Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!

Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006. 
Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt.

2002-2006 var jag gruppledare för moderaterna och den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010, 2014 och 2018. Jag är idag ledamot av Finansutskottet och Riksdagens EU-nämnd. Mina tidigare uppdrag hittar du här.

Företagande och arbete är centrala frågor för mig - det skapar alla resurser till välfärd, pensioner och samhällsservice. Jag ogillar all slags kvotering, vill ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik, stärka rättssamhället och ha ordning och reda i statens finanser. Jag brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor men tar avstånd från extrem och ogenomtänkt "klimatpolitik". Du hittar allt om mig och mitt uppdrag via länkarna överst på sidan. På blogg och twitter kommenterar jag rikspolitik, riksdagsarbetet och en hel del annat.
I arkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden.

Totalt 8.639 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 30/4 2019)
 


 


Kan professor Lennart Bengtsson ena motståndarna i klimatdebatten?

2019-08-18

Lennart Bengtsson är professor em i dynamisk meteorologi.
Under sin karriär har han haft en ledande funktion vid utveckling av meteorologiska analys- och prognos­system för praktisk tillämpning inom internationell vädertjänst. Bland annat har han varit chef för European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Max Planck Institute for Meteo­rology och International Space Science Insti­tute. Bengtsson är medlem i Kungliga veten­skaps­aka­demien och hedersmedlem i bland annat American Meteo­rological Society och Euro­­­pean Geo­physical Union. Han har publicerat över 230 akademiska dokument och rapporter i ämnena meteorologi och klimatologi.och har ett mycket långt forskarliv bakom sig. Sannolikt är han en av våra mer  internationellt respekterade svenska klimatexperter. Nyligen kom han ut med en egen bok där han ger sin syn på klimatdebatten.
Bengtsson
har på senare tid blivit väl citerad i media. Den 17/6 bloggade jag om intervjun med honom i Gefle Dagblad, och nyligen publicerade vänstertidningen Dagens Arena en sammanfattning av hans nya bok. Häromdagen blev han intervjuad i nättidningen fplus. Båda artiklarna är mycket läsvärda - för båda sidor i klimatdebatten, och nås via länkarna nedan.En kort summering är att Lennart Bengtsson inte avvisar klimathotet, han tycker man ska ta det på allvar, men han avvisar undergångstonläget i klimatdebatten, och säger att "den svenska passionerade oron för klimatet är exceptionell" internationellt sett. "Jag kan bara hoppas att ungdomar idag inte bryr sig alltför mycket om dagens skräckberättelser om framtiden. Men dagens globala problem kräver omfattande samhälleliga och tekniska åtgärder".

Bengtsson anser att det inte finns någon anledning till oro för snabba klimatförändringar. Han menar att uppvärmningen går mycket långsamt och att det finns gott om tid att agera, och att man bör se långsiktigt på frågan. Teknisk utveckling och klok långsiktig politik och är det bästa sättet att hantera problemet. Men samtidigt säger han att på sikt krävs sannolikt en omställning av samhället, men att vi inte ensamma råder över framtidens klimat och faktiskt inte vet hur det kommer att förändras. Om våra åtgärder inte räcker får vi helt enkelt anpassa oss till framtida klimatförändringar.

Bengtsson kritiserar samtidigt klimatmodellerna för att de har stora brister.
”Ingen kan med säkerhet säga hur klimatet blir i framtiden” säger han. Han menar att det är mycket som ännu är okänt kring mekanismerna som påverkar klimatet, och att det är svårt att göra modeller för framtida klimat - vilket är hela basen för dagens klimatdebatt. Därför vill ha se satsning på mycket mer forskning. Han menar att svenska myndigheter varit för snåla med medel för meteorologisk grundforskning, och är kritisk till att man satsat mer på klimatinformation än forskning. "Klimatforskningen är en ung vetenskap och mycket återstår att klarlägga. Men även om det finns andra processer som kan påverka klimatet är ändå växthusgaserna en realitet, och därför är det nödvändigt att på lång sikt minska deras mängd i atmosfären för att förhindra en potentiellt farlig klimatförändring."

Bengtsson tycker också att man borde forska mer på framtidens kärnkraft och är kritisk till att man satsat på exempelvis etanol som visat sig vara ett misslyckande. Bengtsson menar också att Sveriges bidrag till klimatförändringar är försumbart och att vi i stället borde vara stolta över vår energimix. "Det här med att folk inte ska resa med flyg på semester eller äta vissa livsmedel för klimatets skull, det är fullständigt absurt och ett utslag av fanatism" säger han. I intervjun i Gefle Dagblad sade Bengtsson även att svenskarnas koldioxidutsläpp står för ungefär en tusendel av mänsklighetens totala utsläpp, och att inom Sveriges nationsgräns är våra nettoutsläpp redan negativa tack vare skogen. 

Bengtsson anser också att politiker inte kan "ta beslut" om att hålla jordens teperatur på en viss nivå, "det är ungefär lika realistiskt som att säga nu ska vi få slut på vulkanutbrott och jordbävningar. Det är så fundamentala processer involverade, de finns där och vi får leva med det."

Det intressanta med Bengtsson är att båda sidor i klimatdebatten kritiserar det han säger. Alarmisterna tycker han är alldeles för försiktig och att han inte tar de akuta problemen på allvar. De kritiska tycker å sin sida att Bengtsson är på tok för alarmistisk och klandrar honom för att han i stort ställer upp på att vi har ett långsiktigt klimathot.

Men tänk om det är just Lennart Bengtssons linje som är den som kan ena oss kring en rimlig mittenlinje i klimatfrågan? Jag kan samtidigt konstatera att mycket av det Bengtsson säger faktiskt går väl i linje med moderaternas nuvarande politik i klimatfrågan. Mer forskning kring kärnkraft, nej till meningslös svensk klimatpolitik, mer fokus på åtgärder utomlands, nej till undergångstonläget, stark tro på teknisk utveckling och fokus på mer forskning.

 


Expressens artikel idag

2019-08-17

I dag har Expressen en artikel med fokus på att angripa min riksdagskollega Hanif Bali. Men även jag och kollega Lars Beckman får några efterslängar. Jag blev ombedd att kommentera saken, men bestämde mig för att avstå. Jag kommenterar inte påstådd anonym kritik inom partiet, och av princip brukar jag inte heller recensera mina egna partikolleger offentligt.  

Vad gäller min egen syn på klimatfrågan finns inte heller något nytt att säga. Hänvisar till mitt blogginlägg häromdagen: 


Ologisk klimatpolitik får inte slå undan benen på svensk skogsnäring

2019-08-16

Dagens Nyheter hade förra veckan en intressant debattartikel där fyra forskare konstaterar att om klimathotet är akut kan man inte lösa det genom ökad användning av biobränslen från skogsbruket. I stället måste då våra skogar i större utsträckning få stå kvar orörda för att öka upptaget av koldioxid. Debattörerna föreslår också koldioxidskatt på biobränsle från skogen av samma skäl.
Problemet forskarna pekar på har jag tagit upp flera gånger - övergång till biobränslen kan inte lösa en akut klimatkris. Ändå framhålls det som en lösning i klimatdebatten. Det är en ologisk kullerbytta som helt enkelt bygger på okunskap både om hur växternas upptag om koldioxid fungerar och hur stora utsläppen från biobränslen är. Debattörerna får har givetvis helt rätt. På kort sikt medför biobränslen rent av högre koldioxidutsläpp än andra energikällor. När jag påpekat detta har jag ofta kallats "klimatförnekare", men tydliga fakta i debattartikeln visar att jag haft rätt i frågan hela tiden.

"En avverkad yta tar inte upp någon koldioxid de första 10-15 åren, tvärtom avges växthusgaser under denna tid. Först efter 60-120 år har den uppväxande skogen kompenserat de utsläpp som sker de första åren efter avverkning" skriver forskarna. Om man anser att klimathotet är akut är det med andra ord meningslöst att diskutera biobränslen.

Samtidigt tar jag såklart starkt avstånd från förslagen från forskarna i artikeln, både om att lämna ännu mera skog orörd och att införa koldioxidskatt på biobränsle från skogen. För mig är frågan enklare - jag anser inte att det finns något forskningsstöd för en akut klimatkris, klimatkatastrof eller klimatnödläge, utan ser frågan mer långsiktigt. Självklart är det bra för miljön att öka förädlingen och användningen av skogsprodukter. Trä är naturligt och mer miljövänligt än betong, pappersprodukter är ofta mer miljövänligt än plast (dock inte alltid), och biobränslen är rimligen mer miljövänligt än att elda kol och olja. Att ta vara på skogsavfall och omvandla det till energi ökar dessutom vår självförsärjningsgrad. Dessutom är den svenska skogen och vårt skogsbruk och vår förädling av skogsprodukter en av landets viktigare näringsgrenar. 

Vi kan inte låta en överdriven eller ologisk klimatpolitik slå undan benen på vårt skogsbruk, på svenska privata skogsägarens ekonomi och på vår samhällsekonomi. Men vi kan inte heller låtsas att ett akut klimathot kan lösas med biobränslen. Det är två oförenliga saker. 

 


Resultatet av mitt lilla upprop på twitter

2019-08-14

För en vecka sedan lade jag ut detta upprop på twitter och facebook:Gensvaret överträffade alla förväntningar och förhoppningar. Bara på twitter fick jag 898 svar, och många svar innehöll flera förslag. På facebook och messenger kom ett 100-tal. Dessutom fick jag ett drygt 100-tal förslag till min riksdagsmail och ytterligare ett antal via kommentarsfunktionen här på bloggen. Jag överdriver inte om jag säger att det kommit i vart fall en bra bit över 1.000 förslag på besparingar och effektiviseringar, kanske rentav uppemot 1.200. På en vecka! Det visar att det finns ett enormt engagemang bland människor att vilja påverka politiken. När jag berättar om gensvaret för partikolleger blir de riktigt imponerade, och flera säger spontant att detta måste vi dra slutsatser av, att fortsätta ta vara på människors engagemang. 

Jag skrev redan några dagar efter uppropet att jag inte kommer att ha möjlighet att svara alla dem som svarat, och uttryckte mitt tack till alla i en ny tweet. Och det angenäma problemet har växt - och jag väljer därför att inte svara några alls, eftersom det känns mest rättvist. I stället uttrycker jag nu återigen mitt tack för engagemanget, och tänkte ge en första preliminär bild av de vanligaste förslagen. Den som vill kan själv ta del av förslagen i twittertråden där de flesta finns.

I grova drag kan man dela in förslagen i några större grupper:
* Slöseri i själva statsförvaltningen och myndigheterna. Minskning av antalet myndigheter, nedläggning av onödiga myndigheter, prioritering av vad myndigheter ska ägna sig åt, besparingar på politiken, färre riksdagsledamöter, sänkt partistöd mm. 
Återinfört tjänstemannaansvar vid myndigheterna kan medverka till att man håller bättre i pengarna. Vissa påpekar också att myndigheter inte borde få lägga pengar på ren opinionsbildning. Andra påpekar att en del mydighetsverksamhet innebär onödigt krångel och kostnader i människors vardag och att en nedläggning både skulle spara pengar och uppskattas av medborgarna 
* Avveckling av landstingen och uppdelning av sjukvården i statliga universitetssjukhus och kommunala vårdcentraler och primärvård, begränsning av rätt till vård och tandvård för personer som befinner sig här utan tillsåtånd, skärpta gränser för vilken vård som erbjuds via skattefinansiering och vad man får betala själv (ren skönhetsvård, omskärelse av pojkar och andra onödiga ingrepp bör inte skattefinansieras) mm
* Digitalisering och tydligare samordning mellan myndigheter skulle både spara pengar och förbättra servicen till medborgarna, samkörning av register för att motverka fusk och överutnyttjande av trygghetssystemen, tydligare kontroller och motverkande av möjligheten till dubbla identiteter genom biomarkörer i ID-handlingar och b
ättre kontroller av utbetalning av bidrag generellt
* Uppstramning av kulturbudgeten och striktare regler för bidrag till organisationer, kultur, samfund mm. Ett vanligt förslag är skärpta krav på demokratiska värderingar hos organisationer som ska få bidrag. Många tycker bidrag till religiösa samfund ska upphöra helt eller delvis. Besparing på Public Service lyfts av många, liksom sänkt eller avskaffat presstöd. Många vill återinföra avgiften för inträde på statliga museer.
* Minskad invandring, skärpta asylregler, stramare anhöriginvandring, uppstramade bidrag för nyanlända, skärpta krav för medborgarskap och permanent uppehållstillstånd, tidsbegränsning för tolkstöd, uppföljning av tidigare asylbeslut/beslut om uppehållstillstånd där personer som ljugit eller fuskas ska kunna få sina uppehållstillstånd indragna
* Skattefrågor: slopat ränteavdrag, effektivisering av 
jakt på skattebrottslingar
* Rättssystemet: uppstramade regler för ersättning till advokater och ombud i rättsprocesser, översyn av regler för tolkhjälp

Sänkt bistånd och neddragningar på SIDA. FN:s krav är 0,7% av BNI, och det tycker många vore en rimligare nivå än dagens 1%. Detta skulle frigöra stora pengar. SIDA vill många spara på, och förslag finns om slopat bistånd till länder som man menar använder biståndet till fel saker. Palestina är en mottagare som särskilt pekas ut.
* Slopad eller kraftigt bantad klimatpolitik. Många pekar på att riksrevisionen mfl menar att regeringens klimatsatsningar är improduktiva och ger mycket liten effekt. Några föreslår att Sverige drar in stödet till FN:s klimatfond.
* Effektivare och mer kompetenta statliga upphandlingar efterfrågas av många som påpekar att dessa upphandlingar omfattar massor av miljarder varje år.
* Slopa alla byggsubventioner som bara snedvrider marknaden
* Familjepolitik mm. Minskat eller avskaffat flerbarnstillägg och begränsning av antalet barnbidrag, förändringar av VAB, återinfört VAB-intyg, minskning av tiden på förskola för "15-timmarsbarn", slopand eav den just införda tredagars "familjeveckan" mm
* Tydligare krav på samhällsekonomisk nytta för satsning på infrastruktur. Både Västlänken i Göteborg, Bottniabanan och diskussionen om höghastighetståg nämns som exempel på olönsamma projekt som kostar massor

En hel del av förslagen stämmer väl med den politik moderaterna redan för och återfinns helt eller delvis i vår senaste budgetmotion. Desa lär även återkomma i höstens budget. Andra förslag är mer långsiktiga och kräver ibland rent av grundlagsändringar om de ska bli verklighet. Det gör att det är omöjligt att lyfta dem som besparingspost redan i årets budgetarbete. Vissa förslag sympatiserar jag inte alls med, och andra kräver sannolikt ordentlig utredning om man ska kunna genomföra dem.

Men en hel del av det som föreslås kommer jag att spela in i de moderata budgetdiskussionerna och en del förslag kommer jag att använda som underlag för egna riksdagsmotioner i höst. Håll utkik på bloggen och twitter där jag berättar mer under hösten om mina riksdagsmotioner och det moderata budgetarbetet.

Återigen stort tack alla som hört av sig och visat engagemang! Jag kommer sannolikt att återkomma med fler liknande upprop till mina följare!  


Kommentarer i media om DN:s märkliga ledare igår

2019-08-14

Både Dagens Opinion och Nyheter Idag hörde av sig igår och skrev uppföljande artiklar om påhoppet på oss från Dagens Nyheter.

Det intressanta under gårdagen var också alla de tips jag fick på hur bland annat Expressen (samma tidningskoncern som Dagens Nyheter) själva använt artiklar från Nyheter Idag som källor för egna artiklar. Det är ju närmast pinsamt för DN:s ledarredaktion att ge sig på oss som delat motsvarande artiklar på twitter när man själva gör samma sak i sin egen tidningskoncern. Jag lade ut två exempel på twitter.

Det var också en intressant uppgift att Expressen även använt den Putinregimtrogna källan Russian Today som källa för en nyhetsartikel om rysk försvarssamarbete, så sent som den 29 mars i år. Det är verkligen att spela ryssarna i händerna. När det gäller Russian Today råder ingen tvekan om kopplingen till den ryska regimen.

Jag konstaterar även att KD:s policychef Johan Ingerö låtit sig intervjuas i Nyheter Idag så sent som igår. Undrar om DN:s  ledarredaktion kommer att ge sig på honom också? Han är kanske också en "nyttig idiot" som "ränner Putins ärenden"? 
 


Klarspråk från S - klimathotet kräver inskränkt äganderätt

2019-08-14

Jag har varnat i flera år. Varnat för att klimathotsextremismen hotar demokratin (flera kända debattörer vill "pausa demokratin" eller ha diktatur för att kunna "agera kraftfullt"), hotar yttrandefriheten (de som är av annan åsikt i klimatfrågan ska brännmärkas och närmast idiotförklaras), samt hotar välfärden och statsfinanserna (kostnaderna för meningslös klimatpolitik kritiseras av riksrevisionen och äter upp resurser till annat). Dessutom hotas människors privatekonomi eftersom politiken leder till ständigt höjda skatter och andra avgifter, och landet riskerar dessutom elbrist.

Och nu visar det sig hur Socialdemokraterna tänker kring äganderätten. Även den är tydligen ett hinder för klimatpolitiken, i vart fall enligt denne s-sakkunnige på regeringskansliet. För vänstern passar klimatalarmismen och domedagslarmen som hand i handske. Nu kan man anföra ett skäl för att angripa både marknadsekonomi och äganderätt.

Är det inte dags för alla vettiga borgerliga politiker att ta dessa riktigt allvarliga samhällshot på allvar innan det är för sent? 


Påhoppet från DN:s ledarsida idag är helt enkelt ovärdigt

2019-08-13

I februari 2018 gick DN:s ledarsida till angrepp mot mig och några moderata kolleger för våra inlägg i sociala medier. Den gången backade man sedan, i vart fall vad gäller mig, och det kom i vart fall en halv pudel från ledarredaktionen. I dag är det dags igen och denna gång är det enligt min åsikt en ledartext som går långt över anständighetens gräns.

I dagens ledare beskylls jag mfl moderater för att i praktiken vara landsförrädare och gå Rysslands ärenden. Texten är ett i raden av exempel på det pressetiska sammanbrottet hos dagens traditionella medier. Här är ledaren i sin helhet.

Det enda som får DN att kalla mig "nyttig idiot" och att jag "omedvetet springer Putins ärenden" är alltså att jag påstås ha "delat artiklar" från nättidningen Nyheter Idag, och att jag "försvarat sajten som trovärdig nyhetskälla".

Att jag delat vissa artiklar är korrekt, jag vet väl däremot inte om jag direkt gjort någon bedömning om sajtens trovärdighet som nyhetskälla rent allmänt.

Det mesta av det jag delar är sådana artiklar där jag själv blir omskriven eller citerad, och jag lägger alltid upp sådana artiklar på min hemsida i pressarkivet. Jag gör i dessa fall ingen bedömning alls om de sidor eller tidningar det handlar om utan samlar alla pressklipp oavsett källa. Detta framgår också i ingressen på denna sida. Det finns därför bland dessa pressklipp allt från vänsterextrema Flamman och ETC till högerextrema Fria Tider, och en hel del från Nyheter Idag. 

Men jag delar ibland även rena nyhetsartiklar från Nyheter Idag, och ser inget konstigt med det. Jag uppfattar inte Nyheter idag som vare sig högerextrem eller rasistisk, och till och med Expo är ju tveksamma att klassa den som sådan, vilket säger en del. Jag kan konstatera att både Socialdemokraterna och LO har annonserat i tidningen. Artiklar och avslöjanden från Nyheter Idag har även citerats av både Aftonbladet och Expressen på nyhetsplats. Vad gäller DN:s påståenden om rysslandskoppling har jag ingen kunskap eller insyn alls, men kan ändå konstatera att Nyheter Idag gjort flera uppmärksammade avslöjanden som kritiserar Ryssland, och som sedan tagits upp av andra medier, vilket gör att den påstådda rysslandskopplingen låter en aning märklig.

I den mån Nyheter Idag publicerar intressanta nyheter som jag bedömer som trovärdiga  ser jag inga problem alls att dela dessa, särskilt om inte andra tidningar uppmärksammar saken. Och jag anser inte att Nyheter Idag kan jämföras överhuvudtaget med exempelvis Fria Tider och Nya Tider - sajter som jag däremot undviker att uppmärksamma eller dela.

Man ska veta att det sedan länge pågår en mycket hetsig strid mellan DN och Nyheter Idag. DN:s ledare ska nog mest ses i det ljuset. Men jag tycker det är oanständigt att i praktiken kalla moderata riksdagsledamöter för "nyttiga idioter" och påstå att vi "ränner Putins ärenden". Det är en ren förolämpning. Jag vill gärna veta vilka artiklar DN anser att jag delat från Nyheter Idag som skulle kunna gynna Ryssland eller Putin?

Den som följer mig i sociala medier vet tvärtom mycket väl hur mycket och hård kritik jag riktat mot Ryssland, mitt engagemang för Ukrainas och de Baltiska staternas frihet, min kritik mot den ryska gasledningen genom Östersjön och min oro för att Tyskland och EU gör sig beroende av rysk gas, mitt stöd för att rusta det svenska försvaret för att kunna stå emot ryska provokationer, och inte minst min hårda kritik mot just Putin och hans försök att strypa yttrandefrihet och opposition. Den som ens antyder att jag skulle springa Putins ärenden gör sig själv löjlig och bevisar bara att man helt enkelt inte vet vad man pratar om överhuvudtaget.

Jag emotser en ny pudel från DN:s ledarredaktion, för detta var verkligen ett bottennapp när det gäller pressetik. 

Tillägg 23.45: Under dagen har det framkommit att Expressen (samma tidningskoncern som Dagens Nyheter) inte bara använt Nyheter Idag som källa för egna nyhetsartiklar utan även att man använt den Putin-trogna tidningen Russia Today (!) som källa till en nyhetsartikel i Expressen. Det sista är ganska anmärkningsvärt, eftersom det dessutom gällde en nyhet om försvarssamarbete mellan Ryssland och Venezuela. Dagens Nyheter har vad jag vet aldrig kritiserat Expressen för detta eller ansett att systertidningen är nyttiga idioter som "ränner Putins ärenden".
Sanningen om min egen syn på klimatet 

2019-08-13

Med tanke på alla märkliga epitet som sätts på mig i klimatdebatten, och de rykten illvilliga politiska motståndare och domedagsprofeter sprider om mig i glad symbios med en del tidningars ledarsidor och skribenter, vill jag vara extra tydlig med tre saker:

1. Jag är inte i strid med mitt parti om klimatpolitiken. Jag står i stort sett alltid lojalt bakom moderaternas förslag i riksdagen i alla frågor och röstar för dem och har inga tankar att ändra mig i den delen. Att man har olika syn på forskningsresultat och slutsatserna av dessa är däremot inget ovanligt i några partier, utan snarare vardag i politiken. På våra partistämmor diskuterar vi hur vi ska ställa oss i olika politiska frågor. Sedan tar partistämman beslut om politiken, varefter vi riksdagsledamöter står upp för denna i riksdagen. I akuta lägen tas samma diskussioner i riksdagsgruppen och vi enas sedan om en linje som alla sedan normalt följer. Det betyder inte att vi alla håller med om allt i varje beslut. Så här ser det ut i alla partier, och det är självklart inget konstigt att det även finns olika syn internt i partier om hur klimatforskningen ska hanteras politiskt, vilka slutsatser man bör dra och vilka avvägningar som ska göras. Att man tolkar forskningsresultat inom en mängd olika områden olika är vardagsmat och även regeringen går ju emot både forskning och sina egna myndigheter med jämna mellanrum. Det finns absolut ingen anledning att klimatfrågan ska hanteras annorlunda än andra samhällsfrågor.  

2. Jag tycker tramsandet om "klimatförnekare" är uttjatat. Jag förnekar inte att klimatet förändras, inte heller att människan sannolikt i viss mån påverkar detta. Detta är väl också två saker som de flesta forskare och politiker är hyfsat överens om. Hur mycket människan påverkar, hur snabba förändringarna är, vad vi eventuellt kan göra för att påverka, hur mycket vi kan påverka och vilka åtgärder som gör mest nytta är däremot saker som både forskning och politik är ganska oeniga om. Det är därför inte bara rimligt utan även viktigt med en bred och respektfull debatt om detta.

3. Jag tar avstånd från domedagsprofeterna. När det gäller domedagsprofetiorna, talet om pågående klimatkatastrof och "planetärt nödläge" och allt vad man kastar ur sig från klimatvänstern så är det inget som vare sig IPCC eller majoriteten av forskarna står bakom. Därför är det självklart heller inget kontroversiellt alls att jag tar avstånd från alla dessa begrepp och överdrifter. Jag tycker även att begreppet klimatkris är en överdrift.
 


Så fort man skriver om klimatet går klimatvänstern i taket

2019-08-12

Jag tyckte faktiskt jag var väldigt saklig och försökte bena ut det här med koldioxidutsläppen i gårdagens blogginlägg, och många skrev faktiskt uppmuntrande ord om att det var väldigt sakligt och intressant. Men inte klimatvänstern såklart, de kastade som vanligt begreppet klimatförnekare omkring sig, precis som vanligt. Ganska ointressant egentligen.

Mer intressant var en del kommentarer jag fick från väl insatta personer som kan komplettera tidigare inlägg.

Det första var en mycket pedagogisk bild baserad på siffror från IPCC (Publikationen AR4 från 2007) över hur utsläpp och upptrag av koldioxid ser ut. Observera att figuren gäller utsläpp av koldioxid (SMHI räknar i stället kolekvivalenter, och de 29 Gt Co2 i figuren nedan motsvarar därför de 8.9 GtC som finns i SMHI:s svar till mig i tidigare bogginlägg - man räknar olika saker, men proportionerna blir desamma).Det är alltså så att jorden totalt släppte ut ca 29+439+332 = 800 Gton koldioxid 2007. Av detta stod människan för 29 Gt. Men samtidigt absorberades 450 Gt av naturen och 338 Gt av havet. Det blir 788 Gt. Nettoutsläpp till atrmosfären blev därför 12 Gt. Totalt stod människan för 3,6% av de totala utsläppen på jorden. Men bara för 12 Gt som netto gick ut i atmosfären. 

Hur säkra är då forskarna på att naturen i stort sett går plus minus noll med utsläpp och upptag av koldioxid?

I samma rapport från IPCC (AR4) sägs att felmarginalen är så mycket som +/- 20%. 20% av de totala utsläppen på 800 Gt är 40 Gt. Det betyder att felmarginalen är betydligt större än hela mänsklighetens samlade årliga utsläpp, och mer än 3 gånger jordens samlade nettoutsläpp till atmosfären. Med så stora felmarginaler känns det oerhört vanskligt att säga säkert hur mycket människan står för av jordens samlade utsläpp. Man vet helt enkelt inte. Visserligen säger många att man blivit bättre på att beräkna detta idag än 2007, och det är väl inte orimligt med tanke på att forskningen går framåt. Detta är dock senast kända uppgifter om felmarginaler. Vi får väl se i nästa rapport från IPCC hur det ser ut då.
 


Liberala Nyhetsbyrån tycker inte man ska bry sig om ungdomsförbund

2019-08-12

De liberala tidningarna har det inte så lätt. Numera kör man med centralt skrivna ledartexter som sedan skickas ut i landet. Den 9 augusti publicerades en sådan om mig i den första tidningen och sedan har ett antal likadana dykt upp i flera tidningar, bland annat Bohuslänningen, VästgötabladetGotlands Tidningar, Motala och Vadstena Tidningar och Tidningen Ångermanland. Texten signerad Max Sjöberg på Liberala Nyhetsbyrån.

Texten med rubriken "Låt ungdomar vara ungdomar" försvarar märkliga beslut från politiska ungdomsförbund, och i artikeln kritiseras jag för att jag i min tur kritiserat Centrns ungdomsförbund CUF för att de skröt på twitter om att de nu tagit beslut om att driva på för att avskaffa åldersgränsen för sex. Jag påpekade att detta öppnar för både barnäktenskap och sexuella övergrepp mot barn. Sjöberg menade att "det vid denna nivå börjar bli dags att dra i handbromsen". Jag delar såklart inte hans åsikt och tycker CUF:s beslut är sällsynt illa genomtänkt.

Max Sjöberg skriver att man inte ska ta märkliga förslag från ungdomsförbunds årsmöten på så stort allvar "eftersom många av ombunden är 17-åringar som är på sitt första årsmöte". Jag bemötte den åsikten på twitter och tycker den satt ganska bra.Någon gång måste man bestämma sig. Ska man ta unga på allvar eller inte? Jag tycker man ska det, och att unga som sticker ut hakan i debatten också måste tåla en saklig kritik och debatt om sina förslag och åsikter. För mig är det ett sätt att visa respekt för unga människors åsikter och engagemang. Oavsett om det handlar om Centerns Ungdomsförbund eller klimataktivisten Greta Thunberg. Eller för den delen alla våra engagerade unga i Sveriges i särklass största ungdomsförbund, Moderata Ungdomsförbundet. Jag har massor av intressanta diskussioner med MUF:are och de är mer pålästa och kunniga än en viss liberal ledarskribent verkar tro. Ibland är vi djupt oense över generationsgränserna och då tar vi också en tuff debatt, men alltid med respekt för varandra.
 


Så här stora är människans bidrag till de totala koldioxidutsläppen

2019-08-11

SMHI är Sveriges ansvariga myndighet när det gäller klimatfrågor. På deras hemsida finns mycket intressant läsning om jordens historia, luftens och atmosfärens sammansättning och hur detta förändrats över tid. Allt beskrivet på ett lättläst och pedagogiskt sätt. Här en bra länk för den nyfikne.

Jag får en hel del länkar, tips, påståenden och frågor kring klimatet, och ibland får jag anledning att fråga expertis om detaljer. Så exempelvis om en del fakta och siffror kring koldioxiden och våra utsläpp. Här är ett antal frågor som jag ställde till SMHI i våras och deras svar:

Hej Jan
Min kollega Gustav som är klimatforskare på SMHI har svarat på dina frågor.
 

1.       Jag har fått uppgifter om att det i hela jordens/naturens samlade system (atmosfär, luft och vatten) finns ca 300.000 Gigaton koldioxid. Stämmer denna siffra?
Jag tittade i IPCC AR5, kap. 6, figur 6.1 och summerade storleken på alla reservoarer, det blev ungefär 46 000 GtC (gigaton kol). Storleken på en del reservoarer är förstås osäkra och du får ta min uppskattning med en nypa salt. Jag har sett siffran 30 000 GtC som en mängd på hur mycket fossilt kol som finns i marken. Kanske är det den du sett, men med en nolla för mycket.
 

2.       Hur mycket koldioxid finns det totalt i just atmosfären?
Koldioxidmängden i atmosfären är ungefär 410 ppm, det kan översättas till 3202 Gt CO2 eller 873 GtC.
 

3.       Hur mycket av de samlade koldioxidutsläppen/ekvivalenter på jorden står människan för (personligen och genom vår aktivitet/verksamhet exkl djurhållning)?
Mänsklig aktivitet (fossil förbränning och markanvändning) står för knappt 3% av utsläppen till atmosfären; 8.9 GtC/år av totalt 330 GtC/år. Det kan verka lite, men de naturliga utsläppen balanseras av ett ungefär lika stort naturligt upptag av CO2. Det är alltså de fossila utsläppen som ökar CO2-halten i atmosfären.
 

4.       Hur mycket av de samlade koldioxidutsläppen/ekvivalenter på jorden står de vilda djuren för?
Jag kan inte hitta någon siffra på det. Antagligen för att det är svårt att uppskatta, kanske för att det är lite i sammanhanget.
 

5.       Hur mycket av de samlade koldioxidutsläppen/ekvivalenter på jorden står tamboskapen för?
Ungefär 8 Gt CO2-ekvivalenter enligt FAO. http://www.fao.org/gleam/results/en/
 
6.       Hur mycket av koldioxidutsläppen/ekvivalenter står naturliga faktorer för?
Se svaret på fråga 3.
 
Med vänlig hälsning Erik Klimatolog


Jag ställde även en följdfråga:

En kompletterande fråga dock - min fråga 1 var nog lite otydlig. Jag menar hur mycket CO2 som finns totalt på jorden, i fast, flytande och gasform? Det lär väl bli en annan mängd än just kolreservoarerna?

Hej Jan

Jag har nedan fått hjälp med svar av min kollega Erik Kjellström

Hälsningar Lennart Wern

"Kol förekommer i form av koldioxid i atmosfären (873 GtC enligt tidigare mail) och inlöst i haven (ca 37800 GtC, varav absolut största delen utgörs av olika sorters karbonatjoner). Övrigt kol i kretsloppet (växter och djur på land och i hav samt i marken) är inte i form av koldioxid men kan omvandlas till koldioxid i samband med olika processer, t ex vid respirationen som sker i våra celler. Fossilt kol, som inte ingår i kretsloppet, och biomassa omvandlas till koldioxid när det utvinns och förbränns. Övrigt kol som är bundet i berggrunden (ca 20000 GtC utöver de totalt 46000 GtC vi nämnde i tidigare svar) är inte aktuellt för att påverka klimatsystemet på kortare (mindre än årmiljoner) tidsskalor. Ett undantag är cementtillverkning då koldioxid också frigörs."


Slutsatser:

Jag konstaterar att SMHI alltså uppger att mänsklig aktivitet (fossil förbränning och markanvändning) står för knappt 3% av de totala koldioxidutsläppen till atmosfären. Utöver detta står tamboskapen för nästan lika mycket. Resten är naturliga utsläpp inklusive utsläpp från vilda djur. (Observera att människans utsläpp totalt är betydligt högre, men det mesta absorberas av växtligheten, haven osv och når aldrig atmosfären).

Totalt släpper människan ut 8,9 Gt koldioxid i atmosfären varje år. Det finns samtidigt 3202 Gt koldioxid i atmosfären. Totalt utgär samtidigt koldioxiden endast 400 miljondelar av atmosfären (400 ppm). 999.600 miljondelar består av annat är koldioxid.

Människans utsläpp på 3-6% (inklusive tamboskap) anses samtidigt vara i det närmaste hela orsaken till att klimatet blir varmare, vilket man grundar på att ala övriga naturliga utsläpp anses balanseras av naturliga upptag av koldioxid. Hur man kan mäta detta så exakt är svårt att förstå, det måste rimligen handla om ganska grova uppskattningar. Och dessa grova uppskattningar rör alltså 94-95% av de totala utsläppen.

Var och en får väl själv bedöma om detta känns tillförlitligt.

Sedan återstår ju den stora frågan. Hur mycket av de påstådda klimatförändringarna beror överhuvudtaget på utsläpp av koldioxid? Och vad beror på andra faktorer? För egen del tycker jag frågorna hela tiden blir fler än svaren ju mer man gräver i ämnet. Min i andra sammanhang normalt sett hyfsat logiska hjärna får inte alls ihop detta. Om vi slutar äta kött, kör mindre bil och flyger mindre - kommer vi verkligen att stoppa alla klimatförändringar då? Känns det verkligen realistiskt?

 


Nej, det slogs inget värmerekord på Grönlands inlandsis i sommar

2019-08-11

Nyligen förkunnade de flesta stora svenska medier att det i år slogs värmerekord på Grönland i sommar. Dagens Nyheter skrev exempelvis om saken, liksom Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Borås Tidning. Nästan alla stora svenska tidningar spred nyheten. Där det normalt är minusgrader även sommartid var det plötsligt 4,7 grader varmt, och isen påstods smälta bort i förfärande takt.

I går kom en rättelse från DMI (Danmarks motsvarighet till SMHI). Ett grovt mätfel visade hela 6,7 grader (!) för högt värde. Det var aldrig plusgrader utan temperaturen låg på minus två grader. DR (Danmarks Radio) gjorde en tydlig dementi. Någon liknande har inte synts till i svenska medier, men vem vet, det kanske kommer?

Jag klandrar inte svenska medier för att de delar en nyhet från DMI, men det borde vara lika självklart att rätta felaktiga faktauppgifter i en så omskriven fråga. 


Ska sociala medieplattformar få bedriva politisk censur?

2019-08-11

Under sommaren har jag fått flera exempel på hur i mitt tycke vanliga vettiga människor med moderata värderingar fått sina konton på facebook, twitter eller andra sociala medier nedstängda av helt oförklarliga anledningar. Efter en tid har kontona öppnats upp igen utan förklaring till det som hänt. Nyligen stängdes också en privat TV-kanal ned på Youtube utan förklaring, men även denna öppnades upp igen efter några dagar. De drabbade har under tiden inte lyckats få kontakt med några ansvariga och har inte hittat något sätt att få rättelse.

Vi vet att det finns ett starkt tryckt från politiker (både i Sverige och EU) mot de sociala medieplattformarna att "rensa" bland konton och inlägg. Allt för att motverka exempelvis Hets mot Folkgrupp (det mest överutnyttjade begrepp jag känner till, snart sagt all kritik mot invandring, integration eller religion kan man ju med lite kreativitet få in där). Men också för att motverka det man kallar "fake news". Frågan är bara vem som ska avgöra vad som är fake news? Riskerar allt som går emot sittande regering eller gällande "main-stream"! i samhällsdebatten att betraktas som "fake news" eller "konspirationsteorier"? Vad händer då med yttrandefriheten och samhällsdebatten? 

Vi vet att det finns organisationer på vänsterkanten som arbetar aktivt med att jaga konton och personer som uttrycker "felaktiga" åsikter. Faktum är att de rent av kan få statsbidrag för detta arbete. Vissa konton finns det säkert all anledning att stänga ned om de exempelvis uttrycker våldsbejakande åsikter eller på annat sätt bryter mot lagen. Men den uppenbara misstanken att det också kan handla om konton som uttrycker "fel" politiska åsikter (alltså inte vänster) är oroväckande. Samma sak om allt som är udda eller annorlunda kallas för "konspirationsteorier" och ger grund för nedstängning. Jag skrev en tråd på twitter om detta med anledning av att TV-kanalen Swebb-TV först stängdes ned av Google utan förklaring och sedan oväntat öppnades upp igen förra veckan, och den påföljande diskussionen om att Google öppet säger att man värderar olika inlägg och nyheter efter egen bedömning av "kvalitet" och "källa":
Runt om i världen anses nedstängning av internet och blockering av konton i sociala medier som kritiserar regimen som något upprörande. Till och med i Amnestys rapporter nämns detta. I USA lär det till och med finnas vissa lagregler som ger skydd för konton på sociala medier. Man menar tydligen att sociala medier idag är en så stor och viktig del av yttrandefriheten att det behövs lagligt skydd mot godtyckling stängning av konton. Jag är inte insatt i exakt hur dessa regelverk ser ut och hur omfattande de är, och den som har djupare information om detta får gärna höra av sig.

Jag tror vi behöver en fördjupad diskussion om detta i Sverige. Det som inte strider mot lagen måste självklart få framföras offentligt utan risk för "självpåtagen" censur från sociala medieplattformar. Politiker ska genom lagstiftning tala om vad som är förbjudet och allt annat måste vara okej att framföra utan diskriminering. Politiker bör självklart inte i övrigt förespråka censur eller kontroll av det människor vill framföra. Detta borde vara en självklarhet i landet med den äldsta lagfästa yttrandefriheten i världen.
 


Orimligt att åka på skattefinansierad semester till det land man flytt från

2019-08-10

Den norska tidningen Aftenposten har en intressant artikel om invandrade norrmäns semestervanor. Av artikeln framgår att 

•71% av dem som flytt från Irak semestrar i ursprungslandet.
•55% av dem som flytt från Iran.
•40% av dem som flytt från Afghanistan.
•24% av dem som flytt från Somalia och 12% av dem från Eritrea.

Detta är alltså Norge, men inget tyder på att situationen skulle vara annorlunda i Sverige. Här har ockdså uppmärksammats i media att man i vissa fall rent av kunnat få bidrag från försörjningsstöd för att bekosta semester i sitt gamla hemland. Exempelvis har Förvaltningsdomstolen beviljat unga ensamkommande försörjningsstöd för att kunna åka tillbaka till sitt gamla hemland och hälsa på sin familj. Alltså det land man just flytt ifrån för att slippa krig, otrygghet eller förföljelse.

Självklart kan man inte ha livstids återreseförbud till sitt gamla hemland om man är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Många flyktingar som kom hit från Jugoslavien under kriget på 90-talet åker såklart hem på semester nu när det är fred, precis som vi svenskar gärna semestrar i exempelvis Kroatien. Att det efter decennier av krig och konflikter blivit lugnare i det land man flytt ifrån betyder såklart inte att människor som rotat sig i Sverige och blivit svenska medborgare ska tvingas lämna landet, och inte heller att man ska förhindras att på egen bekostnad besöka sitt tidigare hemland. Att svenska skattebetalare ska bekosta sådana semesterresor är däremot givetvis orimligt. 

Det är också helt orimligt att asylsökande, personer med tillfälliga uppehållstillstånd eller personer som bara vistats kort tid i Sverige åker på semester till det gamla hemland som man just flytt ifrån. Då saknar man rimligen asylskäl och rätt till tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. Det är dessutom självklart orimligt att sådana resor bekostas helt eller delvis med svenska skattemedel. Allt ekonomiskt stöd till nyanlända för att bekosta semesterresor till det tidigare hemlandet borde omedelbart stoppas, och om man ändå reser tillbaka bör det tillfälliga uppehållstillståndet och alla ekonomiska förmåner i Sverige omedelbart förverkas. 

Politiken måste sätta ned foten och hitta en rimlig balansgång. Dagens system är helt orimligt. Detta blir en av de frågor jag kommer att lyfta i mina riksdagsmotioner i höst.


 


Mindre än hälften av svenskarna tycker klimatet är viktigaste EU-frågan

2019-08-09

Europaportalen redovisade igår den senaste EU-barometern (juni) över de olika EU-ländernas invånares syn på EU och olika samhällsfrågor. Sverige utmärker sig som vanligt med en extremt stor oro för klimatet. Mediernas, debattörernas och politikernas extrema fokus på frågan kombinerat med den helt orimliga "Greta-hajpen" i svenska medier har uppenbarligen haft effekt. Men trots detta är det ändå bara 48% av de tillfrågade svenskarna som anser att klimatfrågan är en av de två viktigaste EU-frågorna. Många svenskar verkar i likhet med mig ha en mer avslappnad attityd till ord som klimatkris och klimatkatastrof, och i EU i genomsnitt är det bara 22% som tycker klimatfrågan är en av de två viktigaste EU-frågorna.

 


 


Ny IPCC-rapport väcker många frågetecken

2019-08-08

Dagens rapport från FN:s klimatpanel IPCC målar som vanligt upp en mycket mörk bild av klimathotet. Denna gång är det jord- och skogsbruk som står i fokus. Man hävdar bland annat att klimatförändringar enligt modellerna kommer att leda till utbredning av öknar, mindre grönska, mer oväder, mindre skördar och ökad världssvält.

Det märkliga är att trots att temperaturen ökat en del på jorden de senaste hundra åren har inget av detta blivit verklighet hittills. Tvärtom har ju jorden bevisligen blivit grönare, öknarna krymper, ovädren har inte blivit vanligare och antalet skogsbränder har minskat. Samtidigt har skördarna på jorden totalt ökat över tid och världssvälten har minskat de senaste decennierna enligt både FN-organen FAO och WHO (även om det går lite i vågor hur olika sorters skördar ökar eller minskar och hur olika konflikter i befolkningstäta områden på jorden tillfälligt kan medföra att svälten ändå ökar, exempelvis det senaste året).

Det är alltså stor skillnad mellan vad som bevisligen hänt på jorden under den tid temperaturen ökat och det datormodellerna hos IPCC mfl tror kommer att hända i framtiden. För egen del känner jag minst sagt skepsis kring att basera omfattande politiska beslut på datormodeller som tror sig kunna förutse hur jordens klimat kommer att förändras och effekterna av detta. Modeller som hittills alltför ofta inte visat sig ha rätt historiskt.

Positivt med IPCC-rapporten är fokuset på att värna våra skogar och vår natur. Mindre positivt är det tydliga ideologiska motståndet mot köttkonsumtion (att FN ens inbillar sig att man ska kunna förändra hela jordens livsmedelskonsumtion är för för övrigt, för att uttrycka sig försiktigt, ganska naivt). Samtidigt beklagar man sig ju över att mängden insekter minskar och att växtarter dör ut. Sambandet mellan betande djur och en rik flora och ett rikt insektsliv är tydligt bevisat. Om man för en hetskampanj mot köttkonsumtion betyder det samtidigt att man motverkar andra miljömål. För inte så länge sedan fanns det ju för övrigt klimatdebattörer som ville hålla all idisslande tamboskap inomhus för att kunna ta hand om metangasutsläppen. Nu talar man om vikten av betesdjur.

Vissa debattörer, som tex Greenpeace, talar också om att vi måste skydda mer skog, medan andra påpekar att det är ett aktivt skogsbruk som är "bäst för klimatet". En del debattörer ogillar att man tillverkar papper och kartong av skogen och att den i stället bör användas för "klimatvänliga hus". Samtidigt talar man om vikten av att lämna beroendet av plast och i stället använda förnybara råvaror till förpackningar. Gång efter gång säger expertisen och debattörerna emot varandra, och media och alltför många politiker springer lydigt på en boll i taget. Det är oansvarigt, man leker med jord- och skogsbruket, företagens och medborgarnas pengar.

Jag står fast vid att det är mycket svårt att motivera att vi offrar andra viktiga miljömål för en högst osäker möjlighet att påverka jordens klimat mer än på marginalen. Ingen har ju faktiskt kunnat göra sannolikt att vi kan göra mer än så. Frågan är också hur stora uppoffringar och kostnader vi ska dra på oss för denna eventualitet?

Jag står också fast vid min åsikt att vi bör prioritera "klimatåtgärder" som samtidigt har en bevisad nytta för miljö, hälsa eller samhällsekonomi. Då riskerar vi inte att kasta pengar i sjön om det visar sig att vi faktiskt inte kan påverka förändringar i jordens klimat i någon större omfattning. I dag kastar regeringen bevisligen bort massor av miljarder på helt meningslös "klimatpolitik". Våra skattepengar! Vi behöver en tydligare helhetssyn på miljöfrågorna. Det är dags att sluta med det ensidiga fokuset på koldioxidutsläpp och bredda miljödebatten ordentligt.

Slutligen - jag undrar fortfarande var "klimatkrisen" eller "klimatkatastrofen" är? Hur yttrar den sig?
 


Mörka moln över världsekonomin kräver ansvarsfull ekonomisk politik

2019-08-07

Efter ett antal år med mycket stark världskonjunktur hopar sig nu de mörka molnen äver världsekonomin. Både det svenska Konjunkturinstitutet och ett betydande antal svenska och internationella analytiker, nationalekonomer och centralbanker varnar för att konjunkturen försvagas snabbare än väntat. Orderingången och efterfrågan minskar också för många av våra exportföretag, trots en mycket svag krona till följd av den extrema lågräntepolitiken. 

Internationellt är det bland annat oro för hur Brexit ska hanteras och oro för handelskriget mellan USA och Kina som stör konjunkturen. I Sverige handlar det främst om en regering som satsar på fel saker och driver upp skattetrycket.

Min största oro är situationen i de svenska kommunerna. Redan idag har vi ett antal kommuner som krisar ekonomiskt i spåren av migrationen, och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) varnar för att kostnaderna för ekonomiskt bistånd kan komma att nästan fördubblas fram till 2025, bland annat på grund av flyktingmottagandet. 40 kommuner beräknas behöva höja skatten nästa år. Trots detta vill regeringspartierna och C-L-V göra migrationsreglerna ännu mer generösa vilket kommer att öka anhöriginvandringen och orsaka ytterligare stigande samhällskostnader. Någon plan syns inte för hur man ska komma till rätta med ett växande utanförskap i många kommuner och förorter, med många som står långt från arbetsmarknaden och behöver ekonomiskt stöd för att klara sig, Bostadsbristen är också akut och situationen inom både skola och sjukvård är ansträngd på många håll.

Regeringen och budget-samarbetspartierna C och L (och kanske även V) diskuterar sannolikt redan statsbudgeten inför 2020. Det är nog ingen vild gissning att det är tuffa diskussioner. Alla de fyra partierna bakom januariöverenskommelsen har sina önskelistor på utgifter, och sedan måste man ju som vanligt ge lite till V ochså för att få deras stöd. Men någon gemensam plan för en helhet i politiken finns inte. Att uppfylla önskelistor när konjunkturen försvagas riskerar att leda till en stor svekdebatt. Min gissning är att finansministern kommer att avfärda ett stort antal tidigare löften til C och L med motiveringen att statens finanser försvagas och att världskonjunkturen försämrats. Risken för nya skattehöjningar för vanligt folk ska inte heller underskattas.

Parallellt med dessa diskussioner arbetar moderaterna med vår budgetmotion som vi tänker göra bättre och starkare än regeringens budget. För oss moderater bör det enligt mig handla om en enda stor sak - att prioritera! Om vi ska kunna satsa på viktiga delar av välfärden (sjukvård, äldre osv), stärka polis, rättsväsende, tull och försvar, stötta kommuner som riskerar ekonomisk kris till följd av migrationskostnaderna och samtidigt kunna sänka en del skatter så måste vi samtidigt prioritera bort sådant som är mindre viktigt eller angeläget. Konjunkturen kommer inta att ge några gratispengar, det blir tvärtom viktigt att ha marginaler i budgeten om tiderna blir sämre.

Som ledamot i den moderata finanskommittén har jag en bra plattform för egna inspel i budgetdiskussionerna, och jag har många förslag som jag delvis berättat om här på bloggen tidigare. Men jag tog igår också ett nytt grepp på twitter för att få ytterligare inspel:  

Gensvaret är helt galet stort! Jag trodde möjligen att jag skulle få några dussin förslag, men hittills har jag alltså fått 864 svar på twitter med ett eller flera förslag, och till detta kommer ett knappt hundratal mail och en del direktmeddelanden via twitter. Totalt är det en långt över tusen konkreta förslag till besparingar som hittills kommit in.

Jag har ingen möjlighet att svara alla förslagsställare personligen, men jag kommer att läsa precis allt. Lite senare tänkte jag ställa samman förslagen lite mer överskådligt - vilka ämnesområden det gäller, vilka förslag som är vanligast och kanske en del andra reflektioner. Jag avvaktar lite eftersom förslagen fortsätter strömma in. 

Tills vidare tackar jag bara för den fantastiska responsen!  


När en kulturskribent försöker vara vuxen...

2019-08-07

Jag börjar bli ganska luttrad numera av tramsiga påhopp från traditionella media. Det är allt tydligare att vi som debatterar känsliga samhällsfrågor och inte håller den politiskt korrekt linjen ska brännmärkas så fort tillfälle ges. De gäller när man kritiserar migrations- och integrationspolitiken, domedagsteorierna om klimathotet eller det alltmer utbredda flummet kring genus och feminism. Samma sak om man debatterar kriminalpolitik och brottsstatistik eller riktar kritik mot media för ren agendajournalistik eller kritiserar Public Service för bristande opartiskhet och saklighet. Eller när man bara rent allmänt kritiserar vänsterns allt mer högljudda retorik där alla som inte är vänster plötsligt utmålas som bruna fascister.

Senast i raden är Andreas Ekström som på kultursidan i Helsingsborgs Dagblad och Landskrona-Posten mfl, under rubriken "Fel klädsel på bussen" går till frontalangrepp mot oss moderater, uppenbarligen för spekulationer i sociala medier om orsaken till det omtalade fallet i Malmö där en ung kvinna avvisades från en buss för att hon var för lättklädd. Jag är den förste att hålla med om att det var orimligt att dra detta så långt att man utropade "sharialagstiftningens seger över malmöborna" utan att man ens visste signalementet på chauffören och hans bakgrund eller vad orsaken var till att han agerade som han gjorde. Det var också därför jag själv inte ägnade mig åt denna typ av spekulationer överhuvudtaget. Här är de tre tweets jag själv skrev om saken, samtliga kommentarer till nyhetsartiklar.


    
Jag är nyfiken på vad kulturskribenten stör sig på i detta? Vari ligger det ovärdiga? Var är "faktafelen och kunskapsluckorna"?

I texten skriver Ekström dessutom följande: "Riksdagsledamöter som Lars Beckman och Jan Ericson far fram på de mest ortroliga sätt - gång efter annan beslagna med de mest flagranta faktafel och kunskapsluckor. Och de är långtifrån värst." Det är ju en ganska grov beskyllning mot folkvalda riksdagsledamöter. Man tycker ju att Ekström skulle kunna komma med något litet exempel i vart fall? Men nej, lite svepande nedsabling av oss två är det enda han orkar med, innan han går över på ett frontalangrepp mot min riksdagskollega Hanif Bali som verkar vara det främsta målet för hans attack. 

Men Ekström han får gärna återkomma om kritiken mot mig. Om det sker så ofta som han säger borde det vara enkelt att hitta exempel på "flagranta faktafel och kunskapsluckor". Kanske är det som så ofta när vänstern debatterar - han förväxlar åsiktsskillnader och fakta/kunskap. Att en person inte tycker som man själv betyder inte att den andre saknar kunskap eller fakta - det betyder att man tolkar de fakta och den kunskap som finns på olika sätt. Det är en bra sak i ett land som brukar försvara yttrandefrihet och åsiktsfrihet.   

Det är bara att konstatera att det inte gick något vidare för kulturskribent Ekström att vara den vuxne i rummet. Snarare känns det som om han placerat sig i debattens sandlåda med hink och spade. Jag vet inte om det går riktigt i linje med den värdighet han själv efterfrågar.

 


Tack Gyllene Tider!

2019-08-04I går var det dags för ännu en konsert med Gyllene Tider på Ullevi i Göteborg. Jag var där förra gången och självklart även i går. Denna gång ska det vara den sista turnen med bandet säger man. Gyllene Tider är en del av min uppväxt och har funnits hela mitt vuxna liv. Gårdagens spelning på Ullevi inbför 54.000 i publiken måste vara den största publik bandet någonsin haft. Många i likhet med mig ser Gyllene Tider som ren nostalgi och gårdagskvällen gjorde knappast någon besviken. Massor av de gamla låtarna betades av, och det blev en riktig toppenkväll!
Jag lade ut en liten film på twitter med. Mer Gyllene Tider än så här blir det nog inte:


 


Nyheten om "färre bilbränder" ger blandade känslor

2019-08-02

Dagens Nyheter kommenterar en rapport från MSB (som jag tyvärr inte kan hitta i original) om antalet utryckningar som görs för anlagda bilbränder. Men det finns en sammanfattning på SVT:s TextTV:Det finns en del att säga om denna "nyhet". För det första kan man konstatera att rubriken är fel. Siffrorna rör inte antalet anlagda bilbränder, utan antalet utryckningar till anlagda bilbränder. En utryckning kan gälla ett flertal brinnande fordon, vilket vi exempelvis såg vid den stora bilbranden på Frölunda Torg förra året. Det räknades som en utryckning, men 60 bilar förstördes. Ofta rör utryckningarna bränder på parkeringar eller i garage där ett flertal bilar brinner samtidigt. Antalet brända bilar är alltså avsevärt högre än de siffror som finns i nyhetsflashen ovan.

För det andra är det skrämmande höga tal trots minskningen. Det betyder att räddningstjänsten ryckte ut till över 100 anlagda bilbränder varje månad förra året. Och att betydligt fler än 100 bilar eldades upp med avsikt varje månad förra året. Varje månad!

Rent chockerande höga siffror.

Tino Sanandaji analyserar saken i sin bok "Massutmaning" och konstaterar bland annat att utvecklingen i Sverige jämfört med våra grannländer är skrämmande (och då slutar hans analys 2015, vilket gör att han missat den stora ökningen 2016). Antalet anlagda bilbränder i Sverige per invånare har ökat dramatiskt i Sverige ända sedan slutet av 1990-talet, och mer än fördubblats sedan 2000. I Finland är antalet per invånare en tredjedel av Sveriges nivå, och har minskat stadigt sedan millennieskiftet. I Norge förekommer knappt några bilbränder alls. 

Varför antalet bilbränder i Sverige ökat så dramatiskt och talen ligger på så höga nivåer är ingen svår analys att göra. Kopplingen till invandrartäta utanförskapsområden med stora sociala problem är övertydlig. Och vi vet att det är i just dessa områden stora delar av våra nyanlända hamnar, och vi fyller på med stora mängder hela tiden. 

Normalt är statistik som visar minskande brottslighet glädjande. Men i detta fall är talen fortfarande så chockerande höga att man har svårt att knappt ens kunna glädjas åt minskningen. Om minskningen är bestående återstår ju dessutom att se. Bilbränderna är ett tecken av många på hur våra problemtyngda förorter och utanförskapsområden mår. Och svaret är att de mår väldigt dåligt, trots att Noa av någon outgrundlig anledning anser att "den sociala oron har minskat". Vad man grundar detta på vet jag inte, och det är knappast det man hör från socialtjänst, kommunpolitiker, polis och räddningstjänst.

Trots problemen luckrar nu regeringen upp migrationspolitiken igen för att tillgodose kraven från Miljöpartiet och Centerpartiet. Utan att samtidigt se till att de som kommer hit har en rimlig möjlighet att få bostad och komma i egen försörjning genom eget arbete. Bilbränderna i framtiden lär nog tyvärr knappast bli färre.


Vänstern blir allt extremare i sitt tonläge

2019-08-01

I spåren av debatten kring Greta Thunbergs twitterinlägg upplever jag att tonläget från Vänstern blivit allt hätskare. Varje ifrågasättande av det lämpliga med Thunbergs t-shirt har exempelvis bemötts med att "högern lägger mer kraft på att kritisera dem som är emot fascism än fascismen i sig". Det är ju ett ganska uselt argumenterande i sig, man behöver väl inte stödja extrema vänstergrupper för att vara emot fascism? Värst var nog vänsternättidningen "Aktuellt Fokus" som tappade all markkontakt med sitt påstående att vi som ifrågasätter kommunistiska slagord i själva verket stödjer fascister...  

Det finns numera en tävlan bland vänsteraktivister om att vara den tydligaste "antifascisten" eller "antirasisten". Jag välkomnar i och för sig båda inställningarna och delar dem till fullo. Skillnaden är bara att det inte bara är detta jag är anti, utan jag är anti alla slags odemokratiska eller extremistiska eller totalitära eller våldsbejakande rörelser. Oavsett och de är höger eller vänster, religiösa,  politiska eller något annat.

Det finns för övrigt en hel del exempel på vådsbejakande personer som ena året varit vänsterextremist för att senare bli nazist och tvärtom. Dessa våldsbejakande ideologierr har mer gemensamt än man kan tro - ilskan mot samhället, föraktandet av demokrati, lagar och ordningsmakt, och längtan efter att helt enkelt bråka och göra uppror mot allt. Kombinerat med en förvriden och extremistisk samhällssyn. Alla vettiga människor, oavsett politisk hemvist borde frysa ut dessa i stället för att försvara dem. 

Jag tycker jag sammanfattar vänsterns feltänk ganska bra i denna väl spridda tweet igår:
Jag avslutar med den för mig självklara frågan i en anna tweet, och glädjer mig åt det enorma gensvaret: 


 


Lätt att en 16-åring manipuleras och hamnar i dåligt sällskap

2019-07-30

Den 25 juli lade klimataktivisten Greta Thunberg ut denna tweet:


   

Tweeten ledde fram till en oerhört infekterad debatt i sociala medier. Diskussionen gällde fotot på Greta tillsammans med en bandmedlem i det brittiska indipop-bandet the1975, ett band hon nyligen samarbetat med i form av medverkan vid inspelning av en ny låt där hon reciterar ett klimatpolitiskt budskap. På fotot bär hon en t-shirt som av många uppfattats som ett tecken på sympati med vänsterextrema AFA eller liknande vänsterorganisationer. Det blev mycket kritik och en stundtals väldigt hätsk diskussion fram och tillbaka om vad symbolen och texten på tröjan egentligen betyder och symboliserar. Det är enligt min åsikt knappast uppenbart att tröjan innebär direkt sympati med just AFA eller liknande, men det finns tveklöst besvärande kopplingar som går att ifrågasätta. Exempelvis en slogan på tröjan med texten "no pasaran" som ursprungligen lär ha myntats av en spansk kommunistledare, och som idag ofta används av så kallade "autonoma" och våldsbejakande vänstergrupper. 

När Greta Thunberg fick kritik för att hon visade sig i denna t-shirt tog hon bort hela twitterinlägget, och dementerade att hon skulle stödja AFA eller andra extrema vänstergrupper.

Jag kan tycka att debatten om tröjan blev något överdriven, och debattörerna missade samtidigt något som var betydligt allvarligare. Det framgick ju nämligen också av twitterinlägget att Thunberg och bandet the1975 tänker låta överskottet från skivan gå till miljöaktivisterna "Extinction Rebellion". En organisation med brittiska rötter, som bland annat gjort sig kända för att ockupera broar och vägar och blockera trafiken i bland annat London - med uttalat syfte att "skapa kaos". Det har förekommit både vandalism och konflikter med polis i samband med ockupationerna, och många har gripits. Det handlar om vandaliserade byggnader, krossade fönsterrutor och omfattande klotter på fasader.

Denna aktivistgrupp som nu spridit sig till Sverige säger att de förespråkar "icke-våld". Det låter ju bra, men när man läser vilka som företräder organisationen i Sverige blir man minst sagt fundersam. Det är inte alldeles enkelt att få ett grepp om denna organisation eftersom den består av många löst sammansatta mindre grupper. Men jag sökte lite på olika länkar och ett namn på en sannolik  talesperson dök upp som jag reagerade på, nämligen Jonathan Pye.   Det är alltså den AFA-aktivist som dömdes till fyra års fängelse för anstiftan till göteborgskravallerna i juni 2001.   Nedan ingress från en artikel i  GT/Expressen 24 juni 2006, där Pye även försvarar våldsanvändning i samband med aktioner. Av artikeln framgår även att Pye dömts vid tre tillfällen för våldsamt upplopp, två gånger i Sverige och en gång i Tyskland. Vid rättegången efter göteborskravallerna medgav Pye även att han var ägare till "Terroristernas handbok" som påträffades i samband med kravallerna.    

I januari i år lade Jonathan Pye ut nedanstående text på sin Facebooksida som uppenbar talesperson eller kontaktperson för Extinction Rebellion. Han ville ha goda råd kring en del aktiviteter som väl knappast kan kallas "icke-våld"? (Bland de tjänstvilliga i kommentarsfältet fanns bland annat Vänsterstudenter i Göteborg...)  

Greta Thunbergs t-shirt (som hon tydligen lånat av mamma) hade väl gått att förklara bort med ungdomligt oförstånd. Frågan är om det är lika lätt när hon samtidigt meddelar öppet stöd till en organisation som i Sverige leds av en fängelsedömd AFA-aktivist som förespråkar våldsanvändning och sabotage av skyddsobjekt? Jag vet inte, och jag tänker faktiskt inte heller denna gång vare sig döma eller anklaga Greta Thunberg - hon är ändå bara 16 år. Jag konstaterar däremot att både hon och hennes mamma har förnekat att de stödjer AFA eller liknande våldsbejakande vänstergrupper. Jag har svårt att få ihop det med Greta Thunbergs öppna stöd till Extinction Rebellion. Kanske är både Greta och hennes mamma Malena helt enkelt okunniga om vad detta är för en organisation? Greta har kanske inte så bra koll på vilka hon umgås med eller stödjer, inte heller har hon kanske så bra koll på politisk historia och kunskap om olika extrema vänstergrupper? Lätt då att bli manipulerad. Frågan är bara om hon är lika manipulerad av sin omgivning i andra frågor? Jag vet inte, men tycker det är anmärkningsvärt att inte riksmedia kommenterat saken överhuvudtaget.

Själv nöjer jag mig med att konstatera det jag skrev på twitter i lördags:
 


Stora skogsbränder på Grönland?

2019-07-28

En del i medias klimatalarmistiska agenda är att försöka skrämma människor med att det inträffar allt fler stora skogsbränder runt om i världen, och att dessa beror på klimatförändringar. I sak är det fel, skogsbränderna globalt är inte fler än förr, utan har tvärtom minskat. Även i Sverige är skogsbränderna betydligt färre än tidigare. Att det börjar brinna beror ofta på blixtnedslag, men tyvärr är många av skogsbränderna i Sverige anlagda. Ingen vet av vem eller varför. Att det brinner lättare när det är torka och hög värme är självklart, och i områden med lite nederbörd kan det bli väldigt dramatiskt. När skogsbruket samtidigt ofta gått mot stora odlingar av ett enda barrträdslag i stället för den gamla inblandningen av lövträd så utvecklas bränderna snabbare. Men trots detta är det alltså färre skogsbränder än förr, både globalt och i Sverige.

De senaste dagarna har ett stort antal tidningar, liksom SVT spridit nyheten att det pågår stora skogsbränder i Arktis, bland annat vid den Grönländska staden Sisimiut på västkusten. Samtidigt kopplas såklart detta till stigande temperaturer i Arktis. "
En stor brand i grönländska Sisimiut har brutit ut efter en ovanligt varm sommar, som fått issmältningen på ön att starta en månad tidigare än vanligt" står det i artiklarna som bland annat återfinns i SVT, AftonbladetDagens Nyheter, Sydsvenskan, Eskilstuna-Kuriren, UNT, Göteborgs-Posten, Borås Tidning och dussintals andra stora och små tidningar.

Dagens Eko är de enda jag upptäckt som inte talat om Grönland i detta sammanhang, utan endast om Sibirien och Alaska. Platser där skogsbränder inte är det minsta ovanliga, och ofta blir mycket omfattande när exempelvis blixten slår ned i obebodda områden och det tar lång tid innan bränderna upptäcks, eller i många fall att de brinner tills de slocknar av sig själv på grund av regn eller att allt brännbart tar slut när elden når en kust eller en strand.

Alla verkar ha hämtat nyheten från The Guardian som i sin tur hämtat nyheten om Grönland från Washington Post. Men det intressanta är att i den artikeln står det inget om "skogsbränder" på Grönland, utan det står uttryckligen att det är "mossmark" som har brunnit, troligen på grund av att någon turist slarvat med elden. Det står också att det saknas fakta om hur ofta det brinner i torra mossmarker på Grönland. Ändå är alltså bilden svenska medier sprider att det pågår ovanligt stora "skogsbränder" på Grönland. Orsaken verkar vara att TT skickat ut en svensk version av artikeln där detta påstås.

Faktum är att det inte finns någon skog på Grönland. Det enda som finns är buskvegetation i vissa delar av de sydligaste områdena. I övrigt finns det i stort sett bara gräs. I Sisimiut finns inga träd, knappt några buskar heller och inte ens särskilt mycket gräs, utan mest kala klippor. Detta trots att Sisimiut har ett förhållandevis milt klimat och är Grönlands nordligaste isfria åtetrunthamn till följd av att en sidolöpare av golfströmmen håller havet isfritt året om. Här två bilder på Sisimiut från Greenland Travel. (Jag utgår från att de inte har något emot att jag visar deras bilder, eftersom syftet med bilderna är att locka dit fler turister). Den som upptäcker några skogar på bilderna får gärna höra av sig.

  

Jag har för övrigt själv besökt Grönland. Inte just staden Sisimiut, men däremot närbelägna Kangerlussuaq och huvudstaden Nuuk som ligger en bit söder om Sisimiut). Jag kan bekräfta att jag inte ens där såg det minsta lilla träd någonstans.

Jag tycker det är bekymmersamt när media basunerar ut falska nyheter, och inte ens bemödar sig att göra en värdering av en nyhet som är så enkel att kontrollera. Det är lätt att konstatera att det inte finns några stora skogar på Grönland. Det är lätt att konstatera att det ofta inträffar skogsbränder i både Alaska och Sibirien. Det är lätt att kontrollera att skogsbränderna i världen minskar globalt. Ändå väljer samlade svenska medier att lite försåtligt antyda att nu börjar det minsann bli skogsbränder även på Grönland till följd av klimatförändringar.

Fake news säger jag.  

 


Professorn och glaciärforskaren Anna Wåhlin intervjuas om smältande isar

2019-07-28

Jag har tidigare skrivit om professorn och oceanografen Anna Wåhlin vid Göteborgs Universitet som bland annat nyligen ansvarade för en omtalad forskningsexpdition till Antarktis. Hon intervjuades häromveckan i Sverige Radio om sin syn på de smältande glaciärerna på Island och om resultatet av sina studier om avsmältningen av is på Antaktis.

Jag har tidigare skrivit om Anna Wåhlins kritik mot dem som utmålar katastrofbilder om klimatförändringar. Hon menar att det finns mycket svagt vetenskapligt stöd för domedagsteorierna. Och som en av de få svenska forskare som faktiskt studerar frågan på plats på Antarktis tycker jag hennes ord väger ganska tungt.

I SR-intervjun vägrade hon återigen att ta katastrofscenarier i sin mun trots att intervjuarna flera gånger fiskade efter detta. I stället pekade hon på att forskarna faktiskt vet ganska lite om klimatförändringar och isavsmältning. Men hon påpekade att Islands glaciärer smält i 10.000-tals år och att detta kommer fortsätta tills den sista isen smält bort. Hon berättade också att isen på Antarktis faktiskt bara bidrar med en bråkdel av den lilla havsnivåhöjning vi ser - den is som smälter idag ligger redan i havet och påverkar därför inte havsnivåerna nämnvärt. Men hon förnekar inte att det finns risker i framtiden om stora ismassor skulle smälta eller lossna från den stora kontinenten. För att bedöma hur stort det hotet är behövs mer forskning.

Här är hela inslaget via Youtube och bloggen Klimatsans.    

Tidigare inlägg finns samlade i bloggarkivet