Byggande- och bostadsbloggen

Här samlar jag blogginlägg som rör byggande, boende, fastighetsbeskattning och finansiering av bostäder, hyressättning, kommunala bostadsbolag, marknadshyror och bruksvärdesprincipen mm.

Riksrevisionen totalsågar stöd till bostadsbyggande i ny granskning

2019-06-28

I statsbudgeten 2016 beslutade riksdagen om nya stöd till byggandet, bland annat ett stöd till kommunerna för att stimulera ökat bostadsbyggande. Stödet har omfattat 1,4-1,8 miljarder per år, och är en del av det mångmiljartdstöd som dagens regering öst ut över byggföretagen.

Riksrevisionens granskning ger minst sagt svidande kritik. "Riksrevisionens övergripande slutsats är att stödet inte på ett effekltivt sätt har stimulerat ett ökat bostadsbyggande generellt eller i kommuner som tar emot nyanlända. Regeringen har inte utformat stödet så att det tydligt styr mot syftet. Utformningen har inte heller gett kommunerna goda förutsättningar för att planera och använda stödet effektivt i verksamhet för bostadsbyggande. Det saknas även förutsättningar för att följa upp användningen och resultatet av stödet"

Så här jobbar dina skattepengar. Just detta stöd avskaffades i M/KD-budgeten som riksdagen beslutade om för 2019. Men fortfarande finns omfattande ineffektiva stöd till bostadsbyggande som av allt att döma gör minimal nytta men kostar enorma summor. Jag anser att alltihop borde avskaffas omgående.


Fullständig seger - Boverket backar om regler för äldre vedspisar

2019-05-28

I början av förra året skrev jag en del om Boverkets galna regler som angriper installation av äldre vedspisar. Den 6 februari  hade jag och flera riksdagskolleger en interpellationsdebatt med bostadsminister Peter Eriksson (MP).  Då framhöll vi den småskaliga vedeldningen både som en viktig lokal småskalig energikälla på landsbygden, men också en viktig krisberedskapsfråga. Dessutom är det givetvis en viktig kulturfråga att inte uppmuntra hushålla att kasta ut hundraåriga vedspisar och kaminer.

Jag konstaterade att Boverkets märkliga besked, liksom förslaget från dem att satsa 5 miljarder kronor (!) på att skrota ut gamla väl fungerande vedpannor och kaimer skapat väldigt stor otrylighet om vad politikerna vill. I stället borde politiken vara tydlig (på samma sätt som i Norge) och uppmana människor att ha vedspisar, kakelugnar och reservvärme i sina bostäder. Bostadsministern var faktiskt oväntat kritisk mot Boverket och det var bra. Men det framkom inte i debatten vem som kommit med det märkliga förslaget om skrotningspremie, om det var från politikerna eller något påhitt av Boverket själva.

Nåväl, ministern lovade att det inte pågår någon hetsjakt på vedeldning, men den nya lagen som förbjuder installation av gamla vedpannor i nya hus kvarstår och trädde i kraft 1 juli 2018, hela fyra år innan EU:s krav börjar gälla, och går dessutom längre än vad EU kräver. Efter debatten lämnade jag över en vedpinne till ministern med tänkvärt budskap. Hans tjänstemän ville inte ta något foto med vedpinnen och ministern på samma bild och tog hand om vedpinnen. Men jag hade ju fler, så det blev ett foto med vedmotiv ändå.I dag meddelar Boverket att man backar helt i frågan och river upp de nya reglerna redan den 1/10 i år. "Boverket beslutade år 2017 att införa ett nytt krav för byggnader med vedspisar främst avsedda för matlagning (köksspisar). Nu föreslår Boverket att reglerna för köksspisar tas bort från och med den 1 oktober 2019. Det innebär att köksspisar som eldas med ved inte längre omfattas av utsläppskraven".

Boverket har helt enkelt insett att reglerna helt enkelt inte behövs. "Utredningen visar att det endast finns ett fåtal begagnade köksspisar på marknaden och att hälsovinsterna med att reglera dessa är små. Boverket gör därför bedömningen att den administrativa kostnaden är större än nyttan med regeln", säger Peter Fransson, avdelningschef på Boverket. Man kan ju undra varför man inte tog reda på detta innan man införde reglerna? Men självklart är det jättebra att reglerna nu rivs upp. Frågan är bara varför det inte ske romedelbart utan dröjer till 1 oktober?


Skulle det vara förvånande att det är svårt för nyanlända att få bostad?

2018-11-06

I en ny rapport konstateras det självklara och det många av oss varnat för - det är ont om bostäder till nyanlända i storstadsområdena och även i många andra kommuner.

"Trots bosättningslagen som skulle underlätta integrationen tvingas många nyanlända lägga allt för stort fokus på bostadssökande. Det visar en ny kartläggning över hela landet.

I många kommuner erbjuds de nyanlända tillfälliga lösningar, som kan upphöra när de två åren efter anvisningen gått. Det har också blivit vanligare att nyanlända inte erbjuds permanenta bostäder.

Det framgår av den lägesbild som länsstyrelserna samlar in från landets kommuner och landsting för att kartlägga hur de nyanlända påverkar verksamheterna. I en rapport som nu lämnats till regeringen konstateras att intentionen med bosättningslagen, som innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända, ofta motverkas idag.

– Har man ingen hållbar bostadssituation blir allt mycket svårare. Då går ju mycket av tiden åt att leta efter en bostad istället för att koncentrera sig på studier, lära sig svenska eller hitta ett arbete, säger Ciya Karim, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm."

Jag har ingen invändning i sak. Men hur kan detta förvåna någon? Det var väl närmast en självklarhet att det skulle bli så här när Sverige tog emot flest nyanlända per capita av alla länder i Europa, och samtidigt hade bostadsbrist redan innan. Att det är jobbigt att tvingas ha fokus på att hitta bostad i stället för att studera eller arbeta är dock inget som specifikt drabbar nyanlända. Många ungdomar i våra större städer kan intyga detta, så har det ju sett ut i decennier. 

Lösningen borde vara att bygga många mindre och billigare lägenheter med enklare standard för både nyanlända och ungdomar som ett första boende. Efterhand som man sedan får stabil inkomst kan man skaffa sig en större och bättre bostad. Men om detta ska bli möjligt måste man också tumma ordentligt på en hel del byggregler. Dessutom måste vi såklart minska inflödet av nyanlända till bostadsbristen är avhjälpt. De som tror att vi kan öka mottagandet igen lever med en helt verklighetsfrämmande världsbild. 

Vi vill inte alls "chockhöja din hyra"

2018-07-25

För en tid sedan (den 9 juli) skrev jag på bloggen om Hyresgästföreningens och Socialdemokraternas kampanjer mot oss moderater och andra Allianspartier för att vi påstås vilja chockhöja hyrorna för landers hyresgäster genom att införa "marknadshyror". En grov och mycket medveten vantolkning av vår kritik mot dagens hyresreglering som motverkar nyproduktion av hyresrätter. I veckans nummer av Markbladet beskriver jag Moderaternas tankar kring hyresregleringen. Vi  föreslår alltså inte införandet av marknadshyror som chockhöjer någons hyra!


(Klicka för läsbar storlek)

Moderat artikel om strandskydd och byggande

2018-07-14

I dag har jag och ett antal andra moderater i Sjuhärad denna debattartikel i Borås Tidning om strandskydd, byggregler och byggande. En prioriterad fråga för en ny regering - vi måste göra det möjligt för människor att bygga på attraktiva tomter på landsbygden, det är ett utmäörkt sätt att motverka avfolkning och främja utveckling. (klicka för mer lättläst storlek)

 

Socialdemokraterna ljuger om marknadshyror som ingen föreslår

2018-07-09

Socialdemokraterna för just nu en helt skruvad och verklighetsfrånvänd kampanj mot moderaterna som påstås föreslå marknadshyror som kommer att göra det dubbelt så dyrt att bo. Till sin hjälp har man S närstående Hyresgästföreningen som i annonser aktivt uppmanar sina medlemmar att rösta på de rödgröna partierna. Även på skyltar i bostadsområden sprids dessa budskap. Allt för att skrämma väljarna.

 
Högra bilden från Växjö, bildtack till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) via twitter.

Nu är det bara en liten hake - moderaterna föreslår inte införande av marknadshyror! Socialdemokraterna och Hyresgästföreningen har valt att själva göra ett extremt scenario för marknadshyror på befintlig bostadsmarknad, något som det inte finns något parti som föreslår. Och sedan redovisas det som en sanning om moderat politik. Rena lögner som bland annat sprids av landets finansminister. I dag har min riksdagskollega Mats Green, bostadspolitisk talesperson för moderaterna, detta debattinlägg i Aftonbladet där han kommenterar saken.

För oss moderater är det uppenbart att hyressättningssystemet inte fungerar bra och att justeringar behöver göras så att hyresrätten kan värnas och konsumentskyddet fortsatt vara starkt. Vårt moderata partistämmobeslut innebär därför att vi ska verka för en blocköverskridande överenskommelse om ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem. Det är verkligen inte samma sak som att vi vill införa marknadshyror som fördubblar hyreskostnaden.

I takt med att bostadsbyggandet nu rasar i Sverige så har vikten av genomgripande reformer för fler bostäder ökat ytterligare. Men likväl står Socialdemokraterna handfallna och utan någon bostadspolitik värd namnet. Deras enda reform – statliga byggsubventioner – har visat sig vara ett fiasko, och har inte lett till en enda ny hyresrätt i Stockholms stad, där behovet är som störst. Några ytterligare reformer har inte presenterats. Socialdemokraterna tog över ett kraftigt ökat bostadsbyggande, men lämnar efter sig ett kraftigt minskat bostadsbyggande. Det har dessvärre varit fyra förlorade år i bostadskrisens Sverige.

Vi moderater möter väljarna i valet med en bred bostadspolitisk reformagenda för att på allvar bekämpa bostadsbristen. Den omfattar bland annat förslag om hur vi kan förkorta och förenkla byggprocessen, få fram mer byggbar mark, öka rörligheten på bostadsmarknaden, och så då detta om att ta initiativ till breda politiska samtal kring hur vi utvecklar och moderniserar hyressättningssystemet. Men vi föreslår alltså inte införandet av marknadshyror som chockhöjer någons hyra. 

Moderaterna vill reformera och förbättra strandskyddet

2018-06-20

I går hade jag och ett antal moderater detta debattinlägg i Alingsås Tidning. Jag lägger ut det i sin helhet eftersom det är en bra beskrivning av stranddskyddsfrågan som diskuteras mycket i många kommuner.

Äldre inlägg om byggande och bostadsfrågor hittar du här!