Sjukvårds- folkhälso- och socialförsäkringsbloggen

På denna sida kommer jag att samla alla mina blogginlägg som rör landsting/regioner, sjukvård och tandvård, läkemedelsfrågor, missbruksfrågor, alkoholpolitik, folkhälsa, socialtjänstärenden och andra sociala frågor. Även inlägg som rör sjukförsäkring, förtidspensioner, rehabilitering och stöd till funktionshindrade kommer att samlas på denna sida, liksom inlägg som rör mitt tidigare uppdrag i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Även frågor som rör faktisk eller relativ fattigdom, försörjningsstöd mm samlas här. Inlägg som specifikt gäller barn finns även på Barnfamiljsbloggen.

Debattinlägg i Svenljunga Tranemo Tidning idag

2019-03-06

 
M/KD-budgeten räddar assistansen för svårt sjuka barn

2019-02-21

Barn som behöver hjälp med andning och sondmatning kommer att få det tack vare Moderaterna och Kristdemokraternas budget – men de skulle ha fått det snabbare om Sverige haft en borgerlig regering. M/KD-budgeten ökade, jämfört med S/MP-regeringens förslag, resurserna till den statliga assistansersättningen med 350 miljoner kronor för år 2019 samt 700 miljoner kronor för åren 2020 och 2021. (L och SD ökade också anslagen till assistansen i sina budgetar, medan C inte tillförde något alls och V inte lade någon egen budget överhuvudtaget).

I dag meddelade socialminister Lena Hallengren (S) på en presskonferens att regeringen behöver ytterligare fyra månader för att få på plats förändringar av LSS så att barn med behov av hjälp till andning och sondmatning ska få det. Men regeringen och stödpartierna agerar för långsamt. Det har redan gått två månader sedan Moderaternas och Kristdemokraternas budget röstades igenom riksdagen. Den innehöll 350 miljoner kronor mer än regeringen och andra partiers budgetförslag för att genomföra förändringar av LSS. Lena Hallengren försöker också vilseleda genom att påstå att dagens besked från regeringen är ett resultat av Januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L. Men det är fel. Redan den 20 december fattade riksdagen alltså beslut om mer resurser till LSS och ett krav på att åtgärda problemen med andningshjälp och sondmatning. Att regeringen och stödpartierna låter barn och anhöriga vänta onödigt länge är direkt stötande.
 

Hela riksdagen ställer sig bakom M-KD-förslaget om LSS

2018-12-20

Hela riksdagen ställer sig nu bakom kravet från Moderaterna och Kristdemokraterna i vår gemensamma budget, där vi kräver skärpt lagstiftning som garanterar personlig assistans för dem som behöver andningshjälp och sondmatning och översyn av hela lagstiftningen kring LSS för att trygga stöd till dem som behöver hjälp. I vår M-KD-budget lägger vi redan nästa år 350 miljoner extra till LSS och sedan 700 miljoner per år för att säkra assistans till dem som behöver hjälpen alla mest. 
Socialdemokraterna förlorade "folkomröstningen om välfärden"  

2018-10-09

 

Socialdemokraterna och statsminister Löfven ville ju göra det senaste valet till "en folkomröstning om välfärden". Och så blev det. Väljarna var uppenbarligen mycket missnöjda med den välfärd Socialdemokraterna levererat inom vården (trots omfattande skattehöjningar på många håll), och röstade bort Socialdemokraterna från makten i de flesta landsting, vilket Dagens Industri uppmärksammar idag. Förra mandatperioden styrde S 12 landsting, efter valet verkar det bara bli Västerbotten som man kan styra själva. I samtliga övriga landsting har vi nu antingen moderatlett styre eller ett blocköverskridande styre. Blåast är det i Västra och Södra Sverige, samt Stockholms Län och Gotland och Norrbotten.  

På några ställen är maktskiftet historiskt. I Dalarna tar en moderatledd Allians över makten efter 92 år och i Norrbotten blir det maktskifte efter 84 år av rött styre! På tiden kan man tycka.

Antibiotikaresistens kan vara ett verkligt hot mot mänskligheten

2017-10-05

Jag uppmärksammade denna nyhet på twitter och många verkar dela oron. Detta är sannolikt ett verkligt hot mot mänskligheten och det är mä'rkligt att det inte diskuteras mera. I Sverige har både politiker, myndigheter, sjukvård och djurhållning bra koll på antibiotikaanvändningen. Men i många länder är situationen mycket alarmerande. Detta borde man rimligen diskutera globalt minst lika mycket som man diskuterar klimatförändringar.


 
Klok kritik mot SD:s krav på kraftigt sänkt abortgräns 

2018-07-20

I dag finns denna ledarkrönika i Borås Tidning av vikarierande ledarskribenten Amanda Broberg. Hon konstaterar att SD:s krav på kraftigt sänkt abortgräns är helt ovetenskapligt, och menar att det bara syftar till att styra över kvinnors rätt att bestämma själva. För egen del tycker jag dessutom att SD:s retorik i frågan påminner otrevligt mycket om de mer extrema politisk-religiösa krafterna som vi både sett i Sverige tidigare och som är mycket tongivande i andra länder, exempelvis i USA.
Det var ju för övrigt först när KD (dåvarande KDS) slutade driva inskränkning av aborträtten som man fick tillräöckligt med rölster för att ta sig in i Sveriges Riksdag. Nu har vi alltså ett nytt stort parti som låter som ett eko från förr.

Det finns all anledning att fgortsätta granskningen av SD:s politik på olika områden, frågor som hittills dolts bakom migrationsfrågans stora fokus. Det finns väldigt mycket konstigt och rent av obehagligt i SD.s politiska program.

 

Socialminister Strandhäll (S) försöker komma undan ansvar

2018-07-15

I dag finns en helsidas uppföljning i Borås Tidning och det bristfälliga konsumentskyddet vid köp av skönhetsbehandlingar - en närmast oreglerad marknad där uppenbarligen många råkar illa ut. Jag reagerade på citatet av Strandhäll i Borås Tidning där hon sa att det är "Skrämmande att ingen behöver ta ansvar". Hon syftar såklart på branschen, men jag tycker det är läge att påpeka att det är hon som minister som har ansvaret för att det finns en rimlig lagstiftning kring detta. Hon behöver ta ansvar! Vilket jag påpekade på twitter i förmiddags.Alliansregeringen tillsatte 2014 en utredning om detta. Utredningen presenterade sina många förslag 2015. Men dagens s-mp-regering valde att avfärda samtliga förslag och i stället tillsätta en ny utredning 2017 som ska redovisas senare i höst (efter valet). Det betyder att ny lagstiftning lär dröja ytterligare flera år. Det stämmer att den tidigare utredningen fick en del remisskritik, men inte för samtliga förslag, och något kunde väl ministern tagit fasta på för att styra utvecklingen åt rätt håll? 

I november förra året hölls en interpellationsdebatt i riksdagen om frågan. Det var min riksdagskollega Lars Beckman (M) som hade ställt en interpellation till socialminister Annika Strandhäll. Här är protokollet från den debatten.

Under dagens regering har inte frågan rört sig en enda millimeter framåt. Det är inte särskilt imponerande. Och under tiden drabbas allt fler kvinnor av skador till följd av olika skönhetsingrepp. Visst kunde man tycka att den som köper en sådan behandling ska förvissa sig om kompetensen och erfarenheten hos den som utför den, men många lever i tron att detta är verksamhet som lyder under hälso- och sjukvårdslagen - vilket inte stämmer. Hög tid för regeringen att agera. 

S vill alltså göra valet till en "folkomröstning om välfärden" 

2018-06-26
 

    

 

I dag debatterade jag införandet av karensavdrag i stället för karensdag

2018-05-23

I dag representerade jag moderaterna i Socialförsäkringsutskottets debatt om regeringens proposition om att ersätta dagens karensavdrag vid sjukdom med ett procentuellt karensavdrag. För den som arbetar normal arbetstid fem dagar i veckan blir karensavdraget lika stort som dagens karensdag. Men för den som arbetar längre men färre arbetspass varje vecka (exempelvis nattarbete inom vård och omsorg) blir karensavdraget lägre än med dagens karensdag. Samma sak för vissa grupper som arbetar deltid. Lagförslaget kommer att skapa större rättvisa för den som blir sjuk. Vissa kollektivavtal innehåller redan liknande regler, men nu blir det även reglerat i lag. 

Bakgrunden till förändringen är ett förslag från den parlamentariska socialförsäkringsutredningen där jag var moderat ledamot. Jag var en av dem som drev på för en förändring och en enig utredning ställde sig bakom förslaget. Utredningen lämnades över till regeringen redan i januari 2015, men först nu, drygt tre år senare, kan riksdagen ta beslut om saken. Moderaterna och Alliansen stödjer förslaget.

Här är mitt anförande i dagens debatt (klicka för läsbar storlek):  

Helt orimligt att socialministern ger de äldre skulden för vårdkrisen

2018-04-29

Häromdagen kunde man läsa denna artikel i Aftonbladet, där socialminister Annika Strandhäll (S) med kraft förklarar att vårdkrisen minsann inte har något alls med det stora asylmottagandet att göra. I stället beror det på det ökande antalet äldre.

Jag tycker det är allvarligt att en minister så uppenbart försöker missleda befolkningen. Det finns hur mycket faktamaterial som helst som visar att det stora antalet nyanlända medför mycket stor belastning på både sjukvård och tandvård. Bland annat har Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen skrivit rapporter om detta. Det är också samma bild man får när man talar med anställda inom sjukvården och tandvården. Eller när man själv besöker en vårdcentral eller akutmottagning. Flera personer i min närhet att för övrigt förgäves försökt boka tid hos tandläkaren, som haft långa köer och själv sagt att det beror på att det är så många asylsökande som behöver omfattande tandvård.

Även media har skrivit om detta vid upprepade tillfällen. Exempelvis här, här, här, här, här och här. Och här är ett debattinlägg från 2017 från en specialistläkare i geriatrik.

Att ge vår åldrande befolkning skulden är inte lite fräckt. Särskilt som dagens regering själva bär stor del av skulden för ökande vårdköer genom att man avskaffade Alliansens kömiljard som bevisligen kortade köerna. Faktum är att de är våra äldre som drabbas allra värst av växande köer. Det gör Strandhälls missledande påhopp på vår åldrande befolkning extra motbjudande.

Kommenterade även på twitter: 


Moderat politik för tryggare förlossningsvård

2018-04-15

Under dagens regering myntades det nya begreppet "bilförlossning". Lite tillspetsat såklart, men ändå ett symptom på att förlossningsvården inte fungerar. Och detta problem finns på olika ställen i landet. 

Moderaterna föreslår ett samlat paket för en trygg och tillgänglig förlossningsvård.

Vi satsar totalt 1 miljard per år för en stärkt vårdkedja för mödravård, förlossningsvård och eftervård. Vi vill också utöka barnmorskeutbildningen med 150 platser om året (i dag utexamineras 300 barnmorskor om året, vi vill alltså öka antalet med 50%). Vi satsar samtidigt 400 miljoner per år för att fler sjuksköterskor ska kunna vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor med bibehållen inkomst under utbildningen.


 

Moderaterna satsar på kortare vårdköer och bättre cancervård

2018-04-02

De senaste åren har vårdköerna fördubblats, trots att Stefan Löfvens regering höjt skatterna med över 40 miljarder kronor. Att avskaffa Alliansens kökortningsmiljard var ingen bra idé. Utveckligen måste vändas. I dag är det till exempel bara ungefär hälften som får cancervård i tid.

Människor i hela landet måste kunna lita på att välfärden finns där när vi som mest behöver den. Då måste vården vara trygg och tillgänglig. Vi moderater vill korrta vårdköerna, utbilda fler specialistsjuksköterskor och medarbetare till vårdyrken, samt stärka vårdkedjan genom att bland annat förbättra eftervården. 

Välfärden i Sverige måste få kosta. Men det kräver att vi kan prioritera, fatta tuffa beslut och självklart att vi får fler i arbete i stället för i bidragsförsörjning.

• Under nästa mandatperiod avsätter Moderaterna 500 miljoner konor om året för att ta fram en ny cancerstrategi och genomföra prioriterade åtgärder enligt strategin som framför allt ska omfatta det förebyggande arbetet med cancerprevention, screeningprogram, nivåstrukturering av ovanliga och svåra fall, forskning och utveckling, kompetensförsörjning och digitalisering.  

• I vår budget avsätter vi 3 miljarder om året för att återinföra en förstärkt och utvecklad kömiljard - en prestationsbaserad ersättning som enligt alla utvärderingar kortade köerna.  

En bättre start i livet - m-förslag till insatser för socialt utsatta barn 

2018-03-27

I dag presenterade Ulf Kristersson ett samlat paket för att fler barn i Sverige ska få en bättre start i livet. Det handlar bland annat om utökad rätt till förskola, mer undervisningstid i skolan, ökade resurser till barn- och ungdomspsykiatrinstärkt socialtjänst samt insatser för unga som hamnat i kriminalitet. Jag blev glad när jag fick veta att detta var på gång, för här talar vi om oerhört viktiga frågor, både för den enskilde och dennes familj, men också för samhället i stort.  

"Varje barn ska kunna känna hopp om sitt eget livs möjligheter. Här får politiken inte svika. Sverige är ett fantastiskt land att växa upp i för de flesta barn, men även här finns det barn som har det svårt. Det kan handla om att växa upp med föräldrar som aldrig lyckas försörja sig själva, att man på grund av problem hemma misslyckas i skolan eller att psykisk ohälsa hindrar en från att leva det liv man vill. Samhället måste fånga upp och stötta dessa barn, säger Ulf Kristersson. 

- När problemen dessutom går i arv till nästa generation är det ett dubbelt misslyckande för samhället. Inte ett enda barn borde känna hopplöshet redan innan livet tagit fart på allvar. Därför presenterar Moderaterna ett reformpaket för att både förebygga problem och hjälpa redan utsatta barn. Det handlar om satsningar på skolan, socialtjänsten och ungdomspsykiatrin, men också om att unga kriminella ska fångas upp tidigt av rätt instanser så att de inte fortsätter sin brottsliga bana och skadar andra."

Här är en kort sammanfattning av de olika förslagen:

Skola och förskola 
• Utökad rätt till förskola till 30 timmar per vecka för barn vars föräldrar får försörjningsstöd eller är arbetslösa. 
• Bättre tillsyn av fristående förskolor. 
• En timme mer i undervisningstid – varje dag. 
• Obligatorisk lovskola och läxhjälp för barn som riskerar att halka efter. 
• Fler karriärtjänster i utanförskapsområden. 

Psykisk ohälsa 
• Korta väntetiderna i vården för barn och unga med psykisk ohälsa. 
• Fördubbla anslagen till den nationella expertfunktionen för suicidprevention. 
• Bättre tillgång till elevhälsan.

Familjehem och socialtjänst 
• Professionalisera familjehemmen och jourhemmen. 
• Möjliggör fler vårdnadsöverflyttningar och fler nationella adoptioner. 
• En ny socialtjänstlag och stor bidragsreform. 
• Bättre villkor för socialtjänstens medarbetare – på väg mot legitimation. 

Unga som begår brott 
• En särskild enhet inom Kriminalvården ska ansvara för unga som begått våldsbrott och andra grova brott. 
• Förbättra möjligheten till snabba åtgärder för unga lagöverträdare. 
• Inför särskilda ungdomsdomstolar. 
• Fler sociala insatsgrupper. 
• Sekretessbrytande bestämmelser för bättre informationsutbyte mellan socialtjänst och polis.  

Fler felaktigt utbetalda VAB-dagar utan VAB-intyg

2018-03-23

Försäkringskassan meddelar i ett pressmeddelande att Försäkringskassans utbetalningar för vård av sjukt barn visar på en hög andel felaktiga utbetalningsdagar som uppgår till 15 procent – närmare 900 miljoner kronor. Det framgår av de slumpmässiga kontroller som genomförts under 2017. Hur stor andel som är medvetet fusk vill Försäkringskassan inte uppskatta.

Alliansen införde "VAB-intyg" 2008, alltså en skyldighet för förskolor och skolor att intyga barns frånvaro, ett intyg som sedan vidarebefordrades till Försäkringskassan. Allt för att minska antalet felaktigheter. Redan 2009, året efter, minskade antalet utbetalda VAB-dagar med 6%.

Tyvärr togs intygen bort av Alliansen själva 2013 efter starka protester mot kravet, eftersom det ansågs "jobbigt" att hantera. Jag beklagade det då. Och dagens regering har inte haft något intresse att återinfdöra det. Men om det finns nära en miljard i potten att spara in borde det väl vara värt besväret? Med dagens teknik borde detta gå enkelt att hantera elektroniskt om viljan finns. Jag tycker VAB-intygen borde återinföras snarast.


 

Äntligen förslag från regeringen om karensavdrag i stället för karensdag

2018-03-13

Den 25 mars 2011 skrev jag nedanstående i ett blogginlägg:

Alla försäkringar innehåller en självrisk, och karensdagen är den självrisk som gäller vid sjukdom. Det är högst rimligt. Däremot tycker jag att de fackliga röster som höjts för att skapa en rättvisare karensdag är värda att lyssna på.
Problemet är nämligen att de som arbetar natt eller långa arbetspass, och därmed arbetar färre dagar under en månad drabbas orimligt hårt av dagens regler. Om man på en heltidstjänst arbetar 15 långa arbetspass på en månad och är sjuk en gång mister man 1/15 av sin lön på karensdagen. För den som arbetar normalt, 22 dagar per månad blir kostnaden för karensdagen däremot bara 1/22 av lönen. Det känns inte rättvist att en nattarbetande inom vården ska drabbas på detta sätt. Ett karensavdrag i procent av månadslönen vore mer rättvist. För de flesta skulle karensavdraget bli exakt detsamma som idag, men för vissa grupper med udda arbetstider och långa arbetspass skulle det bli betydligt rimligare karensavdrag. Detta är en fråga jag själv lyft i olika sammanhang, och kanske är det något att arbeta vidare för?


Bakgrunden var att jag då hade personer i min omgivning som arbetade natt i vården och som drabbades hårt ekonomiskt av karensdag vid sjukdom. 

I oktober 2012 blev jag ledamot av den då pågående stora parlamentariska socialförsäkringsutredningen som tillsattes av Alliansen. En av de frågor jag då drev var just denna. Och eftersom det fanns fler röster för att ändra karensdagen till ett karensavdrag enades till slut utredningen om detta och det blev ett av förslagen i vårt slutbetänkande som överlämnades till regeringen i januari 2015:

  

Regeringen har ju tyvärr inte gjort mycket åt alla de kloka förslag som socialförsäkringsutredningen tog fram, men den 1 mars fick riksdagen i vart fall en proposition från regeringen som innehåller ett förslag helt identiskt med utredningens förslag om karensavdrag:Innebörden är att i stället för en karensdag får man ett karensavdrag som motsvarar 1/5 av en veckoarbetstid. För de som arbetar normal arbetstid fem dagar per vecka blir därmed karensavdraget detsamma som med dagens karensdag. Men för den som arbetar längre men färre arbetspass varje vecka blir karensavdraget lägre än den tidigare karensdagen. Detta kommer att skapa större rättvisa för alla dem som exempelvis arbetar natt, skift och liknande. 

Det tog alltså sju år från att jag först diskuterade frågan på bloggen tills förslaget blev verklighet och kom till riksdagen för behandling. Man får inte ha bråttom som politiker. Jag förstår dock inte varför regeringen väntade i tre år (!) på att göra denna enkla, men viktiga förädnring? All lagtext och allt underlag fick man i utredningens slutbetänkande i januari 2015. Men det känns trots allt riktigt bra att ha varit en del av denna förändring, hela vägen via utredningen fram tills idag.Äldre inlägg om sjukvård och socialförsäkringar mm hittar du här!