Blogg april 2018

Svenska folkets viktigaste valfrågor

2018-04-30

Nyligen presenterades SOM-institutet vid Göteborgs Universitet sin årliga analys över hur svenska folket ser på olika frågor. Här är "topplistan" över väljarnas viktigaste frågor. Svaren är inte "styrda" utan det är en öppen fråga om vilka frågor man tycker är viktigast i Sverige idag, och varje svarande får ange maximalt tre stycken:Viktigaste frågan är alltså invandring och integration. Av undersökningen framgår att synen på om vi ska ha ökat eller minskat flyktingmottagande förändrats dramatiskt de senaste åren. Det är intressant att se att svenska folket ända sedan 1990 haft en övervikt för att minska flyktingmottagandet. Politiken har agerat precis tvärtom. Det är så man skapar misstro mot politiken och bäddar för framgångar för nya invandringskritiska partier. Idag är det hela 53% som vill minska flyktingmottagandet och endast 23% säger nej. Det är den mest negativa inställningen till flyktingmottagande på 20 år. Det är en ganska tydlig signal till oss politiker. Svenska folket börjar se baksidan av det stora asylmottagandet i sin egen vardag.
 

Kvällens debatt i Agenda

2018-04-29

Kvällens debatt i Svt Agenda var på ett sätt historisk. Det är, vad jag vet, första gången en moderat partiledare debatterar direkt med Sverigedemokraternas dito. Och när ämnet är migration och integration blir det givetvis extra laddat.

Nu blev väl debatten lite som förväntat. Jag tycker det var klädsamt av Ulf Kristersson (M) att ge Jimie Åkesson och SD ett erkännande att de var de enda som pratade om problemen kring migration och integration inför valet 2014. Samtidigt var det bra att Kristersson var tydlig med att det inte duger att bara problematisera och kritisera och säga att allt är nattsvart. Man måste också ha en linje om vad man vill göra åt saken. Att som SD utlova att 100.000-tals invandrare med uppehållstillstånd ska skickas tillbaka är knappast realistiskt. Inte heller att säga att gränsen för invandring omedelbart ska sättas till noll.

I övrigt var positionerna ganska låsta. Kristersson upprepade att han inte tänker förhandla eller regeringssamverka med SD, och Åkesson var uppenbart frustrerad över att ingen vill förhandla eller samverka med honom.

Personligen måste jag säga att efter den senaste veckans diskussion om lagförslaget om "gymnasieamnesti" känner jag tyvärr större förtroende för SD:s migrationspolitik än Centerpartiets. Samtidigt ligger jag närmare Centern än SD i de flesta andra frågor. Att bilda en regering handlar inte bara om att hantera migrationsfrågan, även om den är stor och central. Man måste även kunna enas kring andra viktiga frågor. Och där inser alla moderater att det blir svårt om man ska samarbeta organiserat med SD. Däremot tycker jag att en moderatledd regering ska uppträda mer vuxet än dagens regering och bjuda in även SD till alla breda politiska samtal. Ska vi kunna skapa en långsiktigt hållbar migrationspolitik krävs att alla de stora partierna står bakom den. Och då är det givetvis ett värde om den även får stöd av SD.

Viktigaste beskedet i kvällens debatt var att Ulf Kristersson var tydlig med att fjolårets asylmottagande på 26.000 personer plus anhöriga är alldeles för höga tal i det läge landet befinner sig. Och att vår migration måste kopplas till hur vi klarar integrationen. Båda dessa besked var välkomna. Och de ger mig stöd i min tanke att vi måste hamna ganska nära noll de närmaste åren när det gäller vårt mottagande utöver de 5.000 kvotflyktingar vi tar emot varje år. 

I övrigt tror jag inte att debatten fick vare sig Moderater eller Sverigedemokrater att byta parti. Vi har en skillnad i synsätt, det går inte att komma ifrån. Sverigedemokraterna ser invandrare som kollektiv som ett problem som man enklast löser genom  att stänga gränsen och skicka tillbaka 100.000-tals personer som tidigare beviljats uppehållstillstånd. Moderater ser arbetslösa invandrare som lever på bidrag som ett problem, liksom de som inte respekterar våra lagar och vår kultur. Vår lösning är att försöka få fler i arbete, ta krafttag mot lagbrott och införa bidragstak och utbildningsplikt i kunskaper om det svenska samhället och det svenska språket. Samtidigt har vi en tro på att alla som arbetar och betalar skatt bidrar till vårt samhälle, oavsett varifrån de kommer. M och SD har dock en stor samsyn i vissa frågor och i de fallen tycker jag personligen inte att det vore något problem att diskutera enskilda konkreta förslag även med SD. Vi har ju till och med skrivit ihop oss med Vänsterpartiet vd något tillfälle.

Hur valet går beror på många saker.

I den ena vågskålen finns frågan om hur många moderata väljare som i protest mot vår tidigare migrationspolitik röstar på SD för att "straffa oss". Samt hur många moderata väljare som skräms bort av vårt samarbete med Centerpartiet. Och givetvis hur stor chans man bedömer att vi har att få igenom vår migrationspolitik.

I den andra vågskålen finns regeringsfrågan. Alla vet att SD aldrig kommer att ta plats i någon regering och att de kommer att ha väldigt svårt att få igenom sin politik. Dessutom vill idag nästan alla prata eller förhandla med moderaterna. Ulf Krristersson är sannolikt den partiledare som har störst chans att skapa ett fungerande regeringsunderlag och därmed en annan politik än dagens. Han är också den mest populäre partiledaren hos svenska folket. Kristersson resonerande sätt och brist på tvärtsäkra uttalanden har redan börjat imponera på väljarna.

Valet kommer att bli väldigt spännande.  Det är lätt att underskatta den enorma frustration och oro som många känner över tillståndet i landet. Ju allvarligare läget blir desto fler proteströster kommer att gå till SD och andra ytterkantspartier. Samtidigt vet vi att människor gärna röstar på partier som ger hopp om en lösning på samhällsproblem. Där anser jag att vi moderater har mer att erbjuda än såväl SD som övriga partier. 

 

Helt orimligt när socialministern ger de äldre skulden för vårdkrisen

2018-04-29

Häromdagen kunde man läsa denna artikel i Aftonbladet, där socialminister Annika Strandhäll (S) med kraft förklarar att vårdkrisen minsann inte har något alls med det stora asylmottagandet att göra. I stället beror det på det ökande antalet äldre.

Jag tycker det är allvarligt att en minister så uppenbart försöker missleda befolkningen. Det finns hur mycket faktamaterial som helst som visar att det stora antalet nyanlända medför mycket stor belastning på både sjukvård och tandvård. Bland annat har Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen skrivit rapporter om detta. Det är också samma bild man får när man talar med anställda inom sjukvården och tandvården. Eller när man själv besöker en vårdcentral eller akutmottagning. Flera personer i min närhet att för övrigt förgäves försökt boka tid hos tandläkaren, som haft långa köer och själv sagt att det beror på att det är så många asylsökande som behöver omfattande tandvård.

Även media har skrivit om detta vid upprepade tillfällen. Exempelvis här, här, här, här, här och här. Och här är ett debattinlägg från 2017 från en specialistläkare i geriatrik.

Att ge vår åldrande befolkning skulden är inte lite fräckt. Särskilt som dagens regering själva bär stor del av skulden för ökande vårdköer genom att man avskaffade Alliansens kömiljard som bevisligen kortade köerna. Faktum är att de är våra äldre som drabbas allra värst av växande köer. Det gör Strandhälls missledande påhopp på vår åldrande befolkning extra motbjudande.

Kommenterade även på twitter:
 

Stefan Löfven har gått vilse i migrationspolitiken

2018-04-28

I dag skriver jag i Borås Tidning om hur statsminister Löfven och regeringen gått helt vilse i migrationspolitiken. Man vill alltså låta 9.000 vuxna icke arbetande män utan asylskäl få stanna i landet, samtidigt som man vill kasta ut arbetskraftsinvandrare som arbetar, betalar skatt och försörjer sig själva. Detta är inget annat än ett totalt sammanbrott för all logik i svensk migrationspolitik. 

M, L och Kd ger besked om hur vi vill hantera "amnestilagen"

2018-04-27

I dag meddelade Moderaterna, Liberalerna och kristdemokraterna hur man avser att agera i den fortsatta hanteringen i riksdagen av den så kallade "amnestilagen", eller den lag som S, V, C ovch MP vill rösta igenom för att ge 9.000 unga män utan asylskäl en chans att ändå beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Till en kostnad av minst 2 miljarder per år.

Från moderat sida är den fortsatta hanteringen av frågan förankrad i riksdagsgruppen och jag utgår från att detsamma gäller för L och Kd. Här en kort sammanfattning:

 • Moderaterna är emot regeringens förslag till ny möjlighet till uppehållstillstånd vid studier på gymnasienivå (eller rent av bara "avsikt att studera").
 • Förslaget har kritiserats hårt av såväl remissinstanser som Lagrådet. Exempelvis skriver Lagrådet att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas". Det är den i särklass hårdaste kritik som Lagrådet någonsin framfört mot ett lagförslag i modern tid. Lagförslaget är inte bara helt orimligt och ologiskt i sak, väldigt kostsamt, och även utformat på ett sätt som gör det närmast obegripligt att tolka.Det är dåligt berett och dåligt utformat.
 • Det är finansutskottet som hanterar frågan, eftersom den presenterats i form av "ändringsbudget" av regeringen. Socialförsäkringsutskottet kommer att yttra sig i frågan eftersom den rör migration. Moderaterna anser att även konstitutionsutskottet ska beredas möjlighet att yttra sig över förslaget, inte minst mot bakgrund av den kritiserade beredningen och hur förslaget utformats vad gäller bland annat likabehandling.
 • Eftersom remissinstanserna endast fått tre veckors remisstid och vissa förslag inte ens remitterats behöver sannolikt flera myndigheter komma till tals under utskottets beredning. Personligen skulle jag gärna se yttranden över det slutliga lagförslaget och effekterna av detta från Migrationsverket och polisen, men kanske även från Sveriges Kommuner och Landsting som ju ska hantera bland annat dessa personers skolgång? Upplysningsvis finns vissa möjligheter även för en minoritet i finansutskottet att kräva kompletterande upplysningar och yttranden från exempelvis myndigheter.
 • Vår utgångspunkt är också att Lagrådet bör erbjudas möjlighet att lämna ytterligare synpunkter under utskottets beredning. Att regeringens beredning varit så bristfällig och att förslaget är mycket komplicerat och ändrat i vissa delar innebär att det finns skäl att skäl att låta Lagrådet granska regeringens proposition.
 • Om vi bedömer att utskottet inte har gjort ett tillräckligt bra jobb med att granska och analysera de negativa konsekvenserna av förslaget så är vi inte främmande för att återförvisa betänkandet till utskottet för ytterligare beredning.
 • Det ska dock noteras att bristerna i regeringens förslag inte kan kompenseras genom åtgärder i riksdagen. Förslaget är för dåligt för att ligga till grund för lag men verkar trots det vinna majoritet.

Vissa undrar varför vi inte bara stödjer Sverigedemokraternas utspel häromdagen. Det första problemet är att de gjort så många uttalanden (delvis motstridiga) och att det blir något förvirrat vad de vill. Det senaste beskedet man gått ut med i media är att man vill se en återförvisning till finansutskottet samt även hänvisning av äendet till konstitutionsutskottet.

Det sista går inte, eftersom det kräver majoritet i riksdagen att hänvisa en fråga till ett annat utskott än det som ansvarat för beredningen (och majoritet för det har vi ju inte eftersom C stödjer de rödgröna). Där har SD helt enkelt tolkat riksdagsordningen fel.

Vad gäller återremiss till finansutskottet är det möjligt med 1/3 majoritet i riksdagen (och det har vi eftersom ju SD i den frågan tycker likadant). Men det blir ändå en tämligen meningslös markering. Det kommer maximalt att fördröja beslutet några dagar, och därför ser vi det som en sista möjlig markering om inget annat fungerar.

Från M, L och Kd vill vi i stället försöka göra en grundlig hantering och med goda argument helt enkelt försöka övertyga övriga partier om det orimliga att rösta igenom detta förslag. Om det inte lyckas är det inte mycket att göra, men då har vi i vart fall gjort vad vi kan. Eftersom Sverigedemokraterna i grunden är lika kritiska som vi hoppas jag att SD stödjer vår linje när nu deras egen inte fungerar. Och om det till slut handlar om en sista återförvisning till finansutskottet vet vi ju att SD är av samma åsikt och då lär vi ju också rösta likadant. 

Det finns säkert olika åsikter inom M, L och Kd hur man ska hantera SD i denna fråga. För egen del vill jag vara tydlig med att jag tycker sakfrågan väger tyngst. Den är så allvarlig i sig att alla goda krafter som vill försöka stoppa detta i grunden orimliga lagförslag måste ta ansvar och arbeta mot samma mål. Jag tror väljarna förväntar sig det. Att SD lagt ett förslag som inte var genomförbart bör självklart inte hindra att samtliga fyra kritiska partier röstar lika i både utskott och riksdagsvotering. Sedan får vi se hur långt det räcker. En centerpartist (Staffan Danielsson) har redan sagt att han kommer att avstå vid voteringen. Om vi kan övertyga ytterligare en handfull kloka Centerpartister och Socialdemokrater att gå emot partilinjen eller lägga ned sina röster kan förslaget faktiskt falla.


 

Jag är nu Sveriges främste politiker på twitter 

2018-04-26

I går fick jag tips om att jag nu är Sveriges främste politiker på twitter. Före samtliga partiledare, ministrar och samtliga partiers officiella konton. Och jag ligger dessutom på en sjätteplats i Sverige när det gäller twittrare av alla kategorier (inklusive kändisar mfl).

Intressant att bland de elva främsta på twitter är fem konton moderata.

 


 

Ännu en av mina motioner fick (oväntad) framgång i riksdagen 

2018-04-25

I dag röstade riksdagen om ett antal motioner i Kulturutskottet. Bland dem fanns min motion om översyn av statliga bidrag till organisationer, för att säkra att odemokratiska eller extremistiska rörelser inte kan få skattepengar till sin verksamhet:

2017/18:2273 Översyn av statens stöd till organisationer

Under utskottsbehandlingen föll samtliga motioner i frågan eftersom Alliansen respektive SD hade olika reservationer och därmed S, V och MP fick majoritet. Under riksdagens omröstning bytte plötsligt SD fot och röstade med Alliansen varvid majoriteten skiftade över och riksdagen stödde min och ett antal liknande motioner i frågan. Motiveringen blev den som Alliansen hade i sin reservation: 

Besök på Dagens Nyheters redaktion 

2018-04-25

 

I dag besökte jag och min riksdagskollega Dagens Nyheters redaktion på inbjudan av chefredaktören Peter Wolodarski. Förutom en intressant rundvandring på redaktionen hade vi ett bra samtal med Wolodarski över en kopp kaffe om hur DN arbetar med nyheter och hur man klarar sig i ett allt tuffare medielandskap där papperstidningen efterhand konkurreras ut av nyheter på nätet och hur nya affärsmodeller blir allt viktigare. DN lyckas bra så här långt och har en god lönsamhet, man tar in ca en miljard i intäkter från läsare och prenumeranter, medan annonsintäkterna ligger på bara en tredjedel av denna summa.

 

Vi pratade även om tonen i sociala medier, förtroendet för traditionella medier, samt det sjunkande förtroendet för samhällsinstitutioner rent allmänt.  Vi hade också ett bra samtal om relationen mellan politiker och medier, där vi väl var hyfsat överens om att politiker självklart måste kunna ifrågasätta medier precis som  medierna har som uppgift att granska politikerna. 


 

Även citerad i Dagens Industri 

2018-04-25

I går blev jag även citerad i Dagens Industri med anledning av Centerpartiets stöd till lagförslaget om "ny möjlighet till uppehållstilstånd" för ensamkommande utan asylskäl.

 

Mina kommentarer om det bristfälliga lagförslaget om "ensamkommande"

2018-04-25

I går stod det så klart att Centerpartiet stödjer regeringens förslag om "En ny möjlighet till uppehållstillstånd", som i praktiken innebär att vuxna (främst män) utan asylskäl beviljas uppehållstillstånd om de studerar eller "har för avsikt" att studera här. Hur Centern kunde komma fram till att detta undermåliga lagförslag som totalsågats av både lagrådet och andra experter är obegripligt. Själv har jag riktat hård kritik mot såväl regeringen som Centerpartiet det senaste dygnet. Samma sak har andra ledande moderater gjort, som exempåelvis vår partiledare Ulf Kristersson, vår gruppledare Tobias Billström och MUF:s ordförande Benjamin Dousa för att nämna några.

Här är en sammanställning av mina viktigaste argument i form av de twitterinlägg jag skrivit om saken, främst det senaste dygnet, men även några äldre inlägg. De nyaste överst. Totalt har dessa inlägg hittills medfört över 10.000 reaktioner.
 

Centerpartiet spelar ett mycket högt politiskt spel

2018-04-24

Förra veckan kom S-MP-regeringens proposition "En ny möjlighet till uppehållstillstånd" som i praktiken innebär att 9.000 vuxna (främst män) utan asylskäl beviljas uppehållstillstånd om de studerar eller "har för avsikt" att studera här.

Förslaget har mött extremt hård kritik. Exempelvis skriver Lagrådet att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas". Det är den i särklass hårdaste kritik som Lagrådet någonsin framfört mot ett lagförslag i modern tid. Lagförslaget är nämligen inte bara helt orimligt och ologiskt i sak utan även utformat på ett sätt som gör det närmast obegripligt att tolka.

Detta lagförslag stöds alltså av S-MP-V och idag kom så beskedet att även Centerpartiet ställer sig bakom det. Det är enligt min åsikt ett fullständigt obegripligt ställningstagande av ett Alliansparti som vill vara med och ta ansvar för Sverige. Mina invändningar är tre:

1. Man stödjer ett juridiskt och lagtekniskt totalt bristfälligt lagförslag
2. Man går emot all form av logik och tydlighet i svensk migrationspolitik
3. Man äventyrar samarbetet inom Alliansen genom att gå emot övriga Allianspartier

Vilka följerna politiskt blir av detta är svårt att överblicka. Men helt klart spelar Centerpartiet ett högt politiskt spel idag. Jag är inte övertygad om att väljarna kommer att uppskatta den position Centern nu visar i denna fråga. Dessutom är jag extremt förvånad över att Centerns partiledare Annie Lööf, som själv är jurist, anser sig kunna stödja ett så bristfälligt utformat lagförslag. Det är i sig närmast förbluffande.


 

Skolmöte i Ubbhult - lokalare än så här blir inte politiken

2018-04-23

Min väg in i den aktiva politiken började med en skolfråga. Nämligen frågan om kommunen borde bygga en F-3-skola i Ubbhult eller köra de små barnen med buss till Sätilaskolan (som då hade behövts byggas till). Moderaterna lyssnade på goda argument och ställde sig bakom skolbygge i Ubbhult och detta blev också kommunens beslut efter valet 1998. Då fick jag också mitt allra första politiska uppdrag, som ledamot i Utbildningsnämnden i Marks kommun. 

Sedan Ubbhultsskolan byggdes har Ubbhult växt och fastighetspriserna stigit dramatiskt. Närheten till Landvetter flygplats och det geografiska läget med 20 minuter till Kungsbacka och ca 30 minuter till både Göteborg, Borås, Lerum och Kinna ger oss en väldigt stor arbetsmarknad. Kommunens nya översiktsplan möjliggör ett ökat byggande i Ubbhult och den nya överföringsledningen för kommunalt V/A underlättar byggande. Samtidigt finns behov av en ny skolbyggnad eftersom den gamla (sammanbyggda moduler) vid det här laget är ganska sliten samtidigt som skola och förskola bedrivs i tre olika byggander på olika ställen runt en vägkorsning. Önskemålet är att samla allt på samma sida av vägen. 

 

Byalaget hade ikväll bjudit in till ett möte om tankar kring den nya skolan. Rykten i media har sagt att vi tänker lägga ned dagens skola, vilket alltså är helt fel. Man grundar det på ett tjänstemannaförslag om nedläggning av ett antal skolor i kommunen (något moderaterna som största parti i den styrande majoriteten avvisar). Detta tjänstemannaförslag har nu dragits tillbaka vad gäller Ubbhult. I stället finns ganska stor politisk enighet om att bygga en ny skola i Ubbhult så snart vi ser att nybyggnationen börjat komma igång. Ubbhult är en av Marks kommuns mest attraktiva områden med närheten till en växande flygplats och till Sveriges andra stad.Mötet ikväll var välbesökt och vi var ett antal politiker närvarande i "panelen" från Moderaterna, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Märkligt nog deltog inte vare sig Socialdemokraterna, Miljöpartiet eller Sverigedemokraterna och inte heller kommunens lokala partier.  Själv var jag den ende politikern från Ubbhult på mötet och det är bara att konstatera att mer lokal än så här blir inte politiken. Förhoppningsvis var budskapet tydligt - Marks kommun satsar på Ubbhult!


 

Kandidatutbildning i Västra Götaland

2018-04-21

I dag hade Moderaterna i Västra Götaland kandidatutbildningar i våra samtliga riksdagsvalkretsar. Själv var jag en av dem som höll i utbildingen i Borås för kandidater från Västra Götalands Läns Södra valkrets. Under den välbesökta utbildningsdagen diskuterades denna gång främst områdena lag och rätt, migration/Integration, ekonomi, byggande, och sjukvårdsfrågor. Det lär bli fler liknande utbildningar före valet där även andra områden kommer att behandlas.

 


 

Basketsemifinal i Borås

2018-04-20

 
 

I går var jag inbjuden av en av sponsorerna att se den fjärde matchen i basketseminfinalerna i SM-slutspelet mellan Borås Basket och Norrköping Dolphins. Det blev tyvärr ingen lyckad afton för Borås som låg under med ca 10 poäng redan efter halva första perioden. Och detta försprång höll sig matchen ut. Trots att Borås periodvis spelade riktigt bra så kom man aldrig ifatt. Nu leder Norrköping med 3-1 i matcher i en serie som gäller bäst av sju. Borås Måste vinna på bortaplan på tisdag för att hålla liv i semifinalserien.

Trots kvällens skrala sportsliga resultat var det en trivsam kväll med bland annat trevliga samtal med flera av sponsorerna. Och stämningen inne i Boråshallen var riktigt god.


 

Är isbjörnen hotad?

2018-04-20

SVT presenterade i december förra året en numera välkänd och dramatisk film på en isbjörn som påstods svälta och gick mot en säker död. Detta beskrevs som att isbjörnen drabbats av brist på föda till följd av klimatförändringar. Filmen fick hård kritik från isbjörnsexperter eftersom det område där den togs (Baffin Islands) är ett område där isbjörnen bevisligen mår bra och har gott om föda. Den isbjörn som filmades var sannolikt helt enkelt sjuk och det berodde inte på svält. Filmen har ändå använts otaliga gånger av dem som vill visa att klimatförändringarna hotar isbjörnen. 

Häromdagen hade SVT ett nytt inslag där man gör en ny granskning av läget för isbjörnen. Man konstaterar att antalet isbjörnar idag verkar vara stabilt eller svagt ökande, även om det är lite svårt att räkna dem eftersom de rör sig över enorma ytor. Inget tyder i vart fall på att isbjörnen är hotad idag. Den skulle däremot kunna bli hotad om 35-40 år om  klimatmodellerna som datorerna beräknat stämmer. Jag tycker det hedrar SVT att man både på detta sätt både uppmrksammar kritiken för sitt tidigare inslag och dessutom faktiskt gör ett riktigt bra försök att objektivt granska frågan. Det är faktiskt lite överraskande att det sker när det gäller nyheter med koppling till klimatfrågan, och nu har det plötsligt hänt två gånger på kort tid. Förra gången var det SVT:s granskning av vad som händer med Golfströmmen där man gav utrymme för en forskare som med goda vetenskapliga argument helt avfärdade påståendena att Golfströmmen försvagats (se tidigare blogginlägg). Till skillnad mot SvD och DN som lät det alarmistiska påståendet om försvagning stå helt oemotsagt. Jag kritiserar ju ganska ofta SVT för osaklighet, men i dessa fall förtjänar man faktiskt ett erkännande för att man gjort sitt jobb.


 

Årsmötestalare hos Tranemomoderaterna

2018-04-20

I går var jag åsmötestalare hos Tranemomoderaterna. Efter vår rundvandring på Pifelife och sedvanligt årsmöte berättade jag om moderaternas prioriterade frågor på riksnivå, med lite extra tyngd på arbetsmarknad, integration, sjukvård och polis/trygghet. Som alltid många frågor och synpunkter och en bra diskussion. Det märks att spänningen stiger och att vi närmar oss en hård valrörelse, och gissa om alla är taggade för att vinna val!

   
Tv en del av deltagarna på årsmötet fortfarande iklädda de gula västarna under vår rundvandring på Pipelife. Längst fram till vänster sitter Lars Björkman, en av mina företrädare som moderat riksdagsledamot från valkretsen. Till höger flankeras jag av Karin Petersson som är nytt kommunalt förstanamn på den moderata valsedeln i Tranemo, samt Fredrik Björkman som omvaldes som kretsordförande. 


 

Företagsbesök hos Pipelife i Ölsremma

2018-04-19

I dag besökte jag Pipelife i Ölsremma tillsammans med moderater från Tranemo kommun. Pipelife är ett företag i en större internationell koncern som tillverkar olika typer av plast- och pvc-rör för vatten, avlopp, drännering, infiltrationssystem, el och teleinstallationer. (Tyvärr är det fotoförbud inne i fabriken).

Under besöket fick vi bland annat höra hur beroende man är av lasbilstransporter. Varje år kommer eller lämnar 5.000 lastbilar fabriken i Ölsremma. Rör är skrymmande varor, de väger inte så mycket men tar stor plats. Och det finns inga realistiska alternativ för transporter eftersom fabriken ligger i en by ute på landet. En lastbilsskatt skulle innebära kraftigt höjda transportkostnader för företaget. 

Man driver dessutom hela anläggningen och alla de många maskinerna och avancerade produktionslinjerna med el. Högre elpriser och elskatter medför såklart också en ökad kostnad och sämre konkurrenskraft.

Ett annat problem för ett stort företag ute på landet är svårigheten att rekrytera kompetent och välutbildad personal. Man har en bi över 200 anställda, och det är framförallt allt svårt att behålla ung personal som ofta föredrar att flytta till större orter och stäöder. Bra vägnät är därmed en mycket viktig sak för att möjliggöra pendling. Och det har man inte till och från Ölsremma. Företaget har tidigare erbjudit upp till 5.000 kronor högre månadslön än konkurrenter på andra orter för att kunna behålla kompetent personal. Men i längden blir detta såklart väldigt dyrt. Konkurrensfördelen verkar snarare vara att kunna erbjuda ett billigt boende. I Ölsremma kan man exempelvis köpa ett nyrenoverat normalstort radhus för 300.000 kronor. Det får man inte mer än ett par kvadratmeter för i centrala Stockholm.

Det ger perspektiv att besöka industriföretag på landsbygden. Förutsättningarna och villkoren är helt annorlunda jämfört med företag i och runt de stora städerna. Det inser tyvärr inte alla.


 

Regeringen börjar i fel ände om arbetskraftsinvandringen

2018-04-19

Regeringens besked igår om att motarbeta arbetskraftsinvandring för enklare jobb och bara godkänna den när det gäller nyckelkompetens riskerar att slå väldigt fel.

Jag har själv vid upprepade tillfällen funderat kring det orimliga i att vi behöver rekrytera utomnordisk arbetskraft för städjobb, enklare restaurangjobb, bärplockning, skogsplantering och enklare jobb inom jordbruket, samtidigt som vi har massor av människor med låg utbildning som behöver ett arbete. I denna del gör regeringen självklart rätt analys, det är mycket märkligt att inte alla dessa lågutbildade arbetslösa söker dessa jobb. 

För företag i dessa branscher är det helt hopplöst att uppleva att man inte får några sökande till utannonserade jobb. Jag har under åren fått väldigt många konkreta vittnesmål på detta. Det som då återstår är att försöka rekrytera utomlands. I annat fall finns det ingen som kan utföra jobben. Det kan medföra att man tvingas begränsa sin verksamhet eller rent av avveckla den, vilket in sin tur gör andra anställda arbetslösa. Om ingen plockar bären eller planterar skogen blir helt enkelt inte dessa jobb gjorda. Och då blir det också färre som får jobb på syltfabriken eller plantskolan som driver upp granplantor. Om man inte har tillräckligt många diskare för att hålla restaurangen öppen både dagtid och kvällstid måste man minska öppethållandet, och skapar då färre jobb åt andra restauranganställda. Om ingen vill ta ett ledigt städjobb så blir det någon annan arbetsplats som inte får städat och då inte heller kan hålla öppet. Den grönsaksodlare som inte får hjälp med skörden när det är säsong för det kan helt enkelt inte fortsätta sin verksamhet. Så här kan man fortsätta - jobb som inte kräver så hög utbildning kan samtidigt vara "nyckeltjänster" på andra sätt, eftersom de är en viktig kugge för det aktuella företaget. 

Problemet är inte att regeringen ser problemet. Man börjar i fel ände. Om nyanlända och ungdomar med låg utbildning avstår från att söka de jobb som finns har vi ett strukturellt problem. Uppenbarligen lönar det sig bättre att leva på olika bidrag och ersättningar än att arbeta. I vart fall är inte den ekonomiska skillnaden att ta ett arbete med avtalsenlig lön tillräckligt stor för att man ska tycka det är meningsfullt. I den situationen borde regeringen se över bidragssystemen och regelverken i övrigt. Man borde exempelvis inte kunna fortsätta leva på bidrag om man vägrar söka de lediga jobb som finns. Och man borde ta till sig moderaternas förslag om bidragstak som gör att det för en nyanländ exempelvis alltid lönar sig att ta ett arbete framför att leva på bidrag. Om man genomför dessa saker kommer behovet att rekrytera lågutbildad arbetskraft från utlandet rimligen att i det närmaste upphöra av sig själv. 

I stället för att göra reformer av bidragssystem och regelverk ger sig Socialdemokraterna på den enda möjlighet företagen ibland har att rekrytera, ivrigt påhejade av Sverigedemokraterna. Och detta på ett byråkratiskt sätt där en myndighet ska pröva om det finns ett särskilt behov på arbetsmarknaden och där man dessutom ska ställa ett krav på viss utbildningsnivå på den som vill arbetskraftsinvandra. Reglerna kommer till och med att bli ännu hårdare än de var innan 2008 när Alliansen införde dagens regelverk. Företagen kommer inte längre att själva få bedöma behovet av en utländsk rekrytering. Det är helt enkelt ett helt oacceptabelt förslag. 

Enligt Stefan Löfvén är det idag endast 6.000 personer i hela landet som har denna typ av "enklare jobb" som arbetskraftsinvandrare. Och vi har jämförelsevis runt 5 miljoner förvärvsarbetande i Sverige. Oavsett hur man ser på frågan är det med andra ord knappast ett stort samhällsproblem. Att hundratusentals arbetslösa avstår från att söka de enklare jobb som annonseras ut och hellre lever på ersättningar och bidrag är däremot ett väldigt stort samhällsproblem.

Jag kommenterade saken på twitter i morse:

 

Ericson och Beckman presenterar ny film

2018-04-18

I dag presenterar jag och riksdagskollegan Lars Beckman (M) en ny film. Denna gång om hur LO svartmålar moderat politik med rena osanningar. Vi konstaterar också att LO:s medlemmar fick det betydligt bättre ekonomiskt under Alliansen. Trots finanskris och lågkonjunktur. Under dagens regering däremot har LO-medlemmarna bara fått indragen köpkraft. Mitt under en stark högkonjunktur.

 

Min motion om införande av tjänstemannaansvar fick stöd av riksdagen

2018-04-18

I dag ställde sig riksdagen bakom ännu en av mina motioner. Denna gång om att skärpa tjänstemannaansvaret för anställda i offentlig tjänst. Jag har motionerat om detta tidigare och här är min senaste motion i ämnet: 2017/18:2762 Tjänstefel som begås av offentliganställda

Vi var många som hade motionerat om detta och nu har alltså riksdagen röstat för att ge regeringen i uppdrag att återkomma med förslag till "ett modernare och tydligare tjänstemannaansvar genom utvidgat straffansvar för tjänstefel". En oerhört viktig fråga - vi har sett alltför många exempel på grava tjänstefel från myndighetspersoner på senare år, som orsakat stora skador för den enskilde, men utan några påföljder för den skyldige.

 

En bild av Sverige idag - omröstningen är avslutad

2018-04-18

Min utlysta omröstning på twitter och facebook om nedanstående tre pinsamma bilder, som symboliserar regeringen och dess stödorgan LO, är nu avslutad. Omröstningen har väckt stort intresse och över 300 har röstat. Vissa vägrade att välja utan helgarderade - då fick varje bild en röst. 

Här är resultatet, som blev väldigt tydligt:

1. På ohotad förstaplats med över 50% av rösterna kom den hemska bilden från regeringsbesöket i Iran. Behöver ingen ytterligare beskrivning. Den feministiska regeringen gjorde ett riktigt internationellt magplask och bilden av Sverige fick en rejäl törn. Många som har röstat menar att denna bild är värst just för att den skadade Sveriges rykte utomlands och att man hukade för en totalitär regim.
2. Det blev ganska jämnt mellan andra och tredje plats, men på andra plats kommer Byggnadsarbetareförbundets gruppfoto med rosa fittmössor på huvudet. När det gäller att totalt göra bort sig och för alltid tappa all sin värdighet är detta fortfarande oslagbart. Men vem vet, det kanske kommer någon ny utmanare under valrörelsen? 
3. På andra plats kommer förra veckans fantastiska bilder på statsråden Eneroth och Damberg som med specialknutna slipsar detar i knytblusupproret till stöd för Sara Danius som tvingades lämna uppdraget som ständig sekreterare i Svenska Akademien. Att regeringen på detta tramsiga sätt tar ställning i en intern tvist i en organisation utan att ha full insyn i det som hänt är uppseendeväckande. Att med ett enda foto lyckas offra både sin trovärdighet och sin värdighet är imponerande.
Moderat vårbudget för den som jobbar, vill jobba eller har jobbat

2018-04-18

Moderaterna lovar att både sänka skatten på vanliga inkomster och se till att vårdköerna blir kortare, poliserna fler och resultatetn i skolan bättre. Det kan vi göra genom att prioritera dessa reformer framför bidragskostnader, byggsubventioner och inneffektiv arbetsmarknadspolitik.

I vårbudgeten föreslår moderaterna både skattesänkningar och reformer:

* Skattesänkning på arbete som för vanliga löntagare innebär ca 500 kronor sänkt skatt varje månad
* Brytpunkten för statlig skatt höjs från 40.500 till 41.500 per månad för att färre ska behöva betala statlig skatt och för att utbildning ska löna sig
* Vi fortsätter sänka skatten för pensionärer, och för många innebär det en skattesöänkning på 1.000 kronor per månad. Samtidigt höjer vi garantipensionerna och förstärker jobbskatteavdraget för pensionärer som arbetar. Detta avdrag tidigarelägg dessutom så att det gäller redan från 64 års ålder.


 

Moderaterna vill tillföra 18 miljarder ytterligare till försvaret på tre år

2018-04-18

Moderaterna vill satsa 18 miljarder kronor mer än regeringen på Försvarsmakten de närmaste tre åren.

Överbefälhavaren Micael Bydén begärde den 1 mars extra anslag på tre miljarder 2019 och ytterligare fem miljarder 2020. De pengarna vill nu moderaterna tillföra försvaret så att att ambitionerna om stärkt försvarsförmåga från 2015 uppnås.  

Moderaterna vill dessutom öka anslagen med fem miljarder år 2021 för att skapa en långsiktig stabilitet. Totalt blir det 18 miljarder extra jämfört med vad som hittills beslutats. Efter 2021 vill vi att anslagen fortsätta att öka i en kontinuerlig trappa som går uppåt så att Sverige 2026-2028 når försvarsutgifter på två procent av bruttonationalprodukten, BNP. Det betyder nära en fördubbling av dagens anslag.


 

Moderata riksdagsgruppen på besök hos TCO

2018-04-18

I går kväll var den moderata riksdagsgruppen inbjuden till TCO där ordförande Eva Nordmark och ett antal av förbundens företrädare tog emot oss och helt enkelt berättade om vilka politiska frågor TCO:s medlemmar tycker är viktiga i det kommande valet. Vi fick också en föredragning om hur TCO:s medlemmar röstar (det ligger väldigt nära riksgenomsnittet totalt), samt TCO:s centrala syn på vissa frågor.

Vi bjöds även på en buffé efteråt, och man hade dagen till ära gjort väldigt speciella tårtor... 

 


 

Medverkan i paneldebatt på Haro-seminarium

2018-04-18I går deltog jag i en paneldebatt i samband med ett seminarium som Haro (Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap). Temat var hur föräldrar klarar balansen mellan arbete och att hinna med barnen, och hur barnen påverkas av mycket långa dagar på förskolan i mycket tidig ålder. En fråga som alla som känner mig vet engagerar mig starkt. Seminariet hade ett flertal tunga internationella föreläsare och forskare som styrkte den tro både jag och andra har, nämligen att en del av dagens växande problem bland unga (psykiska problem, fallande skolresultat, utbrändhet hos föräldrarna, ökad självmordsfrekvens bland ungdomar, drogproblem, medicinering av barn för att förebygga depressioner osv) kan kopplas till att föräldrarna helt enkelt inte har tillräckligt med tid för sina barn i vårt krävande samhälle, och att vi lämnat över fostran av våra små barn till institutioner.  

Jag kan även samhällsekonomiskt se ett problem med att alltför många ettåringar lämnas i förskolan till mycket hög kostnad (dessa små barn kräver hög personaltäthet och små grupper), samtidigt som föräldrarna arbetar. Den skatt föräldrarna betalar täcker inte på långa vägar kostnaden för barnets förskolevistelse. På seminariet ställdes såklart arbetslinjen mot barnens behov. Det var en intressant diskussion efteråt där vi var representanter från fyra partier som deltog (på bilden: KD, SD, M och C), alltså de tre partier som inte röstade för att avskaffa vårdnadsbidraget, samt Centern (som ju tyvärr röstade för ett avskaffande).  Jag försvarade arbetslinjen, men påpekade att det kanske viktigaste arbete man gör som förälder är att forstra sina små barn. Det gör att ett begränsat antal år i livet står detta i fokus. Det står inte i konflikt med att arbetslinjen i övrigt gäller resten av det yrkesverksamma livet. Men om vi aktivt väljer bort se små barnens behov för att kunna förvärvsarbeta heltid även under småbarnsåren finns en risk att både barnen och samhället i stort drabbas av framtida problem.

De flesta barn blir säkert alldeles utmärkta samhällsmedborgare oavsett, men för barn som inte är fullt lika starka, eller som har större behov än andra barn av trygghet och lugn kan enligt forskarna alltför tidig förskolevistelse med alltför långa dagar snarast vara till skada. Att hitta vägar att erbjuda föräldrana möjlighet att vara hemma längre tid med barnen utan att förlora pensionspoäng och utan att det slår alltför hårt mot familjeekonomin är därför en viktig fråga. Själv har jag motionerat om ett återinfört och ökat vårdnadsbidrag, ett annat alternativ är givetvis utbyggd föräldrapenning. Det vore bra både för samhällsekonomin och barnen. Jag tycker fokus på förskolan bör ligga från tre års ålder, den gräns där barnen bevisligen kan tillgodogöra sig pedagogik och inlärning på ett bra sätt. I vart fall borde man sträva efter att färre barn under två års ålder vistas långa tider på förskolan.


 

Regeringen lägger nya dimridåer om framtidens järnväg

2018-04-17

Regeringen kommer idag med en mycket märklig "nyhet" rörande höghastighetståg. Beskedet är att man nu är "överens" mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att "bygga nya stambanor för höghastighetståg". Men när man skrapar lite på ytan inser man att man ju egentligen inte ger några besked alls om någonting. Jag tycker dagens besked är mycket märkligt, men också politiskt begripligt - regeringen har ju en djup oenighet i frågan som måste döljas för väljarna.

För det första ger man inget besked om vilken hastighet de nya tågen ska ha. Det är ju helt avgörande för om det verkligen handlar om höghastighetståg eller inte. Vi vet alltså inte om man verkligen föreslår extremt dyra höghastighetståg på specialräls eller mindre kostsamma vanliga snabba tåg på vanlig räls (det alternativ moderaterna förespråkar). Man ger inte heller någon prislapp för vad det hela ska kosta, eller berättar hur det ska finansieras. Infrastrukturminister Eneroth (S) säger att han öppnar för" lånefinansiering", vilket finansministern tidigare bestämt avvisat. Samtidigt säger Eneroth att man givetvis ska hålla sig till det finanspolitiska ramverket (som omöjliggör det man lite populärt brukar kalla "lånefinansiering", men som i själva verket innebär att man bryter ut tågsatsningen ur statens budget). Med vanlig anslagsfinansiering skulle statsfinanserna drabbas mycket hårt av en så stor utgift (uppskattsningsvis minst 230-250 miljarder), pengar som måste tas från annat eller tas in genom kraftigt höjda skatter.

Man flyttar också fram tiden för den nya järnvägens färdigställande från 2035 till 2045. Med den tidshorisonten kan man ju nästan lova vad som helst så här några månader före valet. Nu säger man att man ska bjuda in övriga partier för att diskutera saken, men det lär ju bara betyda att inga beslut kommer att tas före valet. På detta sätt kan Socialdemokraterna hålla Miljöpartiet på gott humör under valrörelsen och sedan får nästa regering reda upp i röran.  Man ger ett "vallöfte" som någon annan får hålla eller eventuellt bryta.

Det enda jag tycker man kan konstatera är att dagens regering inte gjort något alls när det gäller beslut om nya stambanor under denna mandatperiod. Bara pratat. Det blev fyra förlorade år för svensk järnväg. 


 

Regeringen bäddar för riktigt svåra problem för Sverige

2018-04-16

I dag presenterade regeringen sin sista budget, vårbudgeten. Det blev ännu en märklig helhet där man trots fallade skolresultat satsar mer på subvention av elmotorer till båtar än vad man satsar på skolan. Man kan konstatera att trots fyra år med mycket stark global högkonjunktur, minusränta och skattehöjningar på 60 miljarder så har ändå vårdköerna blivit längre, antalet poliser färre, andelen gymnasiebehöriga elever har minskat, och Sverige har rasat från 12:e till 17:e plats i EU när det gäller arbetslösheten. Integrationen har misslyckats och otryggheten har ökat. Regeringen har misslyckats med både välfärden och tryggheten för att man både fört fel politik och prioriterat fel saker.
Samtidigt sätter regeringen sprätt på skattepengar i en förfärande takt och ökar på bidragssystemen och höjer skatter på arbete, företagande, energi och transporter i stället för att stimulera tillväxten av riktiga jobb. Man har slösat bort högkonjunturen och avstått från att göra viktiga reformer för framtiden. I stället har man byggt upp allt mer frikostiga bidragssystem som kommer att bli svåra att behålla när tiderna blir sämre.Det är också anmärkningsvärt att regeringen kallar betalningen av en skuld på över 5 miljarder till kommunerna för mottagandet av nyanlända som en satsning i budgeten. Att betala en skuld baserat på tidigare överenskommelse är INTE en satsning. Dessa 5 miljarder är för övrigt dubbelt så stor summa som de samlade övriga satsningarna i vårbudgeten. Detta påminner oss om att om man inte agerar NU och stramar åt bidragssystem, inför bidragstak, ställer tydliga krav på egen försörjning, skärper försörjningskraven vid anhöriginvandring och stramar åt asylpolitiken ordentligt så kommer en allt större del av statens resurser att gå till försörjning av nyanlända i framtiden. och allt mindre del blir kvar till övrig välfärd. Regeringens politik på detta område finns överhuvudtaget inte.

Jag är allvarligt bekymrad för hur Sverige ska klara sig den dag konjunkturen vänder nedåt och kommunerna samtidigt ska försörja allt fler arbetslösa nyanlända, kombinerat med att vi redan har en minusränta som förhindrar Riksbanken att stimulera ekonomin, och en arbetslöshet som faktiskt är ovanligt hög för att vara mitt i en högkonjunktur. 

Njut av högkonjunkturen så länge den varar - sedan väntar riktigt riktigt tuffa tider!


 

Besök på Ulricehamns Betong AB

2018-04-16

 

I dag besökte jag Ulricehamns största privata arbetsgivare, UBAB (Ulricehamns Betong AB). Här tillsammans med företagets VD Fredrik Gustafson. UBAB har ca 300 anställda och omsätter nära en halv miljard varje år. Man bygger idag främst prefabricerade husväggar, golv och trappor till hyreshus och  kontorshus.

 

 

Det blev många samtal om bland annat kommunalt företagsklimat, utbildning, rekryteringsbehov, skatter, miljöregler, arbetsrätt och integration. 

UBAB har minst 25 olika nationaliteter bland sina anställda och det var intressant att höra hur man arbetar med de utomnordiska invandrare man har i personalen. Exempelvis erbjuder företaget SFI i anslutning till arbetet, där den anställde får ta 50% av studietiden från sin fritid medan företaget bjuder på den andra hälften i form av arbetstid. 

UBAB skulle kunna anställa ett antal lågutbildade personer till olika servicejobb eller städjobb inne på fabriken om kostnaderna var lägre. Att erbjuda dessa personer en väg in på arbetsmarknaden och en chans att på sikt gå över till andra anställningsuppgifter är klart realistiskt. Att hitta former för att arbeta del av arbetstiden och få betalt för denna del, och lära sig jobbet resterande tid, trodde man mycket på, alltså det förslag moderaterna presenterat. Man trodde också mycket på Alliansens förslag att utveckla yrkesutbildningar på gymnasiet i när akontakt med näringsloivet och med arbetsplatsförlagd utbildning del av tiden.  

När det gäller kommunalt företagsklimat och miljöregler finns en del att önska. Man har exempelvis förvärvat mark av kommunen för framtida utbyggnad. Men man tvingas då betala över en miljon för en arkeologisk utgrävning av utbyggnadsområdet. Man har också problem med att kommunen flyttat sin vattentäkt närmare fabriken vilket ställer ökade krav. I dag har man även problem med en deponi av jord sedan föregående utbyggnad, dels är man skyldig att flytta deponin, dels kan man inte göra det på grund av att svalor (!) flyttat in i jordhögarna...att vara företagare och följa alla kommunala regler och alla miuljöregler är svårt även för ett stort företag som UBAB.

UBAB är helt beroende av lastbilstransport av sina tunga betongelement. Det är helt uteslutet att lasta om dessa till exempelvis järnväg. Man tillhör därmed ett av de företag som skulle drabbas mycket hårt av en kilometerskatt, och man är mer beroende av bra vägar än av järnväg.

Varje företagsbesök styrker min bild av att krångel, byråkrati och höga skatter är det största hindret mot en växande företagssektor. Det finns oerhört mycket att ta tag i för en ny regering, men även kommunpolitikerna i alla kommuner måste jobba för ett bättre företagsklimat och bättre service till sina företag. Om vi ska klara integrationen finns det bara ett sätt - vi måste uppmuntra företag att växa och anställa.  


 

Moderat politik för tryggare förlossningsvård

2018-04-15

Under dagens regering myntades det nya begreppet "bilförlossning". Lite tillspetsat såklart, men ändå ett symptom på att förlossningsvården inte fungerar. Och detta problem finns på olika ställen i landet. 

Moderaterna föreslår ett samlat paket för en trygg och tillgänglig förlossningsvård.

Vi satsar totalt 1 miljard per år för en stärkt vårdkedja för mödravård, förlossningsvård och eftervård. Vi vill också utöka barnmorskeutbildningen med 150 platser om året (i dag utexamineras 300 barnmorskor om året, vi vill alltså öka antalet med 50%). Vi satsar samtidigt 400 miljoner per år för att fler sjuksköterskor ska kunna vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor med bibehållen inkomst under utbildningen.

 

En riktigt usel start på säsongen 

2018-04-15

Elfsborgs start på 2018 års allsvenska har verkligen varit riktigt usel. Laget ligger sist i serien efter tre omgångar. Vi får hoppas på uppryckning! 

Larmrapport om svagare Golfström avfärdas som "ovetenskaplig"

2018-04-13

SVT rapporterade den 11 april om en forskarrapport från Potsdam Institute som visar att Golfströmmen försvagas. Rapporten publicerades ursprungligten i tidskriften Nature. Man menar att försvagningen kan vara 15% sedan mitten av 1900-talet. Även om andra personer i artikeln tonar ned slutsatserna är rubriken dramatisk - "Golfströmmen håller på att försvagas". Nyheten spreds vidare i ett antal svenska medier under veckan, exempelvis Dagens Nyheter (låst artikel) och Svenska Dagbladet, och de tävlade om att göra nyheten så dramatisk som möjligt.

Professorn i vetenskapsteori, Ingemar Nordin, bemötte artikeln den 12 april på forumet Klimatsans, där han bland annat hänvisar till en omfattande studie av NASA 2010, vilken tvärtom visade att Golfströmmens styrka varit oförändrad mellan 2002 och 2009 och att den över en längre tidsperiod ökat med 20%. 

Och tro det eller inte - SVT publicerade sedan en uppföljande nyhet samma dag om en professor som helt avfärdar hotet att Golfströmmen försvagats. Och han gör det med en riktigt rejäl sågning av den tyska rapporten:"Enligt rapporten från Potsdam Institute for Climate Impact Research har den Nordatlantiska strömmen försvagats med 15 procent och om processen fortsätter blir konsekvenserna globala. Enligt upphovspersonerna gör ökad nederbörd och smältvatten från inlandsisarna på Grönland att Nordatlantens vatten blir sötare. Och eftersom sött vatten är lättare än salt dito, kommer det avkylda havsvattnet inte längre sjunka till botten och ge plats för varmare vatten söderifrån."

"Problemet är att rapportförfattarna har ett för snävt perspektiv och enbart tittar på Nordatlanten. De tar inte alls hänsyn till att Atlantens vatten i själva verket blir saltare – inte sötare. Enligt Anders Stigebrandt beror detta på att de sötvattenmassor som Atlanten ständigt ”exporterar” till Stilla havet i form av fukt och regnmoln som förs västerut med passadvindarna över Panama-näset, är mångfaldigt större än det som ”importeras” från de smältande Grönlandsisarna, som han vid en jämförelse närmast liknar vid en rännil. På grund av denna vindburna fukttransport blir Atlanten hela tiden allt saltare jämfört med Stilla havet och dess roll som ”motor” i det globala cirkulationssystemet för havsströmmar kommer därmed snarare förstärkas, menar Anders Stigebrandt. Men det nämner inte ens rapportförfattarna."

"Varför tror du att sådan här forskning bedrivs om den är felaktig?"

"Forskare vill få uppmärksamhet eftersom det ger nya anslag. Samtidigt är kampen för att synas hård. Tidskrifter som Nature och Science är vetenskapens kvällspress – man måste kräma på för att synas. Och ofta är det populärt att komma med katastrofscenarier som att Europas klimat håller på att förändras."

Hela larmrapporten avfärdas alltså med tunga vetenskapliga argument. Men jag kan inte se att vare sig Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet har ett ord om detta i sina tidningar. Bara den ursprungliga ovetenskapliga rapporten. Till skillnad mot SVT som i detta fall alltså faktiskt lever upp till kravet och förväntningarna på saklighet i sin nyhetsrapportering har både Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets "klimatreportrar" en tydlig agenda att sprida bilden av det allvarliga klimathotet till varje pris. Jag har skrivit till dessa reportrar och frågat varför man inte redovisar kritiken mot rapporten. Vi får se om jag får något svar.


 

Riksdagen vill öka rättssäkerheten för skogsägare och markägare

2018-04-12

Att vara skogsägare idag är inte alltid enkelt. Många regler begränsar skogsbruket, ofta av väl underbyggda skäl, men långtifrån alltid. Dessutom är många regler snåriga och brister i rättssäkerhet. Det finns också befogad kritik mot den ersättning en skogsägare kan få om man inte kan bedriva ett aktivt skogsbruk på sin egen mark på grund av olika begränsningar.

Riksdagen körde idag över regeringen om skogspolitiken på fyra viktiga punkter. Vi anser att regeringen borde göra flera insatser för hållbart skogsbruk och riktar fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen och anser att de borde

 • säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper, alltså områden i skogen med en speciell naturtyp, är rättssäker och effektiv samt tar hänsyn till lokala och regionala förutsättningar
 • se över artskyddsförordningen, alltså reglerna för hur vilda växter och djur ska skyddas, för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker
 • säkerställa incitament för att skogsbrukare ska vilja ägna sig åt hållbart skogsbruk och se över lagstiftningen på området
 • se över olika typer av ersättningsmodeller för markägare som gör insatser för att skydda sin skog, i syfte att skapa effektivare skyddsformer.

Regeringspartierna S och MP samt V reserverade sig mot förslagen.

I ett annat ärende tog riksdagens beslut om att regeringen på ett liknande sätt även bör se över reglerna om kompensation när andra markägare än skogsägare drabbas av inskränkningar i äganderätten till följd av olika miljöregleringar. Även här reserverade sig S, V och MP. 


 

Vi blev tydligen grundlurade om plastpåsarnas miljöbelastning

2018-04-12

I dag läser jag i tidningen Aktuell Hållbarhet att påståendet om plastpåsarnas miljöbelastning var en myt. De är tydligen betydligt mer miljövänliga än andra typer av bärkassar i tyg eller papper när man ser helheten. Det är en dansk forskarrapport som citeras, och där man bland annat konstaterar att störst miljöpåverkan hade tygkassen av ekologisk bomull som behövde användas minst 149 gånger för att bli kvitt dess påverkan på klimatet och minst 20 000 gånger (!) sett till samtliga miljöindikatorer.

"Den danska miljöstyrelsen publicerade nyligen en studie i vilken de har analyserat våra vanligaste shoppingkassars ekologiska livscykel, från produktion till användning till bortskaffande. Syftet är att identifiera vilken typ av påse som har den bästa miljöprestandan sett till 16 olika miljöparametrar, bland annat klimatpåverkan, ozonpåverkan, giftighet för människor och miljö samt vattenåtgång.

Forskarna testade sju olika material, LDPE-plast, polypropen, återvunnen PET-plast, polyester, biopolymer, papper, bomull och komposit. De tog även i beaktande miljöpåverkan vid transport från producenten, energiåtgång vid produktionen och energiåtgång vid avfallshanteringen.

Analysens huvudsakliga slutsats är att vanliga plastpåsar av LDPE-plast, tänk matbutik, som är polyeten med låg densitet, ger den överlägset lägsta miljöpåverkan sett till de flesta miljöindikatorer.

Vad gäller återvinning fastslog forskarna att det bästa alternativet är att använda plastpåsen som en soppåse hellre än att slänga den direkt i restavfallet eller i återvinningen. Återvinning har dock sina fördelar vad gäller ”tunga” påsar gjorda av exempelvis polypropen, återvunnen PET-plast och polyester, men lättare påsar gjorda av exempelvis LDPE, papper och biopolymer gör alltså enligt forskarna minst miljöpåverkan om de återanvänds.

Störst miljöpåverkan hade tygkassen av ekologisk bomull som behövde användas minst 149 gånger för att bli kvitt dess påverkan på klimatet och minst 20 000 gånger sett till samtliga miljöindikatorer. Inte heller papperspåsen föll i god jord då den behöver återanvändas 43 gånger om hela dess miljöpåverkan ska raderas.

Forskarna är dock noga med att påpeka att alla påsar bör återanvändas så många gånger som möjligt innan de blir soppåsar, alternativt kastas i återvinningen eller restavfallet."

Bilden som rummats ut att plastpåsar är det stora miljöhotet och att vi bör använda andra typer av kassar känns ju int elängre särskilt övertygande när man läser denna rapport. Men det är ju inte första gången, och troligen inte heller de sista, som politiker, media och allmänhet luras att ha väldigt bestämda åsikter om vad som är miljövänligt och inte. Ett kritiskt tänkande och en helhetssyn är oerhört viktigt när vi diskuterar hållbarhet och miljöfrågor.


 

Regeringen skickar förslag om ny public service-avgift på lagrådsremiss

2018-04-12

Kulturminister Alice Bah-Kuhnke höll idag presskonferens där hon meddelade att regeringen överlämnar en lagrådsremiss om en ny finansiering av Public Service. I stora drag överensstämmer förslaget med det vi presenterade i Public Service - utredningen, dock med en stor förändring. Den första perioden med sändningstillstånd och garanterad intäkt för Public Service kommer att bli hela tio år i stället för de sex år som utredningen föreslog (för att kunna utvärdera den nya avgiftsmodellen efter hyfsat rimlig tid). Att införa ett nytt avgiftssystem utan möjlighet att göra förändringar överhuvudtaget de första tio åren (!) är enligt min mening fullständigt orimligt. Detta i kombination med att utredningen inte ens får diskutera frågor kring en effektivare granskning gör att regeringens lagrådsremiss om ny avgiftsmodell inte övertygar.

Från moderat sida står vi dock fast vid vårt tidigare besked i vårt särskilda yttrande i utredningens första del. Vi kommer inte att ta definitiv ställning till vare sig ny avgiftsmodell eller andra enskilda frågor förrän vi ser helheten i de förslag som rör Public Service. Först när regeringen, efter yttrandet från lagrådet, återkommer till riksdagen med en proposition i frågan om finansiering kommer vi att ta slutlig ställning till hur vi ställer oss till detta. 


 

Kina bygger 1.600 nya kolkraftverk - "göteborgs äldre bör bli veganer"

2018-04-11

South China Post rapporterade nyligen att Kina planerar för 1.600 nya kolkraftverk runt om i världen där man vill vara med och finansiera och bygga. Verken är tänka att ha den enaste moderna reningen, men koldioxidutsläppen lär man knappast komma ifrån.

Samtidigt når oss nyheten att Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Göteborg vill att all mat som serveras i kommunal regi (skolor, äldreomsorg, hemtjänst, omsorg, intern representation mm) ska vara helt vegansk. Detta av klimatskäl. Köttkonsumtion framhålls som klimatskadlig, men man nöjer sig inte med att föreslå vegetarisk kost - även mejeriprodukter ska stoppas om förvaltningen får som man vill. 

Så samtidigt som Kina storsatsar på kolkraft ska Göteborgs pensionärer på äldreboendena inte längre tillåtas att fortsätta äta kött eller dricka mjölk på ålderns höst. Om klimatextremisterna bland kommunens tjänstemän får bestämma. Högste ansvarig politiker för den politiska nämnd som förvaltningen lyder under är inte oväntat en miljöpartist.

Det är hög tid att svenska folket gör uppror mot både Miljöpartiet och klimatextremisterna. En dag är det för sent. Att rösta bort Miljöpartiet från alla politiska församlingar är en bra början.


 

Intressant artikel om kostnaden för flyktingmottagandet

2018-04-11

I dag finns denna intressanta artikel i Göteborgs-Posten. Det är forskaren Joakim Ruist som kommenterar sin egen forskning kring kostnaderna för flyktingmottagandet. Han menar att det uppgår till minst 40 miljarder per år eller ca 1% av BNP. Han menar att det knappast äventyrar statsfinanserna, men att det självklart skulle gjort skillnad om dessa 40 miljarder använts till andra saker.

Läs hela artikeln nedan genom att klicka på miniatyrbilderna.

  

Några vackra kvällsbilder från min arbetsplats

2018-04-10

 
  

Alliansen vill utveckla och införa nya former av yrkesutbildningar

2018-04-10Företagen ropar efter utbildad arbetskraft. Samtidigt är det så att nästan var femte elev som lämnar årskurs nio gör det utan fullständiga betyg. Och andelen gymnasiebehöriga niondeklassare har fallit till nya rekordnivåer de senaste åren. Många av de obehöriga är nyanlända, men det finns även ungdomar som är födda i Sverige och som har gått hela livet i svensk skola.
Totalt handlar det om nästan 19.000 elever varje år.

Elever som inte är gymnasiebehöriga hamnar på gymnasiets introduktionsprogram. Nyanlända ungdomar får oftast gå språkintroduktion som är det snabbast växande gymnasieprogrammet. Introduktionsprogrammen har stora problem med att ge eleverna gymnasiebehörighet, endast 30% går enligt Skoölverkets utvärdering (2+16) vidare till ett nationellt gymnasieprogram inom tre år efter att de börjat språkintroduktion. Nästan hälften slutar helt och hållet att gå på gymnasiet.
 
Svenk gymnasieutbildning ska inte vara en återvändsgränd. Därför föreslår Alliansen idag ett antal reformer för att stärka kopplingen mellan utbildning och arbete:

1. Inrätta 2-årig yrkesskola
Det behövs fler och mer flexibla vägar till yrkeslivet. Vid sidan av dagens treåriga nationella gymnasieprogram ska det finnas möjlighet att söka till en 2-årig yrkesskola på gymnasial nivå, där fokus ligger på yrkesämnen och, för nyanlända, svenska. Det ska alltid gå att välja till kurser för att uppnå gymnasiebehörighet och, om man blir behörig, växla över till ett gymnasieprogram. Utbildningen ska kunna sammanfogas med de yrkespaket som Skolverket redan har tagit fram samt dagens yrkes- och lärlingsvux. Målsättningen är att eleven på sikt, efter utbildning och eventuell lärlingsanställning, ska vara tillräckligt rustad för en god etablering på arbetsmarknaden.

Utbildningen vänder sig framför allt till ungdomar mellan 16 och 21 år som inte har behörighet till nationellt program samt till nyanlända. Detta skiljer sig jämfört med Komvux och andra vuxenutbildningar som riktar sig till människor över 20 års ålder. Utbildningen ska utformas i nära samverkan med näringslivet och innehålla omfattande arbetsplatsförlagt lärande. Utbildningen ska ha hög kvalitet och hög relevans för arbetsmarknaden och blir därmed en väg för dem som snabbare vill ut i arbetslivet.  

2. Stärk gymnasiets introduktionsprogram.
Introduktionsprogrammen har blivit en återvändsgränd för alltför många elever. Detta innebär både ett slöseri för individen och för samhället. Alliansen vill därför i ett första steg skärpa kraven i dessa utbildningar. Gymnasiets introduktionsprogram ska ha ett tydligt individuellt mål och ett tydligt avslut.  

3. Alla gymnasieprogram ska kunna erbjuda högskolebehörighet, men det ska inte vara obligatoriskt.
På gymnasiet finns högskoleförberedande program och yrkesprogram. På yrkesprogram ska högskolebehörighet inte vara obligatoriskt men möjligt att välja till. För vissa yrkesprogram ska också särskild behörighet kunna läsas in. För den som inte läst in grundläggande högskolebehörighet under gymnasiestudierna ska stora möjligheter finnas att till goda villkor läsa in behörigheten senare i livet.

4. Öka antalet yrkescollege.
Yrkesprogrammen på gymnasiet ska utformas i nära samverkan med branscherna, gärna i form av yrkescollege, och innehålla omfattande arbetsplatsförlagt lärande. Det ger företag en möjlighet att i egen regi, eller tillsammans med en befintlig skola, utforma en yrkesutbildning utefter branschens kompetensbehov. Yrkescollege ska fungera som kompetenscentrum där de bästa yrkeslärarna med den senaste utrustningen kan samlas.

5. Fler lärlingsutbildningar.
Vi behöver fler lärlingsutbildningar. Lärlingsutbildningen ska vara en långsiktigt hållbar utbildning som är relevant, verklighetsnära och leder till jobb. Lärlingsplatserna ska likna en anställning, med en riktig lärlingslön och förväntas övergå i anställning, där det offentliga inledningsvis tar en större del av lönekostnaden. Företagen måste bli fullt involverade och ansvariga för att utforma den arbetsplatsförlagda yrkesutbildningen och garantera dess kvalitet. Företagen väljer sedan vilka lärlingar de vill ta emot, som vanliga anställningsintervjuer. Utbildningarna får då kvalitet och status.

6. Utveckla studie- och yrkesvägledningen.
Varje år väljer drygt 100 000 elever program till gymnasiet. Tyvärr fattar många elever beslut med bristfällig information. På många skolor brister studie- och yrkesvägledningen. Det är illavarslande och kan vara en förklaring till att det varje år är över 10 000 unga som avbryter sin gymnasieutbildning. Felval som resulterar i byte av gymnasieprogram kommer ofta till priset av ett eller två års ytterligare studier. För att minska osäkerheten vid studievalet och öka chanserna att man väljer rätt utbildning tidigt bör studierådgivningen under högstadiet öka och mer fokusera på transparent information kring studiernas jobbchanser. 

Det finns ett Sverige utanför storstaden

2018-04-10

Skriver om landsbygdens behov av både flyg och bil i Borås Tidning idag. Det finns en värld vid sidan av de stora järnvägslinjerna, pendeltågen och täta bussförbindelserna också. Även om man inte alltid kan tro det när man lyssnar på vissa politiker och journalister. 
 

Riksdagen högtidlighöll 50-årsminnet av Pragvåren

2018-04-10

 

Pragvåren kallas de händelser i Tjeckoslovakien 1968 som började med att den nye generalsekreteraren i det tjeckoslovakiska kommunistpartiet, Alexander Dubček, började föra en öppnare politik. Pragvåren slutade med att Warszawapakten under ledning av Sovjet invaderade Prag i augusti samma år, för att förebygga att Tjeckoslovakien skulle bryta sig loss från Östblocket. 72 Tjecker dödades och flera hundra skadades under invasionen och uppskattningsvis 300.000 människor flydde Tjeckoslovakien och flyttade till andra europeiska länder.

I dag höll riksdagen en minnesstund med anledning av att det är 50 år sedan Pragvåren. Talman Urban Ahlin höll ett anförande, liksom talmannen i den tjeckiska senaten, Milan Štěch (ovan th) samt av Peter Osuský, medlem av the National Council of the Slovak Republic. Den senare höll ett verkligt brandtal mot kommunismen, och det var befriande att höra. Kommunism och demokrati går helt enkelt inte att förena sade han, och så är det ju.


 

Kristersson utklassar Löfven när det gäller näringslivets förtroende

2018-04-10

Dagens Industri redovisar idag en stor undersökning bland drygt 1.500 näringslivsföreträdare om deras förtroende för olika partiledare. Ulf Kristersson (M) vinner överlägset, och förtroendet för statsminister Löfven är dessutom mindre än för både Anie Lööf och Jimmie Åkesson.  Med tanke på att det är företagen som ska skapa de nya jobben som i sin tur ska försörja välfärden med skatt så är näringslivets förtroende för partiledarna en oerhört viktig sak. Löfvens extremt låga förtroende på endast 16% är anmärkningsvärt. Har någon statsminister i modern tid haft så lägt förtroende hos näringslivet?
 

Hård lagrådskritik mot förslaget till samtyckeslag

2018-04-09

Jag har nu äntligen haft lite mer tid att ta del av lagrådets yttrande om regeringens förslag till ny Samtyckeslag vid sex. Och det är faktiskt ingen rolig läsning.

Lagrådet anser bland annat att förslaget strider mot grundläggande rättsprinciper eftersom det kommer att bli närmast omöjligt att förutse var gränsen går mellan samtycke och en brottslig gärning. Man pekar också på "det bristande rättsliga behovet", och menar att den som har sex med någon mot dennes vilja kan dömas för våldtäkt också med dagens lagstiftning. Kort sammanfattat menar lagrådet att det inte blir förutsägbart för den enskilde vad som är brott och vad som inte är brott. 

Däremot verkar Lagrådet tycka att de delar som gäller regeringens förslag om att införa brotten "oaktsam våldtäkt" och "oaktsamt sexuellt övergrepp" (moderata förslag som regeringen tagit till sig) är rimliga. Genom de här lagändringarna skulle personer kunna dömas för att inte ha insett att personen de hade sex med inte deltog frivilligt. Det finns situationer där människor inte avsiktligt men genom grov oaktsamhet har betett sig sexuellt illa mot andra personer och det kan man inte straffa i dag.

Bland riksdagspartierna finns en stor enighet om att införa en samtyckeslag, och även moderaterna som parti ställer idag upp på detta. Jag är dock inte ensam som moderat att vara tveksam till hela idén - samtyckeslagen riskerar att bara bli en populistisk produkt som inte löser några problem, men däremot skapar nya. Ett argument för en samtyckeslag sägs vara den "normerande betydelsen" att sex ska vara frivilligt. Jag är dock som jurist inte helt förtjust i lagar som främst har som syfte att vara normbildande. Lagar måste gå att tillämpa praktiskt och att förena med rättsäkerhet.

Jag har ändå sagt att jag ställer upp på partilinjen och accepterar en samtyckeslag om den blir rättssäkert utformad, men det är givetvis inte rimligt att ta beslut om en samtyckeslag som är utformad på det sätt som förslaget ser ut idag. Inte när Lagrådet totalsågar lagförslaget på det sätt man gör. Då måste grundliga förändringar göras innan propositionen överlämnas till riksdagen. 

Regeringens förslag går dessutom längre än förslaget om samtyckeslag som sexualbrottskommittén lade fram 2016. Det känns onödigt. Kanske finns utrymme att modifiera regeringsförslaget på ett sätt som gör att det kan få klartecken från Lagrådet?


 

Borås Tidning lurad av fejkkonto på twitter

2018-04-07Borås Tidning har idag detta "citat" från "Stefan Löfven" på debattsidan. Jag kommenterade det i ett tidigare blogginlägg (nu raderat). Det som sägs i citatet kunde varit sant. Men det kommer faktiskt från ett fejkkonto som alltså Borås Tidning spridit vidare. 

Att LO alltid ljuger om allt som rör moderaterna vet vi sedan länge. Men det har i vart fall ännu inte spridits vidare av statsministern. Och det är ju en liten tröst.

Att den kommande valrörelsen blir smutsig kan man nog tyvärr ändå utgå från. Men en sak är klar - man kan inte längre lita på medias citat och källor, man måste helt enkelt källgranska allting själv. Annars kan man i god tro råka sprida något som inte är sant.

Jag har uppmärksammat Borås Tidning på deras misstag och det lär komma en rättelse inom kort. 
 

 

Genusroboten

2018-04-05

Detta är .... märkligt. En borgerlig tidning som köpt genustramset rakt av. Identitetspolitiken firar nya triumfer. När en journalist inte längre bedömer vilka nyheter han eller hon ska publicera efter deras nyhetsvärde utan efter målet om könsbalans så devalverar jorunalisten sig själv. Detta blir en spännande sak att ta en diskussion om med DN:s chefredaktör när jag och min riksdagskollega Latrs Beckman besöker DN:s redaktion den 25 april efter den inbjudan vi fick. 

Martin Jönsson är alltså redaktionell utvecklingschef på DN. Bilden att delar av DN är väldigt, väldigt långt till vänster numera förstärks ständigt.
Många på twitter påpekade att detta kom fyra dagar för sent. 1 april har redan varit. Jag kunde inte låta bli att retas lite själv med DN i ett par inlägg.
Här är några andra träffande kommentarer:

 


 

Mina mest spridda, lästa och kommenterade inlägg på Twitter

2018-04-05

Jag är enligt flera olika källor numera en av Sveriges främsta politiska twittrare. Hittills har jag skrivit en bit över 60.000 twitterinlägg, och några har väckt mer uppmärksamhet än andra. De äldre inläggen går tyvärr inte längre att läsa, men från och med nu kommer jag att samla de mest lästa, kommenterade och spridda twitterinläggen på en egen sida, med början från december 2017.

Följ mig på twitter du också, adressen är @Ericson_ubbhult
Ännu en skandal som underminerar förtroendet för SVT

2018-04-04

Att "humorprogrammet" Svenska Nyheter i sina samtliga program hittills haft en tydlig vänsteragenda är uppenbart. Men det senaste övertrampet sticker ut. I söndagens program körde man en starkt vinklad vänsterpopulism mot svenska friskolor och startade en egen sida där man kunde anmäla sina barn till samtliga friskolor i hela landet. 

I vilken mån SVT har tillstånd enligt pul att hantera och sprida känsliga personuppgifter om barns bostad och födelsedata vet jag inte. Men det är uppenbart att SVT:s tilltag skapat stora problem för många friskolor som nu fått mängder av okynnesanmälningar som man måste hantera. Det är också uppenbart att en del föräldrar är oroliga över hur personuppgifter man lämnat till SVT hanteras och sprids vidare. SVT har dessutom uppenbarligen gjort sig skyldiga till att orsaka överbelastningsattacker mot svenska friskolor, vilket kostar både tid och pengar. Allt i sin vänsterambition att försöka motarbeta friskolorna (vilket man inte gör någon hemlighet av i vare sig programmet eller i de efterföljande kommentarerna). SVT gick igår själva ut med denna nyhet om hur enskilda friskolor drabbats. Och på sociala medier finns fler vittnesmål. Nu har SVT tvingats stoppa den aktuella "ansökningssidan". Det är bra, men den borde aldrig lagts upp.

Medarbetarna på SVT som gjort sig skyldiga till detta har uppenbarligen ingen som helst känsla för vad som är rimligt för ett ansvarstagande Public Service-bolag. Inte heller verkar man ha förstått vad som menas med opartiskhet, även för ett humor/satirprogram. Att driva tydlig vänsterpolitisk propaganda är för övrigt knappast satir. Varje gång liknande saker händer faller förtroendet för Public Service som en sten. Och varje gång ökar mitt och andras motstånd mot att finansiera det hela.

Aktiviteten hos oss riksdagsledamöter från valkretsen

2018-04-03

I dag har Borås Tidning en ny granskning av valkretsens riksdagsledamöter. Denna gång om aktiviteten i riksdagen. Borås Tidning har valt att bedöma detta efter den procentuella närvaron vid voteringarna. Jag visste ju redan att alla vi fem ledamöter från S och M har mycket hög närvaro vid voteringarna, vi sitter ju där tillsammans, vecka efter vecka. Och vi vet ju att SD:s ledamot nästan aldrig är där. Så resultatet i BT:s granskning var ingen överraskning.

  

Ovan staplar över riksdagsledamöternas frånvaro hittills vid voteringarna 2014-18. Vi två moderater har något lägre närvaro vid voteringarna än våra s-kolleger. Jag tror det beror mest på att vi arbetat i sådana utskott där det är fler utrikes uppdrag. Jag har själv exempelvis varit på ett antal internationella konferenser för finansutskottets räkning. Trots detta och trots övriga utkvittningar har vi båda moderater en närvaro på runt 88%.

SD:s ledamot har däremot en frånvaro på nära 80%. Och de senaste åren har den legat nära 100%. Jag står för den åsikt jag framför i tidningsartikeln - SD:s ledamot som valts in för vår valkrets har knappast någon närvaro alls i riksdagen, bortsett från de allra första månaderna 2014. Sedan dess har SD i princip alltid representerats av en tom stol. Vi kunde haft en engagerad ledamot som gjort nytta för valkretsen, men de som röstade på SD fick ingenting. Bara en tom stol. SD har faktiskt minst 4 tomma stolar i riksdagen nu och ytterligare några avhoppare. Man har tappat minst 12% av sina invalda riksdagsledamöter. Det måste vara alla tiders rekord.

När BT:s reporter ringde mig påpekade jag att det här att mäta riksdagsledamöternas aktivitet och engagemang genom procentuell närvaro vid voteringarna egentligen inte säger något alls. För det första styr vi inte vår närvaro, eftersom vi av och till blir "bortplockade" precis före voteringen för att kvittningssystemet ska fungera. Då är det bara att gå tillbaka till rummet igen. Detta styrs av kvittningsmännen, en från varje parti och är inget vi ledamöter kan påverka. Det är en slump vilka man plockar bort vid varje tillfälle. Sedan är det ju som sagt också så att när man är på utrikes uppdrag för utskott eller parti så blir man också utkvittad efter ansökan. Det vore mycket märkligt om någon hade 100% närvaro vid voteringarna.

Jag föreslog att BT i stället skulle använda riksdagens mycket tydliga och lättillgängliga statistik för att mäta ledamöternas aktivitet i riksdagen. Det finns statistik över antalet inlämnade motioner, antalet gånger man deltagit i olika debatter, antalet inlämnade interpellationer och skriftliga frågor samt antal gånger man deltagit i frågestunder i kammaren mm. Allt fördelat per ledamot och år. Det tog mig inte lång stund att summera detta för valkretsens riksdagsledamöter, och så här ser resultatet ut. Jag delade in statistiken i fyra olika delar, i huvudsak de som riksdagen använder: Motioner, Ärendedebatter, Interpellationer samt Skriftliga/muntliga frågor. Så här blev det samlade resultatet för mandatperioden 2014-18 (fram tills idag):Man ser tydligt att vi prioriterar olika saker. Jag ställer tex många interpellationer, medan andra föredrar att ställa skriftliga eller muntliga frågor till ministrarna. Vi skriver också väldigt olika många motioner. Jag gjorde också en sammanfattning i form av en sumering av alla typer av aktiviteter:


Nu ger såklart inte heller detta hela bilden av vår aktivitet som riksdagsledamöter. Där ingår såklart även olika uppdrag för partiet i utredningar och arbetsgrupper, där ingår debattartiklar och aktivitet i sociala medier, och där ingår besök i olika verksamheter och möte med olika intressegrupper och media. Och inte minst det hårda vardagsarbetet att läsa in sig i olika frågor skriva följdmotioner och förbereda debatter. Men en sak är klar - att mäta aktivitet bara genom närvaro vid voteringar leder väldigt fel. Även om det i detta fall blir samma resultat vad gäller sistaplatsen hur man än mäter.


 

Ulf Kristersson stärker sin ställning som den populäraste partiledaren

2018-04-03

Gårdagens mätning som redovisades i Aftonbladet. Ulf Kristersson (M) stärker sin ställning som den mest populäre partiledaren. Mycket glädjande och oerhört viktigt med tanke på det stora fokus partiledarna får i alla debatter under valrörelsen. Jag ser särskilt fram mot duellerna mellan Kristersson och Löfven.

Public Service-kommittén börjar så sakta gå i mål med sitt arbete

2018-04-02I onsdags hade Public Sevrice-utredningen sitt 17:e sammanträde. Och nu börjar vi så sakta gå i mål. Tanken är att hela utredningens andra del (den förasta gällde ju som bekant finansieringen) ska överlämnas till ministern före midsommar.

Ovan utredningens ledamöter (utöver mig själv) och en del av tjänstemännen och experterna. Till höger, tvåa uppifrån Martin Persson som är huvudsekreterare, och trea uppifrån Sture Nordh (tidigare TCO-ordförande) som är utredningens ordförande.

Vid veckans möte diskuterades bland annat Public Services ekonomiska förutsättningar och deras egna önskemål om ökade resurser. I dag har man en samlad budget på drygt 8 miljarder per år. Man kan väl utan att röja alltför mycket hemligheter konstatera att vi inte har riktigt samma syn från alla partier i utredningen när det gäller att ge ännu större resurser till SVT, SR och UR. Och att vi från modrat sida tillhör de mer restriktiva är nog inte någon överraskning.

I övrigt återkommer jag när vi är klara med vårt arbete. Då kommer vi både att redovisa hur vi från moderat sida ser på utredningens samlade förslag, samt hur vi med detta som bakgrund ser på utredningens tidigare förslag om en ny obligatorisk Public Service-avgift. Vi har ju tidigare sagt att vi inte tar ställning till enskilda förslag innan vi ser helheten i alla förslag som rör Public Service. Det beskedet står fast.


 

Moderaterna satsar på kortare vårdköer och bättre cancervård

2018-04-02

De senaste åren har vårdköerna fördubblats, trots att Stefan Löfvens regering höjt skatterna med över 40 miljarder kronor. Att avskaffa Alliansens kökortningsmiljard var ingen bra idé. Utveckligen måste vändas. I dag är det till exempel bara ungefär hälften som får cancervård i tid.

Människor i hela landet måste kunna lita på att välfärden finns där när vi som mest behöver den. Då måste vården vara trygg och tillgänglig. Vi moderater vill korrta vårdköerna, utbilda fler specialistsjuksköterskor och medarbetare till vårdyrken, samt stärka vårdkedjan genom att bland annat förbättra eftervården. 

Välfärden i Sverige måste få kosta. Men det kräver att vi kan prioritera, fatta tuffa beslut och självklart att vi får fler i arbete i stället för i bidragsförsörjning.

• Under nästa mandatperiod avsätter Moderaterna 500 miljoner konor om året för att ta fram en ny cancerstrategi och genomföra prioriterade åtgärder enligt strategin som framför allt ska omfatta det förebyggande arbetet med cancerprevention, screeningprogram, nivåstrukturering av ovanliga och svåra fall, forskning och utveckling, kompetensförsörjning och digitalisering.  

• I vår budget avsätter vi 3 miljarder om året för att återinföra en förstärkt och utvecklad kömiljard - en prestationsbaserad ersättning som enligt alla utvärderingar kortade köerna.  

Vem ska man lita på?

2018-04-02

Expressen hade i helgen en artikel där det påstås att Saharaöknen brett ut sig sedan 1920. Orsaken är att det blivit varmare och samtidigt regnar mindre, vilket i artikeln påstås till 2/3 vara naturliga förändringar och till 1/3 av människan orsakade klimatförändringar:”Analysen har visat att Saharaöknen expanderat betydligt under det tjugonde århundradet, mellan 11 och 18 procent beroende på säsong”, står det i studien.  

Naturliga klimatcyklar står bakom två tredjedelar av expansionen, enligt forskarna. Men den återstående tredjedelen kan kopplas till klimatförändringar orsakade av människan." 


Samtidigt finns motstridiga rapporter om att Saharaöknen tvärtom blivit grönare på senare år - bland annat på grund av ökad halt av koldioxid som gynnar växtligheten. Denna artikel från SVT:s Vetenskapens Värld i maj 2016 säger emot påståendet i Expressen, och det finns tydliga bevis redovisade i artikeln och inslaget i form av satellitbilder. I ett annat inslag i Vetenskapens Värld 2015 konstateras att jorden blivit betydligt grönare de senaste 30 åren och att öknarna krympt. Vilket bland annat gäller just Sahara. Detta beror enligt inslaget på att det regnar mera.

"Det var mot slutet av 1960-talet som idén om ökenspridning på allvar började etablera sig som ett allvarligt hot mot mänskligheten i samband med svåra tork- och svältkatastrofer i bland annat Sahelområdet.

Bilden som tonade fram var att den sparsamma växtligheten i Sahel försvann och Saharas öken spreds med hög fart söderut. På den här tiden var det dock inte så lätt att få en överblick över storskaliga naturförändringar, men i början på 1970-talet med USA:s rymdprogram skulle det förändras.

Ulf Helldén på Lunds universitet och hans kollegor fick tillgång till satellitbilder som visade att Saharas öken inte spred sig. Tvärtom krympte den. Det här kan ju framstå som en god nyhet, men Ulf Helldéns forskningsresultat möttes av negativa reaktioner.

Motståndet mot de nya forskningsresultaten kom från FN-systemet och den så kallade G77-gruppen som bestod av 77 utvecklingsländer.

Det framstod som om företrädare för gruppen ville ha kvar den alarmistiska bilden av ökenspridningen eftersom den var ett redskap för att kanalisera biståndspengar till utsatta länder."

Jag kan ärligt talat inte få ihop dessa båda nyheter. Båda kan inte vara sanna samtidigt. Antingen växer Sahara eller så krymper samma öken. Antingen regnar det mera eller så regnar det mindre. De olika rapporterna säger emot varandra.

Möjligen kan man konstatera att den första rapporten säger att Sahara växt sedan 1920, och att den andra rappoorten säger att Sahara krympt de senaste 30 åren. Om man vill bevisa att klimatförändringarna i nutid medför ökenspridning blir det svårt att följa med i argumentationen.

Precis som när det gäller mängden snö olika år kommer motstridiga uppgifter om vad som styr vintervärdrets förändring över tid. Ena dagen påstås att klimatförändringarna gör våra vintrar mildare, nästa dag att de kommer att bli kallare. Och dessa budskap förändras årligen beroende på hur just det aktuella årets vinter ser ut...


 

Oförståelse för landsbygdens villkor när BT granskar våra  resor

2018-04-01Borås Tidning presenterar idag en "kartläggning" av hur vi riksdagsledamöter från valkretsen reser i tjänsten. Precis som vid tidigare granskningar är det jag som åker mest bil och flyger mest. Anledningen är uppenbar.

Jag bor nära Landvetter flygplats och har ingen järnvägsstation eller ens järnväg i närheten och det gör att flyget är det i särklass mest effektiva sättet för mig att resa till och från Stockholm, där jag snabbt reser från Arlanda till city med tåget (Arlanda Express). Det gör exempelvis att jag kan flyga upp tidigt en morgon och hinna till dagens första möte i stället för att resa upp kvällen före. Detta ger mig en extra kväll varje vecka att kunna delta i aktiviteter och möten på hemmaplan.

Att flyget kostar mer än årskort på SJ är inget jag kan påverka. Skulle jag ta tåget till Stockholm skulle jag ha anslutningsresor till Göteborg som kostade en hel del utöver tågbiljetten. När man bor på landet med dåliga kommunikationer kostar det helt enkelt mera att ta sig till Stockholm än om man bor i Centrala Borås. Jag har dock inget årskort på SAS som en del andra ledamöter, utan bokar alltid den billigaste flygbiljetten vid varje tillfälle. 

Jag är också den som kör mest bil i uppdraget, vilket också kritiseras i artikeln. Jag kan konstatera att jag ju är den ende riksdagsledamoten från valkretsen som bor ute på landsbygden, alla de andra bor i stan eller i större tätorter med goda kommunikationer. Själv har jag tex 5 km till busshållplatsen. När jag ska på möten, verksamhetsbesök eller träffa väljare så är bilen det enda realistiska sättet för mig att resa. Detta är en verklighet jag delar med alla andra landsbygdsbor i Sverige, och det gör kanske också att jag har större förståelse för hur det är att leva på landsbygden än vad andra riksdagsledamöter i valkretsen har. 

Borås Tidning kopplar mitt val av resalternativ till min syn på klimatfrågan. Det är en grov förenkling. Jag reser på det sätt som fungerar bäst för att jag ska kunna sköta mitt uppdrag. Hade jag haft en fungerande busstrafik från bostaden till en närliggande järnvässtation hade jag gärna åkt med ett snabbt tåg till Stockholm. 

Att Borås Tidning på nyhetsplats forsätter med sin "brännmärkning" av mig för att jag besökte (!) en klimatkonferens och lyssnade (!) på människor med en kritisk inställning i klimatfrågan tycker jag mest är pinsamt från tidningens sida. Att lyssna på alla och träffa människor med olika åsikter i en mycket omdiskuterad samhällsfråga är väl själva grunden till politiskt arbete? När en tidning inte längre objektivt rapporterar om saker på nyhetsplats utan driver en uppenbar politisk agenda mot en enskild riksdagsledamot visar det hur extrem samhällsdebatten blivit i klimatfrågan. 

Att jag har en mer nyanserad syn på klimatfrågan än moderaternas officiella partilinje är inte heller något konstigt. Det finns många frågor där moderata riksdagsledamöter har avvikande synsätt mot partilinjen, och så är det i alla demokratiska partier. Jag vet exempelvis att jag har moderata riksdagskolleger som idag inte delar partiets nya syn på migrationspolitiken eller tiggeriförbudet, vilket jag själv däremot backar upp till 100%. I de fall man har en avvikande mening från partilinjen får man försöka enas bakom de partistämmobeslut som finns när det kommer till omröstning i riksdagen. Så har jag gjort i alla år i alla frågor, och har aldrig röstat emot partilinjen under mina snart 12 år i riksdagen. 

För den som inbillar sig att inrikesflyg mellan Stockholm och Göteborg medför stor klimatpåverkan kan det för övrigt vara bra att läsa på Naturvårdsverkets hemsida om höghöjdseffekten. Man konstaterar faktiskt där att korta inrikes flygresor inte medför särskilt stor klimatpåverkan ens enligt Naturvårdsverkets sätt att räkna. Detta eftersom flygen aldrig når den höjd där utsläppen anses ha störst betydelse. Jag kan bara konstatera att denna kunskap verkar saknas både hos en del journalister och politiker.

Den 22/2 skrev jag om en stor enkät som Svenska Dagbladet gjorde om riksdagsledamöternas syn på flyget. Av 349 riksdagsledamöter var vi 170 som svarade, alltså ungefär hälften. Närmare 6 av 10 svarade att vi kan flyga mera. Av de moderata ledamöter som svarade ansåg samtliga att vi kan flyga mer än idag. För samtliga Allianspartier samt SD var "en överväldigande majoritet" för att svenskarna kan flyga mera. Bland Socialdemokraterna var 20 av 47 för ett ökat flygande. Endast från V och MP svarade alla nej. En del villkorade sitt ja med ökad inblandning av biobränsle i flygbränslet.

Vad tycker då moderaterna som parti om flyget? Moderaterna vill avskaffa den nya flygskatten som börjar gälla från idag och vi vill inte lägga ned några flygplatser. Vi har tydliga skrivningar om att inrikesflyget behövs och vi vill göra flyget mer miljövänligt genom ökad inblandning av biobränsle, gröna flygvägar, och investering i bränslesnålare moderna flygplan. Jag står för den moderata partilinjen kring flyget, och tillämpar den alltså även i vardagen.

Jag kommer att fortsätta vara en stark röst för människorna på landsbygden i Sjuhärad. De som vet hur det är att varje dag vara beroende av bilen och som inte har någon järnväg att nyttja för längre resor. De som inser att en alltför extrem politik med fokus på storstadsfrågor riskerar att göra det närmast omöjligt att bo och verka på den svenska landsbygden. Av de reaktioner jag ständigt får från väljare vet jag att jag har ett mycket starkt stöd för denna linje.


 

Första april varje dag i Rosenbad - låt dig inte luras!

2018-04-01

Jag och min moderate riksdagskollega i arbetsmarknadsutskottet, Erik Andersson, tycker det är läge att påminna om att det tyvärr varit den första april varje dag i Rosenbad ända sedan valet 2014. Vallöften har brutits på löpande band och halvsanningar och ibland rena osanningar har spridits av ledande företrädare, inklusive statsministern själv. 

Dessutom har politiken gått åt helt fel håll på många områden. Trots 40 miljarder i höjda skatter och en stark högkonjunktur ser vi nu längre vårdköer, bilköer och bostadsköer. Andelen elever i årskurs nio som är obehöriga till gymnasiet har ökat för varje år och är nu den högsta någonsin. Och antalet poliser har minskat till den lägsta nivån på tio år samtidigt som vissa typer av allvarlig brottslighet ökat och otryggheten sprider sig i våra förorter.

När Alliansen lämnade över regeringsmakten låg vi på en tolfte plats i EU när det gäller arbetslöshet. Nu har Sverige halkat ned till en 16:e plats. Regeringens löfte om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 känns som ett av de värsta aprilskämten på länge.

Dagens regering lovade guld och gröna skogar när de tillträdde 2014. Men de fagra löftena var falska.

Vår uppmaning till svenska folket är att inte låta sig luras den 9 september. Rösta för en regering som håller sina löften. Det gjorde Alliansen 2006 och 2010 och det vill vi göra igen!

(PS. Den som först hittar något konstigt på bilden vinner ett medlemskap!)