Blogg december 2012

Gott Nytt År!

2012-12-31Med denna bild på från vänster Max (svärföräldrarnas hund), samt våra egna hundar Nelly, Madde och Nema önskar jag alla bloggbesökare ett riktigt gott nytt år!

Men....glöm inte att många av våra fyrbenta vänner upplever nyår med skräck på grund av alla fyrverkerier. Om du absolut vill skjuta av fyrverkerier - gör det koncentrerat runt tolvslaget och låt våra djur slippa flera dagars skräck. Och om du avstår helt gör du nyår så mycket bättre för många hundar och deras familjer.
Göteborg har satt bocken till trädgårdsmästare

2012-12-31

I morgon drabbas Göteborg av den oerhört orättvisa trängselskatten, en skatt som kommer att belasta västsvenskarna med mångdubbelt högre kostnader för infrastrukturen jämfört med stockholmare och malmöbor. Göteborg blir också enda platsen i hela landet där man tar ut trängselskatt på en Europamotorväg genom staden.

Inte så konstigt kanske att när Göteborgs universitet nyligen presenterade den västsvenska SOM-undersökningen fick trängselskatten svidande kritik. Bland annat visar undersökningen att 64 procent av västsvenskarna är negativa till den trängselskatt som införs i Göteborg den 1 januari 2013. Bara 24 procent är positiva.

Vissa politiker och debattörer tror att "motståndet går över" och jämför med Stockholm, där man idag mycket riktigt verkar ha vant sig (även om åsikterna varierar om vad trängselskatten verkligen betytt för köerna). Men skillnaderna mellan Göteborg och Stockholm är stora. I Göteborg tar man ut en avgift för att köra på motorvägen genom staden. Detta finns inte i Stockholm. Jag vivlar därför på att västsvenskarna kommer att vänja sig, och att motståndet kommer att kvarstå. Om man bara tagit ut trängselskatt på infarterna till Göteborgs Centrum hade det säkert kunnat accepteras av de flesta. Men det är något helt annat än det orimliga system som införs i Göteborg i morgon.

Samtidigt har Göteborg drabbats av totalt trafikkaos till följd av att gator stängts av, dubbelfiliga vägar som har blivit enkelfiliga till följd av kollektivtrafikfält där inte ens taxibilarna får köra (!), antalet parkeringsplatser har minskat och parkeringskostnaderna har ökat dramatiskt. Allt detta har hittills medfört kraftigt ökade köer och mer stillastående trafik. Bra för miljön tycker tydligen Miljöpartiet som ligger bakom mycket av detta kaos.

Kommunalrådet Kia Andreasson (MP) var ju den som 2006 föreslog att ena tunnelröret i Tingstadstunneln skulle stängas under rusningstrafik för att minska trafiken. "Då blir det ännu trängre för bilarna, så då tvingas bilisterna ta bussen" sade hon då. De flesta skrattade den gången åt hennes stolliga och verklighetsfrånvända förslag, men nu har skrattet fastnat i halsen efter att hon och hennes parti lyckats med konstycket att dupera övriga politiker i Göteborg och få dem att både införa trängselskatt för genomfartstrafik, satsa på en ekonomiskt äventyrlig tåglösning och dessutom skapa en total trafikinfarkt i centrala Göteborg samtidigt som man tagit bort massor av p-platser och höjt priset på andra. Bilen ska jagas bort från staden till varje pris. Så går det när man sätter bocken till trädgårdsmästare.

För att ytterligare förbättra miljön ägnar sig den rödgröna majoriteten åt att med full kraft såga ned Göteborgs alléer bara för att enstaka träd är sjuka. "Alla träd måste vara lika höga" menar man, och väljer att kapa hela alléer av stora friska träd för att byta ut dem mot nya små plantor. Frågan är om de nya unga träden överlever avgaserna från alla de nytillverkade bilköerna som Miljöpartiet varit med att skapa?

Miljöpartiets Kia Andreasson är för övrigt den ende göteborgspolitiker så här långt som blank säger nej till att respektera kravet på folkomröstning om trängselskatten. Detta trots att hennes parti i alla andra sammanhang talar sig varmt för fler folkomröstningar. Men det finns tydligen ett viktigt undantag, folkomröstningar ska inte användas när ett folkomröstningsresultat kan riskera att gå emot Miljöpartiets egna åsikter.

Stackars Göteborg. Med bocken som trädgårdsmästare blir det nog inget särskilt gott nytt år. Göteborg och Västsverige hade varit värda bättre. Mycket bättre.
Moderat kommunalråd vill följa folkviljan om trängselskatten

2012-12-30

GT:s namninsamling för en folkomröstning om trängselskatten har nu tydligen samlat de 45.000 namnunderskrifter som behövs. Men politikerna i Göteborg verkar trots detta tveksamma till om man ska stödja kravet på en folkomröstning om huruvida trängselskatten ska få fortsätta efter valet 2014. Både Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet verkar tveka enligt en artikel i Göteborgs-Posten idag. Där framgår att moderaterna i vart fall glädjande nog verkar vilja respektera kravet på en folkomröstning, och även resultatet av denna omröstning, i vart fall om man ska tro ett av moderaternas kommunalråd, Martin Wannholt. Ett utdrag ur artikeln följer:

Moderaternas fullmäktigegrupp har inte bestämt hur de ska hantera frågan, men kommunalråd Martin Wannholt (M) tvekar inte om vad han tycker.

"Min personliga åsikt är att det är glasklart. Har man fått in 45000 namn då gäller lagen, punkt slut. Någon demokratisk hygienfaktor får det finnas. Det är en fråga för vår fullmäktigegrupp att ta ställning, men jag tänker driva den linjen i mitt parti. Jag hoppas att vår fullmäktigegrupp säger ja till folkomröstning och lovar att följa den."

Men om det blir ett resultat i en folkomröstning som ni får svårt att följa?

"De eventuella problem som uppstår beroende på vad det blir för resultat i en folkomröstning, det får politiken hantera. Vänd på det: Om vi säger nej, då blir det ännu mindre förtroende för politiken", säger Martin Wannholt (M).


Jag tror Wannholt har helt rätt i denna bedömning och hoppas han får internt stöd för den linje han driver. Politikernas förtroende hos allmänheten är kraftigt naggat i kanten när det gäller Västlänken och trängselskatten. Om Martin Wannholts linje blir den samlade moderata linjen kan moderaterna bli det parti som banar väg för ett ökat förtroende för politikerna i Göteborg.
Miljöpartiets naiva linje göder främlingsfientliga krafter

2012-12-30

I en intervju i Dagens Nyheter påstår Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och Gustav Fridolin att statsminister Fredrik Reinfeldt och vice statsminister Jan Björklund sprider "felaktiga påståenden" om invandrare och att detta förstärker en bild som Sverigedemokraterna målar upp. "Genom att skylla arbetslöshet och sjunkande skolresultat på invandring, helt utan stöd i statistiken, så krattar man manegen för partier som vill sätta människa mot människa. Det är ansvarslöst", säger Gustav Fridolin.

Det mest ansvarslösa är väl enligt min mening att vara så otroligt naiva som Miljöpartiets språkrör är och helt vägra ta till sig all den statistik som så tydligt visar att invandrare/utrikes födda har mycket högre arbetslöshet än inrikes födda, och att skolresultaten i våra socialt utsatta och invandrartäta områden ligger oerhört långt under genomsnittet. Att detta skulle vara "felaktiga påståenden" är ett häpnadsväckande uttalande.

I Statistiska Centralbyråns sätt att räkna kan man exempelvis tydligt se att 2010 var den totala arbetslösheten på knappt 8% bland den totala befolkningen. Samtidigt låg arbetslösheten runt 17% bland utrikes födda. Den stora skillnaden bekräftas i Arbetsförmedlingens statistik. Faktum är att mer än en tredjedel av de arbetslösa är född utomlands.

Vad gäller skolan räcker det att titta på betygsstatistik, resultaten av de nationella proven, och andelen behöriga till gymnasieskolan för att få en alltför tydlig bekräftelse på att skolor i invandrartäta utanförskapsområden nästan utan undantag har mycket svaga resultat jämfört med andra skolor.

De politiker och partier som inte vill se denna verklighet kan inte heller göra något åt den.

Ett av mina politiska ansvarsområden inom moderaterna är SFI-utbildningarna (Svenskundervisning för invandrare). Mina reflektioner kring de enormt stora utmaningarna när det gäller SFI och ett stort antal konkreta förslag till förbättringar finns i den omfattande SFI-rapport (klicka på bilden bredvid) som jag presenterade för moderaternas arbetsgrupp för utbildningsfrågor i augusti. När man lyssnar på människor ser man problemen, får höra hur de som berörs skulle vilja förbättra olika insatser, ser goda exempel och kan omforma alltihop till praktisk politik.

Min SFI-rapport är bara ett exempel av många på att om man ska kunna ta tag i problem och hitta lösningar måste man också våga se verkligheten och prata med människor som lever i denna verklighet. Detta vågar både statsministern och skolministern, liksom exempelvis migrationsminister Billström. Det är inte en seriös diskussion kring invandringens utmaningar som göder främlingsfientliga krafter. Det är tvärtom Miljöpartiets linje att likt strutsar stoppa huvudet i sanden när det gäller de problem som faktiskt finns som upplevs som stötande av alla de människor som ser problemen i sin egen vardag och i sitt närområde. Många är oroliga idag över hur Sverige som ett litet land ska klara av en mycket stor inströmning av människor från andra länder. Om inte de etablerade politikerna lyssnar på denna oro och hanterar den seriöst känner många ett behov av att markera sitt missnöje på annat sätt.

Jag står fast vid att Miljöpartiet är ett av de mest naiva partierna när det gäller invandring och integration. Dagens angrepp på Reinfeldt och Björklund bekräftar detta. Det är miljöpartiets politik, där man försöker dölja problem och vägra diskutera dem seriöst, som göder främlingsfientliga krafter.
Trafikverket effektiviserar fram 17 nya miljarder till infrastruktur

2012-12-29

Strax före jul fanns en intressant nyhet i Dagens Nyheter som gick ganska spårlöst förbi i den övriga nyhetsrapporteringen. Jag tycker det var synd eftersom det var ett riktigt bra besked.

Nyheten var att Trafikverket meddelade att man ska genomföra ordentliga effektiviseringar av myndigheten. Billigare lokaler, fler anställda och färre konsulter ska spara 17 miljarder, eller ca 1,4 miljarder per år varje år 2014-2025. Pengar som oavkortat ska gå till bättre och säkrare vägar och järnvägar. Det blir alltså 17 miljarder extra utöver de rekordstora satsningar som regeringen redan aviserat för infrastrukturinvesteringar och underhåll.

Jag tycker Trafikverket på detta sätt är ett föredöme när det gäller att försöka få ut maximal samhällsnytta av de pengar man får i anslag.
Glädjande med fler alkoholtillstånd

2012-12-28

Enligt Statens folkhälsoinstitut verkar 2012 bli ett rekordår när det gäller antalet nya tillstånd att servera alkohol. Det visar preliminära siffror som Rapport redovisar ikväll. Enligt Folkhälsoinstitutet har det beviljats minst 13.200 alkoholtillstånd i år, jämfört med 11.150 tillstånd år 2010. Rapport uppger att anledningen är den nya alkhollagen som trädde i kraft 2011 och innebar att kravet på att servera varmt i anslutning försvann.

I vilken mån detta är den enda anledningen är väl svårt att veta, kanske har också fler restauranger råd att ha öppet längre på kvällstid efter momssänkningen och därför velat utöka sortimentet med även alkoholhaltiga drycker? Men oavsett vilket tycker jag det är utmärkt om fler svenskar går ut på krogen, en restaurang eller ett café och dricker ett glas under kontrollerade former i trevligt sällskap, kanske tillsammans med något ätbart. I stället för att sitta ensamma hemma och hälla i sig den alkohol man har bunkrat i garaget.

Kritiken från nykterhetsrörelsen låter dock inte vänta på sig. "Kommunerna har tappat kontrollen och det oroar mig", säger Jan Linde från IOGT-NTO. Jag har lite svårt att förstå hans upprördhet. Att det finns fler alternativa ställen att förtära alkohol på en ort innebär ju knappast med automatik att människor med missbruksproblem dricker mer. Man kan ju knappast besöka mer än ett ställe i taget eller dricka mer än ett glas åt gången. Även om alkoholtillstånden skulle varit färre finns det fullt tillräckligt många ställen ändå att förtära alkohol för att det ska vara ett problem för den som inte kan hantera det. Att minska antalet alkoholtillstånd är knappast ett effektivt sätt att minska missbruksproblem.
Rekordstor svensk elexport

2012-12-27

I dag meddelar Svensk Energi att den svenska elexporten slog nytt rekord förra året. Det blev en rekordstor nettoexport på 20 TWh el under år 2012. Totalt producerade Sverige 160 TWh el i år, vilket också det är ett rekord. El är en vara som handlas fritt som andra varor och som genererar intäkter till Sverige. Totalt är exportöverskottet värt mellan fem och sex miljarder kronor, och när Sverige säljer el till resten av Europa minskar dessutom användningen av smutsig kolkraft.

Rekorden beror främst på den stora produktionen av vattenkraft, som en följd av den goda tillgången på vatten under hela året. De välfyllda svenska vattenmagasinen har inneburit små möjligheter att spara vatten och alternativet till export av elen hade varit att låta vattnet rinna ut till ingen nytta. Sverige har därmed exporterat mycket el under den del av året när vår egen efterfrågan varit mindre. Kärnkraften har samtidigt gått bättre än de senaste åren.

Både Svensk Energi och Energimyndigheten anser att det långsiktigt finns en ännu större elexportpotential för svensk el. En viss överskottskapacitet är dock nödvändig eftersom sol-, vind- och vattenkraft har stora variationer i sin produktion. Det går inte heller att göra som vissa politiska partier förslår, att ersätta kärnkraften med det elöverskott som finns - under den del av året när Sverige behöver som mest el (vintertid) finns oftast inget elöverskott att exportera. Sverige behöver då både kärnkraften och vattenkraften för att kunna garantera en stabil och miljövänlig elförsörjning till ett rimligt pris.

Bilden: Vattenkraft förknippas ju mest med de stora älvarna i norr, men faktum är att det produceras en hel del el även i södra delen av landet. Här en bild från Vattenfalls kraftverk i Rydal i Marks kommun, ett gammalt kraftverk från 1928 med en fallhöjd på 4,5 meter, och som producerar 2,29 GWh per år.
Sen julklapp - fortsatt ökat förtroende för statsminister Reinfeldt

2012-12-27

Enligt den senaste SIFO-mätningen har förtroendet för statsministern och moderatledaren Fredrik Reinfeldt ökat ytterligare, samtidigt som det minskat för s-ledaren Stefan Löfvén. Andelen av de tillfrågade som har stort eller mycket stort förtroende är för Reinfeldt är nu 62% (+4) och för Löfvén 48% (-2). Övriga partiledare kommer långt efter.

Dessa siffror har större betydelse än många inser, och är rimligen ett kvitto på vem som står för regeringsduglighet och ansvarstagande. Jag är övertygad om att det kommer att ha stor betydelse för den fortsatta opinionsutvecklingen för partierna framöver. Den senaste tiden har trenden varit tydlig att Moderaterna och Socialdemokraterna ligger allt närmare varandra i opinionsmätningarna, och min gissning är att moderaterna snart kommer att gå om Socialdemokraterna igen och vara största parti.
GOD JUL

2012-12-23


Foto: Melker Dahlstrand/RiksdagenSänkt restaurangmoms har skapat fler jobb

2012-12-23

I dag har jag ett debattinlägg i Borås Tidning som bemöter de påståenden som funnits den senaste tiden att det inte alls blivit fler jobb i restaurangbranschen. Jag visar att dessa kritiker har fel och att jobben i sektorn blivit fler sedan momsen sänktes. Jag är dessutom övertygad om att många jobb räddats tack vare momssänkningen. Läs hela debattinlägget här.

Jag avslutar debattartikeln med att sätta in momssänkningen i ett större sammanhang, där fokus på bättre företagsklimat och fler jobb alltid står i fokus för Alliansens jobbpolitik:

"Sänkt restaurangmoms är självklart ingen ensam patentlösning för att minska den totala svenska arbetslösheten. Men det är en liten pusselbit bland många andra, och sammantaget leder Alliansens politik till fler jobb. I en högkonjunktur skapas fler jobb än det annars skulle ha blivit och i en lågkonjunktur försvinner färre jobb än det annars skulle ha gjort.

Om vi däremot skulle följa oppositionens råd och kraftigt höja ett antal skatter på arbete och företagande mitt i en lågkonjunktur skulle det självklart få mycket negativa effekter på sysselsättningen.

Opinionsläget allt jämnare

2012-12-22


De senaste opinionsmätningarna (varav två presenterades idag) visar att opinionsläget mellan Alliansen och oppositionen blir allt jämnare (övre figuren). Dessutom stärks vi moderater sakta men säkert, samtidigt som Socialdemokraterna faller tillbaka. Moderaterna är nu återigen största parti i vissa mätningar, och sammantaget ligger vi återigen i nivå med valresultatet 2010.

I övrigt kan man se att Sverigedemokraternas uppgång har brutits. Samma sak gäller för Miljöpartiet. Vänsterpartiet verkar samtidigt allt mer marginaliserat i svensk politik, och i vår valkrets fick man faktiskt bara 1 (en) procent i senaste SCB-mätningen. Inom Alliansen ligger Folkpartiet ganska still och Kristdemokraterna ökar något.


För Centerpartiet är nog läget värre, i de mätningar som gjorts den senaste veckan efter partiets senaste utspel om helt fri invandring (!), rätt till månggifte (!) och avskaffad skolplikt (!) ligger man långt under fyra procent. Och det förvånar mig inte, sådana märkliga förslag som man nu presenterat har man tidigare bara hört från Miljöpartister och Vänsterpartister och då och då från SSU. Jag hade aldrig trott att arbetsgrupper inom Centerpartiet skulle kunna lägga fram så obegripliga förslag. Jag hoppas att mer ansvarsfulla centerpartister tar striden och formulerar en politik som kan locka väljare i stället för att skrämma bort dem. Det är viktigt för hela Alliansen.

Naturskyddsföreningens okunniga förslag om straffskatt på papper

2012-12-22

I går gick Naturskyddsföreningens generalskreterare Svante Axelsson ut i en debattartikel i DN och föreslog en miljöavgift på alla pappersprodukter som säljs i Sverige motsvarande tio procent av försäljningspriset. Syftet skulle vara att minska papperskonsumtionen och "rädda våra skogar". Sällan har jag hört något så dumt från okunniga lobbyister.

Naturskyddsföreningen verkar helt ha missat den officiella statistiken som visar att tillväxten i den svenska skogen är långt större än avverkningen. Skogsindustrierna uppger på sin hemsida att det svenska skogsförrådet under de senaste hundra åren stadigt har ökat ochnu uppgår nu till 3 000 miljoner skogskubikmeter (m3sk), vilket är mer än någonsin tidigare. Skogstillväxten är årligen drygt 120 miljoner m3sk och av detta avverkas ca 80 miljoner m3sk. Detta gör att virkesförrådet, liksom avverkningsmöjligheterna, fortsätter att öka. Uppgifterna om att tillväxten är större än avverkningen styrks även av SCB:s officiella uppgifter som baseras på den löpande Riksskogstaxeringen.

När det gäller papperskonsumtionen i Sverige är det också intressant att veta att ca 69% av den totala papperskonsumtionen i Sverige återvinns. På Skogsindustriernas hemsida kan man också läsa att i Sverige räckte insamlingen av returpapper från hushåll, kontor med flera år 2010 till en inblandningsgrad på 16 procent i genomsnitt i den totala pappersproduktionen, inklusive exporten. Att straffbeskatta papper är nog det fånigaste förslag jag hört. För miljön är det givetvis mycket bättre att använda pappersprodukter och trä än oljebaserade plastprodukter.

Den svenska skogen och förädlingen av skogsprodukter är en av Sveriges absolut viktigaste exportprodukter och den svenska skogen tål uppenbarligen ännu större avverkning än idag. Däremot borde avverkningsmetoderna diskuteras. Om man ska förändra något i skogsproduktionen skulle det enligt min mening vara att tillåta andra avverkningsmetoder än kalhuggning. Det var också något jag föreslog i en riksdagsmotion i höstas som blev uppmärksammad i en del medier, bland annat i ett stort reportage om alternativ skogsavverkning i Göteborgs-Posten den 30 oktober. Idag kan faktiskt en skogsägare tvingas kalavverka sin skog trots att de vill använda avverkningsmetoder som är skonsammare mot både natur och djurliv och dessutom blir mer estetiskt tilltalande. Det hade varit bättre om Naturskyddsföreningen hade lagt energi på denna fråga i stället för att föreslå något så dumt och ogenomtänkt som en straffbeskattning av svenskt papper.
Motionsframgång - nu stärks stödet för fosterbarn i familjehem

2012-12-20

De senaste åren har jag ju engagerat mig en hel del och deltagit i olika möten, tagit emot uppvaktningar och träffat berörda föräldrar och fosterföräldrar som upplever problem med hur socialtjänsten i många kommuner fungerar när det gäller omhändertagande av barn och hantering av fosterhemsplacerade barn. Bakgrunden var givetvis de omtalade ärendena i Marks kommun rörande omhändertagande av barn och den uppmärksammade flyttningen av några fosterbarn. Jag har också haft samtal med regeringsföreträdare och ministrar i frågan. Diskussionen om barnens ställning har berört många och jag har känt ett stort gensvar från ansvariga när jag lyft dessa frågor. Jag har också skrivit en hel del om detta på bloggen de senaste åren.

Förra hösten motionerade jag om att stärka fosterbarns ställning genom att föreslå att en utomstående part tillsätts för att ta tillvara varje barns intressen, som ju ibland kan komma i konflikt med olika vuxna i barnens omgivning, såväl biologiska föräldrar som fosterföräldrar, men också politiker, jurister och socialsekreterare med motstridiga åsikter. Dessutom vet vi att det alltför ofta förekommer bristande utbildning och erfarenhet bland ansvariga tjänstemän för att kunna hantera denna typ av komplicerande och faktiskt livsavgörande frågor för många av de berörda barnen. I min motion skriver jag bland annat så här:

"Det är dags att stärka omyndiga barns ställning i alla ärenden som gäller att skilja barn från sina biologiska föräldrar, ärenden som gäller att flytta barn från ett fosterhem till ett annat, ärenden i övrigt där barn tvingas bryta upp från en invand miljö, samt ärenden som gäller omhändertagande av barn för utredning av påstådda missförhållanden.

Regeringen borde därför överväga om någon form av ombud för barnen kan tillsättas vid varje ärende, ett ombud som endast ska se till barnens bästa, utan att ta hänsyn till inblandade vuxna personer och kommunala tjänstemän och politiker."


Regeringen lade i höstas fram en proposition med diverse förändringar i socialtjänstlagen för att stärka samhällets stöd och skydd för barn och unga. Förslagen tillstyrktes av riksdagen. Barnrättsperspektivet stärks särskilt tydligt i den nya lagtexten eftersom man nu uttryckligen skriver att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser. Barn ska alltid beredas möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet om detta är möjligt.

I propositionen föreslogs också att när vård ges i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende ska socialnämnden utse en särskild socialsekreterare som ska ansvara för kontakterna med barnet eller den unge. Den särskilt utsedda socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge regelbundet och i den omfattning som är lämplig utifrån barnets eller dne unges behov eller önskemål.

Förslaget är helt i linje med mitt motionsförslag och i Socialutskottets betänkande skriver man att min motion därmed i huvudsak kan anses tillgodosedd. Samma skrivning görs för min moderate riksdagskollega Cecilie Tenfjord Toftbys motion med liknande tankegångar. Vi var de enda riksdagsledamöter som hade motionerat i saken, och självklart hade vi båda ärendena i Mark i åtanke när vi skrev våra förslag.

I dag har vi en gemensam debattartikel i Markbladet där vi berättar om de positiva lagändringarna i denna fråga. Det känns som att allt arbete, alla möten och allt engagemang faktiskt gett resultat. Givetvis roligt för oss, men viktigast är att det kan öka tryggheten för många utsatta barn runt om i landet.
Riksdagens gran står ensam kvar

2012-12-20

I går hade riksdagen sin sista omröstning och talmannen höll tal och avtackade de riksdagsledamöter som slutat. Därefter träffade jag mina moderata kolleger i Socialförsäkrings- utredningen för att gå igenom en del aktuella frågor. Gårdagskvällen och morgonen idag ägnade jag sedan åt att slutföra en del saker och städa skrivbordet. Vid lunchtid idag lämnade jag riksdagshuset för att resa hemåt, riksdagens julgran stod ensam kvar. För mig blir det nu lite julledigt med familjen.

Sedan blir det förståss som vanligt en del arbete även under juluppehållet. Inte minst har jag en massa material från Socialförsäkringsutredningen att läsa in mig på inför nästa sammanträde i början av januari. Riksdagen öppnar visserligen inte förrän i mitten av januari, men innan dess ska jag hinna med en tvådagars resa till Finland med Socialförsäkrings- utredningen för att träffa företrädare för finska myndigheter.

Nytt skatteutjämningssystem har både vinnare och förlorare

2012-12-19

I dag presenterade regeringen ett nytt förslag till skatteutjämningssystem. Som alltid innebär förändringar att vissa kommuner tjänar och vissa förlorar. För att lindra effekten för de kommuner som skulle förlora skjuter regeringen till en extra miljard till systemet.

För Sjuhärad skulle effekterna överlag bli positiva. Räknat per invånare skulle Svenljunga tjäna mest, 1.899 kronor, vilket betyder runt 18 miljoner kronor. Bollebygd går plus 1.890 kronor, Mark 1.046 kronor, Tranemo 993 kronor och Ulricehamn 362 kronor per invånare. Borås är däremot förlorare och tappar 344 kronor per invånare. Även Västra Götalandsregionen tappar, med 324 kronor per invånare. Totalt innebär det att alla invånare i Sjuhärad tjänar på den sammanlagda förändringen, med undantag för invånarna i Borås som får en viss försämring.

Nu kommer förslaget att skickas ut på remiss fram till den 22 mars 2013. Det är väl ingen vild gissning att det kommer att bli både ris och ros från svenska kommuner, beroende på hur förändringarna slår, och att vissa kommer att uppfatta förändringarna som rättvisa, medan andra upplever dem som orättvisa. Det nya systemet planeras träda i kraft 1 januari 2014.
Oppositionen stoppade förslag om att minska bostadsbristen

2012-12-19

Bristen på lägenheter i Sverige är omfattande, särskilt i storstäderna. Samtidigt står massor av bostadsrätter tomma eftersom många som tillfälligt inte använder sin bostadsrätt nekas rätten att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand på grund av att bostadsrättsföreningens styrelse säger nej. Det kan till exempel gälla personer som tillfälligt arbetar utomlands eller på annan ort, eller en person som flyttat ihop med någon och inte med en gång vill göra sig av med sin lägenhet förrän man känner sig säker på att ett nytt förhållande fungerar. Regeringen föreslår därför att det ska bli friare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand utan att man behöver ansöka hos bostadsrättsföreningen. För den som bara disponerat sin bostadsrätt under ett år de senaste tre åren ska dock dagens regler gälla, detta för att inte skapa spekulation med bostadsrätter som bara köps för att direkt hyras ut.

Regeringen uppskattar att tusentals bostadsrättslägenheter skulle kunna bli tillgängliga om reglerna ändrades. Men den politiska oppositionen valde idag att rösta ned regeringens förslag. Faktum var att Sverigedemokraterna till och med kallade in Erik Almqvist (han med järnröret) för att kunna vara säkra på att fälla regeringens förslag. Att hindra tusentals studenter och andra från att kunna få tag på en lägenhet i andra hand var uppenbarligen det viktigaste beslutet på flera veckor för Sverigedemokraterna. Och efter beslutet applåderade hela oppositionen. En applåd för fortsatt bostadsbrist för svenska ungdomar! Höstens kanske mest cyniska politiska handling.

På övriga punkter däremot fick Alliansen igenom sin politik, och det gällde förslaget om en friare hyressättning vid andrahandsuthyrning. Den som hyr ut ska kunna få ersättning för alla sina kostnader vid uthyrningen, inklusive räntekostnader. Hyran kan fortfarande prövas av hyresnämnen på hyresgästens begäran om hyran uppfattas som oskälig, men någon retroaktiv hyressänkning ska inte kunna ske. Lättnader sker också när det gäller besittningsskydd för andrahandshyresgäster, vilket gör det mindre riskabelt att hyra ut sin lägenhet.

Redan tidigare har riksdagen beslutat att höja schablonavdraget för privatpersoners hyresinkomster, vilket gör att hyran inte beskattas lika hårt. Tillsammans med friare hyressättning och lindrigare besittningsskydd tror vi att andrahandsuthyrningen av helar eller delar av bostäder ska kunna öka. Det är värdefullt, inte minst på våra universitetsorter där det är ont om studentbostäder. Men om inte oppositionen hade stoppat förslaget om friare andrahandsuthyrning av bostadsrätter hade det kunnat bli ännu bättre.
Moderata riksdagsgruppens julfest

2012-12-18

I kväll hade moderata riksdagsgruppen sin traditionella julfest. Statsministern var på sitt mest avspända och uppslupna humör och höll ett av sina mycket trevliga och humoristiska tal, och ett antal av de moderata ministrarna fanns också på plats.

Vi är väl ganska nöjda med resultatet av den politiska hösten, Alliansen har bara förlorat några få voteringar i riksdagen och inte i någon mer avgörande fråga, och Alliansen har hållit ihop till skillnad från oppositionen som blir allt mer splittrad. Detta är givetvis huvudskälet till Alliansen vinner i stort sett alla voteringar, de fyra oppositionspartierna lägger oftast fram sina egna förslag och klarar ytterst sällan att kompromissa ihop sig om ett alternativ till regeringens politik. De få gånger man lyckas är man oftast bara överens om att säga nej till regeringens förslag, men utan att kunna presentera något samlat motförslag. Inte sällan hamnar också Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna på samma linje, men då oftast med helt olika bakomliggande skäl.

GP:s Peter Hjörne om Västlänk och trängselskatt

2012-12-17

I lördags fanns en mycket balanserad ledarkrönika i Göteborgs-Posten om Västlänken, trängselskatten och det nya trafikkaoset i Göteborg som faktiskt skapats av de rödgröna politikerna själva genom borttagna filer och minskat utrymme för trafik i Centrum. Ledaren är signerad av ingen annan än Peter Hjörne själv.

"Vi har rätt att begära annat än tyst vresighet eller jönsig reklam", skriver Peter Hjörne om Västsvenska paketet i allmänhet och Västlänken i synnerhet. Han tycker också att politikerna inte lyssnar på göteborgarna....
Studiemedelsdebatt

2012-12-17

Utöver mina andra ansvarsområden fick jag ärva ytterligare ett område när min moderate kollega Oskar Öholm bytte utskott. Jag är numera också moderaternas ansvarige för studiemedelsfrågor. Och i dessa frågor kan jag verkligen tala av egen erfarenhet, vilket jag påpekade i mitt anförande i kammaren i eftermiddag.

Det känns bra att kunna konstatera att Alliansen trots en svår finanskris och tuffa tider har kunnat göra viktiga förbättringar av studiemedlen. Vi har klarat av att göra reformer på detta område som den tidigare regeringen inte ens klarade av att göra i högkonjunktur. Betydligt annorlunda ser det ut i vår omvärld. I flera andra länder är det enda man nu diskuterar är vilka nedskärningar man ska göra, vilka besparingsprogram man ska anta och vilka skatter man ska höja. I många av dessa länder är studenter såklart en av de grupper som får betala.

I Sverige är det som sagt annorlunda. Alliansen har kunnat genomföra förbättringar för våra studenter flera gånger de senaste åren. Det var mycket angeläget eftersom studiemedlen hade urgröpts under lång tid under tidigare socialdemokratiska regeringar. Studiemedlen har nu äntligen kunnat komma upp i de nivåer som bland annat studentorganisationer brukar säga är rimliga. För första gången någonsin går studentbudgetarna ihop.

Även i årets budget finns flera förbättringar. Bland annat höjs tilläggsbidraget inom studiemedel som lämnas till studerande med barn. Och vi förlänger den extra satsningen på arbetslösa ungdomar 20-24 år som saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning, så att de kan få den högre bidragsnivån inom studiemedlet även för studier som påbörjas under 2013.

En annan reform som Alliansen tidigare genomfört och som jag är stolt över är höjningen av fribeloppet, alltså möjligheten att tjäna pengar av eget arbete utan att få studiemedlen reducerade. Vi har äntligen kommit bort från det vansinniga systemet att man ska bestraffas för att man har tid att jobba extra. Jag utvecklade mina egna erfarenheter av att bestraffas under studietiden för att man arbetat extra. Jag påpekade också att jobbskatteavdraget gör det mycket lönsamt för studenter att arbeta extra, skattebelastningen blir betydligt mindre än tidigare vilket många studenter konstaterat med glädje de senaste åren.

I mitt anförande konstaterade jag också att i den senaste omfattande undersökning som CSN har gjort framgår det att köpkraften för studiemedlet 2011 var det högsta sedan 1965 då det moderna studiemedelssystemet infördes. Även i CSN:s enkätundersökning som presenterades i år bekräftar studenterna att deras ekonomiska situation har förbättrats under Alliansens tid vid makten. Sverige idag har ett studiestödssystem som är det kanske mest generösa i världen. Det känns riktigt bra, eftersom vi i Alliansen vill att Sverige ska vara en kunskapsnation och där möjligheten att studera är tillgänglig för alla.
Moderaterna nyanserar sin syn på statligt ägande av vissa företag

2012-12-17

I går blev det stor uppståndelse när en moderat arbetsgrupp under ledning av finansmarknadsminister Peter Norman slår fast att Moderaterna "är vare sig ett parti för enbart privatiseringar eller för ett expansivt statligt ägande". Detta tolkades som att moderaterna svängt när det gäller privatiseringar. Jag ser det kanske mer som en bekräftelse av den linje vårt parti haft sedan makttillträdet 2006, nämligen att staten bör minska sitt ägande av statliga företag men att privatiseringar inte är svaret på alla problem. Men det är bra att det sägs tydligt, inte minst med tanke på att det finns lite olika syn på saken i vårt parti. Själv har jag aldrig tillhört dem som vill sälja alla statliga bolag av rent ideologiska skäl, så jag gillar det tydliga ställningstagandet från arbetsgruppen. Jag tycker att varje försäljning av statliga bolag ska prövas för sig, och det är också så som Alliansen gjort sedan 2006.

Jag tycker exempelvis det är självklart att staten säljer SBAB, sin andel av Nordea och även försöker sälja sin andel av SAS. Det finns inga rationella skäl att staten äger banker eller flygbolag. Däremot bör staten behålla de företag som tjänar pengar på svenska naturtillgångar, såsom Vattenfall, LKAB och Sveaskog. Precis på samma sätt som norska staten äger Statoil som tjänar pengar på den norska oljan.

Själv tycker jag dessutom att staten ska öka sitt inflytande och försäkra sig om ännu större intäkter från exempelvis framtida mineralbrytning. I dag kan svenska och utländska mineralbolag muta in och exploatera malm och mineraler i Sverige mot en synnerligen blygsam ersättning på promille av det ekonomiska värdet. Jag föreslog i en motion i höstas att lagstiftningen borde förändras så att en betydligt större del av det ekonomiska värdet vid gruvbrytning tillfaller både markägaren och staten. För mig är det ett sätt att bättre respektera äganderätten, oavsett om markägaren är staten, ett företag eller en privatperson. Samtidigt kan svenska naturtillgångar stärka statens finanser och komma hela svenska folket till del.
Bra moderat förslag att förbjuda organiserat tiggeri

2012-12-17

I går kom beskedet som jag väntat ett tag på och arbetat för. En arbetsgrupp inom Moderaterna vill förbjuda organiserat tiggeri. Justitieminister Beatrice Ask förklarar att det inte är tiggarna, men däremot de som står bakom och organiserar verksamheten som man vill komma åt med en kriminalisering. Stockholmspolisen har länge varnat för att det organiserade tiggeriet utnyttjar utsatta människor från andra länder, och det är en mycket otrevlig form av modern slavhandel. Jag ser dem varje dag i Stockholm, På Drottninggatan, utanför NK eller i tunnelbanan. Fattiga, utsatta människor från avlägsna länder, ofta med synliga handikapp eller svårt vanställda kroppar, som tvingas sitta hela dagarna i kylan och tigga pengar från stockholmarna. Jag har också med egna ögon sett till synes friska unga män som "samlar in" de pengar som tiggarna har tiggt ihop. Det är helt uppenbart att i vart fall en del av tiggeriet i Stockholm bedrivs i organiserad form.

Det tilltalande i det moderata förslaget är just att det inte är de enskilda tiggarna som ska kriminaliseras, utan de personer som står bakom det organiserade tiggeriet. Jag hoppas det kan leda till att polisen kan nysta upp dessa härvor, hjälpa de utsatta tiggarna att komma hem till sina länder igen, och se till att hjärnorna bakom tiggeriet döms till kännbara straff.

I avvaktan på detta tänker jag fortsätta att vägra skänka pengar till de utländska tiggare som fyller tunnelbanan och de stora gatorna i Stockholm, med illa handskrivna skyltar på dålig svenska. Om ingen skänker några pengar skulle ju tiggeriet upphöra av sig själv i brist på lönsamhet. Det kan verka hårt, men så länge vi skänker pengar så göder vi faktiskt denna organiserade verksamhet och skapar en marknad för ett allt mer omfattande tiggeri. Detta leder i sin tur att allt fler människor luras till Sverige för denna form av modernt slavarbete.
Dagens ordnade arbetskraftsinvandring skapar fler jobb i Sverige

2012-12-16

Samma dag som Centerpartiet presenterar sitt illa genomtänka förslag om helt fri invandring och helt öppna gränser presenterar TT resultatet av de nya reglerna om arbetskraftsinvandring som Alliansen införde för snart fyra år sedan. Det visar sig att under de år som reglerna gällt har drygt 58.000 personer från länder utanför EU beviljats arbetstillstånd av Migrationsverket för kortare eller längre perioder.

Drygt 20.000 personer, främst från Thailand och Ukraina har arbetat som bärplockare. Drygt 10.000 har arbetat som dataspecialister, och de kommer främst från Indien. 3.998 har arbetat inom restaurang och storhushåll, de flesta från Kina. 2.268 har arbetat som civilingenjörer och arkitekter, och 2.121 som städare. Övriga är spridda på ett stort antal olika branscher. Totalt har flest personer från Thailand fått arbetstillstånd (18.319 personer). Därefter Indien (8.830), Kina (4.660) och Ukraina (2.710).

Man kan snabbt konstatera två saker. Dels att det är märkligt att 20.000 bärplockare, nära 4.000 restauranganställda och över 2.000 städare har behövt rekryteras utomlands till dessa jobb som inte kräver särskilt mycket utbildning, samtidigt som vi har många arbetslösa i Sverige och inte minst en hög ungdomsarbetslöshet. Varför tar inte våra arbetslösa svenskar dessa jobb?

Samtidigt är det uppenbart att många företag inte hade kunnat klara sig utan den utländska personalen, i annat fall hade man knappast rekryterat dem. Och det är ingen tvekan om att den utländska arbetskraften ökat aktiviteten i den svenska ekonomin. När bärplockarna från Thailand och Ukraina samlar in bären skapar det jobb för andra i den svenska livsmedelsindustrin. Och när de indiska dataexperterna anställs som nyckelpersoner i svenska företag hjälper det företagen att utvecklas och skapa jobb för fler. Ordnad och kontrollerad arbetskraftsinvandring är med andra ord något bra för både de arbetskraftsinvandrare som får chansen att jobba, företagen som anställer, svenska staten som får in skattepengar och alla de svenskar som faktiskt får jobb tack vare att den utländska arbetskraften gör det möjligt för företag att växa.

Samtidigt är det bra att Migrationsverket gör en kontroll innan man beviljar arbetstillstånd. Inte minst när det gäller arbetsvillkor och lön. Migrationsverket har dessutom skärpt reglerna det senaste året vad gäller åtta särskilt utsatta branscher (bland annat bärplockare). Detta är bra. Arbetskraftsinvandring får inte leda till försämrade villkor och ett oskäligt utnyttjade av personer från andra länder. En helt okontrollerad arbetskraftsinvandring riskerar att leda till att människor luras in i socialt utanförskap i Sverige i stället för att kunna tjäna pengar på eget arbete.

Alliansens regler för arbetskraftsinvandring känns väl avvägda så som det ser ut idag.
Centerpartiets utspel om helt fri invandring är obegripligt

2012-12-16

I Aftonbladet idag kan vi läsa om Centerpartiets förslag till nytt partiprogram där man förespråkar helt fri invandring och öppna gränser i Sverige. Bland annat intervjuas Per Ankersjö, till vardags centerpartistiskt borgarråd i Stockholm och ansvarig för partiets arbetsgrupp kring dessa frågor:

"På tisdag presenteras förslaget till nytt idéprogram för Centerpartiet. En av de största förändringarna är att man nu vill öppna Sveriges gränser. Alla begränsande regler kring invandring slopas. Förslaget ska ses som en fortsättning på det migrationspolitiska program som partiet presenterade förra året. Då gjordes beräkningar som visade på en framtid med 40 miljoner invånare i Sverige.

– Vi har varit på väg åt det här hållet länge. Det är en naturlig konsekvens för den som tror på människors lika rätt och värde, säger Per Ankersjö, till vardags borgarråd i Stockholm.".


Aftonbladet citerar också texten ur Centerpartiets förslag till partiprogram:

"Centerpartiet strävar efter öppna gränser, fri rörlighet och en generös flyktingpolitik. För ett parti som värnar friheten och bygger sina värderingar på alla människors lika rätt och värde finns inget annat logiskt ställningstagande än att man är för en fri invandring. Så länge det finns länder som kränker mänskliga fri- och rättigheter är öppna gränser, och människors möjlighet att fly, det enda sättet att erbjuda alla människor ett skydd för sina grundläggande rättigheter. Bara så kan man välja frihet i stället för förtryck. Vi ser det som en grundläggande mänsklig rättighet att söka sig en fristad och en försörjning, inte bara inom det land där man är född, utan också utanför landets gränser."

Jag har tidigare visat hur Sverige är ett föredöme i EU och tar emot en mycket stor och generös andel av de flyktingar som söker sig till EU, långt mer än vad vårt lands storlek motiverar. Det skapar fullt tillräckliga utmaningar som det är om vi ska kunna ge alla dessa nya svenskar ett värdigt mottagande. Att helt öppna de svenska gränserna för alla som vill komma hit är förvånansvärt ogenomtänkt för att komma från ett Alliansparti. Och som väntat sågar migrationsminister Tobias Billström (M) Centerpartiets utspel. Billström ifrågasätter också Centerpartiets påstående att förslaget om helt öppna gränser skulle innebära att arbetskraftsinvandringen ökar. Billström menar tvärtom att vi idag redan har ett system för arbetskraftsinvandring som fungerar bra, och som innebär att vi faktiskt vet villkoren för de som kommer hit. (Mer om dagens arbetskraftsinvandring kommer för övrigt i nästa blogginlägg).

Jag måste ju säga att Centerpartiets utspel är något av det mer naiva jag hört på länge i dessa frågor och det placerar Centerpartiet i samma oansvariga grupp som Vänsterpartiet och Miljöpartiet som tidigare är de som stått för den allra mest naiva politiken på detta område. Jag har ändå ett hopp om att Centerpartiet tänker om och inte gör detta till sin politik. Jag har lärt känna många kloka och ansvarstagande Centerpartister genom åren och har svårt att tro att de kommer att ställa sig bakom detta förslag.
Invigning av Sjuhäradsmoderaternas nya lokal

2012-12-15

I dag invigde Moderaterna i Södra Älvsborg (vår riksdagsvalkrets) officiellt sin nya lokal på Stora Kyrkogatan 12 i Borås. Ett bra läge, nära Stora Torget, och funktionella lokaler med god tillgänglighet för alla besökare. Borås Tidning gästade oss idag och skrev nedanstående artikel i sin nätupplaga.Moderaterna vill se tuffare tag mot bostadsinbrott

2012-12-15

Att göra Sverige till ett tryggare land att leva och bo i är ett av Alliansens viktigaste vallöften och vi har gjort många satsningar på området. Poliserna har blivit fler, rättsväsendet har tillförts historiska anslagsökningar och vi har tagit krafttag mot den grova organiserade brottsligheten.

Vi kan också se att satsningarna gett resultat. Enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning anser fler att de känner sig tryggare nu än för några år sedan. Vi ser också hur förtroendet för polisen, kriminalvården och domstolarna ökat.

Detta är en glädjande utveckling, men mer behöver göras. Trots omfattande satsningar på rättsväsendet har andelen brott som klaras upp inte ökat i den takt som vi önskat eller borde kunna förvänta oss. Detta gäller inte minst de så kallade mängdbrotten, exempelvis bostadsinbrott och andra typer av stölder. Denna typ av brottslighet är mycket kränkande för den som drabbas och om få brott klaras upp riskerar det att skada förtroendet för rättsväsendet.

För att fler inbrott och stölder ska klaras upp måste polisen i högre grad utreda dessa brott. Polisen står nu inför de största organisatoriska förändringarna sedan 1960-talet. Polisen ska bli en myndighet, i stället för som i nuläget vara organiserad i länspolismyndigheter. Kriminaliteten ser inga läns- och myndighetsgränser, men för polisen har dessa myndighetsgränser inneburit samverkanshinder som ofta försvårat utredningsarbetet. Målet med förändringarna är att göra polisen effektivare.

Det är också viktigt att markera att samhället ser allvarligt på den här typen av brottslighet. Därför är vi från moderat sida beredda att skärpa straffen för bostadsinbrott och gå fram med ett förslag som innebär att återfallförbrytare ska avtjäna hela sina straff istället för att friges villkorligt. Erfarenheten visar att det är förhållandevis få individer som begår många brott, inte minst när det gäller mängdbrott. Förhoppningsvis kan skärpta strafftider därmed minska antalet bostadsinbrott och andra stölder.
Disney klipper bort "stereotypa" sekvenser ur Kalle Anka

2012-12-14

Sveriges Television meddelar på sin hemsida att Disney tar bort scener ur årets traditionella Kalle Anka på julaftonen. Det gäller två korta sekvenser ur "Jultomtens verkstad" som man anser speglar "stereotypa bilder av svarta och judar".

Det man klippt bort är dels en svart docka som kommer ned till jultomten i hans verkstad och får ett OK i baken, dels en äldre man i skägg i grön frack som gör en kosackdans. (Bilderna till vänster som jag citerat från SVT:s hemsida). För egen del tycker jag det hela är fullständigt obegripligt. Har någon någonsin funderat över om den äldre mannen är jude eller något annat? Jag känner för övrigt flera judar och vet ingen av dem som har vare sig kroknäsa eller långt grått skägg. Vem är det som skapar fördomar egentligen? Vad gäller dockan så är det ju ett av de roligare inslagen i filmen, och varför skulle den spegla stereotyper av svarta? Den ser ju inte ens ut som en människa för övrigt.

I artikeln beskrivs det som att det hela skett på Disneys eget initiativ. Vi får väl hoppas att det stämmer och att inte Sveriges Television har något finger med i spelet.
Sysselsättningen i restaurangbranschen

2012-12-14

Jag har fått en del frågor efter mitt påstående i Borås Tidning (10/12) att sysselsättningen skulle ha ökat i restaurangsektorn sedan restaurangmomsen sänktes. Jag använder officiella siffror från SCB som styrker mitt påstående. Samtidigt används andra siffror från samma SCB som sägs bevisa motsatsen. Men skillnaderna beror helt på vilka siffror man jämför.

SCB mäter antalet anställda för varje näringsgren varje kvartal. Hotell och restauranger än en av de näringsgrenar som mäts. Så här ser den officiella statistiken ut:

Kvartal 2 2011: 134.495 personer
Kvartal 3 2011: 135.440 personer
Kvartal 4 2011: 130.224 personer
Kvartal 1 2012: 125.692 personer
Kvartal 2 2012: 131.030 personer
Kvartal 3 2012: 126.730 personer

Borås Tidning uppgav i sitt reportage att sysselsättningen i restaurangbranchen minskat från kvartal tre 2011 till kvartal tre 2012. Det är helt korrekt och beror på att sysselsättningen i branschen minskade kraftigt hösten 2011, före momssänkningen. Jag hävdade i samma artikel att det blivit fler anställda efter att momsen sänktes i början av 2012. Och från kvartal ett till två i år ökade också antalet anställda enligt SCB med drygt 6.000 personer. Även om sysselsättningen sjunkit därefter, troligen på grund av den allmänt svaga konjunkturen, ser vi fortfarande en sysselsättningsökning sedan kvartal ett. Så mitt påstående att sysselsättningen ökat sedan årsskiftet är helt korrekt.

I sammanhanget tycker jag man ska komma ihåg att delar av restaurangsektorn är mycket konjunkturkänslig. Från mitt tidigare arbete på bank vet jag att många restauranger brukar slås ut vid lågkonjunktur, inte minst är lunchrestaurangerna en mycket känslig del av branschen. Jag har träffat ett antal restaurangföretagare som varit tydliga med att utan momssänkningen skulle de haft svårt att överleva. Hur många jobb som räddats genom momssänkningen får väl framtidens forskare försöka reda ut, men jag är övertygad om att denna effekt i dagens konjunkturläge är minst lika viktig som att det skapas nya jobb i en högkonjunktur.
Ännu ett intressant inlägg om Västsvenska Paketet och Västlänken

2012-12-14

I dag finns ett ny intressant debattartikel i Göteborgs-Posten om Västsvenska Paketet. Författare är Peter Danielsson som vad jag kan få fram är verksam inom kollektivtrafikbranschen.

Hans viktigaste budskap är att Västsveriges invånare får stå för en mycket stor del av kostnaderna för det Västsvenska Paketet, kanske tio gånger mer än vad invånarna i Malmö och Stockholm tvingas betala för sina stora infrastruktursatsningar. Han verkar mena att politikerna i Västsverige har varit dåliga förhandlare när man förhandlat om medfinansieringen med staten och att medfinansieringen från invånarna därför blivit oskäligt stora. Figuren till vänster kommer från artikeln och illustrerar budskapet.

Danielssons huvudbudskap är att man borde pröva en annan billigare lösning för järnvägstrafiken i stället för Västlänken i tunnel under staden. En alternativ lösning enligt ett av Trafiksverkets kända förslag skulle dessutom gå snabbare att bygga vilket skulle minska räntekostnaderna. Han visar i sina artikel hur en sådan lösning dramatiskt skulle kunna minska behovet av uttag av trängselskatt.
Onyanserat om svenska elevers skolresultat

2012-12-13

I går presenterade media två olika internationella granskningar av svenska elevers skolresultat. Som väntat var resultaten inte direkt lysande, även om det fanns en del ljusglimtar. Exempelvis har svenska elevers resultat i naturvetenskap i årskurs fyra förbättrats och ligger nu över genomsnittet i EU/OECD. Och trots viss försämring ligger de svenska eleverna i årskurs fyra över genomsnittet i EU/OECD även i läsförståelse. Sedan tidigare vet vi att svenska elevers engelskakunskaper ligger i topp i hela världen. De tråkigaste siffrorna gäller eleverna i årskurs åtta, där vi ligger under genomsnittet i EU/OECD både när det gäller matematik och naturvetenskap. Totalt är resultaten av de två rapporterna ingen rolig läsning, men tyvärr var det alltså väntat.

Socialdemokraterna gjorde igår stor sak av att eleverna nu gått 5-6 år i "Björklunds skola" och att resultaten ändå fortsätter försämras. Det är minst sagt en vilseledande beskrivning. Visst har Alliansen gjort en del mindre förändringar och riktade stasningar sedan 2006, men de stora skolreformerna arbetades fram 2007-2009, beslutades 2009/2010 och trädde i kraft först 2011. Faktum är också att de stora försämringarna hos eleverna i svensk skola inträffade mellan åren 1995 och 2003. Därefter har försämringen visserligen fortsatt om än i mindre dramatisk takt. Ända fram till höstterminen 2011 gick de svenska eleverna i allt väsentligt i den skola som skapats av Socialdemokraterna, om än med en del mindre korrigeringar och extrasatsningar som Alliansen gjort sedan valsegern 2006.

Det är trots allt intressant att eleverna i årskurs fyra ligger bättre till än i årskurs åtta. Kanske börjar vi ändå se de första små positiva effekterna av regeringens stora förändringar på skolområdet, dessa förbättringar bör ju rimligen först synas hos de yngre eleverna. Om några år bör vi i så fall kunna se fler effekter, och jag är faktiskt positiv inför framtiden. Svensk skola kan åter bli en skola i världsklass. Men vi politiker lägger bara ramarna och utformar regelverken, resultaten beror sedan på hur man arbetar i varje enskilt klassrum, där lärare och skolledning spelar stor roll.
Västsvenska Handelskammaren om Västlänken

2012-12-13

Västsvenska Handelskammaren har hittills försvarat hela kompromissen om det Västsvenska Paketet, inklusive Västlänken. Men den nya rapporten från Riksrevisionen har uppenbarligen fått Handelskammaren att oroa sig för att Västlänken kan bli betydligt dyrare än beräknat, vilket kan medföra stigande trängselskatter i framtiden. Nyligen hade Handelskammarens VD Johan Trouvé denna debattartikel i Tidningen På Väg, där han bland annat skriver:

"Om det framkommer under prospekteringsarbetet att Västlänken blir dyrare än förväntat måste modet finnas hos beslutande politiker att se äver sitt beslut och söka billigare lösningar. Göteborgarna ska inte tvingas betala mer än vad som redan förväntas av dem"

Trouvés inspel i debatten ligger helt i linje med det vi förespråkade i vårt debattinlägg i Göteborgs-Posten. Alltså en politisk samling för att söka en ny billigare lösning i järnvägsfrågan som alternativ till den dyra och komplicerade Västlänken i tunnel under staden. Det enda jag kan invända mot är att Trouvé talar om "göteborgarnas" kostnader. Han glömmer att nämna att trängselskatten är en fråga för hela Västsverige och att de som bor runt Göteborg (exempelvis i Sjuhärad) och måste pendla med bil är de som kanske drabbas allra hårdast. Sedan tycker jag också att man borde diskutera alternativa lösningar redan nu och inte vänta på prospekteringsarbetet - om det finns billigare och bättre lösningar så borde man skrota Västlänken som projekt så snart som möjligt i stället för att lägga mer pengar på prospektering av projektet. Men jag uppskattar i övrigt Trouvés balanserade inspel i debatten. Jag tror det har stor betydelse för fortsättningen.
Dags att skärpa försörjningskravet vid anhöriginvandring

2012-12-12

I dag har jag denna debattartikel i Borås Tidning. Den baseras i huvudsak på mitt blogginlägg den 4 december. Som vanligt när jag diskuterar dessa frågor lär jag säkert få reaktioner från vitt skilda håll med helt olika budskap. Vissa kommer att ogilla att jag konstaterar att invandringen för en massa positivt med sig. Andra kommer att ogilla att jag pekar på problemen. Men det är faktiskt så det ser ut, det finns faktiskt två sidor av saken. Precis som i de flesta andra samhällsfrågor.


Dags att skärpa försörjningskravet vid anhöriginvandring

Sverige har generösa regler för asyl och flyktingmottagande och de flesta tycker nog att vårt land ska kunna vara en fristad för människor på flykt. Så ser det inte ut överallt och många länder i EU tar tyvärr inte sin del av ansvaret. Sveriges andel av asylsökande till EU ligger runt 10 procent och under september tog Sverige emot fler flyktingar från Syrien än alla övriga EU-länder tillsammans. Av de ensamkommande asylsökande barn som kommer till EU söker sig nära 30 procent till Sverige och enligt Migrationsverket tog Sverige emot i särklass flest ensamkommande barn av alla länder under både 2010 och 2011. Självklart medför våra generösa svenska regler stora utmaningar för ett litet land med bara knappt tio miljoner invånare.

Alla invandrare är individer och kan inte klumpas ihop i grupper så som vissa främlingsfientliga krafter brukar göra. Många som kommer till Sverige har god utbildning, värdefulla språkkunskaper och starka drivkrafter och etablerar sig snabbt i vårt samhälle. Över 600.000 invandrare går till sitt arbete varje dag, arbetar, betalar skatt och försörjer sin familj, och bland våra invandrare är andelen småföretagare högre än bland infödda svenskar. Många sektorer i vårt samhälle är helt beroende av arbetskraft från andra länder, exempelvis sjukvården. Allt detta tappas ofta bort i debatten.

Men invandringen har som det mesta annat också en baksida. Bristen på bostäder för nyanlända är akut i många kommuner, exempelvis i Borås. Migrationsverket har på några orter i landet hyrt hela hyreshus och till och med i några fall i praktiken tvingat bort de hyresgäster som redan bor där. När det gäller ensamkommande flyktingbarn är bristen på bostäder så stor att Migrationsverket normalt betalar mellan 3.000 och 6.000 kronor per dygn för deras boende. Men i extremfall har man betalat 16.000 kronor per dygn (!) vilket kritiserats av Riksrevisionen. Vi ser också att skolresultaten i vissa invandrartäta förorter är katastrofala, och vi vet att arbetslösheten bland nyanlända är mycket större än bland andra grupper liksom den sociala utsattheten. Till detta kommer utmaningarna att lära mycket stora grupper nyanlända analfabeter svenska, många av dessa är anhöriginvandrare till personer som tidigare fått uppehållstillstånd i Sverige. Som ansvarig för SFI-frågor hos moderaterna har jag fått särskilt god inblick i denna fråga.

Nyligen föreslog Migrationsminister Tobias Billström (M) att reglerna för anhöriginvandring skärps. Försörjningskravet, som infördes av Alliansen, innebär att den person som redan är bosatt i Sverige ska ha ordnad bostad och försörjning som är tillräcklig åt samtliga anhöriga som anländer i efterhand. Tanken var att om bostad och försörjning finns hos anknytningspersonen i Sverige är förutsättningarna bättre för de anhöriga att undvika utanförskap. Nu har det visat sig att försörjningskravet prövades i mindre än 1 % (!) av anknytningsärendena under 2011. Detta var inte avsikten med den nya lagen och moderaterna anser att lagen innebär alltför många undantag.

Migrationsverkets prognoser visar att invandringen kommer att öka framöver, vilket sannolikt även leder till en ökad anhöriginvandring. Det är därför hög tid att återuppta diskussionen om ett skärpt försörjningskrav för att klara ett värdigt mottagande för dem som kommer till Sverige och ge dem en rimlig möjlighet att snabbt komma och in i det svenska samhället.

Vi måste kunna diskutera de problem och utmaningar som är kopplade till invandringen utan att betraktas som främlingsfientliga. Om man inte ser problemen kan man inte göra något åt dem heller. Vi måste klara balansen att samtidigt vara generösa och realistiska när det gäller invandring och flyktingmottagande. I annat fall banar vi väg för främlingsfientliga krafter, vilket går ut över alla som sökt sig till Sverige från andra länder.

Jan Ericson
Riksdagsledamot (M)

Skolan i Laxå backar - barnen får klä ut sig till pepparkaksgubbar

2012-12-11

Vissa svenska skolledare måste vara de fegaste människor som finns. När skolan i Laxå förbjöd en pojke att klä ut sig till pepparkaksgubbe i årets luciatåg för att inte "stöta någon" av annan nationalitet, och dessutom stoppade traditionen att bjuda barnen på pepparkakor (!) av samma skäl, visar det på sällsynt dåligt omdöme. Och det drar hela diskussionen om diskriminering i smutsen. Riktig diskriminering är allvarlig, men om denna typ av tramsiga frågor tar över debatten kommer ingen längre att ta den riktiga diskrimineringen på allvar.

Under dagen har skolan backat vad gäller luciatåget, men pepparkakorna är fortfarande förbjudna. Nu med den mer politiskt korrekta motiveringen att vissa barn kan vara allergiska. Låte mest som en efterhandskonstruktion.

Tintin är rasistisk. Pippi långstrump likaså. Och glassen "Nogger Black". Och nu alltså vanliga pepparkakor....

Visst kan man skratta åt stolligheterna, men i grunden är det faktiskt ganska allvarligt. Jag skäms som politiker över att företrädare för svenska skolor och myndigheter ständigt gör bort sig i dessa frågor. Deras agerande är det allra bästa sättet att gynna främlingsfientliga krafter. Och det är faktiskt inte det minsta kul. Vart tog det personliga omdömet vägen?
Inget snusförnuft i EU - och kommissionen är helprillig

2012-12-10

All heder åt vår handersminister Ewa Björling som säger till på skarpen mot EU:s tramsande om det svenska snuset. Att Marita Ulvskog (S) tycker Björling tar i för mycket kan jag leva med. Ulvskog är ju inte mycket för att slåss för svenska intressen i EU-parlamentet, hon röstade inte ens emot en större EU-budget och mer svenska pengar till EU. Samtidigt som hennes partikamrater i riksdagen kritiserade vår statsminister för att inte vara tillräckligt tuff i förhandlingarna. Ett riktigt ovärdigt dubbelspel signerat Ulvskog.

Ulvskog säger till Expressen att "det finns ett väldigt starkt motstånd mot tobak i parlamentet och kommissionen". Märkligt då att samma kommission föreslår att en tobaksprodukt måste innehålla 85 procent tobak. Det svenska snuset håller bara 50 procent och producenterna måste därför höja tobakshalten för att få sälja sin produkt. Blir snuset mer hälsosamt av det? Till och med Marita Ulvskog måste inse det löjliga i detta förslag och våga ta strid för svenska intressen.

För egen del varken snusar eller röker jag, har aldrig tagit den minste lilla prilla eller ett enda bloss på en cigarett i hela mitt liv. I min värld är det bästa om ingen nyttjar vare sig cigaretter eller snus. Men för den sakens skull accepterar jag inte EU:s dubbelmoral. Sverige måste ta strid för sunt förnuft i snusfrågan. Det måste vara bättre att folk slutar röka och börjar snusa i stället, inte minst för människor i omgivningen som slipper röken. Och det måste vara bäst för snusarnas hälsa om snuset innehåller så lite tobak som möjligt. Om EU driver igenom sitt löjliga förslag tycker jag helt enkelt att Sverige ska strunta i det för att statuera ett exempel.
Sänkt moms har stärkt restaurangbranschen och skapat fler jobb

2012-12-10

I dag har Borås Tidning en helsida om effekterna av den sänkta restaurangmomsen. Bland annat har jag och min s-riksdagskollega Hasse Olsson denna "duell" om saken i artikeln.

Det finns flera faktorer som gör att jag anser att momssänkningen gett lyckad effekt:

1. Jag har träffat ett antal småföretagare i branschen som anställt fler efter momssänkningen. Inte en enda har sagt att de har minskat sin personal.

2. Antalet lediga restaurangjobb som anmälts till arbetsförmedlingen har varit avsevärt högre i år än förra året. Trots vikande konjunkturer ökade antalet nyanmälda platser i branschen med hela 16,8 procent under första halvåret i år, trots att utvecklingen gått åt andra hållet i många andra branscher.

3. Restaurangernas försäljning har ökat kraftigt efter momssänkningen. SCB skriver följande på sin websida den 5/12: "Restaurangomsättningen i löpande priser ökade med 5,7 procent i oktober i år jämfört med oktober 2011 och i volym med 5,2 procent. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 3,6 procent. Trots att svenska företag och hushåll under hösten blivit alltmer pessimistiska i synen på den egna verksamheten och den egna ekonomin så fortsätter restaurangbranschen att utvecklas mycket starkt. Omsättningstillväxten i volym har inte varit så stark under årets första 10 månader någon gång under 2000-talet som i år. Håller utvecklingen i sig under årets två sista månader blir 2012 ett rekordår vad gäller tillväxt under 2000-talet."

4. SCB:s statistik visar att de samlade lönesummorna ökat i branschen, vilket brukar tolkas som att fler jobbar.

5. Till detta kommer att många restauranger brukar ha svårt att överleva när konjunkturen blir sämre. Inte minst gäller det många lunchrestauranger. Hur många jobb som räddats kvar till följd av momssänkningen går inte att mäta av naturliga skäl. Men jag har träffat ett antal restaurangföretagare som säger att momssänkningen har räddat deras företag från nedläggning. Det är en viktig effekt som sällan diskuteras. Om vi får en fortsatt dämpad ekonomisk utveckling i vår omvärld som slår hårt mot svenska företag och aktiviteten i ekonomin, kommer givetvis även restaurangsektorn att drabbas. Ingen momssänkning i världen kan ändra på det. I det läget kommer troligen jobben i restaurangbranschen att minska trots momssänkningen. I det läget blir det ännu mer intressant hur många som trots allt sluppit bli arbetslösa tack vare momssänkningen.

Jag har full förståelse för att det är ganska komplicerat att utvärdera effekterna av en enskild åtgärd, särskilt eftersom all politik hänger ihop och allt beror på hur man mäter och konjunkturen i övrigt också spelar in. Men det är få som ifrågasätter att jobben blivit fler i branschen, inte ens oppositionen, även om de menar att antalet nya jobb "kostar" för mycket.

För övrigt är det intressant att Hans Olsson (S) anger ett antal andra områden där pengarna borde ha lagts i stället för att satsa på fler jobb. Inget av de ändamål han nämner är jobbskapande, det handlar mer om höjda bidrag och ersättningar. Det sammanfattar s-politiken på ett ganska bra sätt. Precis allt verkar vara viktigare för dem än att satsa på fler jobb. För egen del är jag helt övertygad om att sänkta inkomstskatter, moms och arbetsgivareavgifter skapar fler jobb i goda tider och gör att färre blir arbetslösa i dåliga tider. Och att höjda skatter gör fler arbetslösa.
SEB:s privatekonom: Löneökningarna äts upp av trängselskatten

2012-12-09

För några veckor sedan skrev GT om de kommande privatekonomiska förändringarna för invånarna i Västsverige. Denna gång var det min tidigare kollega på banken SEB, privatekonomen Gunilla Nyström, som stod för beräkningarna. Hon konstaterar att hela reallöneökningen äts upp för en familj som måste betala trängselskatt. Något som ansvariga politiker möjligen har missat i sina kalkyler.

Faktum är att den med normal inkomst som av någon anledning måste betala maximal trängselskatt med 60 kronor per dag kommer att tvingas betala hela jobbskatteavdraget i trängselskatt. Den som inte har något jobbskatteavdrag att ta av kommer att få försämrad ekonomi.

Ovanpå detta kommer de rödgröna partiernas beklagliga skattehöjning i regionen med 25 öre. En skattehöjning som moderaterna och kristdemokraterna har visat att man skulle kunna undvika. Visst finns det kommuner med minskande befolkningsunderlag och utflyttning som tyvärr inte har något annat val än att höja skatten. Men Västra Götalandsregionen borde kunna avstå. Hur vore det om man prioriterade lite bättre hur man använder pengarna i stället?


Riksrevisionen riktar ny hård kritik mot Västlänken

2012-12-08

Riksrevisionen har i en ny rapport granskat de senaste årens satsningar på vägar och järnvägar. Inte minst riktas mycket hård kritik mot tågtunneln Västlänken i Göteborg, där både beslutsunderlaget och de ekonomiska kalkylerna underkänns. Så här sammanfattas kritiken av tidningen Riksdag & Departement:Jag har läst många rapporter från Riksrevisionen de senaste sex åren, men en hårdare kritik har jag sällan sett. Det allvarligaste är kanske att man påpekar att det saknas information om nödvändiga tilläggsinvesteringar på 20-35 miljarder kronor - utöver de dryga 20 miljarder (minst) som själva tågtunneln beräknas kosta. Det finns inga politiska beslut om hur dessa tillkommande 20-35 miljarder ska finansieras, och finns inga löften från staten om att stå för detta. För mig är det uppenbart att risken är överhängande att extrakostnaderna måste betalas genom ökade intäkter från trängselskatten, alternativ att skattebetalarna i Västra Götalandsregionen eller i Göteborgs kommun måste stå för kalaset.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd (M) säger i flera intervjuer efter riksrevisionens rapport att hon "huvudsakligen delar riksrevisionens uppfattning". Det kan vara värt att påpeka att hon inte var ansvarig minister när det Västsvenska paketet inklusive Västlänken hanterades av regeringen, utan dåvarande infrastrukturministern Åsa Torstensson (C).

Läs också debattartikeln i Svenska Dagbladet i går där riksrevisor Claes Norgren utvecklar sin allvarliga kritik. I GT idag intervjuas Claes Norgren, och han säger bland annat om Västlänken: "Det handlar om att man av olika skäl har väldigt bråttom. Det är ett jätteförhandlingsspel. Och på väldigt kort tid kommer man fram till; "pang, här ska vi ha en investering". Och då hinner man inte analysera det här förrän man redan har bestämt sig".

Det Norgren säger påminner starkt om den kritik vi framförde mot det bristande beslutsunderlaget rörande Västlänken i vår debattartikel i Göteborgs-Posten den 8 oktober. Vårt konstruktiva förslag i artikeln är mer aktuellt än någonsin. Kunde politikerna kompromissa fram hela det Västsvenska paketet så borde man också kunna kompromissa fram en ny lösning för den del av paketet som Västlänken utgör, nu när den ekonomiska verkligheten och övriga brister har kommit ifatt beslutet. En alternativ lösning för järnvägstrafiken skulle dels kunna gå snabbare att bygga, dels innebära en mindre ekonomisk osäkerhet. Det skulle också kunna kosta mindre vilket i sin tur skulle kunna lindra trängselskatten i stället för att man går vidare med dagens planer som i stället riskerar att höja trängselskatten.
Fakta i klimatdebatten väcker alltför många frågor

2012-12-07

Hösten 2008 besökte jag ju Svalbard (Läs hela reseberättelsen här). Bland annat blev jag inbjuden av norska Polarinsitutet till Ny Ålesund på norra Svalbard och fick där besöka Zeppelinstationen, världens kanske främsta mätstation för koldioxid och andra ämnen i luften. Stationens mätvärden är centrala för hela diskussionen om klimatet, koldioxidutsläppen och den påstådda globala uppvärmningen till följd av ökande utsläpp av växthusgaser. Zeppelinstationen, belägen på en bergstopp på norra Svalbard finns på en plats med mycket låg påverkan av lokal mänsklig aktivitet, vilket gör att mätvärdena blir extra tillförlitliga. Stationens mätvärden används av klimatforskare över hela världen, inklusive FN:s klimatpanel IPCC.Här två foton från min reseberättelse som jag tog uppifrån Zeppelinstationen vid mitt besök 2008. Nedanför syns forskarbyn Ny Ålesund.Mina resor och mitt intresse för klimatfrågan har gett mig många kontakter i forskarvärlden, på båda sidor i debatten. I dag fick jag via en av mina kontakter denna uppdaterade graf över uppmätt koldioxidhalt i luften på Zeppelinstationen fram till 2011. (Tyvärr gjordes inga observationer mellan 2002 och 2004, varför det finns en lucka i grafen). Man ser att ökningstakten var 0,2% per år fram till 1997, och sedan dess har ökningstakten varit ungefär 0,5% per år. Samtidigt vet vi att den globala temperaturen ökade som mest till och med 1997, och att den därefter legat still (grafen nedan från Met Office, engelska motsvarigheten till SMHI).Med andra ord - de senaste femton årens accelererande koldioxidhalt i luften och den nya rekordnivån på 400 miljondelar (ppm) har inte medfört någon temperaturökning alls sedan 1997. Fram till 1998 däremot ökade temperaturen trots att både ökningstakten och den totala koncentrationen av koldioxid i luften då var lägre.

För egen del måste jag ställa den politiskt inkorrekta frågan om FN:s klimatpanel och andra som hotar med snabbt ökande globala temperaturer till följd av ökande koldioxidutsläpp verkligen har fog för sina teorier? Jag har verkligen lyssnat och försökt ta till mig argumenten, men jag får helt enkelt inte ihop resonemangen. Och jag ser mig faktiskt själv som ganska logisk och analytiskt lagd.

Jag är för övrigt inte ensam om mina funderingar. I veckan skrev 125 erkända och välrenommerade forskare och professorer från olika länder inom bland annat glaciologi, klimatologi, meteorologi, fysik, astrofysik, kemi, biologi, geologi, marinbiologi, molekylärbiologi, geofysik mm ett öppet brev till FN:s generalsekreterare Ban ki-Moon där de ifrågasatte hela den pågående klimatdiskussionen och avfärdade orsakssambandet mellan mänskligt orsakade koldioxidutsläpp och global uppvärmning. Bland dem som undertecknat finns sju välkända svenska forskare och professorer med en imponerande meritlista.

I detta sammanhang kan jag också tipsa om en debattartikel på Newsmill, skriven av Tage Andersson, tidigare meteorolog och klimatolog på Uppsala universitet, Flygvapnet och SMHI, docent i meteorologi och vice ordförande i Svenska Meteorologiska Sällskapet. Han beskriver i sin artikel hur media fullständigt missförstått rapporten från Världsbanken om 4 graders högre temperatur som presenterades mycket lägligt inför klimatförhandlingarna i Doha, och som fick så mycket uppståndelse häromveckan. Han konstaterar att rapporten är en konsekvensutredning av en extrem utveckling som IPCC bedömer ha låg sannolikhet. Det är alltså ingen prognos, som svenska media tror.
SCB: Starkt stöd för moderaterna i Sjuhärad

2012-12-06

Onsdagens SCB-mätning av partisympatierna visade ju inga större förändringar, mer än att Socialdemokraterna tappat ganska mycket till Sverigedemokraterna. Och de tre rödgröna partiernas försprång mot Alliansen har minskat lite. Men siffror finns också nedbrutna per riksdagsvalkrets. Visserligen ska man ta sådana nedbrutna siffror med en nypa salt på grund av begränsat underlag, men det är ändå kul att se att moderaterna i alla valkretsar i Västra Götaland, med undantag för Göteborgs kommun, befäster sin styrka och har ett starkare väljarstöd än vad moderaterna har på riksnivå.

Topplistan ser ut så här:

1. Västra Götalands läns östra (Skaraborg) 33,8%
2. Västra Götalands läns södra (Sjuhärad) 32,7%
3. Västra Götalands läns västra (Bohuslän) 32,2%
4. Västra Götalands läns norra (Norra Älvsborg) 30,7%
5. Göteborgs kommun 26,7%
Debattartikel om arbetsmarknadsläget

2012-12-06

I går hade jag nedanstående debattsvar i Borås Tidning där jag sammanfattar läget på arbetsmarknaden och förbättringarna sedan 2006. Just nu har jag blandade känslor för situationen. Jag är väldigt nöjd med resultaten av Alliansens politik där utanförskapet minskat med över 220.000 personer samtidigt som Sverige under fyra år genomlevt två djupa europeiska och globala lågkonjunkturer. Det är ett riktigt bra resultat. Samtidigt är jag orolig för hur den allt djupare krisen i Europa ska slå mot svensk arbetsmarknad.

Visserligen är läget långtifrån så illa som det var hösten 2008 och 2009, men utvecklingen oroar. I flera länder i södra Europa ligger arbetslösheten på 20-25%, statsfinanserna är usla och efterfrågan på varor och tjänster sjunker. Faktum är att i stora delar av Europa går länderna tyvärr på sparlåga just nu. I det läget blir det färre kunder till svenska exportföretag, och dessa måste då dra ned på verksamheten och varsla personal.

Visst kan vi trösta oss med en svensk arbetslöshet på 7,8%, men risken är uppenbar att den kommer att öka. Då gäller det att fortsätta klara av att göra flera saker samtidigt - både att kortsiktigt bekämpa arbetslösheten och hjälpa människor till utbildning, omställning och nya jobb, men också att satsa långsiktigt på utbildning, forskning, investeringar i infrastruktur och reformer för ett starkare näringsliv och bättre företagsklimat. Och allt måste ske med med en fortsatt god kontroll på statsfinanserna. Det finns ingen annan än Alliansen som har den politiska styrkan att klara av denna stora utmaning.
Stockholm täckt av en halv meter snö

2012-12-05Stockholm blev idag närmast förlamat av snöfallet. På ett dygn har runt en halv meter snö lagt sig över huvudstaden. Flygplatserna är stängda, pendeltågen har stått still stora delar av dagen, tunnelbanan har också drabbats och vägarna är närmast omöjliga att ta sig fram på. Själv gjorde jag som andra stockholmare i innerstaden och pulsade en halvtimme genom snön från min övernattningslägenhet till riksdagen.

Adventsljusstaken i fönstret och snön på fönsterblecket och husen på andra sidan Västerlånggatan i bakgrunden dolda av snöstormen skänkte en viss julstämning över arbetsrummet. Övriga kort är tagna på Östermalm nära min lägenhet.Jag kan samtidigt inte låta bli att påpeka vad FN:s klimatpanel förutspådde för 5-6 år sedan:

Denna text är hämtad från Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007 (vilken i sin tur bygger på IPCC:s prognoser från året innan om det framtida svenska klimatet).

Sedan denna spådom publicerades har södra Sverige genomlevt tre vintrar med snö, två av dem med mycket stora mängder. Och denna vinter har i vart fall börjat på samma sätt. Utvecklingen verkar än så länge inte riktigt gå i den riktning som IPCC förutspådde.
Hur mycket ökar havsnivåerna egentligen?

2012-12-04

Den 19/11 skrev jag på bloggen att havsnivåerna inte stiger snabbare än tidigare. Några dagar senare kom en "larmrapport", där det plötligt påstods att havsnivåerna stiger 60% snabbare än man tidigare trott! Detta påstods i media baseras på "satelitmätningar". Jag blev minst sagt förbryllad, för de grafer jag själv tagit del av visar inget alls av detta. University of Colorado i Boulder i USA brukar ofta åberopas av IPCC och användas i klimatdebatten och är högt respekterade av alla debattörer i klimatfrågan. Universitetet sammanställer satellitmätningar av havsnivåerna.

Jag fick denna färska bild från en av mina kontakter, och den finns också på University of Colorados hemsida. Grafen visar havsnivåhöjningarna sedan satellitmätningar inleddes i början av 1990-talet. Man ser tydligt hur havsnivåerna sakta stiger, i en stadig takt på ca 3 mm per år. Nivåhöjningen beror mycket riktigt främst på att vatten från smältande glaciärer rinner ut i haven. Denna avsmältning med tillhörande havsnivåhöjning har pågått ända sedan den senaste istiden.

Diskussionen idag handlar om havsnivåerna börjat stiga snabbare idag på grund av klimatförändringar? Grafen ger inget stöd alls för detta, tvärtom ser man att ökningstakten snarast har avtagit de senaste åren. Något stöd för att satellitmätningar skulle visa en snabbare stigningstakt finns definitivt inte.

Faktum är att jag har sökt efter en graf, siffror eller statistik, både på nätet och via kontakter som kan styrka påståendet om snabbare havsnivåhöjning. Men förgäves. Ingen verkar veta varifrån den dramatiska larmsiffran kommer! Min misstanke är att det handlar om ännu en mer eller mindre tillförlitlig prognos från en datormodell. Men i så fall utan stöd från dagens mätvärden. Jag funderar också på hur det skulle kunna handla om flera meters höjning redan under detta århundrade? Tre millimeter per år blir 30 cm på 100 år. Den som har någon idé om varifrån larmuppgifterna kommer om dramatiskt stigande havsnivåer får gärna höra av sig.
Sverige måste klara balansen i invandringspolitiken

2012-12-04

Vi har generös men reglerad invandring till Sverige och de flesta tytcker nog att Sverige ska kunna vara en fristad för människor som flyr från krig och förföljelse. Vi vill ge människor som kommer till Sverige bästa möjliga förutsättningar för att komma in i det svenska samhället. Men samtidigt får inte vår invandringspolitik bli naiv, Sverige med sin lilla befolkning kan inte ta en oskäligt stor del av ansvaret. Vi är bara knappt tio miljoner invånare och det finns gränser för hur många invandrare och flyktingar vi kan ta emot varje år på ett värdigt sätt.

Häromdagen hade Staffan Danielsson, riksdagsledamot för centerpartiet en debattartikel i Svenska Dagbladet där han bland annat skriver följande tänkvärda ord: "Jag menar som enskild riksdagsledamot att en relevant fråga att kunna diskutera är hur stor andel av flyktingströmmen till EU som Sverige uthålligt kan ta emot och om regelverken borde bli än öppnare eller kanske anpassas mer till omvärlden i något avseende. Sveriges andel av asylsökande till EU ligger runt 10 procent och under september tog Sverige till exempel emot fler flyktingar från Syrien än övriga EU-länder tillsammans."//"Av de ensamkommande asylsökande barn som kommer till EU söker sig nära 30 procent till Sverige vilket är en hög siffra eftersom Sverige omfattar cirka 2 procent av EU:s befolkning." Jag kan lägga till att enligt Migrationsverkets hemsida tog Sverige emot i särklass flest ensamkommande barn av alla länder under både 2010 och 2011, mer än dubbelt så många som Storbritannien som kom tvåa.

Samtidigt är alla invandrare individer och kan inte klumpas ihop. Många som kommer till Sverige har god utbildning, värdefulla språkkunskaper och starka drivkrafter och etablerar sig snabbt i vårt samhälle. Men vi ser också att bristen på bostäder för nyanlända är akut i många kommuner, vi ser att skolresultaten i vissa invandrartäta förorter är katastrofala, och vi vet att arbetslösheten bland nyanlända är mycket större än bland andra grupper liksom den sociala utsattheten. Till detta kommer utmaningarna att lära mycket stora grupper nyanlända analfabeter svenska, många av dessa är anhöriginvandrare till personer från Somalia och Afghanistan som tidigare fått uppehållstillstånd i Sverige. Alla dessa problem och utmaningar måste man kunna diskutera utan att betraktas som främlingsfientlig, och själv har jag aldrig tvekat att ta diskussionen precis som i alla andra samhällsfrågor. Om man inte ser problemen kan man inte göra något åt dem heller.

I går föreslog Migrationsminister Tobias Billström (M) att reglerna för anhöriginvandring skärps. Försörjningskravet som införts av Alliansen innebär att den person (anknytningsperson) som redan är bosatt i Sverige ska ha ordnad bostad som är tillräcklig åt samtliga som anländer i efterhand samt att försörjningen ska vara ordnad för anknytningspersonen. Grundtanken med försörjningskravet var att alla som bor i Sverige ska arbeta och försörja sig. Försörjningskrav skulle därför stärka drivkrafterna för arbete för nyanlända invandrare. Incitament att flytta dit arbete finns skulle öka. En planerad anhöriginvandring där bostad och försörjning finns hos anknytningspersonen i Sverige ger bättre förutsättningar för anhöriga att undvika utanförskap. Nu har det dock visat sig att försörjningskravet prövades i mindre än 1 % (!) av anknytningsärendena under 2011. Detta var inte avsikten, och Moderaterna anser att lagen inneburit för många undantag och anser därför att det är värt att se över tillämpningen av lagen och de undantag som lagen idag ger utrymme för.

Migrationsministern betonar att Migrationsverkets uppskrivna prognoser innebär ökad invandring framöver och därifrån kan vi även anta att antalet anhöriga som anländer i ett senare skede kommer att fortsätta öka. Därför är det nu hög tid att återuppta diskussionen om omfattningsgraden av försörjningskravet.

Jag kan bara instämma med Migrationsministerns inställning, och det är något jag själv efterfrågat tidigare. Skärpta regler för anhöriginvandring gör det i vart fall något rimligare att klara av ett värdigt mottagande för dem som kommer till Sverige. Det är när vi inte klarar balansen att samtidigt både vara generösa och realistiska som vi banar väg för främlingsfientliga krafter.
Möten med PRO

2012-12-03

I dag har jag varit på två olika besök med PRO och pensionärsföreningar i Sjuhärad. Först i Gånghester där jag träffade företrädare för PRO på Café 9:an. Och sedan i Kinna där företrädare för inte mindre än sju pensionärsföreningar tog emot. Temat för dagen var främst beskattningen av pensionärer, där jag i stort sett upprepade det jag skrev i debattartikeln i Borås Tidning häromdagen. Men det blev även en del samtal om andra frågor som särskilt berör våra pensionärer.

Överlag tror jag att de flesta pensionärer märker att Alliansen prioriterar deras frågor, inte minst när det gäller valfrihet och självbestämmande, men även när det gäller stasningar på sjukvård och äldreomsorg, liksom nya former av boenden. På alla dessa områden har Alliansen tillfört mer resurser. Och de flesta politiker är ju överens om att minska skillnaderna mellan löntagarnas och pensionärernas skatt i takt med att samhällsekonomin har utrymme. Steg för steg sänker vi skatten för både löntagare och pensionärer i en tid när man i andra länder i stället höjer skatten.
Tidningen Världen Idag citerar min blogg om skolavslutning i kyrkan

2012-12-03


Intervjuad om min syn på skolavslutningar i kyrkan

2012-12-01

I veckan blev jag intervjuad av den kristna tidningen Dagen om min syn på möjligheten att hålla skolavslutningar i kyrkan. Jag upprepade det jag skrev på bloggen i tisdags, jag anser att elever självklart ska kunna fira sin julavslutning i kyrkan, med både psalmsång och julevangelium. Det handlar självklart inte om att tvinga på eleverna en religiös uppfattning utan att värna om vår kultur och historia. Att berätta för eleverna om varför vi firar jul är för mig en självklarhet, och jag ser absolut inget hinder att en präst står för berättandet och att det sker i en kyrka.

I intervjun förklarar jag att jag inte är nöjd med dagens situation att denna fråga ältas två gånger per år, och att varje form av förtydligande från både Skolverket och politikerna mer verkar skapa ytterligare osäkerhet om vad som gäller. Jag har inte satt ned foten i frågan om det behövs ett förtydligande i Skollagen, men jag börjar faktiskt luta åt det. Och min känsla är att alla partierna i Alliansen har en stor samsyn i frågan.
Sverige bland de bästa innovationsländerna i världen

2012-12-01

Sverige är ett av de bästa länderna i världen när det gäller innovation skriver OECD i en ny rapport. Man konstaterar att den svenska modellen har visat sig anmärkningsvärt motståndskraftig, vilket man tror beror på svenskarnas vilja att anpassa sig till förändringar i omvärlden. Men trots att det svenska innovationsklimatet är mycket bra, finns det gott om utmaningar enligt OECD, samtidigt som Sverige har goda förutsättningar att dra nytta av den fortsatta globaliseringen. Rekommendationen från OECD är att Sverige bör bredda forskning och innovation även till små och medelstora företag. I dag är mycket baserat kring de stora företagen. OECD menar också att Sverige måste bli bättre på att utvärdera innovationssatsningar på ett meningsfullt sätt.

Både utökat samarbete mellan universitet, forskning och småföretagande, och en förbättrad utvärdering av innovationssatsningar finns med i regeringens nya innovationsstrategi och forskningsproposition. Alliansen satsar rekordmycket på forskning och innovation, och vi är övertygande om att det kan skapa nya företag och fler jobb. Det finns goda skäl att lyssna på både beröm och goda råd från OECD för att Sverige ska kunna försvara och gärna klättra på listan över världens mest innovativa länder.