Äldreomsorgs- och pensionsbloggen

På denna sida kommer jag att samla alla mina blogginlägg som rör äldreomsorg, pensioner, skatter för pensionärer, pensionsålder, arbetsvillkor för äldre mm.

Varför vaknade tillsynsmyndigheten först nu? 

2020-04-18

Häromdagen kom en märklig nyhet. Efter larm har nu IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) beslutat sig för att göra kontroller på äldreboenden runtom i landet för att se hur man hanterar corona-krisen på äldreboendena.

Bra kan man möjligen tycka, men personligen tycker jag det är märkligt och faktiskt helt orimligt att man inte gjorde detta redan för typ en månad sedan när andra myndigheter började prata om hur viktigt det är att hålla de äldre skyddade från virussmitta. Först nu tycker man alltså det är viktigt att kontrollera saken?

Det framgår också att man inte kan besöka äldreboenden just nu pga risken för smittspridning och att man därför kommer att göra tillsynen digitalt eller via telefon. Man undrar ju lite vad alla de som normalt arbetar med inspektioner av äldreomsorgen hittat på den senaste månaden när man inte kunnat besöka boendena? Är det ingen som funderat tidigare på att det kanske är just nu man borde kontakta vartenda äldreboende och varenda hemtjänst i landet för att försäkra sig om att man gör allt för att skydda de äldre - den helt centrala delen i budskapet från Folkhälsomyndigheten, som tyvärr visat sig ha misslyckats? Vad har vi vår tillsynsmyndighet till om inte ens de inser hur viktigt det är med inspektioner i just en sådan här situation?


Gårdagens bästa nyhet 

2020-04-09

I går meddelade Kommunals tidning Kommunalarbetaren att Arbetsmiljöverket beslutat att personal som arbetar med patienter med misstänkt eller befarad smitta av Covid19 ska anvbända munskydd och visir. Beslutet är kombinerat med vite. Jag tycker det är en helt självklar linje och ett självklart beslut, och tycker det är märkligt att inte arbetsgivarna självmant agerat så tidigare. Argumentet att det inte finns några visir och inga munskydd håller egentligen inte - det finns att köpa på marknaden om man vill. Att sedan Arbetsmiljöverket/Socialstyrelsen själva saboterat detta genom att ställa orimliga krav på märkning och därmed stoppat stora inköp som duger i andra EU-länder är däremot en befogad invändning. Nu tillverkar alltså kommunerna i stället själva visir av gamla OH-blad (!) i stället för att köpa in riktig utrustning - det är väl knappast bättre? Häromdagen meddelades dock att myndigheterna nu slopar kravet på CE-märkning vilket gör att det lär finnas utrustning att få tag på om viljan finns. 

Personal inom älderomsorg och hemtjänst måste sjävklart ha rätt till en trygg och säker arbetsplats, och de äldre måste kunna vara säkra på att personalen inte själva sprider smitta. Relevanta skydd är en självklarhet.


 

Jag tycker Sverige har svikit de äldre i corona-krisen  

2020-04-02

Rapporterna är tyvärr tydliga. Antalet döda i covid19/coronavirus ökar nu och det är främst de äldre som både intensivvårdas och dör. Larmen från äldreboendena är många, ett stort antal boenden har drabbats av smitta. Personalen är orolig, både för de boende som inte smittats och för sin egen säkerhet.

Från regering och ansvariga myndigheter får vi höra att Sverige har en annan strategi än andra länder, och att vårt tydliga fokus är att skydda äldre och personer i riskgrupper. Jag har flera gånger efterfrågat vilka konkreta åtgärder för att skydda dessa grupper som Sverige vidtagit, och inte minst hur det skiljer sig mot andra länder, där Sverige alltså skulle ha gått längre?

Jag menar att det faktiskt är tvärtom. Många länder har sedan länge förbjudit alla besök på äldreboenden och andra länder testar personalen inom sjukvård och äldreomsorg i större omfattning än vi gjort i Sverige. I Sverige togs ju först häromdagen beslut om att förbjuda alla besök på äldreboenden, tidigare var det bara en rekommendation (även om en del kommuner eller enhetschefer infört lokala besöksförbud). I Sverige har vi dessutom i princip avstått från all testning av personal inom äldreomsorg och hemtjänst, och någon testning av de äldre på boendena verkar inte heller ha skett. Först häromdagen, efter moderaternas krav beslutades om utökad testning, men när detta når ut till all personal inom äldreomsorg och hemtjänst återstår att se. Bristen på testning har också slitit hårt på personalen eftersom många varit hemma "för säkerhets skull" på grund av enklare förkylningssymptom. Det har gjort att färre anställda haft ansvar för fler äldre och även tvingats springa mellan avdelningar vilket självklart ökat smittspridningsrisken. Samtidigt finns säklart risk att personal med mycket lätta eller inga symptom arbetat som vanligt och därmed spridit smitta vidare bland de äldre.

Sanningen är med andra ord snarare att Sverige gjort mindre för att skydda de äldre än vad man gjort i många andra länder.

När jag hör representanter för regering och myndigheter konstatera att det är beklagligt att smittan sprids på äldreboendena, och hör dem säga att det är "ofrånkomligt" så blir jag ganska upprörd. Hade man agerat tidigare med besöksförbud och testning av personalen kunde det gjort skillnad. Det har inte heller varit brist på sådana förslag både från experter och en del av oss politiker, liksom från personal och fackliga organisationer. Min känsla idag är att Sverige svikit de äldre.

Jag framförde samma sak i sociala medier idag och har fått återkoppling från både personal och anhöriga till äldre som helt delar min syn på saken. Oron över fortsättningen när det gäller dödstal bland de äldre är enormt stor.


Större risk för fattiga pensionärer i Sverige än i Grekland?

2019-01-24

I dag fick jag ett nyhetsmail från Europaportalen som uppmärksammar Eurostats (EU:s statistikbyrå) påstående att svenska  pensionärer de senaste åren löpt större risk för att hamna i fattigdom än EU-genomsnittet.

Under 2017 riskerade drygt 16 procent av de svenska pensionärerna enligt Eurostat att hamna i fattigdom. Inom hela EU låg motsvarande siffra på 14 procent av pensionärerna. Ännu större risk för "fattiga" pensionärer är det i Tyskland, medan risken påstås vara betydligt mindre i exempelvis Grekland och Slovakien.

Svenska pensionärer har länge haft en högre risk för att bli "fattiga" än EU-genomsnittet. Risken för fattigdom definieras nämligen av Eurostat som att man har en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i landet. Det betyder att svenska pensionärer kan ha inkomster som vida överstiger exempelvis de slovakiska pensionärernas – men att de har låga inkomster i förhållande till övriga invånare i Sverige. Och då räknas de som fattiga.

Det finns mycket att kritisera i EU:s sätt att räkna. EU:s statistik säger faktiskt inget alls om vilka länder som det är bäst eller sämst att vara pensionär i. Bara det faktum att Grekland framstår som bättre än Sverige och Tyskland säger det mesta. Orsaken är att i Grekland har både löner och pensioner pressats tillbaka kraftigt de senaste tio åren, och idag är de flesta "fattiga" - en skillnaden mellan löntagare och pensionärer är liten, många är "fattiga". I Sverige har de flesta fått det bättre de senaste 10-15 åren, men eftersom lönerna höjts mer än pensionerna blir skillnaden större.

Jag kritiserade EU:s sätt att räkna redan under Alliansåren. Men då var den dåvarande S-oppositionen inte alls lika intresserade av en nyanserad diskussion. Idag är det givetvis mer intressant för S att tona ned EU:s statistik. Själv står jag fortfarande för det jag sa tidigare, trots att S idag styr landet. Det är inte större risk att bli fattig som pensionär i Sverige, jämfört med Grekland. Det var det inte under Alliansen och det är det inte heller idag.
 

M-löfte om samma skatt för pensionärer som löntagare ligger fast

2018-06-15

Häromdagen meddelade ju Ulf Kristersson att moderaterna vill ta bort resterande del av skatteskillnaden mellan pensionärer och löntagare om vi vinner valet. Det blir i så fall det sista steget i det arbetet som inleddes 2010 av Alliansregeringen. Aldrig tidigare har svenska pensionärer fått sådana skattesänkningar som under Alliansen. Och med en stark moderat valframgång kommer skattesänkningarna för våra pensionärer att fortsätta.

Socialdemokraterna försöker nu misstänkliggöra detta löfte genom att säga att moderaterna ju vill införa ett sjätte jobbskatteavdrag för löntagare, vilket i så fall skapar en ny skatteskillnad mot pensionsinkomster. Påståendet är fel - moderaternas löfte inkluderar det sjätte jobbskatteavdrag vi vill införa, och pensionärerna kommer att kompenseras fullt ut även för detta i vårt förslag.

Det är också intressant att Magdalena Andersson sa att moderaternas förslag till skattesänkningar för pensionärerna är "oansvarigt" för att pengarna behövs till välfärden i stället. Socialdemokraterna lovade ju själva samma sak inför valet 2014. Då var det tydligen inte oansvarigt - trots att man samtidigt (felaktigt) hävdade att "ladorna var tomma". Men socialdemokraterna har inte infriat löftet att ta bort skatteskillnaden. I stället har man lagt över 8 miljarder på byggsubventioner på en redan överhettad bostadsmarknad och lägger nu 6 miljarder på tre år på att ge vuxna män utan asylskäl möjlighet att ändå få uppehållstillstånd. Dessa 14 miljarder är alltså viktigare för Socialdemokraterna än att uppfylla löftet om att sänka skatten för pensionärerna.

I dag kommer så plötsligt ett väntat löfte från Socialdemokraterna som svar på moderaternas löfte. S vill nu sänka skatten för pensionärer "lite mera" än det man tidigare lovat. Men hela skatteskillnaden mot lön tar man inte bort - trots alla sina högstämda löften före förra valet. Finansministerns lada är kanske tom?

Det blir nu moderaterna som går till val på att uppfylla Socialdemokraternas gamla vallöfte. Och så brukar det vara när det gäller skattesänkningar. Ska det bli något konkret av dessa behövs moderaterna i regeringen. 

Moderaterna vill ta bort hela skatteskillnaden mellan lön och pension

2018-06-09

I dag höll Ulf Kristersson sitt sommartal hemma i Strängnäs. Han gav då ett tydligt besked till landets pensionärer. Moderaterna vill sänka skatten för pensionärer betydligt mer än regeringen, och dessutom säka skatten för pensionärer som fortsätter arbeta. Med våra skattesänkningar försvinner hela skillnaden i beskattning av lön och pension.

Jag har många gånger förklarat att Alliansens prioritering att först sänka skatten på arbete var viktig både för pensionerna och för statens finanser. Men under Alliansen fick även pensionärerna stora skattesänkningar. Fortfarande återstår en skillnad i beskattning av lön och pension, som regeringen bara åtgärdat för dem med de allra lägst pensionerna. Moderaterna vill nu ta bort hela skillnaden i beskattning av lön och pension. Här är förslaget i sin helhet: 

Sammanfattning av förslaget: 

* Många pensionärer får inte ekonomin att gå ihop. Därför är det bra att det finns en politisk överenskommelse om att förstärka grundskyddet i pensionssystemet. Problemet är bara att skillnaden i pension då minskar rejält mellan de som har jobbat hela livet och de som inte har jobbat alls. Det stärker inte arbetslinjen och därför behöver vi göra mer för Sveriges pensionärer. 

* Pensionärer som har jobbat, men har låg pension, får inte någon sänkt skatt alls med regeringens förslag. Vi tar därför ett steg till. Vårt förslag innebär att de med låga inkomstpensioner får runt 2500 kronor mer per år kvar i pension. Sammantaget sänker vi därmed skatten för pensionärer med närmare 13 miljarder kronor. 

* Med våra skattesänkningar för pensionärer kommer det inte längre finnas någon skatteskillnad alls mellan lön och pension. Utan det kommer alltid löna sig att jobba, att vilja jobba och att ha jobbat.

* Moderaterna har tidigare lovat sänkt skatt för pensionärer med 8,5 miljarder kronor. I dag lovar Moderaterna att sänka skatten ytterligare med 4,4 miljarder kronor under den kommande mandatperioden. Det ger en skattesänkning på 200-300 kronor i månaden för den som har en månatlig pension på 13 000-17 000 kronor. När dessa båda skattesänkningar är genomförda kommer det inte att finnas någon skatteskillnad mellan arbete och pension.

* Totalt vill Moderaterna sänka skatten för äldre med 7 miljarder kronor mer än regeringen: 4,4 miljarder kronor på pension och 2,6 miljarder kronor för dem över 64 år som arbetar. Sammantaget handlar det om 15,5 miljarder kronor i skattesänkningar på pension och för pensionärer som fortsätter arbeta. 

 

S-MP-regeringens falska pensionslöften och orimliga prioriteringar

2018-05-02

Socialdemokraternas besked om att man vill "verka för" höjda pensioner för 1,2 miljoner pensionärer låter givetvis väldigt lockande för många. Men när man skrapar lite på ytan blir det väldigt uppenbart hur dagens regering försöker lura väljarna.

1. Man utlovar i media i princip en pensionshöjning för 1,2 miljoner pensionärer med 600 kronor i månaden. Och för detta är man villiga att satsa 4 miljarder per år. Problemet är bara att 4 miljarder inte räcker till 600 kronor i månaden för 1,2 miljoner pensionärer. Det räcker bara till 278 kronor. Före skatt.

2. Det andra problemet är att alla ändringar i de allmänna pensionerna beslutas av Pensionsgruppen, som innehåller representanter från M, S, C, L och KD. Det är denna grupp som beslutar om förslag till förändringar av pensionssystemet. Inget parti kan ensamt förändra pensionssystemet. I den mån förändringar sker är det ett gemensamt beslut av dessa fem partier.

3. Det tredje problemet är hyckleriet. Samtidigt som man är villiga att satsa 4 miljarder per år på höjda pensioner för vissa grupper satsar man 2 miljarder per år på att ge uppehållstillstånd för 9.000 vuxna män utan asylskäl från andra länder. Man lägger alltså  222.000 kronor per år på en utrikes född man som saknar asylskäl. Och 3.333 kronor per pensionär. En ensamkommande vuxen man utan asylskäl är alltså värd 66 gånger mer än en svensk pensionär. Det är helt oanständiga proportioner. Totalt för tre gymnasieår blir det hela 6 miljarder i kostnader för de unga männen. Pengar som givetvis kunde använts till något annat.

Sammantaget visar detta hur extremt skeva prioriteringar dagens regering gör. Jag kommenterade detta på twitter i ett inlägg som fått väldigt stor spridning det senaste dygnet:

 

Helt orimligt när socialministern ger de äldre skulden för vårdkrisen

2018-04-29

Häromdagen kunde man läsa denna artikel i Aftonbladet, där socialminister Annika Strandhäll (S) med kraft förklarar att vårdkrisen minsann inte har något alls med det stora asylmottagandet att göra. I stället beror det på det ökande antalet äldre.

Jag tycker det är allvarligt att en minister så uppenbart försöker missleda befolkningen. Det finns hur mycket faktamaterial som helst som visar att det stora antalet nyanlända medför mycket stor belastning på både sjukvård och tandvård. Bland annat har Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen skrivit rapporter om detta. Det är också samma bild man får när man talar med anställda inom sjukvården och tandvården. Eller när man själv besöker en vårdcentral eller akutmottagning. Flera personer i min närhet att för övrigt förgäves försökt boka tid hos tandläkaren, som haft långa köer och själv sagt att det beror på att det är så många asylsökande som behöver omfattande tandvård.

Även media har skrivit om detta vid upprepade tillfällen. Exempelvis här, här, här, här, här och här. Och här är ett debattinlägg från 2017 från en specialistläkare i geriatrik.

Att ge vår åldrande befolkning skulden är inte lite fräckt. Särskilt som dagens regering själva bär stor del av skulden för ökande vårdköer genom att man avskaffade Alliansens kömiljard som bevisligen kortade köerna. Faktum är att de är våra äldre som drabbas allra värst av växande köer. Det gör Strandhälls missledande påhopp på vår åldrande befolkning extra motbjudande.

Kommenterade även på twitter:


 
Äldre inlägg om äldreomsorg och pensioner hittar du här!