Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!

Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006.  

Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt. Jag ogillar all onödig politisk klåfingrighet och allt slöseri med skattemedel.

2002-2006 var jag som deltidspolitiker gruppledare för moderaterna och den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010, 2014, 2018 och 2022. Är idag ordinarie ledamot i Riksdagens finansutskott och ordinarie ledamot i EU-nämnden, samt moderaternas representant i Europaparlamentets största partigrupp EPP:s arbetsgrupp för ekonomiska frågor. Är dessutom vice ordförande i Riksdagens Råd för Riksrevisionen. Har också tillsammans med tre moderata kolleger startat Riksdagens Bilnätverk för att värna om privatbilismen och näringslivets behov av fordonstransporter. Jag är även vice ordförande i Riksdagens svensk-ukrainska parlamentarikerförening, aktiv i riksdagens fordonshistoriska nätverk samt medlem i riksdagens nätverk för djurskyddsfrågor. Alla m
ina tidigare uppdrag hittar du här.

HÄR KAN DU TA DEL AV HELA MITT POLITISKA CV.

Som politiker har jag en mycket stark ideologisk kompass. Jag ogillar all slags kvotering, vill ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik, stärka rättssamhället, sänka skatterna och ha ordning och reda i statens finanser. Jag brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor men tar avstånd från extrem och ogenomtänkt "klimatpolitik". Är en stor vän av grundtanken bakom EU och vårt svenska EU-medlemskap, men djupt oroad över den väg EU nu går mot ökad överstatlighet och växande aptit på mer resurser. Jag står alltid envist upp för mänskliga fri- och rättigheter, och är dessutom åsikts- och yttrandefrihetsfundamentalist. Allt som inte är straffbart måste få sägas och skrivas!

Företagande och arbete är centrala frågor för mig - det skapar alla resurser till välfärd, pensioner och samhällsservice. Jag anser att dagens politiker prioriterar bort välfärden och i stället satsar alltför mycket pengar på sådant som inte är lika viktigt som en bra skola, sjukvård och äldreomsorg. Vi är också duktiga på att skicka alltför mycket av svenska skattebetalares pengar utomlands i form av extremt högt bistånd, mest pengar till FN och högst avgift till EU, samtidigt som vi har för höga skatter och inte alltid en fungerande välfärd här hemma.

Jag är djupt oroad över att alltför många stora viktiga politiska beslut, både i Sveriges Riksdag och i EU tas utan ordentliga konsekvensanalyser, och att stora viktiga beslut inte följs upp mot tydliga mål.

Du hittar allt om mig och mitt uppdrag via länkarna överst på sidan. På blogg, Facebook, Instagram och Twitter kommenterar jag rikspolitik, riksdagsarbetet och en hel del annat. I arkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden. 

Totalt 10.294 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 31/5 2023)


 
 

Riksrevisionen: Stora brister vid återkallelse av uppehållstillstånd

2023-12-01

Riksrevisionen har granskat hur Migrationsverket hanterar återkallelser av uppehållstillstånd för personer som permanent flyttat ut ur landet eller av andra skäl inte längre får vistas i Sverige. Enbart under år 2020 har man hittat över 13.000 fall där det finns starka skäl att utreda om personen lever upp till villkoren för sitt uppehållstillstånd. Trots detta visar granskningen att ca 9.000 av dessa fortfarande hade kvar sina permanenta uppehållstillstånd, trots att de flyttat från landet. 

Läs hela rapporten här.

Statliga myndigheter och kommuner har enligt rapporten de senaste tio åren gjort utbetalningar på upp till 430 miljoner kronor till personer vars uppehållstillstånd återkallats, samt till personer som flyttat från landet utan att deras permanenta uppehållstillstånd återkallats. 

En orsak är att tidigare regeringar inte gett Migrationsverket några mål, uppdrag eller återrapporteringskrav rörande återkallelse. Detta var en av de saker den nya moderatledda regeringen förändrade direkt när man tillträdde, då man gav Migrationsverket i uppdrag att prioritera arbetet med återkallelse av uppehållstillstånd. Antalet återkallade uppehållstillstånd har tredubblats jämfört med föregående år, från 2.000  första halvåret 2022 till 6.000 det första halvåret i år. Dessutom tar vi nu bort sekretessen mellan myndigheter för att lättare upptäcka missbruk.


Ny politik gör skillnad.


 

 

Nya extrema uttalanden från FN:s centralsekreterare 

2023-11-30

Citaten nedan är från FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, jag berättade om dem i höstas. Hans extremistiska retorik kring klimatförändringarna är så överdriven att få tar honom på allvar längre, och han har fått mycket kritik för sin domedagsretorik. 


       


Nu är det dags igen, lagom till inledningen av FN:s nya klimattoppmöte i Dubai. Jag märker en kraftig omsvängning bland människor från att det var "fint" att vara klimataktivist, till att allt fler ifrågasätter hysterin och bekymrar sig mer över extrema politiska beslut än för klimatet. När FN:s generalsekreterare uttalar sig som han gör lär det knappast förändra opinionen i den riktning han önskar. Klimatförändringar har vi säkert, och människan lär bidra till dem, men att tala om "klimatkollaps" "klimatkris" och "klimatkatastrof" saknar faktiskt stöd i seriös forskning och inte ens FN:s klimatpanel IPCC uttrycker sig längre så.


 

 

Lita aldrig på Socialdemokraterna när det gäller kärnkraft

2023-11-30

Jag har tidigare uppmärksammat hur Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson försöker lura i väljarna att S alltid varit för kärnkraft. I ett TV-inslag tidigare i år sa hon att partiet alltid varit för att bygga kärnkraft, vilket dock inte alls stämmer med det hon sa 2021. I gårdagens budgetdebatt i riksdagen uttalade partiets ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg följande: "Vi tror att det kommer behövas mer kärnkraft. Ja, vi har sagt att det kommer att behövas mer kärnkraft." (citat från Kammarens offentliga protokoll)

Senare på eftermiddagen röstade Riksdagen om regeringens plan för ny kärnkraft. Då röstade S, V, C och MP nej till att undanröja hinder för ny kärnkraft. Det gällde bland annat att tillåta fler än tio reaktorer, samt att få bygga på fler platser än där det idag finns kärnkraft.  
 

Den som i likhet med oss moderater tror att kärnkraften har en viktig framtida roll i svensk elproduktion bör nog se till att inte rösta på vare sig S eller deras samarbetspartier. Det lär bli som förra gången om S ska bilda regering - V, C och MP kommer stoppa alla tankar på ny kärnkraft, och i stället verka för avveckling av de reaktorer som är i drift. Alldeles utan tanke på följderna. Precis som när Tyskland förstörde sin egen elproduktion när man avvecklade sin egen kärnkraft. Nu är Tyskland i ett mycket allvarligt läge till följd av detta. Sverige måste välja en annan väg, och då måste vänstersidan hållas borta från regeringsmakten.


 

 

Budgetdebatter

2023-11-29

Dagen har till stor del ägnats åt budgetdebatt. Det började lite oväntat med att jag fick hoppa in som ålderspresident och förklara dagens sammanträde i Kammaren öppnat, eftersom tjänstgörande talman fastnat i snön.Sedan flöt allt på enligt plan, med ett antal debatter om statsbudgeten, skatteförändringar och debatt om höständringsbudgeten. Det sistnämnda låg på mitt ansvar, och här är mitt anförande i den delen, där jag angrep V och MP för deras märkliga reservation i ett i övrigt enigt utskott. Klicka på bilden för att se hela debatten och samtliga repliker. Nedan mitt huvudanförande i text.Herr talman,

Efter den långa budgetdebatten om kommande årsbudget så återstår att hantera höständringsbudgeten för innevarande år, där regeringen gör vissa förändringar i den redan beslutade budgeten för 2023. Detta är en årligen återkommande justering av inkomster och utgifter som beror på uppdatering eller aktuella händelser som inte kunnat förutses när budgeten antogs för ett år sedan.
 
I propositionen föreslås att ett 40-tal olika poster ökas eller minskas, med en total budgeteffekt på ca 25 miljarder, varav den största delen avser stigande räntor på statsskulden med 22 miljarder till följd av bland annat högre ränteläge.
 
Inga berörda riksdagsutskott har haft invändningar mot förslagen och samtliga partier i finansutskottet står bakom propositionen, med undantag för Vänsterpartiet och Miljöpartiet som reserverar sig på två punkter.
 
För det första vill V och MP svälta våra regionala flygplatser genom att säga nej till ett ökat anslag på 3,9 miljoner kronor. 3,9 miljoner är en väldigt liten post i statens totala budget. Men trots det reserverar man sig mot detta. Man gör verkligen allt för att till varje pris försvåra resande inom landet och motarbeta flyget. Jag är stolt över att konstatera att Sverige nu har ett nytt regeringsunderlag som stoppar vänstersidans hetsjakt på inrikesflyget. 
 
För det andra vill dessa två partier inte att Sverige ska annullera utsläppsrätter för att uppnå EU-kravet på minskade svenska utsläpp. Man påpekar att detta skulle kunna medföra ett intäktsbortfall på ca 1 miljard per år under åren 2025 till 2030.
 
Det är närmast rörande att dessa två partier plötsligt bryr sig så mycket om en möjlig kostnadsökning på en miljard per år, samtidigt som Miljöpartiet själva i sin egen budgetmotion för kommande år vill öka kostnaderna för klimatpolitiken med minst 100 miljarder per år – alltså 100 gånger mera än det man nu kritiserar. Och båda partierna har lagt fram budgetmotioner med enorma budgetunderskott kommande år. Vänsterpartiet och Miljöpartiet budgeterar underskott på mellan 175 och 220 miljarder för åren 2024 till 2026. Underskotten lär dessutom bli ännu större eftersom man budgeterar med skatteintäkter från skatter som omöjligen hinner införas till årsskiftet. Att man i detta sammanhang bekymrar sig om en enskild miljard per år i kostnad är inget annat än att försöka blanda bort korten och dölja sin egen totala brist på ansvarstagande för statens finanser.
 
Med tanke på att både Vänsterpartiet och Miljöpartiet dessutom genom åren högljutt krävt just att Sverige skulle annullera alla överblivna utsläppsrätter känns partiernas omsorg om statens intäkter från detta område aningen krystade. Det handlar nu bara om politik och att vara mot regeringen, oavsett vad vi föreslår.
 
Som tur är har Sverige nu en regering som har gjort upp med meningslös eller samhällsskadlig så kallad klimatpolitik, och som tar ansvar för statens finanser. Detta till skillnad från V och MP som driver en fullständigt oansvarig ekonomisk politik som kraftigt skulle öka statsskulden och försämra Sveriges ekonomi och driva upp inflationen. Hur Socialdemokraterna och Centerpartiet tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle kunna få ihop en gemensam budget är en gåta. Så många förslag spretar i helt olika riktningar. Vissa vill höja skatter, andra sänka, vissa vill ha budget i balans, andra vill ha gigantiska budgetunderskott. Summan av allt detta skulle riskera att bli en mardröm för svenska hushåll och företag och det förtjänar svenska folket att få veta.
 
Medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill uppnå EU:s klimatmål genom väldigt stora pålagor på svenska bilister väljer regeringen att lätta bördan för bilisterna och transportnäringen och i stället välja andra vägar som inte slår mot hushåll och företag. Det finns ingen väg tillbaka till den oansvariga rödgröna politiken om vi vill värna om svenska hushåll, svenska företag, svenska jobb och svensk samhällsekonomi.
 
Bifall till bestänkandet och avslag på motionen. 


 

 

EU-förslag om "tvångsskrotning av fordon" måste stoppas

2023-11-28

EU-kommissionen presenterade den 13 juli ett förslag på en ny förordning om cirkulära krav vid konstruktion av fordon och hantering av uttjänta fordon, kopplat till EU:s direktiv 2000 om uttjänta bilar, den sk ELV-direktivet ("End of Life"). Om förordningen träder i kraft blir den direkt tvingande för alla medlemsstater.  

Naturvårdsverket har gjort en konsekvensanalys av vad effekterna skulle bli för Sverige, och det är en skrämmande läsning. Och nu har även media börjat uppmärksamma frågan. Bland annat Teknikens Värld som hade en lång och belysande artikel om saken den 15 november. 

Syftet med förslaget är att EU vill öka kontrollen över hela livscykeln för fordon från produktion till skrotning för att värna återvinning och miljö. I grunden kan man givetvis tycka det är vettigt att se till att alla uttjänta fordon skrotas på ett miljömässigt sätt i stället för att bara dumpas i naturen, men det förslag som lagts fram är fullkomligt orimligt. Och Sverige har redan tydliga lagar om detta.

Kortfattat föreslår EU-kommissionen hårdare regler för att avgöra när en bil bör skrotas. Fordonsägare kommer inte längre att ha full rätt att själva bestämma när deras bil är redo för skrotning. Redan där är förslaget omöjligt - för det första skulle det strida mot respekten för äganderätten och sannolikt mot Europakonventionen om mänskliga fri och rättigheter, men det blir ju också en omöjlig lag att hantera i praktiken - skulle kronofogden tvångshämta veteranbilar och köra dem till skroten om ägaren vägrar at skrota sitt fordon? Var och en inser hur orimliga effekter detta skulle medföra. 


Förslaget innehåller tydliga kriterier för när en bil anses vara uttjänt och måste skrotas. Det inkluderar att fordonet har blivit allvarligt skadat eller inte har genomgått nödvändig kontrollbesiktning. För ett fordon där renoveringen skulle kosta mer än värdet på fordonet ska renovering inte skydda mot tvångsskrotning. Det finns undantag för fordon med historiskt intresse, men de måste då vara minst 30 år gamla, i originalskick och "inte ha genomgått väsentliga tekniska förändringar". Detta skulle medföra att ett stort antal avställda fordon, renoveringsobjekt, hemmabyggen eller modifierade fordon skulle tvångsskrotas. Det räcker i princip att man bytt motor eller växellåda i en fin gammal veteranbil för att den plötsligt ska betraktas som skrot. Det skulle i sin tur hota en hel bransch som renoverar gamla fordon, det skulle slå undan benen på en mycket omfattande motorhobby som sysselsätter hundratusentals svenskar, och det skulle allvarligt hota bevarandet av vårt rullande kulturarv. Det skulle också orsaka stora problem för både bilbyggare och delar av motorsporten. 
 
Flera tidningar och motororganisationer mfl har uppmärksammat saken på senare tid. För mig och andra i Riksdagens Bilnätverk och Riksdagens Fordonshistoriska Nätverk är frågan inte ny. vi har vi känt till detta en längre tid. Vi har också under hösten haft ett antal kontakter med olika intresseorganisationer (bland annat MHRF, Motorhistoriska Riksförbundet), som också skrivit yttrande till regeringen om problemen med förslagen och tillsänt den svenska regeringen. Samtidigt pågår samtal mellan svenska motorhistoriska organisationer, motorsportorganisationer och bilbyggarorganisationer och deras motsvarighet i andra EU-länder för att samla motsvarande organisationer i hela Europa mot förslaget, och därmed försöka påverka regeringar och EU-parlamentariker i alla EU-länder. Från moderat sida är vi även flera som lyft frågan med ansvariga departement och ministrar i Sverige. Dessa är nu väl medvetna om frågan och de problem förslaget skulle medföra om detta blev verklighet. 


Regeringen har upprättat ett PM inför de fortsatta förhandlingarna. I detta PM uttalas regeringens övergripande ingång i frågan, där man särskilt nämner fordonsägarnas intressen:

Regeringen avser verka för en lagstiftning med hög miljö- och klimatambition med en balans mellan ett effektivt miljöskydd, administrativ börda, näringslivets konkurrenskraft och ett beaktande av fordonsägarnas intressen samt att hänsyn tas till att fordon är en komplex produkt som ingår i globala värdekedjor.


En EU-förordning kräver enighet mellan Europaparlamentet och Europeiska Rådet ("ministerrådet"). Det betyder att det är en ganska lång process. Med tanke på att det är EU-val till våren är det väl frågan om inte detta ärende rent av kan komma att övertas av nästa EU-parlament och nästa EU-kommission. Processen kring frågan har bara börjat.

EU-kommissionens förslag måste antingen stoppas helt, skjutas på framtiden för noggrannare analyser, eller modifieras kraftigt. Det är helt enkelt ett helt orimligt förslag som faktiskt hotar enskilda människors äganderätt och rätt att besluta om sin egen egendom. Jag och mina kolleger i Riksdagens Bilnätverk och Riksdagens Fordonshistoriska Nätverk kommer att följa frågan noga och särskilt beakta att äganderätten respekteras. 

Risk att samhällsutvecklingen driver fram krav på orimliga åtgärder 

2023-11-26

Jag känner en stor oro över hur Sverige - vår befolkning, politiker och myndigheter - hela samhället - ska klara att hantera en situation där problemen med grov gängkriminalitet, hotfulla extremistiska och religiösa grupperingar och en totalt urspårad migrationspolitik börjar bli uppenbara för (nästan) alla människor, samtidigt som utländska makter och intressen skapar nya typer av både militära och andra hot mot samhället.

Jag är ju väldigt aktiv i sociala medier och läser många kommentarer till olika samhällshändelser och ser hur vanliga människor uttrycker sin fullt berättigade ilska, hat och rädsla för utvecklingen. Samma sak ser jag i min mailkorg, i vanliga brev till oss riksdagsledamöter, på insändarsidorna i tidningarna och i samtal med människor i vardagen. Men de konkreta förslagen är ibland på en skrämmande brutal eller orimlig nivå. När jag talar med lärare, poliser, anställda i socialtjänsten, tullen, kriminalvården, rättsväsendet och många andra hör jag en uppgivenhet och en ilska som är mycket större än tidigare. Och när man pratar om yttre hot är uppgivenheten lika stor. Både försvar, polis och rättsväsende framför ibland krav som ligger på gränsen.

Även i politiken märks en omsvängning. Från att ha varit närmast tabu är numera nästan alla partier (undantag V, MP och C) ganska överens om att den totalt urspårade migrationspolitiken skapat enorma problem i Sverige och att en helt omöjlig uppgift att integrera alltför många människor på kort tid leder till enorma sociala problem och är en grogrund för både kriminalitet och extremism. Och i kriminalpolitiken är insikten ännu större - när vi tittar på andra länder inser vi hur illa svenska politiker hanterat denna fråga och skapat ett underdimensionerat rättssystem och använt världens nästan högsta skatter till andra saker. Försvarspolitiken är också ett område där de flesta politiker (utom V och MP) nu inser att man måste satsa mycket mera pengar.


Men allt detta kommer kräva en svår balansgång från oss politiker. Faktum är att det nu läggs förslag i en strid ström från både debattörer och politiker och ibland även partier som går så långt att ingen ens hade tagit dem på allvar för bara 5-10 år sedan. Enligt min åsikt är det både bra och riskfyllt. Bra för att det visar att svenska folket och politikerna äntligen har vaknat och inser att det krävs många och mycket bestämda åtgärder från samhället. Riskfyllt för att trycket från befolkningen mot politiken riskerar att bli så hårt att politiken frestas att gå över gränsen med åtgärder som objektivt sett är orimliga. 

Samtidigt riskerar vi - om läget försämras ytterligare - att svenska folket, uppiskade av media och extrema debattörer och politiker - kräver ännu kraftfullare åtgärder, utan att inse att de då också kastar bort sin egen frihet, rättssäkerhet och integritet, och utan att inse att alltför långtgående åtgärder riskerar att öka motsättningarna mellan olika grupper i stället för att skapa trygghet för alla normala skötsamma människor. 

Vi MÅSTE klara balansen, men samtidigt ta krafttag för att snabbt vända utvecklingen om vi ska kunna värna demokratin, rättssäkerheten, de grundläggande fri- och rättigheterna och den personliga integriteten. Går samhällsutvecklingen ytterligare mycket åt fel håll kommer rädda människors primära behov av trygghet i vardagen plötsligt att vara viktigare än grundläggande samhällsvärden, och politikerna tvingas då följa efter om de vill bli omvalda. Det skulle allvarligt skada grundvalarna i vårt öppna samhälle. 

Rädsla kan bli väldigt destruktiv. Vi såg det under pandemin där politiker och partier (inte bara i Sverige utan i hela västvärlden) till slut närmast tävlade om att inskränka människors frihet och grundlagsskyddade rättigheter. Grundprincipen om proportionalitet och den viktiga principen om människors fria val av medicinska behandlingar, inklusive vacciner, var plötsligt kastade på sophögen, påhejat av en majoritet av befolkningen och media som lät okunskap och rädsla styra. Ovaccinerade skulle jagas och brännmärkas och få sina rättigheter inskränkta - helt utan medicinsk nytta. I flera länder diskuterades till och med vaccinationstvång med höga straffpåföljder för den som vägrade. Orimliga karantänregler infördes i flera länder utan någon påvisbar medicinsk nytta. Det gick så otroligt snabbt att kasta bort grundläggande värden att vi som stod upp för dessa ända in i kaklet inte trodde våra ögon. Fullständigt häpnadsväckande hur normalt sett kloka och sansade politiker helt tappade fotfästet och omdömet. En mycket mörk tid i Sveriges och Västvärldens historia som det kommer skrivas om i historieböckerna. 

Detta visar att politiken är oerhört lätt att påverka av en rädd och orolig opinion som skräms upp extra mycket av media. Väldigt snabbt kan sådant som tidigare varit självklart kastas över ända. Det finns därför en uppenbar risk att rättpolitiken och/eller migrationspolitiken spårar ur totalt om människors rädsla ökar för att själva drabbas av växande problem. Där får vi helt enkelt inte hamna, och därför måste väl avvägda åtgärder göras snabbt och effektivt så att utvecklingen kan vändas. Regeringen är på god väg, men det som görs nu borde gjorts för många år sedan. Och det gör mig orolig för framtiden.


Svenska politiker måste klara att både agera kraftfullt och samtidigt klara balansen mellan vad som är rimligt och orimligt. Där någonstans i mitten av vågskålen kommer jag envetet stå och försvara det jag tycker är rätt och rimligt. Åt båda håll.


 

 

Tydligt av ministern - Sverige kommer inte lämna över makt till WHO

2023-11-24

I dag var det en intressant interpellationsdebatt i riksdagen mellan den "politiske vilden" Elsa Widdning och socialminister Jacob Forssmed (KD). Debatten går att se i efterhand på riksdagens hemsida. Ämnet var förhandlingarna om nytt internationellt hälsoreglemente (IHR) och ett nytt pandemifördrag, båda inom ramen för WHO. Jag har skrivit om detta tidigare, det handlar om uppdatering av internationella fördrag som inte uppdaterats på väldigt länge, och efter covidpandemin ser WHO:s 194 medlemsländer ett behov av uppdatering.

Widding tillhör dem som riktat hård kritik mot ett antal frågor kring dessa förhandlingar, bland annat att det skulle medföra att WHO:s ordförande ges ensam makt att ta inskränkande beslut, som dessutom skulle bli bindande för medlemsländerna.

Jag har tidigare skrivit om denna kritik som uppkom i samhällsdebatten redan förra vintern när detta började diskuteras. Då stämde jag av detta med departementet och regeringens WHO-samordnare, som gav beskedet att förhandlingarna inte innebär att några beslut kommer tas som inskränker svensk rådighet och beslutanderätt över åtgärder vid pandemier. Samma besked har socialministern tidigare framfört.

Vid dagens debatt upprepade socialministern detta. Han menade att det råder många missförstånd kring frågan, och om hur förslag på fördrag förhandlas fram. Detta fördrag förhandlas på samma sätt som alla andra fördrag. Det finns runt 300 förslag från medlemsstaterna om förändringar av det gamla fördraget, men alla dessa kommer inte finnas med i slutförslaget till nya fördragstexter. Vare sig Sverige eller andra länder skulle enligt ministern acceptera att lämna ifrån sig makt och rådighet över dessa frågor. Det är inte aktuellt att införa några bindande/tvingande regler i fördraget och inte heller att ge WHO:s ordförande makt att styra över enskilda länders politik och åtgärder. Syftet med fördraget är ökat samarbete mellan länder under en pandemi, alltså inte att ge WHO rätt att besluta om exempelvis lockdown eller tvångsvaccinering eller något annat. Det är alltid nationella beslut.

Socialministern påpekade också att det alltid står Sverige fritt både att ingå och lämna internationella fördrag, ingen tvingar oss att vara med. Och i de fall det enligt grundlagen krävs riksdagens godkännande av ett fördrag eller behövs lagändringar till följd av ett fördrag kommer riksdagen att involveras precis som vanligt.

Jag tycker svaren var tydliga och helt i linje med tidigare besked från regeringen och ministern. Mycket handlar nog om okunskap över hur internationella fördrag tas fram. Lite förenklat: Man förhandlar först "multilateralt", dvs samtliga inblandade länder diskuterar, och efterhand "tvättas" förslagen från sådant som saknar medlemsstaternas stöd, tills den slutversion som återstår är det alla i princip kan enas om. Det sätts sedan en deadline för invändningar, och när denna deadline passerats blir det som då återstår den fördragstext som sedan varje land måste säga ja eller nej till vid en ratificering i enlighet med varje lands lagstiftning. Först då blir ett fördrag gällande - tills ett land eventuellt bestämmer sig för att lämna fördraget. Det är inte så att varje land binds automatiskt av något alls innan man sagt ja vid en ratificering.

Skulle det i något fall vid internationella förhandlingar bli aktuellt att Sverige lämnar ifrån sig beslutanderätt till internationella organ krävs dessutom enligt svensk grundlag att riksdagen tar beslut med kvalificerad majoritet är det ett extra skydd för den svenska demokratin. Ett exempel var medlemskap i EU, ett annat medlemskap i Nato. I detta fall lär det dock inte bli aktuellt eftersom regeringen inte tänker godkänna ett fördrag som lämnar över makt till WHO.  

 

 

 

Dags för hela EU att skrota dagens asylsystem

2023-11-22

Nyheten att den finska justitiekanslern ifrågasätter den finska regeringens arbete med att stänga till gränsen mot Ryssland aktualiserar frågan om dagens internationella konvention om rätten att söka och bevilja asyl. Den finske justitiekanslern menar att en stängning av alla gränsövergångar och förstärkning av gränsen skulle hota den asylrätt som gäller i finsk lag, som i sin tur följer internationella konventioner.

Dagens internationella asylregler tillkom efter andra världskriget och syftade till att människor skulle kunna söka skydd undan krig eller förföljelse genom att söka asyl i ett land i närheten. Jag menar att dagens system och konventioner för asylrätt inte hade som syfte att människor skulle resa över halva jorden för att leta upp de länder i Väst som ger högst bidrag när man avsåg att söka asyl. Inte heller var avsikten att andra länder med hjälp av flyktingsmugglare skulle använda asylsökande som hybridvapen i internationella konflikter. Detta har Ryssland och Belarus uppenbarligen gjort under lång tid, vilket drabbat såväl Polen som Baltikum och nu Finland. Det är på samma sätt orimligt att exempelvis Grekland, Italien, Malta, Frankrike och Spanien drabbas hårt av ekonomiska migranter från Afrika som söker asyl och sedan avviker och lever illegalt i Europa, allt beroende på "hjälp" från flyktingsmugglare, organiserade av kriminella nätverk och extremistiska organisationer som IS, vilka tjänar stora pengar på detta.

Asylsystemet missbrukas idag på det grövsta sätt, och människor passerar dussintals säkra länder på sin väg till länder som betalar frikostiga bidrag och har generösa regler för anhöriginvandring. EU har länge diskuterat hur dessa migranter ska fördelas mellan medlemsstaterna, samt hur man ska stoppa döden på Medelhavet som orsakas av att flyktingsmugglare driver människor till Europa. Hittills har det varit svårt att ena medlemsstaterna om några större förändringar - ingen vill egentligen ha in en massa asylsökande i EU.

I min värld finns det bara en lösning - att skrota dagens asylrätt helt och hållet och göra om systemet i grunden. Asylrätten i EU borde endast gälla vid konflikter inom EU eller i EU:s närområde som driver verkliga krigsflyktingar till EU-länderna. Och då ska man söka asyl i närmast säkra land, varefter EU får hantera fördelningen internt. Eller ännu bättre - asyl söks i särskilda asylcenter utanför EU (tex i Nordafrika eller Mellanöstern och de som beviljas asyl får sedan trygg transport till EU med ett ordnat mottagande. För personer på flykt från konflikter långt bort från EU bör asyl sökas i närområdet, inte i EU. För den som däremot vill arbetskraftsinvandra till Sverige eller EU och försörja sig själv med en rimlig inkomst står dörren däremot alltid öppen. Samma sak för studenter och forskare. Liksom återflyttande svenskar som tar med en make eller sambo från annat land.

De enda fall där människor på flykt från mer avlägsna länder borde tas emot i EU är av FN uttagna kvotflyktingar och vid synnerliga skäl personer som behöver skydd av individuella skäl som inte kan tillgodoses i närområdet utan endast kan tillgodoses i Västvärlden (exempelvis vissa politiskt förföljda personer såsom journalister, människorättsförespråkare, oppositionsledare och liknande).

Jag är övertygad om att EU en dag inser att man inte kan stoppa missbruket av dagens asylsystem genom att lappa och laga på dagens system, utan att man inser att hela asylsystemet måste skrotas och ersättas med något nytt. Asylsystemet har helt enkelt havererat. Ju tidigare EU inser detta desto bättre, för varje år som går kommer annars EU:s problem med totalt misslyckad migration och integration att skapa allt större problem, fram till den dag medborgarna i EU säger stopp. Internationella konventioner kan alltid sägas upp och lagar kan ändras. Det handlar bara om att vilja förändra, och om EU agerar gemensamt blir man en stark internationell aktör för förändring.  

 

Statsministern: "Vi böjer oss inte för aggressiva gaphalsar"

2023-11-22

Gårdagens händelse i Göteborg när en skrikande mobb förstörde statsministerns och finansministerns öppna möte med medborgare är inget annat än ett angrepp på demokratin. Nedan statsministern egna reflektioner på facebook kring det som hände.


 

 

Regeringens utreder återkallelse av uppehållstillstånd i fler fall

2023-11-21

De senaste årens omfattande invandring i kombination med bristande integration har bidragit till att Sverige i dag står inför stora utmaningar med utanförskap och kriminalitet. Allmänhetens stöd och förtroende för migrationspolitiken är också beroende av att utlänningar som befinner sig i Sverige följer svenska lagar och respekterar grundläggande svenska värderingar. De stora utmaningarna på migrations- och integrationsområdet har påverkat förtroendet för migrationspolitiken och innebär en ökad belastning på välfärdssystemet och rättssystemet.

En viktig åtgärd för att uppnå en långsiktigt hållbar migrationspolitik och skapa förutsättningar för en fungerande integration är att utlänningars levnadssätt ges större betydelse för deras rätt att vistas i Sverige. Det behöver i högre utsträckning – än vad som är möjligt i dag – finnas förutsättningar att kunna avlägsna utlänningar ur landet med hänsyn till brister i levnadssättet. En särskild utredare ges därför i uppdrag att se över utlänningslagstiftningen för att möjliggöra det.

Till brister i levnadssättet kan räknas både brottsliga handlingar och andra handlingar som inte är brottsliga men som ändå kan anses vara en brist i levnadssättet. Eftersom det i dag främst bara finns bestämmelser som möjliggör avlägsnande ur landet för utlänningar som har begått brott handlar till stor del det som utredningen ska titta på om andra handlingar än sådana som är brottsliga. Gränsen mellan brottsliga och andra handlingar som utgör brister i levnadssättet är dock ofta inte helt klar.
 
De brister i levnadssättet som utredningen t.ex. ska titta på handlar om bristande regelefterlevnad (exempelvis bidragsfusk eller annat missbruk av välfärdssystemet och skulder till det allmänna och till enskilda), oärlig försörjning eller missbruk (med hänsyn tagen till substansberoende). Det handlar också om association med (eller annat närmare samröre med eller deltagande i) kriminella nätverk och våldsbejakande organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värderingar. Utredaren ska också titta på om även yttranden som allvarligt hotar grundläggande svenska demokratiska värden eller som är systemhotande kan utgöra en sådan brist som ska kunna möjliggöra avlägsnande ur landet. Hur kraven på hederligt levnadssätt ska utformas är upp till utredningen. 
En annan viktig åtgärd är att det måste finnas bättre förutsättningar för att återkalla uppehållstillstånd när det är befogat, t.ex. när förutsättningarna för ett enskilt tillstånd inte längre är, eller aldrig har varit, uppfyllda. Utredaren ges därför också i uppdrag att se över regelverket i syfte att möjliggöra återkallelse av uppehållstillstånd i fler fall.

En grundförutsättning för en skärpt tillämpning i praktiken är att berörda myndigheter, främst Migrationsverket, har tillgång till relevanta uppgifter om utlänningar. Utredaren ges därför även i uppdrag att analysera och föreslå hur berörda myndigheter kan få ökad tillgång till sådana uppgifter. 

Alla dessa frågor är såklart mycket komplexa, och kommer kräva tydliga och svåra gränsdragningar som gör att reglerna blir förutsägbara, juridiskt hållbara och rättssäkra. Som jurist inser jag att det kommer bli en mycket komplicerad uppgift. Men jag tycker det är självklart att denna fråga diskuteras och utreds och att man i vart fall landar i en lösning där i vart fall de grövsta exemplen leder till att uppehållstillståndet dras in. Kommer man till Sverige och vill få stanna här är det minsta man kan begära att man följer svenska lagar och regler och respekterar vårt samhälle, våra myndigheter och alla m
änniskor som lever här. 

 

 

Regeringens kärnkraftsstrategi presenterades

2023-11-21

I torsdags förra veckan presenterade Tidöpartierna en färdplan för ny kärnkraft i Sverige. De kommande 25 åren behöver Sverige enligt prognoserna fördubbla elproduktionen i Sverige. Vårt land och vår konkurrenskraft är beroende av stabil elproduktion  till konkurrenskraftiga priser. Detta kräver att Sveriges elsystem byggs ut – på ett sätt som möjliggör elektrifieringen. I Tidöavtalet anges en riktning och ett antal åtgärder för att bygga ett mer robust och hållbart energisystem. Tillsammans tar samarbetspartierna nu nästa steg och presenterar en fördjupad överenskommelse i fyra punkter:

1. Tydligare finansiella ansvar för staten
Ingenstans i världen byggs det ny kärnkraft utan ett tydligt statligt engagemang som kompenserar för den ekonomiska risk som denna typ av projekt innebär. Regeringen kommer därför ta fram en ekonomisk riskdelningsmodell där staten går in och delar risken med de aktörer som bygger ny kärnkraft. Modellen ska kunna användas för all typ av kärnkraftsinvestering och för samtliga aktörer som vill bygga ny kärnkraft i Sverige.

2. En kärnkraftssamordnare tillsätts
För att driva och samordna arbetet med ny kärnkraft i Sverige kommer regeringen att snarast tillsätta en kärnkraftssamordnare. Samordnaren ska säkerställa att alla de åtgärder genomförs som krävs för det ska vara möjligt att fatta investeringsbeslut för ny kärnkraft under mandatperioden. Samordnaren ska därtill fungera som en kontaktpunkt mellan regeringen och de olika intressenter och i denna del både kunna lotsa intressenter rätt och att fånga upp behov och önskemål som finns och föra dessa vidare inom Regeringskansliet.

3. Massiv utbyggnad av ny kärnkraft till 2045
Givet de långsiktiga behoven av fossilfri el är det en massiv utbyggnad av planerbar elproduktion som väntar Sverige. För kärnkraftens del innebär det att vi behöver en kraftfull utbyggnad som exempelvis skulle kunna motsvara minst tio nya storskaliga reaktorer. Planeringen för ökad elanvändning ska göras för att uppnå de energipolitiska målen, planeringsmålet och leveranssäkerhetsmålet med utgångspunkt i ett nu prognosticerat elbehov på minst 300 terawattimmar år 2045. Den exakta mängden kärnkraft, antalet storskaliga och små modulära reaktorer, som kommer att krävas avgörs av utbyggnadstakten 5 i elsystemet, var ny konsumtion och produktion förläggs i landet samt teknikutvecklingen hos både ny kärnkraft men även möjligheten till drifttidsförlängning hos befintliga kärnkraftsreaktorer. Nya reaktorer kommer att finnas i drift på helt nya platser i Sverige. För att främja teknisk diversifiering och robusthet ska utveckling av flera tekniker främjas. Aktörerna på elmarknaden fattar beslut om vilken teknik de vill utnyttja sig av. Sverige ska besitta djup kompentens och förmåga inom kärnkraftsområdet och svenska forskare ska aktivt delta i utvecklingen av kärnenergin och dess tillämpningar.

4. Ny svensk kärnkraft senast 2035
Den nya riskdelningsmodellen och de nya tillståndsprocesserna kopplade till kärnkraft ska utformas så att kärnkraft med total effekt om minst 2 500 MW ska finnas på plats senast år 2035. Det motsvarar effekten hos två nya storskaliga reaktorer. En första ansökan behöver ha lämnats in till Strålsäkerhetsmyndigheten helst under 2024 men senast under 2025 med ambitionen att myndighetens prövning är klar under 2026 för att man då ska kunna gå vidare med beställning av nya reaktorer. Det bygger på att regeringen vidtar alla nödvändiga åtgärder för att korta ledtiderna. En snabbare prövning tillåts inte kompromissa med säkerheten.

Politiskt är kärnkraftsfrågan intressant. Socialdemokraternas partiledare har ju försökt vilseleda hela svenska folket med att S "varit för kärnkraft under många år" samtidigt som alla vet att man medverkade till att både avveckla kärnkraft och stoppa Vattenfalls planer på ny kärnkraft under sina senaste åtta regeringsår. Dessutom uttalade hon så sent som i november 2021 att Socialdemokraterna absolut inte ville bygga ny kärnkraft. Miljöpartiet tog samtidigt beslut på sin partistämma i helgen att man under inga omständigheter kan tänka sig att ingå i en regering som bygger ny kärnkraft. 

Slutsatsen är att den som vill ha en stabil svensk elförsörjning i framtiden får se till att inte det spretiga vänsterunderlaget får chansen att bilda regering 2026.


 

 

Framtiden är blå - inte rödgrön

2023-11-20

För några veckor sedan hade Marks Gymnasieskola sin årliga demokrativecka, med efterföljande skolval. detta är en tradition, och alla gymnasieskolor håller inte skolval varje år som man gör i Mark. Resultatet var minst sagt en moderat succe. Redan i förra årets skolval blev M största parti bland eleverna, då med 34%. Vid detta skolval ökade det till hela 45%. Och då ska man veta att Mark inte är en traditionell "moderat" kommun - tvärtom har det historiskt (fram till 2006) varit omväxlande S eller C-styre i kommunen. 2006 blev moderaterna största borgerliga parti och tog över styret fram till 2014. I det senaste kommunvalet 2022 gjorde sedan moderaterna sitt bästa resultat någonsin.

 

Trenden är starkare i Mark än på riksnivå, men vid senaste riksdagsvalet var det tydligt att unga röstar höger. Moderaterna blev största parti både bland 18-21 år och 22-30 i det "riktiga valet":


  

I 2022 års landsomfattande skolval blev utfallet också en moderat succe:

  

Jag tycker siffrorna är intressanta. Vi matas ofta med påståenden från V, MP, S och SSU att politiken "ska lyssna på de unga". Men det är ju det vi gör - de unga är inte särskilt intresserade av vänsteralternativen. Det är exempelvis pensionärerna som är Socialdemokraternas största väljargrupp åldersmässigt. När det gäller Miljöpartiet är stödet bland unga ungefär detsamma som för befolkningen i stort. Ja, inte i vår kommun då förståss, där fick MP bara 1% i skolvalet. Moderaterna var 45 gånger större.

Min bild är att de unga tröttnat på både Greta och klimatextremismen. Unga människor, inte minst på landsbygden, vill kunna köra sin EPA eller bil och tanka för rimligt pris, de vill kunna resa i världen med flyg utan att klandras, och många är välutbildade och inser att ingen tjänar på att svenska folket blir fattigare och plågat av klimatextremism genom att ha helt andra regler än omvärlden. Inte ens om man är övertygad om att människan ensamt styr klimatet på jorden kommer svenska folket ensamt att kunna ändra på det. Många unga inser även att vi behöver trygg elförsörjning för att det ska skapas företag och jobb i framtiden, och många tycker att andra miljöfrågor fått stå tillbaka på grund av att allt bara handlat om klimat. Unga stör sig också på hyckleri, exempelvis att så många övertygade klimatdebattörer och världsledare tar sina privatjet till klimatkonferenserna och sedan står i talarstolen och vill minska flygandet för alla andra. Unga har oftast framtidstro, man gillar teknisk utveckling och vill inte backa in i framtiden. Men många oroar sig för ökande kriminalitet och otrygghet, och man inser att Sverige inte kan ta emot obegränsat med människor från andra länder och kulturer. Dessutom vill unga bestämma mer över sitt eget liv och inte straffbeskattas när man utbildar sig och anstränger sig. Alla bitar faller på plats när man pratar med unga människor, och om bara vi moderater står fast vid en traditionell moderat politik och inte snubblar in på felaktiga stickspår är framtiden moderat! 


 

 

Kriget i Mellanöstern får aldrig utkämpas i Sverige

2023-11-19

Den svenska samhällsdebatten om kriget mellan Israel och Hamas saknar proportioner och är extremt hätsk. Man kan och får självklart alltid kritisera länder och regimer rörande globala konflikter, och man måste kunna ha olika åsikter om det i Sverige. Men dessa åsikter ger ingen rätt att hota eller angripa människor i Sverige som har en annan åsikt, eller bara för att man tillhör en viss folkgrupp eller religion.

Själv har jag genom åren kritiserat Israels bosättningspolitik och hur man behandlar en del människor i av Israel ockuperade områden. Man har enligt folkrätten inte rätt att annektera ockuperad mark och låta sin egen befolkning bosätta sig där, och definitivt inte rätt att köra bort dem som redan bor där. Och man kan inte använda bibeln som något slags juridiskt rättesnöre för vilka områden man ska få lägga under sig - bibeln står inte över internationell rätt och erkända gränser. De mest extrema rösterna i Israel är lika fanatiska som islamisternas, särskilt de rörelser som arbetar aktivt för att Israel ska lägga under sig allt allt större områden. Som tur är har dessa mer extrema rörelser svagt stöd i Israel. De flesta israeler vill leva i fred och ha bra relationer med sina grannländer.  

Samtidigt tar jag med avsky avstånd från Hamas attacker på Israel och jag står helt upp för Israels självklara rätt att försvara sig mot Hamas beskjutning och angrepp så länge de metoder som används ligger inom folkrättens gränser. Det känns allt mer sannolikt att Hamas angrepp hade ett tydligt syfte att sabotera alla fredsansträngningar och Israels närmanden till en del stater i Mellanöstern, tex Saudiarabien. Som jag tidigare berättat riktades angreppen mot flera kibbutzer i Israel där man verkade för fred med Gazaborna i närheten och försökte skapa kontakter över gränsen, och den musikfestival som angreps var en fredsfestival där många deltagare var fredsaktivister som öppet stod upp för palestiniernas rättigheter. Hamas är kända motståndare till både fred och tvåstatslösning och ser antagligen risker i alla fredsansträngningar och alla försök att bryta isoleringen av Gaza. Själva har Hamas sedan länge slutat bry sig om befolkningen i Gaza och använder den mest som mänskliga sköldar för att skydda sina egna militära enheter, samtidigt som Hamasledarna blir ofantligt förmögna genom flyktingsmuggling, vapenhandel och ekonomiskt stöd från islamistiska stater i Mellanöstern. Deras intresse av fred är rimligen mycket begränsat eftersom det skulle minska inkomsterna.  

När människor öppet hyllar Hamas terrordåd som dödade tusentals civila israeler, och står på svenska torg och skriker hotfulla antisemitiska slagord om att utrota judarna och krossa staten israel och rent av skanderar att judarna ska gasas är alla gränser passerade. Detta går aldrig att relativisera, även om många verkar försöka.

Många anser att Israels svar är oproportionerligt hårt, och att det drabbar alltför många oskyldiga människor. Jag förstår den kritiken. Även om det finns mycket desinformation och vinklade media och falska foton så är bilderna inifrån Gaza förfärliga och det mänskliga lidandet enormt enligt journalister och hjälparbetare på plats. Samtidigt måste man försöka förstå hur Israels regering resonerar, och inse kraven från Israels befolkning att agera hårt. Hamas är en terrorlistad grupp som använder civilbefolkningen i Gaza som mänskliga sköldar när man gömmer avfyrningsramper för missiler i bostadsområden, lagrar vapen och ammunition i källare och tunnlar under civila byggnader och har militära kommandocentraler i eller under skolor och sjukhus. Hamas offentligt uttalade mål är att utplåna Israel som nation. Israels val är att sitta och vänta på nya terrordåd och beskjutningar från Gaza som dödar civila Israeler, eller slå ut Hamas och deras vapenförråd och kommandocentraler inne i Gaza och spränga deras tunnlar - även om det medför att många civila dödas. Det är ett riktigt vidrigt val. Israel har dessutom en hård press på sig att frita de flera hundra personer som Hamas håller som gisslan. Att kriget går ut över hundratusentals civila, där en del rent av är tydliga motståndare till Hamas är uppenbart. Man måste också inse att den omfattande förstörelse och alla döda som följer i spåren av kriget kommer skapa nya djupa sår och hat mellan israeler och palestinier som varar i generationer framåt. Freden känns allt mer avlägsen. Israeliska och palestinska barn växer upp med ett hat inom sig och lär sig att deras grannar är fiender. Och sannolikt var det just detta som var avsikten från Hamas - de visste vad Israels svar skulle bli, och det var därför Hamasledarna lämnade Gaza före det israeliska svaret. Samstämmiga rykten säger att Hamasledarna lär befinna sig på lyxhotell i Qatar, dock oklart om det är bekräftat. 

I Sverige lever många judar i otrygghet sedan många år, vilket jag berört tidigare. Judar i Sverige har ofta olika syn på Israel och dess politik, men de bär inget ansvar för det som sker i Mellanöstern. Ingen har rätt att angripa judar i Sverige eller hålla dem ansvariga för saker de inte råder över. Vissa menar att både muslimer och judar utsätts för hot och hat och känner sig förföljda. Jag tycker nog ändå det är viss skillnad att vara en av ca 800.000 muslimer i Sverige och att vara en av endast ca 25.000 judar. Judarna har en mörk historia, de är ett av Sveriges fem erkända nationella minoriteter, och hoten mot judiska familjer ökar. 
Judar i Sverige går inte heller ut på gatorna och jublar över dödade palestinier i Gaza.

Moderaterna anser att konflikten i Mellanöstern måste lösas genom en tvåstatslösning, där Israel och Palestina lever sida vid sida som två demokratier och respekterar varandras gränser. Men terrorgrupper som Hamas och andra vill inte detta, utan kommer fortsätta sabotera alla ansträngningar för fred. De som demonstrerar till stöd för Palestina borde främst rikta sin ilska mot Hamas - det är de som på allvar försvårar en fred och skapandet av ett fritt demokratiskt Palestina. Och det är i praktiken de som orsakat lidandet för människor i Gaza.

Själv förbehåller jag mig rätten att kunna ha flera tankar i huvudet samtidigt när det gäller Israel och Palestina. Konflikten har en lång blodig komplicerad historia. Men när det gäller Sverige finns bara en rimlig linje. Alla som lever här - oavsett om de är judar, muslimer, israeler eller palestinier - bor i vårt land. De får ha vilka åsikter de vill om konflikten/kriget, de får demonstrera fritt, manifestera och uttrycka vad de känner. Men alla har rätt att leva trygga i Sverige, och de konflikter som pågår i världen får aldrig leda till hot eller hat mellan människor i vårt land. Och ingen har moralisk rätt att fira massakrer på oskyldiga civila. Det finns en röd linje för vad man kan stödja, och den gränsen anser jag att en del människor i Sverige har passerat med god marginal.

Möte med Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen

2023-11-17

Samtliga västsvenska riksdagsledamöter var idag inbjudna till ett möte i Göteborg med Västra Götalandsregionen samt Länsstyrelsen och landshövding Sten Tolgfors. Vi fick information om det ekonomiska läget för Regionen (ansträngt som på de flesta håll), de minst sagt enorma utmaningarna när det gäller elförsörjningen i Västra Götaland (större problem än de flesta inser), en uppdatering om de återupptagna järnvägsplanerna Göteborg-Borås (de fortskrider och kan nu förhoppningsvis äntligen gå i mål), information om skredet vid E6 i Stenungsund och hur man hanterar detta (imponerande snabba åtgärder och agerande från ansvariga myndigheter enligt min åsikt), samt information om läget för Västlänken.

Här vi sex moderater som deltog vid mötet. Totalt var vi ett 20-tal riksdagsledamöter på plats.
Det sista är ingen rolig historia. De 20 miljarder som avsattes för projektet tar slut vid årsskiftet, och det återstår väldigt mycket att bygga.  Nu kommer Trafikverket att lösa detta med en "temporär finansiering" för att inte bygget ska stoppas, och under tiden diskuteras var man ska hitta de pengar som behövs. Ursprungligen skulle hela Västlänken vara klar 2029, men som det ser ut nu kommer inte allt vara klart förrän 2032, och kostnaderna kommer öka med ca 8-10 miljarder. 

Det känns lite bittert att politikerna inte lyssnade på alla experter som varnade för att bygge i göteborgsleran inte är några enkla saker, samt att man varnade för att vissa anbud i projektet uppenbarligen var orealistiskt låga. Många som räknade på projektet varnade för kraftigt stigande kostnader mot ramen, samt att byggtiden skulle bli längre än planerat. Och nu blir det precis så. Vi som var starkt kritiska mot hela projektet fick tyvärr rätt. Men a
tt säga "vad var det vi sa" hjälper inte mycket i detta läge, nu finns ju ingen återvändo, projektet måste såklart byggas färdigt, och frågan är bara vem som ska betala notan.

Från våning 14  i Regionens Hus har man en utmärkt utsikt över det ekonomiska slukhålet nedanför....

  


 

 

Idag firade vi Bilens Dag lite i efterskott

2023-11-15

2019 startade jag tillsammans med tre andra moderater Riksdagens Bilnätverk. Då var det främst moderater som var deltog, men efterhand har vi fått besökare från de flesta partier på våra evenemang.

I dag firade vi Bilens Dag lite i efterskott - det var egentligen den 28 oktober. Det var en lördag och veckan efter var det plenifri vecka i riksdagen, så därför fick firandet ske idag i stället. Och vad passade väl bättre än att äta gemensam lunch i Volvos utställningshall i Volvohuset i Kungsträdgården, där vi både kunde beskåda Volvos nya elbilar och dessutom fick höra hur Volvo ser på framtiden (som man tycker ser positiv ut). V fick också lyssna på Fortum som berättade om sin syn på elförsörjningen och behovet av mer el för laddinfrastruktur.

Den 29/11 följer vi upp dagens möte med en lunch i riksdagen där fokus ligger på bilbranschens utmaningar när det gäller elektrifiering och digitalisering, och hur detta påverkar bilhandlare, verkstäder och kunder. 

Utan bilen stannar Sverige, och det är ett budskap som vi fortsätter driva med kraft i riksdagen. Den nya regeringens mer bilvänliga politik är ett bra exempel på hur våra aktiviteter och vårt interna arbete påverkar politiken. Sänkta drivmedelsskatter, minskad reduktionsplikt, bättre laddinfrastruktur och förbättrade reseavdrag är några av de saker vi kämpat för sedan 2019. Och nu verkställs det av vår nya regering.

Här är jag tillsammans med två av medgrundarna av Riksdagens Bilnätverk - Lars Beckman och Kjell Jansson  vid dagens möte, där vi var ett 20-tal personer på plats.


 

 Nya allvarliga varningar för orealistiska satsningar på "grönt stål"

2023-11-15

Skandinaviska Policyinstitutet är ett nytt, fristående, icke vinstdrivande, forskningsinstitut. (Mer om institutet går att läsa här).
Man presenterade nyligen Rapporten "Från brunt till grönt" som handlar om de planerade satsningarna i Norrland på "fossilfritt stål".

På institutets hemsida sammanfattas rapporten så här: (Klicka på bilden nedan eller länken ovan för att läsa hela rapporten).

"Rapporten belyser de investeringar som LKAB:s, SSAB:s och H2GS planerar i Norrland på vad som i media benämnts som fossilfritt stål. Rapporten som författats av ekonomie doktor David Sundén innehåller en djupgående analys av satsningarna utifrån ett teknik- och marknadsperspektiv.

Rapporten är viktig eftersom omställningen av stålindustrin till fossilfria produktionsmetoder kommer att få betydande konsekvenser för miljö, konkurrenskraft, ekonomi och samhället i stort.

Rapporten är den första i en serie inom ramen för Skandinaviska Policyinstitutets projekt ”Samhällsekonomiska effekter av att producera fossilfritt stål i norra Sverige”. Detta delprojekt lägger grunden för en företags- och samhällsekonomisk bedömning av satsningarna på att producera fossilfritt stål i norra Sverige

– Företagens satsningar är omfattande, komplexa och svåra att värdera för utomstående. Med denna rapport får politiker och tjänstemän en möjlighet att själva bilda sig en uppfattning och göra egna analyser, säger David Sundén, ekonomie doktor och författare av rapporten.

David Sundéns viktigaste slutsatser i rapporten:

 • Satsningarna kan inte förväntas leda till vare sig förbättringar på stålets kvalitet eller produktionskostnader.
 • Tekniken ger inga konkurrensfördelar.
 • ”Det gröna stålet” kommer fortfarande innebära stora mängder koldioxidutsläpp.
 • Vinsterna från den högkvalitativa järnmalmen riskerar slarvas bort på ett projekt som kan bli helt olönsamt.
 • Bolagen satsar allt på ett kort vilket gör att de saknar alternativ att falla tillbaka på.
 • Elåtgången för att producera kommer påverka hela nordiska elmarknaden.

Inom ramen för ett större forsknings- och analysprojekt ”Svensk industripolitik” kommer Policyinstitutet under ledning av professor Magnus Henrekson publicera ett flertal rapporter som på olika sätt belyser dessa osäkra konsekvenser och risker.

Henrekson kommenterar Sundéns slutsatser i rapporten så här:
– Det handlar här om de största investeringarna i svensk industris historia i relation till BNP. Det är ofattbart hur lättsinnigt samhällets ledande skikt sett på såväl de företags- och samhällsekonomiska riskerna, säger professor Magnus Henrekson."
 

 

Regeringen har störst förtroende hos väljarna i nästan alla frågor

2023-11-15

Vem har väljarna egentligen förtroende för i olika sakfrågor? Frågan blev aktuell när Novus häromdagen presenterade en undersökning om väljarnas förtroende för partierna i olika sakfrågor. Nåja, visserligen bara 1.003 intervjuer slumpmässigt utvalda bland befolkningen, så urvalet är ju mindre än man brukar kräva för ett statistiskt säkert urval, och dessutom anges inte osäkra i tabellen. Men så här såg tabellen ut som spreds i media och beskrevs som en katastrof för regeringspartierna som inte hade störst förtroende i en enda fråga, och som en storseger för S som hade störst förtroende i 7 frågor.

Min första reaktion var att ja, det är väl så det ser ut. Regeringen ärvde ju ett land med enorma problem på ett stort antal områden, och det tar tid att åtgärda, även om vi nu börjar komma i mål med allt mer politiska förändringar. Hög inflation, stigande räntor, lågkonjunktur och höga energipriser i hela Europa. Stora och växande problem med gängkriminalitet, klansamhällen och motsättningar mellan olika grupper i samhället, ett krig i Europa och allmän otrygghet bland invånarna. I det läget kommer man alltid att vara missnöjd med sittande regering, och vi ser detsamma i hela Europa - sittande regeringar förlorar val på löpande land, oavsett om det är höger, mitten eller vänsterregeringar.  

Lite förvånande vore det dock när det parti som orsakat många av problemen i vårt land, ensamma eller tillsammans med andra, alltså Socialdemokraterna, både ökat sitt opinionsstöd och förtroendet i olika sakfrågor. Det får mig lite att fundera över om en del av väljarna verkligen är så dumma och helt befriade från konsekvensanalyser? Det parti som skapat problemen får ökat stöd, och de partier om försöker åtgärda problemen som tidigare regering ställt till får minskat stöd?

Men sedan började jag titta lite närmare på siffrorna i mätningen. Och då blir bilden betydligt mer intressant:

1. Gruppen osäkra är störst eller delat störst i sju av de 10 områden som frågorna gäller. Det betyder att mellan 21% och 33% av väljarna inte vet vilket parti de har förtroende för.

2. Socialdemokraterna får på samtliga punkter lägre stöd än vad de har i opinionsmätningarna där de ligger runt 35%. I denna mätning tycker alltså inte ens alla deras egna väljare att de har bäst politik i någon enda sakfråga. De ligger under 35% i alla frågor. Detta antyder att en del av deras opinionsstöd är väldigt osäkert - har man inte förtroende för s-politiken är man ingen stabil sympatisör. 

3. Regeringsunderlaget (M, KD, L och SD) har tillsammans större förtroende i samtliga sakfrågor än Socialdemokraterna. Och regeringsunderlaget har tillsammans störst förtroende i samtliga sakfrågor utom två. Undantagen är miljö och klimat där MP har störst förtroende. (Så blir det när media ensidigt driver en tydlig och obalanserad klimatextremistisk agenda till stöd för MP).

4. Det måste samtidigt vara närmast omöjligt för väljarna att ta ställning till förtroendet mellan de fyra partierna i regeringsunderlaget med tanke på att våra fyra partier förhandlat fram en gemensam politik på alla större politikområden. Inom de tre regeringspartierna verkar ofta förtroendet vara störst för det parti som har ansvarig minister i en viss sakfråga.

Sammantaget visar mätningen att de väljare som har en åsikt i nästan alla frågor har större förtroende för regeringens politik än för något av alternativen. Det är det viktigaste i denna mätning, och det verkar ju ändå tyda på att vi steg för steg levererar ny bättre politik och prioriterar bättre hur vi använder skattepengarna. 


 

 

Möte med Sveriges EU-kommissionär

2023-11-14

I dag hade flera av riksdagens utskott möjlighet att träffa Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson för att diskutera Kommissionens arbetsprogram och aktuella EU-frågor. 

Ylva Johansson ansvarar i EU-kommissionen bland annat för migrationsfrågorna och kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten. Två områden som det finns en hel del att säga om.

Ludvig Aspling (SD) ställde den enligt min åsikt bästa frågan på migrationsområdet där han konstaterar att EU spelar med dubbla kort i migrationsfrågan. Å ena sidan innebär politiken att man lockar människor till EU med generösa bidrag, stöd och kanske uppehållstillstånd om de bara lyckas ta sig hit. Vilket leder till att tusentals människor fastnar i flyktingsmugglarnas klor och i värsta fall dör på Medelhavet. Samtidigt betalar EU länder runt Medelhavet för att stoppa flyktingar som  vill hit. EU betalar i båda ändarna, och det finns ingen linje i politiken.

Det enda rimliga vore enligt min åsikt det jag sagt tidigare - att stoppa alla möjligheter att få asyl efter denna typ av migration, och att skicka tillbaka alla som kommer över Medelhavet. I stället bör man göra asylprövning på plats och bevilja verkliga flyktingar (en mycket liten del av de som kommer idag) asyl och säker transport över Medelhavet till ett ordnat mottagande. Tyvärr anser Ylva Johansson att dagens system bygger på EU-fördraget och att hon måste följa det. Jag är av åsikten att man kan byta politik utan att formellt bryta mot asylrätten.

En annan viktig fråga rörde Char Control. Här har Ylva Johansson glädjande nog gått på pumpen ordentligt med sitt orimliga förslag om massövervakning av alla elektronisk kommunikation i EU. Hon har lyckats med en sak - nämligen att få alla de stora partigrupperna i EU-parlamentet att enas mot hennes förslag. De har lagt ett betydligt mer tilltalande och rimligt motförslag. Även delar av ministerrådet är kritiska (inklusive Sverige) och förhoppningsvis leder detta till en rimlig kompromiss till slut.

Andra ämnen som diskuterades var EU:s utvidgning, där alla är överens om att inga länder ska få "gräddfil" in i EU av politiska skäl, utan att man måste uppfylla EU:s villkor för att kunna bli medlem. Här råder en stor politisk enighet i Sverige och som det verkar även inom EU.


 Besök på Ringhals - Sveriges elproduktion 2022

2023-11-14

Vid gårdagens besök på Ringhals fick vi också en allmän föredragning om kärnkraftens produktion och hur energimixen i Sverige såg ut 2022. Man inser snabbt kärnkraftens stora betydelse för svensk elförsörjning, och hur mycket vi behöver ytterligare kärnkraft. 

Elproduktionen 2022: Kärnkraft 41%, Vattenkraft 29%, Vindkraft 19%, Solkraft 1%. Övrigt 9% - här finns tyvärr både oljekraftverk och och annan fossilbaserad reservkraft medräknad. Förr sa man att svensk elproduktion i princip till 50% bestod av kärnkraft och 50% vattenkraft. Så ser det inte längre ut.

Dessutom ingår ju inte importerad el i dessa siffror - den kommer ofta från kol, olja och gasbaserad elproduktion i Tyskland och Polen. För den som oroar sig över utsläpp av koldioxid är det bara att konstatera att det gått åt fel håll - svensk elproduktion är inte längre utsläppsfri, och elkonsumtionen är det definitivt inte. Så går det när man avvecklar kärnkraft i förtid utan att ha några alternativ.


  Vid besöket fick jag också en uppdaterad information om hur planerna för ny kärnkraft vid Ringhals fortskrider. Förstudien om ny kärnkraft i form av SMR-reaktorer kommer presenteras runt årsskiftet. Parallellt med detta har Ringhals ansökt om ändring av detaljplanen i området för att möjliggöra nybyggnad av kärnkraft, och man har även vad jag förstår köpt in mark och löst in byggnader i området närmast området. Det känns som om planerna är seriösa och målmedvetna. Allt detta hade man knappast gjort om inte planerna på ny kärnkraft var mycket konkreta.


 
Besök på Ringhals - kompetensbehov inom energisektorn mm

2023-11-14

I går var jag inbjuden till Ringhals. Det var  TCO, Unionen och TRR som ville informera om det nya omställningsavtalet på arbetsmarknaden, behovet av kompetensutveckling och om kompetensbehoven inom energisektorn i allmänhet och på Ringhals i synnerhet. Ringhals HR-chef deltog. 

Dragningarna om det nya omställningsavtalet på arbetsmarknaden var för mig i huvudsak en repetition. Det handlar ju om utbildningsinsatser både för dem som mister jobbet och för dem som vill vara tjänstlediga i upp till ett år med 80% av lönen för att vidareutbilda sig. Regelverken är nya och det är i dag i princip i ett uppstartsläge. Det är svårt att utvärdera vad effekterna blir innan det gått lite längre tid. Men det är en omfattande satsning från statens sida att delfinansiera dessa omfattande utbildningsinsatser och det är viktigt att följa upp utfallet.

Vad gäller kompetensförsörjning på Ringhals har man idag runt 1.000 anställda och dessutom en mängd personal via inhyrda företag så det är en mycket stor arbetsplats. Personalomsättningen är låg, men det blir ändå ett antal lediga jobb att besätta varje år till följd av naturlig avgång. Man ser ett fortsatt behov av rekrytering i framtiden och behöver både universitetsutbildade och personer med lägre utbildning. Hela energisektorn behöver mer personal, och det är viktigt att vår utbildningssektor matchar detta. 

Bittert slut för Elfsborg i årets allsvenska

2023-11-12

Elfsborg hade chansen förra omgången att ta guld i allsvenskan genom att besegra Degerfors hemma på Borås Arena. Det gick som bekant inte, den matchen slutade 2-2. Det medförde att det blev en ren guldfinal mellan Malmö och Elfsborg i dag. Malmö var uträknat, men fick en "livlina" förra omgången och man förvaltade den och lyckades besegra Elfsborg idag efter en mycket oklar (sannolikt felaktig) straff. Elfsborg borde å andra sidan fått en straff precis i början på matchen när en Malmöspelare drog av tröjan på en Elfsborgsspelare i straffområdet. 

Resultatet 1-0 till Malmö gjorde att båda lagen slutade på 64 poäng i tabellen, men Malmö fick guldet med två mål bättre målskillnad (till följd av dagens enda mål). Hade Sverige haft samma regler som en del andra länder tydligen har, hade man vid lika poäng låtit inbördes möten avgöra. Då hade Elfsborg fått guldet eftersom man slog Malmö med 3-0 i våras. Så små är marginalerna. Men Sverige har de regler vi har och Malmö är bara att gratulera. Här är sluttabellen.
Ärligt talat var Malmö totalt sett lite bättre idag. Elfsborg nådde inte upp till sin bästa nivå vare sig i förra matchen eller idag, även om det var bra mycket bättre spel idag än senast. Elfsborg förlorade sannolikt guldet förra omgången på grund av guldfrossa, man nådde aldrig upp till normal nivå på spelet. Malmö å andra sidan reste sig efter 2-4-förlusten mot Häcken senast, och man klarade att hålla guldnerverna i styr.  

Tyvärr drabbades matchen av långa spelavbrott på grund av att delar av publiken inte kunde sköta sig. Publik på båda lagens ståplatssektioner bröt mot reglerna om förbud mot fyrverkerier, bengaler och rökfacklor, några personer på Elfsborgs sektion försökte tända eld på skyddsnätet framför publiken, och delar av publiken på Malmös ståplatssektion tände så mycket pyroteknik att brandlarmet gick och det blev en hel timmes försening av matchen. Några kastade brandfacklor mot ordningsvakter, och efter matchen kastade malmösupportrar brinnande facklor mot elfsborgssupportrar. Polisen omhändertog flera personer och några personer fick föras till sjukhus. Allt detta förstör bilden av svensk fotboll och förtar mycket av nöjet att gå på fotboll. Jag beklagar starkt att det finns personer som kallar sig Elfsborgssupportrar som beter sig så här. Det tar fokus från allt fint som Guliganerna och andra ordnar för att höja stämningen under matcherna.

Före säsongen tippade jag att Elfsborg troligen skulle sluta på över halvan, och möjligen blanda sig i medaljstriden om de hade ordentligt flyt. Men aldrig hade jag trott att mitt gulsvarta lag skulle leda allsvenskan 14 av seriens 30 omgångar, att man skulle spela så fin fotboll och att man skulle spela en ren guldfinal i sista omgången. Så egentligen borde jag vara nöjd med silvermedaljen och andraplatsen i årets allsvenska, som kommer leda till nya europamatcher, och som dessutom innebär Elfsborgs 12:e medalj de senaste 18 åren. Elfsborg befäster sin position som ett av Sveriges främsta och mest framgångsrika fotbollslag de senaste decennierna.

Men det hjälper inte riktigt just nu. Elfsborg borde tagit hem guldet till Borås igen, och det är så bittert att man inte klarade det. Sjukt bittert.

 

 

 

Många missuppfattningar om skärpta krav för arbetskraftsinvandring

2023-11-10

Den senaste tidens högljudda kampanj mot att skärpa lönegränserna för arbetskraftsinvandring innehåller så mycket sakfel och överdrifter att jag känner att jag behöver ägna ett längre inlägg åt saken.

Från och med 1 november höjs inkomstgränsen till 80% av medianlönen i Sverige (idag 27.360 kronor per månad) för att få uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare från land utanför EU, eller för att få förlängt tillstånd när det tidigare går ut. För den som redan har uppehållstillstånd för arbete gäller de gamla reglerna fram tills man ansöker om eventuell förlängning.  

Det finns flera skäl till denna förändring.

För det första vill vi att den som kommer till Sverige för att arbeta ska kunna försörja sig (och i förekommande fall familjen) på den lön man har kvar efter skatt. 
De gamla reglerna för arbetskraftsinvandring är helt orimliga. Dagens låga inkomstkrav ligger bara runt 13.000 kronor i månadslön, vilket dessutom är långt under lägstalönerna enligt kollektivavtalen på arbetsmarknaden.


För det andra tycker vi att arbetskraftsinvandring inte ska ske för enklare arbeten som arbetslösa i Sverige kan lära sig relativt snabbt genom en kortare utbildning eller genom praktik på arbetsplatsen. Vi kan inte ha en stor mängd arbetslösa med låg utbildning samtidigt som vi låter utomeuropeisk arbetskraft utföra de jobb som de arbetslösa bör kunna ta. Det har Sverige helt enkelt inte råd med.

Vi vet också att det finns ett uppenbart omfattande fusk med arbetskraftsinvandring, där människor arbetar för slavlöner långt under de regler som gäller redan idag. En del arbetar också utan tillstånd. Både Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Polisen har under många år larmat om detta, och jag har skrivit om en del exempel här tidigare. I grunden handlar det om avancerad människohandel och grovt utnyttjande av människor. Detta är särskilt vanligt inom vissa sektorer med många arbetskraftsinvandrare, och det blir lättare att upptäcka om arbetskraftsinvandringen begränsas för enklare arbeten. 

Vissa menar att det hade varit bättre att sätta gränsen till minimilönen enligt kollektivavtal för respektive yrke. 
Kollektivavtal är en bra garant för goda arbetsvillkor. Men det är inte tillräckligt för att förhindra att personer kommer hit från tredjeland och får låga löner genom exempelvis deltidstjänster. Det löser inte heller problemet med arbetskraftsinvandring för yrken som kräver lägre utbildning eller som man kan lära sig på arbetsplatsen, och som rimligen bör sökas av alla de lågutbildade arbetslösa som redan finns i Sverige.

I debatten kan man tro att de nya reglerna kommer innebära en katastrof för sjukvården och för industrin. Det är en ren myt. Antalet personer inom dessa sektorer som arbetskraftsinvandrat från ett land utanför EU är mycket litet, inom industrin i stort sett obefintligt. 

Totalt finns det idag ungefär 63.000 utrikes födda utanför EU som har arbetstillstånd i Sverige (även om det inte är säkert att alla just nu befinner sig i Sverige för att arbeta). Av dessa beräknas knappt 15.000 påverkas av det nya lönekravet eftersom de tjänar mindre än kravet. Av dessa 15.000 utgörs ca 6.500 av bärplockare och skogsplanterare. Regeringen avser att göra undantag för säsongsanställda (och det  finns redan möjlighet till vissa undantag enligt säsongsanställningsdirektivet), och många av dessa befinner sig inte i landet just nu. Återstår alltså ca 8.500 personer. Det är lite konstigt att försöka göra detta till en ödesfråga för möjligheten att rekrytera personal, med tanke på att det är ca 5,2 miljoner yrkesarbetande i Sverige och finns 400-500.000 arbetslösa.

Här är statistik från Migrationsverket över hur många myndigheten beräknar ligger under den nya lönegränsen inom olika yrkesgrupper (tv) och hur många som sökt nya eller förlängda arbetstillstånd under 2022 (th) uppdelat för olika yrkesgrupper. Exempelvis 85 undersköterskor inom äldreomsorgen, 65 undersköterskor inom sjukvården och 15 sjuksköterskor. I hela landet. Att påstå att de nya lönegränserna hotar äldreomsorgens och sjukvårdens funktion är minst sagt en grotesk överdrift. (Bild tv nedan från SVT).


   

Samtidigt är det viktigt att företag och offentlig sektor inte drabbas genom att få svårt att rekrytera personal. I detta sammanhang är det viktigt att känna till att de flesta arbetskraftsinvandrare idag kommer från andra EU-länder inom ramen för den fria rörligheten i EU. Dessa arbetstagare omfattas inte av de höjda inkomstkraven. Det kommer också att göras undantag för säsongsarbete (utreds just nu), och finns även en del andra undantag såsom praktikanter enligt utländska avtal, arbete som au pair mm. Det nya lönekravet gäller inte heller dem som beviljats uppehållstillstånd av skyddsskäl (flyktingar och asylsökande), och inte heller för ukrainska flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet.

I dag har Sverige minst 400-500.000 arbetslösa och arbetslösheten var vid det senaste valet den fjärde högsta i EU. Att vi i detta läge måste ha en omfattande arbetskraftsinvandring från länder utanför EU till enklare jobb inom restaurang, städning, lagerarbete mm visar att den svenska arbetsmarknadspolitiken är i total obalans. Det handlar både om bidragsnivåer och tillämpningen av kraven att söka och ta de jobb som finns när man är arbetslös. För att säkra företagens möjlighet att rekrytera till arbeten som man ofta kan lära sig på arbetsplatsen måste politiken även ta tag i andra frågor. Regeringen planerar just nu en omfattande bidragsreform med bidragstak, och man måste såklart också se till att de tydliga regler och krav som gäller för arbetslösa att söka de jobb som finns också efterlevs. I annat fall bör ersättningarna dras in. 

Sverige som nation har inte råd att försörja så många arbetslösa som inte vill ta de lediga jobb som finns. Att under en tid ta ett enklare jobb medan man fortsätter söka jobb inom sitt tidigare yrkesområde kan knappast vara ett problem. Och för den som är ny i Sverige och aldrig har jobbat är det bara att ta de jobb som erbjuds. Det betyder inte att man måste ha det jobbet resten av livet - man kan byta jobb efterhand. Det är viktigt att höjda inkomstkrav för arbetskraftsinvandring går hand i hand med ett ökat tryck på arbetslösa att ta de jobb som erbjuds. 

En viktig sak i debatten är också att regeringen samtidigt vill underlätta för arbetskraftsinvandring till  kvalificerade yrken. Det är viktigt för svenska företag att kunna rekrytera toppkompetens som saknas i landet. Detta har ofta begränsats av mycket långa handläggningstider. När mängden ansökningar om arbetskraftsinvandring till enklare jobb kan förväntas minska kommer man kunna korta handläggningstiderna för övriga ansökningar. Regeringen kommer att införa en maximal handläggningstid på 30 dagar för dessa ärenden.

 

 

 

Mottagning på Moldaviens ambassad

2023-11-09

I går var jag inbjuden till en mottagning på Moldaviens ambassad, där ambassadören Liliana Gutan och hennes personal ville fira att vi nu har en svensk-moldavisk vänskapsförening i Riksdagen. Dessutom passade det ju bra att EU-kommissionen just igår meddelade att man tycker Moldavien ska få inleda formella medlemskapsförhandlingar med EU.


 

 

Riksdagen röstade för att skärpa reglerna för anhöriginvandring

2023-11-08

I dag röstade riksdagen för regeringens förslag (proposition 2023/24:SfU5) om att skärpa reglerna för anhöriginvandring och begränsning av möjligheten att få uppehållstillstånd av humanitära skäl. 

Lagändringarna innebär bland annat att
* reglerna om att barn och vissa vuxna kan beviljas uppehållstillstånd på grund av "särskilt ömmande omständigheter" avskaffas, och ersätts i stället med regler om att barn ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter.
* möjligheterna till undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring begränsas när anknytningspersonen själv saknar asylskäl och i stället är alternativt skyddsbehövande.

* åldersgränsen för att kunna neka uppehållstillstånd på grund av anknytning (make) höjs till 21 år, är anknytningspersonen yngre kan uppehållstillstånd nekas. Den nya åldersgränsen följer EU:s familjeåterföreningsdirektiv. Där anges att medlemsstaterna för att garantera en bättre integration och förhindra tvångsäktenskap får kräva att anknytningspersonen och dennes make eller maka ska ha uppnått en viss lägsta ålder, högst 21 år, innan maken eller makan kan återförenas med anknytningspersonen.

Regeringens förslag fick brett stöd i riksdagen, M, KD, L, SD och S röstade för förslaget. Endast C, V och MP röstade nej.

 

Riksdagens arbete i kris eller krig

2023-11-08

Idag ägnade vi förmiddagen helt åt riksdagens roll i krig och kris. Viktiga föredrag från SÄPO, MSB, överbefälhavaren och via länk förste vice talmannen i Ukrainas parlament, Oleksandr Korniyenko, som berättar om Ukrainas parlamentariska arbete under hela kriget. Verkovna Rada har fungerat under hela kriget, liksom det ukrainska samhället i stort. Sverige kan lära mycket av Ukraina när det gäller motståndskraft i krig och kris och alla ansvariga myndigheter drar slutsatser av detta. Sverige har nu också för första gången en minister för civilt försvar, och hela samhället måste ha beredskap för krig och kris.

   


 

Mina frågor vid statsministerns återrapport från Europeiska Rådet 

2023-11-07

Efter varje möte med EU:s stats och regeringschefer i Europeiska Rådet gör statsministern en återrapport till Riksdagen, där en företrädare från varje parti sedan får ställa frågor om Rådets möte. I dag var jag moderaternas representant vid återrapporten. Mina frågor rörde den växande antisemitismen, samt den roll den islamistiska regimen i Teheran spelar för att stödja eller underblåsa konflikter och då framförallt kriget i Ukraina och kriget mellan Israel och Hamas. Här är manuset till mina anföranden:
 

Tack fru talman, och tack statsministern för återrapporten.

Som statsministern konstaterade är det en mörk tid just nu, med krig både i Ukraina och Mellanöstern, kombinerat med terrorhot och oacceptabla extremistiska strömningar och en växande antisemitism i Europa.

Det var mycket glädjande att Europeiska Rådets slutsatser kring kriget mellan Israel och Hamas blev betydligt mer nyanserade och balanserade än i det första utkastet, och att man tydligt tar avstånd från Hamas terror och konstaterar Israels självklara och folkrättsliga rätt att försvara sig med respekt för de internationella lagarna och den humanitära rätten. 

Statsministerns tydlighet är oerhört välkommen när det gäller avståndstagandet från de demonstrationer som sker i både Sverige och EU till stöd för Hamas terror och med tydligt våldsbejakande budskap, liksom det starka avståndstagandet från antisemistiska budskap som skapar oro och rädsla hos många judiska familjer.

Den antisemitism som syns i det svenska samhället just nu är oerhört tragisk och skrämmande, och jag är inte säker på att svenska folket i allmänhet vet vad som egentligen drabbar en del judiska familjer idag. Judar som inte har med kriget att göra utan  bara vill leva ifred i Sverige som alla andra.
 
I går besökte jag tillsammans med fyra andra västsvenska moderata riksdagsledamöter Judiska Församlingen i Göteborg. Både för att visa vårt stöd, men också för att få en bild av hur antisemitismen yttrar sig i vardagen för judar i Göteborg. Det handlar om öppna hot i sociala medier, att enskilda personer hängs ut i sociala medier som judar med uppgivande av adress och andra uppgifter, det handlar om att judiska barn inte vågar gå till skolan, det handlar om att man inte vågar bära smycken eller andra judiska symboler offentligt, det handlar om demonstrationer som uttalar direkt hot mot judar och det handlar om att judiska verksamheter behöver kraftigt ökat skydd och vakter. Att det ser ut så både i Sverige och andra delar av EU idag är inget annat än en skam.

Jag vet att det är oerhört välkommet för den judiska minoriteten i Sverige att höra statsministern så tydligt markera att regeringen kommer att bekämpa hat och hot och terror-romantik med full kraft och stå upp mot antisemitismen och för den judiska minoritetens rätt att leva ett tryggt liv i Sverige.

Jag undrar hur statsministerns mycket tydliga budskap i Europeiska rådet togs emot och hur statsministern uppfattar att man agerar mot antisemitismen i andra medlemsstater? Detta är ett gemensamt europeiskt problem.
 
------ 

Fru talman, det är också välkommet att den starka enigheten i EU kring fortsatt stöd till Ukraina står fast. Det är också välkommet att ansträngningarna fortsätter för att hitta vägar att konfiskera beslagtagen rysk egendom och använda denna för Ukrainas återuppbyggnad, att man hårdare försöker bevaka efterföljandet av sanktioner mot Ryssland och Belarus, och att arbetet med en krigsförbrytardomstol fortskrider. Ukrainas folk gör enorma uppoffringar för att skydda sitt land mot rysk aggression och rent barbari, och det tydliga stödet från EU har stor betydelse för det ukrainska folket.   

Min andra fråga har koppling både till kriget i Ukraina och i Mellanöstern. Det blir allt tydligare att den islamistiska regimen i Teheran har ett finger med i båda dessa krig och att man på olika sätt stödjer både Ryssland och Hamas och andra grupperingar med vapen och ekonomiskt stöd och underblåser olika konflikter.

EU skulle ju kunna möta detta både genom att skärpa sanktionerna genom att ta upp ytterligare företrädare för den iranska islamistiska regimen på sanktionslistorna och även genom att terrorstämpla det iranska revolutionsgardet. Jag är medveten om att åsikterna i dessa frågor går isär bland medlemsstaterna, både vad gäller olika politiska hänsyn och nyttan av ytterligare åtgärder, men frågan har ju samtidigt blivit mer aktuell än någonsin. Fördes det några samtal om detta under diskussionerna i Europeiska Rådet? 


Min första fråga ledde till ett långt och bra svar från statsministern och det känns att han är personligt berörd och starkt engagerad i frågan på ett mycket bra sätt. Min andra fråga fick svaret att frågan diskuteras och att alla är medvetna om läget, men att det i dagsläget tyvärr inte finns någon majoritet inom EU för skarpare åtgärder mot den islamistiska regimen i Iran. Här mina inlägg och statsministerns svar. 


 

 

Besök hos Judiska Församlingen i Göteborg 

2023-11-06

I dag besökte jag och fyra moderata riksdagskolleger Judiska Församlingen i Göteborg. Vi ville dels visa vårt stöd i en situation där antisemitismen och hatet mod judarna är värre än på många år. Vi ville också få en tydligare bild av situationen och diskutera vad politiken kan göra för att motverka detta. Det hat och hot som visas mot judar i Sverige är rent vidrigt. De har för övrigt inget med kriget mellan Israel och Hamas att göra. De berättelser vi fick om hur judar i Göteborg och andra delar av Sverige trakasseras, hotas och hur judiska barn inte vågar gå till skolan utan väljer att stanna hemma berörde oss starkt. Även om det tyvärr inte var en nyhet - vi känner till detta sedan tidigare, om än kanske inte omfattningen. 

Vi fick också en del intressant information om läget i Israel och om det som hänt. Sedan tidigare är det känt att den aktuella musikfestivalen som angreps av Hamas var en fredsfestival och att många deltagare tidigare uttryckt stöd för en fredlig relation mellan Israel och Palestina. I dag fick vi också veta att flera av de Kibbutzer i södra Israel som angreps av Hamas var aktiva med att försöka skapa bättre relationer med Gaza - man tog emot arbetskraft från Gaza, man tog emot och gav sjukvård och vaccinationer till barn från Gaza i sina egna sjukstugor och man försökte skapa goda relationer med palestinier inne i Gaza. Många spekulerar i om angreppen från Hamas kanske rent av hade som huvudsyfte att förstöra alla försök till fredliga relationer mellan israeler och palestinier. Det skulle ju inte förvåna. 

 

Min mest frustrerande fotbollsupplevelse någonsin 

2023-11-05

Jag hade i god tid köpt biljetter åt mig och sonen till kvällens match mellan Elfsborg och Degerfors, säsongens sista match och dessutom en match som kunde bli direkt avgörande får årets guls i Allsvenskan. Och det var ju tur med tanke på att det var fullsatt på Arenan idag. Om Malmö skulle tappa poäng mot Häcken, samtidigt som Elfsborg vann mot Degerfors skulle guldet redan ikväll gå till Elfsborg. Malmös match spelades dessutom före Elfsborgs match och skulle vara slut innan matchen på Borås Arena skulle börja.

   

Redan när vi kom till arenan i mycket god tid och passerade säkerhetskontrollen kom ett vrål från pubområdet under ståplatsläktaren där man följde matchen Häcken-Malmö på storbildsskärm. Häcken hade just gjort 2-1. Och den matchen slutade oväntat 4-2 till Häcken, vilket innebar att guldet skulle kunna firas på Borås Arena om "bara" Elfsborg slog Degerfors. Jag sa lite behärskat att det inte är så lätt att slå ett lag på beställning, inte ens om det är ett bottenlag, och särskilt som Degerfors var tvungna att vinna för att inte åka ur allsvenskan. Men innerst inne trodde jag nog ändå att Elfsborg skulle greja detta. Inför matchstart bjöd dessutom en helt fullsatt Borås Arena på fantastisk inramning med Tifo och mäktigt publiktryck. Allt var bäddat för fotbollsfest.Tyvärr kom festen av sig. Elfsborg kändes lite tagna av stundens allvar och släppte in 0-1. Man kvitterade, men släppte sedan in 1-2 som stod sig till 90 minuter. Då aviserades minst 11 minuters tillägg, och i femte tilläggsminuten gjorde Elfsborg 2-2. Sedan följde en helt osannolik press från Elfsborg med stolpskott och ribbträffar och ständigt kaos framför Degerfors mål. Men det blev inte fler mål utan matchen slutade 2-2. Detta är nog den absolut mest frustrerande fotbollsmatch jag upplevt. Och efter matchen (som varade i 105 minuter) slängde sig spelarna från båda lagen ned på gräset och var helt slut och helt uppgivna. Elfsborg missade att säkra guldet och Degerfors åkte ur allsvenskan. Elfsborg leder nu med tre poäng före Malmö med en omgång kvar. Eftersom lagen har exakt samma målskillnad räcker det att Malmö vinner med ett mål på hemmaplan mot Elfsborg i sista omgången för att ta guldet. Om det blir oavgjort eller Elfsborg vinner går däremot guldet till Elfsborg. På papperet en fördel för Malmö som har hemmaplan, men pressen på Malmö att få fira guldet inför en troligen fullsatt arena lär vara minst lika hård som den var på Elfsborg idag. Det lag som har minst guldfrossa kommer ta hem årets allsvenska guldmedalj. Förhoppningsvis tar sig Elfsborg ur frustrationen och drivs av en enorm revanschlust nästa söndag. Men Malmö får tyvärr ändå gälla som storfavoriter. 


 

 

Jag backar upp min riksdagskollega Fredrik Kärrholm till 100%

2023-11-03

Jag har idag lagt ut detta på facebook för att tydligt markera mitt stöd till min moderate riksdagskollega Fredrik Kärrholm. Han har i likhet med många andra, inklusive mig själv, riktat hård och väl befogad kritik mot en socialdemokratisk riksdagsledamot som visat sig ha osunda och obehagliga kopplingar till terrororganisationen Hamas. Detta är extremt viktiga frågor för Sveriges säkerhet och har blivit mycket omskrivet i media.

Att den utpekade s-riksdagsledamoten, uppenbart med stöd av sitt parti, väljer att polisanmäla min moderate riksdagskollega för förtal är så motbjudande att jag nästan saknar ord. Att politiker försöker stoppa en viktig politisk debatt genom att polisanmäla en motståndare var inget jag någonsin trodde jag skulleuppleva i Sverige. Även om väl anmälan sannolikt läggs ned (det finns för övrigt tydliga skrivningar i lagen att politiker måste tåla betydligt mer än andra i samhällsdebatten) så är det ett riktigt bottennapp från Socialdemokraterna att försöka använda rättssystemet för att tysta en politisk motståndare. Det som hänt är ett direkt hot mot den politiska debatten, demokratin och yttrandefriheten. Detta tramsande från S hör inte hemma i vårt land överhuvudtaget. 

 

Oväntat stark arbetsmarknad står ännu emot lågkonjunkturen

2023-11-02

Trots global lågkonjunktur och rapporter om fler konkurser och problem för flera sektorer i näringslivet står arbetsmarknaden emot förvånansvärt väl. Detta syns både i statistiken från Arbetsförmedlingen (AF) och SCB. 

Arbetsmarknadsstatistik är vansklig, AF och SCB mäter på helt olika sätt, både vilka som är arbetslösa respektive sysselsatta och man mäter också för olika åldersgrupper. Det är också viktigt att veta att "sysselsatta" hos SCB betyder att man har arbetat med lön, men det säger inget om hur många timmar man arbetat en vecka. Det går inte att jämföra siffrorna med varandra och inget av måtten visar heller hur många som verkligen försörjer sig på sitt arbete, och det finns personer i vissa typer av subventionerade anställningar som räknas som att de är i arbete (däremot räknas inte personer i arbetsmarknadsåtgärder som arbetande i något av måtten). Ett bättre mått hade varit att mäta hur många som är självförsörjande på sitt arbete, och det skulle kunna användas parallellt med de andra måtten (som delvis styrs av EU-regler för att man ska få en gemensam statistik som visar samma sak).

Men med detta sagt - jag tycker man absolut kan använda både AF:s och SCB:s mått för att studera utvecklingen över tid - oavsett om måtten i sig är rättvisande eller inte. Det ÄR positivt om de visar en sjunkande arbetslöshet och ökad sysselsättning. 

Här är SCB:s siffror som redovisades i går för augusti månad (redovisning sker alltid med viss fördröjning). Antalet i sysselsättning ökade med 36.000 det senaste året, och arbetslösheten är faktiskt något lägre än i augusti 2022, 4,9%. Säsongsutjämnat ligger arbetslösheten på 7,8%. Min egen teori är att den motståndskraftiga arbetsmarknaden mycket beror på den demografiska utvecklingen - allt fler går i pension och måste ersättas med ny arbetskraft. Det finns också mätningar som visar att allt fler utrikesfödda kommer i arbete - där spelar det stor roll vilka signaler politiken sänder ut, uppstramade bidrag och tydliga krav på egen försörjning ger sannolikt resultat över  tid.  


Föregående s/mp-regering utlovade EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det blev i stället EU:s fjärde högsta och en arbetslöshet i Sverige som för första gången var högre än genomsnittet i EU. Jag hoppas vi ska ligga betydligt bättre till i EU efter några år med moderatledd regering. Självklart ska Sverige ha lägre arbetslöshet än EU-snittet, oavsett konjunktur.
 

 

Konjunkturinstitutet: Dieselpriset kommer minska med 5 kronor

2023-11-01

Konjunkturinstitutet har granskat effekterna av den kommande minskningen av reduktionsplikten som regeringen föreslår ska gälla från årsskiftet. Myndighetens slutsats är att detta isolerat efterhand kommer medföra att dieselpriset minskar med omkring 5 kronor per liter. Det är alltså den nivå vi moderater hade som vallöfte. Vi hade naturligtvis räknat noga på detta i förväg och lovade inte mer än vi visste att vi borde kunna hålla. Här är länken till Konjunkturinstitutets rapport.En liten sammanfattning av regeringens politik för att göra kostnaderna rimligare för alla dem som måste använda bilen för att ta sig till jobbet, köra i tjänsten eller få vardagen att fungera:

 Vid kommande årsskifte har vi totalt sänkt skatten på bensin med 2,64 sedan valet. Den 1 januari 2025 sänker vi med ytterligare 75 öre
 Vid kommande årsskifte har vi totalt sänkt skatten på diesel med 1,43 till EU:s miniminivå
 Reduktionsplikten sänks 2024 till 6% vilket alltså medför att dieselpriset efterhand minskar med omkring 5 kronor per liter. 
Vi beräknar även få en viss effekt på bensinpriset, i bästa fall kanske 30-40 öre/liter.
 Avdragsrätten för resor till jobbet och motsvarande ersättningsgräns för resor i jobbet med egen bil höjs till 25 kronor per mil (jämfört med dagens nivå på 18.50 per mil)

Mot detta står en spretig opposition som om de vunnit valet hade höjt skatterna på bensin och diesel i stället för att sänka och som var eniga om att försämra reseavdragen kraftigt. Flera av partierna vill inte heller minska reduktionsplikten utan i stället öka den. Med ett vänsterstyre hade det blivit oerhört mycket dyrare att köra bil - utöver effekterna av ett osäkert världsmarknadspris. Med dagens regering minskar i vart fall de kostnader som politiken råder över - skatter och reduktionsplikt - samtidigt som reseavdragen ökar. 

Om jag ska vara ärlig tar jag personligen åt mig en del av äran att vi kommit så här långt. När jag och mina tre andra moderata riksdagskolleger (Lars Beckman, Sofia Westergren och Kjell Jansson) startade Riksdagens Bilnätverk i början av 2019 var vårt uttryckliga mål att påverka riksdagens politik i bilvänlig riktning. Våra uttalade mål var att få ned skatten på bensin och diesel, sänka reduktionsplikten och förbättra reseavdragen. Vi drev på mycket hårt internt i vårt eget parti för att komma hit, ibland med ett visst motstånd. Men vi hade ett starkt stöd från de moderata väljarna och lokala m-politiker ute i landet. Och vi lyckades.

Valrörelsen handlade dessutom i hög grad om denna fråga och jag är inte säker på att vi hade kunnat bilda regering om vi moderater som parti inte drivit denna fråga så tydligt i valrörelsen. Så ja, jag är väldigt nöjd med utfallet.   

Inslag av hets mot folkgrupp vid manifestationer mot Israel?  

2023-10-31

Den senaste tidens motbjudande demonstrationer och manifestationer med öppet stöd till terrororganisationen Hamas, firandet (!) av massakrerna på civila israeler och kraftiga antisemitiska uttalanden har med rätta medfört en debatt om vad som är tillåtet och vad som är straffbart att säga. Inte minst menar många att det som uttalas mot Israel och judar borde utgöra hets mot folkgrupp. Andra undrar hur man kunnat få tillstånd till dessa manifestationer/demonstrationer och varför inte polisen griper dem som uttalar sådana saker.

Jag tänkte försöka bena ut detta juridiskt, lite förenklat.

Till att börja med är det inte så att polisen griper människor bara för att de håller en demonstration/manifestation (egentligen "allmän sammankomst") utan tillstånd. Men arrangören kan rent juridiskt få problem med polisen i efterhand och i enlighet med ordningslagen faktiskt dömas till böter eller rent av fängelse (fast jag tvivlar på att det är särskilt vanligt). Polisen kan även upplösa en allmän sammankomst om det uppstår "svårare oordning" eller medför "avsevärd fara" för de närvarande eller "allvarligt stör trafiken". Man kan alltså inte med säkerhet veta om en manifestation eller demonstration man ser på stan har tillstånd eller inte, och har de tillstånd är det ju inte heller så att polisen på förhand vet exakt vad man kommer att säga eller göra. Normalt beviljas tillstånd för demonstrationer och manifestationer, det ska mycket till för att stoppa sådana. Men polisen kan också uppställa villkor för en allmän sammankomst.

Det är inte heller så att man avbryter och griper personer på plats för misstänkt hets mot folkgrupp. Detta brott är en så kallat "efterhandsbrott", vilket betyder att man kan gripa och lagföra personen först efter att manifestationen avslutats. Det polisen kan göra är exempelvis att filma den som uttalar orimliga saker för att senare eventuellt gripa personen för misstänkt hets mot folkgrupp. Det lär finnas ett 15-tal polisanmälningar mot olika talare på den senaste tidens manifestationer mot Israel, men jag vet inte om eller hur om eller hur många av dessa som är upprättade av polisen och hur många som är inlämnade av allmänheten. Men om man som privatperson eller organisation anser att någon uttalar saker som ligger inom HMF-lagstiftningen tycker jag man ska filma personen som talar och därefter lämna in en polisanmälan med filmen som bevis. Förhoppningsvis leder i vart fall några av de inlämnade polisanmälningarna till rättegångar och domar, men självklart känner jag en oro för att man lägger ned anmälan trots tydliga bevis.

Rent generellt anser jag personligen att polisen alltför ofta passivt ser på eller tar ett steg tillbaka när de hånas eller hotas av våldsamma demonstranter. Vi såg det på filmer från Helsingborg där en mobb tvingade fram halandet av en israelisk flagga på kommunens flaggstång - polisen stod passivt bredvid och tittade på och en polis fick närmast löpa gatlopp undan mobben för att lägga in flaggan i en bil. Ingen reaktion från polisen syntes när det gäller att köra bort mobben. Samma sak ser man av och till på filmer från privatpersoner när enskilda personer uttrycker hån och hat mot poliser i samband med manifestationer - men personerna grips inte alltid för uppenbart blåljussabotage, och inte heller upplöser polisen alltid manifestationer trots att de skapar uppenbar oordning och en hotfull och aggressiv stämning. Vi har även sett ett flertal kravaller och upplopp när höga polisföreträdare efteråt förklarat att man medvetet tagit ett steg tillbaka "för att inte provocera". Men att markera vem som är starkast är inte att provocera - det är att skapa trygghet för vanliga hederliga skötsamma människor. Jag tycker det är beklagligt att polisen inte regelmässigt tillämpar den lagstiftning som ger dem möjlighet att agera. Precis som det är beklagligt att domstolarna ofta inte tillämpar hela straffskalan när de dömer, utan generellt väljer ett straff långt ned på skalan.

Min åsikt är att polisen SKA markera tydligt mot den som bryter mot lagen och särskilt dem som angriper eller hotar polis i tjänst - det är ett direkt angrepp på hela vårt samhälle. Dessa personer SKA gripas och lagföras och upplopp SKA stoppas (undantag måste såklart kunna göras, men det ska då verkligen vara undantag av mycket speciella skäl). Polisen måste vara bemannad och ha utrustning för att visa vem som bestämmer och polisen måste alltid vara starkare än dem som bryter mot lagen. Först den dag vi kan visa att polisen är starkare än allt från ligister och lagbrytande aktivister till hetsande och uppviglande demonstranter och kriminella gäng kan vi få en ändring i vårt samhälle. Här tror jag det behövs byte av ett flertal personer i polisens ledning, både centralt och på lägre nivåer. Jag möter och har kontakt med så många poliser som är djupt frustrerade över att för ofta hållas tillbaka av sina chefer i stället för att ta fajten med dem som bryter mot lagen. Och samma sak hör jag regelmässigt från vanliga svenskar.


 

 

Västra Antarktis kommer smälta i samma takt oavsett minskade utsläpp 

2023-10-30

Häromdagen (lördag 28 oktober) fanns denna intressanta artikel i Svenska Dagbladet. Man redovisar en ny forskarrapport som säger att isen på Västantarktis kommer fortsätta smälta i samma takt som de senaste decennierna oavsett om vi minskar våra utsläpp eller inte.

I artikeln säger den svenska forskaren Anna Wåhlin vid Göteborgs Universitet (Sveriges mest namnkunniga forskare om Antarktis som även lett flera expeditioner dit) att hon delar forskarnas bedömning i den delen, men samtidigt tycker de drar för långtgående slutsatser i övrigt av sin studie, eftersom modellen de använder är mycket osäker.

Wåhlin säger dessutom att det är oklart hur mycket av avsmältningen i Antarktis som beror på människans uppvärmning av planeten och hur mycket som beror på naturliga processer." Världen är i en period mellan två istider och då blir isarna mindre". "Vi människor har säkert ökat takten på avsmältningen, men hur mycket vet vi ännu inte" säger hon.


Jag gissar att Anna Wåhlin inte kommer att citeras av vare sig SVT, TV4 eller Sveriges Radio. 

Det är också värt att påminna om att forskningsexpeditioner som Anna Wåhlin lett till Antarktis har pekat på att det är varmare strömmar från omgivande hav runt Antarktis som letar sig in under isen och smälter denna underifrån. Andra forskare har dessutom påpekat att det sannolikt också finns underjordisk vulkanisk aktivitet under Antarktis som smälter isen underifrån. 


 

 

Tysklands energipolitik är ett avskräckande exempel

2023-10-27

Jag har många gånger genom åren ifrågasatt den tyska energipolitiken, "Energiewende", som många tidigt befarade skulle leda till både elbrist, stigande elkostnader och ökad användning av kolkraft. När tyskarna beslutade om avveckling av kärnkraften spelade man ett högt spel, och allt byggde på att man kunde ersätta mycket av kärnkraften med rysk gas och en enorm utbyggnad av vindkraften. Många varnade för de stora politiska riskerna med detta samt att vindkraftplanerna inte var realistiska. Tvärtom förutsåg många att fortsatt användning av kolkraft riskerade att bli resultatet. 

Vi fick ett första facit med förra vinterns skenande elpriser i norra Europa. Det hade direkt koppling till de avbrutna leveranserna av rysk gas, och det ökade behovet av kol och olja för elproduktion. Detta slog direkt mot oss i Sverige eftersom vi har ett gemensamt elnät och delvis gemensam prissättning.

Nu kommer nya rapporter om de skador den tyska energipolitiken medför. Det är Energinyheter.se som rapporterar att det stora tyska energiföretaget RWE överväger att förlänga drifttiden och livslängden på sina stora brunkolkskraftverk Neurath D och E fram till mars 2025 för att säkerställa energiförsörjningens kvalitet.


Och inte nog med detta. Vindkraftnytt.se rapporterar också att det nu är brist på lämpliga platser för all den vindkraft tyskarna planerat att bygga. Man har helt enkelt planerat för betydligt mer landbaserad vindkraft än vad som är realistiskt. För att uppnå målen för energiomställningen behöver utbyggnaden av landbaserad vindkraft accelerera avsevärt, men det finns stora hinder på vägen. Brist på tillgängliga markområden och regler om bevarandeskydd kan komma att fungera som bromsklossar. 

     

Tyvärr finns det fortfarande politiker, media och debattörer i Sverige som ser Tyskland som nån sorts föredöme i energipolitiken. Jag undrar hur de kan landa så fel. Den viktigaste läxan för Sverige är ju att inte följa Tysklands katastrofala exempel. Att ersätta kärnkraft med kolkraft och förhoppningar om en orealistisk stor utbyggnad av vindkraft är helt enkelt en fullständigt ogenomtänkt politik som leder till smutsigare elproduktion och högre elpriser. Basen för vår elproduktion borde även i framtiden vara vattenkraft och kärnkraft - precis som det varit sedan 1970-talet. 

Regeringen går vidare med planering för ny järnväg Göteborg-Borås

2023-10-26

När den nya moderatledda regeringen tillträdde för ett drygt år sedan var ett av de första besluten att stoppa planerna på höghastighetståg och i samband med detta stoppades den pågående planeringen för ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Regeringen gav i stället Trafikverket ett nytt uppdrag:

"Trafikverkets planeringsarbete med sträckan Göteborg-Borås pausas genom ett uppdrag till Trafikverket. Ett nytt uppdrag ges till Trafikverket med inriktningen att järnvägen ska byggas ut i stråket med målsättningen att förbättra arbetspendling och få en kapacitetsstark koppling till Landvetter på ett mer kostnadseffektivt sätt, utan ambition att uppnå hastigheter över 250 km/h och utan att trafikstarten försenas."

Trafikverket har nu redovisat detta uppdrag till regeringen, och parallellt med detta uppdrag har kommunerna längs sträckan tillsammans med kommunalförbunden, Västra Götalandsregionen och Swedavia presenterat sina gemensamma tankar kring framtidens järnväg i skrivelser till både infrastrukturministern och Riksdagens Trafikutskott, där man uppnått den enighet som tidigare saknats. Det handlar bland annat om fokus på pendling mellan Göteborg och Borås med möjlighet till framtida utbyggnad öster om Borås Stad, att man bygger stationer i Mölndal och Mölnlycke centrum och öppnar för möjligheter att i framtiden bygga stationer även i Landvetter Södra och Bollebygd, samt att man ansluter Landvetter flygplats. Förslaget har även fått starkt stöd från Västsvenska Handelskammaren.

Regeringen har nu gett Trafikverket i uppdrag att återuppta planeringen av detta järnvägsbygge, och det gör att projektet nu rör sig framåt i den riktning alla viktiga aktörer önskar. 

Detta är en viktig delseger för oss moderater i Västra Götaland som drivit på i frågan, och för mig personligen är det oerhört välkommet att allt tyder på att man landar i den lösning som jag själv kämpat för under i princip alla mina år i riksdagen. Jag har ju hela tiden ifrågasatt höghastighetståg mellan Göteborg och Borås och drivit på för vanliga snabbtåg med fokus på regional pendling och med anslutning av Landvetter flygplats. Jag har också drivit på för att det ska komma verkliga beslut uppbackade med riktiga pengar i stället för en massa tomma politiska löften utan pengar. Dessutom har jag själv deltagit i (och även arrangerat) ett flertal möten mellan olika intressenter för att försöka bidra till att samla viktiga aktörer kring en gemensam linje - först då kan projektet slutföras utan försenande överklaganden. 

Nu rör sig frågan tydligt framåt och det understryker regeringens engagemang för att lyssna på alla viktiga intressenter för att äntligen komma framåt med bygget av denna järnväg längs en av landets mest trafikerade pendlingssträckor. Det är en riktigt bra dag för vår region och inte minst för Borås och Göteborg och alla som pendlar mellan dessa två av Sveriges största städer. Det är också en viktig miljöinsats och utvecklingsinsats att ansluta Landvetter flygplats till en snabb järnväg.


 

 

Regeringen rättar till s-regeringens misstag för pensionärer födda 1957

2023-10-24

Jag hade denna debattartikel i Borås Tidning i går:

 

 


Oppositionens politik hade medfört ekonomiskt stålbad för hushållen

2023-10-23

I bistra ekonomiska tider får oftast sittande regeringar kritik och förtroendet bland väljarna minskar. Det är det vi ser runt om i Europa hela tiden, sittande regeringar har väldigt svårt att bli omvalda, oavsett färg. När människor är missnöjda och oroade och då riktas kritiken mot politikerna som styr, oavsett om de tar rätt beslut eller inte. Det hör till politikens villkor.

Men samtidigt finns det en uppsida - om regeringar i efterhand visar sig ha hanterat en kris väl kan förtroendet vända snabbt. Det såg vi exempelvis under finanskrisen när ett stort missnöje med Alliansregeringen vände till ett stort förtroende, inte minst för oss moderater, och vi gjorde sedan det bästa valet i partiets historia 2010.  

Nu har alla fyra oppositionspartierna (S, C, V och MP) presenterat sina budgetmotioner som svar på regeringens budgetproposition. Hade media rapporterat om oppositionens förslag och om väljarna tagit till sig detta tror jag inte att man direkt hade längtat efter oppositionens politik. Det är nämligen närmast förvånande hur kraftigt de spretar åt olika håll i många frågor, och i vissa frågor vill man åt helt olika håll. Man är splittrade till och med när det gäller synen på offentliga finanser och behovet av att hålla nere inflationen, och man lägger förslag som man vet är ogenomförbara och räknar hem avgörande intäkter på förslag som omöjligen skulle kunna vara ikraft redan vid årsskiftet. Och vi vet hur det brukar bli - när politiken spretar så mycket får man oftast det sämsta från alla partier som ska försöka styra ihop.

Men jag förstår media. Egentligen är det ju ganska ointressant att lägga nån större tid på att granska oppositionens budgetar, eftersom de dels tycker så olika, dels inte skulle få igenom sina alternativ ens om de enades - eftersom vår sida har majoritet. Oppositionens budgetar är därmed politiskt ointressanta. Men det kan ju ändå vara bra att veta lite om vad som hade väntat med en s-ledd regering som hade varit tvingad att gå både V, MP och C till mötes.

Centerpartiets största enskilda satsning är höjt bistånd. Inom kriminalpolitiken lägger man mindre pengar än regeringen. Centern gjorde stor sak i finansutskottet nyligen av att man ville tillföra 100 miljoner extra till Tullverket och Skatteverket samt extra pengar till rättsväsendet redan i år. Samtidigt minskar Centern anslagen till Tullverket och Skatteverket med 300 miljoner nästa år och ger mindre än regeringen till rättsväsendet. Utöver detta avvisar Centern skattesänkning på drivmedel och vill i stället öka drivmedelskostnaderna kraftigt. De vill också försämra reseavdragen. De vill tydligen inte heller kompensera pensionärer födda 1957 för det felaktiga skatteuttaget under året. 

Vänsterpartiets fokus är kraftigt höjda skatter, hela 84 miljarder vill man ta in ytterligare. Det handlar om bankskatt, högre kapitalskatter, minskat jobbskatteavdrag, höjd fastighetsskatt, höjd skatt på höga inkomster, högre skatt på pensioner, återinförd avfallsförbränningsskatt, ny arvs- och gåvoskatt, avskaffat rut-avdrag, höjd skatt på fåmansbolag, högre arbetsgivareavgifter, nej till utökat rot-avdrag, försämrade reseavdrag och högre drivmedelsskatter än i regeringens budget. Satsningarna är bland annat 10 miljarder per år för en "Sverigebiljett" i kollektivtrafiken (hur många har nytta av den?), vissa höjda bidrag men också sänkt bostadsbidrag för pensionärer. Man ger stora tillskott till kommunsektorn, men drar samtidigt in över 6 miljarder i riktade statsbidrag till sjukvården. Man vill sänka avgiften för förskola och fritidshem ytterligare för dem med lägre inkomster. Man minskar anslagen till kriminalvården kraftigt, vill avskaffa det kommunala vetot mot vindkraft och säger blankt nej till ny kärnkraft. Vänsterpartiet vill öka statens upplåning med 175 miljarder kronor 2024-26.

Miljöpartiets budget är så otroligt obegriplig och ofinansierad att den knappt är värd att kommentera - den hänger helt enkelt inte ihop ens när man summerar plus och minus. Det som sticker ut mest är att man vill göra klimatsatsningar på 100 miljarder per år i tio år, och detta utan att det finns någon finansiering. De finansieringar som ändå finns i budgeten påminner delvis om Vänsterpartiets - höjd skatt på det mesta. Miljöpartiet vill öka statens upplåning med 220 miljarder kronor 2024-26, men det är mycket tveksamt om detta plus de höjda skatterna ändå räcker för partiets utgiftsökningar..

Socialdemokraternas budget bygger delvis på en snabbt tillyxad och vag "bankskatt på övervinster" som ska ge tio miljarder - men den skulle aldrig kunna införas utan en omfattande utredning eftersom det är oerhört komplicerat att beskatta det man kallar "övervinster", och en sådan skatt skulle omöjligen kunna vara på plats redan 1 januari nästa år. När S ändå använder denna som finansiering blir det helt enkelt ett budgetunderskott på tio miljarder 2024. När en sådan skatt ev skulle träda ikraft skulle den garanterat driva upp bankkundernas räntekostnader eller avgifter. I övrigt föreslår S bland annat högre bränslepriser och försämrade reseavdrag. Det är intressant att S nu överger 1%-målet i biståndsbudgeten eftersom man tidigare kritiserat regeringen för samma sak.  

Om man lägger ihop alla de fyra partiernas favoritfrågor och olika skattehöjningar hade ett verkligt stålbad väntat svenska folket. Stora budgetunderskott i statens budget som driver upp statsskulden och ökar räntor, inflation och försvagar kronan ytterligare. Kraftiga skattehöjningar på arbete, företagande, drivmedel, boende mm. Mindre pengar till rättsväsendet men högre bistånd och en ofattbart kostsam Sverigebiljett i kollektivtrafiken samt extrema ofinansierade satsningar på meningslös klimatpolitik. Och då är detta ändå bara ett litet axplock ur de fyra partierna budgetmotioner. Det finns många fler märkligheter och rent skadlig politik som svenska folket inte skulle ha råd med.


 

 

Moderata partistämman satte ned foten om vindkraften

2023-10-21

Moderaterna har haft en arbetsgrupp som arbetat med partiets framtida miljö, klimat och energipolitik, och arbetet har utmynnat i ett antal förslag till den just nu pågående partistämman. Jag har inte ingått i själva arbetsgruppen, men däremot varit adjungerad i min egenskap av moderat riksdagsledamot i Finansutskottet. Jag ska återkomma till andra delar av detta politikområde, men ägnar detta inlägg åt moderaternas syn på vindkraften.

I slutförslaget från arbetsgruppen fanns en linje att låta ”klimatintresse” väga tyngre än riksintresset kulturmiljö. Det är få i vårt parti som tycker det är rimligt att förstöra viktiga kulturmiljöer eller människors boendemiljöer med vindkraft på olämpliga platser. Det var också feltänkt att inskränka kommunernas vetorätt mot vindkraft, genom att ändra reglerna om när kommunerna ska meddela kommunalt veto . Tanken att det ska ske tidigare under processen är feltänkt, detta eftersom ett uteblivet veto mot ett lägre vindkraftverk några år senare kan visa sig ha medfört bygge av betydligt högre eller fler verk än det vetodiskussionen gällde. Kommunen kan inte göra en rimlig bedömning innan man har helheten klar för sig och de boende i området fått ge sina synpunkter.

Diskussionen inom partiet har varit intensiv, och jag har i hög grad deltagit i denna. För ett par veckor sedan var jag med när Moderaterna i Västra Götaland förberedde sig inför partistämman. Vår linje var att stoppa inskränkningarna av det kommunala vetot och göra skrivningarna om vindkraften mer nyanserade. Vi tyckte motförslaget från moderaterna i Kronoberg om ett utökat kommunalt veto var betydligt mer tilltalande. Stödet för en betydligt mer restriktiv syn på vindkraften kommer från stora delar av landet, och det gäller både att värna om natur, människors boendemiljö och fiskets intressen till havs. 

Partistämman sågade förslagen om att begränsa det kommunala vetot och gjorde en del andra viktiga förändringar och tillägg, och stämman beslutade om detta i enighet. Detta är nu moderat politik:

1. Det kommunala vetot ska bevaras utan förändringar. 
2. Även boende i grannkommuner, vars invånare påverkas av en vindkraftetablering ska få möjlighet att komma med synpunkter.
3. Vindkraftbolagen ska redan från början tvingas redovisa antal verk, deras höjd mm för att kommunerna tidigare ska kunna ta beslut i frågan om veto. När detta är meddelat ska inte vindkraftbolagen som idag kunna öka verkens höjd eller antal på den aktuella platsen.
4. För att stärka den lokala acceptansen för vindkraft ska kommuner få ta del av vinsterna från vindkraften (om det nu blir några vinster, min kommentar). Exempelvis genom att vindkraftens fastighetsskatt tillfaller kommunerna.
5 Fastighetsägare som störs allvarligt av vindkraften ska ha rätt att få sin fastighet inlöst till det marknadspris som gällde före etableringen av vindkraft. Detta bör få en preventiv inverkan på val av plats för vindkraftverk.
6. Ett system ka införas för att säkra skälig kompensation till närboende och andra sakägare under vindkraftverkets hela livstid. Detta är något jag själv flera gånger motionerat om i riksdagen och tycker det är en rimlig linje, som redan finns i exempelvis Danmark. Här är min senaste motion, från 2017: 2017/18:2765 Ersättning till närboende vid vindkraftsetablering
 
Jag saknar dock diskussionen om vindkraftens värde för elproduktionen. Vi har redan ett elpris runt noll eller rent av negativt när det blåser mycket, då produceras för mycket el redan idag och man stänger rent av ned verk för att det inte är lönsamt att köra dem. Det är när det inte blåser, exempelvis vid sträng kyla, problemen kommer. Det löser man inte med ännu mera vindkraft.

Faktum är att varje nytt vindkraftverk gör det lite mindre lönsamt att bygga mer baskraft (vattenkraft och kärnkraft), trots att för varje nytt vindkraftverk behövs mer baskraft. Vill man bygga ett nytt kärnkraftverk måste man veta att man kan leverera el året runt, oavsett väder, i annat fall blir det inte lönsamt. Om överdriven vindkraftutbyggnad medför att elpriset blir noll så snart det blåser mycket kommer ny kärnkraft aldrig bli lönsam. Då återstår endast att bygga ut vattenkraften i våra nationalälvar - men är det verkligen ett rimligt pris för utbyggd vindkraft?

Vindkraftbranschen och en del andra debattörer hävdar att man kommer kunna lagra vindkraftel i batterier, vätgas och på andra sätt och att vi därför kommer klara oss med enbart vindkraft. Jag hävdar att detta är en utopi - det kommer dels att blir extremt kostsamt (sannolikt mycket dyrare än kärnkraft) och det kommer krävas enorma mängder kärnkraft och batterianläggningar för att uppnå detta. Inget av det finns för övrigt i någon större skala idag och ingen tror att detta blir verklighet i närtid. Dessutom kräver både batteriparker och vindkraftverk enorma mängder sällsynta råvaror för att fungera - var ska vi hitta så mycket av dessa metaller mm till ett rimligt pris? Jag tycker egentligen det borde vara ett krav att varje vindkraftbolag som vill bygga ett nytt verk också måste visa hur elen ska kunna lagras när det inte blåser. Kan man inte visa detta borde man inte får tillstånd. 

Andra problem är vindkraftverkens korta livslängd, rivningen och omhändertagande av verken vid skrotning (där dessutom betongfundament och ledningar i marken inte behöver tas bort med dagens lagstiftning), utsläppen av microplaster från vindkraftvingarna rakt ut i naturen (utsläppen beräknas av norska myndigheter vara mångdubbelt större än det svenska myndigheter hävdar), mängden mark som behöver tas i anspråk om vi ska bygga hela vårt tillkommande behov av elförsörjning på vindkraft, kostnaderna för ledningsdragning till varje enskild vindkraftverk, den kortare livslängden på havsbaserad vindkraft och de mycket dyra ledningsdragningarna i saltvatten. För att bara räkna upp något. Flera av dessa saker borde leda till högre krav på vindkraften, vilket sannolikt skulle göra den olönsam.  

Utöver detta ägs många av vindkraftparkerna av utländska ägare, inte minst kinesiska. Att lämna över vår elproduktion till potentiellt utländska makter är synnerligen obetänkt i det omvärldsläge som råder.

Jag tycker den lilla minoritet av främst storstadsmoderater som hejar på för mer vindkraft borde lyssna mer på energiexperter, lokala politiker och allmänhet där verken är tänkta att byggas. Vindkraft är knappast framtidens elförsörjning mer än som ett komplement, och jag tycker moderaterna borde varit ännu tydligare med detta. Men jag är väldigt nöjd med att vi som drivit en kritisk linje internt i partiet vann en närmast total seger på partistämman. Vindkraft kommer inte att få byggas där kommunerna säger nej. Min tolkning av detta är att det inte kommer byggas så mycket mer vindkraft i bebyggda områden, och att det även blir färre vindkraftparker i känsliga havsmiljöer eller naturmiljöer. Ska vi bygga vindkraft bör det ske i områden där det redan är störningar - längs vägar eller järnvägar, vid industriområden och hamnar, ute i ödemarker där ingen bor eller störs, eller långt ute till havs i områden där inte fisket påverkas negativt.

Moderaterna står upp för äganderätten, naturen och fisket. Och det var befriande med det enormt starka stödet på detta på partistämman. Vindkraften ska inte ha någon gräddfil vid tillståndsgivning jämfört med annan miljöskadlig industriverksamhet.


 

 

Möte med Eva Lindström från EU:s revisionsrätt

2023-10-18

I dag träffade Finansutskottet och EU-nämnden (jag är ju ledamot i båda) Eva Lindström som är svensk revisor hos EU:s revisionsrätt. Som ordförande i Riksdagens Råd för Riksrevisionen tycker jag revisionen av hur skattepengarna används är något av det viktigaste vi politiker har att bevaka, och det gäller såväl inom EU som i Sverige. Nedan jag och Eva Lindström efter sammanträdet. Revisionsrätten granskar EU:s årsredovisning och hur EU:s utbetalningar hanterats, och tyvärr konstaterar man i år att felprocenten i det man granskat fortsätter att öka. Man anser att 2% felmarginal är acceptabelt, men nu är man uppe på 4,2%, en ökning från 2,7% 2020. Och inom den typ av utbetalningar som anses vara "högriskbetalningar" är felen hela 4,7%. Med tanke på att andelen högriskbetalningar dessutom ökar i EU:s budget är det en oroväckande utveckling.

 


När man ser Revisionsrättens beskrivning av EU:s ekonomiska system, man kallar det "budgetgalaxen" inser man hur snårig EU-ekonomin är och ju snårigare desto större risk för fel eller rent av fusk och korruption. Revisionsrätten har lämnat 14 ärenden vidare för utredning efter misstänkt fusk. Systemet med EU:s pengar är extremt oöverskådligt och svårt att kontrollera, och det är allvarligt med tanke på att budgeten totalt omsluter över 240 miljarder Euro. 


Sverige har en mycket tydlig linje i EU-politiken - EU:s ramar ska hållas, budgeten och regelverken ska följas och vill man öka en utgift bör man spara på något annat. Revisionsrättens uttalande för 2022 är oroväckande och förhoppningen att det ska bli bättre nästa år är väl tyvärr inte så jättestor. 

 

 


Utfrågning av Riksbanken om räntepolitiken

2023-10-17

I dag hade finansutskottet utfrågning av Riksbanken om penningpolitiken (alltså räntepolitiken). Budskapet var kortfattat att inflationen faller, men att det inte går tillräckligt snabbt för att man ska våga lova att det inte blir fler räntehöjningar. Men man hoppas att man snart är klar med höjningarna och tror att räntorna kan falla tillbaka något längre fram.

Som bakgrund fick vi några bilder från Riksbankens senaste penningpolitiska rapport. Först inflationsutvecklingen med och utan energikostnader, samt utvecklingen uppdelat på tjänster, varor och livsmedel. Utvecklingen är positiv, men det varierar mellan olika parametrar. I figuren under syns hur inflationen utvecklats över åren och hur olika delar påverkat. Fallande energipriser drar ned den toala inflationen just nu.


Reseberättelse från mitt besök i Marrakech 

2023-10-15

Nu har jag gjort klar hela min reseberättelse från Marrakech. Klicka på bilden nedan för att läsa!Fokus på Afrika - konst, kultur, design och musik 

2023-10-13

På tisdagen besökte jag lite olika delar av konferens och utställningsområdet, bland annat en stor utställning om Marockos historia. Jag träffade också några tjänstemän från UD som arbetar med biståndsministern och var på plats för årsmötet, och vi hade ett intressant samtal om mina intryck från måndagen.

Jag deltog även i ett långt evenemang där man visade exempel på afrikansk konst, film, musik och design och intervjuade afrokanska företagare om deras internationella framgångar. Det styrkte den bild jag har från ett flertal tidigare besök i afrikanska länder - bilden av det fattiga underutvecklade Afrika är inte korrekt. Visst finns det fattiga afrikanska länder, och visst är delar av kontinenten plågad av krig, svält och konflikter, men det finns också ett flertal länder med en stor medelklass och stark ekonomisk utveckling.  
 

 

Klimatdelen på Global Parliamentary Forum 

2023-10-13

Klimat och energidelen var det som intresserade mig mest. Det är ett faktum att Världsbanken bidrar till att öka energiproduktionen, gynnar elektrifiering och stödjer satsning på solenergi i solrika länder. Detta leder till stora vinster i dessa länder - har man tillgång till el skapas möjligheter till företagande och jobb, och främst  kvinnorna som tidigare fått ägna hela sina dagar åt att hämta ved kan nu i stället arbeta med annat. Även hälsa och miljö blir vinnare.

Samtidigt är det uppenbart att pratet om "klimatkris" blivit ett nytt argument (närmast ett mantra) för fattigare länder för att få allt större ekonomiska bidrag från "den rika världen". 
Här är det Tongas talman (klädd i traditionell högtidsdräkt i form av kjol och sandaler, kombinerat med vit skjorta, slips och kavaj) som tydligt deklarerar att "allt fokus måste ligga på "climate change". "Vi behöver mer pengar till solenergi och klimatanpassning. Mycket mer pengar". 

En deltagare från Egypten konstaterade att "vi behöver enorma stöd, inte lån utan bidrag". Och sedan lade hon till att "Vi behöver arbeta tillsammans för att bekämpa klimatkrisen". Att "arbeta tillsammans" var för henne detsamma som att västvärlden ska betala mera.

En parlamentariker från Marocko tog också fasta på allt ont som klimatförändringarna medför, och som man behöver ekonomiskt stöd för att hantera. Och så räknade han upp torka, översvämningar - och jordbävningar (!). 

Faktum är att alla afrikanska delegater som talade ville ha mer pengar. Mycket mer pengar. Man resonerar som så att klimatförändringarna orsakats av den rika världen, och därför ska vi också betala. Ett sätt flera efterlyste var att vi skulle efterskänka ländernas lån. Känslan var att alla länders företrädare lärt sig detta mantra och insett att det är mycket lättare att få mer pengar från "den rika världen" om man använder klimatförändringar som argument.

Det var därför extra intressant att ta del av föredragningarna från IMF och Världsbanken när det gäller energi och klimat. Helt uppenbart går inte marknaden i takt med politiken när det gäller investeringar i energi. Investeringarna i kolbaserad energiproduktion ökar (vänstra figuren nedan) och av investeringarna i olja och gas går absoluta merparten till traditionell energiproduktion (högra figuren nedan). Så den som säger att världen snabbt håller på att ställa om sin energiproduktion har faktiskt helt fel. Traditionell kolkraft är fortfarande det som man investerar mest i globalt. Andra bilden nedan visar hur kapitalet ser ut som investeras. Absoluta huvuddelen är traditionell utlåning utan några särskilda hållbarhetsvillkor. Finanssektorn verkar inte särskilt intresserad av frågan.


Den mest intressanta bilden var nog den nedan tv. Den visar det organisationerna IEA (International Energy Agency) och IRENA (International Renewable Energy Agency), anser vara de nödvändiga globala investeringsbehoven i energisektorn. Enorma summor, där båda organisationerna anser att elektrifiering har det absolut största investeringsbehovet (de behöver inte nödvändigtvis föreslå samma slags energiproduktion). Behovet av elektrifiering är självklart med tanke på att storda delar av befolkningen i fattigare länder inte har någon tillgång till el. En stabil elförsörjning är basen för utveckling och en viktig del i kampen mot fattigdom. Det näst största investeringsbehovet anser man gäller energieffektivisering. Och det slösas väldigt mycket el till följd av ineffektiv användning av den el som produceras så det går ju hand i hand med elektrifieringen.

"Negativa utsläpp" (läs CCS och liknande) är däremot inget man tror kommer generera några större investeringar, och i posten "övrigt" lär det väl finnas vissa andra insatser på klimatområdet som man inte heller verkar tro ska locka till sig särksilt mycket kapital. Slutsatsen är att elproduktion och energieffektivisering är i fokus när den globala expertisen gör sina bedömningar. Klimatrelaterade åtgärder kopplade till energisektorn beräknas få väldigt lite av de totala investeringarna. Vktigt att ha med sig i den svenska klimatdebatten.

IMF:s rekommendationer i sista rutan (th nedan) går alltså inte alls i linje med de fakta och de prognoser som presenterades. Känslan man får är att man förgäves med alla medel och olika typer av politiska beslut, beskattning och regelverk försöker driva utvecklingen i en riktning som inte investerarna är intresserade av alls. Frågan är vem som vinner slaget om pengarna?


  


 

 

IMF och Världsbanken - Global Parliamentary Forum

2023-10-13IMF (Internationella valutafonden) bildades 1944 och har ca 187 medlemsländer. Man är inte formellt en del av FN, men har genom avtal nära koppling till FN. Sverige gick med 1951. IMF:s viktigaste uppgifter är att försöka skapa eller bidra till tillväxt och finansiell stabilitet i världen genom övervakning av länders ekonomier, låna ut pengar till länder med stora budgetunderskott med syfte att stabilisera ekonomin, samt att ge teknisk och ekonomisk assistans till krisdrabbade länder. 

Världsbanken grundades 1944 och är ett organ inom FN, och samverkar inom ramen för FN:s ekonomiska och sociala råd. Världsbanken  arbetar främst med stöd (lån, bidrag och kanalisering av privata investeringar) till långsiktiga utvecklingsprojekt med syfte att utrota fattigdom. Världsbanken har över 10.000 anställda från 170 olika länder, de flesta på huvudkontoret i Washington och resten utspridda på 130 kontor runt om i världen. Sverige är delägare i Världsbanken och ingår i en nordisk-baltisk valkrets som har ett röstetal som motsvarar den kapitalandel man har i banken.

Världsbanken arbetar alltså främst med olika långsiktiga utvecklingsprojekt, medan IMF har sitt fokus på nationernas statsfinanser. Man har gemensamt årsmöte en gång om året, och denna gång är det alltså i Marocko. Sverige bidrar med kapital till båda organen och därför är det viktigt att följa hur verksamheten bedrivs och resultaten av de satsningar som görs.


"Global Parliamentary Forum" är en särskild dag där ledamöter från medlemsländernas parlament har möjlighet att lyssna på föredragningar och ställa frågor som rör IMF och Världsbanken, innan själva årsmötesförhandlingarna startar. Vi fick först en längre introduktion av IMF:s och Världsbankens verksamhet, och sedan följde tre tematiska delar med fokus på Klimat, digitalisering samt frågor kring migration och flyktingströmmar. Jag utgjorde "den svenska delegationen" och fick en alldeles egen skylt. Men jag var mycket ensam bland de länder som bidrar med kapital till IMF och Världsbanken. Nästan alla länder som deltog i den parlamentariska delen var mottagarländer i Afrika och Stillahavsområdet. Att intresset att följa vart pengarna tar vägen är så lågt bland europeiska och nordamerikanska länder förvånar mig. För det var mycket intressant att lyssna på föredragningarna, inte minst från mottagarländerna. Både IMF och Världsbanken medverkade med höga företrädare och deras samlade budskap var att världen behöver reformer, fler företag, mer energi och fler jobb för att bryta fattigdomen. Man ser IMF som "ett globalt försäkringsbolag" som behöv för att stötta i kriser, och Världsbanken som en viktig finansiär (långivare) för utveckling. Uttrycket "we must come together" upprepades flera gånger, liksom att vi måste öka insatserna, "step up", för att minska fattigdomen. Världsbankens representant hävdade att det just nu är så många kriser att pengarna börjar ta slut och att det behövs mycket mera. Med tanke på att 40-50% av alla pengar redan går till Afrika och att det nästan bara var afrikanska delegater i salen så var det en tydlig flirt med deltagarna. 

För egen del reagerade jag över att människor verkar tro att man tror sig kunna kombinera kraftig ekonomisk tillväxt och blomstrande företagande i fattiga länder med allt mer regleringar, straffskatter, hållbarhetskrav mm i samband med investeringar. Jag tror många kommer upptäcka att det är två saker som är svåra att kombinera och att det kan komma att skapa en ganska stor besvikelse i fattiga länder. Mer om klimatdelen i nästa inlägg.

Delen om digitalisering var intressant, men ibland känns det som om tron på digitaliseringens välsignelse kanske inte är högsta prioritet i ett fattigt land som knappt har elförsörjning eller fungerande transporter. Å andra sidan har exempelvis Indien visat hur man kan använda digitalisering som ett sätt att skapa ekonomisk tillväxt.

Migrationsdelen/flyktingdelen var svårbegriplig. Man verkar på allvar tro att en ökad migration mellan länder på alla ekonomiska nivåer kommer skapa tillväxt och hjälpa till att klara hållbarhetsmålen. Jag tror inte de europeiska länderna eller Nordamerika och Australien riktigt håller med - flyktingmigrationen från länder med lågutbildad befolkning har knappast ökat välståndet vare sig här eller i det land de kom ifrån. Flyktingströmmar skapar knappast tillväxt utan motverkar tillväxt. Tillväxten ökar när människor är trygga där de bor och kan utveckla ekonomin lokalt. Och unga människor gör mest nytta om de försöker bidra till att utveckla sitt eget land i stället för att av ekonomiska skäl söka sig till exempelvis Europa. Samtidigt är det ju så att välutvecklade länder behöver kvalificerad arbetskraft, och de som kommer hit som arbetskraftsinvandrare och arbetar här några år och sedan återvänder hem har med sig viktiga erfarenheter och kunskap. Här kan båda länderna bli vinnare. Frågan om migration är därför enligt min åsikt mer komplex än det lät på vissa. 


 

 

Resa till Gaza mot UD:s rekommendationer gör man på egen risk

2023-10-11

I kväll lyfter det första planet från Ben Gurionflygplatsen i Tel Aviv med svenska medborgare som evakuerats från Israel och Palestinska områden. Enligt media handlar det om 200 personer. Att Sverige redan har ett plan på plats och börjar evakueringen är ganska snabbt agerat i den situation som råder. Sannolikt är det främst svenska medborgare som besökt Israel och Västbanken som har lyckats ta sig till flygplatsen - från Gaza är det närmast omöjligt att ta sig in i Israel.

Samtidigt har det kommit kritik mot att Sverige inte aktivt evakuerar svenska medborgare från Gaza. Jag förstår inte kritiken. UD har under 10 års tid (!) avrått från alla resor till Gaza. Om man trots detta reser dit måste man inse att det sker på eget ansvar. Följer man inte UD:s rekommendationer sker resan helt på egen risk.  

 

Årsmöte med IMF och Världsbanken i Marocko

2023-10-11De senaste två dagarna har jag tillbringat i Marrakech i Marocko, där årsmötena för IMF och Världsbanken hålls denna vecka. I måndags var det parlamentariskt möte inför årsmötena, där medlemsländernas parlamentariker var inbjudna. Jag var ende svenske representant på detta möte, utsänd av  Riksdagens Finansutskott. 

I övrigt är Sverige representerade av flera ministrar (bland annat finansministern) och tjänstemän från både Finansdepartementet och Utrikesdepartementet, samt ledande företrädare för Riksbanken och Sida i samband med det kommande årsmötet. De kom till Marrakech ungefär samtidigt som jag reste hemåt igen.

Årsmötena och alla möten runt omkring sker i en jättelik konferensanläggning inne i Marrakech, Bab Ighli, som är byggt i nordafrikansk stil. Lite fick jag känslan av ett större beduinläger eller något. Mycket trevligt, snyggt och välorganiserat. Dock var man ju inte riktigt klädd för 36 graders värme och strålande sol, men i alla lokaler var det effektiv AC. 

Jag kommer att göra lite nedslag och reflektioner från mina dagar i Marrakech i kommande inlägg, och också berätta lite mer om IMF, Världsbanken och Sveriges roll i dessa.  

 

 

Kan det bli fred i Mellanöstern - och när börjar sossarna skämmas?

2023-10-10

Terroristorganisationen Hamas angrepp på Israel slog i ett slag sönder alla tankar på fred mellan Israel och Palestina, i stället råder nu formellt krig mellan Israel och Hamas. Och så här har det sett ut ända sedan staten Israel bildades efter FN-beslutet efter andra världskriget. Regelbundet har Israel angripits av sina grannar, och varje gång har man svarat extremt hårt mot angriparna. Och konflikterna och krigen har såklart hela tiden gått ut över civilbefolkningen på båda sidor.

Jag tänker inte påstå att Israel agerar korrekt i alla delar, exempelvis när det gäller bosättningspolitiken, men det är inte svårt att välja sida mellan Israel och Hamas. Hamas har ett uttalat mål att utplåna Israel, och det går rakt mot den internationella tanken om en tvåstatslösning där palestinier och israeler lever sida vid sida. 

Det som hände i helgen slår nog allt tidigare i sin grymhet. Hamas valde nu att, helt i linje med hur IS betedde sig, angripa civila israeler i deras egna hem, gå in i hus och skjuta ihjäl eller på andra sätt bestialiskt döda kvinnor och småbarn, man kidnappade hundratals personer, man utförde en ren massaker på fredliga festivalbesökare, och man sände tusentals missiler mot israeliska städer från Gaza.

Israels svar är som alltid stenhårt, vilket såklart Hamas visste när de inledde sin attack. De vet att den israeliska hämnden drabbar civilbefolkningen i Gaza. Israels problem är att slå ut Hamas raketramper och vapensystem, och förstöra deras vapenlager, utan att skada eller döda civila. Eftersom Hamas placerar sina raketramper och vapenförråd mitt inne i bebyggelsen och i källare under bostadshus och moskeer är det närmast omöjligt för Israel att slå ut dessa utan att döda eller skada civila, trots att man varnat civilbefolkningen och uppmanat dem att inte befinna sig i närheten av vapen och vapendepåer. De flesta vet mycket väl var vapen och vapensystem förvaras. 

Befolkningen i Gaza har valt terrororganisationen Hamas att styra Gaza. Det andra palestinska styret på Västbanken vill inte samarbeta med Hamas. Israels krig är inte mot palestinier generellt, utan mot Hamas. Och i bakgrunden finns den islamistiska iranska regimen som förser Hamas med vapen och uttalar sitt stöd för massakrerna på civila israeler. I längden medför allt detta bara ett ökat lidande för civilbefolkningen på Gaza, och motverkar alla möjligheter till fred.

Att en del palestinier och islamister i Sverige hyllar Hamas bestialiska våldsdåd mot civila israeler är ofattbart motbjudande. Att aktiva vänsterpartister och socialdemokrater, även en socialdemokratisk riksdagsledamot, Jamal El-Haj, aktivt uttrycker stöd för Hamas är inget annat än en politisk skandal. Jag är inte minst förvånad över att media inte ställer Magdalena Andersson till svars när hon står i TV:s partiledardebatt och påstår att El-Haj tagit tydligt avstånd från Hamas - samtidigt som man ser hans egna bilder där han poserar vid Hamasflaggor och uttalar sin glädje över att få sitta bredvid en av Hamas ledare på en konferens. Magdalena Andersson blåljuger hela svenska folket i ansiktet när hon aktivt försvarar sin Hamashyllande riksdagsledamot.

 

  


 Allsvenskans toppstrid spännande - Elfsborg tillbaka i topp

2023-10-08

26:e omgången av allsvenskan kastade om topplagen ännu en gång. Elfsborg vann med 3-0 mot BP, medan Malmö förlorade mot Kalmar och Häcken bara fick oavgjort mot Hammarby. Så med endast fyra omgångar kvar återtog Elfsborg ledningen i allsvenskan som man tappade för tre omgångar sedan. Jag tror fortfarande guldkampen avgörs först i sista omgången när Malmö möter Elfsborg.


 

 

Vad har regeringen hittills gjort inom kriminalpolitiken?

2023-10-06

Under 2022 inträffade 66 mord i kriminella miljöer i Sverige, mot bara några fåtal i våra grannländer, och även personer utanför kriminella kretsar drabbades. Detta har fortsatt och eskalerat ytterligare på senare tid. Otåligheten i samhället är stor på att den nya regeringen ska infria alla sina vallöften. Tyvärr tar mycket av detta tid, det är inbyggt i det politiska systemet och styrs till en del av våra grundlagar. Större lagförslag måste utredas och remissbehandlas innan de beslutas, och historiskt har utredningar tagit väldigt lång tid i Sverige. Nu har dock regeringen inrättat en egen utredningsenhet inom regeringskansliet för att snabba på utredningarna, och parallellt med detta går en del redan tillsatta utredningar i mål efterhand. redan har en del vallöften infriats och efterhand kommer allt mer att komma på plats. Målet är att allt som finns med i Tidöavtalet mellan regeringspartierna ska genomföras under mandatperioden, och självklart så snabbt som möjligt.

Här en liten sammanställning över saker som redan genomförts och saker som är på gång och kommer att genomföras i närtid. Jag kan  efter dryga 17 år som riksdagsledamot ärligt säga att jag inte varit med om att någon regering gjort så mycket under så kort tid, vare sig Alliansregeringarna 2006-14 eller S/MP-regeringarna 2014-22.

Detta har gjorts sedan den moderatledda regeringen tog över:

Genomfört:          

 • Obligatorisk häktning i fler fall, 1 juli
 • Upp till dubbla straff för gängkriminella, 1 juli
 • Kriminellt att rekrytera barn och unga under 18 år, 1 juli
 • Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden, 1 augusti
 • Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (tex avlyssning av kriminella gäng), 1 oktober 
 • Sänkt åldersgräns för öppna insatser från socialtjänsten utan vårdnadshavarens samtycke – från 15 till 12 år, 1 juni
 • Skatteverket har fått möjlighet att använda dataanalyser för att förebygga och upptäcka felaktiga uppgifter i folkbokföringen
 • Kronofogdemyndigheten har fått bättre verktyg för att driva in pengar från kriminella
 • Ny utredningsavdelning bildad i regeringskansliet för att snabbare kunna ta fram lagförslag, framförallt inom rättsområdet
 • Inrättande av Utbetalningsmyndighet för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och knäcka gängens ekonomi
 • Ett råd har bildats som samlar myndighetschefer inom rättsväsendet och justitieministern. De träffas sedan januari 2023 regelbundet  för att utbyta information och förbättra samarbetet mellan myndigheterna för att motverka de kriminella gängen

Påbörjat:

 • Ny lag om ordningsvakter (årsskiftet) 
 • Slopad tillståndsplikt för kamerabevakning 
 • Kraftigt öka antalet övervakningskameror – femdubbling av kameror till utgången 2024
 • Utökad möjlighet för polisen att få tillgång till drönare, direktåtkomst till trafikkameror, automatisk avläsning av registreringsskyltar mm för att utreda brott
 • Obligatorisk häktning i fler fall 
 • Anonyma vittnen ska tillåtas som kompletterande bevisning
 • Ny huvudregel i sekretesslagstiftningen för att skola, polis och socialtjänst ska kunna dela information 
 • Visitationszoner 
 • Vistelseförbud 
 • Utredning om osjälvständiga brottsformer som försök, stämpling 
 • Grundlagsutredning för att kriminalisera deltagande i gäng 
 • En översyn av hela straffrätten 
 • Översyn av reglering av frihetsberövande påföljder för barn och unga 
 • Tilläggsdirektiv till utredning om tryggare bostadsområden 
 • Hemliga tvångsmedel mot personer under 15 år 
 • Skärpta regler för barn och unga som begår brott
 • Dubbla minimistraff för grovt vapenbrott och otillåten hantering av explosiva varor (totalt 12 straff skärps) – från 2 till 4 år. 
 • Utreda sänkt straffmyndighetsålder 
 • Inrätta ungdomsfängelser 
 • Öka antalet fängelseplatser och se över möjligheten att hyra fängelseplatser utomland
 • Kontaktförbud, upp till en hel kommun 
 • 2,1 miljarder till utökade resurser för förebyggande åtgärder
 • Ny delegation för brottsförebyggande åtgärder, där första uppgiften är att utreda förstärkningsteam/social insatsstyrka inom socialtjänsten
 • Den nationella upphandlingsstrategin ses över för att kunna göra bättre leverantörskontroller
 • Utredning tillsatt för att förbättra socionomutbilningen för att utveckla det  brottsförebyggande arbetet
 • Under 2024 kommer en ny socialtjänstlag att presenteras
 • Kompetens- och bemanningssatsning inom socialtjänsten, 200 miljoner 2024, 1,2 miljarder 2025 och 2,2 miljarder årligen 2026-28
 • Tillskott på 250 miljoner till Tullen, Skatteverket och Kronofogden 2024 för att intensifiera arbetet mot den kriminella ekonomin
 • Ökade resurser till rättsväsendet, från 69 till 90 miljarder fram till 2026
 • En mängd viktiga skärpningar och förändringar inom migrationspolitiken och integrationspolitiken, som jag dock inte redovisar här eftersom det blir en minst lika lång lista till...


 


Modiga iranska kvinnor förtjänar verkligen Nobels Fredspris 

2023-10-06Detta är så rätt, så bra och så välförtjänt. Det är inte alltid jag har delat den norska Nobelkommitténs bedömningar, men denna gång har man verkligen delat ut fredspriset till en mycket värdig vinnare. Irans kvinnor riskerar sina egna liv i en kamp för sin egen frihet mot ett gäng gamla medeltidsgubbar som använder godtyckliga fängslanden och domar, våld, tortyr och avrättningar för att försvara sina egna islamistiska positioner. 

Fredspriset i år går till en kvinna, den rättsvidrigt fängslade journalisten mm, Narges Mohammadi, men det går egentligen moraliskt till alla kvinnor som slåss mot det islamistiska förtrycket i både Iran och andra delar av världen. Och jag hoppas att de kvinnor i Sverige som demonstrerar för kvinnors rättigheter i Iran också känner stöd och får kraft av detta.

Jag står för 16 av årets 2.703 enskilda riksdagsmotioner

2023-10-05

I dag var det sista dagen att lämna in årets enskilda riksdagsmotioner. Totalt meddelar riksdagen att det preliminärt lämnats in 2.703 motioner från riksdagens 349 ledamöter. Det betyder 7,7 motioner per ledamot i genomsnitt. 

Själv har jag, ensam eller tillsammans med kolleger, lämnat in dubbelt så många, det blev 16 motioner i år. Det är ungefär som förra året, men mycket färre än under åren i opposition då jag ofta lämnade in 40-60 motioner per år. Anledningen är såklart att jag nu ingår i regeringsunderlaget och kan föra fram många förslag på annat sätt, inte minst via mitt uppdrag som moderaternas andranamn i finansutskottet. Vi har direkt kontakt med finansdepartementet och kan göra vilka inspel vi vill direkt till finansministern och hennes medarbetare som vi träffar regelbundet. 

 

Här är årets 16 motioner (vissa har jag skrivit tillsammans med m-kolleger):

Sänkning av stämpelskatten för lagfart och pantbrev 
Rösträttens koppling till medborgarskap 
Trafikverkets makt över kommunernas planarbete 
Översyn av lagen om hets mot folkgrupp  
Pant på batterier 
Karensregler för tunga regeringsföreträdare
Framtiden för det rullande kulturarvet 
Indraget uppehållstillstånd i vissa fall 
Skärpt straff för övergrepp i rättssak
Översyn av indexregler för olika bidragssystem
Djurtillsyn
Redovisning av arbetsgivareavgifter
Stärk flickors frihet - också här i Sverige 
Översyn av förtalslagstiftningen
Ett utvidgat tjänstemannaansvar
Legalisering av innehav och användning av perpparsprej


 

 

Experter: Inflationen faller snabbt och regeringens politik är ansvarsfull

2023-10-05

Riksdagens finansutskott bjuder regelbundet in experter utifrån för att få en bred bild av det ekonomiska läget, synen är på den förda regeringspolitiken och Riksbankens penningpolitik. Olika experter gör olika bedömningar, och vid dagens möte i finansutskottet hade vi besök av två experter från Ekonomistyrningsverket respektive Nordea, som gav sin respektive syn på inflation, konjunktur och ränteläge. 

Det första man kan konstatera är att inflationen, som sedan halvårsskiftet 2021 stigit till nivåer runt 10%, nu har fallit tillbaka snabbt och relativt kraftigt sedan årsskiftet, och nu är nere runt 4%. Prognosen är att vi framöver kommer att närma oss de 2% som är "målet". Detta är positiva nyheter, som gör att räntehöjningarna förhoppningsvis är över snart och att hushållens, kommunsektorns och företagens ekonomi inte kommer behöva försämras ytterligare av stigande priser.

Orsaken till den höga inflationen är främst energipriserna, samt att hushållen la pengar på hög under pandemin och det senaste året tagit igen det genom kraftigt ökad konsumtion, vilket också eldats på av extremt låga räntor. Sedan har kriget i Ukraina förstärkt detta genom ökad oro i omvärlden och stigande livsmedelspriser, samt en försvagad svensk krona. 
Här en bild från Ekonomistyrningsverket över inflationsutvecklingen. 
Tre andra iakttagelser från dagens föredragningar:

* Man anser att den nya regeringens politik är i stort sett inflationsneutral, dvs politiken är ansvarsfull och inte eldar på inflationen.
* Man konstaterar att avtalsrörelsen i Sverige har hanterats ansvarsfullt och inte medfört orimliga löneökningar som skulle eldat på inflationen.

Båda experterna riktade, i likhet med en del andra experter som uttalar sig i samhällsdebatten, kritik mot Riksbanken för onödigt stora räntehöjningar och Nordeas expert sa rent ut att han anser att Riksbanken förstärkt konjunktursvängningarna genom sin räntepolitik, i stället för att motverka dem. Det får man säga är ganska allvarlig kritik. Jag ställde frågan om Riksbanken verkligen kan agera självständigt överhuvudtaget, och om man inte helt enkelt är tvingade att följa ränteutvecklingen i USA respektive från Europeiska Centralbanken? Svaret var väl ungefär så att man är ganska bundna av att följa efter för att inte kronan ska försvagas i onödan, men jag tolkade svaren som att man anser att Riksbanken ändå har ett visst handlingsutrymme och inte hade behövt höja räntorna så mycket som man gjort. 


 

 

Idag firar vi kampen mot löntagarfonderna med en kanelbulle

2023-10-04

Jag brukar alltid uppmärksamma 4 oktober lite extra. För mig är det själva symbolen för kampen mot socialismen, i detta fall symboliserade av löntagarfonderna. För yngre följare som inte var födda då handlade det kortfattat om att en del av löneutrymmet i praktiken avsattes för en ny "vinstdelningsskatt" för noterade börsföretag, och pengarna tillfördes sedan fyra statliga fonder som i sin tur använde pengarna för att köpa upp företag. Man socialiserade helt enkelt företag stegvis genom att köpa upp företagen med hjälp av deras egna vinstmedel.

Motståndet var starkt, även från många LO-medlemmar och den 4 oktober varje år samlades man till demonstrationer mot fonderna. Jag har sparat mitt eget demonstrationsplakat från mitt livs absolut första demonstration i Göteborg, 1983 eller 1984. Västsvenskar mot fonder. Nedan th också en av moderaternas valaffischer, sannolikt inför riksdagsvalet 1991. Även i denna fråga stod moderaterna på rätt sida i historien.

   

Borgerliga partier har alltid haft som uppgift att stå emot socialismen, och kampen mot löntagarfonderna blev framgångsrik. Motståndet segrade och regeringen Bildt (1991-94) skrotade fonderna. Delar av pengarna fördes över till fordkningsstiftelser, delvis ägda av de företag som betalt in vinstdelningsskatten, och inbetalda ej använda medel gick tillbaka till de företag som betalt in dem, samtidigt som den så kallade "vinstdelningsskatten avvecklades. 

En kul detalj är att jag själv skrev min examensuppsats i juridik om löntagarfonderna 1986. Det var på den tiden man skrev uppsats på skrivmaskin. 90 sidor tjock är den, och skrev man fel på en sida var det bara att börja om från början igen. 

Jag kartlade i uppsatsen hur stort inflytande löntagarfonderna hade hunnit få och hur stort inflytandet skulle kunna bli med tiden om uppköpen fortsatte. Jag analyserade även möjligheterna att avveckla fonderna och förde också fram en del tankar kring hur man rent praktiskt kunde göra. Till ganska stor del blev det faktiskt också den vägen man valde valde när fonderna avvecklades. Jag fick högsta betyg på min uppsats av min handledare, advokat Gunnar Flodhammar, som även var universitetsprofessor och dessutom domare i skiljenämnder vid tvister om tvångsinlösen av aktier. Att han ogillade löntagarfonderna lika mycket som jag bidrog nog till att vässa uppsatsen lite extra.

Så här i efterhand kan man konstatera att detta stora socialistiska experiment gick i graven tack vare en modertaledd regering och starkt tryck i samhället. Det är något vi moderater ska vara väldigt stolta över. I
bland tar vi vårt fria företagsklimat som självklart, men det var verkligen inte självklart när löntagarfonderna diskuterades som mest i början av 1980-talet. I dag ser vi en rad andra problem för företagsklimatet, och att värna och utveckla detta är enligt min åsikt en av dagens moderatledda regerings viktigaste uppgifter. Utan starka stora och små företag stannar Sverige och skatteintäkterna sinar.

I dag är det som sagt kanelbullens dag. Så varför inte slå två flugor i en smäll och fira löntagarfondernas avskaffande med en god kanelbulle från ett företagsamt privat bageri eller café? 

        


 

 

Jag är på plats 49 på svenska topp 100-listan på twitter/X 

2023-10-03

Medieakademin har nu presenterat sin lista över Sveriges 100 mäktigaste på twitter. Jag avancerar 20 placeringar, från plats 69 förra året till plats 49 i år. Jag är på plats 17 när det gäller retweets från svenska konton och plats 14 när det gäller gillanden från svenska twittterkonton.

Lite överraskad är jag över detta utfall, men det är såklart kul att människor läser det jag skriver, gillar det och delar det vidare. Mina twitterinlägg hänvisar inte sällan till inlägg på denna sida, så även bloggen får många besök tack vare min aktivitet på twitter. Utöver detta ger mina twitterinlägg en mängd artiklar i övrig media.

Sociala medier är en viktig plattform för en politiker i tider när traditionella medier tappar inflytande och läsare, och dessutom styr man själv sin agenda.  

Medieakademin gick igenom 111 428 519 konton, och av dessa konstaterades 1 517 335 konton vara svenska. Av dessa var det slutligen 3 516 konton som klassificerades som stora nog (fler än 10 000 följare) för att analyseras vidare. Och bland dem blev jag nummer 49. 

Här är hela topp 100-listan.


 

 

Guldfrossan plågar de allsvenska topplagen 

2023-10-03

Gårdagens matcher i allsvenskan antyder att både Elfsborg och Malmö kämpar mot guldfrossa just nu. Malmö lyckades med nöd och näppe försvara en 2-1-seger mot bottenlaget BP. Elfsborg lyckades vända ett 0-1-underläge mot bottenlaget Varberg och vann till slut också med 2-1. Malmö och Elfsborg försvarar de två topp-platserna i tabellen med bara fem omgångar kvar,  och de två möts dessutom i sista omgången av serien... 


 

 

Stoppa migrantsmugglarnas dödliga miljardindustri 

2023-10-02

Nyhetsinslagen från Medelhavet, inte minst från italienska Lampedusa, är förfärliga. Mängder av afrikanska migranter tätt packade på skrotfärdiga båtar. Samtidigt kommer larmrapporter om allt fler som drunknar på sin väg från Nordafrika till Europa, och om misshandel av migranter som utförs av migrantsmugglarna och deras hantlangare. Hela situationen är rent förfärlig och totalt omöjligt för EU att hantera.

Och det är EU:s tafatta migrationspolitik som är hela orsaken till att detta kan fortsätta, år efter år. Så länge EU tar emot och vidarefördelar dessa migranter över EU så kommer det fler. Det kommer aldrig att ta slut - miljoner och åter miljoner migranter kommer att fortsätta riskera livet för att ta sig till Europa för att de har blivit ilurade att de får en ekonomiskt bättre framtid här. Ingen har berättat för dem att de sannolikt hamnar i något förortsghetto utanför någon europeisk huvudstad, utan jobb, utan pengar, kanske utan bostad, omgivna av kriminella gäng. Och att de riskerar livet på vägen dit. 

Låt oss också tala klarspråk - endast en bråkdel av dessa migranter har asylskäl - de flesta kommer enligt statistiken från länder där det vare sig råder krig eller konflikter och ytterst få verkar ha personliga asylskäl. Både FN och Tunga EU-företrädare och EU:s gränskontrollorgan Frontex bekräftar detta. De flesta är till övervägande delen ekonomiska migranter som vill ta del av vår välfärd. 
Nästan bara unga män i arbetsför ålder. Ytterst få kvinnor och yngre barn.

Australien drabbades av samma sak för något decennium sedan. Massor av döda båtmigranter från Asien som ville ta sig till Australien av främst ekonomiska skäl. Först när Australien vägrade ta emot dessa migranter upphörde den dödliga trafiken. Det är hög tid att EU inser att dagens menlösa migrationspolitik och aningslösa "generositet", liksom talet om "omfördelning" inom EU, bara göder migrantsmugglarnas miljardindustri. Först den dag EU driver denna linje konsekvent kommer migrantsmugglingen att upphöra.

EU:s strategi nu borde vara att skicka tillbaka alla migranter till Nordafrika med vändande båt. Självklart på ett tryggt och säkert sätt, med sjövärdiga båtar. Undantag kan såklart behöva göras i enskilda fall, exempelvis om det gäller höggravida kvinnor, mammor med små barn eller äldre som inte bedöms klara återresan. Men med tanke på de bilder och filmer som sprids i nyhetssändningarna lär det  vara ytterst få från dessa utsatta grupper på båtarna - det är mest ensamma unga män. Sveriges linje nu borde samtidigt vara att säga blankt nej till mottagande av migranter från dessa grupper, och regeringen har också flaggat för att det inte är aktuellt att ta emot dessa i Sverige. Det finns en Dublinförordning som innebär att man ska söka asyl i första säkra land och registreras av myndigheterna där. Om det då kommer personer hit med båt, tåg eller bil via Polen, Tyskland eller Danmark så är Sverige bevisligen inte första säkra land. Det är vi teoretiskt endast för någon som med pass från något av dessa tre länder  flyr hit, vilket knappast lär inträffa. Alla övriga asylsökande är bevisligen dublinärenden (om de inte kommer med direktflyg). Därmed bör de rimligen avvisas redan vid gränsen och sändas tillbaka till Polen, Tyskland eller Danmark. Alltid utan undantag. Denna hantering förutsätter att Sverige i vart fall återinför mer eller mindre permanenta gränskontroller vid alla svenska hamnar samt Öresundsbron. En kontroversiell fråga som kräver EU:s godkännande, men vi har knappast något val.

Sverige har i första hand ansvar för de människor som redan bor i vårt land, och ett ansvar för att landet ska fungera. Vi ser idag enorma problem med arbetslöshet och bidragsberoende i våra förorter, vi ser en totalt misslyckad integrationspolitik och en misslyckat rättspolitik med ökande grov gängkriminalitet som följd. Att i det läget ens antyda att Sverige ska öka sitt mottagande av asylsökande är totalt hål i huvudet. Särskilt när det även medför att allt fler afrikanska migranter lockas att riskera livet på Medelhavet.  

Min linje räddar liv på medelhavet. Det gör inte asylaktivisternas. Min linje ger de invandrare som redan finns i Sverige en lite rimligare chans till integration, arbete och egen försörjning. Min linje motverkar ännu värre segregation och social oro och kriminalitet i våra förorter. Min linje tar ansvar för Sverige och dem som redan bor här. Inget av detta gör asylaktivisternas linje.  

Nu kommer säkert någon hävda att jag bytt åsikt i frågan eller att jag "styrs av SD". Men de som känner mig vet att det är fel. Redan under Alliansåren lyfte jag migrationspolitiken ett flertal gånger, och fortsatte även efter valförlutsen 2014 (kolla tex bloggarkivet från de åren). Jag fick ta en del kritik, både internt och i media för min mer migrationsrestriktiva hållning, men stod för det jag skrev och står för det även idag. Några exempel:


  8 mars 2011, Borås Tidning

 21 maj 2012, Aftonbladet

  8 mars 2015, Borås Tidning

 3/10 2018, Borås Tidning

Problemen var redan då uppenbara, och det var inte svårt att se hur framtiden riskerade att bli om vi inte tog tag i frågan. Sverige tog emot fler asylsökande än vi rimligen kunde hantera, och vi utnyttjades av andra länder som lät migranter resa vidare till Sverige utan registrering i första säkra land. Alliansregeringen borde tagit tag i detta, men valde i stället att låta allt vara som det var och rent av öka rättigheterna för nyanlända ytterligare. Det var ett gigantiskt misstag. Den ansvariga politiken fortsatte och accelererade under S/MP -styret de följande åtta åren. Nu äntligen händer det saker i svensk migrations- och rättpolitik, och jag känner viss tillförsikt - många av de förslag jag spelat in genom åren blir nu verklighet i Sverige. 

2015 tog jag exempelvis initiativ till nedanstående riksdagsmotion med 10 konkreta förslag på migrationsområdet. Jag fick stöd av 12 moderata kolleger. Den som läser igenom förslagen inser att moderaterna numera tycker som jag och mina kolleger tyckte 2015, och det är faktiskt numera även regeringens politik. Förr eller senare vinner logiskt tänkande och realism. 


Motion 2015/16:1757 av Jan Ericson mfl (M) Migration (Tio punkter för en mer balanserad migrationspolitik)Äldre inlägg hittar du i arkivet. Klicka på rutan längst upp till höger!