September 2018

Migrationspolitiken är ingen lek utan helt avgörande för Sveriges framtid

2018-09-30

Redan när SD tog plats i Sveriges Riksdag 2010 påpekade jag här på bloggen och i andra sociala medier att detta i praktiken riskerade att motverka en behövlig debatt om migrationspolitiken, eftersom såväl övriga partier som media skulle komma att tävla om vem som kunde distransera sig mest från SD. Det blev exakt så - SD:s inträde i politiken lamslog debatten och ledde snarast till motsatt utveckling av politiken. Självklart inte SD:s "fel", men likväl effekten av att de tog plats i riksdagen.

När SD växte 2014 och Alliansen förlorade regeringsmakten varnade jag för samma sak. Risken för fortsatt naiv migrationspolitik var uppenbar, trots att det var uppenbart för alla att en stor våg av asylsökande börjat söka sig till Europa. Inte förrän asylkaoset var ett faktum hösten 2015 tog sig politiken äntligen samman och agerade. Hade inte SD funnits som ett "spöke" i debatten hade troligen politiken förändrats betydligt tidigare.

Efter årets val är SD ännu större och är med sina 62 riksdagsmandat en maktfaktor i svensk politik. Men risken finns att deras storlek ännu mera än tidigare kommer att motverka den viktiga långsiktiga förändring av migrationspolitiken som Sverige så väl behöver. Nu tävlar återigen många av partierna om att markera sitt avstånd mot SD, och tonen i media blir allt hårdare med ibland extrema överdrifter. Migrationsdebatten har polariserats på ett allvarligt sätt, där det idag verkar vara viktigare att vara för eller emot SD än att ta ansvar för en nödvändigt stram migrationspolitik. Jag känner stor oro för att det kommer att saknas kraft och vilja hos riksdagens majoritet att ta tag i denna för landet helt avgörande fråga. 

Den enda vägen framåt är den moderaterna förespråkat sedan Ulf Kristersson blev partiledare. Vi måste, oavsett regering, snarast tillsätta en bred parlamentarisk utredning om Sveriges långsiktiga migrationspolitik, en utredning där samtliga åtta riksdagspartier är representerade. Och det får inte bli en långbänk utan måste bli en effektiv och snabb utredning. Under tiden utredningen arbetar måste dagens tillfälliga lagstiftning förlängas. Det måste också vara slut med konstiga avsteg och undantag från gällande regler (exempelvis "gymnasielagen").

Tyvärr är jag inte säker på att övriga partier accepterar denna lösning. Det vore allvarligt, för i så fall kommer inget alls att hända i frågan. Tvärtom riskerar den tillfälliga lagen då att upphöra till våren med en återgång till det som var tidigare, och Sverige går då en riktigt allvarlig framtid till mötes. Det finns stor risk för nytt kaos om Sverige återigen får Europas mest generösa asylregler, och allt fler asylsökande söker sig till vårt land. Vi ser redan nu hur många mindre kommuner får kraftigt ökade kostnader för försörjningsstöd i takt med att de får ta över ansvaret för alla arbetslösa nyanlända. Jag är övertygad om att staten kommer att tvingas skjuta till mångmiljardbelopp kommande år för att dessa kommuner ska överleva. Att då samtidigt fylla på med nya asylinvandrare är helt enkelt ohållbart.

Migrationspolitiken och asylpolitiken är helt enkelt alldeles för viktiga saker för att användas som brickor i ett politiskt spel där partierna sätter sig i var sitt hörn och vägrar samtala om frågan. Det skulle bädda för en katastrofal situation för vårt land. Alla partier har ett ansvar - migrationsfrågan är ingen lek!

Man kanske skulle bli pressfotograf i nästa liv?

2018-09-29

I måndags och tisdags, under talmansvalet och riksdagens öppnande, tog jag ju en massa foton, och en del av dem lade jag ut på bloggen. Några var ganska bra bilder på vår nye talman Andreas Norlén. Jag skickade dem till honom, och nu finns tre av dem som illustration av en längre artikel om talmansvalet i Länstidningen Östergötland (Andreas Norléns valkrets). När jag tröttnar på politiken, eller väljarna tröttnar på mig så kanske jag ska bli pressfotograf i stället? :)

  
(Klicka på artikeln tv för läsbar storlek) 

Motvilja mot SD kan inte vara viktigare än precis alla sakfrågor

2018-09-28

Allianspartierna är överens om att det behövs ett betydande antal stora politiska reformer, lagändringar, skattesänkningar och satsningar i vårt land för att åtgärda allvarliga samhällsproblem. Våra fyra partier har i många frågor en sådan samsyn och tydligt gemensamt mål att det är klart realistiskt att kunna enas om mycket av detta.

Trots detta skyms sakpolitiken idag av en enda fråga - den stora motviljan mot Sverigedemokraterna. För flera partier verkar denna motvilja väga tyngre än precis alla sakpolitiska frågor. Samma sak gäller stora delar av media. Att ens tala med Sverigedemokraterna verkar vara ett allvarligare hot mot vårt samhälle än exempelvis kriminalitet, terrorism, växande otrygghet, utanförskap, bristfällig integration, fallande skolresultat eller växande vårdköer. Med all respekt tror jag att få vanliga medborgare instämmer i den prioriteringen. Jag fick också starkt stöd för denna åsikt när jag formulerade det så här på twitter. Över 2.500 reaktioner!För egen del står jag stadigt vid samma åsikt som jag framförde flera gånger under valrörelsen. Jag stödjer det moderata vallöftet att inte ta in SD i en regering. Men att i övrigt samtala med SD om frågor där man har en samsyn i stort, för att enas om gemensamma förslag, är en helt annan sak. Vill man få igenom sin politik är detta nödvändigt i dagens politiska läge, inget parti kan bestämma själva. Och att ta emot stöd från andra partier i olika omröstningar är en självklarhet, inklusive stöd för regeringsbildning. Min egen gräns går vid att kompromissa bort grundläggande moderata värderingar i förhandlingar med andra partier. I övrigt måste man vara pragmatisk om man vill kunna uträtta något i ett politiskt läge där ingen har majoritet.

För egen del står jag så stadigt i mina värderingar att jag vet var gränsen går i diskussioner med andra. Jag är aldrig rädd att diskutera sakpolitik med andra partier för att se om det finns en samsyn som kan leda politiken framåt. Jag börjar undra om de som kategoriskt vägrar ta sådana samtal kanske är osäkra i sig själva och sin egen ideologiska grund? 


Allvarligt när Socialdemokraterna normaliserar Vänsterpartiet

2018-09-28

Det är som sagt mycket diskussioner kring hur partierna bör förhålla sig till Sverigedemokraterna. Betydligt tystare är det om hur vi ska förhålla oss till det gamla kommunistpartiet Vänsterpartiet. Socialdemokraterna har den senaste veckan brutit mot en gammal oskriven socialdemokratisk regel, nämligen att hålla Vänsterpartiet kort. I stället har man aktivt medverkat till att Vänsterpartiet fått både en vice talmansport och ordförandeposter i riksdagsutskott, samtidigt som Sverigedemokraterna blivit utan trots att man är mer än dubbelt så stora som V. 

Näre det gäller den vice talmansposten bröt S och MP mot den praxis som innebär att man lägger ned sina röster när det inte gäller ens egen kandidat, varvid de vice talmansposterna fördelas efter partiernas storleksordning. När S, V och MP i stället aktivt röstade för en vänsterpartist som andre vice talman innebar det att V fick den post som SD rätteligen skulle haft i kraft av valresultatet. Lotta Nilsson Fornarve som valdes som andre vice talman från V gick dessutom med i Vänsterpartiet när det hette VPK och var ett kommunistiskt parti. Sannolikt är hon därmed kommunist - varför skulle hon annars ha gått med i ett kommunistparti? Socialdemokraterna har alltså medvetet och aktivt röstat fram en (möjligen före detta) kommunist som vice talman i Sveriges Riksdag. Moderaterna och Alliansen följde däremot praxis och avstod i omröstningen (även om 20 ledamöter från Alliansen valde att i protest gå emot partilinjen och rösta på tidigare vice talmannen Björn Söder från SD som var den andre kandidaten).

När det gäller fördelningen av ordförandeposter i riksdagsutskotten fördelades dessa mellan M och S. Moderaterna förhandlade på uppdrag av Alliansen och Alliansen fördelade därefter sina poster mellan sig. S valde efter förhandlingen förvånande nog att ge en av sina ordförandeposter till V. Återigen belönar man Vänsterpartiet med topposter i strid mot Socialdemokraternas tidigare linje - samtidigt som man kräver att Alliansen ska ta avstånd från SD.

Det rimliga hade såklart varit att både V och SD skulle fått ordförandeposter i riksdagens utskott, alternativt att ingen av dem skulle få det eftersom de inte ingår i något av de realistiska regeringsunderlagen. Moderaterna är dock ganska ensamma i riksdagen om detta mer demokratiska synsätt och har fått ge oss under förhandlingarna. Resultatet har sedan lite oväntat blivit att vi på grund av Socialdemokraterna fått in Vänsterpartister/kommunister på flera topposter, samtidigt som det mer än dubbelt så stora SD blivit utan. Jag har full förståelse för att det av många uppfattas som mycket orättvist och helt orimligt och för egen del tar jag starkt avstånd från Socialdemokraternas agerande. Socialdemokraterna normaliserar nu de gamla kommunisterna och jag blir inte förvånad om de även är beredda att ta in dem i en regering. Detta i kontrast mot Alliansens tydliga besked att inte ta in SD i en regering.

Jag twittrade om detta igår, och det gav många reaktioner. De flesta av de drygt 1.300 kommentarer jag fått det senaste dygnet håller med mig.  


     
 
Borås Tidning idag om Riksdagens öppnande 

2018-09-26

I går besökte Borås Tidnings reporter EWrik Jullander riksdagen och uppmärksammade riksdagens öppnande. Bland annat genom en längr eintervju med mig och Ann-Christine Ahlberg (S) som är de två från vår valkrets som suttit längst tid i riksdagen. (Klicka på bilderna för läsbar storlek). 
 
 
Foton från Riksdagens högtidliga öppnande

2018-09-26

Riksdagens högtidliga öppnande igår hamnade lite i skymundan av att riksdagen tidigare under dagen entledigade statsminister Löfven och hans regering. Men öppnandet var precis som vanligt, bortsett från att ingen statsminister läste upp regeringsförklaringen och att ingen regering samlades för gruppfoto efter öppnandet. Här några bilder från Storkyrkan samt från Riksdagens kammare.

        

Efter att ha suttit nästan längst bak i Kammaren i tolv år har vår valkrets plötsligt hamnat längst fram, och som en av de två ledamöter från valkretsen med flest riksdagsår har jag denna mandatperiod fått min plats allra längst fram i plenisalen, plats 20. Vid Riksdagens öppnande gav det möjlighet att ta en del fina foton. Och som vanligt blev det mycket kungligheter.

  
  
 
 
 Här hela plenisalen strax innan hedersgästerna anländer. Själv sitter jag längst fram vid den röda pilen.

 

Efter öppnandet var det som vanligt mingel i Sammanbindningsbanan. Och sedan konsert i Stockholms konserthus, ovan hedersläktaren med nyvalde talmannen Andreas Norlén (M) och kungaparet.
 
Riksdagen röstade bort statsminister Löfvén och hans regering

2018-09-25

I dag röstade riksdagen bort statsminister Löfvén och hans regering. Nu fortsätter arbetet med att skapa en Alliansregering som kan ta över regeringsmakten.

 

 

Talmansval

2018-09-24

I dag var det talmanbsval i riksdagen. Min riksdagskollega Andreas Norlén (M) utsågs till talman, och det är ett bra val.

 

Ovan tv, den fina urnan tas fram. Den används endast vid personval med slutna valsedlar, och hittills har det endast varit talmansval. Ovan th rösträkning. Nedan tv jag och den blivande talmannen i väntan på resultatet. Nedan th tar Andreas Norlén över ordförandeklubban från ålderspresidenten Beatrice Ask (M).

 

Första mötet med den nyvalda riksdagsgruppen

2018-09-20

I dag hade moderaternas nyvalda riksdagsgrupp sitt första möte. Ulf Kristersson hälsade alla välkomna och gav sin syn på det politiska läget. Mediaintresset utanför var imponerande, och redan före mötet var det många som ville ställa frågor till vår gruppledare Tobias Billström (som sedan omvaldes som gruppledare). Men så länge diskussioner pågår har vi inte så mycket nytt att säga, interna diskussioner håller vi för oss själva.

  

Att partier fritt väljer vilka man vill samarbeta med är inte mobbning!

2018-09-19

Jag börjar bli lite trött på alla mail och kommentarer i sociala medier från främst SD-väljare som tycker det är "mobbning" att inte Alliansen regeringsförhandlar med SD, och menar att SD:s över 1 miljon väljare på detta sätt "diskrimineras". Detta är mycket märkliga påståenden. Det är en självklarhet i en demokrati att alla partier fritt väljer vilka man vill samarbeta med i olika frågor, och vilka man eventuellt vill regera tillsammans med. Att välja bort vissa partier är en rätt alla har. Man kan såklart tycka att det är dumt om man vill, men det kan aldrig vara "mobbning".

Jag vill påminna om att moderaterna ända från 1940-talet fram till 1976 stod utanför allt regeringssamarbete trots ibland mellan 20 och 25% av rösterna i valen. Under alla dessa år "diskriminerades" i så fall moderata väljare. På samma sätt stod Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet helt utan allt politiskt inflytande 2006-10 när Alliansen regerade i majoritet. Detta trots att dessa partier samlade nästan 50% av väljarna. Det var inte mobbning utan ett resultat av att Alliansen fick majoritet och inte var intresserade av att samarbeta med de rödgröna partierna.

Ytterligare en aspekt är att såväl moderaterna och övriga Allianspartier gick till val på att inte regeringsförhandla med SD. Vi moderater lovade också att inte stödja en S-regering och att inte ingå någon ny "decemberöverenskommelse". Allt detta var tydliga vallöften som alla moderata väljare kände till när de röstade. Man kan ha olika åsikter om dessa vallöften, och det varierar säkert, men detta var vad vi sa. Vi lovade att inte hjälpa Stefan Löfven till makten och vi lovade att inte regeringsförhandla med SD. Jag tycker det är lite konstigt att komma efter valet och kritisera att moderaterna håller sina vallöften?

En helt annan sak är att alla partier ska respekteras i riksdagens arbete. Där har det varit lite si och så genom åren. Men från moderat sida tycker jag vi varit noga med att respektera alla partier och alla riksdagsledamöter och själv har jag aldrig gjort skillnad - alla riksdagsledamöter är valda av svenska folket och alla är mina arbetskamrater på samma arbetsplats. Alla partier bör rimligen behandlas på samma sätt när det gäller att utse representanter i utredningar och utskott, och jag tycker alla partier ska ha rätt till ordförandeposter i utskotten, fördelade i antal efter partiernas storlek. Vi kan tycka väldigt olika i politiska frågor, men vi ska ha samma förutsättningar att verka politiskt och representera våra väljare.


 

Markbladet idag

2018-09-19


(Klicka för läsbar storlek)

Det är ingen hemlighet att moderater tycker olika om SD

2018-09-19

När Expressen igår gjorde stor sak av att "en majoritet av moderata kommunpolitiker" vill se samarbete med SD i riksdagen var man verkligen ute på djupt vatten. Det visar sig att Expressen frågat 4.299 lokala moderatpolitiker. Av dessa svarade 609, och av dem tyckte 324 att Moderaterna på riksnivå borde ta makten genom förhandling med SD. Det var alltså 7,5% av de tillfrågade som svarade på detta sätt. Nästan lika många, 285 stycken, eller 6,6% av de tillfrågade svarade nej.

Den enda slutsats man kan dra av denna undersökning är att moderata kommunpolitiker, liksom våra moderata väljare, tycker olika om SD. Och det har jag märkt under valrörelsen. Många har uttryckligen förespråkat ett närmande till SD, medan ganska många andra tyckt precis tvärtom och velat ha en försäkran om att vi inte ska närma oss SD. 

Jag tror att moderata kommunpolitikers och väljares syn på SD till stor del beror på vilken egen erfarenhet man har lokalt av SD. I kommuner där SD har misskött sitt politiska uppdrag och ägnat mer tid åt att smutskasta varandra eller driva uteslutningsärenden och rättsprocesser mot varandra, och där man företrätts av extrema individer med mycket märkliga åsikter, eller där man haft en mängd tomma SD-stolar i fullmäktige kanske man inte har särskilt höga tankar om SD. I andra kommuner där SD företrätts av kloka personer som agerat ansvarsfullt och seriöst och inte förekommit medialt i besvärande sammanhang har man från moderat håll sannolikt en betydligt positivare bild.

För egen del väger det väldigt tungt att vi sa tydligt före valet att vi inte tänker regeringsförhandla eller kompromissa i budgetfrågor med SD. Man kan tycka olika om detta i sak, men det besked ett parti ger före ett val bör man också respektera efter ett val. Och med de förslag jag gav i tidigare blogginlägg finns det god möjlighet att bilda en Alliansregering med stöd av SD utan att bryta mot våra vallöften. 
 

 


I dag kom nummer fyra!

2018-09-18

Om någon frågat mig för 15 år sedan om jag trodde att jag skulle bli invald i Sveriges Riksdag hade jag skrattat. Aldrig hade jag trott att jag skulle få ett bevis på att jag blivit en av 349 i det svenska parlamentet. Och idag kom mitt fjärde bevis på att jag blivit invald som ledamot. Bevisen är daterade 2006, 2010, 2014 och 2018. Jag känner mig hedrad, ödmjuk inför att ha fått förnyat förtroende och lika envis som vanligt när det gäller att försöka göra något bra av uppdraget. Den första och helt avgörande uppgiften är att försöka bidra till att Sverige ska få en ny och bättre regering, och att de moderata väljarna ska känna att deras röster gjorde skillnad. 

   
 
Så här enkelt kan Alliansen ta över regeringsmakten

2018-09-16Valet är nu färdigräknat. Det står klart att regeringspartierna S-MP får 116 mandat, Alliansen 143 mandat, V 28 och Sd 62 mandat.  Om man räknar in V i det rödgröna regeringsunderlaget får man 144 mandat, men fortfarande inte majoritet i riksdagen. Och enligt tidigare uppgifter från Löfven är det lika otänkbart för S att ta in Vänsterpartiet i en regering som det är för Alliansen att ta in SD i regeringen. Alliansen är alltså i praktiken det största blocket i svensk politik och bör rimligen bilda regering. Dessutom ökar Alliansen med två mandat, medan dagens regering S-MP backar med 22 mandat. Väljarnas dom är tydlig.

Det har nu gått en vecka sedan valdagen och redan går spekulationerna vilda om hur Sverige ska styras kommande fyra år. Många beskriver läget som "hopplöst". Men jag tycker tvärtom att det inte borde behöva bli särskilt komplicerat för Alliansen att få stöd i riksdagen för en regeringsbildning.

1. Alliansen förhandlar först inbördes om en regeringsförklaring och en budget i grova drag för 2019. I migrationspolitiken beslutar man att tillsätta en parlamentarisk utredning med samtliga partier i riksdagen och att dagens tillfälliga asyllagstiftning får fortsätta gälla tills utredningen är klar. I övrigt läggs fokus på de stora och viktiga saker som Alliansen gått till val på såsom sänkta skatter, bättre integration, satsningar på välfärden, rättsväsendet och försvaret mm.

2. Alliansen redovisar sedan sin överenskommelse för övriga fyra riksdagspartier som därmed erbjuds möjlighet att stödja Alliansens regeringsbildning. Med stor sannolikhet kommer då i vart fall SD att stödja en Alliansregering som leds av Ulf Kristersson eftersom alternativet för dem framstår som sämre, och då det dessutom är uppenbart att Alliansen bland annat satsar på de områden som SD tycker är viktiga, samt hanterar migrationsfrågan på ett rimligt sätt.

3. Alliansen bildar regering med Ulf Kristersson som statsminister och kommer sedan att vinna budgetomröstningen eftersom S, V, MP knappast kan enas om en budget som SD skulle kunna ställa sig bakom. För SD blir då valet att släppa fram en ren vänsterbudget eller att ge Alliansens budget sitt stöd. Jag tror SD:s väljare skulle bli mycket upprörda om SD släppte fram en budget där Vänsterpartiet och Miljöpartiet haft ett avgörande inflytande. Med viss lyhördhet från Alliansen ökar även chansen att skapa ett bra arbetsklimat i riksdagens utskott när budgeten ska behandlas.

Allianspartierna håller på detta sätt sitt uttryckliga vallöfte, att inte ta in SD i en regering och inte kompromissa om budgeten med dem. På samma sätt står moderaterna för sitt uttryckliga löfte att aldrig ingå någon ny "decemberöverenskommelse" eller stödja en s-regering. Men genom att tala med alla partier och i förväg översiktligt  redovisa sin politik kan man sannolikt bilda regering med SD:s stöd till Ulf Kristersson som statsministerkandidat. 

Att Alliansen kommer att regera i minoritet och därmed riskerar att förlora en del omröstningar i enskilda sakfrågor får man leva med. Stefan Löfvens regering har ju förlorat uppskattningsvis ett par hundra omröstningar de senaste fyra åren så det kan knappast bli värre. Men med ett mer gediget och lyssnande arbete i riksdagens utskott och en mer lyhörd regering som inte lägger förslag som man vet att man inte får igenom kommer vi att kunna minimera antalet voteringsförluster. Det blir inte världens mest handlingskraftiga regering som kan göra de största reformerna, men det kommer att fungera bättre än något annat alternativ. Och med respektfull samtalston med alla partier kan man skapa olika majoriteter i olika frågor och ett bra samtalsklimat i riksdagens utskott.

Konstigare än så här behöver det faktiskt inte vara.

Jag är invald i riksdagen för fjärde gången - tack för allt stöd!

2018-09-15

När valet nu har sluträknats står det klart att jag blir omvald till riksdagen och inom kort påbörjar min fjärde mandatperiod. Det är inte alla förunnat att ha lyckats med det. Jag ser hur många av mina tidigare riksdagskolleger nu tar farväl i sociala medier, packar ihop sina saker och lämnar över till andra. Själv får jag nu, tillsammans med min riksdagskollega Cecilie Tenfjord Toftby från Borås vara med om ännu en spännande höst efter ett val, och det ska bli intressant att följa regeringsbildningen. På torsdag har den nyvalda moderata riksdagsgruppen sitt första möte.

Jag kan konstatera att jag lyckades med mitt mål att bli personvald till riksdagen i min hemkommun Mark, där jag blev personvald av hela 9,62% av de moderata väljarna. (Och över 25% personkryss hemma i Ubbhult var över förväntan). I valkretsen totalt blev det som väntat omöjligt att besegra en välkänd boråsare, vi spelar liksom i olika divisioner. Borås står för 50% av valkretsens moderata röster och Mark endast för 13%. Så när jag fick 9,62% personkryss i min hemkommun och min kollega 8,67% i sin hemkommun Borås så avgjordes saken. Jag får vara nöjd med att faktiskt ha fått näst flest personkryss från just Borås. Totalt blev det 760 personkryss i valkretsen, och jag tackar alla som har kryssat mig och alla som hjälpt mig i valrörelsen!

Min personvalskampanj har främst varit viktig för att få många samtal med väljare och jag vet att jag räddat många moderata röster under mina samtal, vilket självklart är det viktigaste. Jag gläds också åt att Moderaterna i Västra Götalands fem riksdagsvalkretsar behåller samtliga riksdagsmandat. Det är inte moderaterna i Västsverige som tappat riksdagsmandat, och det känns bra att vi tillsammans försvarat våra 13 mandat. Av dessa 13 är vi dock bara fem som var med redan 2006.

Jag blev tidigare uppmärksammad av media om att jag redan före detta val faktiskt var en av de moderata riksdagsledamöter från valkretsen som har flest år i riksdagen sedan enkammarriksdagen infördes 1971. Faktum är att endast en moderat har lyckats bättre i vår valkrets. Så här ser "topplistan" ut för moderaterna i valkretsen Södra Älvsborg (Borås/Sjuhärad) från 1971 fram tills idag. Uppgifterna kommer från Riksdagens utredningstjänst: 

1. Hans Nyhage, invald 7 gånger, totalt 20 år i riksdagen
2. Jan Ericson, invald 4 gånger, totalt 12 år i riksdagen (kan bli 16 inkl kommande mandatperiod)
3. Lars Björkman, invald 3 gånger, totalt 11 år i riksdagen
4. Cecilie Tenfjord Toftby, invald 3 gånger (plus som ers en gång), totalt 10 år i riksdagen (kan bli 14 inkl kommande mandatperiod)
5. Arne Svensson, invald 3 gånger, totalt 9 år i riksdagen
6. Tage Magnusson, invald 3 gånger, totalt 8 år i riksdagen
7. Ulf Sjösten, invald 2 gånger, totalt 5 år i riksdagen
8. Ulrik Nilsson, invald en gång, totalt 4 år i riksdagen
9. Birgitta Wichne, invald en gång, totalt 4 år i riksdagen

Jag har också åtta riksdagsår i regeringsställning, vilket ingen annan moderat riksdagsledamot från valkretsen någonsin fått uppleva. Med lite framgång i regeringsbildningen kan det blir fler år i regeringsställning framöver. 

Att jag, som inte hade någon politisk bakgrund alls, lyckades ta mig hela vägen till riksdagen 2006 efter en kort sejour i kommunpolitiken i Mark var egentligen ganska osannolikt. Inte minst som jag bor allra längst ut i yttersta hörnet av valkretsen i en liten by på landet. Att jag fått väljarnas förtroende fyra val i rad att inneha det finaste politiska ämbetet man kan ha, ledamot i Sveriges Riksdag, känns oerhört stort. Jag ska göra allt jag kan för att försöka motsvara förtroendet även kommande fyra år, med sedvanlig tydlighet och oräddhet i den politiska debatten. Jag vet att de som kryssat mig inte har gjort det för att de vill ha en försiktig politiker som aldrig vågar sticka ut hakan och som aldrig öppnar munnen utan att först sticka upp fingret i luften och kolla varåt det blåser.

Riksdagsvalet i Sjuhärad

2018-09-13

Nu är riksdagsvalet i Sjuhärad färdigräknat och slutresultatet påminner ganska mycket om det totala resultatet på riksnivå, dock med några avvikelser:Man kan konstatera att Centerpartiet och Sverigedemokraterna blev något starkare i vår valkrets än i riket i stort. Samtidigt blev Vänsterpartiet och Miljöpartiet betydligt mindre. Mest anmärkningsvärt är kanske att Miljöpartiet inte kom över riksdagsspärren på 4% i mer än en av valkretsens åtta kommuner (man fick 4,1% i Bollebygd). Totalt hade man hamnat utanför riksdagen om väljarna i Sjuhärad hade fått bestämma. För moderat del slutar vi på 19%, att jämföra med 19,8 totalt i riket. Socialdemokraterna blev också något mindre än i landet som helhet.

Mandatmässigt är Socialdemokraterna valets stora förlorare i Sjuhärad, man tappar ett av sina tre mandat och får bara två denna gång. Det står också klart att moderaterna behåller två riksdagsmandat, att Centern tar ett nytt mandat och att SD ökar från ett till två mandat. Som det ser ut får dessutom Kristdemokraterna ett utjämningsmandat. Vår valkrets ökar alltså från sex till åtta riksdagsmandat, vilket beror på att valkretsen är större (Vårgårda och Herrljunga har tillförts), att befolkningens andel av den totala befolkningen i landet har ökat, samt att vi alltså får ett utjämningsmandat. 

Nu har också personrösterna börjat räknas, men för vår riksdagsvalkrets har ännu bara några få av totalt 190 distrikt redovisats. Om inte någon kryssar sig förbi oss två som står överst på riksdagsvalsedeln innebär det att jag behåller min riksdagsplats. Jag tar dock inget för givet innan allt är klart och alla kryss har räknats. 

EU-beslutet om länkskatt och internetfilter får konsekvenser

2018-09-12

I går beslutade EU-parlamentet om ett nytt upphovsrättsdirektiv som kommer att få stora konsekvenser för internetanvändingen. Bland annat beslutades om "länkskatt" och uppladdningsfilter. Plattformar som google och facebook måste betala licenser för länkat material, exempelvis nyheter, som användare lägger upp. Dessutom kommer plattformar bli skyldiga att blockera upphovsrättsskyddat material, ett så kallat "uppladdningsfilter" införs. Det beslutades också att endast den som arrangerar ett sportevenemang ska ha rätt att spela in eller sprida det. I praktiken förbjuds då att fotografera eller filma en match med sin mobil och sprida detta. Sportevenemang blir "upphovsrättsskyddade event". Helt osannolikt. Det finns även andra konstiga saker i beslutet.

Dagens beslut togs med röstsiffrorna 438 för och 226 emot. Moderaterna och övriga borgerliga europaparlamentariker röstade mot delar av förslaget. Däremot röstade S ja till hela dagens beslut. Moderaternas Christofer Fjellner sa, enligt Göteborgs-Posten efter beslutet att "det gick åt helvete". Och Fredrick Federley (C) konstaterar att detta blir "döden för internet som vi känner det idag". Upphovsrättslobbyn har vunnit över EU-medborgarna, det är en sak som är klar.

Min fundering är hur detta ska kunna förenas med svensk grundlag. Det kommer att bjuda stora svårigheter att genomföra dessa regler i svensk rätt när EU tagit sitt slutliga beslut. Det kommer dock att ta tid, eftersom ärendet nu ska beredas vidare av ministerrådet innan det slutliga direktivet tas i EU-parlamentet. Jag hoppas den nya svenska regeringen ska markera tydligt att vi inte accepterar den nya lagstiftningen. Och jag hoppas att detta blir en valfråga i det kommande EU-valet nästa år. Den planerade lagstiftningen är helt enkelt oskälig. Det är exakt denna typ av tondöva beslut som gör att motståndet mot EU kan öka. Jag är mycket bekymrad över att EU-parlamentet på detta sätt undergräver sitt eget förtroende hos EU-medborgarna.

Regeringsdiskussionerna fortsätter

2018-09-12

I dag meddelar Alliansen i en debattartikel i Dagens Nyheter att man bjudit in Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till samtal. Avsikten är att få honom att acceptera att det största regeringsalternativet, alltså Alliansen, får bilda regering, men man ger också beskedet att Alliansen är beredda att samtala och göra överenskommelser med Socialdemokraterna om stora och viktiga framtidsfrågor. Löfven har under dagen svarat nej, men Alliansens dörr står ändå öppen för fortsatta samtal.

Man kan konstatera att Löfven gärna talar om behovet av att bryta blockpolitiken, men det gäller tydligen bara om han själv får vara statsminister. Han brukar också skryta om de överenskommelser som gjorts mellan S och Alliansen de senaste fyra åren, tex om försvaret och migrationen. När det är S som styr är detta tydligen bra, men om det är Alliansen som regerar sätter han sig och tjurar i stället. Det är lite magstarkt av ett parti på 28% att tro att man kan göra precis som man vill.

När det gäller frågan om regeringssamarbete eller budgetsamarbete med Sverigedemokraterna så var vårt tydliga moderata besked före valet att det inte var aktuellt. Man kan såklart ha olika åsikt om detta, men om man som parti ger ett tydligt besked före valet så kan man inte gärna göra tvärtom efter valet om man ska ha någon trovärdighet. Det är därför fullt rimligt att vi står fast vid detta besked. 

Personligen anser jag samtidigt, vilket jag sagt tidigare under valrörelsen, att man i övrigt måste kunna tala även med SD om deras syn på Alliansen som regeringsalternativ och hur de ställer sig i valet mellan Löfven och Kristersson som statsminister. Och i de frågor där vi har en samsyn måste man självklart kunna diskutera med SD och agera gemensamt i riksdagen. Det kan man göra även utan regeringssamverkan. Kan Socialdemokraterna budgetsamarbeta med Vänsterpartiet kan vi diskutera sakfrågor med Sverigedemokraterna. Det är inget konstigt alls. Alliansen och Moderaterna ska självklart inte kompromissa bort sin politik i samtal med SD, och inte heller göra sig beroende av SD:s aktiva stöd, men att ge tydliga besked om Alliansens linje i centrala frågor och sondera vad SD tycker är en helt annan sak. Vi borde också stå tydligt fast vid vårt besked om att även SD ska ha rätt till ordförandeposter i riksdagens utskott, en självklarhet i en demokrati.

Ett annat tydligt besked från Moderaterna före valet var att vi tänker göra allt för att få igenom vår politik, att en ny decemberöverenskommelse är utesluten och att Löfven måste avgå och ersättas med en annan regering. Självklart måste vi stå upp även för dessa vallöften. 
 Valresultatet i skolvalet på Marks Gymnasieskola

2018-09-11

Skolvalet på Marks Gymnasieskola slutade så här: Bättre än på riksnivå för M, C och L och sämre för SD, KD, MP och V. Jag är ganska nöjd med resultatet, och kanske bidrog jag lite när jag med kort varsel tvingades kasta mig in i den ena debatten på skolan debatten för moderaternas räkning när inte MUF hann fram i tid. Det finns i vart fall god potential att rekrytera nya moderater i framtiden och vi kan konstatera att ungdomarna i Mark är betydligt mer borgerliga i sina värderingar än vad deras fölräldrar är.

Moderaterna i Mark gick framåt i kommunvalet

2018-09-11

Det var väntat att Moderaterna skulle gå framåt i kommunvalet i Mark, eftersom två lokala partier upplöstes före valet. Men det känns ändå bra att vi lyckades locka till oss en del av dessa väljare. Faktum är att samtliga fyra Allianspartier fick fler mandat, medan S och MP backar:

  

Moderaterna försvarar sin plats som största Alliansparti och Alliansen ökar sammanlagt med fem mandat. Det gör att Alliansen är klart större än de rödgröna. Hur ett nytt styre av Mark ska se ut diskuterade vi på möte i vår lokal i går kväll, där vi också firade med tårta att vi gjort en så bra valrörelse. En sak är klar - efter den mycket smutsiga valrörelse som Socialdemokraterna ägnat sig åt även i vår kommun så är relationerna mellan våra två partier minst sagt frostigt. Det ligger självklart i vågskålen när man diskuterar alternativen. Vårt intresse för samarbete med S är om möjligt ännu mindre än tidigare. Den röda rosen på tårtan blev kvar. Ingen ville ha den. Precis som i politiken.

 

Min valanalys - moderaterna var underskattade i opinionen

2018-09-11


Dagen före valet skrev jag så här:

"Ulf Kristersson är i alla mätningar den mest populäre partiledaren. Moderaterna "äger" fem av de 12 viktigaste valfrågorna enligt mätningarna, inget annat parti anses vara bäst i mer än en eller två frågor. Ulf Kristersson har dessutom fått högst betyg i samtliga de fyra senaste debatterna i TV. Moderaterna får just nu också rekordmånga nya medlemmar, 150-200 per dag. När jag träffar väljare upplever jag att intresset är moderaterna är stort och stabilt. Av de senaste opinionsmätningarna visar de flesta att moderaterna ökat under valrörelsen, men vi ligger fortfarande på blygsamma nivåer. Jag får faktiskt inte ihop det, det speglar inte alls den bild jag har av verkligheten, i vart fall inte i vår valkrets. Antingen är min känsla för läget helt fel, eller så är opinionsmätningarna missvisande."

Och jag kan konstatera att det var min känsla som var rätt och opinionsmätningarna som var fel (bortsett från den sista från Inizio som jag redovisade och som pekade ungefär mot det verkliga valresultatet). Även vadslagningssidorna hade ordentligt fel, och många lär ha tjänat stora pengar på spel på valresultatet. De moderata siffrorna runt 16-17% var underskattade. Ett moderat valresultat runt 20% är klart anständigt i dagens politiska läge och det betyder också att vi gjort en jättebra valrörelse. Detta trots alla de lögner och osanningar som spreds som en bombmatta av Socialdemokraterna. Moderaterna försvarar sin ställning som näst största parti.

Jag vill också berömma vår partiledare Ulf Kristersson som tålmodigt och med glatt humör tagit sig an debatt efter debatt, och gått segrande ur dem enligt tittarna. Även han har väl rimligen känt sig pressad av opinionssiffrorna, men ändå har han varit lugn, stabil och saklig, berättat mer om vår politik än kritiserat andra, och uppträtt på ett föredömligt sätt. Får han riksdagens stöd för att bilda regering kommer han att bli en utmärkt statsminister.

SD:s framgångar blev betydligt mindre än vad en del opinionsmätningar visat, vilket styrker mig i min tro att mätinstituten Sentio och Yougov som arbetar med självrekryterade webpaneler, "kapats" av SD-sympatisörer som hjälper till att blåsa upp opinionssiffrorna. I dessa mätningar har SD legat mellan 25-30% under lång tid, vilket inte stämmer alls med verkligheten. Samtidgt tror jag att SD fick extra draghjälp när SVT på ett obegripligt och helt orimligt sätt tog avstånd från Åkessons uttalanden efter den sista partiledardebatten. Jag tyckte också det Åkesson sa var anmärkningsvärt, men det ligger verkligen inte på SVT att ta avstånd från det en partiledare säger i slutdebatten, det får ju hanteras av övriga partier under debatten. Tyvärr tror jag SVT:s angrepp gav SD extra röster, många blev med rätta upprörda över SVT:s agerande.

Många har sagt att SD är underskattade i opinionsmätningarna för att väljare inte vill tala om att de stödjer SD. Det har jag inte alls trott på, inte i detta val. Tvärtom har många jag mött varit tydliga med att de tänker rösta på SD för att de är besvikna på oss. (Det har i sig varit bra med denna tydlighet eftersom det gett mig en chans att få en del att tänka om, vilket nog lyckats emellanåt).

Man kan konstatera att i riksdagen tappar den rödgröna sidan preliminärt 15 mandat, medan Alliansen ökar med ett mandat och SD ökar med 14 mandat. Totalt har alltså de rödgröna svarat för hela tappet till SD. Det är en kraftigt försvagad regeringssida som nu försöker klamra sig kvar vid makten. Det kommer inte att lyckas. Det blir en stökig politisk höst.

För egen del säger de preliminära siffrorna att vi får behålla våra två riksdagsmandat i valkretsen. Det gör att det finns hyfsat god chans att jag kan behålla mitt riksdagsmandat. Men med alla de misstag och konstigheter som varit kring rösträkningen (det känns minst sagt svajigt och slarvigt på sina håll) så tar jag inget för givet innan allt är klart. Dessutom ska ju utlkandsrösterna och personkryssen räknas. Nu får vi avvakta det slutliga resultatet.
 
Valdag och spännande valvaka - med hyfsat slutresultat

2018-09-09

 

Valdagen ägnade jag åt att först skylta om i vissa delar av Mark, Bollebygd och Borås så mina valskyltar fanns på lämpliga platser under valdagen. Sedan delade jag ut valsedlar och pratade med väljare som inte bestämt sig. Jag tog ett pass vid vallokalen vid Marks Gymnasieskola i Skene och ett vid Lyckeskolan i Kinna, och kampanjade ända fram till klockan 20 när vallokalerna stängde. Däremellan körde jag runt och kollade andra vallokaler och såg till att valsedlar fanns på plats.

Fölrvånansvärt många sa att de inte hade bestämt sig, några rent av att de inte hade en aning om vem de skulle rösta på, så det var alldeles utmärkt att stå som ende politikern (!) en bit från vallokalen och vara tillgänglig för väljarna. Jag vet inte hur många röster jag räddade åt moderaterna idag, men det var nog ganska många.

 

Efter vallokalernas stängning hade Markmoderaterna valvaka i Kinna. (Högra bilden från BT får väl symbolisera det något otydliga politiska läget....).

Den första proignosen från TV4 såg lovande ut, medan den stora vallokalsundersökningen var mer negativ. Men slutresultatet där Moderaterna hamnar runt 20% och med god marginal blir näst största parti kändes trots allt acceptabelt. Moderaterna har gjort en mycket bra valrörelse. Det har känts som att jobba i motvind hela tiden, men vi har inte gett oss, och sakta segat oss upp i opinionsmätningarna. Och nu blev det till sist ett anständigt resultat. Preliminärt behåller vi två moderata riksdagsmandat i valkretsen och det ser väl ganska hoppfullt ut att jag kan få förnyat förtroende som riksdagsledamot. Men första ska alla personröster räknas och det sker ju senare under veckan. I Marks kommun ökar moderaterna sitt stöd, och det känns riktigt kul. Det ser därmed hoppfullt ut med fortsatt moderatledd kommun. I övrigt återkommer jag med analyser och kommentarer i morgon.


 

 

Nu har jag gjort det jag har kunnat

2018-09-08

I dag var sista riktiga kampanjdagen, i morgon kommer jag bara att stå utanför vissa vallokaler i Mark och dela ut valsedlar och eventuellt prata lite med moderata väljare.

Valrörelsen har varit hektisk. Jag har kört många hundra mil med kampanjbilen i valkretsens samtliga åtta kommuner. Delat ut massor av material för partiet och över 25.000 flyers och annat personvalsmaterial, själv och med hjälp av något dussin medhjälpare runt om i kommunerna (redan nu stort tack till alla er som ställt upp, återkommer om det!). Pratat med uppskattningsvis minst 500 väljare, både vid dörrknack och i samband med utdelning av material, gjort ett antal företagsbesök, deltagit i skol- och radiodebatter, skrivit ett antal debattartiklar och haft ett antal annonser samt satt ut ca 70-80 valskyltar runt om i kommunerna. Jag tror inte man kan göra så mycket mera.

Ulf Kristersson är i alla mätningar den mest populäre partiledaren. Moderaterna "äger" fem av de 12 viktigaste valfrågorna enligt mätningarna, inget annat parti anses vara bäst i mer än en eller två frågor. Ulf Kristersson har dessutom fått högst betyg i samtliga de fyra senaste debatterna i TV. Moderaterna får just nu också rekordmånga nya medlemmar, 150-200 per dag. När jag träffar väljare upplever jag att intresset är moderaterna är stort och stabilt. Av de senaste opinionsmätningarna visar de flesta att moderaterna ökat under valrörelsen, men vi ligger fortfarande på blygsamma nivåer. Jag får faktiskt inte ihop det, det speglar inte alls den bild jag har av verkligheten, i vart fall inte i vår valkrets.

Antingen är min känsla för läget helt fel, eller så är opinionsmätningarna missvisande. Men det avgörande för valet är om människor proteströstar mot det de inte gillar, eller om de röstar för en positiv förändring av Sverige. En röst på moderaterna är en röst för framtiden. Moderaterna står för nyanser och balans i politiken och tar ansvar för alla samhällsfrågor. Det är det få partier som gör - de flesta har sina profilfrågor men är ganska svaga i övrigt. Moderaterna är också kanske det enda parti som kan lyckas få ihop en regering som accepteras av riksdagen. Vill man på allvar ha en ny regering, och tycker det är viktigt, bör man därför rösta på Moderaterna.

 Slutspurt på Skene Marten

2018-09-08

 

Det blev en riktigt bra kampanjdag på Skene Marten och väldgt bra känsla. Som alltid lite glest med folk de första timmarna, men sedan blev det trängsel runt våra två tält och både kaffe, popcorn och valmaterial tog slut. Vi fick också tre nya medlemmar idag, och dessutom några nya som allvarligt överväger att engagera sig politiskt hos oss.

Dagens opinionsmätning från Inizio värmde lite extra, ett valresultat över 20% finns inom räckhåll. När marknaden stängde för dagen fortsatte jag kampanja i Skene, besökte över 400 brevlådor och dörrar under fyra timmar och det blev också ytterligare några trevliga väljarsamtal. Kvällen ägnade jag åt sociala medier och kommenterade kvällens duell mellan Kristersson och Löfven. Storseger för Kristersson ännu en gång enligt Demoskops mätning ikväll.  

I dag träffar du mig och Markmoderaterna på Skene Marten

2018-09-08

I dag träffar du mig och mina kolleger i Markmoderaterna i vårt tält på Skene Marten. Välkommen på en kopp kaffe och lite samtal om både rikspolitik och kommunpolitik!

Näst sista riktiga kampanjdagen

2018-09-07

I dag blev det både radiodebatt (se föregående inlägg) och kampanjande i Valstugan på Stora Torget i Borås, medan min kampanjbil jobbade ensam på en av parkeringarna. Dessutom körde jag runt i flera av stadsdelarna i centrala staden och delade ut valmaterial och pratade med folk. På vägen hem blev det också ett pass i Bollebygd. Sedan blev det lite mat och ett par välförtjänta glas vin till kvällens partiledardebatt. Ännu en stark insats av Ulf och Ebba som återigen fick högst betyg av tittarna.

I morgon blir det kampanj på Skene Marten hela dagen, och dessutom lite kampanjande och utdelning av valmaterial i Skene. Känns bra att avsluta en hektisk men otroligt rolig valrörelse på hemmaplan. På valdagen kommer jag också att "kampanja", men då endast i form av valsedelsutdelare vid olika vallokaler i Mark. Kanske ses vi?


 
Debatt i Radio Sjuhärad om socialdemokraternas smutsiga valrörelse

2018-09-07

I dag debatterade jag Socialdemokraternas smutsiga valrörelse med min riksdagskollega Petter Löberg (S) i Radio Sjuhärad. Det blev en ganska upprörd debatt, och ja, jag var ganska arg. Jag är trött på att tvingas lägga delar av min valrörelse på att bemöta myter och rena lögner som sprids av det socialdemokratiska partiets högsta ledning, av statsministern och av ett antal tunga ministrar.

Häromdagen fick jag, uppenbarligen av misstag, ett brev i min brevlåda ställt till ”du som är hyresgäst”. I brevet, som undertecknats av försvarsminister Hultqvist påstås att moderaterna vill höja hyrorna med 50%. Liknande lögner har spridits av S närstående organisationer. Samtidigt hör vi hur statsminister Löfven sprider lögner om Allianspartiernas skattesänkningar där han helt fräckt lägger ihop fyra förslag om samma sak och därmed får fyra gånger så stora skattesänkningar som i verkligheten. Trots att detta är avslöjat av tex SVT:s faktakoll återkom uppgiften så sent som i gårdagens partiledardebatt. Där upprepades också lögnen att Allianspartierna vill sänka lönerna för dem som jobbar. Det finns inga som helst förslag om detta.
 
Ytterligare lögner sprids på främmande språk där man bland annat påstår att Moderaterna vill sänka lönerna för invandrare, förbjuda moskeer och tvångsomhänderta invandrares barn. Uppgifterna kommer från konton utomlands med koppling till S och sprids av FB-sidor tillhörande arabisktalande S-företrädare och moskeer, allt enligt revisionsbyrån PWC som utrett saken åt Moderaterna. Tydligen är nu även MSB intresserade av det som hänt. Enligt media idag kan vissa av kontona kopplas till IS, och man undrar ju då varför socialdemokratiska politiker i Sverige följer dessa facebookkonton och sprider lögnerna vidare?
 
Det kommer nu också fram hur S arbetar aktivt med rena trollkonton på sociala medier för att smutskasta sina motståndare och hur man samtidigt betalar så kallade influencers 10.000 kronor per inlägg som hyllar S politik. Listan kan göras hur lång som helst.
 
Vår debatt handlade inte om enskilda politiker som skriver eller säger dumheter. Det förekommer i alla partier, även i moderaterna, och det får man nog leva med. De som inte lever upp till partiernas krav brukar uteslutas eller plockas bort från valsedlarna. Det unika med det jag nämner ovan är att det i stora delar är planerat och genomfört av socialdemokraternas partiledning. Petter Löberg (S) invände att moderaterna gör likadant, men på en uttrycklig fråga från reportern i Radio Sjuhärad kunde Löberg inte ge ett enda exempel på detta. Vilket är förståeligt eftersom moderaterna inte jobbar så.
 
Att nazistiska organisationer sprider lögner om moderaterna är vi vana vid. De går omkring i våra tröjor och sprider falsk information, sätter upp falska valaffischer och har en falsk moderat hemsida. Samma sak är det med extremvänstern som gärna sprider osanningar. Men att ett regeringsparti arbetar på detta sätt är ovärdigt. Jag väntar mig mer av Socialdemokraterna.
 
Från moderat sida gör vi nu egna utskick av dementier, och hittills har det fungerat bra. Flera personer har i ilska förklarat att man inte kommer att rösta på S denna gång eftersom man beter sig som man gör. Samma reaktioner får jag för övrigt från föräldrar som tagit illa vid sig att Socialdemokraterna skickar ut falska meddelanden från skolan om att fredagen är planeringsdag samt att det går löss i skolan – för att sedan på baksidan av kortet sprida sina politiska budskap. Detta har skapat ett stort merarbete för skolor och föräldrar när man ska försöka få reda på sanningen.

Jag kan bara konstatera att Socialdemokraterna solkat ned årets valrörelse på ett tråkigt sätt.
 
Religiös extremism stoppas inte av populistiska förslag

2018-09-06

Valrörelser brukar alltid innehålla en rejäl dos av populism och enkla lösningar på komplicerade problem. Årets är inget undantag, snarare tvärtom. Allt är digitalt, svart eller vitt, utan nyanser och utan att partierna erkänner att många problem är betydligt mer komplicerade än vad de låtsas om.

I dagens Borås Tidning skriver jag om detta, och konstaterar att religiös extremism inte stoppas av populistiska förslag utan av konkret och fungerande politik. Och det har moderaterna, vilket jag beskriver i artikeln. Jag berör också frågan om "förbud mot religiösa friskolor" som ett antal partier lagt fram. Problemet är bara att dessa förslag är orealistiska och lätt blir ett slag i luften. Om man förbjuder "religiösa friskolor" i lag kommer oseriösa skolor bara att bryta namn och ändra sina stadgar eller bolagsordningar och sedan fortsätta som förut. Det viktiga är löpande oanmälda kontroller av alla skolor och att man givetvis också agerar när man får kännedom om något som inte verkar vara som det ska. Att man även ska göra en grundlig granskning av skolors ägare och ledning är redan beslutat i lag av en närmast enig riksdag. Lärare eller huvudmän för en skola som bryter mot lagar och regler bör givetvis också gripas och dömas och sedan förbjudas att driva skolor.

Vi ska inte vara naiva utan ha kontroll över landets alla skolor. Men ett generellt förbud mot religiösa friskolor är ett slag i luften och riskerar snarare att kasta ut barnet med badvattnet. 

Ännu en kampanjdag till ända

2018-09-07

I dag startade jag kampanjandet med att laga lite nedrivna skyltar och sedan fortsatte jag till Bollebygd där jag delade ut personvalsmaterial och pratade med väljare. Därefter körde jag till Hyssna där jag delade ut vårt personliga brev från markmoderaterna till hyresgäster där vi bemöter Socialdemokraternas lögner om marknadshyror. Sedan fortsatte jag till Svenljunga där jag kampanjade med Johan Bjrökman och Margareta Bjälkemo från Sveljungamoderaterna. Kvällen tillbringade jag vid TV:n för att följa partiledardebatten, som tittarna ansåg att Ulf Kristersson vann, före de övriga tre Allianspartiledarna. Alliansen i topp - det bådar gott för slutspurten!
Slutspurt

2018-09-06

Nu återstår tre kampanjdagar fram till valdagen. I dag kommer jag att synas i Bollebygd och Svenljunga, i morgon blir det Borås och på lördag på Skene Marten i Mark. Nu vänder äntligen opinionsstödet sakta uppåt för moderaterna i opinionsmätningarna, och jobbar vi hårt och pratar med många väljare ända fram till klockan 20 på söndag så ska nog detta kunna sluta riktigt hyfsat till slut!

 

Jag fick aldrig något svar om SD:s återvändarpolitik

2018-09-05

I somras ställde jag en fråga till SD:s migrationspolitiske talesperson, Paula Bieler. Jag fick inget svar och påminde henne vid ett av våra utskottsmöten i Arbetsmarknadsutskottet där hon var med. Hon kommenterade då min fråga på twitter och meddelade där att hon höll på att ställa samman ett svar till mig. Men trots påminnelser har svaret uteblivit.

Min fråga gällde SD:s "återvändarpolitik". Man vill ju göra Migrationsverket till ett "Återvandringsverk" i stället, och erbjuda mycket generösa bidrag till dem som frivilligt lämnar Sverige - trots att de beviljats uppehållstillstånd eller rent av medborgarskap. SD:s huvudlinje är att de är bättre att ge ett generöst bidrag för att en person ska lämna landet, än att man ska försörja personen livet ut med olika bidrag. Rent spontant kan man tycka att det låter vettigt. Men i verkligheten är det tvärtom ett mycket märkligt och farligt resonemang.

Ett begränsat återvändarstöd finns redan idag, men då främst för dem som får avslag på asylansökan, så att de har ett litet startkapital när de kommer tillbaka. Men om SD:s syfte är att få en person som "beviljats uppehållstillstånd och som lever på bidrag" att lämna landet frivilligt är det rent matematiskt så att det krävs oerhört stora återvändarbidrag. I annat fall tjänar personen självklart mer på att stanna kvar i Sverige och leva på bidrag livet ut. Ska man då få den önskade "volymen" av återvändande kommer detta att kosta enorma pengar. Om man inför mycket generösa bidrag finns dessutom risken att de som lämnar Sverige inte alls blir de som lever på bidrag utan i stället de som har arbete och en utbildning som är gångbar även i andra länder. Vem vill inte ha ett kraftfullt bidrag för att flytta till ett annat land och jobba dfär i stället, kanske till en högre lön än i Sverige?

Värst är dock de signaler ett så frikostigt bidrag skulle skicka. Det blir såklart en så kallad "pullfaktor" för asylsökande när det blir känt att Sverige betalar ut mycket generösa bidrag till den som vill återvända till hemlandet. Det kommer att göra att fler asylsökande söker sig till Sverige.

Så sammanfattningvis: SD:s återvändarpolitik kommer både att kosta enorma summor, riskerar att driva iväg personer med utbildning och jobb, och riskerar dessutom att locka hit många fler sylsökande. Det blir ett trippelfel.

Moderaterna föredrar att se till att de som har uppehållstillstånd också kommer i arbete. Då betalar de skatt och bidrar till vårt samhälle. Det är mycket bättre än att betala generösa bidrag som kostar stora summor, kan leda till att främst invandrare med jobb lämnar landet, och underminerar vår strävan efter att inte ha mer generösa regler än vår omvärld i migrationspolitiken.

Jag förstår ärligt inte hur SD tänker i denna fråga och hur man får ihop logiken. Är uppriktigt nyfiken, men misstänker att man inte riktigt själva kan förklara vad man menar och att det är därför svaret på min fråga uteblir. 

Tänk att någon kan skriva något så snällt!

2018-09-05

Från Svenljunga Tranemo Tidning denna vecka. Tänk att någon kan skriva något så snällt!
 

Påminnelse - viktigaste budskapen på mina valaffischer 

2018-09-05

    

En hektisk kampanjdag

2018-09-04

 

Så här kan en kampanjdag se ut: I dag började jag klockan 09 på Marks Gymnasieskola där det hölls kommunpolitisk debatt idag (vårt moderata kommunalråd Tomas Johansson gjorde som vanligt en stabil insats). Därefter fortsatte jag till Borås för att fira beslutet om polishögskolan, och sedan fortsatte jag till valstugan på Stora Torget i Borås för att kampanja några timmar med lokala moderater (bilden tv). Sedan träffade jag företrädare för LRF i Sjuhärad på en fika för att diskutera äganderättsfrågor, skogsbruk, torka mm (bilden th). Därefter kampanjade jag med min bil i några bostadsområden i Borås och delade ut personvalsmaterial och pratade med väljare. Sedan var det dags att ta bilen till Horred i allra västligaste delen av valkretsen för att kampanja med Markmoderaterna. På vägen hem delade jag ut personvalsmaterial på några ställen i Marks kommun som jag inte hunnit besöka tidigare. Väl hemma vid 23-tiden väntar ett antal mail, det ska bloggas och svaras på twitter mm. Sänggång runt 02.00 och sedan upp igen klockan 08... 

Beslutet om polishögskola till Borås firades med tårta

2018-09-04

I juli kom äntligen beskedet om att Borås Högskola får starta polisutbildning 2019. Detta är något som vi jobbar hårt för politiskt, både vi moderater och andra partier. Själv har jag motionerat om detta i riksdagen ett flertal gånger. Det känns bra att den nya polishögskolan i Borås nu blir verklighet. Det kommer både att bli en bra utbildning och förse Borås och Västsverige med fler poliser. Om man sedan kombinerar det med betald utbildning och höjda polislöner som moderaterna föreslår kommer säkert rekryteringen av lämpliga elever att gå lättare än idag. Det kändes helt rätt att fira med tårta idag tillsammans med Högskolan, politikerna, polisen i Borås mfl efter talet av Högskolans rektor Björn Brorström.

 

 


 

Sammanfattning av sossarnas valkampanj så här långt

2018-09-04

Socialdemokraterna ljuger som sagt inte bara om marknadshyror, lönesänkningar och anställningsskydd. Man gör ganska mycket annat också som inte hör hemma i en valrörelse. Rebecca Weidmo Uvell har gjort en liten sammanfattning. Listan lär fyllas på efterhand.

 

Vi bemöter sossarnas lögner

2018-09-04

Socialdemokraterna och Hyresgästföreningen gör just nu utskick till hyresgäster och påstår att främst M och SD vill införa marknadshyror som kommer att driva upp hyrorna med 50%. Jag har tidigare berättat att detta påstående saknar grund, moderaterna har inget förslag om att införa marknadshyror. Detta vet Socialdemokraterna och dem närstående Hyresgästföreningen, men ändå sprider man dessa osanningar för att försöka skrämma hyresgästerna att rösta på Socialdemokraterna.

Senast var det ett brev från Socialdemokraterna, undertecknat av försvarsminister Peter Hultqvist, som uppenbarligen av misstag råkade hamna i min egen brevlåda.

Nu bemöter Moderaterna alla Socialdemokraternas lögner på flera olika sätt runt om i landet. I Mark delar vi ut brev till hyresgäster där vi berättar om att Socialdemokraterna ljuger (i originalbrevet finns även telefonnummer till oss som undertecknat, men jag har maskerat bort det här). Och på Markmoderaternas facebooksida har vi spridit samma budskap och har redan långt över 2.000 läsare.

I vart fall två hyresgäster har redan hört av sig. Den ena sade att hon på grund av detta i vart fall inte kommer att rösta på S denna gång, och den andre lovade lägga sin röst på M. Jag hoppas att alla lögnerna kommer att slå tillbaka med full kraft mot Socialdemokraterna när fler inser vilka metoder regeringspartiet använder.
 


Min kampanjbil har blivit en riktig succé!

2018-09-03

I går kampanjade jag på Hyssnadagen och tog denna bild på min inhyrda kampanjbil med Hyssna nya kyrka i bakgrunden. Och bilen har verkligen blivit en fullträff i kampanjen. Var jag än kör och delar ut material kommer folk fram och pratar och när jag kör genom exempelvis Borås eller andra större orter vänder många sig om och vinkar och gör tummen upp. När jag parkerar kommer folk fram och läser vad som står på bilen och sedan fungerar den ju som "valaffisch" tills jag kör vidare. Bilen i sig ger nog fler väljarsamtal än vad de flesta andra aktiviteter kan åstadkomma, och har mycket större annonsvärde än vad en massa dyra tidningsannonser skulle ha. Nu ska jag och bilen ut på spurtturne hela kommande vecka, fram till klockan 20 på valdagen. Ser du mig på din gata eller väg - välkommnen fram och prata om de frågor du tycker är viktigast!  

 

Citerad i Borås Tidning om s-förslaget om "familjevecka"

2018-09-02

I dag citeras jag i Borås Tidning från mina inlägg i sociala medier om Socialdemokraternas valfläsk om en "familjevecka", alltså ytterligare ledighet för föräldrar till barn under 17 år. (Det visade sig ju dock häromdagen att man luras, man tänker inte betala ut föräldrapenning för de lediga dagarna).De senaste dagarna har jag också fått flera signaler om att den föreslagna nya ledigheten skulle kosta enorma summor för både näringsliv och offentlig sektor. En matvarubutiksägare framförde stor oro för att föräldrar kommer att ta ut dessa e4xtra lediga dagar just vid klämdagar och i anslutning till storhelger när behovet av personal är som störst. Att täcka detta med vikartier är svårt redan idag. Och liknande signaler kommer från sjukvården där man oroar sig för att tvingas stänga enheter och skjuta på operationer om förslaget blir verklighet - i ett redan extremt pressat läge under sommaren och storhelgerna när den fasta personalen vill vara ledig som försvårar man ytterligare situationen genom at utöka rätten till ledighet ytterligare.

Socialdemokraterna har inte tänkt igenom sitt förslag ordentligt. Man klarar inte att ge rätt besked om vilket ersättning man tänker betala till den ledie föräldern och man har inget svar på hur arbetsgivarna ska kunna hantera kostnaderna och problemet med bemanning.  

Vi måste ta kampen mot islamistisk extremism på allvar

2018-09-02

Vi får allt fler bevis och tecken på att extrema islamistiska krafter i vårt samhälle leder utvecklingen åt alldeles fel håll. Inte minst har vi sett exempel på detta i Borås, något som uppmärksammats tidigare av lokala media, men nu även av Svenska Dagbladet. De skriver nu om salafistiska rörelser som vill avskilja människor från det sekulära samhället, från demokratin och av riksdagen beslutade lagar.

Från moderat sida har vi ett antal konkreta förslag för att motverka detta.

* Vi vill stoppa utländsk finansiering av moskeer och lön till imamer
* Vi vill strypa alla offentliga bidag till extrema samfund
* Vi vill stoppa utländska hatpredikanter från att besöka Sverige
* Vi vill säkerställa att de extremister som finns här illegalt tvingas lämna landet
* Vi vill stoppa "moralpoliser" i våra förorter
* Vi vill skärpa straffen för olika typer av terroristbrott
* Vi vill göra det olagligt att stödja eller delta i verksamheten i extremistiska organisationer
* Vi vill göra det möjligt att utvisa fler grova brottslingar

Med moderat politik skulle vi få en viktig förändring.

En annan fråga jag tycker vi måste lyfta är den om religiösa friskolor. I grunden är jag, som jag skrivit många gånger tidigare, positiv till friskolor med samtidigt kraftigt negativ till religiösa friskolor. Religionsutövning har inte i skolundervisningen att göra. Det finns dock ett problem med att "förbjuda religiösa friskolor". Det är nämligen omöjligt i praktiken. Skulle ett sådant beslut tas i riksdagen skulle alla religiösa friskolor snabbt byta namn och så finns det plötsligt inga religiösa friskolor. Det viktiga är inte vad friskolan heter eller hur deras dokument eller bolagsordning ser ut, utan det viktiga är hur den dagliga verksamheten bedrivs. Jag tycker det är hög tid för oregelbundna kontroller av Skolinspektionens kontrollanter, utan förvarning. Då skulle man snabbt upptäcka om saker inte är som de borde. Upptäcks detta bör skolan först få en varning och sedan kanske ett vitesföreläggande, och om det inte hjälper blir sista utvägen att dra in skolpengen.

 


 

Socialdemokraternas lögner och fulspel i valrörelsen slår nya rekord

2018-09-01

Årets valrörelse verkar bli den smutsigaste någonsin. Och de skyldiga är varken höger eller vänsterextremister, inte islamister eller ryska trollkonton, utan Sveriges största regeringsparti. Det är Socialdemokraterna som på alla tänkbara sätt smutsar ned årets valrörelse genom grova lögner om motståndarnas politik.

Några exempel:

1. Man upprepar gång efter gång att Moderaterna och resten av Alliansen vill sänka löntagarnas löner. Men det finns inga som helst förslag om att sänka lönen för någon överhuvudtaget.

2. Man hävdar med bestämdhet att Allianspartierna vill avskaffa anställningsskyddet och göra det möjligt för en arbetsgivare att helt godtyckligt säga upp vem man vill utan saklig grund. Det finns inga sådana förslag överhuvudtaget.

3. Häromdagen fick jag (uppenbarligen av misstag) ett brev i min brevlåda som var riktat till "du som bor i hyresrätt". I brevet, som undertecknats av försvarsminister Peter Hultqvist (S) hotas hyresgästerna med hyreshöjningar med upp till 50% till följd av att Moderaterna och Sverigedemokraterna påstås vilja införa marknadshyror. Påståendet är en lögn. Inget av partierna förespråkar marknadshyror. Lögnen har tidigare även spridits av Hyresgästföreningen.

4. I alla debatter använder Socialdemokraterna siffran 100 miljarder om de skattesänkningar Alliansen vill genomföra. Men det är fel. S summerar varje Allianspartis förslag i de respektive budgetarna och lägger ihop det till 100 miljarder. Men åtskilliga av förslagen är lika eller ganska lika och en Alliansregering skulle inte komma i närheten av en sådan totalsumma i skattesänkningar. Detta sätt att räkna har Socialdemokraterna fått hård kritik för i såväl medias faktagranskning som av journalister, men ändå fortsätter man med sina lögner.

5. Vi har den senaste veckan fått tre exempel på hur Socialdemokratiska politiker med annan språklig bakgrund sprider grova lögner om bland annat moderaternas migrations- och integrationspolitik på arabiska och somaliska. Misstankar finns såklart om att detta är utbrett och förekommer på fler främmande språk. Att de tre utpekade S-politikerna nu lite vagt sägs ha plockats bort från valsedlarna hjälper inte - skadan är redan skedd.

Detta är fem exempel på smutsig valkampanj. Det finns fler, och jag återkommer till detta. Socialdemokraterna solkar demokratin med sina lögner. Ett parti som agerar så förtjänar egentligen inga röster alls.