för asylsökande och bostäder åt nyanlända."


I rapporten finns ett antal förslag inom olika områden. Jag ska i detta blogginlägg ägna mig åt det mest kontroversiella, nämligen att nyanlända föreslås gå före alla andra när det gäller att få en bostad. Några citat:

"De föreslagna strategierna i kapitel 2 och 3 innebär kortsiktiga åtgärder för att hantera en mycket stor utmaning. Det är många grupper i samhället som behöver bostäder. Förslagen som läggs är däremot i allt väsentligt riktade till en särskild grupp: nyanlända som behöver en kommunplats för att kunna lämna sitt anläggningsboende." (text från sammanfattningen på sidan 10)

"Boverket anser därför att man dels bör överväga att underlätta för kommuner av viss storlek att inrätta bostadsförmedling med ett krav på att dessa ska ha förturssystem för nyanlända, dels att ställa krav på anmälningsplikt för lediga lägenheter så att anvisning av lägenheter blir en reell möjlighet" (sdan 49)

"Det ska finnas kommunala bostadsförmedlingar i alla större kommuner – förslagsvis över 10 000 invånare. Regeringen ska fortsatt kunna förelägga även mindre kommuner detta." (sidan 49)

"Vill man att bostadsförmedlingarna ska vara något mera än ett organ för administration av ett kösystem så måste bostadsförmedlingarna få ett uppdrag att – utifrån en eller annan grund – fördela lägenheter efter andra parametrar än enbart kötid. Hur dessa parametrar skulle kunna se ut är emellertid en fråga som innehåller politiska ställningstaganden. Boverket anser inte att det ankommer på Boverket att ta sådana ställningstaganden." (sidan 49-50)

"Det är en öppen fråga om enbart inrättandet av bostadsförmedlingar är en tillräcklig åtgärd. För att få önskad effekt bör man även överväga ett införande av bostadsanvisning. Det är inget nytt i svensk lagstiftning." (sidan 50)

"Kommunala andrahandslägenheter finns över hela landet. Om de sociala kontrakten blev fler eller om nyanlända prioriterades under en begränsad period, skulle den sekundära bostadsmarkanden kunna utnyttjas för att hjälpa till att möta det akuta behovet av bostäder. En omprioritering av målgruppen för kommunala andrahandskontrakt skulle dock medföra negativa konsekvenser för andra utsatta grupper. Den snäva tidsramen för detta projekt medför ingen fördjupad konsekvensbeskrivning." (sdan 51)

Även om Boverket på flera ställen garderar sig för att deras förslag kan få negativa konsekvenser för andra grupper som söker bostad, och även om man inte riktigt vågar sätta ned foten och exakt tala om hur "andra parametrar än kötid" ska se ut, så är ändå andemeningen med rapportens förslag tydlig - nyanlända måste prioriteras på bostadsmarknaden om situationen ska kunna hanteras. Enligt min åsikt är det en helt orimlig ståndpunkt att medvetet vilja diskriminera alla som redan bor i Sverige. Hur förklarar vi för våra egna ungdomar att de måste vänta på att flytta hemifrån, eller att de inte kan studera på den ort de vill för att alla lediga lägenheter i första hand ska gå till nyanlända? Ska boende endast erbjudas dem som är kapitalstarka och kan köpa en bostad?

Jag är inte ensam om att vara kritisk till förslagen. Peter Santesson, Fil dr statsvetenskap, författare och opinionschef på Demoskop, gör denna sågning i Dagens Samhälles senaste nummer.

Tyvärr är jag inte helt övertygad om att regeringen kommer att tycka att rapportens förslag är så tokiga. Svensk migrations- och integrationspolitik befinner sig på ett sluttande plan. Och vi vet alla vilka krafter i vårt samhälle som gynnas av denna typ av förslag.

Statens överskottsmål bör inte ändras utan bred politisk förankring

2015-03-16

Förra veckan enades Alliansen i Finansutskottet om hur vi vill att frågan om det framtida överskottsmålet och den finanspolitiska ramverket ska se ut i framtiden. Regeringens ensidiga besked att överskottsmålet bör avskaffas är inte acceptabelt. Om överskottsmålet ska förändras måste detta vara brett politiskt förankrat, precis som när överskottsmålet infördes.

I dag beskriver Alliansens fyra ekonomisk-politiska talespersoner Alliansens samlade syn på det finanspolitiska ramverket i en debattartikel på DN Debatt.

Kort sammanfattat ur artikeln: "Välskötta offentliga finanser är en förutsättning för jobb, tillväxt och konkurrenskraft, och därmed för långsiktigt hållbar välfärdspolitik. En misskött ekonomi däremot, drabbar utsatta människor allra hårdast. Alliansen är därför mycket kritisk till att den rödgröna regeringen nu ensidigt ändrar centrala delar i det finanspolitiska ramverk som det länge rått enighet om och som tjänat vårt land väl. Vi kräver nu att regeringen tillsätter en bred parlamentarisk utredning med uppgift att analysera ramverket och överskottsmålet samt hur vårt ekonomisk-politiska regelverk bäst anpassas för framtida risker."

Elfsborg vidare till semifinal i cupen efter härlig insats

2015-03-15

I dag besökte jag Borås Arena för första gången i år. Elfsborg mötte Hammarby i kvartsfinal i Svenska Cupen i ett underbart soligt och fint vårvärder. Hammarby var inte alls dåliga, men Elfsborg var riktigt, riktigt bra, frågan är om jag någonsin sett dem så bra så tidigt på säsongen? Till slut vann man matchen med 3-0. Nedre vänstra bilden lyckades jag ta exakt när 3-0-bollen går in i målet.

Nu väntar semifinal mot Örebo nästa helg. Kan gulsvart upprepa dagens fina spel finns goda chanser till en ny cupfinal för de regerande cupmästarna Elfsborg!

Klarsynt ledarkrönika om migration, integration och volymer

2015-03-14

Dagens ledarkrönika i liberala Göteborgs-Posten är så läsvärd att jag lägger ut den i sin helhet nedan. Jag instämmer i det mesta, utom möjligen slutsatsen. För sanningen är ju att det faktiskt sedan länge varit politiskt oundvikligt att förändra politiken. Ändå vågar alltför få diskutera frågan av rädsla för att kallas rasister...

Oavsett vilken väg vi väljer kommer vi ställas till svars av kommande generationer

Kan Sverige rädda alla världens 57 miljoner flyktingar? Om svaret är ja, vilket det bör vara från alla som uppfattar diskussionen om volymer som inhuman, kan man fråga sig varför inte fler propagerar för öppna gränser? Om svaret är nej blir följdfrågan var gränsen ska gå för hur många vi kan rädda? Frågan är mycket svår, oavsett vilken position man intar, och tangerar flera moraliska dilemman som kräver ett ställningstagande i en komplex intressekonflikt.

Sverige står inför ett vägval. De alternativ som finns är 1) att fortsätta som i dag, med kosmetiska förändringar och fortsatt framväxt av parallella samhällen i samhället, 2) att minska invandringen rejält och samtidigt acceptera det befintliga sysselsättningsgapet, eller 3) att vidta kraftfulla reformer som i grunden förändrar den svenska modellen och lönebildningen, arbetsrätten och bidragsmodellen.

Oavsett vilken väg vi väljer kommer vi ställas tills svars av kommande generationer. Personligen, inte minst på grund av min egen historia, värnar jag den liberala idén om människors rätt att få bosätta sig var de vill, rätten till en fristad när man är på flykt, rätten att få börja om och ge sina barn en bättre framtid.

Med detta sagt inser jag samtidigt faran i att låta sig vägledas av enbart visioner. Öppna gränser är oförenliga med en omfattande välfärdsstat som den svenska. Såväl rättigheter som skyldigheter är knutna till medborgarskap eller rätten att vistas innanför ett lands territorium, vilket förutsätter gränser. Välfärdsstaten gör till sin konstruktion skillnad mellan de som är innanför systemet, det vill säga de som bor i Sverige, och de som befinner sig utanför.

I gårdagens GP kunde man läsa om ökade kostnader för försörjningsstöd i Göteborg under år 2014, särskilt i de mest utsatta stadsdelarna Angered, Västra Hisingen och Östra Göteborg. I den sistnämnda ökade kostnaderna med en miljon i månaden under en period. Också bostadssituationen i de tre stadsdelarna oroar. För Östra Göteborgs del kostade de boendesociala lösningarna 94 miljoner kronor förra året.

Under kommande fem år räknar Migrationsverket med att omkring 350 000 människor kommer söka asyl i Sverige. Till de som får stanna tillkommer oftast anhöriga, varför man räknar med att Sverige kan få uppemot en halv miljon nya invånare inom några år. För att klara situationen har Migrationsverket begärt 18 miljarder kronor extra de närmaste fem åren. Den sammanlagda kostnaden för myndigheten hamnar på cirka 157 miljarder till och med år 2019.

En omfattande migration till ett land med höga skatter, som finansierar en ytterst generös välfärd, ställer krav på en fläckfri integrationsmodell för bibehållen acceptans. Att arbetslösheten bland utlandsfödda, och därmed utanförskapet, är enormt i delar av Sverige är ett misslyckande som långsamt undergräver systemet.

Sådan är verkligheten och den kan vi bara förhålla oss till genom att erkänna dess existens. Istället för att erbjuda väljarna två alternativ - stängda gränser á la SD eller i teorin vidöppna á la MP - måste diskussionen nyanseras. Innan vi landar i åt vilket håll vi ska gå bör vi förutsättningslöst kunna besvara en rad frågor:

Vad menar vi med integration? Kan den som inte vill integreras ställa sig utanför? Räcker det att arbeta och inte ligga samhället till last för att man ska betraktas som integrerad? Är vilket arbete som helst, till vilken lön som helst, bättre än bidragsberoende? Vilka kortsiktiga, omedelbara lösningar finns att sätta in och vad krävs på sikt? Har vi infrastruktur för att hantera det parallellsamhälle, grundat på såväl ekonomiskt som kulturellt utanförskap, som är ett faktum i delar av Sverige? Är det alls ett problem? Hur kommer acceptansen för migrationen påverkas om de åtgärder som anses krävas för att bryta den negativa segregationsspiralen till stor del bekostas av människor som redan nu befinner sig långt ner i samhälls- hierarkin? Vilka ska vi vara lojala mot? Är det alls moraliskt att låta människor komma hit och sedan leva utanför samhället?

En sak är säker, det som i dag är politiskt omöjligt kan snart bli politiskt oundvikligt.

Alice Teodorescu
031-62 40 00
alice.teodorescu@gp.se


Fler kvinnor fick heltidsjobb under Alliansen

2015-03-13

Alliansens gruppledare i riksdagen gav verkligen svar på tal häromdagen i en replik på en tidigare S-MP-artikel. Sanningen är nämligen att snart sagt alla parametrar på jämställdhetsområdet förbättrats på arbetsmarknaden under Alliansens regeringstid. Trots att vi samtidigt gick igenom en djup ekonomisk kris. Och vi lyckades mycket bättre än vad Socialdemokraternas regering dessförinnan gjorde. Alliansen har verkligen inget att skämmas för på detta område heller.Nej, som sagt, allt tiggeri är inte frivilligt

2015-03-12

SVT:s Västnytt rapporterar idag att fyra personer (två kvinnor och två män) anhållits för misstänkt människohandel. Man ska ha tvingat andra personer att tigga. Två av de misstänkta har häktats.

Det är långtifrån första gången jag hör om denna typ av tvång mot människor i form av organiserat tiggeri. Den som påstår att det inte förekommer tvång, eller att "det är för små pengar för att det ska vara lönsamt att organisera tiggeri" har helt enkelt fel. Det förekommer och hela grunden för verksamheten är att tiggeriet inte bara är tillåtet och accepterat, utan att det aktivt uppmuntras genom att människor skänker pengar. Det kan freda samvetet för stunden när man lägger en peng i muggen, men i en förlängning skapar det ännu större problem och ökar tiggeriets omfattning ytterligare. Även med inslag av tvång och människohandel.

Kommunsektorn visar överskott på 14 miljarder för 2014

2015-03-12

Sveriges Kommuner och Landsting meddelar att det sammanlagda resultatet för kommuner och landsting uppgår till nära 14 miljarder kronor, enligt de preliminära boksluten för 2014.

Bilden att kommunerna och landstingen saknar resurser kan därmed nyanseras - sammantaget visar man alltså ett stort överskott. Samtidigt skiljer det mycket mellan kommunerna, både vad gäller skattekraft, kommunalskattenivå och resultat.

Landstingens resultat förbättrades från minus 1,8 år 2013 till plus 3,3 miljarder kronor år 2014. Rensat för engångsposter är resultatet 2014 cirka 2 miljarder sämre än 2013. Landstingsskatten höjdes med i genomsnitt med 9 öre inför 2015, ändå redovisar vart tredje landsting underskott.

Kommunernas resultat för 2014 uppgår till 10,6 miljarder kronor, vilket rensat från engångsposter, innebär samma nivå som år 2013. I genomsnitt höjde kommunerna skatten med 4 öre år 2015. Av landets 290 kommuner redovisar 59 underskott.

Största oron inför framtiden är stigande sjukvårdskostnader. "Trots landstingens förbättrade resultat visar kostnaderna för sjukvården en bekymmersam utveckling. Det är glädjande att hälsan förbättras, men i takt med utvecklingen av nya behandlingsmetoder ökar efterfrågan på sjukvård, vilket driver kostnaderna" säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Det går ju sådär, Stefan Löfvén...

2015-03-12

Stackars statsminister Stefan Löfvén (S). Han tog in Margot Wallström i regeringen för att den skulle få lite stjärnglans. Det gick ju sådär. Han valde att rikta fokus mot utrikesfrågor för att dölja regeringens oförmåga på hemmaplan. Det gick också sådär. Och hans "samarbetsregering" kännetecknas väl främst av en sak - total brist på internt samarbete.

Här några rubriker från media om "Saudiaffären"...Jag är kluven till Finansinspektionens förslag till amorteringskrav

2015-03-12

Bankföreningen har ju tidigare rekommenderat sina medlemmar att tillämpa striktare amorteringsregler, där nya bolån normalt ska amorteras ned över tid till maximalt 50% av bostadens värde. Som tidigare jurist och även kredithandläggare på en av de stora affärsbankerna tycker jag det är en rimlig ordning att bankerna rekommenderas detta. När jag arbetade med krediter på 1980- och 1990-talet var det normala att kunderna skulle amortera, men idag är det snarare motsatsen som gäller, alltför många bostadslån är amorteringsfria. Detta kopplat till historiskt sett extremt låga räntor har gjort det möjligt att låna mycket stora summor även för dem som inte har så hög inkomst. Självklart driver det bostadspriserna uppåt.

Amorteringskrav är alltså vettiga, men jag anser också att ett amorteringstakten måste kunna anpassas efter varje kunds ekonomiska situation. Dessutom måste amorteringskraven kunna ändras över tid vid oförutsedda händelser. Dessutom bör rimligen amorteringstakten kunna variera beroende på om bostaden är belägen i en tillväxtmarknad eller i ett avfolkningsområde.

Finansinspektionen har nu presenterat förslag till tvingande amorteringsregler, och detta förslag går nu ut på remiss. Förslaget ser ut så här (hämtat från Finansinspektionens hemsida):

"Amorteringskrav på nya bolån

Nya bolånetagare ska amortera ner sina bolån till 50 procent av bostadens värde. Amorteringskravet ska gälla för alla nya lån, som ges med en bostad som säkerhet, från och med den 1 augusti 2015. Omvärdering av bostaden får göras vart femte år. Reglerna ska gälla alla banker och kreditmarknadsföretag. Detta föreslår Finansinspektionen (FI).

FI anser att det finns ett behov av amorteringskrav i Sverige. Ett amorteringskrav dämpar skuldsättningen. Lägre skuldsättning ökar hushållens motståndskraft mot störningar och minskar risken att Sveriges ekonomi påverkas negativt om något oväntat händer i Sverige eller i omvärlden.

FI föreslår därför att nya bolån med en belåningsgrad på över 70 procent ska amorteras ned med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. Lån med under 70 procents belåningsgrad ska amorteras ned med minst 1 procent per år till dess att belåningsgraden är 50 procent.

Reglerna ska bara gälla nya bolån. Kravet gäller inte om man bara vill byta bank.

Nya bolån är:
* När man tar lån för att köpa en ny bostad och använder bostaden som säkerhet för lånet.
* När man tar ett nytt, eller utökar ett befintligt, lån med bostaden som säkerhet för att till exempel bekosta reparationer. Amorteringskravet gäller endast för det utökade lånet som ska amorteras ner tills den totala belåningsgraden är 50 procent eller till dess att det nya lånet är helt återbetalt.

Undantag
* Bolåneföretagen får under en begränsad period medge att enskilda hushåll inte ska amortera om det finns särskilda skäl. Exempel på sådana situationer kan vara arbetslöshet, dödsfall i familjen eller sjukdom.

Omvärdering av bostaden
* Amorteringskravet utgår från marknadsvärdet på bostaden. Huvudprincipen är att omvärdering av bostaden som kan ligga till grund för att räkna om belåningsgraden endast får ske vart femte år.
* Omvärdering får också ske om det skett en avsevärd värdeförändring av bostaden av en annan anledning än den allmänna prisutvecklingen på bostäder. Det kan till exempel handla om en omfattande om- eller tillbyggnad. Renovering av enbart kök eller badrum eller tillbyggnad av balkong anses till exempel i normalfallet inte vara en avsevärd värdeförändring.
* För hushåll som redan i dag förvärvat sin bostad gäller att eventuella nya lån omfattas av kravet. Omvärdering av bostaden får också ske i samband med att ett hushåll för första gången utökar sin belåning efter att amorteringskravet börjat gälla. Därefter gäller de vanliga reglerna för omvärdering av bostaden, det vill säga att det får göras vart femte år eller om det skett en avsevärd värdeförändring.

Amorteringskravet ska omfatta banker och kreditmarknadsbolag. Förslaget skickas nu ut på remiss och därefter väntas FI:s styrelse att fatta ett beslut. Amorteringskravet är tänkt att börja gälla den 1 augusti 2015."


Personligen tycker jag förslaget till tvingande regler känns lite väl detaljerat och klåfingrigt, både vad gäller amorteringstakten och möjligheten att omvärdera bostaden. Självklart måste man alltid kunna göra nya värderingar om värdet på en bostad ökat till följd av egna investeringar, oavsett vilka typer av investeringar det är. Och femårsgränsen känns lite märklig - tanken med maximalt 50% belåning är ju just att ha marginal till fallande priser. Att då dessutom förbjuda omvärdering när priserna stigit känns onödigt.

Jag hade också föredragit att bankerna fått lite större möjlighet att anpassa amorteringstakten efter varje kunds betalningsförmåga. Samtidigt har bankerna bäddat för dessa detaljerade krav genom att under ett antal år generellt låtit kunderna slippa amortera för att kunna hålla uppe de lönsamma kreditstockarnas storlek. Det straffar sig idag. Tyvärr blir det dock bolånekunderna som drabbas av de nya reglerna.

Dags att lämna ett snöigt Island

2015-03-11

I dag var det dags att lämna ett mycket snöigt Island. I går var alla utfartsvägar från Reykjavik avstängda på grund av snöstormen, även idag var en del vägar stängda. Vägen till flygplatsen i Keflavik var dock öppen, men vädret de få milen till flygplatsen i förmiddags var mycket omväxlande - snöstorm, klarblå himmel med strålande sol, och tät dimma. Mycket märkligt, och man förstår verkligen hur hårt och omväxlande klimatet är på Island.Regeringens utrikespolitik skadar Sverige

2015-03-11

På kort tid har Sveriges relationer kraftigt försämrats med såväl Israel som Arabförbundet (inklusive Palestina!) - samtidigt! Hur kunde det gå så?

Gårdagens besked att regeringen inte tänker förlänga samarbetsavtalet med Saudiarabien kan vid en första anblick kännas befriande. Klart Sverige inte ska ha några kontakter alls med diktaturer. Eller?

För egen del tänker jag tvärtom. Att Sverige ensamma kritiserar ett land långt bort lär knappast medverka till demokrati och mänskliga rättigheter. Inte att vi stoppar ett samarbetsavtal heller. Bättre då att använda alla möjligheter till kontakter och samtal och därigenom försöka påverka utvecklingen. Det är genom handel, samarbete, turism och kontakter som man kan bidra till utveckling i andra länder.

Det är viktigt att känna till att den militära exportdelen i det aktuella samarbetsavtalet är liten mot den samlade civila exporten till Saudiarabien. Detta har utvecklats till mycket mer än ett samarbetsavtal. Nu finns risk att Sveriges ställning i regionen tar skada och att civil export påverkas negativt.

Ständigt olika besked från olika företrädare för de olika regeringspartierna har gjort en komplicerad process onödigt rörig. Mest uppseendeväckande är att Socialdemokraterna uppenbarligen till slut viker sig för Miljöpartiet. Försvarsminister Peter Hultqvist säger i nmedia att "Trycket blev för högt". Från vem eller vad? Allt talar för att gårdagens besked var Stefan Löfvéns enda sätt att undvika en regeringskris. Miljöpartiet har nu tillåtits få avgörande inflytande på svensk utrikespolitik. Regeringen genom MP och S agerande riskerar att få breda konsekvenser för både diplomatiska relationer och svensk export.

Förre utrikesministern Carl Bildt komenterar saken på sin blogg, och det han skriver är så bra och tankeväckande att jag helt enkelt lägger ut hela blogginlägget här:


Sverige har skadats.
10 mars 2015

STOCKHOLM: Jag ser i media att det finns de som närmast gläder sig över den verbala och politiska konflikt mellan Sverige och Saudiarabien som nu mobiliserat hela Arabförbundet mot oss och som mycket väl kan komma att trappas upp ytterligare. Det finns det absolut ingen anledning till. Snarare till en betydande oro för de konsekvenser detta kan komma att få. Jag tror det vore oklokt att undervärdera riskerna.

Vad Sverige tyckt och tycker om situationen för mänskliga rättigheter i en rad olika länder i arabvärlden är ingen hemlighet och har knappast heller förändrats under senare år. Det är knappast i detta allena – eller ens främst – som roten till den nu tämligen dramatiskt upptrappade konflikten ligger. Det handlar i allt väsentligt om hanteringen av samarbetsavtalet på försvarsområdet.

Vad jag tycker om det samarbetsavtal också på försvarsområdet som den svenska regeringen – en socialdemokratisk sådan – ingick 2005 har jag skrivit om här och också gett uttryck för på annat sätt. Under vår tid i regeringen var det naturligt att respektera detta avtal. Det var Sverige – inte en enskild regering – som ingått avtalet. Och därmed handlade det inte minst om Sveriges trovärdighet som fördragspartner.

Den trovärdigheten är viktig för ett relativt litet land som Sverige. Skulle det skapas ett intryck att vi under trycket av den ena eller den andra debatten springer ifrån våra åtaganden skulle det vara allvarligt. Mycket av det som Sverige exporterar av högteknologi kräver ju olika typer av långsiktiga åtaganden. Det gäller alls inte enbart försvarsmateriel.

I sak innebär detta avtal faktiskt inte särskilt mycket. I media kallas det felaktigt för ett vapenavtal, men sanningen är ju att den försvarsmaterielexport som nu skett och sker regleras och avgörs på helt andra sätt och i formell mening inte har någonting alls med detta avtal att göra. Men nu har utveckling gått dit hän att avtalet sägs upp på sätt som riskerar att uppfattas som en mer eller mindre avsiktligt ovänlig handling.

Att Jonas Sjöstedt är ute och jublar över det han kallar ”en seger” gör ju inte saken så mycket bättre ur detta perspektiv.

Föreställningen att detta skulle förändra situationen för medborgerliga fri- och rättigheter i Saudiarabien tror jag, för att uttrycka mig försiktigt, är överdriven.

Mer korrekt är väl att säga att det är en ren illusion. Det är väl sannolikt att vi i stället t o m förlorat möjligheten att under en obestämd tid ens tala med de styrande i landet.

Däremot finns en påtaglig risk att det, inte minst efter den upptrappning vi sett det senaste dygnet, kommer att drabba svenska intressen inte bara i Saudiarabien självt.

Vi kan, i den värld vi lever i, vara alldeles övertygade om att denna utveckling studeras med glädje i olika länder som såväl på dessa som på andra marknader ser Sverige som en farlig konkurrent. Och de kommer knappast att undvika att utnyttja den. De kommer med glädje och entusiasm att försöka fylla det tomrum som i värsta fall kommer att lämnas efter oss.

Omvandlingen i arabvärlden är alls ingen harmonisk eller okomplicerad process. Och vi har tragiskt nog sett stora bakslag under de senaste åren, om än det inte främst handlar om Saudiarabien.

I det Egypten som utrikesministern besökte, och uppenbarligen hade goda överläggningar med, fängslades den demokratiskt valde presidenten och omkring tusen personer sköts ihjäl på gatorna. Men jag tycker trots detta att det är viktigt både med handel och dialog med också detta viktiga land. Utan att göra avkall på vår uppfattning.

Våra möjligheter att vara aktör i fredsprocesser eller andra utvecklingar i denna region skall inte överdrivas. Det gällde förvisso också under alliansregeringens tid. Men vi har ett intresse av att ha ett brett kontaktnät, kunna föra dialog med regionen i dess helhet och uppfattas som en intressant och relevant partner i olika frågor. Och jag tror dessutom att vår handel och annat samarbete i det längre perspektivet är en positiv kraft när det gäller att utveckla dessa samhällen. Ju större och ju bredare desto bättre.

Det som inträffat är i alla delar olyckligt. Sverige har skadats.

Men skyttegravarna får inte grävas djupare. Det ligger i vårt intresse att komma upp ur dem. För det krävs både diplomati och politik.


Altinget - Islands parlament

2015-03-10Efter lunch i Altingets lilla matsal fick vi en guidad tur i parlamentsbyggnaden. I entren finns en stor målning som minner om självständigheten från Danmark.Man har 65 ledamöter i Altinget, och alla ministrar sitter även i parlamentet. 65 ledamöter kan låta lite, men med tanke på att Island endast har drygt 320.000 invånare skulle det efter svenska förhållanden motsvara ungefär 1.800 ledamöter i Sveriges riksdag!Bild från vår rundvandring i Altinget. På vänstra bilden skymtar mina svenska kolleger, riksdagsledamoten Ingela Nylund Watz (S) och Katarina Stenberg, tjänsteman på Finansutskottets kansli. I rummet bredvid sessionssalen finns givetvis en soffgrupp med schackbrädet framställt. Islänningarna älskar schack!

Revisionskonferens

2015-03-10

Ändamålet med mitt besök i Reykjavik var att knyta kontakter och utbyta erfarenheter kring riksrevision med parlamentariker från Danmark, Norge, Grönland, Färöarna och Island (Finland uteblev pga att de är mitt i en valrörelse just nu). Föredragningarna hölls på både "skandinaviska" och engelska. Från Sverige var vi två parlamentariker (en S och en M) och en tjänsteman från finansutskottet. Till vänster den isländska presentationen av oss från svenska delegationen. Till höger dagens möten i huset. Den översta är vår revisionskonferens.Revisionsverksamheten bedrivs på olika sätt i olika länder och det är intressant att jämföra och försöka utveckla verksamheterna. Det viktiga är ju att skattenbetalarna får bra verksamhet för sina skattepengar och att man samtidigt förebygger misshushållning och korruption.

Vi fick också en föredragning om Islands blivande nya finanspolitiska ramverk och budgetprocess, samt deras planer på att införa ett finanspolitiskt råd enligt svensk modell. Det kändes givetvis bra att man framhöll Sverige som ett föredöme.

Vinter i Reykjavik

2015-03-10

Jag har besökt Island flera gånger tidigare, men då sommartid. Detta var första bvesöket på vintern. Och islänningarna säger att de haft en ovanligt kall och snörik vinter, i likhet med delar av USA. Alltså till skillnad för Sverige som ju haft en väldigt mild vinter i år.

Här några bilder från centrum av ett snöigt Reykjavik. Nedan tv domkyrkan och Altinget.
Riksrevisionskonferens i Reykjavik

2015-03-10

I går kom jag fram till ett snöigt Island för ett möte idag i Reykjavik med parlamentariker från övriga norden. Ämnet är riksrevisionens utformning i de olika länderna, och konferensen hålls i lokaler vid Islands riksdag, Altinget. Dessa frågor ligger i Sverige under Finansutskottet och är numera ett av mina ansvarsområden i den moderata riksdagsgruppen.Moderaterna vill försvåra finansiering av terrorism

2015-03-08

I samband med lördagens moderata Sverigedag i Stockholm presenterades ett moderat förslag för att förstärka arbetet mot terrorism och radikalisering. Ett viktigt steg är att ta krafttag mot hur den finansieras.

Finansiering av terrorism är redan förbjuden i lag. Moderaterna vill att Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket ska få ett särskilt uppdrag och ökade resurser för att utreda finansieringen av terrorism. En liten med viktig pusselbit för att motverka terrorism.

Moderaterna vill underlätta ytterligare för det livslånga lärandet

2015-03-08

På moderaternas Sverigedag presenterade partiledaren Anna Kinberg Batra flera förslag för att möta utmaningarna på arbetsmarknaden som behövs för att skapa ännu bättre förutsättningar för omställning och ett livslångt lärande. Det handlar om att öka möjligheterna för de som vill byta spår mitt i livet, de som vill pröva ett nytt jobb eller de som vill gå från anställning till företagande. Moderaterna vill därför förbättra studiemedlen på flera sätt:

• Fribeloppet höjs, från dagens dryga 170 000 kronor till över 200 000 kronor per kalenderår.
• Möjligheterna till extra studieveckor med studiemedel utökas för den som fyllt 40 år.
• Åldersgränsen för studiemedel höjs till 60 år.

Förslagen ligger helt i linje med den förda politiken under Alliansregeringen (där jag var ansvarig för studiemedelsfrågorna och vuxenutbildningsfrågorna för moderaterna 2010-2014). Vi både förbättrade studiemedlen kraftigt och höjde åldergränserna. De nya förslagen bidrar till att det ska bli ännu mer attraktivt för fler att studera mitt i livet och underlättar samtidigt omställning på arbetsmarknaden. Om man kan byta yrke mitt i livet blir det också lättare att arbeta längre tid innan man går i pension. Det är bra både för den enskildes pension och för samhällsekonomin.

Moderata förslag för att få fler nyanlända i arbete

2015-03-08

I fredags presenterade Elisabeth Svantesson, tidigare arbetsmarknadsminister, och numera arbetsmarknadspolitisk talesperson och ordförande i Moderaternas integrationsarbetsgrupp "Stärkt integration i ett öppet Sverige", två förslag för bättre integration: matchningsanställningar och lärlingsjobb för nyanlända. Två nya vägar in på arbetsmarknaden.

Lärlingsjobb för nyanlända
Vi vill införa lärlingsjobb för nyanlända med YA-jobben för unga som förebild. Med lärlingsjobben får den nyanlända lära sig jobbet på jobbet genom en kombination av arbete, utbildning och handledning. Den närmare utformningen ska ske tillsammans med arbetsmarknadens parter.

Matchningsanställningar
Matchningsanställningarna riktar sig särskilt till personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. En stor del av dem är utrikes födda. Matchningsanställningar är tänkta att minska osäkerheten arbetsgivare kan känna att anställa, och tanken är att Arbetsförmedlingen ska kunna anvisa till en anställning hos en aktör som matchar långtidsarbetslösa till jobb genom en kombination av handledning och kompetensutveckling.

Dagens citat i Borås Tidning

2015-03-08

Jodå, Borås Tidning följer min blogg, det bekräftats då och då. Exempelvis idag då man
citerar ett inlägg på bloggen den 4 mars:Läs gärna mina samlade blogginlägg im migration och integration på denna sida.

8.000-10.000 demonstrerade mot trängselskatt och Västlänk

2015-03-07

I dag deltog jag i mitt livs andra riktiga demonstration. Förra gången var på 1980-talet i en demonstration mot löntagarfonderna. Den gick på samma plats som idag - längs Avenyn och Östra Hamngatan i Göteborg. I dag demonstrerade vi mot trängselskatten och tågtunneln Västlänken. Glädjande idag var den stora blandningen av göteborgare i tåget - pensionärer, medelålders, barnfamiljer och ungdomar. Det var också kul att så många moderata politiker från både kommunpolitik och rikspolitik deltog, liksom många moderata medlemmar. Jag vet exempelvis att både nuvarande och tidigare moderata riksdagsledamöter fanns med i vimmlet, och jag hälsade på flera. Jag fick också en kort pratstund med Martin Wannholt, numera utesluten ur moderaterna, men ledamot av kommunstyrelsen i Göteborg. Det är en man jag beundrar för sitt mod och sin styrka.

Löntagarfonderna avskaffades, och hoppet lever att politikerna tänker om och omprövar Västlänken och därmed också kan minska uttaget av trängselskatt eller flytta betalstationerna så att de endast gäller infart till centrala Göteborg och inte på motorvägen genom staden. Argumenten mot bygget av Västlänken blir allt flera, och det kommer att hända mycket framöver i denna fråga. Det är med sorg i hjärtat jag konstaterar att moderaterna i Göteborg fortfarande står bakom detta projekt. Jag respekterar självklart den interna demokratin, men försvarar samtidigt min rätt att som medborgare delta i protesterna mot något jag tycker är så totalt fel och som hotar min barndoms stad på ett fruktansvärt sätt. Jag tror att eftervärlden kommer att döma de politiker hårt som ställt till med detta. Att dessutom helt negligera en folkomröstning där 57% av göteborgarna röstade nej till trängselskatt kommer att ha ett högt politiskt pris.Ovan demonstrationståget på väg från Götaplatsen längs Kungsportsavenyn. En mycket värdig manifestation. Nedan bilder från Gustav Adolfs Torg där flera olika talare framträdde. Bland annat syns Vägvalets partiledare Theo Papaioannou och Martin Wannholt, tidigare ledande moderatpolitiker i Göteborg, under banderollen för demokrati, mot Västlänken och mot trängselskatten.

Det som berörde mig mest idag var nog organisationen Trädplan Göteborg som beskrev hoten mot åtskilliga hundra stora träd, sannolikt uppemot 500 (vissa talar om 1.000 träd om man även räknar med de träd som måste tas ned för att klara av transporter, plats för arbetsbodar, arbetstunnlar osv). Många av dessa träd är mycket stora och gamla, och kommer att skövlas på grund av bygget. Bland annat hotas större delen av Hagaparken av kalhuggning! Det är oerhört tragiskt och faktiskt ett allvarligt miljöhot - Göteborg behöver sina stora träd som faktiskt är stadens lunga! Stora gamla träd kan inte så lätt ersättas av nya. Frågan är var alla Göteborgs miljövänner tagit vägen? Kidnappade av "Miljöpartiet" kanske?Nedan en mäktig bild över Gustav Adolfs Torg. Helt fyllt med protesterande göteborgare. Måtte politikerna tänka om!Utan vinster - inga företag och inga investeringar

2015-03-06

Det viktigaste i välfärden är kvalitén och oavsett vem som driver en vårdcentral, ett äldreboende eller en skola så ska kraven vara höga. Därför inrättade alliansregeringen myndigheten Inspektion för vård och omsorg för att öka insynen i välfärdsverksamheter och säkerställa att hög kvalitet uppnås. Alliansen tog också initiativet till ägarprövningsutredningen för att säkerställa att framtidens välfärdsverksamheter drivs av seriösa och långsiktiga utövare. Denna utr4dning överlämnade sitt slutbetänkande till ansvarig minister i januari i år.

Trots att frågan just utretts tillsätts nu en ny utredning av regeringen, där Vänsterpartiet tillåtits diktera villkoren. Nu handlar det om att gå betydligt längre - att förbjuda allt uttag av vinst från företag inom vård, omsorg och skola. Man vill dessutom utvidga vinstförbudet till att också gälla företag som driver HVB-hem, personlig assistans och asylboenden. Dessutom ska även privata företag som driver Komvux och SFI-utbildningar omfattas av vinstförbudet.

Att förbjuda företag att ta ut vinst kommer att göra det helt ointressant att investera privat kapital inom välfärden. Det kommer också att göra det i princip omöjligt att låna pengar för att starta upp sådan verksamhet. Det är allvarligt att Vänsterpartiet ska vara med och diktera villkoren för svensk välfärd. Det kommer att påverka människors vardag med mindre möjlighet att välja vilken skola eller vårdcentral man själv önskar, och inte minst att kunna välja bort det man inte är nöjd med. Mindre konkurrens kommer också i längden att påverka utvecklingen av svensk vård och utbildning. Samtidigt motverkar ett vinstförbud att svenska välfärdsföretag kan växa och expandera utomlands, vilket kan skapa nya jobb även i Sverige.

Moderaterna har en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram förslag på hur t.ex. vård, skola och äldreomsorg kan bli bättre. Vi vill ha både bra kvalité, hög tillgänglighet och valfrihet för den enskilde eleven/vårdtagaren. Vi är rädda att Vänsterpartiet kommer tvinga regeringen till inriktningar som minskar valfriheten, och då blir det svårt att nå breda överenskommelser om framtidens välfärd. Socialism, vinstförbud och offentliga monopol leder inte utvecklingen framåt.

En liten reflektion till. Regeringen säger sig vara bekymrade över att för få kvinnor finns i företagsledande ställning. Samtidigt förbereder man alltså ett dråpslag mot företagen i välfärdssektorn, där kvinnliga företagsledare är i stor majoritet.

Riksdagen ger regeringen i uppdrag att förenkla för livsmedelsföretagen

2015-03-05

I går beslutade riksdagen om fyra tillkännagivanden till regeringen angående livsmedelskontroll. Tillkännagivanden innebär att riksdagen beslutar att regeringen ska genomföra vissa saker. Tre av besluten syftar till att minska krånglet och kostnaderna för företagen i livsmedelsbranschen:

Dels beslutade riksdagen att "regeringen ska ge Statskontoret i uppdrag att se över alternativa modeller för livsmedelskontroll i syfte att stärka dialoginslagen och i högre grad undvika förelägganden".

Vidare beslutade riksdagen att "regeringen ska ge Livsmedelsverket ett särskilt uppdrag att i konsumenternas intresse arbeta för att säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor utformas så att företagande inom livsmedelssektorn underlättas".

Riksdagen beslutade också att "kartläggning bör genomföras över vilka myndighetskontakter livsmedelsföretag måsta ha på regional och kommunal nivå i syfte att på sikt kunna minska företagens regelbörda".

Det fjärde beslutet gällde en helt annan fråga, nämligen att regeringen snarast ska ta initiativ för ett ökat internationellt samarbete och engagemang för att minska överanvändningen av antibiotika inom livsmedelsproduktionen. Detta är givetvis främst en hälsofråga, men den har faktiskt också betydelse för de svenska livsmedelsföretagen. Att vissa länder tillåter mer antibiotikaanvändning än Sverige medför orättvis konkurrens mellan livsmedelsföretag i olika länder.

Fyra mycket bra beslut av riksdagen, som dessutom ligger helt i linje med min riksdagsmotion från i höstas. Jag har även tidigare mandatperioder motionerat om översyn av regelverken kring livsmedelstillsyn, exempelvis 2013. Redan 2008 skrev jag faktiskt min första motion i denna fråga.

Migrationsverket begär ytterligare 18 miljarder fram till 2019

2015-03-05

Fler och fler personer söker asyl i Sverige, vilket ökar trycket på Migrationsverket. Det handlar om ungefär 10 000 fler personer per år, jämfört med den tidigare prognosen från juli 2014. Sedan 2011 har antalet asylsökande fördubblats och nu behövs mer pengar. Sammanlagt behöver Migrationsverket 157 miljarder till och med 2019, en ökning på drygt 18 miljarder från den senaste prognosen. Den största delen av pengarna ska gå till ersättningar till kommunerna för bland annat boendekostnader, ekonomiskt bistånd och hälso- och sjukvård.

I sammanhanget är det viktigt att skilja på antalet asylsökande och antalet som beviljas asyl. Det är långtifrån alla som beiljas asyl. Förra året var det tex 77% som fick ja på sin ansökan. Men även de som inte beviljas asyl ska ju ha tak över huvudet, mat och i viss utsträckning sjukvård och tandvård. Det är en kostnad för Migrationsverket även i de fall man ger avslag på asylansökan.

Migrationsverkets väntetider ökar och platsbristen är stor

2015-03-05

Migrationsverkets väntetider ökar. Uppemot 60.000 personer bor snart på olika tillfälliga asylboenden runt om i landet i väntan på beslut. Handläggningstiderna ökar trots att antalet anställda på Migrationsverket ökat med 2.400 personer på två år, till idag totalt över 6.000 personer. Men om antalet handläggare skulle ökat i samma omfattning som antalet ärenden skulle ytterligare tusentals handläggare behöva anställas.

Migrationsverket har också ont om boendeplatser. I dagsläget hyr man platser åt 30.000 personer i vanliga lägenheter, och ytterligare runt 20.000 bor på olika anläggningar som vandrarhem, hotell eller ombyggda sjukhem. Senare i år beräkas det behövas ytterligare 9.000 platser. I höst väntas 60.000 personer bo på olika tillfälliga boenden.

Migrationsverket vill nu börja bygga och driva egna anläggningar eftersom man tror detta kommer att sänka kostnaderna.Man överväger också att driva egna asylboenden i nedlagda regementen eller andra statligt ägda fastigheter.

Sveriges finanspolitiska ramverk

2015-03-04

Jag har fått en del frågor de senaste dagarna om vad det egentligen är för regler som utgör Sveriges "finanspolitiska ramverk". Det förekommer många begrepp i samhällsdebatten. Denna lilla sammanfattning från Ekonomifakta beskriver ganska bra vad det handlar om. Jag kan inte se att det finns några felaktigheter i beskrivningen.

De budgetpolitiska målen, som ofta benämns som det finanspolitiska ramverket, består i huvudsak av tre mål; ett överskottsmål för hela den offentliga sektorn, ett utgiftstak för staten samt krav på kommuner och landsting att ha en god ekonomisk hushållning och balans i budgeten.

Överskottsmålet

Överskottsmålet, även kallat saldomålet, är ett mål för den offentliga sektorns finansiella sparande. Målet är att den offentliga sektorns finansiella sparande, det vill säga inkomster minus utgifter, i genomsnitt ska uppgå till 1 procent av BNP över en konjunkturcykel. Formuleringen, ”över en konjunkturcykel”, ger utrymme för årliga avvikelser, men komplicerar samtidigt utvärderingsprocessen då det är oklart över vilken tidsperiod detta gäller. Målet ändrades år 2007, från att tidigare ha varit 2 procent av BNP, i samband med att definitionen av den offentliga sektorn ändrades. Idag omfattar målet staten, kommunsektorn och pensionssystemet.

Det syftar till att spara en buffert i fall konjunkturen faller samt finnas till för framtida generationer då allt fler människor kommer att utnyttja offentliga sektorns välfärdstjänster, samtidigt som andelen som arbetar minskar. Som medlem i EU måste Sverige dessutom följa den så kallade Stabilitets- och tillväxtpakten, som bland annat innebär att det offentliga underskottet inte får överstiga 3 procent av BNP.

Över tiden har den offentliga sektorns finansiella sparande varierat kraftigt, från ett överskott på nästan 5 procent av BNP år 1989 till ett underskott på drygt 11 procent av BNP år 1993, men har på senare tid stabiliserats och har till mestadels varit positivt, med undantag för åren 2002-2003 samt ett par år under finans- och skuldkrisen.

Utgiftstaket

Utgiftstaket är en gräns för hur stora utgifter staten får ha under ett år. Riksdagen beslutar om en total utgiftsnivå som sedan fördelas på de olika områdena i statsbudgeten. Utgiftstaket omfattar alltså alla statens utgiftsområden, förutom statskuldsräntorna då de inte går att påverka på samma sätt som andra utgifter. Dessutom ingår ålderpensionssystemet.

Utgiftstak beslutas oftast för tre år framåt. Normalt sett ändras inte redan beslutade utgiftstak annat än av tekniska skäl, vilket betyder att taken för de kommande två åren ligger fast. Riksdagen beslutar därför varje år endast om utgiftstaket för det tredje tillkommande året. Att utgiftstaket sedan följs är en viktig signal om att statsfinanserna sköts.

Utgiftstaket är inte rent juridiskt bindande, men sedan den 1 januari 2010 är det obligatoriskt för regeringen att lämna förslag till riksdagen om ett utgiftstak. Något man tidigare alltid gjort ändå men som alltså inte varit föreskrivet.

Det kommunala balanskravet

Det kommunala balanskravet innebär att budgetens intäkter ska överstiga kostnaderna. Om ett negativt resultat redovisas ska detta regleras under de tre nästkommande åren. Kravet omfattar både kommuner och landsting och trädde i kraft år 2000. Detta ska förhindra att utgifterna för den löpande verksamheten lånefinansieras och på så sätt minska risken för underskott.

Redan år 1992 fanns det krav på kommuner och landsting att ha god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. Detta kompletterades år 2000 med ett krav på en balanserad budget för att stärka den kommunala budgetprocessen, men också att visa kommunernas och landstingens vikt för hela Sveriges ekonomi.

Det kommunala balanskravet tillsammans med utgiftstaket är viktiga instrument för att uppnå överskottsmålet.


Låga inkomster bland flyktinginvandrare även efter tio år i Sverige

2015-03-04

Dagens Nyheter redovisar idag en intressant kartläggning av hur inkomster ser för för de flyktingar och andra invandrare som kom till Sverige för tio år sedan. Kartläggningen visar att flyktingar har stora problem att komma in på arbetsmarknaden.

I kartläggningen ingår 15.470 personer av dem som fick permanent uppehålls- tillstånd 2004, de är fortfarande folkbok- förda i Sverige och i arbetsför ålder. Efter drygt tio år har inte ens hälf- ten av dem en inkomst över 13.000 kr i månaden.

Medianinkomsten är 11.100 kr i månaden - att jämföra med 23.700 kr i månaden för hela befolkningen i Sverige. Minst tre av tio får ekonomiskt bistånd. För de 3.771 som kom som anhöriginvandrare 2014 är medianinkomsten 4.500 kr/mån.

Granskningen går i samma linje som tidigare undersökningar och visar att det knappast är samhällsekonomisk lönsamhet som är bästa argumentet för omfattande flyktingmottagning. Flyktingar har enligt SCB betydligt lägre förvärvsfrekvens än svenskfödda, och nu ser man även att inkomsterna är lägre och att fler är beroende av ekonomiskt bistånd än svenskfödda. Och utvecklingen har sett i stort sett likadan ut över tid trots olika regeringas försök att åstadkomma en bättre integration och få fler i arbete.

De enda hållbara argumenten för svensk flyktingmottagning är humanitära. Samhällsekonomiskt lönsamt är det knappast, hur man än vänder och vrider på siffror och statistik.

Typiskt exempel på missriktad välvilja

2015-03-03

Jag får regelbundet mail från "europaportalen.se". Det senaste nyhetsbrevet var intressant och ett exempel på hur missriktad EU:s politik ibland blir. Denna gång gäller det tiggeriet.

EU miljonsatsar nämligen för att ge fattiga EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige bättre samhällsorientering. EU och Sverige satsar sammanlagt 87 miljoner kronor för att ge tiggande EU-medborgare i Sverige samhällsinformation och förbättrade möjligheter att söka hälsa och hygien. Det blev klart förra veckan sedan EU-kommissionen beviljat Sveriges ansökan där regeringen bidrar med 13 miljoner kronor. "Vi vill humanisera närvaron för de EU-medborgare som stannar en kortare tid i Sverige genom att ha bättre samhällsorientering och bättre information om hälsofrämjande åtgärder", säger Nardin Crisbi, nationell samordnare vid svenska ESF-rådet vilka samordnar EU-stödet.

Pengar kommer från EU-fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead). Men stödet ska inte att gå direkt till de fattiga EU-medborgarna och det ska enligt Sveriges ansökan inte finansiera personernas basbehov som mat, toaletter eller duschmöjligheter. I stället ska bidraget täcka kostnader för projektpersonal (!) och information (!) till de utsatta EU-medborgarna. Målet är att nå minst 700 individer i Sverige fram till 2020. Om det uppnås blir kostnaden 125 000 kronor per hjälpsökande EU-medborgare.

Man kan ju inte låta bli att fundera över vilken nytta 125.000 per EU-migrant hade kunnat göra för tiggarna själva? Tänk om EU-pengarna gått till varje enskild tiggare, det hade förändrat deras liv i grunden. Nu leder i stället EU-pengarna till ett permanentande av den yttersta fattigdomen i Sverige, ett liv på gatan som tiggare. Ett cyniskt exempel på missriktad välvilja.

Tiggeriet är destruktivt och de EU-pengar som finns tillgängliga borde självklart användas för att skapa en dräglig tillvaro för tiggarna i deras hemländer i stället för att medverka till att permanenta tiggeriet i Sverige.

Helt fel tillfälle att diskutera slopat överskottsmål

2015-03-03

Under valrörelsen 2014 upprepade nuvarande finansministern Magdalena Andersson att om (S) skulle vinna valet skulle man föra en "balanserad politik så att vi långsamt återgår till en bana som är förenlig med överskottsmålet". Hon var tydlig med att "Socialdemokraterna försvarar överskottsmålet". Hon kritiserade samtidigt Alliansregeringen för att den inte levde upp till överskottsmålet, en kritik som dåvarande finansminister Anders Borg avfärdade - tanken med överskottsmålet är ju att över en konjunkturcykel nå ett överskott på 1%, och efter ett antal år med svag världskonjunktur kan man inte gärna kräva att statsfinanserna ska gå med överskott. Men framemot 2018 var Alliansens mål att åter nå överskott i statens finanser.

I dag är besked från S-MP-regeringen ett annat. Nu vill man i stället utreda hur överskottsmålet kan ersättas med ett "balansmål" (dvs att statens finanser ska gå ihop över en konjunkturcykel i stället för att gå med 1% överskott under en konjunkturcykel). Det höga tonläget från (S) i valrörelsen är nu borta, och troligen hänger det väl ihop med att man inser att man saknar pengar till alla vallöften. Om överskottsmålet slopas så ökar givetvis utrymmet för nya utgifter kommande år.

Man kan givetvis föra en intellektuell långsiktig diskussion om överskottsmålet jämfört med ett balansmål. Det är inte självklart att man ska överbeskatta svenska folket för att bygga upp reserver i statens kassakista. Det går att argumentera för att det räcker att statens ekonomi ska gå plus minus noll över en konjunkturcykel. Å andra sidan är 1% inte särskilt mycket, och det kan vara ett pris värt att betala för att hålla uppe förtroendet för den svenska ekonomiska politiken. De reserver som hade skapats genom överskottsmålet var en anledning till att Sverige klarade av finanskrisen bättre än de flesta (vi kunde satsa i dåliga tider), och att vi är det enda EU-land som förväntas ha minskat sin statsskuld mellan 2006 och 2014. Att diskutera ett slopat överskottsmål just nu, i ekonomiskt mycket oroliga tider, riskerar att försvaga förtroendet i omvärlden för svensk ekonomi.

Allra värst är svajigheten i beskeden från den svenska regeringen och finansministern. Att gå till val på ett besked och våren efter valet byta fot inger inget förtroende alls. Och när man tänker på vilka politiska förslag regeringen vill lägga det frigjorda utrymmet på (främst höjda ersättningar och bidrag) så inser man att det knappast handlar om framtidsinriktade investeringar. Det mesta talar ju för att dagens besked om slopat överskottsmål är en eftergift till Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är knappast bra för Sverige.

Årsmöte med Moderater i Svenljunga och Tranemo

2015-03-02

I dag var jag inbjuden till caféet vid Torpa Stenhus där flera moderata partiföreningar hade årsmöte. Efter årsmötena berättade jag om aktuella politiska frågor, och svarade på frågor och synpunkter från medlemmarna. Det var en stor bredd på frågorna, allt från försvarspolitik, migration, valfrihetsfrågor, jobb och tillväxt, skatter, välfärdsfrågor, det politiska läget, decemberöverenskommelsen, medias roll och mycket annat. Det finns ett stort sug i partiet när det gäller att utveckla politiken och vi var överens om att med rätt politiska svar på väljarnas frågor har vi en god potential att kraftigt öka moderaternas väljarstöd. Det blev en trevlig kväll i anrik miljö.


Socialförsäkringsutredningen presenterar sitt slutbetänkande

2015-03-02I dag presenterades den Parlamentariska Socialförsäkringsutredningens slutbetänkande på en presskonferens i Rosenbad. Utredningen har pågått under nära fem års tid, och slutbetänkandet är på nära 1.200 sidor. Själv har jag varit ledamot i utredningen sedan 10 oktober 2012. På vänstra bilden ovan överlämnar utredningens ordförande, Gunnar Axén (M) slutbetänkandet till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) som inledning på dagens välbesökta presskonferens. Utredningens huvudsekreterare Ingemar Eriksson föredrog sedan en sammanfattning av utredningens slutsatser. Hela pressträffen går att se nedan:Vad är då det viktigaste i utredningens slutbetänkande? För egen del vill jag särskilt trycka på några saker:

När det gäller sjukförsäkringsreformen finns det nu en bred samsyn att Alliansens reformer i allt väsentligt varit framgångsrika och det finns inget intresse från något parti (utom V) att backa tillbaka till det som gällde tidigare (före 2006). När det gäller tidsgränserna gäller följande: Genom det förstärkta ansvaret för hälso- och sjukvården och den tidigarelagda samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som föreslås av utredningen, ser vi att det finns möjligheter till att ta bort den bortre tidsgränsen i försäkringen samtidigt som den ersätts av regelbundna kontroller av den sjukskrivnes arbetsförmåga och behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. När detta är gjort (och om/när man ser att det fungerar) försvinner i praktiken betydelsen av den bortre tidsgränsen. Som jag ser detta är det en fortsatt utveckling av Alliansens sjukförsäkringsreform, och det är utmärkt om det kan ske i stort politiskt samförstånd. Det är värdefullt att Socialdemokraterna inser att man inte bara kan ta bort tidsgränserna i sjukförsäkringen utan att först genomföra ytterligare reformer - och se att dessa verkligen fungerar. Jag tror personligen att borttagande av tidsgränsen ligger en bra bit fram i tiden.

Övriga förslag i utredningen som särskilt förtjänar att nämnas är att möjligheten att vara deltidssjukskriven ska bli flexiblare. Vi inför också ett nytt sätt att beräkna ersättning i alla socialförsäkringar, där de ska baseras på tidigare faktiska inkomster (e-inkomst) i stället för beräknade framtida inkomster. Detta kommer att förenkla för alla inblandade samtidigt som rättssäkerheten stärks. Vad gäller a-kassan är utredningen positiva till en indexering av ersättningsnivån. Däremot har inte utredningen tagit ställning till ersättningsnivåns storlek. I sjukförsäkringen sker en del konkreta förbättringar för både studerande och egenföretagare. För egenföretagare görs förbättringar även inom a-kassan.

Ett positivt förslag som jag själv argumenterat starkt för ända sedan jag blev invald i riksdagen 2006 har nu en chans att bli verklighet. Det handlar om karensdagarnas utformning i sjukförsäkringen. I dagens system missgynnas de som arbetar långa pass ett mindre antal dagar per månad jämfört med dem som har normalt antal arbetsdagar. Detta drabbar exempelvis anställda inom polis och räddningstjänst, sjukvård, skiftarbetare inom processindustrin och andra grupper som ofta arbetar natt. Nu föreslår utredningen ett karensavdrag i procent, lika för alla, i stället för en karensdag.

Ett annat förslag som jag drivit på för är införandet av "matchningslån" för den som studerat färdigt men ännu inte fått jobb. Det skulle innebära att man kan få fortsatta studielån en begränsad tid medan man söker arbete, vilket skulle göra det ekonomiskt lättare kan klara övergången mellan studier och arbete. Tyvärr ligger denna fråga utanför utredningens mandat, och därför menar utredningen på att frågan bör utredas vidare.

Skid-VM - sista dagen i Falun och ytterligare en svensk medalj

2015-03-01

I dag gick Skid-VM:s sista tävlingsgren, herrarnas femmil. Vi var ute i väldigt god tid, redan 2,5 timme före start stod vi på plats, långt uppe i banområdet, där åkarna passerade oss inte mindre än 20 gånger under de fem milen. På avstånd kunde vi dessutom följa även andra delar av loppet.Vädret var besvärligt, förutom att det var plusgrader och mjuka spår snöade det under stora delar av loppet. Spåren var mycket tunga. Svenske Johan Olsson och Anders Södergren hörde till dem som försökte rycka sig loss från den stora klungan, men förgäves. Till vänster nedan Anders Södergren under sitt utbrytningsförsök.Segrade gjorde till slut VM:s skidkung, norrmannen Petter Northug som tog fyra guldmedaljer. Ovan till höger en rörd Northug under nationalsången.Svensk skidkung blev till slut Johan Olsson som krigade sig till ett brons i femmilen idag efter en fantastisk spurt. Det var hans tredje medalj under VM, varav ett guld. Svensk skiddrottning blev Charlotte Kalla som tog fyra medaljer, varav ett guld.

Nu är VM slut. Det har varit fyra fantastiskt trevliga dagar i Falun och jag är oerhört stolt över de svenska åkarna. Sverige gör sitt bästa Skid-VM någonsin med hela nio medaljer. En mycket bra prestation. Givetvis blir man imponerad av de norska åkarna, Norge är utan tvekan världens bästa längdåkningsnation. Men Sverige är faktiskt god tvåa i världen just nu.

Skid-VM - damernas tremil och lite annat

2015-02-28Tredje dagen i Falun började bra - dottern fick syn på Emil Jönsson och fick chansen att få en trevlig bild. Och sedan
lyssnade vi på Torgny Mogren som blev intevrjuad om sina gamla VM-minnen.I dag valde vi att vandra längst upp i bansystemet och det var en utmärkt plats, åkarna passerade oss 12 gånger under loppet och vi stod alldeles bredvid spåret och fick se åkarna på nära håll.Här loppets huvudpersoner. Ovan till vänster Terese Johaug, blivande guldmedaljör, till höger Charlotte Kalla, blivande bronsmedaljör, och nedan till vänster Sofia Bleckur blivande femma före Marit Björgen som till slut blev tvåa.Efter tremilen hejade vi fram Norge till bronsmedalj i Nordisk Kombination och kvällen avslutades med backhoppning,
och givetvis blev det ytterligare ett guld till Norge.

Skid-VM - herrarnas stafett

2015-02-27Dagens tävlingar såg vi från läktaren. 45.000 personer i publiken och en grym stämning. Och ett ofattbart spännande lopp där det svängde fram och tillbaka, men det till slut blev en gastkramande upplösning där Norge bärgade guldet före Sverige.

Till höger strax före upploppet, Petter Northug strax före Calle Halfvarsson. Och till slut vann Northug spurtkampen med 0,6 sekunder och tog guldet för Norge.Prisutdelning. De svenska åkarna var väl kanske inte helt nöjda med silvermedaljerna, men egentligen var det ju oerhört bra gjort!Och de svenska åskådarna var stolta och glada över Sveriges sjunde medalj!Skid-VM - kvällens prisutdelning på torget i Falun

2015-02-26I kväll var torget i Falun fyllt med svenskar, norrmän och finnar när det var dags för prisutdelning efter damernas stafett.Ovan th det svenska laget, på bilden får Charlotte Kalla sin silvermedalj om halsen.Det var verkligen en skandinavisk kväll, med de tre grannländernas flaggor bredvid varandra på flaggstången. Nedan det svenska laget i intervju i SVT:s studio efter prisceremonin.


På plats på Skid-VM - det började bra med ännu en silvermedalj!

2015-02-26

Klockan 05.30 i morse körde vi hemifrån, jag och dottern, och vi hann fram till Falun i god tid till damernas staffettlopp. Och det började ju bra - sliver till våra damer, och en nordisk triumf, Norge före Sverige och Finland.På bilden nedan passerar Stina Nilsson precis framför oss alldeles bakom den finländska åkaren, på väg i utförslöpan ned mot skidstadion för sista gången. Och väl därnere körde hon om finländskan och tog ett välförtrjänt silver till Sverige.Norrmännen är helt klart både roligast och gladast i Falun. närmast helt galna. Denna camp, alldeles vid stadionområdet, sticker ut. Traditionella tält i långa rader prydda med norska flaggor, och massor med fanatiska norska supportrar i vikingahjälmar och annat. Det blev ju inte direkt stillsammare efter dagens guld...vi får se om Sverige tar guldrevanch i morgon i herrarnas stafett. Då sitter vi på läktaren i målområdet!

M i Stockholm vill ta krafttag mot tiggarnas olagliga boplatser

2015-02-25

Antalet tiggare från andra EU-länder som vistas i Stockholm ökar snabbt, nu uppskattas de till mellan 500 och 1.000 personer och olagliga tältläger och "kåkstäder" växer upp på gator, torg och i parker. Allt fler medborgare upprörs över detta och idag går Moderaternas oppositionsborgarråd, Anna König Jerlmyr, ut och kräver att regeringen ger kommunerna rätt att avvisa olagliga bosättningar (i strid med kommunernas ordningsstadga), utan att behöva gå via kronofogden. Tanken är i stället att ordningsvakter ska kunna genomföra avhysningar vid behov.

Jag har länge varnat för att situationen med tiggeriet börjat bli ohållbar, främst i de svenska storstäderna. Om vi inte agerar kommer situationen att förvärras ytterligare. Jag tror vi måste arbeta på två fronter - åtgärder i Sverige för att motverka tiggeri samtidigt som vi agerar i EU för att ta bort själva anledningen till tiggeriet genom åtgärder i tiggarnas hemländer, där ett grundläggande socialt skyddsnät är den absolut viktigaste åtgärden. Jag har ju motionerat om detta i riksdagen, och i motionen även föreslagit en förutsättningslös utredning om möjligheter och problem med förbud mot tiggeri.

Jag är helt övertygad om att trycket från svenska medborgare att förbjuda tiggeri kommer att växa, och förr eller senare kommer ansvarsfulla politiker att seriöst diskutera ett förbud. Då är det bra om man först gjort en ordentlig analys av fördelar och nackdelar med ett förbud, både praktiska, juridiska och etiska problem måste belysas. Och inte minst måste vi lära av andra länder som infört olika former av förbud. Vilken effekt har förbuden fått och hur efterlevs förbudet? Att stoppa huvudet i sanden leder ingenstans.

Andelen tidsbegränsat anställda är stabilt över tid

2015-02-25

I går kom den kraftigt politiskt vinklade "nyheten" att "andelen tidsbegränsat anställda har ökat". Fast det var inte riktigt det som SCB sa i sitt pressmeddelande. Så här skriver man:

"Sedan 2005 har antalet tidsbegränsat anställda ökat något. Som andel av anställda totalt kan dock endast marginella förändringar noteras. Tidsbegränsade anställningar är en vanlig ingång till arbete, vilket är en förklaring till varför det är vanligare bland unga och utrikes födda som gör sitt inträde på arbetsmarknaden. Flödesdata visar att chanserna till en tidsbegränsad anställning har ökat bland personer utanför arbetskraften sedan 2005."

Man konstaterar alltså att läget är stabilt i andel av arbetskraften. Och påpekar att chansen för en person i åldern 16-64 år som står utanför arbetskraften att få en tidsbegränsad anställning ökat under Alliansens regeringstid. Med tanke på att man samtidigt konstaterar att tidsbegränsad anställning ofta är en vanlig ingång till arbete måste detta tolkas som något positivt - fler kommer närmare ett fast jobb!

Sverige i Europatopp när det gäller innovationer

2015-02-25

Statsminister Löfvén har nu haft sitt första kafferep med det nya Innovationsrådet. Att tro att innovationer skapas på detta sätt bygger på förvånande okunskap om hur verkligheten ser ut. Att dessutom hävda att Sverige har ett dåligt innovationsklimat är ännu mera okunnigt. Verkligheten är att Sverige är bäst i EU på innovationer (se graf 1 nedan) och under Alliansens politiska ledning har Sverige legat stabilt på plats 2-3 i världen i Global Innovation Index, en internationell ranking (graf 6 nedan). Det har våra företag åstadkommit utan politiska kafferep. Däremot har säkert Alliansens generellt mer företagsvänliga politik, sänkta skatter och stora satsningar på forskning och utbildning bidragit.

Stefan Löfven är inte seriös när han talar om innovations- och näringspolitik. De få förslag den passiva regeringen har gått fram med handlar om hur det ska bli dyrare att arbeta, anställa och driva företag. I den budget regeringen presenterade i höstas var skattehöjningarna som drabbar jobb och företag 40 gånger högre än satsningarna på företagande. Stefan Löfven borde fokusera mindre på ord som innovationsråd, industrikansler och innovationskatapulter och mer på politikens innehåll för att möta Sveriges framtidsutmaningar.

Går det att göra flyktinginvandring samhällsekonomiskt lönsam?

2015-02-24

En forskare på Handelshögskolan i Göteborg, Joakim Ruist, upplevde att debatten om flyktingmottagandets kostnader eller lönsamhet var förvirrande och satte sig ned för att räkna lite noggrannare. Hans nya studie visar den årliga kostnaden för alla flyktingar som Sverige någonsin tagit emot. År 2007 landade det på en kostnad motsvarande en procent av BNP, och 2015 beräknas den motsvara 1,35 procent av BNP, cirka 50 miljarder kronor. Allt enligt en artikel i Dagens Industri.

"Å ena sidan är det mycket pengar, å andra sidan är det en kostnad Sverige klarar av. En procent av BNP är exempelvis vad Sverige lägger på internationellt bistånd varje år. Siffran går inte riktigt att slå någon i huvudet med åt något håll." säger Joakim Ruist.

Arbetskraftsinvandring är däremot generellt en vinstaffär för samhället enligt Joakim Ruist, som i sin studie alltså endast tittat på flyktinginvandringens kostnader. Analysen handlar alltså inte om den totala invandringens ekonomiska effekter.

I artikeln i Dagens Industri nämns även den välkända OECD-rapporten som presenterades i juni 2013. Den påstods visa att kostnaderna per invandrad person - här inräknas all invandring - minskar över tid och så småningom går över till att bli en plusaffär för Sverige och världens övriga industriländer. Detta väckte stor uppmärksamhet i media och uppgifterna används ofta i den politiska debatten. Tyvärr är siffrorna dock fel, vilket jag berättade på bloggen den 14/6 2013. (Scrolla ned en bit på sidan till rätt datum för att läsa!). Det visar sig nämligen att OECD:s rapport har två varianter. I den ena varianten, den som marknadsfördes till media, tar OECD bara med 60% av de offentliga utgifterna i kalkylen, men 100% av intäkterna. Då blir invandringen lönsam. I den andra rapporten tar man med 100% av utgifterna och då blir invandringen klart olönsam i de flesta länder. Och tyvärr särskilt olönsam i Sverige.

För några år sedan presenterade även debattören Tino Sanandaji en analys av Flykting- och anhöriginvandringens ekonomi. Han kom också fram till att flykting- och anhöriginvandring är kraftigt olönsam.

Som jag tidigare påpekat är denna typ av beräkningar sjlvklart ytterst komplicerade och svåra att göra. Men faktum är att jag i vart fall inte sett någon analys eller forskarrapport som visar att flyktinginvandring skulle vara samhällsekonomiskt lönsam. Den nya forskarrapporten ligger i linje med andra analyser.

Samtidigt får man aldrig glömma att detta är grovt generaliserade siffror. Vissa flyktinginvandrare och anhöriginvandrare är naturligtvis mycket lönsamma, andra är det inte. Varje människa har rätt att bedömas som individ, inte som del av ett "invandrarkollektiv". Siffrorna säger inget alls om "lönsamheten på individnivå".

Som alltid när det gäller beräkningar av "lönsamhet" i flyktingmottagande är det också viktigt att poängtera att Sverige givetvis inte tar emot flyktingar för att tjäna pengar på dem, utan av rent humanitära skäl och delvis i linje med bindande internationella konventioner. Flyktingmottagandets lönsamhet/kostnad är bara ett av många argument i en seriös debatt om den svenska flyktingpolitiken. Men det är ändå viktigt att ha med sig att flyktingmottagande kostar pengar och att det hittills knappast varit en ekonomisk vinstaffär för Sverige om man ska tro analyserna. Detta måste självklart beaktas när man diskuterar integration och samhällsekonomiska effekter. Framförallt borde man ju ställa sig frågan om det är givet att flyktingmottagande ska vara en ekonomisk förlustaffär för all framtid eller om det finns sätt att göra flyktingmottagandet ekonomiskt lönsamt genom en bättre integration? Hittills har det inte lyckats, men det kanske finns möjligheter att förändra detta?

Seminarium om företagande i välfärdssektorn

2015-02-23

I dag medverkar jag vid detta seminarium i Göteborg, ett aktuellt ämne med tanke på den nyligen presenterade "Ägarprövningsutredningen". Återkommer med reflektioner!Moderata förslag mot terrorism och radikalisering

2015-02-21

Attentatet i Köpenhamn och den skärpta hotbilden mot Sverige gör det nödvändigt med nya åtgärder mot terrorism och radikalisering. Gör det dyrare för den som tappar bort sitt pass att få ett nytt – och låt polisen kalla till samtal, skriver Anna Kinberg Batra och Beatrice Ask på DN-debatt idag, där man också diskuterar andra åtgärder mot terrorism och radikalisering.

Skärp hanteringen av pass för att förebygga terrorresor

Attentatet i Köpenhamn var en attack på såväl det öppna danska samhället som det fria ordet. En judisk församling i Europa har återigen utsatts för hat och dödligt våld. Det avskyvärda terrordådet i vårt grannland påminner oss om att denna typ av hot är en verklighet även i vår del av världen. Attentaten i Köpenhamn och Paris ökar oron för våldsdåd också i vårt land. Sedan sprängningen på Drottninggatan 2010 har den hotbild mot Sverige som Säkerhetspolisen använder höjts. Utvecklingen i vår omvärld påverkar oss och läget är allvarligt.

Den terrorism och ökade radikalisering i vår närhet som vi nu ser är oacceptabel och kräver tydliga åtgärder. Sverige kan inte blunda eller vara naivt inför denna utveckling. Arbetet för att förebygga och bekämpa terrorism har pågått i många år och alliansregeringen tog flera viktiga initiativ. Enligt vår uppfattning krävs nu ytterligare åtgärder. Konkreta insatser behövs här och nu, samtidigt som det långsiktiga arbetet för att förhindra och förebygga terrorism och radikalisering måste förbättras. Några delar är särskilt viktiga:

Åtgärder för skärpt hantering av svenska pass är nödvändiga. Den illegala användningen av svenska pass är ett problem som har uppmärksammats av polisen, EU:s gränsbyrå Frontex och av svenska utlandsmyndigheter. Närmare 60.000 borttappade pass anmäldes 2013. Det kan inte uteslutas att en del av dessa används för att underlätta för extremister att resa ut och in i landet.

Svenska pass är tekniskt avancerade och svåra att förfalska. Men det är lätt att få ut pass och de biometrikontroller som skulle avslöja när fel person använder värdehandlingen finns inte på plats i någon större utsträckning vare sig i Sverige eller på andra håll i Europa. Alliansregeringen tillsatte en utredning som särskilt ska se över om reglerna vad gäller utfärdande av pass bidrar till att svenska pass blivit vanliga att utnyttja illegalt.

Vi anser att en skärpning av passhanteringen är nödvändig. Nya Moderaterna föreslår därför att polisen ska ges möjlighet att kalla till samtal den andra gången man anmäler sitt pass försvunnet och ansöker om ett nytt. I Finland har man ett liknande förfarande som haft goda resultat hittills. Det bör också prövas om högre avgifter kan minska omsättningen av pass. I dag kostar det 350 kronor att få ett pass utfärdat. Vi föreslår att en person bara ska kunna få ett pass utfärdat till den kostnaden under en femårsperiod. Ett andra pass ska kosta mer. Ansöker man om ett tredje pass bör avgiften höjas ytterligare.

Säkerhetspolisen behöver få ökade resurser. Attacken i Köpenhamn visar att allvarliga hot finns i vår omedelbara närhet. Personer som reser till Syrien för att strida för IS samt allt fler aktiva våldsbejakande och extrema grupper är andra exempel som innebär att kraven på bland annat Säkerhetspolisen ökat.

Alliansregeringen satsade betydande summor på att öka förmågan att möta hotet från terrorismen. Vi höjde exempelvis anslaget till Säkerhetspolisen med cirka 60 procent under nio år. Vår bedömning är att svenska myndigheter under en kortare tid klarar av att hantera det nuvarande läget. Men inget tyder i dagsläget på att de utmaningar som finns när det gäller att säkra tryggheten i ett fritt och öppet Sverige kommer att minska. Därför vill vi att Säkerhetspolisen ges ökade resurser. Vi utgår ifrån att regeringen tar in och bereder det underlag som behövs för sådana beslut.

Bättre verktyg för att stoppa och förebygga radikalisering. Vi kommer aldrig att acceptera att människor i Sverige värvas till extrema grupper som begår vålds- och terrordåd. Alliansregeringen inledde ett långsiktigt arbete för att stärka Sveriges förmåga att hantera de nya hoten. Vi avsatte resurser till olika former av avhopparverksamhet från extrema organisationer och utsåg Mona Sahlin till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Mer resurser tillfördes för insatser för att värna demokratin och arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism.

Vi måste nu gå vidare i arbetet med bättre verktyg för att stoppa och förebygga radikalisering. Frågan får därför stort utrymme i Nya Moderaternas pågående förnyelsearbete, där en arbetsgrupp bland annat ska se över den ökade radikaliseringen och vilka konkreta åtgärder som behövs för att möta de hot dessa grupperingar utgör. Det kan till exempel handla om ett förbättrat samarbete mellan de svenska myndigheter som på olika sätt kan medverka till att upptäcka att människor i Sverige radikaliseras och utgör ett hot.

Starkare internationellt samarbete. Långsiktigt måste vi utveckla de internationella samarbeten som finns för att förebygga och förhindra terrorattacker och radikalisering. Mer kan göras på EU-nivå. Polisen är beroende av information från andra medlemsländer för att öka möjligheterna att kunna ingripa i tid och utreda brott. För att kunna förebygga terrorattentat skulle möjligheten att kartlägga resmönster med hjälp av passageraruppgifter vara ett viktigt verktyg. Ett förslag från ministerrådet har behandlats i Europaparlamentet, men inte röstats igenom. Det är bekymmersamt att frågan legat stilla i flera år.

Vidare kan samarbetet inom Europol, som inrättats för att förbättra polissamverkan mellan EU:s medlemsländer i syfte att bekämpa bland annat terrorism, förbättras.

Vi förutsätter också att regeringen nu agerar handlingskraftigt i Europeiska rådet för att se till att samarbetet mot terrorism ytterligare kan fördjupas på EU-nivå.

Detta är några av de viktiga steg som nu krävs för att stärka Sveriges förmåga att möta de hot från terrorism och radikalisering som vi sett prov på den senaste tiden. Alla ska kunna känna sig trygga i Sverige, oavsett vem man är eller vad man tror på.

Anna Kinberg Batra, partiledare (M)
Beatrice Ask, ordförande justitieutskottet (M)


Dags att krympa människorna för att "rädda klimatet"?

2015-02-21

Bör man med hjälp av genteknik krympa människorna och manipulera dem så de inte vill äta kött? Det låter som ett dåligt skämt - men det är faktiskt ett ytterst seriöst förslag. I en rapport som publicerats i tidskriften Ethics, Policy & Environment argumenterar att man starkt bör överväga att medicinera hela befolkningen för att göra dem mer miljömedvetna, rapporten föreslår även att spädbarn ska genetiskt modifieras så att de blir mindre i syfte att minska deras ”koldioxidavtryck”.

I en intervju i tidningen The Atlantic argumenterar huvudförfattaren till rapporten, Matthew Liao, för att människor måste genomgå biomedicinska förändringar för att man effektivt ska kunna bekämpa klimatförändringarna. Liao menar att koldioxidskatter inte kommer att räcka för att minska utsläppen av koldioxid, han föreslår i stället andra metoder. Som att farmakologiskt framkalla intolerans mot kött. Människor ska ges droger som orsakar illamående av kött, eller tvingas bära plåster som stimulerar immunsystemet att bekämpa proteiner från kött.

Liao föreslår vidare att en politik liknande Kinas ettbarnspolitik där föräldrar får välja mellan att få ett stort barn, två mellanstora eller tre små barn. Detta uppnås genom genetiska manipulationer för att påverka barnets längd vid födseln. Liao säger även att man kan på droga folk i att syfte att förändra deras känslor så att de ger mer pengar till organisationer som driver tesen att människan skapar en stor uppvärmning genom sitt utsläpp av koldioxid.

Visst låter det som science fiction, men det finns tyvärr alltför många extermister i klimatdebatten för att man ska kunna känna sig helt lugn.

Kyrklig stödgrupp i Gnosjö besviken på tiggarna

2015-02-21

Jag fick ett tips om denna artikel i Värnamo Nyheter häromdagen (18 februari) där man berättar om ett öppet brev till Gnosjös invånare, skrivet av en företrädare för den stödgrupp som kyrkor i kommunen tillsammans bildade i somras för att hjälpa de tiggare som kommit till kommunen. I brevet beskrivs hur relationen försämrats mellan stödgruppen och de romer man hjälpte i somras med att samla in pengar så de skulle klara sig i Rumänien under vintern. Efter hemresan hörde tiggarna nämligen snabbt av sig med krav på mer pengar och valde dessutom att komma tillbaka till Gnosjö trots att stödgruppen avrådde dem. "Det handlade om olika krav på mer pengar, besvikelse, ilska och uttryck som att den hjälp de fått inte varit någon hjälp för de var tvungna att jobba" står det bland annat i brevet. Syftet med brevet är att förklara för ortens invånare varför stödgruppen minskar sitt stöd till tiggarna i kommunen.

Det är tyvärr inte första gången jag hör exempel på denna typ av frustration från frivilligarbetare som försöker hjälpa tiggande EU-medborgare i Sverige. Samma sak har jag hört från engagerade personer i såväl min hemkommun Mark som i Borås. Liksom från komunpolitiker som erbjudit kommunalt bekostade hemresor med buss på villkor att tiggarna sedan stannar kvar i sitt hemland. Men trots detta återvänder man ofta efter kort tid till samma stad i Sverige som man nyligen lämnat.

Det finns naturligtvis många tänkbara förklaringar till att det blir så här, men helt klart är att det inte är alldeles enkelt för svenska frivilligkrafter att lösa problemen för fattiga EU-medborgare, vare sig när de finns i Sverige som tiggare eller när de finns i sina hemländer. Jag tror fortfarande det krävs politiska beslut i tiggarnas hemländer kopplat till beslut och resurser på EU-nivå för att långsiktigt hantera situationen.

Professor i rehabvetenskap: Bra med tidsgränser i sjukförsäkringen

2015-02-20

Sverige har nu historiskt låga sjukskrivningstal. Orsakerna är flera och vi borde glädjas mer åt de låga sjukskrivningarna menar John Selander, professor vid rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet.

"Visst kan man ha olika politiska uppfattningar om hur en sjukförsäkring ska se ut, men i grunden måste väl ändå alla vara glada över att historiskt få är sjukskrivna. Med sjukskrivningar följer så många problem", säger John Selander.

Han tycker att debatten kring sjukskrivningstalen ofta hamnar fel. Under lång tid har det så kallade sjuktalet varit i fokus. Men sjuktalet mäter det genomsnittliga antalet sjukdagar hos hela den förvärvsaktiva befolkningen och blir på så sätt ett trubbigt mått. Det räcker med att en person är sjukskriven ett helt år så drar det upp siffrorna, även för de som inte är sjukskrivna alls.

Om man istället tittar på antalet som är sjukskrivna, så blir bilden en annan. Sanningen är att det har skett en stor förändring. Före 2010 hade Sverige en internationellt sett hög sjukfrånvaro. Men sedan dess är sjukskrivningstalen på samma nivåer som i andra jämförbara länder, säger John Selander.

"När sjukskrivningssiffrorna har sjunkit tidigare har det handlat om att Försäkringskassan har gett de sjukskrivna förtidspension istället. Så är det inte nu. 2004 beviljades 68 000 förtidspensioner. I fjol beviljades bara 11 000 förtidspensioner."

Förklaringarna till att sjukskrivningstalen nu är rekordlåga är istället flera, menar Selander. En orsak är att rehabiliteringskedjan med sina tidsgränser för avstämning fungerar väl. En annan orsak till låga sjukskrivningstal är att sjukförsäkringen gjorts mindre attraktiv genom att ersättningsnivåerna sänkts.

"Syftet var att färre skulle nyttja sjukförsäkringen och så har det också blivit. Det är inskränkt att tro att ekonomiska incitament inte skulle påverka oss människor. Det är tämligen självklart att det är så, säger John Selander.

Han tror också att arbetsgivarnas förändrade syn på rehabilitering har påverkat sjukskrivningstalen.

"Det finns studier som visar det. Det är skillnad nu mot när jag till exempel gjorde studier i slutet av 1990-talet. I 95 fall av 100 har idag den sjukskrivne god kontakt med arbetsgivaren. Det går år rätt håll och arbetsgivarna förstår att de måste vara attraktiva".

Att sjukskrivningarna nu ökar igen tycker John Selander att man ska ta på allvar men också sätta dem i ett bredare perspektiv.

"Den stora anledningen till ökningen är att det är väldigt svårt att bli förtidspensionerad. De blir istället kvar som sjukskrivna och förtidspensioneras inte som de hade gjorts förr.

Sjukförsäkringens fasta bedömningstidpunkter av arbetsförmågan har inneburit en tydligare och mer förutsägbar process.Numera finns en stor medvetenhet hos aktörerna i sjukprocessen om betydelsen av tidiga aktiva insatser för att ta tillvara arbetsförmåga.

I dag deltar jag i seminarium om ungdomsjobb

2015-02-20

I dag debatterar jag ungdomsjobb i ett seminarium i Göteborg arrangerat av Svensk Handel och Almega. Ska bli mycvket intressant, särskilt med tanke på regeringens motvilja mot lägre arbetsgivareavgifter för unga, reducerad moms på restaurangstjänster, försämring av RUT-avdraget och förslag att tvinga alla unga att läsa in högskolebehörighet på gymnasiet. Jag misstänker att det också blir en del samtal kring högre utbildning och att ta vara på utrikesföddas kompetens, liksom om näringslivsklimatet i allmänhet. Ett stort och viktigt politikområde där vi är överens om att unga snabbare måste komma in på arbetsmarknaden. Men ack så olika vi ser på vägarna dit!Rundabordssamtal om kontanternas roll i samhället

2015-02-19

I dag deltog jag i en lunchdiskussion med företrädare för olika sektorer i samhället om kontanternas roll och bankernas ovilja att hantera kontanter. Det var förre landshövdingen mm, Björn Eriksson, som i egenskap av ordförande för Säkerhetsbranschen hade tagit initiativ till mötet.

Bland annat var vi tre ledamöter från Finansutskottet som deltog, och vi kunde meddela att Finansutskottet tidigare idag enhälligt beslutade att hålla en hearing om denna fråga under våren.

Allt fler använder betalkort, och för många sorters transaktioner fungerar det utmärkt. För egen del har jag dock alltid kontanter i plånboken också, det ger en extra trygghet när en betalterminal inte fungerar, vilket händer då och då. Eller när jag ska betala grannens dotter som säljer GT på söndagarna, köpa lotter på idrottsföreningens julmarknad eller midsommarfest, eller köpa kaffe och bulle av brukshundsklubben när dottern tävlar agility. Eller för den delen när jag ska betala min frisör som saknar kortterminal. Det är faktiskt inte alltid som det fungerar att betala med kort. Det är inte heller alla som har kort - många yngre barn, äldre pensionärer, dementa på äldreboende, funktionshindrade liksom många nyanlända svenskar är hänvisade till kontanter för att de saknar möjlighet att skaffa ett betalkort. Även dessa människor måste kunna klara sig i vårt samhälle. Och då måste också alla butiker och föreningar som får betalt med kontanter kunna sätta in sina kontantkassor på banken.

Jag lämnade så sent som i höstas in en riksdagsmotion där jag menar att bankerna i lag måste åläggas att erbjuda en rimlig kontanthantering. Jag accepterade vid dagens möte också att ingå i en referensgrupp för att fortsätta diskutera dessa frågor med olika intressenter.

Rysslands invasion av Ukraina pågår mitt under "vapenvilan"

2015-02-19

Så lyckadeds alltså de ryskstödda separatisterna två dagar efter "vapenvilan" ta över ännu en stad i Ukarina - Debaltseve. Ingen tror väl att en liten separatiststyrka skulle klara av att köra ut Ukrainas armé ur en stad om man inte varit kraftigt förstärkt med ryska vapen och ryska soldater? Att omvärlden i praktiken låter Ryssland invadera ett grannland är i grunden skamligt.Hälsningar från "Hälsostasi"

2015-02-18

Jag är själv ickerökare, har faktiskt aldrig tagit ett enda bloss själv, och tycker självklart att alla ska sluta röka. Men med detta sagt - det finns gränser för hur mycket samhället ska lägga sig i vad människor gör. Var och en har ett personligt ansvar, och i den här frågan går regeringen långt över gränsen. Vad blir nästa steg? Frågan illustreras på ett utmärkt sätt av satirtecknaren Kalle Strokirk som samtyckt till att jag lägger ut hans bild på min blogg.Register över personer med tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

2015-02-18

I dag tog riksdagen beslut om att ge polisen rätt att föra ett register med uppgifter om personer som inte får gå på idrottsevenemang, så kallat tillträdesförbud. De uppgifter som ska få registreras är till exempel namn, fotografi, omfattningen av, och brott mot förbudet. Dessutom får polisen rätt att fotografera personer som har tillträdesförbud eller som kan antas få det.

Idrottsorganisationer ska kunna få tillgång till registret om det behövs för att upptäcka eller förhindra brott mot ett förbud.

Förslaget togs fram av Alliansregeringen, och nu antogs det av riksdagen. Det kommer inte att lösa alla problem med bråk på idrottsarenor, men det är ändå ett viktigt steg för att kunna hålla kända huliganer borta från idrottsarenorna.

Ännu en bild av tiggeriet

2015-02-17

Jag fick ett tips om denna artikel (som förvisso har ett par år på nacken) men som ger en något annorlunda bild av organiserad brottslighet med tydlig koppling till tiggeriet och där tiggare utnyttjas på ett hänsynslöst sätt, eller rent av tvingas in i kriminalitet i brist på annan försörjning. En bild som jag tyvärr får emellanåt vid samtal med insatta personer. Visst är frågan komplex och tiggarna ingen homogen grupp utan sannolikt väldigt olika sinsemellan. Men att det förekommer grov organiserad brottslighet som utnyttjar tiggare är nog tyvärr något man inte kan blunda för.
Hot och terror får inte leda till att vi backar från yttrandefriheten

2015-02-15

I en modern västerländsk demokrati råder oftast långtgående yttrandefrihet, och den är särskilt stark i de nordiska länderna. Yttrandefrihet av svensk modell innebär att man får driva med alla företeelser man vill, till och med religioner. Ja, man får till och med förlöjliga religioner och religiösa förebilder på ett osmakligt sätt som sårar troende. Precis som man får ifrågasätta eller angripa politiska riktningar, filosofiska riktningar, sekter eller andra grupperingar i samhället - eller ifrågasätta samhällssystemet som sådant (så länge man inte gör sig skyldig till hot eller förtal av enskild person eller på annat sätt begår brottsliga handlingar). Yttrandefrihet innebär samtidigt att alla sådana angrepp i sin tur får ifrågasättas, och att man får gå till motangrepp inom yttrandefrihetens ramar.

Vi kan alltid diskutera om det som ryms inom yttrandefriheten är etiskt eller moraliskt försvarbart - men även den debatten ska föras inom ramen för yttrandefriheten. Vi får aldrig vika en tum för hot eller våld, aldrig frivilligt "anpassa oss" till extrema åsikter eller huka i debatten för att förebygga hot. Den dag vi viker undan för hoten är vi på ett sluttande plan, där demokratin blir det första offret.

Jag bekymrar mig mest idag när personer säger "Det är väl ändå onödigt att förlöjliga Islam eller Islams religiösa förebilder när man vet att det upprör så mycket". Visst kan man tycka att det är smaklöst eller rent motbjudande att medvetet smäda en religion och dess utövare, och det tvekar jag inte att beklagande säga till exempelvis en muslim som tagit illa upp för att någon förlöjligar Muhammed. På samma sätt som jag har förståelse för att många kristna har tagit väldigt illa vid sig av "Ecce homo-utställningen" och andra provocerande angrepp mot den kristna religionen. Jag skulle själv aldrig medvetet grovt förlöjliga en religion eller dess symboler, men om man försvarar den svenska yttrandefriheten måste man samtidigt kompromisslöst stå upp för den rätt som faktiskt finns att uttrycka sådant så länge det ryms inom samma yttrandefrihet. Det finns inga kompromisser i den frågan. Man kan liksom inte ha "lite yttrandefrihet ibland". Då har man till slut ingen yttrandefrihet alls.

Tre nya interpellationer till finansministern

2015-02-14

I går lämnade jag in tre nya interpellationer till finansminister Magdalena Andersson (S):

Den första interpellationen gäller Efsi, Europeiska fonden för strategiska investeringar. Regeringen stödjer EU-kommissionens förslag om denna gigantiska investeringsfond, där man bland annat utlovar garantier som inte täcks i EU:s budget utan riskerar att behöva täckas av medlemsländerna i form av extra EU-avgift. Dessutom finns det stora frågetecken kring det vettiga i att politiska beslut ska styra över vilka investeringar fonden ska satsa pengar. Jag tycker det hela påminner mest om gamla tiders kommunistiska femårsplaner, kombinerat med synnerligen oklar finansiering. Jag vill veta vad finansministern tänker göra för att trygga svenska skattebetalares pengar.

Den andra interpellationen gäller finansministerns oro för att den svenska produktivitetstillväxten inte är tillräcklig. Det handlar alltså om arbetskraftens förmåga att hela tiden producera mera genom att bli effektivare. Jag har tidigare pekat på att när fler "lågpresterande" människor (exempelvis tidigare långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna, funktionshindrade eller äldre) finns på arbetsmarknaden så minskar givetvis produktiviteten per person i arbetskraften. Men samtidigt tar vi vara på människors förmåga och totalt för samhället är det positivt om fler kan bidra. Om man bara värderar produktiviteten per person så finns det risk att Sverige återgår till det man gjorde fram till 2006, nämligen att föra bort lågpresterande från arbetsmarknaden. Förtidspensioneringar är ett sätt som den tidigare s-regeringen missbrukade fram till Alliansens övertag av regeringsmakten 2006. Jag frågar därför finansministern vilka reformer hon avser att föreslå för att öka produktiviteten och värna arbetslinjen så att fler människor kan gå ifrån utanförskap till arbete?

Den tredje interpellationen handlar om hur vi får fler äldre att arbeta längre. I en intervju i Dagens Industri den 11 februari säger finansminister Magdalena Andersson att ”fler behöver arbeta längre upp i åldern”. I artikeln utvecklar hon detta resonemang då hon konstaterar att den demografiska utvecklingen gör att allt fler äldre ska försörjas, och då är det viktigt att fler arbetar längre. Samtidigt vill finansministern införa en särskild löneskatt för den som vill anställa personer som passerat 65 års ålder, liksom den som driver eget efter 65. Jag vill veta hur en särskild löneskatt för äldre går ihop med finansministerns insikt om att fler äldre behöver arbeta längre?

Inom tre veckor ska interpellationerna normalt besvaras, och i samband med detta kommer jag också att debattera frågorna med finansministern i riksdagen. Jag ser fram mot dessa tre viktiga debatter.

Det har nu lämnats in totalt 290 interpellationer i riksdagen sedan valet 2014, och av dessa står jag för nio. Jag kan utlova att det kommer flera.

Inte mer än rätt

2015-02-13

I går tog riksdagen det formella beslutet att Sverige ska genomföra EU:s sanktioner mot Ryssland fullt ut. Det kändes helt naturligt att rösta för detta, och riksdagen var enig. Rysslands agerande i Ukraina är skamligt och kan inte accepteras, oavsett vilka politiska åsikter man har i övrigt. Nedan texten från riksdagens hemsida om beslutet.Evakuerad - tågen står fortfarande stilla, Stefan Löfvén!

2015-02-13

I går gick tåget sönder på väg till Arlanda. Vi blev sittande en bra stund innan vi till slut evakuerades över till ett annat tåg, via stegar. Och under tiden missade de flesta sitt flyg.

Med på tåget fanns Norrbottens landshövding, Sven-Erik Österberg (S), (tidigare bland annat minister i Göran Perssons regering och vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet när jag var ledamot där 2006-2010). Vi känner varandra väl och jag sa lite retsamt till honom, med glimten i ögat, att tågen visst blir stående även under dagens s-mp-regering. Vi var dock rätt överens om att det knappast är regeringarnas fel, oavsett färg på dessa. Men det får ordentliga effekter och medför stora kostnader när sådant händer. All heder dock åt Arlanda Express som utlovade ersättning för alla medkostnader som passagerarna drabbades av. Och det är bara andra gången på 8,5 år som jag råkat ut för att ett tåg från Arlanda Express går sönder, så det är trots allt ett mycket säkert transportmedel.


Rumänsk TV uppmärksammar det växande tiggeriet i Stockholm

2015-02-13

Rumänsk TV uppmärksammade i en nyhetssändning i tisdags det omfattande och växande tiggeriet i Stockholm. Bland annat visade man bilder från det stora lägret med sovande tiggare i långa rader utanför butikerna på Sergels Torg mitt i centrala Stockholm. Tyvärr kan jag inte riktigt avgöra vinklingen i inslaget, men rubriken under nyhetssändningen (se bilden) lär om jag förstår saken rätt vara att "Sverige är ett paradis för tiggande romer" eller något i den stilen. (Den som kan språket och kan översätta mer exakt är välkommen att höra av sig!) Klicka på bilden för att se hela inslaget.
Tillägg: Fick en översättning via en facbookkontakt som har en familjemedlem som är från Rumänien. Så här är innehållit i reportaget översatt till svenska:

Sverige verkar vara det nya paradiset för tiggare från Rumänien. De har upptäckt att där är lagarna mildare och folket mer generösa. De tjänar inte mer än 20 dollar per dag, men äter gratis i soppkök och liknande.

Hur många är ni?
- Ungefär 500. Spridda överallt

I Stockholm är det nu kväll, och temperaturerna har sjunkit under 0. Tiggarna har bäddat inför natten på en vindskyddad plats.

Finns det många tiggare på gatorna?
- Det finns många överallt, även i Danmark. Alla är spridda som råttor.

De flesta säger att de inte har kommit för att tigga, utan hade hört att det är lättare att få jobb i Sverige. Först efter att ha kommit hit har Constantin och hans familj konstaterat att verkligheten är en annan.

Även om de är väldigt högljudda är det ingen som säger ifrån (i Stockholm). Constatin har märkt att även om polisen rör sig omkring dem ofta så säger de inget.

Varför stannar ni inte i Rumänien, är det inte bättre där?
- I Rumänien... (Rycker på axlarna)

Stannar ni här hela dagen?
- Ja.
Har ni fått någonting?
- Nej.

Tusentals tiggare har kommit till Sverige under de senaste tre åren. 90% är från Rumänien.Alla mina tidigare blogginlägg om tiggeriet hittar du samlade här!

Stockholm by night

2015-02-12

Den här vackra bilden över Stadshuset och Mälaren i bakgrunden tog jag från balkongen utanför Kammaren i Riksdagshuset häromkvällen.Historiskt beslut om negativ ränta

2015-02-12

Riksbankens beslut idag om en negativ reporänta på 0,1% innebär att bankerna alltså får betala (!) för att sätta in pengar hos Riksbanken. Det är ett helt unikt besked för svenska förhållanden, det är första gången i svensk historia som detta händer. I nuläget är det endast Sverige och Schweiz som har en negativ styrränta/reporänta medan Danmark har negativa inlåningsräntor och en styrränta som fortfarande är positiv. Men med den utveckling vi ser ska man kanske inte bli förvånad om fler länder med nationella valutor följer efter.

Behöver då svenska konsumenter oroa sig för att få betala banken för att få ha pengar stående på sitt lönekonto? Min gissning är att bankerna kommer att dra sig för detta, man tar ju redan ganska ordentliga avgifter för de flesta banktjänster och att ovanpå detta ta betalt av kunderna i form av minusränta på konton är nog ett ganska långt steg. Samtidigt ska man ha klart för sig att Riksbankens avsikt naturligtvis är att den negativa räntan ska påverka aktiviteten i ekonomin och därmed även bankkunderna. Om det blir ytterligare sänkningar av den negativa räntan framöver ska man nog inte vara alldeles säker på att det inte slår igenom även mot bankkunderna. I Danmark har man redan negativ ränta på vissa konton. Å andra sidan talar vi om relativt små summor för en vanlig privatkund eller småföretagare. Om man i genomsnitt har 10.000 på sitt lönekonto eller checkkonto blir det en kostnad på 10 kronor per år (!) om räntan är -0,1%. Har man större summor kan man givetvis flytta dem till något slags sparkonto, där man rimligen bör kunna få lite plusränta på pengarna om man söker bland olika kontoalternativ.

Sänkt ränta försvagar den svenska kronan vilket gynnar exportindustrin och gör importen dyrare. Företag med stora krediter gynnas givetvis, men de största vinnarna på det allt lägre ränteläget är givetvis bostadsmarknaden och aktiemarknaden. Vi hamnar i ett märkligt läge där Riksbanken oroar sig högljutt i samhällsdebatten för en allt för hög skuldsättning hos svenska folket och för skenande bostadspriser, samtidigt som man själv förstärker denna utveckling genom sina upprepade beslut om lägre räntor, som nu till och med innebär negativ ränta.

Vi har också en mycket märklig situation med en mycket svag inflation, eller rentav deflation, samtidigt som fastighetspriser och aktiemarknad stiger kraftigt. Allt fler ifrågasätter om man verkligen kan undanta prisutvecklingen på bostadsmarknaden när man mäter inflation? Tar man med denna så har vi en betydligt högre inflation än de officiella siffrorna visar. Saken är väl den att gamla sanningar inte riktigt stämmer längre. Hela Europa är i en ekonomisk situation som är svår att jämföra med något annat historiskt, och det är svårt att säga vart vi egentligen är på väg. Jag ska inte sticka under stol med att det i detta läge är oerhört intressant att vara ledamot i Finansutsakottet och på det sättet få större insyn i vad som händer och lyssna på olika aktörers bedömningar.

Viktig skolöverenskommelse mellan regeringen och Alliansen

2015-02-11

Riksdagen ska under våren 2015 behandla ett antal förslag som rör målstyrning och utvärdering i grundskolan. Allianspartierna har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu enats på tre områden som omfattar betyg, nationella prov och tidigt stöd:

• Försöksverksamhet för betyg från årskurs fyra
Den i skollagen reglerade betygsåldern kvarstår som i dag, det vill säga fr o m årskurs 6. En försöksverksamhet genomförs där skolor ges möjlighet att ge betyg från årskurs 4. Hela det nya betygssystemet utvärderas grundligt och redovisas i en kontrollstation inför riksdagen år 2020.

• Nationella prov
De nationella proven genomförs, liksom i dag, i årskurs 3 (svenska och matematik), årskurs 6 (svenska, matematik och engelska) och årskurs 9 (svenska, matematik, engelska, no och so). De hittillsvarande obligatoriska nationella proven i åk 6 i no- och so-ämnena görs frivilliga.

• Tidigt stöd
Kunskapsmål i läsning och obligatoriska bedömningsstöd i svenska och matematik införs i årskurs 1. När grundskoleutredningen slutbetänkande avlämnats kommer partierna föra samtal om den fortsatta processen i de frågor som avhandlas i utredningen rörande förstärkt tidigt stöd.

Dagens överenskommelse är bra för skolan, som behöver arbetsro. Det är viktigt att reformer kring betyg och liknande hanteras på ett sätt som gör att det finns en långsiktighet även vid kommande eventuella regeringsskiften. Det känns samtidigt bra att det nu blir en fortsättning på den reformering av den svenska skolan som Moderaterna och övriga Alliansen genofört de senaste åtta åren. Dagens förslag ligger i huvudsak i linje med Moderaternas och Alliansens förslag.

Besök hos Bankföreningen

2015-02-11

I går var Finansutskottet inbjudna till Bankföreningen, där VD Tomas Östros (tidigare näringsminister i den gamla s-regeringen) tog emot tillsammans med sina medarbetare. För mig som tidigare bankanställd under 20 år var det lite extra intressant att se hur Bankföreningen växt med nya medlemmar i form av nischbanker och utländska banker som är verksamma i Sverige.

Mycket handlade om Bankföreningens oro över nya EU-regler som riskerar att slå mot de svenska bankernas verksamhet. Det är en viktig fråga för Sverige med tanke på att finanssektorn i vårt land har ungefär 90.000 anställda.

Det blev givetvis också en del samtal om svenskarnas skuldsättning, bolånemarknaden, förslagen om amorteringskrav, dagens räntenivåer och bankernas intjäningsförmåga. Banksektorns funktion är en mycket viktig del av Finansutskottets verksamhetsområde.


Regeringen försvagar Sveriges röst i EU

2015-02-10

I dag finns denna debattartikel i Svenska Dagbladet. Det är Alliansens utrikespolitiska talespersoner som visar hur Sveriges röst i EU kraftigt försvagats under regeringen Löfvén. Allvarligt med tanke på att det för första gången på länge faktiskt pågår ett krig i Europa.

Kostnaderna för flyktingsmuggling till Sverige har ökat

2015-02-10

I lördags fanns en mycket tanckeväckande debattartikel i Borås Tidning där bland annat Kristdemokraternas förstanamn i Borås, Falco Güldenpfennig, och Henrik Sundström, förbundsordförande för Moderaterna i Bohuslän, beskriver läget när det gäller flyktingsmuggling. Bland annat påpekar man i artikeln att Rikskriminalpolisen uppger att kostnaden att ta sig till Sverige ökat till runt 100.000 kronor per person. I artikeln beskrivs hur skrupellösa människosmugglare bedriver en omfattande verksamhet och hur polisen genom åren nystat upp omfattande grov brottlighet med detta syfte.

I början av oktober 2013 ändrades ju Sveriges asylpraxis så att asylsökande från Syrien fick permanenta uppehållstillstånd, i stället för bara tre år som tidigare. Sverige är fortfarande ensamt i EU om dessa permanenta uppehållstillstånd. Samma månad, oktober 2013, hade Sveriges Television ett reportage där asylsökande berättade att priset att fly från Syrien hade stigit kraftigt den senaste tiden. Från att tidigare ha kostat mellan 4.000 och 5.000 euro, så hade då flyktingsmugglarnas pris stigit till 8.000 euro, 72.000 kronor, efter det svenska beslutet om permanenta uppehållstillstånd. I reportaget sades också att nyheten att asylsökande får permanenta uppehållstillstånd väntades öka antalet som kommer till Sverige. "Permanenta uppehållstillstånd gör det möjligt att få hit resten av familjen, att återförenas lagligt och säkrare. Det räcker nu med att en i familjen tar sig hit med hjälp av flyktingsmugglare" konstaterade SVT på sin websida.

I dag ser vi tyvärr facit - kostnaderna för flyktingsmugglarnas tjänster fortsätter alltså att öka, nu till 100.000 per person. Att komma till Sverige är givetvis lockande för alla syrier, eftersom det endast i Sverige man får permanent uppehållstillstånd. Och då är det förståss värt att betala lite extra.

Permanenta uppehållstillstånd behöver inte vara fel i sig, det kan säkert underlätta integrationen. Men det är mindre lyckat att Sverige som enda land i Europa har sådana regler. Det riskerar att öka kostnaderna för flyktingsmuggling till vårt land. Rimligen borde alla EU-länder ha liknande regelverk när det gäller tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd.

Allt fler nyanlända med sjukvårdsutbildning vill arbeta i Sverige

2015-02-09

I föregående blogginlägg visade jag hur stor spridning det är på utbildningsnivån bland de nyanlända som kommer till Sverige. Samtidigt är det tydligt att bland de nyanlända finns mycket välutbildade människor, oavsett vilket ursprungsland man talar om.

Häromdagen kom nyheten att allt fler personer med sjukvårdsutbildning som kommer till Sverige från länder utanför EU ansöker om att få en svensk läkar- eller sjuksköterskelegitimation. Enligt Sveriges Radio får Socialstyrelsen nu så många ansökningar att väntetiderna för en första prövning ökat kraftigt.

Socialstyrelsen får just nu in nästan tio ansökningar om dagen från hälso- och sjukvårdspersonal från länder utanför EU som vill få en första bedömning av sin utländska examen och vad som kommer att behöva kompletteras för att få en svensk legitimation. Under 2014 fick man in närmare 2 000 ansökningar, vilket var 500 fler än året före. De flesta är läkare, sjuksköterskor, tandläkare, apotekare och receptarier. Den första prövningen som för några år sedan tog två-tre månader tar nu istället omkring nio-tio månader. Därefter är det många steg kvar, som språkprov och medicinskt kunskapsprov. Socialstyrelsen hoppas nu på mer resurser till myndigheten, men säger också att det inte heller går att snabba på processen hur mycket som helst eftersom det är en viktig patientsäkerhetsfråga att man fattar rätt beslut.

Även om det givetvis är problematiskt (men kanske nödvändigt) med långa handläggningstider så är det samtidigt ett exempel på att de nyanlända i Sverige har väldigt olika bakgrund och förutsättningar. Många är lågutbildade, men samtidigt finns det andra som har kunskaper och färdigheter som vi kan ha stor nytta av i vårt land. Det måste vi hela tiden bli bättre på att ta tillvara. Dels genom bättre validering av kunskaper och dels genom intensivutbildning i svenska som gör att man kan fungera väl på en arbetsplats där man möter många människor, exempelvis sjukhus och vårdcentraler.

Utbildningsnivån hos nyanlända varierar kraftigt

2015-02-09

I samhällsdebatten diskuteras ofta nyanländas utbildningsnivå. Jag har exempelvis själv skrivit tidigare på bloggen att syrier generellt är mer välutbildade än andra flyktingnationaliteter, exempelvis somalier och eritreaner, och att syrierna dessutom oftare kan engelska vilket underlättar integrationen. Och så är det, även om utbildningsnivån emellanåt överskattas. Häromdagen överdrev exempelvis Aftonbladets ledarsida andelen högskoleutbildade syrier, vilket snabbt fick mothugg av debattören Tino Sanandaji, som lade ut nedanstående siffror på twitter. Det är siffror från SCB över de tio vanligaste nationaliteterna som sökte sig till Sverige 2013, och deras respektive utbildningsnivå. Det visar sig då tyvärr att syrierna som kom till Sverige inte alls hade så hög utbildningsnivå som det ofta påstås i debatten. Mest välutbildade av de utomeuropeiskt födda var irakier och iranier. Somalierna hade i särklass lägst utbildningsnivå, medan syrierna ligger något högre. Men 40% av syrierna som kom 2013 hade bara förgymnasial utbildning. Siffrorna avser alltså 2013, och kan säkert variera mellan åren, och man ser också tydligt att utbildningsnivåerna varierar kraftigt mellan nyanlända från samma land, oavsett vilket land man kommer ifrån.

Utmaningen för Sverige är att lyckas möta varje person på lagom nivå och erbjuda rätt kompletterande utbildningar och svenskundervisning, och samtidigt ta tillvara på vars och ens kompetens. Det är ingen liten utmaning när så stora mängder människor kommer samtidigt till vårt land.Jag tänker kämpa för vårdnadsbidraget - för valfrihet och rättvisa!

2015-02-08

I dag följer jag upp mitt blogginlägg i veckan om vårdnadsbidraget med denna debattartikel i Borås Tidning. Klicka på bilden för läsbar storlek!


Socialförsäkringsutredningen presenteras den 3 mars

2015-02-06

I måndags hade den parlamentariska socialförsäkringsutredningen sitt sista sammanträde där de återstående frågorna slutligt hanterades. Det kommer att bli en synnerligen omfattande slutprodukt med viktiga förslag inom politiskt intressanta områden som exempelvis a-kassa, sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.

Redan nu börjar medias spekulationer om innehållet, i går var det TV4 som spekulerade kring a-kassan och nu hänger andra medier på. Alldeles nyss blev jag exempelvis uppringd av Dagens Eko.

Mitt väldigt tråkiga svar till media är att jag inte tänker kommentera utredningens innehåll överhuvudtaget innan den presenterats den 3 mars.

Tillägg: I Lunchekot idag finns alltså ett inslag där jag kommenterar utredningens arbete. Detta inslag har dock inget alls att göra med mediaspekulationerna om eventuella förslag till höjda ersättningsnivåer i a-kassan, utan handlar bara rent generellt om utredningens arbete i stort, utan att beröra några konkreta förslag.

Moderat klarspråk om skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring

2015-02-05

I dag ger vår partiledare Anna Kinberg Batra tydligt besked i frågan om skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring. Hon menar att det nu är dags att skärpa försörjningskravet. Det gäller att ha en inkomst och en bostad för att kunna få ta hit en anhörig. Kravet infördes av alliansregeringen och har gällt sedan april 2010. Sverige var då det enda land i EU som saknade ett sånt krav. Men med många undantag från lagen så har i praktiken bara en procent omfattats av kraven. Anna Kinberg Batra uppmanar nu den moderata arbetsgrupp som ser över partiets migrations- och integrationspolitik att komma med konkreta förslag till skärpta regler till partistämman i oktober.

Enligt Migrationsverket kom drygt 40.000 anhöriginvandrare till Sverige förra året. I år väntas en ökning med närmare 50%. Anhöriginvandringen utgör därmed en betydande del av den svenska invandringen och skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring är ett bra första steg för en mer rimlig migrations- och integrationspolitik. Det är dessutom något som jag själv föreslagit i debatter, på bloggen och inte minst i en av mina riksdagsmotioner i höstas.

Riksdagen kör över regeringen och värnar vårdvalet

2015-02-05

I dag beslutade en majoritet i Socialutskottet att regeringen inte ska lämna ett nytt lagförslag om att ta bort landstingens skyldighet att ha vårdval. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att inte lämna något sådant lagförslag. En seger för valfriheten och människors rätt att bestämma själva. Och ett nyttigt nederlag för S, MP och V.

Riksdagen kör över regeringen om Arbetsförmedlingen

2015-02-05

Arbetsmarknadsutskottet beslutade idag att föreslå Riksdagen att uppmana regeringen att fortsätta den viktiga utredningen om Arbetsförmedlingens effektivitet. Utredningen startades av Alliansen, och är ungefär halvvägs i arbetet. Den nya S-MP-regeringen har skrotat utredningen, men nu föreslår alltså Arbetsmarknadsutskottet att utredningen ska slutföras. Det är vitktigt för att öka Arbetsförmedlingens effektivitet.

Jag är personligen lite extra glad för dagens beslut med tanke på utredningens direktiv att titta på möjligheten att konkurrensutsätta delar av Arbetsförmedlingen. Det är ju något jag även föreslagit i en egen riksdagsmotion. Nu kan den frågan utredas vidare.

Besök hos Riksgäldskontoret

2015-02-05I dag besökt Finansutskottet Riksgäldskontoret. Riksgäldsdirektören Hans Lindblad, tidigare bland annat budgetstatssekreterare hos förre finansministern Anders Borg, tog emot oss tillsammans med sina medarbetare, och berättade om Riksgäldkontorets uppgifter.

Bland annat handhar Riksgälden hanteringen av statens skulder, som idag uppgår till ca 1.400 miljarder kronor. Högra bilden visar bruttostatsskuldens förändring mellan 2007 och 2013. Sverige hade långtifrån den lägsta skuldsättningen i förhållande till BNP 2007, men idag är vi bäst i EU och bättre än exempelvis USA och Kanada. Alla viktigare länder har kraftigt ökat sina skulder under krisåren, men i Sverige har skulderna varit i stort sett oförändrade.

Man ska också komma ihåg att figuren alltså visar utvecklingen av ländernas bruttoskuld, inte nettoskuld. Flera hundra miljoner har lånats upp av Riksgälden för att Riksbanken ska kunna öka sin valutareserv, dessa pengar finns alltså kvar bland Riksbankens tillgångar. Sverige har också lånat upp betydande belopp för att låna ut till andra länder, exempelvis Irland, fordringar som finns kvar. Om man i stället räknar på nettoskulden (skulder minus de tillgångar som finns på andra konton) har denna minskat betydligt under Alliansens åtta år.

Sammanfattningsvis är det svenska Riksgäldskontoret duktiga på att förvalta statens skulder och Sverige har gott anseende i omvärlden. I Europa är det bara Tyskland som kan låna billigare än Sverige och i USA är Sverige det land som lånar billigast av alla länder i hela världen. Svenska statspapper räknas som något av det säkraste man kan placera sina pengar i.

S-MP-Regering går på tomgång

2015-02-04

Under de två tidigare mandatperioder som jag varit riksdagsledamot (2006-2014) har det regelbundet, i stort sett varje vecka, varit voteringar (omröstningar) i riksdagen varje onsdag och varje torsdag. Ibland kortare, ibland längre, beroende på antalet ärenden. Men sedan valet 2014 har något dramatiskt hänt.

Under hösten var voteringarna mycket få. Den nya S-MP-regeringen presenterade väldigt få förslag, det mesta var sådant som den gamla Alliansregeringen förberett i mindre kontroversiella frågor. I de få frågor där vi var oeniga och det blev votering vann oftast Alliansens linje över regeringens. Till och med budgetvoteringen utföll som bekant till Alliansens fördel. Faktum var att Alliansen nog bara förlorade en handfull voteringar under hela hösten.

Efter årsskiftet har det närmast blivit total stiltje i politiken. Ytterst få debatter i Kammaren, den nya regeringen lägger i stort sett inga förslag alls och utskottsmötena ställs in allt oftare. Även voteringarna ställs in på löpande band i brist på ärenden. Sedan årsskiftet har vi vad jag kan se i min kalender bara haft tre (!) mycket korta voteringar; det har handlat om något eller några enstaka ärenden varje gång. Denna vecka har båda voteringarna ställts in och hur det blir med nästa veckas enda planerade votering återstår att se.Den enda aktivitet av någon större omfattning som sker i Kammaren är när vi ledamöter ställer interpellationer till statsråden i regeringen. Då blir det i vart fall lite interpellationsdebatter tack vare oppositionen.

Politiken går på sparlåga just nu. Regeringen ägnar sig mest åt att prata. Egentligen känns det rätt okej med tanke på att det är Alliansens budget som styr Sverige just nu. Men maken till brist på handlingskraft och initiativkraft som denna S-MP-regering uppvisar får man nog leta efter.

Självklart ska vårdnadsbidraget behållas - och gärna höjas!

2015-02-03

Under den borgerliga regeringen Bildt, 1991-94, infördes ett statligt vårdnadsbidrag, då med 2.000 kronor per månad. Vår egen familj var en av dem som utnyttjade vårdnadsbidraget under denna tid. Så här i efterhand är vi mycket nöjda med det val vi gjorde, och även den lilla ersättningen på 2.000 kronor per månad var värdefull för oss som då inte tjänade så mycket och dessutom just hade byggt nytt hus.

2008 tog riksdagen beslut om att ge kommunerna rätt att införa kommunalt vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidrag finns idag i drygt 110 svenska kommuner och innebär en ersättning på 3.000 kronor till den förälder som är hemma med sina barn under 3 års ålder i stället för att använda en plats i förskolan.

Vårdnadsbidraget är återigen i centrum för den politiska debatten. S, V, MP och FP vill avskaffa denna lilla men viktiga ersättning för de drygt 7.000 svenska familjer som använder detta. M, C, KD och SD vill behålla vårdnadsbidraget.

Det är inte bara ett slag mot valfriheten att avskaffa vårdnadsbidraget, det är också ett slag mot rättvisan. Alla små barn passar inte in på förskolan och alla familjer vill inte att deras små barn ska vara där. De som väljer att själv ta hand om sina små barn blir då utan all ersättning, medan de som placerar barnet i förskola får en mycket kraftigt skattesubventionerad plats. I genomsnitt kostar en förskoleplats kommunerna 110.000 kronor per år, vilket få förvärvsarbetande föräldrar betalar i skatt per år. Ur samhällsekonomisk synpunkt är det sannolikt en ren vinst med vårdnadsbidrag. Till saken hör att de allra minsta barnen är de som kräver störst personaltäthet, och det gör att en förskoleplats för en tvååring troligen kostar ännu mera. Det är samtidigt de allra minsta barnen som har minst nytta av förskolans pedagogiska innehåll.

Motiven för att avskaffa vårdnadsbidraget anges ofta vara att det hotar jämställdheten och försvårar integrationen. I min värld är familjens egen valfrihet viktigare än dessa argument. Svenska pappor och mammor klarar alldeles utmärkt att besluta själva om vem som ska vara hemma med barnen och hur länge man ska vara det, liksom om man vill sätta sin ettåring i förskolan eller inte. Politikernas skyldighet är att inte diskriminera föräldrar på grund av deras egna fria val. Vårdnadsbidraget medför en liten men viktig uppskattning av de föräldrar som väljer att vara hemma med barnen lite längre. Om bidraget tas bort kommer en del föräldrar - ofta kvinnor - att välja att vara hemma ändå, men inte få någon ersättning alls. Hur det skulle gynna jämställdheten begriper jag inte.

Integrationsskälet är också svårbegripligt - av de drygt 7.000 föräldrar som använder vårdnadsbidraget finns en del invandrarkvinnor. Men det är bara 7% av invandrarkvinnorna med små barn som använder vårdnadsbidraget. Och majoriteten av dem som tar ut vårdnadsbidrag är inte invandrare. Att offra en uppskattad reform bara för att 7% av invandrarkvinnorna använder det känns motbjudande. Hur ska jag förklara för en svensk förälder att de mister sitt vårdnadsbidrag bara för att det används av en del invandrarkvinnor? Tror S-MP-V-FP att det ökar eller minskar invandringskritiken i Sverige om man ser att svenska bidrag försämras eller avskaffas med hänvisning till invandringen? Bättre hade varit att begränsa denna form av bidrag och ersättningar till nyanlända utan att det behöver gå ut över alla andra.

Det är för övrigt inte heller sant att vårdnadsbidraget hindrar föräldrar från att förvärvsarbeta. Enligt en rapport från Riksdagens Utredningstjänst 2014 är det hela 62% av dem som tar ut vårdnadsbidrag som samtidigt förvärvsarbetar i någon utsträckning. 55% är anställda och 8% driver någon form av egen verksamhet. Sex av tio har alltså någon annan form av sysselsättning, samtidigt som de har barnet hemma. Det enda är att de väljer att ha barnen hemma i stället för att utnyttja en mycket kostsam barnomsorg/förskola.

Reportern Margit Silberstein vid SVT skriver i en artikel att "Under Alliansens tid vid makten var vårdnadsbidraget en plåga för tre av partierna som för husfridens skull var tvungna att gå emot sin egen övertygelse och låta Kristdemokraterna få behålla sitt vårdnadsbidrag." Jag känner inte alls igen hennes bild av detta. Det finns mycket starka röster inom både Moderaterna och Centerpartiet som är för vårdnadsbidraget (och jag känner även till ett flertal folkpartister som är för). Hos oss moderater finns ett starkt stöd för vårdnadsbidraget hos många riksdagsledamöter, kommunpolitiker, medlemmar och väljare. Jag och många av mina moderata riksdagskolleger har verkligen inte upplevt införandet av vårdnadsbidraget som en "plåga", utan tvärtom själv deltagit i riksdagsdebatter och skrivit artiklar och blogginlägg och förespråkat införande av vårdnadsbidrag. Jag kan också berätta att både Folkpartiet och Miljöpartiet var med aktivt och drev igenom vårdnadsbidraget i min hemkommun Mark under den tid då jag var gruppledare för den styrande sexpartimajoriteten. Jan Björklund (FP) kanske skulle ta ett samtal med sina partivänner i sin egen barndomskommun?

Så här sade jag förresten i mitt eget anförande om vårdnadsbidraget i debatten före riksdagsbeslutet den 20 maj 2008: Anförande om möjlighet att införa kommunalt vårdnadsbidrag, 2008-05-20

Jag kommer för valfrihetens skull att ta strid i varje riksdagsdebatt framöver och försvara vårdnadsbidraget. Och inte nog med det - jag kommer att slåss för min egen riksdagsmotion om att ge kommunerna rätt att höja vårdnadsbidraget och även för rättvisans skull verka för att alla kommuner blir skyldiga att införa detta. Vad jag tycker om de fyra partier som vill avskaffa den enda lilla rättvisa som finns idag för svenska barnfamiljer tänker jag inte skriva på bloggen. Men jag konstaterar att de prioriterar samhällets makt och styrning av svenska familjer i stället för att värna människors fria val att bestämma själva. Jag tar kraftfullt avstånd från sådan politik, oavsett vilken fråga det gäller.

Regeringen slarvade bort 170 miljoner kronor

2015-02-03

Trafikverket har nu räknat på effekterna av "frysningen" av motorvägsprojektet "Förbifart Stockholm". Det var ju den nuvarande S-MP-regeringen som utan anledning stoppade det redan påbörjade bygget i höstas, bara för att Miljöpartiet skulle bli nöjda. Nu ska bygget startas igen. Trafikverket uppskattar att kostnaderna för stoppet uppgår till 170 miljoner kronor. Det motsvarar exempelvis kostnaden för 56 nya bussar. Läs mer i UNT idag

Om man hanterar skattebetalarnas pengar på detta sätt är det inte så konstigt om man ständigt tvingas höja skatterna.

Stadshusmiddag i Borås

2015-02-01I går kväll var jag en av drygt 200 inbjudna gäster på Borås Stads Stadshusmiddag, en trevlig samvaro mellan politiker, näringslivsfolk, högskola och kulturpersonligheter. God mat, levererad från tre olika lokala restauranger, trevlig underhållning och prisutdelning av "Gullsaxarna 2015" som tillföll tidigare chefen för Borås konstmuseum, Hasse Persson. Han har bland annat medverkat till Borås Stads utveckling till framträdande skulpturstad, där Pinocchio och House of Knowledge i Simonsland kanske är de två mest framträdande skulpturerna.

Det blev en riktigt trevlig kväll. Och en massa politiskt skvaller om den just nu ganska komplicerade Boråspolitiken fick jag på köpet, liksom en massa synpunkter på rikspolitiken från både mina egna väljare och andra.

Är vissa föräldrar största hotet mot skolans arbetsmiljö?

2015-01-31

Frågan i rubriken är befogad efter att jag läst artiklarna i Borås Tidning igår och idag om hur Engelbrektsskolans rektor varit i "blåsväder" i en mycket märklig fråga. Det handlar om elever i årskurs åtta som skulle åka på dagsutflykt. Skolan hade via mail meddelat föräldrarna att hemmet antingen kunde skicka med pengar eller matsäck, eller be om ett matpaket från skolan. En förälder anmälde då skolan för att man på detta sätt "pekar ut fattiga elever" och påpekade att skolan är skyldig att erbjuda kostnadsfri lunch.

Rektorn avfärdade först anmälan och menade att skolan gjort rätt, men idag gör han i stället konstigt nog en "pudel" och ber om ursäkt om någon "upplevt sig diskriminerad". Han säger att "skolan ska inte ens ställa frågan, det här ska inte ske igen". Jag tycker det var en onödig "pudel" och anser för egen del att det knappast går att klandra skolan överhuvudtaget om händelsen är korrekt återgiven i artiklarna.

Skolinspektionens jurist är också tydlig i gårdagens BT där hon påpekar att skolan kan be elever ta med en matsäck, men att de ska ske "så att inte någon utestängs eller pekas ut". Att erbjuda eleverna möjligheten att antingen hämta ett matpaket på skolan eller göra ett själv kan knappast vara att peka ut någon. Det handlar väl mer om valfrihet för eleverna. Den som inte anser sig ha råd, lust eller tid att göra ett eget matpaket slipper, samtidigt som den som vill välja själv vad man vill ta med sig att äta har möjligheten. Att kalla detta att "peka ut fattiga elever" känns helt orimligt.

Det är dags att rektorer och lärare börjar våga stå upp för sunt förnuft mot föräldrar med mer extrema åsikter, i stället för att alltid huka i debatten. Det kan handla om matpaket ena dagen eller skolavslutningar i kyrkan den andra dagen. Enstaka föräldrar som är rena rättshaverister eller som av politiska eller andra skäl ställer helt orimliga krav eller riktar obefogad kritik mot enskilda lärare eller mot skolan ska inte tillåtas stå oemotsagda. Det är en fråga om likvärdighet, hänsyn och demokrati. Och inte minst en fråga om arbetsmiljö för personal och elever

För att skolans personal ska kunna stå emot orimlig kritik från föräldrar måste de också känna ett starkt stöd både i lagstiftningen och från lokala politiker. Att anmäla skolor för rena tramsfrågor kommer knappast att utveckla den svenska skolan, utan tar bara en massa tid och resurser från annat.

Sverige blir en politisk profil fattigare

2015-01-29

Göran Hägglund meddelade idag att han avgår som partiledare. Det betyder att den siste av de fyra partiledare som bildade Alliansen före valet 2006 nu lämnar sin post. Nya krafter tar vid och alla de fyra Allianspartierna genomgår generationsskiften.

Jag kommer alltid att minnas Göran Hägglund för hans sociala kompetens och trevliga sätt. Han har alltid hälsat glatt och pratat en stund, både under sin roll som socialminister och partiledare. Och han har varit mycket populär, även bland oss moderater. Jag minns hur han fick ordentliga applåder när han vid ett tillfälle besökte den moderata riksdagsgruppen för att berätta om några av sina frågor. Han påpekade glatt att sådana applåder fick han inte ens av sina egna partivänner. Hägglund har dessutom alltid varit den absolut mest humoristiske av alla partiledarna. Så sent som häromdagen lade han tex ut denna bild på twitter, ett bevis på den Hägglundska humorn.Nu kommer jag dock även att minnas Hägglund för andra saker. Dels hans envisa kamp för familjernas valfrihet. För mig som moderat har det varit skönt att veta att Kristdemokraterna stått upp för vårdnadsbidraget och avvisat könskvotering av föräldraförsäkringen. Hägglund var också en av de starkaste rösterna för att avskaffa den statliga fastighetsskatten. Och han har haft ett tufft uppdrag att styra svensk sjukvård, socialtjänst och äldreomsorg under sin tid som socialminister. Att försöka förändra dessa verksamheter samtidigt som det bromsats av kommunala politiker är tufft. Men Hägglund har genomfört ett antal reformer i det tysta som förbättrat kvaliten och minskat köerna. Och så har han avreglerat apoteken.

Jag delar inte alltid kristdemokraternas åsikter i alla frågor, men jag säger ändå - tack Göran Hägglund för väl utfört arbete!

Migrations- och integrationsförslagen står som spön i backen

2015-01-28

Jag konstaterar att både Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet nu har presenterat olika förslag inom integrations- och migrationsområdet. Både KD och FP verkar exempelvis vara för skärpta regler vid anhöriginvandring, en linje som moderaterna drev redan under Alliansens regeringstid - men som då stoppades av bland annat KD och FP. Att dessa partier nu verkar svänga i frågan banar förhoppningsvis väg för skräpta regler.

I övrigt avstår jag från att kommentera de övriga Allianspartiernas förslag i detalj, utan nöjer mig med att konstatera att det är positivt att frågan diskuteras i samtliga Allianspartier just nu. Moderaternas nytillsatta arbetsgrupp på området kommer också att presentera sina förslag framöver.

Det är läge för en rejäl dos självkritik hos samtliga Allianspartier, inklusive Moderaterna. Hade vi hanterat dessa frågor lite bättre under vår regeringstid i stället för att kroka arm med Miljöpartiet så hade vi kanske idag varit kvar i regeringsställning. Uppvaknandet borde ha skett betydligt tidigare. Men det bättre sent än aldrig.

Hoppas klimatprognoserna är bättre än väderprognoserna...

2015-01-27

I går gick varningarna ut i delstaterna på USA:s nordostkust och i New York. Den kommande snöstormen skulle ge upp till en meter snö och drabba miljoner människor på den amerikanska östkusten. Bland annat gick New Yorks-borgmästare Bill de Blasio ut och varnade stadens invånare att förbereda sig för det ”extrema vädret” och vara ”beredda på någonting värre än vad vi någonsin varit med om förut”. Stormen medförde över 6000 inställda flyg från New Yorks flygplatser, stängda skolor och arbetsplatser, bilkörning förbjöds i hela New York och nödläge utlystes i fem delstater på USA:s nordostkust.

Prognosen var, för att uttrycka sig försiktigt, sådär. Extremovädret uteblev, och det kom bara någon knapp decimeter snö. I dag har de ansvariga meteorologerna tvingats gå ut och be om ursäkt för att man totalt missbedömde väderprognosen.

Meteorologerna med alla sina datorer och datormodeller kunde alltså inte ens förutse något dygn i förväg om det skulle bli en extrem snöstorm eller inte. Samtidigt påstår klimatforskarna med stöd av andra datormodeller att man kan förutsäga temperaturer och effekter av klimatförändringar 100 år fram i tiden.

Och på samma sätt som de felaktiga larmen för snöstormen i New York med omnejd orsakat enorma samhällskostnader riskerar teorierna om klimathotet att medföra beslut om mångfalt större samhällskostnader utan att någon kan säga om det gör någon nytta överhuvudtaget eller om klimatförändringar ens går att stoppa med mänskliga åtgärder.

Är det möjligen dags för lite eftertanke?

Förintelsens minnesdag

2015-01-27I dag är det 70 år sedan befrielsen av koncentrationslägret Auschwitz i Tyskland i andra
världskrigets slutskede. Det är därför denna dag är den internationella minnesdagen
för Förintelsens offer.

I Riksdagen var det ett mycket välbesökt högtidlighållande med tal av både vice talman
Tobias Billström, förre statsministern Göran Persson och inte minst av Tobias Rawet, en av
de överlevande från koncentrationslägret i Ravensbrück, och som ägnar sin tid åt att resa
runt och berätta om sina egna starka upplevelser.

Det är inte längre så många överlevande som kan berätta. Men det är vår plikt att föra
kunskapen vidare. Överallt i vår omvärld ser vi även idag upprepade exempel på hur
onda och galna regimer eller organisationer ägnar sig åt folkmord eller massmord.
Och samtidigt finns otäcka stämningar även i vårt land bland extrema grupper.

Vi får aldrig glömma vår historia.
Stackars Grekland

2015-01-26

Valet i Grekland ger en bitter eftersmak, extremisterna vann. Vänsterpartiet Syriza fick hela 36% av rösterna, mer än Nea Demokratia (Greklands moderater) som fick 28%. Grekiska Socialdemokraterna, Pasok, närmast utplånades i valet och fick bara 4,7%.

Svenska medier kallar Syriza för ett brett vänsterparti, men det stämmer inte. Det är tvärtom ett mycket extremt parti på yttersta vänsterkanten som bildades 2004 genom att ett antal småpartier bestående av olika kommunistiska och socialistiska grupperingar gick samman, inklusive grupperingar av maoister och trotskijster (!). Att ett sådant parti som Syriza får 36% av rösterna säger en del om stämningarna i Grekland just nu.

Märkligast är kanske ändå att detta extrema vänsterparti tänker bilda regering tillsammans med det lilla extrema, nationalistiska och invandringskritiska högerpartiet Oberoende greker. Två extremistpartier på var sin sida på den politiska skalan ska alltså styra tillsammans. Det enda som förenar dessa två partier är populism och motståndet mot EU och Euron. Det första den nya regeringen kräver är att delar av Greklands skulder ska skrivas av. Detta samtidigt som man behöver få nya lån för att klara sig. Men vem vill låna ut mer pengar till ett land som inte vill betala sina skulder?

Grekland är inne på en mycket farlig väg och jag sörjer med alla greker. Detta kan aldrig sluta väl. Risken är att det enda regeringsskiftet leder till är att Grekland isoleras ekonomiskt och att den ekonomiska återhämtning som man sett tydliga tecken på de senaste månaderna kommer av sig.

Viskleken i ny tappning

2015-01-26

Jag minns när man var barn och lekte "viskleken" på kalas. Det där när man satt i en ring och viskade ett budskap från den ena till den andre, och sedan skrattade när man hörde vad de siste i ringen berättade.

Även idag upplever jag ibland denna "visklek". Fast nu är det media och journalister som ägnar sig åt detta. Berättar och återberättar nyheter som plötsligt får en helt annan innebörd än de hade från början.

I går hörde jag plötsligt i ett nyhetsinslag i Radio Sjuhärad att jag har föreslagit i en riksdagsmotion att Sverige ska införa ett tiggeriförbud. Man sade visserligen "eventuellt" tiggerförbud, men innebörden i nyheten var tydlig, det var bara frågan om förbud som nämndes. Bakgrunden är givetvis nyhetsartikeln i Dagens Nyheter som jag berättade om igår, och som nu sprids för fullt i olika nyhetsmedier och sociala medier.

Problemet är att det inte är detta som står i DN-artikeln och inte heller i motionen. Jag föreslår inte ett tiggeriförbud utan en "förutsättningslös utredning om möjligheter och problem med ett tiggeriförbud", där Sverige även ska titta på effekterna av förbud i andra länder. I min motion pekar jag på svårigheterna med ett förbud, både praktiskt och etiskt, och frågan om förbud är endast en av fem punkter i min motion. De andra fyra punkterna handlar om hur man kan förbättra de sociala skyddsnäten för fattiga EU-medborgare i deras hemländer så att behovet av att tigga försvinner. Så här ser motionen ut i sin helhet.

I visklekens mediala värld finns bara utrymme för en sak i taget, och då är det mest spännande att prata om att förbjuda tiggeri. Så fungerar den mediala logiken. Men frågan om tiggertiet är betydligt mer komplicerad än så.

Tre glada vovvar

2015-01-25

Nelly, Madde och Nema älskar snö!Vinter i Ubbhult

2015-01-25

Från dagens hundrunda. Vinterbild från Änkatjärn i Ubbhult.DN uppmärksammar min riksdagsmotion om en strategi mot tiggeri

2015-01-25Efter beskedet att Norge sannolikt inför nationellt förbud mot tiggeri har debatten om tiggeriet blossat upp på nytt även i Sverige. I går blev jag uppringd av Dagens Nyheter för en längre intervju med anledning av min riksdagsmotion om en samlad strategi mot tiggeriet som jag lämnade in i höstas. Min poäng i frågan är att inte räcker med ett förbud mot tiggeri för att lösa problemen, och det är dessutom inte alldeles enkelt att tillämpa ett förbud i praktiken. Om man ska kunna minska tiggeriet krävs i vart fall att ett eventuellt förbud kombineras med flera andra åtgärder, både på nationell nivå och EU-nivå. Den centrala frågan är enligt min mening att bygga upp ett socialt skyddsnät för de allra fattigaste medborgarna i samtliga EU-länder. Om ett sådant skyddsnät fanns skulle sannolikt tiggeriet minska i hela EU. Mina fem konkreta förslag framgår av motionen:

1. En förutsättningslös utredning bör göras om möjligheter och problem med nationellt eller kommunalt förbud mot tiggeri, både när det gäller praktisk tillämpning och etiska problem. I detta sammanhang bör man ta del av erfarenheter från andra länder.

2. Sverige måste fortsätta ansträngningarna för en effektivare uppföljning av EU-stödet till tiggarnas hemländer som riktas just till utsatta befolkningsgrupper.

3. Sverige måste driva på för att EU ska ta ett gemensamt beslut om att ålägga alla medlemsländer att inrätta något slags socialt skyddsnät för sina medborgare motsvarande det svenska försörjningsstödet för att garantera att ingen tvingas till tiggeri som sista utväg för sin försörjning. EU:s olika sociala fonder borde delvis kunna användas för att finansiera detta.

4. Sverige bör se över möjligheten till ett system inom EU att under en övergångstid erbjuda sociala insatser för tiggarna i Sverige på deras hemländers bekostnad.

5. Alltför många utsatta EU-medborgare reser runt i Europa utan ID-handlingar och barn föds ibland utan att registreras. Det gör att inget land vill ta ansvar för dessa människor. Det bör övervägas om man på EU-nivå skulle kunna bekosta stöd till människor som inte har något formellt medborgarskap i något EU-land.

Kostnaderna för migration och etablering ökar snabbt

2015-01-24

I tisdags höll finansminister Magdalena Andersson (S) en presskonferens om det ekonomiska läget, och i torsdags föredrog hon samma sak för oss i riksdagens finansutskott. Bilden nedan är från finansdepartementets bildserie.Förutom att den internationella konjunkturen är svag och att de svenska hushållen är mer pessimistiska än tidigare och konsumerar mindre (kanske av oro för att dagens regering ska höja skatterna?) så påverkas statsfinanserna allt mer av stigande kostnader för migration och etablering av nyanlända. För 2015 ökar kostnaderna netto med 1,7 miljarder, 2016 med 4,7 miljarder (varav man tar 3,3 miljarder från biståndsbudgeten). 2017 ökar kostnaderna med 7,7 miljarder (varav biståndsbudgeten får bekosta 2,3 miljarder). 2018 ökar kostnaderna med nära 10 miljarder mot budget. Dessa kostnader kan exempelvis jämföras med att Försvaret sägs behöva 3-4 miljarder extra per år kommande år, vilket anses vara svårt "med tanke på det statsfinansiella läget".

I Sverige klarar vi ofta att öppet och realistiskt diskutera "känsliga" samhällskostnader med koppling till utsatta grupper, såsom kostnader för sjukdom, funktionshinder, förtidspension, arbetslöshet eller kostnaderna för sjukvård eller pensioner. Här har inte minst Alliansen visat en styrka under sin regeringstid och lyckats vända en del olyckliga kostnadstrender, exempelvis för förtidspensioneringar och sjukskrivningar (även om de sistnämnda ökat lite igen de senaste åren). Kostnaderna för migration och integration, dvs kostnader med koppling till en annan utsatt grupp, flyktingar och andra nyanlända, verkar däremot närmast oantastbara, kostnaderna "bara finns" och får inte ifrågasättas. Vi måste bryta detta synsätt och granska även dessa snabbt stigande kostnader om vi värnar om skattebetalarnas pengar.

Man kan givetvis diskutera kostnaderna ur olika synvinklar. Det kan handla om villkoren för asyl och flyktingmottagande i sig (det som lite föraktfullt ibland kallas "volymer"), det kan handla om översyn av ersättningssystemen för nyanlända, mottagningens effektivitet, de inblandade myndigheternas förmåga, problemet med bostadsbristen och en diskussion om hur nyanlända snabbare blir självförsörjande. Politikerna kan givetvis välja olika angreppssätt men det avgörande är att i en demokrati måste alla samhällskostnader få diskuteras och ifrågasättas. Även de som handlar om migration och integration.

Plötsligt anser (S) att ökande befolkning ökar arbetslösheten...

2015-01-23

Alla minns vi valrörelsen i höstas. Hur Alliansen påpekade att det vuxit fram hela 300.000 nya jobb under Alliansens åtta år (egentligen faktiskt 350.000), och hur det stärkt statsfinanserna och ökat skatteintäkterna till välfärden. Då sa Socialdemokraterna lite nedlåtande att alla de nya jobben kommit närmast med automatik på grund av en kraftigt ökande befolkning. Vi visade från Alliansens sida att det ser annorlunda ut i de flesta andra länder, där man trots kraftigt ökande befolkning inte fått särskilt många nya jobb, eller i många fall till och med tappat en massa jobb. Att jobben växt till så snabbt i Sverige har givetvis koppling till den förda politiken, med lägre skatter på arbete och företagande, lägre arbetsgivareavgifter och ett bättre företagsklimat. Men tyvärr gick nog många väljare på Socialdemokraternas invändning och trodde att de hade rätt.

I går hade finansminister Magdalena Andersson en föredragning inför Finansutskottet där hon bland annat visade denna bild. Hon ville nu förklara varför arbetslösheten minskar långsammare än hon tidigare förutspått, och förklara varför regeringens arbetslöshetsmål inte kommer att kunna uppnås.

Ett av de viktigaste skälen till ökande arbetslöshet är nu plötsligt att befolkningen ökar så snabbt (!). Det gör att fler vill ha arbete. En total omsvängning med andra ord.

Före valet innebar enligt (S) en ökande befolkning att jobben automatiskt blir fler. Efter valet innebär nu ökande befolkning i stället att arbetslösheten biter sig fast.

Säga vad man vill, men vi har i vart fall en väldigt flexibel regering.


Dagens interpellationsdebatt med finansministern

2015-01-20

I dag hade jag ännu en interpellationsdebatt med finansminister Magdalena Andersson (S). Frågan rörde hur regeringen tänker hantera den av riksdagen beslutade sänkningen av arbetsgivareavgifterna för ungdomar. Alliansens budget som riksdagen tog beslut om innebär ju en ytterligare sänkning av avgiften för de under 25 år, samtidigt som S-MP-regeringen aviserat att man vill ta bort den nedsättning av avgiften för unga som redan finns.

Beskedet idag är att det kommer en proposition den 27 januari om en ytterligare sänkning av arbetsgivareavgifterna för dem under 25, i linje med den segrande Alliansbudgetens förslag. Sänkningen föreslås gälla från den 1 maj. Samtidigt avser regeringen att föreslå höjda avgifter igen redan i vårändringsbudgeten, dvs sannolikt från den 1 juli. Sänkningen den 1 maj lär med andra ord knappt hinna träda ikraft. Att tvinga företagen att hantera två avgiftsförändringar och därmed tre olika avgiftsnivåer under ett och samma kalenderhalvår är synnerligen olyckligt och borde självklart inte genomföras.

Jag påpekade inledningsvis att det är lite märkligt att samma dag som finansministern på en presskonferens meddelat att man inte tror sig kunna nå sina egna arbetslöshetsmål, samma dag diskuterar vi i riksdagen det vettiga i att göra det dyrare att anställa unga. För mig är det en mycket märklig diskussion.

Hela debatten går att se här på riksdagens Web-TV-sändningDärför lägger jag ned min röst i dagens misstroendeomröstning

2015-01-20

Riksdagen röstar idag klockan 13 om Sverigedemokraternas misstroendeförklaring mot regeringen Löfvén. Självklart har jag inget som helst förtroende för denna extremt svaga regering som hittills inte uträttat något alls, inte ens lyckats få majoritet för sin egen budget, utan tvingas styra med Alliansens.

Vid omröstningen kommer jag dock att lägga ned min röst i eftermiddagens omröstning. Det finns flera skäl.

För det första släppte riksdagen fram regeringen Löfvén som regeringsbildare efter valet, eftersom han representerar den största grupperingen i riksdagen. Att då fälla samma regering efter bara ett knappt halvår känns ganska inkonsekvent.

För det andra är misstroendeförklaring tänkt att användas som en reaktion mot något konkret som en regering hanterat på ett felaktigt eller olämpligt sätt. Faktum är att dagens regering som sagt knappast uträttat något alls. Man har knappt lagt några egna förslag alls till riksdagen, och man styr med Alliansens budget. Jag kan ju inte direkt säga att jag är missnöjd med det och jag har svårt att hitta något sakligt skäl för en misstroendeförklaring i detta läge.

Visst skulle man ändå kunna använda misstroendeförklaring som att sätt att helt enkelt fälla en regering man ogillar. Men det är det en sak att fälla sittande regering - en annan sak att hantera situationen efteråt. Ett extraval skulle knappast lösa den parlamentariska situationen eftersom opinionsläget är ganska stabilt, och det finns inget intresse alls hos Alliansens fyra partier att basera ett regeringsinnehav på ett stöd från Sverigedemokraterna. Det är bara att konstatera att idag är S-V-MP det största partiblocket i riksdagen.

Att fälla en regering är lätt. Att hantera situationen efteråt är svårare. Om man inte har en plan för fortsättningen ska man inte heller fälla en regering. Moderaterna är ett parti som tar ansvar för landet i varje läge. I detta läge innebär det att vi lägger ned våra röster i misstroendeomröstningen. Jag kommer att ställa upp på partiets linje eftersom det känns som det mest rimliga i det läge som råder. Men det ska definitivt inte tolkas som ett stöd för sittande S-MP-regering, och det är inte heller en garanti för att det aldrig kommer att väckas en misstroendeförklaring mot den svaga S-MP-regeringen om det finns sakliga skäl för det i framtiden.

Fakta: Tiggeriförbud i olika europeiska länder

2015-01-19

Tiggeriförbud finns eller diskuteras i allt fler länder i Europa, nu senast i Belgien. Frågan är som bekant inte alldeles enkel att hantera, men kunskap om hur andra länder tänker eller agerar är alltid bra att ha med sig i en bred diskussion. I går fanns en intressant sammanställning på SVT:s TextTV om tiggeriförbud i olika länder. Sammanställningen är gjord av den belgiska organisationen Feantsa i Bryssel, en organisation som stödjer hemlösa och ogillar de aktuella planerna på tiggeriförbud i Belgien. Så här ser det enligt Feantsa ut i andra europeiska länder (jag har längst ned kompletterat listan med ytterligare tre länder):

Frankrike: Lagen mot tiggeri upphörde 1994 men det är fortfarande olagligt att tigga med barn eller aggressiva djur.

Italien: Förbjudet om man tigger med barn eller djur. Tillämpas dock inte.

Polen: Tiggeri är lagligt bara om personen inte kan arbeta eller har tillräckliga resurser. Annars olagligt. Lagen tillämpas dock inte eftersom ingen förstår vad den egentligen innebär.

Rumänien: Alla typer av tiggeri är förbjudna.

Ungern: I särklass hårdast lagstift- ning. Hemlöshet kriminaliserad. I en stadsdel i huvudstaden Budapest är det bland annat förbjudet att plocka saker från hushållssopor och återvinnings- stationer.

Grekland: Tiggeri kan ge sex månaders fängelse och upp till 3.000 euro i böter.

Storbritannien Tiggeri är olagligt. Lagen skrevs redan 1824. Finns även en lag från 2003 om "anti-social behaviour", som bland annat handlar om aggressiva tiggare. Det är även förbjudet att låta barn tigga.

Danmark: Tiggeri är olagligt.

Irland: Aggressivt tiggeri samt tiggeri i närheten av uttagsautomater är förbjudet. Lagen tillämpas dock inte.

Norge: Tiggeriförbud i vissa kommuner. Kan bli nationellt förbud 2015.

Finland: Tiggeri är lagligt men debatt pågår. År 2010 lade finska regeringen fram ett lagförslag i riksdagen om ett förbud mot aggressivt tiggeri som inte gick igenom.

Österrike: Inget nationellt förbud men olagligt i flera förbundsländer (delstater). I staden Graz förbjöds tiggeri 2011. Detta i ett försök att hålla utslagna romer borta från gatubilden. Efter protester upphävdes förbudet år 2013.

Tyskland: Lagligt men tiggeri som har kopplingar till bedrägeri är straffbart. Aggressivt tiggande är förbjudet på många ställen men att tigga tyst och stillsamt anses inte vara störande för den allmänna ordningen.

I sammanställningen saknas några länder som jag tidigare fått kunskap om:

Schweiz: Tiggeri är förbjudet i flera större städer.

Nederländerna: Tiggeri som stör den allmänna ordningen kan förbjudas lokalt.

Spanien: Tiggeri är förbjudet i vissa regioner, medan det i andra regioner är tillåtet om det inte stör den allmänna ordningen.

Självklart påverkas skolresultaten av andelen utrikes födda elever

2015-01-18

SVT Nyheter har idag en intressant nyhet som väl egentligen knappast är någon nyhet för den som är hyfsat insatt i skolfrågor. Rubriken är nämligen "Många flyktingbarn utmaning för skolor" SVT konstaterar bland annat att i takt med den ökande flyktingströmmen så ökar också antalet utrikes födda elever snabbt. Cirka 25 procent av flyktingarna är barn mellan 7 och 16 år och i många skolor kan det plötsligt dyka upp betydligt fler elever än man räknat med. 2005 kom enligt SVT knappt 5.000 skolpliktiga barn till Sverige. Förra året kom nästan 22.000. Den kraftigt ökande flyktingströmmen "ställer nu helt nya krav på skolorna" skriver SVT.

För mig som arbetat i riksdagens utbildningsutskott i fyra år (2010-2014) och dessutom varit moderaternas ansvarige för frågor som rör SFI och vuxenutbildning är detta som sagt ingen nyhet. Jag har besökt ett stort antal grundskolor, gymnasieskolor och SFI-utbildningar, läst mängder av rapporter och pratat med många lärare och rektorer. För mig har det hela tiden varit uppenbart att en del av de fallande skolresultaten, liksom den upplevda resursbristen på många skolor, har en tydlig koppling till att andelen utrikesfödda elever ökat så kraftigt. Men detta är något som ansvariga myndigheter och politiker - oavsett färg - inte så gärna vill prata om.

Andelen nyanlända utrikesfödda elever i den svenska skolan har ökat stadigt ända sedan 1990-talet. Märkligt nog sammanfaller det med att PISA-resultaten försämrats under just samma tid, nämligen de senaste 20 åren. Det finns flera undersökningar som tydligt visar att de sjunkande skolresultaten har i vart fall en viss koppling till just detta. Regeringen har presenterat tydliga fakta (se nedan), och ett av lärarfacken har gjort detsamma. Man hittar också liknande fakta i Skolverkets siffror. På denna sida visas Skolverkets egna siffror i tabellform. Man ser tydligt att inrikes födda elever förbättrat sina resultat över tid, medan utrikes födda försämrat sina resultat. Med tanke på att andelen elever med utländsk bakgrund i klassrummen samtidigt har ökat med 40 % mellan läsåret 2006/07 och 2011/12 är det därför kanske inte så konstigt om detta bidrar till vissa resultatförsämringar i skolan totalt sett? Jag tycker snarare att det är ganska förväntat.

På individnivå ska man däremot vara mycket försiktig med att generalisera. Det finns många nyanlända elever som lyckas mycket bra i skolan, precis som det finns många svenskfödda elever som misslyckas. Förutsättningarna för utrikesfödda barn varierar naturligtvis också kraftigt beroende på i vilken ålder de kommer hit (se figur nedan) och vilken utbildningsbakgrund de har. Men om man ser helheten är det tydligt att utmaningarna för många nyanlända utomeuropeiskt födda elever är särskilt stora. Och det kräver sannolikt ytterligare extra resurser och nya sätt att arbeta. Det är enligt min åsikt en del av kostnaderna och utmaningarna för den svenska migrationspolitiken som det talas alldeles för lite om.

Alliansregeringens eget utbildningsdepartement uppmärksammade som sagt denna fråga på en pressträff 21 februari 2013. Den gången var genomslaget i media mycket litet, trots att frågan är så intressant och viktig. Här en repris på mina kommentarer om pressträffen på bloggen den 14 oktober 2013:

Hur lyckas då invandrarbarn i den svenska skolan? Dessa siffror redovisades av regeringen vid en pressträff den 21 februari i år. Man ser att skillnaden mellan barn födda i Sverige och barn som invandrat från länder utanför Europa före skolåldern är ganska liten, de flesta blir behöriga till gymnasiet. Men när det gäller barn som invandrat efter sju års ålder var det endast drygt 40% som var behöriga till gymnasiet 2010.

Orsakerna till de allt sämre resultaten för den sistnämnda gruppen är att de kommer till Sverige i allt högre åldrar och i genomsnitt endast har varit 4-5 år i landet innan det är dags att gå ut grundskolan. Det säger sig själv att det är svårt att läsa in hela grundskolan på 4-5 år, särskilt om man inte kan svenska språket och dessutom endast umgås med andra barn som inte heller talar svenska.

I en rapport 2012 skriver Skolverket dessutom att ”andra faktorer som kan spela in är vilka länder eleverna kommer ifrån – något som varierar ganska kraftigt över tid. Många saker kan påverka, sociala och kulturella förhållanden i det land man kommer ifrån, hur utbildningsväsendet fungerat osv. Det kan också vara olika svårt att lära sig svenska beroende på vilket modersmål man har.”


Allvarligt att Utrikesdepartementet ljuger för svenska folket

2015-01-15

Häromdagen uppgav Utrikesdepartementet att utrikesminister Margot Wallström (S) ställde in sitt planerade besök i Israel av "kalenderskäl". Man uppgav också att besöket bara var uppskjutet, inte inställt. Samtidigt uppgav media att det i själva verket var så att Wallström inte var välkommen till Israel som en reaktion på att Sverige erkänt Palestina.

I dag bekräftas Israeliska UD att Wallström inte var välkommen och inte skulle ha tagits emot officiellt. Det betyder att UD alltså ljugit för både media och hela svenska folket. Det är minst sagt anmärkningsvärt.

I själva sakfrågan kan man bara konstatera att det Alliansen varnade för har blivit verklighet. Sverige har allvarligt skadat sina relationer med mellanösterns enda riktiga demokrati. Frågan är också om inte Sveriges möjlighet att göra sin röst hörd försämras efter att vårt land så tydligt tagit parti för den ena parten i konflikten. Beslutet att erkänna Palestina togs av en minoritetsregering i strid med en majoritet i riksdagen. En så viktig fråga som att erkänna Palestina borde hanterats med mer finess och inte skett utan brett politiskt stöd.

Reseberättelse från Egypten

2015-01-15Nu är jag klar med min reseberättelse från semesterresan till Egypten förra veckan. Ovan tv en bild från stranden av Röda Havet. Till höger en bild från båttur på Nilen. Många fler bilder och lite nedslag i Egyptens kultur och det aktuella säkerhetsläget i landet finns i reseberättelsen.

Fegt av regeringen att stoppa översynen av Arbetsförmedlingen

2015-01-14

S-MP-regeringen har beslutat att lägga ned utredningen som Alliansen tillsatte och som skulle se över Arbetsförmedlingens verksamhet. Man har också sparkat utredaren. Bakgrunden till att utredningen skrotades lär vara att den bland annat hade i uppdrag att ta fram förslag på hur Arbetsförmedlingen kan konkurrensutsättas.

Jag tycker detta är en sorglig hantering, särskilt som utredningen redan arbetat i flera månader. Konkurrensutsättning och att ge utrymme för nischade eller branschvisa arbetsförmedlingar, exempelvis i regi av facket eller arbetsgivarna, skulle kunna effektivisera stödet till de arbetslösa och göra det lättare för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. Att inte ens våga utreda detta är rent ut sagt väldigt fegt av regeringen.

Stor skillnad mellan Säve och Bromma flygplatser

2015-01-14

I går kom ju beskedet att Säve flygplats i Göteborg ska läggas ned. Orsaken är mycket stora renoveringsbehov. Uppståndelsen i Göteborg är begränsad, Landvetter flygplats har redan idag kapacitet att ta över trafiken från Säve, ca 850.000 passagerare per år. Nedläggning av Säve får därmed ingen avgörande betydelse för flygförbindelserna till och från Göteborg. Självklart är det tråkigt för de anställda på Säve, men förhoppningsvis kan de flesta av dem följa med till Landvetter när trafiken ska flyttas över dit.

I dag har jag fått frågan om nedläggningen av Säve inte visar att det går utmärkt att lägga ned Bromma också? Mitt svar är att det inte går att jämföra alls. För det första är Bromma tre gånger så stor som Säve, förra året var det nära 2,4 miljoner passagerare som passerade Bromma, och Arlanda har ingen som helst möjlighet att ta över trafiken från Bromma. För det andra är Bromma flygplats nyrenoverad för miljardbelopp, bland annat landningsbanorna. Ytterligare miljardinvesteringar är planerade i närtid. En nedläggning av Bromma skulle innebära en stor kapitalförstöring.

Partiledardebatt

2015-01-14

I dag hölls årets första partiledardebatt, och det var Anna Kinberg Batras första i egenskap av nyvald partiledare. Jag är övertygad om att hennes lugna, sakliga och seriösa stil efterhand kommer att uppskattas av svenska folket.

Det mest slående i debatten var Statsminister Löfvéns tafatta försök att förklara varför hans regering praktiskt taget inte uträttat någonting alls under sina första hundra dagar. Hans löften i debatten handlade helt om floskler och vackra ord, några konkreta förslag kom inte i någon enda fråga.

Med Löfvéns brist på handlingskraft lär det inte räcka med överenskommelsen om hur en minoritetsregering ska kunna styra. Han kommer att få uppenbara problem att hantera samhällsutmaningarna framöver. Då är det viktigt att Moderaterna och Alliansen lägger bra genomtänkta alternativa förslag för att visa svenska folket att det finns bättre alternativ.Hemma igen från "afrikansk internetskugga"

2015-01-13

I dag är jag tillbaka i Stockholm efter en veckas skön semester i Egypten. Jag återkommer med lite bilder under veckan. Tyvärr var det bedrövlig uppkoppling på internet på vårt fina hotell, det var bara korta stunder som nätet fungerade. Under min frånvaro har det ju annars hänt en hel del saker, moderaterna har bytt partiledare, försvarspolitiken har diskuterats allt mera och terrordåden i Frankrike upprör en hel värld. Jag återkommer med en del kommentarer om detta.

I dag drar riksdagsarbetet igång på allvar, moderata riksdagsgruppen har sitt första gruppmöte och i morgon är det partiledardebatt!

Partiledarskifte - lycka till Anna!

2015-01-10

I dag valde den moderata extra partistämman som väntat Anna Kinberg Batra till ny partiledare för Moderaterna efter Fredrik Reinfeldt. Jag önskar Anna all lycka och fvramgång i det viktiga uppdraget. Det finns mycket i den moderata politiken som behöver förnyas och utvecklas och jag hoppas det nu blir tid för nytänkande!

Mot valseger 2018 och Anna som ny statsminister!

Avskaffade ränteavdrag kan vara en farlig väg att gå

2015-01-08

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) öppnar idag för avskaffade ränteavdrag, även om han samtidigt säger att han vill se en bred diskussion med övriga partier. Jag är inte förvånad - avskaffade ränteavdrag och en i övrigt oförändrad kapitalbeskattning skulle naturligtvis ge statskassan extra resurser som S-MP-regeringen kan använda till annat. Det skulle dessutom bli en skattehöjning som kunde motiveras med att man vill minska hushållens skuldsättning. En skattehöjning serverad på silverfat skulle man kunna säga.

Problemet är bara att avskaffade ränteavdrag samtidigt kan leda till en skuldkris bland svenska hushåll och samtidigt medverka till fallande fastighetsvärden som kan leda fram till en ny fastighetskris. Läs gärna vad jag skrev i denna fråga på bloggen den 13 oktober.

Trött vovve

2015-01-03

Nej, lillvovven Nema är ingen fyllehund, annars kunde man ju nästan kunnat tro att hon fick för många groggar i går kväll. Hon tröttnade bara på kvällens TV-program och däckade i fåtöljen. Lätt hänt en fredagskväll...Lite sent att vakna nu om höjd trängselskatt...

2015-01-03

Före jul fick vi riksdagsledamöter i finansutskottet mail från Västsvenska Handelskammaren angående höjningen av trängselskatten i Göteborg från årsskiftet. Handelskammarens VD, Johan Trouvé, ifrågasatte höjningen och tyckte den var olycklig: "Enligt avtalet mellan parterna i det västsvenska paketet ska trängselskatten höjas från och med 1 januari 2015 med mellan 12 och 23 procent beroende på tid på dagen. Vi är övertygade att legitimiteten för trängselskatten och hela paketet riskerar att skadas allvarligt om man genomför denna höjning enligt planerna."

Samma sak framfördes av David Lega (KD), kommunalråd i Göteborg, på GP Debatt den 22 december. "Med den osäkerhet vi nu har framstår en höjning av trängselskatten som orimlig" skriver han.

Med all respekt så tycker jag att både Trouvé och Lega är lite sent ute i frågan. Båda har stått bakom både trängselskatten och Västsvenska paketet hela tiden sedan det första beslutet togs. Riksdagsbeslutet om en höjning av trängselskatten detta årsskifte togs för övrigt redan 2011. Höjningen sker för att den ursprungliga storleken på trängselskatten inte skulle ha räckt till för att betala det Västsvenska paketet, och det var som sagt känt redan 2011. Om man hade kritiska synpunkter skulle man kanske framfört dem då i stället för att närmast okritiskt köpa hela upplägget?

Jag var som bekant den ende riksdagsledamoten som i den första trängselskattedebatten i riksdagen 2010 påpekade att trängselskattens utformning var olycklig. Jag hade gärna sett att jag fått stöd i detta från flera då. Idag känns det en smula sent.

Migrationsstatistik för 2014

2015-01-02

Under jul och nyår, när man träffar släkt och vänner är det som alltid en fråga som diskuteras mer än allt annat, och det är invandringen. Och så har det enligt min upplevelse varit under många år. De politiker som inbillar sig att detta inte är en fråga som engagerar i stort sett alla svenskar har missat något.

Samtidigt florerar hur mycket myter som helst kring siffror över antalet personer som får stanna i landet, vilka regler som gäller och vilka förmåner och bidrag som ges till nyanlända. Som vanligt vägrar jag huka i denna diskussion, jag kommer aldrig att ge främlingsfientliga krafter monopol på att diskutera saken, lika lite som jag tänker hålla inne med kritik mot dagens system i de delar där det finns anledning att kritisera.

Den 17/12 redovisade jag siffror fram till och med november. I dag presenteras helårsstatistik från Migrationsverket rörande asylansökningar och uppehållstillstånd under hela 2014. Totalt var det 81.000 personer som sökte asyl i Sverige förra året. Som mest var det 2.000 personer per vecka som sökte asyl under augusti och september. Handläggningen släpar ju alltid efter lite, men under 2014 beviljades 33.500 personer skydd i Sverige. Till detta kommer 1.960 kvotflyktingar.

Under 2014 beviljades drygt 102.000 personer (exklusive EU/EES-medborgare) uppehållstillstånd i Sverige. Det är en ökning med sju procent jämfört med 2013. Ungefär hälften fick permanenta uppehållstillstånd, den andra hälften tidsbegränsade:

1. Flyktingar och deras anhöriga, 48.060 personer:
Kvotflyktingar 1.960
Övriga flyktingar och skyddsbehövande 33.500
(varav ensamkommande barn ca 7.000)
Anhöriga till flyktingar/skyddsbehövande 12.600

2. Övriga 54.640 personer:
Arbetskraftsinvandring inklusive egna företagare 15.800 personer
(De största grupperna är bärplockare och dataspecialister, de flesta kommer från Indien, Thailand och Kina)
Gäststuderande och doktorander 9.200
(De flesta kommer från Kina, Indien, USA och Pakistan)
Anhöriga till dessa, samt svenska adoptioner, giftermål mm 29.400

Av det totala antalet personer som beviljats uppehållstillstånd var det alltså ungefär 47% som var olika slags flyktingar och deras anhöriga. 53% var annan typ av invandring.

Varifrån kommer då de asylsökande? 47 procent kommer från Syrien, 21% kommer från Somalia/Eritrea, 7% från Balkan och 4% från Afghanistan och Pakistan. Av de asylärenden som avgjorts under 2014 har Migrationsverket gett bifall i 77 procent. Om detta gäller även framöver innebär det ungefär 63 000 av dem som sökt asyl i Sverige i år också kommer att få uppehållstillstånd här. Det ska jämföras med siffran 33.500 som beviljats skydd under året. Orsaken är att alla ärenden inte hunnit prövas under samma år som personerna kommit till Sverige. (Samtidigt ingår givetvis en del asylsökande från 2013 i årets siffror över beviljade asylansökningar). Hur detta kommer att påverka helårssiffrorna för 2015 återstår att se, det beror ju på hur många nya asylsökande som tar sig till Sverige detta år.

Gott Nytt År!

2014-12-31

Året som gått har varit det mest politiskt turbulenta på väldigt länge. Två krävande valrörelser och sedan en höst med så många olika politiska turer att inte ens media alltid hann med i svängarna. Hur det kommande året blir politiskt återstår att se, liksom hur gott och nytt året blir för olika partier.

För egen del blir mitt stora fokus 2014 att tydligt stå upp för moderata värderingar och vara en stark och tydlig röst för de frågor jag lovade driva i valrörelsen. I det politiska läge som råder är det viktigare än någonsin med tydliga orädda röster i den politiska debatten. Ericsoniubbhult kommer inte att tystna.

Jag kommer också att fortsätta peka på nackdelarna med den sittande regeringens politik, alldeles oavsett vad "Decemberöverenskommelsen" sedan eventuellt kommer att innebära i själva beslutsdelen i riksdagen.


Jag önskar alla mina besökare ett Gott Nytt År!


Årets sista debattartikel - Alliansens budget stärker jobb och välfärd

2014-12-30

Debattartikel i Markbladet idag:

Alliansens statsbudget stärker jobben och välfärden

Stefan Löfvén (S) gick till val oförberedd och med en politik som hotade jobben. Efter två månader som statsminister står det klart att han misslyckats med att forma en majoritet för sin budget – en budget som hade försvagat Sveriges ekonomi och bromsat jobbtillväxten.

Alliansen håller vad vi lovar och röstade därför för vårt budgetförslag, vilket möjliggör för jobben att fortsätta växa fram på bred front. Grundbulten i vår budget är ansvar för ekonomin. Alliansen har presenterat en politik för hur Sverige ska nå en procents överskott år 2018. Vi ser nu att jobben växer till i Sverige, men vi behöver göra mer för att jobben ska kunna bli ännu fler. Vår budget breddar vägarna in till arbetsmarknaden genom utbyggda lärlingsanställningar och lägre kostnader för att anställa unga. Samtidigt fortsätter våra reformer av integrationspolitiken där utrikes födda med svagt fäste på arbetsmarknaden får stöd in i arbete.

När vår budget nu genomförs möjliggörs extra satsningar på över 4 miljarder kronor för mer kunskap i skolan 2015. För Marks kommun innebär det ca 10 miljoner kronor i satsningar redan nästa år. Dessutom skjuter staten till över 4,4 miljoner till Mark läsåret 2015/16 för ytterligare karriärtjänster för lärare enligt Alliansens tidigare beslut. Det räcker till 51 nya förstelärartjänster. Alliansens satsningar innebär nästan dubbelt så mycket pengar jämfört med S-MP-regeringen till mindre barngrupper i grundskolan och andra kvalitetshöjande åtgärder. Även förskolorna med störst behov får mindre barngrupper. I Alliansens budget finns också stora satsningar för att utveckla cancervården, införa en äldreboendegaranti, investeringsstöd för äldreboenden och ett kompetenslyft för personalen inom äldreomsorgen.

Istället för att gå fram med reformer som hjälper Sverige fortsätta på rätt väg föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet en återgångspolitik där bidragssystemen byggs ut på bekostnad av jobben. Trots skarp kritik från regeringens eget Finanspolitiska råd överger de i praktiken även överskottsmålet. Samtidigt hotar regeringens politik att dämpa jobbtillväxten, vilket de själva nämner i sin budgetproposition. Totalt föreslår de höjda skatter omkring 40 gånger så mycket på arbete och tillväxt som de föreslår till företagande.

För att få resurser att kunna fortsätta satsa på skolan, vården och omsorgen behöver vi fler jobb och en ekonomi som växer. Socialdemokraterna och Miljöpartiet väljer istället att gå fram med en politik som hotar att försvaga ekonomin och bromsa jobbtillväxten. Detta samtidigt som deras oförmåga att regera leder till att viktiga reformer skjuts på framtiden. En sådan politik skulle leda till minskade, istället för ökade, resurser till vår gemensamma välfärd.

Jan Ericson (M)
riksdagsledamot finansutskottet

Margareta Lövgren (M)
kommunstyrelsens ordförande, Marks kommun

Det finns som alltid två vågskålar

2014-12-29

Jag har sällan mött så hård kritik från vissa moderata sympatisörer och medlemmar som efter "Decemberöverenskommelsen" mellan Alliansen och S-MP-regeringen. Ord som svek, förräderi och kapitulation hör till de snällare. Samtidigt måste också påpekas att det också finns positiva röster. Även mediabilden är splittrad. Jag lyssnar på alla och försöker svara på ett nyanserat sätt.

Samtidigt som jag känner en viss tvekan inför överenskommelsen tycker jag att kritiken i vissa delar är onyanserad. Faktum är att S-MP-regeringen lever på nåder genom denna överenskommelse, utan den hade Stefan Löfvén tvingats avgå eller utlysa extraval. Det ska vi påminna om ibland.

Många glömmer också att det finns två sidor av av överenskommelsen, vilket jag försökte visa i lördagens blogginlägg. Här ett nytt försök med lite fler aspekter:

Möjliga fördelar i överenskommelsen för Moderaternas del:
1. Vi har en gång för alla avfärdat Stefan Löfvéns försök att splittra Alliansen. Det lägger en grund för fortsatt Allianssamarbete flera mandatperioder framåt, vilket är en avgörande förutsättning för en moderatledd regering efter valet 2018.
2. Vi har en överenskommelse som gör att om Alliansen blir större än S-V-MP vid valet 2018 kommer Alliansen att kunna styra i minoritet och få igenom sin budget. Utan denna överenskommelse skulle Alliansen annars kunna ha drabbas av samma svårighet att regera 2018 som S-MP-regeringen drabbats av denna höst.
3. S-MP-regeringen kommer från och med 2015 inte längre att kunna skylla alla politiska motgångar på att det är Alliansens budget som styr. Väljarna har valt att ge S-V-MP större stöd än Alliansen. Då måste också väljarna få se vad skillnaden blir i politiken - även om det i sak är sämre för Sverige.
4. Vi slipper ett extraval som kostar stora pengar, och i ett läge där väljarna inte är särskilt sugna på en ny valrörelse. Dessutom där valresultatet i extravalet känns synnerligen osäkert och riskerar att inte lösa problemet med regeringsbildningen.
5. Vi slipper ett extraval i ett läge där moderaterna inte ens hunnit formera sin nya partiledning eller utveckla sin politik. Bättre att detta får ske i lugn och ro de närmaste åren så vi är redo för en ny kamp om regeringsmakten 2018.
6. Överenskommelsen innebär inte att vi gör upp i sakfrågor med S-MP och därmed kompromissar bort Alliansens politik. Alliansen blir inga stödpartier till S-MP-regeringen utan kommer hela tiden att redovisa en alternativ politik.

Möjliga nackdelar i överenskommelsen för moderaternas del:
1. Vi har nu släppt möjligheten att stoppa S-MP-regeringens mest samhällsskadliga förslag i form av skattehöjningar på företagande och arbete och en del annat som kan rymmas inom budgetpropositionerna. Det är självklart en nackdel och det minskar vår makt som oppositionsparti.
2. Vi har öppnat för att S-MP-regeringen missbrukar sin makt över statsbudgeten och kommer att lägga in allt mer politiska förslag i budgetpropositionen för att kunna få igenom förslagen i riksdagen. Det kan ytterligare minska Moderaternas och Alliansens inflytande.
3. Vi har indirekt ökat Vänsterpartiets makt över politiken eftersom de ny blir ett slags "nya" vågmästare över S-MP-regeringen.
4. Vi vet inte om S och MP kommer att hålla fast vid överenskommelsen om Alliansen vinner valet 2018.
5. Vi kan ha minskat Moderaternas och Alliansens möjlighet att vinna valet 2018 genom att vi framstår som en mer tandlös opposition i riksdagen, och genom att vi stärker den svaga S-MP-regeringens möjlighet att fungera.
6. Det finns överhängande risk att vi hjälper Sverigedemokraterna att odla sin bild som martyrer "som ställs utanför" och hjälper dem att odla sin självbild som "det enda oppositionspartiet". Det kan ytterligare försvaga moderaterna och försvåra en valseger 2018.

Slutsats:
Det finns som både fördelar och nackdelar med överenskommelsen, lite som ett val mellan pest och kolera. Den underlättar för Alliansen att bilda en handlingskraftig regering efter en eventuell valseger 2018, men kan samtidigt försvåra samma valseger. Men en sak är klar - utan överenskommelsen hade en Alliansregering i minoritet aldrig kunnat styra Sverige framöver. Det bör man ha i minnet när man riktar kritik mot överenskommelsen. För egen del tänker jag nu analysera innehållet i överenskommelsen ordentligt tillsammans med mina moderata riksdagskolleger, och fundera över hur vi på bästa sätt går vidare för att visa våra väljare att vi trots överenskommelsen kan driva en effektiv och tydlig oppositionspolitik.

Tidigare inlägg finns samlade i bloggarkivet