Augusti 2019

Kohandeln i budgetarbetet skadar landet

2019-08-31

I går kom ett efterlängtat besked - Socialdemokraterna ger sig och går med på de förstärkningar av Försvaret som M, KD, C, L och SD krävt i riksdagen. Det är utmärkt.

Mindre bra är att C och L accepterat att som kompensation godta införandet av en ny bankskatt för att kunna finansiera bland annat ökad migration/anhöriginvandring, friår, nya ledighetsreformer och fortsatt satsning på klimatåtgärder som Riksrevisionen dömt ut som ineffektiva.

Bankskatt har diskuterats tidigare, men då var C och L starka motståndare. Så här skrev Centerns Annie Lööf på twitter i februari 2017 när Alliansen tillsammans lyckades stoppa den då föreslagna nya bankskatten:

Vi har som sagt inte sett hur regeringen tänkt sig denna nya skatt, så den är svår att kommentera. Det är i vart fall inte alldeles enkelt att införa en sådan skatt utan att bankerna flyttar sina huvudkontor till andra länder. Förra gången bankskatten diskuterades flyttade som bekant Nordea sitt huvudkontor till Finland. Det medförde att man nu betalar stora delar av sin skatt i Finland i stället för i Sverige. Effekterna av de nya förslagen kan bli liknande. Men värst är att man ständigt försöker höja skatter för att bekosta allt mer onödiga saker. Och att Centern och Liberalerna spelar med i detta spel, trots att de egentligen är emot.

Vi går nu in i en svagare konjunktur, och i ett läge med högt belånade hushåll och kraftigt uppdrivna fastighetspriser. Bankerna skulle behöva använda sina vinster till att stärka balansräkningen och öka motståndskraften mot framtida kreditförluster när vi går mot tuffare tider. Att i det läget införa en ny bankskatt är feltänkt. Man glömmer också att bankerna självklart kommer att försöka plocka in kostnaden från kunderna. Nya avgifter, lite högre låneräntor och fler nedlagda kontor blir resultatet. Det är alltid vi som kunder som får betala.

Om S, C, L och MP stryker friår och familjevecka behöver de inte höja skatten "för att finansiera försvaret".


Boråspolitikerna borde studera gc-vägar i Stockholm

2019-08-31

Jag följer såklart debatten i Borås om planerna att säga ned 36 stora träd i centrala staden för att bygga om gång- och cykelvägen på Åsbogatan. Mina kloka moderata kolleger, med Marie Fridén i spetsen, gör allt de kan för att rädda träden. De inser till skillnad mot de styrande politikerna att man ska värna stora träd för miljöns skull. Det går inte att ersätta miljönyttan av ett stort träd genom att plantera ett litet - det krävs minst 50 (!) nya småträd för att överhuvudtaget komma i närheten av ett kompensera för ett borttaget stort träd när det gäller rening av luft, svalka, bullerdämpning och syresättning av stadsluften. Om man tar ned 32 stora träd krävs alltså 1.800 (!) nya småträd som kompensation. Var tänker boråspolitikerna plantera dem? I Borås är det Moderaterna som försvarar miljön när Miljöpartiet mfl i kommunledningen vill såga ned träden.

Borås Tidning hade igår en artikel (tyvärr låst) om att Trafiknämnden nu tagit beslut om att trots all kritik ta ned träden. Bara M och KD röstade emot.

 

Jag bodde en tid i en evakueringslägenhet i nybyggda Hagastaden i Stockholm medan riksdagsförvaltningen renoverade min tjänstelägenhet. I detta område med en hårt trafikerad lokalgata har Stockholms Stad just byggt en ny gång och cykelväg. Jag tog en bild på den:

 

Visst är det fascinerande att det som upplevs som ett problem i Borås är det man bygger nytt i Stockholm. Separerade fält för gående och cyklister (säkrare) och en nyplanterad rad med träd i mitten. Samt cykelvägen närmast trafiken, men med en avgränsning mot bilarna. Alltså som det är på i vart fall delar av Åsbogatan i Borås idag - bortsett från avgränsningen mot trafiken, och att utrymmet mellan träden och trafiken på vissa delar av sträckan är för smal. 

Men på delar av sträckan (tex på bilden ovan) är det alltså nästan redan klart. Lite ny asfalt på cykelvägen och ett staket mot bilarna, så är det komplett. Inga träd behöver tas ned, ingen grävning behövs, inga nya träd behöver köpas in, inga trafikstörningar under byggtiden. Billigt och enkelt. På andra delar av sträckan mera jobb för att skapa en bra cykelväg utan att ta ned träden, men med lite kreativitet är det såklart möjligt. Pengarna man sparar in på de delar där det inte behöver göras så mycket kan i stället användas för att bekosta lite dyrare lösningar på andra delar av sträckan. Varför gör man det så svårt för sig?

Jag kan inte låta bli att lägga in denna bild från Bukarest där jag var på EU-konferens i april. Där verkar de stora gamla träden ha en speciell plats i stadsplaneringen...troligen för att grönskan behövs för att rena den ganska smutsiga stadsluften.


Det bästa får inte bli det godas fiende i migrationsdebatten

2019-08-30

Inom kort går alltså den parlamentariska migrationsutredningen igång med sitt arbete, och i går presenterade moderaterna sina besked om vad vi tänker driva i utredningen (se bloggen igår). I dag utvecklar Ulf Kristersson våra förslag i en intervju i SVT.

Moderaternas besked om att vi vill ha ett årligt volymmål för omfattningen av migrationen, och vid behov anpassa lagar och regler så att vi ligger runt detta mål, har väckt många reaktioner.

Från ena sidan framförs att man minsann inte kan sätta upp volymmål alls eftersom asylrätten är absolut. Fel säger jag. Vi har inget förslag att inskränka rätten att söka asyl, men vi vill ta bort regler och förmåner som gör att det är mycket mer lockande att söka asyl i Sverige än i våra nordiska grannländer. Sverige skulle behöva minska volymerna dramatiskt för att nå samma nivå som Danmark, Norge och Finland. Och de har ju lyckats nå sina låga nivåer utan att avskaffa asylrätten. Det kan såklart även Sverige göra om vi anpassar våra regelverk så de ligger i linje med grannländerna, och inte kommer med nya undantagsregler som ger många tusen personer utan asylskäl möjlighet att få stanna ändå.

Från andra sidan framförs att volymmålet borde vara noll och inget annat. I princip håller jag med. Invändningen blir att man då skulle bryta mot de konventioner Sverige undertecknat, inklusive rätten att söka asyl. Vi skulle då också bryta vårt löfte till FN att ta emot 5.000 kvotflyktingar varje år. De volymmål vi diskuterar från moderat sida innebär att utöver kvotflyktingarna blir det väldigt få ytterligare asylsökande som ska komma till Sverige.

Det här med att respektera ingångna konventioner och avtal är en intressant fråga. Jag har som sagt själv argumenterat för att vi under överskådlig tid skulle behöva sätta en gräns på mycket nära noll (vissa undantag måste alltid kunna göras i speciella fall). Mitt förslag skulle innebära att vi i så fall (under begränsad tid) frånträder vissa konventioner. Jag tycker att detta måste kunna diskuteras när effekterna av att följa konventionerna så uppenbart är att vi inte längre kan kontrollera situationen i vårt eget land. Om man kan tillträda en konvention kan man såklart också frånträda den. Samma med avtalet med FN om att ta emot kvotflyktingar - det är klart att vi kan säga att under de närmaste fem åren tar vi inte emot några kvotflyktingar heller. Det sista tycker jag vore ett moraliskt svårare beslut att ta än att införa ett tillfälligt asylstopp, men båda sakerna är såklart möjliga om viljan finns. Avtal och konventioner gäller och följs såklart så länge båda parter tycker det fungerar. Om det inte längre fungerar kan såklart ena parten säga upp avtalet eller konventionen. Att det politiska priset kan bli högt och att många skulle reagera negativt mot Sverige är givet, men min åsikt är att Sveriges regering och riksdag i alla lägen måste tänka på sitt eget land först.

Jag tänker hålla denna fråga vid liv, men jag tycker det är fel att ställa detta mot det moderata förslaget att dramatiskt minska asylmottagandet genom att ha ett volymmål att arbeta mot. Moderaternas förslag är som jag ser det väl avvägt och genomförbart i närtid, och når vi dit är det en mycket stor förändring. Förslaget borde ha en hyfsad chans att få stöd i utredningen, vilket knappast ett förslag om totalt asylstopp skulle ha. Därför stödjer jag det liggande moderata förslaget fullt ut. Diskussionen om tillfälligt totalstopp är intressant, och jag tänker fortsätta delta i den debatten, men det bästa får inte bli det godas fiende. Nu gäller det att samla sig kring det bästa förslaget som har rimlig chans att få stöd i riksdagen.  
 

Ren förlust för staten att dubbla fordonsskatten för husbilar?

2019-08-30

Jag har under dagen fått en del kompletterande fakta om husbilsbranschen och hur mycket nya husbilar som säljs. Det säljs ca 6.000 nya husbilar per år. Man kan räkna med att de i snitt kostar ca 1 miljon, varav alltså 200.000 i moms.

Den föreslagna skatten blir i genomsnitt 28.000 per helår, mot 14.000 per helår idag. För 6.000 nya husbilar ger det en ökad skatteintäkt på 240 miljoner per år.

Om hälften av spekulanterna pga den höjda skatten avstår från att köpa ny husbil eller i stället köper en tre år gammal eller importerar en något äldre husbil från Tyskland tappar staten 3.000 x 200.000 i moms = 600 miljoner kronor. Samtidigt sjunker statens intäkt från skatten till 120 miljoner. Man får alltså in 120 miljoner och tappar 600 miljoner. Alltså blir det en vinst på 480 miljoner per år att INTE införa skatten.

Ett bortfall på 50% bedömer branschen som realistiskt. Jag kan inte bedöma det. Men man kan ju också räkna styckvis: För varje ny husbil som inte köps tappar staten 200.000 i moms. Det ska ställas mot en ökad fordonsskatteintäkt på 14.000 för varje ny husbil som säljs. Man måste alltså sälja 14 nya husbilar för att kompensera för en ny som inte säljs…

I detta exempel har jag inte räknat på uteblivna skatteintäkter för att KABE idag varslar 25 personer på produktionen till följd av den nya skatten. Inte heller att återförsäljare kommer att tvingas skära ned om importen i stället ökar.

En viktig sak i debatten är också att en husbil inte är ett transportmedel i första hand, utan en mobil bostad. De flesta husbilar kör väldigt få mil per år. De flesta husbilar körs väldigt få mil per år, och står oftast stilla och används som boende. Det går inte heller att bygga husbilar som blir ”bonusbilar” i bonus-malus-systemet. Säkerhetskrav och tyngden på fordonen gör det omöjligt.

Min skriftliga fråga till finansminister Magdalena Andersson är nu också intregistrerad hos riksdagen. Lägger ut svaret här så fort det kommer! 


 

Det kommer även trevliga liberala ledartexter

2019-08-30

De vänsterliberala ledarsidorna har verkligen varit pinsamma de senaste veckorna. Själv har jag ju beskyllts för allt från att vara högerextrem, främlingsfientlig, putinlakej, klimatförnekare till att bara vara allmänt otrevlig på sociala medier. Några exempel på dessa saker lyser med sin frånvaro, men tonläget är däremot högt.

I går fanns däremot denna ledare i Kristianstadsbladet, även det en liberal tidning. Men liberal på riktigt. I ledaren kritiserar den politiske redaktören Caroline Dahlman den påstått liberala kollegan DN för deras debattklimat på ledarsidan. Ett del i texten handlar om DN:s osakliga angrepp mot mig:


"Jag kommer att tänka på en reklamfilm för DN i vilken ett troll talar om att ”nättroll är inte riktiga troll; riktiga troll står för sina åsikter och tror på respektfull debatt”. Bra så, samtalen i sociala medier bör föras respektfullt, med fakta som grund och med fokus på sak.

Men är DN:s journalister sådana ”riktiga troll”?

I augusti attackerades den moderata riksdagsledamoten Jan Ericson. ”I dagens ledare beskylls jag mfl moderater för att i praktiken vara landsförrädare och gå Rysslands ärenden”, skrev han i ett svar, och menade att texten ”går långt över anständighetens gräns” (13/8).

Han hade kritiserats för att att ha delat artiklar från sajten Nyheter idag, vilket gav DN skäl att kalla Ericson ”nyttig idiot”, liksom att mena både att han "omedvetet springer Putins ärenden” och "försvarat sajten som trovärdig nyhetskälla".

Jojo, stora ord utan grund eller research. ”Det mesta av det jag delar är sådana artiklar där jag själv blir omskriven eller citerad, och jag lägger alltid upp sådana artiklar på min hemsida i pressarkivet”, skrev Ericson och påpekade att både Socialdemokraterna och LO har annonserat i tidningen samt att artiklar även citerats av både Aftonbladet och Expressen."


Alltid trevligt med lite stöd!


Moderaternas krav i den nya migrationsutredningen

2019-08-29

Innan sommaren tillsatte regeringen en parlamentarisk migrationsutredning i syfte att utforma Sveriges framtida migrationspolitik. Moderaternas inställning är att det är oroväckande att utredningen avser behandla så få frågor, och att direktiven är utformade på så sätt att utredningens slutsatser inte kan leda till annat än en ökad invandring till Sverige.
Samtidigt anges i direktiven att partierna själva kan lyfta frågor av relevans i utredningen. Moderaterna anser att svensk invandringspolitik måste vara mycket stram i många år framåt. Vi avser att driva följande frågor i utredningen: 

1) Ett volymmål för asylinvandringen
Sverige ska införa ett volymmål för asylmottagandet. Det måste innebära ett betydligt lägre mottagande än idag. Sveriges asylmottagande ska inte överstiga nivåerna i Norge, Finland och Danmark. I fråga om asylsökande innebär det i nuläget 5 000 till 8 000 asylsökande per år. Volymmålet är avsett att fungera som ett kraftfullt styrmedel som är vägledande för den svenska invandringspolitiken.  Om målet inte ser ut att uppnås krävs skärpande åtgärder i syfte att nå målet och därmed åstadkomma hållbara nivåer.

2) Tillfälliga uppehållstillstånd och ett stramt regelverk för familjeåterförening
För att hålla nere det svenska mottagandet krävs ett stramt regelverk. Det innebär tillfälliga uppehållstillstånd och ett stramt regelverk vad gäller familjeåterförening. Samtidigt ska det finnas starka drivkrafter till såväl permanent uppehållstillstånd som anhöriginvandring vid arbete och egen försörjning. Det finns inget utrymme för nya skyddsgrunder.

3) Ett kraftigt förstärkt återvändande – ett nej ska vara ett nej
I dag lever ett stort antal människor i Sverige utan tillstånd att vistas här. Det skapar skuggsamhällen, som inte sällan präglas av såväl social utsatthet som kriminalitet. Återvändande av de som fått nej i asylprocessen är ineffektivt och de inre utlänningskontrollerna har uppenbara brister. Bristen på förvarsplatser är akut.

4) Uppvärdera det svenska medborgarskapet
Vägen till medborgarskap måste bli en viktig del av vägen in i det svenska samhället. Det handlar om förlängda tider för att kunna bli svensk medborgare och om krav på kunskaper i svenska och om hur det svenska samhället fungerar. Det handlar även om möjlighet att i enlighet med folkrätten återkalla medborgarskap vid terroristbrottslighet samt då medborgarskapet har beviljats till följd av mutor eller oriktiga uppgifter.

5) Kvalificering in i välfärden för alla nyanlända
De som kommer till Sverige ska i högre grad stegvis få rätt till olika bidrag och sociala förmåner, i takt med att man jobbar, betalar skatt och blir svensk medborgare. Det är både rimligt och rättvist. Sverige ska vara ett samhälle där vi tar hand om varandra, men där alla också förväntas bidra.


Regeringen och Transportstyrelsen lurar husbilsköpare och husbilsbransch

2019-08-29

I våras var det stor uppståndelse kring Transportstyrelsens hot om nya beskattningsregler för nya husbilar, så kallad "WLTP-beskattning" (en ny beräkningsmodell för utsläpp). Hela branschen var orolig och många husbildsköpare avvaktade. Så kom ett glädjande besked som jag skrev om den 23 juli - Transportstyrelsens verksamhetsansvarige gick ut med ett tydligt offentlig besked i en debattartikel i Göteborgs-Posten om att man backade från förslaget och att fordonsskatten inte skulle höjas för husbilar och inte beräknas enligt WLTP-metoden. 


"När den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 september förändras inte uttaget av fordonsskatt för husbilar" 
skrev en verksamhetsspecialist på Transportstyrelsen. Branschen pustade ut och försäljningen av nästa årsmodell av husbilar för leverans till våren rullade på. Här är mitt blogginlägg om saken:   

Förra veckan kom så ett nytt besked. Det var en pressansvarig på Transportstyrelsen som den 23 augusti – alltså endast en vecka innan de nya bestämmelserna ska träda i kraft – meddelade: Från och med den 1 september 2019 ska vissa husbilar vara testade med en ny testmetod för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Detta värde kommer att ligga till grund för beskattning. Det Transportstyrelsen betecknar som ”vissa”, motsvarar enligt branschen av cirka 95 % av de husbilar som saluförs på den svenska marknaden. 

Transportstyrelsen har alltså gjort en kovändning i frågan. Det som åsyftas är just WLTP-beskattning.

Nu har alltså återförsäljare i god tro beställt husbilar av 2020 års modell som inte kommer gå att sälja, tillverkarna kommer att få minska produktionen och de som köpt husbilar under sommaren för leverans till våren kommer att få en skattechock (upp till 35-40.000 i fordonsskatt per år, och för en genomsnittshusbil dubblad skatt från ca 14.000 till 28.000 per år). Många kommer att avstå från att byta upp sig till mer miljövänliga och säkrare husbilar. De vackra orden om att satsa på turistnäringen och den inhemska turismen klingar ju också lite falskt om man vill straffbeskatta husbilar. 

Men värst är att svenska husbilsköpare och husbilsbranschen inte kan lita på ett uttryckligt och mycket tydligt besked från en av regeringens myndigheter, när ett helt annat besked nu kommuniceras. Det är fullständigt orimligt.

Hur många enskilda husbilsköpare och återförsäljare som drabbas är svårt att veta. Men i går meddelade den stora husvagns- och husbilstillverkaren Kabe i Tenhult att man varslar 25 medarbetare på tillverkningssidan till följd av den nya skatten.


            


Med anledning av den orimliga hanteringen och oklarheten om varför man kör över Transportstyrelsen så kommer jag att ställa en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson (S).
* Ska man inte som medborgare och företagare kunna lita på ett tydligt offentlig besked från en av regeringens myndigheter?
* Är det regeringen eller Transportstyrelsen som tagit beslutet att göra helt om i frågan?
* Om det är regeringen - vad har föranlett regeringen att ta ett helt nytt beslut i frågan som går rakt i strid mot det tidigare beskedet från en av regeringens myndigheter?

Mycket är som sagt oklart. Varför bytte man fot? Vem tog beslutet - myndigheten eller regeringen? Hur tänker regeringen hantera frågan? Tänker man baka in detta i statsbudgeten eller är det ett separat beslut? Jag återkommer när vi vet mer.


Inte ofta jag försvarar en marxist

2019-08-28

I dag meddelar Vänsterpartiet att man vill utesluta sin riksdagsledamot Amineh Kakabaveh ur partiet. Det är inte ofta jag försvarar en öppet uttalad marxist offentligt, men i detta fall gör jag ett undantag. Kakabaveh är en stridbar kvinna som tagit tuff kamp mot hedersförtryck och islamism i våra förorter. För detta har hon fått bred respekt över partigränserna i riksdagen. Att Vänsterpartiet nu väljer att i stället ta förtryckarnas parti säger det mesta om det partiet. Mitt twitterinlägg om saken har fått spridning i media och en och annan undrar säkert varför jag försvarar en vänsterpartist. Men i detta fall tycxker jag det är högst befogat. Det betyder såklart inte att jag delar Kakabavehs politiska åsikter i övrigt.Det brinner en hel del även i vänsterstyda Bolivias del av Amazonas

2019-08-27

Under flera veckor har media, med rätta, ägnat mycket utrymme åt skogsbränderna i Amazonas. Kritiken mot president Bolsonaro i Brasilien har varit stenhård, och han har indirekt beskyllts som ansvarig för bränderna. Främst genom att ha öppnat upp för mer skogsavverkning och mer jordbruk i Amazonas. Dessutom för att inte ha tagit brandbekämpningen på allvar. Det verkar ligga en hel del i denna kritik, vilket jag påpekade i ett blogginlägg häromdagen. Visserligen invänder Bolsonaro att brändernas totala omfattning är ungefär som genomsnittet under tidigare år, och i det påståendet har han faktiskt stöd av amerikanska Nasas satellitövervakning, vilket jag också berättade om häromdagen. Media har samtidigt gått ganska hårt åt Bolsonaro och bland annat kallat honom för både högerextrem och klimatförnekare. 


Ett viktigt faktum som ofta tappas bort är att Amazonas bara till ca 65% ligger i Brasilien. 35% finns främst i Bolivia, Peru och Colombia, men även i Ecuador och Venezuela. Brasilien och Amazonas är inte samma sak, vilket man kan frestas att tro när man följer den svenska debatten. Och nu kommer uppgifter om att skogsbränderna i Bolivias del av Amazonas inte är ett dugg mindre allvarliga. Enligt svenska MSB:s experter har över 1 miljon hektar regnskog brunnit i Bolivia.

Nu kommer faktiskt kritik även mot Bolivias president Morales, som ju är vänstersocialist. Även han beskylls för att inte ta brandbekämpningen på allvar. Nästan 10 000 kvadratkilometer tropisk regnskog har brunnit upp under den senaste månaden. Allt enligt denna nyhet från Svenska Yle i Finland. I artikeln framgår att miljöaktivister i Bolivia menar att orsaken till bränderna är vänsterledaren Morales jordbrukspolitik, samt att han inte gör tillräckligt för att skydda regnskogen. Alltså exakt samma kritik som riktas mot president Bolsonaro i Brasilien. Men svenska mediers fokus ligger helt på Bolsonaro. Hur många i Sverige vet ens att det brinner i Bolivias del av Amazonas? Först de senaste dagarna har exempelvis Aftonbladet och Expressen (artikeln ovan) överhuvudtaget uppmärksammat att det brinner även i Bolivia. Efter snart en månads kampanj mot Brasiliens president Bolsonaro.

Man kan konstatera att svenska media och svenska och europeiska klimatdebattörer och politiker verkar ha gjort det lite för enkelt för sig när man skyllt alla bränder i Amazonas på Brasiliens högerpresident. Det brinner uppenbarligen ganska ordentligt även i vänsterstyrda Bolivia. Och orsakerna verkar vara desamma, att regimerna öppnat upp för omfattande uppodling av ny jordbruksmark i Amazonas. Skövlingen av Amazonas är sorglig och fruktansvärd, och man skulle ju tycka att en högerledare och vänsterledare skulle kritiseras ungefär på samma sätt när problemen är desamma? Men för svenska vänstermedia och deras skribenter är det givetvis mindre lockande att kritisera en vänsterledare. Det är inget konstigt eller ovanligt, utan helt enkelt normalläget i Sverige.


Sverige har tappat kontrollen över de kriminella gängen

2019-08-26

Många frågetecken kvarstår kring det avskyvärda mordet i Malmö, där minst en beväpnad person gick rakt fram till en 30-årig kvinna med baby i famnen och avrättade henne med skott mot huvudet på öppen gata mitt på ljusa dagen. Uppgifterna om möjliga motiv till mordet, och uppgifter om brottsoffret och möjliga gärningsmän mm är oklara och jag tänker inte spekulera om detta. Men en sak är klar - detta måste ändå betraktas som en ny stegring av skjutningarna och avrättningarna som de kriminella grupperingarna ägnar sig åt. Att ge sig på kvinnor och barn har i vart fall tidigare inte varit så vanligt. Vålet eskalerar.

Polisen gör med all säkerhet vad de kan för att försöka motverka utvecklingen. Men känslan är ändå att de för en ojämn kamp. Känslan är att samhället faktiskt tappat kontrollen. Samhällskontraktet är inte bara hotat, det är faktiskt brutet när kriminella gäng utan problem både kan spränga butiker och fastigheter i luften och avrätta sina konkurrenter eller andra på öppen gata.

Det är fel dag att göra politik av ett tragiskt mord. Men en sak är klar - i längden kan inte regeringen säga nej till alla förslag i riksdagen från moderaterna och andra som syftar till att komma åt den grova brottsligheten. Det har lagts fram mängder av rimliga och realistiska förslag, men regeringen vill inte ta till sig dem. Moderaterna vill exempelvis dubbla straffen för gängkriminella - det gör att de sitter inne längre tid och under tiden kan de inte begå nya brott. Vi vill också ta bort "mängdrabatten" så att varje brott bestraffas. Satsningar på polisen, visitationszoner, tillträdesförbud i vissa områden (zonförbud) mm skulle kunna störa gängen. Tidigare och snabbare reaktioner mot unga brottslingar skulle kanske också kunna hindra några att på allvar komma in i den kriminella världen.


Kanske blir dagens mord ändå en väckarklocka?  


Vad händer i Amazonas?

2019-08-24

 

Jag hade glädjen att tillsammans med familjen som turist besöka Peru och Amazonas 2015. Åka båt på en av bifloderna, bo i en eco-lodge långt ute i djungeln utan elektricitet och göra långa vandringar inne i djungeln och på en ö ute i floden. En oförglömlig upplevelse. Ovan två bilder från flygresan från Cusco ned till Amazonas och den lilla staden vid brasilianska gränsen, Puerto Maldonado. Vi besökte alltså den del av Amazonas som ligger i Peru, men nära gränsen till Brasilien. Resan gav en god inblick i problemen som hotar denna fantastiska natur. Gruvdrift, skogsavverkning, svedje-bränning för att skapa jordbruksmark, fångst av vilda djur för att sälja på marknader som sällskapsdjur, olaglig jakt, förorering av vatten osv. Hela reseberättelsen hittar du här, med en mängd bilder från Peru, både från djungeln och Amazonas, men också från Lima, Titicacasjön, Cusco, Machu Pichu och Nazcaplatån. Nedan två bilder från Amazonas (floden är en mindre (!) biflod till den stora Amazonas). Högra bilden tog jag över floden vid soluppgången. Jag satt på en brygga och hörde djungelns alla ljud och såg solen gå upp. Helt magiskt.

 

Just nu pågår omfattande bränder i Amazonas. Det påstås vara fler än någonsin och de beskrivs som "de värsta någonsin" och sägs hota hela jordens klimat. Samtidigt är uppgifterna motsägelsefulla. Exempelvis kom Nasa nyligen med en rapport om bränderna där man konstaterar att Nasas satellitövervakning visar att bränderna i Amazonas under årets traditionella brandsäsong (juli och augusti) ligger på ungefär av samma omfattning som tidigare år och alltså inte alls mer dramatiska än normalt. As of August 16, 2019, an analysis of NASA satellite data indicated that total fire activity across the Amazon basin this year has been close to the average in comparison to the past 15 years. Detta får jag inte alls ihop med medias rapportering om de "värsta bränderna någonsin". Tydligen är det så att det brinner mer än normalt i ett område och mindre än normalt i övriga delas av Amazonas, och totalt för Amazonas är det ungefär som normalt. Detta har jag inte sett några rapporter om i media, trots att de annars brukar citera Nasa ganska ofta i andra sammanhang.

Brasiliens president skyller bland annat bränderna på miljöorganisationer (NGO:s) som påstås tända på för att skapa debatt och få fina bilder (!). Med all respekt för att det inte skulle förvåna alls om sådant skulle kunna förekomma, så vore det märkligt om lokalbefolkningen plötsligt slutat bränna mark för jordbruk och att dessa så kallade NGO:s i stället bränner upp djungeln. NGO:s i sin tur skyller på presidenten - men den som följer nyhetsrapporteringen ser att man inte ändrat några lagar på området, det är fortfarande förbjudet att bränna ned djungeln. Det som hänt är att lokalbefolkningen tydligen "förväntar sig" att de ska slippa straff för att de bryter mot lagen, och detta grundas på att presidenten öppnat för ökad avverkning och gruvdrift i Amazonas för att skapa fler jobb och stärka landets ekonomi. 

Att svedja av stora områden för att skapa jordbruksmark är en traditionell metod för att skapa jordbruksmark i Amazonas. Men en olycklig metod med tanke på hur det drabbar djurlivet och växtligheten. En del av detta bär vi i väst ansvaret för - exempelvis odlingen av sockerrör för tillverkning av etanol. Jag minns exempelvis  hur Sverige stolt deklarerade ett nytt avtal med Brasilien om import av sockerrörsetanol. Man skapar även betesmark på detta sätt, och en del kött exporteras ända till Europa. Mycket onödigt tycker jag med tanke på att vi kan föda upp våra egna djur.  

Vid vår resa lärde vi oss att det dessutom alltid förekommer naturliga skogsbränder i obefolkade delar av Amazonas under de varma och torra månaderna i juli och augusti, och att dessa kan bli väldigt omfattande helt enkelt för att ingen upptäcker bränderna och inga människor finns i området som kan släcka dem. Blixtnedslag är en viktig anledning. Nu sätter presidenten in militär för att släcka bränderna, det är välkommet, men borde såklart gjorts för länge sedan.

Oavsett hur omfattande bränderna är och vad som orsakat dem så är varje anlagd brand allvarlig. Omvärlden borde försöka förmå Brasilien och de andra länderna som har delar av Amazonas inom sitt territorium (Peru, Colombia, Bolivia mfl) att enas om totalstopp för att avsiktligt bränna ned regnskog. Man borde också öka resurserna till brandbekämpning mot naturliga bränder.

Man måste samtidigt inse att människorna i Amazonas inte kan förhindras att bedriva både jordbruk, boskapskötsel, skogsbruk och gruvnäring utan att erbjudas alternativ. Vad ska de då leva av? Precis som svenska skogsägare måste människorna i Amazonas kunna leva av sina naturtillgångar. 

Men för några av de miljarder Sverige lägger på klimatpolitik i Sverige, och som knappt ger någon nytta alls enligt riksrevisionen, skulle vi kunna köpa stora arealer regnskog och skydda den. Om hela EU enade sig om att göra samma sak skulle vi kunna köpa upp eller avtala med Brasilien om att skydda enorma arealer regnskog och betala för det. Människorna i djungeln skulle då kunna få betalt för att skydda regnskogen och övervaka tjuvjakt och stoppa bränder. Kanske skulle man även kunna tillåta visst uttag av enstaka träd under kontroll (dessa träd är enorma, virket från ett enda träd räcker för att bygga ett helt hus!). Kanske även tillåta lokal odling på mindre områden nne i regnskogen eller rent av lokal småskalig gruvdrift som inte ger samma påverkan på naturen.

Man kan också försöka skapa nya former av försörjning för lokalbefolkningen. Utökad turism är en sådan sak. Men då kan vi inte samtidigt skuldbelägga dem som flyger till Amazonas för att turista - turismen kan ge naturen och djuren ett värde och ge lokalbefolkningen inkomster utan att de behöver skövla regnskogen. I sammanhanget kan jag nämna den eco-lodge som vi bodde på ute i Amazonas. Där hade man själv köpt in ett mycket omfattande område i djungeln som ett eget privat reservat, och i området ingick en stor ö ute i floden med en stor koloni apor som man också skyddade på detta sätt med aktiv hjälp av lokalbefolkning i området (se mer i reseberättelsen). I detta fall är det turismen som finansierar alltihop, utan turister skulle inte denna lodge existera. 

Money talks brukar man säga. Och de svenska pengarna kan tala mycket mer om vi inte lägger dem på trams som elcykelsubventioner och liknande stolliga "klimatprojekt". De skulle kunna göra enormt mycket större nytta för att skydda regnskogen i Amazonas. Ett utmärkt exempel på det jag brukar förorda - klimatåtgärder som bevisligen även ger annan miljönytta, och i detta fall mycket stor sådan.


"Klimatmålen viktigare än klimatet" 

2019-08-23

De senaste dagarna har det kommit flera nyheter som visar hur fel de nationella klimatmålen och klimatpolitiken kan slå.

Det första exemplet är Preems planer på nytt raffinaderi i Lysekil. Tanken är att här tillverka ett mer miljövänligt bränsle. Men eftersom det medför stora koldioxidutsläpp protesterar både Västra Götalandsregionen och miljörörelsen - man menar att utsläppen gör att både Sveriges och Västra Götalands utsläppsmål blir omöjliga att nå. Problemet är bara att om inte Preem får bygga sitt raffinaderi i Lysekil så bygger man det någon annanstans, sannolikt utomlands.

Ledaren i Dagens Industri idag har rubriken "När klimatmålen blir viktigare än klimatet". Man kommenterar beskedet från miljöminister Isabella Lövin (MP) att regeringen tar över frågan om Preemraffs utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil. Det innebär att Mark- och miljööverdomstolen ska göra färdigt sin handläggning, utfärda ett utlåtande men inte en dom. Själva beslutet om raffinaderiet ska tillåtas ska i stället fattas av regeringen. Isabella Lövin motiverade övertagandet av frågan med att det nya raffinaderiet "skulle minska möjligheten för Sverige att nå klimatmålen". 

  (från SVT Nyheter)

I en annan artikel i somras sa professorn och klimatdebattören Christian Azar på Chalmers att det faktiskt vore bättre för klimatet att bygga i Lysekil eftersom det nya raffinaderiet då omfattas av EU:s utsläppshandel. Om Preem behöver öka utsläppen måste man köpa utsläppsrätter, som medför att någon annan måste minska sina utsläpp. De totala utsläppen blir då noll. Om Preem bygger utanför EU behövs däremot inga utsläppsrätter och utsläppen ökar då globalt sett.

Att en region eller ett land är så fixerade på att nå de egna utsläppsmålen att de föredrar ökade globala utsläpp framför globala nollutsläpp visar hur sjuk klimatpolitiken är. Allt handlar om att framstå som "klimatvänlig" och låta egenintresset styra. Att klimatet är en global fråga verkan få bry sig om. Inte heller den övriga miljönytta ett nytt raffinaderi skulle medföra för att producera miljövänligare bränslen.

Det andra exemplet är en bekymrad artikel i Land Lantbruk av två centerpartister som oroar sig för kraven på att sluta äta kött och minska avverkningen av skog. "Tro inte på skrämselpropagandan om att vi måste bli veganer eller att skogen inte får brukas utan bara stå. Låt oss i stället använda jord och skog på ett klimatsmart sätt" skriver de. Jag är helt enig med dem. Men deras kritik klingar falskt med tanke på att deras egna parti gör allt för att blåsa under en ökande klimatoro, vilket såklart medför att kraven på minskat köttkonsumtion och minskad skogsavverkning ökar. Som man bäddar får man ligga. 

Att sluta beta våra marker, sluta med inhemsk köttproduktion och begränsa skogsbruket vore en stor olycka för både miljö, samhällsekonomi och jobb. Men med den klimatdebatt vi har just nu blir detta lätt effekten när debattörer och politiker vill visa handlingskraft.

All sans och balans har lämnat klimatdebatten för länge sedan. I dag påverkas klimatpolitiken alltmer av fundamentalister och detta kombineras med rena häxprocessen mot oss som försöker föra en sansad debatt om frågan. Jag tror aldrig detta slutar lyckligt för Sverige.


Moderaterna vill utreda slöjförbud i skolan 

2019-08-23

Just nu behandlar moderaternas partistyrelse alla de motioner som lämnats in inför vår partistämma i höst. Partistyrelsen kommer med ett yttrande över varje motion, alltså hur man tycker att stämman ska hantera dem. Det är däremot partistämman som efter utskottsarbete och debatt tar beslut om varje motion. Partistyrelsens yttrande är inte bindande för stämman, och ibland blir stämmans beslut ett annat.

I dag meddelar patistyrelsen, som svar på motioner, att man föreslår partistämman att ta beslut om att tillsätta en statlig utredning om slöjförbud i förskola och grundskola. Att slöja på barn är ett uttryck för en syn på heder och en syn på flickor som måste motverkas är de allra flesta överens om. Det finns goda argument för att skolan ska vara en frizon där flickor och pojkar behandlas lika, säger Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer till DN. Enligt Gunnar Strömmer finns det samtidigt såväl praktiska som principiella svårigheter med att utforma ett förbud. Dels är det en avvägning mot religionsfriheten och föräldrars rätt att bestämma för sina barn. Dels handlar det om jämställdhet och likabehandling. Frågan om även andra religiösa symboler bör förbjudas i skolan är något som vi också föreslår ska tas upp i utredningen eftersom det är en av de intressanta gränsdragningsfrågorna. Går det att på ett tydligt sätt avgränsa det till slöjan eller får det vittgående konsekvenser och är vi i så fall beredda att ta de stegen? Gunnar Strömmer, som ju själv är jurist och expert på grundlagsfrågor, rättighetsfrågor och folkrättsfrågor menar att detta är några av skälen till att ett förbud inte kan stressas fram utan ordentlig utredning.

Jag tycker förslaget verkar utmärkt, och det känns rimligt att låta utreda frågan ordentligt. Moderaterna ska stå för rättssäkra förslag som är väl genomtänkta. Förslag om slöjförbud för både lärare och elever (liksom på arbetstid för alla anställda i offentlig tjänst) är något jag själv argumenterat för vid upprepade tillfällen, bland annat på bloggen och i sociala medier. För mig handlar det om att alla pojkar och flickor ska behandlas lika i skolan, ha samma förutsättningar oavsett bakgrund och att hedersförtryck och religiös tvång mot barn inte kan accepteras i den svenska skolan. Argumentet religionsfrihet anser jag inte är ett argument mot slöjförbud i skolan, den svenska skolan är sekulär och inte en plats för religiös utövning eller manifestation. Hur barnen sedan klär sig eller utövar religiösa eller kulturella sedvänjor utanför skoltid är däremot inte samhällets sak att lägga sig i. Det är föräldrarnas ansvar.


Smutsigaste mediedrevet mot oss moderater på väldigt länge 

2019-08-22

Ingen kan ha missat att tonläget länge varit väldigt högt och stundtals otrevligt från vänsterdebattörer och ledarsidor i vänstertidningar mot oss moderater under lång tid. Aftonbladets ledarsida är en av de värsta, och hur man kan skriva sådant här utan att skämmas är närmast obegripligt, särskilt som inlägget sedan handlar om god ton i sociala medier (!).
Häromdagen följde man upp detta med en ledare som återigen kritiserar bland annat mig för "tonen i sociala medier". Dessutom beskylls jag för att "tala ständigt föraktfullt om invandrare". En helt hårresande beslyllning. Fortfarande är det ingen som kommit med ett enda exempel på detta. Det hade ju kanske varit skäligt kan man tycka. Men för vänsterskribenter är det kanske inte så viktigt om det man skriver om moderater har någon substans. När drevet är igång försvinner ofta både logik och fakta på vägen.

Det trista nya är att i liknande tongångar nu även kommer från en del så kallade "liberala" debattörer och tidningar. Ord som högerpopulism, extremhöger, rasism mm förekommer flitigt. Det är ganska anmärkningsvärt att kasta sådana ord omkring sig mot Sveriges näst största parti. Senast idag skriver Eskilstuna-Kuriren i sin ledare att bland annat jag "har spridit budskap från den främlingsfientliga undervegetationen på nätet". Det är en ganska anmärkningsvärd beskyllning. Vilka "budskap" syftar man på? Jag har frågat - inga svar. Häromdagen kom en liknande beskyllning från Dagens Arena, de skrev att jag delat en text från Fria Tider. Det var ju inte sant, och de hade i vart fall den goda smaken att ta bort uppgiften och be om ursäkt (se blogginlägg häromdagen).

Sammantaget pågår en samlad kampanj mot oss moderater som tar sig allt mer groteska former.
Dessa representanter för media har passerat anständighetens gräns för länge sedan. Nu har det rent av gått över till ren smutskastning, lögner och faktiskt närmast förtal. Jag har inte upplevt något lika smutsigt tidigare under mina 13 år som riksdagsledamot. Men det finns  uppenbara logiska förklaringar till att normalt motstående krafter (socialister och vänsterliberaler) just nu riktar all sin energi mot att svartmåla moderaterna och kristdemokraterna och våra politiska företrädare, inklusive partiledarna.

Den första skälet är att under Alliansåren hade de fyra Allianspartierna ett gemensamt projekt. Det gjorde att vi kompromissade en hel del och sedan lojalt stod bakom dessa kompromisser. När Centern och Liberalerna spräckte Alliansen och gick över till vänstersidan fanns ett stort behov hos alla fyra Allianspartierna att profilera sig själva. Det blir så när man samverkat i åtta år och tvingats försvara gemensamma kompromisser. Både Kristdemokraterna och Moderaterna har lyckats vässa partiernas profiler ganska väl och inte minst vi moderater tar för oss i samhällsdebatten. Och efter att Alliansen splittrades har vi också en friare roll som parti och kan ta tydligare ställning i olika frågor när vi inte behöver kompromissa med andra partier. Vi ser nu också hur moderata politiker och sympatisörer har tagit ett stadigt grepp om topplistorna som opinionsbildare i sociala medier. Jag är en av flera framgångsrika moderater som syns allt mera. Självklart stör detta både vänstersidan och de två samarbetspartierna C och L. Och därför gör man nu allt man kan för att försöka stoppa vår framfart. Tyvärr inte alltid med blanka vapen.

Det andra skälet är januariöverenskommelsen (JÖKen)
mellan S, MP, C och L. Alla fyra partier fick ju med ett antal av sina egna favoritfrågor i JÖK:en. Samtidigt insåg alla redan då att allt detta omöjligen kan bli verklighet, det finns helt enkelt inga pengar till allt detta, vilket dagens besked från finansministern visar. Dessutom stred rentav en del av löftena mot varandra. Nu är det skarpt läge för JÖKen. När man nu sätter sig för att ta fram en gemensam budget kommer många löften att svikas eller gömmas i olika utredningar. Centern och Liberalerna riskerar att drabbas av en ännu större svekdebatt och interna strider, och många (inte minst inom Liberalerna) kommer sannolikt att ifrågasätta JÖK:en och stödet till S/MP-regeringen. För att förekomma detta försöker en del liberala ledarsidor och debattörer nu att brunsmeta moderaterna och kristdemokraterna så mycket som möjligt och framhålla våra partier som ytterst motbjudande. Det är i detta ljuset man ska se all smutskastning av moderata och kristdemokratiska företrädare. Man vill visa att det minsann var helt rätt av C och L att lämna samarbetet med M och KD, och att det minst dåliga var att samarbeta med S/MP. Vi riskerar att få se mer av detta under hösten, och ju sämre utfallet blir för C och L i budgetarbetet, desto högre tonläge kommer man nog att använda mot oss moderater. Frågan är väl bara om inte Centerpartiets och Liberalernas väljare kommer att genomskåda detta. Det gick ju uppenbart bra att regera ihop med M och KD för inte så länge sedan. Att nu utmåla oss som bruna högerextrema partier är nog dömt att misslyckas. Jag tror också man glömmer att vi moderater har många vänner inom C och L och dessa band lär inte brista i första taget, oavsett hur media agerar. 

Jag tycker det är extremt trist att hela tiden behöva lägga tid på att bemöta osanningar från media. Jag hade mycket hellre fortsatt prata sakpolitik och samhällsfrågor, vilket är det jag brukar lägga min tid och kraft på. Detta att media sprider osanningar och fultolkar saker politiker säger eller skriver är den tråkiga saken med att vara politiker. Och de ger sig alltid främst på oss som syns mest i debatten eftersom vi är ett hot. Men jag vill vara tydlig med en sak - media kommer inte att tysta mig, oavsett hur mycket smutskastning de ägnar sig åt. Efter alla mina år i politiken (faktiskt över 20 år nu) så är jag ganska härdad och tar inte angreppen så hårt längre. Vill vissa skribenter, journalister och tidningar devalvera sin egen trovärdighet är det upp till dem. Det är dessutom inte bara politiker som bör föregå med gott exempel och uttrycka sig på ett värdigt sätt. Även media har ett ansvar. Jag tänker inte låta mig provoceras att lägga mig på samma låga nivå i debatten eller använda samma språkbruk som vissa ledarsidor gör.
 

 


Borås Tidning fortsätter sprida osanningar om vad jag anser i klimatfrågan 

2019-08-22

I dag har Borås Tidning en ny artikel där man sprider osanningar om vad jag anser i klimatfrågan. Jag har vetat ett tag att artikeln är på gång, eftersom jag såklart fått information från partiets talesperson att BT hört av sig.

Borås Tidning sprider nu nya felaktigheter om mig. Bara rubriken på förstasidan innehåller två fel av två möjliga:
För det första - jag har aldrig fått någon "varning" från partiet. Det är ett rent påhitt från BT. För det andra - jag har aldrig "pläderat för slopad klimatpolitik". Det är också ett rent påhitt från BT.

I artikeln fortsätter osanningarna att staplas på varandra:

* Man påstår att jag sade i Aftonbladet "att det inte finns något klimathot". Det är fel. Det som stod i Aftonbladet var att jag inte anser att det pågår en klimatkris. Det är en helt annan sak. Jag vänder mig som sagt mot överdrifter som kris, katastrof och nödläge i klimatdebatten. Det är för övrigt samma linje som moderaterna har. Vi tror på framtiden och teknikutvecklingen på alla områden. Jag har aldrig påstått att det inte finns något klimathot eller att det inte pågår klimatförändringar.
* Man påstår att jag "fortsatt förneka behovet av att bedriva klimatpolitik överhuvudtaget". Det är helt fel. Jag har definitivt inte uttryckt mig så.
* Man påstår sedan att "jag vill avskaffa all svensk klimatpolitik". Det är också fel. Däremot har jag vänt mig mot alla meningslösa inhemska klimatåtgärder som regeringen lagt fram, åtgärder som även kritiserats av riksrevisionen med flera för att kosta en massa utan att ge någon effekt. Detta är exakt samma linje som moderaterna har. Dessutom har jag sagt att jag tycker man ska prioritera åtgärder utomlands som ger bättre nytta per satsad krona (även åtgärder utomlands är faktiskt en del av "svensk klimatpolitik"). Detta är också moderaternas politik. Jag har också sagt under många år att jag tycker man ska prioritera svenska "klimatåtgärder" som också har andra fördelar för miljö, hälsa, energiförsörjning eller ekonomi. Moderaternas nya linje kring kärnkraften går i den riktningen. Vi skulle med mer kärnkraft kunna förena lägre utsläpp med en tryggare energiförsörjning.
* Man påstår att jag skulle vara emot moderaternas klimatpolitik. Det är ren lögn, det har jag överhuvudtaget aldrig sagt eller skrivit. Jag har tvärtom alltid lojalt röstat för moderaternas miljö, klimat och energipolitiska motioner i riksdagen. Detta vet partiet och det är därför man inte heller riktar någon kritik mot mig i dagens artikel. BT:s försök att framställa mig som illojal är faktiskt ren smutskastning.


BT:s syfte är uppenbarligen att försöka tysta mig i klimatdebatten. Jag kan bara meddela att det inte kommer att lyckas. De hårda angreppen visar tvärtom att det verkligen behövs olika röster och fler nyanser i klimatdebatten. Jag anser att BT hotar yttrandefriheten genom att gång på gång försöka smutskasta mig som riksdagsledamot bara för att jag tar mig fräckheten att diskutera och problematisera klimatfrågan och klimatpolitiken. Jag kommer nu att begära en skriftlig rättelse, för jag börjar bli trött på BT:s ständiga osakliga angrepp och osanningar om vad jag sagt eller skrivit. Det börjar också närma sig en anmälan till Pressens Opinionsnämnd.

I övrigt upprepar jag det jag skrev nyligen:


"Inga kommentarer" 

2019-08-21

Media jagar nu mig och andra moderater för att få en rescension av det som sades på riksdagsgruppens telefonkonferens idag, där det beslutades att rekommendera Hanif Bali att avsäga sig sina utskottsuppdrag i riksdagen. Flera från media har bett om kommentar "off record".

Min kommentar till alla som ringt, mailat eller frågat via twitter är detsamma till alla: Jag kommenterar av princip inte diskussionerna på interna möten med riksdagsgruppen, jag vare sig bekräftar eller dementerar rykten om vem som tyckt vad eller citerar vad någon sagt. Inte heller kritiserar eller 
rescencerar jag mina riksdagskolleger offentligt. Detta är principer jag levt efter i 13 år som riksdagsledamot, och jag har ingen tanke på att ända mig på den punkten. Ska man kunna ha högt i tak i interna diskussioner måste man kunna lita på att det som sägs inte går att läsa i pressen dagen efter. Jag konstaterar därför bara att riksdagsgruppen idag tog det beslut som togs och i övrigt får de rykten och påståenden som finns i media fortsätta vara just rykten.

Min bild är generellt att vi från moderat sida har tydligt fokus på att kritisera samhällsproblem och regeringens misslyckande med att lösa dem, och föreslå egna lösningar. Vi gör det ibland med skärpa, vi hukar inte i debatten, och blir vi angripna ger vi svar på tal. Vi för också ofta tydliga ideologiska diskussioner i sociala medier, och detta behövs i vår ibland ganska tramsigt identitetspolitiska samhällsdebatt. Ofta står vi för sunt förnuft mot en ganska verklighetsfrånvänd "kulturvänster". Allt detta retar både våra politiska motståndare och delar av media. 

Min uppfattning samtidigt att de flesta av oss moderater oftast uttrycker sig på ett rimligt och värdigt sätt, även i sociala medier, ofta värdigare än man gör i många andra partier. Men det finns en tydlig vilja hos både politiska motståndare och delar av media att avsiktligt misstolka eller vantolka det som framförs, oavsett hur saklig ton man än använder och hur pedagogisk man än försöker vara. Det är faktiskt tråkigt.

Att kritisera det andra faktiskt säger, skriver eller gör är faktiskt inte att smutskasta. Inte att ha olika åsikter kring samhällsfrågor eller politisk inriktning heller. Och definitivt inte att peka på svåra samhällsproblem. Att kritisera migrationspolitiken gör inte någon till rasist. Att diskutera extrema överdrifter eller orimliga förslag i klimatdebatten gör inte någon till klimatförnekare. Att dela artiklar eller kritisera delar av media för vänstervridning eller övertramp i debatten gör inte någon till "troll" eller "putinlakej". Det avgörande är att man självklart måste hålla sig inom gränsen för vad som är rimliga sätt att formulera sig. Det kravet måste man ha rätt att ställa på alla folkvalda politiker.


Bonus-malus och tillämpningen av EU-regler behöver ses över 

2019-08-21

I dag följer vi upp gårdagens företagsbesök med denna debattartikel i Borås Tidning. Bonus-malus är altså den skattekonstruktion som innebär att nya fordon som anses ha låga utsläpp får en bonus vid köpet som betalas genom högre fordonsskatt på övriga nya fordon. Tanken är att stimulera försäljning av mer miljövänliga fordon, tex elbilar, och finansiera bonusen (upp till 60.000 per fordon) inom systemet, utanför statsbudgeten. Saken kompliceras dock av att beräkningen av utsläppens storlek förändras genom en ny enhetlig EU-beräkningsmodell som införs den 1 september i år. De sammantagna effekterna av det i Sverige beslutade Bonus-malus-systemet och de nya EU-reglerna blir väldigt dramatiska för många fordonstyper. Fullt så stora effekter var det nog ingen som räknade med när bonus-malus-systemet beslutades. 

Som vi nämner i artikeln har man löst situationen för husbilar genom att Transportstyrelsen gör en skälighetsbedömning av utsläppens påverkan på fordonsskatten. Samma typ av undantag bör göras för en rad andra större och tyngre fordon som behövs i vårt samhälle. Risken är annars att många avstår från att byta till modernare och miljövänligare bilar och i stället fortsätter köra med äldre fordon med lägre fordonsskatt. Det vore knappast en vinst för miljön. Samtidigt anser vi att det behövs en total översyn av hela systemet med bonus-malus. Inte minst är det stötande att man tar in mer skatt än man betalar ut i bonus. Det betyder att transportsektorn överbeskattas, och i slutänden hamnar notan hos konmsumenterna i form av högre framtkostnader och dyrare varor i butiken.


Finbesök hemma i Ubbhult och därefter intressant företagsbesök 

2019-08-20

I dag hade jag trevligt besök hemma i Ubbhult. Det var mina tre medgrundare av Riksdagens Bilnätverk som hälsade på, alltså Sofia Westergren, Lars Beckman och Kjell Jansson. Efter fika i mitt uterum fortsatte vi till Mölndal för ett besök hos Lindome Flyttningsbyrå.

  

Samtalsämnena var många. Höga drivmedelsskatter och fordonsskatter som driver upp kostnaderna, olyckliga effekter av bonus-malus-systemet när det gäller större och tyngre fordon, osund konkurrens från oseriösa aktörer som dumpar priserna med hjälp av stor andel bidragsanställda, orättvisor när det gäller trängselskatter och fordonsskatter mellan svenskregistrerade och utlandsregistrerade fordon, arbetsrättliga regler som försvårar att ha extrapersonal och gör att man i stället startat ett eget bemanningsföretag och kommunernas tillämpning av upphandlingslagen. Det blev många intressanta inspel att ta med sig till höstens motionsarbete i riksdagen.


Dagens Arena tog bort falska uppgifter om mig i dagens ledare 

2019-08-20

Jag vaknade i morse och läste dagens nyhetensbevakning (riksdagsledamöterna har sådan automatiskt i mailen) och såg att S-tidningen Dagens Arena skrivit om mig i dagens ledare. Jag klickade på ledaren och upptäcker då att man kritiserar mig för att jag delat en artikel av den kontroversiella nöättidningen Fria Tider. Jag vet ju att detta inte stämmer, så jag mailar till ledarredaktören Håkan A Bengtsson och frågar när och var jag gjort detta. Efter en stund kommer ett svar där han skyller på "redigeringsproblem" och faktiskt ber om ursäkt. Hela stycket med uppgiften om mig i ledaren togs sedan bort i sin helhet.
Det där med "redigeringsproblem" är såklart en väldigt märklig förklaring. Men bra att man rättar och snyggt att be om ursäkt. Frågan återstår dock hur man kan skriva en sådan sak utan att kolla först? Ett typiskt fall av fake news. Uppgiften speds sedan vidare, bland annat på twitter, men när jag påpekade felet bad även denne debattör om ursäkt. Jag kan förstå att han citerade Dagens Arena och trodde uppgiften var korrekt. Det visar hur lätt det är att en falsk nyhet snabbt sprids i sociala medier. Det är också därför det är så viktigt att snabbt begära rättelse. 


Kan professor Lennart Bengtsson ena motståndarna i klimatdebatten?

2019-08-18

Lennart Bengtsson är professor em i dynamisk meteorologi.
Under sin karriär har han haft en ledande funktion vid utveckling av meteorologiska analys- och prognos­system för praktisk tillämpning inom internationell vädertjänst. Bland annat har han varit chef för European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Max Planck Institute for Meteo­rology och International Space Science Insti­tute. Bengtsson är medlem i Kungliga veten­skaps­aka­demien och hedersmedlem i bland annat American Meteo­rological Society och Euro­­­pean Geo­physical Union. Han har publicerat över 230 akademiska dokument och rapporter i ämnena meteorologi och klimatologi.och har ett mycket långt forskarliv bakom sig. Sannolikt är han en av våra mer  internationellt respekterade svenska klimatexperter. Nyligen kom han ut med en egen bok där han ger sin syn på klimatdebatten.
Bengtsson
har på senare tid blivit väl citerad i media. Den 17/6 bloggade jag om intervjun med honom i Gefle Dagblad, och nyligen publicerade vänstertidningen Dagens Arena en sammanfattning av hans nya bok. Häromdagen blev han intervjuad i nättidningen fplus. Båda artiklarna är mycket läsvärda - för båda sidor i klimatdebatten, och nås via länkarna nedan.En kort summering är att Lennart Bengtsson inte avvisar klimathotet, han tycker man ska ta det på allvar, men han avvisar undergångstonläget i klimatdebatten, och säger att "den svenska passionerade oron för klimatet är exceptionell" internationellt sett. "Jag kan bara hoppas att ungdomar idag inte bryr sig alltför mycket om dagens skräckberättelser om framtiden. Men dagens globala problem kräver omfattande samhälleliga och tekniska åtgärder".

Bengtsson anser att det inte finns någon anledning till oro för snabba klimatförändringar. Han menar att uppvärmningen går mycket långsamt och att det finns gott om tid att agera, och att man bör se långsiktigt på frågan. Teknisk utveckling och klok långsiktig politik och är det bästa sättet att hantera problemet. Men samtidigt säger han att på sikt krävs sannolikt en omställning av samhället, men att vi inte ensamma råder över framtidens klimat och faktiskt inte vet hur det kommer att förändras. Om våra åtgärder inte räcker får vi helt enkelt anpassa oss till framtida klimatförändringar.

Bengtsson kritiserar samtidigt klimatmodellerna för att de har stora brister.
”Ingen kan med säkerhet säga hur klimatet blir i framtiden” säger han. Han menar att det är mycket som ännu är okänt kring mekanismerna som påverkar klimatet, och att det är svårt att göra modeller för framtida klimat - vilket är hela basen för dagens klimatdebatt. Därför vill ha se satsning på mycket mer forskning. Han menar att svenska myndigheter varit för snåla med medel för meteorologisk grundforskning, och är kritisk till att man satsat mer på klimatinformation än forskning. "Klimatforskningen är en ung vetenskap och mycket återstår att klarlägga. Men även om det finns andra processer som kan påverka klimatet är ändå växthusgaserna en realitet, och därför är det nödvändigt att på lång sikt minska deras mängd i atmosfären för att förhindra en potentiellt farlig klimatförändring."

Bengtsson tycker också att man borde forska mer på framtidens kärnkraft och är kritisk till att man satsat på exempelvis etanol som visat sig vara ett misslyckande. Bengtsson menar också att Sveriges bidrag till klimatförändringar är försumbart och att vi i stället borde vara stolta över vår energimix. "Det här med att folk inte ska resa med flyg på semester eller äta vissa livsmedel för klimatets skull, det är fullständigt absurt och ett utslag av fanatism" säger han. I intervjun i Gefle Dagblad sade Bengtsson även att svenskarnas koldioxidutsläpp står för ungefär en tusendel av mänsklighetens totala utsläpp, och att inom Sveriges nationsgräns är våra nettoutsläpp redan negativa tack vare skogen. 

Bengtsson anser också att politiker inte kan "ta beslut" om att hålla jordens teperatur på en viss nivå, "det är ungefär lika realistiskt som att säga nu ska vi få slut på vulkanutbrott och jordbävningar. Det är så fundamentala processer involverade, de finns där och vi får leva med det."

Det intressanta med Bengtsson är att båda sidor i klimatdebatten kritiserar det han säger. Alarmisterna tycker han är alldeles för försiktig och att han inte tar de akuta problemen på allvar. De kritiska tycker å sin sida att Bengtsson är på tok för alarmistisk och klandrar honom för att han i stort ställer upp på att vi har ett långsiktigt klimathot.

Men tänk om det är just Lennart Bengtssons linje som är den som kan ena oss kring en rimlig mittenlinje i klimatfrågan? Jag kan samtidigt konstatera att mycket av det Bengtsson säger faktiskt går väl i linje med moderaternas nuvarande politik i klimatfrågan. Mer forskning kring kärnkraft, nej till meningslös svensk klimatpolitik, mer fokus på åtgärder utomlands, nej till undergångstonläget, stark tro på teknisk utveckling och fokus på mer forskning.


Expressens artikel idag

2019-08-17

I dag har Expressen en artikel med fokus på att angripa min riksdagskollega Hanif Bali. Men även jag och kollega Lars Beckman får några efterslängar. Jag blev ombedd att kommentera saken, men bestämde mig för att avstå. Jag kommenterar inte påstådd anonym kritik inom partiet, och av princip brukar jag inte heller recensera mina egna partikolleger offentligt.  

Vad gäller min egen syn på klimatfrågan finns inte heller något nytt att säga. Hänvisar till mitt blogginlägg häromdagen:


 

 

 

Ologisk klimatpolitik får inte slå undan benen på svensk skogsnäring

2019-08-16

Dagens Nyheter hade förra veckan en intressant debattartikel där fyra forskare konstaterar att om klimathotet är akut kan man inte lösa det genom ökad användning av biobränslen från skogsbruket. I stället måste då våra skogar i större utsträckning få stå kvar orörda för att öka upptaget av koldioxid. Debattörerna föreslår också koldioxidskatt på biobränsle från skogen av samma skäl.
Problemet forskarna pekar på har jag tagit upp flera gånger - övergång till biobränslen kan inte lösa en akut klimatkris. Ändå framhålls det som en lösning i klimatdebatten. Det är en ologisk kullerbytta som helt enkelt bygger på okunskap både om hur växternas upptag om koldioxid fungerar och hur stora utsläppen från biobränslen är. Debattörerna får har givetvis helt rätt. På kort sikt medför biobränslen rent av högre koldioxidutsläpp än andra energikällor. När jag påpekat detta har jag ofta kallats "klimatförnekare", men tydliga fakta i debattartikeln visar att jag haft rätt i frågan hela tiden.

"En avverkad yta tar inte upp någon koldioxid de första 10-15 åren, tvärtom avges växthusgaser under denna tid. Först efter 60-120 år har den uppväxande skogen kompenserat de utsläpp som sker de första åren efter avverkning" skriver forskarna. Om man anser att klimathotet är akut är det med andra ord meningslöst att diskutera biobränslen.

Samtidigt tar jag såklart starkt avstånd från förslagen från forskarna i artikeln, både om att lämna ännu mera skog orörd och att införa koldioxidskatt på biobränsle från skogen. För mig är frågan enklare - jag anser inte att det finns något forskningsstöd för en akut klimatkris, klimatkatastrof eller klimatnödläge, utan ser frågan mer långsiktigt. Självklart är det bra för miljön att öka förädlingen och användningen av skogsprodukter. Trä är naturligt och mer miljövänligt än betong, pappersprodukter är ofta mer miljövänligt än plast (dock inte alltid), och biobränslen är rimligen mer miljövänligt än att elda kol och olja. Att ta vara på skogsavfall och omvandla det till energi ökar dessutom vår självförsärjningsgrad. Dessutom är den svenska skogen och vårt skogsbruk och vår förädling av skogsprodukter en av landets viktigare näringsgrenar. 

Vi kan inte låta en överdriven eller ologisk klimatpolitik slå undan benen på vårt skogsbruk, på svenska privata skogsägarens ekonomi och på vår samhällsekonomi. Men vi kan inte heller låtsas att ett akut klimathot kan lösas med biobränslen. Det är två oförenliga saker. 

 

Resultatet av mitt lilla upprop på twitter

2019-08-14
För en vecka sedan lade jag ut detta upprop på twitter och facebook:Gensvaret överträffade alla förväntningar och förhoppningar. Bara på twitter fick jag 898 svar, och många svar innehöll flera förslag. På facebook och messenger kom ett 100-tal. Dessutom fick jag ett drygt 100-tal förslag till min riksdagsmail och ytterligare ett antal via kommentarsfunktionen här på bloggen. Jag överdriver inte om jag säger att det kommit i vart fall en bra bit över 1.000 förslag på besparingar och effektiviseringar, kanske rentav uppemot 1.200. På en vecka! Det visar att det finns ett enormt engagemang bland människor att vilja påverka politiken. När jag berättar om gensvaret för partikolleger blir de riktigt imponerade, och flera säger spontant att detta måste vi dra slutsatser av, att fortsätta ta vara på människors engagemang. 

Jag skrev redan några dagar efter uppropet att jag inte kommer att ha möjlighet att svara alla dem som svarat, och uttryckte mitt tack till alla i en ny tweet. Och det angenäma problemet har växt - och jag väljer därför att inte svara några alls, eftersom det känns mest rättvist. I stället uttrycker jag nu återigen mitt tack för engagemanget, och tänkte ge en första preliminär bild av de vanligaste förslagen. Den som vill kan själv ta del av förslagen i twittertråden där de flesta finns.

I grova drag kan man dela in förslagen i några större grupper:
* Slöseri i själva statsförvaltningen och myndigheterna. Minskning av antalet myndigheter, nedläggning av onödiga myndigheter, prioritering av vad myndigheter ska ägna sig åt, besparingar på politiken, färre riksdagsledamöter, sänkt partistöd mm. 
Återinfört tjänstemannaansvar vid myndigheterna kan medverka till att man håller bättre i pengarna. Vissa påpekar också att myndigheter inte borde få lägga pengar på ren opinionsbildning. Andra påpekar att en del mydighetsverksamhet innebär onödigt krångel och kostnader i människors vardag och att en nedläggning både skulle spara pengar och uppskattas av medborgarna 
* Avveckling av landstingen och uppdelning av sjukvården i statliga universitetssjukhus och kommunala vårdcentraler och primärvård, begränsning av rätt till vård och tandvård för personer som befinner sig här utan tillsåtånd, skärpta gränser för vilken vård som erbjuds via skattefinansiering och vad man får betala själv (ren skönhetsvård, omskärelse av pojkar och andra onödiga ingrepp bör inte skattefinansieras) mm
* Digitalisering och tydligare samordning mellan myndigheter skulle både spara pengar och förbättra servicen till medborgarna, samkörning av register för att motverka fusk och överutnyttjande av trygghetssystemen, tydligare kontroller och motverkande av möjligheten till dubbla identiteter genom biomarkörer i ID-handlingar och b
ättre kontroller av utbetalning av bidrag generellt
* Uppstramning av kulturbudgeten och striktare regler för bidrag till organisationer, kultur, samfund mm. Ett vanligt förslag är skärpta krav på demokratiska värderingar hos organisationer som ska få bidrag. Många tycker bidrag till religiösa samfund ska upphöra helt eller delvis. Besparing på Public Service lyfts av många, liksom sänkt eller avskaffat presstöd. Många vill återinföra avgiften för inträde på statliga museer.
* Minskad invandring, skärpta asylregler, stramare anhöriginvandring, uppstramade bidrag för nyanlända, skärpta krav för medborgarskap och permanent uppehållstillstånd, tidsbegränsning för tolkstöd, uppföljning av tidigare asylbeslut/beslut om uppehållstillstånd där personer som ljugit eller fuskas ska kunna få sina uppehållstillstånd indragna
* Skattefrågor: slopat ränteavdrag, effektivisering av 
jakt på skattebrottslingar
* Rättssystemet: uppstramade regler för ersättning till advokater och ombud i rättsprocesser, översyn av regler för tolkhjälp

Sänkt bistånd och neddragningar på SIDA. FN:s krav är 0,7% av BNI, och det tycker många vore en rimligare nivå än dagens 1%. Detta skulle frigöra stora pengar. SIDA vill många spara på, och förslag finns om slopat bistånd till länder som man menar använder biståndet till fel saker. Palestina är en mottagare som särskilt pekas ut.
* Slopad eller kraftigt bantad klimatpolitik. Många pekar på att riksrevisionen mfl menar att regeringens klimatsatsningar är improduktiva och ger mycket liten effekt. 
Några föreslår att Sverige drar in stödet till FN:s klimatfond.
* Effektivare och mer kompetenta statliga upphandlingar efterfrågas av många som påpekar att dessa upphandlingar omfattar massor av miljarder varje år.
* Slopa alla byggsubventioner som bara snedvrider marknaden
* Familjepolitik mm. Minskat eller avskaffat flerbarnstillägg och begränsning av antalet barnbidrag, förändringar av VAB, återinfört VAB-intyg, minskning av tiden på förskola för "15-timmarsbarn", slopand eav den just införda tredagars "familjeveckan" mm
* Tydligare krav på samhällsekonomisk nytta för satsning på infrastruktur. Både Västlänken i Göteborg, Bottniabanan och diskussionen om höghastighetståg nämns som exempel på olönsamma projekt som kostar massor

En hel del av förslagen stämmer väl med den politik moderaterna redan för och återfinns helt eller delvis i vår senaste budgetmotion. Desa lär även återkomma i höstens budget. Andra förslag är mer långsiktiga och kräver ibland rent av grundlagsändringar om de ska bli verklighet. Det gör att det är omöjligt att lyfta dem som besparingspost redan i årets budgetarbete. Vissa förslag sympatiserar jag inte alls med, och andra kräver sannolikt ordentlig utredning om man ska kunna genomföra dem.

Men en hel del av det som föreslås kommer jag att spela in i de moderata budgetdiskussionerna och en del förslag kommer jag att använda som underlag för egna riksdagsmotioner i höst. Håll utkik på bloggen och twitter där jag berättar mer under hösten om mina riksdagsmotioner och det moderata budgetarbetet.

Återigen stort tack alla som hört av sig och visat engagemang! Jag kommer sannolikt att återkomma med fler liknande upprop till mina följare!  
Kommentarer i media om DN:s märkliga ledare igår 

2019-08-14

Både Dagens Opinion och Nyheter Idag hörde av sig igår och skrev uppföljande artiklar om påhoppet på oss från Dagens Nyheter.

Det intressanta under gårdagen var också alla de tips jag fick på hur bland annat Expressen (samma tidningskoncern som Dagens Nyheter) själva använt artiklar från Nyheter Idag som källor för egna artiklar. Det är ju närmast pinsamt för DN:s ledarredaktion att ge sig på oss som delat motsvarande artiklar på twitter när man själva gör samma sak i sin egen tidningskoncern. Jag lade ut två exempel på twitter.

Det var också en intressant uppgift att Expressen även använt den Putinregimtrogna källan Russian Today som källa för en nyhetsartikel om rysk försvarssamarbete, så sent som den 29 mars i år. Det är verkligen att spela ryssarna i händerna. När det gäller Russian Today råder ingen tvekan om kopplingen till den ryska regimen.

Jag konstaterar även att KD:s policychef Johan Ingerö låtit sig intervjuas i Nyheter Idag så sent som igår. Undrar om DN:s  ledarredaktion kommer att ge sig på honom också? Han är kanske också en "nyttig idiot" som "ränner Putins ärenden"? 
 

Klarspråk från S - klimathotet kräver inskränkt äganderätt 

2019-08-14

Jag har varnat i flera år. Varnat för att klimathotsextremismen hotar demokratin (flera kända debattörer vill "pausa demokratin" eller ha diktatur för att kunna "agera kraftfullt"), hotar yttrandefriheten (de som är av annan åsikt i klimatfrågan ska brännmärkas och närmast idiotförklaras), samt hotar välfärden och statsfinanserna (kostnaderna för meningslös klimatpolitik kritiseras av riksrevisionen och äter upp resurser till annat). Dessutom hotas människors privatekonomi eftersom politiken leder till ständigt höjda skatter och andra avgifter, och landet riskerar dessutom elbrist.

Och nu visar det sig hur Socialdemokraterna tänker kring äganderätten. Även den är tydligen ett hinder för klimatpolitiken, i vart fall enligt denne s-sakkunnige på regeringskansliet. För vänstern passar klimatalarmismen och domedagslarmen som hand i handske. Nu kan man anföra ett skäl för att angripa både marknadsekonomi och äganderätt.

Är det inte dags för alla vettiga borgerliga politiker att ta dessa riktigt allvarliga samhällshot på allvar innan det är för sent?Påhoppet från DN:s ledarsida idag är helt enkelt ovärdigt 

2019-08-13

I februari 2018 gick DN:s ledarsida till angrepp mot mig och några moderata kolleger för våra inlägg i sociala medier. Den gången backade man sedan, i vart fall vad gäller mig, och det kom i vart fall en halv pudel från ledarredaktionen. I dag är det dags igen och denna gång är det enligt min åsikt en ledartext som går långt över anständighetens gräns.

I dagens ledare beskylls jag mfl moderater för att i praktiken vara landsförrädare och gå Rysslands ärenden. Texten är ett i raden av exempel på det pressetiska sammanbrottet hos dagens traditionella medier. Här är ledaren i sin helhet.

Det enda som får DN att kalla mig "nyttig idiot" och att jag "omedvetet springer Putins ärenden" är alltså att jag påstås ha "delat artiklar" från nättidningen Nyheter Idag, och att jag "försvarat sajten som trovärdig nyhetskälla".

Att jag delat vissa artiklar är korrekt, jag vet väl däremot inte om jag direkt gjort någon bedömning om sajtens trovärdighet som nyhetskälla rent allmänt.

Det mesta av det jag delar är sådana artiklar där jag själv blir omskriven eller citerad, och jag lägger alltid upp sådana artiklar på min hemsida i pressarkivet. Jag gör i dessa fall ingen bedömning alls om de sidor eller tidningar det handlar om utan samlar alla pressklipp oavsett källa. Detta framgår också i ingressen på denna sida. Det finns därför bland dessa pressklipp allt från vänsterextrema Flamman och ETC till högerextrema Fria Tider, och en hel del från Nyheter Idag. 

Men jag delar ibland även rena nyhetsartiklar från Nyheter Idag, och ser inget konstigt med det. Jag uppfattar inte Nyheter idag som vare sig högerextrem eller rasistisk, och till och med Expo är ju tveksamma att klassa den som sådan, vilket säger en del. Jag kan konstatera att både Socialdemokraterna och LO har annonserat i tidningen. Artiklar och avslöjanden från Nyheter Idag har även citerats av både Aftonbladet och Expressen på nyhetsplats. Vad gäller DN:s påståenden om rysslandskoppling har jag ingen kunskap eller insyn alls, men kan ändå konstatera att Nyheter Idag gjort flera uppmärksammade avslöjanden som kritiserar Ryssland, och som sedan tagits upp av andra medier, vilket gör att den påstådda rysslandskopplingen låter en aning märklig.

I den mån Nyheter Idag publicerar intressanta nyheter som jag bedömer som trovärdiga  ser jag inga problem alls att dela dessa, särskilt om inte andra tidningar uppmärksammar saken. Och jag anser inte att Nyheter Idag kan jämföras överhuvudtaget med exempelvis Fria Tider och Nya Tider - sajter som jag däremot undviker att uppmärksamma eller dela.

Man ska veta att det sedan länge pågår en mycket hetsig strid mellan DN och Nyheter Idag. DN:s ledare ska nog mest ses i det ljuset. Men jag tycker det är oanständigt att i praktiken kalla moderata riksdagsledamöter för "nyttiga idioter" och påstå att vi "ränner Putins ärenden". Det är en ren förolämpning. Jag vill gärna veta vilka artiklar DN anser att jag delat från Nyheter Idag som skulle kunna gynna Ryssland eller Putin?

Den som följer mig i sociala medier vet tvärtom mycket väl hur mycket och hård kritik jag riktat mot Ryssland, mitt engagemang för Ukrainas och de Baltiska staternas frihet, min kritik mot den ryska gasledningen genom Östersjön och min oro för att Tyskland och EU gör sig beroende av rysk gas, mitt stöd för att rusta det svenska försvaret för att kunna stå emot ryska provokationer, och inte minst min hårda kritik mot just Putin och hans försök att strypa yttrandefrihet och opposition. Den som ens antyder att jag skulle springa Putins ärenden gör sig själv löjlig och bevisar bara att man helt enkelt inte vet vad man pratar om överhuvudtaget.

Jag emotser en ny pudel från DN:s ledarredaktion, för detta var verkligen ett bottennapp när det gäller pressetik. 

Tillägg 23.45: Under dagen har det framkommit att Expressen (samma tidningskoncern som Dagens Nyheter) inte bara använt Nyheter Idag som källa för egna nyhetsartiklar utan även att man använt den Putin-trogna tidningen Russia Today (!) som källa till en nyhetsartikel i Expressen. Det sista är ganska anmärkningsvärt, eftersom det dessutom gällde en nyhet om försvarssamarbete mellan Ryssland och Venezuela. Dagens Nyheter har vad jag vet aldrig kritiserat Expressen för detta eller ansett att systertidningen är nyttiga idioter som "ränner Putins ärenden".  
 

Sanningen om min egen syn på klimatet 

2019-08-13

Med tanke på alla märkliga epitet som sätts på mig i klimatdebatten, och de rykten illvilliga politiska motståndare och domedagsprofeter sprider om mig i glad symbios med en del tidningars ledarsidor och skribenter, vill jag vara extra tydlig med tre saker:

1. Jag är inte i strid med mitt parti om klimatpolitiken. Jag står i stort sett alltid lojalt bakom moderaternas förslag i riksdagen i alla frågor och röstar för dem och har inga tankar att ändra mig i den delen. Att man har olika syn på forskningsresultat och slutsatserna av dessa är däremot inget ovanligt i några partier, utan snarare vardag i politiken. På våra partistämmor diskuterar vi hur vi ska ställa oss i olika politiska frågor. Sedan tar partistämman beslut om politiken, varefter vi riksdagsledamöter står upp för denna i riksdagen. I akuta lägen tas samma diskussioner i riksdagsgruppen och vi enas sedan om en linje som alla sedannormalt följer. Det betyder inte att vi alla håller med om allt i varje beslut. Så här ser det ut i alla partier, och det är självklart inget konstigt att det även finns olika syn internt i partier om hur klimatforskningen ska hanteras politiskt, vilka slutsatser man bör dra och vilka avvägningar som ska göras. Att man tolkar forskningsresultat inom en mängd olika områden olika är vardagsmat och även regeringen går ju emot både forskning och sina egna myndigheter med jämna mellanrum. Det finns absolut ingen anledning att klimatfrågan ska hanteras annorlunda än andra samhällsfrågor.  

2. Jag tycker tramsandet om "klimatförnekare" är uttjatat. Jag förnekar inte att klimatet förändras, inte heller att människan sannolikt i viss mån påverkar detta. Detta är väl också två saker som de flesta forskare och politiker är hyfsat överens om. Hur mycket människan påverkar, hur snabba förändringarna är, vad vi eventuellt kan göra för att påverka, hur mycket vi kan påverka och vilka åtgärder som gör mest nytta är däremot saker som både forskning och politik är ganska oeniga om. Det är därför inte bara rimligt utan även viktigt med en bred och respektfull debatt om detta.

3. Jag tar avstånd från domedagsprofeterna. När det gäller domedagsprofetiorna, talet om pågående klimatkatastrof och "planetärt nödläge" och allt vad man kastar ur sig från klimatvänstern så är det inget som vare sig IPCC eller majoriteten av forskarna står bakom. Därför är det självklart heller inget kontroversiellt alls att jag tar avstånd från alla dessa begrepp och överdrifter. Jag tycker även att begreppet klimatkris är en överdrift.
 

Så fort man skriver om klimatet går klimatvänstern i taket 

2019-08-12

Jag tyckte faktiskt jag var väldigt saklig och försökte bena ut det här med koldioxidutsläppen i gårdagens blogginlägg, och många skrev faktiskt uppmuntrande ord om att det var väldigt sakligt och intressant. Men inte klimatvänstern såklart, de kastade som vanligt begreppet klimatförnekare omkring sig, precis som vanligt. Ganska ointressant egentligen.

Mer intressant var en del kommentarer jag fick från v'äl insatta personer som kan komplettera tidigare inlägg.

Det första var en mycket pedagogisk bild baserad på siffror från IPCC (Publikationen AR4 från 2007) över hur utsläpp och upptrag av koldioxid ser ut. Observera att figuren gäller utsläpp av koldioxid (SMHI räknar i stället kolekvivalenter, och de 29 Gt Co2 i figuren nedan motsvarar därför de 8.9 GtC som finns i SMHI:s svar till mig i tidigare bogginlägg - man räknar olika saker, men proportionerna blir desamma).Det är alltså så att jorden totalt släppte ut ca 29+439+332 = 800 Gton koldioxid 2007. Av detta stod människan för 29 Gt. Men samtidigt absorberades 450 Gt av naturen och 338 Gt av havet. Det blir 788 Gt. Nettoutsläpp till atrmosfären blev därför 12 Gt. Totalt stod människan för 3,6% av de totala utsläppen på jorden. Men bara för 12 Gt som netto gick ut i atmosfären. 

Hur säkra är då forskarna på att naturen i stort sett går plus minus noll med utsläpp och upptag av koldioxid?

I samma rapport från IPCC (AR4) sägs att felmarginalen är så mycket som +/- 20%. 20% av de totala utsläppen på 800 Gt är 40 Gt. Det betyder att felmarginalen är betydligt större än hela mänsklighetens samlade årliga utsläpp, och mer än 3 gånger jordens samlade nettoutsläpp till atmosfären. Med så stora felmarginaler känns det oerhört vanskligt att säga säkert hur mycket människan står för av jordens samlade utsläpp. Man vet helt enkelt inte. Visserligen säger många att man blivit bättre på att beräkna detta idag än 2007, och det är väl inte orimligt med tanke på att forskningen går framåt. Detta är dock senast kända uppgifter om felmarginaler. Vi får väl se i nästa rapport från IPCC hur det ser ut då.
 

Liberala Nyhetsbyrån tycker inte man ska bry sig om ungdomsförbund 

2019-08-12


De liberala tidningarna har det inte så lätt. Numera kör man med centralt skrivna ledartexter som sedan skickas ut i landet. Den 9 augusti publicerades en sådan om mig i den första tidningen och sedan har ett antal likadana dykt upp i flera tidningar, bland annat Bohuslänningen, VästgötabladetGotlands Tidningar, Motala och Vadstena Tidningar och Tidningen Ångermanland. Texten signerad Max Sjöberg på Liberala Nyhetsbyrån.

Texten med rubriken "Låt ungdomar vara ungdomar" försvarar märkliga beslut från politiska ungdomsförbund, och i artikeln kritiseras jag för att jag i min tur kritiserat Centrns ungdomsförbund CUF för att de skröt på twitter om att de nu tagit beslut om att driva på för att avskaffa åldersgränsen för sex. Jag påpekade att detta öppnar för både barnäktenskap och sexuella övergrepp mot barn. Sjöberg menade att "det vid denna nivå börjar bli dags att dra i handbromsen". Jag delar såklart inte hans åsikt och tycker CUF:s beslut är sällsynt illa genomtänkt.

Max Sjöberg skriver att man inte ska ta märkliga förslag från ungdomsförbunds årsmöten på så stort allvar "eftersom många av ombunden är 17-åringar som är på sitt första årsmöte". Jag bemötte den åsikten på twitter och tycker den satt ganska bra.Någon gång måste man bestämma sig. Ska man ta unga på allvar eller inte? Jag tycker man ska det, och att unga som sticker ut hakan i debatten också måste tåla en saklig kritik och debatt om sina förslag och åsikter. För mig är det ett sätt att visa respekt för unga människors åsikter och engagemang. Oavsett om det handlar om Centerns Ungdomsförbund eller klimataktivisten Greta Thunberg. Eller för den delen alla våra engagerade unga i Sveriges i särklass största ungdomsförbund, Moderata Ungdomsförbundet. Jag har massor av intressanta diskussioner med MUF:are och de är mer pålästa och kunniga än en viss liberal ledarskribent verkar tro. Ibland är vi djupt oense över generationsgränserna och då tar vi också en tuff debatt, men alltid med respekt för varandra.

Så här stora är människans bidrag till de totala koldioxidutsläppen

2019-08-11

SMHI är Sveriges ansvariga myndighet när det gäller klimatfrågor. På deras hemsida finns mycket intressant läsning om jordens historia, luftens och atmosfärens sammansättning och hur detta förändrats över tid. Allt beskrivet på ett lättläst och pedagogiskt sätt. Här en bra länk för den nyfikne.

Jag får en hel del länkar, tips, påståenden och frågor kring klimatet, och ibland får jag anledning att fråga expertis om detaljer. Så exempelvis om en del fakta och siffror kring koldioxiden och våra utsläpp. Här är ett antal frågor som jag ställde till SMHI i våras och deras svar:

Hej Jan
Min kollega Gustav som är klimatforskare på SMHI har svarat på dina frågor.
 

1.       Jag har fått uppgifter om att det i hela jordens/naturens samlade system (atmosfär, luft och vatten) finns ca 300.000 Gigaton koldioxid. Stämmer denna siffra?
Jag tittade i IPCC AR5, kap. 6, figur 6.1 och summerade storleken på alla reservoarer, det blev ungefär 46 000 GtC (gigaton kol). Storleken på en del reservoarer är förstås osäkra och du får ta min uppskattning med en nypa salt. Jag har sett siffran 30 000 GtC som en mängd på hur mycket fossilt kol som finns i marken. Kanske är det den du sett, men med en nolla för mycket.
 

2.       Hur mycket koldioxid finns det totalt i just atmosfären?
Koldioxidmängden i atmosfären är ungefär 410 ppm, det kan översättas till 3202 Gt CO2 eller 873 GtC.
 

3.       Hur mycket av de samlade koldioxidutsläppen/ekvivalenter på jorden står människan för (personligen och genom vår aktivitet/verksamhet exkl djurhållning)?
Mänsklig aktivitet (fossil förbränning och markanvändning) står för knappt 3% av utsläppen till atmosfären; 8.9 GtC/år av totalt 330 GtC/år. Det kan verka lite, men de naturliga utsläppen balanseras av ett ungefär lika stort naturligt upptag av CO2. Det är alltså de fossila utsläppen som ökar CO2-halten i atmosfären.
 

4.       Hur mycket av de samlade koldioxidutsläppen/ekvivalenter på jorden står de vilda djuren för?
Jag kan inte hitta någon siffra på det. Antagligen för att det är svårt att uppskatta, kanske för att det är lite i sammanhanget.
 

5.       Hur mycket av de samlade koldioxidutsläppen/ekvivalenter på jorden står tamboskapen för?
Ungefär 8 Gt CO2-ekvivalenter enligt FAO. http://www.fao.org/gleam/results/en/
 
6.       Hur mycket av koldioxidutsläppen/ekvivalenter står naturliga faktorer för?
Se svaret på fråga 3.
 
Med vänlig hälsning Erik Klimatolog


Jag ställde även en följdfråga:

En kompletterande fråga dock - min fråga 1 var nog lite otydlig. Jag menar hur mycket CO2 som finns totalt på jorden, i fast, flytande och gasform? Det lär väl bli en annan mängd än just kolreservoarerna?

Hej Jan

Jag har nedan fått hjälp med svar av min kollega Erik Kjellström

Hälsningar Lennart Wern

"Kol förekommer i form av koldioxid i atmosfären (873 GtC enligt tidigare mail) och inlöst i haven (ca 37800 GtC, varav absolut största delen utgörs av olika sorters karbonatjoner). Övrigt kol i kretsloppet (växter och djur på land och i hav samt i marken) är inte i form av koldioxid men kan omvandlas till koldioxid i samband med olika processer, t ex vid respirationen som sker i våra celler. Fossilt kol, som inte ingår i kretsloppet, och biomassa omvandlas till koldioxid när det utvinns och förbränns. Övrigt kol som är bundet i berggrunden (ca 20000 GtC utöver de totalt 46000 GtC vi nämnde i tidigare svar) är inte aktuellt för att påverka klimatsystemet på kortare (mindre än årmiljoner) tidsskalor. Ett undantag är cementtillverkning då koldioxid också frigörs."


Slutsatser:

Jag konstaterar att SMHI alltså uppger att mänsklig aktivitet (fossil förbränning och markanvändning) står för knappt 3% av de totala koldioxidutsläppen till atmosfären. Utöver detta står tamboskapen för nästan lika mycket. Resten är naturliga utsläpp inklusive utsläpp från vilda djur. (Observera att människans utsläpp totalt är betydligt högre, men det mesta absorberas av växtligheten, haven osv och når aldrig atmosfären).

Totalt släpper människan ut 8,9 Gt koldioxid i atmosfären varje år. Det finns samtidigt 3202 Gt koldioxid i atmosfären. Totalt utgär samtidigt koldioxiden endast 400 miljondelar av atmosfären (400 ppm). 999.600 miljondelar består av annat är koldioxid.

Människans utsläpp på 3-6% (inklusive tamboskap) anses samtidigt vara i det närmaste hela orsaken till att klimatet blir varmare, vilket man grundar på att ala övriga naturliga utsläpp anses balanseras av naturliga upptag av koldioxid. Hur man kan mäta detta så exakt är svårt att förstå, det måste rimligen handla om ganska grova uppskattningar. Och dessa grova uppskattningar rör alltså 94-95% av de totala utsläppen.

Var och en får väl själv bedöma om detta känns tillförlitligt.

Sedan återstår ju den stora frågan. Hur mycket av de påstådda klimatförändringarna beror överhuvudtaget på utsläpp av koldioxid? Och vad beror på andra faktorer? För egen del tycker jag frågorna hela tiden blir fler än svaren ju mer man gräver i ämnet. Min i andra sammanhang normalt sett hyfsat logiska hjärna får inte alls ihop detta. Om vi slutar äta kött, kör mindre bil och flyger mindre - kommer vi verkligen att stoppa alla klimatförändringar då? Känns det verkligen realistiskt?
Nej, det slogs inget värmerekord på Grönlands inlandsis i sommar 

2019-08-11

Nyligen förkunnade de flesta stora svenska medier att det i år slogs värmerekord på Grönland i sommar. Dagens Nyheter skrev exempelvis om saken, liksom Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Borås Tidning. Nästan alla stora svenska tidningar spred nyheten. Där det normalt är minusgrader även sommartid var det plötsligt 4,7 grader varmt, och isen påstods smälta bort i förfärande takt.

I går kom en rättelse från DMI (Danmarks motsvarighet till SMHI). Ett grovt mätfel visade hela 6,7 grader (!) för högt värde. Det var aldrig plusgrader utan temperaturen låg på minus två grader. DR (Danmarks Radio) gjorde en tydlig dementi. Någon liknande har inte synts till i svenska medier, men vem vet, det kanske kommer?

Jag klandrar inte svenska medier för att de delar en nyhet från DMI, men det borde vara lika självklart att rätta felaktiga faktauppgifter i en så omskriven fråga.

Ska sociala medieplattformar få bedriva politisk censur? 

2019-08-11

Under sommaren har jag fått flera exempel på hur i mitt tycke vanliga vettiga människor med moderata värderingar fått sina konton på facebook, twitter eller andra sociala medier nedstängda av helt oförklarliga anledningar. Efter en tid har kontona öppnats upp igen utan förklaring till det som hänt. Nyligen stängdes också en privat TV-kanal ned på Youtube utan förklaring, men även denna öppnades upp igen efter några dagar. De drabbade har under tiden inte lyckats få kontakt med några ansvariga och har inte hittat något sätt att få rättelse.

Vi vet att det finns ett starkt tryckt från politiker (både i Sverige och EU) mot de sociala medieplattformarna att "rensa" bland konton och inlägg. Allt för att motverka exempelvis Hets mot Folkgrupp (det mest överutnyttjade begrepp jag känner till, snart sagt all kritik mot invandring, integration eller religion kan man ju med lite kreativitet få in där). Men också för att motverka det man kallar "fake news". Frågan är bara vem som ska avgöra vad som är fake news? Riskerar allt som går emot sittande regering eller gällande "main-stream"! i samhällsdebatten att betraktas som "fake news" eller "konspirationsteorier"? Vad händer då med yttrandefriheten och samhällsdebatten? 

Vi vet att det finns organisationer på vänsterkanten som arbetar aktivt med att jaga konton och personer som uttrycker "felaktiga" åsikter. Faktum är att de rent av kan få statsbidrag för detta arbete. Vissa konton finns det säkert all anledning att stänga ned om de exempelvis uttrycker våldsbejakande åsikter eller på annat sätt bryter mot lagen. Men den uppenbara misstanken att det också kan handla om konton som uttrycker "fel" politiska åsikter (alltså inte vänster) är oroväckande. Samma sak om allt som är udda eller annorlunda kallas för "konspirationsteorier" och ger grund för nedstängning. Jag skrev en tråd på twitter om detta med anledning av att TV-kanalen Swebb-TV först stängdes ned av Google utan förklaring och sedan oväntat öppnades upp igen förra veckan, och den påföljande diskussionen om att Google öppet säger att man värderar olika inlägg och nyheter efter egen bedömning av "kvalitet" och "källa":
Runt om i världen anses nedstängning av internet och blockering av konton i sociala medier som kritiserar regimen som något upprörande. Till och med i Amnestys rapporter nämns detta. I USA lär det till och med finnas vissa lagregler som ger skydd för konton på sociala medier. Man menar tydligen att sociala medier idag är en så stor och viktig del av yttrandefriheten att det behövs lagligt skydd mot godtyckling stängning av konton. Jag är inte insatt i exakt hur dessa regelverk ser ut och hur omfattande de är, och den som har djupare information om detta får gärna höra av sig.

Jag tror vi behöver en fördjupad diskussion om detta i Sverige. Det som inte strider mot lagen måste självklart få framföras offentligt utan risk för "självpåtagen" censur från sociala medieplattformar. Politiker ska genom lagstiftning tala om vad som är förbjudet och allt annat måste vara okej att framföra utan diskriminering. Politiker bör självklart inte i övrigt förespråka censur eller kontroll av det människor vill framföra. Detta borde vara en självklarhet i landet med den äldsta lagfästa yttrandefriheten i världen.

Orimligt att åka på skattefinansierad semester till det land man flytt från  

2019-08-10

Den norska tidningen Aftenposten har en intressant artikel om invandrade norrmäns semestervanor. Av artikeln framgår att 

•71% av dem som flytt från Irak semestrar i ursprungslandet.
•55% av dem som flytt från Iran.
•40% av dem som flytt från Afghanistan.
•24% av dem som flytt från Somalia och 12% av dem från Eritrea.

Detta är alltså Norge, men inget tyder på att situationen skulle vara annorlunda i Sverige. Här har ockdså uppmärksammats i media att man i vissa fall rent av kunnat få bidrag från försörjningsstöd för att bekosta semester i sitt gamla hemland. Exempelvis har Förvaltningsdomstolen beviljat unga ensamkommande försörjningsstöd för att kunna åka tillbaka till sitt gamla hemland och hälsa på sin familj. Alltså det land man just flytt ifrån för att slippa krig, otrygghet eller förföljelse.

Självklart kan man inte ha livstids återreseförbud till sitt gamla hemland om man är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Många flyktingar som kom hit från Jugoslavien under kriget på 90-talet åker såklart hem på semester nu när det är fred, precis som vi svenskar gärna semestrar i exempelvis Kroatien. Att det efter decennier av krig och konflikter blivit lugnare i det land man flytt ifrån betyder såklart inte att människor som rotat sig i Sverige och blivit svenska medborgare ska tvingas lämna landet, och inte heller att man ska förhindras att på egen bekostnad besöka sitt tidigare hemland. Att svenska skattebetalare ska bekosta sådana semesterresor är däremot givetvis orimligt. 

Det är också helt orimligt att asylsökande, personer med tillfälliga uppehållstillstånd eller personer som bara vistats kort tid i Sverige åker på semester till det gamla hemland som man just flytt ifrån. Då saknar man rimligen asylskäl och rätt till tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. Det är dessutom självklart orimligt att sådana resor bekostas helt eller delvis med svenska skattemedel. Allt ekonomiskt stöd till nyanlända för att bekosta semesterresor till det tidigare hemlandet borde omedelbart stoppas, och om man ändå reser tillbaka bör det tillfälliga uppehållstillståndet och alla ekonomiska förmåner i Sverige omedelbart förverkas. 

Politiken måste sätta ned foten och hitta en rimlig balansgång. Dagens system är helt orimligt. Detta blir en av de frågor jag kommer att lyfta i mina riksdagsmotioner i höst.

Mindre än hälften av svenskarna tycker klimatet är viktigaste EU-frågan 

2019-08-09

Europaportalen redovisade igår den senaste EU-barometern (juni) över de olika EU-ländernas invånares syn på EU och olika samhällsfrågor. Sverige utmärker sig som vanligt med en extremt stor oro för klimatet. Mediernas, debattörernas och politikernas extrema fokus på frågan kombinerat med den helt orimliga "Greta-hajpen" i svenska medier har uppenbarligen haft effekt. Men trots detta är det ändå bara 48% av de tillfrågade svenskarna som anser att klimatfrågan är en av de två viktigaste EU-frågorna. Många svenskar verkar i likhet med mig ha en mer avslappnad attityd till ord som klimatkris och klimatkatastrof, och i EU i genomsnitt är det bara 22% som tycker klimatfrågan är en av de två viktigaste EU-frågorna.

 

Ny IPCC-rapport väcker många frågetecken  

2019-08-08

Dagens rapport från FN:s klimatpanel IPCC målar som vanligt upp en mycket mörk bild av klimathotet. Denna gång är det jord- och skogsbruk som står i fokus. Man hävdar bland annat att klimatförändringar enligt modellerna kommer att leda till utbredning av öknar, mindre grönska, mer oväder, mindre skördar och ökad världssvält.

Det märkliga är att trots att temperaturen ökat en del på jorden de senaste hundra åren har inget av detta blivit verklighet hittills. Tvärtom har ju jorden bevisligen blivit grönare, öknarna krymper, ovädren har inte blivit vanligare och antalet skogsbränder har minskat. Samtidigt har skördarna på jorden totalt ökat över tid och världssvälten har minskat de senaste decennierna enligt både FN-organen FAO och WHO (även om det går lite i vågor hur olika sorters skördar ökar eller minskar och hur olika konflikter i befolkningstäta områden på jorden tillfälligt kan medföra att svälten ändå ökar, exempelvis det senaste året).

Det är alltså stor skillnad mellan vad som bevisligen hänt på jorden under den tid temperaturen ökat och det datormodellerna hos IPCC mfl tror kommer att hända i framtiden. För egen del känner jag minst sagt skepsis kring att basera omfattande politiska beslut på datormodeller som tror sig kunna förutse hur jordens klimat kommer att förändras och effekterna av detta. Modeller som hittills alltför ofta inte visat sig ha rätt historiskt.

Positivt med IPCC-rapporten är fokuset på att värna våra skogar och vår natur. Mindre positivt är det tydliga ideologiska motståndet mot köttkonsumtion (att FN ens inbillar sig att man ska kunna förändra hela jordens livsmedelskonsumtion är för för övrigt, för att uttrycka sig försiktigt, ganska naivt). Samtidigt beklagar man sig ju över att mängden insekter minskar och att växtarter dör ut. Sambandet mellan betande djur och en rik flora och ett rikt insektsliv är tydligt bevisat. Om man för en hetskampanj mot köttkonsumtion betyder det samtidigt att man motverkar andra miljömål. För inte så länge sedan fanns det ju för övrigt klimatdebattörer som ville hålla all idisslande tamboskap inomhus för att kunna ta hand om metangasutsläppen. Nu talar man om vikten av betesdjur.

Vissa debattörer, som tex Greenpeace, talar också om att vi måste skydda mer skog, medan andra påpekar att det är ett aktivt skogsbruk som är "bäst för klimatet". En del debattörer ogillar att man tillverkar papper och kartong av skogen och att den i stället bör användas för "klimatvänliga hus". Samtidigt talar man om vikten av att lämna beroendet av plast och i stället använda förnybara råvaror till förpackningar. Gång efter gång säger expertisen och debattörerna emot varandra, och media och alltför många politiker springer lydigt på en boll i taget. Det är oansvarigt, man leker med jord- och skogsbruket, företagens och medborgarnas pengar.

Jag står fast vid att det är mycket svårt att motivera att vi offrar andra viktiga miljömål för en högst osäker möjlighet att påverka jordens klimat mer än på marginalen. Ingen har ju faktiskt kunnat göra sannolikt att vi kan göra mer än så. Frågan är också hur stora uppoffringar och kostnader vi ska dra på oss för denna eventualitet?

Jag står också fast vid min åsikt att vi bör prioritera "klimatåtgärder" som samtidigt har en bevisad nytta för miljö, hälsa eller samhällsekonomi. Då riskerar vi inte att kasta pengar i sjön om det visar sig att vi faktiskt inte kan påverka förändringar i jordens klimat i någon större omfattning. I dag kastar regeringen bevisligen bort massor av miljarder på helt meningslös "klimatpolitik". Våra skattepengar! Vi behöver en tydligare helhetssyn på miljöfrågorna. Det är dags att sluta med det ensidiga fokuset på koldioxidutsläpp och bredda miljödebatten ordentligt.

Slutligen - jag undrar fortfarande var "klimatkrisen" eller "klimatkatastrofen" är? Hur yttrar den sig?
 

Mörka moln över världsekonomin kräver ansvarsfull ekonomisk politik  

2019-08-07

Efter ett antal år med mycket stark världskonjunktur hopar sig nu de mörka molnen äver världsekonomin. Både det svenska Konjunkturinstitutet och ett betydande antal svenska och internationella analytiker, nationalekonomer och centralbanker varnar för att konjunkturen försvagas snabbare än väntat. Orderingången och efterfrågan minskar också för många av våra exportföretag, trots en mycket svag krona till följd av den extrema lågräntepolitiken. 

Internationellt är det bland annat oro för hur Brexit ska hanteras och oro för handelskriget mellan USA och Kina som stör konjunkturen. I Sverige handlar det främst om en regering som satsar på fel saker och driver upp skattetrycket.

Min största oro är situationen i de svenska kommunerna. Redan idag har vi ett antal kommuner som krisar ekonomiskt i spåren av migrationen, och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) varnar för att kostnaderna för ekonomiskt bistånd kan komma att nästan fördubblas fram till 2025, bland annat på grund av flyktingmottagandet. 40 kommuner beräknas behöva höja skatten nästa år. Trots detta vill regeringspartierna och C-L-V göra migrationsreglerna ännu mer generösa vilket kommer att öka anhöriginvandringen och orsaka ytterligare stigande samhällskostnader. Någon plan syns inte för hur man ska komma till rätta med ett växande utanförskap i många kommuner och förorter, med många som står långt från arbetsmarknaden och behöver ekonomiskt stöd för att klara sig, Bostadsbristen är också akut och situationen inom både skola och sjukvård är ansträngd på många håll.

Regeringen och budget-samarbetspartierna C och L (och kanske även V) diskuterar sannolikt redan statsbudgeten inför 2020. Det är nog ingen vild gissning att det är tuffa diskussioner. Alla de fyra partierna bakom januariöverenskommelsen har sina önskelistor på utgifter, och sedan måste man ju som vanligt ge lite till V ochså för att få deras stöd. Men någon gemensam plan för en helhet i politiken finns inte. Att uppfylla önskelistor när konjunkturen försvagas riskerar att leda till en stor svekdebatt. Min gissning är att finansministern kommer att avfärda ett stort antal tidigare löften til C och L med motiveringen att statens finanser försvagas och att världskonjunkturen försämrats. Risken för nya skattehöjningar för vanligt folk ska inte heller underskattas.

Parallellt med dessa diskussioner arbetar moderaterna med vår budgetmotion som vi tänker göra bättre och starkare än regeringens budget. För oss moderater bör det enligt mig handla om en enda stor sak - att prioritera! Om vi ska kunna satsa på viktiga delar av välfärden (sjukvård, äldre osv), stärka polis, rättsväsende, tull och försvar, stötta kommuner som riskerar ekonomisk kris till följd av migrationskostnaderna och samtidigt kunna sänka en del skatter så måste vi samtidigt prioritera bort sådant som är mindre viktigt eller angeläget. Konjunkturen kommer inta att ge några gratispengar, det blir tvärtom viktigt att ha marginaler i budgeten om tiderna blir sämre.

Som ledamot i den moderata finanskommittén har jag en bra plattform för egna inspel i budgetdiskussionerna, och jag har många förslag som jag delvis berättat om här på bloggen tidigare. Men jag tog igår också ett nytt grepp på twitter för att få ytterligare inspel:  

Gensvaret är helt galet stort! Jag trodde möjligen att jag skulle få några dussin förslag, men hittills har jag alltså fått 864 svar på twitter med ett eller flera förslagh, och till detta kommer ett knappt hundratal mail och en del direktmeddelanden via twitter. Totalt är det en långt över tusen konkreta förslag till besparingar som hittills kommit in.

Jag har ingen möjlighet att svara alla förslagsställare personligen, men jag kommer att läsa precis allt. Lite senare tänkte jag ställa samman förslagen lite mer överskådligt - vilka ämnesområden det gäller, vilka förslag som är vanligast och kanske en del andra reflektioner. Jag avvaktar lite eftersom förslagen fortsätter strömma in. 

Tills vidare tackar jag bara för den fantastiska responsen!  

När en kulturskribent försöker vara vuxen...  

2019-08-07

Jag börjar bli ganska luttrad numera av tramsiga påhopp från traditionella media. Det är allt tydligare att vi som debatterar känsliga samhällsfrågor och inte håller den politiskt korrekt linjen ska brännmärkas så fort tillfälle ges. De gäller när man kritiserar migrations- och integrationspolitiken, domedagsteorierna om klimathotet eller det alltmer utbredda flummet kring genus och feminism. Samma sak om man debatterar kriminalpolitik och brottsstatistik eller riktar kritik mot media för ren agendajournalistik eller kritiserar Public Service för bristande opartiskhet och saklighet. Eller när man bara rent allmänt kritiserar vänsterns allt mer högljudda retorik där alla som inte är vänster plötsligt utmålas som bruna fascister.

Senast i raden är Andreas Ekström som på kultursidan i Helsingsborgs Dagblad och Landskrona-Posten mfl, under rubriken "Fel klädsel på bussen" går till frontalangrepp mot oss moderater, uppenbarligen för spekulationer i sociala medier om orsaken till det omtalade fallet i Malmö där en ung kvinna avvisades från en buss för att hon var för lättklädd. Jag är den förste att hålla med om att det var orimligt att dra detta så långt att man utropade "sharialagstiftningens seger över malmöborna" utan att man ens visste signalementet på chauffören och hans bakgrund eller vad orsaken var till att han agerade som han gjorde. Det var också därför jag själv inte ägnade mig åt denna typ av spekulationer överhuvudtaget. Här är de tre tweets jag själv skrev om saken, samtliga kommentarer till nyhetsartiklar.


    
Jag är nyfiken på vad kulturskribenten stör sig på i detta? Vari ligger det ovärdiga? Var är "faktafelen och kunskapsluckorna"?

I texten skriver Ekström dessutom följande: "Riksdagsledamöter som Lars Beckman och Jan Ericson far fram på de mest ortroliga sätt - gång efter annan beslagna med de mest flagranta faktafel och kunskapsluckor. Och de är långtifrån värst." Det är ju en ganska grov beskyllning mot folkvalda riksdagsledamöter. Man tycker ju att Ekström skulle kunna komma med något litet exempel i vart fall? Men nej, lite svepande nedsabling av oss två är det enda han orkar med, innan han går över på ett frontalangrepp mot min riksdagskollega Hanif Bali som verkar vara det främsta målet för hans attack. 

Men Ekström han får gärna återkomma om kritiken mot mig. Om det sker så ofta som han säger borde det vara enkelt att hitta exempel på "flagranta faktafel och kunskapsluckor". Kanske är det som så ofta när vänstern debatterar - han förväxlar åsiktsskillnader och fakta/kunskap. Att en person inte tycker som man själv betyder inte att den andre saknar kunskap eller fakta - det betyder att man tolkar de fakta och den kunskap som finns på olika sätt. Det är en bra sak i ett land som brukar försvara yttrandefrihet och åsiktsfrihet.   

Det är bara att konstatera att det inte gick något vidare för kulturskribent Ekström att vara den vuxne i rummet. Snarare känns det som om han placerat sig i debattens sandlåda med hink och spade. Jag vet inte om det går riktigt i linje med den värdighet han själv efterfrågar.


Tack Gyllene Tider!  

2019-08-04I går var det dags för ännu en konsert med Gyllene Tider på Ullevi i Göteborg. Jag var där förra gången 2013, och självklart även i går. Denna gång ska det vara den sista turnen med bandet säger man. Gyllene Tider är en del av min uppväxt och har funnits hela mitt vuxna liv. Gårdagens spelning på Ullevi inbför 54.000 i publiken måste vara den största publik bandet någonsin haft. Många i likhet med mig ser Gyllene Tider som ren nostalgi och gårdagskvällen gjorde knappast någon besviken. Massor av de gamla låtarna betades av, och det blev en riktig toppenkväll!
Jag lade ut en liten film på twitter med. Mer Gyllene Tider än så här blir det nog inte:


 

Nyheten om "färre bilbränder" ger blandade känslor 

2019-08-02

Dagens Nyheter kommenterar en rapport från MSB (som jag tyvärr inte kan hitta i original) om antalet utryckningar som görs för anlagda bilbränder. Men det finns en sammanfattning på SVT:s TextTV:Det finns en del att säga om denna "nyhet". För det första kan man konstatera att rubriken är fel. Siffrorna rör inte antalet anlagda bilbränder, utan antalet utryckningar till anlagda bilbränder. En utryckning kan gälla ett flertal brinnande fordon, vilket vi exempelvis såg vid den stora bilbranden på Frölunda Torg förra året. Det räknades som en utryckning, men 60 bilar förstördes. Ofta rör utryckningarna bränder på parkeringar eller i garage där ett flertal bilar brinner samtidigt. Antalet brända bilar är alltså avsevärt högre än de siffror som finns i nyhetsflashen ovan.

För det andra är det skrämmande höga tal trots minskningen. Det betyder att räddningstjänsten ryckte ut till över 100 anlagda bilbränder varje månad förra året. Och att betydligt fler än 100 bilar eldades upp med avsikt varje månad förra året. Varje månad!

Rent chockerande höga siffror.

Tino Sanandaji analyserar saken i sin bok "Massutmaning" och konstaterar bland annat att utvecklingen i Sverige jämfört med våra grannländer är skrämmande (och då slutar hans analys 2015, vilket gör att han missat den stora ökningen 2016). Antalet anlagda bilbränder i Sverige per invånare har ökat dramatiskt i Sverige ända sedan slutet av 1990-talet, och mer än fördubblats sedan 2000. I Finland är antalet per invånare en tredjedel av Sveriges nivå, och har minskat stadigt sedan millennieskiftet. I Norge förekommer knappt några bilbränder alls. 

Varför antalet bilbränder i Sverige ökat så dramatiskt och talen ligger på så höga nivåer är ingen svår analys att göra. Kopplingen till invandrartäta utanförskapsområden med stora sociala problem är övertydlig. Och vi vet att det är i just dessa områden stora delar av våra nyanlända hamnar, och vi fyller på med stora mängder hela tiden. 

Normalt är statistik som visar minskande brottslighet glädjande. Men i detta fall är talen fortfarande så chockerande höga att man har svårt att knappt ens kunna glädjas åt minskningen. Om minskningen är bestående återstår ju dessutom att se. Bilbränderna är ett tecken av många på hur våra problemtyngda förorter och utanförskapsområden mår. Och svaret är att de mår väldigt dåligt, trots att Noa av någon outgrundlig anledning anser att "den sociala oron har minskat". Vad man grundar detta på vet jag inte, och det är knappast det man hör från socialtjänst, kommunpolitiker, polis och räddningstjänst.

Trots problemen luckrar nu regeringen upp migrationspolitiken igen för att tillgodose kraven från Miljöpartiet och Centerpartiet. Utan att samtidigt se till att de som kommer hit har en rimlig möjlighet att få bostad och komma i egen försörjning genom eget arbete. Bilbränderna i framtiden lär nog tyvärr knappast bli färre.


Vänstern blir allt extremare i sitt tonläge 

2019-08-01


I spåren av debatten kring Greta Thunbergs twitterinlägg upplever jag att tonläget från Vänstern blivit allt hätskare. Varje ifrågasättande av det lämpliga med Thunbergs t-shirt har exempelvis bemötts med att "högern lägger mer kraft på att kritisera dem som är emot fascism än fascismen i sig". Det är ju ett ganska uselt argumenterande i sig, man behöver väl inte stödja extrema vänstergrupper för att vara emot fascism? Värst var nog vänsternättidningen "Aktuellt Fokus" som tappade all markkontakt med sitt påstående att vi som ifrågasätter kommunistiska slagord i själva verket stödjer fascister...  

Det finns numera en tävlan bland vänsteraktivister om att vara den tydligaste "antifascisten" eller "antirasisten". Jag välkomnar i och för sig båda inställningarna och delar dem till fullo. Skillnaden är bara att det inte bara är detta jag är anti, utan jag är anti alla slags odemokratiska eller extremistiska eller totalitära eller våldsbejakande rörelser. Oavsett och de är höger eller vänster, religiösa,  politiska eller något annat.

Det finns för övrigt en hel del exempel på vådsbejakande personer som ena året varit vänsterextremist för att senare bli nazist och tvärtom. Dessa våldsbejakande ideologier har mer gemensamt än man kan tro - ilskan mot samhället, föraktandet av demokrati, lagar och ordningsmakt, och längtan efter att helt enkelt bråka och göra uppror mot allt. Kombinerat med en förvriden och extremistisk samhällssyn. Alla vettiga människor, oavsett politisk hemvist borde frysa ut dessa i stället för att försvara dem. 

Jag tycker jag sammanfattar vänsterns feltänk ganska bra i denna väl spridda tweet igår:
Jag avslutar med den för mig självklara frågan i en annan tweet, och glädjer mig åt det enorma gensvaret: