Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!
Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006.Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt!

Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Åren 2002 till 2006 var jag gruppledare för moderaterna och för den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010 och 2014. Jag är idag ledamot av Finansutskottet och i den parlamentariska Socialförsäkrings- utredningen. Tidigare mandatperioder har jag varit aktiv i arbetsmarknadsutskottet, socialförsäkringsutskottet och utbildningsutskottet. Frågor som rör företagande, arbete och utbildning är centrala för mitt politiska engagemang, liksom familjepolitik, försvarsfrågor, skatter, migrationspolitik och miljö/energi/djurskyddsfrågor. Du hittar det mesta om mig och mitt riksdagsarbete via länkarna överst på sidan. På bloggen kommenterar jag riksdagsarbetet, rikspolitiken och en hel del annat. Du hittar mig också på instagram, twitter och facebook.


I bloggarkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden.
Totalt 6.263 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 20/2 2015)
Typiskt exempel på missriktad välvilja

2015-03-03

Jag får regelbundet mail från "europaportalen.se". Det senaste nyhetsbrevet var intressant och ett exempel på hur missriktad EU:s politik ibland blir. Denna gång gäller det tiggeriet.

EU miljonsatsar nämligen för att ge fattiga EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige bättre samhällsorientering. EU och Sverige satsar sammanlagt 87 miljoner kronor för att ge tiggande EU-medborgare i Sverige samhällsinformation och förbättrade möjligheter att söka hälsa och hygien. Det blev klart förra veckan sedan EU-kommissionen beviljat Sveriges ansökan där regeringen bidrar med 13 miljoner kronor. "Vi vill humanisera närvaron för de EU-medborgare som stannar en kortare tid i Sverige genom att ha bättre samhällsorientering och bättre information om hälsofrämjande åtgärder", säger Nardin Crisbi, nationell samordnare vid svenska ESF-rådet vilka samordnar EU-stödet.

Pengar kommer från EU-fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead). Men stödet ska inte att gå direkt till de fattiga EU-medborgarna och det ska enligt Sveriges ansökan inte finansiera personernas basbehov som mat, toaletter eller duschmöjligheter. I stället ska bidraget täcka kostnader för projektpersonal (!) och information (!) till de utsatta EU-medborgarna. Målet är att nå minst 700 individer i Sverige fram till 2020. Om det uppnås blir kostnaden 125 000 kronor per hjälpsökande EU-medborgare.

Man kan ju inte låta bli att fundera över vilken nytta 125.000 per EU-migrant hade kunnat göra för tiggarna själva? Tänk om EU-pengarna gått till varje enskild tiggare, det hade förändrat deras liv i grunden. Nu leder i stället EU-pengarna till ett permanentande av den yttersta fattigdomen i Sverige, ett liv på gatan som tiggare. Ett cyniskt exempel på missriktad välvilja.

Tiggeriet är destruktivt och de EU-pengar som finns tillgängliga borde självklart användas för att skapa en dräglig tillvaro för tiggarna i deras hemländer i stället för att medverka till att permanenta tiggeriet i Sverige.

Helt fel tillfälle att diskutera slopat överskottsmål

2015-03-03

Under valrörelsen 2014 upprepade nuvarande finansministern Magdalena Andersson att om (S) skulle vinna valet skulle man föra en "balanserad politik så att vi långsamt återgår till en bana som är förenlig med överskottsmålet". Hon var tydlig med att "Socialdemokraterna försvarar överskottsmålet". Hon kritiserade samtidigt Alliansregeringen för att den inte levde upp till överskottsmålet, en kritik som dåvarande finansminister Anders Borg avfärdade - tanken med överskottsmålet är ju att över en konjunkturcykel nå ett överskott på 1%, och efter ett antal år med svag världskonjunktur kan man inte gärna kräva att statsfinanserna ska gå med överskott. Men framemot 2018 var Alliansens mål att åter nå överskott i statens finanser.

I dag är besked från S-MP-regeringen ett annat. Nu vill man i stället utreda hur överskottsmålet kan ersättas med ett "balansmål" (dvs att statens finanser ska gå ihop över en konjunkturcykel i stället för att gå med 1% överskott under en konjunkturcykel). Det höga tonläget från (S) i valrörelsen är nu borta, och troligen hänger det väl ihop med att man inser att man saknar pengar till alla vallöften. Om överskottsmålet slopas så ökar givetvis utrymmet för nya utgifter kommande år.

Man kan givetvis föra en intellektuell långsiktig diskussion om överskottsmålet jämfört med ett balansmål. Det är inte självklart att man ska överbeskatta svenska folket för att bygga upp reserver i statens kassakista. Det går att argumentera för att det räcker att statens ekonomi ska gå plus minus noll över en konjunkturcykel. Å andra sidan är 1% inte särskilt mycket, och det kan vara ett pris värt att betala för att hålla uppe förtroendet för den svenska ekonomiska politiken. De reserver som hade skapats genom överskottsmålet var en anledning till att Sverige klarade av finanskrisen bättre än de flesta (vi kunde satsa i dåliga tider), och att vi är det enda EU-land som förväntas ha minskat sin statsskuld mellan 2006 och 2014. Att diskutera ett slopat överskottsmål just nu, i ekonomiskt mycket oroliga tider, riskerar att försvaga förtroendet i omvärlden för svensk ekonomi.

Allra värst är svajigheten i beskeden från den svenska regeringen och finansministern. Att gå till val på ett besked och våren efter valet byta fot inger inget förtroende alls. Och när man tänker på vilka politiska förslag regeringen vill lägga det frigjorda utrymmet på (främst höjda ersättningar och bidrag) så inser man att det knappast handlar om framtidsinriktade investeringar. Det mesta talar ju för att dagens besked om slopat överskottsmål är en eftergift till Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är knappast bra för Sverige.

Årsmöte med Moderater i Svenljunga och Tranemo

2015-03-02

I dag var jag inbjuden till caféet vid Torpa Stenhus där flera moderata partiföreningar hade årsmöte. Efter årsmötena berättade jag om aktuella politiska frågor, och svarade på frågor och synpunkter från medlemmarna. Det var en stor bredd på frågorna, allt från försvarspolitik, migration, valfrihetsfrågor, jobb och tillväxt, skatter, välfärdsfrågor, det politiska läget, decemberöverenskommelsen, medias roll och mycket annat. Det finns ett stort sug i partiet när det gäller att utveckla politiken och vi var överens om att med rätt politiska svar på väljarnas frågor har vi en god potential att kraftigt öka moderaternas väljarstöd. Det blev en trevlig kväll i anrik miljö.


Socialförsäkringsutredningen presenterar sitt slutbetänkande

2015-03-02I dag presenterades den Parlamentariska Socialförsäkringsutredningens slutbetänkande på en presskonferens i Rosenbad. Utredningen har pågått under nära fem års tid, och slutbetänkandet är på nära 1.200 sidor. Själv har jag varit ledamot i utredningen sedan 10 oktober 2012. På vänstra bilden ovan överlämnar utredningens ordförande, Gunnar Axén (M) slutbetänkandet till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) som inledning på dagens välbesökta presskonferens. Utredningens huvudsekreterare Ingemar Eriksson föredrog sedan en sammanfattning av utredningens slutsatser. Hela pressträffen går att se nedan:Vad är då det viktigaste i utredningens slutbetänkande? För egen del vill jag särskilt trycka på några saker:

När det gäller sjukförsäkringsreformen finns det nu en bred samsyn att Alliansens reformer i allt väsentligt varit framgångsrika och det finns inget intresse från något parti (utom V) att backa tillbaka till det som gällde tidigare (före 2006). När det gäller tidsgränserna gäller följande: Genom det förstärkta ansvaret för hälso- och sjukvården och den tidigarelagda samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som föreslås av utredningen, ser vi att det finns möjligheter till att ta bort den bortre tidsgränsen i försäkringen samtidigt som den ersätts av regelbundna kontroller av den sjukskrivnes arbetsförmåga och behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. När detta är gjort (och om/när man ser att det fungerar) försvinner i praktiken betydelsen av den bortre tidsgränsen. Som jag ser detta är det en fortsatt utveckling av Alliansens sjukförsäkringsreform, och det är utmärkt om det kan ske i stort politiskt samförstånd. Det är värdefullt att Socialdemokraterna inser att man inte bara kan ta bort tidsgränserna i sjukförsäkringen utan att först genomföra ytterligare reformer - och se att dessa verkligen fungerar. Jag tror personligen att borttagande av tidsgränsen ligger en bra bit fram i tiden.

Övriga förslag i utredningen som särskilt förtjänar att nämnas är att möjligheten att vara deltidssjukskriven ska bli flexiblare. Vi inför också ett nytt sätt att beräkna ersättning i alla socialförsäkringar, där de ska baseras på tidigare faktiska inkomster (e-inkomst) i stället för beräknade framtida inkomster. Detta kommer att förenkla för alla inblandade samtidigt som rättssäkerheten stärks. Vad gäller a-kassan är utredningen positiva till en indexering av ersättningsnivån. Däremot har inte utredningen tagit ställning till ersättningsnivåns storlek. I sjukförsäkringen sker en del konkreta förbättringar för både studerande och egenföretagare. För egenföretagare görs förbättringar även inom a-kassan.

Ett positivt förslag som jag själv argumenterat starkt för ända sedan jag blev invald i riksdagen 2006 har nu en chans att bli verklighet. Det handlar om karensdagarnas utformning i sjukförsäkringen. I dagens system missgynnas de som arbetar långa pass ett mindre antal dagar per månad jämfört med dem som har normalt antal arbetsdagar. Detta drabbar exempelvis anställda inom polis och räddningstjänst, sjukvård, skiftarbetare inom processindustrin och andra grupper som ofta arbetar natt. Nu föreslår utredningen ett karensavdrag i procent, lika för alla, i stället för en karensdag.

Ett annat förslag som jag drivit på för är införandet av "matchningslån" för den som studerat färdigt men ännu inte fått jobb. Det skulle innebära att man kan få fortsatta studielån en begränsad tid medan man söker arbete, vilket skulle göra det ekonomiskt lättare kan klara övergången mellan studier och arbete. Tyvärr ligger denna fråga utanför utredningens mandat, och därför menar utredningen på att frågan bör utredas vidare.

Skid-VM - sista dagen i Falun och ytterligare en svensk medalj

2015-03-01

I dag gick Skid-VM:s sista tävlingsgren, herrarnas femmil. Vi var ute i väldigt god tid, redan 2,5 timme före start stod vi på plats, långt uppe i banområdet, där åkarna passerade oss inte mindre än 20 gånger under de fem milen. På avstånd kunde vi dessutom följa även andra delar av loppet.Vädret var besvärligt, förutom att det var plusgrader och mjuka spår snöade det under stora delar av loppet. Spåren var mycket tunga. Svenske Johan Olsson och Anders Södergren hörde till dem som försökte rycka sig loss från den stora klungan, men förgäves. Till vänster nedan Anders Södergren under sitt utbrytningsförsök.Segrade gjorde till slut VM:s skidkung, norrmannen Petter Northug som tog fyra guldmedaljer. Ovan till höger en rörd Northug under nationalsången.Svensk skidkung blev till slut Johan Olsson som krigade sig till ett brons i femmilen idag efter en fantastisk spurt. Det var hans tredje medalj under VM, varav ett guld. Svensk skiddrottning blev Charlotte Kalla som tog fyra medaljer, varav ett guld.

Nu är VM slut. Det har varit fyra fantastiskt trevliga dagar i Falun och jag är oerhört stolt över de svenska åkarna. Sverige gör sitt bästa Skid-VM någonsin med hela nio medaljer. En mycket bra prestation. Givetvis blir man imponerad av de norska åkarna, Norge är utan tvekan världens bästa längdåkningsnation. Men Sverige är faktiskt god tvåa i världen just nu.

Skid-VM - damernas tremil och lite annat

2015-02-28Tredje dagen i Falun började bra - dottern fick syn på Emil Jönsson och fick chansen att få en trevlig bild. Och sedan
lyssnade vi på Torgny Mogren som blev intevrjuad om sina gamla VM-minnen.I dag valde vi att vandra längst upp i bansystemet och det var en utmärkt plats, åkarna passerade oss 12 gånger under loppet och vi stod alldeles bredvid spåret och fick se åkarna på nära håll.Här loppets huvudpersoner. Ovan till vänster Terese Johaug, blivande guldmedaljör, till höger Charlotte Kalla, blivande bronsmedaljör, och nedan till vänster Sofia Bleckur blivande femma före Marit Björgen som till slut blev tvåa.Efter tremilen hejade vi fram Norge till bronsmedalj i Nordisk Kombination och kvällen avslutades med backhoppning,
och givetvis blev det ytterligare ett guld till Norge.

Skid-VM - herrarnas stafett

2015-02-27Dagens tävlingar såg vi från läktaren. 45.000 personer i publiken och en grym stämning. Och ett ofattbart spännande lopp där det svängde fram och tillbaka, men det till slut blev en gastkramande upplösning där Norge bärgade guldet före Sverige.

Till höger strax före upploppet, Petter Northug strax före Calle Halfvarsson. Och till slut vann Northug spurtkampen med 0,6 sekunder och tog guldet för Norge.Prisutdelning. De svenska åkarna var väl kanske inte helt nöjda med silvermedaljerna, men egentligen var det ju oerhört bra gjort!Och de svenska åskådarna var stolta och glada över Sveriges sjunde medalj!Skid-VM - kvällens prisutdelning på torget i Falun

2015-02-26I kväll var torget i Falun fyllt med svenskar, norrmän och finnar när det var dags för prisutdelning efter damernas stafett.Ovan th det svenska laget, på bilden får Charlotte Kalla sin silvermedalj om halsen.Det var verkligen en skandinavisk kväll, med de tre grannländernas flaggor bredvid varandra på flaggstången. Nedan det svenska laget i intervju i SVT:s studio efter prisceremonin.


På plats på Skid-VM - det började bra med ännu en silvermedalj!

2015-02-26

Klockan 05.30 i morse körde vi hemifrån, jag och dottern, och vi hann fram till Falun i god tid till damernas staffettlopp. Och det började ju bra - sliver till våra damer, och en nordisk triumf, Norge före Sverige och Finland.På bilden nedan passerar Stina Nilsson precis framför oss alldeles bakom den finländska åkaren, på väg i utförslöpan ned mot skidstadion för sista gången. Och väl därnere körde hon om finländskan och tog ett välförtrjänt silver till Sverige.Norrmännen är helt klart både roligast och gladast i Falun. närmast helt galna. Denna camp, alldeles vid stadionområdet, sticker ut. Traditionella tält i långa rader prydda med norska flaggor, och massor med fanatiska norska supportrar i vikingahjälmar och annat. Det blev ju inte direkt stillsammare efter dagens guld...vi får se om Sverige tar guldrevanch i morgon i herrarnas stafett. Då sitter vi på läktaren i målområdet!

M i Stockholm vill ta krafttag mot tiggarnas olagliga boplatser

2015-02-25

Antalet tiggare från andra EU-länder som vistas i Stockholm ökar snabbt, nu uppskattas de till mellan 500 och 1.000 personer och olagliga tältläger och "kåkstäder" växer upp på gator, torg och i parker. Allt fler medborgare upprörs över detta och idag går Moderaternas oppositionsborgarråd, Anna König Jerlmyr, ut och kräver att regeringen ger kommunerna rätt att avvisa olagliga bosättningar (i strid med kommunernas ordningsstadga), utan att behöva gå via kronofogden. Tanken är i stället att ordningsvakter ska kunna genomföra avhysningar vid behov.

Jag har länge varnat för att situationen med tiggeriet börjat bli ohållbar, främst i de svenska storstäderna. Om vi inte agerar kommer situationen att förvärras ytterligare. Jag tror vi måste arbeta på två fronter - åtgärder i Sverige för att motverka tiggeri samtidigt som vi agerar i EU för att ta bort själva anledningen till tiggeriet genom åtgärder i tiggarnas hemländer, där ett grundläggande socialt skyddsnät är den absolut viktigaste åtgärden. Jag har ju motionerat om detta i riksdagen, och i motionen även föreslagit en förutsättningslös utredning om möjligheter och problem med förbud mot tiggeri.

Jag är helt övertygad om att trycket från svenska medborgare att förbjuda tiggeri kommer att växa, och förr eller senare kommer ansvarsfulla politiker att seriöst diskutera ett förbud. Då är det bra om man först gjort en ordentlig analys av fördelar och nackdelar med ett förbud, både praktiska, juridiska och etiska problem måste belysas. Och inte minst måste vi lära av andra länder som infört olika former av förbud. Vilken effekt har förbuden fått och hur efterlevs förbudet? Att stoppa huvudet i sanden leder ingenstans.

Andelen tidsbegränsat anställda är stabilt över tid

2015-02-25

I går kom den kraftigt politiskt vinklade "nyheten" att "andelen tidsbegränsat anställda har ökat". Fast det var inte riktigt det som SCB sa i sitt pressmeddelande. Så här skriver man:

"Sedan 2005 har antalet tidsbegränsat anställda ökat något. Som andel av anställda totalt kan dock endast marginella förändringar noteras. Tidsbegränsade anställningar är en vanlig ingång till arbete, vilket är en förklaring till varför det är vanligare bland unga och utrikes födda som gör sitt inträde på arbetsmarknaden. Flödesdata visar att chanserna till en tidsbegränsad anställning har ökat bland personer utanför arbetskraften sedan 2005."

Man konstaterar alltså att läget är stabilt i andel av arbetskraften. Och påpekar att chansen för en person i åldern 16-64 år som står utanför arbetskraften att få en tidsbegränsad anställning ökat under Alliansens regeringstid. Med tanke på att man samtidigt konstaterar att tidsbegränsad anställning ofta är en vanlig ingång till arbete måste detta tolkas som något positivt - fler kommer närmare ett fast jobb!

Sverige i Europatopp när det gäller innovationer

2015-02-25

Statsminister Löfvén har nu haft sitt första kafferep med det nya Innovationsrådet. Att tro att innovationer skapas på detta sätt bygger på förvånande okunskap om hur verkligheten ser ut. Att dessutom hävda att Sverige har ett dåligt innovationsklimat är ännu mera okunnigt. Verkligheten är att Sverige är bäst i EU på innovationer (se graf 1 nedan) och under Alliansens politiska ledning har Sverige legat stabilt på plats 2-3 i världen i Global Innovation Index, en internationell ranking (graf 6 nedan). Det har våra företag åstadkommit utan politiska kafferep. Däremot har säkert Alliansens generellt mer företagsvänliga politik, sänkta skatter och stora satsningar på forskning och utbildning bidragit.

Stefan Löfven är inte seriös när han talar om innovations- och näringspolitik. De få förslag den passiva regeringen har gått fram med handlar om hur det ska bli dyrare att arbeta, anställa och driva företag. I den budget regeringen presenterade i höstas var skattehöjningarna som drabbar jobb och företag 40 gånger högre än satsningarna på företagande. Stefan Löfven borde fokusera mindre på ord som innovationsråd, industrikansler och innovationskatapulter och mer på politikens innehåll för att möta Sveriges framtidsutmaningar.

Går det att göra flyktinginvandring samhällsekonomiskt lönsam?

2015-02-24

En forskare på Handelshögskolan i Göteborg, Joakim Ruist, upplevde att debatten om flyktingmottagandets kostnader eller lönsamhet var förvirrande och satte sig ned för att räkna lite noggrannare. Hans nya studie visar den årliga kostnaden för alla flyktingar som Sverige någonsin tagit emot. År 2007 landade det på en kostnad motsvarande en procent av BNP, och 2015 beräknas den motsvara 1,35 procent av BNP, cirka 50 miljarder kronor. Allt enligt en artikel i Dagens Industri.

"Å ena sidan är det mycket pengar, å andra sidan är det en kostnad Sverige klarar av. En procent av BNP är exempelvis vad Sverige lägger på internationellt bistånd varje år. Siffran går inte riktigt att slå någon i huvudet med åt något håll." säger Joakim Ruist.

Arbetskraftsinvandring är däremot generellt en vinstaffär för samhället enligt Joakim Ruist, som i sin studie alltså endast tittat på flyktinginvandringens kostnader. Analysen handlar alltså inte om den totala invandringens ekonomiska effekter.

I artikeln i Dagens Industri nämns även den välkända OECD-rapporten som presenterades i juni 2013. Den påstods visa att kostnaderna per invandrad person - här inräknas all invandring - minskar över tid och så småningom går över till att bli en plusaffär för Sverige och världens övriga industriländer. Detta väckte stor uppmärksamhet i media och uppgifterna används ofta i den politiska debatten. Tyvärr är siffrorna dock fel, vilket jag berättade på bloggen den 14/6 2013. (Scrolla ned en bit på sidan till rätt datum för att läsa!). Det visar sig nämligen att OECD:s rapport har två varianter. I den ena varianten, den som marknadsfördes till media, tar OECD bara med 60% av de offentliga utgifterna i kalkylen, men 100% av intäkterna. Då blir invandringen lönsam. I den andra rapporten tar man med 100% av utgifterna och då blir invandringen klart olönsam i de flesta länder. Och tyvärr särskilt olönsam i Sverige.

För några år sedan presenterade även debattören Tino Sanandaji en analys av Flykting- och anhöriginvandringens ekonomi. Han kom också fram till att flykting- och anhöriginvandring är kraftigt olönsam.

Som jag tidigare påpekat är denna typ av beräkningar sjlvklart ytterst komplicerade och svåra att göra. Men faktum är att jag i vart fall inte sett någon analys eller forskarrapport som visar att flyktinginvandring skulle vara samhällsekonomiskt lönsam. Den nya forskarrapporten ligger i linje med andra analyser.

Samtidigt får man aldrig glömma att detta är grovt generaliserade siffror. Vissa flyktinginvandrare och anhöriginvandrare är naturligtvis mycket lönsamma, andra är det inte. Varje människa har rätt att bedömas som individ, inte som del av ett "invandrarkollektiv". Siffrorna säger inget alls om "lönsamheten på individnivå".

Som alltid när det gäller beräkningar av "lönsamhet" i flyktingmottagande är det också viktigt att poängtera att Sverige givetvis inte tar emot flyktingar för att tjäna pengar på dem, utan av rent humanitära skäl och delvis i linje med bindande internationella konventioner. Flyktingmottagandets lönsamhet/kostnad är bara ett av många argument i en seriös debatt om den svenska flyktingpolitiken. Men det är ändå viktigt att ha med sig att flyktingmottagande kostar pengar och att det hittills knappast varit en ekonomisk vinstaffär för Sverige om man ska tro analyserna. Detta måste självklart beaktas när man diskuterar integration och samhällsekonomiska effekter. Framförallt borde man ju ställa sig frågan om det är givet att flyktingmottagande ska vara en ekonomisk förlustaffär för all framtid eller om det finns sätt att göra flyktingmottagandet ekonomiskt lönsamt genom en bättre integration? Hittills har det inte lyckats, men det kanske finns möjligheter att förändra detta?

Seminarium om företagande i välfärdssektorn

2015-02-23

I dag medverkar jag vid detta seminarium i Göteborg, ett aktuellt ämne med tanke på den nyligen presenterade "Ägarprövningsutredningen". Återkommer med reflektioner!Moderata förslag mot terrorism och radikalisering

2015-02-21

Attentatet i Köpenhamn och den skärpta hotbilden mot Sverige gör det nödvändigt med nya åtgärder mot terrorism och radikalisering. Gör det dyrare för den som tappar bort sitt pass att få ett nytt – och låt polisen kalla till samtal, skriver Anna Kinberg Batra och Beatrice Ask på DN-debatt idag, där man också diskuterar andra åtgärder mot terrorism och radikalisering.

Skärp hanteringen av pass för att förebygga terrorresor

Attentatet i Köpenhamn var en attack på såväl det öppna danska samhället som det fria ordet. En judisk församling i Europa har återigen utsatts för hat och dödligt våld. Det avskyvärda terrordådet i vårt grannland påminner oss om att denna typ av hot är en verklighet även i vår del av världen. Attentaten i Köpenhamn och Paris ökar oron för våldsdåd också i vårt land. Sedan sprängningen på Drottninggatan 2010 har den hotbild mot Sverige som Säkerhetspolisen använder höjts. Utvecklingen i vår omvärld påverkar oss och läget är allvarligt.

Den terrorism och ökade radikalisering i vår närhet som vi nu ser är oacceptabel och kräver tydliga åtgärder. Sverige kan inte blunda eller vara naivt inför denna utveckling. Arbetet för att förebygga och bekämpa terrorism har pågått i många år och alliansregeringen tog flera viktiga initiativ. Enligt vår uppfattning krävs nu ytterligare åtgärder. Konkreta insatser behövs här och nu, samtidigt som det långsiktiga arbetet för att förhindra och förebygga terrorism och radikalisering måste förbättras. Några delar är särskilt viktiga:

Åtgärder för skärpt hantering av svenska pass är nödvändiga. Den illegala användningen av svenska pass är ett problem som har uppmärksammats av polisen, EU:s gränsbyrå Frontex och av svenska utlandsmyndigheter. Närmare 60.000 borttappade pass anmäldes 2013. Det kan inte uteslutas att en del av dessa används för att underlätta för extremister att resa ut och in i landet.

Svenska pass är tekniskt avancerade och svåra att förfalska. Men det är lätt att få ut pass och de biometrikontroller som skulle avslöja när fel person använder värdehandlingen finns inte på plats i någon större utsträckning vare sig i Sverige eller på andra håll i Europa. Alliansregeringen tillsatte en utredning som särskilt ska se över om reglerna vad gäller utfärdande av pass bidrar till att svenska pass blivit vanliga att utnyttja illegalt.

Vi anser att en skärpning av passhanteringen är nödvändig. Nya Moderaterna föreslår därför att polisen ska ges möjlighet att kalla till samtal den andra gången man anmäler sitt pass försvunnet och ansöker om ett nytt. I Finland har man ett liknande förfarande som haft goda resultat hittills. Det bör också prövas om högre avgifter kan minska omsättningen av pass. I dag kostar det 350 kronor att få ett pass utfärdat. Vi föreslår att en person bara ska kunna få ett pass utfärdat till den kostnaden under en femårsperiod. Ett andra pass ska kosta mer. Ansöker man om ett tredje pass bör avgiften höjas ytterligare.

Säkerhetspolisen behöver få ökade resurser. Attacken i Köpenhamn visar att allvarliga hot finns i vår omedelbara närhet. Personer som reser till Syrien för att strida för IS samt allt fler aktiva våldsbejakande och extrema grupper är andra exempel som innebär att kraven på bland annat Säkerhetspolisen ökat.

Alliansregeringen satsade betydande summor på att öka förmågan att möta hotet från terrorismen. Vi höjde exempelvis anslaget till Säkerhetspolisen med cirka 60 procent under nio år. Vår bedömning är att svenska myndigheter under en kortare tid klarar av att hantera det nuvarande läget. Men inget tyder i dagsläget på att de utmaningar som finns när det gäller att säkra tryggheten i ett fritt och öppet Sverige kommer att minska. Därför vill vi att Säkerhetspolisen ges ökade resurser. Vi utgår ifrån att regeringen tar in och bereder det underlag som behövs för sådana beslut.

Bättre verktyg för att stoppa och förebygga radikalisering. Vi kommer aldrig att acceptera att människor i Sverige värvas till extrema grupper som begår vålds- och terrordåd. Alliansregeringen inledde ett långsiktigt arbete för att stärka Sveriges förmåga att hantera de nya hoten. Vi avsatte resurser till olika former av avhopparverksamhet från extrema organisationer och utsåg Mona Sahlin till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Mer resurser tillfördes för insatser för att värna demokratin och arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism.

Vi måste nu gå vidare i arbetet med bättre verktyg för att stoppa och förebygga radikalisering. Frågan får därför stort utrymme i Nya Moderaternas pågående förnyelsearbete, där en arbetsgrupp bland annat ska se över den ökade radikaliseringen och vilka konkreta åtgärder som behövs för att möta de hot dessa grupperingar utgör. Det kan till exempel handla om ett förbättrat samarbete mellan de svenska myndigheter som på olika sätt kan medverka till att upptäcka att människor i Sverige radikaliseras och utgör ett hot.

Starkare internationellt samarbete. Långsiktigt måste vi utveckla de internationella samarbeten som finns för att förebygga och förhindra terrorattacker och radikalisering. Mer kan göras på EU-nivå. Polisen är beroende av information från andra medlemsländer för att öka möjligheterna att kunna ingripa i tid och utreda brott. För att kunna förebygga terrorattentat skulle möjligheten att kartlägga resmönster med hjälp av passageraruppgifter vara ett viktigt verktyg. Ett förslag från ministerrådet har behandlats i Europaparlamentet, men inte röstats igenom. Det är bekymmersamt att frågan legat stilla i flera år.

Vidare kan samarbetet inom Europol, som inrättats för att förbättra polissamverkan mellan EU:s medlemsländer i syfte att bekämpa bland annat terrorism, förbättras.

Vi förutsätter också att regeringen nu agerar handlingskraftigt i Europeiska rådet för att se till att samarbetet mot terrorism ytterligare kan fördjupas på EU-nivå.

Detta är några av de viktiga steg som nu krävs för att stärka Sveriges förmåga att möta de hot från terrorism och radikalisering som vi sett prov på den senaste tiden. Alla ska kunna känna sig trygga i Sverige, oavsett vem man är eller vad man tror på.

Anna Kinberg Batra, partiledare (M)
Beatrice Ask, ordförande justitieutskottet (M)


Dags att krympa människorna för att "rädda klimatet"?

2015-02-21

Bör man med hjälp av genteknik krympa människorna och manipulera dem så de inte vill äta kött? Det låter som ett dåligt skämt - men det är faktiskt ett ytterst seriöst förslag. I en rapport som publicerats i tidskriften Ethics, Policy & Environment argumenterar att man starkt bör överväga att medicinera hela befolkningen för att göra dem mer miljömedvetna, rapporten föreslår även att spädbarn ska genetiskt modifieras så att de blir mindre i syfte att minska deras ”koldioxidavtryck”.

I en intervju i tidningen The Atlantic argumenterar huvudförfattaren till rapporten, Matthew Liao, för att människor måste genomgå biomedicinska förändringar för att man effektivt ska kunna bekämpa klimatförändringarna. Liao menar att koldioxidskatter inte kommer att räcka för att minska utsläppen av koldioxid, han föreslår i stället andra metoder. Som att farmakologiskt framkalla intolerans mot kött. Människor ska ges droger som orsakar illamående av kött, eller tvingas bära plåster som stimulerar immunsystemet att bekämpa proteiner från kött.

Liao föreslår vidare att en politik liknande Kinas ettbarnspolitik där föräldrar får välja mellan att få ett stort barn, två mellanstora eller tre små barn. Detta uppnås genom genetiska manipulationer för att påverka barnets längd vid födseln. Liao säger även att man kan på droga folk i att syfte att förändra deras känslor så att de ger mer pengar till organisationer som driver tesen att människan skapar en stor uppvärmning genom sitt utsläpp av koldioxid.

Visst låter det som science fiction, men det finns tyvärr alltför många extermister i klimatdebatten för att man ska kunna känna sig helt lugn.

Kyrklig stödgrupp i Gnosjö besviken på tiggarna

2015-02-21

Jag fick ett tips om denna artikel i Värnamo Nyheter häromdagen (18 februari) där man berättar om ett öppet brev till Gnosjös invånare, skrivet av en företrädare för den stödgrupp som kyrkor i kommunen tillsammans bildade i somras för att hjälpa de tiggare som kommit till kommunen. I brevet beskrivs hur relationen försämrats mellan stödgruppen och de romer man hjälpte i somras med att samla in pengar så de skulle klara sig i Rumänien under vintern. Efter hemresan hörde tiggarna nämligen snabbt av sig med krav på mer pengar och valde dessutom att komma tillbaka till Gnosjö trots att stödgruppen avrådde dem. "Det handlade om olika krav på mer pengar, besvikelse, ilska och uttryck som att den hjälp de fått inte varit någon hjälp för de var tvungna att jobba" står det bland annat i brevet. Syftet med brevet är att förklara för ortens invånare varför stödgruppen minskar sitt stöd till tiggarna i kommunen.

Det är tyvärr inte första gången jag hör exempel på denna typ av frustration från frivilligarbetare som försöker hjälpa tiggande EU-medborgare i Sverige. Samma sak har jag hört från engagerade personer i såväl min hemkommun Mark som i Borås. Liksom från komunpolitiker som erbjudit kommunalt bekostade hemresor med buss på villkor att tiggarna sedan stannar kvar i sitt hemland. Men trots detta återvänder man ofta efter kort tid till samma stad i Sverige som man nyligen lämnat.

Det finns naturligtvis många tänkbara förklaringar till att det blir så här, men helt klart är att det inte är alldeles enkelt för svenska frivilligkrafter att lösa problemen för fattiga EU-medborgare, vare sig när de finns i Sverige som tiggare eller när de finns i sina hemländer. Jag tror fortfarande det krävs politiska beslut i tiggarnas hemländer kopplat till beslut och resurser på EU-nivå för att långsiktigt hantera situationen.

Professor i rehabvetenskap: Bra med tidsgränser i sjukförsäkringen

2015-02-20

Sverige har nu historiskt låga sjukskrivningstal. Orsakerna är flera och vi borde glädjas mer åt de låga sjukskrivningarna menar John Selander, professor vid rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet.

"Visst kan man ha olika politiska uppfattningar om hur en sjukförsäkring ska se ut, men i grunden måste väl ändå alla vara glada över att historiskt få är sjukskrivna. Med sjukskrivningar följer så många problem", säger John Selander.

Han tycker att debatten kring sjukskrivningstalen ofta hamnar fel. Under lång tid har det så kallade sjuktalet varit i fokus. Men sjuktalet mäter det genomsnittliga antalet sjukdagar hos hela den förvärvsaktiva befolkningen och blir på så sätt ett trubbigt mått. Det räcker med att en person är sjukskriven ett helt år så drar det upp siffrorna, även för de som inte är sjukskrivna alls.

Om man istället tittar på antalet som är sjukskrivna, så blir bilden en annan. Sanningen är att det har skett en stor förändring. Före 2010 hade Sverige en internationellt sett hög sjukfrånvaro. Men sedan dess är sjukskrivningstalen på samma nivåer som i andra jämförbara länder, säger John Selander.

"När sjukskrivningssiffrorna har sjunkit tidigare har det handlat om att Försäkringskassan har gett de sjukskrivna förtidspension istället. Så är det inte nu. 2004 beviljades 68 000 förtidspensioner. I fjol beviljades bara 11 000 förtidspensioner."

Förklaringarna till att sjukskrivningstalen nu är rekordlåga är istället flera, menar Selander. En orsak är att rehabiliteringskedjan med sina tidsgränser för avstämning fungerar väl. En annan orsak till låga sjukskrivningstal är att sjukförsäkringen gjorts mindre attraktiv genom att ersättningsnivåerna sänkts.

"Syftet var att färre skulle nyttja sjukförsäkringen och så har det också blivit. Det är inskränkt att tro att ekonomiska incitament inte skulle påverka oss människor. Det är tämligen självklart att det är så, säger John Selander.

Han tror också att arbetsgivarnas förändrade syn på rehabilitering har påverkat sjukskrivningstalen.

"Det finns studier som visar det. Det är skillnad nu mot när jag till exempel gjorde studier i slutet av 1990-talet. I 95 fall av 100 har idag den sjukskrivne god kontakt med arbetsgivaren. Det går år rätt håll och arbetsgivarna förstår att de måste vara attraktiva".

Att sjukskrivningarna nu ökar igen tycker John Selander att man ska ta på allvar men också sätta dem i ett bredare perspektiv.

"Den stora anledningen till ökningen är att det är väldigt svårt att bli förtidspensionerad. De blir istället kvar som sjukskrivna och förtidspensioneras inte som de hade gjorts förr.

Sjukförsäkringens fasta bedömningstidpunkter av arbetsförmågan har inneburit en tydligare och mer förutsägbar process.Numera finns en stor medvetenhet hos aktörerna i sjukprocessen om betydelsen av tidiga aktiva insatser för att ta tillvara arbetsförmåga.

I dag deltar jag i seminarium om ungdomsjobb

2015-02-20

I dag debatterar jag ungdomsjobb i ett seminarium i Göteborg arrangerat av Svensk Handel och Almega. Ska bli mycvket intressant, särskilt med tanke på regeringens motvilja mot lägre arbetsgivareavgifter för unga, reducerad moms på restaurangstjänster, försämring av RUT-avdraget och förslag att tvinga alla unga att läsa in högskolebehörighet på gymnasiet. Jag misstänker att det också blir en del samtal kring högre utbildning och att ta vara på utrikesföddas kompetens, liksom om näringslivsklimatet i allmänhet. Ett stort och viktigt politikområde där vi är överens om att unga snabbare måste komma in på arbetsmarknaden. Men ack så olika vi ser på vägarna dit!Rundabordssamtal om kontanternas roll i samhället

2015-02-19

I dag deltog jag i en lunchdiskussion med företrädare för olika sektorer i samhället om kontanternas roll och bankernas ovilja att hantera kontanter. Det var förre landshövdingen mm, Björn Eriksson, som i egenskap av ordförande för Säkerhetsbranschen hade tagit initiativ till mötet.

Bland annat var vi tre ledamöter från Finansutskottet som deltog, och vi kunde meddela att Finansutskottet tidigare idag enhälligt beslutade att hålla en hearing om denna fråga under våren.

Allt fler använder betalkort, och för många sorters transaktioner fungerar det utmärkt. För egen del har jag dock alltid kontanter i plånboken också, det ger en extra trygghet när en betalterminal inte fungerar, vilket händer då och då. Eller när jag ska betala grannens dotter som säljer GT på söndagarna, köpa lotter på idrottsföreningens julmarknad eller midsommarfest, eller köpa kaffe och bulle av brukshundsklubben när dottern tävlar agility. Eller för den delen när jag ska betala min frisör som saknar kortterminal. Det är faktiskt inte alltid som det fungerar att betala med kort. Det är inte heller alla som har kort - många yngre barn, äldre pensionärer, dementa på äldreboende, funktionshindrade liksom många nyanlända svenskar är hänvisade till kontanter för att de saknar möjlighet att skaffa ett betalkort. Även dessa människor måste kunna klara sig i vårt samhälle. Och då måste också alla butiker och föreningar som får betalt med kontanter kunna sätta in sina kontantkassor på banken.

Jag lämnanbde så sent som i höstas in en riksdagsmotion där jag menar att bankerna i lag måste åläggas att erbjuda en rimlig kontanthantering. Jag accepterade vid dagens möte också att ingå i en referensgrupp för att fortsätta diskutera dessa frågor med olika intressenter.

Rysslands invasion av Ukraina pågår mitt under "vapenvilan"

2015-02-19

Så lyckadeds alltså de ryskstödda separatisterna två dagar efter "vapenvilan" ta över ännu en stad i Ukarina - Debaltseve. Ingen tror väl att en liten separatiststyrka skulle klara av att köra ut Ukrainas armé ur en stad om man inte varit kraftigt förstärkt med ryska vapen och ryska soldater? Att omvärlden i praktiken låter Ryssland invadera ett grannland är i grunden skamligt.Hälsningar från "Hälsostasi"

2015-02-18

Jag är själv ickerökare, har faktiskt aldrig tagit ett enda bloss själv, och tycker självklart att alla ska sluta röka. Men med detta sagt - det finns gränser för hur mycket samhället ska lägga sig i vad människor gör. Var och en har ett personligt ansvar, och i den här frågan går regeringen långt över gränsen. Vad blir nästa steg? Frågan illustreras på ett utmärkt sätt av satirtecknaren Kalle Strokirk som samtyckt till att jag lägger ut hans bild på min blogg.Register över personer med tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

2015-02-18

I dag tog riksdagen beslut om att ge polisen rätt att föra ett register med uppgifter om personer som inte får gå på idrottsevenemang, så kallat tillträdesförbud. De uppgifter som ska få registreras är till exempel namn, fotografi, omfattningen av, och brott mot förbudet. Dessutom får polisen rätt att fotografera personer som har tillträdesförbud eller som kan antas få det.

Idrottsorganisationer ska kunna få tillgång till registret om det behövs för att upptäcka eller förhindra brott mot ett förbud.

Förslaget togs fram av Alliansregeringen, och nu antogs det av riksdagen. Det kommer inte att lösa alla problem med bråk på idrottsarenor, men det är ändå ett viktigt steg för att kunna hålla kända huliganer borta från idrottsarenorna.

Ännu en bild av tiggeriet

2015-02-17

Jag fick ett tips om denna artikel (som förvisso har ett par år på nacken) men som ger en något annorlunda bild av organiserad brottslighet med tydlig koppling till tiggeriet och där tiggare utnyttjas på ett hänsynslöst sätt, eller rent av tvingas in i kriminalitet i brist på annan försörjning. En bild som jag tyvärr får emellanåt vid samtal med insatta personer. Visst är frågan komplex och tiggarna ingen homogen grupp utan sannolikt väldigt olika sinsemellan. Men att det förekommer grov organiserad brottslighet som utnyttjar tiggare är nog tyvärr något man inte kan blunda för.
Hot och terror får inte leda till att vi backar från yttrandefriheten

2015-02-15

I en modern västerländsk demokrati råder oftast långtgående yttrandefrihet, och den är särskilt stark i de nordiska länderna. Yttrandefrihet av svensk modell innebär att man får driva med alla företeelser man vill, till och med religioner. Ja, man får till och med förlöjliga religioner och religiösa förebilder på ett osmakligt sätt som sårar troende. Precis som man får ifrågasätta eller angripa politiska riktningar, filosofiska riktningar, sekter eller andra grupperingar i samhället - eller ifrågasätta samhällssystemet som sådant (så länge man inte gör sig skyldig till hot eller förtal av enskild person eller på annat sätt begår brottsliga handlingar). Yttrandefrihet innebär samtidigt att alla sådana angrepp i sin tur får ifrågasättas, och att man får gå till motangrepp inom yttrandefrihetens ramar.

Vi kan alltid diskutera om det som ryms inom yttrandefriheten är etiskt eller moraliskt försvarbart - men även den debatten ska föras inom ramen för yttrandefriheten. Vi får aldrig vika en tum för hot eller våld, aldrig frivilligt "anpassa oss" till extrema åsikter eller huka i debatten för att förebygga hot. Den dag vi viker undan för hoten är vi på ett sluttande plan, där demokratin blir det första offret.

Jag bekymrar mig mest idag när personer säger "Det är väl ändå onödigt att förlöjliga Islam eller Islams religiösa förebilder när man vet att det upprör så mycket". Visst kan man tycka att det är smaklöst eller rent motbjudande att medvetet smäda en religion och dess utövare, och det tvekar jag inte att beklagande säga till exempelvis en muslim som tagit illa upp för att någon förlöjligar Muhammed. På samma sätt som jag har förståelse för att många kristna har tagit väldigt illa vid sig av "Ecce homo-utställningen" och andra provocerande angrepp mot den kristna religionen. Jag skulle själv aldrig medvetet grovt förlöjliga en religion eller dess symboler, men om man försvarar den svenska yttrandefriheten måste man samtidigt kompromisslöst stå upp för den rätt som faktiskt finns att uttrycka sådant så länge det ryms inom samma yttrandefrihet. Det finns inga kompromisser i den frågan. Man kan liksom inte ha "lite yttrandefrihet ibland". Då har man till slut ingen yttrandefrihet alls.

Tre nya interpellationer till finansministern

2015-02-14

I går lämnade jag in tre nya interpellationer till finansminister Magdalena Andersson (S):

Den första interpellationen gäller Efsi, Europeiska fonden för strategiska investeringar. Regeringen stödjer EU-kommissionens förslag om denna gigantiska investeringsfond, där man bland annat utlovar garantier som inte täcks i EU:s budget utan riskerar att behöva täckas av medlemsländerna i form av extra EU-avgift. Dessutom finns det stora frågetecken kring det vettiga i att politiska beslut ska styra över vilka investeringar fonden ska satsa pengar. Jag tycker det hela påminner mest om gamla tiders kommunistiska femårsplaner, kombinerat med synnerligen oklar finansiering. Jag vill veta vad finansministern tänker göra för att trygga svenska skattebetalares pengar.

Den andra interpellationen gäller finansministerns oro för att den svenska produktivitetstillväxten inte är tillräcklig. Det handlar alltså om arbetskraftens förmåga att hela tiden producera mera genom att bli effektivare. Jag har tidigare pekat på att när fler "lågpresterande" människor (exempelvis tidigare långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna, funktionshindrade eller äldre) finns på arbetsmarknaden så minskar givetvis produktiviteten per person i arbetskraften. Men samtidigt tar vi vara på människors förmåga och totalt för samhället är det positivt om fler kan bidra. Om man bara värderar produktiviteten per person så finns det risk att Sverige återgår till det man gjorde fram till 2006, nämligen att föra bort lågpresterande från arbetsmarknaden. Förtidspensioneringar är ett sätt som den tidigare s-regeringen missbrukade fram till Alliansens övertag av regeringsmakten 2006. Jag frågar därför finansministern vilka reformer hon avser att föreslå för att öka produktiviteten och värna arbetslinjen så att fler människor kan gå ifrån utanförskap till arbete?

Den tredje interpellationen handlar om hur vi får fler äldre att arbeta längre. I en intervju i Dagens Industri den 11 februari säger finansminister Magdalena Andersson att ”fler behöver arbeta längre upp i åldern”. I artikeln utvecklar hon detta resonemang då hon konstaterar att den demografiska utvecklingen gör att allt fler äldre ska försörjas, och då är det viktigt att fler arbetar längre. Samtidigt vill finansministern införa en särskild löneskatt för den som vill anställa personer som passerat 65 års ålder, liksom den som driver eget efter 65. Jag vill veta hur en särskild löneskatt för äldre går ihop med finansministerns insikt om att fler äldre behöver arbeta längre?

Inom tre veckor ska interpellationerna normalt besvaras, och i samband med detta kommer jag också att debattera frågorna med finansministern i riksdagen. Jag ser fram mot dessa tre viktiga debatter.

Det har nu lämnats in totalt 290 interpellationer i riksdagen sedan valet 2014, och av dessa står jag för nio. Jag kan utlova att det kommer flera.

Inte mer än rätt

2015-02-13

I går tog riksdagen det formella beslutet att Sverige ska genomföra EU:s sanktioner mot Ryssland fullt ut. Det kändes helt naturligt att rösta för detta, och riksdagen var enig. Rysslands agerande i Ukraina är skamligt och kan inte accepteras, oavsett vilka politiska åsikter man har i övrigt. Nedan texten från riksdagens hemsida om beslutet.Evakuerad - tågen står fortfarande stilla, Stefan Löfvén!

2015-02-13

I går gick tåget sönder på väg till Arlanda. Vi blev sittande en bra stund innan vi till slut evakuerades över till ett annat tåg, via stegar. Och under tiden missade de flesta sitt flyg.

Med på tåget fanns Norrbottens landshövding, Sven-Erik Österberg (S), (tidigare bland annat minister i Göran Perssons regering och vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet när jag var ledamot där 2006-2010). Vi känner varandra väl och jag sa lite retsamt till honom, med glimten i ögat, att tågen visst blir stående även under dagens s-mp-regering. Vi var dock rätt överens om att det knappast är regeringarnas fel, oavsett färg på dessa. Men det får ordentliga effekter och medför stora kostnader när sådant händer. All heder dock åt Arlanda Express som utlovade ersättning för alla medkostnader som passagerarna drabbades av. Och det är bara andra gången på 8,5 år som jag råkat ut för att ett tåg från Arlanda Express går sönder, så det är trots allt ett mycket säkert transportmedel.


Rumänsk TV uppmärksammar det växande tiggeriet i Stockholm

2015-02-13

Rumänsk TV uppmärksammade i en nyhetssändning i tisdags det omfattande och växande tiggeriet i Stockholm. Bland annat visade man bilder från det stora lägret med sovande tiggare i långa rader utanför butikerna på Sergels Torg mitt i centrala Stockholm. Tyvärr kan jag inte riktigt avgöra vinklingen i inslaget, men rubriken under nyhetssändningen (se bilden) lär om jag förstår saken rätt vara att "Sverige är ett paradis för tiggande romer" eller något i den stilen. (Den som kan språket och kan översätta mer exakt är välkommen att höra av sig!) Klicka på bilden för att se hela inslaget.
Tillägg: Fick en översättning via en facbookkontakt som har en familjemedlem som är från Rumänien. Så här är innehållit i reportaget översatt till svenska:

Sverige verkar vara det nya paradiset för tiggare från Rumänien. De har upptäckt att där är lagarna mildare och folket mer generösa. De tjänar inte mer än 20 dollar per dag, men äter gratis i soppkök och liknande.

Hur många är ni?
- Ungefär 500. Spridda överallt

I Stockholm är det nu kväll, och temperaturerna har sjunkit under 0. Tiggarna har bäddat inför natten på en vindskyddad plats.

Finns det många tiggare på gatorna?
- Det finns många överallt, även i Danmark. Alla är spridda som råttor.

De flesta säger att de inte har kommit för att tigga, utan hade hört att det är lättare att få jobb i Sverige. Först efter att ha kommit hit har Constantin och hans familj konstaterat att verkligheten är en annan.

Även om de är väldigt högljudda är det ingen som säger ifrån (i Stockholm). Constatin har märkt att även om polisen rör sig omkring dem ofta så säger de inget.

Varför stannar ni inte i Rumänien, är det inte bättre där?
- I Rumänien... (Rycker på axlarna)

Stannar ni här hela dagen?
- Ja.
Har ni fått någonting?
- Nej.

Tusentals tiggare har kommit till Sverige under de senaste tre åren. 90% är från Rumänien.Alla mina tidigare blogginlägg om tiggeriet hittar du samlade här!

Stockholm by night

2015-02-12

Den här vackra bilden över Stadshuset och Mälaren i bakgrunden tog jag från balkongen utanför Kammaren i Riksdagshuset häromkvällen.Historiskt beslut om negativ ränta

2015-02-12

Riksbankens beslut idag om en negativ reporänta på 0,1% innebär att bankerna alltså får betala (!) för att sätta in pengar hos Riksbanken. Det är ett helt unikt besked för svenska förhållanden, det är första gången i svensk historia som detta händer. I nuläget är det endast Sverige och Schweiz som har en negativ styrränta/reporänta medan Danmark har negativa inlåningsräntor och en styrränta som fortfarande är positiv. Men med den utveckling vi ser ska man kanske inte bli förvånad om fler länder med nationella valutor följer efter.

Behöver då svenska konsumenter oroa sig för att få betala banken för att få ha pengar stående på sitt lönekonto? Min gissning är att bankerna kommer att dra sig för detta, man tar ju redan ganska ordentliga avgifter för de flesta banktjänster och att ovanpå detta ta betalt av kunderna i form av minusränta på konton är nog ett ganska långt steg. Samtidigt ska man ha klart för sig att Riksbankens avsikt naturligtvis är att den negativa räntan ska påverka aktiviteten i ekonomin och därmed även bankkunderna. Om det blir ytterligare sänkningar av den negativa räntan framöver ska man nog inte vara alldeles säker på att det inte slår igenom även mot bankkunderna. I Danmark har man redan negativ ränta på vissa konton. Å andra sidan talar vi om relativt små summor för en vanlig privatkund eller småföretagare. Om man i genomsnitt har 10.000 på sitt lönekonto eller checkkonto blir det en kostnad på 10 kronor per år (!) om räntan är -0,1%. Har man större summor kan man givetvis flytta dem till något slags sparkonto, där man rimligen bör kunna få lite plusränta på pengarna om man söker bland olika kontoalternativ.

Sänkt ränta försvagar den svenska kronan vilket gynnar exportindustrin och gör importen dyrare. Företag med stora krediter gynnas givetvis, men de största vinnarna på det allt lägre ränteläget är givetvis bostadsmarknaden och aktiemarknaden. Vi hamnar i ett märkligt läge där Riksbanken oroar sig högljutt i samhällsdebatten för en allt för hög skuldsättning hos svenska folket och för skenande bostadspriser, samtidigt som man själv förstärker denna utveckling genom sina upprepade beslut om lägre räntor, som nu till och med innebär negativ ränta.

Vi har också en mycket märklig situation med en mycket svag inflation, eller rentav deflation, samtidigt som fastighetspriser och aktiemarknad stiger kraftigt. Allt fler ifrågasätter om man verkligen kan undanta prisutvecklingen på bostadsmarknaden när man mäter inflation? Tar man med denna så har vi en betydligt högre inflation än de officiella siffrorna visar. Saken är väl den att gamla sanningar inte riktigt stämmer längre. Hela Europa är i en ekonomisk situation som är svår att jämföra med något annat historiskt, och det är svårt att säga vart vi egentligen är på väg. Jag ska inte sticka under stol med att det i detta läge är oerhört intressant att vara ledamot i Finansutsakottet och på det sättet få större insyn i vad som händer och lyssna på olika aktörers bedömningar.

Viktig skolöverenskommelse mellan regeringen och Alliansen

2015-02-11

Riksdagen ska under våren 2015 behandla ett antal förslag som rör målstyrning och utvärdering i grundskolan. Allianspartierna har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu enats på tre områden som omfattar betyg, nationella prov och tidigt stöd:

• Försöksverksamhet för betyg från årskurs fyra
Den i skollagen reglerade betygsåldern kvarstår som i dag, det vill säga fr o m årskurs 6. En försöksverksamhet genomförs där skolor ges möjlighet att ge betyg från årskurs 4. Hela det nya betygssystemet utvärderas grundligt och redovisas i en kontrollstation inför riksdagen år 2020.

• Nationella prov
De nationella proven genomförs, liksom i dag, i årskurs 3 (svenska och matematik), årskurs 6 (svenska, matematik och engelska) och årskurs 9 (svenska, matematik, engelska, no och so). De hittillsvarande obligatoriska nationella proven i åk 6 i no- och so-ämnena görs frivilliga.

• Tidigt stöd
Kunskapsmål i läsning och obligatoriska bedömningsstöd i svenska och matematik införs i årskurs 1. När grundskoleutredningen slutbetänkande avlämnats kommer partierna föra samtal om den fortsatta processen i de frågor som avhandlas i utredningen rörande förstärkt tidigt stöd.

Dagens överenskommelse är bra för skolan, som behöver arbetsro. Det är viktigt att reformer kring betyg och liknande hanteras på ett sätt som gör att det finns en långsiktighet även vid kommande eventuella regeringsskiften. Det känns samtidigt bra att det nu blir en fortsättning på den reformering av den svenska skolan som Moderaterna och övriga Alliansen genofört de senaste åtta åren. Dagens förslag ligger i huvudsak i linje med Moderaternas och Alliansens förslag.

Besök hos Bankföreningen

2015-02-11

I går var Finansutskottet inbjudna till Bankföreningen, där VD Tomas Östros (tidigare näringsminister i den gamla s-regeringen) tog emot tillsammans med sina medarbetare. För mig som tidigare bankanställd under 20 år var det lite extra intressant att se hur Bankföreningen växt med nya medlemmar i form av nischbanker och utländska banker som är verksamma i Sverige.

Mycket handlade om Bankföreningens oro över nya EU-regler som riskerar att slå mot de svenska bankernas verksamhet. Det är en viktig fråga för Sverige med tanke på att finanssektorn i vårt land har ungefär 90.000 anställda.

Det blev givetvis också en del samtal om svenskarnas skuldsättning, bolånemarknaden, förslagen om amorteringskrav, dagens räntenivåer och bankernas intjäningsförmåga. Banksektorns funktion är en mycket viktig del av Finansutskottets verksamhetsområde.


Regeringen försvagar Sveriges röst i EU

2015-02-10

I dag finns denna debattartikel i Svenska Dagbladet. Det är Alliansens utrikespolitiska talespersoner som visar hur Sveriges röst i EU kraftigt försvagats under regeringen Löfvén. Allvarligt med tanke på att det för första gången på länge faktiskt pågår ett krig i Europa.

Kostnaderna för flyktingsmuggling till Sverige har ökat

2015-02-10

I lördags fanns en mycket tanckeväckande debattartikel i Borås Tidning där bland annat Kristdemokraternas förstanamn i Borås, Falco Güldenpfennig, och Henrik Sundström, förbundsordförande för Moderaterna i Bohuslän, beskriver läget när det gäller flyktingsmuggling. Bland annat påpekar man i artikeln att Rikskriminalpolisen uppger att kostnaden att ta sig till Sverige ökat till runt 100.000 kronor per person. I artikeln beskrivs hur skrupellösa människosmugglare bedriver en omfattande verksamhet och hur polisen genom åren nystat upp omfattande grov brottlighet med detta syfte.

I början av oktober 2013 ändrades ju Sveriges asylpraxis så att asylsökande från Syrien fick permanenta uppehållstillstånd, i stället för bara tre år som tidigare. Sverige är fortfarande ensamt i EU om dessa permanenta uppehållstillstånd. Samma månad, oktober 2013, hade Sveriges Television ett reportage där asylsökande berättade att priset att fly från Syrien hade stigit kraftigt den senaste tiden. Från att tidigare ha kostat mellan 4.000 och 5.000 euro, så hade då flyktingsmugglarnas pris stigit till 8.000 euro, 72.000 kronor, efter det svenska beslutet om permanenta uppehållstillstånd. I reportaget sades också att nyheten att asylsökande får permanenta uppehållstillstånd väntades öka antalet som kommer till Sverige. "Permanenta uppehållstillstånd gör det möjligt att få hit resten av familjen, att återförenas lagligt och säkrare. Det räcker nu med att en i familjen tar sig hit med hjälp av flyktingsmugglare" konstaterade SVT på sin websida.

I dag ser vi tyvärr facit - kostnaderna för flyktingsmugglarnas tjänster fortsätter alltså att öka, nu till 100.000 per person. Att komma till Sverige är givetvis lockande för alla syrier, eftersom det endast i Sverige man får permanent uppehållstillstånd. Och då är det förståss värt att betala lite extra.

Permanenta uppehållstillstånd behöver inte vara fel i sig, det kan säkert underlätta integrationen. Men det är mindre lyckat att Sverige som enda land i Europa har sådana regler. Det riskerar att öka kostnaderna för flyktingsmuggling till vårt land. Rimligen borde alla EU-länder ha liknande regelverk när det gäller tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd.

Allt fler nyanlända med sjukvårdsutbildning vill arbeta i Sverige

2015-02-09

I föregående blogginlägg visade jag hur stor spridning det är på utbildningsnivån bland de nyanlända som kommer till Sverige. Samtidigt är det tydligt att bland de nyanlända finns mycket välutbildade människor, oavsett vilket ursprungsland man talar om.

Häromdagen kom nyheten att allt fler personer med sjukvårdsutbildning som kommer till Sverige från länder utanför EU ansöker om att få en svensk läkar- eller sjuksköterskelegitimation. Enligt Sveriges Radio får Socialstyrelsen nu så många ansökningar att väntetiderna för en första prövning ökat kraftigt.

Socialstyrelsen får just nu in nästan tio ansökningar om dagen från hälso- och sjukvårdspersonal från länder utanför EU som vill få en första bedömning av sin utländska examen och vad som kommer att behöva kompletteras för att få en svensk legitimation. Under 2014 fick man in närmare 2 000 ansökningar, vilket var 500 fler än året före. De flesta är läkare, sjuksköterskor, tandläkare, apotekare och receptarier. Den första prövningen som för några år sedan tog två-tre månader tar nu istället omkring nio-tio månader. Därefter är det många steg kvar, som språkprov och medicinskt kunskapsprov. Socialstyrelsen hoppas nu på mer resurser till myndigheten, men säger också att det inte heller går att snabba på processen hur mycket som helst eftersom det är en viktig patientsäkerhetsfråga att man fattar rätt beslut.

Även om det givetvis är problematiskt (men kanske nödvändigt) med långa handläggningstider så är det samtidigt ett exempel på att de nyanlända i Sverige har väldigt olika bakgrund och förutsättningar. Många är lågutbildade, men samtidigt finns det andra som har kunskaper och färdigheter som vi kan ha stor nytta av i vårt land. Det måste vi hela tiden bli bättre på att ta tillvara. Dels genom bättre validering av kunskaper och dels genom intensivutbildning i svenska som gör att man kan fungera väl på en arbetsplats där man möter många människor, exempelvis sjukhus och vårdcentraler.

Utbildningsnivån hos nyanlända varierar kraftigt

2015-02-09

I samhällsdebatten diskuteras ofta nyanländas utbildningsnivå. Jag har exempelvis själv skrivit tidigare på bloggen att syrier generellt är mer välutbildade än andra flyktingnationaliteter, exempelvis somalier och eritreaner, och att syrierna dessutom oftare kan engelska vilket underlättar integrationen. Och så är det, även om utbildningsnivån emellanåt överskattas. Häromdagen överdrev exempelvis Aftonbladets ledarsida andelen högskoleutbildade syrier, vilket snabbt fick mothugg av debattören Tino Sanandaji, som lade ut nedanstående siffror på twitter. Det är siffror från SCB över de tio vanligaste nationaliteterna som sökte sig till Sverige 2013, och deras respektive utbildningsnivå. Det visar sig då tyvärr att syrierna som kom till Sverige inte alls hade så hög utbildningsnivå som det ofta påstås i debatten. Mest välutbildade av de utomeuropeiskt födda var irakier och iranier. Somalierna hade i särklass lägst utbildningsnivå, medan syrierna ligger något högre. Men 40% av syrierna som kom 2013 hade bara förgymnasial utbildning. Siffrorna avser alltså 2013, och kan säkert variera mellan åren, och man ser också tydligt att utbildningsnivåerna varierar kraftigt mellan nyanlända från samma land, oavsett vilket land man kommer ifrån.

Utmaningen för Sverige är att lyckas möta varje person på lagom nivå och erbjuda rätt kompletterande utbildningar och svenskundervisning, och samtidigt ta tillvara på vars och ens kompetens. Det är ingen liten utmaning när så stora mängder människor kommer samtidigt till vårt land.Jag tänker kämpa för vårdnadsbidraget - för valfrihet och rättvisa!

2015-02-08

I dag följer jag upp mitt blogginlägg i veckan om vårdnadsbidraget med denna debattartikel i Borås Tidning. Klicka på bilden för läsbar storlek!


Socialförsäkringsutredningen presenteras den 3 mars

2015-02-06

I måndags hade den parlamentariska socialförsäkringsutredningen sitt sista sammanträde där de återstående frågorna slutligt hanterades. Det kommer att bli en synnerligen omfattande slutprodukt med viktiga förslag inom politiskt intressanta områden som exempelvis a-kassa, sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.

Redan nu börjar medias spekulationer om innehållet, i går var det TV4 som spekulerade kring a-kassan och nu hänger andra medier på. Alldeles nyss blev jag exempelvis uppringd av Dagens Eko.

Mitt väldigt tråkiga svar till media är att jag inte tänker kommentera utredningens innehåll överhuvudtaget innan den presenterats den 3 mars.

Tillägg: I Lunchekot idag finns alltså ett inslag där jag kommenterar utredningens arbete. Detta inslag har dock inget alls att göra med mediaspekulationerna om eventuella förslag till höjda ersättningsnivåer i a-kassan, utan handlar bara rent generellt om utredningens arbete i stort, utan att beröra några konkreta förslag.

Moderat klarspråk om skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring

2015-02-05

I dag ger vår partiledare Anna Kinberg Batra tydligt besked i frågan om skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring. Hon menar att det nu är dags att skärpa försörjningskravet. Det gäller att ha en inkomst och en bostad för att kunna få ta hit en anhörig. Kravet infördes av alliansregeringen och har gällt sedan april 2010. Sverige var då det enda land i EU som saknade ett sånt krav. Men med många undantag från lagen så har i praktiken bara en procent omfattats av kraven. Anna Kinberg Batra uppmanar nu den moderata arbetsgrupp som ser över partiets migrations- och integrationspolitik att komma med konkreta förslag till skärpta regler till partistämman i oktober.

Enligt Migrationsverket kom drygt 40.000 anhöriginvandrare till Sverige förra året. I år väntas en ökning med närmare 50%. Anhöriginvandringen utgör därmed en betydande del av den svenska invandringen och skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring är ett bra första steg för en mer rimlig migrations- och integrationspolitik. Det är dessutom något som jag själv föreslagit i debatter, på bloggen och inte minst i en av mina riksdagsmotioner i höstas.

Riksdagen kör över regeringen och värnar vårdvalet

2015-02-05

I dag beslutade en majoritet i Socialutskottet att regeringen inte ska lämna ett nytt lagförslag om att ta bort landstingens skyldighet att ha vårdval. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att inte lämna något sådant lagförslag. En seger för valfriheten och människors rätt att bestämma själva. Och ett nyttigt nederlag för S, MP och V.

Riksdagen kör över regeringen om Arbetsförmedlingen

2015-02-05

Arbetsmarknadsutskottet beslutade idag att föreslå Riksdagen att uppmana regeringen att fortsätta den viktiga utredningen om Arbetsförmedlingens effektivitet. Utredningen startades av Alliansen, och är ungefär halvvägs i arbetet. Den nya S-MP-regeringen har skrotat utredningen, men nu föreslår alltså Arbetsmarknadsutskottet att utredningen ska slutföras. Det är vitktigt för att öka Arbetsförmedlingens effektivitet.

Jag är personligen lite extra glad för dagens beslut med tanke på utredningens direktiv att titta på möjligheten att konkurrensutsätta delar av Arbetsförmedlingen. Det är ju något jag även föreslagit i en egen riksdagsmotion. Nu kan den frågan utredas vidare.

Besök hos Riksgäldskontoret

2015-02-05I dag besökt Finansutskottet Riksgäldskontoret. Riksgäldsdirektören Hans Lindblad, tidigare bland annat budgetstatssekreterare hos förre finansministern Anders Borg, tog emot oss tillsammans med sina medarbetare, och berättade om Riksgäldkontorets uppgifter.

Bland annat handhar Riksgälden hanteringen av statens skulder, som idag uppgår till ca 1.400 miljarder kronor. Högra bilden visar bruttostatsskuldens förändring mellan 2007 och 2013. Sverige hade långtifrån den lägsta skuldsättningen i förhållande till BNP 2007, men idag är vi bäst i EU och bättre än exempelvis USA och Kanada. Alla viktigare länder har kraftigt ökat sina skulder under krisåren, men i Sverige har skulderna varit i stort sett oförändrade.

Man ska också komma ihåg att figuren alltså visar utvecklingen av ländernas bruttoskuld, inte nettoskuld. Flera hundra miljoner har lånats upp av Riksgälden för att Riksbanken ska kunna öka sin valutareserv, dessa pengar finns alltså kvar bland Riksbankens tillgångar. Sverige har också lånat upp betydande belopp för att låna ut till andra länder, exempelvis Irland, fordringar som finns kvar. Om man i stället räknar på nettoskulden (skulder minus de tillgångar som finns på andra konton) har denna minskat betydligt under Alliansens åtta år.

Sammanfattningsvis är det svenska Riksgäldskontoret duktiga på att förvalta statens skulder och Sverige har gott anseende i omvärlden. I Europa är det bara Tyskland som kan låna billigare än Sverige och i USA är Sverige det land som lånar billigast av alla länder i hela världen. Svenska statspapper räknas som något av det säkraste man kan placera sina pengar i.

S-MP-Regering går på tomgång

2015-02-04

Under de två tidigare mandatperioder som jag varit riksdagsledamot (2006-2014) har det regelbundet, i stort sett varje vecka, varit voteringar (omröstningar) i riksdagen varje onsdag och varje torsdag. Ibland kortare, ibland längre, beroende på antalet ärenden. Men sedan valet 2014 har något dramatiskt hänt.

Under hösten var voteringarna mycket få. Den nya S-MP-regeringen presenterade väldigt få förslag, det mesta var sådant som den gamla Alliansregeringen förberett i mindre kontroversiella frågor. I de få frågor där vi var oeniga och det blev votering vann oftast Alliansens linje över regeringens. Till och med budgetvoteringen utföll som bekant till Alliansens fördel. Faktum var att Alliansen nog bara förlorade en handfull voteringar under hela hösten.

Efter årsskiftet har det närmast blivit total stiltje i politiken. Ytterst få debatter i Kammaren, den nya regeringen lägger i stort sett inga förslag alls och utskottsmötena ställs in allt oftare. Även voteringarna ställs in på löpande band i brist på ärenden. Sedan årsskiftet har vi vad jag kan se i min kalender bara haft tre (!) mycket korta voteringar; det har handlat om något eller några enstaka ärenden varje gång. Denna vecka har båda voteringarna ställts in och hur det blir med nästa veckas enda planerade votering återstår att se.Den enda aktivitet av någon större omfattning som sker i Kammaren är när vi ledamöter ställer interpellationer till statsråden i regeringen. Då blir det i vart fall lite interpellationsdebatter tack vare oppositionen.

Politiken går på sparlåga just nu. Regeringen ägnar sig mest åt att prata. Egentligen känns det rätt okej med tanke på att det är Alliansens budget som styr Sverige just nu. Men maken till brist på handlingskraft och initiativkraft som denna S-MP-regering uppvisar får man nog leta efter.

Självklart ska vårdnadsbidraget behållas - och gärna höjas!

2015-02-03

Under den borgerliga regeringen Bildt, 1991-94, infördes ett statligt vårdnadsbidrag, då med 2.000 kronor per månad. Vår egen familj var en av dem som utnyttjade vårdnadsbidraget under denna tid. Så här i efterhand är vi mycket nöjda med det val vi gjorde, och även den lilla ersättningen på 2.000 kronor per månad var värdefull för oss som då inte tjänade så mycket och dessutom just hade byggt nytt hus.

2008 tog riksdagen beslut om att ge kommunerna rätt att införa kommunalt vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidrag finns idag i drygt 110 svenska kommuner och innebär en ersättning på 3.000 kronor till den förälder som är hemma med sina barn under 3 års ålder i stället för att använda en plats i förskolan.

Vårdnadsbidraget är återigen i centrum för den politiska debatten. S, V, MP och FP vill avskaffa denna lilla men viktiga ersättning för de drygt 7.000 svenska familjer som använder detta. M, C, KD och SD vill behålla vårdnadsbidraget.

Det är inte bara ett slag mot valfriheten att avskaffa vårdnadsbidraget, det är också ett slag mot rättvisan. Alla små barn passar inte in på förskolan och alla familjer vill inte att deras små barn ska vara där. De som väljer att själv ta hand om sina små barn blir då utan all ersättning, medan de som placerar barnet i förskola får en mycket kraftigt skattesubventionerad plats. I genomsnitt kostar en förskoleplats kommunerna 110.000 kronor per år, vilket få förvärvsarbetande föräldrar betalar i skatt per år. Ur samhällsekonomisk synpunkt är det sannolikt en ren vinst med vårdnadsbidrag. Till saken hör att de allra minsta barnen är de som kräver störst personaltäthet, och det gör att en förskoleplats för en tvååring troligen kostar ännu mera. Det är samtidigt de allra minsta barnen som har minst nytta av förskolans pedagogiska innehåll.

Motiven för att avskaffa vårdnadsbidraget anges ofta vara att det hotar jämställdheten och försvårar integrationen. I min värld är familjens egen valfrihet viktigare än dessa argument. Svenska pappor och mammor klarar alldeles utmärkt att besluta själva om vem som ska vara hemma med barnen och hur länge man ska vara det, liksom om man vill sätta sin ettåring i förskolan eller inte. Politikernas skyldighet är att inte diskriminera föräldrar på grund av deras egna fria val. Vårdnadsbidraget medför en liten men viktig uppskattning av de föräldrar som väljer att vara hemma med barnen lite längre. Om bidraget tas bort kommer en del föräldrar - ofta kvinnor - att välja att vara hemma ändå, men inte få någon ersättning alls. Hur det skulle gynna jämställdheten begriper jag inte.

Integrationsskälet är också svårbegripligt - av de drygt 7.000 föräldrar som använder vårdnadsbidraget finns en del invandrarkvinnor. Men det är bara 7% av invandrarkvinnorna med små barn som använder vårdnadsbidraget. Och majoriteten av dem som tar ut vårdnadsbidrag är inte invandrare. Att offra en uppskattad reform bara för att 7% av invandrarkvinnorna använder det känns motbjudande. Hur ska jag förklara för en svensk förälder att de mister sitt vårdnadsbidrag bara för att det används av en del invandrarkvinnor? Tror S-MP-V-FP att det ökar eller minskar invandringskritiken i Sverige om man ser att svenska bidrag försämras eller avskaffas med hänvisning till invandringen? Bättre hade varit att begränsa denna form av bidrag och ersättningar till nyanlända utan att det behöver gå ut över alla andra.

Det är för övrigt inte heller sant att vårdnadsbidraget hindrar föräldrar från att förvärvsarbeta. Enligt en rapport från Riksdagens Utredningstjänst 2014 är det hela 62% av dem som tar ut vårdnadsbidrag som samtidigt förvärvsarbetar i någon utsträckning. 55% är anställda och 8% driver någon form av egen verksamhet. Sex av tio har alltså någon annan form av sysselsättning, samtidigt som de har barnet hemma. Det enda är att de väljer att ha barnen hemma i stället för att utnyttja en mycket kostsam barnomsorg/förskola.

Reportern Margit Silberstein vid SVT skriver i en artikel att "Under Alliansens tid vid makten var vårdnadsbidraget en plåga för tre av partierna som för husfridens skull var tvungna att gå emot sin egen övertygelse och låta Kristdemokraterna få behålla sitt vårdnadsbidrag." Jag känner inte alls igen hennes bild av detta. Det finns mycket starka röster inom både Moderaterna och Centerpartiet som är för vårdnadsbidraget (och jag känner även till ett flertal folkpartister som är för). Hos oss moderater finns ett starkt stöd för vårdnadsbidraget hos många riksdagsledamöter, kommunpolitiker, medlemmar och väljare. Jag och många av mina moderata riksdagskolleger har verkligen inte upplevt införandet av vårdnadsbidraget som en "plåga", utan tvärtom själv deltagit i riksdagsdebatter och skrivit artiklar och blogginlägg och förespråkat införande av vårdnadsbidrag. Jag kan också berätta att både Folkpartiet och Miljöpartiet var med aktivt och drev igenom vårdnadsbidraget i min hemkommun Mark under den tid då jag var gruppledare för den styrande sexpartimajoriteten. Jan Björklund (FP) kanske skulle ta ett samtal med sina partivänner i sin egen barndomskommun?

Så här sade jag förresten i mitt eget anförande om vårdnadsbidraget i debatten före riksdagsbeslutet den 20 maj 2008: Anförande om möjlighet att införa kommunalt vårdnadsbidrag, 2008-05-20

Jag kommer för valfrihetens skull att ta strid i varje riksdagsdebatt framöver och försvara vårdnadsbidraget. Och inte nog med det - jag kommer att slåss för min egen riksdagsmotion om att ge kommunerna rätt att höja vårdnadsbidraget och även för rättvisans skull verka för att alla kommuner blir skyldiga att införa detta. Vad jag tycker om de fyra partier som vill avskaffa den enda lilla rättvisa som finns idag för svenska barnfamiljer tänker jag inte skriva på bloggen. Men jag konstaterar att de prioriterar samhällets makt och styrning av svenska familjer i stället för att värna människors fria val att bestämma själva. Jag tar kraftfullt avstånd från sådan politik, oavsett vilken fråga det gäller.

Regeringen slarvade bort 170 miljoner kronor

2015-02-03

Trafikverket har nu räknat på effekterna av "frysningen" av motorvägsprojektet "Förbifart Stockholm". Det var ju den nuvarande S-MP-regeringen som utan anledning stoppade det redan påbörjade bygget i höstas, bara för att Miljöpartiet skulle bli nöjda. Nu ska bygget startas igen. Trafikverket uppskattar att kostnaderna för stoppet uppgår till 170 miljoner kronor. Det motsvarar exempelvis kostnaden för 56 nya bussar. Läs mer i UNT idag

Om man hanterar skattebetalarnas pengar på detta sätt är det inte så konstigt om man ständigt tvingas höja skatterna.

Stadshusmiddag i Borås

2015-02-01I går kväll var jag en av drygt 200 inbjudna gäster på Borås Stads Stadshusmiddag, en trevlig samvaro mellan politiker, näringslivsfolk, högskola och kulturpersonligheter. God mat, levererad från tre olika lokala restauranger, trevlig underhållning och prisutdelning av "Gullsaxarna 2015" som tillföll tidigare chefen för Borås konstmuseum, Hasse Persson. Han har bland annat medverkat till Borås Stads utveckling till framträdande skulpturstad, där Pinocchio och House of Knowledge i Simonsland kanske är de två mest framträdande skulpturerna.

Det blev en riktigt trevlig kväll. Och en massa politiskt skvaller om den just nu ganska komplicerade Boråspolitiken fick jag på köpet, liksom en massa synpunkter på rikspolitiken från både mina egna väljare och andra.

Är vissa föräldrar största hotet mot skolans arbetsmiljö?

2015-01-31

Frågan i rubriken är befogad efter att jag läst artiklarna i Borås Tidning igår och idag om hur Engelbrektsskolans rektor varit i "blåsväder" i en mycket märklig fråga. Det handlar om elever i årskurs åtta som skulle åka på dagsutflykt. Skolan hade via mail meddelat föräldrarna att hemmet antingen kunde skicka med pengar eller matsäck, eller be om ett matpaket från skolan. En förälder anmälde då skolan för att man på detta sätt "pekar ut fattiga elever" och påpekade att skolan är skyldig att erbjuda kostnadsfri lunch.

Rektorn avfärdade först anmälan och menade att skolan gjort rätt, men idag gör han i stället konstigt nog en "pudel" och ber om ursäkt om någon "upplevt sig diskriminerad". Han säger att "skolan ska inte ens ställa frågan, det här ska inte ske igen". Jag tycker det var en onödig "pudel" och anser för egen del att det knappast går att klandra skolan överhuvudtaget om händelsen är korrekt återgiven i artiklarna.

Skolinspektionens jurist är också tydlig i gårdagens BT där hon påpekar att skolan kan be elever ta med en matsäck, men att de ska ske "så att inte någon utestängs eller pekas ut". Att erbjuda eleverna möjligheten att antingen hämta ett matpaket på skolan eller göra ett själv kan knappast vara att peka ut någon. Det handlar väl mer om valfrihet för eleverna. Den som inte anser sig ha råd, lust eller tid att göra ett eget matpaket slipper, samtidigt som den som vill välja själv vad man vill ta med sig att äta har möjligheten. Att kalla detta att "peka ut fattiga elever" känns helt orimligt.

Det är dags att rektorer och lärare börjar våga stå upp för sunt förnuft mot föräldrar med mer extrema åsikter, i stället för att alltid huka i debatten. Det kan handla om matpaket ena dagen eller skolavslutningar i kyrkan den andra dagen. Enstaka föräldrar som är rena rättshaverister eller som av politiska eller andra skäl ställer helt orimliga krav eller riktar obefogad kritik mot enskilda lärare eller mot skolan ska inte tillåtas stå oemotsagda. Det är en fråga om likvärdighet, hänsyn och demokrati. Och inte minst en fråga om arbetsmiljö för personal och elever

För att skolans personal ska kunna stå emot orimlig kritik från föräldrar måste de också känna ett starkt stöd både i lagstiftningen och från lokala politiker. Att anmäla skolor för rena tramsfrågor kommer knappast att utveckla den svenska skolan, utan tar bara en massa tid och resurser från annat.

Sverige blir en politisk profil fattigare

2015-01-29

Göran Hägglund meddelade idag att han avgår som partiledare. Det betyder att den siste av de fyra partiledare som bildade Alliansen före valet 2006 nu lämnar sin post. Nya krafter tar vid och alla de fyra Allianspartierna genomgår generationsskiften.

Jag kommer alltid att minnas Göran Hägglund för hans sociala kompetens och trevliga sätt. Han har alltid hälsat glatt och pratat en stund, både under sin roll som socialminister och partiledare. Och han har varit mycket populär, även bland oss moderater. Jag minns hur han fick ordentliga applåder när han vid ett tillfälle besökte den moderata riksdagsgruppen för att berätta om några av sina frågor. Han påpekade glatt att sådana applåder fick han inte ens av sina egna partivänner. Hägglund har dessutom alltid varit den absolut mest humoristiske av alla partiledarna. Så sent som häromdagen lade han tex ut denna bild på twitter, ett bevis på den Hägglundska humorn.Nu kommer jag dock även att minnas Hägglund för andra saker. Dels hans envisa kamp för familjernas valfrihet. För mig som moderat har det varit skönt att veta att Kristdemokraterna stått upp för vårdnadsbidraget och avvisat könskvotering av föräldraförsäkringen. Hägglund var också en av de starkaste rösterna för att avskaffa den statliga fastighetsskatten. Och han har haft ett tufft uppdrag att styra svensk sjukvård, socialtjänst och äldreomsorg under sin tid som socialminister. Att försöka förändra dessa verksamheter samtidigt som det bromsats av kommunala politiker är tufft. Men Hägglund har genomfört ett antal reformer i det tysta som förbättrat kvaliten och minskat köerna. Och så har han avreglerat apoteken.

Jag delar inte alltid kristdemokraternas åsikter i alla frågor, men jag säger ändå - tack Göran Hägglund för väl utfört arbete!

Migrations- och integrationsförslagen står som spön i backen

2015-01-28

Jag konstaterar att både Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet nu har presenterat olika förslag inom integrations- och migrationsområdet. Både KD och FP verkar exempelvis vara för skärpta regler vid anhöriginvandring, en linje som moderaterna drev redan under Alliansens regeringstid - men som då stoppades av bland annat KD och FP. Att dessa partier nu verkar svänga i frågan banar förhoppningsvis väg för skräpta regler.

I övrigt avstår jag från att kommentera de övriga Allianspartiernas förslag i detalj, utan nöjer mig med att konstatera att det är positivt att frågan diskuteras i samtliga Allianspartier just nu. Moderaternas nytillsatta arbetsgrupp på området kommer också att presentera sina förslag framöver.

Det är läge för en rejäl dos självkritik hos samtliga Allianspartier, inklusive Moderaterna. Hade vi hanterat dessa frågor lite bättre under vår regeringstid i stället för att kroka arm med Miljöpartiet så hade vi kanske idag varit kvar i regeringsställning. Uppvaknandet borde ha skett betydligt tidigare. Men det bättre sent än aldrig.

Hoppas klimatprognoserna är bättre än väderprognoserna...

2015-01-27

I går gick varningarna ut i delstaterna på USA:s nordostkust och i New York. Den kommande snöstormen skulle ge upp till en meter snö och drabba miljoner människor på den amerikanska östkusten. Bland annat gick New Yorks-borgmästare Bill de Blasio ut och varnade stadens invånare att förbereda sig för det ”extrema vädret” och vara ”beredda på någonting värre än vad vi någonsin varit med om förut”. Stormen medförde över 6000 inställda flyg från New Yorks flygplatser, stängda skolor och arbetsplatser, bilkörning förbjöds i hela New York och nödläge utlystes i fem delstater på USA:s nordostkust.

Prognosen var, för att uttrycka sig försiktigt, sådär. Extremovädret uteblev, och det kom bara någon knapp decimeter snö. I dag har de ansvariga meteorologerna tvingats gå ut och be om ursäkt för att man totalt missbedömde väderprognosen.

Meteorologerna med alla sina datorer och datormodeller kunde alltså inte ens förutse något dygn i förväg om det skulle bli en extrem snöstorm eller inte. Samtidigt påstår klimatforskarna med stöd av andra datormodeller att man kan förutsäga temperaturer och effekter av klimatförändringar 100 år fram i tiden.

Och på samma sätt som de felaktiga larmen för snöstormen i New York med omnejd orsakat enorma samhällskostnader riskerar teorierna om klimathotet att medföra beslut om mångfalt större samhällskostnader utan att någon kan säga om det gör någon nytta överhuvudtaget eller om klimatförändringar ens går att stoppa med mänskliga åtgärder.

Är det möjligen dags för lite eftertanke?

Förintelsens minnesdag

2015-01-27I dag är det 70 år sedan befrielsen av koncentrationslägret Auschwitz i Tyskland i andra
världskrigets slutskede. Det är därför denna dag är den internationella minnesdagen
för Förintelsens offer.

I Riksdagen var det ett mycket välbesökt högtidlighållande med tal av både vice talman
Tobias Billström, förre statsministern Göran Persson och inte minst av Tobias Rawet, en av
de överlevande från koncentrationslägret i Ravensbrück, och som ägnar sin tid åt att resa
runt och berätta om sina egna starka upplevelser.

Det är inte längre så många överlevande som kan berätta. Men det är vår plikt att föra
kunskapen vidare. Överallt i vår omvärld ser vi även idag upprepade exempel på hur
onda och galna regimer eller organisationer ägnar sig åt folkmord eller massmord.
Och samtidigt finns otäcka stämningar även i vårt land bland extrema grupper.

Vi får aldrig glömma vår historia.
Stackars Grekland

2015-01-26

Valet i Grekland ger en bitter eftersmak, extremisterna vann. Vänsterpartiet Syriza fick hela 36% av rösterna, mer än Nea Demokratia (Greklands moderater) som fick 28%. Grekiska Socialdemokraterna, Pasok, närmast utplånades i valet och fick bara 4,7%.

Svenska medier kallar Syriza för ett brett vänsterparti, men det stämmer inte. Det är tvärtom ett mycket extremt parti på yttersta vänsterkanten som bildades 2004 genom att ett antal småpartier bestående av olika kommunistiska och socialistiska grupperingar gick samman, inklusive grupperingar av maoister och trotskijster (!). Att ett sådant parti som Syriza får 36% av rösterna säger en del om stämningarna i Grekland just nu.

Märkligast är kanske ändå att detta extrema vänsterparti tänker bilda regering tillsammans med det lilla extrema, nationalistiska och invandringskritiska högerpartiet Oberoende greker. Två extremistpartier på var sin sida på den politiska skalan ska alltså styra tillsammans. Det enda som förenar dessa två partier är populism och motståndet mot EU och Euron. Det första den nya regeringen kräver är att delar av Greklands skulder ska skrivas av. Detta samtidigt som man behöver få nya lån för att klara sig. Men vem vill låna ut mer pengar till ett land som inte vill betala sina skulder?

Grekland är inne på en mycket farlig väg och jag sörjer med alla greker. Detta kan aldrig sluta väl. Risken är att det enda regeringsskiftet leder till är att Grekland isoleras ekonomiskt och att den ekonomiska återhämtning som man sett tydliga tecken på de senaste månaderna kommer av sig.

Viskleken i ny tappning

2015-01-26

Jag minns när man var barn och lekte "viskleken" på kalas. Det där när man satt i en ring och viskade ett budskap från den ena till den andre, och sedan skrattade när man hörde vad de siste i ringen berättade.

Även idag upplever jag ibland denna "visklek". Fast nu är det media och journalister som ägnar sig åt detta. Berättar och återberättar nyheter som plötsligt får en helt annan innebörd än de hade från början.

I går hörde jag plötsligt i ett nyhetsinslag i Radio Sjuhärad att jag har föreslagit i en riksdagsmotion att Sverige ska införa ett tiggeriförbud. Man sade visserligen "eventuellt" tiggerförbud, men innebörden i nyheten var tydlig, det var bara frågan om förbud som nämndes. Bakgrunden är givetvis nyhetsartikeln i Dagens Nyheter som jag berättade om igår, och som nu sprids för fullt i olika nyhetsmedier och sociala medier.

Problemet är att det inte är detta som står i DN-artikeln och inte heller i motionen. Jag föreslår inte ett tiggeriförbud utan en "förutsättningslös utredning om möjligheter och problem med ett tiggeriförbud", där Sverige även ska titta på effekterna av förbud i andra länder. I min motion pekar jag på svårigheterna med ett förbud, både praktiskt och etiskt, och frågan om förbud är endast en av fem punkter i min motion. De andra fyra punkterna handlar om hur man kan förbättra de sociala skyddsnäten för fattiga EU-medborgare i deras hemländer så att behovet av att tigga försvinner. Så här ser motionen ut i sin helhet.

I visklekens mediala värld finns bara utrymme för en sak i taget, och då är det mest spännande att prata om att förbjuda tiggeri. Så fungerar den mediala logiken. Men frågan om tiggertiet är betydligt mer komplicerad än så.

Tre glada vovvar

2015-01-25

Nelly, Madde och Nema älskar snö!Vinter i Ubbhult

2015-01-25

Från dagens hundrunda. Vinterbild från Änkatjärn i Ubbhult.DN uppmärksammar min riksdagsmotion om en strategi mot tiggeri

2015-01-25Efter beskedet att Norge sannolikt inför nationellt förbud mot tiggeri har debatten om tiggeriet blossat upp på nytt även i Sverige. I går blev jag uppringd av Dagens Nyheter för en längre intervju med anledning av min riksdagsmotion om en samlad strategi mot tiggeriet som jag lämnade in i höstas. Min poäng i frågan är att inte räcker med ett förbud mot tiggeri för att lösa problemen, och det är dessutom inte alldeles enkelt att tillämpa ett förbud i praktiken. Om man ska kunna minska tiggeriet krävs i vart fall att ett eventuellt förbud kombineras med flera andra åtgärder, både på nationell nivå och EU-nivå. Den centrala frågan är enligt min mening att bygga upp ett socialt skyddsnät för de allra fattigaste medborgarna i samtliga EU-länder. Om ett sådant skyddsnät fanns skulle sannolikt tiggeriet minska i hela EU. Mina fem konkreta förslag framgår av motionen:

1. En förutsättningslös utredning bör göras om möjligheter och problem med nationellt eller kommunalt förbud mot tiggeri, både när det gäller praktisk tillämpning och etiska problem. I detta sammanhang bör man ta del av erfarenheter från andra länder.

2. Sverige måste fortsätta ansträngningarna för en effektivare uppföljning av EU-stödet till tiggarnas hemländer som riktas just till utsatta befolkningsgrupper.

3. Sverige måste driva på för att EU ska ta ett gemensamt beslut om att ålägga alla medlemsländer att inrätta något slags socialt skyddsnät för sina medborgare motsvarande det svenska försörjningsstödet för att garantera att ingen tvingas till tiggeri som sista utväg för sin försörjning. EU:s olika sociala fonder borde delvis kunna användas för att finansiera detta.

4. Sverige bör se över möjligheten till ett system inom EU att under en övergångstid erbjuda sociala insatser för tiggarna i Sverige på deras hemländers bekostnad.

5. Alltför många utsatta EU-medborgare reser runt i Europa utan ID-handlingar och barn föds ibland utan att registreras. Det gör att inget land vill ta ansvar för dessa människor. Det bör övervägas om man på EU-nivå skulle kunna bekosta stöd till människor som inte har något formellt medborgarskap i något EU-land.

Kostnaderna för migration och etablering ökar snabbt

2015-01-24

I tisdags höll finansminister Magdalena Andersson (S) en presskonferens om det ekonomiska läget, och i torsdags föredrog hon samma sak för oss i riksdagens finansutskott. Bilden nedan är från finansdepartementets bildserie.Förutom att den internationella konjunkturen är svag och att de svenska hushållen är mer pessimistiska än tidigare och konsumerar mindre (kanske av oro för att dagens regering ska höja skatterna?) så påverkas statsfinanserna allt mer av stigande kostnader för migration och etablering av nyanlända. För 2015 ökar kostnaderna netto med 1,7 miljarder, 2016 med 4,7 miljarder (varav man tar 3,3 miljarder från biståndsbudgeten). 2017 ökar kostnaderna med 7,7 miljarder (varav biståndsbudgeten får bekosta 2,3 miljarder). 2018 ökar kostnaderna med nära 10 miljarder mot budget. Dessa kostnader kan exempelvis jämföras med att Försvaret sägs behöva 3-4 miljarder extra per år kommande år, vilket anses vara svårt "med tanke på det statsfinansiella läget".

I Sverige klarar vi ofta att öppet och realistiskt diskutera "känsliga" samhällskostnader med koppling till utsatta grupper, såsom kostnader för sjukdom, funktionshinder, förtidspension, arbetslöshet eller kostnaderna för sjukvård eller pensioner. Här har inte minst Alliansen visat en styrka under sin regeringstid och lyckats vända en del olyckliga kostnadstrender, exempelvis för förtidspensioneringar och sjukskrivningar (även om de sistnämnda ökat lite igen de senaste åren). Kostnaderna för migration och integration, dvs kostnader med koppling till en annan utsatt grupp, flyktingar och andra nyanlända, verkar däremot närmast oantastbara, kostnaderna "bara finns" och får inte ifrågasättas. Vi måste bryta detta synsätt och granska även dessa snabbt stigande kostnader om vi värnar om skattebetalarnas pengar.

Man kan givetvis diskutera kostnaderna ur olika synvinklar. Det kan handla om villkoren för asyl och flyktingmottagande i sig (det som lite föraktfullt ibland kallas "volymer"), det kan handla om översyn av ersättningssystemen för nyanlända, mottagningens effektivitet, de inblandade myndigheternas förmåga, problemet med bostadsbristen och en diskussion om hur nyanlända snabbare blir självförsörjande. Politikerna kan givetvis välja olika angreppssätt men det avgörande är att i en demokrati måste alla samhällskostnader få diskuteras och ifrågasättas. Även de som handlar om migration och integration.

Plötsligt anser (S) att ökande befolkning ökar arbetslösheten...

2015-01-23

Alla minns vi valrörelsen i höstas. Hur Alliansen påpekade att det vuxit fram hela 300.000 nya jobb under Alliansens åtta år (egentligen faktiskt 350.000), och hur det stärkt statsfinanserna och ökat skatteintäkterna till välfärden. Då sa Socialdemokraterna lite nedlåtande att alla de nya jobben kommit närmast med automatik på grund av en kraftigt ökande befolkning. Vi visade från Alliansens sida att det ser annorlunda ut i de flesta andra länder, där man trots kraftigt ökande befolkning inte fått särskilt många nya jobb, eller i många fall till och med tappat en massa jobb. Att jobben växt till så snabbt i Sverige har givetvis koppling till den förda politiken, med lägre skatter på arbete och företagande, lägre arbetsgivareavgifter och ett bättre företagsklimat. Men tyvärr gick nog många väljare på Socialdemokraternas invändning och trodde att de hade rätt.

I går hade finansminister Magdalena Andersson en föredragning inför Finansutskottet där hon bland annat visade denna bild. Hon ville nu förklara varför arbetslösheten minskar långsammare än hon tidigare förutspått, och förklara varför regeringens arbetslöshetsmål inte kommer att kunna uppnås.

Ett av de viktigaste skälen till ökande arbetslöshet är nu plötsligt att befolkningen ökar så snabbt (!). Det gör att fler vill ha arbete. En total omsvängning med andra ord.

Före valet innebar enligt (S) en ökande befolkning att jobben automatiskt blir fler. Efter valet innebär nu ökande befolkning i stället att arbetslösheten biter sig fast.

Säga vad man vill, men vi har i vart fall en väldigt flexibel regering.


Dagens interpellationsdebatt med finansministern

2015-01-20

I dag hade jag ännu en interpellationsdebatt med finansminister Magdalena Andersson (S). Frågan rörde hur regeringen tänker hantera den av riksdagen beslutade sänkningen av arbetsgivareavgifterna för ungdomar. Alliansens budget som riksdagen tog beslut om innebär ju en ytterligare sänkning av avgiften för de under 25 år, samtidigt som S-MP-regeringen aviserat att man vill ta bort den nedsättning av avgiften för unga som redan finns.

Beskedet idag är att det kommer en proposition den 27 januari om en ytterligare sänkning av arbetsgivareavgifterna för dem under 25, i linje med den segrande Alliansbudgetens förslag. Sänkningen föreslås gälla från den 1 maj. Samtidigt avser regeringen att föreslå höjda avgifter igen redan i vårändringsbudgeten, dvs sannolikt från den 1 juli. Sänkningen den 1 maj lär med andra ord knappt hinna träda ikraft. Att tvinga företagen att hantera två avgiftsförändringar och därmed tre olika avgiftsnivåer under ett och samma kalenderhalvår är synnerligen olyckligt och borde självklart inte genomföras.

Jag påpekade inledningsvis att det är lite märkligt att samma dag som finansministern på en presskonferens meddelat att man inte tror sig kunna nå sina egna arbetslöshetsmål, samma dag diskuterar vi i riksdagen det vettiga i att göra det dyrare att anställa unga. För mig är det en mycket märklig diskussion.

Hela debatten går att se här på riksdagens Web-TV-sändningDärför lägger jag ned min röst i dagens misstroendeomröstning

2015-01-20

Riksdagen röstar idag klockan 13 om Sverigedemokraternas misstroendeförklaring mot regeringen Löfvén. Självklart har jag inget som helst förtroende för denna extremt svaga regering som hittills inte uträttat något alls, inte ens lyckats få majoritet för sin egen budget, utan tvingas styra med Alliansens.

Vid omröstningen kommer jag dock att lägga ned min röst i eftermiddagens omröstning. Det finns flera skäl.

För det första släppte riksdagen fram regeringen Löfvén som regeringsbildare efter valet, eftersom han representerar den största grupperingen i riksdagen. Att då fälla samma regering efter bara ett knappt halvår känns ganska inkonsekvent.

För det andra är misstroendeförklaring tänkt att användas som en reaktion mot något konkret som en regering hanterat på ett felaktigt eller olämpligt sätt. Faktum är att dagens regering som sagt knappast uträttat något alls. Man har knappt lagt några egna förslag alls till riksdagen, och man styr med Alliansens budget. Jag kan ju inte direkt säga att jag är missnöjd med det och jag har svårt att hitta något sakligt skäl för en misstroendeförklaring i detta läge.

Visst skulle man ändå kunna använda misstroendeförklaring som att sätt att helt enkelt fälla en regering man ogillar. Men det är det en sak att fälla sittande regering - en annan sak att hantera situationen efteråt. Ett extraval skulle knappast lösa den parlamentariska situationen eftersom opinionsläget är ganska stabilt, och det finns inget intresse alls hos Alliansens fyra partier att basera ett regeringsinnehav på ett stöd från Sverigedemokraterna. Det är bara att konstatera att idag är S-V-MP det största partiblocket i riksdagen.

Att fälla en regering är lätt. Att hantera situationen efteråt är svårare. Om man inte har en plan för fortsättningen ska man inte heller fälla en regering. Moderaterna är ett parti som tar ansvar för landet i varje läge. I detta läge innebär det att vi lägger ned våra röster i misstroendeomröstningen. Jag kommer att ställa upp på partiets linje eftersom det känns som det mest rimliga i det läge som råder. Men det ska definitivt inte tolkas som ett stöd för sittande S-MP-regering, och det är inte heller en garanti för att det aldrig kommer att väckas en misstroendeförklaring mot den svaga S-MP-regeringen om det finns sakliga skäl för det i framtiden.

Fakta: Tiggeriförbud i olika europeiska länder

2015-01-19

Tiggeriförbud finns eller diskuteras i allt fler länder i Europa, nu senast i Belgien. Frågan är som bekant inte alldeles enkel att hantera, men kunskap om hur andra länder tänker eller agerar är alltid bra att ha med sig i en bred diskussion. I går fanns en intressant sammanställning på SVT:s TextTV om tiggeriförbud i olika länder. Sammanställningen är gjord av den belgiska organisationen Feantsa i Bryssel, en organisation som stödjer hemlösa och ogillar de aktuella planerna på tiggeriförbud i Belgien. Så här ser det enligt Feantsa ut i andra europeiska länder (jag har längst ned kompletterat listan med ytterligare tre länder):

Frankrike: Lagen mot tiggeri upphörde 1994 men det är fortfarande olagligt att tigga med barn eller aggressiva djur.

Italien: Förbjudet om man tigger med barn eller djur. Tillämpas dock inte.

Polen: Tiggeri är lagligt bara om personen inte kan arbeta eller har tillräckliga resurser. Annars olagligt. Lagen tillämpas dock inte eftersom ingen förstår vad den egentligen innebär.

Rumänien: Alla typer av tiggeri är förbjudna.

Ungern: I särklass hårdast lagstift- ning. Hemlöshet kriminaliserad. I en stadsdel i huvudstaden Budapest är det bland annat förbjudet att plocka saker från hushållssopor och återvinnings- stationer.

Grekland: Tiggeri kan ge sex månaders fängelse och upp till 3.000 euro i böter.

Storbritannien Tiggeri är olagligt. Lagen skrevs redan 1824. Finns även en lag från 2003 om "anti-social behaviour", som bland annat handlar om aggressiva tiggare. Det är även förbjudet att låta barn tigga.

Danmark: Tiggeri är olagligt.

Irland: Aggressivt tiggeri samt tiggeri i närheten av uttagsautomater är förbjudet. Lagen tillämpas dock inte.

Norge: Tiggeriförbud i vissa kommuner. Kan bli nationellt förbud 2015.

Finland: Tiggeri är lagligt men debatt pågår. År 2010 lade finska regeringen fram ett lagförslag i riksdagen om ett förbud mot aggressivt tiggeri som inte gick igenom.

Österrike: Inget nationellt förbud men olagligt i flera förbundsländer (delstater). I staden Graz förbjöds tiggeri 2011. Detta i ett försök att hålla utslagna romer borta från gatubilden. Efter protester upphävdes förbudet år 2013.

Tyskland: Lagligt men tiggeri som har kopplingar till bedrägeri är straffbart. Aggressivt tiggande är förbjudet på många ställen men att tigga tyst och stillsamt anses inte vara störande för den allmänna ordningen.

I sammanställningen saknas några länder som jag tidigare fått kunskap om:

Schweiz: Tiggeri är förbjudet i flera större städer.

Nederländerna: Tiggeri som stör den allmänna ordningen kan förbjudas lokalt.

Spanien: Tiggeri är förbjudet i vissa regioner, medan det i andra regioner är tillåtet om det inte stör den allmänna ordningen.

Självklart påverkas skolresultaten av andelen utrikes födda elever

2015-01-18

SVT Nyheter har idag en intressant nyhet som väl egentligen knappast är någon nyhet för den som är hyfsat insatt i skolfrågor. Rubriken är nämligen "Många flyktingbarn utmaning för skolor" SVT konstaterar bland annat att i takt med den ökande flyktingströmmen så ökar också antalet utrikes födda elever snabbt. Cirka 25 procent av flyktingarna är barn mellan 7 och 16 år och i många skolor kan det plötsligt dyka upp betydligt fler elever än man räknat med. 2005 kom enligt SVT knappt 5.000 skolpliktiga barn till Sverige. Förra året kom nästan 22.000. Den kraftigt ökande flyktingströmmen "ställer nu helt nya krav på skolorna" skriver SVT.

För mig som arbetat i riksdagens utbildningsutskott i fyra år (2010-2014) och dessutom varit moderaternas ansvarige för frågor som rör SFI och vuxenutbildning är detta som sagt ingen nyhet. Jag har besökt ett stort antal grundskolor, gymnasieskolor och SFI-utbildningar, läst mängder av rapporter och pratat med många lärare och rektorer. För mig har det hela tiden varit uppenbart att en del av de fallande skolresultaten, liksom den upplevda resursbristen på många skolor, har en tydlig koppling till att andelen utrikesfödda elever ökat så kraftigt. Men detta är något som ansvariga myndigheter och politiker - oavsett färg - inte så gärna vill prata om.

Andelen nyanlända utrikesfödda elever i den svenska skolan har ökat stadigt ända sedan 1990-talet. Märkligt nog sammanfaller det med att PISA-resultaten försämrats under just samma tid, nämligen de senaste 20 åren. Det finns flera undersökningar som tydligt visar att de sjunkande skolresultaten har i vart fall en viss koppling till just detta. Regeringen har presenterat tydliga fakta (se nedan), och ett av lärarfacken har gjort detsamma. Man hittar också liknande fakta i Skolverkets siffror. På denna sida visas Skolverkets egna siffror i tabellform. Man ser tydligt att inrikes födda elever förbättrat sina resultat över tid, medan utrikes födda försämrat sina resultat. Med tanke på att andelen elever med utländsk bakgrund i klassrummen samtidigt har ökat med 40 % mellan läsåret 2006/07 och 2011/12 är det därför kanske inte så konstigt om detta bidrar till vissa resultatförsämringar i skolan totalt sett? Jag tycker snarare att det är ganska förväntat.

På individnivå ska man däremot vara mycket försiktig med att generalisera. Det finns många nyanlända elever som lyckas mycket bra i skolan, precis som det finns många svenskfödda elever som misslyckas. Förutsättningarna för utrikesfödda barn varierar naturligtvis också kraftigt beroende på i vilken ålder de kommer hit (se figur nedan) och vilken utbildningsbakgrund de har. Men om man ser helheten är det tydligt att utmaningarna för många nyanlända utomeuropeiskt födda elever är särskilt stora. Och det kräver sannolikt ytterligare extra resurser och nya sätt att arbeta. Det är enligt min åsikt en del av kostnaderna och utmaningarna för den svenska migrationspolitiken som det talas alldeles för lite om.

Alliansregeringens eget utbildningsdepartement uppmärksammade som sagt denna fråga på en pressträff 21 februari 2013. Den gången var genomslaget i media mycket litet, trots att frågan är så intressant och viktig. Här en repris på mina kommentarer om pressträffen på bloggen den 14 oktober 2013:

Hur lyckas då invandrarbarn i den svenska skolan? Dessa siffror redovisades av regeringen vid en pressträff den 21 februari i år. Man ser att skillnaden mellan barn födda i Sverige och barn som invandrat från länder utanför Europa före skolåldern är ganska liten, de flesta blir behöriga till gymnasiet. Men när det gäller barn som invandrat efter sju års ålder var det endast drygt 40% som var behöriga till gymnasiet 2010.

Orsakerna till de allt sämre resultaten för den sistnämnda gruppen är att de kommer till Sverige i allt högre åldrar och i genomsnitt endast har varit 4-5 år i landet innan det är dags att gå ut grundskolan. Det säger sig själv att det är svårt att läsa in hela grundskolan på 4-5 år, särskilt om man inte kan svenska språket och dessutom endast umgås med andra barn som inte heller talar svenska.

I en rapport 2012 skriver Skolverket dessutom att ”andra faktorer som kan spela in är vilka länder eleverna kommer ifrån – något som varierar ganska kraftigt över tid. Många saker kan påverka, sociala och kulturella förhållanden i det land man kommer ifrån, hur utbildningsväsendet fungerat osv. Det kan också vara olika svårt att lära sig svenska beroende på vilket modersmål man har.”


Allvarligt att Utrikesdepartementet ljuger för svenska folket

2015-01-15

Häromdagen uppgav Utrikesdepartementet att utrikesminister Margot Wallström (S) ställde in sitt planerade besök i Israel av "kalenderskäl". Man uppgav också att besöket bara var uppskjutet, inte inställt. Samtidigt uppgav media att det i själva verket var så att Wallström inte var välkommen till Israel som en reaktion på att Sverige erkänt Palestina.

I dag bekräftas Israeliska UD att Wallström inte var välkommen och inte skulle ha tagits emot officiellt. Det betyder att UD alltså ljugit för både media och hela svenska folket. Det är minst sagt anmärkningsvärt.

I själva sakfrågan kan man bara konstatera att det Alliansen varnade för har blivit verklighet. Sverige har allvarligt skadat sina relationer med mellanösterns enda riktiga demokrati. Frågan är också om inte Sveriges möjlighet att göra sin röst hörd försämras efter att vårt land så tydligt tagit parti för den ena parten i konflikten. Beslutet att erkänna Palestina togs av en minoritetsregering i strid med en majoritet i riksdagen. En så viktig fråga som att erkänna Palestina borde hanterats med mer finess och inte skett utan brett politiskt stöd.

Reseberättelse från Egypten

2015-01-15Nu är jag klar med min reseberättelse från semesterresan till Egypten förra veckan. Ovan tv en bild från stranden av Röda Havet. Till höger en bild från båttur på Nilen. Många fler bilder och lite nedslag i Egyptens kultur och det aktuella säkerhetsläget i landet finns i reseberättelsen.

Fegt av regeringen att stoppa översynen av Arbetsförmedlingen

2015-01-14

S-MP-regeringen har beslutat att lägga ned utredningen som Alliansen tillsatte och som skulle se över Arbetsförmedlingens verksamhet. Man har också sparkat utredaren. Bakgrunden till att utredningen skrotades lär vara att den bland annat hade i uppdrag att ta fram förslag på hur Arbetsförmedlingen kan konkurrensutsättas.

Jag tycker detta är en sorglig hantering, särskilt som utredningen redan arbetat i flera månader. Konkurrensutsättning och att ge utrymme för nischade eller branschvisa arbetsförmedlingar, exempelvis i regi av facket eller arbetsgivarna, skulle kunna effektivisera stödet till de arbetslösa och göra det lättare för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. Att inte ens våga utreda detta är rent ut sagt väldigt fegt av regeringen.

Stor skillnad mellan Säve och Bromma flygplatser

2015-01-14

I går kom ju beskedet att Säve flygplats i Göteborg ska läggas ned. Orsaken är mycket stora renoveringsbehov. Uppståndelsen i Göteborg är begränsad, Landvetter flygplats har redan idag kapacitet att ta över trafiken från Säve, ca 850.000 passagerare per år. Nedläggning av Säve får därmed ingen avgörande betydelse för flygförbindelserna till och från Göteborg. Självklart är det tråkigt för de anställda på Säve, men förhoppningsvis kan de flesta av dem följa med till Landvetter när trafiken ska flyttas över dit.

I dag har jag fått frågan om nedläggningen av Säve inte visar att det går utmärkt att lägga ned Bromma också? Mitt svar är att det inte går att jämföra alls. För det första är Bromma tre gånger så stor som Säve, förra året var det nära 2,4 miljoner passagerare som passerade Bromma, och Arlanda har ingen som helst möjlighet att ta över trafiken från Bromma. För det andra är Bromma flygplats nyrenoverad för miljardbelopp, bland annat landningsbanorna. Ytterligare miljardinvesteringar är planerade i närtid. En nedläggning av Bromma skulle innebära en stor kapitalförstöring.

Partiledardebatt

2015-01-14

I dag hölls årets första partiledardebatt, och det var Anna Kinberg Batras första i egenskap av nyvald partiledare. Jag är övertygad om att hennes lugna, sakliga och seriösa stil efterhand kommer att uppskattas av svenska folket.

Det mest slående i debatten var Statsminister Löfvéns tafatta försök att förklara varför hans regering praktiskt taget inte uträttat någonting alls under sina första hundra dagar. Hans löften i debatten handlade helt om floskler och vackra ord, några konkreta förslag kom inte i någon enda fråga.

Med Löfvéns brist på handlingskraft lär det inte räcka med överenskommelsen om hur en minoritetsregering ska kunna styra. Han kommer att få uppenbara problem att hantera samhällsutmaningarna framöver. Då är det viktigt att Moderaterna och Alliansen lägger bra genomtänkta alternativa förslag för att visa svenska folket att det finns bättre alternativ.Hemma igen från "afrikansk internetskugga"

2015-01-13

I dag är jag tillbaka i Stockholm efter en veckas skön semester i Egypten. Jag återkommer med lite bilder under veckan. Tyvärr var det bedrövlig uppkoppling på internet på vårt fina hotell, det var bara korta stunder som nätet fungerade. Under min frånvaro har det ju annars hänt en hel del saker, moderaterna har bytt partiledare, försvarspolitiken har diskuterats allt mera och terrordåden i Frankrike upprör en hel värld. Jag återkommer med en del kommentarer om detta.

I dag drar riksdagsarbetet igång på allvar, moderata riksdagsgruppen har sitt första gruppmöte och i morgon är det partiledardebatt!

Partiledarskifte - lycka till Anna!

2015-01-10

I dag valde den moderata extra partistämman som väntat Anna Kinberg Batra till ny partiledare för Moderaterna efter Fredrik Reinfeldt. Jag önskar Anna all lycka och fvramgång i det viktiga uppdraget. Det finns mycket i den moderata politiken som behöver förnyas och utvecklas och jag hoppas det nu blir tid för nytänkande!

Mot valseger 2018 och Anna som ny statsminister!

Avskaffade ränteavdrag kan vara en farlig väg att gå

2015-01-08

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) öppnar idag för avskaffade ränteavdrag, även om han samtidigt säger att han vill se en bred diskussion med övriga partier. Jag är inte förvånad - avskaffade ränteavdrag och en i övrigt oförändrad kapitalbeskattning skulle naturligtvis ge statskassan extra resurser som S-MP-regeringen kan använda till annat. Det skulle dessutom bli en skattehöjning som kunde motiveras med att man vill minska hushållens skuldsättning. En skattehöjning serverad på silverfat skulle man kunna säga.

Problemet är bara att avskaffade ränteavdrag samtidigt kan leda till en skuldkris bland svenska hushåll och samtidigt medverka till fallande fastighetsvärden som kan leda fram till en ny fastighetskris. Läs gärna vad jag skrev i denna fråga på bloggen den 13 oktober.

Trött vovve

2015-01-03

Nej, lillvovven Nema är ingen fyllehund, annars kunde man ju nästan kunnat tro att hon fick för många groggar i går kväll. Hon tröttnade bara på kvällens TV-program och däckade i fåtöljen. Lätt hänt en fredagskväll...Lite sent att vakna nu om höjd trängselskatt...

2015-01-03

Före jul fick vi riksdagsledamöter i finansutskottet mail från Västsvenska Handelskammaren angående höjningen av trängselskatten i Göteborg från årsskiftet. Handelskammarens VD, Johan Trouvé, ifrågasatte höjningen och tyckte den var olycklig: "Enligt avtalet mellan parterna i det västsvenska paketet ska trängselskatten höjas från och med 1 januari 2015 med mellan 12 och 23 procent beroende på tid på dagen. Vi är övertygade att legitimiteten för trängselskatten och hela paketet riskerar att skadas allvarligt om man genomför denna höjning enligt planerna."

Samma sak framfördes av David Lega (KD), kommunalråd i Göteborg, på GP Debatt den 22 december. "Med den osäkerhet vi nu har framstår en höjning av trängselskatten som orimlig" skriver han.

Med all respekt så tycker jag att både Trouvé och Lega är lite sent ute i frågan. Båda har stått bakom både trängselskatten och Västsvenska paketet hela tiden sedan det första beslutet togs. Riksdagsbeslutet om en höjning av trängselskatten detta årsskifte togs för övrigt redan 2011. Höjningen sker för att den ursprungliga storleken på trängselskatten inte skulle ha räckt till för att betala det Västsvenska paketet, och det var som sagt känt redan 2011. Om man hade kritiska synpunkter skulle man kanske framfört dem då i stället för att närmast okritiskt köpa hela upplägget?

Jag var som bekant den ende riksdagsledamoten som i den första trängselskattedebatten i riksdagen 2010 påpekade att trängselskattens utformning var olycklig. Jag hade gärna sett att jag fått stöd i detta från flera då. Idag känns det en smula sent.

Migrationsstatistik för 2014

2015-01-02

Under jul och nyår, när man träffar släkt och vänner är det som alltid en fråga som diskuteras mer än allt annat, och det är invandringen. Och så har det enligt min upplevelse varit under många år. De politiker som inbillar sig att detta inte är en fråga som engagerar i stort sett alla svenskar har missat något.

Samtidigt florerar hur mycket myter som helst kring siffror över antalet personer som får stanna i landet, vilka regler som gäller och vilka förmåner och bidrag som ges till nyanlända. Som vanligt vägrar jag huka i denna diskussion, jag kommer aldrig att ge främlingsfientliga krafter monopol på att diskutera saken, lika lite som jag tänker hålla inne med kritik mot dagens system i de delar där det finns anledning att kritisera.

Den 17/12 redovisade jag siffror fram till och med november. I dag presenteras helårsstatistik från Migrationsverket rörande asylansökningar och uppehållstillstånd under hela 2014. Totalt var det 81.000 personer som sökte asyl i Sverige förra året. Som mest var det 2.000 personer per vecka som sökte asyl under augusti och september. Handläggningen släpar ju alltid efter lite, men under 2014 beviljades 33.500 personer skydd i Sverige. Till detta kommer 1.960 kvotflyktingar.

Under 2014 beviljades drygt 102.000 personer (exklusive EU/EES-medborgare) uppehållstillstånd i Sverige. Det är en ökning med sju procent jämfört med 2013. Ungefär hälften fick permanenta uppehållstillstånd, den andra hälften tidsbegränsade:

1. Flyktingar och deras anhöriga, 48.060 personer:
Kvotflyktingar 1.960
Övriga flyktingar och skyddsbehövande 33.500
(varav ensamkommande barn ca 7.000)
Anhöriga till flyktingar/skyddsbehövande 12.600

2. Övriga 54.640 personer:
Arbetskraftsinvandring inklusive egna företagare 15.800 personer
(De största grupperna är bärplockare och dataspecialister, de flesta kommer från Indien, Thailand och Kina)
Gäststuderande och doktorander 9.200
(De flesta kommer från Kina, Indien, USA och Pakistan)
Anhöriga till dessa, samt svenska adoptioner, giftermål mm 29.400

Av det totala antalet personer som beviljats uppehållstillstånd var det alltså ungefär 47% som var olika slags flyktingar och deras anhöriga. 53% var annan typ av invandring.

Varifrån kommer då de asylsökande? 47 procent kommer från Syrien, 21% kommer från Somalia/Eritrea, 7% från Balkan och 4% från Afghanistan och Pakistan. Av de asylärenden som avgjorts under 2014 har Migrationsverket gett bifall i 77 procent. Om detta gäller även framöver innebär det ungefär 63 000 av dem som sökt asyl i Sverige i år också kommer att få uppehållstillstånd här. Det ska jämföras med siffran 33.500 som beviljats skydd under året. Orsaken är att alla ärenden inte hunnit prövas under samma år som personerna kommit till Sverige. (Samtidigt ingår givetvis en del asylsökande från 2013 i årets siffror över beviljade asylansökningar). Hur detta kommer att påverka helårssiffrorna för 2015 återstår att se, det beror ju på hur många nya asylsökande som tar sig till Sverige detta år.

Gott Nytt År!

2014-12-31

Året som gått har varit det mest politiskt turbulenta på väldigt länge. Två krävande valrörelser och sedan en höst med så många olika politiska turer att inte ens media alltid hann med i svängarna. Hur det kommande året blir politiskt återstår att se, liksom hur gott och nytt året blir för olika partier.

För egen del blir mitt stora fokus 2014 att tydligt stå upp för moderata värderingar och vara en stark och tydlig röst för de frågor jag lovade driva i valrörelsen. I det politiska läge som råder är det viktigare än någonsin med tydliga orädda röster i den politiska debatten. Ericsoniubbhult kommer inte att tystna.

Jag kommer också att fortsätta peka på nackdelarna med den sittande regeringens politik, alldeles oavsett vad "Decemberöverenskommelsen" sedan eventuellt kommer att innebära i själva beslutsdelen i riksdagen.


Jag önskar alla mina besökare ett Gott Nytt År!


Årets sista debattartikel - Alliansens budget stärker jobb och välfärd

2014-12-30

Debattartikel i Markbladet idag:

Alliansens statsbudget stärker jobben och välfärden

Stefan Löfvén (S) gick till val oförberedd och med en politik som hotade jobben. Efter två månader som statsminister står det klart att han misslyckats med att forma en majoritet för sin budget – en budget som hade försvagat Sveriges ekonomi och bromsat jobbtillväxten.

Alliansen håller vad vi lovar och röstade därför för vårt budgetförslag, vilket möjliggör för jobben att fortsätta växa fram på bred front. Grundbulten i vår budget är ansvar för ekonomin. Alliansen har presenterat en politik för hur Sverige ska nå en procents överskott år 2018. Vi ser nu att jobben växer till i Sverige, men vi behöver göra mer för att jobben ska kunna bli ännu fler. Vår budget breddar vägarna in till arbetsmarknaden genom utbyggda lärlingsanställningar och lägre kostnader för att anställa unga. Samtidigt fortsätter våra reformer av integrationspolitiken där utrikes födda med svagt fäste på arbetsmarknaden får stöd in i arbete.

När vår budget nu genomförs möjliggörs extra satsningar på över 4 miljarder kronor för mer kunskap i skolan 2015. För Marks kommun innebär det ca 10 miljoner kronor i satsningar redan nästa år. Dessutom skjuter staten till över 4,4 miljoner till Mark läsåret 2015/16 för ytterligare karriärtjänster för lärare enligt Alliansens tidigare beslut. Det räcker till 51 nya förstelärartjänster. Alliansens satsningar innebär nästan dubbelt så mycket pengar jämfört med S-MP-regeringen till mindre barngrupper i grundskolan och andra kvalitetshöjande åtgärder. Även förskolorna med störst behov får mindre barngrupper. I Alliansens budget finns också stora satsningar för att utveckla cancervården, införa en äldreboendegaranti, investeringsstöd för äldreboenden och ett kompetenslyft för personalen inom äldreomsorgen.

Istället för att gå fram med reformer som hjälper Sverige fortsätta på rätt väg föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet en återgångspolitik där bidragssystemen byggs ut på bekostnad av jobben. Trots skarp kritik från regeringens eget Finanspolitiska råd överger de i praktiken även överskottsmålet. Samtidigt hotar regeringens politik att dämpa jobbtillväxten, vilket de själva nämner i sin budgetproposition. Totalt föreslår de höjda skatter omkring 40 gånger så mycket på arbete och tillväxt som de föreslår till företagande.

För att få resurser att kunna fortsätta satsa på skolan, vården och omsorgen behöver vi fler jobb och en ekonomi som växer. Socialdemokraterna och Miljöpartiet väljer istället att gå fram med en politik som hotar att försvaga ekonomin och bromsa jobbtillväxten. Detta samtidigt som deras oförmåga att regera leder till att viktiga reformer skjuts på framtiden. En sådan politik skulle leda till minskade, istället för ökade, resurser till vår gemensamma välfärd.

Jan Ericson (M)
riksdagsledamot finansutskottet

Margareta Lövgren (M)
kommunstyrelsens ordförande, Marks kommun

Det finns som alltid två vågskålar

2014-12-29

Jag har sällan mött så hård kritik från vissa moderata sympatisörer och medlemmar som efter "Decemberöverenskommelsen" mellan Alliansen och S-MP-regeringen. Ord som svek, förräderi och kapitulation hör till de snällare. Samtidigt måste också påpekas att det också finns positiva röster. Även mediabilden är splittrad. Jag lyssnar på alla och försöker svara på ett nyanserat sätt.

Samtidigt som jag känner en viss tvekan inför överenskommelsen tycker jag att kritiken i vissa delar är onyanserad. Faktum är att S-MP-regeringen lever på nåder genom denna överenskommelse, utan den hade Stefan Löfvén tvingats avgå eller utlysa extraval. Det ska vi påminna om ibland.

Många glömmer också att det finns två sidor av av överenskommelsen, vilket jag försökte visa i lördagens blogginlägg. Här ett nytt försök med lite fler aspekter:

Möjliga fördelar i överenskommelsen för Moderaternas del:
1. Vi har en gång för alla avfärdat Stefan Löfvéns försök att splittra Alliansen. Det lägger en grund för fortsatt Allianssamarbete flera mandatperioder framåt, vilket är en avgörande förutsättning för en moderatledd regering efter valet 2018.
2. Vi har en överenskommelse som gör att om Alliansen blir större än S-V-MP vid valet 2018 kommer Alliansen att kunna styra i minoritet och få igenom sin budget. Utan denna överenskommelse skulle Alliansen annars kunna ha drabbas av samma svårighet att regera 2018 som S-MP-regeringen drabbats av denna höst.
3. S-MP-regeringen kommer från och med 2015 inte längre att kunna skylla alla politiska motgångar på att det är Alliansens budget som styr. Väljarna har valt att ge S-V-MP större stöd än Alliansen. Då måste också väljarna få se vad skillnaden blir i politiken - även om det i sak är sämre för Sverige.
4. Vi slipper ett extraval som kostar stora pengar, och i ett läge där väljarna inte är särskilt sugna på en ny valrörelse. Dessutom där valresultatet i extravalet känns synnerligen osäkert och riskerar att inte lösa problemet med regeringsbildningen.
5. Vi slipper ett extraval i ett läge där moderaterna inte ens hunnit formera sin nya partiledning eller utveckla sin politik. Bättre att detta får ske i lugn och ro de närmaste åren så vi är redo för en ny kamp om regeringsmakten 2018.
6. Överenskommelsen innebär inte att vi gör upp i sakfrågor med S-MP och därmed kompromissar bort Alliansens politik. Alliansen blir inga stödpartier till S-MP-regeringen utan kommer hela tiden att redovisa en alternativ politik.

Möjliga nackdelar i överenskommelsen för moderaternas del:
1. Vi har nu släppt möjligheten att stoppa S-MP-regeringens mest samhällsskadliga förslag i form av skattehöjningar på företagande och arbete och en del annat som kan rymmas inom budgetpropositionerna. Det är självklart en nackdel och det minskar vår makt som oppositionsparti.
2. Vi har öppnat för att S-MP-regeringen missbrukar sin makt över statsbudgeten och kommer att lägga in allt mer politiska förslag i budgetpropositionen för att kunna få igenom förslagen i riksdagen. Det kan ytterligare minska Moderaternas och Alliansens inflytande.
3. Vi har indirekt ökat Vänsterpartiets makt över politiken eftersom de ny blir ett slags "nya" vågmästare över S-MP-regeringen.
4. Vi vet inte om S och MP kommer att hålla fast vid överenskommelsen om Alliansen vinner valet 2018.
5. Vi kan ha minskat Moderaternas och Alliansens möjlighet att vinna valet 2018 genom att vi framstår som en mer tandlös opposition i riksdagen, och genom att vi stärker den svaga S-MP-regeringens möjlighet att fungera.
6. Det finns överhängande risk att vi hjälper Sverigedemokraterna att odla sin bild som martyrer "som ställs utanför" och hjälper dem att odla sin självbild som "det enda oppositionspartiet". Det kan ytterligare försvaga moderaterna och försvåra en valseger 2018.

Slutsats:
Det finns som både fördelar och nackdelar med överenskommelsen, lite som ett val mellan pest och kolera. Den underlättar för Alliansen att bilda en handlingskraftig regering efter en eventuell valseger 2018, men kan samtidigt försvåra samma valseger. Men en sak är klar - utan överenskommelsen hade en Alliansregering i minoritet aldrig kunnat styra Sverige framöver. Det bör man ha i minnet när man riktar kritik mot överenskommelsen. För egen del tänker jag nu analysera innehållet i överenskommelsen ordentligt tillsammans med mina moderata riksdagskolleger, och fundera över hur vi på bästa sätt går vidare för att visa våra väljare att vi trots överenskommelsen kan driva en effektiv och tydlig oppositionspolitik.

Tidigare inlägg finns samlade i bloggarkivet