Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!
Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra)
- Allt du behöver veta om valet och valrörelsen -Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt!

Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Åren 2002 till 2006 var jag gruppledare för moderaterna och för den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag, och i valet 2010 fick jag förnyat förtroende som riksdagsledamot. Jag är ledamot av utbildningsutskottet, ersättare i socialförsäkringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet, samt ledamot i den stora socialförsäkringsutredningen. Frågor som rör skatter, företagande, arbete och utbildning är centrala för mitt politiska engagemang, liksom familjepolitik och miljö/djurskyddsfrågor.

Du hittar det mesta om mig och mitt riksdagsarbete via länkarna överst på sidan. På bloggen kommenterar jag riksdagsarbetet, rikspolitiken och en hel del annat. I bloggarkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden. Du hittar mig också på instagram, twitter och facebook.


Välkommen till bloggen!

Äldre blogginlägg, uppdelade efter månad och efter ämnesområden, hittar du i mitt bloggarkiv.

Utöver de frågor jag arbetar mest med i riksdagen - utbildning, arbetsmarknad och näringslivsfrågor, brinner jag för miljö- energi- och djuromsorgsfrågor men är kritisk till överdriven klimatalarmism. Läs gärna mina blogginlägg om dessa politikområden som finns samlade ämnesvis i bloggarkivet.

Totalt 5.961 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 16/8 2014)

Två sätt att rösta på Ericsoniubbhult

2014-08-30

Det finns två sätt att personrösta på mig i riksdagsvalet. Om du bor i min riksdagsvalkrets (alltså i Bollebygd, Borås, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga eller Marks kommun) använder du den vanliga (vänstra) riksdagsvalsedeln. Och kryssar förhoppningsvis för mitt namn överst på valsedeln. Om du bor i annan valkrets, eller utomlands, och vill kryssa mig, använder du den högra valsedeln, moderaternas riksvalsedel. Den består av förstanamnen från alla 30 riksdagsvalkretsarna i landet. Jag finns på rad 20. Om du saknar denna valsedel så hö av dig så skickar jag den med posten!

Och när du röstar - glöm inte att ett kryss är viktigt trots att jag står överst på valsedeln. Det är inte så att förstanamnet får alla röster från valsedlar utan kryss - du måste kryssa aktivt om du vill vara säker på att jag är din representant i riksdagen även kommande mandatperiod! Med många kryss får jag också en starkare ställning att driva mina vallöften internt i partiet och i riksdagen.


Kampanj i Ulricehamn

2014-08-29I dag tog jag en tur till trakterna runt Nitta och Hökerum för att dela ut personvalsmaterial. Därefter blev det lite utdelning även i Ulricehamn innan jag kampanjade med Ulricehamnsmoderaterna i centrum. På väg till Moderaternas lokal hittade jag en samling glada Allianspolitiker med kommunalrådet Lars Holmin (M) i spetsen vid kommunens nya laddstolpe för elbilar. De laddade för fullt för den fortsatta valrörelsen....och jag ville förståss inte vara sämre även om jag redan känner mig fulladdad för de kommande veckornas hårda kamp om rösterna.

Fortsätter opinionsutvecklingen så vinner Alliansen valet

2014-08-29

I dag kom SIFO:s senaste opinionsmätning. Den visar samma sak som övriga mätningar - Alliansen ökar, och mest av alla ökar moderaterna. Och den splittrade rödgröna oppositionen backar. Både S och V minskar ordentligt och S ligger nu på 29%. Skillnaden mellan regeringsalternativen (om man nu kan kalla S-V-MP för ett regeringslaternativ) minskar med 3,4 procentenheter på en vecka, från 10,7%-enheter till 7,3. Och den förändringen ligger helt i linje med andra opinionsmätningar.

Det är bara att konstatera att Alliansen de senaste veckorna hämtat in 3-4% per vecka på de rödgrönas försprång i de stora opinionsmätningarna. I dag ligger skillnaden runt 7-9% i genomsnitt i mätningarna. Det betyder att om opinionen fortsätter svänga i samma takt så har Alliansen god chans valet till slut. Och som en extra joker finns den ovanligt stora mängden osökra väljare, där de flesta till slut brukar välja mellan partier inom Alliansen. Så min optimism växer - låt oss hoppas på Alliansseger för Sveriges skull!

S-förslag om studielån till körkort är ett ogenomtänkt hafsverk

2014-08-29I morse blev jag uppringd av Radio Sjuhärad och intervjuad om min kritik mot Socialdemokraternas förslag om CSN-lån för körkort. Jag menar att förslaget är illa genomtänkt. Min kritik mot s-förslaget gäller främst tre punkter:

* Endast de som tagit gymnasieexamen ska omfattas av s-förslaget. Det gör att man diskriminerar alla unga som inte gått i gymnasiet, alla de som kommer att lämna gymnasiet när s inför obligatorisk inläsning av högskolebehörighet, liksom alla vuxna som behöver ta körkort. Socialdemokraterna väljer en lösning som inte behandlar alla lika. Jag tycker det är en cynisk politik. Mitt förslag gäller såväl unga som vuxna och utan krav på gymnasieexamen.
* Med s-förslaget måste alla unga vänta tills efter gymnasieexamen med att ta körkort om man ska kunna få studielån till detta. De flesta vill börja övningsköra redan när de är 17 år, och då oftast går i tvåan på gymnasiet. Med mitt förslag kan man ha körkortet klart den dag man tar sin gymnasieexamen, och direkt söka jobb där det krävs körkort eller där man behöver körkort för att pendla. Med s-förslaget måste man vänta med att söka jobb till körkortet är klart.
* S-förslaget gäller endast B-körkort, alltså för personbil. Tanken med mitt förslag är att det ska gälla alla typer av körkort, inte minst viktigt är det att erbjuda arbetsgivarna arbetskraft med lastbilskort och busskort. Då kan man inte heller låsa sig till en beloppsgräns på 25.000 som Socialdemokraterna gör.

Mikael Damberg (S) säger i intervjun att Socialdemokraternas förslag ska ses som en "morot" för att slutföra gymnasiestudierna. Jag tycker knappast att en möjlighet att ta lån är någon direkt morot. Jag ser det mer som en tänkbar lösning för de föräldrar/ungdomar som av något skäl inte har råd att bekosta körkortet själv.

Min kritik mot förslaget delas också av representanter för Trafikskolor som jag talat med. De förstår inte varför vissa ungdomar ska diskrimineras, och förstår inte heller varför man ska vara tvungen att vänta tills man fyller 19 för att få studielån till körkortet.

Som framgår av artikeln har mitt förslag stöd från moderaterna i Riksdagens utbildningsutskott och jag hyser visst hopp om att det också i någon form ska kunna bli Alliansens politik.

Presentation av Markmoderaternas valmanifest för 2015-2018

2014-08-28

I dag presenterade Markmoderaterna sitt valmanifest på en presskonferens i Rydak, före dagens kommunfullmäktigemöte. Det var kommunstyrelsens ordförande Margareta Lövgren, Ann Iberius-Orrvik som ingått i arbetsgruppen för valmanifestet, gruppledaren Tomas Johansson och jag själv som berättade om tankarna för de kommande fyra åren.

Mitt eget fokus låg på kopplingen mellan rikspolitik och kommunpolitik, där inte minst fler jobb som ger kommunerna ökade skatteintäkter är en nyckel för mer pengar till välfärden. Jag berättade också lite om kopplingen mellan Alliansens vallöften för skolan och äldreomsorgen och de kommunala löften Markmoderaterna ger för nästa mandatperiod.

Läs hela valmanifestet här!Bra att ha goda relationer med Nato, särskilt i oroliga tider

2014-08-28

Regeringen har idag fattat beslut om att underteckna ett avtal rörande värdlandsstöd med Nato.

I juni i år beslutade regeringen att Försvarsmakten fick inleda förhandlingar med Nato om ett avtal rörande värdlandsstöd (Host Nation Support MOU). Avtalet bygger på frivillighet mellan parterna och blir endast tillämpligt i de fall Nato genomför verksamhet i Sverige på inbjudan av Sverige som värdnation. Genom att ingå ett samförståndsavtal med Nato rörande värdlandsstöd tydliggörs Sveriges roll som värdland i samband med övningar eller annan militär aktivitet på vårt territorium.

"Sverige bygger säkerhet i samverkan med andra länder och organisationer och det finns en enighet över blockgränserna att ingå avtalet med Nato. Avtalet med Nato innebär förbättrade möjligheter att ge och ta emot militärt stöd", säger försvarsminister Karin Enström (M).

Regeringen beslutade redan 2010 att anta ett mål om värdlandsstöd inom ramen för planerings- och utvärderingsprocessen i Partnerskap för fred. Målet anger att Sverige ska utveckla och implementera koncept för värdlandsstöd till 2016 då avtalet även väntas träda ikraft.

I en orolig tid med ett mycket aggressivt Ryssland i vårt närområde (som just nu verkar ha ett 1.000-tal soldater inne på Ukrainas territorium, och som gång på gång kränker andra länders luftrum, senast Finlands vid två tillfällen) tycker jag det känns tryggt för vårt land att ha goda relationer med Nato utan att formellt vara medlem. Det finns också ett mycket brett parlamentariskt stöd för att Sverige ska ingå avtal med Nato om värdlandsstöd, något som slogs fast senast i Försvarsberedningens rapport från maj i år. Innan avtalet träder i kraft ska det dock godkännas av riksdagen.

Om Sverige sedan på sikt ska bli formell medlem i Nato med ömsesidiga förpliktelser är en betydligt större fråga. Jag är inte säker på att svenska folket är redo för detta, men jag tror samtidigt att det blir ofrånkomligt i längden. Lilla Sverige kommer aldrig att kunna försvara sig mot väpnade angrepp från större nationer. Det har vi för övrigt aldrig kunnat i modern tid. En öppen förutsättningslös diskussion kring fördelar och nackdelar med ett Nato-medlemskap skulle vara välkommen.

Skolsatsningarna i Alliansens valmanifest

2014-08-28I tisdags presenterade Alliansens partiledare de delar av det gemensamma valmanifestet som rör skolsatsningar. Våra tidigare satsningar på skolan innebär att staten i år satsar cirka sju miljarder kronor mer på utbildningsväsendet än 2006 – från förskola till vuxenutbildning.

Det är tack vare vår ansvarsfulla ekonomiska politik som vi har kunnat satsa på skolan. Det har också lagt grund för att vi nu kan föreslå ytterligare reformer.

Bland skolreformerna i valmanifestet kan nämnas:

* Satsningar på högre lön för särskilt skickliga lärare. Bland annat utökning av antalet förstelärare till totalt 22.000, vilket innebär att ungefär var femte lärare kan få en löneökning på 5.000 kronor per månad. För skickliga lärare i särskilda utanförskapsområden höjs lönen med ytterligare 5.000 kronor till runt 40.000 per månad. Bland de utanförskapsområden som omfattas finns Hässleholmen i Borås. Vi inför också premier för elever som tar examen i matematik, biologi, kemi, fyseik och teknik, samt de som tar speciallärar- och specialpedagogexamen.
* Kvalitetshöjningar och tidiga insatser. Omfattar satsningar på mindre klasser i låstadiet och/eller fler lärare, fler speciallärare och specialpedagoger, nytt kunskapsmål i läsning i årskurs ett och betyg från årskurs 4.
* Tioårig grundskola. Förskoleklassen görs om till årskurs ett i en ny tionårig grundskola.
* Mer tid för eleverna. Bland annat genom minskad administration för lärarna. Vi inför central digital rättning av de flesta nationella prov samt avskaffande av individuella utvecklingsplaner i årskurs 4 och 5 när betyg införs i dessa årskurser. Dessutom blir det fler matematiklektioner i högstadiet, utökad undervisningstid i Idrott och hälsa i grundskolan, utökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever och andra elever med särskilda behov, förlängd skolplikt med ett år för elever som inte når gymnasiebehörighet i årskurs nio, obligatorisk läxhjälp till alla elever samt skyldighet för alla kommuner att erbjuda sommarskola.

Totalt innebär detta satsningar på drygt tre miljarder kronor redan under 2015 och en permanent satsning på drygt 6 miljarder per år från 2017.

Citerad i Dagens Nyheter om oppositionens svartmålning av Sverige

2014-08-28

I går efter Alliansledarnas besök i Borås kom DN:s reporter fram till mig och vi pratade lite om det där med oppositionens svartmålning och verklighetsbeskrivningen av Sverige. Bra att det uppmärksammas i artikeln.


Valarbete

2014-08-27I kväll gjorde vi i ordning resten av valaffischerna som ska ut i Mark, alla de som måste limmas upp på skivor. Gammalt hederligt valarbete...

Alliansvallöften om äldreomsorgen presenterades i Borås

2014-08-27

I dag besökte Alliansens partiledare Borås för att presentera Alliansens förslag inom äldrepolitiken på en välbesökt presskonferens på Träffpunkten Svärdfästet i Trandared.

Före presskonferensen gick partiledarena på rundvandring i verksamheten, och det passade bra med tanke på att just de äldres sociala levnadssituation var en central del av presskonferensen. Social samvaro och att ha något som förgyller vardagen är en viktig del av äldrepolitiken. De flesta äldre jag möter klagar inte på sin ekonomi utan på ensamheten. Jag tycker det är mycket tänkvärt.

Bland nyheterna finns ett löfte att alla kommuner ska bli skyldiga att erbjuda plats i trygghetsboende för dem över 85 år som beviljats hemtjänst, en så kallad äldreboendegaranti. För att detta ska bli möjligt kommer staten att skjuta till pengar till kommunerna i form av investeringsstöd för att bygga fler trygghetsboenden. Under åren 2015-18 satsas 1,35 miljarder på detta. Alla kommuner ska också få rätt att erbjuda trygghetsboende eller särskilt boende utan biståndsbedömning, vilket inte är tillåtet idag. Alla kommuner blir också skyldiga att erbjuda de äldre valfrihet inom äldreomsorgen. Det blir också en satsning på nära 500 miljoner under nästa mandatperiod för en nationell demensplan för att utveckla demensvården, och 420 miljoner satsas på ett kunskapslyft inom äldreomsorgen för att vidareutbilda personalen. I och med dessa satsningar får äldreomsorgen en betydande del av det reformutrymme som finns kommande mandatperiod. Läs mer om presskonferensen i Borås Tidning

Innan vi gick in till presskonferensen tog vi en bild framför Alliansens buss. Från vänster Morgan Hjalmarsson, kommunalråd för Folkpartiet och Kerstin Hermansson, riksdagskandidat för Centerpartiet, och så jag. Kristdemokraterna var tyvärr inte på plats just då. Men budskapet gäller - Alliansen håller det vi lovar, både på riksnivå och kommunalt!Presskonferensen var synnerligen välbesökt, både av riksmedia och lokala media. Borås Tidning var på plats med både ledarskribenten David Lindén och politiske redaktören Lars Näslund, och Radio Sjuhärad var förståss också på plats.Statsminister Fredrik Reinfeldt hade fullt upp med alla journalister.Mikael Olmås på Radio Sjuhärad intervjuar Centerpartiets partiledare Annie Lööf.Folkpartiledaren Jan Björklund studerar schackpartiet mellan två äldre herrar, 92 och 93 år gamla. Till höger alla Alliansledarna tillsammans med värdarna för besöket.

Svenskarna är nöjda med regeringen

2014-08-26

En opinionsmätning som Sifo har gjort åt Ekot visar att 48% av svenskarna tycker att Alliansregeringen sköter sin uppgift ganska bra eller mycket bra. Bara 21 procent anser att regeringen gör ett ganska dåligt eller mycket dåligt jobb. 45% säger att de inte tror att en Socialdemokratiskt ledd regering skulle klara uppgiften bättre än Alliansen.

Om väljarna röstar som de verkligen tycker så borde med andra ord Alliansen rimligen också få 45-48% av rösterna. Varför byta ut en regering som man tycker sköter sig bra om man inte tror att alternativet är bättre?

Sverige slår Euroländerna i det mesta

2014-08-26

I dag pryds förstasidan av Dagens Industri av texten "Utklassning". Sverige tar hem samtliga sex grenar när tidningen jämför Sverige med Euroområdet. Vi är bäst på BNP-tillväxt, arbetslöshet, sysselsättning, företagsklimat, statsskuld och livskvalitet. "I valrörelsen framgår inte hur bra det egentligen gått för Sverige under de senaste åtta åren" skriver Dagens Industri.

Så här glad var statsministern när han läste om granskningen. För oss som arbetar med dessa frågor dagligen var det ingen nyhet, jag har upprepade gånger redovisat hur Sverige ligger bäst till av alla länder i EU på ett antal områden. Men att nu en större tidning faktiskt berättar sanningen känns bra.

Till vänster några av graferna från Dagens Industri. Överst förändringen av tillväxten i Sverige och EU/Euroländerna från 2006 och framåt. Kurvan under förändringen av arbetslösheten, där Sverige nästan är tillbaka på 2006 års nivå efter krisåren, medan EU ligger långt efter. Och skillnaden har ökat. Nederst OECD:s välfärdsindex. Sverige trea efter Australien och Norge.

I skuggan av Dagens Industris granskning fanns även en debattartikel i Svenska Dagbladet igår av Bo Ekman, Tällberg Foundation. Han är väl mest känd för att samverka med de allra hårdaste klimathotsförespråkarna men nu skriver han plötsligt en ren hyllningsartikel till regeringen och svensk politik. Han har sammanställt 16 internationella rankningslistor från olika områden som mänsklig utveckling, demokrati, företagsamhet, ekonomisk tillväxt, miljöutveckling, utbildning, demokrati, jämställdhet, konkurrenskraft, forskning och utveckling, investeringar i maskiner och kunskap. Listorna är producerade antingen av internationella eller akademiska institutioner. Ingen av listorna är producerad i Skandinavien. Och han kommer fram till att Sverige och de övriga nordiska länderna, tillsammans med Schweiz, ligger stadigt förankrade i toppen.

Så vill moderaterna fortsätta att stärka svensk skola

2014-08-26

Debattartikel i Ulricehamns Tidning idag.


Spännande opinionsläge - moderaterna forsätter sin uppgång

2014-08-25

I dag kom nya siffror från United Minds i Aftonbladet. Moderaterna fortsätter sin uppgång, samtidigt som både Alliansen sammantaget, liksom de rödgröna, tappar något i stöd.
I den senaste sammanställningen från Svenskopinion.nu (sammanvägda opinionssiffror för alla de stora opinionsmätningarna) som presenteras idag ser man hur den rödgröna nedgången (röd kurva) fortsätter medan Alliansen (blå kurva) ökar. Sverigedemokraterna ligger ganska stilla runt 10%, liksom Feministiskt Initiativ som parkerar runt 3%.

Den spännande frågan är om Alliansen hinner komma ifatt de rödgröna före valet eller inte. Såväl positiva som negativa förändringar brukar förstärkas när man närmar sig valet och de osäkra ska bestämma sig. Många bestämmer sig försat sista veckan eller rent av på valdagen. Och de osäkra är tydligen ovanligt många i år. Jag har gott hopp om att vi ska lyckas få ett starkare stöd för Alliansen än vad de tre splittrade rödgröna partierna klarar av. Vill du hjälpa oss vinna valet? Kontakta mig eller någon av dina lokala moderata politiker! Vi har kul tillsammans och det är roligt att kampanja!

Kampanj med MUF på Marks Gymnasieskola

2014-08-25

I dag startade demokrativeckorna på Marks Gymnasieskola. MUF och Moderaterna fick första dagen, och Maria Zetterberg, ordförande för MUF i Mark höll inledningsanförandet inför ganska många elever och en del lärare. Förstagångsväljarna är många och jag kommer att göra fler nedslag på både Marks Gymnasieskola och andra gymnasieskolor i Sjuhärad de kommande veckorna. Flera skoldebatter är redan inbokade, och mer tillkommer säkert.
Skyltsöndag

2014-08-24

Valskyltningen i Mark gjorde ju vi i markmoderaterna häromdagen. I dag har jag och sonen ägnat några timmar åt att sätta upp mina personvalsaffischer i Bollebygd, Sandared och Sjömarken. Det fick dessutom bli en extra hemma i Ubbhult framför vårt nya fina Kapell. Skyltning i andra delar av Sjuhärad fortsätter efterhand kommande vecka.
Justitieministern försvarar polisingripandet i Malmö

2014-08-24

Justitieminister Beatrice Ask försvarar på ett befriande sätt polisingripandet i mot vänsterextremisterna i Malmö och kritiserar samtidigt dem (exempelvis Vänsterledaren Jonas Sjöstedt) som vill begränsa yttrandefriheten och demonstrationsfriheten i Sverige.

Intressant är att det verkar ha varit ynka sju (7) nazizster på plats, vilket i media kallats "kraftfull mobilisering från nazisternas sida". De möttes av ett tusental motdemonstranter (varav en större grupp ska ha kommit från Danmark). Det hela urartade när man enligt uppgift kastade frätande syra på polishästarna och sten på polisen. Att polisen använder hästar för att skingra folkmassor är för övrigt inget ovanligt, det är just det man använder polishästar till i samband med våldsamma upplopp.

I sociala medier uppmanas nu demonstranter att i dag ta med sig kullager och strö ut över gatan så att polishästarna ska bryta benen...

Att demonstrera lugnt och värdigt mot nazister är en demokratisk rättighet. Men den delvis maskerade våldsvänstern visar gång på gång sitt fula tryne och man får lätt intrycket av att man snarare riktar sina aktioner direkt mot polisen än mot nazisterna. Den som beblandar sig med stenkastande aktivister och vägrar lyda ordningsmakten får faktiskt skylla sig själv om man utsätts för våld eller annat obehag.

Mest lästa debattartikeln i Borås Tidning just nu

2014-08-24Min artikel om fakta och myter i valdebatten är den mest lästa i Borås Tidning för tillfället.
Här kommer debattinlägget i repris för den som eventuellt missat det.

Diskussionen om Västlänken har blossat upp igen

2014-08-23

Det är intressant att följa debatten i Göteborg om Västlänken. I dag finns denna debattartikel av en tidigare journalist som följt frågan. Han beskyller politikerna i Göteborg som står bakom Västlänken för att vara naiva.

Utfrågning hos MUF

2014-08-23

Eftermiddagen idag tillbringade jag hos MUF, där det blev en utfrågning av oss fyra första på riksdagsvalsedeln. Våra unga moderater är en stor tillgång, inte minst för att de ofta ser saker mer renodlat ideologiskt än vi som hunnit bli skadade av åratal av politiskt kompromissande. MUF är också en fantastisk tillgång under valrörelsen och som vitamininjektion i den politiska organisationen. Dessutom är det imponerande att MUF är Sveriges i särklass största politiska ungdomsförbund.


Kampanj i Bollebygd

2014-08-23

Lördagen började med kampanj på torget i Bollebygd tillsammans med lokala moderater. Efter ett inledande skyfall blev vädret helt okej och betydligt bättre för kampanjande.


Moderaterna +4% i Demoskops augustimätning

2014-08-23Dagens mätning från Demoskop visar att Alliansen halverat de rödgröna partiernas försprång på en månad. Nu skiljer det bara 8,9% mellan Alliansen och S-V-MP.

Den största vinnaren är Moderaterna som ökar med 4 procentenheter till 23,4%. Alla de tre rödgröna partierna backar, och Socialdemokraterna ligger nu under 30%. Miljöpartiet tappar mest, minus 3,8% till 9,8%. Sverigedemokraterna ökar 3 procentenheter till 12,2%. Övriga förändringar är inte statistiskt säkra.

De rödgröna partierna backar med drygt 6 procentenheter och Alliansen ökar med 2,7%. Totalt har Alliansen tagit in 8,7 procentenheter sedan i juli. Alliansen samlar nu 37,3% mot de tre rödgrönas 46,2%

Det kommande valresultatet blir allt mer en öppen historia. Många väljare bestämmer sig sent och positiva trender brukar förstärkas ju närmare valet man kommer.

Fakta om utanförskapet

2014-08-23

Det finns all anledning att då och då återkomma till denna bild över det samlade utanförskapet sedan 1990. Överst i staplarna andel personer med försörjningsstöd, därunder arbetslösa i åtgärder, (lila), personer som är öppet arbetslösa (grön), personer med sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) och längst ned sjukskrivna. Nivåerna 2011, 2012 och 2013 är de lägsta sedan mätningarna började göras 1990. Trots att Sverige gått igenom två djupa globala kriser.


97% av svenska folket nöjda med sin levnadsstandard

2014-08-23

Den svenska befolkningen är mer nöjd med sin levnadsstandard än medborgarna i alla andra EU-länder. Det visar en nyligen gjord opinionsundersökning enligt Europaportalen. Hela 97 procent av de tillfrågade svenskarna i den senaste Eurobarometern säger sig vara mycket eller ganska nöjda med sin levnadsstandard. Endast tre procent i undersökningen svarade att de inte var speciellt nöjda eller inte alls nöjda. Det gör svenskarna sammantaget till de mest nöjda i hela EU.

I sex andra EU-länder: Danmark, Nederländerna, Luxemburg, Österrike, Storbritannien och Finland svarade 90 procent eller fler att de var nöjda med sin levnadsstandard.

"Resultatet är inte överraskande, oftast är det antingen Sverige eller Danmark som toppar beroende på vilken undersökning det där", säger David Voidies på Eurobaraometer i Bryssel till Europaportalen.

När resultatet delas upp i kategorierna mycket nöjda och ganska nöjda svenskar blir förhållandet: 60 procent mot 37 procent. En stor majoritet svenskar är enligt undersökning mycket nöjda med sin levnadsstandard.

Man kan fråga sig hur den svenska regeringssidan kan ligga under i opinionsmätningarna om 97% av svenska folket är tämligen nöjda med sin levnadsstandard. Många opinionsexperter brukar förklara det med att när man är nöjd med tillvaron och känner sig trygg med jobbet och privatekonomin så är man mer öppen för att ta politiska risker och testa andra politiska alternativ. Men det är kanske klokt att tänka efter en extra gång. En aldrig så hög levnadsstandard kan snabbt raseras med en oansvarig regering.

Valarbete med Sveriges enda arbetarparti

2014-08-22I dag var dagen D för uppsättning av moderaternas valaffischer i Mark. Ett antal grupper med engagerade moderater hade ansvar för olika delar av kommunen. Själv åkta jag och Erik Arnell (min föregångare som gruppledare för moderaterna i Mark) runt i norra delen av kommunen och satte upp skyltar i Hyssna, Sätila och Ubbhult.

Vädret var uselt, ösregn av och till. På nedre bilden Erik Arnell i full färd med att sätta fast en av mina egna valaffischer i Sandvadskrysset i Hyssna. På övre bilderna några av våra moderata skyltar i Sätila. Jag och vår MUF-ordförande Maria Zetterberg.

Nu färgar vi Mark blått, och som vanligt har vi inte bara centrala valskyltar från partiorganisationen i Stockholm, utan till största delen bilder på våra egna fullmäktigekandidater med egna personliga budskap.


Regeringen vill tillföra 143 miljoner till Kustbevakningen

2014-08-22

Kustbevakningen har inte klarat av att hålla sin budget, och har därför varslat ett antal medarbetare om uppsägning. I går kom beskedet från Försvarsminister Karin Enström (M) att regeringen vill satsa 143 miljoner kronor på Kustbevakningen. Kustbevakningen får tillskott om 20 miljoner kronor för 2015 och 123 miljoner kronor för 2016. Detta innebär troligtvis att varslen av medarbetare kan dras tillbaka.

Kustbevakningen har flera viktiga roller och är dessutom en del av vårt totalförsvar. Det är välkommet att regeringen är villiga att skjuta till de pengar som saknas, även om man givetvis i normalfallet förväntar sig att en myndighet ska hålla sin budget.

Väljarnas förtroende för finansminister Anders Borg fortsätter växa

2014-08-22

En ny mätning från Demoskop visar att finansminister Anders Borg ökat sitt förtroende bland väljarna, och att han drar ifrån i finansministerkampen mot Socialdemokraternas Magdalena Andersson som tappar stöd. I Demoskops mätning får Borg 49 procents väljarstöd jämfört med Andersson som nu endast har förtroende från 31 procent. 20 procent föredrar "någon annan".

Ännu större bli gapet när väljarna måste välja mellan de två. Då får Anders Borg 62 procents stöd medan hans utmanare Magdalena Anderssons är 38 procent. Såväl Anders Borgs uppgång som Magdalena Anderssons nedgång från juni är statistiskt säkerställda.

Ärlighet varar längst - även i flyktingfrågan

2014-08-22

Jag blir alltmer upprörd över hur den politiska oppositionen klandrar Moderaterna för "partitaktik" för att vi berättar sanningen för väljarna - sanningen att omfattande flyktingmottagande kostar pengar och medför brist på bostäder och andra utmaningar. Vissa talar till och med om "främlingsfientlighet" och att vi därmed gynnar Sverigedemokraterna och andra främlingsfientliga grupperingar.

Öppenhet och ärlighet i invandringsdebatten är inget som svenska folket är vana vid. Jag har själv försökt vara ärlig i dessa frågor ända sedan jag blev invald i riksdagen, och har även skrivit flera debattartiklar om saken under dessa år. Ibland har jag fått kritik för att jag berör det oberörbara, men oftast har responsen varit positiv. Själv tycker jag att Moderaterna skulle stått för denna öppenhet redan från början, men bättre sent än aldrig. Jag talar med många väljare nu under valrörelsen, väljare med väldigt olika åsikter i invandringsfrågan. Men en sak ha de flesta gemensamt och det är att de berömmer Reinfeldt, Borg och Bildt för deras uppriktighet.

Ärlighet varar längst, och den som vill dölja sanningen för människor kommer förr eller senare att straffas för det.

Regeringsalternativen?

2014-08-22

I går kom klara besked från Alliansens partiledare i en debattartikel i Dagens Nyheter. Om Alliansen blir mindre än de rödgröna kommer regeringen att avgå och i stället gå i opposition och presentera en gemensam alternativ budget. Man kommer inte att släppa fram en s-regering som inte har utsikter att få stöd för sin budget, och man kommer inte att bygga ett regeringsunderlag på aktivt stöd från Sverigedemokraterna.

Hur många viktiga yrken tänker Socialdemokraterna devalvera?

2014-08-22

Socialdemokraterna lovade igår att 6.000 deltagare i "Fas 3" i stället ska arbeta i skolan för att avlasta lärarna delar av administrationen. Men i vart fall två av lärarfacken verkar måttligt förtjusta. "Den typen av kompetens som dessa personer förmodligen besitter avlastar inte lärarna i den grad vi skulle behöva. Skolan behöver rätt person på rätt plats. Jag är tveksam till om fler långtidsarbetslösa vuxna i skolan är rätt väg att gå" säger Anders Almgren, förste vice ordförande för Lärarnas Riksförbund. Skolledarförbundet är om möjligt ännu mer kritiska. Ordföranden Matz Nilsson skriver i ett pressmeddelande att "Vi välkomnar alla extra resurser till skolan men den här lösningen tror vi inte på. En skola är en komplex och känslig verksamhet där rekryteringen av personal är den mest kvalitetskritiska frågan. För att kunna ta ansvar för resultat och arbetsmiljö måste skolledarna ha inflytande över vilka personer som arbetar med barnen. Vi föreslår istället att resurserna läggs på att låta lärarstudenter arbeta extra i skolorna."//"Förslaget vittar om en okunnighet om skolans inre arbete. Där saknas idag de resurser som skulle behövas för att handleda långtidsarbetslösa."

Nyligen utlovande (S) också att anställa 20.000 arbetslösa inom äldreomsorgen som förstärkning. Även då kom upprörda kommentarer om att det faktiskt krävs utbildning och lämplighet för att arbeta inom denna viktiga sektor. Det är inte bara att sätta in långtidsarbetslösa i äldreomsorgen hur som helst.

Socialdemokraternas förslag riskerar att devalvera viktiga yrken som lärare och vårdpersonal genom att man säger att vem som helst som är arbetslös kan gå in och göra delar av deras jobb. Verkligheten ser inte ut så.

Arbetslösheten sjunker oväntat snabbt

2014-08-22

Arbetslösheten i åldern 15-74 år sjönk i juli till 7,1 procent från 9,2 procent i juni. Det visar statistik från SCB. Noteringen är den lägsta sedan hösten 2011. Säsongsrensat sjönk arbetslösheten till 7,7 procent från 8,0 procent. (Om man i stället mäter enligt det gamla svenska måttet, 20-64 år var arbetslösheten 6,5%). I jämförelse med juli i fjol ökade sysselsättningen med 77.000 personer. Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 380 000. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 122.000 arbetslösa, vilket motsvarar 14,8%. Ca hälften av dessa var heltidsstuderande som söker extrajobb eller sommarjobb.

Trenden med en ökad andel av befolkningen i arbetskraften fortsatte i juli. Att arbetslösheten trots det sjönk beror på en mycket god sysselsättningsutveckling. I jämförelse med juli i fjol ökade sysselsättningen med 77.000 personer.

Borås Tidnings ledare tar ställning mot Västlänken i Göteborg

2014-08-21

Borås Tidnings politiske redaktör, Lars Näslund, tar i dagens tidning tydligt ställning mot tågtunneln Västlänken (det projekt som jag själv och ett antal moderata riksdagskolleger kritiserade härom året i en uppmärksammad artikel i Göteborgs-Posten), och som nu också en av moderaternas tyngsta namn i Göteborg, kommunalrådet Martin Wannholt, tillika vice ordförande i trafiknämnden, kritiserar hårt i ett debattinlägg i Göteborgs-Posten i förrgår. Krönikan av Näslund på ledarsidan i Borås Tidning är intressant, eftersom den också innehåller hård självkritik mot medias bristande granskning av projektet.

Invigning av testbanan AstaZero utanför Borås

2014-08-21I dag deltog jag vid invigningen av den stora testanläggningen AstaZero utanför Sandhult, norr om Borås. (Jag skrev på bloggen den 3 februari om mitt besök på banan under byggtiden). Lite otur med vädret, men ändå en spännande upplevelse att få se lite av det som händer på säkerhetsområdet när det gäller fordon. Till höger ovan den stora ytan mitt på anläggningen där man kan utföra olika höghastighetstester.Förutom fordon som stannar automatiskt framför hinder fick vi se stabiliseringsutrustning för att förebygga att tunga fordon välter, vi fick se självkörande volvobilar utan chaufför och till och med en hjullastare utan chaufför som utförde en mängd inprogrammerade uppgifter. Det är ingen tvekan om att den nya testbanan kommer att lyfta fordonsforskningen och samtidigt vara en stor tillgång för Borås och Västsverige. Alla de stora fordonsföretagen liksom Autoliv och SP är medfinansiärer, liksom EU och Borås Stad, Vinnova, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Redan nu är bokningarna många från olika företag som vill använda banan.


Moderaterna och Alliansen satsar på skolan

2014-08-20

Debattartikel i Markbladet idag:

Moderaterna satsar på skolan

När Alliansen fick väljarnas förtroende att leda landet 2006 befann sig svensk skola i kris. Sedan dess har vi ägnat åtta år åt att återupprätta kunskapsskolan. Utmaningarna är fortfarande stora men med ansvarsfulla reformer som finansieras krona för krona kan vi vända utvecklingen.

Svenska elevers kunskapsresultat har fallit de senaste 20 åren. Det dåliga resultatet i PISA 2012 var kvittot på den misslyckade socialdemokratiska skolpolitiken som vi nu lämnar bakom oss. Eleverna som deltog i mätningen hade gått hela sin skolgång i den gamla skolan. Sedan 2006 har vi fått en ny lärarutbildning på plats, återinrättat speciallärarutbildningen och skolan har fått en ny skollag och nya läroplaner. Trots det ser vi nu att det inte räcker. I vårpropositionen gick vi därför fram med förslag om fler lärare i grundskolans tidigare år, utökade satsningar på fler karriärvägar för lärare och en tioårig grundskola.

För att ytterligare stärka svensk skola vill Moderaterna att;

Varje elev ska få rätt stöd i tid. I dag ges mest särskilt stöd i årskurs 9 vilket är för sent och därför vill vi se att det särskilda stödet byggs ut i grundskolans lägre årskurser. Tidiga insatser är avgörande om man ska förebygga att elever halkar efter och för att skapa mer lugn och ro i klassrummet.

Varje elev ska få mer lärarledd undervisningstid. Det finns för många håltimmar i svensk skola. Detta är tid som i stället kan fyllas med undervisning. Jämfört med andra länder har svenska elever färre skoltimmar per dag. Det innebär att de måste hinna med att lära sig samma saker som andra barn, men med mindre undervisningstid. Detta går inte ihop och därför sjunker svenska elevers resultat.

Varje elev ska ha en skicklig lärare. Vi vill stärka läraryrkets status. Det innebär högre lön, men minst lika viktigt är attityden till och uppfattning om yrket. I dag råder det en allmän mening om att vem som helst kan bli lärare. Det vill vi ändra på. Kraven för att bli antagen till lärarutbildningen måste skärpas.

Ska vi kunna möta skolans kunskapsutmaning är det viktigt att varje elev har en skicklig lärare och får det stöd de behöver. Med flera viktiga reformer för skolan satsar nu Alliansen och Moderaterna för att vända utvecklingen i skolan.

Tomas Tobé (m)
Utbildningspolitisk talesperson

Jan Ericson (m)
Riksdagsledamot utbildningsutskottet

Några fakta om skatter, pensioner och pensionärernas ekonomi

2014-08-20

Här några fakta kring pensioner, skatt och andra äldrefrågor som jag föredrog för Moderata Seniorer i Ängelholm i kväll. En repris från bloggen den 14 mars i år.

Pensionssystemet:
• Det nya pensionssystemet bygger på en överenskommelse mellan Alliansen o Socialdemokraterna.
• Det nya pensionssystemet är långsiktigt hållbart och rättvist mellan generationer. Vi skickar inte notan för dagens pensioner till barn och barnbarn.
• Ju fler som jobbar desto högre blir pensionerna. Därför gynnar arbetslinjen och jobbskatteavdraget pensionärerna.
• Det svenska pensionssystemet är en förebild för många länder som reformerar sina pensionssystem.
• Det är inte aktuellt att avskaffa "bromsen" i pensionssystemet. Diskussioner pågår däremot i pensionsberedningen (de fem partiernas samarbetsgrupp) om att förändra bromsen så att svängningarna mellan åren blir mindre.
• Totalt sett har pensionärerna haft en bättre pensionsutveckling efter pensionsreformen än vad man skulle fått med det gamla pensionssystemet.
• Garantipensionärerna har fått en årlig uppräkning av sina pensioner varje år i takt med prisutvecklingen och påverkas inte av bromsen! Samtidigt har bostadsbidraget förbättrats.
• Pensionärer är olika. Vissa har väldigt bra pensioner, andra sämre. Går inte att generalisera, pensionärer lika olika som resten av befolkningen.
• De ”indragna” pengarna på 258 miljarder var ingen ”stöld” som Göran Persson (S) gjorde från pensionärerna, utan en delfinansiering (egentligen underfinansiering) av att staten samtidigt tog över ansvaret för garantipensionen och förtidspensioner från pensionssystemet.

Jobbskatteavdraget och skatten på pension:
• Syftet är att få fler i arbete. Fler i arbete och fler arbetade timmar har avgörande betydelse för pensionernas uppräkning kommande år. Jobbskatteavdraget har effekt enligt ekonomiska bedömare. Såväl Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, Riksrevisionen, Svensk Näringsliv, LO, Finanspolitiska rådet och SNS är överens om detta. LO ansåg exempelvis i en rapport 2008 att jobbskatteavdraget varaktigt ökar sysselsättningen motsvarade 75.000 årsarbetskrafter, och i övrigt ligger bedömningarna mellan 67.000 (Svensk Näringsliv 2009) och drygt 100.000 (Riksrevisionen 2009 och Konjunkturinstitutet 2011). Jobbskatteavdraget är positivt för pensionärerna eftersom det medför högre pension.
• Socialdemokraterna vill behålla jobbskatteavdraget och har deklarerat att de inte har några pengar till att sänka pensionärernas skatt lika mycket.
• Sverige är inte alls ensamt om att ha jobbskatteavdrag eller andra skatterabatter för dem som jobbar. Minst 17 länder i västvärlden har liknande system, exempelvis Belgien, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Irland, Ungern, Slovakien, Danmark och Finland. Men även Australien, Nya Zeeland, USA, Kanada, Sydkorea och Japan.
• Vi har sänkt pensionärernas skatt fem gånger med 16,45 miljarder totalt. Detta har gett 99% av pensionärerna 500 kr mer i månader att leva på, och 75% har fått en förbättring med 700 kronor per månad.
• Pensionärerna har denna mandatperiod fått större skattesänkningar än löntagarna (även inkl 2014 års jobbskatteavdrag), vi har därmed minskat skillnaden i beskattning jämfört med läget 2010, vilket vi lovade i valrörelsen 2010.
• Pensionärer som jobbar lite extra får dubbelt jobbskatteavdrag på arbetsinkomster vilket gör det extra lönsamt att arbeta extra som pensionär.

Pensionärernas samlade ekonomi:
• Garantipensionärerna har fått pensionerna uppräknade i takt med prisökningarna varje år, och har dessutom fått sänkt skatt. Deras köpkraft har bevisligen ökat jämfört med 2006
• Övriga pensionärer har fått kraftiga uppräkningar av pensionen vissa år och nedräkningar andra år. Totalt har pensionen ökat sedan 2006 och skatten har samtidigt sänkts.
• Enligt en färsk rapport från riksdagens utredningstjänst har köpkraften stärkts för pensionärerna under Alliansens regeringstid, och det gäller både garantipensionärer och inkomstpensionärer.
• Vi har också förbättrat bostadsbidraget för pensionärer. Tyvärr är det 140.000 pensionärer som inte ansöker om sådant men som har rätt till det. Man kan få bostadsbidrag även om man bor i eget hus!
• Även andra skatteförändringar påverkar pensionärerna positivt. Sänkt fastighetsskatt, avskaffad förmögenhetsskatt på fastigheter mm, rut-avdrag för hushållsnära tjänster, rot-avdrag mm. Samt det dubbla jobbskatteavdraget för pensionärer som arbetar lite extra vid sidan av pensionen.
• Tack vare grundskyddet för pensionärer i form av garantipension, bostadsbidrag och äldreförsörjningsstöd är andelen med låg ekonomisk standard i genomsnitt snarare lägre bland pensionärer än bland befolkningen i stort.

Pensionärernas samlade situation:
• 85-90% av pensionärerna och deras anhöriga är ganska eller mycket nöjda med särskilt boende och hemtjänst enligt Socialstyrelsens enkät till 140.000 pensonärer 2013.
• Sverige är världens bästa land att åldras i enligt Global Age Watch Index 2013.
• Sverige är fjärde bästa landet i världen för pensionärerna enligt amerikanska Natixis Global Asset Managements världsindex 2013. Man mäter både ekonomi, hälsa och andra faktorer.

Möte med Moderata Seniorer i Ängelholm

2014-08-20

I dag var jag inbjuden till Moderata Seniorer i Ängelholm för att svara på frågor kring pensioner och skatter och ge goda argument för det fortsatta arbetet under valrörelsen. Många bra frågor och några givande timmar!


Skolbesök i Bollebygds kommun

2014-08-20

I dag har jag besökt Töllsjöskolan och Örelundsskolan i Bollebygds kommun tillsammans med vår ledande lokala moderata skolpolitiker Margaretha Almqvist-Malmsjö.

Det blev värdefulla samtal med båda rektorerna, lärare och dessutom flera klassrumsbesök där jag svarade på elevernas frågor.

Bollebygds kommun har mycket goda skolresultat och klarar sig väl i Skolinspektionens granskningar. Faktum är att Töllsjöskolan klarade sig helt utan anmärkningar senast och nu är en av landets referensskolor. Och båda de skolor jag besökte idag har goda resultat bland eleverna. Men så är också Bollebygd en stark moderatkommun där man prioriterar skolan.

Bilden: I regnet framför de vackra gamla byggnaderna på Örelundsskolan i Olsfors.


Ledande moderat i Göteborg säger nej till Västlänken

2014-08-20

En av göteborgsmoderaternas tyngsta politiker, kommunalrådet Martin Wannholt, som också är vice ordförande i både Trafiknämnden och Fastighetsnämnden, skriver idag i en debattartikel i Göteborgs-Posten att han säger nej till Västlänken. Argumenten finns i artikeln.

Praktiskt valarbete tillsammans med Svenljungamoderaterna

2014-08-19

I kväll åkte jag och sonen till Svenljunga för att hjälpa moderaterna att packa valsedelsförsändelser. Drygt 4.800 hushållsförsändelser ska göras i ordning för att sedan delas ut. Men det går rätt snabbt när man är många, och trevlig fika och lite peppning inför valrörelsen blev det också.


Svenska folket kluvet till ökat flyktingmottagande

2014-08-19

Flyktingströmmarna i världen ökar snabbt. Just nu är det över 52 miljoner människor på flykt enligt FN. De flesta finns i flyktingläger i konflikternas närområden. Människor flyr från ISIS härjningar norra Irak och Syrien, man flyr från Eritrea där den totalitära regimen blir allt brutalare, och nu också från Ukraina i spåren av den upptrappade konflikten med Ryssland. Samtliga dessa stora konflikter i vårt närområde kan förväntas leda till växande flyktingströmmar till Europa.


Flyktingläger för syriska flyktingar i grannlandet Jordanien

Migrationsverket dementerar uppgifter i morse om att man skulle gjort en ytterligare höjning av sin prognos för flyktingmottagandet i år. Den tidigare prognosen på ca 80.000 personer ligger kvar. Men vi talar fortfarande om mycket höga tal. Frågan är hur svenska folket tänker kring detta?

Novus presenterar idag en opinionsmätning om svenska folkets inställning till flyktingmottagande "med tanke på de krig och oroligheter som just nu pågår i världen". Undersökningen gjordes efter statsministerns sommartal i Stockholm där han bland annat berörde utmaningarna och kostnaderna för ett ökat flyktingmottagande. Svenska folkets åsikter verkar spreta ordentligt om man ska tro Novus, men de flesta har en klar uppfattning i frågan, bara 6% svarar "vet ej", vilket är en låg siffra i denna typ av undersökningar: 26% tycker Sverige ska ta emot fler flyktingar än idag. 36% tycker att dagens nivå är lagom. 32% vill att flyktingmottagandet ska minska. Mätningen visar också att S, V och MP-väljare är mer positiva till att Sverige tar emot fler flyktingar än övriga.

Resultatet i mätningen beskrivs av vissa media som att "En klar majoritet av svenskarna, omkring två av tre, anser att Sverige bör ta emot fler eller lika många flyktingar som i dag" (formulering från TextTV). Men mätningen visar samtidigt att endast 26% vill öka flyktingmottagandet.

Jag tolkar mätningen som att svenska folket tycker Sverige ska vara generöst mot asylsökande, men att stödet för ett ännu större flyktingmottagande än idag är mycket svalt. Jag märker oron bland människor som jag möter i valstugor och när jag är ute och kampanjar. Man talar främst om en kraftig brist på bostäder, ökande arbetslöshet och ökande sociala kostnader. Jag är rädd för att denna - befogade - oro kommer att gynna främlingsfientliga krafter om inte övriga partier tar detta på allvar. Människor förväntar sig svar från politikerna. För egen del tycker jag det är uppenbart att om vi ska klara av att öka asylmottagandet så måste vi rimligen samtidigt strama upp i andra regelverk, tex när det gäller anhöriginvandring, och kanske också se över andra delar av regelverket. Jag återkommer med konkreta tankar i denna fråga.

Kampanj med arbetsmarknadsministern på Stora Torget i Borås

2014-08-18Några bilder från arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantessons
besök på Stora Torget i Borås. På högra bilden tillsammans
med glada MUF-are.Socialdemokraterna verkar inte ens veta vad de själva föreslår!

2014-08-18

Enligt Radio Sjuhärad är regionstyrelsens ordförande, Gert-Inge Andersson (S), upprörd över att Moderaterna berättar för väljarna att vårdcentraler som drivs i annan regi än av regionen riskerar att tvingas stänga om S-V-MP får fortsätta styra Västra Götalandsregionen, eller om de får inflytande över regeringsmakten i Sverige.

Jag tycker Gert-Inge Andersson ska läsa vad en av Socialdemokraternas främsta riksdagskandidater, Petter Löberg, sa i Borås Tidning så sent som i fredags. Han gav då organsiationen Vårdföretagarna "klart besked", att de privata vård- och omsorgsbolagen får "förbereda sig på att snabbt avveckla sin verksamhet om Socialdemokraterna får ett avgörande inflytande efter valet".

Det är för övrigt inte bara vårdcentraler som hotas av ett regeringsskifte, även äldreboenden och hemtjänst i alternativ drift hotas av nedläggning. Och vi minns ju tidigare hur Socialdemokraterna i Borås varit tydliga med att de "vill jaga ut friskolorna ur staden".

Gert-Inge Andersson får gärna försöka försäkra väljarna om att han inte ska stänga några vårdcentraler, men om V och MP i regionen ställer ultimatum om detta, eller en rödgrön regering tar ett sådant beslut så får både Gert-Inge Andersson och andra givetvis finna sig i det. Det finns all anledning att påminna väljarna om denna uppenbara risk, ända fram till valdagen, och alldeles oavsett vad Gert-Inge Andersson och andra Socialdemokrater tycker om saken.Vårdsveket från S-V-MP i Västra Götaland

2014-08-18

Radio Sjuhärad granskar idag Socialdemokraternas fagra löften om sjukvården före valet 2010. Och man konstaterar att det handlar om grova vallöftesbrott. Faktum är att trots att Regionen tack vare Alliansens jobbpolitik i år har 6 miljarder mer att disponera än man hade 2006 så växer vårdköerna!

Efter förra valet lovade de rödgröna politikerna i regionen att korta väntan på läkare vid akuten, och snabbare besök på vårdcentralen. Radio Sjuhärads granskning visar att inget av löftena uppfyllts, och nu medger politikerna misslyckandet.

Jag begriper inte att väljarna i val efter val ger Socialdemokraterna sitt stöd i Västra Götalandsregionen. Är man verkligen nöjd med att vi har så mycket sämre sjukvård än moderatstyrda Stockholm och Skåne, trots att vi betalar högre skatt?

Alliansen fortsätter öka och ta in på oppositionen

2014-08-18

Aftonbladet idag. Alliansen ökar med 2%-enheter och krymper oppositionens försprång till 7,7%, den minsta skillnaden på länge. Samtliga Allianspartier ökar, och moderaterna står för halva ökningen. S-V-MP får tillsammans bara 46,5% vilket gör att de inte kan bilda en majoritet i riksdagen ens om de skulle lyckas komma överens.Rakryggad statsminister försöker inte dölja sanningen

2014-08-17

Statsminister Reinfeldts tal i går, där han vädjade till svenska folket att ställa upp på den svenska flyktingpolitiken och samtidigt upprepade finansminister Anders Borgs tidigare besked att flyktingmottagandet kommer att kosta - mycket - var befriande. Och det alldeles oavsett om man vill förändra dagens invandringspolitik eller inte.

Problemet med den svenska invandringsdebatten har tidigare varit att alla envist hävdat att all invandring är lönsam - trots att OECD och andra (se bloggen 21 juni) tydligt visat att flyktingmottagande snarare medför en inte obetydlig samhällskostnad - till skillnad från exempelvis arbetskraftsinvandring som är klart lönsam för samhället. Nu säger statsministern det som vi som är insatta redan visste, nämligen att kostnaderna för ett växande mottagande av flyktingar är så stora att de påverkar statsfinanserna. Det är ärligt och uppriktigt mot svenska folket att tala om detta, och det är rakryggat att samtidigt vädja till svenskarna att ställa upp på det.

Socialdemokraternas nya vallokomotiv, Margot Wallström, valde en annan linje. Under ett valmöte i Umeå attackerade hon statsministern för att han erkände att den största flyktingvåg som Sverige sett sedan 1990-talskriget på Balkan också kommer att kosta pengar. Enligt Wallström skulle detta "spela Sverigedemokraterna i händerna". Wallström (S) tycker alltså att svenska politiker ska mörka kostnaderna för flyktingmottagandet för att inte människor ska få veta sanningen. Jag tycker det är en rent motbjudande inställning och för egen del tror jag det är precis den taktiken som göder främlingfientliga krafter. Om inte politikerna berättar sanningen blir det myterna från de främlingsfientliga som blir "sanning".

Man kan ha olika syn på asyl- och flyktingpolitiken, men oavsett vilket förtjänar statsministerns besked respekt. Nu återstår att hantera utmaningarna praktiskt och ekonomiskt. Mina tankar kring detta återkommer jag till i kommande blogginlägg.

Kampanj i Gällstad med Ulricehamnsmoderaterna

2014-08-17I dag har jag kampanjat med Ulricehamnsmoderaterna i Gällstad. Trots regnet var det en och annan intresserad besökare i vårt tält. Jag fick också nöjet att äta en god hambugare tillalagad av ingen mindre än Leif Mannerström som bemannade grillen i ett av restaurangtälten. Mannerström bor i en av grannbyarna så han hade nära till jobbet. Han önskade mig lycka till i valet. Misstänker att han känner viss oro för rstaurangmomsen...

På vägen hem delade jag ut mitt personvalsmaterial i Gällstad, Vegby, Fästeredssund, Hulu, Dannike och Gånghester. Jag börjar få upp effektiviteten som brevbärare nu efter att ha besökt några tusen brevlådor hittills under valrörelsen.

En trevlig sak med att besöka olika orter är att man får se delar av vårt vackra land. Högra bilden tog jag vid Fästeredssund, en smal passage i sjön Åsunden med ett antal villor i fantastiskt vackert läge. Jag undrar vilken fastighetsskatt de kommer att få om det blir en rödgrön regering?

Låter du myter eller fakta avgöra ditt val?

2014-08-17

Debattartikel i Borås Tidning idag. Klicka på bilden för läsbar storlek.Kampanj i Sätila Centrum

2014-08-16

I dag har jag kampanjat på marknaden i Sätila Centrum, tillsammans med Marks moderata kommunalråd, Margareta Lövgren. Här står hon mellan två versioner av mig, jag själv och min roll-up.

Dagen bjöd på riktigt bra väder och många intresserade. Det märks att vi närmar oss valet, och det märks också att moderata väljare börjar andas morgonluft och tro på ett bra valresultat. Min kommunvalkrets Sätila har dessutom efterhand blivit en av moderaternas starkaste valkretsar i Marks kommun, så det är ett tacksamt ställe att kampanja på.

Under eftermiddagen går Sätilaloppet av stapeln, och vi passade på att donera 100 paket plåster till arrangörerna som tacksamt tog emot dessa för att dela ut till alla löparna.

Moderaternas opinionsstöd fortsätter öka - nu till 24,6%

2014-08-16

Den senaste Sifo-mätningen (som nu görs varje vecka) visar att Moderaterna fortsätter öka, nu till 24,6%. Det är den enda statistiskt säkra förändringen i väljarbarometern, och uppgången är dramatisk efter de låga siffrorna i början av sommaren.

Skillnaden mellan Alliansen och de rödgröna är fortfarande dryga 10% hos Sifo, så det är hårt arbete som gäller för att locka 5-6% av väljarkåren att byta från vänstersidan till Alliansen. Men med tanke på alla ogenomtänkta och ofinansierade utspel från den rödgröna sidan, och den tilltagande splittringen mellan de rödgröna partierna, senast om RUT-avdraget och turordningsreglerna i Las, borde det inte vara någon omöjlig uppgift.

S tar strid mot 75% av Sveriges föräldrar

2014-08-15

Oppositionspartierna på vänsterkanten (S, V, MP och FI) tävlar just nu om vem som kan styra hårdast över svenska folkets vardagsliv. I dag var det Socialdemokraternas tur att inkompetensförklara svenska föräldrar. Man vill utöka den tvingande könskvoteringen av flöräldraförsäkringen till tre månader från dagens två. Detta går rakt emot svenska föräldrars åsikter, de vill enligt flera opinonsundersökningar bestämma själva. Exempelvis redovisade SIFO för ett år sedan att 75% av föräldrarna vill bestämma själva medan endast 20% vill utöka könskvoteringen.

Jag hoppas det blir ytterligare ett gott skäl för många att rösta på moderaterna. Vi har stämmobeslut på att vi inte kommer att genomföra fler tvingande pappamånader. Och vi är många moderater i riksdagen som kommer att kämpa mot denna klåfingrighet från politiker som tycker att de vet bättre än svenska föräldrar.

Arbetslösheten i Sjuhärad minskar kraftigt, särskilt bland unga

2014-08-15

Ulricehamns Tidning berättade i gårdagens nummer om arbetsmarknadsläget i Sjuhärad. Man konstaterar att arbetslösheten det senaste året minskat kraftigt, särskilt bland unga. (Klicka på artikeln nedan för läsbar storlek).Av tabellen i artikeln framgår att alla Sjuhäradskommunerna ligger under genomsnittet i riket när det gäller arbetslösheten. Däremot ser man att en ort som Trollhättan har oerhörda utmaningar med en total arbetslöshet på nära 14% och en skyhög ungdomsarbetslöshet. Detta ska jämföras med Mark, Svenljunga, Tranemo, Bollebygd och Ulricehamn som ligger runt 4-5% och där ungdomsarbetslösheten ligger väldigt långt under riksgenomsnittet. Även på riksnivå har ungdomsarbetslösheten sjunkit snabbt. Jag tycker det är ett bra betyg på regeringens åtgärder för att stimulera företagen att anställa fler unga, tex sänkta arbetsgivareavgifter liksom sänkt restaurangmoms och RUT-avdrag som gynnar branscher där många unga får sitt första jobb.


Regeringen vill skärpa straffen för könsstympning

2014-08-15

I Sverige har könsstympning av flickor varit förbjudet sedan 1982. Regeringen skärpte dessutom lagen 1999 för att även omfatta den som utfört könsstympning utomlands.

I dag intervjuar Aftonbladet biståndsminister Hillevi Engström (M) med anledning av den utredning som just nu är ute på remiss, och där man föreslår ännu hårdare straff mot könsstympning.

Hillevi Engström ger klart och välkommet besked och ställer sig bakom utredningens förslag. Förslaget är att brott av normalgraden inte längre bara ska leda till bötesstraff. Som lägst ska förövare dömas till fängelse i minst två år och som mest sex år för brott av normalgraden. För grovt brott vill Engström se fängelse i lägst fem och som mest tio år.

Det är dags att Sverige markerar tydligt mot könsstympning. Inga flickor som växer upp i Sverige ska riskera att utsättas för dessa vidriga brott, vare sig i Sverige eller när de är på besök i andra länder.

Nu kan du besöka min sida i Sveriges Televisions valkompass

2014-08-14Klicka på länken (loggan ovan) och stäm av om du tycker som jag! I så fall hoppas jag på ditt kryss för mitt namn överst på den moderata riksdagsvalsedeln i Västra Götalands Läns Södra valkrets, alternativt på plats 20 på moderaternas riksvalsedel!

Mina valaffischer - kanske snart på en plats nära dig?

2014-08-14

Kommande vecka kommer jag att sätta upp mina personliga valaffischer runt om i Sjuhärad. Så här ser årets upplaga ut:

Valaffischer för hela Sjuhärad:Valaffischer särskilt för Marks kommun:RUT-avdraget utnyttjas främst av dem med normala inkomster

2014-08-14

Förra året var det 550.534 personer som använde RUT-avdraget och en dryg miljon personer som använde ROT-avdraget.

Nu har Centerpartiet med hjälp av Skatteverket och Statistiska centralbyrån, SCB, tagit fram statistik som visar att närmare 7 av 10 personer (68%) som nyttjat det så kallade rutavdraget, tjänar under 32.000 kronor i månaden (inkomstår 2013).

Enligt statistiken ökar användningen av rutavdrag dessutom i alla delar av landet även i traditionellt röda kommuner i Norrland, som till exempel Gällivare, Älvsbyn, Överkalix och Sorsele.

RUT-avdraget använda med andra ord inte alls bara av "överklassen i Stockholms välbeställda förorter" som det ibland påstås från vänsterhåll. RUT-avdraget har tvärtom blivit hela Sveriges angelägenhet. Och oavsett vem som använder det så skapar det nya företag och massor av jobb. Klart RUT ska finnas kvar!

200.000 färre är beroende av sociala ersättningar och bidrag

2014-08-14

SCB har redovisat färska siffror över antalet personer som försörjs av sociala ersättningar och bidrag 1990-2013. Man räknar ihop sjukpenning, förtidspension/sjuk- och aktivitetsersättning, öppet arbetslösa, arbetslösa i olika åtgärder samt de personer som har försörjningsstöd. Totalt är det 200.000 färre än 2006 när Alliansen tog över. Högra tabellen visar årsgenomsnittet för respektive år. Först antalet personer med sociala ersättningar och bidrag (första kolumnen), den totala arbetskraften 20-64 år (andra kolumnen) samt andelen med sociala ersättningar och bidrag (tredje kolumnen). Översta raden visar läget år 2000, den rödmarkerade raden läget 2006 och nedersta gulmarkerade raden siffrorna för 2013. Alla siffror kommer från SCB.

När man analyserar tabellen ska man komma ihåg att den positiva utvecklingen skett samtidigt med två extremt djupa krisen i världsekonomin. Det gör siffrorna extra imponerande. 19,1% var beroende av sociala ersättningar och bidrag 2006, mot 14,7% år 2013. Och nu faller arbetslösheten snabbt, så man kan nog anta att 2014 blir ett ännu bättre år än de senaste tre.

Markbladet om biståndsministerns besök i Hyssna

2014-08-14

Markbladet har ett litet reportage om biståndsminister Hillevi Engströms besök på Kvarnen i Hyssna i tisdags. Lite kul att hon nämner en sak i intervjun som hon och jag tidigare pratat om när det gäller företagsklimatet i Mark och Sjuhärad. Hillevi Engström var ju tidigare arbetsmarknadsminister och innan dess ordförande för arbetsmarknadsutskottet när jag var ledamot där, så vi känner varandra väldigt väl. Vi har pratat mycket genom åren om hur man kan lyfta företagsklimatet och få fler företag att anställa fler.Jag ger klart besked om min syn på "klimatpolitiken"

2014-08-14

Jag har fått två extra frågor baserade på SVT:s valkompass. Frågorna är:

1. Koldioxidskatten på bensin bör höjas. Mitt svar: "Håller inte alls med. Skatten är redan fullt tillräckligt hög och det finns goda incitament att byta till bensinsnålare bilar eller miljöbilar. Ännu högre koldioxidskatt på fordonsbränsle skulle slå hårt mot alla som bor och verkar på landsbygden och motverka företagande och arbete."

2. Det är acceptabelt att en åtgärd för att värna om miljön och klimatet sker på bekostnad av ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Mitt svar: "Tenderar att inte hålla med. Självklart måste enskilda miljöåtgärder ibland prioriteras framför ekonomisk tillväxt och fler jobb, och så ser dagens lagstiftning också ut. Men totalt sett är ekonomisk tillväxt och fler jobb helt avgörande för att vi ska ha råd att göra satsningar på en bra miljöpolitik, nya energikällor, miljövänliga fordon och inte minst forskningssatsningar kring miljö och energi. Utan tillväxt finns det inga resurser vare sig för detta eller får något annat. Det största hotet mot miljön är nolltillväxt eller fallande tillväxt - historiska exempel förskräcker, exempelvis i det gamla Östeuropa. Självklart går det att förena ekonomisk tillväxt och en god miljöpolitik. Sverige är faktiskt ett lysande exempel på detta."

Kraftiga flyktingströmmar slår nu mot Sveriges ekonomi

2014-08-14

Jag berättade nyligen att FN:s uppger att flyktingströmmarna i världen just nu är de största sedan andra världskriget, över 52 miljoner människor är på flykt. Detta är inte bara en humanitär katastrof, utan börjar nu också påverka ekonomin i de länder som tar emot dessa flyktingströmmar. Sverige är inget undantag.

Enligt Migrationsverkets senaste prognos stiger kostnaderna med drygt 1,1 miljarder kronor för i år jämfört med den förra. Och nästa år bedöms kostnaderna öka med drygt 5,1 miljarder kronor. Orsaken är bland annat att fler asylsökande kräver att verket anställer fler och att behovet av boenden ökar. Redan tidigare i somras konstaterade migrationsminister Tobias Billström att "situationen är extrem".

Vid en konferens i Stockholm för internationella toppekonomer i måndags var finansminister Anders Borg tydlig. Han konstaterade att "utvecklingen i Syrien och Irak innebär en ganska påtaglig ökning av kostnaderna för asyl och integration". "Det handlar om betydande miljardbelopp som också kommer att ackumuleras upp över åren", sade Borg. Han fortsatte med att konstatera att "det är väldigt strama ekonomiska villkor som gäller nu".

I Svenska Dagbladet skriver idag Sanna Rayman på ledarsidan att migrationsverket behöver totalt 48 miljarder till för detta och kommande fyra år, utöver redan budgeterade belopp. Det är ofantliga summor vi talar om.

Krig och konflikter är dyrt för världen, förutom alla annan tragik som följer i konflikternas spår. Och för Sverige som är Europas mest generösa land när det gäller mottagande av asylsökande blir kostnaderna därmed också mycket höga.

Gårdagens tiggeridebatt

2014-08-14

Jag kampanjade hela dagen igår och hade inte tid att närmare läsa debattinlägget av min moderate riksdagskollega Cecilia Magnusson på DN Debatt, där hon föreslår förbud mot tiggeri. Förslaget går betydligt längre än partiets; moderaternas stämmobeslut talar endast om att "överväga förbud mot organiserat tiggeri". Det väckte självklart viss uppståndelse att en ledande moderat mitt i valrörelsen gick ut med ett oreserverat förslag om tiggeriförbud.

För egen del har jag ju diskuterat tiggerifrågan ganska mycket det senaste året. Jag vet att många svenskar vill få ett stopp på tiggeriet, och att man upplever att tiggarna blir allt mer aggressiva och påträngande. Jag har själv upplevt detta, framförallt i Stockholm. Enligt den enda opinionsmätning jag känner till (Novus i mars i år) uppgav 56% av svenskarna att de vill förbjuda tiggeri. Endast 23% var emot.

Själv har jag sagt att jag inte är säker på att det är mer humant att låta tiggeriet fortsätta än att förbjuda det. Trots detta är jag inte övertygad om att ett förbud skulle lösa problemet och framförallt inte att det skulle vara praktiskt möjligt att tillämpa. Hur gör man om någon tigger trots förbud? Och hur mycket polisresurser ska vi binda för att övervaka tiggeriet i en tid när det finns en mängd andra allvarligare brott att ta tag i?

Jag utesluter inte någon typ av förbud mot tiggeri, i så fall kombinerat med andra åtgärder via EU för att förbättra situationen i tiggarnas hemländer. Men jag tycker frågan förtjänar en bredare analys. I mitt personliga valmaterial skriver jag att jag vill "verka för en öppen debatt om bästa sättet att minska tiggeriet i Sverige". Jag tror det är rätt väg att gå. Det behövs en fortsatt diskussion, även på EU-nivå, och att vi också utvärderar vad tiggeriförbud i våra grannländer Norge och Danmark har fått för effekt. Jag har konstaterat många gånger att frågan är etiskt och moraliskt svår och tycker samtidigt att det finns betydligt mer akuta frågor än just tiggeriet. Exempelvis är flyktingströmmarna i världen just nu de mest omfattande sedan andra världskriget och det är en enorm utmaning för Sverige som generöst asylland. Samhällskostnaderna för tiggeriet är trots allt begränsade och det gör att det finns tid för eftertanke i den frågan.

Fyra glada riksdagskandidater

2014-08-13

Vi passade också på idag att ta några gruppbilder på oss fyra toppnamn på riksdagslistan. En lite mer seriös och en något mera lättsam bild. Från vänster: Ulrik Nilsson (3:a), Cecilie Tenfjord Toftby (2:a), Malin Wickberg (4:a) och jag själv som har äran att stå överst på riksdagsvalsedeln.


Valupptakt med Sjuhäradsmoderaterna

2014-08-13I dag hade moderaterna i Sjuhärad (Södra Älvsborg) valupptakt i Borås. Dryga hundratalet aktiva politiker på olika listor deltog, och under ledning av MUF-ordföranden Erik Bengtzboe blev vi fyra som står överst på riksdagsvalsedeln utfrågade om våra olika politikområden. För egen del hade jag denna gång ansvaret för näringspolitik, arbetsmarknad och skatter.Efter detta höll Lars Holmin, förstanamn på regionvalsedeln, ett inspirerande anförande om varför det är dags för moderaterna att höja svansföringen i sjukvårdsfrågorna. För faktum är att trots ökade skatteintäkter med 6 miljarder under Alliansregeringens tid så går det inte särskilt bra för sjukvården i Västra Götaland.

Det är ingen tvekan om att vi moderater gillar valrörelser. Vi vet är vi är bäst när det gäller. Nu ska vi fortsätta prata med folk och berätta om vår politik, och då ska nog den positiva opinionstrenden förstärkas ytterligare.

Kampanjbesök av justitieminister Beatrice Ask

2014-08-13

I dag var det dags för nästa ministerbesök i Sjuhärad, denna gång var justitieminister Beatrice Ask
som besökte Stora Torget i Borås för att kampanja med oss. Här blir hon intervjuad av Borås Tidning.


Välkommen förändring av SFI och övrig utbildning för nyanlända

2014-08-12

I dag lämnar regeringen en lagrådsremiss om stora förändringar av SFI (svenskundervisning för invandrare). SFI upphör som egen skolform och inordnas i stället under den kommunala vuixenutbildningen. Samtidigt ska utbildningen bli mer individanpassad och samordnas med övrig vuxenutbildning.

Redan idag läser många på komvux efter sina sfi studier vilket leder till onödiga väntetider, avhopp eller överlappningar. När vi flyttar över sfi till komvux blir det också lättare att kombinera studier i svenska med studier i andra ämnen. Idag ställer många kommuner krav på genomgången sfi för att få påbörja exempelvis yrkeskurser på komvux. Genom att alla elever ska få studievägledning och det ska finnas en sammanhållen studieplan för varje elev underlättas ytterligare möjligheten att kombinera olika studier.

Som moderaternas ansvarige för SFI-frågor i utbildningsutskottet välkomnar jag reformen. Den ligger helt i linje med förslagen i den rapport jag presenterade i augusti 2012 efter mina besök i SFI-utbildningar runt om i landet.

Nya öppningar för möjlighet till studielån för körkortkostnader

2014-08-12

Jag berättade ju häromdagen om att Socialdemokraterna verkar ha "stulit" mitt förslag om möjlighet till studielån för körkort, även om deras variant är en synnerligen uttunnad version (läs mer om min kritik på bloggen igår).

Det verkar nu också som om självaste statsministern börjar fundera på om det kanske kan vara en bra idé, i vart fall om man ska tro denna artikel. Kanske har mitt interna arbete inom partiet för förslaget börjat ge resultat. Men jag hoppas i så fall att vi kan leverera en betydligt mer genomtänkt lösning än den Socialdemokraterna presenterade.

Dörrknackning i Kinna

2014-08-12

Efter kampanjen på Stora Torget i Borås fortsatte vi till Kinna för att
knacka dörr i Kinna Centrum tillsammans med markmoderaterna.


Kampanj med biståndsministern på Stora Torget i Borås

2014-08-12

Efter lunch kampanjade jag på Stora Torget i Borås tillsammans med biståndsminister Hillevi Engström.
Vi känner varandra väl sedan tiden då hon var ordförande i arbetsmarknadsutskottet samtidigt som
jag var ledamot. Här står vi utanför den stora mobila montern för presentation av Alliansens "Sverigebygge".


Besök på Södra Cell i Värö

2014-08-12

Dagen startade med ett besök på Stora Cell i Värö ("Värö Bruk") på inbjudan av LRF Väst och Södra Skogsägarna.

Vi fick en föredragning om Södras kommande stora investering i Värö, där man satsar 4 miljarder på en ny anläggning för barrsulfatmassa. Samtidigt stänger man en anläggning i Norge. Förutsättningarna är bättre i Sverige, både vad gäller kompetens, tillgång till virke och efterfrågan på bioenergi och därför väljer man att göra sin expansion här. Efter investeringen blir Södra Cell i Värö ett av världens mest lönsamma massabruk. Besöket visar att med teknisk utveckling och innovationer kan man driva lönsam industri i Sverige.

Södra Cell producerar inte bara pappersmassa utan under processen skapas även ånga/hetvatten som blir till fjärrvärme och grön el, och av restprodukterna gör man biobränsle (bark), pellets och träpulver. Södra Cell är nettosäljare av el/energi eftersom det bildas mer energi än man förbrukar under processen.
Svensk skogsindustrin står för en omstrukturering, men befinner sig absolut inte i någon kris. Finpappers- och tidningspapperstillverkningen minskar medan förpackningspapper och hygienpapper ökar. Och skogen växer till snabbare än vad man hinner avverka. Skogen är en bransch i ständig utveckling och en av Sveriges absolut viktigaste basindustrier. Om denna utveckling ska fortsätta kan vi inte straffbeskatta transporter genom den lastbilsskatt som oppositionen föreslår. Vi måste också ha långsiktiga spelregler på energimarknaden så att den tunga industrin både vet vad de får betala för energin och vad de kan få betalt när de säljer sitt energiöverskott.

Nej, Stefan Löfvén (S), högskoleplatserna har blivit 20.000 fler

2014-08-11

Jag brukar inte använda ordet "lögn" om mina politiska motståndare, men idag gör jag det. För när Socialdemokraterna påstår att det "försvunnit 20.000 högskoleplatser" under Alliansen så är det faktiskt en lögn. Jag skrev om detta på bloggen den 24 juni i år.

För ett drygt år sedan presenterade jag en utredning som Riksdagens Utredningstjänst (RUT) gjort på min begäran. Den visade att andelen befolkningen som fanns i eftergymnasiala utbildningar och vuxenutbildning var större 2011 än 2006. Jag lät i våras RUT göra en uppföljande analys för 2012 (det senaste år som man kan få fram all statistik från) för att få färskare siffror. Det visar sig då att det ser likadant ut idag.

Oavsett om man räknar 16-64 år eller 18-64 år så är det en större andel av befolkningen som studerar på komvux (inkl. yrkesvux/lärlingsvux), högskola/universitet, utländska universitet med svenska studiemedel, yrkeshögskola, folkhögskola eller i arbetsmarknads- utbildningar som upphandlats av Arbetsförmedlingen.

Ur rapporten från RUT kan man också utläsa specifikt hur utvecklingen varit för högskola och universitet.

Man ser då att antalet studenter har ökat kraftigt sedan 2006, från ca 283.000 då till ca 305.000 2012 (se figuren, baserad på siffror från Universitetskanslerämbetet). Under 2013 var antalet nästan exakt 300.000, alltså en ökning med 17.000 sedan 2006. För kommande år har regeringen satt av pengar till 10.000 nya platser, varav ökningen blir ca 3.000 i år. Totalt har alltså antalet platser ökat underfär 20.000 under Alliansens åtta regeringsår. Att antalet minskat något sedan toppnivån 2010 beror på att regeringen då gjorde en tillfällig extrasatsning som krisåtgärd under den djupa finanskrisen. Men bortsett från att dessa extraplatser efterhand klingat av har antalet studenter i övrigt ökat stadigt under Alliansen.

Om man i stället tittar på andelen av befolkningen 18-64 år som studerar på högskola/universitet har denna också ökat, från 5,35% till 5,56% mellan 2006 och 2012. Eftersom ungdomskullarna minskar kommer andelen som studerar på högskola att fortsätta öka kommande år.

Oppositionens påståenden att Alliansen rustat ned högskolan och övrig vuxentubildning klingar falskt. Vi har tvärtom skjutit till mer pengar, det finns fler platser, större andel av befolkningen studerar och vi har tillskapat fler utbildningsvägar och förbättrat studiemedlen ordentligt. Jag tror att Socialdemokraternas förvanskning av sanningen kommer att slå tillbaka mot dem själva.

Alliansen knappar in även i United Minds och Yougovs mätningar

2014-08-11

I Yougovs senaste opinionsmätning som redovisades idag har de rödgrönas försprång minskat till 6,7 procentenheter, det minsta som uppmätts på över ett halvår. Moderaterna ökat mest av alla partier, +1,6% till 23,4%. Både S, V och MP backar. Alliansen når 39,5% mot oppositionens 46,3%. De rödgröna partierna är alltså långt från majoritet i riksdagen.

I United Minds mätning knappar också Alliansen in, men där redovisas ett stort tapp för moderaterna, vilket avviker ordentligt mot de tre andra mätningar som redovisats den senaste veckan. I denna mätning leder de rödgröna med ca 10%.

Sammantaget i de fyra opinionsmätningar som presenterats efter sommaren känns det positivt, en svag men tydlig medvind för både moderaterna och Alliansen. Den medvinden ska vi förstärka med hårt arbete och engagemang den kommande månaden!

Ledande s-politiker sprider falska siffror om långtidsarbetslösheten

2014-08-11

Folkpartiets Carl B Hamilton påpekar i ett nyhetsbrev att Socialdemokraterna envist upprepar myten att långtidsarbetslösheten har tredubblats under Alliansregeringen. Först gjordes påståendet av gruppledaren Mikael Damberg i både Rapport och Aktuellt (den 19 mars). Sedan har det fortsatt med övriga S-toppen intervjuer och debatter.

Sanningen är att de långtidsarbetslösa har ökat från 1 procent till 1,3 procent av arbetskraften när man jämför 3e kvartalet 2006 med samma kvartal 2013. Det är med andra ord ingen "tredubbling" utan en ökning med 0,3 procentenheter.

Sverige har alltså haft en förhållandevis liten ökning av långtidsarbetslösheten under krisen, och vi ligger mycket bättre till än alla andra EU-länder. Den genomsnittliga långtidsarbetslösheten inom EU har sedan 2006 ökat från 3,6 procent till ca 5 procent av arbetskraften. Sverige hade under förra året, tillsammans med Österrike, den allra lägsta långtidsarbetslösheten i hela EU (kv3), alltså 1,3%.

Det är bekymmersamt att oppositionen inte tror sig kunna vinna val på korrekta fakta och egen politik, utan att man i stället bygger valrörelsen på svartmålning, myter och emellanåt rent av fräcka lögner. Inte särskilt bra för demokratin.

(S)-förslag: Blek kopia av mitt förslag om studielån för körkort

2014-08-11

I går presenterade Socialdemokraterna ett förslag om studielån till körkort. Förslaget kom alltså bara fem dagar efter att jag presenterade förslaget på min blogg och på twitter och även fick en del media på det. Det är nog ingen alldeles vild gissning att Socialdemokraterna helt enkelt snodde mitt förslag, även om de tyvärr förvanskade det en del på vägen...

Min kritik mot s-förslaget gäller främst tre punkter:

* Endast de som tagit gymnasieexamen ska omfattas av s-förslaget. Det gör att man diskriminerar alla unga som inte gått i gymnasiet, alla de som kommer att lämna gymnasiet när s inför obligatorisk inläsning av högskolebehörighet, liksom alla vuxna som behöver ta körkort. Mitt förslag gäller såväl unga som vuxna och utan krav på gymnasieexamen.
* Med s-förslaget måste alla unga vänta tills efter gymnasieexamen med att ta körkort om man ska kunna få studielån till detta. De flesta vill börja övningsköra redan när de är 17 år, och då oftast går i tvåan på gymnasiet. Med mitt förslag kan man ha körkortet klart den dag man tar sin gymnasieexamen, och direkt söka jobb där det krävs körkort eller där man behöver körkort för att pendla. Med s-förslaget måste man vänta med att söka jobb till körkortet är klart.
* S-förslaget gäller endast B-körkort, alltså för personbil. Tanken med mitt förslag är att det ska gälla alla typer av körkort, inte minst viktigt är det att erbjuda arbetsgivarna arbetskraft med lastbilskort och busskort. Då kan man inte heller låsa sig till en beloppsgräns på 25.000 som Socialdemokraterna gör.

En pikant detalj är att Miljöpartiets ungdomsförbund, Grön Ungdom, mycket upprört sågar s-förslaget. MP ogillar ju att människor kör bil så det var väl inte helt oväntat. Ännu en spricka i den rödgröna röran med andra ord.

Landsbygdsdebatt och kampanj på Hofsnäs Herrgård

2014-08-10

I dag deltog jag i en debatt arrangerad av LRF om landsbygdsfrågor i allmänhet och livsmedels- produktion i synnerhet. Debatten hölls på ett lastbilsflak i samband med Matens Dag på Hofsnäs Herrgård, nära Torpa Stenhus utanför Tranemo. Alliansen, jag (med mikrofonen). Anna Svalander (FP) och Kerstin Hermansson (C) (kd uteblev tyvärr) samlad vid vänstra höbalen, V, S, MP och SD bakom den andra. Jag fanns för övrigt i dubbel upplaga eftersom min roll-up skymtar till vänster om flaket...

Jag konstaterade att min bild av svenska lantbrukare är att de flesta är kreativa småföretagare som inte vill leva på stöd och bidrag utan ha rimliga villkor för sin verksamhet och tjäna sina pengar själva. Landsbygdsföretagarna är ofta väldigt kreativa och kombinerar flera olika verksamheter, exempelvis livsmedelsproduktion, djurhållning, cafe, butik, turism, konferensverksamhet, kultur/upplevelser, skogsbruk, entreprenadverksamhet eller kanske energiproduktion. Denna mångsidighet skapar en stabilitet som vi politiker måste värna.

För mig är det viktigaste för landsbygdsföretagarna att vi driver en bra näringspolitik för alla företag, och att vi samtidigt underlättar att leva och bo på landsbygden. Här har Alliansen gjort mycket, allt från alla våra generella satsningar på näringslivet, med sänkta skatter, satsningar på utbildning, investeringar i infrastruktur och då inte minst småvägarna, satsningar på bredband, underlättande av byggnation i sjönära lägen och ekonomiskt stöd till service i landsbygden. Men vi måste också ha med oss kommunpolitikerna och kommunala tjänstemän så att inte regelverk kring djurskydd och livsmedelstillsyn eller kommunalt krångel försvårar i onödan för småföretagarna. Kommunerna måste också bli bättre på att göra mindre upphandlingar av livsmedel så att även små producenter kan vara med och lägga anbud. Det blev också lite debatt kring gårdsförsäljning av alkohol, som är en fråga jag själv engagerat mig en del i. I andra länder är det ytterligare ett sätt att skapa småföretag på landsbygden i form av bryggerier och vinproducenter som kan erbjuda provsmakning och försäljning till turister. Det borde vi kunna utveckla även i Sverige.

I debatten påpekade jag att det stora hotet mot landsbygden är de rödgrönas politik. Höjda skatter på företagande, arbete, transporter och energi kommer att slå extra hårt mot landsbygden. Och om vi höjer restaurangmomsen slår det givetvis extra hårt mot de små cafeer och restauranger som finns på landet med ofta mycket små marginaler. Dessutom blir det mindre livsmedel att leverera till städernas restaurangsektor.

Bilderna nedan tog jag från scenen/flaket, och det var riktigt mycket folk på plats.


Soluppgång

2014-08-10

En trevlig sak med att gå upp mitt i natten för att hämta tonåringar på fest är att man får uppleva soluppgången.
Här två bilder från Gingsjön i Hällingsjö, några kilometer från Ubbhult.

Staten tar notan för skogsbranden

2014-08-09

I torsdags meddelade regeringen att Finansdepartementet har inlett ett arbete med att kartlägga kostnaderna som drabbat skogsägarna under den stora skogsbranden i Västmanland. Det är inte alltid så att försäkringar täcker alla skador på skog och infrastruktur, till skillnad mot att fastighetsförsäkringar normalt täcker kostnader som drabbat enskilda personer när bostäder och ekonomibyggnader skadats eller förstörts av branden. Tanken är att ge motsvarande stöd till skogsägarna i det drabbade området som staten gjorde till de som drabbades av stormarna Gudrun och Pär, och att eventuellt också ersätta jordbrukare för extraordinära kostnader, tex för evakuering av djur.

I dag meddelade regeringen också att staten kommer att stå för kostnaderna för brandbekämpningen, så de drabbade kommunerna slipper betala mer än en liten självrisk.

I ett läge med en omfattande katastrof är det rimligt att staten går in med stöd för att hantera de ekonomiska följderna. Jag tycker det känns bra att regeringen givit snabba besked i dessa frågor, vilket minskar oron hos både enskilda och de drabbade kommunerna. De har annat än pengar att tänka på just nu.

Moderaterna och Alliansen ökar även i Sifo

2014-08-08

Svenska Dagbladet presenterar ikväll Sifos första mätning efter sommaren. Precis som i Novus häromdagen är det moderaterna som ökar mest, +2,7% till 23,9%. Alla Allianspartier ligger tryggt över 4% och Alliansen ökar sammantaget med 1,9%. Miljöpartiet backar mest, precis som i Novus senaste mätning, -1,6%. Sverigedemokraterna ligger stilla på 9% och FI kommer bara upp i 2,6% (samma låga siffra som i Novus). De rödgrönas försprång minskar till 9,8%, 48,7% för S-MP-V mot 38,9% för Alliansen.

Fortfarande ser vi en stor, men krympande, ledning för oppositionspartierna, men nu är det uppenbarligen Alliansen och moderaterna som har medvind och en sådan trend brukar ofta förstärkas under en valrörelse. Det gör att jag är fortsatt optimist - vi har över fem veckor på oss att visa för väljarna vilket regeringsalternativ som är bäst för Sverige!

Miljöpartiet blir ett allt mer motbjudande parti

2014-08-08

I dag lade Miljöpartiet ut denna motbjudande bild på sin Facebooksida. En bild från skogsbranden som man kopplar till "klimathotet".

Jag tycker som så många andra att det är rent osmakligt att i politiskt syfte använda en katastrof där människor och djur drabbas hårt, bostäder brinner ned och mångmiljonvärden i skogen förstörs. Innan branden ens är släckt ska försöker man vrida ur varje droppe klimatalarmism ut katastrofen. Man kunde inte ens vänta tills branden var släckt. Att försöka plocka politiska poäng under valrörelsen var viktigare än att visa omdöme och hänsyn till de drabbade. Den hårda kritik Miljöpartiet fått under dagen på sociala medier är mer än välförtjänt.

Även i sak är Miljöpartiet ute och cyklar. Om vi för en stund antar att det är människans koldioxidutsläpp som är den enda orsaken till klimatförändringarna (vilket det som bekant inte är många som anser) är det viktigt att komma ihåg att även om vi skulle stänga ned all verksamhet i Sverige, stänga alla industrier, upphöra med alla transporter och all uppvärmning helt och hållet så skulle de minskade koldioxidutsläppen till följd av detta inte ens märkas globalt. Sverige står nämligen bara för några promille av världens totala utsläpp. Så oavsett vilka beslut svenska politiker tar kommer världens samlade utsläpp inte att påverkas på ett mätbart sätt. Och det gör också att inte ens om man drar så extrema slutsatser som Miljöpartiet och kopplar skogsbranden direkt till klimatförändringarna skulle inte skogsbrandrisken kunna påverkas alls genom beslut i Sveriges riksdag. Det finns också anledning att påminna Miljöpartiet om att det faktiskt inte var klimatförändringar som startade branden utan en skogsmaskin.

Att göra inrikespolitik av skogsbranden och använda den som slagträ i den svenska klimatdebatten är därför inte bara cyniskt och osmakligt utan även oärligt.

Men detta är bara ett exempel i raden på hur Miljöpartiet gjort sig skyldiga till övertramp under skogsbrandkatastrofen. Miljöpartiets ena språkrör, Åsa Romson, använde exempelvis häromdagen även brandkatastrofen för att angripa regeringen, bland annat för bristande resurser vid brandbekämpning. Men Miljöpartiet har verkligen inte verkat för att stärka samhällets resurser mot katastrofer.

För det första motsatte sig Miljöpartiet inköpen av de helikoptrar av modellen Blackhawk som deltar i släcknings- och räddningsarbetet, och bland annat räddade ett antal innestängda civila tidigare i veckan. För det andra vill Miljöpartiet stänga flygplatsen i Västerås. Det är den flygplats som de utländska brandbekämpningsflygplanen har som bas. För det tredje vill Miljöpartiet skära ned kraftigt på det svenska försvaret. Det är samma försvar som just nu bistår räddningsarbetet med både manskap och utrsutning. Miljöpartiet vill ersätta det militära försvaret med annan typ av insatser som bygger på ”medling, förtroendeskapande arbete, avväpning och avmobilisera tidigare stridande, och dels genom att tillsammans med rättvis handel, kulturellt utbyte, utvecklingsbistånd och EU:s arbete för mänskliga rättigheter stärka det breda säkerhetsarbetet." Man kan ju fråga sig om skogsbranden slocknar av sig själv genom medling, förtroendeskapande samtal och kulturellt utbyte? Kanske är det bra med några vattenbombande helikoptrar också?

I sammanhanget är det också värt att påminna om det tal som Åsa Romson höll i Almedalen riktat mot vita medelålders heterosexuella män. Vi (jag är en av dem) anses enligt Miljöpartiet vara roten till i det närmaste allt ont i vårt samhälle. Det finns all anledning att påminna om att just vita medelålders heterosexuella män utgör en stor del av de brandmän, militärer, poliser och frivilliga som just nu riskerar sina liv för att rädda människor, djur och egendom. Kanske är det dags för Åsa Romson att äntligen be om ursäkt?

Miljöpartiet har denna sommar tydligt visat varför de inte är mogna förtroendet att vara med och styra Sverige. Miljöpartiet har blivit ett alltmer motbjudande och populistiskt parti på yttersta vänsterkanten och jag vet att många gamla Miljöpartister sörjer över utvecklingen.

Arbetslösheten fortsätter att sjunka

2014-08-08

I dag presenteras Arbetsförmedlingens senaste månadsrapport. Arbetslösheten fortsätter att minska. I slutet av juli var 364 000 personer, 16-64 år, inskrivna som öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. Det är 31 000 färre än för ett år sedan. Det motsvarar 7,7 procent av den registerbaserade arbetskraften, vilket är 0,7 procentenheter lägre än i fjol. Antalet nyinskrivna arbetslösa minskar också. Antalet nyanmälda lediga platser fortsätter också att öka och var i juli nästan 44 000. Det är 7 000 fler än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland ungdomar, 18-24 år, uppgick till 14,4 procent av den registerbaserade arbetskraften, en minskning med 2,4 procentenheter sedan juli månad förra året. Om man antar att det fortfarande är så att ungefär hälften av de arbetslösa ungdomarna studerar och söker extrajobb innebär det att andelen ungdomar som söker heltidsarbete nu ligger runt 7%, vilket alltså är något lägre än genomsnittet för befolkningen.

Vad kan Sverige lära av skogsbranden i Västmanland?

2014-08-07Brandkatastrofen i Västmanland pågår fortfarande, och även om läget verkar ha stabiliserats och elden inte längre sprider sig som tidigare så är följderna dramatiska. Skogsskador för flera hundra miljoner kronor och enligt senaste uppgifter ett tiotal nedbrända byggnader, varav flera bostadshus. Det är den största skogsbrandkatastrofen i Sverige i modern tid. Det är lätt att känna starkt för de som drabbats, och man inser vilka skräckupplevelser vissa råkat ut för.

Många rykten florerar samtidigt, exempelvis att Försvaret inte haft en enda helikopter på plats för att vattenbomba (sanningen är att tre av försvarets helikoptrar deltagit). Ett stort antal civila helikoptrar har också anlitats vid brandbekämpningen. Diskussionerna kring eventuellt anskaffande av brandflyg är också igång. Detta trots att det inte är självklart att dessa flyg kan användas. Vid tät rök kan man inte se var man ska släppa vattnet. I vilken mån Sverige ska ha eget brandbekämpningsflyg, andra typer av helikoptrar eller om det kanske är bättre att samarbeta med andra länder återstår att se.

När det akuta krisskedet är över är det viktigt att vi påbörjar arbetet med att se vilka lärdomar som kan dras. Det är viktigt vid varje kris, och särskilt vid en händelse av detta exceptionella slag. Därför berättade statsminister Fredrik Reinfeldt i dag att regeringen kommer att tillsätta en utredning som ska analysera vad som hänt och hur krishanteringen fungerat. Han reste idag till de drabbade områdena för att ytterligare informera sig om läget.

Frågor som ska belysas i utredningen är bland annat hur samordning och ledning av insatsen fungerat; lokalt, regionalt och nationellt. Den ska också diskutera förutsättningarna för användning av brandflyg, t ex eventuellt behov av samövningar eller ökad tillgänglighet. I dag ska alla samhällets resurser kunna användas vid större kriser, och utredningen ska se över hur detta fungerar i praktiken. Förutsättningar för att förbättra kommunikationen och information till allmänheten under kriser behöver utvärderas, inte minst information till berörda vid en evakuering. Utredningen ska också utvärdera krisberedskapen inom jord- och skogsbruket.

Utöver utredningen vill regeringen ge Trafikverket i uppdrag att analysera skadeverkningar på den lokala infrastrukturen.

Branden får även ekonomiska konsekvenser. Finansdepartementet har inlett ett arbete med att kartlägga dessa. Tanken är vad jag förstår att ge motsvarande stöd till skogsägarna i det drabbade området som staten gjorde till de som drabbades av stormarna Gudrun och Pär.

Anders Borg: Våra reformer har lyft Sverige

2014-08-07

Finansminister Anders Borgs beskriver i Dagens Industri idag hur Alliansens reformer lyft Sverige. Hemligheten är att regeringens reformer bidragit till att 250.000 fler människor arberar idag än 2006.

Bland annat påpekar han att Sverige de senaste åren förbättrat sin position i OECD:s välståndsliga, och 2013 låg på plats 7. År 2006 när Alliansen tog över regeringsmakten låg Sverige på en 12:e plats.

Alliansen knappar in

2014-08-07

Från och med nu fram till valet kommer jag att blogga om en del av de större opinionsmätningar som görs. Jag kommer också då och då att lägga ut svensk väljaropinions sammanvägning som ger en mer tillförlitlig bild av opinionsläget.

I dag kom denna mätning från Novus. Alliansen knappar in och moderaterna ökar mest av alla partier. Men fortfarande är stödet på tok för lågt - nu är det hårt arbete som gäller, både att sprida vår egen politik och granska motståndarna.


Borås Tidning uppmärksammar mitt förslag om studielån för körkort

2014-08-07Tunga forskare överens - sågar socialdemokraternas jobbpolitik

2014-08-06

Ett antal tunga forskare, inklusive professor Lars Calmfors, Finanspolitiska rådet, professorn i nationalekonomi vid Stockholms Universitet, Eva Mörk, som deltog i Socialdemokraternas forskningskommission, och professorn i nationelekonomi vid Göteborgs Universitet, Lennart Flood sågar samfällt Socialdemokraternas politik för fler jobb. Politiken kommer inte att leda till EU:s lägsta arbetslöshet. "Målet som partiet satt upp handlar enbart om retorik". Den politik Socialdemokraterna presenterade i sin ekonomiska vårmotion i april innehöll åtgärder som man hoppas ska leda till ökad sysselsättning och år 2020 till EU:s lägsta arbetslöshet. Problemet är att politiken enligt forskarna innehåller en rad förslag som också kan ge ökad arbetslöshet. Man sågar dessutom förslaget om en "90-dagarsgaranti" för unga. Sådana program menar man har testats förut utan framgång.Valet handlar om jobben! Alliansen har skapat förutsättningar för 250.000 nya jobb under sina åtta år. Detta mitt i en djup global ekonomisk kris. Nu går vi vidare med målet att skapa förutsättningar för ytterligare 350.000 jobb fram till 2020. Det är bara fler jobb som skapar ännu mer resurser till välfärden, pensionerna, infrastrukturen, försvaret och allt annat vi tycker är viktigt. Alliansen har visat att det går att skapa fler jobb. Det är vi som står för arbetslinjen.

Alliansen bygger inga "science-fiction-tåg" utan ny modern järnväg

2014-08-06

Den 2 juli berättade jag på bloggen om att en del i Alliansens "Sverigebygge" är byggandet av en ny stambana för järnväg Göteborg-Stockholm och Malmö-Stockholm. I detta ingår planering för en ny järnväg mellan Borås och Jönköping, via Ulricehamn.

I Borås Tidning nyligen kritiserades politikerna i alla läger för att man vill satsa på extrema höghastighetståg. I dag bemöter jag och min riksdagskollega Ulrik Nilsson (M) detta, och påpekar att Alliansens beslut inte handlar om extrema höghastighetsbanor med magneträls och speciell bankonstruktion som tidigare diskuterats i debatten. Beskedet handlar om vanliga moderna standardbanor som idag möjliggör järnvägstrafik med hastigheter upp till 320 km/h. Det betyder samtidigt att tankarna på extrema höghastighetsbanor som omöjliggör all annan trafik på spåren är skrotade. Det är mycket klokt och en linje jag arbetat för i flera år. Jag har med kraft flera gånger avfärdat idéerna om extrema höghastighetståg som ekonomiskt och praktiskt vansinniga. Denna typ av tåg skulle inte stanna på särskilt många ställen, och resandeunderlaget står inte i proportion till de extrema investeringarna, vilket flera utredningar visat. Finansminister Anders Borg har också dömt ut dessa extrema snabbtåg."Att bygga science fiction-tåg som går på magneträls det är robust olönsamt" sa han för några år sedan. Det stämmer fortfarande, och det är därför vi skrotat den idén.

Nu får vi i stället moderna höghastighetståg som körs på banor där även andra tåg kan köra och där det dessutom går att knyta ihop Göteborg och Stockholm, via Borås och Jönköping och förhoppningsvis med tillräckligt många stopp för att det ska gå att skapa ett resandeunderlag som kan göra investeringen lönsam på sikt. Detta är den bästa lösningen för att underlätta pendling för boende i både Bollebygd, Borås och framöver förhoppningsvis även i Ulricehamn.

Svensk tillväxt under Alliansen imponerar

2014-08-06

Oppositionens svartmålning av Sverige och påståendena om hur Alliansen raserat landet når ständigt nya nivåer. Men bilden nedan över tillväxten under Alliansens tid säger något annat. Sverige är bäst av alla jämförda länder och långt bättre än EU-snittet. Annat var det under s-regeringens sista tid 2006, längst till vänster på kurvan...


Jag vill införa möjlighet till studielån för körkortsutbildning

2014-08-05

Sedan jag kom in i riksdagen har jag envist arbetat för att förenkla regelverket kring körkortstagning och försöka sänka kostnaderna. Några mindre framgångar har jag haft, men på det stora hela väger alltid "trafiksäkerheten" tyngre när man för dessa diskussioner. Jag tvivlar på att alla nya moment i körkortsutbildningen verkligen går att motivera av trafiksäkerhetsskäl, men får leva med att majoriteten verkar tro det.

Faktum kvarstår - många unga avstår från att ta körkort, samtidigt som allt fler yrken kräver körkort. Det är dessutom brist på allt från truckförare till lastbilschaufförer och busschaufförer. Många vittnar om att kostnaderna för körkortstagning är en avgörande orsak till att en del avstår.

Jag är moderaternas ansvarige för studiemedelsfrågor i riksdagens utbildningsutskott. Jag har därför med som ett av mina personliga vallöften att vi borde pröva möjligheten att finansiera körkort med studielån via CSN för den som så önskar. Studielånet skulle gälla alla typer av körkort, och skulle göra att ingen behöver avstå av ekonomiska skäl. Studielån för körkort skulle inte påverka möjligheten att ta studiemedel för andra utbildningar.

Fler körkort skulle göra det möjligt för fler att få jobb och samtidigt tillgodose arbetsgivarnas behov av personal med lämpligt körkort. Kostnaderna för staten skulle bli minimala, eftersom vi endast talar om lån, som i normalfallet betalas tillbaka, och där man betalar ränta under lånetiden.

Mina personliga vallöften

2014-08-04

I dag presenterar jag mina personliga vallöften. De finns även tillgängliga under fliken "Valet 2014" ovan.

Företagande och jobb: Jag vill få fler att inse att arbete och företagande skapar alla resurser till välfärd och pensioner. 250.000 fler arbetar idag än 2006, och det har tillfört välfärden mer pengar. Nu går vi vidare med målet att skapa förutsättningar för ytterligare 350.000 nya jobb i Sverige fram till 2020. Mot oss står oppositionen, vars politik skulle förstöra massor av jobb. Detta är valets viktigaste fråga!

Skola och utbildning: Alliansen har reformerat den svenska skolan som under många år haft fallande resultat. Nu ser vi allt fler positiva effekter bland de yngre eleverna. Jag vill vårda och utveckla Alliansens skolreformer för att skapa en svensk skola i världsklass. Lärarna är skolans viktigaste resurs. Jag vill att moderater i alla kommuner arbetar för att värdera upp läraryrket.

Högskola, Universitet, vuxenutbildning och studiemedel: Utbildning är en grundläggande del i Alliansens arbetslinje. Vi har under Alliansens regeringstid ökat antalet platser inom både högskola och vuxenutbildning och kraftigt förbättrat studiemedlen för både ungdomar och vuxna. Jag vill fortsätta verka för ett brett utbud av utbildningsalternativ för vuxna, exempelvis inom Komvux, Yrkeshögskola och Högskola.

Studielån till körkort: Jag vill införa rätt till studielån för att ta körkort för personbil och tunga fordon. Det skulle göra det möjligt för fler att ta körkort och därmed lättare få ett arbete. Alltför många avstår idag från körkort av kostnadsskäl.

Rimliga skatter på arbete, företagande och pensioner: Svenska löntagare och pensionärer får idag behålla betydligt mer av sin inkomst efter skatt efter Alliansens skattesänkningar. Svenska löntagare med normala inkomster betalar inte längre världens högsta skatter. Det har också varit positivt med sänkta arbetsgivareavgifter för unga anställda och sänkt moms för restaurangsektorn. Jag kommer att vara en stark röst mot alla skattehöjningar på arbete, pensioner, företagande och transporter. Jag kommer att verka för fortsatta skattesänkningar för våra pensionärer i den takt statsfinanserna tillåter.

Bygg ut RUT-avdraget med ett "REP-avdrag": Jag vill utvidga RUT-avdraget till att även gälla hushållsnära reparationstjänster, "Rep-avdrag". Detta skulle kunna skapa förutsättningar för ett antal nya småföretag i reparationsbranschen, och samtidigt skulle fler vitvaror, elektronik och andra kapitalvaror få en längre livslängd, vilket skulle vara en bra insats för miljön och hushållandet med samhällets resurser.

Din rätt att välja barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg: Jag är en stark röst för familjens fria val. Jag lovar att motarbeta förslag om ökad kvotering av föräldraförsäkringen, och jag försvarar vårdnadsbidraget. Jag vill värna och vidareutveckla människors rätt att själv välja skola och omsorg. Jag försvarar RUT-avdraget och tar kraftfullt avstånd från vänstersidans jakt på privata företag i skola och välfärd – de flesta gör faktiskt ett utmärkt jobb!

Sjukvård: Västra Götaland har en sjukvård som styrts av Socialdemokraterna i 14 år. Under denna tid har vår sjukvård på många områden tappat jämfört med exempelvis Alliansstyrda Skåne, Stockholm eller Halland. Trots kraftigt ökande skatteintäkter och ökade statsbidrag har inte invånarna i Västra Götaland fått en bättre sjukvård. Tvärtom har köerna ökat mer än på andra håll. Lösningen är knappast att bara tillföra ännu mer resurser, det avgörande är hur resurserna används. Jag kommer att göra vad jag kan för att bidra till att Alliansen tar över ansvaret för sjukvården i Västra Götaland efter valet. Det är verkligen dags att invånarna får full valuta för skattepengarna.

Försvaret: Ökad oro i vår omvärld kräver att försvarsfrågorna prioriteras upp och jag välkomnar de nya satsningar på försvaret som Alliansen presenterat. Jag utesluter inte att det kan behövas ännu mera resurser framöver. Jag tror också vi måste diskutera för- och nackdelar med ett medlemskap i Nato. Vi kan inte klara av ett försvar av Sverige under längre tid utan hjälp utifrån.

Invandring, integration och tiggeri: Oro i omvärlden driver rekordstora flyktingströmmar till Europa och Sverige. Detta skapar oro även hos många människor som inte betraktar sig som främlingsfientliga. Jag tar denna oro på allvar och vägrar ge invandringsfientliga krafter ensamrätt i debatten. Jag värnar en generös asylpolitik för människor på flykt och försvarar dagens regler för arbetskraftsinvandring. Samtidigt vill jag skärpa försörjningskravet vid anhöriginvandring och se över andra delar av regelverket. Integrationen kan också förbättras, bland annat genom att reformera SFI och övriga utbildningsinsatser för nyanlända. Jag vill också verka för en öppen debatt om bästa sättet att minska tiggeriet i Sverige.

En positiv miljöpolitik kombinerad med ekonomisk tillväxt: Miljöpolitik handlar för mig om så mycket mer än koldioxidutsläpp. Jag är en röst för en realistisk och ansvarsfull miljöpolitik som bygger på innovationer och utveckling. En god miljöpolitik förutsätter ekonomisk tillväxt! Djuromsorgsfrågor och skydd av känsliga naturmiljöer ligger mig särskilt varmt om hjärtat, men jag ogillar byråkrati och detaljstyrning och tycker man måste ha en helhetssyn i dessa frågor.

Energi och energiskatter: Jag kommer att fortsätta verka för en trygg och prisvärd energiförsörjning och rimliga energiskatter och i övrigt vara en stark röst för en sansad och genomtänkt politik när det gäller klimat- och energifrågor. Utbyggnad av vindkraft förutsätter att det inte stör människors boendemiljö eller skadar känsliga naturmiljöer.

Fastighetsskatt, flyttskatt, byggande och boende: Alliansens reformering av fastighetsskatten har skapat trygghet för alla småhusägare. Jag kommer att vara en stark röst mot höjda fastighetsskatter och verka för en översyn och reformering av flyttskatterna (reavinstskatter, lagfartskostnader mm). Jag vill vara en aktiv del i Alliansens ansträngningar för att öka bostadsbyggandet i Sverige. Minskat regelkrångel och kommunal byråkrati är en viktig del, avskaffande av onödiga kostnader och avgifter en annan. ROT-avdraget bör vara kvar.

En röst mot politisk klåfingrighet, slöseri och byråkrati: Jag kommer alltid vara en röst mot slöseri med skattepengar och mot byråkrati som kväver och försvårar för människor, företag, byggande och samhällsutveckling. Jag ogillar dessutom politiska pekpinnar som talar om för dig hur du bör leva och organisera ditt eget liv - det vet du bäst själv!

En stark röst för demokrati och yttrandefrihet: Jag står upp för en fri och demokratisk samhällsdebatt utan våld, skadegörelse, näthat och hot från extrema grupper. Alla frågor måste kunna diskuteras med respekt för den som tycker annorlunda. Det är grunden för den svenska demokratin.

Allt färre "klimatkompenserar"

2014-08-03

Konsumenterna i Europa har blivit mindre villiga att betala för konsumtionens påverkan på klimatet, enligt en rapport från organisationen Ecosystem Marketplace. Den frivilliga klimatkompensationen har minskat med 36 procent på ett år. Av SAS resenärer är det exempelvis bara en procent som klimatkompenserar, rapporterar SVT Nyheter.

Pengarna som betalas för "klimatkompensation" brukar oftast användas till investering i förnyelsebar energi eller för plantering av skog. En orsak till nedgången uppges vara ökad misstro mot att klimatkompensationen ger effekt.

För egen del funderarar jag över om det inte helt enkelt är så att allt fler, både europeiska konsumenter och politiker börjar ifrågasätta överdriven klimatalarmism och följderna av denna, och i stället vill se andra vägar för en effektiv miljöpolitik? Det syns vissa tecken på detta på flera håll. I Australien exempelvis har man just avskaffat den impopulära koldioxidskatten, ett vallöfte från den nya konservativa regeringen som nu uppfyllts. Istället för skatt på utsläpp ska företag i Australien kunna få bidrag för energibesparingsåtgärder och miljösatsningar. Och i Tyskland ifrågasätts alltmer den tyska Energiewende", dvs storsatsningen på alternativa energikällor som har medfört kraftigt stigande elpris för tyska hushåll och företag. Stängningen av tysk kärnkraft ökar samtidigt beroendet av rysk gas vilket medför politiska problem. Det ska bli intressant att se vilket väg Tyskland väljer framöver när det gäller energipolitiken.

För egen del tycker jag det är utmärkt med en bredare diskussion kring miljö och energifrågor. Den ensidiga debatten om koldioxidutsläpp har tyvärr gjort att många andra viktiga miljöfrågor fått stå tillbaka.

Ett exempel på riskerna med surrogatmödraskap

2014-08-03

Aftonbladet berättade igår om hur ett australiskt par som var tänkt att bli barnets blivande föräldrar verkar ha övergivit ett spädbarn och hans surrogatmamma i Thailand. Anledningen skulle vara att barnet har Downs syndrom. Paret tog däremot hand om hans friska tvillingsyster. Även om det enligt artikeln finns vissa frågetecken kring just den här fallet så illustrerar det ändå varför man enligt min åsikt måste tänka sig för ordentligt innan man inför lagstiftning i Sverige som tillåter surrogatmödraskap.

En av mina främsta invändningar är just vad som händer om de inblandade ångrar sig under graviditetens gång. Vad händer om de blivande föräldrarna ångrar sig av någon anledning och inte vill ta hand om barnet efter födseln? Vad gör man om surrogatmamman ångrar sig och vill behålla det barn hon burit på i nio månader? Vad man gör om surrogatmamman av något skäl vill avbryta graviditeten och göra abort? Och allra värst kanske - vad gör man om vare sig de blivande föräldrarna eller surrogatmamman vill ha barnet efter förlossningen? I det sista fallet har samhället i så fall medverkat till att ett barn är föräldralöst från födseln.

Min andra stora invändning är det här med att pengar är inblandade i sammanhanget. De som är för surrogatmödraskap i Sverige säger tydligt att det förutsätter att pengar inte ska vara inblandade. Det är bra, men det känns samtidigt ganska naivt att tro att man kan förhindra det. Det finns absolut ingen möjlighet att vara säker på att inte surrogatmamman får betalt för att bära någon annans barn, antingen i förväg, under tiden eller när barnet är fött. Hur tänker sig förespråkarna kunna kontrollera det? Jag hörde en drastisk men tänkvärd jämförelse - vi har en lagstiftning idag som förbjuder köp av sexuella tjänster, om de så bara handlar om en enda timme. Men genom att sanktionera surrogatmödraskap gör vi det i praktiken möjligt att "hyra" en kvinnas kropp i nio månader mot betalning. Det är faktiskt inte särskilt logiskt. Och så fort pengar är inblandade dyker risken upp att en surrogatmamma motvilligt tar uppdraget av ekonomiska skäl för att hon behöver pengarna. Vill vi ha det så?

Jag har inte hört något berätta hur man tänker sig lösa dessa två stora viktiga frågor. Om det inte presenteras mycket tydliga lösningar på dessa problem i samband med att ett lagförslag presenteras för riksdagen kommer jag som sagt aldrig att stödja en lag om surrogatmödraskap. Jag vet att samma åsikt finns hos fler moderater.

Dagens flygblad

2014-08-01

I dag och i morgon sprider jag detta flygblad på musikfestivalen Uport i Ulricehamn, samt i ett stort antal brevlådor i centrala Ulricehamn.


Kampanj på musikfestivalen Uport i Ulricehamn

2014-08-01I dag har jag kampanjat med Ulricehamnsmoderaterna på musikfestivalen Uport i Ulricehamn, alldeles vid Åsundens strand. Och det blir kampanj på samma ställe i morgon. På högra bilden har jag sällskap med kommunstyrelsens moderate ordförande, Lars Holmin.

Sex veckor till valet - i dag börjar min valrörelse på allvar

2014-08-01

De senaste veckorna har jag kombinerat sol och semester med att driva valkampanj. Bland annat har jag smygstartat valrörelsen hemma i Mark på sommarfredagarna i Sätila, Hyssna, Skene och Kinna. Jag har också hunnit sprida några tusen flygblad i Sjuhärad där jag frågar väljarna vad de vill att jag ska arbeta för nästa mandatperiod. Många goda förslag och tankar har kommit upp, och även om jag inte kommer att ta fasta på allt så kommer nog en och annan att hitta sina frågor bland mina kommande vallöften.

Det är nu drygt sex veckor till valet, och från och med idag börjar min valrörelse på allvar. Jag rivstartar min personvalskampanj med medverkan på Uport i Ulricehamn fredag och lördag tillsammans med Ulricehamnsmoderaterna.

Längst upp på hemsidan finns nu också en ny knapp, "Valet 2014". Under denna finns allt om valet. Dels en sida där man kan följa min valrörelse, dels en sida där man kan läsa om alla mina personliga vallöften. Det finns också en sida där jag efterhand kommer att samla mina svar på olika enkäter och undersökningar som jag får från media och olika organisationer. Där kommer jag också att länka till sådana media som presenterar olika kandidatguider.


Vill du engagera dig i min personvalskampanj? Kanske hjälpa till att dela ut flygblad i brevlådor eller kampanja utanför Din lokala butik? Ordna ett möte där jag får chansen att berätta om moderat politik och mina egna vallöften? Eller kanske något annat? Hör av Dig till mig!

All hjälp är välkommen!Inhemsk konsumtion håller uppe tillväxten

2014-07-31

I går kom nya siffror över tillväxten, som haltar betänkligt. Sverige och Europa är fortfarande kvar i lågkonjunktur. Svensk export är fortfarande ganska svag i spåren av fortsatt svag tillväxt i Europa och ovanpå detta syns ett ytterligare bortfall på grund av sanktionerna från EU mot Ryssland. Samtidigt ökar hushållens konsumtion vilket håller uppe tillväxten.

Det är knappast något tvivel om att skattesänkningar för löntagare och pensionärer och satsningar på lägre beskattning av tjänstesektorn, restaurang- och besöksnäringen har stor betydelse för den ekonomiska tillväxten i Sverige just nu.

Det finns därför all anledning att varna för vad som händer om en annan regering dels höjer skatterna på företagande, arbete, transporter och energi, dels avskaffar RUT-avdraget och höjer restaurangmomsen. Det kan snabbt dra ned den svenska tillväxten till knappt mätbara nivåer. Då blir det inga nya resurser till välfärden heller, och pensionerna kommer inte att öka. Och något ekonomiskt lättsinne där man, som oppositionen, utlovar stora satsningar på ersättningssystem och annat utan finansiering finns det verkligen inget utrymme för.

Det är detta valet handlar kommer att handla om!

Nya moderata förslag för att bekämpa brottslighet bland unga

2014-07-31

• Avskaffa möjligheten att kunna säga nej till ungdomstjänst.

Moderaterna vill att kravet på samtycke för ungdomstjänst tas bort och att en tydligare lämplighetsbedömning ska göras från kommunen. Ungdomstjänst innebär att man döms till att utföra obetalt arbete, men i dag kräver det samtycke från den unge. Han eller hon kan därmed själv välja bort påföljden. Det blir i praktiken ett slags vetorätt, som vi nu vill ta bort. Ungdomstjänst är en av påföljderna för unga i åldern 15-17 år, vid sidan av ungdomsvård, sluten ungdomsvård och böter.

• Korta ned tiden mellan dom och ungdomstjänst.

Moderaterna vill införa en tidsfrist för när ungdomstjänst ska verkställas, för att göra påföljden mer tydlig och konsekvent. Vi föreslår att ungdomstjänst som huvudregel ska börja verkställas inom två månader från det att domen vunnit laga kraft. Kommunerna har skyldighet att se till att ungdomstjänst verkställs så snart som möjligt, men Brottsförebyggande rådet har visat att verkställigheten varierar över landet. I vissa fall kan det dröja så länge som sex månader. Vi ser ett behov av att få ner den tiden för att tydligare koppla ihop brott och påföljd.

Tänkvärd analys av arbetslösheten

2014-07-31

Svenska Dagbladets ledare (Per Gudmundsson) den 3 juli var mycket pedagogisk och förklarade varför demografin (förändring i åldersstrukturerna) och den ökande andelen utrikes födda gör att arbetslösheten inte minskat i Sverige trots alla nya jobb.

"Det är demografin, dumbom!

Där oppositionen ser ett borgerligt misslyckande ser SCB i stället en demografisk förändring.

Hur kan man förklara att arbetslösheten är så hög? Alliansen har ju ändå hanterat finanskrisen väl och bedrivit en politik som lett till att sysselsättningen har ökat med mer än en kvarts miljon jobb?

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterade i Almedalen en analys utifrån myndighetens ständigt pågående Arbetskraftsundersökning (AKU), under rubriken ”Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden sedan finanskrisen” (finns på scb.se). Och där den rödgröna oppositionen ser ett borgerligt misslyckande ser SCB i stället en demografisk förändring.

Innan krisen kom 2008 pekade alla siffror åt rätt håll. Sysselsättningen steg, arbetslösheten minskade, möjligheterna att få jobb var goda och risken att halka ut sjönk. Men under krisen sjönk sysselsättningen med motsvarande cirka 100 000 jobb.

Det är ett underrapporterat faktum, men Sverige är i dag tillbaks på rätt spår igen, på det hela taget. Sysselsättningen både bland unga (15-24 år) och de övriga i arbetsför ålder (25-64 år) ligger i dag på samma nivå som före krisen. Även möjligheterna att få jobb och riskerna att bli arbetslös har i princip återgått till tidigare nivåer, förutom bland unga.

Under samma tid har Sverige genomgått en demografisk förändring. Den åldersgrupp som har högst sysselsättning (25-64 år) sjunker. Det är 1940-talisterna som går i pension. Och även om fler arbetar även i hög ålder, betyder den åldrande befolkningen per definition att grupper som har svagare position på arbetsmarknaden blir relativt större. Unga deltar dessutom i arbetskraften i högre grad nu än för några år sedan – utan att chanserna att få jobb har förbättrats.

Samtidigt växer andelen utrikes födda i befolkningen, från drygt 15 procent 2007 till cirka 18,5 procent 2014. Utrikes födda har svårare att få jobb. Sysselsättningsgraden för inrikes födda är 68 procent. För utrikes födda 57 procent.

SCB:s analys täcker förstås inte alla aspekter av frågan. AKU:n är utformad på ett visst sätt, och kan exempelvis inte svara på hur andelen med funktionshinder på arbetsmarknaden har förändrats. Regeringen har ju aktivt strävat efter att få fler att delta i arbetskraften, även personer som har nedsatt arbetsförmåga, vilket rimligen har påverkat. Det är ju bättre att folk får en chans på arbetsmarknaden än att de stuvas undan i förtidspensionering, som Socialdemokraterna gjorde när de dolde arbetslösheten.

Men att döma av SCB är det svårt att påstå att arbetslösheten beror på något jobbpolitiskt misslyckande av alliansen. Mer än 250 000 jobb har tillkommit under alliansen, och sysselsättningen är tillbaks på nivåerna före krisen. Arbetslösheten beror primärt på demografin. Att en socialdemokratiskt ledd regering skulle göra det bättre får bedömas som helt osannolikt. I synnerhet som S går till val på att göra det dyrare att anställa unga, och då S vill strypa den del av invandringen som garanterat ger sysselsättning, arbetskraftsinvandringen."

Melindas uppväxt - den kanske mest gripande berättelse du läst!

2014-07-30Den 6 november 2013 berättade jag på bloggen om mitt möte i riksdagen med Melinda Norberg. Hon reste till Stockholm från Värmland för att träffa mig och berätta om sin hemska uppväxt. Att hon kontaktade mig berodde främst på att hon hört om mitt engagemang för de omtalade fosterhemsbarnen i Mark, där ju nyligen högst ansvarige politiker och flera tjänstemän dömts för sitt agerande.

Jag tror inte att något möte jag haft under denna mandatperiod har gjort lika starkt intryck på mig som mötet med Melinda. Nu har hon även fått utrymme i media för att berätta om sin uppväxt, det är NWT, Nya Wermlands Tidningen som publicerar en omfattande artikel. Det är en av de mest gripande berättelser du kan läsa. Gör det! Du får då ett tragiskt vittnesmål om hur felaktiga myndighetsbeslut och rena övergrepp från myndigheter, delvis olagliga, kan förstöra hela uppväxten för två barn.

Foton: Vänstra bilden tog jag själv vid Melindas besök i riksdagen 2013. Högra bilden är från artikeln i NWT.

Uppdatering 31/7: I dag fortsätter NWT sin granskning, bland annat med en intervju med Melinda och intervjuer med de inblandade inom Socialtjänsten. Det finns också en liten notis om Melindas besök hos mig i riksdagen.

Andelen personer med försörjningsstöd har inte ökat

2014-07-30

Den politiska oppositionen (S, SD, MP och V) påstår ofta att "försörjningsstöden skenar okontrollerat" vilket skylls på allt från förändring av a-kassa eller sjukförsäkring till "massinvandring", beroende på respektive partis politiska agenda. Men hur ser verkligheten ut? Jo så här:Andelen mottagare av försörjningsstöd är alltså ungefär densamma som högkonjunkturens 2006, trots att Sverige nu gått igenom två djupa globala ekonomiska kriser. Om det är ett bra eller dåligt betyg till Alliansens politik får var och en avgöra själv.

Vattenfalls affärer under s-regeringar har nu kostat mer än Nuon

2014-07-29

Statliga Vattenfall meddelade förra veckan att avvecklingen av kärnkraften i Tyskland kostar mer än beräknat och drar ner vinsten för årets andra kvartal med över fem miljarder kronor. Jag har därför uppdaterat min analys av Vattenfalls förluster (jfr bloggen den 10 juni). Diskussionerna kring Vattenfalls köp av Nuon döljer som bekant det faktum att Vattenfalls äventyrliga europeiska affärer påbörjades långt före Alliansens makttillträde. Detta äventyr har genom åren medfört mycket stora förluster.

Jag har gått igenom samtliga Vattenfalls årsbokslut för åren 2007 fram till 2013, samt lagt till den nu offentliggjorda nedskrivningen på 5 miljarder. Sedan 2008 har bolaget varje år tvingats skriva ned värdet på olika innehav eller täcka förluster i den europeiska verksamheten. De mest förlusttyngda investeringarna utöver Nuon är köpen av tysk kolkraft och kärnkraft. Dessa köp skedde under tidigare socialdemokratiska regeringar. Av konstitutionsutskottets tidigare granskningar framkommer att även dessa affärer i allt väsentligt beslutades och genomfördes av Vattenfalls bolagsledning. Politikerna, även under den Socialdemokratiska regeringstiden, hade mycket begränsad insyn och påverkan på affärsbesluten.

Min granskning visar att Vattenfalls affärer under Alliansregeringen sammanlagt medfört nedskrivningar på ca 33 miljarder kronor. Samtidigt har Vattenfalls förvärv under tidigare Socialdemokratiska regeringar medfört nedskrivningar och förlusttäckningar på ännu mera, ca 35 miljarder kronor:

År och total nedskrivning:

2014, Tysk kärnkraft 5 mdr(köp under s-regering)
2013, Nuon 11 mdr (köp under alliansstyre), Stenkolkraftverk Tyskland 3,0 mdr (köp under s-regering), Kraftvärmeverk Danmark/Norden 3,0 mdr (i huvudsak köp under s-regering), Övriga tillgångar i Tyskland 0,15 mdr (köp under s-regering), samt nedskrivning goodwill och tradingtillgångar Nederländerna 7,6 mdr (hänförligt till köp under alliansstyre)
2012, Nuon 8,6 mdr (köp under alliansstyre)
2011, Tysk kärnkraft 9,3 mdr (köpt under s-styre)
2010, Nuon 5,4 mdr (köp under alliansstyre) och Tyskt nätbolag 5,1 mdr (köp under s-styre)
2009 Danskt värmekraftföretag 4,1 mdr (köp under s-styre), Nuon 1,1 mdr (köp under alliansstyre), samt negativ resultateffekt stillestånd tysk kärnkraft 5,5 mdr (köp under s-styre)
2008 Diverse mindre nedskrivningar, totalt 0,4 mdr (hänförligt till köp under s-styre)
2007 Inga nedskrivningar

Totalt sedan 2007 har Vattenfall alltså gjort nedskrivningar och förluster, netto efter skatteefffekter, på 69,2 miljarder. Därav köp under alliansstyre nedskrivet med 33,7 mdr och köp under s-styre nedskrivet med 35,5 mdr.

Vattenfalls affärer under tidigare s-regeringar har alltså medfört större förluster och nedskrivningar än de affärer som gjorts under Alliansregeringen.

Många av de debattörer och politiker som idag riktar hårdast kritik mot förlusterna i Nuonaffären är ofta samma personer som allra hårdast avvisar att staten minskar sitt ägande i kommersiella företag. För några år sedan ville man till och med att staten skulle köpa förlustbolag som Saab Automobile, och täcka företagets miljardförluster. Detta verkar oppositionen ha glömt idag.

Köpet av Nuon, liksom köpen av tysk kolkraft och kärnkraft har så här långt varit en dålig affär för Vattenfall. Men allt företagande medför affärsrisker. Om man inte tål sådana ska man inte ägna sig åt att göra företagsaffärer med skattebetalarnas pengar. Den 10 juni utvecklade jag mer på bloggen om min syn på statligt företagande och hur jag sjölv agerat för att minska detta.

Förhoppningsvis kan debatten kring Nuon föra något positivt med sig, och det är att få en ökad politisk debatt om i vilken mån staten ska ägna sig åt riskfyllt företagande med skattebetalarnas pengar. Det finns god anledning till försiktighet med sådana affärer i framtiden.

RFSL:s ranking av politikerna är faktiskt ganska extrem

2014-07-28

Så här under Pride-festivalen i Stockholm passar RFSL på att släppa en rapport om rikspolitikernas och partiernas "hbtq-vänlighet". Och som väntat är det V och MP som placerar sig i toppen av riksdagspartierna, de har åsikter som bäst stämmer överens med RSFL:s. Frågan är bara om det är åsikter som stämmer överens med den genomsnittlige svenskens eller ens den genomsnittlige hbtq-personens?

För egen del kommer jag långt ned i rankingen, delad 59:e-plats, i likhet med många andra moderater, tex vår gruppledare Anna Kinberg Batra och vår migrationsminister Tobias Billström som delar 56:e-platsen, och vår partisekreterare Kent Persson som är 54:a. Anledningen är främst min tveksamhet till att ett barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare, att jag är skeptisk till surrogatmödraskap och att jag inte ställer upp på att ta bort åldersgränsen på 18 år för att få genomgå könsbyte. Om man inte är odelat positiv till dessa förslag åker man långt ned i RFSL:s ranking. Konstigt tycker jag, eftersom det är förslag med ganska extrema konsekvenser för både lagstiftning och grundläggande rättsprinciper. Jag kommer för egen del inte att stödja dessa tre förslag om de kommer upp under kommande mandatperiod.

TV4 har just nu en omröstning om vilket parti som är mest hbtq-vänligt. Moderaterna hade i eftermiddags ca 56% av rösterna mot knappt 8% för MP och 5% för V och 3% för S. Det verkar i vart fall inte som om TV4:s besökare delar RFSL:s åsikter. Flera av de homosexuella personer jag känner personligen tycker också att RFSL är en ganska extrem organisation, och många hbtq-personer är både aktiva moderater och sympatisörer. Man får nog ta RFSL:s rapport för vad den är, jag är inte så säker på att den speglar majoriteten av de svenska hbtq-personernas åsikter.

Fullt inbördeskrig i Ukrainas östra delar - och nya flyktingströmmar

2014-07-28

FN meddelar idag att minst 1.129 människor har dödats och 3.442 har skadats i Ukraina sedan konflikten började i mitten av april. Samtidigt är över 230.000 människor på flykt undan striderna. Drygt 100.000 har flytt till västra delarna av Ukraina, medan ca 130.000 flytt över till den ryska sidan av gränsen.

Och som jag påpekade häromdagen - oron i världen har ökat flyktingströmmarna till enorma tal. Över 52 miljoner människor är på flykt i världen just nu. Och trots att Sverige just nu tar emot flest asylsökande av alla länder i EU och att trycket är rekordstort så är det ändå bara en rännil av flyktingströmmarna som söker sig hit. 140.000 asylsökande och anhöriginvandrare uppskattas söka sig till Sverige i år. Det motsvarar 0,25% av de 52 miljoner flyktingarna.

Är statsfinanserna för starka - eller för svaga?

2014-07-28

I en artikel i Sydsvenskan häromdagen varnade tunga ekonomer för att Sveriges statsfinanser är "överdrivet sunda", inte minst i jämförelse med andra länder. Man efterlyser investeringar i stället för sparande.

Samtidigt kom Ekonomistyrningsverket, ESV, med en rapport i juni där man påpekar att det finns risk att inte nå överskottsmålet förrän 2018, och att det minskar utrymmet för utgiftsreformer i statens budget.

Båda dessa åsikter kommer säkert att användas i den kommande valrörelsen, beroende på vilka budskap olika politiker vill ha stöd för. Det enda vi vet är att med Alliansen vid makten och Anders Borg vid rodret som finansminister kommer regeringen att fortsätta balansgången mellan ekonomiskt ansvarstagande och viktiga framtidsinvesteringar. Det är det bästa för Sverige

Extremvärme och värmerekord i Sjuhärad? Nja...det var värre 1901

2014-07-28


Det är med historielöshet är något jag ofta pekat på i olika sammanhang. Inte minst när det gäller påståenden i media om "extrema" eller "unika" händelser. Ofta är de inte alls så unika och extrema som det framställs.

Borås Tidning hade denna bild i tidningen för några dagar sedan. Den visar vilka år som uppvisat de högsta temperaturerna i Borås historia. Endast ett av de sex rekordåren i Borås har inträffat under 2000-talet.

Detta kan vara värt att ha i minnet när en eller annan "klimatexpert" hävdar att de höga temperaturerna de senaste veckorna är ett bevis på de senaste decenniernas klimatförändringar. Är det verkligen en självklar slutsats?

Socialdemokraternas politik ger mindre pengar till sjukvården

2014-07-28

I lördags hade jag en debattreplik i Borås Tidning tillsammans med regionstyrelsens moderate vice ordförande, Johnny Magnusson, och moderaternas förstanamn på regionlistan i Södra Älvsborg, Lars Holmin. Vi replikerade på ett inlägg från riksdagsledamöterna Lena Hallengren och Phia Andersson (S) som skyllde problemen i sjukvården på Alliansen och utlovade ordentliga förändringar med en annan regering. Bland annat utlovade man 40 miljoner extra till sjukvården i Västra Götaland. Detta menar man skulle lösa dagens problem. Löftena var så ihåliga att det var svårt att ta dem på allvar.

I vårt svar konstaterar vi några saker som snabbt slår hål på Hallengren/Anderssons ihåliga löften:
1. Det är Socialdemokraterna som har styrt Västra Götalandsregionen, inklusive sjukvården, i 14 år. Och Västra Götaland ligger mycket dåligt till i många nationella jämförelser när det gäller både vård och kollektivtrafik, där såväl moderatledda Stockholm som Skåne lyckes betydligt bättre.
2. Västra Götalandsregionen har varje år fått 6 miljarder mer i skatteintäkter jämfört med före Alliansregeringens tid. Detta till följd av att så många fler kommit i arbete.
3. Socialdemokraterna utlovar i sin artikel 40 nya miljoner till sjukvården i Söldra Älvsborg vid ett regeringsskifte. Men man "glömmer" att berätta att Västra Götalandsregionen samtidigt kommer att drabbas av 150 miljoner i ökade kostnader för unga anställda i sjukvården när Socialdemokraterna höjer arbetsgivareavgifterna. Och eftersom Socialdemokraternas politiker leder till färre jobb kommer också skatteintäkterna för regionen att minska. De futtiga 40 miljonerna lär inte räcka långt för att kompensera kostnadsökningarna och de minskade skatteintäkterna.

Socialdemokraterna försöker lura väljarna med populistiska löften och blå dunster. Sjukvården i Västra Götaland kommer inte att bli bättre med en annan regering. En bättre väg framåt är att byta ut Socialdemokraterna och deras samarbetspartier i regionen. 14 år med misskött sjukvård räcker!

Vilka frågor vill du att jag ska driva i riksdagen efter valet?

2014-07-27

De senaste veckorna har jag delat ut några tusen exemplar av nedanstående brev i lite olika versioner, där jag efterfrågar mina väljares åsikter om de viktigaste valfrågorna. Nu får även Du som följer min blogg en chans - vad tycker du är viktigast? Hör av dig till mig, via kontaktfunktionen på hemsidan, eller via mail till jan.ericson@riksdagen.se!


V, MP och FI vill göra dina flygresor dyrare med ny flygskatt

2014-07-27

SVT:s texttv påminner idag om det jag bloggade om häromdagen:

"Vid ett eventuellt maktskifte i höst kan det bli aktuellt med skatt på flygresor. Inför höstens val driver Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ kravet om miljöskatt på flygresor. Enligt MP:s förslag skulle en flygbiljett inom EU då bli 110 kronor dyrare, och utanför EU kosta 270 kronor mer än i dag. Enligt partiets beräkningar skulle flygskatten kunna innebära 3,5 miljarder kronor i skatteintäkter. Motivet till skatten är att styra om till mer hållbara transportslag, som exempelvis tåg. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen beslutade 2006 om en skatt på flygresor. Ett beslut som sedan revs upp av den borgerliga regeringen. Flygskatt är inget förslag som Socialdemokraterna driver i dag. Men Vänsterpartiet, som liksom Feministiskt initiativ har ett eget förslag på flygskatt, är redo att slåss i en eventuell förhandling efter valet.

Jag undrar hur man tänker. Man vill alltså straffbeskatta flygresor utanför EU "för att fler ska ta tåget". Ska man ta tåget till USA, Kina, Indien, Afrika och Sydamerika med? För övrigt är det hela bara ett bevis på hur många skadliga skattehöjarförslag som kommer att lyftas om vi får en annan regering efter valet. Allt går att beskatta om bara viljan finns. Och den viljan finns hos oppositionen, lita på det.

Rätt att polisanmäla en etikett om "negerboll"?

2014-07-27

I går lade jag ut ett twitterinlägg enligt följande:Det blev en hel del reaktioner. De flesta var positiva och höll med mig om att reaktionen var överdriven, och detta har fortsatt i dagens mailsköd. Men vissa kallade mig faktiskt både rasist (!) och andra mindre smickrande saker. Konstigt.

Jag tycker man ska ta problemet med rasism på största allvar. Det är något vi arbetar mot politiskt på alla nivåer. Man kan definitivt ha åsikter om texten på bakverket ifråga, och kan tycka att det var plumpt och dumt uttryckt från företagarens sida. Men att polisanmäla någon för en text på en produkt känns väldigt överdrivet. Det vore allvarligt om det skulle vara brottsligt att använda vissa ord, då är vi på ett sluttande plan när det gäller yttrandefrihet och närmar oss situationen i totalitära stater. Jag tycker dessutom att denna typ av ageranden tyvärr fördummar kampen mot rasism och riktar fokus på fel saker. Och det är ju inte första gången som Afrosvenskarnas Riksförbund skjuter över målet.

Jag anser också som jurist att man ska ha respekt för rättssystemet och inte missbruka det här med polisanmälningar. Rättssystemet har viktigare saker att syssla med. Till exempel verklig rasism eller diskriminering av brottslig art.

Själv skulle jag inte använda ordet "negerboll" idag. Jag kallar ju en vara för det som står på skylten om jag beställer, och numera står det ju normalt chokladboll eller något liknande. Det finns ju ingen anledning att använda den tidigare beteckningen när man kan säga något annat. Men jag blir knappast särskilt upprörd om någon av misstag skulle råka använda ordet i ett sådant sammanhang, det hör man ju ibland. För mig handlar rasism om betydligt viktigare saker och helt andra typer av uttalanden. Att råka beställa en ”negerboll” till kaffet på ett café har ju normalt ingen rasistisk eller nedsättande avsikt alls överhuvudtaget hos den som beställer. Det finns betydligt värre saker att angripa om man vill motverka rasism.

Ordet "neger" är ursprungligen en svensk version av ordet Negro, som står för svart. Negro förekommer i en massa olika sammanhang och det tycker vi normalt är okontroversiellt. Under lång tid var ordet "neger" helt enkelt en benämning på afrikansk befolkning, det står exempelvis i ordböcker och ordlistor som inte har alltför många år på nacken. Jag skulle däremot aldrig använda ordet ”neger” idag om eller till en annan människa, eftersom jag vet att det kan såra. Ordet används tyvärr alltför ofta som nedsättande begrepp eller skällsord och jag har stor respekt för att människor därför inte vill kallas det. Det är naturligtvis den som säger något som måste anpassa sig efter hur mottagaren uppfattar det. Det handlar om normal hyfs. Men det kan däremot knappast vara ett brott att sakna detta hyfs och använda ordet utan nedsättande syfte. Och steget till att polisanmäla en etikett på en vara är oerhört långt.

Jag kan dra en parallell med den samiska befolkningen som tidigare ofta kallades för "Lappar". Ordet "lapp" har i likhet med ordet "neger" använts i olika former som nedvärderande och nedsättande tillmälen. Därför föredrar vi idag att kalla befolkningen ifråga för "Samer". Även detta för att visa människor respekt och inte såra. Men ingen skulle väl ens överväga att polisanmäla den som säljer "lapskojs" i ICA-butiken?

De kritiska rösterna på twitter verkar helt enkelt inte kunna hålla isär att det å ena sidan var onödigt och plumpt att använda ordet "negerboll" på etiketten (vilket tydligen företagaren ifråga nu också bett om ursäkt för), och att det å andra sidan givetvis inte kan anses vara brottsligt och knappast utgöra grund för polisanmälan. Det är två helt olika frågeställningar. Jag anser att polisanmälan var en mycket överdriven reaktion, samtidigt som jag tycker det var dumt och onödigt provocerande av företagaren ifråga att skriva som man gjorde.

För övrigt undrar jag om denna infekterade diskussion om namnet på ett bakverk skulle kunna inträffa i något annat land än Sverige?

Svenskarna har stark tro på Sveriges ekonomi

2014-07-27

Eurobarometern 2014: 8 av 10 svenskar ser positivt på Sveriges ekonomi, att jämföra med 3 av 10 i genomsnitt i EU.


Kraftig ökning av antalet asylsökande och anhöriginvandrare

2014-07-25

Migrationsverket höjer prognosen för antalet asylsökande under 2014. Man räknar nu med att 80.000 personer kommer att söka asyl i Sverige, jämfört med 54.259 under förra året. Man höjer också prognosen för anhöriginvandringen. Antalet ansökningar spås öka med 6.700 till 62.000. Förklaringen är pågående konflikter och den svåra flyktingsituationen i världen. Enligt FN befinner sig 51,2 miljoner människor på flykt, det högsta antalet sedan andra världskriget. Migrationsminister Tobias Billström (M) säger att "situationen är extrem".

Under första halvåret har 32.000 personer sökt asyl i Sverige, en ökning med 70 procent jämfört med samma period i fjol. "Vi har sett hur antalet sökande har ökat vecka för vecka och sedan midsommar har vi haft över 2 000 sökande per vecka, nivåer som vi inte har haft sedan Balkankrigets fasor", säger Anders Danielsson, generaldirektör på Migrationsverket. De flesta asylsökande kommer från Syrien och Eritrea. En stor andel av de som nu kommer till Sverige flyr krig och förföljelse och har starka skyddsskäl. Ungefär 7 av 10 får stanna enligt statistiken för i år.

Sammantaget medför situationen allt längre handläggningstider och framförallt mycket stor brist på bostäder enligt Migrationsverket. I slutet av året räknar myndigheten med att ha 79 500 inskrivna och att två tredjedelar av dem behöver hjälp med boendet. I ett första steg behövs cirka 9 000 nya platser. "I första hand vill vi erbjuda platser i vanliga lägenheter men det råder brist på sådana. Situationen tvingar oss att istället söka tillfälliga boenden i form av hotell, vandrarhem och liknande. Det är en dyrare och ofta sämre lösning" säger Anders Danielsson.

Min egen kommentar till situationen:

Läget är allvarligt och akut. Och det beror inte främst på de generösa svenska asylreglerna utan på de unikt stora flyktingströmmarna i världen. Främlingsfientliga krafter i Sverige vill nu "stänga gränserna" eller "kraftigt begränsa antalet asylsökande". Hur skulle det gå till? Att skärpa de svenska asylreglerna som vissa förespråkar, mitt i en tid då de asylsökande är som flest, skulle vara totalt omänskligt och orimligt. Och att förespråka att Sverige bara ska ta emot ett visst antal asylsökande och sedan säga stopp är i praktiken närmast ogenomförbart - vad gör vi när "kvoten är fylld"? Ska vi kasta ut de andra? Jag vill att Sverige ska fortsätta vara ett generöst asylland för människor på flykt och det har också ett ganska starkt stöd bland den svenska befolkningen enligt opinionsinstituten. Vi får nog leva med att trycket ökar i oroliga tider och minskar när det är lugnare i omvärlden. Men ska vi klara att upprätthålla denna generositet och behålla allmänhetens stöd för asylpolitiken menar jag också att vi måste prioritera. Och då krävs det flera saker.

För det första måste de som inte beviljas asyl lämna landet i större utsträckning än idag. Samhällets begränsade resurser och tillgängliga bostäder måste koncentreras till dem som verkligen har asylskäl och får uppehållstillstånd. Minst 50.000-60.000 personer uppskattas leva gömda i Sverige, många av dem har fått avslag på sina asylansökningar, andra befinner sig här av andra skäl. Jag har tidigare kritiserat beslutet att erbjuda alla gömda barn skolgång och även att vi utvidgat rätten till sjukvård ytterligare för dessa grupper. Jag tror vi måste göra en analys av om de nya regelverken medfört att fler håller sig gömda. I så fall måste vi överväga om regelverken behöver stramas upp igen.

För det andra måste anhöriginvandringen i större utsträckning bygga på egen försörjning. Moderaterna vill skärpa försörjningskravet för den som tar hit sina anhöriga. Självklart underlättas integrationen om det finns en bostad och ordnad situation för de anhöriga innan de kommer hit. Anhöriga ska inte bo på flyktingförläggningar, där måste de nya asylsökande få plats i första hand. I dag tillämpas försörjningskravet som Alliansen infört på ca 1% av alla anhörigärenden. Det är självklart på tok för lite.

Jag tror också att vi måste se över regelverket när det gäller de andra "särskilda skäl" utöver asylskäl som kan ge rätt att stanna i landet. I dag har Sverige betydligt mer generösa regler än i stort sett något annat land. Det är en svår och infekterad fråga. Vi har ett ganska luddigt regelverk som öppnar upp för en hel del godtycke. Trots våra generösa regler kan det finnas behov av att lätta på vissa regler eller inkludera situationer som inte ingår idag. Samtidigt kan andra regler behöva skärpas. Vi behöver en öppen diskussion om vilka skäl, utöver rena asylskäl, som ska ge rätt att stanna i Sverige. Kanske måste denna grupp antalsmässigt minska om vi ska klara av att ge alla med verkliga asylskäl en bra start.

Slutligen är det hög tid att andra välmående EU-länder än Sverige och Tyskland tar sin del av ansvaret för människor på flykt. Det är inte hållbart i längden att lilla Sverige tar emot flest asylsökande av alla länder i hela Europa. Vi ska vara stolta över att vi med råge tar vår del av ansvaret, men det är skamligt att vissa länder knappt ställer upp alls.

Faktum kvarstår - lilla Sverige med knappt 10 miljoner invånare kan inte ta hand om alla människor som vill komma hit, hur gärna vi än skulle vilja. Även i invandringspolitiken måste man prioritera, och då prioriterar jag dem som är verkliga flyktingar med tydliga asylskäl. Att ta hand om alla dessa tiotusentals eller kanske i år hundratusentals människor och erbjuda dem en fungerande framtid i Sverige med eget boende och egen försörjning är en fullt tillräckligt stor utmaning, just nu kanske på gränsen för vad Sverige mäktar med. Tro mig, jag arbetar med dessa frågor i både utbildningsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och socialförsäkringsutskottet. Jag ser verkligheten bakom siffrorna och statistiken. Den som tycker jag har fel i min åsikt att prioritera är välkommen att berätta hur ett realistiskt alternativ ser ut. Om vi inte prioriterar, var ska alla nyanlända bo och vem ska betala deras försörjning?

Jag vill att svensk invandringspolitik ska vara generös, men däremot inte naiv. Man måste kunna diskutera denna fråga öppet, nyanserat och förnuftsmässigt, utan att bli kallad rasist eller främlingsfientlig. Om inte vi som i grunden står upp för en generös asylpolitik tar debatten, vem tar den då? Ska vi lämna hela diskussionen och verklighetsbeskrivningen till främlingsfientliga krafter och låta dem ensamma presentera sina "lösningar"?

SKOP: Ökat förtroende för statsministern - sjunkande för Löfvén

2014-07-24

I Skops junimätning ökar väljarnas förtroende för statsminister Reinfeldt, medan förtroende för utmanaren Löfvén minskar. Ett trendbrott enligt SKOP.


Intervjuad i GT och Sveriges Radio om Miljöpartistens märkliga ord

2014-07-24

Miljöpartiets andranamn i Herrljunga, Jerker Nordlund, kallar Israel för en "sinnessjukdom", uppmanar till "globalt krig" mot Israel, låtsas att han diskuterat saken med Carl Bildt, vilket han sedan tvingats ta tillbaka, och han förespråkar en "skyndsam nedmontering av staten Israel".

Detta föranledde mig att skriva en synnerligen kritisk kommentar på twitter i går kväll, där jag påpekar att märkliga miljöpartister den senaste tiden varit i flera blåsväder. Strax därefter blev jag uppringd av GT för en kommentar som publicerades idag. Och det i sin tur medförde att även Sveriges Radio ringde och ville ha en kommentar.

Som jag säger i intervjun i GT tycker jag Israel gått långt över det rimliga, att angripa på ett sätt som direkt drabbar civilbefolkning, skolor och sjukhus är inte okej. Våldet är knappast proportionerligt. Samtidigt finns det en anledning att de angriper, de har själva under lång tid blivit angripna av Hamas. Samma Hamas som vill utplåna staten Israel - precis som miljöpartisten i Herrljunga verkar vilja. Man måste tänka på att det finns två sidor i alla konflikter och att båda har en skuld till det som sker. Våldet i Gaza är fruktansvärt och slår inte minst mot barnen. Men jag tycker ändå man kan kräva mer balanserade uttalanden av folkvalda politiker än vad miljöpartisten i Herrljunga visat.

Uppdatering 25/7: Radioinslaget finns nu också tillgängligt på denna länk.

Inget belägg för att företagen går runt LAS genom inhyrning

2014-07-24

Vissa fall har uppmärksammats i media där arbetsgivare - efter uppsägning av personal - påstås ha tagit in personal från bemanningsföretag i stället. Regeringen har därför låtit Eskil Wadensjö, nationalekonom och professor, utreda saken.

Wadensjö har undersökt hur vanligt förekommande det är att personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare som tidigare sagts upp har företrädesrätt enligt Las, lagen om anställningsskydd. Han hade hoppats på att få tillgång till Arbetsförmedlingens uppgifter om varsel men dessa var sekretessbelagda, och därför gjorde man i stället intervjuer med bland annat arbetsgivare och fack. "Vi har frågat många olika källor i stället, fackförbunden, arbetsgivarparter, trygghetsråden och vår referensgrupp där bland annat facken varit representerade. De olika källorna pekar åt samma håll så jag tycker att man kan dra slutsatser utifrån det underlaget", säger han.
Den så kallade ”inhyrningsutredningen” har nyss överlämnats till regeringen.

I utredningen konstaterar man att det bara är 1,5 procent av den sysselsatta befolkningen som jobbar inom bemanningsföretag och att det är sällsynt att arbetsgivare ”rundar” Las genom att efter uppsägning av fast anställda ta in bemanningsföretag i stället.

Allt mer ekologiskt i matkassen - utan straffskatter och pekpinnar

2014-07-23

I dag nås vi av nyheten att svenskarna handlar allt mer ekologiskt. SVT:s TextTV meddelar att hittills i år pekar kurvorna uppåt för försäljningen av ekomat. Både Ica och Axfood redovisar tvåsiffriga ökningstal, 43 procent respektive 35 procent. Den kraftiga ökningen gör att organisationen Krav räknar med ett plus på 30 procent för helåret 2014. Det är mer än dubbelt så mycket som förra årets lyft på 13 procent. Enligt Lars Nellmer, vd för Krav, är den enda hotbilden att efterfrågan från konsumenterna är större än tillgången på vissa varor, framför allt för frukt och grönt.

Jag tycker man kan dra två slutsatser av detta. För det första att denna positiva utveckling skett helt utan politiska pekpinnar eller straffskatter. Det är något att tänka på för dem som ivrar för sockerskatt, köttskatt och allt vad det är. Människor klarar att tänka själva och behöver inte politikerna som förmyndare.

Det andra är att eftersom ekologisk och krav-märkt mat ofta kostar lite mer förutsätter en fortsatt positiv utveckling att hushållen har råd att välja. Jobbskatteavdraget har gett en normalinkomsttagare en hel extra månadslön om året att handla för, och en genomsnittspensionär har fått 500-700 kronor mer per månad. Utöver detta har reallöneutvecklingen på arbetsmarknaden varit god under Alliansen. Detta är något att tänka på för dem som vill avskaffa ekonomisk tillväxt (främst Miljöpartiet och FI) eller höja skatterna (vilket gäller såväl S, V, MP och FI). Utan ekonomisk tillväxt och rimligt skattetryck har inte hushållen råd att betala lite extra för att leva mer miljövänligt.

Nej, Stefan Löfvén, utredningar bygger inga hus

2014-07-23

"Utredningar bygger inga hus". Det är rubriken på dagens ledare i Göteborgs-Posten. Det man syftar på är att Socialdemokraterna (och resten av oppositionen) i juni avvisade ett antal av Alliansens förenkling av planprocesserna vid byggnation, trots att enklare regler är just vad som behövs för att få fart på bostadsbyggandet.

Regeringen ville bland annat ge kommunerna rätt att i vissa fall bevilja bygglov utan att först upprätta en detaljplan. Förfarandet tillämpas i Tyskland sedan många år och innebär att byggprojekt som inte avviker från omgivningen kan genomföras utan detaljplan. Finns det redan bostäder i ett område går det bra att bygga fler ungefär likadana bostäder utan onödigt byråkratiskt krångel. Planprocessen blir väsentligt snabbare och därmed också billigare. Men i stället för möjligheter ser Socialdemokraterna stora risker med minskad kontroll och säger nej. Man fick med sig V, MP och SD och stoppade förslaget.

Regeringen ville också ge kommunerna utökade möjlighet att skynda på planprocessen genom att låta byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen anta detaljplaner utan ett avgörande i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna varnar för försämrad demokratisk kontroll och säger nej. Även här fick man med sig resten av oppositionen och stoppade regeringens förslag.

Regeringen ser även ett problem som driver upp byggpriserna och därmed hyrorna, nämligen att kommunerna kan föreskriva andra byggnormer än de som gäller enligt Plan- och bygglagen (PBL). Det medför att hus inte kan standardiseras och serieproduceras för montering i flera kommuner. Bland annat SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) har påpekat att de skulle kunna bygga billigare om inte kommunala särkrav förhindrade att hus byggs i långa serier. Regeringen föreslog därför att kommunerna inte ska få kräva andra byggnormer än de som föreskrivs i PBL. Socialdemokraterna sade nej även till detta med motiveringen att ett stopp för kommunala särkrav skulle försvåra och försena ett mer energieffektivt byggande. Men ingenting hindrar att en kommun och ett byggföretag kommer överens om att bygga mer energieffektivt än vad PBL kräver. I denna fråga fick inte (S) majoritet för sin linje, varför regeringens förslag gick igenom.

Socialdemokraternas "lösning" på de två första frågorna är i stället att tillsätta en ny stor parlamentarisk utredning av hela Plan- och bygglagen. Nya lagregler baserade på en sådan utredning är en process på flera år. Under tiden bromsas byggandet. Har Sverige råd med det?

En Alliansregering med egen majoritet kan ta upp de avslagna förslagen igen efter valet och snabba på byggandet av fler bostäder. Ännu en sak för väljarna att fundera över innan man lägger sin röst.

Socialdemokraternas hyckleri kring flygets framtid

2014-07-22

Så här i semestertider är det många som flyger. Men det är ingen självklarhet att det blir så i framtiden. Tre partier i Sverige vill kraftigt begränsa flyget, V, MP och FI. När det gäller Socialdemokraterna är bilden ganska oklar.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén sa 16 juni att han tänker sjösätta en helt ny statlig ”aviationsstrategi” om Socialdemokraterna kommer till makten efter valet i höst. Huvudmålet är att stärka Arlanda, som numera är den tredje största flygplatsen i Norden.

Det är nästan skrattretande provocerande att han presenterade detta dagen före den omröstning riksdagen 17 juni där Socialdemokraterna tillsammans med MP, V och SD drev igenom att marknaden för flygtrafikledningstjänster delvis ska återregleras, vilket innebär att statliga Luftfartsverket (LFV) får monopol på statliga Swedavias flygplatser. Deras motiv är att flygtrafikledning i konkurrens inte tillgodoser försvarsmaktens behov, är negativt för miljön och inte garanterar säkerheten – motiv som det inte finns några objektiva fakta som stödjer överhuvudtaget.

Alliansen röstade mot förslaget och reserverade sig. Återregleringen omfattar över 90 procent av marknaden (passagerarunderlaget). LFV kommer att dessutom kunna konkurrera på den kvarstående, fria delen av marknaden för flygtrafikledningstjänster (10%). Detta innebär att marknaden i praktiken försvinner. De bolag som konkurrerar med LFV är tydliga med att de kommer att lämna landet, vilket slår hårt mot de regionala flygplatserna, som i allt större utsträckning upphandlar flygtrafikledning i konkurrens. Avregleringen av flygtrafikledningen har sänkt kostnaderna med 30 procent. Många landsting och kommuner som äger flygplatser får nu överväga om pengar ska tas från kollektivtrafikbudget eller om den regionala flygplatsen ska läggas ner, då flygtrafikledning är den enskilt största kostnaden för flygplatserna. Goda flygförbindelser till Stockholm och andra platser är helt avgörande för att hålla ihop landet och näringslivet utanför de större orterna. Oppositionspartiernas förslag blir ett stort hinder för flyget som transportslag i Sverige.

Vid ett flertal tillfällen har oppositionspartierna tillkännagivit för regeringen att flygtrafikledningstjänsten ska återregleras. Regeringen har utrett frågan noggrant. Av de tillfrågade remissinstanserna har större delen avfärdat förslagen som dåliga och direkt skadliga. Därför valde infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd (M) att inte gå vidare med en proposition. Men nu blir det tyvärr ändå så till följd av oppositionens gemensamma agerande.

Detta är som sagt inte enda hotet mot flyget. Miljöpartiet och Vänsterpartiet pressar Socialdemokraterna hårt för att stänga Bromma, som just påbörjat en stor kostsam renovering av hela flygplatsen. Oppositionen talar också om både en ny flygskatt och andra fördyringar för reguljärflyget. Miljöpartiet har också sagt att man vill stoppa allt inrikesflyg i södra delen av landet från destinationer söder om Sundsvall.

Samtidigt låtsas alltså Stefan Löfvén att Socialdemokraterna vill utveckla flyget och stärka Arlanda Flygplats. Det är ett så falskt budskap att borde vända sig i magen på alla som tycker flyget har en viktig roll i den svenska transportsektorn.

Alliansen värnar om flyget, och inte minst de viktiga små regionala flygplatserna. Något att minnas när det är dags att gå till valurnan!

Alliansen håller vad vi lovar

2014-07-21


Visst fuskas det med bidrag - men procentuellt sett ganska lite

2014-07-20

När Alliansen införde bidragsbrottslagen väckte det ett ramaskri från vissa, som tyckte det var fel att "jaga" utsatta människor i jakten på bidragsfusk. Från Alliansens sida tyckte vi det var självklart att införa en lag mot bidragsfusk, på samma sätt som det finns lagar mot skattefusk. Det är faktiskt exakt samma skattepengar och exakt lika klandervärt att fuska med bidrag som att fuska med skatten.

Och faktum är att Försäkringskassan får ganska många tips om fusk, och att man också upptäcker en hel del vid sina egna granskningar. I Aftonbladet fanns härom dagen en nyhet om ett omfattande bidragsfusk. En kvinna i norra Sverige hade varit heltidssjukskriven i åratal när Försäkringskassan fick en anmälan. Utredningen visade att hon samtidigt varit framgångsrik tävlingslöpare. Nu måste hon betala tillbaka 696 400 kronor.

I Borås Tidning i onsdags fanns en stor artikel där man räknade upp ett antal exempel på bidragsbrott. En boråsare hade fått barnbidrag, underhållsbdrag och försörjningsstöd på nära 200.000 kronor, trots att barnen som pengarna avsåg hade befunnit sig utomlands sedan lång tid. En annan boråsare lurade under flera år tills sig över en miljon i sjukersättning och bostadsbidrag, trots att han under samma tid hade betydande arbetsinkomster. En person i Ulricehamn fick bostadsbidrag för en bostad han inte bott i sedan 2003, och han har fått sjukpenning trots att han arbetat.

Exemplen är ganska många, men trots detta är inte det upptäckta bidragsfusket särskilt omfattande. Försäkringskassan betalar varje år ut runt 212 miljarder i olika ersättningar. Under 2013 upptäcktes felaktiga utbetalningar på totalt 317 miljoner, varav en del är rent fusk. Det motsvarar 0,15% av totalbeloppet.

Självklart har bidragsbrottslagen en avhållande effekt på fusket, precis som skattelagstiftningen har en avhållande effekt på skattebrotten. Utan bidragsbrottslagen finns självklart en betydande risk att bidragsbrotten skulle varit mer omfattande. Och idag hörs vad jag vet inga röster om att avskaffa bidragsbrottslagen.

Kraftig ökning av entreprenörskapet i Sverige

2014-07-18

Andelen svenskar som ägnar sig åt entreprenörskap har nästan fördubblats under perioden 2007-2013, från 4,2 procent av befolkningen till 8,3 procent år 2013. Denna starka ökning syns inte i något annat innovationsdrivet land. Kvinnors företagande ökar också betydligt snabbare än mäns. Dessutom ligger Sverige i topp vad gäller att identifiera nya affärsmöjligheter. Från en tidigare bottenplacering ligger nu Sverige på den övre tredjelen i jämförelse med övriga innovationsdrivna länder.

Detta enligt Entreprenörskap i Sverige - årets nationella rapport inom Global Entrepreneurship Monitor, GEM. GEM är världens största entreprenörskapsundersökning och baseras på 197 000 enkäter och intervjuer där entreprenöriella attityder, aktiviteter och ambitioner mäts. Undersökningen omfattar 75 procent av världens befolkning samt 90 procent av global BNP.

Det finns dock smolk i glädjebägaren. Rapporten visar att en mycket begränsad andel entreprenörer (6 procent) tror att de kommer att anställa fler än 20 personer inom en femårsperiod. Sverige tillhör här de fem lägst rankade innovationsdrivna länderna. Vi har alltså många entreprenörer, men få vill bli arbetsgivare. Detta är en fråga som måste finnas högt upp på den politiska dagordningen. Och oppositionens förslag som skulle göra det både dyrare och mer komplicerat att vara arbetsgivare skulle knappast förbättra läget.

Från och med nu får du behålla det du arbetar ihop i år

2014-07-17

I går inföll den så kallade "skattefridagen". Fram tills dess gick alla de pengar som vi tjänat till skatt, men från och med nu får vi själva behålla det vi arbetar ihop.

Skattefridagen, som räknats fram av Skattebetalarna sedan början av 1970-talet, syftar till att illustrera hur mycket skatt den genomsnittlige inkomsttagaren betalar. Beräkningen baseras på en person med en inkomst på sex inkomstbelopp, det vill säga omkring 28 000 kronor. Utöver den synliga lönen inkluderas arbetsgivaravgifter samt konsumtionsskatter. Skatterna motsvarar i år 53,7 procent av den faktiska lönen, eller 196 dagar omräknat på årsbasis.

När alliansen övertog makten år 2006 inföll Skattefridagen den 8 augusti, det vill säga hela 23 dagar senare än i år. Alliansens jobbskatteavdrag har resulterat i att framför allt låg- och medelinkomsttagare fått behålla uppemot en hel månadsinkomst extra per år.

Att skatterna sänkts och att människor har fått behålla mer av det de själva arbetar ihop är ett viktigt sätt att visa uppskattning för alla de som arbetar och sliter för att skapa resurser till välfärd och pensioner.

Och det intressanta är att trots sänkta skatter har skatteintäkterna till välfärden ökat kraftigt. Det beror på att så många fler kommit i arbete och att fler arbetar mer.

Rättvisan segrade angående fosterbarnen - men för sent

2014-07-17

Det blev fällande domar för de två tjänstemän och den politiker, Ann Hjertén (S), i Mark som åtalades för tjänstefel i samband med de uppmärksammade omhändertagande av de omtalade fosterbarnen i Mark 2010. Även en tredje tjänsteman stod åtalad men åtalet lades ner i brist på bevis.

Enligt åklagaren har tjänstefelen bestått i att man fattade beslut om att flytta två barn från sitt familjehem med omedelbar verkan utan att ordentligt utreda de misstankar man hade om att barnen for illa i familjehemmet. Vare sig familjehemmet eller barnen informerades om flytten innan den genomfördes och ärendet har kritiserats av socialstyrelsen. De åtalade döms till dagsböter. Ingen av de åtalade finns längre kvar inom politiken eller socialtjänsten i Marks kommun.

Jag har ända sedan det blev känt hur fosterbarnen och deras fosterföräldrar behandlades menat att om det är någon gång som inblandade politiker och tjänstemän ska dömas så är det i detta fall. Så man kan ju säga att rättvisan segrat. Tyvärr hjälper det inte de inblandade personerna - fosterbarnen och deras tidigare fosterföräldrar. Skadan är skedd och har satt djupa spår hos alla inblandade för resten av livet. Men kanske kan domen skicka en signal till andra tjänstemän och politiker i olika socialnämnder runt om i landet att man inte kan hantera människor hur som helst. I så fall är ändå något vunnet. De dömda får för utom bötesbeloppet bära på skammen att ha tagit denna typ av dramatiska beslut på alltför lösa grunder, vilket skadat de inblandade på ett allvarligt och oåterkalleligt sätt.

Debattartikel även i Aftonbladet om större andel fasta heltidsjobb

2014-07-17

I dag har jag ett debattinlägg även i Aftonbladet med anledning av min RUT-rapport som visar att det blivit större andel fasta heltidsjobb under Alliansen. Denna gången skriver jag tillsammans med arbetsmarknadsutskottets ordförande Jessica Polfjärd (M)


Jag kommenterar s-förslaget om obligatorisk simskola

2014-07-16

I dag blev jag kontaktad av P4 Radio Malmöhus för att ge min kommentar till förslaget från Ibrahim Baylan (S) om omligatorisk simskola på sommaren för alla högstadiebarn som inte kan simma.

Att just Radio Malmöhus uppmärksammade saken berör väl främst på att simkunnigheten bland eleverna i Malmö ligger mycket långt under genomsnittet i landet. Faktum är att i s-styrda Malmö kan var sjätte (!) niondeklassare inte simma, alltså drygt 16%. I moderatstyrda Stockholm är det bara 0,4% av eleverna i årskurs nio som inte är simkunniga. Eftersom simkunnighet är så viktigt är den stora skillnaden mellan kommunerna mycket allvarlig.

Jag påpekade i intervjun att Alliansens nya kursplaner för ämnet Idrott och Hälsa innebär att alla elever i slutet av årskurs fem bland annat ska kunna simma 200 meter samt kunna hantera nödsituationer vid vatten. Det är skolans ansvar, precis som i alla andra ämnen, att erbjuda de elever som behöver extra stöd för att nå kursmålen. En titt på hemsidan för Malmö Stad visar också att flera simhallar i staden är uppbokade för skolsimning på förmiddagar under terminerna, så uppenbarligen finns det möjlighet till träning för de elever som behöver.

I Malmö uppges problemet enligt radioinslaget främst vara att barn från andra länder och kulturer är ovana vid att simma, och ofta har intyg med sig hemifrån att de ska slippa detta moment. Man kan ju tycka att det vore bättre att vara tydlig från skolorna att alla elever ska delta i all undervisning än att i efterhand förorda obligatorisk simskola på sommaren? Varför skulle dessa elever delta i simskola på sommaren om de inte gjort det under terminen? Och hur tänker sig Baylan att obligatoriet ska se ut? Vad händer om eleverna inte frivilligt kommer till simskolan? Förslaget andas sedvanlig populism och är lika ogenomtänkt som en del andra av Socialdemokraternas skolförslag.

För egen del förespråkar jag den frivilliga vägen med kommunal simskola som finns i de flesta kommuner. Samt givetvis extra skolsimning i anslutning till idrottsämnet för de elever som så behöver.

I intervjun påpekade jag också att det är uppseendeväckande att s-styrda Malmö är sämre även när det gäller simkunnighet, jämfört med m-styda Stockholm. Vi har tidigare sett statistik från bland annat lärarfacken som visar att s-styrda kommuner betalar sämre lärarlöner och har lägre lärartäthet än borgerligt styrda kommuner. Kanske borde Ibrahim Baylan ta ett allvarligt samtal med sina partivänner som styr Malmö i stället för att föreskriva obligatorisk simskola. Fast denna kritiska del av min kommentar kom konstigt nog (?) inte med i radion...

Hela radioinslaget går att avlyssna här

Ny undersökning: Svenskarna är nöjda med välfärdstjänsterna

2014-07-16

I en unik "vitbok" från Sveriges Kommuner och Landsting framkommer att den absoluta merparten av svenskarna är nöjda med servicen från kommuner, landsting och regioner. Vitboken ”Ren fakta – om kommuner, landsting och regioner” bygger på en sammanställning av utvärderingar och brukarundersökningar som görs löpande inom verksamheterna i kommuner, landsting och regioner.

Här framgår bland annat att:
•De medicinska resultaten är bland de bästa i världen samtidigt som kostnaderna är relativt låga jämfört med andra utvecklade länder.
•Tillgången till vård är god, 8 av 10 anser att de har tillgång till den vård de behöver. Vårdgarantin följs i 9 fall av 10.
•Sverige har många sjuksköterskor per patient jämfört med andra länder, 11,1 på 1 000 patienter, att jämföra med OECD-snittet på 8,7.
•Sverige satsar näst mest resurser i OECD på äldreomsorgen.
•9 av 10 är nöjda med sin hemtjänst, 8 av 10 med sina särskilda boenden. 9 av 10 anhöriga är också nöjda med hemtjänst och särskilda boenden.
•9 av 10 föräldrar är nöjda med förskolan.
•7 av 10 föräldrar är nöjda med sina barns skola, 8 av 10 elever får den hjälp de behöver, 9 av 10 elever känner sig trygga i skolan, och trivs med sina lärare och sina kompisar.
•8 av 10 elever, och lika stor andel lärare, upplever att de har arbetsro.
•8 av 10 är nöjda med den senaste kollektivtrafikresan.

I sammanställningen framgår det också att det aldrig har satsats så mycket resurser på välfärden som i dag. Och skattepengarna går dit medborgarna vill – vården, skolan och omsorgen får 80 procent av skattemedlen. Dessutom är intresset för att jobba i välfärdsbranschen stort. Ungdomar tycker jobben verkar roliga och spännande, 6 av 10 kan tänka sig ett jobb i kommun, landsting eller region. Hälften kan tänka sig en karriär som lärare.

"Vi har alltför länge levt med myterna om tillståndet i den svenska välfärden, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. "Här kan vi tydligt visa att svensk välfärd är bland de bästa i världen; vi satsar mer resurser än någonsin, vi använder dem effektivt och har mycket nöjda medborgare."

Min personliga kommentar är dock att kvalitén varierar alldeles för mycket över landet, både när det gäller skola, äldreomsorg och sjukvård. I Västra Götaland tex har vi både sämre sjukvård och kollektivtrafik än i moderatstyrda Region Skåne och Stockholmsregionen, och skolorna i s-styrda Göteborg och Malmö ligger långt efter skolorna i moderatstyrda Stockholm. Så vem som styr en kommun eller ett landsting spelar roll. Mycket större roll än vad många väljare verkar inse.

Borås Tidning ägnar dagens ledare åt min RUT-rapport

2014-07-15

Borås Tidning ägnar hela dagens ledare åt min RUT-rapport om "otrygga anställningar"- som alltså minskat något under Alliansen, vilket även deltidsanställningarna har gjort. För mer läsvänlig storlek - klicka på bilden!


Alliansens reformer för ökat byggande och större utbud av bostäder

2014-07-15

Under Almedalsveckan berättade jag om Alliansens omfattande vallöfte när det gäller bostäder och infrastruktur, det vi kallar "Sverigebygget", samt om moderaternas förslag för byggande av 20.000 nya studentbostäder. Några har frågat vad vi gjort på bostadsområdet under våra hittills åtta år i regeringsställning, och det tänkte jag berätta om nu.

Svensk bostadspolitik var vid maktskiftet 2006 ett eftersatt politikområde präglat av gammal lagstiftning, en illa fungerande marknad och en nybyggnadstakt som låg långt efter jämförbara grannländer.

Alliansen har de senaste åtta åren påbörjat en grundlig helrenovering av svensk bostadspolitik och har kommit en bra bit på vägen. Mycket återstår att göra och tuffa prioriteringar kommer behöva göras under nästa mandatperiod för att ytterligare stärka byggtaken och hantera den stora urbanisering som sätter särskild press på våra storstadsområden.

En utgångspunkt för Moderaternas bostadspolitik är att människor ska kunna flytta till jobb och studier. Detta är en förutsättning för att vår arbetslinje ska kunna fungera fullt ut och i förlängningen för att Sverige ska kunna vara ett konkurrenskraftigt land. Vår bostadspolitik syftar därför till att modernisera regelverket och vi har tagit utgångspunkt i långsiktiga och sunda spelregler och riva de strukturella hindren för bostadsbyggandet.

Vi har bland annat:

• Reformerat reglerna för hyressättning, bygger nu på jämförelser av samtliga hyreslägenheter och allmännyttans normerande roll är avskaffad.
• Skapat nya förutsättningar för kommunala bostadsföretag
• Skärpt lagen om kommunernas bostadsförsörjningansvar. Fler måste dela på ansvaret för bostadsförsörjningen, inte minst i våra storstäder.
• Avskaffat den gamla fastighetsskatten, som inte upplevdes som rättvis och legitim, och infört en lägre fastighetsavgift i stället.
• Avskaffat byggfelsförsäkringen som kostade stora pengar vid nybyggnation av villor, utan att de något skydd.
• Infört ägarlägenheter i nyproduktion.
• Stärkt förutsättningarna för en långsiktigt fungerande marknad – vi har avskaffat kostnadsdrivande och snedvridande investeringsbidrag och räntebidrag.
• Sänkt fastighetsavgiften för flerbostadshus och förlängt tiden som hyresrätter är undantagna från fastighetsavgift
• Utvecklat det s.k. presumtionshyressystemet för att öka incitamenten att bygga hyresrätter.
• Infört en ny plan- och bygglag (2011) och en ny instansordning för överklaganden. Syftet är tydlighet och snabbare processer vilket gör att byggprojekt kan komma igång tidigare.
• Ökat anslagen till domstolarna för att korta överklagandetider.
• Infört en enklare planprocess och gemensamma byggregler för hela landet.
• Infört en samordnad prövning av buller.
• Förenklat regelverket för student- och ungdomsbostäder
• Infört en regell om fler byggnader som kan uppföras utan krav på bygglov, så kallade Attefallshus.
• Tillsatt en utredning om en översyn av riksintressen som ofta lägger en våt filt över bostadsbyggandet.
• Höjt schablonavdraget i flera steg vid privatuthyrning av egen bostad.
• Infört en ny lag om uthyrning av privatbostad och underlättat för bostadsrättshavare att hyra ut i andra hand. Lagen har kraftigt ökat utbudet på andrahandsmarknaden.

En färsk rapport från Boverket visar att bostadsbyggandet under det senaste året har ökat snabbt efter den stora minskningen under 2011 och 2012. Antalet påbörjade bostäder fortsätter att öka. I år påbörjas 37 000 bostäder och nästa år 40 500 bostäder, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Det går åt rätt håll, och med "Sverigebygget" fortsätter vi på den inslagna vägen.

Turismen ska inte begränsas med straffskatter

2014-07-14

I dag kan man läsa nedanstående nyhet på TextTV. Jag är uppriktigt förvånad över den enögda syn på turismen som dessa "forskare" ger prov på. De missar ett antal viktiga saker i sitt ensidiga fokus på koldioxidutsläpp.

De glömmer exempelvis att turismen skapar massor av arbetstillfällen och lyfter människor i fattiga länder ur deras fattigdom. De glömmer att tursimintäkter även bygger upp ländernas skolsystem, hälso- och sjukvård. De glömmer också att turismen hjälper till att bevara utrotninghotade djur i nationalparker i många länder och styr om från jakt på utrotningshotade djur till mer ekologisk turism. De glömmer också att turism skapar kontakt mellan människor och kulturer och även ökar handeln mellan länder.

Är det inte dags att erkänna att det finns andra värden i vårt samhälle än att bara jaga koldioxid?
Bilden är från mitt besök i Masajskolan i Ngorongoro i Tanzania 2012. Den skolan hade knappast funnits utan intäkter från turismen.

Andelen fasta heltidstjänster har ökat under Alliansen

2014-07-14

Debattartikel i Borås Tidning idag:

Fler fasta heltider under Aliiansen

I samhällsdebatten hävdas det ibland att andelen tillfälligt anställda och deltidsanställda ökat kraftigt under Alliansens regeringstid, och att arbetsgivarna satt i system att missbruka regelverket för visstidsanställningar. Jag har själv inte kunnat hitta något som styrker dessa påståenden, och har därför låtit Riksdagens Utredningstjänst (RUT) undersöka saken.

Rapporten från RUT visar att år 2006 var det 17,5% av de anställda på arbetsmarknaden som hade tidsbegränsad anställning. År 2013 var andelen 17%. Utvecklingen är densamma när man jämför kvinnor och män, för båda grupperna är det tydligt att andelen personer med tidsbegränsad anställning inte ökat under Alliansens regeringstid, utan snarare minskat något.

Rapporten visar samtidigt att det finns en större andel anställda med tidsbegränsade anställningar inom offentlig sektor än privat, även om andelen minskat något hos båda sedan 2006. Detta visar att kommunpolitikerna har ett stort ansvar för att se till att erbjuda fasta jobb, och att det privata näringslivet kommit längre.

RUT-rapporten visar också att andelen deltidsanställda minskat från 24% 2006 till 23% 2013. RUT räknar då alla som arbetar mer än 35 timmar per vecka som heltidsanställda och övriga som deltidsanställda. Det är alltså en myt att antalet deltidsanställda ökat under Alliansen.

Slutsatsen är att vare sig andelen med tidsbegränsade anställningar eller andelen deltidsarbetande har ökat under Alliansen. Tvärtom syns en viss minskning av andelen arbetstagare med sådana anställningar.

De flesta av alla de nya jobb - minst 250.000 - som skapats under Alliansen har varit fasta heltidsjobb.

Jan Ericson, riksdagsledamot (M)

Alliansens arbetslinje fungerar

2014-07-13

Svenska Dagbladet hade denna klarsynta ledare häromdagen om utvecklingen på svensk arbetsmarknad. Bland annat påpekas att arbetslösheten år 2006 (sista året med s-regeringen) var 7,4% - mitt i en stark högkonjunktur. I juni i år var arbetslösheten 7,6%, efter en lång rad år med djup europeisk och global kris. Alliansen har all anledning att vara stolta över resultatet av arbetslinjen och stå fast vid denna, men också ständigt fortsätta att vårda och utveckla den. Under valrörelsen ställs Alliansens arbetrslinje mot kraftiga skattehöjningar från oppositionen som kommer att förstöra många av de jobb som skapats under Alliansen.


Ungdomsarbetslösheten faller snabbt


2014-07-13

Arbetsförmedlingens senaste statistik visar att ungdomsarbetslösheten (18-24 år) nu faller snabbt. Som högst låg den uppemot 20-25% under krisåren. Idag är den 14,4%, en minskning med 2,9% på en månad. Man ska då också komma ihåg att drygt hälften av de arbetslösa unga är studerande som säker extraarbete. Det betyder att den verkliga ungdomsarbetslösheten idag ligger på ungefär samma, eller till och med aningen lägre nivå än för hela arbetskraften. Samtidigt är långtidsarbetslösheten bland unga den lägsta i hela EU.

Alliansens satsningar på lägre arbetsgivareavgifter för unga och momssänkningen på restaurang- och besöksnäring har rimligen hjälpt till att sänka ungdomsarbetslösheten. Detta är viktigt att framhålla under valrörelsen. Vinner oppositionen och avskaffar dessa reformer kommer ungdomsarbetslösheten sannolikt att stiga igen.

En annan intressant sak är att år 2006 när Alliansen tog över regeringsmakten var det högkonjunktur i Sverige. Trots detta var det hela 9,3% av ungdomarna som vare sig arbetade eller studerade (den grupp som kallas "NEET:s" i EU:s statistik. 2013 - efter två djupa globala ekonomiska kriser - hade Alliansen lyckats pressa ned andelen unga som vare sig studerar eller arbetar till 7,5%. Det finns inga siffror än för 2014 för denna grupp, men i takt med att arbetslösheten bland unga sjunker kan man på goda grunder anta att även denna grupp av "NEET:s" kommer att fortsätta minska under detta år.


Trendbrott - läsandet bland pojkar har ökat kraftigt

2014-07-12

Efter flera år av minskat läsande hos svenska pojkar har trenden vänt, uppger Dagens Nyheter. Läsandet har ökat hos elever i årskurs fyra till sex, från att ha varit nedåtgående under flera år, och det stora trendbrottet finns bland pojkarna. När elever i årskurs 4-6 fick frågan av SCB om de läser böcker minst en gång i veckan svarade 64 procent av pojkarna ja. Det är en ökning jämfört med 2008-2009, då 55 procent svarade ja. Siffran för flickor är fortsatt högre, drygt 76 procent, och ligger kvar ungefär oförändrad.

"Är det en utveckling som håller i sig är det väldigt glädjande. Det är viktigt att läsning i den åldern ligger stabilt eftersom det lägger grunden för en läskultur senare i livet", säger Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, till tidningen.

Även utbildningsminister Jan Björklund är glad över trendbrottet. "Vi har lagt ett ökat fokus på läsning och kunskapskrav i skolan och det kommer att vända utvecklingen. Detta är vad vi har önskat och eftersträvat men det räcker inte", säger Jan Björklund om SCB:s nya siffror.

Enligt Jan Björklund beror den positiva utvecklingen både på regeringens satsningar i skolan, och skolornas ökade fokus på baskunskaperna läsning, skrivning och räkning. År 2008 började vi med nationella prov i läsning och skrivning i årskurs 3 och siffrorna från SCB fångar upp mellanstadieelever som sammanfaller med just den elevgruppen. En satsning på läsa-skriva-räkna har också införts av Alliansen. Syftet är att fler ska nå skolans kunskapsmål. Prioriterad grupp är elever i årskurs 1-3 som riskerar att inte nå målen. Ett riktat statsbidrag till skolan har införts och tanken är att statsbidraget ska användas för extra stöd och hjälp. Exempel på stöd och hjälp är personalförstärkningar, kompetenshöjande insatser, andra liknande stöd- och utvecklingsinsatser samt införskaffande av läromedel. Vi har också tillfört mer pengar genom kulturpolitiken för att stödja ökad läsning bland barn och ungdomar.

Den omskrivna Pisaundersökningen har gett en bild av att läsförståelsen blir allt sämre i de svenska skolorna. Där mäter man dock kunskaperna hos elever i årskurs 9. Dagens siffror från SCB tyder på att yngre elevers Pisaresultat kommer att bli ett bättre. "Min bild är att skolans resultat har nått botten och att det kommer gå uppåt framöver i olika resultat, men det kommer dröja innan det syns i årskurs nio, säger utbildningsminister Björklund.

Nu går vi vidare från Alliansens sida med löften om fler åtgärder för att öka läskunnigheten om vi får fortsätta att regera. Bland annat vill vi införa ett läskunnighetsmål i första klass för att säkerställa att ingen elev halkar efter. Vi föreslår också en fördubbling av medlen för "läslyftet" för vidareutbildning av lärare kring elevernas läsförståelse.

Ökning av antagningarna till Högskolan i Borås

2014-07-12

I går fick 4234 studenter ett besked där de kan tacka ja till sin studieplats på Högskolan i Borås. Antalet antagningar är något högre - 4672 stycken - eftersom en person i den här delen av antagningsprocessen kan bli antagen till flera program och kurser.

Förra året låg antagningarna på strax över 4 400. Att antalet antagningar ökat med några hundra beror framförallt på att Borås fått extra tilldelning av platser för olika lärarutbildningar. Borås håller hög kvalitet på lärarutbildningarna och det är därför man fått förtroendet att utbilda fler studenter.

Förslag om skärpta straff för bostadsinbrott

2014-07-11

Alliansen vill skärpa straffen för bostadsinbrott genom att skapa en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, där straffskalan är högre än i dag. Ett inbrott där inget av värde stjäls leder ofta inte till de straff man förväntar sig. Själva kränkningen är ett allvarligt brott i sig.

Ungefär tre fjärdedelar av alla bostadsinbrott polisanmäls, vilket beror på att man normalt måste det för att få ut ersättning från sin hemförsäkring. Under förra året polisanmäldes ungefär 21.000 bostadsinbrott i Sverige. Det är det brott som flest svenskar oroar sig för. Kanske särskilt nu när vi närmar oss semestertider, då många hus och lägenheter runt om i landet står tomma. Människor känner oro inför att någon tar sig in i det egna hemmet och stjäl personliga tillhörigheter. De som har råkat ut för den här typen av brott beskriver ofta hur de känner sig otrygga i sitt eget hem långt efter att inbrottet ägt rum.
Vi vill ta krafttag mot vardagsbrott som drabbar enskilda människor. Dagens förslag är ett viktigt steg på vägen mot att Sverige ska bli ett ännu tryggare land att leva i. I dag är det bara några få procent av de anmälda inbrotten som klaras upp på så sätt att en person kan knytas till brottet. Resultaten måste bli bättre. Vi vill att de brott som begås ska utredas ordentligt och så många som möjligt klaras upp.

Ett inbrott där förövaren inte stjäl något av värde leder ofta inte till de straff man förväntar sig. Straffen har i stället utgått mer från själva stölden och det ekonomiska värdet av stulna föremål, än den kränkning som inbrottet i sig innebär. Även om förövaren inte får med sig den nya datorn, pengar eller smycken är själva inbrottet – att någon har varit inne i ens hem och inkräktat på ens egendom – ett allvarligt brott i sig.

I dag bedöms ett bostadsinbrott i regel som grov stöld. I praktiken innebär det att straffet blir fängelse i mellan sex och tio månader. Det innebär också att den som döms för första gången ofta helt slipper fängelse. Det här vill vi ändra på. Straffet för att bryta sig in i någons hem ska bli mer kännbart. Vi vill därför skärpa straffen för inbrott. För en inbrottsstöld bör minimistraffet vara fängelse ett år. Det skulle medföra att fängelse väljs som påföljd i betydligt större omfattning än i dag. Straffet ska helt enkelt stå i bättre proportion till brottets allvar och till den kränkning som det innebär för brottsoffren.

Alliansregeringen står konsekvent upp för att brott ska straffa sig. I den trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet varje år genomför ser vi att människor i Sverige känner sig allt tryggare, men varje brottsoffer är ett för mycket. Sedan 2006 har vi satsat historiskt stora resurser på rättsväsendet. Det har gett betydligt fler och mer synliga poliser och många fler åklagare och domare. Utmed hela rättskedjan har vi förstärkt myndigheterna. Från polisen till kriminalvården. Vi ser också att brottsligheten minskar. Enligt Brottsförebyggande rådet har andelen som uppger att de utsatts för brott minskat de senaste åren – från 26 procent år 2005, till 22 procent år 2012. Det är en mycket bra utveckling. Vi vill att den andelen ska fortsätta sjunka.

Vår förhoppning är att dagens förslag om att skapa en helt ny brottsrubricering med en högre straffskala skickar en tydlig signal till polisen och övriga rättssystemet om att bostadsinbrott ska prioriteras.

Slutligen lite om hur polisen arbetar med denna fråga. Bakom många inbrott ligger organiserade ligor. Polisen har inlett en nationell satsning mot mängd- och seriebrottslighet. En resurs med cirka 150 poliser ska förstärka i områden där den polisiära närvaron är begränsad. Dessutom ska underrättelseflödet och samarbetet mot seriebrottslighet förbättras. Insatserna ska samordnas av en ny nationell operativ ledningsgrupp, som leds av rikskriminalchefen och består i övrigt av representanter från polismyndigheterna samt åklagare. På senare tid har arbetet inom EU resulterat i nya möjligheter att utbyta information som underlättar myndigheternas arbete. Det har införts en möjlighet att söka uppgifter i andra EU-länders DNA-, fingeravtrycks- och fordonsregister. För att motverka inbrott jobbar Polisen även förebyggande, till exempel genom att medverka i grannsamverkan. Det är en metod som bygger på samverkan mellan boende i ett område, men också på samarbete med Polisen och andra aktörer som bostadsbolag, kommun och försäkringsbolag.

Ny organisation för polisen

2014-07-11

Ett av riksdagens beslut den sista veckan före sommaruppehållet var att besluta om vissa lagförändringar för att genomföra den stora omorganisationen av polisen som ska träda ikraft den 1 januari 2015.

Då kommer de 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen att ombildas till en gemensam myndighet, där även Statens kriminaltekniska laboratorium ska ingå. Samtidigt blir Säkerhetspolisen en fristående myndighet. På detta sätt kommer en del geografiska gränsdragningsproblem och oklarheten kring samverkan mm att försvinna, och förhoppningsvis blir polisen mer effektiv. Inte minst när det gäller internationell organiserad brottslighet som ofta rör sig över stora delar av landet helt oberoende av länsgränser.

Fakta om a-kassan 2013

2014-07-11

Under 2013 betalade a-kassorna in 5,521 miljarder kronor till staten. Under samma år betalades 14,633 miljarder kronor ut i arbetslöshetsersättning. Siffrorna kommer från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

De som hävdar att staten går med överskott på a-kassan får därmed svar på tal. Statens nettokostnad var drygt 9 miljarder kronor. A-kassan är med andra ord en typisk blandning av egenbetald försäkring och ett statligt bidrag.

Under 2013 beviljades cirka 300 000 personer a-kassa. För de som fick inkomstrelaterad a-kassa var den genomsnittliga dagpenningen 618 kronor under 2013, dvs ca 13.500 kronor per månad. Drygt 13.000 personer av de 300.000 begärde omprövning av sitt a-kassebeslut, och av dessa var det drygt 1.400 personer som sedan överklagade sitt beslut.

Stark utveckling för svenska restauranger

2014-07-10

Restaurangernas försäljningsvolym steg enligt SCB med 5,2 procent under maj jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för kaféer, som ökade med 8,4 procent.

Samtliga av restaurangkategorierna uppvisade positiva försäljningsvolymer under maj månad, särskilt bra gick det för kaféer (+8,4 %) och trafiknära restauranger (+7,6 %). Den största kategorin, lunch- och kvällsrestauranger, har hittills i år ökat försäljningsvolymen med 6,1 procent jämfört med samma period förra året. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 6,2 procent i maj, jämfört med samma månad förra året.

"Sedan restaurangägare fick samma moms som matvaruhandeln har man gått starkt framåt. Detta är ännu ett positivt steg. Att locka många kunder är så klart avgörande för ekonomin och förutsättningarna för att fortsätta skapa jobb åt unga och invandrare.", säger Visitas vd Eva Östling. Givetvis en väntad kommentar från branschen, som oroar sig för momshöjning och höjda arbetsgivareavgifter om det blir ett regeringsskifte i höst. Men fakta är tydliga - både momssänkning och sänkta arbetsgivareavgifter har bevisligen haft positiv effekt. Det vore väldigt synd att förstöra detta.

Stärkt lokal polis ska klara upp fler brott

2014-07-10

Debattinlägg i Ulricehamns Tidning idag.


Näringslivet har lågt förtroende för Socialdemokraterna

2014-07-09

Opinionsinstitutet Skop har på uppdrag av Dagens Industri (2 juli) mätt förtroendet för näringslivets viktigaste ministrar och deras utmanare. Totalt har 600 företagsledare deltagit. Störst förtroende bland de tillfrågade har finansminister Anders Borg. Han får snittbetyget 4 på en femskalig förtroendeskala. Statsminister Fredrik Reinfeldt är nästan lika populär och får betyget 3,9.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven (S) får betyget 2,7 och partiets ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson hamnar på 2,5.

Förtroendegapet mellan Magdalena Andersson och Anders Borg är stort. 75% av de tillfrågade uppger att de har ett stort eller mycket stort förtroende för Anders Borg. Motsvarande siffra för Magdalena Andersson är 8 procent...

Fem nya förenklingsförslag för företagen

2014-07-09

Fyra av fem jobb skapas i dag i de små företagen. För dem är enklare regler en särskilt viktig fråga. Alliansen har sedan 2006 bland annat slopat revisionsplikten för de minsta företagen, infört kvartalsvis redovisning av moms samt inrättat företagarportalen verksamt.se. Tillsammans har våra regelförenklingar inneburit 7 miljarder kronor i sänkta administrativa kostnader för företagen. Nu presenterar vi ytterligare regelförenklingar för att fler ska vilja starta företag och för att företagare ska få en enklare vardag.

Det ska gå snabbare att starta företag
 I dag är handläggningstiden för att registrera aktiebolag 16 dagar. Vi vill korta den tiden. Bolagsverket får nu i uppdrag att säkerställa att i de fall ärendet inte behöver kompletteras ska registrering av aktiebolag ske inom fem arbetsdagar.

Höj gränsen för förenklad faktura
 Förenklad faktura innebär att färre uppgifter behöver anges, och att ett vanligt kvitto räcker vid momshanteringen. Vi vill höja gränsen för förenklad faktura från dagens 2.000 kronor till 4.000 kronor. Det minskar de administrativa kostnaderna, framför allt för de minsta företagen.

Minska den administrativa skattebördan
 Företagare lägger mycket tid på administration av skatter. Vi ger Skatteverket i uppdrag att mäta tiden företagare lägger på detta och hitta åtgärder som kan minska bördan för dem. Skatteverket får också i uppdrag att årligen rapportera hur våra regelförenklingar bidrar till att minska den tid företag ägnar åt skatteadministration.

Underlätta för företagande i livsmedelssektorn
 Flera kommuner har utarbetat modeller för sina livsmedelskontroller som bygger på att undvika förelägganden genom en mer aktiv dialog med företagen. Utan att ambitionen för livsmedelssäkerheten minskar skapas enklare regeltillämpning. Statskontoret får i uppdrag att undersöka hur denna dialogmodell kan tillämpas mer generellt. I syfte att utveckla svensk mat och få fler företag och jobb på landsbygden kan dessutom Livsmedelsverkets uppdrag behöva breddas till att även inkludera uppgiften att underlätta för företagande inom livsmedelssektorn.

Kortade handläggningstider på Migrationsverket
 För att snabbväxande företag inte ska stanna i utvecklingen behöver de snabbt kunna anställa. Vi vill korta handläggningstiden av arbetstillstånd, som i genomsnitt var drygt 15 veckor förra året. Migrationsverket ska bland annat utveckla det elektroniska ärendehanteringssystemet och förbättra webbansökan för att åstadkomma detta.

Åsiktskorridoren krymper - den tysta majoriteten nonchaleras

2014-07-08

Jag rekommenderar dagens ledare i Svenska Dagbladet där Ivar Arpi diskuterar hur "åsiktskorridoren" i Sverige blir allt smalare, och hur åsikter som delas av en bred allmänhet men som är "fel" enligt de politiskt korrekta kallas för extrema. Trots att det är precis tvärtom. Bland annat nämner Arpi just frågan om tiggeriet och att 56% av svenskarna är för ett tiggeriförbud. Trots detta kallas de som driver detta för extrema.

Jag som bara sagt att jag inte är övertygad om att ett tiggeriförbud är mindre humant än att låta tiggeriet fortsätta får höra att jag är främlingsfientlig och får uppmaningen att rösta på SD i stället. Det är egentligen ganska margstarkt. Vart är vår demokrati och yttrandefrihet på väg?

Nåja. Jag kommer aldrig att hålla mig i den politiskt korrekta åsiktskorridoren om jag inte delar de åsikter som ryms där. Inte en chans.

Hur omfattande är det organiserade tiggeriet?

2014-07-08

"Det finns inget organiserat tiggeri, det är en myt". Gissa hur många gånger jag fått höra detta när jag diskuterar frågan, baserat på mina egna erfarenheter från mötet med tiggarna i Borås? Där ställde jag frågan om det var någon annan som tog en del av deras pengar. Fick då ett tvetydigt svar "Nej, inte här i Borås". Jag frågade då via tolken om de visste om det förekom på andra orter att någon annan tog en del av pengarna. Svaret via tolken var att "de inte visste", men hon lade till att "det verkar som om de inte vill tala om det". Jag drog mina egna slutsatser. Slutsatser som jag efterhand fått allt starkare stöd för efterhand.

I dag läser jag nedanstående på TextTV:

Utnyttjande av tiggare prövas

Två män tiggde på Halmstads gator. Pengarna de fick ihop togs om hand av deras chef. Om de presterade dåligt blev de slagna. Nu ska rätten pröva om de blivit offer för människohandel.

Polisen fattade misstankar om att en 30-åring och hans fru utnyttjade flera personer på liknande sätt. "Man hittade flera tiggare i en lägenhet som den misstänkte lånat", säger Thomas Ahlstrand, åklagare i målet.

-De här utsatta situationerna är en grogrund för människohandel, säger Patrik Cederlöf, nationell samordnare för prostitution och människohandel. Rätten ska nu ta ställning till om personerna tvingats till sina hand lingar, vilket kan bli svårt att bevisa.

I en uppmärksammad rapport från länsstyrelsen i Stockholm uppgav 25 kommuner nyligen att de kommit i kontakt med tiggare som "kan ha utnyttjats för tiggeri". Flera kommuner backade sedan från uppgifterna och menade att de missuppfattat frågorna. "Problemet är att det används i en främlingsfientlig diskussion, istället för att se det som social utsatthet", säger Cederlöf.


Jag konstaterar tre saker:

För det första att det högst sannolikt förekommer organiserat tiggeri, även om det givetvis är mycket svårt att upptäcka. De inblandade har allt att vinna på att inte berätta.

För det andra att det är rent ut sagt pinsamt och skrämmande att man försöker dölja viktiga fakta för att dessa fakta "används i en främlingsfientlig diskussion". Vad är det för samhälle vi håller på att skapa när vi låter de främlingsfientliga krafterna diktera vad som får sägas och vad som skall förtigas?

För det tredje att om till och med den nationella samordnaren säger att den utsatta situationen som tiggare skapar grogrund för människohandel, är jag då verkligen helt fel ute om jag för en diskussion om att det kanske är mer humant att förbjuda tiggeri än att låta det fortsätta?

Läs allt jag bloggat kring tiggeriet och om mitt besök i Rumänien mm på denna sida

Matchningsanställningar ny väg till jobb för långtidsarbetslösa

2014-07-08

Jag har haft många debatter med kritiker mot "Fas 3" (eller sysselsättningsfasen som den egentligen kallas). Alltså de åtgärder som återstår när allat annat prövats för dem som varit arbetslösa mycket lång tid, ofta många år. Jag hävdar fortfarande att Fas 3 är det bästa någon kommit på hittills, och tycker inte Fas 3 ska avskaffas. Resultaten är bättre än något annat som prövats. Men fortfarande är det väldigt få som lyckas ta sig tillbaka till abretsmarknaden. Därför måste det till mycket mer för att angripa långtidsarbetslösheten.

I de trepartssamtal som regeringen har med facken och arbetsgivarna har det framkommit att många upplever en stor osäkerhet över hur personer som varit borta från arbetslivet under en lång tid kommer att fungera på en arbetsplats. Det är också ett stort ansvar att ha anställda. Det kan exempelvis handla om en oro för att man inte har möjlighet att ge det stöd som personen behöver eller oro för ökade sjuklönekostnader. Vi behöver hitta nyckeln tillsammans med parterna på arbetsmarknaden som får arbetsgivare att öppna de stängda dörrarna och våga anställa även personer som står längre ifrån.

Vi vill nu införa en helt ny väg in genom att skapa så kallade matchningsanställningar för att personer som stått utan arbete en längre tid ska ges ökade möjligheter till jobb. Matchningsanställningar ska kombinera arbete, kompetensutveckling och handledning. En utredare, Anders Lago (S) (kommunalråd i Södertälje där man testat liknande lösningar) har fått i uppdrag att lämna förslag på hur matchningsanställningar kan utformas så att personer som varit arbetslösa under mycket lång tid kan få ökade möjligheter till jobb.

Målet är att matchningsanställningar ska bli en nyckel som kan öppna dörren för dem som i dag har svårare att konkurrera om jobben.

Verksamheten ska bygga på upphandling av matchningsaktörer som aktivt arbetar med att rusta och matcha människor till jobb. Arbetsförmedlingen ska anvisa personer som tidigare befunnit sig i sysselsättningsfasen till en anställning hos matchningsaktören som jobbar med matchning genom en kombination av hand-ledning och kompetensutveckling. Syftet är att stärka personer som varit utan arbete en längre tid för framtida jobb. Matchningsaktören, till exempel ett rekryteringsföretag eller annan aktör med liknande verksamhet, kommer att fungera som ett aktivt stöd över tröskeln till andra arbetsgivare samtidigt som den anställda kan känna sig trygg med att både arbetsgivaransvaret och ansvar för utbildning ligger kvar hos matchningsaktören.

Genom matchningsanställningar minskar också arbetsgivares osäkerhet, eftersom den arbetssökande har en trygg anställning hos en annan arbetsgivare. Aktörernas åtagande ska vara långsiktigt liksom deras engagemang för åtgärden och de personer som anställs.

Lärdomar ska dras från likande verksamheter från andra länder som Australien, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Men det finns även goda exempel på vår egen arbetsmarknad, så som Telge Tillväxt och Peritos, vars verksamheter syftar till att få arbetsgivare att öppna dörren för personer som länge stått utanför arbetsmarknaden. En viktig del i utredarens uppdrag är vidare att föra en dialog med arbetsmarknadens parter, kommuner, och forskare.

Okunnig eller bara populist?

2014-07-07

Upplysningsvis kan nämnas att dagens Alliansregering har 13 kvinnliga ministrar av totalt 24. Alltså 54% kvinnor.


Statsminister Reinfeldt: "Gör inte detta med Sverige!"

2014-07-07(Talet börjar ca 10 minuter in i filmen)

Statsministerns nära 40 minuter långa tal i Almedalen ägnades i huvudsak åt Alliansens och Moderaternas politik för de kommande åren. Men några minuter använde han också för att varna för oppositionens politiska förslag i den del de skulla hota jobben (som bekant finns det en massa andra märkliga och vansinniga förslag från oppositionen även inom andra politikområden). Även om oppositionspartierna (S, V, MP och FI) är oeniga om mycket har man föreslagit följande, varav statsministern räknade upp det mesta:

Det finns förslag om att göra det dyrare att anställa unga, fördubbla restaurangmomsen, begränsa visstidsanställningar, förbjuda bemanningsföretag, höja bensinskatten, införa flygskatt, införa lastbilsskatt, höja fastighetsskatten, återinföra arvsskatt, införa förmögenhetsskatt, införa kärnkraftsskatt, införa vattenkraftsskatt, avskaffa överskottsmålet, stoppa ekonomisk tillväxt, höja skatterna på arbete, begränsa eller ta bort RUT-avdraget, avskaffa ROT-avdraget, försvåra för välfärdsföretagen, begränsa arbetskraftsinvandringen, lägga ned kärnkraften, stoppa bygget av nya vägar, stänga Bromma flygplats, sänka arbetstiden och införa friår...

"Inte ett enda jobb kommer av detta, men massvis med jobb kommer att försvinna", varnade statsministern, som avslutade med uppmaningen: "Gör inte detta med Sverige!"

Allt fler rapporter om tiggare som råkar i bråk med varandra

2014-07-06

I Umeå blev en kvinnlig tiggare i slutet av maj överfallen och rånad av en annan tiggare. Redan i början av maj kom rapporter från polisen om bråk mellan tiggare. Och häromdagen inträffade en ny misshandel i just Umeå, då en tiggare angrep en annan tiggare när han satt och tiggde.

Jag har själv sett hur tiggare i Stockholm råkat i bråk, och även hur en manlig tiggare stod och slog på en kvinnlig tiggare i en tunnelbaneuppgång i våras. Han slutade när förbipasserande reagerade. Jag har fått liknande berättelser från bekanta i Göteborg, och häromdagen rapporterade polisen i Göteborg om ett bråk mellan tiggare på Mathuggstorget. I mars kom liknande rapporter från Norrköping.

Samtidigt visar det sig nu att allt fler EU-migranter söker sig till Sveriges storstäder, de som arbetar med frågan talar om en dubblering jämfört med föregående år. Samtidigt säger socialarbetare att allmänhetens attityder till tiggarna har hårdnat.

Jag upprepar det jag varnade för den 11 juni. När antalet tiggare växer, och svenskarna samtidigt blir alltmer trötta på tiggeriet och mindre generösa, kommer allt fler tiggare att ha svårt att få ihop pengar till sitt uppehälle, för att inte tala om resan hem och pengar till familjen i hemlandet. Då växer desperationen. Det märks på tiggarna, i vart fall i Stockholm, de blir mer påflugna, går fram och skakar sina burkar alldeles framför ansiktet på förbipasserade (jag har själv råkat ut för det flera gånger), ropar ilsket efter människor som passerar och blir ibland aggressiva när man inte ger något i burken. De råkar i bråk om de bästa platserna att tigga, och uppenbarligen i vissa fall till och med till kriminalitet där de exempelvis rånar varandra. Nu på sommaren ska tiggarna dessutom konkurrera med gatumusikanter, gatuförsäljare och andra som också vill få del av turisternas och lokalbefolkningens pengar. Det gör ont när man får höra berättelser från tiggare om att man inte ens lyckas tigga ihop pengar till mat för dagen. Och man kan inte åka hem innan man betalat av sin skuld för hitresan och lyckats finansiera hemresan. Ingen kan väl tycka att detta är humant? Jag tycker det i vart fall gränsar till ren människohandel.

Frågan om tiggeriförbud eller inte är givetvis svår. Men jag tycker inte det är seriöst att bara avfärda frågan. Att bara passivt iaktta det elände som många tiggare luras in i är i vart fall inte humant. Jag utvecklade mina argument på bloggen den 11 juni. För egen del har jag som bekant landat i slutsatsen att det i vart fall inte är självklart att det är mer humant att låta tiggeriet fortsätta än att förbjuda det. I många europeiska länder finns redan olika former av förbud mot tiggeri (se bloggen 11 juni). Enligt en färsk undersökning från Novus som TT beställt är 56 procent av de tillfrågade för ett tiggeriförbud, medan endast 23% tycker det är ett dåligt förslag. Jag vet att frågan framkallar starka känslor hos både förespråkare och motståndare till ett förbud, men låt oss försöka föra en sansad diskussion om för och nackdelar, utan överord och personangrepp. Vi har samma mål - att ingen ska behöva tvingas tigga på gatorna. Men vi har olika tankar om hur vi ska komma dit.

Moderaterna vill öka takten i byggandet av nya studentbostäder

2014-07-03

I dag har studenter som flyttar till de stora studentstäderna alltför ofta svårt att hitta bostad. 25 av landets 43 högskolekommuner uppger att det finns behov av fler studentbostäder. Runt om i landet saknas det ungefär 20 000 studentbostäder. Det behöver göras mer för att öka byggandet. Fler bostäder för unga och studenter ökar tillgången på högutbildad arbetskraft, vilket stärker Sveriges konkurrenskraft och ökar tillväxten.

Moderaterna vill möjliggöra för minst 20 000 nya studentbostäder till 2020. Det innebär närmare 3 000 nya bostäder per år, att jämföra med cirka 1 500 studentbostäder per år de senaste tio åren. Under nästa mandatperiod vill vi att 15 000 nya studentbostäder byggs. För detta krävs ökad tillgång på mark och att det blir billigare och enklare att bygga studentlägenheter.

12.000 nya studentbostäder via Statliga bolaget Akademiska hus. Vi vill att Statliga Akademiska hus (som äger universitetens och högskolornas fastigheter) ska få ett utökat uppdrag. De ska öka byggandet av studentbostäder, antingen genom eget byggande och ägande eller tillsammans med andra. Bolaget bör tillsammans med andra kunna bidra med 12 000 nya studentbostäder fram till 2020.

8.000 nya studentbostäder på statligt ägd mark. Vi vill utse en studentbostadsförhandlare för att möjliggöra att ett stort antal studentbostäder byggs snabbt. Vi vill att minst 8 000 nya studentbostäder byggs till 2020 på mark som förvaltas av statliga myndigheter. Det handlar i första hand om Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) mark i Uppsala och utanför Lund, samt Fortifikationsverkets mark på ett flertal orter i Sverige. Förhandlaren ska samråda med myndigheterna om deras marktillgångar och möjligheten att sälja eller hyra ut mark för bostadsbyggande för unga och studenter på lång eller kort sikt. Dessutom ska förhandlaren samråda med byggföretag som har intresse av att bygga på den aktuella marken. Studentbostadsförhandlaren ska agera på orter med permanent brist på bostäder för unga och studenter, dvs. Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala.

Fortsatta regelförenklingar för studentbostäder. Regeringen genomför just nu en rad regelförenklingar för att möjliggöra fler studentbostäder till rimliga hyror. Det handlar bland annat om förenklingar i byggreglerna för små bostäder, samt möjligheter för att minska ytan för studentlägenheter. Boverkets förenkling av byggreglerna gör det möjligt att minska ytan per studentlägenhet med 11 kvadratmeter, från 27 till 16. Detta innebär att kostnaderna för byggandet av en studentlägenhet bli uppskattningsvis 300 000 kr lägre än en normal studentlägenhet idag vilket kan motsvara en minskning av kostnaden på 25 procent. Regelförenklingarna trädde i kraft 1 juli i år och förbättrar förutsättningarna att bygga nya studentbostäder och möjliggör lägre hyror. Moderaterna vill nu gå vidare och titta på ytterligare regelförenklingar för att möjliggöra byggandet av fler och billigare studentlägenheter framöver.

Vad har jag gjort dig för ont, Åsa Romson (MP)?

2014-07-03

Åsa Romson ägnade sitt tal i Almedalen i går åt att håna och förlöjliga oss "vita medelålders män". Manhatet lyste igenom i hela hennes tal. Bland annat hävdade hon att "Miljötänket är kopplat till kön - män äter mer kött och släpper ut mer koldioxid".

Sedan fortsatta hon med att ställa frågan. ”Vad är det som säger att mannen som sitter ensam i sin stadsjeep ska prioriteras högre än kvinnan som tar tunnelbanan in till jobben varje dag? Vad är det som säger att mannen som flyger på affärsresa måste få en egen flygplats mitt inne i centrala Stockholm medan den kvinnliga studenten inte har nånstans att bo?”

Jag undrar vad det är som ger Åsa Romson rätten att förtala och håna alla oss män som inte delar hennes bild av verkligheten och inte prioriterar som hon? Varför ska hon bestämma hur svenska män och kvinnor ska transportera sig eller vad vi ska äta? Vad ger henne rätt att generalisera angående hur män och kvinnor lever, och att peka ut männen som roten till allt ont? Miljöpartiet idag ägnar sig allt mer åt en miljö- och feminismextremism som i sina värsta stunder uppvisar en otäck människosyn där den som inte håller med i samhällsanalysen ska brännmärkas. Det är uppenbart att man vill ta matchen med Feministiskt Initiativ om vem som är mest extrem i dessa frågor.

Nej snälla Miljöpartiet, världen ser inte ut så som ni beskriver den. Era stereotyper av män och kvinnor är gammalmodiga och okunniga. Jag ställer ett par motfrågor till er:

Varför ska välavlönade kvinnors kollektivtrafik prioriteras framför den ensamstående pappan som måste ta barnen i bilen till dagis? Eller varför ska välavlönade mäns kollektivtrafik prioriteras framför den ensamstående mamman som måste ta barnen i bilen till dagis?

Och varför ska välavlönade kvinnors behov av att köpa en nyproducerad bostadsrätt i Bromma vägra tyngre än en ung mans behov av att ha nära till en flygplats så att han hinner flyga på affärsresa efter att ha lämnat barnen på dagis på morgonen? Eller varför ska välavlönade mäns behov av att köpa en nyproducerad bostadsrätt i Bromma vägra tyngre än en ung kvinnas behov av att ha nära till en flygplats så att hon hinner flyga på affärsresa efter att ha lämnat barnen på dagis på morgonen?

Feministiskt Initiativ har även en extrem ekonomisk politik

2014-07-03

Det är inte bara F!:s extremistiska feminism, gränsande till rent manshat, som är extrem och motbjudande. Man har dessutom en "ekonomisk politik" som skulle medföra skattechock av oanade mått. Faktum är att man till och med överträffar Vänsterpartiets ekonomiska politik och skattehöjarförslag.

Man vill bland annat höja energiskatter och koldioxidskatter med 17 miljarder, införa en köttskatt på 3,9 miljarder, avskaffa både rot- och rut-avdrag helt, ta bort den sänkta arbetsgivareavgiften för unga och samtidigt höja den vanliga arbetsgivareavgiften med ytterligare 7 miljarder, höja restaurangmomsen, slopa jobbskatteavdraget för alla som tjänar över 30.000 kronor, spara 10 miljarder på Försvaret (ca 1/4 av hela försvarsanslaget) samt införa en skatt på finanssektorn som ska ge 14-18 miljarder per år. Förslagen skulle medföra en gigantisk skattechock för både svenska hushåll och företag.

Uppenbart vem som får betala S och SD:s nya bankskatt

2014-07-03

Löpsedlarna i går om den nya bankskatten på fyra miljarder som föreslogs av Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i förrgår. DN var tydliga med vem som får betala. Det får du göra - som bankkund eller låntagare - genom höjda avgifter och räntor. Och SvD uppmärksammade hur Socialdemokraterna med sitt utspel legitimerade Sverigedemokraternas ogenomtänka förslag i samma fråga.Alliansen ger bra och balanserat järnvägsbesked för Sjuhärad

2014-07-02

En viktig del i Alliansens besked idag om "Sverigebygget" är byggandet av en ny stambana för järnväg Göteborg-Stockholm och Malmö-Stockholm. Och det är ett viktigt besked för Sjuhärad att planerna nu går vidare på allvar för en ny järnväg mellan Borås och Jönköping, via Ulricehamn.

Beskedet handlar alltså om vanliga moderna standardbanor som möjliggör järnvägstrafik med hastigheter upp till 320 km/h. Det betyder samtidigt att tankarna på extrema höghastighetsbanor med magneträls och speciell bankonstruktion som omöjliggör all annan trafik på spåren är skrotade. Det är mycket klokt och en linje jag arbetat för i flera år. Jag har med kraft flera gånger avfärdat idéerna om extrema höghastighetståg som ekonomiskt och praktiskt vansinniga. Denna typ av tåg skulle inte stanna på särskilt många ställen, och resandeunderlaget står inte i proportion till de extrema investeringarna, vilket flera utredningar visat. Finansminister Anders Borg har också dömt ut dessa extrema snabbtåg."Att bygga science fiction-tåg som går på magneträls det är robust olönsamt" sa han för några år sedan. Och det stämmer fortfarande.

Nu får vi i stället moderna höghastighetståg som körs på banor där även andra tåg kan köra och där det dessutom går att knyta ihop Göteborg och Stockholm, via Borås och Jönköping och förhoppningsvis med tillräckligt många stopp för att det ska gå att skapa ett resandeunderlag som kan göra investeringen lönsam på sikt. Samtidigt förbättras möjligheterna för snabbpendling för invånare i både Bollebygd, Borås och Ulricehamn. Ett mycket bra besked för Sjuhärad!

Alliansen presenterar Sverigebygget

2014-07-02

Alliansen presenterar i dag Sverigebygget: historiska och långsiktiga investeringar i jobb, bostäder, kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Vi vill bygga nya stambanor för höghastighetståg, påbörja förhandlingar om kollektivtrafik och annan infrastruktur, ha ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark samt pröva förutsättningarna för att bygga ut järnvägen i norra Sverige. Satsningarna möjliggör för att bygga minst 100 000 nya bostäder (utöver de 78.000 som redan planeras i Storstockholm). Våra framtidsinvesteringar sträcker sig ända fram till 2035 och bidrar till att nå vårt mål om över fem miljoner ska jobba år 2020.

Satsningarna i Sverigebygget omfattar bland annat:
* Bättre förutsättningar att jobba, bygga och bo i hela Sverige genom bland annat enklare regler för att korta planprocessen och öka tillgången på byggklar mark
* Stambanor för höghastighetståg som binder ihop Stockholm med Göteborg och Malmö samt regionerna däremellan
* Initiativ till samtal med Danmark om ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark
* Förhandlingar om fler bostäder och satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik i Stockholm, Göteborg och i Skåne, som bland annat innebär att förutsättningarna prövas för en finansieringslösning av ytterligare utbyggd tunnelbana i Stockholm samt av en östlig förbindelse som knyter samman trafikledsringen runt Stockholm
* Prövning av förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige med ett betydande inslag av medfinansiering från näringsliv, kommuner och regioner

Uppskattningsvis innebär Sverigebygget:
* 100 000 nya bostäder
* Offentliga och privata investeringar på över 400 miljarder kronor fram till 2035, varav 140 miljarder kronor på stambanorna, 70 miljarder kronor på infrastruktur och kollektivtrafik i storstäder och 200 miljarder kronor på bostäder
Samtidigt uppskattas ca 13 000 nya byggnadsjobb tillkomma per år fram till 2035.

Positiva opinionssiffror för Alliansen

2014-07-02

I dag kommer ytterligare en opinionsmätning som visar hur rörlig opinionen är. I den nya mätningen från Aftonbladet/United Minds knappar Alliansen in rejält på S-V-MP-oppositionens försprång och går tillsammans fram med 3,1 procentenheter samtidigt som de tre rödgröna partierna backar med 4,2 procentenheter. Totalt minskar därmed deras försprång från 17,7 procent till 10,4 procent. Och detta på bara en månad.

Moderaterna ökar mest, 3,1 till 22,8%. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet backar mest, S med 2,8 till 28% (den lägsta siffran hittills under Stefan Löfvéns tid som partiledare) och V backar 2,0 till 7,5%.

Opinionsanalytikerna tror att framgångarna för FI (som får 4%) skrämmer bort mittenväljare från Socialdemokraterna. Jag tror det ligger mycket i det. Men även framgångarna för Miljöpartiet får nog en och annan Socialdemokrat att fundera över framtiden. Miljöpartiet utör ett allvarligt hot mot både företagande, jobb och tillväxt.

Både populistiskt, dumt och naivt att straffbeskatta storbankerna

2014-07-01

I dag meddelade både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna att de vill straffbeskatta de fyra svenska storbankerna med ca 4 miljarder per år. Ett förslag som vi tidigare bara hört från Vänsterpartiet.

Att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna lägger fram samma förslag samma dag är väldigt förbryllande. Jag tror väl trots allt inte man haft kontakt om detta innan eller att det var planerat att ske samma dag, men det kommer aäkert att bli spekulationer om detta, inte minst med tanke på en del andra märkligheter i samband med riksdagsvoteringar där S anpassat sina förslag efter SD.

Att Serigedemokraterna ägnar sig åt ren populism för att finansiera olika vallöften förvånar inte. Inte heller att man i sin jakt på s-väljare tar en vänstersväng och tar chansen att klämma åt bankerna. Mer förvånad är jag över den populistiska vänstersvängen från Socialdemokraterna. Ännu en vänstersväng för att försvara sig mot väljartapp vänsterut.

Förslaget att straffbeskatta fyra utpekade storbanker (men tydligen inte de övriga) är både naivt och okunnigt. För det första kan man givetvis inte ha olika skatter för olika företag i samma bransch. Det är fullständigt orimligt. För det andra medför extraskatter på bankerna alltid att det blir kunderna som får betala. Tro mig, jag har jobbat 20 år i en av dessa storbanker, och vet hur det fungerar. I detta fall handlar det i princip en extraskatt på utlåning, vilket bankerna som vanligt kommer att vältra över på sina lånekunder, både hushåll och företag, i form av högre räntor eller nya avgifter. Samtidigt som det blir svårare för alla att få lån. Hur detta ska underlätta för ökat byggande och investering i företagande kan jag inte begripa. Återigen offrar Socialdemokraterna både företagande, jobb, bygande och hushållens ekonomi i sin iver att höja skatter. Och när SD säger att man tänker använda bankskatten för att sänka skatten för pensionärerna glömmer man att berätta att samma pensionärer får en kostnadsökning om de har lån på huset. Stigande räntekostnader kan snabbt äta upp skattesänkningen på pensioner. Samma sak gäller givetvis för Socialdemokraterna som vill sänka skatten med 75 kronor per månad för en garantipensionär. Det behövs inga stora lån för att stigande räntor ska äta upp den skattesänkningen.

Bankföreningens ordförande, Tomas Östros, tidigare socialdemokratisk näringsminister och ekonomiskpolitisk talesperson för Socialdemokraterna, är också upprörd över förslaget. "Jag förstår att under en valrörelse kan det hetta till men man måste ta sig en funderare på om det här verkligen är rätt när vi behöver ökad tillväxt i företagssektorn”, säger han till di.se. "Det har tidigare bara varit Vänsterpartiet som har drivit det här i svensk politik. Jag tycker att det är lite olyckligt, framför allt för att det blir en skatt som läggs på kreditgivning”//”Jag skulle bli förvånad om det inte förr eller senare innebär fördyrade bolån och fördyrade företagslån, eftersom den är direkt konstruerad så att ökar krediterna så ökar skatten”, säger han.

Trots denna nya skatt räcker inte pengarna till för vare sig Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna. Nya friska skattehöjningar lär vänta. Hoppas dagens besked får väljarna att vakna. Sverige har inte råd med kraftigt höjt skattetryck om vi ska konkurrera med andra länder som företagande och arbete. S, V, MP, FI och SD kommer att driva utvecklingen åt fel håll.

Väljarnas betyg på regeringen har ökat

2014-06-30

Skop presenterade idag en ny mätning av väljarnas förtroende för regeringen. Betyget från väljarna har ökat, samtidigt som färre tror att en rödgrön regering skulle göra ett bättre jobb.

46 procent av de tillfrågade tycker att regeringen gör ett bra eller mycket bra jobb, en ökning med en procentenhet sedan i april. De som tycker att regeringen för ett dåligt jobb har under samma period minskat med fem procentenheter till 31 procent.

För den rödgröna alliansen bryts uppgången i förtroende. 41 procent tror att en rödgrön regering skulle göra ett bättre arbete än den nuvarande Alliansen, det är fyra procentenheter färre än i april.

Återigen alltså en mätning som går på tvärs med partiernas opinionssiffror. Opinionsläget är oerhört svårtolkat just nu.

Extremt negativ vinkling av moderaterna i riksmedia

2014-06-29

TNS Sifo gör på eget initiativ en regelbunden granskning av de stora riksmediarnas vinkling av nyheter som rör partierna. I dessa fall räknas DN, SVD, GP, Aftonbladet, Ekot och Rapport som riksmedia.

Granskningen handlar inte om själva nyheten eller nyhetsinnehållet i sig, utan hur nyheten vinklas på ett negativt eller positivt sätt med olika värdeord som inte har med faktainnehållet att göra. Exakt hur granskningen görs framgår av de sista sidorna i ovanstående länk.

Hur nyheter vinklats visas av nedanstående bilder från TNS Sifo. En placering av partiet högt upp i figuren betyder att partiet blivit mycket omskrivet i media. En placering på vänsta halvan betyder att nyheterna vinklats på ett negativt sätt. En placering på högra sidan betyder positiv vinkling. Man ser tydligt hur Moderaterna under valårets första del fått en extremt negativ vinkling, medan Miljöpartiet och F! åkt räkmacka i medierna. Det är bara Göteborgs-Posten som står för en relativt balanserad vinkling av nyheterna. Värst är Svenska Dagbladet. Kanske inte så konstigt att opinionssiffrorna ser ut som de gör?Mediaforskaren Jesper Strömbeck säger i ett nyhetsinslag i SVT att "journalisterna fokuserar på konflikter och där finns det alltid vinnare och förlorare. Problemet är att medierna ofta drar för stora växlar i sin jakt på att utse en vinnare. Moderaterna är inte värd all mörk rapportering. Partiet har fått negativ publicitet under supervalårets första halva, men det är egentligen först nu partiet sjunker i opinionsmätningarna."

Han slår också hål på journalisternas egen föreställning - att de bara speglar verkligheten, precis som den är. "Det är en falsk självbild. Jag tycker medierna har ett stort ansvar, de bidrar till att forma snarare än att spegla, valresultat. Det finns hur mycket medieforskning som helst som pekar på att mediernas bevakning får effekter."//"Medierna är makthavare oavsett om man vill eller inte. Människor har ofta bara tillgång till mediernas bild av verkligheten, och den blir ofta verkligare än verkligheten själv", avslutar Jesper Strömbäck.

Andelen tidsbegränsat anställda och deltidsanställda har inte ökat

2014-06-27

I samhällsdebatten hävdas det ibland att andelen tillfälligt anställda och deltidsanställda ökat kraftigt under Alliansens regeringstid, och att arbetsgivarna satt i system att missbruka regelverket för visstidsanställningar. Jag har själv inte kunnat hitta något som styrker dessa påståenden, och har därför låtit Riksdagens Utredningstjänst undersöka saken. I denna rapport redovisar man hur det ser ut. Några av figurerna redovisas även nedan.

Slutsatsen är att vare sig andelen med tidsbegränsade anställningar eller andelen deltidsarbetande har ökat under Alliansen. Tvärtom syns en viss minskning av andelen arbetstagare med sådana anställningar. De flesta av alla de nya jobb som skapats under Alliansen har varit fasta heltidsjobb.

Denna figur visar hur antalet anställda ökat från 2006 till 2013 med drygt 300.000 personer.

Man ser också att vi idag har lika många män som kvinnor i arbete. Att så stor andel av de svenska kvinnorna arbetar är ganska unikt i Europa och det är en förklaring till att Sverige idag har EU:s högsta sysselsättningsgrad.


Denna figur visar antal anställda inom privat, kommunal och statlig sektor. Man ser att antalet anställda inom kommunal och statlig sektor ligger ganska stilla, medan sysselsättningstillväxten främst skett inom privat sektor.

I privat sektor ingår en stor sysselsättningsökning inom företag som arbetar inom välfärdssektorn (skolor, sjukvård, äldreomsorg osv). Trots denna ökning av antalet anställda inom privat drivna företag inom välfärdssektorn syns samtidigt bara en mycket liten minskning av antalet sysselsatta inom kommunal verksamhet. Totalt är antalet sysselsatta inom välfärdssektorn (privat och offentlig drift) större än 2006.
Denna figur visar utvecklingen när det gäller tillfälligt anställda, uppdelat på kvinnor och män. År 2006 var det 17,5% av de anställda på arbetsmarknaden som hade tidsbegränsad anställning. År 2013 var andelen 17%. Utvecklingen är densamma när man jämför kvinnor och män, för båda grupperna är det tydligt att andelen personer med tidsbegränsad anställning inte ökat under Alliansens regeringstid.

Om man ser antalet personer i fast respektive tidsbegränsad anställning ser siffrorna ut så här: År 2006 var 3,2 miljoner fast anställda och 670.000 tidsbegränsat anställda. År 2013 var 3,5 miljoner fast anställda och 690.000 tidsbegränsat anställda. Antalet tidsbegränsat anställda har alltså ökat med 20.000 samtidigt som det totala antalet anställda ökat med 320.000. 94% av de nya jobben är alltså fasta jobb!

Den här figuren illustrerar utvecklingen hos privata respektive offentliga arbetsgivare. Man ser tydligt att det är större andel anställda med tidsbegränade anställningar inom offentlig sektor än privat, men att andelen minskat något hos båda sedan 2006.
Denna sista bild visar utvecklingen när det gäller hel- och deltidsanställda. RUT räknar då alla som jobbar mer än 35 timmar per vecka som heltidsanställda, och räknar så för samtliga år för att kunna jämföra över åren.

Man ser tydligt hur andelen kvinnor med deltidsarbete minskat, medan det syns en liten ökning bland männen. Totalt har andelen deltidsanställda minskat från 24% 2006 till 23% 2013. En liten minskning, men det är i vart fall väldigt tydligt att andelen deltidsanställda i vart fall inte har ökat under Alliansen. För egen del tror jag att begränsningen av deltidsstämplingen i a-kassan har varit en bidragande orsak till den positiva utvecklingen mot större andel heltidsjobb.
Tidigare inlägg finns samlade i bloggarkivet