Skatteförändringar från 1 januari 2019 enligt M-KD-budgeten

Observera att skillnaderna mot regeringens förslag i den högra kolumnen är ungefärliga, regeringen har inte angett exakta siffror för alla inkomstnivåer.