Välkommen till Jan Ericsons hemsida och blogg!
Jag är Moderat riksdagsledamot för Sjuhärad (V. Götalands Läns Södra) sedan 2006.Min vision som politiker är att människor måste få bestämma mer över sitt eget liv. Människan måste sättas före systemen, individen före kollektivet. Alla människor måste tillåtas växa efter förmåga. Politiker behöver inte reglera och styra allt.

Jag är jurist med erfarenhet från bankvärlden. Är politiskt aktiv sedan 1998. Åren 2002 till 2006 var jag gruppledare för moderaterna och för den styrande majoriteten i Marks kommun. I valet 2006 valdes jag in i Sveriges Riksdag och fick förnyat förtroende 2010 och 2014. Jag är idag ledamot av Finansutskottet. Tidigare mandatperioder har jag varit aktiv i Arbetsmarknadsutskottet, Socialförsäkringsutskottet och Utbildningsutskottet.

Företagande, arbete och utbildning är centrala frågor för mig - det skapar alla resurser till välfärden. I övrigt ogillar jag all slags kvotering, är övertygad om att man kan förena hjärta och hjärna i migrationspolitiken, vill stärka rättssamhället och ha ordning och reda i statens finanser. Jag brinner för miljöfrågor men tar avstånd från extrem "klimatpolitik". Du hittar det mesta om mig och mitt riksdagsarbete via länkarna överst på sidan. På bloggen kommenterar jag rikspolitiken, riksdagsarbetet och en hel del annat.


I bloggarkivet hittar du alla äldre blogginlägg samlade månadsvis samt efter ämnesområden.
Totalt 7.274 inlägg på bloggen sedan starten februari 2006. (uppdaterat den 13/10 2016)
Företagare från Herrljunga på riksdagsbesök

2016-10-20

I dag hade jag nöjet att ta emot en grupp företagare från Herrljunga för lite samtal och en rundvandring i riksdagen. Herrljunga ingår ju från och med nästa val i vår riksdagsvalkrets, och har mycket gemensamt med Sjuhärad också i övrigt. Några av besökarna känner jag sedan tidigare i samband med andra aktiviteter i Företagarnas regi, medan andra var nya ansikten. Det blev en del samtal om företagsklimat (Herrljunga sticker ut positivt!), bostadsbrist, kompetensförsörjning, infrastruktur och lite av varje. Och såklart en massa kring riksdagsarbetet. Ett jättetrevligt besök!Borås Tidning om vår kritik av infrastrukturministern

2016-10-20

Jag blev intervjuad av Borås Tidning igår och idag finns en artikel i tidningen om vår kritik av infrastrukturministern för hennes besked om uppskjutande av järnvägsbygget Mölnlycke-Bollebygd via Landvetter.

En liten missuppfattning har smugit sig in i artikeln. Det jag talade om när det gäller riksdagsgruppens stöd var vårt nej till höghastighetståg i Sverige. Det handlade inte om järnvägen Mölnlycke-Bollebygd. I den senare frågan vet jag inte någon som skulle vara negativ. Och i Västsverige är ju stödet för en ny järnvägsdragning förbi Landvetter kompakt, över alla partigränser.(Klicka på bilden för att läsa artikeln)

Korta nedslag från EU-konferensen i Bratislava

2016-10-19

Jag kommenterade konferensen ganska mycket på twitter efterhand, men ska sammanfatta lite tankar här. Konferensen inleddes med möten inom ramen för de olika partigrupperna i EU. Jag och mina moderata kolleger deltog på förmötet med EPP-gruppen. Efter detta förmöte började själva konferensen, med anföranden av talmannen i det slovakiska parlamentet, ordföranden för Slovakiens finans- och budgetutskott, samt av en professor i internationella relationer vid ett av Slovakiens universitet. Därefter var det dags för "family photo" där samtliga delegationsledare samlades för en gruppbild. Sedan började konferensarbetet med diskussioner inom fyra olika delområden:

"Stregthening the Social dimension of the EMU". Diskussionen om sociala rättigheter och social trygghet, exempelvis i arbetslivet, har ett samband med den fria rörligheten inom EU. Detta är en kontroversiell fråga inom EU. Vissa menar att detta ska regleras på EU-nivå, medan exempelvis Sverige och en del andra länder menar att det i huvudsak är en nationell fråga. I Sverige finns nyansskillnader mellan vänster och höger i politiken, men i stora drag finns ändå en samsyn om att vi vill lösa frågorna nationellt. Vi står ju också lite vid sidan av denna diskussion eftersom vi inte är medlemmar i EMU.

"Fight against Tax Evasion in the EU". Att bekämpa skattebrott och aggressiv skatteplanering är en viktig fråga för alla länder. Skattebrott och bidragsbrott är i princip samma sak och rör samma pengar. Under ett anförande från professor Richard Murphy från City University of London hävdades att 90% av skatteflykten inom EU sker nationellt inom länderna. Endast 10% handlar om att man flyttar vinster eller undviker skatt via olika upplägg i skatteparadis utanför EU. Mycket tänkvärt. En stor brist är ineffektiv skatteindrivning och där är Sverige ett föredöme. Tongångarna om skatteplanering och skatteflykt var delvis mycket hätska, jag saknade nyanser - skatteplanering kan vara fullt legal och rimlig när det sker inom lagens gränser, medan de som går utanför lagen självklart ska åtalas och dömas. Politikerna måste såklart se över sin lagstiftning och sina rutiner om man ska lyckas få in sina skatter.

"Automatic Stabilisers as a Building Block of the Fiscal Union Architecture". Detta pass handlade om hur "automatiska stabilisatorer" kan lindra djupa kriser. I Sverige har vi sådana - hela vårt socialförsäkringssystem. Det handlar om a-kassa, inkomstförsäkringar, försörjningsstöd mm som lindrar en kris "automatiskt" i den takt människor mister sina jobb, och samtidigt håller uppe konsumtionen och hindrar att ännu flera blir arbetslösa. I många länder saknas dessa system vilket gör samhället mer känsligt. Även i dessa frågor finns en skillnad i synsätt inom EU. Många länder med bristfälliga system tittar hungrigt på EU:s budget som de hoppas ska delfinansiera nya trygghetssystem för de egna medborgarna. Från andra länder, återigen främst norra Europa är intressen det motsatta. Man menar att varje land själv får bygga upp sina egna system och finansiera dem med egna skatter, det är inte en EU-angelägenhet.

"Common Investment Programme as a Tool for Macroekonomic Stabilisation in the EU". Detta handlar främst om EU:s stora investeringsfond, EFSI, som jag tidigare kritiserat på bloggen och i finansutskottet, och även debatterat med finansministern. Att EU tar in stora summor från alla medlemsländer för att sedan pytsa ut samma pengar (efter avdrag för administration) till de investeringsobjekt man tycker är viktiga känns för mig mest som sovjetisk planekonomi. Bra investeringsobjekt har inga problem att få pengar, det finns massor av kapital i Europa och många rika investerare och pensionsfonder som söker lönsamma objekt att investera i. EFSI riskerar att bli en bank för sådana investeringar som ingen annan tror på. Jag oroar mig för detta sätt att använda EU-medborgarnas pengar. Det blev inte bättre av att företrädare för EU:s nettobidragstagare efterfrågade utökad EU-budget med "nya intäktskällor" för att kunna utöka EU:s investeringsfond. Nya gemensamma EU-skatter och stigande medlemsavgifter för EU-länderna är något som de flesta svenska partier avvisar. Från svensk sida vill vi först se en utvärdering av resultatet av EFSI innan man stoppar in nya pengar.

Några andra nedslag och observationer:. Ett antal anföranden berörde Brexit, och det var också något som diskuterades ganska mycket på kafferasterna. Oron inom EU för konsekvenserna av Brexit är stor. Och det är nu inte bara Skottland som äroroliga för följderna av Brexit och hellre vill vara kvar i EU. Även en tung EU-politiker från Nordirland (Michael Smyth) framförde samma oro för Nordirlands del. Vad konsekvenserna blir om Skottland lämnar Storbritannien är svårt att överblicka. Min spontana fundering är att kanske Nordirland då går samma väg?

Flera talare verkade tro att alla EU-länder förr eller senare går med i EMU/Eurosamarbetet. Jag är inte lika säker på det. Snarare blir argumenten allt fler för Sverige, Danmark, Tjeckien, Ungern mfl som ännu har kvar sina egna valutor att låta bli ju mer man lyssnar på debatten om hur EMU ska utvecklas framöver.Sammanfattningsvis kan väl konferensen delvis sammanfattas i ovanstående twitterinlägg jag skrev under konferensen. Lite elakt kanske, men det var stundtals så det kändes. Det är stor skillnad i synsätt när det gäller EU:s utveckling framöver. Min egen syn på EU är att varje land i grunden måste ta ansvar för sin egen utveckling. Man kan inte bara sitta och vara passiv och kräva pengar från EU. EU kan stötta vid kriser, man kan bidra med medel för utveckling, underlätta reformer genom stöd och råd, och erbjuda bättre förutsättningar för handel och ekonomisk utveckling genom sina regler för fri rörlighet. Men den långsiktiga utvecklingen har varje land i egna händer. Vissa EU-länder har gått igenom oerhört tuffa stålbad för att komma ut bättre på andra sidan. Men för en del länder i Sydeuropa saknas både viljan och förmågan att ta tag i sina problem. Det är i längden ett hot mot hela EU-samarbetet.

Regeringen stoppar järnvägsbygget Mölnlycke-Bollebygd?

2016-10-19

I den föregående infrastrukturplanen beslutade Alliansregeringen att bygga en ny järnväg mellan Mölnlycke och Bollebygd, via Landvetter flygplats. Byggstart är planerad till 2020, och pengar är avsatta för bygget av en konventionell järnväg som även kan trafikeras av snabbtåg, typ Arlanda Express.

Efterhand som Trafikverket uppfattat att politiken funderar på höghastighetståg har man uppenbarligen på eget bevåg börjat planera för höghastighetsbanor i stället, både på den aktuella sträckan och när det gäller Ostlänken. Detta känns en smula märkligt med tanke på att det inte fattats några som helst politiska beslut om att bygga höghastighetståg i Sverige. Problemet är att sträckan Mölnlycke-Bollebygd blir bra mycket dyrare om man väljer att bygga höghastighetståg, och då räcker inte de pengar som är avsatta. Detta är något jag varnat för i flera år, just att diskussionen om höghastighetståg riskerar att kraftigt försena den viktiga järnvägen som ska knyta ihop Landvetter flygplats med Göteborg och Borås.

I dag konstaterar så Borås Tidning att infrastrukturminister Anna Johansson vid ett besök hos Handelskammaren i Göteborg igår meddelade just det jag varnat för - att det planerade "bygget av höghastighetsjärnväg" Mölnlycke och Bollebygd, via Landvetter skjuts upp på obestämd tid. Beskedet är i sig lite märkligt eftersom det ju som sagt inte alls var höghastighetståg som beslutades av Alliansen.

Ministerns besked väcker många frågor, och därför har jag och två riksdagskolleger i dag på förmiddagen skickat följande uttalande till media:


Moderata riksdagsledamöter rasar mot infrastrukturministern – ett svek mot Västsverige

Uppgifterna i Borås Tidning idag är en kalldusch för Västsverige. Det handlar om att infrastrukturminister Anna Johansson vid ett möte med Västsvenska Handelskammaren på tisdagen ska ha lämnat beskedet att den redan beslutade järnvägsbyggnationen mellan Mölnlycke och Bollebygd via Landvetter Flygplats ”kanske inte kommer att fullföljas som planerat” utan skjuts på framtiden.

Sträckan Borås-Göteborg är den mest trafikerade pendlingssträckan i Sverige och samtidigt är behovet stort att ansluta järnvägsnätet till Landvetter flygplats, både av tids- och miljöskäl. Alliansregeringen beslutade därför att bygga ny järnväg mellan Mölnlycke och Bollebygd via flygplatsen, med planerad byggstart 2020.

Såväl kommunerna mellan Göteborg och Borås som Västra Götalandsregionen har i stor politisk samsyn sagt att regiontrafiken mellan Göteborg och Borås via Landvetter är en av regionens absolut viktigaste infrastruktursatsningar. Om regeringen nu stoppar hela järnvägssatsningen är det ett grovt svek mot Västsverige. Vi kräver en förklaring från infrastrukturministern!

Från moderat sida förespråkar vi inte höghastighetståg utan en konventionell ny järnväg mellan Mölnlycke och Bollebygd och sedan vidare till Borås. Vi återkommer till detaljerna i vår infrastrukturmotion som vi inom kort lämnar till riksdagen som svar på regeringens proposition. Men vi kan redan nu säga att för moderaterna är det en prioriterad fråga att få denna järnvägssträcka färdig utan onödiga förseningar. Västsverige har inte råd att vänta.

Jan Ericson (M) riksdagsledamot Ubbhult
Cecilie Tenfjord Toftby (M), riksdagsledamot Borås
Ellen Juntti (M), riksdagsledamot LandvetterDet bästa nu vore om politikerna kunde enas om att en gång för alla lägga diskussionerna om höghastighetståg bakom oss och återgå till det som var tanken från början - en modern snabb järnväg mellan Mölnlycke och Bollebygd med en bra anslutning vid Landvetter flygplats. Det är den linje jag och mina kolleger kommer att driva och vi upplever att starkt stöd från Moderaternas ledning och trafikpolitiskt ansvariga i denna fråga.

(Rättelse: Sträckan Borås-Göteborg är såklart inte den mest trafikerade pendlingssträckan i Sverige, utan i Västsverige! Men det är faktiskt också den tredje mest trafikerade pendlingssträckan i hela Sverige, så det blev nästan rätt trots en liten felskrivning i hastigheten...)

Bratislava, Gamla Stan

2016-10-18Gamla Stan är verkligen vacker. De gamla husen överlevde flera krig och undgick rivning under kommunisttiden. I dag är de flesta husen nyrenoverade.

Ovan th presidentpalatset. Läget mitt i en stor trafikkorsning är kanske inte så kul, men bakom palatset finns en fantastisk park.

Bratislava, Slottet och Donau

2016-10-18

EU-konferensen är nu slut, och utförligare kommentarer kommer under morgondagen. Innan minibussen gick tillbaka till flygplatsen i Wien för vidare resa hem mot Stockholm blev de ett par timmar ledigt, och jag ägnade dessa timmar åt en promenad i den vackra staden Bratislava. Nedan lite bilder av Slottet, Donau och Gamla Stan.Slottet i Bratislava är i princip nybyggt på de gamla ruinerna som syns på det gamla vykortet till höger (från 1959). Under lång tid var slottet bara en ruin, endast yttervägarna stod kvar. I dag är hela slottet återställt och känslan är en mix av gammalt och nytt, och det är en mycket finns representationsbyggnad.Från slottet har man en fantastisk utsikt över staden och Donau som flyter nedanför. Ovan tv parlamentet som ligger i en modern byggnad bredvid slottet. Ovan th slottet och parlamentet högt uppe på berget, sett från en av broarna över Donau.Donau är ca 300 meter bred där den passerar Bratislava. En mäktig flod! De tre sista bilderna är tagna från en av de stora broarna.EU-konferensen har startat

2016-10-17EU-konferensen är nu igång. Ovan den moderata delen av den svenska delegationen, Maria Plass, Helena Bouveng och undertecknad. Nedan står jag tillsammans med samtliga delegationsledare på trappan till slottet i Bratislava för det traditionella "family photo". Totalt på konferensen är vi säkert 250-300 personer.

På plats i Bratislava för EU-konferens om ekonomisk politik

2016-10-16

Slovakien är just nu ordförandeland i EU och jag är nu, efter att ha tillbringat halva söndagen på flyg och flygplatser, på plats i Bratislava för att delta i en tvådagars interparlamentarisk konferens (måndag-tisdag) om ekonomisk stabilitet samt samordning och styrning av den ekonomiska politiken inom EU. Hotellet ligger nära Bratislavas berömda slott, högt ovanför staden. Här kommer konferensen att hållas, liksom måndagskvällens konferensmiddag. Jag tog en kvällspromenad för att få en bild på slottet i kvällsbelysning.

Jag blev lite överraskad av att jag blivit utsedd till "head of delegation", alltså svensk delegationsledare. Det är premiär för mig att ha denna roll, så vi får väl se hur det går...
Den svenska delegationen består av fem riksdagsledamöter samt kanslicheferna för skatteutskottet och finansutskottet, och ser ut som följande (man har uppenbarligen haft lite svårt att skilja på vilka som är män och kvinnor....):
Liten reseberättelse från Venedig

2016-10-14
Förra veckan tillbringade jag några dagar i Venedig på en privat "minisemester". Så vackert! Har gjort en liten
reseberättelse med massor av vackra bilder. För den som aldrig varit där har jag bara ett råd - res dit! Du kommer
inte att ångra dig!En fredag på hemmaplan i Sätila

2015-10-14

I dag har jag hållit mig på hemmaplan. Först ett givande lunchmöte på restaurang Lygnern i Sätila, där jag diskuterat bland annat fastighetsmarknad, byggregler och byggfinansiering med företrädare för fastighetsmäklarbranschen.

Efter lunch gjorde jag ett studiebesök på Lygnern Spa, det senaste tillskottet i utvecklingen av Sätila Säntrum (som det heter med lokal stavning). Sätila har nu, förutom ett stort tillskott av hyreslägenheter, ett imponerande centrum. Det finns bland annat ett nytt seniorboende, en bra restaurang, ett cafe, en pizzeria, ett vandrarhem, en konferensanläggning, ett gym, frisör, kiropraktor, och nu också ett alldeles nyöppnat spa. Jag tror inte någon ort av samma storlek i Västsverige har samma utbud av service som Sätila. Vi har ju även affär, byggvaruhus, vårdcentral, äldreboende, folktandvård och bank på vår lilla men snabbt växande ort, och Sätilaskolan är nyrenoverad och fin. Och så ska man ju inte glömma den fantastiska badstranden, den imponerande bryggan och utflyktsbåten Isa af Lygnern...

Sätila och grannorten Ubbhult utvecklas nu snabbt, det byggs massor och mycket mer planeras. Vår del av Marks kommun är den absolut mest snabbväxande, och fastighetspriserna ökar mycket snabbt. Närheten till Landvetter flygplats driver på utvecklingen. Den snabba tillväxten innebär både möjligheter och utmaningar för Marks kommun.

Här några bilder från Lygnern Spa.

"Opartiska" Public Service kommenterar nobelpris på twitter

2016-10-13

Alla som följer mig på sociala medier vet att jag är extremt kritisk till hur Public Service (Sveriges Radio och SVT) gång efter gång gör övertramp när det gäller den opartiska journalistiken. Och det märkliga är att övertrampen alltid går åt vänster. Varje enskilt övertramp är kanske inte så uppseendeväckande i sig, men sammantaget blir bilden att man helt enkelt inte kan lita på vare sig SR eller SVT när det gäller opartiskhet och saklighet. Man ägnar sig i stället åt kampanj-journalistik eller gör slarviga inslag som man först i efterhand inser var olämpliga - men på grund av de anställdas vänstervridning inser man det inte i tid.

Första idag är detta inlägg från SR Kultur (Sveriges Radios kulturredaktion). Jag blev uypprörd och skrev en ganska vass kommentar. Fick då nedanstående svar från Mattias Hermansson, chef och ansvarig utgivare för Sveriges Radios kulturredaktion. Han ber om ursäkt, även i flera andra twitterinlägg, och det är bra. Men det intressanta är varför ingen på SR Kultur reagerade på detta redan när man lade ut inlägget? SR borde insett att inlägget helt enkelt är ren rasism riktad mot äldre vita män (byt ut "vit" mot "svart" tex så framstår rasismen tydligt). Att tala illa om och förnedra "medelålders vita män" är populärt bland feminister och vänsterfolk, och detta gränsar definitivt till det.I dag presenterade även SR Ekot nedanstående twitterinlägg. Att nyhetsredaktionen på Sveriges Radio på detta sätt på ett försåtligt sätt bedriver genusanalys på Twitter kan knappast anses vara opartisk nyhetsförmedling utan är ren kampanj-journalistik. I sak är det helt okej att ha synpunkter på den könsmässiga fördelningen av årets nobelpris (även om man sak veta att ett antal olika nobelkommittéer utser den eller de som de vill ge årets pris, utan att stämma av med övriga. Det gör att ingen styr över helheten.) Men att Ekot lägger en uppenbar åsiktsvinkling på nyheten är knappast opartiskt. Att inlägget är fyndigt och intelligent utformat hjälper inte.Sveriges Radio bekostas med licenspengar. Licenspengar som vi alla tvingas betala.

Regeringens "klimatpolitik" hotar svenska jobb

2016-10-13

GT:s ledarblogg inleder sin samling av tweets från gårdagens partiledardebatt med denna tweet av mig:Och ja, det finns all anledning att vara mycket kritisk mot såväl förslag i regeringens budget som andra förslag som diskuteras på regeringsnivå. I budgeten gäller kritiken främst stora framtida satsningar på mycket dyra inhemska "klimatåtgärder" med mycket liten nytta som sker med lånade pengar. Utöver detta oroar jag mig för tankarna på nationell lastbilsskatt och nationell flygskatt som direkt skulle slå mot svenska företags konkurrenskraft. Att fortfarande - bland annat av "klimatskäl" hålla fast vid tanken på höghastighetståg i glesbefolkade Sverige hotar dessutom att ta resurser från andra viktiga infrastrukturinvesteringar. De jobb som skulle skapas till följd av bygget av höghastighetsjärnväg riskerar att förloras på andra ställen i landet där man inte har resurser att förbättra infrastrukturen, vilket försämrar företagsklimatet. Utöver detta finns det olika miljöskatter som slår snett eftersom de bara drabbar företag med produktion i Sverige, och då finns uppenbar risk att produktionen flyttas utomlands i stället. Listan på förslag och beslut som hotar svenska jobb kan göra mycket lång.

Jag rekommenderar denna debattartikel av Jonas Jacobsson Gjörtler, moderaternas talesperson i miljöfrågor. Bland annat skriver han följande: "Varje skattekrona ska investeras så att den ger maximal utdelning i form av minskade utsläpp, renare miljö och stabila ekosystem. För klimatet är problemet med regeringens politik inte bara att den är dyr – den är ineffektiv också".

Man kan ha olika syn på hur mycket människans koldioxidutsläpp påverkar klimatet och i vilken mån minskade koldioxidutsläpp verkligen kan stoppa eller kraftigt bromsa klimatförändringar. Majoriteten av politikerna är övertygade om den tydliga kopplingen och tror människan råder över frågan, men det är inte svårt att hitta välrenommerade klimatforskare med rakt motsatt åsikt. För egen del är jag mycket fundersam kring koldioxidens roll. Klimatet har alltid förändrats över tid, ofta mycket dramatiskt, och detta även under perioder med lägre koldioxidhalter i atmosfären. Sambandet framstår verkligen inte som uppenbart. Sannolikt lär dramatiska klimatförändringar ske även i framtiden, alldeles oavsett om vi minskar våra koldioxidutsläpp eller inte. Jag föredrar därför att tolka försiktighetsprincipen på ett helt annat sätt än majoriteten av politikerna. Om vi inte kan göra mycket sannolikt att "klimatåtgärderna" verkligen stoppar klimatförändringarna bör vi i vart fall prioritera "klimatåtgärder" som samtidigt har andra positiva effekter för hälsa, natur och miljö, och dessutom se till att resurser även läggs på klimatanpassningar. Då finns det ju åtminstone en bevisad nytta alldeles oavsett den eventuella effekter på klimatförändringarna.

Med min personliga syn på denna fråga känns moderaternas linje klockren. Svenska satsningar på miljö- och klimatbistånd utomlands har nämligen en mycket stor nytta för fattigare länder, både för miljö och hälsa, samtidigt som CO2-utsläppen minskar. Effekten på CO2-utsläppen blir dessutom betydligt större per satsad krona än om vi gör dyra insatser i Sverige.

Oavsett synsätt ska självklart de åtgärder vi gör ge maximal nytta för varje satsad krona. Det gör inte regeringens politik, vilket bland annat Finanspolitiska rådet konstaterat. Ensidiga svenska skattehöjningar och kostnadshöjningar i övrigt som bara slår mot svenska företag hotar dessutom svenska jobb. Regeringens politik är med andra ord fel - alldeles oavsett vilken syn man har på koldioxidens betydelse för klimatförändringarna.

Riksdagsbesök från Tranemo gymnasieskola

2015-10-13I dag hade jag besök av eleverna i åk 3 på Samhällsprogrammet på Tranemo Gymnasieskola. Lika trevligt som vanligt med elevbesök, och efter vår rundvandring avslutade de på läktaren och följde statsministerns frågestund.

Markbladet uppmärksammar min interpellation till justitieministern

2016-10-13

Denna vecka uppmärksammar Markbladet min interpellation till justiteministern om statens (Migrationsverkets) stora obetalda skuld till de svenska kommunerna, en summa som i dagsläget ligger runt 20 miljarder kronor. (Se även bloggen 28/9). För Marks kommun är den obetalda fordran mellan 60 och 70 miljoner, vilket är ett mycket stort belopp för kommunen.

Det är nu beslutat att jag får svar nästa fredag, dvs den 21 oktober, då det även blir debatt i riksdagen mellan mig och justitieminister Morgan Johansson (S).Årets riksdagsmotioner

2016-10-12

Samtliga mina riksdagsmotioner finns nu utlagda på Riksdagens hemsida och jag lägger nu också ut dem här. Totalt lämnade riksdagsledamöterna in 3.418 enskilda motioner under den allmänna motionsperioden, vilket betyder knappt 10 st per ledamot. Själv lämnade jag in betydligt fler, 26 enskilda motioner (några tillsammans med andra ledamöter), samt står som medmotionär till två av moderaternas motioner i finansutskottet.

Här är årets skörd:

Skatte- och Näringslivsfrågor
2016/17:1577 Utvidgning av REP-avdraget
2016/17:1454 Värnskattens avskaffande
2016/17:1580 Försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker
2016/17:1569 Avgiftsbeläggning av myndighetsbesök
2016/17:1581 Kommunala tillsynsavgifter
2016/17:134 Gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol
Arbetsmarknadspolitik
2016/17:1592 Alternativa arbetsförmedlingar
2016/17:1555 Krav på att regeringen ska följa sysselsättningsutvecklingen
Trafik och byggnation
2016/17:1576 Minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete
Rättsfrågor
2016/17:1579 Skärpta åtgärder mot övergrepp i rättssak
2016/17:1568 Översyn av oskäliga påföljder i diskrimineringslagstiftningen
2016/17:2570 Förlängning av tiderna för återreseförbud för dömda brottlingar
2016/17:2577 Säkerställande av identiteten på vittnen
2016/17:2578 Statistik över brottslighet - uppdrag till BRÅ
2016/17:1578 Specialisering inom domstolarna för ökad rättssäkerhet vid sexualbrott
Migration
2016/17:3324 Betydelsen av svenskt medborgarskap
Vård och omsorgsfrågor
2016/17:248 Översyn av reglerna för tvångsvård
Familjepolitik
2016/17:245 Återinförande och utveckling av vårdnadsbidraget
Djurskyddsfrågor
2016/17:129 Ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud
2016/17:131 Ökad helhetssyn i djurskyddslagstiftningen
2016/17:1571 Skärpning av straff för smuggling av djur
Utbildning och forskning
2016/17:132 Studielån för körkort
2016/17:130 Avskaffa nationella sekretariatet för genusforskning
2016/17:246 Avskaffa statens stöd till genusforskning
Kultur och organisationsstöd
2016/17:247 Översyn av statens stöd till organisationer
2016/17:133 Bevarandet av det rörliga kulturarvet

Dessutom är jag medmotionär till följande moderata kommittémotioner (del av moderaternas budgetmotion):
2016/17:3322 Allmänna bidrag till kommuner
2016/17:3321 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Jag har såklart också varit med en del i diskussionerna kring partiets budgetmotion också eftersom det ligger under Finansutskottets område.

Arbetslösheten kunde sjunka snabbare med rätt politik

2016-10-12

Regeringen skryter om att det blivit 150.000 fler jobb sedan de tillträdde och att ungdomsarbetslösheten sjunkit. Båda sakerna är korrekta, men det är knappast regeringens förtjänst. Ingen av de reformer man utlovade före valet har ännu givit några effekter och man har bara styrt med sin egna budget i nio månader. Den positiva utvecklingen beror helt enkelt på att de reformer Alliansen sjösatte fortfarande ger effekt, och i kombination med en stark högkonjunktur leder det till en positiv utveckling. Ungdomsarbetslösheten sjunker främst till följd av rent demografiska orsaker. Ungdomskullarna är nu mycket mindre än för några år sedan, samtidigt som många går i pension. Det gör det mycket lättare för unga att hitta jobb, särskilt i högkonjunktur. Men fortfarande var ungdomsarbetslösheten lägre 2008 när Alliansen styrt i två år och våra reformer börjat ge effekt. Sedan kom två djupa globala kriser och det hade såklart betydelse.

Ingen regering kan ta åt sig hela äran för sjunkande arbetslöshet, lika lite som någon regering kan ges hela skulden för att arbetslösheten ökar. Politiker kan inte "fixa jobb" (mer än dem man själva anställer i offentlig sektor), men man kan skapa goda förutsättningar för företagen att anställa. I lågkonjunktur kommer arbetslösheten alltid att öka, oavsett regering, och i högkonjunktur kommer den alltid att minska. Men långsiktigt gör det skillnad vilken regering man har, en klok politik lindrar arbetslösheten i lågkonjunktur och förstärker de positiva effekterna av en högkonjunktur. Det var så Alliansen arbetade. Dagens regering gör tyvärr motsatsen - försämrar företagsklimatet vilket motverkar en ännu starkare jobbtillväxt under högkonjunkturen och riskerar snabbt stigande arbetslöshet nästa lågkonjunktur.

Seminarium om ny djurskyddslag

2016-10-12

I dag har jag deltagit i ett riksdagsseminarium om en ny djurskyddslag. Det finns en utredning från 2011 som ännu inte lett fram till något förslag till lagstiftning, men under 2017 planerar regeringen att lägga fram en proposition för riksdagen.

Seminariet idag handlade bland annat vetenskapliga tankar om hur man ska tolka vad som är "ett naturligt beteende" hos djur. Vi fick också tankar kring vad en ny djurskyddslag bör innehålla, både från en representant för den tidigare djurskyddsutredningen och från Djurens Rätt respektive Djurskyddet i Sverige. Det finns självklart motsatta åsikter från en del andra intresseorganisationer, och en ny lag måste naturligtvis beakta olika intressen.

En positiv sak kunde jag konstatera idag, och det är att en ny djurskyddslag av allt att döma kommer att se mer till helheten när det gäller att bedöma brott mot djurskyddslagen och utdömande av djurförbud, i stället för att gräva ned sig i ofta ganska komplicerade och tekniska detaljer. Detta är något jag motionerat om i riksdagen både tidigare år och i år, och jag ser fram mot att läsa regeringens proposition. Djurets samlade situation och välbefinnande måste väga tyngst!

Dagens seminarium var ett samarrangemang mellan två riksdagsledamöter från (M) och (V), tillsammans med Riksdagens djurskyddsforum. Av ett drygt 40-tal deltagare var vi 8 riksdagsledamöter; 4 moderater, 2 socialdemokrater, en vänsterpartist och en miljöpartist.

Partiledardebatt

2016-10-12

Om du ändå missade partiledardebatten i riksdagen idag så finns den att se i efterhand på riksdagens hemsida.

Det mest slående i debatten var nog statsministerns återigen mycket svaga insats. Inte nog med att han nu flera gånger avslöjats i media för flera rena osanningar i såväl dagens debatt som i tv-debatten i söndags, han framstår som obegripligt obekymrad för alla de samhällsproblem och utmaningar Sverige står inför.

Jag förstår att en statsminister vill framhålla det som utvecklas åt rätt håll i landet, och klandrar honom inte för det. Men att helt blunda för allt det som utvecklas i fel riktning är oacceptabelt.

Det är lätt att stirra sig blind på läget just idag, mitt under en ganska stark högkonjunktur. Svensk ekonomi går bra just nu. Men under ytan oroar svag exporttillväxt och en tudelad arbetsmarknad. Och den globala konkurrensen är stenhård - vilket vi exempelvis ser på Ericssons neddragningar och kraftigt försämrade resultat. Ett land som vill behålla de företag och de jobb som finns, och samtidigt ge förutsättningar för nya, kan inte ha skatter, regelverk och miljöpolitik som i alltför stor grad avviker från omvärlden. Utöver detta måste Sverige också hantera den kraftiga migrationen och snabbt få så många som möjligt av de nyanlända i egen försörjning.

I övrigt är jag jättenöjd med Anna Kinberg Batras insats idag. Hon växer för varje debatt, vårdar Allianssamarbetet, och framstår som en allt tydligare statsministerkandidat. Det var för övrigt tänkvärt att en moderat partiledare skulle behöva tala om för Miljöpartiet vad som är bäst för miljön. MP tror att det är mängden pengar man satsar, oavsett vad de används till. Lite som synen på biståndspolitiken. Moderaterna tycker nyttan man får för varje satsad krona är det centrala.

Som sagt var

2016-10-10(Dagens citat på debattsidan i Borås Tidning)

Partiledardebatt och den ständiga frågan om regeringsalternativen

2016-10-09

Kvällens partiledardebatt imponerade nog på få. Alldeles för mycket tjafs, få politiska svar, och många viktiga politiska frågor som inte ens nämndes. Var fanns tex frågan om företagsklimatet? Utan privata företag som anställer får vi inte en enda krona till allt det som partiledarna talade så varmt om i debatten. Och diskussionen om regeringsalternativen gjorde nog inte någon så mycket klokare.

Lagom till kvällens partiledardebatt i SVT och tisdagens dito i riksdagen är det hela havet stormar när det gäller regeringsalternativen. För egen del lägger jag hellre tiden på de stora politiska framtidsfrågorna än gräver ned mig i olika tänkbara alternativ att forma en ny regering. Men ändå några tankar kring detta:

Jag var som jag skrev i mina första kommentarer kluven inför decemberöverenskommelsen och sörjer den inte. Däremot känner jag en stor frustration över dagens politiska läge, där extremistpartier som MP och V tillåts att stadigt driva Sverige i fel riktning och motverka politiskt tydlighet i viktiga framtidsfrågor. Dagens regering är oerhört skadlig för Sverige och saknar handlingskraft i många stora frågor. Och det beror på Socialdemokraternas ständiga behov av att kompromissa bort alla jobbiga frågor där MP tycker tvärtom och ge luddiga besked som håller alla dörrar öppna i framtiden. Många av de "historiska satsningarna" som regeringspartierna talar om innebär i själva verket att det mesta sker efter nästa val för att slippa undan ansvar för den politik man inte är överens om. Detta visar att regeringssamverkan bör baseras på en i vart fall grundläggande ideologisk samsyn (även om koalitionsregeringar såklart alltid måste kompromissa ibland). Alliansen har en sådan samsyn även om vi såklart inte är överens om allt, ibland långt ifrån överens. Men har man en gemensam grundideologi löser man oenigheter efterhand. Det fungerade under åtta år och det känns som att det kommer att fortsätta fungera.

Moderaternas utgångspunkt är att rösta nej till Stefan Löfven i en statsministeromröstning efter nästa val. Vår uppfattning är att nästa statsminister ska utses efter en talmansrunda. Den uppfattningen är vi överens om inom Alliansen. Blir Alliansen större så fäller vi regeringen Löfven och gör anspråk på regeringsmakten. Om Alliansen blir mindre så gäller fortsatt att nästa statsminister ska sonderas fram i en talmansrunda. Något organiserat samarbete med Sd inte är aktuellt för moderaterna men min egen uppfattning är att vi självklart kan styra i minoritet precis som vi gjorde 2010-2014 om Alliansen blir större än de rödgröna. För övrigt är även dagens regering beroende av att inte SD röstar med Alliansen - då faller regeringens förslag. Regeringen går för övrigt till hårt angrepp mot SD vid de tillfällen de inte stödjer regeringens förslag i olika frågor. Det om något visar att dagens regering också är beroende av hur SD agerar. Och så blir det i en demokrati - blir ett parti vågmästare får man också inflytande. Det är bara dumt att låtsas som något annat, och övriga partier måste förhålla sig till detta.

Min egen uppfattning är samtidigt att de moderata väljarna (och många alliansväljare) blir allt mer frustrerade över att en liten svag minoritetsregering tillåts fortsätta att föra Sverige i fel riktning och att extrempartiernas MP och V har alldeles för stort inflytande över politiken. Jag delar denna frustration. För egen del hade jag gärna fällt regeringen Löfvén vilken dag som helst de senaste två åren och därmed försökt driva fram ett extraval. Men det finns idag inget stöd för extraval i riksdagen och dessutom är vi alldeles för nära nästa ordinarie val för att det ska vara realistiskt att hålla ett extraval och sedan bilda en regering som hinner uträtta något innan nästa valrörelse startar.

Jag tycker däremot att Alliansen borde samla sig till en gemensam budget redan 2017 och förhoppningsvis få stöd för denna i riksdagen på samma sätt som 2014. Då förhindras i vart fall regeringen Löfvén att göra alltför mycket skada det sista året av mandatperioden, samtidigt som det blir väldigt tydligt vad en Alliansregering har att erbjuda som alternativ. En gemensam Alliansbudget som beslutas i december 2017 vore ett perfekt avstamp inför valrörelsen 2018. Vi borde också försöka samla Alliansen till gemensamma ståndpunkter i andra stora avgörande frågor för att visa att vi är redo att ta över regeringsmakten. Väljarna är otåliga nu, och Sverige går snabbt i fel riktning. Om inte vi moderater och resten av Alliansen agerar och tar den politiska ledartröjan är jag orolig för att väljarna straffar oss hårt i nästa val.

Dags att sluta smutskasta inrikesflyget

2016-10-09

Klimatdebatten har gett flygmotståndarna ny ammunition i sin ständiga kamp för att motarbeta inrikesflyget (och gärna utrikesflyget med för den delen). Koldioxidutsläpp anses ju av vissa vara hela mänsklighetens ödesfråga (vilket man som bekant kan ha olika åsikt om).

Ett bärande argument i diskussionen om höghastighetståg har varit just att göra inrikesflyg mellan Sveriges tre största städer onödigt. Detta bygger på någon slags märklig konsensus politiskt att inrikesflyg är något negativt. Jag menar att det är ett helt felaktigt synsätt.

I stället borde buss, tåg och flyg länkas samman betydligt bättre till en väl fungerande helhet. Och i stället för att avvecklas borde inrikesflyget snarare byggas ut.

Tåg, kombinerat med goda bussförbindelser till närmaste järnvägsstation, är den naturliga kollektivtrafiken för regionala resor. Ska man resa 20-25 mil kommer flyget nog aldrig att kunna konkurrera. Men för långa resor kommer flyget troligen alltid att vara snabbast. I samma takt som man tar fram ny teknik för snabbare tåg sker nämligen detsamma med flygplanen. Restiderna pressas hela tiden. Skillnaden mot tåg är dock att snabbare och modernare flyg kan flygas till samma flygplatser som idag, infrastrukturen behöver inte ändras nämnvärt i takt med flygets teknikskiften. För tåg gäller det omvända - varje avgörande tekniksteg kräver nya kostsamma banor, med oklar livslängd. Tåg tar dessutom plats - nya spår kräver mycket breda korridorer genom landskap och städer. Flyget håller sig i luften och tar inget utrymme alls, utöver flygplatserna och flygkorridorerna närmast dessa.

Hur är det då med miljöargumenten? Jo, analyserna visar att bygget av höghastighetståg inte skulle medföra någon så kallad "klimatnytta" alls, inte minst med tanke på de stora utsläppen av koldioxid under byggtiden. Att bygga betongbanor är dessutom oerhört energikrävande och tar mycket råvaror (exempelvis gigantiska mängder av bristvaran sand) i anspråk. Konjunkturinstitutet konstaterar att "höghastighetsbanor inte är ett kostnadseffektivt sätt att minska koldioxidutsläpp från transportsektorn". Till detta kommer stora intrång i känsliga naturmiljöer där den nya höghastighetsbanan ska fram. Miljöargumentet faller platt. Inom bara 10-15 år (tidigare än höghastighetsbanorna skulle vara klara om de började byggas idag) räknar dessutom Swedavia (som ansvarar för statens flygplatser) med att flygplan kommer att flygas på biobränsle, samtidigt som bullret från flygplanen ständigt minskar trots att man flyger snabbare. Det gör att miljönyttan med höghastighetståg i det närmaste helt försvinner. Kvar finns bara kostnaderna.

Det är dags att sluta motarbeta inrikesflyget och i stället utveckla detta. Vare sig ekonomiska eller miljömässiga argument håller för att förespråka höghastighetståg framför flyg.

Göteborgs-Posten: "Känn ingen sorg för höghastighetstågen"

2016-10-09

Göteborgs-Postens ledarsida kommenterar under rubriken "Känn ingen sorg för höghastighetstågen" att frågan om höghastighetståg sannolikt i praktiken är avförd från den politiska agendan i Sverige.

G-P (Mattias Bred) inleder ledaren: "Under överskådlig tid kommer det inte att byggas några nya stambanor mellan de tre svenska storstadsregionerna. Det kan vi vara tämligen säkra på efter torsdagen. Då presenterade regeringen sin infrastrukturproposition där höghastighetståg, trots stora satsningar på järnväg, förblev något som bara ska utredas för framtiden. Samma dag hade Moderaterna också sagt nej.

Det grundläggande skälet till att Sverige inte kommer att få några nya höghastighetsbanor är det som dåvarande finansminister Anders Borg (M) angav 2012: Nämligen att vårt vidsträckta land saknar befolkningsunderlag för att ett sådant projekt ska gå ihop ekonomiskt. Att som Miljöpartiet ha Tokyoslätten och sträckan Bryssel-Paris som förebilder är inte seriöst när våra förutsättningar är så annorlunda.

Trafikverket har uppskattat kostnaderna för nya höghastighetsbanor till 250 miljarder kronor. Gruppen som dagpendlar mellan storstäderna är inte särskilt stor, och med tanke på de långa byggtiderna kan vi vara säkra på att notan skulle springa iväg ytterligare. Sverige saknar som bekant heller inte andra utmaningar.

Värt att notera är att både regeringen och oppositionen faktiskt vill satsa mer på järnvägarna. Men pengarna kommer att gå till att vidmakthålla de befintliga systemen, och att förbättra kapaciteten där det är mest ekonomiskt gynnsamt. Det är klokt för medborgarna är nog just nu mest intresserade av tåg som faktiskt går."


G-P konstaterar också att moderaternas, och i praktiken även regeringens, besked att skjuta frågan om höghastighetståg på en obestämd framtid och i stället lägga pengarna på att rusta upp de banor vi redan har och förbättra kapaciteten på dessa är rätt beslut för Västsverige.

"I Västsverige ska vi inte vara överdrivet ledsna för att vi inte får snabbare tåg till Stockholm. För att fler människor ska välja kollektivtrafik, och för att Västsverige ska bli en mer sammanhållen arbetsmarknadsregion är det viktigare att den regionala trafiken förbättras. Även med ny länk till Borås på plats skulle fjärrtågen ha konkurrerat med de lokala och regionala pendlingstågen" skriver G-P.

Jag kan bara instämma. Västsverige har mycket litet att vinna på höghastighetståg. Bättre att få ordning på regionaltrafiken och en snabbare pendling mellan Göteborg och Borås, en bra tågförbindelse till Landvetter och sedan använda flyget för längre transporter. Synd att Miljöpartiet tvingar regeringen att tala med dubbla tungor i frågan i stället för att sätta ned foten klart och tydligt.

Stora risker med regeringens "icke-besked" om höghastighetståg

2016-10-08

Regeringen besked i torsdags var mycket märkligt. Man lovordade höghastighetståg som sådana och kallade det för "ett viktigt framtidsprojekt", samtidigt som man meddelade att man inte sätter av några pengar alls till höghastighetståg och inte heller sätter något mål för när en höghastighetsbana ska vara färdigbyggd. Ett mycket luddigt besked utan pengar och tidsplan som kan få allvarliga konsekvenser för Västsverige.

Den enda tolkningen jag kan göra är att Socialdemokraterna egentligen tycker som Moderaterna (jag vet att många socialdemokratiska riksdagsledamöter är lika skeptiska som vi), men att Miljöpartiet helt enkelt krävt att höghastighetstanken ska leva vidare för att inte lämna regeringen. Därav det mycket märkliga "icke-beskedet" som kanske är det allra värsta beskedet för alla inblandade. Det riskerar att blockera stora markområden som eventuellt i framtiden ska användas för höghastighetståg (Borås är exempelvis en stad som drabbas hårt av detta). Och under tiden kommer det att uppstå osäkerhet om vilken teknik man ska använda på de sträckor där nybyggnad av järnväg redan är beslutad.

Jag upprepar att för Västsverige är det viktigaste att snabbt få igång bygget av ny järnväg mellan Mölnlycke och Bollebygd med en bra underjordisk station på Landvetter Flygplats enligt den plan som finns. Det finns pengar avsatta för traditionell snabb järnväg och nu är det dags att sätta spaden i jorden och komma igång 2020 som planerat! Inte att på nytt lägga denna järnvägsförbindelse i långbänk, vilket det finns risk för nu om man i stället från Trafikverkets sida anser sig vara tvungna att projektera en höghastighetsjärnväg på sträckan. Då lär ju inte pengarna de redan avsatta pengarna räcka och byggstarten kan försenas i avvaktan på att regeringen eventuellt beslutar om byggstart för höghastighetståg och skjuter till pengar som i dagsläget inte finns.

När denna sträcka förhoppningsvis blir klar återstår uppgradering av resterande delar av järnvägslinjen Göteborg-Borås och en eventuell fortsättning från Borås till Jönköping. Denna senare del är inte självklart samhällsekonomiskt lönsam enligt de kalkyler som finns, men vore självklart bra för pendlingen i vår arbetsmarknadsregion. Och med traditionell snabbjärnväg i stället för höghastighetståg blir den ekonomiska kalkylen betydligt mer realistisk. Traditionell järnväg i stället för höghastighetståg har också stora fördelar för Borås. Mindre mark behöver tas i anspråk, troligen behöver inga byggnader rivas, och det blir betydligt lättare att åstadkomma en centralt placerad station.

Sjuhärad har med andra ord allt att vinna på traditionell järnväg i stället för höghastighetståg. Detta borde regeringen och kommunpolitikerna också inse.

Moderaterna tar ansvar och säger nej till höghastighetståg

2016-10-08

Jag har varit utomlands några dagar och inte kunnat kommentera torsdagens besked kring höghastighetstågen. Dels det moderata beskedet att vårt parti i dagsläget säger nej till att bygga höghastighetståg i Sverige, dels regeringens märkliga "icke-besked" i samma fråga. Jag ska kommentera båda sakerna i två följande blogginlägg.

Att moderaterna säger nej till höghastighetståg och i stället vill satsa på nyinvesteringar i traditionell järnväg har föregåtts av omfattande interna diskussioner och även samtal med moderata kommunpolitiker ute i landet som berörs - bland annat i Skåne och Västsverige. Jag rapporterade själv om mötet på Landvetter flygplats för en tid sedan där vi hade stor samsyn om att den regionala trafiken är prioritering ett och höghastighetståg till Stockholm kommer i andra hand. Samma synsätt har moderaterna i Skåne.

• I Moderaternas plan för ett starkare Sverige är ansvar för ekonomin en central utgångspunkt. När regeringen trots högkonjunktur lånar till sina utgifter vore det oansvarigt med ytterligare ofinansierade utgifter på hundratals miljarder kronor. Därför säger vi nej till investeringar i höghastighetsjärnväg.

• Moderaterna vill prioritera den järnväg vi redan har. Kraftiga underhållsinsatser ska kombineras med investeringar i kostnadseffektiva kapacitetshöjande åtgärder. Det regionala pendlandet och industrins behov av pålitliga godstransporter ska stå i centrum för våra investeringar. Det är där pengarna gör störst nytta. I vår infrastrukturmotion som vi avser att presentera under hösten återkommer vi till vilka satsningar vi anser att Sverige behöver för att bli starkare framåt och för att vi ska ha tillväxt i hela landet.

• Kostnaderna vad gäller höghastighetsjärnväg har skenat och är nu uppe i 230 miljarder kronor. Mycket talar för att den slutgiltiga kostnaden kommer att bli högre än så. Projektet beräknas vara samhällsekonomiskt mycket olönsamt. Trafikverket har konstaterat att investeringen i sin helhet skulle leda till en förlust för samhället på 250 miljarder kronor. Därför vore det inte ansvarsfullt att gå vidare.

• Investeringar i höghastighetsjärnväg löser inte de problem vi ser på järnvägen i dag och den skulle stå klar först om cirka 20 år. Risken är påtaglig att höghastighetsjärnvägen blir en gökunge som tränger undan andra viktiga satsningar som är nödvändiga för att tågen ska komma och gå i tid i dag. Det är hög tid för svensk politik att prioritera och fokusera på det som är viktigt.

• Höghastighetståg bygger på korta restider mellan ändpunkterna, i det här fallet Stockholm, Göteborg och Malmö. Det förutsätter i sin tur att tågen skulle passera ett stort antal orter på vägen utan att stanna vilket inte skulle gynna den regionala pendlingen som är avgörande för att vi ska ha tillväxt i hela landet.

Sammanfattningsvis anser moderaterna att den extremt höga kostnaden, den obefintliga lönsamheten även på sikt, den bristfälliga finansieringen och mer akuta behov av underhåll och nybyggnad av järnväg i närtid på olika platser i landet gör det omöjligt att satsa på höghastighetståg. Det riskerar att tränga undan alla andra järnvägssatsningar i landet under överskådlig tid. Höghastighetståg är helt enkelt robust ekonomiskt olönsamt i ett så glesbefolkat land som Sverige. Om vi tittar på resten av Europa så finns det bara någon enstaka linje som bär sig ekonomiskt - de flesta kostar enorma summor som respektive lands regeringar tvingas skjuta till. Om vi moderater ska ta ansvar för svenska statens finanser och skattebetalarnas pengar måste vi helt enkelt säga nej. Samma åsikt har exempelvis Finanspolitiska rådet, Konjunkturinstitutet, SNS och ett flertal forskare vid KTH som riktat kraftig kritik mot projektet.

Att vissa moderata kommunpolitiker ogillar beskedet är naturligt. Kommunpolitiker kämpar såklart för det som är bäst för den egna kommunen. Om man erbjuds något som betalas av någon annan vill man såklart ha det. Men som rikspolitiker måste vi se helheten och vad som är bäst för hela landet - inte bara för en enskild kommun.

Personligen anser jag att tåg är det naturliga för regionala resor. Men för långa resor kommer flyget alltid att vara snabbast. Flyget har även många andra fördelar. Man kan exempelvis hela tiden uppgradera flygplanen utan att man i någon större omfattning behöver bygga om infrastrukturen (flygplatserna). Flygresor kräver inte heller att man tar mark i anspråk för transporterna. Inom bara 10-15 år räknar man med att flygplan kommer att flygas på biobränsle, samtidigt som bullret från flygplanen ständigt minskar samtidigt som man flyger snabbare. Det gör att miljönyttan med höghastighetståg i det närmaste helt försvinner. Kvar finns bara kostnaderna. Det optimala borde vara att kombinera regionala snabba tåg och ett effektivt och miljövänligt flyg.

För egen del är jag mycket nöjd med att den linje jag själv förespråkat i ett antal år nu också är moderaternas linje med ett mycket starkt stöd i den moderata riksdagsgruppen och bland moderata kommunalråd. Vi tar ansvar och säger det som även regeringen vet - men inte kan säga av rent politiska skäl. Mer om detta i nästa inlägg.

Det blev ett 30-tal riksdagsmotioner i år

2016-10-05

I dag går den allmänna motionstiden ut i riksdagen, och det är dags att summera de motioner jag lämnat in själv och tillsammans med andra.

Totalt blev det ett 30-tal motioner, och jag kommer att lägga ut alla här under kommande vecka. Tills vidare finns de samlade på riksdagens hemsida under denna länk.

Utöver alla enskilda motioner har jag varit engagerad i flera av partiets motioner, framförallt budgetmotionen som varit en stående punkt då dagordningen för oss moderater i finansutskottet.

Moderaternas satsningar på Sjuhäradskommunerna

2016-10-05

Moderaternas satsningar på kommunsektorn innebär att vi tillför kommunerna drygt 60 miljarder fram till 2020. Det ska jämföras med regeringens satsningar på dryga 40 miljarder. Moderaterna lägger alltså 50% mer på skola och välfärd än regeringen. Fördelningen över de fyra åren visas nedan. Som jämförelse tillför regeringen 10 miljarder per år i oriktade medel.Nästa år (2017) blir tillskottet till kommunerna i Sjuhärad följande.
Första siffran är totalsumman, den andra visar skolsatsningarna separat (alla belopp avrundat i miljoner kronor):

Borås 88 miljoner totalt varav 43 miljoner till skolan
Mark 24/13
Ulricehamn 19/8
Tranemo 14/4
Svenljunga 19/4
Bollebygd 5/3
Herrljunga 7/3
Vårgårda 10/4

År 2020 när våra reformer är fullt utbyggda blir tillskotten till kommunerna följande:

Borås 193 miljoner totalt varav 106 miljoner till skolan
Mark 55/33
Ulricehamn 40/21
Tranemo 25/11
Svenljunga 29/9
Bollebygd 12/9
Herrljunga 14/8
Vårgårda 21/11

Moderaternas budgetmotion

2016-10-05

I dag presenterar moderaterna sin omfattande budgetmotion. Läs gärna debattartikeln på DN Debatt idag av moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra och ekonomiskpolitiske talespersonen Ulf Kristersson.

Grunden för den moderata budgetmotionen är att vi prioriterar våra satsningar och reformer på de samhällsområden som är absolut viktigast och då måste en del andra saker stå tillbaka. Och vår politik hänger ihop - vi skärper exempelvis kraven i bidragssystemen samtidigt som vi sänker trösklarna och gör det mer lönsamt att ta ett arbete.

De viktigaste delarna i motionen är:
* Ansvar för Sveriges finanser. Moderaterna lägger en budget i balans redan för nästa år. Vi vill inte låna till löpande utgifter mitt i en högkonjunktur. För 2018 har vi en budget som går med 5 miljarder i överskott, medan regeringen lägger sig på ett nollresultat som innebär att man bryter mot det nya överskottsmålet även 2018.
* Våra viktigaste satsningar är på fler jobb och minskat utanförskap, nolltolerans mot dåliga skolor, trygghet att lita på, tillväxt i hela Sverige samt en trygg välfärd med satsningar på vård, omsorg och äldre.
* Våra finansieringar är i huvudsak att vi avvisar en del av regeringens politik, främst byggsubventionerna och delar av arbetsmarknadspolitiken. Vår största besparing är på migration, mellan 8 och 12 miljarder per år de kommande åren (främst mer kostnadseffektivt mottagande av ensamkommande barn, översyn av vissa ersättningssystem samt effektivisering av Migrationsverket). Vi höjer också den reducerade momsen på mat mm från 12% till 13%, och gör en del andra mindre skattejusteringar, ökar insatserna mot skattefusk och bidragsfusk, stramar upp regelverken i socialförsäkringarna (bland annat en ny karensdag andra sjukveckan), inför bidragstak, effektiviserar vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder, minskar biståndet något och ställer effektivitetskrav på myndigheter.

Nedan följer en kort sammanfattning av våra största och viktigaste reformer:

Insatser för jobb och mot utanförskap:
- Nystartsjobben utökas och förstärks och sänker anställningskostnaderna med upp till 70 procent för dem som behöver det mest
- Taket för RUT-avdrag tredubblas från 25 000 till 75 000 kronor.
(Nystartsjobben och RUT-avdraget är två reformer från Alliansregeringens tid som bevisligen hjälp många lågutbildade till sitt första riktiga jobb. Kanske de enda två reformer som historiskt har fungerat. Därför bygger vi vidare på dessa.)
- Ny yrkesutbildning och utbyggt yrkesvux
- Kompetenskartläggning dag ett av alla nyanlända
- Matchningsanställningar och lärlingsjobb
- Ökade aktivitetskrav i försörjningsstödet
- Utbildningsplikt för nyanlända utan grundskolekompetens
- Treårig etableringsplan för nyanlända i stället för dagens två år
- Första-jobbet avdrag (förstärkning av jobbskatteavdraget)
- Kraftig skattesänkning för personer med "första-jobbet-anställning" (anställning där 25-40% av arbetstiden innebär att lära sig jobbet) där de första 12.000 kronorna varje månad blir skattefria
- Jobbstimulans och skärpt arbetslinje i bidragssystemen
- Bidragstak
- Reformering av sjukförsäkringsprocessen
- Nej till regeringens skattehöjningar för 1,3 miljoner löntagare
- Dubbelt jobbskatteavdrag för äldre som fortsätter arbeta, redan från 64 års ålder
- Avskaffande av den särskilda arbetsgivareavgift, löneskatt, för äldre som regeringen infört

Nolltolerans mot dåliga skolor:
- En timme mer i skolan per dag i lågstadiet
- En timme mer matematik i veckan i högstadiet
- Lovskola och läxhjälp till alla som behöver
- Rätt till förskola från två års ålder
- Avgiftsfri förskola för ekonomiskt utsatta familjer
- Fler karriärtjänster för lärare
- Anställning av lärarassistenter
- Fler lärarledda timmar på lärarutbildningen
- Examensbonus för lärare

Trygghet att lita på
- 2.000 fler poliser
- Fler civilanställda inom polismyndigheten för att öka antalet poliser i yttre tjänst
- Särskild satsning på bättre utrustning och ökad säkerhet för poliser i yttre tjänst
- Ökade insatser mot moderna "mängdbrott", exempelvis IT-brott och bedrägerier
- Ökat utrymme för att höja polisernas löner, motsvarande 2.000 kronor per månad fram till 2020
- Ökade resurser till SÄPO och psykologiskt försvar
- Ökade resurser för effektivare återvändande av avvisade asylsökande

Tillväxt i hela landet:
- Ökad satsning på forskning och innovation
- Ökade investeringar i infrastruktur och bredband
- Slopat uppskovstak vid försäljnings av bostad samt sänkt uppskovsränta för ökad rörlighet på bostadsmarknaden
- Införande av kvalificerade personaloptioner för att få företag att växa och attrahera spetskompetens
- Sänkt skatt på kärnkraft och vattenkraft
- Sänkt energiskatt för el till datacenter
- Satsningar på supermiljöbilspremie och laddstationer för elbilar
- Avskaffande av regeringens årliga extra skattehöjning på bensin och diesel
- Ökad nedsättning av dieselskatten för jord- och skogsbruk
- Slopande av regeringens förslag till flygskatt och lastbilsskatt

Välfärdssatsningar:
- Välfärdsmiljarder till kommunerna. 7 miljarder extra till kommunerna 2017 och därefter 10 miljarder per år, utöver riktade pengar för att bekosta våra skolreformer som fullt utbyggda omfattar 12 miljarder per år. Totalt ger vi kommunerna uppemot 60 miljarder kronor kommande fyra år, att jämföra med regeringens dryga 40 miljarder.
- Höjt bostadstillägg för pensionärer och höjda inkomstgränser i bostadsbidraget
- Bevarande av jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen
- Extra satsningar på äldreomsorg (personalförsörjning, tillsyn mm)
- En utvecklad vårdgaranti
- Examensbonus för sjuksköterskor

(uppdaterat 7 oktober)

Ericssons neddragningar borde leda till politisk eftertanke

2016-10-04Avindustrialiseringen av Sverige fortsätter, denna gång är det Ericsson som verkar föredra att lägga all sin produktion utomlands. Borås verkar bli den ort som drabbas hårdast. Givetvis en hemsk situation för de drabbade, även om jag ändå är optimist, både när det gäller Borås och dem som mister sina jobb. Arbetsmarknaden i Borås och Sjuhärad är stark, den hade till och med god motståndskraft under den djupa globala finanskrisen och fordonskrisen. Och de ingenjörer som mister sina jobb lär relativt snabbt hitta nya. Värre är det såklart för andra yrkesgrupper, men med den starka konjunkturen idag och många växande företag i Borås tror jag de flesta anställda relativt snabbt kommer att hitta nya jobb.

Värre är det på lite sikt. Sverige är en liten öppen och konkurrensutsatt nation. Vi kan inte ha helt andra regler, krav och skattenivåer i Sverige än i vår närmaste omvärld. Detta verkar inte dagens regering inse, lika lite som den s-regering som styrde fram till 2006. När Alliansen tillträdde gjorde vi ett antal saker för att stärka det svenska företagsklimatet, men mycket finns kvar att göra. Och nu går utvecklingen i stället åt fel håll.

Att ytterligare höja skatten för svenska ingenjörer är knappast smart om man vill locka fler företag att lägga sin produktion i Sverige och få de som finns att stanna kvar. Regeringens nej till moderaternas förslag om mer matematikundervisning i skolan är också ogenomtänkt. Högre miljöskatter och hårdare miljökrav än i konkurrentländerna försämrar konkurrenskraften och en ny kilometerskatt på lastbilstransporter slår direkt mot industrin som ofta har sina lager "rullande". Hoten mot inrikesflyget slår direkt mot många företag som riskerar sina möjligheter till snabbt resande mellan olika verksamhetsorter. Samtidigt växer byråkratin och regelverket, nu senast förslagen om att krångla till och försvåra offentlig upphandling. Listan kan göras längre - förslagen från regeringen som gynnar företagande och jobb är försvinnande få och förslagen som slår mot företagande och jobb förskräckande många. Samtidigt ska företagen slåss mot den negativa bild som sprids från vänsterdebattörer om att företagande i grunden är något fult, att företagare är onda och att den som anställer är en utsugare...

Som jag skrev på Twitter igår skyller jag inte Ericssons neddragningar på dagens regering. Men med den politik man för känner jag stor oro för att Sverige kommer att mista många företag och många arbetstillfällen framöver. Företagsklimatet och villkoren för att anställa är kanske Sveriges allra viktigaste politiska fråga. Det är de privata företagen och de som arbetar i privat sektor som med sina skatter finansierar all offentlig verksamhet, alla offentliganställda och all vår välfärd och våra pensioner. Detta glöms alltför ofta bort i debatten.

Dagens citat i Borås Tidning

2016-10-04

I dag står jag för dagens citat på debattsidorna i Borås Tidning. Det är ett citat från mitt blogginlägg den 28/9 om hur Region Skåne väljer att lägga 3,3 miljoner på omskärelse av pojkar trots att vården i övrigt skriker efter resurser. Endast M och SD i Skåne röstade emot galenskaperna.Omskärelse av pojkar går givetvis inte att jämföra med omskärelse av flickor. Men jag anser likväl att det borde förbjudas på omyndiga barn. Omskärelse av pojkar förekommer i olika åldrar i flera olika religioner och kulturer, och jag tycker det skulle vara rimligt att markera från svensk sida att det inte är acceptabelt i Sverige. När en pojke blir myndig bestämmer han själv vad han vill göra med sin kropp, men så länge han är omyndig har lagstiftaren ett ansvar för att försöka motverka medicinskt onödiga ingrepp på friska barn.

Omskärelse av omyndiga pojkar är tillåtet i Sverige sedan 2001, men möter hård kritik från många håll. Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik har granskat frågan ur ett etiskt och juridiskt perspektiv och skriver i ett uttalande: ”Det är därför etiskt tvivelaktigt att på icke medicinska grunder utföra omskärelse på ett barn som inte själv har haft möjlighet att delta i beslutet.” Barnläkarföreningen är också kritiska, liksom flera landsting.

Jag har motionerat om ett förbud i riksdagen, en gång varje mandatperiod, 2009, 2012 och 2014. Tyvärr utan framgång.

Vissa invänder att manlig omskärelse är en central ritual i flera religioner, inte minst inom judendomen och islam, och att det därför är en fråga om religionsfrihet. Jag invänder att det inte borde vara något problem att utföra en sådan ritual mer "symboliskt" utan det kirurgiska ingreppet. Denna typ av ceremonier förekommer exempelvis redan ofta inom judendomen och kallas Brit Shalom. Det är en namngivningsceremoni för nyfödda judiska pojkar som innebär att man inte skär. Inom delar av Islam förekommer ofta att man väntar med omskärelsen tills barnet kommit upp i puberteten, vilket ökar pojkens möjligheter att själv ta ställning till ingreppet. En religion kan rimligen inte stå och falla med att man får fortsätta att skära i små pojkars könsorgan. Alla religioner måste över tid kunna anpassas till rådande värderingar. Att skydda små barn från onödiga ingrepp är för mig en sådan självklar värdering.

För den som vill läsa mer om manlig omskärelse rekommenderar jag denna skrift från RFSU. Även om RFSU också är kritiska till omskärelse av pojkar är skriften objektiv och faktafylld och ett bra underlag för diskussion.

Kammarrätten vill inte att Barnkonventionen görs till svensk lag

2016-10-03

I dag är det Internationella Barndagen. Det är en dag då väldigt många för fram kraven på att Barnkonventionen borde göras till svensk lag, något som också dagens regering utlovat. Jag har tidigare kommenterat dessa tankar och menar att det inte alls är säkert att det kommer att stärka barnens rättigheter, samt att denna konvention inte bara med automatik kan göras till svensk lag - den är alldeles för allmänt hållen i många delar för att det ska fungera. En allmänt hållen konvention kan inte tolkas bokstavligt och likadant i alla länder, den måste hanteras i relation till övrig lagstiftning och ibland måste man också göra avvägningar mellan olika intressen.

Jag har just läst remissvaret från Kammarrätten i Stockholm, och sällan har jag läst ett remissvar som sågar ett lagförslag så totalt. Kammarrätten inleder remissyttrandet med följande kärnfulla skrivning:

"Kammarrätten, som har uppmanats att yttra sig över betänkandet, avstyrker att barnkonventionen inkorporeras i svensk rätt."

Motiven till denna hårda skrivning finns i ovanstående länk till hela remissvaret. Jag kan bara hålla med, det stämmer väl med den kritik jag tidigare framfört, och det stämmer väl med Alliansregeringens argumentation att inte göra barnkonventionen till lag, utan i stället tillämpa konventionens grundtankar i samband med utformningen av övrig lagstiftning. Det är, precis som Kammarrätten påpekar, en mycket bättre väg att gå.

Sverige har alldeles för mycket lagstiftning redan som tagits fram av rent symboliska och populistiska skäl. Vi behöver inte fler sådana.

Infekterad debatt i Norrköping om slöjförbud i skolorna

2016-09-30

I går avslutades debatten i Norrköpings kommunfullmäktige om den moderata motionen om att utreda möjligheten att införa förbud mot slöja/huvudduk för elever under 15 år i Norrköpings skolor. Motivet till motionen är att en del elever på grund av huvudduken (slöjan) inte kan delta i all ordinarie undervisning utan särlösningar och att det strider mot tanken med en skola lika för alla. Den moderata motionen fick bara stöd av M och SD och röstades därför ned. Vad jag kan förstå från media var debatten i kommunfullmäktige mycket hetsig vilket visar hur infekterad frågan är.

För egen del tycker jag frågan om att reglera elevernas klädsel är väldigt svår. Å ena sidan anser jag att det innebär ett allvarligt förtryck att tvinga barn att bära slöja/huvudduk. Å andra sidan kan man ju inte utesluta att vissa gör det helt frivilligt. Var gränsen för "frivillighet" går för barn är dock inte alldeles enkelt att säga. Argumentet att skolan ska vara en frizon från denna typ av tvång är egentligen ganska starkt och argumentet att det hindrar deltagande i undervisningen är mycket starkt och borde egentligen medföra i vart fall förbud att bära slöjan under dessa moment av undervisningen. Frågan har ju dessutom inget alls med religionsfrihet att göra - det föreskrivs vad jag vet ingenstans i någon religion att barn ska tvingas bära slöja, det är en rent kulturell fråga. Och den borde kanske stå tillbaka för skollagens principer om en skola som ger alla barn samma chans?

För egen del tycker jag det är viktigast att lärarna och övriga anställda i skolan föregår med gott exempel. Religionsfrihet (inklusive frihet från religion) är den del av den svenska grundlagen. Samtidigt finns det behov av att vissa institutioner och situationer är neutrala, inte minst när det gäller offentlig myndighetsutövning, vård och undervisning där man representerar samhället i stort och inte sig själv. Jag har därför motionerat i riksdagen i år om att offentligt anställda i tjänsten bör uppträda neutralt och utan överdrivet religiösa attribut och kläder, och att detta bör regleras i lag. Var gränserna exakt ska gå får givetvis utredas, en sjal är givetvis något helt annat än en burka eller niqab som täcker ansiktet.

Samhället har ett särskilt ansvar för omyndiga barn, särskilt när de befinner sig i skolan, och har även ett ansvar för hur offentlig verksamhet ser ut och för personalen i denna verksamhet. Vad vuxna människor däremot gör på sin fritid, inklusive vilka klädesplagg man bär har inte politiken med att göra. Inte heller hur man är klädd hos en privat arbetsgivare - det är något varje arbetsplats måste hantera. Politiken måste inse sin begränsning, men samtidigt våga ta ansvar för det som faktiskt ligger inom politikens ansvarsområde. Det är svåra frågor, men jag tycker man måste våga diskutera dem.

Drygt fyra timmar debatt med finansministern idag...

2016-09-29

I dag har jag deltagit i åtta interpellationsdebatter med Magdalena Andersson i riksdagens kammare. Det var min riksdagskollega Fredrik Schulte som ställt interpellationerna.

Vi var 4-5 moderater som deltog i debatterna (på bilden har jag sällskap med Sotiris Delis och Fredrik Schulte). Drygt fyra timmars debattid blev det. Ämnena var blandade, men här kommer några korta nedslag från debatten:

* Jag höll ett anförande där jag varnade för regeringens oansvariga politik att låna i högkonjunktur. Om man har underskott i statens finanser, samtidigt som Riksbanken har minusränta - vilka ekonomiska muskler finns då att stimulera ekonomin nästa gång vi får dåliga ekonomiska tider i vår del av världen? Alliansen klarade krisen 2008 tack vare att vi samlat överskott åren innan. Så ser det inte ut idag.

* Vi konstaterade att regeringen driver statsbudgeten med underskott i högkonjunktur, medan moderaterna kommer att ha en budget i balans redan nästa år. Trots detta satsar vi mer på välfärden än vad regeringen gör.

* Jag konstaterade att vi från Alliansens sida bevisat att man kan sänka skatter utan att de samlade skatteintäkterna sjunker. Genom att våra skattesänkningar fick fler i arbete fick vi fler som betalade skatt, även om var och en betalade lite mindre.

* Jag påpekade även det jag tidigare berättat på bloggen, att kommunernas ekonomi var svagare under s-regeringarna fram till 2004, i god balans under Alliansåren, för att nu försvagas igen. Finansministern påstående att Alliansen försämrade välfärden är helt enkelt en bluff.

* Vi pressade finansministern om ett löfte att inte införa förmögenhetsskatt på nytt. Hon sa att "det inte är aktuellt" men några löften kunde hon inte ge. Det är bekymmersamt eftersom regeringen redan brutit mot ett stort antal vallöften (exempelvis höjd bensinskatt, höjda inkomstskatter för löntagarna, försämring av RUT och ROT). Om regeringen inte ens håller vallöften om skatterna kan man nog inte lita på finansministerns allmänna besked om att en viss skattehöjning "inte är aktuell".

* Finansministern fortsatte låtsas som att hennes skattehöjningar egentligen är sänkningar, ett vårdslöst sätt att hantera sanningen. Alla som tjänar över 36.000 i månaden kommer att få högre skatt nästa år än de hade haft utan regeringens skattehöjningar. 1,3 miljoner löntagare får höjd marginalskatt, det gäller exempelvis elmontörer, barnmorskor, poliser och ingenjörer. Alltså inte direkt några "höginkomsttagare".

* Vi konstaterade att regeringen tar åt sig äran för det mesta som är bra idag, exempelvis lägre arbetslöshet (har fallit i 3-4 år), hög sysselsättningsgrad (har ökat stadigt i flera år), stabila statsfinanser (Alliansen tog ansvar och sänkte statsskulden) och idag till och med att andelen elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasiet ökat. Det sista är närmast komiskt. Alliansens omfattande skolreformer har ni verkat ett antal år och ger efterhand resultat. Alliansens budget har styrt Sverige i nio år, fram till 1 januari 2016. S-MP-regeringens budget har nu gällt i nio månader. Att det hunnit påverka elevernas samlade skolresultat under nio års skolgång är det nog ingen i regeringen som ens själva tror på.

* Vi debatterade pensionärernas skatt och kunde konstatera att regeringens stolta vallöfte att sänka skatten för pensionärerna bara blev en liten halvhjärtad sänkning för de med allra lägst pension, en skattesänkning som dessutom för många äts upp genom att bostadstillägget samtidigt försämras. Regeringen lägger knappt 1,9 miljarder på skattesänkningar för vissa pensionärer. Alliansen sänkte skatterna för alla pensionärer med 16,5 miljarder - nio gånger så mycket som dagens regering gjort.

* Vi debatterade även regeringens planer att införa kilometerskatt på lastbilstransporter - ett helt huvudlöst förslag som inte bara skulle slå mot åkerinäringen utan även mot tung industri, skogsindustri, jordbruk och handel. Och konsumenterna skulle få högre priser på alla varor.

Sammantaget en lång eftermiddag med debatt om många ämnen, det mesta sådant jag tidigare uppmärksammat på bloggen. Fler debatter lär följa jag har själv flera egna interpellationer på väg fram till debatter framöver.

Allt fler följer mig på sociala medier

2016-09-29

Detta är aktivitetsmätningen på mitt twitterkonto per igår förmiddag. En fördubbling av aktiviteten sedan i våras. Jag vet inte exakt hur man mäter och vad en "impression" innebär konkret (486.200 senaste 28 dagarna), men att jag numera är en av moderaternas (och kanske även riksdagens) mest följda och retweetade twittrare vet jag redan sedan tidigare. Samtidigt ökar även antalet besök på bloggen stadigt, månad för månad.

Tack alla som följer mig i sociala medier!Helsjukt - Skåne satsar 3,3 miljoner på omskärelse av pojkar!

2016-09-28

Detta är så sjukt! I en tid där vårdköerna växer och vården skriker efter mer pengar väljer alltså politikerna i Region Skåne att satsa 3,3 miljoner på att korta köerna för omskärelse av pojkar! Det är så sjukt och motbjudande att man saknar ord.

Omskärelse av omyndiga pojkar borde vara förbjudet i lag (vilket jag motionerat om i riksdagen). Att utföra icke medicinskt grundade ingrepp på barn är inget annat än barnmisshandel. Och det borde i vart fall självklart inte få utföras på skattebetalarnas bekostnad. All respekt till Moderaterna och Sverigedemokraterna i Region Skåne som var de enda som röstade nej till beslutet. De övriga fega borgerliga politikerna lade ned sina röster. De borde skämmas.


Moderaterna stödjer förslaget om återinförd värnplikt

2016-09-28

I dag presenterades en utredning om försvarets personalförsörjning. Ett av förslagen är att återinföra den värnplikt som lades i malpåse 2010. Moderaterna ser positivt på detta förslag.

• Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde fortsätter att försämras. För att möta den negativa utvecklingen måste försvarets operativa förmåga stärkas.
• En central del för att kunna stärka den operativa förmågan är att Försvarsmakten måste kunna rekrytera och behålla tillräckligt med personal som har rätt kompetens.
• Det finns idag ett antal problem i försvarets personalförsörjning. Det gäller såväl rekrytering som Försvarsmaktens förmåga att behålla personal över tid. Utredningen har fått i uppdrag att komma med förslag som innebär en mix av frivillighet och plikt för att långsiktigt säkra att försvarets personalförsörjning.
• Från Moderaternas sida har vi en öppenhet inför att använda alla de verktyg som står till buds inklusive en delvis återaktiverad värnplikt. Detta mot bakgrund av det försämrade omvärldsläget men även utifrån de problem som finns i personalförsörjningen idag och framåt.
• Försvaret personalförsörjning ska fortsatt bygga på frivillighet, men det föreslås att den kompletteras med en mindre del värnpliktig personal. Det är Försvarsmaktens behov som ska styra vem som kallas in till mönstring.
• Försvarets förmåga stärks också nu och det behövs. Moderaterna drev igenom nästan dubbelt så höga anslagshöjningar i försvarsbeslutet jämfört med vad regeringen hade föreslagit. En förändrad personalförsörjning en viktig del i en stärkt försvarsförmåga.

Jag förstår att en del undrar hur vi kunde lägga värnplikten i malpåse efter beslut av en moderatledd regering så sent som 2010, för att idag, bara sex år senare vara positiv till att i mindre skala återuppta värnplikten. Men världen förändras. 2010 var det få som såg en framtid där Ryssland återigen skulle börja uppträda aggressivt mot sina grannländer. Inte heller att terrorhot och krig i Europas närhet skulle utvecklas som det gjort de senaste åren. Beslutet att lägga värnplikten i malpåse baserades på hur världen såg ut vid det tillfället. Möjligen kan man väl säga att vi politiker kanske var lite väl snabba att dra slutsatser om vår fredliga omvärld den gången. Nu öppnar vi upp för en kombination av dagens yrkesarmé förstärkt med värnpliktiga. Det känns som en bra avvägning.

En personlig fundering är att om man ska tvinga en mycket liten del av ungdomarna i en årskull att göra värnplikt så borde också de ekonomiska villkoren vara bättre än idag. Det är inte rimligt att de flesta ska slippa värnplikt och kunna arbeta eller studera medan några tusen (av en normal årskull på drygt 100.000 ungdomar) ska tvingas göra värnplikt och gå miste om löneinkomst. Ska vi få legitimitet i detta system måste de värnpliktiga få en skälig lön under grundutbildningen.

Jag kräver migrationsministern på svar om skulden till kommunerna

2016-09-28

Jag är moderaternas ansvarige i finansutskottet för frågor kring den kommunala sektorns ekonomi och därför har jag i dag ställt en interpellation till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S). Jag undrar när han tänker se till att staten/Migrationsverket betalar sin jätteskuld till kommunerna för migrationskostnaderna, en skuld som växt till runt 20 miljarder kronor, vilket i vissa fall tvingat kommuner att ta lån för att klara den löpande verksamheten. Jag tycker det är helt oacceptabelt att kommunerna på detta sätt tvingas låna ut pengar till staten. Vi får se när ministern svarar (han har tid på sig till den 19 oktober). Därefter möts vi i en interpellationsdebatt i riksdagen.

Till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
2016/17:25 Statens skuld till kommunsektorn

Med anledning av migrationskrisen har en situation uppstått där Sveriges kommuner i praktiken har kommit att agera bank åt staten. Detta beror på att ersättningen från Migrationsverket till de mottagande kommunerna betalas ut i efterhand och med stora fördröjningar.

Givet de omfattande summor det rör sig om har detta kommit att bli ett stort problem för många kommuner. Det är helt orimligt att staten har utestående skulder till kommunsektorn i storleksklassen 20 miljarder kronor.

Det är uppenbart att Migrationsverket måste skynda på sin handläggning och regeringen ta sitt ansvar. Att hänvisa de drabbade kommunerna till kommande lagstiftning som träder i kraft först 1 juli 2017 är inte tillräckligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

* Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att Migrationsverkets skuld till kommunerna betalas i närtid?

* Hur avser ministern att agera för att få till stånd en hållbar och långsiktig lösning för kommunerna?

Jan Ericson (M)Riksbanken utfrågades av finansutskottet

2016-09-27Idag höll Finansutskottet en utfrågning av Riksbankens ledning angående penningpolitiken. Detta är återkommande tre gånger om året.

Helt kort konstaterade riksbankschefen att inflationen nu närmar sig målet på 2% per år, efter att ha legat mycket lägre under lång tid. Men den låga räntan (minusränta) kommer att bestå under lång tid, trots att Sverige befinner sig i högkonjunktur. Vi fick också fakta kring att hushållens skuldsättningsgrad har planat ut och att uppgångarna i bostadspriser har mattats något, men trots detta är Riksbanken orolig för hushållens skuldsättning.

Min egen fundering är hur Sverige ska klara nästa kris? För vi vet att en sådan kommer, och det är ingen brist på orostecken i vår omvärld. Allt från Brexit till det amerikanska presidentvalet, obalanser i kinesisk ekonomi, ekonomiska problem i Brasilien, fortsatta obalanser i flera länder i sydeuropa, ett oberäkneligt Ryssland och en migrationskris i Europa. Förr eller senare kommer sämre tider och det kan gå snabbt!

Jag minns 2008. På våren pekade allt i rätt riktning. Stora överskott i statens finanser, mycket låg arbetslöshet och allt verkade hur stabilt som helst. Mindre än ett halvår senare var svensk bilindustri i djup kris, och den svenska arbetslösheten steg mycket snabbt året efter samtidigt som skatteintäkterna föll dramatiskt. Trots detta klarade sig Sverige genom krisen förvånansvärt väl. Anledningen var att statens budget hade stora överskott, vi kunde tillföra kommunerna och myndigheterna stora tillskott. Vi hade också en riksbank som kunde sänka räntan från normala till låga nivåer för att stimulera ekonomin.

Skulle vi hamna i en global kris idag ligger räntan redan under noll och staten har underskott i sin budget - trots att vi är inne i en högkonjunktur. Förutsättningarna att hantera en kris blir därför avsevärt sämre än de var 2008-2009.

Riksbanken menar att de har fler verktyg i sin verktygslåda oroar sig uppenbarligen mest för hushållens skuldsättning som givetvis eldas på genom den låga räntan. För egen del är jag mindre orolig för hushållens skuldsättning och mer bekymrad över att Riksbanken och staten "ligger fel" med tanke på högkonjunkturen. I dag borde vi ha mer normala räntenivåer och statens budget borde gå med ordentliga överskott för att ha välfyllda lador och utrymme att agera under nästa kris. Men så ser det alltså inte ut.

Vovvar på blåbärsbete

2016-09-26

Fortfarande sensommar och gott om blåbär i skogarna. Och hundarna är glada, dom älskar verkligen blåbär!
Ska någon behöva dö på grund av bränder på fotbollsläktare?

2016-09-26

I går twittrade jag om den otäcka händelsen på Borås Arena (matchen Elfsborg-AIK). Det var AIK-klacken som tappade kontrollen över sina brinnande bengaler, och det uppstod en brand på ståplatsläktaren. Sex personer är nu rapporterade brännskadade, den yngsta är en tioårig pojke. När man läser intervjun med AIK:s lagkapten inser man att bränder på arenorna i Stockholm i samband med fotbollsmatcher skrämmande nog närmast verkar vara det normala. Vad jag vet är det dock första gången det händer på Borås Arena.

I dag blev jag uppringd av Borås Tidning som ville ha ytterligare kommentarer kring händelsen. Läs hela artikeln här.Samtidigt framkommer i en annan artikel att det finns olika åsikter om hur polisen bör arbeta. I dag är man enligt polisledningen försiktig med att agera mot individer på läktarna, "man vill inte riskera att skapa våldsamt upplopp". Detta synsätt får kritik från en pensionerad polis som tidigare arbetade med insatser under Elfsborgs matcher. Han tycker att polisen borde agera mer aktivt mot dem som inte sköter sig. Jag håller med. Självklart måste polisen visa gott omdöme, men det måste rimligen finnas något mellan "våldsamt upplopp" och total polispassivitet.

Jag har genom åren haft kontakt med många poliser "på fältet", både i personliga möten och via mail. Det finns en stor frustration inom poliskåren över att man alltför ofta "hålls tillbaka" av sina överordnade och inte får agera mot brottlighet och ordningsstörningar i skarpt läge trots att man skulle kunna göra det. Oron över att polisinsatser ska skapa upplopp och motreaktioner skrämmer polisledningen till passivitet. Jag tycker inte det är acceptabelt. Polisen ska bidra till trygghet för den vanliga skötsamma människan. Då kan man inte passivt se på när enskilda individer eller grupper bryter mot regler eller beter sig på ett allmänfarligt sätt, utan ibland måste man markera och sätta hårt mot hårt. Dessutom vet vi numera att de som beter sig illa på en fotbollsläktare inte sällan bryter mot lagar och regler även utanför fotbollsarenan. Fotbollsläktarna är en del av samhället och får inte bli en fristad för dem som beter sig illa.

När samhället tappar kontrollen får vi anarki

2016-09-25

Aftonbladet har idag en artikel om hur våldsamma gäng med misstänkt koppling till fotbollshuliganer ger sig på "gatubarn" i centrala Stockholm. Dessa gatubarn är i sin tur enligt tidigare uttalanden från polisen ofta inblandade i kriminalitet och våld mot andra. Samma sak gäller för övrigt i Göteborg där runt 200 gatubarn drar omkring i centrum och begår brott.

Jag vänder mig mot att man i artikeln talar om "flyktingar" och "ensamkommande barn" som lätt kan förväxlas med asylsökande ensamkommande. Dessa gatubarn, ofta från Marocko eller andra nordafrikanska länder, befinner sig illegalt i Sverige. De har aldrig sökt asyl (om de hade gjort det hade de erbjudits plats på ett asylboende för unga i avvaktan på asylprövning i stället för att leva på gatan). De är inte flyktingar i formell mening utan bara fattiga och hemlösa. Deras hemländer har självklart ansvaret för dem, inte Sverige. Fattigdom är som bekant inte asylskäl.

Jag vänder mig också mot den stora slappheten mot dessa huligangäng. De ställer till bråk både i anslutning till fotbollsmatcher och i andra sammanhang. Maskerade våldsverkare, oavsett om de har politiska avsikter eller bara rent allmänt vill bråka, är inte något isolerat problem kopplat till fotbollsarenorna utan ett samhällsproblem.

Vi har alltså en situation idag där polisen vare sig kan stoppa våldsamma kriminella maskerade gäng som drar runt på stan och misshandlar andra, eller göra något åt hundratals afrikanska gatubarn som befinner sig illegalt i Stockholm och begår brott. Samhället har fullständigt tappat kontrollen. Det finns bara ett ord för detta och det är anarki.

Det är hög tid för samhället att sluta abdikera. Huliganerna ska gripas och dömas till hårda straff, de är inte några stackars vilseledda fotbollssupportrar utan snarare rent kriminella våldsverkare som använder fotbollssupporterskapet som täckmantel. Ansträngningarna för att utvisa gatubarnen till sina hemländer måste samtidigt intensifieras. Självklart ska allt svenskt bistånd till de aktuella länderna dras in med omedelbar verkan om man inte accepterar att ta emot sina egna medborgare. Alla minderåriga barn som lever på gatan borde omhändertas i avvaktan på avvisning från landet, och hållas inomhus nattetid. Barn ska inte tillåtas leva på gatan och ägna sig åt missbruk och begå brott.

Jag vill inte ha vare sig huliganer eller kriminella ungdomsgäng som drar runt på stan. Samhället måste ta tillbaka kontrollen!

Staten är skyldig kommunerna 20 miljarder för flyktingmottagandet

2016-09-24Staten är nu skyldig kommunerna 20 miljarder i obetalda ersättningar för flyktingmottagandet. Det är alltså dubbelt så mycket som de 10 miljarder regeringen tillför kommunerna i ökade statsbidrag i enlighet med migrationsöverenskommelsen med Alliansen förra hösten.

Tålamodet hos kommunerna börjar tryta. Kommunerna är idag i praktiken "bank" åt staten som på detta sätt slipper låna pengar till regeringens underskott på annat sätt. Situationen är oacceptabel, och regeringen måste ta sitt ansvar och se till att kommunerna får de pengar de har rätt till. Inte minst nu när kommunerna enligt lag är tvingade att ta emot nyanlända, då är det minsta man kan begära att också ersättningen till kommunerna utbetalas i rimlig tid.

Dubbla budskap till asylsökande som nekats uppehållstillstånd

2016-09-22

En grundläggande princip för svenskt asylmottagande är att de som har asylskäl ska få uppehållstillstånd medan de som saknar asylskäl ska lämna landet. Det handlar inte minst om att de resurser som läggs på nyanlända verkligen kommer dem till del som är flyktingar från krig och konflikter. Vi vill inte heller ha parallella samhällen i Sverige där människor lever gömda, försörjer sig på svartarbete, tiggeri eller kanske rent av värre saker, och där barn tvingas växa upp i en källare år efter år på grund av föräldrarnas vägran att följa svenska domstolsbeslut. Och vi förespråkar inte helt fri invandring utan en reglerad. Och då måste ett nej vara ett nej.

SVT rapporterar idag att inte mindre än 12.350 personer som nekats uppehållstillstånd och ska utvisas eller avvisas just nu är efterlysta i Sverige. Polisen slår larm om att de inte mäktar med uppgiften, och har efter en genomgång av de senaste tre årens ärenden konstaterat att de bara klarar upp en tredjedel av dessa ärenden. – Vi klarar inte av vår uppgift, säger Per Löwenberg, gruppchef för gränspolissektionen.

Ett av problemen är att efter fyra år preskriberas ett nekande beslut om uppehållstillstånd. Och då kan man söka på nytt. Ett stort antal av dessa ärenden preskriberas alltså utan att polisen hittat personen eller kunnat genomföra avvisningen.

Sverige har skärpt regler både under Alliansregeringen och genom den breda migrationsöverenskommelsen förra året. Det är exempelvis sedan flera år olagligt att anställa en person som saknar uppehållstillstånd och sedan i somras upphör också rätten till boende och ersättning när beslut om avvisning vunnit laga kraft.

Samtidigt görs undantag för barnfamiljer som får behålla både boende och ersättning. Barnen har dessutom rätt till skolgång och komplett sjukvård (även sådant som inte är akut) trots att man inte har rätt att vistas i landet. Vissa kommuner (exempelvis Malmö) har i vart fall tidigare till och med gett försörjningsstöd till gömda barnfamiljer. Dessa förmåner anses värna om barnen - jag menar att det faktiskt är precis tvärtom.

Att ett växande antal människor går under jorden och lever gömda i vårt land är oacceptabelt. Och att vi aktivt underlättar för just barnfamiljer att välja denna väg är enligt min mening i strid med barnens bästa. Ska barn verkligen växa upp under sådana förhållanden i vårt land, och hela tiden tvingas leva i oro för att bli upptäckta och avvisade? Dessa personer och familjer har fått en prövning av svensk myndighet och har sedan kunnat överklaga beslutet i domstol. Om man även där får nej har man inga asylskäl och då har man att rätta sig efter det.

För att effektivisera avvisningar och utvisningar är det givetvis viktigt att polis och ansvariga myndigheter har tillräckliga resurser och får frihet att agera som de anser lämpligt för att hitta de som gömmer sig och då verkställa domstolsbeslut eller myndighetsbeslut på ett så värdigt och humant sätt som möjligt. Men det räcker inte. Regelverken måste hänga ihop.

För det första borde självklart preskriptionstiden förlängas. Moderaterna föreslår minst åtta år, jag tycker personligen det borde vara tio år - i likhet med många andra preskriptionsregler i svensk rätt. Då skulle frestelsen bli mindre att gå under jorden och leva gömd i avvaktan på en ny chans att söka uppehållstillstånd.

För det andra borde alla rättigheter utöver akut sjukvård upphöra för alla, inklusive barnfamiljer, när ett avvisningsbeslut vunnit laga kraft. Vi kan inte ge dubbla signaler till dem som saknar asylskäl.

Det framkommer också att olika organisationer, inklusive Svenska Kyrkan, ger stöd i form av mat mm till personer som befinner sig olagligt i landet. Jag förstår deras grundinställning att man vill hjälpa alla utan att ställa frågor, men tycker samtidigt att det blir fel. Man bidrar på detta sätt faktiskt till att barn tvingas av sina föräldrar att växa upp under helt oacceptabla förhållanden i stället för att återvända hem till det gamla hemlandet och leva ett mer normalt liv. Jag tycker kyrkorna och andra organisationer åtminstone i samband med att dela ut hjälp borde försöka övertyga de människor som de vet befinner sig här illegalt att man borde lämna landet för sin egen och barnens skull. För mig är det mer humant än att medverka till att människor lever gömda.

Alliansen säger nej till delar av regeringens nya upphandlingsregler

2016-09-22I går lämnade jag och mina fyra moderata kolleger i finansutskottet, tillsammans med övriga Allianspartiernas ekonomiskpolitiska talespersoner in en gemensam följdmotion till regeringens proposition om nya upphandlingsregler. Vi säger nej till regeringens förslag att det ska krävas villkor enligt kollektivavtal för alla företag som deltar i offentlig upphandling. Anledningen till detta är flera.

För det första innebär förslaget att småföretag som saknar kollektivavtal kan utestängas från upphandling. Sex av tio företag saknar idag kollektivavtal. Ofta är det småföretag med ingen eller några få anställda, inte sällan familjeföretag. Att utestänga småföretagen från offentlig upphandling riskerar att bli dyrt för skattebetalarna eftersom det minskar konkurrensen.

För det andra blir det extremt svårt att tillämpa regelverket. Dels eftersom det kan finnas flera olika kollektivavtal inom ett verksamhetsområde. Vilket avtal ska tillämpas, och varför ska vissa företag gynnas av att man har mindre fördelaktiga villkor i sina kollektivavtal än vad andra företag har? Dessutom blir det oerhört svårt för upphandlande myndigheter och kommuner att tolka kollektivavtalens innebörd och avgöra om företag utan kollektivavtal uppfyller villkoren eller inte. Allt detta kommer att göra upphandlingarna dyrare vilket också kostar pengar för skattebetalarna.

För det tredje kommer svenska företag att diskrimineras gentemot utländska, eftersom Sverige inte har rätt att kräva kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor av utländska företag som vill verka i Sverige. Att ställa högre krav på svenska företag än på utländska kommer att missgynna svenska företag och hota svenska jobb.

Det är vår uppfattning att upphandlande myndigheter bör föregå med gott exempel när det kommer till att bland annat ta socialt ansvar, och visa miljöhänsyn. Alliansen anser att det är rimligt att, i samband med offentlig upphandling, vid behov ställa sociala krav gällande den så kallade ”hårda kärnan”, alltså det som rör arbetstid, lön och semester. Krav på skäliga arbetsvillkor för de som utför offentligt upphandlade tjänster handlar om att säkerställa att skattemedel används på ett ansvarsfullt sätt. Det handlar om ett ansvarstagande gentemot löntagare och alla de företag som agerar seriöst. Redan gällande lagstiftning ger vissa möjligheter att ställa sociala krav, men Alliansen utesluter inte ytterligare lagstiftning eller andra åtgärder för att säkra goda arbetsvillkor. Detta måste dock ske på ett sätt som värnar små och innovativa företags möjligheter att delta i offentlig upphandling. Regeringens lagförslag uppfyller inte detta krav och därför vill vi försöka stoppa det i denna del. Eftersom Sverigedemokraterna säger sig ha ungefär samma uppfattning som vi finns det god chans att regeringens förslag faller.

I övrigt kan jag bara konstatera att vi har många synpunkter även på andra delar av regeringens mycket omfattande och krångliga proposition. Sverige måste visserligen införliva en del nya EU-regler i svensk rätt, men det hade gått att göra på ett enklare och mer överskådligt sätt. Då upphandlingspropositionen redan är försenad och det föreligger risk för viten om Sverige inte genomför de underliggande EU-direktiven (som vi i många avseenden välkomnar) ser vi ingen annan möjlighet än att bifalla de delar i propositionen som gäller EU-direktivens genomförande, även om man som sagt hade kunnat reglera en del saker på ett mindre komplicerat sätt.

Det är regeringens politik som är snurrig

2016-09-21

I går hade jag detta debattinlägg i Borås Tidning som svar till mina socialdemokratiska riksdagsledamöter som påstår att deras politik får hjulen att snurra. Det enda snurriga är faktiskt regeringens politik. Och i övrigt snurrar det mesta dessutom åt fel håll.


(Klicka för läsbar storlek)

50 nya miljarder till migrationspolitiken kräver eftertanke

2016-09-21

Jag berättade häromveckan om hur regeringen skröt om sin storsatsning med 2,7 miljarder till polisen - vilket visade sig vara en summering av alla satsningar man vill göra tom 2020. För 2017 handlade det om futtiga 180 miljoner. På samma sätt blåste man upp miljösatsningarna till enorma belopp genom att summera alla planerade satsningar tom 2020. Men det mesta låg efter nästa val, åren 2019 och 2020.

Nu har regeringen presenterat förslaget till tillskott för att klara asylmottagande, migration och integration de kommande fyra åren. Och i detta fall är det här att summera totalen för fyra år uppenbarligen inte alls intressant. I stället bryts satsningarna ned på en mängd olika delområden på regeringens hemsida, och man delar dessutom upp utgiftsökningarna år för år. Jag kan förstå detta sätt att presentera utgiftsökningarna, för vi talar om skrämmande stora kostnader.

En snabb summering av utgiftsökningar som uttryckligen avser asylmottagande, migration och integration (finns säkert en del ytterligare utgiftsökningar som har koppling till detta område, men jag har räknat försiktigt) innebär att man satsar 3,80 miljarder 2017, 3.05 miljarder 2018, 1,93 miljarder 2019 och 1,22 miljarder 2020. Sammanlagt alltså nästan 10 miljarder under dessa fyra år. Mest går till Migrationsverket, men det tillförs även pengar till exempelvis Länsstyrelserna, Domstolsverket och Arbetsförmedlingen.

Till detta kommer den extra satsningen på 10 miljarder per år till kommunerna som baseras på den breda migrationsöverenskommelsen mellan Alliansen och regeringen. Dessa pengar ska enligt regeringen de närmaste åren fördelas mellan kommunerna efter vilka som "tagit störst ansvar för asylmottagandet". Även om kommunerna får använda pengarna fritt så är tanken att tillskottet ska kompensera för ökade utgifter och bemanningsbehov i skola och omsorg till följd av asylmottagandet. Fram till 2020 handlar det alltså om 40 miljarder i tillskott.

Sammantaget innebär detta att asylmottagande, migration och integration medför kostnadsökningar i statens budget på nära 50 miljarder kommande fyra år.

I helgen meddelade finansministern samtidigt att Försvaret inte får en krona extra kommande år trots det allvarliga säkerhetspolitiska läget. Och polisen får som sagt bara 180 miljoner trots att allt fler idag talar om en myndighet i djup kris. Detta visar på ett brutalt sätt hur migrationspolitiken nu slukar en allt större del av statens budget, och detta måste regeringen ta på allvar. Att bara luta sig tillbaka och konstatera att kostnaderna sjunker kommande år till följd av de skärpta reglerna och gränskontrollerna duger inte. Vi talar fortfarande om mycket stora kostnader. Och vad man än tycker om att så många asylsökande kommit till Sverige så finns dessa människor här nu och vi måste hantera det. Att bara uppgivet säga att vi inte klarar detta leder inte heller någonstans. Inte heller att gnälla och säga "vad var det vi sa". Det är faktiskt politikens uppgift att ta ansvar i varje läge, alldeles oavsett i vilken mån man eventuellt är medskyldig till den situation som råder.

En del av regeringens satsningar är säkert helt nödvändiga för att kunna hantera situationen hjälpligt. Men den stora bristen är det kreativa tänkandet för framtiden. Det är tre saker som behövs - och dessa måste hanteras samtidigt:

För det första behövs permanenta regler för asylmottagande och migration som ligger i linje med vår omvärld. Detta för att det framtida inflödet ska bli hanterbart. Regeringens linje om "tillfälliga" åtstramningar räcker inte.
För det andra måste de som saknar asylskäl lämna landet, och då måste vi skärpa upp regelverken ytterligare avseende de rättigheter man har efter att ha nekats uppehållstillstånd, samt se till att det finns resurser att verkställa avvisningar på ett humant men effektivt sätt.
För det tredje måste vi göra allt för att de som beviljas uppehållstillstånd kommer in i vårt samhälle. Hur ska vi klara att få alla i arbetsför ålder i egen försörjning? Hur får vi in dem på arbetsmarknaden? Hur ska vi kunna erbjuda alla nyanlända barn en bra skola utan att det går ut över andra barn med särskilda behov? Hur får vi fram de bostäder som behövs? Hur rustar vi vård och omsorg för att kunna möta de nyanländas behov utan att det skapar längre köer för andra? Viktigast av allt är nog just hur vi ska kunna överbygga spänningarna i samhället när olika intressen och behov ställs mot varandra. Det kräver gott omdöme från både rikspolitiker, kommunpolitiker och myndigheter.

Jag återkommer med en sammanfattning av moderaternas förslag kring detta i samband med att vi lämnar in vår budgetmotion framöver. Mycket av våra förslag är redan kända, men mer kan tillkomma. 50 miljarder på fyra år i kostnadsökning visar att läget är mycket allvarligt och de så kallade "framtidsutmaningarna" är skrämmande stora. Då måste man tänka till.

Kort kommentar om regeringens budgetproposition

2016-09-20

1. För det första underskattar regeringen problemen. Vi lever i en mycket orolig värld med många globala hot mot den ekonomiska tillväxten. Och på hemmaplan har vi en gigantisk utmaning i att få nyanlända och lågutbildade i arbete. Regeringen fortsätter spendera pengar som inte finns och lånar under högkonjunktur, och presenterar samtidigt betydligt mer optimistiska bedömningar om såväl statens ekonomi som sysselsättningen än vad andra bedömare gör. Man verkar helt enkelt inte inse samhällsproblemen. Om vi inte får in en stor del av de nyanlända på arbetsmarknaden kommer vi får stora problem framöver. Och slarvar vi med statens finanser klarar vi inte framtida lågkonjunkturer.

2. Arbetsmarknaden utvecklas åt fel håll. Sedan krisåren 2008 med en arbetslöshetstopp 2009 har arbetslösheten minskat stadigt fram till nu. Men enligt Konjunkturinstitutet kommer arbetslösheten att öka igen inom några år. Även sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet kommer efter många års stabil uppgång att vända nedåt redan 2017. Det är ett mycket allvarligt hot mot statens finanser och välfärdens finansiering. Intre ens regeringen själv tror nu att man kommer att nå sitt "arbetslöshetsmål".

3. Det behövs kraftfullare åtgärder. De reformer regeringen hittills presenterat har gett oerhört magert resultat för att få fler nyanlända och lågutbildade i arbete. Vi talar om ett behov av hundratusentals jobb som knappt finns på svensk arbetsmarknad idag. En av få stora och bevisligen framgångsrika reformer som gjorts i modern tid för att få nyanlända och lågutbildade i arbete är Alliansens RUT-reform. Men denna reform försämrar nu regeringen och man ser redan att antalet RUT-tjänster minskat det senaste året efter att i genomsnitt ha ökat med över 20% per år sedan 2010. RUT-reformen borde byggas ut, inte försämras! Och fler åtgärder behövs för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Från moderat sida har vi presenterat flera reformer och föreslår dessutom ett bidragstak för att göra det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete. Vi kommer också i vår moderata budget att göra betydligt större satsningar på skolan än de mycket blygsamma summor som regeringen lägger i sin budget.

4. Höjda skatter försvagar tillväxt och konkurrenskraft. Regeringen har hittills beslutat om skattehöjningar på över 40 miljarder per år fram till 2018, varav det mesta slår mot hushållen. Detta minskar naturligtvis aktiviteten i ekonomin. För nästa år väntar höjd marginalskatt för över 1,3 miljoner löntagare - rakt i strid med vad regeringen lovade före valet. Och det är inte som regeringen påstår "de rika" som drabbas. En tredjedel av elmontörerna och barnmorskorna får höjd marginalskatt. Över 40% av poliserna, över hälften av dem som finns i administrativt arbete och över 70% av ingenjörerna drabbas också. Samtidigt med dessa skattehöjningar på arbete höjer man de sociala avgifterna vilket gör det dyrare att anställa och man höjer skatter och försämrar samtidigt villkoren för företagen.

5. Regeringen tar inte ansvar för statens finanser. Trots ett nytt lägre överskottsmål, kommer statens budget att fortsätta gå med stora underskott - mitt under en stark högkonjunktur. På detta sätt försvårar man möjligheten att hantera en framtida lågkonjunktur. Moderaterna avser att lägga en budget i balans redan för 2017.

Ulf Kristersson (M) presenterar vår kritik mot regeringens budget

2016-09-20

Bilder från riksdagens presscenter i förmiddags.TV4 i morse

2016-09-18

Blev just uppmärksammad på att TV4 i morse uppmärksammade ett av mina twitterinlägg från föregående vecka...Här är hela inslaget i TV4:s Nyhetsmorgon.

I natt för tio år sedan:

2016-09-17

I dag för exakt tio år sedan slutspurtade jag för en Alliansseger och ett regeringsskifte i Sverige. Och det gick vägen. Alliansen tog över regeringsmakten och jag blev invald i Sveriges Riksdag. Så här glada var vi på valnatten (från bloggen 18 september 2006):


I kväll för tio år sedan:

2016-09-16

För exakt tio år sedan, klockan 20.00, stängde vallokalerna i 2006 års val. Och vi minns hur det gick! (Från bloggen 18/9 2006):


Moderaterna valets stora segrare!

Moderaterna blev valets stora segrare, både på riksnivå och lokalt i Marks kommun! Inte nog med att partiet gjorde sitt bästa valresultat i riket sedan 20-talet, 26,1%, och att vi fick en ny regering. Vårt parti ökade också mest av alla i Marks kommun, går från 5 till 8 mandat, och är nu största borgerliga parti med 16% av rösterna! Rimligen bör detta också medföra att moderaterna skall tillsätta en av de två kommunalrådsposterna i Mark, i enlighet med den överenskommelse som partierna gjorde före valet.

Hur det går för egen del med riksdagsplatsen vet jag inte säkert förrän på onsdag när alla personvalskryss räknats. Men chansen till en riksdagsplats bör vara god.

Allt slit under valrörelsen verkar ha lönat sig!Västsvenskt möte om flyg och järnväg

2016-09-16

I dag träffades vi, ett antal moderata kommun-, region- och riksdagspolitiker med koppling till sträckan Göteborg-Jönköping för att diskutera framtiden för flyg och järnväg. Inbjuden var även Jessica Rosencrantz som är min riksdagskollega och dessutom moderaternas talesperson i trafikfrågor och vice ordförande i Trafikutskottet.Jag var från början en av initiativtagarna till detta möte, och har haft tät kontakt med framförallt de moderata kommunalråden Per Vorberg i Härryda och Annette Carlsson i Borås för att försöka hitta en dag där så många berörda som möjligt kunde vara med. Och i dag stod så Per Vorberg och Härrydamoderaterna som värdar för mötet som hölls på flygplatshotellet på Landvetter.

Vi fick först en grundlig genomgång av dagens verksamhet och den planerade utvecklingen av Landvetter flygplats. Såväl chefen för verksamhetsutvecklingen på flygplatsen, Helena Wiberg som flygplatsdirektören Charlotte Ljunggren fanns på plats och berättade om framtidsplanerna och inte minst om hur man ser på behovet av att koppla ihop järnvägen och flyget för att underlätta resandet till flygplatsen.

Jag fick en tydlig känsla under föredragningarna att ett tydligt syfte med fokuset på höghastighetståg är just att motarbeta inrikesflyget, eller helst verka för att det helt avvecklas. Självklart är det också Miljöpartiets vilja. Men det går rakt i strid med Landvetters och statliga Swedavias planer på att bygga ut passagerarterminalerna och skapa en stor flygplatsstad med mängder av företag och arbetsplatser runt Landvetter flygplats, samtidigt som man vill utöka antalet flygdestinationer. Och Landvetters flygplatsledning vill självklart helst ha den redan nu planerade tågtunneln under flygplatsen med en uppgång direkt till terminalerna (precis som på Arlanda). Sverigeförhandlarna har nu tagit fram andra sämre förslag om exempelvis ytläge på tågförbindelsen förbi flygplatsen och kanske station en bit från terminalerna - allt för att få ned kostnaden för höghastighetståg. Detta vore mycket olyckligt. Från moderat sida vill vi ha både tåg och flyg, och ställer inte dessa transportsätt mot varandra.

Många tror nog att det mesta av flygtrafiken från Landvetter är inrikesflyg. Det är helt fel. 80% av flygtrafiken går till och från utlandet! Endast 20% är inrikesflyg. Av de dryga sex miljonerna flygpassagerare som flyger till eller från Landvetter är det dessutom endast mellan 800.000 och en miljon som flyger inrikes till eller från Stockholm. Av dessa är i sin tur mellan 200.000 och 400.000 anslutningsresor till eller från utrikesflyg på Arlanda. Det rena inrikesflyget är med andra ord bara en liten del av Landvetters verksamhet.

Inrikestrafiken till och från Stockholm är samtidigt oerhört viktig för att det även ska gå att flyga inrikes till exempelvis Umeå, Kiruna och andra orter i norra Sverige. Genom att plan från exempelvis Göteborg mellan landar i Stockholm på väg norrut kan man klara lönsamheten för flyg till norra Sverige. Om inrikesflyget till Stockholm upphörde skulle flyglinjerna till norra Sverige få stora problem. Detta måste ligga med i vågskålen när vissa politiker (läs Miljöpartiet och Vänsterpartiet) vill stoppa inrikesflyget i södra Sverige.

Jag räknade också lite på det här med underlaget för höghastighetståg som många menar skulle kunna ersätta inrikesflyget mellan Göteborg och Stockholm. Om man räknar högt med 1 miljon flygresenärer innebär det någonstans mellan 2.500 och 3.000 passagerare per dag. Det är ett mycket litet passagerarunderlag för att motivera en oerhört kostsam höghastighetsbana. Till detta kommer såklart de som åker med vanliga tåg från Göteborg C till Stockholm varje dag, men det är fortfarande ganska små passagerartal som knappast räcker för att fylla särskilt många tågsätt per dag. Och biljetterna lär bli mycket dyra om man bygger höghastighetsbana - kanske så dyra att flyget blir billigare.

Som jämförelse kan nämnas att det varje år reser nio miljoner (!) människor bara mellan Göteborg och Borås. Det gör faktiskt denna sträcka till Sveriges hårdast trafikerade pendlingssträcka! Detta visar tydligt att nyttan av en järnväg mellan Göteborg-Borås-Jönköping i första hand är regional - inte nationell. Och därför är det viktiga inte att det blir en höghastighetsjärnväg utan att människor kan pendla effektivt och snabbt längs axeln Göteborg-Borås-Jönköping. Tidsvinsten med höghastighetståg mellan Göteborg och Jönköping är dessutom försumbar jämfört med moderna snabbtåg på normal bana.

Slutsatsen från dagens möte är att min tidigare uppfattning ligger fast. Det är vare sig ekonomiskt försvarbart (senaste budet är en kostnad på 230 miljarder) eller klokt ur trafiksynpunkt att lägga allt fokus på slutstationerna, dvs Göteborg och Stockholm. Det viktiga för Västsverige är att få en ny snabb regional järnväg mellan Göteborg och Borås, via Landvetter, och sedan vidare till Jönköping. Självklart ska tågen stanna även i Mölnlycke, Landvetter, Bollebygd och Ulricehamn. Snabbaste resvägen till Stockholm blir även fortsättningsvis inrikesflyget, och med en snabb tågförbindelse till Landvetter flygplats blir det bekvämt för både göteborgare och boråsare att flyga till huvudstaden. Redan 2030 (tidigare än höghastighetsjärnvägen skulle vara färdigbyggd) uppskattar dessutom Swedavia att alla flygplan kommer att gå på biobränsle. Det gör att även miljöskälen för höghastighetstågen faller.

Jag framförde min egen oro för att den redan beslutade nya järnvägen från Mölnlycke till Bollebygd (med planerad byggstart 2020 och där pengar redan är avsatta av tidigare Alliansregering) skulle riskera att skjutas på framtiden om man i stället beslutar att bygga höghastighetståg på sträckan. Då räcker ju nämligen inte de avsatta pengarna eftersom höghastighetsjärnväg blir mycket dyrare. Då finns uppenbar risk att projektet lyfts ut ur planen. Det har Västsverige inte råd med - vi måste snarast ha en bra tågförbindelse mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats. Byggstarten 2020 måste stå fast!

För Borås Stad vore det sannolikt också bättre med ett modernt snabbtåg i stället för höghastighetståg. Dels tar en sådan järnväg betydligt mindre plats vilket minskar intrånget i centrala delarna av Borås. Dels blir kostnaden mindre vilket kanske öppnar upp för att man kan gå boråspolitikerna till mötes och bygga stora delar av järnvägen i en tunnel under Borås med stationsnedgång i centrum. Det viktiga för Borås är självklart att stationen kommer i ett centrumnära läge och inte läggs i utkanten av stan.

Vad ska Sverige med två jämställdhetsmyndigheter till?

2016-09-15

I dag meddelar regeringen att man avser att tillskapa en ny "jämställdhetsmyndighet". Jag skulle - med all respekt - vilja påstå att det är ren plakatpolitik. Sverige har nämligen redan en myndighet som arbetar med jämställdhetsfrågor, Diskrimineringsombudsmannen. Detta är en myndighet som tillskapades under Alliansen 2008 genom en sammanslagning av ett antal olika diskrimineringsmyndigheter, inklusive dåvarande Jämo - Jämställdhetsombudsmannen. Med regeringens förslag får vi alltså två olika myndigheter som i princip ska arbeta med samma saker.

Regeringen har inga större pengar de kommande åren till exempelvis miljöpolitik, polis eller järnvägsunderhåll, i stället försöker man vilseleda om "storsatsningar" genom att lägga ut pengar först efter nästa val, åren 2019 och 2020 (se föregående inlägg). Kommunerna går samtidigt på knäna, försvaret behöver mer pengar, och staten lånar stora summor mitt i en stark högkonjunktur. Men en extra jämställdhetsmyndighet - det har vi råd med. Man tar sig för pannan och känner en djup sorg över hur illa dagens regering prioriterar. Plakatpolitiken går före verklighetens utmaningar.

Den nya jämställdhetsmyndigheten blir säkert en utmärkt lekstuga för rättrogna genusdebattörer och extremfeminister. Det är fullt tillräckligt illa som det redan är.

Tomt regeringsskryt om nya pengar till järnvägsunderhåll

2016-09-15

Häromveckan bloggade jag om de skrytsamt presenterade miljösatsningarna som visade sig till största delen vara utlagda först efter nästa val. Kommande år blir det mycket blygsamma summor. Sedan kom "mångmiljardtillskotten till polisen" där det visade sig att nästan alltihop lades ut 2019 och 2020. 2017 blir det bara 180 miljoner. Regeringen har satt kreativ bokföring i system.

Nu har jag uppmärksammats på hur bluffen om de stora miljösatsningarna slår specifikt mot järnvägsunderhållet. Källa är Underhållsnyheter.se. Regeringen skryter om "historiska satsningar" men det visar sig att inga nya underhållspengar alls läggs ut 2017. Nästan allt ligger 2019-2020 - trots ett stort behov av fortsatt järnvägsunderhåll:

De allra största satsningarna ligger flera år fram i tiden. De mesta av pengarna ska gå till järnvägsunderhåll för åren 2019–20, alltså efter nästa val. Det är alltså inte säkert att den rödgröna regeringen sitter kvar och kan administrera satsningarna på järnvägen." skriver Underhållsnyheter.se

Att utlova jättesatsningar trots att det inte finns några pengar, och lösa det genom att lägga ut satsningarna först efter valet 2019 för att slippa ta ansvar för löftena är inget annat än ett skamlöst försök att försöka lura väljarna. Vi har nu sett det i miljöpolitiken, inklusive satsningarna på järnvägsunderhåll, och även när det gällertillskotten till polisen. Jag blir inte förvånad om vi får se fler exempel när vi börjar granska regeringens budgetproposition.

Lite bilder från Riksmötets öppnande

2016-09-14I måndags kväll hade Moderaterna sitt traditionella mingel för ledamöter och inbjudna gäster. Det är vi ledamöter som bjuder. Och självklart fanns det också chans att hälsa på vår partiledare. Här tillsammans med undertecknad och min dotter Anna.I går började dagen med sedvanligt upprop i riksdagen, varefter vi fortsatte till Storkyrkan. Sedan var det dags att ta sig till Riksdagen för öppnandet av Riksmötet 2016/2017. Här är Anna på väg över borggården och vidare ut på Lejontrappan. Därifrån har man fin utsikt över Riksdagshuset och huvudentren.

Sedvanlig pompa och ståt med militärmusik och ett enormt mediauppbåd utanför. Här är det Anna Kinberg Batra som talar med journalisterna.

Efter att Kungen förklarat Riksmötet öppnat fick vi höra en mycket märklig regeringsförklaring (mer om denna senare), lyssna på musik med bland annat Janne Schaffer och efteråt avnjuta lite lätt buffé tillsammans med alla gäster. Balkongen på Gamla Riksdagshuset var bästa platsen i sommarvärmen och vi bjöds på underhållning av militärmusikerna nedanför.

På kvällen var vi inbjudna till TV-sänd konsert i Stockholms Konserthus. Lika uppskattat som vanligt. Och sedan var en mycket lång dag slut.

Nu börjar allvaret, första utskottsmötet med Finansutskottet är redan på torsdag. Det kommer att bli en politiskt het höst, så mycket är klart.

Citerad på Göteborgs-Postens ledarsida

2016-09-13

I dag är jag citerad på G-P:s ledarsida, som numera en av Sveriges vassaste. En ära!

Regeringen tokbluffar om satsningar på polisen

2016-09-12

Förra veckan berättade jag om hur regeringen försökte lura väljarna om enorma satsningar på klimat och miljö - men där det visade sig at nästan allt handlade om satsningar som ligger i budgeten efter nästa val. Kommande år var satsningarna ytterst små. Ändå räknade man ihop allt för ett antal år framåt och kallade det för rekordsatsningar. En ren bluff.

Nu är det dags igen. Idag meddelar finansministern att man "storsatsar 2,7 miljarder på polisen". Men det är också en bluff. Av detta ligger hela 2,1 miljarder (!) 2019 och 2020, dvs efter nästa val. För 2017 handlar polissatsningen om futtiga 180 miljoner.

Regeringen har satt i system att blåsa upp sina satsningar med pengar som inte finns och med summor som ligger i framtida budgetar som man inte ens kan ta ansvar för. Man tokbluffar helt enkelt för att försöka vilseleda väljarna.

Finbesök i Moderaternas tält på Skene Marten

2016-09-11

I går på Skene Marten kom plötsligt Liberalernas partiledare Jan Björklund förbi och sa hej.
Han var hemma i Skene på besök.Höstpromenad med bästa hundgänget

2016-09-11Frän vänster: Nema, Nelly och Madde.Kvoteringsförslag ett hån mot alla kompetenta kvinnor

2016-09-10

I går meddelade regeringen att man kommer att föreslå en lag som tvingar börsföretag och statliga bolag att kvotera in minst 40% kvinnor i bolagsstyrelserna. De bolag som inte följer regeringens krav kommer att tvingas till höga böter. Lagförslaget lägger man fram trots att andelen kvinnor ökar snabbt i styrelserna och idag är upp på 32%. Utan kvotering.

Könskvotering innebär en spark i knävecket på alla kvinnor som vill bli uppskattade för sin kompetens i stället för att bli inkvoterade på grund av kön. Nu kommer kvittot på att de inte duger av egen kraft utan måste kvoteras in. Det är också en knytnäve i magen på alla de kvinnor som av egen kraft och till följd av sin kompetens redan idag återfinns i ett börsbolags styrelse.

Med en lag om könskvotering till börsbolagsstyrelser kommer kvinnor i börsbolagsstyrelser att ha en osynlig stämpel i pannan: "Inkvoterad av Sveriges feministiska regering". Risken att de inte tas på allvar är uppenbar. Förslaget om könskvotering är i praktiken ett stort steg bakåt i jämställdhetspolitiken om man tänker efter vilka effekter det får.

Den andra viktiga invändningen mot förslaget är att det är ett allvarligt ingrepp i äganderätten. Det är ägarna i ett börsbolag som ska utse bolagets ledning. Inte staten. Den frågan är inte förhandlingsbar.

Det är glädjande att det inte verkar finnas någon majoritet i riksdagen för förslaget. Från moderat sida säger vi nej. Samma verkar gälla såväl övriga Alliansen som Sverigedemokraterna. Det innebär med all sannolikhet att regeringens förslag inte kommer att genomföras.

Jag är en av riksdagens flitigaste på twitter

2016-09-09

Förra veckan uppmärksammades jag på den här bilden. Det är en av alla dessa analysverktyg som finns på Twitter som rangordnat alla twitterkonton för de politiska partierna och riksdagsledamöterna. Man har tydligen under en längre period tagit fram ett genomsnitt per vecka av antal twitterinlägg, följare, likes, retweeter mm.

Jag blev mycket förvånad när jag insåg att jag återfinns på en hedrande tolfteplats, en av tre moderater på 15-i-topp-listan! De andra två är Hanif Bali som är i en klass för sig, samt vår partiledare Anna Kinberg Batra. Övriga på listan är främst några av partiernas officiella twitterkonton, statsministern, utrikesministern, några partiledare och några andra ministrar. Oerhört smickrande att finnas med i detta sällskap och förekomma på denna topplista.Riksdagens upptagning av torsdagens interpellationsdebatt

2016-09-09Dagens interpellationsdebatt om studielån till körkort

2016-09-08

I dag har jag haft en interpellationsdebatt med statsrådet Helene Hellmark Knutsson om införandet av möjlighet till studielån för att bekosta körkort, en fråga jag agerat i tidigare genom såväl riksdagsmotion som blogginlägg. Politiska beslut har gjort det allt dyrare att ta körkort, och vi vet att körkort är ett krav för många yrken. Att underlätta för fler att ta körkort är därmed ett sätt att minska arbetslösheten och att öka tillgången på kompetent arbetskraft. Här är mitt anförande i korthet.

I debatten förde jag fram en del synpunkter på regeringens tidigare förslag i frågan. Jag kunde samtidigt meddela att Moderaterna är positiva till grundtanken att erbjuda studielån till körkort. Om regeringen presenterar ett väl genomtänkt förslag finns god chans till brett stöd i riksdagen för detta.


Regeringens stora klimathyckleri

2016-09-06

Miljöpartiet upprepar ofta sitt mantra att klimatfrågan är mänsklighetens ödesfråga, viktigare än allt annat, och att allt är människans fel. Och statsminister Löfvén bruklar haka på med samma budskap i olika sammanhang.

I dag höll regeringen presskonferens och skickade samtidigt ut ett pressmeddelande där man stolt förkunnar att "Regeringen vill ytterligare stärka Sverige som föregångsland på klimatområdet. I budgetpropositionen för 2017 föreslås den största investeringsbudgeten på klimat- och miljöområdet i Sveriges historia."

Påståendet är en ren bluff!

Regeringen anser sig (märkligt nog, med lånade pengar) ha ett reformutrymme på 24 miljarder nästa år. Man lägger 1,8 miljarder av detta på "klimatpolitik". Det betyder att endast 7,5% av reformutrymmet läggs på det som Miljöpartiet och statsministern kallar "mänsklighetens ödesfråga". 92,5% läggs på annat som man uppenbarligen tycker är viktigare.

Totalt blir anslagen i statsbudgeten för utgiftsområdet miljö och klimat nästa år 7,6 miljarder kronor. Samtidigt omfattar statens budget drygt 950 miljarder kronor. Det totala anslaget till miljö- och klimatpolitik utgör därmed mindre än 0,8% av statens totala budget. Trots att man anser att "klimathotet är mänsklighetens ödesfråga".

Man luras också i sitt pressmeddelande när man talar om om "rekordsatsningen" på miljö- och klimatpolitik, hela 12,9 nya miljarder. Huvuddelen avser tiden efter valet 2018. Endast 1,8 miljarder avser alltså 2017. Att räkna med satsningar nästa mandatperiod för att "blåsa upp" summan är synnerligen oseriöst. Man kunde ju lika gärna lägga ihop alla satsningar fram till 2030 eller 2070 när man ändå håller på för att göra summan mer imponerande.

Den viktigaste frågan idag är om regeringen verkligen anser att klimatfrågan är mänsklighetens ödesfråga? I så fall är satsningen skamligt liten.

Kanske är det så att man faktiskt äntligen inser att Sverige med sin blygsamma andel av världens samlade koldioxidutsläpp (mindre än 0,2%) kan göra precis vad vi vill utan att det överhuvudtaget märks på det globala utsläppen. Och då är det kanske viktigasre att tala vackert om "rekordsatsning" än att påståendet har någon substans? Syftet är i så fall inte att "rädda klimatet" utan att rädda Miljöpartiet.

En annan möjlighet är ju att man faktiskt börjar tveka kring om det verkligen är koldioxidutsläppen som ÄR huvudorsaken till klimatförändringarna. I så fall är ju satsningar på "klimatpolitik" ett gigantiskt slöseri och det blir då förståeligt att man vill hålla dessa satsningar på så låg nivå som möjligt.

Oavsett vad förklaringen är får man väldigt litet förtroende för en regering som säger en sak i stolta dramatiska deklarationer och sedan för en helt annan linje i sin politik. Antingen är klimathotet så akut som alarmisterna påstår och då måste politiken möta detta om man ska ta sitt ansvar. Eller så är inte hotet alls så allvarligt som man påstår - och då ska man erkänna det. I dagsläget hänger inte retoriken och politiken ihop överhuvudtaget.

September i trädgården

2016-09-06

Jag tog lite trädgårdsbilder idag i den sköna höstsolen. Den nya höstrabatten blev riktigt bra!

Vildvinet är också vackert så här års. Täcker snart hela taket på den gamla lekstugan. Och årets vinskörd blir utmärkt! Kul att lyckas få så mycket druvor, både i växthuset och på friland i kalla Ubbhult!Moderaterna kräver lag om tidig åldersbestämning av asylsökande

2016-09-06

I dag skriver Expressen om att Moderaterna vill skärpa reglerna för ensamkommande barn. Vi kräver en ny lag som innebär obligatorisk åldersbedömning tidigt i asylprocessen. (Hur det fungerar idag framgår av gårdagens blogginlägg).

Jag är mycket nöjd med den moderata linjen som är något jag argumenterat för internt under en längre tid. Mina besök hos migrationsverket, mina samtal med socialtjänster och handläggare hos migrationsverket, och inte minst alla signaler från polisen om vuxna som begår brott och slipper straff för att de påstår sig vara underåriga har övertygat mig om att vi måste agera. Övergrepp mot minderåriga på asylboenden utförda av andra boende har också uppmärksammats på senare tid och gör frågan än mer aktuell. Att blanda barn och vuxna på asylboenden är inte acceptabelt.

Översyn av reglerna kring ålderbestämning var en av de tio punkter jag och en grupp andra moderater motionerade om i riksdagen 2015. Jag kan konstatera att i stort sett allt vi motionerade om nu har blivit moderat politik på ett eller annat sätt.

Ledande norsk energiexpert sågar IPCC - efter att han gått i pension

2016-09-06

Den norske fysikern Stein Bergsmark, ledare för utveckling av förnybar energi vid det norska universitet Agder “sågade” IPCC eller “klädde av hela klimatpanelen” med sin avslutningsföreläsning i samband med att han gick i pension tidigare i år. Han hade blivit ombedd att vänta med sin kritiska presentation tills han gått i pension.

Hela hans avslutningsföreläsning går att ta del av här, och bland annat beskriver han hur “Summary for Policy Makers” diskuteras “rad för rad” av politiker och att sedan vetenskapliga rapporter modifieras och korrigeras så att de blir i enlighet med nämnda Summary.

Det sistnämnda har jag nu hört från så många väl initierade forskare att jag inte bara kan vifta bort det. Mycket av klimatdebatten och alarmismen verkar helt enkelt styras av politiker, inte av forskarna. Sannolikt är det väl så att kritiska forskare har att välja mellan att acceptera läget för att få behålla sina anslag, eller att ägna sin tid åt något annat. Det är symptomatiskt att det oftast är forskare som närmar sig pensionsåldern eller just har gått i pension som vågar säga vad de tycker i klimatdebatten. De har ju inget att förlora.

Advokat beskriver problemet med åldersbestämning av asylsökande

2016-09-05

Henrik Sundström är advokat med djup kunskap om migrationsjuridik, dessutom moderat kommunpolitiker och tidigare ordförande för moderaterna i Bohuslän. På Facebook beskriver han bakgrunden till de problem som finns med åldersbestämning av ensamkommande asylsökande och diskuterar vad man borde göra åt saken. Mycket läsvärt!

"Migrationsöverdomstolen klargjorde i en dom från 2014 (MIG 2014:1) att det är den som söker asyl som har den fulla bevisbördan för sin ålder. Det betyder något förenklat att den som inte kan bevisa sin ålder med ID-handlingar eller på annat sätt, kommer att beslutas vara vuxen om det råder tveksamhet.

Som en följd av detta slutade Migrationsverket att göra egna medicinska åldersbedömningar av asylsökande, för att istället informera den asylsökande om att det finns en möjlighet att själv göra en medicinsk åldersbedömning om vederbörande inte på annat sätt kan styrka sin ålder. Någon officiell statistik över hur många som skrivs upp i ålder av Migrationsverket finns inte, men mot bakgrund av hur få som kan styrka sin ålder torde det vara en relativt stor andel av de sökande.

Ett problem med ordningen efter 2014 är att Utlänningslagen inte är skriven med en tanke på att åldern skulle kunna vara en fråga. De åldersbeslut som fattas av Migrationsverket kan därför inte överklagas enligt Utlänningslagen. Justitieombudsmannen JO har därför kritiserat Migrationsverket, senast i april i fjol (JO 6942-2013) och uppmanat verket att godta den ålder som den asylsökande uppger vid ansökningstillfället samt utforma besluten så att de ska gå att överklaga, det vill säga att åldersbeslut fattas när verket fattar slutligt beslut i saken.

Detta leder till det läge som råder idag. Migrationsverket måste enligt JO som huvudregel ta för gott den uppgift som den asylsökande ger vid inskrivningen, fram till dess att verket fattar ett slutligt beslut i asylärendet. Med tanke på att den genomsnittliga handläggningstiden nu ligger på 15 månader och däröver är inte detta längre rimligt. Stora resurser binds i onödan som skulle kunna göra mycket större nytta på andra håll. Det leder också till att barn och vuxna blandas på boenden på ett sätt som innebär nackdelar för barnen.

Vidare innebär dagens ordning problem ur rättsäkerhetsperspektiv. Det är inte ovanligt att asylsökande får bifall till sin ansökan om uppehållstillstånd, samtidigt som Migrationsverket beslutar att skriva upp den sökande i ålder. I ett sådant läge kan ålderbeslutet överhuvudtaget inte överklagas, ens om sökanden lyckas få fram bevis om sin ålder.

Slutsatsen är att Migrationsverket måste hitta en annan process för hur och framför allt när verket fattar beslut om ålder. Beslutet måste komma så tidigt som möjligt, och dessutom vara rättssäkert och möjligt för den asylsökande att få överprövat. Läget har varit känt under åtminstone två år och det är förvånande att regeringen hittills inte har vidtagit en enda konkret åtgärd.

Den rimligaste lösningen vore att ändra Utlänningslagen så att åldersbeslut blir möjliga att överklaga och att verket omedelbart börjar fatta tidiga åldersbeslut. En lagändring tar dock tid. Det borde därför övervägas om inte verket redan idag skulle kunna fatta tidiga åldersbeslut som rena förvaltningsbeslut, vilket enligt en tydlig praxis från Högsta förvaltningsdomstolen skulle vara möjliga att överklaga enligt allmänna förvaltningsrättsliga regler. Det skulle till och med leda till en förbättrad rättssäkerhet för den grupp av asylsökande som idag inte har den möjligheten.

Omhändertagandet av ensamkommande ungdomar är idag ett ekonomiskt åtagande fullt i klass med till exempel försvarsbudgeten. Regeringen har uppvisat en sällsam oförmåga att hantera frågan, trots att läget har varit känt under flera år. Istället väljer regeringen att vältra över stora delar av kostnaden på landets kommuner från och med nästa år."


Nej, Kina tänker knappast minska några utsläpp

2016-09-05

Ingemar Nordin, Professor i vetenskapsteori som jag bland annat haft nöjet att träffa och lyssna på, avslöjar i ett inlägg att medias beskrivning av att USA och Kina nu gått med på kraftiga utsläppsminskningar för att "rädda klimatet" är ordentligt missvisande. Så här skriver Nordin i en kommentar till ett inlägg på på Stockholmsinitiativets hemsida:Om nu Sveriges miljöminister, alla lobbyister och klimatoroliga journalister verkligen oroar sig för koldioxidutsläppen borde de rimligen inte så okritiskt hylla utspelet från USA och Kina? Eller har de inte läst vad "Parisavtalet" säger?

Den globala temperaturuppgången sedd i ett historiskt perspektiv

2016-09-05Detta är en figur över den globala temperaturen de senaste 420.000 åren rekonstruerad från borrkärnor tagna ur landisen på Antarktis. Temperaturen är den s.k. anomalin, d.v.s. avvikelsen från dagens temperatur, som anges med linjen vid noll grader. Blå fält visar istider och röda fält varma perioder däremellan, interglacialer. Källa: climate4you.com

Ibland kan det vara bra att se saker ur ett historiskt perspektiv. Dagens temperaturuppgång sägs "till 99% säkerhet" bero på människans utsläpp av koldioxid. Min fråga är vad de historiska tidigare temperaturtopparna - högre än idag - i så fall berodde på? Rimligen inte på människan i vart fall. Hur kan man då vara så säker på att nutida temperaturtopp beror på människans utsläpp av koldioxid?

Staten borde täcka alla kommunernas kostnader för nyanlända

2016-09-05

I föregående blogginlägg konstaterade jag att ett aktuellt orosmoln för de svenska kommunerna är regeringens hot att snabbt och drastiskt sänka ersättningarna till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn och unga. Förslaget skulle ursprungligen trätt i kraft den 1 januari 2017, men har nu skjutits upp till den 1 juli 2017. Det är givetvis aningen bättre men innebär fortfarande att kommuner som träffat långa dyra avtal för att ta emot ensamkommande inte kommer att hinna säga upp dessa.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) anser dessutom att regeringen ger kommunerna lägre ersättning för skolgång, boende och omsorg än kommunernas verkliga kostnader.

Moderaterna har tidigare fört en diskussion om att staten borde betala alla kostnader för mottagande av nyanlända under längre tid än dagens två år. Det skulle ge kommunerna större möjlighet att få de nyanlända i egen försörjning. Det är ju staten som satt upp regler för asylmottagandet och det är staten som numera tvingar alla kommuner att ta emot nyanlända (liksom att erbjuda plats för asylsökande barn i skolan). När staten lägger en uppgift på kommunerna ska man i alla andra sammanhang också skicka med de pengar som krävs. Det är en princip som gällt under många år och det finns ingen anledning att bryta denna princip just när det gäller migrationspolitiken. Kommunpolitikerna måste ha en rimlig chans att hantera situationen ekonomiskt. Problemet idag är att även statens kassa är begränsad, det extremt stora asylmottagandet har skapat stora underskott i statens budget samtidigt som kommunerna upplever sig underkompenserade för sina kostnader. En minst sagt allvarlig situation, och det blir sannolikt ett stort politiskt diskussionsämne under hösten.

Rent principiellt anser jag att om regeringen inte anser sig ha råd att kompensera kommunerna i skälig omfattning bör också regeringen använda sin makt för att begränsa asylmottagandet. Det är inte gratis och någon måste betala. Det är inte rimligt att lägga betalningsansvaret på kommunerna som överhuvudtaget inte kan påverka omfattningen av asylmottagandet.

Allianspolitik stärkte kommunernas ekonomi - framtiden mera oviss

2016-09-03

Som moderaternas ansvarige i finansutskottet för frågor som rör kommunsektorns ekonomiska situation har jag ägnat en del av sommaren åt att läsa ett par tunga rapporter. Dels har jag än en gång läst igenom Sveriges Kommuner och Landstings Ekonomirapport från april i år, dels har jag gått igenom Regeringens skrivelse som "Utvecklingen i den kommunala sektorn" som är daterad den 16 juni. Jag har också läst en utförlig artikel i nummer 27 av Dagens Samhälle som analyserar kommunernas ekonomiska resultat för 2015.

En väldigt kort summarisk sammanfattning är att kommunsektorn levde ganska gott under Alliansens regeringstid, liksom under 2015 när Alliansens budget i huvudsak styrde Sverige. Åren före Alliansen såg det däremot betydligt sämre ut, och utvecklingen framöver är också oroväckande. Det är också relativt stora skillnader mellan kommunerna.

Figur 1

Denna figur från regeringens skrivelse visar kommunernas och landstingens resultat åren 2000-2015, samt i den heldragna linjen en sammanvägning av kommuner och landsting.

Man ser tydligt att resultaten var mycket svaga under S-regeringarna 2000-2004, för att sedan öka. Under Alliansens år, 2007-2014, samt 2015 när Alliansens statsbudget i huvudsak styrde, låg kommunernas resultat kvar på stabila nivåer, om än med hack nedåt under krisåren 2008 och 2011. Men även under krisåren var ekonomin stabil och resultatet bättre än under högkonjunkturen i början av 2000-talet. Anledningen var bland annat att Alliansen tillförde kraftigt ökade statsbidrag till kommunerna för att klara välfärden under krisåren.

Dagens Samhälle kommenterar som sagt kommunernas resultat för 2015. Det visar sig att den samlade kommunsektorn (kommuner + landsting) faktiskt gjorde en rekordvinst. Totalt blev vinsten 27 miljarder kronor. För de kommuner som redovisar störst underskott verkar orsakerna genomgående vara nedskrivningsbehov i kommunala bolag. Överskott verkar också ofta ha samband med kommunala bolag, exempelvis överskott i bostadsbolag eller försäljning av kommunala bolag. En personlig reflektion är att det blir allt viktigare med kompetenta politiker som har tillräckliga kunskaper för att förvalta aktiebolag med mångmiljonvärden, och att det finns god anledning att inte ha fler kommunala bolag än man absolut måste. Fastighetsinnehav och bolag medför ekonomiska risker för en kommun och kan slå mycket hårt om det går fel.

De svenska kommunerna har en lånefinansieringsgrad på i genomsnitt 54%. Lägst ligger Öckerö som endast lånar till 3% av sina investeringar. Surahammar måste däremot låna 88%. Kiruna är Sveriges rikaste kommun med ett eget kapital på 165.000 per invånare, vilket är lite extremt och beror på LKAB:s bidrag för stadsomvandlingen. I övrigt ligger Skellefteå och Stockholm i topp på dryga 120.000 i eget kapital per invånare. I botten finns Laxå, Sveriges i särklass fattigaste kommun med ett eget kapital på endast 4.726 kronor per invånare. I Sjuhärad mår kommunerna relativt bra, alla kommuner ligger över genomsnittet i landet, bortsett från Bollebygd och Svenljunga som ligger sämre till. I Bollebygds fall beror det rimligen på en stark befolkningstillväxt, medan orsakerna i Svenljunga är den omvända. En lugn och stabil befolkningsökning är det bästa för en kommun.

Figur 2

Denna figur kommer från SKL:s Ekonomirapport och visar balansen mellan kommunernas kostnader och deras skatteunderlag.

2002-2006 med S-regering var kostnaderna betydligt högre än skatteunderlaget. Under Alliansåren 2006-2009 och 2010-2014 låg kostnaderna i balans med skatteunderlaget. 2015 uppstod efterhand nya obalanser som väntas öka 2016 och framåt.SKL varnar i sin rapport för dessa ökande obalanser, och varnar för behov av stora skattehöjningar i kommuner och landsting. Dels handlar det om ökat flyktingmottagande, dels om demografiska förändringar med en större andel äldre och barn o skolåldern. SKL pekar också på att såväl ambitionshöjningar som effektivitetsbrister i kommunerna också påverkat utvecklingen sedan 2014. Det finns också stor risk att SKL underskattar kostnadsutvecklingen eftersom man påpekar i rapporten att man i sina kalkyler antar att de nyanlända har samma kostnader i respektive ålder som den befintliga befolkningen. Sannolikheten för att såväl nyanlända elever som vuxna har betydligt större behov av samhällets service är rimligen ganska stor, exempelvis inom skola och sjukvård. Ett aktuellt orosmoln är regeringens beslut att snabbt och drastiskt sänka ersättningarna till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn och unga. Mer om detta i nästa inlägg.

Ytterligare ett orosmoln är skatteprognoserna för 2017. SKL varnade nyligen för att det blir betydligt lägre skatteintäkter 2017 än vad prognosen från april visade. Detta i kombination med kraftigt ökade kostnader är en oroväckande kombination. Tyvärr medför regeringens politik att förtagande och arbete beskattas hårdare, vilket brukar medföra lägre aktivitet i ekonomin. Och det slår omedelbart på välfärdens resurser.

Tidigare inlägg finns samlade i bloggarkivet