Juni 2020

 

Dags att summera ett märkligt riksdagshalvår

2020-06-30

Den 16 mars togs beslutet att riksdagen skulle bestå av endast 55 ledamöter enligt ett rullande schema. De flesta ledamöter har under dessa drygt 15 veckor tjänstgjort endast kortare perioder i riksdagen och i övrigt deltagit i riksdagsarbetet hemifrån. För oss som är ledamöter i finansutskottet har det däremot varit betydligt tätare med möten eftersom vårt utskott legat utanför det tillfälliga systemet med sammansatta utskott med ganska få möten - vi har arbetat som vanligt och i stället haft fler möten än normalt.

Själv har jag tjänstgjort på plats i riksdagen ganska mycket under dessa 15 veckor, men har också deltagit i en mängd telefonmöten och skypemöten. Även på plats i Stockholm sker mycket av mötena via telefon eller skype för att minimera sociala kontakter.

Jag har nu summerat alla telefonmöten som jag noterat i min kalender från den 16/3 till den 30/6. Jag har säkert missat några, men så här ser det ut:

Telefonmöten med finansutskottet och riksdagens råd för riksrevisionen 29 st
Telefonmöten med EU-nämnden 28 st
Telefon och skypemöten med moderata riksdagsgruppen och förmöten med de moderata grupperna i Finansutskottet respektive EU-nämnden: 31 st
Externa skype och telefonmöten med näringsliv, fackliga organisationer, intresseorganisationer mm 12 st
Utöver detta ett ovanligt stort antal mailkontakter och telefonkontakter med enskilda personer, samt sedvanliga kontakter med media.

I morgon tar riksdagen beslut om ett antal ärenden som vi diskuterade på gårdagens skype-gruppmöte, och sedan ska det enligt planerna bli lite lugnare under juli. Det gäller dock inte oss i Finansutskottet och EU-nämnden. Och eftersom jag som sagt är en av få som finns i båda dessa så lär min sommarledighet bli ganska upphackad med möten och sannolikt ett och annat stockholmsbesök. Finansutskottet kommer säkerligen att få nya ärenden att hantera kopplat till corona-krisen, och dessutom väntar förhandlingar om EU:s långtidsbudget och den omfattande "återhämtningsfonden" som jag tidigare berättat om.


Dagens Opinion idag

2020-06-29


Regeringen ger order om ny strategi för bekämpning av Covid19

2020-06-28

I förrgår kom beskedet att "Sverige byter strategi" när det gäller bekämpningen av Covid19. Det var egentligen ett väldigt dramatiskt besked som trots detta fick begränsat medialt utrymme. Det är alltså regeringen som gett i uppdrag till Folkhälsomyndigheten att återuppta den smittspårning som myndigheten stoppade i mitten på mars.
 

Den 13 mars (nedan tv) sa Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten att det inte längre är någon mening med smittspårning av Covid19-fall. Den 26 juni (nedan th) ger alltså Regeringen FHM i uppdrag att inleda smittspårning för att kurvan inte går nedåt som man hoppats på. Uppenbarligen har nu regeringen insett att Sverige har en ytterst allvarlig situation med hög smittspridning, och därför vill man nu intensifiera insatserna mot pandemin.

 
       

Faktum är att regeringen på detta sätt i praktiken verkar köra över sin egen myndighet, den myndighet man i mitt tycke alltför länge gömt sig bakom. I många andra länder är det regeringen och statsministern som går i spetsen i arbetet med smittbekämpningen och deltar på presskonferenserna. Här verkar man fram tills nu ha gett Folkhälsomyndigheten fria händer. Det har väl ärligt talat inte gått särskilt bra.


Moderaterna drev igenom krisstöd till enskilda firmor

2020-06-27

Regeringens ekonomiska stöd till företag på grund av coronakrisen har missgynnat enskilda firmor. Moderaterna drev nyligen igenom i riksdagen att även dessa 600 000 enskilda firmor ska omfattas av stödpaketen.

Regeringen har under våren lagt fram ekonomiska stödpaket till företag – men i dessa stödpaket har landets 600 000 enskilda firmor mer eller mindre glömts bort. Coronakrisen slår mot hela samhället och det är inte företagsformen – om det är en enskild firma eller exempelvis ett aktiebolag – som ska avgöra om man ska få ekonomiskt stöd eller inte. Moderaterna menar att det var orimligt att behandla företagare olika på grund av vilken företagsform de valt – alla typer av företagare är i behov av stöd.

Moderaterna har därför, som enda parti, drivit på i riksdagen för att även de enskilda näringsidkarna ska omfattas av stödpaketen. Före midsommar beslutade riksdagen i enlighet med Moderaternas linje att regeringen skyndsamt ska återkomma med förslag som särskilt stärker de enskilda firmorna i krisen. Nu ska vi bevaka att regeringen följer riksdagens  beslut.


Pantersnigeln - vän eller fiende?

2020-06-27

Den som följer mig vet att jag engagerat mig en del i frågan om mördarsnigelns framfart, en fråga som till och med nått riksdagen. Anledningen är den stora skada snigeln gör för både jordbruk, trädgårdsnäring och i vanliga villaträdgårdar. Häromdagen hade jag detta inlägg på twitter. Reaktionerna var många. En del instämde av egen erfarenhet, andra varnade för att även Pantersnigeln (det är det korrekta namnet lärde jag mig, inte leopardsnigel) är en invasiv art. Någon hävdade att denna snigel också kan ge sig på trädgårdsodlingarna, eller i vart fall vissa växter, medan andra gick samma linje som Ted von Proschwitz på Naturhistoriska Riksmuseet i Göteborg. Han är kanske Sveriges främste snigelexpert. Han anser att Pantersnigeln är ofarlig för levande växter och att den bara äter döda växtdelar samt mördarsnigelns ägg. Därför tycker han den kan få vara kvar i trädgården. Däremot krossar han myten om att pantersnigeln äter vuxna mördarsniglar - det är inte sant. Möjligen kan de äta de pyttesmå nykläckta sniglarna. Ytterligare en intressant kunskap är att en mördarsnigel kan lägga 400 ägg per säsong. En pantersnigel förökar sig mycket långsammare och är därmed mindre invasiv.

Själv har jag i år ganska många pantersniglar i trädgården, de finns även i rabatterna, och verkar "gå på jakt" på kvällarna. Men jag har aldrig sett dem sitta i några växter (till skillnad mot mördarsnigeln). Och faktum är att i de delar av trädgården där det är ett flertal pantersniglar är mördarsniglarna ganska få. Och växterna får vara ifred. Det känns i vart fall som ett samband.

Har du egen erfarenhet kring detta ämne är jag nyfiken på all kunskap. Jag vill gärna veta säkert om pantersnigeln är vän eller fiende. Om den verkligen är mördarsnigelns fiende så finns det hopp om att mördarsnigelns framfart kommer att minska efterhand. Lite fascinerande i så fall att mördarsnigelns första riktiga fiende är en annan snigel! 


WHO hade fel - men ändå trots allt mest rätt

2020-06-26

Den stora nyheten i morse var att WHO gick ut och kallade Sverige för högrisknation i Coronapandemin, tillsammans med ett dussin länder på Balkan, i Kaukasus och i Centralasien. Man menade att smittspridningen var hög och att den just nu dessutom ökar dramatiskt i dessa länder - inklusive Sverige.

De flesta, inklusive undertecknad, litade på uppgifterna. Men Folkhälsomyndigheten med Anders Tegnell i spetsen dementerade och menade att WHO inte tolkat de svenska siffrorna rätt. Detta fick i sin tur kritik eftersom det är tydligt att andelen smittade i Sverige bland de som testas är den högsta i Europa (figuren nedan). Det gör att WHO:s bedömning av att läget är allvarligt i Sverige har tydligt stöd av fakta. Däremot finns det inga siffror alls som styrker att smittspridningen i Sverige ökar - att fler fall upptäcks beror ju på att vi - äntligen - börjat testa fler och dessutom bredare i samhället. Vi upptäcker fall vi tidigare inte vetat om. Och ikväll gick också WHO ut med en halv dementi - man säger nu att "Smittspridningen i Sverige är fortsatt hög, men läget är stabilt". Med andra ord - smittspridningen är omfattande, men det finns inget belägg för att den ökar ytterligare. Och hur skulle man kunna ha belägg för det när Sverige inte testat brett i samhället förrän nu? Vi vet helt enkelt inte hur smittspridningen sett ut över tid. WHO hade fel i den delen.

 


 

Vissa invänder också att smittspridningen inte kan vara lika stor nu som tidigare eftersom antalet som vårdas på sjukhus minskat och dödstalen är lägre än när det var som värst. Men den invändingen håller inte om man vet hur behoven av vård ser ut. Det är främst äldre och personer i riskgrupper som behöver sjukhusvård eller intensivvård. Tidigare har vi i princip bara testat patienter på sjukhus, senare även personal och personer med symptom, samt äldre på våra boenden. När vi nu testar bredare (i Stockholmsområdet kan nu vem som helst testa sig) blir det naturligtvis så att en större andel av de testade är yngre, och dessa behöver sällan sjukhusvård. Därför kan smittspridningen vara hög och rent av stigande trots att antalet sjukhusvårdade minskar. Däremot kan de smittade föra smittan vidare till riskgrupper - det är därför det är allvarligt med stor smittspridning. Ytterligare en aspekt är att sjukande dödstal sannolikt helt enkelt beror på att de svagaste och sköraste helt enkelt redan har avlidit. 
 


 

Jag tycker läget är ytterst besvärande för Sverige. Vi har nu alltså den största andelen smittade av dem som testats - inget annat land i Europa kommer i närheten. Och endast tre länder (plus pyttestaterna Andorra och San Marino, men dem räknar jag inte eftersom deras dödstal följer deras stora grannländer) har högre dödstal per capita än Sverige (figuren ovan, från SVT). Att både WHO och Europeiska smittskydsmyndigheten (med säte i Stockholm) har kritiserat den svenska strategin är begripligt. Liksom att våra grannländer och ett antal andra länder inte välkomnar svenskar på besök. WHO hade fel om påståendet om ökad smittspridning, det fanns inget stöd för det. Men deras dementi innebär fortfarande att de pekar ut Sverige som ett land med stora problem med pandemin. De har definitivt inte backat helt från sin kritik mot Sverige. 

Uppdatering 22:20: Ikväll kom så nyheten att WHO backar från tidigare "pudel" enligt uppgifter från TT. Sverige står fortfarande kvar på WHO:s lista över högriskländer. Mycket konstigt hanterat alltihop.
 

Det går att ha volymmål för asylinvandring utan att inskränka asylrätten

2020-06-26

I migrationsförhandlingarna driver moderaterna frågan om ett volymmål för asylinvandring. Jag får en del frågor om det inte medför att vi urholkar asylrätten. Men så är det inte. Jag ska upprepa de förklaringar som våra företrädare försökt sprida i debattartiklar och sociala medier.

Under 2019 tog Sverige emot tre gånger fler asylansökningar än vad Norge, Danmark och Finland gjorde tillsammans. Det är ohållbart. Moderaterna tycker målet ska sättas på liknande nivå som i våra nordiska grannländer. 

Utifrån denna nivå föreslår vi att regeringen vart fjärde år ska presentera en handlingsplan för riksdagen. Där ska utvärderas vilken politik som förts och vilken politik som kommer föras för att Sverige inte ska överskrida volymmålet. Hur vi utformar regler och förmåner är en viktig del. Regeringen bör också redovisa vilken utrikes- och biståndspolitik som kommer föras för att minska och förebygga behovet av flykt.

En person som söker asyl och bedöms ha skyddsbehov ska beviljas ett uppehållstillstånd. Det ska alltså inte gå att avslå en asylansökan för en enskild individ med hänvisning till överskridet volymmål. På detta sätt respekteras asylrätten.

Om volymmålet är på väg att överskridas behöver regeringen däremot vidta åtgärder, t.ex en utökad gräns- och idkontroll, minska antalet antal kvotflyktingar eller att tillfälligt stoppa beviljandet av nya uppehållstillstånd till anhöriga. Handlingsplanen ska gå på remiss så att synpunkter från myndigheter, kommuner och civilsamhället kan beaktas. Regeringens åtgärdslista ska utgå från den faktiska integrationsförmågan. Varje år ska regeringen återrapportera till riksdagen om den förda politiken.

Bland annat Kanada, Tyskland och Österrike har varianter på volymmål. Det vi moderater har presenterat är ett regelverk anpassat för Sverige, med inspiration från hur det fungerar i andra länder.
Volymmålet är inte en åtgärd på individnivå utan ett mål på en övergripande nivå för att leda fram till en sammantagen politik som minskar trycket mot Sverige.

 

Moderaterna står stadigt i migrationsutredningen

2020-06-25

I dag träffas den stora migrationsutredningen för ett av sina sista möten. Medias spekulationer om hur det ska sluta är många. Men från moderat sida står vi fast vid våra tydliga krav på en stramare migrationspolitik, med bland annat tydligfa försörjningskrav vid anhöriginvandring. Spekulationer om motsatsen i media och från SD:s sida i sociala medier är fel. Exakt hur försörjningskravet och andra delar i migrationspolitiken ska se ut i detalj är däremot något som vi självklart diskuterar i utredningen. Moderaternas mål är att bidra till ett bra slutresultat med brett politiskt stöd. Att bara sitta på läktaren och klaga löser inte Sveriges problem. Men det finns såklart samtidigt gränser för alla förhandlingar, gränser för när det inte längre går att komma framåt. 

Här några kommentarer från moderaternas migrationspolitiske talesperson Maria Malmer Stenergard på twitter igår apropå de felaktiga spekulationerna att moderaterna tänker vika sig i förhandlingarna. Det är alltså en helt felaktig uppgift.

 


 

 
 

Nu kör Sverige oljekraftverk mitt i sommaren för att undvika elbrist

2020-06-24
I dag på morgonen nåddes vi av nyheten att det är brist på el i södra Sverige - mitt i sommaren. Detta medför att vi både periodvis tvingas importera el, samt att man kört igång vårt reservkraftverk, oljekraftverket i Karlshamn, för att producera el. Anledningen är att vi har avvecklat ännu en kärnkraftreaktor (Ringhals 2) samtidigt som överföringskapaciteten till södra Sverige från norra delen av landet inte räcker till för att kompensera bortfallet av kärnkraftsel i södra Sverige. Vi har ju både avvecklat Barsebäck 1 och 2, Oskarshamn 1 och 2 och nu Ringhals 2. Och kommande årsskifte stängs även Ringahls 1.

Det har varit mycket debatt i sociala medier idag om saken efter att Uniper (ägare till Oskarshamn 3) gick ut med nyheten i morse. Kärnkraftsmotståndarna och vindkraftsvurmarna åberopar envist det faktum att Sverige på årsbasis faktiskt exporterar el. Det är korrekt. Problemet är bara att vi får väldigt dåligt betalt för denna export, eftersom den har direkt koppling till hög produktion i vindkraftverken under tider och perioder då efterfrågan på el är låg. När detta gäller i Sverige gäller det oftast även i våra grannländer. Har vi överskott har de också överskott, och då blir priset för elen lågt, eller rent av noll. Motsatsen gäller när vi har extremot stora elbehov och vindkraften står still - exempelvis en mycket kall vinterdag. Då är elbehoven höga även i grannländerna och även deras vindkraft står still. Det gör att vi får betala mycket högt pris för den el vi importerar. Med andra ord - vi får dåligt betalt för exporten och får betala dyrt för importen. Om vi fortfarande haft en stabil elproduktion av kärnkraft och vattenkraft som vi hade förr så hade vi kunnat producera el efter behov utan att vare sig exportera eller importera. Det hade varit mer lönsamt och tryggat vår elförsörjning utan att behöva elda olja för att producera el.

Det uppseendeväckande i dagens nyhet är för övrigt att vi alltså nu plötsligt periodvis har elbrist mitt i sommaren, och detta trots Corona-krisen som gör att många företag, industrier och verksamheter går på sparlåga. Om det är elbrist nu - hur ska det då inte bli när vintern kommer, företagen och industrin går för fullt, och vi samtidigt lägger ned ännu en kärnreaktor på Ringhals?

Man undrar ju också hur klimatalarmisterna tänker när de inser att de koldioxidfria kärnkraften nu ersätts med olja.

Moderaterna driver frågan om elförsörjningen och den hotande elbristen i näringsutskottet och har kallat både energiminister Ygeman (S) och Sveska Kraftnät till utskottet. Vårt första krav är att skjuta upp stängningen av Ringhals 1 för att inte förvärra läget ytterligare.
 

Moderaterna fick inte stöd för en tydligare Covid19-vaccinstrategi

2020-06-24

I går röstade riksdagen om det 11:e krispaketet under Corona-pandemin. Moderaterna lyckades samla stöd för att inte politiska beslut ska få stoppa utbyggnaden av Arlanda (se föregående inlägg). Det togs också ett beslut om utökad smittbärarpenning för Corona-smittade, en fråga där moderaterna varit drivande. Tyvärr kom detta förslag väldigt sent och det har också brister (främst avseende ersättning till anhöriga till smittbärare), men det är i vart fall bättre än det varit innan. 

Däremot röstade riksdagens majoritet mot moderaternas förslag i vår följdmotion om en tydlig svensk vaccinatonsstrategi för Covid19.


Runt om i världen arbetar forskare intensivt med att framställa ett säkert och effektivt vaccin mot covid-19. Världsmarknaden riskerar att snabbt dammsugas på tillgängligt vaccin, och om Sverige halkar efter kommer det att få stora mänskliga och ekonomiska kostnader. Förberedelserna inför den dag då ett vaccin finns tillgängligt måste därför vara noggranna. Det är därför positivt att det nu beslutas om ett bemyndigande för regeringen att under 2020 som beredskapsinvestering ingå avtal om vaccin mot covid-19, samt att regeringen har tillsatt en vaccinsamordnare.

Regeringen behöver dra lärdom av sitt misslyckande med att skala upp den nationella testningen, som försenades på grund av att det saknades en operativ plan och av att ansvarsfördelningen var otydlig. Efter flera vändor – och ännu fler pressträffar i Regeringskansliet – har i praktiken regionerna och privata företag tagit på sig det ansvar som var statens. Regeringens senfärdiga hantering för att skyddsutrustning skulle nå dem som behövde den allra mest, är ett annat exempel på regeringens otydliga styrning. Hanteringen av äldreomsorgen (riktlinjer, tillsyn osv) har också hamnat mellan stolarna och ingen har vetat vem som bestämmer vad.

Moderaterna ser fyra beståndsdelar i en svensk vaccinstrategi.
 
För det första krävs tydlighet i ansvarsfrågorna. Samarbete, samverkan och samordning är ord som upprepats gång på gång under våren. De är goda utgångspunkter i de flesta sammanhang, oavsett om det rör sig om privat- eller arbetslivet. Men för att få någonting gjort behövs också en tydlig ansvarsfördelning och ett tydligt ledarskap. Det gäller inte minst i en pandemi. Exakt vem har ansvaret för att göra vad och när ska det göras? Det finns regler i smittskyddslagen som ger regeringen möjligheter att agera med stor handlingskraft. Den lagstiftningen bör regeringen nyttja om det behövs. Hittills har det inte skett.
 
För det andra handlar det om att säkra tillgången till vaccin. Den internationella samarbetsorganisationen Gavi har varnat för att det kommer bli huggsexa när ett vaccin finns tillgängligt. Tidigare har vi sett hur en sådan situation uppstod avseende skyddsutrustning, när länder i vår absoluta närhet stoppade export av munskydd och förkläden. Nu måste regeringen säkerställa att Sverige deltar i flera olika internationella samarbeten. Sverige får inte hamna sist i kön när det är dags att köpa in vaccin.
 
För det tredje handlar det om vem som ska vaccineras – och hur det ska gå till. Det finns risk att det åtminstone inledningsvis kommer att råda brist på vaccin. Då krävs en prioriteringsordning för vilka grupper som först ska vaccineras. En sådan prioriteringsordning blir dock värdelös om det inte också finns en väl förberedd organisation för att snabbt distribuera vaccinet. Här måste regionernas stora erfarenhet tas tillvara. Men ytterst måste regeringen ta styråran och säkerställa att regionerna har tillräckliga resurser – eller upprätta nya strukturer om det behövs. Att återigen hamna i en diskussion om vem som ska ta ansvar för vilken prioriteringsgrupp vore förödande.
 
För det fjärde handlar det om att regeringen måste vara tydliga med att kostnaderna inte ska få sätta käppar i hjulet för att få i gång storskalig vaccination. Nu, inte om flera månader.
 
Moderaterna kommer att fortsätta göra allt vi kan för att bistå i arbetet med att bekämpa coronaviruset. Och vi kommer att fortsätta driva på regeringen för att Sverige ska vara väl förberett den dag ett vaccin mot covid-19 har utvecklats. Man ska kunna lita på att staten tar sitt ansvar på allvar när det är kris. Att vårt förslag inte fick riksdagens stöd var beklagligt, men vi fortsätter argumentera för detta. 

Vänsterns ETC på krigsstigen mot mig igen - men nu har jag fint sällskap

2020-06-24

I går hade vänstertidningen ETC en mycket upprörd ledare som kritiserar beslutet av M, KD, L, SD och C att politiska beslut inte får stoppa en nödvändig framtida utbyggnad av Arlanda. Artikeln är låst, men här några utdrag:

"Här blir borgerliga så upprörda av att Arlandas expansion pausas tillfälligt att de gemensamt - M, SD, KD, C och L - använder sin majoritet för att besluta att det är fel att på politisk väg stoppa en till landningsbana. Det är obeskrivligt uselt, nästan parodiskt."

"Det är inte ens bristande klimatpolitik. Det är konsekvent klimatförnekelse. Den som har minsta intresse av att bromsa den kris vi redan befinner oss i, ska betrakta de borgerligas sabotage som ett personligt angrepp. Det här är politik som skadar oss redan idag då den verkar från opposition (även om C och L verkar vilja kunna hoppa mellan sina dubbla stolar). Tänk vad den skulle orsaka för vansinniga beslut i regeringsställning."

Som vanligt får jag personligen symbolisera "den onda klimathögern", så är det alltid i ETC:s ledartexter. Men i denna artikel får jag sällskap av fem namngivna partiledare från de fem partier som står bakom beslutet. Alltid trevligt med sällskap.

"Varje gång det påtalats att Moderaterna har flera riksdagsledamöter som sprider manipulativ klimatförnekelse – som Jan Ericson, ökänd för att frottera sig på konferenser där det sprids hemsnickrade teorier som vetenskapen sedan länge förkastat - har svaret blivit att de absolut inte är representativa för sitt parti. Men faktum är att de förkroppsligar moderat klimatdestruktivitet." 

"I detta finns ingen skillnad mellan M och SD. Inte heller mellan KD och SD. Nej, Annie Lööf kan aldrig någonsin igen påstå att hon företräder ett grönt parti. Nyamko Sabuni Hon kommer väl påstå det som lobbyisterna har satt högst på önskelistan.

Borgerligheten slutar upp bakom en fullkomligt förödande övertygelse om att klimatkrisen kan väntas ut, att den på något mirakulöst sätt ska upphöra medan hjulen snurrar som vanligt - medan flygen avgår som vanligt, eller snarare oftare än vanligt.

Jimmie Åkesson njuter av nästa värmebölja. Ulf Kristersson drömmer om kärnkraft. Ebba Busch undviker problemet eftersom att det inte finns muslimska växthusgaser. Det är en skam." 

Ledaren avslutas med att ETC vädjar till borgerliga väljare att "styra upp" sina partier i klimatfrågan. "Ta lite jävla ansvar" skriver Gustavsson. Undrar om han tänkt tanken att det faktiskt är just detta de borgerliga väljarna gjort? De är trötta på att se hur en extrem MP-politik slår undan benen för företag, jobb, energiförsörjning, kommunikationer och möjligheten att leva på den svenska landsbygden, samtidigt som den skadar svensk konkurrenskraft och svenska statsfinanser.  

Svenska väljare börjar kanske äntligen just ta "sitt jävla ansvar" och rösta på partier som vill något annat, som är realister i klimatfrågan, som inte ställer upp på domedagsprofeternas hot om mänsklighetens nära förestående undergång och som inser att Sverige inte kan gå en helt annan väg än resten av världen utan stora skador på det svenska samhället? Det vore på tiden, och är något jag argumenterat för i över 10 år.


För övrigt har ju moderaterna enligt Timbros omfattande granskning den miljö- och klimatpolitik som ger mest effekt per satsad krona. Det borde ETC veta. Men de lever ju i de politiska vänsterflosklernas och symbolpolitikens förlovade värld. 

 

   

 

M vill dra in bistånd till länder som inte tar emot egna medborgare

2020-06-22

Jag har under ett antal år argumenterat för att Sverige borde dra in biståndet till länder och regimer som inte samarbetar när det gäller utvisning eller avvisning från Sverige av dessa länders medborgare. Det kan handla om utvisning efter brott, men också om avvisning efter avslagen asylansökan.

Nu har äntligen moderaterna officiellt landat i samma linje, och det är numera partiets politik. Jag tycker det är högst rimligt och ett bra beslut. Om vi menar allvar med att fler dömda ska utvisas och att avvisning efter avslagen asylansökan ska fungera bättre får detta inte falla på att den utvisades/avvisades hemland vägrar ta emot. Indraget bistånd löser inte allt, men det kan vara en pusslbit i att sätta press på andra länder att samarbeta. Det stora problemet kvarstår också att så många asylsökande kastar sina identitetshandlingar och att det därför ibland är svårt att veta varifrån de kommer. Det behövs många reformer på asylområdet om vi ska få ordning på detta.

Eftersom jag vet att frågan kommer att diskuteras - det moderata beslutet gäller såklart inte ren katastrofhjälp och inte heller vissa former av stöd till demokratiska oppositionella i odemokratiska länder. Fokus måste rimligen ligga på att dra in sådant bistånd som regeringen/regimen har nytta av, konkret eller politiskt. Det är då hot om indraget bistånd kan göra nytta.

Det blev en väldig diskussion på twitter efter mitt inlägg idag, men en bedövande majoritet av de som kommenterat tycker förslaget är bra och rimligt.

 

 

Finansutskottet körde över regeringen om utbyggnad av Arlanda

2020-06-22

Nej, riksdagen har inte sommarledigt. I vart fall inte finansutskottet. Idag var det dags för ännu ett sammanträde, och bland dagens beslut finns ett tillkännagivande till regeringen om att politiska beslut inte får fördröja eller stoppa utbyggnaden av Arlanda flygplats. S, V och MP reserverade sig mot beslutet, men nu måste regeringen följa finansutskottets tillkännagivande som stöddes av M, KD, L, SD och C. Förslaget kom ursprungligen från följdmotioner från M och SD på det senaste krispaket som finansutskottet antog idag.

 

 

Fullständigt orimligt av utrikesministern att tala osanning i tysk media

2020-06-21

Utrikesminister Ann Lindes framträdande i tyska medier är inget annat än en ren skandal och definitivt inte bra för Sverige: Arroganta och märkliga svar på mycket rimliga frågor om de höga svenska dödstalen. Till detta illa underbyggda påståenden om att alternativa driftsformer  är det som orsakat smittspridning och dödsfall på landets äldreboenden - trots att noggranna granskningar från media visar att det både i Stockholm, Uppsala och Göteborg är högre dödlighet i Covid19 på kommunalt drivna äldreboenden än på boenden med privat drift. (Linde är för övrigt inte den enda ministern som spridit dessa falska uppgifter). 

Ovanpå detta gav Linde inga besked alls om Sveriges strategi framåt för att stoppa smittspridningen och säkra tillgången till vaccin.

Det är ett faktum att Norge, Danmark, Finland, Tyskland och ett antal andra länder har frågetecken om Sverige när det gäller hanteringen av Covid19. Detta kan rimligen inte utrikesministern försöka prata bort med närmast arroganta svar på intervjuarens frågor. För ett land vars halva BNP bygger på export, och där turismen är en annan viktig näringsgren är andra länders tilltro och respekt en helt avgörande tillgång. Vi måste ta våra grannländers oro på allvar.

 

Samråd med statsministern inför möte om EU-budget och krisfond

2020-06-18

I morgon - på midsommarafton - håller EU:s stats och regeringschefer ett videomöte (man träffas fortfarande inte för fysiska möten på grund av Corona-pandemin). På detta möte ska man framförallt samtala kring EU:s långtidsbudget och förslaget från EU-kommissionen om en "återstartsfond" efter Corona-krisen.

Med anledning av detta möte hade EU-nämnden idag ett samrådsmöte med statsministern. Jag är moderaternas ansvarige för att samordna dessa frågor mellan finansutskottet och EU-nämnden och är därför ordinarie ledamot i båda dessa organ. Vid dagens möte hade jag och vår moderata EU-politiska talesperson Jessika Roswall delat upp arbetet lite. Jessika tog de frågor som rör EU:s långtidsbudget, medan jag hade ansvaret för de moderata inspelen till statsministern rörande "återstartsfonden".

Långtidsbudgeten (2021-27) har jag kommenterat flera gånger tidigare. Moderaternas åsikt är att den är alltför stor (förslaget är över 1.100 miljarder Euro), den har fokus på fel saker, och den svenska avgiften riskerar att bli orimligt hög. Dessutom finns obehagliga förslag om att införa nya typer av beskattning på EU-nivå, något vi moderater aldrig kan acceptera. I grunden måste EU fokusera på rätt saker och omfördela pengar i den redan mycket stora budgeten. Och när britterna nu lämnar EU måste budgeten givetvis anpassas efter detta - man kan inte bara fortsätta som om inget har hänt.

Återhämtningsfonden är alltså EU-kommissionens förslag om att EU, utöver den vanliga budgeten, ska låna upp den närmast ofattbart stora summan av 750 miljarder Euro (över 8.000 miljarder kronor), som sedan till 2/3 ska delas ut som bidrag och till 1/3 lån till 'änder i främst syd- och Östeuropa. Sverige tillhör som vanligt ett av de länder som tvingas betala kalaset. Att betala ut så stora summor i rena bidrag till länder med allvarligt misskötta ekonomier är enligt vår moderata syn på saken helt orimligt. Det hade varit rimligare med lån, och att dessa kombineras med tydliga villkor i form av krav på reformer för att skapa en långsiktigt stabil ekonomi i dessa länder. Att bara ösa in villkorslösa bidrag i dessa ekonomier är helt enkelt oansvarigt. Att man kallar det för ett krispaket till följd av Corona-krisen är dessutom missvisande - fördelningen av stödet mellan länderna har ingen koppling alls till hur hårt olika länder drabbats just av Corona-krisen. Bilden man får är att EU-kommissionen nu använder Corona-krisen som svepskäl för att kunna tvinga fram den mycket större EU-budget som man tidigare inte lyckats få stöd för.

I mitt anförande framförde jag att vi moderater konstaterar att det finns många uppenbara brister med återhämtningsfonden. För det första är volymen alldeles för stor. Stödet borde inte heller bestå av bidrag utan av lån under en begränsad tid, till de länder som drabbats hårdast av krisen. Stödet borde dessutom riktas mot de delar av ekonomin som påverkats allra mest av krisen. Det behövs också tydliga krav på de länder som tar del av stödet att man genomför reformer för bättre framtida tillväxt och därmed står bättre rustade för framtida kriser. Kriterierna för fördelning av stödet känns väldigt vaga och inte alls träffsäkra.

Men jag lyfte även två andra tankar kring förslaget.

Det första är att ekonomiska kriser kommer mer eller mindre regelbundet, och covid19-krisen är knappast den sista krisen före 2057 när de mycket stora upplånade medlen ska vara återbetalda. Faktum är att kriser historiskt dykt upp ungefär en gång per decennium. Risken är uppenbar att EU hinner drabbas av flera nya ekonomiska kriser, samtidigt som man kämpar med återbetalning av de pengar man nu vill låna upp. Den stora lånebördan kan försvåra EU:s motståndskraft när nästa kris slår mot Europas ekonomi.

Det andra problemet är att vi nu lånar enorma summor som ska förbrukas i närtid, och samtidigt skjuter återbetalningen av skulden långt på framtiden. Det känns väldigt märkligt att kalla detta för en satsning på ”Next Generation EU” när det man i praktiken gör är att låna pengar som dagens generation förbrukar medan det är våra barn och barnbarn som får betala tillbaka. Att skuldsätta kommande generation är knappast en insats för nästa generation.

Jag avslutade med att fråga statsministern om dessa två frågor är något som diskuterats mellan stats och regeringscheferna, och om det annars är något han ser värde i att lyfta som tydligare som ytterligare argument under diskussionerna? Hans svar var att han helt delade mina synpunkter och hade tagit upp liknande funderingar vid tidigare möten med andra stats- och regeringschefer. Han tyckte mina argument var bra och tänkte fortsätta driva dessa i förhandlingarna.

Jag återkommer med en djupare analys av läget i förhandlingarna och vad det är som står på spel för svensk del. Men först får vi avvakta morgondagens möte mellan stats- och regeringscheferna och se om frågan rört sig framåt eller om positionerna är låsta.

 

Riksdagens sommaravslutning blev inte som den brukar

2020-06-17I dag höll talman Andreas Norlén sitt traditionella avslutningstal inför riksdagens sommaruppehåll. Men det blev inte som det brukar denna sista dag för "terminen". Normalt kännetecknas sista veckan i riksdagen av att partierna har sommarfester, utskotten brukar ha gemensam sommarfika och det brukar vara olika sociala aktiviteter och avtackningar. I dag blev det i stället en mycket nedtonad avslutningsdag som inleddes med en minnesstund för alla de nära 5.000 som avlidit i Covid 19. 

De flesta riksdagsledamöter får dock viss sommarvila om inget oförutsett inträffar. Det gäller dock inte ledamöterna i två av riksdagens utskott och nämnder - finansutskottet och EU-nämnden. Och eftersom jag är en av få som är ordinarie ledamot i båda dessa organ så lär det nog bli en ovanligt arbetsam sommar. Redan i morgon har både finansutskottet och EU-nämnden möte, och nästa vecka blir det ytterligare sådana. Under sommaren ska vi sedan hantera frågan om EU:s långtidsbudget och EU:s förslag till "återhämtningsfond" - två frågor som jag har som uppgift att samordna mellan finansutskottet och EU-nämnden för moderaternas räkning.

Finansutskottet har för övrigt redan haft 42 (!) sammanträden sedan årsskiftet, vilket är ovanligt många. Den viktigaste anledningen är såklart att alla krispaket och motioner rörande den pågående ekonomiska krisen passerar vårt utskott, och att vi haft löpande föredragningar av både ministrar och myndighetsföreträdare för att försöka ha kontroll över hur olika krisåtgärder fungerar i praktiken. Vi har också visat att riksdagen på bara några dagar kan ta ett regeringsförslag genom beslutsprocesserna fram till beslut i Kammaren, utan att bryta mot grundlagens regler om hur riksdagens ärenden ska beredas.

 

Många moderata bidrag till krispolitiken

2020-06-17

I dag höll finansutskottet debatt om det nionde krispaketet och nästa vecka följer debatt om det tionde. När det gäller den ekonomiska krispolitiken har huvuddelen haft ett brett politiskt stöd i riksdagen och moderaterna har varit varit pådrivande för många av förslagen.    

Här är en liten sammanställning av moderata förslag som regeringen tagit till sig. I går stod det även klart att ett enigt finansutskott ställde sig bakom moderaternas krav om att krisstöden även måste komma egenföretagare till del. De som inte driver aktiebolag har oftast mycket liten nytta av de krispaket som hittills beslutats, och från moderat sida tycker vi det är viktigt att inte bara större aktiebolag får stöd - de många små enskilda näringsidkarna som driver enskilda firmor får inte glömmas bort. Nu har regeringen i vart fall fått ett tydligt uppdrag att snarast återkomma om detta. Därmed kan ännu en punkt bockas av nedan. 

Moderaterna kommer att fortsätta att konstruktivt lägga fram förslag och komplettera regeringens politik. Det viktigaste för oss är att försöka bidra till att dämpa krisen för företagen och därmed rädda jobb och framtida skatteintäkter.    


Vårens sista stora ekonomisk-politiska debatt i riksdagen

2020-06-16

 

I dag hölls ännu en ekonomiskpolitisk debatt i riksdagen, om riktlinjerna för den ekonomiska politiken och regeringens vårbudget och Elisabeth Svatesson (M) inledde. Även finansministern deltog i debatten. Hon påpekade bland annat att Sverige gick in i den nuvarande krisen med sämre förutsättningar än många andla länder. Vi var redan före krisen ett av de länder i EU som hade hlögst arbetslöshet, och vi är det enda land som de senaste åren (före corona-krisen) inte har minskat arbetslösheten utan ökat den. Dessutom gick vi in i den nuvarande krisen med EU:s lägsta tillväxt. 

De slutsatser vi moderater drar av detta är att det krävs en mycket starkare politik för tillväxt, företagande och jobb än den regeringen fört. Vi vill också göra betydligt tydligare prioriteringar i statens budget och prioritera jobb, företagande, sjukvård och kommunal välfärd,  polis och trygghet framför extrema kostnader för bistånd, migration, ineffektiv klimatpolitik och orimligt höga EU-avgifter. Det är hög tid att porioritera hur vi använder skattebetalarnas pengar.


Så här kan man inte styra ett land!

2020-06-16

De motstridiga beskeden från regeringen om utbyggnaden av Arlanda flygplats slår nog nytt rekord i otydlighet. En minster - Per Bolund (MP) påstår att det finns en överenskommelse inom regeringen att inte bygga ut Arlanda flygplats - samtidigt som Infrastrukturminister Ibrahim Baylan (S) påstår att det inte alls finns någon sådan överenskommelse. Och från de två stödpartierna L och C kommer upprörda reaktioner om att att ett stopp för utbyggnaden av Arlanda inte alls är något man kommit överens om. Tvärtom verkar man vara beredda att agera i riksdagen för att säkra den planerade utbyggnaden.I dagens ekonomisk-politiska debatt om vårbudgeten och den senaste extra ändringsbudgeten tog Elisabeth Svantesson (M) chansen att ställa Karolina Skog (MP) mot väggen i frågan. Hon ställde en rak och tydlig fråga: Finns det en överenskommelse inom regeringen om att stoppa utbyggnaden av Arlanda". Svaret från MP:s ekonomiskpolitiske talesperson var en rad vaga ord och tal om annat - det blev inget tydligt ja eller nej på frågan.

En regering är ett kollektiv och måste tala med en röst och olika ministrar måste ge samma bild av vad man kommit överens om i regeringen. Det duger inte att två regeringsföreträdare ger helt olika besked. Båda kan inte tala sanning, och den av de två herrarna som talar osanning bör enligt min högst personliga åsikt inte bara KU-anmälas, utan även avgå. Landets styre får inte bli en ren fars.


Plågsam intervju med märkligt empatilös statsminister

2020-06-14

Kvällens intervju med statsminister Löfvén i SVT Agenda blev en plågsam upplevelse. Statsministern vägrade medge några som helst fel i den svenska corona-strategin, trots att SVT visade siffror över antalet döda som är många gånger högre än i våra grannländer, och att Sverige just nu anses vara det land i Europa med störst smittspridning. Ett antal länder har nu dessutom svartlistat Sverige och svenskarna när det gäller resande och turism. Det är inte särskilt smickrande för Sverige.

Statsministern slingrade sig, försökte prata bort de höga dödstalen med att "vi är mitt i pandemin och får utvärdera denna senare" - trots att skillnaderna mellan Sverige och de flesta andra länder bara ökar, dag för dag, vecka för vecka. Hans linje verkade vara att alla andra länder i resten av Norden och Europa har fel, liksom tydligen WHO och den Europeiska Smittskyddsmyndigheten. Endast Sverige gör rätt...

Statsministern stod också för ett nytt bevingat citat: "Sverige har nu en överdödlighet som är normal för den här tiden på året". En statsminister kan inte uttrycka sig så. En överdödlighet är alltså inte normal, det är just därför den kallas överdödlighet....och utländska bedömningar talar om en överdödlighet på ca 30% i Sverige de senaste månaderna. Flera veckor har vi dessutom haft de högsta veckodödstalen sedan millennieskiftet.

Hela känslan man fick var faktiskt att statsministern saknade empati för alla de som dött i förtid, och att han i stället försökte relativisera och bagatellisera dödstalen, skylla på andra, och prata bort problemet genom att upprepa att "man inte ska jämföra äpplen och päron". För övrigt ett fullständigt obegripligt mantra. De döda är döda och kommer så förbli. 

Dessutom sa han att den svenska strategin fungerar "eftersom dödstalen nu sjunker och färre vårdas i intensivvården". Även detta helt obegripligt - dödstalen sjunker i alla länder och är nära noll i de flesta av våra grannländer. Och att färre vårdas på intensiven är samma utveckling som i andra länder. Inget av dessa saker är ett tecken på att den svenska strategin varit bättre än andras.

Sammantaget såg vi ett faktiskt ganska ovärdigt framträdande av landets statsminister. 

Kommenterade på twitter under sändningen och efter och konstaterar att många verkar hålla med. 

 

   

 

Vem tar nu ansvar för att stärka Försvaret?

2020-06-10

Försvarsminister Peter Hultqvist har alltså valt att avbryta försvarsförhandlingarna. Detta trots att det bara är Miljöpartiet och Socialdemokraterna som står bakom den överenskommelse som försvarsministern presenterat. Samtliga övriga sex partier har större eller mindre invändningar.

Deltagande politiker har spenderat närmare 100 timmar av förhandlingar under våren i analysgruppen och försvarsberedningen. Och det är helt uppenbart att det behövs mer pengar om man ska kunna genomföra allt det man enats om att Försvaret behöver. Trots detta var alltså beskedet att regeringen idag är villig att lägga 0 kr mer fram till 2025 och 0 kr mer fram till 2030 än när försvarsberedningen började förhandlingarna för 28 möten sedan. Det är inte så som man bygger en bred politisk samsyn kring den framtida utformningen av försvarspolitiken. 

Vi moderater kommer självklart inte att ställa oss bakom ett underfinansierat försvarsbeslut som dessutom skulle innebära stora nedskärningar på militära förmågor som både försvarsmakten och en enig försvarsberedning pekat ut som nödvändiga för att hantera det försämrade säkerhetspolitiska omvärldsläget. Det vore djupt oansvarigt. Om regeringen nu misslyckas med att få stöd för sin proposition kommer riksdagen att få ta hand om den här processen. Vi moderater är villiga att arbetat för att få ett nytt, starkt och genomförbart försvarsbeslut. Någon måste ta ansvar när inte regeringen orkar.

 

Lövin (MP) vilseleder om havsnivåhöjningar

2020-06-10

I dagens partiledardebatt hotade klimatminister Isabella Lövin (MP) återigen med "havsnivåhöjningar på flera meter" till följd av klimatförändringar. Det är som jag påpekat många gånger ett helt oseriöst påstående. Sedan man började mäta havsnivåer har dessa höjts stadigt och stabilt med mellan 2-4 mm/år, med ett genomsnitt på 3,2 mm de senaste 30 åren. Med den takten tar det 500-1.000 år (!) för havsnivåerna att höjas två meter. 

I Sverige har vi dessutom landhöjning på mellan 1 och 10 mm/år. I större delen av landet är landhöjningen större än havsnivåhöjningen. Det gäller bland annat i Stockholm där man tvingats sänka kajerna en dryg meter för att komma komma ned till vattnet och kunna gå ombord på förtöjda båtar. Längre norrut reser sig landet ännu snabbare ur havet. Endast allra längst i söder är det en nettohöjning av havsnivån med bara någon eller några mm/år. Där kan havsnivån komma att höjas en meter om ca 1.000 år om det fortsätter i samma takt. Så den omtalade muren i Falsterbo känns inte direkt akut. 

Här är en figur från Lantmäteriet som visar landhöjningen i Sverige.

Inte ens FN:s klimatpanel hävdar att vi kommer att få så dramatisk havsnivåhöjning inom överskådlig tid, och då brukar de ju ändå ta i från tårna för att försöka sätta en så hotfull bild som möjligt av klimatförändringarna. Sveriges klimatminister hittar helt enkelt på.

  

Regeringens vill gömma Corona-misstagen till efter valet 2022

2020-06-09

Regeringen har nu presenterat sitt förslag till Coronakommissionens uppdrag. Moderaterna har fått tillfälle att yttra sig över förslaget.

Av regeringens förslag framgår att flera frågor som Moderaterna tidigare har lyft kommer att ingå i kommissionen (https://www.dn.se/debatt/coronakommission-maste-tillsattas-fore-sommaren/). Det handlar bland annat om att en utvärdering ska ske av äldreomsorgen, hälso- och sjukvårdens förmåga, testning och åtgärderna för att lindra samhällsekonomiska konsekvenserna av krisen.

Moderaterna har dock ett antal synpunkter på direktiven. Det handlar framförallt om följande tre huvudinvändningar:

  • Kommissionen måste förstås slutredovisa före nästa val. Nu har regeringen föreslagit att slutsatserna ska presenteras i november 2022 (!). Vi vill ändra det till november 2021. Som jämförelse tog tsunamiutredningen ca ett år att genomföra. Att regeringen försöker gömma misstagen i en kommission till efter valrörelsen 2022 är faktiskt oerhört provocerande.
  • Ledamöterna ska inte ha partipolitiska kopplingar, vilket regeringen öppnar upp för. Istället vill vi se helt opartiska ledamöter med hög integritet, där Tsunamikommissionen kan tjäna som ett föredöme. 
  • Det saknas tydliga skrivningar om att regeringens och myndigheternas krishantering i det aktuella fallet ska bli föremål för granskning. Att inte utvärdera hur Regeringskansliets och de centrala myndigheternas krishantering har organiserats och genomförts gör kommissionens uppdrag helt otillräckligt. Det är frågor som är helt centrala för att bygga Sveriges krisberedskap starkare.

Nu får vi avvakta reaktionerna från övriga partier och se hur vi kan gå vidare. Det liggande förslaget är både provocerande och helt otillräckligt om man menar allvar med en seriös granskning.


 

 


Media verkar ha missat vad politisk "borgfred" innebär

2020-06-09

Reaktionerna från media efter söndagens partiledardebatt har framförallt handlat om att den politiska "borgfreden" nu är över. Med "borgfred" menar man att ett lands politiker i krig eller allvarlig kris sluter sig samman för landets bästa, och avstår från alltför högljudd kritik mot den regering som styr. Det betyder dock inte automatiskt att oppositionen är med och tar ansvar för regeringens politik eller blir "gisslan" för regeringens beslut - det innebär bara att politiskt ansvar får vänta med att utkrävas tills krisen lugnat ned sig.

När det gäller corona-strategin har flera tidningar och debattörer kommenterat regeringens och myndigheternas misstag med att även oppositionen bär ansvaret för felaktiga beslut eftersom man inte kritiserat regeringen. Det är en mycket märklig tolkning. För det första är vi många som riktat kritik mot regering och myndigheter under krisen. Men framförallt - hur regeringens myndigheter agerar under en kris, och vilka direktiv regeringen ger dessa myndigheter är inget som riksdagens ledamöter och partier har vare sig insyn i eller kan påverka, alldeles oavsett "borgfreden". Riksdagen styr inte myndigheterna, vi är lagstiftare. Det betyder att riksdagen inte på något sätt omöjligen kan anses vara medansvarig för några regeringsbeslut eller myndighetsbeslut under corona-krisen. Ansvaret för dessa delar vilar helt på regeringen.

Undantagen är givetvis i de fall riksdagen röstat igenom förslag från regeringen om ny lagstiftning. På det ekonomiska området har riksdagen röstat igenom ett antal krispaket, och i hög grad har oppositionen stöttat dessa, även om vi exempelvis från moderat sida ibland velat ha med andra saker i besluten, eller velat förändra vissa beslut. I dessa fall har vi givetvis medansvar för de beslut vi röstat för, men har inget ansvar för de beslut majoriteten tagit när man röstat ned våra kompletteringar eller ändringar. När det gäller smittbekämpningen har riksdagen inte varit särskilt involverad alls när det gäller ny lagstiftning, i princip är det bara några frågor som rör ersättningssystemen som har passerat riksdagen. På detta område är det extra tydligt att besluten ligger långt utanför riksdagens möjlighet att påverka.

Media och samhällsdebattörer får nog ta och fundera ett varv till över ansvarsfrågan och vad inte minst vad "borgfred" egentligen innebär.

 

Missriktad Covid19-kritik mot "moderatstyrda storstäder"

2020-06-09

Jag konstaterar att både vänsterpolitiker och vänstermedia gör stor sak av den allvarliga situationen inom äldreomsorgen där många avlidit i Covid19. Man skyller gärna på moderatledda kommuner, framförallt Stockholm och Göteborg. Även en del andra debattörer och skribenter lyfter detta, men då mer som bevis på att "alla partier gemensamt är ansvariga för situationen".

Min åsikt är att båda dessa synsätt är helt orimliga.

Stockholm styrdes av en rödgrönrosa majoritet (S, V, MP och FI) 2014-18. Efter valet 2018 tillträdde en moderatledd kommunledning. När Covid19 bröt ut hade det nya styret regerat staden i bara ett år. Jag vill gärna fråga vänsterdebattörerna vilka konkreta beslut man anser att den nya politiska ledningen i Stockholm tagit under 2019 som orsakat alla dödsfallen i äldreomsorgen? Jag vill också gärna fråga dem om allt då var perfekt 2018 efter fyra år med rödgrönrosa styre? 
 
Göteborg är ännu mer anmrkningsvärt att använda som exempel. Staden ar haft rött styre sedan 1994. Alltså 24 år! Att skylla eventuella missförhållanden i äldreomsorgen i Göteborg på det moderatledda minoritetsstyret som tillträdde 2019 blir mot den bakgrunden ganska ihåligt.

Ska man utkräva kommunalt ansvar för kvaliten inom exempelvis äldreomsorgen måste man självklart titta längre tillbaka än ett år. Alternativt peka på vilka konkreta beslut det senaste året som man menar allvarligt har försämrat kvaliten på äldreomsorgen.

 

Hur motverkar krossade skyltfönster i Göteborg eventuell rasism i USA?

2020-06-08

Återigen utmärker sig ligisterna och pöbeln i Göteborgs förorter. Gårdagens manifestation mot rasism spårade ur fullständigt och urartade i rena kravaller med krossade fönster, stenkastning mot polis mm. Jag skrev en kort tweet som kommentar och det är en av mina mest gillade och delade hittills:
 


 

Jag skrev även en annan senare under kvällen när följderna av upploppen blivit tydligare. Den blev också mycket uppskattad.


 

Flera tidningar med stor åsiktsmässig spännvidd har också uppmärksammat tweeten. Allt från den kristna tidningen Världen Idag till Fria Tider.

Under dagen har det framkommit att ett betydande antal bilar också brändes i Göteborg senare på kvällen. Tyvärr är inte Göteborg längre den stad jag växte upp i. Det är idag en stad med enorma förortsproblem och mer eller mindre en krutdurk för kravaller och upplopp. Och som vanligt lär väl ingen eller alltför få dömas för några brott trots att polisen säger sig känna igen många av deltagarna i upploppen som kända kriminella från vissa förorter, och trots att mycket av det som hände finns på film.

I Sverige är det tyvärr i praktiken ganska riskfritt att starta upplopp, angripa polisen, vandalisera butiker och elda upp privatpersoners bilar, eller för den delen att misshandla människor på stan. Det är en fruktansvärt sorglig utveckling och en dag befarar jag att människor kommer att ta saken i egna händer. Frustrationen och uppgivenheten är stor och växande, det märker jag tydligt som politiker.

Det finns faktiskt bara en lösning. Massiva gripanden, snabb rättsprocess och hårda straff och kännbara skadestånd för de skyldiga. Är gärningsmännen inte svenska medborgare bör utvisning dessutom vara en självklarhet. Om man vandaliserar och förstör i den stad och det land där man tagits emot och erbjudits försörjning har man rimligen förverkat sin rätt att stanna här.  

  

Avslöjande partiledardebatt

2020-06-07

Kvällens partiledardebatt i SVT Agenda blev väldigt avslöjande. Ämnet var Corona-krisen och SVT presenterade en del bilder och jmförelser med andra länder när det gäller avlidna mm. Det blev väldigt uppenbart att de två regeringspartierna är hårt pressade av kritiken. Övriga sex partier framförde på olika sätt hård kritik mot regeringens och dess myndigheters hantering av krisen och regeringspartierna hade väldigt svårt att bemöta kritiken. Ulf Kristersson (M) och Jonas Sjöstedt (V) var debattens vinnare enligt SIFO. Löfven (S) och Bolund (MP) hamnade inte helt oväntat i botten.

Jag gjorde några inlägg på twitter under debatten:

 

Poliser i uniform bör inte delta i manifestationer eller parader

2020-06-05

De senaste dygnen har det förekommit en omfattande debatt för och emot agerandet av en kvinnlig polis i samband med manifestationerna i Stockholm. I vilken mån polisen kände sig hotad och tvungen att gå ned på knä och hålla upp ett av plakaten, eller om hon gjorde det frivilligt och medvetet vet jag inte. Men för min del är saken väldigt enkel - en polis i uniform bör inte delta i manifestationer, demonstrationer eller parader av något slag - en polis i uniform ska i varje läge vara helt opartisk och neutral under sin tjönsteutövning eller när man bär uniform. Detsamma gäller för övrigt militärer och annan uniformerad offentliganställd personal. Jag har tidigare kritiserat poliser och militärer i uniform för att de går i Pride-paraden, och samma sak gäller såklart alla andra manifestationer - alldeles oavsett om jag stödjer dessa manifestationer själv eller inte. Vill en polis delta så gör man det civilklkädd, det tycker jag är en självklarhet. Jag har därför väldigt svårt att instämma i hyllningarna av den kvinnliga polisens agerande (med reservationen som sagt att hon kanske kände sig hotad och tvingad). Händelsen som sådan devalverar polisens värde och styrka att stå emot en folkmassa som inte följer polisens uppmaningar och order. Det är en farlig utveckling och många poliser jag känner eller har kontakt med delar min åsikt. Jag tolkar dessutom in ett stöd för min åsikt från polisledningen i Stockholm som skriver så här (utlagt på twitter av YB Södermalm, ett välkänt och uppskattat poliskonto):

 

Jag tog mycket starkt avstånd (för starkt tyckte vissa) från mordet (det går knappast att kalla det något annat) som en polis gjorde sig skyldig till i USA. Att den döde mannen själv verkar ha varit en grov brottsling, dömd för bland annat väpnat rån, spelar i sammanhanget ingen som helst roll. Det som hände går inte att försvara, och det är därför den skyldige polismannen direkt fick sparken och utreds för brott.

Men jag delar också gärna inlägget på twitter från en kravallpolis som tar starkt avstånd från sin kollegas agerande. Och jag tycker att de delar av manifestationen i Stockholm som urartade (personer som hoppade på polisbilar, vägrade lyda polismans order, bar hatiska plakat riktade mot bland annat polisen osv) närmast är att betrakta som pöbel.

Det finns inga skäl alls för någon i Sverige att hata polisen, inte heller att beskylla polisen för rasism. Att det finns enstaka poliser även i Sverige som vanärar yrket är en annan sak - men det finns i alla yrkesgrupper, som bekant även bland exempelvis oss politiker. De enda i Sverige som har anledning att känna oro för polisens agerande är de kriminella. Och det alldeles oavsett vad de har för hudfärg. Men vår polis ska i varje läge agera med styrka och värdighet, vara neutrala och företräda svenska folket och rättsväsendet - alldeles oavsett varje enskild polismans privata åsikter. Det är faktiskt inte förhandlingsbart.
 

Behövs verkligen muren mot havet i Skanör-Falsterbo?

2020-06-04

Den första maj fanns nedanstående inlägg på Klimatrealisternas blogg "Klimatupplysningen", som jag delade på twitter. Inlägget är skrivet av Johan Montelius som är universitetslektor på KTH. Han ifrågasätter beslutet att bygga en mur mot havet i Skanör-Falsterbo, och visar med tydliga och officiella källor att Skanör genom åren faktiskt rest sig ur vattnet och inte sjunkit, och att landarealen har växt och inte minskat. Dessutom verkar riskerna för allvarlig översvämning närmast obefintliga. Eftersom allt som rör klimatfrågan är så väldigt känsligt att ifrågasätta har jag tagit mig tid och granskat källor och underlag och kan inte hitta några brister i resonemanget (förutom en rättelse som författaren själv har gjort). Den som hittar några faktafel får gärna höra av sig.

Min slutsats är att det är ganska svårt att se något rationellt skäl att bygga den aktuella muren. Alla de enorma pengar som kommunen tänker lägga på att bygga en mur, i strid mot många boendes önskan, kunde sannolikt använts till något bättre. Tyvärr lär det nog inte vara det sista exemplet på bortkastade pengar i "klimathotets" namn.


 
 

PISA-mätningen byggde alltså på falska siffror

20-06-03

Det är ingen brist på skandaler just nu kopplade till regeringen och dess myndigheter. I går "avslöjade" Expressen även att den senaste PISA-mätningen, som framställdes som en vändning uppåt, inte alls var så positivt som det framstod. Man hade helt enkelt inte låtit elever med svaga kunskaper delta i testet. Och då är det såklart lätt att nå bra resultat. Om elever med bristande ordförståelse inte deltar i testet om läsförståelse och elever som inte kan räkna inte deltar i matematiktestet så blir såklart de sammantagna nationella resultaten jättebra. Den svenska framgången i Pisa byggde helt enkelt på falska siffror.


Här är hela artikeln i Expressen:

Nu är det i och för sig ingen nyhet att denna Pisa-mätning inte gav en korrekt bild. För det första framgår det tydligt i rapporten, konstigt att så få läste den. Dessutom påpekade vi detta från moderat sida redan när resultatet presenterades. Jag skrev även om det här på bloggen den 3 december i fjol, och bland annat påpekade jag att vi i Sverige undantog 11% av eleverna mot 4% i genomsnitt i andra länder. Detta utgick i vart fall jag från berodde på att Sverige vid testtillfället hade en större andel nyanlända elever än andra länder, och elever som varit i landet mindre än ett år ska enligt reglerna inte delta i testet. Att detta omfattade 11% av eleverna i Sverige var illa nog och visade att svensk skola har en mycket tuff uppgift att lyfta de sammantagna skolresultaten med så stor andel utrikesfödda elever.

Man kan nu konstatera att det verkar ha varit ännu värre än vad som framgick av Pisa-rapporten. Ännu fler elever verkar helt enkelt inte ha fått chansen att delta i testet, och nu handlar det om elever som enligt reglerna borde deltagit. Detta är självklart en skandal, ett manipulerat test har inget statistiskt värde alls. Ansvaret lär även i denna fråga landa på regeringen. Vi får vvakta nya och förhoppningsvis korrekt genomförda tester i framtiden innan vi kan konstatera om den svenska skolan är på rätt väg eller inte.
  

Skuldbeläggandet av privatdrivna äldreboenden saknade grund

2020-06-02

Vi har nu hört både ministrar och en och annan myndighetsföreträdare skylla dödsfallen inom äldreomsorgen på privat drivna boenden. Och övriga vänstern i politiken och samhällsdebatten har snabbt hängt på. Trots att det inte funnits några som helst belägg för att det dör en större andel äldre på de privatdrivna boendena än på de kommunala. Misstänkliggörandet bygger dessutom på ren okunnighet om att både kommunalt och privat drivna äldreboenden omfattas av samma regler, samma tillsyn och samma instruktioner från myndigheterna vid en kris. Det kommunala tillsynsansvaret är också detsamma. Det finns inte heller något belägg för att rutiner, anställningsvillkor eller bemanning generellt är vare sig bättre eller sämre på privatdrivna boenden jämfört med kommunala.

I dagens granskning från SVT gjordes även en särskild undersökning av överdödligheten vid äldreboendena i Stockholm. Den visar att skuldbeläggandet av de privatdrivna äldreboendena helt saknar grund. Det är rent av så att överdödligheten på de kommunala boendena är högre än på de privatdrivna. Skuldbeläggandet av de privatdrivna äldreboendena saknar alltså grund. Hoppas vi slipper sådant i den fortsatta debatten, i vart fall från våra regeringsföreträdare och myndigheter.  

 
 

SVT avslöjade Socialstyrelsens osanningar om överdödligheten

2020-06-02

Den 23 maj (se inlägg en bit ned) kritiserade jag Socialstyrelsens påstående att dödligheten på äldreboendena inte varit  mycket högre än normalt. Jag visade att det var en mycket oärlig tolkning av tillgänglig statistik, och att det är tydligt att vi har en hög överdödlighet och att det under flera veckor var de högsta dödstalen för en enskild vecka sedan millenieskiftet - alltså på över 1.000 veckor. Jag påpekade att det är både ovärdigt och respektlöst att medvetet försöka bagatellisera eller relativisera alla de extra dödsfall som landet drabbats av till följd av Covid19.

I dag avslöjar SVT i en granskning att min kritik var korrekt, och man ställde den ansvariga på Socialstyrelsen mot väggen och han tvingades medge att dödligheten på äldreboendena faktiskt är betydligt högre än normalt.

Detta är tyvärr bara ett fall i en lång rad där myndigheterna och regeringen försöka snygga till statistik, sprida halvsanningar eller radera och dölja relevant information. Samt skylla på varandra. Alltihop börjar bli ytterst obehagligt. Inte nog med att så många dör i Sverige i Covid19, utan det är även uppenbart att man inte längre kan lita på våra myndigheter och dess företrädare i en allvarlig kris. Ovanpå detta har vi en helt handlingsförlamad regering som inte tar ansvar och leder landet under krisen. Det behövs verkligen en Coronakommission!
 

Jag fortsätter hålla hög aktivitet i sociala medier

2020-06-02

Dagens Opinion redovisade igår de mest inflytelserika svenska opinionsbildarna på twitter. Jag ligger stadigt på tio i topp vecka efter vecka sedan mycket lång tid nu, och förra veckan hamnade jag på tredje plats.


Det var alltså denna tweet man syftade på. Över 2.600 reaktioner på ett par dygn. Och om Peter Eriksson (MP) vill diskutera om SAS ska finnas kvar tycker jag det är fullt rimligt att diskutera om MP behöver finnas kvar.